Nikon | Z 6 | Nikon Z 6 Referentno uputstvo za verziju firmvera 2.00 i noviju

Nikon Z 6 Referentno uputstvo za verziju firmvera 2.00 i noviju
DIGITALNI FOTOAPARAT
Referentno uputstvo
Ovo uputstvo je za verzije firmvera fotoaparata 2.00 i novije.
• Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre nego što
koristite fotoaparat.
• Da biste obezbedili pravilno korišćenje fotoaparata,
postarajte se da pročitate „Zarad vaše bezbednosti“
(stranica xvi).
• Nakon čitanja ovog uputstva, držite ga na mestu gde
može lako da se preuzme zarad budućeg korišćenja.
Sr
Izaberite od 3 različita uputstva.
 Za vodič za sve aspekte rukovanja fotoaparatom, pročitajte:
Referentno uputstvo (ovo uputstvo)
Pored materijala obuhvaćenog u Korisničkom uputstvu
dostavljenog sa fotoaparatom, Referentno uputstvo
navodi dostupne opcije u menijima fotoaparata i pokriva
teme kao što su povezivanje fotoaparata na druge
uređaje (za informacije o bežičnim mrežama, pogledajte Vodič mreže).
Među temama pokrivenim u referentnom uputstvu su:
• Osnovne radnje fotografisanja i
reprodukcije
• Napredne opcije fotografisanja
• Meniji fotoaparata
• Povezivanje na računare, štampače i
HDMI uređaje
• Fotografisanje blicem koristeći
opcione bliceve
Referentno uputstvo takođe može da se pregleda na mreži u html formatu.
nikon uputstvo na mreži Z 7
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/sr/
Z 7 Model Name: N1710
Z 6 Model Name: N1711
Z6
 Za vodič za osnovno fotografisanje i reprodukciju,
pročitajte:
Korisničko uputstvo (uključeno)
Usavršite osnovne radnje fotoaparata kao i funkcije
karakteristične za ovaj fotoaparat.
• Sadržaj
• Upoznavanje sa fotoaparatom
• Prvi koraci
• Osnovno fotografisanje i reprodukcija
• Osnovna podešavanja
• Kontrole fotografisanja
• Meni i
• Lista menija
• Rešavanje problema
 Za informacije o bežičnim vezama, pročitajte:
Vodič mreže (pdf)
Vodič mreže pokriva takve teme kao što je povezivanje
fotoaparata putem Wi-Fi mreže ili Bluetooth uređaja na
računar ili pametan uređaj kao što je pametan telefon ili
tablet i zadatke koji mogu da se izvrše koristeći WT-7
bežični predajnik.
•
•
Vodič mreže je dostupan sa Nikonovog centra za preuzimanje.
nikon centar za preuzimanje Z 7
Z6
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sr/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sr/products/493/Z_6.html
i
Sadržaji paketa
Proverite da li se sve stavke koje su ovde navedene nalaze sa vašim
fotoaparatom.
BF-N1 poklopac tela
DK-29 gumeni štitnik
okulara (dolazi pričvršćen
na fotoaparat, 0 415)
Fotoaparat
EN-EL15b punjiva Li-jonska baterija
sa poklopcem izvoda
MH-25a punjač baterije (dolazi ili sa
AC adapterom za zid ili napojnim
kablom čija se vrsta i oblik razlikuje
u zavisnosti od zemlje ili regije u
kojoj je prodat)
AN-DC19 kaiš (0 27)
Garancija
Korisničko uputstvo
EH-7P AC adapter za punjenje (Z 7
samo; dostavljen sa adapterom za
utičnice priloženim u zemljama ili
regionima gde je potrebno; oblik
zavisi od zemlje prodaje—0 29)
HDMI /USB kabl klip (0 417)
UC-E24 USB kabl (0 337)
BS-1 poklopac šine za blic i opremu
(0 416)
Memorijske kartice se odvojeno prodaju. Kupci objektiva ili kompleta
bajoneta adaptera treba da se uvere da li paket sadrži objektiv ili
bajonet adaptera (uputstva za objektiv ili adapter takođe mogu da
se dostave).
Nikonov centar za preuzimanje
Pored Referentno uputstvo, možete da posetite i Nikon centar za
preuzimanje da biste preuzeli uputstva za proizvod, ažuriranja firmvera i
softver kao što je ViewNX-i.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
ii
O ovom uputstvu
Ovo uputstvo se koristi i za Z 7 i za Z 6. Ilustracije prikazuju Z 7.
Simboli i konvencije
Da bi vam se olakšalo da pronađete potrebnu informaciju, koriste se sledeći
simboli i konvencije:
D
Ova ikona obeležava napomene; informacije koje treba da se
pročitaju pre korišćenja ovog proizvoda.
A
Ova ikona obeležava savete, dodatne informacije koje će vam
možda biti od pomoći kada koristite ovaj proizvod.
0
Ova ikona obeležava reference za ostale odeljke u ovom uputstvu.
Stavke menija, opcije i poruke koje se pojavljuju na prikazima fotoaparat
pokazane su podebljano. Kroz ovo uputstvo, prikaz na monitoru fotoaparata
i tražila u toku fotografisanja se pominje kao „prikaz fotografisanja“; u većini
slučajeva, crteži prikazuju monitor.
Ovaj fotoaparat koristi XQD memorijske kartice, koje se u ovom uputstvu
nazivaju „memorijske kartice“.
U ovom uputstvu, pametni telefoni i tableti se pominju kao „pametni uređaji“.
Podešavanja fotoaparata
Objašnjenja u ovom uputstvu pretpostavljaju da se koriste podrazumevana
podešavanja.
A Zarad vaše bezbednosti
Pre nego što koristite fotoaparat po prvi put, pročitajte bezbednosne
instrukcije u odeljku „Zarad vaše bezbednosti“ (0 xvi).
iii
Sadržaj
Sadržaji paketa .....................................................................................ii
Zarad vaše bezbednosti.................................................................. xvi
Obaveštenja ........................................................................................xx
Upoznavanje sa fotoaparatom
1
Delovi fotoaparata.............................................................................. 1
Telo fotoaparata ............................................................................................ 1
Kontrolni displej............................................................................................. 5
Monitor i tražilo.............................................................................................. 6
Kontrole fotoaparata.......................................................................... 8
Tražilo ................................................................................................................ 8
Dugme za režim monitora ......................................................................... 8
Kontrole dodirom........................................................................................10
DISP dugme ....................................................................................................15
Pomoćni selektor.........................................................................................17
Dugme AF-ON .................................................................................................17
Komandni točkići.........................................................................................17
G dugme ...................................................................................................18
Dugme i (i ikona) ....................................................................................21
Funkcijska dugmad (Fn1 i Fn2) .................................................................24
Prvi koraci
27
Prikačite kaiš fotoaparata................................................................ 27
Punite punjivu bateriju .................................................................... 28
Punjač baterije..............................................................................................28
AC adapteri za punjenje............................................................................29
Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu............................ 32
Prikačite objektiv .............................................................................. 36
Izaberite jezik i podesite sat fotoaparata ..................................... 38
iv
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
41
Snimanje fotografija (b režim) ...................................................... 41
Snimanje filmova (b režim) ............................................................ 45
Osnovna reprodukcija...................................................................... 49
Pregledanje filmova ...................................................................................49
Brisanje neželjenih slika ............................................................................51
Osnovna podešavanja
52
Fokus ................................................................................................... 52
Biranje režima fokusa.................................................................................52
Režim AF-oblast ...........................................................................................54
Okidanje na dodir........................................................................................59
Manuelni fokus.............................................................................................61
Balans bele ......................................................................................... 63
Tiho fotografisanje ........................................................................... 67
Ocenjivanje slika ............................................................................... 68
Zaštita slika od brisanja ................................................................... 69
Kontrole fotografisanja
70
Točkić režima ..................................................................................... 70
P: Automatski programirano ...................................................................71
S: Automatski sa prioritetom zatvarača ...............................................71
А: Automatski sa prioritetom blende....................................................72
M: Manuelni....................................................................................................73
Korisnička podešavanja: U1, U2 i U3 režimi ..........................................75
Dugotrajna ekspozicija (Režim M)..........................................................78
Dugme S (ISO osetljivost) ........................................................... 80
Aut. kontr. ISO osetljivosti ........................................................................81
Dugme E (Korekcija ekspozicije)................................................... 82
Dugme c/E (Režim okidanja/Samookidač) ............................... 84
Samookidač...................................................................................................87
v
Pomoćni selektor...............................................................................89
Izbor tačke fokusa ....................................................................................... 89
Zaključavanje autoekspozicije (AE) ......................................................89
Zaključavanje fokusa ................................................................................. 89
Meni i
92
Korišćenje i menija...........................................................................92
Režim fotografije i meni..................................................................93
Podesi Picture Control...............................................................................94
Balans bele .................................................................................................... 98
Kvalitet slike ................................................................................................104
Veličina slike................................................................................................106
Režim blica ..................................................................................................107
Merenje.........................................................................................................108
Wi-Fi veza.....................................................................................................109
Active D-Lighting ......................................................................................110
Režim okidanja...........................................................................................111
Redukcija vibracija....................................................................................112
Režim AF-oblast.........................................................................................113
Režim fokusa...............................................................................................113
Režim filma i menija.......................................................................114
Podesi Picture Control.............................................................................115
Balans bele ..................................................................................................115
Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma ..........................116
Osetljivost mikrofona ..............................................................................118
Izaberi oblast slike.....................................................................................119
Merenje.........................................................................................................120
Wi-Fi veza.....................................................................................................120
Active D-Lighting ......................................................................................120
Elektronski VR.............................................................................................120
Redukcija vibracija....................................................................................121
Režim AF-oblasti........................................................................................121
Režim fokusa...............................................................................................121
vi
Više o reprodukciji
122
Pregledanje slika ............................................................................. 122
Reprodukcija pune slike......................................................................... 122
Reprodukcija sličica ................................................................................. 123
Informacije o fotografiji................................................................. 124
Dugme i: reprodukcija .................................................................. 132
Izaberite da pošaljete/poništite izabrano........................................ 134
Izaberi poč. tačku/krajnju tačku .......................................................... 135
Sačuvaj aktuelni kadar............................................................................ 138
Pogled izbliza: Zumiranje reprodukcije...................................... 139
Brisanje slika .................................................................................... 140
U toku reprodukcije................................................................................. 140
Meni reprodukcije.................................................................................... 141
Vodič menija
143
Podrazumevana .............................................................................. 143
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama ............................... 154
Izbriši..................................................................................................... 155
Fascikla reprodukcije....................................................................... 155
Opcije prikaza reprodukcije.......................................................... 155
Prikaz slike........................................................................................... 156
Nakon brisanja................................................................................... 156
Prikaži nakon rafala.......................................................................... 157
Rotiraj uspravne ................................................................................ 157
Projekcija slajdova............................................................................ 158
Ocenjivanje......................................................................................... 159
vii
C Meni fotografisanja fotografije: Opcije fotografisanja.......160
Resetuj meni fotografisanja ..........................................................161
Fascikla za čuvanje............................................................................161
Imenovanje datoteka.......................................................................165
Izaberi oblast slike.............................................................................165
Kvalitet slike ........................................................................................166
Veličina slike........................................................................................166
NEF (RAW) snimanje.........................................................................168
Podešavanja ISO osetljivosti .........................................................169
Balans bele...........................................................................................170
Podesi Picture Control.....................................................................177
Upravljaj opcijom Picture Control...............................................179
Kolorni prostor ...................................................................................182
Active D-Lighting ..............................................................................182
Smanjenje šuma kod duge eksp..................................................183
Smanj. šuma kod visokog ISO.......................................................183
Kontrola vinjetiranja.........................................................................184
Korekcija difrakcije............................................................................184
Automatska kontrola distorzije....................................................184
Fotograf. uz smanj. treperenja .....................................................185
Merenje.................................................................................................185
Kontrola blica......................................................................................186
Režim blica...........................................................................................188
Kor. snage blica..................................................................................189
Režim fokusa.......................................................................................189
Režim AF-oblasti................................................................................189
Redukcija vibracija............................................................................189
Automatski bracketing....................................................................190
Višestruka ekspozicija......................................................................200
HDR (visoki dinamički opseg) .......................................................207
Intervalsko fotografisanje ..............................................................212
Intervalski film ....................................................................................223
Fotog. sa pomeranjem fokusa......................................................231
Tiho fotografisanje ...........................................................................237
viii
1 Meni snimanja filma: Opcije snimanja filma ......................... 238
Resetuj meni snimanja ................................................................... 239
Imenovanje datoteka...................................................................... 239
Izaberi oblast slike ............................................................................ 239
Veličina slika/broj slika u sekundi ............................................... 239
Kvalitet filma....................................................................................... 239
Tip datoteke filma ............................................................................ 239
Podešavanja ISO osetljivosti......................................................... 240
Balans bele.......................................................................................... 240
Podesi Picture Control .................................................................... 241
Upravljaj opcijom Picture Control.............................................. 241
Active D-Lighting.............................................................................. 241
Smanj. šuma kod visokog ISO...................................................... 241
Kontrola vinjetiranja........................................................................ 242
Korekcija difrakcije ........................................................................... 242
Automatska kontrola distorzije ................................................... 242
Smanjenje treperenja ..................................................................... 242
Merenje ................................................................................................ 243
Režim fokusa ...................................................................................... 243
Režim AF-oblasti ............................................................................... 243
Redukcija vibracija ........................................................................... 243
Elektronski VR .................................................................................... 243
Osetljivost mikrofona...................................................................... 244
Prigušivač ............................................................................................ 244
Frekventni odziv ............................................................................... 245
Smanjenje šuma vetra .................................................................... 245
Jačina zvuka slušalica...................................................................... 245
Vremenska oznaka ........................................................................... 246
ix
A Prilagođena podešavanja: Fino podešavanje
fotoaparata .................................................................................247
Resetuj korisnička podešavanja...................................................250
a: Autofokus ...........................................................................................251
a1: Izbor prioriteta AF-C..................................................................251
a2: Izbor prioriteta AF-S ..................................................................251
a3: Praćenje fokusa sa zaključ.......................................................252
a4: Detek. lica/očiju za aut. AF oblast.........................................252
a5: Tačke fokusa koje se koriste ...................................................253
a6: Čuvaj tačke prema orijentaciji ...............................................253
a7: AF aktiviranje ...............................................................................254
a8: Ograniči izbor režima AF oblasti...........................................254
a9: Obavijanje tačke fokusa...........................................................255
a10: Opcije tačke fokusa .................................................................255
a11: AF u uslovima lošeg osvetljenja .........................................255
a12: Ugrađeni AF-assist osvetljivač.............................................256
a13: Prsten za man. fokus. u AF rež.............................................256
b: Merenje/ekspozicija .......................................................................257
b1: EV koraci za kontrolu ekspozicije .........................................257
b2: Laka korekcija ekspozicije.......................................................257
b3: Oblast sa prioritetom centra..................................................258
b4: Fino podesi optimalnu eksp. .................................................258
c: Tajmeri/zaključavanje AE ..............................................................259
c1: AE zaključ. dugmetom okidača .............................................259
c2: Samookidač ..................................................................................259
c3: Odlaganje isključivanja ............................................................260
d: Fotografisanje/prikaz.....................................................................261
d1: Brzina fotograf. u CL režimu...................................................261
d2: Maks. broj kontinualnih okidanja.........................................261
d3: Opcije sinhroniz. režima okidanja........................................261
d4: Režim kašnjenja ekspozicije...................................................261
d5: Tip zatvarača................................................................................262
d6: Ograniči izbor oblasti slike .....................................................262
d7: Redosled brojeva datoteka ....................................................263
d8: Prim. podeš. na živi prikaz slike.............................................264
x
d9: Prikaz mreže za kadriranje ..................................................... 264
d10: Svetliji delovi diferenciranja................................................ 264
d11: Prikaži sve u kontinual. režimu........................................... 264
e: Bracketing/blic ................................................................................. 265
e1: Brzina sinhronizacije blica ...................................................... 265
e2: Brzina zatvarača sa blicem ..................................................... 266
e3: Korekcija ekspozicije za blic................................................... 266
e4: Aut. kontrola c ISO osetljivosti ............................................. 266
e5: Modelirajući bljesak.................................................................. 267
e6: Automatski bracketing (režim M) ........................................ 267
e7: Redosled bracketinga .............................................................. 268
f: Kontrole ............................................................................................... 269
f1: Prilagođavanje i menija ........................................................ 269
f2: Korisničko dodeljivanje kontrola .......................................... 271
f3: Dugme OK..................................................................................... 279
f4: Zaključ. brzine zatvarača i blende ........................................ 281
f5: Prilagodi komandne točkiće................................................... 281
f6: Koristi točkić pušt. dugmetom .............................................. 283
f7: Obrni indikatore.......................................................................... 283
g: Film ...................................................................................................... 284
g1: Prilagođavanje i menija....................................................... 284
g2: Korisničko dodeljivanje kontrola......................................... 285
g3: Dugme OK.................................................................................... 290
g4: AF brzina....................................................................................... 290
g5: Osetljivost AF za praćenje ...................................................... 291
g6: Prikaz svetlijih delova .............................................................. 292
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata........................ 293
Formatiraj memorijsku karticu .................................................... 294
Sačuvaj korisnička podešavanja.................................................. 294
Resetuj korisnička podešavanja .................................................. 294
Jezik (Language) ............................................................................... 294
Vremenska zona i datum ............................................................... 295
Svetlina monitora ............................................................................. 295
Balans boje monitora ...................................................................... 296
xi
Svetlina tražila ....................................................................................297
Balans boje tražila .............................................................................297
Svetlina kontrolnog displeja .........................................................297
Ograniči izbor režima monitora...................................................298
Prikaz informacija..............................................................................298
AF fino podešavanje ........................................................................299
Podaci ne-CPU objektiva ................................................................300
Očisti senzor slike..............................................................................300
Slika Dust Off ref photo...................................................................301
Komentar slike....................................................................................303
Informacije o autorskim pravima ................................................304
Opcije zvučnog signala...................................................................305
Kontrole dodirom .............................................................................305
HDMI......................................................................................................306
Podaci o lokaciji .................................................................................306
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)..................................................307
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn .................................................308
Režim rada u avionu.........................................................................308
Poveži se sa pametnim uređajem ...............................................308
Poveži sa računarom........................................................................309
Bežični predajnik (WT-7).................................................................309
Oznaka usklađenosti........................................................................309
Informacije o bateriji........................................................................310
Zaključaj okid. ako je slot prazan.................................................310
Sačuvaj/učitaj podešavanja...........................................................311
Resetuj sva podešavanja ................................................................313
Verzija firmvera ..................................................................................313
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija ....................314
Obrada NEF (RAW)............................................................................317
Odseci....................................................................................................320
Promeni veličinu................................................................................321
D-Lighting............................................................................................323
Korekcija efekta crvenih očiju.......................................................323
Ispravi ....................................................................................................324
xii
Kontrola distorzije ............................................................................ 324
Kontrola perspektive....................................................................... 325
Preklapanje slika ............................................................................... 326
Odseci film .......................................................................................... 329
Uporedni prikaz................................................................................. 329
O Moj meni/m Nedavna podešavanja ....................................... 331
Povezivanja
336
Poveži se sa pametnim uređajem ................................................ 336
Povezivanje na računare................................................................ 337
Povezivanje putem USB-a ..................................................................... 337
Bežične mreže (Wi-Fi).............................................................................. 341
Povezivanje na štampače .............................................................. 342
Štampanje slika jedna po jedna .......................................................... 343
Štampanje više slika ................................................................................ 344
Povezivanje na HDMI uređaje ...................................................... 345
HDMI snimači............................................................................................. 346
Fotografisanje blicom na fotoaparatu
349
„Uključen fotoaparat” nasuprot „Daljinski”............................... 349
Blicevi montirani na fotoaparat........................................................... 349
Fotografisanje blicem na daljinu ........................................................ 349
Korišćenje blica na fotoaparatu ................................................... 350
Režim kontrole blica ....................................................................... 352
Režimi blica ...................................................................................... 354
Korekcija snage blica...................................................................... 356
FV zaključavanje.............................................................................. 357
Informacije o blicu za jedinice fotoaparata ............................... 359
xiii
Fotografisanje blicem na daljinu
362
Korišćenje daljinskog blica ............................................................362
Radio AWL.........................................................................................364
Uspostavljanje bežične veze.................................................................364
Prilagođavanje podešavanja blica......................................................368
Dodavanje blica montiranog na šinu ................................................374
Optički AWL ......................................................................................375
Korišćenje optičkog AWL sa SB-5000 ili SB-500 .............................375
Optički/radio AWL ...........................................................................383
Informacije o pregledanju blica....................................................384
Rešavanje problema
387
Problemi i rešenja............................................................................388
Punjiva baterija/Prikaz ............................................................................388
Fotografisanje ............................................................................................389
Reprodukcija...............................................................................................391
Bluetooth i Wi-Fi (Bežične mreže) .......................................................393
Razno.............................................................................................................393
Indikatori i poruke o grešci............................................................394
Indikatori ......................................................................................................394
Poruke o grešci ..........................................................................................396
xiv
Tehničke napomene
398
Prikaz fotoaparata i kontrolnog displeja.................................... 398
Monitor: režim fotografije ..................................................................... 398
Monitor: režim filma ................................................................................ 403
Tražilo: režim fotografije ........................................................................ 404
Tražilo: režim filma ................................................................................... 406
Kontrolni displej........................................................................................ 407
Nikon Creative Lighting System................................................... 408
Drugi dodaci..................................................................................... 413
Kačenje priključka napajanja i AC adaptera.................................... 418
Briga o fotoaparatu......................................................................... 420
Čuvanje ........................................................................................................ 420
Čišćenje........................................................................................................ 420
Čišćenje senzora slike ............................................................................. 421
Manuelno čišćenje ................................................................................... 424
Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj bateriji:
Upozorenja ................................................................................. 426
Specifikacije ..................................................................................... 431
NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv ... 446
Korisničko uputstvo za FTZ bajonet adapter............................. 455
Odobrene memorijske kartice...................................................... 462
Kapacitet memorijske kartice ....................................................... 463
Trajanje punjive baterije ............................................................... 465
Indeks ................................................................................................ 466
xv
Zarad vaše bezbednosti
Da biste sprečili štetu nad imovinom ili svoju ili tuđu povredu, u potpunosti
pročitajte „Zarad vaše bezbednosti“ pre korišćenja ovog proizvoda.
Držite ova bezbednosna uputstva tamo gde će ih svi oni koji koriste ovaj proizvod
pročitati.
OPASNOST: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom nosi
visoki rizik od smrti ili ozbiljne povrede.
UPOZORENJE: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može
da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.
OPREZ: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može da
dovede do povrede ili štete nad imovinom.
UPOZORENJE
• Ne koristite dok se šetate ili dok rukujete vozilom.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća ili druge povrede.
• Ne rastavljajte niti menjajte ovaj proizvod. Ne dodirujte interne delove koji
postaju izloženi nakon pada ili drugih nesreća.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do strujnog udara ili druge
povrede.
• Ako primetite neke abnormalnosti kao što su da proizvod proizvodi dim,
toplotu ili neobične mirise, odmah izvucite punjivu bateriju ili izvor
napajanja.
Nastavljeno rukovanje bi moglo da dovede do požara, opekotina ili drugih povreda.
• Održavajte suvim. Ne rukujte mokrim rukama. Ne rukujte utikačem mokrim
rukama.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne dozvolite da vaša koža bude u dužem kontaktu sa ovim proizvodom dok
je uključen ili uključen u utičnicu.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina niskog stepena.
• Ne koristite ovaj proizvod u prisustvu zapaljive prašine ili gasa kao što su
propan, benzin ili aerosol.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do eksplozije ili požara.
xvi
• Ne gledajte direktno u sunce ili druge izvore jakog svetla kroz objektiv.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do oštećenja vida.
• Ne usmeravajte blic ili AF-assist osvetljivač ka vozaču motornih vozila.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.
• Držite ovaj proizvod van dodira dece.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede ili kvara proizvoda.
Pored toga, imajte na umu da mali delovi predstavljaju opasnost od gušenja. Ako
dete proguta bilo koji deo ovog proizvoda, odmah potražite pomoć lekara.
• Ne upetljavajte, ne zamotavajte niti uvijajte kaiš oko vašeg vrata.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.
• Ne koristite punjive baterije, punjače ili AC adaptere koji nisu izričito
dizajnirani za korišćenje sa ovim proizvodom. Kada koristite punjive
baterije, punjače i AC adaptere dizajnirane za korišćenje sa ovim
proizvodom, ne:
- Oštećujte, menjajte, povlačite na silu ili presavijajte kablove ili duže
kablove, ne stavljajte ih ispod teških objekata niti ih izlažite toploti ili
plamenu.
- Koristite konvertere za putovanja ili adaptere dizajnirane da konvertuju
sa jednog napona na drugi ili sa DC-na-AC regulatore.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne rukujte utikačem kada punite proizvod ili ne koristite AC adapter u toku
oluja.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do strujnog udara.
• Ne rukujte golim rukama na lokacijama koje su izložene izuzetno visokim ili
niskim temperaturama.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili promrzlina.
OPREZ
• Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu ili drugim jakim izvorima svetla.
Svetlo fokusirano od strane objektiva može da izazove požar ili da ošteti interne
delove proizvoda. Kada fotografišete subjekte sa pozadinskim osvetljenjem, neka
sunce bude dosta van kadra. Sunčeva svetlost fokusirana na fotoaparat kada je
sunce u blizini kadra može da izazove požar.
xvii
• Isključite ovaj proizvod kada je njegovo korišćenje zabranjeno.
Onemogućite bežične karakteristike kada je korišćenje bežične opreme
zabranjeno.
Emisije radio frekvencije proizvedene od strane ovog proizvoda mogu da smetaju
opremi koja se nalazi u avionu ili u bolnicama ili drugim medicinskim objektima.
• Uklonite punjivu bateriju i isključite AC adapter ako se ovaj proizvod neće
koristiti duži vremenski period.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.
• Ne okidajte blic u kontaktu sa ili u blizini kože ili objekata.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili požara.
• Ne ostavljajte proizvod tamo gde će biti izložen ekstremno visokim
temperaturama, tokom dužeg vremenskog perioda kao što je zatvoreni
automobil ili direktna sunčeva svetlost.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.
• Ne gledajte direktno u AF-assist osvetljivač.
Nepoštovanje ove mere predostrožnosti može imati negativne efekte na vid.
• Ne prenosite fotoaparate ili objektive sa stativima ili sličnim prikačenim
dodacima.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede ili kvara proizvoda.
OPASNOST (Punjive baterije)
• Ne koristite pogrešno punjive baterije.
Nepoštovanje sledećih predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih
baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara:
- Koristite samo punjive baterije koje su dozvoljene za korišćenje u ovom
proizvodu.
- Ne izlažite punjive baterije plamenu ili velikoj toploti.
- Ne rastavljajte.
- Ne vršite kratke spojeve izvoda dodirujući ih ogrlicama, šnalama ili drugim
metalnim objektima.
- Ne izlažite punjive baterije ili proizvode u koje su ubačeni jakim fizičkim
udarima.
- Ne stajte na punjive baterije, ne bušite ih ekserima niti ih udarajte čekićem.
xviii
• Punite samo onako kako je naznačeno.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija,
pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa očima, isperite ih sa dosta
čiste vode i odmah zatražite pomoć lekara.
Odgađanje radnje može da dovede do povreda oka.
UPOZORENJE (Punjive baterije)
• Držite punjive baterije van dodira dece.
Ako dete proguta punjivu bateriju, odmah zatražite pomoć lekara.
• Držite punjive baterije van dodira kućnih ljubimaca i drugih životinja.
Punjive baterije mogu da procure, da se pregreju, da puknu ili da se zapale ako se
ugrizu, žvaću ili na drugi način oštete od strane životinja.
• Ne uranjajte punjive baterije u vodu niti ih izlažite kiši.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.
Odmah osušite proizvod koristeći peškir ili sličan objekat ako postane mokar.
• Odmah prestanite sa upotrebom ako primetite bilo kakve promene u
punjivim baterijama, kao što su promena u boji ili deformacija. Prestanite
sa punjenjem EN-EL15b punjivih baterija ako se ne napune u određenom
vremenskom periodu.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija,
pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Kada punjive baterije više nisu potrebne, izolirajte izvode sa trakom.
Može da dođe do pregrejavanja, naprsnuća ili požara ako metalni objekti dođu u
kontakt sa izvodima.
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa kožom ili garderobom neke
osobe, odmah isperite područje kontakta sa dosta čiste vode.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do iritacije kože.
xix
Obaveštenja
• Nijedan deo uputstava uključenih uz
• Nikon neće odgovarati za bilo koje
ovaj proizvod ne može da se
štete do kojih može da dođe usled
reprodukuje, prenosi, prepisuje, čuva u upotrebe ovog proizvoda.
sistemu za čuvanje i povraćaj podataka • Iako je svaki napor učinjen kako bismo
ili prevodi na bilo koji jezik u bilo kom
se osigurali da je informacija u ovim
obliku, bez Nikonove prethodne
uputstvima tačna i kompletna, mi
pismene dozvole.
bismo cenili ako biste ukazali na bilo
• Nikon zadržava pravo da promeni
kakve greške ili propuste Nikonovom
izgled i specifikacije hardvera i softvera predstavniku u vašoj oblasti (adresa je
koji su opisani u ovim uputstvima u
data posebno).
bilo koje vreme i bez prethodnog
obaveštenja.
xx
Obaveštenje koje se tiče zabrane kopiranja ili reprodukcije
Imajte na umu da posedovanje materijala koji je bio digitalno kopiran ili
reprodukovan putem skenera, digitalnog fotoaparata ili drugog uređaja može biti
kažnjivo zakonom.
• Stavke čije je kopiranje ili reprodukovanje
zabranio zakon
Ne kopirajte niti reprodukujte papirni
novac, novčiće, hartije od vrednosti,
vladine obveznice ili obveznice lokalne
vlade, čak i ako su takve kopije ili
reprodukcije pečatirane sa oznakom
„Uzorak“.
Kopiranje ili reprodukcija papirnog
novca, novčića ili hartija od vrednosti
koji su u opticaju u stranoj zemlji je
zabranjeno.
• Upozorenja u vezi sa određenim kopijama i
reprodukcijama
Vlada je izdala upozorenja o kopijama ili
reprodukcijama hartija od vrednosti koje
su izdale privatne kompanije (deonice,
računi, čekovi, poklon sertifikati, itd.),
pokazne karte ili kupon karte, osim kada
minimum neophodnih kopija treba
obezbediti za poslovnu upotrebu
kompanije. Takođe, ne kopirajte niti
reprodukujte pasoše koje je izdala vlada,
licence koje su izdale javne agencije i
privatne grupe, lične karte i karte, kao što
su propusnice i kuponi za ishranu.
Osim ako je dobijena prethodna
dozvola vlade, kopiranje ili
• Povinujte se obaveštenjima o zaštiti autorskih
reprodukcija neiskorišćenih poštanskih
prava
markica ili razglednica koje je izdala
Pod zakonom o autorskom pravu,
vlada je zabranjeno.
fotografije ili snimci radova pod
Kopiranje ili reprodukcija markica koje autorskim pravom načinjeni sa
je izdala vlada i overenih dokumenata
fotoaparatom ne mogu da se koriste bez
koje je overilo zakonodavno telo je
dozvole vlasnika autorskog prava.
zabranjeno.
Izuzeci se primenjuju za lično korišćenje,
ali imajte u vidu da svako lično korišćenje
može da se ograniči u slučaju fotografija
ili snimaka izložbi ili nastupa uživo.
xxi
Koristite elektronske dodatke samo Nikon marke proizvoda
Nikonovi fotoaparati su dizajnirani u skladu sa najvišim standardima i uključuju
kompleksno elektronsko kolo. Samo elektronski pribor marke Nikon (uključujući
punjače, punjive baterije, AC adaptere i dodatke za blic) koji je Nikon sertifikovao
specifično za upotrebu sa ovim Nikon digitalnim fotoaparatom je osmišljen i
dokazan da funkcioniše unutar radnih i bezbednosnih zahteva ovog elektronskog
kola.
Upotreba elektronskih dodataka koji nisu Nikonovi bi mogla da
ošteti fotoaparat i može da poništi vašu Nikon garanciju.
Upotreba punjivih Li-jonskih punjivih baterija drugih dobavljača
koje ne nose Nikonov holografski pečat prikazan desno bi mogla
da ometa normalan rad fotoaparata ili da dovede do pregrejavanja punjivih
baterija, paljenja, pucanja ili curenja.
Za više informacija o dodacima marke Nikon, kontaktirajte Nikon ovlašćenog
lokalnog posrednika.
D Pre snimanja važnih slika
Pre snimanja slika u važnim prilikama (kao što su venčanja ili pre nošenja
fotoaparata na put), napravite probnu sliku da biste se osigurali da
fotoaparat funkcioniše normalno. Nikon neće odgovarati za štete ili gubitak
profita do kojih može da dođe usled kvara na proizvodu.
D Doživotno učenje
Kao deo „Doživotnog učenja“, Nikonove posvećenosti daljoj podršci
proizvoda i obrazovanju, neprekidno ažurirane informacije su dostupne na
mreži na sledećim sajtovima:
• Za korisnike u SAD-u: https://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: https://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom istoku: https://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove da biste pratili najnovije informacije o proizvodu,
savete, odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i opšte savete o
digitalnom snimanju i fotografisanju. Dodatne informacije mogu biti
dostupne od predstavnika Nikona u vašoj oblasti. Pogledajte sledeći URL za
informacije o kontaktu: https://imaging.nikon.com/
xxii
Upoznavanje sa fotoaparatom
Odvojite nekoliko minuta da biste se upoznali sa nazivima i
funkcijama kontrola fotoaparata i prikaza. Možda će vam biti od
pomoći kada biste obeležili ovaj odeljak i pozivali se na njega dok
čitate ostatak ovog uputstva.
Delovi fotoaparata
Pogledajte ovaj odeljak za nazive i lokacije kontrola i prikaza
fotoaparata.
Telo fotoaparata
6
4
7
5
8
9
1
2
2
10
3
11
14
13
12
1 Točkić režima ..................................... 70 9 S dugme.........................................80
2 Ušica kaiša fotoaparata ................... 27 10 Oznaka žižne ravni (E) ...................62
3 Dugme za oslobađanje
4
5
6
7
8
11 Glavni komandni točkić ..........17, 281
zaključavanja točkića režima........ 70 12 Zvučnik
Stereo mikrofon .............................. 118 13 Kontrolni displej.................5, 297, 398
Dugme snimanje filma .................... 45 14 Šina za blic i opremu
Glavni prekidač............................38, 41
(za opcioni blic) .................... 408, 416
Dugme okidača ................................. 41
E dugme ............................................ 82
Upoznavanje sa fotoaparatom
1
Telo fotoaparata (nastavljeno)
1
2
3
7
8
9
4
10
5
11
6
12
1 Senzor slike....................................... 421
2 Dugme za režim monitora........8, 298
6 Oznaka za montiranje objektiva ....36
7 Priključak za slušalice..................... 245
3 AF-assist osvetljivač .................43, 256
8 Lampica CHARGE (PUNITI) ..............29
9 USB konektor................. 337, 413, 417
13
Lampica za smanjenje efekta
crvenih očiju.......................... 107, 354
Lampica samookidača......................87
4 Poklopac za priključak za dodatnu
opremu i USB i HDMI priključke
5 Poklopac za priključke za slušalice i
mikrofon
10 HDMI priključak............. 345, 413, 417
11 Priključak za dodatnu opremu .... 413
12 Priključak za spoljni mikrofon ..... 413
13 Poklopac tela .............................36, 413
D Ne dodirujte senzor slike
Ni pod kojim uslovima ne biste trebali da
primenjujte pritisak na senzor slike, da ga
ubadate alatkama za čišćenje ili izlažete
snažnim vazdušnim strujanjima iz pumpice.
Ove radnje mogu da ogrebu ili na drugi način
oštete senzor. Za informacije o čišćenju
senzora slike, pogledajte „Čišćenje senzora
slike“ (0 421).
2
Upoznavanje sa fotoaparatom
Senzor slike
1
2
3
7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
4
5
6
20 19 18 17
1 Senzor oka .............................................8 12 Dugme i.......................................21, 92
2 Tražilo .....................................................8 13 Poklopac slota za memorijsku
karticu.................................................32
3 Tražilo okulara ................................. 415
4 K dugme ........................................... 49 14 Lampica pristupanja
memorijskoj kartici...................44, 86
5 Dugme O............................................. 51
6 Monitor..........................................10, 59 15 J dugme.............................................18
7 Kontrola podešavanja dioptrije........8 16 Višenamenski birač ...........................18
8 DISP dugme ............................... 15, 124 17 G dugme ...............................18, 143
9 Birač fotografije/filma................41, 45 18 c (E) dugme ....................................84
10 Dugme AF-ON...................................... 17 19 W (Q) dugme ...........................20, 123
11 Pomoćni selektor ........................17, 89 20 X dugme............................61, 122, 139
D Monitor
Ugao monitora može da se podesi kao što je prikazano.
Upoznavanje sa fotoaparatom
3
Telo fotoaparata (nastavljeno)
6
7
1
8
2
3
9
4
10
5
1 Pomoćni komandni točkić......17, 281
2 Dugme Fn1 .................24, 63, 271, 285
7 Dugme za oslobađanje
3 Dugme Fn2 .................24, 52, 271, 285
4 Bravica poklopca ležišta baterije ...32
8 CPU kontakti
9 Navoj za stativ ....................................78
objektiva ............................................37
5 Poklopac ležišta baterije ..................32 10 Poklopac priključka napajanja .... 418
6 Bajonet .................................................36
D Serijski broj proizvoda
Serijski broj za ovaj proizvod može da se
pronađe tako što se otvori monitor.
4
Upoznavanje sa fotoaparatom
Kontrolni displej
Svetla kontrolnog displeja kada je fotoaparat uključen. Pri
podrazumevanim podešavanjima, sledeći indikatori su prikazani; za
potpuni spisak indikatora koji se pojavljuju na kontrolnom displeju,
pogledajte „Kontrolni displej“ (0 407).
1
2
3
7
4
6
5
1 Brzina zatvarača ..........................71, 73
2 Blenda.................................................. 72
5 Broj preostalih ekspozicija......34, 463
6 Režim okidanja...................................84
3 Indikator baterije .............................. 34
4 „k“ (pojavljuje se kada ima
7 ISO osetljivost .....................................80
memorije za više od
1000 ekspozicija)............................. 34
Upoznavanje sa fotoaparatom
5
Monitor i tražilo
U podrazumevanim postavkama, sledeći
indikatori se pojavljuju na monitoru i
tražilu u režimu fotografije; za potpuni
spisak indikatora, pogledajte „Prikaz
fotoaparata i kontrolni displej“ (0 398).
Monitor
Tražilo
21 25 23
1
3 4 5 6 7 8 11 10 9
23456 7 89
10
11
12
25
24
23
22
21
2
13
14
20 19 18 17 16 15
22 20 1 19 18 13 17 16 15 14
1 Režim fotografisanja .........................70 13 Indikator ekspozicije.........................74
Prikaz korekcija ekspozicije.............82
2 Tačka fokusa.................................43, 54
3 Režim okidanja ..........................84, 111 14 „k“ (pojavljuje se kada ima
memorije za više od
1000 ekspozicija) .............................34
15 Broj preostalih ekspozicija .....34, 463
Active D-Lighting.......... 110, 182, 241
16 ISO osetljivost.....................................80
Picture Control .................94, 177, 241
17 Indikator ISO osetljivosti..................80
Balans bele .................63, 98, 170, 240
Indikator automatske ISO
Oblast slike ..................... 119, 165, 239
osetljivosti .........................................81
Veličina slike............................ 106, 166
Kvalitet slike ............................ 104, 166
i ikona.........................................13, 21
4 Režim fokusa.....................52, 189, 243
5 Režim AF-oblasti ..............54, 189, 243
6
7
8
9
10
11
12
6
Upoznavanje sa fotoaparatom
18 Blenda.................................................. 72 23 Indikator za redukciju
vibracije.................................. 112, 189
19 Brzina zatvarača ..........................71, 73
20 Merenje ........................... 108, 185, 243 24 Fotografisanje na dodir.............10, 59
21 Indikator baterije .............................. 34 25 Indikator „Sat nije podešen“ ...........40
22 Tip zatvarača .................................... 262
Sledeće stavke se pojavljuju u režimu filma.
Monitor
Tražilo
1
34
1
2
3
4
10
9
8
7
10
6
6
5
7
1 Indikator snimanja............................ 45
89
5 2
5 Režim okidanja (statično
Snimanje je onemogućeno ............ 46
fotografisanje) ..................................84
2 Preostalo vreme ................................ 45
3 Veličina slike i brzina/
6 Praćenje subjekta ..............................58
7 Nivo zvuka ........................................ 118
kvalitet slike........................... 116, 239
8 Osetljivost mikrofona ........... 118, 244
9 Frekventni odziv ............................. 245
4 Ime datoteke.................................... 239
10 Nosači AF oblasti................................54
Upoznavanje sa fotoaparatom
7
Kontrole fotoaparata
Ovaj odeljak navodi kako koristiti različite kontrole i prikaze
fotoaparata.
Tražilo
Stavljanjem oka na tražilo aktivirate senzor
oka, prebacujući prikaz sa monitora na
tražilo (imajte na umu da će senzor oka
takođe odgovoriti drugim objektima, kao
što su vaši prsti). Tražilo može da se koristi
za menije i reprodukciju po želji.
Senzor oka
Dugme za režim monitora
Pritisnite dugme za režim monitora da
biste prošli kroz prikaze tražila i monitora.
D Kontrola podešavanja dioptrije
Za fokusiranje tražila, podignite i rotirajte
kontrolu podešavanja dioptrije, pazite da ne
stavite prste ili nokte u oko. Gurnite kontrolu
nazad kada se fokus prilagodi po vašoj želji.
A Proširena upotreba
Kada koristite tražilo dugi vremenski period, možete da prilagodite svetlinu
tražila i ton zarad lakšeg pregleda tako što ćete birati Isključeno za
Prilagođeno podešavanje d8 (Prim. podeš. na živi prikaz slike).
A Režim monitora
Možete ograničiti izbor dostupnog režima monitora koristeći opciju
Ograniči izbor režima monitora u meniju podešavanja.
8
Upoznavanje sa fotoaparatom
Pritisnite dugme za režim monitora da biste prošli kroz prikaze na
sledeći način.
Prekidač za automatski prikaz: Displej se prebacuje sa
monitora na tražilo kada naslonite oko na tražilo, a sa
tražila na monitor kada pomerite oko.
Samo tražilo: Tražilo se koristi za fotografisanje, menije i
reprodukciju; monitor ostaje prazan.
Samo monitor: Monitor se koristi za fotografisanje, menije i
reprodukciju; prikaz informacija u tražilu će ostati prazan
čak i kada prislonite oko na tražilo.
Tražilo je prioritet: Fotoaparat funkcioniše na način sličan
postojećim digitalnim SLR fotoaparatima. Postavljanje
oka na tražilo uključuje tražilo a uklanjanje oka isključuje
tražilo. U režimu fotografije, monitor ostaje prazan, dok
će se u režimu filma, u toku reprodukcije, ili dok su meniji
prikazani, monitor uključiti kada uklonite oko sa tražila.
Upoznavanje sa fotoaparatom
9
Kontrole dodirom
Monitor osetljiv na dodir može da se koristi
za prilagođavanje podešavanja
fotoaparata, fokusiranje i okidanje
zatvarača, pregled fotografija i filmova,
unos teksta i kretanje kroz menije. Kontrole
dodirom nisu dostupne dok se tražilo
koristi.
❚❚ Fokusiranje i okidanje zatvarača
Dodirnite monitor za fokusiranje na
izabranu tačku (dodirnite AF). U režimu
fotografije, zatvarač će se okinuti kada
podignete prst sa prikaza (okidanje na
dodir).
Podešavanja AF na dodir mogu da se
prilagode dodirujući W ikonu (0 59).
10 Upoznavanje sa fotoaparatom
❚❚ Prilagođavanje podešavanja
Taknite markirana podešavanja na prikazu
i izaberite željenu opciju tako što ćete
taknuti ikone ili klizače. Taknite Z ili
pritisnite J da izaberete izabranu opciju i
vratite se na prethodni prikaz.
❚❚ Reprodukcija
Prevucite levo ili desno da biste videli
druge slike u toku reprodukcije pune slike.
U prikazu punog kadra, dodirivanje dna
displeja podiže traku za napredak kadra.
Prevucite prst levo ili desno preko trake da
biste brzo prevlačili do drugih slika.
Traka napredovanja kadra
Upoznavanje sa fotoaparatom 11
Koristite gest spajanja i rastavljanja da biste
zumirali i odzumirali i skliznite da biste
prevlačili. Takođe možete dva puta brzo da
taknete prikaz da biste zumirali sa
reprodukcije pune slike ili otkazivanja
zuma.
Da biste „odzumirali“ na prikaz sličica,
koristite gest spajanja u reprodukciji pune
slike. Koristite spajanje i rastavljanje da
biste izabrali broj slika prikazanih između 4,
9 i 72 kadra.
❚❚ Reprodukcija filma
Taknite vodič na ekranu da biste pokrenuli
reprodukciju filma (filmovi su navedeni od
strane 1 ikone). Taknite displej za
pauziranje ili nastavak ili taknite Z da biste
izašli do reprodukcije pune slike.
Vodič
12 Upoznavanje sa fotoaparatom
❚❚ i meni
Taknite i ikonu za prikaz i menija u toku
fotografisanja (0 21, 92).
Taknite stavke za prikaz opcija.
❚❚ Unos teksta
Kada se prikaže tastatura, možete da
unesete tekst tako što ćete taknuti tastere
(da biste prošli kroz velika i mala slova i
simbole na tastaturi, taknite dugme izbora
tastature) ili pomerite kursor tako što ćete
taknuti na području prikaza teksta.
Područje prikaza teksta
Područje
tastature
Izbor
tastature
Upoznavanje sa fotoaparatom 13
❚❚ Navigacija menija
Skliznite gore ili dole da biste prevlačili.
Taknite ikonu menija da biste izabrali
meni.
Taknite stavke menija da biste prikazali
opcije i taknite ikone ili klizače da biste ih
izmenili.
Da biste izašli bez menjanja podešavanja,
taknite Z.
D Ekran na dodir
Ekran na dodir reaguje na statički elektricitet i možda neće reagovati kada
je pokriven zaštitnim filmovima od treće strane ili kada se dodiruje noktima
ili rukavicama, ili kada se simultano dodiruje na više lokacija. Ne koristite
preteranu silu niti dodirujte ekran oštrim objektima.
A Omogućavanje i onemogućavanje kontrola dodirom
Kontrole dodirom mogu da se omoguće ili onemoguće koristeći opciju
Kontrole dodirom u meniju podešavanja (0 305).
14 Upoznavanje sa fotoaparatom
DISP dugme
Koristite DISP dugme za pregled ili
sakrivanje indikatora na monitoru ili tražilu.
❚❚ Režim fotografije
U režimu fotografije, kada pritisnete DISP dugme prikazuje se displej
na sledeći način:
Indikatori su uključeni
Pojednostavljen prikaz
Histogram 1
Informacije o blicu 2, 3
Prikaz informacija 2
Virtuelni horizont
1 Nije prikazan kada je Isključeno izabrano za Prilagođeno podešavanje d8
(Prim. podeš. na živi prikaz slike) ili je Uključeno izabrano za
Fotografisanje sa preklapanjem u režimu višestruke ekspozicije.
2 Nije prikazano na tražilu.
3 Prikazuje se kada je opcioni SB-5000, SB-500, SB-400 ili SB-300 blic
montiran na šinu za blic i opremu ili WR-R10 bežični daljinski kontroler
komanduje blicem putem radio kontrole blica.
Upoznavanje sa fotoaparatom 15
❚❚ Režim filma
U režimu filma, pritiskanje DISP dugmeta prikazuje displej na sledeći
način:
Indikatori su uključeni
Pojednostavljen prikaz
Virtuelni horizont
Histogram
16 Upoznavanje sa fotoaparatom
Pomoćni selektor
Koristite pomoćni selektor kao džojstik za
biranje tačke fokusa ili pritisnite centar
pomoćnog selektora za zaključavanje
fokusa i ekspoziciju (0 89, 90).
Dugme AF-ON
U režimu autofokusa, dugme AF-ON može
da se koristi za fokusiranje.
Komandni točkići
Koristite komandne točkiće da biste
prilagodili brzinu zatvarača ili blende ili u
kombinaciji sa drugim dugmadima za
menjanje podešavanja fotoaparata.
Pomoćni komandni točkić
Glavni komandni točkić
Upoznavanje sa fotoaparatom 17
G dugme
Pritisnite G dugme da biste prikazali
menije.
1
2
3
4
5
6
7
8
1 D: Meni reprodukcije................... 154
2 C: Meni fotografisanja ................ 160
9
3 1: Meni snimanja .......................... 238
4 A: Meni prilagođenih
podešavanja................................... 247
5 B: Meni podešavanja ..................... 293
6 N: Meni retuširanja....................... 314
7 O/m: Moj meni ili nedavna
podešavanja (podrazumevano je
Moj meni) ....................................... 331
8 d: Ikona za pomoć............................20
9 Trenutna podešavanja .................. 143
❚❚ Korišćenje menija
Možete da se krećete menijima koristeći višenamenski birač i J
dugme.
1: Pomerite kursor na gore
J: Izaberite markiranu
stavku
4: Otkažite i vratite se na
prethodni meni
2: Izaberite markiranu
stavku ili prikaz podmenija
3: Pomerite kursor na dole
18 Upoznavanje sa fotoaparatom
1 Markirajte ikonu za
trenutni meni.
Pritisnite 4 da biste
markirali ikonu za trenutni
meni.
2 Izaberite meni.
Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željeni meni.
3 Pozicionirajte kursor u
izabrani meni.
Pritisnite 2 da biste
pozicionirali kursor u
izabrani meni.
4 Markirajte stavku menija.
Pritisnite 1 ili 3 da biste
markirali stavku menija
(stavke koje su prikazane u
sivoj boji nisu trenutno
dostupne i ne mogu da se
izaberu).
Upoznavanje sa fotoaparatom 19
5 Opcije prikaza.
Pritisnite 2 da biste videli
opcije prikaza za izabranu
stavku menija.
6 Markirajte opciju.
Pritisnite 1 ili 3 da biste
markirali opciju (opcije koje
su prikazane u sivoj boji nisu
trenutno dostupne i ne
mogu da se izaberu).
7 Izaberite markiranu stavku.
Pritisnite J da biste izabrali markiranu stavku. Da
biste izašli bez pravljenja izbora, pritisnite G
dugme. Da biste izašli iz menija i vratili se u režim
fotografisanja, pritisnite dugme okidača do pola.
Takođe možete da se krećete kroz menije koristeći kontrole
dodirom (0 14).
A d (Pomoć) ikona
Ako se d ikona pojavi u donjem levom uglu prikaza, možete da pregledate
opis trenutno izabrane opcije ili menija pritiskajući W (Q) dugme. Pritisnite
1 ili 3 da biste prevlačili tekst ili pritisnite W (Q) ponovo da biste se vratili
u menije.
20 Upoznavanje sa fotoaparatom
Dugme i (i ikona)
Za brzi pristup često korišćenim podešavanjima, pritisnite dugme i
ili taknite i ikonu na prikazu.
ili
Taknite željenu stavku ili markirajte stavke i
pritisnite J za pregled opcija. Takođe
možete prilagoditi podešavanja
markirajući stavke i rotirajući komandne
točkiće. Stavke prikazane u režimu
fotografije (0 93) se razlikuju od onih
prikazanih u režimu filma (0 114).
A Meni i reprodukcije
Pritiskanje dugmeta i u toku reprodukcije
prikazuje meni osetljiv na kontekst često
korišćenih opcija reprodukcije.
Upoznavanje sa fotoaparatom 21
❚❚ Prilagođavanje i menija
Stavke prikazane u režimu fotografije i menija mogu da se izaberu
koristeći Prilagođeno podešavanje f1 (Prilagođavanje i menija).
1 Izaberite Prilagođeno podešavanje f1.
U meniju Prilagođeno podešavanje,
markirajte Prilagođeno podešavanje f1
(Prilagođavanje i menija) i pritisnite
J (za informacije o korišćenju menija,
pogledajte „G dugme“, 0 18).
2 Birajte poziciju.
Markirajte poziciju u meniju koji želite
da uredite i pritisnite J.
3 Izaberite opciju.
Markirajte opciju i pritisnite J da ga
dodelite izabranoj poziciji i vratite se na
meni prikazan u Koraku 2. Ponovite
korake 2 i 3 po želji.
4 Izlaz.
Pritisnite G dugme da sačuvate promene i izađite.
22 Upoznavanje sa fotoaparatom
A Opcije koje mogu da se dodele i meniju
Sledeće opcije mogu da se dodele i meniju za režim fotografije:
• Korekcija snage blica • Tip zatvarača
• Izaberi oblast slike
• Prim. podeš. na živi
• Režim fokusa
• Kvalitet slike
prikaz slike
• Režim AF-oblasti
• Veličina slike
• Zumiranje
• Korekcija ekspozicije • Redukcija vibracija
razdeljenog prikaza
• Automatski
• Podešavanja ISO
bracketing
• Svetliji delovi
osetljivosti
• Višestruka ekspozicija
diferenciranja
• Balans bele
• Podesi Picture Control • HDR (visoki dinamički • Svetlina monitora/
opseg)
tražila
• Kolorni prostor
• Bluetooth veza
• Tiho fotografisanje
• Active D-Lighting
• Wi-Fi veza
• Smanjenje šuma kod • Režim okidanja
• Korisničko
duge eksp.
dodeljivanje kontrola
• Smanj. šuma kod
• Režim kašnjenja
visokog ISO
ekspozicije
• Merenje
• Režim blica
Režim filma i menija može da se prilagodi koristeći Prilagođeno
podešavanje g1 (Prilagođavanje i menija); dostupne opcije se razlikuju
od onih za režim fotografije.
Upoznavanje sa fotoaparatom 23
Funkcijska dugmad (Fn1 i Fn2)
Dugmad Fn1 i Fn2 takođe mogu da se
Dugme Fn1
koriste za brzi pristup izabranim
podešavanjima u toku fotografisanja.
Podešavanja dodeljena ovim dugmadima
mogu da se izaberu koristeći Prilagođeno
podešavanje f2 (Korisničko dodeljivanje
kontrola) i izabranom podešavanju
Dugme Fn2
prilagođenom ili pritiskajući dugme ili
pritiskajući dugme i rotirajući komandne
točkiće. Pri podrazumevanim podešavanjima, dugme Fn1 se koristi
za balans bele a dugme Fn2 za izbor fokusa i režima AF područja.
❚❚ Prilagođavanje funkcijskih dugmadi
Funkcija koju izvršavaju funkcijska dugmad u režimu fotografije je
izabrana koristeći Prilagođeno podešavanje f2 (Korisničko
dodeljivanje kontrola).
1 Izaberite Prilagođeno podešavanje f2.
U meniju Prilagođeno podešavanje,
markirajte Prilagođeno podešavanje f2
(Korisničko dodeljivanje kontrola) i
pritisnite J (za informacije o korišćenju
menija, pogledajte „G dugme“,
0 18).
24 Upoznavanje sa fotoaparatom
2 Izaberite dugme.
Markirajte opciju za željeno dugme i
pritisnite J. Izaberite Dugme Fn1 za
biranje uloge koju ima dugme Fn1,
Dugme Fn2 za biranje uloge koju ima
dugme Fn2.
3 Izaberite opciju.
Markirajte opciju i pritisnite J da ga
dodelite izabranom dugmetu i vratite
se na meni prikazan u Koraku 2.
Ponovite korake 2 i 3 da biste izabrali
ulogu koju ima preostalo dugme.
4 Izlaz.
Pritisnite G dugme da sačuvate promene i izađete.
Upoznavanje sa fotoaparatom 25
A Uloge koje mogu da se dodele funkcijskim dugmadima
Sledeće uloge mogu da se dodele funkcijskim dugmadima u režimu
fotografije:
• Režim/korekcija
• Izbor za
• AF-ON
snage blica
sinhronizovano
• Samo AF
• Režim fokusa/režim
okidanje
zaključavanje
AF-oblasti
• + NEF (RAW)
• AE zaključavanje
• Automatski
• Prikaz mreže za
(Zadrži)
bracketing
kadriranje
• AE zaklj. (Pon. post. pri
• Višestruka ekspozicija
• Uključi/isključi zum
okidanju)
• HDR (visoki dinamički
• MOJ MENI
• Samo AE
opseg)
• Prist. gornj. stavki u
zaključavanje
• Režim kašnjenja
MOM MEN.
• AE/AF zaključavanje
ekspozicije
• Reprodukcija
• FV zaključavanje
• Zaključ. brzine
• Zaštita
• c Onemogući/
zatvarača i blende
• Izaberi oblast slike
omogući
• Kvalitet/veličina slike • Svetliji delovi
• Pregled
diferenciranja
• Balans bele
• Matrix merenje
• Podesi Picture Control • Ocenjivanje
• Merenje sa
• Izaberi broj ne-CPU
• Active D-Lighting
prioritetom centra
objektiva
• Merenje
• Spot merenje
• Nijedno
• Merenje sa prior.
svetlijeg dela
• Rafal bracketinga
Uloge koje imaju funkcijska dugmad u režimu filma mogu da se izaberu
koristeći Prilagođeno podešavanje g2 (Korisničko dodeljivanje kontrola);
dostupne opcije se razlikuju od onih za režim fotografije.
26 Upoznavanje sa fotoaparatom
Prvi koraci
Završite korake u ovom poglavlju pre nego što snimite slike po prvi
put.
Prikačite kaiš fotoaparata
Kaiš je dostavljen sa fotoaparatom; dodatni kaiševi su dostupni
odvojeno. Čvrsto prikačite kaiš na ušice fotoaparata.
Prvi koraci 27
Punite punjivu bateriju
Punjiva baterija može da se puni koristeći dostavljeni punjač
baterije ili EH-7P AC adapter za punjenje (EH-7P je dostavljen sa Z 7
i može da se odvojeno kupi za Z 6).
D Punjiva baterija i punjač
Pročitajte i sledite upozorenja i mere predostrožnosti u „Zarad vaše
bezbednosti“ (0 xvi) i „Brizi o fotoaparatu i bateriji: merama predostrožnosti“
(0 426).
Punjač baterije
Ubacite dostavljenu EN-EL15b punjivu bateriju i uključite punjač. U
zavisnosti od zemlje ili regije, punjač dolazi ili sa AC adapterom za
zid ili sa napojnim kablom.
• AC adapter za zid: Ubacite AC adapter za zid u AC ulaz punjača (q).
Skliznite bravicu AC adaptera za zid kao što je prikazano (w) i
rotirajte adapter na 90° kako biste ga fiksirali (e). Ubacite punjivu
bateriju i uključite punjač.
Bravica AC adaptera za zid
• Napojni kabl: Nakon povezivanja napojnog kabla sa utičnicom u
prikazanom smeru, ubacite punjivu bateriju i uključite kabl.
28 Prvi koraci
Lampica CHARGE (PUNITI) će bljeskati dok se punjiva baterija puni.
Istrošena punjiva baterija će se u potpunosti napuniti za otprilike
dva sata i 35 minuta.
Punjenje punjive
baterije
Punjenje završeno
AC adapteri za punjenje
Kada se ubacuju u fotoaparat, EN-EL15b punjive Li-jonske baterije
će se puniti dok je fotoaparat povezan na EH-7P AC adapter za
punjenje (EH-7P ne može da se koristi za punjenje EN-EL15a i
EN-EL15 punjivih baterija; umesto toga koristite dostavljen MH-25a
punjač baterije). Istrošena punjiva baterija će se u potpunosti
napuniti za otprilike dva sata i 35 minuta. Obratite pažnju na zemlje
ili regije gde je to potrebno, AC adapteri za punjenje su dostavljeni
sa prikačenim adapterom za utičnice; oblik adaptera za utičnice se
razlikuje od zemlje prodaje.
1 Ubacite EN-EL15b u fotoaparat (0 32).
Prvi koraci 29
2 Nakon što potvrdite da je fotoaparat isključen, povežite AC
adapter za punjenje i uključite adapter. Ubacite utikač ili
adapter za utičnice pravo u utičnicu a ne pod uglom i
primenite istu meru opreznosti kada uklanjate AC adapter za
punjenje.
Lampica CHARGE (PUNITI)
Izlaz
EH-7P AC adapter za
punjenje
Lampica CHARGE (PUNITI) fotoaparata svetli narandžasto-žuto dok
je punjenje u toku a isključuje se kada je punjenje završeno.
Imajte na umu da iako se fotoaparat može koristiti dok je
priključen, baterija se neće puniti i fotoaparat neće crpeti
napajanje iz AC adaptera za punjenje dok je fotoaparat uključen.
3 Isključite i iskopčajte AC adapter za punjenje kada je punjenje
završeno.
30 Prvi koraci
D Lampica CHARGE (PUNITI)
Ako punjiva baterija ne može da se napuni koristeći AC adapter za punjenje,
na primer jer punjiva baterija nije kompatibilna ili temperatura fotoaparata
je povećana, lampica CHARGE (PUNITI) će bljeskati brzo oko 30 sekundi, a
zatim će se isključiti. Ako je lampica CHARGE (PUNITI) isključena i niste videli da
se punjiva baterija puni, uključite fotoaparat i proverite nivo punjive
baterije.
Prvi koraci 31
Ubacite punjivu bateriju i memorijsku
karticu
Pre nego što ubacite ili uklonite punjivu bateriju ili memorijske
kartice, potvrdite da li je glavni prekidač fotoaparata u poziciji OFF
(ISKLJUČENO). Ubacite punjivu bateriju u prikazanom smeru, koristeći
punjivu bateriju tako da narandžasta bravica baterije bude
pritisnuta na jednu stranu. Bravica zaključava punjivu bateriju na
mesto kada je punjiva baterija u potpunosti ubačena.
Bravica baterije
64GB
Držeći memorijsku karticu u prikazanoj orijentaciji, gurnite je pravo
u odgovarajući slot dok ne legne na mesto.
32 Prvi koraci
D Uklanjanje punjive baterije
Da biste uklonili punjivu bateriju, isključite
fotoaparat i otvorite poklopac ležišta baterije.
Pritisnite bravicu baterije u smeru prikazanom
od strane strelice da biste otpustili punjivu
bateriju a zatim ručno uklonite punjivu
bateriju.
D Uklanjanje memorijskih kartica
Nakon što potvrdite da je lampica pristupanja
memorijskoj kartici isključena, isključite
fotoaparat, otvorite poklopac slota za
memorijsku karticu i pritisnite karticu unutra
kako bi se izbacila (q). Kartica tada može da se
ukloni rukom (w).
Prvi koraci 33
Nivo punjive baterije
Nivo baterije je prikazan u prikazu fotografisanja i kontrolnom
displeju dok je fotoaparat uključen.
Monitor
Tražilo
Kontrolni displej
Prikaz nivoa punjive baterije se menja dok se nivo punjive baterije
smanjuje, sa L do K, J, I i na kraju, H. Kada nivo punjive
baterije padne na H, zaustavite fotografisanje i napunite punjivu
bateriju ili pripremite rezervnu punjivu bateriju. Kada je punjiva
baterija istrošena, ikona H će blještati; napunite punjivu bateriju ili
ubacite u potpunosti napunjenu rezervnu punjivu bateriju.
Broj preostalih ekspozicija
Kada je fotoaparat uključen, prikaz fotografisanja i kontrolni displej
će prikazati broj fotografija koje mogu da se snime pri trenutnim
podešavanjima (vrednosti preko 1000 su zaokružene do najbliže
stotine; npr. vrednosti između 1400 i 1499 su prikazane kao 1,4 k).
Monitor
34 Prvi koraci
Tražilo
Kontrolni displej
D Memorijske kartice
• Memorijske kartice mogu da postanu tople nakon upotrebe. Budite na
oprezu kada uklanjate memorijske kartice iz fotoaparata.
• Isključite napajanje pre nego što ubacite ili uklonite memorijske kartice.
Ne uklanjajte memorijske kartice iz fotoaparata, ne isključujte fotoaparat,
niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja u toku formatiranja ili dok se
podaci snimaju, brišu ili se kopiraju na računar ili drugi uređaj.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do gubitka
podataka ili do štete na fotoaparatu ili kartici.
• Ne dodirujte kontakte kartice prstima ili metalnim objektima.
• Ne savijajte, ne ispuštajte niti izlažite jakim fizičkim udarima.
• Ne primenjujte silu na kućište kartice. Nepoštovanje ove predostrožnosti
može da ošteti karticu.
• Ne izlažite vodi, toploti, visokim nivoima vlažnosti ili direktnoj sunčevoj
svetlosti.
• Ne formatirajte memorijske kartice u računaru.
D Nema memorijske kartice
Ako nijedna memorijska kartica nije ubačena, indikator „nema memorijske
kartice“ će se pojaviti u prikazu fotografisanja i [–E–] će se pojaviti i na
kontrolnom displeju i na prikazu fotografisanja.
Prvi koraci 35
Prikačite objektiv
Fotoaparat može da se koristi sa Z montiranim objektivima. Pre
nego što zakačite ili uklonite objektive, postarajte se da je glavni
prekidač fotoaparata u poziciji OFF (ISKLJUČENO). Postarajte se da
sprečite da prašina uđe u fotoaparat kada je objektiv ili poklopac
tela uklonjen i postarajte se da uklonite poklopac objektiva pre
snimanja slika. Objektiv koji se uglavnom koristi u ovom uputstvu
zarad ilustracije je NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S.
Uklonite poklopac
tela fotoaparata
Uklonite zadnji poklopac
objektiva
Oznaka za montiranje (fotoaparat)
Usaglasite oznake za
montiranje
G
Ne dodirujte
senzor slike ili
kontakte
objektiva.
Oznaka za montiranje (sočivo)
Rotirajte objektiv kao što je prikazano dok ne klikne na mesto
36 Prvi koraci
D F bajonet objektivi
Obavezno priključite FTZ bajonet adapter (dostavljen ili dostupan
odvojeno, 0 455) pre korišćenja F bajonet objektiva. Pokušaj da se priključi
F bajonet objektiva direktno na fotoaparat može da ošteti objektiv ili senzor
slike.
D Odvajanje objektiva
Postarajte se da fotoaparat bude isključen kada
uklanjate ili menjate objektive. Da biste uklonili
objektiv, pritisnite i držite dugme za
oslobađanje objektiva (q) dok okrećete
objektiv u smeru kazaljke na satu (w). Nakon
uklanjanja objektiva, zamenite poklopce
objektiva i poklopac tela fotoaparata.
Prvi koraci 37
Izaberite jezik i podesite sat fotoaparata
Opcija jezika u meniju podešavanja se automatski markira kada se
meniji prvi put prikažu. Izaberite jezik i podesite sat fotoaparata.
1 Uključite fotoaparat.
Rotirajte glavni prekidač na ON
(UKLJUČENO).
2 Izaberite Jezik (Language) u meniju
podešavanja.
Pritisnite G dugme da biste prikazali
menije fotoaparata, zatim markirajte
Jezik (Language) u meniju
podešavanja i pritisnite 2 (za
informacije o korišćenju menija,
pogledajte „G dugme“, 0 18).
3 Izaberite jezik.
Pritisnite 1 ili 3 da markirate željeni jezik i pritisnite J (dostupni
jezici se razlikuju od zemlje ili regije u kojima je fotoaparat
kupljen).
38 Prvi koraci
4 Izaberite Vremenska zona i datum.
Markirajte Vremenska zona i datum i
pritisnite 2.
5 Birajte vremensku zonu.
Izaberite Vremenska zona i izaberite
svoju trenutnu vremensku zonu (prikaz
pokazuje izabrane gradove u izabranoj
zoni i razliku između vremena u
izabranoj zoni i UTC-a). Pritisnite J da
sačuvate promene i vratite se u meni vremenske zone i datuma.
6 Uključite ili isključite letnje računanje
vremena.
Izaberite Letnje računanje vremena,
zatim markirajte Uključeno ili
Isključeno i pritisnite J. Biranje
Uključeno prebacuje sat jedan sat
unapred.
7 Podesite sat.
Izaberite Datum i vreme i koristite
višenamenski birač da podesite sat.
Pritisnite J kada je sat podešen na
trenutni datum i vreme (imajte na umu
da fotoaparat koristi 24-časovni sat).
Prvi koraci 39
8 Izaberite format datuma.
Da biste izabrali redosled kako se
godina, mesec i datum prikazuju,
izaberite Format datuma, zatim
markirajte željenu opciju i pritisnite J.
9 Izađite u režim fotografisanja.
Pritisnite dugme okidača do pola da biste izašli do
režima fotografisanja.
D t („Sat nije podešen“) ikona
Sat fotoaparata napaja nezavisni, punjivi izvor napajanja, koji je napunjen
po potrebi kada je glavna baterija instalirana. Dva dana punjenja će
pokretati sat tokom otprilike jednog meseca. Ako t ikona blješti na
prikazu, sat je resetovan, a datum i vreme koji su snimljeni sa bilo kojim
novim fotografijama neće biti ispravni. Koristite opciju Vremenska zona i
datum > Datum i vreme u meniju podešavanja da podesite sat na pravilno
vreme i datum (0 295).
A SnapBridge
Koristite SnapBridge aplikaciju za sinhronizovanje sata fotoaparata sa
satom na pametnom telefonu ili tabletu (pametan uređaj). Pogledajte
pomoć na mreži za SnapBridge za detalje.
40 Prvi koraci
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Ovo poglavlje objašnjava osnove snimanja i gledanja fotografija.
Snimanje fotografija (b režim)
Sledite korake ispod da snimite fotografije u b (automatski) režimu,
automatski „usmeri i snimaj“ režim u kojem se većina postavki
kontroliše fotoaparatom kao odgovor na uslove fotografisanja.
1 Uključite fotoaparat.
Monitor i kontrolni displej će svetleti.
2 Izaberite režim fotografije.
Rotirajte birač fotografije/
filma na C.
D Objektivi koji mogu da se uvlače
Objektivi koji mogu da se uvlače moraju da se
prošire pre upotrebe. Rotirajte objektiv prstena
zuma kao što je prikazano dok objektiv ne
klikne na proširenu poziciju.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 41
3 Izaberite b režim.
Točkić režima
Pritiskanjem dugmeta za
oslobađanje zaključavanja
točkića režima na vrhu
fotoaparata, rotirajte točkić
režima na b.
Dugme za oslobađanje
zaključavanja točkića režima
4 Pripremite fotoaparat.
Držite rukohvat u svojoj desnoj ruci i pomerajte telo fotoaparata
ili objektiva svojom levom rukom. Spustite laktove na stranu
grudi.
Kadriranje fotografija u tražilu
Pejzažna (široka) orijentacija
Portret (visoka) orijentacija
Kadriranje fotografija na monitoru
Pejzažna (široka) orijentacija
42 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Portret (visoka) orijentacija
5 Kadrirajte fotografiju.
Kadrirajte snimak i koristite pomoćni
selektor ili višenamenski birač da
pozicionirate tačku fokusa preko svog
subjekta.
Tačka fokusa
6 Fokusirajte.
Da biste fokusirali, pritisnite dugme
okidača na pola ili pritisnite dugme
AF-ON (AF-assist osvetljivač će se možda
upaliti ako je subjekat slabo osvetljen).
Ako je AF-S izabrano za režim fokusa,
tačka fokusa će se prikazati u zelenoj
boji ako je fotoaparat u stanju da se
fokusira; ako fotoaparat nije u stanju da
se fokusira, tačka fokusa će blještati
crveno.
D AF-assist osvetljivač
Nemojte ometati AF-assist osvetljivač dok je upaljen.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 43
7 Fotografišite.
Lagano pritisnite dugme okidača skroz
na dole da snimite fotografiju (takođe
možete da snimite fotografiju
dodirujući monitor: dodirnite subjekat
za fokusiranje i podignite prst da
okinete zatvarač). Lampica pristupanja
memorijskoj kartici će se upaliti dok se
fotografija snima na memorijsku
karticu. Ne izbacujte memorijsku karticu
niti uklanjajte niti isključujte izvor
napajanja dok se lampica ne ugasi a
snimanje se završi.
Lampica pristupanja
memorijskoj kartici
D Tajmer pripravnosti
Ako se nijedna operacija ne izvrši 30 sekundi,
prikaz će potamniti na nekoliko sekundi pre
nego što se monitor, tražilo i kontrolni displej
isključe da bi se smanjilo trošenje baterije.
Pritisnite dugme okidača do pola da biste
ponovo aktivirali prikaz. Dužina vremena pre
nego što tajmer pripravnosti automatski
istekne bi mogla da se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje c3
(Odlaganje isključivanja) > Tajmer pripravnosti.
44 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Snimanje filmova (b režim)
b (automatski) režim takođe može da se koristi za jednostavno,
„usmeri i snimaj“ snimanje filma.
1 Uključite fotoaparat.
Monitor i kontrolni displej će svetleti.
2 Izaberite režim filma.
Rotirajte birač fotografije/
filma na 1. Imajte na umu
da opcioni blicevi ne mogu
da se koriste kada je
fotoaparat u režimu filma.
3 Izaberite b režim.
Pritiskajući dugme za
oslobađanje zaključavanja
točkića režima na vrhu
fotoaparata, rotirajte točkić
režima na b.
Točkić režima
Dugme za oslobađanje
zaključavanja točkića režima
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 45
4 Pokrenite snimanje.
Pritisnite dugme snimanja filma da
biste pokrenuli snimanje. Dok je
snimanje u toku, fotoaparat će
prikazati indikator snimanja i preostalo
vreme. Fotoaparat može ponovo da se
Dugme snimanje filma
fokusira u bilo koje vreme u toku
snimanja pritiskajući dugme AF-ON ili
Indikator snimanja
dodirujući subjekat na prikazu. Zvuk se
snima putem ugrađenog mikrofona; ne
pokrivajte mikrofon u toku snimanja.
Preostalo vreme
5 Završite snimanje.
Pritisnite opet dugme snimanja filma
da biste prekinuli snimanje. Lampica
pristupanja memorijskoj kartici će se
upaliti dok fotoaparat završava čuvanje
filma na memorijsku karticu. Ne
izbacujte memorijsku karticu niti
uklanjajte niti isključujte izvor napajanja
dok se lampica ne ugasi a snimanje se
završi.
Lampica pristupanja
memorijskoj kartici
D 0 ikona
0 ikona ukazuje na to da filmovi ne mogu da se snime.
46 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
U režimu filma, fotografije mogu da se
snime bez prekidanja snimanja tako što se
pritisne dugme okidača skroz na dole. C
ikona će blještati na prikazu kada se
fotografija snimi.
D Snimanje fotografija u režimu filma
Imajte na umu da fotografije mogu da se snime čak i kada subjekat nije u
fokusu. Fotografije se snimaju u JPEG formatu finogm kvaliteta pri
dimenzijama koje su trenutno izabrane za veličinu slike filma. U režimima
kontinualnog okidanja, brzina napredovanja slika dok se snimanje pauzira
razlikuje se od opcije izabrane za Veličina slika/broj slika u sekundi, ali
samo jedna fotografija će se snimiti svaki put kada se dugme okidača
pritisne dok je snimanje u toku. Do 50 fotografija može da se snimi sa
svakim filmom.
D U toku fotografisanja
Treperenje, trake svetla ili distorzija mogu da budu vidljivi na prikazu i na
fotografijama i filmovima snimljenim pod fluorescentnim, lampama sa
živinom parom ili natrijumskim lampama ili sa pokretnim subjektima,
naročito ako se fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat pomera
horizontalno pri visokim brzinama kroz kadar. Zupčaste ivice, oivičenost
bojom, moare efekat i svetle tačke takođe mogu da se pojave. Svetli delovi
ili trake mogu da se pojave u nekim područjima kadra sa bleštavim znacima
i drugim naizmeničnim izvorima svetla ili ako je subjekat na kratko
osvetljen od strane stroboskopskih ili drugog svetlog, kratkotrajnog izvora
svetla dok šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) i
neočekivane boje mogu da se pojave ako zumirate na pregled kroz
objektiv. Treperenje može da se pojavi kada se kontrola elektromotora
blende koristi u toku snimanja filma.
Izbegavajte usmeravanje fotoaparata ka suncu i drugim jakim izvorima
svetla. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do štete
internog kola fotoaparata.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 47
D Snimanje filmova
Snimanje se automatski okončava kada se maksimalna dužina dostigne ili
se memorijska kartica napuni ili ako je objektiv uklonjen, drugi režim je
izabran ili se birač fotografije/filma rotira na C. Imajte na umu da ugrađeni
mikrofon može da snimi zvuke koje napravi fotoaparat ili objektiv u toku
redukcije vibracije, autofokusa ili promena blendi.
48 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Osnovna reprodukcija
Fotografije i filmovi mogu da se pregledaju na fotoaparatu.
1 Pritisnite K dugme.
Slika će se pojaviti na ekranu.
2 Pregledajte dodatne slike.
Pritisnite 4 ili 2 da pregledate dodatne
slike. Kada se slike prikažu na monitoru,
možete da pregledate druge slike
pomerajući prst na levo ili desno preko
prikaza. Da biste izašli iz reprodukcije i
vratili se u režim fotografisanja, pritisnite dugme okidača do
pola.
Pregledanje filmova
Filmovi su označeni 1 ikonom. Taknite a ikonu na prikazu ili
pritisnite J da biste započeli reprodukciju; vaša trenutna pozicija je
prikazana na traci napredovanja filma.
Ikona 1
Dužina
Ikona a
Trenutna pozicija/ukupna dužina
Traka
napredovanja
filma
Jačina
zvuka
Vodič
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 49
Sledeće operacije mogu da se izvrše:
Rukovanje
Pauza
Opis
Pritisnite 3 da biste pauzirali reprodukciju.
Pritisnite J da biste nastavili reprodukciju kada se
Reprodukuj
reprodukcija pauzira ili u toku premotavanja unazad/
unapred.
Pritisnite 4 da biste premotali unazad, 2 za unapred.
Brzina se povećava sa svakim pritiskom, sa 2× na 4× na 8×
na 16×; držite kontrolu pritisnutom da biste skočili na
početak ili kraj filma (prvi kadar je naznačen od strane h u
Unazad/unapred gornjem desnom uglu prikaza, poslednji kadar od strane
i). Ako je reprodukcija pauzirana, film se premotava
unazad ili unapred jedan po jedan kadar; držite kontrolu
pritisnutom za kontinualno premotavanje unazad ili
unapred.
Pokrenite usporenu Pritisnite 3 dok je film pauziran da biste pokrenuli
reprodukciju
usporenu reprodukciju.
Rotirajte glavni komandni točkić da biste preskočili
Preskočite 10 s
napred ili nazad 10 s.
Preskoči na
Rotirajte pomoćni komandni točkić da biste preskočili na
poslednji ili prvi
poslednji ili prvi kadar.
kadar
Prilagodite jačinu Pritisnite X da biste povećali jačinu zvuka, W (Q) da biste
zvuka
je smanjili.
Da biste videli opcije uređivanja filma, pauzirajte
Odseci film
reprodukciju i pritisnite dugme i.
Izlaz
Pritisnite 1 ili K da biste izašli iz reprodukcije pune slike.
Vratite se na režim Pritisnite dugme okidača do pola da biste izašli do režima
fotografisanja
fotografisanja.
50 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Brisanje neželjenih slika
Pritisnite O dugme da biste izbrisali trenutnu sliku. Imajte na umu da
slike ne mogu da se povrate kada se izbrišu.
1 Prikažite sliku koju želite da izbrišete.
Prikažite fotografiju ili film koji želite da
izbrišete kao što je opisano u „Osnovna
reprodukcija“ (0 49).
2 Izbrišite sliku.
Pritisnite O dugme. Potvrdni dijalog će
se prikazati; pritisnite O dugme ponovo
da biste izbrisali sliku i vratili se na
reprodukciju. Da biste izašli bez brisanja
slike, pritisnite K.
A Izbriši
Da biste izbrisali izabrane slike, sve slike snimljene izabranih datuma ili sve
slike u odabranoj lokaciji na memorijskoj kartici, koristite opciju Izbriši u
meniju reprodukcije.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 51
Osnovna podešavanja
Ovo poglavlje pokriva osnovna podešavanja fotografisanja i
reprodukcije.
Fokus
Fokus može automatski da se prilagodi, manuelno ili koristeći
kontrole dodirom. Onim kako se fotoaparat fokusira upravlja vaš
izbor režima fokusa i režima AF-oblasti.
Biranje režima fokusa
Režim fokusa kontroliše kako se fotoaparat
fokusira. Režim fokusa može da se izabere
koristeći stavke Režim fokusa u meniju i i
menijima snimanja fotografije i filma
(0 113, 189, 243).
Pri podrazumevanim podešavanjima,
režim fokusa takođe može da se izabere držeći dugme Fn2 i rotirajući
glavni komandni točkić (0 24).
Opcija
AF-S
Opis
Za subjekte koji se ne kreću. Pritisnite dugme okidača do
pola da biste fokusirali. Ako je fotoaparat u mogućnosti
da se fokusira, tačka fokusa će se iz crvene pretvoriti u
Pojedinačni zelenu boju; fokus će se zaključati dok je dugme okidača
AF
pritisnuto do pola. Ako fotoaparat ne uspe da se fokusira,
tačka fokusa će blještati crveno. Pri podrazumevanim
podešavanjima, zatvarač može da se okine samo ako je
fotoaparat u mogućnosti da se fokusira (prioritet fokusa).
52 Osnovna podešavanja
Opcija
AF-C
AF-F
MF
Opis
Za pokretne predmete. Fotoaparat se neprekidno
fokusira dok je dugme okidača pritisnuto na pola; ako se
subjekat pomera, fotoaparat će predvideti finalnu
Kontinualni
razdaljinu do subjekta i prilagoditi fokus po potrebi. Pri
AF
podrazumevanim podešavanjima, zatvarač može da se
okine bez obzira da li je subjekat u fokusu (prioritet
okidanja).
Fotoaparat neprestano prilagođava fokus kao odgovor
na kretanje subjekta ili promena u kompoziciji. Kada je
Stalni AF
dugme okidača pritisnuto do pola, tačka fokusa će se
pretvoriti iz crvene u zelenu i fokus će se zaključati. Ova
opcija je dostupna samo u režimu filma.
Manuelni
Manuelno fokusirajte (0 61). Zatvarač može da se okine
fokus
bez obzira da li je predmet u fokusu ili nije.
D Autofokus
Prikaz može da posvetli ili potamni dok se fotoaparat fokusira a tačka
fokusa ponekad može da se prikaže u zelenoj boji kada fotoaparat nije u
mogućnosti da se fokusira. Fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da se
fokusira koristeći autofokus u sledećim situacijama:
• Subjekat sadrži linije paralelne sa dugačkom ivicom kadra
• Subjektu nedostaje kontrast
• Subjekat u tački fokusa sadrži područja oštro kontrastne svetline, ili sadrži
tačkasto osvetljenje ili neonski znak ili drugi izvor svetlosti koji se menja u
pogledu svetline
• Treperenje ili trake svetla se pojavljuju pod fluorescentnim, osvetljenjem
sa živinom parom, natrijumskom parom ili sličnim osvetljenjem
• Krst (zvezda) filter ili drugi specijalni filter se koristi
• Subjekat se čini manjim od tačke fokusa
• Pravilne geometrijske šeme dominiraju subjektom (na primer, roletne ili
red prozora na neboderu)
D Isključivanje fotoaparata
Pozicija fokusa može da se promeni ako isključite fotoaparat a zatim ga
ponovo uključite nakon fokusiranja.
A AF u uslovima lošeg osvetljenja
Za poboljšan fokus kada je osvetljenje loše, izaberite AF-S i birajte
Uključeno za Prilagođeno podešavanje a11 (AF u uslovima lošeg
osvetljenja).
Osnovna podešavanja 53
Režim AF-oblast
Tačka fokusa može da se pozicionira
koristeći pomoćni selektor (0 89) ili
višenamenski selektor. Režim AF-oblasti
kontroliše kako fotoaparat bira tačku
fokusa za autofokus. Podrazumevano
podešavanje je AF u jednoj tački, ali druge
opcije mogu da se izaberu koristeći stavke Režim AF-oblasti u
meniju i i menijima snimanja fotografije i filma (0 113, 189, 243).
Pri podrazumevanim podešavanjima, režim AF-oblasti takođe može
da se izabere držeći dugme Fn2 i rotirajući pomoćni komandni točkić
(0 24).
Opcija
3
AF u maloj tački
d
AF u jednoj tački
54 Osnovna podešavanja
Opis
Preporučuje se za snimke koji uključuju statične
subjekte, kao što su zgrade, fotografija proizvoda u
studiju ili krupne planove. AF u maloj tački se koristi
za fokusiranje u maloj tački na izabranoj tački u
kadru. Ova opcija je dostupna samo kada se režim
fotografije izabere i Pojedinačni AF se izabere za
Režim fokusa. Fokusiranje može da bude sporije od
AF u jednoj tački.
Fotoaparat se fokusira na tačku izabranu od strane
korisnika. Koristite za subjekte koji se ne kreću.
Opcija
e
f
g
h
Opis
Fotoaparat se fokusira na tačku izabranu od strane
korisnika. Ako subjekat nakratko napusti izabranu
tačku, fotoaparat će se fokusirati na osnovu
informacija iz okolnih tačaka fokusa. Koristite za
Dinamička oblast
fotografije sportista i drugih aktivnih subjekata koje
AF
je teško staviti u kadar koristeći AF u jednoj tački. Ova
opcija je dostupna samo kada se režim fotografije
izabere i Kontinualni AF se izabere za Režim
fokusa.
Što se tiče AF u jednoj tački, osim što se fotoaparat
fokusira na šire oblasti, oblasti fokusa za Široka
Široka oblast AF oblast AF (L) su veći od onih za Široka oblast AF (S).
(S)
Koristite za spontane snimke ili fotografije pokretnih
subjekata koje je teško staviti u kadar koristeći AF u
jednoj tački, ili u režimu filma za glatko fokusiranje u
toku panoramljenja i nagnutih (tilt-shift) snimaka ili
Široka oblast AF kada se snimaju subjekti koji se kreću. Ako izabrana
oblast fokusa sadrži subjekte na različitim
(L)
razdaljinama od fotoaparata, fotoaparat će dodeliti
prioritet najbližem subjektu.
Fotoaparat automatski otkriva subjekat i bira oblast
fokusa. Koristite u slučajevima kada nemate vremena
da izaberete sami tačku fokusa, za portrete, ili za
spontane snimke i druge spontane fotografije.
Fotoaparat daje prioritet subjektima portreta; ako je
subjekat portreta otkriven, jantarna granica koja
Automatska AF
navodi tačku fokusa će se pojaviti oko lica subjekta
oblast
ili, ako fotoaparat otkrije oči subjekta, jednog ili
drugog oka (lice/oko-AF detekcija). Ovo vas
oslobađa da se koncentrišete na kompoziciju i izraz
vašeg subjekta kada fotografišete aktivne subjekte
portreta (0 57). Praćenje subjekta (0 58) može da se
aktivira pritiskajući J dugme.
Osnovna podešavanja 55
A s: Centralna tačka fokusa
U svim režimima AF-oblasti osim Automatska AF oblast, pojavljuje se
tačka u tački fokusa kada je u centru kadra.
A Brzi izbor tačke fokusa
Za izbor tačke brzog fokusa, izaberite Svaka druga tačka za Prilagođeno
podešavanje a5 (Tačke fokusa koje se koriste) za korišćenje samo
četvrtine dostupnih tački fokusa (broj dostupnih tačaka za Široka oblast
AF (L) se ne menja). Ako želite da koristite pomoćni selektor za izbor tačke
fokusa, možete da izaberete Izaberi centralnu tačku fokusa za
Prilagođeno podešavanje f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Centar
pomoćnog selektora da biste dopustili da se centar pomoćnog selektora
koristi za brzo biranje centra tačke fokusa.
56 Osnovna podešavanja
❚❚ Lice/oko AF detekcija
Kada fotografišete subjekte portreta sa
Automatska AF oblast, koristite
Prilagođeno podešavanje a4 (Detek. lica/
očiju za aut. AF oblast) da izaberete da li
fotoaparat detektuje i lica i oči (lice/oko AF
detekcija) ili samo lica (lice-AF detekcija).
Ako je Detekcija lica i očiju je uključena
izabrana a subjekat portreta je otkriven,
jantarna granica koja navodi tačku fokusa
će se pojaviti oko lica subjekta ili, ako
fotoaparat otkrije oči subjekta, jedno ili
drugo oko (lice/oko-AF detekcija). Lica
Tačka fokusa
otkrivena kada je Detekcija lica je
uključena izabrana su slično navedena od
strane jantarne granice. Ako je AF-S izabran za režim fokusa, tačka
fokusa će postati zelena kada se fotoaparat fokusira.
Ako je otkriveno više od jednog subjekta portreta ili više od jednog
oka, e i f ikone će se pojaviti na tački fokusa i vi ćete moći da
pozicionirate tačku fokusa preko drugog lica ili oka pritiskajući 4 ili
2. Ako subjekat skrene pogled nakon što se lice detektuje, tačka
fokusa će se pomeriti da sledi njegovo kretanje.
U toku reprodukcije, možete da zumirate na lice ili oko korišćeno za
fokusiranje pritiskajući J.
D Lice/oko AF detekcija
Detekcija oka nije dostupna u režimu filma. Detekcija oka i lica možda neće
raditi kako se očekuje ako:
• lice subjekta zauzima vrlo veliki ili vrlo mali deo kadra,
• je lice subjekta previše osvetljeno ili premalo osvetljeno,
• subjekat nosi naočari ili sunčane naočari,
• su lice ili oči subjekta zaklonjeni kosom ili drugi objektima, ili
• se subjekat mnogo pomera u toku fotografisanja.
Osnovna podešavanja 57
❚❚ Praćenje subjekta
Kada je Automatska AF oblast izabrana za
Režim AF-oblasti, pritiskanje J
omogućava praćenje fokusa. Tačka fokusa
će se promeniti na ciljnu mrežu;
pozicionirajte mrežu preko cilja i ili
pritisnite J ponovo ili pritisnite dugme
AF-ON da pokretanje praćenja. Tačka fokusa će pratiti izabrani
subjekat dok se pomera kroz kadar (u slučaju subjekata portreta,
fokusiranje će pratiti lice subjekta). Da biste okončali praćenje,
pritisnite J po treći put. Da biste izašli iz režima praćenja subjekta,
pritisnite W (Q) dugme.
D Praćenje subjekta
Fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da prati subjekte ako se oni brzo
kreću, napuštaju kadar ili su zaklonjeni drugim objektima, vidljivo menjaju
veličinu, boju ili svetlinu, ili su premali, preveliki, presvetli, pretamni ili su
slični po boji ili svetlini kao pozadina.
58 Osnovna podešavanja
Okidanje na dodir
Kontrole dodirom mogu da se koriste za
fokusiranje i okidanje zatvarača. Dodirnite
prikaz da biste fokusirali i podignite prst
kako biste okinuli zatvarač.
Taknite ikonu prikazanu na ilustraciji da
biste izabrali operaciju koja se izvršava
kada taknete prikaz u režimu
fotografisanja. Birajte između sledećih
opcija:
• W: Dodirnite prikaz za pozicioniranje
tačke fokusa i fokusirajte (ako se otkrije lice, fotoaparat će se
fokusirati na lice koje je najbliže izabranoj tački). Fokus se
zaključava dok je vaš prst na prikazu; podignite prst da okinete
zatvarač. Dostupno samo u režimu fotografisanja.
• V: Kao iznad, osim što kada podignete prst sa prikaza to ne okida
zatvarač. Ako je automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti,
fotoaparat će pratiti izabrani subjekat dok se kreće kroz kadar; za
prebacivanje na drugi subjekat, taknite ga na prikazu.
• X: Onemogućeno okidanje na dodir.
Osnovna podešavanja 59
D Fotografisanje koristeći opcije fotografisanja na dodir
Dugme okidača može da se koristi za fokus i fotografisanje čak i kada je W
ikona prikazana kako bi se pokazalo da su opcije fotografisanja na dodir
aktivne. Opcije fotografisanja na dodir mogu da se koriste samo za
fotografisanje jedno po jedno i ne mogu da se koriste za manuelni fokus ili
za snimanje fotografija u toku snimanja filma; za rafalno fotografisanje ili za
snimanje fotografija u toku snimanja filma, koristite dugme okidača.
Fotoaparat se možda neće fokusirati na lica ili oči izabrane koristeći
kontrole na dodir kada je detekcija oka omogućena, u kom slučaju možda
će biti neophodno da se koristi višenamenski birač.
U režimu samookidača, fokus se zaključava na izabrani subjekat kada
dodirnete monitor i broj snimaka trenutno izabranih u režimu samookidača
će se snimiti počev od 10 sekundi nakon što podignete prst sa prikaza.
60 Osnovna podešavanja
Manuelni fokus
Manuelni fokus može da se korist kada
autofokus ne proizvodi željene rezultate.
Pozicionirajte tačku fokusa preko subjekta i
rotirajte fokus ili kontrolni prsten dok je
subjekat u fokusu.
Za veću preciznost, pritisnite X dugme za
zumiranje na pogled kroz objektiv.
Kada je subjekat u fokusu, tačka fokusa će
se upaliti zeleno i indikator ispravnog
fokusa (I) će se pojaviti na prikazu.
Indikator
ispravnog
fokusa
I
F
H
F H
(bljeska)
Indikator razdaljine
fokusa
Opis
Subjekat u fokusu.
Tačka fokusa je između
fotoaparata i subjekta.
Tačka fokusa je iza subjekta.
Indikator ispravnog
fokusa
Fotoaparat ne može da utvrdi da
li je subjekat u fokusu.
Kada koristite manuelni fokus sa subjektima koji ne odgovaraju
autofokusu, imajte na umu da indikator ispravnog fokusa (I) može
da se prikaže kada subjekat nije u fokusu. Zumirajte na pogled kroz
objektiv i proverite fokus. Preporučuje se korišćenje stativa kada
fotoaparat ima problema sa fokusiranjem.
Osnovna podešavanja 61
D Objektivi sa izborom režima fokusa
Manuelni fokus može da se izabere koristeći kontrole na objektivu.
D Pozicija žižne ravni
Da biste odredili razdaljinu između vašeg
subjekta i fotoaparata, izmerite sa oznake
žižne ravni (E) na telu fotoaparata.
Razdaljina između površine bajoneta na
koju naleže objektiv i žižne ravni je 16 mm.
16 mm
Oznaka žižne ravni
A Vrhunac fokusa
Ako je vrhunac fokusa omogućen koristeći
Prilagođeno podešavanje d10 (Svetliji delovi
diferenciranja), objekti koji su u fokusu će biti
istaknuti obojenih obrisima u režimu
manuelnog fokusa. Imajte na umu da svetliji
delovi diferenciranja možda neće biti prikazani
ako fotoaparat nije u mogućnosti da otkrije
obrise, u tom slučaju fokus može da se promeni
koristeći pogled kroz objektiv prikaza.
62 Osnovna podešavanja
Oblast u fokusu
Balans bele
Balans bele omogućava da beli objekti budu beli, bez obzira na boju
izvora svetla. Podrazumevano podešavanje (j) se preporučuje sa
većinom izvora svetla. Ako željeni rezultati ne mogu da se postignu
sa automatskim balansom bele, izaberite drugu opciju kao što je
opisano ispod.
Balans bele može da se izabere koristeći
stavke Balans bele u meniju i i menijima
snimanja fotografije i filma (0 98, 170,
240).
Pri podrazumevanim podešavanjima, balans bele takođe može da
se izabere držeći dugme Fn1 i rotirajući glavni komandni točkić
(0 24).
Kada je 4 (Automatski), I (Fluorescentno), K (Izaberi
temperaturu boje), ili L (Zapamćena manuelna postavka)
izabrano, možete da izaberete pod-opciju držeći dugme Fn1 i
rotirajući pomoćni komandni točkić.
Osnovna podešavanja 63
Opcija
K*
Opis
Balans bele je automatski prilagođen za
optimalne rezultate sa većinom izvora
svetla. Kada se koristi opcioni blic,
4 Automatski
balans bele će se prilagoditi u skladu sa
svetlom koje proizvodi blic.
Zadrži belo (smanji tople
Eliminišite odsjaj tople boje koju je
boje)
proizvelo inkandescentno osvetljenje.
Delimično zadržite odsjaj tople boje
3500–
Zadrži celokupnu atmosferu
koju je proizvelo inkandescentno
8000
osvetljenje.
Zadržite odsjaj tople boje koju je
Zadrži tople boje osvetljenja
proizvelo inkandescentno osvetljenje.
Kada se koristi pod prirodnom svetlošću,
Automatski za
4500–
ova opcija proizvodi boje bliže onima
D prirodnu svetlost
8000
koje vidi golo oko.
Direktna sunčeva
Koristite sa subjektima koji su osvetljeni
5200
H svetlost
od strane direktne sunčeve svetlosti.
Koristite na dnevnom svetlu kada je
6000
G Oblačno
oblačno napolju.
Koristite na dnevnom svetlu sa
8000
M Hlad
subjektima u hladu.
3000 Koristite pod inkandescentnim svetlom.
J Inkandescentno
I
Fluorescentno
Lampe sa natrijumovom
parom
Toplo belo fluorescentno
Belo fluorescentno
Hladno belo fluorescentno
Dnevno belo fluorescentno
Dnevno fluorescentno
Živina para sa visok. temp.
boje
5
Blic
2700
3000
3700
4200
5000
6500
Koristite pod fluorescentnim svetlom;
birajte tip beskonačne ekspozicije u
skladu sa izvorom svetla.
7200
5400
Koristite sa studijskim stroboskopskim
osvetljenjem i drugim velikim blicevima.
* Temperatura boje. Sve vrednosti su približne i predstavljaju fino podešavanje (ako je primenljivo).
64 Osnovna podešavanja
Opcija
K
L
K*
Opis
Izaberi temperaturu boje sa liste
2500–
vrednosti ili držeći dugme Fn1 i rotirajući
10.000
pomoćni komandni točkić.
Izmerite balans bele za subjekta ili izvor
svetlosti (pritisnite i držite dugme Fn1 da
biste uneli direktan režim merenja,
Zapamćena manuelna
—
0 101), kopirajte balans bele iz
postavka
postojećih fotografija ili birajte
postojeću vrednost držeći dugme Fn1 i
rotirajući pomoćni komandni točkić.
Izaberi temperaturu
boje
* Temperatura boje. Sve vrednosti su približne i predstavljaju fino podešavanje (ako je primenljivo).
A 4 („Automatski“)
Informacije o fotografiji za slike snimljene
koristeći automatski balans bele navode
temperaturu boje izabrane od strane
fotoaparata u vreme kada se slika snimila. Ovo
možete da koristite kao referencu kada birate
vrednost za Izaberi temperaturu boje. Da
biste videli podatke o fotografisanju u toku
reprodukcije, idite na Opcije prikaza reprodukcije u meniju reprodukcije i
izaberite Podaci o fotografisanju.
Osnovna podešavanja 65
D D („Automatski za prirodnu svetlost“)
D (Automatski za prirodnu svetlost) možda neće proizvesti željene
rezultate pod veštačkim svetlom. Izaberite 4 (Automatski) ili opciju koja
odgovara izvoru svetla.
D Osvetljenje studijskim blicom
4 (Automatski) možda neće proizvesti željene rezultate sa velikim
studijskim blicom. Koristite zapamćenu postavku balansa bele ili podesite
balans bele na 5 (Blic) i koristite fino podešavanje da biste prilagodili
balans bele.
D Fino podešavanje balansa bele
Pri podešavanjima koja nisu Izaberi temperaturu boje, balans bele može
da se fino podesi koristeći stavke Balans bele u i meniju i menijima
snimanja fotografije i filma (0 99).
A Temperatura boje
Doživljena boja izvora svetla razlikuje se u zavisnosti od posmatrača i
drugih uslova. Temperatura boje je objektivno merenje boje izvora svetla,
definisano referencom na temperaturu na koju bi objekat trebao da se
ugreje da bi zračio svetlo na istim talasnim dužinama. Dok izvori svetla sa
temperaturom boje u okolini od 5000–5500 K izgledaju belo, izvori svetla sa
nižom temperaturom boje, kao što su inkandescentne sijalice, izgledaju
pomalo žuto ili crveno. Izvori svetla sa većom temperaturom boje izgledaju
obojeni plavom.
„Toplije“ (crvenije) boje
3000
4000
„Hladnije“ (plavlje) boje
5000
6000
8000
10000 [ K ]
Uopšteno, izaberite niže vrednosti ako slike imaju crveni odsjaj ili da biste
namerno napravili hladnije boje, veće vrednosti ako su vaše slike nabojene
plavo ili da biste namerno napravili boje toplijim.
66 Osnovna podešavanja
Tiho fotografisanje
Da biste omogućili elektronski zatvarač i
eliminisali šum i vibraciju izazvanu
rukovanjem mehaničkog zatvarača,
izaberite Uključeno za Tiho
fotografisanje u meniju fotografisanja.
Obratite pažnju na to da će elektronski
zatvarač biti korišćen bez obzira na opciju izabranu za Prilagođeno
podešavanje d5 (Tip zatvarača).
Ikona se prikazuje dok je tiho
fotografisanje na snazi. U režimima
okidanja koji nisu Kontinualni H
(produženo), prikaz će na kratko
potamneti kada se zatvarač okine da
ukaže na to da je fotografija snimljena.
Omogućavanje tihog fotografisanja menja brzinu napredovanja
kadra za kontinualne režime okidanja (0 85) i onemogućava neke
funkcije, uključujući blic, smanjenje šuma dugih ekspozicija,
smanjenje treperenja i zvučni signal.
D Tiho fotografisanje
Biranje Uključeno za Tiho fotografisanje utišava zatvarač, ali ovo ne
oslobađa fotografije potrebe da poštuju privatnost svojih subjekata i prava
subjekata. Iako je šum mehaničkog zatvarača isključen, drugi zvuci još uvek
mogu da se čuju, na primer u toku autofokusa ili prilagođavanja blende ili
ako je G ili K dugme pritisnuto kada je opcija koja nije Isključeno
izabrana za Redukcija vibracija. U toku tihog fotografisanja, treperenje,
pojava traka ili distorzija mogu da budu vidljivi na prikazu i na finalnoj slici
pod fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili natrijumskim lampama
ili ako se fotoaparat ili subjekat kreću u toku fotografisanja. Zupčaste ivice,
oivičenost boje, moare efekat i svetle tačke takođe mogu da se pojave.
Svetli regioni ili trake mogu da se pojave u nekim područjima kadra sa
blještavim znacima i drugim povremenim izvorima svetla ili ako je subjekat
na kratko osvetljen od strane stroboskopskih ili drugog svetlog,
kratkotrajnog izvora svetla.
Osnovna podešavanja 67
Ocenjivanje slika
Izabrane slike mogu da se ocene ili obeleže kao kandidati za kasnije
brisanje. Ocenjivanje takođe može da se vidi u Capture NX-D i
ViewNX-i. Zaštićene slike ne mogu da se ocene.
1 Izaberite sliku.
Pritisnite K dugme da biste pokrenuli
reprodukciju i prikazali sliku koju želite
da ocenite.
2 Prikažite i meni.
Pritisnite i dugme da biste videli i
meni.
3 Izaberite Ocenjivanje.
Markirajte Ocenjivanje i pritisnite J.
4 Izaberite ocenjivanje.
Rotirajte glavni komandni točkić da
biste izabrali ocenjivanje od nula do pet
zvezdica ili izaberite d da biste označili
sliku kao kandidata za kasnije brisanje.
Pritisnite J da biste završili operaciju.
68 Osnovna podešavanja
Zaštita slika od brisanja
Koristite opciju Zaštita u i meniju za zaštitu slika od slučajnog
brisanja. Imajte na umu da ovo NE sprečava slike da se izbrišu kada se
memorijska kartica formatira.
1 Izaberite sliku.
Pritisnite K dugme da biste pokrenuli
reprodukciju i prikazali sliku koju želite
da zaštitite.
2 Prikažite i meni.
Pritisnite i dugme da biste videli i
meni.
3 Izaberite zaštitu.
Markirajte Zaštita i pritisnite J.
Zaštićene slike su označene sa P
ikonom; za uklanjanje zaštite, prikažite
sliku i ponovite Korake 2–3.
A Uklanjanje zaštite sa svih slika
Da biste uklonili zaštitu sa svih slika u fascikli ili fasciklama trenutno
izabranim za Fascikla reprodukcije u meniju reprodukcije, izaberite
Ukloni zaštitu za sve u i meniju.
Osnovna podešavanja 69
Kontrole fotografisanja
Ovo poglavlje opisuje kontrole koje mogu da se koriste u toku
fotografisanja.
Točkić režima
Pritisnite dugme za
Točkić režima
oslobađanje zaključavanja
točkića režima i rotirajte točkić
režima da biste birali od
sledećih režima:
• b Automatski: Režim „usmeri i
fotografiši“ u kojem
Dugme za oslobađanje
fotoaparat podešava
zaključavanja točkića režima
ekspoziciju i ton (0 41, 45).
• P Automatski programirano:
Fotoaparat podešava brzinu zatvarača i blende zarad optimalne
ekspozicije. Preporučuje se za spontane snimke i u drugim
situacijama u kojima nema dovoljno vremena da bi se prilagodila
podešavanja fotoaparata.
• S Automatski sa prioritetom zatvarača: Birate brzinu zatvarača;
fotoaparat bira blendu za najbolje rezultate. Koristite za
zamrzavanje ili zamućenje kretanja.
• A Automatski sa prioritetom blende: Birate blendu; fotoaparat bira
brzinu zatvarača za najbolje rezultate. Koristite da biste zamutili
pozadinu ili da biste doveli i prvi plan i pozadinu u fokus.
• M manuelni: Kontrolišete i brzinu zatvarača i blendu. Podesite brzinu
zatvarača na „beskonačnu ekspoziciju“ (A) za dugačke ekspozicije.
• U1, U2, U3 Režimi korisničkog podešavanja: Dodelite često korišćenja
podešavanja na ove pozicije za brzo pozivanje.
70 Kontrole fotografisanja
P: Automatski programirano
U ovom režimu, fotoaparat automatski
prilagođava brzinu zatvarača i blende
prema ugrađenom programu da bi
osigurao optimalnu ekspoziciju u većini
situacija. Različite kombinacije brzine
zatvarača i blende koje proizvode istu
ekspoziciju može da se izabere rotirajući
glavni komandni točkić („fleksibilan program“). Dok je fleksibilan
program na snazi, indikator fleksibilnog programa (U) je prikazan.
Da biste vratili podrazumevanu brzinu zatvarača i podešavanja
blende, rotirajte komandni točkić dok indikator ne prestane da se
prikazuje, izaberite drugi režim ili isključite fotoaparat.
S: Automatski sa prioritetom zatvarača
U automatskom sa prioritetom zatvarača,
vi birate brzinu zatvarača dok fotoaparat
automatski bira blendu koja će proizvesti
optimalnu ekspoziciju. Da biste izabrali
brzinu zatvarača, rotirajte glavni komandni
točkić. Brzina zatvarača može da se podesi
na „×200“ ili na vrednosti između 30 s i
1/8000 s i može da se zaključa pri izabranom
podešavanju (0 281).
Monitor
Kontrolni displej
Kontrole fotografisanja 71
А: Automatski sa prioritetom blende
U automatskom sa prioritetom blende, vi
birate blendu dok fotoaparat automatski
bira brzinu zatvarača koja će proizvesti
optimalnu ekspoziciju. Da biste izabrali
blendu između minimalnih i maksimalnih
vrednosti za objektiv, rotirajte pomoćni
komandni točkić. Blenda može da se
zaključa pri izabranom podešavanju
(0 281).
Monitor
Kontrolni displej
A Podešavanje ekspozicije režima filma
Sledeća podešavanja ekspozicije mogu da se prilagode u režimu filma:
P, S 1
А
М
Blenda
—
✔
✔
Brzina zatvarača
—
—
✔
ISO osetljivost
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Ekspozicija za režim S je ista za režim P.
2 Gornja granica za ISO osetljivost može da se izabere koristeći opciju Podešavanja ISO
osetljivosti > Maksimalna osetljivost u meniju snimanja filma.
3 Bez obzira na opciju izabranu za Podešavanja ISO osetljivosti > Maksimalna
osetljivost ili za ISO osetljivost (režim M), gornja granica kada je Uključeno
izabrano za Elektronski VR u meniju snimanja filma je ISO 25600 (Z 7) ili 51200 (Z 6).
4 Ako je Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Autom. ISO
kontrola (rež. M) u meniju snimanja filma, gornja granica za ISO osetljivost može da se
izabere koristeći opciju Maksimalna osetljivost.
72 Kontrole fotografisanja
M: Manuelni
U manuelnom režimu ekspozicije, vi kontrolišete i brzinu zatvarača i
blendu. Rotirajte glavni komandni točkić da biste izabrali brzinu
zatvarača i pomoćni komandni točkić da biste podesili blendu.
Brzina zatvarača može da se podesi na „×200“ ili na vrednosti
između 30 s i 1/8000 s, ili zatvarač može da se neograničeno drži
otvorenim za dugačku ekspoziciju (0 78). Blenda može da se podesi
na vrednosti između minimalnih i maksimalnih vrednosti za
objektiv. Koristite indikatore ekspozicije da biste proverili
ekspoziciju.
Monitor
Kontrolni displej
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Blenda
Blenda
Brzina zatvarača i blende može da se zaključa pri izabranim
podešavanjima.
Kontrole fotografisanja 73
D Indikatori ekspozicije
Indikatori ekspozicije pokazuju da li će fotografija biti premalo ili previše
izložena pri trenutnim podešavanjima. U zavisnosti od izabrane opcije za
Prilagođeno podešavanje b1 (EV koraci za kontrolu ekspozicije), količina
nedovoljne ekspozicije ili preekspozicije je prikazana u inkrementima od
1/3 ili 1/2 EV. Ako se ograničenja sistema merenja ekspozicije pređu, prikazi će
bljesnuti.
Prilagođeno podešavanje b1 je podešeno na „1/3 koraka“
Nedovoljno
Preeksponirana za
eksponirana za 1/3 EV
preko 3 EV
Optimalna ekspozicija
Monitor
Tražilo
A Aut. kontr. ISO osetljivosti (režim M)
Ako je automatska kontrola ISO osetljivosti (0 81) omogućena, ISO
osetljivost će automatski biti prilagođena za optimalnu ekspoziciju pri
izabranoj brzini zatvarača i blende.
74 Kontrole fotografisanja
Korisnička podešavanja: U1, U2 i U3 režimi
Dodelite često korišćena podešavanja na U1, U2 i U3 pozicije na
točkiću režima.
❚❚ Čuvanje korisničkih podešavanja
Sledite korake ispod da sačuvate podešavanja:
1 Izaberite režim.
Rotirajte točkić režima na
željeni režim.
2 Prilagodite podešavanja.
Izvršite željena prilagođavanja na podešavanja fotoaparata,
uključujući:
• opcije menija snimanja fotografije,
• opcije menija snimanja filma,
• Prilagođena podešavanja i
• režim snimanja, brzina zatvarača (režimi S i M), blenda (režimi A i
M), fleksibilni program (režim P), korekciju ekspozicije i korekciju
snage blica.
3 Izaberite Sačuvaj korisnička
podešavanja.
Markirajte Sačuvaj korisnička
podešavanja u meniju podešavanja i
pritisnite 2.
4 Izaberite poziciju.
Markirajte Sačuvaj na U1, Sačuvaj na U2 ili Sačuvaj na U3 i
pritisnite 2.
Kontrole fotografisanja 75
5 Sačuvaj korisnička podešavanja.
Markirajte Sačuvaj podešavanja i pritisnite J da biste dodelili
podešavanja izabrana u Koracima 1 i 2 na poziciju točkića režima
izabranom u Koraku 4.
❚❚ Povraćaj korisničkih podešavanja
Rotiranje točkića režima na U1,
U2 ili U3 vraća podešavanja koja
su poslednja sačuvana u toj
poziciji.
❚❚ Resetovanje korisničkih podešavanja
Za resetovanje podešavanja za U1, U2 ili U3 na podrazumevane
vrednosti:
1 Izaberite Resetuj korisnička
podešavanja.
Markirajte Resetuj korisnička
podešavanja u meniju podešavanja i
pritisnite 2.
2 Izaberite poziciju.
Markirajte Resetuj U1, Resetuj U2 ili Resetuj U3 i pritisnite 2.
3 Resetuj korisnička podešavanja.
Markirajte Resetuj i pritisnite J za vraćanje podrazumevanih
podešavanja za izabranu poziciju. Fotoaparat će funkcionisati u
režimu P.
76 Kontrole fotografisanja
D Korisnička podešavanja
Sledeće ne može da se sačuva na U1, U2 ili U3.
Meni fotografisanja:
Meni snimanja:
• Fascikla za čuvanje
• Izaberi oblast slike
• Izaberi oblast slike
• Upravljaj opcijom Picture Control
• Upravljaj opcijom Picture Control
• Višestruka ekspozicija
• Intervalsko fotografisanje
• Intervalski film
• Fotog. sa pomeranjem fokusa
Kontrole fotografisanja 77
Dugotrajna ekspozicija (Režim M)
Izaberite sledeće brzine zatvarača za
dugačke ekspozicije pokretnih svetala,
zvezda, noćnog pejzaža ili vatrometa.
• Beskonačna ekspozicija: Zatvarač ostaje
otvoren dok je dugme okidača pritisnuto
dole.
• Brzina zatvarača:
• Vreme: Ekspozicija počinje kada se dugme
Beskonačna ekspozicija
okidača pritisne i okončava se kada se
(ekspozicija od
dugme pritisne po drugi put.
35 sekundi)
• Blenda: f/25
Da biste sprečili zamućivanje, montirajte
fotoaparat na stativ ili koristite opcioni bežični daljinski kontroler,
žičanu daljinsku kontrolu ili drugi daljinski uređaj za okidanje. Nikon
takođe preporučuje korišćenje u potpunosti napunjene punjive
baterije ili opcionog AC adaptera i priključka napajanja da bi se
sprečio gubitak napajanja dok je zatvarač otvoren. Imajte na umu da
šum (svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli ili fog šum)
može da bude prisutan na dugim ekspozicijama. Svetle tačke i fog
šum mogu da se smanje birajući Uključeno za Smanjenje šuma
kod duge eksp. u meniju fotografisanja.
1 Pripremite fotoaparat.
Montirajte fotoaparat na stativ ili ga stavite na stabilnu, ravnu
površinu.
2 Izaberite režim M.
Rotirajte točkić režima na M.
78 Kontrole fotografisanja
3 Izaberite brzinu zatvarača.
Rotirajte glavni komandni točkić da biste izabrali beskonačnu
ekspoziciju kao brzinu zatvarača Bulb (Beskonačna ekspozicija) ili Time
(Beskonačno).
Bulb (Beskonačna
ekspozicija)
Time (Beskonačno)
4 Otvorite zatvarač.
Beskonačna ekspozicija: Nakon fokusiranja, pritisnite dugme okidača
skroz na dole. Držite dugme okidača pritisnutim dok se
ekspozicija ne završi.
Beskonačno: Pritisnite dugme okidača skroz na dole.
5 Zatvorite zatvarač.
Beskonačna ekspozicija: Uklonite svoj prst sa dugmeta okidača.
Beskonačno: Pritisnite dugme okidača skroz na dole.
Kontrole fotografisanja 79
Dugme S (ISO osetljivost)
Držite S dugme i rotirajte glavni
komandni točkić za prilagođavanje
osetljivost fotoaparata na svetlo u skladu sa
nivoom dostupnog svetla. Trenutno
podešavanje je prikazano na prikazu
fotografisanja i kontrolnom displeju.
Izaberite iz podešavanja ili iz ISO 64 do
ISO 25600 (ili u slučaju Z 6, od ISO 100 do
ISO 51200); podešavanja od oko 0,3 do
1 EV ispod najnižih od ovih vrednosti i 0,3
do 2 EV iznad najvećeg područja su takođe
dostupna za specijalne situacije. b režim
nudi dodatnu ISO-A (automatska) opciju.
S dugme
Glavni komandni točkić
D ISO osetljivost
Što je veća ISO osetljivost, manje će svetla trebati da bi se napravila
ekspozicija, dopuštajući brže brzine zatvarača ili manje blende, ali će
najverovatnije na sliku uticati šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli,
fog šum ili linije). Šum će se najverovatnije čuti pri podešavanjima između
Visoka 0,3 i Visoka 2.
D Visoka 0,3–Visoka 2
Visoka 0,3 do Visoka 2 odgovaraju ISO osetljivostima 0,3–2 EV iznad
najveće numeričke vrednosti. Visoka 0,3 je ekvivalentna ISO 32000 (Z 7) ili
64000 (Z 6), Visoka 2 do ISO 102400 (Z 7) ili 204800 (Z 6).
D Niska 0,3–Niska 1
Niska 0,3 do Niska 1 odgovaraju ISO osetljivostima 0,3–1 EV ispod najniže
numeričke vrednosti. Niska 0,3 je ekvivalentno sa ISO 50 (Z 7) ili 80 (Z 6),
Niska 1 do ISO 32 (Z 7) ili 50 (Z 6). Koristite veće blende ili male brzine
zatvarača kada je svetlo jako. Svetliji delovi mogu da izgube neke detalje; u
većini slučajeva, ISO osetljivosti pri ili iznad najniže numeričke vrednosti se
preporučuju.
80 Kontrole fotografisanja
Aut. kontr. ISO osetljivosti
U režimima P, S, A i M, aut. kontr. ISO
Pomoćni komandni točkić
osetljivosti može da se omogući ili
onemogući držeći S dugme i rotirajući
pomoćni komandni točkić. Kada je aut.
kontr. ISO osetljivosti omogućena, ISO
osetljivost će se automatski prilagoditi ako
optimalna ekspozicija ne može da se
dostigne pri vrednosti izabranoj sa S
dugmetom i glavnim komandnim
točkićem. Da bi se sprečilo da ISO
osetljivost ode isuviše visoko, možete da
S dugme
izaberete gornju granicu od ISO 100 (Z 7) ili
200 (Z 6) do Visoka 2 koristeći stavku Podešavanja ISO
osetljivosti > Maksimalna osetljivost u meniju fotografisanja.
Kada je aut. kontr. ISO osetljivosti omogućena, prikaz fotografisanja
će prikazati ISO AUTO (ISO AUTOMATSKI) i kontrolni displej ISO-A. Kada je
osetljivost promenjena od izabrane vrednosti korisnika,
promenjena vrednost je pokazana na prikazu.
Monitor
Kontrolni displej
D Aut. kontr. ISO osetljivosti
Ako je ISO osetljivost izabrana od strane korisnika veća od one izabrane za
Maksimalna osetljivost kada je aut. kontr. ISO osetljivosti omogućena,
vrednost izabrana od strane korisnika će se koristiti umesto toga. Kada se
koristi blic, brzina zatvarača će biti ograničena na vrednosti između brzine
izabrane za Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina sinhronizacije blica) i
brzine izabrane za Prilagođeno podešavanje e2 (Brzina zatvarača sa
blicem).
Kontrole fotografisanja 81
Dugme E (Korekcija ekspozicije)
U režimima koji nisu b, korekcija ekspozicije može da se koristi za
izmenu ekspozicije sa vrednosti predložene od strane fotoaparata,
što čini slike svetlijim ili tamnijim. Birajte vrednosti između –5 EV
(premala ekspozicija) i +5 EV (prevelika ekspozicija) u inkrementima
od 1/3 EV (samo fotografije; opseg za filmove je –3 do +3 EV). Opšte
uzev, pozitivne vrednosti čine da subjekat izgleda svetlije dok
negativne vrednosti čine da je on tamniji.
−1 EV
Nema korekcije
ekspozicije
+1 EV
Da biste izabrali vrednost korekcije ekspozicije, pritisnite E dugme i
rotirajte glavni komandni točkić dok se željena vrednost ne pokaže.
E dugme
Kontrolni displej
Glavni komandni točkić
82 Kontrole fotografisanja
Pri vrednostima koje nisu ±0,0, indikator ekspozicije i ikona E će se
prikazati nakon što okinete E dugme. Trenutna vrednost za
korekciju ekspozicije može da se potvrdi pritiskajući E dugme.
Monitor
Tražilo
Normalna ekspozicija može da se vrati podešavanjem korekcije
ekspozicije na ±0. Korekcija ekspozicije nije resetovana kada se
fotoaparat isključi.
D Režim M
U režimu M, korekcija ekspozicije utiče samo na indikator ekspozicije; brzina
zatvarača i blenda se ne menjaju. Indikator ekspozicije i trenutna vrednost
za korekciju ekspozicije mogu da se prikažu pritiskajući dugme E.
D Fotografisanje blicem
Kada se opcioni blic koristi, korekcija ekspozicije utiče i na nivo blica i
ekspozicije, menjajući svetlinu oba glavna subjekta i pozadine. Prilagođeno
podešavanje e3 (Korekcija ekspozicije za blic) može da se koristi da bi
ograničila efekte korekcije ekspozicije samo na pozadinu.
Kontrole fotografisanja 83
Dugme c/E (Režim okidanja/Samookidač)
„Režim okidanja“ određuje šta se desi kada se dugme okidača
pritisne. Da biste izabrali režim okidanja, držite c (E) dugme i
rotirajte glavni komandni točkić. Pritisnite J kada je željena opcija
markirana; izabrana opcija je označena ikonom na prikazu
fotografisanja i kontrolnom displeju.
Monitor
Kontrolni displej
Sledeće opcije su dostupne u režimu fotografije.
U
V
W
Opcija
Pojedinačna
slika
Opis
Fotoaparat snima jednu fotografiju svaki put kada je
dugme okidača pritisnuto.
Dok se dugme okidača drži na dole, fotoaparat snima
1–5 kadrova po sekundi. Broj slika u sekundi može da se
Kontinualni L
izabere rotirajući pomoćni komandni točkić kada se
Kontinualni L markira u meniju režima okidanja.
Dok se dugme okidača drži na dole, fotoaparat snima
Kontinualni H
do oko 5,5 kadrova u sekundi.
84 Kontrole fotografisanja
Opcija
X
E
Opis
Dok se dugme okidača drži na dole, fotoaparat snima
Kontinualni H do oko 9 slika u sekundi (Z 7) ili 12 slika u sekundi (Z 6).
(produženo) Opcioni blicevi ne mogu da se koriste. Smanjenje
treperenja nema efekta.
Samookidač Snimajte slike sa samookidačem (0 87).
D Prikaz fotografisanja
U režimima kontinualno niske brzine i kontinualno visoke brzine, prikaz je
ažuriran u realnom vremenu čak i kada je fotografisanje u toku.
D Brzina napredovanja slika
Brzina napredovanja slika se menja sa podešavanjima fotoaparata. Približni
maksimalni brojevi pri različitim podešavanjima su dati u tabeli ispod.
Režim okidanja
Kvalitet slike
JPEG/TIFF
Kontinualni L
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
Kontinualni H
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
Kontinualni H
(produženo)
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
Bitska dubina
—
12
14
—
12
14
—
12
14
Tiho fotografisanje
Isključeno Uključeno
Z 7: 4 fps
Z 6: 4,5 fps
5 fps
Z 7: 3,5 fps
Z 6: 4 fps
Z 7: 4 fps
5,5 fps
Z 6: 4,5 fps
Z 7: 5 fps
Z 7: 3,5 fps
Z 6: 5,5 fps
Z 6: 4 fps
Z 7: 9 fps
Z 7: 8 fps
Z 6: 12 fps
Z 6: 12 fps
Z 7: 8 fps
Z 7: 6,5 fps
Z 6: 9 fps
Z 6: 8 fps
Kontrole fotografisanja 85
D Kontinualni H (produženo)
U zavisnosti od podešavanja fotoaparata, ekspozicija može drastično da se
razlikuje u toku svakog rafala. Ovo može da se spreči ako se zaključa
ekspozicija (0 90).
D Memorijski bafer
Fotoaparat dolazi sa memorijskim baferom za privremeno čuvanje,
dozvoljavajući fotografisanju da se nastavi dok se fotografije čuvaju na
memorijskoj kartici. Približan broj slika koji može da se sačuva u baferu pri
trenutnim podešavanjima je pokazan na broju ekspozicije prikaza dok se
dugme okidača pritisne na pola.
Monitor
Kontrolni displej
Dok se fotografije snimaju na memorijsku karticu, lampica pristupanja
memorijskoj kartici će se paliti. U zavisnosti od uslova fotografisanja i
memorijske kartice, snimanje može da traje od nekoliko sekundi do
nekoliko minuta. Ne uklanjajte memorijsku karticu niti uklanjajte niti
isključujte izvor napajanja dok se pristupna lampica ne ugasi. Ako se
fotoaparat isključi dok ima podataka u baferu, napajanje se neće isključiti
dok sve slike u baferu ne budu snimljene. Ako se punjiva baterija istroši dok
su slike u baferu, okidač zatvarača će se onemogućiti, a slike će se prebaciti
na memorijsku karticu.
86 Kontrole fotografisanja
U režimu filma, možete da izaberete operaciju izvršenu kada se
dugme okidača pritisne (0 45).
Opcija
U
Pojedinačna
slika
c
Kontinualni
Opis
Fotoaparat snima jednu fotografiju svaki put kada je
dugme okidača pritisnuto. Bez obzira na izabranu
opciju, maksimalno 50 fotografija može da se snimi sa
svakim filmom.
Fotoaparat snima fotografije do 3 (Z 7) ili 2 (Z 6) sekundi
odjednom dok je dugme okidača pritisnuto. Broj slika u
sekundi se razlikuje od opcije izabrane za Veličina
slika/broj slika u sekundi u meniju snimanja filma.
Samo jedna fotografija može da se snimi dok je
snimanje filma u toku.
Samookidač
U režimu samookidača, pritiskanje dugmeta okidača pokreće
tajmer, a fotografija se snimi kada tajmer istekne.
1 Izaberite režim samookidača.
Držeći c (E) dugme pritisnutim,
rotirajte glavni komandni točkić da
biste markirali E (samookidač).
2 Izaberite kašnjenje okidanja.
Rotirajte pomoćni komandni točkić da
biste izabrali kašnjenje okidanja i
pritisnite J.
Kontrole fotografisanja 87
3 Kadrirajte fotografiju i fokusirajte.
Ako je AF-S izabrano za režim fokusa,
tajmer se neće pokrenuti osim ako
fotoaparat nije u mogućnosti da se
fokusira.
4 Pokrenite tajmer.
Pritisnite dugme okidača skroz na dole
da biste pokrenuli tajmer. E ikona će se
pojaviti na prikazu i lampica
samookidača će početi da blješti,
zaustavljajući se dve sekunde pre nego
što se fotografija snimi.
D Snimanje više snimaka
Koristite Prilagođeno podešavanje c2 (Samookidač) da biste izabrali broj
snimaka koji se snime i interval između snimljenih snimaka kada
samookidač prestane da odbrojava.
88 Kontrole fotografisanja
Pomoćni selektor
Koristite pomoćni selektor kao džojstik za
biranje tačke fokusa ili pritisnite centar za
zaključavanje fokusa i/ili ekspozicije.
Izbor tačke fokusa
Koristite pomoćni selektor da biste izabrali
tačku fokusa u prikazu fotografisanja. Izbor
tačke fokusa nije dostupan kada je
automatska AF oblast izabrana za režim
AF-oblast (0 54).
Tačka fokusa
Zaključavanje autoekspozicije (AE)
Pritiskanje centra pomoćnog selektora zaključava ekspoziciju pri
trenutnom podešavanju. AE zaključavanje može da se koristi za
prekomponovanje nakon merenja subjekta koji neće biti u izabranoj
oblasti fokusa na krajnjoj kompoziciji i naročito je efektivno za spot
ili merenje sa prioritetom centra.
Zaključavanje fokusa
Pritisnite centar pomoćnog selektora da zaključate fokus na
trenutnom subjektu kada je AF-C izabran za režim fokusa. Kada
koristite zaključavanje fokusa, izaberite režim AF-oblast koji nije
automatska AF oblast.
Kontrole fotografisanja 89
❚❚ Zaključavanje fokusa i ekspozicije
Pratite korake ispod da biste koristili fokus i zaključavanje
ekspozicije.
1 Podešavanje fokusa i ekspozicije.
Pozicionirajte subjekta u izabranoj tački fokusa i pritisnite dugme
okidača do pola da biste podesili fokusiranje i ekspoziciju.
2 Zaključajte fokus i ekspoziciju.
Dugme okidača
Sa dugmetom okidača pritisnutim do
pola, pritisnite centar pomoćnog
selektora za biste zaključali i fokus i
ekspoziciju (ikona AE-L će se prikazati).
Pomoćni selektor
90 Kontrole fotografisanja
3 Prekomponujte fotografiju i
fotografišite.
Fokus će ostati zaključan između
snimaka ako držite dugme okidača
pritisnuto do pola (AF-S) ili držite centar
pomoćnog selektora pritisnutim,
dopuštajući da se nekoliko fotografija
jedna posle druge snime pri istom
podešavanju fokusa.
Ne menjajte razdaljinu između fotoaparata i subjekta dok je
zaključavanje fokusa na snazi. Ako se subjekat pomeri, fokusirajte
ponovo na novoj razdaljini.
D AF-S
Kada je AF-S izabrano za režim fokusa, fokus će se zaključati dok je dugme
okidača pritisnuto na pola (fokus će se takođe zaključati dok je centar
pomoćnog selektora pritisnut).
D Korišćenje dugmeta okidača za zaključavanje ekspozicije
Ako je Uključi (pritisak do pola) izabrano za Prilagođeno podešavanje c1
(AE zaključ. dugmetom okidača), ekspozicija će se zaključati dok je
dugme okidača pritisnuto na pola.
Kontrole fotografisanja 91
Meni i
Pritiskanje dugmeta i prikazuje i meni: meni često korišćenih
podešavanja za trenutni režim.
Korišćenje i menija
Pritisnite i dugme da biste prikazali i
meni.
Markirajte stavke koristeći višenamenski birač i pritisnite J da biste
videli opcije, zatim markirajte opciju i pritisnite J da biste je izabrali
i vratili se na i meni (da biste izašli u prethodni prikaz bez menjanja
podešavanja, pritisnite dugme i).
A Komandni točkići
Takođe možete da prilagodite podešavanja za
markirane stavke rotirajući glavni komandni
točkić da biste izabrali opciju a zatim
pritiskajući J (pod-opcije, ako su dostupne,
mogu da se izaberu rotirajući pomoćni
komandni točkić; u nekim slučajevima, iste
opcije mogu da se izaberu koristeći bilo koji
točkić). Trenutna opcija će se takođe izabrati ako markirate drugu stavku sa
višenamenskim biračem ili pritisnete dugme okidača na pola.
92 Meni i
Režim fotografije i meni
Pri podrazumevanim podešavanjima, sledeće stavke će se pojaviti
na i meniju za režim fotografije.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Podesi Picture Control......................94
2 Balans bele ..........................................98
7 Wi-Fi veza ......................................... 109
8 Active D-Lighting............................ 110
3 Kvalitet slike ..................................... 104 9 Režim okidanja................................ 111
4 Veličina slike..................................... 106 10 Redukcija vibracija ......................... 112
5 Režim blica ....................................... 107 11 Režim AF-oblasti............................. 113
6 Merenje ............................................. 108 12 Režim fokusa.................................... 113
Meni i 93
Podesi Picture Control
Birajte Picture Control u skladu sa subjektom ili tipom scene.
Opcija
n
Automatski
Q
Standardno
R
Neutralno
S
Živo
T
Monohrom
o
Portret
p
Pejzaž
q
k01–
k20
94 Meni i
Opis
Fotoaparat automatski prilagođava tonove
bazirane na Standardno Picture Control. Ten
subjekata portreta će biti mekši a elementi kao što
su lišće i nebo na snimcima na otvorenom će biti
življi nego na slikama snimljenim sa Standardno
Picture Control.
Standardna obrada za izbalansirane rezultate.
Preporučeno je za većinu situacija.
Minimalna obrada zarad prirodnih rezultata. Birajte
fotografije koje će kasnije biti obrađene ili
retuširane.
Slike su poboljšane zarad živog, efekta štampane
fotografije. Birajte za fotografije koje ističu
primarne boje.
Snimajte monohrom fotografije.
Obradite portrete zarad kože sa prirodnom
teksturom i zaokruženog osećaja.
Proizvodi žive pejzaže i gradske pejzaže.
Detalji su sačuvani putem širokog opsega tona, od
Ravnomerno
svetlijih delova do senki. Birajte fotografije koje će
kasnije biti dosta obrađene ili retuširane.
Izaberite jednu od sledećih Picture Controls, svaka
je jedinstvena kombinacija tona, zasićenosti i
Creative Picture
drugih podešavanja podešenih za određeni efekat:
Control
San, Jutro, Pop, Nedelja, Tmurno, Dramatično,
(Kreativni
Tišina, Izbeljeno, Melanholično, Čisto, Džins,
Picture Control)
Igračka, Sepija, Plava, Crvena, Ružičasta, Ugalj,
Grafit, Binarno i Ugljenik.
Da biste videli podešavanja Picture
Control, markirajte Picture Control i
pritisnite 3. Promene nad podešavanjima
mogu da se pregledaju na prikazu (0 96).
Trenutna Picture Control je označena od
strane ikone u prikazu u toku
fotografisanja.
Meni i 95
❚❚ Modifikovanje Picture Controls
Picture Controls mogu da se modifikuju da
bi odgovarale sceni ili kreativnoj nameri
fotografa. Markirajte Podesi Picture
Control u i meniju i pritisnite J da biste
prikazali listu Picture Control, zatim
markirajte Picture Control i pritisnite 3 da
biste prikazali podešavanja Picture Control. Pritisnite 1 ili 3 da biste
markirali željeno podešavanje i pritisnite 4 ili 2 da biste birali
vrednost u inkrementima od 1, ili rotirajte pomoćni komandni točkić
da biste birali vrednost u inkrementima od 0,25 (dostupne opcije se
razlikuje od izabranih Picture Control). Podrazumevana
podešavanja mogu da se povrate ako se pritisne O dugme.
Nakon prilagođavanja podešavanja na
vaše zadovoljstvo, pritisnite J da bi
izmene stupile na snagu i vratite se na i
meni. Picture Controls koje su
modifikovane sa podrazumevanih
podešavanja su obeležena zvezdicom
(„U“).
D Prethodna podešavanja
j indikator ispod prikaza vrednosti u Picture
Control meniju podešavanja naznačava
prethodnu vrednost podešavanja.
D „A“ (Automatski)
Biranje A (automatski) opcije dostupne za neka podešavanja dopušta
fotoaparatu da automatski prilagodi podešavanje. Rezultati se razlikuju od
ekspozicije i pozicije subjekta u kadru.
A „n Automatski“ Picture Control
Ako je n Automatski izabrano za Podesi
Picture Control, podešavanja mogu da se
prilagode u opsegu od A−2 do A+2.
96 Meni i
Sledeća podešavanja su dostupna:
Opcija
Nivo efekta
Brzo uoštravanje
Uoštravanje
Uoštravanje za
sr. opseg
Jasnoća
Kontrast
Svetlina
Zasićenost
Ton
Efekti filtera
Toniranje
Opis
Isključite ili istaknite efekat Creative Picture Control
(Kreativni Picture Control).
Brzo podesite nivoe za balansiranje Uoštravanje,
Uoštravanje za sr. opseg i Jasnoća. Takođe možete da
izvršite individualna podešavanja na sledeće parametre:
• Uoštravanje: Kontrolišite uoštravanje detalja i kontura.
• Uoštravanje za sr. opseg: Prilagodite oštrinu u skladu sa
finoćom šema i linija u srednjim tonovima na koje utiče
Uoštravanje i Jasnoća.
• Jasnoća: Prilagodite celokupnu oštrinu i oštrinu debljih
kontura bez uticaja na svetlinu ili dinamički opseg.
Podesite kontrast.
Povisite ili snizite svetlinu bez gubitka detalja u svetlim
zonama ili senkama.
Kontrolišite živost boja.
Prilagodite ton.
Simulirajte efekat kolor filtera na monohrom slikama.
Birajte nijansu koja se koristi na monohrom fotografijama.
Pritiskanjem 3 kada je opcija koja nije B&W (crno i belo)
izabrana prikazuje opcije zasićenosti.
Toniranje
(Creative
Picture Control Prilagodite nijansu boje koja se koristi za Creative Picture
(Kreativni
Control (Kreativni Picture Control).
Picture
Control))
D Efekti filtera
Birajte od sledećih:
Režim
Y (žuta)
O (narandžasta)
R (crvena)
G (zelena)
Podešavanje
Ove opcije povećavaju kontrast i mogu da se koriste za smanjivanje svetline neba
na pejzažnim fotografijama. Narandžasta proizvodi veći kontrast od žute, crvena
veći kontrast od narandžaste.
Zelena omekšava tonove kože i može da se koristi za portrete.
Meni i 97
Balans bele
Prilagodite balans bele (za više informacija, pogledajte „Balans
bele“, 0 63).
4
Opcija
Automatski
Zadrži belo (smanji tople boje)
Zadrži celokupnu atmosferu
Zadrži tople boje osvetljenja
D
H
G
M
J
Automatski za prirodnu svetlost
Direktna sunčeva svetlost
Oblačno
Hlad
Inkandescentno
I
Opcija
Fluorescentno
Lampe sa natrijumovom parom
Toplo belo fluorescentno
Belo fluorescentno
Hladno belo fluorescentno
Dnevno belo fluorescentno
Dnevno fluorescentno
Živina para sa visok. temp. boje
5
K
L
Blic
Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna postavka
Pritiskanje 3 kada se Automatski ili
Fluorescentno markira prikazuje podopcije za markiranu stavku.
Trenutna opcija balansa bele je označena
od strane ikone u prikazu u toku
fotografisanja.
98 Meni i
❚❚ Fino podešavanje balansa bele
Birajući Balans bele u meniju i prikazuje
se lista opcija balansa bele. Ako je opcija
koja nije Izaberi temperaturu boje
markirana, opcije finog podešavanja mogu
da se prikažu pritiskajući 3. Bilo koje
promene opcija finog podešavanja mogu
da se pregledaju na prikazu.
Povećajte zelenu boju
Povećajte plavu boju
Povećajte jantarnu boju
Povećajte purpurnocrvenu boju
Taknite strelice na prikazu ili koristite višenamenski birač za fino
podešavanje balansa bele. Pritisnite J da biste sačuvali
podešavanja i vratili se na meni i.
Zvezdica („U“) pored ikone balansa bele u
prikazu fotografisanja ukazuje na to da je
fino podešavanje na snazi.
Meni i 99
❚❚ Izaberite temperaturu boje
Birajući Balans bele u meniju i prikazuje se lista opcija balansa bele.
Kada je Izaberi temperaturu boje markirano, opcije temperature
boje mogu da se pregledaju pritiskajući 3.
Vrednost za Jantarno–
Plavu osu
Vrednost za Zelenu–
Purpurnocrvenu osu
Pritisnite 4 ili 2 da markirate cifre na Jantarno–Plavoj ili Zeleno–
Purpurnocrvenoj osi i pritisnite 1 ili 3 za promenu. Pritisnite J da
biste sačuvali podešavanja i vratili se na meni i. Ako je vrednost koja
nije nula izabrana za Zeleno–Purpurnocrvenu osu, zvezdica („U“) će
se prikazati pored ikone balansa bele.
D Izaberi temperaturu boje
Imajte na umu da željeni rezultati neće biti dobijeni sa fluorescentnim
osvetljenjem. Izaberite I (Fluorescentno) za fluorescentne izvore
svetlosti. Sa drugim izvorima svetla, napravite probni snimak da biste
utvrdili da li je izabrana vrednost odgovarajuća.
100 Meni i
❚❚ Zapamćena manuelna postavka
Zapamćena manuelna postavka se koristi da bi se snimilo i pozvalo
do šest prilagođenih podešavanja balansa bele za fotografisanje
pod mešanim svetlom ili da bi se vršila korekcija za svetlosne izvore
sa jakom obojenošću. Sledite korake ispod za merenje vrednosti
zapamćene manuelne postavke balansa bele.
1 Prikažite zapamćene postavke
balansa bele.
Markirajte Zapamćena manuelna
postavka u i meniju prikaza balansa
bele i pritisnite 3 da prikažete listu
zapamćenih postavki balansa bele.
2 Izaberite zapamćenu postavku.
Markirajte željenu zapamćenu postavku
balansa bele (d-1 do d-6) i pritisnite J
da biste izabrali markiranu zapamćenu
postavu i vratili se na i meni.
D Zaštićene zapamćene postavke
Zapamćene postavke naznačene sa g
ikonom su zaštićene i ne mogu da se
promene.
3 Izaberite režim direktnog merenja.
Markirajte Balans bele u i meniju i
pritisnite i držite J dok L ikone u
prikazu fotografisanja i kontrolnom
displeju ne počnu da blješte a cilj
balansa bele (r) ne bude prikazan pri
izabranoj tački fokusa.
Meni i 101
4 Merenje balansa bele.
Da biste izmerili balans bele, taknite
beo ili siv objekat ili koristite
višenamenski birač za pozicioniranje r
preko belog ili sivog područja prikaza i
ili pritisnite J ili pritisnite dugme
okidača skroz na dole (imajte na umu da r ne može da se
ponovo pozicionira kada je opcioni blic zakačen, u tom slučaju
treba da izmerite balans bele sa belim ili sivim objektom
pozicioniranim u centru okvira).
Ako fotoaparat nije u mogućnosti da
meri balans bele, prikazaće se poruka.
Pokušajte da merite balans bele ponovo
sa različitim ciljem.
5 Izađite iz režima direktnog merenja.
Pritisnite dugme i da biste izašli iz režima direktnog merenja.
102 Meni i
D Merenje zapamćene manuelne postavke balansa bele
Zapamćena manuelna postavka balansa bele ne može da se meri dok je
HDR ili snimanje višestruke ekspozicije u toku.
D Režim direktnog merenja
Režim direktnog merenja će se okončati ali nijedna radnja nije izvršena u
vreme izabrano za Prilagođeno podešavanje c3 (Odlaganje
isključivanja) > Tajmer pripravnosti.
D Upravljanje zapamćenim postavkama
Opcija Balans bele > Zapamćena manuelna postavka u meniju snimanja
ne može da se koristi za kopiranje balansa bele sa postojeće fotografije na
izabranu zapamćenu postavku, dodajte komentare ili zaštitite zapamćene
postavke.
D Zapamćena manuelna postavka: biranje zapamćene postavke
Da biste izabrali zapamćenu postavku,
izaberite Balans bele > Zapamćena
manuelna postavka u meniju snimanja, zatim
markirajte zapamćenu postavku i pritisnite J.
Ako trenutno ne postoji nijedna vrednost za
izabranu zapamćenu postavku, balans bele će
se podesiti na 5200 K, isto kao Direktna
sunčeva svetlost.
Meni i 103
Kvalitet slike
Izaberite format datoteke za fotografije.
Opcija
NEF (RAW) + JPEG finom
NEF (RAW) + JPEG fino
NEF (RAW) + JPEG normalnom
NEF (RAW) + JPEG normalno
NEF (RAW) + JPEG osnovnom
NEF (RAW) + JPEG osnovno
NEF (RAW)
JPEG finom
JPEG fino
JPEG normalnom
JPEG normalno
JPEG osnovnom
JPEG osnovno
TIFF (RGB)
Opis
Snimite dve kopije svake fotografije: NEF (RAW)
sliku i JPEG kopiju. Samo je JPEG kopija
prikazana u toku reprodukcije, ali brisanje JPEG
kopije takođe briše NEF (RAW) sliku. NEF (RAW)
slika može da se vidi koristeći računar.
Snimite fotografije u NEF (RAW) formatu.
Snimite fotografije u JPEG formatu. Kompresija
se povećava a veličina datoteke se smanjuje dok
kvalitet napreduje od „finog“ preko
„normalnog“ do „osnovnog“. Izaberite opcije sa
m za povećanje kvaliteta, opcije bez m za
staranje o tome da sve slike imaju više ili manje
istu veličinu datoteke.
Snimite TIFF-RGB fotografije bez kompresije pri
bitskoj dubini od 8 bita po kanalu (24-bitna
boja).
Trenutno izabrana opcija je pokazana na
prikazu u toku fotografisanja.
104 Meni i
A NEF (RAW)
Datoteke NEF (RAW) slike (ekstenzija „*.nef“) sadrži sirov izlaz podataka sa
senzora slike. Koristeći Nikonov ViewNX-i ili Capture NX-D softver, možete
da prilagodite i ponovo prilagodite podešavanja kao što su korekcija
ekspozicije i balans bele koliko god često želite bez degradacije kvaliteta
slike, što ovaj format čini idealnim za fotografije koje će se obraditi na više
različitih načina. ViewNX-i i Capture NX-D su besplatno dostupni sa
Nikonovog centra za preuzimanje.
Proces konvertovanja NEF (RAW) slika u druge formate kao što su JPEG se
naziva „Obrada NEF (RAW)“. Možete da sačuvate NEF (RAW) slike u druge
formate koristeći ViewNX-i i Capture NX-D aplikacije na računaru ili opciju
Obrada NEF (RAW) u meniju retuširanja fotoaparata.
Meni i 105
Veličina slike
Birajte veličinu u kojoj će se fotografije snimiti.
Opcija
Velika
NEF (RAW) Srednja
Mala
Velika
JPEG/TIFF Srednja
Mala
Opis
Izaberite veličinu za fotografije snimljene u NEF (RAW)
formatu. NEF (RAW) je dostupan samo kada je NEF
(RAW) opcija izabrana za kvalitet slike.
Izaberite veličinu za fotografije snimljene u JPEG ili TIFF
formatu.
Trenutno izabrana opcija je pokazana na
prikazu u toku fotografisanja.
Fizičke dimenzije fotografija u pikselima razlikuju se od opcije
izabrane za Izaberi oblast slike.
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
5 : 4 (30 × 24)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Velika
8256 × 5504
5408 × 3600
6880 × 5504
5504 × 5504
8256 × 4640
Veličina slike
Srednja
6192 × 4128
4048 × 2696
5152 × 4120
4128 × 4128
6192 × 3480
Mala
4128 × 2752
2704 × 1800
3440 × 2752
2752 × 2752
4128 × 2320
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Velika
6048 × 4024
3936 × 2624
4016 × 4016
6048 × 3400
Veličina slike
Srednja
4528 × 3016
2944 × 1968
3008 × 3008
4528 × 2544
Mala
3024 × 2016
1968 × 1312
2000 × 2000
3024 × 1696
Z 7:
Oblast slike
Z 6:
Oblast slike
106 Meni i
Režim blica
Izaberite režim blica za opcione bliceve (0 354). Dostupne opcije
zavise od režima izabranog sa točkićem režima.
I
J
K
L
Opcija
Doblicavanje
Dostupno u
Smanjenje efekta
crvenih očiju
Spora sinh. + sm.
ef. crv. očiju
Spora
sinhronizacija
b, P, S, A, M
M
s
Opcija
Sinh. sa zadnjom
zavesom
Isključi blic
Dostupno u
P, S, A, M
b, P, S, A, M
P, A
Trenutno izabrana opcija je naznačena
ikonom u prikazu u toku fotografisanja.
Meni i 107
Merenje
Merenje utvrđuje kako će fotoaparat podesiti ekspoziciju. Sledeće
opcije su dostupne:
Opcija
L
M
N
t
Opis
Fotoaparat meri široko područje kadra i podešava
ekspoziciju u skladu sa tonskom distribucijom, bojom,
Matrix merenje
kompozicijom i razdaljinom za rezultate slične onima
koji se vide golim okom.
Fotoaparat meri ceo kadar ali dodeljuje najveću
težinu području u centru kadra, veličina koja može da
Merenje sa
se izabere koristeći Prilagođeno podešavanja b3
prioritetom
(Oblast sa prioritetom centra). Ovo je klasični merač
centra
za portrete i takođe se preporučuje kada se koriste
filteri sa faktorom korekcije ekspozicije (filter
faktorom) iznad 1×.
Fotoaparat meri  4 mm krug (ekvivalentno sa oko
1,5% kadra) centriranog na trenutnu tačku fokusa, što
čini mogućim da se mere subjekti van centra (ako je
Spot merenje
automatska AF oblast na snazi, fotoaparat će umesto
toga meriti centar tačke fokusa). Spot merenje se stara
o tome da subjekat bude pravilno eksponiran, čak i
kada je pozadina mnogo svetlija ili tamnija.
Fotoaparat dodeljuje najveći značaj svetlijim
delovima. Koristite ovu opciju da biste smanjili
Merenje sa prior.
gubitak detalja u svetlim zonama, na primer kada
svetlijeg dela
fotografišete izvođače na sceni koje osvetljava
tačkasto osvetljenje.
Trenutno izabrana opcija je naznačena
ikonom u prikazu u toku fotografisanja.
108 Meni i
Wi-Fi veza
Omogućite ili onemogućite Wi-Fi. Omogućite Wi-Fi da biste
uspostavili bežične mreže na računare ili između fotoaparata i
pametnih telefona ili tableta (pametnih uređaja) koji pokreću
SnapBridge aplikaciju.
Fotoaparat prikazuje Wi-Fi ikonu kada je
Wi-Fi omogućen.
Da bi se isključio Wi-Fi, markirajte Wi-Fi veza u i meniju i pritisnite
J. Ako je Wi-Fi trenutno omogućen, Zatvorite Wi-Fi vezu zahtev će
se prikazati; pritisnite J da biste prekinuli vezu.
A Bežične veze
Za informacije o uspostavljanju bežičnih veza za računare ili pametne
uređaje, pogledajte Vodič mreže, dostupan sa Nikonovog centra za
preuzimanje:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sr/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sr/products/493/Z_6.html
Više informacija o korišćenju SnapBridge aplikacije je dostupno putem
pomoći na mreži aplikacije.
Meni i 109
Active D-Lighting
Active D-Lighting čuva detalje u svetlijim delovima i senkama,
kreirajući fotografije sa prirodnim kontrastom. Koristite kod scena sa
visokim kontrastom, na primer kada fotografišete jarko osvetljen
spoljašnji pejzaž kroz vrata ili prozor ili kada snimate slike subjekata
koji se nalaze u hladu po sunčanom danu. Najefektivniji je kada se
koristi sa matrix merenjem.
Isključeno
Y Automatsko
Opcija
Y
Z
P
Q
R
c
Opis
Fotoaparat automatski prilagođava Active D-Lighting
Automatsko kao odgovor na uslove fotografisanja (u režimu M,
međutim, Y Automatsko odgovara Q Normalno).
Izuzetno
visoko
Izaberite nivo Active D-Lighting izvršeno sa Z
Visoko
Izuzetno visoko, P Visoko, Q Normalno i R
Normalno
Nisko.
Nisko
Isključeno
Active D-Lighting isključen.
Trenutno izabrana opcija je naznačena
ikonom u prikazu u toku fotografisanja.
D Active D-Lighting
Šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) mogu da se
pojave na fotografijama napravljenim sa Active D-Lighting-om. Nejednako
senčenje može da bude vidljivo na nekim subjektima. Active D-Lighting se
ne primenjuje na visoke ISO osetljivosti (Hi 0,3–Hi 2) uključujući visoke
osetljivosti izabrane putem automatske kontrole ISO osetljivosti.
110 Meni i
Režim okidanja
Izaberite operaciju izvršenu kada je dugme okidača pritisnuto skroz
na dole. Za više informacija, pogledajte dugme „c/E (Režim
okidanja/Samookidač)“ (0 84).
U
V
W
Opcija
Pojedinačna slika
Kontinualni L
X
E
Opcija
Kontinualni H (produženo)
Samookidač
Kontinualni H
Kada je Kontinualni L ili Samookidač markiran, dodatne opcije
mogu da se prikažu pritiskajući 3.
Pritiskajući 3 kada je Kontinualni L
markiran prikazuje opcije brzine
napredovanja slika.
Pritiskanje 3 kada je Samookidač
markiran prikazuje opcije za kašnjenje
okidanja i broj snimaka snimljenih kada
tajmer istekne.
Trenutni režim okidanja je pokazan
ikonama u prikazu fotografisanja i
kontrolnom displeju.
Meni i 111
Redukcija vibracija
Izaberite da li da omogućite redukciju vibracija. Dostupne opcije se
razlikuju od objektiva.
Opcija
Uključeno
C Normalno
D
Sport
E
Isključeno
Opis
Izaberite za povećanu redukciju vibracija kada
fotografišete subjekte koji se ne pomeraju.
Izaberite kada fotografišete sportiste i druge subjekte koji
se brzo i nepredvidivo kreću.
Redukcija vibracija isključena.
Opcije koje nisu Isključeno su prikazane
putem ikone u prikazu u toku
fotografisanja.
D Redukcija vibracija
Redukcija vibracija može da bude nedostupna sa nekim objektivima.
Kada koristite redukciju vibracija, sačekajte da se slika na prikazu stabilizuje
pre nego što fotografišete. Sa nekim objektivima, slika na prikazu takođe
može da se zaglavi nakon što se zatvarač okine; ovo je normalno i ne
ukazuje na grešku.
Sport ili Uključeno se preporučuje za panoramiranje snimaka. U Sport,
Normalno i Uključeno režimima, redukcija vibracija važi samo za pokret
koji nije deo panoramljivanja (ako je fotoaparat panoramiran horizontalno,
na primer, redukcija vibracija će se primeniti samo na vertikalno
pomeranje).
Za sprečavanje neželjenih rezultata, izaberite Isključeno kada je fotoaparat
montiran na stativ osim ako je glava stativa nestabilna ili je fotoaparat
montiran na monopod, u tom slučaju Normalno, Sport ili Uključeno se
preporučuje.
112 Meni i
Režim AF-oblast
Režim AF-oblasti kontroliše kako fotoaparat bira tačku fokusa za
autofokus. Za više informacija, pogledajte „Režim AF-oblasti“
(0 54).
3
d
e
Opcija
AF u maloj tački
AF u jednoj tački
Dinamička oblast AF
f
g
h
Opcija
Široka oblast AF (S)
Široka oblast AF (L)
Automatska AF oblast
Trenutno izabrana opcija je prikazana
ikonom u prikazu u toku fotografisanja.
Režim fokusa
Režim fokusa kontroliše kako se fotoaparat fokusira. Za više
informacija, pogledajte „Biranje režima fokusa“ (0 52).
AF-S
AF-C
Opcija
Pojedinačni AF
MF
Opcija
Manuelni fokus
Kontinualni AF
Trenutno izabrana opcija je prikazana
ikonom u prikazu u toku fotografisanja.
Meni i 113
Režim filma i menija
Pri podrazumevanim podešavanjima, sledeće stavke će se pojaviti
na i meniju za režim filma.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Podesi Picture Control ................... 115
2 Balans bele ....................................... 115
7 Wi-Fi veza ......................................... 120
8 Active D-Lighting............................ 120
3 Veličina slike i brzina/kvalitet
9 Elektronski VR .................................. 120
slike................................................... 116 10 Redukcija vibracija.......................... 121
4 Osetljivost mikrofona..................... 118 11 Režim AF-oblasti ............................. 121
5 Izaberi oblast slike .......................... 119 12 Režim fokusa.................................... 121
6 Merenje ............................................. 120
A „Isto kao podeš. za fotografije“
Ako je Isto kao podeš. za fotografije
izabrano za Podesi Picture Control, Balans
bele, Active D-Lighting ili Redukcija
vibracija u meniju snimanja filma, h ikona
će se pojaviti u gornjem levom uglu i menija,
ukazujući na to da izabrane opcije za ova
podešavanja u režimu fotografije takođe važe
u režimu filma.
114 Meni i
Podesi Picture Control
Izaberite Picture Control za snimanje filma. Za više informacija,
pogledajte „Podesi Picture Control“ (0 94).
Balans bele
Prilagodite balans bele za snimanje filma. Za više informacija,
pogledajte „Balans bele“ (0 63, 98).
Meni i 115
Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma
Izaberite veličinu slike filma (u pikselima) i broj slika u sekundi.
Takođe možete da izaberete od dve Kvalitet filma opcije: Visoki
kvalitet (na koji ukazuje veličina slike/broj ikona sa „m“) i
Normalno. Zajedno, ove opcije određuju maksimalni broj bita, kao
što je prikazano na sledećoj tabeli.
Veličina slika/broj slika u sekundi 1
r
s
t
w
x
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
A
B
C
Maks. protok u
bitovima (Mbps)
Visoki
kvalitet Normalno
Maks. vreme
snimanja
3840 × 2160 (4K UHD); 30p
3840 × 2160 (4K UHD); 25p
3840 × 2160 (4K UHD); 24p
1920 × 1080; 120p
144
—2
3
1920 × 1080; 100p 3
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
29 min.
59 s 4
56
28
28
14
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1920 × 1080; 30p ×4 (usp. snim.) 3
1920 × 1080; 25p ×4 (usp. snim.) 3
1920 × 1080; 24p ×5 (usp. snim.) 3
36
—2
3 min.
29
1 Prava brzina kadra za vrednosti navedene kao 120p, 60p, 30p i 24p su 119,88 fps, 59,94 fps, 29,97 fps
i 23,976 fps.
2 Kvalitet filma je fiksiran na Visoki kvalitet.
3 Oblast slike fiksirana na DX (Z 7) ili FX (Z 6); detekcija lica nije omogućena u režimu AF-oblasti
automatske AF oblasti.
4 Svaki film može da se snimi do 8 datoteka od do 4 GB svaka. Broj datoteka i dužina svake datoteke
razlikuju se od opcija izabranih za Veličina slika/broj slika u sekundi i Kvalitet
filma. Filmovi snimljeni na memorijske kartice formatirane u fotoaparatu će međutim biti
snimljene kao jedna datoteka bez obzira na veličinu ako kartica ima kapacitet preko 32 GB.
116 Meni i
Opcija koja je trenutno izabrana je
pokazana ikonom u prikazu.
❚❚ Usporeni filmovi
Za snimanje bešumnog usporenog filma, izaberite opciju „usporeni“
za Veličina slika/broj slika u sekundi. Usporeni filmovi se snimaju
4 ili 5 puta većom nominalnom brzinom, a reprodukuju se
nominalnom brzinom. Filmovi snimljeni pri 1920 × 1080; 30p ×4
(usp. snim.), na primer, su snimljeni pri broju slika u sekundi od
otprilike 120 fps i reprodukuju se oko 30 fps, što znači da snimak od
10 sekundi proizvodi oko 40 sekundi segmenta filma.
Približno 10 s
Snimanje
Reprodukcija
Približno 40 s
Brzine snimanja i reprodukcije su prikazane ispod.
Veličina slika/broj slika u sekundi
A
B
C
1920 × 1080; 30p ×4 (usp. snim.)
Brzina snimanja
Normalno
120p (119,88 fps)
30p (29,97 fps)
1920 × 1080; 25p ×4 (usp. snim.)
100p (100 fps)
25p (25 fps)
1920 × 1080; 24p ×5 (usp. snim.)
120p (119,88 fps)
24p (23,976 fps)
D Usporeni filmovi
Funkcije kao što su smanjenje treperenja, elektronska redukcija vibracija i
izlaz vremenskog koda ne mogu da se koriste kada je opcija „usporeni
snimak“ izabrana.
Meni i 117
Osetljivost mikrofona
Uključite ili isključite ugrađene ili eksterne mikrofone ili prilagodite
osetljivost mikrofona. Izaberite bA da automatski prilagodite
osetljivost ili Isključen mikrofon da isključite snimanje zvuka ili
manuelno prilagodite osetljivost mikrofona birajući vrednost
između b1 i b20 (što je veća vrednost, veća je osetljivost).
Pri podešavanjima koja nisu bA, trenutno
izabrana opcija je pokazana ikonom u
prikazu.
Ako se nivo zvuka prikaže u crvenoj boji,
jačina zvuka je previše visoka. Smanjite
osetljivost mikrofona.
D 2 ikona
Filmovi snimljeni sa isključenim mikrofonom
su navedeni od strane 2 ikone u reprodukciji u
punom kadru i reprodukciji filma.
118 Meni i
Izaberi oblast slike
Izaberite veličinu područja na senzoru slike koja se koristi za
snimanje filmova. Izaberite FX da biste snimili filmove u onome što
se smatra kao „FX baziran format filma“, DX da biste snimili u „DX
baziranom formatu filma“. Razlike između dva formatu su pokazane
na ilustraciji.
FX
DX
Dimenzije oblasti koje su snimljene razlikuju se od veličine slike:
Format
Veličina slike
FX-bazirani format
filma
3840 × 2160
1920 × 1080
3840 × 2160
1920 × 1080
DX-bazirani format
filma
Snimljena oblast (otprilike)
Z7
Z6
35,9 × 20,2 mm
35,8 × 20,1 mm
35,9 × 20,1 mm
23,4 × 13,2 mm
23,5 × 13,2 mm
23,4 × 13,1 mm
Opcija koja je trenutno izabrana je
pokazana ikonom u prikazu.
Meni i 119
Merenje
Izaberite kako fotoaparat podešava ekspoziciju u režimu filma. Za
više informacija, pogledajte „merenje“ (0 108), ali imajte na umu da
spot merenje nije dostupno.
Wi-Fi veza
Omogućite ili onemogućite Wi-Fi. Za više informacija, pogledajte
„Wi-Fi vezu“ (0 109).
Active D-Lighting
Izaberite opciju Active D-Lighting za režim filma. Za više informacija,
pogledajte „Active D-Lighting“ (0 110). Imajte na umu da ako je
Isto kao podeš. za fotografije izabrano za Active D-Lighting u
meniju snimanja i Automatsko izabrano u meniju fotografisanja,
filmovi će se snimiti pri podešavanju koje je isto kao Normalno.
Elektronski VR
Izaberite Uključeno da biste omogućili elektronsku redukciju
vibracija u režimu filma. Elektronska redukcija vibracija nije
dostupna pri veličinama kadra od 1920 × 1080; 120p, 1920 ×
1080; 100p, ili 1920 × 1080 (usp. snim.). Imajte na umu da kada je
elektronska redukcija vibracija uključena, vidni ugao će biti
smanjen, malo povećavajući prividnu žižnu daljinu a maksimalna
osetljivost za snimanje filma je fiksirana pri ISO 25600 (Z 7) ili 51200
(Z 6).
Ikona se pojavljuje na prikazu dok je
Uključeno izabrano.
120 Meni i
Redukcija vibracija
Izaberite opciju redukcija vibracija za režim filma. Za više
informacija, pogledajte „Smanjenje vibracije“ (0 112).
Režim AF-oblasti
Birajte kako će fotoaparat birati tačku fokusa kada je autofokus
omogućen u režimu filma. Za više informacija, pogledajte „Režim
AF-oblasti“ (0 54).
Opcija
d
f
AF u jednoj tački
Široka oblast AF (S)
Opcija
g
h
Široka oblast AF (L)
Automatska AF oblast
Režim fokusa
Izaberite kako se fotoaparat fokusira u režimu filma. Za više
informacija, pogledajte „Biranje režima fokusa“ (0 52).
Opcija
AF-S
AF-C
Pojedinačni AF
Kontinualni AF
Opcija
AF-F
MF
Stalni AF
Manuelni fokus
Meni i 121
Više o reprodukciji
Saznajte više o pregledanju slika i informaciji slike, reprodukciji i
menija, zumiranju reprodukcije i brisanju slika.
Pregledanje slika
Koristite X i W (Q) dugmad da idete u krug između punog kadra i
reprodukcije sličica.
W
(Q)
W
(Q)
W
(Q)
X
X
X
Reprodukcija
pune slike
Reprodukcija sličica
Reprodukcija pune slike
Pritisnite K dugme da biste pregledali
najnovije slike u punom kadru na prikazu.
Dodatne slike mogu da se prikažu
pritiskajući 4 ili 2; da biste videli dodatne
informacije na trenutnoj fotografiji,
pritisnite 1 ili 3 ili pritisnite DISP dugme
(0 124).
122 Više o reprodukciji
Reprodukcija sličica
Da biste videli više slika, pritisnite W (Q)
dugme kada se slika prikazuje u punom
kadru. Broj prikazanih slika se povećava od
4 do 9 do 72 svaki put kada se W (Q)
dugme pritisne i smanjuje se sa svakim
pritiskom X dugmeta. Koristite
višenamenski birač da markirate slike.
D Kontrole dodirom
Kontrole dodirom mogu da se koriste kada se slike prikažu na monitoru
(0 11).
D Rotiraj uspravne
Da biste prikazali „uspravne“ (portretno
orijentisane) fotografije u uspravnoj
orijentaciji, izaberite Uključeno za Rotiraj
uspravne u meniju reprodukcije.
D Prikaz slike
Kada je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije,
fotografije će se automatski prikazati na monitoru nakon fotografisanja (jer
je fotoaparat već u pravilnoj orijentaciji, slike nisu automatski rotirane u
toku prikaza slike). Ako je Uključeno (samo monitor) izabrano, fotografije
neće biti prikazane na tražilu. U kontinualnim režimima okidanja, prikaz
počinje kada se fotografisanje okonča, sa prikazanom prvom fotografijom u
trenutnoj seriji.
Više o reprodukciji 123
Informacije o fotografiji
Informacije o fotografiji su superimponovane na slike prikazane
tokom reprodukcije pune slike. Pritisnite 1 ili 3 ili pritisnite DISP
dugme da biste prošli kroz informacije o fotografiji kao što je ispod
prikazano.
Informacije o datoteci
Nijedno (samo slika) 1
Podaci o
ekspoziciji 1
Svetliji delovi 1
RGB histogram 1
Pregled podataka 1
Podaci o
lokaciji 2
Podaci o
fotografisanju 1
1 Prikazano samo ako je odgovarajuća opcija izabrana za Opcije prikaza reprodukcije u
meniju reprodukcije.
2 Prikazano samo ako je ugrađeno u sliku (0 306).
124 Više o reprodukciji
Informacije o datoteci
12 3
4
1 Status zaštite.......................................69
2 Indikator retuširanja ...................... 314
5
3 Otpremanje oznake ....................... 134
4 Tačka fokusa *......................................54
13
12
11
5 Broj kadra/ukupan broj kadrova
6 Kvalitet slike ..................................... 104
6
10
8
9
7
7 Veličina slike..................................... 106
8 Oblast slike .............................. 119, 165
9 Vreme snimanja ........................38, 295
10 Datum snimanja........................38, 295
11 Ocenjivanje .........................................68
12 Ime fascikle....................................... 155
13 Imenovanje datoteka ........... 165, 239
* Prikazano samo ako je Tačka fokusa
izabrana za Opcije prikaza
reprodukcije.
Informacije ekspozicije
1 Režim fotografisanja.........................70
2 Brzina zatvarača ..........................71, 73
3 Blenda...................................................72
4 Korekcija ekspozicije.........................82
1 2
3
4
5
5 ISO osetljivost * ...................................80
* Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija
snimljena u režimu P, S ili A sa uključenom
kontrolom automatske ISO osetljivosti.
Više o reprodukciji 125
Svetliji delovi
1
1 Svetliji delovi (područja koja su
2
previše eksponirana)
2 Broj fascikle-broj kadra ................. 161
RGB histogram
1
2
3
4
5
6
1 Broj fascikle-broj kadra ................. 161
2 Balans bele ................................... 63, 98
3
4
5
6
126 Više o reprodukciji
Temperatura boje .................... 100
Fino podešavanje
balansa bele..............................99
Zapamćena manuelna
postavka ................................. 101
Histogram (RGB kanal) .................. 127
Histogram (crveni kanal) .............. 127
Histogram (zeleni kanal)............... 127
Histogram (plavi kanal)................. 127
D Zumiranje reprodukcije
Da biste zumirali na fotografiju kada je
histogram prikazan, pritisnite X. Koristite X i
W (Q) dugmad da biste zumirali i odzumirali i
prevlačite sliku sa višenamenskim biračem.
Histogram će se ažurirati da bi pokazao samo
podatke za deo slike koji je vidljiv na prikazu.
D Histogrami
Histogrami pokazuju tonsku distribuciju, sa svetlinom piksela (tonom)
nanesenom na horizontalnu osu i brojem piksela na vertikalnoj osi.
Histogrami fotoaparata su namenjeni samo kao vodič i mogu da se razlikuju
od onih prikazanih u aplikacijama za slike. Neki uzorci histograma pokazani
su ispod:
Ako slika sadrži objekte sa
širokim opsegom svetlina,
distribucija tonova će biti
relativno jednaka.
Ako je slika tamna, tonska
distribucija će se pomeriti na
levo.
Ako je slika svetla, tonska
distribucija će se pomeriti na
desno.
Povećanje korekcije ekspozicije pomera distribuciju tonova na desno, dok
smanjenje korekcije ekspozicije pomera distribuciju na levo. Histogrami
mogu da daju približnu ideju sveukupne ekspozicije kada jako
ambijentalno svetlo otežava vidljivost slika na prikazu.
Više o reprodukciji 127
Podaci o fotografisanju
U zavisnosti od podešavanja u vreme kada je slika snimljena, može
da postoji do pet strana podataka o fotografisanju: opšte,
informacije o blicu, Picture Control, napredno i informacije o
autorskim pravima.
❚❚ Podaci o fotografisanju, strana 1 (opšti)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Merenje ............................................. 108
2
3
11
12 13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
128 Više o reprodukciji
Tip zatvarača.................................... 262
Brzina zatvarača.......................... 71, 73
Blenda ..................................................72
Režim fotografisanja.........................70
ISO osetljivost 1 ...................................80
Korekcija ekspozicije.........................82
Optimalno podešavanje
ekspozicije 2 .................................... 258
Žižna daljina
Podaci o objektivu
Režim fokusa.......................................52
Redukcija vibracija ......................... 112
Balans bele 3 ................................. 63, 98
Fino podešavanje balansa bele......99
Kolorni prostor ................................ 182
Ime fotoaparata
Oblast slike .............................. 119, 165
Broj fascikle-broj kadra ................. 161
❚❚ Podaci o fotografisanju, strana 2 (informacije o blicu) 4
14
15
16
17
14 Tip blica
15 Daljinska kontrola blica................. 362
16 Režim blica .............................. 107, 354
17 Režim kontrole blica ...................... 186
Korekcija snage blica ..................... 189
❚❚ Podaci o fotografisanju, strana 3 (Picture Control)
18 Picture Control 5 ........................94, 177
18
❚❚ Podaci o fotografisanju, strana 4 (napredni)
19
20
21
22
23
24
19 Smanjenje šuma visoke ISO ......... 183
20
21
22
23
24
Smanjenje šuma kod duge
ekspozicije....................................... 183
Active D-Lighting............................ 110
Diferencijal HDR ekspozicije ........ 207
HDR omekšavanje .......................... 207
Kontrola vinjetiranja ...................... 184
Istorija retuširanja........................... 314
Komentar slike................................. 303
Više o reprodukciji 129
❚❚ Podaci o fotografisanju, strana 5 (informacije o autorskim pravima) 6
25
25 Ime fotografa................................... 304
26 Vlasnik autorskog prava................ 304
26
1 Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena u režimu P, S ili A sa uključenom kontrolom
automatske ISO osetljivosti.
2 Prikazano ako je Prilagođeno podešavanje b4 (Fino podesi optimalnu eksp.) podešeno
na vrednost koja nije nula za bilo koji metod merenja.
3 Takođe uključuje temperaturu boje fotografija snimljenih koristeći automatski balans bele.
4 Prikazuje se samo ako je fotografija snimljena sa opcionim blicom (0 408).
5 Prikazane stavke se razlikuju u zavisnosti od Picture Control izabranog kada se slika snima.
6 Informacije o autorskim pravima su samo prikazane ako su snimljene sa fotografijom koristeći opciju
Informacije o autorskim pravima u meniju podešavanja.
Podaci o lokaciji
Geografska širina, geografska dužina i drugi podaci o lokaciji su
dostavljeni od i razlikuju se sa GPS ili pametnim uređajem (0 306). U
slučaju filmova, informacije daju lokaciju pri pokretanju snimanja.
130 Više o reprodukciji
Pregled podataka
1 2 345
16
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
9
15
27
26 25
22
23
24
14 13 12 11 10
1 Broj kadra/ukupan broj kadrova
18 Režim fotografisanja.........................70
2 Otpremanje oznake........................ 134 19 Brzina zatvarača ..........................71, 73
3 Status zaštite...................................... 69 20 Blenda...................................................72
4 Indikator retuširanja....................... 314 21 ISO osetljivost 1 ...................................80
5 Ime fotoaparata
22 Žižna daljina
6 Indikator komentara slike............. 303 23 Active D-Lighting............................ 110
7 Indikator podataka o lokaciji........ 306 24 Picture Control ..........................94, 177
8 Histogram ......................................... 127 25 Kolorni prostor ................................ 182
9 Kvalitet slike ..................................... 104 26 Režim blica 2 ............................ 107, 354
10 Veličina slike..................................... 106 27 Balans bele ...................................63, 98
Temperatura boje .................... 100
11 Oblast slike .............................. 119, 165
Fino podešavanje
balansa bele..............................99
Zapamćena manuelna
Datum snimanja....................... 38, 295
postavka ................................. 101
Ime fascikle....................................... 155 28 Korekcija snage blica 2 ................... 189
Ocenjivanje......................................... 68
Režim commander 2
Merenje ............................................. 108 29 Korekcija ekspozicije.........................82
12 Imenovanje datoteka............ 165, 239
13 Vreme snimanja ....................... 38, 295
14
15
16
17
1 Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena u režimu P, S ili A sa uključenom kontrolom
automatske ISO osetljivosti.
2 Prikazuje se samo ako je fotografija snimljena sa opcionim blicom (0 408).
Više o reprodukciji 131
Dugme i: reprodukcija
Pritiskanje dugmeta i u toku zumiranja
reprodukcije ili punog kadra ili
reprodukcije sličica prikazuje i meni za
režim reprodukcije. Izaberite opcije
koristeći višenamenski birač i J dugme i
pritisnite dugme i da biste izašli u meni i
vratili se na reprodukciju.
Opcije dostupne u reprodukciji i menija
razlikuju se od tipa slike.
Fotografije: Pritiskanje dugmeta i kada je fotografija izabrana
prikazuje opcije navedene ispod.
• Brzo iseci (prikazano samo u toku zumiranja reprodukcije): Sačuvajte kopiju
trenutne slike isečene na područje vidljivo na prikazu. Ova opcija
nije dostupna kada su histogrami prikazani.
• Ocenjivanje: Ocenite trenutnu sliku (0 68).
• Izab. / opoz. izbor za slanje (pam. uređ./računar/bež. pred.): Izaberite
trenutnu sliku za otpremanje. Prikazana opcija razlikuje se od tipa
povezanog uređaja (0 134).
• Retuširanje: Koristite opcije u meniju retuširanja (0 314) da biste
kreirali retuširanu kopiju trenutne fotografije.
• Izaberite fasciklu: Birajte fasciklu za reprodukciju. Označite fasciklu i
pritisnite J da biste pregledali slike u označenoj fascikli.
• Zaštita: Dodajte zaštitu ili uklonite zaštitu sa trenutne slike (0 69).
• Ukloni zaštitu za sve (nije dostupno u toku zumiranja reprodukcije): Uklonite
zaštitu sa svih slika u fascikli trenutno izabranoj za Fascikla
reprodukcije u meniju reprodukcije.
132 Više o reprodukciji
Filmovi: Opcije ispod su dostupne kada se izabere film.
• Ocenjivanje: Ocenite trenutnu sliku (0 68).
• Izab. / opoz. izbor za slanje (računar/bež. pred.): Izaberite trenutnu sliku za
otpremanje. Prikazana opcija razlikuje se od tipa povezanog
uređaja (0 134).
• Kontrola jačine zvuka: Prilagodite jačinu reprodukcije.
• Odseci film: Odsecite segment filma sa trenutnog filma i sačuvajte
uređenu kopiju u novoj datoteci (0 135).
• Izaberite fasciklu: Birajte fasciklu za reprodukciju. Označite fasciklu i
pritisnite J da biste pregledali slike u označenoj fascikli.
• Zaštita: Dodajte zaštitu ili uklonite zaštitu sa trenutne slike (0 69).
• Ukloni zaštitu za sve: Uklonite zaštitu sa svih slika u fascikli trenutno
izabranoj za Fascikla reprodukcije u meniju reprodukcije.
Filmovi (reprodukcija pauzirana): Opcije ispod su dostupne kada je
reprodukcija filma pauzirana.
• Izaberi početnu/krajnju tačku: Odsecite segment filma sa trenutnog
filma i sačuvajte uređenu kopiju u novoj datoteci (0 135).
• Sačuvaj aktuelni kadar: Sačuvajte izabrani kadar kao JPEG statičnu
sliku (0 138).
Više o reprodukciji 133
Izaberite da pošaljete/poništite izabrano
Pratite korake ispod da biste izabrali trenutnu sliku za otpremanje
na pametan uređaj, računar ili ftp server. Opcije i menija korišćene
za izbor slika za otpremanje razlikuju se od tipa povezanog uređaja:
• Izab. / opoz. izbor za slan. (pam. uređ.): Prikazano kada je fotoaparat
povezan na pametan uređaj putem ugrađenog Bluetooth-a ili
Wi-Fi-ja koristeći Poveži se sa pametnim uređajem stavku u
meniju podešavanja (0 308).
• Izab. / opoz. izbor za slanje (računar): Prikazano kada je fotoaparat
povezan na računar putem ugrađenog Wi-Fi-ja koristeći Poveži sa
računarom stavku u meniju podešavanja (0 309).
• Izab. / opoz. izbor za slanje (bež. pred.): Prikazano kada je fotoaparat
povezan na računar ili ftp server putem WT-7 bežičnog predajnika
(dostupnog odvojeno) koristeći Bežični predajnik (WT-7) stavku
u meniju podešavanja (0 309).
1 Izaberite sliku.
Prikažite sliku u reprodukciji pune slike ili zumiranju reprodukcije
ili je izaberite na listi sličica.
2 Izaberite Izab. / opoz. izbor za slan.
Pritisnite dugme i da biste prikazali i
meni, zatim markirajte Izab. / opoz.
izbor za slan. i pritisnite J. Slike
izabrane za otpremanje su naznačene
putem W ikone; da biste poništili
označeno, ponovite Korake 1 i 2.
D Filmovi
Filmovi ne mogu da se otpreme putem Bluetooth-a. Maksimalna veličina
datoteke za filmove otpremljene drugim sredstvima je 4 GB.
134 Više o reprodukciji
Izaberi poč. tačku/krajnju tačku
Pratite korake ispod da napravite isečene kopije filmova.
1 Prikažite film u punom kadru.
2 Pauzirajte film na novom uvodnom
kadru.
Reprodukujte film kao što je opisano u
„Pregled filmova“ (0 49), pritiskajući J
da biste pokrenuli i nastavili
reprodukciju i 3 da biste pauzirali i
Traka napredovanja filma
pritisnuli 4 ili 2 ili rotirali glavni
komandni točkić da biste locirali željeni
kadar. Vaša približna pozicija u filmu može da se zaključi iz trake
napredovanja filma. Pauzirajte reprodukciju kada dođete do
novog otvaranja slike.
3 Izaberite Izaberi početnu/krajnju
tačku.
Pritisnite dugme i za prikaz i menija,
zatim markirajte Izaberi početnu/
krajnju tačku i pritisnite J.
Više o reprodukciji 135
4 Izaberite Poč. tačka.
Da biste napravili kopiju koja počinje od
trenutnog kadra, markirajte Poč. tačka i
pritisnite J. Kadrovi pre trenutnog
kadra će biti uklonjeni kada sačuvate
kopiju u Koraku 9.
Poč. tačka
5 Potvrdite novu početnu tačku.
Ako željeni kadar nije trenutno
prikazan, pritisnite 4 ili 2 da biste
nastavili ili premotali (da biste preskočili
na 10 s napred ili nazad, rotirajte glavni
komandni točkić; da biste preskočili na
prvi ili zadnji kadar, rotirajte pomoćni
komandni točkić).
6 Izaberi krajnju tačku.
Pritisnite centar pomoćnog selektora da
biste prešli sa početne tačke (w) na
krajnju tačku (x) alatke izbora, a zatim
izaberite krajnji kadar kao što je opisano
u Koraku 5. Kadrovi nakon izabranog
kadra će biti uklonjeni kada sačuvate
kopiju u Koraku 9.
Krajnja tačka
136 Više o reprodukciji
Pomoćni selektor
7 Napravite kopiju.
Jednom kada je željeni kadar prikazan, pritisnite 1.
8 Pregledajte film.
Da biste pregledali kopiju, markirajte
Pregled i pritisnite J (da biste prekinuli
pregled i vratili se na meni opcija
čuvanja, pritisnite 1). Da biste odbacili
trenutnu kopiju i izabrali novu početnu
tačku ili krajnju tačku kao što je opisano iznad, markirajte
Otkažite i pritisnite J; da biste sačuvali kopiju, nastavite ka
Koraku 9.
9 Sačuvajte kopiju.
Markirajte Sačuvaj kao novu datoteku
i pritisnite J da biste sačuvali kopiju u
novu datoteku. Da biste zamenili
originalnu datoteku filma sa uređenom
kopijom, markirajte Zameni postojeću
datoteku i pritisnite J.
D Odsecanje filmova
Filmovi moraju da budu najmanje dve sekunde dugački. Kopija neće biti
sačuvana ako ima nedovoljno dostupnog prostora na memorijskoj kartici.
Kopije imaju isto vreme i datum nastanka kao i original.
D Uklanjanje uvodnog i završnog segmenta filma
Da biste uklonili samo uvodni segment filma sa filma, nastavite ka Koraku 7
bez pritiskanja centra pomoćnog selektora u Koraku 6. Da biste uklonili
samo završni segment filma, izaberite Krajnja tačka u Koraku 4, izaberite
završni kadar i nastavite ka Koraku 7 bez pritiskanja centra pomoćnog
selektora u Koraku 6.
D „Odseci film”
Filmovi takođe mogu da se urede koristeći opciju Odseci film u meniju
retuširanja.
Više o reprodukciji 137
Sačuvaj aktuelni kadar
Da biste sačuvali kopiju izabranog kadra kao JPEG statičnu sliku:
1 Pauzirajte film na željenom kadru.
Reprodukujte film kao što je opisano u
„Pregledu filmova“ (0 49), pritiskajući
J da biste pokrenuli i nastavili
reprodukciju i 3 da biste pauzirali.
Pauzirajte film na kadru koji nameravate
da kopirate.
2 Birajte Sačuvaj aktuelni kadar.
Pritisnite dugme i za prikaz i menija,
zatim markirajte Sačuvaj aktuelni
kadar i pritisnite J da biste napravili
JPEG kopiju aktuelnog kadra. Slika će se
snimiti pri dimenzijama izabranim za
Veličina slika/broj slika u sekundi u meniju snimanja.
D Sačuvaj aktuelni kadar
JPEG filmski kadrovi napravljeni sa opcijom Sačuvaj aktuelni kadar ne
mogu da se retuširaju. JPEG filmskim kadrovima nedostaju neke kategorije
informacija o fotografiji.
138 Više o reprodukciji
Pogled izbliza: Zumiranje reprodukcije
Da biste zumirali u toku reprodukcije pune slike, pritisnite X ili J.
Navigacioni prozor
Vodič na ekranu
Dok je zumiranje na snazi, možete:
• Zumirati ili odzumirati/pregledati druga područja slike: Pritisnite X ili
koristite gestove širenja za zumiranje do maksimuma od oko 32×,
24× ili 16× za velike, srednje ili male slike pojedinačno (Z 7, ili u
slučaju Z 6, do otprilike maksimalno 24×, 18× ili 12×; sve cifre su za
FX format). Pritisnite W (Q) ili koristite gestove spajanja da biste
odzumirali. Dok je fotografija zumirana, koristite višenamenski
birač ili skliznite prst preko ekrana da biste pregledali područja
koja trenutno nisu vidljiva na prikazu. Držite višenamenski birač
pritisnutim da biste brzo prevlačili na druga područja kadra.
Navigacioni prozor je prikazan na nekoliko sekundi nakon što se
odnos zumiranja promeni; područje trenutno vidljivo na prikazu je
navedeno od strane žute ivice. Traka ispod navigacionog prozora
pokazuje stepen zumiranja, postajući zelena pri 1 : 1.
• Izaberite lica: Lica koja su detektovana u toku zuma su naznačena od
strane belih ivica u navigacionom prozoru. Rotirajte pomoćni
komandni točkić ili taknite vodič na ekranu da biste videli druga
lica.
• Prikaz drugih slika: Rotirajte glavni komandni točkić ili taknite e ili f
ikone na dnu prikaza da biste videli istu lokaciju na drugim
fotografijama pri trenutnom odnosu zumiranja. Zumiranje
reprodukcije je otkazano kada se film prikaže.
• Vratite se u režim fotografisanja: Pritisnite dugme okidača do pola ili
pritisnite K dugme da biste izašli iz režima fotografisanja.
• Prikažite menije: Pritisnite G da biste videli menije.
Više o reprodukciji 139
Brisanje slika
Pritisnite O dugme da izbrišete trenutnu sliku ili koristite Izbriši
opciju na meniju reprodukcije ili izbrišite više izabranih slika, sve
slike snimljene izabranog datuma ili sve slike u trenutnoj fascikli
reprodukcije (zaštićene slike ne mogu da se izbrišu). Primenite oprez
kada brišete slike, jer slike ne mogu da se povrate kada se jednom
izbrišu.
U toku reprodukcije
Pritisnite O dugme da biste izbrisali trenutnu fotografiju.
1 Pritisnite O dugme.
Potvrdni dijalog će biti prikazan.
2 Ponovo pritisnite O dugme.
Da biste izbrisali sliku, pritisnite ponovo O dugme. Da biste izašli
bez brisanja slike, pritisnite K.
140 Više o reprodukciji
Meni reprodukcije
Stavka Izbriši u meniju reprodukcije sadrži sledeće opcije. Imajte na
umu da u zavisnosti od broja slika, neko vreme može da bude
neophodno za brisanje.
Opcija
Opis
Q
i
Izabrano
Izbriši izabrane slike.
Izaberi datum
Izbrišite sve slike snimljene izabranih datuma (0 142).
R
Sve
Izbrišite sve slike u fascikli koja je trenutno izabrana za
reprodukciju (0 155).
❚❚ Izabrano: brisanje izabranih slika
Da biste izbrisali više izabranih slika, izaberite Izabrano i sledite
korake ispod.
1 Izaberite slike.
Koristite višenamenski birač da biste
markirali sliku i pritisnite W (Q) dugme
da biste izabrali ili poništili izabrano.
Izabrane slike su obeležene sa O ikonom
(da biste pregledali markiranu sliku u
punom ekranu, pritisnite i držite X
dugme). Ponovite po želji da biste
izabrali dodatne slike.
2 Izbrišite izabrane slike.
Pritisnite J. Potvrdni dijalog će se
prikazati; markirajte Da i pritisnite J.
Više o reprodukciji 141
❚❚ Izaberite datum: Brisanje slika snimljenih izabranih datuma
Da biste izbrisali sve nezaštićene slike snimljene izabranih datuma,
izaberite Izbriši > Izaberi datum u meniju reprodukcije i sledite
korake ispod.
1 Izaberi datume.
Markirajte datum i pritisnite 2 da biste
izabrali sve slike snimljene markiranog
datuma. Izabrani datumi su obeleženi
sa M ikonom. Ponovite po želji da biste
izabrali dodatne datume; da biste
poništili izabran datum, markirajte ga i pritisnite 2.
2 Izbrišite slike snimljene izabranih
datuma.
Pritisnite J. Potvrdni dijalog će se
prikazati; markirajte Da i pritisnite J.
142 Više o reprodukciji
Vodič menija
Saznajte više o menijima fotoaparata.
Podrazumevana
Podrazumevana podešavanja za opcije u meniju fotoaparata su
navedena dole.
Podrazumevana podešavanja menija reprodukcije
Opcija
Fascikla reprodukcije
Prikaz slike
Nakon brisanja
Prikaži nakon rafala
Rotiraj uspravne
Projekcija slajdova
Tip slike
Interval slike
Podrazumevano
Sve
Isključeno
Prikaži sledeću
Poslednja slika u rafalu
Uključeno
Statične slike i filmovi
2s
Podrazumevana podešavanja menija
fotografisanja
Opcija
Podrazumevano
Fascikla za čuvanje
Promeni ime
Izaberi fasciklu po broju
Imenovanje datoteka
Izaberi oblast slike
Kvalitet slike
Veličina slike
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Z 7: NCZ_7
Z 6: NCZ_6
100
DSC
FX (36×24)
JPEG normalno
Velika
Vodič menija > Podrazumevana 143
Opcija
NEF (RAW) snimanje
NEF (RAW) kompresija
NEF (RAW) bitska dubina
Podešavanja ISO osetljivosti
ISO osetljivost
b
P, S, A, M
Aut. kontr. ISO osetljivosti
Maksimalna osetljivost
Maksimalna osetljivost sa c
Minimalna brzina zatvarača
Balans bele
Fino podešavanje
Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna postavka
Podesi Picture Control
Kolorni prostor
Active D-Lighting
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Smanj. šuma kod visokog ISO
Kontrola vinjetiranja
Korekcija difrakcije
Automatska kontrola distorzije
Fotograf. uz smanj. treperenja
Merenje
Kontrola blica
Režim kontrole blica
Opcije bežičnog blica
Daljinska kontrola blica
Režim blica
Korekcija snage blica
144 Vodič menija > Podrazumevana
Podrazumevano
Kompresovano bez gubitka
14-bitno
Automatska
100
Uključeno
Z 7: 25.600
Z 6: 51.200
Isto kao bez blica
Automatska
Automatski > Zadrži celokupnu atmosferu
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Automatski
sRGB
Isključeno
Isključeno
Normalno
Normalno
Uključeno
Uključeno
Isključeno
Matrix merenje
TTL
Isključeno
Grupni blic
Doblicavanje
0,0
Opcija
Režim fokusa
Režim AF-oblasti
Redukcija vibracija
Automatski bracketing
Podesi automatski bracketing
Broj snimaka
Inkrement
Višestruka ekspozicija *
Režim višestruke ekspozicije
Broj snimaka
Režim preklapanja
Zadrži sve ekspozicije
Fotografisanje sa preklapanjem
HDR (visoki dinamički opseg)
Režim HDR
Diferencijal ekspozicije
Omekšavanje
Sačuvaj pojedinačne slike (NEF)
Intervalsko fotografisanje
Izab. datum/vreme poč.
Interval
Br. intervala×snimaka/interval
Ujednačavanje ekspozicije
Tiho fotografisanje
Prioritet intervala
Pravljenje fascikle za čuvanje
Nova fascikla
Resetuj numer. datoteka
Podrazumevano
Pojedinačni AF
AF u jednoj tački
(Varira sa objektivom)
AE i bracketing blica
0
1,0
Isključeno
2
Prosečno
Uključeno
Uključeno
Isključeno
Automatski
Normalno
Isključeno
Sada
1 minut
0001×1
Isključeno
Isključeno
Isključeno
U
U
Vodič menija > Podrazumevana 145
Opcija
Intervalski film
Interval
Vreme fotografisanja
Ujednačavanje ekspozicije
Tiho fotografisanje
Izaberi oblast slike
Veličina slika/broj slika u sekundi
Prioritet intervala
Fotog. sa pomeranjem fokusa
Broj snimaka
Širina koraka za pomeranje fokusa
Interval do sledećeg snimka
Zaključ. ekspozicije u prvom kadru
Slika sa čuvanjem diferenciranja
Tiho fotografisanje
Pravljenje fascikle za čuvanje
Nova fascikla
Resetuj numer. datoteka
Tiho fotografisanje
Podrazumevano
5s
25 minuta
Uključeno
Isključeno
FX
1920×1080; 60p
Isključeno
100
5
0
Uključeno
Ne kreiraj
Isključeno
U
U
Isključeno
* Resetovanje menija fotografisanja fotografije nije dostupno dok je fotografisanje u toku.
Podrazumevani meni snimanja filma
Opcija
Imenovanje datoteka
Izaberi oblast slike
Veličina slika/broj slika u sekundi
Kvalitet filma
Tip datoteke filma
146 Vodič menija > Podrazumevana
Podrazumevano
DSC
FX
1920×1080; 60p
Visoki kvalitet
MOV
Opcija
Podešavanja ISO osetljivosti
Maksimalna osetljivost
Autom. ISO kontrola (rež. M)
ISO osetljivost (režim M)
Balans bele
Fino podešavanje
Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna postavka
Podesi Picture Control
Active D-Lighting
Smanj. šuma kod visokog ISO
Kontrola vinjetiranja
Korekcija difrakcije
Automatska kontrola distorzije
Smanjenje treperenja
Merenje
Režim fokusa
Režim AF-oblasti
Redukcija vibracija
Elektronski VR
Osetljivost mikrofona
Prigušivač
Frekventni odziv
Smanjenje šuma vetra
Jačina zvuka slušalica
Vremenska oznaka
Snimi oznake vremena
Način beleženja vremena
Ispuštanje kadra
Podrazumevano
Z 7: 25.600
Z 6: 51.200
Uključeno
100
Isto kao podeš. za fotografije
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Isto kao podeš. za fotografije
Isključeno
Normalno
Normalno
Uključeno
Uključeno
Automatsko
Matrix merenje
Stalni AF
Automatska AF oblast
Isto kao podeš. za fotografije
Isključeno
Automatski
Onemogući
Širok opseg
Isključeno
15
Isključeno
Radi uz snimanje
Uključeno
Vodič menija > Podrazumevana 147
Podrazumevani meni prilagođenih podešavanja
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b1
b2
b3
b4
Opcija
Izbor prioriteta AF-C
Izbor prioriteta AF-S
Praćenje fokusa sa zaključ.
Detek. lica/očiju za aut. AF oblast
Tačke fokusa koje se koriste
Čuvaj tačke prema orijentaciji
AF aktiviranje
Ograniči izbor režima AF oblasti
AF u maloj tački
AF u jednoj tački
Dinamička oblast AF
Široka oblast AF (S)
Široka oblast AF (L)
Automatska AF oblast
Obavijanje tačke fokusa
Opcije tačke fokusa
Režim manuelnog fokusa
AF-assist za dinamičku oblast
AF u uslovima lošeg osvetljenja
Ugrađeni AF-assist osvetljivač
Prsten za man. fokus. u AF rež.
EV koraci za kontrolu ekspozicije
Laka korekcija ekspozicije
Oblast sa prioritetom centra
Fino podesi optimalnu eksp.
Matrix merenje
Merenje sa prioritetom centra
Spot merenje
Merenje sa prior. svetlijeg dela
148 Vodič menija > Podrazumevana
Podrazumevano
Okidanje
Fokus
3
Detekcija lica i očiju je uključena
Sve tačke
Ne
Okidač/AF-ON
M
M (ne može da se poništi izabrano)
M
M
M
M
Bez obavijanja
Uključeno
Uključeno
Isključeno
Uključeno
Omogući
1/3 koraka
Isključeno
ø 12 mm
0
0
0
0
Opcija
c1 AE zaključ. dugmetom okidača
c2 Samookidač
Kašnjenje samookidača
Broj snimaka
Interval između snimaka
c3 Odlaganje isključivanja
Reprodukcija
Meniji
Prikaz slike
Tajmer pripravnosti
d1 Brzina fotograf. u CL režimu
d2 Maks. broj kontinualnih okidanja
d3 Opcije sinhroniz. režima okidanja
d4 Režim kašnjenja ekspozicije
d5 Tip zatvarača
d6 Ograniči izbor oblasti slike
FX (36×24)
DX (24×16)
5:4 (30×24) (samo Z 7)
1:1 (24×24)
16:9 (36×20)
d7 Redosled brojeva datoteka
d8 Prim. podeš. na živi prikaz slike
d9 Prikaz mreže za kadriranje
d10 Svetliji delovi diferenciranja
Nivo diferenciranja
Boja za isticanje diferenciranja
d11 Prikaži sve u kontinual. režimu
Podrazumevano
Isključeno
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
4s
30 s
3 fps
200
Sinhronizacija
Isključeno
Automatski
M (ne može da se poništi izabrano)
M
M
M
M
Uključeno
Uključeno
Isključeno
Isključeno
Crvena
Uključeno
Vodič menija > Podrazumevana 149
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Opcija
Brzina sinhronizacije blica
Brzina zatvarača sa blicem
Korekcija ekspozicije za blic
Aut. kontrola c ISO osetljivosti
Modelirajući bljesak
Automatski bracketing (režim M)
Redosled bracketinga
Prilagođavanje i menija
f2 Korisničko dodeljivanje kontrola
Dugme Fn1
Dugme Fn2
Dugme AF-ON
Pomoćni selektor
Centar pomoćnog selektora
Dugme za snimanje filma
Fn dugme objektiva
Kontrolni prsten objektiva
f3 Dugme OK
Režim fotografisanja
Režim reprodukcije
Uključi/isključi zum
f4 Zaključ. brzine zatvarača i blende
Zaključavanje brzine zatvarača
Zaključavanje blende
150 Vodič menija > Podrazumevana
Podrazumevano
1/200 s
1/60 s
Ceo kadar
Subjekat i pozadina
Uključeno
Blic/brzina
MTR > ispod > iznad
Podesi Picture Control; Balans bele;
Kvalitet slike; Veličina slike; Režim blica;
Merenje; Wi-Fi veza; Active D-Lighting;
Režim okidanja; Redukcija vibracija; Režim
AF-oblasti; Režim fokusa
Balans bele
Režim fokusa/režim AF-oblasti
AF-ON
Izbor tačke fokusa
AE/AF zaključavanje
Nijedno
AE/AF zaključavanje
(Varira sa objektivom)
Izaberi centralnu tačku fokusa
Uključi/isključi zum
1 : 1 (100%)
Isključeno
Opcija
f5 Prilagodi komandne točkiće
Obrni rotaciju
Zamena glavnog i pomoćnog
Meniji i reprodukcija
Kret. kroz slike pom. točkićem
f6 Koristi točkić pušt. dugmetom
f7 Obrni indikatore
g1 Prilagođavanje i menija
g2 Korisničko dodeljivanje kontrola
Dugme Fn1
Dugme Fn2
Dugme AF-ON
Centar pomoćnog selektora
Dugme okidača
Kontrolni prsten objektiva
g3 Dugme OK
g4 AF brzina
Kada se primenjuje
g5 Osetljivost AF za praćenje
g6 Prikaz svetlijih delova
Šablon prikaza
Ogranič. prikaza svetlijih delova
Podrazumevano
Korekcija ekspozicije: U
Brzina zatvarača/blenda: U
Podešavanje ekspozicije: Isključeno
Podešavanje autofokusa: Isključeno
Isključeno
10 slika
Ne
Podesi Picture Control; Balans bele;
Veličina slike i brzina/kvalitet slike;
Osetljivost mikrofona; Izaberi oblast slike;
Merenje; Wi-Fi veza; Active D-Lighting;
Elektronski VR; Redukcija vibracija; Režim
AF-oblasti; Režim fokusa
Balans bele
Režim fokusa/režim AF-oblasti
AF-ON
AE/AF zaključavanje
Fotografisanje
(Varira sa objektivom)
Izaberi centralnu tačku fokusa
0
Uvek
4
Isključeno
248
Vodič menija > Podrazumevana 151
Podrazumevana podešavanja u meniju
podešavanja
Opcija
Vremenska zona i datum
Letnje računanje vremena
Svetlina monitora
Balans boje monitora
Svetlina tražila
Balans boje tražila
Svetlina kontrolnog displeja
Ograniči izbor režima monitora
Prekidač za automatski prikaz
Samo tražilo
Samo monitor
Tražilo je prioritet
Prikaz informacija
AF fino podešavanje
AF fino podešavanje (Uklj./Isklj.)
Očisti senzor slike
Automatsko čišćenje
Opcije zvučnog signala
Uključi/isključi zvučni signal
Jačina zvuka
Visina tona
Kontrole dodirom
Omog./onemog. kont. dodirom
Prevlačenje za reprod. pune slike
152 Vodič menija > Podrazumevana
Podrazumevano
Isključeno
0
A-B: 0, G-M: 0
Automatska
A-B: 0, G-M: 0
Automatska
M
M
M
M
Tamno na svetlom
Isključeno
Očisti pri isključivanju
Isključeno
2
Nizak
Omogući
Levo V Desno
Opcija
HDMI
Izlazna rezolucija
Napredno
Izlazni opseg
Kont. snim. eksternim uređajem
Dubina izlaznih podataka
N-Log podešavanje
Pomoć za prikaz
Podaci o lokaciji
Tajmer pripravnosti
Podesi sat pomoću satelita
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
LED lampica
Režim povezivanja
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
Režim rada u avionu
Zaključaj okid. ako je slot prazan
Podrazumevano
Automatska
Automatski
Isključeno
8-bitno
Isključeno
Isključeno
Omogući
Da
Uključi
Uparivanje
Nijedno
Onemogući
Omogući okidanje
Vodič menija > Podrazumevana 153
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama
Da biste videli opcije reprodukcije,
izaberite D jezičak na meniju fotoaparata.
Opcija
Izbriši
Fascikla reprodukcije
Opcije prikaza reprodukcije
Prikaz slike
Nakon brisanja
0
155
155
155
156
156
Opcija
Prikaži nakon rafala
Rotiraj uspravne
Projekcija slajdova
Ocenjivanje
D Takođe pogledajte
Za podrazumevana podešavanja menija, pogledajte „Podrazumevana
podešavanja menija reprodukcije“ (0 143).
154 Vodič menija > D Meni reprodukcije
0
157
157
158
159
Izbriši
G dugme ➜ D (meni reprodukcije)
Izbriši više slika.
Q
i
R
Opcija
Izabrano
Izbriši izabrane slike.
Opis
Izaberi datum
Izbrišite sve slike snimljene izabranih datuma.
Sve
Izbrišite sve slike u fascikli koja je trenutno izabrana za
reprodukciju.
Fascikla reprodukcije
G dugme ➜ D (meni reprodukcije)
Birajte fasciklu za reprodukciju.
Opcija
(Ime fascikle)
Sve
Trenutna
Opis
Slike u svim fasciklama sa izabranim imenom će biti vidljive u
toku reprodukcije. Fasciklama može da se promeni ime
koristeći opciju Fascikla za čuvanje > Promeni ime u meniju
snimanja fotografije (0 161).
Slike u svim fasciklama će biti vidljive u toku reprodukcije.
Samo slike u trenutnoj fascikli će biti vidljive u toku
reprodukcije.
Opcije prikaza reprodukcije
G dugme ➜ D (meni reprodukcije)
Birajte informacije dostupne u prikazu informacija o fotografiji.
Markirajte opcije i pritisnite 2 da biste izabrali ili poništili izabrano;
stavke izabrane za prikaz u toku reprodukcije pune slike su
naznačene putem L ikona. Da biste se vratili u meni reprodukcije,
pritisnite J.
Vodič menija > D Meni reprodukcije 155
Prikaz slike
G dugme ➜ D (meni reprodukcije)
Izaberite da li će se slike automatski prikazati odmah nakon
fotografisanja.
Opcija
Opis
Slike se pojavljuju u trenutno izabranom prikazu (monitoru
Uključeno
ili tražilu) onako kako se snime.
Slike se prikazuju nakon snimanja samo kada se monitor
Uključeno (samo
koristi za kadriranje snimaka. Slike se ne prikazuju na tražilu
monitor)
u toku fotografisanja.
Isključeno
Slike mogu da se pregledaju samo pritiskajući K dugme.
Nakon brisanja
G dugme ➜ D (meni reprodukcije)
Izaberite sliku prikazanu nakon što se slika izbrisala.
Opcija
S
T
U
Opis
Sledeća slika se prikazuje (ako nema sledeće slike—npr.
Prikaži
ako je izbrisana slika poslednja slika—prethodna slika će
sledeću
se prikazati).
Prethodna slika je prikazana (ako nema prethodne slike—
Prikaži
npr. ako je izbrisana slika prva slika—sledeća slika će se
prethodnu
prikazati).
Ako ste prevlačili redom kojim su snimljene, sledeća slika
će se prikazati kao što je opisano za Prikaži sledeću. Ako
Nastavi kao
ste prevlačili kroz slike obrnutim redosledom, prethodna
pre
slika će se prikazati kao što je opisano za Prikaži
prethodnu.
156 Vodič menija > D Meni reprodukcije
Prikaži nakon rafala
G dugme ➜ D (meni reprodukcije)
Birajte da li je fotografija prikazana odmah nakon što se rafal
snimaka napravi u kontinualnom režimu okidanja prva ili poslednja
fotografija u rafalu. Ova opcija je na snazi samo kada je Prikaz slike
(0 156) isključen.
Najnoviji snimci (rafal)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Prikazano ako je Prva slika
u rafalu izabrana
DSC_0015.jpg
Prikazano ako je Poslednja
slika u rafalu izabrana
Rotiraj uspravne
G dugme ➜ D (meni reprodukcije)
Ako je Uključeno izabrano, „visoke” (portretne orijentacije) slike će
se automatski rotirati za prikaz u toku reprodukcije. Imajte na umu
da zato što je sam fotoaparat već u odgovarajućoj orijentaciji u toku
fotografisanja, slike se neće automatski rotirati u toku prikaza slike.
Vodič menija > D Meni reprodukcije 157
Projekcija slajdova
G dugme ➜ D (meni reprodukcije)
Pregledajte projekciju slajdova slika u trenutnoj fascikli reprodukcije
(0 155).
Opcija
Pokreni
Tip slike
Interval slike
Opis
Pokrenite projekciju slajdova.
Izaberite tip slike prikazane sa Statične slike i filmovi,
Samo statične slike i Samo filmovi ili izaberite Po oceni
da biste pregledali samo slike sa izabranim ocenama
(markirajte ocene i pritisnite 2 da biste izabrali ili poništili
izabrano).
Birajte koliko će dugo svaka slika biti prikazana.
Da biste pokrenuli projekciju slajdova,
markirajte Pokreni i pritisnite J. Sledeće
operacije mogu da se izvrše dok je
projekcija slajdova u toku:
• Preskakanje unazad/unapred: Pritisnite 4 da
biste se vratili na prethodni kadar, 2 da
biste preskočili na sledeći kadar.
• Pogledajte dodatne informacije o fotografiji: Pritisnite 1 ili 3 da biste
promenili ili sakrili prikazanu informaciju o fotografiji (samo
statične slike).
• Pauza: Pritisnite J da biste pauzirali projekciju slajdova. Da biste
ponovo pokrenuli, markirajte Ponovo pokreni i pritisnite J.
• Podešavanje jačine: Pritisnite X u toku reprodukcije filma da biste
povećali jačinu zvuka, W (Q) da biste je smanjili.
• Izađite u meni reprodukcije: Pritisnite G da biste okončali projekciju
slajdova i vratili se na meni reprodukcije.
• Izađite u režim reprodukcije: Pritisnite K da biste okončali projekciju
slajdova i izašli u režim reprodukcije.
• Izađite u režim fotografisanja: Pritisnite dugme okidača do pola da
biste se vratili u režim fotografisanja.
158 Vodič menija > D Meni reprodukcije
Dijalog je prikazan kada se projekcija
okonča. Izaberite Ponovo pokreni da biste
ponovo pokrenuli ili Izađite da biste se
vratili u meni reprodukcije.
Ocenjivanje
G dugme ➜ D (meni reprodukcije)
Ocenite slike ili ih označite kao kandidate
za kasnije brisanje. Pritisnite 4 ili 2 da
biste markirali slike i pritisnite 1 ili 3 da
biste izabrali ocenjivanje od nula do pet
zvezdica, ili izaberite d da biste označili
sliku kao kandidata za kasnije brisanje (za
pregled markirane slike u punom ekranu, pritisnite i držite X
dugme). Pritisnite J da biste izašli kada je radnja završena.
Vodič menija > D Meni reprodukcije 159
C Meni fotografisanja fotografije:
Opcije fotografisanja
Da biste pregledali meni fotografisanja
fotografije, izaberite C jezičak u menijima
fotoaparata.
Opcija
Resetuj meni fotografisanja
Fascikla za čuvanje
Imenovanje datoteka
Izaberi oblast slike
Kvalitet slike
Veličina slike
NEF (RAW) snimanje
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele
Podesi Picture Control
Upravljaj opcijom Picture Control
Kolorni prostor
Active D-Lighting
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Smanj. šuma kod visokog ISO
Kontrola vinjetiranja
Korekcija difrakcije
0
161
161
165
165
166
166
168
169
170
177
179
182
182
183
183
184
184
Opcija
Automatska kontrola distorzije
Fotograf. uz smanj. treperenja
Merenje
Kontrola blica
Režim blica
Kor. snage blica
Režim fokusa
Režim AF-oblasti
Redukcija vibracija
Automatski bracketing
Višestruka ekspozicija
HDR (visoki dinamički opseg)
Intervalsko fotografisanje
Intervalski film
Fotog. sa pomeranjem fokusa
Tiho fotografisanje
D Takođe pogledajte
Za podrazumevana podešavanja menija, pogledajte „Podrazumevana
podešavanja menija fotografisanja fotografije“ (0 143).
160 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
0
184
185
185
186
188
189
189
189
189
190
200
207
212
223
231
237
Resetuj meni fotografisanja
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Izaberite Da da biste povratili opcije menija snimanja na njihove
podrazumevane vrednosti (0 143).
Fascikla za čuvanje
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Promenite ime fasciklama i izaberite fasciklu na koju će sledeća slika
biti sačuvana.
Fascikla
Broj fascikle
Ime fascikle
Promeni ime
Fascikle su identifikovane sa imenom fascikle od 5 karaktera pre
kojih dolazi 3-cifreni broj fascikle dodeljen automatski od strane
fotoaparata. Podrazumevano ime fascikle je „NCZ_7“ (Z 7) ili
„NCZ_6“ (Z 6); da biste promenili ime dodeljeno novim fasciklama,
izaberite Promeni ime. Ukoliko želite, podrazumevano ime može da
se povrati pritiskajući i držeći O dugme dok je tastatura prikazana.
Postojećim fasciklama ne može da se promeni ime.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 161
D Unos teksta
Tastatura se prikazuje kada je potreban unos teksta. Taknite slova na ekranu
ili koristite višenamenski birač da biste markirali karaktere i pritisnite J da
biste ih ubacili na trenutnu poziciju kursora (imajte na umu da ako je
karakter unet kada je polje puno, poslednji karakter u polju će se izbrisati).
Da biste izbrisali karakter pod kursorom, pritisnite O dugme. Da biste
pomerili kursor na novu poziciju, taknite prikaz ili rotirajte glavni komandni
točkić. Da biste završili unos i vratili se u prethodni meni, pritisnite X. Da
biste izašli bez završavanja unosa teksta, pritisnite G.
Područje prikaza teksta
Područje tastature
162 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Izaberi fasciklu po broju
Da biste izabrali fasciklu po broju ili kreirali novu fasciklu sa
trenutnim imenom fascikle i novim brojem fascikle:
1 Birajte Izaberi fasciklu po broju.
Markirajte Izaberi fasciklu po broju i pritisnite 2.
2 Izaberite broj fascikle.
Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifre i
pritisnite 1 ili 3 da biste ih promenili.
Ako fascikla sa izabranim brojem već
postoji, jedna od sledećih ikona će se
prikazati:
• W: Fascikla je prazna.
• X: Fascikla je delimično puna.
• Y: Fascikla sadrži 5000 slika ili sliku koja nosi broj 9999.
Dodatne slike ne mogu da se čuvaju u ovoj fascikli.
3 Sačuvajte promene i izađite.
Pritisnite J da biste završili operaciju i vratili se na glavni meni
(da biste izašli bez menjanja fascikle za čuvanje, pritisnite G
dugme). Ako fascikla sa određenim brojem već ne postoji, nova
fascikla će se napraviti. Sledeće fotografije će se čuvati u
izabranoj fascikli osim ako nije već puna.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 163
Izaberi fasciklu sa liste
Da biste izabrali sa liste postojećih fascikli:
1 Birajte Izaberi fasciklu sa liste.
Markirajte Izaberi fasciklu sa liste i pritisnite 2.
2 Markirajte fasciklu.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
fasciklu.
3 Izaberite markiranu fasciklu.
Pritisnite J da biste izabrali markiranu fasciklu i vratili se na
glavni meni. Sledeće fotografije će se čuvati u izabranoj fascikli.
D Brojevi fascikli i datoteka
Kada broj fascikle dostigne 999, nijedna nova fascikla se neće napraviti (a
samim tim će zatvarač okidača biti onemogućen) nakon što broj datoteke
stigne do 9999 ili kada broj datoteka u fascikli stigne do 5000, ili ako
pokušate da snimite film kada fotoaparat izračuna da bi broj datoteka
potrebnih za film maksimalne dužine doveo do pravljenja datoteka
numerisanih sa više od 9999 ili fascikle koja sadrži preko 5000 datoteka. Da
biste nastavili fotografisanje, kreirajte fasciklu sa brojem koji je manji od
999 ili pokušajte da promenite opcije izabrane za Veličina slika/broj slika
u sekundi i Kvalitet filma.
D Vreme pokretanja
Dodatno vreme može biti neophodno za pokretanje fotoaparata ako
memorijska kartica sadrži jako veliki broj datoteka ili fascikli.
164 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Imenovanje datoteka
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Fotografije se čuvaju koristeći imena datoteka koje se sastoje od
„DSC_“ ili, u slučaju slika koje koriste Adobe RGB kolorni prostor
(0 182), „_DSC“, nakon čega sledi četvorocifreni broj i ekstenzija od
tri slova (na primer, „DSC_0001.JPG“ ili „_DSC0002.JPG”). Opcija
Imenovanje datoteka se koristi da bi se izabrala tri slova da zamene
„DSC“ deo imena datoteke kao što je opisano u „Unosu teksta“
(0 162).
D Ekstenzije
Sledeće ekstenzije se koriste: „.NEF“ za NEF (RAW) slike, „.TIF“ za TIFF (RGB)
slike, „.JPG“ za JPEG slike, „.MOV“ za MOV filmove, „.MP4“ za MP4 filmove i
„.NDF“ za referentne podatke softverskog uklanjanja tragova prašine. Na
svakom paru fotografija snimljenih pri NEF (RAW) + JPEG podešavanjima
kvaliteta slike, NEF i JPEG slike imaju ista imena datoteka, ali različite
ekstenzije.
Izaberi oblast slike
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Fotoaparat nudi izbor sledećih oblasti slike:
Opcija
Opis
Slike su snimljene u FX formatu sa vidnim uglom koji je
isti kao NIKKOR objektiv na 35 mm formatu fotoaparata.
Slike su snimljene u DX formatu. Da biste izračunali
određenu žižnu daljinu objektiva u 35 mm formatu,
pomnožite ih sa 1,5.
c
FX (36×24)
a
DX (24×16)
b
m
Z
5:4 (30×24)
Slike se snimaju sa odnosom stranica od 5 : 4 (samo Z 7).
1:1 (24×24)
Slike se snimaju sa odnosom stranica od 1 : 1.
16:9 (36×20)
Slike se snimaju sa odnosom stranica od 16 : 9.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 165
Kvalitet slike
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Izaberite format datoteke za fotografije. Za više informacija,
pogledajte „Kvalitet slike” (0 104).
Veličina slike
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Birajte veličinu, u pikselima, fotografija snimljenih sa fotoaparatom.
Izaberite JPEG/TIFF da biste izabrali veličinu JPEG i TIFF slika,
NEF (RAW) da biste izabrali veličinu NEF (RAW) slika.
Z 7:
Oblast slike
FX (36×24)
FX format
DX (24×16)
DX format
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
16:9 (36×20)
Opcija
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Veličina (pikseli)
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
8256 × 4640
6192 × 3480
4128 × 2320
Veličina štampe (cm) *
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
69,9 × 39,3
52,4 × 29,5
35,0 × 19,6
* Približna veličina kada se štampa pri 300 dpi. Veličina štampe u inčima je jednaka veličini slike u
pikselima podeljena od strane rezolucije štampača u dots per inch (dpi: 1 inč = otprilike 2,54 cm).
166 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Z 6:
Oblast slike
FX (36×24)
FX format
DX (24×16)
DX format
1:1 (24×24)
16:9 (36×20)
Opcija
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Veličina (pikseli)
6048 × 4024
4528 × 3016
3024 × 2016
3936 × 2624
2944 × 1968
1968 × 1312
4016 × 4016
3008 × 3008
2000 × 2000
6048 × 3400
4528 × 2544
3024 × 1696
Veličina štampe (cm) *
51,2 × 34,1
38,3 × 25,5
25,6 × 17,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
34,0 × 34,0
25,5 × 25,5
16,9 × 16,9
51,2 × 28,8
38,3 × 21,5
25,6 × 14,4
* Približna veličina kada se štampa pri 300 dpi. Veličina štampe u inčima je jednaka veličini slike u
pikselima podeljena od strane rezolucije štampača u dots per inch (dpi: 1 inč = otprilike 2,54 cm).
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 167
NEF (RAW) snimanje
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Izaberite tip kompresije i bitsku dubinu za NEF (RAW) fotografije.
NEF (RAW) kompresija
Koristite kompresiju da biste smanjili veličinu datoteke.
Opcija
N
Kompresovano
bez gubitka
O
Kompresovano
Bez kompresije
Opis
NEF slike su kompresovane koristeći reverzibilan
algoritam, smanjujući veličinu datoteke za oko
20–40% bez efekta na kvalitet slike.
NEF slike su kompresovane koristeći ne-reverzibilni
algoritam, smanjujući veličinu datoteke za oko
35–55% skoro bez efekta na kvalitet slike.
NEF slike nisu kompresovane.
NEF (RAW) bitska dubina
Bitska dubina određuje dubinu snimljenih podataka boje.
Opcija
q
12-bitno
r
14-bitno
Opis
NEF (RAW) slike se snimaju pri bitskoj dubini od
12 bitova.
NEF (RAW) slike se snimaju pri bitskoj dubini od
14 bitova, proizvodeći datoteke koje su veće od onih sa
bitskom dubinom od 12 bitova, ali povećavajući
snimljene podatke o boji.
168 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Podešavanja ISO osetljivosti
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Prilagodite podešavanja ISO osetljivosti za fotografije.
Opcija
ISO osetljivost
Aut. kontr. ISO
osetljivosti
Opis
Prilagodite ISO osetljivost. Izaberite od vrednosti između
ISO 64 i 25600 (ili u slučaju Z 6, između ISO 100 i ISO 51200).
Podešavanja od oko 0,3 do 1 EV ispod najniže od ovih
vrednosti i 0,3 do 2 EV iznad najviše su takođe dostupna za
specijalne situacije. b režim nudi dodatnu Automatska
opciju.
Ako je Uključeno izabrano, fotoaparat će automatski
prilagoditi ISO osetljivost kada optimalna ekspozicija ne
može da se postigne pri vrednosti izabranoj za
ISO osetljivost. Opcije navedene ispod su dostupne za fino
podešavanje automatske kontrole ISO osetljivosti.
• Maksimalna osetljivost: Izaberite gornju granicu za ISO
osetljivost da biste sprečili da previše naraste.
• Maksimalna osetljivost sa c: Izaberite gornju granicu ISO
osetljivosti za fotografije snimljene koristeći opcioni blic.
• Minimalna brzina zatvarača: Izaberite brzinu zatvarača ispod
one kada će se automatska kontrola ISO osetljivosti
ubaciti da spreči premalu ekspoziciju u režimima P i A.
Opcije se kreću od 1/4000 s do 30 s. Opcija Automatska je
takođe dostupna (0 170).
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 169
A „Minimalna brzina zatvarača“ > „Automatska“
Ako je Automatska izabrano za Aut. kontr. ISO osetljivosti > Minimalna
brzina zatvarača, fotoaparat će izabrati minimalnu brzinu zatvarača
baziranu na žižnoj daljini objektiva. Na primer, fotoaparat će automatski
izabrati brze minimalne brzine zatvarača da bi se smanjilo zamućenje koje
se obično pojavljuje sa telefoto objektivima.
Izbor automatske brzine zatvarača može da se fino podesi za brže ili sporije
minimalne vrednosti tako što se markira Automatska i pritisne 2; biranje
brzih minimalnih brzina zatvarača kada se fotografišu objekti koji se brzo
pomeraju smanjuje zamućenje.
Brzine zatvarača mogu da opadnu ispod izabranog minimuma ako
optimalna ekspozicija ne može da se dostigne pri ISO osetljivosti izabranoj
za Maksimalna osetljivost.
Balans bele
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Prilagođavanje balansa bele. Za više
informacija, pogledajte odeljke „Balans
bele” u „Osnovnim podešavanjima” (0 63)
i „Meni i” (0 98).
170 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Meni balansa bele: fino podešavanje
Fino podešavanje je dostupno putem menija fotoaparata. Za više
informacija o finom podešavanju, pogledajte „Fino podešavanje
balansa bele” (0 99). Za informacije o finom podešavanju
zapamćene manuelne postavke balansa bele, pogledajte
„Zapamćena postavka finog podešavanja balansa bele” (0 176).
1 Prikažite opcije finog podešavanja.
Idite na Balans bele u meniju
fotografisanja fotografije, markirajte
opciju balansa bele i pritisnite 2.
2 Fino podešavanje balansa bele.
Koordinate
Koristite višenamenski birač da biste
fino podesili balans bele. Balans bele
može da se fino podesi na jantarnu–
plavu osu u koracima od 0,5 i zelenu–
purpurnocrvenu osu u koracima od
0,25. Horizontalna (jantarna–plava) osa
odgovara temperaturi boje, dok
Prilagođavanje
vertikalna (zelena–purpurnocrvena) osa
ima slične efekte na odgovarajuću temperaturu boje (CC) filtere.
Horizontalnom osom se upravlja u inkrementima od oko
5 mireda, vertikalnom osom u inkrementima od oko 0,05 jedinica
difuzne gustine.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 171
3 Sačuvajte promene i izađite.
Pritisnite J da biste sačuvali
podešavanja i vratili se na meni
fotografisanja. Ako je balans bele fino
podešen, zvezdica („U”) će se pojaviti
pored ikone balansa bele u prikazu
fotografije.
D Fino podešavanje balansa bele
Boje na osi finog podešavanja su relativne, ne apsolutne. Na primer,
pomeranje kursora na B (plavo) kada je „toplo“ podešavanje kao što je
J (Inkandescentno) izabrano za balans bele će napraviti fotografije malo
„hladnijim“ ali ih neće napraviti zaista plavim.
D „Mired“
Bilo koja promena u temperaturi boje proizvodi veću razliku u boji pri
niskim temperaturama boje nego što bi to bio slučaj pri visokim
temperaturama boje. Na primer, promena od 1000 K proizvodi mnogo
veću promenu u boji pri 3000 K nego pri 6000 K. Mired, izračunat
množenjem inverzne vrednosti temperature boje sa 106 je mera
temperature boje koja uzima takvu varijaciju u obzir, i kao takva ona je
jedinica koja se koristi u filterima za kompenzaciju temperature boje. Npr:
• 4000 K–3000 K (razlika od 1000 K) = 83 mireda
• 7000 K–6000 K (razlika od 1000 K) = 24 mireda
172 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Meni balansa bele: biranje temperature boje
Temperatura boje može da se izabere koristeći opciju Balans bele >
Izaberi temperaturu boje u meniju fotografisanja fotografije.
Unesite vrednosti za jantarno–plave i zeleno–purpurnocrvene ose
kao što je ispod opisano.
1 Izaberite Izaberi temperaturu boje.
Idite na Balans bele u meniju fotografisanja fotografije,
markirajte Izaberi temperaturu boje i pritisnite 2.
2 Izaberite vrednosti za jantarno–plavu i zeleno–
purpurnocrvenu.
Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifre na jantarno–plavoj ili
zeleno–purpurnocrvenoj osi i pritisnite 1 ili 3 da biste ih
promenili.
Vrednost za jantarno–
plavu osu
Vrednost za
zelenu–purpurnocrvenu
osu
3 Sačuvajte promene i izađite.
Pritisnite J da biste sačuvali
podešavanja i vratili se na meni
fotografisanja. Ako je vrednost koja nije
nula izabrana za zelenu–
purpurnocrvenu osu, zvezdica („U”) će
se pojaviti pored ikone balansa bele u
prikazu fotografisanja.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 173
D Izaberi temperaturu boje
Imajte na umu da željeni rezultati neće biti dobijeni sa fluorescentnim
osvetljenjem. Izaberite I (Fluorescentno) za fluorescentne izvore
svetlosti. Sa drugim izvorima svetla, napravite probni snimak da biste
utvrdili da li je izabrana vrednost odgovarajuća.
174 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Zapamćena manuelna postavka: kopiranje balansa
bele sa fotografije
Opcija Zapamćena manuelna postavka u meniju balansa bele
može da se koristi za kopiranje vrednosti balansa bele sa postojeće
fotografije. Za više informacija o zapamćenoj manuelnoj postavci
balansa bele, pogledajte „Zapamćena manuelna postavka” (0 101).
1 Izaberite Zapamćena manuelna
postavka.
Idite na Balans bele u meniju
fotografisanja, zatim markirajte
Zapamćena manuelna postavka i
pritisnite 2.
2 Izaberite odredište.
Označite zapamćenu postavku
odredišta (d-1 do d-6) i pritisnite X.
3 Birajte Izaberi sliku.
Meni zapamćene manuelne postavke
balansa bele će se prikazati; markirajte
Izaberi sliku i pritisnite 2.
4 Markirajte izvornu sliku.
Markirajte izvornu sliku. Da biste
pregledali markiranu sliku u punom
kadru, pritisnite i držite X dugme.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 175
5 Kopirajte balans bele.
Pritisnite J da biste kopirali vrednost balansa bele sa markirane
fotografije na izabranu zapamćenu postavku. Ako markirana
fotografija sadrži komentar, komentar će se kopirati na komentar
izabrane zapamćene postavke.
D Fino podešavanje balansa bele zapamćene postavke
Trenutna zapamćena postavka može da se fino
podesi birajući Fino podešavanje u meniju
zapamćene manuelne postavke balansa bele i
prilagođavajući balans bele kao što je opisano
u „Meni balansa bele: fino podešavanje”
(0 171).
D Uredi komentar
Da biste uneli deskriptivan komentar do 36
karaktera za trenutnu zapamćenu postavku
balansa bele, izaberite Uredi komentar u
meniju zapamćene manuelne postavke
balansa bele.
D Zaštita
Da biste zaštitili trenutnu zapamćenu postavku
balansa bele, izaberite Zaštita u meniju
zapamćene manuelne postavke balansa bele,
zatim markirajte Uključeno i pritisnite J.
Zaštićene zapamćene postavke ne mogu da se
promene i Fino podešavanje i Uredi
komentar opcije ne mogu da se koriste.
176 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Podesi Picture Control
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Birajte kako će se nove fotografije obraditi. Za više informacija,
pogledajte „Podesi Picture Control” (0 94).
Podesi Picture Control: menjanje Picture Controls
Postojeća zapamćena postavka ili korisničke Picture Controls mogu
da se modifikuju da bi odgovarale sceni ili korisničkoj kreativnoj
nameri.
1 Izaberite Picture Control.
Markirajte željenu Picture Control u listi
Picture Control i pritisnite 2.
2 Prilagodite podešavanja.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
željeno podešavanje i pritisnite 4 ili 2
da biste birali vrednost u inkrementima
od 1, ili rotirajte pomoćni komandni
točkić da biste birali vrednost u
inkrementima od 0,25 (dostupne opcije se razlikuje od izabranih
Picture Control). Da biste brzo podesili nivoa za balansirano
Uoštravanje, Uoštravanje za sr. opseg i Jasnoća, markirajte
Brzo uoštravanje i pritisnite 4 ili 2. Ponovite ovaj korak dok sva
podešavanja ne budu prilagođena. Podrazumevana
podešavanja mogu da se povrate ako se pritisne O dugme.
3 Sačuvajte promene i izađite.
Pritisnite J da biste sačuvali promene i vratili se na listu Picture
Control.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 177
D Korisničke Picture Controls
Izmene nad postojećim Picture Controls mogu da se sačuvaju kao
korisničke Picture Controls koristeći opciju Upravljaj opcijom Picture
Control na meniju fotografije ili snimanje filma. Korisnički Picture Controls
može da se kopira na memorijsku karticu i da se koristi u kompatibilnim
softverima ili da se deli među fotoaparatima istog modela.
D Meni i
Menjanje Picture Controls sa menija i dopušta
da se efekat pregleda u prikazu. Markirajte
Podesi Picture Control u meniju i i
pritisnite J, zatim pritisnite 4 i 2 da biste
izabrali Picture Control i pritisnite 3 da biste
prikazali podešavanja Picture Control.
178 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Upravljaj opcijom Picture Control
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Sačuvajte izmenjene Picture Controls kao korisničke Picture
Controls.
Opcija
Opis
Kreirajte novu korisničku Picture Control baziranu na
Sačuvaj/uredi postojećoj zapamćenoj postavci ili korisničkoj Picture
Control ili uredite postojeće korisničke Picture Controls.
Promeni ime Promenite ime korisničke Picture Controls.
Izbriši
Izbrišite korisničke Picture Controls.
Koristite sledeće opcije za kopiranje korisničke Picture
Controls na i sa memorijske kartice. Kada se jednom kopiraju
na memorijsku karticu, Picture Controls mogu da se koriste sa
drugim fotoaparatima ili kompatibilnim softverom.
• Kopiraj na fotoaparat: Kopirajte korisničke Picture Controls sa
memorijske kartice na korisničke Picture Controls C-1 do
Učitaj/sačuvaj
C-9 na fotoaparatu i imenujte ih po želji.
• Izbriši sa kartice: Izbrišite izabrane korisničke Picture Controls
sa memorijske kartice.
• Kopiraj na karticu: Kopirajte korisničku Picture Control (C-1 do
C-9) sa fotoaparata na željeno odredište (1 do 99) na
memorijskoj kartici.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 179
Kreiranje korisničkih Picture Controls
Picture Controls isporučene sa fotoaparatom mogu da se izmene i
sačuvaju kao korisničke Picture Controls.
1 Izaberite Sačuvaj/uredi.
Markirajte Sačuvaj/uredi i pritisnite 2.
2 Izaberite Picture Control.
Markirajte postojeću Picture Control i
pritisnite 2 ili pritisnite J da biste
nastavili ka Koraku 4 za čuvanje kopije
markirane Picture Control bez daljih
izmena.
3 Uredite izabranu Picture Control.
Da biste odustali od bilo kakvih
promena i pokrenuli se opet od
podrazumevanih podešavanja,
pritisnite O dugme. Pritisnite J kada su
podešavanja završena.
4 Izaberite odredište.
Izaberite odredište za korisnički Picture
Control (C-1 do C-9) i pritisnite 2.
180 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
5 Imenujte Picture Control.
Dijalog sa unosom teksta će biti prikazan. Kao podrazumevano,
novi Picture Controls su imenovani dodajući dvocifreni broj
(dodeljen automatski) na ime postojećeg Picture Control; da
biste izabrali drugo ime, preimenujte Picture Control kao što je
opisano u „Unosu teksta“ (0 162). Taknite dugme izbora
tastature da biste prošli kroz tastature za velika slova, mala slova
i simbole. Imena korisničkog Picture Control mogu da budu
dugački do devetnaest karaktera. Bilo kakvi karakteri nakon
devetnaestog će se izbrisati.
Oblast imena
Područje tastature
Izbor tastature
D Opcije korisničkog Picture Control
Dostupne opcije sa korisničkim Picture Controls su iste kao one na kojima
se korisnički Picture Control zasniva.
D Originalna Picture Control ikona
Originalna zapamćena postavka Picture
Control na kojoj se korisnički Picture Control
zasniva je naveden od strane ikone u gornjem
desnom uglu prikaza uređivanja.
Originalna
Picture Control ikona
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 181
Kolorni prostor
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Kolorni prostor određuje lestvicu boja koje su dostupne za
reprodukciju boje. sRGB se preporučuje za opštu svrhu štampanja i
prikaza, dok se Adobe RGB, sa svojim širim lestvicama boja,
preporučuje za profesionalno izdavaštvo i komercijalno štampanje.
D Adobe RGB
Za tačnu reprodukciju boje, Adobe RGB slike zahtevaju aplikacije, prikaze i
štampače koji podržavaju upravljanje bojom.
D Kolorni prostor
ViewNX-i i Capture NX-D automatski biraju pravi kolorni prostor kada se
otvaraju fotografije napravljene sa ovim fotoaparatom. Rezultati nisu
garantovani sa softverom kupljenim od drugih lica.
Active D-Lighting
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Sačuvajte detalje u svetlijim delovima i senkama, kreirajući slike sa
prirodnim kontrastom. Za više informacija, pogledajte „Active
D-Lighting” (0 110).
182 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Smanjenje šuma kod duge eksp.
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Ako je Uključeno izabrano, fotografije
snimljene pri brzinama zatvarača sporijim
od 1 s će biti procesuirane kako bi smanjile
šum (svetle tačke ili fog šum). Vreme
neophodno za obradu se otprilike
udvostručava; u toku obrade, poruka
„Obavljanje smanjenja šuma” će se
prikazati, „Job NR” će blještati na
kontrolnom displeju i slike ne mogu da se
snime (ako je fotoaparat isključen pre nego
što se obrada završi, slika će se sačuvati ali
smanjenje šuma se neće izvršiti). U
kontinualnom režimu okidanja, broj slika u
sekundi će se usporiti i dok se fotografije procesuiraju, kapacitet
memorijskog bafera će opasti.
Smanj. šuma kod visokog ISO
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Fotografije snimljene pri visokim ISO osetljivostima mogu da se
procesiraju da bi se smanjio „šum“.
Opcija
Visoko/
Normalno/
Nisko
Isključeno
Opis
Smanjite šum (nepravilne raspoređene svetle piksele), naročito
na slikama snimljenim pri visokim ISO osetljivostima. Birajte
količinu izvršenog smanjenja šuma sa Visoko, Normalno i
Nisko.
Smanjenje šuma se izvršava samo po potrebi i nikad u meri koja
je podjednako visoka kao kada je Nisko izabrano.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 183
Kontrola vinjetiranja
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Kontrola vinjetiranja smanjuje pad u svetlini koji se pojavljuje na
ivicama kadra. Njegove efekti se razlikuju od objektiva do objektiva
i najvidljiviji su pri maksimalnom otvoru blende. Birajte između
Visoko, Normalno, Nisko i Isključeno.
D Kontrola vinjetiranja
U zavisnosti od scene, uslova fotografisanja i tipa objektiva, TIFF i JPEG slike
mogu da pokažu šum (fog šum) ili varijacije u perifernoj svetlini, dok
korisnički Picture Controls i zapamćena postavka Picture Controls koji su
bili modifikovani iz podrazumevanih podešavanja ne moraju da proizvedu
željeni efekat. Snimite probne snimke i pogledajte rezultate na prikazu.
Korekcija difrakcije
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Izaberite Uključeno za smanjivanje difrakcije pri malim otvorima
blendi (visokim f/-brojevima).
Automatska kontrola distorzije
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Izaberite Uključeno po potrebi za smanjivanje buraste distorzije
kada se fotografiše sa širokougaonim objektivima i da biste smanjili
jastučastu distorziju kada fotografišete sa dugim objektivima
(imajte da umu da Uključeno može da se automatski izabere sa
nekim objektivima, u tom slučaju opcija Automatska kontrola
distorzije će biti u sivoj boji i nedostupna).
184 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Fotograf. uz smanj. treperenja
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Kada je Uključeno izabrano, fotoaparat će meriti fotografije da
smanji pojavu traka, područja koja su premalo ili previše
eksponirana ili (na fotografijama snimljenim u kontinualnim
režimima okidanja) nejednake boje izazvane treperenjem izvora
svetla kao što su fluorescentno ili lampe živine pare (imajte na umu
da broj slika u sekundi može da opadne dok je smanjenje treperenja
na snazi i da broj slika u sekundi može da uspori ili postane
nepromenjena u toku rafalnog fotografisanja).
D „Fotograf. uz smanj. treperenja” u meniju fotografisanja fotografije
Smanjenje treperenja može da otkrije treperenje pri 100 i 120 Hz (povezano
sa AC napajanjem struje od 50 i 60 Hz). Treperenje možda neće biti
otkriveno ili željeni rezultati se možda neće postići uz tamne pozadine,
izvore jakog svetla ili ekrane sa dekorativnim svetljenjem i drugim nestandardnim osvetljenjem. U zavisnosti od izvora sveta, može da postoji
malo odlaganje pre nego što se zatvarač okine. Željeni rezultati se možda
neće postići ako se frekvencija dovoda napajanja promeni u toku
fotografisanja.
Detekcija treperenja neće stupiti na snagu pri brzinama zatvarača sporijim
od 1/100 s (uključujući Bulb (Beskonačna ekspozicija) i Time (Beskonačno)) ili kada je
Kontinualni H (produženo) izabrano za režim okidanja, ili je tiho
fotografisanje, HDR ili režim kašnjenja ekspozicije omogućen.
Merenje
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Merenje utvrđuje kako će fotoaparat podesiti ekspoziciju. Za više
informacija, pogledajte „Merenje” (0 108).
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 185
Kontrola blica
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Prilagodite podešavanja za bežične daljinske bliceve (0 362) ili
opcione bliceve montirane na šinu za blic i opremu fotoaparata
(0 349).
Režim kontrole blica
Izaberite režim kontrole blica i nivo blica i
prilagodite druga podešavanja za SB-5000,
SB-500, SB-400 ili SB-300 bliceve montirane
na šinu za blic i opremu fotoaparata
(podešavanja za SB-5000 montirana na
šinu za blic i opremu takođe može da se
prilagodi koristeći kontrole na blicu, dok podešavanja za druge
bliceve samo može da se prilagodi koristeći kontrole blica). Opcije
dostupne pod Režim kontrole blica se razlikuju od izabranog
režima.
• TTL: i-TTL režim. Nivo blica se automatski prilagođava kao odgovor
na uslove fotografisanja.
• Automatski spoljni blic: U ovom režimu, jačina se automatski
prilagođava u skladu sa količinom svetla koje reflektuje subjekat.
• Man. sa prioritetom rastojanja: Birajte rastojanje do subjekta; jačina
blica će se automatski prilagoditi.
• Manuelno: Izaberite nivo blica manuelno.
• Ponavljanje bljeska: Blic okida više puta dok je zatvarač otvoren,
proizvodeći efekat višestruke ekspozicije.
186 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Opcije bežičnog blica
Prilagodite podešavanja za simultanu
bežičnu kontrolu višestrukih daljinskih
bliceva. Ova opcija je dostupna samo kada
je SB-5000 ili SB-500 blic ili WR-R10 bežični
daljinski kontroler montiran na fotoaparat.
Opcija
Y
Optički AWL
Y/Z
Optički/
radio AWL
Z
Radio AWL
Isključeno
Opis
Daljinski blicevi se kontrolišu koristeći bliceve niskog
intenziteta koje emituje glavni blic (0 375).
Izaberite ovu opciju kada koristite i optičke i radio
kontrolisane bliceve (0 383).
Daljinski blicevi se kontrolišu putem radio signala sa
WR-R10 prikačenog na fotoaparat (0 364).
Onemogućeno daljinsko fotografisanje blicem.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 187
Daljinska kontrola blica
Izaberite iz opcija daljinskog fotografisanja
blicem navedenih ispod (0 368, 375).
Opcija
Opis
Birajte odvojeni režim kontrole blica za svaku grupu daljinskih
Grupni blic
bliceva.
Brza bežična Izaberite ravnotežu između grupa A i B pa manuelno podesite
kontrola jačinu za grupu C.
Daljinsko Blicevi okidaju jedan posle drugog dok je zatvarač otvoren,
ponavljanje proizvodeći efekat višestruke ekspozicije.
Inf. o radio daljinskom blicu
Pregledajte bliceve koji su trenutno
kontrolisani putem radio AWL.
Režim blica
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Izaberite režim blica za bežične daljinske bliceve ili bliceve
montirane na šinu za blic i opremu fotoaparata. Za više informacija,
pogledajte „Režim blica” (0 107, 354).
188 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Kor. snage blica
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Prilagodite jačinu blica za kontrolisanje svetline glavnog subjekta u
odnosu na pozadinu (0 356). Jačina blica može da se poveća da bi
glavni subjekat delovao svetlije, ili da se smanji da bi se sprečili
neželjeni svetliji delovi ili odsjaji.
Režim fokusa
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Režim fokusa kontroliše kako se fotoaparat fokusira. Za više
informacija, pogledajte „Biranje režima fokusa” (0 52).
Režim AF-oblasti
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Odaberite kako fotoaparat bira tačku fokusa za autofokus. Za više
informacija, pogledajte „Režim AF-oblasti” (0 54).
Redukcija vibracija
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Izaberite da li da omogućite redukciju vibracije. Za više informacija,
pogledajte „Redukcija vibracija” (0 112).
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 189
Automatski bracketing
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Malo menjajte ekspoziciju, nivo blica, Active D-Lighting (ADL) ili
balans bele sa svakim snimkom, „bracketing” trenutnu vrednost.
Bracketing može da se koristi u situacijama kada je dobijanje pravih
podešavanja teško i nema vremena za proveravanje rezultata i
prilagođavanje podešavanja sa svakim snimkom ili da bi se
eksperimentisalo sa različitim podešavanjima za istog subjekta.
Sledeće opcije su dostupne:
• Podesi automatski bracketing: Birajte podešavanje ili podešavanja u
nosaču kada je automatski bracketing na snazi. Birajte AE i
bracketing blica da biste izvršili i ekspoziciju i bracketing na nivou
blica, AE bracketing da biste stavili na nosač samo ekspoziciju,
Bracketing blica da biste izvršili samo bracketing na nivou blica,
Bracketing balansa bele da biste izvršili bracketing balansa bele
ili ADL bracketing da biste izvršili bracketing koristeći Active
D-Lighting.
• Broj snimaka: Izaberite broj snimaka u sekvenci bracketinga.
• Inkrement: Izaberite nivo koliko se izabrana podešavanja razlikuju sa
svakim snimkom (ADL bracketing nije uključen).
• Nivo: Izaberite kako se Active D-Lighting razlikuje sa svakim
snimkom (samo ADL bracketing).
190 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Bracketing ekspozicije i blica
Menjajte ekspoziciju i/ili nivo blica tokom serije fotografija.
Ekspozicija promenjena
za: 0 EV
Ekspozicija promenjena
za: –1 EV
Ekspozicija promenjena
za: +1 EV
1 Izaberite tip bracketinga.
Izaberite opciju za Podesi automatski bracketing. Izaberite
AE i bracketing blica da biste promenili i ekspoziciju i nivo blica,
AE bracketing da biste promenili samo ekspoziciju ili
Bracketing blica da biste promenili samo nivo blica. Imajte na
umu da je bracketing blica dostupan u i-TTL i, gde je podržano,
samo automatska blenda (qA) režimi kontrole blica (0 408).
2 Izaberite broj snimaka.
Markirajte Broj snimaka i pritisnite
4 ili 2 da biste izabrali broj snimaka u
sekvenci bracketinga.
Pri podešavanjima koja nisu 0F, ikona
bracketinga će se pojaviti na prikazu.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 191
3 Izaberite bracketing inkrement.
Markirajte Inkrement i pritisnite 4 ili 2
da biste izabrali inkrement bracketinga.
Pri podrazumevanim podešavanjima,
veličina inkrementa može da se izabere
između 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 i 3 EV.
Bracketing programi sa inkrementom od 0,3 (1/3) EV su navedeni
dole.
„Broj
snimaka”
0F
+3F
−3F
+2F
−2F
3F
5F
Indikator bracketinga
Broj
snimaka
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
Redosled bracketinga (EV-ovi)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Imajte na umu da je za inkremente ekspozicije od 2 EV ili više,
maksimalan broj snimaka 5; ako je viša vrednost izabrana u
Koraku 2, broj snimaka će se automatski podesiti na 5.
192 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
4 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
Fotoaparat će varirali ekspoziciju i/ili nivo blica
snimak po snimak u zavisnosti od izabranog
bracketing programa; izmenjene vrednosti za brzinu
zatvarača i blendu su pokazane na prikazu.
Modifikacije ekspozicije su dodate na one napravljene sa
korekcijom ekspozicije.
Dok je bracketing na snazi, prikaz pokazuje ikonu bracketinga,
indikator napredovanja bracketinga i broj preostalih snimaka u
sekvenci bracketinga. Nakon svakog snimka, segment će nestati
sa indikatora i broj preostalih snimaka će se smanjiti za jedan.
Broj snimaka: 3; inkrement: 0,7
Prikaz nakon prvog snimka
❚❚ Otkazivanje bracketinga
Da biste otkazali bracketing, izaberite 0F za Broj snimaka.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 193
D Bracketing ekspozicije i blica
U kontinualnom režimu okidanja, fotografisanje će se pauzirati nakon što se
naznačeni broj snimaka u bracketing programu snimi. Snimanje će se
nastaviti sledeći put kada se dugme okidača pritisne.
Ako se memorijska kartica ispuni pre nego što se svi snimci u sekvenci
načine, fotografisanje može da se nastavi od sledećeg snimka u sekvenci
nakon što se memorijska kartica zameni ili se snimci izbrišu kako bi se
napravilo mesta na memorijskoj kartici. Ako se fotoaparat isključi pre nego
što se svi snimci u sekvenci snime, bracketing će se nastaviti od sledećeg
snimka u sekvenci kada se fotoaparat uključi.
D Bracketing ekspozicije
Fotoaparat menja ekspoziciju menjajući brzinu zatvarača i blendu (režim P),
blendu (režim S), ili brzinu zatvarača (režimi A i M). Ako je Uključeno
izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Aut. kontr. ISO osetljivosti u
režimima P, S i A, fotoaparat će automatski promeniti ISO osetljivost za
optimalnu ekspoziciju kada se ograničenja sistema ekspozicije fotoaparata
prevaziđu; u režimu M, fotoaparat će prvo koristiti aut. kontr. ISO osetljivosti
da bi što više približio ekspoziciju na optimalan a zatim nositi ovu
ekspoziciju menjajući brzinu zatvarača. Prilagođeno podešavanje e6
(Automatski bracketing (režim M)) može da se koristi za promenu kako
fotoaparat izvršava bracketing ekspozicije i blica u režimu M: menjajući nivo
blica zajedno sa brzinom zatvarača i/ili blende, ili menjajući samo nivo blica.
194 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Bracketing balansa bele
Fotoaparat stvara višestruke kopije svake fotografije, svaku sa
različitim balansom bele.
1 Izaberite bracketing balansa bele.
Izaberite Bracketing balansa bele za Podesi automatski
bracketing.
2 Izaberite broj snimaka.
Markirajte Broj snimaka i pritisnite
4 ili 2 da biste izabrali broj snimaka u
sekvenci bracketinga.
Pri podešavanjima koja nisu 0F, ikona
bracketinga će se pojaviti na prikazu.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 195
3 Izaberite bracketing inkrement.
Markirajte Inkrement i pritisnite 4 ili 2
da biste izabrali inkrement bracketinga.
Svako povećanje je otprilike
ekvivalentno sa 5 mireda. Birajte
inkremente od 1 (5 mireda),
2 (10 mireda) ili 3 (15 mireda). Veće B vrednosti odgovaraju
povećanim količinama plave, veće A vrednosti povećanim
količinama jantarne. Bracketing programi sa inkrementom od 1
su navedeni dole.
„Broj
snimaka”
0F
B3F
A3F
B2F
A2F
3F
5F
7F
9F
Indikator bracketinga
Broj
snimaka Inkrement Redosled bracketinga
0
1
0
3
1B
0/B1/B2
3
1А
0/A2/A1
2
1B
0/B1
2
1А
0/A1
3
0/A1/B1
5
0/A2/A1/B1/B2
0/A3/A2/A1/
1A, 1B
7
B1/B2/B3
0/A4/A3/A2/A1/
9
B1/B2/B3/B4
196 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
4 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
Svaki snimak će biti obrađen da bi se napravio broj
kopija navedenih u bracketing programu i svaka
kopija će imati različit balans bele. Izmene balansa
bele su dodate prilagođavanju balansa bele koji je
napravljen sa finim podešavanjem balansa bele.
Ako je broj snimaka u bracketing programu veći od broja
preostalih ekspozicija, okidanje zatvarača će se onemogućiti.
Fotografisanje može da počne kada se nova memorijska kartica
ubaci.
❚❚ Otkazivanje bracketinga
Da biste otkazali bracketing, izaberite 0F za Broj snimaka.
D Bracketing balansa bele
Bracketing balansa bele nije dostupan pri NEF (RAW) kvalitetu slike. Izbor
NEF (RAW) ili NEF (RAW) + JPEG opcije poništava bracketing balansa bele.
Bracketing balansa bele utiče samo na temperaturu boje (jantarno–plava
osa u prikazu finog podešavanja balansa bele). Nikakva prilagođavanja nisu
napravljena na zelenoj–purpurnocrvenoj osi.
U režimu samookidača, broj kopija navedenih u programu bracketinga će
se napraviti svaki put kada se zatvarač okine, bez obzira na izabranu opciju
za Prilagođeno podešavanje c2 (Samookidač) > Broj snimaka.
Ako je fotoaparat isključen dok je lampica pristupanja memorijskoj kartici
upaljena, fotoaparat će isključiti napajanje samo nakon što su sve
fotografije u sekvenci snimljene.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 197
ADL bracketing
Fotoaparat varira Active D-Lighting tokom serije ekspozicija.
1 Izaberite ADL bracketing.
Izaberite ADL bracketing za Podesi automatski bracketing.
2 Izaberite broj snimaka.
Markirajte Broj snimaka i pritisnite
4 ili 2 da biste izabrali broj snimaka u
sekvenci bracketinga. Birajte dva
snimka kako biste snimili jednu
fotografiju sa isključenim Active
D-Lighting-om i drugu pri izabranoj vrednosti u Koraku 3.
Izaberite tri do pet snimaka da biste napravili seriju fotografija sa
Active D-Lighting-om podešenim na Isključeno, Nisko i
Normalno (tri snimka), Isključeno, Nisko, Normalno i Visoko
(četiri snimka), ili Isključeno, Nisko, Normalno, Visoko i
Izuzetno visoko (pet snimaka). Ako izaberete više od dva
snimka, nastavite ka Koraku 4.
Pri podešavanjima koja nisu 0F, ikona
bracketinga će se pojaviti na prikazu.
3 Izaberite vrednost za Active
D-Lighting.
Markirajte Nivo i pritisnite 4 ili 2 da
izaberete opciju. Izabrano podešavanje
važi kada je 2F izabrano za Broj
snimaka.
198 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Redosled
bracketinga
Isključeno/Nisko
Isključeno/
OFF N
Normalno
OFF H Isključeno/Visoko
Isključeno/
OFF H+
Izuzetno visoko
Isključeno/
OFF AUTO
Automatsko
Nivo
OFF L
4 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
Fotoaparat će varirati Active D-Lighting snimak po
snimak u zavisnosti od izabranog bracketing
programa.
Dok je bracketing na snazi, prikaz
pokazuje ikonu ADL bracketinga i broj
preostalih snimaka u sekvenci
bracketinga. Nakon svakog snimka,
broj preostalih snimaka će se smanjiti
za jedan.
❚❚ Otkazivanje bracketinga
Da biste otkazali bracketing, izaberite 0F za Broj snimaka.
D ADL bracketing
U kontinualnom režimu okidanja, fotografisanje će se pauzirati nakon što se
naznačeni broj snimaka u bracketing programu snimi. Snimanje će se
nastaviti sledeći put kada se dugme okidača pritisne.
Ako se memorijska kartica ispuni pre nego što se svi snimci u sekvenci
načine, fotografisanje može da se nastavi od sledećeg snimka u sekvenci
nakon što se memorijska kartica zameni ili se snimci izbrišu kako bi se
napravilo mesta na memorijskoj kartici. Ako se fotoaparat isključi pre nego
što se svi snimci u sekvenci snime, bracketing će se nastaviti od sledećeg
snimka u sekvenci kada se fotoaparat uključi.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 199
Višestruka ekspozicija
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Snimite dve do deset NEF (RAW) ekspozicija kao jednu fotografiju.
Sledeće opcije su dostupne:
• Režim višestruke ekspozicije: Izaberite od Uključeno (serija) (snimite
serije višestruke ekspozicije, završavajući kada je Isključeno
izabrano), Uklj. (pojedinačna fotografija) (snimite višestruku
ekspoziciju) ili Isključeno (izađite bez kreiranja dodatnih
višestrukih ekspozicija).
• Broj snimaka: Birajte broj ekspozicija koje će se kombinovati da bi
formirale jednu fotografiju.
• Režim preklapanja: Izaberite od opcija ispod.
- Dodaj: Ekspozicije su preklopljene bez promena; pojačanje svetla
nije prilagođeno.
- Prosečno: Pre nego što se ekspozicije preklope, pojačanje svetla za
svaku je podeljeno ukupnim brojem ekspozicija (pojačanje
svetla za svaku ekspoziciju je podešeno na 1/2 za 2 ekspozicije, 1/3
za 3 ekspozicije, itd).
- Osvetli: Fotoaparat upoređuje piksele u svakoj ekspoziciji i koristi
samo najsvetlije.
+
- Zatamni: Fotoaparat upoređuje piksele u svakoj ekspoziciji i koristi
samo najtamnije.
+
200 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
• Zadrži sve ekspozicije: Izaberite Uključeno za čuvanje individualnih
snimaka koji čine višestruku ekspoziciju, Isključeno za
odbacivanje individualnih snimaka i sačuvajte samo višestruku
ekspoziciju.
• Fotografisanje sa preklapanjem: Ako je Uključeno izabrano, ranije
ekspozicije će biti superimponovane na pregled kroz objektiv u
toku fotografisanja.
• Izaberi prvu ekspoziciju (NEF): Izaberite prvu ekspoziciju od NEF (RAW)
slika na memorijskoj kartici.
Kreiranje višestrukih ekspozicija
Sledite korake ispod za snimanje višestruke ekspozicije.
1 Izaberite Višestruka ekspozicija.
Markirajte Višestruka ekspozicija u
meniju fotografisanja fotografije i
pritisnite 2.
2 Izaberite režim.
Markirajte Režim višestruke
ekspozicije i pritisnite 2, zatim
pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željeni
režim i pritisnite J da biste ga izabrali.
Ako je Uključeno (serija) ili Uklj.
(pojedinačna fotografija) izabrano,
ikona će se pojaviti na prikazu.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 201
3 Izaberite broj snimaka.
Markirajte Broj snimaka i pritisnite 2.
Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali broj
ekspozicija koje će se kombinovati da bi
formirale pojedinačnu fotografiju i
pritisnite J.
4 Izaberite režim preklapanja.
Markirajte Režim preklapanja i
pritisnite 2, zatim pritisnite 1 ili 3 da
biste izabrali željeni režim i pritisnite J
da biste ga izabrali.
5 Birajte da li da sačuvate individualne
ekspozicije.
Da biste izabrali da li da sačuvate ili
obrišete individualne snimke koji čine
višestruku ekspoziciju, markirajte
Zadrži sve ekspozicije i pritisnite 2,
zatim pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željenu opciju i
pritisnite J da biste je izabrali.
6 Izaberite da li da prikažete napredak
na prikazu.
Da biste izabrali da li su ranije
ekspozicije superimponovane preko
pogleda kroz objektiv dok
fotografisanje napreduje, markirajte
Fotografisanje sa preklapanjem i pritisnite 2, zatim pritisnite
1 ili 3 da biste izabrali željenu opciju i pritisnite J da biste
izabrali.
202 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
7 Birajte prvu ekspoziciju.
Da biste izabrali prvu ekspoziciju iz
postojećih fotografija snimljenih sa
Velika izabranim za Veličina slike >
NEF (RAW) u meniju fotografisanja
fotografije, markirajte Izaberi prvu
ekspoziciju (NEF) i pritisnite 2. Koristite višenamenski birač da
biste markirali željenu sliku i pritisnite J da biste je izabrali (da
biste pregledali markiranu sliku u punom ekranu, pritisnite i
držite X dugme).
8 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i
snimajte.
Nastavite snimanje dok se sve
ekspozicije ne snime i finalna
fotografija ne bude snimljena (ako ste
izabrali postojeću NEF (RAW) sliku kao
prvu ekspoziciju u Koraku 7, snimanje
će se pokrenuti od druge ekspozicije).
Ako je Uklj. (pojedinačna fotografija)
izabrano u Koraku 2, snimanje
višestruke ekspozicije će se okončati kada se fotografija snimi; u
suprotnom, možete da nastavite da snimate višestruku
ekspoziciju dok se snimanje višestruke ekspozicije ne isključi.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 203
D Režim okidanja
U kontinualnim režimima okidanja, fotoaparat snima sve ekspozicije u
pojedinačnom rafalu. Ako je Uključeno (serija) izabrano, nova višestruka
ekspozicija će se pokrenuti dok se svaka prethodna višestruka ekspozicija
okončava; ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, fotografisanje
višestrukom ekspozicijom će se okončati nakon što se prva višestruka
ekspozicija snimi. U režimu samookidača, fotoaparat će automatski snimiti
broj ekspozicija koji je izabran u Koraku 3, bez obzira na izabranu opciju za
Prilagođeno podešavanje c2 (Samookidač) > Broj snimaka; interval
između snimaka je, međutim, kontrolisan od strane Prilagođenog
podešavanja c2 (Samookidač) > Interval između snimaka. U drugim
režimima okidanja, jedna fotografija će se snimiti svaki put kada se dugme
okidača pritisne; nastavite da snimate dok sve ekspozicije ne budu
snimljene.
D Kvalitet slike
Višestruke ekspozicije snimljene sa NEF (RAW) opcijom izabranom za
kvalitet slike će se snimiti u JPEG finomm formatu.
204 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Meni i
Opcijama navedenim ispod može da se
pristupi u toku snimanja višestruke
ekspozicije tako što se pritisne K dugme
pa posle dugme i. Markirajte stavke i
pritisnite J da biste izabrali.
• Prikaži napredak: Vidite pregled napravljen
od ekspozicija snimljenih na trenutnu
tačku.
• Snimi ponovo posl. ekspoziciju: Snimite
ponovo najnoviju ekspoziciju.
• Sačuvaj i izađi: Napravite višestruku
ekspoziciju od ekspozicija snimljenih na
trenutnu tačku.
• Odbaci i izađi: Izađite bez snimanja višestruke ekspozicije. Ako je
Uključeno izabrano za Zadrži sve ekspozicije, individualne
ekspozicije će se sačuvati.
D Višestruka ekspozicija
Snimanje će se takođe okončati ako se podešavanja fotoaparata promene
pre nego što se ekspozicija završi. Podešavanja fotografisanja i informacije
o fotografiji za fotografije višestruke ekspozicije su one za prvu ekspoziciju.
Ne uklanjajte ili ne menjajte memorijsku karticu dok snimate višestruku
ekspoziciju.
Na višestruke ekspozicije može da utiče šum (nepravilno raspoređeni svetli
pikseli, fog šum ili linije).
D Ostala podešavanja
Dok se višestruka ekspozicija snima, memorijske kartice ne mogu da se
formatiraju, a neke stavke menija su u sivoj boji i ne mogu da se promene.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 205
Kraj višestrukih ekspozicija
Da biste okončali višestruku ekspoziciju
pre nego što se određeni broj ekspozicija
snimi, izaberite Isključeno za Režim
višestruke ekspozicije ili pritisnite K
dugme posle kojeg dugme i i izaberite ili
Sačuvaj i izađi ili Odbaci i izađi. Ako se
fotografisanje okonča ili vi izaberete Sačuvaj i izađi pre nego što se
određeni broj ekspozicija snimi, višestruka ekspozicija će se kreirati
od ekspozicija koje su bile snimljene do tad. Ako je Prosečno
izabrano za Režim preklapanja, pojačanje svetla će se podesiti
kako bi odrazio broj ekspozicija koje su se zaista snimile. Imajte na
umu da će se snimanje automatski okončati ako tajmer pripravnosti
istekne.
D Tajmer pripravnosti
Meniji i reprodukcija mogu da se koriste između ekspozicija, ali imajte na
umu da ako se nijedna radnja ne izvrši 40 sekundi u toku reprodukcije ili
90 sekundi dok se meniji prikazuju, snimanje će se okončati i višestruka
ekspozicija će se kreirati od ekspozicija snimljenih do tada. Dostupno
vreme za snimanje sledeće ekspozicije može da se produži birajući duža
vremena za Prilagođeno podešavanje c3 (Odlaganje isključivanja) >
Reprodukcija i Meniji.
206 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
HDR (visoki dinamički opseg)
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Korišćen sa subjektima visokog kontrasta, Visok dinamički opseg
(HDR) čuva detalje u svetlijim delovima i senkama kombinujući dva
snimka koji su načinjeni pri različitim ekspozicijama. HDR je
najefektivniji kada se koristi sa matrix merenjem (sa spot ili
merenjem sa prioritetom centra, diferencijalna ekspozicija
Automatski je ekvivalentna sa oko 2 EV). Ne može se kombinovati
sa nekim funkcijama fotoaparata, uključujući NEF (RAW) snimanjem,
fotografisanjem blicem, bracketingom, višestrukom ekspozicijom,
brzinama zatvarača od Bulb (Beskonačna ekspozicija) i Time (Beskonačno), ili
tajmerom intervala, pomeranjem fokusa ili snimanjem protoka
vremena.
+
Prva ekspozicija
(tamnija)
Druga ekspozicija
(svetlija)
Kombinovana HDR
slika
Sledeće opcije su dostupne:
• Režim HDR: Birajte od Uključeno (serija) (snimite seriju HDR
fotografija, okončavajući ih kada je Isključeno izabrano), Uklj.
(pojedinačna fotografija) (snimite jednu HDR fotografiju) i
Isključeno (izađite bez snimanja dodatnih HDR fotografija).
• Diferencijal ekspozicije: Birajte razliku u ekspoziciji između dva snimka
koji se kombinuju da bi napravili HDR fotografiju. Izaberite veće
vrednosti za subjekte visokog kontrasta, ili izaberite Automatski
da bi fotoaparat prilagodio diferencijal ekspozicije prema sceni.
• Omekšavanje: Izaberite koliko će granice između dve slike koje čine
svaku HDR fotografiju biti omekšane.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 207
• Sačuvaj pojedinačne slike (NEF): Izaberite Uključeno da sačuvate svaku
od individualnih snimaka korišćenih za kreiranje HDR slike.
Fotografije se čuvaju kao NEF (RAW) datoteke velike veličine bez
obzira na opcije izabrane za kvalitet slike i veličinu u meniju
fotografisanja fotografije.
208 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Snimanje HDR fotografija
Pratite korake ispod da biste snimili HDR fotografije.
1 Izaberite HDR (visoki dinamički
opseg).
Markirajte HDR (visoki dinamički
opseg) u meniju fotografisanja i
pritisnite 2.
2 Izaberite režim.
Markirajte Režim HDR i pritisnite 2.
Markirajte jedno od sledećeg i
pritisnite J.
• Da biste snimili seriju HDR fotografija,
izaberite 0 Uključeno (serija). HDR
fotografisanje će se nastaviti dok ne
izaberete Isključeno za Režim HDR.
• Da biste snimili jednu HDR fotografiju, izaberite Uklj. (pojedinačna
fotografija). Normalno fotografisanje će se automatski
nastaviti nakon što kreirate pojedinačnu HDR fotografiju.
• Da biste izašli bez kreiranja dodatnih HDR fotografija, izaberite
Isključeno.
Ako je Uključeno (serija) ili Uklj.
(pojedinačna fotografija) izabrano,
ikona će se pojaviti na prikazu.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 209
3 Izaberite diferencijal ekspozicije.
Da biste izabrali razliku u ekspoziciji
između dva snimka, markirajte
Diferencijal ekspozicije i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J. Birajte
veće vrednosti za subjekte visokog
kontrasta, ali imajte na umu da biranje
vrednosti veće od potrebne ne mora da
proizvede željene rezultate; ako je
Automatski izabrano, fotoaparat će
automatski prilagoditi ekspoziciju da odgovara sceni.
4 Birajte nivo omekšavanja.
Da biste izabrali koliko će granice
između dve slike biti omekšane,
markirajte Omekšavanje i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J. Više
vrednosti proizvode glađu kompozitnu
sliku. Nejednako senčenje može da
bude vidljivo na nekim subjektima.
210 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
5 Birajte da li da sačuvate individualne
ekspozicije.
Da biste izabrali da li da sačuvate
individualne NEF (RAW) slike koje čine
HDR fotografiju, markirajte Sačuvaj
pojedinačne slike (NEF) i pritisnite 2,
zatim pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željenu opciju i
pritisnite J da biste izabrali.
6 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i
snimajte.
Fotoaparat će snimiti dve ekspozicije
kada je dugme okidača pritisnuto skroz
na dole. „Job” i „HDR” će bljeskati u
kontrolnom displeju dok se slike
kombinuju; nijedna fotografija ne može
da se snimi dok se snimanje ne završi. Bez obzira na opciju
trenutno izabranu za režim okidanja, samo jedna fotografija će se
snimiti svaki put kada se dugme okidača pritisne.
Ako se Uključeno (serija) izabere, HDR će se samo isključiti kada
se Isključeno izabere za Režim HDR; ako je Uklj. (pojedinačna
fotografija) izabrano, HDR se automatski isključuje nakon što se
fotografija snimi.
D Kadriranje HDR fotografija
Krajevi slika će se iseći. Željeni rezultati možda neće biti postignuti ako se
fotoaparat ili subjekt pomeraju u toku fotografisanja. Preporučuje se
korišćenje stativa. U zavisnosti od scene, senke mogu da se pojave oko
svetlih objekata ili oreoli mogu da se pojave oko tamnih objekata; ovaj
efekat može da se smanji prilagođavanjem količine omekšavanja.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 211
Intervalsko fotografisanje
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Snimite fotografije u izabranom intervalu dok naveden broj snimaka
ne bude snimljen. Izaberite režim okidanja koji nije Samookidač (E)
kada koristite intervalski tajmer.
Biranje Intervalsko fotografisanje prikazuje opciju ispod.
• Pokreni: Pokrenite intervalsko fotografisanje, ili nakon 3 s (Sada
izabrano za Izab. datum/vreme poč.) ili izabranog datuma i
vremena (Izaberi datum/vreme). Fotografisanje će se nastaviti u
izabranom intervalu dok svi snimci ne budu snimljeni.
• Izab. datum/vreme poč.: Izaberite opciju pokreni. Da biste odmah
počeli sa snimanjem, izaberite Sada. Da biste započeli
fotografisanje izabranog datuma i vremena, birajte Izaberi
datum/vreme.
• Interval: Izaberite interval (sate, minute i sekunde) između snimaka.
• Br. intervala×snimaka/interval: Izaberite broj intervala i broj snimaka
po intervalu.
• Ujednačavanje ekspozicije: Izbor Uključeno dopušta fotoaparatu da
prilagodi ekspoziciju kako bi odgovarala prethodnom snimku u
režimima koji nisu M (imajte na umu da je ujednačavanje
ekspozicije samo na snazi u režimu M ako je aut. kontr. ISO
osetljivosti uključena). Velike promene u svetlini subjekta u toku
fotografisanja mogu da dovedu do vidljivih varijacija u ekspoziciji,
u kom slučaju može biti neophodno da se skrati interval između
snimaka.
• Tiho fotografisanje: Izaberite Uključeno da utišate zatvarač u toku
fotografisanja.
212 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
• Prioritet intervala: Izaberite Uključeno da biste se postarali da su
fotografije snimljene u režimima P i A snimljene pri izabranom
intervalu, Isključeno da se postarate da su fotografije pravilno
eksponirane. Ako je Uključeno izabrano, proverite da li je
minimalna brzina zatvarača izabrana za Podešavanja ISO
osetljivosti > Aut. kontr. ISO osetljivosti u meniju snimanja
fotografije brža od intervala i da li je Okidanje izabrano za
Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor prioriteta AF-C) ili
Prilagođeno podešavanje a2 (Izbor prioriteta AF-S) u skladu sa
trenutno izabranim režimom fokusa.
• Pravljenje fascikle za čuvanje: Markirajte opcije i pritisnite 2 da biste ih
izabrali ili poništili izabrano. Izaberite Nova fascikla da biste
napravili novu fasciklu za svaku novu sekvencu, Resetuj numer.
datoteka da biste resetovali numerisanje datoteka na 0001 kada
se nova fascikla napravi.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 213
Intervalsko fotografisanje
D Pre fotografisanja
Pre započinjanja intervalskog fotografisanja, snimite probni snimak pri
trenutnim podešavanjima i pogledajte rezultate. Preporučujemo da
koristite stativ i da izaberete Isključeno za Redukcija vibracija u meniju
snimanja fotografije. Pre nego što izaberete vreme pokretanja, izaberite
Vremenska zona i datum u meniju podešavanja i postarajte se da je sat
fotoaparata podešen na pravilno vreme i datum. Da biste obezbedili da
fotografisanje ne bude prekinuto, postarajte se da punjiva baterija
fotoaparata bude u potpunosti napunjena. Ako imate dilemu, napunite
punjivu bateriju pre upotrebe ili koristite AC adapter i priključak napajanja
(dostupni odvojeno).
1 Izaberite Intervalsko fotografisanje.
Markirajte Intervalsko fotografisanje
u meniju fotografisanja fotografije i
pritisnite 2.
Opcije intervalsko fotografisanje će se
prikazati.
214 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
2 Prilagodite podešavanja intervalskog tajmera.
Prilagodite sledeća podešavanja:
• Izab. datum/vreme poč.: Izaberite datum i vreme početka.
Markirajte Izab. datum/vreme
poč. i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Da biste odmah počeli sa snimanjem, izaberite Sada. Da biste
započeli fotografisanje izabranog datuma i vremena, birajte
Izaberi datum/vreme, zatim birajte datum i vreme i
pritisnite J.
• Interval: Izaberite interval, u satima, minutima i sekundama.
Markirajte Interval i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 215
• Br. intervala×snimaka/interval: Izaberite broj intervala i broj
snimaka po intervalu.
Markirajte Br.
intervala×snimaka/interval i
pritisnite 2.
Izaberite broj sekundi između
snimaka/intervala i pritisnite J.
U režimu okidanja pojedinačne slike, fotografije za svaki
interval će se snimiti pri učestalosti izabranoj za Prilagođeno
podešavanje d1 (Brzina fotograf. u CL režimu). Kada je tiho
fotografisanje omogućeno, broj snimaka po intervalu je fiksiran
na jedan.
• Ujednačavanje ekspozicije: Omogućite ili onemogućite
ujednačavanje ekspozicije.
Markirajte Ujednačavanje
ekspozicije i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Tiho fotografisanje: Omogućite ili onemogućite tiho
fotografisanje.
Markirajte Tiho fotografisanje i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
216 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
• Prioritet intervala: Omogućite ili onemogućite Prioritet
intervala.
Markirajte Prioritet intervala i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Ako je Uključeno izabrano, intervalsko fotografisanje će se
okončati ako fotoaparat ne može da se fokusira ili ako je okidač
zatvarača na drugi način onemogućen.
• Pravljenje fascikle za čuvanje: Izaberite opcije početne fascikle.
Markirajte Pravljenje fascikle za
čuvanje i pritisnite 2.
Markirajte opcije i pritisnite 2 da
biste ih izabrali ili poništili
izabrano; pritisnite J da biste
nastavili.
3 Pokrenite fotografisanje.
Markirajte Pokreni i pritisnite J. Prva serija snimaka će se snimiti
pri određenom vremenu pokretanja, ili nakon oko 3 s ako je Sada
izabrano za Izab. datum/vreme poč. u Koraku 2. Prikaz se
isključuje u toku fotografisanja; fotografisanje će se nastaviti u
izabranom intervalu dok svi snimci ne budu snimljeni.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 217
D U toku fotografisanja
U toku intervalskog fotografisanja, lampica
pristupanja memorijskoj kartici će blještati.
Ako je prikaz uključen pritiskajući dugme
okidača do pola, poruka „Intervalsko
fotografisanje” će se prikazati i Q ikona će
blještati. Podešavanja mogu da se prilagode,
meniji da se koriste, a slike da se reprodukuju
dok je intervalsko fotografisanje u toku. Prikaz
će se automatski isključiti brzo pre svakog
intervala. Imajte na umu da menjanje podešavanja fotoaparata dok je
intervalski tajmer aktivan može da dovede do toga da se fotografisanje
okonča.
218 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
❚❚ Pauziranje intervalskog fotografisanja
Intervalsko fotografisanje može da se pauzira između intervala
pritiskajući J (Sada je izabrano za Izab. datum/vreme poč.) ili
birajući Pauza u meniju tajmera intervala (Izab. datum/vreme poč.
je izabrano za Izaberi datum/vreme).
❚❚ Nastavljanje intervalskog fotografisanja
Da biste odmah nastavili sa snimanjem, izaberite Ponovo pokreni.
Markirajte Ponovo
pokreni i pritisnite J.
Da biste nastavili sa fotografisanjem u određeno vreme:
U meniju intervala
tajmera, markirajte
Izaberi datum/vreme i
pritisnite 2.
Izaberite datum i vreme
početka i pritisnite J.
Markirajte Ponovo
pokreni i pritisnite J.
❚❚ Okončavanje intervalskog fotografisanja
Da biste okončali intervalsko fotografisanje pre nego što se sve
fotografije snime, izaberite Isključeno u meniju intervala tajmera.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 219
❚❚ Nema fotografije
Fotografije se neće snimiti u izabranom intervalu ako se trenutni
interval okonča pre nego što su se fotografija ili fotografije za
prethodni interval snime, memorijska kartica je puna ili je AF-S
izabrano a fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira (imajte na
umu da se fotoaparat fokusira pre svakog snimka). Ako je Isključeno
izabrano za Prioritet intervala u režimu autofokusa, fotografisanje
će se nastaviti sa sledećim intervalom.
220 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
D Bez memorije
Ako je memorijska kartica puna, tajmer intervala će ostati aktivan, ali
nijedna slika neće biti snimljena. Nastavite fotografisanje nakon što
izbrišete neke slike ili isključite fotoaparat i ubacite drugu memorijsku
karticu.
D Intervalsko fotografisanje
Izaberite interval koji je duži od vremena neophodnog za snimanje
izabranog broja snimaka i, ako koristite blic, vreme potrebno da se napuni
blic. Ako je interval prekratak, broj fotografija koje se snime mogu da budu
manje od ukupnog broja navedenog u Koraku 2 (broj intervala
pomnoženih sa brojem snimaka po intervalu) ili blic može da okine pri
manjem napajanju nego što je neophodno za punu ekspoziciju. Intervalsko
fotografisanje neće početi ako je interval podešen na 00:00’0.5” i ako su i
Tiho fotografisanje i Prioritet intervala omogućeni. Intervalsko
fotografisanje ne može da se kombinuje sa nekim funkcijama fotoaparata,
uključujući snimanje filma, intervalske filmove, dugačke ekspozicije
(beskonačna ekspozicija ili vremensko fotografisanje), višestruku
ekspoziciju, HDR (visok dinamički opseg) i pomeranje fokusa. Imajte na
umu da zato što brzina zatvarača, broj slika u sekundi i vreme potrebno za
snimanje slika mogu da variraju od jednog intervala do drugog, vreme
između jednog intervala i početka sledećeg može da varira. Ako
fotografisanje ne može da se nastavi pri trenutnim podešavanjima ili
izmene ne mogu da se primene (na primer, ako je brzina zatvarača Bulb
(Beskonačna ekspozicija) ili Time (Beskonačno) trenutno izabrana u režimu M,
interval je nula ili je vreme pokretanja manje od jednog minuta),
upozorenje će biti prikazano.
Intervalsko fotografisanje će se pauzirati kada se Samookidač (E) izabere
za režim okidanja ili ako se fotoaparat isključi, a zatim ponovo uključi (kada
je fotoaparat isključen, baterije i memorijske kartice mogu da se zamene
bez okončavanja intervalskog fotografisanja). Pauziranje fotografisanja ne
utiče na podešavanja intervala tajmera.
D Režim okidanja
Bez obzira na izabrani režim okidanja, fotoaparat će snimiti navedeni broj
snimaka u svakom intervalu.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 221
D Bracketing
Prilagodite podešavanja bracketinga pre nego što pokrenete intervalsko
fotografisanje. Ako su ekspozicija, blic ili ADL bracketing aktivni dok je
intervalsko fotografisanje na snazi, fotoaparat će snimiti broj snimaka u
bracketing programu u svakom intervalu, bez obzira na broj snimaka
određenih u meniju tajmera intervala. Ako je bracketing balansa bele
aktivan dok je intervalsko fotografisanje na snazi, fotoaparat će snimiti
jedan snimak u svakom intervalu i procesuiraće ga da bi napravio broj
kopija navedenih u bracketing programu. Imajte na umu da bracketing ne
može da se koristi u toku intervalskog fotografisanja kada je Uključeno
izabrano za Prioritet intervala.
D Tiho fotografisanje
Biranje Uključeno za Tiho fotografisanje onemogućava neke funkcije
fotoaparata, uključujući:
• ISO osetljivosti od Hi 0,3 do Hi 2
• Fotografisanje blicem
• Režim kašnjenja ekspozicije
• Smanjenje treperenja
• Bracketing
222 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Intervalski film
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Fotoaparat automatski fotografiše u izabranim intervalima da bi
napravio bešumni intervalski film.
Biranje Intervalski film prikazuje opcije ispod.
• Pokreni: Pokrenite intervalsko snimanje. Fotografisanje se pokreće
nakon oko 3 s i nastavlja u izabranom intervalu za izabrano vreme
snimanja.
• Interval: Izaberite interval između snimaka u minutima i
sekundama.
• Vreme fotografisanja: Izaberite koliko dugo će fotoaparat nastaviti da
fotografiše (sati i minuta).
• Ujednačavanje ekspozicije: Izbor Uključeno ujednačava nagle
promene u ekspoziciji u režimima koji nisu M (imajte na umu da je
ujednačavanje ekspozicije samo na snazi u režimu M ako je aut.
kontr. ISO osetljivosti uključena). Velike promene u svetlini
subjekta u toku fotografisanja mogu da dovedu do vidljivih
varijacija u ekspoziciji, u kom slučaju može biti neophodno da se
skrati interval između snimaka.
• Tiho fotografisanje: Izaberite Uključeno da utišate zatvarač u toku
fotografisanja.
• Izaberi oblast slike: Izaberite oblast slike (FX ili DX).
• Veličina slika/broj slika u sekundi: Izaberite veličinu slike i broj za finalni
film. Opcije su one za Veličina slika/broj slika u sekundi u meniju
snimanja filma.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 223
• Prioritet intervala: Izaberite Uključeno da biste se postarali da su
kadrovi snimljeni u režimima P i A snimljene pri izabranom
intervalu, Isključeno da se postarate da su fotografije pravilno
eksponirane. Ako je Uključeno izabrano, proverite da li je
minimalna brzina zatvarača izabrana za Podešavanja ISO
osetljivosti > Aut. kontr. ISO osetljivosti u meniju snimanja
fotografije brža od intervala i da li je Okidanje izabrano za
Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor prioriteta AF-C) ili
Prilagođeno podešavanje a2 (Izbor prioriteta AF-S) u skladu sa
trenutno izabranim režimom fokusa.
224 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Snimanje intervalskih filmova
D Pre fotografisanja
Pre snimanja intervalskog filma, izaberite Vremenska zona i datum u
meniju podešavanja i postarajte se da sat fotoaparata bude podešen na
pravilno vreme i datum, a zatim snimite probni snimak pri trenutnim
podešavanjima i pregledajte rezultate. Intervalski filmovi se snimaju
koristeći isecanje filma; da biste proverili kompoziciju, pritisnite X dugme u
prikaz Intervalski film (da biste se vratili u prikaz Intervalski film, pritisnite
W/Q dugme). Za doslednu obojenost, birajte podešavanje balansa bele
koje nije 4 (automatski) ili D (automatski za prirodnu svetlost).
Preporučujemo da koristite stativ i da izaberete Isključeno za Redukcija
vibracija u meniju snimanja fotografije. Da biste obezbedili da
fotografisanje ne bude prekinuto, postarajte se da punjiva baterija
fotoaparata bude u potpunosti napunjena. Ako imate dilemu, napunite
punjivu bateriju pre upotrebe ili koristite AC adapter i priključak napajanja
(dostupni odvojeno).
1 Izaberite Intervalski film.
Markirajte Intervalski film u meniju
fotografisanja fotografije i pritisnite 2.
Opcije intervalskog filma će se prikazati.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 225
2 Prilagodite podešavanja intervalskog filma.
Prilagodite sledeća podešavanja:
• Interval: Interval (u minutima i sekundama) treba da bude duži
od najsporije očekivane brzine zatvarača.
Markirajte Interval i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Vreme fotografisanja: Ukupno vreme fotografisanja (u satima i
minutama) može da se podesi do 7 sati i 59 minuta.
Markirajte Vreme fotografisanja
i pritisnite 2.
Izaberite vreme fotografisanja i
pritisnite J.
• Ujednačavanje ekspozicije: Omogućite ili onemogućite
ujednačavanje ekspozicije.
Markirajte Ujednačavanje
ekspozicije i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
226 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
• Tiho fotografisanje: Omogućite ili onemogućite tiho
fotografisanje.
Markirajte Tiho fotografisanje i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Izaberi oblast slike: Izaberite oblast slike za intervalsko snimanje.
Markirajte Izaberi oblast slike i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Veličina slika/broj slika u sekundi: Izaberite veličinu slike i broj slika u
sekundi pri kojem će se finalni film reprodukovati.
Markirajte Veličina slika/broj
slika u sekundi i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 227
• Prioritet intervala: Omogućite ili onemogućite Prioritet
intervala.
Markirajte Prioritet intervala i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Ako je Uključeno izabrano, intervalsko snimanje će se okončati
ako fotoaparat ne može da se fokusira ili ako je okidač zatvarača
na drugi način onemogućen.
3 Pokrenite fotografisanje.
Markirajte Pokreni i pritisnite J.
Fotografisanje se pokreće nakon oko
3 s. Prikaz se isključuje i fotoaparat
snima fotografije u izabranom intervalu
za izabrano vreme fotografisanja.
D U toku fotografisanja
Tokom snimanja, indikator intervalskog
snimanja će se prikazati na kontrolnom
displeju a lampica pristupanja memorijskoj
kartici će se upaliti. Bez obzira na opciju
izabranu za Prilagođeno podešavanje c3
(Odlaganje isključivanja, 0 260) > Tajmer
pripravnosti, tajmer pripravnosti neće isteći u toku fotografisanja.
Da biste okončali fotografisanje (0 229) ili
videli podešavanja kao što su izravnavanje
ekspozicije, interval, preostalo vreme, pritisnite
G dugme između snimaka (dijalog
intervalskog filma se možda neće prikazati ako
je interval jako kratak). Imajte na umu da ne
možete da prilagodite podešavanja,
reprodukujete slike nazad ili da koristite menije dok je fotografisanje u toku.
228 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
❚❚ Okončavanje fotografisanja
Da biste okončali fotografisanje pre nego što se sve fotografije
snime, markirajte Isključeno u meniju intervalskog filma i pritisnite
J (imajte na umu da ovo možda neće okončati fotografisanje ako je
izabrana vrednost za Interval jako kratka, u tom slučaju
fotografisanje može da se okonča ako se isključi fotoaparat). Film će
se kreirati iz kadrova snimljenih do te tačke. Imajte na umu da ako se
izvor napajanja ukloni ili isključi ili se memorijska kartica izbaci,
fotografisanje se okončava (ali se ne čuje zvučni signal) i nikakav film
neće biti snimljen.
❚❚ Nema fotografije
Fotoaparat se fokusira pre svakog snimka. Ako je trenutno izabran
režim fokusa AF-S i Isključeno izabrano za Prioritet intervala,
fotoaparat će preskočiti na sledeći interval kada nije u mogućnosti
da se fokusira.
D Izračunavanje dužine krajnjeg filma
Ukupan broj kadrova u krajnjem filmu može da se izračuna deleći vreme
fotografisanja sa intervalom, zaokružujući ga i dodajući 1. Dužina krajnjeg
filma može zatim da se izračuna deleći broj snimaka sa brojem slika u
sekundi izabranoj za Veličina slika/broj slika u sekundi. Film od
48 kadrova snimljen pri 1920 × 1080; 24p, na primer, će biti dugačak oko
dve sekunde. Maksimalna dužina za intervalske filmove je 20 minuta.
Veličina slika/broj slika u sekundi
Indikator memorijske kartice
Snimljena dužina/
maksimalna dužina
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 229
D Intervalski filmovi
Intervalsko snimanje ne može da se kombinuje sa nekim funkcijama
fotoaparata, uključujući snimanjem filma, dugačkim ekspozicijama
(beskonačnom ekspozicijom ili vremenskim fotografisanjem),
samookidačem, bracketingom, HDR-om (visokim dinamičkim opsegom),
višestrukom ekspozicijom, intervalskim fotografisanjem i pomeranjem
fokusa. Active D-Lighting se automatski onemogućava. Imajte na umu da
zato što brzina zatvarača i vreme potrebno za snimanje slike na
memorijskoj kartici mogu da variraju od snimka do snimka, interval između
snimljenog snimka koji se snimi i pokretanja sledećeg snimka može da
varira. Promene u podešavanjima se neće primeniti i fotografisanje neće
započeti ako intervalski film ne može da se snimi pri trenutnim
podešavanjima (na primer, ako je memorijska kartica puna, interval ili
vreme fotografisanja je nula, ili je interval duži od vremena fotografisanja).
Fotografisanje može da se okonča ako se kontrole fotoaparata koriste ili se
podešavanja promene ili se HDMI kabl poveže. Film će se napraviti od
kadrova snimljenih do tačke na kojoj se fotografisanje okončalo.
D Prikaz slike
K dugme ne može da se koristi da bi se videle slike dok je fotografisanje na
snazi, ali će trenutni kadar biti prikazan na nekoliko sekundi nakon svakog
snimka ako je Uključeno ili Uključeno (samo monitor) izabrano za Prikaz
slike u meniju reprodukcije (kadar se možda neće prikazati ako je interval
jako kratak). Druge operacije reprodukcije ne mogu da se izvrše dok je
kadar prikazan.
D Tiho fotografisanje
Biranje Uključeno za Tiho fotografisanje onemogućava neke funkcije
fotoaparata, uključujući:
• ISO osetljivosti od Hi 0,3 do Hi 2
• Fotografisanje blicem
• Režim kašnjenja ekspozicije
• Smanjenje šuma duge ekspozicije
• Smanjenje treperenja
230 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Fotog. sa pomeranjem fokusa
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Pomeranje fokusa, koje automatski menja fokus putem serija
snimaka, se koristi za fotografisanje koje će se kasnije kombinovati
koristeći nagomilavanje fokusa za kreiranje jedne slike sa
povećanom dubinskom oštrinom. Pre korišćenja pomeranja fokusa,
izaberite režim fokusa AF-S ili AF-C i režim okidanja koji nije
Samookidač (E).
Biranje Fotog. sa pomeranjem fokusa prikazuje opcije ispod.
• Pokreni: Pokrenite fotografisanje. Fotoaparat će promeniti
razdaljinu fokusa izabranim nivoom sa svakim snimkom.
• Broj snimaka: Izaberite broj snimaka (maksimalno 300).
• Širina koraka za pomeranje fokusa: Da biste izabrali nivo razdaljine
fokusa koja se menja sa svakim snimkom.
• Interval do sledećeg snimka: Vreme između snimaka, u sekundama.
Izaberite 00 za fotografisanje pri otprilike 5,5 fps.
• Zaključ. ekspozicije u prvom kadru: Ako je Uključeno izabrano,
fotoaparat će zaključati ekspoziciju za sve slike prilikom
podešavanja za prvi kadar.
• Slika sa čuvanjem diferenciranja: Ako je Kreiraj izabrano, fotoaparat će
zaposliti diferenciranje za kreiranje crno-belog nagomilavanja
pregleda koji može da se koristi za proveru fokusa nakon
fotografisanja.
• Tiho fotografisanje: Izaberite Uključeno da utišate zatvarač u toku
fotografisanja.
• Pravljenje fascikle za čuvanje: Markirajte opcije i pritisnite 2 da biste ih
izabrali ili poništili izabrano. Izaberite Nova fascikla da biste
napravili novu fasciklu za svaku novu sekvencu, Resetuj numer.
datoteka da biste resetovali numerisanje datoteka na 0001 kada
se nova fascikla napravi.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 231
Fotografisanje sa pomeranjem fokusa
D Pre fotografisanja
Pre započinjanja pomeranja fokusa fotografisanja, snimite probni snimak
pri trenutnim podešavanjima i pogledajte rezultate. Preporučujemo da
koristite stativ i da izaberete Isključeno za Redukcija vibracija u meniju
snimanja fotografije. Da biste obezbedili da fotografisanje ne bude
prekinuto, postarajte se da punjiva baterija fotoaparata bude u potpunosti
napunjena. Ako imate dilemu, napunite punjivu bateriju pre upotrebe ili
koristite AC adapter i priključak napajanja (dostupni odvojeno).
1 Izaberite Fotog. sa pomeranjem
fokusa.
Markirajte Fotog. sa pomeranjem
fokusa u meniju fotografisanja
fotografije i pritisnite 2.
Opcije pomeranja fokusa će se prikazati.
2 Prilagodite podešavanja pomeranja fokusa.
Prilagodite sledeća podešavanja:
• Broj snimaka: Izaberite broj snimaka.
Markirajte Broj snimaka i
pritisnite 2.
Izaberite broj snimaka i
pritisnite J.
232 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
• Širina koraka za pomeranje fokusa: Da biste izabrali nivo razdaljine
fokusa koja se menja sa svakim snimkom.
Markirajte Širina koraka za
pomeranje fokusa i pritisnite 2.
Pritisnite 4 da biste smanjili širinu
koraka za pomeranje fokusa, 2
da biste ga povećali. Pritisnite J
da biste nastavili.
Jer je dubinska oštrina smanjena pri kratkim razdaljinama
fokusa, preporučujemo biranje manjih koraka fokusa i
povećavanje broja snimaka kada se fotografišu subjekti koji su
blizu fotoaparata.
• Interval do sledećeg snimka: Izaberite interval između snimaka.
Markirajte Interval do sledećeg
snimka i pritisnite 2.
Izaberite interval (u sekundama) i
pritisnite J.
Da biste se postarali da imate pravilnu ekspoziciju kada koristite
blic, birajte interval koji je dovoljno dug da bi se blic napunio.
• Zaključ. ekspozicije u prvom kadru: Omogućite ili onemogućite
zaključavanje ekspozicije.
Markirajte Zaključ. ekspozicije u
prvom kadru i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 233
• Slika sa čuvanjem diferenciranja: Omogućite ili onemogućite Slika
sa čuvanjem diferenciranja.
Markirajte Slika sa čuvanjem
diferenciranja i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Tiho fotografisanje: Omogućite ili onemogućite tiho
fotografisanje.
Markirajte Tiho fotografisanje i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Pravljenje fascikle za čuvanje: Izaberite opcije početne fascikle.
Markirajte Pravljenje fascikle za
čuvanje i pritisnite 2.
Markirajte opcije i pritisnite 2 da
biste ih izabrali ili poništili
izabrano. Pritisnite J da biste
nastavili.
234 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
3 Pokrenite fotografisanje.
Markirajte Pokreni i pritisnite J.
Fotografisanje počinje nakon oko 3 s.
Prikaz se isključuje a fotoaparat snima
fotografije pri izabranom intervalu,
počinjući pri razdaljini fokusa izabranoj
pri početku fotografisanja i napredujući ka beskonačnosti
izabranim korakom fokusa razdaljine sa svakim snimkom.
Fotografisanje se završava kada je izabran broj snimaka snimljen
ili kada fokus dostigne beskonačnost. Da biste okončali
fotografisanje pre nego što se svi snimci snime, pritisnite dugme
okidača do pola ili pritisnite J dugme između snimaka.
D Blenda
Da biste sprečili gubitak definicije koja može da se pojavi pri manjim
blendama, birajte blendu sa f-brojem koji je niži od f/11–f/8.
D U toku fotografisanja
U toku pomeranja fokusa fotografisanja, indikator režima okidanja na
kontrolnom displeju će se isključiti a lampica pristupanja memorijskoj
kartici će blještati. Bez obzira na opciju izabranu za Prilagođeno
podešavanje c3 (Odlaganje isključivanja) > Tajmer pripravnosti, tajmer
pripravnosti neće isteći u toku fotografisanja. Imajte na umu da menjanje
podešavanja fotoaparata dok je fotografisanje sa pomeranjem fokusa u
toku može da dovede do toga da se fotografisanje okonča. Fotografisanje
će se okončati ako je fokus prilagođen u toku fotografisanja.
D Slika sa čuvanjem diferenciranja
U toku reprodukcije, p ikona se pojavljuje na fotografijama snimljenim sa
Kreiraj izabranim za Slika sa čuvanjem diferenciranja, ukazujući na to da
pregled slaganja fokusa može da se prikaže pritiskajući dugme i i birajući
Prikaži sliku sa čuvanjem diferenciranja. Područja prikazana u beloj boji
će biti u fokusu kada se slike naslažu. Pregledi slaganja fokusa mogu da se
pregledaju samo na fotoaparatu koji se koristi za njihovo kreiranje.
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 235
D Fotografisanje sa pomeranjem fokusa
Ako koristite blic, birajte interval koji je duži od vremena potrebnog da se
blic napuni. Ako je interval previše kratak, blic će možda okinuti pri manjoj
snazi koja je potrebna za punu ekspoziciju. Pomeranje fokusa ne može da
se kombinuje sa nekim funkcijama fotoaparata, uključujući snimanjem
filma, intervalskim filmovima, bracketingom, samookidačem, dugačkim
ekspozicijama (beskonačnom ekspozicijom ili vremenskim
fotografisanjem), HDR-om (visokim dinamičkim opsegom), višestrukom
ekspozicijom i intervalskim fotografisanjem. Imajte na umu da zato što
brzina zatvarača i vreme potrebno za snimanje slika mogu da variraju od
jednog snimka do drugog, vreme između kraja jednog intervala i početka
sledećeg može da varira. Ako fotografisanje ne može da se nastavi pri
trenutnim podešavanjima (na primer, ako je brzina zatvarača podešena na
Bulb (Beskonačna ekspozicija) ili Time (Beskonačno)), upozorenje će se prikazati.
D Tiho fotografisanje
Biranje Uključeno za Tiho fotografisanje onemogućava neke funkcije
fotoaparata, uključujući:
• ISO osetljivosti od Hi 0,3 do Hi 2
• Fotografisanje blicem
• Režim kašnjenja ekspozicije
• Smanjenje treperenja
236 Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije
Tiho fotografisanje
G dugme ➜ C (meni fotografisanja fotografije)
Izaberite Uključeno da smanjite vibracije izazvane od strane
zatvarača kada fotografišete pejzaže i druge nepokretne subjekte
(0 67). Preporučuje se korišćenje stativa. Slike se snimaju koristeći
elektronski zatvarač, bez obzira na opciju izabranu za Prilagođeno
podešavanje d5 (Tip zatvarača). Bez obzira na opciju izabranu za
Opcije zvučnog signala u meniju podešavanja, zvučnik zvučnog
signala je onemogućen, kao što su i blic i smanjenje šuma dugačke
ekspozicije. U kontinualnim režimima okidanja, brzina
napredovanja slika će se promeniti (0 85).
Vodič menija > C Meni fotografisanja fotografije 237
1 Meni snimanja filma: Opcije snimanja filma
Da biste pregledali meni snimanja filma,
izaberite 1 jezičak na menijima
fotoaparata.
Opcija
Resetuj meni snimanja
Imenovanje datoteka
Izaberi oblast slike
Veličina slika/broj slika u sekundi
Kvalitet filma
Tip datoteke filma
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele
Podesi Picture Control
Upravljaj opcijom Picture Control
Active D-Lighting
Smanj. šuma kod visokog ISO
Kontrola vinjetiranja
Korekcija difrakcije
0
239
239
239
239
239
239
240
240
241
241
241
241
242
242
Opcija
Automatska kontrola distorzije
Smanjenje treperenja
Merenje
Režim fokusa
Režim AF-oblasti
Redukcija vibracija
Elektronski VR
Osetljivost mikrofona
Prigušivač
Frekventni odziv
Smanjenje šuma vetra
Jačina zvuka slušalica
Vremenska oznaka
D Takođe pogledajte
Za podrazumevana podešavanja menija, pogledajte „Podrazumevana
podešavanja menija snimanja filma“ (0 146).
238 Vodič menija > 1 Meni snimanja filma
0
242
242
243
243
243
243
243
244
244
245
245
245
246
Resetuj meni snimanja
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite Da da biste povratili opcije menija snimanja na njihove
podrazumevane vrednosti (0 146).
Imenovanje datoteka
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Birajte prefiks od tri slova koja se koriste u imenovanju datoteka slika
u kojima se čuvaju filmovi. Podrazumevani prefiks je „DSC“ (0 165).
Izaberi oblast slike
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite isecanje filma (oblast slike) sa FX ili DX.
Veličina slika/broj slika u sekundi
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Birajte veličinu slike filma (u pikselima) i broj slika u sekundi. Za više
informacija, pogledajte „Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet
filma” (0 116).
Kvalitet filma
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Birajte od Visoki kvalitet i Normalno.
Tip datoteke filma
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Snimite filmove u MOV ili MP4 formatu.
Vodič menija > 1 Meni snimanja filma 239
Podešavanja ISO osetljivosti
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Prilagodite sledeća podešavanja ISO
osetljivosti.
• Maksimalna osetljivost: Birajte gornju
granicu za aut. kontr. ISO osetljivosti od
vrednosti između ISO 200 i Visoka 2. Aut.
kontr. ISO osetljivosti se koristi u
režimima P, S i A i kada je Uključeno izabrano za Autom. ISO
kontrola (rež. M) u režimu M.
• Autom. ISO kontrola (rež. M): Izaberite Uključeno za omogućavanje
aut. kontr. ISO osetljivosti u režimu M, Isključeno kako biste
koristili vrednost izabranu za ISO osetljivost (režim M).
• ISO osetljivost (režim M): Izaberite ISO osetljivost za režim M od
vrednosti između ISO 64 (Z 7) ili 100 (Z 6) i Hi 2. Aut. kontr. ISO
osetljivosti se koristi u drugim režimima.
D Aut. kontr. ISO osetljivosti
Pri visokoj ISO osetljivosti, fotoaparat će možda imati poteškoću oko
fokusiranja i šuma (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije)
mogu da se povećaju. Ovo može da se spreči birajući nižu vrednost za
Podešavanja ISO osetljivosti > Maksimalna osetljivost.
Balans bele
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Birajte balans bele za filmove (0 63).
Izaberite Isto kao podeš. za fotografije
kako biste koristili opciju koja je trenutno
izabrana za fotografije.
240 Vodič menija > 1 Meni snimanja filma
Podesi Picture Control
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Birajte Picture Control za filmove (0 94).
Izaberite Isto kao podeš. za fotografije
kako biste koristili opciju koja je trenutno
izabrana za fotografije.
Upravljaj opcijom Picture Control
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Kreirajte korisničke Picture Controls (0 179).
Active D-Lighting
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Sačuvajte detalje u svetlijim delovima i
senkama, kreirajući filmove sa prirodnim
kontrastom. Izaberite Isto kao podeš. za
fotografije za korišćenje opcije koja je
trenutno izabrana za fotografije (0 110,
120).
Smanj. šuma kod visokog ISO
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Smanjite „šum“ (nepravilno raspoređene svetle piksele) na
filmovima snimljenim pri visokim ISO osetljivostima (0 183).
Vodič menija > 1 Meni snimanja filma 241
Kontrola vinjetiranja
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Smanjite vinjetiranje u filmovima (0 184). Izaberite Isto kao podeš.
za fotografije kako biste koristili opciju koja je trenutno izabrana za
fotografije.
Korekcija difrakcije
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Smanjite difrakciju u filmovima (0 184).
Automatska kontrola distorzije
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Smanjite burastu i jastučastu distorziju u filmovima (0 184).
Smanjenje treperenja
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Smanjite treperenje i trake svetla kada snimate filmove pod
fluorescentnim ili osvetljenjem na bazi živine pare. Birajte
Automatsko da biste dopustili fotoaparatu da automatski bira
pravu frekvenciju, ili manuelno usaglasite frekvenciju sa onom koju
ima lokalni AC izvor napajanja.
D „Smanjenje treperenja” u meniju snimanja filma
Ako Automatsko ne donese željene rezultate, a vi niste sigurni u vezi sa
frekvencijom lokalnog izvora napajanja, testirajte opcije i 50 i 60 Hz i birajte
onu koja proizvodi najbolje rezultate. Smanjenje treperenja možda neće
proizvesti željene rezultate ako je subjekat jako svetao, u tom slučaju
probajte da izaberete manje blende (viši f-broj). Da biste sprečili treperenje,
izaberite režim M i birajte brzinu zatvarača adaptiranu na frekvenciju
lokalnog dovoda napajanja: 1/125 s, 1/60 s ili 1/30 s za 60 Hz; 1/100 s, 1/50 s ili 1/25 s
za 50 Hz.
242 Vodič menija > 1 Meni snimanja filma
Merenje
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite kako fotoaparat meri ekspoziciju u režimu filma (0 108).
Spot merenje nije dostupno.
Režim fokusa
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite režim fokusa za snimanje filma (0 52).
Režim AF-oblasti
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite kako se fotoaparat fokusira u režimu filma (0 54).
Redukcija vibracija
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite opciju redukcije vibracije za snimanje filma (0 112).
Izaberite Isto kao podeš. za fotografije kako biste koristili opciju
koja je trenutno izabrana za fotografije.
Elektronski VR
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite da li da omogućite elektronsko smanjenje vibracije u
režimu filma.
Vodič menija > 1 Meni snimanja filma 243
Osetljivost mikrofona
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Uključite ili isključite ugrađene ili eksterne
mikrofone ili prilagodite osetljivost
mikrofona. Izaberite Automatski da biste
prilagodili osetljivost automatski,
Isključen mikrofon da biste isključili
snimanje zvuka; da biste izabrali osetljivost
mikrofona manuelno, izaberite Manuelna i birajte osetljivost.
D 2 Ikona
Filmovi koji su snimljeni bez zvuka su navedeni
putem 2 ikone u reprodukciji filma i pune
slike.
Prigušivač
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite Omogući da biste smanjili pojačanje mikrofona i sprečili
audio distorziju kada snimate filmove u glasnim okruženjima.
244 Vodič menija > 1 Meni snimanja filma
Frekventni odziv
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Ako je S Širok opseg izabran, ugrađeni i eksterni mikrofoni će
odgovoriti na širok opseg frekvencija, od muzike do buke na
gradskim ulicama. Izaberite T Opseg glasa kako biste istakli
ljudske glasove.
Smanjenje šuma vetra
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite Uključeno da biste omogućili visokopropusni filter za
ugrađeni mikrofon (na opcione stereo mikrofone nema uticaja),
smanjujući šum koji proizvodi vetar duvajući preko mikrofona
(imajte na umu da to može da utiče i na druge zvuke). Smanjenje
šuma vetra za opcione stereo mikrofone koji podržavaju ovu
funkciju mogu da se omoguće ili onemoguće koristeći kontrole
mikrofona.
Jačina zvuka slušalica
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili jačinu zvuka slušalica.
Vodič menija > 1 Meni snimanja filma 245
Vremenska oznaka
G dugme ➜ 1 (meni snimanja filma)
Izaberite da li da snimite vremenske kodove koji daju sat, minut,
sekundu i broj kadra za svaki kadar kada se snimaju filmovi.
Vremenski kodovi su dostupni samo sa filmovima snimljenim u MOV
formatu. Pre nego što nastavite, izaberite Vremenska zona i datum
u meniju podešavanja i uverite se da li je sat pravilno podešen.
Opcija
Opis
• Uključeno: Vremenski kodovi su snimljeni i pojavljuju se na
prikazu.
Snimi oznake • Uključeno (sa HDMI izlazom): Vremenski kodovi će biti uključeni sa
vremena
segmentom filma sačuvanim na Atomos SHOGUN, NINJA ili
SUMO serije snimača monitora povezanih putem HDMI kabla.
• Isključeno: Vremenski kodovi nisu snimljeni.
• Radi uz snimanje: Vremenski kodovi su inkrementirani samo dok
Način
je snimanje u toku.
beleženja
• Radi slobodno: Vremenski kodovi su kontinualno
vremena
inkrementirani, uključujući i dok je fotoaparat isključen.
• Resetuj: Resetujte vremenski kod na 00:00:00.00.
Poreklo
• Manuelni unos: Manuelno unesite sat, minut, sekundu i broj
vremenske
kadra.
oznake
• Trenutno vreme: Podesite vremenski kod na trenutno vreme
kao što je ponuđeno satom fotoaparata.
Izaberite Uključeno da kompenzujete odstupanja između
Ispuštanje
broja kadra i pravog vremena snimanja pri broju slika u sekundi
kadra
od 30 i 60 fps.
D HDMI uređaji
Biranje Uključeno (sa HDMI izlazom) za Snimi oznake vremena može da
prekine jačinu segmenta filma na HDMI uređaje.
246 Vodič menija > 1 Meni snimanja filma
A Prilagođena podešavanja: Fino podešavanje
fotoaparata
Da biste videli prilagođena podešavanja,
izaberite A jezičak na meniju fotoaparata.
Prilagođena podešavanja se koriste da bi se prilagodila podešavanja
fotoaparata kako bi odgovarala individualnim preferencama.
Grupe prilagođenog
podešavanja
Glavni meni
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 247
Sledeća prilagođena podešavanja su dostupna:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
c
c1
c2
c3
Korisničko podešavanje 1
Resetuj korisnička podešavanja
Autofokus
Izbor prioriteta AF-C
Izbor prioriteta AF-S
Praćenje fokusa sa zaključ.
Detek. lica/očiju za aut. AF oblast
Tačke fokusa koje se koriste
Čuvaj tačke prema orijentaciji
AF aktiviranje
Ograniči izbor režima AF oblasti
Obavijanje tačke fokusa
Opcije tačke fokusa
AF u uslovima lošeg osvetljenja
Ugrađeni AF-assist osvetljivač
Prsten za man. fokus. u AF rež. 2
Merenje/ekspozicija
EV koraci za kontrolu ekspozicije
Laka korekcija ekspozicije
Oblast sa prioritetom centra
Fino podesi optimalnu eksp.
Tajmeri/zaključavanje AE
AE zaključ. dugmetom okidača
Samookidač
Odlaganje isključivanja
248 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
0
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
Korisničko podešavanje 1
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
Fotografisanje/prikaz
Brzina fotograf. u CL režimu
Maks. broj kontinualnih okidanja
Opcije sinhroniz. režima okidanja
Režim kašnjenja ekspozicije
Tip zatvarača
Ograniči izbor oblasti slike
Redosled brojeva datoteka
Prim. podeš. na živi prikaz slike
Prikaz mreže za kadriranje
Svetliji delovi diferenciranja
Prikaži sve u kontinual. režimu
Bracketing/blic
Brzina sinhronizacije blica
Brzina zatvarača sa blicem
Korekcija ekspozicije za blic
Aut. kontrola c ISO osetljivosti
Modelirajući bljesak
Automatski bracketing (režim M)
Redosled bracketinga
Kontrole
Prilagođavanje i menija
Korisničko dodeljivanje kontrola
Dugme OK
Zaključ. brzine zatvarača i blende
Prilagodi komandne točkiće
Koristi točkić pušt. dugmetom
Obrni indikatore
0
261
261
261
261
262
262
263
264
264
264
264
265
266
266
266
267
267
268
269
271
279
281
281
283
283
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 249
Korisničko podešavanje 1
g
g1
g2
g3
g4
g5
g6
Film
Prilagođavanje i menija
Korisničko dodeljivanje kontrola
Dugme OK
AF brzina
Osetljivost AF za praćenje
Prikaz svetlijih delova
0
284
285
290
290
291
292
1 Stavke izmenjene sa podrazumevanih vrednosti su navedene zvezdicom („U”).
2 Dostupno samo sa kompatibilnim objektivima.
D Takođe pogledajte
Za podrazumevana podešavanja menija, pogledajte „Podrazumevana
podešavanja menija prilagođenih podešavanja“ (0 148).
Resetuj korisnička podešavanja
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite Da da biste povratili Prilagođena podešavanja na njihove
podrazumevane vrednosti (0 148).
250 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
a: Autofokus
a1: Izbor prioriteta AF-C
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite da li fotografije mogu da se snime pre nego što se
fotoaparat fokusira u režimu fokusa AF-C.
Opcija
G
Okidanje
F
Fokus
Opis
Fotografije mogu da se snime kada god se dugme okidača
pritisne (prioritet okidanja).
Fotografije mogu da se snime samo kada je fotoaparat u
fokusu (prioritet fokusa).
Bez obzira na izabrane opcije, fokus će se zaključati kada je AF-C
izabrano za režim fokusa. Fotoaparat će nastaviti da prilagođava
fokus dok se zatvarač ne okine.
a2: Izbor prioriteta AF-S
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite da li fotografije mogu da se snime pre nego što se
fotoaparat fokusira u režimu fokusa AF-S.
Opcija
G
Okidanje
F
Fokus
Opis
Fotografije mogu da se snime kada god se dugme okidača
pritisne (prioritet okidanja).
Fotografije mogu da se snime samo kada je fotoaparat u
fokusu (prioritet fokusa).
Bez obzira na izabranu opciju, ako se tačka fokusa prikaže u zelenoj
boji kada je AF-S izabrano za režim autofokusa, fokus će se zaključati
dok je dugme okidača pritisnuto do pola. Zaključavanje fokusa se
nastavlja dok se zatvarač ne okine.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 251
a3: Praćenje fokusa sa zaključ.
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte koliko brzo će fokus odgovoriti kada
nešto prođe između subjekta i fotoaparata
u režimu fokusa AF-C. Izaberite od vrednosti
između 5 (Odloženo) i 1 (Brzo). Što je viša
vrednost, sporiji je odgovor i manja je
verovatnoća da ćete izgubiti fokus na svog
originalnog subjekta. Što je niža vrednost, brži je odgovor i lakše je
pomeriti fokus ka objektima koji ulaze u vaš vidni ugao. Imajte na
umu da su 2 i 1 (Brzo) jednaki sa 3 kada je automatska AF oblast
izabrana za režim AF-oblasti.
a4: Detek. lica/očiju za aut. AF oblast
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte da li fotoaparat detektuje i fokusira se na lica ili na lica i oči
kada je automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti.
Opcija
Opis
Kada fotoaparat otkrije subjekat portreta, on se
Detekcija lica i očiju
automatski fokusira na jedne ili druge oči subjekta, ili na
je uključena
lice subjekta ako oči nisu otkrivene.
Detekcija lica je Kada fotoaparat otkrije subjekat portreta, on se
uključena
automatski fokusira na lice subjekta.
Isključeno
Onemogućena je detekcija lica i oka.
252 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
a5: Tačke fokusa koje se koriste
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte broj tačaka fokusa dostupnih za izbor manuelne tačke
fokusa.
Opcija
R
I
Opis
Svaka tačka fokusa dostupna u trenutnom režimu AFSve tačke
oblasti može da se izabere.
Broj dostupnih tačaka fokusa je smanjen za tri četvrtine
Svaka druga
(broj tačaka fokusa dostupnih u režimu Široka oblast AF
tačka
(L) se ne menja). Koristite za brz izbor tačke fokusa.
a6: Čuvaj tačke prema orijentaciji
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte da li će odvojene tačke fokusa moći da se izaberu za „široku“
(pejzaž) orijentaciju, za orijentaciju „uspravno“ (portret) sa
fotoaparatom rotiranim na 90° u smeru kazaljke na satu i za
orijentaciju „uspravno“ sa fotoaparatom rotiranim na 90° suprotno
od smera kazaljke na satu.
Izaberite Ne da biste koristili istu tačku fokusa bez obzira na
orijentaciju fotoaparata.
Fotoaparat rotiran 90°
suprotno od smera
kazaljke na satu
Orijentacija pejzaža
(široka)
Fotoaparat rotiran 90° u
smeru kazaljke na satu
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 253
Izaberite Da da biste omogući odvojeni izbor tačke fokusa.
Fotoaparat rotiran 90°
suprotno od smera
kazaljke na satu
Orijentacija pejzaža
(široka)
Fotoaparat rotiran 90° u
smeru kazaljke na satu
a7: AF aktiviranje
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte da li dugme okidača može da se koristi za fokusiranje
(Okidač/AF-ON) ili da li fokus može da se prilagodi koristeći dugme
AF-ON ili druge kontrole kojima je AF-ON dodeljeno (Samo AF-ON).
a8: Ograniči izbor režima AF oblasti
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite opcije koje mogu da se izaberu
rotirajući pomoćni komandni točkić kada je
režim AF-oblasti dodeljen meniju i ili
kontroli fotoaparata. Markirajte željene
režime i pritisnite 2 da biste izabrali ili
poništili izabrano. Pritisnite J da biste
sačuvali promene kada su podešavanja završena.
254 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
a9: Obavijanje tačke fokusa
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte da li će se izbor tačke fokusa „okolo obavijati“ sa jednog kraja
prikaza na drugi. Ako je Obavijanje izabrano, izbor tačke fokusa se
„okolo obavija“ sa vrha na dno, sa dna na vrh, desno na levo i levo na
desno tako da, na primer, pritiskanje pomoćnog selektora na desno
kada je tačka fokusa na desnoj ivici prikaza markirano bira
odgovarajuću tačku fokusa na levoj ivici prikaza.
a10: Opcije tačke fokusa
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte neku od sledećih opcija prikaza tačke fokusa:
• Režim manuelnog fokusa: Birajte Uključeno da biste prikazali aktivnu
tačku fokusa u režimu manuelnog fokusa, Isključeno da biste
prikazali tačku fokusa samo u toku izbora tačke fokusa.
• AF-assist za dinamičku oblast: Ako je Uključeno izabrano i izabrana
tačka fokusa i okolne tačke fokusa će se prikazati u režimu
dinamičke oblasti AF. Odaberite Isključeno da prikažete samo
izabranu tačku fokusa.
a11: AF u uslovima lošeg osvetljenja
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite Uključeno za tačniji fokus po uslovima niske svetlosti kada
je AF-S izabrano za režim fokusa, ali imajte na umu da fotoaparat
može da zahteva više vremena za fokus. Ova opcija stupa na snagu
samo u režimu fotografije kada je podešavanje koje nije b izabrano
sa točkićem režima. Dok je AF u uslovima lošeg osvetljenja na snazi,
„Low-light” (Nisko svetlo) će se pojaviti na prikazu i broj osvežavanja
prikaza može da opadne.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 255
a12: Ugrađeni AF-assist osvetljivač
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite da li će se ugrađeni AF-assist osvetljivač upaliti da
pomogne operaciji fokusa u režimu fotografije kada je osvetljenje
loše.
Opcija
Uključeno
Isključeno
Opis
Osvetljivač svetli po potrebi (samo AF-S režim fokusa).
Osvetljivač ne svetli da bi pomogao operaciji fokusa.
Fotoaparat možda neće moći da se fokusira kada je osvetljenje
loše.
D AF-assist osvetljivač
AF-assist osvetljivač ima opseg od oko 1–3 m; kada se koristi osvetljivač,
uklonite senilo objektiva. Nemojte da ometate AF-assist osvetljivač dok je
uključen.
a13: Prsten za man. fokus. u AF rež.
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite da li prsten za fokusiranje objektiva može da se koristi za
manuelni fokus u režimu autofokusa. Izaberite iz opcija ispod.
• Omogući: Autofokus može da se pregazi rotirajući prsten za
fokusiranje objektiva dok je dugme okidača pritisnuto do pola
(autofokus sa manuelnom korekcijom). Da biste preusmerili fokus
koristeći autofokus, podignite prsten sa dugmeta okidača a zatim
ga ponovo pritisnite do pola.
• Onemogući: Objektiv prstena za fokusiranje ne može da se koristi za
manuelni fokus dok je režim autofokusa izabran.
256 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
b: Merenje/ekspozicija
b1: EV koraci za kontrolu ekspozicije
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite inkremente koji se koriste za prilagođavanja brzine
zatvarača, blende, ISO osetljivosti, bracketinga i ekspozicije i
korekcije snage blica.
b2: Laka korekcija ekspozicije
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite da li je dugme E potrebno za korekciju ekspozicije.
• Uklj. (Automatsko resetovanje): U režimima P, S i A, korekcija ekspozicije
može da se podesi rotirajući komandni točkić koji se trenutno ne
koristi za brzinu zatvarača ili blende (laka korekcija ekspozicije nije
dostupna u režimu M). Podešavanje izabrano koristeći komandni
točkić je resetovano kada se fotoaparat isključi ili tajmer
pripravnosti istekne (podešavanja korekcije ekspozicije izabrane
koristeći E dugme nisu resetovane).
• Uključeno: Kao iznad, osim što se vrednost korekcije ekspozicije
izabrane koristeći komandni točkić ne resetuje kada se fotoaparat
isključi ili tajmer pripravnosti istekne.
• Isključeno: Korekcija ekspozicije je podešena pritiskajući E dugme i
rotirajući glavni komandni točkić.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 257
b3: Oblast sa prioritetom centra
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte veličinu područja kojem se daje najveća težina u merenju sa
prioritetom centra.
b4: Fino podesi optimalnu eksp.
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Koristite ovu opciju za fino podešavanje
vrednosti ekspozicije izabrane od strane
fotoaparata. Ekspozicija može da se fino
podesi odvojeno za svaki metod merenja
od +1 do –1 EV u koracima od 1/6 EV.
D Fino podešavanje ekspozicije
Korekcija ekspozicije (E) ikone nije prikazana kada je fino podešavanje
ekspozicije na snazi. Jedini način da utvrdite koliko je ekspozicija
promenjena je da vidite količinu u meniju za fino podešavanje.
258 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
c: Tajmeri/zaključavanje AE
c1: AE zaključ. dugmetom okidača
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte da li će doći do zaključavanja ekspozicije kada je dugme
okidača pritisnuto.
Opcija
O
Uključi (pritisak do pola)
P
Uključi (režim rafala)
Isključeno
Opis
Pritiskanje dugmeta okidača do pola
zaključava ekspoziciju.
Ekspozicija se samo zaključava kada je
dugme okidača pritisnuto skroz na dole.
Pritiskanje dugmeta okidača ne zaključava
ekspoziciju.
c2: Samookidač
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte dužinu kašnjenja okidanja zatvarača, broj snimaka koji su
snimljeni i interval između snimaka u režimu samookidača.
• Kašnjenje samookidača: Birajte dužinu kašnjenja okidanja.
• Broj snimaka: Pritisnite 1 i 3 da biste odabrali broj snimaka
snimljenih svaki put kada se dugme okidača pritisne.
• Interval između snimaka: Birajte interval između snimaka kada je Broj
snimaka veći od 1.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 259
c3: Odlaganje isključivanja
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite koliko dugo kontrolni displej i prikazi fotoaparata ostanu
uključeni kada se nijedna radnja ne izvršava. Različita podešavanja
mogu da se izaberu za Reprodukcija, Meniji, Prikaz slike i Tajmer
pripravnosti, poslednje određuje koliko dugo i monitor ili prikaz
tražila i kontrolnog displeja ostaju uključeni kada se nijedna radnja
ne izvrši u toku fotografisanja (monitor i tražilo se zatamnjuju
nekoliko sekundi pre nego što tajmer pripravnosti istekne). Birajte
kraća odlaganja isključivanja monitora za duži vek baterije.
260 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
d: Fotografisanje/prikaz
d1: Brzina fotograf. u CL režimu
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte brzinu napredovanja slika za kontinualnu nisku brzinu režima
okidanja.
d2: Maks. broj kontinualnih okidanja
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Maksimalan broj snimaka koji mogu da se snime u pojedinačnom
rafalu u režimima okidanja može da se podesi na bilo koju vrednosti
između 1 i 200. Imajte na umu da bez obzira na izabranu opciju, ne
postoji ograničenje na broj fotografija koje mogu da se snime u
jednom rafalu kada je brzina zatvarača od 1 s ili sporija izabrana u
režimu S ili M.
D Memorijski bafer
Bez obzira na izabranu opciju za Prilagođeno podešavanje d2,
fotografisanje će se usporiti kada se memorijski bafer napuni (r00).
d3: Opcije sinhroniz. režima okidanja
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte da li će se zatvarači da daljinskim fotoaparatima
sinhronizovati sa zatvaračem na glavnom fotoaparatu kada se
koristi opcioni bežični daljinski kontroler.
d4: Režim kašnjenja ekspozicije
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
U situacijama kada najmanje pokretanje fotoaparata može da
zamuti slike, okidanje zatvarača može da se odloži za oko 0,2 do
3 sekunde nakon što se dugme okidača pritisne.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 261
d5: Tip zatvarača
G dugme ➜ A (Meni prilagođenog podešavanja)
Izaberite tip zatvarača koji se koristi za fotografije.
Opcija
O
Automatski
P
Mehanički
zatvarač
Elekt. zatv.
prednje zavese
x
Opis
Fotoaparat automatski bira tip zatvarača u skladu sa
brzinom zatvarača. Elekt. zatv. prednje zavese se
koristi za smanjenje zamućenja izazvanog
podrhtavanjem fotoaparata pri malim brzinama
zatvarača.
Fotoaparat koristi mehanički zatvarač za sve
fotografije.
Fotoaparat koristi elektronski zatvarač prednje
zavese za sve fotografije.
D „Elekt. zatv. prednje zavese“
Najbrža brzina zatvarača dostupna kada je Elekt. zatv. prednje zavese
izabran je 1/2000 s.
d6: Ograniči izbor oblasti slike
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite opcije dostupne kada je izbor
područja slike dodeljen meniju i ili
komandnim točkićima i kontroli
fotoaparata. Markirajte željene opcije i
pritisnite 2 da biste izabrali ili poništili
izabrano. Pritisnite J da biste sačuvali
promene kada su podešavanja završena.
262 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
d7: Redosled brojeva datoteka
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Kada se slika snimi, fotoaparat imenuje datoteku tako što dodaje
jednu na poslednji broj datoteke koji je korišćen. Ova opcija
kontroliše da li se numerisanje datoteka nastavlja od poslednjeg
korišćenog broja kada se nova fascikla napravi, memorijska kartica
formatira ili se nova memorijska kartica ubaci u fotoaparat.
Opcija
Uključeno
Isključeno
Resetuj
Opis
Brojevi datoteke se nastavljaju od poslednjeg korišćenog broja.
Ovo pojednostavljuje upravljanje datotekom tako što
minimalizuje pojavu duplikata imena datoteke.
Broj datoteke se ponovo pokreće od 0001 ili od najvećeg broja
datoteke u trenutnoj fascikli (ako isključite redno brojanje a
zatim ga ponovo uključite, brojanje datoteke će se nastaviti od
poslednjeg korišćenog broja).
Što se tiče Uključeno, osim što je sledećoj snimljenoj slici
nakon što je Resetuj izabrano dodeljen broj datoteke dodajući
jedan najvećem broju datoteke u trenutnoj fascikli. Ako je
fascikla prazna, broj datoteke se resetuje na 0001.
D Redosled brojeva datoteka
Ako je slika snimljena dok trenutna fascikla sadrži 5000 slika ili sliku
numerisanu 9999, nova fascikla će se napraviti a numerisanje datoteka će
ponovo započeti od 0001. Nova fascikla je dodeljena broju koji je za jedan
veći od trenutnog broja fascikla ili, ako fascikla sa brojem već postoji,
najnižim dostupnim brojem fascikle. Ako je trenutna fascikla pod brojem
999, fotoaparat neće biti u mogućnosti da kreira novu fasciklu a okidač
zatvarača će se onemogućiti (pored toga, snimanje filma može da se
onemogući ako fotoaparat izračuna da će broj datoteka neophodnih za
snimanje filma maksimalne dužine dovesti do fascikle koja sadrži preko
5000 datoteka ili datoteku sa brojem iznad 9999). Da biste nastavili
fotografisanje, birajte Resetuj za Prilagođeno podešavanje d7 (Redosled
brojeva datoteka) i onda ili formatirajte trenutnu memorijsku karticu ili
ubacite novu memorijsku karticu.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 263
d8: Prim. podeš. na živi prikaz slike
G dugme ➜ A (Meni prilagođena podešavanja)
Izaberite Uključeno da pregledate kako promene podešavanja kao
što su balans bele, Picture Controls i korekcija ekspozicije utiču na
boju i svetlinu u režimu fotografije, ili izaberite Isključeno da biste
prilagodili svetlinu i ton za lakši pregled (bez obzira na izabranu
opciju, efekti gorepomenutih podešavanja su uvek vidljivi u režimu
filma). Ikona g je prikazana kada je Isključeno izabrano.
d9: Prikaz mreže za kadriranje
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte Uključeno da biste prikazali mrežu za referencu kada se
kadriraju snimci.
d10: Svetliji delovi diferenciranja
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Kada je fokus diferenciranja omogućen u režimu manuelnog fokusa,
objekti koji su u fokusu su navedeni obojenim obrisima na prikazu.
Izaberite nivo diferenciranja i obrisa boje.
• Nivo diferenciranja: Birajte od 3 (visoka osetljivost), 2 (standardno),
1 (niska osetljivost) i Isključeno; što je veća vrednost, veća je
dubina koja će se prikazati u fokusu.
• Boja za isticanje diferenciranja: Izaberite markiranu boju.
d11: Prikaži sve u kontinual. režimu
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Ako je Isključeno izabrano, prikaz će biti prazan u toku rafalnog
fotografisanja.
264 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
e: Bracketing/blic
e1: Brzina sinhronizacije blica
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte brzinu sinhronizacije blica.
• 1/200 s (Auto FP): Auto FP brza sinhronizacija je omogućena sa
kompatibilnim blicevima a maksimalnom brzinom sinhronizacije
za druge bliceve je podešena na 1/200 s. Kada fotoaparat prikazuje
brzinu zatvarača od 1/200 s u režimu P ili A, auto FP brza
sinhronizacija će se aktivirati ako je prava brzina zatvarača brža od
1
/200 s a brzine zatvarača koje su brze 1/8000 s mogu da se izaberu od
strane fotoaparata (režimi P i A) ili od strane korisnika (režimi S i M).
• 1/200 s–1/60 s: Podesite maksimalnu brzinu sinhronizacije blica na
izabranu vrednost.
D Postavljanje brzine zatvarača na granicu brzine sinhronizacije blica
Da biste popravili brzinu zatvarača pri ograničenju brzine sinhronizacije u
režimu S ili M, izaberite brzinu koja je za jedno podešavanje sporija od
najsporije moguće brzine (30 s ili Time (Beskonačno)). Indikator
sinhronizovanog blica („X”) će se prikazati u prikazu ili kontrolnom displeju
zajedno sa brzinom sinhronizacije blica.
D Auto FP brza sinhronizacija
Auto FP brza sinhronizacija dopušta blicu da se koristi pri najvećoj brzini
zatvarača podržanoj od strane fotoaparata, omogućavajući biranje
maksimalnog otvora blende za smanjenu dubinsku oštrinu čak i na jakoj
sunčevoj svetlosti. Prikaz informacija blica prikazuje „FP” kada je 1/200 s
(Auto FP) izabrano.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 265
e2: Brzina zatvarača sa blicem
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite najsporiju dostupnu brzinu zatvarača kada se prednja ili
sinhronizacija sa zadnjom zavesom ili smanjenje efekta crvenih očiju
koristi u režimu P ili A (bez obzira na izabrano podešavanje, brzine
zatvarača mogu biti spore poput 30 s u režimima S i M ili pri
podešavanjima blica koja su spora sinhronizacija, spora
sinhronizacija sa zadnjom zavesom ili smanjenje efekta crvenih očiju
sa sporom sinhronizacijom).
e3: Korekcija ekspozicije za blic
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Birajte kako se fotoaparat prilagođava nivou blica kada se korekcija
ekspozicije koristi.
Opcija
YE
E
Ceo kadar
Samo pozadina
Opis
I nivo blica i korekcija ekspozicije su prilagođeni da
bi modifikovali ekspoziciju preko celog kadra.
Korekcija ekspozicije se primenjuje samo na
pozadinu.
e4: Aut. kontrola c ISO osetljivosti
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite kako se fotoaparat prilagođava nivou blica kada je aut.
kontr. ISO osetljivosti omogućena.
Opcija
e
Subjekat i pozadina
f
Samo subjekat
Opis
Fotoaparat uzima u obzir osvetljenje i glavnog
subjekta i pozadine kada prilagođava ISO
osetljivost.
ISO osetljivost je samo prilagođena kako bi se
utvrdilo da li je glavni subjekat pravilno osvetljen.
266 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
e5: Modelirajući bljesak
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Ako je Uključeno izabrano kada se fotoaparat koristi sa opcionim
blicem koji podržava Nikon Creative Lighting System, pritiskanje
dugmeta kojem je Pregled dodeljen koristeći Prilagođeno
podešavanje f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) emituje
modelirajući bljesak koji može da se koristi za pregled efekata
osvetljenja blica. Nikakav modelirajući bljesak se ne emituje ako je
Isključeno izabrano.
e6: Automatski bracketing (režim M)
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite na koja podešavanja se utiče kada je AE i bracketing blica
ili AE bracketing izabrano za Automatski bracketing > Podesi
automatski bracketing u meniju snimanja fotografije a točkić
režima je rotiran na M.
Opcija
F
Blic/brzina
G
Blic/brzina/
blenda
H
Blic/blenda
I
Samo blic
Opis
Fotoaparat menja brzinu zatvarača (AE bracketing) ili
brzinu zatvarača i nivo blica (AE i bracketing blica).
Fotoaparat menja brzinu zatvarača i blende
(AE bracketing) ili brzinu zatvarača, blende i nivo blica
(AE i bracketing blica).
Fotoaparat menja blendu (AE bracketing) ili blendu i
nivo blica (AE i bracketing blica).
Fotoaparat menja samo nivo blica (AE i bracketing
blica).
Bracketing blica se izvršava samo sa i-TTL ili qA (automatska
blenda) kontrolom blica. Ako je aut. kontr. ISO osetljivosti
omogućena kada je podešavanje koje nije Samo blic izabrano, ISO
osetljivost će se fiksirati pri vrednosti za prvi snimak osim ako se blic
koristi.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 267
e7: Redosled bracketinga
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Pri podrazumevanom podešavanju od MTR > ispod > iznad (H),
ekspozicija, blic i bracketing balansa bele se izvršavaju na sledeći
način: nepromenjen snimak se prvo snima, posle kojeg ide snimak
sa najnižom vrednošću, posle kojeg dolazi snimak sa najvišom
vrednošću. Ako je Ispod > MTR > iznad (I) izabrano,
fotografisanje će se nastaviti po redosledu od najniže do najviše
vrednosti. Ovo podešavanje nema efekta na ADL bracketing.
268 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
f: Kontrole
f1: Prilagođavanje i menija
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite opcije prikazane u i meniju za režim fotografije. Sledeće
opcije mogu da se dodele bilo kojoj poziciji u meniju tako što se
markira željena pozicija, pritiskajući J i birajući željenu opciju.
J
8
o
E
Opcija
Izaberi oblast slike
0
165
Kvalitet slike
104
Veličina slike
106
Korekcija ekspozicije
82
Podešavanja ISO
osetljivosti
m
Balans bele
h
p
y
Podesi Picture Control
80,
169
63,
98
94
Kolorni prostor
182
Active D-Lighting
110
q
Smanjenje šuma kod duge
eksp.
Smanj. šuma kod visokog
ISO
Merenje
9
r
w
c
Y
s
Režim blica
Korekcija snage blica
Režim fokusa
t
Režim AF-oblasti
u
Redukcija vibracija
183
183
108
107,
354
189
52,
113
54,
113
t
$
2
L
v
w
z
O
Opcija
Automatski bracketing
0
190
Višestruka ekspozicija
200
HDR (visoki dinamički
opseg)
Tiho fotografisanje
Režim okidanja
Korisničko dodeljivanje
kontrola
Režim kašnjenja
ekspozicije
Tip zatvarača
207
67
84
271
261
262
W
Prim. podeš. na živi prikaz
slike
Zumiranje razdeljenog
prikaza
Svetliji delovi
diferenciranja
3
Svetlina monitora/tražila
Z
U
Bluetooth veza
295,
297
308
Wi-Fi veza
109
y
z
264
270
264
112
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 269
A Zumiranje razdeljenog prikaza
Kada je dodeljeno meniju i, Zumiranje
razdeljenog prikaza može da se koristi za
deljenje prikaza u dva polja pokazujući
odvojena područja kadra jedan pored drugog
pri visokom odnosu zumiranja. Pozicije
uveličanih područja su prikazane u
navigacionom prozoru, što olakšava proveru
fokusa pri dve različite lokacije kada se
fotografiše zgrada ili drugi širok objekat koji se
nalazi pri pravnim uglovima prema
fotoaparatu.
Navigacioni prozor
Koristite X i W (Q) dugmad da biste zumirali i
odzumirali, ili koristite J dugme da biste
izabrali polje i pritisnite 4 ili 2 da biste
prevlačili kroz izabrane delove na levo ili na
desno. Pritiskanjem 1 ili 3 prevlači oba dela
gore ili dole u isto vreme. Da biste fokusirali na
subjekta u centru izabranog dela, pritisnite
Oblast u fokusu
dugme okidača do pola. Da biste izašli iz
prikaza podeljenog ekrana, pritisnite dugme i.
270 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
f2: Korisničko dodeljivanje kontrola
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Da biste izabrali funkcije dodeljene sledećim kontrolama u režimu
fotografije, bez obzira da li se koriste individualno ili u kombinaciji sa
komandnim točkićima, markirajte željenu opciju i pritisnite J.
w
V
8
Dugme Fn1
S
Fn dugme
objektiva
Dugme AF-ON
Centar pomoćnog
selektora
y
7
z
Dugme Fn2
l
Kontrolni prsten
objektiva
Pomoćni selektor
Dugme za
snimanje filma
Uloge koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:
w y V 7 8 z S l
Opcija
K
A
F
E
D
C
B
r
h
q
Izaberi centralnu tačku fokusa
— — ✔ — ✔ — —
—
AF-ON
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
Samo AF zaključavanje
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
AE zaključavanje (Zadrži)
✔
✔
✔ — ✔
✔
✔
—
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
✔
✔
✔ — ✔
✔
✔
—
Samo AE zaključavanje
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
AE/AF zaključavanje
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
FV zaključavanje
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
cOnemogući/omogući
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Pregled
✔
✔ — — ✔
—
✔
✔
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 271
Opcija
L
M
N
t
1
c
4
b
p
O
3
K
g
J
8
m
h
y
w
I/Y
z
w y V 7 8 z S l
Matrix merenje
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Merenje sa prioritetom centra
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Spot merenje
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Merenje sa prior. svetlijeg dela
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Rafal bracketinga
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Izbor za sinhronizovano okidanje
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔ — — ✔
✔
✔
—
Prikaz mreže za kadriranje
✔
✔ — — ✔
✔
✔
—
Uključi/isključi zum
✔
✔
✔ — — ✔
✔
—
MOJ MENI
✔
✔ — — — ✔
✔
—
Prist. gornj. stavki u MOM MEN.
✔
✔ — — — ✔
✔
—
Reprodukcija
✔
✔ — — — — ✔
—
Zaštita
✔
✔ — — — — —
—
Izaberi oblast slike
✔
✔ — — ✔
✔ —
—
Kvalitet/veličina slike
✔
✔ — — — ✔ —
—
Balans bele
✔
✔ — — — ✔ —
—
Podesi Picture Control
✔
✔ — — — ✔ —
—
Active D-Lighting
✔
✔ — — — ✔ —
—
Merenje
✔
✔ — — — ✔ —
—
Režim/korekcija snage blica
✔
✔ — — — ✔ —
—
Režim fokusa/režim AF-oblasti
✔
✔ — — — ✔ —
—
272 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
w y V 7 8 z S l
Opcija
t
$
2
z
$
W
c
w
Y
x
X
q
E
Automatski bracketing
✔
✔ — — — ✔ —
—
Višestruka ekspozicija
✔
✔ — — — ✔ —
—
HDR (visoki dinamički opseg)
✔
✔ — — — ✔ —
—
Režim kašnjenja ekspozicije
✔
✔ — — — ✔ —
—
Zaključ. brzine zatvarača i blende
✔
✔ — — — ✔ —
—
Svetliji delovi diferenciranja
✔
✔ — — — — —
—
Ocenjivanje
✔
✔ — — — — —
—
Izaberi broj ne-CPU objektiva
✔
✔ — — ✔
✔ —
—
Isto kao višenamenski birač
— — — ✔ — — —
—
Izbor tačke fokusa
— — — ✔ — — —
—
Fokus (M/A)
— — — — — — — ✔ 1, 2
Blenda
— — — — — — —
✔2
Korekcija ekspozicije
— — — — — — —
✔2
Nijedna
✔
✔2
✔
✔ — ✔
✔
✔
1 Dostupno samo sa kompatibilnim objektivima.
2 Bez obzira na izabranu opciju, u režimu manuelnog fokusa kontrolni prste može da se koristi samo za
podešavanje fokusa.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 273
Sledeće opcije su dostupne:
K
A
F
E
D
C
B
r
h
q
L
M
Opcija
Izaberi centralnu
tačku fokusa
AF-ON
Samo AF
zaključavanje
Opis
Pritiskanje kontrole bira centar tačke fokusa.
Pritiskanje kontrole započinje autofokus.
Fokus se zaključava dok je kontrola pritisnuta.
Ekspozicija se zaključava kada se kontrola pritisne
i ostaje zaključana dok se kontrola ne pritisne po
drugi put ili dok tajmer pripravnosti ne istekne.
Ekspozicija se zaključava kada se kontrola pritisne
AE zaklj. (Pon. post. i ostaje zaključana dok se kontrola ne pritisne po
pri okidanju)
drugi put, zatvarač se ne okine ili dok tajmer
pripravnosti ne istekne.
Samo AE
Ekspozicija se zaključava dok je kontrola
zaključavanje
pritisnuta.
Fokus i ekspozicija se zaključavaju dok je kontrola
AE/AF zaključavanje
pritisnuta.
Pritisnite kontrolu da biste zaključali vrednost
FV zaključavanje
blica za opcione bliceve. Pritisnite opet da biste
otkazali FV zaključavanje.
Ako je blic trenutno isključen, sinhronizacija sa
prednjom zavesom će biti izabrana dok je
cOnemogući/
kontrola pritisnuta. Ako je blic trenutno
omogući
omogućen, on će umesto toga biti onemogućen
dok je kontrola pritisnuta.
Držite kontrolu pritisnutu za pregled boje,
Pregled
ekspozicije i dubinske oštrine.
Matrix merenje je aktivirano dok je kontrola
Matrix merenje
pritisnuta.
Merenje sa
Merenje sa prioritetom centra je aktivirano dok je
prioritetom centra kontrola pritisnuta.
AE zaključavanje
(Zadrži)
274 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
Opcija
N
Spot merenje
t
Merenje sa prior.
svetlijeg dela
1
Rafal bracketinga
c
Izbor za
sinhronizovano
okidanje
Opis
Spot merenje je aktivirano dok je kontrola
pritisnuta.
Merenje sa prior. svetlijeg dela je aktivirano dok je
kontrola pritisnuta.
Ako je kontrola pritisnuta dok je bracketing
ekspozicije, blica ili ADL bracketing aktivan u
režimu pojedinačne slike, svi snimci u trenutnom
bracketing programu će se snimiti svaki put kada
se dugme okidača pritisne. Ako je bracketing
balansa bele aktivan ili je kontinualni režim
okidanja izabran, fotoaparat će ponoviti rafal
bracketinga dok je dugme okidača pritisnuto na
dole.
Kada je opcioni bežični daljinski kontroler
povezan, kontrola može da se koristi za
prebacivanje između daljinskog okidanja i
glavnog ili sinhronizovanog okidanja. Dostupne
opcije zavise od podešavanja izabranog za
Prilagođeno podešavanje d3 (Opcije sinhroniz.
režima okidanja):
• Ako je Sinhronizacija izabrana, možete da
birate između Samo glavno okidanje (držite
kontrolu pritisnutu da biste snimili slike samo sa
glavnim fotoaparatom) i Samo daljinsko
okidanje (držite kontrolu pritisnutu da biste
snimili slike samo sa daljinskim fotoaparatom).
• Ako je Bez sinhronizacije izabrano, možete da
birate između Sinhronizovano okidanje
(držite kontrolu pritisnutu da biste
sinhronizovali okidanja na glavnim i daljinskim
fotoaparatima) i Samo daljinsko okidanje
(držite kontrolu pritisnutu da biste snimili slike
samo sa daljinskim fotoaparatom).
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 275
Opcija
4
b
p
O
Opis
Ako je JPEG opcija trenutno izabrana za kvalitet
slike, „RAW“ će biti prikazano i NEF (RAW) kopija
će biti snimljena sa sledećom snimljenom slikom
nakon što se kontrola pritisne (originalno
podešavanje kvaliteta slike će biti povraćeno
+ NEF (RAW)
kada uklonite prst sa dugmeta okidača).
NEF (RAW) kopije se snimaju pri trenutnim
podešavanjima izabranim za NEF (RAW)
snimanje i Veličina slike > NEF (RAW) u meniju
fotografisanja. Da biste izašli bez snimanja
NEF (RAW) kopije, pritisnite opet kontrolu.
Prikaz mreže za
Pritisnite kontrolu da biste uključili ili isključili
kadriranje
prikaz mreže za kadriranje.
Pritisnite kontrolu za zumiranje prikaza na
Uključi/isključi zum područje oko trenutne tačke fokusa. Pritisnite
ponovo kontrolu za odzumiranje.
MOJ MENI
Pritiskanje kontrole prikazuje „MOJ MENI“.
K
Pritisnite kontrolu da biste preskočili na gornju
Prist. gornj. stavki u
stavku u „MOJ MENI“. Izaberite ovu opciju za brzi
MOM MEN.
pristup često korišćenoj stavci menija.
Reprodukcija
Pritisnite kontrolu za pokretanje reprodukcije.
g
Zaštita
J
Izaberi oblast slike
3
8
Kvalitet/veličina
slike
Pritisnite kontrolu u toku reprodukcije za zaštitu
trenutne slike.
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
biste birali oblast slike.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
točkić da biste birali opciju kvaliteta slike i
pomoćnog komandnog točkića za biranje
veličine slike.
276 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
Opcija
m
h
y
w
I/Y
z
t
$
2
z
Opis
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
točkić da biste birali opciju balansa bele (u nekim
Balans bele
slučajevima, pod-opcija može da se izabere
koristeći pomoćni komandni točkić).
Podesi Picture
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
Control
biste birali Picture Control.
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
Active D-Lighting
biste prilagodili Active D-Lighting.
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
Merenje
biste birali opciju merenja.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
Režim/korekcija
točkić da biste birali režim blica i pomoćni
snage blica
komandni točkić za prilagođavanje jačine blica.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni i pomoćne
Režim fokusa/režim
komandne točkiće da biste birali režime fokusa i
AF-oblasti
AF-oblasti.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
Automatski
točkić da biste birali broj snimaka i pomoćni
bracketing
komandni točkić za biranje inkrementa
bracketinga ili nivoa Active D-Lighting.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
Višestruka
točkić da biste birali režim i pomoćni komandni
ekspozicija
točkić da biste birali broj snimaka.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
HDR (visoki
točkić da biste birali režim i pomoćni komandni
dinamički opseg)
točkić da biste birali diferencijal ekspozicije.
Režim kašnjenja
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
ekspozicije
biste birali kašnjenje okidanja.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 277
Opcija
$
W
c
w
Y
x
X
q
E
Opis
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
točkić da biste zaključali brzinu zatvarača u
Zaključ. brzine
režimima S i M; pritisnite kontrolu i rotirajte
zatvarača i blende
pomoćni komandni točkić da biste zaključali
blendu u režimima A i M.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
Svetliji delovi
točkić da biste birali nivo diferenciranja i pomoćni
diferenciranja
komandni točkić za biranje boje diferenciranja.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
Ocenjivanje
točkić za ocenjivanje trenutne slike u toku
reprodukcije.
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
Izaberi broj ne-CPU
biste birali sačuvan broj objektiva koristeći opciju
objektiva
Podaci ne-CPU objektiva u meniju podešavanja.
Pritiskanje pomoćnog selektora na gore, dole,
levo i desno u toku fotografisanja ili reprodukcije
ima isti efekat kao pritiskanje 1, 3, 4 i 2 na
višenamenskom biraču. Da biste izabrali ulogu
Isto kao
koji igra pomoćni birač u toku zumiranja,
višenamenski birač markirajte Isto kao višenamenski birač i
pritisnite 2. Izaberite od Prevlačenje (prevucite
prikaz) i Prikaz sledeće/prethodne slike
(pregledajte druge fotografije pri istom odnosu
zumiranja).
Pritisnite kontrolu da biste izabrali tačku fokusa.
Korišćenje kontrole tokom reprodukcije
Izbor tačke fokusa
okončava reprodukciju i omogućava izbor tačke
fokusa.
Autofokus može da se pregazi rotirajući kontrolni
prsten dok se dugme okidača pritisne do pola
(autofokus sa manuelnom korekcijom). Da biste
Fokus (M/A)
preusmerili fokus koristeći autofokus, podignite
prsten sa dugmeta okidača a zatim ga ponovo
pritisnite do pola.
Blenda
Koristite kontrolu za prilagođavanje blende.
Korekcija
ekspozicije
Nijedno
Koristite kontrolu za prilagođavanje korekcije
ekspozicije.
Kontrola nema efekat.
278 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
f3: Dugme OK
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite ulogu dodeljenu J dugmetu u
režimu fotografije i u toku reprodukcije.
• Režim fotografisanja: Izaberite od opcija ispod. Bez obzira na izabranu
opciju, J dugme može da se koristi za praćenje fokusa kada je
automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti.
K
p
Opcija
Izaberi centralnu
tačku fokusa
Opis
Pritiskanje J bira centar tačke fokusa.
Uključi/isključi
zum
Pritisnite J da biste zumirali prikaz na područje
oko trenutne tačke fokusa (da biste izabrali odnos
zumiranja, markirajte Uključi/isključi zum i
pritisnite 2). Pritisnite J ponovo da biste se vratili
u prethodni prikaz.
Nijedno
Pritiskanje J u toku fotografisanja nema efekat.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 279
• Režim reprodukcije: Izaberite od opcija ispod. Bez obzira na izabranu
opciju, pritiskanje J kada se film prikaže u punom kadru pokreće
reprodukciju filma.
Opcija
n
Uključi/isključi sličice
o
Prikaži histograme
p
Uključi/isključi zum
u
Izaberite fasciklu
Opis
Prebacite između punog kadra i reprodukcije
sličica.
I u punom kadru i u reprodukciji sličica,
histogram je prikazan dok je J dugme
pritisnuto.
Prebacite između punog kadra ili reprodukcije
sličica i zumiranja reprodukcije (da biste izabrali
odnos zumiranja, markirajte Uključi/isključi
zum i pritisnite 2). Prikaz zumiranja će se
centrirati na aktivnu tačku fokusa.
Dijalog izbora fascikle će se prikazati; markirajte
fasciklu i pritisnite J da biste pregledali slike u
izabranoj fascikli.
280 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
f4: Zaključ. brzine zatvarača i blende
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izbor Uključeno za Zaključavanje brzine zatvarača zaključava
brzinu zatvarača na vrednosti koja je trenutno izabrana u režimu S ili
M. Biranje Uključeno za Zaključavanje blende zaključava blendu
pri vrednosti trenutno izabranoj u režimu A ili M. Dok je brzina
zatvarača ili zaključavanje blende na snazi, O ikona će biti prikazana.
Brzina zatvarača i zaključavanje blende nisu dostupne u režimu P.
f5: Prilagodi komandne točkiće
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Prilagodite radnju glavnih i pomoćnih komandnih točkića.
• Obrni rotaciju: Obrnite smer rotacije
komandnih točkića za izabrane radnje.
Markirajte opcije i pritisnite 2 da biste
izabrali ili poništili izabrano a zatim
pritisnite J da biste sačuvali promene i
izašli.
• Zamena glavnog i pomoćnog: Izaberite uloge koju igraju komandni
točkići za radnje ekspozicije i fokusa.
- Podešavanje ekspozicije: Ako je Uključeno izabrano, glavni
komandni točkić će kontrolisati blendu i brzinu zatvarača
pomoćnog komandnog točkića. Ako je Uključeno (Režim A)
izabrano, glavni komandni točkić će se koristiti za podešavanje
blende samo u režimu A.
- Podešavanje autofokusa: Ova opcija važi za kontrolu dodeljenu
Režim fokusa/režim AF-oblasti koristeći Prilagođeno
podešavanje f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola). Ako je
Uključeno izabrano, režim fokusa može da se izabere držeći
dugme kontrole pritisnutim i rotirajući pomoćni komandni
točkić, režim AF-oblasti držeći dugme AF-režima pritisnutim i
rotirajući glavni komandni točkić.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 281
• Meniji i reprodukcija: Izaberite Isključeno za korišćenje
višenamenskog birača za menije i reprodukciju. Ako je Uključeno
ili Uključeno (ne za prikaz slike) izabrano, glavni komandni
točkić može da se koristi da bi se izabrala slika prikazana u toku
reprodukcije pune slike i za markiranje sličica i stavki menija.
Pomoćni komandni točkić se koristi u reprodukciji pune slike kako
bi se preskočilo unapred ili unazad u skladu sa opcijom izabranom
za Kret. kroz slike pom. točkićem i reprodukciji sličica za stranicu
na gore ili na dole. Dok su meniji prikazani, rotiranje pomoćnog
komandnog točkića na desno prikazuje podmeni za markiranu
opciju, dok rotiranje na levo prikazuje prethodni meni. Za izbor,
pritisnite 2 ili J. Izaberite Uključeno (ne za prikaz slike) da bi se
sprečili komandni točkići od korišćenja reprodukcije u toku prikaza
slike.
• Kret. kroz slike pom. točkićem: Kada je Uključeno ili Uključeno (ne za
prikaz slike) izabrano za Meniji i reprodukcija, pomoćni
komandni točkić može da se rotira u toku reprodukcije pune slike
za izbor fascikle, za preskakanje unapred ili unazad 10 ili 50
kadrova u isto vreme ili za preskakanje na sledeću ili prethodno
zaštićenu sliku, sledeću ili prethodnu fotografiju, sledeći ili
prethodni film ili sledeću ili prethodnu sliku sa izabranim
ocenjivanjem (za biranje ocenjivanja, markirajte Ocenjivanje i
pritisnite 2).
282 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
f6: Koristi točkić pušt. dugmetom
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Biranje Da dopušta prilagođavanja koja su obično napravljena
držeći dugme i rotirajući komandni točkić napravljen rotirajući
komandni točkić nakon što se dugme pritisne. Ovo se završava kada
se dugme ponovo pritisne, dugme okidača se pritisne do pola ili
tajmer pripravnosti istekne. Ovo podešavanje važi za E, S i c (E)
dugmad i takođe kontroliše čemu su sledeće uloge dodeljene
koristeći Prilagođena podešavanja f2 ili g2 (Korisničko
dodeljivanje kontrola): Izaberi oblast slike, Kvalitet/veličina
slike, Balans bele, Podesi Picture Control, Active D-Lighting,
Merenje, Režim/korekcija snage blica, Režim fokusa/režim AFoblasti, Automatski bracketing, Višestruka ekspozicija, HDR
(visoki dinamički opseg), Režim kašnjenja ekspozicije, Zaključ.
brzine zatvarača i blende, Svetliji delovi diferenciranja, Izaberi
broj ne-CPU objektiva i Osetljivost mikrofona.
f7: Obrni indikatore
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Ako je
(W) izabrano, indikator ekspozicije je
prikazan sa negativnim vrednostima na levoj strani i pozitivnim
vrednostima na desnoj. Izaberite
(V) da biste
prikazali pozitivne vrednosti na levoj strani i negativne vrednosti na
desnoj strani.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 283
g: Film
g1: Prilagođavanje i menija
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite opcije prikazane u i meniju za režim filma. Sledeće opcije
mogu da se dodele bilo kojoj poziciji u meniju tako što se markira
željena pozicija, pritiskajući J i birajući željenu opciju.
J
Opcija
Izaberi oblast slike
E
Veličina slike i brzina/
kvalitet slike
Korekcija ekspozicije
9
Podešavanja ISO
osetljivosti
G
m
Balans bele
h
Podesi Picture Control
0
119
116
82
240
63,
98
94
t
Režim AF-oblasti
u
4
Redukcija vibracija
110,
120
108,
120
52,
121
54,
121
112
Elektronski VR
120
y
Active D-Lighting
w
Merenje
s
Režim fokusa
H
5
6
7
8
W
9
Opcija
Osetljivost mikrofona
0
118
Prigušivač
244
Frekventni odziv
245
Smanjenje šuma vetra
245
Jačina zvuka slušalica
245
Svetliji delovi
diferenciranja
Prikaz svetlijih delova
264
292
3
Svetlina monitora/tražila
Z
U
Bluetooth veza
295,
297
308
Wi-Fi veza
109
284 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
g2: Korisničko dodeljivanje kontrola
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Da biste izabrali funkcije dodeljene sledećim kontrolama u režimu
filma, bez obzira da li se koriste individualno ili u kombinaciji sa
komandnim točkićima, markirajte željenu opciju i pritisnite J.
w
V
G
Dugme Fn1
Dugme AF-ON
y
8
Dugme Fn2
l
Kontrolni prsten
objektiva
Dugme okidača
Centar pomoćnog
selektora
Uloge koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:
w y V 8 G l
Opcija
t
q
i
h
b
g
K
A
F
E
C
B
Glatka kontrola blende (otvori)
✔ — — — —
—
Glatka kontrola blende (zatvori)
— ✔ — — —
—
Korekcija ekspozicije +
✔ — — — —
—
Korekcija ekspozicije –
— ✔ — — —
—
Prikaz mreže za kadriranje
✔
✔ — ✔ —
—
Zaštita
✔
✔ — — —
—
Izaberi centralnu tačku fokusa
— — ✔
✔ —
—
AF-ON
— — ✔ — —
—
Samo AF zaključavanje
— — ✔
✔ —
—
AE zaključavanje (Zadrži)
— — ✔
✔ —
—
Samo AE zaključavanje
— — ✔
✔ —
—
AE/AF zaključavanje
— — ✔
✔ —
—
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 285
Opcija
p Uključi/isključi zum
C Fotografisanje
1 Snimanje filmova
J Izaberi oblast slike
m Balans bele
h Podesi Picture Control
y Active D-Lighting
w Merenje
z Režim fokusa/režim AF-oblasti
H Osetljivost mikrofona
W Svetliji delovi diferenciranja
c Ocenjivanje
X Fokus (M/A)
q Glatka kontrola blende
E Korekcija ekspozicije
Nijedna
w y V 8 G l
— — ✔ — —
—
— — — — ✔
—
— — ✔
✔
—
✔
✔ — ✔ —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
— — — — — ✔ 1, 2
— — — — —
✔2
— — — — —
✔2
✔
✔2
✔
✔
✔ —
1 Dostupno samo sa kompatibilnim objektivima.
2 Bez obzira na izabranu opciju, u režimu manuelnog fokusa kontrolni prste može da se koristi samo za
podešavanje fokusa.
286 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
Sledeće opcije su dostupne:
Opcija
Opis
Blenda se širi dok je kontrola pritisnuta. Koristite u
kombinaciji sa Prilagođeno podešavanje
g2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme
Fn2 > Glatka kontrola blende (zatvori) za
prilagođavanje blende koja se kontroliše
dugmetom.
Blenda se sužava dok je kontrola pritisnuta.
Koristite u kombinaciji sa Prilagođeno
podešavanje g2 (Korisničko dodeljivanje
kontrola) > Dugme Fn1 > Glatka kontrola
blende (otvori) za prilagođavanje blende koja se
kontroliše dugmetom.
Korekcija ekspozicije se povećava dok je kontrola
pritisnuta. Koristite u kombinaciji sa Prilagođeno
podešavanje g2 (Korisničko dodeljivanje
kontrola) > Dugme Fn2 > Korekcija
ekspozicije – za korekciju ekspozicije koja se
kontroliše dugmetom.
Korekcija ekspozicije se smanjuje dok je kontrola
pritisnuta. Koristite u kombinaciji sa Prilagođeno
podešavanje g2 (Korisničko dodeljivanje
kontrola) > Dugme Fn1 > Korekcija
ekspozicije + za korekciju ekspozicije koja se
kontroliše dugmetom.
Pritisnite kontrolu da biste uključili ili isključili
prikaz mreže za kadriranje.
Pritisnite kontrolu u toku reprodukcije za zaštitu
trenutne slike.
t
Glatka kontrola
blende (otvori)
q
Glatka kontrola
blende (zatvori)
i
Korekcija
ekspozicije +
h
Korekcija
ekspozicije –
b
Prikaz mreže za
kadriranje
g
Zaštita
K
Izaberi centralnu
tačku fokusa
Pritiskanje kontrole bira centar tačke fokusa.
A
AF-ON
Pritiskanje kontrole započinje autofokus.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 287
F
E
C
B
p
C
1
J
m
h
Opcija
Samo AF
zaključavanje
AE zaključavanje
(Zadrži)
Samo AE
zaključavanje
AE/AF
zaključavanje
Opis
Fokus se zaključava dok je kontrola pritisnuta.
Ekspozicija se zaključava kada se kontrola pritisne i
ostaje zaključana dok se kontrola ne pritisne po
drugi put ili dok tajmer pripravnosti ne istekne.
Ekspozicija se zaključava dok je kontrola pritisnuta.
Fokus i ekspozicija se zaključavaju dok je kontrola
pritisnuta.
Pritisnite kontrolu za zumiranje prikaza na
Uključi/isključi
područje oko trenutne tačke fokusa. Pritisnite
zum
ponovo kontrolu za odzumiranje.
Nežno pritisnite dugme okidača skroz na dole da
Fotografisanje
biste snimili fotografiju sa odnosom stranica od
16 : 9.
Pritisnete dugme okidača na pola da biste se
fokusirali (samo režim autofokusa) i pritisnite skroz
do kraja da biste pokrenuli ili okončali snimanje
filma. Dugme okidača ne može da se koristi za
Snimanje filmova
druge svrhe u režimu filma. Dugme okidača na
opcionom bežičnom daljinskom kontroleru ili
žičanoj daljinskoj kontroli funkcioniše na isti način
kao dugme okidača fotoaparata.
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
biste birali oblast slike. Imajte na umu da oblast
Izaberi oblast slike
slike ne može da se promeni dok je snimanje u
toku.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
točkić da biste birali opciju balansa bele (u nekim
Balans bele
slučajevima, pod-opcija može da se izabere
koristeći pomoćni komandni točkić).
Podesi Picture
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
Control
biste birali Picture Control.
288 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
Opcija
y
Active D-Lighting
w
Merenje
z
Režim fokusa/
režim AF-oblasti
H
Osetljivost
mikrofona
W
Svetliji delovi
diferenciranja
c
Ocenjivanje
X
Fokus (M/A)
q
Glatka kontrola
blende
Korekcija
ekspozicije
Nijedna
E
Opis
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
biste prilagodili Active D-Lighting.
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
biste birali opciju merenja.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni i pomoćne
komandne točkiće da biste birali režime fokusa i
AF-oblasti.
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
biste prilagodili osetljivost mikrofona.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
točkić da biste birali nivo diferenciranja i pomoćni
komandni točkić za biranje boje diferenciranja.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
točkić za ocenjivanje trenutne slike u toku
reprodukcije.
Koristite kontrolu za manuelni fokus, nezavisno o
opcije izabrane za režim fokusa. Pritisnite dugme
okidača do pola ili pritisnite AF-ON dugme da biste
ponovo fokusirali koristeći autofokus.
Koristite kontrolu za prilagođavanje blende.
Koristite kontrolu za prilagođavanje korekcije
ekspozicije.
Kontrola nema efekat.
D Kontrola elektromotora blende
Glatka kontrola blende je dostupna samo u režimima A i M (6 ikona ukazuje
na to da glatka kontrola blende ne može da se koristi). Prikaz će možda
treperiti dok se blenda prilagođava.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 289
g3: Dugme OK
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite ulogu dodeljenu J dugmetu u
režimu filma. Bez obzira na izabranu opciju,
J dugme može da se koristi za praćenje
fokusa kada je automatska AF oblast
izabrana za režim AF-oblasti.
K
Opcija
Izaberi centralnu
tačku fokusa
p
Uključi/isključi zum
1
Snimanje filmova
Nijedno
Opis
Pritiskanje J bira centar tačke fokusa.
Pritisnite J da biste zumirali prikaz na područje
oko trenutne tačke fokusa (da biste izabrali odnos
zumiranja, markirajte Uključi/isključi zum i
pritisnite 2).
Pritisnite J da biste pokrenuli i zaustavili snimanje
filma.
Pritiskanje J nije na snazi.
g4: AF brzina
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite brzinu fokusa za režim filma. Da
biste izabrali kada se izabrana opcija
primenjuje, markirajte Kada se primenjuje
i pritisnite 2. Izaberite od Uvek (izabrana
opcija važi kada god je fotoaparat u režimu
filma) i Samo tokom snimanja (izabrana
opcija se primenjuje samo tokom snimanja; u drugim trenucima,
brzina fokusa je „+5”, ili drugim rečima što je moguće brže).
290 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
g5: Osetljivost AF za praćenje
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite koliko brzo fokus odgovara kada
subjekat ostavlja tačku fokusa ili nešto
prođe između subjekta i fotoaparata u
režimu filma. Birajte od vrednosti između
7 (Niska) i 1 (Visoka). Što je viša vrednost,
sporiji je odgovor i manja je verovatnoća
da ćete izgubiti fokus na svog originalnog subjekta kada nešto
prođe između subjekta i fotoaparata. Što je niža vrednost, brže
fotoaparat odgovara na subjekat koji napušta područje fokusa
pomerajući fokus na novi subjekat u istom području.
Vodič menija > A Prilagođena podešavanja 291
g6: Prikaz svetlijih delova
G dugme ➜ A (Meni prilagođenih podešavanja)
Izaberite da li se senčenje koristi za označavanje svetlijih delova
(svetla područja kadra) i izaberite nivo svetline potrebne za
aktiviranje prikaza svetlijih delova.
• Šablon prikaza: Da biste omogućili prikaz svetlijih delova, izaberite
Šablon 1 ili Šablon 2.
Svetliji delovi
Šablon 1
Šablon 2
• Ogranič. prikaza svetlijih delova: Birajte svetlinu koja je potreba da bi
pokrenula prikaz svetlijeg dela filma. Što je niža vrednost, veći je
opseg svetline koja će se prikazati kao svetliji delovi. Ako je 255
izabrano, markirani prikaz će pokazati samo oblasti koje su
potencijalno preeksponirane.
D Prikaz svetlijih delova
Ako su i prikaz svetlijih delova i svetliji delovi diferenciranja omogućeni,
samo će svetliji delovi diferenciranja biti prikazani u režimu manuelnog
fokusa. Da biste videli prikaz svetlijih delova, izaberite Isključeno za
Prilagođeno podešavanje d10 (Svetliji delovi diferenciranja) > Nivo
diferenciranja.
292 Vodič menija > A Prilagođena podešavanja
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Da biste videli meni podešavanja, izaberite
B jezičak na meniju fotoaparata.
Opcija
Formatiraj memorijsku karticu
Sačuvaj korisnička podešavanja
Resetuj korisnička podešavanja
Jezik (Language)
Vremenska zona i datum
Svetlina monitora
Balans boje monitora
Svetlina tražila
Balans boje tražila
Svetlina kontrolnog displeja
Ograniči izbor režima monitora
Prikaz informacija
AF fino podešavanje
Podaci ne-CPU objektiva
Očisti senzor slike
Slika Dust Off ref photo
Komentar slike
0
294
294
294
294
295
295
296
297
297
297
298
298
299
300
300
301
303
Opcija
Informacije o autorskim pravima
Opcije zvučnog signala
Kontrole dodirom
HDMI
Podaci o lokaciji
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
Režim rada u avionu
Poveži se sa pametnim uređajem
Poveži sa računarom
Bežični predajnik (WT-7)
Oznaka usklađenosti
Informacije o bateriji
Zaključaj okid. ako je slot prazan
Sačuvaj/učitaj podešavanja
Resetuj sva podešavanja
Verzija firmvera
0
304
305
305
306
306
307
308
308
308
309
309
309
310
310
311
313
313
D Takođe pogledajte
Za podrazumevani meni, pogledajte „Podrazumevani meni reprodukcije“
(0 152).
Vodič menija > B Meni podešavanja 293
Formatiraj memorijsku karticu
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Izaberite Da da formatirate memorijsku
karticu. Imajte na umu da formatiranje
trajno briše sve slike i druge podatke na
kartici. Pre formatiranja, postarajte se da
napravite rezervne kopije po potrebi.
D U toku formatiranja
Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte memorijske kartice u toku formatiranja.
Sačuvaj korisnička podešavanja
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Često korišćenje kombinacije podešavanja mogu da se dodele U1, U2
i U3 pozicijama na točkiću režima (0 75).
Resetuj korisnička podešavanja
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Resetujte podešavanja za U1, U2 i U3 na podrazumevane vrednosti
(0 76).
Jezik (Language)
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Birajte jezik za menije fotoaparata i poruke. Dostupni jezici se
razlikuju od zemlje ili regiona u kojem je fotoaparat originalno
kupljen.
294 Vodič menija > B Meni podešavanja
Vremenska zona i datum
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Promenite vremenske zone, podesite sat fotoaparata, izaberite
redosled prikaza datuma i uključite ili isključite letnje računanje
vremena. Obavezno redovno proveravajte sat fotoaparata naspram
tačnijih satova i prilagodite podešavanja vremena i datuma po
potrebi.
Opcija
Vremenska zona
Datum i vreme
Format datuma
Letnje računanje
vremena
Opis
Birajte vremensku zonu. Sat fotoaparata se automatski
podešava na vreme u novoj vremenskoj zoni.
Podesite sat fotoaparata.
Birajte redosled u kojem su datum, mesec i godina
prikazani.
Uključite ili isključite letnje računanje vremena. Sat
fotoaparata će se automatski pomeriti sat vremena
unapred ili unazad. Podrazumevano podešavanje je
Isključeno.
Ako je sat resetovan, t indikator će se prikazati.
Svetlina monitora
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili svetlinu monitora. Birajte više
vrednosti da biste povećanu svetlinu, niže vrednosti za smanjenu
svetlinu. Imajte na umu da svetlina monitora može da se prilagodi
samo kada je monitor aktivan prikaz; ne može da se prilagodi u
režimu monitora „samo tražilo” ili kada je vaše oko prislonjeno na
tražilo.
Vodič menija > B Meni podešavanja 295
Balans boje monitora
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Koristite višenamenski birač kao što je
prikazano ispod da biste prilagodili balans
boje monitora sa referencom na uzorak
slike. Uzorak slike je poslednja snimljena
fotografija ili, u režimu reprodukcije,
poslednja prikazana fotografija; da biste
izabrali drugu sliku, pritisnite W (Q)
dugme i izaberite sliku sa liste sličica (da
biste videli markiranu sliku u punom kadru,
pritisnite i držite X). Ako memorijska
kartica ne sadrži fotografije, prazan kadar
sa sivom granicom će se prikazati na mestu
uzorka slike. Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja
završena.
Povećajte zelenu boju
Povećajte plavu boju
Povećajte jantarnu boju
Povećajte purpurnocrvenu boju
Imajte na umu da balans boje monitora može samo da se prilagodi
kada je monitor aktivan prikaz; ne može da se prilagodi u režimu
monitora „samo tražilo” ili kada je vaše oko prislonjeno na tražilo.
Balans boje monitora se primenjuje samo na fotografisanje,
reprodukciju i prikaze menija; na slike snimljene sa fotoaparatom to
nema uticaja.
296 Vodič menija > B Meni podešavanja
Svetlina tražila
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Podesite svetlinu tražila. Ako je Automatska izabrano, svetlina
tražila će se automatski prilagoditi kao odgovor na uslove
osvetljenja; da biste prilagodili svetlinu manuelno, izaberite
Manuelna i pritisnite 1 ili 3 (birajte veće vrednosti za povećanu
svetlinu, manje vrednosti za smanjenu svetlinu). Imajte na umu da
svetlina tražila može da se prilagodi samo kada je tražilo aktivan
prikaz; ne može da se prilagodi kada je tražilo isključeno ili je režim
monitora „samo monitor”.
Balans boje tražila
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Koristite višenamenski birač da biste prilagodili balans boje
monitora kao što je opisano u „Balans boje monitora” (0 296).
Imajte na umu da balans boje tražila može da se prilagodi samo
kada je tražilo aktivan prikaz; ne može da se prilagodi kada je tražilo
isključeno ili je režim monitora „samo monitor”.
Svetlina kontrolnog displeja
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prilagodite svetlinu kontrolnog displeja. Ako je Automatska
izabrano, svetlina kontrolnog displeja će se automatski prilagoditi
kao odgovor na uslove osvetljenja; da biste manuelno prilagodili
svetlinu, izaberite Manuelna i pritisnite 1 ili 3. Biranje Isključeno
isključuje kontrolni displej.
Vodič menija > B Meni podešavanja 297
Ograniči izbor režima monitora
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Izaberite režime monitora koji mogu da se izaberu koristeći dugme
za režim monitora. Markirajte željene opcije i pritisnite 2 da biste
izabrali ili poništili izabrano. Pritisnite J da biste sačuvali promene
kada su podešavanja završena.
Prikaz informacija
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prilagodite boju slova na prikazu informacija zarad lakšeg čitanja.
Izaberite Tamno na svetlom (w) za prikaz crnih slova na beloj
pozadini ili Svetlo na tamnom (x) za prikaz belih slova na tamnoj
pozadini.
Tamno na svetlom
298 Vodič menija > B Meni podešavanja
Svetlo na tamnom
AF fino podešavanje
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Fokus finog podešavanja za do 30 tipova objektiva. Koristite samo
po potrebi. Preporučujemo da izvršite fino podešavanja pri
razdaljini fokusa koju često koristite; ako izvršite podešavanje fokusa
pri kratkoj razdaljini fokusa, na primer, možda će to biti manje
efektivno pri dužim razdaljinama.
• AF fino podešavanje (Uklj./Isklj.): Birajte Uključeno da biste uključili AF,
Isključeno da biste ga isključili.
• Sačuvana vrednost: Podesite AF za trenutni
Trenutna vrednost
objektiv. Pritisnite 1 da biste pomerili
žižnu tačku podalje od fotoaparata ili 3
da biste pomerili žižnu tačku ka
fotoaparatu; birajte od vrednosti između
+20 i –20. Fotoaparat može da čuva
vrednosti za do 30 tipova objektiva. Samo
jedna vrednost može da se sačuva za
Sačuvana vrednost
svaki tip objektiva.
• Podrazumevano: Birajte vrednost AF podešavanja kada nijedna
prethodno sačuvana vrednost ne postoji za trenutni objektiv.
• Prikaži listu sačuvanih vrednosti: Listajte
prethodno sačuvane vrednosti AF
podešavanja. Da biste izbrisali objektiv sa
liste, markirajte željeni objektiv i pritisnite
O. Da biste promenili identifikator
objektiva (na primer, da biste izabrali
identifikator koji je isti kao poslednje dve cifre serijskog broja
objektiva kako bi se razlikovao od drugih objektiva istog tipa usled
činjenice da Sačuvana vrednost može da se koristi samo sa
jednim objektivom istog tipa), markirajte željeni objektiv i
pritisnite 2. Meni će biti prikazan; pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali
identifikator i pritisnite J da biste sačuvali promene i izašli.
Vodič menija > B Meni podešavanja 299
Podaci ne-CPU objektiva
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Ne-CPU objektivi mogu da se priključe putem bajonet adaptera
(dostupim odvojeno). Koristite Podaci ne-CPU objektiva za
snimanje žižne daljine i maksimalnog otvora blende ne-CPU
objektiva, dopuštajući im da se koriste sa redukcijom vibracije na
fotoaparatu i određenim drugim funkcijama fotoaparata.
• Broj objektiva: Izaberite broj za identifikaciju objektiva.
• Žižna daljina (mm): Unesite žižnu daljinu objektiva.
• Maksimalni otvor blende: Unesite maksimalni otvor blende.
Očisti senzor slike
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prljavština ili prašina koji uđu u fotoaparat kada se objektiv menja ili
se poklopac tela uklanja mogu da se zalepe na senzor slike i da utiču
na vaše fotografije. Opcija Očisti senzor slike vibrira senzor kako bi
se uklonila prašina.
Opcija
Očisti odmah
Automatsko
čišćenje
Opis
Odmah izvršite čišćenje senzora slike.
• Očisti pri isključivanju: Senzor slike se automatski čisti u toku
isključivanja svaki put kada se fotoaparat isključi.
• Isključi čišćenje: Automatsko isključivanje čišćenja senzora
slike.
300 Vodič menija > B Meni podešavanja
Slika Dust Off ref photo
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Pronađite referentne podatke za opciju softverskog uklanjanja
tragova prašine na senzoru sa slike u Capture NX-D (za više
informacija, pogledajte pomoć na mreži za Capture NX-D).
Softversko uklanjanje tragova prašine na senzoru sa slike ne može
da se koristi sa malim ili srednjim veličinama NEF (RAW) slika.
FX objektiv sa žižnom daljinom od najmanje 50 mm se preporučuje
kada se snimaju referentni podaci softverskog uklanjanja tragova
prašine na senzoru sa slike. Kada koristite zum objektiva, zumirajte
skroz do kraja.
1 Izaberite opciju početka.
Markirajte jednu od sledećih opcija i
pritisnite J. Da biste izašli bez dobijanja
podataka o softverskom uklanjanju
tragova prašine na senzoru sa slike,
pritisnite G.
• Pokreni: Poruka će se prikazati.
• Očisti senzor i pokreni: Izaberite ovu
opciju da biste očistili senzor slike pre
pokretanja. Poruka će se prikazati
kada je čišćenje završeno.
2 Kadrirajte beli objekat bez karakteristika u prikazu.
Sa objektivom oko deset santimetara udaljenim od dobro
osvetljenog, belog objekta bez karakteristika, kadrirajte objekat
tako da on ispunjava prikaz i onda pritisnite dugme okidača do
pola.
U režimu autofokusa, fokus će automatski biti podešen na
beskonačno; u manuelnom režimu fokusa, manuelno podesite
fokus na beskonačno.
Vodič menija > B Meni podešavanja 301
3 Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na
senzoru sa slike.
Pritisnite dugme okidača zatvarača skroz na dole da biste
preuzeli referentne podatke softverskog uklanjanja tragova
prašine na senzoru sa slike. Monitor se isključuje kada se dugme
okidača pritisne.
Ako je referentni objekat previše svetao
ili previše taman, fotoaparat možda
neće biti u mogućnosti da pronađe
referentne podatke softverskog
uklanjanja tragova prašine na senzoru
sa slike, a pokazana poruka će se
prikazati. Birajte drugi referentni objekat i ponovite proces iz
Koraka 1.
D Čišćenje senzora slike
Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa
slike snimljeni pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se
koriste sa fotografijama koje su snimljene nakon što je izvršeno čišćenje
senzora slike. Izaberite Očisti senzor i pokreni samo ako se referentni
podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike neće
koristiti sa postojećim fotografijama.
D Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike
Isti referentni podaci mogu da se koriste za
fotografije koje su snimljene sa različitim
objektivima ili pri različitim blendama.
Referentne slike ne mogu da se pogledaju
koristeći kompjuterski softver za slike. Mrežasti
raspored je prikazan kada se referentne slike
gledaju na fotoaparatu.
302 Vodič menija > B Meni podešavanja
Komentar slike
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Dodajte komentar na nove fotografije čim se snime. Komentari
mogu da se vide kao metapodaci u ViewNX-i ili Capture NX-D.
Komentar je takođe vidljiv na strani podataka o fotografisanju na
prikazu informacije o fotografiji. Sledeće opcije su dostupne:
• Unesi komentar: Unesite komentar kao što je opisano u „Unos teksta“
(0 162). Komentari mogu da budu do 36 karaktera dugački.
• Priloži komentar: Izaberite ovu opciju da
biste priložili komentar na sve naredne
fotografije. Markirajte Priloži komentar i
pritisnite 2 da biste ga uključili ili
isključili. Nakon biranja željenog
podešavanja, pritisnite J da biste izašli.
Vodič menija > B Meni podešavanja 303
Informacije o autorskim pravima
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Dodajte informacije o autorskim pravima na nove fotografije čim se
snime. Informacije o autorskim pravima su uključene u podatke o
fotografisanju koji su pokazani u prikazu informacija o fotografiji i
mogu da se vide kao metapodaci u ViewNX-i ili u Capture NX-D.
Sledeće opcije su dostupne:
• Autor: Unesite ime fotografa kao što je opisano u „Unosu teksta“
(0 162). Imena fotografa mogu da budu do 36 karaktera dugačka.
• Autorsko pravo: Unesite ime nosioca autorskog prava kao što je
opisano u „Unosu teksta“ (0 162). Imena nosioca autorskog prava
mogu da budu do 54 karaktera dugačka.
• Priloži inf. o aut. pravima: Izaberite ovu opciju
da biste priložili inf. o aut. pravima na sve
naredne fotografije. Markirajte Priloži
inf. o aut. pravima i pritisnite 2 da biste
ga uključili ili isključili. Nakon biranja
željenog podešavanja, pritisnite J da
biste izašli.
D Informacije o autorskim pravima
Da biste sprečili neovlašćenu upotrebu autora ili imena nosioca autorskih
prava, postarajte se da Priloži inf. o aut. pravima nije izabrana i da su polja
Autor i Autorsko pravo prazna pre nego što pozajmite ili date fotoaparat
drugoj osobi. Nikon ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete ili rasprave
do kojih dolazi usled korišćenja opcije Informacije o autorskim pravima.
304 Vodič menija > B Meni podešavanja
Opcije zvučnog signala
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Izaberite visinu tona i jačinu zvuka koji se čuje kada:
• Samookidač radi
• Snimanje intervalskog filma se okonča
• Fotoaparat se fokusira u režimu fotografije (AF-S) izabranog za
režim fokusa; Fokus je izabran za Prilagođeno podešavanje a2,
Izbor prioriteta AF-S; i Isključeno izabrano za Tiho
fotografisanje)
• Ekran na dodir se koristi za unos tastature
Meni Opcije zvučnog signala sadrži sledeće stavke:
• Uključi/isključi zvučni signal: Uključite ili isključite zvučnik signala, ili
izaberite Isključeno (samo dodir) za onemogućavanje zvuka u
toku unosa putem tastature dok ga omogućavate za druge svrhe.
• Jačina zvuka: Prilagodite jačinu zvuka.
• Visina tona: Izaberite visinu tona zvučnog signala od Visok i Nizak.
Kontrole dodirom
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prilagodite podešavanja za kontrole dodirom monitora.
• Omog./onemog. kont. dodirom: Izaberite Onemogući da biste sprečili
slučajno korišćenje kontrola ekrana na dodir ili Samo
reprodukcija da biste omogući kontrole ekrana na dodir samo u
režimu reprodukcije.
• Prevlačenje za reprod. pune slike: Birajte da li je sledeća slika u
reprodukciji pune slike prikazana prevlačenjem levo ili
prevlačenjem desno.
Vodič menija > B Meni podešavanja 305
HDMI
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prilagodite podešavanja za povezivanje na HDMI uređaje (0 346).
Podaci o lokaciji
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prilagodite postavke za korišćenje kada je fotoaparat povezan na
uređaj koji nudi podatke o lokaciji, uglavnom GPS prijemnik ili
pametni uređaj koji pokreće SnapBridge aplikaciju (za više
informacija o SnapBridge-u, pogledanje pomoć na mreži aplikacije).
• Tajmer pripravnosti: Ako je Omogući izabrano, merenje ekspozicije
će se automatski isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši u toku
navedenog perioda u Prilagođenom podešavanju c3 (Odlaganje
isključivanja) > Tajmer pripravnosti, smanjujući potrošnju
punjive baterije.
• Pozicija: Pregledajte podatke o lokaciji dostavljene od strane GPS
prijemnika ili pametnog uređaja (prikazane stavke se razlikuju u
zavisnosti od izvora).
• Podesi sat pomoću satelita: Izaberite Da da biste sinhronizovali sat
fotoaparata sa vremenom koje navodi GPS uređaj.
306 Vodič menija > B Meni podešavanja
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prilagodite podešavanja za opcione WR-R10 bežične daljinske
kontrolere i za opcione radio kontrolisane bliceve koji podržavaju
Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje).
LED lampica
Omogućite ili onemogućite status LED-ova na WR-R10 bežičnom
daljinskom kontroleru montiranom na fotoaparatu. Za više
informacija, pogledajte dokumentaciju koje dolazi sa bežičnim
daljinskim kontrolerom.
Režim povezivanja
Birajte režim povezivanja za WR-R10 bežične daljinske kontrolere
montirane na druge fotoaparate ili radio kontrolisane bliceve koji
podržavaju Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično
osvetljenje). Postarajte se da isti režim bude izabran za druge
uređaje.
• Uparivanje: Da biste uparili fotoaparat sa drugim uređajima,
montirajte WR-R10 na fotoaparat i pritisnite dugme uparivanje.
• PIN: Povežite se koristeći PIN kod od četiri
cifre. Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali
cifre i pritisnite 1 ili 3 da biste ih
promenili, zatim pritisnite J da biste
uneli i prikazali izabrani PIN.
Bez obzira na opciju izabranu za Režim povezivanja, signali sa
uparenih bežičnih daljinskih kontrolera će se uvek primiti od strane
WR-R10. Korisnici WR-1 bežičnog daljinskog kontrolera će morati da
izaberu uparivanje kao WR-1 režim povezivanja.
D WR-R10 bežični daljinski kontroler
Postarajte se da firmver za WR-R10 bude ažuriran na najnoviju verziju
(verzija 3.0 ili novija). Za informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte
Nikon lokaciju na mreži za vaše područje.
Vodič menija > B Meni podešavanja 307
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Izaberite ulogu koju ima dugme Fn na opcionim bežičnim daljinskim
kontrolerima opremljenim sa dugmetom Fn. Pogledajte
Prilagođeno podešavanje f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) za
više informacija.
Opcija
A
F
D
C
B
AF-ON
Samo AF zaključavanje
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
Samo AE zaključavanje
r
h
q
4
AE/AF zaključavanje
Opcija
FV zaključavanje
cOnemogući/omogući
Pregled
+ NEF (RAW)
Nijedno
Režim rada u avionu
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Izaberite Omogući da biste onemogućili ugrađeni Bluetooth
fotoaparata i Wi-Fi funkcije. Bluetooth i Wi-Fi funkcije opcionih
perifernih uređaja povezanih na fotoaparat mogu samo da se
onemoguće isključivanjem uređaja.
Poveži se sa pametnim uređajem
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prilagodite podešavanja za povezivanje na pametni uređaj. Za
informacije o povezivanju sa pametnim uređajem, pogledajte
SnapBridge pomoć na mreži ili Vodič mreže.
308 Vodič menija > B Meni podešavanja
Poveži sa računarom
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prilagodite podešavanja za povezivanje na računare koristeći
ugrađen Wi-Fi fotoaparata. Za više informacija, pogledajte Vodič
mreže.
Bežični predajnik (WT-7)
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Prilagodite podešavanja z povezivanje na računare ili ftp server
putem bežičnih ili eternet mreža. Ova opcija je dostupna samo kada
je opcioni WT-7 bežični predajnik povezan. Pogledajte WT-7
uputstvo za detalje.
Oznaka usklađenosti
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Pogledajte neke od standarda sa kojima je fotoaparat usaglašen.
A Bežične veze
Za informacije o uspostavljanju bežičnih veza za računare ili pametne
uređaje, pogledajte Vodič mreže, dostupan sa Nikonovog centra za
preuzimanje:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sr/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sr/products/493/Z_6.html
Vodič menija > B Meni podešavanja 309
Informacije o bateriji
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Pogledajte informacije na punjivoj bateriji
koja je trenutno ubačena u fotoaparat.
• Nivo napunj.: Trenutni nivo punjive baterije
izražen kao procenat.
• Broj snimaka: Broj puta kada je zatvarač
okinut sa trenutnom punjivom baterijom
od vremena kada je punjiva baterija poslednji put napunjena.
Imajte na umu da fotoaparat može ponekad da okine zatvarač bez
snimanja fotografije, na primer kada se meri zapamćena postavka
balansa bele.
• Starost bat.: Prikaz od pet nivoa pokazuje starost baterije. 0 (k)
ukazuje na to da je učinak punjive baterije oštećen, 4 (l) da je
punjiva baterija dostigla kraj svog veka punjenja i treba da se
zameni. Imajte na umu da nove punjive baterije koje se pune pri
temperaturama ispod oko 5 °C mogu da pokažu privremen pad u
životnom veku punjenja; prikaz starosti punjive baterije će se
međutim vratiti na normalan jednom kad se punjiva baterija
ponovo napuni na temperaturi od oko 20 °C ili višoj.
Zaključaj okid. ako je slot prazan
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Biranje Omogući okidanje dopušta zatvaraču da se okine kada
nijedna memorijska kartica nije ubačena, iako nikakve slike neće biti
snimljene (one će, međutim, biti prikazane u demo režimu). Ako je
Okidanje je zaključano izabrano, dugme okidača je samo
omogućeno kada je memorijska kartica ubačena u fotoaparat.
310 Vodič menija > B Meni podešavanja
Sačuvaj/učitaj podešavanja
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Izaberite Sačuvaj podešavanja da biste sačuvali sledeća
podešavanja na memorijsku karticu (ako je kartica puna, greška će
se prikazati). Koristite ovu opciju da delite podešavanja između
fotoaparata istog modela.
Meni reprodukcije
Opcije prikaza reprodukcije
Prikaz slike
Nakon brisanja
Prikaži nakon rafala
Rotiraj uspravne
Meni fotografisanja fotografije
Imenovanje datoteka
Izaberi oblast slike
Kvalitet slike
Veličina slike
NEF (RAW) snimanje
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele
Podesi Picture Control (korisničke
Picture Controls su sačuvane kao
Automatski)
Kolorni prostor
Active D-Lighting
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Smanj. šuma kod visokog ISO
Kontrola vinjetiranja
Korekcija difrakcije
Automatska kontrola distorzije
Meni snimanja fotografije (nastavljeno)
Fotograf. uz smanj. treperenja
Merenje
Kontrola blica
Režim blica
Korekcija snage blica
Režim fokusa
Režim AF-oblasti
Redukcija vibracija (podešavanja se
razlikuju od objektiva)
Automatski bracketing
Tiho fotografisanje
Meni snimanja filma
Imenovanje datoteka
Izaberi oblast slike
Veličina slika/broj slika u sekundi
Kvalitet filma
Tip datoteke filma
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele
Podesi Picture Control (korisničke
Picture Controls su sačuvane kao
Automatski)
Active D-Lighting
Vodič menija > B Meni podešavanja 311
Meni snimanja filma (nastavljeno)
Smanj. šuma kod visokog ISO
Kontrola vinjetiranja
Korekcija difrakcije
Automatska kontrola distorzije
Smanjenje treperenja
Merenje
Režim fokusa
Režim AF-oblasti
Redukcija vibracija (podešavanja se
razlikuju od objektiva)
Elektronski VR
Osetljivost mikrofona
Prigušivač
Frekventni odziv
Smanjenje šuma vetra
Jačina zvuka slušalica
Vremenska oznaka (osim Poreklo
vremenske oznake)
Meni podešavanja
Jezik (Language)
Vremenska zona i datum (osim
Datum i vreme)
Ograniči izbor režima monitora
Prikaz informacija
Podaci ne-CPU objektiva
Očisti senzor slike
Komentar slike
Informacije o autorskim pravima
Opcije zvučnog signala
Kontrole dodirom
HDMI
Podaci o lokaciji (osim Pozicija)
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
Zaključaj okid. ako je slot prazan
Prilagođena podešavanja
Sva prilagođena podešavanja osim
d3 (Opcije sinhroniz. režima
okidanja)
Podešavanja su sačuvana koristeći fotoaparat ili drugi fotoaparati
istog modela mogu da se povrate birajući Učitaj podešavanja.
Imajte na umu da su Sačuvaj/učitaj podešavanja samo dostupna
kada je memorijska kartica ubačena u fotoaparat i da je opcija Učitaj
podešavanja samo dostupna ako kartica sadrži sačuvana
podešavanja.
D Sačuvana podešavanja
Podešavanja su sačuvana na datoteci sa imenom koje počinje sa „NCSET“ i
završava sa tri karaktera koji se razlikuju od fotoaparata do fotoaparata.
Fotoaparat neće moći da učita podešavanja ako je ime datoteke
promenjeno.
312 Vodič menija > B Meni podešavanja
Resetuj sva podešavanja
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Resetuj sva podešavanja osim Jezik (Language) i Vremenska zona
i datum na njihove podrazumevane vrednosti. Informacije o
autorskim pravima i drugi korisnički-generisani unosi su takođe
resetovani. Preporučujemo da sačuvate podešavanja koristeći
opciju Sačuvaj/učitaj podešavanja u meniju podešavanja pre
izvršavanja resetovanja.
Verzija firmvera
G dugme ➜ B (meni podešavanja)
Pregledajte trenutnu verziju firmvera fotoaparata.
Vodič menija > B Meni podešavanja 313
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Da biste videli meni retuširanje, izaberite
N jezičak na meniju fotoaparata.
Opcije u meniju retuširanja se koriste da bi se napravile odsečene ili
retuširane kopije postojećih slika. Meni retuširanja je samo prikazan
kada je memorijska kartica koja sadrži fotografije ubačena u
fotoaparat.
Opcija
7
k
8
i
j
Z
0
Obrada NEF (RAW)
317
Odseci
320
Promeni veličinu
321
D-Lighting
323
Korekcija efekta crvenih očiju 323
Ispravi
Opcija
a
e
o
9
p
0
Kontrola distorzije
324
Kontrola perspektive
325
Preklapanje slika 1
326
Odseci film
329
Uporedni prikaz 2
329
324
1 Može samo da se izabere pritiskajući G i birajući N tabulator.
2 Može samo da se prikaže pritiskajući i i birajući Retuširanje u reprodukciji pune slike kada je
retuširana slika ili original prikazan.
314 Vodič menija > N Meni retuširanja
Pravljenje retuširanih kopija
Za pravljenje retuširane kopije:
1 Izaberite stavku u meniju retuširanja.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
stavku, 2 da biste je izabrali.
2 Izaberite sliku.
Markirajte sliku i pritisnite J. Da biste
pregledali markiranu sliku u punom
kadru, pritisnite i držite X dugme.
D Retuširati
U slučaju da su slike snimljene pri podešavanjima kvaliteta slike od
NEF + JPEG, samo NEF (RAW) slike će biti retuširane. Fotoaparat možda
neće biti u mogućnosti da prikaže ili da retušira slike koje su napravljene
sa drugim uređajima.
3 Izaberite opcije retuširanja.
Za više informacija, vidite odeljak za izabranu stavku. Da biste
izašli bez pravljenja retuširane kopije, pritisnite G.
D Odlaganje isključivanja
Prikaz će se ugasiti a operacija će se otkazati ako se nikakva radnja ne
izvrši tokom kratkog perioda. Sve nesačuvane izmene će se izgubiti. Da
biste povećali vreme tokom kojeg prikaz ostaje uključen, izaberite duži
prikaz menija vremena koristeći Prilagođeno podešavanje
c3 (Odlaganje isključivanja) > Meniji.
Vodič menija > N Meni retuširanja 315
4 Napravite retuširanu kopiju.
Pritisnite J da biste napravili retuširanu
kopiju. Retuširane kopije su naznačene
sa p ikonom.
D Retuširanje trenutne slike
Da biste kreirali retuširanu kopiju trenutne slike, pritisnite i i izaberite
Retuširanje.
D Retuširanje kopija
Većina opcija može da se primeni na kopije koje su napravljene koristeći
druge opcije retuširanja, iako (sa izuzecima Odseci film) svaka opcija može
da se primeni samo jednom (imajte na umu da višestruka uređivanja mogu
da dovedu do gubitka detalja). Opcije koje ne mogu da se primene na
trenutnu sliku su u sivoj boji i nisu dostupne.
D Kvalitet slike i veličina
Osim u slučaju kopija kreiranim sa Obrada NEF (RAW), Odseci i Promeni
veličinu, kopije su iste veličine kao original. Kopije kreirane od JPEG slika su
istog kvaliteta kao original, dok su isečene i kopije promenjene veličine
napravljena od NEF (RAW) i TIFF (RGB) slika sačuvane u JPEG finomm
formatu.
316 Vodič menija > N Meni retuširanja
Obrada NEF (RAW)
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
Napravite JPEG kopije NEF (RAW) fotografija. Ako ste prikazali meni
retuširanja pritiskajući G dugme, možete da koristite ovu opciju
da biste kopirali više slika.
1 Izaberite Obrada NEF (RAW).
Markirajte Obrada NEF (RAW) u meniju
retuširanja i pritisnite 2.
2 Izaberite kako se slike biraju.
Birajte između sledećih opcija:
• Izaberi slike: Manuelno izaberite jednu
ili više slika.
• Izaberi datum: Napravite JPEG kopije
svih NEF (RAW) slika snimljenih
izabranih datuma.
• Izaberi sve slike: Napravite JPEG kopije svih NEF (RAW) slika
snimljenih na memorijsku karticu (nastavite ka Koraku 4).
Vodič menija > N Meni retuširanja 317
3 Izaberite fotografije.
Ako izaberete Izaberi slike u Koraku 2,
dijalog izbora slike će se prikazati
navodeći samo NEF (RAW) slike
napravljene sa ovim fotoaparatom.
Markirajte slike koristeći višenamenski
birač i pritisnite W (Q) dugme da biste
izabrali ili poništili izabrano; izabrane slike su naznačene od
strane L ikone. Da biste videli markiranu sliku u punom kadru,
pritisnite i držite X dugme. Pritisnite J da biste nastavili ka
Koraku 4 kada se vaš izbor završi.
Ako ste izabrali Izaberi datum u
Koraku 2, spisak datuma će se prikazati.
Markirajte datume koristeći
višenamenski birač i pritisnite 2 da
biste izabrali ili poništili izabrano.
Pritisnite J da biste izabrali sve
NEF (RAW) slike snimljene izabranih datuma i nastavite ka
Koraku 4.
318 Vodič menija > N Meni retuširanja
4 Birajte podešavanja za JPEG kopije.
Prilagodite podešavanja navedena ispod ili izaberite Original
(ako je dostupno) da biste koristili podešavanje koje je na snazi
kada se fotografija snimi (originalna podešavanja su navedena
ispod pregleda). Imajte na umu da korekcija ekspozicije može
samo da se podesi na vrednosti između –2 i +2 EV.
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1 Kvalitet slike..................................104
6 Smanj. šuma kod visokog ISO...183
2 Veličina slike .................................106
7 Kolorni prostor............................. 182
3 Balans bele................................63, 98
8 Kontrola vinjetiranja .................. 184
4 Korekcija ekspozicije..................... 82
9 Active D-Lighting........................ 110
5 Podesi Picture Control......... 94, 177 10 Korekcija difrakcije ..................... 184
5 Kopirajte fotografije.
Markirajte IZVRŠI i pritisnite J da biste
kreirali JPEG kopiju izabrane fotografije
(ako je više fotografija izabrano,
potvrdni dijalog će se prikazati;
markirajte Da i pritisnite J da biste
kreirali JPEG kopije izabranih fotografija). Da biste izašli bez
kopiranja fotografija, pritisnite K dugme.
Vodič menija > N Meni retuširanja 319
Odseci
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
Napravite isečene kopije izabrane fotografije. Izabrana fotografija je
prikazana sa izabranim isecanjem koji je pokazan u žutoj boji;
napravite isečenu kopiju kao što je opisano ispod.
• Da biste smanjili veličinu isecanja: Pritisnite W (Q).
• Da biste povećali veličinu isecanja: Pritisnite X.
• Da biste promenili odnos stranica isecanja: Rotirajte glavni komandni
točkić.
• Da biste pozicionirali isecanje: Koristite višenamenski birač.
• Da biste napravili isečenu kopiju: Pritisnite J
da biste sačuvali trenutno isecanje kao
odvojenu datoteku. Veličina kopije varira
sa veličinom isečka i odnosom stranica i
pojavljuje se na gornjem levom uglu
prikaza isecanja.
D Pregled isečenih kopija
Zumiranje reprodukcije možda neće biti dostupno kada su isečene kopije
prikazane.
320 Vodič menija > N Meni retuširanja
Promeni veličinu
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
Koristite opciju Promeni veličinu u meniju fotoaparata N jezička
da biste napravili manje kopije izabranih fotografija.
1 Izaberite Promeni veličinu.
Markirajte Promeni veličinu u N
jezičku i pritisnite 2.
2 Odaberite veličinu.
Markirajte Odaberite veličinu i
pritisnite 2.
Markirajte željenu veličinu i pritisnite J.
Vodič menija > N Meni retuširanja 321
3 Birajte slike.
Markirajte Izaberi slike i pritisnite 2.
Markirajte slike i pritisnite W (Q) da
biste izabrali ili poništili izabrano (da
biste videli markiranu sliku u punom
kadru, pritisnite i držite X dugme).
Izabrane slike su obeležene sa 8
ikonom. Pritisnite J kada je izbor
završen. Imajte na umu da fotografije snimljene pri podešavanju
oblasti slike od 1:1 (24×24), 16:9 (36×20) ili (samo Z 7) 5:4
(30×24) ne mogu da promene veličinu.
4 Sačuvajte kopije promenjene veličine.
Potvrdni dijalog će biti prikazan.
Markirajte Da i pritisnite J da biste
sačuvali kopije promenjene veličine.
D Pregledanje kopija promenjene veličine
Zumiranje reprodukcije možda neće biti dostupno kada su kopije
promenjene veličine prikazane.
322 Vodič menija > N Meni retuširanja
D-Lighting
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
D-Lighting posvetljava senke, čineći ga idealnim za tamne ili
pozadinski osvetljene fotografije.
Pre
Posle
Pritisnite 4 ili 2 da biste birali nivo
izvršene korekcije. Efekat može da se
pregleda u prikazu uređenja. Pritisnite J
da biste sačuvali retuširanu kopiju.
Korekcija efekta crvenih očiju
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
Ova opcija se koristi da bi se vršila korekcija efekta „crvenih očiju“ i
dostupna je samo sa fotografijama koje su snimljene koristeći blic.
Fotografije izabrane za korekciju efekta crvenih očiju mogu da se
pregledaju u prikazu uređivanja. Potvrdite korekciju efekta crvenih
očiju i pritisnite J da biste napravili kopiju. Imajte na umu da
korekcija efekta crvenih očiju možda neće uvek proizvesti očekivane
rezultate i može u vrlo retkim slučajevima da se primeni na delove
slike koji nisu zahvaćeni efektom crvenih očiju; proverite pregled
temeljno pre nego što nastavite.
Vodič menija > N Meni retuširanja 323
Ispravi
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
Napravite ispravljenu kopiju izabrane slike.
Pritisnite 2 da biste rotirali sliku u smeru
kazaljke na satu do pet stepeni u
pomacima od otprilike 0,25 stepeni, 4 da
biste je rotirali suprotno od smera kazaljke
na satu (efekat može da se pregleda na
prikazu uređenja; imajte na umu da će ivice slike biti odsečene da bi
se napravila četvrtasta kopija). Pritisnite J da biste sačuvali
retuširanu kopiju.
Kontrola distorzije
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
Napravite kopije sa smanjenom
perifernom distorzijom. Izaberite
Automatska da biste dozvolili fotoaparatu
da automatski ispravi distorziju, a zatim
napravite fina podešavanja koristeći
višenamenski birač ili birajte Manuelna da
biste manuelno smanjili distorziju. Imajte na umu da Automatska
nije dostupna sa fotografijama snimljenim koristeći automatsku
kontrolu distorzije. Pritisnite 2 da biste smanjili burastu distorziju,
4 da biste smanjili jastučastu distorziju (efekat može da se pregleda
u prikazu uređenja; imajte na umu da veći iznosi kontrole distorzije
dovode do toga da se ivice više iseku). Pritisnite J da biste sačuvali
retuširanu kopiju.
324 Vodič menija > N Meni retuširanja
Kontrola perspektive
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
Napravite kopije koje smanjuju efekte
perspektive na fotografijama snimljenim
gledajući na gore sa podnožja visokog
objekta. Koristite višenamenski birač da
biste prilagodili perspektivu (imajte na
umu da veći iznosi kontrole perspektive
dovode do toga da se ivice više iseku). Rezultati mogu da se
pregledaju u prikazu uređenja. Pritisnite J da biste sačuvali
retuširanu kopiju.
Pre
Posle
Vodič menija > N Meni retuširanja 325
Preklapanje slika
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
Preklapanje slika kombinuje dve postojeće NEF (RAW) fotografije da
bi se napravila jedna slika koja je sačuvana odvojeno od originala;
rezultati, koji koriste RAW podatke sa senzora slike fotoaparata, su
uočljivo bolji od fotografija kombinovanih u aplikaciji za slike.
+
1 Izaberite Preklapanje slika.
Markirajte Preklapanje slika u meniju
retuširanja i pritisnite 2. Opcije
preklapanja slika će se prikazati, sa
markiranom Slika 1; pritisnite J da
biste prikazali listu dijaloga izbora slike
samo velikih NEF (RAW) slika napravljenih sa ovim fotoaparatom
(male i srednje NEF/RAW slike ne mogu da se izaberu).
2 Izaberite prvu sliku.
Koristite višenamenski birač da biste
markirali prvu fotografiju u preklapanju.
Da biste pregledali markiranu
fotografiju u punom kadru, pritisnite i
držite X dugme. Pritisnite J da biste
izabrali markiranu fotografiju i vratili se na pregled prikaza.
326 Vodič menija > N Meni retuširanja
3 Izaberite drugu sliku.
Izabrana slika će se pojaviti kao Slika 1. Markirajte Slika 2 i
pritisnite J, zatim izaberite drugu fotografiju kao što je opisano
u Koraku 2.
4 Prilagodite prirast.
Markirajte Slika 1 ili Slika 2 i
optimizujte ekspoziciju za preklapanje
pritiskanjem 1 ili 3 da biste izabrali
pojačanje svetla sa vrednostima između
0,1 i 2,0. Ponovite za drugu sliku.
Podrazumevana vrednost je 1,0; izaberite 0,5 da biste prepolovili
pojačanje svetla ili 2,0 da biste ga udvostručili. Efekti pojačanje
svetla su vidljivi u koloni Pregled.
5 Pregled preklapanja.
Da biste pregledali kompoziciju,
pritisnite 4 ili 2 da biste postavili
kursor na kolonu Pregled, zatim
pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
Preklap. i pritisnite J (imajte na umu
da boje i svetlina u pregledu mogu da se razlikuju od finale slike).
Da biste sačuvali preklapanje bez prikaza pregleda, izaberite
Sačuvaj. Da biste se vratili na Korak 4 i izabrali nove fotografije ili
prilagodili pojačanje svetla, pritisnite W (Q).
6 Sačuvajte preklapanje.
Pritisnite J dok je pregled prikazan da
biste sačuvali preklapanje. Nakon što je
preklapanje napravljeno, dobijena slika
će biti prikazana u punom kadru.
Vodič menija > N Meni retuširanja 327
D Preklapanje slika
Samo velike NEF (RAW) fotografije sa istom oblasti slike i bitskom dubinom
mogu da se kombinuju. Preklapanje je sačuvano u JPEG finom formatu i
ima istu informaciju fotografije (uključujući datum snimanja, merenje,
brzina zatvarača, blenda, režim snimanja, korekcija ekspozicije, žižna daljina
i orijentacija slike) i vrednosti za balans bele i Picture Control kao fotografija
izabrana za Slika 1. Trenutni komentar slike je dodat na preklapanje kada se
sačuva; informacije o autorskim pravima, međutim, nisu kopirane.
328 Vodič menija > N Meni retuširanja
Odseci film
G dugme ➜ N (meni retuširanja)
Napravite kopiju sa koje je neželjeni segment filma uklonjen
(0 135).
Uporedni prikaz
(vidite ispod)
Uporedite retuširane kopije sa originalnim fotografijama. Ova opcija
je dostupna samo ako je meni retuširanja prikazan pritiskajući
dugme i i birajući Retuširanje kada je kopija ili original
reprodukovan u punom kadru.
1 Izaberite sliku.
Izaberite retuširanu kopiju (pokazano
od strane p ikone) ili original koji je bio
retuširan.
2 Prikažite opcije retuširanja.
Pritisnite i i izaberite Retuširanje.
3 Izaberite Uporedni prikaz.
Markirajte Uporedni prikaz i
pritisnite J.
Vodič menija > N Meni retuširanja 329
4 Uporedite kopiju sa originalom.
Izvorna slika je prikazana na levoj strani, retuširana kopija na
desnoj, sa opcijama koje su se koristile da bi se napravila kopija
navedenim na vrhu prikaza. Pritisnite 4 ili 2 da biste prešli sa
izvorne slike i na retuširanu kopiju. Da biste pregledali markirane
slike u punom kadru, pritisnite i držite X dugme. Ako je kopija
napravljena od dve slike koristeći Preklapanje slika, ili ako je
izvor kopiran nekoliko puta, pritisnite 1 ili 3 da biste videli
drugu izvornu sliku. Da biste izašli iz reprodukcije, pritisnite K
dugme, ili pritisnite J da biste izašli iz reprodukcije pune slike
kada je prikazana markirana slika.
Opcije koje se koriste da bi se napravila kopija
Izvorna slika
Retuširana kopija
D Uporedni prikaz
Izvorna slika se neće prikazati ako je kopija napravljena od fotografije koja
je bila zaštićena ili koja je bila obrisana.
330 Vodič menija > N Meni retuširanja
O Moj meni/m Nedavna podešavanja
Da biste videli Moj meni, izaberite O
jezičak u menijima fotoaparata.
Opcija MOJ MENI može da se koristi za pravljenje i uređivanje
podešene liste za to 20 stavki sa reprodukcije, fotografisanja,
snimanja filma, prilagođenih podešavanja, podešavanja i menija
retuširanja. Ako želite, nedavna podešavanja mogu da se prikažu
umesto Mog menija.
Opcije mogu da se dodaju, izbrišu i da im se promeni raspored kao
što je ispod opisano.
Dodavanje opcija u Moj meni
1 Izaberite Dodaj stavke.
U Mom meniju (O), markirajte Dodaj
stavke i pritisnite 2.
2 Izaberite meni.
Markirajte ime menija koji sadrži opciju
koju želite da dodate i pritisnite 2.
Vodič menija > O Moj meni/m Nedavna podešavanja 331
3 Izaberite stavku.
Markirajte željenu stavku menija i
pritisnite J.
4 Pozicionirajte novu stavku.
Pritisnite 1 ili 3 da biste pomerili novu
stavku na gore ili na dole u Mom
meniju. Pritisnite J da biste dodali
novu stavku.
5 Dodajte još stavki.
Stavke koje su trenutno prikazane u
Mom meniju su otkačene. Stavke
naznačene sa V ikonom ne mogu da se
izaberu. Ponovite korake 1–4 da biste
izabrali dodatne stavke.
332 Vodič menija > O Moj meni/m Nedavna podešavanja
Brisanje opcija iz Mog menija
1 Izaberite Ukloni stavke.
U Mom meniju (O), markirajte Ukloni stavke i pritisnite 2.
2 Izaberite stavke.
Markirajte stavke i pritisnite 2 da biste
izabrali ili poništili izabrano. Izabrane
stavke su naznačene kao otkačene.
3 Izbrišite izabrane stavke.
Pritisnite J. Potvrdni dijalog će se
prikazati; pritisnite J ponovo da
izbrišete izabrane stavke.
D Brisanje stavki iz Mog menija
Da biste izbrisali stavku trenutno markiranu u Mom meniju, pritisnite O
dugme. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite O ponovo da biste izbrisali
izabranu stavku iz Mog menija.
Vodič menija > O Moj meni/m Nedavna podešavanja 333
Promena redosleda opcija u Mom meniju
1 Izaberite Rangiraj stavke.
U Mom meniju (O), markirajte Rangiraj stavke i pritisnite 2.
2 Izaberite stavku.
Markirajte željenu stavku koju želite da
pomerite i pritisnite J.
3 Pozicionirajte stavku.
Pritisnite 1 ili 3 da biste pomerili
stavku gore ili dole u Mom meniju i
pritisnite J. Ponovite Korake 2–3 da
biste promenili položaj dodatnih stavki.
4 Izađite u Moj meni.
Pritisnite G dugme da biste se vratili
na Moj meni.
334 Vodič menija > O Moj meni/m Nedavna podešavanja
Nedavna podešavanja
Da biste prikazali dvadeset najčešće korišćenih podešavanja,
izaberite m NEDAVNA PODEŠAVANJA za O MOJ MENI > Izaberi
jezičak.
1 Izaberite Izaberi jezičak.
U Mom meniju (O), markirajte Izaberi
jezičak i pritisnite 2.
2 Izaberite m NEDAVNA
PODEŠAVANJA.
Markirajte m NEDAVNA
PODEŠAVANJA i pritisnite J. Ime
menija će se promeniti sa „MOJ MENI“
na „NEDAVNA PODEŠAVANJA“.
Stavke menija će se dodati na vrh menija nedavnih podešavanja
onako kako se koriste. Da biste ponovo videli Moj meni, izaberite
O MOJ MENI za m NEDAVNA PODEŠAVANJA > Izaberi jezičak.
D Uklanjanje stavki iz menija nedavnih podešavanja
Da biste uklonili stavku iz menija nedavnih podešavanja, markirajte je i
pritisnite O dugme. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite O ponovo da
biste izbrisali izabranu stavku.
Vodič menija > O Moj meni/m Nedavna podešavanja 335
Povezivanja
Proširite svoje fotografske horizonte povezujući fotoaparat na
pametne telefone ili tablete (pametne uređaje), računare ili ftp
servere, ili štampače ili HDMI uređaje.
Poveži se sa pametnim uređajem
Koristite SnapBridge za daljinsku kontrolu fotoaparata
sa pametnog uređaja i preuzmite slike sa fotoaparata.
SnapBridge je besplatno dostupan sa
Apple App Store® i Google Play™.
Posetite Nikonovu veb lokaciju za najnovije SnapBridge novosti. Za
više informacija o povezivanju na fotoaparat i korišćenju
SnapBridge aplikacije, pogledajte SnapBridge pomoć na mreži.
A Bežične veze
Za informacije o uspostavljanju bežičnih veza za računare ili pametne
uređaje, pogledajte Vodič mreže, dostupan sa Nikonovog centra za
preuzimanje:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sr/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sr/products/493/Z_6.html
336 Povezivanja
Povezivanje na računare
Da biste otpremili slike na računar, povežite fotoaparat putem
bežične mreže ili koristeći dostavljen USB kabl.
Povezivanje putem USB-a
Ako se dostavljen USB kabl koristi za povezivanje fotoaparata na
računar dok radi ViewNX-i, možete da kopirate slike na računar, gde
mogu da se pregledaju, urede i organizuju.
❚❚ Instaliranje ViewNX-i
Preuzmite ViewNX-i instalater sa sledećih veb lokacija i sledite
uputstva na ekranu za završavanje instalacije (postojeći korisnici
treba da se postaraju da preuzmu najnoviju verziju, jer ranije verzije
možda neće podržavati fotoaparat). Internet povezivanje je
neophodno. Za zahteve sistema i druge informacije, pogledajte
Nikon lokaciju na mreži za svoju regiju.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
D Capture NX-D
Koristite Nikonov Capture NX-D softver za fino podešavanje fotografije ili
promenite podešavanja za NEF (RAW) slike i sačuvajte ih u drugim
formatima. Capture NX-D je dostupan za preuzimanje sa:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Povezivanja 337
❚❚ Kopiranje slika na računar
Za detaljna uputstva, pogledajte pomoć na mreži za ViewNX-i.
1 Povežite USB kabl.
Nakon što isključite fotoaparat i postarate se da je memorijska
kartica ubačena, povežite dostavljeni USB kabl kao što je
prikazano.
D USB razdelnici
Povežite fotoaparat direktno na računar; ne povezujte kabl putem USB
razdelnika ili tastature.
D Koristite pouzdan izvor napajanja
Da biste se postarali da prenos podataka ne bude prekinut, postarajte
se da punjiva baterija fotoaparata bude u potpunosti napunjena.
D Povezivanje kablova
Postarajte se da fotoaparat bude isključen kada povezujete ili prekidate
povezivanje kablova interfejsa. Ne koristite silu niti pokušavajte da
ubacite konektore pod uglom.
338 Povezivanja
2 Uključite fotoaparat.
Nikon Transfer 2 komponenta ViewNX-i će se pokrenuti (ako se
poruka prikaže u kojoj se od vas traži da promenite program,
izaberite Nikon Transfer 2). Ako se Nikon Transfer 2 ne pokrene
automatski, pokrenite ViewNX-i i kliknite na ikonu „Import
(Uvoz)“.
D Windows 7
Ako se prikaže sledeći dijalog, izaberite Nikon Transfer 2 kao što je ispod
opisano.
1 Pod Import pictures and videos
(Uvezi slike i video), kliknite na
Change program (Promeni program).
Dijalog izbora programa će se prikazati;
izaberite Nikon Transfer 2 i kliknite na
OK.
2 Dvaput kliknite .
D Windows 10 i Windows 8.1
Windows 10 i Windows 8.1 mogu da
prikažu poruku o automatskoj reprodukciji
kada se fotoaparat poveže. Taknite ili
kliknite dijalog i zatim taknite ili kliknite na
Nikon Transfer 2 da biste izabrali
Nikon Transfer 2.
D macOS/OS X
Ako se Nikon Transfer 2 ne pokrene automatski, proverite da li je
fotoaparat povezan, a zatim pokrenite Image Capture (aplikaciju koja
dolazi sa macOS ili OS X) i izaberite Nikon Transfer 2 kao aplikaciju koja
se otvara kada se fotoaparat detektuje.
Povezivanja 339
3 Kliknite na Start Transfer (Pokreni prenos).
Slika na memorijskoj kartici će se kopirati na računar.
Kliknite na Start Transfer (Pokreni prenos)
D Prenos filmova
Nemojte pokušavati da prenesete filmove sa memorijske kartice dok je
ubačena u drugi fotoaparat. To može dovesti do toga da se filmovi
izbrišu bez da se prenesu.
D U toku transfera
Ne isključujte fotoaparat niti prekidajte povezivanje USB kabla dok je
transfer u toku.
4 Isključite fotoaparat.
Isključite fotoaparat i isključite USB kabl kada je prenos završen.
340 Povezivanja
Bežične mreže (Wi-Fi)
Sledeće metode mogu da se koriste za povezivanje na računar
putem Wi-Fi-ja. Za više informacija, pogledajte Vodič mreže.
❚❚ Ugrađeni Wi-Fi
Koristite opciju Poveži sa računarom u meniju podešavanja
fotoaparata za povezivanje na računar ili direktno ili putem
bežičnog rutera.
Povezivanje putem bežičnog rutera
Direktna bežična veza
❚❚ WT-7 bežični predajnik
Kada je fotoaparat povezan na opcioni WT-7 bežični predajnik,
opcija Bežični predajnik (WT-7) u meniju podešavanja može da se
koristi za povezivanje na računare ili ftp servere.
Koristite WT-7 za povezivanje na eternet mreže i za pouzdanija
povezivanja na bežične mreže. Sa Camera Control Pro 2 (dostupnim
odvojeno), fotoaparat može daljinski da se kontroliše, a slike mogu
direktno da se sačuvaju na računar čim se snime.
Povezivanja 341
Povezivanje na štampače
Izabrane JPEG slike mogu da se štampaju na PictBridge štampaču
direktno povezanim na računar koristeći dostavljni USB kabl. Kada
se povezuje kabl, ne koristite snagu niti pokušavajte da ubacite
konektore pod uglom.
Kada su fotoaparat i štampač uključeni, ekran dobrodošlice će se
prikazati, posle čega će se pojaviti PictBridge prikaz reprodukcije.
D Izbor fotografija za štampanje
Slike kreirane pri podešavanjima kvaliteta slike NEF (RAW) ili TIFF (RGB) ne
mogu da se izaberu za štampanje. JPEG kopije NEF (RAW) slika mogu da se
kreiraju koristeći opciju Obrada NEF (RAW) u meniju retuširanja.
D Štampanje putem direktnog USB povezivanja
Postarajte se da je punjiva baterija u potpunosti napunjena ili koristite AC
adapter i priključak napajanja (dostupni odvojeno). Kada snimate
fotografije za štampanje putem direktnog USB povezivanja, podesite
Kolorni prostor na sRGB.
D Takođe pogledajte
Pogledajte „Poruke o grešci” (0 396) za informacije o tome šta raditi ako se
greška pojavi u toku štampanja.
342 Povezivanja
Štampanje slika jedna po jedna
1 Prikaz željene slike.
Pritisnite 4 ili 2 da biste pregledali dodatne slike. Pritisnite X
dugme da biste zumirali na trenutni kadar (pritisnite K da biste
izašli iz zumiranja). Da biste videli šest slika u isto vreme, pritisnite
dugme W (Q). Koristite višenamenski birač da biste markirali
slike ili pritisnite X dugme da biste prikazali markiranu sliku u
punom kadru.
2 Podesite opcije štampanja.
Pritisnite J da biste prikazali sledeće stavke, zatim pritisnite 1 ili
3 da biste markirali stavku i pritisnite 2 da biste pregledali
opcije (samo opcije podržane od strane trenutnog štampača su
navedene; da biste koristili podrazumevanu opciju, izaberite
Podrazumevano za štampač). Nakon biranja opcije, pritisnite
J da biste se pravili na meni podešavanja štampača.
• Veličina stranice: Izaberite veličinu stranice.
• Broj kopija: Ova opcija je navedena samo kada se slike štampaju
jedna po jedna. Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali broj kopija
(maksimalno 99).
• Ivica: Izaberite da li ćete kadrirati fotografije u belim ivicama.
• Štampa datuma: Izaberite da li ćete štampati datume snimanja na
fotografijama.
• Isecanje: Ova opcija je navedena samo kada se slike štampaju
jedna po jedna. Da biste izašli bez isecanja, markirajte Bez
isecanja i pritisnite J. Za isecanje trenutne slike, markirajte
Iseci i pritisnite 2. Dijalog izbora isecanja će se prikazati;
pritisnite X da biste povećali veličinu isecanja, W (Q) da biste je
smanjili i koristite višenamenski birač da biste pozicionirali
isecanje. Imajte na umu da kvalitet štampanja može da opadne
ako se mala isecanja štampaju pri velikim veličinama.
Povezivanja 343
3 Pokrenite štampanje.
Izaberite Pokreni štampanje i pritisnite J za pokretanje
štampanja. Za otkazivanje štampanja pre nego što su se sve
kopije ištampale, pritisnite J.
Štampanje više slika
1 Prikaz PictBridge menija.
Pritisnite G dugme u prikazu reprodukcije PictBridge-a.
2 Izaberite opciju.
Markirajte jednu od sledećih opcija i pritisnite 2.
• Izbor za štampu: Izaberite slike za štampanje. Pritisnite 4 ili 2 da
prevlačite kroz slike (da pregledate markiranu sliku u punom
ekranu, pritisnite i držite X dugme) i pritisnite 1 ili 3 da
izaberete broj štampi. Da biste poništili sliku, podesite broj
štampe na nula.
• Indeks štampa: Napravite indeks štampu svih JPEG slika na
memorijskoj kartici. Imajte na umu da ako memorijska kartica
sadrži više od 256 slike, samo će se prvih 256 slika odštampati.
Upozorenje će se prikazati ako je veličina stranice izabrana u
Koraku 3 premala za indeks štampu.
3 Podesite opcije štampanja.
Prilagodite podešavanja štampača kao što je opisano u Koraku 2
„Štampanje slika jednu po jednu“ (0 343).
4 Pokrenite štampanje.
Izaberite Pokreni štampanje i pritisnite J za pokretanje
štampanja. Za otkazivanje štampanja pre nego što su se sve
kopije ištampale, pritisnite J.
344 Povezivanja
Povezivanje na HDMI uređaje
Opcioni High-Definition Multimedia Interface (HDMI) kabl (0 413)
ili tip C HDMI kabla (dostupan odvojeno od drugih prodavaca) može
da se koristi za povezivanje fotoaparata na video uređaje visoke
definicije. Uvek isključite fotoaparat pre povezivanja ili prekidanja
povezivanja HDMI kabla.
Povezivanje na fotoaparat
Povezivanje na uređaj visoke definicije
(birajte kabl sa konektorom za HDMI
uređaj)
❚❚ HDMI prikazi
Nakon povezivanja fotoaparata na HDMI televizor ili drugi prikaz,
podesite uređaj na HDMI kanal, zatim uključite fotoaparat i pritisnite
K dugme. Tokom reprodukcije, slike će se prikazati na ekranu
televizora. Jačina zvuka može da se prilagodi koristeći kontrole
televizora; kontrole fotoaparata ne mogu da se koriste.
Povezivanja 345
HDMI snimači
Fotoaparat može da snimi video direktno
na povezane HDMI snimače. Neki snimači
će se čak i pokrenuti i zaustaviti snimanje
kao odgovor na kontrole fotoaparata.
Koristite HDMI opciju u meniju
podešavanja za prilagođavanje
podešavanja za HDMI izlaz.
• Izlazna rezolucija: Izaberite format za izlaz slika na HDMI uređaj. Ako
je Automatska izabrano, fotoaparat će automatski izabrati
odgovarajući format.
• Napredno: Prilagodite podešavanja ispod.
- Izlazni opseg: Automatski se preporučuje u većini situacija. Ako
fotoaparat nije u mogućnosti da odredi pravilan RGB izlazni
opseg video signala za HDMI uređaj, možete da izaberete
Ograničeni opseg za uređaje sa RGB ulazni opseg video signala
od 16 do 235 ili Puni opseg za uređaje sa RGB ulaznim opsegom
video signala od 0 do 255. Izaberite Ograničeni opseg ako
primetite gubitak detalja u senkama, Puni opseg ako su senke
„izbeljene” ili previše svetle.
346 Povezivanja
- Kont. snim. eksternim uređajem: Omogućavanje kont. snim.
eksternim uređajem dopušta kontrolama fotoaparata da se
koriste za pokretanje i zaustavljanje snimanja kada je fotoaparat
povezan putem HDMI na drugi snimač koji podržava Atomos
Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA ili SUMO serije snimača
monitora). Ikona će se prikazati na monitoru fotoaparata: A je
prikazano u živom prikazu slike filma, dok je B prikazano u
toku snimanja filma. U toku snimanja, proverite snimač i prikaz
snimača da biste se uverili da je segment filma sačuvan na
uređaju (imajte na umu da jačina segmenta filma na uređaj može
da se prekine dok je kont. snim. eksternim uređajem na snazi).
Prikaz fotoaparata će se automatski isključiti kada tajmer
pripravnosti istekne, okončavajući HDMI jačinu; kada snimate
filmove na eksterni uređaj, izaberite Tajmer pripravnosti za
Prilagođeno podešavanje c3 (Odlaganje isključivanja) i birajte
Bez ograničenja ili vreme duže od očekivanog vremena
snimanja. Pogledajte uputstvo dostavljeno sa snimačem za više
informacija o funkcijama uređaja i rukovanju.
- Dubina izlaznih podataka: Izaberite od 8-bitno i 10-bitno.
Povezivanja 347
- N-Log podešavanje: Izaberite Uklj. (nemoguće snim. na kart.) za
čuvanje detalja u svetlijim delovima i senkama i izbegavanje
previše zasićenih boja kada se snimaju filmovi. Izaberite ovu
opciju (dostupnu samo kada je 10-bitno izabrano za Dubina
izlaznih podataka) kada snimate segment filma čija će kasnije
boja biti ispravljena. Segment filma će se direktno snimiti na
eksterni uređaj i ne može da se sačuva na memorijskoj kartici
fotoaparata. Opcije Podešavanja ISO osetljivosti >
Maksimalna osetljivost i ISO osetljivost (režim M) u meniju
snimanja filma mogu da se pojedinačno podese na vrednosti od
ISO 1600 do 25600 i ISO 800 do 25600 (Z 7) ili 51200 (Z 6).
- Pomoć za prikaz: Izaberite Uključeno za pregled uživo video
segmenta filma snimljenog sa Uklj. (nemoguće snim. na kart.)
izabranim za N-Log podešavanje. Boje u pregledu će se
razlikovati od onih na krajnjem filmu, ali ovo nema uticaja na
pravilno snimljen segment filma.
D HDMI jačina
HDMI jačina nije dostupna pri veličinama slike filma od 1920 × 1080 120p,
1920 × 1080 100p ili 1920 × 1080 usporenog snimka ili kada je fotoaparat
povezan na uređaj koji pokreće SnapBridge ili Camera Control Pro 2.
D 10-bitna dubina izlaznih podataka
10-bitno se može koristiti samo sa kompatibilnim snimačima. Bez obzira na
izabran režim prikaza, monitor fotoaparata će se uključiti i tražilo će ostati
prazno. Nijedna fotografija ne može da se snimi; u toku snimanja filma,
sledeća dodatna ograničenja važe kada je 3840 × 2160 izabrano za veličinu
slike:
• Filmovi se ne snimaju na memorijske kartice ubačene u fotoaparat.
• Ikone i karakteri na monitoru će se prikazati u niskoj rezoluciji.
• Biranje DX oblasti slike na Z 7 smanjuje vidni ugao na oko 90%. Vidni ugao
na Z 6 je uvek oko 90%.
D Zum
Filmovi snimljeni pri veličini slike od 3840 × 2160 su prikazani pri veličini od
1920 × 1080 kada se zumiraju.
348 Povezivanja
Fotografisanje blicom na fotoaparatu
Fotoaparat može da se koristi sa opcionim eksternim blicevima.
„Uključen fotoaparat” nasuprot „Daljinski”
Možete fotografisati koristeći blic montiran na šinu za blic i opremu
fotoaparata ili jedan ili više daljinskih bliceva.
Blicevi montirani na fotoaparat
Fotografišite koristeći blic montiran na
fotoaparat kao što je opisano u „Korišćenje blica
na fotoaparatu” (0 350).
Fotografisanje blicem na daljinu
Fotografišite sa jednim ili više daljinskih bliceva koristeći bežičnu
kontrolu blica (Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično
osvetljavanje) ili AWL) kao što je opisano u „Daljinsko fotografisanje
blicem” (0 362).
Fotografisanje blicom na fotoaparatu 349
Korišćenje blica na fotoaparatu
Sledite korake ispod da biste montirali opcioni blic na fotoaparatu i
da biste snimili fotografije koristeći blic.
1 Montirajte jedinicu na šinu za blic i
opremu.
Pogledajte uputstvo dostavljeno sa
jedinicom za detalje.
D Koristite samo blic dodatke Nikon marke
proizvoda
Koristite samo Nikon blic. Negativni naponi
ili naponi preko 250 V primenjeni na šinu za
blic i opremu mogli bi ne samo da spreče
normalnu operaciju, već i da oštete
sinhronizacijska strujna kola fotoaparata ili
blica.
2 Uključite fotoaparat i blic.
Blic će početi da se puni; indikator spremnosti blica (c) će se
prikazati kada se punjenje završi.
3 Prilagodite podešavanja blica.
Izaberite režim kontrole blica (0 352) i režim blica (0 354).
4 Prilagodite brzinu zatvarača i blende.
5 Snimite slike.
350 Fotografisanje blicom na fotoaparatu
D Brzina zatvarača
Brzina zatvarača može da se podesi na sledeći način kada se opcioni blic
koristi:
Režim
b
P, A
S
M
Brzina zatvarača
Podešeno automatski od strane fotoaparata (1/200 s–1/60 s)
Podešeno automatski od strane fotoaparata (1/200 s–1/60 s) *
Vrednost izabrana od strane korisnika (1/200 s–30 s)
Vrednost izabrana od strane korisnika (1/200 s–30 s, Bulb (Beskonačna
ekspozicija), Time (Beskonačno))
* Brzina zatvarača može da se postavi na najmanje 30 s ako je spora sinhronizacija, spora
sinhronizacija sa zadnjom zavesom ili spora sinhronizacija sa smanjenjem efekta crvenih očiju
izabrana za režim blica.
Fotografisanje blicom na fotoaparatu 351
Režim kontrole blica
Kada je blic koji podržava objedinjenu
kontrolu blica (SB-5000, SB-500, SB-400 ili
SB-300) montiran na fotoaparat, režim
kontrole blica, nivo blica i druga
podešavanja blica mogu da se prilagode
koristeći stavku Kontrola blica > Režim
kontrole blica u meniju fotografisanja (u slučaju SB-5000, ova
podešavanja takođe mogu da se prilagode koristeći kontrole na
jedinici blica). Dostupne opcije zavise od korišćenog blica, dok
opcije prikazane pod Režim kontrole blica zavise od izabranog
režima. Podešavanja za druge jedinice blica mogu samo da se
prilagode koristeći kontrole jedinice blica.
• TTL: i-TTL režim. U slučajevima SB-500, SB-400 i SB-300, korekcija
snage blica može da se prilagodi koristeći stavku Kor. snage blica
u meniju snimanja fotografije.
• Automatski spoljni blic: U ovom režimu, jačina se automatski
prilagođava u skladu sa količinom sveta obasjano od strane
subjekta; korekcija snage blica je takođe dostupna. Automatski
spoljni blic podržava „automatska blenda” (qA) i „ne-TTL
automatski” (A) režimi. Pogledajte uputstvo za blic za detalje.
• Man. sa prioritetom rastojanja: Birajte rastojanje do subjekta; jačina
blica će se automatski prilagoditi. Korekcija snage blica je takođe
dostupna.
• Manuelno: Izaberite nivo blica manuelno.
352 Fotografisanje blicom na fotoaparatu
• Ponavljanje bljeska: Blic okida više puta dok je zatvarač otvoren,
proizvodeći efekat višestruke ekspozicije. Birajte nivo blica
(Jačina), maksimalan broj puta koliko jedinica blica okida (Broj
puta) i broj puta koliko blic okida u sekundi (Frekvencija, merena
u Hercima). Opcije dostupne za Broj puta se razlikuju u zavisnosti
od opcija izabranih za Jačina i Frekvencija; pogledajte
dokumentaciju dostavljenu sa blicem za detalje.
D Objedinjena kontrola blica
Objedinjena kontrola blica dopušta fotoaparatu i jedinici blica da dele
podešavanja. Ako jedinica blica koja podržava objedinjenu kontrolu blica
montirana na fotoaparat, promene nad podešavanjima blica načinjene ili sa
fotoaparatom ili sa jedinicom blica odnose se na oba uređaja, kao što su
promene načinjene koristeći Camera Control Pro 2 softver.
D i-TTL kontrola blica
Kada je CLS-kompatibilna jedinica blica podešena na TTL, fotoaparat
automatski bira jednu od sledećih tipova kontrole blica:
• i-TTL balansirani fleš: Blic emituje seriju skoro nevidljivih predbljesaka
(monitorskih predbljesaka) neposredno pre glavnog blica. Fotoaparat
analizira predbliceve koji se reflektuju od objekata u svim područjima
kadra i prilagođava jačinu blica za prirodni balans između glavnog
subjekat i pozadinskog ambijentalnog osvetljenja.
• Standardni i-TTL dopunski blic: Jačina blica je prilagođena kako bi se svetlo u
kadru dovelo na standardni nivo; osvetljenje pozadine se ne uzima u
obzir. Preporučuje se za snimke u kojima se glavni subjekt ističe u odnosu
na detalje pozadine, ili kada se korekcija ekspozicije koristi. Standardni
i-TTL dopunski blic se automatski aktivira kada se spot merenje izabere.
Fotografisanje blicom na fotoaparatu 353
Režimi blica
Koristite opciju Režim blica u meniju snimanja fotografije za biranje
režima blica. Dostupne opcije zavise od izabranog režima sa
točkićem režima.
I
J
K
L
Opcija
Opis
Dostupno u
Blic okida sa svakim snimkom. U
Doblicavanje
režimima P i A, brzina zatvarača će se
(sinhronizacija
automatski podesiti na vrednosti između
sa prednjom
1/200 s (ili 1/8000 s sa auto FP brzom
zavesom)
sinhronizacijom) i 1/60 s.
Koristite za portrete. Blic okida sa svakim
snimkom, ali pre nego što okine, lampica
b, P, S, A,
za smanjenje efekta crvenih očiju na
M
Smanjenje efekta blicu ili fotoaparatu se pali za smanjenje
crvenih očiju
„crvenog oka“ (blic sa smanjenjem efekta
(smanjenje
crvenih očiju je neophodan). Ne
efekta crvenih preporučuje se sa subjektima u pokretu
očiju)
ili u drugim situacijama u kojima je brzi
odgovor na zatvarač neophodan. Ne
pomerajte fotoaparat u toku
fotografisanja.
Što se tiče Smanjenje efekta crvenih
očiju osim što se brzina zatvarača
Spora sinh. +
automatski usporava da snimi
sm. ef. crv. očiju
pozadinsko osvetljenje noću ili pod
(smanjenje
niskim svetlom. Koristite kada želite da
efekta crvenih
uključite pozadinsko svetlo na
očiju uz sporu
portretima. Korišćenje stativa se
sinhronizaciju)
preporučuje da bi se sprečilo zamućenje
izazvano podrhtavanjem fotoaparata.
P, A
Što se tiče Doblicavanje osim što se
brzina zatvarača automatski usporava da
Spora
snimi pozadinsko osvetljenje noću ili
sinhronizacija
pod niskim svetlom. Koristite kada želite
(spora
da snimite i subjekat i pozadinu.
sinhronizacija) Korišćenje stativa se preporučuje da bi se
sprečilo zamućenje izazvano
podrhtavanjem fotoaparata.
354 Fotografisanje blicom na fotoaparatu
Opcija
M
s
Opis
Dostupno u
Blic okida neposredno pre nego što se
zatvarač zatvori, stvarajući efekat toka
svetla iza izvora svetla koji se pomeraju.
Korišćenje stativa se preporučuje da bi se
Sinh. sa zadnjom
sprečilo zamućenje izazvano
zavesom
podrhtavanjem fotoaparata. Biranje P ili
(sinhronizacija
P, S, A, M
A nakon biranja ove opcije podešavanja
sa zadnjom
režim blica na Spora sinhronizacija.
zavesom)
Imajte na umu da ova opcija ne može da
se koristi sa sistemima studio blica, jer
prava sinhronizacija ne može da se
postigne.
b, P, S, A,
Isključi blic
Blic ne opaljuje.
M
Fotografisanje blicom na fotoaparatu 355
Korekcija snage blica
Korekcija snage blica se koristi da bi se izmenila jačina blica sa –3 EV
na +1 EV u povećanjima od 1/3 EV, menjajući svetlinu glavnog
subjekta u odnosu na pozadinu. Jačina blica može da se poveća da
bi glavni subjekat delovao svetlije, ili da se smanji da bi se sprečili
neželjeni svetliji delovi ili odsjaji. Opšte uzev, birajte pozitivne
vrednosti da bi glavni subjekat bio svetliji, negativne vrednosti da bi
bio tamniji.
Da biste izabrali vrednost za korekciju
snage blica, koristite stavku Korekcija
snage blica u meniju fotografisanja
fotografije. Pri vrednostima koja nisu ±0,0,
ikona Y će se pojaviti na prikazu i
kontrolnom displeju.
Normalna jačina blica može da se vrati podešavanjem korekcije
snage blica na ±0,0. Korekcija snage blica nije resetovana kada se
fotoaparat isključi.
356 Fotografisanje blicom na fotoaparatu
FV zaključavanje
Ova karakteristika se koristi da bi se zaključala jačina blica, nudeći
fotografijama mogućnost da se prekomponuju bez menjanja nivoa
blica i starajući se da je jačina blica odgovarajuća za subjekta čak i
kada subjekat nije pozicioniran u centru kadra. Jačina blica se
automatski prilagođava za bilo koje promene u ISO osetljivosti i
blendi. FV zaključavanje nije dostupno u b režimu.
Za korišćenje FV zaključavanja:
1 Dodelite FV zaključavanje kontroli
fotoaparata.
Dodelite FV zaključavanje kontroli
koristeći Prilagođeno podešavanje
f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola).
2 Prikačite CLS-kompatibilni blic.
Montirajte CLS-kompatibilni blic na šinu za blic i opremu
fotoaparata.
3 Podesite blic na odgovarajući režim.
Uključite blic i izaberite TTL ili Automatski spoljni blic za
Kontrola blica > Režim kontrole blica (SB-5000, SB-500, SB-400
ili SB-300) ili podesite režim kontrole blica na TTL, nadgledajte
predbljesak qA ili nadgledajte predbljesak A (drugi blicevi;
pogledajte dokumentaciju dostavljenu sa blicem za detalje).
Fotografisanje blicom na fotoaparatu 357
4 Fokus.
Pozicionirajte subjekat u
centar kadra i pritisnite
dugme okidača do pola da
biste fokusirali.
5 Nivo zaključavanja blica.
Nakon potvrde da se indikator
spremnosti blica (c) pojavljuje u prikazu
fotoaparata, pritisnite kontrolu
izabranu u Koraku 1. Blic će emitovati
monitorski predbljesak da bi utvrdio
odgovarajući nivo blica. Jačina blica će
se zaključati na ovom nivou i ikona FV zaključavanje (r) će se
pojaviti na prikazu fotoaparata.
6 Prekomponujte fotografiju.
Jačina blica će ostati zaključana na
vrednosti izmerenoj u Koraku 5.
7 Snimite fotografiju.
Pritisnite dugme okidača do kraja kako biste fotografisali. Ako
želite, dodatne slike mogu da se snime bez okidanja FV
zaključavanja.
8 Otpustite FV zaključavanje.
Pritisnite kontrolu izabranu u Koraku 1 da biste otpustili FV
zaključavanje. Potvrdite da ikonica FV zaključavanja (r) nije više
prikazana.
358 Fotografisanje blicom na fotoaparatu
Informacije o blicu za jedinice fotoaparata
Kada je jedinica koja podržava objedinjenu kontrolu blica (SB-5000,
SB-500, SB-400 ili SB-300) montirana na šinu za blic i opremu
fotoaparata, informacije o blicu mogu da se pregledaju na prikazu
fotoaparata pritiskajući DISP dugme u režimu fotografije (0 15).
Prikazana informacija se razlikuje u zavisnosti od režima kontrole
blica.
TTL
123
4
5
6
7
8
1 Indikator spremnosti blica............ 350
2 Ikona odbijanja (prikazana ako je
glava blica nagnuta ka gore)
3 Upozorenje za položaj glave zuma
4
5
6
7
8
(prikazano ako zumiranje glave nije
u pravilnoj poziciji)
Režim kontrole blica ............. 186, 352
FP indikator ...................................... 265
Korekcija snage blica (TTL) ........... 352
Režim blica ....................................... 354
Indikator FV zaključavanja............ 357
Korekcija snage blica ..................... 356
Automatski spoljni blic
1 Režim kontrole blica ............. 186, 352
1
2
FP indikator ...................................... 265
2 Automatska eksterna korekcija
snage blica ...................................... 352
Fotografisanje blicom na fotoaparatu 359
Man. sa prioritetom rastojanja
1 Režim kontrole blica ............. 186, 352
1
2
3
FP indikator...................................... 265
2 Korekcija snage blica (man. sa
prioritetom rastojanja)................. 352
3 Razdaljina ......................................... 352
Manuelno
1 Režim kontrole blica ............. 186, 352
1
2
FP indikator...................................... 265
2 Nivo blica .......................................... 352
Ponavljanje bljeska
1
2
3
360 Fotografisanje blicom na fotoaparatu
1 Režim kontrole blica ............. 186, 352
2 Nivo blica (jačina) ........................... 352
3 Emitovan broj (broj puta) ............. 352
Frekvencija ....................................... 352
D Podešavanja informacija o blicu i fotoaparatu
Prikaz informacija blica pokazuje izabrana
podešavanja fotoaparata, uključujući režim
fotografisanja, brzinu zatvarača, blendu i ISO
osetljivost.
D Podešavanje menjanja blica
Podešavanja blica mogu da se promene
pritiskajući dugme i na prikazu informacija o
blicu. Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti
od blica i izabranih podešavanja. Takođe
možete probno da testirate blic.
Fotografisanje blicom na fotoaparatu 361
Fotografisanje blicem na daljinu
Fotoaparat može da se koristi sa jednim ili više daljinskih bliceva
(Advanced Wireless Lighting (Naprednim bežičnim osvetljavanjem)
ili AWL). Za informacije o korišćenju blica montiranog na šinu za blic
i opremu fotoaparata, pogledajte „Fotografisanje blicem na
fotoaparatu” (0 349).
Kroz ovo poglavlje, operacije koje uključuju dodatak povezan na fotoaparat
su navedene od strane C, operacije koje uključuju daljinski blic od strane
f. Za više informacija o f, pogledajte uputstvo dostavljeno sa blicem.
Korišćenje daljinskog blica
Daljinski blicevi mogu da se kontrolišu putem optičkih signala sa
blica montiranog na šinu za blic i opremu fotoaparata (optički AWL)
ili putem radio signala sa WR-R10 (dostupni odvojeno) povezanih na
fotoaparat (radio AWL). Ovi oblici kontrole blica mogu da se
kombinuju na sledeći način:
• Radio AWL sa jednim ili više daljinskih bliceva
(0 364)
• Optički AWL sa jednim ili više daljinskih bliceva
(0 375)
• Radio AWL sa dodatnim osvetljenjem koje
pruža blic montiran na šinu (0 374)
362 Fotografisanje blicem na daljinu
• Radio AWL, kombinovan sa optičkim AWL koji
pruža blic montiran na šinu (0 383)
Fotografisanje blicem na daljinu 363
Radio AWL
Radio AWL je dostupan sa SB-5000 blicevima.
Prikačite WR-R10 bežični daljinski kontroler na
fotoaparat i uspostavite bežičnu vezu između
bliceva i WR-R10.
Uspostavljanje bežične veze
Pre korišćenja radio AWL, uspostavite bežičnu vezu između WR-R10
i daljinskih bliceva.
1 C: Povežite WR-R10.
Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja dolazi sa
WR-R10.
2 C: Izaberite Radio AWL.
Izaberite Radio AWL za Kontrola
blica > Opcije bežičnog blica u meniju
fotografisanja fotografije.
D WR-R10 bežični daljinski kontroler
Postarajte se da ažurirate WR-R10 firmver na verziju 3.0 ili kasniju; za
informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon lokaciju na mreži za
svoje područje.
364 Fotografisanje blicem na daljinu
3 C: Izaberite kanal.
Podesite WR-R10 birač kanala na željeni
kanal.
4 C: Birajte režim povezivanja.
Izaberite Opcije bežičnog dalj. kont.
(WR) > Režim povezivanja u meniju
podešavanja i birajte između sledećih
opcija:
• Uparivanje: Fotoaparat se povezuje
samo na uređaje sa kojima je prethodno bio uparen,
sprečavajući interferenciju signala sa drugih uređaja u blizini. S
obzirom da svaki uređaj mora da se odvojeno upari, PIN se
preporučuje kada se povezuje sa velikim brojem uređaja.
• PIN: Komunikacija se deli između svih uređaja sa istim
četvorocifrenim PIN-om, što ovo čini dobrim izborom za
fotografisanje koristeći veliki broj udaljenih uređaja. Ako
postoji više fotoaparata koji dele isti PIN, blicevi će biti pod
isključivom kontrolom fotoaparata koji se prvi poveže,
sprečavajući sve druge fotoaparate da se povežu (LED-ovi na
WR-R10 jedinica povezanim na fotoaparate u pitanju će
treperiti).
Fotografisanje blicem na daljinu 365
5 f: Uspostavite bežičnu vezu.
Podesite daljinske bliceve na radio AWL daljinski režim i podesite
uređaje na kanal koji ste izabrali u Koraku 3, zatim uparite svaki
od bliceva sa WR-R10 prema opciji izabranoj u Koraku 4:
• Uparivanje: Započnite uparivanje na daljinskom blicu i pritisnite
WR-R10 dugme uparivanja. Uparivanje je završeno kada
lampice LINK na WR-R10 i blicu blješte narandžasto i zeleno;
kada je jednom povezivanje ostvareno, lampica LINK na
daljinskom blicu će svetleti zeleno.
• PIN: Koristite kontrole na daljinskom blicu da biste uneli PIN koji
ste izabrali u Koraku 4. Lampica LINK na daljinskoj jedinici će
svetleti zeleno kada se povezivanje uspostavi.
6 f: Uverite se da su svetla spremnosti blica za sve bliceve
upaljena.
U radio AWL-u, indikator spremnosti blica će se upaliti na prikazu
fotoaparata kada su svi blicevi spremni.
D Nabrajanje daljinskih jedinica
Da biste videli bliceve koji su trenutno kontrolisani koristeći radio AWL,
izaberite Kontrola blica > Inf. o radio daljinskom blicu u meniju
fotografisanja. Identifikator (naziv daljinskog blica) za svaku jedinicu može
da se promeni koristeći kontrole blica.
Povezani blic
Grupa
366 Fotografisanje blicem na daljinu
Indikator spremnosti blica
D Ponovno povezivanje
Dok god kanal, režim povezivanja i druga podešavanja ostaju ista, WR-R10
će se automatski povezati na prethodno upareni blic kada izaberete
daljinski režim i Koraci 3–5 mogu da se preskoče. Lampica LINK blica svetli
zeleno kada se povezivanje uspostavi.
Fotografisanje blicem na daljinu 367
Prilagođavanje podešavanja blica
Nakon biranja Radio AWL za Kontrola blica > Opcije bežičnog
blica u meniju fotografisanja fotografije, izaberite Grupni blic, Brza
bežična kontrola ili Daljinsko ponavljanje za Daljinska kontrola
blica i prilagodite podešavanja kao što su ispod opisana.
❚❚ Grupni blic
Izaberite ovu opciju da biste prilagodili podešavanja odvojeno za
svaku grupu.
1 C: Izaberite Grupni blic.
Izaberite Grupni blic za Kontrola
blica > Daljinska kontrola blica u
meniju fotografisanja fotografije.
2 C: Izaberite Opcije grupnog blica.
Markirajte Opcije grupnog blica u
prikazu kontrole blica i pritisnite 2.
3 C: Izaberite režim kontrole blica.
Birajte režim kontrole blica i nivo blica
za glavni blic i blic u svakoj grupi:
• TTL: i-TTL kontrola blica
• qA: Automatska blenda (dostupna
samo sa kompatibilnim blicevima)
• M: Izaberite nivo blica manuelno
• – – (isključeno): Jedinice ne okidaju, a nivo blica ne može da se
prilagodi
368 Fotografisanje blicem na daljinu
4 f: Grupišite daljinske bliceve.
Birajte grupu (A–F) za svaku daljinsku jedinicu blica. Glavni blic
može da kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.
5 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i rasporedite bliceve. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi
funkcionišu. Nakon raspoređivanja jedinica blica, pritisnite
dugme i na prikazu informacija o blicu (0 386) i izaberite
c Testiraj blic da biste testirali okidanje jedinica i uverili se da
normalno funkcionišu.
6 C: Snimite fotografiju.
Fotografisanje blicem na daljinu 369
❚❚ Brza bežična kontrola
Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali ukupnu korekciju snage
blica za, i relativni balans između grupa A i B, dok manuelno
podešavate jačinu za grupu C.
1 C: Izaberite Brza bežična kontrola.
Izaberite Brza bežična kontrola za
Kontrola blica > Daljinska kontrola
blica u meniju fotografisanja
fotografije.
2 C: Izaberite Opcije brze bežične
kontrole.
Markirajte Opcije brze bežične
kontrole u prikazu kontrole blica i
pritisnite 2.
3 C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte balans između grupa A i B.
Prilagodite korekciju snage blica za
grupe A i B.
370 Fotografisanje blicem na daljinu
Birajte režim kontrole blica i nivo blica
za jedinice u grupi C:
• M: Izaberite nivo blica manuelno.
• – –: Jedinice u grupi C ne okidaju.
4 f: Grupišite daljinske bliceve.
Birajte grupu (A, B ili C). Glavni blic može da kontroliše do 18
bliceva u bilo kojoj kombinaciji.
5 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i rasporedite bliceve. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi
funkcionišu. Nakon raspoređivanja jedinica blica, pritisnite
dugme i na prikazu informacija o blicu (0 386) i izaberite
c Testiraj blic da biste testirali okidanje jedinica i uverili se da
normalno funkcionišu.
6 C: Snimite fotografiju.
Fotografisanje blicem na daljinu 371
❚❚ Daljinsko ponavljanje
Kada je ova opcija izabrana, blic okida neprekidno dok je zatvarač
otvoren, stvarajući efekat višestruke ekspozicije.
1 C: Izaberite Daljinsko ponavljanje.
Izaberite Daljinsko ponavljanje za
Kontrola blica > Daljinska kontrola
blica u meniju fotografisanja
fotografije.
2 C: Izaberite Opcije daljinskog
ponavljanja.
Markirajte Opcije daljinskog
ponavljanja u prikazu kontrole blica i
pritisnite 2.
3 C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte nivo blica (Jačina), maksimalan
broj puta koliko će blicevi okinuti (Broj
puta) i broj puta blic okida po sekundi
(Frekvencija).
Omogućite ili onemogućite izabrane
grupe. Izaberite ON (UKLJUČENO) da
biste omogućili izabranu grupu, – – da
biste onemogućili izabranu grupu.
4 f: Grupišite daljinske bliceve.
Birajte grupu (A–F) za svaku daljinsku jedinicu blica. Glavni blic
može da kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.
372 Fotografisanje blicem na daljinu
5 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i rasporedite bliceve. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi
funkcionišu. Nakon raspoređivanja jedinica blica, pritisnite
dugme i na prikazu informacija o blicu (0 386) i izaberite
c Testiraj blic da biste testirali okidanje jedinica i uverili se da
normalno funkcionišu.
6 C: Snimite fotografiju.
Fotografisanje blicem na daljinu 373
Dodavanje blica montiranog na šinu
Radio kontrolisani blicevi mogu da se
kombinuju sa bilo kojim sledećim blicevima
montiranim na šinu za blic i opremu
fotoaparata:
• SB-5000: Pre kačenja blica, podesite režim radio
kontrolisanog glavnog blica (d ikona će se
pojaviti na gornjem levom uglu prikaza) i birajte grupu ili kontrolu
blica sa daljinskim ponavljanjem. Kada se jedinica jednom prikači,
podešavanja mogu da se prilagode koristeći kontrole blica ili
opcije navedene u menijima fotoaparata pod Opcije grupnog
blica > Glavni blic ili pod „M“ u prikazu Opcije daljinskog
ponavljanja.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurišite blic za samostalnu
upotrebu i koristite kontrole na blicu da biste prilagodili
podešavanja blica.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montirajte jedinicu na fotoaparatu i
prilagodite podešavanja koristeći opciju na fotoaparatu Opcije
grupnog blica > Glavni blic.
374 Fotografisanje blicem na daljinu
Optički AWL
Daljinski blicevi mogu da se kontrolišu putem
optičkih signala sa opcionog blica montiranog
na šinu za blic i opremu fotoaparata i koji rade
kao glavni blic (optički AWL; za informacije o
kompatibilnim blicevima, pogledajte „Nikon
Creative Lighting System”, 0 408). Ako je
pomenuti blic SB-5000 ili SB-500, podešavanja mogu da se
prilagode sa fotoaparata (pogledajte ispod); u suprotnom
podešavanja moraju da se prilagode koristeći kontrole blica kao što
je opisano u dokumentaciji dostavljenoj sa jedinicom. Za
informacije u vezi postavljanja blica i drugih tema, pogledajte
dokumentaciju dostavljenu sa blicevima.
Korišćenje optičkog AWL sa SB-5000 ili SB-500
Montirajte blic na šinu za blic i opremu
fotoaparata i izaberite Optički AWL za
Kontrola blica > Opcije bežičnog blica u
meniju fotografisanja fotografije.
Podešavanja Kontrola blica > Daljinska
kontrola blica; stavka Daljinska kontrola
blica za SB-5000 takođe nudi podešavanja Brza bežična kontrola i
Daljinsko ponavljanje.
D SB-5000
Kada je SB-5000 montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata,
podešavanja Kontrola blica takođe mogu da se promene koristeći
kontrole na blicu.
Fotografisanje blicem na daljinu 375
❚❚ Grupni blic
Izaberite ovu opciju da biste prilagodili podešavanja odvojeno za
svaku grupu.
1 C: Izaberite Grupni blic.
Izaberite Grupni blic za Kontrola
blica > Daljinska kontrola blica u
meniju fotografisanja fotografije.
2 C: Izaberite Opcije grupnog blica.
Markirajte Opcije grupnog blica u
prikazu kontrole blica i pritisnite 2.
3 C: Prilagodite podešavanja za glavni
blic.
Birajte režim kontrole blica i nivo blica
za glavni blic i blic u svakoj grupi:
• TTL: i-TTL kontrola blica
• qA: Automatska blenda (dostupna
samo sa kompatibilnim blicevima)
• M: Izaberite nivo blica manuelno
• – – (isključeno): Jedinice ne okidaju, a nivo blica ne može da se
prilagodi
376 Fotografisanje blicem na daljinu
Izaberite kanal za glavni blic. Ako
daljinski blicevi uključuju SB-500,
morate da birate kanal 3, ali u drugim
slučajevima možete da birate bilo koji
kanal između 1 i 4.
4 f: Podesite daljinske bliceve na isti kanal kao glavni blic.
Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 3.
5 f: Grupišite daljinske bliceve.
Birajte grupu (A, B ili C ili ako koristite SB-500 glavni blic, A ili B) za
svaki daljinski blic. Iako nema ograničenja broja daljinskih bliceva
koji mogu da se koriste, praktični maksimum je tri po grupi. Preko
ovog broja, svetlo koje se emituje od strane daljinskih bliceva će
uticati na učinak.
6 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i rasporedite bliceve. Pogledajte dostavljenu
dokumentaciju zajedno sa blicevima za više informacija. Nakon
raspoređivanja jedinica, pritisnite test dugme na glavnom blicu
da biste probno okinuli blic i uverili se da jedinice normalno
funkcionišu. Blicevi takođe mogu da se probno okinu pritiskajući
dugme i na prikazu informacija o blicu (0 386) i birajući
c Testiraj blic.
7 C/f: Snimite fotografiju.
Snimite fotografiju nakon što se uverite se da su svetla
spremnosti blica za sve bliceve upaljena.
Fotografisanje blicem na daljinu 377
❚❚ Brza bežična kontrola (samo SB-5000)
Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali ukupnu korekciju snage
blica za, i relativni balans između grupa A i B, dok manuelno
podešavate jačinu za grupu C.
1 C: Izaberite Brza bežična kontrola.
Izaberite Brza bežična kontrola za
Kontrola blica > Daljinska kontrola
blica u meniju fotografisanja
fotografije.
2 C: Izaberite Opcije brze bežične
kontrole.
Markirajte Opcije brze bežične
kontrole u prikazu kontrole blica i
pritisnite 2.
3 C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte balans između grupa A i B.
Prilagodite korekciju snage blica za
grupe A i B.
378 Fotografisanje blicem na daljinu
Birajte režim kontrole blica i nivo blica
za jedinice u grupi C:
• M: Izaberite nivo blica manuelno.
• – –: Jedinice u grupi C ne okidaju.
Izaberite kanal za glavni blic. Ako
daljinski blicevi uključuju SB-500,
morate da birate kanal 3, ali u drugim
slučajevima možete da birate bilo koji
kanal između 1 i 4.
4 f: Podesite daljinske bliceve na isti kanal kao glavni blic.
Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 3.
5 f: Grupišite daljinske bliceve.
Birajte grupu (A, B ili C). Iako nema ograničenja broja daljinskih
bliceva koji mogu da se koriste, praktični maksimum je tri po
grupi. Preko ovog broja, svetlo koje se emituje od strane
daljinskih bliceva će uticati na učinak.
6 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i rasporedite bliceve. Pogledajte dostavljenu
dokumentaciju zajedno sa blicevima za više informacija. Nakon
raspoređivanja jedinica, pritisnite test dugme na glavnom blicu
da biste probno okinuli blic i uverili se da jedinice normalno
funkcionišu. Blicevi takođe mogu da se probno okinu pritiskajući
dugme i na prikazu informacija o blicu (0 386) i birajući
c Testiraj blic.
Fotografisanje blicem na daljinu 379
7 C/f: Snimite fotografiju.
Snimite fotografiju nakon što se uverite se da su svetla
spremnosti blica za sve bliceve upaljena.
❚❚ Daljinsko ponavljanje (samo SB-5000)
Kada je ova opcija izabrana, blic okida neprekidno dok je zatvarač
otvoren, stvarajući efekat višestruke ekspozicije.
1 C: Izaberite Daljinsko ponavljanje.
Izaberite Daljinsko ponavljanje za
Kontrola blica > Daljinska kontrola
blica u meniju fotografisanja
fotografije.
2 C: Izaberite Opcije daljinskog
ponavljanja.
Markirajte Opcije daljinskog
ponavljanja u prikazu menija kontrole
blica i pritisnite 2.
380 Fotografisanje blicem na daljinu
3 C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte nivo blica (Jačina), maksimalan
broj puta koliko blicevi okidaju (Broj
puta) i broj puta koliko blic okida u
sekundi (Frekvencija).
Omogućite ili onemogućite izabrane
grupe. Izaberite ON (UKLJUČENO) da
biste omogućili izabranu grupu, – – da
biste onemogućili izabranu grupu.
Izaberite kanal za glavni blic. Ako
daljinski blicevi uključuju SB-500,
morate da birate kanal 3, ali u drugim
slučajevima možete da birate bilo koji
kanal između 1 i 4.
4 f: Podesite daljinske bliceve na isti kanal kao glavni blic.
Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 3.
Fotografisanje blicem na daljinu 381
5 f: Grupišite daljinske bliceve.
Birajte grupu (A, B ili C) za svaki daljinski blic. Iako nema
ograničenja broja daljinskih bliceva koji mogu da se koriste,
praktični maksimum je tri po grupi. Preko ovog broja, svetlo koje
se emituje od strane daljinskih bliceva će uticati na učinak.
6 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i rasporedite bliceve. Pogledajte dostavljenu
dokumentaciju zajedno sa blicevima za više informacija. Nakon
raspoređivanja jedinica, pritisnite test dugme na glavnom blicu
da biste probno okinuli blic i uverili se da jedinice normalno
funkcionišu. Blicevi takođe mogu da se probno okinu pritiskajući
dugme i na prikazu informacija o blicu (0 386) i birajući
c Testiraj blic.
7 C/f: Snimite fotografiju.
Snimite fotografiju nakon što se uverite se da su svetla
spremnosti blica za sve bliceve upaljena.
D Optički AWL
Pozicionirajte prozore senzora na daljinskim blicevima kako biste
detektovali svetlo sa glavnog blica (naročita briga je neophodna ako
fotoaparat nije montiran na stativ). Postarajte se da direktno svetlo ili jaki
odsjaji sa daljinskog blica ne uđu na objektiv fotoaparata (u TTL režimu) ili
na foto-ćelije daljinskog blica (qA režim), jer to može da utiče na
ekspoziciju. Da biste sprečili bliceve niskog intenziteta koje emituje glavni
blic da se pojave na fotografijama snimljenim pri kratkom opsegu, birajte
niske ISO osetljivosti ili mali otvor blende (velike f-brojeve). Nakon
pozicioniranja daljinskih bliceva, snimite probni snimak i pogledajte
rezultate na monitoru prikaza.
382 Fotografisanje blicem na daljinu
Optički/radio AWL
Optički i radio AWL mogu da se zajedno koriste.
Radio kontrola blica se nudi od strane WR-R10
povezanog na fotoaparat, optička kontrola od
strane SU-800 wireless Speedlight commandera ili SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ili SB-500
blica montiranog na šinu za blic i opremu
fotoaparata. Pre nego što nastavite, uspostavite bežičnu vezu
između radio kontrolisanih bliceva i WR-R10 (0 364). Ako je SB-500
montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata, izaberite Optički/
radio AWL za Kontrola blica > Opcije bežičnog blica u meniju
fotografisanja fotografije; sa drugim blicevima ili SU-800, ova opcija
je izabrana automatski.
Jedina dostupna opcija za Daljinska
kontrola blica će biti Grupni blic. Birajte
grupu (A–F) za svaku daljinsku jedinicu
blica. Postavite optički kontrolisane bliceve
u grupe A do C, a radio kontrolisane
jedinice u grupe D do F (da biste prikazali
opcije za grupe D do F, pritisnite 1 ili 3 na prikazu opcija grupnog
blica).
Fotografisanje blicem na daljinu 383
Informacije o pregledanju blica
Fotoaparat može da prikaže informacije o blicu za SB-5000 i SB-500
bliceve montirane na šinu za blic i opremu fotoaparata i
konfigurisane kao glavni blic za optički AWL, kao i za daljinske
bliceve kontrolisane putem radio AWL-a koristeći WR-R10.
Informacije o blicu mogu da se pregledaju na prikazu fotoaparata
pritiskajući DISP dugme u režimu fotografije (0 15). Prikazana
informacija se razlikuje u zavisnosti od režima kontrole blica.
Grupni blic
1
2
3
4
384 Fotografisanje blicem na daljinu
5
6
1 Indikator spremnosti blica 1 ......... 364
2 Daljinska kontrola blica................. 188
FP indikator...................................... 265
3 Režim daljinske kontrole
blica 2 ....................................... 187, 188
4 Režim kontrole grupnog
blica 3 ....................................... 368, 376
Režim grupnog blica............. 368, 376
Nivo blica (jačina)/
korekcija snage blica ........... 368, 376
5 Kanal 2 ....................................... 187, 364
6 Režim povezivanja 4 ....................... 364
Brza bežična kontrola
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Indikator spremnosti blica 1 ......... 364
2 Daljinska kontrola blica................. 188
FP indikator ...................................... 265
3 Režim daljinske kontrole
blica 2 ....................................... 187, 188
4 A : B odnos............................... 370, 378
5 Korekcija snage blica ............ 370, 378
6 Režim kontrole blica grupe C i
nivo blica (jačina) ................. 370, 378
7 Kanal 2 ....................................... 187, 364
8 Režim povezivanja 4 ....................... 364
Daljinsko ponavljanje
1 2 3
4
5
6
7
8
1 Indikator spremnosti blica 1 ......... 364
2 Daljinska kontrola blica................. 188
3 Nivo blica (jačina) .................. 372, 380
4 Režim daljinske kontrole
blica 2 ....................................... 187, 188
5 Emitovan broj (broj puta) .... 372, 380
Frekvencija .............................. 372, 380
6 Grupni status (omogućen/
onemogućen)........................ 372, 380
7 Kanal 2 ....................................... 187, 364
8 Režim povezivanja 4 ....................... 364
1 Prikazano na radio AWL-u kada su svi blicevi spremni.
2 Optički AWL je naveden od strane Y, radio AWL od strane Z, zajednički optički i radio AWL od
strane Y i Z. Optički AWL kanal za zajednički optički i radio AWL je prikazan samo kada se SB-500
koristi kao glavni blic.
3 Ikone su prikazane za svaku grupu kada se zajednički optički i radio AWL koristi.
4 Prikazano samo kada se radio AWL ili zajednički optički i radio AWL koristi.
Fotografisanje blicem na daljinu 385
D Podešavanja informacija o blicu i fotoaparatu
Prikaz informacija blica pokazuje izabrana
podešavanja fotoaparata, uključujući režim
fotografisanja, brzinu zatvarača, blendu i ISO
osetljivost.
D Podešavanje menjanja blica
Podešavanja blica mogu da se promene
pritiskajući dugme i na prikazu informacija o
blicu. Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti
od blica i izabranih podešavanja. Takođe
možete probno da testirate blic.
386 Fotografisanje blicem na daljinu
Rešavanje problema
Možda ćete moći da rešite bilo koje probleme sa fotoaparatom ako
pratite korake ispod. Proverite ovu listu pre nego što se obratite
svom prodavcu ili Nikon ovlašćenom servisnom predstavniku.
1
Proverite uobičajene probleme navedene u sledećim odeljcima:
• „Problemi i rešenja“ (0 388)
• „Indikatori i poruke o grešci“ (0 394)
2
Isključite fotoaparat i uklonite punjivu bateriju. Posle čekanja oko minuta, ponovo
ubacite punjivu bateriju i uključite fotoaparat.
D Ako ste upravo završili fotografisanje, sačekajte bar minut pre nego što uklonite
punjivu bateriju, jer fotoaparat još uvek može da upisuje podatke na memorijsku
karticu.
KORAK
3
Traži Nikonove veb lokacije.
Za informacije o podršci i odgovorima na često postavljena pitanja,
posetite veb lokaciju za vašu zemlju ili regiju (0 xxii). Za
preuzimanje najnovijeg firmvera za vaš fotoaparat, posetite:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
KORAK
4
Obratite se Nikon ovlašćenom servisnom predstavniku.
KORAK
KORAK
D Povratak na podrazumevana podešavanja
U zavisnosti od trenutnih podešavanja, neke stavke menija i druge funkcije
možda neće biti dostupne. Da biste pristupili stavkama menija koje su u
sivoj boji ili funkcijama koja su inače nedostupna, pokušajte da povratite
podrazumevana podešavanja koristeći stavku Resetuj sva podešavanja u
meniju podešavanja (0 313). Imajte na umu, međutim, da će se profili
bežične mreže, informacije o autorskim pravima i drugi unosi koje generiše
korisnik takođe resetovati. Preporučujemo da sačuvate podešavanja
koristeći opciju Sačuvaj/učitaj podešavanja u meniju podešavanja pre
izvršavanja resetovanja.
Rešavanje problema 387
Problemi i rešenja
Rešenja za neke uobičajene probleme su navedena ispod.
Punjiva baterija/Prikaz
Fotoaparat je uključen, ali ne reaguje: Sačekajte da se snimanje završi. Ako problem
i dalje postoji, isključite fotoaparat. Ako se fotoaparat ne isključi, uklonite i
ponovo ubacite punjivu bateriju ili, ako koristite AC adapter, prekinite
povezivanje i ponovo povežite AC adapter. Imajte na umu da iako će se
podaci koji se trenutno snimaju izgubiti, na podatke koji su se već snimili
neće uticati uklanjanje ili prekidanje povezivanja sa izvorom napajanja.
Tražilo ili monitor se ne uključuju:
• Izaberite drugačiji režim monitora koristeći dugme za režim monitora
(imajte na umu da prvo treba da omogućite željeni režim koristeći opciju
Ograniči izbor režima monitora u meniju podešavanja).
• Prašina, vlakno ili druge strane materije na senzoru oka mogu da ga spreče
da normalno funkcioniše. Očistite senzor oka uz pumpicu.
Tražilo je van fokusa: Rotirajte kontrolu podešavanja dioptrije za fokusiranje
tražila. Ako ovo ne ispravi problem, izaberite AF-S, AF u jednoj tački i tačku
fokusa u centru, a zatim kadrirajte subjekta sa visokim kontrastom u tački
fokusa u centru i pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali
fotoaparat. Sa fotoaparatom u fokusu, koristite kontrolu podešavanja
dioptrije da biste stavili subjekta u jasan fokus u tražilu.
Prikazi se isključuju bez upozorenja: Izaberite duža kašnjenja za Prilagođeno
podešavanje c3 (Odlaganje isključivanja).
Kontrolni displej ne reaguje i taman je: Vremena odgovora kontrolnog displeja i
svetline razlikuju se sa temperaturom.
388 Rešavanje problema
Fotografisanje
Fotoaparat se sporo uključuje: Izbrišite datoteke ili fascikle.
Okidanje zatvarača je onemogućeno:
• Memorijska kartica je puna.
• Okidanje je zaključano je izabrano za Zaključaj okid. ako je slot prazan
u meniju podešavanja i nijedna memorijska kartica nije ubačena.
• Režim S izabran sa Bulb (Beskonačna ekspozicija) ili Time (Beskonačno) izabrano za
brzinu zatvarača.
Fotoaparat sporo odgovara dugmetu okidača: Izaberite Isključeno za Prilagođeno
podešavanje d4 (Režim kašnjenja ekspozicije).
Samo jedna slika se snimi svaki put kada se dugme okidača pritisne u kontinualnom režimu
okidanja: Isključite HDR.
Fotografije nisu u fokusu: Za fokusiranje koristeći autofokus, izaberite AF-S, AF-C ili
AF-F za režim fokusa. Fotoaparat nije u mogućnost da fokusira koristeći
autofokus (0 53), koristite manuelni fokus ili zaključavanje fokusa.
Zvučni signal se ne čuje:
• Isključeno je izabrano za Opcije zvučnog signala > Uključi/isključi
zvučni signal u meniju podešavanja.
• AF-C je izabrano za režim fokusa.
• Uključeno je izabrano za Tiho fotografisanje u meniju fotografisanja.
• Fotoaparat je u režimu filma.
Pun opseg brzina zatvarača nije dostupan: Blic se koristi. Brzina sinhronizacije blica
može da se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina
sinhronizacije blica); kada koristite kompatibilne bliceve, birajte 1/200 s
(Auto FP) za pristup punom opsegu brzina zatvarača.
Fokus se ne zaključava kada se dugme okidača pritisne na pola: Kada je AF-C izabrano za
režim fokusa, fokus može da se zaključa pritiskajući centar pomoćnog
selektora.
Tačka fokusa ne može da se promeni: Izbor tačke fokusa je nedostupan u
automatskoj AF oblasti; birajte drugi režim AF-oblast.
Fotoaparat sporo snima fotografije: Isključite smanjenja šuma kod duge
ekspozicije.
Rešavanje problema 389
Fotografije i filmovi nemaju istu ekspoziciju kao pregled pokazan na prikazu: Za pregled
efekata promena podešavanja koji utiču na ekspoziciju i boju, izaberite
Uključeno za Prilagođeno podešavanje d8 (Prim. podeš. na živi prikaz
slike). Imajte na umu da promene na Svetlina monitora i Svetlina tražila
nemaju uticaj na slike snimljene sa fotoaparatom.
Treperenje ili trake svetla se pojavljuju u režimu filma: Izaberite Smanjenje
treperenja u meniju snimanja i birajte opciju koja odgovara frekvenciji
lokalnog AC dovoda napajanja.
Svetle regije ili trake se pojavljuju na prikazu kroz objektiv: Snimak se kadrira pod
blještećim znakom, blicem ili drugih izvorom svetla sa kratkim trajanjem.
Mrlje se pojavljuju na fotografijama: Obrišite prednje i zadnje elemente objektiva.
Ako problem i dalje postoji, izvršite čišćenje senzora slike.
Snimanje se neočekivano završava ili ne počinje: Snimanje može automatski da se
okonča da bi se sprečila šteta nad internim kolima fotoaparata ako je
ambijentalna temperatura visoka ili se fotoaparat često koristio za rafalno
fotografisanje, snimanje filma ili slično. Ako ne možete da fotografišete jer je
fotoaparat pregrejan, sačekajte da se interna kola ohlade a zatim probajte
ponovo. Imajte na umu da fotoaparat može biti topao na dodir, ali ovo ne
ukazuje na grešku.
Artifakti slike se pojavljuju na prikazu u toku fotografisanja: „Šum“ (nepravilno
raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se
pojave ako je zumirano na pogled kroz objektiv. Nepravilno raspoređeni
svetli pikseli, fog šum ili svetle tačke mogu takođe da se pojave kao rezultat
povećanja u temperaturi internih kola fotoaparata u toku fotografisanja;
isključite fotoaparat kada se ne koristi. Pri visokim ISO osetljivostima, šum
može više da se čuje u dugim ekspozicijama ili na slikama snimljenim kada je
temperatura fotoaparata podignuta. Imajte na umu da raspon šuma na
prikazu može da se razlikuje od onog na finalnoj slici. Da biste smanjili šum,
prilagodite podešavanja kao što su ISO osetljivost, brzina zatvarača ili Active
D-Lighting.
390 Rešavanje problema
Fotoaparat ne može da meri balans bele: Subjekat je previše taman ili previše
svetao.
Slike ne mogu da se izaberu kao izvor za zapamćenu postavku balansa bele: Slike u pitanju
su napravljene sa različitim modelom fotoaparata.
Bracketing balansa bele nije dostupan:
• NEF (RAW) ili NEF+JPEG opcija kvaliteta slike je izabrana za kvalitet slike.
• Fotografija višestruke ekspozicije ili HDR (visoki dinamički opseg) je
uključena.
Efekti Picture Controls se razlikuju od slike do slike: Automatski je izabrano za Podesi
Picture Control, Picture Control zasnovana na Automatski je izabrana ili A
(automatski) je izabrano za Brzo uoštravanje, kontrast ili zasićenje. Za
dosledne rezultate u seriji fotografija, izaberite drugo podešavanje.
Merenje ne može da se promeni: Zaključavanje autoekspozicije je na snazi.
Korekcija ekspozicije ne može da se koristi: Birajte režim ekspozicije P, S ili A.
Šum (obojene mrlje ili drugi artifakti) se pojavljuje na dugačkim ekspozicijama:
Omogućite smanjenje šuma kod duge ekspozicije.
AF-assist osvetljivač se ne pali:
• Izaberite Uključeno za Prilagođeno podešavanje a12 (Ugrađeni AF-assist
osvetljivač).
• Osvetljivač se ne pali u režimu filma ili kada je AF-C ili MF izabrano za režim
fokusa.
Zvuk se ne snima sa filmovima: Isključen mikrofon je izabrano za Osetljivost
mikrofona u meniju snimanja.
Reprodukcija
NEF (RAW) slike se ne reprodukuju: Slike su snimljene pri kvalitetima slike od NEF +
JPEG.
Fotoaparat ne prikazuje slike snimljene sa drugim fotoaparatima: Slike snimljene sa
drugim vrstama fotoaparata se možda neće pravilno prikazati.
Neke fotografije nisu prikazane u toku reprodukcije: Izaberite Sve za Fascikla
reprodukcije.
Fotografije sa orijentacijom „visoka“ (portretna) se prikazuju u orijentaciji „široka“
(pejzažna):
• Izaberite Uključeno za Rotiraj uspravne u meniju reprodukcije.
• Fotografije se prikazuju u prikazu slike.
• Fotoaparat je bio usmeren nagore ili nadole kada je fotografija snimljena.
Rešavanje problema 391
Slike ne mogu da se izbrišu: Slike su zaštićene. Uklonite zaštitu.
Slike se ne mogu retuširati: Slika ne može da se uredi sa ovim fotoaparatom.
Fotoaparat prikazuje poruku koja navodi da fascikla ne sadrži slike: Izaberite Sve za
Fascikla reprodukcije.
Slike ne mogu da se štampaju: NEF (RAW) i TIFF fotografije ne mogu da se
štampaju putem direktnog USB povezivanja. Prenesite fotografije na računar
i štampajte ih koristeći Capture NX-D. NEF (RAW) fotografije mogu da se
sačuvaju u JPEG formatu koristeći Obrada NEF (RAW) opciju u meniju
retuširanja.
Slike nisu prikazane na HDMI uređajima: Potvrdite da je HDMI kabl (dostavljen
odvojeno) povezan.
Izlaz na HDMI uređaje ne funkcioniše kako se očekuje:
• Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan.
• Izaberite Isključeno za HDMI > Napredno > Kont. snim. eksternim
uređajem u meniju podešavanja.
• Ponovo proverite nakon što izaberete Resetuj sva podešavanja u meniju
podešavanja.
Opcija softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike u Capture NX-D nema
željeni efekat: Čišćenje senzora slike menja poziciju prašine na senzoru slike.
Referentni podaci za softversko uklanjanje tragova prašine pre nego što se
čišćenje senzora slike izvrši ne može da se koristi sa fotografijama snimljenim
nakon što se čišćenje senzora slike izvrši; slično tome, referentni podaci za
softversko uklanjanje tragova prašine nakon što se izvrši čišćenje senzora
slike ne može da se koristi sa fotografijama snimljenim pre nego što se
čišćenje senzora slike izvrši.
Računari ne prikazuju NEF (RAW) slike na isti način na koji to radi fotoaparat: Softver
drugih lica ne prikazuje efekte Picture Controls, Active D-Lighting, kontrolu
vinjetiranja ili njima nalik. Koristite Capture NX-D ili ViewNX-i.
Slike ne mogu da se prenesu na računar: Operativni sistem računara nije
kompatibilan sa fotoaparatom ili softverom za prenos slike. Koristite čitač
kartice ili slot za karticu za kopiranje slika na računar.
392 Rešavanje problema
Bluetooth i Wi-Fi (Bežične mreže)
Pametni uređaji ne prikazuju SSID fotoaparata (naziv mreže):
• Potvrdite da li je Onemogući izabrano za Režim rada u avionu u meniju
podešavanja fotoaparata.
• Potvrdite da li je Omogući izabrano za Poveži se sa pametnim uređajem
> Uparivanje (Bluetooth) > Bluetooth veza u meniju podešavanja
fotoaparata.
• Pokušajte da isključite Wi-Fi pametnog uređaja, a zatim ga opet uključite.
Fotoaparat ne može da se poveže na bežične štampače i druge bežične uređaje: Ovaj
fotoaparat može da se poveže samo na računare i pametne uređaje.
Razno
Datum snimanja nije pravilan: Sat fotoaparata je manje tačan od većine časova i
satova u domaćinstvima. Redovno proveravajte sat u poređenju sa tačnijim
satovima i resetujte ako je neophodno.
Neke stavke menija ne mogu da se izaberu: Neke opcije nisu dostupne pri
određenim kombinacijama podešavanja ili kada memorijska kartica nije
ubačena.
Rešavanje problema 393
Indikatori i poruke o grešci
Ovaj odeljak navodi indikatore i poruke o grešci koje se pojavljuju na
kontrolnom displeju i prikazu fotoaparata.
Indikatori
Sledeći indikatori se pojavljuju na kontrolnom displeju i/ili displeju
fotoaparata:
Indikator
Prikaz
Kontrolni
fotoaparata displej
H
Problem
Nizak nivo punjive
baterije.
Punjiva baterija je
istrošena.
H
(bljeska)
Informacije o bateriji
nisu dostupne.
Punjiva baterija nije
podržana.
Temperatura punjive
baterije je visoka.
F––
Bulb
(bljeska)
Time
(bljeska)
Busy
(bljeska)
394 Rešavanje problema
Objektiv nije pravilno
prikačen.
Rešenje
Pripremite u potpunosti
napunjenu rezervnu punjivu
bateriju.
Ponovo napunite ili zamenite
punjivu bateriju.
Punjiva baterija ne može da
se koristi. Obratite se Nikon
ovlašćenom servisnom
predstavniku.
Zamenite sa Nikonovom
punjivom baterijom.
Uklonite punjivu bateriju i
sačekajte da se ohladi.
Uverite se da je objektiv
pravilno prikačen i da su
objektivi koji se uvlače,
izduženi. Ovaj indikator je
takođe prikazan kada se neCPU objektiv prikači putem
bajonet adaptera, ali u ovom
slučaju nikakva radnja ne
treba da se izvrši.
Bulb (Beskonačna
ekspozicija) je izabrana u
režimu S.
Time (Beskonačno) je
izabrano u režimu S.
Promenite brzinu zatvarača
ili izaberite režim M.
Procesuiranje u toku.
Sačekajte dok se
procesuiranje na završi.
Indikator
Prikaz
Kontrolni
fotoaparata displej
Problem
Rešenje
Proverite fotografiju na
Blic je okinuo pri punoj
prikazu; ako je nedovoljno
c
snazi; fotografija će
—
eksponirana, prilagodite
(bljeska)
možda biti nedovoljno
podešavanja i pokušajte
eksponirana.
ponovo.
• Smanjite ISO osetljivost.
• Koristite opcioni ND filter. U
režimu:
Subjekat je previše
svetao; fotografija će biti S Povećajte brzinu
preeksponirana.
zatvarača
A Birajte manju blendu
(Indikatori ekspozicije i
(veći f-broj)
brzina zatvarača ili blende
• Povećajte ISO osetljivost.
prikazuju blic)
• Koristite opcioni blic. U
Subjekat je previše
režimu:
taman; fotografija će biti
S Smanjite brzinu
nedovoljno
zatvarača
eksponirana.
A Birajte veću blendu (niži
f-broj)
Memorija nije dovoljna • Smanjite kvalitet ili veličinu.
da bi snimila dalje slike • Izbrišite slike nakon
pri trenutnim
kopiranja važnih slika na
Full
podešavanjima ili je
kompjuter ili drugi uređaj.
(bljeska)
fotoaparat nema više
• Ubacite novu memorijsku
brojeve datoteke ili
karticu.
fascikli.
Okinite zatvarač. Ako
problem i dalje postoji ili se
Err
Greška fotoaparata.
često pojavljuje, konsultujte
(bljeska)
Nikon ovlašćenog servisnog
predstavnika.
Rešavanje problema 395
Poruke o grešci
Poruke o grešci na prikazu fotoaparata ponekad prate indikatori na
kontrolnom displeju.
Poruka
Kontrolni
displej
Problem
Rešenje
Fotoaparat ne
Isključite fotoaparat i
Nema memorijske
[–Е–] može da detektuje potvrdite da je kartica
kartice.
memorijsku karticu. pravilno ubačena.
• Koristite Nikon odobrenu
karticu.
• Ako se greška i dalje
Greška pri
pojavljuje nakon što se
pristupanju
kartica nekoliko puta
Pristup ovoj
memorijskoj
izbacila i ponovo ubacila,
memorijskoj kartici
Card, Err kartici.
kartica je možda oštećena.
nije uspeo.
Obratite se prodavcu ili
(bljeska)
Umetnite drugu
Nikon ovlašćenom
karticu.
servisnom predstavniku.
Izbrišite datoteke ili ubacite
Nije moguće
novu memorijsku karticu
napraviti novu
nakon kopiranja važnih slika
fasciklu.
na kompjuter ili drugi uređaj.
Memorijska kartica
Ova kartica nije
nije bila
Formatirajte memorijsku
formatirana.
For
formatirana za
karticu ili ubacite novu
Formatirajte
(bljeska)
korišćenje u
memorijsku karticu.
karticu.
fotoaparatu.
Interna
Nije moguće
Sačekajte da se interna kola
temperatura
pokrenuti živi prikaz
—
ohlade pre nego što
fotoaparata je
slike. Sačekajte.
nastavite fotografisanje.
visoka.
Nema vidljivih slika
Ubacite memorijsku karticu
na memorijskoj
koja sadrži vidljive slike.
kartici.
Fascikla ne sadrži
Koristite stavku Fascikla
—
Nema vidljivih slika
slike.
reprodukcije u meniju
u fascikli(ama)
reprodukcije da izaberete
izabranim za
fasciklu koja sadrži vidljive
reprodukciju.
slike.
396 Rešavanje problema
Poruka
Kontrolni
displej
Problem
Datoteka je
uređena na
računaru ili nije u
skladu sa DCF
standardima, ili je
datoteka
korumpirana.
Izabrana slika ne
može da se
retušira.
Nije moguće
prikazati ovu
datoteku.
—
Nije moguće izabrati
ovu datoteku.
—
Nije moguće urediti
ovaj film.
—
Izabrani film ne
može da se uredi.
Proverite štampač.
—
Greška štampača.
Proverite papir.
—
Papir se zaglavio.
—
Nema više papira.
—
Proverite nivo
mastila.
—
Greška mastila.
Nema više mastila.
—
Štampač nema
više mastila.
Papir u štampaču
nije izabrane
veličine.
Papir se zaglavio u
štampaču.
Štampač nema
više papira.
Rešenje
Datoteka ne može da se
pregleda na fotoaparatu.
Slike napravljene sa drugim
uređajima ne mogu da se
retuširaju.
• Filmovi napravljene sa
drugim uređajima ne
mogu da se urede.
• Filmovi moraju da budu
najmanje dve sekunde
dugački.
Proverite štampač. Da biste
nastavili, izaberite Nastavi
(ako je dostupno) *.
Ubacite papir prave veličine
i izaberite Nastavi *.
Očistite zaglavljeno i
izaberite Nastavi *.
Ubacite papir izabrane
veličine i izaberite Nastavi *.
Proverite mastilo. Da biste
nastavili, izaberite Nastavi *.
Zamenite mastilo i izaberite
Nastavi *.
* Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.
Rešavanje problema 397
Tehničke napomene
Pročitajte ovo poglavlje za informacije o prikazu fotoaparata,
kompatibilnim dodacima, čišćenju i čuvanju fotoaparata i
specifikacijama uređaja.
Prikaz fotoaparata i kontrolnog displeja
Pogledajte ovaj odeljak za informacije o indikatorima na prikazu
fotoaparata (monitor i tražilo) i kontrolnom displeju. Zarad
ilustrativnih svrha, prikazi su pokazani sa svim upaljenim
indikatorima.
Monitor: režim fotografije
Sledeći indikatori se pojavljuju na monitoru u režimu fotografije.
2 4 6 8 10
15
1 3 5 7 9 11 12 13 14 16
17
18
19
20
21
47
46
45
44
43
42
41
40
39
22
23
38 37 35 33 31 29 27 26 25 24
36 34 32 30 28
1 Režim fotografisanja .........................70
2 Indikator fleksibilnog programa ....71
6 Režim blica .............................. 107, 354
7 Indikator fokusa .................................61
3 Režim korisničkog podešavanja.....75
4 Nosači AF oblasti................................54
8 Režim okidanja..........................84, 111
9 Tačka fokusa ................................ 43, 54
5 Indikator intervala tajmera........... 212 10 Režim fokusa.....................52, 189, 243
Indikator „Sat nije podešen“ ...........40
398 Tehničke napomene
11 Režim AF-oblasti ............. 54, 189, 243 25 „k“ (pojavljuje se kada ima
memorije za više od
12 Active D-Lighting.......... 110, 182, 241
1000 ekspozicija)..............................34
13 Picture Control................. 94, 177, 241
26
Broj
preostalih ekspozicija......34, 463
14 Balans bele .................63, 98, 170, 240
15 Kvalitet slike ............................ 104, 166 27 ISO osetljivost .....................................80
16 Oblast slike ..................... 119, 165, 239 28 Indikator ISO osetljivosti ..................80
Indikator automatske ISO
17 Veličina slike............................ 106, 166
osetljivosti .........................................81
18 Indikator Wi-Fi veze........................ 109
29 Indikator korekcije ekspozicije .......82
19 i ikona.........................................13, 21
30 Indikator korekcije snage blica.... 356
20 Indikator bracketinga
31 Praćenje subjekta ..............................58
21
22
23
24
ekspozicije i blica ......................... 191
Indikator bracketinga
balansa bele ................................... 195
ADL bracketing indikator.............. 198
HDR indikator................................... 207
Indikator višestruke
ekspozicije ...................................... 200
Pozicija trenutnog kadra u
bracketing sekvenci...................... 190
Količina ADL bracketinga.............. 190
Diferencijal HDR ekspozicije......... 207
Broj ekspozicija (višestruka
ekspozicija) ..................................... 200
Indikator ekspozicije ........................ 74
Prikaz korekcija ekspozicije ............ 82
Indikator napredovanja bracketinga:
Bracketing ekspozicije i
blica.......................................... 191
Bracketing balansa bele.......... 195
ADL bracketing ......................... 198
Bluetooth indikator
povezivanja .................................... 308
Režim rada u avionu....................... 308
Indikator spremnosti blica............ 412
32 Blenda...................................................72
33 Ikona zaključavanja blende.......... 281
34 Brzina zatvarača ..........................71, 73
35 Indikator sinhronizacije blica....... 265
36 Ikona zaključavanja brzine
zatvarača......................................... 281
37 Indikator FV zaključavanja... 357, 411
38 Merenje ........................... 108, 185, 243
39 Zaključavanje autoekspozicije
(AE) ...............................................89, 90
40 Indikator baterije ...............................34
41 Detekcija treperenja ...................... 185
42 Tip zatvarača.................................... 262
Tiho fotografisanje ...................67, 237
43 Režim kašnjenja ekspozicije......... 261
44 Indikator za redukciju
vibracije.................................. 112, 189
45 Fotografisanje na dodir.............10, 59
46 Indikator pregleda živog
prikaza slike.................................... 264
47 Temperaturno upozorenje........... 400
Tehničke napomene 399
D Temperaturna upozorenja
Ako temperatura fotoaparata postane povišena, upozorenje za
temperaturu će biti prikazano zajedno sa tajmerom odbrojavanja (tajmer
postaje crven kada se stigne do oznake od trideset sekundi). U nekim
slučajevima, tajmer može odmah da se prikaže nakon što se fotoaparat
uključi. Kada tajmer dođe do nule, prikaz fotografisanja će se automatski
isključiti da bi zaštitio interna kola fotoaparata.
400 Tehničke napomene
❚❚ Prikaz informacija
12 3 4 5 6
7 8
19
18
17
16
15
14
9
10
11
12
13
1 Režim fotografisanja ........................ 70 12 Indikator ekspozicije .........................74
Prikaz korekcija ekspozicije.............82
2 Indikator fleksibilnog programa ... 71
3 Režim korisničkog podešavanja.... 75
4 Ikona zaključavanja brzine
zatvarača ......................................... 281
5 Indikator sinhronizacije blica....... 265
6 Brzina zatvarača ..........................71, 73 13
7 Ikona zaključavanja blende.......... 281 14
8 Blenda.................................................. 72 15
9 Indikator bracketinga
ekspozicije i blica .......................... 191
Indikator bracketinga balansa
bele................................................... 195
ADL bracketing indikator.............. 198
HDR indikator................................... 207
Indikator višestruke
ekspozicije ...................................... 200
10 „k“ (pojavljuje se kada ima
memorije za više od
1000 ekspozicija)............................. 34
11 Broj preostalih ekspozicija..... 34, 463
16
17
18
19
Indikator napredovanja bracketinga:
Bracketing ekspozicije i
blica.......................................... 191
Bracketing balansa bele ......... 195
ADL bracketing ......................... 198
i ikona.........................................13, 21
ISO osetljivost .....................................80
Indikator ISO osetljivosti ..................80
Indikator automatske ISO
osetljivosti .........................................81
Indikator FV zaključavanja... 357, 411
Zaključavanje autoekspozicije
(AE) ...............................................89, 90
Indikator korekcije snage blica.... 356
Indikator korekcije ekspozicije .......82
Vrednost korekcije ekspozicije .......82
Tehničke napomene 401
20 21 22 23 24 25 26
27 28
41
40
39
38
37
36
35
20 Bluetooth indikator
21
22
23
24
25
26
27
28
povezivanja .................................... 308
Režim rada u avionu ...................... 308
Wi-Fi indikator povezivanja ......... 109
Indikator smanjena šuma
kod duge ekspozicije ................... 183
Tip zatvarača .................................... 262
Tiho fotografisanje ...................67, 237
Režim kašnjenja ekspozicije......... 261
Indikator intervala tajmera........... 212
Indikator „Sat nije podešen“ ...........40
Režim kontrole blica ...................... 186
Indikator „pisak“.............................. 305
Indikator baterije ...............................34
402 Tehničke napomene
29
30
31
32
33
34
29 Ugrađeni Wi-Fi ....................... 109, 341
30 Režim okidanja..........................84, 111
31 Režim AF-oblasti..............54, 189, 243
32 Režim fokusa.....................52, 189, 243
33 Redukcija vibracija ................ 112, 189
34 Active D-Lighting.......... 110, 182, 241
35 Merenje ........................... 108, 185, 243
36 Veličina slike ........................... 106, 166
37 Balans bele ................. 63, 98, 170, 240
38 Picture Control .................94, 177, 241
39 Kvalitet slike............................ 104, 166
40 Režim blica .............................. 107, 354
41 Temperaturno upozorenje........... 400
Monitor: režim filma
Sledeći indikatori se pojavljuju na monitoru u režimu filma.
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10
7
8
9
1 Indikator snimanja............................ 45
2
3
4
5
6
Indikator „Nema filma“.................... 46
Kont. snim. eksternim
uređajem......................................... 346
Veličina slike i brzina/kvalitet
slike.......................................... 116, 239
Preostalo vreme ................................ 45
Vremenski kod................................. 246
Ime datoteke.................................... 239
7 Smanjenje šuma vetra................... 245
8 Jačina zvuka slušalica .................... 245
9 Režim okidanja (statično
fotografisanje) ..................................84
10 Nivo zvuka ........................................ 118
11 Osetljivost mikrofona ........... 118, 244
12 Frekventni odziv ............................. 245
13 Indikator elektronskog
VR............................................. 120, 243
Tehničke napomene 403
Tražilo: režim fotografije
Sledeći indikatori se pojavljuju na tražilu u režimu fotografije.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
45
44
43
14
15
42
41
40
39
38
37
16
17
18
19
20
21
22
36 35 33 31 29 28 27 26 24 23
34 32 30
25
1 Indikator baterije ...............................34 12 Veličina slike ........................... 106, 166
2 Indikator pregleda živog
13 Oblast slike ..................... 119, 165, 239
prikaza slike.................................... 264 14 Indikator Bluetooth veze .............. 308
3 Indikator za redukciju
Režim rada u avionu ...................... 308
vibracije.................................. 112, 189 15 Wi-Fi indikator povezivanja ......... 109
4 Režim blica .............................. 107, 354 16 Tačka fokusa ................................ 43, 54
5 Režim okidanja ..........................84, 111 17 Indikator bracketinga
6 Režim fokusa.....................52, 189, 243
ekspozicije i blica .......................... 191
7 Režim AF-oblasti ..............54, 189, 243
8 Active D-Lighting
indikator........................ 110, 182, 241
9 Picture Control
indikator...........................94, 177, 241
10 Balans bele .................63, 98, 170, 240
11 Kvalitet slike ............................ 104, 166
404 Tehničke napomene
Indikator bracketinga
balansa bele ................................... 195
Indikator ADL bracketinga ........... 198
HDR indikator .................................. 207
Indikator višestruke
ekspozicije ...................................... 200
18 Pozicija trenutnog kadra u
19
20
21
22
23
24
25
26
27
bracketing sekvenci...................... 190
Količina ADL bracketinga.............. 190
Diferencijal HDR ekspozicije......... 207
Broj ekspozicija (višestruka
ekspozicija) ..................................... 200
Praćenje subjekta.............................. 58
Indikator korekcije snage blica.... 356
„k“ (pojavljuje se kada ima
memorije za više od
1000 ekspozicija)............................. 34
Indikator spremnosti blica............ 412
Broj preostalih ekspozicija..... 34, 463
ISO osetljivost .................................... 80
Indikator ISO osetljivosti ................. 80
Indikator automatske ISO
osetljivosti......................................... 81
Indikator korekcije ekspozicije ...... 82
Indikator ekspozicije ........................ 74
Prikaz korekcija ekspozicije ............ 82
Indikator napredovanja bracketinga:
Bracketing ekspozicije i
blica.......................................... 191
Bracketing balansa bele.......... 195
ADL bracketing ......................... 198
28 Blenda...................................................72
29 Ikona zaključavanja blende.......... 281
30 Brzina zatvarača ..........................71, 73
31 Indikator sinhronizacije blica....... 265
32 Indikator FV zaključavanja... 357, 411
33 Zaključavanje autoekspozicije
(AE) ...............................................89, 90
34 Režim korisničkog podešavanja.....75
35 Merenje ........................... 108, 185, 243
36 Indikator fokusa .................................61
37 Režim kašnjenja ekspozicije......... 261
38 Tip zatvarača.................................... 262
Tiho fotografisanje ...................67, 237
39 Režim fotografisanja.........................70
40 Indikator fleksibilnog programa ....71
41 Detekcija treperenja ...................... 185
42 Ikona zaključavanja brzine
zatvarača......................................... 281
43 Indikator intervala tajmera........... 212
Indikator „Sat nije podešen“ ...........40
44 Nosači AF oblasti................................54
45 Temperaturno upozorenje........... 400
Tehničke napomene 405
Tražilo: režim filma
Sledeći indikatori se pojavljuju na tražilu u režimu filma.
1
2
3
4
13
12
11
10
9
8
5
6
7
1 Veličina slike i brzina/kvalitet
7 Režim okidanja (statično
slike.......................................... 116, 239
fotografisanje) ..................................84
2 Ime datoteke.................................... 165
3 Kont. snim. eksternim
8 Nivo zvuka........................................ 118
9 Osetljivost mikrofona ........... 118, 244
uređajem......................................... 346 10 Frekventni odziv ............................. 245
4 Indikator snimanja.............................45 11 Smanjenje šuma vetra................... 245
Indikator „Nema filma“.....................46 12 Jačina zvuka slušalica .................... 245
5 Vremenski kod................................. 246 13 Indikator elektronskog VR... 120, 243
6 Preostalo vreme .................................45
406 Tehničke napomene
Kontrolni displej
1
2
3 4
5
12
11
6
10
7
9
1 Ikona zaključavanja brzine
zatvarača ......................................... 281
8
8 Broj preostalih ekspozicija .....34, 463
9 Režim okidanja...................................84
2 Brzina zatvarača ..........................71, 73 10 ISO osetljivost.....................................80
3 Indikator korekcije ekspozicije .......82 11 Indikator korekcije snage blica ... 356
Vrednost korekcije ekspozicije .......82
Ikona „Blic isključen“...................... 107
4 Ikona zaključavanja blende.......... 281 12 Indikator sinhronizacije blica....... 265
5 Blenda...................................................72
6 Indikator baterije ...............................34
7 „k“ (pojavljuje se kada ima
memorije za više od
1000 ekspozicija)..............................34
Tehničke napomene 407
Nikon Creative Lighting System
Nikonov napredni Creative Lighting System (CLS) nudi poboljšanu
komunikaciju između fotoaparata i kompatibilnog blica zarad
poboljšanog fotografisanja blicom.
CLS-kompatibilni blicevi
Sledeće funkcije su dostupne sa CLS-kompatibilnim blicevima:
SB-600
SB-500
SB-400
SB-300
SB-R200
SB-700
✔
✔
✔
✔
✔ — — ✔
✔
✔2
✔2
✔
✔2
✔ — — ✔
✔
✔
—
✔3
✔3
— — — — — — —
— — — — — — —
✔
✔
✔ — — — — — —
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔4 — — ✔4 ✔4
— — — — — — —
SU-800
SB-910
SB-900
SB-800
408 Tehničke napomene
SB-5000
Pojedinačni blic
i-TTL dopunski fleš 1
i-TTL Standardni i-TTL
dopunski fleš
qA Automatska blenda
A Automatski ne-TTL
Man. sa prioritetom
GN
rastojanja
M Manuelni
RPT Ponavljanje bljeska
SB-300
SB-400
SB-R200
SU-800
SB-500
SB-600
Radio kontrolisano napredno bežično
osvetljenje
Komunikacija informacijama boje (blic)
Komunikacija informacijama boje (LED
lampa)
Auto FP brza sinhronizacija 8
FV zaključavanje 9
Smanjenje efekta crvenih očiju
Modelirajuće osvetljenje fotoaparata
Objedinjena kontrola blica
Ažuriranje firmvera blica fotoaparata
SB-700
RPT Ponavljanje bljeska
SB-910
SB-900
SB-800
SB-5000
Daljinski
Glavni
Optički Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje)
Daljinska kontrola blica
✔
i-TTL i-TTL
✔
Brza bežična kontrola
[A:B]
✔
blica
qA Automatska blenda
✔
A Automatski ne-TTL
—
M Manuelni
✔
RPT Ponavljanje bljeska
✔
i-TTL i-TTL
✔
Brza bežična kontrola
[A:B]
✔
blica
Automatska blenda/
qA/A
✔6
Automatski ne-TTL
M Manuelni
✔
✔
✔
✔ — ✔4 ✔ — — —
✔ — ✔4 — — — —
—
✔ — — ✔5 — — —
✔
—
✔
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
✔
—
—
✔4
—
✔
✔
✔
✔
✔ — ✔ — —
✔6
— — — — — — —
✔
✔
✔
✔ — ✔ — —
✔
✔
✔
✔
✔ — — — —
✔7
—
— — — — — — —
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
— — ✔ — — — —
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔ 10
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔ — — ✔
—
—
—
—
—
✔ ✔ ✔ —
✔ ✔ ✔ ✔
✔ — — ✔
✔ ✔ ✔ —
✔ — — ✔
✔ — — —
✔
—
✔
—
—
✔
✔
Tehničke napomene 409
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nije dostupno sa spot merenjem.
Može takođe da se izabere sa blicom.
qA/A izbor režima se izvršava na blicu koristeći prilagođena podešavanja.
Može samo da se izabere koristeći opciju Kontrola blica fotoaparata.
Dostupno samo u toku fotografisanja izbliza.
Izbor qA i A zavisi od opcije izabrane sa glavnim blicom.
Podržava iste karakteristike kao daljinski blicevi sa optičkim AWL.
Dostupno samo u i-TTL, qA, A, GN i M režimima kontrole blica.
Dostupno samo u i-TTL režimu kontrole blica ili kada je blic podešen da emituje monitorske
predbljeskove u qA ili A režimu kontrole blica.
10 Ažuriranja firmvera za SB-910 i SB-900 može da se izvrše sa fotoaparata.
SU-800 Wireless Speedlight Commander
Kada je montiran na CLS-kompatibilan fotoaparat, SU-800 može da se koristi
kao commander za bliceve SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 ili SB-R200 u do tri grupe. Sam SU-800 nije opremljen blicom.
A Modelirajuće osvetljenje
Pritiskanje kontrole kojoj je Pregled dodeljen koristeći Prilagođeno
podešavanje f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) izaziva CLSkompatibilne bliceve da emituju modelirajući bljesak. Ova funkcija može
da se koristi sa Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično
osvetljavanje) sa pregled ukupnih efekata osvetljenja postignutih sa više
bliceva; efekat se najbolje vidi gledajući direktno u subjekat a ne u prikaz
fotoaparata. Modelirajuće osvetljenje može da se isključi koristeći
Prilagođeno podešavanje e5 (Modelirajući bljesak).
A Stroboskopsko studijsko osvetljenje
Da biste prilagodili boju i osvetljenog pregleda kroz objektiv tako da se
snimci lakše kadriraju, izaberite Isključeno za Prilagođeno podešavanje d8
(Prim. podeš. na živi prikaz slike).
410 Tehničke napomene
D Korekcija snage blica
U režimima i-TTL kontrole blica i automatske blende (qA), korekcija snage
blica izabrana sa opcionim blicom ili opcijom Kontrola blica fotoaparata je
dodata na korekciju snage blica izabranu sa opcijom Kor. snage blica u
meniju snimanja.
D Drugi blicevi
Sledeći blicevi mogu da se koriste u režimima automatskom ne-TTL i
manuelnom.
Blic
Režim blica
A
Automatski ne-TTL
M
Manuelni
G
Ponavljanje bljeska
Sinhronizacija sa
REAR
zadnjom zavesom 2
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
✔
SB-50DX, SB-23,
SB-29, SB-21B,
SB-29S
—
✔
—
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
—
✔
✔
✔
1 Režim blica je automatski podešen na TTL, a zatvarač okidača je onemogućen. Podesite blic na A
(ne-TTL automatski blic).
2 Dostupno kada se fotoaparat koristi da bi se izabrao režim blica.
D Koristite FV zaključavanje sa opcionim blicevima
FV zaključavanje je dostupno sa opcionim blicevima u TTL-u i (gde je
podržano) u monitorskim predbljeskom qA i monitorskim predbljeskom A
režima kontrole blica (pogledajte uputstvo dostavljeno sa blicom za više
informacija). Imajte na umu da kada se Advanced Wireless Lighting
(Napredno bežično osvetljavanje) koristi za kontrolu daljinskih bliceva,
treba da podesite režim kontrole blica za glavni ili bar za jednu daljinsku
grupu na TTL, qA ili A. Područje mereno za FV zaključavanje je sledeće:
Blic
Samostalni blic
Koristi se sa drugim blicevima
(Advanced Wireless Lighting
(Napredno bežično osvetljenje))
Režim blica
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
Merena oblast
6 mm krug u centru kadra
Oblast merena od strane merenja
ekspozicije blica
Ceo kadar
Oblast merena od strane merenja
ekspozicije blica
Tehničke napomene 411
D Napomene u vezi opcionog blica
Pogledajte uputstvo blica za detaljnije instrukcije. Ako jedinica podržava
CLS, pogledajte odeljak za CLS-kompatibilne digitalne SLR fotoaparate.
Imajte na umu da ovaj fotoaparat nije uključen u „digitalnu SLR“ kategoriju
u uputstvima za SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX.
i-TTL kontrola blica može da se koristi pri ISO osetljivostima između 64 i
12800 (Z 7) ili između 100 i 12800 (Z 6). Pri vrednostima iznad 12800, željeni
rezultati se možda neće dobiti pri nekim opsezima ili podešavanjima
blende. Ako indikator spremnosti blica (c) bljeska oko tri sekunde nakon
što je fotografija snimljena u i-TTL ili ne-TTL automatskom režimu, blic je
okinuo pri punoj snazi, a fotografija je možda premalo eksponirana (samo
CLS-kompatibilni blicevi).
Kada se sinhro kabl SC-serija 17, 28 ili 29 koristi za fotografisanje sa
odvojenim blicom, pravilna ekspozicija se možda neće postići u i-TTL
režimu. Preporučujemo da izaberete standardni i-TTL dopunski blic.
Snimite probni snimak i pogledajte rezultate na prikazu fotoaparata.
U i-TTL, koristite reflektorski panel blica ili difuzorski adapter za blic
dostavljen sa blicom. Ne koristite druge panele kao što su difuzorski paneli,
jer to može da proizvede nepravilnu ekspoziciju.
U režimu P, maksimalni otvor blende (minimalni f-broj) je ograničen u
skladu sa ISO osetljivošću, kao što je ispod prikazano:
64
3,5
100
4
Maksimalni otvor blende pri ISO ekvivalentu od:
200
400
800
1600
3200
5
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Ako je maksimalni otvor blende objektiva manji od onog koji je dat iznad,
maksimalna vrednost blende će biti maksimalni otvor blende objektiva.
AF-assist osvetljenje je dostupno od strane fotoaparata, ne blica; SB-5000,
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 i SB-400, međutim, pružaju
smanjenje efekta crvenih očiju.
Šum u obliku linija može da se pojavi na fotografijama sa blicom snimljenim
sa SD-9 ili SD-8A nosačem dodatnih baterija priključenim direktno na
fotoaparat. Smanjite ISO osetljivost ili povećajte razdaljinu između
fotoaparata i paketa za napajanje.
412 Tehničke napomene
Drugi dodaci
Raznolikost dodataka je dostupna za vaš Nikon fotoaparat.
Izvori
napajanja
Filteri
Bajonet
adapteri
• EN-EL15b punjiva Li-jonska baterija: Dodatne EN-EL15b punjive
baterije dostupne su od lokalnih prodavaca i Nikonovih
predstavnika za uslugu. EN-EL15a/EN-EL15 punjive baterije
takođe mogu da se koriste, ali imajte na umu da možda
nećete biti u mogućnosti da snimite mnogo slika pri
jednom punjenju (0 465).
• MH-25a punjač baterije: MH-25a može da se koristi za ponovno
punjenje EN-EL15b punjivih baterija. MH-25 punjači
baterija takođe mogu da se koriste.
• EH-7P AC adapter za punjenje: EH-7P može da se koristi za
punjenje EN-EL15b punjivih baterija ubačenih u fotoaparat
(punjiva baterija se samo puni kada je fotoaparat isključen).
Ne može da se koristi za punjenje EN-EL15a/EN-EL15
baterija.
• EP-5B priključak napajanja, EH-5c i EH-5b AC adapteri: Ovi dodaci
mogu da se koriste za napajanje fotoaparata tokom dužeg
vremenskog perioda. EP-5B je neophodan za povezivanje
fotoaparata na EH-5c/EH-5b; pogledajte „Kačenje priključka
napajanja i AC adaptera“ (0 418) za detalje.
• Filteri neutralne boje (NC) mogu da se koriste za zaštitu
objektiva.
• Da biste sprečili duh efekat, izbegavajte korišćenje filtera
kada je subjekat kadriran naspram jakog svetla ili kada je
izvor jakog svetla u kadru.
• Merenje sa prioritetom centra se preporučuje ako matrix
merenje ne uspe da proizvede željene rezultate sa filterima
sa faktorima ekspozicije (faktorima filtera) iznad 1× (Y44,
Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Pogledajte uputstvo za
filter za detalje.
• Filteri namenjeni za fotografisanje sa specijalnim efektima
će možda uticati na autofokus ili indikator ispravnog fokusa
(I).
FTZ bajonet adapter (0 455)
Tehničke napomene 413
Žičane daljinske MC-DC2 žičana daljinska kontrola (dužina 1 m): Kada se poveže na
kontrole
priključak za dodatnu opremu fotoaparata, MC-DC2 može da
se koristi za okidanje zatvarača iz daljine.
GPS jedinice
GP-1/GP-1A GPS: Kada se poveže na priključak za dodatnu
opremu fotoaparata, postojeći GP-1/GP-1A može da se koristi
za snimanje trenutne geografske širine, dužine, nadmorske
visine i UTC (univerzalno koordinisano vreme) sa slikama
snimljenim sa fotoaparatom. Imajte na umu da je
proizvodnja GP-1/GP-1A završena.
USB kablovi
• UC-E24 USB kabl: USB kabl sa konektorom C tipa za
povezivanje na fotoaparat i konektorom A tipa za
povezivanje na USB uređaj.
• UC-E25 USB kabl: USB kabl sa dva tipa konektora C.
HDMI kablovi HC-E1 HDMI kabl: HDMI kabl sa konektorom C tipa za
povezivanje na fotoaparat i konektorom A tipa za
povezivanje na HDMI uređaje.
Adapteri za
AS-15 adapter sa sinhro kontaktom: Montirajte AS-15 na direktni
direktne
električni kontakt fotoaparata da biste povezali studijska
električne
stroboskopska svetla ili drugu opremu za blic putem izvoda
kontakte
sinhronizacije.
Poklopci šine za BS-1 poklopac šine za blic i opremu: Poklopac koji štiti šinu za blic i
blic i opremu
opremu kada nijedan blic nije prikačen.
Poklopac tela BF-N1 poklopac tela: Poklopac tela sprečava da prašina uđe u
fotoaparat kada objektiv nije na mestu.
Bežični
WT-7 bežični predajnik: Koristite WT-7 za otpremanje slika putem
predajnici
bežične mreže, da biste kontrolisali fotoaparat od računara
koji pokreće Camera Control Pro 2 (dostupan odvojeno), ili da
biste daljinski snimili ili pretraživali slike sa računara ili
pametnog uređaja.
Napomena: Bežična mreža i neko osnovno znanje o mreži je neophodno kada se
koristi bežični predajnik. Obavezno ažurirajte softver bežičnog predajnika na
najnoviju verziju.
414 Tehničke napomene
Bežični
daljinski
kontroleri
• WR-R10 Wireless Remote Controller (Bežični daljinski kontroler)/
WR-T10 Wireless Remote Controller (Bežični daljinski kontroler): Kada
je WR-R10 bežični daljinski kontroler prikačen na priključak
za dodatnu opremu, fotoaparat može da se bežično
kontroliše koristeći WR-T10 bežični daljinski kontroler (kada
povezujete WR-R10, postarajte se da poklopac priključka za
dodatnu opremu i USB i HDMI konektori bude u potpunosti
otvoren). WR-R10 takođe može da se koristi za kontrolu
jedinica blica koje su radio kontrolisane. Za sinhronizovano
okidanje koje uključuje više od jednog fotoaparata,
pripremite više fotoaparata sa uparenim i prikačenim
jedinicama WR-R10.
• WR-1 Wireless Remote Controller (Bežični daljinski kontroler): WR-1
jedinice se koriste sa WR-R10 ili WR-T10 bežičnim daljinskim
kontrolerima ili drugim WR-1 daljinskim kontrolerima, WR-1
jedinicama koje funkcionišu ili kao predajnici ili kao
prijemnici. Kao predajnik, WR-1 može da se koristi za
kontrolu fotoaparata i fotografisanje putem signala
prenesenih na prijemnik (WR-R10 ili drugi WR-1) povezani
na priključak za dodatnu opremu fotoaparata, dok kao
prijemnik prima daljinske kontrole od WR-T10 ili odvojeni
WR-1 predajnik.
Napomena: Postarajte se da firmver za WR-R10 i WR-1 bude ažuriran na najnoviju
verziju (WR-R10 verzija firmvera 3.0 ili novija i WR-1 verzija firmvera 1.0.1 ili
novija). Za informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon lokaciju na mreži
za vaše područje. Posavetujte se sa Nikon ovlašćenim servisnim predstavnikom
kada ažurirate firmver za WR-R10 sa verzija koje prethode verziji 2.0 na verziju 3.0
ili noviju.
Dodaci okulara DK-29 gumeni štitnik: DK-29 čini da se slika na tražilu lakše vidi,
tražila
sprečavajući zamor očiju.
Tehničke napomene 415
Mikrofoni
Softver
• ME-1 stereo mikrofon: Povežite ME-1 na utičnicu mikrofona
fotoaparata da biste snimili stereo zvuk i smanjili
mogućnost hvatanja šumova opreme (kao što su zvuci koje
proizvodi objektiv u toku autofokusa).
• ME-W1 Wireless Microphone (ME-W1 bežični mikrofon): Koristite ovaj
bežični Bluetooth mikrofon za snimanje van fotoaparata.
Camera Control Pro 2: Daljinski kontrolišite fotoaparat sa
računara i sačuvajte fotografije direktno na hard disk
računara. Kada se Camera Control Pro 2 koristi za snimanje
fotografija direktno na računar, indikator povezivanja
računara (PC) će se pojaviti na kontrolnom displeju.
Napomena: Koristite najnovije verzije Nikon softvera; pogledajte Nikonovu
lokaciju na mreži za svoju regiju zarad najnovijih informacija u vezi podržanih
operativnih sistema. Pri podrazumevanim podešavanjima, Nikon Message Center 2
će periodično proveriti ažuriranja za Nikon softver i firmver dok ste ulogovani na
nalog na računaru, a računar je povezan sa internetom. Poruka je automatski
prikazana kada se ažuriranje pronađe.
Dostupnost može da varira u zavisnosti od zemlje ili regiona. Pogledajte našu lokaciju na mreži ili brošure
za najnovije informacije.
D Priključivanje i uklanjanje poklopca šine za blic i opremu
BS-1 poklopac šine za blic i opremu sklizne u šinu za blic i opremu kao što je
prikazano. Da biste uklonili poklopac, čvrsto držite fotoaparat, pritisnite
poklopac na dole palcem i skliznite ga u prikazanom smeru.
416 Tehničke napomene
D HDMI/USB kabl klip
Da biste sprečili slučajno isključivanje, prikačite dostavljeni klip na HDMI
kablove ili na dostavljeni USB kabl kao što je prikazano (ilustracija prikazuje
USB kabl; imajte na umu da klip možda neće odgovarati svim HDMI
kablovima drugih proizvođača). Neka monitor bude u poziciji skladištenja
kada koristite klip za kabl.
HDMI kabl ide ovde
HDMI kabl ide ovde
USB kabl
HDMI kabl ide ovde
Ubacite jezičak u
odgovarajući slot na
fotoaparatu i
prikačite klip kabla
HDMI kabl i USB kabl se
koriste istovremeno
Tehničke napomene 417
Kačenje priključka napajanja i AC adaptera
Isključite fotoaparat pre nego što prikačite opcioni priključak
napajanja i AC adapter.
1 Pripremite fotoaparat.
Otvorite poklopce ležišta
baterije (q) i priključka
napajanja (w).
2 Ubacite EP-5B priključak napajanja.
Postarajte se da ubacite konektor u
prikazanom smeru, koristeći konektor
da bi se narandžasta bravica baterije
pritisnula na jednu stranu. Bravica
zaključava konektor na mesto kada je
konektor u potpunosti ubačen.
3 Zatvorite poklopac ležišta
baterije.
Pozicionirajte kabl priključka
napajanja tako da prolazi
kroz slot priključka
napajanja i zatvara poklopac
ležišta baterije.
418 Tehničke napomene
4 Povežite EH-5c/EH-5b AC adapter.
Povežite AC adapter napojni kabl na AC utičnicu na AC adapteru
(e) i napojni kabl na DC utičnicu (r). Ikona P je prikazana kada
je fotoaparat napajanja od strane AC adaptera i priključka
napajanja.
Tehničke napomene 419
Briga o fotoaparatu
Naučite kako da čuvate, čistite i brinete se o svom fotoaparatu.
Čuvanje
Kada se fotoaparat neće koristiti duži period, uklonite punjivu
bateriju i čuvajte ga na hladnom, suvom području sa poklopcem
izvoda koji je na mestu. Da biste sprečili buđ ili plesan, čuvajte
fotoaparat na suvom, dobro provetrenom području. Ne čuvajte svoj
fotoaparat sa kuglicama naftalina ili kamfora niti na mestima koja:
• su slabo provetrena ili imaju preko 60% vlage,
• se nalaze pored opreme koja proizvodi elektromagnetska polja,
kao što su televizori ili radio aparati, ili
• su izložena temperaturama iznad 50 °C ili ispod –10 °C
Čišćenje
Ne koristite alkohol, razređivač ili druge isparljive hemikalije.
• Telo fotoaparata: Koristite pumpicu da biste uklonili prašinu i vlakna
a zatim pažljivo obrišite mekom, suvom krpom. Nakon korišćenja
fotoaparata na plaži ili morskoj obali, obrišite pesak ili so krpom
koja je bila ovlažena u vodi i u potpunosti osušite. Važno: Prašina ili
druga strana materija unutar fotoaparata može da izazove štetu koju
ne pokriva garancija.
• Objektivi, tražilo: Staklene površine se lako oštete. Otklonite prašinu
ili vlakna koristeći pumpicu. Ako koristite aerosol pumpicu, držite
bočicu vertikalno da biste sprečili špricanje tečnosti. Da biste
uklonili otiske prstiju i ostale mrlje, stavite malo čistača za objektiv
na meku krpu i pažljivo očistite.
• Monitor: Otklonite prašinu ili vlakna koristeći pumpicu. Kada
uklanjate otiske prstiju i druge mrlje, obrišite površinu lagano
mekom krpom ili jelenskom kožom. Ne primenjujte silu, jer to
može da izazove štetu ili kvar.
420 Tehničke napomene
Čišćenje senzora slike
Ako sumnjate da se prljavština ili prašina sa senzora slike pojavljuju
na fotografijama, možete da očistite senzor koristeći opciju Očisti
senzor slike u meniju podešavanja. Senzor može da se očisti bilo
kad koristeći opciju Očisti odmah ili čišćenje može da se izvrši
automatski kada se fotoaparat isključi. Ako senzor slike ne reši
problem, kontaktirajte Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.
❚❚ „Očisti odmah“
Držeći osnovu fotoaparata na dole,
izaberite Očisti senzor slike u meniju
podešavanja, zatim markirajte Očisti
odmah i pritisnite J. Fotoaparat će
proveriti i očistiti senzor slike. Nijedna
druga operacija ne može da se izvrši dok se
čišćenje ne završi; ne uklanjajte niti
isključujte izvor napajanja dok se čišćenje
ne okonča a meni podešavanja se ne
prikaže.
Tehničke napomene 421
D Čišćenje senzora slike
Korišćenje kontrola fotoaparata u toku isključivanja prekida čišćenje
senzora slike.
Ako se čišćenje senzora slike izvrši nekoliko puta zaredom, čišćenje senzora
slike će možda privremeno biti onemogućeno da bi se zaštitilo interno kolo
fotoaparata. Čišćenje može da se opet vrši nakon kratkog čekanja.
422 Tehničke napomene
❚❚ „Automatsko čišćenje“
Birajte između sledećih opcija:
6
Očisti pri
isključivanju
Senzor slike se automatski čisti u toku isključivanja
svaki put kada se fotoaparat isključi.
Isključi čišćenje
Automatsko isključivanje čišćenja senzora slike.
1 Izaberite Automatsko čišćenje.
Prikaži meni Očisti senzor slike kao što
je opisano u „Očisti odmah“ (0 421).
Markirajte Automatsko čišćenje i
pritisnite 2.
2 Izaberite opciju.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Tehničke napomene 423
Manuelno čišćenje
Ako strana tela ne mogu da se uklone sa senzora slike koristeći
čišćenje senzora slike, senzor može da se manuelno očisti kao što je
ispod opisano. Imajte na umu, međutim, da je senzor izuzetno
delikatan i lako se ošteti; preporučujemo da se izvrši ručno čišćenje
samo od strane Nikonovog ovlašćenog servisnog predstavnika.
1 Uklonite objektiv.
Isključite fotoaparat i uklonite objektiv ili poklopac tela.
2 Proverite senzor slike.
Držeći fotoaparat tako da svetlo pada na
senzor slike, pogledajte da li senzor ima
prašinu ili otpatke. Ako nijedno strano
telo nije prisutno, nastavite ka Koraku 4.
3 Očisti senzor.
Uklonite prašinu i otpatke sa senzora sa
pumpicom. Ne koristite pumpicu sa
četkicom, jer dlake mogu da oštete
senzor. Prljavština koja ne može da se
ukloni sa pumpicom može da ukloni
samo Nikonovo ovlašćeno servisno
osoblje. Ni u kom slučaju ne treba da dodirujete ili brišete senzor.
4 Zamenite objektiv ili poklopac tela.
424 Tehničke napomene
D Strano materija na senzoru slike
Strana tela koja uđu u fotoaparat kada se objektivi ili poklopci tela uklone ili
zamene (ili u retkim slučajevima tečnost ili čestice sa samog fotoaparata)
mogu da se zalepe na senzor slike, gde mogu da se pojave na snimljenim
fotografijama pod određenim uslovima. Da biste zaštitili fotoaparat kada
nema objektiva, obavezno zamenite poklopac tela koji je dostavljen sa
fotoaparatom, vodeći računa da prvo uklonite svu prašinu i drugu stranu
materiju koja se možda zalepila za montiran fotoaparat, bajonet ili
poklopac tela. Izbegavajte kačenje poklopca tela ili menjanje objektiva u
prašnjavim okruženjima.
Ako strano telo pronađe način da se zalepi za senzor slike, koristite opciju
čišćenja senzora slike kao što je objašnjeno u „Čišćenje senzora slike“
(0 421). Ako se problem ponavlja, manuelno očistite senzor (0 424) ili
neka senzor očisti Nikon ovlašćeni servisni predstavnik. Fotografije na koje
je uticalo prisustvo strane materije na senzoru mogu da se retuširaju
koristeći opcije čišćenja slike dostupne u nekim aplikacijama za slike.
D Održavanje fotoaparata i dodataka
Fotoaparat je precizan uređaj i zahteva redovno održavanje. Nikon
preporučuje da fotoaparat pregleda originalni prodavac ili Nikon ovlašćeni
servisni predstavnik jednom svake jedne do dve godine i da se servisira
jednom svakih tri do pet godina (imajte na umu da se ove usluge
naplaćuju). Čest pregled i održavanje se posebno preporučuju ako se
fotoaparat koristi profesionalno. Sve dodatke koji se redovno koriste sa
fotoaparatom, kao što su objektivi ili opcioni blicevi, treba uključiti prilikom
pregleda ili servisiranja fotoaparata.
Tehničke napomene 425
Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj
bateriji: Upozorenja
Ne ispuštajte: Proizvod može da se pokvari ako je izložen jakim udarima ili
vibracijama.
Držite na suvom: Ovaj proizvod nije vodootporan i može da se pokvari ako se
uroni u vodu ili izloži visokim nivoima vlažnosti. Rđa internog mehanizma
može da izazove nepopravljivu štetu.
Izbegavajte nagle promene u temperaturi: Nagle promene u temperaturi, kao što su
one koje se javljaju kada ulazite ili izlazite iz zagrejane zgrade po hladnom
danu, mogu da izazovu kondenzaciju unutar uređaja. Da biste sprečili
kondenzaciju, stavite uređaj u carrying case (torbicu za nošenje) ili plastičnu
kesu pre nego što ga izložite naglim promenama u temperaturi.
Držite podalje od jakih magnetnih polja: Ne koristite niti čuvajte ovaj uređaj u blizini
opreme koja generiše jaku elektromagnetnu radijaciju ili magnetna polja.
Statička naelektrisanja ili magnetna polja koja proizvodi oprema kao što su
radio odašiljači mogli bi da ometaju prikaz, da oštete podatke smeštene na
memorijskoj kartici ili da utiču na interno kolo proizvoda.
Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu: Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu
ili drugim jakim izvorima svetla na duže vreme. Jako svetlo može da izazove
pogoršanje senzora slike ili da napravi efekat belog zamućenja na
fotografijama.
Isključite proizvod pre nego što uklonite ili prekinete povezivanje sa izvorom napajanja: Ne
isključujte proizvod niti uklanjajte punjivu bateriju dok je proizvod uključen ili
dok se slike snimaju ili brišu. Nasilno presecanje napajanja u ovim
okolnostima može da dovede do gubitka podataka ili do štete na memoriji
proizvoda ili internog kola. Da biste sprečili slučajni prekid napajanja,
izbegavajte nošenje proizvoda sa jedne lokacije na drugu dok je AC adapter
priključen.
426 Tehničke napomene
Čišćenje: Kada čistite telo fotoaparata, koristite pumpicu da biste nežno
uklonili prašinu i vlakna, zatim nežno obrišite mekom, suvom krpom. Posle
korišćenja fotoaparata na plaži ili morskoj obali, obrišite pesak ili so krpom
malo navlaženom u čistoj vodi i zatim potpuno osušite fotoaparat. U retkim
slučajevima, statički elektricitet može da izazove da LCD prikazi zasvetle ili
potamne. Ovo ne ukazuje na kvar i prikaz će se brzo vratiti na normalan.
Objektivi, tražila i drugi stakleni elementi lako se oštete. Prašinu i vlakna treba
nežno ukloniti pumpicom. Kada koristite aerosol pumpicu, držite bočicu
vertikalno da biste sprečili curenje tečnosti. Za uklanjanje otisaka prstiju i
ostalih mrlja sa staklenih površina, primenite malu količinu čistača za objektiv
na meku krpu i pažljivo očistite staklo.
Ne dodirujte senzor slike: Ni pod kojim uslovima ne
biste trebali da primenjujte pritisak na senzor
slike, da ga ubadate alatkama za čišćenje ili
izlažete snažnim vazdušnim strujanjima iz
pumpice. Ove radnje mogu da ogrebu ili na drugi
način oštete senzor. Za informacije o čišćenju
senzora slike, pogledajte „Čišćenje senzora slike“
(0 421).
Senzor slike
Kontakti objektiva: Neka kontakti objektiva budu čisti i pazite da ih ne dodirnete
prstima ili alatima ili drugim objektima.
Čuvanje: Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, čuvajte fotoaparat na suvom,
dobro provetrenom prostoru. Ako koristite AC adapter, isključite adapter da
biste sprečili požar. Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, izvadite
punjivu bateriju da biste sprečili curenje i čuvajte fotoaparat u plastičnoj kesi
koja sadrži isušivač. Nemojte, međutim, da čuvate kućište fotoaparata u
plastičnoj kesi, jer to može da dovede do kvarenja materijala. Imajte na umu
da isušivač postepeno gubi svoj kapacitet da apsorbuje vlagu i treba ga
menjati u redovnim intervalima.
Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, izvadite fotoaparat iz skladišta
najmanje jednom mesečno. Uključite fotoaparat i okinite zatvarač nekoliko
puta pre nego što ga odložite.
Čuvajte punjivu bateriju na hladnom, suvom mestu. Zamenite poklopac
izvoda pre nego što odložite punjivu bateriju.
Tehničke napomene 427
Napomene u vezi monitora i tražila: Ovi prikazi su napravljeni sa izuzetno visokom
preciznošću; najmanje 99,99 % piksela je efektivno, tako da ne nedostaje i
nije defektivno više od 0,01 %. Zbog toga, iako ovi prikazi mogu da sadrži
piksele koji su uvek uključeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili su uvek isključeni
(crni), ovo ne ukazuje na kvar i nema nikakvog efekta na slike koje se snimaju
sa ovim uređajem.
Slike na monitoru će se možda teško videti na jakom svetlu. Ne primenjujte
silu na monitoru, jer to može da izazove štetu ili kvar. Prašina ili vlakna mogu
da se uklone pumpicom. Mrlje mogu da se otklone tako što će se nežno
obrisati mekom krpom ili jelenskom kožom. Ako se monitor polomi, treba
voditi računa da se izbegnu povrede od polomljenog stakla i da se spreči da
tečni kristal iz monitora dodirne kožu ili da uđe u oči i usta.
Ukoliko se ne osećate dobro ili imate neke od sledećih simptoma dok
kadrirate snimke na tražilu, prestanite sa korišćenjem dok se vaše stanje ne
popravi: mučnina, bol u očima, zamor u očima, vrtoglavica, glavobolja,
krutost u vratu ili ramenima, mučnina u vožnji ili gubitak ruka-oko
koordinacije. Isto važi ako počnete da se osećate loše kada gledate kako
prikaz fotografisanja brzo treperi uključen i isključen u toku fotografisanja
rafalom.
Šum u obliku linija može u retkim slučajevima da se pojavi na slikama koja
uključuju jaka svetla ili pozadinski osvetljene subjekte.
Punjiva baterija i punjač: Punjive baterije mogu da iscure ili eksplodiraju ako se
njima nepravilno rukuje. Poštujte sledeće mere predostrožnosti prilikom
upotrebe punjivih baterija i punjača:
• Koristite samo punjive baterije odobrene za upotrebu u ovoj opremi.
• Ne izlažite punjivu bateriju plamenu ili preteranoj toploti.
• Držite izvode punjive baterije čistim.
• Isključite proizvod pre zamene punjive baterije.
• Punjiva baterija može da se ugreje dok se koristi. Obratite pažnju kada
rukujete punjivom baterijom odmah nakon korišćenja.
428 Tehničke napomene
• Uklonite punjivu bateriju iz fotoaparata ili punjača kada se ne koristi i
zamenite poklopac izvoda. Ovi uređaji troše male količine napona čak i kada
su isključeni i mogli bi da iscrpe punjivu bateriju do te mere da neće više
funkcionisati. Ako se punjiva baterija neko vreme neće koristiti, ubacite je u
fotoaparat i ispraznite je pre nego što je uklonite iz fotoaparata radi čuvanja.
Punjiva baterija treba da se čuva na hladnom mestu sa ambijentalnom
temperaturom od 15 °C do 25 °C (izbegavajte topla ili jako hladna mesta).
Ponovite ovaj proces najmanje jednom svakih šest meseci.
• Neprestano uključivanje ili isključivanje fotoaparata kada je punjiva baterija
u potpunosti ispražnjena će skratiti vek baterije. Punjive baterije koje su u
potpunosti ispražnjene moraju da se napune pre upotrebe.
• Interna temperatura punjive baterije može da poraste dok je punjiva
baterija u upotrebi. Pokušaj da se napuni punjiva baterija dok je njena
interna temperatura povećana će negativno uticati na rad punjive baterije i
punjiva baterija se možda neće napuniti ili će se samo delimično napuniti.
Sačekajte da se punjiva baterija ohladi pre punjenja.
• Punite punjivu bateriju unutra pri ambijentalnim temperaturama od 5 °C do
35 °C. Ne koristite punjivu bateriju pri ambijentalnim temperaturama ispod
0 °C ili iznad 40 °C; nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti
punjivu bateriju ili da negativno utiče na njen rad. Kapacitet može da se
smanji, a vremena punjenja mogu da se produže na temperaturama
punjive baterije od 0 °C do 15 °C i od 45 °C do 60 °C. Punjiva baterija se neće
puniti ako je njena temperatura ispod 0 °C ili iznad 60 °C.
• Ako lampica CHARGE (PUNITI) brzo bljeska (oko osam puta u sekundi) u toku
punjenja, potvrdite da je temperatura u pravom opsegu, a zatim isključite
punjač i uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju. Ako se problem i dalje
javlja, odmah prestanite sa upotrebom i odnesite punjivu bateriju i punjač
svom prodavcu ili Nikom ovlašćenom servisnom predstavniku.
• Ne pomerajte punjač niti dodirujte punjivu bateriju u toku punjenja.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može u retkim slučajevima da dovede
do toga da punjač pokazuje da je punjenje završeno kada je punjiva baterija
samo polovično napunjena. Uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju da
biste pokrenuli punjenje opet.
Tehničke napomene 429
• Kapacitet punjive baterije može privremeno da opadne ako je punjiva
baterija napunjena na niskim temperaturama ili se koristi na
temperaturama ispod temperature na kojoj je napunjena. Ako je punjiva
baterija napunjena na temperaturi ispod 5 °C, indikator veka baterije u
prikazu Informacije o bateriji može da pokaže privremen pad.
• Nastavljanje punjenja punjive baterije nakon što je ona u potpunosti
napunjena može da pogorša performanse punjive baterije.
• Vidljiv pad u vremenu tokom kojeg punjiva baterija zadržava svoje punjenje
kada se koristi na sobnoj temperaturi znači da je neophodno da se zameni.
Kupite novu EN-EL15b punjivu bateriju.
• Dostavljeni napojni kabl i AC adapter za zid su samo za korišćenje sa
MH-25a. Koristite punjač samo sa kompatibilnim punjivim baterijama.
Izvucite iz utičnice kada nije u upotrebi.
• Ne pravite kratak spoj između izvoda punjača. Neuvažavanje ove
predostrožnosti može da dovede do pregrejavanja i oštećenja punjača.
• Napunite punjivu bateriju pre upotrebe. Kada snimate fotografije u važnim
prilikama, spremite rezervnu punjivu bateriju i držite je potpuno
napunjenom. U zavisnosti od vaše lokacije, možda će biti teško da se kupe
punjive baterije za zamenu u kratkom roku. Imajte na umu da u hladnim
danima, kapacitet punjivih baterija teži da se smanji. Postarajte se da
punjiva baterija bude u potpunosti napunjena pre nego što snimite
fotografije napolju na hladnom vremenu. Držite rezervnu punjivu bateriju
na toplom mestu i razmenjujte te dve po potrebi. Kada se zagreje, hladna
punjiva baterija može da povrati deo svog punjenja.
• Reciklirajte punjive baterije u skladu sa lokalnim propisima, starajući se o
tome da prvo izolirate izvode sa trakom.
AC adapter za punjenje: Pridržavajte se mera opreza koje se nalaze ispod kada
koristite AC adapter za punjenje.
• Ne pomerajte fotoaparat u toku punjenja. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može u retkim slučajevima da dovede do toga da
fotoaparat pokazuje da je punjenje završeno kada je punjiva baterija samo
polovično napunjena. Isključite i ponovo uključite adapter da biste ponovo
započeli punjenje.
• Ne pravite kratak spoj između izvoda adaptera. Neuvažavanje ove
predostrožnosti može da dovede do pregrejavanja i oštećenja adaptera.
• Isključite adapter kada se ne koristi.
430 Tehničke napomene
Specifikacije
Nikon Z 7/Z 6 digitalni fotoaparat
Tip
Tip
Bajonet
Objektiv
Kompatibilni objektivi
Efektivni pikseli
Efektivni pikseli
Senzor slike
Senzor slike
Ukupan broj piksela
Sistem smanjenja prašine
Čuvanje
Veličina slike (pikseli)
Digitalni fotoaparat sa podrškom za zamenljive
objektive
Nikon Z bajonet
• Z bajonet NIKKOR objektivi
• F bajonet NIKKOR objektivi sa bajonet
adapterom; ograničenja mogu da se primene
• Z 7: 45,7 miliona
• Z 6: 24,5 miliona
35,9 × 23,9 mm CMOS senzor (Nikon FX format)
• Z 7: 46,89 miliona
• Z 6: 25,28 miliona
Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova
prašine na senzoru sa slike (zahteva Capture NX-D);
čišćenje senzora slike
• Z 7:
- FX (36 × 24) oblast slike
8256 × 5504 (Velika: 45,4 M)
6192 × 4128 (Srednja: 25,6 M)
4128 × 2752 (Mala: 11,4 M)
- DX (24 × 16) oblast slike
5408 × 3600 (Velika: 19,5 M)
4048 × 2696 (Srednja: 10,9 M)
2704 × 1800 (Mala: 4,9 M)
- 5 : 4 (30 × 24) oblast slike
6880 × 5504 (Velika: 37,9 M)
5152 × 4120 (Srednja: 21,2 M)
3440 × 2752 (Mala: 9,5 M)
Tehničke napomene 431
Čuvanje
Veličina slike (pikseli)
432 Tehničke napomene
- 1 : 1 (24 × 24) oblast slike
5504 × 5504 (Velika: 30,3 M)
4128 × 4128 (Srednja: 17,0 M)
2752 × 2752 (Mala: 7,6 M)
- 16 : 9 (36 × 20) oblast slike
8256 × 4640 (Velika: 38,3 M)
6192 × 3480 (Srednja: 21,5 M)
4128 × 2320 (Mala: 9,6 M)
- Fotografije snimljene u toku snimanja filma pri veličini
slike od 3840 × 2160: 3840 × 2160
- Fotografije snimljene u toku snimanja filma pri drugim
veličinama slike: 1920 × 1080
• Z 6:
- FX (36 × 24) oblast slike
6048 × 4024 (Velika: 24,3 M)
4528 × 3016 (Srednja: 13,7 M)
3024 × 2016 (Mala: 6,1 M)
- DX (24 × 16) oblast slike
3936 × 2624 (Velika: 10,3 M)
2944 × 1968 (Srednja: 5,8 M)
1968 × 1312 (Mala: 2,6 M)
- 1 : 1 (24 × 24) oblast slike
4016 × 4016 (Velika: 16,1 M)
3008 × 3008 (Srednja: 9,0 M)
2000 × 2000 (Mala: 4,0 M)
- 16 : 9 (36 × 20) oblast slike
6048 × 3400 (Velika: 20,6 M)
4528 × 2544 (Srednja: 11,5 M)
3024 × 1696 (Mala: 5,1 M)
- Fotografije snimljene u toku snimanja filma pri veličini
slike od 3840 × 2160: 3840 × 2160
- Fotografije snimljene u toku snimanja filma pri drugim
veličinama slike: 1920 × 1080
Čuvanje
Format datoteke
Picture Control sistem
Mediji
Sistem datoteka
Tražilo
Tražilo
Pokrivanje slike
Uveličanje
Rastojanje oka od okulara
tražila
Prilagođavanje dioptrije
Senzor oka
• NEF (RAW): 12 ili 14 bitni (kompresovani bez
gubitka, kompresovani ili nekompresovani);
dostupni veliki, srednji i mali (srednje i male slike
su snimljene pri bitskoj dubini od 12 bita koristeći
kompresiju bez gubitka)
• TIFF (RGB)
• JPEG: Usaglašen sa JPEG-Baseline standardom sa
finom (oko 1 : 4), normalnom (oko 1 : 8), ili
osnovnom (oko 1 : 16) kompresijom; optimalni
kvalitet kompresije dostupan
• NEF (RAW) + JPEG: Pojedinačna fotografija snimljena
i u NEF (RAW) i u JPEG formatima
Automatski, standardno, neutralno, živo,
monohrom, portret, pejzaž, ravnomerno, Creative
Picture Controls (Kreativni Picture Controls) (san,
jutro, pop, nedelja, tmurno, dramatično, tišina,
izbeljeno, melanholično, čisto, džins, igračka,
sepija, plavo, crveno, ružičasto, ugalj, grafit,
binarno, ugljenik); izabrana Picture Control može
da se izmeni; čuvanje za korisničke Picture Controls
XQD memorijske kartice
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
1,27-cm/0,5-in. oko 3690k-tačaka (Quad VGA)
OLED elektronsko tražilo sa balansom boje i
automatskim i kontrolama svetline manuelnog od
11-nivoa
Oko 100 % horizontalno i 100 % vertikalno
Oko 0,8× (50 mm objektiv pri beskonačnosti,
−1,0 m −1)
21 mm (−1,0 m −1; od centra površine tražila
objektiva okulara)
−4–+2 m −1
Automatski se prebacuje između prikaza monitora
i prikaza informacija u tražilu
Tehničke napomene 433
Monitor
Monitor
Zatvarač
Tip
Brzina
Brzina sinhronizacije blica
Okidač
Režim okidanja
8-cm/3,2-in. oko 2.100.000 tačaka nagnut TFT
osetljiv na dodir LCD sa 170° uglom gledanja, oko
100 % pokrivanja slike i balans boje i kontrole
11-manuelne svetline monitora
Elektronski kontrolisan vertikalno usmeren
mehanički zatvarač žižne ravni; elektronski
zatvarač prednje zavese; elektronski zatvarač
1/8000–30 s u koracima od 1/3 ili 1/2 EV, beskonačna
ekspozicija, beskonačno (time), X200
X = 1/200 s; sinhronizuje se sa zatvaračem pri 1/200 s
ili sporijim; auto FP brza sinhronizacija je podržana
Pojedinačna slika, kontinualna niska brzina,
kontinualno velika brzina, kontinualno velika
brzina (prošireno), samookidač
Približna maksimalna
• Z 7:
brzina kontinualnog
- Kontinualna niska brzina: 1–5 fps
fotografisanja (mereno pod - Kontinualna visoka brzina: 5,5 fps (14-bitni
Nikon-navedenim testnim
NEF/RAW: 5 fps)
uslovima)
- Kontinualna visoka brzina (produžena): 9 fps (14-bitni
NEF/RAW: 8 fps)
• Z 6:
- Kontinualna niska brzina: 1–5 fps
- Kontinualna visoka brzina: 5,5 fps
- Kontinualna visoka brzina (produžena): 12 fps
(14-bitni NEF/RAW: 9 fps)
Samookidač
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozicije pri intervalima od
0,5, 1, 2 ili 3 s
434 Tehničke napomene
Ekspozicija
Sistem merenja
Režim merenja
TTL merenje koristeći senzor slike fotoaparata
• Matrix merenje
• Merenje sa prioritetom centra: Težina od 75 % data je
krugu od 12 mm u centru kadra; težina može
umesto toga da bude bazirana na proseku celog
kadra
• Spot merenje: Meri 4 mm kruga (oko 1,5 % od
kadra) centriranog na izabranu tačku fokusa
• Merenje sa prioritetom svetlijeg dela
Opseg (ISO 100, f/2,0
• Z 7: –3–+17 EV
objektiv, 20 °C)
• Z 6: –4–+17 EV
Režim
Automatski (b); automatski programirano sa
fleksibilnim programom (P); automatski sa
prioritetom zatvarača (S); automatski sa
prioritetom blende (A); manuelno (M); korisnička
podešavanja (U1, U2, U3)
Korekcija ekspozicije
–5–+5 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 EV dostupno u
režimima P, S, A i M
Zaključavanje ekspozicije Luminoznost zaključana na detektovanoj
vrednosti
ISO osetljivost (preporučeni • Z 7: ISO 64 – 25600 u koracima od 1/3 ili 1/2 EV. Može
indeks ekspozicije)
takođe da se podesi na oko 0,3, 0,5, 0,7 ili 1 EV
(ISO 32 ekvivalentno) ispod ISO 64 ili oko 0,3, 0,5,
0,7, 1 ili 2 EV (ISO 102400 ekvivalentno) iznad
ISO 25600; dostupna aut. kontr. ISO osetljivosti
• Z 6: ISO 100 – 51200 u koracima od 1/3 ili 1/2 EV.
Može takođe da se podesi na oko 0,3, 0,5, 0,7 ili
1 EV (ISO 50 ekvivalentno) ispod ISO 100 ili oko
0,3, 0,5, 0,7, 1 ili 2 EV (ISO 204800 ekvivalentno)
iznad ISO 51200; dostupna aut. kontr. ISO
osetljivosti
Active D-Lighting
Može da se izabere od Automatsko, Izuzetno
visoko, Visoko, Normalno, Nisko ili Isključeno
Višestruka ekspozicija
Dodajte, prosečno, posvetlite, potamnite
Ostale opcije
HDR (visok dinamički opseg), smanjenje treperenja
režima fotografije
Tehničke napomene 435
Fokus
Autofokus
Opseg detekcije
(pojedinačni servo AF, režim
snimanja fotografije,
ISO 100, f/2,0 objektiv,
20 °C)
Elektromotor objektiva
Hibridna detekcija faze/kontrasta AF sa AF assist
• Z 7: −2–+19 EV (Sa AF u uslovima lošeg
osvetljenja: −4–+19 EV)
• Z 6: −3,5–+19 EV (Sa AF u uslovima lošeg
osvetljenja: −6–+19 EV)
• Autofokus (AF): Pojedinačni servo AF (AF-S);
kontinualni servo AF (AF-C); stalni AF (AF-F;
dostupno samo u režimu filma); intuitivno
praćenje fokusa
• Manuelni fokus (M): Elektronski daljinomer može da
se koristi
• Z 7: 493
• Z 6: 273
Tačke fokusa (AF u jednoj
tački, režim snimanja
fotografije, FX oblast slike)
Režim AF-oblast
Mala tačka, pojedinačna tačka i dinamička oblast
AF (mala tačka i dinamička oblast AF su dostupne
samo u režimu fotografije); široka oblast AF (S);
široka oblast AF (L); automatska AF oblast
Zaključavanje fokusa
Fokus se može zaključati pritiskanjem dugmeta
okidača do pola (pojedinačni servo AF) ili
pritiskanjem centra pomoćnog selektora
Smanjenje vibracije (VR)
VR fotoaparata
VR objektiva
Blic
Kontrola blica
Režim blica
Korekcija snage blica
436 Tehničke napomene
5-osno pomeranje senzora slike
Pomak sočiva (dostupno sa VR objektivima)
TTL: i-TTL kontrola blica; i-TTL balansirani fleš se
koristi sa matrix-om, prioritetom centra i merenjem
sa prioritetom svetlijeg dela, standardnim i-TTL
dopunskim flešom sa spot merenjem
Sinhronizacija sa prednjom zavesom, spora
sinhronizacija, sinhronizacija sa zadnjom zavesom,
smanjenje efekta crvenih očiju, smanjenje efekta
crvenih očiju sa sporom sinhronizacijom,
isključeno
–3–+1 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 EV dostupno u
režimima P, S, A i M
Blic
Indikator spremnosti blica
Šina za blic i opremu
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Balans bele
Balans bele
Bracketing
Bracketing tipovi
Zasvetli kada je opcioni blic u potpunosti
napunjen; bljeska ko upozorenje za nedovoljnu
ekspoziciju nakon što se blic okine pri punoj jačini
ISO 518 šina za blic sa kontaktima za sinhronizaciju
i podatke i otvorom za zaključavanje
i-TTL kontrola blica, radio kontrolisano Advanced
Wireless Lighting (Napredno bežično
osvetljavanje), optičko Advanced Wireless Lighting
(Napredno bežično osvetljavanje), modelirajuće
osvetljenje, FV zaključavanje, Komunikacija
informacija o boji, Auto FP brza sinhronizacija,
objedinjena kontrola blica
Automatski (3 tipa), automatski za prirodnu
svetlost, direktna sunčeva svetlost, oblačno, hlad,
inkandescentno, fluorescentno (7 tipova), blic,
izaberi temperaturu boje (2500 K–10.000 K),
zapamćena manuelna postavka (do 6 vrednosti
može da se čuva), sve osim izaberi temperaturu
boje sa finim podešavanjem
Ekspozicija, blic, balans bele i ADL
Film
Sistem merenja
TTL merenje koristeći senzor slike fotoaparata
Režim merenja
Matrix, prioritet centra ili prioritet svetlijeg dela
Veličina slike (pikseli) i broj • 3840 × 2160 (4 K UHD); 30p (progresivno
slika u sekundi
skeniranje), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080 (sporo); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Pravi broj slika u sekundi za 120p, 100p, 60p, 50p,
30p, 25p i 24p su 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 i
23,976 fps pojedinačno; izbor kvaliteta je dostupan
pri svim veličinama osim 3840 × 2160, 1920 × 1080
120p/100p i 1920 × 1080 sporo kada je kvalitet
fiksiran na m (visoko)
Tehničke napomene 437
Film
Format datoteke
Video kompresija
Format audio snimka
Uređaj za snimanje zvuka
MOV, MP4
H.264/MPEG-4 napredno video kodiranje
Linearni PCM, AAC
Ugrađeni ili eksterni stereo mikrofon sa opcijom
atenuatora; osetljivost se može prilagoditi
Korekcija ekspozicije
–3–+3 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 EV dostupno u
režimima P, S, A i M
ISO osetljivost (preporučeni • Z 7:
indeks ekspozicije)
- b: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 64 do 25600)
- P, S, A: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 64 do
Visoka 2) sa izabranom gornjom granicom
- M: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 64 do Visoka 2)
dostupno sa gornjom granicom koju može da
bira korisnik; manuelni izbor (ISO 64 do 25600 u
koracima od 1/3 ili 1/2 EV) sa dostupnim dodatnim
opcijama ekvivalentnim sa oko 0,3, 0,5, 0,7, 1 ili
2 EV (ISO 102400 ekvivalent) iznad ISO 25600
• Z 6:
- b: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 100 do 51200)
- P, S, A: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 100 do
Visoka 2) sa izabranom gornjom granicom
- M: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 100 do Visoka
2) dostupno sa gornjom granicom koju može da
bira korisnik; manuelni izbor (ISO 100 do 51200
u koracima od 1/3 ili 1/2 EV) sa dostupnim
dodatnim opcijama ekvivalentnim sa oko 0,3,
0,5, 0,7, 1 ili 2 EV (ISO 204800 ekvivalent) iznad
ISO 51200
Active D-Lighting
Može da se izabere od Isto kao podeš. za
fotografije, Izuzetno visoko, Visoko, Normalno,
Nisko ili Isključeno
Ostale opcije
Intervalski filmovi, elektronsko smanjenje vibracije,
vremenski kodovi, izlaz evidencije filma (N-Log)
438 Tehničke napomene
Reprodukcija
Reprodukcija
Interfejs
USB
HDMI jačina
Priključak za dodatnu
opremu
Audio ulaz
Audio jačina
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Reprodukcija u punom kadru i sličica (4, 9 ili 72
slike) sa zumiranjem reprodukcije, isecanjem
zumiranja reprodukcije, reprodukcijom filma,
fotografije i/ili filmske projekcije slajdova,
prikazom histograma, svetlijim delovima,
informacijom o fotografiji, prikazom podataka o
lokaciji, ocenjivanjem slike i automatskim
rotiranjem slike
Konektor tipa C (SuperSpeed USB); preporučuje se
veza sa ugrađenim USB portom
HDMI priključak tipa C
Može da se koristi sa MC-DC2 i drugim opcionim
dodacima
Stereo mini-pinski priključak (3,5 mm u prečniku;
podržava napajanje utikačem)
Stereo mini-pinski priključak (3,5 mm u prečniku)
• Standardni: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Radna frekvencija: 2412–2462 MHz (kanal 11) i
5180–5320 MHz
• Maksimalno izlazno napajanje (EIRP):
- Z 7: 2,4 GHz opseg: 7,0 dBm
5 GHz opseg: 12,1 dBm
- Z 6: 2,4 GHz opseg: 7,4 dBm
5 GHz opseg: 12,2 dBm
• Autentifikacija: Otvoreni sistem, WPA2-PSK
Tehničke napomene 439
Wi-Fi/Bluetooth
Bluetooth
Opseg (vidna linija)
Izvor napajanja
Punjiva baterija
AC adapter za punjenje
AC adapter
Navoj za stativ
Navoj za stativ
Dimenzije/težina
Dimenzije (Š × V × D)
Težina
440 Tehničke napomene
• Protokoli komunikacije: Bluetooth verzija
specifikacije 4.2
• Frekvencija rukovanja:
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Nisko energetski Bluetooth: 2402–2480 MHz
• Maksimalno izlazno napajanje (EIRP):
- Z 7: Bluetooth: 1,5 dBm
Nisko energetski Bluetooth: 0 dBm
- Z 6: Bluetooth: 1,9 dBm
Nisko energetski Bluetooth: 0,4 dBm
Oko 10 m bez interferencije; opseg može da se
razlikuje u zavisnosti od jačine signala i prisustva ili
odsustva prepreka
Jedna EN-EL15b punjiva Li-jonska baterija (0 465);
EN-EL15a/EN-EL15 takođe može da se koristi, ali
imajte na umu da možda nećete moći da snimite
toliko slika pri jednom punjenju i da AC adapter za
punjenje može da se koristi samo za punjenje
EN-EL15b punjivih baterija
EH-7P AC adapter za punjenje (dostavljen samo sa
Z 7)
EH-5c/EH-5b AC adapter (zahteva EP-5B priključak
napajanja, koji je dostupan odvojeno)
/ in. (ISO 1222)
14
Oko 134 × 100,5 × 67,5 mm
Oko 675 g sa punjivom baterijom i memorijskom
karticom ali bez poklopca tela; oko 585 g (samo
telo fotoaparata)
Radno okruženje
Temperatura
Vlažnost
0 °C–40 °C
85 % ili manje (nema kondenzacije)
• Osim ako nije drugačije navedeno, sva merenja su izvršena u skladu sa Camera and Imaging Products
Association (CIPA) standardi ili smernice.
• Sve cifre su za fotoaparat sa u potpunosti napunjenoj punjivoj bateriji.
• Uzorci slika prikazanih na fotoaparatu i slike i ilustracije u uputstvu su samo zarad potrebe izlaganja.
• Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom
uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih
može da dođe usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.
❚❚ MH-25a punjač baterije
Nominalni ulaz
Nominalni izlaz
Podržane punjive baterije
Vreme punjenja
Radna temperatura
Dimenzije (Š × V × D)
Dužina napojnog kabla
Težina
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Nikon EN-EL15b punjive Li-jonske baterije
Oko 2 sati i 35 minuta na ambijentalnoj
temperaturi od 25 °C kada je prazna
0 °C–40 °C
Oko 95 × 33,5 × 71 mm, isključujući projekcije
Oko 1,5 m, ako je dostavljen
Oko 115 g, ne uključujući dostavljeni priključak
napajanja (napojni kabl ili AC adapter za zid)
Simboli na ovom proizvodu predstavljaju sledeće:
m AC, p DC, q Klasa II opreme (konstrukcija proizvoda je dvostruko izolovana.)
Tehničke napomene 441
❚❚ EH-7P AC adapter za punjenje (dostavljen samo sa Z 7)
Nominalni ulaz
Nominalni izlaz
Podržane punjive baterije
Radna temperatura
Dimenzije (Š × V × D)
Težina
AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAKS 0,5 A
DC 5,0 V/3,0 A
Nikon EN-EL15b punjive Li-jonske baterije
0 °C–40 °C
Oko 65,5 × 26,5 × 58,5 mm, isključujući adapter za
utičnice
Oko 125 g, isključujući adapter za utičnice
EH-7P dolazi sa adapterom za utičnice koji se nalazi u zemljama ili regijama gde je potrebno; oblik
adaptera za utičnice se razlikuje od zemlje prodaje. Ne pokušavajte da uklonite adapter za utičnice, jer
ovo može da ošteti proizvod.
Simboli na ovom proizvodu predstavljaju sledeće:
m AC, p DC, q Klasa II opreme (konstrukcija proizvoda je dvostruko izolovana.)
❚❚ EN-EL15b punjiva Li-jonska baterija
Tip
Nominalni kapacitet
Radna temperatura
Dimenzije (Š × V × D)
Težina
Punjiva litijum-jonska baterija
7,0 V/1900 mAh
0 °C–40 °C
Oko 40 × 56 × 20,5 mm
Oko 80 g, ne uključujući poklopac izvoda
Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom uputstvu
u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih može da dođe
usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.
442 Tehničke napomene
A Odlaganje uređaja za čuvanje podataka
Imajte na umu da brisanje slika ili formatiranje memorijskih kartica ili ostalih
uređaja za čuvanje podataka ne briše u potpunosti originalne podatke o slici.
Izbrisane datoteke ponekad mogu da se povrate sa odbačenih uređaja za
čuvanje podataka korišćenjem komercijalno dostupnog softvera, što može
da dovede do zlonamerne upotrebe ličnih slika. Korisnička je odgovornost da
osigura privatnost takvih podataka.
Pre nego što odbacite uređaj za čuvanje podataka ili prenesete vlasništvo na
drugu osobu, izbrišite sve podatke koristeći komercijalni softver za brisanje ili
formatirajte uređaj a zatim ga u potpunosti ispunite slikama koje ne sadrže
privatne informacije (na primer, slikama praznog neba). Treba voditi računa
da se izbegnu povrede kada se fizički uništavaju uređaji za čuvanje podataka.
Pre nego što odbacite fotoaparat ili prebacite vlasništvo na drugu osobu,
treba takođe da koristite opciju Resetuj sva podešavanja u meniju
podešavanja fotoaparata da biste izbrisali bilo kakve lične informacije mreže.
A Podržani standardi
• DCF verzija 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) je standard široko
primenjen u industriji digitalnih fotoaparata da bi se osigurala usklađenost
između različitih marki fotoaparata.
• Exif verzija 2.31: Fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) verziju 2.31, standard u kome se informacije
pohranjene na fotografijama koriste za optimalnu reprodukciju boje kada
se slike šalju na štampače usklađene sa Exif-om.
• PictBridge: Standard razvijen kroz saradnju sa industrijama digitalnih
fotoaparata i štampača, omogućava da se fotografije šalju direktno na
štampač bez prethodnog prenosa na računar.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard za multimedijalne
interfejse koji se koristi u potrošačkoj elektronici i AV uređajima sposobnim
da prenesu audiovizuelne podatke i kontrolne signale HDMI kompatibilnim
uređajima putem veze sa jednim kablom.
Tehničke napomene 443
A Informacije o zaštitnom znaku
IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Cisco Systems, Inc. u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama i koristi se pod
licencom. Windows je ili registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Mac,
macOS, OS X, Apple®, App Store®, Apple logo, iPhone®, iPad® i iPod touch® su
zaštitni znaci Apple Inc. registrovani u SAD-u i/ili drugim zemljama. Android,
Google Play i Google Play logo su zaštitni znaci Google LLC. Android robot se
reprodukuje ili menja na osnovu dela koje je Google stvorio i deli, a koristi se
u skladu sa uslovima opisanim u Licenci autorstva Creative Commons 3.0.
PictBridge je zaštitni znak Camera and Imaging Products Association (CIPA).
XQD je zaštitni znak Sony Corporation. HDMI, HDMI logo i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI
Licensing, LLC.
Wi-Fi i Wi-Fi logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Wi-Fi saveza.
Bluetooth® oznaka o reči i logoima su registrovani zaštitni znaci koji su pod
vlasništvom Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakvo korišćenje tih oznaka od strane
Nikon korporacije je pod licencom.
Sva druga trgovačka imena pomenuta u ovom uputstvu ili drugim
dokumentima isporučenim zajedno sa vašim Nikon proizvodom su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih odgovarajućih nosilaca.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its
compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
444 Tehničke napomene
A FreeType licenca (FreeType2)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType
Project (https://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.
A MIT licenca (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2018 The HarfBuzz
Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su
zadržana.
A AVC Patent Portfolio License
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENTNOM PORTFOLIO LICENCOM ZA LIČNU I
NEKOMERCIJALNU UPOTREBU POTROŠAČA DA (I) ENKODIRA VIDEO U SAGLASNOSTI SA AVC
STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (II) DEKODIRA AVC VIDEO KOJI JE ENKODIRAO POTROŠAČ
UKLJUČEN U LIČNU I NEKOMERCIJALNU AKTIVNOST I/ILI JE NABAVLJEN OD VIDEO
DOBAVLJAČA KOJI JE LICENCIRAN DA PONUDI AVC VIDEO. NIKAKVA LICENCA NIJE
ODOBRENA NITI ĆE SE PODRAZUMEVATI ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE
INFORMACIJE SE MOGU DOBITI OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE
http://www.mpegla.com
Tehničke napomene 445
NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko
uputstvo za objektiv
Ovaj odeljak je uključen kao uputstvo za objektiv za kupce NIKKOR Z
24–70 mm f/4 S komplet objektiva. Imajte na umu da kompleti
objektiva možda neće biti dostupni u nekim zemljama ili regionima.
Korišćenje objektiva
❚❚ Delovi objektiva: nazivi i funkcije
1
2
4
5
6
7 8
9
10 11
12
3
13
14
446 Tehničke napomene ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv
1 Senilo objektiva
Senila objektiva blokiraju lutajući svetlost koja bi
inače izazvala odblesak ili duh efekat. Takođe služe
za zaštitu objektiva.
Oznaka na senilu da je
zabravljeno
Koristite kada kačite senilo objektiva.
Oznaka na senilu za
3 postavljanje na
objektiv
Oznaka na objektivu
4
Koristite kada kačite senilo objektiva.
za montiranje senila
Rotirajte za zumiranje ili odzumiranje. Postarajte se
5 Prsten zuma
da proširite objektiv pre upotrebe.
6 Skala žižne daljine
Odredite približnu žižnu daljinu kada zumirate ili
7 Oznaka žižne daljine odzumirate objektiv.
• Izabran režim autofokusa: U režimu autofokusa,
možete da rotirate ovaj prilagođen prsten za
8 Kontrolni prsten
izvršavanje funkcije izabrane sa fotoaparatom.
• Izabran režim manuelnog fokusa: Rotirajte za fokus.
Oznaka za montiranje
9
Koristite kada montirate objektiv na fotoaparat.
objektiva
Gumena zaptivka
10
—
bajoneta
11 CPU kontakti
Koristi se za prenos podataka na i sa fotoaparata.
Odaberite A za autofokus, M za manuelni fokus.
Imajte na umu da bez obzira na izabrana
Preklopnik režima
12
podešavanja, fokus mora da se manuelno prilagodi
fokusa
kada se režim manuelnog fokusa izabere koristeći
kontrole fotoaparata.
Prednji poklopac
13
—
objektiva
Zadnji poklopac
14
—
objektiva
2
Tehničke napomene ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv 447
❚❚ Kačenje i uklanjanje
Kačenje objektiva
1 Isključite fotoaparat, uklonite poklopac tela i skinite zadnji
poklopac objektiva.
2 Pozicionirajte objektiv na telo fotoaparata, držeći oznaku za
montiranje na objektivu u ravni sa oznakom za montiranje na
telu fotoaparata, a zatim rotirajte objektiv suprotno od smera
kazaljke na satu dok ne legne na mesto.
Uklanjanje objektiva
1 Isključite fotoaparat.
2 Pritisnite i držite dugme okidanja objektiva dok okrećete
objektiv u smeru kazaljki na satu.
448 Tehničke napomene ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv
❚❚ Pre korišćenja
Objektiv se uvlači i mora da se izduži pre upotrebe. Rotirajte prsten
zuma kao što je prikazano dok objektiv ne klikne na proširenu
poziciju. Slike mogu da se snime samo kada oznaka žižne daljine
pokazuje na pozicije između 24 i 70 na skali žižne daljine.
Slike mogu da se snime
pri ovim žižnim
dužinama
Za uvlačenje objektiva, rotirajte prsten zuma u suprotnom smeru,
zaustavljajući se kada dostignete (I) poziciju na skali žižne daljine.
Ako je fotoaparat uključen sa uvučenim objektivom, upozorenje će
se prikazati. Izdužite objektiv pre upotrebe.
Tehničke napomene ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv 449
❚❚ Kačenje i uklanjanje senila objektiva
Poravnajte oznaku na objektivu za montiranje senila (I) sa
oznakom na senilu za postavljanje na objektiv (I) a zatim rotirajte
senilo (w) dok se oznaka (I) ne spoji sa oznakom na senilu da je
zabravljeno (K).
Da biste uklonili senilo, obrnite gorepomenute korake.
Kada kačite ili uklanjate senilo, držite ga blizu simbola I na
njegovom dnu i izbegavajte da ga previše stegnete. Senilo može da
se preokrene i montira na objektivu kada se ne koristi.
❚❚ Kada je objektiv prikačen
Pozicija fokusa može da se promeni ako isključite fotoaparat a zatim
ga ponovo uključite nakon fokusiranja. Ponovo fokusirajte pre
fotografisanja. Ako ste fokusirali na unapred određenu lokaciju dok
ste čekali da se subjekat pojavi, preporučujemo vam da ne
isključujete fotoaparat dok se slika ne snimi.
450 Tehničke napomene ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv
Mere predostrožnosti za korišćenje
• Ne dižite niti držite objektiv ili fotoaparat koristeći samo senilo
objektiva.
• Održavajte CPU kontakte čistim.
• Ako se gumena zaptivka bajoneta ošteti, odmah prestanite sa
korišćenjem i odnesite objektiv Nikon ovlašćenom servisnom
centru na opravku.
• Zamenite prednji i zadnji poklopac objektiva kada ne koristite
objektiv.
• Za zaštitu unutrašnjosti objektiva, čuvajte ga podalje od direktne
sunčeve svetlosti.
• Održavajte objektiv suvim. Rđa internog mehanizma može da
izazove nepopravljivu štetu.
• Ostavljanje objektiva na ekstremno toplim lokacijama može da
ošteti ili iskrivi delove koji su napravljeni od ojačane plastike.
• Nagle promene u temperaturi mogu da izazovu štetnu
kondenzaciju unutar i van objektiva. Pre nego što izvadite objektiv
iz tople ili hladne okoline ili obrnuto, stavite ga u njegovu torbu ili
plastičnu kesu za usporavanje promene u temperaturi.
• Preporučujemo da stavite objektiv u kutiju da biste je zaštitili od
ogrebotina u toku transporta.
Tehničke napomene ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv 451
Nega objektiva
• Uklanjanje prašine je obično dovoljno za čišćenje staklenih
površina objektiva.
• Mrlje i otisci prstiju mogu da se uklone sa elementima objektiva
obloženim fluorom, čistom pamučnom krpom ili materijalom za
čišćenje objektiva; čistite iz centra ka spolja koristeći kružne
pokrete. Da biste uklonili uporne mrlje, nežno obrišite koristeći
meku tkaninu koja natopljena u maloj količini destilovane vode,
etanolu ili čistaču za objektiv. Svake oznake u obliku pada koje
postoje od ovog procesa na površini otpornoj na vodu i ulje može
da se ukloni suvom krpom.
• Kada čistite elemente objektiva koji nisu premazani fluorom,
uklonite mrlje i otiske prstiju mekom, čistom pamučnom krpom ili
krpom za čišćenje objektiva koja je pokvašena malom količinom
etanola ili čistača za objektiv. Nežno obrišite sa centra ka spolja u
cirkularnom kretanju, vodeći računa da ne ostavite mrlje ili da ne
dodirnete objektiv prstima.
• Nikada ne koristite organske tečnosti kao što su razređivač ili
benzol da biste čistili objektiv.
• Filter neutralne boje (NC) (dostupni odvojeno) i slični mogu da se
koriste za zaštitu elementa prednjeg objektiva.
• Ako se objektiv neće koristiti tokom dužeg perioda, čuvajte ga na
hladnoj, suvoj lokaciji da biste sprečili plesan i rđu. Ne čuvajte ga
na direktnoj sunčevoj svetlosti ili sa kuglicama naftalina ili
kamfora.
452 Tehničke napomene ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv
Dodaci
❚❚ Dostavljeni dodaci
• Prednji poklopac objektiva na kačenje LC-72B od 72 mm
• Zadnji poklopac objektiva LF-N1
• Bajonet senilo HB-85
• CL-C1 torbica za objektiv
D Korišćenje torbice za objektiv
• Torbica je namenjena za štićenje objektiva od ogrebotina, ne od padova
ili drugih fizičkih udara.
• Torbica nije otporna na vodu.
• Materijal koji se koristi u torbici može da izbledi, procuri, smanji se ili
promeni boju kada se trlja ili je mokar.
• Uklonite prašinu mekom četkicom.
• Voda i mrlje mogu da se uklone sa površine mekom, suvom krpom. Ne
koristite alkohol, benzen, razređivač ili druge isparljive hemikalije.
• Ne čuvajte na lokacijama koje su izložene direktnoj sunčevoj svetlosti ili
visokim temperaturama ili vlažnošću.
• Ne koristite torbicu za čišćenje monitora ili elemenata objektiva.
• Pazite da objektiv ne padne iz torbice u toku transporta.
Materijal: poliester
❚❚ Kompatibilni dodaci
Filteri na šrafljenje od 72 mm
D Filteri
Koristite samo jedan filter istovremeno. Skinite senilo objektiva pre nego
što zakačite filtere ili rotirate kružne polarizujuće filtere.
Tehničke napomene ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv 453
Specifikacije
Nikon Z bajonet
24 – 70 mm
f/4
14 elemenata u 11 grupa (uključujući 1 ED element
sočiva, 1 asferični ED element, 3 asferična
elementa, elemente sa slojem nano kristala i
elemente prednjeg objektiva premazanog
fluorom)
Vidni ugao
• FX format: 84° – 34° 20´
• DX format: 61° – 22° 50´
Skala žižne daljine
Sa podeocima u milimetrima (24, 28, 35, 50, 70)
Sistem fokusiranja
Sistem internog fokusiranja
Minimalna razdaljina fokusa 0,3 m sa žižne ravni pri svim položajima zuma
Krilca iris blende
7 (zaobljeni otvor blende)
Opseg blende
f/4 – 22
Dimenzija filtera
72 mm (P = 0,75 mm)
Dimenzije
Oko 77,5 mm maksimalni prečnik × 88,5 mm
(razdaljina od površine bajoneta na koju naleže
objektiv fotoaparata kada je objektiv uvučen)
Težina
Oko 500 g
Montiranje
Žižna daljina
Maksimalni otvor blende
Konstrukcija objektiva
Nikon zadržava pravo da promeni izgled, specifikacije i učinak ovog proizvoda u bilo koje doba i bez
prethodne napomene.
454 Tehničke napomene ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S korisničko uputstvo za objektiv
Korisničko uputstvo za FTZ bajonet adapter
Ovaj bajonet adapter dopušta Nikon F bajonetu NIKKOR objektiva
da se montira na Nikon Z bajonet fotoaparate bez ogledala. Ne
može da se montira na F bajonet (Nikon digitalni SLR) ili fotoaparate
sa 1 bajonetom (Nikon 1 napredni fotoaparati sa promenljivim
objektivima) ili da se koristi sa 1 NIKKOR objektivima. Ovaj odeljak je
uključen kao uputstvo za montiranje adaptera za kupce kompleta
adaptera za montiranje. Imajte na umu da kompleti adaptera za
montiranje možda neće biti dostupni u nekim zemljama ili
regionima.
Imajte u vidu da u zavisnosti od objektiva, adapter može da ograniči
autofokus ili druge funkcije fotoaparata.
A Kompatibilni F bajonet objektivi
Za informacije o objektivima koji mogu da se montiraju na FTZ bajonet
adapter za korišćenje sa Z bajonetom fotoaparata, pogledajte Kompatibilni
F bajonet objektivi, dostupni sa Nikonovog centra za preuzimanje:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/491/FTZ.html
Tehničke napomene ➜ Korisničko uputstvo za FTZ bajonet adapter 455
Bajonet adapter
❚❚ Delovi adaptera
Bajonet
Montiranje fotoaparata
2
3
6
7
4
8
1
5
1 Nikon F bajonet (treba da se kači se
2
3
4
5
na objektiv)
Kontakti signala objektiva
Oznaka za montiranje objektiva
Okidanje objektiva
Navoj za stativ
6 Oznaka za montiranje adaptera
7 Nikon Z bajonet (kači se na
fotoaparat)
8 CPU kontakti
456 Tehničke napomene ➜ Korisničko uputstvo za FTZ bajonet adapter
❚❚ Kačenje i uklanjanje
Isključite fotoaparat pre nego što zakačite adapter ili ga uklonite sa
fotoaparata ili zakačite objektive ili uklonite objektive sa adaptera.
Izaberite lokaciju van direktne sunčeve svetlosti i pazite da sprečite
da prašina uđe u uređaje. Kada kačite objektive, izbegavajte da
pritisnete fotoaparat ili da okinete objektiv adaptera.
Kačenje adaptera i objektiva
1 Uklonite telo i zadnji poklopac objektiva sa adaptera i
poklopac tela sa fotoaparata.
2 Prikačite adapter na
fotoaparat.
Držeći oznaku za
montiranje adaptera
poravnatu sa oznakom
za montiranje na telu
fotoaparata (q),
pozicionirajte adapter na fotoaparat a zatim ga rotirajte u smeru
suprotnom od kazaljke na satu dok ne legne na mesto (w).
3 Uklonite zadnji poklopac objektiva.
Tehničke napomene ➜ Korisničko uputstvo za FTZ bajonet adapter 457
4 Prikačite objektiv na
adapter.
Držeći oznaku za
montiranje objektiva
poravnatu sa oznakom
za montiranje objektiva
na adapteru (e),
pozicionirajte objektiv na
adapter a zatim ga
rotirajte u smeru
suprotnom od kazaljke na satu dok ne legne na mesto (r).
Odvajanje objektiva i adaptera
1 Odvajanje objektiva.
Pritisnite i držite okidanje
adaptera objektiva (q)
dok okrećete objektiv u
smeru kazaljke na satu
(w). Zakačite prednje i
zadnje poklopce na
objektiv nakon
uklanjanja.
2 Odvojite adapter.
Pritisnite i držite dugme okidanja
objektiva fotoaparata (e) dok
okrećete adapter u smeru
kazaljke na satu (r). Nakon što
uklonite adapter, prikačite telo i
zadnje poklopce na adapter i
poklopac tela na fotoaparat.
458 Tehničke napomene ➜ Korisničko uputstvo za FTZ bajonet adapter
D CPU objektivi sa prstenom blende
Izaberite minimalnu blendu (najveći f/-broj) pre nego što prikačite CPU
objektive opremljene sa prstenovima blende.
D Nekompatibilni objektivi i dodaci
Sledeći objektivi i dodaci ne mogu da se koriste. Pokušaj da se prisilno
prikači bilo koji od ove opreme može da ošteti adapter ili objektiv.
Individualna varijacija može da smatra objektive koji nisu oni navedeni
ispod nekompatibilnim; ne koristite silu ako naiđete na otpor kada
pokušavate da prikačite objektiv.
• Objektivi koji nisu AI
• PC 35 mm f/2,8 (serijski brojevi
• IX-NIKKOR
851001–906200)
• TC-16A AF telekonverter
• PC 35 mm f/3,5 (stari tip)
• Objektivi koji zahtevaju AU-1
• Reflex 1000 mm f/6,3 (stari tip)
jedinicu za fokusiranje (400 mm
• NIKKOR-H automatski 2,8 cm f/3,5
f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
(28 mm f/3,5) objektivi sa serijskim
1200 mm f/11)
brojevima ispod 362000
• Riblje oko (6 mm f/5,6, 7,5 mm
• NIKKOR-S automatski 3,5 cm f/2,8
f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
(35 mm f/2,8) objektivi sa serijskim
• 2,1 cm f/4
brojevima ispod 928000
• K2 produžni prsten
• NIKKOR-S automatski 5 cm f/2
• 180–600 mm f/8 ED (serijski brojevi
(50 mm f/2)
174041–174180)
• NIKKOR-Q automatski 13,5 cm f/3,5
• 360–1200 mm f/11 ED (serijski
(135 mm f/3,5) objektivi sa
brojevi 174031–174127)
serijskim brojevima ispod 753000
• 200–600 mm f/9,5 (serijski brojevi • Micro-NIKKOR 5,5 cm f/3,5
280001–300490)
• Medicinski NIKKOR automatski
• AF objektivi za F3AF (AF 80 mm
200 mm f/5,6
f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, TC-16 AF • Automatski NIKKOR telefototelekonverter)
zumiranje 85–250 mm f/4–4,5
• PC 28 mm f/4 (serijski broj 180900 • Automatski NIKKOR telefotoili raniji)
zumiranje 200–600 mm f/9,5–10,5
Tehničke napomene ➜ Korisničko uputstvo za FTZ bajonet adapter 459
Korišćenje bajonet adaptera
• Autofokus možda neće funkcionisati kako se očekuje kada se
adapter kosti sa F bajonetom NIKKOR objektivom. Ako fotoaparat
ima problem da se fokusira, podesite režim AF-oblasti na
pojedinačnu tačku i izaberite centralnu oblast fokusa ili manuelno
fokusirajte.
• Sa nekim objektivima, funkcija smanjenja vibracije fotoaparata
možda neće funkcionisati kako se očekuje ili će možda izazvati
vinjetiranje ili pad u perifernom osvetljenju.
Mere predostrožnosti za korišćenje
• Kada koristite adapter sa objektivima koji su teži od 1300 g, držite
objektiv kada držite fotoaparat i ne koristite kaiš fotoaparata.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da ošteti fotoaparat ili
bajonet.
• Kada koristite telefoto objektive opremljene sa držačem stativa,
prikačite stati na držač stativa objektiva a ne utičnicu adaptera
stativa.
• Održavajte CPU i signalne kontakte objektiva čistim.
• Održavajte adapter suvim. Rđa internog mehanizma može da
izazove nepopravljivu štetu.
• Ostavljanje adaptera na ekstremno toplim lokacijama može da
ošteti ili iskrivi delove koji su napravljeni od ojačane plastike.
460 Tehničke napomene ➜ Korisničko uputstvo za FTZ bajonet adapter
Vođenje računa o adapteru
• Ne dodirujte unutrašnjost bajonet adaptera. Koristite pumpicu ili
meku četkicu da uklonite prašinu, vodeći računa da ne trljate ili
ogrebete unutrašnjost adaptera.
• Kada čistite adapter, koristite pumpicu za uklanjanje prašine i
vlakna a zatim obrišite nežno adapter mekom, suvom krpom.
• Nikada ne koristite organske tečnosti kao što su razređivač ili
benzol da biste čistili adapter.
• Ako se adapter neće koristiti tokom dužeg perioda, čuvajte ga na
hladnoj, suvoj lokaciji da biste sprečili ples i rđu. Ne čuvajte ga na
direktnoj sunčevoj svetlosti ili sa kuglicama naftalina ili kamfora.
Dodaci
❚❚ Dostavljeni dodaci
• BF-1B poklopac tela
• Zadnji poklopac objektiva LF-N1
Specifikacije
Tip
Podržani fotoaparati
Dimenzije
Težina
Bajonet adapter
Nikon Z bajonet fotoaparati bez ogledala
Oko 70 mm prečnika (ne uključujući projekcije) × 80 mm
Oko 135 g
Nikon zadržava pravo da promeni izgled, specifikacije i učinak ovog proizvoda u bilo koje doba i bez
prethodne napomene.
Tehničke napomene ➜ Korisničko uputstvo za FTZ bajonet adapter 461
Odobrene memorijske kartice
Fotoaparat može da se koristi sa XQD memorijskim karticama.
Kartice sa brzinama pisanja od 45 MB/s (300×) ili bolje se
preporučuju za snimanje filma; sporije brzine mogu da prekinu
snimanje ili reprodukciju ili da dovedu do toga da reprodukcija
bude mutna i neujednačena. Za informacije o kompatibilnosti i
rukovanju, kontaktirajte proizvođača.
462 Tehničke napomene
Kapacitet memorijske kartice
Sledeća tabela pokazuje približan broj slika koje mogu da se
sačuvaju na 64 GB Sony G-serije QD-G64E XQD kartici pri različitim
podešavanjima kvaliteta slike i veličine podešavanja kada je FX
(36 × 24) izabrano za Izaberi oblast slike (od jula 2018. godine).
Z 7:
Kvalitet slike
Kompresovano
bez gubitka
NEF (RAW)
Kompresovano
Bez kompresije
TIFF (RGB)
Fino
JPEG 3
Normalna
Osnovno
12-bitno
14-bitno
12-bitno
14-bitno
12-bitno
14-bitno
Veličina
slike
Velika
Srednja
Mala
Velika
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Veličina
datoteke 1
44,7 MB
31,5 MB
24,5 MB
55,8 MB
40,7 MB
49,4 MB
74,1 MB
85,1 MB
134,6 MB
76,5 MB
34,8 MB
17,2 MB
11,7 MB
6,8 MB
11,8 MB
7,0 MB
3,5 MB
3,8 MB
2,6 MB
1,6 MB
Br. slika 1
748
1000
1400
654
1000
845
748
654
412
723
1500
1900
3200
6500
3700
6400
12.700
7500
12.300
24.100
Kapacitet
bafera 2
23
19
19
19
23
19
23
18
21
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Tehničke napomene 463
Z 6:
Kvalitet slike
Kompresovano
bez gubitka
NEF (RAW)
Kompresovano
Bez kompresije
12-bitno
14-bitno
12-bitno
14-bitno
12-bitno
14-bitno
TIFF (RGB)
Fino
JPEG 3
Normalna
Osnovno
Veličina
slike
Velika
Srednja
Mala
Velika
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Veličina
datoteke 1
22,5 MB
16,1 MB
12,7 MB
28,2 MB
20,4 MB
24,8 MB
38,5 MB
44,1 MB
69,3 MB
39,5 MB
18,4 MB
9,4 MB
6,6 MB
4,0 MB
6,4 MB
3,9 MB
2,1 MB
2,3 MB
1,7 MB
1,2 MB
Br. slika 1
1300
1900
2500
1100
1800
1500
1300
1100
759
1300
2800
3400
5600
10.400
6700
10.900
19.900
13.000
20.800
35.200
Kapacitet
bafera 2
35
26
26
43
37
43
33
34
27
31
35
44
50
51
44
50
51
46
50
50
1 Sve cifre su približne. Veličina datoteke se razlikuje u zavisnosti od snimljene scene.
2 Maksimalan broj ekspozicija koje mogu da se čuvaju na memorijskom baferu pri ISO 100. Može da
opadne u nekim situacijama, na primer pri kvalitetima slike obeleženim zvezdicom („m“) ili ako je
automatska kontrola distorzije uključena.
3 Cifre uzimaju prioritet veličine JPEG kompresije. Izborom opcije kvaliteta slike obeleženim za
zvezdicom („m“; optimalna kompresija) povećava se veličina datoteke JPEG slika; broj slika i
kapacitet bafera opadaju u skladu sa tim.
464 Tehničke napomene
Trajanje punjive baterije
Prosečna dužina segmenta filma ili broj snimaka koji mogu da se snime sa
potpuno napunjenim EN-EL15b 1 varira u zavisnosti od režima monitora. Cifre
za fotografije 2 su sledeće:
• Samo tražilo: 330 snimaka (Z 7), 310 snimaka (Z 6)
• Samo monitor: 400 snimaka (Z 7), 380 snimaka (Z 6)
Cifre za filmove 3 su:
• Samo tražilo: 85 minuta
• Samo monitor: 85 minuta
Sledeće radnje mogu da smanje trajanje punjive baterije:
• Držanje dugmeta okidača pritisnutim do pola
• Ponovljene autofokus radnje
• Snimanje NEF (RAW) fotografija
• Male brzine zatvarača
• Korišćenje Wi-Fi (bežična LAN mreža) fotoaparata i Bluetooth karakteristike
• Korišćenje fotoaparata sa povezanim opcionim dodacima
• Ponovljeno zumiranje i odzumiranje
Da biste obezbedili da dobijete najviše od punjivih Nikon EN-EL15b punjivih
baterija:
• Održavajte kontakte punjivih baterija čistim. Zaprljani kontakti mogu da
smanje vek punjive baterije.
• Koristite punjive baterije odmah posle punjenja. Punjive baterije će izgubiti
svoj napon ako se ostave neiskorišćene.
1 EN-EL15a/EN-EL15 punjive baterije takođe mogu da se koriste, ali imajte na umu da možda nećete
biti u mogućnosti da snimite toliko slika pri jednom punjenju. Izdržljivost zavisi od uslova punjive
baterije, temperature, intervala između snimaka i dužine vremena tokom kojeg su meniji prikazani.
2 CIPA standard. Mereno na 23 °C (±2 °C) sa NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S objektivom pod sledećim
testnim uslovima: jedna fotografija je snimana pri podrazumevanim podešavanjima jednom
svakih 30 s.
3 Izmereno pri 23 °C (±2 °C) sa fotoaparatom pri podrazumevanim podešavanjima i NIKKOR Z 24–70 mm
f/4 S objektivom pod uslovima navedenim od strane Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Individualni filmovi mogu da budu do 29 minuta i 59 sekundi dugački; snimanje može da se
okonča pre nego što se ova ograničenja dostignu ako se temperatura fotoaparata podigne.
Tehničke napomene 465
Indeks
Simboli
b (Automatski režim) ......................41, 45
P (Automatski programirano)........70, 71
S (Automatski sa prioritetom zatvarača)
70, 71
A (Automatski sa prioritetom blende) ...
70, 72
M (Manuelno).......................................70, 73
U1/U2/U3 .................................................70, 75
U (Pojedinačna slika) .......................84, 87
V (Kontinualni L) ......................... 84, 111
W (Kontinualni H) ........................ 84, 111
X (Kontinualni H (produženo)) ......85,
111
E (Samookidač) .................................85, 87
L (Tiho fotografisanje)...........................67
x (Elekt. zatv. prednje zavese).......... 262
P (Mehanički zatvarač)........................ 262
3 (AF u maloj tački) ................................54
d (AF u jednoj tački)..............................54
e (Dinamička oblast AF) ......................55
f (Široka oblast AF (S)) ........................55
g (Široka oblast AF (L)) ........................55
h (Automatska AF oblast) ...................55
L (Matrix) ................................................. 108
M (Prioritet centra)................................ 108
N (Spot) .................................................... 108
t (Prioritet svetlijeg dela)................. 108
J (Smanjenje efekta crvenih očiju) ....
107, 354
L (Spora sinhronizacija)........107, 354
M (Sinh. sa zadnjom zavesom) ... 107,
355
E (Korekcija ekspozicije)........................82
K dugme .......................................... 49, 122
O dugme ......................................................51
G dugme.................................................18
c (E) dugme ............................................84
S dugme ..........................................80, 81
W (Q) dugme .........................20, 122, 123
X dugme ..........................................122, 139
466 Tehničke napomene
i dugme ...............................................21, 92
J dugme.....................................................18
I (Indikator ispravnog fokusa) ...........61
c (Indikator spremnosti blica)........... 412
t ikona ........................................................40
Brojevi
1 : 1 (24 × 24) ........................................... 106
16 : 9 (36 × 20)......................................... 106
5 : 4 (30 × 24) ........................................... 106
A
AC adapter ......................................413, 418
AC adapter za punjenje......29, 413, 430,
442
Active D-Lighting .................................. 110
ADL bracketing....................................... 198
AE bracketing.......................................... 191
AE i bracketing blica ............................. 191
AE zaključ. dugmetom okidača ........ 259
AE zaključavanje ................................89, 90
AF ......................................................... 52, 251
AF aktiviranje .......................................... 254
AF brzina................................................... 290
AF detekcija lica ........................................57
AF detekcija oka........................................57
AF fino podešavanje............................. 299
AF u jednoj tački ....................54, 113, 121
AF u maloj tački............................... 54, 113
AF u uslovima lošeg osvetljenja....... 255
AF zaključavanje ................................89, 90
AF-assist ............................................. 43, 256
AF-C .................................................................53
AF-F ....................................................... 53, 121
AF-S .................................................................52
Aut. kontr. ISO osetljivosti ........... 81, 169
Aut. kontrola c ISO osetljivosti ......... 266
Auto FP brza sinhronizacija ............... 265
Autofokus.......................................... 52, 251
Automatska AF oblast.............................55
Automatska kontrola distorzije ....... 184,
242
Automatski (Balans bele) ............... 64, 98
Automatski (Podesi Picture Control) 94
Automatski bracketing ...............190, 267
Automatski programirano.................... 71
Automatski sa prioritetom blende .... 72
Automatski sa prioritetom zatvarača 71
Automatski spoljni blic ...............352, 359
Automatski za prirodnu svetlost
(balans bele) ..................................... 64, 98
Autorsko pravo ....................................... 304
Centar za preuzimanje.............................. ii
CPU kontakti............................................ 447
Creative Lighting System (CLS) ........ 408
Creative Picture Control (Kreativni
Picture Control) .......................................94
B
Daljinsko ponavljanje........ 372, 380, 385
Datum i vreme................................. 39, 295
DCF ............................................................. 443
Detek. lica/očiju za aut. AF oblast.... 252
Dinamička oblast AF...................... 55, 113
Direktna sunčeva svetlost (Balans bele)
64, 98
DISP dugme .................................................15
D-Lighting ................................................ 323
Dodaci........................................................ 413
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn...... 308
Dugme AF-ON...............................................17
Dugme Fn1...................................................24
Dugme Fn2...................................................24
Dugme OK.......................................279, 290
Dugme okidača ..................................43, 44
Dugme snimanje filma ...........................46
Dugme za oslobađanje zaključavanja
točkića režima..........................................70
Dugme za režim monitora ...................... 8
DX................................................................ 106
DX format ................................................. 119
Bajonet ........................................................ 36
Bajonet adapter...................................... 455
Balans bele .......................................... 63, 98
Balans boje monitora ........................... 296
Balans boje tražila..................................297
Bat. sata ....................................................... 40
Beskonačna ekspozicija......................... 78
Beskonačno (Time).................................. 78
Bežični daljinski kontroler 307, 364, 415
Bežični predajnik (WT-7) .. 309, 341, 414
Bežično ...................................................... 341
Birač fotografije/filma ..................... 41, 45
Blenda .......................................................... 72
Blic............................................ 107, 349, 408
Blic (Balans bele) ............................... 64, 98
Bracketing ................................................ 267
Bracketing balansa bele ...................... 195
Bracketing blica...................................... 191
Broj slika u sekundi......................... 85, 116
Broj snimaka ............................................ 465
Broj tačaka fokusa..................................253
Brza bežična kontrola........ 370, 378, 385
Brzina fotograf. u CL režimu ..............261
Brzina sinhronizacije blica .........265, 351
Brzina zatvarača ................................ 71, 73
Brzina zatvarača sa blicem.................. 266
Brzo iseci ...................................................132
Brzo uoštravanje ...................................... 97
C
Č
Čuvaj tačke prema orijentaciji .......... 253
D
E
Efekti filtera.................................................97
Ekran na dodir.....................................10, 59
Ekspozicija......................................... 82, 257
Ekstenzije.................................................. 165
Eksterni mikrofon .........................118, 416
Elektronski VR ................................120, 243
EV koraci za kontrolu ekspozicije..... 257
Exif............................................................... 443
Camera Control Pro 2........................... 416
Capture NX-D ................................... 68, 337
Tehničke napomene 467
F
Fascikla reprodukcije............................ 155
Fascikla za čuvanje ................................ 161
Filmovi ......................................... 45, 49, 114
Fino podesi optimalnu eksp. ............. 258
Fino podešavanje balansa bele . 99, 171
Fleksibilni program ..................................71
Fluorescentno (Balans bele) ..........64, 98
Fokus tražila.................................................. 8
Format datuma................................ 40, 295
Formatiraj memorijsku karticu.......... 294
Fotog. sa pomeranjem fokusa .......... 231
Fotografisanje daljinskim blicem.... 349,
362
Frekventni odziv..................................... 245
Funkcijska dugmad..................................24
FV zaključavanje............................357, 411
FX........................................................106, 119
G
Glavni komandni točkić..........................17
Glavni prekidač..........................................38
Grupni blic............................. 368, 376, 384
H
HDMI ....................................... 306, 345, 443
HDMI kabl ................................................. 414
HDMI priključak ...................................... 345
HDMI snimači .......................................... 346
Histogram........................................126, 127
Hlad (Balans bele) .....................................98
I
Imenovanje datoteka ..................165, 239
Indikator ekspozicije................................74
Indikator fokusa.........................................61
Indikator ispravnog fokusa ...................61
Indikator spremnosti blica.................. 412
Informacije ekspozicije ........................ 125
Informacije o bateriji ............................ 310
Informacije o blicu........................359, 384
Informacije o datoteci.......................... 125
Informacije o fotografiji....................... 124
468 Tehničke napomene
Informacije o zaštitnom znaku ......... 444
Inkandescentno (Balans bele).......64, 98
Intervalski film ........................................ 223
Intervalsko fotografisanje................... 212
Isecanje ..................................................... 132
ISO osetljivost .........................80, 169, 240
Ispravi......................................................... 324
Isto kao podeš. za fotografije ............ 114
i-TTL ......................................... 352, 353, 408
Izaberi datum.................................141, 142
Izaberi oblast slike ........................119, 165
Izaberi poč. tačku/krajnju tačku ....... 135
Izaberi temperaturu boje (Balans bele) .
65, 100, 173
Izaberite da pošaljete/poništite
izabrano .................................................. 134
Izaberite za slanje na pam. uređaj ... 134
Izbor prioriteta AF-C ............................. 251
Izbor prioriteta AF-S ............................. 251
Izbriši ..........................................51, 140, 155
Izbriši izabrane slike.............................. 141
Izbriši sve slike ........................................ 141
Izbrišite trenutnu sliku.................. 51, 140
J
Jačina zvuka...................................... 50, 305
Jačina zvuka slušalica........................... 245
Jezik (Language) ............................. 38, 294
JPEG............................................................ 104
K
Kačenje objektiva .....................................36
Kapacitet memorijske kartice............ 463
Klip kabla .................................................. 417
Kolorni prostor ....................................... 182
Komandni točkić............................. 17, 281
Komentar slike........................................ 303
Kompatibilni objektivi ......................... 431
Kontinualni ..........................................84, 87
Kontinualni H ................................... 84, 111
Kontinualni H (produženo) ......... 85, 111
Kontinualni L .................................... 84, 111
Kontinualni režim okidanja.. 84, 87, 111
Kontrola blica.................................186, 352
Kontrola distorzije .................................324
Kontrola perspektive ............................ 325
Kontrola podešavanja dioptrije............. 8
Kontrola vinjetiranja ....................184, 242
Kontrole dodirom .................... 10, 59, 305
Kontrolni displej................................ 5, 407
Kontrolni prsten .............................. 61, 447
Kor. snage blica ...................................... 189
Korekcija difrakcije .......................184, 242
Korekcija efekta crvenih očiju ........... 323
Korekcija ekspozicije.............82, 257, 266
Korekcija snage blica ............................ 356
Korisnička podešavanja................ 75, 294
Korisnički Picture Control 178, 179, 241
Korisničko dodeljivanje kontrola ...... 24,
271, 285
Koristi točkić pušt. dugmetom.......... 283
Korišćenje blica na fotoaparatu........ 350
Kvalitet filma...................................116, 239
Kvalitet slike....................................104, 166
L
L (velika)..................................................... 106
Lampica CHARGE (PUNITI) ................... 29, 30
LED lampica ............................................. 307
Letnje računanje vremena........... 39, 295
M
M (srednja) ................................................ 106
Maks. broj kontinualnih okidanja .... 261
Maksimalna osetljivost ................. 81, 169
Maksimalni otvor blende .................... 412
Man. sa prioritetom rastojanja.352, 360
Manuelni ..................................................... 73
Manuelni fokus .................................. 53, 61
Manuelno ........................................352, 360
Matrix merenje ....................................... 108
Memorijska kartica ................32, 462, 463
Memorijski bafer ...................................... 86
Meni fotografisanja fotografije143, 160
Meni podešavanja ........................152, 293
Meni reprodukcije ........................143, 154
Meni retuširanja ..................................... 314
Meni snimanja filma ....................146, 238
Merenje ..................................................... 108
MF....................................................................53
Mikrofon ..........................................118, 416
Minimalna blenda ................................. 459
Minimalna brzina zatvarača............... 169
Mired.......................................................... 172
Modelirajući bljesak.............................. 267
Moj meni................................................... 331
Monitor...........................................6, 10, 398
Monitorski predbljesak........................ 411
Monohrom (Podesi Picture Control) .94
N
Nagibni monitor ......................................... 3
Nakon brisanja........................................ 156
Ne-CPU objektiv..................................... 300
Nedavna podešavanja ................331, 335
NEF (RAW) .......................................104, 168
NEF (RAW) snimanje ............................. 168
Neutralno (Podesi Picture Control) ....94
Niska..............................................................80
Nivo punjive baterije...............................34
N-Log podešavanje............................... 348
O
Objedinjena kontrola blica ................ 353
Objektiv.............................................. 36, 446
Oblačno (Balans bele) ......................64, 98
Oblast slike......................................119, 165
Obrada NEF (RAW) ................................ 317
Obrni indikatore..................................... 283
Ocenjivanje.............................................. 159
Očisti senzor slike .........................300, 421
Odlaganje isključivanja ....................... 260
Odsecanje filmova........................135, 329
Odseći ........................................................ 320
Ograniči izbor oblasti slike ................. 262
Ograniči izbor režima AF oblasti ...... 254
Ograniči izbor režima monitora ....... 298
Okidanje na dodir..............................10, 59
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR) ...... 307
Opcije prikaza reprodukcije............... 155
Opcije sinhroniz. režima okidanja ... 261
Opcije zvučnog signala ....................... 305
Tehničke napomene 469
Optički AWL ....................................375, 382
Optički/radio AWL ................................. 383
Osetljivost....................................................80
Osetljivost AF za praćenje .................. 291
Osetljivost mikrofona..................118, 244
Oznaka usklađenosti ............................ 309
Oznaka za montiranje objektiva..........36
Oznaka žižne ravni ...................................62
P
Pametni uređaj .................... 109, 308, 336
Pejzaž (Podesi Picture Control)............94
PictBridge ........................................342, 443
Picture Controls......................94, 177, 241
Podaci o fotografisanju ....................... 128
Podaci o lokaciji.............................130, 306
Podesi Picture Control .........94, 177, 241
Podrazumevana podešavanja..143, 387
Pojedinačna slika ..................... 84, 87, 111
Poklopac okulara tražila ...................... 415
Poklopac tela.................................... 36, 414
Pomoć...........................................................20
Pomoćni komandni točkić.....................17
Pomoćni selektor ...............................17, 89
Ponavljanje bljeska ......................353, 360
Portret (Podesi Picture Control) ..........94
Poruke o grešci ..............................394, 396
Poveži sa računarom ...................309, 337
Poveži se sa pametnim uređajem... 308,
336
Povratak na podrazumevana
podešavanja .......................................... 387
Praćenje fokusa sa zaključ. ................. 252
Praćenje subjekta .....................................58
Pregled podataka .................................. 131
Prekidač za automatski prikaz................ 9
Preklapanje slika .................................... 326
Preostalo ekspozicija ...............................34
Prevući ..........................................................11
Prigušivač ................................................. 244
Prikaz informacija ..................15, 298, 401
Prikaz mreže za kadriranje.................. 264
Prikaz slike .......................................123, 156
Prikaz svetlijih delova........................... 292
470 Tehničke napomene
Prikaži nakon rafala............................... 157
Prikaži sve u kontinual. režimu ......... 264
Priključak napajanja.....................413, 418
Priključak za dodatnu opremu ......... 439
Prilagođavanje i menija ...22, 269, 284
Prilagođena podešavanja..........148, 247
Prim. podeš. na živi prikaz slike ........ 264
Prioritet centra...............................108, 258
Prioritet svetlijeg dela.......................... 108
Pritisnite dugme okidača do pola ......43
Pritisnite dugme okidača skroz do kraja
44
Problemi i rešenja.................................. 388
Projekcija slajdova................................. 158
Promeni veličinu .................................... 321
Prsten za man. fokus. u AF rež. ......... 256
Punjač baterije................................. 28, 441
Punjenje punjive baterije ......................28
Punjiva baterija ..................................28, 32
Punjiva Li-jonska baterija....28, 413, 442
R
Radio AWL................................................ 364
Ravnomerno (Podesi Picture Control) ...
94
Redosled bracketinga .......................... 268
Redosled brojeva datoteka................ 263
Redukcija vibracija ................................ 112
Reprodukcija ............................. 11, 49, 122
Reprodukcija pune slike........ 11, 49, 122
Resetuj...........................161, 239, 250, 313
Resetuj korisnička podešavanja76, 250,
294
Resetuj meni fotografisanja............... 161
Resetuj meni snimanja ........................ 239
Resetuj sva podešavanja..................... 313
Rešavanje problema............................. 387
Režim AF-oblasti .......................................54
Režim blica......................................107, 354
Režim fokusa ..............................................52
Režim kašnjenja ekspozicije .............. 261
Režim okidanja ................................ 84, 111
Režim POVEZIVANJA ...................307, 365
Režim rada u avionu............................. 308
RGB........................................... 126, 165, 182
Rotiraj uspravne ............................123, 157
S
S (mala) ...................................................... 106
Sačuvaj aktuelni kadar .........................138
Sačuvaj korisnička podešavanja 75, 294
Sačuvaj/učitaj podešavanja ...............311
Samookidač .............................87, 111, 259
Sat........................................................... 38, 40
Senzor oka..................................................... 8
Senzor slike ................................ 2, 421, 427
Serijski broj proizvoda............................... 4
Sinhronizacija sa zadnjom zavesom107
Skala žižne daljine .................................449
Sličica............................................................ 12
Slika Dust Off ref photo .......................301
Slušalice..................................................... 245
Smanj. šuma kod visokog ISO ..183, 241
Smanjenje efekta crvenih očiju ........ 107
Smanjenje šuma kod duge eksp. .....183
Smanjenje šuma vetra .........................245
Smanjenje treperenja..................185, 242
Smanjenje vibracije......................189, 243
SnapBridge........................................ 40, 336
Specifikacije ............................................. 431
Spora sinhronizacija.............................. 107
Spot.............................................................108
Standardni i-TTL dopunski fleš ......... 408
Standardno (Podesi Picture Control) 94
Stativ............................................................. 78
Svetliji delovi ...........................62, 108, 126
Svetliji delovi diferenciranja ..............264
Svetlina kontrolnog displeja..............297
Svetlina monitora ..................................295
Svetlina tražila.........................................297
TIFF (RGB) ................................................. 104
Tiho fotografisanje......................... 67, 237
Tip datoteke filma ................................. 239
Tip zatvarača ........................................... 262
Točkić režima .............................................70
Trajanje punjive baterije ..................... 465
Tražilo ....................................................8, 404
Tražilo je prioritet ....................................... 9
Tražilo okulara ....................................8, 415
U
Uklanjanje objektiva sa fotoaparata..37
Unos teksta ....................................... 13, 162
Uporedni prikaz...................................... 329
Upravljaj opcijom Picture Control.. 179,
241
Uredi film .........................................135, 329
USB.....................................................337, 342
Usporeni filmovi..................................... 117
V
Veličina .............................................106, 166
Veličina slika/broj slika u sekundi ... 116,
239
Veličina slike ...................................106, 166
Verzija firmvera....................................... 313
ViewNX-i ............................................ 68, 337
Virtuelni horizont...............................15, 16
Visok dinamički opseg (HDR) ............ 207
Visoka............................................................80
Višenamenski birač ..................................18
Višestruka ekspozicija .......................... 200
Vodič za meni.......................................... 143
Vremenska oznaka ................................ 246
Vremenska zona.............................. 39, 295
Vremenska zona i datum ............. 39, 295
Š
W
Široka oblast AF......................55, 113, 121
WB (Balans bele) ................................63, 98
Wi-Fi...................................................109, 341
T
Tačka fokusa .............................................. 89
Tajmer pripravnosti...............44, 260, 306
Temperatura boje..................65, 100, 173
X
XQD memorijska kartica ..................... 462
Tehničke napomene 471
Z
Zaključ. brzine zatvarača i blende ... 281
Zaključaj okid. ako je slot prazan ..... 310
Zaključavanje autoekspozicije......89, 90
Zaključavanje ekspozicije ...............89, 90
Zaključavanje fokusa........................89, 90
Zapamćena manuelna postavka
(Balans bele) ...................65, 98, 101, 175
Zaštita fotografija .....................................69
Zumiranje razdeljenog prikaza......... 270
Zumiranje reprodukcije.......12, 127, 139
Ž
Žičana daljinska kontrola............. 78, 414
Živo (Podesi Picture Control)................94
Žižna daljina ............................................ 449
472 Tehničke napomene
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u celosti
ili delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama od velike
važnosti), bez pisanog odobrenja od strane kompanije
NIKON CORPORATION.
SB9E03(YD)
6MOA10YD-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising