Nikon | D3400 | Nikon D3400 Referenshandbok (kompletta instruktioner)

Nikon D3400 Referenshandbok (kompletta instruktioner)
DIGITALKAMERA
Referenshandbok
• Läs denna handbok noggrant innan du använder
kameran.
• För att säkerställa korrekt användning av kameran, se till
att läsa “För säkerhets skull” (sida xi).
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en
lättillgänglig plats som framtida referens.
Sv
Your images. The world. Connected
Välkommen till SnapBridge — Nikons nya familj av tjänster för att
förbättra din bildupplevelse. SnapBridge eliminerar barriären mellan
din kamera och kompatibla smarta enheter genom en kombination
av Bluetooth® low energy (BLE)-teknologi och en dedikerad app. De
historier du fångar med din Nikon-kamera och objektiv överförs
automatiskt till enheten när de tas. De kan även enkelt överföras till
molnlagringstjänster, vilket möjliggör åtkomst på alla dina enheter.
Du kan dela med dig av din glädje, när och var du vill.
Ladda ner SnapBridge-appen för att komma igång!
Dra nytta av den omfattande
bekvämligheten genom att ladda ner
SnapBridge-appen på din smarta enhet nu.
Med några få enkla steg ansluter denna
app dina Nikon-kameror med kompatibla
iPhone®, iPad® och/eller iPod touch® eller
smarta enheter som kör operativsystemet
Android™. SnapBridge finns tillgänglig
gratis från Apple App Store®, på
Google Play™ och från följande webbplats:
http://snapbridge.nikon.com
För den senaste informationen om SnapBridge, besök Nikons webbplats
för ditt område (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Den spännande bildupplevelsen som SnapBridge
erbjuder…
Automatisk bildöverföring från kameran till en
smart enhet tack vare den konstanta anslutningen
mellan de två enheterna — vilket gör fotodelning
online enklare än någonsin
Överföring av fotografier och miniatyrbilder till
molntjänsten NIKON IMAGE SPACE
Ett utbud av tjänster som förbättrar ditt
fotograferingsliv, inklusive:
• Inbäddning av upp till två
informationsposter (t.ex. upphovsrätt,
kommentarer, text och logotyper) på
bilder
• Automatisk uppdatering av kamerans
information om datum och tid och
platsinformation
• Ta emot kamerans firmwareuppdateringar
i
För att få maximal nytta av kameran, läs alla instruktioner noggrant
och förvara dem på en plats där de kan läsas av alla som använder
produkten.
Symboler och ikoner
För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används
följande symboler och ikoner:
D
Denna ikon används för varningar; information som bör läsas innan
kameran används för att förhindra att den skadas.
A
Denna ikon markerar meddelanden; information som bör läsas innan
kameran används.
0 Denna ikon markerar hänvisningar till andra sidor i handboken.
Menyposter, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas
i fet stil.
Kamerainställningar
Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningar
används.
Nikon Manual Viewer 2
Installera appen Nikon Manual Viewer 2 på din smartphone eller
surfplatta för att visa handböcker för Nikons digitalkameror, när
som helst, var som helst. Nikon Manual Viewer 2 kan laddas ner
gratis från App Store och på Google Play. En internetanslutning
krävs för att ladda ner appen och produkthandböcker, för vilken
avgifter kan tas ut av din telefon- eller internetleverantör.
A För säkerhets skull
Läs säkerhetsanvisningarna i “För säkerhets skull” (0 xi–xiv) innan du
använder kameran för första gången.
ii
Innehållsförteckning
För säkerhets skull ............................................................................. xi
Obs! ...................................................................................................... xv
Bluetooth ............................................................................................ xx
Introduktion
1
Bli bekant med kameran.................................................................... 1
Kamerahuset .................................................................................................. 1
Sökaren ............................................................................................................ 4
Funktionsratten ............................................................................................ 5
R (Info)-knappen......................................................................................... 6
P-knappen .................................................................................................... 11
De första stegen
12
Fäst kameraremmen ................................................................................. 12
Ladda batteriet............................................................................................ 12
Sätt i batteriet och ett minneskort ....................................................... 13
Montera ett objektiv.................................................................................. 15
Kamerainställning ...................................................................................... 18
Fokusera sökaren........................................................................................ 26
Handledning
27
Kameramenyer: En översikt ........................................................... 27
Använda kameramenyerna .................................................................... 28
Batterinivån och antal återstående exponeringar .................... 31
Grundläggande fotografering och uppspelning
32
“Sikta-och-tryck”-lägen (i och j) ............................................... 32
Grundläggande visning .................................................................. 40
Radera oönskade fotografier.................................................................. 41
iii
Guideläge
42
Guiden ................................................................................................ 42
Guidelägesmenyer .................................................................................... 43
Använda guiden......................................................................................... 46
Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen
(motivtyp)
k Porträtt..............................................................................................
l Landskap..........................................................................................
p Barn....................................................................................................
m Sport...................................................................................................
n Närbild ..............................................................................................
o Nattporträtt.....................................................................................
Specialeffekter
% Mörkerseende ................................................................................
S Superintensiv ..................................................................................
T Pop ....................................................................................................
U Fotoillustration ..............................................................................
' Leksakskameraeffekt....................................................................
( Miniatyreffekt.................................................................................
3 Selektiv färg ....................................................................................
1 Silhuett..............................................................................................
2 Högdagerbild .................................................................................
3 Lågdagerbild ..................................................................................
Tillgängliga alternativ i livevisning......................................................
Mer om fotografering
48
48
49
49
49
50
50
51
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
56
62
Välja ett utlösarläge ......................................................................... 62
Serietagning (serieläge) .................................................................. 63
Tyst läge ............................................................................................. 65
Självutlösarläge ................................................................................ 66
iv
Fokus .................................................................................................. 69
Fokusläge ...................................................................................................... 69
AF-områdesläge.......................................................................................... 74
Fokuslås ......................................................................................................... 79
Manuell fokusering.................................................................................... 81
Bildkvalitet och storlek ................................................................... 84
Bildkvalitet .................................................................................................... 84
Bildstorlek ..................................................................................................... 86
Använda den inbyggda blixten..................................................... 87
Automatiska blixtuppfällningslägen................................................... 87
Manuella blixtuppfällningslägen.......................................................... 89
ISO-känslighet .................................................................................. 93
Fotografering med fjärrkontroll.................................................... 95
Använda en fjärrkontroll ML-L3 (säljs separat) ................................ 95
Lägena P, S, A och M
98
Slutartid och bländare .................................................................... 98
Läge P (Programautomatik) ................................................................... 99
Läge S (Slutartidsstyrd automatik).................................................... 101
Läge A (Bländarstyrd automatik)....................................................... 103
Läge M (Manuell)..................................................................................... 105
Långtidsexponeringar (Endast läge M) ........................................... 107
Exponering ...................................................................................... 111
Mätning....................................................................................................... 111
Autoexponeringslås ............................................................................... 113
Exponeringskompensation ................................................................. 115
Blixtkompensation.................................................................................. 117
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor.................................. 119
Aktiv D-Lighting....................................................................................... 119
v
Vitbalans .......................................................................................... 121
Finjustera vitbalansen ........................................................................... 124
Manuellt förinställt värde..................................................................... 126
Picture Controls .............................................................................. 132
Välja en Picture Control ........................................................................ 132
Ändra Picture Controls.......................................................................... 134
Spela in och visa filmer
138
Spela in filmer ................................................................................. 138
Filminställningar...................................................................................... 141
Visa filmer ........................................................................................ 144
Redigera filmer................................................................................ 146
Beskära filmer ........................................................................................... 146
Spara valda bildrutor ............................................................................. 150
Bildvisning och radering
152
Helskärmsläge................................................................................. 152
Miniatyrbildsvisning .............................................................................. 153
Kalendervisning....................................................................................... 154
P-knappen ................................................................................................. 155
Fotoinformation ............................................................................. 156
Ta en närmare titt: Visningszoom ............................................... 165
Skydda fotografier från radering ................................................ 168
Betygsätta bilder ............................................................................ 169
Betygsätta enskilda bilder ................................................................... 169
Betygsätta flera bilder ........................................................................... 170
Radera fotografier .......................................................................... 171
Under visning ........................................................................................... 171
Visningsmenyn ........................................................................................ 172
Bildspel ............................................................................................. 174
Bildspelsalternativ .................................................................................. 176
vi
Anslutningar
177
Installera ViewNX-i......................................................................... 177
Kopiera bilder till en dator ........................................................... 178
Skriva ut fotografier....................................................................... 181
Ansluta skrivaren ..................................................................................... 181
Skriva ut en bild i taget.......................................................................... 182
Skriva ut flera bilder................................................................................ 183
Visa bilder på en tv......................................................................... 184
Kameramenyer
186
D Visningsmenyn: Hantera bilder................................................... 186
Alternativ för visningsmenyn.............................................................. 186
Visningsmapp ................................................................................... 187
Monitoralternativ för visning ...................................................... 187
Visning av tagen bild...................................................................... 188
Automatisk bildrotering ............................................................... 188
Rotera hög ......................................................................................... 189
Välj att överföra till smart enhet................................................. 189
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ ........................ 190
Alternativ i fotograferingsmenyn...................................................... 190
Återställ fotograferingsmenyn ................................................... 192
Inställningar för ISO-känslighet.................................................. 192
Färgrymd ............................................................................................ 194
Brusreducering................................................................................. 195
Vinjetteringskontroll ...................................................................... 195
Automatisk distorsionskontroll.................................................. 196
Inbyggd AF-hjälplampa ................................................................ 196
Blixtstyrning för inb. blixt/Extra blixt........................................ 197
Optisk vibrationsreducering........................................................ 198
vii
B Inställningsmenyn: Kamerainställning .......................................... 199
Alternativ för inställningsmenyn....................................................... 199
Återställ inställningsaltern........................................................... 201
Formatera minneskort................................................................... 201
Datumstämpel ................................................................................. 202
Tidszon och datum......................................................................... 205
Språk (Language) ............................................................................ 205
Monitorns ljusstyrka....................................................................... 205
Format för informationsdisplay ................................................. 206
Automatisk infodisplay ................................................................. 206
Timer för aut. avstängning .......................................................... 207
Självutlösare...................................................................................... 208
Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3) .............................................. 208
Referensbild för dammbortt. ...................................................... 209
Bildkommentar ................................................................................ 211
Information om upphovsrätt...................................................... 212
Signal ................................................................................................... 213
Flimmerreducering......................................................................... 213
Knappar .............................................................................................. 214
Avståndsmätare............................................................................... 216
Manuell fokusring i AF-läge......................................................... 217
Filnummersekvens ......................................................................... 218
Lagringsmapp .................................................................................. 219
Namnge fil ......................................................................................... 221
Platsdata............................................................................................. 221
Flygplansläge ................................................................................... 222
Anslut till smart enhet ................................................................... 222
Överför till smart enhet (auto).................................................... 223
Bluetooth ........................................................................................... 223
Eye-Fi-överföring............................................................................. 224
Överensstämmelsemärkning ..................................................... 225
Funktion utan minneskort ........................................................... 226
Återställ alla inställningar............................................................. 226
Firmwareversion.............................................................................. 226
viii
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior........................ 227
Retuscheringsmenyalternativ............................................................. 227
Skapa retuscherade kopior.................................................................. 228
NEF (RAW)-bearbetning................................................................ 230
Beskär................................................................................................... 232
Ändra storlek..................................................................................... 233
D-Lighting .......................................................................................... 235
Snabbretuschering ......................................................................... 236
Korrigering av röda ögon ............................................................. 236
Räta upp.............................................................................................. 237
Distorsionskontroll.......................................................................... 237
Perspektivkontroll ........................................................................... 238
Fisheye-objektiv............................................................................... 238
Filtereffekter...................................................................................... 239
Monokrom ......................................................................................... 240
Bildöverlägg ...................................................................................... 241
Färgläggningsbild ........................................................................... 243
Fotoillustration................................................................................. 244
Färgteckning ..................................................................................... 244
Miniatyreffekt.................................................................................... 245
Selektiv färg ....................................................................................... 246
Målning ............................................................................................... 248
Jämförelse sida vid sida................................................................. 249
m Inställningshistorik.................................................................... 251
Teknisk information
252
Kompatibla objektiv...................................................................... 252
Kompatibla CPU-objektiv ..................................................................... 252
Kompatibla icke-CPU-objektiv............................................................ 254
Nikon Creative Lighting System (CLS) ....................................... 262
Övriga tillbehör .............................................................................. 267
Ansluta en strömkontakt och nätadapter ...................................... 270
ix
Vård av kameran............................................................................. 272
Förvaring.................................................................................................... 272
Rengöring .................................................................................................. 272
Rengöring av bildsensorn.................................................................... 273
Vård av kameran och batteriet: Försiktighetsåtgärder........... 276
Tillgängliga inställningar .............................................................. 281
Felsökning........................................................................................ 282
Batteri/display .......................................................................................... 282
Fotografering (alla lägen) .................................................................... 283
Fotografering (P, S, A, M) .................................................................... 287
Bildvisning ................................................................................................. 288
Bluetooth ................................................................................................... 289
Övrigt........................................................................................................... 289
Felmeddelanden............................................................................. 290
Specifikationer ................................................................................ 295
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR- och
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G-objektiv................. 306
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR- och
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED-objektiv ........ 312
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR II-objektiv......... 317
Minneskortskapacitet.................................................................... 323
Batteriets livslängd ........................................................................ 324
Index ................................................................................................. 326
x
För säkerhets skull
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela “För säkerhets skull” innan
du använder denna produkt.
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa
dem.
FARA: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs
finns stor risk för dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs
kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHET: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte
följs kan det leda till personskador eller skada på egendom.
VARNING
• Använd inte medan du går eller kör ett motorfordon.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor eller andra
skador.
• Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som
exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra
skador.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme
eller ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan.
Fortsatt användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
• Håll torr. Hantera inte med våta händer. Hantera inte kontakten med våta
händer.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan
den är inkopplad.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka lågtemperaturbrännskador.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
propan, bensin eller aerosoler.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka explosion eller brand.
xi
• Titta inte direkt på solen eller en annan stark ljuskälla genom objektivet
eller kameran.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka synskador.
• Rikta inte blixten eller AF-hjälplampan mot någon som kör ett
motorfordon.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på
produkten. Notera dessutom att smådelar utgör en kvävningsrisk. Om ett barn
sväljer någon del av denna produkt, kontakta omedelbart sjukvården.
• Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Använd inte batterier, laddare eller nätadaptrar som inte är speciellt
avsedda för användning med denna produkt. Gör inget av följande när du
använder batterier, laddare eller nätadaptrar avsedda för användning med
denna produkt:
- Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar,
placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller
öppen eld.
- Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera
från en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används
under ett åskväder.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
temperaturer.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller
köldskador.
FÖRSIKTIGHET
• Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor.
Ljus som fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens
interna delar. När du fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden.
Solljus som fokuseras in i kameran när solen är i närheten av bilden kan orsaka
brand.
xii
• Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den.
Inaktivera trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös
utrustning är förbjuden.
Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa utrustning
ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
• Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska
användas under en längre tid.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på
produkten.
• Rör inte vid rörliga delar på objektivet eller andra rörliga delar.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador.
• Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt
solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på
produkten.
FARA (Batterier)
• Hantera batterierna korrekt.
Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas,
spricka eller börja brinna:
- Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i
denna produkt.
- Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.
- Demontera inte.
- Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller
andra metallföremål.
- Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.
• Försök inte ladda upp uppladdningsbara EN-EL14a-batterier med laddare
som inte är speciellt avsedda för detta syfte.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka
eller börja brinna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent
vatten och uppsök sjukvården omedelbart.
Om du väntar med detta kan det leda till ögonskador.
xiii
VARNING (Batterier)
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök sjukvården omedelbart.
• Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på
produkten. Torka omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om
den blir blöt.
• Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i
batterierna, såsom missfärgning eller deformering. Avsluta laddningen av
uppladdningsbara EN-EL14a-batterier om de inte laddas inom den
specificerade tidsperioden.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas,
spricka eller börja brinna.
• Innan du kasserar dem, isolera batteripolerna med tejp.
Överhettning, sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i
kontakt med polerna. Återvinn eller kassera batterierna i enlighet med lokala
bestämmelser.
• Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj
omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.
xiv
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här • Nikon kan inte hållas ansvarigt för
produkten får reproduceras, överföras, eventuella skador som har uppkommit
skrivas av, översättas till ett annat språk till följd av användningen av denna
eller lagras i ett
produkt.
dokumentationssystem i någon form • Alla rimliga åtgärder har vidtagits för
eller med några medel, utan
att säkerställa att informationen i de
föregående skriftligt medgivande från
här handböckerna är exakt och så
Nikon.
fullständig som möjligt. Skulle du mot
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra
förmodan upptäcka fel eller brister är vi
utseendet på och specifikationerna för tacksamma om du påtalar
den maskinvara och programvara som felaktigheterna för närmaste Nikonbeskrivs i dessa handböcker när som
återförsäljare (se separat kontaktlista).
helst och utan föregående
meddelande.
Meddelanden till kunder i Europa
VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FEL TYP. SKROTA
ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
Denna symbol indikerar att
elektrisk och elektronisk
utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Den här produkten ska lämnas till
separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten
tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning
hjälper till att spara på naturresurserna
och förhindrar den negativa påverkan
på människors hälsa och på miljön som
kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
Denna symbol anger att
batteriet måste lämnas in
till separat insamling.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta
med denna återvinningssymbol eller
inte, måste sopsorteras och lämnas in
för återvinning. De får inte slängas
bland hushållsavfallet.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
xv
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller
reproducerats digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande
enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Material som inte får kopieras eller
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior
reproduceras enligt lag
och reproduktioner
Det är förbjudet att reproducera sedlar, Varningar har utfärdats beträffande
mynt, värdepapper, statsobligationer
kopiering och reproduktion av
eller premieobligationer, även om
värdehandlingar som ges ut av privata
sådana kopior eller avbildningar är
företag (aktier, fakturor, checkar,
märkta med ordet “Oäkta” eller
presentkort osv.), busskort eller
liknande.
kuponger, förutom då ett rimligt antal
kopior behövs för användning av ett
Det är förbjudet att kopiera eller
företag. Det är även förbjudet att
reproducera sedlar, mynt eller
kopiera eller reproducera pass som har
värdepapper som används i andra
utfärdats av statliga myndigheter,
länder.
licenser som getts ut av offentliga
Det är förbjudet att utan föregående
myndigheter och privata grupper, IDtillstånd av vederbörlig myndighet
kort samt biljetter, t.ex. busskort och
kopiera eller reproducera oanvända
måltidskuponger.
frimärken eller förfrankerade vykort
•
Upphovsrättsregler
som ges ut av staten.
Under upphovsrättslagen kan
Det är förbjudet att kopiera eller
fotografier eller inspelningar av
reproducera frimärken som ges ut av
upphovsrättsskyddade verk som gjorts
staten och certifierade dokument som
med kameran inte användas utan
anges i gällande lagstiftning.
tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.
Undantag gäller för personligt bruk,
men notera att även personlig
användning kan vara begränsad när
det gäller bilder eller inspelningar från
utställningar eller liveuppträdanden.
xvi
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om
du raderar bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter.
Raderade filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av
kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för uppsåtlig
användning av personliga bilddata. Det är ditt ansvar att skydda din data mot
denna risk för missbruk.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan,
bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram,
eller formatera enheten och sedan helt och hållet fylla den igen med bilder som
inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Var
försiktig när du kasserar datalagringsenheter så du inte skadar dig.
Innan du kasserar kameran eller överlåter den till någon annan bör du också
använda alternativet Återställ alla inställningar i kamerans inställningsmeny för
att radera all personlig nätverksinformation.
AVC Patent Portfolio License
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT
OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT FÖR (i) KODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED
AVC-STANDARD (“AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM HAR KODATS AV
EN KONSUMENT I SAMBAND MED PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER
ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR LICENSIERATS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVCVIDEO. INGEN LICENS GES ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. MER
INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
xvii
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Nikons kameror är utformade för att möta mycket höga standarder och de
innehåller avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon
(inklusive laddare, batterier, nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av
Nikon för specifik användning med den här digitalkameran från Nikon är
tillverkade för att användas inom de användar- och säkerhetskrav som gäller för
den här elektroniska kretsen.
Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra
gälla om du använder andra elektroniktillbehör än de från Nikon.
Användning av litiumjonbatterier från tredje part som inte bär
den holografiska Nikon-förseglingen som visas till höger kan leda
till felfunktion hos kameran eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går
sönder eller läcker.
Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om
tillbehör från Nikon.
xviii
D Använd endast tillbehör från Nikon
Endast tillbehör från Nikon som är certifierade av Nikon speciellt för
användning med denna digitalkamera från Nikon är konstruerade för att
uppfylla de användar- och säkerhetskrav som gäller. DET FINNS RISK ATT
KAMERAN SKADAS OCH GARANTIN KAN UPPHÖRA ATT GÄLLA OM DU ANVÄNDER ANDRA
TILLBEHÖR ÄN DE FRÅN NIKON.
A Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska
innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du
tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos
produkten.
A Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online
på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på
vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och
fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikonåterförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Denna produkt kontrolleras av United States Export Administration Regulations
(EAR). Tillstånd från USA:s regering krävs inte för export till andra länder än
följande, som när detta skrivs är föremål för embargo eller särskilda kontroller:
Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien (listan kan komma att ändras).
Användning av trådlösa enheter kan vara förbjudet i vissa länder eller regioner.
Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant innan du använder den
trådlösa funktionen i denna produkt utanför inköpslandet.
xx
Meddelanden till kunder i Europa
Härmed deklarerar Nikon Corporation att radioutrustningen av typ
D3400 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns
på följande internetadress:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Säkerhet
En av fördelarna med denna produkt är att andra fritt kan ansluta till trådlös
delning av data var som helst inom dess räckvidd, men följande kan inträffa om
säkerhetsfunktionerna inte är aktiverade:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att stjäla
användarens användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och ändra
data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att på grund av trådlösa
nätverks egenskaper kan specialinriktade attacker möjliggöra obehörig åtkomst
även när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
• Ej säkra nätverk: Att ansluta till öppna nätverk kan leda till obehörig åtkomst.
Använd endast säkra nätverk.
xxi
xxii
Introduktion
Bli bekant med kameran
Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerareglagen och
displayerna. Detta avsnitt kan vara bra att markera och gå tillbaka till
när du läser resten av handboken.
Kamerahuset
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Filminspelningsknapp .................. 139
8 Kommandoratt
2 Strömbrytare...................................... 19
9 Funktionsratt ........................................5
3 Avtryckare.....................................35, 36 10 A/L-knapp ..........80, 113, 168, 215
4 E/N-knapp.................... 106, 116, 117 11 Tillbehörssko (för extra blixtar)
5 R (information)-knapp ....... 6, 8, 143
.................................................. 262, 268
6 Öglor för kamerarem ....................... 12 12 Skärpeplansmarkering (E).............82
7 Högtalare
D Högtalaren
Placera inte högtalaren i närheten av magnetiska enheter. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det påverka data som är sparad på de
magnetiska enheterna.
Introduktion
1
2
1
3
4
14
9
5
13
6
10
11
12
1 AF-hjälplampa ...........................73, 196
Lampa för självutlösare....................67
Lampa för röda ögon-reducering
.......................................................88, 90
2 Inbyggd blixt.......................................87
3 M/ Y-knapp.......................87, 89, 117
4 Mikrofon................................... 139, 141
5 Anslutningslock
6 Fn-knapp ........................................... 214
7 Objektivlåsknapp...............................16
15
7
8
8 Monteringsmarkering ......................15
9 Infrarödmottagare för fjärrkontroll
ML-L3 ..................................................96
10 CPU-kontakter
11 Spegel................................................ 274
12 Objektivfäste................................ 15, 82
13 Kamerahuslock..........................15, 268
14 USB-kontakt............................ 178, 181
15 HDMI-kontakt.................................. 184
D Stäng anslutningslocket
Stäng anslutningslocket när kontakterna inte används. Främmande ämnen
i kontakterna kan störa dataöverföringen.
2
Introduktion
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Ögonmussla av gummi ................... 68 13 O-knapp......................................41, 171
2 Sökarokular ............................. 4, 26, 68 14 Åtkomstlampa för minneskort
3 Dioptrijusteringskontroll ................ 26
.......................................................14, 36
4 K-knapp ................................... 40, 152 15 Batteriluckans spärr ...................13, 14
5 G-knapp................................ 27, 186 16 Lucka för batterifack ..................13, 14
6 X-knapp............................................ 165 17 I/E/#-knapp ........ 62, 63, 65, 66, 95
7 W/Q-knapp..................... 28, 153, 165 18 Stativgänga
8 P-knapp...................................... 11, 155 19 Monitor....................6, 32, 40, 138, 152
9 a-knapp ................................... 32, 138 20 Batterispärr...................................13, 14
10 J (OK)-knapp ................................... 28 21 Lock för strömkontakt för separat
11 Multiväljare......................................... 28
såld strömkontakt ......................... 270
12 Lucka till minneskortsfack ........13, 14
Introduktion
3
Sökaren
1 Fokuspunkter..................26, 34, 74, 76
2 Fokusindikering ..........................35, 82
3 Indikator för lås för autoexponering
9 “k” (visas när minne finns för fler än
1 000 exponeringar) ........................31
10 Blixt klar-indikator.............................38
(AE).................................................... 113
11 Indikator för flexibelt program.... 100
4 Slutartid..............................98, 101, 105
12 Exponeringsindikator .................... 106
5 Bländare (bländarvärde)
............................................98, 103, 105
6 Indikator för specialeffektläge........51
7 Låg batterinivå-varning ...................31
8 Antal återstående exponeringar....31
Antal återstående bilder innan
minnesbufferten blir full.................64
Indikator för vitbalansinspelning
.................................................. 126, 127
Exponeringskompensationsvärde
........................................................... 115
Blixtkompensationsvärde............. 117
ISO-känslighet ...........................93, 192
Exponeringskompensationsvisning
.......................................................... 115
Elektronisk avståndsmätare......... 216
13 Blixtkompensationsindikator ...... 117
14 Indikator för
exponeringskompensation ........ 115
15 Indikator för automatisk
ISO-känslighet................................ 193
16 Varningsindikator........................... 290
Obs!: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
4
Introduktion
Funktionsratten
Med kameran kan du välja mellan följande fotograferingslägen och
g-läge:
Lägena P, S, A och M
• P—Programautomatik (0 99)
• S—Slutartidsstyrd automatik (0 101)
• A—Bländarstyrd automatik (0 103)
• M—Manuell (0 105)
Specialeffektlägen (0 51)
g-läge (0 42)
Autolägen
• i Auto (0 32)
• j Auto (blixt avstängd) (0 32)
Motivtyper
• k Porträtt (0 48)
• l Landskap (0 49)
• p Barn (0 49)
• m Sport (0 49)
• n Närbild (0 50)
• o Nattporträtt (0 50)
Introduktion
5
R (Info)-knappen
Tryck på R-knappen för att visa informationsdisplayen eller bläddra
genom visningsalternativen.
❚❚ Fotografering med sökaren
För att visa slutartid, bländare, antal
återstående exponeringar,
AF-områdesläge och annan
fotograferingsinformation i monitorn, tryck
på R-knappen.
R-knappen
1 Fotograferingsläge
i auto/
j auto (blixt avstängd).............32
Motivtyper ....................................48
Specialeffektläge.........................51
Lägena P, S, A och M ....................98
2 Indikator för Eye-Fi-anslutning ... 224
3 Indikator för Bluetooth-anslutning
.....................................................20, 223
Flygplansläge................................... 222
6
Introduktion
4 Indikator för vinjetteringskontroll
........................................................... 195
5 Indikator för datumstämpel......... 202
6 Vibrationsreduceringsindikator.....17
7 Blixtstyrningsindikator.................. 197
Blixtkompensationsindikator för
extra blixtar..................................... 265
8 Utlösarläge ..........................................62
9 Ljudindikator ................................... 213
10 Bländare (bländarvärde)
............................................ 98, 103, 105
Bländarvisning........................ 104, 106
16 Antal återstående exponeringar....31
Indikator för vitbalansinspelning
........................................................... 126
11 Slutartid............................. 98, 101, 105 17 “k” (visas när minne finns för fler än
Slutartidsvisning .................... 102, 106
12 Indikator för lås för autoexponering
(AE).................................................... 113
13 Indikator för AF-områdesläge........ 74
1 000 exponeringar) ........................31
18 Exponeringsindikator .................... 106
Indikator för
exponeringskompensation......... 115
Fokuspunkt......................................... 76 19 Hjälpikon........................................... 290
14 Batteriindikator ................................. 31
15 ISO-känslighet ................................... 93
ISO-känslighetsvisning........... 93, 194
Indikator för automatisk
ISO-känslighet ................................ 193
Obs!: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
A Stänga av monitorn
För att ta bort fotograferingsinformation från monitorn, tryck på
R-knappen eller tryck in avtryckaren halvvägs. Monitorn stängs av
automatiskt om inga åtgärder utförs under cirka 8 sekunder (för
information om att välja hur länge monitorn ska vara påslagen, se Timer
för aut. avstängning på sida 207).
Introduktion
7
❚❚ Livevisning och filmläge
För att starta livevisning, tryck på
a-knappen under fotografering med
sökaren. Du kan sedan trycka på
R-knappen för att bläddra genom
visningsalternativen som visas nedan.
a-knappen
R-knappen
Visa fotoindikatorer
Visa filmindikatorer
(0 138, 143) *
Kompositionsrutnät*
Dölj indikatorer*
* En beskärning som visar området som spelas in visas under filminspelning;
inringade områden visar kanterna på filmrutebeskärningen (området
utanför filmrutebeskärningen är nedtonat när filmindikatorer visas).
8
Introduktion
Livevisningsdisplayen
Post
q
w
e
r
t
y
u
i
o
Beskrivning
Läget som för närvarande valts med
Fotograferingsläge
funktionsratten.
Indikator för
Visas när På är valt för Manuella
manuella
filminställningar i läge M.
filminställningar
Den tid som återstår innan livevisningen
avslutas automatiskt. Visas om
Återstående tid
fotograferingen avslutas inom 30 sek. eller
mindre.
Visas när På är valt för Filminställningar >
Reducering av
Reducering av vindbrus i
vindbrus
fotograferingsmenyn.
Mikrofonkänslighet Mikrofonkänslighet för filminspelning.
Ljudnivå för ljudinspelning. Visas i rött om
Ljudnivå
nivån är för hög; justera mikrofonens
känslighet efter detta.
Filmers bildstorlek Bildstorleken på filmer inspelade i filmläge.
Fokusläge
Aktuellt fokusläge.
AF-områdesläge
Aktuellt AF-områdesläge.
0
32, 48,
51, 98
142
10
142
141
141
141
70
75
Introduktion
9
Post
Återstående tid
!0
(filmläge)
!1 “Ingen film”-ikon
Beskrivning
Återstående inspelningstid i filmläge.
Indikerar att filmer inte kan spelas in.
Aktuell fokuspunkt. Displayen varierar
!2 Fokuspunkt
beroende på alternativet som valts för
AF-områdesläge (0 75).
Indikerar om fotografiet skulle bli under!3 Exponeringsindikator eller överexponerat vid nuvarande
inställningar (endast läge M).
0
139
—
75
106
Obs!: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
D Nedräkningsvisningen
En nedräkning visas 30 sekunder innan livevisning avbryts automatiskt
(0 9); timern blir röd 5 sekunder innan timern för automatisk avstängning
löper ut (0 207) eller om livevisning håller på att avbrytas för att skydda de
interna kretsarna. Beroende på fotograferingsförhållandena kan timern
visas direkt när livevisning väljs. Filminspelningen avslutas automatiskt när
timern går ut, oavsett hur mycket inspelningstid som finns tillgänglig.
10 Introduktion
P-knappen
För att ändra inställningarna längst ner på
informationsdisplayen, tryck på P-knappen,
markera sedan alternativ med multiväljaren
och tryck på J för att visa alternativ för det
markerade alternativet. Du kan också ändra
inställningar genom att trycka på
P-knappen under livevisning.
P-knappen
• Bildkvalitet (0 84)
• Bildstorlek (0 86)
• Vitbalans (0 121)
• Aktiv D-Lighting (0 119)
• Blixtläge (0 88, 90)
• ISO-känslighet (0 93)
• Fokusläge (0 69)
• AF-områdesläge (0 74)
• Mätning (0 111)
• Ställ in Picture Control (0 132)
• Blixtkompensation (0 117)
• Exponeringskompensation (0 115)
Introduktion 11
De första stegen
Fäst kameraremmen
Sätt fast remmen ordentligt i kamerans två öglor.
Ladda batteriet
Om en resenätadapter medföljer, fäll upp väggkontakten och anslut
resenätadaptern såsom visas nedan till vänster och se till att den är
ordentligt isatt. Sätt i batteriet och koppla in laddaren. Ett urladdat
batteri blir fulladdat på ungefär en timme och 50 minuter.
Batteriet laddas
Laddning slutförd
D Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och försiktighetsanvisningarna på sidorna xi–xiv och
276–280 i denna handbok.
12 De första stegen
Sätt i batteriet och ett minneskort
Innan du sätter i eller tar ur batteriet eller minneskort, kontrollera att
strömbrytaren är i läge OFF (av). Sätt in batteriet i den riktning som
visas, och använd batteriet för att hålla den orangefärgade
batterispärren tryckt åt ena sidan. Spärren håller batteriet på plats
när det är helt isatt.
Batterispärr
Håll minneskortet åt det håll bilden visar och skjut in det tills det
klickar på plats.
A Klockbatteriet
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar strömkälla, som
laddas upp efter behov när huvudbatteriet är installerat. Tre dagars
laddning driver klockan i ungefär en månad. Om ett varningsmeddelande
om att klockan inte är inställd visas när kameran slås på är klockbatteriet
urladdat och klockan har återställts. Ställ in klockan på korrekt tid och
datum.
De första stegen 13
❚❚ Ta ur batteriet och minneskort
Ta ur batteriet
För att ta ur batteriet, stäng av kameran och
öppna luckan för batterifacket. Tryck
batterispärren i pilens riktning för att lossa
batteriet och ta sedan ut det för hand.
Ta ur minneskort
Efter att du kontrollerat att minneskortets
åtkomstlampa är släckt, stäng av kameran,
öppna luckan till minneskortsfacket och
tryck in kortet så att det matas ut (q).
Kortet kan sedan tas bort för hand (w).
D Minneskort
• Minneskort kan vara varma efter användning. Var försiktig när du tar ur
minneskort från kameran.
• Ta inte ur minneskort från kameran, slå inte av kameran och ta inte bort
eller koppla ur strömkällan under formatering eller medan data skrivs,
raderas eller kopieras till en dator. Om dessa försiktighetsåtgärder inte
följs kan det leda till förlust av data eller skada på kameran eller kortet.
• Vidrör inte kortens kontaktyta med fingrarna eller med metallföremål.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
• Använd inte våld mot kortets hölje. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till skada på kortet.
• Utsätt det inte för vatten, stark värme, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
• Formatera inte minneskort i en dator.
14 De första stegen
Montera ett objektiv
Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när
objektivet eller kamerahuslocket tas bort. Det objektiv som oftast
används i denna handbok i illustrationssyfte är ett AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR.
Ta bort
kamerahuslocket
Ta bort det bakre
objektivlocket
Monteringsmarkering (kamera)
Rikta upp monteringsmarkeringarna
Monteringsmarkering (objektiv)
Vrid objektivet enligt bilden tills det klickar på plats.
Se till att ta bort objektivlocket innan du tar bilder.
De första stegen 15
A Objektiv med knappar för objektivindrag
Innan du använder kameran, lås upp och skjut ut objektivet. Håll knappen
för objektivindrag intryckt (q) och vrid på zoomringen enligt bilden (w).
Knapp för objektivindrag
Bilder kan inte tas när objektivet är indraget;
om ett felmeddelande visas på grund av att
kameran har slagits på med objektivet indraget,
vrid på zoomringen tills meddelandet
försvinner.
A Demontera objektivet
Se till att kameran är avstängd när du tar bort
eller byter objektiv. Ta bort objektivet genom
att hålla in objektivlåsknappen (q) samtidigt
som du vrider objektivet medurs (w). När du
har tagit bort objektivet, sätt tillbaka
objektivlocken och kamerahuslocket.
16 De första stegen
A Vibrationsreducering (VR)
Vibrationsreducering kan aktiveras genom att
välja På för Optisk vibrationsreducering i
fotograferingsmenyn (0 198), om objektivet
stödjer detta alternativ, eller genom att skjuta
objektivets vibrationsreduceringsomkopplare
till ON (på), om objektivet är utrustat med en
sådan. En vibrationsreduceringsindikator visas
på informationsdisplayen när
vibrationsreducering är på.
A Dra in objektiv med knappar för objektivindrag
För att dra in objektivet när kameran inte
används, håll in knappen för objektivindrag (q)
och vrid zoomringen till läge “L” (låst) enligt
bilden (w). Dra in objektivet innan du tar bort
det från kameran, och var försiktig så att du inte
trycker på knappen för objektivindrag medan
du monterar eller tar bort objektivet.
De första stegen 17
Kamerainställning
❚❚ Inställning med en smartphone eller en surfplatta
Innan du fortsätter, kontrollera kameran för att
säkerställa att batteriet är fulladdat och att det finns
ledigt utrymme på minneskortet. På din smartphone
eller surfplatta (nedan, “smart enhet”), installera
SnapBridge-appen enligt beskrivningen på insidan av omslagssidan
och aktivera Bluetooth. Notera att den faktiska anslutningen till
kameran utförs med SnapBridge-appen. Använd inte Bluetoothinställningarna i inställningsappen på din smarta enhet.
Instruktionerna som följer gäller för version 2.0 av SnapBridgeappen. För information om den senaste versionen, se SnapBridge
Anslutnings guide (pdf), tillgänglig för nedladdning från följande
webbplats:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
18 De första stegen
Den faktiska displayerna på kameran och den smarta enheten kan
skilja sig från de som visas nedan.
1 Kamera: Slå på kameran. En dialogruta
för språkval visas.
Använd multiväljaren och J-knappen för att navigera i
menyerna.
Strömbrytare
1 Upp
J-knappen (välj)
4 Vänster
2 Höger
3 Ner
Multiväljare
Tryck på 1 och 3 för att välja ett språk och tryck på J för att
välja. Språket kan ändras när som helst genom att använda
alternativet Språk (Language) i inställningsmenyn.
De första stegen 19
2 Kamera: Tryck på J när dialogrutan
som ses till höger visas. Om
dialogrutan till höger inte visas eller
om du vill konfigurera kameran igen,
markera Anslut till smart enhet i
inställningsmenyn och tryck på J. Om
du inte vill använda en smart enhet för
att konfigurera kameran, ställer du in klockan manuellt (0 25).
3 Kamera/smart enhet: Starta parkoppling.
Kameran väntar på en anslutning; starta SnapBridge-appen på
den smarta enheten och följ instruktionerna på skärmen för att
trycka på namnet på den kamera som du vill parkoppla med.
4 Kamera: Kontrollera att kameran visar
meddelandet som ses till höger och
gör den smarta enheten redo.
5 Smart enhet: Starta SnapBridge-appen
och tryck på Pair with camera
(Parkoppla med kamera). Om du blir
uppmanad att välja en kamera, tryck
på kameranamnet.
20 De första stegen
6 Smart enhet: Tryck på kameranamnet i
dialogrutan “Pair with camera
(Parkoppla med kamera)”. Användare
som parkopplar en kamera med en
iOS-enhet för första gången kommer
först att bli visade instruktioner för
parkoppling. Efter att du läst
instruktionerna, bläddra till längst ner
på displayen och tryck på Understood
(Jag förstår). Om du sedan uppmanas
att välja ett tillbehör, tryck på kameranamnet igen (det kan
dröja ett tag innan kameranamnet visas).
7 Kamera/smart enhet: Kontrollera att kameran och den smarta
enheten visar samma sexsiffriga nummer. Vissa versioner av
iOS kanske inte visar ett nummer. Om inget nummer visas,
fortsätt till steg 8.
De första stegen 21
8 Kamera/smart enhet: Tryck på J på kameran och tryck på PAIR
(Parkoppla) på den smarta enheten (displayen varierar
beroende på enheten och operativsystemet).
9 Kamera/smart enhet: Slutför parkopplingen.
• Kamera: Tryck på J när meddelandet
som ses till höger visas.
• Smart enhet: Tryck på OK när
meddelandet som ses till höger visas.
22 De första stegen
10 Kamera: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra
installationen.
• För att tillåta att kameran lägger till platsdata till foton, välj Ja som svar
på “Hämta platsdata från smart enhet?” och aktivera sedan
platsdatatjänster på den smarta enheten, och aktivera Auto
link options (Autolänkalternativ) > Synchronize location
data (Synkronisera platsdata) på fliken i SnapBridgeappen.
• För att synkronisera kameraklockan med den tid som tillhandahålls av den
smarta enheten, välj Ja som svar på “Synka klockan till smart
enhet?” och aktivera sedan Auto link options
(Autolänkalternativ) > Synchronize clocks (Synkronisera
klockor) på fliken i SnapBridge-appen.
Den smarta enheten och kameran är nu anslutna. De bilder du tar
med kameran överförs automatiskt till den smarta enheten.
De första stegen 23
❚❚ Inställning från kameramenyerna
Kameraklockan kan ställas in manuellt.
1 Slå på kameran.
En dialogruta för val av språk visas.
Använd multiväljaren och J-knappen för att navigera i
menyerna.
Strömbrytare
1 Upp
J-knappen (välj)
4 Vänster
2 Höger
3 Ner
Multiväljare
Tryck på 1 och 3 för att välja ett språk och tryck på J för att
välja. Språket kan ändras när som helst genom att använda
alternativet Språk (Language) i inställningsmenyn.
24 De första stegen
2 Tryck på G när dialogrutan som ses
till höger visas.
G-knapp
3 Ställ in kameraklockan.
Använd multiväljaren och J-knappen för att ställa in
kameraklockan.
q
w
Välj tidszon
e
Välj datumformat
r
Välj alternativ för sommartid
Ställ in tid och datum (notera att
kameran använder en
24-timmarsklocka)
Klockan kan justeras när som helst med alternativet Tidszon och
datum > Datum och tid i inställningsmenyn.
De första stegen 25
Fokusera sökaren
Efter att ha tagit bort
objektivlocket, vrid på
dioptrijusteringskontrollen tills
fokuspunkterna är i skarpt
fokus. Var försiktig när
kontrollen används med ögat
mot sökaren, så att du inte
oavsiktligt sticker in ett finger eller en nagel i ögat.
Fokuspunkter
Sökaren är inte i fokus
26 De första stegen
Sökaren är i fokus
Handledning
Kameramenyer: En översikt
Du kan nå de flesta fotograferings-,
visnings- och inställningsalternativen via
kamerans menyer. Tryck på G-knappen
för att visa menyerna.
G-knapp
Flikar
Välj mellan följande menyer:
• D: Visning (0 186)
• N: Retuschering (0 227)
• C: Fotografering (0 190)
• m: Inställningshistorik (0 251)
• B: Inställning (0 199)
Skjutreglaget visar positionen i
den aktuella menyn.
Aktuella inställningar visas med
ikoner.
Menyalternativ
Alternativ i aktuell meny.
Hjälpikon (0 28)
Handledning 27
Använda kameramenyerna
Multiväljaren och J-knappen används för att navigera i
kameramenyerna.
1: Flytta markören uppåt
J-knapp: välj
markerat alternativ
4: Avbryt och återgå till
föregående meny
2: Välj markerat alternativ
eller visa undermeny
3: Flytta markören nedåt
A d (Hjälp)-ikonen
Om en d-ikon visas i det nedre vänstra hörnet på monitorn kan en
beskrivning av det valda alternativet eller menyn visas genom att trycka på
W (Q)-knappen. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra genom displayen. Tryck
på W (Q) igen för att återgå till menyerna.
W (Q)-knappen
28 Handledning
❚❚ Navigera i menyerna
Följ stegen nedan för att navigera i menyerna.
1 Visa menyerna.
Tryck på G-knappen för att visa
menyerna.
G-knapp
2 Markera ikonen för den
aktuella menyn.
Tryck på 4 för att markera
ikonen för den aktuella
menyn.
3 Välj en meny.
Tryck på 1 eller 3 för att välja önskad meny.
4 Placera markören i den
valda menyn.
Tryck på 2 för att placera
markören i den valda menyn.
Handledning 29
5 Markera ett
menyalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett menyalternativ.
6 Visningsalternativ.
Tryck på 2 för att visa
alternativ för det valda
menyalternativet.
7 Markera ett alternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett alternativ.
8 Välj det markerade alternativet.
Tryck på J för att välja det markerade
alternativet. Tryck på G-knappen för
att avsluta utan att göra något val.
Notera följande:
• Menyalternativ som visas i grått är inte tillgängliga.
• Även om det oftast har samma effekt att trycka på 2 som att
trycka på J finns det vissa fall när ett val endast kan göras genom
att trycka på J.
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att stänga menyerna och återgå
till fotograferingsläge (0 36).
30 Handledning
Batterinivån och antal återstående
exponeringar
Tryck på R-knappen och kontrollera batterinivån och antal
återstående exponeringar på informationsdisplayen.
Batterinivå
R-knapp
Antal återstående
exponeringar
Batterinivå
Om batterinivån är låg visas också en varning i sökaren. Om
informationsdisplayen inte visas när R-knappen trycks in är
batteriet urladdat och behöver laddas.
Informationsdisplay
L
K
Sökare
—
—
H
d
H
(blinkar)
d
(blinkar)
Beskrivning
Batteriet är fulladdat.
Batteriet är delvis urladdat.
Låg batterinivå. Håll ett fulladdat
reservbatteri redo eller förbered för att
ladda batteriet.
Batteriet urladdat. Ladda batteriet.
Antal återstående exponeringar
Värden över 1 000 visas i tusental, vilket indikeras med bokstaven
“k”.
Handledning 31
Grundläggande fotografering och
uppspelning
“Sikta-och-tryck”-lägen (i och j)
Detta avsnitt beskriver hur man fotograferar i
lägena i och j. i och j är automatiska “siktaoch-tryck”-lägen där de flesta inställningarna styrs
av kameran som svar på fotograferingsförhållandena; den enda skillnaden mellan de två
är att blixten inte avfyras i läge j.
1 Vrid funktionsratten till i
Funktionsratt
eller j.
Fotografier kan komponeras i sökaren
eller på monitorn (livevisning). Starta
livevisning genom att trycka på
a-knappen.
a-knappen
Komponera bilder i
sökaren
Komponera bilder i
monitorn (livevisning)
32 Grundläggande fotografering och uppspelning
2 Förbered kameran.
Fotografering med sökaren: När du komponerar fotografier i sökaren,
fatta handgreppet med höger hand och låt kamerahuset eller
objektivet vila i vänster. Håll armbågarna mot sidorna av
bröstkorgen.
Livevisning: När du komponerar fotografier i monitorn, fatta
handgreppet med höger hand och låt objektivet vila i vänster.
A Komponera fotografier i stående orientering (porträtt)
När du komponerar fotografier i stående orientering (porträtt), håll i
kameran enligt bilden nedan.
Komponera fotografier i sökaren
Komponera fotografier i monitorn
Grundläggande fotografering och uppspelning 33
3 Komponera fotografiet.
Fotografera med sökaren: Komponera ett
fotografi i sökaren med huvudmotivet i
minst en av de 11 fokuspunkterna.
Fokuspunkt
Livevisning: Med standardinställningarna
detekterar kameran automatiskt
ansikten och väljer fokuspunkten. Om
inget ansikte upptäcks fokuserar
kameran på motiv nära centrum av
bilden.
Fokuspunkt
A Använda ett zoomobjektiv
Innan du fokuserar, vrid zoomringen för att
ställa in brännvidden och komponera bilden.
Använd zoomringen för att zooma in på
motivet så att det fyller ett större område i
bilden, eller zooma ut för att öka området som
syns i det slutliga fotografiet (välj längre
brännvidd på brännviddsskalan för att zooma
in, kortare brännvidd för att zooma ut).
Zooma in
Zoomring
Zooma ut
34 Grundläggande fotografering och uppspelning
4 Tryck in avtryckaren
halvvägs.
Fotografering med sökaren:
Fokusera genom att trycka in
avtryckaren halvvägs (om
motivet är dåligt upplyst kan
blixten fällas upp och
Fokusindikering
AF-hjälplampan kan tändas).
När fokuseringen är slutförd hörs en signal (signalen kanske inte
hörs om motivet rör sig) och fokusindikeringen (I) visas i
sökaren.
Fokusindikering
I
I
(blinkar)
Beskrivning
Motivet i fokus.
Kameran kan inte fokusera med autofokus. Se sida
72.
Livevisning: Fokuspunkten blinkar grönt
medan kameran fokuserar. Om kameran
kan fokusera visas fokuspunkten i grönt;
annars blinkar fokuspunkten rött.
Grundläggande fotografering och uppspelning 35
5 Ta bilden.
Ta fotografiet genom att
försiktigt trycka in
avtryckaren hela vägen ner.
Åtkomstlampan för
minneskort tänds och
fotografiet visas på monitorn
i några sekunder. Mata inte ut
minneskortet och ta inte bort
eller koppla loss strömkällan
innan lampan har släckts och
fotograferingen är avslutad.
Åtkomstlampa för minneskort
Avsluta livevisning genom att trycka på
a-knappen.
A Avtryckaren
Kameran har en avtryckare med två steg. Kameran fokuserar när
avtryckaren trycks in halvvägs. Ta fotografiet genom att trycka in
avtryckaren hela vägen ner.
Fokusera: tryck in
halvvägs
Fotografera: tryck in
hela vägen ner
När avtryckaren trycks in halvvägs avslutas också uppspelningen och
kameran blir redo att användas omedelbart.
36 Grundläggande fotografering och uppspelning
A Automatiskt val av motivtyp (Automatisk motivtyp)
Om livevisning väljs i läge i eller j analyserar
kameran automatiskt motivet och väljer
lämpligt fotograferingsläge när avtryckaren
trycks ned halvvägs för att fokusera med
autofokus. Det valda läget visas på monitorn.
c
d
e
f
Z
Porträtt
Landskap
Närbild
Nattporträtt
Auto
Auto (blixt
b
avstängd)
Mänskliga porträttmotiv
Landskap och stadslandskap
Motiv nära kameran
Porträttmotiv komponerade mot en mörk bakgrund
Motiv som är lämpliga för läge i eller j eller som
inte omfattas av kategorierna som listas ovan
A Väntelägestimern (fotografering med sökaren)
Sökaren och informationsdisplayen stängs av om inga
åtgärder utförs under cirka åtta sekunder, för att minska
batteriförbrukningen. Tryck in avtryckaren halvvägs för att
aktivera displayen igen. Tidsperioden innan väntelägestimern
går ut automatiskt kan väljas med alternativet Timer för aut.
avstängning i inställningsmenyn (0 207).
Exponeringsmätare av
Exponeringsmätare på
A Väntelägestimern (livevisning)
Monitorn stängs av om inga åtgärder utförs under ungefär tio minuter.
Tidsperioden innan monitorn stängs av automatiskt kan väljas med
alternativet Timer för aut. avstängning i inställningsmenyn (0 207).
Grundläggande fotografering och uppspelning 37
A Den inbyggda blixten
Om ytterligare belysning krävs för korrekt
exponering i läge i fälls den inbyggda blixten
upp automatiskt när avtryckaren trycks in
halvvägs (0 87). Om blixten fälls upp kan
fotografier endast tas när blixt klar-indikatorn
(M) visas. Om blixt klar-indikatorn inte visas
laddas blixten; ta bort fingret från avtryckaren
en stund och försök igen.
När blixten inte används, för tillbaka den till
stängd position genom att försiktigt trycka ner
den tills spärren klickar på plats.
A Zoomgranskning vid livevisning
För att förstora vyn i monitorn upp till ungefär 8,3× för noggrann
fokusering, tryck på X-knappen. Medan vyn genom objektivet är inzoomad
visas ett navigeringsfönster i en grå ram i det nedre högra hörnet på
skärmen. Använd multiväljaren för att bläddra till delar av bilden som inte
syns i monitorn, eller tryck på W (Q) för att zooma ut.
X-knappen
38 Grundläggande fotografering och uppspelning
Navigeringsfönster
A Exponering
Beroende på motivet kan exponeringen skilja sig från den som skulle fås
när livevisning inte används.
A Fotografering med livevisning
Även om de inte syns i den slutliga bilden kan ojämna kanter, falska färger,
moaréeffekt och ljusa partier synas i monitorn, medan ljusa områden eller
band kan uppträda i vissa områden med blinkande skyltar och andra
oregelbundna ljuskällor eller om motivet lyses upp snabbt av ett
stroboskop eller en annan ljusstark, kortvarig ljuskälla. Dessutom kan
förvrängning uppträda med motiv i rörelse, speciellt om kameran
panoreras horisontellt eller om ett föremål rör sig horisontellt med hög
hastighet genom bilden. Flimmer och band som syns i monitorn under
belysning med lysrör, kvicksilverlampor eller natriumlampor kan minskas
med Flimmerreducering (0 213), men de kanske fortfarande syns i det
slutliga fotografiet med vissa slutartider. Undvik att rikta kameran mot
solen eller andra starka ljuskällor. Underlåtenhet att följa denna
uppmaning kan resultera i skador på kamerans interna kretsar. Livevisning
avslutas automatiskt om funktionsratten vrids till g eller från g till
en annan inställning.
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och syns på fotografiet eller
stör exponeringen rekommenderar vi att du täcker över sökaren med
handen eller ett annat föremål som t.ex. ett separat sålt sökarlock innan du
tar bilder och inte tittar i sökaren (0 68).
A HDMI
När kameran är ansluten till en HDMI-videoenhet visar denna enhet vyn
genom objektivet. Om enheten stödjer HDMI-CEC, välj Av för alternativet
HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 185) innan du fotograferar
med livevisning.
Grundläggande fotografering och uppspelning 39
Grundläggande visning
1 Tryck på K-knappen.
Ett fotografi visas på monitorn.
K-knappen
2 Visa ytterligare bilder.
Ytterligare bilder kan visas
genom att trycka på 4 eller 2.
För att avsluta visningen och återgå till fotograferingsläge, tryck
in avtryckaren halvvägs.
40 Grundläggande fotografering och uppspelning
Radera oönskade fotografier
För att radera det fotografi som visas i monitorn, tryck på
O-knappen. Notera att bilder inte kan återställas när de har raderats.
1 Visa fotografiet.
Visa bilden du vill radera.
K-knappen
2 Radera bilden.
Tryck på O-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas; tryck på
O-knappen igen för att radera bilden och
återgå till bildvisningen.
O-knappen
A Radera
Alternativet Radera i visningsmenyn kan användas för att radera flera
bilder (0 172).
Grundläggande fotografering och uppspelning 41
Guideläge
Guiden
Guideläge ger dig tillgång till en rad användbara
funktioner som används ofta. Guidens översta
nivå visas när funktionsratten vrids till g.
Batteriindikator (0 31)
Antal återstående exponeringar (0 31)
Fotograferingsläge: En guidelägesindikator
visas på fotograferingslägesikonen.
Välj mellan följande alternativ:
Ta bilder.
Fotografera
Visa/radera
Visa och/eller radera bilder.
Retuschering
Retuschera bilder.
Inställningar
Ändra kamerainställningarna.
42 Guideläge
Guidelägesmenyer
För att komma åt dessa menyer, markera Fotografera, Visa/radera,
Retuschering eller Inställningar och tryck på J.
❚❚ Fotografera
Enkel användning
4 Auto
5 Ingen blixt
9 Avlägset motiv
! Närbilder
8 Sovande ansikten
9 Motiv i rörelse
7 Landskap
6 Porträtt
" Nattporträtt
Fotografera
5
nattlandskap
Avancerad användning
Göra bakgrunder mjuka
#
Justera bländare.
Skapa djupskärpa i bilden
Frysa rörelser (människa)
$ Frysa rörelser (fordon)
Välj en slutartid.
Framhäv rinnande vatten
Justera vitbalansen för
Få röda toner i
att fånga de intensiva
solnedgångar *
färgerna i
solnedgångar.
Ta ljusa foton *
Justera
H
exponeringskompensationen för att ta ljusa
Ta mörka foton
(högdagerbild) eller
*
(lågdagerbild.)
mörka (lågdagerbild)
foton.
* Påverkar andra Avancerad användning-alternativ. För att återställa
standardinställningarna, stäng av kameran och slå sedan på den igen.
Guideläge 43
“Börja fotografera”
Markera ett alternativ och tryck på J.
• Använda sökaren
• Använda livevisning
• Spela in film
“Fler inställningar”
Om Fler inställningar visas kan du markera
detta alternativ och trycka på 2 för att
komma åt följande inställningar (vilka
inställningar som är tillgängliga beror på
vilket fotograferingsalternativ som valts):
• Blixtinställningar > Blixtläge
• Blixtinställningar > Blixtkompensation
• Utlösarläge
• Inställningar för ISO-känslighet >
ISO-känslighet
• Inställningar för ISO-känslighet >
Automatisk ISO-känslighet
• Ställ in Picture Control
• Exponeringskompensation
• Vitbalans
❚❚ Visa/radera
Visa enstaka bilder
Visa flera bilder
Välj ett datum
Visa ett bildspel
Radera bilder
A Guideläge
Guideläge återställs till Enkel användning > Auto när funktionsratten
vrids till en annan inställning eller kameran slås av.
44 Guideläge
❚❚ Retuschering
Beskär
Filtereffekter (stjärnfilter)
Filtereffekter (mjukt filter)
Fotoillustration
Miniatyreffekt
Selektiv färg
❚❚ Inställningar
Bildkvalitet
Bildstorlek
Timer för aut. avstängning
Datumstämpel
Inst. för visning och ljud
Monitorns ljusstyrka
Bakgrundsfärg för infodisplay
Automatisk infodisplay
Signal
Filminställningar
Bildstorlek/bildfrekvens
Filmkvalitet
Mikrofon
Reducering av vindbrus
Flimmerreducering
Monitoralternativ för visning
Klocka och språk (language)
Formatera minneskort
HDMI
Flygplansläge
Anslut till smart enhet
Eye-Fi-överföring *
Funktion utan minneskort
* Endast tillgängligt när ett kompatibelt Eye-Fi-minneskort är isatt (0 224).
Med undantag för Flimmerreducering, Klocka och språk
(language), Formatera minneskort, HDMI, Flygplansläge, Anslut
till smart enhet, Eye-Fi-överföring och Funktion utan
minneskort gäller ändringar av inställningarna endast i guideläge,
och återspeglas inte i andra fotograferingslägen.
Guideläge 45
Använda guiden
Följande åtgärder kan utföras medan guiden visas:
För att
Använd
Återgå till guidens
översta nivå
Slå på monitorn
Markera en meny
Beskrivning
Tryck på G för att slå på monitorn
eller återgå till guidens översta nivå.
G-knappen
Tryck på 1, 3, 4 eller 2 för att markera
en meny.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
alternativ i menyerna.
Tryck på 1, 3, 4 eller 2 för att markera
alternativ i displayer såsom den som
visas nedan.
Markera alternativ
Välja markerad
meny eller
alternativ
46 Guideläge
Tryck på J för att välja den markerade
menyn eller alternativet.
För att
Använd
Beskrivning
Tryck på 4 för att återgå till föregående
display.
För att avbryta och återgå till
föregående display från displayer
såsom den som visas nedan, markera &
och tryck på J.
Återgå till
föregående
display
Om en d-ikon visas i nedre vänstra
hörnet på monitorn kan hjälp visas
genom att trycka på W (Q)-knappen.
Tryck på 1 eller 3 för att bläddra
genom displayen, eller tryck på W (Q)
igen för att avsluta.
Visa hjälpen
W (Q)knappen
d (hjälp)-ikon
Guideläge 47
Anpassa inställningarna efter motivet
eller situationen (motivtyp)
Kameran har flera olika “motiv”-typer. Att välja en motivtyp
optimerar automatiskt inställningarna så att de passar det valda
motivet och gör kreativ fotografering lika lätt som att välja ett läge,
komponera en bild och fotografera enligt beskrivningen på sida 32.
Följande motiv kan väljas med funktionsratten:
k Porträtt
m Sport
l Landskap
n Närbild
p Barn
o Nattporträtt
k Porträtt
Använd för porträtt med mjuka,
naturliga hudtoner. Om motivet är
långt från bakgrunden, eller ett
teleobjektiv används, så mjukas
bakgrundsdetaljerna upp för att ge
kompositionen en känsla av djup.
48 Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp)
l Landskap
Använd för livfulla landskapsbilder i
dagsljus.
A Notera
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan stängs av.
p Barn
Använd för ögonblicksbilder av barn.
Kläder och bakgrundsdetaljer återges
livfullt, medan hudtoner förblir mjuka
och naturliga.
m Sport
Korta slutartider fryser rörelse för
dynamiska sportbilder där
huvudmotivet framträder tydligt.
A Notera
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan stängs av.
Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp) 49
n Närbild
Använd för närbilder av blommor,
insekter och andra små motiv (ett
makroobjektiv kan användas för att
fokusera på mycket korta avstånd).
o Nattporträtt
Använd för en naturlig balans mellan
huvudmotivet och bakgrunden i
porträtt som tas med svag belysning.
A Förhindra oskärpa
Använd ett stativ för att förhindra oskärpa orsakat av kameraskakningar vid
långa slutartider.
50 Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp)
Specialeffekter
Specialeffekter kan användas vid fotografering och filminspelning.
Följande effekter kan väljas genom att vrida funktionsratten till
q och vrida på kommandoratten tills det önskade alternativet
visas i monitorn.
Funktionsratt
Kommandoratt
Monitor
% Mörkerseende
( Miniatyreffekt
S Superintensiv
3 Selektiv färg
T Pop
1 Silhuett
U Fotoillustration
2 Högdagerbild
' Leksakskameraeffekt
3 Lågdagerbild
Specialeffekter 51
% Mörkerseende
Använd under mörka förhållanden för
att ta monokroma bilder med höga
ISO-känsligheter.
A Notera
Autofokus är endast tillgängligt i livevisning; manuell fokusering kan
användas om kameran inte kan fokusera. Den inbyggda blixten och
AF-hjälplampan stängs av.
S Superintensiv
Den totala kontrasten och mättnaden
ökas för en mer livfull bild.
T Pop
Den totala mättnaden ökas för en mer
livfull bild.
52 Specialeffekter
U Fotoillustration
Ger skarpare konturer och förenklad
färgsättning för en affischeffekt som
kan justeras i livevisning (0 56).
A Notera
Filmer inspelade i detta läge spelas upp som ett bildspel med en serie
stillbilder.
' Leksakskameraeffekt
Skapa kopior och filmer som verkar ha
tagits med en leksakskamera. Effekten
kan justeras under livevisning (0 57).
( Miniatyreffekt
Skapa bilder som verkar vara foton av
dioraman. Fungerar bäst med bilder
som tagits från en hög utsiktspunkt.
Miniatyreffektfilmer spelas upp i hög
hastighet. Ungefär 45 minuters
filmsekvens, inspelad med 1 920 ×
1 080/30p, komprimeras till en film
som spelas upp i ungefär tre minuter.
Effekten kan justeras under livevisning
(0 58).
A Notera
Ljud spelas inte in med filmer. Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan
stängs av.
Specialeffekter 53
3 Selektiv färg
Alla andra färger än de valda
registreras i svartvitt. Effekten kan
justeras under livevisning (0 60).
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
1 Silhuett
Silhuettera motiv mot ljusa
bakgrunder.
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
2 Högdagerbild
Använd med ljusa motiv för att skapa
ljusa bilder som verkar fyllda med ljus.
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
54 Specialeffekter
3 Lågdagerbild
Använd med mörka motiv för att skapa
mörka lågdagerbilder med
framträdande högdagrar.
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
A Förhindra oskärpa
Använd ett stativ för att förhindra oskärpa orsakat av kameraskakningar vid
långa slutartider.
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-inspelning är inte tillgängligt i lägena %, S, T, U, ', ( och 3.
Bilder som tas när ett NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG hög-alternativ
väljs i dessa lägen spelas in som JPEG-bilder. JPEG-bilder som skapats med
dessa inställningar sparas som bilder med hög kvalitet.
A Lägena U och (
Autofokus är inte tillgängligt under filminspelning.
Uppdateringsfrekvensen för livevisning minskar, och bildhastigheten för
serietagningsläge; om autofokus används under fotografering med
livevisning avbryts förhandsgranskningen.
Specialeffekter 55
Tillgängliga alternativ i livevisning
Inställningar för den valda effekten justeras på
livevisningsdisplayen.
❚❚ U Fotoillustration
1 Välj livevisning.
Tryck på a-knappen. Vyn genom
objektivet visas i monitorn.
a-knappen
2 Justera konturernas tjocklek.
Tryck på J för att visa alternativen som
ses till höger. Tryck på 4 eller 2 för att
göra konturer tjockare eller tunnare.
3 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när inställningarna är slutförda. Avsluta
livevisning genom att trycka på a-knappen.
56 Specialeffekter
❚❚ ' Leksakskameraeffekt
1 Välj livevisning.
Tryck på a-knappen. Vyn genom
objektivet visas i monitorn.
a-knappen
2 Justera alternativen.
Tryck på J för att visa alternativen som
ses till höger. Tryck på 1 eller 3 för att
markera Intensitet eller Vinjettering
och tryck på 4 eller 2 för att ändra.
Justera intensiteten för att göra färgerna
mer eller mindre mättade, vinjettering
för att styra mängden vinjettering.
3 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när inställningarna är slutförda. Avsluta
livevisning genom att trycka på a-knappen.
Specialeffekter 57
❚❚ ( Miniatyreffekt
1 Välj livevisning.
Tryck på a-knappen. Vyn genom
objektivet visas i monitorn.
a-knapp
2 Placera fokuspunkten.
Använd multiväljaren för att placera
fokuspunkten i det område som ska vara
i fokus, och tryck sedan in avtryckaren
halvvägs för att fokusera. För att
tillfälligt ta bort miniatyreffektsalternativen från displayen och förstora
vyn i monitorn för exakt fokusering, tryck på X. Tryck på W (Q)
för att återställa miniatyreffektsdisplayen.
3 Visa alternativ.
Tryck på J för att visa
miniatyreffektsalternativ.
58 Specialeffekter
4 Justera alternativen.
Tryck på 4 eller 2 för att välja
orienteringen för området som ska vara
i fokus, och tryck på 1 eller 3 för att
justera dess bredd.
5 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när inställningarna är slutförda. Avsluta
livevisning genom att trycka på a-knappen.
Specialeffekter 59
❚❚ 3 Selektiv färg
1 Välj livevisning.
Tryck på a-knappen. Vyn genom
objektivet visas i monitorn.
a-knappen
2 Visningsalternativ.
Tryck på J för att visa alternativ för
selektiv färg.
3 Välj en färg.
Rama in ett motiv i den vita fyrkanten
mitt på displayen och tryck på 1 för att
välja färgen på motivet som en som ska
finnas kvar i den slutliga bilden (det kan
vara svårt för kameran att detektera
omättade färger; välj en mättad färg).
För att zooma in på mitten av displayen
för ett mer exakt färgval, tryck på X.
Tryck på W (Q) för att zooma ut.
60 Specialeffekter
Vald färg
4 Välj färgområdet.
Färgområde
Tryck på 1 eller 3 för att öka eller
minska området för liknande nyanser
som de som ska inkluderas i den slutliga
bilden. Välj från värden mellan 1 och 7;
notera att högre värden kan inkludera
nyanser från andra färger.
5 Välj ytterligare färger.
För att välja ytterligare färger, vrid på
kommandoratten för att markera en
annan av de tre färgrutorna längst upp
på displayen, och upprepa steg 3 och 4
för att välja en annan färg. Upprepa för
en tredje färg om så önskas. För att välja
bort den markerade färgen, tryck på O (för att ta bort alla färger,
håll in O. En bekräftelsedialogruta visas; välj Ja).
6 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när inställningarna är slutförda. Under
fotografering registreras endast motiv med de valda nyanserna i
färg; alla andra registreras i svartvitt. Avsluta livevisning genom
att trycka på a-knappen.
Specialeffekter 61
Mer om fotografering
Välja ett utlösarläge
För att välja hur slutaren utlöses
(utlösarläge), tryck på I (E/#)-knappen,
använd sedan multiväljaren för att markera
önskat alternativ och tryck på J.
I (E/#)-knappen
Läge
8
I
J
E
"
#
Beskrivning
Enkelbild: Kameran tar ett fotografi varje gång avtryckaren trycks in.
Serietagning: Kameran tar bilder medan avtryckaren trycks in (0 63).
Tyst läge: Som för enkelbild, förutom att ljud från kameran minskas
(0 65).
Självutlösare: Ta bilder med självutlösaren (0 66).
Fördröjd fjärrstyrning (ML-L3): Slutaren utlöses 2 sek. efter att
avtryckaren på fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) trycks in (0 95).
Fjärrstyrn. utan fördr. (ML-L3): Slutaren utlöses när avtryckaren på
fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) trycks in (0 95).
62 Mer om fotografering
Serietagning (serieläge)
I läge I (Serietagning) tar kameran fotografier kontinuerligt
medan avtryckaren är intryckt hela vägen ner.
1 Tryck på I (E/#)-knappen.
I (E/#)-knappen
2 Välj I (Serietagning).
Markera I (Serietagning) och tryck på
J.
3 Fokusera.
Komponera bilden och fokusera.
4 Ta fotografier.
Kameran tar fotografier medan
avtryckaren är intryckt hela vägen ner.
Mer om fotografering 63
A Minnesbufferten
Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring som gör att
du kan fortsätta att fotografera medan fotografier sparas på minneskortet.
Upp till 100 fotografier kan tas i en följd (ett undantag är om en slutartid på
4 sek. eller längre är vald i läge S eller M, då det inte finns någon begränsning
av det antal bilder som kan tas i en enda serie). Om batteriet blir urladdat
medan bilder finns kvar i bufferten inaktiveras slutarutlösningen och
bilderna överförs till minneskortet.
A Bildhastighet
För information om antalet fotografier som kan tas i serietagningsläge, se
sida 296. Bildhastigheten kan sjunka när minnesbufferten är full eller
batterinivån är låg.
A Den inbyggda blixten
Serietagningsläge kan inte användas med den inbyggda blixten; vrid
funktionsratten till j (0 32) eller stäng av blixten (0 87).
A Buffertstorlek
Medan avtryckaren trycks in visar sökarens
visning av antal bilder ungefär hur många
bilder som kan lagras i minnesbufferten med
de aktuella inställningarna.
64 Mer om fotografering
Tyst läge
Välj detta läge för att minimera ljudet från kameran. En signal hörs
inte när kameran fokuserar.
1 Tryck på I (E/#)-knappen.
I (E/#)-knappen
2 Välj J (Tyst läge).
Markera J (Tyst läge) och tryck på J.
3 Ta fotografier.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner för
att fotografera.
Mer om fotografering 65
Självutlösarläge
Självutlösaren kan användas för självporträtt eller gruppbilder som
inkluderar fotografen. Innan du fortsätter, montera kameran på ett
stativ eller placera den på en stadig, jämn yta.
1 Tryck på I (E/#)-knappen.
I (E/#)-knappen
2 Välj läge E (Självutlösare).
Markera E (Självutlösare) och tryck på
J.
3 Komponera fotografiet.
66 Mer om fotografering
4 Ta fotografiet.
Tryck in avtryckaren halvvägs
för att fokusera, och tryck
sedan in avtryckaren hela
vägen ner.
Självutlösarlampan börjar
blinka och en signal ljuder.
Två sekunder innan bilden tas slutar lampan blinka och signalen
blir snabbare. Slutaren utlöses tio sekunder efter att timern
startat.
Notera att timern kanske inte startar eller ett fotografi kanske inte
tas om kameran inte kan fokusera eller i andra situationer där
slutaren inte kan utlösas. För att stoppa timern utan att ta ett
fotografi, stäng av kameran.
Mer om fotografering 67
A Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och syns på fotografiet eller
stör exponeringen rekommenderar vi att du täcker över sökaren med
handen eller ett annat föremål såsom ett separat sålt sökarlock (0 268) när
du tar bilder och inte tittar i sökaren. Montera locket genom att ta bort
ögonmusslan av gummi (q) och sätta i locket enligt bilden (w). Håll
kameran i ett fast grepp när du tar bort ögonmusslan av gummi.
Ögonmussla av gummi
Sökarlock
A Använda den inbyggda blixten
Innan du tar ett fotografi med blixten i lägen som kräver att blixten fälls upp
manuellt, tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp blixten och vänta på att
M-indikatorn visas i sökaren (0 38). Fotograferingen avbryts om blixten
fälls upp efter att självutlösaren har startat.
A Alternativet självutlösare i inställningsmenyn
Se alternativet Självutlösare i inställningsmenyn (0 208) för information
om att välja varaktigheten för självutlösaren och antalet bilder som tas.
68 Mer om fotografering
Fokus
Fokus kan justeras automatiskt (se nedan) eller manuellt (0 81).
Användaren kan också välja fokuspunkten för automatisk eller
manuell fokusering (0 76) eller använda fokuslås för att komponera
om fotografier efter fokuseringen (0 79).
Fokusläge
Följande fokuslägen kan väljas under fotografering med sökaren:
Alternativ
AF-A
Automatisk
servo-AF
AF-S
Enpunkts
servo-AF
AF-C
Kontinuerlig
servo-AF
MF
Manuell
fokusering
Beskrivning
Kameran väljer enpunkts servoautofokus
automatiskt om motivet är stillastående, och
kontinuerlig servoautofokus om motivet rör sig.
Slutaren kan endast utlösas om kameran kan
fokusera.
För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren
trycks in halvvägs. Slutaren kan endast utlösas om
kameran kan fokusera.
För motiv i rörelse. Kameran fokuserar
kontinuerligt medan avtryckaren är intryckt
halvvägs. Slutaren kan endast utlösas om kameran
kan fokusera.
Fokusera manuellt (0 81).
Notera att AF-S och AF-C endast är tillgängliga i lägena P, S, A och M.
Mer om fotografering 69
Följande fokuslägen kan väljas under livevisning:
Alternativ
Enpunkts
AF-S
servo-AF
AF-F Aktiv servo-AF
MF
Manuell
fokusering
Beskrivning
För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren
trycks in halvvägs.
För motiv i rörelse. Kameran fokuserar
kontinuerligt tills avtryckaren trycks in. Fokus låses
när avtryckaren trycks in halvvägs.
Fokusera manuellt (0 81).
Observera att AF-F inte är tillgängligt i lägena U, ' och (.
❚❚ Välja fokusläge
Följ stegen nedan för att välja fokusläge.
1 Visa fokuslägesalternativ.
Tryck på P-knappen, markera sedan det
aktuella fokusläget på informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
Fotografering med sökaren
70 Mer om fotografering
Livevisning
2 Välj ett fokusläge.
Markera ett fokusläge och tryck på J.
Fotografering med sökaren
Livevisning
A Förutsägande fokusföljning
I läge AF-C eller när kontinuerlig servoautofokus är valt i läge AF-A under
fotografering med sökaren påbörjar kameran förutsägande fokusföljning
om motivet rör sig mot kameran medan avtryckaren trycks in halvvägs.
Kameran kan då följa fokus medan den försöker förutsäga var motivet
kommer att vara när slutaren utlöses.
D Kontinuerlig servoautofokus
I läge AF-C eller när kontinuerlig servoautofokus är valt i läge AF-A ger
kameran högre prioritet till fokussvaret (har ett bredare fokusintervall) än i
läge AF-S, och slutaren kan utlösas innan fokusindikeringen visas.
Mer om fotografering 71
A Så får du bra resultat med autofokus
Autofokus fungerar inte optimalt vid de förhållanden som listas nedan.
Slutaren kanske inte kan utlösas om kameran inte kan fokusera under dessa
förhållanden, eller så visas kanske fokusindikeringen (I) och kameran kan
avge en ljudsignal, som gör det möjligt för slutaren att utlösas även när
motivet inte är i fokus. I dessa fall, fokusera manuellt (0 81) eller använd
fokuslås (0 79) för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd och
komponera sedan om fotografiet.
Det finns endast liten eller ingen kontrast mellan motiv
och bakgrund.
Exempel: Motivet har samma färg som bakgrunden.
Fokuspunkten innehåller motiv på olika avstånd från
kameran.
Exempel: Motivet är inuti en bur.
Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster.
Exempel: Persienner eller en rad med fönster i ett
höghus.
Fokuspunkten innehåller områden med skarpt
kontrasterande ljusstyrka.
Exempel: Motivet befinner sig till hälften i skugga.
Objekt i bakgrunden verkar större än motivet.
Exempel: En byggnad finns i bildområdet bakom
motivet.
Motivet innehåller många fina detaljer.
Exempel: En blomsteräng eller andra motiv som är små
eller inte varierar i ljusstyrka.
72 Mer om fotografering
A AF-hjälplampan
Vid svag belysning tänds AF-hjälplampan
automatiskt för att underlätta
autofokuseringen när avtryckaren trycks in
halvvägs (vissa restriktioner finns; 0 284).
Notera att lampan kan bli varm då den används
flera gånger i snabb följd och stängs av
automatiskt för att skydda lampan efter en
tidsperiod med kontinuerlig användning.
Normal funktion återupptas efter en kort paus.
AF-hjälplampa
Mer om fotografering 73
AF-områdesläge
Välj hur fokuspunkten för autofokus väljs. Följande alternativ är
tillgängliga under fotografering med sökaren:
Alternativ
d
Dynamiskt
AF-område
f
3D-följning
(11 punkter)
Beskrivning
För stillastående motiv. Fokuspunkten väljs
manuellt; kameran fokuserar endast på motiv i den
valda fokuspunkten.
För rörliga motiv. I fokuslägena AF-A och AF-C väljer
användaren fokuspunkt med multiväljaren (0 76),
men om motivet flyttar sig från den valda
fokuspunkten under en kort stund fokuserar
kameran baserat på information från omgivande
fokuspunkter.
I fokuslägena AF-A och AF-C väljer användaren
fokuspunkt med multiväljaren (0 76). Om motivet
flyttar sig efter att kameran har fokuserat använder
kameran 3D-följning för att välja ny fokuspunkt och
hålla fokus låst på det ursprungliga motivet medan
avtryckaren trycks in halvvägs.
e
Automatiskt
AF-område
Kameran identifierar automatiskt motivet och
väljer fokuspunkt.
c Enpunkts-AF
Notera att AF-områdeslägena d (Dynamiskt AF-område) och
f (3D-följning (11 punkter)) inte är tillgängliga när AF-S är valt
som fokusläge.
A 3D-följning (11 punkter)
Om motivet lämnar sökaren, ta bort fingret från avtryckaren och
komponera om fotografiet med motivet i den valda fokuspunkten. Notera
att när avtryckaren trycks in halvvägs lagras färgerna i området runt
fokuspunkten i kameran. Därför ger 3D-följning kanske inte önskat resultat
för motiv som har liknande färg som bakgrunden, eller som upptar en
mycket liten del av bilden.
74 Mer om fotografering
I andra lägen än i, j och ( kan följande AF-områdeslägen väljas i
livevisning:
Alternativ
Beskrivning
Använd för porträtt.
Kameran upptäcker och
fokuserar automatiskt på
porträttmotiv; det valda
motivet indikeras av en gul
Ansiktspriori- dubbel ram (om flera
6
terande AF
ansikten upptäcks så
fokuserar kameran på det
närmaste motivet; för att välja ett annat motiv, använd
multiväljaren). Om kameran inte längre kan upptäcka
motivet (för att, till exempel, motivet tittar bort) visas
inte ramen längre.
Använd för handhållna
bilder av landskap och
andra icke-porträttmotiv.
Brett
7
AF-område
8
Smalt
AF-område
Använd för exakt
fokusering på en vald
punkt i bilden.
Användning av stativ
rekommenderas.
Mer om fotografering 75
Alternativ
Beskrivning
Använd multiväljaren för
att placera fokuspunkten
över motivet och tryck på
J för att starta följning.
Fokuspunkten följer det
valda motivet när det rör
Motivföljande
9
sig genom bilden. För att
AF
avsluta följning, tryck på
J igen. Notera att kameran kanske inte kan följa motiv
om de rör sig snabbt, lämnar bilden eller döljs av andra
föremål, märkbart ändrar storlek, färg eller ljusstyrka,
eller som är för små, för stora, för ljusa, för mörka eller
har en liknande färg eller ljusstyrka som bakgrunden.
Notera att motivföljande AF inte är tillgängligt i lägena %, U, ' och
3.
A Manuellt val av fokuspunkt
Multiväljaren kan användas för att välja fokuspunkt. Förutom i
motivföljande AF väljs mittenfokuspunkten om J trycks in under val av
fokuspunkt. I motivföljande AF, tryck på J för att starta fokusföljning
istället. Manuellt val av fokuspunkt är inte tillgängligt i automatiskt
AF-område.
76 Mer om fotografering
❚❚ Välja AF-områdesläge
Följ stegen nedan för att välja AF-områdesläge.
1 Visa alternativ för AF-områdesläge.
Tryck på P-knappen, markera sedan det
aktuella AF-områdesläget på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
Fotografering med sökaren
Livevisning
2 Välj ett AF-områdesläge.
Markera ett alternativ och tryck på J.
Fotografering med sökaren
Livevisning
A AF-områdesläge
Val av AF-områdesläge som gjorts i andra fotograferingslägen än P, S, A eller
M återställs när ett annat fotograferingsläge väljs.
Mer om fotografering 77
D Använda autofokus i livevisning
De önskade resultaten kanske inte kan uppnås med telekonvertrar (0 252).
Notera att i livevisning är autofokus långsammare och monitorn kan bli
ljusare eller mörkare när kameran fokuserar. Fokuspunkten kan ibland visas
i grönt om kameran inte kan fokusera. Kameran kanske inte kan fokusera i
följande situationer:
• Motivet har linjer som är parallella med bildens långsida
• Motivet saknar kontrast
• Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande
ljusstyrka, eller innehåller punktbelysning eller en neonskylt eller annan
ljuskälla med varierande ljusstyrka
• Flimmer eller streck uppkommer vid belysning med lysrör, kvicksilvergas,
natrium eller liknande
• Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
• Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
• Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster (t.ex.
persienner eller en rad med fönster i ett höghus)
• Motivet rör sig
78 Mer om fotografering
Fokuslås
Fokuslås kan användas för att ändra kompositionen efter fokusering
i fokuslägena AF-A, AF-S och AF-C (0 69), vilket gör det möjligt att
fokusera på ett motiv som inte kommer att finnas i en fokuspunkt i
den slutliga kompositionen. Om kameran inte kan fokusera med
autofokus (0 72) kan fokuslås även användas för att komponera om
fotografiet efter fokusering på ett annat objekt på samma avstånd
som ditt ursprungliga motiv. Fokuslås är mest effektivt när ett annat
alternativ än e (Automatiskt AF-område) är valt som
AF-områdesläge (0 74).
1 Fokusera.
Placera motivet i den valda fokuspunkten och tryck in
avtryckaren halvvägs för att starta fokuseringen.
Kontrollera att fokusindikeringen (I) visas i sökaren
(fotografering med sökaren) eller att fokuspunkten
har blivit grön (livevisning).
Fotografering med sökaren
Livevisning
A Autoexponeringslås
Om A (L)-knappen trycks in i steg 2 låses också exponeringen (0 113).
Mer om fotografering 79
2 Lås fokus.
Fokuslägena AF-A och AF-C (fotografering
med sökaren): Med avtryckaren intryckt
halvvägs (q), tryck på A (L)-knappen
(w) för att låsa fokus. Fokus förblir låst så
länge A (L)-knappen är intryckt, även
om du sedan tar bort fingret från
avtryckaren.
Avtryckaren
A (L)-knappen
AF-S (fotografering med sökaren) och livevisning: Fokus låses
automatiskt och förblir låst tills du tar bort fingret från
avtryckaren. Fokus kan även låsas genom att trycka på
A (L)-knappen (se ovan).
3 Komponera om fotografiet och fotografera.
Fokus förblir låst mellan fotografierna om du håller
avtryckaren intryckt halvvägs (AF-S) eller om du håller
A (L)-knappen intryckt, vilket gör det möjligt att ta
flera fotografier i rad med samma fokusinställning.
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet medan
fokuslåset är aktiverat. Om motivet flyttar sig, fokusera igen på
det nya avståndet.
Fotografering med sökaren
80 Mer om fotografering
Livevisning
Manuell fokusering
Manuell fokusering kan användas när autofokus inte är tillgängligt
eller inte ger de önskade resultaten (0 72).
1 Välj manuell fokusering.
Om objektivet är utrustat med en A-M-, M/A-M- eller A/M-Mväljare, skjut då väljaren till M.
A-M-väljare
M/A-M-väljare
Om objektivet inte är utrustat med en fokuslägesväljare, välj
MF (manuell fokusering) för Fokusläge (0 69).
2 Fokusera.
För att fokusera manuellt, justera
objektivets fokusring tills den bild som
visas på den klara mattskivan i sökaren
är i fokus. Fotografier kan tas när som
helst, även om bilden inte är i fokus.
A AF-P-objektiv
När ett AF-P-objektiv (0 252) används i manuellt fokuseringsläge blinkar
fokusindikeringen (I) i sökaren (eller, i livevisning blinkar fokuspunkten på
monitorn) för att varna för att motivet inte kommer hamna i fokus om du
fortsätter att vrida fokusringen i den aktuella riktningen.
Mer om fotografering 81
❚❚ Den elektroniska avståndsmätaren (fotografering med sökaren)
Sökarens fokusindikering kan användas för
att bekräfta om motivet i den valda
fokuspunkten är i fokus (fokuspunkten kan
väljas från någon av de 11 fokuspunkterna).
Efter att motivet placerats i den valda
fokuspunkten, tryck in avtryckaren
halvvägs och vrid objektivets fokusring tills
fokusindikeringen (I) visas. Notera att med motiv som listas på sida
72 kan fokusindikeringen ibland visas när motivet inte är i fokus;
kontrollera fokus i sökaren innan du fotograferar.
A Välja manuell fokusering med kameran
Om objektivet stödjer M/A (autofokus med
manuell styrning) eller A/M (autofokus med
manuell styrning/AF-prioritet) kan manuell
fokusering även väljas genom att ställa in
kamerans fokusläge på MF (manuell fokusering;
0 69). Fokus kan sedan justeras manuellt,
oavsett vilket läge som valts med objektivet.
A Skärpeplan
För att fastställa avståndet mellan motivet och
kameran, mät från skärpeplansmarkeringen
(E) på kamerahuset. Avståndet mellan
objektivets monteringsfläns och skärpeplanet
är 46,5 mm.
46,5 mm
Skärpeplansmarkering
82 Mer om fotografering
A Livevisning
Tryck på X-knappen för att zooma in för exakt
fokusering i livevisning (0 38).
X-knappen
Mer om fotografering 83
Bildkvalitet och storlek
Tillsammans bestämmer bildkvalitet och storlek hur mycket
utrymme varje fotografi tar på minneskortet. Större bilder av högre
kvalitet kan skrivas ut i större storlekar men kräver också mer minne,
vilket betyder att färre sådana bilder kan lagras på minneskortet
(0 323).
Bildkvalitet
Välj filformat och komprimeringsgrad (bildkvalitet).
Alternativ
NEF (RAW) +
JPEG hög
NEF (RAW)
JPEG hög
JPEG normal
JPEG låg
Filtyp
Beskrivning
Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en JPEGNEF/JPEG
bild av hög kvalitet.
Rådata från bildsensorn sparas direkt på
NEF
minneskortet. Inställningar såsom vitbalans och
kontrast kan justeras efter fotograferingen.
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1 : 4 (hög kvalitet).
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
JPEG
ungefär 1 : 8 (normal kvalitet).
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1 : 16 (låg kvalitet).
A NEF (RAW) + JPEG
När fotografier som har tagits med NEF (RAW) + JPEG hög visas på
kameran så visas endast JPEG-bilden. När fotografier som tagits med dessa
inställningar raderas så raderas både NEF- och JPEG-bilderna.
84 Mer om fotografering
1 Visa alternativ för bildkvalitet.
Tryck på P-knappen, markera sedan
den aktuella bildkvaliteten på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
2 Välj en filtyp.
Markera ett alternativ och tryck på J.
A NEF-bilder (RAW)
Om NEF (RAW) väljs för Bildkvalitet så låses Bildstorlek på Stor (0 86).
Datumstämpel (0 202) är inte tillgängligt med
bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG hög.
A Konvertera NEF-bilder (RAW) till andra format
JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) kan skapas med alternativet NEF (RAW)bearbetning i retuscheringsmenyn (0 230) eller programvara som t.ex.
Capture NX-D (0 177).
Mer om fotografering 85
Bildstorlek
Bildstorlek mäts i pixlar. Välj mellan # Stor, $ Mellan och % Liten:
Bildstorlek
Storlek (pixlar)
Utskriftsstorlek (cm) *
# Stor
6 000 × 4 000
50,8 × 33,9
$ Mellan
4 496 × 3 000
38,1 × 25,4
% Liten
2 992 × 2 000
25,3 × 16,9
* Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorleken i tum
motsvarar bildstorleken i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots
per inch (dpi; 1 tum = ungefär 2,54 cm).
1 Visa alternativ för bildstorlek.
Tryck på P-knappen, markera sedan den
aktuella bildstorleken på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
2 Välj en bildstorlek.
Markera ett alternativ och tryck på J.
86 Mer om fotografering
Använda den inbyggda blixten
Kameran stödjer ett antal blixtlägen för fotografering av motiv i
svagt ljus eller i motljus.
Automatiska blixtuppfällningslägen
I lägena i, k, p, n, o, S, T, U och ' fälls den inbyggda blixten
upp automatiskt och avfyras vid behov.
1 Välj ett blixtläge.
Håll in M (Y)-knappen och vrid på kommandoratten tills önskat
blixtläge visas på informationsdisplayen.
+
M (Y)-knappen
Kommandoratt
Informationsdisplay
2 Ta fotografier.
Blixten fälls upp vid behov
när avtryckaren trycks in
halvvägs, och avfyras när ett
fotografi tas. Om blixten inte
fälls upp automatiskt, FÖRSÖK
INTE fälla upp den för hand. Om
denna försiktighetsåtgärd inte följs kan blixten skadas.
Mer om fotografering 87
❚❚ Blixtlägen
Följande blixtlägen är tillgängliga:
• No (auto): När belysningen är svag eller motivet är i motljus
fälls blixten upp automatiskt när avtryckaren trycks in halvvägs,
och avfyras vid behov. Inte tillgängligt i läge o.
• Njo (auto + röda ögon-reducering): Använd för porträtt.
Blixten fälls upp och avfyras när det behövs, men innan den
avfyras tänds lampan för röda ögon-reducering för att minska
“röda ögon”. Inte tillgängligt i läge o.
• Njr (automatisk långsam synk + röda ögon): Samma som
automatisk, med röda ögon-reducering, förutom att långa
slutartider används för att fånga bakgrundsbelysningen. Använd
för porträtt som tas på natten eller i svag belysning. Tillgängligt i
läge o.
• Nr (automatisk långsam synk): Långa slutartider används för
att fånga bakgrundsbelysningen i bilder som tas på natten eller i
svag belysning. Tillgängligt i läge o.
• j (avstängd blixt): Blixten avfyras inte.
A Informationsdisplayen
Blixtläget kan också väljas på
informationsdisplayen.
88 Mer om fotografering
Manuella blixtuppfällningslägen
I lägena P, S, A och M måste blixten fällas upp manuellt. Blixten
avfyras inte om den inte är uppfälld.
1 Fäll upp blixten.
Tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp
blixten.
M (Y)-knappen
2 Välj ett blixtläge.
Håll in M (Y)-knappen och vrid på kommandoratten tills önskat
blixtläge visas på informationsdisplayen.
+
M (Y)-knappen
Kommandoratt
Informationsdisplay
3 Ta fotografier.
Blixten avfyras varje gång en bild tas.
Mer om fotografering 89
❚❚ Blixtlägen
Följande blixtlägen är tillgängliga:
• N (upplättningsblixt): Blixten avfyras med varje bild.
• Nj (röda ögon-reducering): Använd för porträtt. Blixten avfyras
med varje bild, men innan den avfyras tänds lampan för röda
ögon-reducering för att minska “röda ögon”.
• Njp (långsam synk + röda ögon): Samma som “röda ögonreducering” ovan, förutom att slutartiden ökas automatiskt för att
fånga bakgrundsbelysningen på natten eller under svag
belysning. Använd när du vill inkludera bakgrundsljus i porträtt.
Inte tillgängligt i lägena S och M.
• Np (långsam synk): Samma som “upplättningsblixt” ovan,
förutom att slutartiden ökas automatiskt för att fånga
bakgrundsljus på natten eller vid svagt ljus. Använd när du vill
fånga både motivet och bakgrunden. Inte tillgängligt i lägena S
och M.
• Nt (bakre ridå + långsam synk): Samma som “synk på bakre
ridå” nedan, förutom att slutartiden ökas automatiskt för att
fånga bakgrundsbelysningen på natten eller under svag
belysning. Använd när du vill fånga både motivet och
bakgrunden. Inte tillgängligt i lägena S och M.
• Nq (synk på bakre ridå): Blixten avfyras precis innan slutaren
stängs, vilket skapar en ström av ljus bakom rörliga ljuskällor så
som visas nedan till höger. Inte tillgängligt i lägena P och A.
Synk på främre ridå
90 Mer om fotografering
Synk på bakre ridå
A Fälla ner den inbyggda blixten
För att spara ström när blixten inte används,
tryck ner den försiktigt tills spärren klickar på
plats.
A Den inbyggda blixten
För information om de objektiv som kan användas med den inbyggda
blixten, se sida 258. Ta bort motljusskydden för att förhindra skuggor.
Blixten har en minimiräckvidd på 0,6 m och kan inte användas i
makroområdet med zoomobjektiv med makrofunktion.
Slutarutlösningen kan inaktiveras tillfälligt för att skydda blixten efter att
den har använts för att ta flera bilder efter varandra. Blixten kan användas
igen efter en kort paus.
A Tillgängliga slutartider med den inbyggda blixten
Slutartiden är begränsad till följande intervaller när den inbyggda blixten
används:
Läge
i, k, p, n, S, T, U, ', P, A
o
S
M
Slutartid
/ / sek.
1/200–1 sek.
1/200–30 sek.
1 200–1 60
/
1 200–30
sek., Bulb, Tid
Mer om fotografering 91
A Bländare, känslighet och blixträckvidd
Blixtens räckvidd varierar med känsligheten (ISO-motsvarigheten) och
bländaren.
Bländare vid ISO-motsvarighet
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
200
2
2.8
4
5.6
8
11
—
400
2.8
4
5.6
8
11
—
—
92 Mer om fotografering
800
4
5.6
8
11
—
—
—
1600
5.6
8
11
—
—
—
—
3200
8
11
—
—
—
—
—
6400
11
—
—
—
—
—
—
Ungefärlig
räckvidd
m
1,0–6,0
0,7–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO-känslighet
Kamerans ljuskänslighet kan justeras i enlighet med mängden ljus
som finns tillgänglig. Ju högre ISO-känslighet, desto mindre ljus
behövs för att göra en exponering, vilket gör det möjligt att
använda kortare slutartider eller mindre bländare. Om Auto väljs
kan kameran ställa in ISO-känsligheten automatiskt i enlighet med
ljusförhållandena; för att använda auto i lägena P, S, A och M, välj
Automatisk ISO-känslighet för alternativet Inställningar för ISOkänslighet i fotograferingsmenyn (0 193).
Läge
i, j, %
P, S, A, M
Andra fotograferingslägen
ISO-känslighet
Auto
100–25600 i steg om 1 EV
Auto; 100–25600 i steg om 1 EV
1 Visa alternativ för ISO-känslighet.
Tryck på P-knappen, markera sedan
den aktuella ISO-känsligheten på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
Mer om fotografering 93
2 Välj en ISO-känslighet.
Markera ett alternativ och tryck på J.
94 Mer om fotografering
Fotografering med fjärrkontroll
Använda en fjärrkontroll ML-L3 (säljs separat)
Fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat, 0 269) kan användas för att
minska kameraskakningar och för självporträtt. Innan du fortsätter,
montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig, jämn
yta.
1 Tryck på I (E/#)-knappen.
I (E/#)-knappen
2 Välj ett fjärrstyrningsläge.
Markera " (Fördröjd fjärrstyrning
(ML-L3)) eller # (Fjärrstyrn. utan fördr.
(ML-L3)) och tryck på J.
Mer om fotografering 95
3 Komponera fotografiet.
Kontrollera fokus genom att trycka in
avtryckaren halvvägs.
4 Ta fotografiet.
Från ett avstånd på 5 m eller mindre,
rikta sändaren på ML-L3 mot någon av
infrarödmottagarna på kameran (0 2)
och tryck på ML-L3:s avtryckare. I fördröjt
fjärrstyrningsläge tänds
självutlösarlampan i ungefär två
sekunder innan slutaren utlöses.
I fjärrstyrningsläge utan fördröjning blinkar självutlösarlampan
efter att slutaren har utlösts.
Notera att timern kanske inte startar eller ett fotografi kanske inte
tas om kameran inte kan fokusera eller i andra situationer där
slutaren inte kan utlösas.
A Innan fjärrkontrollen ML-L3 används
Ta bort skyddsplasten från batteriet innan fjärrkontrollen ML-L3 används
första gången.
A Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och syns på fotografiet eller
stör exponeringen rekommenderar vi att du täcker över sökaren med ett
separat sålt sökarlock (0 268) innan du tar bilder och inte tittar i sökaren
(0 68).
96 Mer om fotografering
A Kamerans avtryckare
Om ett utlösarläge med fjärrstyrning för ML-L3 väljs och slutaren utlöses
genom att trycka på kamerans avtryckare använder kameran utlösarläget
enkelbild.
A Avsluta fjärrstyrningsläge
Fjärrstyrningsläget avbryts automatiskt om inget fotografi tas inom den tid
som valts för alternativet Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3) i
inställningsmenyn (0 208). Fjärrstyrningsläget avbryts också om kameran
stängs av eller om fotograferingsalternativen återställs med Återställ
fotograferingsmenyn.
A Använda den inbyggda blixten
Innan du tar ett fotografi med blixten i manuella blixtuppfällningslägen
(0 89) tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp blixten och vänta tills
M-indikatorn visas i sökaren (0 38). Fotograferingen avbryts om blixten
fälls upp efter att avtryckaren på ML-L3 tryckts in. Om blixten behövs svarar
kameran bara på ML-L3:s avtryckare när blixten har laddats. I automatiska
blixtuppfällningslägen börjar blixten laddas när ett fjärrstyrningsläge väljs;
när blixten är laddad fälls den upp automatiskt och avfyras när det behövs.
Mer om fotografering 97
Lägena P, S, A och M
Slutartid och bländare
Lägena P, S, A och M erbjuder olika grader av
kontroll över slutartid och bländare:
Läge
P
Programautomatik
(0 99)
S
Slutartidsstyrd
automatik (0 101)
A
Bländarstyrd
automatik (0 103)
M Manuell (0 105)
98 Lägena P, S, A och M
Beskrivning
Rekommenderas för ögonblicksbilder och i
andra situationer där det inte finns tid att
justera kamerainställningarna. Kameran ställer
automatiskt in slutartid och bländare för
optimal exponering.
Använd för att frysa eller skapa oskärpa i
rörelser. Användaren väljer slutartid; kameran
väljer bländare för bästa resultat.
Använd för att göra bakgrunden oskarp eller för
att fokusera på både förgrund och bakgrund.
Användaren väljer bländare; kameran väljer
slutartid för bästa resultat.
Användaren styr både slutartid och bländare.
Ställ in slutartiden på “Bulb” eller “Time (Tid)”
för långtidsexponeringar.
Läge P (Programautomatik)
Detta läge rekommenderas för Funktionsratt
ögonblicksbilder eller när du vill
låta kameran välja slutartid och
bländare. Kameran justerar
automatiskt slutartid och
bländare för optimal
exponering i de flesta
situationer.
För att ta bilder i programautomatikläge, vrid funktionsratten till P.
Lägena P, S, A och M 99
A Flexibelt program
I läge P kan olika kombinationer av slutartid och bländare väljas genom att
vrida på kommandoratten (“flexibelt program”). Vrid ratten till höger för
stora bländare (låga bländarvärden) och korta slutartider, till vänster för
små bländare (höga bländarvärden) och långa slutartider. Alla
kombinationer ger samma exponering.
Vrid åt höger för att göra detaljer i bakgrunden
oskarpa eller frysa rörelser.
Kommandoratt
Vrid åt vänster för att öka skärpedjupet eller göra
rörelser oskarpa.
En U (R)-indikator visas i sökaren och på
informationsdisplayen medan flexibelt program
är aktiverat. För att återställa
standardinställningarna för slutartid och
bländare, vrid på kommandoratten tills
indikatorn inte längre visas, välj ett annat läge
eller stäng av kameran.
100 Lägena P, S, A och M
Läge S (Slutartidsstyrd automatik)
I detta läge styr du slutartiden: välj korta slutartider för att “frysa”
rörelse, långa slutartider för att antyda rörelse genom att göra
rörliga motiv oskarpa. Kameran justerar automatiskt bländare för
optimal exponering.
Korta slutartider (t.ex. 1/1 600 sek.)
fryser rörelser.
Långa slutartider (t.ex. 1 sek.)
gör rörelser oskarpa.
För att välja en slutartid:
1 Vrid funktionsratten till S.
Funktionsratt
Lägena P, S, A och M 101
2 Välj en slutartid.
Vrid på kommandoratten för att välja
önskad slutartid: vrid åt höger för
kortare tider, åt vänster för längre tider.
Kommandoratt
102 Lägena P, S, A och M
Läge A (Bländarstyrd automatik)
I detta läge kan du justera bländaren för att kontrollera
skärpedjupet (avståndet framför och bakom huvudmotivet som
verkar vara i fokus). Kameran justerar automatiskt slutartiden för
optimal exponering.
Stora bländare (låga bländarvärden,
t.ex. f/5.6) gör detaljer framför och
bakom huvudmotivet oskarpa.
Små bländare (höga bländarvärden,
t.ex. f/22) för förgrunden och
bakgrunden i fokus.
För att välja en bländare:
1 Vrid funktionsratten till A.
Funktionsratt
Lägena P, S, A och M 103
2 Välj en bländare.
Vrid kommandoratten till vänster för
större bländare (lägre bländarvärden),
till höger för mindre bländare (högre
bländarvärden).
Kommandoratt
104 Lägena P, S, A och M
Läge M (Manuell)
I manuellt läge styr du både slutartid och bländare. Slutartiderna
“Bulb” och “Time (Tid)” är tillgängliga för långtidsexponeringar av
rörliga ljuskällor, stjärnorna, nattlandskap eller fyrverkerier (0 107).
1 Vrid funktionsratten till M.
Funktionsratt
Lägena P, S, A och M 105
2 Välj bländare och slutartid.
Kontrollera exponeringsindikatorn (se nedan), och justera
slutartid och bländare. Slutartid väljs genom att vrida på
kommandoratten (höger för kortare slutartider, vänster för
längre). För att justera bländare, håll E (N)-knappen intryckt
medan du vrider på kommandoratten (vänster för större
bländare/lägre bländarvärden och höger för mindre bländare/
högre bländarvärden).
Slutartid
Kommandoratt
Bländare
E (N)-knappen
Kommandoratt
A Exponeringsindikatorn
Om ett typ E- eller G-objektiv är monterat (0 252) och en annan slutartid än
“Bulb” eller “Time (Tid)” väljs (0 107) så visar exponeringsindikatorn i
sökaren och informationsdisplayen om bilden blir under- eller
överexponerad med de aktuella inställningarna.
Optimal exponering
106 Lägena P, S, A och M
Underexponerad med 1/3 EV
Överexponerad med
mer än 2 EV
Långtidsexponeringar (Endast läge M)
Välj följande slutartider för
långtidsexponering av rörliga ljuskällor,
stjärnorna, nattlandskap eller fyrverkerier.
• Bulb (A): Slutaren hålls öppen medan
avtryckaren är intryckt hela vägen ner.
Exponeringslängd: 35 sek.
Använd ett stativ för att förhindra
Bländare: f/25
oskärpa.
• Tid (&): Starta exponeringen med
avtryckaren på kameran eller på en separat såld fjärrkontroll.
Slutaren hålls öppen i trettio minuter eller tills avtryckaren trycks
in igen.
Innan du fortsätter, montera kameran på ett stativ eller placera den
på en stadig, jämn yta. För att förhindra att ljus kommer in via
sökaren och syns på fotografiet eller stör exponeringen
rekommenderar vi att du täcker över sökaren med handen eller ett
annat föremål såsom ett sökarlock (säljs separat, 0 268) innan du
tar bilder och inte tittar i sökaren (0 68). Använd ett fulladdat
batteri för att förhindra att strömmen bryts innan exponeringen är
slutförd. Notera att brus (ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, eller dimma) kan uppstå vid långa exponeringar.
Lägena P, S, A och M 107
❚❚ Bulb
1 Vrid funktionsratten till M.
Funktionsratt
2 Välj slutartid.
Vrid kommandoratten för att välja
slutartiden Bulb (A).
Kommandoratt
3 Ta fotografiet.
Efter att du fokuserat, tryck in avtryckaren på kameran hela
vägen ner. Ta bort fingret från avtryckaren när exponeringen är
slutförd.
108 Lägena P, S, A och M
❚❚ Tid
1 Vrid funktionsratten till M.
Funktionsratt
2 Välj slutartid.
Vrid kommandoratten åt vänster för att
välja slutartiden “Time” (&).
Kommandoratt
3 Öppna slutaren.
Efter att du fokuserat, tryck in avtryckaren på kameran eller en
separat såld fjärrkontroll hela vägen ner.
4 Stäng slutaren.
Upprepa åtgärden som utfördes i steg 3.
Lägena P, S, A och M 109
A Fjärrkontroller ML-L3
Om du ska använda en fjärrkontroll ML-L3, välj ett av följande
fjärrstyrningslägen enligt beskrivningen på sida 95: " (Fördröjd
fjärrstyrning (ML-L3)) eller # (Fjärrstyrn. utan fördr. (ML-L3)). Notera att
bilderna tas i läge “Time (Tid)” även om “Bulb”/A har valts som
slutartid. Exponeringen startar när avtryckaren på fjärrkontrollen trycks in
och slutar efter 30 minuter eller när knappen trycks in igen.
110 Lägena P, S, A och M
Exponering
Mätning
Välj hur kameran ställer in exponeringen.
Metod
L Matrismätning
M
Centrumvägd
mätning
N Spotmätning
Beskrivning
Ger naturliga resultat i de flesta situationer. Kameran
mäter ett brett område i bilden och ställer in
exponeringen enligt färgtonsfördelning, färg,
komposition och avstånd.
Klassisk mätare för porträtt. Kameran mäter hela
bilden, men bildens mitt prioriteras. Rekommenderas
när filter med en exponeringsfaktor (filterfaktor) över
1× används.
Välj detta läge för att säkerställa korrekt exponering
av motivet, även om bakgrunden är mycket ljusare
eller mörkare. Kameran mäter den aktuella
fokuspunkten; använd för att mäta motiv som inte är i
mitten.
Lägena P, S, A och M 111
1 Visa alternativ för mätning.
Tryck på P-knappen, markera sedan den
aktuella mätmetoden på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
2 Välj en mätmetod.
Markera ett alternativ och tryck på J.
A Spotmätning
Om e (Automatiskt AF-område) har valts som AF-områdesläge vid
fotografering med sökaren (0 74) mäter kameran mittenfokuspunkten.
112 Lägena P, S, A och M
Autoexponeringslås
Använd autoexponeringslås för att komponera om fotografier efter
att ha använt M (Centrumvägd mätning) och N (Spotmätning) för
att mäta exponeringen; notera att autoexponeringslås inte är
tillgängligt i läge i eller j.
1 Lås exponeringen.
Avtryckare
Placera motivet i den valda
fokuspunkten och tryck in avtryckaren
halvvägs. Med avtryckaren intryckt
halvvägs och motivet placerat i
fokuspunkten, tryck på A (L)-knappen
för att låsa exponeringen.
A (L)-knappen
En AE-L-indikator visas i sökaren och på
monitorn medan exponeringslåset är
aktiverat.
Lägena P, S, A och M 113
2 Komponera om fotografiet.
Håll in A (L)-knappen,
komponera om bilden och
fotografera.
A Justera slutartid och bländare
När exponeringslåset är aktiverat kan följande inställningar ändras utan att
det uppmätta värdet för exponeringen påverkas:
Läge
Inställning
Slutartid och bländare (flexibelt
Programautomatik
program; 0 100)
Slutartidsstyrd automatik
Slutartid
Bländarstyrd automatik
Bländare
När exponeringslås är aktiverat kan själva mätmetoden inte ändras.
114 Lägena P, S, A och M
Exponeringskompensation
Exponeringskompensation används för att ändra exponeringen från
det värde som föreslås av kameran, vilket gör bilderna ljusare eller
mörkare (0 297). Generellt får positiva värden motivet att se ljusare
ut, medan negativa värden får det att se mörkare ut. Det är mest
effektivt när det används med M (Centrumvägd mätning) eller
N (Spotmätning) (0 111).
–1 EV
Ingen
exponeringskompensation
+1 EV
Lägena P, S, A och M 115
För att välja ett värde för exponeringskompensation, håll
E (N)-knappen intryckt och vrid på kommandoratten tills önskat
värde väljs i sökaren eller på informationsdisplayen.
+
E (N)-knappen
Kommandoratt
–0,3 EV
Informationsdisplay
+2 EV
Normal exponering kan återställas genom att ställa in
exponeringskompensation på ±0. I lägena P, S, A och M återställs inte
exponeringskompensation när kameran slås av. I motiv- och
%-lägen återställs exponeringskompensation när ett annat läge
väljs eller kameran stängs av.
A Informationsdisplayen
Alternativ för exponeringskompensation kan
även nås från informationsdisplayen (0 11).
A Läge M
I läge M påverkar exponeringskompensationen bara
exponeringsindikatorn.
A Använda en blixt
När en blixt används påverkar exponeringskompensationen både
bakgrundens exponering och blixtnivån.
116 Lägena P, S, A och M
Blixtkompensation
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från den nivå
som föreslås av kameran, vilket ändrar ljusstyrkan för huvudmotivet
i relation till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att göra
huvudmotivet ljusare, eller minskas för att förhindra oönskade
högdagrar eller reflektioner (0 299).
Håll knapparna M (Y) och E (N) intryckta och vrid på
kommandoratten tills det önskade värdet väljs i sökaren eller på
informationsdisplayen. Generellt får positiva värden huvudmotivet
att se ljusare ut, medan negativa värden får det att se mörkare ut.
Normal blixteffekt kan återställas genom att ställa in
blixtkompensation på ±0. Blixtkompensation återställs inte när
kameran stängs av (i motivläge återställs blixtkompensationen när
ett annat läge väljs eller kameran stängs av).
M (Y)-knappen
+
Kommandoratt
Informationsdisplay
E (N)-knappen
–0,3 EV
+1 EV
Lägena P, S, A och M 117
A Informationsdisplayen
Alternativ för blixtkompensation kan även nås
från informationsdisplayen (0 11).
A Extra blixtar
Blixtkompensation är också tillgänglig med extra blixtar som stödjer Nikon
Creative Lighting System (CLS; se sida 262). Blixtkompensationen som väljs
med den extra blixten läggs till blixtkompensationen som valts med
kameran.
118 Lägena P, S, A och M
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarar detaljer i högdagrar och skuggor, och ger
fotografier med naturlig kontrast. Använd för motiv med stora
kontraster, till exempel när du fotograferar utomhus i starkt ljus
genom en dörr eller ett fönster eller tar bilder av motiv i skuggan en
solig dag. Aktiv D-Lighting rekommenderas inte i läge M; i andra
lägen är det mest effektivt när det används med L (Matrismätning;
0 111).
Aktiv D-Lighting: Av
Aktiv D-Lighting: På
1 Visa alternativ för Aktiv D-Lighting.
Tryck på P-knappen, markera sedan
Aktiv D-Lighting på informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
Lägena P, S, A och M 119
2 Välj ett alternativ.
Markera På eller Av och tryck på J.
D Aktiv D-Lighting
Med vissa motiv kanske du ser ojämn skuggning, skuggor runt ljusa motiv,
eller auror runt mörka motiv. Aktiv D-Lighting är inte tillgängligt med
filmer.
A “Aktiv D-Lighting” jämfört med “D-Lighting”
Aktiv D-Lighting justerar exponeringen innan fotograferingen för att
optimera det dynamiska omfånget, medan alternativet D-Lighting i
retuscheringsmenyn (0 235) gör skuggorna i bilden ljusare efter
fotograferingen.
120 Lägena P, S, A och M
Vitbalans
Vitbalans ser till att färgerna inte påverkas av färgen på ljuskällan.
Automatisk vitbalans rekommenderas för de flesta ljuskällor; andra
värden kan väljas om nödvändigt, enligt typen av källa:
Alternativ
v Auto
J
I
H
N
G
Glödlampa
Fluorescerande
Direkt solljus
Blixt
Molnigt
M Skugga
L
Manuellt
förinställt värde
Beskrivning
Automatisk vitbalansjustering. Rekommenderas i de
flesta situationer.
Använd vid belysning med glödlampa.
Använd med ljuskällorna som listas på sida 123.
Använd med motiv belysta av direkt solljus.
Använd med blixten.
Använd i dagsljus under mulen himmel.
Använd i dagsljus med motiv som befinner sig i
skugga.
Mät vitbalans eller kopiera vitbalansen från ett
existerande fotografi (0 126).
Lägena P, S, A och M 121
1 Visa alternativ för vitbalans.
Tryck på P-knappen, markera sedan den
aktuella vitbalansinställningen på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
2 Välj ett vitbalansalternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J.
122 Lägena P, S, A och M
A Fotograferingsmenyn
Vitbalans kan väljas med alternativet
Vitbalans i fotograferingsmenyn (0 190),
som också kan användas för att finjustera
vitbalansen (0 124) eller mäta ett värde för
förinställd vitbalans (0 126).
Alternativet I Fluorescerande i menyn
Vitbalans kan användas för att välja
ljuskällan från de olika typerna av lampor som
visas till höger.
A Färgtemperatur
Den uppfattade färgen på en ljuskälla varierar med den som tittar och med
andra förhållanden. Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen hos en
ljuskälla, definierad med avseende på den temperatur som ett objekt måste
upphettas till för att utstråla ljus med samma våglängd. Ljuskällor med en
färgtemperatur på omkring 5 000–5 500 K ser vita ut, och ljuskällor med en
lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser ut att vara lite gula eller
röda. Ljuskällor med en högre färgtemperatur förefaller blåtonade.
Kamerans vitbalansalternativ är anpassade efter följande färgtemperaturer
(alla siffror är ungefärliga):
• I (natriumlampor): 2 700 K
• H (direkt solljus): 5 200 K
• J (glödlampa)/
• N (blixt): 5 400 K
I (varmt vitt fluorescerande ljus):
• G (molnigt): 6 000 K
3 000 K
• I (fluoresc. ljus, dagsljustyp):
• I (vitt fluorescerande ljus): 3 700 K
6 500 K
• I (kallt vitt fluorescerande ljus):
• I (kvicksilverljus, hög färgtemp):
4 200 K
7 200 K
• I (vitt fluoresc. ljus, dagsljustyp):
• M (skugga): 8 000 K
5 000 K
Lägena P, S, A och M 123
Finjustera vitbalansen
Vitbalansen kan “finjusteras” för att kompensera för färgvariationer i
ljuskällan, eller för att ge bilden en viss färgton. Vitbalansen
finjusteras med alternativet Vitbalans i fotograferingsmenyn.
1 Visa alternativ för finjustering.
Markera ett vitbalansalternativ och
tryck på 2 (om Fluorescerande är
valt, markera önskad belysningstyp
och tryck på 2; notera att finjustering
inte är tillgängligt med Manuellt
förinställt värde).
2 Finjustera vitbalans.
Använd multiväljaren för att finjustera
Koordinater
vitbalansen. Vitbalans kan finjusteras på
den gula (A) – blå (B) axeln i steg om 0,5
och den gröna (G) – magenta (M) axeln i
steg om 0,25. Den horisontella (gul-blå)
axeln motsvarar färgtemperaturen,
medan den vertikala (grön-magenta)
axeln har liknande effekter som uppnås
Justering
med motsvarande färgkompensationsfilter (CC). Den horisontella axeln är
indelad i steg som motsvarar ungefär 5 mired, den vertikala
axeln i steg om ungefär 0,05 diffuse density-enheter.
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J.
124 Lägena P, S, A och M
A Finjustering av vitbalans
Färgerna på finjusteringsaxlarna är relativa, inte absoluta. Till exempel, att
flytta markören till B (blå) när en “varm” inställning såsom J (glödlampa)
har valts gör fotografierna aningen “kallare”, men de blir inte blåa.
A “Mired”
En förändring i färgtemperatur ger en större skillnad i färg vid låga
färgtemperaturer än vid högre färgtemperaturer. Till exempel, en
förändring på 1 000 K ger en mycket större färgändring vid 3 000 K än
vid 6 000 K. Mired, som beräknas genom att multiplicera inversen av
färgtemperaturen med 10 6, är ett mått på färgtemperatur som tar med
sådan variation i beräkningen, och därför används enheten i
kompensationsfilter för färgtemperatur. T.ex:
• 4 000 K–3 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 83 mired
• 7 000 K–6 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 24 mired
Lägena P, S, A och M 125
Manuellt förinställt värde
Manuellt förinställt värde används för att lagra och återkalla
anpassade vitbalansinställningar för fotografering med ljus från
olika källor, eller för att kompensera för ljuskällor med starka
färgtoner. Två metoder är tillgängliga för att ställa in förinställd
vitbalans:
Metod
Beskrivning
Ett neutralt grått eller vitt objekt placeras i samma belysning
Mätning som ska användas vid fotograferingen, och vitbalansen mäts av
kameran (se nedan).
Använd bild Vitbalansen kopieras från en bild på minneskortet (0 130).
❚❚ Mäta ett värde för förinställd vitbalans
1 Belys ett referensmotiv.
Placera ett neutralt vitt eller grått objekt i samma belysning som
ska användas vid den slutliga fotograferingen.
2 Visa alternativ för vitbalans.
Markera Vitbalans i fotograferingsmenyn och tryck på 2 för att visa
alternativ för vitbalans. Markera
Manuellt förinställt värde och tryck
på 2.
3 Välj Mätning.
Markera Mätning och tryck på 2.
126 Lägena P, S, A och M
4 Välj Ja.
Menyn som ses till höger visas; markera
Ja och tryck på J.
Kameran går in i
förinställningsmätningsläge.
När kameran är redo att mäta
vitbalansen blinkar D (L) i sökaren
och på informationsdisplayen.
5 Mät vitbalansen.
Innan indikatorerna har slutat blinka,
komponera referensmotivet så att det
fyller sökaren och tryck ned avtryckaren
hela vägen. Inget fotografi sparas; vitbalansen kan mätas korrekt
även när kameran inte är i fokus.
Lägena P, S, A och M 127
6 Kontrollera resultatet.
Om kameran kunde mäta ett värde för
vitbalansen visas meddelandet som ses
till höger, a blinkar i sökaren och
kameran återgår till fotograferingsläge.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
omedelbart återgå till fotograferingsläge.
Om belysningen är för mörk eller för ljus
kanske kameran inte kan mäta
vitbalansen. Ett meddelande visas på
informationsdisplayen och ett
blinkande b a visas i sökaren. Återgå
till steg 5 och mät vitbalansen igen.
128 Lägena P, S, A och M
D Mäta förinställt värde för vitbalans
Om ingen åtgärd utförs medan displayerna blinkar avslutas läget för
direktmätning efter den tid som valts för alternativet Timer för aut.
avstängning i inställningsmenyn (0 207).
D Förinställt värde för vitbalans
Kameran kan endast lagra ett värde för förinställd vitbalans åt gången; det
befintliga värdet ersätts när ett nytt värde mäts. Notera att exponeringen
automatiskt ökas med 1 EV när vitbalansen mäts; vid fotografering i läge M,
justera exponeringen så att exponeringsindikatorn visar ±0 (0 106).
A Andra metoder för att mäta förinställt värde för vitbalans
Tryck på J i några sekunder för att gå in i mätningsläge för förinställt värde
(se ovan) efter att ha valt förinställt värde för vitbalans i informationsdisplayen (0 122). Om vitbalans har tilldelats Fn-knappen (0 214) så kan
mätningsläge för förinställt värde för vitbalans aktiveras genom att hålla Fnknappen intryckt i några sekunder efter att förinställt värde för vitbalans
valts med Fn-knappen och kommandoratten.
A Gråkort
För mer noggranna resultat, mät vitbalansen med ett standard gråkort.
Lägena P, S, A och M 129
❚❚ Kopiera vitbalans från ett fotografi
Följ stegen nedan för att kopiera ett vitbalansvärde från ett fotografi
på minneskortet.
1 Välj Manuellt förinställt värde.
Markera Vitbalans i fotograferingsmenyn och tryck på 2 för att visa
alternativ för vitbalans. Markera
Manuellt förinställt värde och tryck på
2.
2 Välj Använd bild.
Markera Använd bild och tryck på 2.
3 Välj Välj bild.
Markera Välj bild och tryck på 2 (för att
hoppa över återstående steg och
använda den senast valda bilden för
förinställt vitbalansvärde, välj Denna
bild).
4 Välj en mapp.
Markera mappen som innehåller
källbilden och tryck på 2.
130 Lägena P, S, A och M
5 Markera källbilden.
Håll in knappen X för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge.
6 Kopiera vitbalansen.
Tryck på J för att ställa in förinställt värde för vitbalans till
vitbalansvärdet för det markerade fotografiet.
Lägena P, S, A och M 131
Picture Controls
Picture Controls är förinställda kombinationer av
bildbehandlingsinställningar som inkluderar skärpa, klarhet,
kontrast, ljushet, mättnad och nyans. Du kan välja en Picture Control
för att matcha motivet eller anpassa inställningarna för att passa din
kreativa avsikt.
Välja en Picture Control
Välj en Picture Control i enlighet med motivet eller motivtypen.
Alternativ
Beskrivning
Rekommenderas för de flesta situationer. Detta
Q Standard
alternativ använder standardbearbetning för
balanserade resultat.
Ett bra val för fotografier som sedan ska bearbetas eller
R Neutral
retuscheras. Detta alternativ använder minsta möjliga
bearbetning för naturliga resultat.
Välj detta alternativ för fotografier som framhäver
S Mättade färger primärfärger. Bilderna förbättras för en livfull
fotoutskriftseffekt.
T Monokrom
Ta monokroma fotografier.
Behandlar porträtt för en naturlig hudton och en
e Porträtt
rundad känsla.
f Landskap
Skapar livfulla landskap och stadslandskap.
Välj för fotografier som senare kommer att bearbetas
q Jämn
eller retuscheras mycket. Detaljer bevaras inom ett
brett tonområde, från högdagrar till skuggor.
132 Lägena P, S, A och M
1 Visa Picture Control-alternativ.
Tryck på P-knappen, markera sedan
aktuell Picture Control och tryck på J.
P-knappen
2 Välj en Picture Control.
Markera en Picture Control och tryck på
J.
Lägena P, S, A och M 133
Ändra Picture Controls
Picture Controls kan ändras för att passa motivtypen eller
användarens kreativa målsättningar. Välj en balanserad
kombination av inställningar med Snabbjustering, eller gör
manuella justeringar för enskilda inställningar.
1 Välj en Picture Control.
Markera Ställ in Picture Control i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
Markera önskad Picture Control och
tryck på 2.
2 Justera inställningarna.
Tryck på 1 eller 3 för att markera den
önskade inställningen och tryck på 4
eller 2 för att välja ett värde i steg om 1,
eller vrid på kommandoratten för att
välja ett värde i steg om 0,25 (0 135).
Upprepa detta steg tills alla inställningar
har justerats, eller välj en förinställd kombination av inställningar
genom att använda multiväljaren för att välja Snabbjustering.
Standardinställningarna kan återställas genom att trycka på
O-knappen.
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J.
Picture Controls som har ändrats från
standardinställningarna indikeras med
en asterisk (“*”).
134 Lägena P, S, A och M
❚❚ Picture Control-inställningar
Alternativ
Snabbjustering
Skärpa
Manuella justeringar
(alla Picture Controls)
Klarhet
Kontrast
Ljushet
Beskrivning
Slå av eller öka effekten av vald Picture Control (notera
att detta återställer alla manuella justeringar). Inte
tillgängligt med Picture Control Neutral, Monokrom
eller Jämn.
Styr hur skarpa konturerna är. Välj A för att justera
skärpan automatiskt enligt motivtypen.
Justera klarhet manuellt eller välj A för att låta kameran
justera klarhet automatiskt. Beroende på motivet kan
skuggor bli synliga runt ljusa motiv eller auror kan synas
runt mörka motiv med vissa inställningar. Klarhet
används inte på filmer.
Justera kontrasten manuellt eller välj A för att låta
kameran justera kontrasten automatiskt.
Höj eller sänk ljusheten utan förlust av detaljer i
högdagrar och skuggor.
Manuella justeringar
(endast icke-monokrom)
Manuella justeringar
(endast monokrom)
Mättnad
Styr färgernas intensitet. Välj A för att justera mättnad
automatiskt enligt motivtypen.
Nyans
Justera nyansen.
Filtereffekter
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma fotografier
(0 137).
Toning
Välj den färgton som ska användas i monokroma
fotografier (0 137).
Lägena P, S, A och M 135
D “A” (Auto)
Resultaten för automatisk skärpa, klarhet, kontrast och mättnad varierar
beroende på exponeringen och motivets position och storlek relativt
bilden.
A Växla mellan Manuell och Auto
Tryck på X-knappen för att växla fram och
tillbaka mellan inställningarna manuell och
auto (A) för skärpa, klarhet, kontrast och
mättnad.
A Föregående inställningar
j-indikatorn under det värde som visas på
Picture Control-inställningsmenyn indikerar det
föregående värdet för inställningen. Använd
detta som referens när inställningarna justeras.
136 Lägena P, S, A och M
A Filtereffekter (endast Monokrom)
Alternativen i denna meny simulerar effekten av färgfilter på monokroma
fotografier. Följande filtereffekter är tillgängliga:
Alternativ
Y
Gul
O
Orange
R
Röd
G
Grön
Beskrivning
Förbättrar kontrasten. Kan användas för att tona ned
himlens ljusstyrka i landskapsfotografier. Orange ger
mer kontrast än gult, och rött ger mer kontrast än
orange.
Mjukar upp hudtoner. Kan användas för porträtt.
A Toning (endast Monokrom)
Tryck på 3 när Toning är valt för att visa
alternativ för mättnad. Tryck på 4 eller 2 för att
justera mättnad i steg om 1, eller vrid på
kommandoratten för att välja ett värde i steg
om 0,25. Mättnadskontrollen är inte tillgänglig
när B&W (svartvitt) har valts.
Lägena P, S, A och M 137
Spela in och visa filmer
Spela in filmer
Filmer kan spelas in i livevisningsläge.
1 Tryck på a-knappen.
Vyn genom objektivet visas i monitorn.
D 0-ikonen
En 0-ikon (0 10) indikerar att filmer inte
kan spelas in.
A Före inspelning
Ställ in bländaren innan inspelning i läge A
eller M (0 103, 105).
2 Fokusera.
Komponera öppningsbilden och
fokusera. Notera att antalet motiv som
kan upptäckas med ansiktsprioriterande
AF minskar vid filminspelning.
138 Spela in och visa filmer
a-knappen
3 Starta inspelningen.
Tryck på filminspelningsknappen för att
starta inspelningen. En
inspelningsindikator och tillgänglig tid
visas på monitorn. Ljud spelas in via den
inbyggda mikrofonen (0 2); se till att
inte blockera mikrofonen under
Filminspelningsknapp
inspelningen. Förutom i lägena i och
Inspelningsindikator
j kan exponeringen låsas genom att
trycka på A (L)-knappen (0 113) eller
(i motiv-, P-, S-, A- och %-läge) ändras
med upp till ±3 EV i steg om 1/3 EV
genom att trycka på E (N)-knappen och
vrida på kommandoratten (0 116;
notera att beroende på motivets ljushet
kanske förändringar av exponeringen
Återstående tid
inte har någon synlig effekt).
4 Avsluta inspelningen.
Tryck på filminspelningsknappen igen för att avsluta
inspelningen. Inspelningen avslutas automatiskt när den
maximala längden nås, minneskortet är fullt eller ett annat läge
väljs.
5 Avsluta livevisning.
Tryck på a-knappen för att avsluta livevisning.
A Ta fotografier under filminspelning
För att avbryta filminspelning, ta en bild och återgå till livevisning, tryck in
avtryckaren hela vägen ner och håll den nere tills slutaren utlöses.
Spela in och visa filmer 139
A Maximal längd
Den maximala längden för enskilda filmfiler är 4 GB (för maximala
inspelningstider, se sida 141); notera att beroende på minneskortets
skrivhastighet kan inspelningen avslutas innan denna längd nås (0 269).
D Spela in filmer
Flimmer, streck eller förvrängningar kan vara synliga i monitorn och i den
slutliga filmen under fluorescerande, kvicksilver- eller natriumlampor eller
med rörliga motiv, speciellt om kameran panoreras horisontellt eller om ett
föremål rör sig horisontellt med hög hastighet genom bilden (för
information om att minska flimmer och streck, se Flimmerreducering;
0 213). Ojämna kanter, falska färger, moaré och ljusa partier kan också
uppstå. Ljusa områden eller band kan uppstå i vissa områden av bilden
med blinkande skyltar och andra oregelbundna ljuskällor eller om motivet
lyses upp kort av ett stroboskop eller annan ljusstark, kortvarig ljuskälla.
Undvik att rikta kameran mot solen eller andra starka ljuskällor.
Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i skador på
kamerans interna kretsar.
Kameran kan spela in både video och ljud; täck inte över mikrofonen under
inspelning. Notera att den inbyggda mikrofonen kan spela in ljud från
objektivet under autofokus och vibrationsreducering.
Blixtbelysning kan inte användas under filminspelning.
Matrismätning används oavsett vilken mätmetod som valts. Slutartid och
ISO-känslighet justeras automatiskt såvida inte På är valt för Manuella
filminställningar (0 142) och kameran är i läge M.
140 Spela in och visa filmer
Filminställningar
I kameran finns följande filmalternativ.
• Bildstorlek/bildfrekvens och Filmkvalitet: Den maximala
längden varierar beroende på de alternativ som valts.
Bildstorlek/bildfrekvens 1
Maximal längd 2
L 1 920 × 1 080: 60p
10 min.
M 1 920 × 1 080: 50p
N 1 920 × 1 080: 30p
Hög kvalitet
O 1 920 × 1 080: 25p
P 1 920 × 1 080: 24p
20 min.
Q 1 280 × 720: 60p
R 1 280 × 720: 50p
t 1 920 × 1 080: 60p
20 min.
u 1 920 × 1 080: 50p
r 1 920 × 1 080: 30p
Normal
s 1 920 × 1 080: 25p
k 1 920 × 1 080: 24p
29 min. 59 sek.
l 1 280 × 720: 60p
o 1 280 × 720: 50p
1 Listat värde. Faktiska bildfrekvenser för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94, 50, 29,97, 25 respektive
23,976 bps.
2 Filmer inspelade i miniatyreffektsläge är upp till tre minuter långa när de spelas upp.
Filmkvalitet
• Mikrofon: Slå på eller stäng av den inbyggda mikrofonen eller
justera mikrofonkänsligheten. Välj Automatisk känslighet för att
justera känsligheten automatiskt, Mikrofon av för att stänga av
ljudinspelningen; för att välja mikrofonkänsligheten manuellt,
välj Manuell känslighet och välj en känslighet.
Spela in och visa filmer 141
• Reducering av vindbrus: Välj På för att aktivera högpassfiltret
för den inbyggda mikrofonen, vilket minskar ljudet som uppstår
när vinden blåser över mikrofonen (notera att andra ljud också
kan påverkas).
• Manuella filminställningar: Välj På för att möjliggöra manuell
justering av slutartid och ISO-känslighet när kameran är i läge M.
Slutartiden kan ställas in på så korta värden som 1/4 000 sek.; den
längsta tillgängliga tiden varierar med bildfrekvensen: 1/30 sek. för
bildfrekvenser på 24p, 25p och 30p, 1/50 sek. för 50p, och 1/60 sek.
för 60p. Om slutartiden inte ligger inom detta intervall när
livevisning startar så ställs den automatiskt in på ett värde som
stöds, och stannar på detta värde när livevisning avslutas. Notera
att ISO-känsligheten låses på det värde som valts; kameran
justerar inte ISO-känsligheten automatiskt när På är valt för
Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk ISO-känslighet
i fotograferingsmenyn (0 193).
1 Välj Filminställningar.
Tryck på G-knappen för att visa
menyerna. Markera Filminställningar i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2 Välj filmalternativ.
Markera önskat alternativ och tryck på
2, markera sedan ett alternativ och
tryck på J.
A HDMI
När kameran är ansluten till en HDMI-videoenhet visar denna enhet vyn
genom objektivet. Om enheten stödjer HDMI-CEC, välj Av för alternativet
HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 185) innan du fotograferar
med livevisning.
142 Spela in och visa filmer
A Livevisningsdisplayen
Filmbeskärningen kan visas under livevisning
genom att trycka på R-knappen för att välja
displayen “visa filmindikatorer”, “dölj
indikatorer”, eller “kompositionsrutnät” (0 8).
När filmindikatorer visas kan du nå följande
filminställningar genom att trycka på
P-knappen: filmens bildstorlek/kvalitet,
vitbalans (0 121), mikrofonkänslighet (0 141), P-knappen
exponeringskompensation (0 115), fokusläge
(0 70), AF-områdesläge (0 75), reducering av
vindbrus (0 142) och Picture Control (0 132).
Om På väljs för Filminställningar > Manuella
filminställningar (0 142) i läge M kan
ISO-känsligheten (0 93) justeras i stället för
exponeringskompensationen.
Om 1 920 × 1 080: 60p eller 1 920 × 1 080: 50p väljs för Bildstorlek/
bildfrekvens (0 141) så minskas storleken på filmbeskärningen. Den
beskurna vyn visas på monitorn.
Informationsdisplay
(1 920 × 1 080: 60p/
1 920 × 1 080: 50p)
Under inspelning
Spela in och visa filmer 143
Visa filmer
Filmer indikeras med en 1-ikon i helskärmsläge (0 152). Tryck på J
för att starta uppspelningen; din aktuella position indikeras av
filmförloppsindikatorn.
1-ikon
Längd
Aktuell position/total längd
Filmförloppsindikator
Guide
Volym
Följande åtgärder kan utföras:
För att
Pausa
Spela upp
Spola framåt/spola
tillbaka
Starta slowmotionuppspelning
144 Spela in och visa filmer
Använd
Beskrivning
Pausa uppspelningen.
Återuppta uppspelningen när filmen är
pausad eller under spolning framåt/
bakåt.
Hastigheten ökar med varje tryck, från
2× till 4× till 8× till 16×; håll intryckt för
att hoppa till början eller slutet av
filmen (första bildrutan indikeras med h
i det övre högra hörnet av monitorn,
sista bildrutan med i). Om
uppspelningen är pausad så spolas
filmen framåt eller tillbaka en bildruta i
taget; håll nedtryckt för kontinuerlig
spolning framåt eller bakåt.
Tryck på 3 när filmen är pausad för att
starta slowmotion-uppspelning.
För att
Använd
Hoppa över 10 sek.
Justera volymen
Återgå till
helskärmsläge
Beskrivning
Vrid på kommandoratten för att hoppa
fram eller tillbaka 10 sek.
X/W (Q)
K/
Tryck på X för att höja volymen, W (Q)
för att sänka.
Tryck på K eller 1 för att avsluta och gå
till helskärmsläge.
Spela in och visa filmer 145
Redigera filmer
Beskär filmsekvenser för att skapa redigerade kopior av filmer eller
spara valda bildrutor som JPEG-stillbilder.
Alternativ
f Välj start-/slutpunkt
g Spara vald bildruta
Beskrivning
Skapa en kopia från vilken oönskade
filmsekvenser har tagits bort.
Spara en vald bildruta som en JPEG-stillbild.
Beskära filmer
För att skapa beskurna kopior av filmer:
1 Visa en film i helskärmsläge.
2 Pausa filmen på den nya
öppningsbildrutan.
Spela upp filmen enligt beskrivningen
på sida 144, tryck på J för att starta och
återuppta uppspelningen och 3 för att
pausa, och tryck på 4 eller 2 eller vrid
på kommandoratten för att hitta den
Filmförloppsindikator
önskade bildrutan. Din ungefärliga
position i filmen kan ses på
filmförloppsindikatorn. Pausa uppspelningen när du når den nya
öppningsbildrutan.
146 Spela in och visa filmer
3 Välj Välj start-/slutpunkt.
Tryck på P-knappen, markera sedan Välj
start-/slutpunkt och tryck på 2.
P-knappen
4 Välj Startpunkt.
För att skapa en kopia som startar från
den aktuella bildrutan, markera
Startpunkt och tryck på J. Bildrutorna
före den aktuella bildrutan tas bort när
du sparar kopian i steg 9.
Startpunkt
Spela in och visa filmer 147
5 Bekräfta den nya startpunkten.
Om den önskade bildrutan inte visas,
tryck på 4 eller 2 för att spola framåt
eller bakåt (vrid på kommandoratten för
att hoppa 10 sek. framåt eller bakåt).
6 Välj slutpunkten.
Tryck på A (L) för att växla från verktyget för att välja
startpunkt (w) till slutpunkt (x), och välj sedan
avslutningsbildrutan enligt beskrivningen i steg 5. Bildrutorna
efter den valda bildrutan tas bort när du sparar kopian i steg 9.
Slutpunkt
7 Skapa kopian.
När den önskade bildrutan visas, tryck på 1.
8 Förhandsgranska filmen.
För att förhandsgranska kopian,
markera Granska och tryck på J (för att
avbryta förhandsgranskningen och
återgå till menyn för att spara alternativ,
tryck på 1). För att överge den aktuella
kopian och välja en ny startpunkt eller
slutpunkt enligt beskrivningen på de föregående sidorna,
markera Avbryt och tryck på J; för att spara kopian, fortsätt till
steg 9.
148 Spela in och visa filmer
9 Spara kopian.
Markera Spara som ny fil och tryck på
J för att spara kopian som en ny fil. För
att ersätta den ursprungliga filmfilen
med den redigerade kopian, markera
Skriv över befintlig fil och tryck på J.
D Beskära filmer
Filmer måste vara minst två sekunder långa. Kopian sparas inte om det inte
finns tillräckligt med utrymme på minneskortet.
Kopior har samma inspelningstid och -datum som originalet.
A Ta bort inledande eller avslutande filmsekvenser
För att endast ta bort den inledande filmsekvensen från filmen, fortsätt till
steg 7 utan att trycka på A (L)-knappen i steg 6. För att endast ta bort den
avslutande filmsekvensen, välj Slutpunkt i steg 4, välj den avslutande
bildrutan och fortsätt till steg 7 utan att trycka på A (L)-knappen i steg 6.
Spela in och visa filmer 149
Spara valda bildrutor
För att spara en kopia av en vald bildruta som en JPEG-stillbild:
1 Pausa filmen på den önskade
bildrutan.
Spela upp filmen enligt beskrivningen
på sida 144, tryck på J för att starta och
återuppta uppspelningen och 3 för att
pausa. Pausa filmen vid den bildruta du
vill kopiera.
2 Välj Spara vald bildruta.
Tryck på P-knappen, markera sedan
Spara vald bildruta och tryck på 2.
P-knappen
150 Spela in och visa filmer
3 Skapa en stillbildskopia.
Tryck på 1 för att skapa en
stillbildskopia av den aktuella bildrutan.
4 Spara kopian.
Markera Ja och tryck på J för att skapa
en JPEG-kopia med hög kvalitet (0 84)
av den valda bildrutan.
A Spara vald bildruta
JPEG-filmstillbilder skapade med alternativet Spara vald bildruta kan inte
retuscheras. JPEG-filmstillbilder saknar vissa kategorier av fotoinformation
(0 156).
Spela in och visa filmer 151
Bildvisning och radering
Helskärmsläge
Visa fotografier genom att trycka på K-knappen. Det senaste
fotografiet visas på monitorn.
K-knappen
För att
Använd
Visa ytterligare
fotografier
Visa ytterligare
fotoinformation
Återgå till
K/
fotograferingsläge
Spela upp filmen
152 Bildvisning och radering
Beskrivning
Tryck på 2 för att visa fotografierna i den
ordning de har tagits, 4 för att visa dem
i omvänd ordning.
Ändra visad fotoinfo (0 156).
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att avsluta och
gå till fotograferingsläge.
Om den aktuella bilden är markerad med
en 1-ikon för att visa att det är en film,
tryck på J för att starta
filmuppspelningen (0 144).
Miniatyrbildsvisning
För att visa bilder på “kontaktkartor” med 4, 9 eller 72 bilder, tryck på
W (Q)-knappen.
W (Q)
W (Q)
X
X
Helskärmsläge
För att
Miniatyrbildsvisning
Använd
Markera bilder
Beskrivning
Använd multiväljaren eller
kommandoratten för att markera
bilder.
Tryck på J för att visa den markerade
bilden i helskärmsläge.
Visa markerad bild
Återgå till
fotograferingsläge
Kalendervisning
K/
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att avsluta
och gå till fotograferingsläge.
Bildvisning och radering 153
Kalendervisning
För att visa bilder tagna på ett valt datum, tryck på W (Q)-knappen
när 72 bilder visas.
W (Q)
W (Q) Datumlista
X
X
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Miniatyrbildslista
Kalendervisning
Åtgärderna som kan utföras beror på om markören är i datumlistan
eller i miniatyrbildslistan:
För att
Använd
W (Q)
Växla mellan
datumlista och
miniatyrbildslista
Gå till
miniatyrbildsvisning/
Zooma in på
markerat foto
X
Markera datum/
Markera bilder
• Datumlista: Markera datum.
• Miniatyrbildslista: Markera bild.
Växla till
helskärmsläge
Återgå till
fotograferingsläge
Beskrivning
Tryck på W (Q)- eller J-knappen i
datumlistan för att placera markören i
miniatyrbildslistan. Tryck på W (Q)
igen för att återgå till datumlistan.
• Datumlista: Återgå till 72-bildsvisning.
• Miniatyrbildslista: Håll in X-knappen
för att zooma in på den markerade
bilden.
Miniatyrbildslista: Visa den markerade
bilden.
K/
154 Bildvisning och radering
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att avsluta
och gå till fotograferingsläge.
P-knappen
Tryck på P-knappen i helskärmsläge,
miniatyrbilds- eller kalendervisning för att
visa de alternativ som listas nedan. Markera
alternativ och tryck på 2 för att visa
alternativen.
• Betygsätt: Betygsätt den aktuella bilden
(0 169).
P-knappen
• Retuschering (endast fotografier): Använd
alternativen i retuscheringsmenyn
(0 227) för att skapa en retuscherad
kopia av den aktuella bilden.
• Redigera film (endast filmer): Redigera filmer
med alternativen i filmredigeringsmenyn (0 146). Filmer kan också
redigeras genom att trycka på
P-knappen när filmuppspelningen är pausad.
• Välj att överf. till smart enhet/avmarkera (endast fotografier): Välj bilder
för överföring till en smart enhet.
För att avsluta P-knappsmenyn och återgå till bildvisning, tryck på
P-knappen igen.
Bildvisning och radering 155
Fotoinformation
Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i
helskärmsläge. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra igenom
fotoinformation såsom visas nedan. Notera att “endast bild”,
fotograferingsdata, RGB-histogram, högdagrar och översiktsdata
endast visas om motsvarande alternativ är valt för
Monitoralternativ för visning (0 187). Platsdata visas endast om
det är inbäddat i bilden (0 221).
Filinformation
Ingen (endast bilden)
Översikt
Högdagrar
Platsdata
RGB-histogram
Fotograferingsdata
156 Bildvisning och radering
❚❚ Filinformation
1 Skyddsstatus .................................... 168
6 Bildkvalitet...........................................84
2 Retuscheringsindikator ................. 228
7 Bildstorlek............................................86
3 Överföringsmarkering .......... 155, 189
8 Fotograferingstid......................25, 205
4 Bildnummer/sammanlagt antal
bilder
9 Inspelningsdatum ....................25, 205
10 Mappnamn....................................... 219
5 Filnamn.............................................. 221 11 Betyg.................................................. 169
❚❚ Högdagrar *
1 Bildhögdagrar
2 Mappnummer – bildnummer
* Blinkande områden markerar högdagrar (områden som kan bli
överexponerade).
Bildvisning och radering 157
❚❚ RGB-histogram
1 Histogram (RGB-kanal). I alla
histogram anger den horisontella
axeln pixlarnas ljusstyrka, och den
vertikala axeln antalet pixlar.
2 Histogram (röd kanal)
3 Histogram (grön kanal)
4 Histogram (blå kanal)
5 Vitbalans ........................................... 121
Finjustering av vitbalans............... 124
Manuellt förinställt värde ............. 126
A Visningszoom
För att zooma in på fotografiet när
histogrammet visas, tryck på X. Använd
knapparna X och W (Q) för att zooma in och ut
och bläddra bilden med multiväljaren.
Histogrammet uppdateras för att endast visa
data för den del av bilden som syns i monitorn.
158 Bildvisning och radering
A Histogram
Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja
sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Vissa provhistogram visas
nedan:
Om bilden innehåller motiv med
olika ljusstyrkor blir
tonfördelningen relativt jämn.
Om bilden är mörk är
färgtonfördelningen förskjuten åt
vänster.
Om bilden är ljus är
färgtonsfördelningen förskjuten åt
höger.
Om exponeringskompensationen ökas förskjuts tonfördelningen åt höger,
och om den minskas förskjuts fördelningen åt vänster. Histogram ger en
ungefärlig bild av den totala exponeringen när starkt infallande ljus gör det
svårt att se fotografierna i monitorn.
Bildvisning och radering 159
❚❚ Fotograferingsdata
1 Mätning............................................. 111
7 Blixttyp ..................................... 197, 262
Slutartid............................................... 98
Bländare .............................................. 98
8 Blixtläge ........................................88, 90
2 Fotograferingsläge....... 32, 48, 51, 98
9 Blixtstyrning..................................... 197
ISO-känslighet 1 ................................. 93
Styrenhetsläge 2
Blixtkompensation ......................... 117
3 Exponeringskompensation .......... 115 10 Kameranamn
4 Brännvidd ......................................... 261
5 Objektivdata
6 Fokusläge............................................ 69
Objektiv-VR (vibrationsreducering) 2
..................................................... 17, 198
1 Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
2 Visas endast i bilder tagna med tillbehör som stödjer denna funktion.
160 Bildvisning och radering
11 Vitbalans ........................................... 121 12 Färgrymd .......................................... 194
Finjustering av vitbalans............... 124 13 Picture Control * .............................. 132
Manuellt förinställt värde ............. 126
* Alternativen som visas varierar beroende på den Picture Control som valts.
14 Brusreducering................................ 195 17 Retuscheringshistorik.................... 227
15 Aktiv D-Lighting * ............................ 119 18 Bildkommentar ............................... 211
16 Vinjetteringskontroll...................... 195
* AUTO visas om bilden togs med Aktiv D-Lighting på.
Bildvisning och radering 161
19 Fotografens namn * ........................ 212 20 Upphovsrättsinnehavare * ............ 212
* Information om upphovsrätt visas endast om den sparats med fotografiet
med alternativet Information om upphovsrätt i inställningsmenyn.
162 Bildvisning och radering
❚❚ Översiktsdata
1 Bildnummer/sammanlagt antal
15 Betyg.................................................. 169
bilder
16 Mätning............................................. 111
2 Överföringsmarkering .......... 155, 189 17 Fotograferingsläge........32, 48, 51, 98
3 Skyddsstatus .................................... 168 18 Slutartid................................................98
4 Retuscheringsindikator ................. 228 19 Bländare...............................................98
5 Kameranamn
20 ISO-känslighet 1 ..................................93
6 Bildkommentarsindikator............. 211 21 Brännvidd ......................................... 261
7 Platsdataindikator .......................... 221 22 Aktiv D-Lighting 2 ............................ 119
8 Histogram som visar
färgtonsfördelningen i bilden
(0 159).
9 Bildkvalitet.......................................... 84
10 Bildstorlek........................................... 86
11 Filnamn.............................................. 221
12 Fotograferingstid..................... 25, 205
13 Inspelningsdatum.................... 25, 205
23 Picture Control ................................ 132
24 Färgrymd .......................................... 194
25 Blixtläge ........................................88, 90
26 Blixtkompensation ......................... 117
Styrenhetsläge 3
27 Vitbalans ........................................... 121
Finjustering av vitbalans............... 124
Manuellt förinställt värde ............. 126
14 Mappnamn....................................... 219 28 Exponeringskompensation.......... 115
1 Visas i rött om bilden togs med automatisk ISO-känslighet aktiverad.
2 AUTO visas om bilden togs med Aktiv D-Lighting på.
3 Visas endast i bilder tagna med tillbehör som stödjer denna funktion.
Bildvisning och radering 163
❚❚ Platsdata
Latitud, longitud och annan platsdata tillhandahålls av och varierar
beroende på den smarta enheten (0 221). När det gäller filmer
gäller data för platsen där inspelningen startade.
164 Bildvisning och radering
Ta en närmare titt: Visningszoom
Tryck på X-knappen för att zooma in på bilden som visas i
helskärmsläge, eller på den bild som för närvarande är markerad i
miniatyrbilds- eller kalendervisning. Följande åtgärder kan utföras
medan zoomen är aktiverad:
För att
Använd
Beskrivning
Tryck på X för att zooma in till maximalt ungefär
38× (stora bilder), 28× (mellanstora bilder) eller
X/
19× (små bilder). Tryck på W (Q) för att zooma
Zooma in och ut
W (Q) ut. Medan bilden är inzoomad, använd
multiväljaren för att visa delar av bilden som inte
syns på monitorn. Håll in multiväljaren för att
snabbt bläddra till andra delar av bilden.
Navigeringsfönstret visas en kort stund när
zoomförhållandet ändras; området som syns i
monitorn indikeras av en gul ram.
Zoomförhållandet visas med en stapel längst
ner i navigeringsfönstret; när zoomförhållandet
Visa andra
är 100 % visas stapeln i grönt.
områden i
bilden
Beskära bilden
P
Zooma in på
ansikten
P
För att beskära bilden till området som är synligt
på monitorn, tryck på P och välj Beskär (0 166).
För att zooma in på ansikten som detekterats av
kameran, tryck på P och välj Ansiktszoom
(0 167). Detta alternativ är endast tillgängligt
om ansikten detekterats. Om ansikten
detekteras när RGB-histogramvisningen
(0 158) är inzoomad är Ansiktszoom
tillgänglig i P-knappsmenyn (men Beskär är
inte tillgängligt).
Bildvisning och radering 165
För att
Använd
Visa andra bilder
Avbryta
zoomningen
Ändra
skyddsstatus
Beskrivning
Vrid på kommandoratten för att visa samma
område på andra bilder med det aktuella
zoomförhållandet. Visningszoom avbryts när en
film visas.
Avbryt zoomningen och återgå till
helskärmsläge.
A (L) Se sida 168 för mer information.
❚❚ Beskära bilder
Följ stegen nedan för att beskära bilder som visas under
visningszoom till området som är synligt på monitorn.
1 Tryck på P.
Efter att du justerat zoomen och
bläddrat bilden tills endast det område
som du vill behålla syns på monitorn,
tryck på P-knappen.
P-knappen
2 Välj Beskär.
Markera Beskär och tryck på 2.
3 Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J för att
skapa en beskuren kopia som innehåller
endast den del av bilden som visas i
monitorn.
166 Bildvisning och radering
❚❚ Ansiktszoom
För att zooma in på ett ansikte som
detekterats av kameran, tryck på
P-knappen på zoomdisplayen och markera
sedan Ansiktszoom och tryck på J.
P-knappen
Det aktuella motivet indikeras med en vit
ram i navigeringsfönstret. Tryck på X eller
W (Q) för att zooma in eller ut, eller använd
multiväljaren för att visa andra ansikten.
Bildvisning och radering 167
Skydda fotografier från radering
Tryck på A (L)-knappen för att skydda den aktuella bilden från
oavsiktlig radering. Skyddade filer markeras med en P-ikon och kan
inte raderas med O-knappen eller alternativet Radera i visningsmenyn. Notera att skyddade bilder raderas när minneskortet
formateras (0 201). För att ta bort skyddet från en bild så att den
kan raderas, visa eller markera den och tryck på A (L)-knappen.
A (L)-knappen
A Ta bort skyddet från alla bilder
För att ta bort skyddet från alla bilder i den mapp eller mappar som för
närvarande är valda i menyn Visningsmapp (0 187), tryck på A (L)- och
O-knapparna samtidigt i cirka två sekunder under bildvisning.
168 Bildvisning och radering
Betygsätta bilder
Betygsätt bilder eller markera dem som kandidater för senare
radering. Betygen kan också visas i ViewNX-i och Capture NX-D.
Betygsätt är inte tillgängligt för skyddade bilder.
Betygsätta enskilda bilder
1 Välj en bild.
Visa eller markera bilden.
2 Visa alternativ för visning.
Tryck på P-knappen för att visa
alternativ för visning.
P-knappen
3 Välj Betygsätt.
Markera Betygsätt och tryck på 2.
4 Välj ett betyg.
Tryck på 4 eller 2 för att välja ett betyg
mellan noll och fem stjärnor, eller välj )
för att markera bilden som kandidat för
senare radering. Tryck på J för att
slutföra åtgärden.
Bildvisning och radering 169
Betygsätta flera bilder
Välj alternativet Betygsätt i visningsmenyn för att betygsätta flera
bilder.
1 Välj Betygsätt.
Markera Betygsätt i visningsmenyn och
tryck på 2.
2 Betygsätt bilder.
Använd multiväljaren för att markera
bilder (för att visa den för närvarande
markerade bilden i helskärmsläge, håll in
X-knappen) och håll in W (Q)-knappen
och tryck på 1 eller 3 för att välja ett
betyg mellan noll till fem stjärnor, eller
välj ) för att markera bilden som kandidat för senare radering.
Tryck på J för att slutföra åtgärden.
170 Bildvisning och radering
Radera fotografier
Radera det aktuella fotografiet genom att trycka på O-knappen. För
att radera flera valda fotografier, alla fotografier tagna på ett valt
datum, eller alla fotografier i den aktuella visningsmappen, använd
alternativet Radera i visningsmenyn. När fotografier har raderats
kan de inte återställas. Notera att bilder som är skyddade inte kan
raderas.
Under visning
Tryck på O-knappen för att radera den aktuella bilden.
1 Tryck på O-knappen.
En bekräftelsedialogruta visas.
O-knappen
2 Tryck på O-knappen igen.
Radera fotografiet genom att trycka på
O-knappen igen. Tryck på K-knappen
för att avsluta utan att radera
fotografiet.
A Kalendervisning
Under kalendervisning kan du radera alla fotografier som tagits på ett valt
datum genom att markera datumet i datumlistan och trycka på O-knappen
(0 154).
Bildvisning och radering 171
Visningsmenyn
Alternativet Radera i visningsmenyn innehåller följande alternativ.
Notera att det kan ta lite tid att radera beroende på antalet bilder.
Alternativ
Q Markerade
n Välj datum
R Alla
Beskrivning
Radera markerade bilder.
Radera alla bilder som tagits på ett valt datum (0 173).
Radera alla bilder i den mapp som har valts för
bildvisning (0 187).
❚❚ Markerade: Radera markerade fotografier
1 Välj den markerade bilden.
Använd multiväljaren för att markera en
bild, och tryck på W (Q)-knappen för att
välja eller välja bort (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll
in X-knappen). Valda bilder markeras
med en O-ikon. Upprepa efter behov för W (Q)-knappen
att välja ytterligare bilder.
2 Tryck på J för att slutföra åtgärden.
En bekräftelsedialogruta visas; markera
Ja och tryck på J.
172 Bildvisning och radering
❚❚ Välj datum: Radera fotografier som tagits på ett valt datum
1 Välj datum.
Markera ett datum och tryck på 2 för att
välja alla bilder som tagits på det
markerade datumet. Valda datum
indikeras med kryssmarkeringar. Välj
ytterligare datum genom att upprepa
detta; för att välja bort ett datum,
markera det och tryck på 2.
2 Tryck på J för att slutföra åtgärden.
En bekräftelsedialogruta visas; markera
Ja och tryck på J.
Bildvisning och radering 173
Bildspel
Alternativet Bildspel i visningsmenyn används för att visa ett
bildspel med bilderna i den aktuella visningsmappen (0 187).
1 Välj Bildspel.
Markera Bildspel i visningsmenyn och
tryck på 2.
2 Starta bildspelet.
Markera Starta i bildspelsmenyn och
tryck på J.
Följande åtgärder kan utföras medan ett bildspel pågår:
För att
Använd
Hoppa bakåt/
framåt
Visa ytterligare
fotoinfo
Ändra visad fotoinfo (0 156).
Pausa bildspelet. Välj Omstart för att
fortsätta.
Pausa
Höja/sänka
volymen
Återgå till
visningsläge
Beskrivning
Tryck på 4 för att gå tillbaka till
föregående bild, och 2 för att hoppa
fram till nästa.
X / W (Q)
174 Bildvisning och radering
K
Tryck på X under filmuppspelning för att
öka volymen, W (Q) för att minska.
Avsluta bildspelet och återgå till
visningsläge.
Dialogrutan som ses till höger visas när
bildspelet avslutas. Välj Omstart för att
starta om, eller Avsluta för att återgå till
visningsmenyn.
Bildvisning och radering 175
Bildspelsalternativ
Innan du startar ett bildspel kan du använda alternativen i
bildspelsmenyn för att välja de bilder som visas efter typ eller betyg,
och välja hur länge varje bild visas.
• Bildtyp: Välj mellan Stillbilder och
filmer, Endast stillbilder, Endast filmer
och Efter betyg. För att endast inkludera
bilder med valda betyg, markera Efter
betyg och tryck på 2. En lista med betyg
visas; markera betyg och tryck på 2 för
att välja eller välja bort att bilder med det
markerade betyget inkluderas i
bildspelet. Valda betyg indikeras med en
kryssmarkering. Tryck på J för att
avsluta när önskade betyg har valts.
• Bildintervall: Välj hur länge stillbilder
visas.
176 Bildvisning och radering
Anslutningar
Installera ViewNX-i
För att finjustera bilder och överföra och visa bilder, ladda ner den
senaste versionen av installationsprogrammet för ViewNX-i från
följande webbplats och följ instruktionerna på skärmen för att
slutföra installationen. En internetanslutning krävs. För systemkrav
och annan information, se Nikons webbplats för din region.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Använd Nikons programvara Capture NX-D för att finjustera foton eller
ändra inställningar för NEF-bilder (RAW) och spara dem i andra format.
Capture NX-D finns tillgängligt för nedladdning från:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Anslutningar 177
Kopiera bilder till en dator
Innan du fortsätter, se till att du har installerat ViewNX-i (0 177).
1 Anslut USB-kabeln.
Efter att du slagit av kameran och kontrollerat att ett minneskort
är isatt, anslut en USB-kabel (säljs separat) såsom det visas och slå
sedan på kameran.
D USB-hubbar
Anslut kameran direkt till datorn; anslut inte kabeln via en USB-hubb
eller ett tangentbord.
A Använd en tillförlitlig strömkälla
Se till att kamerans batteri är fulladdat, så att dataöverföringen inte
avbryts.
A Ansluta kablar
Se till att kameran är avstängd innan du ansluter eller drar ur
anslutningskablarna. Hantera kontakterna varsamt och sätt in dem rakt.
178 Anslutningar
2 Starta Nikon Transfer 2-delen av ViewNX-i.
Om ett meddelande som uppmanar dig att välja ett program
visas, välj Nikon Transfer 2.
D Under överföringen
Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-kabeln medan överföringen
pågår.
A Windows 7
Välj Nikon Transfer 2 enligt beskrivningen nedan, om följande
dialogruta visas.
1 Under Importera bilder och filmer,
klicka på Byt program. En dialogruta
för val av program visas; välj
Nikon Transfer 2 och klicka på OK.
2 Dubbelklicka på
.
A Windows 10 och Windows 8.1
Windows 10 och Windows 8.1 kan visa en
Auto Play-prompt när kameran ansluts.
Tryck eller klicka på dialogrutan och tryck
eller klicka sedan på Nikon Transfer 2 för
att välja Nikon Transfer 2.
A OS X
Om Nikon Transfer 2 inte startar automatiskt, kontrollera att kameran är
ansluten och starta sedan Image Capture (ett program som medföljer
OS X) och välj Nikon Transfer 2 som det program som ska öppnas när
kameran detekteras.
Anslutningar 179
3 Klicka på Starta överföring.
Bilder på minneskortet kopieras till datorn.
Starta överföring
4 Avsluta anslutningen.
När överföringen är slutförd, stäng av kameran och koppla ifrån
USB-kabeln.
A För mer information
Använd onlinehjälpen för mer information om att använda ViewNX-i.
180 Anslutningar
Skriva ut fotografier
Valda JPEG-bilder kan skrivas ut på en PictBridge-skrivare (0 303)
som är ansluten direkt till kameran.
Ansluta skrivaren
Anslut kameran med en USB-kabel (säljs separat). Hantera
kontakterna varsamt och sätt in dem rakt.
När kameran och skrivaren slås på visas en välkomstbild på
monitorn, följt av en PictBridge-display.
D Välja fotografier för utskrift
NEF-bilder (RAW) (0 84) kan inte väljas för utskrift. JPEG-kopior av NEF
(RAW)-bilder kan skapas med alternativet NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn (0 230).
D Datumstämpel
Om du väljer På för Skriv ut datum i PictBridge-menyn när bilder skrivs ut
som innehåller datuminformation som sparats med Datumstämpel i
inställningsmenyn (0 202) så skrivs datumet ut två gånger. Det stämplade
datumet kan dock beskäras om fotografierna är beskurna eller skrivs ut
utan ram.
Anslutningar 181
Skriva ut en bild i taget
1 Visa önskad bild.
Tryck på 4 eller 2 för att visa ytterligare bilder. Tryck på
X-knappen för att zooma in på den aktuella bilden (0 165; tryck
på K för att avsluta zoomen). För att visa sex bilder i taget, tryck
på W (Q)-knappen. Markera bilder genom att använda
multiväljaren, eller tryck på X för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge.
2 Justera skrivarinställningarna.
Tryck på J för att visa följande alternativ, tryck sedan på 1 eller
3 för att markera ett alternativ och tryck på 2 för att visa
alternativen (endast de alternativ som stöds av den aktuella
skrivaren listas; för att använda standardinställningen, välj
Skrivarinställning). Efter att ha valt ett alternativ, tryck på J för
att återgå till skrivarinställningsmenyn.
Alternativ
Beskrivning
Pappersstorlek Välj en pappersstorlek.
Detta alternativ listas endast när bilder skrivs ut en i taget.
Antal kopior
Tryck på 1 eller 3 för att välja antal kopior (maximalt 99).
Ram
Välj om du vill omge bilder med vita ramar.
Skriv ut datum Välj om inspelningstid och -datum ska skrivas ut på bilder.
Detta alternativ listas endast när bilder skrivs ut en i taget.
För att avsluta utan att beskära, markera Ingen
beskärning och tryck på J. För att beskära den aktuella
bilden, markera Beskär och tryck på 2. En
Beskärning beskärningsdialogruta visas; tryck på X för att öka
storleken på beskärningen, W (Q) för att minska, och
använd multiväljaren för att placera beskärningen.
Notera att utskriftskvaliteten kan försämras om små
beskärningar skrivs ut med stora storlekar.
3 Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta utskriften. För att
avbryta innan alla kopior har skrivits ut, tryck på J.
182 Anslutningar
Skriva ut flera bilder
1 Visa PictBridge-menyn.
Tryck på G-knappen på PictBridge-skärmen.
2 Välj ett alternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck på 2.
• Utskriftsval: Välj bilder för utskrift. Markera bilder med
multiväljaren (håll in X-knappen för att visa den markerade
bilden i helskärmsläge) och håll in W (Q)-knappen och tryck på
1 eller 3 för att välja antalet utskrifter. För att välja bort en bild,
ställ in antalet utskrifter till noll.
• Välj datum: Skriv ut en kopia av alla bilder som tagits på ett valt
datum. Tryck på 1 eller 3 för att markera datum och tryck på
2 för att välja eller välja bort. För att visa bilder tagna på det
valda datumet, tryck på W (Q). Använd multiväljaren för att
bläddra igenom bilderna, eller håll in X för att visa den aktuella
bilden i helskärmsläge. Tryck på W (Q) igen för att återgå till
dialogrutan för datumval.
• Indexutskrift: För att skapa en indexutskrift av alla JPEG-bilder på
minneskortet, fortsätt till steg 3. Notera att om minneskortet
innehåller fler än 256 bilder så skrivs endast de första 256
bilderna ut. En varning visas om pappersstorleken som valts i
steg 3 är för liten för en indexutskrift.
3 Justera skrivarinställningarna.
Justera skrivarinställningarna enligt beskrivningen i steg 2 på
sida 182.
4 Starta utskriften.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta utskriften. För att
avbryta innan alla kopior har skrivits ut, tryck på J.
Anslutningar 183
Visa bilder på en tv
En separat såld High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel
(0 268) kan användas för att ansluta kameran till HD-videoenheter.
Stäng alltid av kameran innan du kopplar in eller ur en HDMI-kabel.
Anslut till kameran
Anslut till en HD-enhet (välj en kabel med
kontakt för HDMI-enhet)
Ställ in enheten på HDMI-kanalen, slå sedan på kameran och
tryck på K-knappen. Under uppspelning visas bilderna på tvskärmen. Notera att kanterna på bilderna kanske inte visas.
A Uppspelningsvolym
Volymen kan justeras med tv-kontrollerna; kamerans reglage kan inte
användas.
A Visning på tv
En nätadapter (säljs separat) rekommenderas för visning under en längre
tid.
184 Anslutningar
❚❚ Välja en upplösning
För att välja format för bilder som skickas till
HDMI-enheten, välj HDMI > Upplösning i
kamerans inställningsmeny (0 199). Om
Auto har valts så väljer kameran
automatiskt lämpligt format.
❚❚ Styra kameran med tv:ns fjärrkontroll
Om På är valt för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn
(0 199) när kameran är ansluten till en tv som stödjer HDMI-CEC,
och både kameran och tv:n är påslagen, kan tv:ns fjärrkontroll
användas i stället för kamerans multiväljare och J-knappen i
helskärmsläge och bildspel. Om Av väljs kan tv:ns fjärrkontroll inte
användas för att styra kameran, men kameran kan användas för att
ta fotografier och spela in filmer med livevisning.
A HDMI-CEC-enheter
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control) är en standard som möjliggör att HDMI-enheter används för att
styra tillbehör som de är anslutna till. När kameran ansluts till en HDMI-CECenhet visas ) i sökaren i stället för antalet återstående exponeringar.
A 1 920 × 1 080 60p/50p
Om 1 920 × 1 080: 60p eller 1 920 × 1 080: 50p väljs för
Filminställningar > Bildstorlek/bildfrekvens kan det orsaka variationer i
upplösningen eller bildfrekvensen hos data som skickas till HDMI-enheter
under inspelning.
A HDMI > Upplösning
Filmer kan inte överföras med upplösningarna 1 920 × 1 080: 60p eller
1 920 × 1 080: 50p. Vissa enheter kanske inte stöder Upplösninginställningen Auto.
Anslutningar 185
Kameramenyer
D Visningsmenyn: Hantera bilder
Tryck på G och välj fliken D (visningsmeny) för att visa
visningsmenyn.
G-knappen
Alternativ för visningsmenyn
Visningsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Radera
Visningsmapp
Monitoralternativ för visning
Visning av tagen bild
Automatisk bildrotering
Rotera hög
Bildspel
Bildtyp
Bildintervall
Betygsätt
Välj att överföra till smart enhet
186 D Visningsmenyn: Hantera bilder
Standard
—
Alla
—
På
På
På
Stillbilder och filmer
2 sek.
—
—
0
172
187
187
188
188
189
174
170
189
Visningsmapp
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Välj en mapp för bildvisning:
Alternativ
D3400
Alla
Aktuell
Beskrivning
Bilder i alla mappar som skapats med D3400 visas under
bildvisningen.
Bilder i alla mappar visas under bildvisningen.
Endast foton i den mapp som för närvarande valts som
Lagringsmapp i inställningsmenyn (0 219) visas under
bildvisning.
Monitoralternativ för visning
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Välj informationen som är tillgänglig i
fotoinformationsvisningen (0 156). Tryck
på 1 eller 3 för att markera och tryck på 2
för att välja eller välja bort. Valda poster
indikeras med kryssmarkeringar. För att
återgå till visningsmenyn, tryck på J.
D Visningsmenyn: Hantera bilder 187
Visning av tagen bild
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Välj om bilder ska visas automatiskt i monitorn direkt efter
fotograferingen. Om Av väljs kan bilder endast visas genom att
trycka på D-knappen.
Automatisk bildrotering
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Fotografier som tagits medan På är valt innehåller information om
kameraorienteringen, vilket innebär att de kan roteras automatiskt
vid bildvisning eller när de visas i ViewNX-i eller Capture NX-D.
Följande orienteringar registreras:
Liggande orientering
(landskap)
Kameran roterad 90°
medurs
Kameran roterad 90°
moturs
Kameraorienteringen registreras inte om Av har valts. Välj detta
alternativ vid panorering eller för att fotografera med objektivet
riktat uppåt eller nedåt.
188 D Visningsmenyn: Hantera bilder
Rotera hög
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Om På är valt roteras “stående” bilder (porträttorientering)
automatiskt när de visas i monitorn (bilder som tagits med Av valt
för Automatisk bildrotering visas fortfarande liggande). Notera att
eftersom kameran i sig redan hålls i rätt läge under fotograferingen
så roteras inte bilderna automatiskt vid visning av tagen bild.
Välj att överföra till smart enhet
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Välj bilder för överföring till den smarta enheten. Filmer kan inte
väljas för överföring.
Alternativ
Beskrivning
Markera bild(er) Markera bilder för överföring till den smarta enheten.
Avmarkera alla Ta bort överföringsmarkeringarna från alla bilder.
D Visningsmenyn: Hantera bilder 189
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
För att visa fotograferingsmenyn, tryck på G och välj fliken
C (fotograferingsmeny).
G-knapp
Alternativ i fotograferingsmenyn
Fotograferingsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Återställ fotograferingsmenyn
Bildkvalitet
Bildstorlek
Inställningar för ISO-känslighet
P, S, A, M
ISO-känslighet
Andra lägen
Automatisk ISO-känslighet
Högsta känslighet
Längsta slutartid
Vitbalans
Fluorescerande
Ställ in Picture Control
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
Brusreducering
Vinjetteringskontroll
Standard
—
JPEG normal
Stor
100
Auto
På
25600
Auto
Auto
Kallt vitt fluorescerande
ljus
Standard
sRGB
På
På
Normal
190 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
0
192
84
86
93
193
121
123
132
194
119
195
195
Alternativ
Automatisk distorsionskontroll
Fokusläge
Sökare
Livevisning/film
AF-områdesläge
n, 1, 2, 3
Sökare
m
Andra lägen
k, l, p, o
Livevisning/
n
film
Andra lägen
Inbyggd AF-hjälplampa
Mätning
Blixtstyrning för inb. blixt/Extra blixt
Optisk vibrationsreducering *
Filminställningar
Bildstorlek/bildfrekvens
Filmkvalitet
Mikrofon
Reducering av vindbrus
Manuella filminställningar
Standard
Av
0
196
Automatisk servo-AF
Enpunkts servo-AF
69
70
Enpunkts-AF
Dynamiskt AF-område
Automatiskt AF-område
Ansiktsprioriterande AF
Smalt AF-område
Brett AF-område
På
Matrismätning
TTL
På
1 920 × 1 080: 60p
Normal
Automatisk känslighet
Av
Av
74
75
196
111
197
198
141,
142
* Endast tillgängligt med objektiv som stöder detta alternativ.
Notera: Beroende på kamerainställningarna kan vissa alternativ vara
gråmarkerade och otillgängliga.
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ 191
Återställ fotograferingsmenyn
G-knappen ➜ C fotograferingsmeny
Välj Ja för att återställa inställningarna för fotograferingsmenyn.
A Återställ fotograferingsalternativen
Om Ja väljs för Återställ fotograferingsmenyn så återställs också Picture
Control-inställningarna till standardvärdena (0 134) och följande återställs:
Alternativ
Utlösarläge
m
Andra lägen
Fokuspunkt
Flexibelt program
Håll in A (L)-knappen
Blixtläge
i, k, p, n, S, T, '
o
U
P, S, A, M
Exponeringskompensation
Blixtkompensation
Standard
Serietagning
Enkelbild
Mitten
Av
Av
0
62
76
100
215
Auto
Automatisk långsam synk
87, 89
Avstängd blixt
Upplättningsblixt
Av
115
Av
117
Inställningar för ISO-känslighet
G-knappen ➜ C fotograferingsmeny
Justera ISO-känsligheten (0 93).
192 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
❚❚ Automatisk ISO-känslighet
Detta alternativ är tillgängligt med typ E- och G-objektiv (0 253) när
kameran är i läge P, S, A eller M. Om Av väljs förblir ISO-känsligheten
låst på det värde som valts av användaren (0 93). Om På väljs
justeras ISO-känsligheten automatiskt om optimal exponering inte
kan uppnås med värdet som valts av användaren. Det maximala
värdet för automatisk ISO-känslighet kan väljas med alternativet
Högsta känslighet i menyn Automatisk ISO-känslighet (välj lägre
värden för att förhindra brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar,
dimma eller ränder), men notera att om den ISO-känslighet som
valts av användaren är högre än den som valts för Högsta
känslighet så används värdet som valts av användaren istället;
minimivärdet för automatisk ISO-känslighet ställs automatiskt in på
ISO 100). I lägena P och A justeras känsligheten endast om
slutartiden som valts för Längsta slutartid (1/2 000–30 sek., eller Auto
skulle leda till underexponering; i lägena S och M justeras
känsligheten för optimal exponering vid den slutartid som valts av
användaren). Om Auto är valt väljer kameran längsta slutartid
baserat på objektivets brännvidd. Längre slutartider används endast
om optimal exponering inte kan uppnås med det ISOkänslighetsvärde som har valts för Högsta känslighet.
När På har valts visar sökaren ISO AUTO och
informationsdisplayen ISO-A. Dessa
indikatorer blinkar när känsligheten
ändrats från det värde som valts av
användaren.
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ 193
A Högsta känslighet/Längsta slutartid
När automatisk ISO-känslighet är aktiverad så
visar grafiken för ISO-känslighet och slutartid
på informationsdisplayen den högsta
känsligheten och längsta slutartiden.
Högsta känslighet
Längsta slutartid
A Automatisk ISO-känslighet
Notera att ISO-känsligheten kan ökas automatiskt när automatisk
ISO-känslighet används i kombination med blixtlägena för långsam synk
(tillgängligt med den inbyggda blixten och de extra blixtarna som listas på
sida 262), vilket möjligen förhindrar att kameran väljer långa slutartider.
Automatisk ISO-känslighet är endast tillgänglig i i-TTL-blixtstyrningsläge
(0 197, 262); i andra lägen används värdet som valts för ISO-känslighet för
bilder som tas med den inbyggda blixten eller extra blixtar.
Färgrymd
G-knappen ➜ C fotograferingsmeny
Färgrymden avgör vilket färgomfång som är tillgängligt för
färgåtergivning. sRGB rekommenderas för allmänna utskrifter och
visning; Adobe RGB, med sitt bredare färgomfång, för professionell
publicering och kommersiella utskrifter. Oavsett vilket alternativ
som valts så spelas filmer in i sRGB.
A Adobe RGB
För exakt färgåtergivning kräver Adobe RGB-bilder program, displayer och
skrivare som stödjer färghantering.
A Färgrymd
ViewNX-i och Capture NX-D väljer automatiskt korrekt färgrymd när
fotografier som skapats med kameran öppnas. Resultaten kan inte
garanteras med programvara från tredje part.
194 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
Brusreducering
G-knappen ➜ C fotograferingsmeny
Välj På för att minska brus (ljusa fläckar,
slumpmässigt utspridda ljusa pixlar eller
dimma). Brusreducering fungerar med alla
ISO-känsligheter, men är mest märkbar vid
högre värden. Tiden som krävs för bearbetningen vid längre
slutartider än ungefär 1 sek. fördubblas ungefär; under
bearbetningen blinkar “l m” i sökaren och bilder kan inte tas.
Brusreducering utförs inte om kameran stängs av innan
bearbetningen är slutförd.
Om Av väljs utförs brusreducering endast när det behövs; mängden
brusreducering är mindre än den som utförs när På väljs.
Vinjetteringskontroll
G-knappen ➜ C fotograferingsmeny
“Vinjettering” är en minskning i ljushet i kanterna på ett fotografi.
Vinjetteringskontroll minskar vinjettering för typ E- och G-objektiv
(0 253). Dess effekter varierar från objektiv till objektiv och är mest
märkbart vid maximal bländare. Välj mellan Hög, Normal, Låg och
Av.
A Vinjetteringskontroll
Beroende på motivet, fotograferingsförhållandena och typen av objektiv
kan JPEG-bilder uppvisa brus (dimma) eller variationer i ljushet på kanterna,
medan förinställda Picture Controls som har modifierats från
standardinställningarna kanske inte ger önskad effekt. Ta testbilder och
granska resultatet på monitorn. Vinjetteringskontroll används inte på
filmer (0 138) eller på bilder som tagits med objektiv som stödjer
FX-format.
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ 195
Automatisk distorsionskontroll
G-knappen ➜ C fotograferingsmeny
Välj På för att minska tunnformig förvrängning vid fotografering
med vidvinkelobjektiv och för att minska kuddformig förvrängning
vid fotografering med långa objektiv (notera att kanterna på
området som syns i sökaren kan beskäras i det slutliga fotografiet,
och att den tid som behövs för att bearbeta fotografier innan
lagringen startar kan öka). Detta alternativ används inte på filmer
och är endast tillgängligt med objektiv av typ E och G (förutom
fisheye- och vissa andra objektiv); resultaten kan inte garanteras
med andra objektiv.
A Retuschering: Distorsionskontroll
För information om att skapa kopior av befintliga fotografier med minskad
tunn- och kuddformig förvrängning, se sida 237.
Inbyggd AF-hjälplampa
G-knappen ➜ C fotograferingsmeny
Välj om den inbyggda AF-hjälplampan ska
tändas för att underlätta fokusering vid
svag belysning.
Alternativ
På
Av
AF-hjälplampa
Beskrivning
AF-hjälplampan tänds när belysningen är svag (för mer
information, se sida 284).
AF-hjälplampan tänds inte för att underlätta fokuseringen.
Kameran kanske inte kan fokusera med autofokus när
belysningen är svag.
196 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
Blixtstyrning för inb. blixt/Extra blixt
G-knappen ➜ C fotograferingsmeny
Välj blixtläget för den inbyggda blixten i lägena P, S, A och M. När en
blixtenhet SB-500, SB-400 eller SB-300 är ansluten och påslagen
ändras detta alternativ till Extra blixt och används för att välja
blixtläge för den extra blixten.
Alternativ
1 TTL
2 Manuell
Beskrivning
Blixteffekten justeras automatiskt efter
fotograferingsförhållandena.
Välj en blixtnivå. Vid full effekt har den inbyggda blixten
ett ledtal på ungefär 8 (m, ISO 100, 20 °C).
A Manuell
En Y-ikon blinkar i sökaren och 0 visas på
informationsdisplayen när Manuell har valts
och blixten är uppfälld.
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ 197
A TTL-blixtkontroll
Följande typer av blixtstyrning stöds när ett typ E- eller G-objektiv används
tillsammans med den inbyggda blixten (0 87) eller extra blixtar (0 262).
• i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror: Information från
420-pixlars RGB-sensorn används för att justera blixteffekten för en
naturlig balans mellan huvudmotivet och bakgrunden.
• Standard i-TTL-upplättningsblixt för digitala systemkameror: Blixteffekten justeras
för huvudmotivet; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen.
Standard i-TTL-blixtstyrning används med spotmätning, eller när det valts
med den extra blixten. I alla andra fall används i-TTL-balanserad
upplättningsblixt för digitala systemkameror.
Optisk vibrationsreducering
G-knappen ➜ C fotograferingsmeny
Detta alternativ visas endast om objektivet stöder detta. Välj På för
att aktivera vibrationsreducering, som aktiveras varje gång
avtryckaren trycks in halvvägs (0 309, 314, 318). Välj Av för att
inaktivera vibrationsreducering.
A Vibrationsreduceringsindikatorn
En vibrationsreduceringsindikator visas på
informationsdisplayen när På är valt för Optisk
vibrationsreducering.
198 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
B Inställningsmenyn: Kamerainställning
För att visa inställningsmenyn, tryck på G och välj fliken
B (inställningsmeny).
G-knapp
Alternativ för inställningsmenyn
Inställningsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Återställ inställningsaltern.
Formatera minneskort
Datumstämpel
Tidszon och datum 1
Synka till smart enhet
Sommartid
Språk (Language) 1
Monitorns ljusstyrka
Format för informationsdisplay
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Automatisk infodisplay
Timer för aut. avstängning
Självutlösare
Självutlösarfördröjning
Antal bilder
Standard
—
—
Av
0
201
201
202
Av
Av
—
0
205
205
205
205
Grafisk
Grafisk
På
Normal
10 sek.
1
206
206
207
208
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 199
Alternativ
Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3)
Fälla upp spegeln för rengör. 2
Referensbild för dammbortt.
Bildkommentar
Information om upphovsrätt
Signal
Flimmerreducering
Knappar
Tilldela Fn-knapp
Tilldela AE-L/AF-L-knapp
AE-lås via avtryckaren
AF-aktivering
Avståndsmätare
Manuell fokusring i AF-läge 3
Filnummersekvens
Lagringsmapp
Namnge fil
HDMI
Upplösning
HDMI-styrning
Platsdata
Hämta från smart enhet
Position
Flygplansläge
Anslut till smart enhet
Överför till smart enhet (auto)
Bluetooth
Nätverksanslutning
Sammanlänkade enheter
Sänd i avstängt läge
200 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Standard
1 min.
—
—
—
—
Låg
Auto
0
208
273
209
211
212
213
213
ISO-känslighet
AE-/AF-lås
Av
Aktivera
Av
Aktivera
Av
—
DSC
214
215
215
215
216
217
218
219
221
Auto
På
185
Nej
—
Inaktivera
—
Av
Inaktivera
—
På
221
222
222
223
223
Alternativ
Eye-Fi-överföring 4
Överensstämmelsemärkning
Funktion utan minneskort
Återställ alla inställningar
Firmwareversion
1
2
3
4
Standard
Aktivera
—
Slutaren inaktiverad
—
—
0
224
225
226
226
226
Standardinställningen varierar beroende på inköpslandet.
Inte tillgängligt om batterinivån är låg.
Endast tillgängligt med objektiv som stöder detta alternativ.
Endast tillgängligt när ett kompatibelt Eye-Fi-minneskort är isatt (0 224).
Notera: Beroende på kamerainställningarna kan vissa alternativ vara
gråmarkerade och otillgängliga.
Återställ inställningsaltern.
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj Ja för att återställa alla inställningar i inställningsmenyn
förutom Tidszon och datum, Språk (Language), Lagringsmapp
och Bluetooth > Sammanlänkade enheter till de
standardinställningar som listas ovan.
Formatera minneskort
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Minneskort måste formateras innan de används för första gången
eller efter att de formaterats i andra enheter. Formatera kortet enligt
beskrivningen nedan.
D Formatera minneskort
Formatering av minneskort raderar permanent alla data de innehåller. Se till
att kopiera alla fotografier och andra data du vill behålla till en dator innan
du fortsätter (0 178).
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 201
1 Markera Ja.
Markera Nej och tryck på J för att
avsluta utan att formatera minneskortet.
2 Tryck på J.
Ett meddelande visas medan kortet
formateras. Ta inte ur minneskortet och ta
inte bort eller koppla ur strömkällan innan
formateringen är slutförd.
Datumstämpel
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj den datuminformation som stämplas på fotografier då de tas.
Datumstämplar kan inte läggas till eller tas bort från befintliga
bilder.
Alternativ
Av
Beskrivning
Tid och datum visas inte på fotografier.
Datum eller datum och
15 . 04 . 2016
tid stämplas på
fotografier som tagits
15 . 04 . 2016 10 : 02
b Datum och tid medan detta alternativ
är aktiverat.
Nya bilder stämplas med en tidsstämpel som visar
c Datumräknare antal dagar mellan fotograferingsdatumet och ett
valt datum (0 203).
a Datum
202 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Med andra inställningar än Av indikeras det
valda alternativet med en d-ikon på
informationsdisplayen.
A Datumstämpel
Datumet sparas i den ordning som valts för Tidszon och datum (0 205).
Stämplad data kan beskäras eller bli oläsbar i kopior som skapats när bilder
retuscheras (0 227). Datumet visas inte på NEF-bilder (RAW) eller NEF
(RAW) + JPEG-bilder.
❚❚ Datumräknare
Bilder som tagits med detta alternativ
aktiverat stämplas med det antal dagar som
återstår till ett framtida datum, eller det
antal dagar som gått sedan ett tidigare
datum. Använd det för att följa ett barns
utveckling eller för att räkna ner dagarna till
en födelsedag eller ett bröllop.
02 / 15 . 04 . 2016
Framtida datum
(två dagar återstår)
02 / 19 . 04 . 2016
Förflutet datum
(två dagar förflutna)
Kameran har tre fack för att lagra datum.
1 Ange det första datumet.
Första gången du väljer Datumräknare
uppmanas du att ange ett datum för det
första facket. Ange ett datum med
multiväljaren och tryck på J för att
återgå till datumlistan.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 203
2 Ange ytterligare datum eller redigera
befintliga datum.
För att ändra ett datum eller ange
ytterligare datum, markera ett fack,
tryck på 2 och ange ett datum enligt
beskrivningen ovan.
3 Välj ett datum.
Markera ett fack i datumlistan och tryck på J.
4 Välj format för datumräknaren.
Markera Visningsalternativ och tryck
på 2, markera sedan ett datumformat
och tryck på J.
5 Avsluta datumräknarmenyn.
Tryck på J för att avsluta datumräknarmenyn.
204 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Tidszon och datum
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Ändra tidszon, synkronisera klockan med klockan på en smart
enhet, ställ in kamerans klocka, välj visningsordningen för datum
och slå på eller stäng av sommartid.
Alternativ
Beskrivning
Välj en tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt in på
Tidszon
tiden i den nya tidszonen.
Datum och tid Ställ kameraklockan (0 25).
Välj om kameraklockan ska uppdateras till den tid
Synka till
(Coordinated Universal Time, eller UTC), tidszon, och
smart enhet standard- eller sommartid som tillhandahålls av den
smarta enheten.
Datumformat Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
Slå på eller stäng av sommartid. Kameraklockan ställs
Sommartid
automatiskt fram eller tillbaka en timme.
Språk (Language)
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj ett språk för kamerans menyer och meddelanden.
Monitorns ljusstyrka
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Tryck på 1 eller 3 för att välja monitorns ljusstyrka. Välj högre
värden för ökad ljusstyrka, och lägre värden för minskad ljusstyrka.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 205
Format för informationsdisplay
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj format för informationsdisplayen (0 6). Format kan väljas
separat för auto-, motiv- och specialeffektslägen och för lägena P, S,
A och M.
Klassisk
Grafisk
1 Välj ett alternativ för
fotograferingsläge.
Markera AUTO/SCENE/EFFECTS eller
P/S/A/M och tryck på 2.
2 Välj en layout.
Markera en layout och tryck på J.
Automatisk infodisplay
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Om På är valt så visas informationsdisplayen när avtryckaren tryckts
in halvvägs. Om Av väljs så kan informationsdisplayen visas genom
att trycka på R-knappen.
206 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Timer för aut. avstängning
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Detta alternativ avgör hur länge monitorn är på om inga åtgärder
utförs under menyvisning och bildvisning (Bildvisning/menyer),
medan fotografier visas i monitorn efter fotografering (Visning av
tagen bild) och under livevisning (Livevisning), och hur länge
väntelägestimern, sökaren och informationsdisplayen är på när inga
åtgärder utförs (Väntelägestimer). Välj kortare fördröjning för
automatisk avstängning för att minska batteriåtgången.
Alternativ
C Kort
D Normal
E Lång
Beskrivning (alla tider är ungefärliga)
Timer för aut. avstängning är inställd på följande värden:
Bildvisning/ Visning av
Livevisning Väntelägestimer
menyer
tagen bild
Kort
20 sek.
4 sek.
5 min.
4 sek.
Normal
5 min.
4 sek.
10 min.
8 sek.
Lång
10 min.
20 sek.
20 min.
1 min.
Välj separata fördröjningar för Bildvisning/menyer,
F Anpassad Visning av tagen bild, Livevisning och Väntelägestimer.
När inställningarna är slutförda, tryck på J.
A Timer för aut. avstängning
Monitorn och sökaren stängs inte av automatiskt när kameran är ansluten
till en dator eller skrivare via USB.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 207
Självutlösare
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj längd på slutarfördröjningen och antal bilder som tas.
• Självutlösarfördröjning: Välj längd på slutarfördröjningen.
• Antal bilder: Tryck på 1 och 3 för att välja antalet bilder som tas
varje gång avtryckaren trycks in (från 1 till 9; om ett annat värde
än 1 väljs tas bilder med ett intervall på ungefär 4 sekunder).
Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3)
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj hur länge kameran väntar på en signal från fjärrkontrollen
ML-L3 (säljs separat) innan fjärrstyrningsläget avbryts. Välj kortare
tider för längre batterilivslängd. Denna inställning gäller endast
under fotografering med sökaren.
208 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Referensbild för dammbortt.
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Hämta referensdata för alternativet Borttagning av damm i bilden i
Capture NX-D (för mer information, se online-hjälpen för
Capture NX-D).
Referensbild för dammbortt. är endast tillgängligt om ett typ E
eller G-objektiv är monterat på kameran. Ett objektiv med minst
50 mm brännvidd rekommenderas. Om du använder ett
zoomobjektiv, zooma in helt.
1 Välj Starta.
Markera Starta och tryck på J. För att
avsluta utan att hämta data för
borttagning av damm i bilden, tryck på
G.
Meddelandet som ses till höger visas
och “rEF” visas i sökaren.
2 Rama in ett konturlöst vitt föremål i sökaren.
Med objektivet ungefär 10 centimeter från ett väl upplyst,
konturlöst vitt föremål, rama in föremålet så att det fyller sökaren
och tryck sedan in avtryckaren halvvägs.
I autofokusläge kommer fokus automatiskt att ställas in på
oändlighet; i manuellt fokusläge, ställ in fokus på oändlighet
manuellt.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 209
3 Hämta referensdata för borttagning av damm i bilden.
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att hämta referensdata för
borttagning av damm i bilden. Monitorn stängs av när
avtryckaren trycks in.
Om referensföremålet är för ljust eller
för mörkt kanske kameran inte kan
hämta referensdata för borttagning av
damm i bilden, och meddelandet som
ses till höger visas. Välj ett annat
referensföremål och upprepa processen
från steg 1.
D Referensdata för borttagning av damm i bilden
Samma referensdata kan användas för
fotografier som tas med olika objektiv eller olika
bländare. Referensbilder kan inte visas i
bildbehandlingsprogram på en dator. När
referensbilder visas på kameran visas ett rutnät.
210 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Bildkommentar
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Lägg till en kommentar till nya fotografier som tas. Kommentarer
kan visas som metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D.
Kommentaren syns också på fotograferingsdatasidan på
fotoinformationsvisningen (0 161). Följande alternativ är
tillgängliga:
• Ange kommentar: Ange en kommentar enligt beskrivningen nedan.
Kommentarer kan vara upp till 36 tecken långa.
• Bifoga kommentar: Välj detta alternativ för
att bifoga kommentaren till alla
efterföljande fotografier. Bifoga
kommentar kan slås på och av genom
att markera det och trycka på 2. Efter att
önskad inställning har valts, tryck på J
för att avsluta.
A Textinmatning
Dialogrutan som ses till höger visas när
textinmatning krävs. Använd multiväljaren för
att markera önskat tecken i tangentbordsfältet
och tryck på J för att infoga det markerade
tecknet vid markörens position (notera att om
ett tecken anges när fältet är fullt raderas det
sista tecknet i fältet). För att radera tecknet
under markören, tryck på O-knappen. För att
flytta markören till en ny position, vrid på
kommandoratten. För att slutföra inmatningen
och återgå till föregående meny, tryck på X. För
att avsluta utan att slutföra textinmatningen,
tryck på G.
Textvisningsområde
Tangentbordsfält
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 211
Information om upphovsrätt
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Lägg till information om upphovsrätt till nya fotografier som tas.
Information om upphovsrätt inkluderas i den fotograferingsdata
som visas i fotoinformationsdisplayen och kan visas som metadata i
ViewNX-i eller i Capture NX-D. Följande alternativ är tillgängliga:
• Fotograf: Skriv in namnet på fotografen enligt beskrivningen på
sida 211. Fotografens namn kan vara upp till 36 tecken långt.
• Upphovsrättsinnehavare: Ange namnet på upphovsrättsinnehavaren
enligt beskrivningen på sida 211. Namn på
upphovsrättsinnehavare kan vara upp till 54 tecken långa.
• Bifoga info. om upphovsrätt: Välj detta
alternativ för att bifoga information om
upphovsrätt till alla efterföljande
fotografier. Bifoga info. om
upphovsrätt kan slås på och av genom
att markera det och trycka på 2. Efter att
önskad inställning har valts, tryck på J
för att avsluta.
D Information om upphovsrätt
För att förhindra obehörig användning av fotografens eller
upphovsrättsinnehavarens namn, se till att Bifoga info. om upphovsrätt
inte är valt och att fälten Fotograf och Upphovsrättsinnehavare är
tomma innan du lånar ut eller överlåter kameran till en annan person.
Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller tvister som
uppstår till följd av användning av alternativet Information om
upphovsrätt.
212 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Signal
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj tonläge (Hög eller Låg) för den signal som hörs när kameran
fokuserar och i lägena självutlösare och fjärrstyrning. Välj Av för att
stänga av ljudsignalen.
Den aktuella inställningen visas i
informationsdisplayen: 3 visas när signalen
är på, 2 när den är av.
Flimmerreducering
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Minska flimmer och strimmor vid fotografering under
fluorescerande belysning eller kvicksilverlampor vid livevisning
(0 39) eller filminspelning (0 138). Välj Auto för att låta kameran
automatiskt välja korrekt frekvens, eller matcha frekvensen med den
lokala strömförsörjningen manuellt.
A Flimmerreducering
Om Auto inte ger önskade resultat och du är osäker på den lokala
strömförsörjningens frekvens, testa både alternativet 50 och 60 Hz och välj
det som ger bäst resultat. Flimmerreducering kanske inte ger önskat
resultat om motivet är mycket ljusstarkt. Välj i så fall läge A eller M och välj
mindre bländare (högre bländarvärde) innan livevisning startas. Notera att
flimmerreducering inte är tillgängligt om På väljs för Filminställningar >
Manuella filminställningar (0 142) i läge M.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 213
Knappar
G-knappen ➜ B inställningsmeny
❚❚ Tilldela Fn-knapp
Välj funktion för Fn-knappen.
Fn-knapp
Alternativ
Bildkvalitet/
-storlek
ISOw
känslighet
v
m
Vitbalans
!
Aktiv
D-Lighting
Beskrivning
Håll in Fn-knappen och vrid på kommandoratten för
att välja bildkvalitet och storlek (0 84).
Håll in Fn-knappen och vrid på kommandoratten för
att välja ISO-känslighet (0 93).
Håll in Fn-knappen och vrid kommandoratten för att
välja vitbalans (endast lägena P, S, A och M; 0 121).
Håll in Fn-knappen och vrid kommandoratten för att
välja Aktiv D-Lighting (endast lägena P, S, A och M;
0 119).
214 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
❚❚ Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Välj vilken funktion A (L)-knappen ska
ha.
A (L)-knappen
Alternativ
Beskrivning
Fokusering och exponering låses medan
A (L)-knappen trycks in.
B
AE-/AF-lås
C
Endast
AE-lås
Exponering låses medan A (L)-knappen trycks in.
E AE-lås (håll)
Exponeringen låses medan A (L)-knappen hålls in,
och förblir låst tills knappen trycks in igen eller
väntelägestimern går ut.
Endast
AF-lås
A AF-ON
F
Fokus låses medan A (L)-knappen trycks in.
A (L)-knappen startar autofokus.
❚❚ AE-lås via avtryckaren
Om På väljs så låses exponeringen när avtryckaren trycks in
halvvägs.
❚❚ AF-aktivering
Välj om kameran ska fokusera när avtryckaren trycks in halvvägs.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 215
Avståndsmätare
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj På för att använda exponeringsindikatorn för att avgöra om
kameran är korrekt fokuserad i manuellt fokusläge (0 81; notera att
denna funktion inte är tillgänglig i fotograferingsläge M, då
exponeringsindikatorn i stället visar om motivet är korrekt
exponerat).
Indikator
Beskrivning
Motivet i fokus.
Fokuspunkten är något framför motivet.
Fokuspunkten är långt framför motivet.
Fokuspunkten är något bakom motivet.
Fokuspunkten är långt bakom motivet.
Kameran kan inte bestämma korrekt fokus.
A Använda den elektroniska avståndsmätaren
Den elektroniska avståndsmätaren kräver ett objektiv med en maximal
bländare på f/5.6 eller snabbare. Önskade resultat kanske inte kan uppnås i
situationer där kameran inte kan fokusera med autofokus (0 72). Den
elektroniska avståndsmätaren är inte tillgänglig under livevisning.
216 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Manuell fokusring i AF-läge
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Detta alternativ visas endast om objektivet stöder detta. Om
Aktivera väljs kan objektivets fokusring användas för manuell
fokusering när kameran är i autofokusläge; detta kallas “autofokus
med manuell styrning” (M/A). Efter att ha tryckt in avtryckaren
halvvägs för att fokusera, håll avtryckaren intryckt halvvägs och
justera fokus med fokusringen. För att fokusera om med autofokus,
lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan in den halvvägs igen.
För att förhindra att objektivets fokusring används för manuell
fokusering när kameran är i autofokusläge, välj Inaktivera.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 217
Filnummersekvens
G-knappen ➜ B inställningsmeny
När ett fotografi tas namnger kameran filen genom att lägga till 1 till
det senast använda filnumret. Detta alternativ styr om
filnumreringen fortsätter från det senast använda numret när en ny
mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt minneskort
sätts in i kameran.
Alternativ
Beskrivning
När en ny mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt
minneskort sätts i kameran fortsätter filnumreringen från det
senast använda numret eller från det högsta filnumret i den
På
aktuella mappen, beroende på vilket som är högre. Om ett
fotografi tas när den aktuella mappen innehåller ett fotografi
med nummer 9999 så skapas en ny mapp automatiskt, och
filnumreringen börjar om från 0001.
Filnumreringen återställs till 0001 när en ny mapp skapas,
minneskortet formateras eller ett nytt minneskort sätts i
Av
kameran. Notera att en ny mapp skapas automatiskt om ett
fotografi tas när den aktuella mappen innehåller 999 fotografier.
Som för På, förutom att nästa fotografi som tas tilldelas ett
filnummer genom att lägga till 1 till det högsta filnumret i den
Återställ
aktuella mappen. Om mappen är tom återställs filnumreringen
till 0001.
D Filnummersekvens
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller antingen 999
fotografier eller ett fotografi med nummer 9999 så inaktiveras avtryckaren
och det går inte att ta fler fotografier. Välj Återställ för Filnummersekvens
och formatera sedan det aktuella minneskortet eller sätt i ett nytt
minneskort.
218 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Lagringsmapp
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj den mapp där efterföljande bilder ska lagras.
❚❚ Välja mappar efter mappnummer
1 Välj Välj mapp efter nummer.
Markera Välj mapp efter nummer och tryck på 2.
2 Välj ett mappnummer.
Tryck på 4 eller 2 för att markera en siffra, och tryck på 1 eller
3 för att ändra. Om en mapp med det valda numret redan finns
visas en W-, X- eller Y-ikon till vänster om mappnumret:
• W: Mappen är tom.
• X: Mappen är delvis full.
• Y: Mappen innehåller 999 bilder eller en bild med siffran 9999.
Inga fler bilder kan lagras i denna mapp.
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J för att slutföra åtgärden och återgå till huvudmenyn
(för att avsluta utan att välja lagringsmapp, tryck på
G-knappen). Om en mapp med det angivna numret inte redan
existerar skapas en ny mapp. Efterföljande fotografier lagras i
den valda mappen om den inte redan är full.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 219
❚❚ Välja mappar från en lista
1 Välj Välj mapp i lista.
Markera Välj mapp i lista och tryck på
2.
2 Markera en mapp.
Tryck på 1 eller 3 för att markera en mapp.
3 Välj den markerade mappen.
Tryck på J för att välja den markerade mappen och återgå till
huvudmenyn. Efterföljande fotografier lagras i den valda
mappen.
D Mapp- och filnummer
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller 999 bilder eller
en bild med nummer 9999 så inaktiveras slutarutlösningen och inga fler
bilder kan tas. För att fortsätta fotografera, skapa en mapp som har ett lägre
nummer än 999, eller välj en befintlig mapp som har ett lägre nummer än
999 och innehåller färre än 999 bilder.
A Starttid
Det kan ta längre tid att starta kameran om minneskortet innehåller väldigt
många filer eller mappar.
220 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Namnge fil
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Fotografier sparas med filnamn som består av “DSC_” eller, när det
gäller bilder som använder Adobe RGB-färgrymden (0 194),
“_DSC”, följt av ett fyrsiffrigt nummer och ett filtillägg på tre
bokstäver (t.ex. “DSC_0001.JPG”). Alternativet Namnge fil används
för att välja tre bokstäver som ersätter “DSC”-delen av filnamnet. För
mer information om att redigera filnamn, se sida 211.
A Filtillägg
Följande filtillägg används: “.NEF” för NEF-bilder (RAW), “.JPG” för JPEGbilder, “.MOV” för filmer och “.NDF” för referensdata för dammborttagning.
I varje par av fotografier som tas med bildkvalitetsinställningarna NEF
(RAW) + JPEG har NEF- och JPEG-bilderna samma filnamn men olika
filtillägg.
Platsdata
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Justera platsdatainställningar som används när kameran är ansluten
till en smart enhet.
Alternativ
Beskrivning
Välj Ja för att hämta platsdata från den smarta enheten och
Hämta från bädda in den i bilder som tas under de följande två timmarna.
smart enhet Platsdata kan inte hämtas om kameran är avstängd eller
väntelägestimern har löpt ut.
Visa den platsdata som erhållits från en smart enhet (de
Position punkter som visas varierar beroende på enheten). Data för
filmer är den som rapporterats när inspelningen startas.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 221
Flygplansläge
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Välj Aktivera för att inaktivera de trådlösa funktionerna för Eye-Fikort och Bluetooth-anslutningar till smarta enheter.
Anslut till smart enhet
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Justera inställningarna för anslutning till
smarta enheter.
A Säkerhet
Även om en av fördelarna med denna produkt är att andra fritt kan ansluta
för trådlöst utbyte av data var som helst inom dess räckvidd kan följande
inträffa om säkerhetsfunktionerna inte är aktiverade:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att stjäla
användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och
ändra data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att på grund av
trådlösa nätverks konstruktion kan specialiserade attacker möjliggöra
obehörig åtkomst även när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
222 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Överför till smart enhet (auto)
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Om På väljs överförs nya bilder automatiskt till den smarta enheten
(om kameran inte är ansluten till den smarta enheten markeras
bilderna för överföring och överförs nästa gång en trådlös
anslutning har upprättats). Filmer överförs inte.
A Överföringsmarkering
Max 1 000 bilder kan markeras för överföring samtidigt.
Innan du ändrar betygsättningen för bilder som är markerade för
överföring, välj Inaktivera för Bluetooth > Nätverksanslutning eller
stäng av de trådlösa funktionerna genom att välja Aktivera för
Flygplansläge.
Bluetooth
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Lista sammanlänkade enheter och justera inställningarna för
anslutning till smarta enheter.
Alternativ
Beskrivning
Nätverksanslutning Aktivera eller inaktivera Bluetooth.
Sammanlänkade
Visa sammanlänkade enheter.
enheter
Välj Av för att avbryta trådlösa överföringar när
Sänd i avstängt läge
kameran stängs av eller väntelägestimern löper ut.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 223
Eye-Fi-överföring
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Detta alternativ visas endast om ett Eye-Fi-minneskort (tillgängligt
separat i handeln) är isatt i kameran. Välj Aktivera för att överföra
fotografier till ett på förhand valt mål. Notera att inga bilder överförs
om signalstyrkan är otillräcklig. Innan du överför bilder via Eye-Fi,
välj Inaktivera för Flygplansläge (0 222) och Bluetooth >
Nätverksanslutning (0 223).
Följ all lokal lagstiftning angående trådlösa enheter och välj
Inaktivera på platser där trådlösa enheter är förbjudna.
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan sända ut trådlösa signaler när Inaktivera är valt. Om en
g-ikon visas när Inaktivera är valt indikerar detta att kameran inte kan
styra Eye-Fi-kortet (0 291); stäng av kameran och ta ur kortet.
Välj längre värden för Timer för aut. avstängning > Väntelägestimer i
inställningsmenyn när ett Eye-Fi-kort används.
Se handboken som medföljer Eye-Fi-kortet, och kontakta tillverkaren om
du har några frågor. Kameran kan användas för att slå på och av Eye-Fi-kort,
men kanske inte stödjer andra Eye-Fi-funktioner.
D Flygplansläge (0 222)
När flygplansläge aktiveras så inaktiveras Eye-Fi-överföring. För att
återuppta Eye-Fi-överföringen, välj Inaktivera för Flygplansläge innan du
väljer Aktivera för Eye-Fi-överföring.
224 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
När ett Eye-Fi-kort är isatt indikeras dess
status av en ikon på informationsdisplayen:
• d: Eye-Fi-överföring inaktiverad.
• e: Eye-Fi-överföring aktiverad, men inga
bilder finns tillgängliga för överföring.
• f (statisk): Eye-Fi-överföring aktiverad;
väntar på att börja överföringen.
• f (animerad): Eye-Fi-överföring aktiverad; överför data.
• g: Fel — kameran kan inte kontrollera Eye-Fi-kortet. Om ett
blinkande ( visas i sökaren, kontrollera att Eye-Fi-kortets
firmware är uppdaterat; om felet kvarstår efter det att kortets
firmware har uppdaterats, sätt i ett annat kort eller formatera
kortet i kameran efter att ha kopierat alla bilder som det
innehåller till en dator eller annan lagringsenhet. Om (indikatorn inte blinkar kan bilder tas normalt men du kanske inte
kan ändra Eye-Fi-inställningarna.
A Eye-Fi-kort som stöds
Vissa kort kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner; kontakta
tillverkaren för mer information. Eye-Fi-kort är endast avsedda för
användning i inköpslandet. Se till att Eye-Fi-kortets firmware har
uppdaterats till den senaste versionen.
Överensstämmelsemärkning
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Visa ett urval av de standarder som kameran uppfyller.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 225
Funktion utan minneskort
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Om Slutaren inaktiverad har valts så aktiveras avtryckaren endast
om det finns ett minneskort i kameran. Om Slutaren aktiverad väljs
så kan slutaren utlösas när det inte finns något minneskort isatt,
men inga bilder sparas (de visas emellertid på monitorn i
demoläge).
Återställ alla inställningar
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Återställ alla inställningar förutom Språk (Language), Tidszon och
datum och g-lägesalternativen till sina standardvärden (0 190,
192, 201). Information om upphovsrätt, bildkommentarer och andra
användarskapade poster återställs också. Var försiktig när du
använder detta alternativ: när inställningarna har återställts kan de
ursprungliga värdena endast återställas genom separata manuella
justeringar av alla berörda inställningar.
Firmwareversion
G-knappen ➜ B inställningsmeny
Visa kamerans aktuella firmwareversion.
226 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
För att visa retuscheringsmenyn, tryck på G och välj fliken
N (retuscheringsmeny).
G-knapp
Retuscheringsmenyalternativ
Alternativen i retuscheringsmenyn används för att skapa beskurna
eller retuscherade kopior av existerande bilder.
Retuscheringsmenyn visas endast när ett minneskort som
innehåller bilder är isatt i kameran.
Alternativ
0
Alternativ
0
NEF (RAW)-bearbetning 230
m Filtereffekter
239
Beskär
232 l Monokrom
240
Ändra storlek
233 o Bildöverlägg
241
D-Lighting
235 q Färgläggningsbild
243
Snabbretuschering
236
U Fotoillustration
244
Korrigering av röda
g Färgteckning
244
j
236
ögon
u Miniatyreffekt
245
e Räta upp
237
3 Selektiv färg
246
( Distorsionskontroll
237
) Målning
248
r Perspektivkontroll
238
f Redigera film
146
) Fisheye-objektiv
238 p Jämförelse sida vid sida * 249
* Endast tillgängligt när retuscheringsmenyn visas genom att trycka på P och
välja Retuschering när en retuscherad bild eller ett original visas i
helskärmsläge.
0
k
1
i
2
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 227
Skapa retuscherade kopior
För att skapa en retuscherad kopia:
1 Visa retuscheringsalternativ.
Markera den önskade posten i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
2 Välj en bild.
Markera en bild och tryck på J (för att
visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X-knappen).
A Retuschera
Kameran kanske inte kan visa eller retuschera bilder som skapats med
andra enheter. Om bilden sparades med bildkvalitetsinställningen NEF
(RAW) + JPEG (0 84) så gäller retuscheringsalternativen endast för
RAW-kopian.
3 Välj retuscheringsalternativ.
Se avsnittet för valt alternativ för mer information. För att avsluta
utan att skapa en retuscherad kopia, tryck på G.
4 Skapa en retuscherad kopia.
Tryck på J för att skapa en retuscherad
kopia. Förutom på fotoinformationssidan “endast bild” (0 156) indikeras
retuscherade kopior med en Z-ikon.
228 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
A Skapa retuscherade kopior under bildvisning
För att skapa en retuscherad kopia av bilden som för närvarande visas i
helskärmsläge (0 152), tryck på P, markera sedan Retuschering, tryck på
2 och välj ett retuscheringsalternativ (Bildöverlägg undantaget).
A Retuschera kopior
De flesta alternativen kan användas på kopior skapade med andra
retuscheringsalternativ, men förutom Bildöverlägg och Redigera film >
Välj start-/slutpunkt kan varje alternativ bara användas en gång (notera
att flera redigeringar kan leda till förlust av detaljer). Alternativ som inte kan
användas på den aktuella bilden är gråa och otillgängliga.
A Bildkvalitet och storlek
Förutom när det gäller kopior skapade med Beskär och Ändra storlek har
kopior skapade från JPEG-bilder samma storlek och kvalitet som originalet,
medan kopior skapade från NEF-bilder (RAW) sparas som stora JPEG-bilder
med hög kvalitet.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 229
NEF (RAW)-bearbetning
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)-fotografier.
1 Välj NEF (RAW)-bearbetning.
Markera NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn och tryck på 2 för
att visa en dialogruta för val av bild som
bara listar NEF-bilder (RAW) som skapats
med denna kamera.
2 Välj ett fotografi.
Markera ett fotografi med multiväljaren
(håll in X-knappen för att visa det
markerade fotografiet i helskärmsläge).
Tryck på J för att välja det markerade
fotografiet och fortsätta till nästa steg.
230 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
3 Välj inställningar för JPEG-kopian.
Justera inställningarna som listas nedan. Notera att vitbalans och
vinjetteringskontroll inte är tillgängligt med bilder som skapats
med bildöverlägg (0 241), och att effekten av
exponeringskompensation kan skilja sig från den som kunde
förväntas när fotografiet togs.
Bildkvalitet (0 84)
Bildstorlek (0 86)
Vitbalans (0 121)
Exponeringskompensation (0 115)
Picture Control (0 132)
Brusreducering för högt ISO
Färgrymd (0 194)
Vinjetteringskontroll (0 195)
D-Lighting (0 235)
4 Kopiera fotografiet.
Markera EXE och tryck på J för att
skapa en JPEG-kopia av det valda
fotografiet. Tryck på G-knappen för
att avsluta utan att kopiera fotografiet.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 231
Beskär
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en beskuren kopia av det valda
fotografiet. Det valda fotografiet visas med
den valda beskärningen visad i gult; skapa
en beskuren kopia enligt beskrivningen i
följande tabell.
För att
Öka storleken på
beskärningen
Minska storleken
på beskärningen
Ändra
beskärningens
bildförhållande
Använd
X
W (Q)
Beskrivning
Tryck på X-knappen för att öka storleken på
beskärningen.
Tryck på W (Q)-knappen för att minska
storleken på beskärningen.
Vrid kommandoratten för att välja
bildförhållandet.
Flytta
beskärningen
Använd multiväljaren för att placera
beskärningen. Håll in för att snabbt flytta
beskärningen till önskad position.
Skapa kopia
Spara den aktuella beskärningen som en
separat fil.
A Bildstorlek
Kopians storlek (som varierar med beskärningens storlek och
bildförhållande) visas längst upp till vänster på beskärningsdisplayen.
A Visa beskurna kopior
Det kan hända att visningszoom inte är tillgängligt när de beskurna
kopiorna visas.
A Se också
Se sida 166 för information om att beskära bilder under visningszoom.
232 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Ändra storlek
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa små kopior av valda bilder.
1 Välj Ändra storlek.
För att ändra storlek på valda bilder,
markera Ändra storlek i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
2 Välj en storlek.
Markera Välj storlek och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck på J.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 233
3 Välj bilder.
Markera Välj bild och tryck på 2.
Markera bilder med multiväljaren och
tryck på W (Q)-knappen för att välja
eller välja bort (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll
in X-knappen). Valda bilder markeras
med en 1-ikon. Tryck på J när valet är
slutfört.
W (Q)-knappen
4 Spara de storleksändrade kopiorna.
En bekräftelsedialogruta visas. Markera
Ja och tryck på J för att spara de
storleksändrade kopiorna.
A Visa kopior med ändrad storlek
Det kan hända att visningszoom inte är tillgänglig när storleksändrade
kopior visas.
234 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
D-Lighting
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
D-Lighting gör skuggorna ljusare, vilket gör det idealiskt för mörka
eller bakgrundsbelysta fotografier.
Före
D-Lighting
(U Porträtt inaktiverad)
D-Lighting
(M Porträtt aktiverad)
Tryck på 4 eller 2 för att välja hur mycket korrigering som utförs;
effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen. Tryck på J
för att kopiera fotografiet.
❚❚ “Porträtt”
För att aktivera eller inaktivera detta
alternativ, markera Porträtt och tryck på 2.
När Porträtt är aktiverat använder kameran
endast D-Lighting på mänskliga
porträttmotiv, och gör upp till tre sådana
motiv ljusare medan bakgrunden lämnas
orörd, för att ge en effekt som liknar den
som uppnås med en reflektor.
A Porträttmotiv
Kameran väljer automatiskt upp till tre motiv för porträtt-D-Lighting
(notera att porträtt-D-Lighting inte kan användas på bilder som tagits med
Av valt för Automatisk bildrotering i visningsmenyn; 0 188). Beroende
på kompositionen och hur motiven placeras kanske önskade resultat inte
kan uppnås; om du inte är nöjd, ta bort kryssmarkeringen från Porträtt.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 235
Snabbretuschering
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa kopior med förbättrad mättnad och
kontrast. D-Lighting används efter behov
för att göra mörka motiv eller motiv i
motljus ljusare.
Tryck på 4 eller 2 för att välja mängden
förbättring. Tryck på J för att kopiera
fotografiet.
Korrigering av röda ögon
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Detta alternativ används för att korrigera “röda ögon” som orsakas
av blixten, och är endast tillgängligt med fotografier tagna med
blixten. Det fotografi som valts för korrigering av röda ögon kan
förhandsgranskas i redigeringsdisplayen. Kontrollera effekterna av
korrigering av röda ögon och tryck på J för att skapa en kopia.
Notera att korrigering av röda ögon inte alltid ger förväntade
resultat, och i mycket sällsynta fall kan det appliceras på delar av
fotografiet där det inte finns några röda ögon; kontrollera
förhandsgranskningen noggrant innan du fortsätter.
236 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Räta upp
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en upprätad kopia av den valda
bilden. Tryck på 2 för att vrida bilden
medurs med upp till fem grader i steg om
cirka 0,25 grader, 4 för att vrida den moturs
(notera att bildens kanter beskärs för att
skapa en rektangulär kopia). Tryck på J för
att spara den retuscherade kopian.
Distorsionskontroll
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa kopior med reducerad
kantförvrängning. Välj Auto för att låta
kameran korrigera förvrängningen
automatiskt, och gör sedan finjusteringar
med multiväljaren, eller välj Manuell för att
minska förvrängningen manuellt (notera
att Auto inte är tillgängligt med bilder som
tagits med automatisk distorsionskontroll; se sida 196).
Tryck på 2 för att minska tunnformig förvrängning, 4 för att minska
kuddformig förvrängning (notera att större mängd distorsionskontroll innebär att mer av kanterna beskärs). Tryck på J för att
spara den retuscherade kopian.
D Auto
Auto är endast avsett för användning med bilder som tagits med objektiv
av typ E och G (fisheye- och vissa andra objektiv exkluderade); resultatet
kan inte garanteras med andra objektiv.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 237
Perspektivkontroll
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa kopior som reducerar effekterna av
perspektiv som tagits från basen av höga
objekt. Använd multiväljaren för att justera
perspektivet (notera att mer perspektivkontroll leder till att mer av kanterna
beskärs). Tryck på J för att spara den
retuscherade kopian.
Före
Efter
Fisheye-objektiv
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa kopior som verkar ha tagits med ett
fisheye-objektiv. Tryck på 2 för att öka
effekten (detta ökar också mängden som
beskärs från bildernas kanter), 4 för att
minska den. Tryck på J för att spara den
retuscherade kopian.
238 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Filtereffekter
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Efter att filtereffekterna justerats enligt nedanstående beskrivning,
tryck på J för att kopiera fotografiet.
Alternativ
Beskrivning
Ger samma effekt som ett
Skylightfilter skylightfilter, som gör bilden
mindre blåtonad.
Varmfilter
Stjärnfilter
Skapar en kopia med
filtereffekter som ger kopian en
“varm” röd färgton.
Lägger till stjärneffekter i
ljuskällor.
• Antal punkter: Välj mellan fyra,
sex eller åtta.
• Filtreringsgrad: Välj ljusstyrkan
på de påverkade ljuskällorna.
• Filtervinkel: Välj punkternas
vinkel.
• Punktlängd: Välj punktlängden.
• Bekräfta: Förhandsgranska effekterna av filtret. Tryck på X
för att förhandsgranska kopian i helskärmsläge.
• Spara: Skapa en retuscherad kopia.
Lägg till en mjuk filtereffekt.
Tryck på 4 eller 2 för att välja
filtrets styrka.
Mjukt filter
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 239
Monokrom
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Kopiera fotografier i Svartvitt, Sepia eller
Cyanotypi (monokrom blått och vitt).
Om Sepia eller Cyanotypi väljs så visas en
förhandsgranskning av den valda bilden;
tryck på 1 för att öka färgmättnaden, 3 för
att minska. Tryck på J för att skapa en
monokrom kopia.
Öka mättnaden
Minska mättnaden
240 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Bildöverlägg
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Bildöverlägg kombinerar två existerande NEF-bilder (RAW) till en
enda bild som sparas separat från originalen; resultatet, som
utnyttjar RAW-data från kamerans bildsensor, blir märkbart bättre
än överlägg skapade i ett bildbehandlingsprogram. Den nya bilden
sparas med de aktuella inställningarna för bildkvalitet och storlek;
innan ett överlägg skapas, ställ in bildkvalitet och storlek (0 84, 86;
alla alternativ är tillgängliga). För att skapa en NEF-kopia (RAW), välj
bildkvaliteten NEF (RAW).
+
1 Välj Bildöverlägg.
Markera Bildöverlägg i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
Dialogrutan som ses till höger visas,
med Bild 1 markerad; tryck på J för att
visa en lista på de NEF-bilder (RAW) som
skapats med kameran.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 241
2 Välj den första bilden.
Använd multiväljaren för att markera
den första bilden i överlägget. För att
visa det markerade fotografiet i
helskärmsläge, håll in X-knappen. Tryck
på J för att välja det markerade
fotografiet och återgå till
förhandsgranskningsdisplayen.
3 Välj den andra bilden.
Den valda bilden visas som Bild 1. Markera Bild 2 och tryck på J,
välj sedan den andra bilden enligt beskrivningen i steg 2.
4 Justera förstärkningen.
Markera Bild 1 eller Bild 2 och optimera
exponeringen för överlägget genom att
trycka på 1 eller 3 för att välja värden
mellan 0,1 och 2,0. Upprepa för den
andra bilden. Standardvärdet är 1,0; välj
0,5 för att halvera förstärkningen eller
2,0 för att fördubbla den. Effekterna av förstärkningen syns i
kolumnen Granska.
5 Förhandsgranska överlägget.
För att granska kompositionen såsom det
visas till höger, tryck på 4 eller 2 för att
placera markören i kolumnen Granska,
tryck sedan på 1 eller 3 för att markera
Överl. och tryck på J (notera att färger
och ljushet i förhandsgranskningen kan
skilja sig från den slutliga bilden). För att spara överlägget utan att
visa en granskning, välj Spara. För att återgå till steg 4 och välja
nya foton eller justera förstärkningen, tryck på W (Q).
242 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
6 Spara överlägget.
Tryck på J medan
förhandsgranskningen visas för att
spara överlägget. Efter att ett överlägg
har skapats visas den nya bilden i
helskärmsläge i monitorn.
D Bildöverlägg
Överlägget har samma fotoinformation som fotografiet som valts som
Bild 1. Den aktuella bildkommentaren läggs till överlägget när det sparas;
information om upphovsrätt kopieras dock inte.
Färgläggningsbild
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en grundkopia av ett fotografi, som
kan användas som bas för målning. Tryck
på J för att spara den retuscherade
kopian.
Före
Efter
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 243
Fotoillustration
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Ger skarpare konturer och förenklar
färgläggningen för en affischeffekt. Tryck
på 2 eller 4 för att göra konturer tjockare
eller tunnare. Tryck på J för att spara den
retuscherade kopian.
Före
Efter
Färgteckning
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en kopia av ett fotografi som liknar
en teckning gjord med färgpennor. Tryck
på 1 eller 3 för att markera Intensitet eller
Konturer och tryck på 4 eller 2 för att
ändra. Intensiteten kan ökas för att göra
färger mer mättade, eller minskas för en
urtvättad, monokromatisk effekt, och
konturerna kan göras tjockare eller tunnare. Tjockare konturer gör
färger mer mättade. Tryck på J för att spara den retuscherade
kopian.
244 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Miniatyreffekt
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en kopia som ser ut att vara ett foto av ett diorama. Fungerar
bäst med bilder som tagits från en hög utsiktspunkt. Området som
kommer att vara i fokus i kopian indikeras av en gul ram.
För att
Välja
riktning
Välja
område i
fokus
Tryck på
W (Q)
Beskrivning
Tryck på W (Q) för att välja riktning för området i
fokus.
Om det aktiva området
är i liggande orientering,
tryck på 1 eller 3 för att
placera ramen som visar
området av kopian som
kommer att vara i fokus.
Område i fokus
Om det aktiva området
är i stående orientering,
tryck på 4 eller 2 för att
placera ramen som visar
området i kopian som
kommer att vara i fokus.
Om det aktiva området är i liggande orientering,
tryck på 4 eller 2 för att välja höjd.
Välja storlek
Om det aktiva området är i stående orientering,
tryck på 1 eller 3 för att välja bredd.
Skapa kopia
Skapa kopia.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 245
Selektiv färg
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en kopia i vilken endast valda nyanser visas i färg.
1 Välj Selektiv färg.
Markera Selektiv färg i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
2 Välj ett fotografi.
Markera ett fotografi och tryck på J (för
att visa det markerade fotografiet i
helskärmsläge, håll in X-knappen).
3 Välj en färg.
Använd multiväljaren för att placera
markören över ett objekt och tryck på
A (L) för att välja objektets färg som
en av de som kommer att finnas kvar i
den slutliga kopian (kameran kan ha
problem med att detektera omättade
A (L)-knappen
färger; välj en mättad färg). För att
Vald färg
zooma in på bilden för exakt färgval,
tryck på X. Tryck på W (Q) för att zooma
ut.
246 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
4 Markera färgområdet.
Färgområde
Vrid på kommandoratten för
att markera färgområdet för
den valda färgen.
5 Välj färgområdet.
Tryck på 1 eller 3 för att öka eller
minska området för liknande nyanser
som de som ska inkluderas i det slutliga
fotografiet. Välj från värden mellan 1
och 7; notera att högre värden kan
inkludera nyanser från andra färger.
6 Välj ytterligare färger.
För att välja ytterligare färger,
vrid på kommandoratten för
att markera en annan av de
tre färgrutorna högst upp på
displayen, och upprepa steg
3–5 för att välja en annan
färg. Upprepa för en tredje färg om så önskas. För att välja bort
den markerade färgen, tryck på O (för att ta bort alla färger, håll in
O. En bekräftelsedialogruta visas; välj Ja).
7 Spara den redigerade kopian.
Tryck på J för att kopiera fotografiet.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 247
Målning
G-knappen ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en kopia som betonar detaljer och
färg för en målningseffekt. Tryck på J för
att spara den retuscherade kopian.
Före
Efter
248 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Jämförelse sida vid sida
Jämför retuscherade kopior med originalfotografierna. Detta
alternativ är endast tillgängligt om retuscheringsmenyn visas
genom att trycka på P-knappen och välja Retuschering när en
kopia eller ett original visas i helskärmsläge.
1 Välj en bild.
Välj en retuscherad kopia (visas av en
Z-ikon) eller ett fotografi som har
retuscherats i helskärmsläge. Tryck på P,
markera sedan Retuschering och tryck
på 2.
P-knappen
2 Välj Jämförelse sida vid sida.
Markera Jämförelse sida vid sida på
retuscheringsmenyn och tryck på J.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 249
3 Jämför kopian med originalet.
Alternativ som använts för
Källbilden visas till vänster och den
att skapa kopian
retuscherade kopian till höger, med de
alternativ som användes för att skapa
kopian listade längst upp på displayen.
Tryck på 4 eller 2 för att växla mellan
källbilden och den retuscherade kopian.
För att visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X-knappen. Om
Källbild
Retuscherad
kopian skapades från två bilder med
kopia
Bildöverlägg, tryck på 1 eller 3 för att
visa den andra källbilden. Om flera
kopior existerar för den aktuella källbilden, tryck på 1 eller 3 för
att visa de andra kopiorna. Tryck på J för att återgå till
bildvisning med den markerade bilden visad.
D Jämförelse sida vid sida
Källbilden visas inte om kopian skapades från ett fotografi som sedan har
raderats eller som var skyddat när kopian skapades (0 168).
250 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
m Inställningshistorik
För att visa menyn Inställningshistorik, tryck på G och välj fliken
m (inställningshistorik).
G-knappen
Menyn Inställningshistorik listar de 20
senast använda inställningarna. Tryck på 1
eller 3 för att markera ett alternativ och
tryck på 2 för att välja.
A Ta bort objekt från menyn Inställningshistorik
För att ta bort ett objekt från menyn Inställningshistorik, markera det och
tryck på O-knappen. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på O igen för att
radera den valda posten.
m Inställningshistorik 251
Teknisk information
Läs detta kapitel för information om kompatibla tillbehör, rengöring
och förvaring av kameran, och hur du gör om ett felmeddelande
visas eller du råkar ut för problem när du använder kameran.
Kompatibla objektiv
Kompatibla CPU-objektiv
Denna kamera stödjer endast autofokus med AF-P- och typ E- och GAF-S-objektiv. AF-S-objektiv har namn som börjar på AF-S och AF-Pobjektiv AF-P; för information om att avgöra objektivtypen (D, E, G
eller CPU), se sida 253. Autofokus stöds inte med andra autofokus
(AF)-objektiv. Följande tabell listar de funktioner som är tillgängliga
med kompatibla objektiv vid fotografering med sökaren:
Kamerainställning
Mätningssystem
z
z
—
—
—
—
MF (med
elektronisk
avståndsmätare)
z
z
z
z
z6
z6
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z9
z
z3
—
—
—
AF
Objektiv 1
Typ E-objektiv
Typ G AF-S/AF-P NIKKOR
Typ G AF NIKKOR
Typ D-objektiv
PC-E NIKKOR-serien 4, 5
PC Micro 85mm f/2.8D 7
Övriga AF NIKKOR (förutom
objektiv för F3AF)
AI-P NIKKOR
Fotograferingsläge
Fokusläge
MF
M
Andra
lägen
L
M
N
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
1 Förutsätter en kombinerad bländare på f/5.6 eller snabbare när en telekonverter AF-S är monterad.
2 Spotmätning mäter vald fokuspunkt (0 111).
3 Exponeringsindikator inaktiverad.
252 Teknisk information
4 Förskjutningsreglaget för PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED kan komma i kontakt med kamerahuset när
objektivet vrids.
5 Om objektivet förskjuts och/eller lutas påverkas exponeringen.
6 Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
7 Optimal exponering kan endast uppnås om objektivet är på maximal bländare och inte är förskjutet
eller lutat.
8 När objektiven AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (nytt) eller
AF 28–85mm f/3.5–4.5 zoomas hela vägen in på minsta fokusavståndet kan fokusindikeringen (I)
visas när bilden på mattskivan i sökaren inte är i fokus. Innan fotograferingen, kontrollera att bilden i
sökaren är i fokus.
9 Med maximal bländare på f/5.6 eller snabbare.
• Brus i form av ränder kan uppstå under autofokus när filmer spelas in
med hög ISO-känslighet. Använd manuell fokusering eller fokuslås.
D IX NIKKOR-objektiv
IX NIKKOR-objektiv kan inte användas. Om du försöker montera ett
IX NIKKOR-objektiv kan objektivet eller kameran skadas.
A Identifiera CPU- och typ G-, E- och D-objektiv
CPU-objektiv kan identifieras på CPU-kontakterna, och typ G-, E- och
D-objektiv på en bokstav på objektivröret. Typ G- och E-objektiv har ingen
bländarring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Bländarring
Typ G- eller E-objektiv
Typ D-objektiv
A Typ D-objektiv
Typ D-objektiv kan endast användas när kameran är i läge M. Om ett annat
läge väljs inaktiveras slutarutlösningen. Bländaren måste justeras manuellt
via bländarringen, och kamerans mätningssytem och i-TTL-blixtstyrning
kan inte användas.
Teknisk information 253
Kompatibla icke-CPU-objektiv
Icke-CPU-objektiv kan endast användas när kameran är i läge M. Om
ett annat läge väljs inaktiveras slutarutlösningen. Bländaren måste
justeras manuellt med bländarringen och kamerans mätningssystem, i-TTL-blixtstyrning och andra funktioner som kräver ett CPUobjektiv kan inte användas. Vissa icke-CPU-objektiv kan inte
användas; se “Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv” nedan.
Kamerainställning
Objektiv/tillbehör
AI-, AI-modifierade NIKKOR- eller
Nikon-objektiv i E-serien
Objektiv utan AI-funktion
Medical NIKKOR 120mm f/4
Reflex NIKKOR
PC NIKKOR
Telekonverter av AI-typ
Bälg PB-6 6
Automatiska mellanringar (PK-serien
11A, 12 eller 13; PN-11)
1
2
3
4
5
6
AF
Fokusera
MF (med elektronisk
avståndsmätare)
MF
Läge
Andra
M
lägen
—
z1
z
z2
—
—
—
—
—
—
—
z1
z
—
z4
z5
z1
z
z
z
z
z
z
z2
z 2, 3
z2
z2
z2
z2
—
—
—
—
—
—
—
z1
z
z2
—
Med maximal bländare på f/5.6 eller snabbare.
Exponeringsindikator kan inte användas.
Kan användas med slutartider som är längre än blixtsynkhastigheten med ett steg eller mer.
Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
Med största effektiva bländare på f/5.6 eller snabbare.
Montera i vertikalt läge (kan användas i horisontellt läge när den är monterad).
254 Teknisk information
D Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv
Följande tillbehör och icke-CPU-objektiv kan INTE användas med D3400:
• Telekonverter TC-16A AF
• Objektiv som kräver fokuseringsenheten AU-1 (400mm f/4.5,
600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• Fisheye-objektiv (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Mellanring K2
• 180–600mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer 280001–300490)
• AF-objektiv för F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED,
AF-telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller tidigare)
• PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (gammal typ)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammal typ)
• Reflex 1000mm f/11 (serienummer 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serienummer 200111–200310)
Teknisk information 255
D AF-hjälpbelysning
AF-hjälplampan har en räckvidd på ungefär 0,5–3,0 m; när du använder
lampan, använd ett objektiv med en brännvidd på 18–200 mm och ta bort
motljusskyddet. AF-hjälpbelysning är inte tillgängligt med följande
objektiv:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR
256 Teknisk information
Vid avstånd under 1 m kan följande objektiv skymma AF-hjälplampan och
störa autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Teknisk information 257
D Den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten kan användas med objektiv med en brännvidd på
18–300 mm, men i vissa fall kanske blixten inte kan lysa upp motivet helt på
vissa avstånd eller brännvidder på grund av skuggor från objektivet (se
bilden nedan), och objektiv som blockerar motivets vy till lampan för röda
ögon-reducering kan påverka röda ögon-reduceringen. Ta bort
motljusskydden för att förhindra skuggor.
Skugga
Vinjettering
Blixten har en minsta räckvidd på 0,6 m och kan inte användas i
makroområdet med makrozoomobjektiv. Blixten kan kanske inte lysa upp
hela motivet med följande objektiv på kortare avstånd än de som anges
nedan:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
258 Teknisk information
Zoomens
position
24 mm
24 mm
35 mm
24 mm
35–80 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
Minimiavstånd utan
vinjettering
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Ingen vinjettering
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
Objektiv
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED
VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3.5–5.6G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED
VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
f/3.5–5.6G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED
VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED
VR
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
Zoomens
position
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28–35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
Minimiavstånd utan
vinjettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
2,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
24 mm
1,0 m
35–200 mm
Ingen vinjettering
35 mm
50 mm
105–300 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
1,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
1,5 m
Ingen vinjettering
Teknisk information 259
Objektiv
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G
IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G
IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
Zoomens
position
50 mm
70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
200 mm
250 mm
300 mm
24 mm
Minimiavstånd utan
vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
Ingen vinjettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
4,0 m
3,0 m
2,5 m
3,0 m
* Ingen förskjutning eller lutning.
Blixten kan inte lysa upp hela motivet vid alla räckvidder när den används
med AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED.
260 Teknisk information
A Beräkna bildvinkeln
Storleken på området som exponeras av en 35mm-kamera är 36 × 24 mm.
Storleken på området som exponeras av D3400 är däremot 23,5 × 15,6 mm,
vilket innebär att bildvinkeln på en 35 mm-kamera är ungefär 1,5 gånger
större än den för D3400. Den ungefärliga brännvidden på objektiv för
D3400 i 35mm-format kan beräknas genom att multiplicera brännvidden
på objektivet med ungefär 1,5.
Bildstorlek (35 mm-format)
(36 × 24 mm)
Bilddiagonal
Objektiv
Bildstorlek (D3400)
(23,5 × 15,6 mm)
Bildvinkel (35 mm-format)
Bildvinkel (D3400)
Teknisk information 261
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) möjliggör
förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla
blixtenheter, vilket förbättrar blixtfotograferingen. Den inbyggda
blixten avfyras inte när en extra blixt är monterad.
❚❚ CLS-kompatibla blixtenheter
Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla
blixtenheter:
— — — — — — —
— — — — — — —
z
z
z — — — — — —
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z — — z6 — — —
z
—
z
z
z7
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
z z3
—4 z3
SB-400
z z2 z — — z z
SU-800
z2 z2
SB-R200
z z z — — z z
SB-500
z
SB-600
z
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Master
Optisk avancerad
trådlös blixt
262 Teknisk information
SB-5000
Enkel blixt
i-TTL-balanserad
upplättnings-blixt för
digitala systemkameror 1
i-TTL
Standard i-TTLupplättningsblixt för
digitala systemkameror
%A Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
Manuell
GN
avståndsprioritet
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Fjärrblixtstyrning
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
%A Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
z5
—
—
—
—
—
—
—
z8 z7
— — — — — — —
z z
z z
— —
z z
— —
z z
z z
— —
z z 10
z
z
—
z
—
z
z
—
z
z
z
—
z
—
z
z
—
—
z
z
—
z
z
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z9
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
z
—
SB-300
z z z — z — —
SB-400
z
SB-R200
z
SB-500
z z z — z — —
SU-800
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
z
SB-700
SB-5000
Fjärrkontroll
Optisk avancerad
trådlös blixt
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
Automatisk bländare/
%A/A
Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Avancerad trådlös blixt med radiostyrning
Färginformationskommunikation (blixt)
Färginformationskommunikation (LED-lampa)
AF-hjälp för flerområdes-AF
Röda ögon-reducering
Val av kamerablixtläge
Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet
—
—
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Ej tillgängligt med spotmätning.
Kan också väljas med blixtenheten.
%A/A-lägesval utförs på blixtenheten med anpassade inställningar. “A” väljs om objektivet inte är
av typ E eller G.
4 “A” väljs om objektivet inte är av typ E eller G.
5 Kan endast väljas med kameran (0 197).
6 Endast tillgängligt vid närbildsfotografering.
7 “A” väljs om objektivet är inte är av typ E eller G, oavsett vilket läge som valts med blixtenheten.
8 Valet av %A och A beror på det alternativ som valts med huvudblixten.
9 Endast tillgängligt i styrenhetsläge.
10 Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.
Kontrollenhet för trådlös blixt (speedlight) SU-800: När den är monterad på
en CLS-kompatibel kamera kan SU-800 användas som en
kontrollenhet för blixtenheterna SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 och SB-R200 i upp till tre grupper. SU-800 är
inte själv utrustad med blixt.
Teknisk information 263
❚❚ Andra blixtenheter
Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt
icke-TTL-läge. Använd med kameran i läge S eller M och en slutartid
på 1/200 sek. eller längre vald.
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2,
SB-23,
SB-28DX,
SB-22S, SB-22,
SB-29 3,
1
SB-50DX
SB-28, SB-26,
SB-20, SB-16B, SB-21B 3,
Blixtläge
SB-25, SB-24
SB-15
SB-29S 3
A Auto, ej TTL
z
—
z
—
M Manuell
z
z
z
z
G Repeterande blixt
z
—
—
—
REAR Synk på bakre ridå 4
z
z
z
z
1 Välj läge P, S, A eller M, fäll ner den inbyggda blixten, och använd bara den extra blixten.
2 Blixtläget ställs automatiskt in på TTL och slutarutlösningen inaktiveras. Ställ in blixtenheten på A
(automatisk blixt utan TTL).
3 Autofokus är endast tillgängligt med objektiven AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED och
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
4 Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.
Blixtenhet
A Synkterminaladaptern AS-15
När synkterminaladaptern AS-15 (säljs separat) är monterad på kamerans
tillbehörssko kan blixttillbehör anslutas via en synkroniseringskabel.
D Använd endast blixttillbehör från Nikon
Använd endast blixtenheter från Nikon. Negativ spänning eller spänning
över 250 V i tillbehörsskon kan inte bara förhindra normal användning utan
också skada synkroniseringskretsarna i kameran eller blixten. Innan du
använder en blixtenhet från Nikon som inte listas i detta avsnitt, kontakta
en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för mer information.
264 Teknisk information
D Anmärkningar om extra blixtenheter
Se Speedlight-handboken för detaljerade instruktioner. Om blixtenheten
stödjer CLS, se avsnittet om CLS-kompatibla digitala systemkameror.
D3400 inkluderas inte i kategorin “digitala systemkameror” i handböckerna
för SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.
Om en extra blixt är monterad i andra fotograferingslägen än j, % och 3
avfyras blixten med varje bild, även i lägen där den inbyggda blixten inte
kan användas.
i-TTL-blixtstyrning kan användas vid ISO-känsligheter mellan 100 och
12800. Vid höga ISO-känsligheter kan brus (ränder) synas i bilder som tagits
med vissa extra blixtar; om detta inträffar, välj ett lägre värde. Om blixt klarindikatorn blinkar i ungefär tre sekunder efter att ett fotografi har tagits har
blixten avfyrats med full effekt och fotografiet kan vara underexponerat
(endast CLS-kompatibla blixtenheter; för information om exponerings- och
blixtladdningsindikatorer på andra enheter, se handboken som följde med
blixten).
När synkkabel 17, 28 eller 29 i SC-serien används för fotografering med
extern blixt kanske korrekt exponering inte kan uppnås i i-TTL-läge. Vi
rekommenderar att du väljer spotmätning för att välja standard i-TTLblixtstyrning. Ta en testbild och granska resultatet på monitorn.
I i-TTL-läge, använd blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer
blixtenheten. Använd inte andra paneler, så som diffusionspaneler, då det
kan ge fel exponering.
Om reglagen på de extra blixtarna SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700
eller SB-600, eller kontrollenheten för trådlös blixt (Speedlight) SU-800
används för att ställa in blixtkompensationen så visas Y på
informationsdisplayen.
Teknisk information 265
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 och SB-400 har en
funktion för röda ögon-reducering, och SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 och SU-800 har AF-hjälpbelysning med följande
restriktioner:
• SB-5000: När det gäller 24–135 mm
AF-objektiv är AF-hjälpbelysning
endast tillgängligt med de
fokuspunkter som visas till höger.
• SB-910 och SB-900: När det gäller
17–135 mm AF-objektiv är
AF-hjälpbelysning endast
tillgängligt med de fokuspunkter
som visas till höger.
• SB-800, SB-600 och SU-800: När det
gäller 24–105 mm AF-objektiv är
AF-hjälpbelysning endast
tillgängligt med de fokuspunkter
som visas till höger.
• SB-700: När det gäller 24–135 mm
AF-objektiv är AF-hjälpbelysning
endast tillgängligt med de
fokuspunkter som visas till höger.
24–37 mm
38–135 mm
17–135 mm
24 mm
25–105 mm
24–135 mm
Beroende på det objektiv som används och motivet kanske
fokusindikeringen (I) visas när motivet inte är i fokus, eller kameran kanske
inte kan fokusera och slutarutlösningen inaktiveras.
266 Teknisk information
Övriga tillbehör
Vid tidpunkten för publiceringen var följande tillbehör tillgängliga
för D3400.
• Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a (0 12): Ytterligare
EN-EL14a-batterier finns tillgängliga från lokala
återförsäljare och Nikon-auktoriserade
servicerepresentanter. EN-EL14-batterier kan också
användas.
• Batteriladdare MH-24 (0 12): Ladda EN-EL14a- och EN-EL14Strömförsörjning
batterier.
• Strömkontakt EP-5A, Nätadapter EH-5b: Dessa tillbehör kan
användas för att driva kameran under längre perioder
(nätadaptrar EH-5a och EH-5 kan också användas). En
strömkontakt EP-5A krävs för att ansluta kameran till EH-5b,
EH-5a eller EH-5; se sida 270 för mer information.
• Filter avsedda för specialeffektsfotografering kan störa
autofokus eller den elektroniska avståndsmätaren.
• D3400 kan inte användas med linjära polariseringsfilter.
Använd i stället cirkulära polariseringsfilter C-PL eller C-PL II.
• NC-filter rekommenderas för att skydda objektivet.
• För att förhindra ghost-effekt bör filter inte användas när
Filter
motivet har en bakgrund av starkt ljus eller när en stark
ljuskälla finns i bilden.
• Centrumvägd mätning rekommenderas för filter med
exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1× (Y44, Y48, Y52, O56,
R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2,
A12, B2, B8, B12). Mer information finns i handboken för
filtret.
Teknisk information 267
• Sökarlock DK-5 (0 68): Förhindrar att ljus kommer in via
sökaren och syns på fotografiet eller påverkar
exponeringen.
• Korrektionslinser DK-20C: Linser är tillgängliga med dioptrier på
–5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 och +3 m–1 när kamerans
dioptrijusteringskontroll är i neutralt läge (–1 m–1). Använd
bara korrektionslinser om önskat fokus inte kan uppnås
med den inbyggda dioptrijusteringskontrollen (–1,7 till
+0,5 m–1). Testa korrektionslinserna innan du köper dem för
Okulartillbehör att kontrollera att önskat fokus kan uppnås. Ögonmusslan
av gummi kan inte användas med korrektionslinser.
• Lupp DG-2: DG-2 förstorar vyn som visas i mitten av sökaren
för större precision vid fokusering. Sökaradapter krävs (säljs
separat).
• Sökaradapter DK-22: DK-22 används för att montera lupp DG-2.
• Vinkelsökare DR-6: DR-6 monteras på sökarokularet i rät vinkel
och möjliggör att bilden i sökaren kan ses i rät vinkel mot
objektivet (till exempel direkt uppifrån när kameran hålls
horisontellt).
Kamerahuslock BF-1B/Kamerahuslock BF-1A: Kamerahuslocket
Kamerahuslock håller damm borta från spegeln, sökaren och bildsensorn när
inget objektiv är monterat.
Lock till
Lock till tillbehörssko BS-1: Ett lock som skyddar tillbehörsskon.
tillbehörssko
Tillbehörsskon används för extra blixtar.
USB-kablar
USB-kabel UC-E20 (0 178, 181)
HDMI-kabel HC-E1 (0 184): En HDMI-kabel med en typ
HDMI-kablar
C-kontakt för anslutning till kameran och en typ A-kontakt för
anslutning till HDMI-enheter.
268 Teknisk information
Trådlös fjärrkontroll ML-L3 (0 95): ML-L3 använder ett 3 V
CR2025-batteri.
Fjärrkontroller
Tryck batterifackets spärr till höger (q), sätt en fingernagel i
öppningen och öppna batterifacket (w). Se till att batteriet är
isatt i rätt riktning (r).
❚❚ Godkända minneskort
Kameran stödjer SD-, SDHC- och SDXC-minneskort,
inklusive SDHC- och SDXC-kort som uppfyller UHS-I.
Kort som är klassificerade som SD Speed Class 6 eller
bättre rekommenderas för filminspelning; om långsammare kort
används kan inspelningen avbrytas. När du väljer kort som ska
användas i kortläsare, se till att de är kompatibla med enheten.
Kontakta tillverkaren för information om funktioner, användning
och begränsningar av användningen.
A Tillbehör som säljs separat
Tillgängligheten kan variera beroende på land eller region. Se vår
webbplats eller broschyrer för den senaste informationen.
Teknisk information 269
Ansluta en strömkontakt och nätadapter
Stäng av kameran innan en strömkontakt och nätadapter (säljs
separat) ansluts.
1 Förbered kameran.
Öppna luckorna för
batterifacket (q) och
strömkontakten (w).
2 Sätt i strömkontakten EP-5A.
Sätt i kontakten i den riktning som visas
och använd kontakten för att hålla den
orangea batterispärren tryckt åt ena
sidan. Se till att kontakten är ordentligt
isatt.
3 Stäng luckan för
batterifacket.
Placera strömkontaktens
kabel så att den passerar
genom strömkontaktsfacket
och stäng luckan för
batterifacket.
270 Teknisk information
4 Anslut nätadaptern EH-5b.
Anslut nätadapterns strömkabel till strömkontakten på
nätadaptern (e) och strömkabeln till DC-kontakten (r). En Pikon visas på monitorn när kameran drivs av nätadaptern och
strömkontakten.
Teknisk information 271
Vård av kameran
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre tid, ta då bort
batteriet och förvara det på en sval, torr plats med polskyddet
fastsatt. Förhindra uppkomsten av mögel genom att förvara
kameran på en torr, välventilerad plats. Förvara inte kameran
tillsammans med malkulor av nafta eller kamfer eller på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga
elektromagnetiska fält, t.ex. tv- och radioapparater
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
Rengöring
Kamerahus
Objektiv,
spegel och
sökare
Monitor
Blås bort damm och smuts med en blåspensel och torka sedan
försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt kameran på
stranden eller vid kusten, torka då bort sand och salt med en
duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och torka den
därefter noggrant. Viktigt: Damm eller andra främmande ämnen
inne i kameran kan orsaka skador som inte täcks av garantin.
Dessa glaskomponenter skadas lätt. Avlägsna damm och
smuts med en blåspensel. Om du använder tryckluftsspray, håll
burken lodrätt för att förhindra utsöndring av vätska. Ta bort
fingeravtryck och andra fläckar genom att fukta en mjuk duk
med lite objektivrengöringsmedel och torka försiktigt.
Avlägsna damm och smuts med en blåspensel. Ta bort
fingeravtryck och andra fläckar genom att torka ytan försiktigt
med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck inte, eftersom det
kan leda till skador eller fel.
Använd inte alkohol, förtunningsmedel eller andra flyktiga kemikalier.
272 Teknisk information
Rengöring av bildsensorn
Om du misstänker att smuts eller damm på bildsensorn syns på
fotografierna kan sensorn rengöras manuellt enligt beskrivningen
nedan. Lägg dock märke till att sensorn är extremt ömtålig och lätt
kan skadas. Nikon rekommenderar att sensorn endast rengörs av
Nikon-auktoriserad servicepersonal.
1 Ladda batteriet.
En pålitlig strömkälla krävs när bildsensorn inspekteras eller
rengörs. Se till att batteriet är fulladdat innan du fortsätter.
2 Ta bort objektivet.
Slå av kameran och ta bort objektivet.
3 Välj Fälla upp spegeln för rengör.
Slå på kameran och markera Fälla upp
spegeln för rengör. på
inställningsmenyn och tryck på 2
(notera att detta alternativ inte är
tillgängligt vid batterinivåer på H eller
lägre).
4 Tryck på J.
Meddelandet som ses till höger visas i
monitorn.
Teknisk information 273
5 Fäll upp spegeln.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner.
Spegeln fälls upp och slutarridån
öppnas så att bildsensorn blir synlig.
6 Undersök bildsensorn.
Håll kameran så att ljuset faller på
bildsensorn, och kontrollera om det
finns damm eller smuts inne i kameran.
Om det inte finns några främmande
föremål, gå vidare till steg 8.
7 Rengör sensorn.
Avlägsna damm och ludd från sensorn
med en blåsbälg. Använd inte en
blåsborste, eftersom borsthåren kan
skada sensorn. Smuts som inte kan tas
bort med en blåsbälg kan bara
avlägsnas av Nikon-auktoriserad
servicepersonal. Du får under inga omständigheter vidröra eller
torka av sensorn.
8 Stäng av kameran.
Spegeln fälls ned igen och slutarridån stängs. Sätt tillbaka
objektivet eller kamerahuslocket.
274 Teknisk information
A Använd en tillförlitlig strömkälla
Slutarridån är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av medan
spegeln är uppfälld stängs ridån automatiskt. Följ följande
försiktighetsåtgärder för att förhindra skador på ridån:
• Stäng inte av kameran och ta inte bort eller koppla från strömkällan
medan spegeln är uppfälld.
• Om batteriet börjar ta slut medan spegeln är uppfälld hörs en signal och
lampan för självutlösaren blinkar för att varna för att slutarridån kommer
att stängas och spegeln fällas ned om cirka två minuter. Avsluta
rengöringen eller undersökningen omedelbart.
D Främmande ämnen på bildsensorn
Främmande ämnen som kommer in i kameran när objektiv eller
kamerahuslock tas bort eller byts ut (eller i mycket sällsynta fall smörjmedel
eller fina partiklar från själva kameran) kan fastna på bildsensorn, där de kan
synas på fotografier som tas under vissa förhållanden. Skydda kameran när
inget objektiv är monterat genom att alltid sätta på det medföljande
kamerahuslocket, och avlägsna först noggrant allt damm och andra
främmande ämnen som kan finnas på kamerafäste, objektivfäste och
kamerahuslock. Undvik att sätta på kamerahuslock eller byta objektiv i
dammiga omgivningar.
Om främmande ämnen kommer in på bildsensorn, rengör sensorn
manuellt (0 273) eller låt den rengöras av auktoriserad Nikonservicepersonal. Fotografier som påverkats av förekomsten av främmande
ämnen på sensorn kan retuscheras med bildrengöringsalternativen som
finns tillgängliga i vissa bildapplikationer.
D Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service. Nikon
rekommenderar genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikonauktoriserad servicerepresentant en gång om året eller vartannat år och
service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden genomgång och
service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran.
Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex.
objektiv eller extra blixtar, bör tas med vid genomgång eller service av
kameran.
Teknisk information 275
Vård av kameran och batteriet:
Försiktighetsåtgärder
Tappa inte: Fel kan uppstå om produkten utsätts för kraftiga stötar eller
vibrationer.
Håll torr: Produkten är inte vattentät, och fel kan uppstå om den sänks ned i
vatten eller utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostar kan
det ge ohjälpliga skador.
Undvik plötsliga temperaturförändringar: Plötsliga temperaturförändringar, t.ex.
när man kommer in i eller går ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan
leda till kondens inuti enheten. För att förhindra kondensation, placera
enheten i en bärväska eller plastpåse innan den utsätts för plötsliga
temperaturförändringar.
Håll borta från starka magnetfält: Använd eller förvara inte enheten i närheten av
utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetfält.
Kraftiga statiska laddningar eller de magnetfält som alstras av t.ex.
radiosändare kan störa monitorn, skada data som har lagrats på minneskortet
eller påverka produktens interna kretsar.
Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet riktat mot solen eller
någon annan stark ljuskälla under en längre tid. Intensivt ljus kan göra att
bildsensorn försämras eller ge en vit oskärpeeffekt i fotografierna.
Stäng av produkten innan strömkällan tas ur eller kopplas från: Koppla inte ur
produkten och ta inte ur batteriet medan produkten är påslagen eller medan
bilder sparas eller raderas. Om strömmen stängs av avsiktligt under dessa
omständigheter kan det leda till dataförluster eller skador på produktens
minne eller interna kretsar. Förhindra oavsiktlig avstängning av strömmen
genom att undvika att flytta produkten medan nätadaptern är ansluten.
276 Teknisk information
Rengöring: Rengör kamerahuset genom att försiktigt blåsa bort damm och
smuts med en blåspensel och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk.
Efter att kameran använts på stranden eller vid kusten, torka bort sand och
salt med en duk som är lätt fuktad med rent vatten och torka därefter
kameran noggrant.
Objektivet och spegeln skadas lätt. Damm och ludd avlägsnas försiktigt med
en blåspensel. När du använder tryckluftsspray, håll burken lodrätt för att
förhindra utsöndring av vätska. För att ta bort fingeravtryck eller andra fläckar
på objektivet, fukta en mjuk duk med en liten mängd objektivrengöring och
torka försiktigt av objektivet.
Se “Rengöring av bildsensorn” (0 273) för information om att rengöra
bildsensorn.
Rör inte vid slutarridån: Slutarridån är extremt tunn och skadas lätt. Du får under
inga omständigheter utsätta ridån för tryck, vidröra den med
rengöringsredskap eller utsätta den för kraftiga luftströmmar från en
blåspensel. Sådan behandling kan göra att ridån repas, deformeras eller rivs
sönder.
Förvaring: Förhindra uppkomsten av mögel genom att förvara kameran på en
torr, välventilerad plats. Om du använder en nätadapter, koppla bort den på
grund av brandrisken. Om produkten inte ska användas under en längre tid,
ta ur batteriet för att förhindra läckage och förvara kameran i en plastpåse
tillsammans med torkmedel. Förvara däremot inte kamerafodralet i en
plastpåse, eftersom det kan förstöra materialet. Notera att torkmedlets
förmåga att absorbera fukt gradvis försämras och att det därför bör bytas ut
regelbundet.
För att förhindra mögel bör kameran tas fram från förvaringsplatsen minst en
gång i månaden. Slå på kameran och utlös slutaren några gånger innan du
lägger undan den.
Förvara batteriet på en sval och torr plats. Sätt tillbaka polskyddet innan
batteriet läggs undan.
Teknisk information 277
Noteringar om monitorn: Monitorn är tillverkad med extremt hög precision;
minst 99,99 % av pixlarna fungerar korrekt, och färre än 0,01 % saknas eller är
defekta. Så även om dessa displayer kan innehålla pixlar som alltid är tända
(vita, röda, blåa eller gröna) eller alltid avstängda (svarta), så är detta inget fel,
och påverkar inte bilder som tas med enheten.
Det kan vara svårt att se bilder på monitorn i starkt ljus.
Utsätt inte monitorn för tryck, eftersom det kan leda till skador eller fel.
Damm eller ludd på monitorn kan avlägsnas med en blåspensel. Ta bort
fläckar genom att torka försiktigt med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Var
försiktig om monitorn går sönder så att du inte skadar dig på det krossade
glaset, och undvik att de flytande kristallerna kommer i kontakt med huden,
ögonen eller munnen.
Moaréeffekt: Moaréeffekt är ett interferensmönster som skapas av
interaktionen mellan en bild som innehåller ett regelbundet, upprepat
rutnät, såsom vävmönstret i tyg eller fönster i en byggnad, och kamerans
bildsensorrutnät. Om du märker av moaréeffekter i dina fotografier, pröva att
ändra avståndet till motivet, zooma in och ut, eller ändra vinkeln mellan
motivet och kameran.
Batteriet och laddaren: Batterier kan läcka eller explodera om de hanteras
felaktigt. Läs och följ varningarna och försiktighetsåtgärderna på sidorna
xi–xiv i denna handbok. Följ följande försiktighetsåtgärder när du hanterar
batterier och laddare:
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna
utrustning.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller öppen eld.
• Håll batteripolerna rena.
• Stäng av produkten innan du byter batteri.
• Ta bort batteriet från kameran eller laddaren när det inte används och sätt
tillbaka polskyddet. Dessa enheter drar en liten mängd ström även när de är
avstängda och kan ladda ur batteriet tills det inte längre fungerar. Om
batteriet inte ska användas under en längre tid, sätt då i det i kameran och
ladda ur det helt innan det tas bort och förvaras på en plats med en
omgivande temperatur på mellan 15 °C och 25 °C; undvik varma eller
extremt kalla platser. Upprepa detta minst var sjätte månad.
278 Teknisk information
• Att slå på eller stänga av kameran upprepade gånger när batteriet är helt
urladdat förkortar batteriets livslängd. Batterier som har laddats ur helt
måste laddas före användning.
• Den interna temperaturen i batteriet kan öka när det används. Om du
försöker ladda batteriet medan den interna temperaturen är förhöjd kan
det försämra batteriets prestanda, och batteriet kanske inte kan laddas eller
laddas bara delvis. Vänta med att ladda tills batteriet har svalnat.
• Ladda batteriet inomhus vid en omgivande temperatur på 5 °C–35 °C.
Använd inte batteriet vid omgivande temperaturer under 0 °C eller över
40 °C; om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det skada batteriet eller
försämra dess prestanda. Kapaciteten kan minska och laddningstiden kan
öka vid batteritemperaturer från 0 °C till 15 °C och från 45 °C till 60 °C.
Batteriet laddas inte om dess temperatur är under 0 °C eller över 60 °C.
• Om lampan CHARGE (laddning) blinkar snabbt (ungefär åtta gånger per
sekund) under laddningen, kontrollera att temperaturen ligger inom det
korrekta intervallet och koppla sedan ur laddaren och ta ur och sätt i
batteriet igen. Om problemet kvarstår, upphör omedelbart med
användandet och ta med batteriet och laddaren till din återförsäljare eller
en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
• Flytta inte laddaren och rör inte vid batteriet när laddning pågår. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det i vissa ovanliga fall leda till att laddaren
visar att batteriet är fulladdat trots att det endast är delvis laddat. Ta ur
batteriet och sätt i det igen för att börja ladda på nytt.
• Om du fortsätter att ladda ett batteri som redan är fulladdat kan dess
prestanda försämras.
• En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin
laddning när det används i rumstemperatur tyder på att det behöver bytas
ut. Köp ett nytt EN-EL14a-batteri.
• Använd endast laddaren med kompatibla batterier. Koppla från när den
inte används.
• Kortslut inte laddarens poler. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan
resultera i överhettning och skador på laddaren.
Teknisk information 279
• Ladda batteriet innan det används. När du fotograferar vid betydelsefulla
tillfällen, ha ett extra, fulladdat batteri tillgängligt. Beroende på var du
befinner dig kan det vara svårt att få tag på extrabatterier med kort varsel.
Notera att vid kallt väder brukar batteriers kapacitet minska. Se till att
batteriet är fulladdat innan du fotograferar utomhus i kallt väder. Förvara
ett reservbatteri på en varm plats och byt ut batterierna när det behövs. När
ett kallt batteri värms upp kan en del av laddningen återställas.
• Förbrukade batterier är en värdefull resurs; återvinn enligt lokala
bestämmelser.
280 Teknisk information
Tillgängliga inställningar
Följande tabell listar de inställningar som kan justeras i varje läge.
Notera att vissa inställningar kan vara otillgängliga beroende på de
alternativ som valts.
Fotograferingsmeny
i
ISO-känslighet
—
Vitbalans
—
Ställ in Picture Control
—
Aktiv D-Lighting
—2
Brusreducering
z
Fokusläge (sökare)
z
Fokusläge
z
(livevisning/film)
AF-områdesläge (sökare) z
AF-områdesläge
—
(livevisning/film)
Inbyggd AF-hjälplampa
z
Mätning
—
Blixtstyrning för inb. blixt/
—
Extra blixt
Övriga inställningar
Blixtkompensation
j
—
—
—
—2
z
z
k,
p,
P, S, n,
A, M o
z z1
z —
z —
z —2
z z
z z
l,
m
z1
—
—
—2
z
z
%
—
—
—
—
—
—
S,
T
z1
—
—
—
z
z
U
z1
—
—
—2
z
z
'
z1
—
—
—
z
z
(
z1
—
—
—
z
z
3
z1
—
—
—
z
z
1,
2,
3
z1
—
—
—
z
z
z z z z z z z z z z z
z z z z — z z z — z z
— z z z z3 z z3 z3 — z3 z
z z z — — z z z — z z
— z — — — — — — — — —
— z — — — — — — — — —
— — z z z — — — — — — —
Exponeringskompensation — — z z z z — — — — — —
Blixtläge
z — z z — — z z z — — —
1 Automatisk ISO-känslighet är inte tillgänglig.
2 Låst på På.
3 Motivföljande AF är inte tillgänglig.
Teknisk information 281
Felsökning
Om kameran inte fungerar som förväntat, gå då igenom listan över
vanliga problem nedan innan du tar kontakt med återförsäljaren
eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Batteri/display
Kameran är påslagen men reagerar inte: Vänta tills inspelningen slutförts. Stäng av
kameran om problemet kvarstår. Om kameran inte stängs av, ta bort och sätt
tillbaka batteriet, eller, om du använder en nätadapter, koppla ur och
återanslut nätadaptern. Notera att även om alla data som håller på att sparas
förloras så påverkas inte data som redan har sparats när strömförsörjningen
tas ur eller kopplas bort.
Det tar tid att stänga av kameran: Kameran utför en bildsensorkontroll. Ta inte bort
batteriet och koppla inte från nätadaptern förrän kameran har stängts av.
Sökaren är inte i fokus: Justera sökarens fokus (0 26). Om detta inte löser
problemet, välj enpunkts servoautofokus (AF-S; 0 69), enpunkts-AF
(c; 0 74) och mittenfokuspunkten, komponera sedan ett motiv med hög
kontrast i mittenfokuspunkten och tryck in avtryckaren halvvägs för att
fokusera kameran. Med kameran fokuserad, använd
dioptrijusteringskontrollen för att få motivet i skarpt fokus i sökaren. Om
nödvändigt kan sökarens fokus justeras ytterligare med korrektionslinser
(säljs separat, 0 268).
Displayen stängs av utan förvarning: Välj längre fördröjningar för Timer för aut.
avstängning (0 207).
Informationsdisplayen visas inte i monitorn: Avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Om
informationsdisplayen inte visas när du tar bort fingret från avtryckaren,
kontrollera att På är valt för Automatisk infodisplay (0 206) och att
batteriet är laddat.
Sökaren reagerar inte och lyser svagt: Svarstiderna och ljusstyrkan på displayen
varierar med temperaturen.
282 Teknisk information
Fotografering (alla lägen)
Det tar lång tid att slå på kameran: Radera filer eller mappar.
Slutarutlösningen är inaktiverad:
• Minneskortet är låst, fullt eller inte isatt (0 13, 292).
• Slutaren inaktiverad är valt för Funktion utan minneskort (0 226) och
inget minneskort är isatt (0 13).
• Den inbyggda blixten laddas (0 38).
• Kameran är inte i fokus (0 35).
• Det monterade objektivet är inte typ E eller G och kameran är inte i läge M
(0 253).
Endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in i serietagningsläge: Serietagning är
inte tillgänglig om den inbyggda blixten avfyras (0 64, 87).
Den slutliga bilden är större än området som visas i sökaren: Sökarens horisontella och
vertikala sökartäckning är ungefär 95 %.
Bilderna är inte i fokus:
• Det monterade objektivet kan inte användas med autofokus: fokusera
manuellt eller byt till ett objektiv som kan användas med autofokus (0 81,
253).
• Kameran kan inte fokusera med autofokus: använd manuell fokusering eller
fokuslås (0 72, 79, 81).
• Kameran är i manuellt fokusläge: fokusera manuellt (0 81).
Fokus låses inte när avtryckaren trycks in halvvägs: Använd A (L)-knappen för att
låsa fokus när livevisning är av och AF-C är valt som fokusläge eller när du
fotograferar motiv i rörelse i läge AF-A (0 79).
Kan inte välja fokuspunkt:
• e (Automatiskt AF-område; 0 74) är valt: välj ett annat AF-områdesläge.
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att starta väntelägestimern (0 37).
Kan inte välja AF-områdesläge: Manuell fokusering vald (0 69, 81).
Teknisk information 283
AF-hjälplampan tänds inte:
• AF-hjälplampan tänds inte om AF-C är valt som autofokusläge (0 69) eller
om kontinuerlig servoautofokus är valt när kameran är i AF-A-läge. Välj
AF-S. Om ett annat alternativ än e (Automatiskt AF-område) är valt för
AF-områdesläge, välj mittenfokuspunkten (0 74, 76).
• Kameran är i livevisningsläge.
• Av är valt för Inbyggd AF-hjälplampa (0 196).
• Lampan har stängts av automatiskt. Lampan kan bli varm när den används
kontinuerligt; vänta tills den har svalnat.
Bildstorlek kan inte ändras: Bildkvaliteten är inställd på NEF (RAW) (0 85).
Kameran tar lång tid på sig att spara bilder:
• Beroende på fotograferingsförhållandena och minneskortets prestanda kan
åtkomstlampan lysa i upp till ungefär en minut efter att fotograferingen
avslutats i serietagningsläge.
• Stäng av brusreducering (0 195).
284 Teknisk information
Brus (ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) uppträder i
bilder:
• Ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma och ränder kan
minskas genom att sänka ISO-känsligheten.
• Använd alternativet Brusreducering i fotograferingsmenyn för att
begränsa förekomsten av ljusa fläckar eller dimma i bilder som tas med
längre slutartider än 1 sek. (0 195).
• Dimma och ljusa fläckar kan indikera att kamerans interna temperatur har
blivit förhöjd på grund av hög omgivande temperatur, långa exponeringar,
eller liknande orsaker: stäng av kameran och vänta tills den har svalnat
innan du fortsätter fotograferingen.
• Vid höga ISO-känsligheter kan ränder synas i bilder som tagits med vissa
extra blixtar; om detta inträffar, välj ett lägre värde.
• Vid hög ISO-känslighet, inklusive höga värden valda med automatisk ISOkänslighet, kan slumpmässigt utspridda ljusa pixlar minskas genom att slå
på Brusreducering (0 195).
• Vid hög ISO-känslighet kan ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder vara mer märkbara i långa exponeringar, och
bilder tagna i hög omgivande temperatur eller med Aktiv D-Lighting
aktiverat, Jämn valt för Ställ in Picture Control (0 132) eller extrema
värden valda för Picture Control-parametrar (0 135).
• I läge % kan slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder vara
mer märkbara i bilder tagna i svag belysning.
Ingen bild tas när fjärrkontrollens avtryckare trycks in:
• Byt batteri i fjärrkontrollen (0 269).
• Välj fjärrkontroll-utlösarläge (0 95).
• Blixten laddas (0 38).
• Tiden som valts för Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3) (0 208) har löpt ut.
• Starkt ljus stör fjärrkontrollen ML-L3.
Ljudsignalen låter inte:
• Av är valt för Signal (0 213).
• Kameran är i tyst läge (0 65) eller en film spelas in (0 138).
• MF eller AF-C är valt som fokusläge eller motivet rör sig när AF-A är valt (0 69).
Teknisk information 285
Fläckar uppträder i fotografier: Rengör de främre och bakre objektivelementen.
Om problemet kvarstår, rengör bildsensorn manuellt (0 273) eller kontakta
en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Datum stämplas inte på bilder: Ett NEF-alternativ (RAW) är valt för bildkvalitet
(0 85, 202).
Ljud spelas inte in med filmer: Mikrofon av är valt för Filminställningar >
Mikrofon (0 141).
Livevisning avslutas oväntat eller startar inte: Livevisning kan avslutas automatiskt
för att undvika skador på kamerans interna kretsar om:
• Den omgivande temperaturen är hög
• Kameran har använts under en längre tid i livevisningsläge eller för att spela
in filmer
• Kameran har använts i serietagningsläge under en längre tid. Om
livevisning inte startar när du försöker starta livevisning, vänta tills de inre
kretsarna har kylts ned och försök sedan igen. Notera att kameran kan
kännas varm, men detta tyder inte på något fel.
Bildartefakter uppträder under livevisning: “Brus” (slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder) och oväntade färger kan uppträda om du zoomar
in på vyn genom objektivet (0 38) under livevisning; i filmer påverkas
mängden och fördelningen av slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma
och ljusa fläckar av bildstorleken och bildfrekvensen (0 141). Slumpmässigt
utspridda ljusa pixlar, dimma och ljusa fläckar kan också uppstå som ett
resultat av ökad temperatur i kamerans interna kretsar under livevisning;
avsluta livevisning när kameran inte används.
Flimmer eller streck syns under livevisning eller filminspelning: Välj ett alternativ för
Flimmerreducering som matchar frekvensen hos den lokala
strömförsörjningen (0 213).
Ljusa band syns under livevisning eller filminspelning: En blinkande skylt, blixt eller
annan kortvarig ljuskälla användes under livevisning eller filminspelning.
Menyalternativ kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga i alla lägen.
286 Teknisk information
Fotografering (P, S, A, M)
Slutarutlösningen är inaktiverad:
• Det monterade objektivet är inte typ E eller G: vrid kamerans funktionsratt
till M (0 105, 253).
• Funktionsratten vriden till S efter att slutartiden “Bulb” eller “Time (Tid)” har
valts i läge M: välj en ny slutartid (0 101).
Alla slutartider är inte tillgängliga:
• Blixten används (0 91).
• När På har valts för Filminställningar > Manuella filminställningar i
fotograferingsmenyn så varierar de tillgängliga slutartiderna med
bildfrekvensen (0 142).
Kan inte välja önskad bländare: Intervallet av tillgängliga bländare varierar
beroende på objektivet som används.
Färgerna är onaturliga:
• Justera vitbalansen så att den matchar ljuskällan (0 121).
• Justera Ställ in Picture Control-inställningarna (0 132).
Kan inte mäta vitbalans: Motivet är för mörkt eller för ljust (0 128).
Bilden kan inte väljas som källa för förinställt värde för vitbalans: Bilden skapades inte
med D3400 (0 130).
Effekterna av Picture Control varierar från bild till bild: A (auto) är valt för skärpa,
klarhet, kontrast eller mättnad. För konsekventa resultat över en serie bilder,
välj en annan inställning (0 136).
Mätningen kan inte ändras: Autoexponeringslås är aktiverat (0 113).
Exponeringskompensation kan inte användas: kameran är i läge M. Välj ett annat läge
(0 98, 116).
Brus (rödaktiga områden eller andra artefakter) är synliga vid långtidsexponeringar: Slå på
brusreducering (0 195).
Teknisk information 287
Bildvisning
NEF-bilder (RAW) spelas inte upp: Bilden togs med bildkvaliteten NEF (RAW)+JPEG
(0 84).
Kan inte visa bilder tagna med andra kameror: Bilder tagna med andra
kameramärken kanske inte visas korrekt.
Vissa bilder visas inte under bildvisning: Välj Alla för Visningsmapp (0 187).
“Stående” (porträtt) bilder visas i “liggande” format (landskap):
• Välj På för Rotera hög (0 189).
• Bilden togs med Av valt för Automatisk bildrotering (0 188).
• Bilden visas med visning av tagen bild (0 188, 189).
• Kameran riktades uppåt eller nedåt när bilden togs (0 188).
Kan inte radera bilden:
• Bilden är skyddad: ta bort skyddet (0 168).
• Minneskortet är låst (0 291).
Kan inte retuschera bild: Bilden kan inte redigeras ytterligare med denna kamera
(0 228).
Kan inte välja fotot för utskrift: Fotot är i NEF-format (RAW). Överför bilderna till en
dator och skriv ut med Capture NX-D (0 177). NEF-bilder (RAW) kan sparas i
JPEG-format med NEF (RAW)-bearbetning (0 230).
Bilden visas inte på tv:n: HDMI-kabeln (0 184) är inte korrekt ansluten.
Kameran svarar inte på fjärrkontrollen för en HDMI-CEC-tv:
• Välj På för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 185).
• Justera HDMI-CEC-inställningarna för tv:n enligt beskrivningen i
dokumentationen som medföljer enheten.
Kan inte överföra bilder till en dator: Operativsystemet är inte kompatibelt med
kameran eller överföringsprogrammet. Använd en kortläsare för att kopiera
bilder till en dator (0 177).
NEF-bilder (RAW) ser annorlunda ut på en dator jämfört med i kameran: Programvara från
andra leverantörer visar inte effekterna av Picture Controls, Aktiv D-Lighting
eller vinjetteringskontroll. Använd Capture NX-D (0 177).
288 Teknisk information
Bluetooth
Åtkomstlampan för minneskort (0 36) lyser när kameran är avstängd: Kameran överför
data till en smart enhet. Detta är inte ett fel.
Kan inte ansluta till trådlösa skrivare och andra trådlösa enheter: Denna kamera kan
endast ansluta till enheter som har SnapBridge-appen installerad.
Övrigt
Inspelningsdatumet är inte korrekt: Ställ in kameraklockan (0 25, 205).
Menyalternativ kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga med vissa
kombinationer av inställningar eller när inget minneskort är isatt (0 13, 227,
281).
Teknisk information 289
Felmeddelanden
Detta avsnitt listar de indikatorer och felmeddelanden som visas i
sökaren och på monitorn.
A Varningsikoner
Ett blinkande d på monitorn eller s i sökaren indikerar att en varning eller
felmeddelande kan visas på monitorn genom att trycka på W (Q)-knappen.
Indikator
Monitor
Sökare
Inget objektiv är
monterat
F/s
(blinkar)
Rotera zoomringen för
att fälla ut objektivet
innan du tar foton.
F
(blinkar)
Lösning
• Montera ett kompatibelt objektiv.
• Om objektivet inte är typ E eller G,
välj läge M.
Ett objektiv med en knapp för
objektivindrag är monterat med
objektivet indraget. Tryck på
knappen för objektivindrag och
vrid på zoomringen för att fälla ut
objektivet.
0
252
105
16
Slutarutlösning
d/s Stäng av kameran och ladda eller
inaktiverad. Ladda
12, 13
(blinkar) byt batteriet.
batteriet.
Detta batteri kan inte
användas. Det
kommunicerar felaktigt
med kameran. Välj ett
d
Använd ett batteri som är godkänt
267
batteri som är avsett för (blinkar) av Nikon.
denna kamera så
används kameran på
säkert sätt.
Initieringsfel. Stäng av
Slå av kameran, ta bort och sätt
d/k
kameran och sätt sedan
tillbaka batteriet och slå sedan på 13, 18
(blinkar)
på den igen.
kameran igen.
290 Teknisk information
Indikator
Monitor
Låg batterinivå. Avsluta
och stäng av kameran
omedelbart.
Sökare
—
Lösning
Avsluta rengöringen, stäng av
kameran och ladda eller byt
batteriet.
s
Ställ kameraklockan.
(blinkar)
S/s Stäng av kameran och kontrollera
Inget minneskort isatt
(blinkar) att kortet har satts i korrekt.
Minneskortet är låst (skrivskyddat).
Minneskortet är låst.
(
Skjut kortets skrivskyddspärr till
Skjut låset till skrivläge. (blinkar)
skrivläge.
• Använd ett godkänt kort.
• Formatera kortet. Om problemet
kvarstår kan kortet vara skadat.
Kontakta en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
• Fel när ny mapp skapades. Radera
Det här minneskortet
kan inte användas.
(/k filer eller sätt i ett nytt minneskort.
Kortet kan vara skadat.
(blinkar) • Sätt i ett nytt minneskort.
Sätt i ett annat kort.
• Eye-Fi-kortet sänder fortfarande
ut en trådlös signal efter att
Inaktivera har valts för Eye-Fiöverföring. För att avbryta den
trådlösa överföringen, stäng av
kameran och ta ur kortet.
Eye-Fi-kortet är låst (skrivskyddat).
Ej tillgänglig om Eye-Fi- (/k
Skjut kortets skrivskyddspärr till
kortet är låst.
(blinkar)
skrivläge.
Kortet är inte
Formatera kortet eller stäng av
T
formaterat. Formatera
kameran och sätt i ett nytt
(blinkar)
kortet.
minneskort.
Klockan är inte inställd
0
275
25,
205
13
—
269
201
13,
171
13
224
—
13,
201
Teknisk information 291
Indikator
Monitor
Kortet är fullt
—
Motivet är för ljust
Motivet är för mörkt
Ingen “bulb” i S-läget
Ingen “tid” i S-läget
—
292 Teknisk information
Lösning
0
• Minska kvaliteten eller storleken.
84
j/A/s
• Radera fotografier.
171
(blinkar)
• Sätt i ett nytt minneskort.
13
Kameran kan inte fokusera med
●
35,
autofokus. Ändra kompositionen
(blinkar)
72, 81
eller fokusera manuellt.
• Använd en lägre ISO-känslighet.
93
• Använd ett ND-filter (säljs i
267
handeln).
• I läge:
S Minska slutartiden
102
A Välj en mindre bländare
104
(högre bländarvärde)
s
% Välj ett annat
5
(blinkar)
fotograferingsläge
• Använd en högre ISO-känslighet.
93
• Använd blixt.
87
• I läge:
S Öka slutartiden
102
A Välj en större bländare (lägre 104
bländarvärde)
A/s
(blinkar)
102,
Ändra slutartid eller välj läge M.
105
&/s
(blinkar)
Blixten har avfyrats med full effekt.
N
Kontrollera bilden i monitorn; om
—
(blinkar) den är underexponerad, justera
inställningarna och försök igen.
Sökare
Indikator
Monitor
—
Sökare
N/s
(blinkar)
Fel. Tryck på avtryckaren
igen.
Startfel. Kontakta en
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
Mätningsfel
Det går inte att starta
livevisningen. Vänta
tills kameran har
svalnat.
Mappen innehåller inga
bilder.
O
(blinkar)
Lösning
• Använd blixten.
• Ändra avståndet till motivet,
bländare, blixträckvidd eller ISOkänslighet.
• Objektivets brännvidd är mindre
än 18 mm: använd en längre
brännvidd.
• Extra blixt SB-400 eller SB-300 är
monterad: blixten är i
reflektorposition eller så är
fokusavståndet mycket kort.
Fortsätt fotografera; om
nödvändigt, öka fokusavståndet
för att förhindra att skuggor syns i
fotografiet.
Utlös slutaren. Om felet kvarstår
eller uppträder ofta, kontakta en
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
0
87
92,
93,
104
—
—
—
Kontakta en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
—
—
Vänta tills de interna kretsarna har
svalnat innan du fortsätter
livevisning eller filminspelning.
286
—
Mappen som valts för bildvisning
innehåller inga bilder. Välj en mapp
som innehåller bilder från menyn
Visningsmapp eller sätt i ett
minneskort som innehåller bilder.
13,
187
Teknisk information 293
Indikator
Monitor
Det går inte att visa
filen.
Det går inte att välja den
här filen.
Sökare
—
Lösning
Filen kan inte visas på kameran.
Bilder som har skapats med andra
—
enheter kan inte retuscheras.
• Filmer som har skapats med andra
enheter kan inte redigeras.
Den här filmen kan inte
—
redigeras.
• Filmer måste vara minst två
sekunder långa.
Minneskortet innehåller inte NEFIngen bild för
—
bilder (RAW) för användning med
retuschering.
NEF (RAW)-bearbetning.
Det går inte att komma
Stäng av kameran och försök igen
åt nätverket förrän
—
efter att ha väntat tills kameran
kameran har svalnat.
svalnat.
Kontrollera skrivaren. För att
Kontrollera skrivaren.
—
fortsätta, välj Fortsätt (om
tillgängligt).
Papperet har inte den valda
Kontrollera papperet.
—
storleken. Lägg i papper av rätt
storlek och välj Fortsätt.
Papperet har fastnat.
—
Rensa stoppet och välj Fortsätt.
Lägg i papper med den valda
Slut på papper.
—
storleken och välj Fortsätt.
Kontrollera tillgången
Kontrollera bläcket. För att
—
på bläck.
fortsätta, välj Fortsätt.
Slut på bläck.
—
Fyll på bläck och välj Fortsätt.
* Mer information finns i handboken till skrivaren.
294 Teknisk information
0
—
228
138
149
230
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Specifikationer
❚❚ Nikon D3400 Digitalkamera
Typ
Typ
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format; brännvidd motsvarande ungefär
1,5× den för objektiv med bildvinkel i FX-format
24,2 miljoner
Bildsensor
Bildsensor
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar
24,72 miljoner
Dammreduceringssystem Referensdata för borttagning av damm i bilden
(programvaran Capture NX-D krävs)
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
Filformat
Picture Control-system
Media
Filsystem
• 6 000 × 4 000 (Stor)
• 4 496 × 3 000 (Mellan)
• 2 992 × 2 000 (Liten)
• NEF (RAW): 12 bitar, komprimerad
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med hög (ungefär
1 : 4), normal (ungefär 1 : 8) eller låg (ungefär 1 : 16)
komprimering
• NEF (RAW) + JPEG: Ett fotografi lagras både i NEF
(RAW)- och JPEG-format
Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom,
Porträtt, Landskap, Jämn; vald Picture Control kan
modifieras
SD- (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- och
SDXC-minneskort
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Teknisk information 295
Sökare
Sökare
Sökartäckning
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
Mattskiva
Spegel
Objektivbländare
Objektiv
Autofokusstöd
Slutare
Typ
Tid
Blixtsynkhastighet
Utlösning
Utlösarläge
Bildmatningshastighet
Självutlösare
296 Teknisk information
Spegelreflexsökare med pentaspegel i ögonhöjd
Ungefär 95 % horisontellt och 95 % vertikalt
Ungefär 0,85× (50 mm f/1.4-objektiv vid oändlighet,
–1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; från mitten av sökarlinsens yta)
–1,7–+0,5 m–1
BriteView Clear Matte Mark VII mattskiva typ B
Snabbt återgående
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Autofokus är tillgängligt med AF-P- och typ E och G
AF-S-objektiv.
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig skärpeplansslutare
1/4 000–30 sek. i steg om 1/3 EV; Bulb; Tid
X = 1/200 sek.; synkroniseras med slutaren vid 1/200 sek.
eller längre
8 (enkelbild), I (serietagning), J (tyst läge),
E (självutlösare), " (fördröjd fjärrstyrning; ML-L3),
# (fjärrstyrning utan fördröjning; ML-L3)
Upp till 5 bps
Notera: Bildhastigheterna förutsätter manuell
fokusering, manuell exponering eller slutartidsstyrd
automatik, slutartiden 1/250 sek. eller kortare, och
övriga inställningar på standardinställningarna.
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar
Exponering
Mätning
Mätmetod
Område (ISO 100,
f/1.4-objektiv, 20 °C)
Koppling av
exponeringsmätare
Läge
TTL-exponeringsmätning med 420-pixlars RGBsensor
• Matrismätning: 3D-färgmatrismätning II (typ E- och Gobjektiv)
• Centrumvägd mätning: 75 % vikt ges till en cirkel på
8 mm i bildutsnittets mitt
• Spotmätning: Mäter en 3,5 mm cirkel (ungefär 2,5 %
av bilden) centrerad på den valda fokuspunkten
• Matris- eller centrumvägd mätning: 0–20 EV
• Spotmätning: 2–20 EV
CPU
Auto-lägen (i auto; j auto, blixt av);
programautomatik med flexibelt program (P);
slutartidsstyrd automatik (S); bländarstyrd automatik (A);
manuell (M); motivlägen (k porträtt; l landskap;
p barn; m sport; n närbild; o nattporträtt);
specialeffektslägen (% mörkerseende; S superintensiv;
T pop; U fotoillustration; ' leksakskameraeffekt;
( miniatyreffekt; 3 selektiv färg; 1 silhuett;
2 högdagerbild; 3 lågdagerbild)
Exponeringskompensation Kan justeras med –5–+5 EV i steg om 1/3 EV i lägena P,
S, A, M, motivlägen och %
Exponeringslås
Ljusstyrkan låst vid detekterat värde med
A (L)-knappen
ISO-känslighet
ISO 100–25600 i steg om 1 EV. Automatisk
(rekommenderat
ISO-känslighet tillgänglig
exponeringsindex)
Aktiv D-Lighting
På, av
Teknisk information 297
Fokus
Autofokus
Detektionsintervall
Objektivservo
Fokuspunkt
AF-områdesläge
Fokuslås
Blixt
Inbyggd blixt
Ledtal
Blixtstyrning
Blixtläge
298 Teknisk information
Nikon Multi-CAM 1000 autofokussensormodul med
TTL-fasdetektering, 11 fokuspunkter (inklusive en
sensor av kors-typ) och AF-hjälplampa (räckvidd
ungefär 0,5–3 m)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S); kontinuerlig
servo-AF (AF-C); automatiskt AF-S/AF-C-val (AF-A);
förutsägande fokusföljning aktiveras automatiskt
beroende på motivets status
• Manuell fokusering (MF): Den elektroniska
avståndsmätaren kan användas
Kan väljas från 11 fokuspunkter
Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område, automatiskt
AF-område, 3D-följning (11 punkter)
Fokus kan låsas genom att trycka in avtryckaren
halvvägs (enpunkts servo-AF) eller genom att trycka
på A (L)-knappen
i, k, p, n, o, S, T, U, ': Automatisk blixt med
automatisk uppfällning
P, S, A, M: Manuell uppfällning med knapp
Ungefär 7, 8 med manuell blixt (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL-blixtstyrning med en 420-pixlars RGBsensor är tillgänglig med den inbyggda blixten;
i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala
systemkameror används med matris- och
centrumvägd mätning, standard i-TTL-blixt för
digitala systemkameror med spotmätning
Auto, automatisk med röda ögon-reducering,
automatisk långsam synk, automatisk långsam synk
med röda ögon-reducering, upplättningsblixt, röda
ögon-reducering, långsam synk, långsam synk med
röda ögon-reducering, långsam synk på bakre ridå,
synk på bakre ridå, av
Blixt
Blixtkompensation
Blixtindikator
Tillbehörssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkterminal
Vitbalans
Vitbalans
Livevisning
Objektivservo
AF-områdesläge
Autofokus
Automatiskt val av
motivtyp
Film
Mätning
Mätmetod
Bildstorlek (pixlar) och
bildfrekvens
Kan justeras med −3–+1 EV i steg om 1/3 EV i lägena
P, S, A, M och motivlägen
Tänds när den inbyggda blixten eller en extra blixt är
fulladdad; blinkar efter att blixten avfyrats med full
effekt
ISO 518 tillbehörssko med synk- och datakontakter
och säkerhetslås
Nikon CLS stöds
Synkterminaladapter AS-15 (säljs separat)
Auto, glödlampa, fluorescerande (7 typer), direkt
solljus, blixt, molnigt, skugga, manuellt förinställt
värde, alla förutom manuellt förinställt värde med
finjustering
• Autofokus (AF): Enpunkts-servo AF (AF-S); aktiv-servo
AF (AF-F)
• Manuell fokusering (MF)
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt
AF-område, motivföljande AF
Kontrastdetekterande AF överallt i bilden (kameran
väljer fokuspunkt automatiskt när ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF är valt)
Tillgänglig i lägena i och j
TTL-exponeringsmätning med huvudbildsensorn
Matris
• 1 920 × 1 080: 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720: 60p, 50p
Faktiska bildfrekvenser för 60p, 50p, 30p, 25p och
24p är 59,94, 50, 29,97, 25 respektive 23,976 bps;
alternativen stödjer både ★ hög och normal
bildkvalitet
Teknisk information 299
Film
Filformat
Videokomprimering
Ljudinspelningsformat
Ljudinspelningsenhet
ISO-känslighet
Monitor
Monitor
Uppspelning
Uppspelning
Gränssnitt
USB
HDMI-utgång
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Linjär PCM
Inbyggd mono-mikrofon; justerbar känslighet
ISO 100–25600
7,5 cm (3 tum), ungefär 921 000-punkters (VGA) TFTLCD med 170° betraktningsvinkel, ungefär 100 %
sökartäckning och justering av ljusstyrkan
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72
bilder eller kalender) med visningszoom,
visningszoomsbeskärning, visningsansiktszoom,
filmuppspelning, foto- och/eller filmbildspel,
histogramvisning, högdagrar, fotoinformation,
visning av platsdata, automatisk bildrotering,
betygsättning av bild och bildkommentar (upp till 36
tecken)
Hi-Speed USB med Micro-USB-kontakt; anslutning till
inbyggd USB-port rekommenderas
Typ C HDMI-kontakt
Bluetooth
Kommunikationsprotokoll Bluetooth Specification Version 4.1
Arbetsfrekvens
• Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
Maximal uteffekt
8,1 dBm (EIRP)
Räckvidd (inom synhåll) Ungefär 10 m utan störning; räckvidden kan variera
med signalstyrkan och närvaron eller frånvaron av
hinder
300 Teknisk information
Språk som stöds
Språk som stöds
Strömförsörjning
Batteri
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
Driftmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska,
finska, franska, grekiska, hindi, holländska,
indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad
och traditionell), koreanska, marathi, norska,
persiska, polska, portugisiska (Portugal och Brasilien),
rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil,
telugu, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska,
ungerska, ukrainska, vietnamesiska
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a
Nätadapter EH-5b; kräver strömkontakt EP-5A (säljs
separat)
/ tum (ISO 1222)
14
Ungefär 124 × 98 × 75,5 mm
Ungefär 445 g med batteri och minneskort men utan
kamerahuslock; ungefär 395 g (endast kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller mindre (ingen kondensation)
• Om inget annat anges utförs alla mätningar i enlighet med Camera and Imaging Products
Associations (CIPA) standarder eller riktlinjer.
• Alla siffror gäller för en kamera med fulladdat batteri.
• De provbilder som visas på kameran och bilderna och illustrationerna i handboken är endast avsedda
för förklarande ändamål.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den maskinvara och
programvara som beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående meddelande. Nikon
kan inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
Teknisk information 301
❚❚ Batteriladdare MH-24
100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A maximalt
8,4 V DC/0,9 A
Nikons uppladdningsbara litiumjonbatterier
EN-EL14a
Laddningstid
Ungefär 1 timme och 50 minuter vid en omgivande
temperatur på 25 °C när ingen laddning återstår
Drifttemperatur
0 °C–40 °C
Mått (B × H × D)
Ungefär 70 × 26 × 97 mm, exklusive resenätadapter
Vikt
Ungefär 96 g, exklusive resenätadapter
Symbolerna på denna produkt representerar följande:
m AC, p DC, q Klass II-utrustning (produktens konstruktion är dubbelisolerad).
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Batterier som stöds
❚❚ Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a
Typ
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Nominell kapacitet
7,2 V/1 230 mAh
Drifttemperatur
0 °C–40 °C
Mått (B × H × D)
Ungefär 38 × 53 × 14 mm
Vikt
Ungefär 49 g, exklusive polskydd
Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den maskinvara och
programvara som beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående meddelande. Nikon kan
inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
302 Teknisk information
❚❚ Standarder som stöds
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) är en
standard som används av digitalkameraindustrin för att säkra
kompatibiliteten mellan olika kameramärken.
• Exif version 2.3: D3400 stödjer Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) version 2.3, en standard som
innebär att information som lagras tillsammans med fotografier
används för optimal färgåtergivning när bilderna skrivs ut på
Exif-kompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som har utvecklats genom samarbete
mellan digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär
att fotografier kan skrivas ut direkt på en skrivare utan att de först
överförs till en dator.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface är en standard för
multimediagränssnitt som används i konsumentelektronik och
AV-utrustning som kan överföra audiovisuell data och
styrsignaler till HDMI-kompatibla enheter via en enda
kabelanslutning.
Teknisk information 303
A Information om varumärken
IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems,
Inc., i USA och/eller andra länder, och används under licens. Windows är
antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. Mac, OS X, Apple®, App Store®,
Apple-logotyperna, iPhone®, iPad® och iPod touch® är varumärken som
tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Android
är ett varumärke som tillhör Google Inc. Android-roboten reproduceras
eller modifieras från verk som skapats och delats av Google och används i
enlighet med villkor som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution
License. PictBridge-logotypen är ett varumärke. SD-, SDHC- och SDXClogotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logotypen
och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
Bluetooth®-ordmärket och -logotyper är registrerade varumärken som
tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Nikon
Corporation sker under licens.
Alla övriga varunamn som nämns i denna handbok eller annan
dokumentation som medföljer din Nikon-produkt är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless
performance.
A Överensstämmelsemärkning
De standarder som kameran uppfyller kan visas med alternativet
Överensstämmelsemärkning i inställningsmenyn (0 225).
304 Teknisk information
A FreeType License (FreeType2)
Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
A MIT License (HarfBuzz)
Delar av denna programvara är copyright © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter
förbehålles.
A Certifikat
Teknisk information 305
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VRoch AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6Gobjektiv
Läs detta avsnitt om du köpte kameran med det AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR- och AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6Gobjektivpaket som är tillgängligt i vissa länder eller regioner.
Objektivets delar finns listade nedan.
1 Objektivlock
2 Monteringsmarkering för
motljusskydd
3 Knapp för objektivindrag.................16
4 Brännviddsskala
5 Markering för brännviddsskala
6 Objektivets monteringsmarkering
..............................................................15
7 CPU-kontakter................................. 253
8 Fokusring.............................................81
9 Zoomring.............................................34
10 Bakre objektivlock
Dessa indragbara objektiv är endast avsedda för användning med
Nikons digitala SLR-kameror med DX-format; SLR-filmkameror och
digitala SLR-kameror i D3-serien, D2-serien, D1-serien, D700, D300serien, D200, D100, D90, D80, D70-serien, D60, D50, D40-serien,
D7000, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 stöds inte. När du
använder dessa objektiv med D5, D4-serien, D810-serien, D800serien, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 eller
D3300, se till att kamerans firmware har uppdaterats till den senaste
versionen.
306 Teknisk information
❚❚ Fokusering
Fokusläget kan väljas med kamerakontrollerna (0 69).
Autofokus
Fokus justeras automatiskt när kameran är i autofokusläge (0 69).
Fokusringen kan också användas för att fokusera kameran om
avtryckaren hålls intryckt halvvägs (eller om AF-ON-knappen hålls
intryckt); detta kallas “autofokus med manuell styrning” (M/A).
Autofokus återupptas när avtryckaren trycks in halvvägs (eller
AF-ON-knappen trycks in) en andra gång. Notera att om du rör vid
fokusringen medan autofokus är aktiverat ändras fokuspositionen.
Manuell fokusering
När kameran är i manuellt fokusläge kan fokus justeras genom att
vrida på objektivets fokusring (0 81). När kameran är avstängd eller
väntelägestimern har löpt ut kan fokusringen inte användas för att
fokusera och att vrida på zoomringen ändrar fokuspositionen; innan
du fokuserar, slå på kameran eller tryck på avtryckaren för att
återaktivera väntelägestimern.
Användare av D5200-kameror bör notera att om väntelägestimern
tillåts att löpa ut ändras fokuspositionen när timern startas om.
Fokusera om innan fotograferingen. Längre vänteslägestider
rekommenderas för manuell fokusering och i andra situationer där
du får inte utlösa slutaren omedelbart efter fokusering.
Teknisk information 307
❚❚ Använda den inbyggda blixten
När den inbyggda blixten används, se till att motivet är minst 0,6 m
bort och ta bort motljusskydden för att förhindra vinjettering
(skuggor som skapas där objektivets kant skymmer den inbyggda
blixten).
Skugga
Kamera
D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
308 Teknisk information
Vinjettering
Zoomens position
18 mm
24, 35, 45 och
55 mm
Minimiavstånd utan
vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
❚❚ Vibrationsreducering (endast VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
VR)
När objektivet AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR är monterat
på kameran, kan vibrationsreducering aktiveras eller avaktiveras
med alternativet Optisk vibrationsreducering i
fotograferingsmenyn (0 198). Om På är valt träder
vibrationsreducering i kraft varje gång avtryckaren trycks in
halvvägs. Vibrationsreducering minskar oskärpa orsakad av
kameraskakningar, vilket möjliggör slutartider upp till 4,0 stopp
längre än vad som annars skulle vara fallet, vilket ökar intervallet av
tillgängliga slutartider. Effekterna av VR på slutartiden mäts i
enlighet med Camera and Imaging Products Association (CIPA)standarderna; Objektiv med FX-format mäts med digitala
systemkameror i FX-format, och objektiv med DX-format med
kameror med DX-format. Zoomobjektiv mäts vid maximal zoom.
D Vibrationsreducering
• När du använder vibrationsreducering, tryck in avtryckaren halvvägs och
vänta tills bilden i sökaren stabiliserats innan du trycker in avtryckaren
hela vägen ner.
• När vibrationsreducering är aktiverad kan bilden i sökaren vingla efter att
slutaren utlösts. Detta innebär inte att något är fel.
• När kameran panoreras används vibrationsreducering endast på rörelser
som inte är del av panoreringen (om kameran panoreras horisontellt, till
exempel, används vibrationsreducering endast på vertikala skakningar),
vilket gör det enklare att panorera kameran jämnt i en vid båge.
• Om kameran är utrustad med en inbyggd blixt inaktiveras
vibrationsreducering medan blixten laddas.
• Vibrationsreducering rekommenderas generellt när kameran är
monterad på ett stativ, men du kanske föredrar att slå av det beroende på
fotograferingsförhållandena och typen av stativ.
• Vibrationsreducering rekommenderas när kameran är monterad på en
monopod.
Teknisk information 309
❚❚ Medföljande tillbehör
• 55 mm främre objektivlock LC-55A med snabbfäste
• Bakre objektivlock
❚❚ Kompatibla tillbehör
•
•
•
•
55 mm skruvfilter
Bakre objektivlock LF-4
Objektivväska CL-0815
Motljusskydd med bajonettfäste HB-N106
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med
inpassningsmarkeringen för motljusskyddet ( ) såsom visas på
Bild q, och vrid sedan på skyddet (w) tills markeringen ● är
uppriktad mot låsmarkeringen för motljusskyddet (—).
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det vid symbolen
längst ner och håll inte i det för hårt. Vinjettering kan uppstå om
skyddet inte är korrekt monterat. Skyddet kan vändas och
monteras på objektivet när det inte används.
310 Teknisk information
❚❚ Specifikationer
Typ
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivets konstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Avståndsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreducering
(endast AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR)
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Diafragma
Bländarområde
Mätning
Filterstorlek
Mått
Vikt
Typ G AF-P DX-objektiv med inbyggd CPU och
F-fattning
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 element i 9 grupper (2 asfäriska linselement)
76°–28° 50´
Graderad i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Sänds till kameran
Manuell zoom med oberoende zoomring
Autofokus kontrollerad av stegmotor; separat
fokusring för manuell fokusering
Objektivförskjutning med linjärmotorer
0,25 m från skärpeplanet (0 82) vid alla
zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
Helautomatisk
• 18 mm brännvidd: f/3.5–22
• 55 mm brännvidd: f/5.6–38
Den minsta bländare som visas kan variera
beroende på storleken på den exponeringsökning
som valts med kameran.
Full bländare
55 mm (P = 0,75 mm)
Ungefär 64,5 mm maximal diameter × 62,5 mm
(avstånd från kamerans objektivmonteringsfläns
när objektivet är indraget)
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR: Ungefär 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G: Ungefär 195 g
Teknisk information 311
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G
ED VR- och AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED-objektiv
Läs detta avsnitt om du köpte kameran med det AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED VR- eller AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED-objektivpaket som är tillgängligt i vissa länder eller
regioner. Objektivets delar finns listade nedan.
1 Objektivlock
6 Markering för brännviddsskala
2 Monteringsmarkering för
7 Objektivets monteringsmarkering
motljusskydd
..............................................................15
3 Fokusring .............................................81
8 CPU-kontakter................................. 253
4 Zoomring .............................................34
9 Bakre objektivlock
5 Brännviddsskala
Dessa objektiv är endast avsedda för användning med Nikons
digitala SLR-kameror med DX-format; SLR-filmkameror och digitala
SLR-kameror i D3-serien, D2-serien, D1-serien, D700, D300-serierna,
D200, D100, D90, D80, D70-serien, D60, D50, D40-serien, D7000,
D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 stöds inte. När du använder
dessa objektiv med D5, D4-serien, D810-serien, D800-serien, Df,
D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 eller D3300, se till
att kamerans firmware har uppdaterats till den senaste versionen.
312 Teknisk information
❚❚ Fokusering
Fokusläget kan väljas med kamerakontrollerna (0 69). Autofokusoch avståndsmätarfunktioner stöds vid alla brännvidder. När detta
objektiv används, ignorera alla avsnitt av kamerans handbok som
listar begränsningar för autofokus och avståndsmätare för objektiv
med en maximal bländare långsammare än f/5.6.
Autofokus
Fokus justeras automatiskt när kameran är i autofokusläge (0 69).
Fokusringen kan också användas för att fokusera kameran om
avtryckaren hålls intryckt halvvägs (eller om AF-ON-knappen hålls
intryckt); detta kallas “autofokus med manuell styrning” (M/A).
Autofokus återupptas när avtryckaren trycks in halvvägs (eller
AF-ON-knappen trycks in) en andra gång. Notera att om du rör vid
fokusringen medan autofokus är aktiverat ändras fokuspositionen.
Manuell fokusering
När kameran är i manuellt fokusläge kan fokus justeras genom att
vrida på objektivets fokusring (0 81). När kameran är avstängd eller
väntelägestimern har löpt ut kan fokusringen inte användas för att
fokusera och att vrida på zoomringen ändrar fokuspositionen; innan
du fokuserar, slå på kameran eller tryck på avtryckaren för att
återaktivera väntelägestimern.
Användare av D5200-kameror bör notera att om väntelägestimern
tillåts att löpa ut ändras fokuspositionen när timern startas om.
Fokusera om innan fotograferingen. Längre vänteslägestider
rekommenderas för manuell fokusering och i andra situationer där
du får inte utlösa slutaren omedelbart efter fokusering.
Teknisk information 313
❚❚ Vibrationsreducering (VR, endast AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED VR)
När ett AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR är monterat på
kameran kan vibrationsreducering aktiveras eller inaktiveras med
alternativet Optisk vibrationsreducering i fotograferingsmenyn
(0 198). Om På är valt träder vibrationsreducering i kraft varje gång
avtryckaren trycks in halvvägs. Vibrationsreducering minskar
oskärpa orsakad av kameraskakningar, vilket möjliggör slutartider
upp till 4,0 stopp längre än vad som annars skulle vara fallet, vilket
ökar intervallet av tillgängliga slutartider. Effekterna av VR på
slutartiden mäts i enlighet med Camera and Imaging Products
Association (CIPA)-standarderna; Objektiv med FX-format mäts med
digitala systemkameror i FX-format, och objektiv med DX-format
med kameror med DX-format. Zoomobjektiv mäts vid maximal
zoom.
D Vibrationsreducering
• När du använder vibrationsreducering, tryck in avtryckaren halvvägs och
vänta tills bilden i sökaren stabiliserats innan du trycker in avtryckaren
hela vägen ner.
• När vibrationsreducering är aktiverad kan bilden i sökaren vingla efter att
slutaren utlösts. Detta innebär inte att något är fel.
• När kameran panoreras används vibrationsreducering endast på rörelser
som inte är del av panoreringen (om kameran panoreras horisontellt, till
exempel, används vibrationsreducering endast på vertikala skakningar),
vilket gör det enklare att panorera kameran jämnt i en vid båge.
• Om kameran är utrustad med en inbyggd blixt inaktiveras
vibrationsreducering medan blixten laddas.
• Vibrationsreducering rekommenderas generellt när kameran är
monterad på ett stativ, men du kanske föredrar att slå av det beroende på
fotograferingsförhållandena och typen av stativ.
• Vibrationsreducering rekommenderas när kameran är monterad på en
monopod.
314 Teknisk information
❚❚ Medföljande tillbehör
• 58 mm främre objektivlock LC-58 med snabbfäste
• Bakre objektivlock
❚❚ Kompatibla tillbehör
•
•
•
•
58 mm skruvfilter
Bakre objektivlock LF-4
Objektivväska CL-1020
Motljusskydd med bajonettfäste HB-77
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med
inpassningsmarkeringen för motljusskyddet ( ) såsom visas på
Bild q, och vrid sedan på skyddet (w) tills markeringen ● är
uppriktad mot låsmarkeringen för motljusskyddet (—).
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det vid symbolen
längst ner och håll inte i det för hårt. Vinjettering kan uppstå om
skyddet inte är korrekt monterat. Skyddet kan vändas och
monteras på objektivet när det inte används. När skyddet är vänt
kan du montera och ta av det genom att vrida på det medan du
håller i det nära låsmarkeringen (—).
Teknisk information 315
❚❚ Specifikationer
Typ G AF-P DX-objektiv med inbyggd CPU och
F-fattning
Brännvidd
70–300 mm
Maximal bländare
f/4.5–6.3
Objektivets konstruktion 14 element i 10 grupper (inklusive 1 ED-linselement)
Bildvinkel
22° 50´–5° 20´
Brännviddsskala
Graderad i millimeter (70, 100, 135, 200, 300)
Avståndsinformation
Sänds till kameran
Zoom
Manuell zoom med oberoende zoomring
Fokusering
Autofokus kontrollerad av stegmotor; separat
fokusring för manuell fokusering
Vibrationsreducering
Objektivförskjutning med linjärmotorer
(endast AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED
VR)
Minsta fokusavstånd
1,1 m från skärpeplanet (0 82) vid alla
zoompositioner
Diafragmablad
7 (rundad diafragmaöppning)
Diafragma
Helautomatisk
Bländarområde
• 70 mm brännvidd: f/4.5–22
• 300 mm brännvidd: f/6.3–32
Den minsta bländare som visas kan variera beroende
på storleken på den exponeringsökning som valts
med kameran.
Mätning
Full bländare
Filterstorlek
58 mm (P = 0,75 mm)
Mått
Ungefär 72 mm maximal diameter × 125 mm
(avstånd från kamerans objektivmonteringsfläns)
Vikt
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: Ungefär
415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: Ungefär 400 g
Typ
316 Teknisk information
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR IIobjektiv
Läs detta avsnitt om du köpte kameran med det AF-S DX NIKKOR
55–200mm f/4–5.6G ED VR II-objektivpaket som är tillgängligt i vissa
länder eller regioner. Objektivets delar finns listade nedan.
1 Objektivlock
2 Monteringsmarkering för
motljusskydd
8 Objektivets monteringsmarkering
..............................................................15
9 CPU-kontakter ................................. 253
3 Fokusring ............................................ 81 10 A-M-väljare..........................................81
4 Zoomring ............................................ 34 11 ON/OFF-omkopplare för
5 Knapp för objektivindrag................ 16
6 Brännviddsskala
vibrationsreducering.................... 318
12 Bakre objektivlock
7 Markering för brännviddsskala
Detta objektiv är endast avsett för användning med Nikons
digitalkameror med DX-format.
❚❚ Fokus
Fokusläget bestäms av kamerans fokusläge och positionen på
objektivets A-M-väljare (0 81).
Teknisk information 317
❚❚ Vibrationsreducering (VR)
Vibrationsreducering kan aktiveras genom att skjuta
vibrationsreduceringsreglaget till ON och fungerar när
som helst avtryckaren trycks in halvvägs.
Vibrationsreducering minskar oskärpa orsakad av
kameraskakningar, vilket möjliggör slutartider upp till
4,0 stopp längre än vad som annars skulle vara fallet, och ökar
intervallet av tillgängliga slutartider. Effekterna av VR på slutartiden
mäts i enlighet med Camera and Imaging Products Association
(CIPA)-standarderna; Objektiv med FX-format mäts med digitala
systemkameror i FX-format, och objektiv med DX-format med
kameror med DX-format. Zoomobjektiv mäts vid maximal zoom.
D Vibrationsreducering
• När du använder vibrationsreducering, tryck in avtryckaren halvvägs och
vänta tills bilden i sökaren stabiliserats innan du trycker in avtryckaren
hela vägen ner.
• När vibrationsreducering är aktiverad kan bilden i sökaren vingla efter att
slutaren utlösts. Detta innebär inte att något är fel.
• När kameran panoreras används vibrationsreducering endast på rörelser
som inte är del av panoreringen (om kameran panoreras horisontellt, till
exempel, används vibrationsreducering endast på vertikala skakningar),
vilket gör det enklare att panorera kameran jämnt i en vid båge.
• Stäng inte av kameran eller ta bort objektivet medan
vibrationsreducering är aktiverad.
• Om kameran är utrustad med en inbyggd blixt inaktiveras
vibrationsreducering medan blixten laddas.
• Välj OFF när kameran är monterad på ett stativ såvida inte stativhuvudet är
låst, eller om kameran är monterad på en monopod, då ON
rekommenderas.
318 Teknisk information
❚❚ Medföljande tillbehör
• 52 mm främre objektivlock LC-52 med snabbfäste
• Bakre objektivlock
❚❚ Kompatibla tillbehör
•
•
•
•
52 mm skruvfilter
Bakre objektivlock LF-4
Mjukt objektivfodral CL-0915
Motljusskydd med bajonettfäste HB-37
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med
inpassningsmarkeringen för motljusskyddet ( ) såsom visas på
Bild q, och vrid sedan på skyddet (w) tills markeringen ● är
uppriktad mot låsmarkeringen för motljusskyddet (—).
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det vid symbolen
längst ner och håll inte i det för hårt. Vinjettering kan uppstå om
skyddet inte är korrekt monterat. Skyddet kan vändas och
monteras på objektivet när det inte används. När skyddet är vänt
kan du montera och ta av det genom att vrida på det medan du
håller i det nära låsmarkeringen (—).
Teknisk information 319
❚❚ Specifikationer
Typ
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivets konstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Avståndsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreducering
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Diafragma
Bländarområde
Mätning
Filterstorlek
Mått
Vikt
Typ G AF-S DX-objektiv med inbyggd CPU och
F-fattning
55–200 mm
f/4–5.6
13 element i 9 grupper (inklusive 1 ED-linselement)
28° 50´–8°
Graderad i millimeter (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Sänds till kameran
Manuell zoom med oberoende zoomring
Nikon Internal Focusing (IF)-system med
autofokus kontrollerad av Silent Wave-motor och
separat fokusring för manuell fokusering
Objektivförskjutning med linjärmotorer
1,1 m från skärpeplanet (0 82) vid alla
zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
Helautomatisk
• 55 mm brännvidd: f/4–22
• 200 mm brännvidd: f/5.6–32
Full bländare
52 mm (P = 0,75 mm)
Ungefär 70,5 mm maximal diameter × 83 mm
(avstånd från kamerans objektivmonteringsfläns
när objektivet är indraget)
Ungefär 300 g
Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den maskinvara och
programvara som beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående meddelande. Nikon kan
inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
320 Teknisk information
D Vård av objektivet
• Håll CPU-kontakterna rena.
• Avlägsna damm och smuts från objektivet med en blåspensel. För att ta
bort fläckar och fingeravtryck, använd en liten mängd etanol eller
objektivrengöringsmedel på en mjuk, ren bomullsduk eller
objektivrengöringspapper och rengör från mitten och utåt med en
cirkelrörelse, försiktigt för att inte lämna fläckar eller röra glaset med
fingrarna.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller bensen för att
rengöra objektivet.
• Motljusskyddet eller NC-filter kan användas för att skydda det främre
objektivelementet.
• Sätt fast det främre och bakre locket innan objektivet placeras i sitt fodral.
• Plocka inte upp eller håll i objektivet eller kameran i bara motljusskyddet
när det är monterat.
• Om objektivet inte ska användas under en längre tid, förvara det på en
sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara inte i direkt soljus
eller tillsammans med malkulor som innehåller nafta eller kamfer.
• Håll objektivet torrt. Om de inre mekanismerna rostar kan det ge
ohjälpliga skador.
• Om objektivet lämnas på en extremt varm plats kan det skada eller
förvränga delar som är gjorda av förstärkt plast.
Teknisk information 321
A En anmärkning om vidvinkel- och supervidvinkelobjektiv
Autofokus kanske inte ger önskade resultat i de situationer som visas
nedan.
1 Objekt i bakgrunden tar upp en större del av fokuspunkten än huvudmotivet:
Om fokuspunkten innehåller både
förgrunds- och bakgrundsobjekt
kanske kameran fokuserar på
bakgrunden och motivet kan vara ur
fokus, speciellt med vidvinkel- och
supervidvinkelobjektiv.
Exempel: Ett avlägset
porträttmotiv på ett visst
avstånd från bakgrunden
2 Motivet innehåller många fina detaljer.
Kameran kan ha svårt att fokusera på
motiv som innehåller många fina
detaljer.
Exempel: En blomsteräng
I dessa fall, fokusera manuellt eller använd fokuslås för att fokusera på ett
annat motiv på samma avstånd och komponera sedan om fotografiet. För
mer information, se “Så får du bra resultat med autofokus” (0 72).
322 Teknisk information
Minneskortskapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på
ett 16 GB SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I-kort med olika
inställningar för bildkvalitet och bildstorlek.
Bildkvalitet
NEF (RAW) + JPEG hög 3
NEF (RAW)
JPEG hög
JPEG normal
JPEG låg
Bildstorlek
Stor
—
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Filstorlek 1
33,0 MB
20,5 MB
12,6 MB
7,6 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,0 MB
2,5 MB
1,8 MB
1,1 MB
Antal bilder 1 Buffertkapacitet 2
320
6
505
17
920
100
1 500
100
2 900
100
1 800
100
3 000
100
5 600
100
3 500
100
5 700
100
10 300
100
1 Alla siffror är ungefärliga. Resultatet varierar beroende på typ av kort, kamerainställningar och
motivet.
2 Maximalt antal exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Minskar när
brusreducering (0 195), automatisk distorsionskontroll (0 196) eller Datumstämpel
(0 202) är på.
3 Bildstorleken gäller endast JPEG-bilder. Storleken på NEF-bilder (RAW) kan inte ändras. Filstorleken
är den totala för NEF (RAW)- och JPEG-bilder.
Teknisk information 323
Batteriets livslängd
Antalet bilder som kan tas och filmlängden som kan spelas in med
fulladdade batterier varierar med batteriets skick, temperaturen,
tidsintervallet mellan varje bild och hur lång tid menyerna visas.
Exempelsiffror för EN-EL14a-batterier (1 230 mAh) ges nedan.
• Fotografier, enkelbildsläge (CIPA-standard 1): Ungefär 1 200 bilder
• Filmer: Ungefär 60 minuter vid 1 080/60p 2
1 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med ett AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR-objektiv vid följande
testförhållanden: objektivet ändras från oändlighet till minsta avstånd och ett fotografi tas med
standardinställningarna en gång var 30:e sekund; efter att fotografiet tagits slås monitorn på i
4 sekunder; testpersonen väntar på att väntelägestimern ska löpa ut efter att monitorn stängts av;
blixten avfyras med full effekt vid varannan bild. Livevisning används inte.
2 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med kameran inställd på standardinställningarna och ett AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR-objektiv under förhållanden som specificerats av Camera and Imaging
Products Association (CIPA). Enskilda filmer kan vara upp till 20 minuter långa eller 4 GB i storlek;
inspelningen kan avslutas innan dessa gränsvärden har uppnåtts om kamerans temperatur stiger.
324 Teknisk information
Följande åtgärder kan minska batteriets livslängd:
• Använda monitorn
• Hålla avtryckaren intryckt halvvägs
• Upprepad användning av autofokus
• Ta NEF-bilder (RAW)
• Långa slutartider
• Använda kamerans Bluetooth-funktioner
• Använda kameran med separat sålda tillbehör anslutna
• Använda VR-läge (vibrationsreducering) med VR-objektiv
• Upprepad zoomning in och ut med ett AF-P-objektiv.
För att få ut mesta möjliga av uppladdningsbara Nikon EN-EL14abatterier:
• Håll batterikontakterna rena. Smutsiga kontakter kan minska
batteriets prestanda.
• Använd batterierna omedelbart efter laddningen. Batterierna
laddas ur om de inte används.
Teknisk information 325
Index
Symboler
i (Autoläge) ......................................... 5, 32
j (Autoläge (blixt avstängd)) ......... 5, 32
k (Porträtt)............................................. 5, 48
l (Landskap)......................................... 5, 49
p (Barn)................................................... 5, 49
m (Sport) ................................................. 5, 49
n (Närbild) ............................................. 5, 50
o (Nattporträtt).................................... 5, 50
q (Specialeffekter)....................... 5, 51
% (Mörkerseende) ....................................52
S (Superintensiv)......................................52
T (Pop) ........................................................52
U (Fotoillustration) ...........................53, 56
' (Leksakskameraeffekt).................53, 57
( (Miniatyreffekt)..............................53, 58
3 (Selektiv färg) .................................54, 60
1 (Silhuett)..................................................54
2 (Högdagerbild) .....................................54
3 (Lågdagerbild) ......................................55
P (Programautomatik)................. 5, 98, 99
S (Slutartidsstyrd automatik) ..5, 98, 101
A (Bländarstyrd automatik)......5, 98, 103
M (Manuell)....................................5, 98, 105
g (Guide) ..............................................42
U (flexibelt program) ............................ 100
8 (Enkelbild) .............................................62
I (Serietagning) ...............................62, 63
E (Självutlösare) ................................62, 66
J (Tyst läge) .......................................62, 65
" (Fördröjd fjärrstyrning (ML-L3)) ..62,
95
# (Fjärrstyrn. utan fördr. (ML-L3)) .62, 95
c (Enpunkts-AF) .....................................74
d (Dynamiskt AF-område) ..................74
e (Automatiskt AF-område)...............74
f (3D-följning) ........................................74
6 (Ansiktsprioriterande AF) .................75
7 (Brett AF-område)................................75
8 (Smalt AF-område) ..............................75
9 (Motivföljande AF) ............................76
326 Teknisk information
L (Matrismätning) ................................ 111
M (Centrumvägd mätning)................ 111
N (Spotmätning) ................................... 111
o (automatisk blixt) .........................88
j (röda ögon-reducering)...........88, 90
p (långsam synk).......................88, 90
q (synk på bakre ridå).....................90
Y (Blixtkompensation) ...................... 117
E (Exponeringskompensation)........ 115
m (Vitbalans) .......................................... 121
L (Manuellt förinställt värde)......... 126
3 (Ljudindikator).................................... 213
I (fokusindikering) ...................35, 79, 82
N (blixt klar-indikator)...............4, 38, 265
a (livevisning)-knappen ............. 32, 138
P-knappen ...............................11, 143, 155
R-knappen................................................... 6
t (minnesbuffert) ........................... 64, 323
Siffror
3D-följning (AF-områdesläge) .............74
420-pixlars RGB-sensor..... 198, 297, 298
A
Adobe RGB............................................... 194
AE-L............................................................. 113
AE-L/AF-L-knappen...................80, 113, 215
AE-lås ......................................................... 113
AF ........................................................... 69–80
AF-A...............................................................69
AF-aktivering........................................... 215
AF-C ...............................................................69
AF-F................................................................70
AF-hjälplampa ........................73, 196, 256
AF-områdesläge........................................74
AF-S.........................................................69, 70
Aktiv D-Lighting..................................... 119
Aktiv servo-AF............................................70
A-M-väljare........................................ 81, 317
Ansiktsprioriterande AF .........................75
Ansiktszoom............................................ 167
Anslut till smart enhet ......................... 222
Antal bilder .............................................. 324
Antal kopior (PictBridge)..................... 182
Antal återstående exponeringar ........ 31
Auto (vitbalans) ...................................... 121
Autoexponeringslås.............................. 113
Autofokus ............................................ 69–80
Automatisk bildrotering...................... 188
Automatisk blixt....................................... 88
Automatisk distorsionskontroll ........ 196
Automatisk infodisplay........................206
Automatisk ISO-känslighet........193, 194
Automatisk motivtyp ............................. 37
Automatisk servo-AF .............................. 69
Automatiskt AF-område (AFområdesläge) .......................................... 74
Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3).....208
Avståndsmätare .............................. 82, 216
Avtryckare .........................36, 79, 113, 215
Avtryckaren.............................................. 113
B
Batteri...........................12, 13, 31, 267, 302
Beskär................................................166, 232
Beskära filmer..........................................146
Beskärning (PictBridge) .......................182
Betygsätt..........................................169, 176
Bildintervall (Bildspel) .......................... 176
Bildkommentar....................................... 211
Bildkvalitet.................................................. 84
Bildspel ...................................................... 174
Bildstorlek................................................... 86
Bildstorlek/bildfrekvens ...................... 141
Bildtyp (Bildspel) .................................... 176
Bildvinkel ..................................................261
Bildöverlägg ............................................ 241
Blixt ......................................38, 87, 197, 262
Blixt (vitbalans) ....................................... 121
Blixt klar-indikator ......................4, 38, 265
Blixtkompensation ................................117
Blixtläge................................................ 88, 90
Blixträckvidd.............................................. 92
Blixtstyrning............................................. 198
Blixtstyrning för inb. blixt.................... 197
Blixtsynkhastighet .......................... 91, 296
Bluetooth............................................xx, 223
Bländare...........................................103, 106
Bländarstyrd automatik....................... 103
Brett AF-område .......................................75
Brusreducering....................................... 195
Brännvidd................................................. 261
Brännviddsskala .................. 306, 312, 317
Bulb............................................................. 107
C
Capture NX-D.......................................... 177
CEC.............................................................. 185
Centrumvägd mätning........................ 111
CLS .............................................................. 262
CPU-kontakter ........................................ 253
CPU-objektiv ........................................... 252
Creative Lighting System.................... 262
Cyanotypi ................................................. 240
D
Datum och tid......................................... 205
Datumformat ................................... 25, 205
Datumräknare................................202, 203
Datumstämpel........................................ 202
DCF version 2.0....................................... 303
Dioptrijusteringskontroll ............. 26, 268
Direkt solljus (vitbalans)...................... 121
Distorsionskontroll................................ 237
D-Lighting ................................................ 235
Dynamiskt AF-område............................74
E
Elektronisk avståndsmätare........ 82, 216
Enkelbild (Utlösarläge) ...........................62
Enpunkts servo-AF ............................69, 70
Enpunkts-AF (AF-områdesläge) ..........74
Exif version 2.3........................................ 303
Exponering............................ 111, 113, 115
Exponeringsindikator.................... 10, 106
Exponeringskompensation................ 115
Exponeringslås ....................................... 113
Exponeringsläge .......................................98
Exponeringsmätare .................................37
Extra blixt.........................................197, 262
Teknisk information 327
Eye-Fi-överföring ................................... 224
F
Filinformation ................................156, 157
Filmer ......................................................... 138
Filminspelningsknapp ......................... 139
Filminställningar .................................... 141
Filmkvalitet .............................................. 141
Filnummersekvens................................ 218
Filter............................................................ 267
Filtereffekter ......................... 135, 137, 239
Finjustera vitbalansen.......................... 124
Firmwareversion .................................... 226
Fisheye-objektiv..................................... 238
Fjärrkontroll ...................................... 95, 269
Fjärrstyrn. utan fördr. (ML-L3) .......62, 95
Flexibelt program .................................. 100
Flimmerreducering ......................140, 213
Fluorescerande (vitbalans)........121, 123
Flygplansläge .......................................... 222
Fn-knapp.................................................... 214
Fokus ..................................................... 69–83
Fokusera sökaren......................................26
Fokusindikering...........................35, 79, 82
Fokuslås........................................................79
Fokusläge ....................................................69
Fokuslägesväljare .....................................81
Fokuspunkt ............................34, 74, 76, 82
Format för informationsdisplay........ 206
Formatera minneskort ......................... 201
Fotograferingsdata ............................... 160
Fotograferingsmenyn .......................... 190
Fotoillustration ................................ 56, 244
Fotoinformation............................156, 187
Funktion utan minneskort.................. 226
Funktionsratt................................................ 5
Fälla upp spegeln för rengör. ............ 273
Färgläggningsbild ................................. 243
Färgrymd .................................................. 194
Färgteckning ........................................... 244
Färgtemperatur...................................... 123
Fördröjd fjärrstyrning (ML-L3).......62, 95
328 Teknisk information
G
Glödlampa (vitbalans).......................... 121
Guideläge ....................................................42
H
H.264 .......................................................... 300
HDMI .................................................184, 303
HDMI-CEC................................................. 185
HDMI-styrning ........................................ 185
Helskärmsläge ........................................ 152
Histogram........................................158, 187
Hjälp ..............................................................28
Hög (känslighet)........................................93
Hög upplösning ............................184, 303
Högdagrar.......................................157, 187
Högsta känslighet ................................. 193
I
Icke-CPU-objektiv.................................. 254
Inbyggd AF-hjälplampa ......73, 196, 256
Inbyggd blixt............................. 38, 87, 258
Information om upphovsrätt ............ 212
Informationsdisplay..........................6, 206
Infrarödmottagare ...................................96
Inställningshistorik................................ 251
Inställningsmenyn................................. 199
ISO-känslighet ................................. 93, 192
i-TTL ......................................... 197, 198, 262
i-TTL-balanserad upplättningsblixt för
digitala systemkameror............198, 262
J
JPEG...............................................................84
JPEG hög......................................................84
JPEG låg........................................................84
JPEG normal ...............................................84
Jämförelse sida vid sida....................... 249
Jämn (ställ in Picture Control)........... 132
K
Kalendervisning ..................................... 154
Kamerahuslock...................................2, 268
Klocka.................................................. 25, 205
Klockbatteriet............................................ 13
Knapp för objektivindrag..... 16, 17, 306,
317
Knappar..................................................... 214
Kompatibla objektiv ............................. 252
Kompositionsrutnät................................... 8
Kontinuerlig servo-AF ............................ 69
Korrigering av röda ögon ................... 236
Känslighet.......................................... 93, 192
L
Laddare......................................12, 267, 302
Lagringsmapp.........................................219
Landskap (ställ in Picture Control)... 132
Liten (bildstorlek)..................................... 86
Livevisning ........................................ 32, 138
Långsam synk..................................... 88, 90
Längsta slutartid .................................... 193
M
Manuell............................................... 81, 105
Manuell fokusering ....................69, 70, 81
Manuell fokusring i AF-läge ...............217
Manuella filminställningar.................. 142
Manuellt förinställt värde (vitbalans).....
121, 126
Matrismätning ........................................ 111
Mattskiva...................................................296
Mellan (bildstorlek) ................................. 86
Mikrofon....................................................141
Miniatyrbildsvisning ............................. 153
Miniatyreffekt................................... 58, 245
Minnesbuffert .................................. 64, 323
Minneskort ..................... 13, 201, 269, 323
Minneskortskapacitet........................... 323
Mired .......................................................... 125
Mjukt filter (Filtereffekter)................... 239
Moln (vitbalans)...................................... 121
Monitor.............................................152, 205
Monitoralternativ för visning ............ 187
Monitorns ljusstyrka ............................. 205
Monokrom................................................ 240
Monokrom (ställ in Picture Control) 132
Monteringsmarkering 15, 306, 312, 317
Motivföljande AF ......................................76
Motivtyp.......................................................48
Målning ..................................................... 248
Mätning..................................................... 111
Mättade färger (ställ in Picture Control)
132
N
Namnge fil................................................ 221
NEF (RAW) ................................84, 221, 230
NEF (RAW)-bearbetning...................... 230
Neutral (ställ in Picture Control)....... 132
Nikon Transfer 2..................................... 179
Nätadapter......................................267, 270
O
Objektiv.....................................15, 252, 306
Objektivets fokusring. 81, 306, 312, 317
Objektivets
vibrationsreduceringsomkopplare .17,
318
Objektivfäste .................................. 2, 15, 82
Optisk vibrationsreducering.............. 198
P
Pappersstorlek (PictBridge) ............... 182
Perspektivkontroll ................................. 238
PictBridge ........................................181, 303
Picture Controls.............................132, 134
Platsdata ..........................................164, 221
Porträtt (ställ in Picture Control) ...... 132
Programautomatik...................................99
R
Radera................................................. 41, 171
Radera aktuell bild ................................ 171
Radera alla bilder ................................... 172
Radera valda bilder ............................... 172
Ram (PictBridge) .................................... 182
Redigera film ..................................146, 150
Reducering av vindbrus ...................... 142
Referensbild för dammbortt.............. 209
Retuscheringsmeny.............................. 227
RGB ....................................................158, 194
Teknisk information 329
RGB-histogram ....................................... 158
Rotera hög................................................ 189
Räta upp.................................................... 237
Röda ögon-reducering ....................88, 90
S
Selektiv färg ...................................... 60, 246
Sepia........................................................... 240
Serie...............................................................63
Serietagning (Utlösarläge) .............62, 63
Signal.......................................................... 213
Självutlösare .............................. 62, 66, 208
Skriv ut datum (PictBridge) ................ 182
Skriva ut..................................................... 181
Skugga (vitbalans)................................. 121
Skydda fotografier................................. 168
Skylightfilter (Filtereffekter)............... 239
Skärpeplansmarkering............................82
Slutartidsstyrd automatik ................... 101
Smalt AF-område......................................75
Snabbretuschering ............................... 236
SnapBridge.............................................. i, 18
Sommartid ........................................ 25, 205
Spara vald bildruta ................................ 150
Specialeffektläge ......................................51
Speedlight................................................ 262
Spegel ....................................................2, 273
Spotmätning ........................................... 111
Språk (Language)............................ 19, 205
sRGB............................................................ 194
Standard (ställ in Picture Control).... 132
Standard i-TTL-upplättningsblixt för
digitala systemkameror............198, 262
Starta utskrift (PictBridge) .........182, 183
Stjärnfilter (Filtereffekter) ................... 239
Stor (bildstorlek)........................................86
Storlek................................................. 86, 141
Strömkontakt .................................267, 270
Ställ in Picture Control ......................... 134
Svartvitt ..................................................... 240
Synk på bakre ridå ....................................90
Synk på främre ridå ..................................90
Synka till smart enhet........................... 205
Sökare .............................................4, 26, 296
330 Teknisk information
Sökarlock .....................................................68
T
Tid ............................................................... 107
Tidszon ............................................... 25, 205
Tidszon och datum ........................ 25, 205
Tillbehör.................................................... 267
Tillgängliga inställningar .................... 281
Timer .............................................................66
Timer för aut. avstängning................. 207
Toning ..............................................135, 137
Tryck in avtryckaren halvvägs.......35, 36
Tryck ned avtryckaren hela vägen......36
Tv................................................................. 184
Typ D-objektiv ........................................ 253
Typ E-objektiv ......................................... 253
Typ G-objektiv ........................................ 253
Tyst läge................................................62, 65
U
Upplösning (HDMI) ............................... 185
USB-kabel .............................. 178, 181, 268
Utlösarläge..................................................62
Utskriftsval ............................................... 183
V
Varmfilter (Filtereffekter) .................... 239
Vibrationsreducering 17, 198, 309, 314,
318
ViewNX-i ................................................... 177
Vinjetteringskontroll ............................ 195
Visning................................................ 40, 152
Visning av tagen bild............................ 188
Visningsinformation ....................156, 187
Visningsmapp ......................................... 187
Visningsmeny ......................................... 186
Visningszoom ......................................... 165
Vitbalans ................................................... 121
Volym................................................145, 174
Välj att överföra till smart enhet ...... 189
Välj start-/slutpunkt.............................. 146
Väntelägestimer.............................. 37, 207
W
WB ............................................................... 121
Å
Återställ .................................. 192, 201, 226
Återställ alla inställningar ................... 226
Återställ fotograferingsmenyn ......... 192
Återställ inställningsaltern. ................201
Åtkomstlampa .......................................... 36
Ä
Ändra storlek ...........................................233
Ö
Överensstämmelsemärkning ............ 225
Överför till smart enhet (auto) .......... 223
Översiktsdata ..........................................163
Teknisk information 331
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon
form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan
skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
SB8I03(1B)
6MB3541B-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising