Nikon | D5 | Nikon D5 Användarhandbok

Nikon D5 Användarhandbok
Nikon D5
DIGITALKAMERA
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon form
(förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan skriftligt
godkännande från NIKON CORPORATION.
Användarhandbok
(med garantidokument)
AMA16519
Tryckt i Europa
Sv
SB6E02(1B)
6MB2921B-02
• Läs denna handbok noggrant innan du använder
kameran.
• För att säkerställa korrekt användning av kameran, se till
att läsa “För säkerhets skull” (sida x).
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en
lättillgänglig plats som framtida referens.
Sv
Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara
dem på en plats där alla som använder produkten kan få tillgång till
dem.
Menyn och nätverksguider
En Nätverksguide och Menyguide kan laddas ner från Nikons webbplats i pdfformat såsom det beskrivs nedan, och de kan visas med Adobe Reader eller
Adobe Acrobat Reader. Nätverksguiden beskriver hur man ansluter kameran
till ett nätverk, medan Menyguiden beskriver de alternativ som finns
tillgängliga i kamerans menyer.
1 Öppna en webbläsare på datorn och öppna Nikons nedladdningssida för
handböcker på http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Navigera till sidan för önskad produkt och ladda ner handboken.
Nikon Användarstöd
Besök webbplatsen nedan för att registrera kameran och hålla dig uppdaterad
med den senaste produktinformationen. Här finns svar på vanliga frågor (FAQ)
och du kan kontakta oss för teknisk hjälp.
http://www.europe-nikon.com/support
Nikon Manual Viewer 2
Installera appen Nikon Manual Viewer 2 på din smartphone eller surfplatta för
att visa handböcker för Nikons digitalkameror, när som helst, var som helst.
Nikon Manual Viewer 2 kan laddas ner gratis från App Store och Google Play.
En internetanslutning krävs för att ladda ner appen och produkthandböcker,
för vilken avgifter kan tas ut av din telefon- eller internetleverantör.
A För säkerhets skull
Läs säkerhetsanvisningarna i “För säkerhets skull” (0 x–xiii) innan du
använder kameran för första gången.
D5-a (XQD Card Type)
D5-b (CF Card Type)
Symboler och ikoner
För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används
följande symboler och ikoner:
D
Denna ikon används för varningar; det är information som du bör läsa
innan du använder kameran, så att du undviker att skada den.
A
Denna ikon används för meddelanden; information som du bör läsa
innan du använder kameran.
0
Denna ikon används för hänvisningar till andra sidor i handboken.
Menyposter, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i
fet stil.
Denna kamera är tillgänglig i XQD- och CompactFlash-kompatibla modeller.
Instruktionerna i denna handbok förutsätter att ett XQD-minneskort används,
men användningen fungerar identiskt för båda modellerna.
Kamerainställningar
Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningar används.
i
Förpackningens innehåll
Se till att alla föremål i denna lista följde med kameran.
• D5 digitalkamera
(0 1)
• Kamerahuslock BF-1B
(0 25, 339)
• Lock till tillbehörssko
BS-3 (0 14)
• Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL18c med polskydd (0 19, 22)
• Batteriladdare MH-26a med strömkabel och två kontaktskydd
(strömkabelns form beror på inköpslandet; 0 19, 380)
• USB-kabelklämma
(0 278)
• HDMI-kabelklämma
(0 286)
•
•
•
•
USB-kabel UC-E22 (0 278, 283)
Användarhandbok (denna guide)
Rem AN-DC15 (0 19)
Garanti (tryckt på baksidan av
denna handbok)
Minneskort säljs separat. Kameror köpta i Japan visar endast menyer
och meddelanden på engelska och japanska; andra språk stöds inte.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka.
A Programvara ViewNX-i och Capture NX-D
Använd ViewNX-i för att finjustera bilder eller för att kopiera bilder för att
visas på en dator. ViewNX-i finns tillgängligt för nedladdning från följande
webbplats: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Använd Capture NX-D för att finjustera bilder som har kopierats till en dator
och för att konvertera NEF-bilder (RAW) till andra format. Capture NX-D
finns tillgängligt för nedladdning från:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Du kan även besöka denna webbplats för den senaste informationen om
Nikons programvara, inklusive systemkrav.
ii
Innehållsförteckning
För säkerhets skull ........................................................................................ x
Obs! .................................................................................................................xiv
Introduktion
1
Bli bekant med kameran ............................................................................1
Kamerahus.................................................................................................. 1
Övre kontrollpanelen.............................................................................. 6
Den bakre kontrollpanelen .................................................................. 8
Sökardisplayen........................................................................................10
Använda pekskärmen...........................................................................12
Lock till tillbehörssko ............................................................................14
Handledning
15
Kameramenyer ........................................................................................... 15
Använda kameramenyerna................................................................16
De första stegen ......................................................................................... 19
Sätt fast kameraremmen .....................................................................19
Ladda batteriet .......................................................................................19
Sätt i batteriet..........................................................................................22
Montera ett objektiv .............................................................................25
Grundläggande inställningar ............................................................27
Sätta i ett minneskort ...........................................................................30
Formatera minneskortet .....................................................................33
Justera sökarens fokus .........................................................................35
Grunderna för fotografering och bildvisning .................................. 37
Batterinivån och antal återstående exponeringar .....................37
Förbered kameran .................................................................................39
Fokusera och fotografera....................................................................40
Visa bilder .................................................................................................42
Radera oönskade fotografier .............................................................43
iii
Fotografering med livevisning
44
Autofokus .................................................................................................48
Manuell fokusering ...............................................................................50
Använda i-knappen.............................................................................51
Ljudlöst läge ............................................................................................54
Livevisningsdisplayen ..........................................................................56
Informationsdisplay ..............................................................................57
Filmer
59
Spela in filmer..............................................................................................59
Index...........................................................................................................63
Använda i-knappen.............................................................................63
Livevisningsdisplayen ..........................................................................65
Maximal längd ........................................................................................67
Informationsdisplay ..............................................................................68
Filmbeskärning .......................................................................................69
Ta bilder i filmläget................................................................................71
Timelapse-filmer.........................................................................................74
Visa filmer......................................................................................................80
Redigera filmer............................................................................................82
Beskära filmer ..........................................................................................82
Spara valda bildrutor ............................................................................85
Alternativ för bildlagring
87
Bildområde ...................................................................................................87
Bildkvalitet ....................................................................................................92
Bildstorlek .....................................................................................................95
Använda två minneskort .........................................................................97
iv
Fokus
98
Autofokus ..................................................................................................... 98
Autofokusläge ...................................................................................... 101
AF-områdesläge .................................................................................. 104
Val av fokuspunkt................................................................................ 108
Fokuslås .................................................................................................. 111
Manuell fokusering..................................................................................114
Utlösarläge
116
Välja ett utlösarläge ................................................................................116
Val av snabbutlösarläge.................................................................... 119
Självutlösarläge ........................................................................................120
Läget uppfälld spegel.............................................................................122
ISO-känslighet
124
Manuell justering .....................................................................................124
Automatisk ISO-känslighet...................................................................126
Exponering
129
Mätning .......................................................................................................129
Exponeringsläge ......................................................................................131
P: Programautomatik ......................................................................... 133
S: Slutartidsstyrd automatik............................................................. 134
A: Bländarstyrd Automatik ............................................................... 135
M: Manuell.............................................................................................. 136
Långtidsexponeringar (Endast läge M).............................................138
Slutartids- och bländarlås .....................................................................140
Autoexponeringslås (AE).......................................................................141
Exponeringskompensation..................................................................143
Gaffling ........................................................................................................146
v
Vitbalans
159
Vitbalansalternativ.................................................................................. 159
Finjustering av vitbalans....................................................................... 162
Välja färgtemperatur.............................................................................. 165
Manuellt förinställt värde ..................................................................... 168
Fotografering med sökaren ............................................................ 169
Livevisning (Spotmätning av vitbalans) ..................................... 173
Hantera förinställningar ................................................................... 176
Bildoptimering
179
Picture Controls ....................................................................................... 179
Välja en Picture Control .................................................................... 179
Ändra Picture Controls...................................................................... 181
Skapa anpassade Picture Controls................................................ 184
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor ....................................... 187
Aktiv D-Lighting .................................................................................. 187
Stort dynamiskt omfång (HDR)...................................................... 189
Fotografering med blixt
194
Använda en blixt ..................................................................................... 194
Fotografering med blixt på kamera.................................................. 197
Blixtlägen.................................................................................................... 198
Blixtkompensation.................................................................................. 200
FV-lås............................................................................................................ 202
Fotografering med fjärrstyrd blixt .................................................... 204
Inställning .............................................................................................. 205
Ta foton .................................................................................................. 209
Visa blixtinformation.............................................................................. 216
vi
Andra fotograferingsalternativ
220
R-knappen ................................................................................................220
i-knappen ..................................................................................................223
Tvåknappsåterställning: Återställa standardinställningarna ...224
Flimmerreducering .................................................................................227
Multiexponering.......................................................................................229
Intervalltimerfotografering ..................................................................236
Icke-CPU-objektiv ....................................................................................243
Platsdata......................................................................................................246
Mer om bildvisning
248
Visa bilder ...................................................................................................248
Helskärmsläge ...................................................................................... 248
Miniatyrbildsvisning........................................................................... 248
Visningsreglage .................................................................................. 249
Använda pekskärmen........................................................................ 251
i-knappen ............................................................................................. 253
Fotoinformation .......................................................................................254
Ta en närmare titt: Visningszoom ......................................................263
Skydda fotografier från radering........................................................265
Betygsätta bilder ......................................................................................267
Radera fotografier....................................................................................268
Helskärms- och miniatyrbildsvisning........................................... 268
Visningsmenyn .................................................................................... 270
Röstmemon
272
Spela in röstmemon................................................................................272
Under bildvisning ............................................................................... 272
Vid fotografering................................................................................. 273
Spela upp röstmemon ...........................................................................276
vii
Anslutningar
277
Installera ViewNX-i.............................................................................. 277
Kopiera bilder till datorn .................................................................. 278
Ethernet och trådlösa nätverk........................................................ 281
Skriva ut fotografier................................................................................ 283
Ansluta skrivaren................................................................................. 283
Skriva ut en bild i taget ..................................................................... 284
Skriva ut flera bilder ........................................................................... 285
Visa fotografier på en tv........................................................................ 286
HDMI-alternativ ................................................................................... 287
Menylista
289
D Visningsmenyn: Hantera bilder ................................................... 289
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ................... 291
1 Filminspelningsmenyn: Filminspelningsalternativ ............... 296
A Anpassade inställningar:
Finjustera kamerainställningarna ................................................. 299
B Inställningsmenyn: Kamerainställning ........................................ 310
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior................ 314
O Min meny/m Inställningshistorik ................................................. 316
Alternativ på retuscheringsmenyn ................................................... 317
NEF (RAW)-bearbetning ................................................................... 317
Beskär ...................................................................................................... 319
Bildöverlägg.......................................................................................... 320
viii
Teknisk information
323
Kompatibla objektiv................................................................................323
Nikon Creative Lighting System (CLS)..............................................330
Övriga tillbehör.........................................................................................336
Ansluta en strömkontakt och nätadapter.................................. 342
Vård av kameran.......................................................................................344
Förvaring ................................................................................................ 344
Rengöring .............................................................................................. 344
Lågpassfiltret ........................................................................................ 345
“Rengör nu” ...................................................................................... 345
“Rengör vid start/avstängn.” ...................................................... 346
Manuell rengöring ......................................................................... 347
Byta klockbatteriet.............................................................................. 351
Vård av kamera och batteri: Försiktighetsåtgärder .....................353
Exponeringsprogram .............................................................................357
Felsökning ..................................................................................................358
Batteri/display ...................................................................................... 358
Fotografering........................................................................................ 358
Bildvisning ............................................................................................. 362
Övrigt....................................................................................................... 363
Felmeddelanden ......................................................................................364
Specifikationer ..........................................................................................370
Kalibrera batterier ............................................................................... 380
Godkända minneskort ...........................................................................383
Minneskortskapacitet.............................................................................385
Batteriets livslängd..................................................................................388
Index.............................................................................................................390
Garantivillkor - Nikons europeiska servicegaranti .......................400
ix
För säkerhets skull
Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och
följa nedanstående säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran.
Förvara säkerhetsanvisningarna på en plats där alla som använder produkten
har tillgång till dem.
Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte
följs:
Denna ikon indikerar en varning. Läs alla varningar innan du använder
A den här Nikon-produkten, för att undvika risk för personskador.
❚❚ VARNINGAR
A Se till att solen inte hamnar i bilden
Se till att inte solen hamnar i bilden
när du fotograferar
bakgrundsbelysta motiv. Solljus
som fokuseras i kameran när solen
är i eller nära bilden kan orsaka
brand.
A Titta inte rakt in i solen genom sökaren
Det finns risk för bestående
ögonskador om man tittar rakt in i
solen eller en annan stark ljuskälla
genom sökaren.
A Stäng genast av produkten i händelse av
tekniskt fel
Koppla genast bort nätadaptern och
ta bort batteriet om produkten eller
nätadaptern (säljs separat) ryker
eller luktar konstigt. Var försiktig så
att du inte bränner dig. Fortsatt
användning kan resultera i
personskador. Ta ut batteriet och
kontakta sedan en Nikonauktoriserad serviceverkstad för
kontroll av produkten.
A Använda sökarens dioptrijusteringskontroll A Ta inte isär produkten
Var försiktig när du använder
sökarens dioptrijusteringskontroll
med ögat mot sökaren, så att du
inte oavsiktligt sticker fingret i ögat.
x
Du kan skada dig om du rör delar
inuti produkten. Om ett fel uppstår
ska du överlåta ev.
reparationsarbete till en fackman.
Om du råkar tappa eller stöta till
produkten så att den öppnas, tar du
bort batteriet och/eller nätadaptern
och lämnar in produkten på en
Nikon-auktoriserad serviceverkstad.
A Använd inte produkten i närheten av
A Hantera batterierna varsamt
lättantändlig gas
Använd aldrig elektronisk
utrustning i närheten av
lättantändlig gas, eftersom det finns
risk för explosion och brand.
A Förvara produkten utom räckhåll för barn
Underlåtenhet att följa ovanstående
försiktighetsåtgärd kan leda till
personskador. Tänk dessutom på att
små komponenter kan utgöra en
kvävningsrisk. Om ett barn skulle
svälja en komponent som ingår i
denna kamera, kontakta
omedelbart en läkare.
A Låt inte barn ha kameraremmen runt
halsen
Ett barn som har kameraremmen
runt halsen kan strypas.
A Vidrör inte kameran, batteriet eller
laddaren under en längre period medan
enheterna är påslagna eller används
Enhetens delar blir varma. Om den
kommer i direkt kontakt med huden
under en längre tid kan det leda till
lågtemperaturbrännskador.
A Lämna inte produkten på en plats där den
kan utsättas för extremt höga
temperaturer, t.ex. i en stängd bil eller i
direkt solljus
Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till skador eller
brand.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Batterier kan läcka, överhettas,
spricka eller börja brinna om de
hanteras felaktigt. Följ följande
försiktighetsåtgärder när du
hanterar batterier som används
med denna produkt:
Använd endast batterier som är
godkända för användning med den
här produkten.
Använd endast litiumbatterier
CR1616 för att byta ut
klockbatteriet. Det finns risk för
explosion om en annan typ av
batteri används. Kassera använda
batterier enligt anvisningarna.
Undvik att kortsluta eller att ta isär
batteriet.
Utsätt inte batteriet eller kameran
där det är isatt för kraftiga stötar.
Kontrollera att produkten är
avstängd innan du byter batteri. Om
du använder en nätadapter
kontrollerar du att den inte är
inkopplad.
Försök inte att sätta i batteriet upp
och ned eller åt fel håll.
Utsätt inte batteriet för hög värme
eller öppen eld.
Sänk inte ned batteriet i vatten och
utsätt det inte för väta.
Sätt på polskyddet innan du
transporterar batteriet. Transportera
eller förvara inte batteriet
tillsammans med metallföremål,
t.ex. halsband eller hårspännen.
xi
• Batterier kan börja läcka om de är
helt urladdade. Undvik skador på
produkten genom att avlägsna
batteriet om det är urladdat.
• Sätt på polskyddet och förvara
batteriet på en sval, torr plats när
det inte används.
• Batteriet kan vara varmt direkt efter
användning eller om produkten
drivs med batteri under en längre
tid. Stäng av kameran och låt
batteriet svalna innan du tar ur det.
• Avbryt genast all användning om
batteriet ändrar färg eller form.
A Hantera laddaren enligt anvisningarna
• Se till att den alltid är torr. Annars
finns det risk för skador eller
produktfel på grund av brand eller
elektriska stötar.
• Damm på eller i närheten av
stickkontaktens metalldelar ska tas
bort med en torr duk. Fortsatt
användning kan i annat fall resultera
i brand.
• Rör inte vid nätkabeln och gå inte i
närheten av laddaren under
åskväder. Det medför risk för
elektriska stötar.
xii
• Nätkabeln får inte modifieras, vikas
eller böjas hårt. Ställ inte inte tunga
föremål på den och utsätt den inte
för hög värme eller öppen låga. Om
isoleringen skadas så att ledarna
syns ska nätkabeln undersökas av
en Nikon-auktoriserad
serviceverkstad. Annars finns det
risk för brand eller elektriska stötar.
• Hantera inte stickkontakten eller
laddaren med våta händer. Annars
finns det risk för skador eller
produktfel på grund av brand eller
elektriska stötar.
• Använd inte med
resetransformatorer eller adaptrar
som utformats för att omforma en
spänning till en annan och ej heller
med DC-till-AC-omformare, som
omformar likström till växelström.
Detta kan skada produkten eller
föranleda överhettning eller risk för
brand.
A Använd rätt kablar
När du ansluter kablar i in- och
utgångskontakterna ska du endast
använda de kablar som medföljer
produkten eller som säljs av Nikon.
A Rikta inte blixten mot föraren av ett fordon A Undvik kontakt med flytande kristaller
Underlåtenhet att följa ovanstående
försiktighetsåtgärd kan leda till
olyckor.
A Hantera blixten med försiktighet
• Om du använder kameran med blixt
i närheten av hud eller andra
föremål kan det leda till
brännskador.
• Om blixten utlöses nära motivets
ögon kan det orsaka tillfällig
synförsämring. Håll blixten minst en
meter från motivet. Var särskilt
försiktig när du fotograferar
småbarn.
Var försiktig om monitorn går
sönder så att du inte skadar dig på
det krossade glaset, och undvik att
de flytande kristallerna från
monitorn kommer i kontakt med
hud, ögon eller mun.
A Bär inte stativ med ett objektiv eller
kamera monterad
Du kan ramla eller slå till någon av
misstag, vilket kan orsaka skador.
A Följ anvisningarna från flygbolags- och
sjukhuspersonal
xiii
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här • Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador som har uppkommit
produkten får reproduceras, överföras,
skrivas av, översättas till ett annat språk till följd av användningen av denna
produkt.
eller lagras i ett
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för
dokumentationssystem i någon form
eller med några medel, utan
att säkerställa att informationen i de
föregående skriftligt medgivande från
här handböckerna är exakt och så
Nikon.
fullständig som möjligt. Skulle du mot
förmodan upptäcka fel eller brister är vi
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra
tacksamma om du påtalar
utseendet på och specifikationerna för
felaktigheterna för närmaste Nikonden maskinvara och programvara som
återförsäljare (se separat kontaktlista).
beskrivs i dessa handböcker när som
helst och utan föregående
meddelande.
xiv
Meddelanden till kunder i Europa
VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FEL TYP. SKROTA
ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
Denna symbol indikerar att
elektrisk och elektronisk
utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Denna symbol anger att
batteriet måste lämnas in till
separat insamling.
Följande gäller endast
Följande gäller endast
användare i europeiska länder:
användare i europeiska länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta
• Den här produkten ska lämnas till
med denna återvinningssymbol eller
separat insamling vid en särskild
inte, måste sopsorteras och lämnas in
insamlingsplats. Släng inte produkten
för återvinning. De får inte slängas
tillsammans med det vanliga
bland hushållsavfallet.
hushållsavfallet.
• Mer information får du från
• Separat insamling och återvinning
återförsäljaren eller av de lokala
hjälper till att spara på naturresurserna
myndigheter som ansvarar för
och förhindrar den negativa påverkan
avfallshanteringen där du bor.
på människors hälsa och på miljön
som kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
xv
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om
du raderar bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter.
Raderade filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av
kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för uppsåtlig
användning av personliga bilddata. Det är ditt ansvar att skydda din data mot
denna risk för missbruk.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan,
bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram,
eller formatera enheten och sedan helt och hållet fylla den igen med bilder som
inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Var försiktig
när du kasserar datalagringsenheter så du inte skadar dig.
Innan du kasserar kameran eller överlåter den till någon annan bör du också
använda alternativet Återställ alla inställningar i kamerans inställningsmeny för
att radera all personlig nätverksinformation.
AVC Patent Portfolio License
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT
OCH ICKE -KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT FÖR (i) KODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED
AVC-STANDARD (“AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM HAR KODATS AV
EN KONSUMENT I SAMBAND MED PERSONLIG OCH ICKE -KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER
ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR LICENSIERATS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVCVIDEO. INGEN LICENS GES ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. MER
INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
xvi
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller
reproducerats digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande
enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Material som inte får kopieras eller
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior
reproduceras enligt lag
och reproduktioner
Det är förbjudet att reproducera sedlar, Varningar har utfärdats beträffande
mynt, värdepapper, statsobligationer
kopiering och reproduktion av
eller premieobligationer, även om
värdehandlingar som ges ut av privata
sådana kopior eller avbildningar är
företag (aktier, fakturor, checkar,
märkta med ordet “Oäkta” eller
presentkort osv.), busskort eller
liknande.
kuponger, förutom då ett rimligt antal
kopior behövs för användning av ett
Det är förbjudet att kopiera eller
företag. Det är även förbjudet att
reproducera sedlar, mynt eller
kopiera eller reproducera pass som har
värdepapper som används i andra
utfärdats av statliga myndigheter,
länder.
licenser som getts ut av offentliga
myndigheter och privata grupper, IDDet är förbjudet att utan föregående
kort samt biljetter, t.ex. busskort och
tillstånd av vederbörlig myndighet
måltidskuponger.
kopiera eller reproducera oanvända
frimärken eller förfrankerade vykort
• Upphovsrättsregler
som ges ut av staten.
Under upphovsrättslagen kan
fotografier eller inspelningar av
Det är förbjudet att kopiera eller
upphovsrättsskyddade verk som gjorts
reproducera frimärken som ges ut av
med kameran inte användas utan
staten och certifierade dokument som
tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.
anges i gällande lagstiftning.
Undantag gäller för personligt bruk,
men notera att även personlig
användning kan vara begränsad när
det gäller bilder eller inspelningar från
utställningar eller liveuppträdanden.
xvii
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Nikons kameror är utformade för att möta mycket höga standarder och de
innehåller avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon
(inklusive laddare, batterier, nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av
Nikon för specifik användning med den här digitalkameran från Nikon är tillverkade
för att användas inom de användar- och säkerhetskrav som gäller för den här
elektroniska kretsen.
Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra
gälla om du använder andra elektroniktillbehör än de från Nikon.
Användning av litiumjonbatterier från tredje part som inte bär den
holografiska Nikon-förseglingen som visas till höger kan leda till
felfunktion hos kameran eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går
sönder eller läcker.
Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om
tillbehör från Nikon.
xviii
D
Använd endast tillbehör från Nikon
Endast tillbehör från Nikon som är certifierade av Nikon speciellt för
användning med denna digitalkamera från Nikon är konstruerade för att
uppfylla de användar- och säkerhetskrav som gäller. DET FINNS RISK ATT
KAMERAN SKADAS OCH GARANTIN KAN UPPHÖRA ATT GÄLLA OM DU ANVÄNDER ANDRA
TILLBEHÖR ÄN DE FRÅN NIKON.
A Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska
innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du
tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos
produkten.
A Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online på
följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på
vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och
fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikonåterförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
http://imaging.nikon.com/
xix
xx
XIntroduktion
Bli bekant med kameran
Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerareglagen och
displayerna. Detta avsnitt kan vara bra att gå tillbaka till när du läser
resten av handboken.
Kamerahus
2
7
8
9
3
10
11
1
4
X
3
12
5
13
14
6
15
16
1 I-knapp ........................................... 131 9
2 Upplåsningsknapp för ratt för
10
utlösarläge............................................. 116 11
3 Ögla för kamerarem .............................. 19 12
4 BKT-knapp
13
..................... 147, 151, 155, 193, 231, 307 14
5 Ratt för utlösarläge .............................. 116 15
6 Y-knapp................................................ 130 16
7 Filminspelningsknapp ................. 61, 307
8 Strömbrytare....................................... 9, 27
Avtryckare ......................................... 40, 41
E-knapp .................................................143
S/Q-knapp.......................33, 124, 128
Övre kontrollpanelen............................... 6
Skärpeplansmarkering (E)...............115
Dioptrijusteringskontroll ......................35
Tillbehörssko (för extra blixt)......14, 194
Lock till tillbehörssko ...........14, 194, 355
1
Kamerahus (fortsättning)
1
4
5
6
16
17
18
2
7
8
9
3
X
10
20
21
11
22
12
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
Stereomikrofon (för filmer) ...61, 63, 298
Ljusmätarkoppling...............................373
Spegel ............................................122, 347
Lampa för självutlösare.......................121
Lock till blixtsynkterminal ..................195
Lock för 10-polig tillbehörskontakt
.........................................................246, 339
Lock för USB-kontakt..................278, 283
Lock för tillbehörskontakt ..................337
Lock för audiokontakt .................. 64, 341
Lock för HDMI/Ethernet-kontakt
.........................................................281, 286
Objektivlåsknapp ................................... 26
Batteriluckans spärr ............................... 22
14
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
19
23
13
Lucka för batterifack ..............................22
AF-lägesknapp................ 48, 50, 101, 105
Fokuslägesväljare.................... 48, 98, 114
Blixtsynkterminal ................................. 195
10-polig tillbehörskontakt........ 246, 339
Tillbehörskontakt................................. 337
USB-kontakt ................................. 278, 283
Anslutning för extern mikrofon
............................................................64, 341
Anslutning för hörlurar................... 64, 66
HDMI-kontakt ....................................... 286
Ethernet-kontakt.................................. 281
Kamerahuslock...............................25, 339
D Stäng anslutningslocket
Stäng anslutningslocket när kontakterna inte används. Främmande ämnen
i kontakterna kan orsaka störningar i dataöverföringen.
2
1
9
2
10
3
11
4
5
6
12
X
7
8
Pv -knapp........................50, 132, 307, 309 7 Fn-knapp (vertikal) ........................39, 307
Sekundär kommandoratt................... 308 8 Avtryckarlås för vertikal fotografering
.....................................................................39
Fn1-knapp ..................................... 307, 309
Fn2-knapp ..................................... 307, 309 9 Objektivets monteringsmarkering.....26
10 Objektivfäste...................................26, 115
Sekundär kommandoratt för vertikal
fotografering .................................. 39, 308 11 CPU-kontakter
6 Avtryckare för vertikal fotografering
12 Stativgänga
.................................................................... 39
1
2
3
4
5
D Högtalaren
Placera inte högtalaren i närheten av magnetiska enheter. Underlåtenhet
att följa denna försiktighetsåtgärd kan påverka data som finns på de
magnetiska enheterna.
3
Kamerahus (fortsättning)
1
16
2
3
4
5
6
17
18
7
8
9
X
19
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
13 14
O/Q-knapp.............................33, 43, 268
K-knapp......................................... 42, 248
Monitor ............... 12, 42, 44, 59, 248, 310
G-knapp..................................... 15, 289
L (Z/Q)-knapp............... 16, 180, 265
X-knapp .................................................263
W/M-knapp ...............199, 200, 248, 263
J (OK)-knapp ................................ 16, 249
Nätverksindikator
Fn3-knapp....................273, 276, 307, 309
15
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Bakre kontrollpanel .................................. 8
S-knapp .................... 116, 119, 224, 304
T-knapp..................................... 93, 96
U-knapp ......... 159, 163, 167, 169, 224
R (info)-knapp ....................... 57, 68, 220
Sökare ................................................. 10, 35
Fokusväljarlås........................................ 108
Åtkomstlampa för minneskort ..... 31, 41
i-knapp ........................... 51, 63, 223, 253
6
7
8
1
9
2
10
3
11
12
13
X
14
15
16
4
Sökaradapter.................................. 36, 338
Spak för okularskydd........................... 120
Spärr till sökaradapter........................... 36
a-knapp..........................44, 59, 173, 309
Livevisningsväljare...........................44, 59
Sökarokular..................................... 36, 120
Sekundärväljare
.............................. 109, 111, 141, 307, 309
8 AF-ON-knapp ............... 102, 112, 300, 307
9 Primär kommandoratt ........................ 308
10 Multiväljare...............................16, 41, 250
1
2
3
4
5
6
7
5
11 Lucka till minneskortsfack............. 30, 32
12 Låsknapp för lock till
minneskortsfacket (under locket) ......30
13 C-knapp ...................................39, 102, 307
14 Multiväljare (vertikal)....................39, 307
15 Primär kommandoratt (vertikal)
............................................................39, 308
Högtalare.........................................81, 276
16 Mikrofon (för röstmemon)..................272
5
Övre kontrollpanelen
1
8
9
2
3
10
11
12
4
5
6
7
X
1 Slutartid .........................................134, 136
2
3
4
5
6
7
6
AF-områdesläge ..........................104, 106
Exponeringskompensationsvärde ...143
Blixtkompensationsvärde ..................200
Antal bilder i exponerings- och
blixtgafflingssekvens...........................147
Antal bilder i vitbalansgafflingssekvens
..................................................................151
Antal intervaller för
intervalltimerfotografering................239
Brännvidd (icke-CPU-objektiv) .........245
Indikator för flexibelt program .........133
Exponeringsläge...................................131
Indikator för AF-områdesläge
.........................................................104, 106
Fotograferingsmenybank...................291
Bank för anpassade inställningar .....299
Autofokusläge.......................................101
13
8 Stoppindikator för bländare..... 135, 326
9 Bländare (bländarvärde) ........... 135, 136
10
11
12
13
Bländare (antal stopp) ............... 135, 326
Gafflingsökning........................... 148, 152
Antalet bilder i ADL-gafflingssekvens
.................................................................. 155
Antal bilder per intervall .................... 239
HDR-exponeringsskillnad.................. 193
Antal exponeringar (multiexponering)
.................................................................. 231
Maximal bländare (icke-CPU-objektiv)
.................................................................. 245
Indikator för datorläge ....................... 339
Ikon för minneskort (Fack 1) ......... 32, 33
Ikon för minneskort (Fack 2) ......... 32, 33
Batteriindikator .......................................37
Intervalltimerindikator ....................... 239
Indikator för timelapse på ....................79
14
15
16
18
24
25
26
27
19
28
20
29
17
14 Exponerings- och
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
22
23
27 Exponeringsindikator ..........................137
blixtgafflingsindikator ........................ 147
Display för exponeringskompensation
Indikator för vitbalansgaffling .......... 151
...................................................................143
ADL-gafflingsindikator ....................... 155
Förloppsindikator för gaffling:
Exponerings- och blixtgaffling.......147
Ikon för slutartidslås............................ 140
Vitbalansgaffling ...............................151
Blixtsynkindikator ................................ 305
ADL-gaffling........................................155
Blixtläge.................................................. 198
Indikator för datoranslutning ............339
Mätning .................................................. 130 28 “k” (visas när minne finns för fler än
Indikator för ISO-känslighet .............. 124
1 000 exponeringar)...............................38
Indikator för automatisk
29 Antal återstående exponeringar
ISO-känslighet ...................................... 128
............................................................38, 385
Bildräknare............................................... 38
Antal återstående bilder innan
ISO-känslighet ...................................... 124
minnesbufferten blir full............118, 385
ISO-känslighet (hög/låg förstärkning)
Indikator för lagring av förinställt värde
.................................................................. 125
för vitbalans ...........................................170
Förinställt värde för vitbalans ........... 170
Mängd Aktiv D-Lighting .....................156
Överläggsläge....................................... 232
HDR-läge ................................................193
Multiexponeringsläge .........................231
HDR-indikator ....................................... 190
Manuellt objektivnummer .................245
Multiexponeringsindikator................ 230
Indikator för timelapse-inspelning ....79
Ikon för bländarlås............................... 140
Fotograferingslägesindikator ............339
Indikator för klockbatteri ............ 29, 351
Indikator för blixtkompensation ...... 200
Indikator för
exponeringskompensation ............... 143
X
Notera: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
7
Den bakre kontrollpanelen
1
2
8
9
3
4
5
6
7
X
Indikator för “återstående” ................385 7 “k” (visas när minne finns för fler än
1 000 exponeringar)..............................38
Bildstorlek (NEF/RAW)........................... 96
Färgtemperaturindikator ................... 167
Utlösarläge....................................116, 119
Visning av kompletterande sekunder
Statusindikator för röstmemo
......................................................... 121, 274
.........................................................274, 275
8 Bildstorlek (JPEG- och TIFF-bilder)
5 Inspelningsläge för röstmemo..........274
.....................................................................96
6 Utlösarläge....................................116, 119 9 Bildkvalitet................................................92
Bildhastighet för serietagning
10 Vitbalans ................................................ 159
.........................................................116, 303
Indikator för finjustering av vitbalans
Bildräknare för självutlösare/
.................................................................. 163
självutlösarfördröjning ..............121, 303
Indikator för skydd av förinställd
Antal återstående exponeringar
vitbalans................................................. 172
.....................................................93, 96, 385
Längd på röstmemo ............................274 11 Vilken funktion minneskortet i fack 2
ska ha.........................................................97
Finjustering av vitbalans.....................163
Bildkvalitet................................................92
Förinställt värde för vitbalans............170
Färgtemperatur............................161, 167
Indikator för datorläge........................339
1
2
3
4
Notera: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
8
10
11
A LCD-belysning
Genom att vrida strömbrytaren mot D
aktiveras belysningen för knapparna
och kontrollpanelerna, vilket gör det
lättare att använda kameran i mörker.
Sedan strömbrytaren har släppts upp
förblir belysningen tänd i några
sekunder medan väntelägestimern är
aktiv eller tills slutaren utlöses eller
strömbrytaren vrids mot D igen.
Strömbrytare
D Kontrollpanelen och sökardisplayerna
Kontrollpanelens och sökardisplayens ljusstyrka varierar med temperaturen,
och displayernas svarstider kan bli längre vid låga temperaturer. Detta är
normalt och innebär inte att något är fel.
X
9
Sökardisplayen
2
1
3
4
5
X
6
7
8
9
10 11 12 13
23
10
24
14
15 16 17
25
18
19
20 21 22
26
1 Kompositionsrutnät (visas när På väljs
5 Exponeringsindikator ......................... 137
för Anpassad inställning d8)..............304
2 12 mm referenscirkel för centrumvägd
mätning ..................................................129
3 AF-områdesmarkeringar ...................... 35
4 Fokuspunkter ........................ 40, 108, 300
Spotmätningsmål.................................129
Indikator för AF-områdesläge...........105
Lutningsindikator 1
Display för exponeringskompensation
.................................................................. 143
Förloppsindikator för gaffling:
Exponerings- och blixtgaffling..... 147
Tippningsindikator 2
6 Indikator för
exponeringskompensation ............... 143
7 Indikator för blixtkompensation...... 200
8 Gafflingsindikator:
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Exponerings- och blixtgaffling..... 147
Vitbalansgaffling.............................. 151
ADL-gaffling...................................... 155
Fokusindikering............................. 40, 115
Mätning .................................................. 129
Lås för autoexponering (AE).............. 141
Exponeringsläge .................................. 131
Ikon för slutartidslås............................ 140
Slutartid......................................... 134, 136
Autofokusläge................................ 98, 101
Ikon för bländarlås............................... 140
Bländare (bländarvärde) ........... 135, 136
Bländare (antal stopp) ............... 135, 326
Indikator för ISO-känslighet .............. 124
Indikator för automatisk
ISO-känslighet ...................................... 127
ISO-känslighet ...................................... 124
Mängd Aktiv D-Lighting
AF-områdesläge.......................... 105, 106
19 Nätverksdisplay.....................................281
20 Antal återstående exponeringar
21
22
23
24
25
26
............................................................38, 385
Antal återstående bilder innan
minnesbufferten blir full.....40, 118, 385
Indikator för lagring av förinställt värde
för vitbalans ...........................................170
Exponeringskompensationsvärde....143
Blixtkompensationsvärde...................200
Indikator för datorläge ........................339
Flimmerdetekteringsindikator ..........227
“k” (visas när minne finns för fler än
1 000 exponeringar)...............................38
Blixt klar-indikator 3............194, 203, 374
Indikator för FV-lås ...............................203
Blixtsynkindikator.................................305
Stoppindikator för bländare .....135, 326
Varning för låg batterinivå ...................37
X
1 Fungerar som en tippningsindikator när kameran vrids för att ta bilder i stående
format (på höjden).
2 Fungerar som en lutningsindikator när kameran vrids för att ta bilder i stående format
(på höjden).
3 Visas endast om en extra blixt används (0 194). När blixten är laddad tänds blixt klarindikatorn.
Notera: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
D Inget batteri
När batteriet är helt urladdat eller inget batteri är isatt släcks bilden i
sökaren ned. Detta är normalt och innebär inte att något är fel.
Sökardisplayen återgår till det normala igen när ett fulladdat batteri sätts i.
11
Använda pekskärmen
Den tryckkänsliga monitorn stödjer följande funktioner:
Snärta
Snärta ett finger en kort bit åt vänster eller
höger över monitorn.
X
Dra
Dra ett finger över monitorn.
Dra ut/kläm ihop
Placera två fingrar på monitorn och dra ut dem
eller kläm ihop dem.
12
❚❚ Använda pekskärmen
Under bildvisning (0 251) kan pekskärmen användas för att:
• Visa andra bilder
• Zooma in eller ut
• Visa miniatyrbilder
• Visa filmer
Pekskärmen kan användas för att placera fokuspunkten under
livevisning (0 49), för att mäta ett manuellt förinställt värde för
vitbalans med spotmätning av vitbalans-verktyget (0 173), och för att
skriva (0 185).
X
D Pekskärmen
Pekskärmen reagerar på statisk elektricitet och kanske inte svarar om den
täcks över med skyddande film från tredje part eller om du trycker med
naglarna eller bär handskar. Använd inte våld och tryck inte på skärmen
med vassa föremål.
D Använda pekskärmen
Pekskärmen kanske inte svarar som förväntat om du försöker använda den
medan du vilar handen eller ett annat finger på den på en annan plats. Den
kanske inte kan identifiera andra gester om du trycker för mjukt, flyttar
fingrarna för snabbt eller för kort sträcka eller inte behåller kontakten med
skärmen, eller om rörelsen hos de två fingrarna när du klämmer ihop eller
drar ut inte är korrekt koordinerade.
A
Aktivera eller inaktivera pekskärmskontroller
Pekskärmskontrollerna kan aktiveras eller inaktiveras med alternativet
Pekskärmskontroller i inställningsmenyn (0 312).
A Se även
Alternativet Pekskärmskontroller i inställningsmenyn kan användas för att
välja vilken riktning du snärtar med fingret för att visa andra bilder i
helskärmsläge (0 312).
13
Lock till tillbehörssko
Det medföljande locket till
tillbehörsskon kan användas för att
skydda tillbehörsskon eller för att
förhindra att ljus som reflekteras
från metalldelar i skon syns i
fotografierna. Locket monteras på
kamerans tillbehörssko så som visas
till höger.
X
14
För att ta bort locket till
tillbehörsskon håller du ned det
med tummen och trycker av det så
som visas till höger, samtidigt som
du håller ett stadigt grepp om
kameran.
sHandledning
Kameramenyer
Du kan nå de flesta fotograferings-,
G-knapp
bildvisnings- och inställningsalternativen via
kamerans menyer. Tryck på G-knappen för att
visa menyerna.
s
Flikar
Välj mellan följande menyer:
• D: Bildvisning (0 289)
• C: Fotografering (0 291)
• 1: Filminspelning (0 296)
• A: Anpassade inställningar (0 299)
• B: Inställning (0 310)
• N: Retuschera (0 314)
• O/m: MIN MENY eller
INSTÄLLNINGSHISTORIK
(standardinställningen är MIN MENY;
0 316)
Reglaget visar positionen i den aktuella
menyn.
Aktuella inställningar visas med ikoner.
Menyalternativ
Alternativ i aktuell meny.
Hjälpikon (0 16)
15
Använda kameramenyerna
❚❚ Menyreglage
Multiväljaren och J-knappen används för att navigera i
kameramenyerna.
Multiväljare
Flytta markören uppåt
Välj markerat
alternativ
Avbryt och återgå
till föregående
meny
s
Välj markerat
alternativ eller
visa undermeny
Flytta markören nedåt
J-knapp
Välj markerat
alternativ
A d (Hjälp)-ikon
Om en d-ikon visas i det nedre vänstra hörnet på monitorn kan hjälp visas
genom att trycka på L (Z/Q)-knappen.
När knappen hålls intryckt visas en beskrivning av det alternativ eller den
meny som är vald. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra genom displayen.
L (Z/Q)-knapp
16
❚❚ Navigera i menyerna
Följ stegen nedan för att navigera i menyerna.
1
Visa menyerna.
G-knapp
Visa menyerna genom att trycka på Gknappen.
2
Markera ikonen för den
aktuella menyn.
Tryck på 4 för att markera ikonen
för den aktuella menyn.
3
s
Välj en meny.
Tryck på 1 eller 3 för att välja önskad meny.
4
Placera markören på den
valda menyn.
Tryck på 2 för att placera
markören i den valda menyn.
17
5
Markera ett menyalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
ett menyalternativ.
6
Visa alternativ.
Tryck på 2 för att visa alternativ
för det valda menyalternativet.
s
7
Markera ett alternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
ett alternativ.
8
Välj det markerade alternativet.
Tryck på J för att välja det markerade
alternativet. Tryck på G-knappen för att
avsluta utan att göra något val.
J-knapp
Observera följande:
• Menyalternativ som visas i grått är inte tillgängliga.
• Även om det oftast har samma effekt att trycka på 2 eller mitt på
multiväljaren som att trycka på J så finns det vissa alternativ när ett
val endast kan göras genom att trycka på J.
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att stänga menyerna och återgå till
fotograferingsläge (0 40).
18
De första stegen
Sätt fast kameraremmen
Sätt fast remmen ordentligt i öglorna på kameran.
Ladda batteriet
D5 drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL18c
(medföljer). För att maximera fotograferingstiden, ladda batteriet i
den medföljande batteriladdaren MH-26a före användning. Ungefär
2 timmar och 35 minuter krävs för att ladda batteriet helt när det är
helt urladdat.
1
s
Koppla in laddaren.
Sätt i stickkontakten i batteriladdaren och
anslut strömkabeln till ett eluttag.
2
Ta bort polskyddet.
Ta bort polskyddet från batteriet.
Polskydd
A Se även
Se sida 381 för information om att använda MH-26a för att ladda två
batterier.
19
3
Ta bort kontaktskyddet.
Ta bort kontaktskyddet från laddarens
batterifack.
4
Ladda batteriet.
Lampor i facket
Kontakter
s
Guide
Laddningslampor (gröna)
Sätt i batteriet (polerna först) och rikta in batteriänden mot
guiden och skjut sedan batteriet i den riktning som visas tills det
klickar på plats. Lampan i batterifacket och laddningslamporna
blinkar långsamt medan batteriet laddas:
Laddningsstatus
Mindre än 50 % av maximal
kapacitet
50–80 % av maximal kapacitet
Mer än 80 % men mindre än
100 % av maximal kapacitet
100 % av maximal kapacitet
20
Lampa i
batterifack
H (blinkar
långsamt)
H (blinkar
långsamt)
H (blinkar
långsamt)
K (lyser)
Laddningslampor
80 %
100 %
I (av)
I (av)
K (lyser)
H (blinkar
långsamt)
I (av)
K (lyser)
K (lyser)
I (av)
I (av)
50 %
H (blinkar
långsamt)
H (blinkar
långsamt)
I (av)
Laddningen är slutförd när lampan i batterifacket slutar blinka
och laddningslampan släcks. Ungefär 2 timmar och 35 minuter
krävs för att ladda batteriet när det är helt urladdat; notera att
batteriet inte laddas om temperaturen är under 0 °C eller över
60 °C.
5
Ta ur batteriet när laddningen är slutförd.
Ta ur batteriet och koppla ur laddaren.
s
D Kalibrering
Se sida 380 för mer information om kalibrering.
21
Sätt i batteriet
1
Stäng av kameran.
D Sätta i och ta ur batterier
Innan du sätter i eller tar ur
batteriet, kontrollera att
strömbrytaren är i OFF (AV)-läget.
2
Ta bort luckan för batterifacket.
Lyft batteriluckans spärr, vrid den till öppet
(A) läge (q) och ta bort luckan för
batterifacket BL-6 (w).
s
3
Sätt fast luckan på batteriet.
Om batterispärren är placerad så att pilen
(H) är synlig, skjut batterispärren för att
täcka pilen. För in de två utstående delarna
på batteriet i de matchande hålen i luckan
och skjut batterispärren så att pilen visas
Batterispärr
helt.
A Lucka för batterifack BL-6
Batteriet kan laddas med BL-6 monterad. För att förhindra att damm samlas
inne i batterifacket när batteriet inte är isatt, skjut batterispärren i den
riktning som pilen visar (H), ta bort BL-6 från batteriet och sätt tillbaka det
på kameran. Andra batteriluckor kan inte användas med denna kamera.
22
4
Sätt i batteriet.
Sätt i batteriet så som visas till höger.
5
Spärra luckan.
För att förhindra att batteriet lossnar under
användning, vrid spärren till stängd
position och fäll ned den så som visas till
höger. Se till att locket sitter fast ordentligt.
s
A Ta bort batteriet
Slå av kameran innan du tar ur batteriet, lyft upp
batteriluckans spärr och vrid den till öppet (A) läge.
Notera att batteriet kan vara varmt direkt efter
användning; var försiktig när du tar ur batteriet. För
att undvika kortslutning, sätt tillbaka polskyddet
när batteriet inte används.
A Uppladdningsbara litiumjonbatterier EN-EL18c
Det medföljande EN-EL18c delar information med kompatibla enheter och
möjliggör för kameran att visa batteriets laddningsstatus i sex nivåer (0 37).
Alternativet Batteriinformation i inställningsmenyn visar batteriets
laddning, batteriets livslängd och antal bilder som tagits sedan batteriet
laddades senast (0 313). Batteriet kan omkalibreras om nödvändigt för att
se till att batterinivån fortsätter att visas korrekt (0 380).
23
D Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och försiktighetsanvisningarna på sidorna x–xiii och
353–356 i denna handbok. Använd inte batteriet vid temperaturer lägre än
0 °C eller över 40 °C; det kan skada batteriet eller försämra dess prestanda.
Kapaciteten kan försämras och laddningstiden öka vid batteritemperaturer
från 0 °C till 15 °C och från 45 °C till 60 °C.
Kortslut inte laddarens poler; om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan
det leda till överhettning och skador på laddaren. Ladda inomhus vid
temperaturer på 5 °C till 35 °C. Batterikapaciteten kan tillfälligt minska om
batteriet laddas i låga temperaturer eller används i en temperatur under
den temperatur i vilken det laddades. Om batteriet laddas i en temperatur
under 5 °C kan indikatorn för batteriets livslängd i displayen
Batteriinformation (0 313) visa en tillfällig minskning.
s
Använd endast laddaren med kompatibla batterier. Koppla från laddaren
när den inte används.
En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin
laddning när det används i rumstemperatur tyder på att det behöver bytas
ut. Köp ett nytt batteri.
24
Montera ett objektiv
Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när objektivet
tas bort. Objektivet AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G används i handboken i
illustrationssyfte.
Objektivlock
Objektivets
monteringsmarkering
CPU-kontakter (0 326)
Fokuslägesväljare (0 26)
s
Fokusring (0 114)
1
2
Stäng av kameran.
Ta av det bakre objektivlocket och kamerahuslocket.
25
3
s
Montera objektivet.
Rikta in monteringsmarkeringen på objektivet mot
monteringsmarkeringen på kamerahuset, och placera objektivet i
kamerans bajonettfattning (q). Var försiktig så att du inte trycker
på objektivlåsknappen, och vrid objektivet moturs tills det fäster
med ett klick (w).
A Ta bort objektivet
Se till att kameran är avstängd när du tar bort eller
byter objektiv. Ta av objektivet genom att hålla
objektivlåsknappen (q) intryckt samtidigt som du
vrider objektivet medsols (w). När du har tagit bort
objektivet, sätt tillbaka objektivlocken och
kamerahuslocket.
A Objektivets fokusläge
Om objektivet är utrustat med en
fokuslägesväljare, välj autofokusläge (A, M/A eller
A/M).
D CPU-objektiv med bländarringar
Om CPU-objektivet är utrustat med en bländarring (0 326), lås bländaren
vid den lägsta inställningen (det högsta bländarvärdet).
A Bildområde
DX-formatets bildområde väljs automatiskt när ett
DX-objektiv monteras (0 88).
Bildområde
26
Grundläggande inställningar
Språkalternativet på inställningsmenyn markeras automatiskt första
gången menyerna visas. Välj ett språk och ställ in kameraklockan.
1
Slå på kameran.
2
Välj Språk (Language) i
inställningsmenyn.
Strömbrytare
G-knapp
s
Tryck på G-knappen för att visa
kameramenyerna, markera sedan Språk
(Language) i inställningsmenyn och tryck
på 2. För information om hur menyerna
används, se “Använda kameramenyerna”
(0 16).
3
Välj ett språk.
Tryck på 1 eller 3 för att markera det
önskade språket och tryck på J.
27
4
Välj Tidszon och datum.
Välj Tidszon och datum och tryck på 2.
5
Ställ in tidszon.
Välj Tidszon och tryck på 2. Tryck på 4
eller 2 för att markera den lokala tidszonen
(fältet UTC visar skillnaden mellan den
valda tidszonen och UTC-tid (Coordinated
Universal Time), i timmar) och tryck på J.
s
6
Slå på eller stäng av sommartid.
Välj Sommartid och tryck på 2.
Sommartid är avstängd som
standardinställning; om sommartid
används i den lokala tidszonen, tryck på 1
för att markera På och tryck på J.
7
Ställ in datum och tid.
Välj Datum och tid och tryck på 2. Tryck
på 4 eller 2 för att välja ett alternativ, 1
eller 3 för att ändra. Tryck på J när
klockan är inställd på aktuellt datum och tid
(notera att kameran använder en
24-timmarsklocka).
28
8
Ställ in datumformat.
Välj Datumformat och tryck på
2. Tryck på 1 eller 3 för att välja
i vilken ordning år, månad och
dag ska visas och tryck på J.
9
Återgå till fotograferingsläge.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att återgå
till fotograferingsläge.
s
A Klockbatteriet
Kameraklockan drivs av ett separat, icke-uppladdningsbart litiumbatteri
CR1616 med en livslängd på cirka två år. När batterinivån i detta batteri är
låg visas en B-ikon i den övre kontrollpanelen medan väntelägestimern är
på. Se sida 351 för information om hur klockbatteriet byts ut.
A Kameraklockan
Kameraklockan är mindre noggrann än de flesta armbandsur och
hushållsklockor. Kontrollera klockan regelbundet mot mera noggranna
tidsgivare och ställ om vid behov.
A GPS-enheter (0 246)
Om en GPS-enhet (0 340) är ansluten ställs kameraklockan in till den tid
och det datum som finns i GPS-enheten (0 247).
29
Sätta i ett minneskort
Bilder lagras på minneskort (säljs separat; 0 383). Kameran är
utrustad med fack för antingen två XQD-kort eller två CompactFlashkort av typ I. Typ II-kort och mikrodrivenheter kan inte användas.
1
s
Stäng av kameran.
Strömbrytare
D Sätta i och ta ur minneskort
Stäng alltid av kameran innan du sätter i eller tar ur minneskort.
2
Öppna locket till minneskortsfacket.
Öppna locket som skyddar låsknappen till
kortfacksluckan (q) och tryck på
låsknappen (w) för att öppna kortfacket
(e).
30
3
Sätt i minneskortet.
Utmatningsknapp
Sätt i kortet i kortfacket med baksidan vänd
mot monitorn. När minneskortet är helt
isatt skjuts utmatningsknappen ut och den
gröna åtkomstlampan tänds i några
sekunder.
Åtkomstlampa för
minneskort
D Sätta i minneskort
Sätt i minneskortets poler först. Om du sätter i kortet upp och ned eller
bak och fram kan kameran eller kortet skadas. Kontrollera att du sätter i
kortet åt rätt håll.
XQD-kort
CompactFlash-kort
Riktning för
isättning
4GB
Riktning för
isättning
Baksida
4
s
Baksida
Stäng locket till minneskortsfacket.
Om detta är första gången minneskortet
används i kameran efter att ha använts eller
formaterats i en annan enhet, formatera
kortet så som visas på sidan 33.
31
A Ikoner för minneskort
Minneskortets ikoner lyser när minneskort är isatta
(exemplet till höger visar hur det ser ut på skärmen
när två minneskort är isatta). Om minneskortet är
fullt eller om ett fel har inträffat blinkar ikonen för
det påverkade kortet (0 366).
s
Övre kontrollpanelen
A Ta ur minneskort
Sedan du kontrollerat att åtkomstlampan för
minneskort är släckt, stäng av kameran och öppna
luckan till minneskortsfacket. Tryck på
utmatningsknappen (q) för att delvis mata ut
kortet (w). Minneskortet kan sedan avlägsnas för
hand. Tryck inte på minneskortet samtidigt som du
trycker på utmatningsknappen. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan kameran eller minneskortet skadas.
A Se även
Använd alternativet Funktion för kortet i fack 2 i fotograferingsmenyn för
att välja funktionen för minneskort isatt i fack 2 (0 97).
32
Formatera minneskortet
Minneskort måste formateras innan första användningen eller sedan
de använts eller formaterats i andra enheter.
D Formatera minneskort
Formatering av minneskort raderar permanent alla data de innehåller. Se till
att kopiera alla fotografier och andra data du vill behålla till en dator innan
du fortsätter (0 278).
1
2
Slå på kameran.
Tryck på knapparna O (Q)
och S (Q).
O (Q)-knapp S (Q)-knapp
Håll knapparna O (Q) och
S (Q) intryckta samtidigt tills
ett blinkande C visas i
slutartidsvisningarna i den övre
kontrollpanelen och sökaren.
Om två minneskort är isatta
visas kortet som ska formateras
med en blinkande ikon. Som
standard väljs Fack 1 (0 97); du
kan välja Fack 2 genom att vrida
på den primära
kommandoratten. För att
avsluta utan att formatera
minneskortet, vänta tills C slutar blinka (ungefär sex sekunder)
eller tryck på en annan knapp än knapparna O (Q) och S (Q).
s
33
3
Tryck på knapparna O (Q) och S (Q) igen.
Tryck på knapparna O (Q) och S (Q) igen medan C blinkar
för att formatera minneskortet. Ta inte ur minneskortet och ta inte
bort eller koppla ifrån strömkällan under formateringen.
s
D Minneskort
• Minneskort kan vara varma efter användning. Var försiktig när du tar ur
minneskort från kameran.
• Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar ur minneskort. Ta inte ur
minneskort från kameran, slå inte av kameran och ta inte bort eller koppla
ur strömkällan under formatering eller medan data sparas, raderas eller
kopieras till en dator. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det
leda till förlust av data eller skada på kameran eller kortet.
• Vidrör inte kortens kontaktyta med fingrarna eller med metallföremål.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
• Använd inte våld mot kortets hölje. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till skada på kortet.
• Utsätt inte för vatten, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
• Formatera inte minneskort i en dator.
A Inget minneskort
Om inget minneskort är isatt visas S i den
övre kontrollpanelen och sökaren. Om kameran
stängs av med ett laddat batteri och inget
minneskort isatt visas S på den övre
kontrollpanelen.
A Se även
Se sida 310 för information om formatering av minneskort med alternativet
Formatera minneskort i inställningsmenyn.
34
Justera sökarens fokus
Kameran är utrustad med dioptrijustering för att hantera individuella
synvariationer. Kontrollera att sökarens skärm är i fokus innan du tar
bilder.
1
Slå på kameran.
Ta bort objektivlocket och slå på kameran.
2
Lyft upp dioptrijusteringskontrollen
(q).
s
3
Fokusera sökaren.
Vrid på dioptrijusteringskontrollen (w) tills
bilden i sökaren, fokuspunkter och AFområdesmarkeringarna är i skarpt fokus.
Var försiktig när kontrollen används med
ögat mot sökaren, så att du inte oavsiktligt
sticker in ett finger eller en nagel i ögat.
Fokuspunkt
AFområdesmarkeringar
Sökaren är inte i
fokus
Sökaren i fokus
35
4
Återställ dioptrijusteringskontrollen.
Tryck in dioptrijusteringskontrollen igen
(e).
s
A Justera sökarens fokus
Om du inte lyckas fokusera sökaren så som beskrivs ovan, välj enpunkts
servo-AF (AF-S; 0 101), enpunkts-AF (0 104) och mittenfokuspunkten
(0 108). Komponera sedan ett motiv med hög kontrast i
mittenfokuspunkten och tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera
kameran. Med kameran fokuserad, använd dioptrijusteringskontrollen för
att få motivet i skarpt fokus i sökaren. Om nödvändigt kan sökarens fokus
justeras ytterligare med hjälp av korrektionslinser (säljs separat, 0 338).
A Linser för dioptrijustering i sökaren
Korrektionslinser (säljs separat; 0 338) kan
användas för att ytterligare justera sökarens
dioptri. Innan du monterar en lins för
dioptrijustering i sökare, ta bort okularet DK-17F
genom att trycka på spärrarna på vardera sida av
sökaradaptern för att frigöra okularlåset (q).
Skruva sedan av okularet så som visas till höger
(w).
36
Grunderna för fotografering och
bildvisning
Batterinivån och antal återstående
exponeringar
Innan du tar bilder, kontrollera batterinivån och antalet återstående
exponeringar enligt beskrivningen nedan.
❚❚ Batterinivå
Batterinivån visas i den övre kontrollpanelen
och sökaren.
s
Övre kontrollpanelen
Sökare
Ikon
Kontrollpanel
L
K
J
I
Sökare
—
—
—
—
H
d
H
(blinkar)
d
(blinkar)
Beskrivning
Batteriet är fulladdat.
Batteriet är delvis urladdat.
Låg batterinivå. Ladda batteriet eller
förbered ett reservbatteri.
Slutarutlösningen inaktiverad. Ladda eller
byt batteri.
37
❚❚ Antal återstående exponeringar
s
Den övre kontrollpanelen visar antalet bilder
som kan tas med nuvarande inställningar
(värden över 1 000 avrundas nedåt till det
närmsta hundratalet; t.ex. värden mellan
2 100 och 2 199 visas som 2,1 k). Om två
minneskort är isatta visar displayen hur
mycket plats som finns på kortet där ett nytt
foto sparas. När denna siffra når noll blinkar A
i visningen av antalet bilder medan
slutartidsvisningarna visar ett blinkande
n eller j och ikonen för det påverkade
kortet blinkar. Sätt i ett annat minneskort
eller radera några bilder.
A Visning när kameran är avstängd
Om kameran stängs av med ett batteri och
minneskort isatt visas minneskortsikonen, antal
återstående exponeringar och antal bilder i den
aktuella mappen (beroende på minneskortet
kanske kameran i vissa ovanliga fall inte visar
denna information när ett kort är isatt; detta kan
åtgärdas genom att slå på kameran).
Antal bilder i aktuell
mapp
Antal återstående
exponeringar
Övre kontrollpanelen
38
Förbered kameran
När du komponerar bilder i sökaren, fatta
handgreppet med höger hand och låt
kamerahuset eller objektivet vila i vänster. Håll
armbågarna lätt tryckta mot överkroppen för
stöd och placera ena foten ett halvt steg
framför den andra så att du står stadigt och
håller överkroppen stilla. Håll i kameran så
som visas i den nedre av de tre illustrationerna
till höger när du tar porträtt med stående
orientering.
s
D Komponera bilder i stående orientering
Kameran är utrustad med kontroller för
användning i stående orientering,
inklusive en vertikal avtryckare, Fn- och
AF-ON-knappar, primär och sekundär
kommandoratt och multiväljare (0 102,
109, 307). Vrid låset för den vertikala
Lås för vertikal avtryckare
avtryckaren till L för att undvika att
dessa kontroller används oavsiktligt när
kameran används i liggande orientering
(på bredden).
39
Fokusera och fotografera
1
Tryck in avtryckaren
halvvägs.
Med
standardinställningarna
fokuserar kameran på
motivet i
mittenfokuspunkten.
Komponera bilden i
sökaren så att motivet
hamnar i
mittenfokuspunkten och
tryck in avtryckaren halvvägs.
s
2
Fokuspunkt
Fokusindikering Buffertkapaci
Kontrollera indikatorerna i sökaren.
När fokuseringen slutförts visas fokusindikeringen (I) i sökaren.
Sökardisplay
I
F
H
F H
(blinkar)
Beskrivning
Motivet i fokus.
Fokuspunkten är mellan kameran och motivet.
Fokuspunkten är bakom motivet.
Kameran kan inte fokusera på motiv i
fokuspunkten med autofokus.
Medan avtryckaren trycks in halvvägs låses fokus och
antalet exponeringar som kan lagras i
minnesbufferten (“t”; 0 118) visas i sökardisplayen.
För information om vad du gör om kameran inte kan
fokusera med autofokus, se “Så får du bra resultat med autofokus”
(0 113).
40
3
Fotografera.
Tryck försiktigt in avtryckaren
hela vägen ner för att ta bilden.
Medan bilden sparas på
minneskortet lyser
åtkomstlampan för minneskort.
Åtkomstlampa för
Mata inte ut minneskortet och ta
minneskort
inte bort eller koppla loss
strömkällan innan lampan har släckts och fotograferingen är
avslutad.
s
A Vänteslägestimern (Fotografering med sökaren)
Visningarna för slutartid och bländare på den övre kontrollpanelen och
sökaren stängs av om inga åtgärder utförs under cirka sex sekunder, vilket
minskar batteriåtgången. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
återaktivera displayerna.
Exponeringsmätare på
Exponeringsmätare av
Tidsperioden innan väntelägestimern slår av automatiskt kan ställas in med
Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 303).
A Multiväljaren
Multiväljaren kan användas för att välja fokuspunkt
medan exponeringsmätarna är på (0 108).
Multiväljare
41
Visa bilder
1
Tryck på K-knappen.
K-knapp
Ett fotografi visas på
monitorn. Det minneskort
som innehåller den bild som
visas indikeras med en ikon.
2
s
Visa flera bilder.
Ytterligare bilder kan visas genom att trycka
på 4 eller 2 eller genom att snärta med ett
finger till vänster eller höger över displayen
(0 251). För att visa mer information om
det aktuella fotografiet, tryck på 1 och 3
(0 254).
NIKON D5
1/ 12
1/ 125
0
F5. 6
100
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Tryck in avtryckaren halvvägs för att avsluta bildvisningen och
återgå till fotograferingsläge.
A Visning av tagen bild
När På har valts för Visning av tagen bild i bildvisningsmenyn (0 290) visas
bilder automatiskt i monitorn efter fotografering.
A Se även
Se sida 249 för information om hur du väljer ett minneskortsfack.
42
Radera oönskade fotografier
Tryck på O (Q)-knappen för att radera oönskade bilder. Observera att
bilder inte kan återställas efter att de har raderats.
1
Visa bilden.
Visa bilden du vill radera enligt
beskrivningen i “Visa bilder” på föregående
sida. Platsen för den aktuella bilden visas
av en ikon nere till vänster på displayen.
2
Radera bilden.
O (Q)-knapp
Tryck på O (Q)-knappen.
En bekräftelsedialogruta
visas; markera Markerad
bild och tryck på O (Q) igen
för att radera bilden och
återgå till bildvisningen (för
information om alternativet Alla bilder, se sida 268). Tryck på K
för att avsluta utan att radera bilden.
s
A Radera
Använd alternativet Radera i visningsmenyn (0 270) för att radera flera
bilder eller för att välja minneskortet där bilder ska raderas.
43
x
Fotografering med
livevisning
Följ stegen nedan för att fotografera med livevisning.
1
Vrid livevisningsväljaren till C
(fotografering med livevisning).
x
Livevisningsväljare
2
Tryck på a-knappen.
Spegeln fälls upp och vyn genom objektivet
visas i kameramonitorn. Motivet syns inte
längre i sökaren.
a-knapp
3
Placera fokuspunkten.
Placera fokuspunkten över motivet så som beskrivs på sida 49.
44
4
Fokusera.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att
fokusera.
Fokuspunkten blinkar grönt och slutarutlösningen inaktiveras
medan kameran fokuserar. Om kameran kan fokusera visas
fokuspunkten i grönt; om kameran inte kan fokusera blinkar
fokuspunkten i rött (notera att bilder kan tas även om
fokuspunkten blinkar rött; kontrollera fokus i monitorn innan du
tar bilden). Exponeringen kan låsas genom att trycka på
sekundärväljarens mitt (0 141); fokus låses medan avtryckaren
trycks ned halvvägs.
D Använda autofokus i livevisning
Använd ett AF-S- eller AF-P-objektiv. Det kan hända att önskat resultat
inte kan uppnås med andra objektiv eller telekonvertrar. Observera att i
livevisning är autofokus långsammare och monitorn kan bli ljusare eller
mörkare när kameran fokuserar. Fokuspunkten kan ibland visas i grönt
när kameran inte kan fokusera. Kameran kanske inte kan fokusera i
följande situationer:
x
• Motivet har linjer som är parallella med bildens långsida
• Motivet saknar kontrast
• Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt
kontrasterande ljusstyrka, eller så är det belyst av punktbelysning
eller med neonljus eller någon annan ljuskälla med varierande
ljusstyrka
• Flimmer eller streck uppkommer vid belysning med lysrör,
kvicksilvergas, natrium eller liknande
• Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
• Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
• Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster
(t.ex. persienner eller en rad med fönster i ett höghus)
• Motivet rör sig
45
5
Ta bilden.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner för att
ta bilden. Monitorn stängs av.
6
Avsluta livevisning.
Tryck på a-knappen för att avsluta
livevisning.
x
A Förhandsgranskning av exponering
Under livevisning kan du trycka på J för att
förhandsgranska effekterna av slutartid, bländare
och ISO-känslighet på exponeringen. När Av har
valts för Fotografering med tyst livevisning i
fotograferingsmenyn kan exponeringen justeras
med ±5 EV (0 143), men endast värden mellan –3
och +3 EV återges i förhandsgranskningsdisplayen.
Notera att förhandsgranskningen kanske inte återger slutresultatet exakt
när blixtbelysning används, Aktiv D-Lighting (0 187), HDR (stort dynamiskt
omfång, 0 189) eller gaffling är aktiverat, A (auto) väljs för Picture Controlparametern Kontrast (0 182), eller p väljs som slutartid. Om motivet
är mycket ljust eller mycket mörkt blinkar exponeringsindikatorerna för att
varna för att förhandsgranskningen kanske inte korrekt återger
exponeringen. Förhandsgranskning av exponering är inte tillgängligt när
A eller % väljs som slutartid.
46
A Förhandsgranskning med zoom i livevisning
Tryck på X-knappen för att förstora vyn i monitorn upp till maximalt på
ungefär 11×. Ett navigeringsfönster visas i en grå ram i det nedre högra
hörnet på displayen. Använd multiväljaren för att bläddra till delar av bilden
som inte syns i monitorn eller tryck på W (M) för att zooma ut.
X-knapp
Navigeringsfönster
x
47
Autofokus
Vrid fokuslägesväljaren till AF för att ta Fokuslägesväljare
bilder med autofokus.
❚❚ Välja ett fokusläge
Följande autofokuslägen är tillgängliga i livevisning:
Läge
x
Beskrivning
Enpunkts servo-AF: För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren
AF-S
trycks in halvvägs.
Aktiv servo-AF: För motiv i rörelse. Kameran fokuserar kontinuerligt tills
AF-F
avtryckaren trycks in. Fokus låses när avtryckaren trycks in halvvägs.
För att välja ett autofokusläge, tryck på AF-lägesknappen och vrid på
den primära kommandoratten tills önskat läge visas i monitorn.
AF-lägesknapp
48
Primär
kommandoratt
Monitor
❚❚ Välja ett AF-områdesläge
Följande AF-områdeslägen kan väljas i livevisning:
Läge
!
5
6
&
Beskrivning
Ansiktsprioriterande AF: Använd för porträtt. Kameran detekterar och
fokuserar automatiskt på porträttmotiv; det valda motivet indikeras av
en gul dubbel ram (om flera ansikten, upp till 35, detekteras fokuserar
kameran på det närmaste motivet; för att välja ett annat motiv, använd
multiväljaren). Om kameran inte längre kan detektera motivet (för att,
till exempel, motivet tittar bort) visas inte ramen längre.
Brett AF-område: Använd för handhållna bilder på landskap och andra
icke-porträttmotiv. Använd multiväljaren för att flytta fokuspunkten
var som helst i bilden, eller tryck mitt på multiväljaren för att placera
fokuspunkten i mitten av bilden.
Smalt AF-område: Använd för exakt fokusering på en vald punkt i bilden.
Använd multiväljaren för att flytta fokuspunkten var som helst i bilden,
eller tryck mitt på multiväljaren för att placera fokuspunkten i mitten
av bilden. Användning av stativ rekommenderas.
Motivföljande AF: Placera fokuspunkten över ditt motiv och tryck mitt på
multiväljaren. Fokuspunkten följer det valda motivet när det rör sig
genom bilden. Tryck mitt på multiväljaren igen för att avsluta
följningen. Kameran kanske inte kan följa motiv som rör sig snabbt,
lämnar bilden eller döljs av andra motiv, ändrar storlek, färg eller
ljusstyrka, eller som är för små, för stora, för ljusa, för mörka eller har en
liknande färg eller ljusstyrka som bakgrunden.
x
A Livevisning
Under livevisning kan du positionera fokuspunkten
genom att trycka på motivet i monitorn.
49
För att välja ett AF-områdesläge, tryck på AF-lägesknappen och vrid
på den sekundära kommandoratten tills önskat läge visas i monitorn.
AF-lägesknapp
Sekundär
kommandoratt
Monitor
Manuell fokusering
x
För att fokusera i manuellt fokusläge (0 114),
vrid på objektivets fokusring tills motivet är i
fokus. För att förstora vyn i monitorn för exakt
fokusering, tryck på X-knappen (0 47).
X-knapp
A Förhandsgranska fokus under livevisning
För att tillfälligt välja maximal bländare för förbättrad förhandsgranskning
av fokus under livevisning, tryck på Pv-knappen; ikonen för maximal
bländare (0 56) visas. För att återställa bländaren till sitt ursprungliga
värde, tryck på knappen igen eller fokusera med autofokus. Om avtryckaren
trycks in hela vägen ner för att ta en bild under granskning av fokus
återställs bländaren till sitt ursprungliga värde innan bilden tas.
50
Använda i-knappen
De alternativ som listas nedan kan kommas åt
genom att trycka på i-knappen under
fotografering med livevisning. Markera
alternativ med multiväljaren och tryck på 2 för
att visa alternativ för det markerade
alternativet. Efter att ha valt önskad inställning,
tryck på J för att återgå till i-knappens meny. i-knapp
Tryck in i-knappen igen för att återgå till
fotograferingsinformationen.
Alternativ
Välj bildområde
Aktiv D-Lighting
Elektr. slutare för
främre ridå
Monitorns
ljusstyrka
Beskrivning
Välj ett bildområde för fotografering med livevisning (0 87).
Justera Aktiv D-Lighting (0 187).
Aktivera eller inaktivera den elektriska slutaren för främre
ridå för fotografering med uppfälld spegel (0 304).
Tryck på 1 eller 3 för att justera
monitorns ljusstyrka för livevisning
(notera att detta endast påverkar
livevisning och har ingen effekt på
bilder eller filmer, eller på
monitorns ljusstyrka för menyer
och uppspelning; för att justera
monitorns ljusstyrka för menyer och uppspelning, använd
alternativet Monitorns ljusstyrka i inställningsmenyn,
enligt beskrivningen på sida 310).
x
51
Alternativ
x
Beskrivning
Under fotografering med
livevisning kan monitorns vitbalans
(nyans) ställas in på ett annat värde
än det som används för fotografier
(0 159). Detta kan vara effektivt
om bilderna komponeras under
belysning som skiljer sig från den
som används när fotografierna tas, vilket ibland kan vara
fallet när en blixt eller manuellt förinställt värde för vitbalans
Vitbalans för används. Att justera vitbalansen för
livevisningsläge fotolivevisningsdisplayen för att ge en liknande effekt som
den som används för de slutliga fotografierna gör det
enklare att föreställa sig resultatet. För att använda samma
vitbalans för både vyn i monitorn och fotografiet, välj Ingen.
Notera att oavsett vilket alternativ som valts används samma
vitbalans också för både vyn i monitorn och fotografiet när
Ljudlös fotografering är på (0 54). Monitorns vitbalans
återställs när kameran stängs av, men det senaste värdet som
användes kan väljas genom att trycka på a-knappen
samtidigt som U-knappen hålls in.
Visa två separata områden av
bilden, sida vid sida (0 53). Detta
alternativ kan till exempel
Delad zoomskärm användas för att rikta upp
byggnader med horisonten.
Ljudlös
fotografering
52
Slutaren förblir öppen under fotografering, vilket tar bort
ljudet som hörs från slutaren (0 54).
❚❚ Delad zoomskärm
Om du väljer Delad zoomskärm i fotografering
med livevisnings i-knappmeny så delas
displayen upp i två rutor som visar separata
områden av bilden sida vid sida med hög
zoomnivå. Placeringen av de förstorade
områdena visas i navigeringsfönstret.
Navigeringsfönster
Använd X- och W (M)-knapparna för att zooma
in och ut, eller använd L (Z/Q)-knappen för
att välja en ruta och tryck på 4 eller 2 för att
bläddra det markerade området åt vänster eller
höger. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra båda
områdena uppåt eller nedåt samtidigt. Tryck in
Område i fokus
avtryckaren halvvägs för att fokusera på
motivet i mitten av det valda området. Tryck på
i-knappen för att avsluta delad skärm.
x
53
Ljudlöst läge
x
54
När På är markerat för Ljudlös fotografering i i-knappsmenyn
(0 52) eller På är markerat för Fotografering med tyst livevisning i
fotograferingsmenyn (0 295), visas L i monitorn och spegeln förblir
uppfälld och slutaren förblir öppen under fotografering med
livevisning. Medan avtryckaren hålls intryckt tar kameran upp till fem
sekunder med JPEG-bilder med ungefär 15 bps i utlösarlägena
långsam serietagning och tyst serietagning eller ungefär 30 bps i
snabb serietagning; återstående tid visas i bildräknardisplayen.
I andra utlösarlägen tas en bild varje gång avtryckaren trycks in.
ISO-känsligheten ställs in automatiskt, förutom i exponeringsläge M,
då du kan välja från värden mellan ISO 100 och Hög 5 (0 124).
I exponeringsläge M kan slutartiden ställas in på värden mellan
1/30 sek. och 1/8 000 sek. Exponeringen kan granskas i monitorn (0 46);
för att visa eller dölja en indikator (0 137) som visar skillnaden mellan
det värde som valts av kameran och det som du har valt, tryck på J.
A Ljudlöst läge
I ljudlöst läge avfyras inte blixten, självutlösare, gaffling (0 146),
Active D-Lighting (0 187), HDR (0 189), vignetteringskontroll (0 294),
distorsionskontroll (0 294), multiexponering (0 229), hög ISO
brusreducering (0 294) och exponeringsfördröjningsläge (0 304) stängs
av och bildkvaliteten låses i JPEG hög ★ (om RAW, fack 1 – JPEG, fack 2
väljs för Funktion för kortet i fack 2, sparas JPEG-bilder på korten i båda
facken). Bildstorleken bestäms endast av alternativet som valts för
Bildområde (0 88) och påverkas inte av alternativet som valts för
Bildstorlek:
• FX (36 × 24) 1.0×: 2 784 × 1 856
• DX (24 × 16) 1.5×: 1 824 × 1 216
• 1,2× (30 × 20) 1.2×: 2 320 × 1 544
• 5 : 4 (30 × 24): 2 320 × 1 856
Exponeringskompensation kan justeras med ±3 EV (0 143); de andra
exponeringsinställningarna (bländare, slutartid och ISO-känslighet) som kan
justeras visas i följande tabell:
P, S
A
M
Bländare
—
✔
✔
Slutartid
—
—
✔
ISO-känslighet
—
—
✔
x
Notera att ljudlöst läge inte är helt tyst: slutaren låter och spegeln fälls upp
och ned i början och slutet av livevisningsfotograferingen.
A HDMI
När kameran är ansluten till en HDMI-videoenhet under livevisning förblir
kameramonitorn påslagen och vyn genom objektivet visas på
videoenheten.
A Se även
För information om att välja vilka funktioner filminspelningsknappen och
kommandorattarna samt multiväljarens mitt ska ha, se Anpassad inställning
f1 (Anpassningar) > Filminspelningsknapp + y (0 307) och f2
(Multiväljarens mittknapp, 0 308). Se Anpassad inställning c4
(Fördröjning av monitoravst., 0 303) för information om hur du väljer hur
länge monitorn ska förbli på under livevisning. För information om att
förhindra oavsiktlig användning av a-knappen, se Anpassad inställning f8
(Alt. för knappen för livevisn., 0 309).
55
Livevisningsdisplayen
er
q
w
t
y
Alternativ
x
q Återstående tid
Indikator för
w vitbalans för
livevisningsläge
e Autofokusläge
r AF-områdesläge
t Fokuspunkt
y
Indikator för
maximal bländare
Beskrivning
Den tid som återstår innan livevisning avslutas
automatiskt. Visas om fotograferingen avslutas
inom 30 sekunder eller mindre.
0
—
Monitorns nyans (vitbalans för livevisningsläge). 52
Aktuellt autofokusläge.
Aktuellt AF-områdesläge.
Aktuell fokuspunkt. Displayen varierar
beroende på alternativet som valts för
AF-områdesläge.
Visas när Pv-knappen trycks in för att välja
maximal bländare.
48
49
49
50
D Nedräkningsvisningen
En nedräkning visas 30 sek. innan livevisning avslutas automatiskt (timern
blir röd om livevisning håller på att avslutas för att skydda de interna
kretsarna eller, om ett annat alternativ än Ingen gräns har valts för
Anpassad inställning c4—Fördröjning av monitoravst. > Livevisning;
0 303—5 sek. innan monitorn stängs av automatiskt). Beroende på
fotograferingsförhållandena kan timern visas direkt när livevisning väljs.
56
Informationsdisplay
Tryck på R-knappen för att dölja eller visa indikatorer i monitorn.
Virtuell horisont
(0 310)
Information på
Information av
x
Histogram (endast
granskning av
exponering och
ljudlös fotografering;
0 46, 54)
Stödlinjer
57
D Fotografering med livevisning
Stäng sökarlocket för att förhindra att ljus kommer in via sökaren och
påverkar fotografier eller exponeringen (0 120).
x
Även om de inte syns i den slutliga bilden, såvida inte På väljs för Ljudlös
fotografering (0 54) kan ojämna kanter, falska färger, moaréeffekt och
ljusa partier synas i monitorn, medan ljusa band kan uppträda i vissa
områden med blinkande tecken och andra oregelbundna ljuskällor eller om
motivet lyses upp kort av ett stroboskop eller annan ljusstark, kortvarig
ljuskälla. Dessutom kan förvrängning uppträda om kameran panoreras
horisontellt eller om ett föremål rör sig med hög hastighet genom bilden.
Flimmer och streck synliga i monitorn under belysning med lysrör,
kvicksilvergas eller natrium kan reduceras med alternativet
Flimmerreducering i filminspelningsmenyn (0 298), även om de
fortfarande kan vara synliga i den slutliga bilden vid vissa slutartider.
Undvik att rikta kameran mot solen eller andra starka ljuskällor vid
fotografering i livevisning. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan
resultera i skador på kamerans interna kretsar.
Oavsett vilket alternativ som valts för Anpassad inställning c2
(Väntelägestimer, 0 303) löper väntelägestimern inte ut under
fotograferingen.
A Automatisk AF-justering för aktuellt objektiv
Kameran har ett AF-finjusteringsalternativ för upp till 20 objektivtyper, med
automatisk finjustering tillgänglig i livevisning. Använd endast när det är
nödvändigt; AF-justering rekommenderas inte i de flesta situationer och
kan störa den normala fokuseringen. För att använda automatisk
finjustering, förbered först kameran genom att montera den på ett stativ,
välj maximal bländare (rekommenderas), vrid livevisningsväljaren till C, välj
enpunkts servoautofokus (AF-S), ställ in AF-områdesläget på brett eller
normalt AF-område, välj mittenfokuspunkten och aktivera om möjligt
fokuszoom för exakt fokusering. Du kan sedan fokusera kameran och trycka
på AF-läges- och filminspelningsknappen tills instruktioner visas (du
behöver trycka på knapparna i drygt 2 sekunder). Markera Ja och tryck på J
för att spara det nya värdet. Endast ett värde kan sparas för varje
objektivtyp.
AF-finjustering kan slås på och av med alternativet AF-finjustering > AFfinjustering (På/Av) i inställningsmenyn (0 310). AF-finjustering listar
värdet för det aktuella objektivet under Sparat värde; för att visa värden för
andra objektiv, välj Lista sparade värden.
58
yFilmer
Läs detta avsnitt för information om hur du spelar in och visar filmer.
Spela in filmer
Filmer kan spelas in i livevisningsläge.
1
Vrid livevisningsväljaren till 1
(filmlivevisning).
y
Livevisningsväljare
2
Tryck på a-knappen.
Spegeln fälls upp och vyn genom objektivet
visas i kameramonitorn, modifierad enligt
exponeringens effekter. Motivet syns inte
längre i sökaren.
a-knapp
D 0-ikonen
En 0-ikon (0 65) visar att filmer inte kan spelas in.
A Vitbalans
Vitbalans kan ställas in när som helst genom att trycka på U-knappen
och vrida på den primära kommandoratten (0 159).
59
y
3
Välj ett fokusläge (0 48).
4
Välj ett AF-områdesläge (0 49).
5
Fokusera.
AF-ON-knapp
Komponera öppningsbilden och tryck på
AF-ON-knappen för att fokusera. Notera att
antalet motiv som kan detekteras med
ansiktsprioriterande AF minskar vid
filminspelning.
A Fokusering
Fokus kan även justeras genom att trycka in avtryckaren halvvägs
innan inspelningen startas, eller så kan du fokusera manuellt så som
beskrivs på sida 50.
60
6
Starta inspelningen.
Tryck på filminspelningsknappen för att
starta inspelningen. En
inspelningsindikator och tillgänglig tid
visas i monitorn. Exponering kan låsas
genom att trycka på sekundärväljarens mitt
Filminspelningsknapp
(0 141) eller ändras med upp till ±3 EV med
Inspelningsindikator
exponeringskompensation (0 143);
spotmätning är inte tillgängligt.
I autofokusläge kan kameran fokuseras om
genom att trycka på AF-ON-knappen.
Återstående tid
y
A
Ljud
Kameran kan spela in både video och ljud; täck inte över mikrofonen
på kamerans framsida under filminspelning. Notera att den inbyggda
mikrofonen kan spela in ljud som kommer från kameran eller
objektivet under autofokus, vibrationsreducering eller ändring av
bländare.
7
Avsluta inspelningen.
För att avsluta inspelningen, tryck på
filminspelningsknappen igen. Inspelningen
avslutas automatiskt när maximal längd har
nåtts eller när minneskortet är fullt.
A Maximal längd
Den maximala längden för enskilda filmfiler är 4 GB (för maximala
inspelningstider, se sida 67); notera att beroende på minneskortets
skrivhastighet kan inspelningen avslutas innan denna längd har
uppnåtts.
61
8
Avsluta livevisning.
Tryck på a-knappen för att avsluta
livevisning.
A Exponeringsläge
Följande exponeringsinställningar kan justeras i filmläge:
P, S
A
M
y
Bländare
—
✔
✔
Slutartid
—
—
✔
ISO-känslighet
— 1, 2
— 1, 2
✔ 2, 3
1 Den övre gränsen för ISO-känsligheten kan väljas med alternativet
ISO-känslighetsinst. för film > Högsta känslighet i filminspelningsmenyn
(0 297).
2 Den övre gränsen när På är valt för Elektronisk vibrationsreducering i
filminspelningsmenyn är ISO 102400.
3 Om På är valt för ISO-känslighetsinst. för film > Auto. ISO-känslighet (läge
M) i filminspelningsmenyn, kan den övre gränsen för ISO-känsligheten väljas
med alternativet Högsta känslighet.
I exponeringsläge M kan slutartiden ställas in på värden mellan 1/25 sek. och
1/8 000 sek. (den längsta tillgängliga slutartiden varierar med bildfrekvensen;
0 67). I andra exponeringslägen justeras slutartiden automatiskt. Om
motivet är över- eller underexponerat i läge P eller S, avsluta livevisningen
och starta livevisning igen, eller välj exponering A och justera bländaren.
A Se även
Funktionen som multiväljarens mitt ska ha kan väljas med Anpassad
inställning f2 (Multiväljarens mittknapp; 0 308) och funktionerna för
knapparna Fn1, Fn2, Fn3 och Pv och sekundärväljarens mitt med Anpassad
inställning g1 (Anpassningar; 0 309). Anpassad inställning g1
(Anpassningar) > Avtryckare styr huruvida avtryckaren kan användas för
att starta livevisning, eller för att starta och avsluta filminspelning, eller (när
den trycks in hela vägen ned) för att ta bilder under filminspelning. För
information om att förhindra oavsiktlig användning av a-knappen, se
Anpassad inställning f8 (Alt. för knappen för livevisn.; 0 309).
62
Index
Om Indexmarkering tilldelas ett reglage med
Anpassad inställning g1 (Anpassningar,
0 309), kan du trycka på det valda reglaget
under inspelningen för att lägga till index som
kan användas för att hitta bildrutor under
redigering och uppspelning (0 81). Upp till 20
index kan läggas till i varje film.
Index
Använda i-knappen
De alternativ som listas nedan kan kommas åt
genom att trycka på i-knappen i filmläge.
Markera alternativ med multiväljaren och tryck
på 2 för att visa alternativ för det markerade
alternativet. Efter att ha valt önskad inställning,
tryck på J för att återgå till i-knappens meny.
i-knapp
Tryck på i-knappen igen för att återgå till
fotograferingsinformationen.
Alternativ
Välj bildområde
Bildstorlek/
bildfrekvens
Filmkvalitet
y
Beskrivning
Välj bildområde för filmer (0 70).
Välj en bildstorlek och bildfrekvens (0 67).
Välj filmkvalitet (0 67).
Tryck på 1 eller 3 för att justera mikrofonkänsligheten
Mikrofonkänslighet
(0 298).
63
Alternativ
Frekvensomfång
Reducering av
vindbrus
Beskrivning
Kontrollera mikrofonens frekvenssvar (0 298).
Aktivera eller inaktivera reducering av vindbrus med den
inbyggda mikrofonens högpassfilter (0 298).
Om två minneskort är isatta kan du välja vilket kort som
Mål
filmer ska spelas in på (0 296).
Tryck på 1 eller 3 för att justera
monitorns ljusstyrka (notera att
detta endast påverkar
Monitorns ljusstyrka livevisning och har ingen effekt
på fotografier eller filmer eller på
monitorns ljusstyrka för menyer
eller bildvisning; 0 51).
Välj om de ljusaste delarna av
Högdagrar
bilden (högdagrar) visas med
lutande linjer i displayen.
y
Visning av högdagrar
Tryck på 1 eller 3 för att justera hörlursvolymen.
Välj På för att aktivera elektronisk vibrationsreducering
under filminspelning, men notera att detta minskar
Elektronisk
bildvinkeln, vilket leder till att bildrutans kanter beskärs.
vibrationsreducering
Inte tillgängligt med en bildstorlek på 3 840 × 2 160 eller
1 920 × 1 080 beskärning (0 67).
Hörlursvolym
A Använda en extern mikrofon
En separat såld stereomikrofon ME-1 eller en ME-W1 trådlös mikrofon kan
användas för att spela in ljud för filmer (0 341).
A Hörlurar
Hörlurar från tredje part kan användas. Notera att höga ljudnivåer kan leda
till hög volym; var särskilt försiktig när hörlurar används.
64
Livevisningsdisplayen
y
u
i
q
w
o
!0
e
r
t
Alternativ
q Hörlursvolym
w Mikrofonkänslighet
e Ljudnivå
r Frekvensomfång
Reducering av
t
vindbrus
y “Ingen film”-ikon
u Filmers bildstorlek
i Återstående tid
Indikator för visning
o
av högdagrar
Indikator för
!0 elektronisk
vibrationsreducering
Beskrivning
Volym för ljudutgång till hörlurarna. Visas när
hörlurar från tredje part är anslutna.
Mikrofonkänslighet.
Ljudnivån för ljudinspelning. Visas i rött om
nivån är för hög; justera mikrofonens
känslighet efter detta.
Det aktuella frekvensomfånget.
0
64
63
y
—
64
Visas när reducering av vindbrus är på.
64
Indikerar att filmer inte kan spelas in.
Bildstorleken för filminspelning.
Inspelningstiden tillgänglig för filmer.
—
67
61
Visas när visning av högdagrar är på.
64
Visas när elektronisk vibrationsreducering är
på.
64
65
D Nedräkningsvisningen
En nedräkning visas 30 sek. innan livevisning avslutas automatiskt (0 56).
Beroende på fotograferingsförhållandena kan timern visas direkt när
filminspelningen påbörjas. Notera att oberoende av hur mycket
inspelningstid som finns tillgänglig avslutas livevisning fortfarande
automatiskt när timern går ut. Vänta tills de interna kretsarna har svalnat
innan du fortsätter filminspelningen.
A Justera inställningar under inspelning av film
Hörlursvolymen kan inte justeras under inspelning. Om ett annat alternativ
än I (mikrofon av) är valt kan mikrofonkänsligheten ändras till alla
inställningar förutom I medan inspelning pågår.
y
66
Maximal längd
Den maximala längden varierar med de alternativ som markerats för
Filmkvalitet och Bildstorlek/bildfrekvens i filminspelningsmenyn
(0 296).
r
s
t
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
u/6
v/7
8/8
9/9
!/!
Alternativ 1
3 840 × 2 160 (4K UHD): 30p 2
3 840 × 2 160 (4K UHD): 25p 2
3 840 × 2 160 (4K UHD): 24p 2
1 920 × 1 080: 60p
1 920 × 1 080: 50p
1 920 × 1 080: 30p
1 920 × 1 080: 25p
1 920 × 1 080: 24p
1 280 × 720: 60p
1 280 × 720: 50p
1 920 × 1 080: 60p
beskärning 5
1 920 × 1 080: 50p
beskärning 5
1 920 × 1 080: 30p
beskärning 5
1 920 × 1 080: 25p
beskärning 5
1 920 × 1 080: 24p
beskärning 5
Maximal bithastighet
(Mbit/s)
(★ Hög kvalitet/
Normal)
Maximal längd
144 3
48/24
y
29 min.
59 sek. 4
24/12
1 Den faktiska bildfrekvensen är 29,97 bps för värden listade som 30p, 23,976 bps för
värden listade som 24p och 59,94 bps för värden listade som 60p.
2 När detta alternativ är valt visas k i monitorn och filmkvaliteten är låst på “hög”.
3 Endast tillgängligt i hög kvalitet.
4 Varje film spelas in över upp till 8 filer, var och en med upp till 4 GB storlek. Antalet
filer och längden på varje fil varierar beroende på de alternativ som valts för
Bildstorlek/bildfrekvens och Filmkvalitet.
5 i visas i monitorn när detta alternativ är valt.
67
Informationsdisplay
Tryck på R-knappen för att dölja eller visa indikatorer i monitorn.
Virtuell horisont
(0 310)
y
Information på
Histogram
Information av
Stödlinjer
A HDMI
När kameran ansluts till en HDMI-enhet (0 286) visas vyn genom objektivet
både på kamerans monitor och på HDMI-enheten.
68
Filmbeskärning
Filmer har ett bildförhållande på 16 : 9 och spelas in med en
beskärning som varierar med bildstorleken.
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080 och
1 280 × 720
1 920 × 1 080
beskärning
y
Att gå från en bildstorlek på 1 920 × 1 080 eller 1 280 × 720 till 3 840 ×
2 160 ökar den synbara brännvidden med ungefär 1,5×, medan att gå
från 1 920 × 1 080 eller 1 280 × 720 till 1 920 × 1 080 beskärning ökar
den synbara brännvidden med ungefär 3×.
69
A Bildområde
Vid bildstorlekarna 1 920 × 1 080 och 1 280 × 720 kan du välja ett
bildområde med alternativet Bildområde > Välj bildområde i
filminspelningsmenyn. Välj FX för att spela in filmer i vad som kallas
“FX-based movie format”, DX för att spela in i “DX-based movie format”.
Skillnaderna mellan de två visas nedan.
FX (36 × 24)
y
DX (24 × 16)
Storleken på de områden som spelas in är ungefär 35,9 × 20,2 mm (FXbaserat filmformat) och 23,5 × 13,2 mm (DX-baserat filmformat). Filmer som
spelas in med ett objektiv i DX-format och På valt för Bildområde >
Automatisk DX-beskärning (0 88) i filminspelningsmenyn spelas in i DXbaserat filmformat. Om elektronisk vibrationsreducering (0 64) aktiveras så
minskas beskärningens storlek, vilket ökar den synbarliga brännvidden
något.
Vid bildstorlek 3 840 × 2 160 och 1 920 × 1 080 beskärning är val av
bildområde inte tillgängligt och bildområde förblir samma oavsett vilken
typ av objektiv som används.
70
Ta bilder i filmläget
För att ta foton i filmläge (antingen i livevisning
eller under filminspelning),välj Ta foton för
Anpassad inställning g1 (Anpassningar) >
Avtryckare (0 309). Foton med ett
bildförhållande på 16 : 9 kan sedan tas när som helst genom att trycka
in avtryckaren alla hela vägen ner. Om filminspelning pågår avslutas
inspelningen och den filmsekvens som spelats in fram till denna
tidpunkt sparas.
Förutom med en bildstorlek på 1 920 × 1 080-beskärning eller 3 840 ×
2 160 (0 67) sparas fotografier i det format som valts för Bildkvalitet i
fotograferingsmenyn (0 92); foton tagna med en bildstorlek på
1 920 × 1 080-beskärning eller 3 840 × 2 160 sparas med en
bildkvalitet på JPEG hög★. För information om bildstorlek, se sida 72.
Notera att exponeringen för bilder inte kan förhandsgranskas när
livevisningsväljaren vrids till 1; läge P, S eller A rekommenderas, men
exakta resultat kan uppnås i läge M genom att förhandsgranska
exponeringen med livevisningsväljaren vriden till C.
y
71
❚❚ Bildstorlek
Storleken på foton tagna i filmläge varierar med filmens bildstorlek
(0 67) och, vid foton tagna med bildstorlekarna 1 920 × 1 080 och
1 280 × 720, med bildområdet och alternativet markerat för
Bildstorlek > JPEG/TIFF i fotograferingsmenyn (0 95).
Bildstorlek
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
1 280 × 720
1 920 × 1 080
beskärning
y
72
Bildområde Bildstorlek
—
Stor
FX
Mellan
Liten
Stor
DX
Mellan
Liten
Storlek (pixlar)
3 840 × 2 160
5 568 × 3 128
4 176 × 2 344
2 784 × 1 560
3 648 × 2 048
2 736 × 1 536
1 824 × 1 024
Utskriftsstorlek (cm) *
32,5 × 18,3
47,1 × 26,5
35,4 × 19,8
23,6 × 13,2
30,9 × 17,3
23,2 × 13,0
15,4 × 8,7
—
1 920 × 1 080
16,3 × 9,1
* Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar
bildstorleken i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi,
punkter per tum; 1 tum = ungefär 2,54 cm).
A Mäta exponering och vitbalans
Området som används för att mäta exponering eller automatisk vitbalans
när bilder spelas in vid en filmbildstorlek på 1 920 × 1 080 beskärning (0 67)
är inte samma som området i den slutliga bilden, vilket innebär att optimala
resultat kanske inte kan uppnås. Ta testbilder och kontrollera resultatet i
monitorn.
A Trådlösa fjärrkontroller och trådutlösare
Om Spela in filmer väljs för Anpassad inställning g1 (Anpassningar) >
Avtryckare (0 309) kan avtryckarna på trådlösa fjärrkontroller och
trådutlösare (säljs separat) (0 337, 339) användas för att starta livevisning
och för att starta och avsluta filminspelning.
D Spela in filmer
Filmer spelas i i sRGB färgrymd. Störande flimmer, streck eller
förvrängningar kan vara synliga i monitorn och i den slutliga filmen under
belysning med lysrör, kvicksilvergas eller natrium och även vid horisontell
panorering av kameran, samt om föremål rör sig med hög hastighet genom
bilden (för information om hur flimmer och streck kan reduceras, se av
Flimmerreducering, 0 298). Flimmer kan också uppstå medan
motorbländare används. Ojämna kanter, falska färger, moaréeffekt och ljusa
partier kan också uppstå. Ljusa band kan uppstå i vissa områden i bilden
med blinkande tecken eller andra oregelbundna ljuskällor eller om motivet
lyses upp kort av ett stroboskop eller annan ljus, kortvarig ljuskälla. När
filmer spelas in, undvik att rikta kameran mot solen eller andra starka
ljuskällor. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i skador
på kamerans interna kretsar. Notera att brus (slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder) och oväntade färger kan uppträda om du zoomar
in på vyn genom objektivet (0 47) i filmläge.
y
Blixtbelysning kan inte användas.
Inspelningen avslutas automatiskt om objektivet tas bort eller
livevisningsväljaren vrids till en ny inställning.
73
Timelapse-filmer
Kameran tar bilder automatiskt vid valda intervaller för att skapa en
ljudlös timelapse-film med de alternativ som har valts för Välj
bildområde (0 70), Bildstorlek/bildfrekvens, Filmkvalitet och Mål
i filminspelningsmenyn (0 296). Bilderna tas med sökarfotografering.
A Innan fotografering
Innan du börjar spela in en timelapse-film, ta en testbild med de aktuella
inställningarna och kontrollera resultatet i monitorn. För en konsekvent
färgsättning, välj en annan vitbalansinställning än automatisk (0 159).
y
Användning av stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ innan
fotograferingen påbörjas. Använd en nätadapter och strömkontakt (säljs
separat) eller ett fulladdat batteri för att försäkra dig om att fotograferingen
inte avbryts. Stäng sökarlocket (0 120) för att förhindra att ljus kommer in
via sökaren och påverkar fotografier och exponeringen.
1
Välj Timelapse-film.
Markera Timelapse-film i
filminspelningsmenyn och tryck på 2 för
att visa inställningar för timelapse-film.
74
2
Justera inställningarna för timelapse-film.
Välj alternativ för intervall, total fotograferingstid och
exponeringsutjämning.
• För att välja intervall mellan bilder:
Markera Intervall och tryck på
2.
Välj ett intervall som är längre än
den längsta förväntade
slutartiden (minuter och
sekunder) och tryck på J.
• För att välja den totala fotograferingstiden:
y
Markera Fotograferingstid och
tryck på 2.
Välj fotograferingstid (upp till
7 timmar och 59 minuter) och
tryck på J.
75
• För att aktivera eller inaktivera exponeringsutjämning:
Markera
Exponeringsutjämning och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
Genom att välja På utjämnas abrupta skillnader i exponering i
andra lägen än M (notera att exponeringsutjämning endast
fungerar i läge M om automatisk ISO-känslighet är aktiverat i
fotograferingsmenyn).
y
76
3
Börja fotografera.
Markera Starta och tryck på J.
Fotograferingen startar efter ungefär 3 sek.
Kameran tar fotografier vid det valda
intervallet för den markerade
fotograferingstiden. När de är klara sparas
timelapse-filmer på minneskortet som valts för Mål i
filminspelningsmenyn (0 296).
❚❚ Avsluta fotograferingen
För att avsluta fotografering innan alla bilder har tagits, markera Av i
menyn för timelapse-film och tryck på J, eller tryck på J mellan
bilder eller omedelbart efter att en bild sparats. En film skapas av de
bildrutor som tagits fram till den tidpunkt då fotograferingen
avslutades. Tänk på att fotograferingen kommer att avslutas och
ingen film kommer att spelas in om strömkällan avlägsnas eller
kopplas ur eller om målminneskortet matas ut.
❚❚ Ingen bild
Kameran hoppar över den aktuella bilden om den inte kan fokusera i
AF-S (notera att kameran fokuserar igen före varje bild).
Fotograferingen återupptas vid nästa bild.
y
D Timelapse-filmer
Timelapse-film är inte tillgängligt i livevisning (0 44, eller filminspelning
0 59), vid en slutartid på A eller % (0 138) eller när gaffling (0 146),
stort dynamiskt omfång (HDR, 0 189), multiexponering (0 229) eller
intervalltimerfotografering (0 236) är aktivt. Notera att eftersom
slutartiden och tiden som behövs för att lagra bilden på minneskortet kan
variera från bild till bild, kan även intervallet mellan att en bild lagras och
början av nästa bild variera. Fotografering påbörjas inte om en timelapsefilm inte kan spelas in med de aktuella inställningarna (till exempel om
minneskortet är fullt, intervallet eller fotograferingstiden är noll, eller om
intervallet är längre än fotograferingstiden).
Fotograferingen kan avslutas om kamerans reglage används eller
inställningarna ändras eller HDMI-kabel är ansluten. En film skapas av de
bildrutor som tagits fram till den tidpunkt då fotograferingen avslutades.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner för att avsluta inspelningen och spara
ett fotografi.
77
D Bildstorlek
Området som används för att mäta exponering, blixtnivå eller automatisk
vitbalans när bilder spelas in vid en filmbildstorlek på 1 920 × 1 080
beskärning (0 67) är inte samma som området i den slutliga bilden, vilket
innebär att optimala resultat kanske inte kan uppnås. Ta testbilder och
kontrollera resultatet i monitorn.
y
A Beräkna längden på den slutliga filmen
Det totala antalet bildrutor i den slutliga filmen kan Inspelad längd/
beräknas genom att dividera inspelningstiden med maximal längd
intervallet och avrunda uppåt. Längden på den
slutliga filmen kan sedan beräknas genom att
dividera antalet bilder med den valda
bildfrekvensen för Bildstorlek/bildfrekvens i
filminspelningsmenyn (0 67). En film på 48
bildrutor som spelats in i 1 920 × 1 080: 24p, till
exempel, är ungefär två sekunder lång. Den
Minneskortsmaximala längden för timelapse-filmer är 20
indikator
minuter.
Bildstorlek/bildfrekvens
78
A Vid fotografering
Under fotografering blinkar Q och timelapseinspelningsindikatorn visas på den övre
kontrollpanelen. Den återstående tiden (i timmar
och minuter) visas på slutartidsvisningen direkt
innan varje bild sparas. Vid andra tider kan
återstående tid visas genom att trycka in avtryckaren halvvägs. Oavsett
vilket alternativ som valts för Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer,
0 303) löper väntelägestimern inte ut under fotograferingen.
För att visa aktuella inställningar för timelapse-film
eller avsluta fotograferingen (0 77), tryck på Gknappen mellan bilderna. Medan fotograferingen
pågår visar menyn för timelapse-film
exponeringsutjämning, intervallet och återstående
tid. Dessa inställningar kan inte ändras medan
fotografering pågår, inte heller kan bilder visas eller
andra menyinställningar justeras.
A
y
Visning av tagen bild
K-knappen kan inte användas för att visa bilder medan fotografering pågår,
men den aktuella bildrutan visas i några sekunder efter varje bild om På har
valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn (0 290). Andra
uppspelningsåtgärder kan inte utföras medan bildrutan visas.
A Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge som valts kommer kameran att ta en bild vid varje
intervall. Självutlösaren kan inte användas.
A Se även
Alternativet Signal i inställningsmenyn styr om en signal ska ljuda när
fotograferingen är klar (0 312).
79
Visa filmer
Filmer indikeras med en 1-ikon i helskärmsläge (0 248). Klicka på aikonen i monitorn eller tryck på multiväljarens mitt för att starta
uppspelningen; den aktuella positionen indikeras av
filmförloppsindikatorn.
1-ikon
Längd
Aktuell position/total längd
a-ikon
y
Volym
Guide
Följande åtgärder kan utföras:
För att
Pausa
80
Filmförloppsindikator
Använd
Beskrivning
Pausa uppspelningen.
Spela upp
Återuppta uppspelningen när filmen är
pausad eller under spolning framåt/bakåt.
Spola bakåt/
framåt
Hastigheten ökar
med varje tryck,
från 2× till 4× till 8× till 16×; håll intryckt för
att hoppa till början eller slutet av filmen
(första bildrutan indikeras med h i det övre
högra hörnet av monitorn, sista bildrutan
med i). Om uppspelningen pausas spolas
filmen framåt eller tillbaka en bildruta i
taget; håll in kontinuerlig spolning bakåt
eller framåt.
Hoppa fram
10 sek.
Vrid på den primära kommandoratten för
att hoppa framåt eller bakåt 10 sek.
För att
Använd
Hoppa framåt/
bakåt
Justera volymen
X/W (M)
Beskära filmen
i/J
Avsluta
Återgå till
fotograferingsläge
/K
Beskrivning
Vrid på den sekundära kommandoratten
för att hoppa till nästa eller föregående
index, eller för att hoppa till sista eller första
bildrutan om filmen inte innehåller några
index.
Tryck på X för att höja volymen, W (M) för
att sänka.
Se sida 82 för mer information.
Återgå till helskärmsläge.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att återgå
till fotograferingsläge.
y
A p-ikonen
Filmer med index (0 63) indikeras av en p-ikon i
helskärmsläge.
A
2-ikonen
2 visas i helskärmsläge och under filmuppspelning
om filmen spelades in utan ljud (0 298).
81
Redigera filmer
Beskär filmsekvenser för att skapa redigerade kopior av filmer eller
spara valda bildrutor som JPEG-stillbilder.
Alternativ
9 Välj start-/slutpunkt
4 Spara vald bildruta
Beskrivning
Skapa en kopia från vilken oönskade filmsekvenser
har tagits bort.
Spara en vald bildruta som en JPEG-stillbild.
Beskära filmer
y
För att skapa beskurna kopior av filmer:
1
2
Visa en film i helskärmsläge (0 248).
Pausa filmen på den nya
startbildrutan.
Spela upp filmen enligt beskrivningen på
sida 80, tryck på mitten av multiväljaren för
att starta och återuppta uppspelningen
och 3 för att pausa, och tryck på 4 eller 2
Filmförloppsindikator
eller vrid på den primära eller sekundära
kommandoratten för att hitta den önskade
bildrutan. Den ungefärliga positionen i filmen kan ses på
filmförloppsindikatorn. Pausa uppspelningen när du når den nya
startbildrutan.
82
3
Välj Välj start-/slutpunkt.
Tryck på i eller J, markera sedan Välj
start-/slutpunkt och tryck på 2.
4
Välj Startpunkt.
För att skapa en kopia som startar från den
aktuella bildrutan, markera Startpunkt
och tryck på J. Bildrutorna före den
aktuella bildrutan tas bort när du sparar
kopian i steg 9.
Startpunkt
y
5
Bekräfta den nya startpunkten.
Om den önskade bildrutan inte visas, tryck
på 4 eller 2 för att spola framåt eller bakåt
(vrid på den primära kommandoratten för
att hoppa 10 sek. framåt eller bakåt; för att
hoppa till ett index, eller till den första eller
sista bildrutan om filmen inte innehåller
några index, vrid på den sekundära kommandoratten).
83
6
Välj slutpunkten.
Tryck på L (Z/Q) för att växla från
startpunkten (w) till slutpunktens (x)
markeringsverktyg och välj sedan
avslutningsbildrutan enligt beskrivningen i
steg 5. Bildrutorna efter den valda
L (Z/Q)-knapp
bildrutan tas bort när du sparar kopian i
steg 9.
Slutpunkt
y
7
Skapa kopian.
När den önskade bildrutan visas, tryck på 1.
8
Förhandsgranska filmen.
För att förhandsgranska kopian, markera
Granska och tryck på J (för att avbryta
förhandsgranskningen och återgå till spara
alternativ-menyn, tryck på 1). För att
överge den aktuella kopian och välja en ny
startpunkt enligt beskrivningen på föregående sidor, markera
Avbryt och tryck på J; för att spara kopian, fortsätt till steg 9.
9
Spara kopian.
Markera Spara som ny fil och tryck på J
för att spara kopian till en ny fil. För att
ersätta den ursprungliga filmfilen med den
redigerade kopian, markera Skriv över
befintlig fil och tryck på J.
84
D Beskära filmer
Filmer måste vara minst två sekunder långa. Kopian sparas inte om det inte
finns tillräckligt med utrymme på minneskortet.
Kopior har samma tid och datum som originalet.
A Ta bort öppnings- eller avslutningsfilmsekvensen
För att endast ta bort den inledande filmsekvensen från filmen, gå till steg 7
utan att trycka på L (Z/Q)-knappen i steg 6. För att endast ta bort den
avslutande filmsekvensen, välj Slutpunkt i steg 4, välj den avslutande
bildrutan och fortsätt till steg 7 utan att trycka på L (ZQ)-knappen i steg
6.
Spara valda bildrutor
För att spara en kopia av en vald bildruta som en JPEG-stillbild:
1
Pausa filmen på den önskade
bildrutan.
y
Spela upp filmen enligt beskrivningen på
sida 80, tryck på mitten av multiväljaren för
att starta och återuppta uppspelningen
och 3 för att pausa. Pausa filmen vid den
bildruta du vill kopiera.
2
Välj Spara vald bildruta.
Tryck på i eller J, markera sedan Spara
vald bildruta och tryck på 2.
85
3
Skapa en stillbildskopia.
Tryck på 1 för att skapa en stillbildskopia
av den aktuella bildrutan.
4
Spara kopian.
Markera Ja och tryck på J för att skapa en
hög ★-kvalitets (0 92) JPEG-kopia av den
valda bildrutan.
y
A Spara vald bildruta
JPEG-stillbilder skapade med alternativet Spara vald bildruta kan inte
retuscheras. JPEG-filmstillbilder saknar vissa fotoinformationskategorier
(0 254).
A Retuscheringsmenyn
Filmer kan även redigeras med alternativet Redigera film på
retuscheringsmenyn (0 315).
86
dAlternativ för bildlagring
Bildområde
Välj mellan bildområdena FX (36 × 24) 1.0× (FX-format), DX (24 × 16)
1.5× (DX-format), 5 : 4 (30 × 24) och 1,2× (30 × 20) 1.2×. Se sida 385
för information om antalet bilder som kan sparas vid olika
bildområdesinställningar.
FX-format
Bildcirkel för
DX-format (24 × 16)
DX-format
d
5:4
1,2×
Bildcirkel för FX-format
(36 × 24)
87
❚❚ Alternativ för bildområde
Kameran erbjuder ett urval av följande bildområden:
Alternativ
c
Z
a
b
Beskrivning
Bilder sparas i FX-format med en bildvinkel som
FX (36 × 24) 1.0× motsvarar ett NIKKOR-objektiv på en kamera med
35 mm-format.
Om du väljer det här alternativet minskar bildvinkeln
1,2× (30 × 20) 1.2× och objektivets synbara brännvidd ökar med cirka
1,2×.
Bilder sparas i DX-format. Multiplicera med 1,5 för att
DX (24 × 16) 1.5× beräkna objektivets ungefärliga brännvidd i 35 mmformat.
5 : 4 (30 × 24)
Bilder spelas in med ett bildförhållande på 5 : 4.
❚❚ Automatiskt val av beskärning
d
För att automatiskt välja en DX-beskärning när ett DX-objektiv är
monterat, välj På för Bildområde > Automatisk DX-beskärning i
fotograferingsmenyn (0 292). Bildområdet som valts i
fotograferingsmenyn eller med kamerareglagen används endast när
ett icke-DX-objektiv är monterat. Välj Av för att använda det valda
bildområdet med alla objektiv.
D Automatisk DX-beskärning
Reglagen i listan på sida 91 kan inte användas för att välja bildområde när
ett DX-objektiv är monterat och Automatisk DX-beskärning är på.
A Bildområde
Det valda alternativet visas på
informationsdisplayen.
88
A DX-objektiv
DX-objektiv är avsedda för användning med kameror med DX-format och
har en mindre bildvinkel än objektiv för kameror med 35 mm-format. Om
Automatisk DX-beskärning är av och ett annat alternativ än DX (24 × 16)
(DX-format) är valt för Bildområde när ett DX-objektiv är monterat kan
bildens kanter förmörkas. Detta kanske inte syns i sökaren, men när
bilderna visas kanske du ser en minskad upplösning, eller att bildens kanter
är mörka.
A Sökardisplayen
Beskärningarna 1,2×, DX-format och 5 : 4 visas nedan.
1,2×
DX-format
5:4
A Se även
Se sida 69 för information om tillgängliga beskärningar för filminspelning.
d
89
Bildområdet kan väljas med alternativet Bildområde > Välj
bildområde i fotograferingsmenyn, eller genom att trycka på ett
reglage och vrida på en kommandoratt.
❚❚ Bildområdesmenyn
1
Välj Bildområde.
Markera Bildområde i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2
Välj Välj bildområde.
Markera Välj bildområde och tryck på 2.
d
3
Justera inställningarna.
Välj ett alternativ och tryck J. Den valda
beskärningen visas i sökaren (0 89).
A Bildstorlek
Bildstorleken varierar beroende på alternativet som valts för bildområde.
90
❚❚ Kamerareglage
1
Tilldela val av bildområde till ett kamerareglage.
Använd Anpassad inställning f1 (Anpassningar, 0 307) för att
tilldela Välj bildområde till ett reglage.
2
Använd det valda reglaget för att välja ett bildområde.
Bildområdet kan väljas genom att trycka på det valda reglaget
och vrida på den primära eller sekundära kommandoratten tills
önskad beskärning visas i sökaren (0 89).
Alternativet som har valts som bildområde
kan visas genom att trycka på reglaget för
att visa bildområdet i den övre
kontrollpanelen eller
informationsdisplayen. FX-format visas
som “36z24”, 1,2× som “30z20”,
DX-format som “24z16”, och 5 : 4 som
“30z24”.
d
91
Bildkvalitet
D5 stödjer följande alternativ för bildkvalitet. Se sida 385 för
information om antalet bilder som kan sparas med olika bildkvalitetsoch storleksinställningar.
d
Alternativ
Filtyp
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG hög★/
NEF (RAW) +
JPEG hög
NEF (RAW) +
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG låg★/
NEF (RAW) +
JPEG låg
JPEG hög★/
JPEG hög
JPEG normal★/
JPEG normal
JPEG låg★/
JPEG låg
TIFF (RGB)
92
Beskrivning
RAW-data från bildsensorn sparas utan ytterligare
bearbetning. Inställningar som vitbalans och
kontrast kan justeras efter fotograferingen.
Två bilder sparas, en NEF-bild (RAW) och en
JPEG-bild med hög kvalitet.
NEF/
JPEG
Två bilder sparas, en NEF-bild (RAW) och en
JPEG-bild med normal kvalitet.
Två bilder sparas, en NEF-bild (RAW) och en
JPEG-bild med låg kvalitet.
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1 : 4 (hög kvalitet).
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
JPEG
ungefär 1 : 8 (normal kvalitet).
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1 : 16 (låg kvalitet).
Spara okomprimerade TIFF-RGB-bilder med ett
TIFF
bitdjup på 8 bitar per kanal (24-bitars färg). TIFF
(RGB)
stöds av en stor mängd olika bildapplikationer.
Bildkvalitet ställs in genom att T-knappen trycks in och den
primära kommandoratten vrids tills önskad inställning visas i den
bakre kontrollpanelen.
T-knapp
Primär
kommandoratt
A Antal återstående exponeringar
Tryck på T-knappen för att visa antal
återstående exponeringar i den bakre
kontrollpanelen. Antal återstående exponeringar
ändras beroende på det alternativ som valts för
bildkvalitet.
Bakre kontrollpanel
d
Bakre kontrollpanel
A JPEG-komprimering
Bildkvalitetalternativ med en stjärna (“★”) använd komprimering avsedd för
att säkerställa högsta möjliga kvalitet; storleken på filerna varierar beroende
på motivet. Alternativ utan en stjärna använder en typ av kompression
konstruerad för att ge mindre filer; filer tenderar att vara av ungefär samma
storlek oavsett motivet.
A NEF + JPEG
När bilder som har tagits med inställningarna NEF (RAW) + JPEG visas på
kameran med bara ett minneskort isatt visas endast JPEG-bilden. Om båda
kopiorna sparas på samma minneskort raderas båda kopiorna när bilden
raderas. Om JPEG-kopian sparas på ett separat minneskort med alternativet
Funktion för kortet i fack 2 > RAW, fack 1 – JPEG, fack 2 så måste varje
kopia raderas separat.
A Bildkvalitetsmenyn
Bildkvaliteten kan också justeras med alternativet Bildkvalitet i
fotograferingsmenyn (0 292).
93
❚❚ NEF-komprimering (RAW)
För att välja typen av kompression för NEF-bilder (RAW), markera
Sparar i NEF (RAW) > NEF-komprimering (RAW) i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
Alternativ
N
Förlustfri
komprimering
O
Komprimerad
Okomprimerad
Beskrivning
NEF-bilder komprimeras med en vändbar algoritm,
vilket minskar filstorleken med ca 20–40 % utan att
påverka bildkvaliteten.
NEF-bilder komprimeras med en icke-vändbar
algoritm, vilket minskar filstorleken med ca 35–55 %
nästan utan att påverka bildkvaliteten.
NEF-bilder komprimeras inte.
❚❚ Bitdjup för NEF (RAW)
För att välja bitdjup för NEF-bilder (RAW), markera Sparar i NEF (RAW)
> Bitdjup för NEF (RAW) i fotograferingsmenyn och tryck på 2.
d
Alternativ
12 bitar
q
r
14 bitar
Beskrivning
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 12 bitar.
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 14 bitar, vilket
ger större filer än de med ett bitdjup på 12 bitar men
förbättrar färgåtergivningen.
A NEF-bilder (RAW)
JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) kan skapas med Capture NX-D eller annan
programvara eller alternativet NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn (0 314).
94
Bildstorlek
Bildstorleken mäts i pixlar. Välj mellan # Stor, $ Mellan eller
% Liten (notera att bildstorleken varierar beroende på vilket
alternativet som valts för Bildområde, 0 87):
Bildområde
FX (36 × 24) 1.0×
(FX-format)
1,2× (30 × 20) 1.2×
DX (24 × 16) 1.5×
(DX-format)
5 : 4 (30 × 24)
Alternativ
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Storlek (pixlar)
5 568 × 3 712
4 176 × 2 784
2 784 × 1 856
4 640 × 3 088
3 472 × 2 312
2 320 × 1 544
3 648 × 2 432
2 736 × 1 824
1 824 × 1 216
4 640 × 3 712
3 472 × 2 784
2 320 × 1 856
Utskriftsstorlek (cm) *
47,1 × 31,4
35,4 × 23,6
23,6 × 15,7
39,3 × 26,2
29,4 × 19,6
19,6 × 13,1
30,9 × 20,6
23,2 × 15,4
15,4 × 10,3
39,3 × 31,4
29,4 × 23,6
19,6 × 15,7
d
* Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar
bildstorleken i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi,
punkter per tum; 1 tum = ungefär 2,54 cm).
95
Bildstorlek för JPEG- och TIFF-bilder kan ställas in genom att Tknappen trycks in och den sekundära kommandoratten vrids tills
önskat alternativ visas i den bakre kontrollpanelen. Välj storleken på
NEF-bilder (RAW) med alternativet Bildstorlek > NEF (RAW) i
fotograferingsmenyn.
T-knapp
Sekundär
kommandoratt
Bakre kontrollpanel
d
A Antal återstående exponeringar
Tryck på T-knappen för att visa antal
återstående exponeringar i den bakre
kontrollpanelen. Antal återstående exponeringar
ändras beroende på det alternativ som valts för
bildstorlek.
A Bildstorleksmenyn
Bildstorleken för JPEG- och TIFF-bilder kan också
justeras med alternativet Bildstorlek > JPEG/TIFF i
fotograferingsmenyn (0 292). Små och
mellanstora NEF-bilder (RAW) spelas in i förlustfri
komprimering 12-bitars format, oavsett vilka
alternativ som valts för NEF-komprimering (RAW)
och Bitdjup för NEF (RAW) i menyn Sparar i NEF
(RAW).
96
Bakre kontrollpanel
Använda två minneskort
När två minneskort är isatta i kameran kan du använda Funktion för
kortet i fack 2 i fotograferingsmenyn för att välja vilken funktion
kortet ska ha i fack 2. Välj mellan Extrautrymme (kortet i fack 2
används endast när kortet i fack 1 är fullt), Säkerhetskopiering (varje
bild sparas två gånger, en gång i fack 1 och en gång till i fack 2), och
RAW, fack 1 – JPEG, fack 2 (som för Säkerhetskopiering, förutom att
NEF/RAW-kopiorna av bilder som tagits med inställningarna NEF/RAW
+ JPEG bara sparas på kortet i fack 1 och JPEG-kopiorna bara på kortet
i fack 2).
d
A “Säkerhetskopiering” och “RAW, fack 1 – JPEG, fack 2”
När Säkerhetskopiering eller RAW, fack 1 – JPEG, fack 2 väljs visar
kameran antalet återstående exponeringar på kortet som har minst minne,
och röstmemon (0 272) sparas på kortet i fack 1. Avtryckaren inaktiveras
när något av korten är fullt.
A Spela in filmer
När två minneskort är isatta i kameran kan det fack som används för
inspelning av filmer väljas med alternativet Mål i filminspelningsmenyn
(0 296).
97
N
Fokus
Detta avsnitt beskriver fokusalternativen som finns tillgängliga när
fotografier komponeras i sökaren. Fokus kan justeras automatiskt (se
nedan) eller manuellt (0 114). Användaren kan också välja
fokuspunkten för automatisk eller manuell fokusering (0 108) eller
använda fokuslås för att fokusera och komponera om bilden efter
fokuseringen (0 111).
Autofokus
Vrid fokuslägesväljaren till AF för att
använda autofokus.
Fokuslägesväljare
N
Kameran fokuserar med 153 fokuspunkter, varav
55 som visas med r i bilden till höger kan väljas
av användaren (0 108).
Användarvalbara
fokuspunkter
98
A Korssensorer
Tillgängligheten hos korssensor-fokuspunkter varierar beroende på det
objektiv som används.
Objektiv
Korssensorer (korssensor-fokuspunkter är
markerade i grått 2)
Andra AF-S- och AF-P-objektiv än de som
listas nedan med maximal bländare på f/4
eller större 1
99 korssensorer
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G
IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
63 korssensorer
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
45 korssensorer
• AF-S- och AF-P-objektiv med maximal
bländare som är mindre än f/4 1
• Icke-AF-S-, icke-AF-P-objektiv
1 Vid maximal zoom, när det gäller zoomobjektiv.
2 Andra fokuspunkter använder linjesensorer som avläser horisontella linjer.
N
99
A AF-S/AF-I telekonvertrar och tillgängliga fokuspunkter
När en AF-S- eller AF-I-telekonverter är monterad kan fokuspunkter som
visas i illustrationerna användas för autofokus och elektronisk
avståndsmätning (notera att vid maximalt kombinerade bländare kortare än
f/5.6, kanske kameran inte kan fokusera på mörka motiv eller motiv med låg
kontrast).
Telekonverter
N
Max.
objektivbländare 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2.8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2.8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
f/5.6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5.6
Tillgängliga fokuspunkter (korssensorns
fokuspunkter är markerade i grått 2)
153 fokuspunkter (55 valbara) med
99 korssensorer
153 fokuspunkter (55 valbara) med
45 korssensorer
37 fokuspunkter (17 valbara) med
25 korssensorer
15 fokuspunkter (9 valbara) med
5 korssensorer
1 Vid maximal zoom, när det gäller zoomobjektiv.
2 Andra fokuspunkter använder linjesensorer som
detekterar horisontella linjer, men notera att om det
bara finns 5 korssensorer, är det endast de som visas
med ■ som detekterar vertikala linjer.
Autofokus är inte tillgängligt när telekonvertrar används med objektivet
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED.
100
Autofokusläge
Välj mellan följande autofokuslägen:
Läge
AF-S
AF-C
Beskrivning
Enpunkts servo-AF: För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren
trycks in halvvägs. Med standardinställningarna kan slutaren endast
utlösas när fokusindikeringen (I) visas (Prioritera fokus; 0 299).
Kontinuerlig servo-AF: För motiv i rörelse. Kameran fokuserar
kontinuerligt medan avtryckaren trycks in halvvägs; om motivet flyttar
sig använder kameran Förutsägande fokusföljning (0 103) för att
förutsäga det slutliga avståndet till motivet och justerar fokus om
nödvändigt. Med standardinställningarna kan slutaren utlösas oavsett
om motivet är i fokus eller ej (Prioritera slutare; 0 299).
Autofokus kan väljas genom att AF-lägesknappen trycks in och den
primära kommandoratten vrids tills önskad inställning visas i sökaren
och den övre kontrollpanelen.
N
Övre kontrollpanelen
AF-lägesknapp
Primär
kommandoratt
Sökare
101
A Se även
För information om att använda fokusprioritet med kontinuerlig servo-AF,
se Anpassad inställning a1 (Välj AF-C-prioritet, 0 299). För information om
att använda prioritera slutare med enpunkts servo-AF, se Anpassad
inställning a2 (Välj AF-S-prioritet, 0 299). För information om att förhindra
att kameran fokuserar när avtryckaren trycks in halvvägs, se Anpassad
inställning a8 (AF-aktivering, 0 300). Se Anpassad inställning a10
(Begränsn. av autofokusläge, 0 301) för information om att begränsa val
av fokusläge till AF-S eller AF-C och f4 (Anpassa kommandorattar) > Ändra
primär/sekundär (0 308) för information om att använda den sekundära
kommandoratten för att välja fokusläge. Se sida 48 för information om vilka
autofokusalternativ som finns tillgängliga i livevisning eller under
filminspelning.
A AF-ON-knapparna
Att trycka på någon av AF-ON-knapparna har samma effekt för fokuseringen
av kameran som att trycka ned avtryckaren halvvägs (tänk på att AF-ONknappen för vertikal fotografering endast kan användas när låset för
avtryckaren för vertikal fotografering är upplåst; 0 39).
N
AF-ON-knapp
Lås för vertikal avtryckare
AF-ON-knapp för
vertikal fotografering
102
A Förutsägande fokusföljning
I läge AF-C startar kameran förutsägande fokusföljning om motivet rör sig
mot eller från kameran medan avtryckaren trycks in halvvägs, eller om
någon av AF-ON-knapparna trycks in. Kameran kan då följa fokus medan den
försöker att förutsäga var motivet kommer att vara när slutaren utlöses.
N
103
AF-områdesläge
N
104
Välj hur fokuspunkten för autofokus väljs.
• Enpunkts-AF: Välj fokuspunkt enligt beskrivningen på sida 108;
kameran fokuserar endast på motivet i den valda fokuspunkten.
Använd med stillastående motiv.
• Dynamiskt AF-område: Välj fokuspunkten enligt beskrivningen på sida
108. I fokusläget AF-C fokuserar kameran baserat på information från
omgivande fokuspunkter om motivet flyttar sig från den valda
fokuspunkten under en kort stund. Antalet fokuspunkter varierar
beroende på läget som valts:
- 9- eller 25-punkters dynamiskt AF-område: Välj när det finns tid att
komponera bilden eller när du fotograferar motiv som rör sig på
ett förutsägbart sätt (t.ex. löpare eller racerbilar på en bana).
- 72-punkters dynamiskt AF-område: Välj när du fotograferar motiv som
rör sig på ett oförutsägbart sätt (t.ex. spelare i en fotbollsmatch).
- 153-punkters dynamiskt AF-område: Välj när du fotograferar motiv som
rör sig snabbt och som inte enkelt kan komponeras i sökaren (t.ex.
fåglar).
• 3D-följning: Välj fokuspunkten enligt beskrivningen på sida 108.
I fokusläge AF-C följer kameran motiv som lämnar den valda
fokuspunkten och väljer en ny fokuspunkt om det behövs. Använd
för att snabbt komponera bilder med motiv som rör sig
oregelbundet från sida till sida (t.ex. tennisspelare). Om motivet
försvinner ur sökaren, ta då bort fingret från avtryckaren och
komponera om fotografiet med motivet i den valda fokuspunkten.
• Grupperat AF-område: Kameran fokuserar med en grupp av
fokuspunkter som valts av användaren, vilket minskar risken för att
kameran fokuserar på bakgrunden istället för huvudmotivet. Välj för
motiv som är svåra att fotografera med en enda fokuspunkt. Om
ansikten detekteras i fokusläge AF-S prioriterar kameran
porträttmotiv.
• Grupperat AF-område (HL)/Grupperat AF-område (VL): Förkortningarna HL
och VL står för “horisontell linje” respektive “vertikal linje”. Du väljer
en rad (HL) eller kolumn (VL) med fokuspunkter, och kameran
prioriterar då den punkt i den valda raden eller kolumnen som
täcker motivet närmast kameran. Tryck på 1 eller 3 för att välja
raden (HL), och tryck på 4 eller 2 för att välja kolumnen (VL).
• Automatiskt AF-område: Kameran detekterar
motivet automatiskt och väljer fokuspunkt;
om ett ansikte detekteras prioriterar kameran
porträttmotivet. De aktiva fokuspunkterna
markeras kort efter att kameran fokuserat; i
läge AF-C fortsätter huvudfokuspunkten visas
efter att de andra fokuspunkterna har stängts
av.
N
AF-områdesläget kan väljas genom att AF-lägesknappen trycks in och
den sekundära kommandoratten vrids tills önskad inställning visas i
sökaren och den övre kontrollpanelen.
Övre kontrollpanelen
AF-lägesknapp
Sekundär
kommandoratt
Sökare
105
A AF-områdesläge
AF-områdesläget visas i den övre kontrollpanelen och sökaren.
AF-områdesläge
Övre kontrollpanelen
Sökare
Fokuspunktsvisning sökare
Enpunkts-AF
9-punkters
dynamiskt
AF-område *
25-punkters
dynamiskt
AF-område *
72-punkters
dynamiskt
AF-område *
153-punkters
dynamiskt
AF-område *
N
3D-följning
Grupperat
AF-område
Grupperat
AF-område (HL)
Grupperat
AF-område (VL)
Automatiskt
AF-område
* Endast aktiva fokuspunkter visas i sökaren. Övriga fokuspunkter ger
information som hjälper till vid fokuseringen.
106
A 3D-följning
När avtryckaren trycks in halvvägs lagras färgerna i området runt
fokuspunkten i kameran. Därför ger 3D-följning kanske inte önskat resultat
för motiv som har liknande färg som bakgrunden, eller som upptar en
mycket liten del av bilden.
A AF-S/AF-I-telekonvertrar
Om 3D-följning eller automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge när
en AF-S/AF-I-telekonverter används väljs enpunkts-AF automatiskt vid
kombinerade bländare långsammare än f/5.6.
A Manuell fokusering
Enpunkts-AF väljs automatiskt när manuell fokusering används.
A Se även
För information om hur autofokus justeras efter ändringar i avståndet till
motivet, se anpassad inställning a3 (Fokusföljning med låsning, 0 299).
För att justera inställningar för 3D-följning, använd Anpassad inställning a4
(Ansiktsavkänning m. 3D-följn., 0 300) och a5 (Område för 3D-följning,
0 300). Se Anpassad inställning a7 (Spara efter orientering, 0 300) för
information om hur du väljer olika fokuspunkter och/eller AF-områdeslägen
för fotografier i stående och liggande orientering, a9 (Begr. val av AFområdesläge, 0 300) för information om hur du begränsar valet av AFområdesläge, a12 (Alternativ för fokuspunkt, 0 301) för information om
hur du väljer hur fokuspunken visas i dynamiskt AF-område och f4 (Anpassa
kommandorattar) > Ändra primär/sekundär (0 308) för information om
hur du använder den primära kommandoratten för att välja AFområdesläget. Se sida 49 för information om vilka autofokusalternativ som
finns tillgängliga i livevisning eller under filminspelning.
N
107
Val av fokuspunkt
Kameran fokuserar med 153 fokuspunkter, varav
de 55 som visas till höger kan väljas manuellt för
att komponera bilder med huvudmotivet
nästan var som helst i bilden. Följ stegen nedan
för att välja fokuspunkt (med grupperat
AF-område kan du följa dessa steg för att välja en grupp, rad eller
kolumn med fokuspunkter).
1
Vrid fokusväljarlåset till ●.
Detta möjliggör att multiväljaren
används för att välja fokuspunkt.
Fokusväljarlås
2
N
Välj fokuspunkten.
Använd multiväljaren för att välja
fokuspunkt i sökaren medan
exponeringsmätarna är på.
Mittenfokuspunkten kan väljas
genom att trycka mitt på
multiväljaren.
Fokusväljarlåset kan vridas till låst
(L) läge efter att ett val gjorts, för
att förhindra att den valda
fokuspunkten ändras när
multiväljaren trycks in.
108
A Sekundärväljaren
Sekundärväljaren kan användas i stället för
multiväljaren för att välja fokuspunkt. Fokusering
och exponering låses medan du trycker på mitten
av sekundärväljaren (0 111, 141). Var försiktig så
att du inte sticker in ett finger eller en nagel i ögat
då du använder sekundärväljaren.
Sekundärväljare
A Porträttbilder (stående orientering)
Använd multiväljaren för vertikal fotografering för att välja fokuspunkt när
du komponerar porträtt med stående orientering. För mer information, se
Anpassad inställning f1 (Anpassningar) > Multiväljare för vertikal fotogr.
(0 307).
A
Använda sekundärväljaren och
multiväljaren för vertikal fotografering
Använd enligt bilden till höger. Att trycka på
sidorna kanske inte har önskad effekt.
A
Automatiskt AF-område
Fokuspunkten för automatiskt AF-område väljs automatiskt; manuellt val av
fokuspunkt kan inte göras.
N
109
A Se även
För information om att välja antalet fokuspunkter som kan väljas med
multiväljaren, se Anpassad inställning a6 (Antal fokuspunkter, 0 300). För
information om att välja separata fokuspunkter och/eller AF-områdeslägen
för vertikal och horisontell orientering, se Anpassad inställning a7 (Spara
efter orientering, 0 300). För information om att ställa in valet för
fokuspunkt på “loopning”, se Anpassad inställning a11 (Loopa val av
fokuspunkt, 0 301). För information om att välja när fokuspunkten ska
lysa, se Anpassad inställning a12 (Alternativ för fokuspunkt, 0 301). För
information om hur du ändrar vilken funktion sekundärväljaren ska ha, se
Anpassad inställning f1 (Anpassningar) > och Sekundärväljare (0 307)
och Sekundärväljarens mitt (0 307). För information om hur du ändrar
vilken funktion multiväljarens mittknapp ska ha, se Anpassad inställning f2
(Multiväljarens mittknapp, 0 308).
N
110
Fokuslås
Fokuslås kan användas för att ändra kompositionen efter
fokuseringen, för att göra det möjligt att fokusera på ett motiv som
inte kommer att finnas i en fokuspunkt i den slutliga
bildkompositionen. Om kameran inte kan fokusera med autofokus
(0 113) kan fokuslås även användas för att komponera om fotografiet
efter fokusering på ett annat objekt på samma avstånd som ditt
ursprungliga motiv. Fokuslås är mest effektivt när ett annat alternativ
än automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge (0 104).
1
Fokusera.
Placera motivet i den valda
fokuspunkten och tryck in
avtryckaren halvvägs för att starta
fokuseringen. Kontrollera att
fokusindikeringen (I) visas i
sökaren.
2
N
Lås fokus.
Fokusläge AF-C (0 101): Med avtryckaren
intryckt halvvägs (q), tryck mitt på
sekundärväljaren (w) för att låsa både
fokus och exponering (en AE-L-ikon visas i
sökaren). Fokus förblir låst så länge
mitten på sekundärväljaren är intryckt,
även om du tar bort fingret från
avtryckaren.
Avtryckare
Sekundärväljare
111
Fokusläge AF-S: Fokus låses automatiskt när fokusindikeringen (I)
visas och förblir låst tills du tar bort fingret från avtryckaren.
Fokus kan även låsas genom att trycka mitt på sekundärväljaren
enligt beskrivningen på föregående sida.
3
Komponera om bilden och
fotografera.
Fokus förblir låst mellan
fotografierna om du håller
avtryckaren intryckt halvvägs
(AF-S) eller om du håller mitten på
sekundärväljaren intryckt, vilket gör det möjligt att ta flera
fotografier i rad med samma fokusinställning.
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet medan fokuslås är
aktiverat. Om motivet flyttar sig, fokusera igen på det nya avståndet.
N
A Låsa fokus med AF-ON-knappen
Under fotografering med sökaren kan fokus låsas med någon av AF-ONknapparna istället för med avtryckaren (0 102). Om Endast AF-ON väljs för
Anpassad inställning a8 (AF-aktivering, 0 300) så fokuserar inte kameran
när avtryckaren trycks in halvvägs; istället fokuserar kameran när en AF-ONknapp trycks in, då fokus låses tills någon av AF-ON-knapparna trycks in igen.
A Se även
Se Anpassad inställning c1 (AE-lås via avtryckaren, 0 302) för information
om att använda avtryckaren för att låsa exponering.
112
A Så får du bra resultat med autofokus
Autofokus fungerar inte optimalt i de situationer som listas nedan.
Slutarutlösningen kanske inaktiveras om kameran inte kan fokusera under
dessa förhållanden, eller så visas kanske fokusindikeringen (●) och kameran
kan avge en signal, som gör det möjligt för slutaren att utlösas även när
motivet inte är fokuserat. I dessa fall, fokusera manuellt (0 114) eller använd
fokuslås (0 111) för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd och
komponera sedan om fotografiet.
Det finns endast liten eller ingen kontrast mellan motiv och
bakgrund.
Exempel: Motivet har samma färg som bakgrunden.
Fokuspunkten innehåller motiv på olika avstånd från
kameran.
Exempel: Motivet är inuti en bur.
Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster.
Exempel: Persienner eller en rad med fönster i ett höghus.
N
Fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande
ljusstyrka.
Exempel: Motivet befinner sig till hälften i skuggan.
Objekt i bakgrunden verkar större än motivet.
Exempel: En byggnad finns i bilden bakom motivet.
Motivet innehåller många fina detaljer.
Exempel: En blomsteräng eller andra motiv som är små eller
inte varierar i ljusstyrka.
113
Manuell fokusering
Manuell fokusering är tillgänglig för objektiv som inte stödjer
autofokus (icke-AF NIKKOR-objektiv) eller när autofokus inte ger
önskade resultat (0 113).
• AF-objektiv: Ställ in objektivets
Fokuslägesväljare
fokuslägesväljare (om sådan finns)
och kamerans fokuslägesväljare på
M.
D AF-objektiv
Använd inte AF-objektiv med objektivets fokuslägesväljare inställd på M
och kamerans fokuslägesväljare inställd på AF. Underlåtenhet att följa
denna försiktighetsåtgärd kan skada kameran eller objektivet. Detta gäller
inte för AF-S- och AF-P-objektiv, vilka kan användas i M-läget utan att
kamerans fokuslägesväljare måste ställas på M.
N
• Objektiv för manuell fokusering: Fokusera manuellt.
För att fokusera manuellt, justera objektivets
fokusring tills den bild som visas på den klara
mattskivan i sökaren är i fokus. Bilder kan tas
när som helst, även om bilden inte är i fokus.
114
❚❚ Den elektroniska avståndsmätaren
Fokusindikeringen i sökaren kan användas för
att bekräfta om motivet i den valda
fokuspunkten är i fokus eller inte (fokuspunkten
kan väljas från vilken som helst av de 55
fokuspunkterna). Efter att motivet placerats i
den valda fokuspunkten, tryck in avtryckaren
halvvägs och vrid på objektivets fokusring tills fokusindikeringen (I)
visas. Notera att för de motiv som listas på sida 113 kan
fokusindikeringen ibland visas när motivet inte är i fokus; kontrollera
fokus i sökaren innan du tar bilden. För information om att använda
den elektroniska avståndsmätaren med telekonverters AF-S/AF-I (säljs
sparat), se sida 100.
N
A AF-P-objektiv
När ett AF-P-objektiv (0 323) används i manuellt fokuseringsläge, blinkar
fokusindikeringen i sökaren (i livevisning blinkar fokuspunkten i monitorn)
för att varna om att fortsatt vridning av fokusringen i aktuell riktning inte
kommer att få fram motivet i fokus.
A Skärpeplansposition
Mät från skärpeplansmarkeringen (E) på
kamerahuset för att avgöra avståndet mellan
motivet och kameran. Avståndet mellan
objektivets monteringsfläns och skärpeplanet
är 46,5 mm.
46,5 mm
Skärpeplansmarkering
115
k
Utlösarläge
Välja ett utlösarläge
För att välja ett utlösarläge, tryck på
upplåsningsknappen till ratten för utlösarläge
och vrid ratten till önskad inställning så att
pekaren passar med önskad inställning.
Läge
S
CL
k
CH
Q
116
Pekare
Beskrivning
Enkelbild: Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks in.
Långsam serietagning: Bildhastigheten kan väljas från värden mellan 1 och
10 bps genom att trycka på S-knappen och vrida den sekundära
kommandoratten. Kameran tar bilder med den markerade hastigheten
medan avtryckaren trycks in (0 117).
Snabb serietagning: Bildhastigheten kan väljas genom att trycka på Sknappen och vrida på den sekundära kommandoratten. Välj mellan 10,
11, 12 och 14 bps. Kameran tar bilder med den valda hastigheten
medan avtryckaren trycks in (0 117).
Tyst avtryckare: Som för enkelbild, förutom att spegeln inte klickar
tillbaka på plats medan avtryckaren trycks in helt, vilket gör att
användaren kan kontrollera timingen för spegelns klickande, vilket
också är tystare än i enkelbildsläge. Dessutom avges ingen ljudsignal,
oavsett vilken inställning som valts för Signal i inställningsmenyn
(0 312). Serietagning kan också väljas genom att trycka på S och
vrida på en kommandoratt tills bs visas i den bakre kontrollpanelen. I så
fall tar kameran bilder med ungefär 3 bilder per sekund (bps) medan
avtryckaren trycks in.
Läge
Beskrivning
Självutlösare:
Ta
bilder
med
självutlösaren
(0 120).
E
Uppfälld spegel: Välj detta läge för att minimera kameraskakningar vid
MUP fotografering med teleobjektiv, närbilder eller i andra situationer då
minsta kameraskakning kan ge oskarpa bilder (0 122).
Val av snabbutlösarläge: Tryck in och håll S-knappen och vrid den primära
S kommandoratten för att välja utlösarläget (0 119).
A Serietagningslägen
Bildhastigheten för långsam och snabb serietagning kan också väljas med
Anpassad inställning d1 (Bildhast. för serietagning, 0 303). De angivna
hastigheterna förutsätter kontinuerlig servo-AF, manuell exponering eller
slutartidsstyrd automatik, en slutartid på 1/250 sek. eller kortare, och övriga
inställningar på standardvärdena. De angivna hastigheterna kanske inte är
tillgängliga med vissa objektiv; dessutom kan bildhastigheten minska med
extremt små bländare (höga bländarvärden) eller långa slutartider, när
vibrationsreducering (tillgängligt med VR-objektiv) eller automatisk ISOkänslighet (0 126) är på, eller när batterinivån är låg, ett icke-CPU-objektiv
är monterat, Bländarring är valt för Anpassad inställning f4 (Anpassa
kommandorattar) > Bländarinställning (0 308), eller om flimmer
detekteras när flimmerreducering är aktiverat i fotograferingsmenyn
(0 227).
k
A Ta bilder med 14 bilder per sekund
När 14 bps (uppfälld spegel) är valt i utlösarläget snabb serietagning fälls
spegeln upp när avtryckaren trycks in hela vägen ned, fokus och exponering
låses vid värdena som valts för den första bilden i varje serie, och extra
blixtar avfyras inte. Vyn genom objektivet syns inte i sökaren under
fotografering.
117
A Minnesbufferten
Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring, vilket
möjliggör fortsatt fotografering medan bilder sparas på minneskortet.
Notera dock att bildhastigheten sjunker när bufferten är full (tAA).
Medan avtryckaren trycks in halvvägs visar
sökarens och den övre kontrollpanelens visning
av antal bilder ungefär hur många bilder som kan
lagras i minnesbufferten med de aktuella
inställningarna. Illustrationen till höger visar
displayen när det finns plats kvar för ungefär 99
bilder i bufferten.
Medan bilder sparas på minneskortet lyser åtkomstlampan för minneskort.
Beroende på fotograferingsförhållandena och minneskortets prestanda kan
sparandet ta från några få sekunder till några minuter. Ta inte ut
minneskortet och ta inte bort eller koppla ur strömförsörjningen innan
åtkomstlampan har släckts. Om kameran stängs av medan data finns kvar i
bufferten stängs inte strömmen av förrän alla bilder i bufferten sparats. Om
batteriet blir urladdat medan bilder finns kvar i bufferten, inaktiveras
slutarutlösningen och bilderna överförs till minneskortet.
k
118
A Se även
För information om att välja i vilken ordning bilder i varje serie visas efter
fotografering, se Efter serie, visa (0 290). För information om att välja
maximalt antal bilder som kan tas i en enda serie, se Anpassad inställning d2
(Max antal exponer. i följd, 0 303). För information om antalet bilder som
kan tas i en enda serie, se sida 385.
Val av snabbutlösarläge
När ratten för utlösarläge vrids till S
kan utlösarläget markeras genom att
hålla knappen S intryckt och vrida på
den primära kommandoratten.
Ratt för utlösarläge
Justera inställningarna för de markerade
utlösarläget genom att hålla S-knappen
intryckt och vrida på den sekundära
kommandoratten.
S-knapp
Inställningarna för utlösarläget visas i den bakre
kontrollpanelen.
Bakre kontrollpanel
k
A Se även
För information om att välja utlösarlägen som kan väljas med S-knappen,
se Anpassad inställning d3 (Begränsa val av utlösarlägen, 0 304).
119
Självutlösarläge
Självutlösaren kan användas för att minska kameraskakningar eller för
självporträtt.
1
Montera kameran på ett stativ.
Montera kameran på ett stativ eller placera kameran på en stabil,
plan yta.
2
Välj självutlösarläge.
Tryck på upplåsningsknappen för
ratten för utlösarläge och vrid
ratten för utlösarläge till E.
Ratt för utlösarläge
3
k
Komponera bilden och fokusera.
I enpunkts servo-AF (0 101) kan bilder
endast tas om fokusindikeringen (I) visas i
sökaren.
A Stäng sökarlocket
När du fotograferar utan att föra ögat mot
sökaren, stäng sökarlocket för att förhindra
att ljus som kommer in via sökaren syns i
fotografier eller påverkar exponeringen.
120
4
Starta timern.
Tryck in avtryckaren hela vägen
ner för att starta timern.
Självutlösarens lampa börjar
blinka. Två sekunder innan
bilden tas slutar självutlösarens lampa att blinka. Slutaren utlöses
cirka tio sekunder efter att timern startat.
För att stänga av självutlösaren innan en bild tas, vrid ratten för
utlösarläge till en annan inställning.
k
A Ställa in timern
För att välja självutlösarens fördröjning, tryck och
håll S-knappen och vrid en kommandoratt
Timern kan ställas in på 20, 10, 5 eller 2 sekunder.
Bakre kontrollpanel
A Se även
För information om att välja självutlösarens fördröjning, antalet bilder som
tas och intervallet mellan bilder, se Anpassad inställning c3 (Självutlösare,
0 303). Signalen som hörs när självutlösaren används kan styras med
alternativet Signal i inställningsmenyn (0 312).
121
Läget uppfälld spegel
k
122
Välj detta läge för att minimera
oskärpa orsakad av kamerans rörelse
när spegeln är uppfälld. För att
använda läget uppfälld spegel, tryck
på upplåsningsknapen för ratten för
utlösarläge och vrid ratten till MUP
Ratt för utlösarläge
(spegeluppfällning). Efter att du
tryckt in avtryckaren halvvägs för att
ställa in fokus och exponering, tryck in
avtryckaren hela vägen ner för att fälla
upp spegeln. Z visas i
kontrollpanelerna; tryck in
avtryckaren hela vägen ner igen för
att ta bilden (i livevisning behöver
man inte fälla upp spegeln; bilden tas första gången avtryckaren
trycks in hela vägen ner). En signal hörs, såvida inte Av är markerat för
Signal i inställningsmenyn (0 312). Spegeln fälls ner när
fotograferingen avslutas.
D Spegeluppfällning
Medan spegeln är uppfälld kan bilder inte komponeras i sökaren, och
autofokus och mätning utförs inte.
A Läget uppfälld spegel
En bild tas automatiskt om ingen åtgärd utförs under ca 30 sek. efter att
spegeln har fällts upp.
A Förhindra oskärpa
Tryck in avtryckaren försiktigt för att förhindra oskärpa som orsakas av att
kameran rör sig. Användning av stativ rekommenderas.
A Se även
För information om att använda elektronisk slutare för främre ridå för att
minska oskärpa ytterligare, se Anpassad inställning d6 (Elektr. slutare för
främre ridå, 0 304).
k
123
S
ISO-känslighet
Manuell justering
Kamerans ljuskänslighet kan justeras i enlighet med den ljusmängd
som finns tillgänglig. Välj bland inställningar som går från ISO 100 till
ISO 102400 i steg som motsvarar 1/3 EV. Inställningar från ungefär 0,3
till 1 EV under ISO 100 och 0,3 till 5 EV över ISO 102400 finns också
tillgängliga för speciella situationer. Ju högre ISO-känslighet, desto
mindre ljus behövs för exponeringen, vilket ger möjlighet till kortare
slutartider eller mindre bländare.
ISO-känsligheten kan justeras genom att trycka på S (Q)-knappen
och vrida på den primära kommandoratten tills önskad inställning
visas i den övre kontrollpanelen och sökaren.
S (Q)-knapp
S
Övre kontrollpanelen
Sökare
Primär kommandoratt
124
A Meny för ISO-känslighet
ISO-känsligheten kan också justeras med
alternativet Inställningar för ISO-känslighet i
fotograferingsmenyn (0 293).
A ISO-känslighet
Ju högre ISO-känslighet, desto mindre ljus behövs för exponeringen, vilket
ger möjlighet till kortare slutartider eller mindre bländare, men risken är
större att bilden påverkas av brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar,
dimma eller ränder). Brus är särskilt sannolikt vid inställningar mellan Hög
0,3 och Hög 5.
A Hög 0,3–Hög 5
Inställningarna Hög 0,3 till Hög 5 motsvarar ISO-känsligheter på 0,3–5 EV
över ISO 102400 (motsvarande ISO 128000–3280000).
A Låg 0,3–Låg 1
Inställningarna Låg 0,3 till Låg 1 motsvarar ISO-känsligheter på 0,3–1 EV
under ISO 100 (motsvarande ISO 80–50). Använd för större bländare vid
starkt ljus. Kontrasten är något högre än normalt; i de flesta fall
rekommenderas ISO-känsligheter på ISO 100 eller högre.
A Se även
För information om att välja storleken på ISO-känslighetsstegen, se
Anpassad inställning b1 (ISO-känslighetssteg; 0 301). För information om
att använda alternativet Brusreduc. vid högt ISO i fotograferings- och
filminspelningsmenyerna för att minska bruset vid höga ISO-känsligheter,
se sida 294 (foton) och 298 (filmer).
S
125
Automatisk ISO-känslighet
Om På är valt för Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk
ISO-känslighet i fotograferingsmenyn justeras ISO-känsligheten
automatiskt om optimal exponering inte kan uppnås med värdet som
valts av användaren (ISO-känsligheten justeras i lämplig grad när
blixten används).
1
Välj Automatisk ISO-känslighet.
Välj Inställningar för ISO-känslighet i
fotograferingsmenyn, markera Automatisk
ISO-känslighet och tryck på 2.
2
Välj På.
Markera På och tryck på J
(om Av väljs kommer ISOkänsligheten att förbli låst
vid värdet som valts av
användaren).
S
126
J-knapp
3
Justera inställningarna.
Det högsta värdet för automatisk ISOkänslighet kan väljas med Högsta
känslighet (det lägsta värdet för
automatisk ISO-känslighet ställs
automatiskt in på ISO 100; notera att om
ISO-känsligheten som valts av användaren är högre än den som
valts för Högsta känslighet används värdet som valts av
användaren istället). I exponeringslägena P och A justeras
känsligheten endast om bilden skulle bli underexponerad med
den slutartid som valts för Längsta slutartid (1/4 000–30 sek. eller
Auto; i lägena S och M justeras ISO-känsligheten för optimal
exponering med den slutartid som valts av användaren). Om
Auto väljs väljer kameran längsta slutartid baserat på objektivets
brännvidd. Tryck på J för att avsluta när inställningarna är
slutförda.
För att välja högsta ISO-känslighet för foton tagna med extra blixt
(0 330), använd Högsta känslighet med M. Genom att välja
Samma som utan blixt ställs maximal ISO-känslighet in för
fotografering med blixt på det värde som för närvarande är
markerat för Högsta känslighet.
S
När På väljs, visar sökaren och den övre
kontrollpanelen ISO-AUTO. När känsligheten
ändras från det värde som valts av
användaren blinkar dessa indikatorer och det
ändrade värdet visas i sökaren och den övre
kontrollpanelen.
127
A Längsta slutartid
Automatiskt val av slutartid kan finjusteras genom att markera Auto och
trycka på 2: till exempel, värden kortare än de som oftast väljs automatiskt
kan användas med telefotoobjektiv för att minska oskärpa. Men notera att
Auto endast fungerar med CPU-objektiv; om ett icke-CPU-objektiv används
utan objektivdata låses längsta slutartiden på 1/30 sek. Slutartiderna kan öka
över det valda längsta värdet om optimal exponering inte kan uppnås med
den ISO-känslighet som valts för Högsta känslighet.
A Slå på eller stänga av automatisk ISO-känslighet
Du kan slå på eller stänga av automatisk ISOkänslighet genom att trycka på S (Q)knappen och vrida på den sekundära
kommandoratten. Den övre kontrollpanelen och
sökaren visar ISO-AUTO-ikonerna när automatisk
ISO-känslighet är på och ISO när det är av.
S
A Automatisk ISO-känslighet
När en blixt används ställs den längsta slutartiden in på värdet som valts för
Längsta slutartid såvida detta värde inte är kortare än Anpassad inställning
e1 (Blixtsynkhastighet, 0 305) eller längre än Anpassad inställning e2
(Blixtslutartid, 0 306), då värdet som valts för Anpassad inställning e2
används istället. Notera att ISO-känsligheten kan ökas automatiskt när
automatisk ISO-känslighet används tillsammans med blixtlägena för
långsam synk (tillgängligt med extra blixtar; 0 198), vilket möjligen
förhindrar att kameran väljer långa slutartider.
A Se även
För information om att välja referensen som ska användas för att ställa in
exponering när en blixt används med automatisk ISO-känslighet, se
Anpassad inställning e4 (Automatisk M -ISO-känslighet, 0 306).
128
VExponering
Mätning
Mätning bestämmer hur kameran ställer in exponeringen. Följande
alternativ är tillgängliga:
Alternativ
L
M
N
t
Beskrivning
Matris: Ger naturliga resultat i de flesta situationer. Kameran mäter
ett brett område i bilden och ställer in exponeringen enligt
färgtonsfördelning, färg, komposition och, för objektiv av typ G, E
eller D (0 323), avståndsinformation (3D-färgmatrismätning III;
med andra CPU-objektiv använder kameran färgmatrismätning
III, som inte inkluderar 3D-avståndsinformation).
Centrumvägd: Kameran mäter hela bilden men tilldelar störst vikt till
området i mitten (om ett CPU-objektiv är monterat kan storleken
på området väljas med Anpassad inställning b6, Centrumvägt
område, 0 302; om ett icke-CPU-objektiv är monterat är området
12 mm i diameter). Klassisk mätning för porträtt; rekommenderas
när filter med en exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1× används.
Spot: Kameran mäter en cirkel med 4 mm i diameter (ca 1,5% av
bilden) för att tillförsäkra korrekt exponering av motivet även om
bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare. Mätområdet
centreras på den aktuella fokuspunkten. Notera dock att kameran
mäter fokuspunkten i mitten om:
• automatiskt AF-område, grupperat AF-område (HL) eller
grupperat AF-område (VL) är valt som AF-områdesläge (0 104),
eller
• ett icke-CPU-objektiv har monterats på kameran
Högdagervägd: Kameran tilldelar störst vikt till högdagrar. Använd
för att minska förlust av detaljer i högdagrar, till exempel när du
fotograferar artister i strålkastarljus på en scen.
Z
129
För att välja ett mätningsalternativ, tryck på Y-knappen och vrid på
den primära kommandoratten tills önskad inställning visas i sökaren
och den övre kontrollpanelen.
Övre kontrollpanelen
Y-knapp
Z
Primär
kommandoratt
Sökare
A Data för icke-CPU-objektiv
Genom att ange brännvidd och maximal bländare för icke-CPU-objektiv
med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i inställningsmenyn (0 243)
kan kameran använda färgmatrismätning när matrismätning är markerat
och det förbättrar noggrannheten för centrumvägd- och spotmätning.
Centrumvägd mätning används om högdagervägd mätning är valt med
icke-CPU-objektiv eller om matrismätning är valt med icke-CPU-objektiv för
vilka objektivdata inte har specificerats. Notera att centrumvägd mätning
också kan användas om högdagervägd mätning väljs med vissa CPUobjektiv (AI-P NIKKOR-objektiv och AF-objektiv som inte är av typ G, E eller
D; 0 323).
A Se även
Se Anpassad inställning b5 (Matrismätning, 0 302) för information om att
välja om matrismätning ska använda ansiktsdetektering. För information
om att göra separata justeringar för optimal exponering för varje mätmetod,
se Anpassad inställning b7 (Finjustera optimal exponer., 0 302).
130
Exponeringsläge
För att ange hur kameran ställer in slutartid och bländare när
exponeringen justeras, tryck på I-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills önskat alternativ visas i den övre
kontrollpanelen.
I-knapp
Läge
e
f
g
h
Primär
kommandoratt
Övre kontrollpanelen
Beskrivning
Programautomatik (0 133): Kameran ställer in slutartid och bländare för
optimal exponering. Rekommenderas för ögonblicksbilder och i
andra situationer där det inte finns tid att justera
kamerainställningarna.
Slutartidsstyrd automatik (0 134): Användaren väljer slutartid; kameran
väljer bländare för bästa resultat. Använd för att frysa eller skapa
oskärpa i rörelser.
Bländarstyrd automatik (0 135): Användaren väljer bländare; kameran
väljer slutartid för bästa resultat. Använd för att göra bakgrunden
oskarp eller för att fokusera på både förgrund och bakgrund.
Manuell (0 136): Användaren styr både slutartid och bländare. Ställ in
slutartiden på Bulb (A) eller Tid (%) för långtidsexponeringar.
Z
131
A Objektivtyper
När ett CPU-objektiv utrustat med en bländarring (0 326) används, lås
bländarringen vid den minsta bländaren (högsta bländarvärdet). Typ G- och
E-objektiv är inte utrustade med bländarring.
När icke-CPU-objektiv används (0 243), välj exponeringsläge A
(bländarstyrd automatik) eller M (manuell). I andra lägen väljs
exponeringsläge A automatiskt när ett icke-CPU-objektiv är monterat
(0 326). Exponeringslägesindikatorn (P eller S) blinkar i den övre
kontrollpanelen och A visas i sökaren.
A Granska skärpedjup
För att granska effekten av bländaren, håll in Pvknappen. Objektivet justeras efter det
bländarvärde som valts av kameran (lägena P och S)
eller värdet som valts av användaren (lägena A och
M), och skärpedjupet kan granskas i sökaren.
Pv-knapp
A Anpassad inställning e5—Modelleringsblixt
Denna inställning styr om extra blixtar som stödjer Nikon Creative Lighting
System (CLS; 0 330) avfyrar en modelleringsblixt när Pv-knappen trycks in.
Z
132
P: Programautomatik
I detta läge justerar kameran slutartid och bländare automatiskt enligt
ett inbyggt program för optimal exponering i de flesta situationer.
A Flexibelt program
I exponeringsläge P kan du välja olika
kombinationer av slutartid och bländare genom
att vrida på den primära kommandoratten medan
exponeringsmätarna är på (“flexibelt program”).
Vrid ratten åt höger för stora bländare (låga
bländarvärden) som gör detaljer i bakgrunden
oskarpa eller korta slutartider som “fryser” rörelse. Primär kommandoratt
Vrid ratten åt vänster för små bländare (höga
bländarvärden) som ökar skärpedjupet eller långa
slutartider som gör rörelser oskarpa. Alla
kombinationer ger samma exponering. En asterisk
(“U”) visas i den övre kontrollpanelen när flexibelt
program är aktiverat. För att återställa
standardinställningarna för slutartid och bländare, vrid på ratten tills
asterisken försvinner, välj ett annat läge eller stäng av kameran.
Z
A Se även
Se sida 357 för information om det inbyggda exponeringsprogrammet. För
information om hur du aktiverar exponeringsmätarna, se
“Väntelägestimern” (Fotografering med sökaren) på sida 41.
133
S: Slutartidsstyrd automatik
I läget slutartidsstyrd automatik väljer du en slutartid medan kameran
automatiskt väljer bländaren som ger optimal exponering.
Vrid på den primära
kommandoratten medan
exponeringsmätarna är på för
att välja en slutartid.
Slutartiden kan ställas in på
“p” eller på värden mellan
Primär kommandoratt
30 sek. och 1/8 000 sek.
Slutartiden kan låsas på den valda inställningen (0 140).
Z
134
A: Bländarstyrd Automatik
I bländarstyrd automatik väljer du bländare medan kameran
automatiskt väljer den slutartid som ger optimal exponering.
Vrid på den sekundära
kommandoratten medan
exponeringsmätarna är på för
att välja en bländare, mellan
största och minsta värdet för
objektivet. Bländaren kan låsas
Sekundär kommandoratt
vid den valda inställningen
(0 140).
Z
A Icke-CPU-objektiv (0 324, 326)
Använd bländarringen för att justera bländaren.
Om objektivets maximala bländare har angivits
med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn (0 244) när ett icke-CPUobjektiv används visas det aktuella
bländarvärdet i sökaren och den övre
kontrollpanelen, avrundat till närmaste fulla
stopp. Annars visar bländardisplayerna endast antalet stopp (F, där
maximal bländare visas som FA), och bländarvärdet måste läsas av från
bländarringen.
135
M: Manuell
I manuellt exponeringsläge styr du både slutartid och bländare. Vrid
på den primära kommandoratten medan exponeringsmätarna är på
för att välja önskad slutartid, och den sekundära kommandoratten för
att ställa in bländare. Slutartiden kan ställas in på “p” eller på
värden mellan 30 sek. och 1/8 000 sek., eller så kan slutaren hållas öppen
på obestämd tid för en långtidsexponering (A eller %, 0 138).
Bländare kan ställas in på värden mellan de största och minsta
värdena för objektivet. Använd exponeringsindikatorerna för att
kontrollera exponeringen.
Sekundär
kommandoratt
Bländare
Slutartid
Z
Primär
kommandoratt
Slutartid och bländare kan låsas vid den valda inställningen (0 140).
136
A AF Micro NIKKOR-objektiv
Förutsatt att en extern exponeringsmätare används behöver man endast ta
hänsyn till exponeringsförhållandet när bländaren ställs in med
bländarringen.
A Exponeringsindikatorer
Exponeringsindikatorerna i sökaren och den övre kontrollpanelen visar om
bilden blir under- eller överexponerad med de aktuella inställningarna.
Beroende på alternativet som valts för Anpassad inställning b2 (EV-steg för
exp.kontroll, 0 301) så visas mängden under- eller överexponering i steg
om 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV. Displayerna blinkar om gränserna i
exponeringsmätningssystemet överskrids.
Anpassad inställning b2 inställd på 1/3 steg
Underexponerad med Överexponerad med mer
Optimal exponering
1/3 EV
än 3 EV
Övre
kontrollpanelen
Sökare
A Se även
Se Anpassad inställning f7 (Invertera indikatorer, 0 309) för information
om omkastning av exponeringsindikatorerna så att negativa värden visas
till höger och positiva värden till vänster.
Z
137
Långtidsexponeringar
(Endast läge M)
Välj följande slutartider för långtidsexponering av rörliga ljuskällor,
stjärnor, nattlandskap eller fyrverkerier.
• Bulb (A): Slutaren hålls öppen medan avtryckaren hålls intryckt.
Använd ett stativ eller en separat såld trådlös fjärrkontroll (0 337)
eller trådutlösare (0 339) för att förhindra oskärpa.
• Tid (%): Starta exponeringen genom att använda avtryckaren på
kameran eller på en trådutlösare eller trådlös fjärrkontroll (säljs
separat). Slutaren hålls öppen tills avtryckaren trycks in igen.
Exponeringslängd: 35 sek.
Bländare: f/25
1
Z
Förbered kameran.
Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig,
jämn yta.
A Långtidsexponeringar
Stäng sökarlocket för att förhindra att bilden påverkas av ljus som
kommer in via sökaren (0 120). Nikon rekommenderar att du
använder ett fulladdat batteri eller en nätadapter och strömkontakt
(säljs separat) för att förhindra strömavbrott medan slutaren är öppen.
Notera att brus (ljusa prickar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar eller
dimma) kan uppstå vid långa exponeringar. Ljusa fläckar och dimma
kan minskas genom att välja På för Brusreducering för lång exp. i
fotograferingsmenyn (0 294).
138
2
Välj exponeringsläge M.
Tryck på I-knappen och vrid på den primära kommandoratten
tills M visas i den övre kontrollpanelen.
I-knapp
3
Primär
kommandoratt
Övre kontrollpanelen
Välj en slutartid.
Vrid på den primära kommandoratten
medan exponeringsmätarna är på för att
välja slutartiden Bulb (A) eller Tid (%).
Exponeringsindikatorerna visas inte när
Bulb (A) eller Tid (%) väljs.
Bulb
Tid
4
Öppna slutaren.
Z
Bulb: Efter fokuseringen, tryck in avtryckaren på kameran,
trådutlösaren eller den trådlösa fjärrkontrollen (säljs separat) hela
vägen ner. Håll avtryckaren intryckt tills exponeringen är slutförd.
Tid: Tryck in avtryckaren hela vägen ned.
5
Stäng slutaren.
Bulb: Ta bort fingret från avtryckaren.
Tid: Tryck in avtryckaren hela vägen ned.
139
Slutartids- och bländarlås
Slutartidslås är tillgängligt i lägena slutartidsstyrd automatik och
manuell exponering, bländarlås i lägena bländarstyrd automatik och
manuell exponering. Slutartids- och bländarlås är inte tillgängliga i
exponeringsläget programautomatik.
1
Tilldela slutartids- och bländarlås till ett kamerareglage.
Tilldela Slutartids- och bländarlås till ett reglage med Anpassad
inställning f1 (Anpassningar, 0 307).
2
Lås slutartid och/eller bländare.
Slutartid (exponeringslägena S och M): Tryck på
det valda reglaget och vrid på den
primära kommandoratten tills Fikonerna visas i sökaren och den övre
kontrollpanelen.
För att låsa upp slutartiden, tryck på
reglaget och vrid på den primära kommandoratten tills Fikonerna försvinner från displayerna.
Z
Bländare (exponeringslägena A och M): Tryck på
det valda reglaget och vrid på den
sekundära kommandoratten tills Fikonerna visas i sökaren och den övre
kontrollpanelen.
För att låsa upp bländaren, tryck på
reglaget och vrid på den sekundära kommandoratten tills Fikonerna försvinner från displayerna.
A Se även
Använd Anpassad inställning f3 (Slutartids- och bländarlås; 0 308) för att
hålla slutartid och/eller bländare låsta vid de valda värdena.
140
Autoexponeringslås (AE)
Använd autoexponeringslås för att komponera om fotografier efter
att ha använt centrumvägd mätning eller spotmätning (0 129) för att
mäta exponeringen.
1
Lås exponeringen.
Avtryckare
Placera motivet i den valda fokuspunkten
och tryck ned avtryckaren halvvägs. Med
avtryckaren intryckt halvvägs och
motivet i fokuspunkten, tryck in mitten
på sekundärväljaren för att låsa
exponeringen (om du använder
autofokus, kontrollera att
fokusindikeringen I syns i sökaren).
En AE-L-indikator visas i sökaren så länge
exponeringslåset är aktiverat.
Sekundärväljare
Z
2
Komponera om bilden.
Håll mitten på sekundärväljaren
intryckt, komponera om bilden
och ta bilden.
141
A Mätområde
Vid spotmätning låses exponeringen vid värdet som uppmätts vid den
valda fokuspunkten (0 129). Vid centrumvägd mätning låses exponeringen
vid ett värde uppmätt i en 12 mm cirkel i mitten av sökaren.
A Justera slutartid och bländare
Medan exponeringslåset är aktiverat kan följande inställningar ändras utan
att det uppmätta värdet för exponeringen ändras:
Exponeringsläge
P
S
A
Inställning
Slutartid och bländare (flexibelt program; 0 133)
Slutartid
Bländare
De nya värdena kan kontrolleras i sökaren och övre kontrollpanelen. Tänk på
att mätmetoden inte kan ändras medan exponeringslåset är aktiverat.
A Se även
Om På (halvvägs nedtryckt) har valts för Anpassad inställning c1 (AE-lås
via avtryckaren, 0 302) låses exponeringen när avtryckaren trycks ned
halvvägs.
Z
142
Exponeringskompensation
Exponeringskompensation används för att ändra exponeringen från
de värden som föreslås av kameran, vilket gör bilderna ljusare eller
mörkare. Det är mest effektivt när det används med centrumvägd
mätning eller spotmätning (0 129). Välj bland värden mellan –5 EV
(underexponering) och +5 EV (överexponering) i steg om 1/3 EV.
Generellt gör positiva värden motivet ljusare, medan negativa värden
gör det mörkare.
–1 EV
Ingen exponeringskompensation
+1 EV
För att välja ett värde för exponeringskompensation, tryck på Eknappen och vrid på den primära kommandoratten tills önskat värde
visas i övre kontrollpanelen eller sökaren.
E-knapp
Z
Primär kommandoratt
Övre kontrollpanelen
143
±0 EV
(E-knapp intryckt)
–0,3 EV
+2,0 EV
För andra värden än ±0,0 kommer 0 i
mitten av exponeringsindikatorerna blinka
(endast exponeringslägena P, S och A) och
en E-ikon kommer att visas i övre
kontrollpanelen och sökaren efter att du
släpper E-knappen. Nuvarande värde för exponeringskompensation
kan kontrolleras i exponeringsindikatorn genom att E-knappen
trycks in.
Den normala exponeringen kan återställas genom att
exponeringskompensationen ställs in på ±0,0.
Exponeringskompensationen återställs inte om kameran stängs av.
Z
144
A Exponeringsvärde M
I exponeringsläge M påverkar exponeringskompensationen bara
exponeringsindikatorn; slutartiden och bländaren ändras inte.
A Använda en blixt
Om blixt används påverkar exponeringskompensationen både blixtnivån
och exponeringen, vilket ändrar ljusstyrkan på både huvudmotivet och
bakgrunden. Anpassad inställning e3 (Exponeringskomp. för blixt,
0 306) kan användas för att begränsa effekterna av
exponeringskompensationen till endast bakgrunden.
A Se även
För information om hur du väljer storleken på de ökningar som finns
tillgängliga för exponeringskompensation, se Anpassad inställning b3
(Exp.-/blixtkomp.värde i steg, 0 301). För information om hur du justerar
exponeringskompensation utan att trycka på E-knappen, se Anpassad
inställning b4 (Enkel exponeringskomp., 0 302). För information om hur
du automatiskt kan variera exponering, blixtnivå, vitbalans eller Aktiv
D-Lighting, se sida 146.
Z
145
Gaffling
Med gaffling varierar kameran automatiskt exponering, blixtnivå,
Aktiv D-Lighting (ADL) eller vitbalans något för varje bild, det aktuella
värdet “gafflas”. Välj detta i situationer där det är svårt att skapa rätt
inställningar och det inte finns tid att kontrollera resultaten och
justera inställningarna för varje bild, eller för att experimentera med
olika inställningar för samma motiv.
Z
146
Gaffling justeras med alternativet Automatisk
gaffling i fotograferingsmenyn, som innehåller
följande alternativ:
• AE & blixt: Kameran varierar exponering och
blixtnivå i en serie bilder (0 147). Notera att
blixtgaffling endast är tillgängligt i
blixtstyrningslägena i-TTL och, där detta stöds, automatisk bländare
(qA) (0 196, 331).
• Endast AE: Kameran varierar exponering i en serie bilder.
• Endast blixt: Kameran varierar blixtnivån i en serie bilder.
• Vitbalansgaffling: Kameran skapar flera kopior av varje bild, var och en
med olika vitbalans (0 151).
• ADL-gaffling: Kameran varierar Aktiv D-Lighting över en serie
fotografier (0 155).
❚❚ Exponerings- och blixtgaffling
Variera exponering och/eller blixtnivå i en serie bilder:
Exponering modifierad
med: 0 EV
1
Exponering modifierad
med: –1 EV
Exponering modifierad
med: +1 EV
Välj antal bilder.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den primära kommandoratten
för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen. Antalet bilder visas
i den övre kontrollpanelen.
Antal bilder
BKT-knapp
Primär
kommandoratt
Övre kontrollpanelen
Exponerings- och
blixtgafflingsindikator
Z
Vid andra inställningar än noll visas en M-ikon och
exponerings- och blixtgafflingsindikatorer i sökaren och
övre kontrollpanelen.
147
2
Välj en exponeringsökning.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja exponeringsökning.
Exponeringsökning
BKT-knapp
Sekundär
kommandoratt
Övre kontrollpanelen
Vid standardinställningarna kan storleken på ökningen väljas
mellan 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 och 3 EV. Gafflingsprogrammen med
en ökning på 0,3 (1/3) EV listas nedan.
Kontrollpanelens display
Z
Antal bilder
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Gafflingsföljd (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Notera att för exponeringssteg på 2 EV eller mer är det maximala
antalet bilder 5; om ett högre värde valdes i steg 1 ställs antalet
bilder automatiskt in på 5.
148
3
Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
Kameran varierar exponering och/eller blixtnivå för varje bild
beroende på vilket gafflingsprogram som valts. Ändringar i
exponeringen läggs till de som gjorts med
exponeringskompensation (se sida 143).
Medan gaffling pågår visas en förloppsindikator för gaffling i
sökaren och övre kontrollpanelen. Ett segment försvinner från
indikatorn efter varje bild.
Antal bilder: 3; ökning: 0,7
Visning efter första bild
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, tryck på BKT-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen är
noll (r) och M inte längre visas. Programmet som var aktivt senast
kommer att återställas nästa gång gafflingen aktiveras. Gaffling kan
också avbrytas genom att utföra en tvåknappsåterställning (0 224),
även om gafflingsprogrammet i detta fall inte kommer att återställas
nästa gång gaffling aktiveras.
Z
A Se även
För information om hur du väljer storlek på exponeringsökningen, se
Anpassad inställning b2 (EV-steg för exp.kontroll, 0 301). För information
om hur du väljer i vilken följd gafflingen ska utföras, se Anpassad inställning
e7 (Gafflingsföljd, 0 307). För information om hur du väljer vilken funktion
BKT-knappen ska ha, se Anpassad inställning f1 (Anpassningar) > BKTknapp + y (0 307).
149
A Exponerings- och blixtgaffling
I lägena långsam serietagning, snabb serietagning och tyst serietagning
pausas fotograferingen efter att det antal bilder som angivits i
gafflingsprogrammet har tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång
avtryckaren trycks in. I självutlösarläge tar kameran det antal bilder som
valts i steg 1 på sida 147 varje gång avtryckaren trycks in, oavsett det
alternativ som valts för Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Antal
bilder (0 303); intervallet mellan bilder styrs av Anpassad inställning c3
(Självutlösare) > Intervall mellan bilderna. I andra lägen tas en bild varje
gång avtryckaren trycks in.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan
fotograferingen återupptas från nästa bild i sekvensen efter att
minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att frigöra plats på
minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har
tagits, återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås på.
Z
150
A Exponeringsgaffling
Kameran ändrar exponeringen genom att variera slutartiden och bländaren
(programautomatik), bländaren (slutartidsstyrd automatik) eller slutartiden
(bländarstyrd automatik, manuellt exponeringsläge). Om På är valt för
Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk ISO-känslighet (0 126) i
lägena P, S eller A, kommer kameran automatiskt att variera ISO-känsligheten
för optimal exponering när gränserna för kamerans exponeringssystem har
överskridits; i läge M använder kameran först automatisk ISO-känslighet för
att få exponeringen så nära det optimala som möjligt och gafflar sedan
denna exponering genom att variera slutartiden. Anpassad inställning e6
(Auto. gaffling (läge M), 0 307) kan användas för att ändra hur kameran
ska gaffla exponeringstid och blixtnivå i manuellt exponeringsläge. Gaffling
kan utföras genom att variera blixtnivån tillsammans med slutartiden och/
eller bländaren eller genom att endast variera blixtnivån.
❚❚ Vitbalansgaffling
Kameran skapar flera kopior av varje bild, var och en med olika
vitbalans.
1
Välj antal bilder.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den primära kommandoratten
för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen. Antalet bilder visas
i den övre kontrollpanelen.
Antal bilder
BKT-knapp
Primär
kommandoratt
Övre kontrollpanelen
Indikator för
vitbalansgaffling
Vid andra inställningar än noll visas en W-ikon och
vitbalansgafflingsindikator i den övre kontrollpanelen och
M visas i sökaren.
Z
151
2
Välj en vitbalansökning.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja vitbalansjusteringen. Varje ökning
motsvarar ungefär 5 mired.
Vitbalansökning
BKT-knapp
Sekundär
kommandoratt
Övre kontrollpanelen
Välj mellan ökningar om 1 (5 mired), 2 (10 mired) eller
3 (15 mired). Högre B-värden motsvarar ökade mängder blått,
högre A-värden ökade mängder gult (0 162).
Gafflingsprogrammen med en ökning på 1 listas nedan.
Kontrollpanelens display
Z
Antal
bilder
0
3
3
2
2
3
Gafflingsföljd
1
1B
1A
1B
1A
1 A, 1 B
0
0/1B/2B
0/2A/1A
0/1B
0/1A
0/1A/1B
0/2A/1A/1B/
2B
0/3A/2A/1A/
1B/2B/3B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A/1 B / 2 B / 3 B /
4B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
A Se även
Se sida 164 för en definition av “mired”.
152
Vitbalansökning
3
Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
Varje bild bearbetas så att det antal kopior som valts i
gafflingsprogrammet skapas, och varje kopia får olika vitbalans.
Ändringar i vitbalans läggs till de justeringar av vitbalans som
gjorts med finjustering av vitbalans.
Om antalet bilder i
gafflingsprogrammet är större än antal
återstående exponeringar, kommer
n och ikonen för det påverkade
kortet att blinka i den övre
kontrollpanelen, en blinkande j-ikon
visas i sökaren så som visas till höger
och slutarutlösningen inaktiveras.
Fotograferingen kan påbörjas när ett nytt minneskort satts i.
Z
153
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, tryck på BKT-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen är
noll (r) och W inte längre visas. Programmet som var aktivt
senast kommer att återställas nästa gång gafflingen aktiveras. Gaffling
kan också avbrytas genom att utföra en tvåknappsåterställning
(0 224), även om gafflingsprogrammet i detta fall inte kommer att
återställas nästa gång gaffling aktiveras.
Z
A Vitbalansgaffling
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig vid bildkvaliteten NEF (RAW). Att välja ett
NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-alternativen avbryter
vitbalansgafflingen.
Vitbalansgaffling påverkar bara färgtemperaturen (den gul-blå axeln i
finjusteringsvisningen för vitbalans, 0 162). Inga justeringar görs på grönmagenta axeln.
I självutlösarläge kommer det antal kopior som valts i gafflingsprogrammet
att skapas varje gång avtryckaren trycks in, oavsett vilket alternativ som
valts för Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Antal bilder (0 303).
Om kameran stängs av medan åtkomstlampan för minneskort lyser
kommer kameran att stängas av efter att alla bilder i sekvensen har sparats.
154
❚❚ ADL-gaffling
Kameran varierar Aktiv D-Lighting över en serie exponeringar.
1
Välj antal bilder.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den primära kommandoratten
för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen. Antalet bilder visas
i den övre kontrollpanelen.
Antal bilder
BKT-knapp
Primär
kommandoratt
Övre kontrollpanelen
ADL-gafflingsindikator
Vid andra inställningar än noll visas en d-ikon och ADLgafflingsindikator i övre kontrollpanelen och M visas i sökaren.
Välj två bilder för att ta en bild med Aktiv D-Lighting av och en
annan vid ett valt värde. Välj tre till fem bilder för att ta en serie
bilder med Aktiv D-Lighting inställd på värden mellan Av och
Normal (tre bilder), mellan Av och Hög (fyra bilder), eller mellan
Av och Extra hög 1 eller Låg och Extra hög 2 (fem bilder). Om
du väljer mer än två bilder, fortsätt till steg 3.
Z
155
2
Välj Aktiv D-Lighting.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja Aktiv D-lighting.
BKT-knapp
Sekundär
kommandoratt
Aktiv D-Lighting visas i den övre kontrollpanelen.
Kontrollpanelens display
Z
156
ADL
Kontrollpanelens display
ADL
Y
P
Auto
Hög
R
Z
Låg
Extra hög 1
Q
3
Normal
Extra hög 2
3
Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
Kameran kommer att variera Aktiv D-Lighting bild för bild enligt
valt gafflingsprogram. Medan gaffling pågår visas en
förloppsindikator för gaffling i den övre kontrollpanelen. Ett
segment försvinner från indikatorn efter varje bild.
Antal bilder: 3
Visning efter första bild
Z
157
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, tryck på BKT-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen är
noll (r) och d inte längre visas. Programmet som var aktivt
senast kommer att återställas nästa gång gafflingen aktiveras. Gaffling
kan också avbrytas genom att utföra en tvåknappsåterställning
(0 224), även om gafflingsprogrammet i detta fall inte kommer att
återställas nästa gång gaffling aktiveras.
Z A ADL-gaffling
I lägena långsam serietagning, snabb serietagning och tyst serietagning
pausas fotograferingen efter att det antal bilder som angivits i
gafflingsprogrammet har tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång
avtryckaren trycks in. I självutlösarläge tar kameran det antal bilder som
valts i steg 1 på sida 155 varje gång avtryckaren trycks in, oavsett det
alternativ som valts för Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Antal
bilder (0 303); intervallet mellan bilder styrs av Anpassad inställning c3
(Självutlösare) > Intervall mellan bilderna. I andra lägen tas en bild varje
gång avtryckaren trycks in.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan
fotograferingen återupptas från nästa bild i sekvensen efter att
minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att frigöra plats på
minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har
tagits, återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås på.
158
rVitbalans
Vitbalansalternativ
Vitbalans ser till att färger inte påverkas av färgen hos ljuskällan.
Automatisk vitbalans rekommenderas för de flesta ljuskällor. Om det
önskade resultatet inte uppnås med automatisk vitbalans, välj ett
alternativ från listan nedan eller använd förinställd vitbalans.
Alternativ
v Auto
Behåll vitt (reducera
varma färger)
Normal
Färgtemp. *
2 700 K
Beskrivning
Vitbalans justeras automatiskt. Använd
objektiv av typ G, E eller D för bästa
resultat. Om den extra blixten avfyras
justeras resultaten därefter.
Färgtemperaturen kan kontrolleras i
displayen med bildvisningsinformation
efter fotograferingen (0 254).
Använd vid belysning med glödlampa.
Använd med:
• Natriumbelysning (finns i sporthallar).
3 000 K
• Varmt vitt fluorescerande ljus.
3 700 K
• Vitt fluorescerande ljus.
4 200 K
• Kallt vitt fluorescerande belysning.
5 000 K
• Vitt lysrörsljus, dagsljustyp.
6 500 K
• Fluoresc. ljus, dagsljustyp.
7 200 K
• Ljuskällor med hög färgtemperatur
(t.ex. kvicksilverlampor).
3 500–
8 000 K
Behåll varma färger
J Glödlampa
I Fluorescerande
Natriumlampor
Varmt vitt fluoresc.
ljus
Vitt fluorescerande
ljus
Kallt vitt
fluorescerande ljus
Vitt fluoresc. ljus,
dagsljustyp
Fluoresc. ljus,
dagsljustyp
Kvicksilverljus, hög
färgtemp
3 000 K
r
159
Alternativ
Färgtemp. *
H Direkt solljus
5 200 K
N Blixt
G Molnigt
5 400 K
6 000 K
M Skugga
8 000 K
K Välj färgtemperatur
2 500–
10 000 K
Manuellt förinställt
L värde
—
Beskrivning
Använd med motiv belysta av direkt
solljus.
Använd med extra blixtar.
Använd i dagsljus under mulen himmel.
Använd i dagsljus med motiv som befinner
sig i skugga.
Välj färgtemperatur från en lista med
värden (0 165).
Använd motivet, ljuskällan eller en
existerande bild som referens för
vitbalans (0 168).
* Alla värden är ungefärliga och återger inte fininställning (om tillämplig).
Vitbalans kan väljas genom att U-knappen trycks in och den primära
kommandoratten vrids tills önskad inställning visas i den bakre
kontrollpanelen.
U-knapp
Primär kommandoratt
Bakre kontrollpanel
r A Fotograferingsinformation
Vitbalans kan även justeras med alternativet
Vitbalans i fotograferingsmenyn eller
filminspelningsmenyn (0 293, 297), som också kan
användas för att finjustera vitbalansen (0 162) eller
hantera förinställd vitbalans (0 168). Med
alternativet Auto i menyn Vitbalans kan man välja
Behåll vitt (reducera varma färger), Normal och
Behåll varma färger. Behåll vitt (reducera varma färger) gör att vitt
inspelat under glödlampsbelysning ser vitt ut, medan Behåll varma färger
bevarar de varma färgtoner vi normalt uppfattar vid glödlampsbelysning.
Alternativet I Fluorescerande kan användas för att välja ljuskällan av
bulbtyperna.
160
A Belysning med studioblixt
Automatisk vitbalans kanske inte ger önskat resultat med stora
studioblixtenheter. Använd förinställd vitbalans eller ställ in vitbalans på
Blixt och använd finjustering för att justera vitbalansen.
A Färgtemperatur
Den uppfattade färgen hos en ljuskälla varierar med den som tittar och med
andra förhållanden. Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen hos en
ljuskälla, definierad med avseende på den temperatur som ett objekt måste
upphettas till för att utstråla ljus med samma våglängd. Ljuskällor med en
färgtemperatur på omkring 5 000–5 500 K ser vita ut, och ljuskällor med en
lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser ut att vara lite gula eller
röda. Ljuskällor med en högre färgtemperatur förefaller blåtonade.
“Varmare” (rödare) färger
3000
q
w
“Kallare” (blåare) färger
4000
e
5000
r
q I (natriumlampor): 2 700 K
J (glödlampa)/I (varmt vitt
w
fluorescerande ljus.): 3 000 K
I (vitt fluorescerande ljus):
e
3 700 K
I (kallt vitt fluorescerande ljus):
r
4 200 K
I (vitt fluoresc. ljus, dagsljustyp):
t
5 000 K
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
y H (direkt solljus): 5 200 K
u N (blixt): 5 400 K
i G (molnigt): 6 000 K
I (fluoresc. ljus, dagsljustyp):
o
6 500 K
I (kvicksilverljus, hög färgtemp):
!0
7 200 K
!1 M (skugga): 8 000 K
r
Notera: Alla siffror är ungefärliga.
A Se även
Vitbalansgaffling (0 151) skapar flera kopior av varje bild som tagits och
varierar vitbalansen för att “gaffla” på aktuell värde.
161
Finjustering av vitbalans
Vid andra inställningar än K (Välj färgtemperatur), kan vitbalans
“finjusteras” för att kompensera för variationer i färgen på ljuskällan
eller för att ge bilden ett avsiktligt färgstick.
❚❚ Vitbalansmenyn
För att finjustera vitbalans i fotograferingsmenyn, välj Vitbalans och
följ stegen nedan.
1
Visa alternativ för finjustering.
Markera ett vitbalansalternativ och tryck på
2 (om en undermeny visas, välj önskat
alternativ och tryck på 2 igen för att visa
alternativ för finjustering; för information
om att finjustera manuellt förinställd
vitbalans, se sida 178).
2
r
162
Finjustera vitbalans.
Använd multiväljaren för att finjustera
vitbalansen. Vitbalans kan finjusteras på
den gula (A)–blå (B) axeln i steg om 0,5, och
på den gröna (G)–magenta (M) axeln i steg
om 0,25. Den horisontella (gul-blå)
Koordinater
motsvarar färgtemperaturen, medan den
Justering
vertikala (grön-magenta) axeln har liknande
effekt på de motsvarande
färgkompensationsfiltren (color compensation, CC). Den
horisontella axeln är markerad i steg som motsvarar ungefär
5 mired, den vertikala axeln i steg om ungefär 0,05 diffuse
density-enheter.
3
Tryck på J.
Tryck på J för att spara inställningarna och
återgå till fotograferingsmenyn. En
asterisk (“U”) visas i bakre kontrollpanelen
om vitbalansen har finjusterats.
J-knapp
❚❚ U-knappen
Vid andra inställningar än K (Välj färgtemperatur) och L
(Manuellt förinställt värde), kan U-knappen användas för att
finjustera vitbalansen på gul (A)–blå (B) axeln (0 162; för att finjustera
vitbalans när L har valts, använd fotograferingsmenyn så som
beskrivs på sida 178). Tryck på U-knappen och vrid på den
sekundära kommandoratten för att finjustera vitbalansen i steg om
0,5 (med varje hela steg motsvarande ungefär 5 mired) tills önskat
värde visas i den bakre kontrollpanelen. När den sekundära
kommandoratten vrids åt vänster ökar mängden gult (A). När den
sekundära kommandoratten vrids åt höger ökar mängden blått (B). En
asterisk (“U”) visas i bakre kontrollpanelen vid andra inställningar än 0.
r
U-knapp
Sekundär
kommandoratt
Bakre kontrollpanel
163
A Informationsdisplay
Under fotografering med sökaren kan du trycka på
U-knappen för att justera vitbalansinställningar i
informationsdisplayen. Vrid på den primära
kommandoratten för att välja vitbalansläge och
vrid på den sekundära kommandoratten för att
välja färgtemperatur (läge K, “välj färgtemperatur”)
eller förinställt värde för vitbalans (läget manuellt
förinställt värde), eller använd multiväljaren för att finjustera vitbalansen på
axeln gul (A)–blå (B) och grön (G)–magenta (M) (andra vitbalanslägen).
A Finjustering av vitbalans
Färgerna på finjusteringsaxeln är relativa, inte absoluta. Om du till exempel
flyttar markören till B (blå) när en “varm” inställning, t.ex. J (Glödlampa)
har valts för vitbalans, ser fotografierna aningen “kallare” ut men blir inte
blå.
A “Mired”
Alla förändringar av färgtemperaturen ger större färgskillnad vid låga
färgtemperaturer än vid högre färgtemperaturer. Till exempel, en
förändring på 1 000 K ger en mycket större färgförändring vid 3 000 K än vid
6 000 K. Mired, som räknas ut genom att multiplicera inversen av
färgtemperaturen med 10 6, är ett mått på färgtemperaturen som tar med
sådana variationer i beräkningen, och därför används enheten i
kompensationsfilter för färgtemperatur. T.ex.:
• 4 000 K–3 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 83 mired
• 7 000 K–6 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 24 mired
r
164
Välja färgtemperatur
Följ stegen nedan för att välja en färgtemperatur när K (Välj
färgtemperatur) väljs för vitbalans.
D Välj färgtemperatur
Tänk på att önskade resultat inte kan uppnås med blixt eller fluorescerande
belysning. Välj N (Blixt) eller I (Fluorescerande) för dessa källor. För andra
ljuskällor är det säkrast att ta en testbild för att kontrollera om det valda
värdet är lämpligt.
❚❚ Vitbalansmenyn
Färgtemperatur kan väljas med alternativet Vitbalans i
fotograferingsmenyn. Ange värden för axlarna gul-blå och grönmagenta enligt beskrivningen nedan.
1
Välj Välj färgtemperatur.
Välj Vitbalans i fotograferingsmenyn,
markera sedan Välj färgtemperatur och
tryck på 2.
2
Välj ett värde för gul-blå.
Tryck på 4 eller 2 för att markera siffrorna
och tryck på 1 eller 3 för att ändra.
r
Värde för gul (A)blå (B)-axel
165
3
Välj ett värde för grön-magenta.
Tryck på 4 eller 2 för att markera axeln
G (grön) eller M (magenta) och tryck på 1
eller 3 för att välja ett värde.
Värde för grön (G)magenta (M)-axel
4
Tryck på J.
Tryck på J för att spara ändringarna och
återgå till fotograferingsmenyn. Om ett
värde annat än 0 väljs för den gröna (G)magenta (M)-axeln, visas en asterisk (“U”) i
den bakre kontrollpanelen.
r
166
J-knapp
❚❚ U-knappen
När K (Välj färgtemperatur) är valt kan U-knappen användas för
att välja färgtemperatur, men endast för gul (A)-blå (B)-axeln. Tryck på
U-knappen och vrid på den sekundära kommandoratten tills önskat
värde visas i bakre kontrollpanelen (justeringar görs i mired; 0 164).
För att ange en färgtemperatur direkt, tryck på U-knappen och tryck
på 4 eller 2 för att markera en siffra och tryck på 1 eller 3 för att
ändra.
U-knapp
Sekundär
kommandoratt
Bakre kontrollpanel
r
167
Manuellt förinställt värde
Manuellt förinställt värde används för att lagra och återkalla
anpassade vitbalansinställningar för fotografering med ljus från olika
källor, eller för att kompensera för ljuskällor med starka färgtoner.
Kameran kan lagra upp till sex värden för förinställd vitbalans i
förinställningarna d-1 till d-6. Två metoder finns för att ställa in
förinställd vitbalans:
Metod
Beskrivning
Ett neutralt grått eller vitt objekt placeras i samma
belysning som ska användas i det slutliga fotografiet,
och vitbalansen mäts av kameran (0 169). I
Direktmätning
fotografering med livevisning (0 44, 59) kan
vitbalans mätas i ett valt område av bilden
(spotmätning av vitbalans, 0 173).
Kopiera från existerande Vitbalansen kopieras från en bild på minneskortet
fotografi
(0 176).
r
A Förinställt värde för vitbalans
Ändringar av vitbalansförinställningar gäller alla fotograferingsmenybankar
(0 291).
168
Fotografering med sökaren
1
Belys ett referensmotiv.
Placera ett neutralt grått eller vitt objekt i samma belysning som
ska användas vid den slutliga fotograferingen. Ett standard
gråkort kan användas som referensmotiv i studiomiljöer.
Observera att exponeringen ökas automatiskt med 1 EV när
vitbalansen mäts; i exponeringsläge M, justera exponeringen så
att exponeringsindikatorn visar ±0 (0 137).
2
Ställ in vitbalansen på L (Manuellt förinställt värde).
Tryck på U-knappen och vrid på den primära kommandoratten
tills L visas i bakre kontrollpanelen.
U-knapp
Primär kommandoratt
Bakre kontrollpanel
r
A
Mäta manuellt förinställt värde för vitbalans (fotografering med
sökare)
Förinställd manuell vitbalans kan inte mätas medan du tar ett HDR-fotografi
(0 189) eller multiexponering (0 229), eller när Spela in filmer har valts för
Anpassad inställning g1 (Anpassningar) > Avtryckare (0 309) och
liveväljaren vrids till 1 under livevisning.
169
3
Välj ett förinställt värde.
Tryck på U-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat förinställt värde för vitbalans (d-1 till
d-6) visas i bakre kontrollpanelen.
U-knapp
4
Sekundär
kommandoratt
Bakre kontrollpanel
Välj läget för direktmätning.
Släpp kort U-knappen och tryck sedan
in den tills ikonen L i bakre
kontrollpanelen börjar blinka. Ett
blinkande D visas också i den övre
kontrollpanelen och sökaren.
Övre kontrollpanelen
Bakre kontrollpanel
r
Sökare
5
Mät vitbalans.
Under några sekunder innan indikatorerna har slutat
blinka, rama in referensmotivet så att det fyller sökaren
och tryck ned avtryckaren hela vägen. Kameran mäter
ett värde för vitbalans och lagrar det i förinställningen som valts i
steg 3. Inget fotografi sparas; vitbalansen kan mätas korrekt även
när kameran inte är i fokus.
170
6
Kontrollera resultatet.
Om kameran kunde mäta ett värde för
vitbalansen kommer C att blinka i
kontrollpanelerna och a kommer att
blinka i sökaren. Tryck in avtryckaren
halvvägs för att återgå till
fotograferingsläge.
Övre kontrollpanelen
Bakre kontrollpanel
Sökare
Om belysningen är för mörk eller för ljus
kanske kameran inte kan mäta
vitbalansen. Ett blinkande b a visas
också i kontrollpanelen och sökaren.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att
återgå till steg 5 och mäta vitbalansen
igen.
Övre kontrollpanelen
Bakre kontrollpanel
r
Sökare
171
D Läget direktmätning
Om ingen åtgärd utförs under fotografering med sökare medan displayerna
blinkar kommer läget för direktmätning avslutas efter den tid som valts för
Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 303).
A Skyddade förinställningar
Om den aktuella förinställningen är skyddad (0 178) blinkar 3 i den övre
kontrollpanelen och sökaren (och L i den bakre kontrollpanelen) om du
försöker mäta ett nytt värde.
A Välja ett förinställt värde
Om Manuellt förinställt värde väljs för alternativet
Vitbalans i fotograferingsmenyn visas dialogrutan
som ses till höger; markera en förinställning och
tryck på J. Om det inte finns något värde för den
valda förinställningen ställs vitbalansen in på 5 200
K, samma som Direkt solljus.
r
172
Livevisning (Spotmätning av vitbalans)
I fotografering med livevisning (0 44, 59) kan vitbalansen mätas i ett
markerat område i bilden, vilket eliminerar behovet av att förbereda
ett referensmotiv eller byta objektiv under telefotofotografering.
1
Tryck på a-knappen.
Spegeln fälls upp och vyn genom objektivet
visas i kameramonitorn.
a-knapp
2
Ställ in vitbalansen på L (Manuellt förinställt värde).
Tryck på U-knappen och vrid på den primära kommandoratten
tills L visas i bakre kontrollpanelen.
U-knapp
3
Primär kommandoratt
Bakre kontrollpanel
Välj ett förinställt värde.
Tryck på U-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat förinställt värde för vitbalans (d-1 till
d-6) visas i bakre kontrollpanelen.
U-knapp
Sekundär
kommandoratt
r
Bakre kontrollpanel
173
4
Välj läget för direktmätning.
Släpp kort U-knappen och tryck sedan in
den tills ikonen L i bakre
Bakre kontrollpanel
kontrollpanelen börjar blinka. Ett mål för
spotmätning av vitbalans (r) visas vid den valda fokuspunkten.
5
Placera målet över ett vitt eller grått område.
Medan L blinkar i displayen, använd
multiväljaren för att placera r över ett vitt
eller grått område i motivet. För att zooma
in på området runt målet för en mer exakt
placering, tryck på X-knappen. Du kan
även mäta vitbalans var som helst i bilden
genom att trycka på motivet i monitorn. I så fall finns inget behov
av att trycka mitt på multiväljaren eller på avtryckaren såsom det
beskrivs i steg 6.
6
r
Mät vitbalans.
Tryck på mitten av multiväljaren eller tryck
in avtryckaren hela vägen ner för att mäta
vitbalansen. Tiden som är tillgänglig för att
mäta vitbalans är den som valts för
Anpassad inställning c4 (Fördröjning av
monitoravst.) > Livevisning (0 303).
Om kameran inte kan mäta vitbalansen
visas meddelandet som ses till höger. Välj
ett nytt vitbalansmål och upprepa
processen från steg 5.
174
7
Avsluta läget för direktmätning.
Tryck på U-knappen för att avsluta läget för direktmätning.
Förinställda värden för vitbalans kan visas
genom att välja Manuellt förinställt
värde för Vitbalans i fotograferings- eller
filminspelningsmenyn. Positionen för
målen som används för att mäta förinställd
vitbalans visas på förinställda värden
inspelade under livevisning.
r
D Mäta manuellt förinställt värde för vitbalans (livevisning)
Manuellt förinställt värde för vitbalans kan inte mätas medan en HDRexponering pågår (0 189), när Ingen har valts för Vitbalans för
livevisningsläge (0 52) eller om Spela in filmer har valts för Anpassad
inställning g1 (Anpassningar) > Avtryckare (0 309) och
livevisningsväljaren vrids till 1.
175
Hantera förinställningar
❚❚ Kopiera vitbalans från ett fotografi
Följ stegen nedan för att kopiera ett vitbalansvärde från ett
existerande fotografi till en vald förinställning.
1
Välj Manuellt förinställt värde.
Välj Vitbalans i fotograferingsmenyn,
markera sedan Manuellt förinställt värde
och tryck på 2.
2
Välj ett mål.
Markera förinställningen för målet (d-1 till
d-6) och tryck mitt på multiväljaren.
3
Välj Välj bild.
Markera Välj bild och tryck på 2.
r
176
4
Markera en källbild.
Markera källbilden. För att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll in Xknappen.
För att visa bilder på en annan plats, tryck
på W (M) och välj önskat kort och mapp
(0 249).
5
Kopiera vitbalansen.
Tryck på J för att kopiera vitbalansvärdet för den markerade
bilden till vald förinställning. Om den markerade bilden har en
kommentar (0 311) kommer kommentaren att kopieras till vald
förinställning.
r
177
A Välja ett förinställt värde för vitbalans
Tryck på 1 för att markera nuvarande förinställning
för vitbalans (d-1– d-6) och tryck på 2 för att välja
en annan förinställning.
A Finjustering av förinställd vitbalans
Den valda förinställningen kan finjusteras genom
att välja Finjustera och justera vitbalansen så som
beskrivs på sida 162.
A Redigera kommentar
För att skriva en beskrivande kommentar på upp till
36 tecken för den aktuella förinställda vitbalansen,
välj Redigera kommentar i menyn för manuellt
förinställt värde för vitbalans och skriv in en
kommentar enligt beskrivningen på sida 185.
r
178
A Skydda
För att skydda det aktuella förinställda värdet för
vitbalans, välj Skydda i menyn för manuellt
förinställt värde av vitbalans, markera sedan På och
tryck på J. Skyddade förinställningar kan inte
modifieras och alternativen Finjustera och
Redigera kommentar kan inte användas.
JBildoptimering
Picture Controls
Välja en Picture Control
Välj en Picture Control enligt motivet eller motivtypen.
Alternativ
Q
Standard
R
Neutral
S
Mättade färger
T
Monokrom
o
Porträtt
p
Landskap
q
Jämn
Beskrivning
Standardbearbetning för en balanserad effekt.
Rekommenderas i de flesta situationer.
Minsta möjliga bearbetning för en naturlig effekt.
Lämpligt för fotografier som vid ett senare tillfälle
kommer att bearbetas eller retuscheras.
Bilderna förbättras för en mättad fotoutskriftseffekt.
Lämpligt för fotografier som framhäver primärfärger.
Ta monokroma fotografier.
Behandlar porträtt för en naturlig hudton och en
rundad känsla.
Skapar livfulla landskap och stadslandskap.
Detaljer bevaras inom ett brett tonområde, från
högdagrar till skuggor. Lämpligt för fotografier som
vid ett senare tillfälle kommer att bearbetas eller
retuscheras mycket.
J
179
1
Tryck på L (Z/Q).
En lista över Picture Controls
visas.
L (Z/Q)-knapp
2
Välj en Picture Control.
Markera önskad Picture
Control och tryck på J.
J-knapp
A Anpassade Picture Controls
Anpassade Picture Controls skapas genom att göra ändringar i existerande
Picture Controls med alternativet Hantera Picture Control i
fotograferingsmenyn eller filminspelningsmenyn (0 184). Anpassade
Picture Controls kan sparas till ett minneskort för användning i andra
kameror av samma modell och med kompatibel programvara.
J
A Picture Control-indikatorn
Nuvarande Picture Control visas på
informationsdisplayen när R-knappen trycks in.
Indikator för
Picture Control
A Fotograferingsmenyerna
Picture Controls kan också väljas med alternativet Ställ in Picture Control i
fotograferingsmenyn eller filminspelningsmenyn (0 293, 297).
180
Ändra Picture Controls
Befintliga förinställda eller anpassade Picture Controls (0 184) kan
ändras för att passa motivtypen eller användarens kreativa
målsättningar. Välj en balanserad kombination av inställningar med
Snabbjustering eller gör manuella justeringar för enskilda
inställningar.
1
Välj en Picture Control.
Markera önskad Picture Control i listan över
Picture Controls (0 179) och tryck på 2.
2
Justera inställningarna.
Tryck på 1 eller 3 för att markera den
önskade inställningen och tryck på 4 eller
2 för att välja ett värde i steg om 1, eller
vrid på den sekundära kommandoratten för
att välja ett värde i steg om 0,25 (0 182).
Upprepa detta steg tills alla inställningar har justerats, eller välj en
förinställd kombination av inställningar genom att markera
Snabbjustering och trycka på 4 eller 2.
Standardinställningarna kan återställas genom att trycka på
O (Q)-knappen.
3
Tryck på J.
J
A Ändringar av ursprungliga Picture Controls
De Picture Controls som har ändrats från
standardinställningarna anges med en asterisk
(“U”) i Ställ in Picture Control-menyn.
181
❚❚ Picture Control-inställningar
Alternativ
Snabbjustering
Skärpa
Manuella justeringar
(alla Picture Controls)
Klarhet
Kontrast
Ljushet
182
Manuella justeringar Manuella justeringar
(endast icke-monokrom) (endast monokrom)
J
Beskrivning
Minska eller överdriv effekten av vald Picture Control
(observera att detta återställer alla manuella justeringar).
Detta är inte möjligt med Neutral, Monokrom, Jämn
eller anpassade Picture Controls (0 184).
Styr hur skarpa konturerna är. Välj A för att justera skärpa
automatiskt efter motivtypen.
Justera klarhet manuellt eller välj A för att låta kameran
justera klarhet automatiskt. Beroende på motivet kan
skuggor bli synliga runt ljusa motiv eller auror kan synas
runt mörka motiv vid vissa inställningar. Klarhet används
inte för filmer.
Justera kontrast manuellt eller välj A för att låta kameran
justera kontrast automatiskt.
Höj eller sänk ljusheten utan förlust av detaljer i
högdagrar eller skuggor.
Mättnad
Styr färgernas intensitet. Välj A för att justera mättnad
automatiskt efter motivtypen.
Nyans
Justera nyansen.
Filtereffekter
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma fotografier
(0 183).
Toning
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma fotografier
(0 183).
D “A” (Auto)
Resultaten för automatisk skärpa, klarhet, kontrast och mättnad varierar
beroende på exponering och motivets placering i bilden. Använd objektiv
av typ G, E eller D för bästa resultat.
A Växla mellan manuell och auto
Tryck på X-knappen för att växla fram och tillbaka
mellan manuella och automatiska (A) inställningar
för skärpa, klarhet, kontrast och mättnad.
A Tidigare inställningar
j-indikatorn under värdevisningen på
inställningsmenyn för Picture Control visar det
tidigare värdet för inställningen. Använd detta som
referens när inställningarna justeras.
A Filtereffekter (endast Monokrom)
Alternativen i denna meny simulerar en färgfiltereffekt på monokroma
fotografier. Följande filtereffekter är tillgängliga:
Y
O
R
G
Alternativ
Gul
Orange
Röd
Grön
Beskrivning
Förbättrar kontrasten. Kan användas för att tona ned
himlens ljusstyrka i landskapsfotografier. Orange ger mer
kontrast än gult, och rött ger mer kontrast än orange.
Mjukar upp hudtoner. Kan användas för porträtt.
A Toning (endast Monokrom)
Tryck på 3 när Toning har valts för att visa
alternativen för mättnad. Tryck på 4 eller 2 för att
justera mättnaden. Mättnadskontrollen kan inte
användas när B&W (svartvitt) har valts.
J
A Alternativ för anpassad Picture Control
De alternativ som är tillgängliga med anpassade Picture Controls är samma
som de som den anpassade Picture Controlen baserades på.
183
Skapa anpassade Picture Controls
De Picture Controls som medföljer kameran kan ändras och sparas
som anpassade Picture Controls.
1
Välj Hantera Picture Control.
Markera Hantera Picture Control i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2
Välj Spara/redigera.
Markera Spara/redigera och tryck på 2.
3
Välj en Picture Control.
Markera en befintlig Picture Control och
tryck på 2, eller tryck på J för att fortsätta
till steg 5 för att spara en kopia av markerad
Picture Control utan att ändra den vidare.
4
Redigera vald Picture Control.
Se sida 182 för mer information. För att
överge ändringarna och börja om från
standardinställningarna, tryck på O (Q)knappen. Tryck på J när inställningarna är
slutförda.
J
5
Välj ett mål.
Välj ett mål för anpassad Picture Control
(C-1 till C-9) och tryck på 2.
184
6
Namnge en Picture
Control.
Namnfält
Tangentbordsfält
Dialogrutan för
textinmatning som ses
Val av
till höger visas. Som
tangentbord
standard namnges en ny
Picture Control genom
att lägga till ett tvåsiffrigt nummer (tilldelas automatiskt) till
namnet på den existerande Picture Controlen; om
standardnamnet ska användas, gå då vidare till steg 7. För att
flytta markören i namnfältet, håll in W (M)-knappen och tryck på
4 eller 2. Om du vill ange ett nytt tecken vid den aktuella
markörpositionen, tryck in tecknen på pekskärmens tangentbord
(klicka på knappen för val av tangentbord för att bläddra genom
stor bokstav, liten bokstav och symbol). Du kan också använda
multiväljaren för att markera önskat tecken i tangentbordsfältet
och trycka på multiväljarens mitt. För att ta bort tecknet vid
aktuell markörposition, tryck på O (Q)-knappen.
Namnen på anpassade Picture Controls kan vara upp till nitton
tecken långa. Alla tecken efter det nittonde raderas.
7
Spara ändringarna och
avsluta.
Tryck på J för att spara
ändringarna och avsluta.
Den nya Picture Controlen
visas i Picture Control-listan. J-knapp
J
185
A Hantera Picture Control > Byt namn
Namnet på anpassade Picture Controls kan ändras
när som helst med alternativet Byt namn i menyn
Hantera Picture Control.
A Hantera Picture Control > Radera
Alternativet Radera i menyn Hantera Picture
Control kan användas för att radera valda
anpassade Picture Controls som inte längre behövs.
A Ikonen för ursprunglig Picture Control
Den ursprungliga Picture Controlen som den
anpassade Picture Controlen baseras på indikeras
med en ikon i övre högra hörnet på
redigeringsdisplayen.
J
186
Ikon för ursprunglig
Picture Control
A Dela anpassade Picture Controls
Alternativet Ladda/spara i menyn Hantera Picture
Control innehåller alternativen som listas nedan.
Använd dessa alternativ för att kopiera anpassade
Picture Controls till och från minneskort (dessa
alternativ är endast tillgängliga med minneskortet i
fack 1 och kan inte användas med kortet i fack 2).
När de kopierats till minneskort, kan Picture
Controls kan användas med andra kameror eller kompatibel programvara.
• Kopiera till kamera: Kopiera anpassade Picture Controls från minneskortet till
anpassade Picture Controls C-1 till C-9 i kameran och namnge dem som
du vill.
• Radera från kort: Radera valda anpassade Picture Controls från
minneskortet.
• Kopiera till kort: Kopiera en anpassad Picture Control (C-1 till C-9) från
kameran till ett valt mål (1 till 99) på minneskortet.
Bevara detaljer i högdagrar och
skuggor
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarar detaljer i högdagrar och skuggor, och ger
fotografier med naturlig kontrast. Använd för motiv med stora
kontraster, till exempel när du fotograferar utomhus i starkt ljus
genom en dörr eller ett fönster eller tar bilder av motiv i skuggan en
solig dag. Bäst effekt fås när det används med matrismätning
(0 129).
Aktiv D-Lighting av
Aktiv D-Lighting: Y Auto
J
A “Aktiv D-Lighting” jämfört med “D-Lighting”
Alternativet Aktiv D-Lighting i fotograferingsmenyn justerar exponeringen
innan fotografering för att optimera det dynamiska omfånget, medan
alternativet D-Lighting i retuscheringsmenyn (0 314) gör skuggorna
ljusare i bilden efter fotograferingen.
187
För att använda Aktiv D-Lighting:
1
Välj Aktiv D-Lighting.
Markera Aktiv D-Lighting i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2
Välj ett alternativ.
Markera önskat alternativ och tryck på J.
Om Y Auto har valts, kommer kameran
att automatiskt justera Aktiv D-Lighting
beroende på fotograferingsförhållandena (i
exponeringsläge M är dock Y Auto
likvärdigt med Q Normal).
J
D Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting kan inte användas med filmer. Brus (slumpmässigt
utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) kan uppstå i fotografier tagna
med Aktiv D-Lighting. Ojämn skuggning kan bli synligt med vissa motiv.
A Se även
När ADL-gaffling har valts för Automatisk gaffling i fotograferingmenyn
(0 146), varierar kameran Aktiv D-Lighting i en serie av bilder (0 155).
188
Stort dynamiskt omfång (HDR)
Används med motiv med hög kontrast, High Dynamic Range (HDR)
bevarar detaljer i högdagrar och skuggor genom att kombinera två
bilder tagna med olika exponering. HDR är mest effektivt när det
används med matrismätning (0 129; med spot- eller centrumvägd
mätning och ett icke-CPU-objektiv är en exponeringsskillnad på Auto
likvärdig med ungefär 2 EV). Det kan inte användas för att spara NEFbilder (RAW). Blixtbelysning (0 194), gaffling (0 146),
multiexponering (0 229) och timelapse (0 74) kan inte användas
medan HDR är aktiverat och slutartider på A och % är inte
tillgängliga.
+
Första exponeringen
(mörkare)
1
Andra exponeringen
(ljusare)
Kombinerad HDR-bild
Välj HDR (stort dynamiskt omfång).
Markera HDR (stort dynamiskt omfång) i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
J
189
2
Välj ett läge.
Markera HDR-läge och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck på J.
• För att ta en serie HDR-fotografier, välj 0 På
(serie). HDR-fotografering fortsätter tills
du väljer Av för HDR-läge.
• För att ta ett HDR-fotografi, välj På (enstaka
bild). Normal fotografering återupptas
automatiskt efter att du har skapat ett
enstaka HDR-fotografi.
• För att avsluta utan att skapa ytterligare HDR-fotografier, välj Av.
Om På (serie) eller På (enstaka bild) har
valts, visas en y-ikon i den övre
kontrollpanelen.
J
190
3
Välj exponeringsskillnaden.
För att välja skillnad i exponering mellan de
två bilderna, markera Exponeringsskillnad
och tryck på 2.
Alternativen som ses till höger visas.
Markera ett alternativ och tryck på J. Välj
högre värden för högkontrastmotiv, men
tänk på att om du väljer ett värde högre än
vad som behövs kanske du inte får önskat
resultat; om Auto väljs, kommer kameran
att automatiskt justera exponering för att passa motivet.
4
Välj mängden utjämning.
För att välja hur mycket gränserna mellan
två bilder ska jämnas ut, markera Mjukare
bilder och tryck på 2.
Alternativen som ses till höger visas.
Markera ett alternativ och tryck på J.
Högre värden ger en jämnare
kompositionsbild. Ojämn skuggning kan
bli synligt med vissa motiv.
J
191
5
Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran tar två exponeringar när
avtryckaren trycks hela vägen ner.
“l y” blinkar i den övre
kontrollpanelen och l u i sökaren
medan bilderna kombineras; inga bilder
kan tas innan inspelningen är slutförd.
Oavsett vilket alternativ som för
närvarande valts för utlösarläge kommer
endast en bild att tas varje gång
avtryckaren trycks in.
Övre kontrollpanelen
Sökare
Om På (serie) väljs kommer HDR endast att stängas av när Av
väljs för HDR-läge; om På (enstaka bild) har valts stängs HDR av
automatiskt efter att bilden tagits. Ikonen y försvinner från
skärmen när HDR-fotografering avslutas.
J
D Komponera HDR-fotografier
Kanterna runt bilden beskärs. Det kan hända att önskade resultat inte kan
uppnås om kameran eller motivet rör sig under fotograferingen.
Användning av stativ rekommenderas. Beroende på motivet blir effekten
kanske inte blir synlig, skuggor kan synas runt ljusa motiv och auror kan
synas runt mörka motiv; denna effekt kan reduceras genom att justera hur
mycket bilden ska jämnas ut.
192
A
BKT-knappen
Om HDR (stort dynamiskt omfång) väljs för
Anpassad inställning f1 (Anpassningar) > BKTknapp + y (0 307) kan du välja HDR-läge genom
att trycka på BKT-knappen och vrida på den
primära kommandoratten, och
exponeringsskillnaden genom att trycka på BKTknappen och vrida på den sekundära
kommandoratten. Läget och
exponeringsskillnaden visas i den övre
kontrollpanelen: ikonerna som visar läget är a för Av, B för På (enstaka
bild) och b för På (serie).
A Fotografering med intervalltimer
Om På (serie) väljs för HDR-läge innan intervalltimerfotografering
påbörjas, kommer kameran att fortsätta ta HDR-bilder vid valt intervall (om
På (enstaka bild) väljs, avslutas intervalltimerfotograferingen efter en
enstaka bild).
A Fotograferingsmenybank
HDR-inställningar kan justeras separat för varje bank (0 291), men att växla
till en bank där HDR är aktivt under multiexponering (0 229) eller
intervalltimerfotografering (0 236) avaktiverar HDR. HDR avaktiveras också
om du växlar till en bank i vilken ett NEF-alternativ (RAW) är valt för
bildkvalitet.
J
193
l
Fotografering med blixt
För att ta bilder med blixt kopplar du in en extra blixt (0 330) på
kamerans tillbehörssko. Du kan också använda en eller flera
blixtenheter för fotografering med extern blixt. För information om
hur du ansluter blixtenheten, se den dokumentation som medföljde
enheten.
Använda en blixt
Följ stegen nedan för att montera en extra blixt på kameran och ta
bilder med blixt.
1
Montera enheten på tillbehörsskon.
Se handboken som följer med enheten för
mer information.
l
2
Slå på kameran och blixtenheten.
Blixten börjar ladda; blixt klar-indikatorn (c) visas i sökaren när
laddningen är klar.
194
3
Justera blixtinställningarna.
Välj blixtläget (0 198) och blixtstyrningsläget (0 197).
4
5
Justera slutartid och bländare.
Ta bilden.
D Använd endast blixttillbehör från Nikon
Använd endast blixtenheter från Nikon. Negativ spänning eller spänning över
250 V i tillbehörsskon kan inte bara förhindra normal användning utan också
skada synkroniseringskretsen i kameran eller blixten. Innan du använder en
blixtenhet från Nikon som inte listas i detta avsnitt, kontakta en Nikonauktoriserad servicerepresentant för att få mer information.
A Slutartid
Slutartid kan ställas in som följer när en extra blixt används:
Läge
P, A
S
M
Slutartid
Ställs in automatiskt av kameran (1/250 sek.–1/60 sek.) *
Värde valt av användaren (1/250 sek.–30 sek.)
Värde valt av användaren (1/250 sek.–30 sek., Bulb (A), Tid (%))
* Slutartiden kan ställas in på så långt som 30 sek. om långsam synk, långsam
synk på bakre ridå eller långsam synk med röda ögon-reducering väljs som
blixtläge.
l
A Synkterminalen
En synkkabel kan anslutas till synkterminalen om
nödvändigt. Anslut inte en annan blixtenhet via en
synkkabel när du blixtfotograferar med synk på
bakre ridå med en blixtenhet monterad på
kamerans tillbehörssko.
195
A Enhetlig blixtstyrning
Enhetlig blixtstyrning gör att kameran och blixtenheten kan dela
inställningar. Om en blixt som stödjer enhetlig blixtstyrning är monterad på
kameran reflekteras ändringar av blixtinställningarna gjorda med antingen
kameran eller blixtenheten på båda enheterna, och samma sak för
ändringar gjorda med den separat sålda programvaran
Camera Control Pro 2.
A i-TTL-blixtstyrning
När en CLS-kompatibel blixtenhet är inställd på TTL väljer kameran
automatiskt en av följande sorters blixtstyrning:
• i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror: Blixtenheten avger
en serie nästan osynliga förblixtar precis innan huvudblixten. Förblixtar
som reflekteras från föremål i alla områden i kompositionen registreras av
en RGB-sensor med ca 180K (180 000) pixlar och analyseras i kombination
med avståndsinformation från matrismätningssystemet för att justera
blixteffekten för en naturlig balans mellan huvudmotivet och omgivande
bakgrundsbelysning. Om objektiv av typ G, E eller D används kommer
avståndsinformation att inkluderas när blixteffekten beräknas.
Beräkningens precision kan förbättras för icke-CPU-objektiv genom att
objektivdata anges (brännvidd och maximal bländare; se sid 243). Ej
tillgängligt när spotmätning används.
• Standard i-TTL-upplättningsblixt för digitala systemkameror: Blixteffekten justeras
för att få ljuset i bilden till standardnivå; bakgrundens ljusstyrka tas inte
med i beräkningen. Rekommenderas för bilder där huvudmotivet betonas
och bakgrundsdetaljerna är mindre viktiga, eller när
exponeringskompensation används. Standard-i-TTL-upplättningsblixt för
digitala systemkameror aktiveras automatiskt när spotmätning väljs.
l
196
Fotografering med blixt på
kamera
När en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 är
monterad på kameran kan blixtstyrningsläget,
blixtnivån och andra blixtinställningar justeras
med alternativet Blixtstyrning >
Blixtstyrningsläge i fotograferingsmenyn (när
det gäller SB-5000 kan dessa inställningar även
justeras med reglagen på blixtenheten). De alternativ som finns
tillgängliga varierar med blixten som används (0 331), medan
alternativen som visas under Blixtstyrningsläge varierar beroende
på det läge som valts. Inställningar för andra blixtenheter kan endast
justeras med blixtenhetens reglage.
• TTL: i-TTL-läge. Förutom när det gäller SB-500, SB-400 och SB-300
kan blixtkompensation justeras med W (M)-knappen (0 200).
• Automatisk extern blixt: I detta läge justeras effekten automatiskt enligt
mängden ljus som reflekteras av motivet; blixtkompensation är
också tillgängligt. Automatisk extern blixt stödjer lägena
“automatisk bländare” (qA) och “ej-TTL auto” (A); ej-TTL auto väljs
automatiskt om ett icke-CPU-objektiv är monterat utan att
specificera brännvidd eller maximal bländare med alternativet Data
för icke-CPU-objektiv i inställningsmenyn (0 243). Se blixtens
handbok för mer information.
• Manuell blixt med avst.prioritet: Välj avståndet till motivet; blixteffekten
justeras automatiskt. Blixtkompensation är också tillgänglig.
• Manuell: Välj blixtnivån manuellt.
• Repeterande blixt: Blixten avfyras upprepade gånger när slutaren är
öppen, vilket ger en flerexponeringseffekt. Välj blixtnivån (Effekt),
antalet gånger som blixten avfyras (Gånger) och antalet gånger
blixten avfyras per sekund (Frekvens, uppmätt i Hertz). Tänk på att
antalet gånger enheterna avfyras totalt kan variera beroende på de
alternativ som valts för Effekt och Frekvens; se dokumentationen
som medföljde blixtenheten för mer information.
l
197
Blixtlägen
Kameran stödjer följande blixtlägen:
Blixtläge
Beskrivning
Detta läge rekommenderas i de flesta situationer. I lägena
programautomatik och bländarstyrd automatik ställs
slutartiden automatiskt in på värden mellan 1/250 och 1/60 sek.
Synk på
1
1
främre ridå ( /8 000 till /60 sek. med automatisk FP med höghastighetssynk;
0 305).
Om blixtenheten stöder röda ögon-reducering, välj detta läge
för att minska effekten av “röda ögon” som ibland orsakas av
blixt. Rekommenderas inte med rörliga motiv eller i andra
Röda ögon- situationer där ett snabbt slutarsvar är nödvändigt. Flytta inte
reducering
kameran under fotografering.
l
Kombinerar röda ögon-reducering med långsam synk. Använd
för porträtt tagna mot ett nattlandskap. Detta läge är endast
Röda ögon- tillgängligt i exponeringslägena programautomatik och
reducering bländarstyrd automatik. Användning av stativ
med
långsam rekommenderas för att förhindra oskärpa orsakad av
kameraskakningar.
synk
Blixt kombineras med slutartider så långsamma som 30 sek.
för att fånga både motiv och bakgrund på natten eller vid
svagt ljus. Detta läge är endast tillgängligt i
Långsam exponeringslägena programautomatik och bländarstyrd
synk
automatik. Användning av stativ rekommenderas för att
förhindra oskärpa orsakad av kameraskakningar.
Vid slutartidsstyrd automatik eller manuellt exponeringsläge
avfyras blixten precis innan slutaren stängs. Använd för att
skapa effekten av en ström av ljus bakom rörliga motiv.
I programautomatik och bländarstyrd automatik används
Synk på
långsam synk på bakre ridå för att fånga både motiv och
bakre ridå
bakgrund. Användning av stativ rekommenderas för att
förhindra oskärpa orsakad av kameraskakningar.
Avstängd
blixt
198
Blixten avfyras inte.
❚❚ Välja ett blixtläge
För att välja blixtläge, tryck på
W (M)-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills
önskat blixtläge väljs i den övre
kontrollpanelen:
W (M)-knapp
Primär
kommandoratt
Synk på främre ridå
Röda ögon-reducering 1
Röda ögon-reducering
med långsam synk 1, 2
Avstängd blixt
Synk på bakre ridå 4
Långsam synk 3
1 Y-ikonen blinkar om blixtenheten inte stödjer röda ögon-reducering.
2 Röda ögon-reducering med långsam synk är endast tillgänglig i
exponeringslägena P och A. I lägena S och M ändras röda ögon-reducering
med långsam synk till röda ögon-reducering.
3 Endast tillgängligt i exponeringsläge P och A. I lägena S och M ändras
långsam synk till synk på främre ridå.
4 I exponeringsläge P och A kommer blixtsynkläget att ställas in på
långsam synk på bakre ridå när W (M)-knappen släpps.
l
A Studioblixtsystem
Synk på bakre ridå kan inte användas med studioblixtsystem eftersom
korrekt synkronisering inte kan erhållas.
199
Blixtkompensation
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från –3 EV till
+1 EV i steg om 1/3 EV, vilket ändrar ljusstyrkan för huvudmotivet i
relation till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att få motivet att se
ljusare ut, eller minskas för att förhindra oönskade högdagrar eller
reflektioner. Välj generellt positiva värden för att göra huvudmotivet
ljusare, och negativa värden för att göra det mörkare.
För att välja ett värde för
blixtkompensation, tryck på W (M)knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat värde
visas i den övre kontrollpanelen.
W (M)-knapp
±0 EV
(W (M)-knappen
intryckt)
l
200
–0,3 EV
Sekundär
kommandoratt
+1,0 EV
Vid andra värden än ±0,0 visas en Y-ikon i den övre kontrollpanelen
och sökaren efter att du har släppt W (M)-knappen. Nuvarande värde
för blixtkompensation kan kontrolleras genom att W (M)-knappen
trycks in.
Den normala blixteffekten kan återställas genom att
blixtkompensationen ställs in på ±0,0. Blixtkompensationen återställs
inte när kameran stängs av.
A Extra blixtar
I blixtstyrningslägena i-TTL och automatisk bländare (qA) läggs
blixtkompensationen som valts med den extra blixten eller alternativet
Blixtstyrning i fotograferingsmenyn till den blixtkompensation som valts
med W (M)-knappen och kommandoratten.
l
A Se även
För information om hur du väljer storleken på de ökningar som finns
tillgängliga för blixtkompensation, se Anpassad inställning b3 (Exp.-/
blixtkomp.värde i steg, 0 301). För information om att välja om
blixtkompensation ska tillämpas tillsammans med
exponeringskompensation när blixten används, se Anpassad inställning e3
(Exponeringskomp. för blixt, 0 306). För information om att automatiskt
variera blixtnivån över en serie bilder, se sida 147.
201
FV-lås
Denna funktion används för att låsa blixteffekten och låter bilder
komponeras om utan att blixtnivån ändras och ser till att blixteffekten
är lämplig för motivet även när det inte är placerat i mitten av bilden.
Blixteffekten justeras automatiskt för alla ändringar i ISO-känslighet
och bländare. FV-lås är endast tillgängligt med CLS-kompatibla
blixtenheter (0 330).
Använda FV-lås:
1
Tilldela FV-lås till ett kamerareglage.
Tilldela FV-lås till ett reglage med Anpassad
inställning f1 (Anpassningar, 0 307).
2
Montera en CLS-kompatibel blixtenhet.
Montera en CLS-kompatibel blixtenhet (0 330) på kamerans
tillbehörssko.
3
Ställ in blixtenheten på ett lämpligt läge.
Slå på blixtenheten och ställ in blixtläget till TTL, förblixt qA, eller
förblixt A. Se dokumentationen som medföljde blixtenheten för
mer information.
l
202
4
Fokusera.
Komponera bilden så att motivet
hamnar i mitten av bilden och
tryck in avtryckaren halvvägs för
att fokusera.
5
Lås blixtnivån.
När du har kontrollerat att blixt klarindikatorn (M) visas i sökaren, tryck på reglaget som valdes i steg
1. Blixten avger en förblixt för att avgöra lämplig blixtnivå.
Blixteffekten kommer att låsas på denna nivå och FV-låsikonen
(e) kommer att visas i den övre kontrollpanelen och sökaren.
6
Komponera om bilden.
7
Ta bilden.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner för att ta bilden. Om så önskas
kan fler bilder tas utan att FV-låset friges.
8
Frige FV-lås.
Tryck på reglaget som valdes i steg 1 för att frigöra FV-låset.
Kontrollera att FV-låsikonen (e) inte längre visas i sökaren.
l
A Mätning
Mätningsområdena för FV-lås är följande:
Blixtenhet
Separat blixtenhet
Används med andra
blixtenheter (Avancerad
trådlös blixt)
Blixtläge
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
(masterblixt)
Mätområde
6 mm cirkel i mitten av bilden
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
Hela kompositionen
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
203
Fotografering med fjärrstyrd
blixt
Använd en fjärrstyrd blixtenhet för fotografering
med extern blixt (Avancerad trådlös blixt, eller
AWL; 0 331). Kameran stödjer två typer av
fjärrblixtstyrning: optisk AWL, med vilket
huvudblixten styr fjärrblixtenheterna med
optiska signaler (blixtpulser med låg effekt), och
radio-AWL, med vilket fjärrblixtenheterna styrs med radiosignaler som
avges av en WR-R10 monterad på kameran. När en blixtenhet
SB-5000 eller SB-500 eller en trådlös fjärrkontroll WR-R10 är monterad
på kameran kan fjärrblixtstyrningsläget väljas med alternativet
Blixtstyrning > Alternativ för trådlös blixt i kamerans
fotograferingsmeny.
Alternativ
l
204
Beskrivning
Fjärrblixtenheterna styrs med blixtar med låg intensitet som
avges av masterblixten. Endast tillgängligt med en SB-5000
Optisk AWL
eller SB-500 monterad på kamerans tillbehörssko och
fjärrblixtenheter som stödjer optisk AWL (0 205).
Detta alternativ är för blixtfotografering med både optiskt
styrda och radiostyrda blixtenheter, och det är tillgängligt
när både en SB-500 och en WR-R10 är monterad på kameran
Optisk/
radiostyrd AWL (för mer information och för information om andra
blixtenheter som stödjer optisk/radiostyrd AWL, se “Optisk/
radiostyrd AWL”, 0 208). Fjärrblixtstyrning ställs
automatiskt på Gruppblixt (0 209).
Fjärrblixtenheten styrs av radiosignaler från en WR-R10
ansluten till kameran (0 206). Endast tillgängligt med
Radiostyrd AWL WR-R10 och fjärrblixtenhet som stöder radiostyrd AWL. Om
så önskas, kan du introducera extra belysning genom att
montera en blixtenhet i kamerans tillbehörssko (0 207).
Av
Fotografering med fjärrstyrd blixt inaktiverat.
Inställning
Det här avsnittet ger detaljinformation om de steg som ingår för att
konfigurera en WR-R10 eller en masterblixt monterad på kamerans
tillbehörssko (C) och fjärrblixtenhet (f ) för trådlös blixtfotografering.
Mer information om att använda extra blixtar finns i
dokumentationen som följde med enheterna.
❚❚ Optisk AWL
Följande instruktioner antar att masterblixten är en SB-5000 eller
SB-500. När en SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SU-800 används
som masterblixt, ska inställningarna justeras med reglagen på de
enskilda blixtenheterna; se blixtenhetens handböcker för mer
information.
1
C: Ansluta en masterblixt.
Montera en SB-5000 eller SB-500 på kamerans tillbehörssko.
2
C: Aktivera optisk AWL.
I fotograferingsmenyn väljs Optisk AWL för Blixtstyrning >
Alternativ för trådlös blixt.
Du kan nu ta bilder enligt beskrivningen på sida 209.
l
205
❚❚ Radiostyrd AWL
Radio-AWL är tillgängligt med kompatibla blixtenheter när en WR-R10
är ansluten till kameran.
1
C: Anslut WR-R10.
För mer information, se dokumentationen som medföljde
WR-R10.
2
C: Aktivera radiostyrd AWL.
I fotograferingsmenyn väljs Radiostyrd AWL för Blixtstyrning >
Alternativ för trådlös blixt.
3
C: Ställ in WR-R10 till önskad kanal.
Ställ in WR-R10 kanalväljaren till önskad
kanal.
4
l
C: Välj ett kopplingsläge.
Välj Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR) >
Kopplingsläge i inställningsmenyn
(0 312) och välj bland följande alternativ:
• Sammanlänkning: Parkoppla blixtenheten
med WR-R10.
• PIN: Anslut kameran och blixtenheten med en fyrsiffrig PIN-kod.
A Radiostyrd AWL
En adapter WR-A10 krävs vid användning av WR-R10. Se till att uppdatera
WR-R10:s firmware till den senaste versionen; för information om
firmwareuppdateringar, se Nikons webbplats för ditt område.
206
5
f: Upprätta en trådlös anslutning.
Ställ in blixtenheten till fjärrläge och ställ in enheterna till kanalen
som du valt i steg 3, parkoppla sedan blixtenheten med WR-R10
enligt det alternativ som valts i steg 4:
• Sammanlänkning: Påbörja parkoppling på blixtenheten och tryck
på parkopplingsknappen på WR-R10. Parkopplingen är slutförd
när LINK-lampona på WR-R10 och blixtenheten blinkar orange
och grönt; när en anslutning har upprättats lyser blixtenhetens
LINK-lampa grön.
• PIN: Använd blixtenhetens reglaget för att ange den PIN-kod du
valde i steg 4. Blixtenhetens LINK-lampa blir grön när en
anslutning har upprättats.
Upprepa steg 5 tills alla fjärrblixtenheter har parkopplats.
Du kan nu ta bilder enligt beskrivningen på sida 209.
A Återanslutning
Så länge kanal, link-läge och andra inställningar bibehålls ansluter kameran
automatiskt till tidigare parkopplade blixtenheter när du väljer
fjärrstyrningsläge, och steg 3–5 kan hoppas över. Blixtenhetens LINK-lampa
lyser grönt när en anslutning har upprättats.
A Radiostyrda blixtenheter
Radiostyrda blixtenheter kan kombineras med några av följande blixtar som
monteras på kamerans tillbehörssko:
• SB-5000: Innan du monterar blixtenheten ställer du in den till radiostyrt
huvudblixtläge (en d-ikon visas i övre vänstra hörnet av displayen) och
väljer grupp eller repeterande fjärrblixtstyrning. När enheten är ansluten,
kan inställningar justeras med reglagen på blixtenheten eller alternativen
som listas i kameramenyerna under Alternativ för gruppblixt >
Huvudblixt eller under “M” i Alt. för repeterande fjärrblixt.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: Konfigurera blixten för fristående användning
och använd reglagen på blixtenheten för att justera blixtinställningarna.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montera enheten på kameran och justera
inställningarna med alternativet Alternativ för gruppblixt > Huvudblixt
på kameran.
l
207
❚❚ Optisk/radiostyrd AWL
För fjärrblixtbelysning med både optiskt styrda och radiostyrda
blixtenheter, ska du ansluta en WR-R10 och montera en av följande
blixtenheter i kamerans tillbehörssko: SB-500, SB-910, SB-900, SB-800
eller SB-700 konfigurerad för användning som huvudblixt, eller en
SU-800. Konfigurera de radiostyrda enheterna enligt beskrivningen
under “Radiostyrd AWL” (0 206), men notera att om du använder en
SB-500 så måste du välja Optisk/radiostyrd AWL för Blixtstyrning >
Alternativ för trådlös blixt i steg 2 (med andra enheter väljs Optisk/
radiostyrd AWL automatiskt). Placera optiskt styrda enheter i grupp
A, B eller C och radiostyrda enheter i grupp D, E eller F. Du kan nu ta
bilder enligt beskrivningen på sida 209.
l
A Info om fjärrblixt
För att visa blixtenheterna som för närvarande styrs
med radiostyrd AWL, välj Blixtstyrning > Info om
radiostyrd blixt i fotograferingsmenyn.
Identifieraren (“namn på fjärrblixt”) för varje enhet
kan ändras med blixtenhetens reglage.
208
Ta foton
Alternativen Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i
fotograferingsmenyn erbjuder tre alternativ för fotografering med
fjärrblixt: Gruppblixt, Förenklat trådlöst läge och Repeterande
fjärrblixt.
❚❚ Gruppblixt
Välj detta alternativ för att justera inställningar separat för varje grupp.
1
C: Välj Alternativ för gruppblixt.
Markera Alternativ för gruppblixt i
blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.
2
C: Välj blixtstyrningsläge.
Välj blixtstyrningsläge och blixtnivå för
masterblixten och blixtenheter i varje
grupp:
• TTL: i-TTL-blixtstyrning (0 196).
• qA: Automatisk bländare (endast
tillgänglig med kompatibla blixtenheter).
• M: Välj blixtnivån manuellt.
• – – (av): Enheterna avfyras inte och blixtnivån kan inte justeras.
Om Optisk AWL eller Optisk/radiostyrd
AWL väljs för Blixtstyrning > Alternativ
för trådlös blixt i fotograferingsmenyn
(0 292), välj en kanal för masterblixten. Om
fjärrblixtenheterna inkluderar en SB-500,
måste du välja kanal 3, men annars kan du
välja vilken kanal som helst mellan 1 och 4.
l
209
3
f: Ställ in kanalen (endast optisk AWL).
Ställ in fjärrblixtenheten till kanalen vald i steg 2.
4
f: Gruppera fjärrblixtenheterna.
Optisk AWL
Välj en grupp (A, B eller C, eller A eller B om du använder en
huvudblixt SB-500) för varje fjärrblixtenhet. Även om det inte
finns någon gräns för antalet fjärrblixtenheter som kan användas
är det praktiska maximala antalet tre per grupp. Om det är fler än
så kommer ljuset som avges av fjärrblixtenheterna att störa
prestandan.
Radiostyrd AWL
Välj en grupp (A–F) för varje fjärrblixtenhet. Huvudblixten kan
styra upp till 18 blixtenheter i valfri kombination.
5
C/f: Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se
dokumentationen som följer med blixtenheten för mer
information. Efter att du ställt upp enheterna, ta en testbild för att
kontrollera att alla blixtenheter fungerar. Du kan också testavfyra
radiostyrda blixtenheter genom att trycka på i-knappen i
blixtinformationsdisplayen (0 216) och välja Testblixt.
6
l
210
C/f: Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
Med radio-AWL lyser blixt klar-indikatorn i
kamerans sökare (0 10) eller
blixtinformationsdisplayen när alla
blixtenheter är redo. De radiostyrda
enheternas status kan också visas genom
att välja Blixtstyrning > Info om
radiostyrd blixt i fotograferingsmenyn.
❚❚ Förenklat trådlöst läge
Välj detta alternativ för att styra den övergripande
blixtkompensationen för, och den relativa balansen mellan,
grupperna A och B, medan effektinställningen för grupp C görs
manuellt.
1
C: Välj Alt. för förenklat trådlöst
läge.
Markera Alt. för förenklat trådlöst läge i
blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.
2
C: Justera blixtinställningarna.
Välj balansen mellan grupperna A och B.
Justera blixtkompensation för grupperna A
och B.
Välj ett blixtstyrningsläge och blixtnivå för
enheterna i grupp C:
• M: Välj blixtnivån manuellt.
• – –: Enheterna i grupp C avfyras inte.
l
211
Om Optisk AWL väljs för Blixtstyrning >
Alternativ för trådlös blixt i
fotograferingsmenyn (0 292), välj en kanal
för masterblixten. Om fjärrblixtenheterna
inkluderar en SB-500, måste du välja kanal
3, men annars kan du välja vilken kanal som
helst mellan 1 och 4.
3
f: Ställ in kanalen (endast optisk AWL).
Ställ in fjärrblixtenheten till kanalen vald i steg 2.
4
f: Gruppera fjärrblixtenheterna.
Välj en grupp (A, B eller C).
Optisk AWL
Även om det inte finns någon gräns för antalet fjärrblixtenheter
som kan användas är det praktiska maximala antalet tre per
grupp. Om det är fler än så kommer ljuset som avges av
fjärrblixtenheterna att störa prestandan.
Radiostyrd AWL
Huvudblixten kan styra upp till 18 blixtenheter i valfri
kombination.
5
l
212
C/f: Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se
dokumentationen som följer med blixtenheten för mer
information. Efter att du ställt upp enheterna, ta en testbild för att
kontrollera att alla blixtenheter fungerar. Du kan också testavfyra
radiostyrda blixtenheter genom att trycka på i-knappen i
blixtinformationsdisplayen (0 216) och välja Testblixt.
6
C/f: Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
Med radio-AWL lyser blixt klar-indikatorn i
kamerans sökare (0 10) eller
blixtinformationsdisplayen när alla
blixtenheter är redo. De radiostyrda
enheternas status kan också visas genom
att välja Blixtstyrning > Info om
radiostyrd blixt i fotograferingsmenyn.
❚❚ Repeterande fjärrblixt
När detta alternativ är markerat, avfyras blixtenheterna upprepade
gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en
multiexponeringseffekt.
1
C: Välj Alt. för repeterande
fjärrblixt.
Markera Alt. för repeterande fjärrblixt i
blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.
2
C: Justera blixtinställningarna.
Välj blixtnivån (Effekt), det maximala
antalet gånger som blixten avfyras
(Gånger) och antalet gånger blixten avfyras
per sekund (Frekvens).
Aktivera eller inaktivera markerade
grupper. Välj ON (PÅ) för att aktivera den
valda gruppen, – – för att avaktivera den
valda gruppen.
l
213
Om Optisk AWL väljs för Blixtstyrning >
Alternativ för trådlös blixt i
fotograferingsmenyn (0 292), välj en kanal
för masterblixten. Om fjärrblixtenheterna
inkluderar en SB-500, måste du välja kanal
3, men annars kan du välja vilken kanal som
helst mellan 1 och 4.
3
f: Ställ in kanalen (endast optisk AWL).
Ställ in fjärrblixtenheten till kanalen vald i steg 2.
4
f: Gruppera fjärrblixtenheterna.
Optisk AWL
Välj en grupp (A, B eller C) för varje fjärrblixtenhet. Även om det
inte finns någon gräns för antalet fjärrblixtenheter som kan
användas är det praktiska maximala antalet tre per grupp. Om
det är fler än så kommer ljuset som avges av fjärrblixtenheterna
att störa prestandan.
Radiostyrd AWL
Välj en grupp (A–F) för varje fjärrblixtenhet. Huvudblixten kan
styra upp till 18 blixtenheter i valfri kombination.
5
l
214
C/f: Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se
dokumentationen som följer med blixtenheten för mer
information. Efter att du ställt upp enheterna, ta en testbild för att
kontrollera att alla blixtenheter fungerar. Du kan också testavfyra
radiostyrda blixtenheter genom att trycka på i-knappen i
blixtinformationsdisplayen (0 216) och välja Testblixt.
6
C/f: Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
Med radio-AWL lyser blixt klar-indikatorn i
kamerans sökare (0 10) eller
blixtinformationsdisplayen när alla
blixtenheter är redo. De radiostyrda
enheternas status kan också visas genom
att välja Blixtstyrning > Info om
radiostyrd blixt i fotograferingsmenyn.
A Optisk AWL
Positionera sensorfönstren på fjärrblixtenheterna så att de tar upp ljuset
från masterblixten (särskild noggrannhet behövs om kameran inte är
monterad på ett stativ). Se till att direkt ljus eller starka reflektioner från
fjärrblixtenheterna inte kommer in i kameraobjektivet (i TTL-läge) eller
fotocellerna på fjärrblixtenheterna (qA-läge), eftersom det kan påverka
exponeringen. För att förhindra lågintensiva blixtar som avges av
masterblixten från att synas på bilder som tas på nära håll, välj låg ISOkänslighet eller liten bländare (högt bländarvärde) eller vrid blixthuvudet på
masterblixen så att det pekar uppåt. När du har positionerat
fjärrblixtenheten, ta en testbild och kontrollera resultatet i monitorn.
l
A Blixtkompensation
Blixtkompensationsvärdet som valts med W (M)-knappen och den
sekundära kommandoratten läggs till de blixtkompenseringsvärden som
valts i menyn för alternativ för trådlös blixt. Y-ikoner blinkar i den övre
kontrollpanelen och i sökaren när ett annat blixtkompensationsvärde än ±0
är valt för huvudblixten eller fjärrblixtenheterna i TTL- eller qA-läge.
215
Visa blixtinformation
Kameran kan visa blixtinformation för blixtenheterna SB-5000, SB-500,
SB-400 och SB-300 som är monterade på kamerans tillbehörssko och
för fjärrblixtenheter som styrs via radio-AWL med en WR-R10. För att
visa blixtinformation, tryck på R-knappen i informationsdisplayen
(0 220). Informationen som visas varierar med blixtstyrningsläget.
❚❚ TTL
123
4
5
1 Blixt klar-indikator ............................... 194
2 Indirekt-ikon (visas om blixthuvudet är
lutat)
3 Blixtvinkelvarning (visas om
belysningsvinkeln inte är optimal)
4 Blixtstyrningsläge ................................ 197
6
7
FP-indikator........................................... 305
5 Blixtkompensation (TTL)........... 197, 200
6 Blixtläge ................................................. 198
7 Blixtkompensation .............................. 200
❚❚ Automatisk extern blixt
1 Blixtstyrningsläge ................................ 197
1
2
l
216
FP-indikator........................................... 305
2 Blixtkompensation (automatisk
bländare)....................................... 197, 200
❚❚ Manuell blixt med avst.prioritet
1 Blixtstyrningsläge.................................197
1
2
3
FP-indikator............................................305
2 Blixtkompensation (manuell blixt med
avst.prioritet) ................................197, 200
3 Avstånd ...................................................197
❚❚ Manuell
1 Blixtstyrningsläge.................................197
1
2
FP-indikator............................................305
2 Blixtnivå .........................................197, 200
❚❚ Repeterande blixt
1
2
3
1 Blixtstyrningsläge.................................197
2 Blixtnivå (effekt)....................................197
3 Antalet avfyrade (gånger) ..................197
Frekvens..................................................197
l
A Blixtinformation och kamerainställningar
Blixtinformationsdisplayen visar valda
kamerainställningar, inklusive exponeringsläge,
slutartid, bländare och ISO-känslighet.
217
❚❚ Gruppblixt
1
2
5
3
6
4
Blixt klar-indikator 1 ............................. 210
Fjärrblixtstyrning ................................. 209
Fjärrblixtstyrningsläge 2 ..................... 204
Gruppblixtstyrningsläge 2, 3............... 209
Gruppblixtläge ..................................... 209
Blixtnivå/blixtkompensation ............ 209
5 Kanal 2 ................................... 206, 207, 209
6 Link-läge ................................................ 206
1
2
3
4
❚❚ Förenklat trådlöst läge
1
2
7
3
8
4
5
6
Blixt klar-indikator 1 ............................. 213
Fjärrblixtstyrning ................................. 209
Fjärrblixtstyrningsläge 2 ..................... 204
A : B-förhållande................................... 211
Blixtkompensation ..................... 200, 211
Blixtstyrningsläge grupp C och
blixtnivå.................................................. 211
7 Kanal 2 ................................... 206, 207, 212
8 Link-läge ................................................ 206
1
2
3
4
5
6
❚❚ Repeterande fjärrblixt
1
3
4
5
l
2
6
7
1 Blixt klar-indikator 1 ............................. 215
2 Fjärrblixtstyrning ................................. 209
Blixtnivå (effekt) ................................... 213
3 Fjärrblixtstyrningsläge 2 ..................... 204
4 Antalet avfyrade (gånger).................. 213
Frekvens ................................................. 213
5 Gruppstatus (aktiverad/inaktiverad)
.................................................................. 213
6 Kanal 2 ................................... 206, 207, 214
7 Link-läge ................................................ 206
218
1 Visas i radio-AWL när alla blixtenheter är redo.
2 Optisk AWL indikeras av Y, radiostyrd AWL av Z, både optisk och radiostyrd
AWL av Y och Z. Optisk AWL-kanal för både optisk och radiostyrd AWL visas
endast när SB-500 används som huvudblixt.
3 Ikoner visas för varje grupp när både optisk och radio-AWL används.
l
A Ändra blixtinställningarna
Blixtinställningar kan ändras genom att trycka på iknappen i blixtinformationsdisplayen. De
alternativ som är tillgängliga varierar med
blixtenheten och de inställningar som valts. Du kan
också testavfyra blixten.
219
t
Andra
fotograferingsalternativ
R-knappen
Tryck på R-knappen under fotografering med sökaren för att visa
fotograferingsinformation i monitorn, inklusive slutartid, bländare,
antal återstående exponeringar och AF-områdesläge.
12 3
4
5
6
7
Exponeringsläge...................................131
Indikator för flexibelt program .........133
Ikon för slutartidslås ............................140
Slutartid .........................................134, 136
Antal bilder i exponerings- och
blixtgafflingssekvens...........................147
Antal bilder i vitbalansgafflingssekvens
..................................................................151
Brännvidd (icke-CPU-objektiv) .........244
5 Stoppindikator för bländare .....135, 326
1
2
3
4
t
220
6 Bländare (bländarvärde) ........... 135, 136
Bländare (antal stopp) ............... 135, 326
Gafflingsökning........................... 148, 152
Antalet bilder i ADL-gafflingssekvens
.................................................................. 155
Maximal bländare (icke-CPU-objektiv)
.................................................................. 244
7 Indikator för ISO-känslighet.............. 124
ISO-känslighet ...................................... 124
Indikator för automatisk ISO-känslighet
.................................................................. 128
9
8
10
11
12
13
14
15
22
21
20
19
18
17
16
8 Blixtsynkindikator ................................ 305 15 Indikator för information om
upphovsrätt ...........................................311
9 Ikon för bländarlås............................... 140
IPTC-indikator........................................311
16
10 Exponeringsindikator.......................... 137
Display för exponeringskompensation 17 Indikator för aktiv D-Lighting............188
.................................................................. 143 18 Färgrymd ................................................294
Förloppsindikator för gaffling:
19 Blixtläge ..................................................198
Exponerings- och blixtgaffling ...... 147
Vitbalansgaffling............................... 151 20 Bildområdesindikator............................87
11 Indikator för Picture Control.............. 180 21 Exponerings- och
blixtgafflingsindikator.........................147
Indikator för vitbalansgaffling...........151
HDR-exponeringsskillnad .................. 193
ADL-gafflingsindikator ........................155
Multiexponeringsindikator................ 230
Antal exponeringar (multiexponering) 22 Position för aktuell bild i
gafflingssekevens .......................149, 153
.................................................................. 231
ADL-gafflingsvärde .............................156
13 Ljudindikator......................................... 312
14 Bildkommentarsindikator.................. 311
12 HDR-indikator ....................................... 190
t
A Stänga av monitorn
För att radera fotograferings- eller blixtinformation från monitorn, tryck på
R-knappen eller tryck in avtryckaren halvvägs. Monitorn stängs av
automatiskt om inga åtgärder utförs under ca 10 sekunder.
221
Informationsdisplayen (fortsättning)
23 24 25 26 27 28 29 30
31
41
40
39
38
32
37 36 35 34
33
23 Satellitsignalindikator .........................246 33 Antal återstående exponeringar
............................................................38, 385
24 Indikator för brusreducering för lång
exponering.............................................294
Indikator för vinjetteringskontroll....294
Automatisk distorsionskontroll.........294
Elektr. slutare för främre ridå ............304
Exponeringsfördröjningsläge............304
Intervalltimerindikator........................239
Timelapse-indikator .............................. 79
30 Indikator för klockbatteri............. 29, 351
31 Batteriindikator....................................... 37
32 “k” (visas när minne finns för fler än
1 000 exponeringar) .............................. 38
25
26
27
28
29
Manuellt objektivnummer ................ 244
Bank för anpassade inställningar..... 299
Fotograferingsmenybank .................. 291
Autofokusläge ...................................... 101
AF-områdesläge.......................... 104, 106
Mätning.................................................. 129
Indikator för FV-lås .............................. 203
Indikator för blixtkompensation...... 200
Blixtkompensationsvärde.................. 200
41 Indikator för
exponeringskompensation ............... 143
Exponeringskompensationsvärde... 143
34
35
36
37
38
39
40
Notera: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
t
A Se även
För information om att välja hur länge monitorn ska förbli påslagen, se
Anpassad inställning c4 (Fördröjning av monitoravst., 0 303). Textfärgen
i informationsdisplayen kan ändras med hjälp av alternativet
Informationsdisplay i inställningsmenyn (0 310).
222
i-knappen
För att komma åt alternativen nedan, tryck på
i-knappen under fotografering med sökaren.
Markera alternativ med multiväljaren och tryck
på J för att visa alternativ för det markerade
alternativet. Tryck in avtryckaren halvvägs för
att återgå till fotograferingsläge.
Alternativ
Fotograferingsmenybank
Bank för anpassningsmenyn
Anpassningar
Aktiv D-Lighting
Färgrymd
Anslut till nätverk
Brusreducering för lång exp.
Brusreduc. vid högt ISO
i-knapp
0
291
299
307
188
294
281
294
294
t
223
Tvåknappsåterställning:
Återställa
standardinställningarna
Kamerainställningarna som listas nedan kan
återställas till standardvärdena genom att
knapparna S och U hålls in samtidigt i mer än
två sekunder (dessa knappar markeras med en
grön prick). Kontrollpanelerna stängs av
tillfälligt medan inställningarna återställs.
t
224
S-knapp
Uknapp
❚❚ Inställningar åtkomliga från fotograferingsmenyn 1
Alternativ
Standard
Utökade
Av
fotograf.menybanker
Bildkvalitet
JPEG normal
Bildstorlek
JPEG/TIFF
Stor
NEF (RAW)
Stor
Inställningar för ISO-känslighet
ISO-känslighet
100
Automatisk ISOAv
känslighet
Auto > AUTO0
Behåll vitt
Vitbalans
(reducera varma
färger)
Finjustering
A-B: 0, G-M: 0
Alternativ
Picture Controlinställningar 2
Flimmerreducering
Inställning av
flimmerreducering
Flimmerreduceringsindikator
Multiexponering
HDR (stort dynamiskt
omfång)
Intervalltimerfotografering
Fotografering med
tyst livevisning
Standard
Omodifierad
Inaktivera
På
Av 3
Av 4
Av 5
Av
1 Förutom inställningarna för multiexponering och intervalltimer, kommer endast
inställningar i banken som för närvarande valts med alternativet
Fotograferingsmenybank att återställas (0 291). Inställningar i de återstående
bankarna påverkas inte.
2 Endast aktuell Picture Control.
3 Om multiexponering pågår avslutas fotograferingen och en multiexponering
skapas från de exponeringar som spelats in till och med den tidpunkten.
Överläggsläge och antal bilder återställs inte.
4 Exponeringsskillnad och utjämning återställs inte.
5 Om intervalltimerfotografering pågår avslutas fotograferingen. Starttid,
fotograferingsintervall, antalet intervall och bilder och exponeringsutjämning
återställs inte.
t
225
❚❚ Inställningar åtkomliga från filminspelningsmenyn
Alternativ
Standard
ISO-känslighetsinst. för film
ISO-känslighet
100
(läge M)
Auto. ISOAv
känslighet (läge M)
Högsta känslighet
102400
Alternativ
Vitbalans
Elektronisk
vibrationsreducering
Standard
Samma som
fotoinställningar
Av
❚❚ Övriga inställningar
Alternativ
Fokuspunkt 1
Förinställd
fokuspunkt
Exponeringsläge
t
Standard
Mitten
Mitten
Programautomatik
Av
Alternativ
Vitbalans för
livevisningsläge
Visning av
högdagrar
Hörlursvolym
Mätning
Gaffling
Ingen
Av
15
Flexibelt program
Matrismätning
ExponeringsAv 2
Av
kompensation
Synk på främre
Blixtläge
AE-lås (håll)
Av
ridå
Slutartidslås
Av
Blixtkompensation
Av
Bländarlås
Av
FV-lås
Av
Autofokusläge
AF-S
ExponeringsAv 3
fördröjning
AF-områdesläge
Sökare
Enpunkts-AF
Livevisning
Smalt AF-område
1 Fokuspunkt visas inte om automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge.
2 Antal bilder återställs till noll. Gafflingsökning återställs till 1 EV (exponerings-/
blixtgaffling) eller 1 (vitbalansgaffling). Y Auto har valts för den andra bilden
av tvåbilders ADL-gafflingsprogram.
3 Endast inställningar i den bank som för närvarande valts med alternativet Bank
för anpassningsmenyn kommer att återställas (0 299). Inställningar i de
återstående bankarna påverkas inte.
A Se även
Se sida 289 för en lista över standardinställningar.
226
Standard
Flimmerreducering
Kameran har två Flimmerreducering-alternativ för att minska
effekterna av flimmer på grund av fluorescerande belysning eller
kvicksilverbelysning. Det första finns i fotograferingsmenyn och
används för att minska flimmer i bilder tagna med fotografering med
sökaren, och det andra finns i filminspelningsmenyn och används för
att minska flimmer i livevisning och filmläge.
❚❚ Fotografering med sökaren
Välj bland följande alternativ:
• Inställning av flimmerreducering: När Aktivera
väljs klockar kameran fotografierna för att
minska effekterna av flimmer (0 295).
• Flimmerreduceringsindikator: När På väljs visas en
flimmerdetekteringsindikator (u) i sökaren
om flimmer detekteras när avtryckaren trycks ned halvvägs. Om
flimmer detekteras när Inaktivera är valt för Inställning av
flimmerreducering blinkar indikatorn; för att aktivera
flimmerreducering, välj Aktivera för Inställning av
flimmerreducering.
❚❚ Livevisning och filmläge
Flimmerreducering-alternativet i
filminspelningsmenyn kan användas för att
minska flimmer och ränder under livevisning
(0 44) och filminspelning (0 59).
t
227
A Flimmerreducering i fotograferingsmenyn
Ta en testbild och kontrollera resultatet innan du tar ytterligare bilder.
Flimmerreducering kan detektera flimmer vid 100 och 120 Hz (associerat
med en strömförsörjning på 50 respektive 60 Hz). Flimmer kanske inte kan
detekteras eller de önskade resultaten kanske inte kan uppnås med mörka
bakgrunder, starka ljuskällor eller dekorativ belysning och annan ickestandard belysning. Beroende på ljuskällan kan det vara en viss fördröjning
innan slutaren utlöses. Under serietagning kan bildhastigheten minska eller
bli ojämn; dessutom kanske de önskade resultaten inte kan uppnås om
strömförsörjningens frekvens ändras under fotograferingen.
Flimmerdetektering aktiveras inte vid längre slutartider än 1⁄100 sek. (inklusive
Bulb (A) och Tid (%)) eller när MUP eller 14 bps (uppfälld spegel) väljs
som utlösarläge eller exponeringsfördröjningsläge är på.
Flimmerdetektering är tillgängligt under fotografering med blixt men kan
inte användas med trådlösa fjärrblixtenheter.
t
228
Multiexponering
Följ stegen nedan för att ta en serie med två till tio exponeringar i en
enda bild.
❚❚ Skapa en multiexponering
Multiexponeringar kan inte skapas i livevisningsläge. Avsluta
livevisning innan du fortsätter.
A Utökade inspelningstider
Om monitorn stängs av under bildvisning eller menyåtgärder och inga
åtgärder utförs under ungefär 30 sek. så avslutas fotograferingen och en
multiexponering skapas från de exponeringar som spelats in fram till denna
tidpunkt. Tiden som är tillgänglig för att spela in nästa exponering kan
förlängas genom att välja längre tider för Anpassad inställning c2
(Väntelägestimer, 0 303).
1
Välj Multiexponering.
Markera Multiexponering i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
t
229
2
Välj ett läge.
Markera Multiexponeringsläge och tryck
på 2.
Markera ett av följande och tryck på J:
• För att ta en serie multiexponeringar, välj 0
På (serie). Fotografering med
multiexponering fortsätter tills du väljer
Av för Multiexponeringsläge.
• För att ta en multiexponering, välj På (enstaka
bild). Normal fotografering återupptas
automatiskt efter att du har skapat en enskild multiexponering.
• För att avsluta utan att skapa ytterligare multiexponeringar, välj Av.
Om På (serie) eller På (enstaka bild) har
valts, visas en n-ikon i den övre
kontrollpanelen.
t
230
3
Välj antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck på 2.
Tryck på 1 eller 3 för att välja antal
exponeringar som ska kombineras till en
enda bild och tryck på J.
A
BKT-knappen
Om Multiexponering väljs för Anpassad
inställning f1 (Anpassningar) > BKT-knapp +
y (0 307) kan du välja multiexponeringsläge
genom att trycka på BKT-knappen och vrida
på den primära kommandoratten, och antalet
bilder genom att trycka på BKT-knappen och
vrida på den sekundära kommandoratten.
Läget och antalet bilder visas i den övre
kontrollpanelen: ikonerna som visar läget är
a för Av, B för På (enstaka bild) och b för På
(serie).
t
231
4
Välj ett överläggsläge.
Markera Överläggsläge och tryck på 2.
Följande alternativ visas. Markera ett
alternativ och tryck på J.
• Lägg till: Exponeringarna överläggs utan
ändring; förstärkning justeras inte.
• Medel: Innan exponeringarna överläggs
divideras förstärkningen för varje med
antalet exponeringar som tagits
(förstärkning för varje exponering ställs in till 1/2 för
2 exponeringar, 1/3 för 3 exponeringar, etc).
• Ljusare: Kameran jämför pixlar i varje exponering och använder
bara den ljusaste.
+
• Mörkare: Kameran jämför pixlar i varje exponering och använder
bara den mörkaste.
+
t
232
5
Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
I serietagningslägena (0 116) spelar kameran in alla
exponeringar i en serie. Om På (serie) väljs fortsätter
kameran att spela in multiexponeringar medan
avtryckaren är intryckt; om På (enstaka bild) väljs avslutas
multiexponeringsfotograferingen efter den första bilden. I
självutlösarläge spelar kameran automatiskt in det antal
exponeringar som valts i steg 3 på sida 231, oavsett vilket
alternativ som valts för Anpassad inställning c3 (Självutlösare) >
Antal bilder (0 303); intervallet mellan bilder styrs dock av
Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Intervall mellan
bilderna. I andra utlösarlägen tas en bild varje gång avtryckaren
trycks in; fortsätt fotografera tills alla exponeringar har spelats in
(för information om att avbryta en multiexponering innan alla
bilder tagits, se sida 234).
Ikonen n blinkar tills fotograferingen
avslutas. Om På (serie) väljs kommer
fotografering av multiexponering endast
att avslutas när Av väljs för
multiexponeringsläge; om På (enstaka
bild) väljs avslutas fotografering av multiexponering automatiskt
när multiexponeringen är slutförd. Ikonen n försvinner från
displayen när multiexponeringsfotograferingen avslutas.
t
233
❚❚ Avsluta multiexponeringar
För att avsluta en multiexponering innan valt
antal exponeringar har spelats in, välj Av för
multiexponeringsläge. Om fotograferingen
avbryts innan valt antal exponeringar har
spelats in kommer en multiexponering att
skapas av de exponeringar som spelats in till
och med den tidpunkten. Om Medel är valt för Överläggsläge så
justeras förstärkningen för att återspegla antalet exponeringar som
verkligen spelats in. Notera att fotograferingen avslutas automatiskt
om:
• En tvåknappsåterställning utförs (0 224)
• Kameran slås av
• Batteriet är urladdat
• Bilder raderas
t
234
D Multiexponering
Notera att bilder kan påverkas av brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar,
dimma eller ränder).
Ta inte bort eller byt minneskortet medan en multiexponering spelas in.
Livevisning är inte tillgängligt när fotografering pågår. Att välja
livevisningsläge återställer Multiexponeringsläge till Av.
Den fotograferingsinformation som visas i fotoinformationsdisplayen
(inklusive mätning, exponering, exponeringsläge, brännvidd,
inspelningsdatum och kamerariktning) gäller den första bilden i en
multiexponering.
A Röstmemon
Röstinspelning avaktiveras medan multiexponeringar tas, men ett
röstmemo kan spelas in när fotograferingen avslutas (0 272).
A Intervalltimerfotografering
Om intervalltimerfotografering aktiveras innan den första exponeringen tas
kommer kameran att spela in exponeringar vid valt intervall tills antalet
exponeringar som valts i multiexponeringsmenyn har tagits (antalet bilder
som listas i menyn för intervalltimerfotografering ignoreras). Dessa
exponeringar kommer sedan att sparas som en enda bild och
intervalltimerfotografering avslutas (om På (enstaka bild) valts för
multiexponeringsläge avbryts även multiexponeringsfotograferingen
automatiskt).
A Övriga inställningar
När en multiexponering tas kan inga minneskort formateras och vissa
menyalternativ blir grå och kan inte ändras.
t
235
Intervalltimerfotografering
Kameran kan ta fotografier automatiskt med förinställda
tidsintervaller.
D Innan fotografering
Välj ett annat utlösarläge än självutlösare (E) när intervalltimern används.
Innan intervalltimerfotografering påbörjas, ta en testbild med de aktuella
inställningarna och kontrollera resultatet i monitorn. När inställningarna
har justerats enligt dina önskemål, stäng sökarlocket för att förhindra att ljus
som kommer in via sökaren påverkar bilderna och exponeringen (0 120).
Innan du väljer en starttid, välj Tidszon och datum i inställningsmenyn och
kontrollera att kameraklockan är inställd på rätt tid och datum (0 28).
Användning av stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ innan
fotograferingen påbörjas. Se till att kamerans batteri är fulladdat, så att
fotograferingen inte avbryts. Ladda vid behov batteriet före användning
eller använd en nätadapter och strömkontakt (säljs separat).
1
Välj Intervalltimerfotografering.
Markera Intervalltimerfotografering i
fotograferingsmenyn och tryck på 2 för att
visa inställningar för intervalltimer.
t
236
2
Justera intervalltimerinställningarna.
Välj ett startalternativ, intervall, antal bilder per intervall och
exponeringsutjämning.
• Välja ett startalternativ:
Markera Startalternativ och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
Välj Nu för att starta fotograferingen omedelbart. För att starta
fotograferingen vid ett valt datum och tid, välj Välj startdag
och starttid, välj sedan datum och tid och tryck på J.
• För att välja intervallet mellan bilderna:
Markera Intervall och tryck på
2.
Välj ett intervall (timmar, minuter
och sekunder) och tryck på J.
t
237
• För att välja antal bilder per intervall:
Markera Antal intervall ×
bilder/intervall och tryck på 2.
Välj antal intervaller och antal
bilder per intervall och tryck på
J.
I läget S (enkelbild) tas bilderna för varje intervall vid den
hastighet som valts för Anpassad inställning d1 (Bildhast. för
serietagning) > Långsam serietagning (0 303).
• För att aktivera eller inaktivera exponeringsutjämning:
Markera
Exponeringsutjämning och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
Om På väljs kan kameran justera exponeringen för att matcha
föregående bild i andra lägen än M (notera att
exponeringsutjämning endast fungerar i läge M om automatisk
ISO-känslighet är på).
t
238
3
Börja fotografera.
Markera Starta och tryck på J. Den första
serien bilder tas på den specificerade
starttiden, eller efter ungefär 3 sek. om Nu
valdes för Startalternativ i steg 2.
Fotograferingen fortsätter vid det valda
intervallet tills alla bilder har tagits.
A Under fotografering
Under intervalltimerfotografering blinkar ikonen
Q i den övre kontrollpanelen. Direkt innan nästa
fotograferingsintervall påbörjas kommer
slutartidsvisningen att visa antal intervall som
återstår och bländarvisningen visar antal bilder
som återstår i nuvarande intervall. Vid andra tidpunkter kan antal intervall
som återstår och antal bilder i varje intervall visas genom att avtryckaren
trycks in halvvägs (när knappen har släppts kommer slutartid och bländare
att visas tills väntelägestimern har gått ut).
t
Inställningar kan justeras, menyer användas och bilder visas medan
intervalltimerfotografering pågår. Monitorn stängs av automatiskt ca fyra
sekunder innan varje intervall. Notera att om kamerainställningar ändras
medan intervalltimern är aktiv kan fotograferingen avslutas.
A Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge som valts kommer kameran att ta angivet antal
bilder vid varje intervall.
239
❚❚ Pausa intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering kan pausas mellan intervallen genom att
trycka på J eller välja Paus i intervalltimermenyn.
❚❚ Återuppta intervalltimerfotografering
För att återuppta fotograferingen:
• Starta Nu
Markera Omstart och
tryck på J.
• Starta vid en specificerad tid
För Startalternativ,
markera Välj startdag
och starttid och tryck
på 2.
Välj ett startdatum
och tid och tryck på
J.
Markera Omstart och
tryck på J.
❚❚ Avsluta intervalltimerfotografering
t
240
För att avsluta intervalltimerfotografering innan alla bilder har tagits,
välj Av i intervalltimermenyn.
❚❚ Ingen bild
Kameran hoppar över nuvarande intervall om någon av följande
situationer kvarstår i åtta sekunder eller mer efter att intervallet skulle
påbörjats: bilden eller bilderna för tidigare intervall har inte tagits än,
minneskortet är fullt eller kameran kan inte fokusera i AF-S (tänk på att
kameran fokuserar igen innan varje bild). Fotograferingen återupptas
vid nästa intervall.
D Slut på minne
Om minneskortet är fullt kommer intervalltimern att förbli aktiv, men inga
bilder kommer att tas. Återuppta fotograferingen (0 240) efter att du har
raderat några bilder eller stängt av kameran och satt i ett annat minneskort.
A Fotograferingsmenybank
Ändringar av intervalltimerinställningar gäller alla
fotograferingsmenybankar (0 291), vilket betyder att
intervalltimerfotografering kommer att fortsätta även om du växlar
menybankar. Om fotograferingsmenyinställningarna återställs med
alternativet Fotograferingsmenybank i fotograferingsmenyn avslutas
intervalltimerfotograferingen och intervalltimerinställningarna återställs
enligt följande:
• Startalternativ: Nu
• Antal bilder: 1
• Intervall: 00:01':00"
• Exponeringsutjämning: Av
• Antal intervall: 1
A Gaffling
Justera gafflingsinställningarna innan intervalltimerfotografering påbörjas.
Om exponerings-, blixt- eller ADL-gaffling är aktivt medan
intervalltimerfotografering pågår kommer kameran att ta antalet bilder i
gafflingsprogrammet vid varje intervall, oavsett antalet bilder som angivits i
intervalltimermenyn. Om vitbalansgaffling är aktivt medan
intervalltimerfotografering pågår kommer kameran att ta en bild vid varje
intervall och bearbeta den för att skapa det antal bilder som angivits i
gafflingsprogrammet.
t
241
A Fotografering med intervalltimer
Välj ett intervall som är längre än tiden som krävs för att ta antalet bilder
som valts och, om du använder blixt, tiden som behövs för att blixten ska
laddas. Om intervallet är för kort kan antalet bilder som tas vara mindre än
antalet som listas i steg 2 (antal intervall multiplicerat med antal bilder per
intervall) eller blixten kan avfyras med mindre än den effekt som krävs för
full exponering. Blixteffekten kan även sjunka under den önskade nivån om
fler än en bild tas per intervall. Intervalltimerfotografering kan inte
kombineras med långtidsexponering (bulb- eller tidsfotografering, 0 138)
eller timelapse-film (0 74) och är inte tillgängligt i livevisning (0 44, 59)
eller när Spela in filmer har valts för Anpassad inställning g1
(Anpassningar) > Avtryckare (0 309). Observera att eftersom slutartiden,
bildhastigheten och tiden som krävs för att spela in bilderna kan variera från
ett intervall till ett annat, så kan även tiden mellan slutet på ett intervall fram
till början av nästa intervall skilja sig. Om fotograferingen inte kan fortsätta
med de aktuella inställningarna (till exempel, om en slutartid på A eller
% är vald i manuellt exponeringsläge, intervallet är noll eller starttiden är
om mindre än en minut) visas en varning i monitorn.
Intervalltimerfotografering pausas när E (självutlösare) är markerat eller om
kameran slås av och sedan på igen (när kameran är av kan batterier och
minneskort bytas utan att intervalltimerfotograferingen avslutas).
Intervalltimerinställningarna påverkas inte när fotograferingen pausas.
t
242
Icke-CPU-objektiv
Icke-CPU-objektiv kan användas i exponeringslägena A och M, då
bländaren ställs in med bländarringen. Genom att specificera
objektivdata (objektivets brännvidd och maximal bländare) får
användaren tillgång till följande funktioner för CPU-objektiv.
Om objektivets brännvidd är känd:
• Automatisk zoom kan användas med extra blixtar
• Objektivets brännvidd visas (med en asterisk) i displayen för
bildvisningsinformation
Om objektivets största bländare är känd:
• Bländarvärdet visas i den övre kontrollpanelen och i sökaren
• Blixtnivån justeras för ändringar i bländare om blixtenheten stödjer
qA-läge (automatisk bländare)
• Bländaren visas (med en asterisk) i displayen för
bildvisningsinformation
Både objektivets brännvidd och största bländare specificeras:
• Möjliggör färgmatrismätning (notera att det kan vara nödvändigt
att använda centrumvägd mätning eller spotmätning för att få
exakta resultat med vissa objektiv, inklusive Reflex-NIKKOR-objektiv)
• Förbättrar precisionen hos centrumvägd mätning och spotmätning
och i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror
t
243
För att ange eller redigera data för icke-CPU-objektiv:
1
Välj Data för icke-CPU-objektiv.
Markera Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn och tryck på 2.
2
Välj ett objektivnummer.
Markera Objektivnummer och tryck på 4
eller 2 för att välja ett objektivnummer.
3
Ange brännvidd och bländare.
Markera Brännvidd (mm) eller Maximal
bländare och tryck på 4 eller 2 för att
redigera det markerade alternativet.
4
Spara inställningarna och avsluta.
Tryck på J. Angiven brännvidd och bländare kommer att lagras
under valt objektivnummer.
t
244
För att återkalla objektivdata när ett icke-CPU-objektiv används:
1
Tilldela val av nummer för icke-CPU-objektiv till ett
kamerareglage.
Tilldela Välj nr för icke-CPU-objektiv till ett reglage med
Anpassad inställning f1 (Anpassningar, 0 307).
2
Använd det valda reglaget för att välja ett
objektivnummer.
Tryck på det valda reglaget och vrid på den primära eller
sekundära kommandoratten tills önskat objektivnummer visas i
den övre kontrollpanelen.
Brännvidd
Primär
kommandoratt
Maximal bländare
Objektivnummer
A Brännvidden finns inte med
Om korrekt brännvidd inte finns med, välj det värde som ligger närmast
över objektivets faktiska brännvidd.
t
A Telekonverters och zoomobjektiv
Den maximala bländaren för telekonverters är den kombinerade maximala
bländaren för telekonvertern och objektivet. Notera att objektivdata inte
justeras när icke-CPU-objektiv zoomas in eller ut. Data för olika brännvidder
kan anges som separata objektivnummer, eller så kan data för objektivet
redigeras för att motsvara de nya värdena för objektivets brännvidd och
största bländare varje gång zoomen justeras.
245
Platsdata
En GPS-enhet kan anslutas till den 10-poliga tillbehörskontakten,
vilket gör att aktuell latitud, longitud, altitud, UTC-tid (Coordinated
Universal Time) och riktning kan sparas med varje foto som tas.
Kameran kan användas med de separat sålda GPS-enheterna GP-1
och GP-1A (se nedan; notera att dessa enheter inte tillhandahåller
kompassriktningen), eller med kompatibla enheter från tredje part
som ansluts via en GPS-adapterkabel MC-35 (säljs separat) (0 340).
❚❚ GPS-enheter GP-1/GP-1A
Dessa GPS-enheter (säljs separat) är utformade för användning med
Nikons digitalkameror. För information om hur du ansluter enheten,
se den handbok som medföljde enheten.
A o-ikonen
Anslutningsstatusen visas med o-ikonen i
informationsdisplayen:
• o (statisk): Platsdata inhämtas.
• o (blinkar): GPS-enheten söker efter en signal.
Bilder som tas medan ikonen blinkar innehåller
ingen platsdata.
• Ingen ikon: Ingen ny platsdata har tagits emot från
GPS-enheten under minst två sekunder. Bilder som tagits när ikonen o
inte visas innehåller ingen platsdata.
t
A Kompassriktning
Kompassriktningen sparas bara om GPS-enheten
är utrustad med en digital kompass (tänk på att
GP-1 och GP-1A inte är utrustade med kompass).
Se till att GPS-enheten pekar i samma riktning som
objektivet och minst 20 cm från kameran.
A UTC-tid (Coordinated Universal Time)
Data om UTC-tid skickas från GPS-enheten och är oberoende av kamerans
klocka.
246
❚❚ Alternativ på inställningsmenyn
Alternativet Platsdata på inställningsmenyn innehåller alternativen
som listas nedan.
• Väntelägestimer: Välj om vänteslägestimern ska aktiveras eller inte när
en GPS-enhet är ansluten.
Alternativ
Beskrivning
Väntelägestimer aktiverad. Timern går ut automatiskt om inga
åtgärder utförs under den period som anges i Anpassad
inställning c2 (Väntelägestimer, 0 303), vilket minskar
belastningen på batteriet. Om en GP-1 eller GP-1A är ansluten
Aktivera
förblir enheten aktiv för en inställd period efter att timern gått
ut; för att ge kameran tid att erhålla platsdata förlängs
fördröjningen upp till en minut efter att exponeringsmätarna
aktiveras eller kameran slås på.
Väntelägestimer inaktiverad, vilket garanterar en oavbruten
Inaktivera
inspelning av platsdata.
• Position: Det här alternativet är endast tillgängligt om GPS-enheten
är ansluten, då den visar aktuell latitud, longitud, altitud och UTC-tid
(Coordinated Universal Time) och kompassriktning (om sådant
stöds) såsom rapporterats av GPS-enheten.
• Ställ in klockan via satellit: Välj Ja för att synkronisera kameraklockan
med tiden som rapporteras av GPS-enheten.
t
247
I
Mer om bildvisning
Visa bilder
W
W
W
X
X
X
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Helskärmsläge
För att spela upp bilder, tryck på K-knappen.
K-knapp
Det senaste fotografiet visas på monitorn.
Ytterligare bilder kan visas genom att snärta åt
höger eller vänster eller trycka på 4 eller 2; för
att visa ytterligare information om det aktuella
fotografiet, tryck på 1 eller 3 (0 254).
Miniatyrbildsvisning
I
248
För att visa flera bilder, tryck på W (M)-knappen
när en bild visas i helskärmsläge. Antalet bilder
som visas ökar från 4 till 9 till 72 varje gång
W (M)-knappen trycks in, och minskar med
varje tryck på X-knappen. Dra ett finger över
pekskärmen för att bläddra uppåt eller nedåt,
W (M)-knapp
eller använd multiväljaren för att markera bilder.
Visningsreglage
O (Q): Radera den aktuella bilden (0 268)
G: Visa menyerna (0 289)
L (Z/Q): Skydda den aktuella bilden (0 265)
X: Zooma in (0 263)
W (M): Visa flera bilder (0 248)
J: Använd i kombination med multiväljaren
så som beskrivs nedan
J+
Visa dialogruta för val av fack/mapp. För att välja det kort och
den mapp som bilder spelas upp från, markera ett fack och
tryck på 2 för att visa en lista över mappar, markera sedan en
mapp och tryck på J.
J+
Skapa retuscherad kopia av aktuellt fotografi eller skapa
redigerad kopia av aktuell film (0 82).
J+
Visa förinställda IPTC-värden lagrade i kameran (0 311). För
att bädda in förinställt IPTC-värde i den aktuella bilden,
markera det förinställda värdet och tryck på J (eventuella
förinställda värden som redan är inbäddade i den aktuella
bilden ersätts).
J+
Ladda upp fotografier över ett trådlöst nätverk eller Ethernetnätverk (0 281).
I
A Två minneskort
Om två minneskort har satts i kan du välja ett minneskort för visning genom
att trycka på W (M)-knappen när 72 miniatyrbilder visas.
249
A Rotera hög
För att visa “högkantsbilder” i stående format, välj
På för alternativet Rotera hög i visningsmenyn
(0 290).
A Visning av tagen bild
När På har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn (0 290), visas
fotografier automatiskt i monitorn efter att bilden tagits (eftersom kameran
redan är i rätt riktning roteras inte bilder automatiskt vid visning av tagen
bild). I serietagningsläge startar visningen när fotograferingen avslutas, och
det första fotografiet i den aktuella serien visas.
A Multiväljaren
Multiväljaren kan användas för att
markera bilder i miniatyrbildsvisning
och i visningar som den som visas till
höger.
A Se även
För information om att välja hur länge monitorn ska förbli påslagen när inga
åtgärder utförs, se Anpassad inställning c4 (Fördröjning av monitoravst.,
0 303). För information om vilken funktion multiväljarens mittknapp ska
ha, se Anpassad inställning f2 (Multiväljarens mittknapp, 0 308). För
information om hur du använder kommandorattarna för bild- eller
menynavigering, se Anpassad inställning f4 (Anpassa kommandorattar) >
Menyer och bildvisning (0 308).
I
250
Använda pekskärmen
Under bildvisning kan pekskärmen användas för att:
Visa andra bilder
Snärta åt vänster eller höger för att
visa andra bilder.
Bläddra snabbt
till andra bilder
I helskärmsläge kan du peka på den
nedre delen av displayen för att visa
ett bildmatningsfält och sedan dra
fingret åt vänster eller höger för att
snabbt bläddra till andra bilder.
Bildmatningsfält
Använd dra ut och kläm ihop för att
zooma in och ut och dra för att
bläddra (0 263). Du kan också
Zooma in (endast
trycka snabbt två gånger på
bilder)
displayen för att zooma in från
helskärmläge eller avbryta
zoomningen.
I
251
I
252
Visa
miniatyrbilder
För att “zooma ut” till en
miniatyrbildsvy (0 248), använd
gesten kläm ihop i helskärmsläge.
Använd kläm ihop och dra ut för att
välja antalet bilder som visas från 4,
9, eller 72 bilder.
Visa filmer
Klicka på vägledningen på skärmen
för att starta filmvisning (filmer
indikeras med en 1-ikon). Klicka på
displayen för att pausa eller
fortsätta, eller tryck på Z för att
återgå till helskärmsläge (notera att
vissa av ikonerna i filmvisningens
display inte svarar på
pekskärmsåtgärder).
Guide
i-knappen
Tryck på i-knappen under helskärmsläge eller
miniatyrbildsvisning för att visa alternativen
som listas nedan.
• Betygsätt: Betygsätt den aktuella bilden
(0 267).
• Markera/avmarkera för överför.: Välj eller välj bort
i-knapp
bilder för överföring till en dator eller FTPserver (0 281). Valda bilder markeras med en
överföringsikon och överförs när kameran är
ansluten via Ethernet eller trådlöst nätverk.
• IPTC: Bädda in ett IPTC-förinställningsvärde i
den aktuella bilden (0 311).
• Spela in röstmemo: Spela in ett röstmemo och
bifoga den till den aktuella bilden (0 272).
• Spela upp röstmemo: Spela upp ett röstmemo (0 276).
• Retuschering (endast fotografier): Använd alternativen i
retuscheringsmenyn (0 314) för att skapa en retuscherad kopia av
aktuell bild.
• Redigera film (endast filmer): Redigera filmer med alternativen i menyn
redigera film (0 82). Filmer kan även redigeras genom att trycka på
i-knappen när filmuppspelningen pausas.
• Välj fack och mapp: Välj en mapp för bildvisning. Markera ett fack och
tryck på 2 för att lista mapparna på den markerade kortet, markera
sedan en mapp och tryck på J för att visa bilderna i den markerade
mappen.
För att stänga i-knappsmenyn och återgå till bildvisning, tryck på
i-knappen igen.
I
253
Fotoinformation
Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i helskärmsläge.
Tryck på 1 eller 3 för att bläddra igenom fotoinformation så som
visas nedan. Observera att “endast bild”, fotograferingsdata, RGBhistogram och högdagrar bara visas om motsvarande alternativ är valt
med Monitoralternativ för visning (0 289). Platsdata visas endast
om en GPS-enhet användes när bilden togs (0 246), och förinställda
IPTC-värden visas endast om de är inbäddade i bilden (0 311).
1/ 12
1/ 125
0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
F5. 6
100
Ingen (endast bilden)
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Filinformation
NIKON D5
1/ 12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Översiktsdata
100-0001
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S tate
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
Högdagrar
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
100-0001
I
254
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
WH I TE BALANCE
:
,
1/ 125 , F5. 6
: , 100
: 0. 0
: 50mm
: 50
/ 1. 4
:S /
: AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
: sRGB
N I KON D5
RGB-histogram
100-0001
Förinställt IPTC-värde
0
, 0
100-0001
Fotograferingsdata
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
N I KON D5
100-0001
Platsdata
❚❚ Filinformation
1 23 4
5 6
7
1/ 12
16
15
14
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
13
12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
11 10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Röstmemo-ikon ....................................272
Skyddsstatus..........................................265
Retuscheringsindikator.......................314
IPTC-förinställningsindikator ....249, 311
Fokuspunkt 1, 2 .......................................108
AF-områdesmarkeringar 1 ....................35
Bildnummer/sammanlagt antal bilder
Filnamn ...................................................291
Bildkvalitet ...............................................92
Bildstorlek.................................................95
Bildområde...............................................87
Fotograferingstid...........................28, 310
Fotograferingsdatum....................28, 310
Aktuellt kortfack .....................................97
Betygsätt.................................................267
Mappnamn
1 Visas bara om Fokuspunkt har valts för Monitoralternativ för visning (0 289)
och det valda fotografiet togs med sökaren.
2 Om fotografiet togs med manuell fokusering eller enpunkts-AF, dynamiskt
AF-område eller grupperat AF-område, visar displayen fokuspunkten som du
själv har valt, och om fotografiet togs med grupperat AF-område (HL) eller
grupperat AF-område (VL), så visas istället den rad eller kolumn med
fokuspunkter som du har valt. Om fotografiet togs med 3D-följning eller
automatiskt AF-område, visar displayen fokuspunkten vald av kameran.
I
255
❚❚ Högdagrar
1
2
★ 5 100-0001
1 Bildhögdagrar *
2 Mappnummer–bildrutenummer
3 Aktuell kanal *
3
* Blinkande områden markerar högdagrar
(områden som kan bli överexponerade) för
aktuell kanal. Håll in W (M)-knappen och
tryck på 4 eller 2 för att bläddra bland
kanaler enligt följande:
W (M)-knapp
RGB
(alla kanaler)
I
256
R
(röd)
G
(grön)
B
(blå)
❚❚ RGB-histogram
5
1
2
6
★5
100-0001
1 Bildhögdagrar *
2 Mappnummer–bildrutenummer
3 Vitbalans .................................................159
7
8
3
4
4
5
6
7
8
Färgtemperatur.................................165
Finjustering av vitbalans ................162
Manuellt förinställt värde...............168
Aktuell kanal *
Histogram (RGB-kanal). I alla histogram
anger den vågräta axeln pixlarnas
ljusstyrka och den lodräta axeln antalet
pixlar.
Histogram (röd kanal)
Histogram (grön kanal)
Histogram (blå kanal)
* Blinkande områden markerar högdagrar
(områden som kan bli överexponerade) för
aktuell kanal. Håll in W (M)-knappen och
tryck på 4 eller 2 för att bläddra bland
kanaler enligt följande:
W (M)-knapp
RGB
(alla kanaler)
R
(röd)
G
(grön)
B
(blå)
Visning av högdagrar är
avstängd
I
257
A Visningszoom
För att zooma in på fotografiet när histogrammet
visas, tryck på X. Använd knapparna X och W (M)
för att zooma in och ut och bläddra i bilden med
multiväljaren. Histogrammet uppdateras för att
endast visa data för den del av bilden som syns i
monitorn.
★5
100-0001
A Histogram
Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja
sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Vissa provhistogram visas
nedan:
Om bilden innehåller motiv med ett
brett omfång av ljusstyrka blir
tonfördelningen relativt jämn.
Om bilden är mörk förskjuts
färgtonsfördelningen åt vänster.
Om bilden är ljus förskjuts
färgtonsfördelningen åt höger.
Om exponeringskompensationen ökas förskjuts tonfördelningen åt höger,
och om den minskas förskjuts fördelningen åt vänster. Histogram ger en
ungefärlig bild av den totala exponeringen när starkt infallande ljus gör det
svårt att se fotografierna i monitorn.
I
258
❚❚ Fotograferingsdata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Mätning...................................................129
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
:
,
1/ 8000 , F2. 8
: , Hi 0. 3
+5/ 6
: +1. 3 ,
FOCAL LENGTH : 50mm
: 50
/ 1. 4
LENS
:C /
AF / VR
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
0
: sRGB
2
, 0
N I KON D5
100-0001
11
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MA I N FLASH
CMD MODE
SYNC MODE
,
13
14
15
16
: O p t i ona l
:
:
SLOW
: TTL-BL, +1. 0
N I KON D5
Slutartid .........................................134, 136
Bländare.........................................135, 136
Exponeringsläge ...................................131
ISO-känslighet 1 .....................................124
Exponeringskompensation................143
Optimal exponeringsjustering 2 ........302
Brännvidd ......................................243, 328
Objektivdata ..........................................243
Fokusläge........................................... 48, 98
VR-objektiv (vibrationsreducering) 3
Vitbalans 4 ...............................................159
Finjustering av vitbalans.....................162
Färgrymd ................................................294
Kameranamn
Bildområde...............................................87
Mappnummer–bildrutenummer
Blixttyp 5
Fjärrblixtstyrning 5 ................................204
Blixtläge 5 ................................................198
Blixtinställningar 5 .......................197, 209
Blixtkompensation 5 .............................200
100-0001
17 Picture Control 6 ....................................179
17
P I CTURE CTRL
QUI CK ADJUST
SHARPEN I NG
CLARI TY
CONTRAST
BRIGHTNESS
SATURAT I ON
HUE
N I KON D5
: STANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
100-0001
I
259
18
19
20
21
22
23
NO I SE REDUC.
ACT. D-L I GHT.
HDR
V IGNETTE CTRL
RETOUCH
: HI I SO/ LONG EXP.
: NORMAL
: AUTO, NORMAL
: NORMAL
: WARM F I LTER
COMMENT
: SPRI NG HAS COME.
100-0001
N I KON D5
24
25
ART I ST
: N I KON TARO
COPYRI GHT
: N I KON
N I KON D5
18 Brusreducering för högt ISO.............. 294
19
20
21
22
23
Brusreducering för lång exponering
.................................................................. 294
Aktiv D-Lighting................................... 187
HDR-exponeringsskillnad.................. 191
HDR-utjämning .................................... 191
Vinjetteringskontroll ........................... 294
Retuscheringshistorik ......................... 314
Bildkommentar..................................... 311
24 Fotografens namn 7 ............................. 311
25 Upphovsrättsinnehavare 7 ................. 311
100-0001
1 Visas i rött om fotot togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
2 Visas om Anpassad inställning b7 (Finjustera optimal exponer., 0 302) har
ställts in på ett annat värde än noll för någon av mätmetoderna.
3 Visas bara om ett VR-objektiv är monterat.
4 Detta inkluderar även färgtemperaturen hos bilder som tas med automatisk
vitbalans.
5 Visas endast om en extra blixt (0 194) används.
6 De objekt som visas varierar med den Picture Control som var vald då bilden
togs.
7 Information om upphovsrätt visas endast om den sparats med fotografiet med
alternativet Information om upphovsrätt i inställningsmenyn.
I
260
❚❚ Platsdata 1 (0 246)
1
2
3
4
5
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
1
2
3
4
5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
N I KON D5
Latitud
Longitud
Altitud
UTC-tid (Coordinated Universal Time)
Riktning 2
100-0001
1 Data för filmer är när inspelningen startades.
2 Visas endast om GPS-enheten är utrustad med elektronisk kompass.
❚❚ Förinställt IPTC-värde (0 311)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S t at e
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
100-0001
I PTC
:
Ca t egor y
:
Supp. Cat
:
B y l i ne
B y l i ne T i t l e :
/
W r i t er Ed i t or :
:
Cr ed i t
:
Sour ce
N I KON D5
100-0001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Titel
Event ID (Händelse-ID)
Rubrik
Motivnamn
Stad
State (Stat)
Land
Kategori
Supplementkategorier (Supp. kat.)
Signatur
Signaturtitel
Författare/Redaktör
Erkännande
Källa
I
261
❚❚ Översiktsdata
1 2 34 5
1/ 12
NIKON D5
18
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
0
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
50mm
19 20 21 22 23
31
30
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
16
6
7
8
9
NOR
ORMAL
AL
5568x3712
–1. 3
0
29
10
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
262
24
25
, 0
28 27
26
15 14 13 12 11
Bildnummer/sammanlagt antal bilder
Bildkommentarsindikator ..................311
Röstmemo-ikon ....................................272
Skyddsstatus..........................................265
Retuscheringsindikator.......................314
Kameranamn
IPTC-förinställningsindikator....249, 311
Indikator för platsdata ........................246
Histogram som visar
färgtonsfördelningen i bilden (0 258).
Bildkvalitet ............................................... 92
Bildstorlek ................................................ 95
Bildområde .............................................. 87
Filnamn ...................................................291
Fotograferingstid........................... 28, 310
Mappnamn
Fotograferingsdatum ................... 28, 310
Aktuellt kortfack ..................................... 97
Betygsätt................................................ 267
Mätning.................................................. 129
Exponeringsläge .................................. 131
Slutartid......................................... 134, 136
Bländare ........................................ 135, 136
ISO-känslighet 1 .................................... 124
Brännvidd ..................................... 243, 328
Aktiv D-Lighting................................... 187
Picture Control...................................... 179
Färgrymd................................................ 294
Blixtläge 2 ............................................... 198
Vitbalans ................................................ 159
Färgtemperatur................................ 165
Finjustering av vitbalans................ 162
Manuellt förinställt värde .............. 168
30 Blixtkompensation 2 ............................ 200
Kommandoläge 2
31 Exponeringskompensation ............... 143
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Visas i rött om fotot togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
2 Visas endast om fotot togs med extra blixt (0 194).
I
50mm
Ta en närmare titt: Visningszoom
För att zooma in på en bild som visas i
helskärmsläge, tryck på X-knappen eller mitt på
multiväljaren eller klicka snabbt två gånger på
displayen. Följande åtgärder kan utföras medan
zoomen är aktiverad:
X-knapp
För att
Zooma in eller
ut
Visa andra
delar av bilden
Använd
X/W (M)/
/
/
Beskrivning
Tryck på X eller
använd dra ut för
att zooma in på
bilder i 36 × 24
(3 : 2)-format till
maximalt ungefär
21× (stora bilder), 16× (medelstora bilder)
eller 10× (små bilder). Tryck på
W (M) eller använd kläm ihop för att
zooma ut. Medan bilden är inzoomad,
använd multiväljaren eller dra fingret över
skärmen för att visa områden i bilden som
inte syns i monitorn. Håll multiväljaren
intryckt för att snabbt bläddra till andra
delar av bilden. Navigeringsfönstret visas
när zoomförhållandet ändras; området
som syns i monitorn indikeras av en gul
ram. Fältet under navigeringsfönstret
visar zoomförhållandet; blir grönt vid
förhållandet 1 : 1.
I
263
För att
Använd
Välja ansikten
Visa andra
bilder
Ändra
skyddsstatus
Återgå till
fotograferingsläge
Visa menyer
I
264
L (Z/Q)
/K
G
Beskrivning
Ansikten (upp till Skärmguide
35) som upptäcks
vid zoomning
indikeras av vita
ramar i
navigeringsfönstret. Vrid den
sekundära
kommandoratten
eller tryck på skärmguiden för att visa
andra ansikten.
Vrid den primära kommandoratten eller
klicka på ikonerna e eller f längst ner på
displayen för att visa samma plats på
andra foton med det aktuella
zoomförhållandet. Visningszoom avbryts
när en film visas.
Se sida 265 för mer information.
Tryck in avtryckaren halvvägs eller tryck
på K-knappen för att återgå till
fotograferingsläge.
Se sida 289 för mer information.
Skydda fotografier från radering
I helskärms-, zoom- och miniatyrbildsvisning kan L (Z/Q)-knappen
användas för att skydda fotografier från oavsiktlig radering. Skyddade
filer kan inte raderas med O (Q)-knappen eller alternativet Radera i
visningsmenyn. Observera att skyddade bilder raderas när
minneskortet formateras (0 33, 310).
För att skydda ett fotografi:
1
Välj en bild.
Visa bilden i helskärmsläge eller visningszoom eller markera den i
miniatyrbildslistan.
2
Tryck på L (Z/Q)knappen.
Fotografiet markeras med
en P-ikon. Visa fotografiet
eller markera det i
miniatyrbildslistan och tryck
L (Z/Q)-knapp
sedan på L (Z/Q)knappen om du vill ta bort
skyddet från fotografiet så att det kan raderas.
I
265
A Röstmemo
Ändringar på bilders skyddade status gäller också för röstmemon som kan
ha spelats in med bilderna. Status för överskrivning av röstmemo kan inte
ställas in separat.
A Ta bort skyddet från alla bilder
För att ta bort skyddet från alla bilder i den eller de mappar som är
markerade i menyn Visningsmapp, tryck på knapparna L (Z/Q) och
O (Q) tillsammans i ungefär två sekunder under bildvisning.
I
266
Betygsätta bilder
Betygsätt bilder eller markera dem som kandidater för senare
radering. Betygen kan också visas i ViewNX-i och Capture NX-D.
Betygsätt är inte tillgängligt för skyddade bilder.
1
Välj en bild.
Visa bilden eller markera den i miniatyrbildslistan i
miniatyrbildsvisningen.
2
Visa alternativ för bildvisning.
Tryck på i-knappen för att visa alternativ
för bildvisning.
i-knapp
3
Välj Betygsätt.
Markera Betygsätt och tryck på 2.
4
Välj ett betyg.
Tryck på 4 eller 2 för att välja ett betyg
från noll till fem stjärnor, eller välj d för att
markera bilden som en kandidat för senare
radering. Tryck på J för att slutföra
åtgärden.
I
A Betygsätta bilder med Fn3-knappen
Om Betygsätt väljs för Anpassad inställning f1 (Anpassningar) > Fn3knapp, kan bilder betygsättas genom att hålla Fn3-knappen intryckt och
trycka på 4 eller 2 (0 307).
267
Radera fotografier
För att radera alla fotografier i den aktuella mappen eller det fotografi
som visas i helskärmsläge eller som är markerat i miniatyrbildslistan,
tryck på O (Q)-knappen. För att radera flera markerade fotografier,
använd alternativet Radera i visningsmenyn. När fotografier har
raderats kan de inte återställas. Notera att bilder som är skyddade
eller dolda inte kan raderas.
Helskärms- och miniatyrbildsvisning
Tryck på O (Q)-knappen för att radera det aktuella fotografiet.
1
Välj en bild.
Visa bilden eller markera den i miniatyrbildslistan.
2
Tryck på O (Q)knappen.
Menyn som ses till höger
visas; markera Markerad
bild (för att radera alla bilder
i mappen som är vald för
bildvisning—0 289—tryck
på 3 och välj ett fack).
I
268
O (Q)-knapp
3
Radera bilden/bilderna.
För att radera bilden eller bilderna, tryck på O (Q)-knappen
(Markerad bild) eller J-knappen (Alla bilder). Tryck på Kknappen om du vill avsluta utan att radera bilden/bilderna.
I
A Se även
Alternativet Efter radering i visningsmenyn bestämmer om nästa eller
föregående bild ska visas efter att en bild raderats (0 290).
269
Visningsmenyn
Välj Radera i visningsmenyn för att radera bilder och deras tillhörande
röstmemon. Tänk på att det kan ta lite tid att radera beroende på
antalet bilder.
Alternativ
Beskrivning
Q Markerade Radera markerade bilder.
Radera alla bilder i den mapp som har valts för bildvisning
R Alla
(0 289). Om två kort är isatta kan du välja från vilket kort
som bilder ska raderas.
❚❚ Markerade: Radera markerade fotografier
1
Välj Radera > Markerade.
Välj Radera i visningsmenyn. Markera
Markerade och tryck på 2.
2
Markera en bild.
Använd multiväljaren för att
markera en bild (för att visa
den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in Xknappen).
I
270
X-knapp
3
Välj den markerade bilden.
Tryck mitt på multiväljaren för att
välja den markerade bilden.
Valda bilder markeras med en Oikon. Välj ytterligare bilder
genom att upprepa steg 2 och 3;
för att välja bort en bild, markera den och tryck mitt på
multiväljaren.
4
Tryck på J för att
slutföra åtgärden.
En bekräftelsedialogruta
visas; markera Ja och tryck
på J.
J-knapp
I
271
e
Röstmemon
Spela in röstmemon
Röstmemon upp till 60 sekunder långa kan läggas till fotografier
under bildvisning eller inspelning.
Under bildvisning
För att lägga till ett röstmemo till en existerande bild:
1
Välj bilden.
Visa bilden i helskärmsläge eller markera
den i miniatyrbildslistan. Endast ett
röstmemo kan spelas in per bild;
ytterligare röstmemon kan inte spelas in
för bilder som redan är markerade med en
h-ikon.
2
Starta inspelningen.
För att starta inspelningen, tryck på iknappen, markera Spela in röstmemo och
tryck på J. En C-ikon visas medan
inspelningen pågår.
i-knapp
3
Avsluta inspelningen.
Tryck på multiväljarens mitt för att avsluta inspelningen.
e
272
A
Fn3-knappen
Om Röstmemo väljs för Anpassad inställning f1 (Anpassningar) > Fn3knapp (0 307), kan du trycka på och hålla in Fn3-knappen för att spela in ett
röstmemo för den aktuella bilden (notera att inget röstmemo spelas in om
knappen inte hålls in i minst en sekund).
Vid fotografering
Röstmemon kan spelas in automatiskt med varje bild tas eller
manuellt genom att trycka på en knapp för att spela in ett röstmemo
för det senaste fotografiet.
❚❚ Automatisk inspelning
För att spela in röstmemon automatiskt, välj På
(auto och manuell) för Alternativ för
röstmemo > Röstmemo i inställningsmenyn
(0 312) och välj inspelningstiden. Inspelning
börjar när du lyfter fingret från avtryckaren efter
fotografering.
e
D
Automatisk inspelning
Röstmemon kommer inte att spelas in automatiskt under livevisning (0 44)
medan timelapse-film spelas in (0 74), eller när På är valt för alternativet
Visning av tagen bild (0 290) i visningsmenyn.
273
❚❚ Manuell inspelning
För att aktivera manuell inspelning av
röstmemon, välj Röstmemo för Anpassad
inställning f1 (Anpassningar) > Fn3-knapp
(0 307) och välj Endast manuell för Alternativ
för röstmemo > Röstmemo i
inställningsmenyn (0 312). Du kan sedan
trycka på och hålla in Fn3-knappen när som helst
för att spela in ett röstmemo och lägga till detta
till det senaste fotografiet (notera att inget
memo kommer att spelas in om knappen inte
hålls in minst en sekund).
Fn3-knapp
A Röstmemo
Alternativet som är valt för Röstmemo indikeras av en ikon i den bakre
kontrollpanelen.
På (auto och manuell)
Endast manuell
e A Under inspelning
Under inspelning kommer C-ikonen i den bakre
kontrollpanelen att blinka. En nedräkningstimer i
den bakre kontrollpanelen visar längden på det
röstmemo som kan spelas in (i sekunder).
274
Bakre kontrollpanel
A Fack 2
Om två minneskort sätts in och Säkerhetskopiering eller RAW, fack 1 –
JPEG, fack 2 väljs för alternativet Funktion för kortet i fack 2 (0 97) i
fotograferingsmenyn kommer röstmemon att associeras med de bilder som
lagras på minneskortet i fack 1.
A Avbryta inspelning
Om du trycker på avtryckaren eller använder andra kamerareglage kan
inspelningen avslutas. Under intervalltimerfotografering avslutas
inspelningen automatiskt ungefär två sekunder innan nästa fotografi tas.
Inspelningen avslutas även automatiskt om kameran stängs av.
A Efter inspelning
Om ett röstmemo har spelats in för det senaste
fotografiet kommer en C-ikon att visas i den bakre
kontrollpanelen.
Bakre kontrollpanel
Om ett röstmemo finns för det fotografi som är
markerat i visningsläget kommer en h-ikon att
visas i monitorn.
A Filnamn för röstmemon
Röstmemon lagras som WAV-filer med namn i formen “xxxxnnnn.WAV”, där
“xxxxnnnn” är ett filnamn kopierat från bilden som röstmemot är associerat
med. Till exempel, röstmemot för bilden “DSC_0002.JPG” skulle ha
filnamnet “DSC_0002.WAV”. Röstmemo-filnamnen kan visas på en dator.
A Se även
Alternativet Alternativ för röstmemo > Skriv över röstmemo i
inställningsmenyn styr om memot för de senaste fotografiet kan skrivas
över i fotograferingsläge (0 312). Alternativet Alternativ för röstmemo >
Kontroll för röstmemo ger alternativ för manuell inspelning.
e
275
Spela upp röstmemon
För att spela upp röstmemon, tryck på i och välj
Spela upp röstmemo när fotografier visas som
är markerade med h-ikoner (0 248).
A
Fn3-knappen
Om Röstmemo väljs för Anpassad inställning f1 (Anpassningar) > Fn3knapp (0 307), kan du trycka på Fn3-knappen för att starta och stoppa
uppspelning av röstmemo.
A Radera röstmemon
För att radera röstmemon från en bild, visa bilden i
helskärmsläge eller välj den på
miniatyrbildsdisplayen och tryck på O (Q)knappen, markera sedan Markerad bild och tryck
på O (Q) igen för att visa följande alternativ:
• Bild/ljud: Välj detta alternativ och tryck på O (Q)knappen för att radera både foto och röstmemo.
• Endast ljud: Välj detta alternativ och tryck på O (Q)-knappen för att radera
endast röstmemot.
Tryck på K för att avsluta utan att radera varken röstmemo eller foto.
e
A Avbryta uppspelning
Om du trycker på avtryckaren eller använder andra kamerareglage kan
uppspelningen avslutas. Uppspelningen avslutas automatiskt när en annan
bild väljs eller kameran stängs av.
A Se även
Alternativet Alternativ för röstmemo > Ljudutgång i inställningsmenyn
kan användas för att välja en enhet för uppspelning av röstmemo (0 312).
276
QAnslutningar
Installera ViewNX-i
För att finjustera bilder och överföra och visa bilder, ladda ner den
senaste versionen av installationsprogrammet för ViewNX-i från
följande webbplats, och följ instruktionerna på skärmen för att
slutföra installationen. En internetanslutning krävs. För systemkrav
och annan information, se Nikons webbplats för din region.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Använd Nikons programvara Capture NX-D för att finjustera foton eller
ändra inställningar för NEF-bilder (RAW) och spara dem i andra format.
Capture NX-D finns tillgängligt för nedladdning från:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Q
277
Kopiera bilder till datorn
Innan du fortsätter, se till att ViewNX-i (0 277) är installerat.
1
Anslut USB-kabeln.
Efter att kameran stängts av och du kontrollerat att ett
minneskort är isatt, anslut den medföljande USB-kabeln enligt
bilden och slå sedan på kameran.
D USB-kabelklämman
Fäst klämman enligt beskrivningen för att förhindra att kabeln kopplas
ur.
D USB-hubbar
Anslut kameran direkt till datorn; anslut inte kabeln via en USB-hubb
eller ett tangentbord.
A Använd en tillförlitlig strömkälla
Se till att kamerans batteri är fulladdat så att dataöverföringen inte
avbryts.
Q
278
A Ansluta kablar
Se till att kameran är avstängd innan du ansluter eller kopplar från
anslutningskablarna. Använd inte våld och sätt i kontakterna rakt.
2
Starta Nikon Transfer 2-delen av ViewNX-i.
Om ett meddelande visas som uppmanar dig att välja ett
program, välj Nikon Transfer 2.
D Under överföring
Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan
överföringen pågår.
A Windows 7
Om följande dialogruta visas, välj Nikon Transfer 2 så som beskrivs
nedan.
1 Under Importera bilder och filmer, klicka
på Byt program. En dialogruta för
programval visas; välj Nikon Transfer 2 och
klicka på OK.
2 Dubbelklicka på .
A Windows 10 och Windows 8.1
Windows 10 och Windows 8.1 kan visa en
Auto Play-prompt när kameran ansluts. Tryck
eller klicka på dialogrutan och tryck eller
klicka sedan på Importera fil/
Nikon Transfer 2 för att välja
Nikon Transfer 2.
A OS X
Om Nikon Transfer 2 inte startar automatiskt, kontrollera att kameran är
ansluten, starta sedan Image Capture (ett program som medföljer
OS X) och välj Nikon Transfer 2 som det program som ska öppnas när
kameran detekteras.
Q
279
3
Klicka på Starta överföring.
Bilder på minneskortet kopieras till datorn.
Starta överföring
4
Avsluta anslutningen.
När överföringen är slutförd, stäng av kameran och koppla från
USB-kabeln.
Q
A För mer information
Använd onlinehjälpen för mer information om att använda ViewNX-i.
280
Ethernet och trådlösa nätverk
Kameran kan anslutas till Ethernet- eller trådlösa nätverk med den
inbyggda Ethernet-porten eller en trådlös sändare WT-6 eller WT-5
(säljs separat), (0 337). Notera att en Ethernet-kabel (tillgänglig
separat i handeln) krävs för en Ethernet-anslutning.
❚❚ Val av läge
Följande lägen är tillgängliga när kameran är ansluten till ett nätverk
med den inbyggda Ethernet-porten eller en trådlös sändare WT-6 eller
WT-5 (säljs separat):
Läge
Funktion
FTP-överföring Överför existerande foton och filmer till en dator eller ftpBildöverföring server, eller överför nya foton när de tas.
Styr kameran med programvaran Camera Control Pro 2 (säljs
Camera control
separat) och spara nya bilder och filmer direkt på datorn.
Visa och ta bilder med fjärrstyrning med en
HTTP-server
webbläsarutrustad dator eller smart enhet.
Synkroniserade Synkronisera slutarutlösningen för flera fjärrstyrda kameror
slutare (endast
med en master-kamera.
trådlös)
För mer information, se Nätverksguiden, tillgänglig för gratis
nedladdning på följande webbplats:
http://downloadcenter.imglib.com
För information om att använda separata sålda trådlösa sändare, se
handboken som medföljer enheten. Se till att uppdatera all relaterad
programvara till de senaste versionerna.
Q
281
D Under överföring
Filmer kan inte spelas in eller spelas upp i bildöverföringsläge
(“bildöverföringsläge” gäller när bilder överförs via ett Ethernet- eller
trådlöst nätverk och när det finns bilder kvar att skicka). Fotografering med
livevisning är inte tillgängligt under överföring om På väljs för
Fotografering med tyst livevisning i fotograferingsmenyn.
A Filmer
Filmer kan överföras i överföringsläge om kameran är ansluten till ett
Ethernet- eller trådlöst nätverk och Autosänd eller Sänd mapp inte är valt
för Nätverk > Alternativ.
D HTTP-serverläge
Kameran kan inte användas för att spela in eller visa filmer i http-serverläge,
medan fotografering med livevisning inte är tillgängligt om På väljs för
Fotografering med tyst livevisning i fotograferingsmenyn.
A Trådlösa sändare
De huvudsakliga skillnaderna mellan WT-6 och WT-6A/B/C och WT-5 och
WT-5 A/B/C/D ligger i antalet kanaler som stöds; om inget annat anges
gäller alla referenser till WT-6 även WT-6A/B/C, medan alla referenser till
WT-5 även gäller WT-5 A/B/C/D.
Q
282
Skriva ut fotografier
Valda JPEG-bilder kan skrivas ut på en PictBridge-skrivare (0 382)
ansluten direkt till kameran.
Ansluta skrivaren
Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln. Använd inte våld
och sätt i kontakterna rakt.
När kameran och skrivaren slås på visas en välkomstbild på monitorn,
följd av en PictBridge-display.
D Välja fotografier för utskrift
Bilder som skapats med bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) eller TIFF
(RGB) (0 92) kan inte väljas för utskrift. JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW)
kan skapas med alternativet NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn (0 314).
A Skriva ut via direkt USB-anslutning
Se till att batteriet är fulladdat eller använd en nätadapter och strömkontakt
(säljs separat). När du tar fotografier som ska skrivas ut via direkt USBanslutning, ställ in Färgrymd till sRGB (0 294).
A
Se även
Se sida 369 för information om vad du ska göra om det uppstår ett fel under
utskriften.
Q
283
Skriva ut en bild i taget
1
Visa önskad bild.
Tryck på 4 eller 2 för att visa ytterligare bilder. Tryck på Xknappen för att zooma in på den aktuella bilden (0 263, tryck på
K för att avsluta zoomningen). För att visa 6 bilder i taget, tryck
på W (M)-knappen. Använd multiväljaren för att markera bilder,
eller tryck på X-knappen för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge. För att visa bilder på andra platser, tryck på W (M)
när miniatyrbilder visas och välj önskat kort och mapp enligt
beskrivningen på sida 249.
2
Justera utskriftsalternativ.
Tryck på J för att visa följande alternativ, tryck sedan på 1 eller
3 för att markera ett alternativ och tryck på 2 för att visa
alternativen (endast alternativ som stöds av den aktuella
skrivaren finns i listan; för att använda standardalternativet, välj
Skrivarinställning). Efter att ha valt ett alternativ, tryck på J för
att återgå till skrivarinställningsmenyn.
Q
284
Alternativ
Beskrivning
Pappersstorlek Välj en pappersstorlek.
Detta alternativ listas endast när bilder skrivs ut en i taget.
Antal kopior Tryck på 1 eller 3 för att välja antalet kopior (maximalt
99).
Ram
Välj om bilderna ska omges med vita ramar.
Välj om inspelningstid och -datum ska skrivas ut på
Skriv ut datum
bilderna.
Detta alternativ listas endast när bilder skrivs ut en i taget.
För att avsluta utan att beskära, markera Ingen
beskärning och tryck på J. För att beskära den aktuella
bilden, markera Beskär och tryck på 2. En dialogruta för
Beskärning beskärningsval visas; tryck på X för att öka storleken på
beskärningen, W (M) för att minska, och använd
multiväljaren för att placera beskärningen. Notera att
utskriftskvaliteten kan bli sämre om en liten beskärning
skrivs ut med stor storlek.
3
Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta utskriften. För att
avbryta innan alla kopior har skrivits ut, tryck på J.
Skriva ut flera bilder
1
Visa PictBridge-menyn.
Tryck på G-knappen på PictBridge-displayen.
2
Välj ett alternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck på 2.
• Utskriftsval: Väljer bilder för utskrift. Använd multiväljaren för att
markera bilder (för att visa bilder på andra platser, tryck på
W (M) och välj önskat kort och mapp enligt beskrivningen på
sida 249; för att visa den aktuella bilden i helskärmsläge, håll in
X-knappen), och håll in L (Z/Q)-knappen och tryck på 1
eller 3 för att välja antalet utskrifter (maximalt 99). För att välja
bort en bild, ställ in antalet kopior till noll.
• Indexutskrift: För att skapa en indexutskrift av alla JPEG-bilder på
minneskortet, fortsätt till steg 3. Notera att om minneskortet
innehåller fler än 256 bilder skrivs endast de första 256 bilderna
ut. En varning visas om den pappersstorlek som valdes i steg 3
är för liten för en indexutskrift.
3
Justera utskriftsalternativ.
Justera skrivarinställningarna enligt beskrivningen i steg 2 på sida
284.
4
Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta utskriften. För att
avbryta innan alla kopior har skrivits ut, tryck på J.
Q
285
Visa fotografier på en tv
En High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel (0 339), eller
en HDMI-kabel av typ C (säljs separat i handeln) kan användas för att
ansluta kameran till HD-videoenheter. Stäng alltid av kameran innan
du ansluter eller kopplar från en HDMI-kabel.
Anslut till en HD-enhet (välj en
kabel med kontakt för HDMIenhet)
Anslut till kameran
Ställ in enheten på HDMI-kanalen, sätt sedan på kameran och tryck på
K-knappen. Under bildvisningen visas bilderna på tv-skärmen.
Volymen kan justeras med hjälp av tv-reglagen; kamerans reglage kan
inte användas.
A HDMI-kabelklämman
När du använder HDMI-kabeln från Nikon (säljs separat), montera den
medföljande klämman enligt bilden för att förhindra oavsiktlig
bortkoppling. Använd inte kabelklämmorna med andra kablar.
Q
286
HDMI-alternativ
Alternativet HDMI i inställningsmenyn (0 312) kontrollerar
upplösningen och andra avancerade HDMI-alternativ.
❚❚ Upplösning
Välj format på bilder som sänds till HDMIenheten. Om Auto har valts väljer kameran
automatiskt lämpligt format.
❚❚ Avancerade inställningar
Alternativ
Beskrivning
Auto rekommenderas i de flesta situationer. Om kameran
inte kan bestämma det korrekta visningsomfånget för RGBvideosignalen för HDMI-enheten kan du välja mellan
följande alternativ:
• Begränsat omfång: För enheter med ett visningsomfång för
Omfång vid
visning
RGB-videosignal på 16 till 235. Välj detta alternativ om du
märker förlust av detaljer i skuggor.
• Fullt omfång: För enheter med ett visningsomfång för RGBvideosignal på 0 till 255. Välj detta alternativ om skuggor
blir “urfrätta” eller för ljusa.
Välj horisontell och vertikal bildtäckning för HDMIVisningsstorlek
utmatningen från 95 % eller 100 %.
Om Av har valts när kameran är ansluten till en HDMI-enhet
Infodisplay vid
kommer fotograferingsinformation inte visas i monitorn vid
livevisning
fotografering med livevisning.
Välj På för att spegla HDMI-displayen på kamerans monitor,
Av för att stänga av kamerans monitor för att spara ström.
Dubbla monitorer
Dubbla monitorer slås på automatiskt när Infodisplay vid
livevisning är Av.
Q
287
A Bildvisning på tv
En nätadapter och strömkontakt (säljs separat) rekommenderas för
bildvisning under en längre tid. Om kanterna på bilderna inte syns på tvskärmen, välj 95 % för HDMI > Avancerade inställningar >
Visningsstorlek (0 287).
A Alternativ för röstmemo > Ljudutgång (0 312)
Ställ in HDMI för att spela upp röstmemon på HDMI-enheten.
A Bildspel
Alternativet Bildspel i visningsmenyn kan användas för automatisk
bildvisning (0 290).
A HDMI och livevisning
När kameran är ansluten via en HDMI-kabel kan HDMI-displayerna
användas för fotografering med livevisning och filminspelning (0 55, 68).
A Använda inspelningsenheter från tredje part
Följande inställningar rekommenderas när inspelare från tredje part
används:
• HDMI > Avancerade inställningar > Visningsstorlek: 100 %
• HDMI > Avancerade inställningar > Infodisplay vid livevisning: Av
Q
288
UMenylista
Detta avsnitt listar alternativ som är tillgängliga i kamerans menyer.
Se Menyguiden för mer information.
D Visningsmenyn: Hantera bilder
Radera
Markerade
Alla
Visningsmapp
(Mappnamn)
Alla
Aktuell
Dölj bild
Välj/ange
Avmarkera alla
Monitoralternativ för visning
Grundläggande fotoinfo
Fokuspunkt
Ytterligare fotoinfo
Ingen (endast bilden)
Högdagrar
RGB-histogram
Fotograferingsdata
Översikt
Radera flera bilder (0 270).
(standardinställningen är Alla)
Välj en mapp för bildvisning.
Dölj eller visa bilder. Dolda bilder visas
bara i menyn “Dölj bild” och kan inte visas.
Välj den information som är tillgänglig i
fotoinformationsdisplayen för bildvisning
(0 254).
U
289
Kopiera bild(er)
Välj källa
Markera bild(er)
Markera målmapp
Kopiera bild(er)?
Visning av tagen bild
På
Av
Efter radering
Visa nästa
Visa förra
Fortsätt som tidigare
Efter serie, visa
Första bilden i serien
Sista bilden i serien
Automatisk bildrotering
På
Av
Rotera hög
På
Av
Bildspel
Starta
Bildtyp
Bildintervall
Ljuduppspelning
U
290
Kopiera bilder från ett minneskort till ett
annat. Detta alternativ är endast
tillgängligt när två minneskort är isatta i
kameran.
(standardinställningen är Av)
Välj om bilderna ska visas automatiskt i
monitorn direkt efter fotografering (0 42).
(standardinställningen är Visa nästa)
Välj den bild som visas när en bild har
raderats.
(standardinställningen är Sista bilden i serien)
Välj om kameran ska visa den första eller
den sista bilden i serien efter att bilder har
tagits i serietagningsläget.
(standardinställningen är På)
Välj om kamerans orientering ska spelas in
när bilder tas.
(standardinställningen är På)
Välj om “högkantsbilder” (stående format)
ska roteras vid bildvisning (0 250).
Visa ett bildspel med bilderna i den
aktuella visningsmappen.
C Fotograferingsmenyn:
Fotograferingsalternativ
Fotograferingsmenybank
A
B
C
D
Utökade fotograf.menybanker
På
Av
Lagringsmapp
Byt namn
Välj mapp efter nummer
Välj mapp i lista
Namnge fil
Namnge fil
Funktion för kortet i fack 2
Extrautrymme
Säkerhetskopiering
RAW, fack 1 – JPEG, fack 2
Hämta fotograferingsmenyns inställningar
som tidigare sparats i en
fotograferingsmenybank. Ändringar av
inställningar lagras i den aktuella banken.
(standardinställningen är Av)
Välj om fotograferingsmenybanken ska
lagra exponeringsläge, slutartid
(exponeringslägena S och M), bländare
(lägena A och M) samt blixtläge.
Välj en mapp för lagring av kommande
bilder.
Välj det prefix på tre bokstäver som
används för att namnge bildfiler i vilka
fotografier ska lagras. Standardprefixet är
“DSC”.
(standardinställningen är Extrautrymme)
Välj funktionen för kortet i fack 2 när två
minneskort är isatta i kameran (0 97).
U
291
Blixtstyrning
Blixtstyrningsläge
Alternativ för trådlös blixt
Fjärrblixtstyrning
Info om radiostyrd blixt
Bildområde
Välj bildområde
Automatisk DX-beskärning
Bildkvalitet
NEF (RAW) + JPEG hög ★
NEF (RAW) + JPEG hög
NEF (RAW) + JPEG normal ★
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG låg ★
NEF (RAW) + JPEG låg
NEF (RAW)
JPEG hög ★
JPEG hög
JPEG normal ★
JPEG normal
JPEG låg ★
JPEG låg
TIFF (RGB)
Bildstorlek
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
U
292
Välj blixtstyrningsläge för extra blixtar som
är monterade på kamerans tillbehörssko
eller justera inställningar för trådlös
blixtfotografering.
Välj bildområde (0 87).
(standardinställningen är JPEG normal)
Välj ett filformat och komprimeringsgrad
(bildkvalitet, 0 92). Komprimeringen för
alternativ som markeras med en stjärna
(“★”) prioriterar kvalitet, samtidigt som
bilder utan en stjärna prioriterar minskad
filstorlek.
Välj bildstorleken, i pixlar (0 95). Separata
alternativ är tillgängliga för JPEG/TIFF och
för NEF-bild (RAW).
Sparar i NEF (RAW)
NEF-komprimering (RAW)
Välj typ av komprimering och bitdjup för
NEF-bilder (RAW) (0 94).
Bitdjup för NEF (RAW)
Inställningar för ISO-känslighet
ISO-känslighet
Justera ISO-känslighetsinställningar för
bilder (0 124, 126).
Automatisk ISO-känslighet
Vitbalans
(standardinställningen är Auto)
Auto
Justera vitbalansen efter ljuskällan (0 159).
Glödlampa
Fluorescerande
Direkt solljus
Blixt
Molnigt
Skugga
Välj färgtemperatur
Manuellt förinställt värde
Ställ in Picture Control
(standardinställningen är Standard)
Standard
Välj hur nya bilder ska bearbetas. Välj i
enlighet med motivtyp eller dina kreativa
Neutral
målsättningar (0 179).
Mättade färger
Monokrom
Porträtt
Landskap
Jämn
Hantera Picture Control
Spara/redigera
Skapa anpassade Picture Controls (0 184).
Byt namn
Radera
Ladda/spara
U
293
Färgrymd
sRGB
Adobe RGB
Aktiv D-Lighting
Auto
Extra hög 2
Extra hög 1
Hög
Normal
Låg
Av
Brusreducering för lång exp.
På
Av
Brusreduc. vid högt ISO
Hög
Normalt
Låg
Av
Vinjetteringskontroll
Hög
Normalt
Låg
Av
(standardinställningen är sRGB)
Välj en färgrymd för fotografier.
(standardinställningen är Av)
Bevarar detaljer i högdagrar och skuggor,
och ger fotografier med naturlig kontrast
(0 187).
(standardinställningen är Av)
Reducera brus (ljusa fläckar eller dimma) i
bilder tagna med långa slutartider.
(standardinställningen är Normal)
Reducera brus (slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar) i foton tagna med hög ISOkänslighet.
(standardinställningen är Normal)
Reducera minskningen i ljushet vid
bildernas kanter när objektiv av typ G, E
och D används (gäller inte PC-objektiv).
Effekten är mest märkbar vid maximal
bländare.
Automatisk distorsionskontroll
(standardinställningen är Av)
På
Minska tunnformig förvrängning vid
fotografering med vidvinkelobjektiv och
Av
för att minska kuddformig förvrängning
vid fotografering med långa objektiv.
U
294
Flimmerreducering
Inställning av
flimmerreducering
Flimmerreduceringsindikator
Detta alternativ aktiveras under
fotografering med sökaren (0 227). Välj
Aktivera för Inställning av
flimmerreducering för att justera
timingen för fotograferingen för att minska
effekterna av flimmer under fluorescerande
belysning eller kvicksilverbelysning.
Alternativet
Flimmerreduceringsindikator styr om en
flimmerreduceringsindikator (u) ska
visas i sökaren när flimmer detekteras.
(standardinställningen är AE & blixt)
Välj den inställning eller inställningar som
gafflas när automatisk gaffling (0 146) är
aktiverad.
Automatisk gaffling
AE & blixt
Endast AE
Endast blixt
Vitbalansgaffling
ADL-gaffling
Multiexponering
Multiexponeringsläge
Spela in från två till tio NEF (RAW)exponeringar som ett enda fotografi
Antal bilder
(0 229).
Överläggsläge
HDR (stort dynamiskt omfång)
HDR-läge
Bevarar detaljer i högdagrar och skuggor
när du fotograferar motiv med hög
Exponeringsskillnad
kontrast (0 189).
Mjukare bilder
Intervalltimerfotografering
Starta
Ta bilder med det valda intervallet tills det
angivna antalet bilder har tagits (0 236).
Startalternativ
Intervall
Antal intervall × bilder/intervall
Exponeringsutjämning
Fotografering med tyst livevisning
(standardinställningen är Av)
På
Tysta ljud från slutaren vid fotografering i
livevisning.
Av
U
295
1 Filminspelningsmenyn:
Filminspelningsalternativ
Återställ filminspelningsmenyn
Ja
Välj Ja för att återställa
filminspelningsmenyns alternativ till
Nej
standardvärdena.
Namnge fil
Välj det prefix på tre bokstäver som
används för att namnge bildfiler i vilka
filmer ska lagras. Standardprefixet är
“DSC”.
Mål
(standardinställningen är Fack 1)
Fack 1
Välj vilket fack som filmer ska spelas in på.
Fack 2
Bildområde
Välj bildområde
Välj bildområde (0 69).
Automatisk DX-beskärning
Bildstorlek/bildfrekvens
(standardinställningen är 1 920 × 1 080: 60p)
3 840 × 2 160: 30p
Välj filmbildstorlek (i pixlar) och
bildfrekvens (0 67).
3 840 × 2 160: 25p
3 840 × 2 160; 24p
1 920 × 1 080: 60p
1 920 × 1 080: 50p
1 920 × 1 080: 30p
1 920 × 1 080: 25p
1 920 × 1 080: 24p
1 280 × 720: 60p
1 280 × 720: 50p
1 920 × 1 080: 60p beskärning
1 920 × 1 080: 50p beskärning
1 920 × 1 080: 30p beskärning
1 920 × 1 080: 25p beskärning
1 920 × 1 080: 24p beskärning
U
296
Filmkvalitet
Hög kvalitet
Normal
ISO-känslighetsinst. för film
ISO-känslighet (läge M)
Auto. ISO-känslighet (läge M)
Högsta känslighet
Vitbalans
Samma som fotoinställningar
Auto
Glödlampa
Fluorescerande
Direkt solljus
Molnigt
Skugga
Välj färgtemperatur
Manuellt förinställt värde
Ställ in Picture Control
Samma som fotoinställningar
Standard
Neutral
Mättade färger
Monokrom
Porträtt
Landskap
Jämn
Hantera Picture Control
Spara/redigera
Byt namn
Radera
Ladda/spara
(standardinställningen är Hög kvalitet)
Välj filmkvalitet (0 67).
Justera ISO-känslighetsinställningar för
filmer.
(standardinställningen är Samma som
fotoinställningar)
Välj vitbalansen för filmer (0 159). Välj
Samma som fotoinställningar för att
använda det alternativ som för närvarande
markerats för foton.
(standardinställningen är Samma som
fotoinställningar)
Välj en Picture Control för filmer (0 179).
Välj Samma som fotoinställningar för att
använda det alternativ som för närvarande
markerats för foton.
Skapa anpassade Picture Controls (0 184).
U
297
Mikrofonkänslighet
(standardinställningen är Automatisk känslighet)
Automatisk känslighet
Justera mikrofonkänsligheten.
Manuell känslighet
Mikrofon av
Frekvensomfång
(standardinställningen är Brett omfång)
Brett omfång
Välj mikrofonfrekvensomfång.
Röstomfång
Reducering av vindbrus
(standardinställningen är Av)
På
Välj om du vill aktivera den inbyggda
mikrofonens högpassfilter för att minska
Av
vindbruset.
Brusreduc. vid högt ISO
(standardinställningen är Normal)
Hög
Reducera brus (slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar) i filmer tagna med hög ISONormalt
känslighet.
Låg
Av
Timelapse-film
Starta
Kameran tar bilder automatiskt vid
markerade intervaller för att skapa en
Intervall
ljudlös timelapse-film (0 74). Endast
Fotograferingstid
tillgängligt vid fotografering med sökaren.
Exponeringsutjämning
Flimmerreducering
(standardinställningen är Auto)
Auto
Minska flimmer och strimmor vid
fotografering under fluorescerande lampor
50 Hz
eller kvicksilverlampor vid livevisning.
60 Hz
Elektronisk vibrationsreducering
(standardinställningen är Av)
På
Välj om du vill aktivera elektronisk
vibrationsreducering i filmläge.
Av
U
298
A Anpassade inställningar:
Finjustera kamerainställningarna
Bank för anpassningsmenyn
A
B
C
D
Hämta anpassade inställningar som
tidigare lagrats i en menybank för
anpassade inställningar. Ändringar av
inställningar lagras i den aktuella banken.
a Autofokus
a1 Välj AF-C-prioritet
Prioritera slutare
Prioritera fokus + slutare
Prioritera slutare + fokus
Prioritera fokus
(standardinställningen är Prioritera slutare)
När AF-C väljs för fotografering med sökare
styr detta alternativ om fotografier kan tas
när som helst när avtryckaren trycks ned
(Prioritera slutare) eller bara när kameran är
i fokus (Prioritera fokus).
a2 Välj AF-S-prioritet
(standardinställningen är Fokus)
Prioritera slutare
När AF-S väljs för fotografering med sökaren
styr detta alternativ om fotografier kan tas
Prioritera fokus
endast när kameran är i fokus (Prioritera
fokus) eller när som helst när avtryckaren är
nedtryckt (Prioritera slutare).
a3 Fokusföljning med låsning
AF-reaktion vid dolt motiv
Styr hur autofokus justeras efter
förändringar i avståndet till motivet när
Motivrörelse
AF-C är markerat för fotografering med
sökaren.
U
299
a4 Ansiktsavkänning m. 3D-följn.
(standardinställningen är Av)
På
Välj om kameran ska upptäcka och
fokusera på ansikten när 3D-följning är
Av
markerat för AF-områdesläge (0 104).
a5 Område för 3D-följning
(standardinställningen är Normalt)
Brett
Välj det område som övervakas genom att
trycka in avtryckaren halvvägs när 3DNormalt
följning har valts för AF-områdesläge
(0 104).
a6 Antal fokuspunkter
(standardinställningen är 55 punkter)
55 punkter
Välj antal tillgängliga fokuspunkter för
manuellt val av fokuspunkt i sökaren.
15 punkter
a7 Spara efter orientering
(standardinställningen är Av)
Fokuspunkt
Välj om sökaren ska lagra fokuspunkter och
AF-områdesläge för vertikal och
Fokuspunkt och AFhorisontell orientering separat.
områdesläge
Av
a8 AF-aktivering
(standardinställningen är Slutare/AF-ON)
Slutare/AF-ON
Välj om kameran ska fokusera när
avtryckaren trycks ned halvvägs. Om
Endast AF-ON
Endast AF-ON väljs fokuserar inte
kameran när avtryckaren trycks in
halvvägs.
a9 Begr. val av AF-områdesläge
Enpunkts-AF
Välj AF-områdeslägen som kan väljas med
AF-lägesknappen och den sekundära
Dyn. AF-omr. (9 punkter)
kommandoratten vid fotografering med
Dyn. AF-omr. (25 punkter)
sökaren (0 104).
Dyn. AF-omr. (72 punkter)
Dyn. AF-omr. (153 punkter)
3D-följning
Grupperat AF-område
Grupperat AF-område (HL)
Grupperat AF-område (VL)
Automatiskt AF-område
U
300
a10 Begränsn. av autofokusläge
AF-S
AF-C
Inga begränsningar
a11 Loopa val av fokuspunkt
Loopning
Ingen loopning
(standardinställningen är Inga
begränsningar)
Välj de autofokuslägen som är tillgängliga
för fotografering med sökaren (0 101).
(standardinställningen är Ingen loopning)
Välj om valet av sökarens fokuspunkt ska
“loopas” från den ena kanten av displayen
till den andra.
a12 Alternativ för fokuspunkt
Manuellt fokuseringsläge
Justera inställningar för visning av
fokuspunkt i sökaren.
Ljusstyrka för fokuspunkt
Hjälp för dynamiskt AF-område
b Mätning/exponering
b1 ISO-känslighetssteg
(standardinställningen är 1/3 steg)
1/3 steg
Välj vilka steg som ska användas när
justeringar av ISO-känslighet ska göras.
1/2 steg
1 steg
b2 EV-steg för exp. kontroll
(standardinställningen är 1/3 steg)
1/3 steg
Välj stegen som ska användas för
justeringar av slutartid, bländare och
1/2 steg
gaffling.
1 steg
b3 Exp.-/blixtkomp.värde i steg
(standardinställningen är 1/3 steg)
1/3 steg
Välj i vilka steg som justeringar av
exponering och blixtkompensation ska
1/2 steg
göras.
1 steg
U
301
b4 Enkel exponeringskomp.
(standardinställningen är Av)
På (autoåterställning)
Välj om exponeringskompensation kan
justeras separat genom att vrida en
På
kommandoratt, utan att trycka på EAv
knappen.
b5 Matrismätning
(standardinställningen är Ansiktsavkänning på)
Ansiktsavkänning på
Välj Ansiktsavkänning på för att aktivera
ansiktsavkänning när du tar porträtt med
Ansiktsavkänning av
matrismätning under fotografering med
sökaren (0 129).
b6 Centrumvägt område
(standardinställningen är  12 mm)
 8 mm
Välj storleken på området som ges mest
vikt när centrumvägd mätning används vid
 12 mm
fotografering med sökaren. Om ett icke 15 mm
CPU-objektiv är monterat är storleken på
 20 mm
området låst till 12 mm.
Medel
b7 Finjustera optimal exponer.
Matrismätning
Finjustera exponering för varje
mätningsmetod. Högre värden ger ljusare
Centrumvägd mätning
exponeringar, lägre värden mörkare
Spotmätning
exponeringar.
Högdagervägd mätning
c Timers/AE-lås
c1 AE-lås via avtryckaren
På (halvvägs nedtryckt)
På (serieläge)
Av
U
302
(standardinställningen är Av)
Välj om exponeringen ska låsas när
avtryckaren trycks ned halvvägs.
c2 Väntelägestimer
4 sek.
6 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
5 min.
10 min.
30 min.
Ingen gräns
c3 Självutlösare
Självutlösarfördröjning
Antal bilder
Intervall mellan bilderna
(standardinställningen är 6 sek.)
Välj hur länge kameran ska fortsätta mäta
exponering om inga åtgärder utförs
(0 41).
Välj längden på fördröjningen av
slutarutlösningen, antal bilder som ska tas
och intervallet mellan bilderna i
självutlösarläge.
c4 Fördröjning av monitoravst.
Bildvisning
Välj hur länge monitorn ska förbli på om
inga åtgärder utförs.
Menyer
Informationsdisplay
Visning av tagen bild
Livevisning
d Fotografering/visning
d1 Bildhast. för serietagning
Snabb serietagning
Välj bildhastigheten för lägena CH (snabb
serietagning) och CL (långsam
Långsam serietagning
serietagning).
d2 Max antal exponer. i följd
(standardinställningen är 200)
1–200
Välj maximalt antal bilder som kan tas i en
enda serie i serietagingsläge.
U
303
d3 Begränsa val av utlösarlägen
Enkelbild
Välj utlösarläget som kan väljas genom att
trycka på S-knappen och vrida den
Serietagning L
primära kommandoratten (0 119).
Serietagning H
Tyst läge
Självutlösare
Spegeluppfällning
d4 Alt. för synkroniserade slutare
(standardinställningen är Synkr.)
Synkr.
Välj om avtryckaren på fjärrkameror ska
synkroniseras med avtryckaren på masterIngen synkr.
kameran.
d5 Exponeringsfördröjning
(standardinställningen är Av)
3 sek.
I situationer när minsta kamerarörelse kan
ge suddiga bilder, välj 1 sek., 2 sek. eller
2 sek.
3 sek. för att fördröja slutarutlösningen till
1 sek.
ungefär en, två eller tre sekunder efter att
Av
spegeln fällts upp.
d6 Elektr. slutare för främre ridå
(standardinställningen är Inaktivera)
Aktivera
Aktivera eller inaktivera den elektroniska
slutaren för främre ridå i MUP-läge, vilket
Inaktivera
eliminerar oskärpa orsakat av slutarens
rörelse.
d7 Filnummersekvens
(standardinställningen är På)
På
Välj hur kameran tilldelar filnummer.
Av
Återställ
d8 Rutnät i sökaren
(standardinställningen är Av)
På
Välj om ett kompositionsrutnät ska visas i
sökaren.
Av
d9 Lcd-belysning
(standardinställningen är Av)
På
Välj om kontrollpanelen och
knappbelysningen ska vara belysta medan
Av
vänteslägestimern är aktiverad.
U
304
e Gaffling/blixt
e1 Blixtsynkhastighet
1/250 sek. (Automatisk FP)
1/250 sek.
1/200 sek.
1/160 sek.
1/125 sek.
1/100 sek.
1/80 sek.
1/60 sek.
(standardinställningen är 1/250 sek.)
Välj en blixtsynkhastighet.
A Låsa slutartiden på gränsen för blixtsynkhastigheten
För att låsa slutartiden på synkhastighetsgränsen i exponeringslägena
slutartidsstyrd automatik eller manuell exponering, välj nästa slutartid efter
den längsta möjliga slutartiden (30 sek. eller %). Ett X (blixtsynkindikator)
visas i sökaren och den övre kontrollpanelen.
A Automatisk FP med höghastighetssynk
Automatisk FP med höghastighetssynk gör det möjligt att använda blixten
vid den kortaste slutartiden som stöds av kameran, vilket möjliggör att välja
maximal bländare för att reducera skärpedjupet, även när motivet är i
motljus i starkt solljus. Informationsdisplayens blixtlägesindikator visar “FP”
när automatisk FP med höghastighetssynk är aktiverad.
U
305
e2 Blixtslutartid
(standardinställningen är 1/60 sek.)
1/60 sek.
Välj den längsta slutartiden som är
tillgänglig när blixt används i lägena P och
1/30 sek.
A.
1/15 sek.
1/8 sek.
1/4 sek.
1/2 sek.
1 sek.
2 sek.
4 sek.
8 sek.
15 sek.
30 sek.
e3 Exponeringskomp. för blixt
(standardinställningen är Hela
kompositionen)
Hela kompositionen
Välj hur kameran justerar blixtnivån när
exponeringskompensation används.
Endast bakgrunden
e4 Automatisk M -ISO-känslighet
(standardinställningen är Motiv och bakgrund)
Motiv och bakgrund
Välj om automatisk ISO-känslighet för
fotografering med blixt ställs in till att
Endast motiv
korrekt exponera både motivet och
bakgrunden eller endast huvudmotivet.
e5 Modelleringsblixt
(standardinställningen är På)
På
Välj om en CLS-kompatibel blixt (0 330)
(säljs separat) ska avfyra en
Av
modelleringsblixt när kamerans Pv-knapp
trycks in under fotografering med sökare.
U
306
e6 Auto. gaffling (läge M)
(standardinställningen är Blixt/slutartid)
Blixt/slutartid
Välj de inställningar som ska påverkas om
exponering/blixtgaffling är aktiverat i
Blixt/slutartid/bländare
exponeringsläge M.
Blixt/bländare
Endast blixt
e7 Gafflingsföljd
(standardinställningen är Mätare > under > över)
Mätare > under > över
Välj gafflingsföljden för exponering, blixt
och vitbalansgaffling.
Under > mätare > över
f Reglage
f1 Anpassningar
Granskningsknapp
Välj vilka funktioner som ska tilldelas
kamerans reglage, antingen ensamma eller
Granskningsknapp + y
tillsammans med kommandorattarna.
Fn1-knapp
Fn1-knapp + y
Fn2-knapp
Fn2-knapp + y
Fn-knapp för vertikal
fotografering
Fn-knapp för vertikal fotogr. + y
Fn3-knapp
AF-ON-knapp
Sekundärväljare
Sekundärväljarens mitt
Sekundärväljarens mitt + y
AF-ON-knapp för vertikal fotogr.
Multiväljare för vertikal fotogr.
BKT-knapp + y
Filminspelningsknapp + y
Funktionsknappar på objektivet
U
307
f2 Multiväljarens mittknapp
Fotograferingsläge
Visningsläge
Livevisning
f3 Slutartids- och bländarlås
Slutartidslås
Bländarlås
f4 Anpassa kommandorattar
Omvänd rotationsriktning
Ändra primär/sekundär
Bländarinställning
Menyer och bildvisning
Bildmatning med
sekundärratten
f5 Multiväljare
Starta om väntelägestimer
Gör inget
f6 Släpp knapp och anv. ratt
Ja
Nej
U
308
Välj funktionen som multiväljarens mitt ska
ha.
Låsa slutartiden på det värde som för
närvarande är valt i läge S eller M, eller
bländare på det värde som för närvarande
är valt i läge A eller M.
Välj funktionen som den primära och
sekundära kommandoratten ska ha.
(standardinställningen är Gör inget)
Välj om väntelägestimern (0 41) aktiveras
genom att använda multiväljaren.
(standardinställningen är Nej)
Om du väljer Ja kan justeringar som
normalt görs genom att hålla in en knapp
och vrida på en kommandoratt göras
genom att vrida på kommandoratten efter
att knappen har släppts. Inställningen
avslutas när knappen trycks ned igen, när
avtryckaren trycks ned halvvägs eller
vänteslägestimern slås av.
f7
Invertera indikatorer
(standardinställningen är
)
Om
(W) är vald visas
exponeringsindikatorerna i den övre
kontrollpanelen och
informationsdisplayen med negativa
värden till vänster och positiva värden till
(V) för att
höger. Välj
visa positiva värden till vänster och
negativa värden till höger.
f8 Alt. för knappen för livevisn.
(standardinställningen är Aktivera)
Aktivera
a-knappen kan inaktiveras för att
förhindra att livevisning startas oavsiktligt.
Aktiv. (väntelägestimern är
aktiv.)
Inaktivera
f9 D-omkopplare
(standardinställningen är LCD-bakgrundsbelysning (D))
LCD-bakgrundsbelysning (D)
Välj belysta displayer genom att vrida
strömbrytaren till D.
D och informationsdisplay
g Film
g1 Anpassningar
Granskningsknapp
Granskningsknapp + y
Fn1-knapp
Fn1-knapp + y
Fn2-knapp
Fn2-knapp + y
Fn3-knapp
Sekundärväljarens mitt
Sekundärväljarens mitt + y
Avtryckare
Välj funktionerna som kamerans reglage
ska ha, antingen ensamma eller
tillsammans med kommandorattarna, när
livevisningsväljaren är vriden till 1 i
livevisning. Notera att om Spela in filmer
är markerat för Avtryckare, kan
avtryckaren inte användas för andra
åtgärder än att spela in filmer.
U
309
B Inställningsmenyn:
Kamerainställning
Formatera minneskort
Fack 1
Fack 2
För att börja formateringen, välj ett
minneskortsfack och välj Ja. Notera att
formatering raderar alla bilder och annan
data från kortet i det valda facket
permanent. Innan du formaterar, se till
säkerhetskopiera information som du vill
behålla.
Språk (Language)
Välj språk för kamerans menyer och
meddelanden.
Tidszon och datum
Tidszon
Datum och tid
Datumformat
Sommartid
Monitorns ljusstyrka
Menyer/visning
Livevisning
Monitorns färgbalans
Ändra tidszon, ställ in kameraklockan, välj
format för datumvisning och slå på eller
stäng av sommartid.
Justera ljusheten i menyn, bildvisning och
livevisningsdisplayer.
Justera monitorns färgbalans.
Virtuell horisont
U
310
Informationsdisplay
Auto
Manuell
AF-finjustering
AF-finjustering (På/Av)
Sparat värde
Standard
Lista sparade värden
Visa en virtuell horisont baserat på
information från kamerans lutningssensor.
(standardinställningen är Auto)
Justera informationsdisplayen för olika
visningsförhållanden.
Finjustera fokus för olika objektivtyper. AFjustering rekommenderas inte i de flesta
situationer och kan störa den normala
fokuseringen; använd endast när det är
nödvändigt.
Data för icke-CPU-objektiv
Objektivnummer
Brännvidd (mm)
Maximal bländare
Rengöra bildsensorn
Rengör nu
Rengör vid start/avstängn.
Fälla upp spegeln för rengör.
Registrera brännvidd och maximal
bländare för icke-CPU-objektiv, vilket
innebär att de kan användas med
funktioner som normalt är reserverade för
CPU-objektiv (0 243).
Vibrera lågpassfiltret för att avlägsna
damm (0 345).
Lås spegeluppfällningen så att damm kan
tas bort från lågpassfiltret med en
blåspensel (0 347). Inte tillgängligt när
batterinivån är låg (J eller lägre) eller när
Aktivera har valts för Nätverk >
Nätverksanslutning i inställningsmenyn.
Referensbild för dammbortt.
Starta
Rengör sensorn och starta
Bildkommentar
Bifoga kommentar
Ange kommentar
Information om upphovsrätt
Bifoga info. om upphovsrätt
Fotograf
Upphovsrättsinnehavare
IPTC
Redigera/spara
Radera
Bädda in autom. vid fotogr.
Ladda/spara
Skaffa referensdata för alternativet
borrtagning av damm i bilden i
Capture NX-D (0 ii).
Lägg till en kommentar till nya fotografier
som du tar. Kommentarer kan visas som
metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D
(0 ii).
Lägg till information om upphovsrätt till
nya fotografier när de tas. Information om
upphovsrätt kan visas som metadata i
ViewNX-i eller Capture NX-D (0 ii).
Skapa eller ändra IPTC-förinställningar och
välj om du ska bädda in dem i nya bilder.
U
311
Alternativ för röstmemo
Röstmemo
Justera röstmemoinställningarna (0 272).
Skriv över röstmemo
Kontroll för röstmemo
Ljudutgång
Signal
Volym
Välj ton och volym för signalen.
Ton
Pekskärmskontroller
Aktiv./inaktiv. pekskärmskontr. Justera pekskärmskontrollerna (0 12).
Dragningar i helskärmsläge
HDMI
Upplösning
Justera inställningarna för anslutning till
HDMI-enheter (0 287).
Avancerade inställningar
Platsdata
Väntelägestimer
Justera inställningarna för anslutning till
GPS-enheter (0 247).
Position
Ställ in klockan via satellit
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR)
LED-lampa
Justera inställningar för LED-lampa och
kopplingsläge för separat sålda trådlösa
Kopplingsläge
fjärrkontroller WR-R10.
Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR)
(standardinställningen är Ingen)
Granska
Välj funktionen för Fn-knappen på den
trådlösa fjärrkontrollen (säljs separat).
FV-lås
AE-/AF-lås
Endast AE-lås
AE-lås (återställ vid expon.)
Endast AF-lås
AF-ON
M Inaktivera/aktivera
+ NEF (RAW)
Livevisning
Ingen
U
312
Nätverk
Välj maskinvara
Nätverksanslutning
Nätverksinställningar
Alternativ
Funktion utan minneskort
Slutaren inaktiverad
Slutaren aktiverad
Batteriinformation
Justera ftp- och nätverksinställningar för
Ethernet och trådlösa nätverk.
(standardinställningen är Slutaren aktiverad)
Välj om slutaren kan utlösas när inget
minneskort är isatt.
Visa information om batteriet som är isatt i
kameran.
Spara/ladda inställningar
Spara inställningar
Ladda inställningar
Återställ alla inställningar
Återställ
Återställ inte
Spara kamerainställningar till eller ladda
kamerainställningar från ett minneskort.
Inställningsfiler kan delas med andra D5kameror.
Återställ alla inställningar förutom
alternativ valda för Språk (Language) och
Tidszon och datum i inställningsmenyn.
Firmwareversion
Visa kamerans aktuella firmwareversion.
A Återställ alla inställningar
Information om upphovsrätt, IPTC-förinställningar och andra
användarframtagna poster återställs också. Vi rekommenderar att du sparar
inställningarna med alternativet Spara/ladda inställningar i
inställningsmenyn innan du utför en återställning.
U
313
N Retuscheringsmenyn: Skapa
retuscherade kopior
NEF (RAW)-bearbetning
Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)fotografier (0 317).
Beskär
Skapa en beskuren kopia av det valda
fotografiet (0 319).
Ändra storlek
Välj bild
Välj mål
Välj storlek
D-Lighting
Skapa små kopior av valda fotografier.
Ljusa upp skuggor. Välj för mörka eller
bakgrundsbelysta fotografier.
Korrigering av röda ögon
Korrigera “röda ögon” i bilder som tagits
med blixt.
Räta upp
Skapa upprätade kopior. Kopior kan rätas
upp med upp till 5° i steg om cirka 0,25°.
Distorsionskontroll
Auto
Manuell
U
314
Skapa kopior med reducerad yttre
förvrängning. Använd för att minska
tunnformig förvrängning i bilder tagna
med vidvinkelobjektiv eller kuddformig
förvrängning i bilder tagna med
teleobjektiv. Välj Auto för att låta kameran
korrigera förvrängning automatiskt.
Perspektivkontroll
Skapa kopior som reducerar effekterna av
perspektiv som tagits från basen av höga
objekt.
Filtereffekter
Skylightfilter
Varmfilter
Monokrom
Svartvitt
Sepia
Cyanotypi
Bildöverlägg
Skapa effekten av följande filter:
• Skylightfilter: En skylightfiltereffekt
• Varmfilter: En filtereffekt med varm
färgton
Kopiera fotografier i Svartvitt, Sepia eller
Cyanotypi (monokrom blå och vit).
Bildöverlägg kombinerar två befintliga NEF
(RAW)-fotografier till en enda bild som
sparas separat från originalen (0 320).
Bildöverlägg kan endast väljas genom att
trycka på G och välja fliken N.
Redigera film
Välj start-/slutpunkt
Spara vald bildruta
Beskär filmsekvenser för att skapa
redigerade kopior av filmer eller spara
valda bildrutor som JPEG-stillbilder (0 82).
Jämförelse sida vid sida
Jämför retuscherade kopior med
originalfotografierna. Jämförelse sida vid
sida är endast tillgängligt om
retuscheringsmenyn visas genom att
trycka på 2 samtidigt som du håller in Jknappen eller genom att trycka på i och
välja Retuschering i helskärmsläge när en
retuscherad bild eller ett original visas.
U
315
O Min meny/
m Inställningshistorik
Lägg till objekt
VISNINGSMENY
FOTOGRAFERINGSMENY
FILMINSPELNINGSMENY
ANPASSNINGSMENY
INSTÄLLNINGSMENY
RETUSCHERINGSMENY
Ta bort objekt
Skapa en anpassad meny med upp till 20
alternativ valda från menyerna bildvisning,
fotografering, filminspelning, anpassade
inställningar, inställning och retuschering.
Radera objekt i Min meny.
Rangordna objekt
Välj flik
MIN MENY
INSTÄLLNINGSHISTORIK
U
316
Rangordna objekt i Min meny.
(standardinställningen är MIN MENY)
Namnet på menyn visas i fliken “Min meny/
Inställningshistorik”. Välj
INSTÄLLNINGSHISTORIK för att visa en
meny med de 20 senast använda
inställningarna.
Alternativ på
retuscheringsmenyn
NEF (RAW)-bearbetning
Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)-fotografier.
1
Välj NEF (RAW)-bearbetning.
Markera NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn och tryck på 2 för att
visa en dialogruta för val av bild som bara
listar NEF (RAW)-bilder som skapats med
denna kamera.
2
Välj en bild.
Använd multiväljaren för att markera en
bild (för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X-knappen). Tryck på
J för att välja det markerade fotografiet
och fortsätta till nästa steg.
U
317
3
Välj inställningar för JPEG-kopian.
Justera inställningarna som listas nedan. Observera att vitbalans
och vinjetteringskontroll inte är tillgängliga med
multiexponering eller bilder skapade med bildöverlägg och att
exponeringskompensation endast kan ställas in på värden mellan
–2 och +2 EV.
Bildkvalitet (0 92)
Bildstorlek (0 95)
Vitbalans (0 159)
Exponeringskompensation (0 143)
Ställ in Picture Control (0 179)
Brusreduc. vid högt ISO (0 294)
Färgrymd (0 294)
Vinjetteringskontroll (0 294)
D-Lighting (0 314)
4
Kopiera fotografiet.
Markera EXE och tryck på J för att skapa en
JPEG-kopia av det valda fotografiet. Tryck
på G-knappen om du vill avsluta utan att
kopiera fotografiet.
U
318
Beskär
Skapa en beskuren kopia av det valda fotografiet. Det valda
fotografiet visas med den valda beskärningen visad i gult; skapa en
beskuren kopia enligt beskrivningen i följande tabell.
För att
Minska storleken
på beskärningen
Öka storleken på
beskärningen
Ändra
beskärningens
bildförhållande
Använd
W (M)
X
Beskrivning
Tryck på W (M) för att minska storleken på
beskärningen.
Tryck på X-knappen för att öka storleken på
beskärningen.
Vrid på den primära kommandoratten för att välja
bildförhållandet.
Placera
beskärningen
Använd multiväljaren för att placera beskärningen.
Håll in för att snabbt flytta beskärningen till önskad
position.
Granska
beskärningen
Tryck på multiväljarens mitt om du vill granska den
beskurna bilden.
Skapa kopia
J
Spara den aktuella beskärningen som en separat fil.
A Beskär: Bildkvalitet och storlek
Kopior skapade från NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG
eller TIFF (RGB)-bilder har en bildkvalitet (0 92) på
JPEG hög ★; beskurna kopior skapade från JPEGbilder har samma bildkvalitet som originalet.
Kopians storlek varierar med beskärningens
storlek och bildförhållande och visas längst upp till
vänster i beskärningsdisplayen.
A Visa beskurna kopior
Visningszoomen kanske inte är tillgänglig när beskurna kopior visas.
U
319
Bildöverlägg
Bildöverlägg kombinerar två befintliga NEF-bilder (RAW) till en enda
bild som sparas separat från originalen; resultatet, som utnyttjar RAWdata från kamerans bildsensor, blir märkbart bättre än fotografier
kombinerade i ett bildbehandlingsprogram. Den nya bilden sparas
med de aktuella inställningarna för bildkvalitet och bildstorlek; innan
ett överlägg skapas, ställ in bildkvalitet och bildstorlek (0 92, 95; alla
alternativ är tillgängliga). För att skapa en NEF-kopia (RAW), välj
bildkvaliteten NEF (RAW) och bildstorleken Stor (överlägget sparas
som en stor NEF/RAW-bild även om Liten eller Mellan väljs).
+
1
Välj Bildöverlägg.
Markera Bildöverlägg i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
Dialogrutan som ses till höger visas, med
Bild 1 markerad; tryck på J för att visa en
bildvalsdialogruta som endast listar de
stora NEF-bilder (RAW) som skapats med kameran (små och
mellanstora NEF/RAW-bilder kan inte väljas).
U
320
2
Välj den första bilden.
Använd multiväljaren för att markera det
första fotografiet i överlägget. Håll in Xknappen för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge. För att visa bilder på en
annan plats, tryck på W (M) och välj önskat
kort och mapp enligt beskrivningen på sida 249. Tryck på J för
att välja det markerade fotografiet och återgå till
granskningsdisplayen.
3
Välj den andra bilden.
Den valda bilden visas som Bild 1. Markera Bild 2 och tryck på J,
välj sedan det andra fotot så som beskrivs i steg 2.
4
Justera förstärkningen.
Markera Bild 1 eller Bild 2 och optimera
exponeringen för överlägget genom att
trycka på 1 eller 3 för att välja förstärkning
från värden mellan 0,1 och 2,0. Upprepa för
den andra bilden. Standardvärdet är 1,0;
välj 0,5 för att halvera förstärkningen eller 2,0 för att fördubbla
den. Effekten av förstärkningen visas i kolumnen Granska.
U
321
5
Granska överlägget.
För att granska kompositionen så som visas
till höger, tryck på 4 eller 2 för att placera
markören i kolumnen Granska, tryck sedan
på 1 eller 3 för att markera Överl. och
tryck på J (notera att färger och ljushet i
granskningen kan skilja sig från den slutliga bilden). Välj Spara
för att spara överlägget utan att visa en granskning. För att
återgå till steg 4 och välja nya foton eller justera förstärkningen,
tryck på W (M).
6
Spara överlägget.
Tryck på J medan granskningen visas för
att spara överlägget. Efter att ett överlägg
har skapats visas den nya bilden i
helskärmsläge i monitorn.
D Bildöverlägg
Endast stora NEF-bilder (RAW) med samma bildområde och bitdjup kan
kombineras.
U
322
Överlägget har samma fotoinfo (inklusive fotograferingsdatum, mätning,
slutartid, bländare, exponeringsläge, exponeringskompensation, brännvidd
och bildorientering) och värden för vitbalans och Picture Control som
fotografiet valt för Bild 1. Den aktuella bildkommentaren bifogas till
överlägget när det sparas; upphovsrättsinformation kopieras dock inte.
Överlägg som sparas i NEF (RAW)-format använder den komprimering som
är vald för NEF-komprimering (RAW) i menyn Sparar i NEF (RAW) och har
samma bitdjup som originalbilderna.
nTeknisk information
Läs detta kapitel för information om kompatibla tillbehör, rengöring
och förvaring av kameran, och vad du ska göra om ett felmeddelande
visas eller om du råkar ut för problem när du använder kameran.
Kompatibla objektiv
Kamerainställning
AF
CPU-objektiv 6
Objektiv/tillbehör
Typ G, E eller D 7;
✔
AF-S, AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19mm
—
f/4E ED 9
PC-E NIKKOR—
serien 9
PC Micro 85mm
—
f/2.8D 9, 11, 12
Telekonverter AF-S/
✔
AF-I 13
Övriga AF NIKKOR
(förutom objektiv
✔ 14
för F3AF)
AI-P NIKKOR
—
Fokusläge
Exponeringsläge
M (med elektronisk avståndsmätare) 1
P
S
A
M
3D
Färg
M3 t5
N4
✔
✔
✔
✔
—
✔8
Mätningssystem
L2
✔
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
— ✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
— ✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 12 ✔ 10
— ✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
—
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
n
323
Kamerainställning
AF
Fokusläge
Exponeringsläge
M (med elektronisk avståndsmätare) 1
P
S
A
M
Mätningssystem
L2
M3 t5
N4
Icke-CPU-objektiv 16
3D Färg
Objektiv/tillbehör
AI-, AI-modifierade
NIKKOR- eller
—
✔ 15
— ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —
Nikons E-serie17
objektiv
Medical-NIKKOR
—
✔
— ✔ 21 — —
—
—
120mm f/4
18
20
Reflex-NIKKOR
—
—
— ✔
— — ✔
—
PC-NIKKOR
—
✔9
— ✔ 22 — —
✔
—
Telekonverter av
—
✔ 24
— ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —
Al-typ 23
25
24
Bälg PB-6
—
✔
— ✔ 26 — —
✔
—
Automatiska
mellanringar (PK—
✔ 24
— ✔ 18 — —
✔
—
serien 11A, 12 eller
13; PN-11)
1 Manuell fokusering tillgängligt med alla objektiv.
2 Matris.
3 Centrumvägt.
4 Spot.
5 Högdagervägd.
6 IX-NIKKOR-objektiv kan inte användas.
7 Vibrationsreducering (VR) stöds med VR-objektiv.
8 Spotmätning mäter vald fokuspunkt (0 129).
9 Dimma, ränder och andra bildartefakter (“brus”) kan uppträda i bilder tagna
med den elektroniska slutaren för främre ridå. Detta kan förhindras genom att
välja Inaktivera för Anpassad inställning d6 (Elektr. slutare för främre ridå,
0 304).
10 Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
11 Kamerans exponeringsmätnings- och blixtstyrningssystem fungerar inte
korrekt om objektivet förskjuts och/eller lutas, eller om en bländare annan än
maximal bländare används.
12 Endast manuell exponering.
13 För information om de fokuspunkter som är tillgängliga för autofokus och
elektronisk avståndsmätning, se sida 100.
n
324
14 Vid fokusering vid det minsta fokusavståndet med ett AF 80–200mm f/2.8,
AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Ny> eller AF 28–85mm f/3.5–4.5
objektiv inställt på max zoom, kanske fokuseringsindikatorn visas även om
bilden på mattskivan i sökaren inte är i fokus. Justera fokus manuellt tills bilden
i sökaren är i fokus.
15 Med maximal bländare f/5.6 eller kortare.
16 Vissa objektiv kan inte användas (se sida 327).
17 Roteringsområdet för stativfäste AI 80–200mm f/2.8 ED begränsas av
kamerahuset. Filter kan inte bytas medan AI 200–400mm f/4 ED är monterad på
kameran.
18 Om den största bländaren har angetts med alternativet Data för icke-CPUobjektiv (0 243) visas bländarvärdet i sökaren och på övre kontrollpanelen.
19 Kan bara användas om objektivets brännvidd och maximal bländare är angivna
med Data för icke-CPU-objektiv (0 243). Använd spotmätning eller
centrumvägd mätning om önskade resultat inte uppnås.
20 För bättre precision, ange objektivets brännvidd och maximal bländare med
Data för icke-CPU-objektiv (0 243).
21 Kan användas i manuella exponeringslägen med slutartider som är längre än
blixtsynkhastigheten med ett steg eller mer.
22 Exponeringen bestäms genom förinställning av objektivets bländare.
I exponeringsläget för bländarstyrd automatik, förinställ bländaren med
bländarringen innan du utför AE-lås och förskjuter objektivet. I manuellt
exponeringsläge, förinställ bländaren med bländarringen och bestäm
exponeringen innan du förskjuter objektivet.
23 Exponeringskompensation krävs vid användning med AI 28–85mm f/3.5–4.5,
AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 eller AF-S 80–200mm f/2.8D.
24 Med maximal effektiv bländare på f/5.6 eller kortare.
25 Kräver automatisk mellanring PK-12 eller PK-13. Eventuellt krävs PB-6D,
beroende på kamerans orientering.
26 Använd förinställd bländare. I exponeringsläget bländarstyrd automatik, ställ in
bländaren med fokustillbehöret innan du bestämmer exponeringen och tar
fotografier.
• Reprostativet PF-4 kräver kamerahållaren PA-4.
• Brus i form av ränder kan uppstå när autofokus används vid höga ISOkänsligheter. Använd manuell fokusering eller fokuslås. Ränder kan även uppstå
vid höga ISO-känsligheter när bländare justeras vid filminspelning eller vid
fotografering med livevisning.
n
325
A Identifiera CPU- och typ G-, E- och D-objektiv
CPU-objektiv (särskilt typ G, E och D) rekommenderas, men notera att
IX-NIKKOR-objektiv inte kan användas. CPU-objektiv kan identifieras
genom förekomsten av CPU-kontakter, och typ G-, E- och D-objektiv genom
en bokstav på objektivfattningen. Typ G- och E-objektiv är inte utrustade
med bländarring.
CPU-kontakter
Bländarring
CPU-objektiv
Typ G-/E-objektiv
Typ D-objektiv
A Objektivets bländarvärde
Objektivnamnets bländarvärde är objektivets maximala bländare.
A Kompatibla icke-CPU-objektiv
Data för icke-CPU-objektiv (0 243) kan användas för att aktivera många
av de funktioner som är tillgängliga med CPU-objektiv, inklusive
färgmatrismätning; om inga data anges används centrumvägd mätning i
stället för färgmatrismätning, och om maximal bländare inte anges visar
kamerans bländardisplay antalet stopp från maximal bländare och det
verkliga bländarvärdet måste läsas från objektivets bländarring.
n
326
D Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv
Följande kan INTE användas med D5:
•Telekonverter TC-16A AF
•Objektiv utan AI-funktion
•Objektiv som kräver
fokuseringsenheten AU-1 (400mm
f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1200mm f/11)
•Fisheye-objektiv (6mm f/5.6, 7,5mm
f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
•2,1cm f/4
•Mellanring K2
•180–600mm f/8 ED (serienummer
174041–174180)
•360–1200mm f/11 ED (serienummer
174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer
280001–300490)
•AF-objektiv för F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, AF-telekonverter
TC-16)
•PC 28mm f/4 (serienummer 180900
eller tidigare)
•PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–
906200)
•PC 35mm f/3.5 (gammal typ)
•Reflex 1000mm f/6.3 (gammal typ)
•Reflex 1000mm f/11 (serienummer
142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serienummer
200111–200310)
A VR-objektiv
Objektiven som listas nedan rekommenderas inte för långa exponeringar
eller för bilder som tas med hög ISO-känslighet, som på grund av
egenskaperna för den vibrationsreducering (VR) kan orsaka att
fotografierna förstörs av dimma. Vi rekommenderar att stänga av
vibrationsreducering när andra VR-objektiv används.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm
f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm
f/2.8G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm
f/4.5–5.6G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G
ED VR
• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm
f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G
ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm
f/4.5–5.6G ED VR
n
327
A Beräkna bildvinkeln
Kameran kan användas med Nikon-objektiv för kameror med 35 mm (135)format. Om ett objektiv med 35 mm-format är monterat, blir bildvinkeln
samma som för en bildruta med 35 mm-film (35,9 × 23,9 mm).
Om så önskas kan alternativet Bildområde i fotograferingsmenyn användas
för att välja en annan bildvinkel än den för aktuellt objektiv. Om ett objektiv
med 35 mm-format är monterat kan bildvinkeln minskas med 1,5× eller 1,2×
genom att välja DX (24 × 16) eller 1,2× (30 × 20) för att exponera ett mindre
område, eller ändra bildförhållandet genom att välja 5 : 4 (30 × 24).
Storlekarna för områden exponerade av olika alternativ för Bildområde
visas nedan.
Bildstorlek FX (36 × 24) (35,9 × 23,9 mm,
motsvarar kamera med 35 mm-format)
Bildstorlek 1,2× (30 × 20)
(29,9 × 19,9 mm)
Bildstorlek DX (24 × 16) (23,5 × 15,7 mm,
motsvarar kamera med DX-format)
Objektiv
Bildstorlek 5 : 4 (30 × 24) (29,9 × 23,9 mm)
Bilddiagonal
Bildvinkel (FX (36 × 24); 35 mm-format)
Bildvinkel (1,2× (30 × 20))
Bildvinkel (DX (24 × 16); DX-format)
Bildvinkel (5 : 4 (30 × 24))
n
328
A Beräkna bildvinkeln (Fortsättning)
Bildvinkeln för DX (24 × 16) är ungefär 1,5 gånger mindre än bildvinkeln för
35 mm-format, medan bildvinkeln för 1,2× (30 × 20) är ungefär 1,2 gånger
mindre och bildvinkeln för 5 : 4 (30 × 24) är ungefär 1,1 gånger mindre. För
att beräkna bildvinkeln för objektiv i 35 mm-format när DX (24 × 16) väljs,
multiplicera objektivets brännvidd med ungefär 1,5, med ungefär 1,2 när
1,2× (30 × 20) väljs, eller med ungefär 1,1 när 5 : 4 (30 × 24) väljs (till
exempel, den effektiva brännvidden för ett 50 mm-objektiv i 35 mm-format
är cirka 75 mm när DX (24 × 16) väljs, 60 mm när 1,2× (30 × 20) väljs, och
55 mm när 5 : 4 (30 × 24) väljs).
n
329
Nikon Creative Lighting System
(CLS)
Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) möjliggör
förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla
blixtenheter, vilket förbättrar blixtfotograferingen.
❚❚ CLS-kompatibla blixtenheter
Kameran kan användas med följande CLS-kompatibla blixtenheter:
• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 och
SB-R200:
SB-5000 1, 2
SB-910,
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 3
SB-400 4
SB-300 4
SB-R200 5
Ledtal (ISO 100) 6
34,5
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Om ett färgfilter är monterat på SB-5000, SB-910, SB-900 eller SB-700 när v
eller N (blixt) är vald för vitbalans känner kameran automatiskt av filtret och
justerar vitbalansen rätt.
2 Radiostyrd AWL tillgänglig med trådlös fjärrkontroll WR-R10 (säljs separat)
(0 337).
3 Användare av LED-lampa kan ställa in kamerans vitbalans till v eller N för ett
optimalt resultat.
4 Trådlös blixtkontroll är inte tillgänglig.
5 Fjärrstyrs med separat sålda blixtenheter SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, eller blixtenhet SB-500 eller kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight)
SU-800.
6 m, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 och SB-600 vid 35 mm
zoomhuvudsposition; SB-5000, SB-910, SB-900 och SB-700 med
standardbelysning.
n
330
A Ledtal
För att beräkna blixtens räckvidd vid full effekt, dela ledtalet med bländaren.
Om, till exempel, blixtenheten har ett ledtal på 34 m (ISO 100) är dess
räckvidd med en bländare på f/5.6 34 ÷ 5.6 eller ungefär 6,1 meter. För varje
fördubbling av ISO-känsligheten, multiplicera ledtalet med kvadratroten av
två (cirka 1,4).
Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla blixtenheter:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Enkel blixt
i-TTL-balanserad
upplättningsblixt för
digitala systemkameror 1
i-TTL
Standard i-TTLupplättningsblixt för
digitala systemkameror
qA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
Manuell blixt med
GN
avst.prioritet
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Fjärrblixtstyrning
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
qA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
qA/ Automatisk bländare/
A Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Radiostyrd avancerad trådlös blixt
Färginformationskommunikation
(blixt)
Färginformationskommunikation
(LED-lampa)
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z2 z2
z z2 z
—
—
z
z
z z3
—4 z3
— — —
— — —
—
—
— — —
— — —
z
— —
—
— — —
z5
—
—
z
—
—
—
—
—
z
z
Master
Fjärrstyrning
Optisk avancerad trådlös blixt
z
z
z
z
z
z
z
z
z z
— — —
z — z5
z — z5
z
—
z
z5
—
—
—
z5
—
—
—
— — z6 — — —
z z — — —
— —7 — — —
z z z — z5
z z — — —
z z z z z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z
z
—
z
— —
z8 z8
— — —
—
— — —
z
z
z9
z
z
—
z z z
z z z
— — —
—
—
—
z — —
— — —
— — —
z
z
z
z
z
—
—
—
—
— —
z
—
— — —
z
z
z
z
—
—
—
—
—
z
n
331
SB-300
SB-400
SB-R200
SU-800
SB-500
SB-600
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-5000
Automatisk FP med
z z z z z z z — —
höghastighetssynk 10
11
z z z z z z z z z
FV-lås
AF-hjälp för flerområdes-AF
z z z z — z 12 — — —
Röda ögon-reducering
z z z z z — — z —
Kamerans modelleringsljus
z z z z z z z — —
Enhetlig blixtstyrning
z — — — z — — z z
Uppdatering av firmware för
z z 13 z — z — — — z
kamerans blixtenhet
1 Ej tillgänglig med spotmätning.
2 Kan också väljas med blixtenheten.
3 qA/A-lägesval utförs på blixtenheten med anpassade inställningar. Om inte
objektivdata har angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn väljs “A” när ett icke-CPU-objektiv används.
4 Om inte objektivdata har angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv
i inställningsmenyn väljs auto ej TTL när ett icke-CPU-objektiv används.
5 Kan endast väljas med kameran.
6 Endast tillgängligt under närbildsfotografering.
7 Om objektivdata inte har angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv
i inställningsmenyn så används auto, ej TTL (A) med icke-CPU-objektiv, oavsett
vilket läge som valts med blixtenheten.
8 Valet mellan qA och A beror på vilket alternativ som valts med huvudblixten.
9 Stödjer samma funktioner som fjärrstyrda blixtenheter med optisk AWL.
10 Endast tillgängligt i blixtstyrningslägena i-TTL, qA, A, GN och M.
11 Endast tillgängligt i blixtstyrningsläge i-TTL eller när blixten är inställd på att
avge förblixtar i blixtstyrningsläge qA eller A.
12 Endast tillgängligt i kontrollenhetsläge.
13 Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.
• Kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) SU-800: När den är monterad på
en CLS-kompatibel kamera kan SU-800 användas som kontrollenhet
för att fjärrstyra blixtenheterna SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200 i upp till tre grupper. SU-800 är
inte själv utrustad med en blixt.
n
332
A Modelleringsljus
CLS-kompatibla blixtenheter avger en modelleringsblixt när kamerans Pvknapp trycks in. Denna funktion kan användas med Avancerad trådlös blixt
för att granska den totala belysningseffekt som uppnås med flera
blixtenheter. Modelleringsljus kan stängas av med Anpassad inställning e5
(Modelleringsblixt; 0 306).
❚❚ Andra blixtenheter
Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt läge
utan TTL.
Blixtenhet
Blixtläge
A Auto, ej TTL
M Manuell
G Repeterande blixt
REAR Synk på bakre ridå 3
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
✔
✔
SB-50DX
—
✔
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
—
✔
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2,
SB-29S 2
—
✔
—
✔
1 Blixtläget ställs automatiskt in på TTL och slutarutlösningen inaktiveras. Ställ in
blixtenheten på A (automatisk blixt utan TTL).
2 Autofokus är endast tillgängligt med objektiven AF-S VR Micro-Nikkor 105mm
f/2.8G IF-ED och AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
3 Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.
n
333
D Anmärkningar om extra blixtar
Detaljerade instruktioner finns i handboken för blixtenheten. Om enheten
stödjer CLS, se avsnittet om CLS-kompatibla digitala systemkameror. D5
inkluderas inte i kategorin “digitala systemkameror” i handböckerna för
SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.
i-TTL-blixtstyrning kan användas vid ISO-känsligheter mellan 100 och
12800. Vid värden över 12800 kanske önskade resultat inte kan uppnås på
vissa avstånd eller bländarinställningar. Om blixt klar-indikatorn (M) blinkar i
ungefär tre sekunder efter att ett fotografi tagits i i-TTL- eller icke-i-TTLautoläge har blixten avfyrats med full effekt och fotografiet kan vara
underexponerat (endast CLS-kompatibla blixtenheter).
När någon av synkroniseringskablarna i SC-serien 17, 28 eller 29 används för
fotografering med extern blixt kanske korrekt exponering inte kan
åstadkommas i i-TTL-läge. Vi rekommenderar att du väljer standard i-TTLupplättningsblixt. Ta en testbild och visa resultatet i monitorn.
I i-TTL, använd blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer
blixtenheten. Använd inte andra paneler så som diffusionspaneler, då det
kan ge fel exponering.
I exponeringsläge P är maximal bländare (lägsta bländarvärdet) begränsad
enligt ISO-känsligheten, enligt nedan:
100
4
200
5
Maximal bländare vid ISO-motsvarighet:
400
800
1600
3200
5.6
7.1
8
10
6400
11
12800
13
Om objektivets maximala bländare är mindre än vad som anges ovan,
kommer bländarens högsta värde att bli objektivets maximala bländare.
Brus i form av ränder kan uppstå i blixtfotografier tagna med ett drivpaket
SD-9 eller SD-8A monterat direkt på kameran. Minska ISO-känsligheten eller
öka avståndet mellan kameran och drivpaketet.
n
334
D Anmärkningar om extra blixtar (fortsättning)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 och SB-400 har en
funktion för reducering av röda ögon, och SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 och SU-800 ger AF-hjälpbelysning med följande
restriktioner:
• SB-5000: AF-hjälpbelysning är tillgänglig när 24–135 mm AF-objektiv
används med de fokuspunkter som visas nedan.
24–49 mm
50–84 mm
85–135 mm
• SB-910 och SB-900: AF-hjälpbelysning är tillgängligt när 17–135 mm
AF-objektiv, används med de fokuspunkter som visas nedan.
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 och SU-800: AF-hjälpbelysning är tillgängligt när 24–105 mm
AF-objektiv används med de fokuspunkter som visas nedan.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: AF-hjälpbelysning är tillgängligt när 24–135 mm AF-objektiv
används med de fokuspunkter som visas nedan.
24–27 mm
28–135 mm
Beroende på det objektiv som används och motivet som tas kan
fokusindikeringen (I) visas när motivet inte är i fokus, eller kameran kanske
inte kan fokusera och slutarutlösningen inaktiveras.
n
335
Övriga tillbehör
När detta skrevs var följande tillbehör tillgängliga för D5.
Strömkällor
Filter
n
336
• Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL18c (0 19, 22):
EN-EL18b-, EN-EL18a- och EN-EL18-batterier kan också
användas. Ytterligare EN-EL18c-batterier är tillgängliga
från lokala återförsäljare och Nikon-auktoriserade
servicerepresentanter.
• Batteriladdare MH-26a (0 19, 380): MH-26a kan användas för
att ladda och kalibrera EN-EL18c-, EN-EL18b-, EN-EL18aoch EN-EL18-batterier.
• Strömkontakt EP-6, Nätadapter EH-6b: Dessa tillbehör kan
användas för att driva kameran under längre perioder
(nätadaptrar EH-6a och EH-6 kan också användas). EP-6
krävs för att ansluta EH-6b till kameran; se sida 342 för
mer information.
• Filter avsedda för specialeffektsfotografering kan störa
autofokus eller den elektroniska avståndsmätaren.
• D5 kan inte användas med linjära polariseringsfilter.
Använd i stället det cirkulära polariseringsfiltret C-PL eller
C-PLII.
• Använd NC (Neutral Color)-filter för att skydda objektivet.
• För att förhindra ghost-effekt rekommenderas inte
användning av filter när motivet har en bakgrund av
starkt ljus, eller när en stark ljuskälla finns i bilden.
• För filter med exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) rekommenderas
centrumvägd mätning. Se filtrets handbok för mer
information.
Trådlösa
nätverksadaptrar
(0 281)
• Trådlös sändare WT-6/WT-5: Anslut WT-6 eller WT-5 till
kamerans tillbehörskontakt för att överföra bilder via ett
trådlöst nätverk, för att styra kameran från en dator som
kör Camera Control Pro 2 (säljs separat), eller för att ta och
bläddra bland bilder med fjärrstyrning från en dator eller
smart enhet.
Notera: Ett trådlöst nätverk och viss grundläggande
nätverkskunskap krävs för att använda en trådlös sändare. Se
till att uppdatera den trådlösa sändarens programvara till den
senaste versionen.
Trådlösa
fjärrkontroller
• Trådlös fjärrkontroll WR-R10/WR-T10: När en trådlös
fjärrkontroll WR-R10 är ansluten till den 10-poliga
tillbehörskontakten med en adapter WR-A10 kan
kameran styras trådlöst med en trådlös fjärrkontroll
WR-T10. WR-R10 kan också användas för att styra
radiostyrda blixtenheter.
• Trådlös fjärrkontroll WR-1: WR-1-enheter används med
trådlösa fjärrkontroller WR-R10 eller WR-T10 eller med
andra WR-1-fjärrkontroller, då WR-1-enheterna antingen
fungerar som sändare eller mottagare. Till exempel, en
WR-1 kan anslutas till den 10-poliga tillbehörskontakten
och användas som mottagare, vilket möjliggör att
slutaren utlöses med fjärrstyrning av en annan WR-1 som
fungerar som sändare.
Notera: Se till att firmware för WR-R10 och WR-1 har uppdaterats
till den senaste versionen. För information om
firmwareuppdateringar, se Nikons webbplats för ditt område.
n
337
Okulartillbehör till
sökaren
n
338
• Ögonmussla av gummi DK-19: DK-19 gör bilden i sökaren
lättare att se, och förhindrar trötta ögon.
• Sökarlins med dioptrijustering DK-17C: För att tillgodose
individuella synskillnader finns sökarlinser tillgängliga
med dioptrier på –3, –2, 0, +1 och +2 m–1. Använd bara
dioptrijusteringslinser om önskad skärpa inte kan uppnås
med den inbyggda dioptrijusteringen (–3 till +1 m–1).
Testa dioptrijusteringslinsen innan du köper den för att
kontrollera att önskat fokus kan uppnås.
• Sökarlupp DK-17M: DK-17M förstorar vyn genom sökaren
med ungefär 1,2× för bättre precision när bilder
komponeras.
• Sökarlupp DG-2: DG-2 förstorar vyn i mitten av sökaren för
större precision vid fokusering. Sökaradapter DK-18 (säljs
separat) krävs.
• Sökaradapter DK-18: DK-18 används för att montera lupp
DG-2 eller vinkelsökare DR-3 på D5.
• Sökaradapter DK-27: En DK-27 medföljer kameran.
• Imskyddat sökarokular DK-14/Imskyddat sökarokular DK-17A:
Dessa okular förhindrar dimbildning i fuktiga eller kalla
förhållanden.
• Sökarokular med fluorskikt DK-17F: En DK-17F medföljer
kameran. Det skyddande glaset har ett fluorskikt som är
enkelt att rengöra på båda ytorna.
• Vinkelsökare DR-5/Vinkelsökare DR-4: DR-5 och DR-4 monteras
på sökaren i rät vinkel och möjliggör att man kan se
genom sökaren uppifrån när kameran befinner sig i
vågrät position. DR-5 stödjer dioptrijustering och kan
även förstora vyn genom sökaren 2× för större precision
vid komponering av en bild (tänk på att bildens kanter
kanske inte syns när vyn är förstorad).
HDMI-kablar
(0 286)
Programvara
HDMI-kabel HC-E1: En HDMI-kabel med typ C-kontakt för
anslutning till kameran och en typ A-kontakt för
anslutning till HDMI-enheter.
• Camera Control Pro 2: Fjärrstyr kameran från en dator och
spara fotografier direkt på datorns hårddisk. När
Camera Control Pro 2 används för att spara fotografier
direkt på datorn visas en datoranslutningsindikator (c)
på den övre kontrollpanelen.
Notera: Använd de senaste versionerna av Nikons programvara;
se webbplatserna som listas på sida xix för den senaste
informationen om operativsystem som stöds. Med
standardinställningarna söker Nikon Message Center 2
regelbundet efter uppdateringar av Nikons programvara och
firmware medan du är inloggad på ett konto på datorn och
datorn är ansluten till internet. Ett meddelande visas
automatiskt när en uppdatering hittas.
Kamerahuslock BF-1B/Kamerahuslock BF-1A: Kamerahuslocket
håller spegeln, sökaren och lågpassfiltret fria från damm
när inget objektiv är monterat.
D5 är utrustad med en 10-polig tillbehörskontakt (0 2) för
fjärrstyrning och automatisk fotografering. Kontakten har
ett lock som skyddar stiften när kontakten inte används.
Följande tillbehör kan användas (alla längder är
ungefärliga):
• Trådutlösare MC-22/MC-22 A: Fjärrslutarutlösning med blå,
gula och svarta terminaler för anslutning till en
Tillbehör för
fjärrslutaranordning för styrning via ljudsignaler eller
tillbehörskontakten
elektroniska signaler (längd 1 m).
• Trådutlösare MC-30/MC-30 A: Fjärrslutarutlösning; kan
användas för att minska skakningsoskärpa (längd 80 cm).
• Trådutlösare MC-36/MC-36 A: Fjärrslutarutlösning; kan
användas för intervalltimerfotografering eller för att
minska kameraskakningar, eller för att hålla slutaren
öppen vid tidsexponering (längd 85 cm).
Kamerahuslock
n
339
• Förlängningskabel MC-21/MC-21A: Kan anslutas till ML-3 eller
MC-seriens 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 eller
36A. Endast en MC-21 eller MC-21A kan användas
samtidigt (längd 3 m).
• Sammankopplingskabel MC-23/MC-23A: Ansluter två kameror
med 10-polig tillbehörskontakt för samtidig användning
(längd 40 cm).
• Adapterkabel MC-25/MC-25A: Adapterkabel för tio till två poler
för anslutning till enheter med 2-poliga kontakter,
inklusive radioreglage MW-2, intervallometer MT-2 och
fjärrkontrollsats med modulerat infrarött ljus ML-2 (längd
20 cm).
• WR-adapter WR-A10: En adapter som används för att ansluta
trådlösa fjärrkontroller WR-R10 till kameror med 10-polig
tillbehörskontakt.
Tillbehör för
• GPS-enhet GP-1/GP-1A (0 246): Registrera latitud, longitud,
tillbehörskontakten altitud och UTC-tid med bilder.
• GPS-adapterkabel MC-35 (0 246): Denna 35 cm-kabel
ansluter kameran till äldre GPS-enheter i GARMIN eTrexoch geko-serien som uppfyller version 2.01 eller 3.01 av
dataformatet National Marine Electronics Association
NMEA0183. Endast modeller som stödjer PCkabelanslutningar stöds; MC-35 kan inte användas för att
ansluta GPS-enheter via USB. Enheterna ansluts till
MC-35 med en kabel med en D-sub 9-stiftskontakt som
tillverkaren av GPS-enheten tillhandahåller; se
instruktionshandboken för MC-35 för mer information.
Innan kameran slås på, ställ in GPS-enheten på NMEAläge (4 800 baud); se dokumentationen som medföljde
GPS-enheten för mer information.
• Fjärrkontrollsats med modulerat infrarött ljus ML-3: Möjliggör
infraröd fjärrkontroll på avstånd upp till 8 m.
n
340
Mikrofoner
Anslutningslock
• Stereomikrofon ME-1: Anslut ME-1 till kamerans
mikrofonuttag för att spela in stereoljud och minska det
brus som orsakas av ljud från utrustning (som ljud som
skapas av objektivet under autofokus; 0 64).
• Trådlös mikrofon ME-W1: Använd denna trådlösa Bluetoothmikrofonen för inspelning utanför kameran.
Anslutningslock för stereominikontaktkablar UF-6: Förhindrar
oavsiktlig bortkoppling av minikontaktkablar för separat
sålda stereomikrofonen ME-1.
Tillgängligheten kan variera beroende på land eller region. Se vår webbplats eller
broschyrer för den senaste informationen.
A Ta bort sökaradaptern
Tryck och lyft upp spärrarna på båda sidorna (q)
och ta bort adaptern så som visas (w).
A Anslutningslock för stereominikontaktkablar
Locket monteras enligt bilden.
n
341
Ansluta en strömkontakt och nätadapter
Stäng av kameran innan du ansluter en strömkontakt och nätadapter
(säljs separat).
1
Ta bort luckan för batterifacket.
Lyft batteriluckans spärr, vrid den till öppet
(A) läge (q) och ta bort luckan för
batterifacket BL-6 (w).
2
Anslut nätadaptern.
För DC-kabeln över strömkontaktens
kabelstyrning (q) och skjut ned den tills
den når botten av slitsen och sätt sedan in
DC-kontakten i DC IN-uttaget (w).
3
Sätt i strömkontakten.
Sätt i strömkontakten helt i batterifacket så
som visas.
n
342
4
Lås strömkontakten.
Vrid spärren till stängt läge (q) och fäll ned
den så som visas (w). Se till att
strömkontakten sitter fast ordentligt så att
den inte lossar under användning.
Batterinivån visas inte i den övre
kontrollpanelen när kameran drivs av
nätadaptern och strömkontakten.
n
343
Vård av kameran
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre period, ta bort
batteriet och förvara det på en sval, torr plats med polskyddet fastsatt.
För att förhindra uppkomsten av mögel, förvara kameran på en torr,
välventilerad plats. Förvara inte kameran tillsammans med malkulor
som innehåller nafta eller kamfer på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga
elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och radioapparater
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
Rengöring
Kamerahus
Objektiv,
spegel och
sökare
Monitor
Använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd, torka
sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt
kameran på stranden eller vid kusten, torka då bort sand och
salt med en duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och
torka den därefter noggrant. Viktigt: Damm eller främmande
ämnen inuti kameran kan orsaka skador som inte omfattas av
garantin.
Dessa glaskomponenter skadas lätt. Ta bort damm och ludd
med en blåspensel. Om du använder renblåsningspray, håll
burken lodrätt för förhindra att vätska töms ut. För att ta bort
fingeravtryck och andra fläckar, fukta en liten mängd
objektivrengöringsmedel på en mjuk trasa och rengör försiktigt.
Ta bort damm och ludd med en blåspensel. När du tar bort
fingeravtryck eller andra fläckar, torka ytan försiktigt med en
mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck inte, eftersom det kan leda
till skador eller fel.
Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.
n
344
Lågpassfiltret
Bildsensorn som fungerar som kamerans bildalstringselement är
utrustad med ett lågpassfilter för att förhindra moaréeffekt. Om du
misstänker att smuts eller damm på filtret påverkar dina fotografier
kan du rengöra filtret med alternativet Rengöra bildsensorn i
inställningsmenyn. Filtret kan rengöras när som helst med alternativet
Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras automatiskt när kameran
slås på eller stängs av.
❚❚ “Rengör nu”
Håll kameran med undersidan nedåt, välj
Rengöra bildsensorn i inställningsmenyn,
markera Rengör nu och tryck på J. Kameran
kontrollerar bildsensorn och påbörjar sedan
rengöringen. Under rengöringen blinkar 1
i den övre kontrollpanelen och andra åtgärder
kan inte utföras. Ta inte bort eller koppla ur
strömförsörjningen tills rengöringen är klar och
inställningsmenyn visas.
n
345
❚❚ “Rengör vid start/avstängn.”
Välj mellan följande alternativ:
Alternativ
5
6
7
1
Beskrivning
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran
Rengör vid start
slås på.
Rengör vid
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran
avstängning
stängs av.
Rengör vid start Bildsensorn rengörs automatiskt vid start och
& avstängn.
avstängning.
Rengöring av
Automatisk rengöring av bildsensorn avstängd.
Välj Rengör vid start/avstängn.
Visa menyn Rengöra bildsensorn enligt
beskrivningen på sida 345. Markera Rengör
vid start/avstängn. och tryck på 2.
2
Välj ett alternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J.
D Rengöring av bildsensorn
Om du använder kamerareglagen under uppstarten avbryts rengöringen av
bildsensorn.
Rengöring utförs genom att lågpassfiltret vibreras. Om det inte går att
avlägsna dammet helt med alternativen i menyn Rengöra bildsensorn,
rengör bildsensorn manuellt eller kontakta en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
n
346
Om bildsensorn rengörs flera gånger i följd kan bildsensorrengöringen
inaktiveras tillfälligt för att skydda kamerans interna kretsar. Rengöring kan
utföras igen efter en kort paus.
❚❚ Manuell rengöring
Om främmande ämnen inte kan tas bort från lågpassfiltret med
alternativet Rengöra bildsensorn (0 345) på inställningsmenyn kan
filtret rengöras manuellt enligt beskrivningen nedan. Lägg dock
märke till att filtret är extremt ömtåligt och lätt kan skadas. Nikon
rekommenderar att filtret endast rengörs av Nikon-auktoriserad
servicepersonal.
1
Ladda batteriet eller anslut en nätadapter.
En pålitlig strömkälla krävs när lågpassfiltret inspekteras eller
rengörs. Stäng av kameran och sätt i ett fulladdat batteri eller
anslut en nätadapter och strömkontakt (säljs separat).
Alternativet Fälla upp spegeln för rengör. är endast tillgängligt i
inställningsmenyn vid batterinivåer över J.
2
Ta bort objektivet.
Slå av kameran och ta bort objektivet.
3
Välj Fälla upp spegeln för rengör.
Vänd på kameran och markera Fälla upp
spegeln för rengör. i inställningsmenyn
och tryck på 2. Notera att Fälla upp
spegeln för rengör. inte är tillgängligt när
Aktivera har valts för Nätverk >
Nätverksanslutning i inställningsmenyn.
n
347
4
Tryck på J.
Meddelandet till höger visas i monitorn
och en rad med streck visas på den övre
kontrollpanelen och i sökaren. Om du vill
gå tillbaka till normalläge utan att
inspektera lågpassfiltret, stäng av
kameran.
5
Fäll upp spegeln.
Tryck ned avtryckaren hela
vägen. Spegeln fälls upp och
slutarridån öppnas så att
lågpassfiltret blir synligt.
Bilden i sökaren och den bakre kontrollpanelen stängs av och
raden med streck på den övre kontrollpanelen blinkar.
6
Kontrollera lågpassfiltret.
Håll kameran så att ljuset faller på
lågpassfiltret, och kontrollera om det finns
damm eller smuts på filtret. Om det inte
finns några främmande föremål, gå vidare
till steg 8.
n
348
7
Rengör filtret.
Avlägsna damm och ludd från filtret med en
luftblåsare. Använd inte en blåspensel,
eftersom penselhåren kan skada filtret.
Smuts som inte kan tas bort med en
luftblåsare får bara avlägsnas av Nikonauktoriserad servicepersonal. Du får under inga omständigheter
vidröra eller torka av filtret.
8
Stäng av kameran.
Spegeln fälls ned och slutarridån stängs. Sätt tillbaka objektivet
eller kamerahuslocket.
D Använd en tillförlitlig strömkälla
Slutarridån är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av när spegeln är
uppfälld stängs slutarridån automatiskt. För att förhindra skador på
slutarridån, observera följande försiktighetsåtgärder:
• Stäng inte av kameran och ta inte bort eller koppla från strömkällan när
spegeln är uppfälld.
• Om batteriet börjar ta slut medan spegeln är uppfälld hörs en signal och
lampan för självutlösaren blinkar för att varna för att slutarridån kommer
att stängas och spegeln fällas ned om cirka två minuter. Avsluta
rengöringen eller inspektionen omedelbart.
n
349
D Främmande ämnen på lågpassfiltret
Främmande ämnen som kommer in i kameran när objektiv eller
kamerahuslock tas bort eller byts ut (eller i mycket sällsynta fall smörjmedel
eller fina partiklar från själva kameran) kan fastna på lågpassfiltret, där de
kan synas på fotografier som tas under vissa förhållanden. Skydda kameran
när inget objektiv är monterat genom att alltid sätta på det medföljande
kamerahuslocket, och avlägsna först noggrant allt damm och andra
främmande ämnen som kan finnas på kamerafäste, objektivfäste och
kamerahuslock. Undvik att sätta på kamerahuslock eller byta objektiv i
dammiga omgivningar.
Om främmande ämnen kommer in på lågpassfiltret, använd alternativet
rengöring av lågpassfiltret enligt beskrivningen på sida 345. Om problemet
kvarstår, rengör filtret manuellt (0 347) eller låt det rengöras av auktoriserad
Nikon-servicepersonal. Fotografier som påverkats av förekomsten av
främmande ämnen på filtret kan retuscheras med
bildrengöringsalternativen som finns tillgängliga i vissa bildapplikationer.
D Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service. Nikon
rekommenderar genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikonauktoriserad servicerepresentant en gång om året eller vartannat år och
service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden genomgång och
service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran.
Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex.
objektiv eller extra blixtar, bör tas med vid genomgång eller service av
kameran.
n
350
Byta klockbatteriet
Kameraklockan drivs av ett litiumbatteri CR1616 med en livslängd på
cirka två år. Om B-ikonen visas i den övre kontrollpanelen medan
väntelägestimern är på, är batteriet på väg att laddas ur och måste
bytas. När batteriet är urladdat blinkar B-ikonen medan
väntelägestimern är på. Bilder kan fortfarande tas men de kommer
inte att stämplas med korrekt tid och datum. Byt batteriet enligt
beskrivningen nedan.
1
Ta bort huvudbatteriet.
Klockbatterifacket är placerat på taket till huvudbatterifacket. Slå
av kameran och ta bort EN-EL18c-batteriet.
2
Öppna klockbatterifacket.
Skjut luckan till klockbatterifacket mot
framsidan på huvudbatterifacket.
3
Avlägsna klockbatteriet.
4
Sätt i det nya batteriet.
Sätt i ett nytt litiumbatteri CR1616 så att
den positiva sidan (sidan markerad med “+”
och batterinamnet) är synlig.
n
351
5
Stäng klockbatterifacket.
Skjut locket till klockbatterifacket mot
baksidan på huvudbatterifacket tills det
klickar på plats.
6
Byt huvudbatteriet.
Sätt tillbaka EN-EL18c.
7
Ställ kameraklockan.
Ställ in kameran på aktuellt datum och tid
(0 28). Tills datumet och tiden har ställts in
blinkar B-ikonen i den övre
kontrollpanelen.
A
FÖRSIKTIGT
Använd endast litiumbatterier CR1616. Det finns risk för explosion om en
annan typ av batteri används. Kassera använda batterier enligt
anvisningarna.
n
352
D Sätta i klockbatteriet
Sätt i klockbatteriet i rätt riktning. Att sätta i batteriet i fel riktning kan inte
bara förhindra klockan från att fungera utan också skada kameran.
Vård av kamera och batteri:
Försiktighetsåtgärder
Tappa inte: Fel kan uppstå på produkten om den utsätts för kraftiga stötar eller
vibrationer.
Håll torr: Produkten är inte vattentät, och fel kan uppstå om den sänks ned i
vatten eller utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostar kan
det orsaka ohjälpliga skador.
Undvik plötsliga temperaturförändringar: Plötsliga temperaturförändringar, t.ex. när
man går in i eller ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan orsaka
kondens inuti enheten. För att förhindra kondens, placera enheten i en väska
eller plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.
Håll borta från starka magnetfält: Använd eller förvara inte enheten i närheten av
utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetfält.
Kraftiga statiska laddningar eller de magnetfält som alstras av utrustning som
radiosändare kan störa monitorn, skada data som lagras på minneskortet eller
påverka produktens interna kretsar.
Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet riktat mot solen eller
en annan stark ljuskälla under en längre tid. Intensivt ljus kan göra att
bildsensorn försämras eller ge en vit oskärpeeffekt i fotografierna.
n
353
Rengöring: När du rengör kamerahuset, använd en blåspensel för att försiktigt
avlägsna damm och ludd, torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du
har använt kameran på stranden eller vid kusten, torka bort sand och salt med
en duk som är lätt fuktad med rent vatten och torka därefter kameran
noggrant. Statisk elektricitet kan i sällsynta fall orsaka att LCD-displayerna
lyses upp eller slocknar. Detta är inte ett fel och displayen återgår snart till det
normala.
Objektivet och spegeln skadas lätt. Damm och ludd ska avlägsnas varsamt
med en blåspensel. Om du använder tryckluftsspray, håll burken lodrätt för att
förhindra utsöndring av vätska. För att ta bort fingeravtryck eller andra fläckar
på objektivet, fukta en mjuk duk med en liten mängd objektivrengöring och
torka försiktigt av objektivet.
Mer information om rengöring av lågpassfiltret finns i “Lågpassfiltret” (0 345).
Objektivkontakter: Håll objektivkontakterna rena.
Rör inte slutarridån: Slutarridån är extremt tunn och skadas lätt. Under inga
omständigheter får ridån utsättas för tryck, vidröras med rengöringsredskap
eller utsättas för kraftiga luftströmmar från en blåspensel. Sådan behandling
kan göra att ridån repas, deformeras eller rivs sönder.
Slutarridån kan verka ojämnt färgad, men detta påverkar inte bilder och tyder
inte på något fel.
Förvaring: För att förhindra uppkomsten av mögel, förvara kameran på en torr,
välventilerad plats. Om du använder en nätadapter, koppla ur den på grund av
brandrisken. Om produkten inte kommer att användas under en längre tid, ta
ur batteriet för att förhindra läckage och förvara kameran i en plastpåse
tillsammans med torkmedel. Förvara däremot inte kamerafodralet i en
plastpåse, eftersom det kan förstöra materialet. Notera att torkmedlets
förmåga att absorbera fukt gradvis försämras och att det därför bör bytas ut
regelbundet.
För att förhindra uppkomsten av mögel, ta ut kameran från förvaringsplatsen
minst en gång i månaden. Slå på kameran och utlös slutaren några gånger
innan du lägger undan den.
Förvara batteriet på en sval, torr plats. Sätt tillbaka polskyddet innan batteriet
läggs undan.
n
354
Stäng av produkten innan strömkällan tas ur eller kopplas från: Koppla inte ur
produkten och ta inte ur batteriet medan produkten är påslagen eller medan
bilder sparas eller raderas. Om strömmen stängs av avsiktligt under dessa
omständigheter kan det leda till förlust av data eller skador på produktens
minne eller interna kretsar. För att förhindra oavsiktlig avstängning av
strömmen, undvik att flytta produkten medan nätadaptern är ansluten.
Torka locket till tillbehörsskon: Om kameran används i regn kan vatten tränga in i
det medföljande locket till tillbehörsskon. Ta bort och torka locket till
tillbehörsskon om kameran har använts i regn.
Noteringar om monitorn: Monitorn är tillverkad med extremt hög precision; minst
99,99 % av pixlarna fungerar korrekt, och färre än 0,01 % saknas eller är
defekta. Så även om dessa displayer kan innehålla pixlar som alltid är tända
(vita, röda, blå eller gröna) eller alltid avstängda (svarta), så är detta inget fel,
och det påverkar inte bilder som tas med enheten.
Det kan vara svårt att se bilder i monitorn i starkt ljus.
Utsätt inte monitorn för tryck, eftersom det kan leda till skador eller fel. Damm
eller ludd på monitorn kan avlägsnas med en blåspensel. Fläckar kan
avlägsnas genom att försiktigt torka med en mjuk duk eller ett sämskskinn.
Om monitorn går sönder, var försiktig så att du inte skadar dig på krossat glas,
och se till att de flytande kristallerna från monitorn inte vidrör huden eller
kommer in i ögon eller mun.
Batterier: Batterier kan läcka eller explodera till följd av felaktig hantering. Vidta
följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batterierna:
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna
utrustning.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller öppen eld.
• Håll batteripolerna rena.
• Stäng av produkten innan du byter batteri.
• Ta ur batteriet ur kameran eller laddaren när det inte används och sätt
tillbaka polskyddet. Dessa enheter drar små mängder ström även när de är
avstängda och kan ladda ur batteriet tills det inte längre fungerar. Om
batteriet inte ska användas på ett tag, sätt i det i kameran och ladda ur det
helt innan du tar ut det för förvaring. Batteriet ska förvaras på en sval plats
med en temperatur på 15 °C till 25 °C (undvik varma och extremt kalla
platser). Upprepa denna procedur minst en gång var sjätte månad.
n
355
• Att slå på eller stänga av kameran upprepade gånger när batteriet är helt
urladdat förkortar batteriets livslängd. Batterier som har laddats ur helt
måste laddas före användning.
• Den interna temperaturen i batteriet kan stiga när det används. Om du
försöker ladda batteriet när den interna temperaturen är förhöjd försämras
batteriets prestanda, och batteriet kanske inte kan laddas eller laddas bara
delvis. Vänta med att ladda tills batteriet har svalnat.
• Om du fortsätter att ladda ett batteri som redan är fulladdat kan dess
prestanda försämras.
• En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin
laddning när det används i rumstemperatur tyder på att det behöver bytas
ut. Köp ett nytt batteri.
• Ladda batteriet innan det används. När du fotograferar vid betydelsefulla
tillfällen bör du ha ett extra, fulladdat batteri tillhands. Beroende på var du
befinner dig kan det vara svårt att få tag på extrabatterier med kort varsel.
Notera att batteriers kapacitet tenderar att minska vid kallt väder. Se till att
batteriet är fulladdat innan du tar fotografier utomhus vid kallt väder.
Förvara ett reservbatteri på en varm plats och byt ut batterierna vid behov.
När ett kallt batteri värms upp kan en del av laddningen återställas.
• Förbrukade batterier är en värdefull resurs; återvinn i enlighet med lokala
bestämmelser.
n
356
Exponeringsprogram
Exponeringsprogrammet för programautomatik (0 133) visas i
följande diagram:
14
f/1
16 15
f/1.4
16
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
Bländare
f/2.8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv med maximal bländare på f/1.4 och minsta
bländare på f/16 (t.ex. AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Slutartid
Det största och minsta värdet för EV varierar med ISO-känsligheten;
ovanstående diagram förutsätter en ISO-känslighet motsvarande ISO
100. När matrismätning används minskas värden över 16 1/3 EV till
16 1/3 EV.
n
357
Felsökning
Om kameran inte fungerar som den ska, gå igenom listan över vanliga
problem nedan innan du tar kontakt med återförsäljaren eller en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Batteri/display
Kameran är påslagen men reagerar inte: Vänta tills inspelningen avslutas. Om
problemet kvarstår, stäng av kameran. Om kameran inte stängs av, ta bort och
sätt tillbaka batteriet, eller, om du använder en nätadapter, koppla ifrån och
återanslut nätadaptern. Notera att även om data som håller på att sparas
förloras så påverkas inte data som redan har sparats när strömkällan tas bort
eller kopplas ifrån.
Sökaren är inte i fokus: Justera sökarens fokus (0 35). Om nödvändigt kan
sökarens fokus justeras ytterligare med hjälp av korrektionslinser (säljs separat,
0 338).
Sökaren är släckt: Sätt i ett fulladdat batteri (0 19, 37).
Displayerna stängs av utan förvarning: Välj längre fördröjningar för Anpassad
inställning c2 (Väntelägestimer) eller c4 (Fördröjning av monitoravst.)
(0 303).
Displayerna på kontrollpanelerna eller sökaren reagerar inte och lyser svagt: Svarstiderna
och ljusstyrkan på dessa displayer varierar med temperaturen.
Fotografering
Det tar lång tid att slå på kameran: Radera filer eller mappar.
Slutarutlösningen är inaktiverad:
• Minneskortet är fullt (0 30, 38).
• Slutaren inaktiverad har valts för Funktion utan minneskort i
inställningsmenyn (0 313) och inget minneskort är isatt (0 30).
• Bländarringen för CPU-objektivet har inte låsts vid det högsta bländarvärdet
(gäller inte för typ G- och E-objektiv). Om B visas på den övre
kontrollpanelen, välj Bländarring för Anpassad inställning f4 (Anpassa
kommandorattar) > Bländarinställning för att använda objektivets
bländarring för att justera bländaren (0 308).
• Exponeringsläge S har valts med A eller % valt för slutartid (0 365).
n
358
Kameran svarar långsamt på avtryckaren: Välj Av för Anpassad inställning d5
(Exponeringsfördröjning; 0 304).
Endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in i serietagningsläge: Stäng av HDR
(0 189).
Bilderna är inte fokuserade:
• Vrid fokuslägesväljaren till AF (0 98).
• Kameran kan inte fokusera med autofokus: använd manuell fokusering eller
fokuslås (0 111, 114).
Alla slutartider är inte tillgängliga: Blixt används. Blixtsynkhastighet kan väljas med
Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet); när kompatibla blixtenheter
används, välj 1/250 sek. (Automatisk FP) för tillgång till alla slutartider
(0 305).
Fokus låses inte när avtryckaren trycks in halvvägs: Kameran är i fokusläge AF-C: använd
mitten av sekundärväljaren för att låsa fokus (0 111).
Kan inte välja fokuspunkt:
• Lås upp fokusväljarlåset (0 108).
• Automatiskt AF-område markerat för AF-områdesläge eller
ansiktsprioriterande AF markerat i livevisning; välj annat läge (0 49, 104).
• Kameran är i visningsläge (0 248).
• Menyerna används (0 289).
• Tryck ned avtryckaren halvvägs för att starta väntelägestimern (0 41).
Kan inte välja AF-läge: Välj Inga begränsningar för Anpassad inställning a10
(Begränsn. av autofokusläge, 0 301).
Kameran tar lång tid på sig att lagra bilder: Stäng av brusreducering för lång
exponering (0 294).
n
359
Brus (ljusa prickar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) syns på bilderna:
• Ljusa prickar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma och ränder kan
minskas genom att sänka ISO-känsligheten.
• Använd Brusreducering för lång exp. i fotograferingsmenyn för att
begränsa förekomsten av ljusa fläckar eller dimma i bilder som tas med
slutartider längre än 1 sek. (0 294).
• Dimma och ljusa fläckar kan indikera att kamerans interna temperatur har
blivit förhöjd på grund av hög omgivande temperatur, långa exponeringar,
eller liknande orsaker: stäng av kameran och vänta tills den har svalnat innan
du fortsätter fotograferingen.
• Vid hög ISO-känslighet kan ränder synas i bilder som tagits med vissa extra
blixtar; välj ett lägre värde om detta inträffar.
• Vid höga ISO-känsligheter, inklusive höga värden valda med automatisk ISOkänslighet, kan slumpmässigt utspridda ljusa pixlar minskas genom att välja
Hög, Normal eller Låg för Brusreduc. vid högt ISO i fotograferingsmenyn
eller filminspelningsmenyn (0 294, 298).
• Vid hög ISO-känslighet kan ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar,
dimma eller ränder vara mer märkbara i långa exponeringar,
multiexponeringar, och bilder tagna i hög omgivande temperatur eller med
Aktiv D-Lighting aktiverat, Jämn markerat för Ställ in Picture Control
(0 179) eller extrema värden markerade för Picture Control-parametrar
(0 182).
Flimmer eller streck uppstår under filminspelning: Välj ett alternativ för
Flimmerreducering som matchar frekvensen hos den lokala
strömförsörjningen (0 298).
Ljusa band syns under livevisning: En blinkande skylt, blixt eller annan kortvarig
ljuskälla användes under livevisning.
Fläckar uppträder i fotografier: Rengör de främre och bakre objektivelementen.
Om problemet kvarstår, rengör bildsensorn (0 345).
n
360
Livevisning avslutas oväntat eller startar inte: Livevisning kan avslutas automatiskt
för att förhindra skador på kamerans interna kretsar om:
• Den omgivande temperaturen är hög
• Kameran har använts länge i livevisningsläge eller för att spela in filmer
• Kameran har använts i serietagningsläge under en längre tid
Om livevisning inte startar när du trycker på a-knappen, vänta tills de inre
kretsarna har kylts ned och försök sedan igen. Notera att kameran kan kännas
varm att vidröra, men detta tyder inte på något fel.
Artefakter i bilden syns under livevisning: “Brus” (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar,
dimma eller ränder) och oväntade färger kan synas om du zoomar in på vyn
genom objektivet (0 47) under livevisning; i filmer påverkas mängden och
fördelningen av slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma och ljusa fläckar
av bildstorleken och bildhastigheten (0 67). Slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma och ljusa fläckar kan också uppstå som ett resultat av ökad
temperatur i kamerans interna kretsar under livevisning; avsluta livevisning
när kameran inte används.
Kan inte mäta vitbalans: Motivet är för mörkt eller för ljust (0 169).
Bilden kan inte väljas som källa för förinställt värde för vitbalans: Bilden skapades inte
med D5 (0 176).
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig:
• Bildkvalitetsalternativet NEF (RAW) eller NEF + JPEG är valt för bildkvalitet
(0 92).
• Multiexponeringsläget är aktiverat (0 229).
Fotografier och filmer verkar inte ha samma exponering som granskningen som visas i
monitorn under livevisning: Ändringar av monitorns ljusstyrka under fotografering
med livevisning har ingen effekt på bilder som tas med kameran (0 51).
Effekterna av Picture Control varierar från bild till bild: A (auto) har valts för skärpa,
klarhet, kontrast eller mättnad. För att få konsekventa resultat över en serie
foton, välj en annan inställning (0 183).
n
361
Mätningen kan inte ändras: Autoexponeringslås är aktiverat (0 142).
Exponeringskompensation kan inte användas: Välj exponeringsläge P, S eller A (0 131,
145).
Brus (rödaktiga områden eller andra artefakter) syns vid långtidsexponeringar: Aktivera
brusreducering vid långtidsexponering (0 294).
Ljud spelas inte in med filmer: Mikrofon av är valt för Mikrofonkänslighet i
filminspelningsmenyn (0 298).
Bildvisning
NEF-bilder (RAW) visas inte: Bilden togs med bildkvaliteten NEF + JPEG (0 93).
Kan inte visa bilder som tagits med andra kameror: Bilder tagna med andra
kameramärken kanske inte visas korrekt.
Vissa bilder visas inte under bildvisning: Välj Alla för Visningsmapp (0 289).
“Stående” (porträttorientering) bilder visas “liggande” (landskapsorientering):
• Fotot togs med Av valt för Automatisk bildrotering (0 290).
• Välj På för Rotera hög (0 290).
• Fotot visas i visning av tagen bild (0 290).
• Kameran riktades uppåt eller nedåt när fotot togs.
Kan inte radera bilden: Bilden är skyddad. Ta bort skyddet (0 265).
Kan inte retuschera bilden: Bilden kan inte redigeras ytterligare med denna kamera
(0 368).
Kameran visar ett meddelande som säger att mappen inte innehåller några bilder: Välj Alla
för Visningsmapp (0 289).
Kan inte skriva ut bilder: NEF (RAW)- och TIFF-bilder kan inte skrivas ut med direkt
USB-anslutning. Överför bilderna till en dator och skriv ut med Capture NX-D
(0 277). NEF (RAW)-bilder kan sparas i JPEG-format med NEF (RAW)bearbetning (0 314).
Bilden visas inte på hd-videoenheten: Kontrollera att HDMI-kabeln (säljs separat) är
ansluten (0 286).
n
362
Alternativet för borttagning av damm i bilden i Capture NX-D har inte förväntad effekt:
Rengöring av bildsensorn ändrar positionen hos damm på lågpassfiltret.
Referensdata för borttagning av damm som registrerades innan bildsensorn
rengjordes kan inte användas med fotografier som tas efter att bildsensorn
rengjorts. Referensdata för dammborttagning som registrerades efter
rengöring av bildsensorn kan inte användas med fotografier som tagits innan
bildsensorn rengjordes (0 311).
NEF-bilder (RAW) på datorn ser annorlunda ut än på kameran: Programvara från andra
leverantörer visar inte effekterna av Picture Controls, Aktiv D-Lighting eller
vinjetteringskontroll. Använd Capture NX-D (0 277).
Kan inte överföra bilder till en dator: Operativsystemet är inte kompatibelt med
kameran eller överföringsprogrammet. Använd en kortläsare för att kopiera
foton till datorn.
Övrigt
Inspelningsdatumet är inte korrekt: Ställ in kameraklockan (0 28).
Menyalternativet kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga vid vissa
kombinationer av inställningar eller när inget minneskort är isatt. Notera att
alternativet Batteriinformation inte är tillgängligt när kameran drivs av en
separat såld strömkontakt och nätadapter (0 313).
n
363
Felmeddelanden
I det här avsnittet beskrivs indikatorerna och felmeddelandena som
visas i sökaren, på den övre kontrollpanelen och på monitorn.
Indikator
KontrollSökare
panel
B
(blinkar)
H
d
Problem
Bländarringen är inte
inställd på minsta
bländare.
Låg batterinivå.
• Batteriet är urladdat.
• Batteriet kan inte
användas.
d
H
(blinkar) (blinkar)
B
(blinkar)
F
n
364
—
Lösning
0
Ställ in ringen på minsta
bländare (högsta
26
bländarvärde).
Förbered ett fulladdat
37
reservbatteri.
• Ladda eller byt
batteriet.
• Kontakta en Nikonauktoriserad
servicerepresentant.
xviii, 19,
• Byt ut batteriet, eller
22, 336
ladda upp batteriet om
det uppladdningsbara
litiumjonbatteriet är
urladdat.
• Ett helt urladdat
uppladdningsbart
litiumjonbatteri eller
ett batteri från en
annan tillverkare har
satts in i kameran.
• Hög batteritemperatur. • Ta bort batteriet och låt
det svalna.
Kameraklockan har inte
Ställ kameraklockan.
ställts in.
Inget objektiv är
monterat, eller ett ickeCPU-objektiv är
Bländarvärdet visas om
monterat utan att
maximal bländare
maximal bländare
specificeras.
specificerats. Bländare
visas i stopp från
maximal bländare.
—
28
243
Indikator
KontrollSökare
Problem
Lösning
0
panel
F H Kameran kan inte
Ändra kompositionen
—
40, 114
(blinkar) fokusera med autofokus. eller fokusera manuellt.
• Använd en lägre ISO124
känslighet.
336
• Använd ett ND-filter
(säljs separat).
Motivet är för ljust; fotot
I exponeringsläge:
blir överexponerat.
S Minska slutartiden
134
(ExponeringsA Välj en mindre
135
indikatorerna
bländare (högre
och displayen
bländarvärde)
för slutartid eller
• Använd en högre ISO124
bländare
känslighet.
blinkar)
194
• Använd extra blixt.
Motivet är för mörkt;
I exponeringsläge:
fotot blir
S Öka slutartiden
134
underexponerat.
A Välj en större
135
bländare (lägre
bländarvärde)
Ändra slutartiden eller
A
A markerat i
134,
välj det manuella
(blinkar)
exponeringsläge S.
136
exponeringsläget.
Ändra slutartiden eller
%
% markerat i
134,
välj det manuella
(blinkar)
exponeringsläge S.
136
exponeringsläget.
Vänta tills
1 k
Bearbetning pågår.
bearbetningen är
—
(blinkar) (blinkar)
slutförd.
Kontrollera fotot i
Om indikatorn blinkar i
monitorn; om det är
c
3 sek. efter att blixten
—
underexponerat, justera
334
(blinkar) avfyras kan fotot bli
inställningarna och
underexponerat.
försök igen.
n
365
Indikator
KontrollSökare
panel
Y
(blinkar)
—
Problem
En blixtenhet som inte
stödjer röda ögon-reducering är monterad och
blixtsynkroniseringsläget är inställt på röda
ögon-reducering.
Lösning
0
Ändra
blixtsynkroniseringsläge
eller använd en
blixtenhet som stödjer
röda ögon-reducering.
199,
332
• Minska kvaliteten eller 92, 95
Otillräckligt minne för
storleken.
att spara fler foton med • Radera fotografier efter 268,
kopiering av viktiga
278
n
j aktuella inställningar,
(blinkar) (blinkar) eller så har kameran fått bilder till dator eller
annan enhet.
slut på fil- eller
• Sätt i ett nytt
30
mappnummer.
minneskort.
Utlös slutaren. Om felet
kvarstår eller uppträder
O
Kameran fungerar inte. ofta, kontakta en Nikon—
(blinkar)
auktoriserad
servicerepresentant.
n
366
Indikator
Monitor
Kontrollpanel
Lösning
0
Stäng av kameran och
bekräfta att kortet är
30
korrekt isatt.
• Använd ett kort som
383
är godkänt av Nikon.
• Kontrollera att
—
kontakterna är rena.
Om kortet är skadat,
kontakta en
återförsäljare eller en
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
• Kan inte skapa ny • Radera filer eller sätt i 30, 268,
mapp.
ett nytt minneskort
278
efter att ha kopierat
viktiga bilder till en
dator eller annan
enhet.
Minneskortet har
Formatera
inte formaterats för
minneskortet eller sätt 30, 33
att användas i
i ett nytt minneskort.
kameran.
Vänta tills de interna
kretsarna har svalnat
Den interna
innan du fortsätter
temperaturen i
361
fotografering med
kameran är hög.
livevisning eller
filminspelning.
Problem
Kameran kan inte
Inget minneskort. S detektera ett
minneskort.
• Det gick inte att
komma åt
minneskortet.
Det går inte att
komma åt det här W,
minneskortet.
R
Sätt i ett annat
(blinkar)
kort.
Kortet är inte
[C]
formaterat.
(blinkar)
Formatera kortet.
Det går inte att
starta
livevisningen.
Vänta.
—
n
367
Indikator
Monitor
Mappen
innehåller inga
bilder.
—
Alla bilder är
dolda.
—
Det går inte att
visa filen.
—
Det går inte att
välja den här
filen.
—
Den här filmen
kan inte
redigeras.
n
368
Kontrollpanel
—
Problem
Det finns inga
bilder på
minneskortet eller
i vald(a) mapp(ar)
för bildvisning.
Alla foton i den
aktuella mappen
är dolda.
Lösning
0
Välj en mapp som
innehåller bilder från
menyn Visningsmapp 30, 289
eller sätt i ett
minneskort med bilder.
Inga bilder kan visas
innan en annan mapp
har valts eller Dölj bild
289
använts för att låta
åtminstone en bild
visas.
Filen har skapats
eller ändrats med
en dator eller en
Filen kan inte visas på
kamera av ett
kameran.
annat märke, eller
också är filen
förstörd.
Bilder skapade med
Vald bild kan inte
andra enheter kan inte
retuscheras.
retuscheras.
• Filmer skapade med
andra enheter kan
Den markerade
inte redigeras.
filmen kan inte
• Filmer måste vara
redigeras.
minst två sekunder
långa.
—
—
—
85
Indikator
Monitor
Kontrollpanel
Kontrollera
skrivaren.
—
Kontrollera
papperet.
—
Papperet har
fastnat.
—
Slut på papper.
—
Kontrollera
tillgången på
bläck.
—
Slut på bläck.
—
Problem
Lösning
Kontrollera skrivaren.
För att fortsätta, välj
Skrivarfel.
Fortsätt (om
tillgängligt).
Papperet i
Lägg i papper av rätt
skrivaren har inte storlek och välj
vald storlek.
Fortsätt.
Papperet har
Rensa stoppet och välj
fastnat i skrivaren. Fortsätt.
Lägg i papper av rätt
Skrivaren har slut
storlek och välj
på papper.
Fortsätt.
Kontrollera
Bläckfel.
bläckpatronen. För att
fortsätta, välj Fortsätt.
Skrivaren har slut Byt bläckpatron och
på bläck.
välj Fortsätt.
0
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
* Se skrivarens handbok för mer information.
n
369
Specifikationer
❚❚ Nikon D5 digitalkamera
Typ
Typ
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Nikon FX-format
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
20,8 miljoner
Bildsensor
Bildsensor
35,9 × 23,9 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar
21,33 miljoner
Dammreduceringssystem Rengöring av bildsensor, referensdata för borttagning av
damm i bilden (programmet Capture NX-D krävs)
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
n
370
• Bildområde FX (36 × 24)
5 568 × 3 712 (#) 4 176 × 2 784 ($) 2 784 × 1 856 (%)
• Bildområde 1,2× (30 × 20)
4 640 × 3 088 (#) 3 472 × 2 312 ($) 2 320 × 1 544 (%)
• Bildområde (24 × 16) DX
3 648 × 2 432 (#) 2 736 × 1 824 ($) 1 824 × 1 216 (%)
• Bildområde 5 : 4 (30 × 24)
4 640 × 3 712 (#) 3 472 × 2 784 ($) 2 320 × 1 856 (%)
• Bilder tagna under filminspelning med en bildstorlek på
3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
• FX-formatbilder tagna under filminspelning med en bildstorlek på
1 920 × 1 080 eller 1 280 × 720
5 568 × 3 128 (#) 4 176 × 2 344 ($) 2 784 × 1 560 (%)
• DX-formatbilder tagna under filminspelning med en bildstorlek på
1 920 × 1 080 eller 1 280 × 720
3 648 × 2 048 (#) 2 736 × 1 536 ($) 1 824 × 1 024 (%)
• Bilder tagna under filminspelning med en bildstorlek på
1 920 × 1 080 beskärning: 1 920 × 1 080
Lagring
Filformat
Picture Control-system
Media
Dubbla kortfack
Filsystem
Sökare
Sökare
Sökartäckning
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
Mattskiva
Spegel
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar (förlustfri komprimering,
komprimerad eller okomprimerad); stor, mellan och liten
är tillgängligt (mellan och små bilder spelas in med ett
bitdjup på 12 bitar med förlustfri komprimering)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med hög (ungefär 1 : 4),
normal (ungefär 1 : 8) eller låg (ungefär 1 : 16)
komprimering; optimal kvalitetskomprimering
tillgänglig
• NEF (RAW) + JPEG: Ett fotografi lagras i både NEF (RAW)- och
JPEG-format
Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt,
Landskap, Jämn; vald Picture Control kan modifieras;
lagring för anpassade Picture Controls
• Modeller för användning med XQD-kort: XQD-kort
• Modeller för användning med CompactFlash-kort:
CompactFlash-minneskort av typ I (UDMA7kompatibelt)
Fack 2 kan användas för extrautrymme eller
säkerhetskopiering, eller för separat lagring av kopior
skapade med NEF + JPEG; bilder kan kopieras mellan
korten.
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonhöjd
• FX (36 × 24): Ungefär 100 % horisontellt och 100 %
vertikalt
• 1,2× (30 × 20): Ungefär 97 % horisontellt och 97 %
vertikalt
• DX (24 × 16): Ungefär 97 % horisontellt och 97 % vertikalt
• 5 : 4 (30 × 24): Ungefär 97 % horisontellt och 100 %
vertikalt
Ungefär 0,72× (50 mm f/1.4-objektiv vid oändlighet,
–1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; från mittytan på
sökarlinsen)
–3–+1 m–1
BriteView Clear Matte Mark IX mattskiva typ B med
AF-områdesmarkeringar (kompositionsrutnät kan visas)
Snabbt återgående
n
371
Sökare
Förhandsgranskning av
skärpedjup
Objektivbländare
Objektiv
Kompatibla objektiv
När Pv-knappen trycks in stoppas objektivets bländare ner
till värdet som valts av användaren (lägena A och M) eller
av kameran (lägena P och S)
Omedelbart återgående, elektroniskt styrt
Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, inklusive objektiv av
typ G, E och D (vissa begränsningar gäller för PC-objektiv) och
DX-objektiv (som använder bildområde DX 24 × 16 1,5×),
AI-P NIKKOR-objektiv, och icke-CPU AI-objektiv (endast
exponeringslägena A och M). IX NIKKOR-objektiv, objektiv för
F3AF och icke-AI-objektiv kan inte användas.
Den elektroniska avståndsmätaren kan användas med
objektiv som har en maximal bländare på f/5.6 eller kortare
(den elektroniska avståndsmätaren stödjer 15
fokuspunkter med objektiv som har en maximal bländare
på f/8 eller kortare varav 9 punkter går att välja).
Slutare
Typ
Tid
Blixtsynkhastighet
Utlösning
Utlösarläge
Ungefärlig
bildmatningshastighet
Självutlösare
n
372
Elektroniskt styrd vertikalgående mekanisk
skärpeplansslutare; elektronisk slutare för främre ridå
tillgänglig i utlösarläget uppfälld spegel
1/8 000–30 sek. i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, tid, X250
X = 1/250 sek.; synkroniserar med slutaren vid 1/250 sek. eller
längre
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb
serietagning), Q (tyst slutare), E (självutlösare),
MUP (uppfälld spegel)
Upp till 10 bps (CL); 10–12 bps eller 14 bps med uppfälld
spegel (CH); eller 3 bps (tyst serietagningsläge)
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar i intervaller
på 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
Exponering
Mätning
Mätmetod
Område (ISO 100,
f/1.4-objektiv, 20 °C)
Koppling av
exponeringsmätare
Exponeringsläge
TTL-exponeringsmätning med en RGB-sensor med
ungefär 180K (180 000) pixlar
• Matris: 3D-färgmatrixmätning III (objektiv av typ G, E och
D); färgmatrixmätning III (övriga CPU-objektiv);
färgmatrixmätning tillgängligt med icke-CPU-objektiv
om användaren anger objektivdata
• Centrumvägd: 75 % vikt ges till en cirkel på 12 mm mitt i
bilden. Cirkelns diameter kan ändras till 8, 15 eller
20 mm, eller så kan viktningen baseras på medelvärdet
för hela kompositionen (icke-CPU-objektiv använder
12 mm cirkel)
• Spot: Mäter en 4 mm cirkel (ungefär 1,5 % av bilden)
centrerad på den valda fokuspunkten (på fokuspunkten i
mitten om icke-CPU-objektiv används)
• Högdagervägd: Tillgänglig med objektiv av typ G, E och D
• Matris- eller centrumvägd mätning: –3–+20 EV
• Spotmätning: 2–20 EV
• Högdagervägd mätning: 0–20 EV
Kombinerad CPU och AI
Programautomatik med flexibelt program (P);
slutartidsstyrd automatik (S); bländarstyrd automatik (A);
manuell (M)
Exponeringskompensation –5–+5 EV i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV
Exponeringslås
Ljusstyrkan låst vid detekterat värde
ISO 100–102400 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV. Kan även
ISO-känslighet
(rekommenderat
ställas in på ungefär 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (motsvarande
exponeringsindex)
ISO 50) under ISO 100 eller till omkring 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3,
4 eller 5 EV (motsvarande ISO 3280000) över ISO 102400;
automatisk ISO-känslighet tillgänglig
Aktiv D-Lighting
Kan väljas från Auto, Extra hög +2/+1, Hög, Normal, Låg
eller Av
n
373
Fokusering
Autofokus
Detektionsintervall
Objektivservo
Fokuspunkt
AF-områdesläge
Fokuslås
Blixt
Blixtstyrning
Blixtläge
Blixtkompensation
Blixt klar-indikator
Tillbehörssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Radiostyrd avancerad
trådlös blixt
n
374
Multi-CAM 20K autofokus-sensormodul med TTLfasdetektering, finjustering och 153 fokuspunkter
(inklusive 99 korstypsensorer och 15 sensorer som stödjer
f/8), av vilka 55 (35 korstypsensorer och 9 f/8-sensorer) är
tillgängliga för att väljas
–4–+20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S); kontinuerlig
servo-AF (AF-C); förutsägande fokusföljning aktiveras
automatiskt beroende på motivets status
• Manuell fokusering (M): Den elektroniska avståndsmätaren
kan användas
153 fokuspunkter, varav 55 eller 15 kan väljas
Enpunkts-AF, 9-, 25-, 72- eller 153-punkters dynamiskt
AF-område, 3D-följning, grupperat AF-område, grupperat
AF-område (HL), grupperat AF-område (VL), automatiskt
AF-område
Fokus kan låsas genom att trycka in avtryckaren halvvägs
(enpunkts servo-AF) eller genom att trycka på
sekundärväljarens mitt
TTL: i-TTL-blixtstyrning med RGB-sensor med ungefär 180K
(180 000) pixlar; i-TTL balanserad upplättningsblixt för
digitala systemkameror används med matris- och
centrumvägd mätning, och högdagervägd mätning,
standard i-TTL-upplättningsblixt för digitala
systemkameror med spotmätning
Synk på främre ridå, långsam synk, synk på bakre ridå, röda
ögon-reducering, röda ögon-reducering med långsam
synk, långsam synk på bakre ridå, av, automatisk FP med
höghastighetssynk stöds
–3–+1 EV i steg om 1/3, 1/2, eller 1 EV
Tänds när den extra blixten är fulladdad; blinkar efter att
blixten avfyrats med full effekt
ISO 518 tillbehörssko med synk och datakontakter och
säkerhetslås
Stöds
Stöds
Blixt
Enhetlig blixtstyrning
Synkterminal
Vitbalans
Vitbalans
Gaffling
Gafflingstyper
Livevisning
Lägen
Objektivservo
AF-områdesläge
Autofokus
Film
Mätning
Mätmetod
Bildstorlek (pixlar) och
bildhastighet
Filformat
Stöds
ISO 519 synkterminal med låsgänga
Automatisk (3 typer), glödlampa, fluorescerande (7 typer),
direkt solljus, blixt, molnigt, skugga, manuellt förinställt
värde (upp till 6 värden kan lagras, spotmätning av
vitbalans tillgänglig vid livevisning), välj färgtemperatur
(2 500 K–10 000 K), alla med finjustering.
Exponering, blixt, vitbalans och ADL
C (fotografering med livevisning) med tillgängligt tyst
läge, 1 (filmlivevisning)
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S); aktiv servo-AF
(AF-F)
• Manuell fokusering (M)
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, smalt AFområde, motivföljande AF
Kontrastdetekterande AF överallt i bilden (kameran väljer
fokuspunkt automatiskt när ansiktsprioriterande AF eller
motivföljande AF är valt)
TTL-exponeringsmätning med huvudbildsensorn
Matris, centrumvägd eller högdagervägd
• 3 840 × 2 160 (4K UHD): 30p (progressiv), 25p, 24p
• 1 920 × 1 080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 920 × 1 080 beskärning: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720: 60p, 50p
Faktiska bildfrekvenser för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är
59,94, 50, 29,97, 25 respektive 23,976 bps; ★ hög kvalitet
tillgängligt vid alla bildstorlekar, normalt kvalitet
tillgängligt vid alla storlekar förutom 3 840 × 2 160
MOV
n
375
Film
Videokomprimering
Ljudinspelningsformat
Ljudinspelningsenhet
ISO-känslighet
Andra alternativ
Monitor
Monitor
Bildvisning
Bildvisning
Gränssnitt
USB
HDMI-utgång
Ljudingång
Ljudutgång
n
376
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Linjär PCM
Inbyggd stereo- eller extern mikrofon; justerbar känslighet
• Exponeringslägena P, S och A: Automatisk ISO-känslighet
(ISO 100 till Hög 5) med valbar övre gräns
• Exponeringsläge M: Automatisk ISO-känslighet (ISO 100 till
Hög 5) tillgänglig med valbar övre gräns; manuellt val
(ISO 100 till 102400 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV) med
ytterligare alternativ tillgängliga motsvarande ungefär
0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (motsvarande
ISO 3280000) över ISO 102400
Indexmarkering, timelapse-film, elektronisk
vibrationsreducering
8 cm/3,2 tum, ungefär 2 359k punkters (XGA) TFT
tryckkänslig LCD med 170° betraktningsvinkel, ungefär
100 % sökartäckning och manuell reglering av monitorns
ljusstyrka
Helskärms- eller miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder)
med visningszoom, filmuppspelning, foto- och/eller
filmbildspel, histogramvisning, högdagrar,
fotoinformation, platsdatadisplay, automatisk
bildrotering, betygsättning av bilder, inspelning och
uppspelning av röstmemo samt inbäddning och visning
av IPTC-information
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-kontakt); anslutning till
inbyggd USB-port rekommenderas
HDMI-kontakt typ C
Stereo-minikontakt (3,5 mm i diameter; plug-in power
stöds)
Stereo-minikontakt (3,5 mm i diameter)
Gränssnitt
10-polig tillbehörskontakt Kan användas för att ansluta separat såld fjärrkontroll,
trådlös fjärrkontroll WR-R10 (kräver adapter WR-A10) eller
WR-1, GPS-enhet GP-1/GP-1A eller GPS-enhet som är
kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01 (kräver
separat såld GPS-adapterkabel MC-35 och kabel med
9-polig kontakt av D-sub-typ)
Ethernet
RJ-45-anslutning
• Standarder: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u
(100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Datahastigheter: 10/100/1 000 Mbit/s med
autodetektering (maximal logisk datahastighet i
enlighet med IEEE-standard; faktisk hastighet kan
variera)
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Tillbehörskontakt
För WT-6, WT-5
Språk som stöds
Språk som stöds
Strömkälla
Batteri
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
Arabiska, bengaliska, bulgariska, kinesiska (förenklad och
traditionell), tjeckiska, danska, holländska, engelska,
finska, franska, tyska, grekiska, hindi, ungerska,
indonesiska, italienska, japanska, koreanska, marathi,
norska, persiska, polska, portugisiska (Portugal och
Brasilien), rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska,
tamil, telugu, thailändska, turkiska, ukrainska,
vietnamesiska
Ett laddningsbart litiumjonbatteri EN-EL18c; EN-EL18b-,
EN-EL18a- och EN-EL18-batterier kan också användas,
men notera att färre bilder kan tas på en laddning med
EN-EL18 jämfört med EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a
(0 388)
Nätadapter EH-6b; kräver strömkontakt EP-6 (säljs separat)
1/ 4
tum (ISO 1222)
n
377
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
Driftmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
Cirka 160 × 158,5 × 92 mm
• Modeller för användning med XQD-kort: Ungefär 1 405 g med
batteri och två XQD-minneskort men utan kamerahuslock
och lock till tillbehörssko; ungefär 1 235 g (endast
kamerahus)
• Modeller för användning med CompactFlash-kort: Ungefär 1 415 g
med batteri och två CompactFlash-minneskort men utan
kamerahuslock och lock till tillbehörssko; ungefär 1 240 g
(endast kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller mindre (ingen kondens)
• Om inget annat anges utförs alla mätningar i enlighet med Camera and Imaging
Products Associations (CIPA) standarder eller riktlinjer.
• Alla siffror gäller för en kamera med fulladdat batteri.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den
maskinvara och programvara som beskrivs i denna handbok när som helst och
utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador som kan
uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
n
378
Batteriladdare MH-26a
Nominell inspänning
Laddningseffekt
Tillämpliga batterier
Laddningstid per batteri
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Strömkabelns längd
Vikt
100 till 240 V AC, 50/60 Hz
12,6 V DC/1,2 A
Nikon uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18
Ungefär 2 timmar och 35 minuter vid en omgivande
temperatur på 25 °C när ingen laddning återstår
0 °C–40 °C
Ungefär 160 × 85 × 50,5 mm
Ungefär 1,5 m
• Ungefär 285 g, inklusive två kontaktskydd men exklusive
strömkabel
• Ungefär 265 g, exklusive kontaktskydd och strömkabel
Symbolerna på denna produkt representerar följande:
m AC, p DC, q Klass II-utrustning (produktens konstruktion är dubbelisolerad).
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL18c
Typ
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Nominell kapacitet
10,8 V/2 500 mAh
Drifttemperatur
0 °C–40 °C
Mått (B × H × D)
Ungefär 56,5 × 27 × 82,5 mm
Vikt
Ungefär 160 g, exklusive polskydd
n
379
Kalibrera batterier
Batteriladdaren MH-26a är utrustad med en funktion för
batterikalibrering. Kalibrera batteriet när så krävs för att säkerställa att
kamerans och laddarens batterinivåer visas korrekt.
Om kalibreringslampan för det
Batterifackets
aktuella batterifacket blinkar när
lampor (gröna)
ett batteri sätts i behöver batteriet
kalibreras. Tryck på
Laddningslampor
kalibreringsknappen för det
(gröna)
aktuella facket i cirka en sekund för
att påbörja kalibreringen. Den tid
Kalibreringslampor
(gula)
det tar för att kalibrera batteriet
visas av laddnings- och
Kalibreringsknappar
kalibreringslamporna:
Ungefärlig tid som krävs för
Kalibreringslampa
att kalibrera batteriet
Över sex timmar
K (lyser)
4–6 timmar
K (lyser)
2–4 timmar
K (lyser)
Under 2 timmar
K (lyser)
2t
K (lyser)
K (lyser)
K (lyser)
JK (av)
Laddningslampor
4t
6t
K (lyser)
K (lyser)
K (lyser)
JK (av)
JK (av)
JK (av)
JK (av)
JK (av)
När kalibreringen är avslutad släcks kalibrerings- och
laddningslamporna och laddningen påbörjas genast.
Även om kalibrering rekommenderas för exakt mätning av
batteriladdningsstatusen måste inte kalibrering utföras när
kalibreringslampan blinkar. När kalibreringen har påbörjats kan den
avbrytas om så önskas.
• Om kalibreringsknappen inte trycks in medan kalibreringslampan
blinkar påbörjas normal laddning efter cirka tio sekunder.
• Tryck en gång till på kalibreringsknappen för att avbryta
kalibreringen. Kalibreringen avslutas och laddningen påbörjas.
n
380
A Batterivarning
Om batterifacks- och kalibreringslamporna blinkar på och av i följd när inget
batteri är isatt är det problem med laddaren. Om batterifacks- och
kalibreringslamporna blinkar på och av i följd när ett batteri är isatt har ett
problem uppstått med batteriet och laddaren under laddning. Ta ur
batteriet, koppla bort laddaren och ta med batteriet och laddaren till en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant för inspektion.
A Ladda och kalibrera två batterier
MH-26a laddar endast ett batteri åt gången. Om batterier finns isatta i båda
facken kommer de laddas i den ordning de sattes i. Om
kalibreringsknappen för det första batteriet trycks in kan det andra batteriet
inte kalibreras eller laddas förrän kalibreringen och laddningen av det första
batteriet är slutförd.
A FreeType License (FreeType2)
Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
A MIT License (HarfBuzz)
Delar av denna programvara är copyright © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter
förbehålles.
n
381
A Information om varumärken
IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems,
Inc. i USA och/eller andra länder, och används under licens. Mac och OS X är
registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc. i USA och/eller andra länder.
Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. PictBridge är ett
varumärke. XQD är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
CompactFlash är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. HDMI,
HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
Alla övriga varunamn som nämns i denna handbok eller annan
dokumentation som medföljer din Nikon-produkt är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
A Standarder som stöds
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) är en standard
som används av digitalkameraindustrin för att säkra kompatibiliteten
mellan olika kameramärken.
• Exif version 2.3: Kameran stödjer Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) version 2.3, en standard som innebär att information
som lagras tillsammans med foton används för optimal färgåtergivning
när bilderna skrivs ut på Exif-kompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som är utvecklad genom samarbete mellan
digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär att fotografier
kan skrivas ut direkt på en skrivare utan att de först överförs till en dator.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface är en standard för
multimediagränssnitt som används för konsumentelektronik och AVutrustning som kan överföra audiovisuell data och styrsignaler till HDMIkompatibel utrustning via en enda kabel.
n
382
Godkända minneskort
❚❚ Modeller för användning med XQD-minneskort
Kameran kan användas med XQD-minneskort. Kort med en
skrivhastighet på 45 MB/s (300×) eller bättre rekommenderas för
filminspelning. Med långsammare hastigheter kan inspelningen
avbrytas eller uppspelningen kan bli ryckig och ojämn. För
information om kompatibilitet och användning, kontakta tillverkaren.
n
383
❚❚ Modeller för användning med CompactFlash-minneskort
Kameran kan användas med Type I CompactFlash-minneskort. Typ IIkort och microdrive-enheter kan inte användas. Kort med en
skrivhastighet på 45 MB/s (300×) eller bättre rekommenderas för
filminspelning; med långsammare hastigheter kan inspelningen
avbrytas eller uppspelningen kan bli ryckig och ojämn. För
information om kompatibilitet och användning, kontakta tillverkaren.
n
384
Minneskortskapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på
ett Lexar Professional 2933× XQD 2.0 eller 1066× UDMA 7
CompactFlash 64 GB-kort vid olika inställningar för bildkvalitet,
bildstorlek och bildområde (från och med mars 2016).
❚❚ FX (36 × 24) Bildområde
Bildkvalitet
Bildstorlek
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering,
12 bitar
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering,
14 bitar
NEF (RAW),
Komprimerad,
12 bitar
NEF (RAW),
Komprimerad,
14 bitar
NEF (RAW),
Okomprimerad,
12 bitar
NEF (RAW),
Okomprimerad,
14 bitar
Stor
Mellan
Liten
19,3 MB
13,9 MB
10,5 MB
1 700
2 400
3 100
Buffertkapacitet 2
XQD
CompactFlash
200
119
200
172
200
200
Stor
24,2 MB
1 300
200
82
Stor
16,8 MB
2 300
200
153
Stor
20,8 MB
1 900
200
103
Stor
33,2 MB
1 700
197
92
Stor
43,1 MB
1 300
102
65
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,5 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
952
1 600
3 500
4 300
7 100
13 300
8 400
13 800
25 300
16 200
26 000
45 400
92
119
126
200
200
200
200
200
200
200
200
200
67
87
125
200
200
200
200
200
200
200
200
200
TIFF (RGB)
JPEG hög 3
JPEG normal 3
JPEG låg 3
Filstorlek 1 Antal bilder 1
n
385
❚❚ DX (24 × 16) Bildområde
Bildkvalitet
Bildstorlek
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering,
12 bitar
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering,
14 bitar
NEF (RAW),
Komprimerad,
12 bitar
NEF (RAW),
Komprimerad,
14 bitar
NEF (RAW),
Okomprimerad,
12 bitar
NEF (RAW),
Okomprimerad,
14 bitar
Stor
Mellan
Liten
9,1 MB
6,7 MB
5,2 MB
3 800
5 100
6 500
Buffertkapacitet 2
XQD
CompactFlash
200
200
200
200
200
200
Stor
11,2 MB
3 000
200
200
Stor
8,0 MB
5 000
200
200
Stor
9,7 MB
4 200
200
200
Stor
14,9 MB
3 800
200
200
Stor
19,1 MB
3 000
200
133
Stor
27,4 MB
2 100
200
107
Mellan
15,9 MB
3 600
200
200
Liten
7,6 MB
7 200
200
200
Stor
5,2 MB
8 800
200
200
Mellan
3,4 MB
13 600
200
200
JPEG hög 3
Liten
2,1 MB
22 100
200
200
Stor
2,7 MB
17 100
200
200
JPEG normal 3
Mellan
1,8 MB
25 700
200
200
Liten
1,1 MB
40 600
200
200
Stor
1,4 MB
31 500
200
200
JPEG låg 3
Mellan
1,0 MB
46 500
200
200
Liten
0,7 MB
67 300
200
200
1 Alla siffror är ungefärliga. Filstorleken varierar beroende på motivet.
2 Maximala antalet exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100.
Minskar vid bildkvaliteter markerade med en stjärna (“★”) eller om automatisk
distorsionskontroll är på.
3 Siffrorna förutsätter att storleksprioriterande JPEG-komprimering. Om du väljer
ett bildkvalitetsalternativ markerat med en stjärna (“★”; optimal komprimering)
ökar filstorleken för JPEG-bilder; antalet bilder och buffertkapaciteten sjunker i
motsvarande grad.
TIFF (RGB)
n
386
Filstorlek 1 Antal bilder 1
A d2—Max antal exponer. i följd (0 303)
Maximalt antal fotografier som kan tas i en serie kan ställas in på ett värde
mellan 1 och 200.
n
387
Batteriets livslängd
Filmsekvensen eller det antal bilder som kan sparas med fulladdade
batterier varierar med batteriets status, temperaturen, intervallet
mellan bilderna och hur länge menyerna visas. Exempelsiffror för
EN-EL18c-batterier (2 500 mAh) ges nedan.
• Fotografier, utlösarläge enkelbild (CIPA-standard 1): Ungefär 3 780 bilder
• Fotografier, utlösarläge serietagning (Nikon-standard 2): Ungefär 8 160 bilder
• Filmer: Ungefär 110 minuter vid 1 080/60p 3
1 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med ett AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VRobjektiv under följande testförhållanden: objektivet ändrades från
oändlighet till minimiavstånd och ett fotografi togs med
standardinställningarna varje 30 sek. Livevisning används inte.
2 Uppmätt vid 23 °C med ett AF-S VR ED 70–200mm f/2.8G-objektiv under
följande testförhållanden: vibrationsreducering av, bildkvalitet inställd på
JPEG normal, bildstorlek inställd på L (stor), slutartid 1/250 sek., fokus
ändras från oändlighet till minimiavstånd tre gånger efter att avtryckaren
tryckts in halvvägs i 3 sek; sex bilder tas sedan i följd och monitorn slås på
i 5 sek. och stängs sedan av; cykeln upprepas när väntelägestimern löpt
ut.
3 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med kameran på standardinställningarna och
ett AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR-objektiv under förhållanden
specificerade av Camera and Imaging Products Association (CIPA).
Individuella filmer består av en eller flera filer, var och en upp till 4 GB i
storlek, och med totalt 29 minuter 59 sekunder i längd: inspelningen kan
avslutas innan dessa gränser nås om kamerans temperatur stiger.
EN-EL18b-, EN-EL18a- och EN-EL18-batterier kan användas i stället för
EN-EL18c, men notera att färre bilder kan tas på en laddning med EN-EL18
jämfört med EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.
n
388
Åtgärder som följande kan reducera batterikapaciteten:
• Använda monitorn
• Hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs
• Upprepad användning av autofokus
• Ta NEF (RAW)- eller TIFF (RGB)-fotografier
• Långa slutartider
• Ansluta till Ethernet-nätverk
• Använda kameran med separat sålda tillbehör anslutna
• Använda VR-läge (vibrationsreducering) med VR-objektiv
• Upprepad zoomning in och ut med ett AF-P-objektiv
För att få ut mesta möjliga av Nikons uppladdningsbara batterier
EN-EL18c:
• Håll batteriets kontakter rena. Smutsiga kontakter kan minska
batteriets prestanda.
• Använd batterierna omedelbart efter laddning. Batterierna laddas
ur om de inte används.
• Kontrollera skicket på batteriet regelbundet med alternativet
Batteriinformation i inställningsmenyn (0 313). Om j visas för
Kalibrering, kalibrera batteriet med batteriladdaren MH-26a (om
batteriet inte har använts i mer än sex månader, ladda batteriet när
kalibreringen är slutförd).
n
389
Index
Symboler
P (Programautomatik) ................... 131, 133
S (Slutartidsstyrd automatik) ....... 131, 134
A (Bländarstyrd automatik) ........... 131, 135
M (Manuell) ....................................... 131, 136
S.................................................................... 116
CL ................................................ 116, 117, 303
CH ................................................ 116, 117, 303
Q ................................................................... 116
E (Självutlösare) ............................. 117, 120
MUP ...................................................... 117, 122
S (Val av snabbutlösarläge) ....... 117, 119
S................................................................. 304
K (Enpunkts-AF) ..................................... 104
I (Dynamiskt AF-område) ................... 104
T (3D-följning) ........................................ 104
N (Grupperat AF-område).................... 105
H (Automatiskt AF-område) ................ 105
! (Ansiktsprioriterande AF) .................... 49
5 (Brett AF-område) .................................. 49
6 (Smalt AF-område) ................................ 49
& (Motivföljande AF) .............................. 49
L (Matris) .................................................. 129
M (Centrumvägd) .................................... 129
N (Spot) ..................................................... 129
t (Högdagervägd) ................................ 129
S-knapp ................................. 116, 117, 119
R (Info)-knapp ........................... 57, 68, 220
a (Livevisning) .................. 44, 59, 173, 309
Q (Hjälp) ........................................................ 16
t (Minnesbuffert) .............................. 40, 385
i-knappen ................................... 51, 63, 253
D-reglage .............................................. 9, 309
I (Fokusindikering) ................. 40, 111, 115
L (Manuellt förinställt värde)... 160, 168
Siffror
n
390
1,2× (30 × 20) ............................................... 88
10-polig tillbehörskontakt ...... 2, 246, 339,
340
12 bitar .......................................................... 94
14 bitar .......................................................... 94
14 bps (uppfälld spegel)......................... 117
3D-färgmatrixmätning III ....................... 129
3D-följning ............................... 104, 107, 300
5 : 4 (30 × 24) ............................................... 88
A
ADL-gaffling (Automatisk gaffling) ..... 146,
155
Adobe RGB ................................................. 294
AE & blixt (Automatisk gaffling) .. 146, 147
AE-lås via avtryckaren ............................. 302
AF .......................... 48–50, 98–113, 299–301
AF-aktivering ............................................. 300
AF-C .................................................... 101, 299
AF-F ............................................................... 48
AF-finjustering .......................................... 310
AF-områdesläge ....................... 49, 104, 300
AF-områdesmarkeringar ................... 10, 35
AF-ON-knapp ............................. 102, 300, 307
AF-ON-knapp för vertikal fotografering ........
102, 307
AF-reaktion vid dolt motiv ..................... 299
AF-S ............................................. 48, 101, 299
Aktiv D-Lighting ..................... 155, 187, 294
Aktiv servo-AF ............................................. 48
Alt. för knappen för livevisn................... 309
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR) .......... 312
Alternativ för fokuspunkt ....................... 301
Alternativ för röstmemo ......................... 312
Alternativ för trådlös blixt ...................... 204
Anpassa kommandorattar ..................... 308
Anpassade inställningar ......................... 299
Anpassningar ............................................ 307
Ansiktsavkänning m. 3D-följn. .............. 300
Ansiktsdetektion ............................. 300, 302
Ansiktsprioriterande AF ............................ 49
Anslutning för extern mikrofon ....... 2, 341
Antal fokuspunkter .................................. 300
Antal kopior (PictBridge [Inställnings]meny) ........................................................ 284
Auto (Vitbalans) ............................... 159, 160
Auto. gaffling (läge M) ............................ 307
Autofokus ............ 48–50, 98–113, 299–301
Autofokusläge ........................... 48, 101, 301
Automatisk bildrotering ......................... 290
Automatisk distorsionskontroll............. 294
Automatisk DX-beskärning ...................... 88
Automatisk extern blixt ................. 197, 216
Automatisk FP med höghastighetssynk .....
305
Automatisk gaffling ............... 146, 295, 307
Automatisk ISO-känslighet ........... 126, 297
Automatisk M kontroll av ISO-känslighet ....
306
Automatiskt AF-område ................ 105, 106
Avancerad trådlös blixt ........................... 204
Avtryckare ......................... 40, 111, 141, 309
B
Bakre kontrollpanel ..................................... 8
Bank för anpassningsmenyn ................. 299
Batteri .......... 19–24, 37, 313, 351, 379, 380
Batteriinformation.................................... 313
Begr. val av AF-områdesläge ................. 300
Begränsa val av utlösarlägen ................. 304
Begränsn. av autofokusläge .................. 301
Beskär ................................... 67, 69, 314, 319
Beskärning (PictBridge [Inställnings]meny)......................................................... 284
Betygsätt .................................................... 267
Bildfrekvens ................................................. 67
Bildförhållande............................ 69, 88, 319
Bildhast. för serietagning ....................... 303
Bildintervall (bildspel) ............................. 290
Bildkommentar ......................................... 311
Bildkvalitet .......................................... 92, 292
Bildmatning med sekundärratten ........ 308
Bildområde .. 26, 51, 63, 70, 87, 88, 90, 95,
292, 296
Bildspel ....................................................... 290
Bildstorlek ........................................... 95, 292
Bildstorlek/bildfrekvens ................... 67, 296
Bildvinkel .................................... 87, 328, 329
Bildvisning .......................... 42, 80, 248, 286
Bildvisningsinformation ................ 254, 289
Bildöverlägg ..................................... 315, 320
Bitdjup för NEF (RAW) ............................... 94
BKT-knapp ..... 147, 148, 151, 152, 155, 156,
193, 231, 307
Blixt ................. 194, 198, 200, 202, 305, 330
Blixt (Vitbalans)......................................... 160
Blixt klar-indikator . 11, 194, 203, 334, 374
Blixtgaffling ............................. 146, 147, 307
Blixtinformation ....................................... 216
Blixtkompensation .................................. 200
Blixtläge............................................. 198, 199
Blixträckvidd ............................................. 330
Blixtslutartid .............................................. 306
Blixtstyrning .......... 196, 197, 204, 209, 292
Blixtsynkhastighet ................................... 305
Blixtsynkterminal ..................................... 195
Bländare .......................... 135, 136, 140, 308
Bländarlås ......................................... 140, 308
Bländarstyrd automatik .......................... 135
Bländarvärde .................................... 135, 326
Brett AF-område......................................... 49
Brusreduc. vid högt ISO ................. 294, 298
Brusreducering för lång exp. ................. 294
Brännvidd ................................ 245, 328, 329
Bulb ............................................................. 138
C
Camera Control Pro 2 .............................. 339
Capture NX-D ........................................ ii, 277
Centrumvägd mätning .................. 129, 302
CF-kort ................................................. 30, 384
CLS ............................................................... 330
CompactFlash .................................... 30, 384
CPU-kontakter .......................................... 326
CPU-objektiv ............................. 26, 323, 326
Creative Lighting System ....................... 330
Cyanotypi (Monokrom) .......................... 315
D
Data för icke-CPU-objektiv .. 243, 244, 311
Dator .................................................. 277, 278
Datum och tid .................................... 28, 310
Datumformat ..................................... 29, 310
DCF .............................................................. 382
Delad zoomskärm ................................ 52, 53
Dioptri .................................................. 35, 338
Direkt solljus (Vitbalans) ......................... 160
Distorsionskontroll .................................. 314
D-Lighting.................................................. 314
Dragningar i helskärmsläge .................. 312
n
391
Dubbla monitorer.................................... 287
DX (24 × 16) 1.5× .......................... 88, 90, 91
DX-baserat filmformat ............................... 70
DX-format ....................................... 87, 88, 89
Dynamiskt AF-område ......... 104, 106, 301
Dölj bild ..................................................... 289
E
Efter radering............................................ 290
Efter serie, visa .......................................... 290
Elektr. slutare för främre ridå ................ 304
Elektronisk avståndsmätare .................. 115
Elektronisk vibrationsreducering ........ 298
Endast AE (Automatisk gaffling) . 146, 147
Endast blixt (Automatisk gaffling) ....... 146
Enkel exponeringskomp. ....................... 302
Enkelbild .................................................... 116
Enpunkts servo-AF ................... 48, 101, 299
Enpunkts-AF .................................... 104, 106
Ethernet ..................................................... 281
EV-steg för exp.kontroll.......................... 301
Exif ............................................................... 382
Exp.-/blixtkomp.värde i steg ................. 301
Exponering............ 129, 131, 141, 143, 301
Exponeringsfördröjning ........................ 304
Exponeringsgaffling ............. 146, 147, 307
Exponeringsindikator ............................. 137
Exponeringskomp. för blixt................... 306
Exponeringskompensation.......... 143, 302
Exponeringslås ......................................... 141
Exponeringsläge ...................................... 131
Exponeringsmätare .......................... 41, 303
Exponeringsprogram ............................. 357
Exponeringsskillnad ............................... 191
Exponeringsutjämning .................... 76, 238
Extern mikrofon ................................. 64, 341
Extrautrymme (Funktion för kortet i fack
2) ................................................................... 97
F
n
392
Fack ....................................... 30, 97, 249, 296
Filinformation ........................................... 255
Filminspelningsknapp...................... 61, 307
Filminspelningsmeny ............................. 296
Filmkvalitet ......................................... 67, 297
Filmläge ...................................... 59, 296, 309
Filnummersekvens................................... 304
Filtereffekter ..................................... 183, 315
Finjustera optimal exponer. ................... 302
Firmwareversion ....................................... 313
Fjärrblixtstyrning...................................... 209
Flexibelt program ..................................... 133
Flimmerreducering .................................. 298
Fluorescerande (Vitbalans) .................... 159
Fn1-knapp .......................................... 307, 309
Fn2-knapp .......................................... 307, 309
Fn3-knapp ........................ 273, 276, 307, 309
Fokus .................... 48–50, 98–115, 299–301
Fokusera ....................................................... 50
Fokusföljning.................................... 103, 299
Fokusföljning med låsning .................... 299
Fokusindikering ........................ 40, 111, 115
Fokuslås ...................................................... 111
Fokusläge ..................................... 48, 98, 114
Fokuslägesväljare ................. 26, 48, 98, 114
Fokuspunkt .............. 49, 104, 108, 300, 301
Formatera............................................ 33, 310
Formatera minneskort ............................ 310
Fotografering med fjärrstyd blixt ......... 204
Fotografering med livevisning......... 44–58
Fotografering med tyst livevisning ....... 54,
295
Fotograferingsdata .................................. 259
Fotograferingsmeny ................................ 291
Fotograferingsmenybank ...................... 291
Fotoinformation .............................. 254, 289
Frekvensomfång....................................... 298
Funktion för kortet i fack 2 .............. 97, 291
Funktion utan minneskort ..................... 313
FV-lås ........................................................... 202
FX (36 × 24) 1.0×......................................... 88
FX-baserat filmformat ............................... 70
FX-format .............................................. 87, 88
Fälla upp spegeln för rengör. ....... 311, 347
Färgrymd .................................................... 294
Färgtemperatur ............. 159, 160, 161, 165
Fördröjning av monitoravst. .................. 303
Förenklat trådlöst läge ................... 211, 218
Förhandsgranskning av exponering ..... 46
Förlustfri komprimering (NEFkomprimering (RAW)) ............................. 94
Förutsägande fokusföljning .................. 103
G
J
Gaffling .............................................. 146, 307
Gafflingsföljd ............................................. 307
Glödlampa (Vitbalans) ............................ 159
GPS ............................................. 246, 247, 261
GPS-enhet ......................................... 246, 340
Gruppblixt ......................................... 209, 218
Grupperat AF-område.................... 105, 106
H
JPEG....................................... 92, 96, 314, 317
JPEG hög ...................................................... 92
JPEG låg ........................................................ 92
JPEG normal ................................................ 92
Jämförelse sida vid sida .......................... 315
Jämn (Ställ in Picture Control)............... 179
K
H.264 ........................................................... 376
Hantera Picture Control ........ 184, 293, 297
HDMI.......................................... 286, 312, 382
HDR (stort dynamiskt omfång) ............. 189
Helskärmsläge ........................................... 248
Histogram.......................................... 257, 258
Hjälp .............................................................. 16
HTTP-server ............................................... 281
Hög .............................................................. 125
Hög upplösning ............................... 286, 382
Högdagervägd mätning ......................... 129
Högdagrar .................................................. 256
Högsta känslighet ........................... 127, 297
Högtalare .................................................... 276
Hörlurar......................................................... 64
Hörlursvolym ............................................... 64
I
Icke-CPU-objektiv .................. 243, 324, 326
Indexmarkering .......................................... 63
Indexutskrift .............................................. 285
Info om radiostyrd blixt .......................... 208
Information om upphovsrätt ................ 311
Informationsdisplay . 57, 68, 216, 220, 310
Inställningar för ISO-känslighet ... 293, 297
Inställningshistorik................................... 316
Inställningsmenyn ................................... 310
Intervalltimerfotografering........... 236, 295
Invertera indikatorer ................................ 309
IPTC ..................................................... 261, 311
ISO-känslighet ......................... 124, 126, 297
ISO-känslighetsinst. för film ................... 297
ISO-känslighetssteg ................................. 301
i-TTL ......................... 196, 197, 209, 216, 331
Kalibrering ................................................. 380
Kamerahuslock .................................. 25, 339
Klocka .................................................. 28, 310
Klockbatteriet .................................... 29, 351
Knappbelysning ................................... 9, 304
Kompatibla objektiv ................................ 323
Komprimerad (NEF-komprimering (RAW))
94
Kontinuerlig servo-AF .................... 101, 299
Kontroll för röstmemo ............................ 312
Kontrollpanel ............................................ 6–8
Kopiera bild(er) ......................................... 290
Kopplingsläge .................................. 206, 312
Korrigering av röda ögon ....................... 314
Känslighet ................................ 124, 126, 297
L
L (stor) ..................................................... 72, 95
Ladda batteriet .................................... 19–21
Lagringsmapp........................................... 291
Landskap (Ställ in Picture Control)....... 179
LCD .......................................................... 9, 304
Lcd-belysning ....................................... 9, 304
LED-lampa ................................................. 312
Livevisning ............................................. 44, 59
Livevisningsväljare .............................. 44, 59
Ljud.............................................. 61, 290, 312
Ljudlös fotografering ................................ 54
Ljuduppspelning (Bildspel) ................... 290
Ljudutgång ....................................... 312, 376
Loopa val av fokuspunkt ........................ 301
Låg ............................................................... 125
Långsam serietagning .......... 116, 117, 303
Långsam synk ........................................... 198
Läget uppfälld spegel .................... 117, 122
Lägg till objekt (Min meny) ................... 316
Längsta slutartid ...................................... 127
n
393
M
M (Manuell fokusering) ..................... 50, 114
M (mellan) .............................................. 72, 95
Manuell (blixtstyrning) ......... 197, 209, 217
Manuell (Exponeringsläge) ................... 136
Manuell blixt med avst.prioritet 197, 217,
331
Manuell fokusering ........................... 50, 114
Manuellt förinställt värde (Vitbalans) 160,
168
Matrismätning ................................. 129, 302
Mattskiva ................................................... 371
Max antal exponer. i följd ...................... 303
Maximal bländare............ 50, 243, 326, 334
Mikrofon ............................ 2, 5, 64, 272, 341
Mikrofonkänslighet................................. 298
Min meny................................................... 316
Miniatyrbild .............................................. 248
Minnesbuffert..................................... 40, 118
Minneskort ................... 30, 33, 97, 310, 383
Minneskortskapacitet............................. 385
Minsta bländare ................................. 26, 132
Mired .......................................................... 164
Mjukare bilder .......................................... 191
Modelleringsblixt ........................... 132, 306
Molnigt (Vitbalans) ................................. 160
Monitor ....................... 12, 44, 248, 303, 310
Monitoralternativ för visning................ 289
Monitorns färgbalans ............................. 310
Monitorns ljusstyrka .................. 51, 64, 310
Monokrom ....................................... 179, 315
Montera objektivet .................................... 25
Motivrörelse .............................................. 299
Motljus ............................................................ 9
Multiexponering ............................. 229, 295
Multiväljare ......................................... 16, 308
Multiväljarens mittknapp ...................... 308
Mål .............................................................. 296
Mätning ..................................................... 129
Mättade färger (Ställ in Picture Control) ....
179
N
n
394
Namnge fil ........................................ 291, 296
NEF (RAW) .................... 92, 94, 96, 314, 317
NEF (RAW)-bearbetning ................ 314, 317
NEF-komprimering (RAW) ....................... 94
Neutral (Ställ in Picture Control) ........... 179
Nikon Transfer 2........................................ 279
Nätadapter ........................................ 336, 342
Nätverk ..................................... 281, 313, 337
O
Objektiv ...................... 25, 26, 243, 310, 323
Objektivets fokusring ................ 25, 50, 114
Objektivets monteringsmarkering ... 3, 25,
26
Objektivfäste .................................. 3, 26, 115
Objektivlock ................................................ 25
Okomprimerad (NEF-komprimering
(RAW)) ......................................................... 94
Område för 3D-följning .......................... 300
Optisk AWL ....................................... 204, 205
Optisk/radiostyrd AWL ................... 204, 208
P
Pappersstorlek .......................................... 284
Parkoppling ............................................... 206
Pekskärm .................................... 12, 185, 251
Pekskärmskontroller ....... 12, 185, 251, 312
Perspektivkontroll .................................... 315
PictBridge .......................................... 283, 382
Picture Controls ........................................ 179
PIN................................................................ 206
Platsdata ............................................ 246, 261
Porträtt (Ställ in Picture Control) .......... 179
Programautomatik................................... 133
Pv-knapp ................... 50, 132, 306, 307, 309
R
Radera ......................................... 43, 268, 276
Radera aktuell bild ............................ 43, 268
Radera alla bilder ............................ 268, 270
Radiostyrd AWL ............................... 204, 206
Ram.............................................................. 284
Rangordna objekt (Min meny) .............. 316
RAW, fack 1 – JPEG, fack 2 (Funktion för
kortet i fack 2) ............................................ 97
Redigera film ............................... 82, 85, 315
Reducering av vindbrus.......................... 298
Referensbild för dammbortt.................. 311
Rengöra bildsensorn ............................... 311
Repeterande blixt ............................ 197, 217
Repeterande fjärrblixt .................... 213, 218
Retuscheringsmeny ................................. 314
RGB .............................................. 92, 257, 294
RGB-histogram .......................................... 257
Rotera hög ................................................. 290
Rutnät i sökaren ........................................ 304
Räta upp ..................................................... 314
Röda ögon-reducering............................ 198
Röstmemo ............................... 272–276, 312
S
S (liten).................................................... 72, 95
Sekundärväljare .... 109, 111, 141, 307, 309
Serie ........................................... 117, 290, 303
Serietagningsläge .................. 116, 117, 303
Signal ........................................................... 312
Självutlösare ............................ 117, 120, 303
Skriv ut datum ........................................... 284
Skriv över röstmemo ............................... 312
Skugga (Vitbalans) ................................... 160
Skydda fotografier.................................... 265
Skylightfilter .............................................. 315
Skärpedjup................................................. 132
Skärpeplansmarkering ............................ 115
Slutartid .................................... 134, 136, 140
Slutartidslås ...................................... 140, 308
Slutartidsstyrd automatik ....................... 134
Släpp knapp och anv. ratt ...................... 308
Smalt AF-område ....................................... 49
Snabb serietagning................ 116, 117, 303
Snärta ................................................... 12, 312
Sommartid .......................................... 28, 310
Spara efter orientering ............................ 300
Spara vald bildruta .............................. 82, 85
Spara/ladda inställningar ....................... 313
Sparar i NEF (RAW) ............................ 94, 293
Speedlights ....................................... 194, 330
Spegel ................................................ 122, 347
Spot ............................................................. 129
Spotmätning av vitbalans ...................... 173
Språk (Language) .............................. 27, 310
sRGB............................................................. 294
Standard (Ställ in Picture Control) ........ 179
Standard i-TTL-upplättningsblixt för
digitala systemkameror ............... 196, 331
Standardinställningar ........... 224, 296, 313
Starta utskrift ............................................ 285
Storlek ................................... 72, 95, 314, 319
Stort dynamiskt omfång (HDR) ... 189, 295
Strömkontakt ................................... 336, 342
Ställ in klockan via satellit ...................... 247
Ställ in Picture Control .......... 179, 293, 297
Svartvitt (Monokrom) ............................. 315
Synk på bakre ridå ................................... 198
Synk på främre ridå.................................. 198
Synkroniserade slutare ........................... 304
Säkerhetskopiering (Funktion för kortet i
fack 2) .......................................................... 97
Sökare ............................................ 10, 35, 371
Sökarens fokus............................. 35, 36, 338
Sökarlock............................................. 36, 120
T
Ta bort objekt (Min meny) ..................... 316
Ta bort objektivet från kameran ............. 26
Tid ......................................................... 28, 310
Tidszon ................................................ 28, 310
Tidszon och datum ........................... 28, 310
TIFF (RGB) ............................................... 92, 96
Tillbehör ..................................................... 336
Tillbehörskontakt ................................. 2, 337
Tillbehörssko ...................................... 14, 194
Timelapse-film ................................... 74, 298
Timer .................................................. 120, 236
Toning (Ställ in Picture Control) ............ 183
Trådlös fjärrkontroll 73, 204, 206, 312, 337
Trådlös sändare ............................... 281, 337
Trådlöst nätverk............................... 281, 337
Trådutlösare .............................. 73, 138, 339
Tv .................................................................. 286
Tvåknappsåterställning .......................... 224
Typ D-objektiv ................................. 323, 326
Typ E-objektiv .................................. 323, 326
Typ G-objektiv ................................. 323, 326
Tyst läge ..................................................... 116
U
Uppladdningsbart litiumjonbatteri.. ii, 19,
37, 379, 380
n
395
USB-kabel ..................................... ii, 278, 283
UTC ............................................... 28, 246, 261
Utlösarläge ................................................ 116
Utskrift........................................................ 283
Utskriftsalternativ (PictBridge
[Inställnings]-meny) .............................. 284
Utskriftsval ................................................ 285
Utökade fotograf.menybanker............. 291
V
Ä
Ändra storlek ............................................. 314
Ö
Överläggsläge ........................................... 232
Översiktsdata ............................................ 262
Övre kontrollpanelen .............................. 6, 7
Val av snabbutlösarläge ................ 117, 119
Varmfilter ................................................... 315
Vertikal fotografering ..... 39, 102, 109, 307
Vibrationsreducering .............................. 298
ViewNX-i ................................................ ii, 277
Vinjetteringskontroll ............................... 294
Virtuell horisont .......................... 57, 68, 310
Visning av högdagrar ................................ 64
Visning av tagen bild ..................... 250, 290
Visningsmapp........................................... 289
Visningsmeny ........................................... 289
Visningszoom ........................................... 263
Vitbalans ......................... 151, 159, 293, 297
Vitbalans för livevisningsläge .................. 52
Vitbalansgaffling............................. 146, 151
Vitbalansgaffling (Automatisk gaffling) .....
146, 151
Välj fack ................................................ 97, 249
Välj flik ........................................................ 316
Välj färgtemperatur (Vitbalans) ... 160, 165
Välj start-/slutpunkt ................................... 82
Väntelägestimer ........................ 41, 247, 303
W
WB ............................................. 151, 159, 297
X
XQD-kort.............................................. 30, 383
Å
Återställ .................................... 224, 296, 313
Återställ alla inställningar ...................... 313
Återställ filminspelningsmenyn ........... 296
Återställa standardinställningarna ..... 224,
296, 313
n
396
a
n
397
n
398
n
399
Garantivillkor - Nikons
europeiska servicegaranti
Bästa Nikon-kund,
Tack för att du har köpt en produkt från Nikon. Om produkten skulle
behöva garantiservice kontaktar du inköpsstället eller en medlem i
vårt auktoriserade servicenätverk i Nikon Europe B.V.:s
försäljningsregion (t.ex. Europa/Ryssland/övriga). Mer information
finns under:
http://www.europe-nikon.com/support
För att undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser
användarhandböckerna innan du kontaktar inköpsstället eller det
auktoriserade servicenätverket.
Nikonprodukten omfattas av en garanti mot tillverkningsfel som gäller
i ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten under
garantitiden visar sig defekt på grund av materialfel eller
tillverkningsfel reparerar vårt auktoriserade servicenätverk i Europe
B.V.:s försäljningsregion produkten utan kostnad för delar och arbete
enligt villkoren nedan. Nikon förbehåller sig rätten att (efter eget
gottfinnande) antingen ersätta eller reparera produkten.
1. Denna garantiservice tillhandahålls endast vid uppvisande av ett
ifyllt garantikort och den ursprungliga fakturan eller inköpskvittot
där datum för inköpet, produkttyp och återförsäljarens namn
anges, tillsammans med produkten. Nikon förbehåller sig rätten att
neka kostnadsfri garantiservice om ovanstående dokument inte
kan uppvisas eller om informationen i dessa är ofullständig eller
oläslig.
2. Garantin omfattar inte:
• nödvändigt underhåll och reparationer eller byten av reservdelar
på grund av normalt slitage.
• ändringar för att uppgradera produkten från dess normala syfte
så som det beskrivs i användarmanualen, utan föregående
skriftligt tillstånd från Nikon.
n
400
• transportkostnader och alla risker som kan uppstå vid transport i
direkt eller indirekt samband med utnyttjandet av garantin för
produkten.
• eventuella skador som är resultatet av modifieringar eller
justeringar som har gjorts på produkten, utan föregående
skriftligt medgivande från Nikon, för att uppfylla lokala eller
nationella tekniska standarder som gäller i andra länder än dem
som produkten ursprungligen har utformats och/eller tillverkats
för.
3. Garantin gäller inte vid:
• skada som orsakats av felaktig användning inklusive men inte
begränsat till underlåtenhet att använda produkten för dess
normala syfte eller enligt användarinstruktionerna om rätt
användning och underhåll, och installation eller användning av
produkten som är oförenlig med de säkerhetsstandarder som
gäller i det land där produkten används.
• skada orsakad av olycka inklusive men inte begränsat till
blixtnedslag, vattenskada, brand, felaktig användning eller
försummelse.
• skadegörelse på eller ändring, förvanskning eller borttagning av
modell- eller serienumret på produkten.
• skada som är resultatet av reparationer eller justeringar
genomförda av icke auktoriserade serviceorganisationer eller
personer.
• skada i system som produkten ingår i eller används tillsammans
med.
4. Denna servicegaranti påverkar inte kundens lagstadgade
rättigheter enligt gällande nationella lagar, inte heller kundens
rättighet gentemot återförsäljaren enligt upprättat försäljnings-/
inköpskontrakt.
Obs!: En översikt över alla auktoriserade Nikon Service Stations finns
online via följande länk
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
401
E
L
P
Nikon D5
M
SA
DIGITALKAMERA
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon form
(förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan skriftligt
godkännande från NIKON CORPORATION.
Användarhandbok
(med garantidokument)
AMA16519
Tryckt i Europa
Sv
SB9A05(1B)
6MB2921B-05
• Läs denna handbok noggrant innan du använder
kameran.
• För att säkerställa korrekt användning av kameran, se till
att läsa “För säkerhets skull” (sida x).
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en
lättillgänglig plats som framtida referens.
Sv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising