Nikon | D5600 | Nikon D5600 Referenshandbok (kompletta instruktioner)

Nikon D5600 Referenshandbok (kompletta instruktioner)
DIGITALKAMERA
Referenshandbok
• Läs denna handbok noggrant innan du använder
kameran.
• För att säkerställa korrekt användning av kameran, se till
att läsa “För säkerhets skull” (sida xiii).
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en
lättillgänglig plats som framtida referens.
Sv
Your images. The world. Connected
Välkommen till SnapBridge — Nikons nya familj av tjänster för att
förbättra din bildupplevelse. SnapBridge eliminerar barriären mellan
din kamera och kompatibla smarta enheter genom en kombination
av Bluetooth® low energy (BLE)-teknologi och en dedikerad app. De
historier du fångar med din Nikon-kamera och objektiv överförs
automatiskt till enheten när de tas. De kan även enkelt överföras till
molnlagringstjänster, vilket möjliggör åtkomst på alla dina enheter.
Du kan dela med dig av din glädje, när och var du vill.
Ladda ner SnapBridge-appen för att komma igång!
Dra nytta av den omfattande
bekvämligheten genom att ladda ner
SnapBridge-appen på din smarta enhet nu.
Med några få enkla steg ansluter denna
app dina Nikon-kameror med kompatibla
iPhone®, iPad® och/eller iPod touch® eller
smarta enheter som kör operativsystemet
Android™. SnapBridge finns tillgänglig
gratis från Apple App Store®, på
Google Play™ och från följande webbplats:
http://snapbridge.nikon.com
För den senaste informationen om SnapBridge, besök Nikons webbplats
för ditt område (0 xxi).
D5600 Model Name: N1538
Den spännande bildupplevelsen som SnapBridge
erbjuder…
Automatisk bildöverföring från kameran till en
smart enhet tack vare den konstanta anslutningen
mellan de två enheterna — vilket gör fotodelning
online enklare än någonsin
Överföring av fotografier och miniatyrbilder till
molntjänsten NIKON IMAGE SPACE
Ett utbud av tjänster som förbättrar ditt
fotograferingsliv, inklusive:
• Fjärrstyrning av kameran
• Inbäddning av upp till två
informationsposter (t.ex. upphovsrätt,
kommentarer, text och logotyper) på
bilder
Nikon D5600, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
• Automatisk uppdatering av kamerans
information om datum och tid och
platsinformation
• Ta emot kamerans firmwareuppdateringar
i
För att få maximal nytta av kameran, läs alla instruktioner noggrant
och förvara dem på en plats där de kan läsas av alla som använder
produkten.
Symboler och konventioner
För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används
följande symboler och konventioner:
D
Denna ikon används för varningar; information som bör
läsas innan kameran används för att förhindra att den
skadas.
A
Denna ikon markerar meddelanden; information som bör
läsas innan kameran används.
0
Denna ikon markerar hänvisningar till andra sidor i
handboken.
Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn
visas i fet stil.
Kamerainställningar
Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningar
används.
Nikon Manual Viewer 2
Installera appen Nikon Manual Viewer 2 på din smartphone eller
surfplatta för att visa handböcker för Nikons digitalkameror, när
som helst, var som helst. Nikon Manual Viewer 2 kan laddas ner
gratis från App Store och på Google Play. En internetanslutning
krävs för att ladda ner appen och produkthandböcker, för vilken
avgifter kan tas ut av din telefon- eller internetleverantör.
A För säkerhets skull
Läs säkerhetsanvisningarna i “För säkerhets skull” (0 xiii–xvi) innan du
använder kameran för första gången.
ii
Innehållsförteckning
För säkerhets skull........................................................................... xiii
Obs! ................................................................................................... xvii
Bluetooth och Wi-Fi (trådlöst nätverk)....................................... xxii
Introduktion
1
Bli bekant med kameran ................................................................... 1
Kamerahuset.................................................................................................. 1
Funktionsratten ............................................................................................ 4
Sökaren............................................................................................................ 5
R (Info)-knappen ........................................................................................ 6
P-knappen .................................................................................................... 12
Monitorn ............................................................................................ 13
Använda pekskärmen............................................................................... 15
Fotografering med pekskärmen........................................................... 17
Visa bilder ..................................................................................................... 23
Använda menyerna................................................................................... 25
De första stegen
26
Fäst kameraremmen................................................................................. 26
Ladda batteriet ........................................................................................... 26
Sätt i batteriet och ett minneskort....................................................... 27
Öppna monitorn ........................................................................................ 29
Montera ett objektiv ................................................................................. 30
Kamerainställning...................................................................................... 33
Fokusera sökaren ....................................................................................... 41
Handledning
42
Kameramenyer: en översikt............................................................ 42
Batterinivån och antal återstående exponeringar..................... 46
iii
Grundläggande fotografering och uppspelning
47
“Sikta-och-tryck”-lägen (i och j) ............................................... 47
Grundläggande visning .................................................................. 56
Radera oönskade fotografier ................................................................. 57
Anpassa inställningarna efter motivet eller
situationen (motivtyp)
k Porträtt..............................................................................................
l Landskap..........................................................................................
p Barn....................................................................................................
m Sport...................................................................................................
n Närbild ..............................................................................................
o Nattporträtt.....................................................................................
r Nattlandskap ..................................................................................
s Fest/inomhus..................................................................................
t Strand/snö .......................................................................................
u Solnedgång.....................................................................................
v Skymning/gryning........................................................................
w Husdjursporträtt............................................................................
x Levande ljus......................................................................................
y Blommor...........................................................................................
z Höstfärger ........................................................................................
0 Mat.......................................................................................................
iv
58
59
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
Specialeffekter
65
% Mörkerseende................................................................................. 65
S Superintensiv .................................................................................. 66
T Pop..................................................................................................... 66
U Fotoillustration............................................................................... 66
' Leksakskameraeffekt .................................................................... 67
( Miniatyreffekt ................................................................................. 67
3 Selektiv färg..................................................................................... 67
1 Silhuett .............................................................................................. 68
2 Högdagerbild.................................................................................. 68
3 Lågdagerbild................................................................................... 68
Tillgängliga alternativ i livevisning ...................................................... 70
Mer om fotografering
75
Välja ett utlösarläge......................................................................... 75
Serietagning (serieläge).................................................................. 76
Tyst läge ............................................................................................. 78
Självutlösarläge................................................................................ 79
Fokus .................................................................................................. 82
Fokusläge ...................................................................................................... 82
AF-områdesläge.......................................................................................... 87
Fokuslås ......................................................................................................... 93
Manuell fokusering.................................................................................... 95
Bildkvalitet och storlek ................................................................... 98
Bildkvalitet .................................................................................................... 98
Bildstorlek .................................................................................................. 100
Använda den inbyggda blixten................................................... 101
Automatiska blixtuppfällningslägen................................................ 101
Manuella blixtuppfällningslägen....................................................... 103
ISO-känslighet ................................................................................ 107
Intervalltimerfotografering.......................................................... 109
Återställa standardinställningarna............................................. 115
v
Lägena P, S, A och M
118
Slutartid och bländare................................................................... 118
Läge P (Programautomatik) ................................................................ 119
Läge S (Slutartidsstyrd automatik) .................................................... 121
Läge A (Bländarstyrd automatik) ....................................................... 122
Läge M (Manuell) ..................................................................................... 123
Långtidsexponeringar (Endast läge M)............................................ 125
Exponering ...................................................................................... 128
Mätning ...................................................................................................... 128
Autoexponeringslås............................................................................... 130
Exponeringskompensation ................................................................. 132
Blixtkompensation ................................................................................. 134
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor .................................. 136
Aktiv D-Lighting ...................................................................................... 136
Stort dynamiskt omfång (HDR).......................................................... 138
Vitbalans .......................................................................................... 140
Finjustera vitbalansen ........................................................................... 143
Manuellt förinställt värde..................................................................... 145
Gaffling ............................................................................................. 151
Picture Controls .............................................................................. 155
Välja en Picture Control ........................................................................ 155
Ändra Picture Controls.......................................................................... 157
Skapa anpassade Picture Controls.................................................... 161
vi
Spela in och visa filmer
164
Spela in filmer ................................................................................. 164
P-knappen ................................................................................................. 166
Filminställningar...................................................................................... 168
Timelapse-filmer ............................................................................ 171
Visa filmer ........................................................................................ 176
Redigera filmer ............................................................................... 178
Beskära filmer ........................................................................................... 178
Spara valda bildrutor.............................................................................. 182
Bildvisning och radering
184
Helskärmsläge ................................................................................ 184
Miniatyrbildsvisning............................................................................... 185
Kalendervisning ....................................................................................... 186
P-knappen ................................................................................................. 187
Fotoinformation ............................................................................. 188
Ta en närmare titt: Visningszoom............................................... 196
Skydda fotografier från radering ................................................ 200
Betygsätta bilder............................................................................ 201
Betygsätta enskilda bilder.................................................................... 201
Betygsätta flera bilder............................................................................ 202
Välja bilder för överföring ............................................................ 203
Välja enskilda bilder................................................................................ 203
Välja flera bilder ....................................................................................... 204
Radera fotografier.......................................................................... 205
Under visning............................................................................................ 205
Visningsmenyn......................................................................................... 206
Bildspel............................................................................................. 208
Bildspelsalternativ................................................................................... 209
vii
Anslutningar
210
Installera ViewNX-i ......................................................................... 210
Kopiera bilder till en dator............................................................ 211
Skriva ut fotografier....................................................................... 214
Ansluta skrivaren..................................................................................... 214
Skriva ut en bild i taget ......................................................................... 215
Skriva ut flera bilder ............................................................................... 216
Visa bilder på en tv ......................................................................... 218
Kameramenyer
220
D Visningsmenyn: Hantera bilder ................................................... 220
Visningsmeny-alternativ ...................................................................... 220
Visningsmapp................................................................................... 221
Monitoralternativ för visning...................................................... 221
Visning av tagen bild ..................................................................... 221
Automatisk bildrotering ............................................................... 222
Rotera hög ......................................................................................... 222
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ......................... 223
Alternativ i fotograferingsmenyn ..................................................... 223
Återställ fotograferingsmenyn................................................... 225
Lagringsmapp .................................................................................. 225
Namnge fil ......................................................................................... 227
Sparar i NEF (RAW).......................................................................... 227
Inställningar för ISO-känslighet ................................................. 228
Färgrymd............................................................................................ 230
Brusreducering för lång exp........................................................ 230
Brusreduc. vid högt ISO ................................................................ 231
Vinjetteringskontroll...................................................................... 231
Automatisk distorsionskontroll.................................................. 232
Optisk vibrationsreducering ....................................................... 232
viii
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar ............ 233
Anpassade inställningar........................................................................ 234
Återställ anpassningsmenyn....................................................... 235
a: Autofokus.......................................................................................... 235
a1: Välj AF-C-prioritet ..................................................................... 235
a2: Antal fokuspunkter .................................................................. 236
a3: Inbyggd AF-hjälplampa ......................................................... 237
a4: Avståndsmätare ........................................................................ 237
a5: Manuell fokusring i AF-läge .................................................. 238
b: Exponering....................................................................................... 239
b1: EV-steg för exp.kontroll ......................................................... 239
b2: Visning av ISO-tal ..................................................................... 239
c: Timers/AE-lås ................................................................................... 239
c1: AE-lås via avtryckaren ............................................................. 239
c2: Timer för aut. avstängning .................................................... 240
c3: Självutlösare ............................................................................... 241
d: Fotografering/visning .................................................................. 241
d1: Exponeringsfördröjning ........................................................ 241
d2: Filnummersekvens................................................................... 242
d3: Rutnät i sökaren ........................................................................ 243
d4: Datumstämpel .......................................................................... 243
d5: Invertera indikatorer ............................................................... 245
e: Gaffling/blixt.................................................................................... 246
e1: Blixtstyrning för inb. blixt/Extra blixt................................. 246
e2: Automatisk gaffling ................................................................. 251
f: Reglage ............................................................................................... 252
f1: Tilldela Fn-knapp ....................................................................... 252
f2: Tilldela AE-L/AF-L-knapp ........................................................ 254
f3: Tilldela pekskärms-Fn .............................................................. 255
f4: Omvänd rotationsriktning ..................................................... 256
ix
B Inställningsmenyn: Kamerainställning .......................................... 257
Alternativ för inställningsmenyn....................................................... 257
Formatera minneskort................................................................... 259
Bildkommentar ................................................................................ 260
Information om upphovsrätt...................................................... 261
Tidszon och datum......................................................................... 262
Språk (Language) ............................................................................ 262
Signalalternativ................................................................................ 263
Pekskärmskontroller ...................................................................... 263
Monitorns ljusstyrka....................................................................... 263
Format för informationsdisplay ................................................. 264
Automatisk infodisplay ................................................................. 265
Auto. avstängn. av infodisplay ................................................... 265
Referensbild för dammbortt. ...................................................... 266
Flimmerreducering......................................................................... 268
Funktion utan minneskort ........................................................... 268
Platsdata............................................................................................. 269
Fjärrkontroll....................................................................................... 270
Flygplansläge ................................................................................... 271
Anslut till smart enhet ................................................................... 271
Överför till smart enhet (auto).................................................... 272
Wi-Fi ..................................................................................................... 272
Bluetooth ........................................................................................... 273
Eye-Fi-överföring............................................................................. 274
Överensstämmelsemärkning ..................................................... 276
Firmwareversion.............................................................................. 276
x
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior........................ 277
Alternativ i retuscheringsmenyn ....................................................... 277
Skapa retuscherade kopior.................................................................. 278
NEF (RAW)-bearbetning................................................................ 280
Beskär................................................................................................... 282
Ändra storlek..................................................................................... 283
D-Lighting .......................................................................................... 285
Snabbretuschering ......................................................................... 286
Korrigering av röda ögon ............................................................. 286
Räta upp.............................................................................................. 287
Distorsionskontroll.......................................................................... 287
Perspektivkontroll ........................................................................... 288
Fisheye-objektiv............................................................................... 288
Filtereffekter...................................................................................... 289
Monokrom ......................................................................................... 290
Bildöverlägg ...................................................................................... 291
Färgläggningsbild ........................................................................... 293
Fotoillustration................................................................................. 294
Färgteckning ..................................................................................... 294
Miniatyreffekt.................................................................................... 295
Selektiv färg ....................................................................................... 296
Målning ............................................................................................... 298
Jämförelse sida vid sida................................................................. 298
m Inställningshistorik/O Min meny ........................................... 300
Välja en meny ........................................................................................... 300
m Inställningshistorik ............................................................................ 301
O Min Meny .............................................................................................. 301
xi
Teknisk information
305
Kompatibla objektiv ...................................................................... 305
Kompatibla CPU-objektiv..................................................................... 305
Kompatibla icke-CPU-objektiv ........................................................... 308
Nikon Creative Lighting System (CLS)........................................ 315
Övriga tillbehör............................................................................... 321
Ansluta en strömkontakt och nätadapter...................................... 325
Vård av kameran............................................................................. 327
Förvaring.................................................................................................... 327
Rengöring .................................................................................................. 327
Rengöring av bildsensorn.................................................................... 328
Vård av kamera och batteri: Försiktighetsåtgärder................. 333
Tillgängliga inställningar .............................................................. 338
Felsökning........................................................................................ 340
Batteri/display .......................................................................................... 340
Fotografering (alla lägen) .................................................................... 341
Fotografering (P, S, A, M) ........................................................................ 345
Bildvisning ................................................................................................. 346
Bluetooth och Wi-Fi (trådlösa nätverk) ........................................... 348
Övrigt........................................................................................................... 348
Felmeddelanden............................................................................. 349
Specifikationer ................................................................................ 356
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR-objektiv ................ 369
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR- och
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED-objektiv ........ 375
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv ........ 380
Minneskortskapacitet.................................................................... 387
Batteriets livslängd ........................................................................ 388
Index ................................................................................................. 390
xii
För säkerhets skull
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela “För säkerhets skull” innan
du använder denna produkt.
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa
dem.
FARA: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs
finns stor risk för dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs
kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHET: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte
följs kan det leda till personskador eller skada på egendom.
VARNING
• Använd inte medan du går eller kör ett motorfordon.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
• Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som
exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme
eller ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan.
Fortsatt användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
• Håll torr. Hantera inte med våta händer. Hantera inte kontakten med våta
händer.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan
den är inkopplad.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka lågtemperaturbrännskador.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
propan, bensin eller aerosoler.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka explosion eller brand.
xiii
• Titta inte direkt på solen eller en annan stark ljuskälla genom objektivet
eller kameran.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka synskador.
• Rikta inte blixten eller AF-hjälplampan mot någon som kör ett
motorfordon.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
Notera dessutom att smådelar utgör en kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del
av denna produkt, kontakta omedelbart sjukvården.
• Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Använd inte batterier, laddare eller nätadaptrar som inte är speciellt
avsedda för användning med denna produkt. Gör inget av följande när du
använder batterier, laddare eller nätadaptrar avsedda för användning med
denna produkt:
- Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar,
placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller
öppen eld.
- Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera
från en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används
under ett åskväder.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
temperaturer.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller köldskador.
FÖRSIKTIGHET
• Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor.
Ljus som fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens
interna delar. När du fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden. Solljus
som fokuseras in i kameran när solen är i närheten av bilden kan orsaka brand.
xiv
• Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den.
Inaktivera trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös
utrustning är förbjuden.
Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa utrustning
ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
• Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska
användas under en längre tid.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
• Rör inte vid rörliga delar på objektivet eller andra rörliga delar.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador.
• Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt
solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
FARA (Batterier)
• Hantera batterierna korrekt.
Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka
eller börja brinna:
- Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i
denna produkt.
- Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.
- Demontera inte.
- Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller
andra metallföremål.
- Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.
• Försök inte ladda upp uppladdningsbara EN-EL14a-batterier med laddare
som inte är speciellt avsedda för detta syfte.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka
eller börja brinna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent
vatten och uppsök sjukvården omedelbart.
Om du väntar med detta kan det leda till ögonskador.
xv
VARNING (Batterier)
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök sjukvården omedelbart.
• Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
Torka omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om den blir blöt.
• Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i
batterierna, såsom missfärgning eller deformering. Avsluta laddningen av
uppladdningsbara EN-EL14a-batterier om de inte laddas inom den
specificerade tidsperioden.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka
eller börja brinna.
• Innan du kasserar dem, isolera batteripolerna med tejp.
Överhettning, sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i kontakt
med polerna. Återvinn eller kassera batterierna i enlighet med lokala bestämmelser.
• Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj
omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.
xvi
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här • Nikon kan inte hållas ansvarigt för
produkten får reproduceras, överföras, eventuella skador som har uppkommit
skrivas av, översättas till ett annat språk till följd av användningen av denna
eller lagras i ett
produkt.
dokumentationssystem i någon form • Alla rimliga åtgärder har vidtagits för
eller med några medel, utan
att säkerställa att informationen i de
föregående skriftligt medgivande från
här handböckerna är exakt och så
Nikon.
fullständig som möjligt. Skulle du mot
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra
förmodan upptäcka fel eller brister är vi
utseendet på och specifikationerna för tacksamma om du påtalar
den maskinvara och programvara som felaktigheterna för närmaste Nikonbeskrivs i dessa handböcker när som
återförsäljare (se separat kontaktlista).
helst och utan föregående
meddelande.
Meddelanden till kunder i Europa
VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FEL TYP. SKROTA
ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
Denna symbol indikerar att
elektrisk och elektronisk
utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Den här produkten ska lämnas till
separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten
tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning
hjälper till att spara på naturresurserna
och förhindrar den negativa påverkan
på människors hälsa och på miljön som
kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
Denna symbol anger att
batteriet måste lämnas in
till separat insamling.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta
med denna återvinningssymbol eller
inte, måste sopsorteras och lämnas in
för återvinning. De får inte slängas
bland hushållsavfallet.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
xvii
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller
reproducerats digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande
enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Material som inte får kopieras eller
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior
reproduceras enligt lag
och reproduktioner
Det är förbjudet att reproducera sedlar,
Varningar har utfärdats beträffande
mynt, värdepapper, statsobligationer
kopiering och reproduktion av
eller premieobligationer, även om
värdehandlingar som ges ut av privata
sådana kopior eller avbildningar är
företag (aktier, fakturor, checkar,
märkta med ordet “Oäkta” eller liknande. presentkort osv.), busskort eller
kuponger, förutom då ett rimligt antal
Det är förbjudet att kopiera eller
kopior behövs för användning av ett
reproducera sedlar, mynt eller
företag. Det är även förbjudet att kopiera
värdepapper som används i andra
eller reproducera pass som har utfärdats
länder.
av statliga myndigheter, licenser som
Det är förbjudet att utan föregående
getts ut av offentliga myndigheter och
tillstånd av vederbörlig myndighet
privata grupper, ID-kort samt biljetter,
kopiera eller reproducera oanvända
t.ex. busskort och måltidskuponger.
frimärken eller förfrankerade vykort
• Upphovsrättsregler
som ges ut av staten.
Under upphovsrättslagen kan
Det är förbjudet att kopiera eller
fotografier eller inspelningar av
reproducera frimärken som ges ut av
upphovsrättsskyddade verk som gjorts
staten och certifierade dokument som med kameran inte användas utan
anges i gällande lagstiftning.
tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.
Undantag gäller för personligt bruk, men
notera att även personlig användning
kan vara begränsad när det gäller bilder
eller inspelningar från utställningar eller
liveuppträdanden.
xviii
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om
du raderar bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter.
Raderade filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av
kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för uppsåtlig
användning av personliga bilddata. Det är ditt ansvar att skydda din data mot
denna risk för missbruk.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon
annan, radera samtliga data med ett kommersiellt borttagningsprogram,
eller formatera enheten och fyll den sedan helt med bilder som inte
innehåller någon privat information (till exempel bilder på en blå himmel). Se
också till att byta ut alla bilder som valts för manuellt förinställt värde (0 149).
Innan du kasserar kameran eller överlåter den till en annan ägare bör du
också använda alternativet Wi-Fi > Återställ anslutningsinställningar
(0 272) i kamerans inställningsmeny för att radera all eventuell personlig
nätverksinformation. Var försiktig så att du inte skadar dig om du förstör
datalagringsenheter fysiskt.
AVC Patent Portfolio License
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT
OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT FÖR (i) KODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED
AVC-STANDARD (“AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM HAR KODATS AV
EN KONSUMENT I SAMBAND MED PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER
ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR LICENSIERATS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVCVIDEO. INGEN LICENS GES ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. MER
INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
xix
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Nikons kameror är utformade för att möta mycket höga standarder och de
innehåller avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon
(inklusive laddare, batterier, nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av
Nikon för specifik användning med den här digitalkameran från Nikon är
tillverkade för att användas inom de användar- och säkerhetskrav som gäller för
den här elektroniska kretsen.
Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra
gälla om du använder andra elektroniktillbehör än de från Nikon.
Användning av litiumjonbatterier från tredje part som inte bär
den holografiska Nikon-förseglingen som visas till höger kan leda
till felfunktion hos kameran eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går
sönder eller läcker.
Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om
tillbehör från Nikon.
xx
D Använd endast tillbehör från Nikon
Endast tillbehör från Nikon som är certifierade av Nikon speciellt för
användning med denna digitalkamera från Nikon är konstruerade för att
uppfylla de användar- och säkerhetskrav som gäller. DET FINNS RISK ATT
KAMERAN SKADAS OCH GARANTIN KAN UPPHÖRA ATT GÄLLA OM DU ANVÄNDER ANDRA
TILLBEHÖR ÄN DE FRÅN NIKON.
A Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska
innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du
tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos
produkten.
A Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online
på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på
vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och
fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikonåterförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
http://imaging.nikon.com/
xxi
Bluetooth och Wi-Fi (trådlöst nätverk)
Denna produkt kontrolleras av United States Export Administration Regulations
(EAR). Tillstånd från USA:s regering krävs inte för export till andra länder än
följande, som när detta skrivs är föremål för embargo eller särskilda kontroller:
Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien (listan kan komma att ändras).
Användning av trådlösa enheter kan vara förbjudet i vissa länder eller regioner.
Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant innan du använder den
trådlösa funktionen i denna produkt utanför inköpslandet.
xxii
Meddelanden till kunder i Europa
Härmed deklarerar Nikon Corporation att radioutrustningen av typ
D5600 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns
på följande internetadress:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5600.pdf.
xxiii
Säkerhet
En av fördelarna med denna produkt är att andra fritt kan ansluta till trådlös
delning av data var som helst inom dess räckvidd, men följande kan inträffa om
säkerhetsfunktionerna inte är aktiverade:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att stjäla
användarens användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och ändra
data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att på grund av trådlösa
nätverks egenskaper kan specialinriktade attacker möjliggöra obehörig åtkomst
även när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
• Ej säkra nätverk: Att ansluta till öppna nätverk kan leda till obehörig åtkomst.
Använd endast säkra nätverk.
xxiv
Introduktion
Bli bekant med kameran
Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerareglagen och
displayerna. Detta avsnitt kan vara bra att markera och gå tillbaka
till när du läser resten av handboken.
Kamerahuset
18
5
4
3
2
1
6 7
8
9
10
17
16
15
11
12
13
14
1 AF-hjälplampa .......................... 85, 237 10 Öglor för kamerarem ........................26
2
3
4
5
6
Lampa för självutlösare ................... 80 11 Fn-knapp ........................................... 252
Lampa för röda
12 Monteringsmarkering ......................30
ögon-reducering................... 102, 104
13 Objektivlåsknapp...............................31
Strömbrytare................................34, 39
14 I/E-knapp .................. 75, 76, 78, 79
Avtryckare........................................... 52
15 Spegel................................................ 330
E/N-knapp.................... 124, 132, 134
16 Objektivfäste................................30, 96
Filminspelningsknapp ................... 165
17 CPU-kontakter
Omkopplare för
livevisning ................................ 47, 164 18 Kamerahuslock..........................30, 323
7 Funktionsratt ........................................4
8 Inbyggd blixt.................................... 101
9 M/Y-knapp................... 101, 103, 134
Introduktion
1
19 20 21
22 23 24
28
27
31
26
30
25
29
19 Stereomikrofon ............................... 169 26 G-knapp .......................42, 115, 220
20 Tillbehörssko (för extra
27 Högtalare
blixtar) .............................................. 315 28 Skärpeplansmarkering (E) ............96
21 Ögonsensor..................................8, 265 29 USB-kontakt............................ 211, 214
22 R (information)-knapp...........6, 9, 115 30 Anslutning för extern
23 Kommandoratt
mikrofon .........................................170
24 A/L-knapp ..........94, 130, 200, 254 31 Tillbehörskontakt ........................... 324
25 Anslutningslock
D Stäng anslutningslocket
Stäng anslutningslocket när kontakterna inte används. Främmande ämnen
i anslutningarna kan störa dataöverföringen.
D Högtalaren
Placera inte högtalaren i närheten av magnetiska enheter. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det påverka data som är sparad på de
magnetiska enheterna.
2
Introduktion
47
32
33 34
36
35
37
38
39
40
46
48
49
50
45
44 43
42 41
51
32 Sökarokular ............................. 5, 41, 80 43 W/Q-knapp......................43, 185, 196
33 Dioptrijusteringskontroll ................ 41 44 X-knapp................................... 185, 196
34 K-knapp ................................... 56, 184 45 Stativgänga
35 P-knapp............................. 12, 166, 187 46 Vinklingsbar
monitor .........13, 15, 47, 56, 184, 255
36 Multiväljare............................ 34, 39, 43
37 J (OK)-knapp ...................... 34, 39, 43 47 Ögonmussla av gummi ....................80
38 N-Mark (NFC-antenn)....................... 35 48 HDMI-anslutningslock................... 218
39 O-knapp ..................................... 57, 205 49 Lucka till minneskortsfack ........27, 28
50 Lock för strömkontakt
40 Åtkomstlampa för
minneskort ....................................... 51
(säljs separat) ................................. 325
41 Batteriluckans spärr...........27, 28, 325 51 Batterispärr.......................... 27, 28, 325
42 Lucka för batterifack
...............................................27, 28, 325
Introduktion
3
Funktionsratten
Med kameran kan du välja följande
fotograferingslägen.
Lägena P, S, A och M:
• P—Programautomatik (0 119)
• S—Slutartidsstyrd automatik (0 121)
• A—Bländarstyrd automatik (0 122)
• M—Manuell (0 123)
Specialeffektlägen (0 65)
Autolägen:
• i Auto (0 47)
• j Auto (blixt avstängd) (0 47)
Motivtyper (0 58)
4
Introduktion
Sökaren
Notera: Displayen visas med alla indikatorer
tända i illustrationssyfte.
1
3
2
78
4
5
6
16
9 10
11 12 1314 15
17 18 20
19
21
1 Kompositionsrutnät (visas när På har
13 Antal återstående exponeringar....46
valts för Anpassad inställning d3,
Rutnät i sökaren) ...................... 243
Fokuspunkter......................50, 90, 236
AF-områdesmarkeringar...........41, 49
Låg batterinivå-varning................... 46
Monokromindikator (visas i läge %
eller när Monokrom Picture
Control eller en Picture Control
baserad på Monokrom
väljs)........................................... 65, 155
“Inget minneskort”-indikator......... 27
Fokusindikering...........................50, 96
Indikator för autoexponeringslås
(AE).................................................... 130
Slutartid............................................. 118
Bländare (bländarvärde) ............... 118
Indikator för specialeffektläge....... 65
Gafflingsindikator ........................... 151
Antal bilder som återstår innan
minnesbufferten blir full ................77
Indikator för
vitbalansinspelning ...................... 146
Exponeringskompensationsvärde
........................................................... 132
Blixtkompensationsvärde............. 134
ISO-känslighet ........................ 107, 239
Fotograferingslägesindikator
”k” (visas när minne finns för fler än
1 000 exponeringar) ........................46
Blixt klar-indikator .............................54
Indikator för flexibelt
program........................................... 120
Exponeringsindikator .................... 124
Exponeringskompensationsvisning
........................................................... 132
Elektronisk avståndsmätare......... 237
Blixtkompensationsindikator ...... 134
Indikator för
exponeringskompensation......... 132
Indikator för automatisk ISOkänslighet........................................ 228
Varningsindikator ........................... 349
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
Introduktion
5
R (Info)-knappen
Tryck på R-knappen för att visa informationsdisplayen eller bläddra
genom visningsalternativen.
❚❚ Fotografering med sökaren
För att visa slutartid, bländare, antal
återstående exponeringar,
AF-områdesläge och annan
fotograferingsinformation i monitorn, tryck
på R-knappen.
R-knapp
1
2
6
7
3
4
5
1 Fotograferingsläge
i auto/
j auto (blixt avstängd).............47
Motivtyper ....................................58
Specialeffektläge.........................65
Lägena P, S, A och M ................. 118
2 Slutartid............................................. 118
Slutartidsvisning .................... 121, 124
3 Indikator för autoexponeringslås
(AE).................................................... 130
6
Introduktion
8
4 Utlösarläge ..........................................75
5 Hjälpikon .......................................... 349
6 Bländare (bländarvärde)............... 118
Bländarvisning ....................... 122, 124
7 ISO-känslighet ................................. 107
ISO-känslighetsvisning......... 107, 229
Indikator för automatisk ISOkänslighet........................................ 229
8 z-ikon .................................................22
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20
22
23
24
21
9 Satellitsignalindikator.................... 269 20 Indikator för AF-områdesläge ........87
10 Indikator för Wi-Fi-anslutning ..... 272
Fokuspunkt ................................90, 236
Indikator för Eye-Fi-anslutning.... 274
Indikator för Bluetooth-anslutning
............................................................ 273
Flygplansläge................................... 271
Tilldela pekskärms-Fn .................... 255
Vinjetteringskontrollindikator..... 231
Exponeringsfördröjning................ 241
Indikator för datumstämpel......... 243
Vibrationsreduceringsindikator
..................................................... 32, 232
Blixtstyrningsindikator .................. 246
Blixtkompensationsindikator för
extra blixtar..................................... 318
Batteriindikator ................................. 46
Gafflingsindikator ........................... 151
21 Exponeringsindikator .................... 124
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Indikator för
exponeringskompensation......... 132
Förloppsindikator för gaffling ..... 154
22 ADL-gafflingsmängd ..................... 152
23 Antal återstående exponeringar.......46
Indikator för
vitbalansinspelning ...................... 146
Fotograferingslägesindikator
24 ”k” (visas när minne finns för fler än
1 000 exponeringar) ........................46
Notera: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
Introduktion
7
A Stänga av monitorn
För att radera fotograferingsinformation från monitorn, tryck på
R-knappen eller tryck in avtryckaren halvvägs. Notera att monitorn stängs
av automatiskt om inga åtgärder utförs under cirka 8 sekunder (för
information om att välja hur länge monitorn ska vara påslagen, se Timer
för aut. avstängning på sida 240). Monitorn slås även av om du täcker
över ögonsensorn eller tittar genom sökaren.
A Auto. avstängning av infodisplay
Ögonsensorn slår automatiskt av informationsdisplayen om du sätter ögat
mot sökaren medan väntelägestimern är aktiv. Displayen slås på igen när
du tar bort ögat från sökaren. Om så önskas kan du förhindra att
informationsdisplayen slås av med alternativet Auto. avstängn. av
infodisplay (0 265) i inställningsmenyn. Men notera att oavsett vilket
alternativ som valts så stängs informationsdisplayen av när
väntelägestimern löper ut.
8
Introduktion
❚❚ Livevisning och filmläge
För att starta livevisning, vrid omkopplaren
för livevisning under fotografering med
sökaren (0 47). Du kan sedan trycka på
R-knappen för att bläddra genom
visningsalternativen som visas nedan.
R-knapp
Visa detaljerade
fotoindikatorer
Visa filmindikatorer (0 164) *
Visa grundläggande
fotoindikatorer *
Dölj indikatorer *
Kompositionsrutnät *
* En beskärning som visar området som spelas in visas under filminspelning;
inringade områden visar kanterna på filmrutebeskärningen (området
utanför filmrutebeskärningen är nedtonat när filmindikatorer visas).
Introduktion
9
Livevisningsdisplayen
q
w
e
r
t
y
Post
q
w
e
r
t
y
u
u
Beskrivning
Läget som för närvarande valts med
Fotograferingsläge
funktionsratten.
Indikator för manuella Visas när På är valt för Manuella
filminställningar
filminställningar i läge M.
Den tid som återstår innan
livevisningen avslutas automatiskt.
Återstående tid
Visas om fotograferingen avslutas
inom 30 sekunder eller mindre.
Visas när På är valt för
Reducering av vindbrus Filminställningar > Reducering av
vindbrus i fotograferingsmenyn.
Mikrofonkänslighet för
Mikrofonkänslighet
filminspelning.
Ljudnivå för ljudinspelning. Visas i
Ljudnivå
rött om nivån är för hög; justera
mikrofonens känslighet efter detta.
Aktuell fokuspunkt. Displayen
varierar beroende på alternativet
Fokuspunkt
som valts för AF-områdesläge
(0 89).
10 Introduktion
0
47, 58,
65, 118
169
11
169
169
169
49
i
o !0
!1
!2
!3
Post
i Filmers bildstorlek
o Fokusläge
!0 AF-områdesläge
!1 “Ingen film”-ikon
Återstående tid
!2
(filmläge)
!3
Exponeringsindikator
Beskrivning
Bildstorleken på filmer inspelade i
filmläge.
Aktuellt fokusläge.
Aktuellt AF-områdesläge.
Indikerar att filmer inte kan spelas in.
Återstående inspelningstid i
filmläge.
Indikerar om fotografiet skulle bli
under- eller överexponerat vid
nuvarande inställningar (endast läge
M).
0
168
83
89
—
165
124
D Nedräkningsvisningen
En nedräkning visas 30 sekunder innan livevisning avbryts automatiskt
(0 10); timern blir röd 5 sekunder innan timern för automatisk avstängning
löper ut (0 240) eller om livevisning håller på att avbrytas för att skydda de
interna kretsarna. Beroende på fotograferingsförhållandena kan timern
visas direkt när livevisning väljs. Filminspelningen avslutas automatiskt när
timern går ut, oavsett hur mycket inspelningstid som finns tillgänglig.
Introduktion 11
P-knappen
För att ändra inställningarna längst ner på
informationsdisplayen, tryck på P-knappen,
markera sedan alternativ med multiväljaren
och tryck på J för att visa alternativ för det
markerade alternativet. Du kan också
ändra inställningar genom att trycka på
P-knapp
P-knappen under livevisning.
• Bildkvalitet (0 98)
• Bildstorlek (0 100)
• Automatisk gaffling (0 151)
• HDR (stort dynamiskt omfång) (0 138)
• Aktiv D-Lighting (0 136)
• Vitbalans (0 140)
Fotografering med
• ISO-känslighet (0 107)
sökaren
• Picture Control (0 155)
• Fokusläge (0 82)
• AF-områdesläge (0 87)
• Mätning (0 128)
• Blixtläge (0 102, 104)
• Blixtkompensation (0 134)
Livevisning
• Exponeringskompensation (0 132)
12 Introduktion
Monitorn
Monitorn kan vinklas och roteras enligt bilden nedan.
180°
90°
180°
Normal användning: Fäll in monitorn
mot kameran vänd utåt. Monitorn
används normalt i denna position.
Fotografering ur låg vinkel: Vinkla
monitorn uppåt för att ta bilder i
livevisning när du håller kameran
lågt.
Fotografering ur hög vinkel: Vinkla
monitorn nedåt för att ta bilder i
livevisning när du håller kameran
högt.
Självporträtt: Använd för
självporträtt i livevisning.
Monitorn visar en spegelbild av
hur den slutliga bilden kommer se
ut.
Introduktion 13
D Använda monitorn
Vrid monitorn försiktigt inom de gränser som visas. Använd inte våld. Om
dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda till skada på kameran eller
monitorn. Fäll tillbaka monitorn vänd mot kamerahuset för att skydda den
när kameran inte används.
Lyft inte upp eller bär kameran genom att hålla i monitorn. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till skada på kameran.
14 Introduktion
Använda pekskärmen
Den tryckkänsliga monitorn stödjer följande funktioner:
Snärta
Snärta ett finger en kort bit åt vänster eller
höger över monitorn.
Dra
Dra ett finger över monitorn.
Dra ut/kläm ihop
Placera två fingrar på monitorn och flytta
isär eller dra ihop dem.
Introduktion 15
D Pekskärmen
Pekskärmen reagerar på statisk elektricitet och kanske inte svarar om den
täcks över med skyddande film från tredje part, eller om du trycker med
naglarna eller bär handskar. Använd inte våld och tryck inte på skärmen
med vassa föremål.
D Använda pekskärmen
Pekskärmen kanske inte svarar som förväntat om du försöker använda den
medan du håller din hand eller ett annat finger på en annan plats på den.
Den kanske inte kan identifiera andra gester om du trycker för mjukt, flyttar
fingrarna för snabbt eller för kort avstånd eller inte behåller kontakten med
skärmen, eller om rörelsen hos de två fingrarna när du klämmer ihop eller
drar ut inte är korrekt koordinerade.
A Aktivera eller inaktivera pekskärmskontroller
Pekskärmskontroller kan aktiveras eller inaktiveras med alternativet
Pekskärmskontroller i inställningsmenyn (0 263). Välj Aktivera för att
aktivera pekskärmskontroller för fotografering, bildvisning och
menynavigering, eller Endast bildvisning för att endast aktivera
pekskärmskontroller för bildvisning.
16 Introduktion
Fotografering med pekskärmen
Tryck på ikonerna i fotograferingsdisplayen för att justera
kamerainställningarna (notera att inte alla ikoner reagerar på
pekskärmsåtgärder). Under livevisning kan du också ta bilder
genom att trycka på monitorn.
❚❚ Fotografering med sökaren
Använd pekskärmen för att justera inställningarna i
informationsdisplayen (0 6).
Val av motiv/effekt
I motiv- och specialeffektlägena (0 58, 65) kan du trycka på
fotograferingslägesikonen för att välja ett motiv eller effekt. Tryck
på x eller y för att visa de olika alternativen och tryck på en ikon för
att välja och återgå till den föregående displayen.
Slutartid och bländare
I lägena S, A och M kan du trycka på ikonen w bredvid slutartids- eller
bländarvisningen för att visa reglagen x och y, som du kan trycka
på för att välja ett nytt värde. Tryck på 1 för att avsluta när åtgärden
är slutförd.
Introduktion 17
Fotograferingsalternativ
För att ändra kamerainställningar (0 12), tryck på z-ikonen i nedre
högra hörnet på displayen och tryck sedan på ikonerna för att visa
alternativ för motsvarande inställning. Tryck på önskat alternativ för
att välja det och återgå till den föregående displayen.
Om du uppmanas att välja ett värde såsom
visas till höger, redigera värdet genom att
trycka på u eller v och tryck sedan på
numret eller tryck på 0 för att välja det och
återgå till föregående display.
För att avsluta utan att ändra inställningar,
tryck på 2.
18 Introduktion
❚❚ Fotografering med livevisning
Använd pekskärmen för att fotografera och justera inställningarna.
Ta fotografier (pekskärmsavtryckare)
Tryck på motivet på monitorn för att
fokusera. Fokus förblir låst tills du lyfter
fingret från monitorn för att ta fotografiet
(notera att pekskärmsavtryckaren inte kan
användas för att fokusera när MF – manuell
fokusering – har valts som fokuseringsläge). För mer information
om pekskärmsfokusering, se sida 83.
För att inaktivera pekskärmsavtryckaren,
tryck på ikonen till höger. Ikonen ändras
till 7, vilket indikerar att slutaren inte
längre utlöses när du lyfter fingret från
monitorn.
Pekskärmsavtryckaren förblir av (7) under filminspelning, men du
kan fokusera på nytt när som helst genom att trycka på motivet på
monitorn.
Introduktion 19
D Ta bilder med alternativen för pekskärmsfotografering
Avtryckaren kan användas för att fokusera och ta bilder även när 3-ikonen
visas för att visa att alternativ för fotografering med tryck är aktiva. Använd
avtryckaren för att fotografera i serietagningsläge (0 76) och under
filminspelning. Alternativ för fotografering med tryck kan endast användas
för att ta bilder en i taget i serietagningsläge, och kan inte användas för att
ta bilder under filminspelning.
I självutlösarläge (0 79) låses fokus på det valda motivet när du trycker på
monitorn, och timern startar när du lyfter fingret från skärmen. Med
standardinställningarna utlöses slutaren ungefär 10 sek. efter att timern
startar; fördröjningen och antalet bilder kan ändras med Anpassad
inställning c3 (Självutlösare, 0 241). Om alternativet som valts för Antal
bilder är större än 1 tar kameran automatiskt bilder efter varandra tills det
valda antalet bilder spelats in.
20 Introduktion
Val av motiv/effekt
I motiv- och specialeffektlägena (0 58, 65) kan du trycka på
fotograferingslägesikonen för att välja ett motiv eller effekt. Tryck
på x eller y för att visa de olika alternativen och tryck på en ikon för
att välja och återgå till den föregående displayen.
Slutartid och bländare
I lägena S, A och M, tryck på slutartids- och bländarvisningarna för att
visa reglagen x och y, som du kan trycka på för att välja ett nytt
värde. Tryck på 1 för att avsluta när åtgärden är slutförd.
Introduktion 21
Fotograferingsalternativ
I livevisning, tryck på P-knappen eller tryck på z-ikonen i monitorn
för att aktivera informationsdisplayen (0 12, 166). Tryck på en
inställning för att visa alternativ och tryck sedan på önskat alternativ
för att välja det och återgå till livevisning.
Om du uppmanas att välja ett värde såsom
visas till höger, redigera värdet genom att
trycka på u eller v och tryck sedan på
numret eller tryck på 0 för att välja det och
återgå till föregående display.
För att avsluta utan att ändra inställningar,
tryck på 2.
22 Introduktion
Visa bilder
Pekskärmen kan användas för följande bildvisningsåtgärder (0 56,
184).
Visa andra
bilder
Snärta åt vänster eller höger för
att visa andra bilder.
Bläddra snabbt
till andra bilder
I helskärmsläge kan du peka på
den nedre delen av displayen för
att visa ett bildmatningsfält och
sedan dra fingret åt vänster eller
höger för att snabbt bläddra till
andra bilder.
Bildmatningsfält
Zooma in
(endast bilder)
Använd gesterna dra ut och kläm
ihop för att zooma in och ut och
dra för att bläddra (0 196).
Introduktion 23
Visa
miniatyrbilder
För att “zooma ut” till en
miniatyrbildsvy (0 185), använd
gesten kläm ihop i
helskärmsläge. Använd kläm
ihop och dra ut för att välja
antalet bilder som visas, från 4, 12
eller 80 bildrutor.
Visa filmer
Tryck på guiden på skärmen för
att starta filmuppspelning (filmer
indikeras med en 1-ikon). Tryck
på displayen för att pausa eller
fortsätta, eller tryck på 1 för att
avsluta och gå till helskärmsläge
(notera att vissa av ikonerna i
filmuppspelning inte svarar på
pekskärmsåtgärder).
24 Introduktion
Guide
Använda menyerna
Pekskärmen kan användas för följande menyåtgärder.
Bläddra
Dra upp eller ner för att bläddra.
Välja en meny
Tryck på en menyikon för att välja
en meny.
Välja
alternativ/
justera
inställningar
Tryck på menyalternativ för att
visa alternativ och tryck på ikoner
eller skjutreglage för att ändra.
För att avsluta utan att ändra
inställningar, tryck på 1.
Introduktion 25
De första stegen
Fäst kameraremmen
Sätt fast remmen ordentligt i kamerans två öglor.
Ladda batteriet
Om en resenätadapter medföljer, fäll upp väggkontakten och anslut
resenätadaptern såsom visas nedan till vänster och se till att den är
ordentligt isatt. Sätt i batteriet och koppla in laddaren. Ett urladdat
batteri blir fulladdat på ungefär en timme och 50 minuter.
Batteriet laddas
Laddning slutförd
D Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och försiktighetsanvisningarna på sidorna xiii–xvi och
333–337 i denna handbok.
26 De första stegen
Sätt i batteriet och ett minneskort
Innan du sätter i eller tar ur batteriet eller minneskort, kontrollera att
strömbrytaren är i läge OFF (av). Sätt in batteriet i den riktning som
visas, och använd batteriet för att hålla den orangefärgade
batterispärren tryckt åt ena sidan. Spärren håller batteriet på plats
när det är helt isatt.
Batterispärr
Håll minneskortet åt det håll bilden visar och skjut in det tills det
klickar på plats.
A Klockbatteriet
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar strömkälla, som
laddas upp efter behov när huvudbatteriet är installerat. Tre dagars
laddning driver klockan i ungefär en månad. Om ett varningsmeddelande
om att klockan inte är inställd visas när kameran slås på är klockbatteriet
urladdat och klockan har återställts. Ställ in klockan på korrekt tid och
datum.
De första stegen 27
❚❚ Ta ur batteriet och minneskort
Ta ur minneskort
Efter att du kontrollerat att minneskortets
åtkomstlampa är släckt, stäng av kameran,
öppna luckan till minneskortsfacket och
tryck in kortet så att det matas ut (q).
Kortet kan sedan tas bort för hand (w).
16GB
Ta ur batteriet
För att ta ur batteriet, stäng av kameran och
öppna luckan för batterifacket. Tryck
batterispärren i pilens riktning för att lossa
batteriet och ta sedan ut det för hand.
D Minneskort
• Minneskort kan vara varma efter användning. Var försiktig när du tar ur
minneskort från kameran.
• Ta inte ur minneskort från kameran, slå inte av kameran och ta inte bort
eller koppla ur strömkällan under formatering eller medan data skrivs,
raderas eller kopieras till en dator. Om dessa försiktighetsåtgärder inte
följs kan det leda till förlust av data eller skada på kameran eller kortet.
• Vidrör inte kortens kontaktyta med fingrarna eller med metallföremål.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
• Använd inte våld mot kortets hölje. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till skada på kortet.
• Utsätt det inte för vatten, stark värme, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
• Formatera inte minneskort i en dator.
28 De första stegen
Öppna monitorn
Öppna monitorn så som visas. Använd inte våld.
De första stegen 29
Montera ett objektiv
Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när
objektivet eller kamerahuslocket tas bort. Det objektiv som oftast
används i denna handbok i illustrationssyfte är ett AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR.
Ta bort
kamerahuslocket
Ta bort det bakre
objektivlocket
Monteringsmarkering (kamera)
Rikta upp monteringsmarkeringarna
Monteringsmarkering (objektiv)
Vrid objektivet enligt bilden tills det klickar på plats.
Se till att ta bort objektivlocket innan du tar bilder.
30 De första stegen
A Objektiv med knapp för objektivindrag
Lås upp och skjut ut objektivet innan kameran används. Håll knappen för
objektivindrag intryckt (q) och vrid på zoomringen enligt bilden (w).
Knapp för objektivindrag
Bilder kan inte tas när objektivet är indraget;
om ett felmeddelande visas eftersom kameran
har slagits på med objektivet indraget, vrid på
zoomringen tills meddelandet försvinner.
A Demontera objektivet
Se till att kameran är avstängd när du tar bort
eller byter objektiv. Ta bort objektivet genom
att hålla in objektivlåsknappen (q) intryckt
samtidigt som du vrider objektivet medsols
(w). När du har tagit bort objektivet, sätt
tillbaka objektivlocken och kamerahuslocket.
A Omkopplarna A-M, M/A-M och A/M-M
När du använder autofokus med ett objektiv
som har en A-M-lägesomkopplare, skjut
omkopplaren till A (om objektivet har en M/A-Meller A/M-M-omkopplare, välj M/A eller A/M). För
information om andra objektiv som kan
användas med denna kamera, se sida 305.
De första stegen 31
A Vibrationsreducering (VR)
Vibrationsreducering kan aktiveras genom att
välja På för Optisk vibrationsreducering i
fotograferingsmenyn (0 232), om objektivet
stödjer detta alternativ, eller genom att skjuta
objektivets vibrationsreduceringsreglage till
ON, om objektivet är utrustat med ett sådant. En
vibrationsreduceringsindikator visas på
informationsdisplayen när
vibrationsreducering är på.
A Dra in objektiv med knapp för objektivindrag
För att dra in objektivet när kameran inte
används, håll in knappen för objektivindrag (q)
och vrid zoomringen till läge “L” (lås) enligt
bilden (w). Dra in objektivet innan du tar bort
det från kameran, och var försiktig så att du inte
trycker på knappen för objektivindrag när du
monterar eller tar bort objektivet.
32 De första stegen
Kamerainställning
❚❚ Inställning med en smartphone eller en surfplatta
Innan du fortsätter, kontrollera kameran för att
säkerställa att batteriet är fulladdat och att det finns
ledigt utrymme på minneskortet. På din smartphone
eller surfplatta (nedan, “smart enhet”), installera
SnapBridge-appen enligt beskrivningen på insidan av omslagssidan
och aktivera Bluetooth och Wi-Fi. Notera att den faktiska
anslutningen till kameran utförs med SnapBridge-appen. Använd
inte Bluetooth-inställningarna i inställningsappen på din smarta
enhet. Instruktionerna som följer gäller för version 2.0 av
SnapBridge-appen. För information om den senaste versionen, se
SnapBridge Anslutnings guide (pdf), tillgänglig för nedladdning från
följande webbplats:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
De första stegen 33
Den faktiska displayerna på kameran och den smarta enheten kan
skilja sig från de som visas nedan.
1 Kamera: Slå på kameran. En dialogruta
för språkval visas.
Använd multiväljaren och J-knappen för att navigera i
menyerna.
Strömbrytare
1 Upp
J-knappen (välj)
4 Vänster
2 Höger
3 Ner
Multiväljare
Tryck på 1 och 3 för att välja ett språk och tryck på J för att
välja. Språket kan ändras när som helst genom att använda
alternativet Språk (Language) i inställningsmenyn.
34 De första stegen
2 Kamera: Tryck på J när dialogrutan
som ses till höger visas. Om
dialogrutan till höger inte visas eller
om du vill konfigurera kameran igen,
markera Anslut till smart enhet i
inställningsmenyn och tryck på J. Om
du inte vill använda en smart enhet för att konfigurera
kameran, ställer du in klockan manuellt (0 40).
3 Kamera/smart enhet: Starta parkoppling.
• Android-enheter med NFC-stöd: När du har
kontrollerat att NFC är aktiverat på den
smarta enheten, tryck kamerans
H (N-Mark) mot NFC-antennen på den
smarta enheten för att starta
SnapBridge-appen, och följ sedan
instruktionerna på skärmen innan du
fortsätter till steg 7. Om nedladdningssidan för SnapBridge
visas, ladda ner och installera appen och upprepa sedan
ovanstående steg.
• iOS- och Android-enheter utan stöd för NFC: Tryck på J-knappen på
kameran för att förbereda kameran för parkoppling.
De första stegen 35
4 Kamera: Kontrollera att kameran visar
meddelandet som ses till höger och
gör den smarta enheten redo.
5 Smart enhet: Starta SnapBridge-appen
och tryck på Pair with camera
(Parkoppla med kamera). Om du blir
uppmanad att välja en kamera, tryck
på kameranamnet.
6 Smart enhet: Tryck på kameranamnet i
dialogrutan “Pair with camera
(Parkoppla med kamera)”. Användare
som parkopplar en kamera med en
iOS-enhet för första gången kommer
först att bli visade instruktioner för
parkoppling. Efter att du läst
instruktionerna, bläddra till längst ner
på displayen och tryck på Understood
(Jag förstår). Om du sedan uppmanas
att välja ett tillbehör, tryck på kameranamnet igen (det kan
dröja ett tag innan kameranamnet visas).
36 De första stegen
7 Kamera/smart enhet: Kontrollera att kameran och den smarta
enheten visar samma sexsiffriga nummer. Vissa versioner av
iOS kanske inte visar ett nummer. Om inget nummer visas,
fortsätt till steg 8.
8 Kamera/smart enhet: Tryck på J på kameran och tryck på PAIR
(Parkoppla) på den smarta enheten (displayen varierar
beroende på enheten och operativsystemet).
De första stegen 37
9 Kamera/smart enhet: Slutför parkopplingen.
• Kamera: Tryck på J när meddelandet
som ses till höger visas.
• Smart enhet: Tryck på OK när
meddelandet som ses till höger visas.
10 Kamera: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra
installationen.
• För att tillåta att kameran lägger till platsdata till foton, välj Ja som svar
på “Hämta platsdata från smart enhet?” och aktivera sedan
platsdatatjänster på den smarta enheten, och aktivera Auto
link options (Autolänkalternativ) > Synchronize location
data (Synkronisera platsdata) på fliken i SnapBridgeappen.
• För att synkronisera kameraklockan med den tid som tillhandahålls av den
smarta enheten, välj Ja som svar på “Synka klockan till smart
enhet?” och aktivera sedan Auto link options
(Autolänkalternativ) > Synchronize clocks (Synkronisera
klockor) på fliken i SnapBridge-appen.
Den smarta enheten och kameran är nu anslutna. De bilder du tar
med kameran överförs automatiskt till den smarta enheten.
38 De första stegen
❚❚ Inställning från kameramenyerna
Kameraklockan kan ställas in manuellt.
1 Slå på kameran.
En dialogruta för val av språk visas.
Använd multiväljaren och J-knappen för att navigera i
menyerna.
Strömbrytare
1 Upp
J-knappen (välj)
4 Vänster
2 Höger
3 Ner
Multiväljare
Tryck på 1 och 3 för att välja ett språk och tryck på J för att
välja. Språket kan ändras när som helst genom att använda
alternativet Språk (Language) i inställningsmenyn.
De första stegen 39
2 Tryck på G när dialogrutan som ses
till höger visas.
G-knapp
3 Ställ in kameraklockan.
Använd multiväljaren och J-knappen för att ställa in
kameraklockan.
q
w
Välj tidszon
e
Välj datumformat
r
Välj alternativ för sommartid
Ställ in tid och datum (notera att
kameran använder en
24-timmarsklocka)
Klockan kan justeras när som helst med alternativet Tidszon och
datum > Datum och tid i inställningsmenyn.
40 De första stegen
Fokusera sökaren
Efter att ha tagit bort
objektivlocket, vrid på
dioptrijusteringskontrollen tills
AF-områdesmarkeringarna är i
skarpt fokus. Var försiktig när
kontrollen används med ögat
mot sökaren, så att du inte
oavsiktligt sticker in ett finger eller en nagel i ögat.
AF-områdesmarkeringar
Sökaren är inte i fokus
Sökaren är i fokus
Kameran är nu klar för användning. Fortsätt till sida 47 för
information om att ta bilder.
De första stegen 41
Handledning
Kameramenyer: en översikt
Du kan nå de flesta fotograferings-,
uppspelnings- och inställningsalternativen
via kamerans menyer. Tryck på Gknappen för att visa menyerna.
G-knapp
Flikar
Välj mellan följande menyer:
• D: Uppspelning (0 220)
• C: Fotografering (0 223)
• A: Anpassade inställningar (0 233)
• B: Inställning (0 257)
• N: Retuschering (0 277)
• m/O: Inställningshistorik eller Min
meny (standardinställningen är
Inställningshistorik; 0 300)
Skjutreglaget visar positionen i
den aktuella menyn.
Aktuella inställningar visas
med ikoner.
Menyalternativ
Alternativ i aktuell meny.
Hjälpikon (0 43)
42 Handledning
Använda kameramenyerna
❚❚ Menyreglage
Multiväljaren och J-knappen används för att navigera i
kameramenyerna.
1: Flytta markören uppåt
J-knapp: välj markerat
alternativ
4: Avbryt och återgå till
föregående meny
2: Välj markerat alternativ
eller visa undermeny
3: Flytta markören nedåt
A d (Hjälp)-ikonen
Om en d-ikon visas längst ner till vänster i monitorn kan en beskrivning av
det valda alternativet eller menyn visas genom att trycka på W (Q)knappen. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra genom displayen. Tryck på
W (Q) igen för att återgå till menyerna.
W (Q)-knappen
Handledning 43
❚❚ Navigera i menyerna
Följ stegen nedan för att navigera i menyerna.
1 Visa menyerna.
Tryck på G-knappen för
att visa menyerna.
G-knapp
2 Markera ikonen för den
aktuella menyn.
Tryck på 4 för att markera
ikonen för den aktuella
menyn.
3 Välj en meny.
Tryck på 1 eller 3 för att välja önskad meny.
4 Placera markören i den
valda menyn.
Tryck på 2 för att placera
markören i den valda menyn.
44 Handledning
5 Markera ett
menyalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett menyalternativ.
6 Visa alternativ.
Tryck på 2 för att visa
alternativ för det valda
menyalternativet.
7 Markera ett alternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett alternativ.
8 Välj det markerade alternativet.
Tryck på J för att välja det markerade alternativet.
Tryck på G-knappen för att avsluta utan att göra
något val.
Observera följande:
• Menyalternativ som visas i grått är inte tillgängliga.
• Även om det oftast har samma effekt att trycka på 2 som att
trycka på J finns det vissa fall när ett val endast kan göras genom
att trycka på J.
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att stänga menyerna och återgå
till fotograferingsläge (0 52).
Handledning 45
Batterinivån och antal återstående
exponeringar
Tryck på R-knappen och kontrollera batterinivån och antal
återstående exponeringar i informationsdisplayen.
Batterinivå
R-knapp
Antal återstående
exponeringar
Batterinivå
Om batterinivån är låg visas även en varning i sökaren. Om
informationsdisplayen inte visas när R-knappen trycks in är
batteriet urladdat och behöver laddas.
Informationsdisplay
L
K
Sökare
—
—
H
d
H
(blinkar)
d
(blinkar)
Beskrivning
Batteriet är fulladdat.
Batteriet är delvis urladdat.
Låg batterinivå. Håll ett fulladdat
reservbatteri redo eller förbered för att ladda
batteriet.
Batteriet urladdat. Ladda batteriet.
Antal återstående exponeringar
Värden över 1 000 visas i tusental, vilket indikeras med bokstaven
“k”.
46 Handledning
Grundläggande fotografering och
uppspelning
“Sikta-och-tryck”-lägen (i och j)
Detta avsnitt beskriver hur man fotograferar i lägena
i och j. i och j är automatiska “sikta-och-tryck”lägen där de flesta inställningarna styrs av kameran
som svar på fotograferingsförhållandena; den enda
skillnaden mellan de två är att blixten inte avfyras i
läge j.
1 Vrid funktionsratten till i
Funktionsratt
eller j.
Fotografier kan komponeras i sökaren
eller på monitorn (livevisning). För att
starta livevisning, vrid på omkopplaren
för livevisning.
Omkopplare för livevisning
Komponera bilder i
sökaren
Komponera bilder i
monitorn (livevisning)
Grundläggande fotografering och uppspelning 47
2 Förbered kameran.
Fotografering med sökaren: När du komponerar fotografier i sökaren,
fatta handgreppet med höger hand och låt kamerahuset eller
objektivet vila i vänster. Håll armbågarna mot sidorna av
bröstkorgen.
Livevisning: När du komponerar fotografier i monitorn, fatta
handgreppet med höger hand och låt objektivet vila i vänster.
A Komponera fotografier i stående orientering (porträtt)
När du komponerar fotografier i stående orientering (porträtt), håll i
kameran enligt bilden nedan.
Komponera fotografier i sökaren
Komponera fotografier i monitorn
48 Grundläggande fotografering och uppspelning
3 Komponera fotografiet.
Fotografera med sökaren: Komponera ett
fotografi i sökaren med huvudmotivet i
AF-områdesmarkeringarna.
AF-områdesmarkeringar
Livevisning: Med standardinställningarna
detekterar kameran automatiskt
ansikten och väljer fokuspunkten. Om
inget ansikte upptäcks fokuserar
kameran på motiv nära centrum av
bilden.
Fokuspunkt
A Använda ett zoomobjektiv
Innan du fokuserar, vrid zoomringen för att
ställa in brännvidden och komponera bilden.
Använd zoomringen för att zooma in på
motivet så att det fyller ett större område i
bilden, eller zooma ut för att öka området som
syns i det slutliga fotografiet (välj längre
brännvidd på brännviddsskalan för att zooma
in, kortare brännvidd för att zooma ut).
Zooma in
Zoomring
Zooma ut
Grundläggande fotografering och uppspelning 49
4 Tryck in avtryckaren halvvägs.
Fotografering med sökaren:
Fokuspunkt
Fokusera genom att trycka in
avtryckaren halvvägs (om
motivet är dåligt upplyst kan
blixten fällas upp och
AF-hjälplampan tändas). När
fokuseringen är slutförd hörs
en signal (signalen kanske
Fokusindikering
inte hörs om motivet rör sig)
och den aktiva fokuspunkten
och fokusindikeringen (I) visas i sökaren.
Fokusindikering
I
I (blinkar)
Beskrivning
Motivet i fokus.
Kameran kan inte fokusera med autofokus. Se sida 86.
Livevisning: Fokuspunkten blinkar grönt
medan kameran fokuserar. Om
kameran kan fokusera visas
fokuspunkten i grönt; annars blinkar
fokuspunkten rött.
50 Grundläggande fotografering och uppspelning
5 Ta bilden.
Ta bilden genom att
försiktigt trycka in
avtryckaren hela vägen ner.
Åtkomstlampan för
minneskort tänds och
fotografiet visas på monitorn
i några sekunder. Mata inte
ut minneskortet och ta inte
bort eller koppla loss
strömkällan innan lampan
har släckts och
fotograferingen är avslutad.
Åtkomstlampa för
minneskort
Vrid på omkopplaren för
livevisning för att avsluta livevisningen.
Grundläggande fotografering och uppspelning 51
A Avtryckaren
Kameran har en avtryckare med två steg. Kameran fokuserar när
avtryckaren trycks in halvvägs. Ta bilden genom att trycka in avtryckaren
helt.
Fokusera: tryck in
Fotografera: tryck in
halvvägs
hela vägen ner
När avtryckaren trycks in halvvägs avslutas också uppspelningen och
kameran blir redo att användas omedelbart.
A Automatiskt val av motivtyp (Automatisk motivtyp)
Om livevisning väljs i läge i eller j
analyserar kameran automatiskt motivet och
väljer lämpligt fotograferingsläge när
avtryckaren trycks ned halvvägs för att
fokusera med autofokus. Det valda läget
visas på monitorn.
c
d
e
Porträtt
Landskap
Närbild
f
Nattporträtt
Z
Auto
Auto (blixt
avstängd)
b
Mänskliga ansiktsmotiv
Landskap och stadslandskap
Motiv nära kameran
Ansiktsmotiv komponerade mot en mörk
bakgrund
Motiv som är lämpliga för läge i eller j, eller
som inte omfattas av kategorierna listade ovan
52 Grundläggande fotografering och uppspelning
A Väntelägestimern (fotografering med sökaren)
Sökardisplayen stängs av om inga åtgärder utförs under cirka
åtta sekunder, för att minska batteriförbrukningen. Tryck in
avtryckaren halvvägs för att aktivera displayen igen.
Tidsperioden innan väntelägestimern löper ut automatiskt
kan väljas med Anpassad inställning c2 (Timer för aut.
avstängning; 0 240).
Exponeringsmätare av
Exponeringsmätare på
A Väntelägestimern (livevisning)
Monitorn stängs av om inga åtgärder utförs under ungefär tio minuter.
Tidsperioden innan monitorn stängs av automatiskt kan väljas med
Anpassad inställning c2 (Timer för aut. avstängning; 0 240).
A Zoomgranskning vid livevisning
För att förstora vyn i monitorn upp till ungefär 8,3× för noggrann
fokusering, tryck på X-knappen. Medan vyn genom objektivet är
inzoomad visas ett navigeringsfönster i en grå ram i det nedre högra hörnet
på skärmen. Använd multiväljaren för att bläddra till delar av bilden som
inte syns i monitorn, eller tryck på W (Q) för att zooma ut.
X-knapp
Navigeringsfönster
Grundläggande fotografering och uppspelning 53
A Den inbyggda blixten
Om ytterligare belysning krävs för korrekt
exponering i läge i fälls den inbyggda blixten
upp automatiskt när avtryckaren trycks in
halvvägs (0 101). Om blixten fälls upp kan
fotografier endast tas när blixt klar-indikatorn
(M) visas. Om blixt klar-indikatorn inte visas
laddas blixten; ta bort fingret från avtryckaren
en stund och försök igen.
När blixten inte används, för tillbaka den till
stängd position genom att försiktigt trycka ner
den tills spärren klickar på plats.
A Exponering
Beroende på motivet kan exponeringen skilja sig från den som skulle fås
när livevisning inte används.
54 Grundläggande fotografering och uppspelning
D Fotografering i livevisningsläge
Även om de inte syns i den slutliga bilden kan ojämna kanter, falska färger,
moaréeffekt och ljusa partier synas i monitorn, medan ljusa områden eller
band kan uppträda i vissa områden med blinkande skyltar och andra
oregelbundna ljuskällor eller om motivet lyses upp snabbt av ett
stroboskop eller en annan ljusstark, kortvarig ljuskälla. Dessutom kan
förvrängning uppträda med motiv i rörelse, speciellt om kameran
panoreras horisontellt eller om ett föremål rör sig horisontellt med hög
hastighet genom bilden. Flimmer och band som syns i monitorn under
belysning med lysrör, kvicksilverlampor eller natriumlampor kan minskas
med Flimmerreducering (0 268), men de kanske fortfarande syns i det
slutliga fotografiet med vissa slutartider. Undvik att rikta kameran mot
solen eller andra starka ljuskällor. Underlåtenhet att följa denna
uppmaning kan resultera i skador på kamerans interna kretsar.
Livevisning avslutas automatiskt när monitorn stängs (att stänga monitorn
avslutar inte livevisning på tv-apparater eller andra externa displayer).
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och syns på fotografiet eller
stör exponeringen rekommenderar vi att du täcker över sökaren med
handen eller ett annat föremål som t.ex. ett separat sålt sökarlock innan du
tar bilder och inte tittar i sökaren (0 80).
A HDMI
När kameran är ansluten till en HDMI-videoenhet visar denna enhet vyn
genom objektivet. Om enheten stödjer HDMI-CEC, välj Av för alternativet
HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 219) innan du fotograferar
med livevisning.
Grundläggande fotografering och uppspelning 55
Grundläggande visning
1 Tryck på K-knappen.
Ett fotografi visas på monitorn.
K-knapp
2 Visa ytterligare bilder.
Ytterligare bilder kan visas
genom att trycka på 4 eller
2.
För att avsluta visningen och återgå till fotograferingsläge, tryck
in avtryckaren halvvägs.
56 Grundläggande fotografering och uppspelning
Radera oönskade fotografier
För att radera det fotografi som visas i monitorn, tryck på
O-knappen. Notera att bilder inte kan återställas när de har raderats.
1 Visa fotografiet.
Visa bilden du vill radera.
K-knapp
2 Radera bilden.
Tryck på O-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas; tryck på
O-knappen igen för att radera bilden
och återgå till bildvisningen.
O-knapp
A Radera
Alternativet Radera i visningsmenyn kan användas för att radera flera
bilder (0 206).
Grundläggande fotografering och uppspelning 57
Anpassa inställningarna efter motivet
eller situationen (motivtyp)
Kameran har flera olika “motiv”-typer. Att välja en motivtyp
optimerar automatiskt inställningarna så att de passar det valda
motivet och gör kreativ fotografering lika lätt som att välja ett läge,
komponera en bild och fotografera enligt beskrivningen på sida 47.
Följande motiv kan väljas genom att vrida funktionsratten till h
och vrida på kommandoratten tills det önskade motivet visas i
monitorn.
+
Funktionsratt
Kommandoratt
Monitor
k Porträtt
t Strand/snö
l Landskap
u Solnedgång
p Barn
v Skymning/gryning
m Sport
w Husdjursporträtt
n Närbild
x
o Nattporträtt
y Blommor
r Nattlandskap
z Höstfärger
s Fest/inomhus
0 Mat
Levande ljus
58 Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp)
k Porträtt
Använd för porträtt med mjuka,
naturliga hudtoner. Om motivet är
långt från bakgrunden, eller ett
teleobjektiv används, så mjukas
bakgrundsdetaljerna upp för att ge
kompositionen en känsla av djup.
l Landskap
Används för livfulla landskapsbilder i
dagsljus.
A Notera
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan stängs av.
p Barn
Använd för ögonblicksbilder av barn.
Kläder och bakgrundsdetaljer återges
livfullt, medan hudtoner förblir mjuka
och naturliga.
Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp) 59
m Sport
Korta slutartider fryser rörelse för
dynamiska sportbilder där
huvudmotivet framträder tydligt.
A Notera
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan stängs av.
n Närbild
Använd för närbilder av blommor,
insekter och andra små motiv (ett
makroobjektiv kan användas för att
fokusera på mycket korta avstånd).
o Nattporträtt
Använd för en naturlig balans mellan
huvudmotivet och bakgrunden i
porträtt som tas med svag belysning.
60 Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp)
r Nattlandskap
Minska brus och onaturliga färger när
du fotograferar nattlandskap,
inklusive gatubelysning och
neonskyltar.
A Notera
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan stängs av.
s Fest/inomhus
Fånga effekterna av
bakgrundsbelysning inomhus.
Använd för fester och andra
inomhusmotiv.
t Strand/snö
Fångar ljusheten hos solbelysta ytor
av vatten, snö eller sand.
A Notera
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan stängs av.
Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp) 61
u Solnedgång
Bevarar de djupa nyanserna som kan
ses i solnedgångar och soluppgångar.
A Notera
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan stängs av.
v Skymning/gryning
Bevarar de färger som syns i det svaga
naturliga ljuset innan gryningen eller
efter solnedgången.
A Notera
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan stängs av.
w Husdjursporträtt
Används för porträtt av aktiva
husdjur.
A Notera
AF-hjälplampan stängs av.
62 Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp)
x Levande ljus
För fotografier som tas vid levande
ljus.
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
y Blommor
Används för blomsterfält,
fruktträdgårdar i blom och andra
landskap med vidder av blommor.
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
z Höstfärger
Fångar det lysande röda och gula i
höstlöv.
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp) 63
0 Mat
Används för naturtrogna bilder av
mat.
A Notera
För fotografering med blixt, tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp blixten
(0 103).
A Förhindra oskärpa
Använd ett stativ för att förhindra oskärpa orsakat av kameraskakningar vid
långa slutartider.
64 Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp)
Specialeffekter
Specialeffekter kan användas vid fotografering och filminspelning.
Följande effekter kan väljas genom att vrida funktionsratten till
q och vrida på kommandoratten tills det önskade alternativet
visas i monitorn.
+
Funktionsratt
Kommandoratt
Monitor
% Mörkerseende
( Miniatyreffekt
S Superintensiv
3 Selektiv färg
T Pop
1 Silhuett
U Fotoillustration
2 Högdagerbild
' Leksakskameraeffekt
3 Lågdagerbild
% Mörkerseende
Använd under mörka förhållanden för
att ta monokroma bilder med höga
ISO-känsligheter.
A Notera
Autofokus är endast tillgängligt i livevisning; manuell fokusering kan
användas om kameran inte kan fokusera. Den inbyggda blixten och
AF-hjälplampan stängs av.
Specialeffekter 65
S Superintensiv
Total mättnad och kontrast ökas för
att ge en bild med klarare färger.
T Pop
Ökar den totala mättnaden för att ge
en mer levande bild.
U Fotoillustration
Skarpare konturer och förenklad
färgläggning för en affischeffekt som
kan justeras i livevisning (0 70).
A Notera
Filmer inspelade i detta läge spelas upp som ett bildspel med en serie
stillbilder.
66 Specialeffekter
' Leksakskameraeffekt
Skapa foton och filmer som verkar ha
tagits med en leksakskamera.
Effekten kan justeras under
livevisning (0 71).
( Miniatyreffekt
Skapa bilder som verkar vara foton av
dioraman. Fungerar bäst med bilder
som tagits från en hög utsiktspunkt.
Miniatyreffektfilmer spelas upp i hög
hastighet; ungefär 45 minuters
filmsekvens, inspelad med
1 920 × 1 080/30p, komprimeras till
en film som spelas upp i ungefär tre
minuter. Effekten kan justeras under
livevisning (0 72).
A Notera
Ljud spelas inte in med filmer. Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan
stängs av.
3 Selektiv färg
Alla andra färger än de valda
registreras i svartvitt. Effekten kan
justeras under livevisning (0 73).
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
Specialeffekter 67
1 Silhuett
Silhuettmotiv mot ljusa bakgrunder.
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
2 Högdagerbild
Använd med ljusa motiv för att skapa
ljusa bilder som verkar fyllda med ljus.
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
3 Lågdagerbild
Använd med mörka motiv för att
skapa mörka lågdagerbilder med
framträdande högdagrar.
A Notera
Den inbyggda blixten stängs av.
68 Specialeffekter
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-inspelning är inte tillgängligt i lägena %, S, T, U, ', ( och 3.
Bilder som tas när ett NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-alternativ väljs i
dessa lägen spelas in som JPEG-bilder. JPEG-bilder skapade med NEF
(RAW)+JPEG-inställningar spelas in med den valda JPEG-kvaliteten, medan
bilder som spelas in med inställningen NEF (RAW) spelas in som bilder med
hög kvalitet.
A Lägena U och (
Autofokus är inte tillgängligt under filminspelning.
Uppdateringsfrekvensen för livevisning minskar, och bildhastigheten för
serietagningslägen; om autofokus används under fotografering med
livevisning avbryts förhandsgranskningen.
A Förhindra oskärpa
Använd ett stativ för att förhindra oskärpa orsakat av kameraskakningar vid
långa slutartider.
Specialeffekter 69
Tillgängliga alternativ i livevisning
Inställningar för den valda effekten justeras på
livevisningsdisplayen.
❚❚ U Fotoillustration
1 Välj livevisning.
Vrid på omkopplaren för livevisning.
Vyn genom objektivet visas i monitorn.
Omkopplare för
livevisning
2 Justera konturernas tjocklek.
Tryck på J för att visa alternativen som
ses till höger. Tryck på 4 eller 2 för att
göra konturer tjockare eller tunnare.
3 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när inställningarna är slutförda. För att
avsluta livevisning, vrid på omkopplaren för livevisning.
70 Specialeffekter
❚❚ ' Leksakskameraeffekt
1 Välj livevisning.
Vrid på omkopplaren för livevisning.
Vyn genom objektivet visas i monitorn.
Omkopplare för
livevisning
2 Justera alternativen.
Tryck på J för att visa alternativen som
ses till höger. Tryck på 1 eller 3 för att
markera Intensitet eller Vinjettering
och tryck på 4 eller 2 för att ändra.
Justera intensiteten för att göra
färgerna mer eller mindre mättade, vinjettering för att styra
mängden vinjettering.
3 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när inställningarna är slutförda. För att
avsluta livevisning, vrid på omkopplaren för livevisning.
Specialeffekter 71
❚❚ ( Miniatyreffekt
1 Välj livevisning.
Vrid på omkopplaren för livevisning.
Vyn genom objektivet visas i monitorn.
Omkopplare för
livevisning
2 Placera fokuspunkten.
Använd multiväljaren för att placera
fokuspunkten i det område som ska
vara i fokus, och tryck sedan in
avtryckaren halvvägs för att fokusera.
För att tillfälligt ta bort
miniatyreffektsalternativen från displayen och förstora vyn i
monitorn för exakt fokusering, tryck på X. Tryck på W (Q) för att
återställa miniatyreffektdisplayen.
3 Visa alternativ.
Tryck på J för att visa
miniatyreffektalternativ.
4 Justera alternativen.
Tryck på 4 eller 2 för att välja riktning
för området som ska vara i fokus, och
tryck på 1 eller 3 för att justera dess
bredd.
72 Specialeffekter
5 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när inställningarna är slutförda. För att
avsluta livevisning, vrid på omkopplaren för livevisning.
❚❚ 3 Selektiv färg
1 Välj livevisning.
Vrid på omkopplaren för livevisning.
Vyn genom objektivet visas i monitorn.
Omkopplare för
livevisning
2 Visa alternativ.
Tryck på J för att visa alternativ för
selektiv färg.
3 Välj en färg.
Vald färg
Rama in ett motiv i den vita fyrkanten
mitt på displayen och tryck på 1 för att
välja färgen på motivet som en som ska
finnas kvar i den slutliga bilden (det kan
vara svårt för kameran att detektera
omättade färger; välj en mättad färg).
För att zooma in på mitten av displayen för ett mer exakt färgval,
tryck på X. Tryck på W (Q) för att zooma ut.
Specialeffekter 73
4 Välj färgområdet.
Färgområde
Tryck på 1 eller 3 för att öka eller
minska området för liknande nyanser
som de som ska inkluderas i den slutliga
bilden. Välj från värden mellan 1 och 7;
notera att högre värden kan inkludera
nyanser från andra färger.
5 Välj ytterligare färger.
För att välja ytterligare färger, vrid på
kommandoratten för att markera en
annan av de tre färgrutorna längst upp
på displayen, och upprepa steg 3 och 4
för att välja en annan färg. Upprepa för
en tredje färg om så önskas. För att välja
bort den markerade färgen, tryck på O (för att ta bort alla färger,
håll in O. En bekräftelsedialogruta visas; välj Ja).
6 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när inställningarna är slutförda. Under
fotografering registreras endast motiv med de valda nyanserna i
färg; alla andra registreras i svartvitt. För att avsluta livevisning,
vrid på omkopplaren för livevisning.
74 Specialeffekter
Mer om fotografering
Välja ett utlösarläge
För att välja hur slutaren utlöses
(utlösarläge), tryck på I (E)-knappen,
markera sedan önskat alternativ och tryck
på J.
I (E)-knappen
Läge
8
!
9
J
E
Beskrivning
Enkelbild: Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks in.
Serietagning L: Kameran tar fotografier med låg hastighet medan
avtryckaren är intryckt (0 76).
Serietagning H: Kameran tar fotografier med hög hastighet medan
avtryckaren är intryckt (0 76).
Tyst läge: Som för enkelbild, förutom att ljud från kameran minskas
(0 78).
Självutlösare: Ta bilder med självutlösaren (0 79).
A Välja ett utlösarläge med kommandoratten
Utlösarläget kan också väljas genom att hålla knappen I (E) intryckt och
vrida på kommandoratten. Släpp knappen I (E) för att välja det
markerade alternativet och återgå till informationsdisplayen.
Mer om fotografering 75
Serietagning (serieläge)
I lägena ! (Serietagning L) och 9 (Serietagning H) tar kameran
bilder kontinuerligt medan avtryckaren är intryckt hela vägen.
1 Tryck på I (E)-knappen.
I (E)-knappen
2 Välj ett serietagningsläge.
Markera ! (Serietagning L) eller
9 (Serietagning H) och tryck på J.
3 Fokusera.
Komponera bilden och fokusera.
4 Ta bilder.
Kameran tar fotografier medan
avtryckaren är intryckt hela vägen.
76 Mer om fotografering
A Minnesbufferten
Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring som gör att
du kan fortsätta att fotografera medan fotografier sparas på minneskortet.
Upp till 100 fotografier kan tas i en följd (ett undantag är om en slutartid på
4 sek. eller längre är vald i läge S eller M, då det inte finns någon begränsning
av det antal bilder som kan tas i en enda serie). Om batteriet blir urladdat
medan bilder finns kvar i bufferten inaktiveras slutarutlösningen och
bilderna överförs till minneskortet.
A Bildhastighet
För information om antalet bilder som kan tas i serietagningslägen, se sida
357. Bildhastigheten kan sjunka när minnesbufferten är full eller
batterinivån är låg.
A Den inbyggda blixten
Serietagningslägen kan inte användas med den inbyggda blixten; vrid
funktionsratten till j (0 47) eller stäng av blixten (0 102).
A Buffertstorlek
Medan avtryckaren trycks in visar sökarens
visning av antal bilder ungefär hur många
bilder som kan lagras i minnesbufferten med
de aktuella inställningarna.
Mer om fotografering 77
Tyst läge
Välj detta läge för att minimera ljudet från kameran. Ingen signal
hörs när kameran fokuserar.
1 Tryck på I (E)-knappen.
I (E)-knappen
2 Välj J (Tyst läge).
Markera J (Tyst läge) och tryck på J.
3 Ta bilder.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner för
att fotografera.
78 Mer om fotografering
Självutlösarläge
Självutlösaren kan användas för självporträtt eller gruppbilder som
inkluderar fotografen. Innan du fortsätter, montera kameran på ett
stativ eller placera den på en stadig, jämn yta.
1 Tryck på I (E)-knappen.
I (E)-knappen
2 Välj läge E (Självutlösare).
Markera E (Självutlösare) och tryck på
J.
3 Komponera fotografiet.
Mer om fotografering 79
4 Ta bilden.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att
fokusera, och tryck sedan in avtryckaren
hela vägen. Självutlösarlampan börjar
blinka och en signal ljuder. Två
sekunder innan bilden tas slutar lampan
blinka och signalen blir snabbare.
Slutaren utlöses tio sekunder efter att
timern startat.
Notera att timern kanske inte startar eller
en bild kanske inte tas om kameran inte kan
fokusera eller i andra situationer där slutaren inte kan utlösas. För
att stoppa timern utan att ta en bild, stäng av kameran.
A Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och syns på fotografiet eller
stör exponeringen rekommenderar vi att du täcker över sökaren med
handen eller ett annat föremål såsom ett separat sålt sökarlock (0 322) när
du tar bilder och inte tittar i sökaren. Montera locket genom att ta bort
ögonmusslan av gummi (q) och sätta i locket enligt bilden (w). Håll
kameran i ett fast grepp när du tar bort ögonmusslan av gummi.
Ögonmussla av gummi
80 Mer om fotografering
Sökarlock
A Använda den inbyggda blixten
Innan du tar ett fotografi med blixten i lägen som kräver att blixten fälls upp
manuellt, tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp blixten och vänta på att
M-indikatorn visas i sökaren (0 54). Fotograferingen avbryts om blixten
fälls upp efter att självutlösaren har startat.
A Anpassad inställning c3 (Självutlösare)
Se Anpassad inställning c3 (Självutlösare; 0 241) för information om att
välja varaktigheten för självutlösaren och antalet bilder som tas.
Mer om fotografering 81
Fokus
Fokus kan justeras automatiskt (se nedan) eller manuellt (0 95).
Användaren kan också välja fokuspunkten för automatisk eller
manuell fokusering (0 90) eller använda fokuslås för att komponera
om fotografier efter fokuseringen (0 93).
Fokusläge
Följande fokuslägen kan väljas under fotografering med sökaren:
Alternativ
AF-A
Automatisk
servo-AF
AF-S
Enpunkts
servo-AF
AF-C
Kontinuerlig
servo-AF
MF
Manuell
fokusering
Beskrivning
Kameran väljer enpunkts servoautofokus
automatiskt om motivet är stillastående, och
kontinuerlig servoautofokus om motivet rör sig.
Slutaren kan endast utlösas om kameran kan
fokusera.
För stillastående motiv. Fokus låses när
avtryckaren trycks in halvvägs. Slutaren kan
endast utlösas om kameran kan fokusera.
För motiv i rörelse. Kameran fokuserar
kontinuerligt medan avtryckaren är intryckt
halvvägs. Med standardinställningarna kan
slutaren endast utlösas om kameran kan fokusera,
men Anpassad inställning a1 (Välj AF-C-prioritet,
0 235) kan ändras så att slutaren kan utlösas när
som helst.
Fokusera manuellt (0 95).
Notera att AF-S och AF-C endast är tillgängliga i lägena P, S, A och M.
82 Mer om fotografering
Följande fokuslägen är tillgängliga i livevisning:
Alternativ
Beskrivning
För stillastående motiv. Fokus låses när
avtryckaren trycks in halvvägs. Du kan också
AF-S Enpunkts servo-AF fokusera genom att trycka på motivet på
monitorn. Fokus förblir låst tills du lyfter
fingret från skärmen för att ta bilden.
För motiv i rörelse. Kameran fokuserar
kontinuerligt tills avtryckaren trycks in. Fokus
låses när avtryckaren trycks in halvvägs. Du
AF-F Aktiv servo-AF
kan också fokusera genom att trycka på
motivet på monitorn. Fokus förblir låst tills du
lyfter fingret från skärmen för att ta bilden.
MF Manuell fokusering Fokusera manuellt (0 95).
Notera att aktiv servo-AF inte är tillgängligt i lägena U, ' och (.
Mer om fotografering 83
❚❚ Välja fokusläge
Följ stegen nedan för att välja fokusläge.
1 Visa fokuslägesalternativ.
Tryck på P-knappen, markera sedan det
aktuella fokusläget på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knapp
Fotografering med sökaren
Livevisning
2 Välj ett fokusläge.
Markera ett fokusläge och tryck på J.
Fotografering med sökaren
84 Mer om fotografering
Livevisning
A Förutsägande fokusföljning
I läge AF-C eller när kontinuerlig servoautofokus är valt i läge AF-A under
fotografering med sökaren påbörjar kameran förutsägande fokusföljning
om motivet rör sig mot kameran medan avtryckaren trycks in halvvägs.
Kameran kan då följa fokus medan den försöker förutsäga var motivet
kommer att vara när slutaren utlöses.
D Kontinuerlig servoautofokus
När Prioritera fokus är valt för Anpassad inställning a1 (Välj AF-Cprioritet; 0 235) och kameran är i AF-C-läge eller kontinuerlig
servoautofokus är valt i AF-A-läge, ger kameran högre prioritet till
fokussvaret (har ett bredare fokusintervall) än i AF-S-läge, och slutaren kan
utlösas innan fokusindikeringen (I) visas.
A AF-hjälplampan
Vid svag belysning tänds AF-hjälplampan
automatiskt för att underlätta
autofokuseringen när avtryckaren trycks in
halvvägs (vissa restriktioner finns; 0 342).
Notera att lampan kan bli varm då den
används flera gånger i snabb följd och stängs
av automatiskt för att skydda lampan efter en
tidsperiod med kontinuerlig användning.
Normal funktion återupptas efter en kort
paus.
AF-hjälplampa
Mer om fotografering 85
A Så får du bra resultat med autofokus
Autofokus fungerar inte optimalt vid de förhållanden som listas nedan.
Slutaren kanske inte kan utlösas om kameran inte kan fokusera under dessa
förhållanden, eller så visas kanske fokusindikeringen (I) och kameran kan
avge en ljudsignal, som gör det möjligt för slutaren att utlösas även när
motivet inte är i fokus. I dessa fall, fokusera manuellt (0 95) eller använd
fokuslås (0 93) för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd och
komponera sedan om fotografiet.
Det finns endast liten eller ingen kontrast mellan motiv
och bakgrund.
Exempel: Motivet har samma färg som bakgrunden.
Fokuspunkten innehåller motiv på olika avstånd från
kameran.
Exempel: Motivet är inuti en bur.
Motivet domineras av regelbundna geometriska
mönster.
Exempel: Persienner eller en rad med fönster i ett
höghus.
Fokuspunkten innehåller områden med skarpt
kontrasterande ljushet.
Exempel: Motiv som befinner sig till hälften i skugga.
Objekt i bakgrunden verkar större än motivet.
Exempel: En byggnad finns i bildområdet bakom
motivet.
Motivet innehåller många fina detaljer.
Exempel: En blomsteräng eller andra motiv som är små
eller inte varierar i ljusstyrka.
86 Mer om fotografering
AF-områdesläge
Välj hur fokuspunkten för autofokus väljs. Följande alternativ är
tillgängliga under fotografering med sökaren:
Alternativ
c Enpunkts-AF
J
Dyn. AF-omr.
(9 punkter)
K
Dyn. AF-omr.
(21 punkter)
L
Dyn. AF-omr.
(39 punkter)
Beskrivning
För stillastående motiv. Fokuspunkten väljs
manuellt; kameran fokuserar endast på motiv i
den valda fokuspunkten.
För rörliga motiv. I fokuslägena AF-A och AF-C väljer
användaren fokuspunkt med multiväljaren
(0 90), men om motivet flyttar sig från den valda
fokuspunkten under en kort stund fokuserar
kameran baserat på information från omgivande
fokuspunkter. Antalet fokuspunkter varierar
med det valda läget:
9-punkters dynamiskt AF-område: Välj när det finns tid
att komponera fotografiet eller när du
fotograferar motiv som rör sig på ett förutsägbart
sätt (t.ex. löpare eller racerbilar på en bana).
21-punkters dynamiskt AF-område: Välj när du
fotograferar motiv som rör sig på ett
oförutsägbart sätt (t.ex. spelare i en
fotbollsmatch).
39-punkters dynamiskt AF-område: Välj när du
fotograferar motiv som rör sig snabbt och är
svåra att hålla i bilden (t.ex. fåglar).
Mer om fotografering 87
Alternativ
f 3D-följning
e
Automatiskt
AF-område
Beskrivning
I fokuslägena AF-A och AF-C väljer användaren
fokuspunkt med multiväljaren (0 90). Om
motivet flyttar sig efter att kameran har fokuserat
använder kameran 3D-följning för att välja ny
fokuspunkt och hålla fokus låst på det
ursprungliga motivet medan avtryckaren trycks
in halvvägs.
Kameran identifierar automatiskt motivet och
väljer fokuspunkt.
Notera att AF-områdeslägena d (dynamiskt AF-område) och f
(3D-följning) inte är tillgängliga när AF-S är valt som fokusläge.
A 3D-följning
Om motivet lämnar sökaren, ta bort fingret från avtryckaren och
komponera om fotografiet med motivet i den valda fokuspunkten. Notera
att när avtryckaren trycks in halvvägs lagras färgerna i området runt
fokuspunkten i kameran. Därför ger 3D-följning kanske inte önskat resultat
för motiv som har liknande färg som bakgrunden, eller som upptar en
mycket liten del av bilden.
88 Mer om fotografering
I andra lägen än i, j och ( kan följande AF-områdeslägen väljas i
livevisning:
Alternativ
Beskrivning
Använd för porträtt.
Kameran upptäcker och
fokuserar automatiskt på
porträttmotiv; det valda
motivet indikeras av en
Ansiktspriori6
gul dubbel ram (om flera
terande AF
ansikten upptäcks så
fokuserar kameran på det närmaste motivet; för att
välja ett annat motiv, använd multiväljaren). Om
kameran inte längre kan upptäcka motivet (för att, till
exempel, motivet tittar bort) visas inte ramen längre.
Använd för handhållna
bilder av landskap och
andra icke-porträttmotiv.
Brett
7
AF-område
8
Smalt
AF-område
Använd för exakt
fokusering på en vald
punkt i bilden.
Användning av stativ
rekommenderas.
Mer om fotografering 89
Alternativ
Beskrivning
Använd multiväljaren för
att placera fokuspunkten
över motivet och tryck på
J för att starta följning.
Fokuspunkten följer det
valda motivet när det rör
Motivföljande
9
sig genom bilden. För att
AF
avsluta följning, tryck på J igen. Notera att kameran
kanske inte kan följa motiv om de rör sig snabbt,
lämnar bilden eller döljs av andra föremål, märkbart
ändrar storlek, färg eller ljusstyrka, eller som är för små,
för stora, för ljusa, för mörka eller har en liknande färg
eller ljusstyrka som bakgrunden.
Notera att motivföljande AF inte är tillgängligt i lägena %, U, ' och
3.
A Manuellt val av fokuspunkt
Multiväljaren kan användas för att välja fokuspunkt. Förutom i
motivföljande AF väljs mittenfokuspunkten om J trycks in under val av
fokuspunkt. I motivföljande AF, tryck på J för att starta fokusföljning
istället. Manuellt val av fokuspunkt är inte tillgängligt i automatiskt
AF-område.
90 Mer om fotografering
❚❚ Välja AF-områdesläge
Följ stegen nedan för att välja AF-områdesläge.
1 Visa alternativ för AF-områdesläge.
Tryck på P-knappen, markera sedan det
aktuella AF-områdesläget på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knapp
Fotografering med sökaren
Livevisning
2 Välj ett AF-områdesläge.
Markera ett alternativ och tryck på J.
Fotografering med sökaren
Livevisning
A AF-områdesläge
Inställningar av AF-områdesläge som gjorts i andra fotograferingslägen än
P, S, A eller M återställs när ett annat fotograferingsläge väljs.
Mer om fotografering 91
D Använda autofokus i livevisning
De önskade resultaten kanske inte kan uppnås med telekonvertrar (0 305).
Notera att i livevisning är autofokus långsammare och monitorn kan bli
ljusare eller mörkare när kameran fokuserar. Fokuspunkten kan ibland visas
i grönt om kameran inte kan fokusera. Kameran kanske inte kan fokusera i
följande situationer:
• Motivet har linjer som är parallella med bildens långsida
• Motivet saknar kontrast
• Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande
ljusstyrka, eller innehåller punktbelysning eller en neonskylt eller annan
ljuskälla med varierande ljusstyrka
• Flimmer eller streck uppkommer vid belysning med lysrör, kvicksilvergas,
natrium eller liknande
• Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
• Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
• Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster (t.ex.
persienner eller en rad med fönster i ett höghus)
• Motivet rör sig
92 Mer om fotografering
Fokuslås
Fokuslås kan användas för att ändra kompositionen efter fokusering
i fokuslägena AF-A, AF-S och AF-C (0 82), vilket gör det möjligt att
fokusera på ett motiv som inte kommer att finnas i en fokuspunkt i
den slutliga bildkompositionen. Om kameran inte kan fokusera
med autofokus (0 86) kan fokuslås även användas för att
komponera om fotografiet efter fokusering på ett annat objekt på
samma avstånd som ditt ursprungliga motiv. Fokuslås är mest
effektivt när ett annat alternativ än e (Automatiskt AF-område)
är valt som AF-områdesläge (0 87).
1 Fokusera.
Placera motivet i den valda fokuspunkten och tryck in
avtryckaren halvvägs för att starta fokuseringen.
Kontrollera att fokusindikeringen (I) visas i sökaren
(fotografering med sökaren) eller att fokuspunkten har blivit
grön (livevisning).
Fotografering med sökaren
Livevisning
A Autoexponeringslås
Exponeringen kan även låsas genom att trycka på A (L)-knappen i steg 2
(0 130).
Mer om fotografering 93
2 Lås fokus.
Fokuslägena AF-A och AF-C (fotografering med
sökaren): Med avtryckaren intryckt
halvvägs (q), tryck på A (L)-knappen
(w) för att låsa fokus. Fokus förblir låst
så länge A (L)-knappen är intryckt,
även om du tar bort fingret från
avtryckaren.
Avtryckare
A (L)-knapp
AF-S (fotografering med sökaren) och livevisning: Fokus låses
automatiskt och förblir låst tills du tar bort fingret från
avtryckaren. Fokus kan även låsas genom att trycka på
A (L)-knappen (se ovan).
3 Komponera om bilden och fotografera.
Fokus förblir låst mellan fotografierna om du håller
avtryckaren intryckt halvvägs eller om du håller
A (L)-knappen intryckt, vilket gör det möjligt att ta
flera fotografier i rad med samma fokusinställning.
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet medan
fokuslåset är aktiverat. Om motivet flyttar sig, fokusera igen på
det nya avståndet.
Fotografering med sökaren
94 Mer om fotografering
Livevisning
Manuell fokusering
Manuell fokusering kan användas när autofokus inte är tillgängligt
eller inte ger de önskade resultaten (0 86).
1 Välja manuell fokusering.
Om objektivet är utrustat med en A-M-, M/A-M- eller A/M-Mväljare, skjut då väljaren till M.
A-M-väljare
M/A-M-väljare
Om objektivet inte är utrustat med en fokuslägesväljare, välj MF
(manuell fokusering) för Fokusläge (0 82).
2 Fokusera.
För att fokusera manuellt, justera
objektivets fokusring tills den bild som
visas på den klara mattskivan i sökaren
är i fokus. Bilder kan tas när som helst,
även om bilden inte är i fokus.
A AF-P-objektiv
När ett AF-P-objektiv (0 305) används i manuellt fokuseringsläge blinkar
fokusindikeringen (I) i sökaren (eller, i livevisning blinkar fokuspunkten på
monitorn) för att varna för att motivet inte kommer hamna i fokus om du
fortsätter att vrida fokusringen i den aktuella riktningen.
Mer om fotografering 95
❚❚ Den elektroniska avståndsmätaren (fotografering med sökaren)
Sökarens fokusindikering kan användas för
att bekräfta om motivet i den valda
fokuspunkten är i fokus (fokuspunkten kan
väljas från någon av de 39 fokuspunkterna).
Efter att motivet placerats i den valda
fokuspunkten, tryck in avtryckaren
halvvägs och vrid objektivets fokusring tills
fokusindikeringen (I) visas. Notera att med motiv som listas på sida
86 kan fokusindikeringen ibland visas när motivet inte är i fokus;
kontrollera fokus i sökaren innan du fotograferar.
A Välja manuell fokusering med kameran
Om objektivet stödjer M/A (autofokus med
manuell styrning) eller A/M (autofokus med
manuell styrning/AF-prioritet) kan manuell
fokusering även väljas genom att ställa in
kamerans fokusläge på MF (manuell fokusering;
0 82). Fokus kan sedan justeras manuellt,
oavsett vilket läge som valts med objektivet.
A Skärpeplan
För att fastställa avståndet mellan motivet
och kameran, mät från
skärpeplansmarkeringen (E) på
kamerahuset. Avståndet mellan objektivets
monteringsfläns och skärpeplanet är
46,5 mm.
46,5 mm
Skärpeplansmarkering
96 Mer om fotografering
A Livevisning
Tryck på X-knappen för att zooma in för exakt
fokusering i livevisning (0 53).
X-knapp
Mer om fotografering 97
Bildkvalitet och storlek
Tillsammans bestämmer bildkvalitet och storlek hur mycket
utrymme varje fotografi tar på minneskortet. Större bilder av högre
kvalitet kan skrivas ut i större storlekar men kräver också mer minne,
vilket betyder att färre sådana bilder kan lagras på minneskortet
(0 387).
Bildkvalitet
Välj filformat och komprimeringsgrad (bildkvalitet).
Alternativ
NEF (RAW) +
JPEG hög
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG låg
NEF (RAW)
Filtyp
NEF/
JPEG
NEF
JPEG hög
JPEG normal
JPEG
JPEG låg
Beskrivning
Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en JPEGbild av hög kvalitet.
Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en JPEGbild av normal kvalitet.
Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en JPEGbild av låg kvalitet.
Rådata från bildsensorn sparas utan ytterligare
bearbetning. Inställningar såsom vitbalans och
kontrast kan justeras efter fotografering.
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1 : 4 (hög kvalitet).
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1 : 8 (normal kvalitet).
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1 : 16 (låg kvalitet).
A NEF (RAW) + JPEG
När bilder som har tagits med NEF (RAW) + JPEG visas på kameran så visas
endast JPEG-bilden. När fotografier som tagits med dessa inställningar
raderas så raderas både NEF- och JPEG-bilderna.
98 Mer om fotografering
1 Visa alternativ för bildkvalitet.
Tryck på P-knappen, markera sedan
den aktuella bildkvaliteten på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knapp
Informationsdisplay
2 Välj en filtyp.
Markera ett alternativ och tryck på J.
A NEF-bilder (RAW)
Om NEF (RAW) väljs för Bildkvalitet så låses Bildstorlek på Stor (0 100).
Vitbalansgaffling (0 151), stort dynamiskt omfång (HDR, 0 138) och
Datumstämpel (0 243) är inte tillgängligt med
bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.
A Konvertera NEF-bilder (RAW) till andra format
JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) kan skapas med alternativet NEF (RAW)bearbetning i retuscheringsmenyn (0 280) eller programvara som t.ex.
Capture NX-D (0 210).
Mer om fotografering 99
Bildstorlek
Bildstorlek mäts i pixlar. Välj mellan # Stor, $ Mellan och % Liten:
Bildstorlek
Storlek (pixlar)
Utskriftsstorlek (cm) *
# Stor
6 000 × 4 000
50,8 × 33,9
$ Mellan
4 496 × 3 000
38,1 × 25,4
% Liten
2 992 × 2 000
25,3 × 16,9
* Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar
bildstorleken i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi;
1 tum = ungefär 2,54 cm).
1 Visa alternativ för bildstorlek.
Tryck på P-knappen, markera sedan den
aktuella bildstorleken på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knapp
Informationsdisplay
2 Välj en bildstorlek.
Markera ett alternativ och tryck på J.
100 Mer om fotografering
Använda den inbyggda blixten
Kameran stödjer ett antal blixtlägen för fotografering av motiv i
svagt ljus eller i motljus.
Automatiska blixtuppfällningslägen
I lägena i, k, p, n, o, s, w, S, T, U och ' fälls den inbyggda
blixten upp automatiskt och avfyras vid behov.
1 Välj ett blixtläge.
Håll in M (Y)-knappen och vrid på kommandoratten tills önskat
blixtläge visas på informationsdisplayen.
+
M (Y)-knappen
Kommandoratt
Informationsdisplay
2 Ta bilder.
Blixten fälls upp vid behov
när avtryckaren trycks in
halvvägs, och avfyras när ett
fotografi tas. Om blixten inte
fälls upp automatiskt, FÖRSÖK
INTE fälla upp den för hand.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan blixten skadas.
Mer om fotografering 101
❚❚ Blixtlägen
Följande blixtlägen är tillgängliga:
• No (auto): När belysningen är svag eller motivet är i motljus
fälls blixten upp automatiskt när avtryckaren trycks in halvvägs,
och avfyras vid behov. Inte tillgängligt i läge o.
• Njo (auto + röda ögon-reducering): Använd för porträtt.
Blixten fälls upp och avfyras när det behövs, men innan den
avfyras tänds lampan för röda ögon-reducering för att minska
“röda ögon”. Inte tillgängligt i läge o.
• Njr (automatisk långsam synk + röda ögon): Samma som
automatisk, med röda ögon-reducering, förutom att långa
slutartider används för att fånga bakgrundsbelysningen. Använd
för porträtt som tas på natten eller i svag belysning. Tillgängligt i
läge o.
• Nr (automatisk långsam synk): Långa slutartider används för
att fånga bakgrundsbelysningen i bilder som tas på natten eller i
svag belysning. Tillgängligt i läge o.
• j (avstängd blixt): Blixten avfyras inte.
A Informationsdisplayen
Blixtläget kan också väljas på
informationsdisplayen (0 6).
102 Mer om fotografering
Manuella blixtuppfällningslägen
I lägena P, S, A, M och 0 måste blixten fällas upp manuellt. Blixten
avfyras inte om den inte är uppfälld.
1 Fäll upp blixten.
Tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp
blixten.
M (Y)-knappen
2 Välj ett blixtläge (endast lägena P, S, A och M).
Håll in M (Y)-knappen och vrid på kommandoratten tills önskat
blixtläge visas på informationsdisplayen.
+
M (Y)-knappen
Kommandoratt
Informationsdisplay
3 Ta bilder.
Blixten utlöses varje gång en bild tas.
Mer om fotografering 103
❚❚ Blixtlägen
Följande blixtlägen är tillgängliga:
• N (upplättningsblixt): Blixten avfyras med varje bild.
• Nj (röda ögon-reducering): Använd för porträtt. Blixten avfyras
med varje bild, men innan den avfyras tänds lampan för röda
ögon-reducering för att minska “röda ögon”. Inte tillgängligt i
läge 0.
• Njp (långsam synk + röda ögon): Samma som “röda ögonreducering” ovan, förutom att slutartiden ökas automatiskt för att
fånga bakgrundsljus på natten eller vid svagt ljus. Använd när du
vill inkludera bakgrundsljus i porträtt. Inte tillgängligt i lägena S,
M och 0.
• Np (långsam synk): Samma som “upplättningsblixt” ovan,
förutom att slutartiden ökas automatiskt för att fånga
bakgrundsljus på natten eller vid svagt ljus. Använd när du vill
fånga både motivet och bakgrunden. Inte tillgängligt i lägena S,
M och 0.
• Nt (bakre ridå + långsam synk): Samma som “synk på bakre
ridå” nedan, förutom att slutartiden ökas automatiskt för att
fånga bakgrundsljus på natten eller vid svagt ljus. Använd när du
vill fånga både motivet och bakgrunden. Inte tillgängligt i lägena
S, M och 0.
• Nq (synk på bakre ridå): Blixten avfyras precis innan slutaren
stängs, vilket skapar en ström av ljus bakom rörliga ljuskällor så
som visas nedan till höger. Inte tillgängligt i lägena P, A och 0.
Synk på främre ridå
104 Mer om fotografering
Synk på bakre ridå
A Fälla ner den inbyggda blixten
För att spara ström när blixten inte används,
tryck ner den försiktigt tills spärren klickar på
plats.
A Den inbyggda blixten
För information om de objektiv som kan användas med den inbyggda
blixten, se sida 312. Ta bort motljusskydden för att förhindra skuggor.
Blixten har en minimiräckvidd på cirka 0,6 m och kan inte användas i
makroområdet med zoomobjektiv med makrofunktion.
Slutarutlösningen kan inaktiveras tillfälligt för att skydda blixten efter att
den har använts för att ta flera bilder efter varandra. Blixten kan användas
igen efter en kort paus.
Mer om fotografering 105
A Tillgängliga slutartider med den inbyggda blixten
Slutartiden är begränsad till följande intervaller när den inbyggda blixten
används:
Läge
i, p, n, s, w, 0, S, T, U, '
k
o
P, S, A
M
Slutartid
sek.
1/200–1/30 sek.
1/200–1 sek.
1/200–30 sek.
1/200–30 sek., Bulb, Time (Tid)
1/200–1/60
A Bländare, känslighet och blixträckvidd
Blixtens räckvidd varierar med känsligheten (ISO-motsvarigheten) och
bländaren.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Bländare vid ISO-motsvarighet
400 800 1600 3200 6400 12800
2.8
4
5.6
8
11
16
4
5.6
8
11
16
22
5.6
8
11
16
22
32
8
11
16
22
32
—
11
16
22
32
—
—
16
22
32
— —
—
22
32
— — —
—
32
— — — —
—
106 Mer om fotografering
Ungefärlig räckvidd
m
1,0–8,5
0,7–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO-känslighet
Kamerans ljuskänslighet kan justeras i enlighet med mängden ljus
som finns tillgänglig. Ju högre ISO-känslighet, desto mindre ljus
behövs för att göra en exponering, vilket gör det möjligt att
använda kortare slutartider eller mindre bländare. Om Auto väljs
kan kameran ställa in ISO-känsligheten automatiskt i enlighet med
ljusförhållandena; för att använda auto i lägena P, S, A och M, välj
Automatisk ISO-känslighet för alternativet Inställningar för ISOkänslighet i fotograferingsmenyn (0 228).
Läge
i, j, %
P, S, A, M
Andra fotograferingslägen
ISO-känslighet
Auto
100–25600 i steg om 1/3 EV
Auto; 100–25600 i steg om 1/3 EV
1 Visa alternativ för ISO-känslighet.
Tryck på P-knappen, markera sedan
den aktuella ISO-känsligheten på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knapp
Informationsdisplay
Mer om fotografering 107
2 Välj en ISO-känslighet.
Markera ett alternativ och tryck på J.
108 Mer om fotografering
Intervalltimerfotografering
Kameran kan ta bilder automatiskt vid förinställda intervaller.
D Före fotografering
Innan intervalltimerfotografering påbörjas, ta en testbild med de aktuella
inställningarna och kontrollera resultatet i monitorn. Kontrollera att
kameraklockan är inställd korrekt, för att vara säker på att fotograferingen
startar vid önskad tid (0 262).
Användning av stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ
innan fotograferingen påbörjas. Se till att kamerans batteri är fulladdat, så
att fotograferingen inte avbryts.
1 Välj Intervalltimerfotografering.
Markera Intervalltimerfotografering i
fotograferingsmenyn och tryck på 2 för
att visa alternativ för
intervalltimerfotografering.
Mer om fotografering 109
2 Justera intervalltimerinställningarna.
Välj ett startalternativ, intervall, antal bilder och alternativ för
exponeringsutjämning.
• För att välja ett startalternativ:
Markera Startalternativ och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
För att starta fotograferingen omedelbart, välj Nu. För att starta
fotograferingen vid ett valt datum och tid, välj Välj startdag
och starttid, välj sedan datum och tid och tryck på J.
• För att välja intervallet mellan bilderna:
Markera Intervall och
tryck på 2.
110 Mer om fotografering
Välj ett intervall (timmar, minuter
och sekunder) och tryck på J.
• För att välja antalet intervaller:
Markera Antal gånger och tryck
på 2.
Välj antalet intervaller och tryck
på J.
• För att aktivera eller inaktivera exponeringsutjämning:
Markera
Exponeringsutjämning och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
Välj På för att göra det möjligt för kameran att justera
exponeringen för att matcha den föregående bilden i andra
lägen än M (notera att exponeringsutjämning endast aktiveras i
läge M om automatisk ISO-känslighet är på).
Mer om fotografering 111
3 Börja fotografera.
Markera Starta och tryck på J. Den
första bilden tas vid den specificerade
starttiden, eller efter ungefär 3 sek om
Nu har valts för Startalternativ i steg 2.
Fotograferingen fortsätter vid det valda
intervallet tills alla bilder har tagits; medan fotograferingen
pågår blinkar åtkomstlampan för minneskort med jämna
mellanrum. Notera att eftersom slutartiden och den tid som
behövs för att spara bilden till minneskortet kan variera från bild
till bild så kan intervall hoppas över om kameran fortfarande
håller på att spara det föregående intervallet; välj ett längre
intervall än den längsta förväntade slutartiden. Om
fotograferingen inte kan fortsätta med de aktuella
inställningarna (om t.ex. slutartiden “Bulb” eller “Time (Tid)” har
valts i fotograferingsläge M, intervallet är noll, eller starttiden är
om mindre än en minut) visas en varning i monitorn.
112 Mer om fotografering
❚❚ Pausa intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering kan pausas mellan intervallen genom att
trycka på J. För att fortsätta fotograferingen:
Starta nu
Markera Omstart och
tryck på J.
Starta vid en specificerad tid
För Startalternativ,
markera Välj startdag
och starttid och tryck
på 2.
Välj ett startdatum
och -tid och tryck på J.
Markera Omstart och
tryck på J.
❚❚ Avsluta intervalltimerfotografering
För att avsluta intervalltimerfotografering och återgå till normal
fotografering innan alla bilder har tagits, pausa fotograferingen och
välj Av i intervalltimermenyn.
Mer om fotografering 113
❚❚ Inget fotografi
Kameran hoppar över det aktuella intervallet om någon av följande
situationer kvarstår i åtta sekunder eller mer efter att intervallet
skulle startat: bilden för föregående intervall har inte tagits än,
minneskortet är fullt eller kameran kan inte fokusera (AF-S, AF-A med
enpunkts servo-AF valt, eller AF-C med Prioritera fokus valt för
Anpassad inställning a1 Välj AF-C-prioritet; notera att kameran
fokuserar igen före varje bild). Fotograferingen återupptas vid nästa
intervall.
D Slut på minne
Om minneskortet är fullt fortsätter intervalltimern att vara aktiv, men inga
bilder tas. Återuppta fotograferingen (0 113) efter att ha raderat några
bilder eller stängt av kameran och satt i ett annat minneskort.
A Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och syns på fotografiet eller
stör exponeringen rekommenderar vi att du täcker över sökaren med
handen eller ett annat föremål såsom ett sökarlock (säljs separat, 0 322)
innan du tar bilder och inte tittar i sökaren (0 80).
A Övriga inställningar
Inställningar kan inte justeras under intervalltimerfotografering. Oavsett
vilket utlösarläge som valts så tar kameran en bild vid varje intervall; i läge
J minskas ljud från kameran. Gaffling (0 151) och stort dynamiskt
omfång (HDR; 0 138) kan inte användas.
A Avbryta intervalltimerfotografering
För att avbryta intervalltimerfotografering, stäng av kameran eller vrid
funktionsratten till en ny inställning. Att återföra monitorn till
förvaringspositionen avbryter inte intervalltimerfotografering.
114 Mer om fotografering
Återställa standardinställningarna
Kamerainställningarna som listas
nedan och på sida 117 kan
återställas till
standardinställningarna genom
att hålla inne G- och Rknappen samtidigt i mer än två
G-knappen
R-knappen
sekunder (dessa knappar är
markerade med en grön punkt).
Informationsdisplayen stängs av en kort stund medan
inställningarna återställs.
❚❚ Inställningar åtkomliga från informationsdisplayen
Alternativ
Bildkvalitet
Bildstorlek
Automatisk gaffling
P, S, A, M
HDR (stort dynamiskt omfång)
P, S, A, M
Aktiv D-Lighting
P, S, A, M
Vitbalans
P, S, A, M
ISO-känslighet
P, S, A, M
Andra fotograferingslägen
Picture Control-inställningar
P, S, A, M
Standard
JPEG normal
Stor
0
98
100
Av
151
Av
138
Auto
136
Auto 1
140
100
Auto
107
Omodifierad 2
158
1 Finjusteringen återställs också.
2 Endast aktuell Picture Control.
Mer om fotografering 115
Alternativ
Fokusläge
Sökare
Andra fotograferingslägen än %
Livevisning/film
AF-områdesläge
Sökare
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, S,
T, U, ', 3, P, S, A, M
Livevisning/film
k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
m, r, w, %, S, T, U, ', 3, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
Mätning
P, S, A, M
Blixtläge
i, k, p, n, w, S, T, '
o
s
U
P, S, A, M
Blixtkompensation
h, P, S, A, M
Exponeringskompensation
h, %, P, S, A, M
116 Mer om fotografering
Standard
0
AF-A
AF-S
82
83
Enpunkts-AF
Dyn. AF-omr. (39 punkter)
87
Automatiskt AF-område
Ansiktsprioriterande AF
Brett AF-område
Smalt AF-område
89
Matrismätning
128
Auto
Automatisk långsam synk
Auto + röda ögon-reducering
Avstängd blixt
Upplättningsblixt
102,
104
Av
134
Av
132
❚❚ Övriga inställningar
Alternativ
Sparar i NEF (RAW)
Exponeringsfördröjning
Utlösarläge
m, w
Andra fotograferingslägen
Fokuspunkt
AE-/AF-lås håll
Andra fotograferingslägen än i och j
Flexibelt program
P
Specialeffektläge
U
Konturer
'
Intensitet
Vinjettering
(
Orientering
Bredd
3
Färg
Färgområde
Standard
14 bitar
Av
Serietagning H
Enkelbild
Mitten
0
227
241
75
90
Av
254
Av
120
70
0
0
71
Landskap
Normalt
72
Av
3
73
Mer om fotografering 117
Lägena P, S, A och M
Slutartid och bländare
Lägena P, S, A och M erbjuder olika grader av
kontroll över slutartid och bländare:
Läge
Beskrivning
Rekommenderas för ögonblicksbilder och i
andra situationer där det inte finns tid att
Programautomatik
P
justera kamerainställningarna. Kameran
(0 119)
ställer automatiskt in slutartid och bländare
för optimal exponering.
Använd för att frysa eller skapa oskärpa i
Slutartidsstyrd
S
rörelser. Användaren väljer slutartid;
automatik (0 121)
kameran väljer bländare för bästa resultat.
Använd för att göra bakgrunden oskarp eller
Bländarstyrd automatik för att fokusera på både förgrund och
A
(0 122)
bakgrund. Användaren väljer bländare;
kameran väljer slutartid för bästa resultat.
Användaren styr både slutartid och bländare.
M Manuell (0 123)
Ställ in slutartiden på “Bulb” eller “Time (Tid)”
för långtidsexponeringar.
118 Lägena P, S, A och M
Läge P (Programautomatik)
Detta läge rekommenderas för Funktionsratt
ögonblicksbilder eller när du vill
låta kameran välja slutartid och
bländare. Kameran justerar
automatiskt slutartid och
bländare för optimal
exponering i de flesta
situationer.
För att ta bilder i programautomatikläge, vrid funktionsratten till P.
Lägena P, S, A och M 119
A Flexibelt program
I läge P kan olika kombinationer av slutartid och bländare väljas genom att
vrida på kommandoratten (“flexibelt program”). Vrid ratten till höger för
stora bländare (låga bländarvärden) och korta slutartider, till vänster för
små bländare (höga bländarvärden) och långa slutartider. Alla
kombinationer ger samma exponering.
Vrid åt höger för att göra detaljer i bakgrunden
oskarpa eller frysa rörelser.
Kommandoratt
Vrid åt vänster för att öka skärpedjupet eller
göra rörelser oskarpa.
En U (R)-indikator visas i sökaren och
informationsdisplayen när flexibelt program är
aktiverat. För att återställa
standardinställningarna för slutartid och
bländare, vrid kommandoratten tills indikatorn
inte längre visas, välj ett annat läge eller stäng
av kameran.
120 Lägena P, S, A och M
Läge S (Slutartidsstyrd automatik)
I detta läge styr du slutartiden: välj korta slutartider för att “frysa”
rörelse, långa slutartider för att antyda rörelse genom att göra
rörliga motiv oskarpa. Kameran justerar automatiskt bländare för
optimal exponering.
Korta slutartider (t.ex. 1/1 600 sek.) fryser
rörelse.
Långa slutartider (t.ex. 1 sek.) gör
rörelser oskarpa.
För att välja en slutartid:
1 Vrid funktionsratten till S.
Funktionsratt
2 Välj en slutartid.
Vrid kommandoratten för att välja önskad slutartid: vrid åt höger
för kortare tider, åt vänster för längre tider.
Kommandoratt
Lägena P, S, A och M 121
Läge A (Bländarstyrd automatik)
I detta läge kan du justera bländaren för att kontrollera
skärpedjupet (avståndet framför och bakom huvudmotivet som
verkar vara i fokus). Kameran justerar automatiskt slutartid för
optimal exponering.
Stora bländare (låga bländarvärden,
t.ex. f/5.6) gör detaljer framför och
bakom huvudmotivet oskarpa.
Små bländare (höga bländarvärden,
t.ex. f/22) för förgrunden och
bakgrunden i fokus.
För att välja en bländare:
1 Vrid funktionsratten till A.
Funktionsratt
2 Välj en bländare.
Vrid kommandoratten till vänster för större bländare (lägre
bländarvärde), till höger för mindre bländare (högre
bländarvärde).
Kommandoratt
122 Lägena P, S, A och M
Läge M (Manuell)
I manuellt läge styr du både slutartid och bländare. Slutartiderna
“Bulb” och “Time (Tid)” är tillgängliga för långtidsexponeringar av
rörliga ljuskällor, stjärnorna, nattlandskap eller fyrverkerier (0 125).
1 Vrid funktionsratten till M.
Funktionsratt
Lägena P, S, A och M 123
2 Välj bländare och slutartid.
Kontrollera exponeringsindikatorn (se nedan), och justera
slutartid och bländare. Slutartid väljs genom att vrida på
kommandoratten (höger för kortare slutartider, vänster för
längre). För att justera bländare, håll E (N)-knappen intryckt
medan du vrider på kommandoratten (vänster för större
bländare/lägre bländarvärde och höger för mindre bländare/
högre bländarvärde).
Slutartid
Kommandoratt
Bländare
E (N)-knappen
Kommandoratt
A Exponeringsindikatorn
Om ett CPU-objektiv är monterat (0 305) och en annan slutartid än “Bulb”
eller “Time (Tid)” väljs så visar exponeringsindikatorn i sökaren och
informationsdisplayen om bilden blir under- eller överexponerad med de
aktuella inställningarna.
Optimal exponering
124 Lägena P, S, A och M
Underexponerad med
1/3 EV
Överexponerad med mer
än 2 EV
Långtidsexponeringar (Endast läge M)
Välj följande slutartider för
långtidsexponering av rörliga
ljuskällor, stjärnorna, nattlandskap
eller fyrverkerier.
• Bulb (A): Slutaren hålls
öppen medan avtryckaren är
Slutartid: A (35 sekunders
intryckt hela vägen ner. För att
exponering; 0 126)
förhindra oskärpa, använd ett
Bländare: f/25
stativ eller en separat såld
trådlös fjärrkontroll (0 323) eller trådutlösare (0 324).
• Time (Tid) (&): Starta exponeringen med avtryckaren på kameran,
en trådutlösare eller en trådlös fjärrkontroll. Slutaren hålls öppen
tills avtryckaren trycks in igen.
Innan du fortsätter, montera kameran på ett stativ eller placera den
på en stadig, jämn yta. För att förhindra att ljus kommer in via
sökaren och syns på fotografiet eller stör exponeringen
rekommenderar vi att du täcker över sökaren med handen eller ett
annat föremål såsom ett sökarlock (säljs separat, 0 322) innan du
tar bilder och inte tittar i sökaren (0 80). Använd ett fulladdat
batteri för att förhindra att strömmen bryts innan exponeringen är
slutförd. Notera att brus (ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar eller dimma) kan uppstå i långtidsexponeringar. Ljusa fläckar
och dimma kan minskas genom att välja På för Brusreducering för
lång exp. i fotograferingsmenyn (0 230).
Lägena P, S, A och M 125
❚❚ Bulb
1 Vrid funktionsratten till M.
Funktionsratt
2 Välj slutartid.
Vrid kommandoratten för att välja
slutartiden Bulb (A).
Kommandoratt
3 Ta bilden.
Efter fokuseringen, tryck in avtryckaren på kameran, den separat
sålda trådlösa fjärrkontrollen eller trådutlösaren hela vägen ned.
Ta bort fingret från avtryckaren när exponeringen är slutförd.
126 Lägena P, S, A och M
❚❚ Time (Tid)
1 Vrid funktionsratten till M.
Funktionsratt
2 Välj slutartid.
Vrid kommandoratten åt vänster för att
välja slutartiden “Time (Tid)” (&).
Kommandoratt
3 Öppna slutaren.
Efter fokuseringen, tryck in avtryckaren på kameran,
trådutlösaren eller den trådlösa fjärrkontrollen hela vägen ner.
4 Stäng slutaren.
Upprepa åtgärden som utfördes i steg 3.
Lägena P, S, A och M 127
Exponering
Mätning
Välj hur kameran ställer in exponeringen.
Metod
L
Matrismätning
M
Centrumvägd
mätning
N
Spotmätning
Beskrivning
Ger naturliga resultat i de flesta situationer. Kameran
mäter ett brett område i bilden och ställer in
exponeringen enligt färgtonsfördelning, färg,
komposition och avstånd.
Klassisk mätare för porträtt. Kameran mäter hela
bilden, men bildens mitt prioriteras. Rekommenderas
när filter med en exponeringsfaktor (filterfaktor) över
1× används.
Välj detta läge för att säkerställa korrekt exponering
av motivet, även om bakgrunden är mycket ljusare
eller mörkare. Kameran mäter den aktuella
fokuspunkten; använd för att mäta motiv som inte är i
mitten.
1 Visa alternativ för mätning.
Tryck på P-knappen, markera sedan den
aktuella mätmetoden på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knapp
Informationsdisplay
128 Lägena P, S, A och M
2 Välj en mätmetod.
Markera ett alternativ och tryck på J.
A Spotmätning
Om e (Automatiskt AF-område) har valts som AF-områdesläge vid
fotografering med sökaren (0 87) mäter kameran mittenfokuspunkten.
Lägena P, S, A och M 129
Autoexponeringslås
Använd autoexponeringslås för att komponera om fotografier efter
att ha använt M (Centrumvägd mätning) och N (Spotmätning) för
att mäta exponeringen; notera att autoexponeringslås inte är
tillgängligt i läge i eller j.
1 Lås exponeringen.
Avtryckare
Placera motivet i den valda
fokuspunkten och tryck in avtryckaren
halvvägs. Med avtryckaren intryckt
halvvägs och motivet placerat i
fokuspunkten, tryck på A (L)-knappen
för att låsa exponeringen.
A (L)-knapp
En AE-L-indikator visas i sökaren och på
monitorn medan exponeringslåset är
aktiverat.
2 Komponera om bilden.
Håll in A (L)-knappen,
komponera om bilden och
fotografera.
130 Lägena P, S, A och M
A Justera slutartid och bländare
När exponeringslåset är aktiverat kan följande inställningar ändras utan att
det uppmätta värdet för exponeringen påverkas:
Läge
Programautomatik
Slutartidsstyrd automatik
Bländarstyrd automatik
Inställning
Slutartid och bländare (flexibelt
program; 0 120)
Slutartid
Bländare
När exponeringslås är aktiverat kan själva mätmetoden inte ändras.
Lägena P, S, A och M 131
Exponeringskompensation
Exponeringskompensation används för att ändra exponeringen från
de värden som föreslås av kameran, vilket gör bilderna ljusare eller
mörkare (0 358). Generellt gör positiva värden motivet ljusare,
medan negativa värden gör det mörkare. Det är mest effektivt när det
används med M (Centrumvägd mätning) eller N (Spotmätning)
(0 128).
–1 EV
Ingen
exponeringskompensation
+1 EV
För att välja ett värde för exponeringskompensation, håll E (N)knappen intryckt och vrid på kommandoratten tills önskat värde
väljs i sökaren eller informationsdisplayen.
+
E (N)-knappen
–0,3 EV
132 Lägena P, S, A och M
Kommandoratt
Informationsdisplay
+2 EV
Normal exponering kan återställas genom att
exponeringskompensationen ställs in på ±0. Förutom i lägena
h och % återställs inte exponeringskompensationen när
kameran stängs av (i lägena h och % återställs
exponeringskompensationen när ett annat läge väljs eller kameran
stängs av).
A Informationsdisplayen
Alternativ för exponeringskompensation kan
även nås från informationsdisplayen (0 12).
A Läge M
I läge M påverkar exponeringskompensationen bara
exponeringsindikatorn.
A Använda en blixt
När en blixt används påverkar exponeringskompensationen både
bakgrundens exponering och blixtnivån.
A Gaffling
För information om att automatiskt variera exponeringen över en serie
bilder, se sida 151.
Lägena P, S, A och M 133
Blixtkompensation
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från den nivå
som föreslås av kameran, vilket ändrar ljusstyrkan för huvudmotivet
i relation till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att göra
huvudmotivet ljusare, eller minskas för att förhindra oönskade
högdagrar eller reflektioner (0 360).
Håll knapparna M (Y) och E (N) intryckta och vrid på
kommandoratten tills det önskade värdet väljs i sökaren eller
informationsdisplayen. Generellt får positiva värden huvudmotivet
att se ljusare ut, medan negativa värden får det att se mörkare ut.
Normal blixteffekt kan återställas genom att blixtkompensationen
ställs in på ±0. Förutom i läge h återställs inte
blixtkompensationen när kameran stängs av (i läge h återställs
blixtkompensationen när ett annat läge väljs eller kameran stängs
av).
M (Y)-knappen
+
Kommandoratt
Informationsdisplay
E (N)-knappen
–0,3 EV
134 Lägena P, S, A och M
+1 EV
A Informationsdisplayen
Alternativ för blixtkompensation kan även nås
från informationsdisplayen (0 12).
A Extra blixtar
Blixtkompensation är också tillgänglig med extra blixtar som stödjer Nikon
Creative Lighting System (CLS; se sida 315). Blixtkompensationen som väljs
med den extra blixten läggs till blixtkompensationen som valts med
kameran.
Lägena P, S, A och M 135
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarar detaljer i högdagrar och skuggor, och ger
fotografier med naturlig kontrast. Använd för motiv med stora
kontraster, till exempel när du fotograferar utomhus i starkt ljus
genom en dörr eller ett fönster eller tar bilder av motiv i skuggan en
solig dag. Aktiv D-Lighting rekommenderas i läge M; i andra lägen är
det mest effektivt när det används med L (Matrismätning; 0 128).
Aktiv D-Lighting: ! Av
Aktiv D-Lighting: Y Auto
1 Visa alternativ för Aktiv D-Lighting.
Tryck på P-knappen, markera sedan
Aktiv D-Lighting på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knapp
Informationsdisplay
136 Lägena P, S, A och M
2 Välj ett alternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J
(0 359).
D Aktiv D-Lighting
Med vissa motiv kanske du ser ojämn skuggning, skuggor runt ljusa motiv,
eller auror runt mörka motiv. Aktiv D-Lighting är inte tillgängligt med
filmer.
A “Aktiv D-Lighting” jämfört med “D-Lighting”
Aktiv D-Lighting justerar exponeringen innan fotografering för att
optimera det dynamiska omfånget, medan alternativet D-Lighting i
retuscheringsmenyn (0 285) gör skuggorna ljusare i bilden efter
fotograferingen.
A Gaffling
För information om att automatiskt variera Aktiv D-Lighting över en serie
bilder, se sida 151.
Lägena P, S, A och M 137
Stort dynamiskt omfång (HDR)
High Dynamic Range (HDR, stort dynamiskt omfång) kombinerar
två exponeringar för att skapa en enda bild som fångar ett brett
omfång av toner från skuggor till högdagrar, även med motiv med
stora kontraster. HDR är mest effektivt när det används med
L (Matrismätning) (0 128). Det kan inte användas för att spara
NEF-bilder (RAW). Medan HDR är aktiverat kan blixten inte
användas, och serietagning är inte tillgänglig.
+
Första exponeringen
(mörkare)
Andra exponeringen
(ljusare)
Kombinerad HDR-bild
1 Visa alternativ för HDR (stort
dynamiskt omfång).
Tryck på P-knappen, markera sedan
HDR (stort dynamiskt omfång) på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
Informationsdisplay
138 Lägena P, S, A och M
2 Välj ett alternativ.
Markera v Auto, 2 Extra högt, S
Högt, T Normalt, U Lågt eller 6
Av och tryck på J.
När ett annat alternativ än 6 Av har
valts visas u i sökaren.
3 Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran tar två exponeringar när
avtryckaren trycks hela vägen ner.
“l u” blinkar i sökaren medan
bilderna kombineras; inga bilder kan tas
innan lagringen är slutförd. HDR stängs av automatiskt efter att
bilden tagits; för att stänga av HDR innan fotograferingen, vrid
funktionsratten till en annan inställning än P, S, A eller M.
D Komponera HDR-fotografier
Bildernas kanter kan beskäras. Önskat resultat kanske inte kan uppnås om
kameran eller motivet rör sig under fotograferingen. Användning av stativ
rekommenderas. Beroende på motivet kanske effekten inte syns, skuggor
kan framträda runt ljusa motiv, eller auror kan synas runt mörka motiv.
Ojämn skuggning kan bli synligt med vissa motiv.
Lägena P, S, A och M 139
Vitbalans
Vitbalans ser till att färgerna inte påverkas av färgen på ljuskällan.
Automatisk vitbalans rekommenderas för de flesta ljuskällor; andra
värden kan väljas om nödvändigt, enligt typen av källa:
Alternativ
v Auto
J
I
H
N
G
Glödlampa
Fluorescerande
Direkt solljus
Blixt
Molnigt
M
Skugga
L
Manuellt
förinställt värde
Beskrivning
Automatisk vitbalansjustering. Rekommenderas i de
flesta situationer.
Använd vid belysning med glödlampa.
Använd med ljuskällorna som listas på sida 141.
Använd med motiv belysta av direkt solljus.
Använd med blixten.
Använd i dagsljus under mulen himmel.
Använd i dagsljus med motiv som befinner sig i
skugga.
Mät vitbalans eller kopiera vitbalansen från
existerande foto (0 145).
1 Visa alternativ för vitbalans.
Tryck på P-knappen, markera sedan den
aktuella vitbalansinställningen på
informationsdisplayen och tryck på J.
P-knappen
Informationsdisplay
140 Lägena P, S, A och M
2 Välj ett vitbalansalternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J.
A Fotograferingsmenyn
Vitbalans kan väljas med alternativet Vitbalans
i fotograferingsmenyn (0 223), som också kan
användas för att finjustera vitbalansen (0 143)
eller mäta ett värde för förinställd vitbalans
(0 145).
Alternativet I Fluorescerande i menyn
Vitbalans kan användas för att välja ljuskällan
från de olika typerna av lampor som visas till
höger.
A Pekskärmsnavigering
Tryck på ett alternativ i vitbalansmenyn en gång för att markera det och
igen för att välja det och antingen visa en meny med lamptyper
(I Fluorescerande) eller återgå till fotograferingsmenyn.
Lägena P, S, A och M 141
A Färgtemperatur
Den uppfattade färgen på en ljuskälla varierar med den som tittar och med
andra förhållanden. Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen hos en
ljuskälla, definierad med avseende på den temperatur som ett objekt måste
upphettas till för att utstråla ljus med samma våglängd. Ljuskällor med en
färgtemperatur på omkring 5 000–5 500 K ser vita ut, och ljuskällor med en
lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser ut att vara lite gula eller
röda. Ljuskällor med en högre färgtemperatur förefaller blåtonade.
“Varmare” (rödare) färger
3000
q
w
4000
e
r
“Kallare” (blåare) färger
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (natriumlampor): 2 700 K
w J (glödlampa)/I (varmt vitt fluorescerande ljus): 3 000 K
e I (vitt fluorescerande ljus): 3 700 K
r I (kallt vitt fluorescerande ljus): 4 200 K
t I (vitt fluoresc. ljus, dagsljustyp): 5 000 K
y H (direkt solljus): 5 200 K
u N (blixt): 5 400 K
i G (molnigt): 6 000 K
o I (fluoresc. ljus, dagsljustyp): 6 500 K
!0 I (kvicksilverljus, hög färgtemp): 7 200 K
!1 M (skugga): 8 000 K
Notera: Alla siffror är ungefärliga.
A Gaffling
För information om att automatiskt variera vitbalansinställningar över en
serie bilder, se sida 151.
142 Lägena P, S, A och M
Finjustera vitbalansen
Vitbalansen kan “finjusteras” för att kompensera för färgvariationer i
ljuskällan, eller för att ge bilden en viss färgton. Vitbalansen
finjusteras med alternativet Vitbalans i fotograferingsmenyn.
1 Visa alternativ för finjustering.
Markera ett vitbalansalternativ och tryck
på 2 (om Fluorescerande är valt,
markera önskad belysningstyp och tryck
på 2; notera att finjustering inte är
tillgängligt med Manuellt förinställt
värde).
2 Finjustera vitbalans.
Koordinater
Använd multiväljaren för att finjustera
vitbalansen. Vitbalansen kan finjusteras
på den gula (A)–blå (B) axeln i steg om
0,5 och den gröna (G)–magenta (M)
axeln i steg om 0,25. Den horisontella
(gul–blå) axeln motsvarar
färgtemperaturen, medan den vertikala
Justering
(grön–magenta) axeln har liknande
effekter som motsvarande
färgkompensationsfilter (CC). Den horisontella axeln är indelad i
steg som motsvarar ungefär 5 mired, den vertikala axeln i steg
om ungefär 0,05 diffuse density-enheter.
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J.
Lägena P, S, A och M 143
A Finjustering av vitbalans
Färgerna på finjusteringsaxlarna är relativa, inte absoluta. Till exempel, att
flytta markören till B (blå) när en “varm” inställning såsom J (glödlampa)
har valts gör bilderna aningen “kallare”, men de blir inte blåa.
A Finjustering med pekning
För att finjustera ett alternativ i vitbalansmeny med pekskärmen, tryck på
alternativet en gång för att markera den och tryck sedan på 2 Justeraknappen för att visa displayen för finjustering. För att välja ett värde, tryck
på koordinatdisplayen eller ikonerna u, v, x eller y. Tryck på 0 OK för att
återgå till fotograferingsmenyn när du har finjusterat vitbalansen enligt
dina önskemål.
A ”Mired”
Alla förändringar av färgtemperaturen ger större skillnad i färg vid låga
färgtemperaturer än vid högre färgtemperaturer. Till exempel, en
förändring på 1 000 K ger en mycket större skillnad i färg vid 3 000 K än vid
6 000 K. Mired, som beräknas genom att multiplicera den omvända
färgtemperaturen med 10 6, är ett mått på färgtemperaturen som tar med
sådana variationer i beräkningen, och därför används enheten i
kompensationsfilter för färgtemperatur. T.ex.:
• 4 000 K–3 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 83 mired
• 7 000 K–6 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 24 mired
144 Lägena P, S, A och M
Manuellt förinställt värde
Manuellt förinställt värde används för att lagra och återkalla
anpassade vitbalansinställningar för fotografering med ljus från
olika källor, eller för att kompensera för ljuskällor med starka
färgtoner. Två metoder är tillgängliga för att ställa in förinställd
vitbalans:
Metod
Beskrivning
Ett neutralt grått eller vitt objekt placeras i samma belysning
Mätning
som ska användas vid fotograferingen, och vitbalansen mäts av
kameran (se nedan).
Använd bild Vitbalansen kopieras från en bild på minneskortet (0 149).
❚❚ Mäta ett värde för förinställd vitbalans
1 Belys ett referensmotiv.
Placera ett neutralt vitt eller grått objekt i samma belysning som
ska användas vid den slutliga fotograferingen.
2 Visa alternativ för vitbalans.
Markera Vitbalans i
fotograferingsmenyn och tryck på 2 för
att visa alternativ för vitbalans. Markera
Manuellt förinställt värde och tryck på
2.
3 Välj Mätning.
Markera Mätning och tryck på 2.
Lägena P, S, A och M 145
4 Välj Ja.
Menyn som ses till höger visas; markera
Ja och tryck på J.
Kameran går in i
förinställningsmätningsläge.
När kameran är redo att mäta
vitbalansen blinkar D (L) i sökaren
och informationsdisplayen.
5 Mät vitbalansen.
Innan indikatorerna har slutat blinka,
komponera referensmotivet så att det
fyller sökaren och tryck ned avtryckaren
hela vägen. Inget fotografi sparas;
vitbalansen kan mätas korrekt även när kameran inte är i fokus.
146 Lägena P, S, A och M
6 Kontrollera resultatet.
Om kameran kunde mäta ett värde för
vitbalans visas meddelandet som ses till
höger, a blinkar i sökaren och kameran
återgår till fotograferingsläge. Tryck
ned avtryckaren halvvägs för att
omedelbart återgå till
fotograferingsläge.
Om belysningen är för mörk eller för ljus
kanske kameran inte kan mäta
vitbalansen. Ett meddelande visas i
informationsdisplayen och ett
blinkande b a visas i sökaren. Återgå
till steg 5 och mät vitbalansen igen.
Lägena P, S, A och M 147
D Mäta förinställt värde för vitbalans
Om ingen åtgärd utförs medan displayerna blinkar avslutas läget för
direktmätning efter den tid som valts för Anpassad inställning c2 (Timer för
aut. avstängning; 0 240).
D Förinställt värde för vitbalans
Kameran kan endast lagra ett värde för förinställd vitbalans åt gången; det
befintliga värdet ersätts när ett nytt värde mäts. Notera att exponeringen
automatiskt ökas med 1 EV när vitbalansen mäts; vid fotografering i läge M,
justera exponeringen så att exponeringsindikatorn visar ±0 (0 124).
A Andra metoder för att mäta förinställt värde för vitbalans
Tryck på J i några sekunder för att gå in i mätningsläge för förinställt värde
(se ovan) efter att ha valt förinställt värde för vitbalans i
informationsdisplayen (0 140). Om vitbalans har tilldelats Fn-knappen
(0 252) så kan mätningsläge för förinställt värde för vitbalans aktiveras
genom att hålla Fn-knappen intryckt i några sekunder efter att förinställt
värde för vitbalans valts med Fn-knappen och kommandoratten.
A Gråkort
För mer noggranna resultat, mät vitbalansen med ett standard gråkort.
148 Lägena P, S, A och M
❚❚ Kopiera vitbalans från ett fotografi
Följ stegen nedan för att kopiera ett vitbalansvärde från ett fotografi
på minneskortet.
1 Välj Manuellt förinställt värde.
Markera Vitbalans i
fotograferingsmenyn och tryck på 2 för
att visa alternativ för vitbalans. Markera
Manuellt förinställt värde och tryck på
2.
2 Välj Använd bild.
Markera Använd bild och tryck på 2.
3 Välj Välj bild.
Markera Välj bild och tryck på 2 (för att
hoppa över återstående steg och
använda den senast valda bilden för
förinställt vitbalansvärde, välj Denna
bild).
4 Välj en mapp.
Markera mappen som innehåller
källbilden och tryck på 2.
Lägena P, S, A och M 149
5 Markera källbilden.
Håll ned knappen X för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge.
6 Kopiera vitbalansen.
Tryck på J för att ställa in förinställt värde för vitbalans till
vitbalansvärdet för det markerade fotografiet.
150 Lägena P, S, A och M
Gaffling
Gaffling varierar automatiskt inställningar för exponering, vitbalans
eller Aktiv D-Lighting (ADL) något för varje bild. Det aktuella värdet
“gafflas”. Välj detta i situationer där det är svårt att ställa in
exponering eller vitbalans och det inte finns tid att kontrollera
resultaten och justera inställningarna för varje bild, eller för att
experimentera med olika inställningar för samma motiv.
Alternativ
k
Beskrivning
Variera exponeringen över en serie med tre bilder.
AE-gaffling
Bild 1:
Bild 2: minskad
Bild 3: ökad
omodifierad
exponering
exponering
Varje gång slutaren utlöses skapar kameran tre bilder, var
m Vitbalansgaffling och en med olika vitbalans. Ej tillgängligt med
bildkvalitet NEF (RAW).
Ta en bild med Aktiv D-Lighting av, och en annan med
! ADL-gaffling
den aktuella inställningen för Aktiv D-Lighting.
1 Välj ett gafflingsalternativ.
Markera e2 (Automatisk gaffling) i
menyn för anpassade inställningar och
tryck på 2.
Markera önskad gafflingstyp och tryck
på J.
Lägena P, S, A och M 151
2 Visa gafflingsalternativ.
Tryck på P-knappen, markera sedan den
aktuella gafflingsinställningen och tryck
på J.
P-knappen
Informationsdisplay
3 Välj gafflingsökning.
Markera en gafflingsökning och tryck på
J. Välj bland värden mellan 0,3 och 2 EV
(AE-gaffling) eller 1 till 3
(vitbalansgaffling), eller välj ADL (ADLgaffling).
152 Lägena P, S, A och M
4 Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
AE-gaffling: Kameran varierar
exponeringen med varje bild. Den
första bilden tas med det värde som för närvarande är valt för
exponeringskompensation. Gafflingsökningen dras bort från
det aktuella värdet för den andra bilden, och läggs till i den tredje
bilden. Det aktuella värdet “gafflas”. De ändrade värdena
avspeglas i de värden som visas för slutartid och bländare.
Vitbalansgaffling: Varje bild bearbetas för att skapa tre kopior, en
med den aktuella vitbalansinställningen, en med ökat gult, och
en med ökat blått.
ADL-gaffling: Den första bilden efter att gaffling aktiverats tas med
Aktiv D-Lighting av, den andra med den aktuella inställningen
för Aktiv D-Lighting (0 136; om Aktiv D-Lighting är avstängd tas
den andra bilden med Aktiv D-Lighting inställd på Auto).
I snabbt och långsamt serietagningsläge pausas fotograferingen
efter varje gafflingscykel. Om kameran stängs av innan alla bilder i
gafflingssekvensen har tagits så fortsätter gafflingen från nästa bild
i sekvensen när kameran slås på.
Lägena P, S, A och M 153
A Förloppsindikatorn för gaffling
Under AE-gaffling försvinner en stapel från
förloppsindikatorn för gaffling med varje bild
(v > w > x).
Under ADL-gaffling är inställningen som
kommer att användas för nästa bild
understruken i informationsdisplayen.
A Inaktivera gaffling
För att inaktivera gaffling och fortsätta normal fotografering, välj OFF i steg
3 (0 152). Gafflingen kan också avbrytas genom att utföra en
tvåknappsåterställning (0 115). För att avbryta gafflingen innan alla bilder
har tagits, vrid funktionsratten till en annan inställning än P, S, A eller M.
A Exponeringsgaffling
Kameran ändrar exponering genom att variera slutartid och bländare (läge
P), bländare (läge S) eller slutartid (lägena A och M). Om På väljs för
Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk ISO-känslighet (0 228) i
lägena P, S och A varierar kameran automatiskt ISO-känsligheten för optimal
exponering när gränserna för kamerans exponeringssystem överskrids; i
läge M använder kameran först automatisk ISO-känslighet för att ställa in
exponeringen så nära optimalt som möjligt, och gafflar sedan denna
exponering genom att variera slutartiden.
154 Lägena P, S, A och M
Picture Controls
Picture Controls är förinställda kombinationer av
bildbehandlingsinställningar som inkluderar skärpa, klarhet,
kontrast, ljushet, mättnad och nyans. Du kan välja en Picture
Control för att matcha motivet eller anpassa inställningarna för att
passa din kreativa avsikt.
Välja en Picture Control
Välj en Picture Control i enlighet med motivet eller motivtypen.
Alternativ
Beskrivning
Rekommenderas för de flesta situationer. Detta
Q Standard
alternativ använder standardbearbetning för
balanserade resultat.
Ett bra val för fotografier som sedan ska bearbetas eller
R Neutral
retuscheras. Detta alternativ använder minsta möjliga
bearbetning för naturliga resultat.
Välj detta alternativ för fotografier som framhäver
S Mättade färger primärfärger. Bilderna förbättras för en livfull
fotoutskriftseffekt.
T Monokrom
Ta svartvita fotografier.
Behandlar porträtt för en naturlig hudton och en
e Porträtt
rundad känsla.
f Landskap
Skapar livfulla landskap och stadslandskap.
Välj för fotografier som sedan ska bearbetas eller
q Jämn
retuscheras mycket. Detaljer bevaras inom ett brett
färgtonsintervall, från högdagrar till skuggor.
Lägena P, S, A och M 155
1 Visa Picture Control-alternativ.
Tryck på P-knappen, markera sedan
aktuell Picture Control och tryck på J.
P-knappen
Informationsdisplay
2 Välj en Picture Control.
Markera en Picture Control och tryck på
J.
A Menynavigering med pekning
Picture Controls kan också väljas i fotograferingsmenyn (0 223). När du
väljer ett alternativ från menyn Ställ in Picture Control med pekskärmen
(0 25), tryck på alternativet en gång för att markera det och igen för att
välja det.
156 Lägena P, S, A och M
Ändra Picture Controls
Befintliga förinställda eller anpassade Picture Controls (0 161) kan
ändras för att passa motivtypen eller användarens kreativa
målsättningar. Välj en balanserad kombination av inställningar med
Snabbjustering, eller gör manuella justeringar för enskilda
inställningar.
1 Välj en Picture Control.
Markera Ställ in Picture Control i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
Markera önskad Picture Control och
tryck på 2.
2 Justera inställningarna.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
önskad inställning och tryck på 4 eller
2 för att välja ett värde i steg om 1, eller
vrid på kommandoratten för att välja ett
värde i steg om 0,25 (0 158). Upprepa
detta steg tills alla inställningar har justerats, eller välj en
förinställd kombination av inställningar genom att använda
multiväljaren för att välja Snabbjustering.
Standardinställningarna kan återställas genom att trycka på
O-knappen.
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J.
Picture Controls som har ändrats från
standardinställningarna indikeras med
en asterisk (“*”).
Lägena P, S, A och M 157
❚❚ Picture Control-inställningar
Alternativ
Snabbjustering
Skärpa
Manuella justeringar
(alla Picture Controls)
Klarhet
Kontrast
Ljushet
Beskrivning
Slå av eller öka effekten av vald Picture Control
(notera att detta återställer alla manuella
justeringar). Inte tillgängligt med Neutral,
Monokrom, Jämn eller anpassade Picture
Controls (0 161).
Styr hur skarpa konturerna är. Välj A för att justera
skärpan automatiskt enligt motivtypen.
Justera klarheten manuellt eller välj A för att låta
kameran justera klarhet automatiskt. Beroende på
motivet kan skuggor framträda runt ljusa motiv,
eller auror kan synas runt mörka motiv med vissa
inställningar. Klarhet används inte för filmer.
Justera kontrasten manuellt eller välj A för att låta
kameran justera kontrasten automatiskt.
Höj eller sänk ljusheten utan förlust av detaljer i
högdagrar och skuggor.
Manuella justeringar
(endast icke-monokrom)
Manuella justeringar
(endast monokrom)
Mättnad
Styr färgernas intensitet. Välj A för att justera
mättnad automatiskt enligt motivtypen.
Nyans
Justera nyansen.
Filtereffekter
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma
fotografier (0 160).
Toning
Välj den färgton som ska användas i monokroma
fotografier (0 160).
158 Lägena P, S, A och M
D ”A” (Auto)
Resultaten för automatisk skärpa, klarhet, kontrast och mättnad varierar
beroende på exponering och motivets placering i bilden.
A Växla mellan manuell och auto
Tryck på X -knappen för att växla fram och
tillbaka mellan inställningarna manuell och
auto (A) för skärpa, klarhet, kontrast och
mättnad.
A Anpassade Picture Controls
Anpassade Picture Controls skapas genom att existerande Picture Controls
modifieras med alternativet Hantera Picture Control i
fotograferingsmenyn (0 161) och kan sparas på minneskortet för att delas
med andra kameror av samma modell och kompatibel programvara
(0 163).
A Tidigare inställningar
j-indikatorn under det värde som visas på
inställningsmenyn för Picture Controls visar det
tidigare värdet för inställningen. Använd detta
som referens när du justerar inställningarna.
A Alternativ för anpassad Picture Control
De alternativ som är tillgängliga med anpassade Picture Controls är samma
som för den de baseras på.
A Använda pekskärmen
För att använda pekskärmen för att ändra en
Picture Control i menyn Ställ in Picture
Control, tryck på Picture Controlen en gång för
att markera den och tryck sedan på 2 Justeraknappen för att visa menyn som ses i steg 2 på
sida 157. Tryck på en parameter en gång för att
markera den och igen för att visa alternativ,
använd sedan reglagen på skärmen för att välja ett värde (multiväljaren kan
inte användas). Notera att pekskärmen endast kan användas för detta
ändamål om Aktivera är valt för Pekskärmskontroller.
Lägena P, S, A och M 159
A Filtereffekter (endast Monokrom)
Menyalternativen simulerar en färgfiltereffekt på monokroma fotografier.
Följande filtereffekter är tillgängliga:
Y
O
R
G
Alternativ
Gul
Orange
Röd
Grön
Beskrivning
Förbättrar kontrasten. Kan användas för att tona ned
himlens ljusstyrka i landskapsfotografier. Orange ger mer
kontrast än gult, och rött ger mer kontrast än orange.
Mjukar upp hudtoner. Kan användas för porträtt.
A Toning (endast Monokrom)
Tryck på 3 när Toning är valt för att visa
alternativ för mättnad. Tryck på 4 eller 2 för
att justera mättnad i steg om 1, eller vrid på
kommandoratten för att välja ett värde i steg
om 0,25. Mättnadskontrollen är inte tillgänglig
när B&W (svartvitt) har valts.
A Teckeninmatning på pekskärmen
För att skriva, tryck på bokstäverna i tangentbordsområdet (du kan välja
bokstäver genom att dra ett finger över skärmen: bokstäverna markeras när
du rör vid dem och matas inte in i textområdet förrän du lyfter på fingret).
För att placera markören, tryck direkt i textområdet eller tryck på knapparna
x eller y.
160 Lägena P, S, A och M
Skapa anpassade Picture Controls
De Picture Controls som medföljer kameran kan ändras och sparas
som anpassade Picture Controls.
1 Välj Hantera Picture Control.
Markera Hantera Picture Control i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2 Välj Spara/redigera.
Markera Spara/redigera och tryck på
2.
3 Välj en Picture Control.
Markera en befintlig Picture Control och
tryck på 2, eller tryck på J för att
fortsätta till steg 5 och spara en kopia av
markerad Picture Control utan att ändra
den ytterligare.
4 Redigera vald Picture Control.
Se sida 158 för mer information. För att
radera alla ändringar och börja om från
standardinställningarna, tryck på Oknappen. Tryck på J när
inställningarna är slutförda.
Lägena P, S, A och M 161
5 Välj ett mål.
Markera ett mål för den anpassade
Picture Controlen (C-1 till C-9) och tryck
på 2.
6 Namnge en Picture Control.
Namnfält
Som standard namnges en ny Picture
Control genom att lägga till ett
tvåsiffrigt nummer (tilldelas
automatiskt) till namnet på den
existerande Picture Controlen; om
standardnamnet ska användas, gå då
Tangentbordsfält
vidare till steg 7. För att flytta markören i
namnfältet, vrid på kommandoratten.
För att ange en ny bokstav vid aktuell
markörposition, använd multiväljaren för att markera önskat
tecken i tangentbordsfältet och tryck på J. För att radera
tecknet vid den aktuella markörpositionen, tryck på O-knappen.
Namn på anpassade Picture Controls kan vara upp till nitton
tecken långa. Alla tecken efter det nittonde raderas.
7 Tryck på X.
Tryck på X för att spara ändringarna och
avsluta. Den nya Picture Controlen visas
i Picture Control-listan.
162 Lägena P, S, A och M
A Hantera Picture Control > Byt namn
Namnet på anpassade Picture Controls kan ändras när som helst med
alternativet Byt namn i menyn Hantera Picture Control.
A Hantera Picture Control > Radera
Alternativet Radera i menyn Hantera Picture Control kan användas för att
radera valda anpassade Picture Controls när de inte längre behövs.
A Ikonen för ursprunglig Picture Control
Den ursprungliga Picture Controlen som den
anpassade Picture Controlen baseras på
indikeras med en ikon i övre högra hörnet på
redigeringsdisplayen.
Ikon för ursprunglig
Picture Control
A Dela anpassade Picture Controls
Alternativet Ladda/spara i menyn Hantera
Picture Control innehåller alternativen som
listas nedan. Använd dessa alternativ för att
kopiera anpassade Picture Controls till och
från minneskort. När de kopierats till
minneskort kan Picture Controls användas
med andra kameror eller kompatibel
programvara.
• Kopiera till kamera: Kopiera anpassade Picture Controls från minneskortet till
anpassade Picture Controls C-1 till C-9 i kameran och namnge dem som
du vill.
• Radera från kort: Radera valda anpassade Picture Controls från
minneskortet.
• Kopiera till kort: Kopiera en anpassad Picture Control (C-1 till C-9) från
kameran till ett valt mål (1 till 99) på minneskortet.
Lägena P, S, A och M 163
Spela in och visa filmer
Spela in filmer
Filmer kan spelas in i livevisningsläge.
1 Vrid på omkopplaren för livevisning.
Vyn genom objektivet visas i monitorn.
D 0-ikonen
En 0-ikon (0 11) indikerar att filmer inte
kan spelas in.
A Före inspelning
Om du använder ett typ E- eller PC-E
NIKKOR-objektiv (0 305, 307) kan du välja
bländare för lägena A och M under
livevisning (0 122, 123).
2 Fokusera.
Komponera öppningsbilden och
fokusera. Notera att antalet motiv som
kan upptäckas med ansiktsprioriterande
AF minskar vid filminspelning.
164 Spela in och visa filmer
Omkopplare för
livevisning
3 Starta inspelningen.
Tryck på filminspelningsknappen för att
starta inspelningen. En
inspelningsindikator och tillgänglig tid
visas på monitorn. Ljud spelas in via den
inbyggda mikrofonen (0 2); se till att
inte blockera mikrofonen under
Filminspelningsknapp
inspelningen. Förutom i lägena i och
Återstående tid
j kan exponeringen låsas genom att
trycka på A (L)-knappen (0 130) eller
(i h-, P-, S-, A- och %-lägena) ändras
med upp till ±3 EV i steg om 1/3 EV
genom att trycka på E (N)-knappen och
vrida på kommandoratten (0 132;
notera att beroende på motivets ljushet
Inspelningsindikator
kanske förändringar av exponeringen
inte har någon synlig effekt).
4 Avsluta inspelningen.
Tryck på filminspelningsknappen en gång till för att avsluta
inspelningen. Inspelningen avslutas automatiskt när den
maximala längden nås, minneskortet är fullt, ett annat läge väljs
eller monitorn stängs (att stänga monitorn avslutar inte
livevisning på tv-apparater eller andra externa displayer).
5 Avsluta livevisning.
Vrid på omkopplaren för livevisning för att avsluta livevisningen.
Spela in och visa filmer 165
P-knappen
När filmindikatorer visas genom att trycka
på R-knappen i livevisningsläge kan du
trycka på P-knappen för att nå följande
inställningar:
• Filmers bildstorlek/kvalitet (0 168)
• Mikrofon (0 169)
• Vitbalans (0 140)
• Exponeringskompensation (0 132) *
• Picture Control (0 155)
• Reducering av vindbrus (0 169)
• Fokuseringsläge (0 82)
• AF-områdesläge (0 87)
P-knapp
* ISO-känslighet visas i stället för
exponeringskompensation om På har valts för
Filminställningar > Manuella filminställningar (0 169) i läge M.
A Ta fotografier under filminspelning
För att avbryta filminspelning, ta en bild och återgå till livevisning, tryck in
avtryckaren hela vägen ner och håll den nere tills slutaren utlöses.
Pekskärmsavtryckaren (0 19) kan inte användas för att ta bilder under
filminspelning.
A Maximal längd
Den maximala längden för enskilda filmfiler är 4 GB (för maximala
inspelningstider, se sida 168); notera att beroende på minneskortets
skrivhastighet kan inspelningen avslutas innan denna längd nås (0 324).
166 Spela in och visa filmer
D Spela in filmer
Flimmer, streck eller förvrängningar kan vara synliga i monitorn och i den
slutliga filmen under fluorescerande, kvicksilver- eller natriumlampor eller
med rörliga motiv, speciellt om kameran panoreras horisontellt eller om ett
föremål rör sig horisontellt med hög hastighet genom bilden (för
information om att minska flimmer och streck, se Flimmerreducering;
0 268). Ojämna kanter, falska färger, moaré och ljusa partier kan också
uppstå. Ljusa områden eller band kan uppstå i vissa områden av bilden
med blinkande skyltar och andra oregelbundna ljuskällor eller om motivet
lyses upp kort av ett stroboskop eller annan ljusstark, kortvarig ljuskälla.
Undvik att rikta kameran mot solen eller andra starka ljuskällor.
Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i skador på
kamerans interna kretsar.
Kameran kan spela in både video och ljud; täck inte över mikrofonen under
inspelning. Notera att den inbyggda mikrofonen kan spela in ljud från
objektivet under autofokus och vibrationsreducering.
Blixtbelysning kan inte användas under filminspelning.
Matrismätning används oavsett vilken mätmetod som valts. Slutartid och
ISO-känslighet justeras automatiskt om inte På är valt för Manuella
filminställningar (0 169) och kameran är i läge M.
Spela in och visa filmer 167
Filminställningar
Använd alternativet Filminställningar i fotograferingsmenyn
(0 170) för att justera följande inställningar.
• Bildstorlek/bildfrekvens och Filmkvalitet: Den maximala
längden varierar beroende på de alternativ som valts.
Filmkvalitet
Hög kvalitet
Normal
Bildstorlek/bildfrekvens 1
L 1 920 × 1 080: 60p
M 1 920 × 1 080: 50p
N 1 920 × 1 080: 30p
O 1 920 × 1 080: 25p
P 1 920 × 1 080: 24p
Q 1 280 × 720: 60p
R 1 280 × 720: 50p
t 1 920 × 1 080: 60p
u 1 920 × 1 080: 50p
r 1 920 × 1 080: 30p
s 1 920 × 1 080: 25p
k 1 920 × 1 080: 24p
l 1 280 × 720: 60p
o 1 280 × 720: 50p
Maximal längd 2
10 min.
20 min.
20 min.
29 min. 59 sek.
1 Listat värde. Faktiska bildfrekvenser för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94, 50, 29,97, 25 respektive
23,976 bps.
2 Filmer inspelade i miniatyreffektsläge är upp till tre minuter långa när de spelas upp.
168 Spela in och visa filmer
• Mikrofon: Slå på eller stäng av inbyggda eller separat sålda
stereomikrofoner (0 170, 323), eller justera
mikrofonkänsligheten. Välj Automatisk känslighet för att
justera känsligheten automatiskt, Mikrofon av för att stänga av
ljudinspelning; för att välja mikrofonkänslighet manuellt, välj
Manuell känslighet och välj en känslighet.
• Reducering av vindbrus: Välj På för att aktivera lågpassfiltret för
den inbyggda mikrofonen (extra stereomikrofoner (säljs separat)
påverkas inte; 0 170, 323), vilket minskar ljudet som uppstår när
vinden blåser över mikrofonen (notera att andra ljud också kan
påverkas). Reducering av vindbrus för separat sålda
stereomikrofoner kan aktiveras eller inaktiveras med
mikrofonreglagen.
• Manuella filminställningar: Välj På för att möjliggöra manuella
justeringar av slutartid och ISO-känslighet när kameran är i läge M.
Slutartiden kan ställas in på värden så korta som 1/4 000 sek.; den
längsta tillgängliga tiden varierar med bildfrekvensen: 1/30 sek. för
bildfrekvenser på 24p, 25p och 30p, 1/50 sek. för 50p och 1/60 sek.
för 60p. Om slutartiden inte ligger inom detta intervall när
livevisning startar så ställs den automatiskt in på ett värde som
stöds, och stannar på detta värde när livevisningen avslutas.
Notera att ISO-känsligheten låses på det värde som valts;
kameran justerar inte ISO-känsligheten automatiskt när På är valt
för Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk ISOkänslighet i fotograferingsmenyn (0 228).
Spela in och visa filmer 169
1 Välj Filminställningar.
Markera Filminställningar i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2 Välj filmalternativ.
Markera önskat alternativ och tryck på
2, markera sedan ett alternativ och
tryck på J.
A Använda en extern mikrofon
Stereomikrofoner (säljs separat) kan användas för att minska brus i
inspelningen orsakat av vibrationer från objektivet under automatisk
fokusering.
A HDMI
När kameran ansluts till en HDMI-videoenhet visar videoenheten vyn
genom objektivet. Om enheten stödjer HDMI-CEC, välj Av för alternativet
HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 219) innan du fotograferar
med livevisning.
170 Spela in och visa filmer
Timelapse-filmer
Kameran tar bilder automatiskt vid valda intervaller för att skapa en
ljudlös timelapse-film med de alternativ som har valts för
Bildstorlek/bildfrekvens och Filmkvalitet under
Filminställningar i fotograferingsmenyn (0 168).
A Före fotografering
Timelapse-filmer tas med filmbeskärning; innan du spelar in en timelapsefilm, ta en testbild med de aktuella inställningarna och kontrollera
resultatet på monitorn. För en konsekvent färgsättning, välj en annan
vitbalansinställning än auto (0 140).
Användning av stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ
innan fotograferingen påbörjas. För att säkerställa att fotograferingen inte
avbryts, använd en separat såld nätadapter och strömkontakt eller ett
fulladdat batteri. För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och
påverkar fotografier och exponeringen, täck över sökaren med handen
eller ett annat föremål, eller sätt fast ett sökarlock (säljs separat; 0 80).
1 Välj Skapa timelapse-film.
Markera Skapa timelapse-film i
fotograferingsmenyn och tryck på 2 för
att visa inställningarna för timelapsefilm.
Spela in och visa filmer 171
2 Justera inställningarna för timelapse-film.
Välj alternativ för intervall, total fotograferingstid och
exponeringsutjämning.
• För att välja intervall mellan bilder:
Markera Intervall och tryck på 2.
Välj ett intervall som är längre än
den längsta förväntade
slutartiden (minuter och
sekunder) och tryck på J.
• För att välja den totala fotograferingstiden:
Markera Fotograferingstid och
tryck på 2.
172 Spela in och visa filmer
Välj fotograferingstid (upp till
7 timmar och 59 minuter) och
tryck på J.
• För att aktivera eller inaktivera exponeringsutjämning:
Markera Exponeringsutjämning
och tryck på 2.
Markera ett alternativ
och tryck på J.
Om du väljer På utjämnas abrupta skillnader i exponeringen i
alla lägen utom M (notera att exponeringsutjämning endast
fungerar i läge M om automatisk ISO-känslighet har aktiverats i
fotograferingsmenyn).
3 Börja fotografera.
Markera Starta och tryck på J.
Fotograferingen startar efter ungefär
3 s. Kameran tar fotografier vid det
valda intervallet under den valda
fotograferingstiden. När de är slutförda
sparas timelapse-filmer på minneskortet.
A Beräkna längden på den slutliga filmen
Det totala antalet bilder i den slutliga filmen
kan beräknas genom att dividera
fotograferingstiden med intervallet och
avrunda uppåt. Längden på den slutliga filmen
kan då beräknas genom att dividera antalet
bilder med den bildfrekvens som har valts för
Bildstorlek/bildfrekvens i
fotograferingsmenyn (0 168). En 48-bilders
film inspelad med upplösningen 1 920 × 1 080:
24p, till exempel, blir ungefär två sekunder
lång. Den maximala längden för timelapsefilmer är 20 minuter.
Inspelad längd/
maximal längd
Minneskortsindikator
Bildstorlek/bildfrekvens
Spela in och visa filmer 173
❚❚ Avsluta inspelningen
För att avsluta inspelningen innan alla bilder har tagits, tryck på J
mellan två bilder eller omedelbart efter att en bild har sparats. En
film skapas av de bilder som tagits fram till den tidpunkt då
fotograferingen avslutades. Notera att filmen inte sparas om
strömkällan avlägsnas eller kopplas loss, eller om målminneskortet
matas ut, och fotograferingen avslutas i så fall utan att en ljudsignal
ljuder.
❚❚ Inget fotografi
Kameran hoppar över den aktuella bilden om den inte kan fokusera
under åtta sekunder eller längre tid i AF-S, när enpunkts servo-AF är
valt för AF-A eller när Prioritera fokus är valt för Anpassad inställning
a1 (Välj AF-C-prioritet) i AF-C (notera att kameran fokuserar igen
före varje bild). Fotograferingen återupptas vid nästa bild.
D Timelapse-filmer
Timelapse är inte tillgängligt i specialeffektsläget (0 65), under livevisning
(0 9, 47) eller filminspelning (0 164), vid en slutartid på A eller &
(0 125) samt när självutlösaren (0 79), gaffling (0 151), stort dynamiskt
omfång (HDR, 0 138) eller fotografering med intervalltimer (0 109) är
aktiverat. Notera att eftersom slutartiden och tiden som behövs för att
spara bilden på minneskortet kan variera från bild till bild, kan intervallet
från när en bild sparas till nästa bild tas också variera. Fotograferingen
påbörjas inte om en timelapse-film inte kan spelas in med de aktuella
inställningarna (till exempel om minneskortet är fullt, intervallet eller
fotograferingstiden är noll, eller intervallet är längre än
fotograferingstiden).
Fotograferingen kan avslutas om kamerans reglage används,
inställningarna ändras eller en HDMI-kabel ansluts. En film skapas av de
bilder som tagits fram till den tidpunkt då fotograferingen avslutades.
174 Spela in och visa filmer
A Under fotografering
Åtkomstlampan för minneskort lyser medan
fotografering pågår. Ett meddelande visas i
informationsdisplayen om R-knappen trycks
in mellan bilderna. Väntelägestimern stängs
inte av, oavsett vilket alternativ som har valts
för Anpassad inställning c2 (Timer för aut.
avstängning) > Väntelägestimer.
A Visning av tagen bild
K-knappen kan inte användas för att visa bilder medan fotografering
pågår.
A Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge som valts tar kameran en bild vid varje intervall.
A Öppning och stängning av monitorn
Timelapse-filminspelningen avbryts inte om du viker tillbaka monitorn i sitt
ursprungliga läge.
Spela in och visa filmer 175
Visa filmer
Filmer indikeras med en 1-ikon i helskärmsläge (0 184). Tryck på
a-ikonen på monitorn eller tryck på J för att starta bildvisningen;
din aktuella position indikeras av filmförloppsindikatorn.
1-ikon
Längd
Aktuell position/total längd
Volym
1
a-ikon
Filmförloppsindikator
Guide
Följande åtgärder kan utföras:
För att
Använd
Pausa
Spela upp
Spola framåt/
spola tillbaka
Hoppa fram
10 sek.
176 Spela in och visa filmer
Beskrivning
Pausa uppspelningen.
Återuppta uppspelningen när filmen är
pausad eller under spolning framåt/bakåt.
Hastigheten ökar med varje tryck, från 2× till
4× till 8× till 16×; håll intryckt för att hoppa
till början eller slutet av filmen (första
bildrutan indikeras med h i det övre högra
hörnet av monitorn, sista bildrutan med i).
Om uppspelningen är pausad så spolas
filmen framåt eller tillbaka en bildruta i
taget; håll nedtryckt för kontinuerlig
spolning framåt eller bakåt.
Vrid på kommandoratten ett steg för att
hoppa fram eller tillbaka 10 sek.
För att
Justera
volymen
Använd
X/W (Q)
Återgå till
K/
helskärmsläge
Beskrivning
Tryck på X för att höja volymen, W (Q) för
att sänka.
Tryck på K eller 1 för att återgå till
helskärmsläge.
Spela in och visa filmer 177
Redigera filmer
Beskär filmsekvenser för att skapa redigerade kopior av filmer eller
spara valda bildrutor som JPEG-stillbilder.
Alternativ
f Välj start-/slutpunkt
g Spara vald bildruta
Beskrivning
Skapa en kopia från vilken oönskade
filmsekvenser har tagits bort.
Spara en vald bildruta som en JPEG-stillbild.
Beskära filmer
För att skapa beskurna kopior av filmer:
1 Visa en film i helskärmsläge.
2 Pausa filmen på den nya
öppningsbildrutan.
Spela upp filmen enligt beskrivningen
på sida 176, tryck på J för att starta och
återuppta uppspelningen och 3 för att
pausa, och tryck på 4 eller 2 eller vrid
Filmförloppsindikator
på kommandoratten för att hitta den
önskade bildrutan. Din ungefärliga
position i filmen kan ses på filmförloppsindikatorn. Pausa
uppspelningen när du når den nya öppningsbildrutan.
178 Spela in och visa filmer
3 Välj Välj start-/slutpunkt.
Tryck på P-knappen, markera sedan Välj
start-/slutpunkt och tryck på 2.
P-knappen
4 Välj Startpunkt.
För att skapa en kopia som startar från
den aktuella bildrutan, markera
Startpunkt och tryck på J. Bildrutorna
före den aktuella bildrutan tas bort när
du sparar kopian i steg 9.
Startpunkt
Spela in och visa filmer 179
5 Bekräfta den nya startpunkten.
Om den önskade bildrutan inte visas,
tryck på 4 eller 2 för att spola framåt
eller bakåt (vrid på kommandoratten ett
steg för att hoppa 10 sek. framåt eller
bakåt).
6 Välj slutpunkten.
Tryck på A (L) för att växla från verktyget för att välja
startpunkt (w) till slutpunkt (x), och välj sedan
avslutningsbildrutan enligt beskrivningen i steg 5. Bildrutorna
efter den valda bildrutan tas bort när du sparar kopian i steg 9.
Slutpunkt
7 Skapa kopian.
När den önskade bildrutan visas, tryck på 1.
8 Förhandsgranska filmen.
För att förhandsgranska kopian,
markera Granska och tryck på J (för att
avbryta förhandsgranskningen och
återgå till menyn för att spara alternativ,
tryck på 1). För att överge den aktuella
kopian och välja en ny startpunkt eller slutpunkt enligt
beskrivningen på de föregående sidorna, markera Avbryt och
tryck på J; för att spara kopian, fortsätt till steg 9.
180 Spela in och visa filmer
9 Spara kopian.
Markera Spara som ny fil och tryck på
J för att spara kopian som en ny fil. För
att ersätta den ursprungliga filmfilen
med den redigerade kopian, markera
Skriv över befintlig fil och tryck på J.
D Beskära filmer
Filmer måste vara minst två sekunder långa. Kopian sparas inte om det inte
finns tillräckligt med utrymme på minneskortet.
Kopior har samma inspelningstid och -datum som originalet.
A Ta bort inledande eller avslutande filmsekvenser
För att endast ta bort den inledande filmsekvensen från filmen, fortsätt till
steg 7 utan att trycka på A (L)-knappen i steg 6. För att endast ta bort
den avslutande filmsekvensen, välj Slutpunkt i steg 4, välj den avslutande
bildrutan och fortsätt till steg 7 utan att trycka på A (L)-knappen i steg 6.
Spela in och visa filmer 181
Spara valda bildrutor
För att spara en kopia av en vald bildruta som en JPEG-stillbild:
1 Pausa filmen på den önskade
bildrutan.
Spela upp filmen enligt beskrivningen
på sida 176, tryck på J för att starta och
återuppta uppspelningen och 3 för att
pausa. Pausa filmen vid den bildruta du
vill kopiera.
2 Välj Spara vald bildruta.
Tryck på P-knappen, markera sedan
Spara vald bildruta och tryck på 2.
P-knappen
3 Skapa en stillbildskopia.
Tryck på 1 för att skapa en
stillbildskopia av den aktuella bildrutan.
182 Spela in och visa filmer
4 Spara kopian.
Markera Ja och tryck på J för att skapa
en JPEG-kopia med hög kvalitet (0 98)
av den valda bildrutan.
A Spara vald bildruta
JPEG-stillbilder skapade med alternativet Spara vald bildruta kan inte
retuscheras. JPEG-filmstillbilder saknar vissa kategorier av fotoinformation
(0 188).
Spela in och visa filmer 183
Bildvisning och radering
Helskärmsläge
Visa bilder genom att trycka på K-knappen. Det senaste fotografiet
visas på monitorn.
K-knapp
För att
Använd
Visa ytterligare
fotografier
Visa ytterligare
fotoinformation
Återgå till
fotograferingsläge
Beskrivning
Tryck på 2 för att visa fotografierna i
den ordning de har tagits, 4 för att
visa dem i omvänd ordning.
Ändra visad fotoinfo (0 188).
K/
Spela upp filmen
184 Bildvisning och radering
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att avbryta
och gå till fotograferingsläge.
Om den aktuella bilden är markerad
med en 1-ikon för att visa att det är en
film, tryck på J för att starta
filmuppspelningen (0 176).
Miniatyrbildsvisning
För att visa bilder på “kontaktkartor” med 4, 12 eller 80 bilder, tryck
på W (Q)-knappen.
W (Q)
W (Q)
X
X
Helskärmsläge
För att
Miniatyrbildsvisning
Använd
Markera bilder
Beskrivning
Använd multiväljaren eller
kommandoratten för att markera
bilder.
Tryck på J för att visa den markerade
bilden i helskärmsläge.
Visa markerad bild
Återgå till
fotograferingsläge
Kalendervisning
K/
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att avbryta
och gå till fotograferingsläge.
Bildvisning och radering 185
Kalendervisning
För att visa bilder tagna på ett valt datum, tryck på W (Q)-knappen
när 80 bilder visas.
Datumlista
W (Q)
W (Q)
X
X
Miniatyrbildslista
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Kalendervisning
Åtgärderna som kan utföras beror på om markören är i datumlistan
eller i miniatyrbildslistan:
För att
Växla mellan
datumlista och
miniatyrbildslista
Använd
W (Q)
Gå till
miniatyrbildsvisning/
Zooma in på
markerat foto
X
Markera datum/
Markera bilder
186 Bildvisning och radering
• Datumlista: Avsluta och gå till
80-bildsvisning.
• Miniatyrbildslista: Håll in X-knappen
för att zooma in på den markerade
bilden.
• Datumlista: Markera ett datum.
• Miniatyrbildslista: Markera en bild.
Växla till
helskärmsläge
Återgå till
fotograferingsläge
Beskrivning
Tryck på W (Q)- eller J-knappen i
datumlistan för att placera markören
i miniatyrbildslistan. Tryck på W (Q)
igen för att återgå till datumlistan.
• Miniatyrbildslista: Visa markerad bild.
K/
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att avbryta
och gå till fotograferingsläge.
P-knappen
Tryck på P-knappen i helskärmsläge,
miniatyrbilds- eller kalendervisning för att
visa de alternativ som listas nedan.
Markera alternativ och tryck på 2 för att
visa alternativen.
• Betygsätt: Betygsätt den aktuella bilden
P-knapp
(0 201).
• Retuschering (endast fotografier): Använd
alternativen i retuscheringsmenyn
(0 277) för att skapa en retuscherad
kopia av den aktuella bilden.
• Redigera film (endast filmer): Redigera filmer
med alternativen i filmredigeringsmenyn (0 178). Filmer kan också redigeras genom att trycka på
P-knappen när filmuppspelningen är pausad.
• Välj att överf. till smart enhet/avmarkera (endast fotografier): Välj bilder
för överföring till en smart enhet.
För att avsluta P-knappsmenyn och återgå till bildvisning, tryck på
P-knappen igen.
Bildvisning och radering 187
Fotoinformation
Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i
helskärmsläge. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra igenom
fotoinformation såsom visas nedan. Notera att “endast bild”,
fotograferingsdata, RGB-histogram, högdagrar och översiktsdata
endast visas om motsvarande alternativ är valt för
Monitoralternativ för visning (0 221). Platsdata visas endast om
det är inbäddat i bilden (0 269).
Filinformation
Ingen (endast bilden)
Översikt
Högdagrar
Platsdata
RGB-histogram
Fotograferingsdata
188 Bildvisning och radering
❚❚ Filinformation
12 3
4
5
6
11
10
9
8
7
Skyddsstatus............................... 200 7 Bildstorlek ....................................100
Retuscheringsindikator........... 279 8 Fotograferingstid ...............40, 262
Överföringsmarkering............. 203 9 Inspelningsdatum ..............40, 262
Bildnummer/sammanlagt antal
10 Mappnamn ..................................225
bilder
11 Betyg..............................................201
5 Filnamn......................................... 227
6 Bildkvalitet......................................98
1
2
3
4
❚❚ Högdagrar*
1
2
1 Mappnummer—
bildnummer ............................ 225
2 Bildhögdagrar
* Blinkande områden markerar högdagrar (områden som kan bli överexponerade).
Bildvisning och radering 189
❚❚ RGB-histogram
1
2
3
4
5
1 Histogram (RGB-kanal). I alla
histogram anger den
horisontella axeln pixlarnas
ljusstyrka, och den vertikala
axeln antalet pixlar.
2 Histogram (röd kanal)
3 Histogram (grön kanal)
4 Histogram (blå kanal)
5 Vitbalans.......................................140
Finjustering av vitbalans.....143
Manuellt förinställt värde ...145
A Visningszoom
För att zooma in på fotografiet när
histogrammet visas, tryck på X. Använd
knapparna X och W (Q) för att zooma in och ut
och bläddra bilden med multiväljaren.
Histogrammet uppdateras för att endast visa
data för den del av bilden som syns i monitorn.
190 Bildvisning och radering
A Histogram
Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja
sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Vissa provhistogram visas
nedan:
Om bilden innehåller motiv med
olika ljusstyrka blir
tonfördelningen relativt jämn.
Om bilden är mörk är
tonfördelningen förskjuten åt
vänster.
Om bilden är ljus är
tonfördelningen förskjuten åt
höger.
Om exponeringskompensationen ökas förskjuts tonfördelningen åt höger,
och om den minskas förskjuts tonfördelningen åt vänster. Histogram ger en
ungefärlig bild av den totala exponeringen när starkt infallande ljus gör det
svårt att se fotografierna i monitorn.
Bildvisning och radering 191
❚❚ Fotograferingsdata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Mätning ........................................ 128
Slutartid........................................ 118
Bländare ....................................... 118
2 Fotograferingsläge
................................ 47, 58, 65, 118
ISO-känslighet 1 ......................... 107
3 Exponeringskompensation ...... 132
4 Brännvidd .................................... 314
5 Objektivdata
6 Fokusläge....................................... 82
Objektiv-VR
(vibrationsreducering) 2
...............................................32, 232
7 Blixttyp .................................246, 315
Kommandoläge 2.......................246
8 Blixtläge ...............................102, 104
9 Blixtstyrning ................................246
Blixtkompensation....................134
10 Kameranamn
1 Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
2 Visas endast i bilder tagna med tillbehör som stödjer denna funktion.
11
12
13
11 Vitbalans....................................... 140 12 Färgrymd......................................230
Finjustering av vitbalans..... 143 13 Picture Control * .........................155
Manuellt förinställt värde ...... 145
* Vilka poster som visas varierar beroende på vilken Picture Control som valts.
192 Bildvisning och radering
14
15
16
17
18
19
14 Brusreducering för högt
17 Vinjetteringskontroll ................231
ISO............................................... 231 18 Retuscheringshistorik ..............277
Brusreducering för lång
19 Bildkommentar ..........................260
exponering .............................. 230
15 Aktiv D-Lighting ........................ 136
16 HDR (stort dynamiskt
omfång) .................................... 138
20
21
20 Fotografens namn * .................. 261 21 Upphovsrättsinnehavare * ......261
* Information om upphovsrätt visas endast om den sparats med fotografiet
med alternativet Information om upphovsrätt i inställningsmenyn.
Bildvisning och radering 193
❚❚ Översiktsdata
123 4
56
16 17 18 19 20
7
8
28
27
26
25 24
9
15
14 13 12 11
22
23
10
1 Bildnummer/sammanlagt antal
bilder
2 Överföringsmarkering............. 203
3 Skyddsstatus............................... 200
4 Kameranamn
5 Retuscheringsindikator........... 279
6 Bildkommentarsindikator...... 260
7 Platsdataindikator .................... 269
8 Histogram som visar
tonfördelningen i bilden
(0 191).
9 Bildkvalitet......................................98
10 Bildstorlek.................................... 100
11 Filnamn......................................... 227
12 Fotograferingstid............... 40, 262
13 Inspelningsdatum.............. 40, 262
14 Mappnamn.................................. 225
15 Betyg ............................................. 201
16 Mätning ........................................128
17 Fotograferingsläge
................................. 47, 58, 65, 118
18 Slutartid ........................................118
19 Bländare........................................118
20 ISO-känslighet 1 ..........................107
21 Brännvidd.....................................314
22 Aktiv D-Lighting ........................136
23 Picture Control ...........................155
24 Färgrymd......................................230
25 Blixtläge ...............................102, 104
26 Vitbalans.......................................140
Finjustering av vitbalans ........143
Manuellt förinställt värde.......145
27 Blixtkompensation....................134
Kommandoläge 2.......................246
28 Exponeringskompensation....... 132
1 Visas i rött om bilden togs med automatisk ISO-känslighet aktiverad.
2 Visas endast i bilder tagna med tillbehör som stödjer denna funktion.
194 Bildvisning och radering
21
❚❚ Platsdata
Latitud, longitud och annan platsdata tillhandahålls av och kan
variera beroende på GPS-enheten eller din smarta enhet (0 269).
När det gäller filmer gäller platsdatan för den plats där inspelningen
startade.
Bildvisning och radering 195
Ta en närmare titt: Visningszoom
Tryck på X-knappen för att zooma in på den bild som visas i
helskärmsläge. Följande åtgärder kan utföras medan zoomen är
aktiverad:
För att
Använd
Zooma in och ut
X / W (Q)
Visa andra
områden i bilden
Beskära bilden
196 Bildvisning och radering
P
Beskrivning
Tryck på X för att zooma in till
maximalt ungefär 33× (stora bilder),
25× (mellanstora bilder) eller 13× (små
bilder). Tryck på W (Q) för att zooma
ut. Medan bilden är inzoomad, använd
multiväljaren för att visa delar av bilden
som inte syns på monitorn. Håll in
multiväljaren för att snabbt bläddra till
andra delar av bilden.
Navigeringsfönstret visas en kort stund
när zoomförhållandet ändras; området
som syns i monitorn indikeras av en gul
ram. Zoomförhållandet visas med en
stapel längst ner i navigeringsfönstret;
när zoomförhållandet är 100 % visas
stapeln i grönt.
För att beskära bilden till området som
är synligt på monitorn, tryck på P och
välj Beskär (0 198).
För att
Använd
Zooma in på
ansikten
P
Visa andra bilder
Avbryt zoomningen och återgå till
helskärmsläge.
Avbryt zoom
Återgå till
fotograferingsläge
Beskrivning
För att zooma in på ansikten som
detekterats av kameran, tryck på P och
välj Ansiktszoom (0 199). Detta
alternativ är endast tillgängligt om
ansikten detekterats. Om ansikten
detekteras när RGBhistogramvisningen (0 190) är
inzoomad är Ansiktszoom tillgänglig i
P-knappsmenyn (men Beskär är inte
tillgängligt).
Vrid på kommandoratten för att visa
samma område på andra bilder med
det aktuella zoomförhållandet.
Visningszoom avbryts när en
film visas.
K/
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att avbryta
och gå till fotograferingsläge.
Bildvisning och radering 197
❚❚ Beskära bilder
Följ stegen nedan för att beskära bilder som visas under
visningszoom till området som är synligt på monitorn.
1 Tryck på P.
Efter att du justerat zoomen och
bläddrat bilden tills endast det område
som du vill behålla syns på monitorn,
tryck på P-knappen.
P-knapp
2 Välj Beskär.
Markera Beskär och tryck på 2.
3 Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J för att
skapa en beskuren kopia som innehåller
endast den del av bilden som visas i
monitorn.
198 Bildvisning och radering
❚❚ Ansiktszoom
För att zooma in på ett ansikte som
detekterats av kameran, tryck på
P-knappen på zoomdisplayen och markera
sedan Ansiktszoom och tryck på J.
P-knapp
Det aktuella motivet indikeras med en vit
ram i navigeringsfönstret. Tryck på X eller
W (Q) för att zooma in eller ut, eller använd
multiväljaren för att visa andra ansikten.
Bildvisning och radering 199
Skydda fotografier från radering
Tryck på A (L)-knappen för att skydda den aktuella bilden från
oavsiktlig radering. Skyddade filer markeras med en P-ikon och
kan inte raderas med O-knappen eller alternativet Radera i
visningsmenyn. Notera att skyddade bilder raderas när minneskortet formateras (0 259). För att ta bort skyddet från en bild så att den
kan raderas, visa eller markera den och tryck på A (L)-knappen.
A (L)-knapp
A Ta bort skyddet från alla bilder
För att ta bort skyddet från alla bilder i den mapp eller de mappar som för
närvarande är valda i menyn Visningsmapp (0 221), tryck på A (L)- och
O-knapparna samtidigt i cirka två sekunder under bildvisning.
200 Bildvisning och radering
Betygsätta bilder
Betygsätt bilder eller markera dem som kandidater för senare
radering. Betygen kan också visas i ViewNX-i och Capture NX-D.
Betygsätt är inte tillgängligt för skyddade bilder.
Betygsätta enskilda bilder
1 Välj en bild.
Visa eller markera bilden.
2 Visa alternativ för uppspelning.
Tryck på P -knappen för att visa
alternativ för uppspelning.
P-knappen
3 Välj Betygsätt.
Markera Betygsätt och tryck på 2.
4 Välj ett betyg.
Tryck på 1 eller 3 för att välja ett betyg
mellan noll och fem stjärnor, eller välj )
för att markera bilden som kandidat för
senare radering. Tryck på J för att
slutföra åtgärden.
Bildvisning och radering 201
Betygsätta flera bilder
Välj alternativet Betygsätt i visningsmenyn för att betygsätta flera
bilder.
1 Välj Betygsätt.
Markera Betygsätt i visningsmenyn och
tryck på 2.
2 Betygsätt bilder.
Tryck på 4 eller 2 för att markera bilder
(för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X-knappen) och
tryck på 1 eller 3 för att välja ett betyg
mellan noll till fem stjärnor, eller välj )
för att markera bilder som kandidat för senare radering. Tryck på
J för att slutföra åtgärden.
202 Bildvisning och radering
Välja bilder för överföring
Följ stegen nedan för att välja bilder för överföring till den smarta
enheten innan du ansluter. Filmer kan inte markeras för överföring.
Välja enskilda bilder
1 Välj en bild.
Visa bilden eller markera den i miniatyrbildslistan i
miniatyrbildsvisningen.
2 Visa alternativ för bildvisning.
Tryck på P-knappen för att visa
alternativ för bildvisning.
P-knappen
3 Välj Välj att överf. till smart enhet/
avmarkera.
Markera Välj att överf. till smart
enhet/avmarkera och tryck på J.
Bilder markerade för överföring
indikeras av en &-ikon; för att
avmarkera, visa eller markera bilden och
upprepa steg 2 och 3.
Bildvisning och radering 203
Välja flera bilder
Följ stegen nedan för att ändra överföringsstatusen för flera bilder.
1 Välj Markera bild(er).
I visningsmenyn, välj Välj att överföra
till smart enhet, markera sedan
Markera bild(er) och tryck på 2.
2 Välj bilderna.
Använd multiväljaren för att markera bilder, och tryck på W (Q)knappen för att välja eller välja bort (för att visa den markerade
bilden i helskärmsläge, håll in X-knappen). Valda bilder
markeras med en &-ikon.
3 Tryck på J.
Tryck på J för att slutföra åtgärden.
A Avmarkera alla bilder
För att avmarkera alla bilder, välj Välj att överföra till smart enhet i
visningsmenyn, markera Avmarkera alla och tryck på 2. En
bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och tryck på J för att ta bort
uppladdningsmarkeringen från alla bilder på minneskortet.
204 Bildvisning och radering
Radera fotografier
Radera det aktuella fotografiet genom att trycka på O-knappen. För
att radera flera valda fotografier, alla fotografier tagna på ett valt
datum, eller alla fotografier i den aktuella visningsmappen, använd
alternativet Radera i visningsmenyn. När fotografier har raderats
kan de inte återställas. Notera att bilder som är skyddade inte kan
raderas.
Under visning
Tryck på O-knappen för att radera den aktuella bilden.
1 Tryck på O-knappen.
En bekräftelsedialogruta visas.
O-knapp
2 Tryck på O-knappen igen.
Radera bilden genom att trycka på
O-knappen igen. Tryck på K-knappen
för att avsluta utan att radera
fotografiet.
A Kalendervisning
Under kalendervisning kan du radera alla fotografier som tagits på ett valt
datum genom att markera datumet i datumlistan och trycka på O-knappen
(0 186).
Bildvisning och radering 205
Visningsmenyn
Alternativet Radera i visningsmenyn innehåller följande alternativ.
Notera att det kan ta lite tid att radera beroende på antalet bilder.
Alternativ
Q Markerade
n Välj datum
R Alla
Beskrivning
Radera markerade bilder.
Radera alla bilder som tagits på ett valt datum (0 207).
Radera alla bilder i den mapp som har valts för
bildvisning (0 221).
❚❚ Markerade: Radera markerade bilder
1 Välj bilder.
Använd multiväljaren för att markera en
bild, och tryck på W (Q)-knappen för att
välja eller välja bort (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll
in X-knappen). Valda bilder markeras
med en O-ikon. Upprepa efter behov för W (Q)-knappen
att välja ytterligare bilder.
2 Tryck på J för att slutföra åtgärden.
En bekräftelsedialogruta visas; markera
Ja och tryck på J.
206 Bildvisning och radering
❚❚ Välj datum: Radera fotografier som tagits på ett valt datum
1 Välj datum.
Markera ett datum och tryck på 2 för att
välja alla bilder tagna det markerade
datumet. Valda datum indikeras med
kryssmarkeringar. Upprepa efter behov
för att välja ytterligare datum; för att
välja bort ett datum, markera det och tryck på 2.
2 Tryck på J för att slutföra åtgärden.
En bekräftelsedialogruta visas; markera
Ja och tryck på J.
Bildvisning och radering 207
Bildspel
Alternativet Bildspel i visningsmenyn används för att visa ett
bildspel med bilderna i den aktuella visningsmappen (0 221).
1 Välj Bildspel.
Markera Bildspel i visningsmenyn och
tryck på 2.
2 Starta bildspelet.
Markera Starta i bildspelsmenyn och
tryck på J.
Följande åtgärder kan utföras medan ett bildspel pågår:
För att
Använd
Tryck på 4 för att gå tillbaka till föregående
bild, och 2 för att hoppa fram till nästa.
Hoppa bakåt/
framåt
Visa ytterligare
fotoinformation
Ändra visad fotoinfo (0 188).
Pausa bildspelet. Välj Omstart för att
fortsätta.
Pausa
Höja/sänka
volymen
Återgå till
visningsläge
Beskrivning
X/
W (Q)
208 Bildvisning och radering
K
Tryck på X under filmuppspelning för att
öka volymen, W (Q) för att minska.
Avsluta bildspelet och återgå till
visningsläge.
Dialogrutan som ses till höger visas när
bildspelet avslutas. Välj Omstart för att
starta om, eller Avsluta för att återgå till
visningsmenyn.
Bildspelsalternativ
Innan du startar ett bildspel kan du använda alternativen i
bildspelsmenyn för att välja de bilder som visas efter typ eller betyg,
och välja hur länge varje bild visas.
• Bildtyp: Välj mellan Stillbilder och
filmer, Endast stillbilder, Endast filmer
och Efter betyg. För att endast inkludera
bilder med valda betyg, markera Efter
betyg och tryck på 2. En lista med betyg
visas; markera betyg och tryck på 2 för
att välja eller välja bort att bilder med det
markerade betyget inkluderas i
bildspelet. Valda betyg indikeras med en
kryssmarkering. Tryck på J för att
avsluta när önskade betyg har valts.
• Bildintervall: Välj hur länge stillbilder
visas.
Bildvisning och radering 209
Anslutningar
Installera ViewNX-i
För att finjustera bilder och överföra och visa bilder, ladda ner den
senaste versionen av installationsprogrammet för ViewNX-i från
följande webbplats och följ instruktionerna på skärmen för att
slutföra installationen. En internetanslutning krävs. För systemkrav
och annan information, se Nikons webbplats för din region.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Använd Nikons programvara Capture NX-D för att finjustera foton eller
ändra inställningar för NEF-bilder (RAW) och spara dem i andra format.
Capture NX-D finns tillgängligt för nedladdning från:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
210 Anslutningar
Kopiera bilder till en dator
Innan du fortsätter, se till att du har installerat ViewNX-i (0 210).
1 Anslut USB-kabeln.
Efter att du slagit av kameran och kontrollerat att ett minneskort
är isatt, anslut en USB-kabel (säljs separat) såsom det visas och slå
sedan på kameran.
D USB-hubbar
Anslut kameran direkt till datorn; anslut inte kabeln via en USB-hubb
eller ett tangentbord.
A Använd en tillförlitlig strömkälla
Se till att kamerans batteri är fulladdat, så att dataöverföringen inte
avbryts.
A Ansluta kablar
Se till att kameran är avstängd innan du ansluter eller drar ur
anslutningskablarna. Hantera kontakterna varsamt och sätt in dem
rakt.
Anslutningar 211
2 Starta Nikon Transfer 2-delen av ViewNX-i.
Om ett meddelande som uppmanar dig att välja ett program
visas, välj Nikon Transfer 2.
D Under överföringen
Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-kabeln medan överföringen
pågår.
A Windows 7
Välj Nikon Transfer 2 enligt beskrivningen nedan, om följande
dialogruta visas.
1 Under Importera bilder och filmer,
klicka på Byt program. En dialogruta
för val av program visas; välj
Nikon Transfer 2 och klicka på OK.
2 Dubbelklicka på
.
A Windows 10 och Windows 8.1
Windows 10 och Windows 8.1 kan visa en
Auto Play-prompt när kameran ansluts.
Tryck eller klicka på dialogrutan och tryck
eller klicka sedan på Nikon Transfer 2 för
att välja Nikon Transfer 2.
A OS X
Om Nikon Transfer 2 inte startar automatiskt, kontrollera att kameran är
ansluten och starta sedan Image Capture (ett program som medföljer
OS X) och välj Nikon Transfer 2 som det program som ska öppnas när
kameran detekteras.
212 Anslutningar
3 Klicka på Starta överföring.
Bilder på minneskortet kopieras till datorn.
Starta överföring
4 Avsluta anslutningen.
När överföringen är slutförd, stäng av kameran och koppla ifrån
USB-kabeln.
A För mer information
Använd onlinehjälpen för mer information om att använda ViewNX-i.
Anslutningar 213
Skriva ut fotografier
Valda JPEG-bilder kan skrivas ut på en PictBridge-skrivare (0 365)
som är ansluten direkt till kameran.
Ansluta skrivaren
Anslut kameran med en USB-kabel (säljs separat). Hantera
kontakterna varsamt och sätt in dem rakt.
När kameran och skrivaren slås på visas en välkomstskärm på
monitorn, följt av en PictBridge-display.
D Välja fotografier för utskrift
NEF-bilder (RAW) (0 98) kan inte väljas för utskrift. JPEG-kopior av NEFbilder (RAW) kan skapas med alternativet NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn (0 280).
D Datumstämpel
Om du väljer På för Skriv ut datum i PictBridge-menyn när bilder skrivs ut
som innehåller datuminformation som sparats med Anpassad inställning
d4 (Datumstämpel; 0 243) så skrivs datumet ut två gånger. Det
stämplade datumet kan dock beskäras om fotografierna är beskurna eller
skrivs ut utan ram.
214 Anslutningar
Skriva ut en bild i taget
1 Visa önskad bild.
Tryck på 4 eller 2 för att visa ytterligare bilder. Tryck på
X-knappen för att zooma in på den aktuella bilden (0 196; tryck
på K för att avsluta zoomen). För att visa åtta bilder i taget, tryck
på W (Q)-knappen. Markera bilder genom att använda
multiväljaren, eller tryck på X för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge.
2 Justera utskriftsalternativ.
Tryck på J för att visa följande poster, och tryck sedan på 1 eller
3 för att markera en post och tryck på 2 för att visa alternativ
(endast alternativ som stöds av den aktuella skrivaren listas; för
att använda standardalternativet, välj Skrivarinställning). Efter
att ha valt ett alternativ, tryck på J för att återgå till
skrivarinställningsmenyn.
Alternativ
Beskrivning
Pappersstorlek Välj en pappersstorlek.
Detta alternativ listas endast när bilder skrivs ut en i taget.
Antal kopior
Tryck på 1 eller 3 för att välja antal kopior (max 99).
Ram
Välj om du vill rama in bilder med vita ramar.
Välj om du vill skriva ut inspelningstid och -datum på
Skriv ut datum
foton.
Detta alternativ listas endast när bilder skrivs ut en i taget.
Markera Ingen beskärning och tryck på J för att avsluta
utan att beskära. För att beskära den aktuella bilden,
markera Beskär och tryck på 2. En
Beskärning beskärningsdialogruta visas; tryck på X för att öka
storleken på beskärningen, W (Q) för att minska, och
använd multiväljaren för att placera beskärningen.
Notera att utskriftskvaliteten kan minska om små
beskärningar skrivs ut med stora storlekar.
Anslutningar 215
3 Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta utskriften. För
att avbryta utskriften innan alla kopior har skrivits ut, tryck på J.
Skriva ut flera bilder
1 Visa PictBridge-menyn.
Tryck på G-knappen på PictBridge-visningsskärmen.
2 Välj ett alternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck på 2.
• Utskriftsval: Välj bilder för utskrift. Tryck på 4 eller 2 för att
bläddra genom bilderna (för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X-knappen) och tryck på 1 eller 3 för att
välja antalet utskrifter. För att välja bort en bild, ställ in antalet
utskrifter till noll.
• Välj datum: Skriv ut en kopia av alla bilder som tagits på ett valt
datum. Tryck på 1 eller 3 för att markera ett datum och tryck
på 2 för att välja eller välja bort. För att visa bilder tagna på det
valda datumet, tryck på W (Q). Använd multiväljaren för att
bläddra igenom bilderna, eller håll in X för att visa den aktuella
bilden i helskärmsläge. Tryck på W (Q) igen för att återgå till
dialogrutan för datumval.
• Indexutskrift: För att skapa en indexutskrift av alla JPEG-bilder på
minneskortet, fortsätt till steg 3. Notera att om minneskortet
innehåller fler än 256 bilder så skrivs endast de första 256
bilderna ut. En varning visas om den pappersstorlek som valts
i steg 3 är för liten för en indexutskrift.
216 Anslutningar
3 Justera skrivarinställningarna.
Justera skrivarinställningarna enligt beskrivningen i steg 2 på
sida 215.
4 Starta utskriften.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta utskriften. För
att avbryta utskriften innan alla kopior har skrivits ut, tryck på J.
Anslutningar 217
Visa bilder på en tv
En separat såld High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel
(0 324) kan användas för att ansluta kameran till HD-videoenheter.
Stäng alltid av kameran innan du kopplar in eller ur en HDMI-kabel.
Anslut till
kameran
Anslut till en hd-enhet (välj en kabel
med kontakt för HDMI-enhet)
Ställ in enheten på HDMI-kanalen, slå sedan på kameran och
tryck på K-knappen. Under uppspelning visas bilderna på tvskärmen. Notera att kanterna på bilderna kanske inte visas.
A Uppspelningsvolym
Volymen kan justeras med tv-kontrollerna; kamerans reglage kan inte
användas.
A Visning på tv
En nätadapter (säljs separat) rekommenderas för visning under en längre
tid.
218 Anslutningar
❚❚ Välja en upplösning
För att välja format för bilder som skickas till
HDMI-enheten, välj HDMI > Upplösning i
kamerans inställningsmeny (0 258). Om
Auto har valts så väljer kameran
automatiskt lämpligt format.
❚❚ Styra kameran med tv:ns fjärrkontroll
Om På är valt för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn
(0 258) när kameran är ansluten till en tv som stödjer HDMI-CEC,
och både kameran och tv:n är påslagen, kan tv:ns fjärrkontroll
användas i stället för kamerans multiväljare och J-knappen i
helskärmsläge och bildspel. Om Av väljs kan tv:ns fjärrkontroll inte
användas för att styra kameran, men kameran kan användas för att
ta bilder och spela in filmer med livevisning.
A HDMI-CEC-enheter
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control) är en standard som möjliggör att HDMI-enheter används för att
styra tillbehör som de är anslutna till. När kameran ansluts till en HDMICEC-enhet visas ) i sökaren i stället för antalet återstående
exponeringar.
A 1 920 × 1 080 60p/50p
Om 1 920 × 1 080: 60p eller 1 920 × 1 080: 50p väljs för
Filminställningar > Bildstorlek/bildfrekvens kan det orsaka variationer i
upplösningen eller bildfrekvensen hos data som skickas till HDMI-enheter
under inspelning.
D HDMI > Upplösning
Filmer kan inte överföras med upplösningarna 1 920 × 1 080: 60p eller
1 920 × 1 080: 50p. Vissa enheter kanske inte stöder Upplösninginställningen Auto.
Anslutningar 219
Kameramenyer
D Visningsmenyn: Hantera bilder
Tryck på G och välj fliken D (visningsmeny) för att visa
visningsmenyn.
G-knappen
Visningsmeny-alternativ
Visningsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Radera
Visningsmapp
Monitoralternativ för visning
Visning av tagen bild
Automatisk bildrotering
Rotera hög
Bildspel
Bildtyp
Bildintervall
Betygsätt
Välj att överföra till smart enhet
220 D Visningsmenyn: Hantera bilder
Standard
—
Alla
—
På
På
På
Stillbilder och filmer
2 sek.
—
—
0
206
221
221
221
222
222
208
202
204
Visningsmapp
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Välj en mapp för bildvisning:
Alternativ
D5600
Alla
Aktuell
Beskrivning
Bilder i alla mappar som skapats med D5600 visas vid
bildvisningen.
Bilder i alla mappar visas vid bildvisningen.
Endast foton i den mapp som för närvarande valts som
Lagringsmapp i fotograferingsmenyn (0 225) visas under
bildvisning.
Monitoralternativ för visning
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Välj den information som är tillgänglig i
bildvisningens fotoinformationsdisplay
(0 188). Tryck på 1 eller 3 för att markera
och tryck på 2 för att välja eller välja bort.
Valda poster indikeras med
kryssmarkeringar. För att återgå till
visningsmenyn, tryck på J.
Visning av tagen bild
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Välj om bilder ska visas automatiskt i monitorn direkt efter
fotograferingen. Om Av väljs kan bilder endast visas genom att
trycka på D-knappen.
D Visningsmenyn: Hantera bilder 221
Automatisk bildrotering
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Fotografier som tagits när På har valts innehåller information om
kameraorienteringen, vilket gör att de roteras automatiskt under
bildvisning eller när de visas i ViewNX-i eller Capture NX-D (0 210).
Följande orienteringar registreras:
Landskap (brett) format
Kameran roterad 90°
medurs
Kameran roterad 90°
moturs
Kameraorienteringen registreras inte om Av har valts. Välj detta
alternativ vid panorering eller för att fotografera med objektivet
riktat uppåt eller nedåt.
Rotera hög
G-knappen ➜ D visningsmenyn
Om På väljs roteras “stående” bilder automatiskt i monitorn (bilder
som tas med Av valt för Automatisk bildrotering visas fortfarande
liggande). Notera att eftersom kameran själv redan hålls i rätt läge
under fotograferingen så roteras inte bilderna automatiskt vid
visning av tagen bild.
222 D Visningsmenyn: Hantera bilder
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
För att visa fotograferingsmenyn, tryck på G och välj fliken C
(fotograferingsmeny).
G-knappen
Alternativ i fotograferingsmenyn
Fotograferingsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Återställ fotograferingsmenyn
Lagringsmapp
Namnge fil
Bildkvalitet
Bildstorlek
Sparar i NEF (RAW)
Inställningar för ISO-känslighet
ISO-känslighet
P, S, A, M
Andra lägen
Automatisk ISO-känslighet
Vitbalans
Fluorescerande
Ställ in Picture Control
Hantera Picture Control
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
HDR (stort dynamiskt omfång)
Standard
—
—
DSC
JPEG normal
Stor
14 bitar
100
Auto
Av
Auto
Kallt vitt fluorescerande ljus
Standard
—
sRGB
Auto
Av
0
225
225
227
98
100
227
107
228
140
141
155
161
230
136
138
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ 223
Alternativ
Utlösarläge
m, w
Andra lägen
Brusreducering för lång exp.
Standard
Serietagning H
Enkelbild
Av
Normal
Normal
Av
På
230
231
231
232
232
Nu
1 min.
1
Av
110
110
111
111
5 sek.
25 sek.
På
172
172
173
1 920 × 1 080: 60p
Normal
Automatisk känslighet
Av
Av
168
Brusreduc. vid högt ISO
Vinjetteringskontroll
Automatisk distorsionskontroll
Optisk vibrationsreducering *
Intervalltimerfotografering
Startalternativ
Intervall
Antal gånger
Exponeringsutjämning
Skapa timelapse-film
Intervall
Fotograferingstid
Exponeringsutjämning
Filminställningar
Bildstorlek/bildfrekvens
Filmkvalitet
Mikrofon
Reducering av vindbrus
Manuella filminställningar
0
* Endast tillgängligt med objektiv som stöder detta alternativ.
Notera: Beroende på kamerainställningarna kan vissa alternativ vara
gråmarkerade och otillgängliga.
224 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
75
Återställ fotograferingsmenyn
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Välj Ja för att återställa inställningarna för fotograferingsmenyn.
Lagringsmapp
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Välj en mapp för lagring av kommande fotografier.
❚❚ Välja mappar efter mappnummer
1 Välj Välj mapp efter nummer.
Markera Välj mapp efter nummer och tryck på 2.
2 Välj ett mappnummer.
Tryck på 4 eller 2 för att markera en siffra, tryck på 1 eller 3 för
att ändra. Om en mapp med det valda numret redan finns visas
en W, X eller Y-ikon till vänster om mappnumret:
• W : Mappen är tom.
• X : Mappen är delvis full.
• Y : Mappen innehåller 999 bilder eller en bild med numret
9999. Inga fler bilder kan lagras i denna mapp.
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J för att slutföra åtgärden och återgå till huvudmenyn
(för att avsluta utan att välja lagringsmapp, tryck på Gknappen). Om en mapp med det angivna numret inte redan
existerar skapas en ny mapp. Kommande fotografier lagras i den
valda mappen om den inte redan är full.
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ 225
❚❚ Välja mappar från en lista
1 Välj Välj mapp i lista.
Markera Välj mapp i lista och tryck på
2.
2 Markera en mapp.
Tryck på 1 eller 3 för att markera en mapp.
3 Välj den markerade mappen.
Tryck på J för att välja den markerade mappen och återgå till
huvudmenyn. Kommande fotografier lagras i den valda mappen.
D Mapp- och filnummer
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller 999 bilder eller
en bild med nummer 9999 så inaktiveras avtryckaren och det går inte att ta
fler fotografier. För att fortsätta fotografera, skapa en mapp som har ett
lägre nummer än 999, eller välj en befintlig mapp som har ett lägre nummer
än 999 och färre än 999 bilder.
A Starttid
Det kan ta längre tid att starta kameran om minneskortet innehåller ett
väldigt stor antal filer eller mappar.
226 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
Namnge fil
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Fotografier sparas med filnamn som består av “DSC_” eller, i fallet
med bilder som använder Adobe RGB färgrymd (0 230), “_DSC”
följt av ett fyrsiffrigt nummer och ett tillägg på tre bokstäver (t.ex.
“DSC_0001.JPG”). Alternativet Namnge fil används för att välja tre
bokstäver som ersätter “DSC”-delen av filnamnet. För information
om att redigera filnamn, se sida 162.
A Tillägg
Följande tillägg används: “.NEF” för NEF-bilder (RAW), “.JPG” för JPEGbilder, “.MOV” för filmer och “.NDF” för referensdata för dammborttagning.
I varje par av fotografier som tas med bildkvalitetsinställningar på NEF
(RAW) + JPEG har NEF- och JPEG-bilderna samma filnamn men olika tillägg.
Sparar i NEF (RAW)
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Välj bitdjup för NEF-bilder (RAW).
Alternativ
( 12 bitar
) 14 bitar
Beskrivning
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 12 bitar.
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 14 bitar,
vilket ger större filer än de med ett bitdjup på 12 bitar
men förbättrar färgåtergivningen.
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ 227
Inställningar för ISO-känslighet
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Justera ISO-känslighet (0 107).
❚❚ Automatisk ISO-känslighet
Om Av väljs för Automatisk ISO-känslighet i lägena P, S, A och M så
låses ISO-känsligheten på det värde som valts av användaren
(0 107). När På väljs justeras ISO-känsligheten automatiskt om
optimal exponering inte kan uppnås med värdet som valts av
användaren. Det maximala värdet för automatisk ISO-känslighet
kan väljas med alternativet Högsta känslighet i menyn
Automatisk ISO-känslighet (välj lägre värden för att förhindra brus
(slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder), men
notera att om den ISO-känslighet som valts av användaren är högre
än den som valts för Högsta känslighet så används värdet som
valts av användaren istället; minimivärdet för automatisk ISOkänslighet ställs automatiskt in på ISO 100). I lägena P och A justeras
känsligheten endast om slutartiden som valts för Längsta slutartid
(1/2 000–30 sek., eller Auto skulle leda till underexponering; i lägena S
och M justeras känsligheten för optimal exponering med den
slutartid som valts av användaren). Om Auto (endast tillgängligt
med CPU-objektiv) väljs så väljer kameran den längsta slutartiden
baserat på objektivets brännvidd (automatiskt val av slutartid kan
finjusteras genom att markera Auto och trycka på 2). Längre
slutartider används endast om optimal exponering inte kan uppnås
med det ISO-känslighetsvärde som har valts för Högsta känslighet.
228 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
När På är valt visar sökaren ISO AUTO och
informationsdisplayen ISO-A. Dessa
indikatorer blinkar när känsligheten ändras
från det värde som valts av användaren.
A Högsta känslighet/Längsta slutartid
När automatisk ISO-känslighet är aktiverad
så visar grafiken för ISO-känslighet och
slutartid på informationsdisplayen den
högsta känsligheten och längsta
slutartiden.
Längsta slutartid
Högsta känslighet
A Automatisk ISO-känslighet
Notera att ISO-känsligheten kan ökas automatiskt när automatisk ISOkänslighet används i kombination med blixtlägena för långsam synk
(tillgängligt med den inbyggda blixten och de extra blixtarna som listas på
sida 315), vilket möjligen kan förhindra att kameran väljer långa slutartider.
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ 229
Färgrymd
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Färgrymden avgör vilket färgomfång som är tillgängligt för
färgåtergivning. sRGB rekommenderas för allmänna utskrifter och
visning, Adobe RGB, med sitt bredare färgomfång, rekommenderas
för professionell publicering och kommersiella utskrifter. Oavsett
vilket alternativ som valts spelas filmer in i sRGB.
A Adobe RGB
För exakt färgåtergivning kräver Adobe RGB-bilder program, displayer och
skrivare som stödjer färghantering.
A Färgrymd
ViewNX-i och Capture NX-D väljer automatiskt korrekt färgrymd när de
används för att öppna fotografier som har skapats med denna kamera.
Resultaten kan inte garanteras med programvara från tredje part.
Brusreducering för lång exp.
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Om På väljs bearbetas fotografier som tas
med slutartider längre än 1 sek. för att
minska brus (ljusa partier eller dimma).
Tiden som krävs för bearbetning
fördubblas i stort sett; under bearbetningen blinkar “l m” i
displayerna för slutartid/bländare och bilder kan inte tas (om
kameran stängs av innan bearbetningen är slutförd sparas bilden,
men brusreducering utförs inte). I serietagningsläge sänks
bildfrekvensen och under tiden fotografierna bearbetas minskar
kapaciteten i minnesbufferten.
230 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
Brusreduc. vid högt ISO
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Fotografier som tas med hög ISO-känslighet kan bearbetas för att
minska “brus”.
Alternativ
Beskrivning
Hög
Reducera brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar), särskilt i
Normal fotografier tagna med hög ISO-känslighet. Välj mängden
brusreducering som utförs från Hög, Normal och Låg.
Låg
Brusreducering utförs endast vid behov och aldrig vid ett värde
Av
så högt som när Låg är valt.
Vinjetteringskontroll
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
“Vinjettering” är en minskning i ljushet i kanterna på ett fotografi.
Vinjetteringskontroll reducerar vinjettering för objektiv av typ G, E
och D (gäller inte PC-objektiv). Dess effekter varierar från objektiv
till objektiv och märks mest vid maximal bländare. Välj mellan Hög,
Normal, Låg och Av.
A Vinjetteringskontroll
Beroende på motivet, fotograferingsförhållandena och typen av objektiv
kan JPEG-bilder uppvisa brus (dimma) eller variationer i yttre ljushet,
medan anpassade Picture Controls och förinställda Picture Controls som
har modifierats från standardinställningarna kanske inte ger önskad effekt.
Ta testbilder och granska resultatet på monitorn. Vinjetteringskontroll
används inte på filmer (0 164) eller på bilder tagna med objektiv som
stödjer FX-format.
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ 231
Automatisk distorsionskontroll
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Välj På för att minska tunnformig förvrängning vid fotografering
med vidvinkelobjektiv och för att minska kuddformig förvrängning
vid fotografering med långa objektiv (notera att kanterna på
området som syns i sökaren kan beskäras i det slutliga fotografiet,
och att tiden som behövs för att bearbeta fotografier kan öka).
Detta alternativ gäller inte för filmer och är endast tillgängligt med
objektiv av typ G, E och D (gäller ej PC-, fisheye-objektiv och vissa
andra objektiv); resultatet kan inte garanteras med andra objektiv.
A Retuschering: Distorsionskontroll
För information om att skapa kopior av befintliga fotografier med minskad
tunn- och kuddformig förvrängning, se sida 287.
Optisk vibrationsreducering
G-knappen ➜ C fotograferingsmenyn
Detta alternativ visas endast om objektivet stöder detta. Välj På för
att aktivera vibrationsreducering, som träder i kraft varje gång
avtryckaren trycks in halvvägs (0 372). Välj Av för att inaktivera
vibrationsreducering.
A Vibrationsreduceringsindikator
En vibrationsreduceringsindikator visas på
informationsdisplayen när På är valt för Optisk
vibrationsreducering.
232 C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
A Anpassade inställningar: Finjustera
kamerainställningar
För att visa menyn Anpassade inställningar, tryck på G och välj
fliken A (menyn Anpassade inställningar).
G-knappen
Anpassade inställningar används för att anpassa
kamerainställningar för att passa individuella önskemål.
Anpassad inställninggrupper
Huvudmeny
Återställ anpassade
inställn. (0 235)
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 233
Anpassade inställningar
Följande anpassade inställningar är tillgängliga:
a
a1
a2
a3
a4
a5
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
Anpassad inställning
Återställ anpassningsmenyn
Autofokus
Välj AF-C-prioritet
Antal fokuspunkter
Inbyggd AF-hjälplampa
Avståndsmätare
Manuell fokusring i AF-läge *
Exponering
EV-steg för exp.kontroll
Visning av ISO-tal
Timers/AE-lås
AE-lås via avtryckaren
Timer för aut. avstängning
Självutlösare
d
d1
d2
d3
d4
d5
Fotografering/visning
Exponeringsfördröjning
Filnummersekvens
Rutnät i sökaren
Datumstämpel
Invertera indikatorer
e Gaffling/blixt
e1 Blixtstyrning för inb. blixt/Extra
blixt
e2 Automatisk gaffling
Standard
0
235
Prioritera fokus
39 punkter
På
Av
Aktivera
235
236
237
237
238
1/3 steg
Av
239
239
Av
Normalt
Självutlösarfördröjning:
10 sek.; Antal bilder: 1
239
240
Av
Av
Av
Av
241
242
243
243
245
241
TTL
246
AE-gaffling
251
234 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
f
f1
f2
f3
f4
Anpassad inställning
Reglage
Tilldela Fn-knapp
Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Tilldela pekskärms-Fn
Omvänd rotationsriktning
Standard
ISO-känslighet
AE-/AF-lås
Rutnät i sökaren
Exponeringskompensation: U
Slutartid/bländare: U
* Endast tillgängligt med objektiv som stöder detta alternativ.
0
252
254
255
256
Notera: Beroende på kamerainställningarna kan vissa alternativ vara
gråmarkerade och otillgängliga.
Återställ anpassningsmenyn
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj Ja för att återställa de anpassade inställningarna till sina
standardvärden.
a: Autofokus
a1: Välj AF-C-prioritet
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
När AF-C är valt för fotografering med sökaren (0 82) så styr detta
alternativ om bilder alltid kan tas när avtryckaren trycks in (prioritera
slutare) eller endast när kameran är i fokus (prioritera fokus).
Alternativ
Beskrivning
Prioritera
Bilder kan alltid tas när avtryckaren trycks in.
slutare
Prioritera
F
Bilder kan endast tas när kameran har fokuserat.
fokus
G
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 235
a2: Antal fokuspunkter
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj antal fokuspunkter som finns tillgängliga för manuellt val av
fokuspunkt.
Alternativ
# 39 punkter
Beskrivning
Välj bland de
39 fokuspunkterna som
visas till höger.
Välj bland de
11 fokuspunkterna som
visas till höger. Använd för
A 11 punkter
att snabbt välja fokuspunkt.
236 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
a3: Inbyggd AF-hjälplampa
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj om den inbyggda AF-hjälplampan ska
tändas för att underlätta fokusering vid
svag belysning.
Alternativ
På
Av
AF-hjälplampa
Beskrivning
AF-hjälplampan tänds när belysningen är svag (för mer
information, se sida 342).
AF-hjälplampan tänds inte för att underlätta fokuseringen.
Kameran kanske inte kan fokusera med autofokus när
belysningen är svag.
a4: Avståndsmätare
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj På för att använda exponeringsindikatorn för att avgöra om
kameran är korrekt fokuserad i manuellt fokusläge (0 95; notera att
denna funktion inte är tillgänglig i fotograferingsläge M, då
exponeringsindikatorn i stället visar om motivet är korrekt
exponerat).
Indikator
Beskrivning
Motivet i fokus.
Fokuspunkten är något framför motivet.
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 237
Indikator
Beskrivning
Fokuspunkten är långt framför motivet.
Fokuspunkten är något bakom motivet.
Fokuspunkten är långt bakom motivet.
Kameran kan inte bestämma korrekt fokus.
A Använda den elektroniska avståndsmätaren
Den elektroniska avståndsmätaren kräver ett objektiv med en maximal
bländare på f/5.6 eller snabbare. Önskade resultat kanske inte kan uppnås
i situationer där kameran inte kan fokusera med autofokus (0 86). Den
elektroniska avståndsmätaren är inte tillgänglig under livevisning.
a5: Manuell fokusring i AF-läge
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Detta alternativ visas endast om objektivet stöder detta. Om
Aktivera väljs kan objektivets fokusring användas för manuell
fokusering när kameran är i autofokusläge; detta kallas “autofokus
med manuell styrning” (M/A). Efter att ha tryckt in avtryckaren
halvvägs för att fokusera, håll avtryckaren intryckt halvvägs och
justera fokus med fokusringen. För att fokusera om med autofokus,
lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan in den halvvägs igen.
För att förhindra att objektivets fokusring används för manuell
fokusering när kameran är i autofokusläge, välj Inaktivera.
238 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
b: Exponering
b1: EV-steg för exp.kontroll
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj vilka steg som ska användas för justeringar av slutartid,
bländare, exponerings- och blixtkompensation, och gaffling.
b2: Visning av ISO-tal
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj På för att visa ISO-känslighet i sökaren i stället för antal
återstående exponeringar.
c: Timers/AE-lås
c1: AE-lås via avtryckaren
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Om På är valt så låses exponeringen när avtryckaren trycks in
halvvägs.
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 239
c2: Timer för aut. avstängning
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Detta alternativ bestämmer hur länge monitorn är på om inga
åtgärder utförs under menyvisning och bildvisning (Bildvisning/
menyer), medan fotografier visas i monitorn efter fotografering
(Visning av tagen bild) och under livevisning (Livevisning), och
hur länge väntelägestimern, sökaren och informationsdisplayen är
på när inga åtgärder utförs (Väntelägestimer). Välj kortare
fördröjning för automatisk avstängning för att minska
batteriåtgången.
Alternativ
C Kort
D Normal
E Lång
F Anpassad
Beskrivning (alla tider är ungefärliga)
Timern för automatisk avstängning är inställd på följande
värden:
Bildvisning/ Visning av
Livevisning Väntelägestimer
menyer tagen bild
Kort
20 sek.
4 sek.
5 min.
4 sek.
Normal
5 min.
4 sek.
10 min.
8 sek.
Lång
10 min. 20 sek.
20 min.
1 min.
Välj separata fördröjningar för Bildvisning/menyer,
Visning av tagen bild, Livevisning och
Väntelägestimer. När inställningarna är slutförda, tryck
på J.
A Timer för aut. avstängning
Monitorn och sökaren stängs inte av automatiskt när kameran är ansluten
till en dator eller skrivare via USB.
240 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
c3: Självutlösare
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj längd på slutarfördröjningen och antal bilder som tas.
• Självutlösarfördröjning: Välj längd på slutarfördröjningen.
• Antal bilder: Tryck på 1 och 3 för att välja antalet bilder som tas
varje gång avtryckaren trycks in (från 1 till 9; om ett annat värde
än 1 väljs tas bilder med ett intervall på ungefär 4 sekunder).
d: Fotografering/visning
d1: Exponeringsfördröjning
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
I situationer då minsta kamerarörelse kan skapa oskärpa i bilderna,
välj På för att fördröja slutarutlösningen tills ungefär 1 sek. efter att
avtryckaren har tryckts in och spegeln höjts.
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 241
d2: Filnummersekvens
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
När ett fotografi tas namnger kameran filen genom att lägga till 1 till
det senast använda filnumret. Detta alternativ styr om
filnumreringen fortsätter från det senast använda numret när en ny
mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt minneskort
sätts in i kameran.
Alternativ
Beskrivning
När en ny mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt
minneskort sätts in i kameran fortsätter filnumreringen från det
senast använda numret, eller från det högsta filnumret i den
På
aktuella mappen, beroende på vilket som är högre. Om ett
fotografi tas när den aktuella mappen innehåller ett fotografi
med nummer 9999 så skapas en ny mapp automatiskt, och
filnumreringen börjar om från 0001.
Filnumreringen återställs till 0001 när en ny mapp skapas,
minneskortet formateras eller ett nytt minneskort sätts i
Av
kameran. Notera att en ny mapp skapas automatiskt om ett
fotografi tas när den aktuella mappen innehåller 999 fotografier.
Som för På, förutom att nästa fotografi som tas tilldelas ett
filnummer genom att lägga till 1 till det högsta filnumret i den
Återställ
aktuella mappen. Om mappen är tom återställs filnumreringen
till 0001.
D Filnummersekvens
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller antingen 999
fotografier eller ett fotografi med nummer 9999 så inaktiveras avtryckaren
och det går inte att ta fler fotografier. Välj Återställ för Anpassad inställning
d2 (Filnummersekvens) och formatera sedan det aktuella minneskortet
eller sätt i ett nytt minneskort.
242 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
d3: Rutnät i sökaren
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj På för att kunna visa rutnät i sökaren som referens när bilder
komponeras (0 5).
d4: Datumstämpel
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj den datuminformation som stämplas på fotografier då de tas.
Datumstämplar kan inte läggas till eller tas bort från befintliga
bilder.
Alternativ
Av
Beskrivning
Tid och datum visas inte på fotografier.
Datum eller datum och tid
15 . 10 . 2016
a Datum
stämplas på fotografier
som tagits medan detta
b Datum och tid alternativ är aktiverat.
15 . 10 . 2016 10 :02
Nya bilder stämplas med en tidsstämpel som visar
c Datumräknare antal dagar mellan fotograferingsdatumet och ett valt
datum (se nedan).
Med andra inställningar än Av indikeras det
valda alternativet med en d-ikon på
informationsdisplayen.
A Datumstämpel
Datumet sparas i den ordning som valts för Tidszon och datum (0 262).
Stämplad data kan beskäras bort eller bli oläsbar i kopior som skapas när
bilder retuscheras (0 277). Datumet visas inte på NEF-bilder (RAW) eller
NEF (RAW) + JPEG-bilder.
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 243
❚❚ Datumräknare
Bilder som tagits med detta alternativ
aktiverat stämplas med det antal dagar som
återstår till ett framtida datum, eller det
antal dagar som gått sedan ett tidigare
datum. Använd det för att följa ett barns
utveckling eller för att räkna ner dagarna till
en födelsedag eller ett bröllop.
02 / 15 . 10 . 2016
Framtida datum (två dagar
återstår)
02 / 19 . 10 . 2016
Förflutet datum (två dagar
förflutna)
Kameran har tre fack för att lagra datum.
1 Ange det första datumet.
Första gången du väljer Datumräknare
uppmanas du att ange ett datum för det
första facket. Ange ett datum med
multiväljaren och tryck på J för att
återgå till datumlistan.
2 Ange ytterligare datum eller redigera
befintliga datum.
För att ändra ett datum eller ange
ytterligare datum, markera ett fack,
tryck på 2 och ange ett datum enligt
beskrivningen ovan.
3 Välj ett datum.
Markera ett fack i datumlistan och tryck på J.
244 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
4 Välj format för datumräknaren.
Markera Visningsalternativ och tryck
på 2, markera sedan ett datumformat
och tryck på J.
5 Avsluta datumräknarmenyn.
Tryck på J för att avsluta datumräknarmenyn.
d5: Invertera indikatorer
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Om
(V) väljs så visas
exponeringsindikatorerna i sökaren och informationsdisplayen med
positiva värden till vänster och negativa värden till höger.
Välj
(W) för att visa negativa värden till vänster
och positiva till höger.
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 245
e: Gaffling/blixt
e1: Blixtstyrning för inb. blixt/Extra blixt
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj blixtläget för den inbyggda blixten i lägena P, S, A och M. När en
extra blixt SB-500, SB-400 eller SB-300 är monterad och påslagen
ändras detta alternativ till Extra blixt och används för att välja
blixtläge för den extra blixten.
Alternativ
Beskrivning
Blixteffekten justeras automatiskt efter
1 TTL
fotograferingsförhållandena.
Välj en blixtnivå. Vid full effekt har den inbyggda
2 Manuell
blixten ledtalet 12 (m, ISO 100, 20 °C).
Detta alternativ är tillgängligt när en extra blixt
SB-500 är monterad på kamerans tillbehörssko.
4 Kommandoläge I kommandoläge fungerar SB-500 som masterblixt
för trådlös fjärrkontroll av grupper av extra
fjärrblixtar (0 247).
A Manuell
En Y-ikon blinkar i sökaren och 0 visas på
informationsdisplayen när Manuell har valts
och blixten är på eller uppfälld.
246 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
A TTL-blixtkontroll
Följande typer av blixtstyrning stöds när ett CPU-objektiv används
tillsammans med den inbyggda blixten (0 101) eller extra blixtar (0 315).
• i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror: Information från
RGB-sensorn med 2 016 pixlar används för att justera blixteffekten för en
naturlig balans mellan huvudmotivet och bakgrunden.
• Standard i-TTL-upplättningsblixt för digitala systemkameror: Blixteffekten justeras
för huvudmotivet; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen.
Standard i-TTL-blixtstyrning används med spotmätning, eller när det valts
med den extra blixten. i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala
systemkameror används i alla andra fall.
❚❚ Kommandoläge
När en extra blixt SB-500 är monterad på kamerans tillbehörssko,
välj Kommandoläge för att använda SB- 500 som masterblixt för att
styra en eller flera extra fjärrblixtar (säljs separat) i upp till två
grupper (A och B) genom att använda avancerad trådlös blixt
(0 315).
Om detta alternativ väljs visas menyn som
ses till höger. Tryck på 4 eller 2 för att
markera följande alternativ, 1 eller 3 för
att ändra.
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 247
Alternativ
Extra blixt
TTL
M
––
Grupp A
TTL
%A
M
––
Grupp B
Kanal
Beskrivning
Välj ett blixtläge för masterblixten (kontrollenhet).
i-TTL-läge. Välj blixtkompensation från värden mellan +3,0 och
–3,0 EV i steg om 1/3 EV.
Välj blixtnivån.
Endast fjärrblixtenheter avfyras; masterblixten gör det inte,
men den avger förblixtar.
Välj ett blixtläge för alla blixtenheter i grupp A.
i-TTL-läge. Välj blixtkompensation från värden mellan +3,0 och
–3,0 EV i steg om 1/3 EV.
Automatisk bländare (endast tillgängligt med kompatibla
blixtenheter; 0 315). Välj blixtkompensation från värden
mellan +3,0 och –3,0 EV i steg om 1/3 EV.
Välj blixtnivån.
Blixtenheterna i denna grupp avfyras inte.
Välj ett blixtläge för alla blixtenheter i grupp B. De alternativ
som är tillgängliga är samma som listas för Grupp A, ovan.
Välj bland kanalerna 1–4. Alla blixtenheter i båda grupperna
måste vara inställda på samma kanal.
248 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
Följ stegen nedan för att fotografera i kommandoläge.
1 Justera inställningarna för
masterblixten.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för
masterblixten. Notera att effektnivån
inte kan justeras i läge – –.
2 Justera inställningarna för grupp A.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för
blixtenheterna i grupp A.
3 Justera inställningarna för grupp B.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för
blixtenheterna i grupp B.
4 Välj kanalen.
Om en SB-500 ingår bland
fjärrblixtenheterna, välj kanal 3.
5 Tryck på J.
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 249
6 Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna såsom det visas
nedan. Notera att det maximala avståndet som
fjärrblixtenheterna kan placeras på kan variera beroende på
fotograferingsförhållandena.
Grupp A: 10 m eller mindre
Grupp B: 7 m eller mindre
60° eller mindre
Masterblixt
(SB-500, monterad på kameran)
Trådlösa fjärrsensorer på blixtenheterna ska
vändas mot kameran.
7 Konfigurera fjärrblixtenheterna.
Slå på alla fjärrblixtenheter, justera gruppinställningarna enligt
önskemål, och ställ in dem på den kanal som valdes i steg 4. Se
blixtenhetens handbok för mer information.
8 Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
Efter att ha kontrollerat att kamerans blixt-klar-lampa lyser och
att blixt-klar-lamporna för alla blixtenheterna lyser, komponera
bilden, fokusera, och ta bilden.
A Displayen för blixtsynkroniseringsläge
M visas inte i informationsdisplayen när – – är valt för Extra blixt > Läge.
250 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
A Blixtkompensation
Blixtkompensationsvärdet som valts med knapparna M (Y) och E (N) och
kommandoratten läggs till de blixtkompensationsvärden som valts för
masterblixten, grupp A och grupp B i menyn Kommandoläge. En Y-ikon
visas i sökaren när ett annat blixtkompensationsvärde än ±0 är valt för
masterblixten eller fjärrblixtenheterna i läge TTL eller %A.
D Kommandoläge
Placera sensorfönstren på fjärrblixtenheterna så att de tar upp ljuset från
masterblixten (särskild noggrannhet behövs om kameran inte är monterad
på ett stativ). Fjärrblixtenheterna ska normalt placeras närmare motivet än
kameran. Se till att direkt ljus eller starka reflektioner från
fjärrblixtenheterna inte kommer in i kameraobjektivet (i TTL-läge) eller
fotocellerna på fjärrblixtenheterna (%A-läge), eftersom detta kan störa
exponeringen. För att förhindra att förblixtar som avfyras av masterblixten
syns på bilder som tas på nära håll, välj låg ISO-känslighet eller små
bländare (högt bländarvärde) eller vrid blixthuvudet på masterblixten så
att det pekar uppåt. Efter att ha placerat fjärrblixtenheterna, ta en testbild
och kontrollera resultatet i kamerans monitor.
Även om det inte finns någon gräns för det antal fjärrblixtenheter som kan
användas är det praktiska högsta antalet 3. Om fler än så används påverkar
ljuset som avges av fjärrblixtenheterna prestandan.
e2: Automatisk gaffling
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj den inställning (exponering, vitbalans eller Aktiv D-Lighting)
som varieras när gaffling är aktiverad (0 151).
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 251
f: Reglage
f1: Tilldela Fn-knapp
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj funktion för Fn-knappen.
Fn-knapp
Beskrivning
Håll in Fn-knappen och vrid på kommandoratten för
att välja bildkvalitet och storlek (0 98).
Håll in Fn-knappen och vrid på kommandoratten för
w ISO-känslighet
att välja ISO-känslighet (0 107).
Håll in Fn-knappen och vrid på kommandoratten för
m Vitbalans
att välja vitbalans (endast lägena P, S, A och M;
0 140).
Håll in Fn-knappen och vrid kommandoratten för att
! Aktiv D-Lighting välja Aktiv D-Lighting (endast lägena P, S, A och M;
0 136).
Håll in Fn-knappen och vrid på kommandoratten för
$ HDR
att justera HDR (endast lägena P, S, A och M; 0 138).
Om bildkvaliteten är inställd på JPEG hög, JPEG
normal eller JPEG låg sparas en NEF (RAW)-kopia
med nästa bild som tas efter att Fn-knappen trycks
in. För att avsluta utan att spela in en NEF (RAW)& + NEF (RAW)
kopia, tryck på Fn-knappen igen. Detta alternativ
har ingen effekt i följande specialeffektslägen: %, S,
T, U, ', ( och 3.
v
Alternativ
Bildkvalitet/
-storlek
252 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
Alternativ
Beskrivning
Håll Fn-knappen intryckt och vrid på
kommandoratten för att välja gafflingsökningen
Automatisk
t
(exponerings- och vitbalansgaffling) eller för att slå
gaffling
på eller stänga av ADL-gaffling (endast lägena P, S, A
och M; 0 151).
Håll in Fn-knappen och vrid på kommandoratten för
" AF-områdesläge
att välja ett AF-områdesläge (0 87).
Tryck på Fn-knappen för
att visa eller dölja
sökarens
' Rutnät i sökaren kompositionsrutnät.
c Wi-Fi
Tryck på Fn-knappen för att visa Wi-Fi-menyn
(0 272).
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 253
f2: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Välj vilken funktion A (L)-knappen ska
ha.
A (L)-knapp
Alternativ
B
AE-/AF-lås
C
Endast
AE-lås
E AE-lås (håll)
F
Endast
AF-lås
A AF-ON
Beskrivning
Fokusering och exponering låses medan
A (L)-knappen trycks in.
Exponering låses medan A (L)-knappen trycks in.
Exponeringen låses medan A (L)-knappen hålls in,
och förblir låst tills knappen trycks in igen eller
väntelägestimern går ut.
Fokus låses medan A (L)-knappen hålls in.
A (L)-knappen startar autofokus. Avtryckaren kan
inte användas för att fokusera.
254 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
f3: Tilldela pekskärms-Fn
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Ett tryckkänsligt område på monitorn kan användas för att styra
kameran efter att monitorn slagits av automatiskt. Positionen för
detta “pekskärms-Fn”-område varierar med monitorns position;
dess funktion kan väljas bland alternativen i tabellen nedan. Dra
fingret åt vänster eller höger över området som bilden visar för att
justera det valda alternativet (notera att pekskärms-Fn inte är
tillgängligt när monitorn är vänd framåt). Om du upptäcker att ditt
ansikte kommer i kontakt med pekskärms-Fn-området när du tittar
genom sökaren, använd monitorn i utfälld position.
Pekskärms-Fn-område
Monitorn i normal position
Monitorn utfälld
Alternativ
Beskrivning
När ett annat alternativ än e (Automatiskt
Val av
AF-område) är valt för AF-områdesläge kan du dra
#
fokuspunkt
ett finger över pekskärms-Fn-området för att
placera fokuspunkten (0 90).
Dra ett finger mot vänster eller höger över
pekskärms-Fn-området för att justera ISOw ISO-känslighet känsligheten (0 107), eller uppåt eller nedåt för att
slå på eller av automatisk ISO-känslighet (0 228)
(endast i läge P, S, A och M).
Dra ett finger över pekskärms-Fn-området för att
Aktiv
!
justera Aktiv D-Lighting (endast lägena P, S, A och M;
D-Lighting
0 136).
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar 255
Alternativ
Beskrivning
Dra ett finger över pekskärms-Fn-området för att
justera HDR (endast lägena P, S, A och M; 0 138).
Dra ett finger över pekskärms-Fn-området för att
Automatisk
välja gafflingsökningen (exponerings- och
t
gaffling
vitbalansgaffling) eller för att slå på eller stänga av
ADL-gaffling (endast lägena P, S, A och M; 0 151).
Dra ett finger över pekskärms-Fn-området för att
" AF-områdesläge
välja ett AF-områdesläge (0 87).
Tryck på pekskärms-Fnområdet för att visa eller
dölja sökarens
Rutnät i
'
kompositionsrutnät.
sökaren
$ HDR
% Bländare
Ingen
Dra ett finger över pekskärms-Fn-området för att
justera bländaren (endast lägena A och M; 0 122,
123).
Inaktivera pekskärms-Fn.
D Pekskärms-Fn
Pekskärms-Fn är endast tillgängligt om Aktivera är valt för
Pekskärmskontroller (0 263) och Auto. avstängn. av infodisplay
(0 265) är på.
f4: Omvänd rotationsriktning
G-knappen ➜ A Menyn anpassade inställningar
Ändra rotationsriktningen för
kommandoratten när den används för att
göra justeringar av exponering eller
blixtkompensation
(Exponeringskompensation) och/eller
slutartid och bländare (Slutartid/
bländare). Markera alternativ och tryck på 2 för att välja eller välja
bort, och tryck sedan på J.
256 A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar
B Inställningsmenyn: Kamerainställning
För att visa inställningsmenyn, tryck på G och välj fliken B
(inställningsmeny).
G-knappen
Alternativ för inställningsmenyn
Inställningsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Formatera minneskort
Bildkommentar
Information om upphovsrätt
Tidszon och datum 1
Synka till smart enhet
Sommartid
Språk (Language) 1
Signalalternativ
Signal på/av
Ton
Pekskärmskontroller
Monitorns ljusstyrka
Format för informationsdisplay
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Automatisk infodisplay
Auto. avstängn. av infodisplay
Rengöra bildsensorn
Rengör vid start/avstängn.
Standard
—
—
—
Av
Av
—
0
259
260
261
262
262
På
Låg
Aktivera
0
263
263
263
263
Grafisk
Grafisk
På
På
265
265
Rengör vid start & avstängn.
328
264
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 257
Alternativ
Fälla upp spegeln för rengör. 2
Referensbild för dammbortt.
Flimmerreducering
Funktion utan minneskort
HDMI
Upplösning
HDMI-styrning
Platsdata
Hämta från smart enhet
Position
Alt. för extern GPS-enhet
Väntelägestimer
Ställ in klockan via satellit
Fjärrkontroll
Avtryckare på tillbehör
Tilldela Fn-knapp
Flygplansläge
Anslut till smart enhet
Överför till smart enhet (auto)
Wi-Fi
Nätverksinställningar
Aktuella inställningar
Återställ anslutningsinställningar
Bluetooth
Nätverksanslutning
Sammanlänkade enheter
Sänd i avstängt läge
Eye-Fi-överföring 3
258 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Standard
—
—
Auto
Slutaren inaktiverad
0
330
266
268
268
Auto
På
219
Nej
—
269
Aktivera
Ja
Ta foton
Samma som kamerans
4-knapp
Inaktivera
—
Av
—
—
—
Inaktivera
—
På
Aktivera
270
270
271
271
272
272
273
274
Alternativ
Överensstämmelsemärkning
Firmwareversion
Standard
—
—
0
276
276
1 Standardinställningen varierar beroende på inköpslandet.
2 Inte tillgängligt om batterinivån är låg.
3 Endast tillgängligt när ett kompatibelt Eye-Fi-minneskort är isatt.
Notera: Beroende på kamerainställningarna kan vissa alternativ vara
gråmarkerade och otillgängliga.
Formatera minneskort
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Minneskort måste formateras innan de används för första gången
eller efter att de formaterats i andra enheter. Formatera kortet enligt
beskrivningen nedan.
D Formatera minneskort
Formatering av minneskort raderar permanent alla data de innehåller. Se till
att kopiera alla fotografier och andra data du vill behålla till en dator innan
du fortsätter (0 211).
1 Markera Ja.
Markera Nej och tryck på J för att
avsluta utan att formatera minneskortet.
2 Tryck på J.
Ett meddelande visas medan kortet
formateras. Ta inte ur minneskortet och
ta inte bort eller koppla ur strömkällan
innan formateringen är slutförd.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 259
Bildkommentar
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Lägg till en kommentar till nya fotografier som tas. Kommentarer
kan visas som metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D.
Kommentaren syns också på fotograferingsdatasidan på
fotoinformationsvisningen (0 193). Följande alternativ är
tillgängliga:
• Ange kommentar: Ange en kommentar enligt beskrivningen på sida
162. Kommentarer kan vara upp till 36 tecken långa.
• Bifoga kommentar: Välj detta alternativ för
att bifoga kommentaren till alla
efterföljande fotografier. Bifoga
kommentar kan slås på och av genom
att markera det och trycka på 2. Efter att
önskad inställning har valts, tryck på J
för att avsluta.
260 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Information om upphovsrätt
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Lägg till information om upphovsrätt till nya fotografier som tas.
Information om upphovsrätt inkluderas i den fotograferingsdata
som visas i fotoinformationsdisplayen och kan visas som metadata i
ViewNX-i eller i Capture NX-D. Följande alternativ är tillgängliga:
• Fotograf: Ange ett namn på fotografen enligt beskrivningen på
sida 162. Fotografens namn kan vara upp till 36 tecken långt.
• Upphovsrättsinnehavare: Ange namnet på upphovsrättsinnehavaren
enligt beskrivningen på sida 162. Upphovsrättsinnehavarens
namn kan vara upp till 54 tecken långt.
• Bifoga info. om upphovsrätt: Välj detta
alternativ för att bifoga information om
upphovsrätt till alla efterföljande
fotografier. Bifoga info. om
upphovsrätt kan slås på och av genom
att markera det och trycka på 2. Efter att
önskad inställning har valts, tryck på J
för att avsluta.
D Information om upphovsrätt
För att förhindra obehörig användning av fotografens eller
upphovsrättsinnehavarens namn, se till att Bifoga info. om upphovsrätt
inte är valt och att fälten Fotograf och Upphovsrättsinnehavare är
tomma innan du lånar ut eller överlåter kameran till en annan person.
Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller tvister som uppstår till följd
av användning av alternativet Information om upphovsrätt.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 261
Tidszon och datum
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Ändra tidszon, synkronisera klockan med klockan på en smart
enhet, ställ in kamerans klocka, välj visningsordningen för datum
och slå på eller stäng av sommartid.
Alternativ
Beskrivning
Välj en tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt in på
Tidszon
tiden i den nya tidszonen.
Datum och tid Ställ kameraklockan (0 40).
Välj om kameraklockan ska uppdateras till den tid
Synka till
(Coordinated Universal Time, eller UTC), tidszon, och
smart enhet standard- eller sommartid som tillhandahålls av den
smarta enheten.
Datumformat Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
Slå på eller stäng av sommartid. Kameraklockan ställs
Sommartid
automatiskt fram eller tillbaka en timme.
Språk (Language)
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Välj ett språk för kamerans menyer och meddelanden.
262 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Signalalternativ
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Pipljud hörs när kameran fokuserar, i självutlösarläget, och när
timelapse-inspelning avslutas eller pekskärmens reglage används.
❚❚ Signal på/av
Välj Av (endast pekskärmskontr.) för att
stänga av ljud från kameran när
pekskärmskontrollerna används, eller välj
Av för att helt stänga av pipljuden.
❚❚ Ton
Välj tonläget (Hög eller Låg) för de ljud som
hörs när timelapse-inspelning avslutas eller som svar på fokusering
och självutlösaranvändning.
Pekskärmskontroller
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Välj Inaktivera för att förhindra oavsiktlig användning av
pekskärmskontrollerna (0 15), eller Endast bildvisning för att
endast aktivera pekskärmskontrollerna i bildvisningsläge.
Monitorns ljusstyrka
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Tryck på 1 eller 3 för att välja monitorns ljusstyrka. Välj högre
värden för ökad ljusstyrka, och lägre värden för minskad ljusstyrka.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 263
Format för informationsdisplay
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Välj format för informationsdisplayen (0 6). Format kan väljas
separat för auto-, motiv- och specialeffektslägen och för lägena P, S,
A och M.
Klassisk
1 Välj ett alternativ för
fotograferingsläge.
Markera AUTO/SCENE/EFFECTS eller
P/S/A/M och tryck på 2.
2 Välj en layout.
Markera en layout och tryck på J.
264 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Grafisk
Automatisk infodisplay
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Om På är valt så visas informationsdisplayen när avtryckaren tryckts
in halvvägs. Om Av väljs så kan informationsdisplayen visas genom
att trycka på R-knappen.
Auto. avstängn. av infodisplay
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Om På väljs stänger ögonsensorn av informationsdisplayen när du
sätter ögat mot sökaren. Välj Av för att förhindra att displayen
stängs av när du tittar genom sökaren, men detta ökar också
urladdningen av batteriet.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 265
Referensbild för dammbortt.
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Hämta referensdata för alternativet Borttagning av damm i bilden i
Capture NX-D (för mer information, se online-hjälpen för
Capture NX-D).
Referensbild för dammbortt. är endast tillgängligt om ett CPUobjektiv är monterat på kameran. Ett objektiv med minst 50 mm
brännvidd rekommenderas. Om du använder ett zoomobjektiv,
zooma in helt.
1 Välj ett startalternativ.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J. För att avsluta utan att
hämta data för borttagning av damm i
bilden, tryck på G.
• Starta: Meddelandet som ses till höger
visas och “rEF” visas i sökaren.
• Rengör sensorn och starta: Välj detta
alternativ för att rengöra bildsensorn
innan du startar. Meddelandet som
ses till höger visas och “rEF” visas i
sökaren när rengöringen är slutförd.
D Rengöring av bildsensorn
Referensdata för borttagning av damm som registrerades innan
bildsensorn rengjordes kan inte användas med fotografier som tas efter
att bildsensorn rengjorts. Välj Rengör sensorn och starta endast om
referensdata för borttagning av damm inte kommer att användas med
redan existerande fotografier.
266 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
2 Rikta sökaren mot ett konturlöst vitt föremål.
Rikta objektivet mot ett väl belyst, konturlöst vitt föremål på cirka
tio centimeters avstånd så att det fyller sökaren, och tryck sedan
ned avtryckaren halvvägs.
I autofokusläge kommer fokus automatiskt att ställas in på
oändlighet; i manuellt fokusläge, ställ in fokus på oändlighet
manuellt.
3 Hämta referensdata för borttagning av damm i bilden.
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att hämta referensdata för
borttagning av damm i bilden. Monitorn stängs av när
avtryckaren trycks ned.
Om referensföremålet är för ljust eller för
mörkt kanske kameran inte kan hämta
referensdata för borttagning av damm i
bilden, och meddelandet som ses till
höger visas. Välj ett annat
referensföremål och upprepa processen
från steg 1.
D Referensdata för borttagning av damm i bilden
Samma referensdata kan användas för
fotografier som tas med olika objektiv eller olika
bländare. Referensbilder kan inte visas i
bildbehandlingsprogram på en dator. När
referensbilder visas på kameran visas ett rutnät.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 267
Flimmerreducering
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Minska flimmer och strimmor vid fotografering under
fluorescerande belysning eller kvicksilverlampor vid livevisning
(0 55) eller filminspelning (0 164). Välj Auto för att låta kameran
automatiskt välja korrekt frekvens, eller matcha frekvensen med den
lokala strömförsörjningen manuellt.
A Flimmerreducering
Om Auto inte ger önskade resultat och du är osäker på den lokala
strömförsörjningens frekvens, testa både alternativet 50 och 60 Hz och välj
det som ger bäst resultat. Flimmerreducering kanske inte ger önskat
resultat om motivet är mycket ljusstarkt. Välj i så fall läge A eller M och välj
mindre bländare (större bländarvärde) innan livevisning startas. Notera att
flimmerreducering inte är tillgängligt om På väljs för Filminställningar >
Manuella filminställningar (0 169) i läge M.
Funktion utan minneskort
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Om Slutaren inaktiverad har valts så aktiveras avtryckaren endast
om det finns ett minneskort i kameran. Om Slutaren aktiverad
väljs så kan slutaren utlösas när det inte finns något minneskort
isatt, men inga bilder sparas (de visas emellertid på monitorn i
demoläge).
268 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Platsdata
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Justera platsdatainställningar för användning när kameran är
ansluten till en GPS eller smart enhet.
Alternativ
Beskrivning
Välj Ja för att hämta platsdata från den smarta enheten och
bädda in dem i bilder som tas under de följande två
Hämta från timmarna. Om kameran är ansluten till både en smart enhet
smart enhet och en GPS-enhet överförs platsdata från GPS-enheten.
Platsdata kan inte hämtas om kameran är avstängd eller
väntelägestimern har löpt ut.
Visa platsdatan som tillhandahålls av GPS-enheten eller din
smarta enhet (de element som visas varierar beroende på
Position
enheten och för filmer gäller datan för tidpunkten när
inspelningen startades).
Justera inställningarna för anslutning till separat sålda GPSenheter.
• Väntelägestimer: Välj om väntelägestimern förblir aktiv
medan en GPS-enhet är ansluten. Om Aktivera är markerat
slås exponeringsmätarna av automatiskt om inga åtgärder
utförs under den period som anges i Anpassad inställning
c2 (Timer för aut. avstängning, 0 240), vilket minskar
Alt. för
belastningen på batteriet. Om en GP-1- eller GP-1A-enhet
extern
är ansluten förblir enheten aktiv för en inställd period efter
GPS-enhet
att timern gått ut; för att ge kameran tid att ta emot
platsdata så förlängs fördröjningen med upp till en minut
efter att exponeringsmätarna aktiverats eller kameran
slagits på. Välj Inaktivera för att inaktivera
väntelägestimern när en GPS-enhet är ansluten.
• Ställ in klockan via satellit: Välj Ja för att synkronisera
kameraklockan med tiden som rapporteras av GPSenheten.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 269
Fjärrkontroll
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Välj de funktioner som ska utföras med trådutlösare eller trådlösa
fjärrkontroller (säljs separat; 0 323, 324).
❚❚ Avtryckare på tillbehör
Välj om avtryckaren på tillbehöret ska användas för fotografering
eller filminspelning.
Alternativ
y Ta foton
z Spela in filmer
Beskrivning
Avtryckaren på tillbehöret används för att ta
bilder.
Avtryckaren på tillbehöret används för
filminspelning. Tryck in avtryckaren halvvägs för
att starta livevisning eller för att fokusera i lägena
AF-S och AF-F. Tryck in avtryckaren hela vägen ner
för att starta eller avsluta inspelningen. Använd
kamerans omkopplare för livevisning för att
avsluta livevisning.
❚❚ Tilldela Fn-knapp
Välj funktion för Fn-knapparna på trådlösa fjärrkontroller.
Alternativ
Samma som
=4 kamerans
4-knapp
a Livevisning
Beskrivning
Fn-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen utför
den funktion som är tilldelad för kamerans
A (L)-knapp (0 254).
Fn-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen kan
användas för att starta och avsluta livevisning.
270 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Flygplansläge
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Välj Aktivera för att inaktivera de trådlösa funktionerna för Eye-Fi
kort och Bluetooth- och Wi-Fi-anslutningar till smarta enheter.
Anslutningar till annan utrustning med en trådlös sändare kan
endast inaktiveras genom att ta bort sändaren från kameran.
Anslut till smart enhet
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Justera inställningarna för anslutning till
smarta enheter.
A Säkerhet
Även om en av fördelarna med denna produkt är att andra fritt kan ansluta
för trådlöst utbyte av data var som helst inom dess räckvidd kan följande
inträffa om säkerhetsfunktionerna inte är aktiverade:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att stjäla
användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och
ändra data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att på grund av
trådlösa nätverks konstruktion kan specialiserade attacker möjliggöra
obehörig åtkomst även när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 271
Överför till smart enhet (auto)
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Om På väljs överförs nya bilder automatiskt till den smarta enheten
(om kameran inte är ansluten till den smarta enheten markeras
bilderna för överföring och överförs nästa gång en trådlös
anslutning har upprättats). Filmer överförs inte.
A Överföringsmarkering
Max 1 000 bilder kan markeras för överföring samtidigt.
Innan du ändrar betygsättningen för bilder som är markerade för
överföring, välj Inaktivera för Bluetooth > Nätverksanslutning eller
stäng av de trådlösa funktionerna genom att välja Aktivera för
Flygplansläge.
Wi-Fi
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Justera inställningarna för Wi-Fi (trådlöst nätverk).
Alternativ
Nätverksinställningar
Aktuella inställningar
Återställ
anslutningsinställningar
Beskrivning
Justera inställningarna för Wi-Fi-anslutningar.
Visa aktuella Wi-Fi-inställningar.
Återställa Wi-Fi-inställningarna till deras
standardvärden.
272 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Bluetooth
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Lista sammanlänkade enheter och justera inställningarna för
anslutning till smarta enheter.
Alternativ
Beskrivning
Nätverksanslutning Aktivera eller inaktivera Bluetooth.
Sammanlänkade
Visa sammanlänkade enheter.
enheter
Välj Av för att avbryta trådlösa överföringar när
Sänd i avstängt läge
kameran stängs av eller väntelägestimern löper ut.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 273
Eye-Fi-överföring
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Detta alternativ visas endast om ett Eye-Fi-minneskort (tillgängligt
separat i handeln) är isatt i kameran. Välj Aktivera för att överföra
fotografier till ett på förhand valt mål. Notera att inga bilder
överförs om signalstyrkan är otillräcklig. Innan du överför bilder via
Eye-Fi, välj Inaktivera för Flygplansläge (0 271) och Bluetooth >
Nätverksanslutning (0 273).
Följ all lokal lagstiftning angående trådlösa enheter och välj
Inaktivera på platser där trådlösa enheter är förbjudna.
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan sända ut trådlösa signaler när Inaktivera är valt. Om en
g-ikon visas när Inaktivera är valt indikerar detta att kameran inte kan
styra Eye-Fi-kortet (0 275); stäng av kameran och ta ur kortet.
Välj längre värden för Anpassad inställning c2 (Timer för aut.
avstängning) > Anpassad > Väntelägestimer (0 240) när du använder
ett Eye-Fi kort.
Se handboken som medföljde Eye-Fi-kortet och kontakta tillverkaren om
du har några frågor. Kameran kan användas för att aktivera och inaktivera
Eye-Fi-kort, men kanske inte stödjer andra Eye-Fi-funktioner.
D Flygplansläge (0 271)
När flygplansläge aktiveras så inaktiveras Eye-Fi-överföring. För att
återuppta Eye-Fi-överföringen, välj Inaktivera för Flygplansläge innan du
väljer Aktivera för Eye-Fi-överföring.
274 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
När ett Eye-Fi-kort är isatt indikeras dess
status av en ikon på informationsdisplayen:
• d: Eye-Fi-överföring inaktiverad.
• e: Eye-Fi-överföring aktiverad, men inga
bilder finns tillgängliga för överföring.
• f (statisk): Eye-Fi-överföring aktiverad;
väntar på att börja överföringen.
• f (animerad): Eye-Fi-överföring aktiverad; överför data.
• g: Fel — kameran kan inte kontrollera Eye-Fi-kortet. Om ett
blinkande ( visas i sökaren, kontrollera att Eye-Fi-kortets
firmware är uppdaterat; om felet kvarstår efter det att kortets
firmware har uppdaterats, sätt i ett annat kort eller formatera
kortet i kameran efter att ha kopierat alla bilder som det
innehåller till en dator eller annan lagringsenhet. Om (indikatorn inte blinkar kan bilder tas normalt men du kanske inte
kan ändra Eye-Fi-inställningarna.
A Eye-Fi-kort som stöds
Vissa kort kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner; kontakta
tillverkaren för mer information. Eye-Fi-kort ska endast användas i
inköpslandet. Se till att Eye-Fi-kortets firmware har uppdaterats till den
senaste versionen.
B Inställningsmenyn: Kamerainställning 275
Överensstämmelsemärkning
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Visa ett urval av de standarder som kameran uppfyller.
Firmwareversion
G-knappen ➜ B inställningsmenyn
Visa kamerans aktuella firmwareversion.
276 B Inställningsmenyn: Kamerainställning
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
För att visa retuscheringsmenyn, tryck på G och välj fliken N
(retuscheringsmeny).
G-knappen
Alternativ i retuscheringsmenyn
Alternativen i retuscheringsmenyn används för att skapa beskurna
eller retuscherade kopior av befintliga bilder. Retuscheringsmenyn
visas endast när ett minneskort som innehåller bilder är isatt i
kameran.
0
k
1
i
2
j
e
(
r
)
m
Alternativ
NEF (RAW)bearbetning
Beskär
Ändra storlek
D-Lighting
Snabbretuschering
Korrigering av röda
ögon
Räta upp
Distorsionskontroll
Perspektivkontroll
Fisheye-objektiv
Filtereffekter
0
280
282
283
285
286
286
287
287
288
288
289
Alternativ
Monokrom
Bildöverlägg
Färgläggningsbild
Fotoillustration
Färgteckning
Miniatyreffekt
Selektiv färg
Målning
Redigera film
Jämförelse sida vid
p
sida *
l
o
q
U
g
u
3
)
f
0
290
291
293
294
294
295
296
298
178
298
* Endast tillgängligt när retuscheringsmenyn visas genom att trycka på P och
välja Retuschering när en retuscherad bild eller ett original visas i
helskärmsläge.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 277
Skapa retuscherade kopior
För att skapa en retuscherad kopia:
1 Visa retuscheringsalternativ.
Markera den önskade posten i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
2 Välj en bild.
Markera en bild och tryck på J (för att
visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X-knappen).
A Retuschera
Kameran kanske inte kan visa eller retuschera bilder som skapats med
andra enheter. Om bilden sparades med bildkvalitetsinställningen NEF
(RAW) + JPEG (0 98) så gäller retuscheringsalternativen endast för
RAW-kopian.
3 Välj retuscheringsalternativ.
Se avsnittet för valt alternativ för mer information. För att avsluta
utan att skapa en retuscherad kopia, tryck på G.
278 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
4 Skapa en retuscherad kopia.
Tryck på J för att skapa en retuscherad
kopia. Förutom på
fotoinformationssidan “endast bild”
(0 188) indikeras retuscherade kopior
med en Z-ikon.
A Skapa retuscherade kopior under bildvisning
För att skapa en retuscherad kopia av bilden som för närvarande visas i
helskärmsläge (0 184), tryck på P, markera sedan Retuschering, tryck på
2 och välj ett retuscheringsalternativ (Bildöverlägg undantaget).
A Retuschera kopior
De flesta alternativen kan tillämpas på kopior skapade med andra
retuscheringsalternativ, men förutom Bildöverlägg och Redigera film >
Välj start-/slutpunkt kan varje alternativ bara tillämpas en gång (notera
att flera redigeringar kan leda till förlust av detaljer). Alternativ som inte
kan tillämpas på den aktuella bilden blir gråa och otillgängliga.
A Bildkvalitet och storlek
Förutom när det gäller kopior skapade med Beskär och Ändra storlek har
kopior skapade från JPEG-bilder samma storlek och kvalitet som originalet,
medan kopior skapade från NEF-bilder (RAW) sparas som stora JPEG-bilder
med hög kvalitet.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 279
NEF (RAW)-bearbetning
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)-fotografier.
1 Välj NEF (RAW)-bearbetning.
Markera NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn och tryck på 2 för
att visa en dialogruta för val av bild som
bara listar NEF (RAW)-bilder skapade
med denna kamera.
2 Välj ett fotografi.
Markera en bild med multiväljaren (håll
in X-knappen för att visa den markerade
bilden i helskärmsläge). Tryck på J för
att välja det markerade fotografiet och
fortsätta till nästa steg.
280 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
3 Välj inställningar för JPEG-kopian.
Justera inställningarna som listas nedan. Notera att vitbalans
och vinjetteringskontroll inte är tillgängligt med bilder som
skapats med bildöverlägg (0 291), och att effekten av
exponeringskompensation kan skilja sig från den som kunde
förväntas när bilden togs.
Bildkvalitet (0 98)
Bildstorlek (0 100)
Vitbalans (0 140)
Exponeringskompensation (0 132)
Picture Control (0 155)
Brusreducering vid högt ISO (0 231)
Färgrymd (0 230)
Vinjetteringskontroll (0 231)
D-Lighting (0 285)
4 Kopiera fotografiet.
Markera EXE och tryck på J för att
skapa en JPEG-kopia av det valda
fotografiet. Tryck på G-knappen för
att avsluta utan att kopiera bilden.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 281
Beskär
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en beskuren kopia av det valda
fotografiet. Det valda fotografiet visas med
den valda beskärningen visad i gult; skapa
en beskuren kopia enligt beskrivningen i
följande tabell.
För att
Öka storleken på
beskärningen
Minska storleken
på beskärningen
Ändra
beskärningens
bildförhållande
Använd
X
W (Q)
Beskrivning
Tryck på X-knappen för att öka storleken på
beskärningen.
Tryck på W (Q)-knappen för att minska
storleken på beskärningen.
Vrid på kommandoratten för att välja
bildförhållandet.
Flytta
beskärningen
Använd multiväljaren för att placera
beskärningen. Håll in för att snabbt flytta
beskärningen till önskad position.
Skapa kopia
Spara den aktuella beskärningen som en
separat fil.
A Bildstorlek
Kopians storlek (som varierar med beskärningens storlek och
bildförhållande) visas längst upp till vänster på beskärningsdisplayen.
A Visa beskurna kopior
Det kan hända att visningszoom inte är tillgängligt när de beskurna
kopiorna visas.
A Se också
Se sida 198 för information om att beskära bilder under visningszoom.
282 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Ändra storlek
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa små kopior av valda bilder.
1 Välj Ändra storlek.
För att ändra storlek på valda bilder,
markera Ändra storlek i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
2 Välj en storlek.
Markera Välj storlek och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck på J.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 283
3 Välj bilder.
Markera Välj bild och tryck på 2.
Markera bilder med multiväljaren och
tryck på W (Q)-knappen för att välja
eller välja bort (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll
in X-knappen). Valda bilder markeras
med en 1-ikon. Tryck på J när valet är
W (Q)-knappen
slutfört.
4 Spara de storleksändrade kopiorna.
En bekräftelsedialogruta visas. Markera
Ja och tryck på J för att spara de
storleksändrade kopiorna.
A Visa kopior med ändrad storlek
Det kan hända att visningszoom inte är tillgänglig när storleksändrade
kopior visas.
284 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
D-Lighting
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
D-Lighting gör skuggorna ljusare, vilket gör det idealiskt för mörka
eller bakgrundsbelysta fotografier.
Före
D-Lighting
(U Porträtt inaktiverad)
D-Lighting
(M Porträtt aktiverad)
Tryck på 4 eller 2 för att välja hur mycket korrigering som utförs;
effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen. Tryck på J
för att kopiera fotografiet.
❚❚ “Porträtt”
För att aktivera eller inaktivera detta
alternativ, markera Porträtt och tryck på 2.
När Porträtt är aktiverat använder kameran
endast D-Lighting på mänskliga
porträttmotiv, och gör upp till tre sådana
motiv ljusare medan bakgrunden lämnas
orörd, för att ge en effekt som liknar den som uppnås med en
reflektor.
A Porträttmotiv
Kameran väljer automatiskt upp till tre motiv för porträtt-D-Lighting
(notera att porträtt-D-Lighting inte kan användas på bilder som tagits med
Av valt för Automatisk bildrotering i visningsmenyn; 0 222). Beroende
på kompositionen och hur motiven placeras kanske önskade resultat inte
kan uppnås; om du inte är nöjd, ta bort kryssmarkeringen från Porträtt.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 285
Snabbretuschering
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa kopior med förbättrad mättnad och
kontrast. D-Lighting används efter behov
för att göra mörka motiv eller motiv i
motljus ljusare.
Tryck på 4 eller 2 för att välja hur mycket
förbättring som ska utföras. Tryck på J för
att kopiera fotografiet.
Korrigering av röda ögon
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Detta alternativ används för att korrigera “röda ögon” som orsakas
av blixten, och är endast tillgängligt med bilder tagna med blixten.
Det fotografi som valts för korrigering av röda ögon kan
förhandsgranskas i redigeringsdisplayen. Kontrollera effekterna av
korrigering av röda ögon och tryck på J för att skapa en kopia.
Notera att korrigering av röda ögon inte alltid ger förväntade
resultat, och i mycket sällsynta fall kan det appliceras på delar av
fotografiet där det inte finns några röda ögon; kontrollera
förhandsgranskningen noggrant innan du fortsätter.
286 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Räta upp
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en upprätad kopia av den valda
bilden. Tryck på 2 för att vrida bilden
medurs med upp till fem grader i steg om
cirka 0,25 grader, 4 för att vrida den moturs
(notera att bildens kanter beskärs för att
skapa en rektangulär kopia). Tryck på J för
att spara den retuscherade kopian.
Distorsionskontroll
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa kopior med reducerad yttre
förvrängning. Välj Auto för att låta
kameran korrigera förvrängningen
automatiskt, och gör sedan finjusteringar
med multiväljaren, eller välj Manuell för att
minska förvrängningen manuellt (notera
att Auto inte är tillgängligt med bilder som tagits med automatisk
distorsionskontroll; se sida 232).
Tryck på 2 för att minska tunnformig förvrängning, 4 för att minska
kuddformig förvrängning (notera att större mängd
distorsionskontroll innebär att mer av kanterna beskärs). Tryck på
J för att spara den retuscherade kopian.
D Auto
Auto är endast avsett för användning med bilder som tagits med objektiv
av typ G, E och D (PC-, fisheye- och vissa andra objektiv exkluderade);
resultatet kan inte garanteras med andra objektiv.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 287
Perspektivkontroll
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa kopior som reducerar effekterna av
perspektiv som tagits från basen av höga
objekt. Använd multiväljaren för att justera
perspektivet (notera att mer
perspektivkontroll leder till att mer av
kanterna beskärs). Tryck på J för att spara
den retuscherade kopian.
Före
Efter
Fisheye-objektiv
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa kopior som verkar ha tagits med ett
fisheye-objektiv. Tryck på 2 för att öka
effekten (detta ökar också mängden som
beskärs från bildernas kanter), 4 för att
minska den. Tryck på J för att spara den
retuscherade kopian.
288 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Filtereffekter
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Efter att filtereffekterna justerats enligt nedanstående beskrivning,
tryck på J för att kopiera fotografiet.
Alternativ
Skylightfilter
Varmfilter
Stjärnfilter
Mjukt filter
Beskrivning
Ger samma effekt som ett
skylightfilter, som gör bilden
mindre blåtonad.
Skapar en kopia med
filtereffekter som ger kopian en
“varm” röd färgton.
Lägger till stjärneffekter i
ljuskällor.
• Antal punkter: Välj mellan fyra,
sex eller åtta.
• Filtreringsgrad: Välj ljusstyrkan
på de påverkade ljuskällorna.
• Filtervinkel: Välj punkternas
vinkel.
• Punktlängd: Välj punktlängden.
• Bekräfta: Förhandsgranska effekterna av filtret. Tryck på
X för att förhandsgranska kopian i helskärmsläge.
• Spara: Skapa en retuscherad kopia.
Lägg till en mjuk filtereffekt.
Tryck på 4 eller 2 för att välja
filtrets styrka.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 289
Monokrom
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Kopiera fotografier i Svartvitt, Sepia eller
Cyanotypi (monokrom blått och vitt).
Om Sepia eller Cyanotypi väljs så visas en
förhandsgranskning av den valda bilden;
tryck på 1 för att öka färgmättnaden, 3 för
att minska. Tryck på J för att skapa en
monokrom kopia.
Öka mättnaden
Minska mättnaden
290 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Bildöverlägg
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Bildöverlägg kombinerar två existerande NEF-bilder (RAW) till en
enda bild som sparas separat från originalen; resultatet, som
utnyttjar RAW-data från kamerans bildsensor, blir märkbart bättre
än överlägg skapade i ett bildbehandlingsprogram. Den nya bilden
sparas med de aktuella inställningarna för bildkvalitet och storlek;
innan ett överlägg skapas, ställ in bildkvalitet och storlek (0 98, 100;
alla alternativ är tillgängliga). För att skapa en NEF-kopia (RAW), välj
bildkvaliteten NEF (RAW).
+
1 Välj Bildöverlägg.
Markera Bildöverlägg i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
Dialogrutan som ses till höger visas,
med Bild 1 markerad; tryck på J för att
visa en lista på de NEF-bilder (RAW) som
skapats med kameran.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 291
2 Välj den första bilden.
Använd multiväljaren för att markera
den första bilden i överlägget. För att
visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X-knappen. Tryck
på J för att välja den markerade bilden
och återgå till förhandsgranskningsdisplayen.
3 Välj den andra bilden.
Den valda bilden visas som Bild 1. Markera Bild 2 och tryck på
J, välj sedan den andra bilden enligt beskrivningen i steg 2.
4 Justera förstärkningen.
Markera Bild 1 eller Bild 2 och optimera
exponeringen för överlägget genom att
trycka på 1 eller 3 för att välja värden
mellan 0,1 och 2,0. Upprepa för den
andra bilden. Standardvärdet är 1,0; välj
0,5 för att halvera förstärkningen eller 2,0 för att fördubbla den.
Effekterna av förstärkningen visas i kolumnen Granska.
5 Förhandsgranska överlägget.
För att granska kompositionen såsom
visas till höger, tryck på 4 eller 2 för att
placera markören i kolumnen Granska,
tryck sedan på 1 eller 3 för att markera
Överl. och tryck på J (notera att
färgerna och ljusheten i granskningen kan skilja sig från den
slutgiltiga bilden). För att spara överlägget utan att visa en
granskning, välj Spara. För att återgå till steg 4 och välja nya
foton eller justera förstärkningen, tryck på W (Q).
292 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
6 Spara överlägget.
Tryck på J medan granskningen visas
för att spara överlägget. Efter att ett
överlägg har skapats visas den nya
bilden i helskärmsläge i monitorn.
D Bildöverlägg
Endast NEF-bilder (RAW) med samma bitdjup kan kombineras (0 227).
Överlägget har samma fotoinformation som bilden som valts som Bild 1.
Den aktuella bildkommentaren läggs till överlägget när det sparas;
information om upphovsrätt kopieras dock inte.
Färgläggningsbild
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en grundkopia av ett fotografi, som
kan användas som bas för målning. Tryck
på J för att spara den retuscherade
kopian.
Före
Efter
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 293
Fotoillustration
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Förstärker konturerna och gör färgerna
mindre nyanserade för att skapa en effekt
av en tecknad illustration. Tryck på 2 eller
4 för att göra konturer tjockare eller
tunnare. Tryck på J för att spara den
retuscherade kopian.
Före
Efter
Färgteckning
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en kopia av ett fotografi som liknar
en teckning gjord med färgpennor. Tryck
på 1 eller 3 för att markera Intensitet eller
Konturer och tryck på 4 eller 2 för att
ändra. Intensiteten kan ökas för att göra
färger mer mättade, eller minskas för en
urtvättad, monokromatisk effekt, och
konturerna kan göras tjockare eller tunnare. Tjockare konturer gör
färger mer mättade. Tryck på J för att spara den retuscherade
kopian.
294 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
Miniatyreffekt
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en kopia som ser ut att vara en bild av ett diorama. Fungerar
bäst med bilder som tagits från en hög utsiktspunkt. Området som
kommer att vara i fokus i kopian indikeras av en gul ram.
För att
Välja riktning
Välja område i
fokus
Tryck på
Beskrivning
Tryck på W (Q) för att välja riktning för området i
W (Q)
fokus.
Om det aktiva området
är i liggande format,
tryck på 1 eller 3 för att
placera ramen som visar
området av kopian som
kommer att vara i fokus.
Område i fokus
Om det aktiva området
är i stående format, tryck
på 4 eller 2 för att
placera ramen som visar
området av kopian som
kommer att vara i fokus.
Om det aktiva området är i liggande format, tryck
på 4 eller 2 för att välja höjd.
Välja storlek
Om det aktiva området är i stående format, tryck på
1 eller 3 för att välja bredd.
Skapa kopia
Skapa kopia.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 295
Selektiv färg
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en kopia i vilken endast valda nyanser visas i färg.
1 Välj Selektiv färg.
Markera Selektiv färg i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
2 Välj ett fotografi.
Markera en bild och tryck på J (för att
visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X-knappen).
3 Välj en färg.
Använd multiväljaren för att placera
markören över ett objekt och tryck på
A (L) för att välja objektets färg som
en av de som kommer att finnas kvar i
den slutliga kopian (kameran kan ha
A (L)-knapp
problem med att detektera omättade
färger; välj en mättad färg). För att
Vald färg
zooma in på bilden för exakt val av färg,
tryck på X. Tryck på W (Q) för att zooma
ut.
296 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
4 Markera färgområdet.
Färgområde
Vrid kommandoratten för att
markera färgområdet för den
valda färgen.
5 Välj färgområdet.
Tryck på 1 eller 3 för att öka eller
minska området för liknande nyanser
som ska inkluderas i det slutliga
fotografiet. Välj från värden mellan 1
och 7; notera att högre värden kan
inkludera nyanser från andra färger.
6 Välj ytterligare färger.
För att välja ytterligare färger,
vrid kommandoratten för att
markera en annan av de tre
färgrutorna högst upp på
displayen, och upprepa steg
3–5 för att välja en annan
färg. Upprepa för en tredje färg om så önskas. För att välja bort
den markerade färgen, tryck på O (för att ta bort alla färger, håll in
O. En bekräftelsedialogruta visas; välj Ja).
7 Spara den redigerade kopian.
Tryck på J för att kopiera fotografiet.
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 297
Målning
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en kopia som betonar detaljer och
färg för en målningseffekt. Tryck på J för
att spara den retuscherade kopian.
Före
Efter
Jämförelse sida vid sida
Jämför retuscherade kopior med originalfotografierna. Detta
alternativ är endast tillgängligt om retuscheringsmenyn visas
genom att trycka på P-knappen och välja Retuschering när en
kopia eller ett original visas i helskärmsläge.
1 Välj en bild.
Välj en retuscherad kopia (visas av en
Z-ikon) eller ett fotografi som har
retuscherats i helskärmsläge. Tryck på
P, markera sedan Retuschering och
tryck på 2.
P-knappen
298 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
2 Välj Jämförelse sida vid sida.
Markera Jämförelse sida vid sida på
retuscheringsmenyn och tryck på J.
3 Jämför kopian med originalet.
Alternativ som använts för
Källbilden visas till vänster och den
att skapa kopian
retuscherade kopian till höger, med de
alternativ som användes för att skapa
kopian listade längst upp på displayen.
Tryck på 4 eller 2 för att växla mellan
källbilden och den retuscherade kopian.
För att visa den markerade bilden i
Källbild Retuscherad
helskärmsläge, håll in X-knappen. Om
kopia
kopian skapades från två bilder med
Bildöverlägg, tryck på 1 eller 3 för att
visa den andra källbilden. Om flera
kopior existerar för den aktuella källbilden, tryck på 1 eller 3 för
att visa de andra kopiorna. Tryck på J för att återgå till
bildvisning med den markerade bilden visad.
D Jämförelse sida vid sida
Källbilden visas inte om kopian skapades från ett fotografi som sedan har
raderats eller som var skyddat när kopian skapades (0 200).
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior 299
m Inställningshistorik/O Min meny
Både Inställningshistorik, en meny som listar de 20 senast använda
inställningarna, och Min meny, en anpassad meny som listar upp till
20 alternativ som valts av användaren, kan nås genom att trycka på
G-knappen och markera den sista fliken i menylistan (antingen m
eller O).
G-knappen
Välja en meny
Använd alternativet Välj flik för att välja den meny som visas.
1 Välj Välj flik.
Markera Välj flik och tryck på 2.
2 Välj en meny.
Markera O MIN MENY eller m
INSTÄLLNINGSHISTORIK och tryck på
J för att visa den valda menyn.
300 m Inställningshistorik/O Min meny
m Inställningshistorik
När m INSTÄLLNINGSHISTORIK väljs för
Välj flik listar menyn de 20 senast använda
inställningarna, med de senast använda
alternativen först. Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett alternativ och tryck på 2 för att
välja.
A Ta bort objekt från menyn Inställningshistorik
För att ta bort ett objekt från menyn Inställningshistorik, markera det och
tryck på O-knappen. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på O igen för att
radera den valda posten.
O Min Meny
Om du väljer O MIN MENY för Välj flik kan du komma åt en
anpassad meny med upp till 20 alternativ som valts från visnings-,
fotograferings-, Anpassade inställningar, inställnings- och
retuscheringsmenyn. Följ stegen nedan för att lägga till, radera och
ändra ordningen på objekt i Min meny.
❚❚ Lägga till alternativ på Min meny
1 Välj Lägg till objekt.
Markera Lägg till objekt och tryck på 2.
2 Välj en meny.
Markera namnet på den meny som
innehåller det alternativ du vill lägga till
och tryck på 2.
m Inställningshistorik/O Min meny 301
3 Välj ett objekt.
Markera önskat menyalternativ och
tryck på J.
4 Placera det nya objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta det nya
objektet uppåt eller nedåt i Min meny.
Tryck på J för att lägga till det nya
objektet. Upprepa steg 1–4 för att välja
ytterligare objekt.
A Lägga till alternativ på Min meny
De objekt som för närvarade visas i Min meny
markeras med en kryssmarkering. Objekt som
indikeras med en V-ikon kan inte väljas.
302 m Inställningshistorik/O Min meny
❚❚ Ta bort alternativ från Min meny
1 Välj Ta bort objekt.
Markera Ta bort objekt och tryck på 2.
2 Välj objekt.
Markera objekt och tryck på 2 för att
välja eller välja bort. Valda objekt
indikeras med en kryssmarkering.
3 Radera de valda objekten.
Tryck på J. En bekräftelsedialogruta
visas; tryck på J igen för att radera de
valda objekten.
m Inställningshistorik/O Min meny 303
❚❚ Ändra ordning på alternativ i Min meny
1 Välj Rangordna objekt.
Markera Rangordna objekt och tryck på 2.
2 Välj ett objekt.
Markera objektet som du vill flytta och
tryck på J.
3 Placera objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta objektet
uppåt eller nedåt i Min meny och tryck
på J. Upprepa steg 2–3 för att flytta
ytterligare objekt.
4 Avsluta och gå till Min meny.
Tryck på G-knappen för att återgå till
Min meny.
G-knappen
304 m Inställningshistorik/O Min meny
Teknisk information
Läs detta kapitel för information om kompatibla tillbehör, rengöring
och förvaring av kameran, och hur du gör om ett felmeddelande
visas eller du råkar ut för problem när du använder kameran.
Kompatibla objektiv
Kompatibla CPU-objektiv
Kameran stödjer endast autofokus med objektiven AF-S, AF-P och
AF-I CPU. AF-S-objektiv har namn som börjar på AF-S, AF-P-objektiv
med AF-P och AF-I-objektiv med AF-I. Autofokus stöds inte med
andra autofokusobjektiv (AF). Följande tabell listar de funktioner
som är tillgängliga med kompatibla objektiv vid fotografering med
sökaren:
Kamerainställning
Fotograferingsläge
Fokusläge
MF (med
elektronisk
avståndsmätare)
z
z
z4
z4
z4
z7
Objektiv/tillbehör
AF
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
Övriga typ G eller D AF NIKKOR —
PC-E NIKKOR-serien 2, 3
—
PC NIKKOR 19mm f/4E ED 3, 5 —
PC Micro 85mm f/2.8D 6
—
AF-S/AF-I telekonverter
z7
Övriga AF NIKKOR (förutom
—
z8
objektiv för F3AF)
AI-P NIKKOR
—
z9
1 Spotmätning mäter vald fokuspunkt (0 128).
Mätsystem
L
M
N
3D Färg
z — z1
z — z1
z — z1
z — z1
z — z1
z — z1
MF
z
z
z
z
z
z
M
z
z
z
z
z
z
Andra
lägen
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
✔
z1
z
z
z
—
✔
z1
Teknisk information 305
2 Förskjutningsreglaget på PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED kan komma i kontakt med kamerahuset när
objektivet vrids. Dessutom kan det hända att vissa kombinationer av förskjutning och rotation inte
är tillgängliga på grund av objektivets kontakt med kamerahuset.
3 Om objektivet förskjuts och/eller lutas påverkas exponeringen.
4 Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
5 Vissa kombinationer av förskjutning och rotation kanske inte är tillgängliga på grund av objektivets
kontakt med kamerahuset.
6 Optimal exponering kan endast uppnås om objektivet är på maximal bländare och inte är förskjutet
eller lutat.
7 Med största effektiva bländare på f/5.6 eller snabbare.
8 När objektiven AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (nytt) eller AF
28–85mm f/3.5–4.5 zoomas hela vägen in på minsta fokusavståndet kan fokusindikeringen (I)
visas när bilden på mattskivan i sökaren inte är i fokus. Innan fotograferingen, kontrollera att bilden
i sökaren är i fokus.
9 Med maximal bländare på f/5.6 eller snabbare.
• Brus i form av ränder kan uppstå under autofokus när filmer spelas in
med hög ISO-känslighet. Använd manuell fokusering eller fokuslås.
306 Teknisk information
D IX NIKKOR-objektiv
IX NIKKOR-objektiv kan inte användas.
A Identifiera CPU- och typ G-, E- och D-objektiv
CPU-objektiv kan identifieras på CPU-kontakterna, och typ G-, E- och Dobjektiv på en bokstav på objektivfattningen. Typ G- och E-objektiv har
ingen bländarring.
CPU-kontakter
Bländarring
CPU-objektiv
Typ G- eller E-objektiv
Typ D-objektiv
Om du använder ett CPU-objektiv som är försett med en bländarring, lås
bländarringen vid den minsta bländaren (största bländarvärdet).
A Matrismätning
För matrismätning använder kameran en 2 016-pixlars RGB-sensor för att
ställa in exponering enligt färgtonsfördelning, färg, komposition och, för
objektiv av typen G, E eller D, avståndsinformation (3D-färgmatrixmätning
II; med andra CPU-objektiv använder kameran färgmatrixmätning II, som
inte inkluderar 3D-avståndsinformation).
Teknisk information 307
Kompatibla icke-CPU-objektiv
Icke-CPU-objektiv kan endast användas när kameran är i läge M. Om
ett annat läge väljs så kan slutaren inte utlösas. Bländaren måste
justeras manuellt med bländarringen och kamerans
mätningssystem, i-TTL-blixtkontroll och andra funktioner som
kräver ett CPU-objektiv kan inte användas. Vissa icke-CPU-objektiv
kan inte användas; se “Inkompatibla tillbehör och icke-CPUobjektiv” nedan.
Kamerainställning
Fokusläge
MF (med
elektronisk
avståndsmätare)
Fotograferingsläge
Andra
Objektiv/tillbehör
AF
MF
M
lägen
AI-, AI-modifierade NIKKOR- eller
—
z1
z
z2
—
Nikon-objektiv i E-serien
2,
3
Medicinsk NIKKOR 120mm f/4
—
z
z
z
—
Reflex NIKKOR
—
—
z
z2
—
PC NIKKOR
—
z4
z
z2
—
Telekonverter av AI-typ
—
z5
z
z2
—
—
z1
z
z2
—
Bälg PB-6 6
Automatiska mellanringar
—
z1
z
z2
—
(PK-serien 11A, 12 eller 13; PN-11)
1 Med maximal bländare på f/5.6 eller snabbare.
2 Exponeringsindikator kan inte användas.
3 Kan användas med slutartider som är långsammare än blixtsynkhastigheten med ett steg eller mer.
4 Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
5 Med största effektiva bländare på f/5.6 eller snabbare.
6 Montera i vertikalt läge (kan användas i horisontellt läge när den är monterad).
308 Teknisk information
D Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv
Följande tillbehör och icke-CPU-objektiv kan INTE användas med D5600:
• Telekonverter TC-16A AF
• Objektiv utan AI-funktion
• Objektiv som kräver fokuseringsenheten AU-1 (400mm f/4.5, 600mm
f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• Fisheye-objektiv (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Mellanring K2
• 180–600mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer 280001–300490)
• AF-objektiv för F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED,
AF-telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller tidigare)
• PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (gammal typ)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammal typ)
• Reflex 1000mm f/11 (serienummer 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serienummer 200111–200310)
Teknisk information 309
D AF-hjälpbelysning
AF-hjälplampan har en räckvidd på ungefär 0,5–3,0 m; när du använder
lampan, använd ett objektiv med en brännvidd på 18–200 mm och ta bort
motljusskyddet. AF-hjälpbelysning är inte tillgängligt med följande
objektiv:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
310 Teknisk information
Vid avstånd under 1 m kan följande objektiv skymma AF-hjälplampan och
störa autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Teknisk information 311
D Den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten kan användas med objektiv med brännvidder på
18–300 mm, men i vissa fall kanske blixten inte kan lysa upp motivet helt på
vissa avstånd eller brännvidder på grund av skuggor från objektivet (se
bilden nedan), och objektiv som blockerar motivets vy till lampan för röda
ögon-reducering kan påverka röda ögon-reduceringen. Ta bort
motljusskydden för att förhindra skuggor.
Skugga
Vinjettering
Blixten har en minsta räckvidd på cirka 0,6 m och kan inte användas i
makroområdet med makrozoomobjektiv. Blixten kan kanske inte belysa
hela motivet med följande objektiv på kortare avstånd än de som anges
nedan:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
312 Teknisk information
Zoomens
position
24 mm
24 mm
35 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
Minimiavstånd utan
vinjettering
1,5 m
1,0 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
Objektiv
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR, AF-P DX
NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
Zoomens
position
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
24 mm
35–200 mm
35–300 mm
35–300 mm
20 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
28–120 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
Minimiavstånd utan
vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
2,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
2,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
1,5 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
Ingen vinjettering
1,5 m
Ingen vinjettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
Teknisk information 313
Objektiv
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
* Ingen förskjutning eller lutning.
Zoomens
position
200 mm
250 mm
300 mm
24 mm
Minimiavstånd utan
vinjettering
4,0 m
3,0 m
2,5 m
3,0 m
Blixten kan inte lysa upp hela motivet vid alla räckvidder när den används
med AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED.
A Beräkna bildvinkeln
Storleken på området som exponeras av en 35mm-kamera är 36 × 24 mm.
Storleken på området som exponeras av D5600 är däremot 23,5 × 15,6 mm,
vilket innebär att bildvinkeln på en 35 mm-kamera är cirka 1,5 gånger större
än den för D5600. Den ungefärliga brännvidden på objektiv för D5600 i
35mm-format kan beräknas genom att multiplicera brännvidden på
objektivet med ungefär 1,5.
Bildstorlek (35 mm-format)
(36 × 24 mm)
Bilddiagonal
Objektiv
Bildstorlek (D5600)
(23,5 × 15,6 mm)
Bildvinkel (35 mm-format)
Bildvinkel (D5600)
314 Teknisk information
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) möjliggör
förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla
blixtenheter, vilket förbättrar blixtfotograferingen. Den inbyggda
blixten avfyras inte när en extra blixt är monterad.
❚❚ CLS-kompatibla blixtenheter
Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla
blixtenheter:
— — — — — — —
— — — — — — —
z
z
z — — — — — —
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z — — z6 — — —
z
—
z
z
z7
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
z5
z5
—
—
z5
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
z z3
—4 z3
SB-400
z z2 z — — z z
SB-R200
z2 z2
SB-500
z z z — — z z
SU-800
z
SB-600
z
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Master
Optisk avancerad
trådlös blixt
SB-5000
Enkel blixt
i-TTL-balanserad
upplättnings-blixt för
digitala systemkameror 1
i-TTL
Standard i-TTLupplättningsblixt för
digitala systemkameror
%A Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
Manuell
GN
avståndsprioritet
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Fjärrblixtstyrning
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
%A Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
z5
—
—
—
—
—
—
—
Teknisk information 315
z8 z7
— — — — — — —
SB-300
z z z — z — —
SB-400
z
SU-800
z
SB-R200
z z z — z — —
SB-500
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
z
SB-700
SB-5000
Fjärrkontroll
Optisk avancerad
trådlös blixt
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
Automatisk bländare/
%A/A
Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Avancerad trådlös blixt med radiostyrning
Färginformationskommunikation (blixt)
Färginformationskommunikation (LED-lampa)
AF-hjälp för flerområdes-AF
Röda ögon-reducering
Val av kamerablixtläge
Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet
z z z z z — z — —
z z z z z — — — —
— — — — — — — — —
z z z z z — — z z
— — — — z — — — —
z z z z — z9 — — —
z z z z z — — z —
— — — — z — — z z
z z 10 z — z — — — z
1
2
3
Ej tillgängligt med spotmätning.
Kan också väljas med blixtenheten.
%A/A-lägesval utförs på blixtenheten med anpassade inställningar. “A” väljs om ett icke-CPUobjektiv används.
4 “A” väljs om ett icke-CPU-objektiv används.
5 Kan endast väljas med kameran (0 246).
6 Endast tillgängligt vid närbildsfotografering.
7 “A” används med icke-CPU-objektiv, oavsett vilket läge som valts med blixtenheten.
8 Valet av %A och A beror på det alternativ som valts med huvudblixten.
9 Endast tillgängligt i styrenhetsläge.
10 Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.
Kontrollenhet för trådlös blixt (speedlight) SU-800: När den är monterad på
en CLS-kompatibel kamera kan SU-800 användas som en
kontrollenhet för blixtenheterna SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 och SB-R200 i upp till tre grupper. SU-800 är
inte själv utrustad med blixt.
316 Teknisk information
❚❚ Andra blixtenheter
Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt
icke-TTL-läge. Använd med kameran i läge S eller M och en slutartid
på 1/200 sek. eller längre vald.
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2,
SB-28DX,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3,
SB-28, SB-26,
SB-20, SB-16B,
SB-21B 3,
Blixtläge
SB-25, SB-24 SB-50DX 1
SB-15
SB-29S 3
A Auto, ej TTL
z
—
z
—
M Manuell
z
z
z
z
G Repeterande blixt
z
—
—
—
REAR Synk på bakre ridå 4
z
z
z
z
1 Välj läge P, S, A eller M, fäll ner den inbyggda blixten, och använd bara den extra blixten.
2 Blixtläget ställs automatiskt in på TTL och slutarutlösningen inaktiveras. Ställ in blixtenheten på A
(automatisk blixt utan TTL).
3 Autofokus är endast tillgängligt med objektiven AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED och AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
4 Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.
Blixtenhet
A Synkterminaladaptern AS-15
När synkterminaladaptern AS-15 (säljs separat) är monterad på kamerans
tillbehörssko kan blixttillbehör anslutas via en synkroniseringskabel.
D Använd endast blixttillbehör från Nikon
Använd endast blixtenheter från Nikon. Negativ spänning eller spänning
över 250 V i tillbehörsskon kan inte bara förhindra normal användning utan
också skada synkroniseringskretsarna i kameran eller blixten. Innan du
använder en blixtenhet från Nikon som inte listas i detta avsnitt, kontakta
en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för mer information.
Teknisk information 317
D Anmärkningar om extra blixtenheter
Se Speedlight-handboken för detaljerade instruktioner. Om blixtenheten
stödjer CLS, se avsnittet om CLS-kompatibla digitala systemkameror.
D5600 inkluderas inte i kategorin “digitala systemkameror” i handböckerna
för SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.
Om en extra blixt är monterad i andra fotograferingslägen än j, % och 3
så avfyras blixten med varje bild, även i lägen där den inbyggda blixten inte
kan användas.
i-TTL-blixtstyrning kan användas vid ISO-känsligheter mellan 100 och
12800. Vid höga ISO-känsligheter kan brus (ränder) synas i bilder som tagits
med vissa extra blixtar; om detta inträffar, välj ett lägre värde. Om blixt klarindikatorn blinkar i ungefär tre sekunder efter att ett fotografi har tagits har
blixten avfyrats med full effekt och fotografiet kan vara underexponerat
(endast CLS-kompatibla blixtenheter; för information om exponerings- och
blixtladdningsindikatorer på andra enheter, se handboken som följde med
blixten).
När en synkkabel 17, 28 eller 29 i SC-serien används för fotografering med
extern blixt kanske korrekt exponering inte kan uppnås i i-TTL-läge. Vi
rekommenderar att du väljer spotmätning för att välja standard i-TTLblixtkontroll. Ta en testbild och granska resultatet på monitorn.
I i-TTL-läge, använd blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer
blixtenheten. Använd inte andra paneler, så som diffusionspaneler, då det
kan ge fel exponering.
Om reglagen på de extra blixtarna SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700
eller SB-600, eller kontrollenheten för trådlös blixt (Speedlight) SU-800
används för att ställa in blixtkompensationen så visas Y på
informationsdisplayen.
318 Teknisk information
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 och SB-400 har en
funktion för röda ögon-reducering, och SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 och SU-800 har AF-hjälpbelysning med följande
restriktioner:
• SB-5000: AF-hjälpbelysning är
tillgängligt med 24–135 mm AFobjektiv, men autofokus är endast
tillgänglig med de fokuspunkter som
visas till höger.
24–49 mm
50–69 mm
70–135 mm
• SB-910 och SB-900: AF-hjälpbelysning är
tillgängligt med 17–135 mm
AF-objektiv, men autofokus är endast
tillgängligt med de fokuspunkter som
visas till höger.
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
• SB-800, SB-600 och SU-800:
AF-hjälpbelysning är tillgängligt med
24–105 mm AF-objektiv, men
autofokus är endast tillgängligt med
de fokuspunkter som visas till höger.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
Teknisk information 319
• SB-700: AF-hjälpbelysning är
tillgängligt med 24–135 mm
AF-objektiv, men autofokus är endast
tillgängligt med de fokuspunkter som
visas till höger.
24–135 mm
Beroende på det objektiv som används och motivet kanske
fokusindikeringen (I) visas när motivet inte är i fokus, eller kameran kanske
inte kan fokusera och slutarutlösningen inaktiveras.
320 Teknisk information
Övriga tillbehör
Vid tidpunkten för publiceringen var följande tillbehör tillgängliga
för D5600.
Strömförsörjning • Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a (0 26): Ytterligare
EN-EL14a-batterier finns tillgängliga från lokala
återförsäljare och Nikon-auktoriserade
servicerepresentanter. EN-EL14-batterier kan också
användas.
• Batteriladdare MH-24 (0 26): Ladda EN-EL14a- och EN-EL14batterier.
• Strömkontakt EP-5A, Nätadapter EH-5b/EH-5c: Dessa tillbehör
kan användas för att driva kameran under längre perioder
(nätadaptrar EH-5a och EH-5 kan också användas). En
strömkontakt EP-5A krävs för att ansluta kameran till
EH-5c, EH-5b, EH-5a, eller EH-5; se sida 325 för mer
information.
Lock till
Lock till tillbehörssko BS-1: Ett lock som skyddar tillbehörsskon.
tillbehörssko
Tillbehörsskon används för extra blixtar.
Filter
• Filter avsedda för specialeffektsfotografering kan störa
autofokus eller den elektroniska avståndsmätaren.
• D5600 kan inte användas med linjära polariseringsfilter.
Använd i stället cirkulära polariseringsfilter C-PL eller
C-PL II.
• Neutral Color (NC)-filter rekommenderas för skydd av
objektivet.
• För att förhindra ghost-effekt bör filter inte användas när
motivet har en bakgrund av starkt ljus eller när en stark
ljuskälla finns i bilden.
• Centrumvägd mätning rekommenderas för filter med
exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1× (Y44, Y48, Y52,
O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Mer information finns i
handboken för filtret.
Teknisk information 321
Okulartillbehör
• Sökarlock DK-5 (0 80): Förhindrar att ljus kommer in via
sökaren och syns på fotografiet eller påverkar
exponeringen.
• Korrektionslinser DK-20C: Linser är tillgängliga med dioptrier
på –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 och +3 m–1 när kamerans
dioptrijusteringskontroll är i neutralt läge
(–1 m–1). Använd bara korrektionslinser om önskat fokus
inte kan uppnås med den inbyggda
dioptrijusteringskontrollen (–1,7 till +0,5 m–1). Testa
korrektionslinserna innan du köper dem för att
kontrollera att önskat fokus kan uppnås. Ögonmusslan av
gummi kan inte användas med korrektionslinser.
• Lupp DG-2: DG-2 förstorar vyn som visas i mitten av sökaren
för större precision vid fokusering. Sökaradapter krävs
(säljs separat). Notera att eftersom DG-2 stör
ögonsensorn kanske du måste välja Av för Auto.
avstängn. av infodisplay i inställningsmenyn (0 265)
när detta tillbehör är anslutet.
• Sökaradapter DK-22: DK-22 används för att montera lupp
DG-2. Monitorn kan inte roteras när adaptern är på plats.
• Vinkelsökare DR-6: DR-6 monteras på sökaren i rät vinkel och
möjliggör att bilden i sökaren kan ses i rät vinkel mot
objektivet (till exempel direkt uppifrån när kameran hålls
horisontellt). Monitorn kan inte roteras när tillbehöret är
på plats. Dessutom, eftersom DR-6 stör ögonsensorn
kanske du måste välja Av för Auto. avstängn. av
infodisplay i inställningsmenyn när detta tillbehör är
anslutet.
322 Teknisk information
Programvara
Kamerahuslock
Trådlösa
fjärrkontroller:
Mikrofoner
Camera Control Pro 2: Fjärrstyr kameran från en dator för att
spela in filmer och fotografier och spara dem direkt på
datorns hårddisk.
Notera: Använd de senaste versionerna av Nikons
programvara; se webbplatserna som listas på sida xxi för
den senaste informationen om de operativsystem som
stöds. Med standardinställningarna söker Nikon Message
Center 2 regelbundet efter uppdateringar av Nikons
programvara och firmware medan du är inloggad till ett
konto på datorn och datorn är ansluten till internet. Ett
meddelande visas automatiskt när en uppdatering hittas.
Kamerahuslock BF-1B/Kamerahuslock BF-1A: Kamerahuslocket
håller damm borta från spegeln, sökaren och bildsensorn
när inget objektiv är monterat.
• Trådlös fjärrkontroll WR-R10/Trådlös fjärrkontroll WR-T10: När en
trådlös fjärrkontroll WR-R10 är ansluten kan kameran
styras trådlöst med en trådlös fjärrkontroll WR-T10
(0 270).
• Trådlös fjärrkontroll WR-1 (0 270): WR-1 kan fungera som
antingen en sändare eller mottagare och används
tillsammans med antingen en annan WR-1 eller en trådlös
fjärrkontroll WR-R10 eller WR-T10. Till exempel, en WR-1
kan anslutas till tillbehörskontakten och användas som
mottagare, vilket möjliggör att slutaren utlöses med
fjärrstyrning av en annan WR-1 som fungerar som
sändare.
• Stereomikrofon ME-1 (0 170)
• Trådlös mikrofon ME-W1 (0 170)
Teknisk information 323
Tillbehör för
D5600 är utrustad med en
tillbehörskontakten tillbehörskontakt för
trådlösa fjärrkontroller WR-1
och WR-R10, trådutlösare MCDC2 (0 125) och GPS-enheter
GP-1/GP-1A (0 269) som
ansluts med markeringen H
på kontakten uppriktad
mot F bredvid tillbehörskontakten (stäng
anslutningslocket när kontakten inte används).
USB-kablar
HDMI-kablar
(0 218)
USB-kabel UC-E20 (0 211, 214)
HDMI-kabel HC-E1: En HDMI kabel med en typ C-kontakt för
anslutning till kameran och en typ A-kontakt för anslutning
till HDMI-enheter.
❚❚ Godkända minneskort
Kameran stödjer SD-, SDHC- och SDXC-minneskort,
inklusive SDHC- och SDXC-kort som uppfyller UHS-I.
Kort som är klassificerade som SD Speed Class 6 eller
bättre rekommenderas för filminspelning; om långsammare kort
används kan inspelningen avbrytas. När du väljer kort som ska
användas i kortläsare, se till att de är kompatibla med enheten.
Kontakta tillverkaren för information om funktioner, användning
och begränsningar av användningen.
A Tillbehör som säljs separat
Tillgängligheten kan variera beroende på land eller region. Se vår
webbplats eller broschyrer för den senaste informationen.
324 Teknisk information
Ansluta en strömkontakt och nätadapter
Stäng av kameran innan en strömkontakt och nätadapter (säljs
separat) ansluts.
1 Förbered kameran.
Öppna batterifackets (q)
och strömkontaktens (w)
lock.
2 Sätt i strömkontakten EP-5A.
Sätt i kontakten i den riktning som visas
och använd kontakten för att hålla den
orangea batterispärren tryckt åt ena
sidan. Se till att kontakten är ordentligt
isatt.
3 Stäng luckan för batterifacket.
Placera strömkontaktens
kabel så att den passerar
genom strömkontaktsfacket
och stäng batterifackets
lock.
Teknisk information 325
4 Anslut nätadaptern EH-5b/EH-5c.
Anslut nätadapterns strömkabel till nätuttaget på nätadaptern
(e) och strömkabeln till DC-uttaget (r). En P-ikon visas på
monitorn när kameran drivs av nätadaptern och
strömkontakten.
326 Teknisk information
Vård av kameran
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre tid, ta då bort
batteriet och förvara det på en sval, torr plats med polskyddet
fastsatt. Förhindra uppkomsten av mögel genom att förvara
kameran på en torr, välventilerad plats. Förvara inte kameran
tillsammans med malkulor av nafta eller kamfer eller på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga
elektromagnetiska fält, t.ex. tv- och radioapparater
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
Rengöring
Kamerahus
Objektiv,
spegel och
sökare
Monitor
Blås bort damm och smuts med en blåspensel och torka sedan
försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt kameran
på stranden eller vid kusten, torka då bort sand och salt med
en duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och torka den
därefter noggrant.
Viktigt: Damm eller andra främmande ämnen inne i kameran kan
orsaka skador som inte omfattas av garantin.
Dessa glaskomponenter skadas lätt. Avlägsna damm och
smuts med en blåspensel. Om du använder tryckluftsspray,
håll burken lodrätt för att förhindra utsöndring av vätska. Ta
bort fingeravtryck och andra fläckar genom att fukta en mjuk
duk med lite objektivrengöringsmedel och torka försiktigt.
Avlägsna damm och smuts med en blåspensel. Ta bort
fingeravtryck och andra fläckar genom att torka ytan försiktigt
med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck inte, eftersom det
kan leda till skador eller fel.
Använd inte alkohol, förtunningsmedel eller andra flyktiga kemikalier.
Teknisk information 327
Rengöring av bildsensorn
Om du misstänker att smuts eller damm på bildsensorn påverkar
dina fotografier kan du rengöra sensorn med alternativet Rengöra
bildsensorn på inställningsmenyn. Sensorn kan rengöras när som
helst med alternativet Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras
automatiskt när kameran slås på eller av.
❚❚ “Rengör nu”
Håll kameran med basen nedåt, välj
Rengöra bildsensorn i inställningsmenyn,
markera sedan Rengör nu och tryck på J.
Kameran kontrollerar bildsensorn och
påbörjar sedan rengöringen. 1 blinkar i
sökaren och andra åtgärder kan inte utföras
medan rengöringen pågår. Ta inte bort
eller koppla ur strömförsörjningen innan
rengöringen avslutas och
inställningsmenyn visas.
328 Teknisk information
❚❚ “Rengör vid start/avstängn.”
1 Välj Rengör vid start/avstängn.
Välj Rengöra bildsensorn, markera
sedan Rengör vid start/avstängn. och
tryck på 2.
2 Välj ett alternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J.
Välj mellan Rengör vid start, Rengör
vid avstängning, Rengör vid start &
avstängn. och Rengöring av.
D Rengöring av bildsensorn
Om kamerareglagen används under uppstarten avbryts rengöringen av
bildsensorn.
Rengöring utförs genom att bildsensorn vibreras. Om det inte går att
avlägsna dammet helt med alternativen på menyn Rengöra bildsensorn,
rengör då bildsensorn manuellt (0 330) eller kontakta en Nikonauktoriserad servicerepresentant.
Om bildsensorn rengörs flera gånger i följd kan bildsensorrengöringen
inaktiveras tillfälligt för att skydda kamerans interna kretsar. Rengöring kan
utföras igen efter en kort paus.
Teknisk information 329
❚❚ Manuell rengöring
Om främmande föremål inte kan tas bort från bildsensorn med
alternativet Rengöra bildsensorn på inställningsmenyn (0 328) så
kan sensorn rengöras manuellt enligt beskrivningen nedan. Lägg
dock märke till att sensorn är extremt ömtålig och lätt kan skadas.
Nikon rekommenderar att sensorn endast rengörs av Nikonauktoriserad servicepersonal.
1 Ladda batteriet.
En pålitlig strömkälla krävs när bildsensorn inspekteras eller
rengörs. Se till att batteriet är fulladdat innan du fortsätter.
2 Ta bort objektivet.
Slå av kameran och ta bort objektivet.
3 Välj Fälla upp spegeln för rengör.
Slå på kameran och markera Fälla upp
spegeln för rengör. på
inställningsmenyn och tryck på 2
(notera att detta alternativ inte är
tillgängligt vid batterinivåer på H eller
lägre).
4 Tryck på J.
Meddelandet som ses till höger visas i
monitorn.
5 Fäll upp spegeln.
Tryck ned avtryckaren hela vägen.
Spegeln fälls upp och slutarridån
öppnas så att bildsensorn blir synlig.
330 Teknisk information
6 Undersök bildsensorn.
Håll kameran så att ljuset faller på
bildsensorn, och kontrollera om det
finns damm eller smuts inne i kameran.
Om det inte finns några främmande
föremål, gå vidare till steg 8.
7 Rengör sensorn.
Avlägsna damm och ludd från sensorn
med en blåspensel. Använd inte en
blåsborste, eftersom borsthåren kan
skada sensorn. Smuts som inte kan tas
bort med en blåspensel kan bara
avlägsnas av Nikon-auktoriserad
servicepersonal. Du får under inga omständigheter vidröra eller
torka av sensorn.
8 Stäng av kameran.
Spegeln fälls ned igen och slutarridån stängs. Sätt tillbaka
objektivet eller kamerahuslocket.
A Använd en tillförlitlig strömkälla
Slutarridån är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av medan
spegeln är uppfälld stängs ridån automatiskt. Följ följande
försiktighetsåtgärder för att förhindra skador på ridån:
• Stäng inte av kameran och ta inte bort eller koppla från strömkällan
medan spegeln är uppfälld.
• Om batteriet börjar ta slut medan spegeln är uppfälld hörs en signal och
lampan för självutlösaren blinkar för att varna för att slutarridån kommer
att stängas och spegeln fällas ned om cirka två minuter. Avsluta
rengöringen eller undersökningen omedelbart.
Teknisk information 331
D Främmande ämnen på bildsensorn
Främmande ämnen som kommer in i kameran när objektiv eller
kamerahuslock tas bort eller byts ut (eller i mycket sällsynta fall smörjmedel
eller fina partiklar från själva kameran) kan fastna på bildsensorn, där de kan
synas på fotografier som tas under vissa förhållanden. Skydda kameran när
inget objektiv är monterat genom att alltid sätta på det medföljande
kamerahuslocket, och avlägsna först noggrant allt damm och andra
främmande ämnen som kan finnas på kamerafäste, objektivfäste och
kamerahuslock. Undvik att sätta på kamerahuslock eller byta objektiv i
dammiga omgivningar.
Om främmande ämnen kommer in på bildsensorn, använd alternativet
rengöring av bildsensorn enligt beskrivningen på sida 328. Om problemet
kvarstår, rengör sensorn manuellt (0 330) eller låt den rengöras av
auktoriserad Nikon-servicepersonal. Fotografier som påverkats av
förekomsten av främmande ämnen på sensorn kan retuscheras med
bildrengöringsalternativen som finns tillgängliga i vissa bildapplikationer.
D Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service. Nikon
rekommenderar genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikonauktoriserad servicerepresentant en gång om året eller vartannat år och
service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden genomgång och
service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran.
Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex.
objektiv eller extra blixtar, bör tas med vid genomgång eller service av
kameran.
332 Teknisk information
Vård av kamera och batteri:
Försiktighetsåtgärder
Tappa inte: Fel kan uppstå om produkten utsätts för kraftiga stötar eller
vibrationer.
Håll torr: Produkten är inte vattentät, och fel kan uppstå om den sänks ned i
vatten eller utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostar kan
det ge ohjälpliga skador.
Undvik plötsliga temperaturförändringar: Plötsliga temperaturförändringar, t.ex.
när man kommer in i eller går ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan
leda till kondens inuti enheten. För att förhindra kondensation, placera
enheten i en bärväska eller plastpåse innan den utsätts för plötsliga
temperaturförändringar.
Håll borta från starka magnetfält: Använd eller förvara inte enheten i närheten av
utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetfält.
Kraftiga statiska laddningar eller de magnetfält som alstras av t.ex.
radiosändare kan störa monitorn, skada data som har lagrats på minneskortet
eller påverka produktens interna kretsar.
Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet riktat mot solen eller
någon annan stark ljuskälla under en längre tid. Intensivt ljus kan göra att
bildsensorn försämras eller ge en vit oskärpeeffekt i fotografierna.
Stäng av produkten innan strömkällan tas ur eller kopplas från: Koppla inte ur
produkten och ta inte ur batteriet medan produkten är påslagen eller medan
bilder sparas eller raderas. Om strömmen stängs av avsiktligt under dessa
omständigheter kan det leda till dataförluster eller skador på produktens
minne eller interna kretsar. Förhindra oavsiktlig avstängning av strömmen
genom att undvika att flytta produkten medan nätadaptern är ansluten.
Teknisk information 333
Rengöring: Rengör kamerahuset genom att försiktigt blåsa bort damm och
smuts med en blåspensel och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk.
Efter att kameran använts på stranden eller vid kusten, torka bort sand och
salt med en duk som är lätt fuktad med rent vatten och torka därefter
kameran noggrant.
Objektivet och spegeln skadas lätt. Damm och ludd avlägsnas försiktigt med
en blåspensel. När du använder tryckluftsspray, håll burken lodrätt för att
förhindra utsöndring av vätska. För att ta bort fingeravtryck eller andra fläckar
på objektivet, fukta en mjuk duk med en liten mängd objektivrengöring och
torka försiktigt av objektivet.
Se “Rengöring av bildsensorn” (0 328, 330) för information om att rengöra
bildsensorn.
Rör inte vid slutarridån: Slutarridån är extremt tunn och skadas lätt. Du får under
inga omständigheter utsätta ridån för tryck, vidröra den med
rengöringsredskap eller utsätta den för kraftiga luftströmmar från en
blåspensel. Sådan behandling kan göra att ridån repas, deformeras eller rivs
sönder.
Förvaring: Förhindra uppkomsten av mögel genom att förvara kameran på en
torr, välventilerad plats. Om du använder en nätadapter, koppla bort den på
grund av brandrisken. Om produkten inte ska användas under en längre tid,
ta ur batteriet för att förhindra läckage och förvara kameran i en plastpåse
tillsammans med torkmedel. Förvara däremot inte kamerafodralet i en
plastpåse, eftersom det kan förstöra materialet. Notera att torkmedlets
förmåga att absorbera fukt gradvis försämras och att det därför bör bytas ut
regelbundet.
För att förhindra mögel bör kameran tas fram från förvaringsplatsen minst en
gång i månaden. Slå på kameran och utlös slutaren några gånger innan du
lägger undan den.
Förvara batteriet på en sval och torr plats. Sätt tillbaka polskyddet innan
batteriet läggs undan.
334 Teknisk information
Noteringar om monitorn: Monitorn är tillverkad med extremt hög precision;
minst 99,99 % av pixlarna fungerar korrekt, och färre än 0,01 % saknas eller är
defekta. Så även om dessa displayer kan innehålla pixlar som alltid är tända
(vita, röda, blåa eller gröna) eller alltid avstängda (svarta), så är detta inget fel,
och påverkar inte bilder som tas med enheten.
Det kan vara svårt att se bilden på monitorn i starkt ljus.
Utsätt inte monitorn för tryck, eftersom det kan leda till skador eller fel.
Damm eller ludd på monitorn kan avlägsnas med en blåspensel. Ta bort
fläckar genom att torka försiktigt med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Var
försiktig om monitorn går sönder så att du inte skadar dig på det krossade
glaset, och undvik att de flytande kristallerna kommer i kontakt med ögonen
eller munnen.
Moaré: Moaréeffekt är ett interferensmönster som skapas av interaktionen
mellan en bild som innehåller ett regelbundet, upprepat rutnät, såsom
vävmönstret i tyg eller fönster i en byggnad, och kamerans bildsensorrutnät.
Om du märker av moaréeffekter i dina bilder, pröva att ändra avståndet till
motivet, zooma in och ut, eller ändra vinkeln mellan motivet och kameran.
Batteriet och laddaren: Batterier kan läcka eller explodera om de hanteras
felaktigt. Läs och följ varningarna och försiktighetsåtgärderna på sidorna
xiii–xvi i denna handbok. Följ följande försiktighetsåtgärder när du hanterar
batterier och laddare:
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna
utrustning.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller öppen eld.
• Håll batteripolerna rena.
• Stäng av produkten innan du byter batteri.
• Ta bort batteriet från kameran eller laddaren när det inte används och sätt
tillbaka polskyddet. Dessa enheter drar en liten mängd ström även när de
är avstängda och kan ladda ur batteriet tills det inte längre fungerar. Om
batteriet inte ska användas under en längre tid, sätt då i det i kameran och
ladda ur det helt innan det tas bort och förvaras på en plats med en
omgivande temperatur på mellan 15 °C och 25 °C; undvik varma eller
extremt kalla platser. Upprepa detta minst var sjätte månad.
Teknisk information 335
• Att slå på eller stänga av kameran upprepade gånger när batteriet är helt
urladdat förkortar batteriets livslängd. Batterier som har laddats ur helt
måste laddas före användning.
• Den interna temperaturen i batteriet kan öka när det används. Om du
försöker ladda batteriet medan den interna temperaturen är förhöjd kan
det försämra batteriets prestanda, och batteriet kanske inte kan laddas eller
laddas bara delvis. Vänta med att ladda tills batteriet har svalnat.
• Ladda batteriet inomhus vid en omgivande temperatur på mellan 5 °C och
35 °C. Använd inte batteriet vid en omgivande temperatur under 0 °C eller
över 40 °C; om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batteriet skadas eller
dess prestanda försämras. Kapaciteten kan minska och laddningstiden kan
öka vid batteritemperaturer från 0 °C till 15 °C och från 45 °C till 60 °C.
Batteriet laddas inte om dess temperatur är under 0 °C eller över 60 °C.
• Om CHARGE-lampan blinkar snabbt (ungefär åtta gånger per sekund) under
laddningen, kontrollera att temperaturen befinner sig inom det korrekta
intervallet och koppla sedan ur laddaren och ta ur och sätt tillbaka batteriet.
Om problemet kvarstår, upphör omedelbart med användandet och ta med
batteriet och laddaren till din återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
• Flytta inte laddaren eller rör vid batteriet när laddning pågår. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det i vissa ovanliga fall leda till att laddaren
visar att batteriet är fulladdat trots att det endast är delvis laddat. Ta ur
batteriet och sätt i det igen för att börja ladda på nytt.
• Om du fortsätter att ladda ett batteri som redan är fulladdat kan dess
prestanda försämras.
• En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin
laddning när det används i rumstemperatur tyder på att det behöver bytas
ut. Köp ett nytt EN-EL14a-batteri.
• Använd laddaren endast med kompatibla batterier. Koppla från när den
inte används.
• Kortslut inte laddarens poler. Underlåtenhet att följa denna uppmaning
kan resultera i överhettning och skador på laddaren.
336 Teknisk information
• Ladda batteriet innan det används. När du fotograferar vid betydelsefulla
tillfällen, ha ett extra, fulladdat batteri tillgängligt. Beroende på var du
befinner dig kan det vara svårt att få tag på extrabatterier med kort varsel.
Notera att vid kallt väder brukar batteriers kapacitet minska. Se till att
batteriet är fulladdat innan du fotograferar utomhus i kallt väder. Förvara
ett reservbatteri på en varm plats och byt ut batterierna när det behövs. När
ett kallt batteri värms upp kan en del av laddningen återställas.
• Återvinn uppladdningsbara batterier i enlighet med lokala bestämmelser,
och se till att först isolera batteripolerna med tejp.
Teknisk information 337
Tillgängliga inställningar
Följande tabell listar de inställningar som kan justeras i varje läge.
Notera att vissa inställningar kan vara otillgängliga beroende på de
alternativ som valts.
Fotograferingsmenyn
Övriga inställningar
ISO-känslighet
Vitbalans
Ställ in Picture Control
Aktiv D-Lighting
HDR (stort dynamiskt
omfång)
Brusreducering för
lång exp.
Brusreduc. vid högt ISO
Skapa timelapse-film
Fokusläge (sökare)
AF-områdesläge
(sökare)
Fokusläge (livevisning/
film)
AF-områdesläge
(livevisning/film)
338 Teknisk information
i
—
—
—
—2
j
—
—
—
—2
P, S,
A, M
z
z
z
z
k,
p,
n,
o,
s,
w,
0
z1
—
—
—2
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
z1
—
—
—2
%
—
—
—
—
S,
T
z1
—
—
—
U
z1
—
—
—2
'
z1
—
—
—
(
z1
—
—
—
3
z1
—
—
—
1,
2,
3
z1
—
—
—
— — z — — — — — — — — —
z z z
z z — z
z z z z
z
z z z
z z z
z z z
z z — z z z z z z
z z — — — — — — —
z z — z z z z z z
z z z
z z — z
z z — z
z
z z z
z z z z
z z z z
z
— — z
z z z3 z z3 z3 — z3 z
Övriga inställningar
Anpassningsmeny
1
2
3
4
5
6
Mätning
Gaffling
Blixtkompensation
Exponeringskompensa
tion
Blixtläge
i
—
—
—
j
—
—
—
P, S,
A, M
z
z
z
k,
p,
n,
o,
s,
w,
0
—
—
z
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
—
—
z
%
—
—
—
S,
T
—
—
—
U ' ( 3
— — — —
— — — —
— — — —
1,
2,
3
—
—
—
— — z z z z — — — — — —
z — z z4 — — z z z — — —
a3: Inbyggd
AF-hjälplampa
z z
e1: Blixtstyrning för
inb. blixt/Extra blixt
— — z — — — — — — — — —
e2: Automatisk
gaffling
— — z — — — — — — — — —
z z5 z6 — z z z — z z
Automatisk ISO-känslighet är inte tillgänglig.
Låst vid Auto.
Motivföljande AF är inte tillgängligt.
Inte tillgängligt i läge 0.
Inte tillgängligt i läge w.
Endast tillgängligt i lägena x, y och z.
Teknisk information 339
Felsökning
Om kameran inte fungerar som förväntat, gå då igenom listan över
vanliga problem nedan innan du tar kontakt med återförsäljaren
eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Batteri/display
Kameran är påslagen men reagerar inte: Vänta tills inspelningen avslutas. Stäng av
kameran om problemet kvarstår. Om kameran inte stängs av, ta bort och sätt
tillbaka batteriet, eller, om du använder en nätadapter, koppla ur och
återanslut nätadaptern. Notera att även om alla data som håller på att sparas
förloras så påverkas inte data som redan har sparats när strömförsörjningen
tas ur eller kopplas bort.
Sökaren är inte i fokus: Justera sökarens fokus (0 41). Om detta inte löser
problemet, välj enpunkts servoautofokus (AF-S; 0 82), enpunkts-AF (c;
0 87) och mittenfokuspunkten, komponera sedan ett motiv med hög
kontrast i mittenfokuspunkten och tryck in avtryckaren halvvägs för att
fokusera kameran. Med kameran fokuserad, använd
dioptrijusteringskontrollen för att få motivet i skarpt fokus i sökaren. Om
nödvändigt kan sökarens fokus justeras ytterligare med korrektionslinser
(säljs separat, 0 322).
Sökaren är mörk: Sätt i ett fulladdat batteri (0 26, 27).
Displayerna slås av utan varning: Välj längre fördröjningar för Anpassad inställning
c2 (Timer för aut. avstängning; 0 240).
Informationsdisplayen visas inte i monitorn: Avtryckaren är intryckt halvvägs eller
ögonsensorn har slagit av displayen. Om informationsdisplayen inte visas
när du tar bort fingret från avtryckaren eller slutar täcka över ögonsensorn,
kontrollera att På är valt för Automatisk infodisplay (0 265) och att
batteriet är laddat (0 26).
Sökardisplayen är långsam och ljussvag: Responstid och ljusstyrka för denna display
kan variera beroende på temperaturen.
340 Teknisk information
Fina linjer är synliga runt den aktiva fokuspunkten eller displayen blir röd när fokuspunkten
markeras: Detta är normalt för denna typ av sökare och innebär inte att något
är fel.
Fotografering (alla lägen)
Det tar lång tid att slå på kameran: Radera filer eller mappar.
Slutarutlösningen är inaktiverad:
• Minneskortet är låst, fullt eller inte isatt (0 27, 351).
• Slutaren inaktiverad är valt för Funktion utan minneskort (0 268) och
inget minneskort är isatt (0 27).
• Den inbyggda blixten laddas (0 54).
• Kameran är inte i fokus (0 50).
• CPU-objektiv med bländarring har monterats men bländaren har inte låsts
vid det största bländarvärdet (0 307).
• Ett icke-CPU-objektiv är monterat men kameran är inte i läge M (0 308).
Endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in i serietagningsläge: Serietagning är
inte tillgängligt om den inbyggda blixten avfyras (0 77, 101).
Den slutliga bilden är större än området som visas i sökaren: Sökarens horisontella och
vertikala sökartäckning är ungefär 95 %.
Bilderna är inte i fokus:
• Objektiven AF-S, AF-P eller AF-I är inte monterade: använd objektiven AF-S,
AF-P eller AF-I eller fokusera manuellt.
• Kameran kan inte fokusera med autofokus: använd manuell fokusering eller
fokuslås (0 86, 93, 95).
• Kameran är i manuellt fokusläge: fokusera manuellt (0 95).
Fokus låses inte när avtryckaren trycks in halvvägs: Använd A (L)-knappen för att
låsa fokus när livevisning är av och AF-C är valt som fokusläge eller när du
fotograferar rörliga motiv i AF-A-läge (0 93).
Teknisk information 341
Kan inte välja fokuspunkt:
• e (Automatiskt AF-område; 0 88) är valt: välj ett annat AF-områdesläge.
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att starta väntelägestimern (0 53).
Kan inte välja AF-områdesläge: Manuell fokusering är vald (0 82, 95).
AF-hjälplampan tänds inte:
• AF-hjälplampan tänds inte om AF-C är valt för autofokusläge (0 82) eller om
kontinuerlig servoautofokus är valt när kameran är i AF-A-läge. Välj AF-S. Om
ett annat alternativ än e (Automatiskt AF-område) är valt för
AF-områdesläge, välj mittenfokuspunkten (0 87, 90).
• Kameran är i livevisningsläge.
• Av är valt för Anpassad inställning a3 (Inbyggd AF-hjälplampa, 0 237).
• Lampan har stängts av automatiskt. Lampan kan bli varm när den används
kontinuerligt; vänta tills den har svalnat.
Bildstorleken kan inte ändras: Bildkvalitet är inställt på NEF (RAW) (0 99).
Kameran tar lång tid på sig att spara bilder:
• Beroende på fotograferingsförhållandena och minneskortets prestanda kan
åtkomstlampan för minneskort lysa i upp till ungefär en minut efter att
fotograferingen avslutats i serietagningslägen.
• Stäng av brusreducering för lång exponering (0 230).
342 Teknisk information
Brus (ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) uppträder i
bilder:
• Ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma och ränder kan
minskas genom att sänka ISO-känsligheten.
• Använd alternativet Brusreducering för lång exp. i fotograferingsmenyn
för att begränsa förekomsten av ljusa fläckar eller dimma i bilder som tas
med längre slutartider än 1 sek. (0 230).
• Dimma och ljusa fläckar kan indikera att kamerans interna temperatur har
blivit förhöjd på grund av hög omgivande temperatur, långa exponeringar,
eller liknande orsaker: stäng av kameran och vänta tills den har svalnat
innan du fortsätter fotograferingen.
• Vid höga ISO-känsligheter kan ränder synas i bilder som tagits med vissa
extra blixtar; om detta inträffar, välj ett lägre värde.
• Vid höga ISO-känsligheter, inklusive höga värden valda med automatisk
ISO-känslighet, kan slumpmässigt utspridda ljusa pixlar minskas genom att
välja Hög, Normal eller Låg för Brusreduc. vid högt ISO i
fotograferingsmenyn (0 231).
• Vid hög ISO-känslighet kan ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder vara mer märkbara i långa exponeringar, och
bilder tagna i hög omgivande temperatur eller med Aktiv D-Lighting
aktiverat, Jämn valt för Ställ in Picture Control (0 155) eller extrema
värden valda för Picture Control-parametrarna (0 158).
• I läge % kan slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder vara
mer märkbara i bilder tagna i svag belysning.
Kan inte välja ett utlösarläge: Val av utlösarläge är inte tillgängligt när monitorn är
avstängd (0 75). Notera att ögonsensorn kanske stänger av monitorn
automatiskt när du sätter ögat mot sökaren.
Teknisk information 343
Ljudsignalen låter inte:
• Av har valts för Signalalternativ > Signal på/av (0 263).
• Kameran är i tyst läge (0 78) eller en film spelas in (0 164).
• MF eller AF-C är valt som fokusläge eller motivet rör sig när AF-A är valt (0 82).
Fläckar uppträder i fotografier: Rengör de främre och bakre objektivelementen.
Om problemet kvarstår, rengör bildsensorn (0 328).
Datum stämplas inte på bilder: Ett NEF-alternativ (RAW) är valt för bildkvalitet
(0 99, 243).
Ljud spelas inte in med filmer: Mikrofon av är valt för Filminställningar >
Mikrofon (0 169).
Livevisning avslutas oväntat eller startar inte: För att undvika skador på kamerans
interna kretsar kan livevisning avslutas automatiskt om:
• Den omgivande temperaturen är hög
• Kameran har använts under en längre tid i livevisningsläge eller för att spela
in filmer
• Kameran har använts i serieutlösarläge under en längre tid
Om livevisning inte startar när du försöker starta livevisning, vänta tills de inre
kretsarna har kylts ned och försök sedan igen. Notera att kameran kan kännas
varm, men detta tyder inte på något fel.
Artefakter i bilden syns under livevisning: “Brus” (slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder) och oväntade färger kan synas om du zoomar in
på vyn genom objektivet (0 53) under livevisning; i filmer påverkas
mängden och fördelningen av slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma
och ljusa fläckar av bildstorleken och bildhastigheten (0 168). Slumpmässigt
utspridda ljusa pixlar, dimma och ljusa fläckar kan också uppstå som ett
resultat av ökad temperatur i kamerans interna kretsar under livevisning;
avsluta livevisning när kameran inte används.
344 Teknisk information
Flimmer eller streck syns under livevisning eller filminspelning: Välj ett alternativ för
Flimmerreducering som matchar frekvensen hos den lokala
strömförsörjningen (0 268).
Ljusa band syns under livevisning eller filminspelning: En blinkande skylt, blixt eller
annan kortvarig ljuskälla användes under livevisning eller filminspelning.
Menyalternativ kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga i alla lägen.
Fotografering (P, S, A, M)
Slutarutlösningen är inaktiverad:
• Ett icke-CPU-objektiv är monterat: vrid kamerans funktionsratt till M
(0 308).
• Funktionsratten vrids till S efter att slutartiden “Bulb” eller “Time (Tid)” har
valts i läge M: välj en ny slutartid (0 121).
• Om vitbalansgaffling är aktiverat så inaktiveras slutarutlösningen och
sökarens visning av antal bilder blinkar om det inte finns tillräckligt med
utrymme på minneskortet för att spara alla bilder i gafflingssekvensen. Sätt
i ett nytt minneskort.
Alla slutartider är inte tillgängliga:
• Blixten används (0 106).
• När På har valts för Filminställningar > Manuella filminställningar i
fotograferingsmenyn så varierar de tillgängliga slutartiderna med
bildhastigheten (0 169).
Kan inte välja önskad bländare: Intervallet av tillgängliga bländare varierar
beroende på objektivet som används.
Färgerna är onaturliga:
• Justera vitbalansen så den matchar ljuskällan (0 140).
• Justera Ställ in Picture Control-inställningarna (0 155).
Kan inte mäta vitbalans: Motivet är för mörkt eller för ljust (0 147).
Teknisk information 345
Bilden kan inte väljas som källa för förinställt värde för vitbalans: Bilden skapades inte
med D5600 (0 149).
Vitbalansgaffling är otillgänglig: Ett bildkvalitetsalternativ NEF (RAW) eller
NEF + JPEG har valts för bildkvalitet (0 98).
Effekterna av Picture Control varierar från bild till bild: A (auto) har valts för skärpa,
klarhet, kontrast eller mättnad. För konsekventa resultat över en serie bilder,
välj en annan inställning (0 159).
Mätning kan inte ändras: Autoexponeringslås är aktiverat (0 130).
Exponeringskompensation kan inte användas: Kameran är i läge M. Välj ett annat
läge (0 118, 132).
Brus (rödaktiga områden eller andra artefakter) är synliga vid långtidsexponeringar:
Aktivera brusreducering för lång exponering (0 230).
Bildvisning
NEF-bild (RAW) visas inte: Bilden togs med bild bildkvaliteten NEF (RAW) + JPEG
(0 98).
Kan inte visa bilder tagna med andra kameror: Bilder tagna med andra
kameramärken kanske inte visas korrekt.
Vissa bilder visas inte under bildvisning: Välj Alla för Visningsmapp (0 221).
Bilder på högkant (porträtt) visas i liggande format (landskap):
• Välj På för Rotera hög (0 222).
• Bilden togs med Av valt för Automatisk bildrotering (0 222).
• Bilden visas med visning av tagen bild (0 221).
• Kameran riktades uppåt eller nedåt när bilden togs (0 222).
Kan inte radera bilden:
• Bilden är skyddad: ta bort skyddet (0 200).
• Minneskortet är låst (0 350).
346 Teknisk information
Kan inte retuschera bilden: Bilden kan inte redigeras ytterligare med denna
kamera (0 279).
Kan inte välja fotot för utskrift: Fotot är i NEF-format (RAW). Överför bilderna till en
dator och skriv ut med Capture NX-D (0 210). NEF-bilder (RAW) kan sparas i
JPEG-format med NEF (RAW)-bearbetning (0 280).
Bilden visas inte på tv:n: HDMI-kabeln (0 218) är inte korrekt ansluten.
Kameran svarar inte på fjärrkontrollen för en HDMI-CEC-tv:
• Välj På för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 219).
• Justera HDMI-CEC-inställningarna för tv:n enligt beskrivningen i
dokumentationen som medföljer enheten.
Kan inte överföra bilder till en dator: Operativsystemet är inte kompatibelt med
kameran eller överföringsprogrammet. Använd en kortläsare för att kopiera
bilder till en dator.
Alternativet borttagning av damm i bilden i Capture NX-D har inte önskad effekt:
Rengöring av bildsensorn ändrar dammets placering på bildsensorn.
Referensdata för borttagning av damm i bilden som registrerats innan
rengöring av bildsensorn kan inte användas med fotografier som tas efter att
bildsensorn rengjorts. Referensdata för dammborttagning som registrerats
efter rengöring av bildsensorn kan inte användas med fotografier som tagits
innan bildsensorn rengjorts (0 266).
NEF-bilder (RAW) ser annorlunda ut på en dator jämfört med i kameran: Programvara från
andra leverantörer visar inte effekterna av Picture Controls, Aktiv D-Lighting
eller vinjetteringskontroll. Använd Capture NX-D (0 210).
Teknisk information 347
Bluetooth och Wi-Fi (trådlösa nätverk)
Smarta enheter visar inte kamerans SSID (nätverksnamn):
• Kontrollera att Inaktivera är valt för Flygplansläge i kamerans
inställningsmeny (0 271).
• Kontrollera att Aktivera är valt för Bluetooth > Nätverksanslutning i
kamerans inställningsmeny.
• Försök att stänga av den smarta enhetens Wi-Fi och slå sedan på det igen.
Kan inte ansluta till smarta enheter med NFC: Välj en annan anslutningsmetod.
Kan inte ansluta till trådlösa skrivare och andra trådlösa enheter: Denna kamera kan
endast ansluta till enheter som har SnapBridge-appen installerad.
Övrigt
Inspelningsdatumet är inte korrekt: Ställ in kameraklockan (0 40, 262).
Menyalternativ kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga med vissa
kombinationer av inställningar eller när inget minneskort är isatt (0 27, 277,
338).
348 Teknisk information
Felmeddelanden
Detta avsnitt listar de indikatorer och felmeddelanden som visas i
sökaren och på monitorn.
A Varningsikoner
Ett blinkande d på monitorn eller s i sökaren indikerar att en varning eller
felmeddelande kan visas på monitorn genom att trycka på W (Q)-knappen.
Indikator
Monitor
Lås objektivets bländarring
på värdet för minsta
bländare (högsta
bländarvärdet).
Sökare
0
Lösning
Ställ in objektivets bländarring
B
på minsta bländare (största
(blinkar)
bländarvärdet).
307
• Montera ett icke-IX NIKKOR307
objektiv.
F/s
(blinkar) • Om ett icke-CPU-objektiv är
123
monterat, välj läge M.
Ett objektiv med en knapp för
objektivindrag monteras med
Rotera zoomringen för att
F
objektivet indraget. Tryck på
31
fälla ut objektivet innan du
(blinkar) knappen för objektivindrag och
tar foton.
vrid på zoomringen för att fälla
ut objektivet.
Slutarutlösning inaktiverad. d/s Stäng av kameran och ladda
26, 27
Ladda batteriet.
(blinkar) eller byt batteriet.
Detta batteri kan inte
användas. Det
kommunicerar felaktigt
d
Använd ett batteri som är
med kameran. Välj ett
321
(blinkar) godkänt av Nikon.
batteri som är avsett för
denna kamera så används
kameran på säkert sätt.
Inget objektiv är monterat
Teknisk information 349
Indikator
Monitor
Sökare
Lösning
0
Initieringsfel. Stäng av
Slå av kameran, ta bort och sätt
d/k
kameran och sätt sedan på
tillbaka batteriet och slå sedan
27
(blinkar)
den igen.
på kameran igen.
Låg batterinivå. Avsluta och
Avsluta rengöringen, stäng av
stäng av kameran
—
kameran och ladda eller byt
331
omedelbart.
batteriet.
s
Klockan är inte inställd
Ställ kameraklockan.
40, 262
(blinkar)
Stäng av kameran och
S/s
Inget minneskort isatt
kontrollera att kortet har satts i
27
(blinkar)
korrekt.
Minneskortet är låst
Minneskortet är låst.
(
(skrivskyddat). Skjut kortets
—
Skjut låset till skrivläge.
(blinkar)
skrivskyddspärr till skrivläge.
• Använd ett godkänt kort.
324
• Formatera kortet. Om
259
problemet kvarstår kan kortet
vara skadat. Kontakta en
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
• Fel när ny mapp skapades.
27, 205
Det går inte att komma åt
Radera filer eller sätt i ett nytt
(/k
det här minneskortet. Sätt i
minneskort.
(blinkar)
ett annat kort.
• Sätt i ett nytt minneskort.
27
• Eye-Fi-kortet sänder
274
fortfarande ut en trådlös
signal efter att Inaktivera har
valts för Eye-Fi-överföring.
För att avbryta den trådlösa
överföringen, stäng av
kameran och ta ur kortet.
350 Teknisk information
Indikator
Monitor
Sökare
Ej tillgänglig om Eye-Fikortet är låst.
(/k
(blinkar)
Kortet är inte formaterat.
Formatera kortet.
T
(blinkar)
Kortet är fullt
j/A/s
(blinkar)
—
●
(blinkar)
Motivet är för ljust
s
(blinkar)
Motivet är för mörkt
Lösning
0
Eye-Fi-kortet är låst
(skrivskyddat). Skjut kortets
—
skrivskyddspärr till skrivläge.
Formatera kortet eller stäng av
kameran och sätt i ett nytt
27, 259
minneskort.
• Minska kvaliteten eller
98
storleken.
• Radera bilder.
205
• Sätt i ett nytt minneskort.
27
Kameran kan inte fokusera med 50, 86,
autofokus. Ändra
95
kompositionen eller fokusera
manuellt.
• Använd en lägre ISO107
känslighet.
• Använd ett ND-filter (säljs i
321
handeln).
• I läge:
S Minska slutartiden
121
A Välj en mindre bländare
122
(större bländarvärde)
% Välj ett annat
4, 65
fotograferingsläge
• Använd en högre ISO107
känslighet.
• Använd blixt.
101
• I läge:
S Öka slutartiden
121
A Välj en större bländare
122
(mindre bländarvärde)
Teknisk information 351
Indikator
Monitor
Sökare
Lösning
0
A/s
Ingen “bulb” i S-läget
(blinkar)
121,
Ändra slutartid eller välj läge M.
123
&/s
Ingen “tid” i S-läget
(blinkar)
A/s
Ingen “bulb” i HDR-läget
• Ändra slutartid.
124,
(blinkar)
125
&/s
• Stäng av HDR.
138
Ingen “tid” i HDR-läget
(blinkar)
Menyer och uppspelning är inte
tillgängligt medan
109
Intervalltimerfotografering
—
intervalltimerfotografering
pågår. För att pausa, tryck på J.
Menyer och bildvisning är inte
Timelapse-fotografering
—
tillgängligt medan timelapse175
fotografering pågår.
352 Teknisk information
Indikator
Monitor
—
—
Fel. Tryck på avtryckaren
igen.
Startfel. Kontakta en
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
Mätningsfel
Det går inte att starta
livevisningen. Vänta tills
kameran har svalnat.
Sökare
0
Lösning
Blixten har avfyrats med full
effekt. Kontrollera bilden i
N
monitorn; om den är
(blinkar)
underexponerad, justera
inställningarna och försök igen.
• Använd blixten.
• Ändra avståndet till motivet,
bländare, blixträckvidd eller
ISO-känslighet.
• Objektivets brännvidd är
mindre än 18 mm: använd en
större brännvidd.
N/s
• Extra blixtenhet SB-400 eller
(blinkar) SB-300 är monterad: blixten är
i reflektorposition eller så är
fokusavståndet mycket kort.
Fortsätt fotografera; om
nödvändigt, öka
fokusavståndet för att
förhindra att skuggor syns i
bilden.
Utlös slutaren. Om felet
kvarstår eller uppträder ofta,
kontakta en Nikon-auktoriserad
O servicerepresentant.
(blinkar)
Kontakta en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
—
Vänta tills de interna kretsarna
har svalnat innan du fortsätter
livevisning eller filminspelning.
—
101
106,
107,
122
—
—
—
—
344
Teknisk information 353
Indikator
Monitor
Sökare
Mappen innehåller inga
bilder.
—
Det går inte att visa filen.
—
Det går inte att välja den här
filen.
—
Den här filmen kan inte
redigeras.
—
Ingen bild för retuschering.
—
Det går inte att komma åt
nätverket förrän kameran
har svalnat.
—
354 Teknisk information
Lösning
0
Mappen som valts för
bildvisning innehåller inga
bilder. Välj en mapp som
innehåller bilder från menyn
27, 221
Visningsmapp eller sätt i ett
minneskort som innehåller
bilder.
Filen kan inte visas på kameran.
—
Bilder som har skapats med
andra enheter kan inte
278
retuscheras.
278
• Filmer som har skapats med
andra enheter kan inte
redigeras.
• Filmer måste vara minst två
178
sekunder långa.
Minneskortet innehåller inte
NEF-bilder (RAW) för
280
användning med NEF
(RAW)-bearbetning.
Stäng av kameran och försök
igen efter att ha låtit kameran
—
svalna.
Indikator
Monitor
Sökare
Kontrollera skrivaren.
—
Kontrollera papperet.
—
Papperet har fastnat.
—
Slut på papper.
—
Kontrollera tillgången på
bläck.
Slut på bläck.
—
—
0
Lösning
Kontrollera skrivaren. För att
fortsätta, välj Fortsätt (om
tillgängligt).
Papperet har inte den valda
storleken. Lägg i papper av rätt
storlek och välj Fortsätt.
Rensa stoppet och välj Fortsätt.
Lägg i papper med den valda
storleken och välj Fortsätt.
Kontrollera bläcket. För att
fortsätta, välj Fortsätt.
Fyll på bläck och välj Fortsätt.
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Mer information finns i handboken till skrivaren.
Teknisk information 355
Specifikationer
❚❚ Nikon D5600 Digitalkamera
Typ
Typ
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
Bildsensor
Bildsensor
Totalt antal pixlar
Dammreduceringssystem
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
Filformat
Picture Control-system
Media
Filsystem
356 Teknisk information
Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format; brännvidd motsvarande ungefär
1,5× den för objektiv med bildvinkel i FX-format
24,2 miljoner
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,78 miljoner
Rengöring av bildsensor, referensdata för
borttagning av damm i bilden (programvaran
Capture NX-D krävs)
• 6 000 × 4 000 (Stor)
• 4 496 × 3 000 (Mellan)
• 2 992 × 2 000 (Liten)
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, komprimerad
• JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med hög
(ungefär 1 : 4), normal (ungefär 1 : 8) eller låg
(ungefär 1 : 16) komprimering
• NEF (RAW) + JPEG: Ett fotografi lagras både i NEF
(RAW)- och JPEG-format
Standard, neutral, mättade färger, monokrom,
porträtt, landskap, jämn; vald Picture Control kan
ändras; lagring för anpassade Picture Controls
SD- (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHCoch SDXC-minneskort
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Sökare
Sökare
Sökartäckning
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
Mattskiva
Spegel
Objektivbländare
Objektiv
Autofokusstöd
Slutare
Typ
Slutartid
Blixtsynkhastighet
Utlösning
Utlösarläge
Bildmatningshastighet
Självutlösare
Spegelreflexsökare med pentaspegel i ögonhöjd
Ungefär 95 % horisontellt och 95 % vertikalt
Ungefär 0,82× (50 mm f/1.4-objektiv vid
oändlighet, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; från mitten av sökarlinsens yta)
–1,7–+0,5 m–1
BriteView Clear Matte Mark VII mattskiva typ B
Snabbt återgående
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Autofokus är tillgängligt med AF-S-, AF-P- och AF-Iobjektiv.
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig
skärpeplansslutare
1/4 000–30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV; Bulb;
Time (Tid)
X = 1/200 sek.; synkroniseras med slutaren vid
1/200 sek. eller längre
8 (enkelbild), ! (serietagning L), 9
(serietagning H), J (tyst läge), E (självutlösare);
intervalltimerfotografering stöds
• !: Upp till 3 bps
• 9: Upp till 5 bps (JPEG och 12-bitars NEF/RAW)
eller 4 bps (14-bitars NEF/RAW)
Notera: Bildhastigheterna förutsätter kontinuerlig
servo-AF, manuell eller slutartidsstyrd automatisk
exponering, slutartiden 1/250 sek. eller kortare,
Prioritera slutare valt för Anpassad inställning a1
(Välj AF-C-prioritet), och övriga inställningar på
standardinställningarna.
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar
Teknisk information 357
Exponering
Mätningsläge
Mätmetod
Område (ISO 100, f/1.4objektiv, 20 °C)
Koppling av
exponeringsmätare
Läge
TTL-exponeringsmätning med 2 016-pixlars RGBsensor
• Matrismätning: 3D-färgmatrixmätning II (typ G-, Eoch D-objektiv); färgmatrixmätning II (övriga
CPU-objektiv)
• Centrumvägd mätning: 75 % vikt ges till en cirkel på
8 mm i bildutsnittets mitt
• Spotmätning: Mäter en 3,5 mm cirkel (ungefär
2,5 % av bilden) centrerad på den valda
fokuspunkten
• Matris- eller centrumvägd mätning: 0–20 EV
• Spotmätning: 2–20 EV
CPU
Autolägen (i auto; j auto, avstängd blixt);
programautomatik med flexibelt program (P);
slutartidsstyrd automatik (S); bländarstyrd
automatik (A); manuell (M); motivlägen (k porträtt;
l landskap; p barn; m sport; n närbild;
o nattporträtt; r nattlandskap; s fest/inomhus;
t strand/snö; u solnedgång; v skymning/
gryning; w husdjursporträtt; x levande ljus;
y blommor; z höstfärger; 0 mat);
specialeffektlägen (% mörkerseende;
S superintensiv; T pop; U fotoillustration;
' leksakskameraeffekt; ( miniatyreffekt;
3 selektiv färg; 1 silhuett; 2 högdagerbild;
3 lågdagerbild)
Exponeringskompensation Kan justeras med –5–+5 EV i steg om 1/3 eller
1/2 EV i lägena P, S, A, M, h och %
358 Teknisk information
Exponering
Exponeringslås
ISO-känslighet
(rekommenderat
exponeringsindex)
Aktiv D-Lighting
Fokus
Autofokus
Detektionsintervall
Objektivservo
Fokuspunkt
AF-områdesläge
Fokuslås
Ljusstyrkan låst vid detekterat värde med
A (L)-knappen
ISO 100–25600 i steg om 1/3 EV. Automatisk
ISO-känslighet tillgänglig
Y Auto, Z Extra hög, P Hög, Q Normal,
R Låg, ! Av
Nikon Multi-CAM 4800DX autofokussensormodul
med TTL-fasdetektering, 39 fokuspunkter
(inklusive 9 sensorer av kors-typ) och
AF-hjälplampa (räckvidd ungefär 0,5–3 m)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S);
kontinuerlig servo-AF (AF-C); auto AF-S/AF-C-val
(AF-A); förutsägande fokusföljning aktiveras
automatiskt beroende på motivets status
• Manuell fokusering (MF): Elektronisk avståndsmätare
kan användas
Kan väljas från 39 eller 11 fokuspunkter
Enpunkts-AF, 9-, 21- eller 39-punkters dynamiskt
AF-område, 3D-följning, automatiskt AF-område
Fokus kan låsas genom att trycka in avtryckaren
halvvägs (enpunkts servo-AF) eller genom att
trycka på A (L)-knappen
Teknisk information 359
Blixt
Inbyggd blixt
Ledtal
Blixtstyrning
Blixtläge
Blixtkompensation
Blixtindikator
Tillbehörssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkterminal
Vitbalans
Vitbalans
Gaffling
Gafflingstyper
360 Teknisk information
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Automatisk blixt
med automatisk uppfällning
P, S, A, M, 0: Manuell uppfällning med knapp
Ungefär 12, 12 med manuell blixt (m, ISO 100,
20 °C)
TTL: i-TTL-blixtkontroll med en 2 016-pixlars RGBsensor är tillgänglig med den inbyggda blixten;
i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala
systemkameror används med matris- och
centrumvägd mätning, standard i-TTL-blixt för
digitala systemkameror används med
spotmätning
Auto, automatisk med röda ögon-reducering,
automatisk långsam synk, automatisk långsam
synk med röda ögon-reducering,
upplättningsblixt, röda ögon-reducering, långsam
synk, långsam synk med röda ögon-reducering,
långsam synk på bakre ridå, synk på bakre ridå, av
Kan justeras med –3–+1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
i lägena P, S, A, M och h
Tänds när den inbyggda blixten eller en extra blixt
är fulladdad; blinkar efter att blixten avfyrats med
full effekt
ISO 518 tillbehörssko med synk- och datakontakter
och säkerhetslås
Nikon CLS stöds
Synkterminaladapter AS-15 (säljs separat)
Auto, glödlampa, fluorescerande (7 typer), direkt
solljus, blixt, molnigt, skugga, manuellt förinställt
värde, alla förutom manuellt förinställt värde med
finjustering.
Exponering, vitbalans och ADL
Livevisning
Objektivservo
• Autofokus (AF): Enpunkts-servo AF (AF-S); aktivservo AF (AF-F)
• Manuell fokusering (MF)
AF-områdesläge
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt
AF-område, motivföljande AF
Autofokus
Kontrastdetekterande AF överallt i bilden
(kameran väljer fokuspunkt automatiskt när
ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF är
valt)
Automatiskt val av motivtyp Tillgängligt i lägena i och j
Film
Mätning
Mätmetod
Bildstorlek (pixlar) och
bildfrekvens
Filformat
Videokomprimering
Ljudinspelningsformat
Ljudinspelningsenhet
ISO-känslighet
Andra alternativ
Monitor
Monitor
TTL-exponeringsmätning med huvudbildsensorn
Matris
• 1 920 × 1 080: 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p,
24p
• 1 280 × 720: 60p, 50p
Faktiska bildfrekvenser för 60p, 50p, 30p, 25p och
24p är 59,94, 50, 29,97, 25 respektive 23,976 bps;
alternativen stödjer både ★ hög och normal
bildkvalitet
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Linjär PCM
Inbyggd eller extern stereomikrofon; justerbar
känslighet
ISO 100–25600
Timelapse-filmer
8,1 cm/3,2 tum (3 : 2), ungefär 1 037 000-punkters
(720 × 480 × 3 = 1 036 800 punkter), TFT
vinklingsbar LCD-pekskärm med 170°
betraktningsvinkel, ungefär 100 % sökartäckning,
justering av ljusstyrka och ögonsensorstyrd
påslagning/avstängning
Teknisk information 361
Uppspelning
Uppspelning
Gränssnitt
USB
HDMI-utgång
Tillbehörskontakt
Ljudingång
Trådlös/Bluetooth
Trådlös
Bluetooth
Räckvidd (inom synhåll)
362 Teknisk information
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 12 eller 80
bilder eller kalender) med visningszoom,
visningszoomsbeskärning, visningsansiktszoom,
filmuppspelning, foto- och/eller filmbildspel,
histogramvisning, högdagrar, fotoinformation,
visning av platsdata, automatisk bildrotering,
betygsättning av bild och bildkommentar (upp till
36 tecken)
Hi-Speed USB med Micro-USB-kontakt; anslutning
till inbyggd USB-port rekommenderas
HDMI-anslutning typ C
• Trådlösa fjärrkontroller: WR-1, WR-R10 (säljs separat)
• Trådutlösare: MC-DC2 (säljs separat)
• GPS-enheter: GP-1/GP-1A (säljs separat)
Stereo-minikontakt (3,5 mm diameter); stöd för
stereomikrofon ME-1 (säljs separat)
• Standarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Arbetsfrekvens: 2 412–2 462 MHz (kanalerna 1–11)
• Maximal uteffekt: 6,6 dBm (EIRP)
• Autentisering: Öppet system, WPA2-PSK
• Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Specification
Version 4.1
• Arbetsfrekvens
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
• Maximal uteffekt (EIRP)
Bluetooth: 4,6 dBm
Bluetooth Low Energy: 4,6 dBm
Ungefär 10 m utan störning; räckvidden kan
variera med signalstyrkan och närvaron eller
frånvaron av hinder
NFC
Drift
Arbetsfrekvens
Språk som stöds
Språk som stöds
Strömförsörjning
Batteri
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
NFC Forum tag av typ 3
13,56 MHz
Arabiska, bengali, bulgariska, kinesiska (förenklad
och traditionell), tjeckiska, danska, holländska,
engelska, finska, franska, tyska, grekiska, hindi,
ungerska, indonesiska, italienska, japanska,
koreanska, marathi, norska, persiska, polska,
portugisiska (Portugal och Brasilien), rumänska,
ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil, telugu,
thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a
Nätadapter EH-5b/EH-5c; kräver strömkontakt
EP-5A (säljs separat)
1/4
tum (ISO 1222)
Ungefär 124 × 97 × 70 mm
Ungefär 465 g med batteri och minneskort men
utan kamerahuslock; ungefär 415 g (endast
kamerahus)
Driftmiljö
Temperatur
0 °C–40 °C
Luftfuktighet
85 % eller mindre (ingen kondensation)
• Om inget annat anges utförs alla mätningar i enlighet med Camera and Imaging Products
Associations (CIPA) standarder eller riktlinjer.
• Alla siffror gäller för en kamera med fulladdat batteri.
• De provbilder som visas på kameran och bilderna och illustrationerna i handboken är endast avsedda
för förklarande ändamål.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den maskinvara och
programvara som beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående meddelande. Nikon
kan inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
Teknisk information 363
❚❚ Batteriladdare MH-24
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Batterier som stöds
Laddningstid
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Vikt
100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A maximalt
8,4 V DC/0,9 A
Nikons uppladdningsbara litiumjonbatterier
EN-EL14a
Ungefär 1 timme och 50 minuter vid en omgivande
temperatur på 25 °C när ingen laddning återstår
0 °C–40 °C
Ungefär 70 × 26 × 97 mm, exklusive resenätadapter
Ungefär 96 g, exklusive resenätadapter
Symbolerna på denna produkt representerar följande:
m AC, p DC, q Klass II-utrustning (produktens konstruktion är dubbelisolerad).
❚❚ Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a
Typ
Nominell kapacitet
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Vikt
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
7,2 V/1 230 mAh
0 °C–40 °C
Ungefär 38 × 53 × 14 mm
Ungefär 49 g, exklusive polskydd
Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den maskinvara och
programvara som beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående meddelande. Nikon kan
inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
364 Teknisk information
❚❚ Standarder som stöds
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) är en
standard som används av digitalkameraindustrin för att säkra
kompatibiliteten mellan olika kameramärken.
• Exif version 2.3: Kameran stödjer Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) version 2.3, en standard som
innebär att information som lagras tillsammans med foton
används för optimal färgåtergivning när bilderna skrivs ut på Exifkompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som har utvecklats genom samarbete
mellan digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär
att fotografier kan skrivas ut direkt på en skrivare utan att de först
överförs till en dator.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface är en standard för
multimediagränssnitt som används i konsumentelektronik och
AV-utrustning som kan överföra audiovisuell data och
styrsignaler till HDMI-kompatibla enheter via en enda
kabelanslutning.
Teknisk information 365
A Information om varumärken
IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems,
Inc., i USA och/eller andra länder, och används under licens. Windows är
antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. Mac, OS X, Apple®, App Store®,
Apple-logotyperna, iPhone®, iPad® och iPod touch® är varumärken som
tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Android,
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google
LLC. Android-roboten är reproducerad eller modifierad från arbete skapat
och delat av Google och används under villkoren som beskrivs i Creative
Commons 3.0 Attribution License. PictBridge-logotypen är ett varumärke.
SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance. N-Mark är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och/eller andra länder.
Bluetooth®-ordmärket och -logotyper är registrerade varumärken som
tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Nikon
Corporation sker under licens.
Alla övriga varunamn som nämns i denna handbok eller annan
dokumentation som medföljer din Nikon-produkt är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless
performance.
366 Teknisk information
A Överensstämmelsemärkning
De standarder som kameran uppfyller kan visas med alternativet
Överensstämmelsemärkning i inställningsmenyn (0 276).
A FreeType License (FreeType2)
Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
A MIT License (HarfBuzz)
Delar av denna programvara är copyright © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter
förbehålles.
Teknisk information 367
A Certifikat
368 Teknisk information
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
VR-objektiv
Läs detta avsnitt om du köpte kameran med det AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR-objektivpaket som är tillgängligt i vissa
länder eller regioner. Objektivets delar finns listade nedan.
1 Objektivlock
2 Monteringsmarkering för
motljusskydd
3 Knapp för objektivindrag ................31
4 Brännviddsskala
5 Markering för brännviddsskala
6 Objektivets monteringsmarkering
.............................................................. 30
7 CPU-kontakter..................................307
8 Fokusring............................................. 95
9 Zoomring ............................................ 49
10 Bakre objektivlock
Detta indragbara objektiv är endast avsett för användning med
Nikon digitala SLR-kameror med DX-format; SLR-filmkameror och
digitala SLR-kameror i D3-serien, D2-serien, D1-serien, D700,
D300-serien, D200, D100, D90, D80, D70-serien, D60, D50,
D40-serien, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100 och D3000 stöds
inte. Vid användning med en D5, D4-serien, D810-serien,
D800-serien, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300
eller D3300, se till att kamerans firmware har uppdaterats till den
senaste versionen.
Teknisk information 369
❚❚ Fokus
Fokusläget kan väljas med kamerakontrollerna (0 82).
Autofokus
Fokus justeras automatiskt när kameran är i autofokusläge (0 82).
Fokusringen kan också användas för att fokusera kameran om
avtryckaren hålls intryckt halvvägs (eller om AF-ON-knappen hålls
intryckt); detta kallas “autofokus med manuell styrning” (M/A).
Autofokus återupptas när avtryckaren trycks in halvvägs (eller
AF-ON-knappen trycks in) en andra gång. Notera att om du rör vid
fokusringen medan autofokus är aktiverat ändras fokuspositionen.
Manuell fokusering
När kameran är i manuellt fokusläge kan fokus justeras genom att
vrida på objektivets fokusring (0 95). När kameran är avstängd eller
väntelägestimern har löpt ut kan fokusringen inte användas för att
fokusera och att vrida på zoomringen ändrar fokuspositionen; innan
du fokuserar, slå på kameran eller tryck på avtryckaren för att
återaktivera väntelägestimern.
Användare av D5200-kameror bör notera att om väntelägestimern
tillåts att löpa ut ändras fokuspositionen när timern startas om.
Fokusera om innan fotograferingen. Längre vänteslägestider
rekommenderas för manuell fokusering och i andra situationer där
du får inte utlösa slutaren omedelbart efter fokusering.
370 Teknisk information
❚❚ Använda den inbyggda blixten
När den inbyggda blixten används, se till att motivet är minst 0,6 m
bort och ta bort motljusskydden för att förhindra vinjettering
(skuggor som skapas där objektivets kant skymmer den inbyggda
blixten).
Skugga
Vinjettering
När objektivet är monterat på följande kameror, kan det hända att
den inbyggda blixten inte kan belysa hela motivet vid kortare
avstånd än de som anges nedan:
Kamera
D5600/D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
Zoomposition
18 mm
24, 35, 45 och
55 mm
Minimiavstånd utan
vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
Teknisk information 371
❚❚ Vibrationsreducering (VR)
När objektivet AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR är monterat
på kameran, kan vibrationsreducering aktiveras eller avaktiveras
med alternativet Optisk vibrationsreducering i
fotograferingsmenyn (0 232). Om På är valt träder
vibrationsreducering i kraft varje gång avtryckaren trycks in
halvvägs. Vibrationsreducering minskar oskärpa orsakad av
kameraskakningar, vilket möjliggör slutartider upp till 4,0 stopp
längre än vad som annars skulle vara fallet, vilket ökar intervallet av
tillgängliga slutartider. Effekterna av VR på slutartiden mäts i
enlighet med Camera and Imaging Products Association (CIPA)standarderna; Objektiv med FX-format mäts med digitalkameror i
FX-format, och objektiv med DX-format med kameror med DXformat. Zoomobjektiv mäts vid maximal zoom.
D Vibrationsreducering
• När du använder vibrationsreducering, tryck in avtryckaren halvvägs och
vänta tills bilden i sökaren stabiliserats innan du trycker in avtryckaren
hela vägen ner.
• När vibrationsreducering är aktiverad kan bilden i sökaren vingla efter att
slutaren utlösts. Detta tyder inte på något fel.
• När kameran panoreras används vibrationsreducering endast på rörelser
som inte är del av panoreringen (om kameran panoreras horisontellt, till
exempel, används vibrationsreducering endast på vertikala skakningar),
vilket gör det enklare att panorera kameran jämnt i en vid båge.
• Om kameran är utrustad med en inbyggd blixt inaktiveras
vibrationsreducering medan blixten laddas.
• Vibrationsreducering rekommenderas generellt när kameran är
monterad på ett stativ, men du kanske föredrar att slå av det beroende på
fotograferingsförhållandena och typen av stativ.
• Vibrationsreducering rekommenderas när kameran är monterad på en
monopod.
372 Teknisk information
❚❚ Medföljande tillbehör
• 55 mm främre objektivlock LC-55A med snabbfäste
• Bakre objektivlock
❚❚ Kompatibla tillbehör
•
•
•
•
55 mm skruvfilter
Bakre objektivlock LF-4
Objektivväska CL-0815
Motljusskydd med bajonettfäste HB-N106
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med
justeringsmarkeringen för motljusskyddet ( ) så som visas på
bild q, och vrid sedan på skyddet (w) tills markeringen ● är
uppriktad mot låsmarkeringen för motljusskyddet (—).
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det vid symbolen längst
ner och håll inte i det för hårt. Vinjettering kan uppstå om skyddet
inte är korrekt monterat. Skyddet kan vändas och monteras på
objektivet när det inte används.
Teknisk information 373
❚❚ Specifikationer
Typ
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivets konstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Avståndsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreducering
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Diafragma
Bländarområde
Mätning
Filterstorlek
Mått
Vikt
374 Teknisk information
Typ G AF-P DX-objektiv med inbyggd CPU och
F-fattning
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 element i 9 grupper (2 asfäriska linselement)
76°–28° 50´
Graderad i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Sänds till kameran
Manuell zoom med oberoende zoomring
Autofokus kontrollerad av stegmotor; separat
fokusring för manuell fokusering
Objektivförskjutning med voice coil motors
(VCMs)
0,25 m från skärpeplanet (0 96) vid alla
zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
Helautomatisk
• 18 mm brännvidd: f/3.5–22
• 55 mm brännvidd: f/5.6–38
Den minsta bländare som visas kan variera
beroende på storleken på den exponeringsökning
som valts med kameran.
Full bländare
55 mm (P = 0,75 mm)
Ungefär 64,5 mm maximal diameter × 62,5 mm
(avstånd från kamerans objektivmonteringsfläns
när objektivet är indraget)
Ungefär 205 g
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G
ED VR- och AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED-objektiv
Läs detta avsnitt om du köpte kameran med det AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED VR- eller AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED-objektivpaket som är tillgängligt i vissa länder eller
regioner. Objektivets delar finns listade nedan.
1 Objektivlock
6 Markering för brännviddsskala
2 Monteringsmarkering för
7 Objektivets monteringsmarkering
motljusskydd
.............................................................. 30
3 Fokusring.............................................95
8 CPU-kontakter..................................307
4 Zoomring.............................................49
9 Bakre objektivlock
5 Brännviddsskala
Dessa objektiv är endast avsedda för användning med Nikons
digitala SLR-kameror med DX-format; SLR-filmkameror och digitala
SLR-kameror i D3-serien, D2-serien, D1-serien, D700, D300-serierna,
D200, D100, D90, D80, D70-serien, D60, D50, D40-serien, D7000,
D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 stöds inte. När du använder
dessa objektiv med D5, D4-serien, D810-serien, D800-serien, Df,
D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 eller D3300, se till
att kamerans firmware har uppdaterats till den senaste versionen.
Teknisk information 375
❚❚ Fokusering
Fokusläget kan väljas med kamerakontrollerna (0 82). Autofokusoch avståndsmätarfunktioner stöds vid alla brännvidder. När detta
objektiv används, ignorera alla avsnitt av kamerans handbok som
listar begränsningar för autofokus och avståndsmätare för objektiv
med en maximal bländare långsammare än f/5.6.
Autofokus
Fokus justeras automatiskt när kameran är i autofokusläge (0 82).
Fokusringen kan också användas för att fokusera kameran om
avtryckaren hålls intryckt halvvägs (eller om AF-ON-knappen hålls
intryckt); detta kallas “autofokus med manuell styrning” (M/A).
Autofokus återupptas när avtryckaren trycks in halvvägs (eller
AF-ON-knappen trycks in) en andra gång. Notera att om du rör vid
fokusringen medan autofokus är aktiverat ändras fokuspositionen.
Manuell fokusering
När kameran är i manuellt fokusläge kan fokus justeras genom att
vrida på objektivets fokusring (0 95). När kameran är avstängd eller
väntelägestimern har löpt ut kan fokusringen inte användas för att
fokusera och att vrida på zoomringen ändrar fokuspositionen; innan
du fokuserar, slå på kameran eller tryck på avtryckaren för att
återaktivera väntelägestimern.
Användare av D5200-kameror bör notera att om väntelägestimern
tillåts att löpa ut ändras fokuspositionen när timern startas om.
Fokusera om innan fotograferingen. Längre vänteslägestider
rekommenderas för manuell fokusering och i andra situationer där
du får inte utlösa slutaren omedelbart efter fokusering.
376 Teknisk information
❚❚ Vibrationsreducering (VR, endast AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED VR)
När ett AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR är monterat på
kameran kan vibrationsreducering aktiveras eller inaktiveras med
alternativet Optisk vibrationsreducering i fotograferingsmenyn
(0 232). Om På är valt träder vibrationsreducering i kraft varje gång
avtryckaren trycks in halvvägs. Vibrationsreducering minskar
oskärpa orsakad av kameraskakningar, vilket möjliggör slutartider
upp till 4,0 stopp längre än vad som annars skulle vara fallet, vilket
ökar intervallet av tillgängliga slutartider. Effekterna av VR på
slutartiden mäts i enlighet med Camera and Imaging Products
Association (CIPA)-standarderna; Objektiv med FX-format mäts med
digitala systemkameror i FX-format, och objektiv med DX-format
med kameror med DX-format. Zoomobjektiv mäts vid maximal
zoom.
D Vibrationsreducering
• När du använder vibrationsreducering, tryck in avtryckaren halvvägs och
vänta tills bilden i sökaren stabiliserats innan du trycker in avtryckaren
hela vägen ner.
• När vibrationsreducering är aktiverad kan bilden i sökaren vingla efter att
slutaren utlösts. Detta innebär inte att något är fel.
• När kameran panoreras används vibrationsreducering endast på rörelser
som inte är del av panoreringen (om kameran panoreras horisontellt, till
exempel, används vibrationsreducering endast på vertikala skakningar),
vilket gör det enklare att panorera kameran jämnt i en vid båge.
• Om kameran är utrustad med en inbyggd blixt inaktiveras
vibrationsreducering medan blixten laddas.
• Vibrationsreducering rekommenderas generellt när kameran är
monterad på ett stativ, men du kanske föredrar att slå av det beroende på
fotograferingsförhållandena och typen av stativ.
• Vibrationsreducering rekommenderas när kameran är monterad på en
monopod.
Teknisk information 377
❚❚ Medföljande tillbehör
• 58 mm främre objektivlock LC-58 med snabbfäste
• Bakre objektivlock
❚❚ Kompatibla tillbehör
•
•
•
•
58 mm skruvfilter
Bakre objektivlock LF-4
Objektivväska CL-1020
Motljusskydd med bajonettfäste HB-77
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med
inpassningsmarkeringen för motljusskyddet ( ) såsom visas på
Bild q, och vrid sedan på skyddet (w) tills markeringen ● är
uppriktad mot låsmarkeringen för motljusskyddet (—).
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det vid symbolen
längst ner och håll inte i det för hårt. Vinjettering kan uppstå om
skyddet inte är korrekt monterat. Skyddet kan vändas och
monteras på objektivet när det inte används. När skyddet är vänt
kan du montera och ta av det genom att vrida på det medan du
håller i det nära låsmarkeringen (—).
378 Teknisk information
❚❚ Specifikationer
Typ G AF-P DX-objektiv med inbyggd CPU och
F-fattning
Brännvidd
70–300 mm
Maximal bländare
f/4.5–6.3
Objektivets konstruktion 14 element i 10 grupper (inklusive 1 ED-linselement)
Bildvinkel
22° 50´–5° 20´
Brännviddsskala
Graderad i millimeter (70, 100, 135, 200, 300)
Avståndsinformation
Sänds till kameran
Zoom
Manuell zoom med oberoende zoomring
Fokusering
Autofokus kontrollerad av stegmotor; separat
fokusring för manuell fokusering
Vibrationsreducering
Objektivförskjutning med voice coil motors (VCMs)
(endast AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED
VR)
Minsta fokusavstånd
1,1 m från skärpeplanet (0 96) vid alla
zoompositioner
Diafragmablad
7 (rundad diafragmaöppning)
Diafragma
Helautomatisk
Bländarområde
• 70 mm brännvidd: f/4.5–22
• 300 mm brännvidd: f/6.3–32
Den minsta bländare som visas kan variera beroende
på storleken på den exponeringsökning som valts
med kameran.
Mätning
Full bländare
Filterstorlek
58 mm (P = 0,75 mm)
Mått
Ungefär 72 mm maximal diameter × 125 mm
(avstånd från kamerans objektivmonteringsfläns)
Vikt
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: Ungefär
415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: Ungefär 400 g
Typ
Teknisk information 379
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED
VR-objektiv
Läs detta avsnitt om du köpte kameran med det AF-S DX NIKKOR
18–140mm f/3.5–5.6G ED VR-objektivpaket som är tillgängligt i vissa
länder eller regioner. Objektivets delar finns listade nedan.
11
1 Objektivlock
2 Monteringsmarkering för motljusskydd
3 Zoomring.............................................49
12
8 Objektivets
gummimonteringspackning
9 CPU-kontakter..................................307
4 Brännviddsskala
10 A-M-väljare .................................. 31, 95
5 Markering för brännviddsskala
11 ON/OFF-omkopplare för
6 Fokusring.............................................95
7 Objektivets monteringsmarkering
vibrationsreducering ....................382
12 Bakre objektivlock
..............................................................30
Detta objektiv är endast avsett för användning med Nikons
digitalkameror med DX-format.
❚❚ Fokus
Fokusläge bestäms av kamerans fokusläge och positionen på
objektivets A-M-väljare (0 82, 95).
A Fokusera med AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv
När enpunkts servo-AF (AF-S) väljs som kamerans fokusläge och objektivets
A-M-väljare ställs in på A kan fokus justeras genom att hålla avtryckaren
intryckt halvvägs efter att autofokusoperationen har slutförts och manuellt
vrida på fokusringen. För att fokusera om med autofokus, tryck in
avtryckaren halvvägs igen.
380 Teknisk information
❚❚ Använda den inbyggda blixten
När den inbyggda blixten används, se till att motivet är minst 0,6 m
bort och ta bort motljusskydden för att förhindra vinjettering
(skuggor som skapas där objektivets kant skymmer den inbyggda
blixten).
Skugga
Vinjettering
När objektivet är monterat på följande kameror, kan det hända att
den inbyggda blixten inte kan belysa hela motivet vid kortare
avstånd än de som anges nedan:
Kamera
D7200/D7100/D7000/D300-serien/
D200/D100
D90/D80/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3400/D3300/
D3200/D3100/D3000/D70-serien/
D60/D40-serien
Zoomens position
Minimiavstånd utan
vinjettering
18 mm
1,0 m
24–140 mm
Ingen
vinjettering
18 mm
2,5 m
24 mm
1,0 m
35–140 mm
Ingen
vinjettering
24 mm
1,0 m
35–140 mm
Ingen
vinjettering
Teknisk information 381
❚❚ Vibrationsreducering (VR)
Vibrationsreducering kan aktiveras genom att skjuta
vibrationsreduceringsreglaget till ON och fungerar när
som helst avtryckaren trycks in halvvägs.
Vibrationsreducering minskar oskärpa orsakad av
kameraskakningar, vilket möjliggör slutartider upp till
4,0 stopp längre än vad som annars skulle vara fallet (uppmätt vid
140 mm med en D300s-kamera enligt Camera and Imaging
Products Association [CIPA] -standarder; effekten varierar beroende
på fotografen och fotograferingsförhållandena). Detta ökar
intervallet av tillgängliga slutartider.
D Vibrationsreducering
• När du använder vibrationsreducering, tryck in avtryckaren halvvägs och
vänta tills bilden i sökaren stabiliserats innan du trycker in avtryckaren
hela vägen ner.
• När vibrationsreducering är aktiverad kan bilden i sökaren vingla efter att
slutaren utlösts. Detta tyder inte på något fel.
• När kameran panoreras används vibrationsreducering endast på rörelser
som inte är del av panoreringen (om kameran panoreras horisontellt, till
exempel, används vibrationsreducering endast på vertikala skakningar),
vilket gör det enklare att panorera kameran jämnt i en vid båge.
• Stäng inte av kameran eller ta bort objektivet medan
vibrationsreducering är aktiverad. Om strömmen till objektivet bryts
medan vibrationsreducering är på, kan objektivet rassla om du skakar på
det. Detta är inte något fel och kan korrigeras genom att sätta tillbaka
objektivet och slå på kameran.
• Om kameran är utrustad med en inbyggd blixt inaktiveras
vibrationsreducering medan blixten laddas.
• Välj OFF när kameran är monterad på ett stativ såvida inte stativhuvudet är
låst, eller om kameran är monterad på ett enbensstativ, då ON
rekommenderas.
382 Teknisk information
❚❚ Medföljande tillbehör
• 67 mm främre objektivlock LC-67 med snabbfäste
• Bakre objektivlock
❚❚ Kompatibla tillbehör
•
•
•
•
67 mm skruvfilter
Bakre objektivlock LF-4
Mjukt objektivfodral CL-1018
Motljusskydd HB-32 med bajonettfattning
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med
justeringsmarkeringen för motljusskyddet ( ) så som visas på
bild q, och vrid sedan på skyddet (w) tills markeringen ● är
uppriktad mot låsmarkeringen för motljusskyddet (—).
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det vid symbolen
längst ner och håll inte i det för hårt. Vinjettering kan uppstå om
skyddet inte är korrekt monterat.
Skyddet kan vändas och monteras på objektivet när det inte
används.
Teknisk information 383
❚❚ Specifikationer
Typ
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivets konstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Avståndsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreducering
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Diafragma
Bländarområde
Mätning
Filterstorlek
Mått
Vikt
Typ G AF-S DX-objektiv med inbyggd CPU och
F-fattning
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 element i 12 grupper (inklusive 1
ED-linselement, 1 asfäriskt linselement)
76°–11° 30´
Graderad i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Sänds till kameran
Manuell zoom med oberoende zoomring
Nikon Internal Focusing (IF) -system med
autofokus kontrollerat av Silent Wave-Motor och
separat fokusring för manuell fokusering
Objektivförskjutning med voice coil motors
(VCMs)
0,45 m från skärpeplanet (0 96) vid alla
zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
Helautomatisk
• 18 mm brännvidd: f/3.5–22
• 140 mm brännvidd: f/5.6–38
Den minsta bländare som visas kan variera
beroende på storleken på den exponeringsökning
som valts med kameran.
Full bländare
67 mm (P = 0,75 mm)
Ungefär 78 mm maximal diameter × 97 mm
(avstånd från kamerans objektivmonteringsfläns)
Ungefär 490 g
Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den maskinvara och
programvara som beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående meddelande. Nikon kan
inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
384 Teknisk information
D Vård av objektivet
• Håll CPU-kontakterna rena.
• Plocka inte upp eller håll i objektivet eller kameran bara med hjälp av
motljusskyddet.
• Avlägsna damm och smuts från objektivet med en blåspensel. För att ta
bort fläckar och fingeravtryck, använd en liten mängd etanol eller
objektivrengöringsmedel på en mjuk, ren bomullsduk eller
objektivrengöringspapper och rengör från mitten och utåt med en
cirkelrörelse, försiktigt för att inte lämna fläckar eller röra glaset med
fingrarna.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller bensen för att
rengöra objektivet.
• Motljusskyddet eller Neutral Color (NC)-filter kan användas för att skydda
det främre objektivelementet.
• Sätt fast det främre och bakre locket innan objektivet placeras i sitt fodral.
• Plocka inte upp eller håll i objektivet eller kameran i bara motljusskyddet
när det är monterat.
• Om objektivet inte ska användas under en längre tid, förvara det på en
sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara inte i direkt soljus
eller tillsammans med malkulor som innehåller nafta eller kamfer.
• Håll objektivet torrt. Om de inre mekanismerna rostar kan det ge
ohjälpliga skador.
• Om objektivet lämnas på en extremt varm plats kan det skada eller
förvränga delar som är gjorda av förstärkt plast.
Teknisk information 385
A En anmärkning om vidvinkel- och supervidvinkelobjektiv
Autofokus kanske inte ger önskade resultat i de situationer som visas
nedan.
1 Objekt i bakgrunden tar upp en större del av fokuspunkten än huvudmotivet:
Om fokuspunkten innehåller både
förgrunds- och bakgrundsobjekt
kanske kameran fokuserar på
bakgrunden och motivet kan vara ur
fokus, speciellt med vidvinkel- och
supervidvinkelobjektiv.
Exempel: Ett avlägset
porträttmotiv på ett visst
avstånd från bakgrunden
2 Motivet innehåller många fina detaljer.
Kameran kan ha svårt att fokusera på
motiv som innehåller många fina
detaljer.
Exempel: En blomsteräng
I dessa fall, fokusera manuellt eller använd fokuslås för att fokusera på ett
annat motiv på samma avstånd och komponera sedan om fotografiet. För
mer information, se “Så får du bra resultat med autofokus” (0 86).
386 Teknisk information
Minneskortskapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på
ett 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s SDHC UHS-I-kort med olika
inställningar för bildkvalitet och bildstorlek.
Bildkvalitet
NEF (RAW),
komprimerad, 14 bitar
NEF (RAW),
komprimerad, 12 bitar
Bildstorlek
Filstorlek 1
Antal bilder 1
Buffertkapacitet 2
—
26,3 MB
428
11
—
21,3 MB
511
17
Stor
13,4 MB
929
100
JPEG hög
Mellan
8,0 MB
1 500
100
Liten
4,1 MB
2 900
100
Stor
6,8 MB
1 800
100
JPEG normal
Mellan
4,1 MB
3 000
100
Liten
2,1 MB
5 600
100
Stor
2,6 MB
3 500
100
JPEG låg
Mellan
1,9 MB
5 700
100
Liten
1,2 MB
10 300
100
1 Alla siffror är ungefärliga. Resultatet varierar beroende på typ av kort, kamerainställningar och
motivet.
2 Maximalt antal exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Minskar när
brusreducering för långtidsexponering (0 230), automatisk distorsionskontroll (0 232) eller
Datumstämpel (0 243) är på.
Teknisk information 387
Batteriets livslängd
Antalet bilder som kan tas och filmlängden som kan spelas in med
fulladdade batterier varierar med batteriets skick, temperaturen,
tidsintervallet mellan varje bild och hur lång tid menyerna visas.
Exempelsiffror för EN-EL14a-batterier (1 230 mAh) ges nedan.
• Fotografier, enkelbildsläge (CIPA-standard 1): Ungefär 970 bilder
• Filmer: Ungefär 70 minuter vid 1 080/60p 2
1 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med ett AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VRobjektiv vid följande testförhållanden: objektivet ändras från oändlighet till minsta
avstånd och ett fotografi tas med standardinställningarna en gång var 30:e sekund;
efter att fotografiet tagits slås monitorn på; testpersonen väntar tills monitorn
stängs av; blixten avfyras med full effekt vid varannan bild. Livevisning används inte.
2 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med kameran inställd på standardinställningarna och ett
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR-objektiv under förhållanden som
specificerats av Camera and Imaging Products Association (CIPA). Enskilda filmer kan
vara upp till 20 minuter långa eller 4 GB i storlek; inspelningen kan avslutas innan
dessa gränsvärden har uppnåtts om kamerans temperatur stiger.
388 Teknisk information
Följande åtgärder kan minska batteriets livslängd:
• Använda monitorn
• Hålla avtryckaren intryckt halvvägs
• Upprepad användning av autofokus
• Ta NEF-bilder (RAW)
• Långa slutartider
• Använda kamerans Wi-Fi (trådlöst nätverk) och Bluetoothfunktioner
• Använda kameran med separat sålda tillbehör anslutna
• Använda VR-läge (vibrationsreducering) med VR-objektiv
• Upprepad zoomning in och ut med ett AF-P-objektiv.
För att få ut mesta möjliga av uppladdningsbara Nikon EN-EL14abatterier:
• Håll batterikontakterna rena. Smutsiga kontakter kan minska
batteriets prestanda.
• Använd batterierna omedelbart efter laddningen. Batterierna
laddas ur om de inte används.
Teknisk information 389
Index
Symboler
i (Autoläge).................................... 4, 47
j (Auto (blixt avstängd)) ............ 4, 47
h (Motiv) ................................... 4, 58
k (Porträtt)............................................59
l (Landskap) ........................................59
p (Barn)..................................................59
m (Sport).................................................60
n (Närbild).............................................60
o (Nattporträtt) ...................................60
r (Nattlandskap).................................61
s (Fest/inomhus)................................61
t (Strand/snö) .....................................61
u (Solnedgång) ...................................62
v (Skymning/gryning)......................62
w (Husdjursporträtt)..........................62
x (Levande ljus) ....................................63
y (Blommor).........................................63
z (Höstfärger) ......................................63
0 (Mat).....................................................64
q (Specialeffekter) ................. 4, 65
% (Mörkerseende) ..............................65
S (Superintensiv) ................................66
T (Pop) ..................................................66
U (Fotoillustration)......................66, 70
' (Leksakskameraeffekt)...........67, 71
( (Miniatyreffekt)........................67, 72
3 (Selektiv färg)............................67, 73
1 (Silhuett)............................................68
2 (Högdagerbild) ...............................68
3 (Lågdagerbild).................................68
P (Programautomatik) .......4, 118, 119
S (Slutartidsstyrd automatik)...4, 118,
121
A (Bländarstyrd automatik) ......4, 118,
122
M (Manuell) ............................4, 118, 123
U (flexibelt program) ...................... 120
390 Teknisk information
8 (Enkelbild) ....................................... 75
! (Serietagning L).................... 75, 76
9 (Serietagning H)................... 75, 76
E (Självutlösare) .......................... 75, 79
J (Tyst läge) ................................. 75, 78
c (Enpunkts-AF) ............................... 87
d (Dynamiskt AF-område) ............ 87
e (Automatiskt AF-område)......... 88
f (3D-följning) .................................. 88
6 (Ansiktsprioriterande AF) ........... 89
7 (Brett AF-område).......................... 89
8 (Normalt AF-område)................... 89
9 (Motivföljande AF)...................... 90
L (Matrismätning) ...........................128
M (Centrumvägd mätning)...........128
N (Spotmätning) ..............................128
o (automatisk blixt) .................102
j (röda ögon-reducering).102, 104
p (långsam synk).............102, 104
q (synk på bakre ridå).............104
Y (Blixtkompensation) .................134
E (Exponeringskompensation)...132
e (AE-gaffling)..........................151
f (Vitbalansgaffling).............151
g (ADL-gaffling) .....................151
d (Hjälp) ................................................ 43
m (Vitbalans) .....................................140
L (Manuellt förinställt värde)....145
I (fokusindikering) ............. 50, 93, 96
N (blixt klar-indikator)......... 5, 54, 318
a (livevisning) ...........................47, 164
t (minnesbuffert) ......................77, 387
P-knapp................................12, 166, 187
R-knapp......................................... 6, 115
Siffror
2016-pixlars RGB-sensor ......247, 307,
358, 360
3D-färgmatrixmätning ...................307
3D-följning (AF-områdesläge)........88
A
ADL-gaffling (Automatisk gaffling) ...
151
Adobe RGB.......................................... 230
AE-gaffling (Automatisk gaffling)151
AE-L ....................................................... 130
AE-L/AF-L-knapp ..................94, 130, 254
AE-lås .................................................... 130
AE-lås via avtryckaren..................... 239
AF .............................................82–94, 235
AF-A..........................................................82
AF-C................................................ 82, 235
AF-F ..........................................................83
AF-hjälplampa...................85, 237, 310
AF-områdesläge ..................................87
AF-områdesmarkeringar ...........41, 49
AF-S ...................................................82, 83
Aktiv D-Lighting ............................... 136
Aktiv servo-AF ......................................83
A-M-väljare .................................. 95, 380
Anpassade inställningar ................ 233
Ansiktsprioriterande AF ....................89
Ansiktszoom....................................... 199
Anslut till smart enhet .................... 271
Antal bilder......................................... 388
Antal fokuspunkter.......................... 236
Antal kopior (PictBridge) ............... 215
Antal återstående exponeringar ...46
Auto (Vitbalans) ................................ 140
Auto. avstängning av infodisplay... 8,
265
Autoexponeringslås........................ 130
Autofokus..............................82–94, 235
Automatisk bildrotering ................ 222
Automatisk blixt ............................... 102
Automatisk distorsionskontroll... 232
Automatisk gaffling................151, 251
Automatisk infodisplay .................. 265
Automatisk ISO-känslighetskontroll..
228
Automatisk motivtyp ........................ 52
Automatisk servo-AF ......................... 82
Automatiskt AF-område (AFområdesläge) ..................................... 88
Avståndsmätare ................................237
Avtryckare ............ 51, 52, 93, 130, 239
Avtryckare på tillbehör ...................270
B
Batteri............................ 26, 27, 321, 364
Beskär.......................................... 198, 282
Beskära filmer.....................................178
Beskärning (PictBridge) ..................215
Betygsätt.................................... 201, 209
Bildintervall (Bildspel) .....................209
Bildkommentar..................................260
Bildkvalitet ............................................ 98
Bildspel .................................................208
Bildstorlek............................................100
Bildstorlek/bildfrekvens .................168
Bildvinkel .............................................314
Bildvisning................................. 184, 221
Bildvisningsalternativ......................221
Bildvisningsinformation....... 188, 221
Bildvisningsmeny .............................220
Bildöverlägg .......................................291
Blixt ....................................... 54, 101, 315
Blixt (Vitbalans)..................................140
Blixt klar-indikator ................ 5, 54, 318
Blixtkompensation ...........................134
Blixtläge...................................... 102, 104
Blixträckvidd.......................................106
Blixtstyrning........................................247
Blixtstyrning för inb. blixt ..............246
Blixtsynkhastighet .................. 106, 357
Bluetooth.................................... xxii, 273
Bländare ............................118, 122, 124
Bländarstyrd automatik..................122
Bländarvärde ......................................122
Teknisk information 391
Brett AF-område..................................89
Brusreducering för lång exp. ....... 230
Brusreducering vid högt ISO........ 231
Brännvidd ........................................... 314
Brännviddsskala..............369, 375, 380
Bulb .............................................. 125, 126
C
Camera Control Pro 2 ..................... 323
Capture NX-D .................................... 210
CEC ........................................................ 219
Centrumvägd mätning .................. 128
CLS......................................................... 315
CPU-kontakter................................... 307
CPU-objektiv...................................... 305
Creative Lighting System .............. 315
Cyanotypi............................................ 290
D
Datum och tid ................................... 262
Datumformat.............................. 40, 262
Datumräknare ..........................243, 244
Datumstämpel .................................. 243
DCF version 2.0 ................................. 365
Dioptrijusteringskontroll........ 41, 322
Direkt solljus (Vitbalans) ................ 140
Distorsionskontroll ................. 232, 287
D-Lighting........................................... 285
Dynamiskt AF-område ......................87
E
Elektronisk avståndsmätare .. 96, 237
Enkelbild (Utlösarläge)......................75
Enpunkts servo-AF.......................82, 83
Enpunkts-AF (AF-områdesläge).....87
EV-steg för exp.kontroll ................. 239
Exif version 2.3 .................................. 365
Exponering .......................128, 130, 132
Exponeringsfördröjning ................ 241
Exponeringsgaffling........................ 151
Exponeringsindikator .............. 11, 124
392 Teknisk information
Exponeringskompensation ..........132
Exponeringslås ..................................130
Exponeringsläge...............................118
Exponeringsmätare ........................... 53
Exponeringsutjämning..........111, 173
Extern mikrofon .......................170, 323
Extra blixt.............................................315
Eye-Fi-överföring ..............................274
F
Filinformation ....................................189
Filmer ....................................................164
Filminspelningsknapp ....................165
Filminställningar ...............................168
Filmkvalitet .........................................168
Filnummersekvens...........................242
Filter ......................................................321
Filtereffekter.................... 158, 160, 289
Finjustera vitbalansen.....................143
Firmwareversion ...............................276
Fisheye-objektiv................................288
Fjärrkontroll...............................270, 323
Flexibelt program.............................120
Flimmerreducering.................167, 268
Fluorescerande (vitbalans)...140, 141
Flygplansläge.....................................271
Fn-knapp ..............................................252
Fokusera.......................................... 82–97
Fokusindikering .................... 50, 93, 96
Fokuslås ................................................. 93
Fokusläge .............................................. 82
Fokuslägesväljare ........................ 31, 95
Fokuspunkt...... 50, 87, 90, 93, 96, 236
Format för informationsdisplay ..264
Formatera minneskort....................259
Fotografering ur hög vinkel............ 13
Fotografering ur låg vinkel ............. 13
Fotograferingsdata ..........................192
Fotograferingsmeny........................223
Fotoillustration...........................70, 294
Fotoinformation.......................188, 221
Funktion utan minneskort ............ 268
Funktionsratt .......................................... 4
Fälla upp spegeln för rengör........ 330
Färgläggningsbild............................ 293
Färgrymd............................................. 230
Färgteckning...................................... 294
Färgtemperatur ................................ 142
G
Gaffling .......................................151, 251
Glödlampa (vitbalans) .................... 140
GPS-enhet ........................................... 269
H
H.264..................................................... 361
Hantera Picture Control ................. 161
HDMI............................................218, 365
HDMI-CEC............................................ 219
HDMI-styrning................................... 219
HDR (stort dynamiskt omfång).... 138
Helskärmsläge ................................... 184
Histogram ..................................190, 221
Hjälp.........................................................43
Hög definition ..........................218, 365
Högdagrar..................................189, 221
Högsta känslighet ............................ 228
I
Icke-CPU-objektiv............................. 308
Inbyggd AF-hjälplampa.85, 237, 310
Inbyggd blixt.............................101, 312
Information om upphovsrätt...... 193,
261
Informationsdisplay ....................6, 264
Inställningshistorik .......................... 300
Inställningsmeny.............................. 257
Intervalltimerfotografering .......... 109
Invertera indikatorer ....................... 245
ISO-känslighet ..........................107, 228
i-TTL..............................................246, 247
i-TTL-balanserad upplättningsblixt
för digitala systemkameror 247, 315
J
JPEG ......................................................... 98
JPEG hög................................................ 98
JPEG låg.................................................. 98
JPEG normal.......................................... 98
Jämförelse sida vid sida..................298
Jämn (Ställ in Picture Control)......155
K
Kalendervisning ................................186
Kamerahuslock ............................. 1, 323
Klocka.............................................40, 262
Klockbatteri........................................... 27
Knapp för objektivindrag.......... 31, 32
Kommandoläge.................................247
Kompatibla objektiv ........................305
Kontinuerlig servo-AF ..............82, 235
Korrigering av röda ögon ..............286
Känslighet.................................. 107, 228
L
Laddare ............................... 26, 321, 364
Lagringsmapp....................................225
Landskap (Ställ in Picture Control) .....
155
Liten (Bildstorlek)..............................100
Livevisning ...................................47, 164
Långsam synk .......................... 102, 104
Lägg till objekt (Min meny) ...........301
Längsta slutartid ...............................228
M
Manuell..........................................95, 123
Manuell fokusering ..................... 83, 95
Manuell fokusering i AF-läge........238
Manuella filminställningar.............169
Manuellt förinställt värde (Vitbalans)
140, 145
Teknisk information 393
Matrismätning................................... 128
Mattskiva............................................. 357
Mellan (Bildstorlek).......................... 100
Mikrofon.............................................. 169
Min meny ............................................ 301
Miniatyrbildvisning ......................... 185
Miniatyreffekt ............................. 72, 295
Minnesbuffert.......................................77
Minneskort ................27, 259, 324, 387
Minneskortskapacitet..................... 387
Mired .................................................... 144
Mjukt filter (Filtereffekter)............. 289
Molnigt (Vitbalans) .......................... 140
Monitor ................................13, 184, 263
Monitorns ljusstyrka........................ 263
Monokrom.......................................... 290
Monokrom (Ställ in Picture Control) .
155
Monteringsmarkering ... 30, 369, 375,
380
Motivföljande AF.................................90
Motivtyp.................................................58
Målning................................................ 298
Mätning ............................................... 128
Mättade färger (Ställ in Picture
Control).............................................. 155
N
Namnge fil .......................................... 227
NEF (RAW)........................... 98, 227, 280
NEF (RAW)-bearbetning ................ 280
Neutral (Ställ in Picture Control). 155
Nikon Transfer 2 ............................... 212
Normalt AF-område ...........................89
Nätadapter ................................321, 325
O
Objektiv ...............................30, 305, 369
Objektivets fokusring .... 95, 369, 375,
380
394 Teknisk information
Objektivets
vibrationsreduceringsomkopplare ..
32, 382
Objektivfäste .............................1, 30, 96
Omvänd rotationsriktning ............256
Optisk vibrationsreducering.........232
P
Pappersstorlek (PictBridge) ..........215
Pekskärm ............................................... 15
Pekskärmsavtryckare......................... 19
Pekskärmskontroller........15, 160, 263
Perspektivkontroll ............................288
PictBridge ...................................214, 365
Picture Controls........................155, 157
Platsdata .....................................195, 269
Porträtt (Ställ in Picture Control).155
Programautomatik...........................119
R
Radera...................................................205
Radera aktuell bild ...........................205
Radera alla bilder..............................206
Radera valda bilder ..........................206
Ram (PictBridge) ...............................215
Rangordna objekt (Min meny).....304
Redigera film .............................178, 182
Reducering av vindbrus .................169
Referensbild för dammborttagning ..
266
Rengöring av bildsensorn .............328
Retuscheringsmeny.........................277
RGB ...............................................190, 230
RGB-histogram ..................................190
Rotera hög ..........................................222
Rutnät .............................................. 9, 243
Rutnät i sökaren ................................243
Räta upp...............................................287
Röda ögon-reducering ..........102, 104
S
Selektiv färg................................. 73, 296
Sepia ..................................................... 290
Serie .........................................................76
Serietagning (Utlösarläge)........75, 76
Signalalternativ................................. 263
Självporträtt ..........................................13
Självutlösare......................... 75, 79, 241
Skriv ut datum (PictBridge)........... 215
Skugga (Vitbalans)........................... 140
Skydda bilder..................................... 200
Skylightfilter (Filtereffekter) ......... 289
Skärpeplansmarkering ......................96
Slutartid ............................ 118, 121, 123
Slutartidsstyrd automatik.............. 121
Snabbretuschering.......................... 286
SnapBridge .........................................i, 33
Sommartid................................... 40, 262
Spara i NEF (RAW)............................. 227
Spara vald bildruta........................... 182
Specialeffektläge.................................65
Speedlight .......................................... 315
Spegel...............................................1, 330
Spotmätning...................................... 128
Språk (Language) ............................. 262
sRGB ...................................................... 230
Standard (Ställ in Picture Control) .....
155
Standard i-TTL-upplättningsblixt för
digitala systemkameror ......247, 315
Starta utskrift (PictBridge)....216, 217
Stjärnfilter (Filtereffekter).............. 289
Stor (Bildstorlek) ............................... 100
Storlek ............................... 100, 168, 282
Stort dynamiskt omfång (HDR) ... 138
Strömkontakt............................321, 325
Ställ in Picture Control.................... 157
Svartvitt................................................ 290
Synk på bakre ridå............................ 104
Synk på främre ridå.......................... 104
Synka till smart enhet ..................... 262
Sökare ....................................... 5, 41, 357
Sökarlock ............................................... 80
T
Ta bort objekt (Min meny).............303
Tid................................................. 125, 127
Tidszon ..........................................40, 262
Tidszon och datum ...................40, 262
Tillbehör ...............................................321
Tillbehör för tillbehörskontakten 324
Tilldela AE-L/AF-L-knapp ...............254
Tilldela Fn-knapp ..............................252
Tilldela pekskärms-Fn .....................255
Tillgängliga inställningar ...............338
Timelapse-film ...................................171
Timer ..............................................79, 109
Timer för automatisk avstängning .....
240
Toning......................................... 158, 160
Tryck in avtryckaren halvvägs . 50, 52
Tryck ned avtryckaren hela vägen51,
52
Trådlös .................................................. xxii
Trådlös fjärrkontroll ............... 270, 324
Trådutlösare.............................. 125, 324
Tv ............................................................218
Typ D-objektiv ...................................307
Typ E-objektiv ....................................307
Typ G-objektiv....................................307
Tyst läge .......................................... 75, 78
U
Upplösning (HDMI) ..........................219
USB-kabel .........................211, 214, 324
Utlösarläge............................................ 75
Utskrift ..................................................214
Utskriftsval...........................................216
V
Varmfilter (Filtereffekter) ...............289
Teknisk information 395
Vibrationsreducering..... 32, 232, 372,
377, 382
ViewNX-i.............................................. 210
Vinjetteringskontroll....................... 231
Vinklingsbar monitor.........................13
Visning av ISO-tal ............................. 239
Visningsmapp.................................... 221
Visningszoom.................................... 196
Vitbalans.............................................. 140
Vitbalansgaffling (Automatisk
gaffling).............................................. 151
Volym .......................................... 177, 208
Välj att överf. till smart enhet/
avmarkera ......................................... 203
Välj att överföra till smart enhet . 204
Välj start-/slutpunkt ........................ 178
Väntelägestimer ........................ 53, 240
W
Wi-Fi ..............................................xxii, 272
Å
Återställ..............................115, 225, 235
Återställ anpassningsmenyn ....... 235
Återställ fotograferingsmenyn.... 225
Åtkomstlampa......................................51
Ä
Ändra storlek ..................................... 283
Ö
Ögonsensor....................................8, 265
Överensstämmelsemärkning ..... 276,
367
Överför till smart enhet (auto)..... 272
Översiktsdata..................................... 194
396 Teknisk information
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon
form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan
skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
SB8L03(1B)
6MB3671B-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising