Nikon | D7200 | Nikon D7200 Användarhandbok

Nikon D7200 Användarhandbok
Q1230UM_EU(Sv)01_cover.fm Page 1
Monday, February 9, 2015
4:32 PM
Nikon D7200
DIGITALKAMERA
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon
form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan
skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
Användarhandbok
(med garantidokument)
AMA16328
Tryckt i Europa
Sv_01
Sv
SB5B01(1B)
6MB2721B-01
Nikon Manual Viewer 2
Installera appen Nikon Manual Viewer 2 på din smartphone eller
surfplatta för att visa handböcker för Nikons digitalkameror, när som
helst, var som helst. Nikon Manual Viewer 2 kan laddas ner gratis från App Store
och Google Play.
Sv
För att få maximal nytta av kameran, läs alla instruktioner noggrant
och förvara dem på en plats där de kan läsas av alla som använder
produkten.
Menyguiden
För mer information om menyalternativ och ämnen såsom hur man ansluter
kameran till en skrivare eller tv, ladda ner kamerans Menyguide från Nikons
webbplats enligt beskrivningen nedan. Menyguiden är i PDF-format och kan
visas med Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader.
1 Starta en webbläsare i din dator och öppna Nikons nedladdningssida för
handböcker på http://nikonimglib.com/manual/
2 Gå till sidan för önskad produkt och ladda ner handboken.
Nikon Användarstöd
Besök webbplatsen nedan för att registrera kameran och hålla dig
uppdaterad med den senaste produktinformationen. Här finns svar på
vanliga frågor (FAQ) och du kan kontakta oss för teknisk hjälp.
http://www.europe-nikon.com/support
AFör säkerhets skull
Läs säkerhetsanvisningarna i “För säkerhets skull” (0 x–xiii) innan du
använder kameran för första gången.
Symboler och ikoner
För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används
följande symboler och ikoner:
D
Denna ikon används för varningar; information som bör läsas
innan kameran används för att förhindra att den skadas.
A
Denna ikon markerar meddelanden; information som bör läsas
innan kameran används.
0
Denna ikon markerar hänvisningar till andra sidor i handboken.
Menyposter, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas
i fet stil.
Kamerainställningar
Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningar
används.
i
Förpackningens innehåll
Se till att alla föremål i denna lista följde med kameran.
Ögonmussla DK-23
(0 70)
Kamerahuslock BF-1B
(0 23, 319)
Kamera D7200 (0 1)
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 med polskydd (0 21, 22)
Batteriladdare MH-25a (levereras med antingen en väggadapter eller
nätkabel av en typ och form som varierar beroende på inköpslandet eller regionen; 0 21)
Sökarlock DK-5 (0 70)
Garanti (tryckt på baksidan av
USB-kabel UC-E17
denna handbok)
Rem AN-DC1 BK (0 20)
Användarhandbok (denna guide)
Minneskort säljs separat. Kameror köpta i Japan visar endast menyer och
meddelanden på engelska och japanska; andra språk stöds inte. Vi ber om
ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka.
A Programvara ViewNX-i och Capture NX-D
Använd ViewNX-i för att kopiera bilder och filmer till en dator för
uppspelning. ViewNX-i finns tillgängligt för nedladdning från följande
webbplats:
http://nikonimglib.com/nvnxi/
Använd Capture NX-D för att finjustera bilder som har kopierats till en dator
och konvertera NEF-bilder (RAW) till andra format. Capture NX-D finns
tillgängligt för nedladdning från:
http://nikonimglib.com/ncnxd/
För den senaste informationen om Nikons programvara, inklusive
systemkrav, besök webbplatserna som listas på sida xix.
ii
Innehållsförteckning
Förpackningens innehåll ................................................................... ii
För säkerhets skull .............................................................................. x
Obs! ..................................................................................................... xiv
Trådlös................................................................................................. xx
Introduktion
1
Bli bekant med kameran.................................................................... 1
Multiväljaren..................................................................................... 15
Kameramenyer ................................................................................. 16
Använda kameramenyerna .................................................................... 17
De första stegen ............................................................................... 20
Grunderna för fotografering och bildvisning
30
“Sikta-och-tryck”-fotografering (lägena i och j) ................... 30
Grundläggande bildvisning ........................................................... 39
Radera oönskade fotografier.................................................................. 40
Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen
(motivtyp)
41
Specialeffekter
44
Tillgängliga alternativ i livevisning ...................................................... 46
Lägena P, S, A och M
51
P: Programautomatik ................................................................................ 52
S: Slutartidsstyrd automatik.................................................................... 53
A: Bländarstyrd automatik ....................................................................... 54
M: Manuell ..................................................................................................... 56
Långtidsexponeringar (Endast läge M) ....................................... 58
iii
Användarinställningar: Lägena U1 och U2
62
Spara användarinställningar.................................................................. 62
Hämta användarinställningar................................................................ 64
Återställa användarinställningar .......................................................... 65
Utlösarläge
66
Välja ett utlösarläge ......................................................................... 66
Bildmatningshastighet............................................................................. 67
Självutlösarläge (E) ......................................................................... 69
Läget uppfälld spegel (MUP)............................................................. 71
Alternativ för bildlagring
73
Bildområde ........................................................................................ 73
Bildkvalitet och storlek.................................................................... 77
Bildkvalitet.................................................................................................... 77
Bildstorlek ..................................................................................................... 81
Använda två minneskort................................................................. 82
Fokus
83
Autofokus........................................................................................... 83
Autofokusläge............................................................................................. 83
AF-områdesläge ......................................................................................... 86
Fokuslås ......................................................................................................... 93
Manuell fokusering .......................................................................... 97
ISO-känslighet
99
Automatisk ISO-känslighet........................................................... 102
iv
Exponering
105
Mätning............................................................................................ 105
Autoexponeringslås ...................................................................... 107
Exponeringskompensation.......................................................... 109
Vitbalans
111
Finjustera vitbalansen................................................................... 114
Välja en färgtemperatur ............................................................... 117
Manuellt förinställt värde............................................................. 120
Fotografering med sökaren................................................................. 120
Livevisning (spotmätning av vitbalans) .......................................... 124
Hantera förinställda värden................................................................. 127
Bildoptimering
130
Picture Controls.............................................................................. 130
Välja en Picture Control......................................................................... 130
Ändra Picture Controls .......................................................................... 132
Skapa anpassade Picture Controls .................................................... 135
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor.................................. 139
Aktiv D-Lighting....................................................................................... 139
Stort dynamiskt omfång (HDR) .......................................................... 141
Fotografering med blixt
144
Använda den inbyggda blixten................................................... 144
Automatiska blixtuppfällningslägen................................................ 144
Manuella blixtuppfällningslägen....................................................... 146
Blixtkompensation......................................................................... 151
FV-lås ................................................................................................ 153
v
Fotografering med fjärrkontroll
156
Använda en fjärrkontroll ML-L3 (säljs separat)......................... 156
Trådlösa fjärrkontroller ................................................................. 160
Trådlösa fjärrkontroller WR-1.............................................................. 160
Trådlösa fjärrkontroller WR-R10/WR-T10 ....................................... 160
Spela in och visa filmer
161
Spela in filmer ................................................................................. 161
Livevisningsdisplayen: Filmer............................................................. 165
Maximal längd.......................................................................................... 166
Index ............................................................................................................ 167
Bildområde................................................................................................ 168
Ta bilder i filmläge .................................................................................. 169
Timelapse-film ................................................................................ 171
Visa filmer ........................................................................................ 177
Redigera filmer................................................................................ 179
Beskära filmer ........................................................................................... 179
Spara valda bildrutor ............................................................................. 183
Andra fotograferingsalternativ
185
R-knappen (fotografering med sökaren) ................................. 185
i-knappen........................................................................................ 189
i-knappsmenyn (fotografering med sökaren) ............................ 190
i-knappsmenyn (livevisning)............................................................. 191
Tvåknappsåterställning: Återställa
standardinställningarna.......................................................... 194
Gaffling ............................................................................................. 197
Multiexponering............................................................................. 211
Intervalltimerfotografering.......................................................... 217
Icke-CPU-objektiv........................................................................... 224
Platsdata........................................................................................... 227
vi
Mer om bildvisning
229
Visa bilder ........................................................................................ 229
Helskärmsläge .......................................................................................... 229
Miniatyrbildsvisning............................................................................... 231
Kalendervisning ....................................................................................... 232
i-knappen ................................................................................................. 233
Fotoinformation ............................................................................. 234
Ta en närmare titt: Visningszoom............................................... 243
Skydda fotografier från radering ................................................ 245
Radera fotografier.......................................................................... 246
Helskärmsläge, miniatyrbilds- och kalendervisning................... 246
Visningsmenyn......................................................................................... 248
Wi-Fi
250
Vad Wi-Fi kan göra för dig ............................................................ 250
Komma åt kameran ....................................................................... 251
Android och iOS: Ansluta via SSID..................................................... 251
Android: Ansluta via NFC...................................................................... 254
Android: Andra alternativ för Wi-Fi-anslutning............................ 256
Återställa standardinställningarna.................................................... 256
Trådlös säkerhet....................................................................................... 257
Välja bilder för överföring ............................................................ 263
Välja enskilda bilder för överföring................................................... 263
Välja flera bilder för överföring .......................................................... 264
Välja bilder för överföring via NFC .................................................... 264
Överföra valda bilder till den smarta enheten ......................... 265
vii
Menylista
266
D Visningsmenyn: Hantera bilder ................................................... 266
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ......................... 268
1 Filminspelningsmenyn: Filminspelningsalternativ ...................... 273
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar ............ 276
B Inställningsmenyn: Kamerainställning .......................................... 289
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior ........................ 294
O Min meny/m Inställningshistorik............................................ 297
Alternativ i retuscheringsmenyn................................................. 298
Beskär .......................................................................................................... 298
Bildöverlägg.............................................................................................. 299
NEF (RAW)-bearbetning ....................................................................... 302
Teknisk information
304
Kompatibla objektiv ...................................................................... 304
Extra blixtar (Speedlight-blixtar)................................................. 311
Nikon Creative Lighting System (CLS)............................................. 311
Övriga tillbehör............................................................................... 319
Vård av kameran............................................................................. 320
Förvaring.................................................................................................... 320
Rengöring .................................................................................................. 320
Rengöring av bildsensorn.................................................................... 321
Vård av kamera och batteri: Försiktighetsåtgärder................. 328
viii
Felsökning ....................................................................................... 333
Batteri/display .......................................................................................... 333
Fotografering (alla lägen)..................................................................... 334
Fotografering (P, S, A, M)........................................................................ 337
Bildvisning ................................................................................................. 338
Wi-Fi (trådlösa nätverk) ......................................................................... 340
Övrigt........................................................................................................... 340
Felmeddelanden ............................................................................ 341
Specifikationer................................................................................ 348
Objektiv............................................................................................ 363
Godkända minneskort .................................................................. 379
Minneskortskapacitet ................................................................... 380
Batteriets livslängd........................................................................ 382
Index ................................................................................................. 384
Garantivillkor - Nikons europeiska servicegaranti .................. 393
ix
För säkerhets skull
Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och följa
nedanstående säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran. Förvara
säkerhetsanvisningarna på en plats där alla som använder produkten har tillgång
till dem.
Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte följs:
ikon indikerar en varning. Läs alla varningar innan du använder
A Denna
den här Nikon-produkten, för att undvika risk för personskador.
❚❚ VARNINGAR
A Se till att solen inte hamnar i bilden
Se till att inte solen hamnar i bilden när
du fotograferar bakgrundsbelysta
motiv. Solljus som fokuseras i kameran
när solen är i eller nära bilden kan orsaka
brand.
A Titta inte rakt in i solen genom sökaren
Det finns risk för bestående ögonskador
om man tittar rakt in i solen eller en
annan stark ljuskälla genom sökaren.
A Använda sökarens
dioptrijusteringskontroll
Var försiktig när du använder sökarens
dioptrijusteringskontroll med ögat mot
sökaren, så att du inte oavsiktligt sticker
fingret i ögat.
A Stäng genast av produkten i händelse av
tekniskt fel
Koppla genast bort nätadaptern och ta
bort batteriet om produkten eller
nätadaptern (säljs separat) ryker eller
luktar konstigt. Var försiktig så att du
inte bränner dig. Fortsatt användning
kan resultera i personskador. Ta ut
batteriet och kontakta sedan en Nikonauktoriserad serviceverkstad för kontroll
av produkten.
A Använd inte produkten i närheten av
lättantändlig gas
Använd aldrig elektronisk utrustning i
närheten av lättantändlig gas, eftersom
det finns risk för explosion och brand.
A Förvara produkten utom räckhåll för barn
Underlåtenhet att följa ovanstående
försiktighetsåtgärd kan leda till
personskador. Tänk dessutom på att
små komponenter kan utgöra en
kvävningsrisk. Om ett barn skulle svälja
en komponent som ingår i denna
kamera, kontakta omedelbart en läkare.
x
A Ta inte isär produkten
Du kan skada dig om du rör delar inuti
produkten. Om ett fel uppstår ska du
överlåta ev. reparationsarbete till en
fackman. Om du råkar tappa eller stöta
till produkten så att den öppnas, tar du
bort batteriet och/eller nätadaptern och
lämnar in produkten på en Nikonauktoriserad serviceverkstad.
A Låt inte barn ha kameraremmen runt
halsen
Ett barn som har kameraremmen runt
halsen kan strypas.
A Vidrör inte kameran, batteriet eller
laddaren under en längre period medan
enheterna är påslagna eller används
Enhetens delar blir varma. Om den
kommer i direkt kontakt med huden
under en längre tid kan det leda till
lågtemperaturbrännskador.
A Hantera blixten med försiktighet
• Om du använder kameran med blixt i
närheten av hud eller andra föremål
kan det leda till brännskador.
• Om blixten utlöses nära motivets ögon
kan det orsaka tillfällig synförsämring.
Håll blixten minst en meter från
motivet. Var särskilt försiktig när du
fotograferar småbarn.
A Undvik kontakt med flytande kristaller
Var försiktig om monitorn går sönder så
att du inte skadar dig på det krossade
glaset, och undvik att de flytande
kristallerna från monitorn kommer i
kontakt med hud, ögon eller mun.
A Bär inte stativ med ett objektiv eller
kamera monterad
Du kan ramla eller slå till någon av
misstag, vilket kan orsaka skador.
A Lämna inte produkten på en plats där
den kan utsättas för extremt höga
temperaturer, t.ex. i en stängd bil eller i
direkt solljus
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs
kan det leda till skador eller brand.
A Rikta inte blixten mot föraren av ett
fordon
Underlåtenhet att följa ovanstående
försiktighetsåtgärd kan leda till olyckor.
xi
A Hantera batterierna varsamt
Batterier kan läcka eller explodera till
följd av ovarsam hantering. Iaktta
följande försiktighetsåtgärder när du
hanterar batterier till produkten:
• Använd endast batterier som är
godkända för användning med den
här produkten.
• Undvik att kortsluta eller att ta isär
batteriet.
• Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter batteri. Om du
använder en nätadapter kontrollerar
du att den inte är inkopplad.
• Försök inte att sätta i batteriet upp och
ned eller åt fel håll.
• Utsätt inte batteriet för hög värme
eller öppen eld.
• Sänk inte ned batteriet i vatten och
utsätt det inte för väta.
• Sätt på polskyddet innan du
transporterar batteriet. Transportera
eller förvara inte batteriet tillsammans
med metallföremål, t.ex. halsband
eller hårspännen.
• Batterier kan börja läcka om de är helt
urladdade. Undvik skador på
produkten genom att avlägsna
batteriet om det är urladdat.
xii
• Sätt på polskyddet och förvara
batteriet på en sval, torr plats när det
inte används.
• Batteriet kan vara varmt direkt efter
användning eller om produkten drivs
med batteri under en längre tid. Stäng
av kameran och låt batteriet svalna
innan du tar ur det.
• Avbryt genast all användning om
batteriet ändrar färg eller form.
A Hantera laddaren enligt anvisningarna
• Se till att den alltid är torr. Annars finns
det risk för skador eller produktfel på
grund av brand eller elektriska stötar.
• Kortslut inte laddarens poler.
Underlåtenhet att följa denna
uppmaning kan resultera i
överhettning och skador på laddaren.
• Damm på eller i närheten av
stickkontaktens metalldelar ska tas
bort med en torr duk. Fortsatt
användning kan i annat fall resultera i
brand.
• Rör inte vid nätkabeln och gå inte i
närheten av laddaren under åskväder.
Det medför risk för elektriska stötar.
• Nätkabeln får inte modifieras, vikas
eller böjas hårt. Ställ inte inte tunga
föremål på den och utsätt den inte för
hög värme eller öppen låga. Om
isoleringen skadas så att ledarna syns
ska nätkabeln undersökas av en Nikonauktoriserad serviceverkstad. Annars
finns det risk för brand eller elektriska
stötar.
• Hantera inte stickkontakten eller
laddaren med våta händer. Annars
finns det risk för skador eller
produktfel på grund av brand eller
elektriska stötar.
• Använd inte med resetransformatorer
eller adaptrar som utformats för att
omforma en spänning till en annan
och ej heller med DC-till-AComformare, som omformar likström
till växelström. Detta kan skada
produkten eller föranleda
överhettning eller risk för brand.
A Använd rätt kablar
När du ansluter kablar i in- och
utgångskontakterna ska du endast
använda de kablar som medföljer
produkten eller som säljs av Nikon.
A Följ anvisningarna från flygbolags- och
sjukhuspersonal
xiii
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här • Nikon kan inte hållas ansvarigt för
produkten får reproduceras, överföras, eventuella skador som har uppkommit
skrivas av, översättas till ett annat språk till följd av användningen av denna
eller lagras i ett
produkt.
dokumentationssystem i någon form • Alla rimliga åtgärder har vidtagits för
eller med några medel, utan
att säkerställa att informationen i de
föregående skriftligt medgivande från
här handböckerna är exakt och så
Nikon.
fullständig som möjligt. Skulle du mot
• Nikon förbehåller sig rätten att när som förmodan upptäcka fel eller brister är vi
helst, utan föregående meddelande,
tacksamma om du påtalar
ändra specifikationerna för
felaktigheterna för närmaste Nikonmaskinvara- och program som beskrivs återförsäljare (se separat kontaktlista).
i dessa handböcker.
xiv
Meddelanden till kunder i Europa
VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FEL TYP. SKROTA
ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
Denna symbol indikerar att
elektrisk och elektronisk
utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Den här produkten ska lämnas till
separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten
tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning
hjälper till att spara på naturresurserna
och förhindrar den negativa påverkan
på människors hälsa och på miljön som
kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
Denna symbol anger att
batteriet måste lämnas in
till separat insamling.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta
med denna återvinningssymbol eller
inte, måste sopsorteras och lämnas in
för återvinning. De får inte slängas
bland hushållsavfallet.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
xv
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller
reproducerats digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande
enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Material som inte får kopieras eller
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior
reproduceras enligt lag
och reproduktioner
Det är förbjudet att reproducera sedlar,
Varningar har utfärdats beträffande
mynt, värdepapper, statsobligationer
kopiering och reproduktion av
eller premieobligationer, även om
värdehandlingar som ges ut av privata
sådana kopior eller avbildningar är
företag (aktier, fakturor, checkar,
märkta med ordet “Oäkta” eller liknande. presentkort osv.), busskort eller
kuponger, förutom då ett rimligt antal
Det är förbjudet att kopiera eller
kopior behövs för användning av ett
reproducera sedlar, mynt eller
företag. Det är även förbjudet att kopiera
värdepapper som används i andra
eller reproducera pass som har utfärdats
länder.
av statliga myndigheter, licenser som
Det är förbjudet att utan föregående
getts ut av offentliga myndigheter och
tillstånd av vederbörlig myndighet
privata grupper, ID-kort samt biljetter,
kopiera eller reproducera oanvända
t.ex. busskort och måltidskuponger.
frimärken eller förfrankerade vykort
• Upphovsrättsregler
som ges ut av staten.
Kopiering och reproduktion av
Det är förbjudet att kopiera eller
upphovsrättsskyddade verk som böcker,
reproducera frimärken som ges ut av
musik, målningar, träsnitt, kartor,
staten och certifierade dokument som ritningar, filmer och fotografier regleras
anges i gällande lagstiftning.
av nationella och internationella
upphovsrättslagar. Använd inte den här
produkten i syfte att framställa olagliga
kopior eller på något sätt som strider
mot gällande upphovsrättslagar.
xvi
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om
du raderar bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter.
Raderade filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av
kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för uppsåtlig
användning av personliga bilddata. Det är ditt ansvar att skydda din data mot
denna risk för missbruk.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller överlåter den till någon annan, radera
alla data med ett kommersiellt raderingsprogram, eller formatera enheten och fyll
den sedan helt med bilder som inte innehåller privat information (t.ex. bilder av en
tom himmel). Se också till att byta ut alla bilder som valts för manuellt förinställt
värde (0 127). Innan du kasserar kameran eller överlåter den till någon annan bör
du också använda alternativen Wi-Fi > Nätverksinställningar > Återställ
nätverksinställningar (0 256) och Nätverk > Nätverksinställningar i kamerans
inställningsmeny för att radera all personlig nätverksinformation. För mer
information om menyn Nätverk, se dokumentationen som medföljer den separat
sålda kommunikationsenheten. Var försiktig så att du inte skadar dig om du förstör
datalagringsenheter fysiskt.
xvii
AVC Patent Portfolio License
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT
OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT FÖR (i) KODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED
AVC-STANDARD (“AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM HAR KODATS AV
EN KONSUMENT I SAMBAND MED PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER
ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR LICENSIERATS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVCVIDEO. INGEN LICENS GES ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. MER
INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Nikons kameror är utformade för att möta mycket höga standarder och de
innehåller avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon
(inklusive laddare, batterier, nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av
Nikon för specifik användning med den här digitalkameran från Nikon är
tillverkade för att användas inom de användar- och säkerhetskrav som gäller för
den här elektroniska kretsen.
Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra
gälla om du använder andra elektroniktillbehör än de från Nikon.
Användning av litiumjonbatterier från tredje part som inte bär
den holografiska Nikon-förseglingen som visas till höger kan leda
till felfunktion hos kameran eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går
sönder eller läcker.
Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om
tillbehör från Nikon.
xviii
D Använd endast tillbehör från Nikon
Endast tillbehör från Nikon som är certifierade av Nikon speciellt för
användning med denna digitalkamera från Nikon är konstruerade för att
uppfylla de användar- och säkerhetskrav som gäller. DET FINNS RISK ATT
KAMERAN SKADAS OCH GARANTIN KAN UPPHÖRA ATT GÄLLA OM DU ANVÄNDER ANDRA
TILLBEHÖR ÄN DE FRÅN NIKON.
A Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska
innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du
tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos
produkten.
A Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online
på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på
vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och
fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikonåterförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
http://imaging.nikon.com/
xix
Trådlös
Denna produkt, som innehåller krypteringsmjukvara som har utvecklats i USA,
lyder under United States Export Administration Regulations och får inte
exporteras eller vidareexporteras till något land som omfattas av USA:s
handelsembargo. För närvarande omfattas följande länder av detta embargo:
Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien.
Användning av trådlösa enheter kan vara förbjudet i vissa länder eller regioner.
Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant innan du använder den
trådlösa funktionen i denna produkt utanför inköpslandet.
xx
Meddelanden till kunder i Europa
Härmed förklarar Nikon Corporation att D7200 uppfyller de väsentliga
kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.
Försäkran om överensstämmelse finns på
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7200.pdf
xxi
Säkerhet
En av fördelarna med denna produkt är att andra fritt kan ansluta till trådlös
delning av data var som helst inom dess räckvidd, men följande kan inträffa om
säkerhetsfunktionerna inte är aktiverade:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att stjäla
användarens användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och ändra
data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att på grund av trådlösa
nätverks egenskaper kan specialinriktade attacker möjliggöra obehörig åtkomst
även när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
xxii
Introduktion
Bli bekant med kameran
Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerareglagen och
displayerna. Det här avsnittet kan vara bra att markera och gå
tillbaka till när du läser resten av handboken.
Kamerahuset
1 Stereomikrofon ............. 163, 192, 273
8 Z/Q-knappen..................... 106, 289
2 Ratt för utlösarläge....................... 8, 66
9 Filminspelningsknapp................... 163
3 Funktionsratt ........................................6 10 Strömbrytare.................................. 5, 24
4 Upplåsningsknapp för
11 Avtryckare.....................................34, 35
funktionsratten ...................................6 12 E-knappen.............................. 109, 194
5 Ögla för kamerarem ......................... 20 13 Skärpeplansmarkering (E)............98
6 Upplåsningsknapp för ratt för
14 Kontrollpanel........................................9
utlösarläge .................................... 8, 66
7 Tillbehörssko (för extra blixt)
................................................... 311, 319
1
Kamerahus (fortsättning)
1 Inbyggd blixt..............................36, 144 10 Lock för tillbehörskontakt och
2 Spegel..........................................71, 324
3 Ljusmätarkoppling ......................... 352
4 Objektivets monteringsmarkering
5
6
7
8
9
..............................................................23
M/Y-knappen .............. 144, 146, 151
Infrarödmottagare (fram) ............. 157
D-knappen................. 198, 203, 207
Lock för anslutning för USB och
extern mikrofon .................... 193, 319
HDMI-anslutningslock................... 319
11
12
13
14
15
16
17
18
anslutning för hörlurar
......................................... 160, 193, 227
Objektivlåsknapp...............................29
AF-lägesknapp ............................ 84, 90
Knapp för val av fokusläge ....... 83, 97
Anslutning för extern mikrofon
.................................................. 193, 319
USB-kontakt
HDMI-kontakt.................................. 319
Tillbehörskontakt .................. 160, 227
Anslutning för hörlurar ................. 193
A Stäng anslutningslocket
Stäng anslutningslocket när kontakterna inte används. Främmande ämnen
i kontakterna kan orsaka störningar i dataöverföringen.
2
1 AF-hjälplampa .......................... 34, 277
2
3
4
5
6
Lampa för självutlösare ................... 69
Lampa för röda ögon-reducering
................................................... 145, 147
Sekundär kommandoratt ............. 285
Pv-knappen ............. 55, 167, 285, 288
Fn-knappen ...................... 76, 284, 288
N-Mark (NFC-antenn)..................... 254
Lucka för batterifack ..................22, 28
7 Batteriluckans spärr ...................22, 28
8 Kontaktskydd för batteripack
MB-D15 (säljs separat) ................. 319
9 Lock för strömkontakt
10 CPU-kontakter
11 Objektivfäste................................23, 98
12 AF-koppling
13 Stativgänga
14 Kamerahuslock..................... ii, 23, 319
3
Kamerahus (fortsättning)
1 Sökarokular ..................................10, 25 13 R (info)-knappen ....................13, 185
2 Ögonmussla ........................................70 14 Primär kommandoratt .................. 285
3 Dioptrijusteringskontroll .................25 15 Multiväljare .................................. 15, 17
4 A-knappen ..............94, 107, 285, 288 16 J (OK)-knappen ............... 15, 17, 284
5 O/Q-knappen.................40, 246, 289 17 Fokusväljarlås .....................................89
6 K-knappen ...............................39, 229 18 Lucka till minneskortsfack........ 22, 28
7 Monitor...............31, 39, 161, 185, 229 19 Åtkomstlampa för minneskort
8 G-knappen............................16, 266
9 L/U-knappen
.....................................................35, 220
20 a-knappen ........................ 12, 31, 161
.................17, 112, 115, 119, 121, 245 21 Infrarödmottagare (bak)............... 157
10 X/T-knappen ...... 38, 78, 81, 243 22 Livevisningsväljare............ 12, 31, 161
11 W/S-knappen
....................... 100, 104, 194, 231, 232
12 i-knappen............................... 189, 233
4
23 Högtalare...................................... 5, 178
A LCD-belysning
Genom att vrida strömbrytaren mot D aktiveras
väntelägestimern och kontrollpanelens
bakgrundsbelysning (LCD-belysning) vilket gör det möjligt
att läsa på displayen i mörker. Efter att strömbrytaren har
släppts förblir belysningen tänd i några sekunder medan
väntelägestimern är aktiv eller tills slutaren utlöses eller
strömbrytaren vrids mot D igen.
Strömbrytare
D Högtalaren
Placera inte högtalaren i närheten av magnetiska enheter. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det påverka data som är sparad på de
magnetiska enheterna.
5
Funktionsratten
Kamerans lägen listas nedan. För att välja ett läge, tryck på
upplåsningsknappen för funktionsratten och vrid på
funktionsratten.
Funktionsratt
Upplåsningsknapp för funktionsratten
Lägena e, f, g och h:
• e—Programautomatik (0 52)
• f—Slutartidsstyrd automatik (0 53)
• g—Bländarstyrd automatik (0 54)
• h—Manuell (0 56)
Autolägen:
• i Auto (0 30)
• j Auto (avstängd blixt) (0 30)
Motivtyper (0 41)
Lägena j och k (0 62)
Specialeffektlägen (0 44)
6
A Icke-CPU-objektiv
Icke-CPU-objektiv (0 305) kan endast användas i lägena A och M. Om ett
annat läge väljs när ett icke-CPU-objektiv är monterat inaktiveras
slutarutlösningen.
7
Ratten för utlösarläge
För att välja ett utlösarläge, tryck på upplåsningsknappen för ratten
för utlösarläge och vrid ratten till önskad inställning (0 66).
Upplåsningsknapp för ratt för utlösarläge
Ratt för utlösarläge
1
8
2
3 4 5
6
1 S Enkelbild ..........................................66
4 J Tyst läge ..........................................66
2 T Långsam serietagning................66
5 E Självutlösare ........................... 66, 69
3 U Snabb serietagning.....................66
6 V Uppfälld spegel.................. 66, 71
Kontrollpanelen
Kontrollpanelen visar en mängd olika kamerainställningar när
kameran är på. De poster som visas här visas första gången kameran
slås på; information om andra inställningar finns i de relevanta
avsnitten i denna handbok.
1
2
3
9
8
4
5
7
6
1 Slutartid.........................................53, 56
6 Antal återstående exponeringar....27
2 Batteriindikator ................................. 26
7 ISO-känslighet ....................................99
3 Bländare (f-nummer) .................54, 56
8 Mätning............................................. 105
4 Minneskortsindikator (Fack 1)
9 Indikator för ISO-känslighet........... 99
........................................................27, 82
5 Minneskortsindikator (Fack 2)
........................................................27, 82
Indikator för automatisk
ISO-känslighet................................ 103
A Visning när kameran är avstängd
Om kameran stängs av med ett batteri och ett
minneskort isatt visas fortfarande ikonen för
minneskort och antal återstående
exponeringar (vissa minneskort kan i sällsynta
fall bara visa denna information när kameran är
på).
Kontrollpanel
9
Sökaren
5
6
7
1
2
8
9
3
4
10
11 12 13 14
23 24
15 16 17 18 19 20
25
26
27 28 29
21 22
30
1 Indikator för specialeffektläge........44
7 Fokuspunkter...................... 34, 89, 277
2 Monokromindikator.................44, 130
8 1,3× DX-beskärningsindikator
3 AF-områdesmarkeringar...........25, 33
4 “Inget minneskort”-indikator .........29
....................................................... 73, 74
9 Lutningsindikator (stående läge) *
*
5 1,3× DX-beskärning ...................73, 74 10 Lutningsindikator (liggande läge)
11 Fokusindikering ................... 34, 93, 98
6 Kompositionsrutnät (visas när På
12 Lås för autoexponering (AE) ........ 107
väljs för Anpassad inställning d7,
Rutnät i sökaren) ...................... 280 13 Indikator för flexibelt program ......52
10
14 Slutartid.........................................53, 56 24 Blixtsynkindikator........................... 282
15 Bländare (f-nummer) .................54, 56 25 Bländarstegindikator ...............54, 308
Bländare (antal steg)............... 54, 308 26 Exponeringsindikator .......................57
Display för
exponeringskompensation......... 109
ADL-indikator................................... 140
Exponerings-/blixtgafflingsindikator 27 Indikator för blixtkompensation
........................................................... 151
............................................................ 198
Indikator för vitbalansgaffling..... 203 28 Indikator för
ADL-gafflingsindikator .................. 207
exponeringskompensation......... 110
Låg batterinivå-varning................... 26 29 Indikator för automatisk
ISO-känslighet................................ 103
Indikator för ISO-känslighet ........ 100
“k” (visas när minne finns för fler än 30 Antal återstående exponeringar....27
Antal återstående bilder innan
1 000 exponeringar) ....................... 27
minnesbufferten blir full .......68, 380
Blixt klar-indikator ................... 36, 280
Indikator för lagring av manuellt
Indikator för FV-lås ......................... 154
förinställt värde för vitbalans ..... 122
16 HDR-indikator .................................. 142
17
18
19
20
21
22
23
* När Virtuell horisont i sökaren är valt för Anpassad inställning f2 (Tilldela Fnknapp, 0 284) eller f3 (Tilldela granskningsknapp, 0 285) > Tryck kan den valda
knappen användas för att visa en lutningsindikator i sökaren.
Notera: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
D Inget batteri
När batteriet är helt urladdat eller inget batteri är isatt släcks bilden i
sökaren ned. Detta är normalt och tyder inte på något fel. Sökardisplayen
återgår till det normala igen när ett fulladdat batteri sätts i.
D Kontrollpanelen och sökardisplayerna
Kontrollpanelens och sökardisplayens ljusstyrka varierar med
temperaturen, och displayernas svarstider kan bli längre vid låga
temperaturer. Detta är normalt och tyder inte på något fel.
11
Monitorn (livevisning)
För att komponera bilder eller filmer i
monitorn, vrid livevisningsväljaren till
C (fotolivevisning) eller 1 (filmlivevisning)
och tryck på a-knappen.
a-knappen
Livevisningsväljaren vriden till C
Livevisningsväljaren vriden till 1
D Nedräkningsvisningen
En nedräkning visas 30 sek. innan livevisning avslutas automatiskt (timern
blir röd om livevisning håller på att avslutas för att skydda de interna
kretsarna eller, om ett annat alternativ än Ingen gräns har valts för
Anpassad inställning c4—Fördröjning av monitoravst. > Livevisning;
0 279—5 sek. innan monitorn stängs av automatiskt). Beroende på
fotograferingsförhållandena kan timern visas direkt när livevisning väljs.
Filminspelningen avslutas automatiskt när timern går ut, oberoende av hur
mycket inspelningstid som finns tillgänglig.
12
❚❚ Visa och dölja indikatorer
Tryck på R-knappen för att dölja eller visa
indikatorer i monitorn.
R-knappen
C-läge
Om livevisningsväljaren vrids till C (fotolivevisning) används
R-knappen för att växla mellan följande displayer.
Virtuell horisont
Information på
Stödlinjer
Information av
13
1-läge
Om livevisningsväljaren vrids till 1 (filmlivevisning) används Rknappen för att växla mellan följande displayer.
Virtuell horisont
Information på
Histogram
14
Information av
Stödlinjer
Multiväljaren
I denna handbok representeras åtgärder som utförs med
multiväljaren av ikonerna 1, 3, 4 och 2.
1: Tryck multiväljaren uppåt
J-knappen
4: Tryck multiväljaren
åt vänster
2: Tryck multiväljaren
åt höger
3: Tryck multiväljaren nedåt
15
Kameramenyer
Du kan nå de flesta fotograferings-,
uppspelnings- och inställningsalternativen
via kamerans menyer. Tryck på
G-knappen för att visa menyerna.
G-knappen
Flikar
Välj mellan följande menyer:
• D: Bildvisning (0 266)
• C: Fotografering (0 268)
• 1: Filminspelning (0 273)
• A: Anpassade inställningar (0 276)
• B: Inställning (0 289)
• N: Retuschera (0 294)
• O/m: MIN MENY eller
INSTÄLLNINGSHISTORIK
(standardinställningen är MIN MENY;
0 297)
Reglaget visar positionen i den
aktuella menyn.
Aktuella inställningar visas med ikoner.
Menyalternativ
Alternativ i aktuell meny.
Hjälpikon (0 17)
16
Använda kameramenyerna
❚❚ Menyreglage
Multiväljaren och J-knappen används för att navigera i
kameramenyerna.
1: Flytta markören uppåt
J-knapp: välj markerat
alternativ
4: Avbryt och återgå till
föregående meny
2: Välj markerat alternativ
eller visa undermeny
3: Flytta markören nedåt
A d (Hjälp)-ikonen
Om en d-ikon visas i det nedre vänstra hörnet på monitorn kan hjälp visas
genom att trycka på L (U)-knappen.
En beskrivning av det alternativ eller den meny som valts visas medan
knappen hålls in. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra genom displayen.
L (U)-knappen
17
❚❚ Navigera i menyerna
Följ stegen nedan för att navigera i menyerna.
1 Visa menyerna.
Tryck på G-knappen för att visa
menyerna.
G-knappen
2 Markera ikonen för den
aktuella menyn.
Tryck på 4 för att markera
ikonen för den aktuella
menyn.
3 Välj en meny.
Tryck på 1 eller 3 för att välja önskad meny.
4 Placera markören i den
valda menyn.
Tryck på 2 för att placera
markören i den valda menyn.
18
5 Markera ett
menyalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett menyalternativ.
6 Visa alternativen.
Tryck på 2 för att visa
alternativen för det valda
menyalternativet.
7 Markera ett alternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett alternativ.
8 Välj det markerade alternativet.
Tryck på J för att välja det markerade alternativet.
Tryck på G-knappen för att avsluta utan att göra
något val.
Observera följande:
• Menyalternativ som visas i grått är inte tillgängliga.
• Även om det oftast har samma effekt att trycka på 2 som att trycka
på J finns det vissa fall när ett val endast kan göras genom att
trycka på J.
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att stänga menyerna och återgå
till fotograferingsläge.
19
De första stegen
Följ de 7 stegen nedan för att förbereda kameran för fotografering.
1 Sätt fast remmen.
Fäst remmen enligt bilden. Upprepa för den andra öglan.
20
2 Ladda batteriet.
Sätt i batteriet och koppla in laddaren (beroende på land eller
region levereras laddaren antingen med en väggadapter eller en
strömkabel). Ett urladdat batteri laddas helt på ungefär 2 timmar
och 35 minuter.
• Väggadapter: Sätt i väggadaptern i laddarens nätuttag (q). Skjut
väggadapterns spärr enligt bilden (w) och vrid adaptern 90° för
att sätta fast den (e). Sätt i batteriet och koppla in laddaren.
Väggadapterns spärr
90°
• Strömkabel: Efter att strömkabeln anslutits till stickkontakten i
den riktning som visas, sätt i batteriet och koppla in kabeln.
Lampan CHARGE blinkar medan batteriet laddas.
Batteriet laddas
Laddning slutförd
21
3 Sätt i batteriet och minneskortet.
Innan du sätter i eller tar ur batteriet eller minneskort, kontrollera
att strömbrytaren är i läge OFF. Sätt in batteriet i den riktning som
visas och använd batteriet för att hålla den orangea
batterispärren åt sidan. Spärren håller batteriet på plats när det
är helt isatt.
Batterispärr
Om du endast använder ett minneskort, sätt i det i fack 1 (0 27).
Skjut in minneskortet tills det klickar på plats.
A Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och försiktighetsanvisningarna på sidorna x–xiii och
330–332 i denna handbok.
22
4 Montera ett objektiv.
Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när
objektivet eller kamerahuslocket tas bort. Objektivet AF-S DX
NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR används i handboken i
illustrationssyfte.
Ta bort
kamerahuslocket
Ta bort det bakre objektivlocket
Monteringsmarkering (kamera)
Rikta upp
monteringsmarkeringarna
Monteringsmarkering
(objektiv)
Vrid objektivet enligt bilden tills det klickar på plats
Se till att ta bort objektivlocket innan du tar bilder.
23
5 Slå på kameran.
Strömbrytare
Kontrollpanelen tänds. Om
detta är första gången
kameran har slagits på visas
en dialogruta för att välja
språk.
Kontrollpanel
A Rengöring av bildsensorn
Kameran vibrerar bildsensorn för att ta bort damm när kameran slås på
eller av (0 321).
6 Välj ett språk och ställ in
Flytta markören uppåt
kameraklockan.
J-knapp: välj
Använd multiväljaren och
markerat alternativ
J-knappen för att välja ett
Välj markerat
språk och ställa in
alternativ eller visa
kameraklockan. När du
undermeny
ställer in kameraklockan
uppmanas du att välja ett
Flytta markören nedåt
alternativ för tidszon,
datumformat och
sommartid innan du ställer in tid och datum; notera att kameran
använder en 24-timmars klocka. Inställningar för språk och
datum/tid kan ändras när som helst med alternativen Språk
(Language) (0 290) och Tidszon och datum (0 290) i
inställningsmenyn.
24
7 Fokusera sökaren.
Vrid på
dioptrijusteringskontrollen
tills
AF-områdesmarkeringarna
är i skarpt fokus. Var
försiktig när kontrollen
används med ögat mot
sökaren, så att du inte oavsiktligt sticker in ett finger eller en
nagel i ögat.
AF-områdesmarkeringar
Sökaren är inte i fokus
Sökaren är i fokus
Kameran är nu klar att användas. Fortsätt till sida 30 för
information om att ta fotografier.
25
❚❚ Batterinivå
Batterinivån visas i kontrollpanelen och sökaren.
Kontrollpanel
Kontrollpanel
L
K
J
I
H
26
Sökare
—
Sökare
Beskrivning
Batteriet är fulladdat.
—
—
Batteriet är delvis urladdat.
—
d
H
d
(blinkar)
(blinkar)
Låg batterinivå. Ladda batteriet eller förbered
ett reservbatteri.
Slutarutlösning inaktiverad. Ladda eller byt
batteri.
❚❚ Antal återstående exponeringar
Kameran har två minneskortsfack: fack 1
och fack 2. Fack 1 är för huvudkortet; kortet
i fack 2 används för säkerhetskopiering eller
sekundära uppgifter. Om
standardinställningen Extrautrymme väljs
för Funktion för kortet i fack 2 (0 82) när
två minneskort är isatta används kortet i
fack 2 endast när kortet i fack 1 är fullt.
Fack 1
Fack 2
Kontrollpanelen visar det fack eller de fack
som innehåller ett minneskort (exemplet
till höger visar ikonerna som visas när ett
kort är isatt i varje fack). Om minneskortet
är fullt eller låst eller om ett fel har inträffat
blinkar ikonen för det påverkade kortet
(0 344).
Kontrollpanelen och sökaren visar antalet
fotografier som kan tas med de aktuella
inställningarna (värden över 1 000
avrundas nedåt till närmsta hundratal; t.ex.
visas värden mellan 1 800 och 1 899 som
1,8 k). Om två minneskort är isatta visar
displayen det utrymme som finns
tillgängligt på kortet i Fack 1.
Kontrollpanel
Antal återstående
exponeringar
Kontrollpanel
Sökare
27
❚❚ Ta ur batteriet och minneskort
Ta ur batteriet
Stäng av kameran och öppna luckan för
batterifacket. Tryck batterispärren i pilens
riktning för att lossa batteriet och ta sedan
ut det för hand.
Sedan du kontrollerat att åtkomstlampan
för minneskort är släckt, stäng av kameran,
öppna luckan till minneskortsfacket, tryck
in kortet och släpp det sedan (q). Kortet
kan sedan tas bort för hand (w).
16GB
Ta ur minneskort
D Minneskort
• Minneskort kan vara varma efter användning. Var försiktig när du tar ur
minneskort från kameran.
• Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar ur minneskort. Ta inte ur
minneskort från kameran, slå inte av kameran och ta inte bort eller koppla
ur strömkällan under formatering eller medan data skrivs, tas bort eller
kopieras till en dator. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det
leda till förlust av data eller skada på kameran eller kortet.
• Vidrör inte kortens kontaktyta med fingrarna eller med metallföremål.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
• Använd inte våld mot kortets hölje. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till skada på kortet.
• Utsätt det inte för vatten, stark värme, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
• Formatera inte minneskort i en dator.
28
A Inget minneskort
A Spärren för skrivskydd
SD-minneskort är utrustade med en
spärr för skrivskydd för att förhindra
oavsiktlig förlust av data. När denna
spärr är i låst läge, “lock”, kan
minneskortet inte formateras och
bilder kan inte sparas eller raderas (en
varning visas i monitorn om du
försöker utlösa slutaren). För att låsa
upp minneskortet, skjut spärren till
skrivläge.
B
16G
Om inget minneskort är isatt visas S i
kontrollpanelen och sökaren. Om kameran
stängs av med ett laddat batteri och inget
minneskort isatt visas S på
kontrollpanelen.
Spärr för skrivskydd
❚❚ Demontera objektivet
Se till att kameran är avstängd när du tar
bort eller byter objektiv. Ta av objektivet
genom att hålla objektivlåsknappen (q)
intryckt samtidigt som du vrider objektivet
medurs (w). När du har tagit bort
objektivet, sätt tillbaka objektivlocken och
kamerahuslocket.
D CPU-objektiv med bländarringar
Om CPU-objektivet är utrustat med en bländarring (0 307), lås bländaren
vid den lägsta inställningen (det högsta f-numret).
29
Grunderna för fotografering och
bildvisning
“Sikta-och-tryck”-fotografering (lägena i
och j)
Detta avsnitt beskriver hur du fotograferar i lägena
i och j. i och j är automatiska “sikta-ochtryck”-lägen där de flesta inställningarna styrs av
kameran i enlighet med
fotograferingsförhållandena.
1 Slå på kameran.
Kontrollpanelen tänds.
30
Strömbrytare
2 Tryck på
Funktionsratt
upplåsningsknappen för
funktionsratten uppe på
kameran, och vrid
funktionsratten till i eller
j.
Upplåsningsknapp för funktionsratten
Fotografier kan komponeras i sökaren
eller i monitorn (livevisning). För att
starta livevisning, vrid
livevisningsväljaren till C och tryck på
a-knappen.
Livevisningsväljare
a-knappen
Komponera bilder i
sökaren
Komponera bilder i
monitorn (livevisning)
31
3 Förbered kameran.
Fotografering med sökaren: När du komponerar fotografier i sökaren,
fatta handgreppet med höger hand och låt kamerahuset eller
objektivet vila i vänster. Håll armbågarna mot sidorna av
bröstkorgen.
Livevisning: När du komponerar fotografier i monitorn, fatta
handgreppet med höger hand och låt objektivet vila i vänster
hand.
A Komponera fotografier i porträttorientering (stående)
När du komponerar fotografier i porträttorientering (stående), håll i
kameran enligt bilden nedan.
Komponera bilder i
sökaren
32
Komponera bilder i
monitorn
4 Komponera fotografiet.
Fotografering med sökaren: Komponera ett
fotografi i sökaren med huvudmotivet i
AF-områdesmarkeringarna.
AF-områdesmarkeringar
Livevisning: Med standardinställningarna
detekterar kameran automatiskt
ansikten och väljer fokuspunkten. Om
inget ansikte detekteras, använd
multiväljaren för att placera
fokuspunkten över huvudmotivet.
Fokuspunkt
A Använda ett zoomobjektiv
Använd zoomringen för att zooma in på
motivet så att det fyller ett större område i
bilden, eller zooma ut för att öka området som
syns i det slutliga fotografiet (välj längre
brännvidd på brännviddsskalan för att zooma
in, kortare brännvidd för att zooma ut).
Zooma in
Zooma ut
Zoomring
33
5 Tryck in avtryckaren halvvägs.
Fotografering med sökaren: Tryck in
avtryckaren halvvägs för att fokusera
(AF-hjälplampan kan tändas om motivet
är dåligt upplyst). När fokuseringen är
slutförd visas den aktiva fokuspunkten
och fokusindikeringen (I) i sökaren.
Fokusindikering
I
F
H
F H
(blinkar)
Fokuspunkt
Fokusindikering
Beskrivning
Motivet i fokus.
Fokuspunkten är mellan kameran och motivet.
Fokuspunkten är bakom motivet.
Kameran kan inte fokusera med autofokus. Se sida 96.
Livevisning: Fokuspunkten blinkar grönt
när kameran fokuserar. Om kameran
kan fokusera visas fokuspunkten i grönt;
annars blinkar fokuspunkten rött.
Fokuspunkt
34
6 Fotografera.
Ta fotografiet genom att
försiktigt trycka in
avtryckaren hela vägen ner.
Åtkomstlampan för
minneskort tänds och
fotografiet visas på monitorn
i några sekunder. Mata inte
Åtkomstlampa för
ut minneskortet och ta inte
minneskort
bort eller koppla loss
strömkällan innan lampan har släckts och fotograferingen är
avslutad.
För att avsluta livevisning, tryck på
a-knappen.
a-knappen
35
A Den inbyggda blixten
Om ytterligare belysning krävs för korrekt
exponering i läge i fälls den inbyggda blixten
upp automatiskt när avtryckaren trycks in
halvvägs. Om blixten fälls upp kan fotografier
endast tas när blixt klar-indikatorn (M) visas. Om
blixt klar-indikatorn inte visas laddas blixten; ta
bort fingret från avtryckaren en stund och
försök igen.
Sökare
För att spara ström när blixten inte används,
tryck ner den försiktigt tills spärren klickar på
plats.
36
Livevisning
A Väntelägestimern (fotografering med sökare)
Sökarens indikatorvisning och kontrollpanelens visning av
slutartid och bländare stängs av om inga åtgärder utförs under
cirka 6 sekunder, vilket minskar belastningen på batteriet.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att aktivera displayen igen.
Tidsperioden innan väntelägestimern löper ut automatiskt
kan ställas in med Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 279).
Exponeringsmätare av
Exponeringsmätare på
A Fördröjning av monitoravstängning (livevisning)
Monitorn stängs av om inga åtgärder utförs under ca 10 minuter.
Tidsperioden innan monitorn stängs av automatiskt kan väljas med
Anpassad inställning c4 (Fördröjning av monitoravst., 0 279) >
Livevisning.
D Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och påverkar fotografier och
exponeringen kan ögonmusslan tas bort och sökaren täckas över med det
medföljande sökarlocket innan fotograferingen (0 70).
37
A Livevisningszoomgranskning
Tryck på X (T)-knappen för att zooma in på den valda fokuspunkten till
en maximal förstoring på ungefär 19×. Ett navigeringsfönster visas i en grå
ram i nedre högra hörnet på displayen. Använd multiväljaren för att
bläddra för att flytta fokuspunkten eller tryck på W (S) för att zooma ut.
X (T)-knappen
Navigeringsfönster
A Exponering
Beroende på motivet kan exponeringen skilja sig från den som skulle fås
när livevisning inte används.
D Fotografering med livevisning
Även om de inte syns i den slutliga bilden kan ojämna kanter, falska färger,
moaréeffekt och ljusa fläckar synas i monitorn, medan ljusa områden eller
band kan uppträda i vissa områden med blinkande tecken och andra
oregelbundna ljuskällor eller om motivet lyses upp kort av ett stroboskop
eller annan ljusstark, kortvarig ljuskälla. Dessutom kan förvrängning
uppträda med rörliga motiv, speciellt om kameran panoreras horisontellt
eller om ett föremål rör sig horisontellt med hög hastighet genom bilden.
Flimmer och streck synliga i monitorn under belysning med lysrör,
kvicksilvergas eller natrium kan reduceras med Flimmerreducering
(0 290), även om de fortfarande kan vara synliga i den slutliga bilden vid
vissa slutartider. Undvik att rikta kameran mot solen eller andra starka
ljuskällor. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i skador
på kamerans interna kretsar.
38
Grundläggande bildvisning
1 Tryck på K-knappen.
Ett fotografi visas på monitorn. Det
minneskort som innehåller den bild
som visas indikeras med en ikon.
K-knappen
2 Visa flera bilder.
Ytterligare bilder kan visas
genom att trycka på 4 eller
2.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att avsluta bildvisningen och
återgå till fotograferingsläge.
A Visning av tagen bild
När På har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn (0 267) visas
bilder automatiskt i monitorn i några sekunder efter fotograferingen.
A Se även
Se sida 233 för information om hur du väljer ett minneskortsfack.
39
Radera oönskade fotografier
För att radera fotografiet som visas i monitorn, tryck på O (Q)knappen. Notera att fotografier inte kan återställas när de har
raderats.
1 Visa fotografiet.
Visa fotografiet du vill radera enligt
beskrivningen på föregående sida.
K-knappen
2 Radera fotografiet.
Tryck på O (Q)-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas; tryck på
O (Q)-knappen igen för att radera
bilden och återgå till bildvisning. Tryck
på K för att avsluta utan att radera
bilden.
O (Q)-knappen
A Radera
För att radera valda bilder (0 248), alla bilder tagna på ett valt datum
(0 249), eller alla bilder på en vald plats på ett valt minneskort (0 248),
använd alternativet Radera i visningsmenyn.
40
Anpassa inställningarna efter motivet
eller situationen (motivtyp)
Kameran har flera olika “motiv”-typer. Att välja en motivtyp
optimerar automatiskt inställningarna för att passa det valda
motivet och gör kreativ fotografering lika enkelt som att välja ett
läge, komponera en bild och fotografera enligt beskrivningen på
sidorna 30–35.
För att visa det just nu valda motivet, vrid funktionsratten till SCENE
och tryck på R-knappen. Vrid på den primära kommandoratten för
att välja ett annat motiv.
Funktionsratt
Primär
kommandoratt
Monitor
Notera att motivet inte kan ändras under livevisning medan
livevisningsväljaren är i läge 1.
41
❚❚ Motiv
Alternativ
42
k
Porträtt
l
Landskap
p
Barn
m
Sport
n
Närbild
o
Nattporträtt
r
Nattlandskap
s
Fest/inomhus
t
Strand/snö
Beskrivning
Använd för porträtt med mjuka, naturliga hudtoner.
Om motivet är långt från bakgrunden, eller ett
teleobjektiv används, så mjukas bakgrundsdetaljerna
upp för att ge kompositionen en känsla av djup.
Används för livfulla landskapsbilder i dagsljus. 1, 2
Använd för ögonblicksbilder av barn. Kläder och
bakgrundsdetaljer återges livfullt, medan hudtoner
förblir mjuka och naturliga.
Korta slutartider fryser rörelse för dynamiska
sportbilder där huvudmotivet framträder tydligt. 1, 2
Använd för närbilder av blommor, insekter och andra
små motiv (ett makroobjektiv kan användas för att
fokusera på mycket korta avstånd).
Använd för en naturlig balans mellan huvudmotivet
och bakgrunden i porträtt som tas med svag
belysning.
Minska brus och onaturliga färger när du fotograferar
nattlandskap, inklusive gatubelysning och
neonskyltar. 1, 2
Fånga effekterna av bakgrundsbelysning inomhus.
Använd för fester och andra inomhusmotiv.
Fångar ljusheten hos solbelysta ytor av vatten, snö
eller sand. 1, 2
Alternativ
u
v
w
x
Beskrivning
Bevarar de djupa färgskiftningar som kan ses i
solnedgångar och soluppgångar. 1, 2
Skymning/
Bevarar de färger som syns i det svaga naturliga ljuset
gryning
innan gryningen eller efter solnedgången. 1, 2
Husdjursporträtt Används för porträtt av aktiva husdjur. 2
Solnedgång
Levande ljus
y
Blommor
z
Höstfärger
0
Mat
För fotografier som tas i levande ljus. 1
Används för blomsterfält, fruktträdgårdar i blom och
andra landskap med vidder av blommor. 1
Fångar det lysande röda och gula i höstlöv. 1
Används för livfulla bilder av mat. För fotografering
med blixt, tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp
blixten (0 146).
1 Den inbyggda blixten stängs av.
2 AF-hjälplampan stängs av.
A Förhindra oskärpa
Använd ett stativ för att förhindra oskärpa orsakat av kameraskakningar vid
långa slutartider.
43
Specialeffekter
Specialeffekter kan användas vid fotografering och filminspelning.
För att visa den just nu valda effekten, vrid funktionsratten till EFFECTS
och tryck på R-knappen. Vrid på den primära kommandoratten för
att välja en annan effekt.
Funktionsratt
Primär
kommandoratt
Monitor
Notera att effekten inte kan ändras under livevisning medan
livevisningsväljaren är i läge 1.
❚❚ Specialeffekter
Alternativ
44
%
Mörkerseende
g
Färgteckning
Beskrivning
Använd under mörka förhållanden för att ta
monokroma bilder med höga ISO-känsligheter
(manuell fokusering är tillgänglig om kameran inte kan
fokusera). 1
Kameran upptäcker och färgar konturer för en
färgteckningseffekt. Effekten kan justeras under
livevisning (0 46). Notera att filmer inspelade i detta
läge spelas upp som ett bildspel med en serie
stillbilder.
Alternativ
i Miniatyreffekt
u
Selektiv färg
1
Silhuett
2
Högdagerbild
3
Lågdagerbild
Beskrivning
Skapa bilder som verkar vara foton av dioraman.
Fungerar bäst med bilder som tagits från en hög
utsiktspunkt. Miniatyreffektfilmer spelas upp i hög
hastighet och ungefär 45 minuters filmsekvens,
inspelad med 1 920 × 1 080/30p, komprimeras till en
ljudlös film som spelas upp i ungefär tre minuter.
Effekten kan justeras under livevisning (0 47). 1, 2
Alla andra färger än de valda registreras i svartvitt.
Effekten kan justeras under livevisning (0 49). 1
Silhuettera motiv mot ljusa bakgrunder. 1
Använd vid fotografering av ljusa motiv för att skapa
ljusa bilder som verkar fyllda med ljus. 1
Använd vid fotografering av mörka motiv för att skapa
mörka lågdagerbilder med framträdande högdagrar. 1
1 Den inbyggda blixten stängs av.
2 AF-hjälplampan stängs av.
A Förhindra oskärpa
Använd ett stativ för att förhindra oskärpa orsakat av kameraskakningar vid
långa slutartider.
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-inspelning är inte tillgängligt i lägena %, g, i och u. Bilder
som tas när ett NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-alternativ väljs i dessa
lägen spelas in som JPEG-bilder. JPEG-bilder skapade med NEF
(RAW)+JPEG-inställningar spelas in med den valda JPEG-kvaliteten, medan
bilder som spelas in med inställningen NEF (RAW) spelas in som bilder med
hög kvalitet.
A Lägena g och i
Autofokus är inte tillgängligt under filminspelning.
Uppdateringsfrekvensen för livevisning minskar, och bildhastigheten för
serietagningsläge; om autofokus används under livevisning avbryts
förhandsgranskningen.
45
Tillgängliga alternativ i livevisning
Inställningarna för de valda effekterna justeras i
livevisningsdisplayen men appliceras under fotografering med
livevisning och sökaren och filminspelning.
❚❚ g Färgteckning
1 Välj livevisning.
Tryck på a-knappen. Vyn genom
objektivet visas i monitorn.
a-knappen
2 Justera alternativen.
Tryck på J för att visa alternativen som
ses till höger. Tryck på 1 eller 3 för att
markera Intensitet eller Konturer och
tryck på 4 eller 2 för att ändra.
Intensiteten kan ökas för att göra färger
mer mättade, eller minskas för en
urtvättad, monokromatisk effekt, och konturerna kan göras
tjockare eller tunnare. Om linjernas tjocklek ökas blir färgerna
också mer mättade.
3 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när
inställningarna är slutförda. För att
återuppta fotografering med sökaren,
tryck på a-knappen.
46
❚❚ i Miniatyreffekt
1 Välj livevisning.
Tryck på a-knappen. Vyn genom
objektivet visas i monitorn.
a-knappen
2 Placera fokuspunkten.
Använd multiväljaren för att placera
fokuspunkten i det område som ska vara
i fokus, och tryck sedan in avtryckaren
halvvägs för att kontrollera fokus. För att
tillfälligt ta bort
miniatyreffektsalternativen från
displayen och förstora vyn i monitorn för exakt fokusering, tryck
på X (T). Tryck på W (S) för att återställa
miniatyreffektsdisplayen.
3 Visa alternativen.
Tryck på J för att visa
miniatyreffektalternativ.
47
4 Justera alternativen.
Tryck på 4 eller 2 för att välja riktning
för området som ska vara i fokus, och
tryck på 1 eller 3 för att justera dess
bredd.
5 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när
inställningarna är slutförda. För att
återuppta fotografering med sökaren,
tryck på a-knappen.
48
❚❚ u Selektiv färg
1 Välj livevisning.
Tryck på a-knappen. Vyn genom
objektivet visas i monitorn.
a-knappen
2 Visa alternativen.
Tryck på J för att visa alternativ för
selektiv färg.
3 Välj en färg.
Vald färg
Rama in ett motiv i den vita fyrkanten
mitt på displayen och tryck på 1 för att
välja färgen på motivet som en som ska
finnas kvar i den slutliga bilden (det kan
vara svårt för kameran att detektera
omättade färger; välj en mättad färg).
För att zooma in på mitten av displayen
för ett mer exakt färgval, tryck på X (T). Tryck på W (S) för
att zooma ut.
49
4 Välj färgområdet.
Färgområde
Tryck på 1 eller 3 för att öka eller
minska området för liknande nyanser
som de som ska inkluderas i den slutliga
bilden. Välj från värden mellan 1 och 7;
notera att högre värden kan inkludera
nyanser från andra färger.
5 Välj ytterligare färger.
För att välja ytterligare
färger, vrid på den primära
kommandoratten för att
markera en annan av de tre
färgrutorna högst upp på
displayen, och upprepa steg
3 och 4 för att välja en annan färg. Upprepa för en tredje färg om
så önskas. För att välja bort den markerade färgen, tryck på
O (Q). För att ta bort alla färger, håll in O (Q). En
bekräftelsedialogruta visas; välj Ja.
6 Tryck på J.
Tryck på J för att avsluta när
inställningarna är slutförda. Under
fotograferingen sparas endast motiv
med de valda nyanserna i färg; alla
andra sparas i svartvitt. För att återuppta
fotografering med sökaren, tryck på a-knappen.
50
Lägena P, S, A och M
Lägena P, S, A och M erbjuder olika grader av
kontroll över slutartid och bländare.
Läge
P
S
A
M
Beskrivning
Programautomatik (0 52): Kameran ställer in slutartid och bländare
för optimal exponering. Rekommenderas för ögonblicksbilder och
i andra situationer där det inte finns tid att justera
kamerainställningarna.
Slutartidsstyrd automatik (0 53): Användaren väljer slutartid; kameran
väljer bländare för bästa resultat. Använd för att frysa eller skapa
oskärpa i rörelser.
Bländarstyrd automatik (0 54): Användaren väljer bländare; kameran
väljer slutartid för bästa resultat. Använd för att göra bakgrunden
oskarp eller för att fokusera på både förgrund och bakgrund.
Manuell (0 56): Användaren styr både slutartid och bländare. Ställ
in slutartiden på Bulb (A) eller Tid (%) för
långtidsexponeringar.
A Objektivtyper
När ett CPU-objektiv utrustat med en bländarring (0 307) används, lås
bländarringen vid den minsta bländaren (högsta f-numret). Typ G- och Eobjektiv är inte utrustade med bländarring.
Icke-CPU-objektiv kan endast användas i lägena A (bländarstyrd automatik)
och M (manuell), då bländaren endast kan justeras med bländarringen. Om
något annat läge väljs inaktiveras slutarutlösningen. För mer information,
se “Kompatibla objektiv” (0 304).
51
P: Programautomatik
I detta läge justerar kameran slutartid och bländare automatiskt
enligt ett inbyggt program för optimal exponering i de flesta
situationer.
A Flexibelt program
I läge P kan du välja olika kombinationer av
slutartid och bländare genom att vrida på den
primära kommandoratten medan
exponeringsmätarna är på (“flexibelt
program”). Vrid ratten åt höger för stora
bländare (låga f-nummer) som gör detaljer i
bakgrunden oskarpa eller korta slutartider
som “fryser” rörelse. Vrid ratten åt vänster för
små bländare (höga f-nummer) som ökar
skärpedjupet eller långa slutartider som gör
rörelser oskarpa. Alla kombinationer ger
samma exponering. Medan flexibelt program
är aktiverat visas en indikator för flexibelt
program (O eller E). För att återställa
standardinställningarna för slutartid och
bländare, vrid den primära kommandoratten
tills indikatorn inte längre visas, välj ett annat
läge eller stäng av kameran.
Primär kommandoratt
Sökare
Monitor
52
S: Slutartidsstyrd automatik
I läget slutartidsstyrd automatik väljer du en slutartid medan
kameran automatiskt väljer den bländare som ger optimal
exponering.
Vrid på den primära kommandoratten
medan exponeringsmätarna är på för att
välja en slutartid. Slutartiden kan ställas in
på “v” eller på värden mellan 30 sek.
och 1/8 000 sek.
Primär kommandoratt
Kontrollpanel
Monitor
A Se även
Se sida 343 för information om vad du ska göra om en blinkande “A”eller “%”-indikator visas på slutartidsvisningarna.
53
A: Bländarstyrd automatik
I bländarstyrd automatik väljer du bländare medan kameran
automatiskt väljer den slutartid som ger optimal exponering.
Vrid på den sekundära kommandoratten
medan exponeringsmätarna är på för att
välja en bländare, mellan största och minsta
värdet för objektivet.
Sekundär kommandoratt
Kontrollpanel
Monitor
A Icke-CPU-objektiv (0 308)
Använd bländarringen för att justera
bländaren. Om objektivets maximala bländare
har angivits med alternativet Data för ickeCPU-objektiv i inställningsmenyn (0 224) när
ett icke-CPU-objektiv är monterat, så visas det
aktuella f-numret, avrundat till närmaste hela
steg. Annars visar bländardisplayerna endast
antalet steg (F, där maximal bländare visas som FA), och f-numret måste
läsas av från bländarringen.
54
A Granska skärpedjup (fotografering med sökare)
För att granska effekten av bländaren, håll in
Pv-knappen. Objektivet justeras till det
bländarvärde som valts av kameran (lägena P
och S) eller värdet som valts av användaren
(lägena A och M), vilket möjliggör att
skärpedjupet förhandsgranskas i sökaren.
Pv-knappen
A Anpassad inställning e5—Modelleringsblixt (Fotografering med sökare; 0 284)
Denna inställning styr om den inbyggda blixten och extra blixtar som
stödjer Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 311) avfyrar en
modelleringsblixt när Pv-knappen trycks in.
55
M: Manuell
I manuellt exponeringsläge styr du både slutartid och bländare. Vrid
på den primära kommandoratten medan exponeringsmätarna är på
för att välja en slutartid, och den sekundära kommandoratten för att
ställa in bländaren. Slutartiden kan ställas in på “v” eller på
värden mellan 30 sek. och 1/8 000 sek., eller så kan slutaren hållas
öppen på obestämd tid för en långtidsexponering (A eller %,
0 58). Bländaren kan ställas in på värden mellan de största och
minsta värdena för objektivet. Använd exponeringsindikatorerna
för att kontrollera exponeringen.
Sekundär kommandoratt
Bländare
Slutartid
Primär kommandoratt
A AF Micro NIKKOR-objektiv
Förutsatt att en extern exponeringsmätare används behöver man endast ta
hänsyn till exponeringsförhållandet när bländaren ställs in med
bländarringen.
56
A Exponeringsindikatorerna
Om en annan slutartid än “bulb” eller “tid” väljs visar
exponeringsindikatorerna om bilden blir under- eller överexponerad med
de aktuella inställningarna. Beroende på alternativet som valts för
Anpassad inställning b2 (EV-steg för exp.kontroll, 0 278) så visas
mängden under- eller överexponering i steg om 1/3 EV eller 1/2 EV. Om
gränserna för exponeringsmätningssystemet överskridits blinkar
visningarna för exponeringsindikatorerna och slutartiden (lägena P och A)
och/eller bländaren (lägena P och S).
Anpassad inställning b2 inställd på 1/3 steg
Underexponerad med Överexponerad med
Optimal exponering
1/3 EV
2 EV
Kontrollpanel
Sökare
(fotografering
med sökaren)
Monitor
(livevisning)
A Se även
För information om att kasta om exponeringsindikatorerna så att negativa
värden visas till höger och positiva värden till vänster, se Anpassad
inställning f8 (Invertera indikatorer, 0 286).
57
Långtidsexponeringar (Endast läge M)
Välj följande slutartider för
långtidsexponering av rörliga ljuskällor,
stjärnorna, nattlandskap eller fyrverkerier.
• Bulb (A): Slutaren hålls öppen medan
avtryckaren hålls intryckt. Använd ett
stativ eller en separat såld trådlös
Exponeringslängd: 35 sek.
fjärrkontroll (0 160, 319) eller
Bländare: f/25
trådutlösare (0 319) för att förhindra
oskärpa.
• Tid (%): Starta exponeringen med avtryckaren på kameran eller på
en fjärrkontroll, trådutlösare eller trådlös fjärrkontroll (säljs
separat). Slutaren hålls öppen tills avtryckaren trycks in igen.
Innan du fortsätter, montera kameran på ett stativ eller placera den
på en stadig, jämn yta. För att förhindra att ljus kommer in via
sökaren och blir synligt på fotografiet eller påverkar exponeringen,
ta bort ögonmusslan och täck över sökaren med det medföljande
sökarlocket innan fotograferingen (0 70). Notera att brus (ljusa
fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar eller dimma) kan
uppträda i långtidsexponeringar. Ljusa fläckar och dimma kan
minskas genom att välja På för Brusreducering för lång exp. i
fotograferingsmenyn (0 271).
58
❚❚ Bulb
1 Vrid funktionsratten till M.
Funktionsratt
2 Välj en slutartid.
Vrid på den primära kommandoratten medan
exponeringsmätarna är på för att välja slutartiden “Bulb” (A).
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Monitor
3 Ta bilden.
Efter fokuseringen, tryck in avtryckaren på kameran eller på den
trådlösa fjärrkontrollen eller trådutlösaren (säljs separat) hela
vägen ned. Ta bort fingret från avtryckaren när exponeringen är
slutförd.
59
❚❚ Tid
1 Vrid funktionsratten till M.
Funktionsratt
2 Välj en slutartid.
Vrid den primära kommandoratten åt vänster medan
exponeringsmätarna är på för att välja slutartiden “Tid” (%).
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Monitor
3 Öppna slutaren.
Efter fokuseringen, tryck in avtryckaren på kameran eller
fjärrkontrollen, trådutlösaren eller den trådlösa fjärrkontrollen
(säljs separat) hela vägen ner.
4 Stäng slutaren.
Upprepa åtgärden som utfördes i steg 3.
60
A Fjärrkontroller ML-L3
Om du ska använda en fjärrkontroll ML-L3, välj ett fjärrkontrolläge
(Fördröjd fjärrstyrning, Fjärrstyrning utan fördröjning eller Fjärrstyrd
spegeluppfällning) med alternativet Fjärrstyrningsläge (ML-L3) i
fotograferingsmenyn (0 156). Notera att om du använder en fjärrkontroll
ML-L3 tas bilder i läge “Tid” även om “Bulb”/A har valts för slutartid.
Exponeringen startar när avtryckaren på fjärrkontrollen trycks in och slutar
efter 30 minuter eller när knappen trycks in igen.
61
Användarinställningar: Lägena U1 och
U2
Tilldela ofta använda inställningar till positionerna U1 och U2 på
funktionsratten.
Spara användarinställningar
1 Välj ett läge.
Funktionsratt
Vrid funktionsratten till
önskat läge.
2 Justera inställningarna.
Utför de önskade justeringarna av flexibelt program (läge P),
slutartid (lägena S och M), bländare (lägena A och M),
exponerings- och blixtkompensation, blixtläge, fokuspunkt,
mätning, autofokus och AF-områdeslägen, gaffling, och
inställningar i fotograferingsmenyn och menyn Anpassade
inställningar.
A Användarinställningar
Följande kan inte sparas till U1 eller U2.
Fotograferingsmenyn:
Filminspelningsmenyn:
• Återställ fotograferingsmenyn
• Återställ filminspelningsmenyn
• Lagringsmapp
• Bildområde
• Bildområde
• Hantera Picture Control
• Hantera Picture Control
• Timelapse-film
• Fjärrstyrningsläge (ML-L3)
• Multiexponering
• Intervalltimerfotografering
62
3 Välj Spara användarinställningar.
Tryck på G-knappen för att visa
menyerna. Markera Spara
användarinställningar i
inställningsmenyn och tryck på 2.
G-knappen
4 Välj Spara som U1 eller Spara som U2.
Markera Spara som U1 eller Spara som
U2 och tryck på 2.
5 Spara användarinställningar.
Markera Spara inställningar och tryck
på J för att tilldela inställningarna som
valdes i steg 1 och 2 till den position på
funktionsratten som valdes i steg 4.
63
Hämta användarinställningar
Vrid bara funktionsratten till U1
för att hämta inställningarna
som tilldelats Spara som U1,
eller till U2 för att hämta
inställningarna som tilldelats
Spara som U2.
64
Funktionsratt
Återställa användarinställningar
För att återställa inställningarna för U1 eller U2 till standardvärdena:
1 Välj Återställ användarinställningar.
Tryck på G-knappen för att visa
menyerna. Markera Återställ
användarinställningar i
inställningsmenyn och tryck på 2.
G-knappen
2 Välj Återställ U1 eller Återställ U2.
Markera Återställ U1 eller Återställ U2
och tryck på 2.
3 Återställ användarinställningar.
Markera Återställ och tryck på J.
65
Utlösarläge
Välja ett utlösarläge
För att välja ett utlösarläge, tryck på
upplåsningsknappen för ratten för
utlösarläge och vrid ratten till önskad
inställning.
Läge
S
CL
CH
Q
E
MUP
66
Beskrivning
Enkelbild: Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks in.
Långsam serietagning: Medan avtryckaren hålls in tar kameran bilder
med den bildhastighet som valts för Anpassad inställning d2
(Långsam serietagning, 0 67, 280). Notera att endast en bild tas
om blixten avfyras.
Snabb serietagning: Medan avtryckaren hålls in tar kameran bilder
med den bildhastighet som anges på sida 67. Använd för rörliga
motiv. Notera att endast en bild tas om blixten avfyras.
Tyst läge: Som för enkelbild, förutom att spegeln inte klickar tillbaka
på plats medan avtryckaren trycks in helt, vilket gör att användaren
kan kontrollera timingen för spegelns klickande, vilket också är
tystare än i enkelbildsläge. Dessutom avges ingen ljudsignal,
oavsett vilken inställning som valts för Anpassad inställning d1
(Signal; 0 280).
Självutlösare: Ta bilder med självutlösaren (0 69).
Uppfälld spegel: Välj detta läge för att minimera kameraskakningar vid
fotografering med teleobjektiv, närbilder eller i andra situationer då
minsta kameraskakning kan ge oskarpa bilder (0 71).
Bildmatningshastighet
Bildhastigheten för serietagning (låg och hög hastighet) varierar
med det alternativ som valts för bildområde (0 73) och, när ett NEF
(RAW)-alternativ valts för bildkvalitet, bitdjupet för NEF (RAW)
(0 80). Tabellen nedan ger de ungefärliga bildhastigheterna för ett
fulladdat EN-EL15-batteri, kontinuerlig servo-AF, manuell
exponering eller slutartidsstyrd automatik, slutartiden 1/250 sek. eller
kortare, och övriga inställningar på standardvärdena.
Bildområde
DX (24 × 16)
1,3× (18 × 12)
Bildkvalitet
JPEG/12-bitars NEF
(RAW)
14-bitars NEF (RAW)
JPEG/12-bitars NEF
(RAW)
14-bitars NEF (RAW)
Ungefärlig bildmatningshastighet
CL
CH
1–6 bps
6 bps
1–5 bps
5 bps
1–6 bps
7 bps
6 bps
Bildhastigheterna kan minska med extremt små bländare (höga
f-nummer) eller långa slutartider, när vibrationsreducering
(tillgängligt med VR-objektiv) eller automatisk ISO-känslighet
(0 102) är på, eller när batterinivån är låg, ett icke-CPU-objektiv är
monterat, eller Bländarring väljs för Anpassad inställning f5
(Anpassa kommandorattar) > Bländarinställning (0 285). Den
maximala bildhastigheten i livevisning är 3,7 bps.
67
A Minnesbufferten
Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring som gör att
du kan fortsätta att fotografera medan fotografier sparas på minneskortet.
Bildhastigheten sjunker när bufferten är full (tAA).
Medan avtryckaren trycks in visar visningen av antal bilder ungefär hur
många bilder som kan lagras i bufferten med de aktuella inställningarna.
Illustrationerna nedan visar displayen när det finns plats kvar för ungefär
42 bilder i bufferten.
Medan fotografier sparas på minneskortet lyser åtkomstlampan för
minneskort. Beroende på fotograferingsförhållandena och minneskortets
prestanda kan sparandet ta från några få sekunder till några minuter. Ta inte
ut minneskortet och ta inte bort eller koppla ur strömförsörjningen innan
åtkomstlampan har släckts. Om kameran stängs av medan data finns kvar i
bufferten stängs inte strömmen av förrän alla bilder i bufferten sparats. Om
batteriet blir urladdat medan bilder finns kvar i bufferten inaktiveras
slutarutlösningen och bilderna överförs till minneskortet.
A Livevisning
Om ett serietagningsläge används under livevisning visas fotografier
istället för vyn genom objektivet medan avtryckaren trycks in.
A Se även
För information om att välja maximalt antal fotografier som kan tas i en
enda serie, se Anpassad inställning d3 (Max antal exponer. i följd, 0 280).
För information om antalet bilder som kan tas i en enda serie, se sida 380.
68
Självutlösarläge (E)
Självutlösaren kan användas för att minska kameraskakningar eller
för självporträtt.
1 Montera kameran på ett stativ.
Montera kameran på ett stativ eller placera kameran på en stabil,
plan yta.
2 Välj självutlösarläge.
Tryck på
upplåsningsknappen för
ratten för utlösarläge och
vrid ratten för utlösarläge till
E.
Ratt för utlösarläge
3 Komponera fotografiet och fokusera.
Självutlösaren kan inte användas om kameran inte
kan fokusera med enpunkts servo-AF eller i andra
situationer när slutaren inte kan utlösas.
4 Starta timern.
Tryck in avtryckaren hela
vägen ner för att starta
timern. Lampan för
självutlösare börjar blinka.
Två sekunder innan fotografiet tas slutar lampan för självutlösare
att blinka. Slutaren utlöses cirka tio sekunder efter att timern
startat.
För att stänga av självutlösaren innan ett fotografi tas, vrid ratten för
utlösarläge till en annan inställning.
69
A Täck över sökaren
När du fotograferar utan att ha ögat mot sökaren, ta bort ögonmusslan (q)
och sätt i det medföljande sökarlocket enligt bilden (w). Detta förhindrar
att ljus som kommer in via sökaren syns på fotografierna eller påverkar
exponeringen. Håll i kameran ordentligt när du tar bort ögonmusslan.
Ögonmussla
Sökarlock
D Använda den inbyggda blixten
Innan du tar ett fotografi med blixten i lägen som kräver att blixten fälls upp
manuellt, tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp blixten och vänta tills
blixtindikatorn (M) visas (0 146). Fotograferingen avbryts om blixten fälls
upp efter att självutlösaren har startat. Notera att endast ett fotografi tas
när blixten avfyras, oavsett hur många exponeringar som valts för
Anpassad inställning c3 (Självutlösare; 0 279).
A Se även
För information om att välja självutlösarens fördröjning, antalet bilder som
tas och intervallet mellan bilder, se Anpassad inställning c3 (Självutlösare;
0 279). Se Anpassad inställning d1 (Signal; 0 280) för information om att
kontrollera de signaler som ljuder när självutlösaren används.
70
Läget uppfälld spegel (MUP)
Välj detta läge för att minimera oskärpa orsakad av kamerans rörelse
när spegeln är uppfälld. För att använda läget uppfälld spegel, tryck
på upplåsningsknappen för ratten för utlösarläge och vrid ratten för
utlösarläge till MUP (uppfälld spegel).
Upplåsningsknapp för ratt för utlösarläge
Ratt för utlösarläge
Efter att ha tryckt in avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus och
exponering, tryck in avtryckaren hela vägen ner. Sökaren eller
monitorn stängs av; vid fotografering med sökaren fälls spegeln
upp. Tryck in avtryckaren hela vägen ner igen för att ta bilden. När
fotograferingen avslutas återupptas antingen livevisning, eller (vid
fotografering med sökaren) så sänks spegeln ned.
D Uppfälld spegel
Medan spegeln är uppfälld kan bilder inte komponeras i sökaren, och
autofokus och mätning utförs inte.
A Läget uppfälld spegel
En bild tas automatiskt om inga åtgärder utförs under ungefär 30 sek. med
spegeln uppfälld.
71
A Förhindra oskärpa
Tryck in avtryckaren försiktigt för att förhindra oskärpa som orsakas av att
kameran rör sig, eller använd en separat såld trådutlösare (0 319). För
information om att använda den separat sålda fjärrkontrollen ML-L3 för
fotografering med uppfälld spegel, se sida 156. Användning av stativ
rekommenderas.
72
Alternativ för bildlagring
Bildområde
Välj ett bildområde från DX (24 × 16) eller 1,3× (18×12).
Alternativ
a
DX (24 × 16)
Z
1,3× (18 × 12)
Beskrivning
Bilder spelas in med ett bildområde på 23,5 × 15,6 mm
(DX-format).
Bilder spelas in med ett bildområde på 18,8 × 12,5 mm,
vilket ger en telefotoeffekt utan att man behöver byta
objektiv. Kameran kan också spela in fler bilder per
sekund under serietagning (0 67).
Sökardisplay
Bild med DX-bildområde
(24 × 16)
Bild med bildområde på
1,3× (18 × 12)
73
A Bildområde
Det valda alternativet visas på displayen.
Informationsdisplay
Fotograferingsinformation
A Sökardisplayen
Sökardisplayen för 1,3× DX-beskärning visas till
höger. En s-ikon visas i sökaren när 1,3× DXbeskärning är vald.
1,3× DX-beskärning
A Se även
Se sida 168 för information om vilka beskärningar som finns tillgängliga när
livevisningsväljaren är vriden till 1. Se sida 380 för information om antalet
bilder som kan sparas vid olika bildområdesinställningar.
74
Bildområdet kan väljas med alternativet Bildområde i
fotograferingsmenyerna, eller genom att trycka på ett reglage och
vrida på en kommandoratt.
❚❚ Bildområdesmenyn
1 Välj Bildområde.
Markera Bildområde i någon av
fotograferingsmenyerna och tryck på 2.
2 Justera inställningarna.
Välj ett alternativ och tryck på J. Den
valda beskärningen visas i sökaren
(0 74).
A Bildstorlek
Bildstorleken varierar beroende på alternativet som valts för bildområde
(0 81).
75
❚❚ Kamerareglage
Vid fotografering med sökaren kan bildområdet också väljas med
Fn-knappen och kommandorattarna.
1 Tilldela val av bildområde till ett kamerareglage.
Välj Välj bildområde som alternativet “tryck + kommandorattar”
för ett kamerareglage i menyn Anpassade inställningar. Val av
bildområde kan tilldelas Fn-knappen (Anpassad inställning f2,
Tilldela Fn-knapp, 0 284), Pv-knappen (Anpassad inställning f3,
Tilldela granskningsknapp, 0 285) eller A AE-L/AF-L-knappen
(Anpassad inställning f4, Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 285).
2 Använd det valda reglaget för att välja ett bildområde.
Bildområdet kan väljas genom
att trycka på den valda
knappen och vrida på den
primära eller sekundära
kommandoratten tills önskad
beskärning visas i sökaren
(0 74).
Fn-knappen
Alternativet som har valts som
bildområde kan visas genom att trycka
på knappen för att visa bildområdet i
kontrollpanelen, sökaren eller
informationsdisplayen.
76
Primär
kommandoratt
Bildkvalitet och storlek
Tillsammans bestämmer bildkvalitet och storlek hur mycket
utrymme varje fotografi tar på minneskortet. Större bilder av högre
kvalitet kan skrivas ut i större storlekar men kräver också mer minne,
vilket betyder att färre sådana bilder kan lagras på minneskortet
(0 380).
Bildkvalitet
Välj filformat och komprimeringsgrad (bildkvalitet).
Alternativ
Filtyp
NEF (RAW)
NEF
JPEG hög
JPEG normal
JPEG
JPEG låg
NEF (RAW) +
JPEG hög
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG låg
NEF/
JPEG
Beskrivning
Rådata från bildsensorn sparas utan ytterligare
bearbetning. Inställningar såsom vitbalans och
kontrast kan justeras efter fotografering.
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad
på ungefär 1 : 4 (hög kvalitet). *
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad
på ungefär 1 : 8 (normal kvalitet). *
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad
på ungefär 1 : 16 (låg kvalitet). *
Två bilder sparas, en NEF-bild (RAW) och en
JPEG-bild med hög kvalitet.
Två bilder sparas, en NEF-bild (RAW) och en
JPEG-bild med normal kvalitet.
Två bilder sparas, en NEF-bild (RAW) och en
JPEG-bild med låg kvalitet.
* Liten filstorlek valt för JPEG-komprimering. Komprimeringsgraden är endast
ungefärlig; det verkliga värdet varierar beroende på ISO-känsligheten och motivet som spelas in.
77
Bildkvaliteten kan ställas in genom att trycka på X (T)-knappen
och vrida på den primära kommandoratten tills önskad inställning
visas på informationsdisplayen.
X (T)-knappen
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
A NEF-bilder (RAW)
Det alternativ som valts för bildstorlek påverkar inte storleken på NEFbilder (RAW). JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) kan skapas med
Capture NX-D eller annan programvara eller alternativet NEF (RAW)bearbetning i retuscheringsmenyn (0 295).
A NEF+JPEG
När fotografier som har tagits med inställningarna NEF (RAW) + JPEG visas
på kameran med bara ett minneskort isatt visas endast JPEG-bilden. Om
båda kopiorna sparas på samma minneskort raderas båda kopiorna när
bilden raderas. Om JPEG-kopian sparas på ett separat minneskort med
alternativet Funktion för kortet i fack 2 > RAW, fack 1 – JPEG, fack 2 så
raderas inte NEF-bilden (RAW) när JPEG-kopian raderas.
78
A + NEF (RAW)
Om + NEF (RAW) tilldelas till Fn-knappen med Anpassad inställning f2
(Tilldela Fn-knapp, 0 284) > Tryck, och ett JPEG-alternativ väljs för
bildkvalitet, spelas en NEF (RAW)-kopia in med nästa bild som tas efter att
Fn-knappen tryckts in (den ursprungliga bildkvalitetsinställningen återställs
när du tar bort fingret från avtryckaren). För att avsluta utan att spela in en
NEF (RAW)-kopia, tryck på Fn-knappen igen.
A Fotograferingsmenyn
Bildkvaliteten kan också justeras med alternativet Bildkvalitet i
fotograferingsmenyn (0 268).
79
❚❚ JPEG-komprimering
För att välja typ av komprimering för JPEG-bilder, markera
JPEG-komprimering i fotograferingsmenyn och tryck på 2.
Alternativ
O
Liten filstorlek
P
Optimal kvalitet
Beskrivning
Bilderna komprimeras för att producera relativt lika
filstorlekar.
Optimal bildkvalitet. Filstorleken varierar beroende
på motivet.
❚❚ Typ
För att välja typ av komprimering för NEF-bilder (RAW), markera
Sparar i NEF (RAW) > Typ i fotograferingsmenyn och tryck på 2.
Alternativ
N
Förlustfri
komprimering
O
Komprimerad
Beskrivning
NEF-bilder komprimeras med en vändbar algoritm,
vilket minskar filstorleken med ca 20–40 % utan att
påverka bildkvaliteten.
NEF-bilder komprimeras med en icke-vändbar
algoritm, vilket minskar filstorleken med ca 35–55 %
nästan utan att påverka bildkvaliteten.
❚❚ Bitdjup för NEF (RAW)
För att välja bitdjup för NEF-bilder (RAW), markera Sparar i NEF
(RAW) > Bitdjup för NEF (RAW) i fotograferingsmenyn och tryck på
2.
Alternativ
80
q
12 bitar
r
14 bitar
Beskrivning
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 12 bitar.
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 14 bitar,
vilket ger större filer än de med ett bitdjup på 12 bitar
men förbättrar färgåtergivningen.
Bildstorlek
Bildstorleken mäts i pixlar. Välj mellan # Stor, $ Mellan eller
% Liten (notera att bildstorleken varierar beroende på det alternativ
som valts för Bildområde, 0 73):
Bildområde
DX (24 × 16)
1,3× (18 × 12)
Alternativ
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Storlek (pixlar)
6 000 × 4 000
4 496 × 3 000
2 992 × 2 000
4 800 × 3 200
3 600 × 2 400
2 400 × 1 600
Utskriftsstorlek (cm) *
50,8 × 33,9
38,1 × 25,4
25,3 × 16,9
40,6 × 27,1
30,5 × 20,3
20,3 × 13,5
* Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar bildstorleken i pixlar
dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi, punkter per tum; 1 tum = ungefär 2,54 cm).
Bildstorleken kan ställas in genom att trycka på X (T)-knappen
och vrida på den sekundära kommandoratten tills önskad
inställning visas på informationsdisplayen.
X (T)-knappen
Sekundär
kommandoratt
Informationsdisplay
A Fotograferingsmenyn
Bildstorleken kan också justeras med alternativet Bildstorlek i
fotograferingsmenyn (0 269).
81
Använda två minneskort
När två minneskort är isatta i kameran kan du välja alternativet
Funktion för kortet i fack 2 i fotograferingsmenyn för att välja
funktionen för kortet i fack 2. Välj mellan Extrautrymme (kortet i
fack 2 används endast när kortet i fack 1 är fullt),
Säkerhetskopiering (varje bild sparas två gånger, en gång på
kortet i fack 1 och igen på kortet i fack 2), och RAW, fack 1 – JPEG,
fack 2 (som för Säkerhetskopiering, förutom att NEF/RAW-kopior
av bilder som tagits med inställningarna NEF/RAW + JPEG bara
sparas på kortet i fack 1, och JPEG-kopior bara på kortet i fack 2).
A “Säkerhetskopiering” och “RAW, fack 1 – JPEG, fack 2”
Kameran visar antal återstående exponeringar på det kort som har minst
minne. Avtryckaren inaktiveras när något av korten är fullt.
A Spela in filmer
När två minneskort är isatta i kameran kan det fack som används för att
spela in filmer väljas med alternativet Mål i filminspelningsmenyn (0 273).
82
Fokus
Fokus kan justeras automatiskt (se nedan) eller manuellt (0 97).
Användaren kan också välja fokuspunkten för automatisk eller
manuell fokusering (0 89) eller använda fokuslås för att komponera
om fotografier efter fokuseringen (0 93).
Autofokus
Vrid knappen för val av
fokusläge till AF för att använda
autofokus.
Knapp för val av fokusläge
Autofokusläge
Följande autofokuslägen kan väljas under fotografering med
sökaren:
Läge
Beskrivning
Automatisk servo-AF: Kameran väljer enpunkts servoautofokus
AF-A automatiskt om motivet är stillastående, och kontinuerlig
servoautofokus om motivet rör sig.
Enpunkts servo-AF: För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren
AF-S trycks in halvvägs. Med standardinställningarna kan slutaren endast
utlösas när fokusindikeringen (I) visas (prioritera fokus; 0 276).
Kontinuerlig servo-AF: För rörliga motiv. Kameran fokuserar
kontinuerligt medan avtryckaren trycks in halvvägs; om motivet
flyttar sig använder kameran förutsägande fokusföljning (0 85) för
AF-C
att förutsäga det slutliga avståndet till motivet och justerar fokus om
nödvändigt. Med standardinställningarna kan slutaren utlösas
oavsett om motivet är i fokus eller ej (prioritera slutare; 0 276).
83
Följande autofokuslägen kan väljas under livevisning:
Läge
AF-S
AF-F
Beskrivning
Enpunkts servo-AF: För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren
trycks in halvvägs.
Aktiv servo-AF: För motiv som rör sig. Kameran fokuserar kontinuerligt
tills avtryckaren trycks in. Fokus låses när avtryckaren trycks in
halvvägs.
Autofokusläge kan väljas genom
att AF-lägesknappen trycks in och
den primära kommandoratten
vrids tills önskad inställning visas.
AF-lägesknapp
Kontrollpanel
Sökare
84
Monitor
Primär
kommandoratt
A Förutsägande fokusföljning (fotografering med sökaren)
I läge AF-C eller när kontinuerlig servoautofokus är valt i läge AF-A påbörjar
kameran förutsägande fokusföljning om motivet rör sig mot eller från
kameran medan avtryckaren är intryckt halvvägs. Kameran kan då följa
fokus medan den försöker förutsäga var motivet kommer att vara när
slutaren utlöses.
A Se även
För information om att använda fokusprioritet med kontinuerlig servo-AF,
se Anpassad inställning a1 (Välj AF-C-prioritet, 0 276). För information
om att använda slutarprioritet med enpunkts servo-AF, se Anpassad
inställning a2 (Välj AF-S-prioritet, 0 276). Se Anpassad inställning f5
(Anpassa kommandorattar) > Ändra primär/sekundär (0 285) för
information om att använda den sekundära kommandoratten för att välja
fokusläge.
85
AF-områdesläge
AF-områdesläge styr hur kameran väljer fokuspunkten för
autofokus. Följande alternativ är tillgängliga under fotografering
med sökaren:
• Enpunkts-AF: Välj fokuspunkt enligt beskrivningen på sida 89;
kameran fokuserar endast på motivet i den valda fokuspunkten.
Använd med stillastående motiv.
• Dynamiskt AF-område: Välj fokuspunkt enligt beskrivningen på sida
89. I fokuslägena AF-A och AF-C fokuserar kameran baserat på
information från omgivande fokuspunkter om motivet lämnar den
valda fokuspunkten under en kort stund. Antalet fokuspunkter
varierar beroende på läget som valts:
- 9-punkters dynamiskt AF-område: Välj när det finns tid att komponera
fotografiet eller när du fotograferar motiv som rör sig på ett
förutsägbart sätt (t.ex. löpare eller racerbilar på en bana).
- 21-punkters dynamiskt AF-område: Välj när du fotograferar motiv som
rör sig på ett oförutsägbart sätt (t.ex. spelare i en fotbollsmatch).
- 51-punkters dynamiskt AF-område: Välj när du fotograferar motiv som
rör sig snabbt och som inte enkelt kan komponeras i sökaren
(t.ex. fåglar).
86
• 3D-följning: Välj fokuspunkt enligt beskrivningen på sida 89. I
fokusläge AF-A och AF-C följer kameran motiv som lämnar den valda
fokuspunkten och väljer en ny fokuspunkt om det behövs. Använd
för att snabbt komponera bilder med motiv som rör sig
oregelbundet från sida till sida (t.ex. tennisspelare). Om motivet
försvinner ur sökaren, ta då bort fingret från avtryckaren och
komponera om fotografiet med motivet i den valda fokuspunkten.
• Automatiskt AF-område: Kameran detekterar
motivet automatiskt och väljer
fokuspunkt (med porträttmotiv kan
kameran skilja motivet från bakgrunden
för förbättrad motivdetektering). De
aktiva fokuspunkterna markeras kort efter
att kameran fokuserat; i läge AF-C eller när
kontinuerlig servoautofokus har valts i läge AF-A förblir
huvudfokuspunkten markerad efter att de andra fokuspunkterna
har stängts av.
A 3D-följning
När avtryckaren trycks in halvvägs lagras färgerna i området runt
fokuspunkten i kameran. Därför ger 3D-följning kanske inte önskat resultat
för motiv som har liknande färg som bakgrunden, eller som upptar en
mycket liten del av bilden.
87
Följande AF-områdeslägen kan väljas under livevisning:
• ! Ansiktsprioriterande AF: Använd för
porträtt. Kameran detekterar och
fokuserar automatiskt på porträttmotiv;
det valda motivet indikeras av en gul
dubbel ram (om flera ansikten detekteras
fokuserar kameran på det närmaste
motivet; för att välja ett annat motiv,
använd multiväljaren). Om kameran inte längre kan spåra motivet
(för att, till exempel, motivet tittar bort) visas inte ramarna längre.
• $ Brett AF-område: Använd för handhållna
bilder på landskap och andra ickeporträttmotiv.
• % Smalt AF-område: Använd för exakt
fokusering på en vald punkt i bilden.
Användning av stativ rekommenderas.
88
• & Motivföljande AF: Använd multiväljaren
för att placera fokuspunkten över ditt
motiv, och tryck på J för att börja följa.
Fokuspunkten följer det valda motivet när
det rör sig genom bilden. För att avsluta
följningen, tryck på J igen. Kameran
kanske inte kan följa motiv som rör sig
snabbt, lämnar bilden eller döljs av andra motiv, ändrar storlek,
färg eller ljusstyrka, eller som är för små, för stora, för ljusa, för
mörka eller har en liknande färg eller ljusstyrka som bakgrunden.
A Manuellt val av fokuspunkt
Multiväljaren kan användas för att
välja fokuspunkt. Vrid
fokusväljarlåset till L för att
inaktivera manuellt val av
fokuspunkt.
Fokusväljarlås
89
AF-områdesläge kan väljas
genom att AF-lägesknappen
trycks in och den sekundära
kommandoratten vrids tills
önskad inställning visas.
AF-lägesknapp
Kontrollpanel
Sökare
Sekundär
kommandoratt
Monitor
A AF-områdesläge (fotografering med sökaren)
AF-områdesläget visas i kontrollpanelen och sökaren.
AF-områdesläge
Kontrollpanel
Sökare
Enpunkts-AF
9-punkters dynamiskt AF-område *
21-punkters dynamiskt AF-område *
51-punkters dynamiskt AF-område *
3D-följning
Automatiskt AF-område
* Endast aktiva fokuspunkter visas i sökaren. Övriga fokuspunkter ger information som hjälper till vid
fokuseringen.
90
D Använda autofokus i livevisning
Använd ett AF-S-objektiv. Önskat resultat kanske inte kan uppnås med
andra objektiv eller telekonvertrar. Notera att i livevisning är autofokus
långsammare och monitorn kan bli ljusare eller mörkare medan kameran
fokuserar. Fokuspunkten kan ibland visas i grönt när kameran inte kan
fokusera. Kameran kanske inte kan fokusera i följande situationer:
• Motivet har linjer som är parallella med bildens långsida
• Motivet saknar kontrast
• Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande
ljusstyrka, eller så är det belyst av punktbelysning eller med neonljus eller
någon annan ljuskälla med varierande ljusstyrka
• Flimmer eller streck uppkommer vid belysning med lysrör, kvicksilvergas,
natrium eller liknande
• Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
• Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
• Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster (t.ex.
persienner eller en rad med fönster i ett höghus)
• Motivet rör sig
A Val av fokuspunkt
Förutom i motivföljande AF väljs mittenfokuspunkten när J trycks in
under val av fokuspunkt. I motivföljande AF startar motivföljning i stället
när J trycks in. Manuellt val av fokuspunkt är inte tillgängligt i automatiskt
AF-område eller om ett ansikte detekteras när ansiktsprioriterande AF är
valt i livevisning.
91
A Se även
Fotografering med sökaren: För information om att välja när fokuspunkten är
belyst, se Anpassad inställning a5 (Visning av fokuspunkt) >
Fokuspunktsbelysning (0 277). För information om att ställa in valet för
fokuspunkt på “loopning”, se Anpassad inställning a6 (Loopa val av
fokuspunkt, 0 277). För information om att välja antalet fokuspunkter
som kan väljas med multiväljaren, se Anpassad inställning a7 (Antal
fokuspunkter, 0 277). För information om att välja separata fokuspunkter
för vertikala och horisontella orienteringar, se Anpassad inställning a8
(Spara punkter efter orientering, 0 277).
Fotografering med sökaren/livevisning: Se Anpassad inställning f5 (Anpassa
kommandorattar) > Ändra primär/sekundär (0 285) för information om
att använda den primära kommandoratten för att välja AF-områdesläge.
92
Fokuslås
Fokuslås kan användas för att ändra kompositionen efter
fokuseringen, för att göra det möjligt att fokusera på ett motiv som
inte kommer att finnas i en fokuspunkt i den slutliga
bildkompositionen. Om kameran inte kan fokusera med autofokus
(0 96) kan fokuslås även användas för att komponera om
fotografiet efter fokusering på ett annat objekt på samma avstånd
som ditt ursprungliga motiv. Fokuslås är mest effektivt när ett annat
alternativ än automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge
(0 86).
1 Fokusera.
Placera motivet i den valda fokuspunkten och tryck in
avtryckaren halvvägs för att starta fokuseringen.
Kontrollera att fokusindikeringen (I) visas i sökaren
(fotografering med sökaren) eller att fokuspunkt har blivit grön
(livevisning).
Fotografering med
sökaren
Livevisning
93
2 Lås fokus.
Fokuslägena AF-A och AF-C (fotografering
med sökaren): Med avtryckaren intryckt
halvvägs (q), tryck på A AE-L/AF-Lknappen (w) för att låsa fokus. Fokus
förblir låst medan A AE-L/AF-L-knappen
hålls in, även om du sedan tar bort
fingret från avtryckaren.
Avtryckare
A AE-L/AF-L-knappen
AF-S (fotografering med sökaren) och livevisning: Fokus låses
automatiskt och förblir låst tills du tar bort fingret från
avtryckaren. Fokus kan också låsas genom att trycka på
A AE-L/AF-L-knappen (se ovan).
94
3 Komponera om bilden och fotografera.
Fokus förblir låst mellan fotografierna om du håller
avtryckaren intryckt halvvägs (AF-S och livevisning)
eller om du håller A AE-L/AF-L-knappen intryckt, vilket
gör det möjligt att ta flera fotografier i rad med samma
fokusinställning.
Fotografering med
sökaren
Livevisning
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet medan
fokuslåset är aktiverat. Om motivet flyttar sig, fokusera igen på det
nya avståndet.
A Se även
Om A AE-L/AF-L-knappen trycks in i steg 2 så låses även exponeringen
(0 107). Anpassad inställning f4 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 285) för
information om att välja funktion för A AE-L/AF-L-knappen.
95
A Så får du bra resultat med autofokus
Autofokus fungerar inte optimalt vid de förhållanden som listas nedan.
Slutaren kanske inte kan utlösas om kameran inte kan fokusera under dessa
förhållanden, eller så visas kanske fokusindikeringen (I) och kameran kan
avge en ljudsignal, som gör det möjligt för slutaren att utlösas även när
motivet inte är i fokus. I dessa fall, fokusera manuellt (0 97) eller använd
fokuslås (0 93) för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd och
komponera sedan om fotografiet.
Det finns endast liten eller ingen kontrast mellan motiv
och bakgrund.
Exempel: Motivet har samma färg som bakgrunden.
Fokuspunkten innehåller motiv på olika avstånd från
kameran.
Exempel: Motivet är inuti en bur.
Motivet domineras av regelbundna geometriska
mönster.
Exempel: Persienner eller en rad med fönster i ett
höghus.
Fokuspunkten innehåller områden med skarpt
kontrasterande ljusstyrka.
Exempel: Motiv som befinner sig till hälften i skugga.
Objekt i bakgrunden verkar större än motivet.
Exempel: En byggnad finns i bildområdet bakom
motivet.
Motivet innehåller många fina detaljer.
Exempel: En blomsteräng eller andra motiv som är små
eller inte varierar i ljusstyrka.
96
Manuell fokusering
Manuell fokusering är tillgänglig för objektiv som inte stödjer
autofokus (icke-AF NIKKOR-objektiv) eller när autofokus inte ger
önskade resultat (0 96).
• AF-objektiv: Ställ in objektivets Knapp för val av fokusläge
fokuslägesväljare (om sådan
finns) och kamerans knapp för
val av fokusläge på M.
D AF-objektiv
Använd inte AF-objektiv med objektivets fokuslägesväljare inställd på M
och kamerans knapp för val av fokusläge inställd på AF. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan kameran eller objektivet skadas. Detta
gäller inte för AF-S-objektiv, vilka kan användas i M-läge utan att
kamerans knapp för val av fokusläge ställs in på M.
• Objektiv med manuell fokusering: Fokusera manuellt.
För att fokusera manuellt, justera
objektivets fokusring tills motivet är i fokus.
Bilder kan tas när som helst, även om bilden
inte är i fokus.
97
❚❚ Den elektroniska avståndsmätaren (fotografering med sökaren)
Fokusindikeringen i sökaren kan användas
för att bekräfta om motivet i den valda
fokuspunkten är i fokus eller inte
(fokuspunkten kan väljas från vilken som
helst av de 51 fokuspunkterna). När motivet
placerats i den valda fokuspunkten, tryck in
avtryckaren halvvägs och vrid objektivets
fokusring tills fokusindikeringen (I) visas. Notera att för motiv som
listas på sida 96 kan fokusindikeringen ibland visas när motivet inte
är i fokus; kontrollera fokus i sökaren innan du fotograferar. För
information om att använda den elektroniska avståndsmätaren
med telekonvertrar AF-S/AF-I (säljs separat), se sida 307.
A Skärpeplan
För att avgöra avståndet mellan motivet
och kameran, mät från
skärpeplansmarkeringen (E) på
kamerahuset. Avståndet mellan
objektivets monteringsfläns och
skärpeplanet är 46,5 mm.
46,5 mm
Skärpeplansmarkering
A Livevisning
Tryck på X (T)-knappen för att zooma in för
exakt fokusering i livevisning (0 38).
X (T)-knappen
98
ISO-känslighet
Kamerans ljuskänslighet kan justeras i enlighet med den ljusmängd
som finns tillgänglig. Välj bland inställningar som går från ISO 100 till
ISO 25 600 i steg som motsvarar 1/3 EV. Auto-, motiv- och
specialeffektslägen har också ett AUTO-alternativ, vilket möjliggör att
kameran ställer in ISO-känsligheten automatiskt efter
ljusförhållandena. Inställningar på Hög svartvitt1 (motsvarar
ISO 51 200) och Hög svartvitt2 (motsvarar ISO 102 400) är också
tillgängliga, men notera att bilder som tas med dessa inställningar
spelas in monokromt med de alternativ som valts för Ställ in
Picture Control > Monokrom i fotograferingsmenyn (0 130). Ju
högre ISO-känslighet, desto mindre ljus behövs för att göra en
exponering, vilket gör det möjligt att använda kortare slutartider
eller mindre bländare.
Lägen
P, S, A, M
Alternativ
100–25 600; Hög svartvitt1 och Hög svartvitt2
Auto
%
Andra
Auto; 100–25 600
fotograferingslägen
99
ISO-känsligheten kan justeras
genom att trycka på W (S)knappen och vrida den primära
kommandoratten tills önskad
inställning visas.
W (S)-knappen
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Sökare
Informationsdisplay
A Fotograferingsmenyn
ISO-känsligheten kan också justeras från fotograferingsmenyn. Välj
Inställningar för ISO-känslighet i fotograferingsmenyn för att justera
inställningar för fotografier (0 271).
A Livevisning
I livevisning visas det valda värdet i monitorn.
100
❚❚ Hög svartvitt1/Hög svartvitt2
I lägena P, S, A och M kan Hög svartvitt1 och
Hög svartvitt2 väljas med alternativet
Inställningar för ISO-känslighet (0 271) >
ISO-känslighet i fotograferingsmenyn.
A Åtkomst hög ISO-kommandoratt
Om På väljs för Inställningar för ISO-känslighet > Åtkomst hög
ISO-kommandoratt (0 271) kan Hög svartvitt1 och Hög svartvitt2 väljas
genom att trycka på W (S)-knappen och vrida den primära
kommandoratten. Om Av väljs för Åtkomst hög ISO-kommandoratt
medan Hög svartvitt1 eller Hög svartvitt2 är valt så har det ingen effekt att
vrida på den primära kommandoratten, men ISO-känsligheten kan
fortfarande justeras från menyerna.
A Begränsningar för Hög svartvitt1 och Hög svartvitt2
Notera följande begränsningar när Hög svartvitt1 eller Hög svartvitt2
används:
• Bildkvalitet och storlek kan inte ändras när Hög svartvitt1 eller Hög
svartvitt2 är valt. Bilder tagna med NEF (RAW) valt för bildkvalitet spelas
in i JPEG-format med hög kvalitet. Om ett NEF (RAW) + JPEG-alternativ
väljs spelas endast JPEG-bilden in.
• Automatisk ISO-känslighet (0 102), Aktiv D-Lighting (0 139), HDR
(0 141), multiexponering (0 211) och timelapse-film (0 171) är inte
tillgängligt.
A Se även
För information om att välja storleken på ISO-känslighetsstegen, se
Anpassad inställning b1 (ISO-känslighetssteg; 0 278). För information
om att justera ISO-känsligheten utan att använda W (S)-knappen, se
Anpassad inställning d8 (Enkel ISO; 0 281). För information om att
använda alternativet Brusreducering vid högt ISO i
fotograferingsmenyerna för att minska bruset vid höga ISO-känsligheter, se
sidorna 271 och 275.
101
Automatisk ISO-känslighet
(Endast lägena P, S, A och M)
Om På är valt för Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk
ISO-känslighet i fotograferingsmenyn justeras ISO-känsligheten
automatiskt om optimal exponering inte kan uppnås med värdet
som valts av användaren (ISO-känsligheten justeras i lämplig grad
när blixten används).
1 Välj Automatisk ISO-känslighet.
Välj Inställningar för ISO-känslighet i
fotograferingsmenyn, markera
Automatisk ISO-känslighet och tryck
på 2.
2 Välj På.
Markera På och tryck på J (om Av väljs
förblir ISO-känsligheten låst vid värdet
som valts av användaren).
102
3 Justera inställningarna.
Det högsta värdet för automatisk
ISO-känslighet kan väljas med Högsta
känslighet (notera att om ISOkänsligheten som valts av användaren
är högre än den som valts för Högsta
känslighet används värdet som valts av
användaren istället). I exponeringslägena P och A justeras
känsligheten endast om bilden skulle bli underexponerad med
den slutartid som valts för Längsta slutartid (1/4 000–30 sek. eller
Auto; i lägena S och M justeras ISO-känsligheten för optimal
exponering med den slutartid som valts av användaren). Om
Auto väljs väljer kameran längsta slutartid baserat på objektivets
brännvidd. Tryck på J för att avsluta när inställningarna är
slutförda.
ISO AUTO visas när På väljs. När
känsligheten ändras från det värde som
valts av användaren blinkar dessa
indikatorer och det ändrade värdet visas i
kontrollpanelen.
A Livevisning
I livevisning visas indikatorn för Automatisk ISO-känslighet i monitorn.
103
A Längsta slutartid
Automatiskt val av slutartid kan finjusteras genom att markera Auto och
trycka på 2: till exempel, värden kortare än de som oftast väljs automatiskt
kan användas med teleobjektiv för att minska oskärpa. Men notera att Auto
endast fungerar med CPU-objektiv; om ett icke-CPU-objektiv används utan
objektivdata låses längsta slutartiden på 1/30 sek. Slutartiderna kan öka över
det valda maxvärdet om optimal exponering inte kan uppnås med den
ISO-känslighet som valts för Högsta känslighet.
A Automatisk ISO-känslighet
När en blixt används ställs den längsta slutartiden in på värdet som valts för
Längsta slutartid såvida detta värde inte är kortare än Anpassad
inställning e1 (Blixtsynkhastighet, 0 282) eller längre än Anpassad
inställning e2 (Blixtslutartid, 0 283), då värdet som valts för Anpassad
inställning e2 används istället. Notera att ISO-känsligheten kan ökas
automatiskt när automatisk ISO-känslighet används i kombination med
blixtlägena för långsam synk (tillgängligt med den inbyggda blixten och de
extra blixtarna som listas på sida 311), vilket möjligen förhindrar att
kameran väljer långa slutartider.
A Aktivera och inaktivera automatisk ISO-känslighet
Du kan slå på eller stänga av automatisk ISO-känslighet genom att trycka på
W (S)-knappen och vrida på den sekundära kommandoratten. ISO AUTO
visas när automatisk ISO-känslighet är på.
104
Exponering
Mätning
(Endast lägena P, S, A och M)
Välj hur kameran ställer in exponering i lägena P, S, A och M (i andra
lägen väljer kameran mätmetoden automatiskt).
Alternativ
a
Z
b
Beskrivning
Matris: Ger naturliga resultat i de flesta situationer. Kameran mäter
ett brett område i bilden och ställer in exponeringen enligt
färgtonsfördelning, färg, komposition och, för objektiv av typ G, E
eller D (0 307), avståndsinformation (3D-färgmatrismätning II;
med andra CPU-objektiv använder kameran färgmatrismätning II,
som inte inkluderar 3D-avståndsinformation).
Centrumvägd: Kameran mäter hela kompositionen men tilldelar
störst vikt till området i mitten (om ett CPU-objektiv är monterat
kan storleken på området för fotografering med sökaren väljas
med Anpassad inställning b4, Centrumvägt område, 0 278; om
ett icke-CPU-objektiv är monterat motsvarar området en cirkel
med diametern 8 mm). Klassisk mätning för porträtt;
rekommenderas när filter med en exponeringsfaktor (filterfaktor)
över 1× används.
Spot: Kamera mäter en cirkel centrerad på den aktuella
fokuspunkten, vilket gör det möjligt att mäta objekt som inte är i
mitten av bilden (om ett icke-CPU-objektiv används eller om
automatiskt AF-område är aktiverat mäter kameran
mittenfokuspunkten). Diametern på cirkeln för fotografering med
sökaren är 3,5 mm, eller ungefär 2,5 % av bilden. Ger korrekt
exponering av motivet även om bakgrunden är mycket ljusare
eller mörkare.
105
För att välja ett mätningsalternativ, tryck på Z (Q)-knappen och
vrid på den primära kommandoratten tills önskad inställning visas.
Z (Q)-knappen
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
A Livevisning
I livevisning visas det valda alternativet i monitorn.
A Data för icke-CPU-objektiv
Om brännvidden och maximal bländare specificeras för icke-CPU-objektiv
med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i inställningsmenyn (0 225)
kan kameran använda färgmatrismätning när matris väljs. Centrumvägd
mätning används om matrismätning väljs med icke-CPU-objektiv för vilka
objektivdata inte har specificerats.
A Se även
För information om att göra separata justeringar för optimal exponering för
varje mätmetod, se Anpassad inställning b5 (Finjustera optimal exponer.,
0 278).
106
Autoexponeringslås
Använd autoexponeringslås för att komponera om fotografier efter
att ha använt centrumvägd mätning eller spotmätning (0 105) för
att mäta exponeringen.
1 Lås exponeringen.
Avtryckare
Placera motivet i den valda
fokuspunkten och tryck ned
avtryckaren halvvägs. Med
avtryckaren intryckt halvvägs och
motivet placerat i fokuspunkten, tryck
på A AE-L/AF-L-knappen för att låsa
fokus och exponering (om du
använder autofokus, kontrollera att
kameran är fokuserad; 0 34).
A AE-L/AF-L-knappen
En AE-L-indikator visas i sökaren och
monitorn medan exponeringslås är
aktiverat.
2 Komponera om bilden.
Håll A AE-L/AF-L-knappen
intryckt, komponera om
fotografiet och fotografera.
107
A Spotmätning
Vid spotmätning låses exponeringen vid värdet som uppmätts vid den
valda fokuspunkten (0 105).
A Justera slutartid och bländare
När exponeringslåset är aktiverat kan följande inställningar ändras utan att
det uppmätta värdet för exponeringen påverkas:
Läge
P
S
A
Inställning
Slutartid och bländare (flexibelt program; 0 52)
Slutartid
Bländare
Tänk på att mätningen inte kan ändras medan exponeringslås är aktiverat.
A Se även
Om På har valts för Anpassad inställning c1 (AE-lås via avtryckaren,
0 279) låses exponeringen när avtryckaren trycks ned halvvägs. För
information om att ändra funktionen för A AE-L/AF-L-knappen, se Anpassad
inställning f4 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 285).
108
Exponeringskompensation
(Endast lägena P, S, A, M, SCENE och %)
Exponeringskompensation används för att ändra exponeringen från
det värde som föreslås av kameran, vilket gör bilderna ljusare eller
mörkare. Det är mest effektivt när det används med centrumvägd
mätning eller spotmätning (0 105). Välj bland värden mellan –5 EV
(underexponering) och +5 EV (överexponering) i steg om 1/3 EV.
Generellt gör positiva värden motivet ljusare, medan negativa
värden gör det mörkare.
–1 EV
Ingen
exponeringskompensation
För att välja ett värde för
exponeringskompensation, tryck på
E-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills önskat värde visas.
+1 EV
E-knappen
Primär kommandoratt
±0 EV
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
109
Vid andra värden än ±0,0 blinkar 0 i mitten
av exponeringsindikatorerna (lägena P, S,
A, SCENE och %) och en E-ikon visas i
kontrollpanelen och sökaren efter att du
släppt E-knappen. Det aktuella värdet för
exponeringskompensation kan
kontrolleras i exponeringsindikatorn
genom att trycka på E-knappen.
Normal exponering kan återställas genom att
exponeringskompensationen ställs in på ±0. Förutom i lägena SCENE
och % återställs inte exponeringskompensationen när kameran
stängs av (i lägena SCENE och % återställs
exponeringskompensationen när ett annat läge väljs eller kameran
stängs av).
A Läge M
I läge M påverkar exponeringskompensationen bara
exponeringsindikatorn; slutartiden och bländaren ändras inte.
A Exponeringskompensation (livevisning)
När livevisningsväljaren vrids till C kan exponeringskompensationen
ställas in på värden mellan –5 och +5 EV, men endast värden mellan –3 och
+3 kan granskas i monitorn.
A Se även
För information om att välja storleken på de ökningar som finns tillgängliga
för exponeringskompensation, se Anpassad inställning b2 (EV-steg för
exp.kontroll, 0 278). För information om att justera
exponeringskompensation utan att trycka på E-knappen, se Anpassad
inställning b3 (Enkel exponeringskomp., 0 278). För information om att
begränsa effekterna av exponeringskompensation till bakgrunden när en
blixt används för att belysa förgrunden, se Anpassad inställning e4
(Exponeringskomp. för blixt, 0 283). För information om hur du
automatiskt kan variera exponering, blixtnivå, vitbalans eller Aktiv
D-Lighting, se sida 197.
110
Vitbalans
(Endast lägena P, S, A och M)
Vitbalans ser till att färgerna inte påverkas av färgen på ljuskällan. I
andra lägen än P, S, A och M ställs vitbalansen in automatiskt av
kameran. Automatisk vitbalans rekommenderas för de flesta
ljuskällor i lägena P, S, A och M, men andra värden kan väljas om
nödvändigt, enligt typen av källa:
Alternativ
v
J
I
Auto
Normal
Behåll varma färger
Glödlampa
Färgtemperatur *
3 500–8 000 K
3 000 K
Fluorescerande
2 700 K
Natriumlampor
H
N
G
M
K
L
Varmt vitt fluorescerande ljus
3 000 K
Vitt fluorescerande ljus
3 700 K
Kallt vitt fluorescerande ljus
4 200 K
Vitt fluoresc. ljus, dagsljustyp
5 000 K
Fluoresc. ljus, dagsljustyp
6 500 K
Kvicksilverljus, hög färgtemp
7 200 K
Direkt solljus
5 200 K
Blixt
5 400 K
Molnigt
6 000 K
8 000 K
Skugga
Välj färgtemperatur (0 117)
2 500–10 000 K
Manuellt förinställt värde (0 120)
—
* Alla värden är ungefärliga och avspeglar inte finjustering (om tillämpligt).
111
Vitbalansen ställs in genom att trycka på L (U)-knappen och
vrida på den primära kommandoratten tills önskad inställning visas.
L (U)-knappen
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
A Livevisning
I livevisning visas det valda alternativet i monitorn.
A Fotograferingsmenyerna
Vitbalans kan även justeras med alternativet Vitbalans i någon av
fotograferingsmenyerna (0 269, 274), som också kan användas för att
finjustera vitbalansen (0 114) eller mäta ett manuellt förinställt värde för
vitbalans (0 120). För alternativet Auto i Vitbalans-menyn finns
alternativen Normal och Behåll varma färger, som bevarar de varma
färger som produceras av glödlampor, medan alternativet I
Fluorescerande kan användas för att välja ljuskälla beroende på typ av
lampa. För alternativet i filminspelningsmenyn finns ett Samma som
fotoinställningar-alternativ som ställer in vitbalansen för filmer till samma
som används för fotografier.
A Belysning med studioblixt
Automatisk vitbalans kanske inte ger önskat resultat med stora
studioblixtenheter. Använd manuellt förinställt värde för vitbalans eller
ställ in vitbalansen på Blixt och använd finjustering för att justera
vitbalansen.
112
A Färgtemperatur
Den uppfattade färgen på en ljuskälla varierar med den som tittar och med
andra förhållanden. Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen hos en
ljuskälla, definierad med avseende på den temperatur som ett objekt måste
upphettas till för att utstråla ljus med samma våglängd. Ljuskällor med en
färgtemperatur på omkring 5 000–5 500 K ser vita ut, och ljuskällor med en
lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser ut att vara lite gula eller
röda. Ljuskällor med en högre färgtemperatur förefaller blåtonade.
“Varmare” (rödare) färger
“Kallare” (blåare) färger
q I (natriumlampor): 2 700 K
w J (glödlampa)/I (varmt vitt fluorescerande ljus): 3 000 K
e I (vitt fluorescerande ljus): 3 700 K
r I (kallt vitt fluorescerande ljus): 4 200 K
t I (vitt fluoresc. ljus, dagsljustyp): 5 000 K
y H (direkt solljus): 5 200 K
u N (blixt): 5 400 K
i G (molnigt): 6 000 K
o I (fluoresc. ljus, dagsljustyp): 6 500 K
!0 I (kvicksilverljus, hög färgtemp): 7 200 K
!1 M (skugga): 8 000 K
Notera: Alla siffror är ungefärliga.
113
Finjustera vitbalansen
Med andra inställningar än K (Välj färgtemperatur) kan
vitbalansen “finjusteras” för att kompensera för färgvariationer i
ljuskällan, eller för att ge bilden en avsiktlig färgton.
❚❚ Vitbalansmenyn
För att finjustera vitbalansen från fotograferingsmenyerna, välj
Vitbalans och följ stegen nedan.
1 Visa alternativ för finjustering.
Markera ett vitbalansalternativ och tryck
på 2 (om en undermeny visas, välj
önskat alternativ och tryck på 2 igen för
att visa alternativ för finjustering; för
information om att finjustera manuellt
förinställt värde för vitbalans, se sida
129).
2 Finjustera vitbalans.
Använd multiväljaren för att finjustera
vitbalansen. Vitbalans kan finjusteras på
axeln gul (A) – blå (B) i steg om 0,5, och
på axeln grön (G) – magenta (M) i steg
om 0,25. Den horisontella axeln (gul-blå)
motsvarar färgtemperaturen, medan
Koordinater
den vertikala axeln (grön-magenta) har
Justering
liknande effekt på de motsvarande
färgkompensationsfiltren (color
compensation, CC). Den horisontella axeln är markerad i steg
som motsvarar ungefär 5 mired, den vertikala axeln i steg om
ungefär 0,05 diffuse density-enheter.
114
3 Tryck på J.
Tryck på J för att spara inställningarna och återgå till
fotograferingsmenyerna.
❚❚ L (U)-knappen
Med andra inställningar än
K (Välj färgtemperatur) och
L (Manuellt förinställt värde),
kan L (U)-knappen användas
för att finjustera vitbalansen på
axeln gul (A) – blå (B) (0 114; för
att finjustera vitbalansen när L L (U)-knappen
Sekundär
har valts, använd
kommandoratt
fotograferingsmenyerna såsom
beskrivs på sida 129). Tryck på L (U)-knappen och vrid på den
sekundära kommandoratten för att finjustera vitbalansen i steg om
0,5 (med varje hela steg motsvarande ungefär 5 mired) tills önskat
värde visas. När den sekundära kommandoratten vrids åt vänster
ökar mängden gult (A). När den sekundära kommandoratten vrids
åt höger ökar mängden blått (B).
Kontrollpanel
Informationsdisplay
A Livevisning
I livevisning visas det valda värdet i monitorn.
115
A Finjustering av vitbalans
En asterisk (“E”) visas bredvid vitbalansinställningen om vitbalansen har
finjusterats. Notera att färgerna på finjusteringsaxlarna är relativa, inte
absoluta. Om du till exempel flyttar markören till B (blå) när en “varm”
inställning, t.ex. J (glödlampa) har valts för vitbalans ser fotografierna
aningen “kallare” ut men blir inte blå.
Informationsdisplay
Fotograferingsinformation
A “Mired”
Alla förändringar av färgtemperaturen ger större färgskillnad vid låga
färgtemperaturer än vid högre färgtemperaturer. Till exempel, en
förändring på 1 000 K ger en mycket större färgförändring vid 3 000 K än vid
6 000 K. Mired, som beräknas genom att multiplicera inversen av
färgtemperaturen med 10 6, är ett mått på färgtemperaturen som tar med
sådana variationer i beräkningen, och därför används enheten i
kompensationsfilter för färgtemperatur. T.ex.:
• 4 000 K–3 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 83 mired
• 7 000 K–6 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 24 mired
A Se även
När Vitbalansgaffling har valts för Anpassad inställning e6 (Automatisk
gaffling, 0 284) skapar kameran flera bilder varje gång slutaren utlöses.
Vitbalansen varieras för varje bild, värdet som valts för vitbalans “gafflas”
(0 202).
116
Välja en färgtemperatur
Följ stegen nedan för att välja en färgtemperatur när
K (Välj färgtemperatur) är valt för vitbalans.
D Välj färgtemperatur
Tänk på att önskade resultat inte kan uppnås med blixt eller fluorescerande
belysning. Välj N (Blixt) eller I (Fluorescerande) för dessa källor. För andra
ljuskällor är det säkrast att ta en testbild för att kontrollera om det valda
värdet är lämpligt.
❚❚ Vitbalansmenyn
Färgtemperaturen kan väljas med Vitbalans-alternativen i
fotograferingsmenyerna. Ange värden för axlarna gul – blå och grön
– magenta (0 114) enligt beskrivningen nedan.
1 Välj Välj färgtemperatur.
Välj Vitbalans i någon av
fotograferingsmenyerna, markera
sedan Välj färgtemperatur och tryck
på 2.
2 Välj ett värde för gul-blå.
Tryck på 4 eller 2 för att markera
siffrorna och tryck på 1 eller 3 för att
ändra.
Värde för axeln gul (A) –
blå (B)
117
3 Välj ett värde för grön-magenta.
Tryck på 4 eller 2 för att markera axeln
G (grön) eller M (magenta) och tryck på
1 eller 3 för att välja ett värde.
Värde för axeln grön (G) –
magenta (M)
4 Tryck på J.
Tryck på J för att spara ändringarna
och återgå till fotograferingsmenyerna.
Om ett annat värde än 0 väljs för axeln
grön (G) – magenta (M) visas en asterisk
(“E”) bredvid K ikonen.
118
❚❚ L (U)-knappen
När K (Välj färgtemperatur) är
valt kan L (U)-knappen
användas för att välja
färgtemperatur, men endast för
axeln gul (A) – blå (B). Tryck på
L (U)-knappen och vrid på
den sekundära kommandoratten L (U)-knappen
tills önskat värde visas
(justeringar utförs i mired;
0 116). För att ange en
färgtemperatur direkt, tryck på
L (U)-knappen och tryck på 4
eller 2 för att markera en siffra
och tryck på 1 eller 3 för att ändra.
Kontrollpanel
Sekundär
kommandoratt
Informationsdisplay
A Livevisning
I livevisning visas det valda värdet i monitorn.
119
Manuellt förinställt värde
Manuellt förinställt värde används för att lagra och återkalla
anpassade vitbalansinställningar för fotografering med ljus från
olika källor, eller för att kompensera för ljuskällor med starka
färgtoner. Kameran kan lagra upp till 6 värden för manuellt
förinställt värde för vitbalans i de förinställda värdena d-1 till d-6. Två
metoder finns för att ställa in manuellt förinställt värde för vitbalans:
Metod
Beskrivning
Ett neutralt grått eller vitt objekt placeras i samma
belysning som ska användas i det slutliga fotot, och
Direktmätning
vitbalansen mäts av kameran. I livevisning kan
vitbalansen mätas i ett valt område av bilden
(spotmätning av vitbalans, 0 124).
Kopiera från existerande Vitbalansen kopieras från en bild på minneskortet
fotografi
(0 127).
Fotografering med sökaren
1 Belys ett referensmotiv.
Placera ett neutralt vitt eller grått objekt i samma belysning som
ska användas vid den slutliga fotograferingen. Ett standard
gråkort kan användas som referensmotiv i studiomiljöer.
Observera att exponeringen automatiskt ökas med 1 EV när
vitbalansen mäts; i läge M, justera exponeringen så att
exponeringsindikatorn visar ±0 (0 57).
120
2 Ställ in vitbalansen på L (Manuellt förinställt värde).
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills L visas i informationsdisplayen.
L (U)-knappen
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
3 Välj ett förinställt värde.
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat förinställt värde för vitbalans (d-1
till d-6) visas i informationsdisplayen.
L (U)-knappen
Sekundär
kommandoratt
Informationsdisplay
A Mäta manuellt förinställt värde för vitbalans (fotografering med sökaren)
Manuellt förinställt värde för vitbalans kan inte mätas medan du tar ett
HDR-fotografi (0 141) eller multiexponering (0 211), eller när Spela in
filmer har valts för Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare, 0 288)
och livevisningsväljaren är vriden till 1.
121
4 Välj läget för direktmätning.
Släpp L (U)-knappen och tryck
sedan in den tills ikonen D börjar
blinka i kontrollpanelen och sökaren.
Kontrollpanel
Sökare
5 Mät vitbalansen.
Under de få sekunderna innan
indikatorerna slutar blinka,
komponera referensmotivet så att det
fyller sökaren och tryck ned avtryckaren hela vägen. Kameran
mäter ett värde för vitbalans och lagrar det i det förinställda
värde som valts i steg 3. Inget fotografi sparas; vitbalansen kan
mätas korrekt även när kameran inte är i fokus.
A Skyddade förinställda värden
Om det aktuella förinställda värdet är skyddat (0 129) blinkar 3 eller Prt i
kontrollpanelen, sökaren och informationsdisplayen om du försöker mäta
ett nytt värde.
122
6 Kontrollera resultatet.
Om kameran kunde mäta ett
vitbalansvärde blinkar C i
kontrollpanelen, och sökaren visar ett
blinkande a. Tryck in avtryckaren
halvvägs för att återgå till
fotograferingsläge.
Kontrollpanel
Sökare
Om belysningen är för mörk eller för
ljus kanske kameran inte kan mäta
vitbalansen. Ett blinkande b a visas
i kontrollpanelen och sökaren. Tryck in
avtryckaren halvvägs för att återgå till
steg 5 och mäta vitbalansen igen.
Kontrollpanel
Sökare
D Direktmätningsläge
Om inga åtgärder utförs under fotografering med sökare medan
displayerna blinkar avslutas direktmätningsläget efter den tid som valts för
Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 279).
A Välja ett förinställt värde
Om Manuellt förinställt värde väljs för
alternativet Vitbalans i någon av
fotograferingsmenyerna visas dialogrutan som
ses till höger; markera ett förinställt värde och
tryck på J. Om inget värde finns för det valda
förinställda värdet ställs vitbalansen in på
5 200 K, samma som Direkt solljus.
123
Livevisning (spotmätning av vitbalans)
Under livevisning kan vitbalansen mätas direkt från ett vitt eller
grått objekt i bilden.
1 Tryck på a-knappen.
Spegeln fälls upp och vyn genom
objektivet visas i kameramonitorn.
a-knappen
2 Ställ in vitbalansen på L (Manuellt förinställt värde).
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills L visas i monitorn.
L (U)-knappen
124
Primär
kommandoratt
Monitor
3 Välj ett förinställt värde.
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat förinställt värde för vitbalans (d-1
till d-6) visas i monitorn.
L (U)-knappen
Sekundär
kommandoratt
Monitor
4 Välj läget för direktmätning.
Släpp L (U)-knappen och tryck
sedan in den tills ikonen L på
monitorn börjar blinka. Ett mål för
spotmätning av vitbalans (r) visas vid
den valda fokuspunkten.
Monitor
5 Placera målet över ett vitt eller grått område.
Medan L blinkar i displayen, använd
multiväljaren för att placera r över ett
vitt eller grått område i motivet. För att
zooma in på området runt målet för en
mer exakt placering, tryck på X (T)knappen.
125
6 Mät vitbalansen.
Tryck på J eller tryck in avtryckaren
hela vägen ner för att mäta vitbalans.
Tiden som är tillgänglig för att mäta
vitbalans är den som valts för Anpassad
inställning c4 (Fördröjning av
monitoravst.) > Livevisning (0 279).
Om kameran inte kan mäta vitbalansen
visas meddelandet som ses till höger.
Välj ett nytt vitbalansmål och upprepa
processen från steg 5.
7 Avsluta läget för direktmätning.
Tryck på L (U)-knappen för att avsluta läget för
direktmätning.
När Manuellt förinställt värde väljs för
Vitbalans i någon av
fotograferingsmenyerna visas
positionen för målet som används för att
mäta manuellt förinställt värde för
vitbalans på förinställda värden
inspelade under livevisning.
A Mäta manuellt förinställt värde för vitbalans (livevisning)
Manuellt förinställt värde för vitbalans kan inte mätas när Spela in filmer är
valt för Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare, 0 288) och
livevisningsväljaren vrids till 1. Manuellt förinställt värde för vitbalans kan
inte ställas in medan en HDR-exponering pågår (0 141).
126
Hantera förinställda värden
❚❚ Kopiera vitbalans från ett fotografi
Följ stegen nedan för att kopiera ett vitbalansvärde från ett
existerande fotografi till ett valt förinställt värde.
1 Välj Manuellt förinställt värde.
Välj Vitbalans i någon av
fotograferingsmenyerna, markera
sedan Manuellt förinställt värde och
tryck på 2.
2 Välj ett mål.
Markera målet för det förinställda värdet
(d-1 till d-6) och tryck på W (S).
W (S)-knappen
3 Välj Välj bild.
Markera Välj bild och tryck på 2.
127
4 Markera en källbild.
Markera källbilden.
5 Kopiera vitbalansen.
Tryck på J för att kopiera vitbalansvärdet för den markerade
bilden till valt förinställt värde. Om den markerade bilden har en
kommentar (0 291) kopieras kommentaren till valt förinställt
värde.
A Välja en källbild
För att visa den markerade bilden i steg 4 i helskärmsläge, håll in X (T)knappen.
X (T)-knappen
128
A Välja ett förinställt värde för vitbalans
Tryck på 1 för att markera det aktuella
förinställda värdet för vitbalans (d-1–d-6) och
tryck på 2 för att välja ett annat förinställt
värde.
A Finjustera manuellt förinställt värde för vitbalans
Det valda förinställda värdet kan finjusteras
genom att välja Finjustera och justera
vitbalansen enligt beskrivningen på sida 114.
A Redigera kommentar
För att ange en beskrivande kommentar på upp
till 36 tecken för det aktuella förinställda värdet
för vitbalans, välj Redigera kommentar i
manuellt förinställt värde för vitbalans-menyn
och ange en kommentar enligt beskrivningen
på sida 136.
A Skydda
För att skydda det aktuella förinställda värdet
för vitbalans, välj Skydda i menyn för manuellt
förinställt värde för vitbalans, markera sedan På
och tryck på J. Skyddade förinställda värden
kan inte ändras och alternativen Finjustera och
Redigera kommentar kan inte användas.
129
Bildoptimering
Picture Controls
(Endast lägena P, S, A och M)
I lägena P, S, A och M avgör ditt val av Picture Control hur bilder
bearbetas (i övriga lägen väljer kameran en Picture Control
automatiskt).
Välja en Picture Control
Välj en Picture Control i enlighet med motivet eller motivtypen.
Alternativ
Q
Standard
R
Neutral
S
Mättade
färger
T
Monokrom
e
Porträtt
f
Landskap
q
Jämn
Beskrivning
Standardbearbetning för en balanserad effekt.
Rekommenderas i de flesta situationer.
Minsta möjliga bearbetning för en naturlig effekt.
Lämpligt för fotografier som vid ett senare tillfälle
kommer att bearbetas eller retuscheras.
Bilderna förbättras för en livfull fotoutskriftseffekt.
Lämpligt för fotografier som framhäver primärfärger.
Ta svartvita fotografier.
Behandlar porträtt för en naturlig hudton och en
rundad känsla.
Skapar livfulla landskap och stadslandskap.
Detaljer bevaras inom ett brett färgtonsintervall, från
högdagrar till skuggor. Lämpligt för fotografier som vid
ett senare tillfälle kommer att bearbetas eller
retuscheras mycket.
A Filminspelningsmenyn
För alternativet Ställ in Picture Control i filminspelningsmenyn finns ett
Samma som fotoinställningar-alternativ som ställer in Picture Control för
filmer till samma som används för fotografier.
130
1 Välj Ställ in Picture Control.
Markera Ställ in Picture Control i
någon av fotograferingsmenyerna och
tryck på 2.
2 Välj en Picture Control.
Markera en Picture Control och tryck på
J.
A Anpassade Picture Controls
Anpassade Picture Controls skapas genom att göra ändringar i existerande
Picture Controls med alternativet Hantera Picture Control i
fotograferingsmenyerna (0 135). Anpassade Picture Controls kan sparas
till ett minneskort för användning i andra kameror av samma modell och
med kompatibel programvara (0 138).
A Picture Control-indikatorn
Aktuell Picture Control visas på displayen.
Informationsdisplay
Fotograferingsinformation
131
Ändra Picture Controls
Befintliga förinställda eller anpassade Picture Controls (0 135) kan
ändras för att passa motivtypen eller användarens kreativa
målsättningar. Välj en balanserad kombination av inställningar med
Snabbjustering, eller gör manuella justeringar för enskilda
inställningar.
1 Välj en Picture Control.
Markera önskad Picture Control i listan
över Picture Controls (0 130) och tryck
på 2.
2 Justera inställningarna.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
önskad inställning och tryck på 4 eller
2 för att välja ett värde i steg om 1, eller
vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja ett värde i
steg om 0,25 (0 133). Upprepa detta
steg tills alla inställningar har justerats, eller välj en förinställd
kombination av inställningar genom att använda multiväljaren
för att välja Snabbjustering. Standardinställningarna kan
återställas genom att trycka på O (Q)-knappen.
3 Tryck på J.
A Ändringar av ursprungliga Picture Controls
Picture Controls som har ändrats från
standardinställningarna indikeras med en
asterisk (“E”).
132
❚❚ Picture Control-inställningar
Alternativ
Snabbjustering
Skärpa
Manuella justeringar
(alla Picture Controls)
Klarhet
Kontrast
Ljushet
Beskrivning
Slå av eller öka effekten av vald Picture Control (notera
att detta återställer alla manuella justeringar). Inte
tillgängligt med Neutral, Monokrom, Jämn eller
anpassade Picture Controls (0 135).
Styr hur skarpa konturerna är. Välj A för att justera
skärpan automatiskt enligt motivtypen.
Justera klarhet manuellt eller välj A för att låta kameran
justera klarhet automatiskt. Beroende på motivet kan
skuggor uppträda runt ljusa motiv eller auror kan
uppträda runt mörka motiv med vissa inställningar.
Klarhet appliceras inte på filmer.
Justera kontrasten manuellt eller välj A för att låta
kameran justera kontrasten automatiskt.
Höj eller sänk ljusheten utan förlust av detaljer i
högdagrar och skuggor.
Manuella justeringar
(endast icke-monokrom)
Manuella justeringar
(endast monokrom)
Mättnad
Styr färgernas intensitet. Välj A för att justera mättnad
automatiskt enligt motivtypen.
Nyans
Justera nyansen.
Filtereffekter
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma fotografier
(0 134).
Toning
Välj den färgton som ska användas i monokroma
fotografier (0 135).
133
D “A” (Auto)
Resultaten för automatisk skärpa, klarhet, kontrast och mättnad varierar
beroende på exponering och motivets placering i bilden. Använd objektiv
av typ G, E eller D för bästa resultat.
A Växla mellan manuell och auto
Tryck på X (T)-knappen för att växla mellan
manuella och automatiska (A) inställningar för
skärpa, klarhet, kontrast och mättnad.
A Alternativ för Anpassad Picture Control
De tillgängliga alternativen med anpassade Picture Controls är desamma
som de som den anpassade Picture Controlen var baserad på.
A Tidigare inställningar
Indikatorn j under visningen av värdet i
inställningsmenyn för Picture Controls visar det
tidigare värdet för inställningen. Använd detta
som referens när inställningarna justeras.
A Filtereffekter (endast Monokrom)
Menyalternativen simulerar en färgfiltereffekt på monokroma fotografier.
Följande filtereffekter är tillgängliga:
Y
O
R
G
Alternativ
Gul
Orange
Röd
Grön
Beskrivning
Förbättrar kontrasten. Kan användas för att tona ned
himlens ljusstyrka i landskapsfotografier. Orange ger mer
kontrast än gult, och rött ger mer kontrast än orange.
Mjukar upp hudtoner. Kan användas för porträtt.
Effekterna som uppnås med Filtereffekter är mer tydliga än de som skapas
av fysiska glasfilter.
134
A Toning (endast Monokrom)
Tryck på 3 när Toning har valts för att visa
alternativen för mättnad. Tryck på 4 eller 2 för
att justera mättnad. Mättnadskontrollen är inte
tillgänglig när B&W (svartvitt) har valts.
Skapa anpassade Picture Controls
De Picture Controls som medföljer kameran kan ändras och sparas
som anpassade Picture Controls.
1 Välj Hantera Picture Control.
Markera Hantera Picture Control i
någon av fotograferingsmenyerna och
tryck på 2.
2 Välj Spara/redigera.
Markera Spara/redigera och tryck på
2.
3 Välj en Picture Control.
Markera en befintlig Picture Control och
tryck på 2, eller tryck på J för att
fortsätta till steg 5 och spara en kopia av
markerad Picture Control utan att ändra
den vidare.
135
4 Redigera vald Picture Control.
Se sida 133 för mer information. För att
överge ändringarna och börja om från
standardinställningarna, tryck på
O (Q)-knappen. Tryck på J när
inställningarna är slutförda.
5 Välj ett mål.
Välj ett mål för anpassad Picture Control
(C-1 till C-9) och tryck på 2.
6 Namnge Picture Controlen.
Tangentbordsfält
Dialogrutan för textinmatning som ses
till höger visas. Som standard namnges
en ny Picture Control genom att lägga
till ett tvåsiffrigt nummer (tilldelas
automatiskt) till namnet på den
existerande Picture Controlen; om
standardnamnet ska användas, gå då
Namnfält
vidare till steg 7. För att flytta markören i
namnfältet, håll in W (S)-knappen
och tryck på 4 eller 2. För att mata in en ny bokstav vid
markörens aktuella position, använd multiväljaren för att
markera önskat tecken i tangentbordsfältet och tryck på J.
Radera tecknet vid den aktuella markörpositionen genom att
trycka på O (Q)-knappen.
Namn på anpassade Picture Controls kan vara upp till nitton
tecken långa. Alla tecken efter det nittonde raderas.
136
7 Tryck på X (T).
Tryck på X (T)-knappen för att spara
ändringarna och avsluta. Den nya
Picture Controlen visas i Picture Controllistan.
X (T)-knappen
A Hantera Picture Control > Byt namn
Namnet på anpassade Picture Controls kan
ändras när som helst med alternativet Byt
namn i menyn Hantera Picture Control.
A Hantera Picture Control > Radera
Alternativet Radera i menyn Hantera Picture
Control kan användas för att radera valda
anpassade Picture Controls som inte längre
behövs.
A Ikonen för ursprunglig Picture Control
Den ursprungliga Picture Controlen som den
anpassade Picture Controlen baseras på
indikeras med en ikon i övre högra hörnet på
redigeringsdisplayen.
Ikon för ursprunglig
Picture Control
137
A Dela anpassade Picture Controls
Alternativet Ladda/spara i menyn Hantera
Picture Control innehåller de inställningar som
listas nedan. Använd dessa inställningar för att
kopiera anpassade Picture Controls till och från
minneskort (dessa inställningar är endast
tillgängliga med minneskortet i fack 1 och kan
inte användas med kortet i fack 2). När de
kopierats till minneskort kan Picture Controls
användas med andra kameror eller kompatibel programvara.
• Kopiera till kort: Kopiera en anpassad Picture Control (C-1 till C-9) från
kameran till ett valt mål (1 till 99) på minneskortet.
• Kopiera till kamera: Kopiera anpassade Picture Controls från minneskortet till
anpassad Picture Control C-1 till C-9 i kameran och namnge dem som du
vill.
• Radera från kort: Radera valda anpassade Picture Controls från
minneskortet.
138
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor
(Endast lägena P, S, A och M)
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarar detaljer i högdagrar och skuggor, och ger
fotografier med naturlig kontrast. Använd för motiv med stora
kontraster, till exempel när du fotograferar utomhus i starkt ljus
genom en dörr eller ett fönster eller tar bilder av motiv i skuggan en
solig dag. Bäst effekt fås när det används med matrismätning
(0 105).
Aktiv D-Lighting av
Aktiv D-Lighting: Y Auto
D “Aktiv D-Lighting” jämfört med “D-Lighting”
Alternativet Aktiv D-Lighting i fotograferingsmenyn justerar
exponeringen innan fotograferingen för att optimera det dynamiska
omfånget, medan alternativet D-Lighting i retuscheringsmenyn (0 294)
gör skuggorna ljusare i bilden efter fotograferingen.
139
För att använda Aktiv D-Lighting:
1 Välj Aktiv D-Lighting.
Markera Aktiv D-Lighting i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2 Välj ett alternativ.
Markera önskat alternativ och tryck på
J. Om Y Auto har valts justerar
kameran automatiskt Aktiv D-Lighting i
enlighet med
fotograferingsförhållandena (i läge M är
dock Y Auto likvärdigt med
Q Normal).
D Aktiv D-Lighting
Med vissa motiv kanske du ser ojämn skuggning, skuggor runt ljusa motiv,
eller auror runt mörka motiv.
A Se även
När ADL-gaffling har valts för Anpassad inställning e6 (Automatisk
gaffling, 0 284) varierar kameran Aktiv D-Lighting i en serie av bilder
(0 207). Om så önskas kan Fn-knappen och den primära kommandoratten
användas för att välja Aktiv D-Lighting; för mer information, se Anpassad
inställning f2 (Tilldela Fn-knapp, 0 284).
140
Stort dynamiskt omfång (HDR)
High Dynamic Range (HDR) används med motiv med hög kontrast
och bevarar detaljer i högdagrar och skuggor genom att kombinera
två bilder tagna med olika exponering. HDR är mest effektivt när det
används med matrismätning (0 105; med spot- eller centrumvägd
mätning och ett icke-CPU-objektiv är styrkan Auto likvärdigt med
Normalt). Det kan inte användas för att spara NEF-bilder (RAW).
Blixtbelysning, gaffling (0 197), multiexponering (0 211) och
timelapse-film (0 171) kan inte användas medan HDR är aktiverat
och slutartiderna A och % är inte tillgängliga.
+
Första exponeringen
(mörkare)
Andra exponeringen
(ljusare)
Kombinerad HDR-bild
1 Välj HDR (stort dynamiskt omfång).
Markera HDR (stort dynamiskt
omfång) i fotograferingsmenyn och
tryck på 2.
141
2 Välj ett läge.
Markera HDR-läge och tryck på 2.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• För att ta en serie HDR-fotografier, välj
6 På (serie). HDR-fotografering
fortsätter tills du väljer Av för
HDR-läge.
• För att ta ett HDR-fotografi, välj På
(enstaka bild). Normal fotografering återupptas automatiskt
efter att du har skapat ett enstaka HDR-fotografi.
• För att avsluta utan att skapa ytterligare HDR-fotografier, välj Av.
Om På (serie) eller På (enstaka bild)
har valts visas en l-ikon i sökaren.
3 Välj HDR-styrka.
För att välja skillnaden i exponering
mellan de två bilderna (HDR-styrka),
markera HDR-styrka och tryck på 2.
Markera önskat alternativ och tryck på
J. Om Auto väljs justerar kameran
automatiskt HDR-styrka för att passa
motivet.
142
Sökare
4 Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran tar två exponeringar när
avtryckaren trycks hela vägen ner.
l j blinkar i kontrollpanelen och
l l i sökaren medan bilderna
kombineras; inga fotografier kan tas
innan inspelningen är slutförd. Oavsett
vilket alternativ som för närvarande
valts för utlösarläge kommer endast ett
fotografi att tas varje gång avtryckaren
trycks in.
Kontrollpanel
Sökare
Om På (serie) väljs kommer HDR endast att stängas av när Av
väljs för HDR-läge; om På (enstaka bild) har valts stängs HDR av
automatiskt efter att fotografiet tagits. Ikonen l försvinner
från skärmen när HDR-fotografering avslutas.
D Komponera HDR-fotografier
Bildernas kanter beskärs. Det kan hända att önskade resultat inte kan
uppnås om kameran eller motivet rör sig under fotograferingen.
Användning av stativ rekommenderas. Beroende på motivet kanske
effekten inte syns, skuggor kan framträda runt ljusa motiv, eller auror kan
synas runt mörka motiv. Ojämn skuggning kan bli synligt med vissa motiv.
A Fotografering med intervalltimer
Om På (serie) väljs för HDR-läge innan intervalltimerfotografering
påbörjas fortsätter kameran att ta HDR-bilder vid det valda intervallet (om
På (enstaka bild) väljs avslutas intervalltimerfotograferingen efter en bild).
143
Fotografering med blixt
Använda den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten kan användas inte bara när den naturliga
belysningen är otillräcklig, utan även för att lätta upp skuggor och
motiv i motljus eller lägga till en ljusglimt i motivets ögon.
Automatiska blixtuppfällningslägen
I lägena i, k, p, n, o, s, w och g fälls den inbyggda blixten upp
automatiskt och avfyras vid behov.
1 Välj ett blixtläge.
Håll in M (Y)-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills önskat blixtläge visas.
M (Y)-knappen
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
A Livevisning
I livevisning visas det valda alternativet i monitorn.
144
2 Ta bilder.
Blixten fälls upp vid behov
när avtryckaren trycks in
halvvägs, och avfyras när ett
fotografi tas. Om blixten inte
fälls upp automatiskt, FÖRSÖK
INTE fälla upp den för hand.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan blixten skadas.
❚❚ Blixtlägen
Följande blixtlägen är tillgängliga:
Automatisk blixt: När belysningen är svag eller motivet är i motljus
fälls blixten upp automatiskt när avtryckaren trycks in halvvägs,
och avfyras vid behov. Inte tillgängligt i läge o.
Automatisk, med röda ögon-reducering: Använd för porträtt. Blixten fälls
upp och avfyras när det behövs, men innan den avfyras tänds
lampan för röda ögon-reducering för att minska “röda ögon”. Inte
tillgängligt i läge o.
Automatisk långsam synk med röda ögon-reducering: Samma som för
automatisk, med röda ögon-reducering, förutom att långa
slutartider används för att fånga bakgrundsbelysningen. Använd
för porträtt som tas på natten eller i svag belysning. Tillgängligt i
läge o.
Automatisk långsam synk: Långa slutartider används för att fånga
bakgrundsbelysningen i bilder som tas på natten eller i svag
belysning. Tillgängligt i läge o.
j
Av: Blixten avfyras inte.
145
Manuella blixtuppfällningslägen
I lägena P, S, A, M och 0 måste blixten fällas upp manuellt. Blixten
avfyras inte om den inte är uppfälld.
1 Fäll upp blixten.
Tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp
blixten. Notera att om blixten är
avstängd eller om en extern blixtenhet
är monterad fälls den inbyggda blixten
inte upp; fortsätt till steg 2.
M (Y)-knappen
2 Välj ett blixtläge (endast lägena P, S, A och M).
Håll in M (Y)-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills önskat blixtläge visas.
M (Y)-knappen
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
3 Ta bilder.
Om ett annat alternativ än j har valts avfyras blixten när en bild
tas.
A Livevisning
I livevisning visas det valda alternativet i monitorn.
146
❚❚ Blixtlägen
Följande blixtlägen är tillgängliga:
Upplättningsblixt: Blixten avfyras med varje bild.
Röda ögon-reducering: Använd för porträtt. Blixten avfyras med varje
bild, men innan den avfyras tänds lampan för röda ögonreducering för att minska “röda ögon”. Inte tillgängligt i läge 0.
Röda ögon-reducering med långsam synk: Samma som för “röda ögonreducering” ovan, förutom att slutartiden ökas automatiskt för att
fånga bakgrundsbelysningen på natten eller under svag
belysning. Använd när du vill inkludera bakgrundsljus i porträtt.
Inte tillgängligt i lägena S, M och 0.
Långsam synk: Samma som för “upplättningsblixt” ovan, förutom att
slutartiden ökas automatiskt för att fånga bakgrundsljus på
natten eller vid svag belysning. Använd när du vill fånga både
motivet och bakgrunden. Inte tillgängligt i lägena S, M och 0.
Långsam synk på bakre ridå: Samma som för “synk på bakre ridå”
nedan, förutom att slutartiden ökas automatiskt för att fånga
bakgrundsljus på natten eller vid svag belysning. Använd när du
vill fånga både motivet och bakgrunden. Inte tillgängligt i lägena
S, M och 0. S visas när inställningen är slutförd.
Synk på bakre ridå: Blixten avfyras precis innan slutaren stängs, vilket
skapar en ström av ljus bakom rörliga ljuskällor såsom visas nedan
till höger. Inte tillgängligt i lägena P, A och 0.
Synk på främre ridå
j
Synk på bakre ridå
Av: Blixten avfyras inte. Inte tillgängligt i läge 0.
147
A Fälla ner den inbyggda blixten
För att spara ström när blixten inte används,
tryck ner den försiktigt tills spärren klickar på
plats.
D Den inbyggda blixten
Ta bort motljusskydden för att förhindra skuggor. Blixten har ett
minimiavstånd på 0,6 m och kan inte användas i makrointervallet med
zoomobjektiv med makrofunktion. i-TTL-blixtstyrning är tillgänglig med
ISO-känsligheter mellan 100 och 12 800; vid värden över 12 800 kanske
önskade resultat inte kan uppnås på vissa avstånd eller bländarvärden.
Om blixten avfyras i serietagningsläge (0 66) tas endast en bild varje gång
avtryckaren trycks in.
Slutarutlösningen kan inaktiveras tillfälligt för att skydda blixten efter att
den har använts för att ta flera bilder efter varandra. Blixten kan användas
igen efter en kort paus.
A Tillgängliga slutartider med den inbyggda blixten
Följande slutartider är tillgängliga med den inbyggda blixten.
Läge
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A *
k
o
S*
M*
*
Slutartid
/ / sek.
1/250–1/30 sek.
1/250–1 sek.
1/250–30 sek.
1 250–1 60
/
1 250–30
sek., A, %
/
Så korta tider som 1 8 000 sek. är tillgängliga med extra blixtar som stödjer automatisk FP med
höghastighetssynk när 1/320 sek. (Automatisk FP) eller 1/250 sek.
(Automatisk FP) har valts för Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet, 0 282).
När 1/320 sek. (Automatisk FP) har valts är så korta slutartider som 1/320 sek. tillgängliga
med den inbyggda blixten.
148
A Blixtstyrningsläge
Kameran stödjer följande i-TTL-blixtstyrningslägen:
• i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala SLR: Blixten avger en serie nästan
osynliga förblixtar precis innan huvudblixten. Förblixtar som reflekteras
från föremål i alla områden i kompositionen registreras av en RGB-sensor
med 2 016 pixlar och analyseras i kombination med avståndsinformation
från matrismätningssystemet för att justera blixteffekten för en naturlig
balans mellan huvudmotivet och omgivande bakgrundsbelysning. Om
objektiv av typ G, E eller D används kommer avståndsinformation att
inkluderas när blixteffekten beräknas. Beräkningens precision kan
förbättras för icke-CPU-objektiv genom att objektivdata anges (brännvidd
och maximal bländare; se sida 224). Ej tillgängligt när spotmätning
används.
• Standard i-TTL-upplättningsblixt för digital SLR: Blixteffekten justeras för att få
ljuset i bilden till standardnivå; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i
beräkningen. Rekommenderas för bilder där huvudmotivet betonas och
bakgrundsdetaljerna är mindre viktiga, eller när
exponeringskompensation används. Standard-i-TTL-upplättningsblixt för
digital SLR aktiveras automatiskt när spotmätning väljs.
A Mätning
Välj matris- eller centrumvägd mätning för att aktivera i-TTL-balanserad
upplättningsblixt för digital SLR. Standard-i-TTL-upplättningsblixt för
digital SLR aktiveras automatiskt när spotmätning väljs.
149
A Bländare, känslighet och blixträckvidd
Blixtens räckvidd varierar med känsligheten (ISO-motsvarigheten) och
bländaren.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Bländare vid ISO-motsvarighet
400
800
1 600 3 200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6 400 12 800
11
16
16
22
22
32
32
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ungefärlig
räckvidd
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Den inbyggda blixten har ett minimiavstånd på 0,6 m.
I läge P är maximal bländare (lägsta f-numret) begränsad enligt ISOkänsligheten, såsom visas nedan:
100
2.8
200
3.5
Maximal bländare vid ISO-motsvarighet:
400
800
1 600
3 200
4
5
5.6
7.1
6 400
8
12 800
10
Om objektivets maximala bländare är mindre än vad som anges ovan är
bländarens högsta värde objektivets maximala bländare.
A Se även
Se sida 153 för information om att låsa blixtvärdet (FV) för ett uppmätt
motiv innan du komponerar om ett fotografi.
Menyalternativ som är relevanta för detta avsnitt listas nedan.
• Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet): Aktivera eller inaktivera
automatisk FP med höghastighetssynk och välj en blixtsynkhastighet (0 282)
• Anpassad inställning e2 (Blixtslutartid): Välj den längsta slutartiden som är
tillgänglig när blixten används (0 283)
• Anpassad inställning e3 (Blixtstyrning för inb. blixt): Välj ett
blixtstyrningsläge (0 283)
150
Blixtkompensation
(Endast lägena P, S, A, M och SCENE)
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från –3 EV till
+1 EV i steg om 1/3 EV, vilket ändrar ljusstyrkan för huvudmotivet i
relation till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att få motivet att
se ljusare ut, eller minskas för att förhindra oönskade högdagrar
eller reflektioner.
Tryck på M (Y)-knappen och vrid
på den sekundära
kommandoratten tills önskat
värde visas. Allmänt väljs positiva
värden för att göra huvudmotivet
ljusare, och negativa värden för
att göra det mörkare.
Kontrollpanel
±0 EV
M (Y)-knappen
Sekundär
kommandoratt
Informationsdisplay
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
A Livevisning
I livevisning visas det valda värdet i monitorn.
151
Vid andra värden än ±0,0 visas en Y-ikon efter att M (Y)-knappen
släppts. Det aktuella värdet för blixtkompensation kan kontrolleras
genom att trycka på M (Y)-knappen.
Normal blixteffekt kan återställas genom att blixtkompensationen
ställs in på ±0,0. Förutom i SCENE-läge återställs inte
blixtkompensationen när kameran stängs av (i SCENE-läge återställs
blixtkompensationen när ett annat läge väljs eller kameran stängs
av).
A Extra blixtar
Blixtkompensationen som väljs med den extra blixten läggs till
blixtkompensationen som valts med kameran.
A Se även
För information om att välja storleken på de ökningar som finns tillgängliga
för blixtkompensation, se Anpassad inställning b2 (EV-steg för
exp.kontroll, 0 278). För information om att välja hur blixt- och
exponeringskompensation ska kombineras, se Anpassad inställning e4
(Exponeringskomp. för blixt, 0 283). För information om att automatiskt
variera blixtnivån över en serie bilder, se sida 197.
152
FV-lås
Denna funktion används för att låsa blixteffekten och låter
fotografier komponeras om utan att blixtnivån ändras och ser till att
blixteffekten är lämplig för motivet även när det inte är placerat i
mitten av bilden. Blixteffekten justeras automatiskt för alla
ändringar i ISO-känslighet och bländare.
För att använda FV-lås:
1 Tilldela FV-lås till ett kamerareglage.
Välj FV-lås som “tryck”-alternativet för
Anpassad inställning f2 (Tilldela
Fn-knapp, 0 284), f3 (Tilldela
granskningsknapp, 0 285) eller f4
(Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 285).
2 Fäll upp blixten.
I lägena P, S, A, M och 0 kan blixten fällas
upp genom att trycka på M (Y)knappen. I lägena i, k, p, n, o, s, w
och g fälls blixten upp automatiskt när
det behövs.
M (Y)-knappen
3 Fokusera.
Placera motivet i mitten av
bilden och tryck in
avtryckaren halvvägs för att
fokusera.
153
4 Lås blixtnivån.
Efter att ha kontrollerat att blixt klarindikatorn (M) visas, tryck på knappen
som valdes i steg 1. Blixten avger en
förblixt för att avgöra lämplig blixtnivå. Blixteffekten låses på
denna nivå och en FV-låsikon (e) visas på displayen.
5 Komponera om bilden.
6 Ta bilden.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner för att ta bilden. Om så
önskas kan fler bilder tas utan att FV-låset friges.
7 Frige FV-lås.
Tryck på knappen som valdes i steg 1 för att frigöra FV-låset.
Kontrollera att FV-låsikonen (e) inte längre visas.
A Använda FV-lås med den inbyggda blixten
FV-lås är endast tillgängligt med den inbyggda blixten när TTL är valt för
Anpassad inställning e3 (Blixtstyrning för inb. blixt, 0 283). Notera att när
kommandoläge är valt för Anpassad inställning e3 måste du ställa in
blixtstyrningsläge för mastern eller minst en fjärrgrupp till TTL eller AA.
154
A Mätning
När FV-lås används med den inbyggda blixten och inga extra blixtar mäter
kameran en 4 mm cirkel i mitten av bilden. När den inbyggda blixten
används med extra blixtar (Avancerad trådlös blixt) mäter kameran hela
kompositionen.
155
Fotografering med fjärrkontroll
Använda en fjärrkontroll ML-L3 (säljs
separat)
Fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat, 0 319) kan användas för att
minska kameraskakningar och för självporträtt.
1 Välj Fjärrstyrningsläge (ML-L3).
Markera Fjärrstyrningsläge (ML-L3) i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2 Välj ett fjärrstyrningsläge.
Markera ett av följande alternativ och tryck på J.
%
$
&
7
Alternativ
Fördröjd
fjärrstyrning
Fjärrstyrning utan
fördröjning
Beskrivning
Slutaren utlöses 2 sek. efter att avtryckaren på
ML-L3 trycks in.
Slutaren utlöses när avtryckaren på ML-L3 trycks
in.
Tryck in avtryckaren på ML-L3 en gång för att
fälla upp spegeln, och en gång till för att utlösa
Fjärrstyrd
slutaren och ta en bild. Förhindrar oskärpa som
spegeluppfällning
orsakas av att kameran rör sig när spegeln fälls
upp.
Av
Slutaren kan inte utlösas med ML-L3.
3 Komponera fotografiet.
Montera kameran på ett stativ eller placera kameran på en stabil,
plan yta.
156
4 Ta bilden.
Från ett avstånd på 5 m eller mindre,
rikta sändaren på ML-L3 mot någon av
infrarödmottagarna på kameran (0 2, 4)
och tryck på avtryckaren på ML-L3.
I fördröjt fjärrstyrningsläge tänds lampan
för självutlösare i ungefär två sekunder
innan slutaren utlöses.
I fjärrstyrningsläge utan fördröjning blinkar lampan för
självutlösare efter att slutaren har utlösts. I läget fjärrstyrd
spegeluppfällning fälls spegeln upp när avtryckaren på ML-L3
trycks in en gång, och slutaren utlöses och lampan för
självutlösare blinkar efter 30 sek. eller när knappen trycks in igen.
A Utlösarläge
När en separat såld fjärrkontroll ML-L3 används ignoreras utlösarläget som
valts med ratten för utlösarläge (0 66) till förmån för det alternativ som
valts för Fjärrstyrningsläge (ML-L3) i fotograferingsmenyn.
D Innan den separat sålda fjärrkontrollen ML-L3 används
Ta bort den genomskinliga skyddsplasten från batteriet innan
fjärrkontrollen används för första gången.
157
A Använda den inbyggda blixten
Innan du tar ett fotografi med blixten i manuella uppfällningslägen (0 146)
tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp blixten och vänta tills
blixtindikatorn (M) visas (0 36). Fotograferingen avbryts om blixten fälls
upp medan fjärrstyrningsläge är aktiverat. Om blixt behövs svarar kameran
bara på avtryckaren på ML-L3 när blixten har laddats. I automatiska
uppfällningslägen (0 144) börjar blixten laddas när ett fjärrstyrningsläge
väljs; när blixten är laddad fälls den upp automatiskt och avfyras när det
behövs.
I blixtlägen som stödjer röda ögon-reducering tänds lampan för röda ögonreducering i ungefär 1 sekund innan slutaren utlöses. I läget fördröjd
fjärrstyrning tänds lampan för självutlösare i 2 sekunder, följt av lampan för
röda ögon-reducering som lyser i 1 sekund innan slutaren utlöses.
A Fokusera i fjärrstyrningsläge
Kameran justerar inte fokus kontinuerligt när kontinuerlig servoautofokus
har valts; men notera att oavsett vilket autofokusläge som valts kan du
fokusera genom att trycka in avtryckaren på kameran halvvägs innan
fotograferingen. Om auto- eller enpunkts servoautofokus väljs eller
kameran är i livevisningsläge i fördröjt fjärrstyrningsläge eller fjärrstyrning
utan fördröjning justerar kameran fokus automatiskt innan bilden tas; om
kameran inte kan fokusera vid fotografering med sökaren återgår den till
standby utan att utlösa slutaren.
A Läget fjärrstyrd spegeluppfällning
Medan spegeln är uppfälld kan bilder inte komponeras i sökaren, och
autofokus och mätning utförs inte.
158
A Avsluta fjärrstyrningsläge
Fjärrstyrning avslutas automatiskt om ingen bild tas innan tiden som valts
för Anpassad inställning c5 (Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3), 0 279),
Av väljs för Fjärrstyrningsläge (ML-L3), en tvåknappsåterställning utförs
(0 194) eller fotograferingsalternativen återställs med Återställ
fotograferingsmenyn (0 268).
D Tilldela avtryckare
Om Spela in filmer väljs för Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare,
0 288) kan ML-L3 inte användas när livevisningsväljaren vrids till 1.
A Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och blir synligt på
fotografier eller påverkar exponeringen, ta bort ögonmusslan och täck över
sökaren med det medföljande sökarlocket innan fotograferingen (0 70).
A Se även
För information om att välja hur länge kameran stannar i standby-läge och
väntar på en signal från fjärrkontrollen, se Anpassad inställning c5
(Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3); 0 279). Se Anpassad inställning d1
(Signal; 0 280) för information om att kontrollera de signaler som ljuder
när fjärrkontrollen används.
159
Trådlösa fjärrkontroller
När kameran används med separat sålda trådlösa fjärrkontroller
WR-1 och WR-R10/WR-T10 (0 319) har avtryckarna på WR-1 och
WR-T10 samma funktion som kamerans avtryckare, vilket möjliggör
fotografering med fjärrstyrd serietagning och självutlösare.
Trådlösa fjärrkontroller WR-1
WR-1 kan fungera som antingen sändare eller mottagare och
används tillsammans med antingen en annan WR-1 eller en trådlös
fjärrkontroll WR-R10 eller WR-T10. Till exempel, en WR-1 kan
anslutas till tillbehörskontakten och användas som mottagare, vilket
möjliggör att kamerainställningarna kan ändras eller att slutaren
utlöses med fjärrstyrning av en annan WR-1 som fungerar som
sändare.
Trådlösa fjärrkontroller WR-R10/WR-T10
När en WR-R10 (transceiver) är ansluten till kameran kan slutaren
utlösas med en WR-T10 (sändare).
160
Spela in och visa filmer
Spela in filmer
Filmer kan spelas in i livevisningsläge.
1 Vrid livevisningsväljaren till 1.
A Val av bländare (lägena A och M)
I lägena A och M, välj en bländare innan du
trycker på a-knappen för att starta
livevisning.
Livevisningsväljare
2 Tryck på a-knappen.
Spegeln fälls upp och vyn genom
objektivet visas i kameramonitorn
såsom den kommer att se ut in den
verkliga filmen, modifierad enligt
exponeringens effekter. Motivet syns
inte längre i sökaren.
a-knappen
A 0-ikonen
En 0-ikon (0 165) indikerar att filmer inte kan spelas in.
161
3 Fokusera.
Komponera öppningsbilden och
fokusera (tryck på X/T-knappen för
att zooma in för exakt fokusering enligt
beskrivningen på sida 38; för mer information om fokusering
under filminspelning, se sida 83). Notera att antalet motiv som
kan upptäckas med ansiktsprioriterande AF minskar under
filminspelning.
A Exponering
Exponeringsinställningarna som finns tillgängliga varierar beroende på
fotograferingsläget:
Slutartid
P, S
A
M
SCENE, %
Andra
fotograferingslägen
—
—
✔
—
—
ISO-känslighet Exponerings(0 275)
kompensation
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
—
Mätning
✔
✔
✔
—
—
I läge M kan slutartiden ställas in på värden mellan 1/25 sek. och 1/8 000
sek. (den längsta tillgängliga slutartiden varierar beroende på
bildfrekvensen; 0 166). Spotmätning är inte tillgängligt. Om resultatet
är över- eller underexponerat, avsluta och starta om livevisning.
A Vitbalans
I lägena P, S, A och M kan vitbalansen ställas in när som helst genom att
trycka på L (U)-knappen och vrida på den primära
kommandoratten (0 111).
162
4 Starta inspelningen.
Tryck på filminspelningsknappen för att
starta inspelningen. En
inspelningsindikator och tillgänglig tid
visas på monitorn. Exponeringen kan
låsas genom att trycka på A AE-L/AF-Lknappen (0 107) eller ändras med upp
Filminspelningsknapp
till ±3 EV i steg om 1/3 EV med
Inspelningsindikator
exponeringskompensation (0 109). I
autofokusläge kan kameran fokuseras
om genom att trycka in avtryckaren
halvvägs.
Återstående tid
A Ljud
Kameran kan spela in både video och ljud; täck inte över mikrofonen på
kamerans framsida under filminspelning (0 1). Notera att den
inbyggda mikrofonen kan spela in ljud som kommer från kameran eller
objektivet under autofokus eller vibrationsreducering.
163
5 Avsluta inspelningen.
Tryck på filminspelningsknappen en
gång till för att avsluta inspelningen.
Inspelningen avslutas automatiskt när
maximal längd har nåtts eller när
minneskortet är fullt.
A Maximal längd
Den maximala längden för enskilda filmfiler är 4 GB (för maximala
inspelningstider, se sida 166); notera att beroende på minneskortets
skrivhastighet kan inspelningen avslutas innan denna längd nås
(0 379).
6 Avsluta livevisning.
Tryck på a-knappen för att avsluta
livevisning.
164
Livevisningsdisplayen: Filmer
ui
q
w
e
r
o
t
y
Post
q “Ingen film”-ikon
w Hörlursvolym
Beskrivning
Indikerar att filmer inte kan spelas in.
Ljudvolymen i hörlurarna. Visas när hörlurar
från tredje part är anslutna.
e Mikrofonkänslighet
Mikrofonkänslighet.
r Ljudnivå
Ljudnivå för ljudinspelning. Visas i rött om
nivån är för hög; justera mikrofonens
känslighet efter detta.
t Frekvensomfång
Det aktuella frekvensomfånget.
Reducering av
y vindbrus
Återstående tid
u (filmlivevisning)
i Filmers bildstorlek
Indikator för visning
o av högdagrar
Visas när reducering av vindbrus är på.
0
—
193
192,
273
—
192,
274
192,
274
Inspelningstiden tillgänglig för filmer.
163
Bildstorleken för filminspelning.
166
Visas när visning av högdagrar är aktiverad.
193
165
Maximal längd
Den maximala längden varierar beroende på de alternativ som valts
för Filmkvalitet och Bildstorlek/bildfrekvens i
filminspelningsmenyn (0 273) enligt nedan.
Filmkvalitet
Hög kvalitet
Normal
Bildstorlek/bildfrekvens *
v 1 920 × 1 080: 60p
w 1 920 × 1 080: 50p
o 1 920 × 1 080: 30p
p 1 920 × 1 080: 25p
q 1 920 × 1 080: 24p
r 1 280 × 720: 60p
s 1 280 × 720: 50p
y 1 920 × 1 080: 60p
z 1 920 × 1 080: 50p
1 1 920 × 1 080: 30p
2 1 920 × 1 080: 25p
3 1 920 × 1 080: 24p
4 1 280 × 720: 60p
5 1 280 × 720: 50p
Maximal längd
Maximal bithastighet
(Mb/s)
10 min.
42
20 min.
24
29 min. 59 sek.
12
* Listade värden. De faktiska bildfrekvenserna för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94, 50, 29,97, 25
respektive 23,976 bps.
A Bildstorlek och bildfrekvens
Inställningarna 1 920 × 1 080: 60p och 1 920 × 1 080: 50p är inte
tillgängliga för Bildstorlek/bildfrekvens när DX (24 × 16) har valts för
Bildområde i filminspelningsmenyn (0 168). Dessa inställningar kan
kommas åt genom att ställa in Bildområde på 1,3× (18 × 12). Om
DX (24 × 16) väljs för Bildområde när något av dessa alternativ är aktiva
återställs Bildstorlek/bildfrekvens till 1 920 × 1 080: 30p (om 1 920 ×
1 080: 60p är valt) eller till 1 920 × 1 080: 25p (om 1 920 × 1 080: 50p är
valt).
166
Index
Om Indexmarkering väljs som “Tryck”alternativet för Anpassad inställning g1
(Tilldela Fn-knapp, 0 288), g2 (Tilldela
granskningsknapp, 0 288) eller g3
(Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 288) kan du
trycka på den valda knappen under
inspelningen för att lägga till index som kan Pv-knappen
användas för att hitta bildrutor under
redigering och uppspelning (0 178; notera
att index inte kan läggas till i läge i). Upp
till 20 index kan läggas till i varje film.
Index
A Se även
Bildstorlek, bildfrekvens, mikrofonkänslighet, kortfack och alternativ för
ISO-känslighet är tillgängliga i filminspelningsmenyn (0 273). Funktionen
för knapparna J, Fn, Pv och A AE-L/AF-L kan väljas med Anpassad inställning
f1 (OK-knappen; 0 284), g1 (Tilldela Fn-knapp; 0 288), g2 (Tilldela
granskningsknapp; 0 288) respektive g3 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp,
0 288), (med de tre sista alternativen kan du också låsa exponeringen utan
att hålla en knapp intryckt). Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare;
0 288) styr om avtryckaren kan användas för att starta livevisning eller för
att starta och avsluta filminspelning.
167
Bildområde
Om 1,3× (18 × 12) väljs för Bildområde i filminspelningsmenyn
(0 274) minskas bildvinkeln och objektivets synbara brännvidd
ökas. Notera att filmer som spelats in med samma bildstorlek men
med olika bildområden kanske inte har samma upplösning.
DX (24 × 16)
168
1,3× (18 × 12)
Ta bilder i filmläge
Om Ta foton har valts för Anpassad inställning g4
(Tilldela avtryckare, 0 288) och livevisning är aktiverad
med livevisningsväljaren vriden till 1 kan bilder tas när
som helst genom att trycka in avtryckaren hela vägen
ner. Om filminspelning pågår avslutas inspelningen och den
filmsekvens som spelats in fram till denna tidpunkt sparas.
Fotografiet spelas in med den aktuella inställningen för bildområde
med en beskärning med bildförhållandet 16 : 9. Bildkvaliteten
avgörs av det alternativ som valts för Bildkvalitet i
fotograferingsmenyn (0 77, 268). Notera att exponeringen för
bilder inte kan granskas medan livevisningsväljaren är vriden till 1;
för exakta resultat vid fotografering i läge M, vrid väljaren till C,
justera exponeringen, och vrid sedan väljaren tillbaka till 1 och
starta livevisning. Kontrollera bildområdet före inspelningen.
A Bildstorlek
Följande storlekar är tillgängliga:
Bildområde
DX (24 × 16)
1,3× (18 × 12)
Bildstorlek
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Storlek (pixlar)
6 000 × 3 368
4 496 × 2 528
2 992 × 1 680
4 800 × 2 696
3 600 × 2 024
2 400 × 1 344
Utskriftsstorlek (cm) *
50,8 × 28,5
38,1 × 21,4
25,3 × 14,2
40,6 × 22,8
30,5 × 17,1
20,3 × 11,4
* Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar bildstorleken i pixlar
dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi, punkter per tum; 1 tum = ungefär 2,54 cm).
169
A HDMI
För att använda livevisning när kameran är ansluten till en HDMI-CECenhet, välj Av för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 292).
A Trådlösa fjärrkontroller och trådutlösare
Om Spela in filmer väljs för Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare,
0 288) och livevisningsväljaren vrids till 1 kan avtryckarna på separat
sålda trådlösa fjärrkontroller (0 160, 319) och trådutlösare (0 319)
användas för att starta livevisning och för att starta och avsluta
filminspelning.
D Spela in filmer
Filmer spelas in med färgrymden sRGB. Flimmer, streck eller förvrängningar
kan vara synliga i monitorn och i den slutliga filmen under fluorescerande-,
kvicksilvergas- eller natriumbelysning eller med rörliga motiv, speciellt om
kameran panoreras horisontellt eller om föremål rör sig horisontellt med
hög hastighet genom bilden (för information om hur flimmer och streck
kan reduceras, se Flimmerreducering, 0 290). Ojämna kanter, falska
färger, moaréeffekt och ljusa partier kan också uppstå. Ljusa områden eller
band kan uppstå i vissa områden i bilden med blinkande tecken eller andra
oregelbundna ljuskällor eller om motivet lyses upp kort av ett stroboskop
eller annan ljus, kortvarig ljuskälla. Undvik att rikta kameran mot solen eller
andra starka ljuskällor. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan
resultera i skador på kamerans interna kretsar.
Blixtbelysning kan inte användas.
Inspelningen avslutas automatiskt om funktionsratten vrids.
170
Timelapse-film
(Endast lägena i, j, P, S, A, M och SCENE)
Kameran tar bilder automatiskt vid valda intervaller för att skapa en
ljudlös time-lapse film med den bildstorlek och -frekvens som har
valts i filminspelningsmenyn (0 273). För information om
bildområdet som används för timelapse-film, se sida 168.
A Före fotografering
Innan en timelapse-film påbörjas, ta en testbild med de aktuella
inställningarna (komponera bilden i sökaren för en exakt
exponeringsgranskning) och kontrollera resultatet i monitorn. Om du vill
ha konsekvent färgsättning, välj en annan vitbalansinställning än auto
(0 111). När inställningarna har justerats enligt dina önskemål, ta bort
ögonmusslan och täck över sökaren med det medföljande sökarlocket för
att förhindra att ljus kommer in via sökaren och påverkar fotografier och
exponeringen (0 70).
Användning av stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ
innan fotograferingen påbörjas. Använd en nätadapter och strömkontakt
(säljs separat) eller ett fulladdat batteri för att försäkra dig om att
fotograferingen inte avbryts.
1 Välj Timelapse-film.
Markera Timelapse-film i
filminspelningsmenyn och tryck på 2
för att visa inställningar för timelapsefilm.
171
2 Justera inställningar för timelapse-film.
Välj alternativ för intervall, total fotograferingstid och
exponeringsutjämning.
• För att välja intervall mellan bilderna:
Markera Intervall och tryck på 2.
Välj ett längre intervall än den
längsta förväntade slutartiden
(minuter och sekunder) och tryck
på J.
• För att välja den totala fotograferingstiden:
Markera Fotograferingstid och
tryck på 2.
172
Välj fotograferingstid (upp till
7 timmar och 59 minuter) och
tryck på J.
• För att aktivera eller inaktivera exponeringsutjämning:
Markera
Exponeringsutjämning
och tryck på 2.
Markera ett alternativ
och tryck på J.
Om På väljs jämnas abrupta skillnader i exponering ut i andra
lägen än M (notera att exponeringsutjämning endast fungerar i
läge M om automatisk ISO-känslighet är på).
3 Börja fotografera.
Markera Starta och tryck på J.
Timelapse-film startar efter ungefär
3 sek. Kameran tar fotografier vid det
valda intervallet under den valda
fotograferingstiden. När de är färdiga
sparas timelapse-filmer på minneskortet
som valts för Mål i filminspelningsmenyn (0 273).
173
❚❚ Avsluta timelapse-film
För att avsluta timelapse-film innan alla bilder har tagits, markera Av
i menyn för timelapse-film och tryck på J, eller tryck på J mellan
bilder eller omedelbart efter att en bild sparats. En film skapas av de
bildrutor som tagits fram till den tidpunkt då timelapse-film
avslutades. Tänk på att timelapse-film avslutas och ingen film spelas
in om strömkällan avlägsnas eller kopplas ur eller om
målminneskortet matas ut.
❚❚ Inget fotografi
Kameran hoppar över den aktuella bilden om den inte kan fokusera
med enpunkts servoautofokus (AF-S eller enpunkts servoautofokus
valt för AF-A; notera att kameran fokuserar igen före varje bild).
Fotograferingen återupptas vid nästa bild.
D Timelapse-film
Timelapse-film är inte tillgängligt i livevisning (0 31, 161), med slutartiden
A eller % (0 58), när gaffling (0 197), stort dynamiskt omfång (HDR,
0 141), multiexponering (0 211) eller intervalltimerfotografering (0 217)
är aktivt. Notera att eftersom slutartiden och tiden som behövs för att lagra
bilden på minneskortet kan variera från bild till bild, kan även intervallet
mellan att en bild lagras och början av nästa bild variera. Fotografering
påbörjas inte om en timelapse-film inte kan spelas in med de aktuella
inställningarna (till exempel om minneskortet är fullt, intervallet eller
fotograferingstiden är noll, eller om intervallet är längre än
fotograferingstiden).
Timelapse-film kan avslutas om kamerans reglage används, inställningarna
ändras eller en HDMI-kabel ansluts. En film skapas av de bildrutor som
tagits fram till den tidpunkt då timelapse-film avslutades.
174
A Beräkna längden på den slutliga filmen
Det totala antalet bilder i den slutliga filmen
kan uppskattas genom att dividera
fotograferingstiden med intervallet och
avrunda uppåt. Längden på den slutliga filmen
kan då beräknas genom att dividera antalet
bilder med den bildfrekvens som valts för
Bildstorlek/bildfrekvens i
filminspelningsmenyn (0 166, 273). En film på
48 bildrutor som spelats in i 1 920 × 1 080:
24 p, till exempel, är ungefär två sekunder
lång. Den maximala längden på filmer
inspelade med timelapse-film är 20 minuter.
Inspelad längd/
maximal längd
Minneskortsindikator
Bildstorlek/
bildfrekvens
A Under fotografering
Under timelapse-film lyser åtkomstlampan för
minneskort och timelapseinspelningsindikatorn visas på kontrollpanelen.
Den återstående tiden (i timmar och minuter)
visas på slutartidsvisningen direkt innan varje
bild sparas. Vid andra tillfällen kan den
återstående tiden visas genom att avtryckaren
trycks in halvvägs. Oavsett vilket alternativ som valts för Anpassad
inställning c2 (Väntelägestimer, 0 279) löper väntelägestimern inte ut
under fotograferingen.
För att visa aktuella inställningar för timelapsefilm eller avsluta timelapse-film, tryck på Gknappen mellan bilderna.
175
A Visning av tagen bild
K-knappen kan inte användas för att visa bilder medan timelapse-film
pågår, men den aktuella bildrutan visas i några sekunder efter varje bild om
På har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn (0 267). Andra
uppspelningsåtgärder kan inte utföras medan bildrutan visas.
A Fotografering med blixt
För att använda blixten under timelapse-film, välj läge P, S, A eller M och
tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp blixten innan fotograferingen
påbörjas.
A Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge som valts tar kameran en bild vid varje intervall.
Självutlösaren kan inte användas.
A Se även
För information om hur du ställer in en signal som ska ljuda när timelapsefilm är avslutad, se Anpassad inställning d1 (Signal, 0 280).
176
Visa filmer
Filmer indikeras med en 1-ikon i helskärmsläge (0 229). Tryck på J
för att starta uppspelningen; din aktuella position indikeras av
filmförloppsindikatorn.
1-ikon
Längd
Aktuell position/total längd
Filmförloppsindikator
Volym
Guide
Följande åtgärder kan utföras:
För att
Använd
Pausa
Spela upp
Spola bakåt/framåt
Beskrivning
Pausa uppspelningen.
J
Återuppta uppspelningen när filmen är
pausad eller under spolning framåt/
bakåt.
Hastigheten
ökar med
varje tryck,
från 2× till 4× till 8× till 16×; håll
intryckt för att hoppa till början eller
slutet av filmen (första bildrutan
indikeras med h i det övre högra hörnet
av monitorn, sista bildrutan med i).
Om uppspelningen pausas spolas
filmen framåt eller tillbaka en bildruta i
taget; håll in för kontinuerlig spolning
bakåt eller framåt.
177
För att
Använd
Beskrivning
Vrid på den primära kommandoratten
ett steg för att hoppa framåt eller bakåt
10 sek.
Vrid på den sekundära
kommandoratten för att hoppa till
nästa eller föregående index, eller för
att hoppa till sista eller första bildrutan
om filmen inte innehåller några index.
X (T)/
W (S)
i
Tryck på X (T) för att höja volymen,
W (S) för att sänka.
Hoppa fram 10 sek.
Hoppa framåt/
bakåt
Justera volymen
Beskära filmen
Avsluta
Återgå till
fotograferingsläge
K/
Se sida 179 för mer information.
Återgå till helskärmsläge.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att
återgå till fotograferingsläge.
A p-ikonen
Filmer med index (0 167) indikeras av en
p-ikon i helskärmsläge.
178
Redigera filmer
Beskär filmsekvenser för att skapa redigerade kopior av filmer eller
spara valda bildrutor som JPEG-stillbilder.
Alternativ
9
Välj start-/slutpunkt
4
Spara vald bildruta
Beskrivning
Skapa en kopia från vilken oönskade
filmsekvenser tagits bort.
Spara en vald bildruta som en JPEG-stillbild.
Beskära filmer
För att skapa beskurna kopior av filmer:
1 Visa en film i helskärmsläge (0 229).
2 Pausa filmen på den nya
öppningsbildrutan.
Spela upp filmen enligt beskrivningen
på sida 177, tryck på J för att starta och
återuppta uppspelningen och 3 för att
pausa, och tryck på 4 eller 2 eller vrid
på den primära eller sekundära
Filmförloppsindikator
kommandoratten för att hitta den
önskade bildrutan. Den ungefärliga
positionen i filmen kan ses på filmförloppsindikatorn. Pausa
uppspelningen när du når den nya öppningsbildrutan.
179
3 Välj Välj start-/slutpunkt.
Tryck på i-knappen.
i-knappen
Markera Välj start-/slutpunkt.
4 Välj Startpunkt.
För att skapa en kopia som startar från
den aktuella bildrutan, markera
Startpunkt och tryck på J. Bildrutorna
före den aktuella bildrutan tas bort när
du sparar kopian i steg 9.
Startpunkt
180
5 Bekräfta den nya startpunkten.
Om den önskade bildrutan inte visas,
tryck på 4 eller 2 för att spola framåt
eller bakåt (vrid på den primära
kommandoratten ett steg för att hoppa
10 sek. framåt eller bakåt; för att hoppa
till ett index, eller till den första eller
sista bildrutan om filmen inte innehåller några index, vrid på den
sekundära kommandoratten).
6 Välj slutpunkten.
Tryck på L (U) för att växla från
väljarverktyget för startpunkten (w) till
slutpunkten (x) och välj sedan
avslutningsbildrutan enligt
beskrivningen i steg 5. Bildrutorna efter
den valda bildrutan tas bort när du
L (U)-knappen
sparar kopian i steg 9.
Slutpunkt
7 Skapa kopian.
När den önskade avslutningsbildrutan visas, tryck på 1.
181
8 Granska filmen.
För att granska kopian, markera
Granska och tryck på J (för att avbryta
granskningen och återgå till spara
alternativ-menyn, tryck på 1). För att
överge den aktuella kopian och välja en
ny startpunkt eller slutpunkt enligt
beskrivningen på de föregående sidorna, markera Avbryt och
tryck på J; för att spara kopian, fortsätt till steg 9.
9 Spara kopian.
Markera Spara som ny fil och tryck på
J för att spara kopian till en ny fil. För
att ersätta den ursprungliga filmfilen
med den redigerade kopian, markera
Skriv över befintlig fil och tryck på J.
A Beskära filmer
Filmer måste vara minst två sekunder långa. Kopian sparas inte om det inte
finns tillräckligt med utrymme på minneskortet.
Kopior har samma inspelningstid och -datum som originalet.
A Ta bort öppnings- eller avslutningsfilmsekvensen
För att endast ta bort den inledande filmsekvensen från filmen, gå till steg 7
utan att trycka på L (U)-knappen i steg 6. För att endast ta bort den
avslutande filmsekvensen, välj Slutpunkt i steg 4, välj
avslutningsbildrutan, och gå till steg 7 utan att trycka på L (U)-knappen
i steg 6.
A Retuscheringsmenyn
Filmer kan även redigeras med alternativet Redigera film på
retuscheringsmenyn (0 296).
182
Spara valda bildrutor
För att spara en kopia av en vald bildruta som en JPEG-stillbild:
1 Pausa filmen på den önskade
bildrutan.
Spela upp filmen enligt beskrivningen
på sida 177, tryck på J för att starta och
återuppta uppspelningen och 3 för att
pausa. Pausa filmen vid den bildruta du
vill kopiera.
2 Välj Spara vald bildruta.
Tryck på i-knappen, markera sedan
Spara vald bildruta och tryck på J.
i-knappen
3 Skapa en stillbildskopia.
Tryck på 1 för att skapa en
stillbildskopia av den aktuella bildrutan.
183
4 Spara kopian.
Markera Ja och tryck på J för att skapa
en JPEG-kopia med hög kvalitet (0 77)
av den valda bildrutan.
A Spara vald bildruta
JPEG-filmstillbilder skapade med alternativet Spara vald bildruta kan inte
retuscheras. JPEG-filmstillbilder saknar vissa kategorier av fotoinformation
(0 234).
184
Andra fotograferingsalternativ
R-knappen (fotografering med sökaren)
Tryck på R-knappen under fotografering
med sökaren för att visa
fotograferingsinformation på monitorn,
inklusive slutartid, bländare, antal
återstående exponeringar och
AF-områdesläge.
R-knappen
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1 Fotograferingsläge..............................6
7 Exponeringsindikator .......................57
2 Indikator för flexibelt program...... 52
Display för
exponeringskompensation......... 109
Förloppsindikator för gaffling
Exponerings- och blixtgaffling
.................................................. 198
Vitbalansgaffling...................... 203
8 Indikator för aktiv D-Lighting ...... 140
9 Indikator för Picture Control ........ 131
3 Blixtsynkindikator ........................... 282
4 Slutartid.........................................53, 56
5 Bländarstegindikator .............. 54, 308
6 Bländare (f-nummer) .................54, 56
Bländare (antal steg)............... 54, 308
185
Informationsdisplayen (fortsättning)
25
24
23
22
21
10
11
12
13
20 19 18
17 16 15 14
10 Vitbalans ........................................... 112 18 Bildstorlek............................................81
11
12
13
14
15
16
17
Indikator för finjustering av vitbalans
........................................................... 115
HDR-indikator .................................. 142
HDR-styrka........................................ 142
Multiexponeringsindikator .......... 214
Ljudindikator.................................... 280
“k” (visas när minne finns för fler än
1 000 exponeringar) ....................... 27
Bildkommentarsindikator............. 291
Information om upphovsrätt....... 291
“Klocka ej inställd”-indikator........ 188
Bildkvalitet.......................................... 78
Funktion för kortet i fack 2 ............. 82
19 Autofokusläge ....................................83
20 Pv-knapptilldelning........................ 285
21 Utlösarläge ..................................... 8, 66
Bildhastighet för serietagning........67
22 Bildområdesindikator.......................74
23 Mätning............................................. 105
24 Exponerings- och
blixtgafflingsindikator.................. 198
Indikator för vitbalansgaffling..... 203
ADL-gafflingsindikator.................. 207
25 ADL-gafflingsmängd ..................... 208
A Stänga av monitorn
För att radera fotograferingsinformation från monitorn, tryck på
R-knappen igen eller tryck in avtryckaren halvvägs. Monitorn stängs av
automatiskt om inga åtgärder utförs under ca 10 sekunder.
186
Informationsdisplayen (fortsättning)
26 27 28 29 30 31 32 33
34
43
42
41
35
40
36
39 38
37
26 Indikator för Wi-Fi-anslutning ..... 252 36 Antal återstående exponeringar....27
Indikator för Eye-Fi-anslutning ... 293
27 Satellitsignalindikator.................... 228
28 Indikator för brusreducering för lång
37
Indikator för timelapse-inspelning
........................................................... 175
Fn-knapptilldelning........................ 284
AE-L/AF-L-knapptilldelning............ 285
Indikator för AF-områdesläge ........86
Blixtläge ................................... 144, 146
Indikator för FV-lås......................... 154
Indikator för blixtkompensation
........................................................... 151
Blixtkompensationsvärde............. 151
Indikator för
exponeringskompensation ........ 110
Exponeringskompensationsvärde
........................................................... 109
exponering...................................... 271 38
29 Indikator för vinjetteringskontroll
39
........................................................... 271 40
30 Automatisk distorsionskontroll... 271 41
31 Exponeringsfördröjning................ 280 42
32 Intervalltimerindikator .................. 217
Timelapse-indikator ....................... 171
Fjärrstyrningsläge (ML-L3) ........... 156 43
33 Batterityp i MB-D15-display......... 281
MB-D15-batteriindikator .............. 319
34 Indikator för kamerabatteri......22, 26
35 Indikator för ISO-känslighet ........ 100
ISO-känslighet ................................. 100
Indikator för automatisk
ISO-känslighet................................ 103
Notera: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
187
A Se även
För information om att välja hur länge monitorn ska förbli påslagen, se
Anpassad inställning c4 (Fördröjning av monitoravst., 0 279). För
information om att ändra färgen på tecknen i informationsdisplayen, se
Anpassad inställning d9 (Informationsdisplay, 0 281).
A Y (“Klocka ej inställd”)-ikonen
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar strömkälla, som
laddas upp efter behov när huvudbatteriet är installerat eller när kameran
drivs av en strömkontakt och nätadapter (säljs separat, 0 319). Två dagars
laddning driver klockan i ungefär tre månader. Om en Y-ikon blinkar på
informationsdisplayen har klockan återställts och datum och tid som sparas
med nya fotografier är inte korrekt. Använd alternativet Tidszon och
datum > Datum och tid i inställningsmenyn för att ställa in klockan på
korrekt tid och datum (0 290).
188
i-knappen
För snabb åtkomst till ofta använda
inställningar, tryck på i-knappen. Markera
objekt och tryck på 2 för att visa alternativ,
markera sedan önskat alternativ och tryck
på J för att välja. För att stänga
i-knappsmenyn och återgå till
fotograferingsinformationen, tryck på
i-knappen
i-knappen igen.
Fotografering med
sökaren
i-knappsmenyn
Livevisning
i-knappsmenyn
(livevisningsväljaren
vriden till C)
i-knappsmenyn
(livevisningsväljaren
vriden till 1)
189
i-knappsmenyn (fotografering med sökaren)
Tryck på i-knappen under fotografering med sökaren för att visa en
meny med följande alternativ:
Alternativ
Bildområde
Ställ in Picture
Control
Aktiv D-Lighting
Beskrivning
Välj mellan bildområdena DX (24 × 16) och
1,3× (18 × 12) (0 73).
Välj en Picture Control (0 130).
Justera Aktiv D-Lighting (0 139).
Kameran kombinerar två bilder tagna med olika
HDR (stort
exponering för att förbättra detaljer i högdagrar och
dynamiskt omfång)
skuggor (0 141).
Fjärrstyrningsläge
Välj ett fjärrstyrningsläge (0 156).
(ML-L3)
Välj vilken funktion Fn-knappen (0 284) ska ha, antingen
Tilldela Fn-knapp ensam (Tryck) eller när den används tillsammans med
kommandorattarna (Tryck + kommandorattar).
Välj vilken funktion Pv -knappen (0 285) ska ha, antingen
Tilldela
ensam (Tryck) eller när den används tillsammans med
granskningsknapp
kommandorattarna (Tryck + kommandorattar).
Välj vilken funktion A AE-L/AF-L-knappen (0 285) ska ha,
Tilldela AE-L/
antingen ensam (Tryck) eller när den används
AF-L-knapp
tillsammans med kommandorattarna (Tryck +
kommandorattar).
Brusreducering för Minskar brus (ljusa fläckar eller dimma) vid långa
lång exp.
slutartider (0 271).
Minskar brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar) som
Brusreducering vid
tenderar att förekomma när ISO-känsligheten ökar
högt ISO
(0 271).
190
i-knappsmenyn (livevisning)
De alternativ som är tillgängliga i i-knappsmenyn för livevisning
varierar beroende på var livevisningsväljaren är placerad.
Om livevisningsväljaren vrids till C innehåller i-knappsmenyn de
alternativ som listas nedan.
Alternativ
Bildområde
Beskrivning
Välj mellan bildområdena DX (24 × 16) och
1,3× (18 × 12) (0 73).
Välj bildkvalitet (0 77).
Välj bildstorlek (0 81).
Bildkvalitet
Bildstorlek
Ställ in Picture
Välj en Picture Control (0 130).
Control
Aktiv D-Lighting Justera Aktiv D-Lighting (0 139).
Fjärrstyrningsläge
Välj ett fjärrstyrningsläge (0 156).
(ML-L3)
Tryck på 1 eller 3 för att
justera monitorns ljusstyrka
för livevisning (notera att
detta endast påverkar
livevisning och har ingen
effekt på bilder eller filmer,
Monitorns
eller på monitorns ljusstyrka
ljusstyrka
för menyer och bildvisning;
för att justera monitorns ljusstyrka för menyer och
bildvisning utan att påverka livevisning, använd
alternativet Monitorns ljusstyrka i inställningsmenyn
(0 289)).
191
Om livevisningsväljaren vrids till 1 innehåller i-knappsmenyn de
alternativ som listas nedan. Mikrofonkänslighet,
Frekvensomfång, Reducering av vindbrus och Visning av
högdagrar kan justeras medan inspelningen pågår.
Alternativ
Bildområde
Bildstorlek/
bildfrekvens
Filmkvalitet
Beskrivning
Välj mellan bildområdena DX (24 × 16) och
1,3× (18 × 12) (0 168).
Välj en bildstorlek och bildfrekvens (0 166).
Välj filmkvalitet (0 166).
Tryck på 1 eller 3 för att
justera
mikrofonkänsligheten. Både
Mikrofonkänslighet den inbyggda och separat
sålda stereomikrofoner
påverkas.
Frekvensomfång
Reducering av
vindbrus
Ställ in Picture
Control
Mål
Monitorns
ljusstyrka
192
Kontrollera frekvensomfånget för den inbyggda
mikrofonen eller stereomikrofoner som säljs separat
(0 274).
Aktivera eller inaktivera reducering av vindbrus med den
inbyggda mikrofonens högpassfilter (0 274).
Välj en Picture Control (0 130). Parametern Klarhet
gäller inte för filmer.
När två minneskort är isatta kan du välja kortet som filmer
spelas in på (0 273).
Tryck på 1 eller 3 för att
justera monitorns ljusstyrka
för livevisning (notera att
detta endast påverkar
livevisning och har ingen
effekt på fotografier eller
filmer eller på monitorns
ljusstyrka för menyer eller
bildvisning; 0 191).
Alternativ
Visning av
högdagrar
Beskrivning
Välj om de ljusaste delarna av
bilden (högdagrar) visas med
lutande linjer i
livevisningsdisplayen. För att
komma åt detta alternativ,
välj läge P, S, A eller M.
Högdagrar
Tryck på 1 eller 3 för att
justera hörlursvolymen.
Hörlursvolym
A Använda en extern mikrofon
Stereomikrofonen som säljs separat kan användas för att spela in ljud i
stereo eller för att undvika inspelning av fokuseringsljud och andra ljud från
objektivet (0 319).
A Hörlurar
Hörlurar från tredje part kan användas. Notera att höga ljudnivåer kan leda
till hög volym; var särskilt försiktig när hörlurar används.
193
Tvåknappsåterställning: Återställa
standardinställningarna
Kamerainställningarna som listas
nedan kan återställas till
standardvärdena genom att
knapparna W (S) och E hålls in
samtidigt i mer än två sekunder
(dessa knappar markeras med en
grön punkt). Kontrollpanelen
stängs av tillfälligt medan
W (S)-knappen
inställningarna återställs.
E-knappen
❚❚ Menyalternativ
Alternativ
Bildkvalitet
Bildstorlek
Vitbalans
Finjustering
Picture Control-inställningar 1
HDR (stort dynamiskt omfång)
Inställningar för ISO-känslighet
ISO-känslighet
P, S, A, M
Andra lägen
Åtkomst hög ISO-kommandoratt
Automatisk ISO-känslighet
Fjärrstyrningsläge (ML-L3)
Multiexponering
Intervalltimerfotografering
Exponeringsfördröjning
194
Standard
JPEG normal
Stor
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Omodifierad
Av 2
0
77
81
111
114
130
141
100
Auto
Av
Av
Av
Av 3
Av 4
Av
101
102
156
211
217
280
99
1 Endast aktuell Picture Control.
2 HDR-styrka återställs inte.
3 Om multiexponering pågår avslutas fotograferingen och en multiexponering skapas från de
exponeringar som spelats in till och med den tidpunkten. Förstärkning och antal bilder återställs inte.
4 Om intervalltimerfotografering pågår avslutas fotograferingen. Starttid, fotograferingsintervall,
antalet intervall och bilder och exponeringsutjämning återställs inte.
❚❚ Övriga inställningar
Alternativ
Autofokus (sökare)
Autofokusläge
%
Andra lägen
AF-områdesläge
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g,
u, P, S, A, M
Autofokus (livevisning)
Autofokusläge
AF-områdesläge
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Fokuspunkt 1
Visning av högdagrar
Hörlursvolym
Mätning
AE-lås (håll)
Gaffling
Standard
0
AF-S
AF-A
83
Enpunkts-AF
51-punkters dynamiskt
AF-område
86
Automatiskt AF-område
AF-S
Brett AF-område
Smalt AF-område
Ansiktsprioriterande AF
Mitten
Av
15
Matris
Av
Av 2
84
88
89
193
193
105
93, 107
197
195
Alternativ
Blixtkompensation
Exponeringskompensation
Blixtläge
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
FV-lås
Flexibelt program
+ NEF (RAW)
Standard
Av
Av
Auto
Auto + röda ögon-reducering
Auto+långsam synk
Upplättningsblixt
Av
Av
Av
0
151
109
145,
147
153
52
79
1 Fokuspunkten visas inte om automatiskt AF-område har valts för AF-områdesläge.
2 Antal bilder återställs till noll. Gafflingsökningen återställs till 1 EV (exponerings-/blixtgaffling) eller
1 (vitbalansgaffling). Y Auto har valts för den andra bilden av tvåbilders ADL-gafflingsprogram.
196
Gaffling
(Endast lägena P, S, A och M)
Med gaffling varierar kameran automatiskt exponering, blixtnivå,
Aktiv D-Lighting (ADL) eller vitbalans något för varje bild, det
aktuella värdet “gafflas”. Välj detta i situationer där det är svårt att
ställa in exponering, blixtnivå (endast i-TTL-läge och, där detta
stöds, blixtstyrningslägen med automatisk bländare; se sidorna 149,
283 och 313), vitbalans eller Aktiv D-Lighting och det inte finns tid
att kontrollera resultaten och justera inställningarna för varje bild,
eller för att experimentera med olika inställningar för samma motiv.
❚❚ Exponerings- och blixtgaffling
Variera exponering och/eller blixtnivå i en serie fotografier.
Exponeringen
modifierad med: 0 EV
Exponeringen
modifierad med: –1 EV
Exponeringen
modifierad med: +1 EV
1 Välj blixt- eller exponeringsgaffling.
Välj Anpassad inställning e6
(Automatisk gaffling) i menyn
Anpassade inställningar, markera ett
alternativ och tryck på J. Välj AE & blixt
för att variera både exponering och
blixtnivå, Endast AE för att endast
variera exponeringen, eller Endast blixt
för att endast variera blixtnivån.
197
2 Välj antal bilder.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den primära kommandoratten
för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen.
Antal
bilder
BKT-knappen
Primär
kommandoratt
Exponerings- och
blixtgafflingsindikator
Informationsdisplay
En M-ikon visas i kontrollpanelen vid
andra inställningar än 0. D visas i
Sökare
sökaren, och på informationsdisplayen
finns en gafflingsindikator och en ikon
som visar typen av gaffling: v (exponerings- och
blixtgaffling), w (endast exponeringsgaffling) eller
x (endast blixtgaffling).
A Livevisning
I livevisning visas gafflingsinställningarna i monitorn.
198
3 Välj en exponeringsökning.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja exponeringsökning.
Exponeringsökning
BKT-knappen
Sekundär
kommandoratt
Informationsdisplay
Med standardinställningarna kan storleken på ökningen väljas
mellan 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 och 3 EV. Gafflingsprogrammen med
en ökning på 0,3 (1/3) EV listas nedan.
Informationsdisplay
Antal
bilder
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Gafflingsföljd (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0/+1,3
Notera att för exponeringssteg på 2 EV eller mer är det maximala
antalet bilder 5; om ett högre värde valdes i steg 2 ställs antalet
bilder automatiskt in på 5.
199
4 Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran varierar exponering och/eller blixtnivå för
varje bild beroende på vilket gafflingsprogram som
valts. Ändringar i exponeringen läggs till de som
gjorts med exponeringskompensation (se sida 109).
En förloppsindikator för gaffling visas medan gaffling är
aktiverat. Ett segment försvinner från indikatorn efter varje bild.
Antal bilder: 3; ökning: 0,7
Displayen efter första bilden
A Se även
För information om att välja storlek på ökningen, se Anpassad inställning
b2 (EV-steg för exp.kontroll, 0 278). För information om att välja i vilken
följd gafflingen ska utföras, se Anpassad inställning e7 (Gafflingsföljd,
0 284).
200
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, tryck på BKT-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills inga bilder återstår i
gafflingssekvensen. Programmet som var aktivt senast återställs
nästa gång gaffling aktiveras. Gaffling kan också avbrytas genom att
utföra en tvåknappsåterställning (0 194), även om
gafflingsprogrammet i detta fall inte återställs nästa gång gaffling
aktiveras.
A Noll bilder
Livevisningsdisplayen visar “–/–” när inga bilder återstår i
gafflingssekvensen.
A Exponerings- och blixtgaffling
I serietagningslägena (0 66) pausas fotograferingen efter att det antal
bilder som angetts i gafflingsprogrammet har tagits. Fotograferingen
återupptas nästa gång avtryckaren trycks in. I självutlösarläge tar kameran
det antal bilder som valts i steg 2 på sida 198 varje gång avtryckaren trycks
in, oavsett det alternativ som valts för Anpassad inställning c3
(Självutlösare) > Antal bilder (0 279); intervallet mellan bilder styrs dock
av Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Intervall mellan bilderna. I
andra lägen tas en bild varje gång avtryckaren trycks in.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan
fotograferingen återupptas från nästa bild i sekvensen efter att
minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att frigöra plats på
minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har
tagits återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås på.
201
A Exponeringsgaffling
Kameran ändrar exponeringen genom att variera slutartid och bländare
(läge P), bländare (läge S) eller slutartid (lägena A och M). Om På väljs för
Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk ISO-känslighet (0 102) i
lägena P, S och A varierar kameran automatiskt ISO-känsligheten för optimal
exponering när gränserna för kamerans exponeringssystem överskrids; i
läge M använder kameran först automatisk ISO-känslighet för att ställa in
exponeringen så nära optimalt som möjligt, och gafflar sedan denna
exponering genom att variera slutartiden.
❚❚ Vitbalansgaffling
Kameran skapar flera kopior av varje fotografi, var och en med olika
vitbalans. För mer information om vitbalans, se sida 111.
1 Välj vitbalansgaffling.
Välj Vitbalansgaffling för Anpassad
inställning e6 (Automatisk gaffling).
202
2 Välj antal bilder.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den primära kommandoratten
för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen.
Antal
bilder
BKT-knappen
Primär
kommandoratt
Indikator för
vitbalansgaffling
Informationsdisplay
Vid andra inställningar än noll visas M
respektive D i kontrollpanelen och
sökaren; en y-ikon och en
gafflingsindikator visas på
informationsdisplayen.
Sökare
A Livevisning
I livevisning visas gafflingsinställningarna i monitorn.
203
3 Välj en vitbalansökning.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja mellan ökningar på 1, 2 eller 3
(motsvarar ungefär 5, 10 respektive 15 mired). B-värdet indikerar
mängden blått, och A-värdet mängden gult (0 114).
Vitbalansökning
BKT-knappen
Sekundär
kommandoratt
Informationsdisplay
Gafflingsprogrammen med en ökning på 1 listas nedan.
Informationsdisplay
204
Antal
bilder
2
2
3
Vitbalansökning
Gafflingsföljd
1B
1A
1 A, 1 B
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
4 Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
Varje bild bearbetas så att det antal
kopior som valts i gafflingsprogrammet
skapas, och varje kopia får olika vitbalans. Ändringar i vitbalans
läggs till de justeringar av vitbalans som gjorts med finjustering
av vitbalans.
Om antalet bilder i
gafflingsprogrammet är större än
antal återstående exponeringar
blinkar n och ikonen för det
påverkade kortet i kontrollpanelen,
en blinkande j-ikon visas i sökaren
såsom visas till höger och avtryckaren
inaktiveras. Fotograferingen kan
påbörjas när ett nytt minneskort
satts i.
205
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, tryck på BKT-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills inga bilder återstår i
gafflingssekvensen. Programmet som var aktivt senast återställs
nästa gång gaffling aktiveras. Gaffling kan också avbrytas genom att
utföra en tvåknappsåterställning (0 194), även om
gafflingsprogrammet i detta fall inte återställs nästa gång gaffling
aktiveras.
A Noll bilder
Livevisningsdisplayen visar “–/–” när inga bilder återstår i
gafflingssekvensen.
A Vitbalansgaffling
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig vid bildkvaliteten NEF (RAW). Om NEF
(RAW), NEF (RAW) + JPEG hög, NEF (RAW) + JPEG normal eller NEF
(RAW) + JPEG låg väljs avbryts vitbalansgafflingen.
Vitbalansgaffling påverkar bara färgtemperaturen (den gul-blå axeln i
finjusteringsvisningen för vitbalans, 0 114). Inga justeringar görs på grönmagenta axeln.
I självutlösarläge (0 69) skapas det antal kopior som valts i
vitbalansprogrammet varje gång avtryckaren trycks in, oavsett vilket
alternativ som valts för Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Antal
bilder (0 279).
Om kameran stängs av medan åtkomstlampan för minneskort lyser
kommer kameran att stängas av efter att alla bilder i sekvensen har sparats.
206
❚❚ ADL-gaffling
Kameran varierar Aktiv D-Lighting över en serie exponeringar. För
mer information om Aktiv D-Lighting, se sida 139.
1 Välj ADL-gaffling.
Välj ADL-gaffling för Anpassad
inställning e6 (Automatisk gaffling).
2 Välj antal bilder.
Tryck på BKT-knappen och vrid på den primära kommandoratten
för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen.
ADL-gafflingsmängd
BKT-knappen
Primär
kommandoratt
Antal bilder
Informationsdisplay
Vid andra inställningar än noll visas M
respektive D i kontrollpanelen och
sökaren; en z-ikon och
gafflingsmängden visas på
informationsdisplayen.
Sökare
207
Välj två bilder för att ta en bild med Aktiv D-Lighting av och en
annan vid ett valt värde. Välj tre till fem bilder för att ta en serie
fotografier med Aktiv D-Lighting inställt på Av, Låg och Normal
(tre bilder), Av, Låg, Normal och Hög (fyra bilder), eller Av, Låg,
Normal, Hög och Extra hög (fem bilder). Om du väljer mer än
två bilder, fortsätt till steg 4.
3 Välj Aktiv D-Lighting.
Tryck på BKT-knappen och vrid
på den sekundära
kommandoratten för att välja
Aktiv D-lighting.
BKT-knappen
Sekundär
kommandoratt
Aktiv D-Lighting visas i informationsdisplayen och
kontrollpanelen.
Aktiv D-Lighting
208
Y
Auto
R
Låg
Q
Normal
P
Hög
Z
Extra hög
Informationsdisplay
Kontrollpanelens display
4 Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran kommer att variera Aktiv D-Lighting bild för
bild enligt valt gafflingsprogram. En
förloppsindikator för gaffling visas medan gaffling är
aktiverat. Ett segment försvinner från indikatorn efter varje bild.
Antal bilder: 3
Displayen efter första bilden
A Livevisning
I livevisning visas gafflingsinställningarna i monitorn.
209
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, tryck på BKT-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills inga bilder återstår i
gafflingssekvensen. Programmet som var aktivt senast återställs
nästa gång gaffling aktiveras. Gaffling kan också avbrytas genom att
utföra en tvåknappsåterställning (0 194), även om
gafflingsprogrammet i detta fall inte återställs nästa gång gaffling
aktiveras.
A Noll bilder
Livevisningsdisplayen visar “–/–” när inga bilder återstår i
gafflingssekvensen.
A ADL-gaffling
I serietagningslägena (0 66) pausas fotograferingen efter att det antal
bilder som angetts i gafflingsprogrammet har tagits. Fotograferingen
återupptas nästa gång avtryckaren trycks in. I självutlösarläge tar kameran
det antal bilder som valts i steg 2 på sida 207 varje gång avtryckaren trycks
in, oavsett det alternativ som valts för Anpassad inställning c3
(Självutlösare) > Antal bilder (0 279); intervallet mellan bilder styrs dock
av Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Intervall mellan bilderna. I
andra lägen tas en bild varje gång avtryckaren trycks in.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan
fotograferingen återupptas från nästa bild i sekvensen efter att
minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att frigöra plats på
minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har
tagits återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås på.
210
Multiexponering
(Endast lägena P, S, A och M)
Följ stegen nedan för att spara en serie med två eller tre NEF (RAW)exponeringar i ett enda fotografi.
❚❚ Skapa en multiexponering
Multiexponeringar kan inte skapas i livevisning. Avsluta livevisning
innan du fortsätter. Tänk på att med standardinställningarna
avslutas fotograferingen och en multiexponering lagras
automatiskt om ingen åtgärd utförs under ungefär 30 sek.
A Utökade inspelningstider
Om monitorn stängs av under bildvisning eller menyåtgärder och inga
åtgärder utförs under ungefär 30 sek. avslutas fotograferingen och en
multiexponering skapas från de exponeringar som lagrats fram till denna
tidpunkt. Tiden som är tillgänglig för att spela in nästa exponering kan
förlängas genom att välja längre tider för Anpassad inställning c2
(Väntelägestimer, 0 279).
1 Välj Multiexponering.
Markera Multiexponering i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
211
2 Välj ett läge.
Markera Multiexponeringsläge och
tryck på 2.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• För att ta en serie multiexponeringar, välj
6 På (serie). Fotografering med
multiexponering fortsätter tills du
väljer Av för Multiexponeringsläge.
• För att ta en multiexponering, välj På
(enstaka bild). Normal fotografering återupptas automatiskt
efter att du har skapat en enskild multiexponering.
• För att avsluta utan att skapa ytterligare multiexponeringar, välj Av.
Om På (serie) eller På (enstaka bild)
har valts, visas en n-ikon i
kontrollpanelen.
212
3 Välj antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck på 2.
Tryck på 1 eller 3 för att välja antal
exponeringar som ska kombineras till
ett enda fotografi och tryck på J.
4 Välj mängden förstärkning.
Markera Automatisk förstärkning och
tryck på 2.
Följande alternativ visas. Markera ett
alternativ och tryck på J.
• På: Förstärkning justeras beroende på
antal exponeringar som faktiskt
spelats in (förstärkning för varje
exponering ställs in på 1/2 för 2
exponeringar, 1/3 för 3 exponeringar).
• Av: Förstärkning justeras inte när en multiexponering tas.
213
5 Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
I serietagningslägena (0 66) spelar kameran in alla
exponeringar i en serie. Om På (serie) väljs fortsätter
kameran att spela in multiexponeringar medan
avtryckaren är intryckt; om På (enstaka bild) väljs avslutas
multiexponeringsfotograferingen efter det första fotografiet. I
självutlösarläge spelar kameran automatiskt in det antal
exponeringar som valts i steg 3 på sida 213, oavsett vilket
alternativ som valts för Anpassad inställning c3 (Självutlösare) >
Antal bilder (0 279); intervallet mellan bilder styrs dock av
Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Intervall mellan
bilderna. I andra utlösarlägen tas ett fotografi varje gång
avtryckaren trycks in; fortsätt fotografera tills alla exponeringar
har spelats in (för information om att avbryta en
multiexponering innan alla fotografier tagits, se sida 215).
Ikonen n blinkar tills fotograferingen
avslutas. Om På (serie) väljs kommer
fotografering med multiexponering
endast att avslutas när Av väljs för
multiexponeringsläge; om På (enstaka
bild) väljs avslutas fotografering med
multiexponering automatiskt när multiexponeringen är slutförd.
Ikonen n försvinner från displayen när
multiexponeringsfotograferingen avslutas.
214
❚❚ Avbryta multiexponeringar
För att avbryta en multiexponering innan valt antal exponeringar
har spelats in, välj Av för multiexponeringsläge. Om fotograferingen
avbryts innan valt antal exponeringar har spelats in kommer en
multiexponering att skapas av de exponeringar som spelats in till
och med den tidpunkten. Om Automatisk förstärkning är på så
justeras förstärkningen i enlighet med det antal exponeringar som
verkligen tagits. Notera att fotograferingen avslutas automatiskt
om:
• En tvåknappsåterställning utförs (0 194)
• Kameran stängs av
• Batteriet är urladdat
• Bilder raderas
215
D Multiexponeringar
Ta inte bort eller byt minneskortet medan en multiexponering spelas in.
Livevisning är inte tillgängligt medan inspelning pågår. Om livevisning
väljs återställs Multiexponeringsläge till Av.
Den fotograferingsinformation som visas i informationsdisplayen för
bildvisning (inklusive mätning, exponering, fotograferingsläge, brännvidd,
inspelningsdatum och kamerariktning) gäller den första bilden i en
multiexponering.
A Intervalltimerfotografering
Om intervalltimerfotografering aktiveras innan den första exponeringen
tas kommer kameran att spela in exponeringar vid valt intervall tills antalet
exponeringar som valts i multiexponeringsmenyn har tagits (antalet bilder
som listas i menyn för intervalltimerfotografering ignoreras). Dessa
exponeringar kommer sedan att utgöra ett enda fotografi och
intervalltimerfotografering avslutas (om På (enstaka bild) valts för
multiexponeringsläge avbryts även multiexponeringsfotograferingen
automatiskt).
A Övriga inställningar
När en multiexponering tas kan inga minneskort formateras och vissa
menyalternativ blir grå och kan inte ändras.
216
Intervalltimerfotografering
Kameran kan ta bilder automatiskt vid förinställda intervaller.
D Före fotografering
Välj ett annat utlösarläge än självutlösare (E) och MUP när intervalltimern
används. Innan intervalltimerfotografering påbörjas, ta en testbild med de
aktuella inställningarna och kontrollera resultatet i monitorn. När
inställningarna har justerats enligt dina önskemål, ta bort ögonmusslan och
täck över sökaren med det medföljande sökarlocket för att förhindra att ljus
kommer in via sökaren och påverkar fotografier och exponeringen (0 70).
Innan du väljer en starttid, välj Tidszon och datum i inställningsmenyn och
kontrollera att kameraklockan är inställd på rätt tid och datum (0 290).
Användning av stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ
innan fotograferingen påbörjas. Se till att kamerans batteri är fulladdat, så
att fotograferingen inte avbryts. Ladda vid behov batteriet före användning
eller använd en nätadapter och strömkontakt (säljs separat).
1 Välj Intervalltimerfotografering.
Markera Intervalltimerfotografering i
fotograferingsmenyn och tryck på 2 för
att visa intervalltimerinställningar.
217
2 Justera intervalltimerinställningarna.
Välj ett startalternativ, intervall, antal bilder per intervall och
exponeringsutjämningsalternativ.
• För att välja ett startalternativ:
Markera Startalternativ och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
För att börja fotografera omedelbart, välj Nu. För att börja
fotografera på ett valt datum och tid, välj Välj startdag och
starttid, välj sedan datum och tid och tryck på J.
• För att välja intervall mellan bilderna:
Markera Intervall och tryck på 2.
218
Välj ett intervall (timmar, minuter
och sekunder) och tryck på J.
• För att välja antal bilder per intervall:
Markera Antal intervall ×
bilder/intervall och tryck på 2.
Välj antal intervall och antal
bilder per intervall och tryck på J.
I läge S (enkelbild) tas fotografierna för varje intervall med den
hastighet som valts för Anpassad inställning d2 (Långsam
serietagning, 0 280).
• För att aktivera eller inaktivera exponeringsutjämning:
Markera
Exponeringsutjämning
och tryck på 2.
Markera ett alternativ
och tryck på J.
Om På väljs kan kameran justera exponeringen för att matcha
den föregående bilden i andra lägen än M (notera att
exponeringsutjämning endast fungerar i läge M om automatisk
ISO-känslighet är på).
219
3 Börja fotografera.
Markera Starta och tryck på J. Den
första serien bilder tas på den
specificerade starttiden, eller efter
ungefär 3 sek. om Nu valdes för
Startalternativ i Steg 2.
Fotograferingen fortsätter vid det valda
intervallet tills alla bilder har tagits.
A Under fotografering
Under intervalltimerfotografering blinkar
åtkomstlampan för minneskort. Direkt innan
nästa intervall påbörjas kommer
slutartidsvisningen att visa antal intervall som
återstår och bländarvisningen visar antal
återstående bilder i det aktuella intervallet. Vid
andra tidpunkter kan antalet intervall som
återstår och antal bilder i varje intervall visas
genom att avtryckaren trycks in halvvägs (när
knappen har släppts kommer slutartid och
bländare att visas tills väntelägestimern har gått ut).
Åtkomstlampa för
minneskort
Inställningar kan justeras, menyerna användas, och bilder visas medan
intervalltimerfotografering pågår. Monitorn stängs av automatiskt ca fyra
sekunder innan varje intervall. Notera att om kamerainställningar ändras
medan intervalltimern är aktiv kan fotograferingen avslutas.
A Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge som valts kommer kameran att ta angivet antal
bilder vid varje intervall.
220
❚❚ Pausa intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering kan pausas mellan intervallen genom att
trycka på J eller välja Paus i intervalltimermenyn.
❚❚ Återuppta intervalltimerfotografering
För att fortsätta fotografera:
Starta nu
Markera Omstart och
tryck på J.
Starta vid en angiven tid
För Startalternativ,
markera Välj startdag och
starttid och tryck på 2.
Välj ett startdatum och tid och tryck på J.
Markera Omstart och
tryck på J.
❚❚ Avsluta intervalltimerfotografering
För att avsluta intervalltimerfotografering innan alla bilder har
tagits, välj Av i intervalltimermenyn.
221
❚❚ Inget fotografi
Kameran hoppar över det aktuella intervallet om någon av följande
situationer kvarstår i 8 sekunder eller mer efter att intervallet skulle
startat: fotografiet eller fotografierna för det föregående intervallet
har inte tagits än, minneskortet är fullt, eller kameran kan inte
fokusera i AF-S eller när enpunkts servo-AF är valt i AF-A (notera att
kameran fokuserar igen före varje bild). Fotograferingen återupptas
vid nästa intervall.
D Slut på minne
Om minneskortet är fullt kommer intervalltimern att förbli aktiv, men inga
bilder kommer att tas. Återuppta fotograferingen (0 221) efter att du har
raderat några bilder eller stängt av kameran och satt i ett annat minneskort.
A Intervalltimerfotografering
Välj ett intervall som är längre än tiden som krävs för att ta det antal bilder
som valts. Om intervallet är för kort kan antalet bilder som tas vara mindre
än antalet som listas i steg 2 (antal intervall multiplicerat med antal bilder
per intervall). Intervalltimerfotografering kan inte kombineras med
långtidsexponeringar (fotografering med bulb eller tid, 0 58) eller
timelapse-film (0 171) och är inte tillgängligt i livevisning (0 31, 161) eller
när Spela in filmer väljs för Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare,
0 288). Observera att eftersom slutartiden, bildhastigheten och tiden som
krävs för att spela in bilderna kan variera från ett intervall till ett annat, så
kan även tiden mellan slutet på ett intervall fram till början av nästa
intervall skilja sig. Om fotograferingen inte kan fortsätta med de aktuella
inställningarna (till exempel, om slutartiden A eller % är vald i
manuellt exponeringsläge, intervallet är noll, eller starttiden är om mindre
än en minut) visas en varning i monitorn.
Intervalltimerfotografering pausas när läge E (självutlösare) eller MUP är valt
eller om kameran slås av och sedan på igen (när kameran är avstängd kan
batterier och minneskort bytas utan att intervalltimerfotograferingen
avslutas). Intervalltimerinställningarna påverkas inte när fotograferingen
pausas.
222
A Gaffling
Justera gafflingsinställningarna innan intervalltimerfotografering påbörjas.
Om exponerings-, blixt- eller ADL-gaffling är aktivt medan
intervalltimerfotografering pågår kommer kameran att ta antalet bilder i
gafflingsprogrammet vid varje intervall, oavsett antalet bilder som angivits
i intervalltimermenyn. Om vitbalansgaffling är aktivt medan
intervalltimerfotografering pågår kommer kameran att ta en bild vid varje
intervall och bearbeta den för att skapa det antal kopior som angivits i
gafflingsprogrammet.
223
Icke-CPU-objektiv
Icke-CPU-objektiv kan användas i lägena A och M, då bländaren ställs
in med bländarringen. Genom att specificera objektivdata
(objektivets brännvidd och maximal bländare) får användaren
tillgång till följande funktioner för CPU-objektiv.
Om objektivets brännvidd är känd:
• Automatisk zoom kan användas med extra blixtar
• Objektivets brännvidd visas (med en asterisk) i displayen för
bildvisningsinformation
Om objektivets maximala bländare är känd:
• Bländarvärdet visas i kontrollpanelen och i sökaren
• Blixtnivån justeras för ändringar i bländare om blixtenheten
stödjer AA-läge (automatisk bländare)
• Bländaren visas (med en asterisk) i displayen för
bildvisningsinformation
Både objektivets brännvidd och maximala bländare specificeras:
• Möjliggör färgmatrismätning (notera att det kan vara nödvändigt
att använda centrumvägd mätning eller spotmätning för att få
exakta resultat med vissa objektiv, inklusive Reflex-NIKKORobjektiv)
• Förbättrar precisionen hos centrumvägd mätning och
spotmätning och i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala
SLR
A Telekonvertrar och zoomobjektiv
Den maximala bländaren för telekonvertrar är den kombinerade maximala
bländaren för telekonvertern och objektivet. Notera att objektivdata inte
justeras när icke-CPU-objektiv zoomas in eller ut. Data för olika brännvidder
kan anges som separata objektivnummer, eller så kan data för objektivet
redigeras för att motsvara de nya värdena för objektivets brännvidd och
maximal bländare varje gång zoomen justeras.
224
Kameran kan lagra data för upp till nio icke-CPU-objektiv. För att
ange eller redigera data för icke-CPU-objektiv:
1 Välj Data för icke-CPU-objektiv.
Markera Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn och tryck på 2.
2 Välj ett objektivnummer.
Markera Objektivnummer och tryck på
4 eller 2 för att välja ett
objektivnummer.
3 Ange brännvidd och bländare.
Markera Brännvidd (mm) eller
Maximal bländare och tryck på 4 eller
2 för att redigera det markerade
alternativet.
4 Spara inställningarna och avsluta.
Tryck på J. Angiven brännvidd och bländare kommer att lagras
under valt objektivnummer.
A Brännvidden finns inte med
Om korrekt brännvidd inte finns med, välj det värde som ligger närmast
över objektivets faktiska brännvidd.
225
För att hämta objektivdata när ett icke-CPU-objektiv används:
1 Tilldela val av nummer för icke-CPU-objektiv till ett
kamerareglage.
Välj Välj nr för icke-CPU-objektiv som alternativet “Tryck +
kommandorattar” för ett kamerareglage i menyn Anpassade
inställningar. Val av objektivnummer för icke-CPU-objektiv kan
tilldelas Fn-knappen (Anpassad inställning f2, Tilldela Fn-knapp,
0 284), Pv-knappen (Anpassad inställning f3, Tilldela
granskningsknapp, 0 285) eller A AE-L/AF-L-knappen
(Anpassad inställning f4, Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 285).
2 Använd det valda reglaget för att välja ett objektivnummer.
Tryck på den valda knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills önskat objektivnummer visas i
kontrollpanelen.
Brännvidd
Maximal
bländare
Objektivnummer
Fn-knappen
226
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Platsdata
GPS-enheten GP-1/GP-1A (säljs separat) kan anslutas till kamerans
tillbehörskontakt (0 2) med kabeln som medföljer GP-1/GP-1A,
vilket möjliggör att information om kamerans aktuella position kan
registreras när bilder tas. Stäng av kameran innan du ansluter
GP-1/GP-1A; för mer information, se handboken för GP-1/GP-1A.
❚❚ Alternativ på inställningsmenyn
Alternativet Platsdata på inställningsmenyn innehåller alternativen
som listas nedan.
• Väntelägestimer: Välj om exponeringsmätarna ska stängas av
automatiskt när GP-1/GP-1A är ansluten.
Alternativ
Beskrivning
Exponeringsmätarna stängs av automatiskt om inga åtgärder
utförs under den tid som specificerats i Anpassad inställning c2
(Väntelägestimer, 0 279; för att ge kameran tid att ta emot
Aktivera
platsdata så förlängs fördröjningen med upp till en minut efter
att exponeringsmätarna aktiverats eller kameran slagits på).
Detta minskar urladdningen av batteriet.
Exponeringsmätarna stängs inte av medan GP-1/GP-1A är
Inaktivera
ansluten.
• Position: Detta alternativ är endast tillgängligt om GP-1/GP-1A är
ansluten, då den visar aktuell latitud, longitud, altitud och UTC-tid
(Coordinated Universal Time) som rapporterats av GP-1/GP-1A.
• Ställ in klockan via satellit: Välj Ja för att synkronisera kameraklockan
med tiden som rapporteras av GPS-enheten.
227
A UTC-tid (Coordinated Universal Time)
Data om UTC-tid skickas från GPS-enheten och är oberoende av kamerans
klocka.
A o-ikonen
Anslutningsstatusen visas med o-ikonen:
• o (statisk): Kameran har upprättat kommunikation med GP-1/GP-1A.
Fotoinformation för bilder som tagits medan denna ikon visas inkluderar
en ytterligare sida med platsdata (0 241).
• o (blinkar): GP-1/GP-1A söker efter en signal. Bilder som tas medan ikonen
blinkar innehåller ingen platsdata.
• Ingen ikon: Ingen ny platsdata har tagits emot från GP-1/GP-1A under minst
två sekunder. Bilder som tagits när ikonen o inte visas innehåller ingen
platsdata.
Informationsdisplay
228
Fotograferingsinformation
Mer om bildvisning
Visa bilder
Helskärmsläge
Visa bilder genom att trycka på Kknappen. Det senaste fotografiet visas på
monitorn.
K-knappen
För att
Använd
Visa ytterligare
fotografier
Tryck på 1 eller 3 för att visa
information om den aktuella bilden
(0 234).
Visa
fotoinformation
Återgå till
fotograferingsläge
Spela upp filmen
Beskrivning
Tryck på 2 för att visa fotografierna i
den ordning de har tagits, 4 för att
visa dem i omvänd ordning.
K/
J
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att återgå till
fotograferingsläge.
Om den aktuella bilden är markerad
med en 1-ikon för att visa att det är en
film, tryck på J för att starta
filmuppspelningen (0 177).
229
A Rotera hög
För att visa stående bilder (på höjden) i stående
format, välj På för alternativet Rotera hög i
visningsmenyn (0 267).
A Visning av tagen bild
När På har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn (0 267) visas
fotografier automatiskt i monitorn efter att bilden tagits (eftersom kameran
redan är i rätt riktning roteras inte bilder automatiskt vid visning av tagen
bild). I serietagningslägena startar visningen när fotograferingen avslutas,
och det första fotografiet i den aktuella serien visas.
230
Miniatyrbildsvisning
För att visa bilder på “kontaktkartor” med 4, 9 eller 72 bilder, tryck på
W (S)-knappen.
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Helskärmsläge
För att
Miniatyrbildsvisning
Använd
Markera bilder
J
Visa markerad bild
Återgå till
fotograferingsläge
K/
Kalendervisning
Beskrivning
Använd multiväljaren för att markera
bilder för helskärmsläge,
visningszoom (0 243), radering
(0 246) eller skydd (0 245).
Tryck på J för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge.
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att återgå
till fotograferingsläge.
231
Kalendervisning
För att visa bilder tagna på ett valt datum, tryck på W (S)knappen när 72 bilder visas.
Datumlista
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Miniatyrbildslista
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Kalendervisning
Åtgärderna som kan utföras beror på om markören är i datumlistan
eller i miniatyrbildslistan:
För att
Använd
Växla mellan
datumlista och
miniatyrbildslista
W (S)/J
Gå till
miniatyrbildsvisning/
Zooma in på markerat
foto
X (T)
Markera datum/
Markera bilder
• Datumlista: Markera datum.
• Miniatyrlista: Markera bild.
Växla till
helskärmsläge
Återgå till
fotograferingsläge
232
Beskrivning
Tryck på W (S) eller J-knappen i
datumlistan för att placera
markören i miniatyrbildslistan.
Tryck på W (S) igen för att återgå
till datumlistan.
• Datumlista: Återgå till 72bildsvisning.
• Miniatyrbildslista: Håll in X (T)knappen för att zooma in på den
markerade bilden.
J
K/
Miniatyrbildslista: Visa den
markerade bilden.
Tryck på K-knappen eller tryck in
avtryckaren halvvägs för att återgå
till fotograferingsläge.
i-knappen
Tryck på i-knappen under helskärmsläge
eller miniatyrbildsvisning för att visa de
alternativ som listas nedan.
• Fack och mapp för visning: Välj en mapp för
bildvisning. Markera ett fack och tryck på
2 för att lista mapparna på det valda
kortet, markera sedan en mapp och tryck i-knappen
på J för att visa bilderna i den markerade
mappen.
• Retuschering (endast fotografier): Använd
alternativen i retuscheringsmenyn
(0 294) för att skapa en retuscherad kopia
av det aktuella fotografiet.
• Redigera film (endast filmer): Redigera filmer
med alternativen i filmredigeringsmenyn
(0 179). Filmer kan också redigeras genom att trycka på
i-knappen när filmuppspelningen är pausad.
• Välj att överf. till smart enhet/avmarkera: Välj bilder för överföring till en
smart enhet (0 263).
För att stänga i-knappsmenyn och återgå till bildvisning, tryck på
i-knappen igen.
233
Fotoinformation
Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i
helskärmsläge. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra igenom
fotoinformation så som visas nedan. Notera att “endast bild”,
fotograferingsdata, RGB-histogram, högdagrar och översiktsdata
endast visas om motsvarande alternativ är valt för
Monitoralternativ för visning (0 266). Platsdata visas endast om
en GP-1/GP-1A användes när bilden togs (0 227).
Filinformation
234
Ingen (endast bilden)
Översiktsdata
Högdagrar
Platsdata
RGB-histogram
Fotograferingsdata
❚❚ Filinformation
12 34
5
14
13
12
6
7
11
10
9 8
1 Skyddsstatus .................................... 245
8 Bildstorlek............................................81
2 Retuscheringsindikator ................. 294
9 Bildområde..........................................73
3 Överföringsmarkering ................... 263 10 Fotograferingstid......................24, 290
4 Fokuspunkt 1, 2 .................................... 89 11 Inspelningsdatum ....................24, 290
5 AF-områdesmarkeringar 1 ............... 33 12 Aktuellt kortfack.................................82
6 Bildnummer/sammanlagt antal
13 Mappnamn....................................... 268
bilder
14 Filnamn ............................................. 268
7 Bildkvalitet.......................................... 77
1 Visas bara om Fokuspunkt har valts för Monitoralternativ för visning (0 266) och
det valda fotografiet togs med sökaren.
2 Om bilden togs med AF-S eller med enpunkts servoautofokus valt under AF-A visar displayen
punkten där fokus först låstes. Om bilden togs med AF-C eller med kontinuerlig servoautofokus valt
under AF-A visas fokuspunkten endast om ett annat alternativ än automatiskt AF-område valdes för
AF-områdesläge.
235
❚❚ Högdagrar
1
2
3
1 Bildhögdagrar *
3 Aktuell kanal *
2 Mappnummer–bildrutenummer
........................................................... 268
* Blinkande områden indikerar högdagrar (områden som kan
bli överexponerade) för den aktuella kanalen. Håll in
W (S)-knappen och tryck på 4 eller 2 för att bläddra
genom kanalerna enligt följande:
W (S)-knappen
RGB
(alla kanaler)
236
R
(röd)
G
(grön)
B
(blå)
❚❚ RGB-histogram
5
6
7
8
1
2
3
4
1 Bildhögdagrar *
5 Histogram (RGB-kanal). I alla
2 Mappnummer–bildrutenummer
histogram anger den horisontella
axeln pixlarnas ljusstyrka, och den
vertikala axeln antalet pixlar.
6 Histogram (röd kanal)
7 Histogram (grön kanal)
8 Histogram (blå kanal)
............................................................ 268
3 Vitbalans ........................................... 111
Färgtemperatur ........................ 117
Finjustering av vitbalans ........ 114
Manuellt förinställt värde....... 120
4 Aktuell kanal *
* Blinkande områden indikerar högdagrar (områden som kan
bli överexponerade) för den aktuella kanalen. Håll in
W (S)-knappen och tryck på 4 eller 2 för att bläddra
genom kanalerna enligt följande:
W (S)-knappen
RGB
(alla kanaler)
R
(röd)
G
(grön)
B
(blå)
Visning av högdagrar är
avstängd
237
A Visningszoom
För att zooma in på fotografiet när
histogrammet visas, tryck på X (T). Använd
knapparna X (T) och W (S) för att zooma
in och ut och bläddra bilden med multiväljaren.
Histogrammet uppdateras för att endast visa
data för den del av bilden som syns i monitorn.
A Histogram
Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja
sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Vissa provhistogram visas
nedan:
Om bilden innehåller motiv med
ett brett omfång av ljusstyrka blir
tonfördelningen relativt jämn.
Om bilden är mörk är
tonfördelningen förskjuten åt
vänster.
Om bilden är ljus är
tonfördelningen förskjuten åt
höger.
Om exponeringskompensationen ökas förskjuts tonfördelningen åt höger,
och om den minskas förskjuts tonfördelningen åt vänster. Histogram ger en
ungefärlig bild av den totala exponeringen när starkt infallande ljus gör det
svårt att se fotografierna i monitorn.
238
❚❚ Fotograferingsdata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Mätning............................................. 105
2
3
4
5
6
7 Blixttyp ..................................... 144, 311
Slutartid.........................................53, 56
Kommandoläge .............................. 283
Bländare ........................................54, 56 8 Blixtläge ................................... 145, 147
Fotograferingsläge..............................6 9 Blixtstyrning................... 149, 283, 313
ISO-känslighet 1 ................................. 99
Blixtkompensation ......................... 151
Exponeringskompensation .......... 109 10 Kameranamn
Optimal exponeringsjustering 2
11 Bildområde..........................................73
............................................................ 278
12 Mappnummer–bildrutenummer
Brännvidd ................................ 224, 310
........................................................... 268
Objektivdata..................................... 224
Fokusläge......................................83, 97
VR-objektiv (vibrationsreducering) 3
13
14
15
13 Vitbalans ........................................... 111 14 Färgrymd .......................................... 270
Färgtemperatur ........................ 117 15 Picture Control 4 .............................. 130
Finjustering av vitbalans ........ 114
Manuellt förinställt värde....... 120
239
16
17
18
19
20
21
16 Brusreducering för högt ISO ........ 271 19 Vinjetteringskontroll...................... 271
Brusreducering för lång exponering 20 Retuscheringshistorik.................... 294
........................................................... 271 21
Bildkommentar ............................... 291
17 Aktiv D-Lighting.............................. 139
18 HDR-styrka........................................ 141
22
23
22 Fotografens namn 5 ........................ 291 23 Upphovsrättsinnehavare 5 ............ 291
1 Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
2 Visas om Anpassad inställning b5 (Finjustera optimal exponer., 0 278) har ställts in på
ett annat värde än noll för någon av mätmetoderna.
3 Visas bara om ett VR-objektiv är monterat.
4 Vilka objekt som visas varierar med den Picture Control som valts.
5 Den fjärde sidan med fotograferingsdata visas endast om information om upphovsrätt har lagts till
fotografiet med alternativet Information om upphovsrätt i inställningsmenyn.
240
❚❚ Platsdata * (0 227)
1
2
3
4
1 Latitud
3 Altitud
2 Longitud
4 UTC-tid (Coordinated Universal
Time)
* Data för filmer är när inspelningen startades.
241
❚❚ Översiktsdata
1 2 345
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
9
16
27
22
23
26 25 24
15 141312 11 10
1 Bildnummer/sammanlagt antal
16 Aktuellt kortfack ................................82
bilder
17 Mätning............................................. 105
2 Överföringsmarkering ................... 263 18 Fotograferingsläge.............................. 6
3 Skyddsstatus .................................... 245 19 Slutartid ........................................ 53, 56
4 Retuscheringsindikator ................. 294 20 Bländare........................................ 54, 56
5 Kameranamn
21 ISO-känslighet * ..................................99
6 Bildkommentarsindikator............. 291 22 Brännvidd ................................ 224, 310
7 Platsdataindikator .......................... 227 23 Aktiv D-Lighting.............................. 139
8 Histogram som visar
24 Picture Control ................................ 130
färgtonsfördelningen i bilden
25 Färgrymd .......................................... 270
(0 238).
26 Blixtläge ................................... 145, 147
9 Bildkvalitet...........................................77
27 Vitbalans ........................................... 111
10 Bildstorlek............................................81
Färgtemperatur ........................ 117
11 Bildområde..........................................73
Finjustering av vitbalans ........ 114
12 Filnamn ............................................. 268
Manuellt förinställt värde ...... 120
13 Fotograferingstid......................24, 290 28 Blixtkompensation ......................... 151
Kommandoläge .............................. 283
14 Mappnamn....................................... 268
15 Inspelningsdatum ....................24, 290 29 Exponeringskompensation.......... 109
* Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
242
Ta en närmare titt: Visningszoom
Tryck på X (T)-knappen för att zooma in
på bilden som visas i helskärmsläge.
Följande åtgärder kan utföras medan
zoomen är aktiverad:
X (T)-knappen
För att
Använd
Zooma in
och ut
X (T)/
W (S)
Visa andra
områden i
bilden
Beskrivning
Tryck på X (T)
för att zooma in till
maximalt ungefär
38× (stora bilder i
24 × 16/DXformat), 28×
(medelstora bilder)
eller 19× (små
bilder). Tryck på W (S) för att zooma ut.
Medan bilden är inzoomad, använd
multiväljaren för att visa delar av bilden som
inte syns på monitorn. Håll in multiväljaren för
att snabbt bläddra till andra delar av bilden.
Navigeringsfönstret visas när
zoomförhållandet ändras; området som syns i
monitorn indikeras av en gul ram. Fältet under
navigeringsfönstret visar zoomförhållandet;
blir grönt vid förhållandet 1 : 1.
243
För att
Använd
Välja
ansikten
Vrid på den primära kommandoratten för att
visa samma plats i andra bilder med det
aktuella zoomförhållandet. Visningszoom
avbryts när en film visas.
Visa andra
bilder
Återgå till
fotograferingsläge
244
Beskrivning
Ansikten som
upptäcks under
zoomning indikeras
av vita ramar i
navigeringsfönstret.
Vrid på den
sekundära
kommandoratten
för att visa andra ansikten.
K/
Tryck på K-knappen eller tryck in avtryckaren
halvvägs för att återgå till fotograferingsläge.
Skydda fotografier från radering
I helskärmsläge, zoom-, miniatyrbilds- och kalendervisning, tryck på
L (U)-knappen för att skydda den aktuella bilden från oavsiktlig
radering. Skyddade filer markeras med en P-ikon och kan inte
raderas med O (Q)-knappen eller alternativet Radera i
visningsmenyn. Observera att skyddade bilder blir raderade när
minneskortet formateras (0 289). För att ta bort skyddet från en bild
så att den kan raderas, visa eller markera den och tryck på L (U)knappen.
L (U)-knappen
A Ta bort skyddet från alla bilder
För att ta bort skyddet från alla bilder i den eller de mappar som är
markerade i menyn Visningsmapp, tryck på knapparna L (U) och
O (Q) tillsammans i ungefär två sekunder under bildvisning.
245
Radera fotografier
För att radera bilden som visas i helskärmsläge eller som är
markerad i miniatyrbildslistan, tryck på O (Q)-knappen. För att
radera flera markerade fotografier, alla fotografier tagna på ett valt
datum eller alla fotografier i den aktuella visningsmappen, använd
alternativet Radera i visningsmenyn. När bilder har raderats kan de
inte återställas. Notera att bilder som är skyddade eller dolda inte
kan raderas.
Helskärmsläge, miniatyrbilds- och kalendervisning
Tryck på O (Q)-knappen för att radera det aktuella fotografiet.
1 Tryck på O (Q)-knappen.
En bekräftelsedialogruta visas.
O (Q)-knappen
2 Tryck på O (Q)-knappen igen.
För att radera fotografiet, tryck på
O (Q)-knappen. Tryck på K-knappen
för att avsluta utan att radera
fotografiet.
O (Q)-knappen
246
A Kalendervisning
Under kalendervisning kan du radera alla fotografier som tagits på ett valt
datum genom att markera datumet i datumlistan och trycka på O (Q)knappen (0 232).
A Se även
Alternativet Efter radering i visningsmenyn bestämmer om nästa eller
föregående bild ska visas efter att en bild raderats (0 267).
247
Visningsmenyn
Alternativet Radera i visningsmenyn innehåller följande alternativ.
Notera att det kan ta lite tid att radera beroende på antalet bilder.
Alternativ
Beskrivning
Q
n
Markerade
Radera markerade bilder.
Välj datum
R
Alla
Radera alla bilder som tagits på ett valt datum (0 249).
Radera alla bilder i den mapp
som har valts för bildvisning
(0 266). Om två kort är isatta
kan du välja från vilket kort
som bilder ska raderas.
❚❚ Markerade: Radera markerade bilder
1 Välj bilder.
Använd multiväljaren för att markera en
bild och tryck på W (S)-knappen för
att välja eller välja bort. Valda bilder
markeras med en O-ikon. Upprepa efter
behov för att välja ytterligare bilder.
W (S)-knappen
248
2 Radera de valda bilderna.
Tryck på J. En bekräftelsedialogruta
visas; markera Ja och tryck på J.
❚❚ Välj datum: Radera fotografier som tagits på ett valt datum
1 Välj datum.
Markera ett datum och tryck på 2 för att
välja alla bilder som tagits på det
markerade datumet. Valda datum
markeras med en M-ikon. Upprepa
enligt önskemål för att välja ytterligare
datum; för att välja bort ett datum,
markera det och tryck på 2.
2 Radera de valda bilderna.
Tryck på J. En bekräftelsedialogruta
visas; markera Ja och tryck på J.
249
Wi-Fi
Vad Wi-Fi kan göra för dig
Kameran kan ansluta via trådlösa Wi-Fi-nätverk till en kompatibel
smart enhet (smartphone eller surfplatta) som kör Nikons
dedikerade app Wireless Mobile Utility (0 263).
Överföra bilder
Fjärrkontroll
A Installera appen Wireless Mobile Utility
1 Hitta appen.
På den smarta enheten, anslut till tjänsten Google Play, App Store eller
andra marknadsplatser för appar och sök efter “Wireless Mobile Utility”.
Mer information finns i de instruktioner som medföljde den smarta
enheten.
2 Installera appen.
Läs appens beskrivning och installera den. En handbok i pdf-format för
Wireless Mobile Utility är tillgänglig för nedladdning från följande länkar:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Android
250
iOS
Komma åt kameran
Innan du ansluter via Wi-Fi (trådlöst nätverk), installera
Wireless Mobile Utility på din kompatibla smarta enhet med
Android eller iOS.
Android och iOS: Ansluta via SSID
Aktivera Wi-Fi på den smarta enheten innan du ansluter. För mer
information, se den dokumentation som medföljde den smarta
enheten.
1 Aktivera kamerans inbyggda Wi-Fi.
Markera Wi-Fi i inställningsmenyn och
tryck på 2. Markera
Nätverksanslutning och tryck på 2,
markera sedan Aktivera och tryck på J.
Vänta några sekunder på att Wi-Fi
aktiveras.
2 Visa kamerans SSID.
Markera Nätverksinställningar och
tryck på 2.
251
Markera Visa SSID och tryck på 2.
3 Välj kamerans SSID.
Välj Inställningar > Wi-Fi på den smarta enheten och välj
kamerans SSID för att ansluta via Wi-Fi.
4 Starta Wireless Mobile Utility.
Starta Wireless Mobile Utility på den smarta enheten.
5 Aktivera trådlös säkerhet.
Anslutningen är först inte skyddad av lösenord eller andra
säkerhetsfunktioner. Aktivera säkerhet med
Wireless Mobile Utility på den smarta enheten (0 257).
A Wi-Fi-displayen
Medan Wi-Fi är aktiverat blinkar en g-ikon på displayen. Ikonen slutar
blinka när en anslutning har upprättats och kameran utbyter data med den
smarta enheten.
Kontrollpanel
252
Monitor
D Säkerhet
Även om en av fördelarna med en enhet med den trådlösa funktionen
aktiverad är att andra fritt kan ansluta för trådlöst utbyte av data var som
helst inom dess räckvidd, kan följande inträffa om säkerhetsfunktionerna
inte är aktiverade:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att stjäla
användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och
ändra data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att på grund av
trådlösa nätverks konstruktion kan specialiserade attacker möjliggöra
obehörig åtkomst även när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
A Lösenordsskydd
Du kan uppmanas att ange ett lösenord första gången du ansluter efter att
ha ändrat lösenordsinställningarna.
253
Android: Ansluta via NFC
Om den smarta enheten stödjer NFC (Near Field Communication)
kan en Wi-Fi-anslutning upprättas genom att helt enkelt trycka
kamerans N (N-Mark)-logotyp mot den smarta enhetens NFCantenn. Innan du ansluter, aktivera NFC (Near Field Communication)
och Wi-Fi på den smarta enheten enligt beskrivningen i
dokumentationen som medföljer den smarta enheten.
1 Upprätta en Wi-Fi-anslutning.
Vid fotografering med sökaren med väntelägestimern på, tryck
kamerans N (N-Mark)-logotyp mot den smarta enhetens NFCantenn (för information om NFC-antennens placering, se
dokumentationen som medföljde den smarta enheten). Behåll
kontakten tills kameran visar ett meddelande som säger att en
NFC-enhet har upptäckts och en Wi-Fi-anslutning har upprättats.
Wireless Mobile Utility startar automatiskt.
2 Aktivera trådlös säkerhet.
Anslutningen är först inte skyddad av lösenord eller andra
säkerhetsfunktioner. Aktivera säkerhet med
Wireless Mobile Utility på den smarta enheten (0 257).
254
D Säkerhet
Även om en av fördelarna med en enhet med den trådlösa funktionen
aktiverad är att andra fritt kan ansluta för trådlöst utbyte av data var som
helst inom dess räckvidd kan följande inträffa om säkerhetsfunktionerna
inte är aktiverade:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att stjäla
användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och
ändra data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att på grund av
trådlösa nätverks konstruktion kan specialiserade attacker möjliggöra
obehörig åtkomst även när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
A NFC
NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för trådlös
kommunikationsteknologi för korta avstånd.
A Wi-Fi
Vid anslutning till en smart enhet via NFC aktiveras automatiskt alternativet
Wi-Fi > Nätverksanslutning i kamerans inställningsmeny.
A Ingen anslutning
Om du inte kan etablera en anslutning med NFC enligt beskrivningen ovan,
anslut med en annan metod (0 251).
A Inaktivera NFC
Alternativet NFC i inställningsmenyn används för att slå på och stänga av
NFC. Välj Inaktivera för att inaktivera NFC-anslutningar.
255
Android: Andra alternativ för Wi-Fi-anslutning
WPS kan användas med kompatibla smarta enheter. Trådlös
säkerhet aktiveras automatiskt.
❚❚ WPS med knapptryckning
Justera inställningarna enligt följande för
att ansluta med en knapptryckning:
• Kamera: Välj Wi-Fi > Nätverksinställningar >
WPS med knapptryckning i
inställningsmenyn.
• Smart enhet: Välj WPS-knappanslutning i
menyn Wi-Fi-inställningar.
❚❚ PIN-skyddad WPS
För att ansluta till en smart enhet med en
PIN-kod, välj Wi-Fi >
Nätverksinställningar > PIN-skyddad
WPS i kamerans inställningsmeny och ange
den PIN-kod som visas på den smarta
enheten.
Återställa standardinställningarna
För att återställa standardinställningarna för nätverk, välj Wi-Fi >
Nätverksinställningar > Återställ nätverksinställningar. En
bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och tryck på J för att
återställa standardinställningarna för nätverk.
A Avsluta anslutningen
Wi-Fi kan inaktiveras genom att:
• Välja Wi-Fi > Nätverksanslutning > Inaktivera i kamerans
inställningsmeny
• Starta filminspelning
• Ansluta en separat såld kommunikationsenhet UT-1
• Stänga av kameran
256
Trådlös säkerhet
Justera säkerhetsinställningarna efter att ha upprättat en Wi-Fianslutning. När det gäller WPS-anslutningar (0 256) aktiveras
säkerhet automatiskt; inga ytterligare justeringar av inställningarna
behövs.
❚❚ Android OS
1 Visa inställningar för
Wireless Mobile Utility.
Välj c-ikonen i övre högra hörnet på
displayen på den smarta enheten, eller
öppna inställningsmenyn på
Wireless Mobile Utilitys startskärm.
2 Välj Inställningar för trådlös
mobiladapter.
257
3 Välj Autentisering/kryptering.
4 Välj WPA2-PSK-AES.
Välj WPA2-PSK-AES och välj OK.
5 Välj Lösenord.
258
6 Ange ett lösenord.
Ange ett lösenord och välj Spara.
Lösenord kan vara från 8 till 63 tecken
långa.
7 Aktivera trådlös säkerhet.
Välj b. En bekräftelsedialogruta visas; välj OK.
A Visa inställningar för trådlös säkerhet
För att visa det aktuella lösenordet och autentisering/
krypteringsinställningarna, välj Aktuella inställningar i menyn
Inställningar för trådlös mobiladapter.
259
❚❚ iOS
1 Visa inställningar för
Wireless Mobile Utility.
På den smarta enheten, välj c-ikonen på
Wireless Mobile Utilitys startskärm.
2 Välj WMA inställningar.
3 Välj Autentisering.
260
4 Välj WPA2-PSK-AES.
Välj WPA2-PSK-AES.
Välj Tillbaka för att återgå till WMAinställningsmenyn.
Om du uppmanas att ange ett lösenord,
välj OK.
5 Välj Lösenord.
6 Ange ett lösenord.
Ange ett lösenord och välj Tillbaka.
Lösenord kan vara från 8 till 63 tecken
långa.
261
7 Aktivera trådlös säkerhet.
Välj Inställningar. En bekräftelsedialogruta visas; välj OK.
Den smarta enheten uppmanar dig att ange detta lösenord
nästa gång du ansluter till kameran via Wi-Fi.
D Wi-Fi
Läs varningarna på sidorna xx till xxii innan du använder Wi-Fi-funktionen. För
att inaktivera Wi-Fi på platser där användningen är förbjuden, välj Wi-Fi >
Nätverksanslutning > Inaktivera i kamerans inställningsmeny. Notera att
Eye-Fi-kort inte kan användas medan Wi-Fi är aktiverat, och att
väntelägestimern inte stängs av medan appen Wireless Mobile Utility på
den smarta enheten kommunicerar med kameran. Om inga data utväxlas
under ungefär 5 minuter stängs väntelägestimern av. Kamerans Wi-Fifunktion är endast tillgänglig när ett minneskort är isatt och kan inte
användas när en USB- eller HDMI-kabel är ansluten. För att undvika att
strömmen bryts under anslutningen, ladda batteriet innan en
nätverksanslutning aktiveras.
262
Välja bilder för överföring
Följ stegen nedan för att välja bilder för överföring till den smarta
enheten. Filmer kan inte väljas för överföring.
Välja enskilda bilder för överföring
1 Välj en bild.
Visa bilden eller markera den i miniatyrbildslistan i miniatyrbildseller kalendervisning.
2 Visa alternativ för uppspelning.
Tryck på i-knappen för att visa
alternativ för uppspelning.
i-knappen
3 Välj Välj att överf. till smart enhet/
avmarkera.
Markera Välj att överf. till smart
enhet/avmarkera och tryck på J.
Bilder som valts för överföring indikeras
av en &-ikon; för att avmarkera, visa
eller markera bilden och upprepa steg 2
och 3.
263
Välja flera bilder för överföring
Följ stegen nedan för att ändra överföringsstatusen för flera bilder.
1 Välj Välj att överföra till smart enhet.
Markera Wi-Fi i inställningsmenyn, markera sedan Välj att
överföra till smart enhet och tryck på 2.
2 Välj bilder.
Använd multiväljaren för att markera
bilder och tryck på W (S) för att välja
eller välja bort. Valda bilder markeras
med en &-ikon.
3 Tryck på J.
Tryck på J för att slutföra åtgärden.
Välja bilder för överföring via NFC
Om en NFC-anslutning (0 254) upprättas under bildvisning
markeras den bild som för närvarande visas i helskärmsläge eller är
markerad i miniatyrbildslistan automatiskt för överföring.
1 Visa eller markera önskad bild.
Visa bilden i helskärmsläge eller markera den i miniatyrbildslistan
eller kalendervisning.
2 Anslut.
Tryck kamerans N (N-Mark)-logotyp mot den smarta enhetens
NFC-antenn tills kameran visar ett meddelande som anger att en
NFC-enhet har upptäckts. Bilden markeras med en &-ikon för
att visa att den har valts för överföring.
264
Överföra valda bilder till den smarta
enheten
För att överföra de valda bilderna till den smarta enheten, upprätta
en Wi-Fi-anslutning till kameran (0 251) och välj Visa bilder i
Wireless Mobile Utility. En bekräftelsedialogruta visas; välj OK för att
starta överföringen.
Android OS
iOS
265
Menylista
Detta avsnitt listar alternativen som är tillgängliga i kamerans
menyer. För mer information, se Menyguide.
D Visningsmenyn: Hantera bilder
Radera
Markerade
Välj datum
Alla
Visningsmapp
D7200
Alla
Aktuell
Dölj bild
Välj/ange
Välj datum
Avmarkera alla
Monitoralternativ för visning
Grundläggande fotoinfo
Fokuspunkt
Ytterligare fotoinfo
Ingen (endast bilden)
Högdagrar
RGB-histogram
Fotograferingsdata
Översikt
266
Radera flera bilder (0 248).
(standardinställningen är D7200)
Välj en mapp för bildvisning.
Dölj eller visa bilder. Dolda bilder visas
endast i “Dölj bild”-menyn och kan inte
visas.
Välj den information som är tillgänglig i
bildvisningens fotoinformationsdisplay
(0 234).
Kopiera bild(er)
Välj källa
Markera bild(er)
Markera målmapp
Kopiera bild(er)?
Visning av tagen bild
På
Av
Efter radering
Visa nästa
Visa förra
Fortsätt som tidigare
Rotera hög
På
Av
Bildspel
Starta
Bildtyp
Bildintervall
Utskriftsbeställning (DPOF)
Välj/ange
Avmarkera alla
Kopiera bilder från ett minneskort till ett
annat. Detta alternativ är endast
tillgängligt när två minneskort är isatta i
kameran.
(standardinställningen är Av)
Välj om bilder ska visas automatiskt i
monitorn direkt efter
fotograferingstillfället (0 230).
(standardinställningen är Visa nästa)
Välj den bild som visas när en bild har
raderats.
(standardinställningen är På)
Välj om stående bilder (på höjden) ska
roteras vid bildvisning (0 230).
Visa ett bildspel med bilderna i den
aktuella visningsmappen.
Välj bilder för utskrift på en DPOFkompatibel utskriftstjänst eller skrivare,
och välj antal utskrifter.
267
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
Återställ fotograferingsmenyn
Ja
Nej
Lagringsmapp
Välj mapp efter nummer
Välj mapp i lista
Namnge fil
Namnge fil
Funktion för kortet i fack 2
Extrautrymme
Säkerhetskopiering
RAW, fack 1 – JPEG, fack 2
Bildkvalitet
NEF (RAW) + JPEG hög
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG låg
NEF (RAW)
JPEG hög
JPEG normal
JPEG låg
268
Välj Ja för att återställa alternativen i
fotograferingsmenyn till sina
standardvärden.
Välj en mapp för lagring av kommande
bilder.
Välj det prefix på tre bokstäver som
används för att namnge de bildfiler i vilka
fotografier lagras. Standardprefixet är
“DSC”.
(standardinställningen är Extrautrymme)
Välj funktionen för kortet i fack 2 när två
minneskort är isatta i kameran (0 82).
(standardinställningen är JPEG normal)
Välj ett filformat och komprimeringsgrad
(bildkvalitet, 0 77).
Bildstorlek
Stor
Mellan
Liten
Bildområde
DX (24 × 16)
1,3× (18 × 12)
JPEG-komprimering
Liten filstorlek
Optimal kvalitet
Sparar i NEF (RAW)
Typ
Bitdjup för NEF (RAW)
Vitbalans
Auto
Glödlampa
Fluorescerande
Direkt solljus
Blixt
Molnigt
Skugga
Välj färgtemperatur
Manuellt förinställt värde
(standardinställningen är Stor)
Välj bildstorleken, i pixlar (0 81).
(standardinställningen är DX (24 × 16))
Välj bildområdet (0 73).
(standardinställningen är Liten filstorlek)
Välj en komprimeringstyp för JPEG-bilder
(0 80).
Välj typ av komprimering och bitdjup för
NEF (RAW)-bilder (0 80).
(standardinställningen är Auto)
Matcha vitbalansen med ljuskällan
(0 111).
269
Ställ in Picture Control
Standard
Neutral
Mättade färger
Monokrom
Porträtt
Landskap
Jämn
Hantera Picture Control
Spara/redigera
Byt namn
Radera
Ladda/spara
Färgrymd
sRGB
Adobe RGB
Aktiv D-Lighting
Auto
Extra hög
Hög
Normal
Låg
Av
HDR (stort dynamiskt omfång)
HDR-läge
HDR-styrka
270
(standardinställningen är Standard)
Välj hur nya foton ska bearbetas. Välj i
enlighet med typ av motiv eller dina
kreativa målsättningar (0 130).
Skapa anpassade Picture Controls (0 135).
(standardinställningen är sRGB)
Välj en färgrymd för fotografier.
(standardinställningen är Av (lägena
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2 och 3)
eller Auto (övriga lägen))
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor,
och skapa fotografier med naturlig
kontrast (0 139).
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor
när du fotograferar motiv med hög
kontrast (0 141).
Vinjetteringskontroll
Hög
Normal
Låg
Av
Automatisk distorsionskontroll
På
Av
Brusreducering för lång exp.
På
Av
Brusreducering vid högt ISO
Hög
Normal
Låg
Av
Inställningar för ISO-känslighet
ISO-känslighet
Åtkomst hög ISO-kommandoratt
Automatisk ISO-känslighet
(standardinställningen är Normal)
Reducera minskningen i ljushet vid
bildernas kanter när objektiv av typ G, E
och D används (gäller ej PC-objektiv).
Effekten är mest märkbar vid maximal
bländare.
(standardinställningen är Av)
Minska tunnformig förvrängning vid
fotografering med vidvinkelobjektiv och
minska kuddformig förvrängning vid
fotografering med långa objektiv.
(standardinställningen är Av)
Minska “brus” (ljusa fläckar eller dimma) i
bilder tagna med långa slutartider.
(standardinställningen är Normal)
Reducera “brus” (slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar) i fotografier tagna med hög
ISO-känslighet.
Justera inställningar för ISO-känslighet för
fotografier (0 99, 102).
271
Fjärrstyrningsläge (ML-L3)
Fördröjd fjärrstyrning
Fjärrstyrning utan fördröjning
Fjärrstyrd spegeluppfällning
Av
Multiexponering
Multiexponeringsläge
Antal bilder
Automatisk förstärkning
Intervalltimerfotografering
Starta
Startalternativ
Intervall
Antal intervall × bilder/intervall
Exponeringsutjämning
272
(standardinställningen är Av)
Välj hur kameran reagerar när den används
med en fjärrkontroll ML-L3.
Spela in två eller tre NEF (RAW)exponeringar som ett enda fotografi
(0 211).
Ta bilder vid det valda intervallet tills det
specificerade antalet bilder har spelats in
(0 217).
1 Filminspelningsmenyn:
Filminspelningsalternativ
Återställ filminspelningsmenyn
Ja
Nej
Välj Ja för att återställa alternativen i
filminspelningsmenyn till sina
standardvärden.
Namnge fil
Mål
Fack 1
Fack 2
Bildstorlek/bildfrekvens
1 920 × 1 080: 60p
1 920 × 1 080: 50p
1 920 × 1 080: 30p
1 920 × 1 080: 25p
1 920 × 1 080: 24p
1 280 × 720: 60p
1 280 × 720: 50p
Filmkvalitet
Hög kvalitet
Normal
Mikrofonkänslighet
Automatisk känslighet
Manuell känslighet
Mikrofon av
Välj det prefix på tre bokstäver som
används för att namnge de bildfiler i vilka
filmer lagras. Standardprefixet är “DSC”.
(standardinställningen är Fack 1)
Välj vilket fack som filmer ska spelas in på.
(standardinställningen är 1 920 × 1 080: 30p)
Välj filmbildstorlek (i pixlar) och
bildfrekvens (0 166).
(standardinställningen är Normal)
Välj filmkvalitet (0 166).
(standardinställningen är Automatisk känslighet)
Slå på eller stäng av den inbyggda
mikrofonen och externa stereomikrofoner
och justera mikrofonkänsligheten.
273
Frekvensomfång
Brett omfång
Röstomfång
Reducering av vindbrus
På
Av
Bildområde
DX (24 × 16)
1,3× (18 × 12)
Vitbalans
Samma som fotoinställningar
Auto
Glödlampa
Fluorescerande
Direkt solljus
Molnigt
Skugga
Välj färgtemperatur
Manuellt förinställt värde
274
(standardinställningen är Brett omfång)
Välj frekvensomfånget för den inbyggda
mikrofonen och stereomikrofoner som
säljs separat.
(standardinställningen är Av)
Välj om du vill aktivera den inbyggda
mikrofonens högpassfilter för att minska
vindbruset.
(standardinställningen är DX (24 × 16))
Välj bildområdet (0 168).
(standardinställningen är Samma som fotoinställningar)
Välj vitbalans för filmer (0 112). Välj
Samma som fotoinställningar för att
använda det alternativ som valts för
fotografier.
Ställ in Picture Control
Samma som fotoinställningar
Standard
Neutral
Mättade färger
Monokrom
Porträtt
Landskap
Jämn
Hantera Picture Control
Spara/redigera
Byt namn
Radera
Ladda/spara
Brusreducering vid högt ISO
Hög
Normal
Låg
Av
ISO-känslighetsinst. för film
ISO-känslighet (läge M)
Auto. ISO-känslighet (läge M)
Högsta känslighet
Timelapse-film
Starta
Intervall
Fotograferingstid
Exponeringsutjämning
(standardinställningen är Samma som fotoinställningar)
Välj en Picture Control för filmer (0 130).
Välj Samma som fotoinställningar för att
använda det alternativ som valts för
fotografier.
Skapa anpassade Picture Controls (0 132).
(standardinställningen är Normal)
Reducera “brus” (slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar) i filmer inspelade med hög
ISO-känslighet.
Justera inställningar för ISO-känslighet för
filmer.
Kameran tar bilder automatiskt vid valda
intervaller för att skapa en ljudlös
timelapse-film (0 171).
275
A Anpassade inställningar: Finjustera
kamerainställningar
Återställ anpassningsmenyn
Ja
Nej
a Autofokus
a1 Välj AF-C-prioritet
Prioritera slutare
Prioritera fokus
a2 Välj AF-S-prioritet
Prioritera slutare
Prioritera fokus
a3 Fokusföljning med låsning
5 (Lång)
4
3 (Normal)
2
1 (Kort)
Av
276
Välj Ja för att återställa de anpassade
inställningarna till sina standardvärden.
(standardinställningen är Prioritera slutare)
När AF-C väljs för fotografering med
sökaren styr detta alternativ om
fotografier alltid kan tas när avtryckaren
trycks in (prioritera slutare) eller bara när
kameran är i fokus (prioritera fokus).
(standardinställningen är Prioritera fokus)
När AF-S väljs för fotografering med
sökaren styr detta alternativ om
fotografier kan tas endast när kameran är i
fokus (prioritera fokus) eller när som helst
när avtryckaren trycks in (prioritera slutare).
(standardinställningen är 3 (Normal))
Välj hur kontinuerlig servoautofokus
anpassar sig efter stora förändringar i
avståndet till motivet (kontinuerlig-servo
AF aktiveras när AF-C väljs för fokusläge
under fotografering med sökaren, eller om
kameran väljer kontinuerlig servo i läge
AF-A).
a4 AF-aktivering
Slutare/AF-ON
Endast AF-ON
a5 Visning av fokuspunkt
Fokuspunktsbelysning
Manuellt fokuseringsläge
a6 Loopa val av fokuspunkt
Loopning
Ingen loopning
a7 Antal fokuspunkter
51 punkter
11 punkter
a8 Spara punkter efter orientering
Ja
Nej
a9 Inbyggd AF-hjälplampa
På
Av
(standardinställningen är Slutare/AF-ON)
Välj om kameran fokuserar när avtryckaren
trycks in halvvägs. Om Endast AF-ON är
valt så fokuserar inte kameran när
avtryckaren trycks in halvvägs.
Aktivera eller inaktivera
fokuspunktbelysning för sökaren.
(standardinställningen är Ingen loopning)
Välj om val av fokuspunkt i sökaren ska
“loopas” från den ena kanten av displayen
till den andra.
(standardinställningen är 51 punkter)
Välj antal fokuspunkter som finns
tillgängliga för manuellt val av fokuspunkt
i sökaren.
(standardinställningen är Nej)
Välj om sökaren lagrar fokuspunkter för
vertikal och horisontell orientering
separat.
(standardinställningen är På)
Välj om den inbyggda AF-hjälplampan ska
tändas för att underlätta fokusering vid
svag belysning.
277
b Mätning/exponering
b1 ISO-känslighetssteg
1/3 steg
1/2 steg
b2 EV-steg för exp.kontroll
1/3 steg
1/2 steg
b3 Enkel exponeringskomp.
På (autoåterställning)
På
Av
b4 Centrumvägt område
 6 mm
 8 mm
 10 mm
 13 mm
Medel
b5 Finjustera optimal exponer.
Ja
Nej
278
(standardinställningen är 1/3 steg)
Välj i vilka steg som justeringar av
ISO-känslighet ska göras.
(standardinställningen är 1/3 steg)
Välj vilka steg som ska användas för
justeringar av slutartid, bländare,
exponerings- och blixtkompensation, och
gaffling.
(standardinställningen är Av)
Om På (autoåterställning) eller På är valt
kan exponeringskompensationen justeras
i lägena P och S genom att vrida på den
sekundära kommandoratten eller i läge A
genom att vrida på den primära
kommandoratten.
(standardinställningen är  8 mm)
Välj storleken på området som ges mest
vikt vid centrumvägd mätning. Om ett
icke-CPU-objektiv är monterat är områdets
storlek låst till 8 mm.
(standardinställningen är Nej)
Finjustera exponeringen för varje
mätmetod. Högre värden ger ljusare
exponeringar, lägre värden mörkare
exponeringar.
c Timers/AE-lås
c1 AE-lås via avtryckaren
På
Av
c2 Väntelägestimer
4 sek.
6 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
5 min.
10 min.
30 min.
Ingen gräns
c3 Självutlösare
Självutlösarfördröjning
Antal bilder
Intervall mellan bilderna
c4 Fördröjning av monitoravst.
Bildvisning
Menyer
Informationsdisplay
Visning av tagen bild
Livevisning
c5 Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3)
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
(standardinställningen är Av)
Välj om exponeringen låses när
avtryckaren trycks in halvvägs.
(standardinställningen är 6 sek.)
Välj hur länge kameran ska fortsätta mäta
exponeringen om inga åtgärder utförs
(0 37).
Välj längden på fördröjningen av
slutarutlösningen, antal bilder som ska tas
och intervallet mellan bilderna i
självutlösarläge.
Välj hur länge monitorn förblir påslagen
när inga åtgärder utförs.
(standardinställningen är 1 min.)
Välj hur lång tid kameran väntar på en
signal från fjärrkontrollen innan
fjärrkontrollsläget avslutas (0 156).
279
d Fotografering/visning
d1 Signal
Volym
Ton
d2 Långsam serietagning
6 bilder per sekund
5 bilder per sekund
4 bilder per sekund
3 bilder per sekund
2 bilder per sekund
1 bild per sekund
d3 Max antal exponer. i följd
1–100
d4 Exponeringsfördröjning
3 sek.
2 sek.
1 sek.
Av
d5 Blixtvarning
På
Av
d6 Filnummersekvens
På
Av
Återställ
d7 Rutnät i sökaren
På
Av
280
Välj ton och volym för signalen.
(standardinställningen är 3 bilder per sekund)
Välj den maximala
bildmatningshastigheten i läge CL (notera
att bildhastigheten i livevisning inte
överskrider 3,7 bps, även om värden på
4 bps eller snabbare väljs).
(standardinställningen är 100)
Välj det maximala antal bilder som kan tas
i en enda serie i serietagningsläge.
(standardinställningen är Av)
I situationer när minsta kamerarörelse kan
resultera i oskärpa, välj 1 sek., 2 sek. eller
3 sek. för att fördröja slutarutlösningen till
ungefär en, två eller tre sekunder efter att
spegeln fällts upp.
(standardinställningen är På)
Om På är valt blinkar blixt klar-indikatorn
(M) om blixten behövs för att säkerställa
optimal exponering.
(standardinställningen är På)
Välj hur kameran tilldelar filnummer.
(standardinställningen är Av)
Välj om du vill visa ett kompositionsrutnät
i sökaren.
d8 Enkel ISO
På
Av
d9 Informationsdisplay
Auto
Manuell
d10 LCD-belysning
På
Av
d11 Batterityp i MB-D15
LR6 (AA alkaliska)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA litium)
d12 Batteriordning
Använd batt. i MB-D15 först
Använd kamerabatteriet först
(standardinställningen är Av)
Om På är valt kan ISO-känsligheten ställas
in i lägena P och S genom att vrida på den
sekundära kommandoratten eller i läge A
genom att vrida på den primära
kommandoratten.
(standardinställningen är Auto)
Ändra utseendet på
informationsdisplayen (0 185) för
förhållanden där det är svårt att se
monitorn (till exempel när belysningen är
för ljus eller för mörk).
(standardinställningen är Av)
Välj om kontrollpanelen är belyst medan
väntelägestimern är aktiverad.
(standardinställningen är LR6 (AA alkaliska))
För att försäkra dig om att kameran
fungerar som förväntat när ett batteripack
MB-D15 (säljs separat) används med AAbatterier, matcha det alternativ som väljs i
denna meny med den batterityp som
används i batteripacket. Detta alternativ
behöver inte justeras när EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15-batterier används.
(standardinställningen är Använd batt. i MB-D15 först)
Välj om batteriet i kameran eller
batterierna i batteripacket ska användas
först när ett batteripack MB-D15 (säljs
separat) är monterat.
281
e Gaffling/blixt
e1 Blixtsynkhastighet
1/320 sek. (Automatisk FP)
1/250 sek. (Automatisk FP)
1/250 sek.
1/200 sek.
1/160 sek.
1/125 sek.
1/100 sek.
1/80 sek.
1/60 sek.
(standardinställningen är 1/250 sek.)
Välj en blixtsynkhastighet.
A Låsa slutartiden på gränsen för blixtsynkhastigheten
För att låsa slutartiden på synkhastighetsgränsen i läge S eller M, välj nästa
slutartid efter den längsta möjliga slutartiden (30 sek. eller %). Ett X
(blixtsynkindikator) visas i sökaren och kontrollpanelen.
A Automatisk FP med höghastighetssynk
Om ett “Auto FP”-alternativ väljs kan kompatibla blixtenheter användas vid
den kortaste slutartiden som stöds av kameran (0 314). Automatisk FP
med höghastighetssynk aktiveras automatiskt vid slutartider kortare än
den valda blixtsynkhastigheten (1/320 sek. eller 1/250 sek. beroende på det
alternativ som valts), vilket möjliggör bredare bländare för minskat
skärpedjup även i dagsljus. Om slutartidsvisningarna på kontrollpanelen
och sökaren visar ett värde som är lika med blixtsynkhastigheten i lägena P
och A aktiveras automatisk FP med höghastighetssynk fortfarande om den
verkliga slutartiden är bara något kortare.
282
e2 Blixtslutartid
1/60 sek.
1/30 sek.
1/15 sek.
1/8 sek.
1/4 sek.
1/2 sek.
1 sek.
2 sek.
4 sek.
8 sek.
15 sek.
30 sek.
e3 Blixtstyrning för inb. blixt
TTL
Manuell
Repeterande blixt
Kommandoläge
e3 Extra blixt
TTL
Manuell
Kommandoläge
e4 Exponeringskomp. för blixt
Hela kompositionen
Endast bakgrunden
(standardinställningen är 1/60 sek.)
Välj den längsta slutartiden som är
tillgänglig när blixt används i lägena P och
A.
(standardinställningen är TTL)
Välj blixtstyrningsläget för den inbyggda
blixten.
(standardinställningen är TTL)
Välj blixtstyrningsläget för extra blixtar.
(standardinställningen är Hela kompositionen)
Välj hur kameran justerar blixtnivån när
exponeringskompensation används.
283
e5 Modelleringsblixt
På
Av
e6 Automatisk gaffling
AE & blixt
Endast AE
Endast blixt
Vitbalansgaffling
ADL-gaffling
e7 Gafflingsföljd
Mätare > under > över
Under > mätare > över
f Reglage
f1 OK-knappen
Fotograferingsläge
Visningsläge
Livevisning
f2 Tilldela Fn-knapp
Tryck
Tryck + kommandorattar
284
(standardinställningen är På)
Välj om den inbyggda blixten och extra
CLS-kompatibla blixtar (0 144, 311) avger
en modelleringsblixt när kamerans
Pv-knapp trycks in under fotografering
med sökaren (0 55).
(standardinställningen är AE & blixt)
Välj den inställning eller inställningar som
gafflas när automatisk gaffling är aktiverad
(0 197).
(standardinställningen är Mätare > under > över)
Välj gafflingsföljd för exponerings-, blixtoch vitbalansgaffling.
Välj funktionerna som tilldelas J-knappen
under fotografering med sökaren,
bildvisning och livevisning.
Välj vilken funktion Fn-knappen ska ha,
antingen ensam (Tryck) eller när den
används tillsammans med
kommandorattarna (Tryck +
kommandorattar).
f3 Tilldela granskningsknapp
Tryck
Tryck + kommandorattar
f4 Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Tryck
Tryck + kommandorattar
f5 Anpassa kommandorattar
Omvänd rotationsriktning
Ändra primär/sekundär
Bländarinställning
Menyer och bildvisning
Bildmatning med sekundärratten
f6 Släpp knapp och använd ratt
Ja
Nej
Välj vilken funktion Pv-knappen ska ha,
antingen ensam (Tryck) eller när den
används tillsammans med
kommandorattarna (Tryck +
kommandorattar).
Välj vilken funktion A AE-L/AF-L-knappen
ska ha, antingen ensam (Tryck) eller när
den används tillsammans med
kommandorattarna (Tryck +
kommandorattar).
Välj funktionen för den primära och
sekundära kommandoratten.
(standardinställningen är Nej)
Om Ja väljs kan justeringar som normalt
utförs genom att hålla in en knapp och
vrida på en kommandoratt utföras genom
att vrida på kommandoratten efter att
knappen har släppts. Inställningen
avslutas när knappen trycks in igen,
avtryckaren trycks ned halvvägs eller
väntelägestimern löper ut.
285
f7 Funktion utan minneskort
Slutaren inaktiverad
Slutaren aktiverad
f8 Invertera indikatorer
f9 Tilldela filminspelningsknapp
Tryck + kommandorattar
f10 Tilld. 4-knapp på MB-D15
AE-/AF-lås
Endast AE-lås
AE-lås (håll)
Endast AF-lås
AF-ON
FV-lås
Samma som kamerans Fn-knp
286
(standardinställningen är Slutaren aktiverad)
Välj om slutaren kan utlösas när inget
minneskort är isatt.
(standardinställningen är
)
Om
(W) väljs visas
exponeringsindikatorerna i
kontrollpanelen, sökaren och
informationsdisplayen med negativa
värden till vänster och positiva värden till
höger. Välj
(V) för att
visa positiva värden till vänster och
negativa värden till höger.
Välj vilken funktion
filminspelningsknappen och
kommandorattarna ska ha under
fotografering med sökaren och med
livevisning.
(standardinställningen är AE-/AF-lås)
Välj funktionen som tilldelas A AE-L/AF-Lknappen på det separat sålda
batteripacket MB-D15.
f11 Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR)
Granska
FV-lås
AE-/AF-lås
Endast AE-lås
AE-lås (håll)
Endast AF-lås
Avstängd blixt
+ NEF (RAW)
Livevisning
Samma som kamerans Fn-knp
Samma som kamerans Pv-knapp
Samma som kamerans 4-knapp
Ingen
(standardinställningen är Ingen)
Välj funktionen för Fn-knappen på den
separat sålda trådlösa fjärrkontrollen.
287
g Film
g1 Tilldela Fn-knapp
Tryck
g2 Tilldela granskningsknapp
Tryck
g3 Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Tryck
g4 Tilldela avtryckare
Ta foton
Spela in filmer
Välj funktion för Fn-knappen när 1 väljs
med livevisningsväljaren under
livevisning.
Välj funktion för Pv-knappen när 1 väljs
med livevisningsväljaren under
livevisning.
Välj funktion för A AE-L/AF-L-knappen när
1 väljs med livevisningsväljaren under
livevisning.
(standardinställningen är Ta foton)
Välj vilken funktion avtryckaren ska ha när
1 är valt med livevisningsväljaren. Om
Spela in filmer valts startas livevisning när
avtryckaren trycks ner halvvägs. Du kan
sedan fokusera genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs (endast
autofokusläge) och starta eller avsluta
filminspelning genom att trycka ned den
hela vägen. För att avsluta livevisning,
tryck på a-knappen.
A g4: Tilldela avtryckare > Spela in filmer
För att använda avtryckaren för andra ändamål än filminspelning, vrid
livevisningsväljaren till C.
288
B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Formatera minneskort
Fack 1
Fack 2
Spara användarinställningar
Spara som U1
Spara som U2
Återställ användarinställningar
Återställ U1
Återställ U2
Monitorns ljusstyrka
–5 – +5
För att starta formateringen, välj ett
minneskortsfack och välj Ja. Notera att
formatering permanent raderar alla bilder
och annan data från kortet i det valda
facket. Innan du formaterar, se till
säkerhetskopiera information som du vill
behålla.
Tilldela ofta använda inställningar till
positionerna U1 och U2 på funktionsratten
(0 63).
För att återställa inställningarna för U1 eller
U2 till standardvärdena (0 65).
(standardinställningen är 0)
Justera ljusheten för meny-, bildvisningsoch informationsdisplayerna.
A Formatera minneskort
Stäng inte av kameran och ta inte ur batteriet eller minneskort medan
formatering pågår.
Förutom alternativet Formatera minneskort i inställningsmenyn kan
minneskort formateras med knapparna O (Q) och Z (Q): håll båda
knapparna intryckta samtidigt tills formateringsindikatorer visas, och tryck
sedan på knapparna igen för att formatera kortet. Om två minneskort är
isatta när knapparna först trycks in visas kortet som ska formateras med en
blinkande ikon. Vrid på den primära kommandoratten för att välja ett annat
fack.
289
Monitorns färgbalans
Rengöra bildsensorn
Rengör nu
Rengör vid start/avstängn.
Fälla upp spegeln för rengör.
Starta
Referensbild för dammbortt.
Starta
Rengör sensorn och starta
Flimmerreducering
Auto
50 Hz
60 Hz
Tidszon och datum
Tidszon
Datum och tid
Datumformat
Sommartid
Språk (Language)
Se sida 357.
Automatisk bildrotering
På
Av
290
(standardinställningen är 0)
Justera monitorns färgbalans.
Vibrera bildsensorn för att avlägsna damm
(0 321).
Lås den uppfällda spegeln så att damm
kan tas bort från bildsensorn med en
blåspensel. Inte tillgängligt om
batterinivån är låg (J eller under).
Skaffa referensdata för alternativet
borttagning av damm i bilden i
Capture NX-D (0 ii).
(standardinställningen är Auto)
Minska flimmer och strimmor vid
fotografering under fluorescerande
lampor eller kvicksilverlampor vid
livevisning.
Ändra tidszoner, ställ in kamerans klocka,
välj format för datumvisning och aktivera
eller inaktivera sommartid.
Välj ett språk för kamerans menyer och
meddelanden.
(standardinställningen är På)
Välj om kamerans orientering ska
registreras vid fotografering.
Batteriinformation
Visa information om batteriet som är isatt i
kameran eller i ett separat sålt batteripack
MB-D15.
Bildkommentar
Bifoga kommentar
Ange kommentar
Information om upphovsrätt
Bifoga info. om upphovsrätt
Fotograf
Upphovsrättsinnehavare
Spara/ladda inställningar
Spara inställningar
Ladda inställningar
Lägg till en kommentar till nya fotografier
som tas. Kommentarer kan visas som
metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D
(0 ii).
Lägg till information om upphovsrätt till
nya fotografier när de tas. Information om
upphovsrätt kan visas som metadata i
ViewNX-i eller Capture NX-D (0 ii).
Spara kamerainställningar till eller ladda
kamerainställningar från ett minneskort.
Inställningsfiler kan delas med andra
D7200-kameror.
Virtuell horisont
Visa en virtuell horisont med
lutningsdisplay baserat på information
från kamerans lutningssensor.
Data för icke-CPU-objektiv
Objektivnummer
Brännvidd (mm)
Maximal bländare
Registrera brännvidd och maximal
bländare för icke-CPU-objektiv, vilket
möjliggör att de kan användas med
funktioner som normalt endast är
tillgängliga med CPU-objektiv (0 224).
291
AF-finjustering
AF-finjustering (På/Av)
Sparat värde
Standard
Lista sparade värden
HDMI
Upplösning
HDMI-styrning
Avancerade inställningar
Platsdata
Väntelägestimer
Position
Ställ in klockan via satellit
Wi-Fi
Nätverksanslutning
Nätverksinställningar
Välj att överföra till smart enhet
NFC
Aktivera
Inaktivera
292
Finjustera fokus för olika objektivtyper.
AF-justering rekommenderas inte i de
flesta situationer och kan störa den
normala fokuseringen; använd endast när
det är nödvändigt.
Välj en upplösning eller aktivera kameran
för fjärrstyrning från enheter som stödjer
HDMI-CEC.
Justera inställningar för separat sålda GPSenheter GP-1 och GP-1A.
Justera Wi-Fi-inställningar (trådlöst
nätverk) för anslutning till en smart enhet
med Android eller iOS, eller välj bilder för
överföring till en smart enhet (0 251).
(standardinställningen är Aktivera)
Om Aktivera är valt kan trådlösa
anslutningar upprättas genom att helt
enkelt trycka kamerans N (N-Mark)logotyp mot NFC-antennerna på
kompatibla smarta enheter (0 254).
Nätverk
Välj maskinvara
Nätverksinställningar
Alternativ
Eye-Fi-överföring
Fack 1
Fack 2
Justera ftp- och nätverksinställningar för
Ethernet och trådlösa nätverk när en
separat såld kommunikationsenhet UT-1
(0 319) är ansluten.
Överför bilder till ett förvalt mål. Detta
alternativ visas endast när ett Eye-Fi-kort
som stöds är isatt.
Överensstämmelsemärkning
Visa ett urval av de standarder som
kameran uppfyller.
Firmwareversion
Visa kamerans aktuella firmwareversion.
293
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
D-Lighting
Ljusa upp skuggor. Välj för mörka eller
bakgrundsbelysta fotografier.
Korrigering av röda ögon
Korrigera “röda ögon” i bilder som tagits
med blixt.
Beskär
Skapa en beskuren kopia av det valda
fotografiet (0 298).
Monokrom
Svartvitt
Sepia
Cyanotypi
Filtereffekter
Skylightfilter
Varmfilter
Stjärnfilter
Mjukt filter
Kopiera fotografier i Svartvitt, Sepia eller
Cyanotypi (monokrom blå och vit).
Skapa effekten av följande filter:
• Skylightfilter: Lägg till en skylightfiltereffekt.
• Varmfilter: En filtereffekt med varma toner
• Stjärnfilter: Lägger till stjärneffekter i
ljuskällor
• Mjukt filter: En mjuk filtereffekt
Bildöverlägg
Bildöverlägg kombinerar två befintliga
NEF (RAW)-fotografier för att skapa en
enda bild som sparas separat från
originalen (0 299). Bildöverlägg kan
endast väljas genom att trycka på G och
välja fliken N.
294
NEF (RAW)-bearbetning
Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)fotografier (0 302).
Ändra storlek
Välj bild
Välj mål
Välj storlek
Snabbretuschering
Skapa små kopior av valda fotografier.
Skapa kopior med förbättrad mättnad och
kontrast.
Räta upp
Skapa upprätade kopior. Kopior kan rätas
upp med upp till 5° i steg om cirka 0,25°.
Distorsionskontroll
Auto
Manuell
Skapa kopior med reducerad yttre
förvrängning. Använd för att minska
tunnformig förvrängning i bilder tagna
med vidvinkelobjektiv eller kuddformig
förvrängning i bilder tagna med
teleobjektiv. Välj Auto för att låta kameran
korrigera förvrängning automatiskt.
Fisheye-objektiv
Skapa kopior som verkar ha tagits med ett
fisheye-objektiv.
Färgläggningsbild
Skapa en grundkopia av ett fotografi, som
kan användas som bas för målning.
Färgteckning
Skapa en kopia av ett fotografi som liknar
en teckning gjord med färgpennor.
295
Perspektivkontroll
Skapa kopior som reducerar effekterna av
perspektiv som tagits från basen av höga
objekt.
Miniatyreffekt
Skapa en kopia som ser ut att vara en bild
av ett diorama. Använd multiväljaren för
att välja position och riktning för området i
fokus. Fungerar bäst med bilder som tagits
från en hög utsiktspunkt.
Selektiv färg
Skapa en kopia i vilken endast valda
nyanser visas i färg. Placera markören över
objekt med önskade färger och tryck på
A AE-L/AF-L-knappen. De valda färgerna
(max tre) visas i ramarna längst upp på
displayen; vrid på den primära
kommandoratten för att markera en ram
och tryck på 1 eller 3 för att öka eller
minska intervallet av nyanser som valts.
Redigera film
Välj start-/slutpunkt
Spara vald bildruta
Beskär filmsekvenser för att skapa
redigerade kopior av filmer eller spara
valda bildrutor som JPEG-stillbilder
(0 179).
Jämförelse sida vid sida
Jämför retuscherade kopior med
originalfotografierna. Jämförelse sida vid
sida är endast tillgängligt när
retuscheringsmenyn visas genom att
trycka på i och välja Retuschering i
helskärmsläge när en retuscherad bild
eller ett original visas.
296
O Min meny/m Inställningshistorik
Lägg till objekt
VISNINGSMENY
FOTOGRAFERINGSMENY
FILMINSPELNINGSMENY
ANPASSNINGSMENY
INSTÄLLNINGSMENY
RETUSCHERINGSMENY
Ta bort objekt
Skapa en anpassad meny med upp till 20
objekt valda från bildvisnings-,
fotograferings-, filminspelnings-,
anpassnings-, inställnings- och
retuscheringsmenyerna.
Ta bort objekt från Min meny.
Rangordna objekt
Välj flik
MIN MENY
INSTÄLLNINGSHISTORIK
Rangordna objekt i Min meny.
(standardinställningen är MIN MENY)
Välj den meny som visas på fliken “Min
meny/inställningshistorik”. Välj
INSTÄLLNINGSHISTORIK för att visa en
meny som listar de 20 senast använda
inställningarna.
297
Alternativ i retuscheringsmenyn
Detta avsnitt beskriver retuscheringsmenyns alternativ.
Beskär
Skapa en beskuren kopia av det valda fotografiet. Det valda
fotografiet visas med den valda beskärningen visad i gult; skapa en
beskuren kopia enligt beskrivningen i följande tabell.
För att
Minska storleken på
beskärningen
Öka storleken på
beskärningen
Använd
W (S)
X (T)
Vrid på den primära kommandoratten för
att välja bildförhållandet.
Ändra beskärningens
bildförhållande
Placera beskärningen
Skapa kopia
Beskrivning
Tryck på W (S) för att minska storleken
på beskärningen.
Tryck på X (T) för att öka storleken på
beskärningen.
J
Använd multiväljaren för att placera
beskärningen. Håll in för att snabbt flytta
beskärningen till önskad position.
Spara den aktuella beskärningen som en
separat fil.
A Beskär: Bildkvalitet och storlek
Kopior skapade från NEF (RAW) eller NEF
(RAW) + JPEG-bilder har en bildkvalitet (0 77)
på JPEG hög; beskurna kopior skapade från
JPEG-bilder har samma bildkvalitet som
originalet. Kopians storlek varierar med
beskärningens storlek och bildförhållande och
visas längst upp till vänster i
beskärningsdisplayen.
A Visa beskurna kopior
Det kan hända att visningszoom inte är tillgängligt när de beskurna
kopiorna visas.
298
Bildöverlägg
Bildöverlägg kombinerar två existerande NEF-bilder (RAW) till en
enda bild som sparas separat från originalen; resultatet, som
utnyttjar RAW-data från kamerans bildsensor, blir märkbart bättre
än överlägg skapade i ett bildbehandlingsprogram. Den nya bilden
sparas med de aktuella inställningarna för bildkvalitet och
bildstorlek; innan ett överlägg skapas, ställ in bildkvalitet och
bildstorlek (0 77, 81; alla alternativ är tillgängliga). För att skapa en
NEF-kopia (RAW), välj bildkvaliteten NEF (RAW).
+
1 Välj Bildöverlägg.
Markera Bildöverlägg i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
Dialogrutan som ses till höger visas,
med Bild 1 markerad; tryck på J för att
visa en dialogruta för bildval som endast
listar NEF-bilder (RAW) som skapats med
denna kamera.
2 Välj den första bilden.
Använd multiväljaren för att markera
den första bilden i överlägget. Håll in
X (T)-knappen för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge. Tryck
på J för att välja den markerade bilden
och återgå till
förhandsgranskningsdisplayen.
299
3 Välj den andra bilden.
Den valda bilden visas som Bild 1. Markera Bild 2 och tryck på J,
välj sedan det andra fotot enligt beskrivningen i steg 2.
4 Justera förstärkningen.
Markera Bild 1 eller Bild 2 och optimera
exponeringen för överlägget genom att
trycka på 1 eller 3 för att välja
förstärkning från värden mellan 0,1 och
2,0. Upprepa för den andra bilden.
Standardvärdet är 1,0; välj 0,5 för att
halvera förstärkningen, eller 2,0 för att fördubbla den. Effekterna
visas i kolumnen Granska.
5 Förhandsgranska överlägget.
För att granska kompositionen så som
visas till höger, tryck på 4 eller 2 för att
placera markören i Granska-kolumnen,
tryck sedan på 1 eller 3 för att markera
Överl. och tryck på J (notera att färger
och ljushet i granskningen kan skilja sig
från den slutliga bilden). För att spara överlägget utan att
granska, välj Spara. För att återgå till steg 4 och välja nya foton
eller justera förstärkningen, tryck på W (S).
6 Spara överlägget.
Tryck på J medan
förhandsgranskningen visas för att
spara överlägget. Efter att ett överlägg
har skapats visas den nya bilden i
helskärmsläge i monitorn.
300
D Bildöverlägg
Endast NEF-fotografier (RAW) med samma bildområde och bitdjup kan
kombineras.
Överlägget har samma fotoinfo (inklusive fotograferingsdatum, mätning,
slutartid, bländare, fotograferingsläge, exponeringskompensation,
brännvidd och bildorientering) och värden för vitbalans och Picture Control
som fotografiet som är valt för Bild 1. Den aktuella bildkommentaren
bifogas till överlägget när det sparas; information om upphovsrätt kopieras
dock inte. Överlägg som sparas i NEF (RAW)-format använder den
komprimering som valts för Typ i menyn Sparar i NEF (RAW) och har
samma bitdjup som originalbilderna; JPEG-överlägg sparas med
komprimeringen Liten filstorlek.
301
NEF (RAW)-bearbetning
Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)-fotografier.
1 Välj NEF (RAW)-bearbetning.
Markera NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn och tryck på 2 för
att visa en dialogruta för val av bild som
bara listar NEF (RAW)-bilder skapade
med denna kamera.
2 Välj ett fotografi.
Markera en bild med multiväljaren (håll
in X/T-knappen för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge).
Tryck på J för att välja det markerade
fotografiet och fortsätta till nästa steg.
302
3 Välj inställningar för JPEG-kopian.
Justera inställningarna som listas nedan. Observera att vitbalans
och vinjetteringskontroll inte är tillgängliga med
multiexponering eller bilder skapade med bildöverlägg och att
exponeringskompensation endast kan ställas in på värden
mellan –2 och +2 EV.
Bildkvalitet (0 77)
Bildstorlek (0 81)
Vitbalans (0 111)
Exponeringskompensation (0 109)
Ställ in Picture Control (0 130)
Brusreducering vid högt ISO (0 271)
Färgrymd (0 270)
Vinjetteringskontroll (0 271)
D-Lighting (0 294)
4 Kopiera fotografiet.
Markera EXE och tryck på J för att
skapa en JPEG-kopia av det valda
fotografiet (för att avsluta utan att
kopiera fotografiet, tryck på Gknappen).
303
Teknisk information
Läs detta kapitel för information om kompatibla tillbehör, rengöring
och förvaring av kameran, och hur du gör om ett felmeddelande
visas eller du råkar ut för problem när du använder kameran.
Kompatibla objektiv
Kamerainställning
CPU-objektiv 5
Objektiv/tillbehör
Typ G, E eller D AF NIKKOR 6
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR-serien 8
PC Micro 85mm f/2.8D 10
Telekonverter AF-S / AF-I 12
Övriga AF NIKKOR
(förutom objektiv för
F3AF)
AI-P NIKKOR
304
Fotograferingsläge
M (med elektronisk P
A
AF
avståndsmätare) 1 S
M
3D
L2
Färg
M3
N4
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔7
—
—
✔
✔9
✔9
✔
✔9 ✔9
— ✔ 11
✔ ✔
✔9
✔
✔
—
—
—
✔ 7, 9
✔ 7, 9
✔7
✔ 13
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔7
—
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔7
Fokusläge
Mätningssystem
Kamerainställning
Icke-CPU-objektiv 15
Objektiv/tillbehör
AI-, AI-modifierade
NIKKOR- eller Nikons
E-serie-objektiv 16
Medical-NIKKOR 120mm
f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonverter av Al-typ 22
Bälg PB-6 24
Automatiska
mellanringar (PK-serien
11A, 12 eller 13; PN-11)
Fotograferingsläge
M (med elektronisk P
A
AF
avståndsmätare) 1 S
M
Fokusläge
Mätningssystem
3D
L2
Färg
M3
N4
✔ 19
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 23
✔ 23
—
—
—
—
✔ 17
✔ 21
✔ 17
✔ 25
—
—
—
—
—
—
✔ 18
—
✔ 19
✔
✔ 19
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
1
2
3
4
5
6
7
8
Manuell fokusering tillgänglig med alla objektiv.
Matris.
Centrumvägd.
Spot.
IX-NIKKOR-objektiv kan inte användas.
Vibrationsreducering (VR) stöds med VR-objektiv.
Spotmätning mäter vald fokuspunkt (0 105).
Lutningsvredet för PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED kan komma i kontakt med kamerahuset när
objektivet vrids runt.
9 Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
10 Kamerans exponeringsmätnings- och blixtstyrningssystem fungerar inte korrekt om objektivet
förskjuts och/eller lutas, eller om en annan bländare än maximal bländare används.
11 Endast manuellt fotograferingsläge.
305
12 Kan endast användas med AF-S- och AF-I-objektiv (0 307). För information om de fokuspunkter
som är tillgängliga för autofokus och elektronisk avståndsmätning, se sida 307.
13 Vid fokusering vid det minsta fokusavståndet med ett AF 80–200mm f/2.8-, AF 35–70mm f/2.8-, AF
28–85mm f/3.5–4.5 <Ny>- eller AF 28–85mm f/3.5–4.5-objektiv inställt på max zoom kanske
fokuseringsindikatorn (I) visas även om bilden på mattskivan i sökaren inte är i fokus. Justera
fokus manuellt tills bilden i sökaren är i fokus.
14 Med maximal bländare på f/5.6 eller snabbare.
15 Vissa objektiv kan inte användas (se sida 308).
16 Rotationsområdet för stativfäste AI 80–200mm f/2.8 ED begränsas av kamerahuset. Filter kan inte
bytas medan AI 200–400mm f/4 ED är monterad på kameran.
17 Om maximal bländare har angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv
(0 225) visas bländarvärdet i sökaren och på kontrollpanelen.
18 Kan bara användas om objektivets brännvidd och maximal bländare är angivna med Data för
icke-CPU-objektiv (0 225). Använd spotmätning eller centrumvägd mätning om önskade
resultat inte uppnås.
19 För bättre precision, ange objektivets brännvidd och maximal bländare med Data för ickeCPU-objektiv (0 225).
20 Kan användas i läge M med slutartider som är längre än blixtsynkhastigheten med ett steg eller
mer.
21 Exponeringen bestäms genom förinställning av objektivets bländare. I läge A, förinställ bländaren
med bländarringen innan du utför AE-lås och förskjuter objektivet. I läge M, förinställ bländaren
med bländarringen och bestäm exponeringen innan du förskjuter objektivet.
22 Exponeringskompensation krävs vid användning med AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm
f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 eller AF-S 80–200mm f/2.8D.
23 Med största effektiva bländare på f/5.6 eller snabbare.
24 Kräver automatisk mellanring PK-12 eller PK-13. Eventuellt krävs PB-6D, beroende på kamerans
orientering.
25 Använd förinställd bländare. I läge A, ställ in bländaren med fokustillbehöret innan du bestämmer
exponeringen och tar fotografier.
• Reprostativet PF-4 kräver kamerahållaren PA-4.
• Med vissa objektiv kan brus i form av ränder uppstå under autofokus vid höga ISO-känsligheter.
Använd manuell fokusering eller fokuslås.
306
A Identifiera CPU- och Typ G-, E- och D-objektiv
CPU-objektiv (särskilt typ G, E och D) rekommenderas, men notera att IXNIKKOR-objektiv inte kan användas. CPU-objektiv kan identifieras på CPUkontakterna, och typ G-, E- och D-objektiv på en bokstav på
objektivfattningen. Typ G- och E-objektiv har ingen bländarring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Bländarring
Typ G-/E-objektiv
Typ D-objektiv
A Telekonvertrar AF-S/AF-I
Om den kombinerade bländaren när kameran används
med en telekonverter AF-S/AF-I är långsammare än f/5.6
men lika med eller snabbare än f/8 är autofokus och
elektronisk avståndsmätning endast tillgänglig med
centrumfokuspunkten, och kameran kanske inte kan fokusera på motiv
som är mörka eller har låg kontrast. Enpunkts-AF används när 3D-följning
eller automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge (0 86). Autofokus
är inte tillgängligt om telekonvertrar används med AF-S VR Micro-Nikkor
105mm f/2.8G IF-ED. Om telekonvertrar TC-17E II, TC-20E, TC-20E II eller
TC-20E III används med AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR är autofokus
endast tillgängligt i AF-S-läge.
A Objektivets f-nummer
Objektivnamnets f-nummer är objektivets maximala bländare.
307
A Kompatibla icke-CPU-objektiv
Data för icke-CPU-objektiv (0 225) kan användas för att aktivera många
av de funktioner som är tillgängliga med CPU-objektiv, inklusive
färgmatrismätning; om inga data anges används centrumvägd mätning i
stället för färgmatrismätning, och om maximal bländare inte anges visar
kamerans bländardisplay antalet stopp från maximal bländare och det
verkliga bländarvärdet måste läsas från objektivets bländarring.
D Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv
Följande kan INTE användas med D7200:
• Telekonverter TC-16A AF
• Objektiv utan AI-funktion
• Objektiv som kräver fokuseringsenheten AU-1
(400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1200mm f/11)
• Fisheye-objektiv (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6,
8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Mellanring K2
• 180–600mm f/8 ED (serienummer
174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer
174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer
280001–300490)
• AF-objektiv för F3AF (AF 80mm f/2.8, AF
200mm f/3.5 ED, AF-telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller
tidigare)
• PC 35mm f/2.8 (serienummer
851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (gammal typ)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammal typ)
• Reflex 1000mm f/11 (serienummer
142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serienummer
200111–200310)
D Röda ögon-reducering
Objektiv som blockerar motivet från att se lampan för röda ögonreducering kan störa röda ögon-reducering.
308
A AF-hjälpbelysning
AF-hjälplampan har en räckvidd på ungefär 0,5–3,0 m; när du använder
lampan, använd ett objektiv med en brännvidd på 18–200 mm. Vissa
objektiv kan blockera lampan vid vissa fokusavstånd. Ta bort
motljusskydden när lampan används. Mer information om objektiv som
kan användas med AF-hjälplampan finns i kamerans Menyguide, som finns
tillgänglig för nedladdning från följande webbplats:
http://nikonimglib.com/manual/
A Den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten har en minsta räckvidd på 0,6 m och kan inte
användas i makroområdet med makrozoomobjektiv. Den kan användas
med CPU-objektiv med brännvidder på 16–300 mm, men i vissa fall kanske
blixten inte kan lysa upp motivet helt på vissa avstånd eller brännvidder på
grund av skuggor från objektivet. Följande bilder visar effekten av
vinjettering orsakad av skuggor från objektivet när blixten används.
Skugga
Vinjettering
Ta bort motljusskydden för att förhindra skuggor. Mer information om
objektiv som kan användas med den inbyggda blixten finns i kamerans
Menyguide, som finns tillgänglig för nedladdning från följande webbplats:
http://nikonimglib.com/manual/
309
A Beräkna bildvinkeln
Storleken på området som exponeras av en 35 mm-kamera är 36 × 24 mm.
Storleken på området som exponeras av D7200 när DX (24 × 16) är valt för
Bildområde i fotograferingsmenyn är däremot 23,5 × 15,6 mm, vilket
betyder att bildvinkeln hos en 35 mm-kamera är cirka 1,5 gånger den för
D7200 (när 1,3 × (18 × 12) är valt minskar storleken på området som
exponeras, vilket ytterligare minskar bildvinkeln med ungefär 1,3×).
Bildstorlek för 35 mm-format (36 × 24 mm)
Bildstorlek när DX (24 × 16) är valt för
Bildområde (23,5 × 15,6 mm)
Bildstorlek när 1,3× (18 × 12) är valt för
Bildområde (18,8 × 12,5 mm)
Objektiv
Bilddiagonal
Bildvinkel för 35 mm-format
Bildvinkel när DX (24 × 16) är valt för Bildområde
Bildvinkel när 1,3× (18 × 12) är valt för Bildområde
310
Extra blixtar (Speedlight-blixtar)
Kameran stödjer Nikon Creative Lighting System (CLS) och kan
användas med CLS-kompatibla blixtenheter. Den inbyggda blixten
avfyras inte när en extra blixt är monterad.
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) möjliggör
förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla
blixtenheter, vilket förbättrar blixtfotograferingen.
❚❚ CLS-kompatibla blixtenheter
Kameran kan användas med följande CLS-kompatibla blixtenheter:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 och SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Funktion
Ledtal (ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Blixtenhet
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Om ett färgfilter är monterat på SB-910, SB-900 eller SB-700 när v eller M (blixt) är vald för
vitbalans känner kameran automatiskt av filtret och justerar vitbalansen rätt.
2 Om en LED-lampa används kan kamerans vitbalans ställas in på v eller M för optimala resultat.
3 Trådlös blixtstyrning är inte tillgänglig.
4 Fjärrstyrs med inbyggd blixt i kommandoläge eller med separat sålda blixtenheter SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700 eller SB-500, eller kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) SU-800.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 och SB-600 vid 35 mm zoomhuvudsposition; SB-910,
SB-900 och SB-700 med standardbelysning.
311
• Kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) SU-800: När den är monterad
på en CLS-kompatibel kamera kan SU-800 användas som
kontrollenhet för att fjärrstyra blixtenheterna SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200 i upp till tre grupper.
SU-800 är inte själv utrustad med blixt.
A Ledtal
För att beräkna blixtens räckvidd vid full effekt, dela ledtalet med
bländaren. Om, till exempel, blixtenheten har ett ledtal på 34 m (ISO 100,
20 °C) är dess räckvidd med en bländare på f/5.6 34÷5,6 eller ungefär
6,1 meter. För varje fördubbling av ISO-känsligheten, multiplicera ledtalet
med kvadratroten ur två (cirka 1,4).
A Synkterminaladaptern AS-15
När synkterminaladaptern AS-15 (säljs separat) är monterad på kamerans
tillbehörssko kan blixttillbehör anslutas via en synkterminal.
312
Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla
blixtenheter:
z z2 z — — z z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
z6
z
z
z
z
z
z6
z
z
z
z
—
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
—
z4
—
z4
z4
—
—
—
z4
—
z
z
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
z
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
SB-300
z2
SB-400
z z — — z z
SB-R200
z
SU-800
SB-600
z
SB-500
SB-700
Fjärrkontroll
Master
Avancerad trådlös blixt
SB-910, SB-900,
SB-800
Enkel blixt
i-TTL-balanserad
upplättningsblixt för digitala
SLR 1
i-TTL
Standard i-TTLupplättningsblixt för digitala
SLR
AA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
GN Manuell avståndsprioritet
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Fjärrblixtstyrning
i-TTL i-TTL
[A:B] Snabb trådlös blixtstyrning
AA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
i-TTL i-TTL
[A:B] Snabb trådlös blixtstyrning
AA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Färginformation från blixt
Färginformation från LED-lampa
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
313
SB-400
SB-300
z
z
z
z
z
—
—
SB-R200
SB-600
z
z
z
z
z
—
z
SB-500
SB-700
z
z
z
z
z
—
z 10
SU-800
SB-910, SB-900,
SB-800
Automatisk FP med höghastighetssynk 7
FV-lås 8
AF-hjälp för flerområdes-AF
Röda ögon-reducering
Kamerans modelleringsljus
Val av kamerablixtläge
Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z9
—
z
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Ej tillgängligt med spotmätning.
Kan också väljas med blixtenheten.
AA/A-lägesval utförs på blixtenheten med anpassade inställningar. Om objektivdata inte har
angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i inställningsmenyn väljs “A” när
ett icke-CPU-objektiv används.
4 Kan endast väljas med kameran.
5 Endast tillgängligt under närbildsfotografering.
6 Om objektivdata inte har angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn så används auto, ej TTL (A) med icke-CPU-objektiv, oavsett vilket läge som valts
med blixtenheten.
7 Endast tillgängligt i blixtstyrningslägena i-TTL, AA, A, GN och M.
8 Endast tillgängligt i blixtstyrningslägena i-TTL, AA och A.
9 Endast tillgängligt i kommandoläge.
10 Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.
A Använda FV-lås med extra blixtar
FV-lås (0 153) är tillgängligt med extra blixtar i blixtstyrningslägena TTL
och (om det stöds) förblixt AA och förblixt A. Notera att när avancerad
trådlös blixt används för att styra fjärrblixtenheter måste du ställa in
blixtstyrningsläge för mastern eller minst en fjärrgrupp till TTL eller AA.
314
❚❚ Andra blixtenheter
Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt läge
utan TTL.
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2,
SB-23,
SB-28DX, SB-28,
SB-22S, SB-22,
SB-29 3,
SB-26, SB-25,
SB-20, SB-16B, SB-21B 3,
Blixtläge
SB-24
SB-50DX 1
SB-15
SB-29S 3
A Auto, ej TTL
✔
—
✔
—
M Manuell
✔
✔
✔
✔
G Repeterande blixt
✔
—
—
—
REAR Synk på bakre ridå 4
✔
✔
✔
✔
1 Välj läge P, S, A eller M, fäll ner den inbyggda blixten, och använd bara den extra blixten.
2 Blixtläget ställs automatiskt in på TTL och slutarutlösningen inaktiveras. Ställ in blixtenheten på A
(automatisk blixt utan TTL).
3 Autofokus är endast tillgängligt med objektiven AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED och AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
4 Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.
Blixtenhet
A Mätning
Mätningsområdena för FV-lås när en extra blixt används är följande:
Blixtenhet
Separat blixtenhet
Används med andra
blixtenheter
(Avancerad trådlös
blixt)
Blixtläge
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (masterblixt)
Mätområde
4 mm cirkel i mitten av bilden
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
Hela kompositionen
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
315
D Anmärkningar om extra blixtenheter
Detaljerade instruktioner finns i handboken för blixtenheten. Om
blixtenheten stödjer CLS, se avsnittet om CLS-kompatibla digitala SLRkameror. D7200 inkluderas inte i kategorin “digital SLR” i handböckerna för
SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.
Om en extra blixt är monterad i andra fotograferingslägen än j, % och u
avfyras blixten med varje bild, även i lägen där den inbyggda blixten inte
kan användas.
i-TTL-blixtkontroll kan användas vid ISO-känsligheter mellan 100 och
12 800. Vid värden över 12 800 kanske önskade resultat inte kan uppnås på
vissa avstånd eller med vissa bländarinställningar. Om blixt klar-indikatorn
(M) blinkar i ungefär tre sekunder efter att ett fotografi tagits i i-TTL- eller
icke-i-TTL-autoläge har blixten avfyrats med full effekt och fotografiet kan
vara underexponerat (endast CLS-kompatibla blixtenheter; för information
om exponering och blixtladdningsindikatorer på andra enheter, se
handboken som följde med blixten).
När en synkkabel 17, 28 eller 29 i SC-serien används för fotografering med
extern blixt kanske korrekt exponering inte kan uppnås i i-TTL-läge. Vi
rekommenderar att du väljer standard i-TTL-upplättningsblixtstyrning. Ta
en testbild och granska resultatet på monitorn.
I i-TTL-läge, använd blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer
blixtenheten. Använd inte andra paneler, så som diffusionspaneler, då det
kan ge fel exponering.
316
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 och SB-400 har en funktion
för röda ögon-reducering, och SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 och
SU-800 ger AF-hjälpbelysning med följande restriktioner:
• SB-910 och SB-900: AF-hjälpbelysning är tillgänglig när
17–135mm AF-objektiv används med fokuspunkterna som
visas till höger.
• SB-800, SB-600 och SU-800: AF-hjälpbelysning är
24–34 mm
tillgänglig när 24–105mm AF-objektiv
används med fokuspunkterna som visas till
35–49 mm
höger.
50–105 mm
• SB-700: AF-hjälpbelysning är tillgänglig när 24–135mm
AF-objektiv används med fokuspunkterna som visas till
höger.
Beroende på det objektiv som används och motivet kanske
fokusindikeringen (I) visas när motivet inte är i fokus, eller kameran kanske
inte kan fokusera och slutarutlösningen inaktiveras.
I läge P är maximal bländare (lägsta f-numret) begränsad enligt
ISO-känsligheten, såsom visas nedan:
Maximal bländare vid ISO-motsvarighet:
100
200
400
800
1 600
3 200
6 400
12 800
4
5
5.6
7.1
8
10
11
13
Om objektivets maximala bländare är mindre än vad som anges ovan är
bländarens högsta värde objektivets maximala bländare.
317
A Blixtstyrningsläge
Informationsdisplayen visar blixtstyrningsläget för extra blixtar som är
monterade på kamerans tillbehörssko enligt följande:
Blixtsynk
Automatisk FP (0 282)
i-TTL
Automatisk bländare (AA)
Automatisk blixt, ej TTL
(A)
Manuell
avståndsprioritet (GN)
Manuell
Repeterande blixt
—
Avancerad trådlös blixt
D Använd endast blixttillbehör från Nikon
Använd endast blixtenheter från Nikon. Negativ spänning eller spänning
över 250 V i tillbehörsskon kan inte bara förhindra normal användning utan
också skada synkroniseringskretsen i kameran eller blixten. Innan du
använder en blixtenhet från Nikon som inte listas i detta avsnitt, kontakta
en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för mer information.
318
Övriga tillbehör
När detta skrevs var följande tillbehör tillgängliga för D7200.
• Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15
(0 21, 22; EN-EL15b- och EN-EL15a-batterier kan
också användas)
Strömförsörjning
• Batteriladdare MH-25a (0 21)
• Flerfunktionsbatteripack MB-D15
• Strömkontakt EP-5B, Nätadapter EH-5b
• Korrektionslinser DK-20C
• Sökarlupp DK-21M
Okulartillbehör
• Lupp DG-2
• Sökaradapter DK-22
• Vinkelsökare DR-6
• Trådlös fjärrkontroll ML-L3 (0 156)
Fjärrkontroller/trådlösa
• Trådlösa fjärrkontroller WR-T10 och WR-R10 (0 160)
fjärrkontroller/
• Trådlös fjärrkontroll WR-1 (0 160)
trådutlösare
• Trådutlösare MC-DC2 (0 58)
GPS-enheter
• GPS-enhet GP-1/GPS-enhet GP-1A (0 227)
• Kommunikationsenhet UT-1
Nätverksadaptrar
• Trådlös sändare WT-5
HDMI-kablar
HDMI-kabel HC-E1
Mikrofoner
Stereomikrofon ME-1 (0 193)
Lock till tillbehörssko
Lock till tillbehörssko BS-1
Kamerahuslock
Kamerahuslock BF-1B/Kamerahuslock BF-1A
• Camera Control Pro 2
Programvara
• ViewNX-i
• Capture NX-D
Tillgängligheten kan variera beroende på land eller region. Se vår webbplats eller broschyrer för den
senaste informationen.
319
Vård av kameran
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre tid, ta då bort
batteriet och förvara det på en sval, torr plats med polskyddet
fastsatt. Förhindra uppkomsten av mögel genom att förvara
kameran på en torr, välventilerad plats. Förvara inte kameran
tillsammans med malkulor av nafta eller kamfer eller på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga
elektromagnetiska fält, t.ex. tv- och radioapparater
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
Rengöring
Kamerahus
Objektiv,
spegel och
sökare
Monitor
Blås bort damm och smuts med en blåspensel och torka sedan
försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt kameran på
stranden eller vid kusten, torka då bort sand och salt med en
duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och torka den
därefter noggrant. Viktigt: Damm eller andra främmande ämnen
inuti kameran kan orsaka skador som inte omfattas av garantin.
Dessa glaskomponenter skadas lätt. Avlägsna damm och
smuts med en blåspensel. Om du använder tryckluftsspray, håll
burken lodrätt för att förhindra utsöndring av vätska. Ta bort
fingeravtryck och andra fläckar genom att fukta en mjuk duk
med lite objektivrengöringsmedel och torka försiktigt.
Avlägsna damm och smuts med en blåspensel. Ta bort
fingeravtryck och andra fläckar genom att torka ytan försiktigt
med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck inte, eftersom det
kan leda till skador eller fel.
Använd inte alkohol, förtunningsmedel eller andra flyktiga kemikalier.
320
Rengöring av bildsensorn
Om du misstänker att smuts eller damm på bildsensorn syns på
fotografier kan du rengöra sensorn med alternativet Rengöra
bildsensorn i inställningsmenyn. Sensorn kan rengöras när som
helst med alternativet Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras
automatiskt när kameran slås på eller av.
❚❚ “Rengör nu”
Håll kameran med undersidan nedåt, välj
Rengöra bildsensorn i inställningsmenyn,
markera sedan Rengör nu och tryck på J.
Kameran kontrollerar bildsensorn och
påbörjar sedan rengöringen. P blinkar
på kontrollpanelen och andra åtgärder kan
inte utföras medan rengöringen pågår. Ta
inte bort eller koppla ur strömförsörjningen
innan rengöringen avslutats och
inställningsmenyn visas.
321
❚❚ “Rengör vid start/avstängn.”
Välj mellan följande alternativ:
Alternativ
5
Rengör vid start
6
Rengör vid
avstängning
Rengör vid start &
avstängn.
Rengöring av
7
Beskrivning
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång
kameran slås på.
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång
kameran stängs av.
Bildsensorn rengörs automatiskt vid start och
avstängning.
Automatisk rengöring av bildsensorn avstängd.
1 Välj Rengör vid start/avstängn.
Visa menyn Rengöra bildsensorn
enligt beskrivningen på sida 321.
Markera Rengör vid start/avstängn.
och tryck på 2.
2 Välj ett alternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J.
322
D Rengöring av bildsensorn
Om kamerareglagen används under uppstarten avbryts rengöringen av
bildsensorn. Rengöring av bildsensorn kanske inte kan utföras vid
uppstarten om blixten laddas.
Om dammet inte kan tas bort helt med alternativen i menyn Rengöra
bildsensorn, rengör bildsensorn manuellt (0 324) eller kontakta en Nikonauktoriserad servicerepresentant.
Om bildsensorn rengörs flera gånger i följd kan bildsensorrengöringen
inaktiveras tillfälligt för att skydda kamerans interna kretsar. Rengöring kan
utföras igen efter en kort paus.
323
❚❚ Manuell rengöring
Om främmande föremål inte kan tas bort från bildsensorn med
alternativet Rengöra bildsensorn i inställningsmenyn (0 321) kan
sensorn rengöras manuellt enligt beskrivningen nedan. Lägg dock
märke till att sensorn är extremt ömtålig och lätt kan skadas. Nikon
rekommenderar att sensorn endast rengörs av Nikon-auktoriserad
servicepersonal.
1 Ladda batteriet eller anslut en nätadapter.
En pålitlig strömkälla krävs när bildsensorn inspekteras eller
rengörs. Stäng av kameran och sätt i ett fulladdat batteri eller
anslut en nätadapter och strömkontakt (säljs separat).
Alternativet Fälla upp spegeln för rengör. är endast tillgängligt
i inställningsmenyn vid batterinivåer över J.
2 Ta bort objektivet.
Slå av kameran och ta bort objektivet.
3 Välj Fälla upp spegeln för rengör.
Slå på kameran och markera Fälla upp
spegeln för rengör. i
inställningsmenyn och tryck på 2.
324
4 Tryck på J.
Meddelandet till höger visas i monitorn
och en rad med streck visas i
kontrollpanelen och i sökaren. Om du
vill gå tillbaka till normalläge utan att
inspektera bildsensorn, stäng av
kameran.
5 Fäll upp spegeln.
Tryck ned avtryckaren hela vägen.
Spegeln fälls upp och slutarridån
öppnas så att bildsensorn blir synlig.
Bilden i sökaren stängs av och raden
med streck på kontrollpanelen blinkar.
6 Undersök bildsensorn.
Håll kameran så att ljuset faller på
bildsensorn, och kontrollera om det
finns damm eller ludd på sensorn. Om
det inte finns några främmande föremål,
gå vidare till steg 8.
325
7 Rengör sensorn.
Avlägsna damm och ludd från sensorn
med en blåsare. Använd inte en
blåspensel, eftersom penselhåren kan
skada sensorn. Smuts som inte kan tas
bort med en blåsare kan bara avlägsnas
av Nikon-auktoriserad servicepersonal.
Du får under inga omständigheter vidröra eller torka av sensorn.
8 Stäng av kameran.
Spegeln fälls ned igen och slutarridån stängs. Sätt tillbaka
objektivet eller kamerahuslocket.
A Använd en tillförlitlig strömkälla
Slutarridån är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av medan
spegeln är uppfälld stängs ridån automatiskt. Följ följande
försiktighetsåtgärder för att förhindra skador på ridån:
• Stäng inte av kameran och ta inte bort eller koppla från strömkällan
medan spegeln är uppfälld.
• Om batteriet börjar ta slut medan spegeln är uppfälld hörs en signal och
lampan för självutlösaren blinkar för att varna för att slutarridån kommer
att stängas och spegeln fällas ned om cirka två minuter. Avsluta
rengöringen eller undersökningen omedelbart.
326
D Främmande ämnen på bildsensorn
Främmande ämnen som kommer in i kameran när objektiv eller
kamerahuslock tas bort eller byts ut (eller i mycket sällsynta fall smörjmedel
eller fina partiklar från själva kameran) kan fastna på bildsensorn, där de kan
synas på fotografier som tas under vissa förhållanden. Skydda kameran när
inget objektiv är monterat genom att alltid sätta på det medföljande
kamerahuslocket, och avlägsna först noggrant allt damm och andra
främmande ämnen som kan finnas på kamerafäste, objektivfäste och
kamerahuslock. Undvik att sätta på kamerahuslock eller byta objektiv i
dammiga omgivningar.
Om främmande ämnen kommer in på bildsensorn, använd alternativet
rengöring av bildsensorn enligt beskrivningen på sida 321. Om problemet
kvarstår, rengör sensorn manuellt (0 324) eller låt den rengöras av
auktoriserad Nikon-servicepersonal. Fotografier som påverkats av
förekomsten av främmande ämnen på sensorn kan retuscheras med
bildrengöringsalternativen som finns tillgängliga i vissa bildapplikationer.
D Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service. Nikon
rekommenderar genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikonauktoriserad servicerepresentant en gång om året eller vartannat år och
service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden genomgång och
service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran.
Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex.
objektiv eller extra blixtar, bör tas med vid genomgång eller service av
kameran.
327
Vård av kamera och batteri:
Försiktighetsåtgärder
Tappa inte: Fel kan uppstå om produkten utsätts för kraftiga stötar eller
vibrationer.
Håll torr: Produkten är inte vattentät, och fel kan uppstå om den sänks ned i
vatten eller utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostar kan
det ge ohjälpliga skador.
Undvik plötsliga temperaturförändringar: Plötsliga temperaturförändringar, t.ex.
när man kommer in i eller går ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan
leda till kondens inuti enheten. För att förhindra kondensation, placera
enheten i en bärväska eller plastpåse innan den utsätts för plötsliga
temperaturförändringar.
Håll borta från starka magnetfält: Använd eller förvara inte enheten i närheten av
utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetfält.
Kraftiga statiska laddningar eller de magnetfält som alstras av t.ex.
radiosändare kan störa monitorn, skada data som har lagrats på minneskortet
eller påverka produktens interna kretsar.
Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet riktat mot solen eller
någon annan stark ljuskälla under en längre tid. Intensivt ljus kan göra att
bildsensorn försämras eller ge en vit oskärpeeffekt i fotografierna.
Stäng av produkten innan strömkällan tas bort eller kopplas från: Koppla inte ur
produkten och ta inte ur batteriet medan produkten är påslagen eller medan
bilder sparas eller raderas. Om strömmen stängs av avsiktligt under dessa
omständigheter kan det leda till dataförluster eller skador på produktens
minne eller interna kretsar. Förhindra oavsiktlig avstängning av strömmen
genom att undvika att flytta produkten medan nätadaptern är ansluten.
328
Rengöring: Rengör kamerahuset genom att försiktigt blåsa bort damm och
smuts med en blåspensel och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk.
Efter att kameran använts på stranden eller vid kusten, torka bort sand och
salt med en duk som är lätt fuktad med rent vatten och torka därefter
kameran noggrant. Statisk elektricitet kan i sällsynta fall leda till att en LCD
lyses upp eller slocknar. Detta är inte ett fel och displayen återgår snart till det
normala.
Objektivet och spegeln skadas lätt. Damm och ludd avlägsnas försiktigt med
en blåspensel. När du använder tryckluftsspray, håll burken lodrätt för att
förhindra utsöndring av vätska. För att ta bort fingeravtryck eller andra fläckar
på objektivet, fukta en mjuk duk med en liten mängd objektivrengöring och
torka försiktigt av objektivet.
Se “Rengöring av bildsensorn” (0 321, 324) för information om att rengöra
bildsensorn.
Objektivkontakter: Håll objektivkontakterna rena.
Rör inte vid slutarridån: Slutarridån är extremt tunn och skadas lätt. Du får under
inga omständigheter utsätta ridån för tryck, vidröra den med
rengöringsredskap eller utsätta den för kraftiga luftströmmar från en
blåspensel. Sådan behandling kan göra att ridån repas, deformeras eller rivs
sönder.
Förvaring: Förhindra uppkomsten av mögel genom att förvara kameran på en
torr, välventilerad plats. Om du använder en nätadapter, koppla bort den på
grund av brandrisken. Om produkten inte ska användas under en längre tid,
ta ur batteriet för att förhindra läckage och förvara kameran i en plastpåse
tillsammans med torkmedel. Förvara däremot inte kamerafodralet i en
plastpåse, eftersom det kan förstöra materialet. Notera att torkmedlets
förmåga att absorbera fukt gradvis försämras och att det därför bör bytas ut
regelbundet.
För att förhindra mögel bör kameran tas fram från förvaringsplatsen minst en
gång i månaden. Slå på kameran och utlös slutaren några gånger innan du
lägger undan den.
Förvara batteriet på en sval och torr plats. Sätt tillbaka polskyddet innan
batteriet läggs undan.
329
Noteringar om monitorn: Monitorn är tillverkad med extremt hög precision;
minst 99,99 % av pixlarna fungerar korrekt, och färre än 0,01 % saknas eller är
defekta. Så även om dessa displayer kan innehålla pixlar som alltid är tända
(vita, röda, blåa eller gröna) eller alltid avstängda (svarta), så är detta inget fel,
och påverkar inte bilder som tas med enheten.
Det kan vara svårt att se bilden på monitorn i starkt ljus.
Utsätt inte monitorn för tryck, eftersom det kan leda till skador eller fel.
Damm eller ludd på monitorn kan avlägsnas med en blåspensel. Ta bort
fläckar genom att torka försiktigt med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Var
försiktig om monitorn går sönder så att du inte skadar dig på det krossade
glaset, och undvik att de flytande kristallerna kommer i kontakt med ögonen
eller munnen.
Batteriet och laddaren: Batterier kan läcka eller explodera till följd av felaktig
hantering. Läs och följ varningarna och försiktighetsåtgärderna på sidorna
x–xiii i denna handbok. Observera följande försiktighetsåtgärder när du
hanterar batterier:
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna
utrustning.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller öppen eld.
• Håll batteripolerna rena.
• Stäng av produkten innan du byter batteri.
• Ta bort batteriet från kameran eller laddaren när det inte används och sätt
tillbaka polskyddet. Dessa enheter drar en liten mängd ström även när de är
avstängda och kan ladda ur batteriet tills det inte längre fungerar. Om
batteriet inte ska användas på ett tag, sätt i det i kameran och ladda ur det
helt innan du tar ut det för förvaring. Batteriet ska förvaras på en sval plats
med en temperatur på 15 °C till 25 °C (undvik varma och extremt kalla
platser). Upprepa detta minst var sjätte månad.
• Att slå på eller stänga av kameran upprepade gånger när batteriet är helt
urladdat förkortar batteriets livslängd. Batterier som har laddats ur helt
måste laddas före användning.
330
• Den interna temperaturen i batteriet kan öka när det används. Om du
försöker ladda batteriet medan den interna temperaturen är förhöjd kan
det försämra batteriets prestanda, och batteriet kanske inte kan laddas eller
laddas bara delvis. Vänta med att ladda tills batteriet har svalnat.
• Ladda batteriet inomhus vid en temperatur på 5 °C–35 °C. Använd inte
batteriet vid temperaturer under 0 °C eller över 40 °C; det kan skada
batteriet eller försämra dess prestanda. Kapaciteten kan försämras och
laddningstiden öka vid batteritemperaturer från 0 °C till 15 °C och från 45 °C
till 60 °C. Batteriet laddas inte om dess temperatur är under 0 °C eller över
60 °C.
• Om lampan CHARGE blinkar snabbt (ungefär åtta gånger per sekund) under
laddningen, kontrollera att temperaturen ligger inom korrekt intervall och
koppla sedan bort laddaren och ta ur och sätt i batteriet igen. Om
problemet kvarstår, upphör omedelbart med användandet och ta med
batteriet och laddaren till din återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
• Flytta inte laddaren eller rör vid batteriet när laddning pågår. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det i vissa ovanliga fall leda till att laddaren
visar att batteriet är fulladdat trots att det endast är delvis laddat. Ta ur
batteriet och sätt i det igen för att börja ladda på nytt.
• Batterikapaciteten kan minska tillfälligt om batteriet laddas i låga
temperaturer eller används i en temperatur under den temperatur i vilken
det laddades. Om batteriet laddas i en temperatur under 5 °C kan indikatorn
för batteriets livslängd i displayen Batteriinformation (0 291) visa en
tillfällig minskning.
• Om du fortsätter att ladda ett batteri som redan är fulladdat kan dess
prestanda försämras.
331
• En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin
laddning när det används i rumstemperatur tyder på att det behöver bytas
ut. Köp ett nytt batteri.
• Den medföljande strömkabeln och väggadaptern får endast användas med
MH-25a. Använd laddaren endast med kompatibla batterier. Koppla från
när den inte används.
• Ladda batteriet innan det används. När du fotograferar vid betydelsefulla
tillfällen bör du ha ett extra, fulladdat batteri tillhands. Beroende på var du
befinner dig kan det vara svårt att få tag på extrabatterier med kort varsel.
Notera att vid kallt väder brukar batteriers kapacitet minska. Se till att
batteriet är fulladdat innan du fotograferar utomhus i kallt väder. Förvara
ett reservbatteri på en varm plats och byt ut batterierna när det behövs. När
ett kallt batteri värms upp kan en del av laddningen återställas.
• Förbrukade batterier är en värdefull resurs; återvinn enligt lokala
bestämmelser.
332
Felsökning
Om kameran inte fungerar som den ska, gå igenom listan över
vanliga problem nedan innan du tar kontakt med återförsäljaren
eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Batteri/display
Kameran är påslagen men reagerar inte: Vänta tills inspelningen avslutas. Stäng av
kameran om problemet kvarstår. Om kameran inte stängs av, ta bort och sätt
tillbaka batteriet, eller, om du använder en nätadapter, koppla ur och
återanslut nätadaptern. Notera att även om alla data som håller på att sparas
förloras så påverkas inte data som redan har sparats när strömförsörjningen
tas ur eller kopplas bort.
Sökaren är inte i fokus: Justera sökarens fokus (0 25). Om detta inte löser
problemet, välj enpunkts servoautofokus (AF-S; 0 83), enpunkts AF (0 86)
och mittenfokuspunkten (0 91), och rama sedan in ett motiv med hög
kontrast i mittenfokuspunkten och tryck in avtryckaren halvvägs för att
fokusera kameran. Med kameran fokuserad, använd
dioptrijusteringskontrollen för att få motivet i skarpt fokus i sökaren. Om
nödvändigt kan sökarens fokus justeras ytterligare med korrektionslinser
(säljs separat, 0 319).
Sökaren är mörk: Sätt i ett fulladdat batteri (0 21, 26).
Displayen slås av utan förvarning: Välj längre fördröjningar för Anpassad
inställning c2 (Väntelägestimer) eller c4 (Fördröjning av monitoravst.;
0 279).
Kontrollpanelens och sökarens display reagerar inte och lyser svagt: Svarstiden och
ljusstyrkan hos dessa displayer varierar med temperaturen.
Fina ränder syns runt den aktiva fokuspunkten eller displayen blir röd när fokuspunkten
markeras: Detta är normalt för denna typ av sökare och innebär inte att något
är fel.
333
Fotografering (alla lägen)
Det tar lång tid att slå på kameran: Radera filer eller mappar.
Slutarutlösningen är inaktiverad:
• Minneskortet är låst, fullt eller inte isatt (0 22, 29).
• Slutaren inaktiverad har valts för Anpassad inställning f7 (Funktion utan
minneskort; 0 286) och inget minneskort är isatt (0 29).
• Den inbyggda blixten laddas (0 36).
• Kameran är inte i fokus (0 34).
• Bländarringen för CPU-objektivet har inte låsts vid det högsta f-numret
(gäller inte för typ G- och E-objektiv). Om B visas på kontrollpanelen, välj
Bländarring för Anpassad inställning f5 (Anpassa kommandorattar) >
Bländarinställning för att använda bländarringen för att justera bländaren
(0 285).
• Ett icke-CPU-objektiv är monterat men kameran är inte i läge A eller M
(0 51).
Kameran svarar långsamt på avtryckaren: Välj Av för Anpassad inställning d4
(Exponeringsfördröjning; 0 280).
Ingen bild tas när fjärrkontrollens avtryckare trycks in:
• Byt batteri i fjärrkontrollen.
• Välj ett annat alternativ än Av för Fjärrstyrningsläge (ML-L3) (0 156).
• Blixten laddas (0 158).
• Tiden som valts för Anpassad inställning c5 (Avst.timer f. fjärrkontroll
(ML-L3), 0 279) har löpt ut.
• Starkt ljus stör fjärrkontrollen.
Bilderna är inte i fokus:
• Vrid knappen för val av fokusläge till AF (0 83).
• Kameran kan inte fokusera med autofokus: använd manuell fokusering eller
fokuslås (0 93, 97).
Fokus låses inte när avtryckaren trycks in halvvägs: Använd A AE-L/AF-L-knappen för
att låsa fokus när AF-C är valt för fokusläge eller när du fotograferar rörliga
motiv i läge AF-A.
334
Kan inte välja fokuspunkt:
• Lås upp fokusväljarlåset (0 89).
• Automatiskt AF-område är valt, eller ett ansikte detekterat när
ansiktsprioriterande AF är valt i livevisning: välj ett annat läge (0 86, 88).
• Kameran är i visningsläge (0 229) eller menyerna används (0 266).
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att starta väntelägestimern (0 37).
Kan inte välja AF-läge: Manuell fokusering vald (0 83, 97).
Kan inte välja AF-områdesläge: Manuell fokusering vald (0 83, 97).
Endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in i serietagningsläge: Serietagning är
inte tillgängligt om den inbyggda blixten avfyras (0 148).
Bildstorleken kan inte ändras: Bildkvalitet inställd på NEF (RAW) (0 77).
Kameran tar lång tid på sig att spela in bilder: Stäng av brusreducering för
långtidsexponering (0 271).
AF-hjälplampan tänds inte:
• AF-hjälplampan tänds inte om AF-C är valt för autofokusläge (0 83) eller om
kontinuerlig servoautofokus är valt när kameran är i läge AF-A. Välj AF-S. Om
ett annat alternativ än automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge,
välj mittenfokuspunkten (0 91).
• Kameran är i livevisning.
• Av har valts för Anpassad inställning a9 (Inbyggd AF-hjälplampa 0 277).
• Lampan har stängts av automatiskt. Lampan kan bli varm när den används
kontinuerligt; vänta tills den har svalnat.
Fläckar uppträder på fotografier: Rengör de främre och bakre objektivelementen.
Om problemet kvarstår, rengör bildsensorn (0 321).
335
Brus (ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) uppträder i
bilder:
• Ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma och ränder kan
minskas genom att sänka ISO-känsligheten.
• Använd alternativet Brusreducering för lång exp. i fotograferingsmenyn
för att begränsa förekomsten av ljusa fläckar eller dimma i bilder som tas
med slutartider längre än 1 sek. (0 271).
• Dimma och ljusa fläckar kan indikera att kamerans interna temperatur har
blivit förhöjd på grund av hög omgivande temperatur, långa exponeringar,
eller liknande orsaker: slå av kameran och vänta tills den har svalnat innan
du fortsätter fotograferingen.
• Vid höga ISO-känsligheter kan ränder synas i bilder som tagits med vissa
extra blixtar; om detta inträffar, välj ett lägre värde.
• Med höga ISO-känsligheter, inklusive Hög svartvitt1 eller Hög svartvitt2
och höga värden valda med automatisk ISO-känslighet kan slumpmässigt
utspridda ljusa pixlar minskas genom att välja Hög, Normal eller Låg för
Brusreducering vid högt ISO i fotograferingsmenyn eller
filminspelningsmenyn (0 271, 275).
• Med höga ISO-känsligheter kan ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder vara mer märkbara i långa exponeringar,
multiexponeringar, och bilder tagna i hög omgivande temperatur eller med
Aktiv D-Lighting aktiverat, Jämn valt för Ställ in Picture Control (0 130)
eller extrema värden valda för Picture Control-parametrar (0 133).
• I läge % kan slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder synas i
bilder tagna i svag belysning.
Flimmer eller streck syns i livevisning: Välj ett alternativ för Flimmerreducering
som matchar frekvensen på den lokala strömförsörjningen (0 290).
Ljusa områden eller band syns i livevisning: En blinkande skylt, blixt eller annan
kortvarig ljuskälla användes under livevisning.
Ljud spelas inte in med filmer: Mikrofon av har valts för Mikrofonkänslighet i
filminspelningsmenyn (0 273).
336
Livevisning avslutas oväntat eller startar inte: Livevisning kan avslutas automatiskt
för att undvika skador på kamerans interna kretsar om:
• Den omgivande temperaturen är hög
• Kameran har använts under en längre tid i livevisningsläge eller för att spela
in filmer
• Kameran har använts i serietagningsläge under en längre tid
Om livevisning inte startar när du trycker på a-knappen, vänta tills de inre
kretsarna har kylts ned och försök sedan igen. Notera att kameran kan kännas
varm, men detta betyder inte att något är fel.
Bildartefakter uppträder under livevisning: “Brus” (slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder) och oväntade färger kan uppträda om du zoomar
in vyn genom objektivet (0 38) under livevisning; i filmer påverkas
fördelningen av slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma och ljusa fläckar
av bildstorleken och bildfrekvensen (0 166). Slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma och ljusa fläckar kan också uppstå som ett resultat av ökad
temperatur i kamerans interna kretsar under livevisning; avsluta livevisning
när kameran inte används.
Menyalternativ kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga i alla lägen.
Fotografering (P, S, A, M)
Slutarutlösningen är inaktiverad:
• Ett icke-CPU-objektiv är monterat: vrid kamerans funktionsratt till A eller M
(0 51).
• Funktionsratten vreds till S efter att slutartiden A eller % valdes i läge
M: välj en ny slutartid (0 53).
Alla slutartider är inte tillgängliga: Blixt används. Blixtsynkhastigheten kan väljas
med Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet); när kompatibla
blixtenheter används, välj 1/320 sek. (Automatisk FP) eller 1/250 sek.
(Automatisk FP) för att få tillgång till alla slutartider (0 282).
337
Färgerna är onaturliga:
• Justera vitbalansen så den matchar ljuskällan (0 111).
• Justera Ställ in Picture Control-inställningarna (0 130).
Kan inte mäta vitbalans: Motivet är för mörkt eller för ljust (0 123).
Bilden kan inte väljas som källa för manuellt förinställt värde för vitbalans: Bilden
skapades inte med D7200 (0 127).
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig:
• Bildkvalitetsalternativet NEF (RAW) eller NEF + JPEG är valt för bildkvalitet
(0 77).
• Multiexponeringsläge är aktiverat (0 211).
Effekterna av Picture Control varierar mellan bilderna: A (auto) är valt för skärpa,
klarhet, kontrast eller mättnad. För konsekventa resultat över en serie bilder,
välj en annan inställning (0 133).
Mätningen kan inte ändras: Autoexponeringslås är aktiverat (0 107).
Exponeringskompensation kan inte användas: Kameran är i läge M. Välj ett annat
läge.
Brus (rödaktiga områden eller andra artefakter) är synliga vid långtidsexponeringar:
Aktivera brusreducering för långtidsexponering (0 271).
Bildvisning
NEF-bild (RAW) visas inte: Bilden har tagits med bildkvaliteten NEF + JPEG (0 77).
Kan inte visa bilder tagna med andra kameror: Bilder tagna med andra
kameramärken kanske inte visas korrekt.
Vissa bilder visas inte vid bildvisning: Välj Alla för Visningsmapp (0 266).
338
Kameran visar ett meddelande som säger att mappen inte innehåller några bilder: Använd
alternativet Visningsmapp i visningsmenyn för att välja en mapp som
innehåller bilder (0 266).
Bilder på högkant (porträtt) visas i liggande format (landskap):
• Välj På för Rotera hög (0 267).
• Fotot togs med Av valt för Automatisk bildrotering (0 290).
• Kameran riktades uppåt eller nedåt när bilden togs.
• Bilden visas med visning av tagen bild (0 230).
Kan inte radera bilden:
• Bilden är skyddad: ta bort skyddet (0 245).
• Minneskortet är låst (0 29).
Kan inte retuschera bilden: Bilden kan inte redigeras ytterligare med denna
kamera (0 346).
Kan inte ändra utskriftsbeställningen:
• Minneskortet är fullt: radera bilder (0 40, 246).
• Minneskortet är låst (0 29).
Kan inte välja fotot för utskrift: Bilden är i NEF (RAW)-format. Överför bilderna till
en dator och skriv ut med Capture NX-D (0 ii). NEF (RAW)-bilder kan sparas i
JPEG-format med NEF (RAW)-bearbetning (0 302).
Bilden visas inte på hd-videoenheten: Kontrollera att HDMI-kabeln är ansluten.
Kameran svarar inte på fjärrkontrollen för en HDMI-CEC-tv:
• Välj På för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 292).
• Justera HDMI-CEC-inställningarna för tv:n enligt beskrivningen i
dokumentationen som medföljer enheten.
Kan inte överföra bilder till en dator: Operativsystemet är inte kompatibelt med
kameran eller överföringsprogrammet. Använd en kortläsare för att kopiera
bilder till en dator.
339
Alternativet för borttagning av damm i bilden i Capture NX-D har inte önskad effekt: När
bildsensorn rengörs ändras positionen hos damm på bildsensorn.
Referensdata för borttagning av damm som registrerades innan bildsensorn
rengjordes kan inte användas med fotografier som tas efter att bildsensorn
rengjorts. Referensdata för borttagning av damm som registrerades efter att
bildsensorn rengjordes kan inte användas med fotografier som tagits innan
bildsensorn rengjordes.
NEF-bilder (RAW) ser annorlunda ut på en dator och på kameran: Programvara från
andra leverantörer visar inte effekterna av Picture Controls, Aktiv D-Lighting
eller vinjetteringskontroll. Använd Capture NX-D (0 ii).
Wi-Fi (trådlösa nätverk)
Smarta enheter visar inte kamerans SSID (nätverksnamn):
• Kontrollera att Aktivera är valt för Wi-Fi > Nätverksanslutning i kamerans
inställningsmeny (0 251).
• Pröva med att slå av Wi-Fi på den smarta enheten, och sedan på igen.
Kan inte ansluta till smarta enheter med NFC (0 254): Välj en annan
anslutningsmetod (0 251).
Övrigt
Inspelningsdatumet är inte korrekt: Kameraklockan är mindre noggrann än de
flesta armbandsur och hushållsklockor. Kontrollera klockan regelbundet mot
mera noggranna tidsangivare och ställ om vid behov.
Menyalternativ kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga vid vissa
kombinationer av inställningar eller när inget minneskort är isatt. Notera att
alternativet Batteriinformation inte är tillgängligt när kameran drivs av en
separat såld strömkontakt och nätadapter.
340
Felmeddelanden
I det här avsnittet beskrivs indikatorerna och felmeddelandena som
visas i sökaren, på kontrollpanelen och på monitorn.
Indikator
Kontrollpanel Sökare
Lösning
0
Ställ in ringen på minsta
bländare (högsta f29
numret).
Förbered ett fulladdat
H
d Låg batterinivå.
21
reservbatteri.
• Batteriet urladdat.
• Ladda eller byt
batteriet.
• Batteriet kan inte
• Kontakta en Nikonanvändas.
auktoriserad
servicerepresentant.
xviii,
•
Byt ut batteriet, eller
•
Ett
helt
urladdat
H
d
21, 22,
ladda
upp
batteriet
om
uppladdningsbart
(blinkar) (blinkar)
319
litiumjonbatteri eller ett det uppladdningsbara
litiumjonbatteriet är
batteri från en annan
urladdat.
tillverkare är isatt
antingen i kameran
eller i det separat sålda
batteripacket MB-D15.
Inget objektiv är
monterat, eller ett ickeCPU-objektiv är monterat Bländarvärdet visas om
F
utan att maximal
maximal bländare
224
specificeras.
bländare specificerats.
Bländare visas i steg från
maximal bländare.
B
(blinkar)
Problem
Bländarringen är inte
inställd på minsta
bländare.
341
Indikator
Kontrollpanel Sökare
i
(blinkar)
Problem
• Inget objektiv
monterat.
Lösning
0
• Montera ett icke-IX
23, 304
Nikkor-objektiv. Om ett
CPU-objektiv är
monterat, ta bort och
sätt tillbaka objektivet.
• Välj läge A eller M.
51
• Icke-CPU-objektiv
monterat.
F H Kameran kan inte
Ändra kompositionen
—
(blinkar) fokusera med autofokus. eller fokusera manuellt.
• Använd en lägre
ISO-känslighet.
• I fotograferingsläge:
P Använd ett ND-filter
från tredje part
Motivet är för ljust; fotot
S Minska slutartiden
blir överexponerat.
A Välj en mindre
bländare (större
(Exponeringsindikaf-nummer)
torerna och displayen
% Välj ett annat
för slutartid eller
fotograferingsläge
bländare blinkar)
• Använd en högre
ISO-känslighet.
• I fotograferingsläge:
Motivet är för mörkt;
P Använd blixt
fotot blir
S Öka slutartiden
underexponerat.
A Välj en större
bländare (mindre
f-nummer)
342
96, 97
99
—
53
54
6
99
146
53
54
Indikator
Kontrollpanel Sökare
Problem
A
A valt i läge S.
(blinkar)
%
% valt i läge S.
(blinkar)
P k
Bearbetning pågår.
(blinkar) (blinkar)
Lösning
0
Ändra slutartid eller välj
53, 56
läge M.
Ändra slutartid eller välj
53, 56
läge M.
Vänta tills bearbetningen
—
är slutförd.
Kontrollera bilden i
Om indikatorn blinkar i
monitorn; om den är
M
3 sek. efter att blixten
—
underexponerad, justera 229
(blinkar) avfyras kan fotot bli
inställningarna och
underexponerat.
försök igen.
• Minska kvaliteten eller 77, 81
Otillräckligt minne för att storleken.
spara fler foton med
• Radera fotografier efter 246
n j aktuella inställningar,
att ha kopierat viktiga
bilder till en dator eller
(blinkar) (blinkar) eller så har kameran fått
annan enhet.
slut på fil- eller
mappnummer.
• Sätt i ett nytt
22
minneskort.
Utlös slutaren. Om felet
kvarstår eller uppträder
O
Kameran fungerar inte. ofta, kontakta en Nikon—
(blinkar)
auktoriserad
servicerepresentant.
343
Indikator
Monitor
Inget minneskort.
Kontrollpanel
Det här minneskortet
kan inte användas. W,
Kortet kan vara
O
skadat. Sätt i ett
(blinkar)
annat kort.
g
344
Lösning
0
Stäng av kameran och
kontrollera att kortet
22
har satts i korrekt.
• Använd ett kort som 379
är godkänt av Nikon.
—
• Kontrollera att
kontakterna är rena.
Om kortet är skadat,
kontakta en
återförsäljare eller en
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
• Kan inte skapa • Radera filer eller sätt i 22, 246
ny mapp.
ett nytt minneskort
efter att ha kopierat
viktiga bilder till en
dator eller annan
enhet.
—
• Kontrollera att
Eye-Fi-kortets
firmware är
uppdaterat.
Kameran kan inte
• Kopiera filer på
22, 293
kontrollera
Eye-Fi-kortet till en
Eye-Fi-kortet.
dator eller annan
enhet och formatera
kortet, eller sätt i ett
nytt kort.
Problem
Kameran kan inte
S detektera ett
minneskort.
• Det gick inte att
komma åt
minneskortet.
W,
O
(blinkar)
Indikator
KontrollMonitor
panel
Problem
Minneskortet är låst. W, Minneskortet är
Skjut låset till
X låst
skrivläge.
(blinkar) (skrivskyddat).
W, Eye-Fi-kortet är
Ej tillgänglig om
O låst
Eye-Fi-kortet är låst.
(blinkar) (skrivskyddat).
Minneskortet har
Kortet är inte
[C] inte formaterats
formaterat.
(blinkar) för att användas i
Formatera kortet.
kameran.
Klockan har
Kameraklockan
—
återställts.
har inte ställts in.
Det går inte att starta
livevisningen. Vänta.
—
Mappen innehåller
inga bilder.
—
Alla bilder är dolda.
—
Lösning
0
Skjut kortets spärr för
skrivskydd till
skrivläge.
29
Formatera
minneskortet eller sätt 22, 289
i ett nytt minneskort.
Ställ in kameraklockan. 24, 290
Vänta tills de interna
kretsarna har svalnat
337
innan du fortsätter
livevisning.
Välj en mapp som
Det finns inga
innehåller bilder från
bilder på
menyn Visningsmapp
minneskortet
22, 266
eller sätt i ett
eller i vald(a)
minneskort med
mapp(ar) för
bilder.
bildvisning.
Inga bilder kan visas
förrän du har valt en
Alla foton i den
annan mapp eller Dölj
aktuella mappen
266
bild används för att
är dolda.
låta åtminstone en bild
visas.
Den interna
temperaturen i
kameran är hög.
345
Indikator
Monitor
346
Kontrollpanel
Det går inte att visa
filen.
—
Det går inte att välja
den här filen.
—
Den här filmen kan
inte redigeras.
—
Det gick inte att
ansluta; flera enheter
upptäckta. Försök
igen senare.
—
Fel
—
Problem
Lösning
0
Filen har skapats
eller ändrats med
en dator eller en
Filen kan inte visas på
kamera av ett
—
kameran.
annat märke, eller
också är filen
förstörd.
Bilder som har skapats
Vald bild kan inte
med andra enheter
—
retuscheras.
kan inte retuscheras.
—
• Filmer som har
skapats med andra
Den valda filmen enheter kan inte
redigeras.
kan inte
redigeras.
• Filmer måste vara
182
minst två sekunder
långa.
Flera smarta
enheter försöker
Vänta några minuter
—
ansluta till
innan du försöker igen.
kameran
samtidigt.
Välj Inaktivera för
Wi-Fi >
Wi-Fi-fel.
Nätverksanslutning, 256
välj sedan Aktivera
igen.
Indikator
Monitor
Det går inte att
komma åt nätverket
förrän kameran har
svalnat.
Kontrollpanel
—
Problem
Den interna
temperaturen i
kameran är hög.
Kontrollera
skrivaren.
—
Kontrollera papperet.
—
Papperet har fastnat.
—
Slut på papper.
—
Skrivaren har slut
på papper.
Kontrollera
tillgången på bläck.
—
Bläckfel.
Slut på bläck.
—
Skrivaren har slut
på bläck.
Skrivarfel.
Papperet i
skrivaren har inte
vald storlek.
Papperet har
fastnat i skrivaren.
Lösning
0
Stäng av kameran och
försök igen efter att ha
låtit kameran svalna.
—
Kontrollera skrivaren.
För att fortsätta, välj
Fortsätt (om
tillgängligt).
Lägg i papper av rätt
storlek och välj
Fortsätt.
Rensa stoppet och välj
Fortsätt.
Lägg i papper av rätt
storlek och välj
Fortsätt.
Kontrollera
bläckpatronen. För att
fortsätta, välj Fortsätt.
Byt bläckpatron och
välj Fortsätt.
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Mer information finns i handboken till skrivaren.
347
Specifikationer
❚❚ Nikon D7200 digitalkamera
Typ
Typ
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
Bildsensor
Bildsensor
Totalt antal pixlar
Dammreduceringssystem
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
348
Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och
AF-kontakter)
Nikon DX-format; brännvidd i 35 mm-format [135]
motsvarande ungefär 1,5× den för objektiv med
bildvinkel i FX-format
24,2 miljoner
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,72 miljoner
Rengöring av bildsensor, referensdata för
borttagning av damm i bilden (programvaran
Capture NX-D krävs)
• Bildområde DX (24×16)
6 000 × 4 000 (#)
4 496 × 3 000 ($)
2 992 × 2 000 (%)
• Bildområde 1,3× (18×12)
4 800 × 3 200 (#)
3 600 × 2 400 ($)
2 400 × 1 600 (%)
• Fotografier med ett bildområde på DX (24 × 16) tagna med
livevisningsväljaren vriden till 1 i livevisning
6 000 × 3 368 (#)
4 496 × 2 528 ($)
2 992 × 1 680 (%)
• Fotografier med ett bildområde på 1,3× (18 × 12) tagna
med livevisningsväljaren vriden till 1 i livevisning
4 800 × 2 696 (#)
3 600 × 2 024 ($)
2 400 × 1 344 (%)
Lagring
Filformat
Picture Control-system
Media
Dubbla fack
Filsystem
Sökare
Sökare
Sökartäckning
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfri komprimering
eller komprimerad
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med hög
(ungefär 1 : 4), normal (ungefär 1 : 8) eller
grundläggande (ungefär 1 : 16) komprimering
(Liten filstorlek); Optimal kvalitetkomprimering tillgänglig
• NEF (RAW)+JPEG: Ett fotografi lagras både i NEF
(RAW)- och JPEG-format
Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom,
Porträtt, Landskap, Jämn; vald Picture Control kan
modifieras; lagring för anpassade Picture Controls
SD- (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHCoch SDXC-minneskort
Fack 2 kan användas för extrautrymme eller
säkerhetskopiering, eller för separat lagring av
kopior skapade med NEF + JPEG; bilder kan
kopieras mellan korten.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonhöjd
• Bildområde DX (24×16): Ungefär 100 % horisontellt
och 100 % vertikalt
• Bildområde 1,3× (18 × 12): Ungefär 97 % horisontellt
och 97 % vertikalt
Ungefär 0,94× (50 mm f/1.4-objektiv vid
oändlighet, –1,0 m-1)
19,5 mm (–1,0 m-1; från mittytan på sökarlinsen)
–2–+1 m-1
349
Sökare
Mattskiva
Spegel
Granskning av skärpedjup
Objektivbländare
Objektiv
Kompatibla objektiv
BriteView Clear Matte Mark II mattskiva typ B med
AF-områdesmarkeringar (kompositionsrutnät kan
visas)
Snabbt återgående
När Pv-knappen trycks in stoppas objektivets
bländare ner till värdet som valts av användaren
(lägena A och M) eller av kameran (övriga lägen)
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibla med AF NIKKOR-objektiv, inklusive
objektiv av typ G, E och D (vissa begränsningar
gäller för PC-objektiv) och DX-objektiv, AI-P
NIKKOR-objektiv, och icke-CPU AI-objektiv (endast
lägena A och M). IX NIKKOR-objektiv, objektiv för
F3AF och icke-AI-objektiv kan inte användas.
Den elektroniska avståndsmätaren kan användas
tillsammans med objektiv som har en maximal
bländare på f/5.6 eller snabbare (den elektroniska
avståndsmätaren stödjer centrumfokuspunkten
med objektiv som har en maximal bländare på f/8
eller snabbare).
350
Slutare
Typ
Tid
Blixtsynkhastighet
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig
skärpeplansslutare
1
/8 000–30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid,
X250
X = 1/250 sek.; synkroniseras med slutaren vid
1/320 sek. eller längre (blixträckvidden minskar vid
tider mellan 1/250 och 1/320 sek.)
Utlösning
Utlösarläge
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb
serietagning), Q (tyst läge), E (självutlösare), MUP
(uppfälld spegel)
Ungefärlig
• JPEG-bilder och 12-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med
bildmatningshastighet
DX (24 × 16) valt för bildområde
CL: 1–6 bps
CH: 6 bps
• JPEG-bilder och 12-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med
1,3× (18 × 12) valt för bildområde
CL: 1–6 bps
CH: 7 bps
• 14-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med DX (24 × 16) valt för
bildområde
CL: 1–5 bps
CH: 5 bps
• 14-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med 1,3× (18 × 12) valt
för bildområde
CL: 1–6 bps
CH: 6 bps
Notera: maximal bildhastighet i livevisning är
3,7 bps.
Självutlösare
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar i
intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
Fjärrstyrningslägen (ML-L3) Fördröjd fjärrstyrning, fjärrstyrning utan
fördröjning, fjärrstyrd spegeluppfällning
351
Exponering
Mätning
Mätmetod
Område (ISO 100,
f/1.4-objektiv, 20 °C)
Koppling av
exponeringsmätare
Läge
352
TTL-exponeringsmätning med 2 016-pixlars RGBsensor
• Matris: 3D-färgmatrismätning II (objektiv av typ G,
E och D); färgmatrismätning II (övriga CPUobjektiv); färgmatrismätning tillgängligt med
icke-CPU-objektiv om användaren anger
objektivdata
• Centrumvägd: Ungefär 75 % vikt ges till en cirkel på
8 mm mitt i bilden. Cirkelns diameter kan ändras
till 6, 10 eller 13 mm, eller så kan viktningen
baseras på medelvärdet för hela kompositionen
(icke-CPU-objektiv använder en 8 mm cirkel)
• Spot: Mäter en cirkel med en diameter på ungefär
3,5 mm (ungefär 2,5 % av bilden) centrerad på
den valda fokuspunkten (på fokuspunkten i
mitten om icke-CPU-objektiv används)
• Matris eller centrumvägd mätning: 0–20 EV
• Spotmätning: 2–20 EV
Kombinerad CPU och AI
Autolägen (i auto; j auto (avstängd blixt)); motivlägen
(k porträtt; l landskap; p barn; m sport; n närbild;
o nattporträtt; r nattlandskap; s fest/inomhus; t strand/snö;
u solnedgång; v skymning/gryning; w husdjursporträtt;
x levande ljus; y blommor; z höstfärger; 0 mat);
specialeffektslägen (% mörkerseende; g färgteckning;
i miniatyreffekt; u selektiv färg; 1 silhuett; 2 högdagerbild;
3 lågdagerbild); programautomatik med flexibelt
program (P); slutartidsstyrd automatik (S);
bländarstyrd automatik (A); manuell (M);
U1 (användarinställningar 1); U2 (användarinställningar 2)
Exponering
Exponeringskompensation Kan justeras med –5–+5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
i lägena P, S, A, M, SCENE och %
Exponeringslås
Ljusstyrkan låst till detekterat värde med
A AE-L/AF-L-knappen
ISO-känslighet
ISO 100–25 600 i steg om 1/3 eller 1/2 EV. I lägena P,
(rekommenderat
S, A och M kan det även ställas in till ungefär 1 eller
exponeringsindex)
2 EV (motsvarande ISO 102 400; endast
monokrom) över ISO 25 600; automatisk ISOkänslighet är tillgänglig
Aktiv D-Lighting
Auto, Extra hög, Hög, Normal, Låg, Av
Fokus
Autofokus
Detektionsintervall
Objektivservo
Fokuspunkt
AF-områdesläge
Fokuslås
Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II autofokussensormodul med TTL-fasdetektering, finjustering,
51 fokuspunkter (inklusive 15 sensorer av korstyp;
f/8 stöds av 1 sensor) och AF-hjälplampa (räckvidd
ungefär 0,5–3 m)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S);
kontinuerlig servo-AF (AF-C); auto AF-S/AF-C-val
(AF-A); förutsägande fokusföljning aktiveras
automatiskt beroende på motivets status
• Manuell fokusering (M): Elektronisk avståndsmätare
kan användas
Kan väljas från 51 eller 11 fokuspunkter
Enpunkts-AF; 9-, 21- eller 51-punkters dynamiskt
AF-område, 3D-följning, automatiskt AF-område
Fokus kan låsas genom att trycka in avtryckaren
halvvägs (enpunkts servo-AF) eller genom att
trycka på A AE-L/AF-L-knappen
353
Blixt
Inbyggd blixt
Ledtal
Blixtstyrning
Blixtläge
Blixtkompensation
Blixt klar-indikator
Tillbehörssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkterminal
354
i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisk blixt med
automatisk uppfällning
P, S, A, M, 0: Manuell uppfällning med knapp
Ungefär 12, 12 med manuell blixt (m, ISO 100,
20 °C)
TTL: i-TTL-blixtstyrning med en 2 016-pixlars RGBsensor är tillgängligt med den inbyggda blixten;
i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digital SLR
används med matris- eller centrumvägd mätning,
standard i-TTL-upplättningsblixt för digital SLR
med spotmätning
Auto, automatisk med röda ögon-reducering,
automatisk långsam synk, automatisk långsam
synk med röda ögon-reducering,
upplättningsblixt, röda ögon-reducering, långsam
synk, långsam synk med röda ögon-reducering,
synk på bakre ridå med långsam synk, synk på
bakre ridå, av; automatisk FP med
höghastighetssynk stöds
–3–+1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Tänds när den inbyggda blixten eller den extra
blixten är fulladdad; blinkar efter att blixten
avfyrats med full effekt
ISO 518 tillbehörssko med synk- och datakontakter
och säkerhetslås
Nikon CLS stöds; kommandoläge-alternativ
tillgängligt
Synkterminaladapter AS-15 (säljs separat)
Vitbalans
Vitbalans
Gaffling
Gafflingstyper
Livevisning
Lägen
Objektivservo
AF-områdesläge
Autofokus
Film
Mätning
Mätmetod
Bildstorlek (pixlar) och
bildfrekvens
Auto (2 typer), glödlampa, fluorescerande
(7 typer), direkt solljus, blixt, molnigt, skugga,
manuellt förinställt värde (upp till 6 värden kan
lagras, spotmätning av vitbalans tillgänglig vid
livevisning), välj färgtemperatur (2 500 K–
10 000 K), alla med finjustering
Exponering, blixt, vitbalans och ADL
C (fotolivevisning), 1 (filmlivevisning)
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S); aktiv
servo-AF (AF-F)
• Manuell fokusering (M)
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt
AF-område, motivföljande AF
Kontrastdetekterande AF överallt i bilden
(kameran väljer fokuspunkt automatiskt när
ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF är
valt)
TTL-exponeringsmätning med huvudbildsensorn
Matris eller centrumvägd
• 1 920 × 1 080; 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Faktiska bildfrekvenser för 60p, 50p, 30p, 25p och
24p är 59,94, 50, 29,97, 25 respektive 23,976 bps;
alternativen stödjer både ★hög och normal
bildkvalitet
1 920 × 1 080; 60p och 50p är endast tillgängligt
när 1,3× (18 × 12) är valt för Bildområde i
filminspelningsmenyn
355
Film
Filformat
Videokomprimering
Ljudinspelningsformat
Ljudinspelningsenhet
Andra alternativ
Monitor
Monitor
Bildvisning
Bildvisning
Gränssnitt
USB
HDMI-utgång
Tillbehörskontakt
Ljudinmatning
Ljudutmatning
356
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Linjär PCM
Inbyggd eller extern stereomikrofon; justerbar
känslighet
Indexmarkering, timelapse-film
8 cm/3,2 tum, ungefär 1 229 000 punkters (VGA;
640 × RGBW × 480 = 1 228 800 punkter) TFTmonitor med ungefär 170° betraktningsvinkel,
ungefär 100 % sökartäckning, och justering av
ljusstyrka
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller
72 bilder eller kalender) med visningszoom,
filmuppspelning, foto- och/eller filmbildspel,
histogramvisning, högdagrar, fotoinformation,
visning av platsdata och automatisk bildrotering
Hi-Speed USB; anslutning till inbyggd USB-port
rekommenderas
HDMI-kontakt typ C
• Trådlösa fjärrkontroller: WR-1, WR-R10 (säljs separat)
• Trådutlösare: MC-DC2 (säljs separat)
• GPS-enhet: GP-1/GP-1A (säljs separat)
Stereo-minikontakt (3,5mm i diameter; plug-in
power stöds)
Stereo-minikontakt (3,5mm i diameter)
Trådlös
Standarder
Frekvens som används
Räckvidd (inom direkt
synhåll)
Autentisering
Trådlös inställning
Åtkomstprotokoll
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
2 412–2 462 MHz (kanal 1–11)
Ungefär 30 m (förutsätter att inga störningar finns;
räckvidden kan variera med signalstyrkan och
närvaron eller frånvaron av hinder)
54 Mbit/s
Maximala logiska datahastigheter enligt IEEEstandard. Den verkliga hastigheten kan variera.
Öppet system, WPA2-PSK
Stödjer WPS
Infrastruktur
NFC
Användning
NFC Forum Type 3 Tag
Datahastighet
Språk som stöds
Språk som stöds
Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska,
finska, franska, grekiska, hindi, holländska,
indonesiska, italienska, japanska, kinesiska
(förenklad och traditionell), koreanska, marathi,
norska, persiska, polska, portugisiska (Portugal och
Brasilien), rumänska, ryska, serbiska, spanska,
svenska, tamil, telugu, thailändska, tjeckiska,
turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska
357
Strömförsörjning
Batteri
Batteripack
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15;
EN-EL15b- och EN-EL15a-batterier kan också
användas
Flerfunktionsbatteripack MB-D15 (säljs separat)
med ett uppladdningsbart Nikon litiumjonbatteri
EN-EL15, eller 6 AA alkaliska, Ni-MH-, eller
litiumbatterier. EN-EL15b- och EN-EL15a-batterier
kan också användas.
Nätadapter EH-5b; kräver strömkontakt EP-5B (säljs
separat)
/ tum (ISO 1222)
14
Ungefär 135,5 × 106,5 × 76 mm
Ungefär 755 g med batteri och minneskort men
utan kamerahuslock; ungefär 675 g (endast
kamerahus)
Driftmiljö
Temperatur
0 °C–40 °C
Luftfuktighet
85 % eller mindre (ingen kondensation)
• Om inget annat anges utförs alla mätningar i enlighet med riktlinjer från Camera and Imaging
Products Association (CIPA).
• Alla siffror gäller för en kamera med ett fulladdat batteri.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för hårdvara och programvara
som beskrivs i denna handbok utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarigt för
skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
358
❚❚ Batteriladdare MH-25a
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Batterier som stöds
Laddningstid
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Strömkabelns längd
(om sådan medföljer)
Vikt
100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V DC/1,2 A
Nikon laddningsbara litiumjonbatterier EN-EL15b,
EN-EL15a och EN-EL15
Ungefär 2 timmar och 35 minuter vid en
omgivande temperatur på 25 °C när ingen
laddning återstår
0 °C–40 °C
Ungefär 95 × 33,5 × 71 mm, exklusive utskjutande
delar
Ungefär 1,5 m
Ungefär 115 g, exklusive medföljande
strömkontakt (strömkabel eller väggadapter)
❚❚ Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15
Typ
Nominell kapacitet
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Vikt
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
7,0 V/1 900 mAh
0 °C–40 °C
Ungefär 40 × 56 × 20,5 mm
Ungefär 78 g, exklusive polskydd
359
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv
Typ
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivets konstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Avståndsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreducering
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Diafragma
Bländarområde
Mätning
Filterstorlek
Mått
Vikt
360
Typ G AF-S DX-objektiv med inbyggd CPU och Ffattning
18–105 mm
f/3.5–5.6
15 element i 11 grupper (inklusive 1 EDlinselement, 1 asfäriskt linselement)
76°–15° 20´
Graderad i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 105)
Skickas till kameran
Manuell zoom med oberoende zoomring
Nikon Internal Focusing (IF) System med autofokus
kontrollerad av Silent Wave-motor och separat
fokusring för manuell fokusering
Linsförskjutning med voice coil motors
(linjärmotorer)
0,45 m från skärpeplanet (0 98) vid alla
zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
Helautomatisk
• 18 mm brännvidd: f/3.5–22
• 105 mm brännvidd: f/5.6–38
Den minsta bländare som visas kan variera
beroende på storleken på den exponeringsökning
som valts med kameran.
Full bländare
67 mm (P = 0,75 mm)
Ungefär 76 mm diameter × 89 mm (avstånd från
kamerans objektivmonteringsfläns)
Ungefär 420 g
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv
Typ
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivets konstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Avståndsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreducering
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Diafragma
Bländarområde
Mätning
Filterstorlek
Mått
Vikt
Typ G AF-S DX-objektiv med inbyggd CPU och Ffattning
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 element i 12 grupper (inklusive 1 EDlinselement, 1 asfäriskt linselement)
76°–11° 30´
Graderad i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Skickas till kameran
Manuell zoom med oberoende zoomring
Nikon Internal Focusing (IF) System med autofokus
kontrollerad av Silent Wave-motor och separat
fokusring för manuell fokusering
Linsförskjutning med voice coil motors
(linjärmotorer)
0,45 m från skärpeplanet (0 98) vid alla
zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
Helautomatisk
• 18 mm brännvidd: f/3.5–22
• 140 mm brännvidd: f/5.6–38
Den minsta bländare som visas kan variera
beroende på storleken på den exponeringsökning
som valts med kameran.
Full bländare
67 mm (P = 0,75 mm)
Ungefär 78 mm maximal diameter × 97 mm
(avstånd från kamerans objektivmonteringsfläns)
Ungefär 490 g
361
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II-objektiv
Typ G AF-S DX-objektiv med inbyggd CPU och Ffattning
Brännvidd
18–200 mm
Maximal bländare
f/3.5–5.6
Objektivets konstruktion
16 element i 12 grupper (inklusive 2 EDlinselement, 3 asfäriska linselement)
Bildvinkel
76°–8°
Brännviddsskala
Graderad i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)
Avståndsinformation
Skickas till kameran
Zoom
Manuell zoom med oberoende zoomring
Fokusering
Nikon Internal Focusing (IF) System med autofokus
kontrollerad av Silent Wave-motor och separat
fokusring för manuell fokusering
Vibrationsreducering
Linsförskjutning med voice coil motors
(linjärmotorer)
Fokusavståndsindikering
0,5 m till oändlighet (∞)
Minsta fokusavstånd
0,5 m från skärpeplanet (0 98) vid alla
zoompositioner
Diafragmablad
7 (rundad diafragmaöppning)
Diafragma
Helautomatisk
Bländarområde
• 18 mm brännvidd: f/3.5–22
• 200 mm brännvidd: f/5.6–36
Den minsta bländare som visas kan variera
beroende på storleken på den exponeringsökning
som valts med kameran.
Mätning
Full bländare
Filterstorlek
72 mm (P = 0,75 mm)
Mått
Ungefär 77 mm maximal diameter × 96,5 mm
(avstånd från kamerans objektivmonteringsfläns)
Vikt
Ungefär 565 g
Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för hårdvara och programvara som
beskrivs i denna handbok utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador som
kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
Typ
362
Objektiv
Detta avsnitt beskriver de funktioner som är tillgängliga med AF-S
DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR-, AF-S DX NIKKOR
18–140mm f/3.5–5.6G ED VR- och AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II-objektiv. Objektivet AF-S DX NIKKOR 18–105mm
f/3.5–5.6G ED VR används i handboken i illustrationssyfte.
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
Markering för
brännviddsskala
Brännviddsskala
Objektivlock
Objektivets
monteringsmarkering (0 23)
CPU-kontakter
(0 307)
Bakre objektivlock
Zoomring (0 33)
Fokusring (0 97)
A-M-väljare (0 97)
PÅ/AV-omkopplare för
vibrationsreducering (0 367)
363
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Markering för
brännviddsskala
Brännviddsskala
Objektivlock
Objektivets
monteringsmarkering
(0 23)
CPU-kontakter
(0 307)
Bakre objektivlock
Zoomring (0 33)
Fokusring (0 97)
364
A-M-väljare (0 97)
PÅ/AV-omkopplare för
vibrationsreducering (0 367)
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
Fokusavståndsindikering
Markering för
brännviddsskala
Fokusavståndsmarkering
Objektivets
monteringsmarkering (0 23)
Brännviddsskala
CPU-kontakter (0 307)
Objektivlock
LOCK
18
Bakre
objektivlock
Fokuslägesväljare (0 97)
Zoomring (0 33)
Zoomlåsväljare
Fokusring (0 97)
PÅ/AV-omkopplare för
vibrationsreducering
(0 367)
Lägesväljare för
vibrationsreducering
(0 368)
A Zoomlåsväljare
För att låsa zoomringen, vrid den till 18 mm-positionen och skjut
zoomlåsväljaren till LOCK. Detta förhindrar att objektivet dras ut av sin egen
vikt medan kameran bärs från plats till plats.
D Fokusavståndsindikering
Notera att fokusavståndsindikeringen endast är avsedd som en vägledning
och kanske inte visar avståndet till motivet korrekt, och kanske, på grund av
skärpedjupet eller andra faktorer, inte visar ∞ när kameran har fokuserat på
ett avlägset objekt.
365
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX NIKKOR
18–140mm f/3.5–5.6G ED VR och AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II är endast avsedda för användning med Nikons
digitalkameror med DX-format.
D Objektivskötsel
• Håll CPU-kontakterna rena.
• Använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd från objektivets
ytor. För att ta bort fläckar och fingeravtryck, använd en liten mängd
etanol eller objektivrengöringsmedel på en mjuk bomullsduk eller
objektivrengöringspapper och rengör från mitten och utåt med en
cirkelrörelse, försiktigt för att inte lämna fläckar eller röra vid glaset med
fingrarna.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller bensen för att
rengöra objektivet.
• Motljusskyddet eller NC-filter kan användas för att skydda det främre
objektivelementet.
• Sätt fast det främre och bakre locket innan objektivet placeras i sin mjuka
påse.
• När ett motljusskydd är monterat, lyft inte upp och håll inte i objektivet
eller kameran med bara skyddet.
• Om objektivet inte ska användas under en längre tid, förvara det på en
sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara inte i direkt solljus
eller tillsammans med malkulor som innehåller nafta eller kamfer.
• Håll objektivet torrt. Om de inre mekanismerna rostar kan det ge
ohjälpliga skador.
• Om objektivet lämnas på en extremt varm plats kan det skada eller
förvränga delar som är gjorda av förstärkt plast.
366
❚❚ Vibrationsreducering (VR)
De objektiv som beskrivs i detta avsnitt stödjer vibrationsreducering
(VR), vilket minskar oskärpa orsakat av kameraskakning även då
kameran panoreras, vilket möjliggör att slutartiderna för
DX-formatskameror ökas med ungefär 3,5 steg (AF-S DX NIKKOR
18–105mm f/3.5–5.6G ED VR och AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II) eller 4,0 steg (AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3.5–5.6G ED VR) vid maximal zoomposition (i enlighet med
standarder från Camera and Imaging Products Association [CIPA];
effekten varierar beroende på fotografen och
fotograferingsförhållandena). Detta ökar intervallet av tillgängliga
slutartider och möjliggör handhållen fotografering utan stativ i
många olika situationer.
Skjut vibrationsreduceringsväljaren till ON
(på) för att använda vibrationsreducering.
Vibrationsreducering aktiveras när
avtryckaren trycks in halvvägs, vilket
minskar effekterna av kameraskakning på
bilden i sökaren, och gör det enklare att
rama in motivet och fokusera, både med
autofokus och i manuella fokuseringslägen.
När kameran panoreras tillämpas
vibrationsreducering endast på rörelser
som inte är en del av panoreringen (om
kameran panoreras horisontellt, till
exempel, används vibrationsreducering endast på vertikala
skakningar), vilket gör det mycket enklare att panorera kameran
jämnt i en vid båge.
Stäng av vibrationsreducering när kameran är säkert monterad på
ett stativ, men låt den vara på om stativhuvudet inte är säkrat eller
när ett enbensstativ används.
367
D Vibrationsreducering
Stäng inte av kameran och ta inte bort objektivet medan
vibrationsreducering är aktiverat.
Vibrationsreducering inaktiveras medan den inbyggda blixten laddas. När
vibrationsreducering är aktiverad kan bilden i sökaren skaka efter att
slutaren utlösts. Detta är inget fel; vänta tills bilden i sökaren stabiliserats
innan du fotograferar.
A Lägesväljaren för vibrationsreducering (AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED
VR II-objektiv)
Lägesväljaren för vibrationsreducering används för att välja
vibrationsreduceringsläge när vibrationsreducering är på.
• Välj NORMAL för att minska effekterna av vibrationer när du fotograferar
från en fast position och i andra situationer med förhållandevis liten
kamerarörelse.
• Välj AKTIV för att minska effekterna av vibrationer när du fotograferar från
ett fordon i rörelse, medan du går, eller i andra situationer då kameran rör
sig aktivt.
Skjut lägesväljaren för vibrationsreducering till NORMAL för
panoreringsbilder. När kameran panoreras tillämpas vibrationsreducering
endast på rörelser som inte är en del av panoreringen (om kameran
panoreras horisontellt, till exempel, används vibrationsreducering endast
på vertikala skakningar), vilket gör det mycket enklare att panorera
kameran jämnt i en vid båge.
368
A Använda den inbyggda blixten
När du använder den inbyggda blixten, se till att motivet är minst 0,6 m bort
och ta bort motljusskydden för att förhindra vinjettering (skuggor som
skapas där änden av objektivet skymmer den inbyggda blixten).
Skugga
Vinjettering
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR:
Kamera
D5300/D5000/D3100/
D3000
D5200/D5100/D3200
D5500/D3300
D7200/D7100/D7000/
D300-serien/D200/D100/
D80
D90/D70-serien
D50
D60/D40-serien
Zoomposition
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
Minimiavstånd utan vinjettering
2,5 m
1,0 m
3,0 m
1,0 m
2,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
Alla
Ingen vinjettering
18 mm
24–105 mm
18 mm
24–105 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
1,5 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
369
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR:
Kamera
D7200/D7100/D7000/
D300-serien/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70-serien/D60/
D40-serien
Zoomposition
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
Minimiavstånd utan vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
18 mm
1,0 m
24 mm
1,0 m
35–140 mm
Ingen vinjettering
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II:
Kamera
D7200/D7100/D7000/
D300-serien/D200/D100
D90/D80
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70-serien/D60/D50/
D40-serien
Zoomposition
18 mm
24–200 mm
24 mm
35 mm
50–200 mm
24 mm
Minimiavstånd utan vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
35–200 mm
Ingen vinjettering
Eftersom de inbyggda blixtenheterna för D100 och D70 endast kan täcka
bildvinkeln hos ett objektiv med en brännvidd på 20 mm eller mer inträffar
vinjettering vid en brännvidd på 18 mm.
370
A Medföljande tillbehör för AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• 67 mm främre objektivlock LC-67 med klickfunktion
• Bakre objektivlock
• Mjuk objektivpåse CL-1018
• Skydd med bajonettfäste HB-32
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med
justeringsmarkeringen för motljusskyddet (
) såsom visas på bild q
och vrid sedan på skyddet (w) tills ●-markeringen är uppriktad mot
låsmarkeringen för motljusskyddet (—).
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det vid symbolen på basen
och undvik att hålla i det för hårt. Vinjettering kan inträffa om skyddet inte
är korrekt monterat.
Skyddet kan vändas och monteras på objektivet när det inte används.
A Separat sålda tillbehör för AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• 67 mm påskruvningsfilter
• Bakre objektivlock LF-1 och LF-4
371
A Medföljande tillbehör för AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
• 67 mm främre objektivlock LC-67 med klickfunktion
• Bakre objektivlock
A Separat sålda tillbehör för AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
• 67 mm påskruvningsfilter
• Bakre objektivlock LF-1 och LF-4
• Mjuk objektivpåse CL-1018
• Skydd med bajonettfäste HB-32
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med
justeringsmarkeringen för motljusskyddet (
) såsom visas på bild q
och vrid sedan på skyddet (w) tills ●-markeringen är uppriktad mot
låsmarkeringen för motljusskyddet (—).
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det vid symbolen på basen
och undvik att hålla i det för hårt. Vinjettering kan inträffa om skyddet inte
är korrekt monterat.
Skyddet kan vändas och monteras på objektivet när det inte används.
372
A Medföljande tillbehör för AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• 72 mm främre objektivlock LC-72 med klickfunktion
• Bakre objektivlock
• Mjuk objektivpåse CL-1018
• Skydd med bajonettfäste HB-35
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med
justeringsmarkeringen för motljusskyddet (
) såsom visas på bild q
och vrid sedan på skyddet (w) tills ●-markeringen är uppriktad mot
låsmarkeringen för motljusskyddet (—).
NORMAL
ACTIVE
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det vid symbolen på basen
och undvik att hålla i det för hårt. Vinjettering kan inträffa om skyddet inte
är korrekt monterat.
Skyddet kan vändas och monteras på objektivet när det inte används.
A Separat sålda tillbehör för AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• 72 mm påskruvningsfilter
• Bakre objektivlock LF-1 och LF-4
373
A En notering om vidvinkel- och supervidvinkelobjektiv
Autofokus kanske in te ger önskade resultat i de situationer som visas
nedan.
1 Objekt i bakgrunden tar upp mer av fokuspunkten än huvudmotivet:
Om fokuspunkten innehåller objekt
både i förgrunden och bakgrunden
kan kameran fokusera på bakgrunden
och motivet kan vara ur fokus.
Exempel: Ett porträttmotiv på
långt avstånd på ett visst
avstånd från bakgrunden
2 Motivet innehåller många fina detaljer.
Kameran kan ha svårt att fokusera på
motiv som saknar kontrast eller ser
mindre ut än objekt i bakgrunden.
Exempel: En blomsteräng
I dessa fall, använd manuell fokusering, eller använd fokuslås för att
fokusera på ett annat motiv på samma avstånd och komponera sedan om
fotografiet. För mer information, se “Få bra resultat med autofokus” (0 96).
374
A Använda M/A (autofokus med manuell styrning) med AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II-objektiv
För att fokusera med autofokus med manuell styrning (M/A):
1 Skjut fokuslägesväljaren (0 365) till M/A.
2 Fokusera.
Om så önskas kan du åsidosätta autofokus genom att vrida på objektivets
fokusring medan avtryckaren hålls intryckt halvvägs (eller medan du
trycker på knappen som tilldelats AF-ON i menyn Anpassade inställningar).
För att fokusera om med autofokus, tryck in avtryckaren halvvägs (eller
tryck på knappen igen).
A Fokusera med AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR- och AF-S DX NIKKOR
18–140mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv
När enpunkts servo-AF (AF-S) är valt som kamerans fokusläge och
objektivets A-M-väljare är inställd på A kan fokus justeras genom att hålla
avtryckaren intryckt halvvägs efter att autofokusåtgärden är slutförd och
manuellt vrida på fokusringen. Vrid inte på fokusringen innan
autofokusåtgärden är slutförd. För att fokusera om med autofokus, tryck in
avtryckaren halvvägs igen.
375
❚❚ Standarder som stöds
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) är en
standard som används inom digitalkameraindustrin för att säkra
kompatibiliteten mellan olika kameramärken.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) är en branschstandard
som möjliggör att bilder kan skrivas ut från utskriftsbeställningar
som har lagrats på minneskort.
• Exif version 2.3: Kameran stödjer Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) version 2.3, en standard som
innebär att information som lagras tillsammans med fotografier
används för optimal färgåtergivning när bilderna skrivs ut på Exifkompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som har utvecklats genom samarbete
mellan digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär att
fotografier kan skrivas ut direkt på en skrivare utan att de först
överförs till en dator.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface är en standard för
multimediagränssnitt som används för konsumentelektronik och
AV-utrustning som kan överföra audiovisuell data och styrsignaler
till HDMI-kompatibel utrustning via en enda kabel.
376
Information om varumärken
IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems,
Inc., i USA och/eller andra länder, och används under licens. Windows är
antingen ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. PictBridge är ett varumärke. SD-,
SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. HDMI,
HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance. N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som
tillhör NFC Forum, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla övriga varunamn
som nämns i denna handbok eller annan dokumentation som medföljer din
Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive ägare.
A Överensstämmelsemärkning
De standarder som kameran uppfyller kan visas med alternativet
Överensstämmelsemärkning i inställningsmenyn (0 293).
A FreeType License (FreeType2)
Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
A MIT License (HarfBuzz)
Delar av denna programvara är copyright © 2015 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter
förbehålles.
377
A Certifikat
378
Godkända minneskort
Kameran stödjer SD-, SDHC- och SDXC-minneskort,
inklusive SDHC- och SDXC-kort som uppfyller UHS-I.
Kort som är klassificerade som SD Speed Class 6 eller
bättre rekommenderas för filminspelning; om långsammare kort
används kan inspelningen avbrytas. När du väljer kort som ska
användas i kortläsare, se till att de är kompatibla med enheten.
Kontakta tillverkaren för information om funktioner, användning
och begränsningar av användningen.
379
Minneskortskapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på
ett 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC-kort vid olika
inställningar för bildkvalitet (0 77), bildstorlek (0 81) och
bildområde (från och med mars 2015; 0 73).
❚❚ Bildområde DX (24×16)
Bildkvalitet
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 12 bitar
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 14 bitar
NEF (RAW), komprimerad, 12 bitar
NEF (RAW), komprimerad, 14 bitar
JPEG hög 3
JPEG normal 3
JPEG låg 3
380
Bildstorlek
Filstorlek 1
Antal
bilder 1
Buffertkapacitet 2
—
22,2 MB
379
27
—
28,0 MB
294
18
—
—
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
20,6 MB
25,4 MB
12,7 MB
7,7 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,1 MB
2,7 MB
1,9 MB
1,1 MB
511
428
929
1 500
2 900
1 800
3 000
5 600
3 500
5 700
10 300
35
26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ Bildområde 1,3× (18×12)
Bildkvalitet
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 12 bitar
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 14 bitar
NEF (RAW), komprimerad, 12 bitar
NEF (RAW), komprimerad, 14 bitar
Bildstorlek
Filstorlek 1
Antal
bilder 1
Buffertkapacitet 2
—
15,0 MB
575
44
—
18,7 MB
449
29
—
13,8 MB
770
67
—
16,9 MB
648
46
Stor
8,6 MB
1 300
100
Mellan
5,3 MB
2 200
100
JPEG hög 3
Liten
2,9 MB
4 000
100
Stor
4,3 MB
2 600
100
Mellan
2,8 MB
4 300
100
JPEG normal 3
Liten
1,5 MB
7 400
100
Stor
2,0 MB
5 100
100
JPEG låg 3
Mellan
1,4 MB
7 900
100
Liten
0,9 MB
13 100
100
1 Alla siffror är ungefärliga. Filstorleken varierar beroende på motivet.
2 Maximalt antal exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Minskar om Optimal
kvalitet väljs för JPEG-komprimering (0 80), ISO-känsligheten ställs in på 12 800 eller
över, eller om brusreducering för långtidsexponering eller automatisk distorsionskontroll är på.
3 Siffrorna förutsätter att JPEG-komprimering är inställd på Liten filstorlek. Om du
väljer Optimal kvalitet ökar filstorleken för JPEG-bilder; antal bilder och buffertkapacitet
sjunker i motsvarande grad.
A d3—Max antal exponer. i följd (0 280)
Maximalt antal fotografier som kan tas i en serie kan ställas in på ett värde
mellan 1 och 100.
381
Batteriets livslängd
Filmsekvensen eller det antal bilder som kan sparas med fulladdade
batterier varierar med batteriets status, temperaturen, intervall
mellan bilderna och hur länge menyerna visas. När det gäller AAbatterier varierar kapaciteten också med tillverkaren och
förvaringsförhållandena; vissa AA-batterier kan inte användas.
Exempelsiffror för kameran och flerfunktionsbatteripack MB-D15
(säljs separat) ges nedan.
• Fotografier, utlösarläge enkelbild (CIPA-standard 1)
Ett EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ungefär 1 110 bilder
Ett EN-EL15-batteri 2 (MB-D15): Ungefär 1 110 bilder
6 AA alkaliska batterier (MB-D15): Ungefär 630 bilder
• Fotografier, serietagningsläge (Nikon-standard 3)
Ett EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ungefär 4 090 bilder
Ett EN-EL15-batteri 2 (MB-D15): Ungefär 4 090 bilder
6 AA alkaliska batterier (MB-D15): Ungefär 1 510 bilder
• Filmer 4
Ett EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ungefär 80 minuter HD-filmsekvens
Ett EN-EL15-batteri 2 (MB-D15): Ungefär 80 minuter HD-filmsekvens
6 AA alkaliska batterier (MB-D15): Ungefär 30 minuter HD-filmsekvens
382
1 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med ett AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv under
följande testförhållanden: objektivet ändrades från oändlighet till minimiavstånd och ett fotografi
togs med standardinställningarna varje 30 sek.; blixten avfyrades vid varannan bild. Livevisning
används inte.
2 EN-EL15b- och EN-EL15a-batterier kan också användas i stället för EN-EL15.
3 Uppmätt vid 20 °C med ett AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv under följande
testförhållanden: bildkvaliteten inställd på JPEG låg, bildstorleken inställd på M (mellan), slutartid
1/250 sek., avtryckaren trycks in halvvägs i 3 sekunder och fokus ändras från oändlighet till
minimiavstånd 3 gånger; 6 bilder tas sedan i följd och monitorn slås på i 5 sekunder och stängs sedan
av; cykeln upprepas när standby-timern löper ut.
4 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med kameran på standardinställningarna och ett AF-S DX NIKKOR
18–105mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv under förhållanden specificerade av Camera and Imaging
Products Association (CIPA). Individuella filmer kan vara upp till 29 minuter och 59 sekunder
(1 080/30p) långa eller 4 GB stora; inspelningen kan avslutas innan dessa gränser nås om kamerans
temperatur stiger.
Följande åtgärder kan minska batteriets livslängd:
• Använda monitorn
• Hålla avtryckaren intryckt halvvägs
• Upprepad användning av autofokus
• Ta NEF-bilder (RAW)
• Långa slutartider
• Använda kamerans Wi-Fi-funktioner (trådlöst nätverk)
• Använda kameran med separat sålda tillbehör
• Använda VR-läge (vibrationsreducering) med VR-objektiv
För att få ut mesta möjliga av Nikons uppladdningsbara
litiumjonbatterier EN-EL15:
• Håll batterikontakterna rena. Smutsiga kontakter kan minska
batteriets prestanda.
• Använd batterierna omedelbart efter laddningen. Batterierna
laddas ur om de inte används.
383
Index
Symboler
i (Autoläge) ..........................................30
j (Autoläge (blixt avstängd)) ............30
SCENE (Motivtyp) .....................................41
EFFECTS (Specialeffekter) .......................44
k (Porträtt) .............................................42
l (Landskap) ..........................................42
p (Barn) ...................................................42
m (Sport) ..................................................42
n (Närbild) ..............................................42
o (Nattporträtt) .....................................42
r (Nattlandskap) ...................................42
s (Fest/inomhus) ..................................42
t (Strand/snö) .......................................42
u (Solnedgång) .....................................43
v (Skymning/gryning) .........................43
w (Husdjursporträtt).............................43
x (Levande ljus) ......................................43
y (Blommor) ...........................................43
z (Höstfärger) ........................................43
0 (Mat) .....................................................43
% (Mörkerseende) .................................44
g (Färgteckning)........................... 44, 46
i (Miniatyreffekt) ......................... 45, 47
u (Selektiv färg) .............................. 45, 49
1 (Silhuett) .............................................45
2 (Högdagerbild) ..................................45
3 (Lågdagerbild) ...................................45
P (Programautomatik) ..........................52
S (Slutartidsstyrd automatik)...............53
A (Bländarstyrd automatik) ..................54
M (Manuell) ..............................................56
U1/U2. ........................................................62
S (Enkelbild).............................................66
CL (Långsam serietagning) ...................66
CH (Snabb serietagning)........................66
Q (Tyst läge) .............................................66
E (Självutlösare) ............................. 66, 69
MUP (Uppfälld spegel) ..................... 66, 71
! (Ansiktsprioriterande AF)................88
$ (Brett AF-område) .............................88
384
% (Smalt AF-område) ........................... 88
& (Motivföljande AF) ......................... 89
a (Matris) .............................................105
Z (Centrumvägd)...............................105
b (Spot) ................................................105
AUTO (Automatisk blixt) ......................145
Y (Röda ögon-reducering) .....145, 147
SLOW (Långsam synk) .................145, 147
REAR (Synk på bakre ridå) ...................147
E (Exponeringskompensation) .......109
Y (Blixtkompensation) ....................151
O (Flexibelt program) ........................... 52
a (Livevisning)-knappen ... 12, 31, 161
i-knappen ...................................189, 233
R (Info)-knappen ........................ 13, 185
J-knappen ................................... 17, 284
D-omkopplare..........................................5
L (Manuellt förinställt värde) ......111,
120
D (Gaffling) .......................................197
I (Fokusindikering) ................34, 93, 98
t (Minnesbuffert) .................................. 68
M (Blixt klar-indikator)........................... 36
Siffror
1,3× (18 × 12) .......................73, 168, 169
12 bitar .................................................... 80
14 bitar .................................................... 80
3D-följning........................................87, 90
A
ADL-gaffling .........................................207
AE & blixt (automatisk gaffling) .......197
AE-L/AF-L-knappen ...... 94, 107, 285, 288
AE-lås .....................................................107
AE-lås via avtryckaren ........................279
AF ....................................................... 83–95
AF-A .......................................................... 83
AF-aktivering ........................................277
AF-C ................................................. 83, 276
AF-F .......................................................... 84
AF-finjustering .....................................292
AF-hjälpbelysning .....................277, 317
AF-lägesknapp ................................84, 90
AF-områdesläge.....................................86
AF-områdesmarkeringar......10, 25, 235
AF-S ...........................................83, 84, 276
Aktiv D-Lighting ................139, 207, 270
Aktiv servo-AF ........................................84
Anpassade inställningar.................... 276
Ansiktsprioriterande AF .......................88
Anslutning för extern mikrofon ........... 2
Antal bilder .......................................... 382
Antal fokuspunkter ............................ 277
Användarinställningar ..........................62
Auto (Vitbalans) .........................111, 112
Autoexponeringslås ........................... 107
Autofokus .........................................83–95
Autofokusläge ........................................83
Automatisk bildrotering ................... 290
Automatisk blixt.................................. 145
Automatisk distorsionskontroll ....... 271
Automatisk gaffling ..................197, 284
Automatisk ISO-känslighet............... 102
Automatisk servo-AF ............................83
Automatiskt AF-område ...............87, 90
Avst.timer f. fjärrkontroll (ML-L3) .... 279
Avtryckare ............35, 93, 107, 279, 288
B
Batteri ...................... 21, 22, 26, 291, 359
Batteriets livslängd ............................. 382
Batteripack ........................................... 319
Beskär ...........................................294, 298
Beskära filmer ...................................... 179
Bildförhållande .................................... 298
Bildkommentar ................................... 291
Bildkvalitet .................................... 77, 268
Bildområde... 73, 75, 81, 168, 169, 269,
274
Bildspel.................................................. 267
Bildstorlek....................81, 169, 269, 310
Bildstorlek/bildfrekvens ..166, 192, 273
Bildvinkel .............................................. 310
Bildvisning ..................................... 39, 229
Bildöverlägg................................294, 299
Bitdjup för NEF (RAW) .......................... 80
Blixt .............36, 144, 145, 151, 153, 311
Blixt (Vitbalans) ....................................111
Blixt klar-indikator ..... 36, 154, 280, 316
Blixtgaffling ..........................................197
Blixtkompensation ..............................151
Blixtläge ....................................... 145, 147
Blixträckvidd .........................................150
Blixtslutartid ............................... 148, 283
Blixtstyrning för inb. blixt ..................283
Blixtsynkhastighet..................... 282, 351
Bländare ...........................................54–56
Bländarstyrd automatik ....................... 54
Brett AF-område .................................... 88
Brusreducering för lång exp. ............271
Brusreducering vid högt ISO .. 271, 275
Brännvidd.................................... 225, 309
Brännviddsskala ............... 363, 364, 365
Bulb ................................................... 58, 59
C
Camera Control Pro 2 .........................319
Capture NX-D ............................................ii
Centrumvägd ............................. 105, 278
CLS ..........................................................311
CPU-kontakter......................................307
CPU-objektiv .................................29, 304
Creative Lighting System ..................311
D
Data för icke-CPU-objektiv................224
Datum och tid ...............................24, 290
DCF .........................................................376
Digital Print Order Format ................376
Dioptrijusteringskontroll ...25, 319, 333
Direkt solljus (Vitbalans) ....................111
Distorsionskontroll .............................295
D-Lighting .............................................294
DPOF ............................................ 267, 376
DX (24 × 16) ..........................73, 168, 169
Dynamiskt AF-område .................. 86, 90
Dölj bild .................................................266
385
E
Efter radering....................................... 267
Elektronisk avståndsmätare ................98
Endast AE (automatisk gaffling) ...... 197
Endast blixt (automatisk gaffling) .. 197
Enkelbild ..................................................66
Enpunkts servo-AF ......................... 83, 84
Enpunkts-AF .................................... 86, 90
EV-steg för exp.kontroll .................... 278
Exif.......................................................... 376
Exponering..................................105–110
Exponeringsfördröjning ................... 280
Exponeringsgaffling .......................... 197
Exponeringsindikator ..................57, 286
Exponeringskompensation .... 109, 278,
283
Exponeringslås .................................... 107
Exponeringsmätare ..............................37
Extern mikrofon .................................. 193
Extra blixt..................................... 283, 311
Extrautrymme (Funktion för kortet i
fack 2) .....................................................82
Eye-Fi-överföring ................................ 293
F
Fack ...........................................27, 82, 233
Fack och mapp för visning ............... 233
Filmer .................................................... 161
Filminspelningsknapp .............. 163, 286
Filminspelningsmeny ........................ 273
Filmkvalitet ........................166, 192, 273
Filmlivevisning .................................... 161
Filnummersekvens ............................. 280
Filtereffekter ............................... 134, 294
Finjustera optimal exponer. ............. 278
Finjustera vitbalansen ....................... 114
Firmwareversion ................................. 293
Fisheye-objektiv ................................. 295
Fjärrkontroll ................................ 156, 319
Fjärrstyrd spegeluppfällning
(Fjärrstyrningsläge (ML-L3)) ........... 156
Fjärrstyrning utan fördröjning
(Fjärrstyrningsläge (ML-L3)) ........... 156
Fjärrstyrningsläge (ML-L3) ...... 156, 272
386
Flexibelt program ................................. 52
Flimmerreducering .............................290
Fluorescerande (Vitbalans) ...............111
Fn-knappen ...........................76, 284, 288
f-nummer ................................ 52, 54, 307
Fokusföljning ................................ 85, 276
Fokusindikering ........................34, 93, 98
Fokuslås ................................................... 93
Fokusläge ................................................ 83
Fokuspunkt .........33, 34, 86, 89, 98, 277
Formatera minneskort .......................289
Fotograferingsdata .............................239
Fotograferingsmeny ..........................268
Fotoinformation ..................................234
Frekvensomfång ........................192, 274
Funktion för kortet i fack 2 ......... 82, 268
Funktion utan minneskort ................286
Funktionsratt.............................................6
FV-lås ......................................................153
Fälla upp spegeln för rengör. ...........324
Färgläggningsbild...............................295
Färgrymd...............................................270
Färgteckning .......................... 44, 46, 295
Färgtemperatur ................ 111, 113, 117
Förblixt .........................................149, 154
Fördröjd fjärrstyrning
(Fjärrstyrningsläge (ML-L3)) ............156
Fördröjning av monitoravst. ............279
Förlustfri komprimering (typ) ............ 80
Förutsägande fokusföljning ............... 85
G
Gaffling .........................................197, 284
Glödlampa (Vitbalans) .......................111
GPS ................................................227, 241
Granskningsknapp.... 55, 167, 285, 288
H
H.264 ......................................................356
Hantera Picture Control.. 135, 270, 275
HDMI ................................... 170, 292, 376
HDMI-kontakt ...........................................2
Helskärmsläge .....................................229
Histogram ....................................237, 238
Hjälp..........................................................17
Hög upplösning .................................. 376
Högdagrar ............................................ 236
Högsta känslighet............................... 103
Högtalare ................................................... 4
Hörlurar ................................................. 193
Hörlursvolym ....................................... 193
I
Icke-CPU-objektiv .............224, 305, 308
Inbyggd blixt ................................ 36, 144
Indexmarkering..........................167, 178
Information .................................185, 234
Informationsdisplay ........... 13, 185, 281
Inställningar för ISO-känslighet...... 102,
271
INSTÄLLNINGSHISTORIK ................... 297
Inställningsmeny ................................ 289
Intervalltimerfotografering .....217, 272
Invertera indikatorer .......................... 286
ISO-känslighet ..................... 99, 102, 281
ISO-känslighetsinst. för film ............. 275
ISO-känslighetssteg ........................... 278
i-TTL ....................................................... 149
J
JPEG ...................................................77, 80
JPEG hög ..................................................77
JPEG låg ...................................................77
JPEG normal ............................................77
JPEG-komprimering .................... 80, 269
Jämförelse sida vid sida .................... 296
Jämn (Ställ in Picture Control) ......... 130
K
Kalendervisning .................................. 232
Kamerahuslock ................................3, 319
Klockbatteriet ...................................... 188
Knapp för val av fokusläge ..................83
Kommandoratt.................................... 285
Kommunikationsenhet ..................... 319
Kompatibla objektiv .......................... 304
Komprimerad (typ) ................................80
Kontinuerlig servo-AF ...........................83
Kontrollpanel ............................................9
Kopiera bild(er) ....................................267
Korrigering av röda ögon ..................294
Känslighet ......................................99, 102
L
L (stor)..............................................81, 169
Ladda batteriet ...................................... 21
Lagringsmapp ......................................268
Landskap (Ställ in Picture Control) ..130
LCD-belysning ................................ 5, 281
Liten filstorlek (JPEG-komprimering) 80
Livevisning ........................... 31, 161–170
Livevisningsväljare.......................31, 161
Långsam serietagning ................66, 280
Långsam synk ............................ 145, 147
Längsta slutartid ..................................103
M
M (mellan) .......................................81, 169
Manuell ............................................. 56, 97
Manuell fokusering ............................... 97
Manuellt förinställt värde (Vitbalans).....
111, 120
Matrismätning .....................................105
Mattskiva ...............................................350
Max antal exponer. i följd ..................280
Maximal bländare ............ 150, 307, 317
MB-D15 ............................... 281, 286, 319
Mikrofon ................................................193
Mikrofonkänslighet .................. 192, 273
MIN MENY .............................................297
Miniatyrbildsvisning ...........................231
Miniatyreffekt ......................... 45, 47, 296
Minnesbuffert ........................................ 68
Minneskort ..............22, 27, 82, 379, 380
Minneskortskapacitet.........................380
Minsta bländare.............................. 29, 51
Mired ......................................................116
Modelleringsblixt .........................55, 284
Moln (Vitbalans) ..................................111
Monitor ....................................12, 39, 229
Monitoralternativ för visning . 234, 266
Monitorns färgbalans .........................290
387
Monitorns ljusstyrka ........191, 192, 289
Monokrom .................................. 130, 294
Monteringsmarkering .....363, 364, 365
Motivföljande AF ...................................89
Motivtyp ..................................................41
Motljus ....................................................... 5
Multiexponering ........................ 211, 272
Mål ................................................ 192, 273
Mätning ................................................ 105
Mättade färger (Ställ in Picture Control)
130
N
Namnge fil ................................... 268, 273
NEF (RAW) ...............................77, 80, 302
NEF (RAW)-bearbetning........... 295, 302
Neutral (Ställ in Picture Control) ..... 130
NFC ............................................... 254, 264
Nätadapter ........................................... 319
Nätverk.................................................. 293
Nätverksadaptrar ................................ 319
O
Objektiv ................ 23, 29, 224, 304, 363
Objektivets fokusring97, 363, 364, 365
Objektivets
vibrationsreduceringsväljare ......... 367
Objektivfäste ......................................3, 98
OK-knappen...................................17, 284
Optimal kvalitet (JPEG-komprimering).
80
P
Perspektivkontroll .............................. 296
PictBridge ............................................. 376
Picture Controls ......................... 130, 132
Platsdata ...................................... 227, 241
Porträtt (Ställ in Picture Control)..... 130
Programautomatik ................................52
Pv-knappen .................55, 167, 285, 288
R
Radera .............................................40, 246
Radera aktuell bild .......................40, 246
388
Radera alla bilder ................................248
Radera valda bilder .............................248
Ratt för utlösarläge ...........................8, 66
RAW, fack 1 – JPEG, fack 2 (Funktion för
kortet i fack 2)....................................... 82
Redigera film ..................... 179, 233, 296
Reducering av vindbrus ...........192, 274
Referensbild för dammbortt. ...........290
Rengöra bildsensorn ..........................321
Retuscheringsmeny ...................233, 294
RGB .........................................................237
Rotera hög ............................................267
Rutnät i sökaren ..................................280
Räta upp ................................................295
Röda ögon-reducering .............145, 147
S
S (liten) ............................................ 81, 169
SD-minneskort ....... 22, 27, 82, 379, 380
Selektiv färg ............................ 45, 49, 296
Serietagningsläge ................................. 66
Signal .....................................................280
Självutlösare ........................... 66, 69, 279
Skugga (Vitbalans) ..............................111
Skydda bilder .......................................245
Skärpedjup ............................................. 55
Skärpeplansmarkering......................... 98
Slutartid .............................................53, 56
Slutartidsstyrd automatik ................... 53
Släpp knapp och använd ratt ...........285
Smalt AF-område .................................. 88
Smart enhet ..........................................250
Snabb serietagning .............................. 66
Snabbretuschering .............................295
Spara användarinställningar .............. 62
Spara punkter efter orientering .......277
Spara vald bildruta ....................179, 183
Spara/ladda inställningar ..................291
Sparar i NEF (RAW) ....................... 80, 269
Specialeffekter ....................................... 44
Speedlight-blixt ...................................311
Spegel ....................................71, 156, 324
Spot ........................................................105
Spotmätning av vitbalans .................124
Språk ...................................................... 357
Språk (Language)................................ 290
SSID ........................................................ 251
Standard (Ställ in Picture Control) .. 130
Standard i-TTL-upplättningsblixt för
digital SLR ..................................149, 313
Standardinställningar ........................ 194
Stativ ........................................................... 3
Storlek ............................................ 81, 169
Stort dynamiskt omfång (HDR) ...... 141,
270
Strömkontakt....................................... 319
Ställ in klockan via satellit ................. 227
Ställ in Picture Control .....130, 270, 275
Stödlinjer ..........................................13, 14
Synk på bakre ridå .............................. 147
Synk på främre ridå ............................ 147
Säkerhetskopiering (Funktion för
kortet i fack 2) .......................................82
Sökare ............................. 10, 25, 319, 349
Sökarens fokus ............................. 25, 319
Sökarlock .................................................70
Sökarokular .............................................70
T
Ta bort objektivet från kameran ........29
Tid.......................................24, 58, 60, 290
Tidszon och datum...................... 24, 290
Tillbehör ................................................ 319
Timelapse-film ............................171, 275
Timer............................................... 69, 217
Toning ..........................................133, 135
Tryck in avtryckaren halvvägs ............34
Tryck ned avtryckaren hela vägen .....35
Trådlös fjärrkontroll..........160, 287, 319
Trådlös sändare ................................... 319
Trådlöst nätverk .........................250, 319
Trådutlösare ............................................58
Tvåknappsåterställning..................... 194
Typ D-objektiv ............................304, 307
Typ E-objektiv .............................304, 307
Typ G-objektiv ............................304, 307
Tyst läge ...................................................66
U
Uppfälld spegel .............................. 66, 71
Upphovsrättsinnehavare......... 240, 291
Upplåsningsknapp för funktionsratten.
6
Upplåsningsknapp för ratt för
utlösarläge ........................................8, 66
UT-1 ........................................................319
UTC ............................................... 228, 241
Utlösarläge..........................................8, 66
V
Vibrationsreducering .........................367
ViewNX-i .....................................................ii
Vinjetteringskontroll ..........................271
Virtuell horisont ..................... 13, 14, 291
Visa SSID ................................................251
Visning av högdagrar .........................193
Visning av tagen bild ....... 176, 230, 267
Visningsinformation ...........................234
Visningsmapp ......................................266
Visningsmeny.......................................266
Visningszoom.......................................243
Vitbalans....................111, 202, 269, 274
Vitbalansgaffling (Automatisk gaffling)
202
Volym .....................................................178
Välj att överf. till smart enhet/
avmarkera ................................. 233, 263
Välj datum ................................... 249, 266
Välj färgtemperatur (Vitbalans) ......111,
117
Välj start-/slutpunkt ............................179
Väntelägestimer ..................37, 227, 279
W
WB (Vitbalans) ............................ 111, 202
Wi-Fi .......................................................250
Wireless Mobile Utility ............. 250, 251
WT-5 .......................................................319
Å
Återställ .................................................194
389
Återställ anpassningsmenyn ........... 276
Återställ användarinställningar ..........65
Återställ filminspelningsmenyn ...... 273
Återställ fotograferingsmenyn ........ 268
Återställa standardinställningarna . 194
Åtkomst hög ISO-kommandoratt ... 101
Ä
Ändra storlek ....................................... 295
Ö
Överensstämmelsemärkning . 293, 377
Översiktsdata....................................... 242
390
391
392
Garantivillkor - Nikons europeiska
servicegaranti
Bästa Nikon-kund,
Tack för att du har köpt en produkt från Nikon. Om produkten skulle
behöva garantiservice kontaktar du inköpsstället eller en medlem i
vårt auktoriserade servicenätverk i Nikon Europe B.V.:s
försäljningsregion (t.ex. Europa/Ryssland/övriga). Mer information
finns under:
http://www.europe-nikon.com/support
För att undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser
användarhandböckerna innan du kontaktar inköpsstället eller det
auktoriserade servicenätverket.
Nikonprodukten omfattas av en garanti mot tillverkningsfel som
gäller i ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten
under garantitiden visar sig defekt på grund av materialfel eller
tillverkningsfel reparerar vårt auktoriserade servicenätverk i Europe
B.V.:s försäljningsregion produkten utan kostnad för delar och
arbete enligt villkoren nedan. Nikon förbehåller sig rätten att (efter
eget gottfinnande) antingen ersätta eller reparera produkten.
1. Denna garantiservice tillhandahålls endast vid uppvisande av ett
ifyllt garantikort och den ursprungliga fakturan eller inköpskvittot
där datum för inköpet, produkttyp och återförsäljarens namn
anges, tillsammans med produkten. Nikon förbehåller sig rätten
att neka kostnadsfri garantiservice om ovanstående dokument
inte kan uppvisas eller om informationen i dessa är ofullständig
eller oläslig.
393
2. Garantin omfattar inte:
• nödvändigt underhåll och reparationer eller byten av
reservdelar på grund av normalt slitage.
• ändringar för att uppgradera produkten från dess normala
syfte så som det beskrivs i användarmanualen, utan
föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
• transportkostnader och alla risker som kan uppstå vid transport
i direkt eller indirekt samband med utnyttjandet av garantin för
produkten.
• eventuella skador som är resultatet av modifieringar eller
justeringar som har gjorts på produkten, utan föregående
skriftligt medgivande från Nikon, för att uppfylla lokala eller
nationella tekniska standarder som gäller i andra länder än dem
som produkten ursprungligen har utformats och/eller
tillverkats för.
3. Garantin gäller inte vid:
• skada som orsakats av felaktig användning inklusive men inte
begränsat till underlåtenhet att använda produkten för dess
normala syfte eller enligt användarinstruktionerna om rätt
användning och underhåll, och installation eller användning av
produkten som är oförenlig med de säkerhetsstandarder som
gäller i det land där produkten används.
• skada orsakad av olycka inklusive men inte begränsat till
blixtnedslag, vattenskada, brand, felaktig användning eller
försummelse.
• skadegörelse på eller ändring, förvanskning eller borttagning
av modell- eller serienumret på produkten.
• skada som är resultatet av reparationer eller justeringar
genomförda av icke auktoriserade serviceorganisationer eller
personer.
• skada i system som produkten ingår i eller används tillsammans
med.
394
4. Denna servicegaranti påverkar inte kundens lagstadgade
rättigheter enligt gällande nationella lagar, inte heller kundens
rättighet gentemot återförsäljaren enligt upprättat försäljnings-/
inköpskontrakt.
Obs!: En översikt över alla auktoriserade Nikon Service Stations finns
online via följande länk (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
395
E
L
P
Nikon D7200
M
SA
DIGITALKAMERA
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon
form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan
skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
Användarhandbok
(med garantidokument)
AMA16328
Tryckt i Europa
Sv
SB9A03(1B)
6MB2721B-03
Nikon Manual Viewer 2
Installera appen Nikon Manual Viewer 2 på din smartphone eller
surfplatta för att visa handböcker för Nikons digitalkameror, när som
helst, var som helst. Nikon Manual Viewer 2 kan laddas ner gratis från App Store
och Google Play.
Sv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising