Nikon | D600 | Nikon D600 Användarhandbok

Nikon D600 Användarhandbok
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon form (förutom som
korta citat i testartiklar eller recensioner) utan skriftligt godkännande från NIKON
CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Användarhandbok
Tryckt i Europa
SB2G01(1B)
6MB1531B-01
Sv
AMA14692
Sv
Tack för att du har valt att köpa en digital spegelreflexkamera från Nikon. Läs
instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där
alla som använder produkten kan få tillgång till dem.
Symboler och ikoner
För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används följande
symboler och ikoner:
D
Denna ikon används för varningar; det är information som du bör läsa innan du
använder kameran, så att du undviker att skada den.
A
Denna ikon används för meddelanden; det är information som du bör läsa innan
du använder kameran.
0
Denna ikon används för hänvisningar till andra sidor i handboken.
Menyposter, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil.
Kamerainställningar
Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningar används.
Hjälp
Använd kamerans hjälpfunktion för hjälp med menyalternativ eller andra ämnen. Se sida 18 för
information.
A För säkerhets skull
Läs säkerhetsanvisningarna i ”För säkerhets skull” (0 xviii–xix) innan du använder kameran för
första gången.
Sök här
Hitta det som du söker efter i:
i
Innehållsförteckning ................. 0 x
i
Index .......................................... 0 338
i
Index för frågor och svar........... 0 ii
i
Felmeddelanden....................... 0 322
i
Menyalternativ .......................... 0 iv
i
Felsökning ................................. 0 316
X Introduktion
s Grunderna för fotografering och bildvisning
x Fotografering med livevisning
y Filmlivevisning
# Lägena P, S, A och M
$ Användarinställningar: Lägena U1 och U2
k Utlösarläge
d Alternativ för bildlagring
N Fokus
S ISO-känslighet
Z Exponering
r Vitbalans
J Bildoptimering
l Fotografering med blixt
t Andra fotograferingsalternativ
I Mer om bildvisning
Q Anslutningar
U Menyguide
n Teknisk information
0
1
0 35
0 49
0 57
0 73
0 81
0 83
0 89
0 97
0 105
0 109
0 115
0 129
0 143
0 151
0 177
0 193
0 207
0 285
i
Index för frågor och svar
Hitta vad du söker med hjälp av detta ”frågor och svar”-index.
Ta bilder
i Fotograferingslägen och komponeringsalternativ
Finns det ett snabbt och enkelt sätt att ta snabbfoton (i-läge)?
Hur justerar jag snabbt inställningarna för olika motiv?
Kan jag justera slutartiden för att frysa eller ge oskärpa i rörelser (läge S)?
Kan jag justera bländare för att ge oskärpa till eller fokusera på
bakgrunder (läge A)?
Hur gör jag långa (”tids”) exponeringar (läge M)?
Kan jag komponera bilder på monitorn (C fotografering med
livevisning)?
Kan jag spela in filmer (1 filmlivevisning)?
Kan jag sammanfoga bilder tagna med regelbundna intervall för att
skapa en time-lapse-film?
i
Visa bilder
i Bildvisning
Hur kan jag titta på bilder i kameran?
Hur kan jag se mer information om en bild?
Kan jag visa bilder i automatiska bildspel?
Kan jag visa bilder på en TV?
Kan jag skydda bilder så att de inte raderas av misstag?
6, 83
85
6, 83
97–100
101
112
137
35, 143–147
93–95
0
46, 177
179–184
213
204–205
188
Radering
Hur kan jag radera bilder jag inte vill ha kvar?
ii
57
168
Bildkvalitet och bildstorlek
Hur fotograferar jag för att kunna skriva ut foton i stort format?
Hur får jag plats med fler bilder på minneskortet?
i
49
Använda blixten
Kan jag ställa in blixten så att den avfyras automatiskt vid behov?
Hur förhindrar jag att blixten utlöses?
Hur undviker jag ”röda ögon”?
i
79
Exponering
Kan jag göra bilderna ljusare eller mörkare?
Hur bevarar jag detaljer i skuggor och högdagrar?
i
77
Fokus
Kan jag välja hur kameran fokuserar?
Kan jag välja fokuspunkten?
i
35–39
40–45
76
Utlösarlägen
Kan jag ta bilder en i taget eller i snabb följd?
Hur tar jag bilder med självutlösaren eller en fjärrkontroll?
Kan jag minska ljudet från slutaren i tysta omgivningar (tyst
slutarutlösning)?
i
0
47, 189–191
Retuschera bilder
Hur kan jag skapa retuscherade kopior av mina bilder?
Hur tar jag bort ”röda ögon”?
Hur kan jag skapa JPEG-kopior av RAW (NEF)-bilder?
Kan jag göra ett överlägg av två NEF-bilder (RAW) och skapa en enda
bild?
Kan jag skapa en kopia av en bild som ser ut som en målning?
Kan jag beskära filmsekvenser på kameran eller spara filmstillbilder?
Menyer och inställningar
Hur använder jag menyerna?
Hur visar jag menyerna på ett annat språk?
Hur använder jag kommandorattarna?
Hur förhindrar jag att displayerna stängs av?
Hur fokuserar jag sökaren?
Kan jag visa ett kompositionsrutnät i sökaren eller monitorn?
Hur kan jag veta om kameran är vågrät?
Hur ställer jag kamerans klocka?
Hur formaterar jag minneskort?
Hur återställer jag standardinställningarna?
Var kan jag få hjälp angående en meny eller ett meddelande?
Anslutningar
0
261–279
264
271
269–270
275
69
0
18–20
27, 253
12–16
228
33
55, 62, 229
258
27, 253
31, 250
151, 214, 221
18, 322
0
Hur kopierar jag bilder till en dator?
193–195
Hur skriver jag ut bilder?
196–203
Kan jag skriva ut fotograferingsdatum på mina bilder?
198, 203
Underhåll och separata tillbehör
Vilka minneskort kan jag använda?
Vilka objektiv kan jag använda?
Vilka extra blixtenheter (speedlights) kan jag använda?
Vilka andra tillbehör finns tillgängliga för min kamera?
Vilken programvara finns det till kameran?
Vad gör jag med det medföljande sökarlocket?
Hur rengör jag kameran?
Var bör jag lämna in min kamera för service och reparation?
0
334
285
292
297–298
86
300
iii
Menyalternativ
D VISNINGSMENY (0 207)
Radera
Markerade
Välj datum
Alla
Visningsmapp
ND600
(standard)
Alla
Aktuell
Dölj bild
Välj/ange
Välj datum
Avmarkera alla?
Monitoralternativ Klar
för visning
Grundläggande fotoinfo
Fokuspunkt
Ytterligare fotoinfo
Ingen (endast bilden)
Högdagrar
RGB-histogram
Fotograferingsdata
Översikt
Kopiera bild(er)
Välj källa
Markera bild(er)
Markera målmapp
Kopiera bild(er)?
Visning av tagen På
bild
Av
(standard)
Efter radering
Visa nästa
(standard)
Visa förra
Fortsätt som tidigare
Rotera hög
På
(standard)
Av
Bildspel
Starta
Bildtyp
Bildintervall
Utskriftsbeställning Välj/ange
(DPOF)
Avmarkera alla?
C FOTOGRAFERINGSMENY
(0 214)
Återställ
Ja
fotograferingsmenyn Nej
Lagringsmapp
Välj mapp efter nummer
Välj mapp i lista
Namnge fil
Namnge fil
Funktion för
Extrautrymme
(standard)
kortet i fack 2
Säkerhetskopiering
RAW, fack 1 – JPEG, fack 2
Bildkvalitet
NEF (RAW) + JPEG hög
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG låg
NEF (RAW)
(0 93)
JPEG hög
JPEG normal
(standard)
JPEG låg
Bildstorlek
Stor
(standard)
Mellan
(0 95)
Bildområde
JPEGkomprimering
Sparar i NEF
(RAW)
Vitbalans
(0 115)
Liten
Automatisk DX-beskärning
Välj bildområde
Liten filstorlek
(standard)
Optimal kvalitet
Typ
Bitdjup för NEF (RAW)
Auto
(standard)
Glödlampa
Fluorescerande
Direkt solljus
Blixt
Moln
Skugga
Välj färgtemperatur
Förinställ manuellt
Alternativ markerade med en -ikon kan sparas på minneskortet med alternativet Spara/ladda
inställningar > Spara inställningar i kamerans inställningsmeny (0 249). De sparade inställningarna
kan kopieras till andra D600-kameror genom att sätta i minneskortet i kameran och välja Spara/ladda
inställningar > Ladda inställningar.
iv
Ställ in Picture Control
Standard
(standard)
Neutral
Mättade färger
Monokrom
Porträtt
Landskap
Hantera Picture Control Spara/redigera
Byt namn 1
Radera 1
Ladda/spara
Automatisk
På
distorsionskontroll
Av
(standard)
Färgrymd
sRGB
(standard)
Adobe RGB
Aktiv D-Lighting 2
Auto
Extra hög
Hög
Normal
Låg
Av
HDR (stort dynamiskt
HDR-läge
omfång)
Exponeringsskillnad
Mjukare bilder
Vinjetteringskontroll
Hög
Normal
(standard)
Låg
Av
Brusreducering för lång På
exp.
Av
(standard)
Brusreducering för högt Hög
ISO
Normal
(standard)
Låg
Av
Inställningar för ISOISO-känslighet
känslighet
(0 105)
Fjärrstyrningsläge
Multiexponering
Automatisk ISOkänslighet
Fördröjd fjärrstyrning
(standard)
Fjärrstyrn. utan
fördröjning
Fjärrstyrd
spegeluppfällning
Multiexponeringsläge
Antal bilder
Automatisk förstärkning
Intervalltimerfotografering Välj starttid
Nu
Starttid
Intervall
Välj antal gånger × antal
bilder
Starta
Timelapse-film
Starta
Intervall
Fotograferingstid
Filminställningar
Bildstorlek/bildfrekvens
Filmkvalitet
Mikrofon
Mål
1 Ej tillgängligt om det inte finns någon anpassad
Picture Control.
2 Standard är Av (lägena P, S, A, M, 1, 2 och 3) eller
Auto (andra lägen).
A ANPASSADE INSTÄLLNINGAR
(0 219)
Återställ anpassade Ja
inställn.
Nej
a Autofokus
a1 Välj AF-Cprioritet
Prioritera slutare
Prioritera fokus
a2 Välj AF-SPrioritera slutare
prioritet
Prioritera fokus
a3 Fokusföljning
5 (Lång)
med låsning
4
3 (Normal)
2
1 (Kort)
Av
a4 AFAuto
punktsbelysning På
Av
a5 Loopa val av
Loopning
fokuspunkt
Ingen loopning
a6 Antal
39 punkter
fokuspunkter
11 punkter
a7 Inbyggd AFPå
hjälplampa
Av
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
v
b Mätning/exponering
b1 ISO1/3 steg
(standard)
känslighetssteg
1/2 steg
b2 EV-steg för
1/3 steg
(standard)
exp.kontroll
1/2 steg
b3 Enkel
På (autoåterställning)
exponeringskomp. På
Av
(standard)
b4 Centrumvägt
φ 8 mm
område
φ 12 mm
(standard)
φ 15 mm
φ 20 mm
Medel
b5 Finjustera optimal Ja
exponer.
Nej
(standard)
c Timers/AE-lås
c1 AE-lås via
avtryckaren
c2
c3
c4
c5
vi
På
Av
(standard)
Väntelägestimer 4 sek.
6 sek.
(standard)
10 sek.
30 sek.
1 min.
5 min.
10 min.
30 min.
Ingen gräns
Självutlösare Självutlösarfördröjning
Antal bilder
Intervall mellan bilderna
Fördröjning av Bildvisning
monitoravst. Menyer
Informationsdisplay
Visning av tagen bild
Livevisning
Avst.timer för
1 min.
(standard)
fjärrkontroll
5 min.
10 min.
15 min.
d Fotografering/visning
d1 Signal
Volym
Ton
d2 Rutnät i sökaren
På
Av
(standard)
d3 Visning/justering av Visa ISO-känslighet
ISO-tal
Visa ISO/Enkel ISO
Visa antalet bilder som
kan tas
(standard)
d4 Skärmtips
På
(standard)
Av
d5 Bildhastighet för CL- 5 bilder per sekund
läget
4 bilder per sekund
3 bilder per sekund
(standard)
2 bilder per sekund
1 bild per sekund
d6 Max antal exponer. i 1–100
följd
d7 Filnummersekvens
På
(standard)
Av
Återställ
d8 Informationsdisplay Auto
(standard)
Manuell
d9 Lcd-belysning
På
Av
(standard)
d10 Exponeringsfördröjning 3 sek.
2 sek.
1 sek.
Av
(standard)
d11 Blixtvarning
På
(standard)
Av
d12 Batterityp i MB-D14 LR6 (AA alkaliska)
(standard)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA litium)
d13 Batteriordning
Använd batt. i MB-D14
först
(standard)
Använd kamerabatteriet
först
e Gaffling/blixt
e1 Blixtsynkhastighet 1/250 sek. (Automatisk FP)
1/200 sek. (Automatisk FP)
1/200 sek.
(standard)
1/160 sek.
1/125 sek.
1/100 sek.
1/80 sek.
1/60 sek.
e2 Blixtslutartid
1/60 sek.
(standard)
1/30 sek.
1/15 sek.
1/8 sek.
1/4 sek.
1/2 sek.
1 sek.
2 sek.
4 sek.
8 sek.
15 sek.
30 sek.
e3 Blixtstyrning för
TTL
(standard)
inb. blixt
Manuell
Repeterande blixt
Kommandoläge
e3 Extra blixt *
TTL
(standard)
Manuell
e4 Exponeringskomp. Hela kompositionen
för blixt
(standard)
Endast bakgrunden
e5 Modelleringsblixt På
(standard)
Av
e6 Automatisk
AE & blixt
(standard)
gaffling
Endast AE
Endast blixt
Vitbalansgaffling
ADL-gaffling
e7 Gafflingsföljd
Mätare > under > över
(standard)
Under > mätare > över
* Visas endast när en extra blixt SB-400 är monterad.
f Reglage
f1 OK-knappen
(Fotogr.läge)
Välj mittenfokuspunkt
(standard)
Markera aktiv fokuspunkt
Används ej
f Reglage
f2 Tilldela Fn-knapp
f3
Granska
FV-lås
AE-/AF-lås
Endast AE-lås
AE-lås (håll)
Endast AF-lås
AF-ON
Avstängd blixt
Gafflingsserie
Aktiv D-Lighting
+ NEF (RAW)
Matrismätning
Centrumvägd mätning
Spotmätning
Kompositionsrutnät
Välj bildområde (standard)
Virtuell horisont i sökaren
MIN MENY
Kom åt översta MIN MENY-alt.
1 steg slutare/bländare
Välj nr för icke-CPU-objektiv
Bildvisning
Ingen
Tilldela
Granska
(standard)
granskningsknapp FV-lås
AE-/AF-lås
Endast AE-lås
AE-lås (håll)
Endast AF-lås
AF-ON
Avstängd blixt
Gafflingsserie
Aktiv D-Lighting
+ NEF (RAW)
Matrismätning
Centrumvägd mätning
Spotmätning
Kompositionsrutnät
Välj bildområde
Virtuell horisont i sökaren
MIN MENY
Kom åt översta MIN MENY-alt.
1 steg slutare/bländare
Välj nr för icke-CPU-objektiv
Bildvisning
Ingen
vii
f Reglage
f4 Tilldela AE-L/AF-L- AE-/AF-lås
(standard)
knapp
Endast AE-lås
AE-lås (håll)
Endast AF-lås
AF-ON
FV-lås
Ingen
f5 Anpassa
Omvänd rotationsriktning
kommandorattar Ändra primär/sekundär
Bländarinställning
Menyer och bildvisning
f6 Släpp knapp och Ja
använd ratt
Nej
(standard)
f7 Funktion utan
Slutaren inaktiverad
minneskort
Slutaren aktiverad
(standard)
f8 Invertera
indikatorer
(standard)
f9 Tilld. 4-knapp på AE-/AF-lås
(standard)
MB-D14
Endast AE-lås
AE-lås (håll)
Endast AF-lås
AF-ON
FV-lås
Samma som Fn-knapp
g Film
g1 Tilldela Fn-knapp
Indexmarkering
Visa
fotograferingsinformation
AE-/AF-lås
Endast AE-lås
AE-lås (håll)
Endast AF-lås
AF-ON
Ingen
(standard)
g2 Tilldela
Indexmarkering (standard)
granskningsknapp Visa
fotograferingsinformation
AE-/AF-lås
Endast AE-lås
AE-lås (håll)
Endast AF-lås
AF-ON
Ingen
viii
g Film
g3 Tilldela AE-L/AF-L- Indexmarkering
knapp
Visa
fotograferingsinformation
AE-/AF-lås
(standard)
Endast AE-lås
AE-lås (håll)
Endast AF-lås
AF-ON
Ingen
g4 Tilldela avtryckare Ta foton
(standard)
Spela in filmer
B INSTÄLLNINGSMENY (0 249)
Formatera
minneskort
Fack 1
Fack 2
Spara
Spara som U1
användarinställningar Spara som U2
Återställ
Återställ U1
användarinställningar Återställ U2
Monitorns
Auto
ljusstyrka
Manuell
(standard)
Rengöra
Rengör nu
bildsensorn
Rengör vid start/avstängn.
Fälla upp spegeln Starta
för rengör. 1
Referensbild för
Starta
dammbortt.
Rengör sensorn och starta
HDMI
Upplösning
HDMI-styrning
Flimmerreducering Auto
(standard)
50 Hz
60 Hz
Tidszon och datum Tidszon
Datum och tid
Datumformat
Sommartid
Språk (Language)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Bildkommentar
Klar
Ange kommentar
Bifoga kommentar
Automatisk
På
(standard)
bildrotering
Av
Batteriinformation –
Information om
Klar
upphovsrätt
Fotograf
Upphovsrättsinnehavare
Bifoga info. om upphovsrätt
Spara/ladda
Spara inställningar
inställningar
Ladda inställningar
GPS
Väntelägestimer
Position
Ställ kameraklockan via GPS
Virtuell horisont
–
Data för icke-CPU- Klar
objektiv
Objektivnummer
Brännvidd (mm)
Maximal bländare
AF-finjustering
AF-finjustering (På/Av)
Sparat värde
Standard
Lista sparade värden
Eye-Fi-överföring 2 Fack 1
Fack 2
Firmwareversion
–
1 Inte tillgängligt vid batterinivå J eller lägre.
2 Endast tillgängligt med kompatibla Eye-Fiminneskort.
N RETUSCHERINGSMENY
(0 261)
D-Lighting
Korrigering av röda
ögon
Beskär
Monokrom
Filtereffekter
–
–
–
Svartvitt
Sepia
Cyanotypi
Skylightfilter
Varmfilter
Intensivare rött
Intensivare grönt
Intensivare blått
Stjärnfilter
Mjukt filter
Färgbalans
Bildöverlägg 1
NEF (RAW)bearbetning
Ändra storlek
–
–
–
Välj bild
Välj mål
Välj en storlek
Snabbretuschering –
Räta upp
–
Distorsionskontroll Auto
Manuell
Fisheye-objektiv
–
Färgläggningsbild –
Färgteckning
–
Perspektivkontroll –
Miniatyreffekt
–
Selektiv färg
–
Redigera film
Välj start./slutpunkt
Spara vald bildruta
Jämförelse sida vid –
sida 2
1 Endast tillgängligt när G-knappen trycks in och
fliken N väljs i menyerna.
2 Endast tillgängligt när J eller c (b)-knappen
trycks in för att visa retuscheringsmenyn i
helskärmsläge.
O MIN MENY (0 280)
Lägg till objekt
Visningsmenyn
Fotograferingsmeny
Menyn Anpassade inställningar
Inställningsmeny
Retuscheringsmenyn
Ta bort objekt *
–
Rangordna objekt –
Välj flik
Min meny
Inställningshistorik
* Objekt kan också raderas genom att markera dem i
MIN MENY och trycka på O (Q)-knappen två gånger.
ix
Innehållsförteckning
Index för frågor och svar.................................................................................................................. ii
Menyalternativ ...................................................................................................................................iv
För säkerhets skull........................................................................................................................ xviii
Obs! .......................................................................................................................................................xx
Förpackningens innehåll........................................................................................................... xxiv
Introduktion
1
Bli bekant med kameran..................................................................................................................1
Kamerahuset........................................................................................................................................ 1
Funktionsratten .................................................................................................................................. 5
Ratten för utlösarläge....................................................................................................................... 6
Kontrollpanelen.................................................................................................................................. 7
Sökaren.................................................................................................................................................. 8
Informationsdisplayen ..................................................................................................................... 9
Kommandorattarna ........................................................................................................................12
Monitorskydd BM-14 ......................................................................................................................17
Kameramenyer................................................................................................................................. 18
Använda kameramenyerna..........................................................................................................19
De första stegen............................................................................................................................... 21
Ladda batteriet .................................................................................................................................21
Sätt i batteriet....................................................................................................................................23
Montera ett objektiv .......................................................................................................................25
Grundläggande inställningar ......................................................................................................27
Sätt i ett minneskort .......................................................................................................................29
Formatera minneskortet ...............................................................................................................31
Justera sökarens fokus ...................................................................................................................33
Grunderna för fotografering och bildvisning
35
”Peka och klicka”-fotografering (lägena i och j)............................................................. 35
Steg 1: Slå på kameran...................................................................................................................35
Steg 2: Välj läge i eller j ............................................................................................................36
Steg 3: Komponera bilden............................................................................................................37
Steg 4: Fokusera ...............................................................................................................................38
Steg 5: Fotografera..........................................................................................................................38
x
Kreativ fotografering (Motivlägen)............................................................................................40
k Porträtt.......................................................................................................................................41
l Landskap...................................................................................................................................41
p Barn.............................................................................................................................................41
m Sport ...........................................................................................................................................41
n Närbild .......................................................................................................................................42
o Nattporträtt..............................................................................................................................42
r Nattlandskap ...........................................................................................................................42
s Fest/inomhus...........................................................................................................................42
t Strand/snö ................................................................................................................................43
u Solnedgång..............................................................................................................................43
v Skymning/gryning.................................................................................................................43
w Husdjursporträtt.....................................................................................................................43
x Levande ljus...............................................................................................................................44
y Blommor....................................................................................................................................44
z Höstfärger .................................................................................................................................44
0 Mat ...............................................................................................................................................44
1 Silhuett.......................................................................................................................................45
2 Högdagerbild ..........................................................................................................................45
3 Lågdagerbild ...........................................................................................................................45
Grundläggande bildvisning .........................................................................................................46
Radera oönskade fotografier .......................................................................................................47
Fotografering med livevisning
49
Fokusering i livevisning .................................................................................................................51
Livevisningsdisplay: Fotografering med livevisning...........................................................53
Informationsdisplay: Fotografering med livevisning .........................................................55
Manuell fokusering .........................................................................................................................55
Filmlivevisning
57
Index.....................................................................................................................................................60
Livevisningsdisplay: Filmlivevisning .........................................................................................61
Informationsdisplay: Filmlivevisning........................................................................................62
Bildområde.........................................................................................................................................63
Filminställningar ..............................................................................................................................65
Visa filmer............................................................................................................................................67
Redigera filmer..................................................................................................................................69
Beskära filmer....................................................................................................................................69
Spara valda bildrutor ......................................................................................................................72
xi
Lägena P, S, A och M
73
P: Programautomatik......................................................................................................................75
S: Slutartidsstyrd automatik .........................................................................................................76
A: Bländarstyrd automatik.............................................................................................................77
M: Manuell...........................................................................................................................................78
Långtidsexponeringar (Endast läge M)...............................................................................79
Användarinställningar: Lägena U1 och U2
81
Spara användarinställningar........................................................................................................81
Hämta användarinställningar......................................................................................................82
Återställ användarinställningar ..................................................................................................82
Utlösarläge
83
Välja ett utlösarläge........................................................................................................................ 83
Självutlösare och fjärrkontroll-lägena ..................................................................................... 85
Läget uppfälld spegel.................................................................................................................... 88
Alternativ för bildlagring
89
Bildområde ........................................................................................................................................ 89
Bildkvalitet och storlek .................................................................................................................. 93
Bildkvalitet..........................................................................................................................................93
Bildstorlek...........................................................................................................................................95
Använda två minneskort .............................................................................................................. 96
Fokus
97
Autofokus........................................................................................................................................... 97
Autofokusläge...................................................................................................................................97
AF-områdesläge ...............................................................................................................................99
Val av fokuspunkt ......................................................................................................................... 101
Fokuslås............................................................................................................................................ 102
Manuell fokusering.......................................................................................................................103
ISO-känslighet
105
Automatisk ISO-känslighet ........................................................................................................107
xii
Exponering
109
Mätning ............................................................................................................................................ 109
Autoexponeringslås..................................................................................................................... 110
Exponeringskompensation ....................................................................................................... 112
Vitbalans
115
Finjustering av vitbalans ............................................................................................................ 117
Välja färgtemperatur.................................................................................................................... 120
Förinställ manuellt........................................................................................................................ 121
Bildoptimering
129
Picture Controls ............................................................................................................................. 129
Välja en Picture Control .............................................................................................................. 129
Ändra Picture Controls................................................................................................................ 131
Skapa anpassade Picture Controls ......................................................................................... 134
Dela anpassade Picture Controls ............................................................................................ 136
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor............................................................................. 137
Aktiv D-Lighting ............................................................................................................................ 137
HDR (stort dynamiskt omfång) ................................................................................................ 139
Fotografering med blixt
143
Använda den inbyggda blixten ............................................................................................... 143
Blixtläge............................................................................................................................................ 144
Blixtkompensation ....................................................................................................................... 148
FV-lås ................................................................................................................................................. 149
Andra fotograferingsalternativ
151
Tvåknappsåterställning: Återställ standardinställningar................................................ 151
Gaffling ............................................................................................................................................. 153
Multiexponering............................................................................................................................ 160
Intervalltimerfotografering ....................................................................................................... 164
Timelapse-film................................................................................................................................ 168
Icke-CPU-objektiv.......................................................................................................................... 172
GPS-enheten GP-1 ........................................................................................................................ 175
xiii
Mer om bildvisning
177
Helskärmsläge ................................................................................................................................177
Fotoinformation ............................................................................................................................ 179
Miniatyrbildsvisning.....................................................................................................................185
Kalendervisning .............................................................................................................................186
Ta en närmare titt: Visningszoom ...........................................................................................187
Skydda fotografier från radering .............................................................................................188
Radera fotografier .........................................................................................................................189
Helskärms-, miniatyrbilds- och kalendervisning ............................................................... 189
Visningsmenyn .............................................................................................................................. 190
Anslutningar
193
Ansluta till en dator ......................................................................................................................193
Innan kameran ansluts................................................................................................................ 193
Ansluta kameran ........................................................................................................................... 194
Skriva ut fotografier......................................................................................................................196
Ansluta skrivaren........................................................................................................................... 196
Skriva ut en bild i taget ............................................................................................................... 197
Skriva ut flera bilder ..................................................................................................................... 199
Skapa en DPOF-utskriftsorder: Utskriftsjobb ...................................................................... 202
Visa fotografier på TV...................................................................................................................204
Menyguide
207
D Visningsmenyn: Hantera bilder .................................................................................................207
Visningsmapp............................................................................................................................ 207
Dölj bild ....................................................................................................................................... 208
Monitoralternativ för visning............................................................................................... 209
Kopiera bild(er) ......................................................................................................................... 209
Visning av tagen bild .............................................................................................................. 212
Efter radering............................................................................................................................. 212
Rotera hög .................................................................................................................................. 212
Bildspel ........................................................................................................................................ 213
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ ......................................................................214
Återställ fotograferingsmenyn............................................................................................ 214
Lagringsmapp ........................................................................................................................... 215
Namnge fil .................................................................................................................................. 216
Automatisk distorsionskontroll........................................................................................... 217
Färgrymd..................................................................................................................................... 217
Vinjetteringskontroll............................................................................................................... 218
Brusreducering för lång exp. (Brusreducering för långtidsexponering).............. 218
Brusreducering för högt ISO ................................................................................................ 218
xiv
A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar ......................................................... 219
Återställ anpassade inställn.................................................................................................. 221
a: Autofokus .................................................................................................................................... 221
a1: Välj AF-C-prioritet.............................................................................................................. 221
a2: Välj AF-S-prioritet .............................................................................................................. 221
a3: Fokusföljning med låsning ............................................................................................ 222
a4: AF-punktsbelysning ......................................................................................................... 222
a5: Loopa val av fokuspunkt ................................................................................................ 222
a6: Antal fokuspunkter........................................................................................................... 223
a7: Inbyggd AF-hjälplampa .................................................................................................. 223
b: Mätning/exponering .............................................................................................................. 224
b1: ISO-känslighetssteg ......................................................................................................... 224
b2: EV-steg för exp.kontroll .................................................................................................. 224
b3: Enkel exponeringskomp. ............................................................................................... 225
b4: Centrumvägt område...................................................................................................... 226
b5: Finjustera optimal exponer........................................................................................... 226
c: Timers/AE-lås.............................................................................................................................. 226
c1: AE-lås via avtryckaren ...................................................................................................... 226
c2: Väntelägestimer................................................................................................................. 227
c3: Självutlösare........................................................................................................................ 227
c4: Fördröjning av monitoravst........................................................................................... 228
c5: Avst.timer för fjärrkontroll.............................................................................................. 228
d: Fotografering/visning ............................................................................................................ 228
d1: Signal..................................................................................................................................... 228
d2: Rutnät i sökaren................................................................................................................. 229
d3: Visning/justering av ISO-tal .......................................................................................... 229
d4: Skärmtips ............................................................................................................................. 229
d5: Bildhastighet för CL-läget.............................................................................................. 229
d6: Max antal exponer. i följd .............................................................................................. 230
d7: Filnummersekvens ........................................................................................................... 230
d8: Informationsdisplay ......................................................................................................... 231
d9: Lcd-belysning..................................................................................................................... 231
d10: Exponeringsfördröjning .............................................................................................. 231
d11: Blixtvarning ...................................................................................................................... 231
d12: Batterityp i MB-D14 ....................................................................................................... 232
d13: Batteriordning ................................................................................................................. 233
e: Gaffling/blixt .............................................................................................................................. 234
e1: Blixtsynkhastighet ............................................................................................................ 234
e2: Blixtslutartid........................................................................................................................ 235
e3: Blixtstyrning för inb. blixt............................................................................................... 236
e4: Exponeringskomp. för blixt ........................................................................................... 240
e5: Modelleringsblixt .............................................................................................................. 241
e6: Automatisk gaffling.......................................................................................................... 241
e7: Gafflingsföljd ...................................................................................................................... 241
xv
f: Reglage ......................................................................................................................................... 241
f1: OK-knappen (Fotogr.läge) .............................................................................................. 241
f2: Tilldela Fn-knapp................................................................................................................ 242
f3: Tilldela granskningsknapp.............................................................................................. 244
f4: Tilldela AE-L/AF-L-knapp................................................................................................. 244
f5: Anpassa kommandorattar .............................................................................................. 245
f6: Släpp knapp och använd ratt......................................................................................... 246
f7: Funktion utan minneskort .............................................................................................. 246
f8: Invertera indikatorer ......................................................................................................... 246
f9: Tilld. 4-knapp på MB-D14 .............................................................................................. 247
g: Film................................................................................................................................................ 247
g1: Tilldela Fn-knapp .............................................................................................................. 247
g2: Tilldela granskningsknapp ............................................................................................ 248
g3: Tilldela AE-L/AF-L-knapp................................................................................................ 248
g4: Tilldela avtryckare............................................................................................................. 248
B Inställningsmenyn: Kamerainställning ........................................................................................249
Formatera minneskort ........................................................................................................... 250
Monitorns ljusstyrka................................................................................................................ 250
Referensbild för dammbortt. ............................................................................................... 251
Flimmerreducering.................................................................................................................. 252
Tidszon och datum.................................................................................................................. 253
Språk (Language) ..................................................................................................................... 253
Bildkommentar ......................................................................................................................... 253
Automatisk bildrotering ........................................................................................................ 254
Batteriinformation ................................................................................................................... 255
Information om upphovsrätt............................................................................................... 256
Spara/ladda inställningar ...................................................................................................... 257
Virtuell horisont ........................................................................................................................ 258
AF-finjustering .......................................................................................................................... 259
Eye-Fi-överföring...................................................................................................................... 260
Firmwareversion....................................................................................................................... 260
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior .....................................................................261
Skapa retuscherade kopior........................................................................................................ 262
D-Lighting................................................................................................................................... 264
Korrigering av röda ögon...................................................................................................... 264
Beskär ........................................................................................................................................... 265
Monokrom.................................................................................................................................. 266
Filtereffekter............................................................................................................................... 267
Färgbalans .................................................................................................................................. 268
Bildöverlägg............................................................................................................................... 269
NEF (RAW)-bearbetning ........................................................................................................ 271
Ändra storlek ............................................................................................................................. 272
Snabbretuschering.................................................................................................................. 273
Räta upp ...................................................................................................................................... 274
Distorsionskontroll .................................................................................................................. 274
Fisheye-objektiv ....................................................................................................................... 274
Färgläggningsbild.................................................................................................................... 275
xvi
Färgteckning.............................................................................................................................. 275
Perspektivkontroll.................................................................................................................... 275
Miniatyreffekt ............................................................................................................................ 276
Selektiv färg................................................................................................................................ 277
Jämförelse sida vid sida ......................................................................................................... 279
O Min meny/m Inställningshistorik ....................................................................................... 280
Inställningshistorik ....................................................................................................................... 283
Teknisk information
285
Kompatibla objektiv..................................................................................................................... 285
Externa blixtenheter (Speedlights)......................................................................................... 292
Nikon Creative Lighting System (CLS)................................................................................... 293
Övriga tillbehör.............................................................................................................................. 297
Ansluta en strömkontakt och nätadapter............................................................................ 299
Vård av kameran............................................................................................................................ 300
Förvaring.......................................................................................................................................... 300
Rengöring ........................................................................................................................................ 300
Lågpassfiltret .................................................................................................................................. 301
”Rengör nu”................................................................................................................................ 301
”Rengör vid start/avstängn.”................................................................................................ 302
Manuell rengöring................................................................................................................... 303
Vård av kamera och batteri: Varningar.................................................................................. 306
Tillgängliga inställningar............................................................................................................ 309
Standardinställningar.................................................................................................................. 312
Exponeringsprogram (Läge P) ................................................................................................. 315
Felsökning ....................................................................................................................................... 316
Display .............................................................................................................................................. 316
Fotografering (Alla lägen).......................................................................................................... 317
Fotografering (P, S, A, M) .......................................................................................................... 319
Bildvisning....................................................................................................................................... 320
Övrigt ................................................................................................................................................ 321
Felmeddelanden ........................................................................................................................... 322
Specifikationer ............................................................................................................................... 326
Godkända minneskort................................................................................................................. 334
Minneskortskapacitet .................................................................................................................. 335
Batteriets livslängd ....................................................................................................................... 337
Index .................................................................................................................................................. 338
xvii
För säkerhets skull
Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och följa nedanstående
säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran. Förvara säkerhetsanvisningarna på en plats
där alla som använder produkten har tillgång till dem.
Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte följs:
Denna ikon indikerar en varning. Läs alla varningar innan du använder den här Nikon-
A produkten, för att undvika risk för personskador.
❚❚ VARNINGAR
A Se till att solen inte hamnar i bilden
Se till att inte solen hamnar i bilden när du
fotograferar bakgrundsbelysta motiv.
Solljus som fokuseras i kameran när solen är
i eller nära bilden kan orsaka brand.
A Titta inte rakt in i solen genom sökaren
Det finns risk för bestående ögonskador om
man tittar rakt in i solen eller en annan stark
ljuskälla genom sökaren.
A Använda sökarens dioptrijusteringskontroll
Var försiktig när du använder sökarens
dioptrijusteringskontroll med ögat mot
sökaren, så att du inte oavsiktligt sticker
fingret i ögat.
A Stäng genast av produkten i händelse av tekniskt fel
Koppla genast bort nätadaptern och ta bort
batteriet om produkten eller nätadaptern
(säljs separat) ryker eller luktar konstigt. Var
försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt
användning kan resultera i personskador.
Ta ut batteriet och kontakta sedan en
Nikon-auktoriserad serviceverkstad för
kontroll av produkten.
A Använd inte produkten i närheten av lättantändlig
gas
Använd aldrig elektronisk utrustning i
närheten av lättantändlig gas, eftersom det
finns risk för explosion och brand.
A Låt inte barn ha kameraremmen runt halsen
Ett barn som har kameraremmen runt
halsen kan strypas.
xviii
A Förvara produkten utom räckhåll för barn
Underlåtenhet att följa ovanstående
försiktighetsåtgärd kan leda till personskador.
Tänk dessutom på att små komponenter kan
utgöra en kvävningsrisk. Om ett barn skulle
svälja en komponent som ingår i denna
kamera, kontakta omedelbart en läkare.
A Ta inte isär produkten
Du kan skada dig om du rör delar inuti
produkten. Om ett fel uppstår ska du
överlåta ev. reparationsarbete till en
fackman. Om du råkar tappa eller stöta till
produkten så att den öppnas, tar du bort
batteriet och/eller nätadaptern och lämnar
in produkten på en Nikon-auktoriserad
serviceverkstad.
A Vidrör inte kameran, batteriet eller laddaren under
en längre period medan enheterna är påslagna eller
används
Enhetens delar blir varma. Om den kommer
i direkt kontakt med huden under en längre
tid kan det leda till
lågtemperaturbrännskador.
A Rikta inte blixten mot föraren av ett fordon
Underlåtenhet att följa ovanstående
försiktighetsåtgärd kan leda till olyckor.
A Undvik kontakt med flytande kristaller
Var försiktig om monitorn går sönder så att
du inte skadar dig på det krossade glaset,
och undvik att de flytande kristallerna från
monitorn kommer i kontakt med hud, ögon
eller mun.
A Hantera blixten med försiktighet
• Om du använder kameran med blixt i
närheten av hud eller andra föremål kan
det leda till brännskador.
• Om blixten utlöses nära en persons ögon
kan detta orsaka tillfällig synförsämring.
Var särskilt försiktig när du fotograferar
småbarn. Då bör blixten aldrig vara
närmare än en meter från motivet.
A Hantera batterierna varsamt
Batterier kan läcka eller explodera till följd
av ovarsam hantering. Iaktta följande
försiktighetsåtgärder när du hanterar
batterier till produkten:
• Använd endast batterier som är godkända
för användning med den här produkten.
• Undvik att kortsluta eller att ta isär
batteriet.
• Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter batteri. Om du använder
en nätadapter kontrollerar du att den inte
är inkopplad.
• Försök inte att sätta i batteriet upp och
ned eller åt fel håll.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller
öppen eld.
• Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt
det inte för väta.
• Sätt på polskyddet innan du transporterar
batteriet. Transportera eller förvara inte
batteriet tillsammans med metallföremål,
t.ex. halsband eller hårspännen.
• Batterier kan börja läcka om de är helt
urladdade. Undvik skador på produkten
genom att avlägsna batteriet om det är
urladdat.
• Sätt på polskyddet och förvara batteriet
på en sval, torr plats när det inte används.
• Batteriet kan vara varmt direkt efter
användning eller om produkten drivs med
batteri under en längre tid. Stäng av
kameran och låt batteriet svalna innan du
tar ur det.
• Avbryt genast all användning om
batteriet ändrar färg eller form.
A Hantera laddaren enligt anvisningarna
• Se till att den alltid är torr. Annars finns det
risk för brand eller elektriska stötar.
• Damm på eller i närheten av
stickkontaktens metalldelar ska tas bort
med en torr duk. Fortsatt användning kan
i annat fall resultera i brand.
• Rör inte vid nätkabeln och gå inte i
närheten av laddaren under åskväder. Det
medför risk för elektriska stötar.
• Nätkabeln får inte modifieras, vikas eller
böjas hårt. Ställ inte inte tunga föremål på
den och utsätt den inte för hög värme
eller öppen låga. Om isoleringen skadas så
att ledarna syns ska nätkabeln undersökas
av en Nikon-auktoriserad serviceverkstad.
Annars finns det risk för brand eller
elektriska stötar.
• Hantera inte stickkontakten eller laddaren
med våta händer. Det medför risk för
elektriska stötar.
• Använd inte med resetransformatorer
eller adaptrar som utformats för att
omforma en spänning till en annan och ej
heller med DC-till-AC-omformare, som
omformar likström till växelström. Detta
kan skada produkten eller föranleda
överhettning eller risk för brand.
A Använd rätt kablar
När du ansluter kablar i in- och
utgångskontakterna ska du endast
använda de kablar som medföljer
produkten eller som säljs av Nikon.
A CD-ROM-skivor
CD-ROM-skivorna med program och
handböcker får inte spelas upp i vanliga
CD-spelare. Om man spelar CD-ROM-skivor
i en CD-spelare avsedd för musik kan man
skada hörseln eller utrustningen.
xix
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här
produkten får reproduceras, överföras,
skrivas av, översättas till ett annat språk eller
lagras i ett dokumentationssystem i någon
form eller med några medel, utan
föregående skriftligt medgivande från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst,
utan föregående meddelande, ändra
specifikationerna för maskinvara- och
program som beskrivs i dessa handböcker.
• Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella
skador som har uppkommit till följd av
användningen av denna produkt.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att
säkerställa att informationen i de här
handböckerna är exakt och så fullständig
som möjligt. Skulle du mot förmodan
upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om
du påtalar felaktigheterna för närmaste
Nikon-återförsäljare (se separat kontaktlista).
Meddelanden till kunder i Europa
VARNING
RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FEL TYP. SKROTA ANVÄNDA BATTERIER
ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
xx
Denna symbol indikerar att elektrisk
och elektronisk utrustning måste
lämnas till separat insamling.
Denna symbol anger att batteriet
måste lämnas in till separat
insamling.
Följande gäller endast användare i
europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat
insamling vid en särskild insamlingsplats.
Släng inte produkten tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till
att spara på naturresurserna och förhindrar
den negativa påverkan på människors hälsa
och på miljön som kan inträffa vid felaktig
kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren
eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
Följande gäller endast användare i
europeiska länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta med
denna återvinningssymbol eller inte, måste
sopsorteras och lämnas in för återvinning.
Det får inte slängas bland hushållssoporna.
• Mer information får du från återförsäljaren
eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats digitalt med
hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt
lag
Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt,
värdepapper, statsobligationer eller
premieobligationer, även om sådana kopior
eller avbildningar är märkta med ordet
“Oäkta” eller liknande.
Det är förbjudet att kopiera eller reproducera
sedlar, mynt eller värdepapper som används i
andra länder.
Det är förbjudet att utan föregående tillstånd
av vederbörlig myndighet kopiera eller
reproducera oanvända frimärken eller
förfrankerade vykort som ges ut av staten.
Det är förbjudet att kopiera eller reproducera
frimärken som ges ut av staten och
certifierade dokument som anges i gällande
lagstiftning.
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior och
reproduktioner
Varningar har utfärdats beträffande kopiering
och reproduktion av värdehandlingar som
ges ut av privata företag (aktier, fakturor,
checkar, presentkort osv.), busskort eller
kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior
behövs för användning av ett företag. Det är
även förbjudet att kopiera eller reproducera
pass som har utfärdats av statliga
myndigheter, licenser som getts ut av
offentliga myndigheter och privata grupper,
ID-kort samt biljetter, t.ex. busskort och
måltidskuponger.
• Upphovsrättsregler
Kopiering och reproduktion av
upphovsrättsskyddade verk som böcker,
musik, målningar, träsnitt, kartor, ritningar,
filmer och fotografier regleras av nationella
och internationella upphovsrättslagar.
Använd inte den här produkten i syfte att
framställa olagliga kopior eller på något sätt
som strider mot gällande upphovsrättslagar.
xxi
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du raderar bilder
eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter. Raderade filer kan ibland återställas
från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra
risk för uppsåtlig användning av personliga bilddata. Det är ditt ansvar att skydda din data mot
denna risk för missbruk.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan, bör du radera
samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten och
sedan helt och hållet fylla den igen med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex.
bilder på en blå himmel). Ta även bort ev. bilder som du använder för att förinställa manuellt
(0 121). Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter så du inte skadar dig.
AVC Patent Portfolio License
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT OCH ICKEKOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT FÖR (i) KODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARD ("AVC-VIDEO")
OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM HAR KODATS AV EN KONSUMENT I SAMBAND MED PERSONLIG OCH
ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR LICENSIERATS FÖR ATT
TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS GES ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. MER
INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
xxii
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Nikons kameror är utformade för att möta mycket höga standarder och de innehåller avancerade
elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon (inklusive laddare, batterier,
nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av Nikon för specifik användning med den här
digitalkameran från Nikon är tillverkade för att användas inom de användar- och säkerhetskrav som
gäller för den här elektroniska kretsen.
Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra gälla om du använder
andra elektroniktillbehör än de från Nikon. Användning av litiumjonbatterier från
tredje part som inte bär den holografiska Nikon-förseglingen som visas till höger kan
leda till felfunktion hos kameran eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går
sönder eller läcker.
Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om tillbehör från Nikon.
D Använd endast tillbehör från Nikon
Endast tillbehör från Nikon som är certifierade av Nikon speciellt för användning med denna
digitalkamera från Nikon är konstruerade för att uppfylla de användar- och säkerhetskrav som
gäller. DET FINNS RISK ATT KAMERAN SKADAS OCH GARANTIN KAN UPPHÖRA ATT GÄLLA OM DU ANVÄNDER ANDRA
TILLBEHÖR ÄN DE FRÅN NIKON.
D Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service. Nikon rekommenderar
genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant en
gång om året eller vartannat år och service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden
genomgång och service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran. Alla
tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex. objektiv eller blixtar (säljs
separat), bör tas med vid genomgång eller service av kameran.
A Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du tar bilder av
viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du tar med dig kameran på en resa). Nikon kan
inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos
produkten.
A Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning, finns
kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt
allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos
närmaste Nikon-återförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
http://imaging.nikon.com/
xxiii
Förpackningens innehåll
Se till att alla föremål i denna lista följde med kameran. Minneskort säljs separat.
• BS-1 lock till
tillbehörssko
• Ögonmussla
DK-21
• Monitorskydd
BM-14
• Kamerahuslock
BF-1B
• Kamera D600
• EN-EL15 uppladdningsbart
litiumjonbatteri (med polskydd)
•
•
•
•
• Batteriladdare MH-25 (Väggnätadapter
medföljer endast i länder eller regioner
där det behövs. Formen på strömkabeln
beror på försäljningslandet.)
Minneskort säljs separat.
Rem AN-DC8
USB-kabel UC-E15
ViewNX 2 CD-skiva
Användarhandbok (denna
guide)
• Garanti
• Sökarlock DK-5
A Kamerarem
Sätt fast remmen ordentligt i de två fästena på kamerahuset så som visas nedan.
xxiv
XIntroduktion
Bli bekant med kameran
Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmarna. Detta
avsnitt kan vara bra att gå tillbaka till när du läser resten av handboken.
X
Kamerahuset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ratt för utlösarläge..................................................6, 83
Funktionsratt .................................................................. 5
Upplåsningsknapp för funktionsratt ........................ 5
Ögla för kamerarem
Upplåsningsknapp till ratt för utlösarläge ........6, 83
Tillbehörssko (för extra blixtenhet).......................292
Lock till tillbehörssko................................................292
Strömbrytare .................................................................. 1
Avtryckare .............................................................. 38, 39
A Strömbrytaren
Slå på kameran genom att vrida på
strömbrytaren så som visas.
10 E-knapp
Exponeringskompensation................................ 112
Tvåknappsåterställning ...................................... 151
11 Filminspelningsknapp................................................58
12 Z/Q-knapp
Mätning .................................................................. 109
Formatera minneskort ...........................................31
13 Skärpeplansmarkering (E)................................... 103
14 Kontrollpanel.................................................................. 7
Stäng av kameran genom att vrida på
strömbrytaren så som visas.
1
Kamerahuset (Fortsättning)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inbyggd blixt ..............................................................143
Spegel ................................................................... 88, 303
Kopplingsspak för mätare.......................................328
Objektivets monteringsmarkering ......................... 26
M/Y-knapp
Blixtläge...................................................................143
Blixtkompensation ...............................................148
D-knapp
Gaffling..................................................153, 156, 158
Infrarödmottagare (fram).......................................... 86
Inbyggd mikrofon .................................................58, 65
Lock för ljudanslutning..................................... 61, 298
Lock för HDMI/USB-kontakt..................194, 196, 204
Lock för tillbehörskontakt .......................................298
Objektivlåsknapp ........................................................ 26
AF-lägesknapp ............................................. 51, 98, 100
Knapp för val av fokusläge............................... 97, 103
Anslutning för hörlurar .............................................. 61
Anslutning för extern mikrofon ............................... 61
USB-kontakt
Ansluta till en dator ..............................................194
Ansluta till en skrivare..........................................196
18 HDMI-minikontakt ....................................................204
19 Tillbehörskontakt .............................................175, 298
10
11
12
13
14
15
16
17
A LCD-belysningar
Genom att vrida strömbrytaren mot D aktiveras
väntelägestimern och kontrollpanelens bakgrundsbelysning
(LCD-belysning), vilket gör att displayen kan läsas i mörker.
Sedan strömbrytaren har släppts upp och återgår till läget ON
förblir belysningen tänd i sex sekunder medan
väntelägestimern är aktiv eller tills slutaren utlöses eller
strömbrytaren vrids mot D igen.
2
Strömbrytare
Kamerahuset (Fortsättning)
X
1 AF-hjälplampa............................................................223
Lampa för självutlösare..............................................86
Lampa för röda ögon-reducering..........................145
2 Sekundärratt........................................................12, 245
3 Knapp för förhandsgranskning av skärpedjup
............................................................. 60, 77, 244, 248
4 Fn-knapp (funktion) .........................92, 149, 174, 242
5 Lucka för batterifack ...................................................23
6 Batteriluckans spärr ....................................................23
7 Lock till kontakt för externt batteripack MB-D14
................................................................................... 297
8 Lock för strömkontakt ............................................. 299
9 CPU-kontakter
10 Objektivfäste........................................................26, 103
11 AF-koppling
12 Stativgänga
13 Kamerahuslock....................................................25, 298
D Mikrofon och högtalare
Placera inte mikrofonen eller högtalaren i närheten av magnetiska enheter. Underlåtenhet att
följa denna försiktighetsåtgärd kan påverka data som finns på de magnetiska enheterna.
3
Kamerahuset (Fortsättning)
X
1 Okular............................................................................. 33
2 Ögonmussla.................................................................. 86
3 O/Q-knapp
Radera............................................................... 47, 189
Formatera minneskort........................................... 31
4 K-knapp
Bildvisning ....................................................... 46, 177
5 Monitor
Visa inställningar........................................................9
Livevisning..........................................................49, 57
Visa bilder ................................................................. 46
Helskärmsläge .......................................................177
6 G-knapp
Meny ................................................................. 18, 207
7 c/b-knapp
Retuschera....................................................... 69, 261
Picture Control................................................ 50, 129
8 L/U-knapp
Hjälp ........................................................................... 18
Skydda .....................................................................188
Vitbalans ...............................................115, 117, 120
9 X/T-knapp
Bildvisning inzoomning ......................................187
Bildkvalitet/storlek ...........................................93, 95
4
10 W/S-knapp
Bildvisning utzoomning/miniatyrbilder
.......................................................................185, 186
ISO-känslighet........................................................105
Automatisk ISO-känslighet.................................107
Tvåknappsåterställning.......................................151
11 Dioptrijusteringskontroll........................................... 33
12 A-knapp
Använda AE/AF-låsknappen ............102, 110, 244
13 Primär kommandoratt ...................................... 12, 245
14 Multiväljare ................................................................... 19
15 J-knapp (OK)..................................................... 19, 241
16 Fokusväljarlås.............................................................101
17 Lucka till minneskortsfack......................................... 29
18 Sensor för omgivningsljus för automatisk reglering
av monitorns ljusstyrka ................................. 53, 250
19 Livevisningsväljare
Fotografering med livevisning ............................ 49
Filmlivevisning......................................................... 57
20 a-knapp................................................................ 49, 57
21 Infrarödmottagare (bak)............................................ 86
22 Åtkomstlampa för minneskort.......................... 29, 38
23 Högtalare....................................................................... 67
24 R-knapp (info) ........................................................9, 11
Funktionsratten
Kameran kan användas med de
lägen som listas nedan. För att
välja ett läge, tryck på
funktionsrattens
upplåsningsknapp och vrid
funktionsratten.
Funktionsratt
X
Upplåsningsknapp för funktionsratt
Lägena P, S, A och M
Välj dessa lägen för full kontroll över kamerainställningarna.
• P—Programautomatik (0 75)
• S—Slutartidsstyrd automatik (0 76)
• A—Bländarstyrd automatik (0 77)
• M—Manuell (0 78)
Autolägen
Välj dessa lägen för enkel, peka och klickafotografering.
• i Auto (0 35)
• j Auto (blixt avstängd)
(0 35)
Motivlägen (0 40)
Kameran optimerar automatiskt inställningarna för att
passa det valda motivet. Gör ditt val i enlighet med det
motiv som fotograferas.
Lägena U1 och U2 (0 81)
Spara och hämta anpassade fotograferingsinställningar.
A Icke-CPU-objektiv
Icke-CPU-objektiv (0 285) kan endast användas i lägena A och M. Om ett annat läge väljs när ett
icke-CPU-objektiv är monterat inaktiveras avtryckaren.
5
Ratten för utlösarläge
För att välja ett utlösarläge, tryck på låset Upplåsningsknapp till ratt för utlösarläge
till ratten för utlösarläge och vrid ratten till
önskad inställning (0 83).
X
Ratt för utlösarläge
Läge
S
Enkelbild
En bild tas varje gång avtryckaren trycks in.
CL
Långsam serietagning
Kameran tar bilder med låg hastighet medan
avtryckaren hålls intryckt.
CH
Snabb serietagning
Kameran tar bilder med hög hastighet medan
avtryckaren hålls intryckt.
J
Tyst läge
Som för enkelbild, men ljud från kameran
minskas.
E
Självutlösare
Ta bilder med självutlösaren.
4
Fjärrkontroll
Ta bilder med en fjärrkontroll ML-L3 (säljs
separat).
Uppfälld spegel
Fäll upp spegeln innan bilder tas.
MUP
6
Beskrivning
Kontrollpanelen
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Färgtemperaturindikator.........................................120
2 Slutartid .................................................................. 76, 78
Exponeringskompensationsvärde ........................112
Blixtkompensationsvärde........................................148
Finjustering av vitbalans..........................................118
Färgtemperatur.................................................115, 120
Förinställt värde för vitbalans.................................121
Antal bilder i exponerings- och
blixtgafflingssekvens ............................................153
Antal bilder i vitbalansgafflingssekvens ..............156
Antal intervaller vid intervalltimerfotografering
....................................................................................165
Brännvidd (icke-CPU-objektiv)...............................172
Mätning........................................................................109
Blixtsynkindikator......................................................234
Indikator för flexibelt program.................................75
Indikator för automatiskt AF-område ....................99
Indikator för AF-områdesläge ................................100
Indikator för 3D-följning............................................99
21 HDR-indikator.............................................................140
22 Indikator för multiexponering................................161
17
18
19
20
13
14
15
16
Batteriindikator för MB-D14................................... 233
Batteriindikator ............................................................35
Blixtläge ...................................................................... 144
Autofokusläge ..............................................................97
Bildstorlek......................................................................95
Bildkvalitet.....................................................................93
Indikator för finjustering av vitbalans ................. 118
Vitbalans ..................................................................... 115
Stoppindikator för bländare ............................73, 288
Bländare (f-nummer) ........................................... 77, 78
Bländare (antal stopp).......................................73, 288
Gafflingsökning.................................................154, 156
Antal bilder i ADL-gafflingssekvens..................... 158
Antal bilder per intervall......................................... 165
Maximal bländare (icke-CPU-objektiv) ............... 174
Indikator för datorläge ............................................ 195
Indikator för minneskort (Fack 1) ..................... 30, 96
Indikator för minneskort (Fack 2) ..................... 30, 96
Indikator för ISO-känslighet................................... 105
Indikator för automatisk ISO-känslighet............. 108
Indikator för intervalltimerfotografering............ 166
Timelapse-indikator................................................. 170
X
23 Exponerings- och blixtgafflingsindikator ........... 153
Indikator för vitbalansgaffling............................... 156
ADL-gafflingsindikator............................................ 158
24 Förloppsindikator för gaffling ..............153, 156, 158
25 Indikator för exponeringskompensation............ 112
26 Indikator för blixtkompensation........................... 148
27 ”K” (visas när minne finns för fler än 1 000
exponeringar) ...........................................................36
28 Antal återstående exponeringar..............................36
Antal återstående bilder innan minnesbufferten
blir full......................................................... 38, 84, 335
ISO-känslighet ........................................................... 105
Indikator för lagring av förinställt värde för
vitbalans .................................................................. 122
Mängd Aktiv D-Lighting ......................................... 138
Indikator för timelapse-inspelning ...................... 170
Manuellt objektivnummer ..................................... 174
Indikator för motivläge ........................................... 195
HDMI-CEC-anslutningsindikator........................... 205
7
Sökaren
X
1 Kompositionsrutnät (visas när På väljs för
Anpassad inställning d2) .....................................229
2 Fokuspunkter ............................................. 38, 101, 222
AF-områdesläge .......................................................... 99
3 Markeringar för AF-område.......................33, 37, 179
4 Fokusindikering ......................................... 38, 102, 103
5 Mätning .......................................................................109
6 Lås för autoexponering (AE)...................................110
7 Slutartid ...................................................................76, 78
Autofokusläge.............................................................. 97
8 Bländare (f-nummer)............................................77, 78
Bländare (antal stopp) ...................................... 73, 288
9 Indikator för blixtkompensation ...........................148
10 Indikator för exponeringskompensation ............112
11 Indikator för ISO-känslighet....................................105
12 ISO-känslighet............................................................105
Mängd Aktiv D-Lighting ..........................................138
AF-områdesläge .......................................................... 99
13 Blixt klar-indikator.............................................. 39, 231
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Indikator för FV-lås....................................................149
Blixtsynkindikator......................................................234
Stoppindikator för bländare ............................ 73, 288
Exponeringsindikator................................................. 78
Visning av exponeringskompensation ................112
Lutningsindikator......................................................243
Varning för lågt batteri .............................................. 35
Exponerings- och blixtgafflingsindikator............153
Indikator för vitbalansgaffling ...............................156
ADL-gafflingsindikator.............................................158
Indikator för automatisk ISO-känslighet .............108
Antal återstående exponeringar ............................. 36
Antal återstående bilder innan minnesbufferten
blir full......................................................... 38, 84, 335
Indikator för lagring av förinställt värde för
vitbalans...................................................................122
Exponeringskompensationsvärde ........................112
Blixtkompensationsvärde .......................................148
“K” (visas när minne finns för fler än 1 000
exponeringar) ........................................................... 36
D Inget batteri
När batteriet är helt urladdat eller inget batteri är isatt släcks bilden i sökaren ned. Detta är
normalt och tyder inte på något fel. Sökarbilden återgår till det normala igen när ett fulladdat
batteri sätts i.
D Kontrollpanelen och sökarbilderna
Kontrollpanelens och sökarbildernas ljusstyrka varierar med temperaturen, och displayernas
svarstider kan bli längre vid låga temperaturer. Detta är normalt och tyder inte på något fel.
8
Informationsdisplayen
Tryck på R-knappen för att visa slutartid, bländare, antalet
återstående exponeringar, AF-områdesläge och annan
fotograferingsinformation på monitorn.
R-knapp
Fotograferingsläge.........................................35, 40, 73
Indikator för flexibelt program.................................75
Blixtsynkindikator......................................................234
Slutartid .................................................................. 76, 78
Exponeringskompensationsvärde ........................112
Blixtkompensationsvärde........................................148
Antalet bilder i exponerings- och
blixtgafflingssekvens ............................................153
Antalet bilder i vitbalansgafflingssekvens ..........156
Brännvidd (icke-CPU-objektiv)...............................172
Färgtemperatur.................................................115, 120
5 Färgtemperaturindikator.........................................120
6 Stoppindikator för bländare ............................73, 288
7 Bländare (f-nummer)........................................... 77, 78
Bländare (antal stopp).......................................73, 288
Gafflingsökning.................................................154, 155
Antalet bilder i ADL-gafflingssekvens ..................158
Maximal bländare (icke-CPU-objektiv) ................174
1
2
3
4
8 Utlösarläge ................................................................6, 83
Bildhastighet vid serietagning .............................. 229
9 Exponeringsindikator .................................................78
Visning av exponeringskompensation................ 112
Förloppsindikator för gaffling
Exponerings- och blixtgaffling ......................... 153
Vitbalansgaffling .................................................. 156
10 HDR-indikator............................................................ 140
HDR exponeringsskillnad ....................................... 140
11 Kamerabatteriindikator..............................................35
12 Display för batterityp i MB-D14............................. 232
Batteriindikator för MB-D14................................... 232
13 ”K” (visas när minne finns för fler än 1 000
exponeringar) ...........................................................36
14 Antal återstående exponeringar..............................36
Indikator för timelapse-inspelning ...................... 170
Manuellt objektivnummer ..................................... 174
15 Tilldela Fn-knapp....................................................... 242
16 Tilldela AE-L/AF-L-knapp........................................... 244
17 Fjärrstyrningsläge........................................................85
18 Indikator för brusreducering för lång exponering
................................................................................... 218
19 Funktion för kortet i fack 2 ........................................96
20 Vitbalans ..................................................................... 115
Indikator för finjustering av vitbalans ................. 118
21 Indikator för automatiskt AF-område.................. 100
Indikator för fokuspunkter ..................................... 101
Indikator för AF-områdesläge ............................... 100
Indikator för 3D-följning ......................................... 100
22 Bildkvalitet.....................................................................93
23 Bildstorlek......................................................................95
24 Blixtläge ...................................................................... 144
X
9
32
33
34
35
36
37
38
X
39
40
Bildområdesindikator................................................. 90
Mätning .......................................................................109
Automatisk distorsionskontroll .............................217
Indikator ”Kameraklockan har inte ställts in”
............................................................................. 28, 253
29 Bildkommentarsindikator .......................................253
30 Information om upphovsrätt .................................256
31 Exponerings- och blixtgafflingsindikator............153
Indikator för vitbalansgaffling ...............................156
ADL-gafflingsindikator.............................................158
25
26
27
28
41
42
43
44
45
46
47
48
Mängd ADL-gaffling .................................................138
Indikator för multiexponering ...............................162
Ljudindikator ..............................................................228
Indikator för exponeringskompensation ............112
Indikator för blixtkompensation............................148
Indikator för FV-lås....................................................149
Indikator för intervalltimerfotografering ............166
Timelapse-indikator..................................................170
Indikator för GPS-anslutning..................................175
Tilldela knapp för förhandsgranskning av
skärpedjup...............................................................244
Indikator för vinjetteringskontroll.........................218
Indikator för aktiv D-Lighting.................................138
Indikator för brusreducering för högt ISO...........218
Filminställningar.......................................................... 65
Autofokusläge.............................................................. 97
Indikator för Eye-Fi-anslutning ..............................260
Indikator för ISO-känslighet....................................105
ISO-känslighet............................................................105
Indikator för automatisk ISO-känslighet .............108
Indikator för Picture Control...................................130
A Stänga av monitorn
För att radera fotograferingsinformation från monitorn, tryck på R-knappen två gånger till eller
tryck ned avtryckaren halvvägs. Monitorn stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs under ca
10 sekunder.
A Se även
För information om att välja hur länge monitorn ska förbli påslagen, se Anpassad inställning c4
(Fördröjning av monitoravst., 0 228). För information om att ändra färgen på bokstäverna på
informationsdisplayen, se Anpassad inställning d8 (Informationsdisplay, 0 231).
10
❚❚ Ändra inställningar på informationsdisplayen
Tryck på R-knappen på informationsdisplayen för att ändra
inställningarna för alternativen som listas nedan. Markera olika
alternativ med multiväljaren och tryck på J för att visa alternativen
för det markerade alternativet.
R-knapp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Filminställningar..........................................................65
Brusreducering för högt ISO .................................. 218
Aktiv D-Lighting........................................................ 137
Vinjetteringskontroll................................................ 218
Tilldela knapp för förhandsgranskning av
skärpedjup .............................................................. 244
Tilldela Fn-knapp....................................................... 242
Tilldela AE-L/AF-L-knapp........................................... 244
Fjärrstyrningsläge........................................................85
Brusreducering för lång exponering.................... 218
Funktion för kortet i fack 2 ........................................96
X
A Verktygstips
Ett verktygstips som visar namnet på valt alternativ visas på
informationsdisplayen. Verktygstips kan stängas av med Anpassad
inställning d4 (Skärmtips; 0 229).
11
Kommandorattarna
Den primära och sekundära kommandoratten används ensam eller i kombination med
andra kontroller för att justera en mängd olika inställningar.
M/Y-knapp
Blixtläge
Blixtkompensation
X
D-knapp
Gaffling
AF-lägesknapp
Autofokusläge
AF-områdesläge
Sekundär
kommandoratt
Funktionsratt
E-knapp
Exponeringskompensation
Z/Q-knapp
Mätning
Primär
kommandoratt
L/U-knapp
Vitbalans
X/T-knapp
Bildkvalitet/storlek
W/S-knapp
ISO-känslighet
Automatisk ISO-känslighet
12
❚❚ Motivläge
Välj ett motiv (h; 0 40).
h-läge
Primär
kommandoratt
Monitor
❚❚ Bildkvalitet och bildstorlek
X
Ställ in bildkvalitet (0 93).
+
X (T)-knapp
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
Välj en bildstorlek (0 95).
+
X (T)-knapp
❚❚ Autofokus
Välj ett autofokusläge (0 98).
+
AF-lägesknapp
Välj ett AF-områdesläge (0 100).
+
AF-lägesknapp
13
❚❚ ISO-känslighet
Ställ in ISO-känslighet (0 105).
+
W (S)-knapp
X
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
W (S)-knapp
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
Läge P
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Läge S eller M
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Läge A eller M
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Ställ in automatisk ISO-känslighet
(0 107).
+
❚❚ Exponering
Välj en kombination av bländare
och slutartid (läge P; 0 75).
Välj en slutartid (läge S eller M;
0 76, 78).
Välj en bländare (läge A eller M;
0 77, 78).
Välj ett alternativ för mätning
(läge P, S, A eller M; 0 109).
+
Z (Q)-knapp
14
Ställ in exponeringskompensation
(läge P, S, A eller M; 0 112).
+
E-knapp
Aktivera eller avbryt gaffling/välj
antal bilder i gafflingssekvensen
(läge P, S, A eller M; 0 153).
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
+
D-knapp
X
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
Välj gafflingsökning (läge P, S, A
eller M; 0 154).
+
D-knapp
❚❚ Vitbalans
Välj ett alternativ för vitbalans
(läge P, S, A eller M; 0 115).
+
L (U)-knapp
Finjustera vitbalans (0 117), ställ
in färgtemperatur (0 120) eller
välj ett förinställt värde för
vitbalans (0 121) i läge P, S, A eller
M.
+
L (U)-knapp
15
❚❚ Blixtinställningar
Välj ett blixtläge (0 144).
+
M (Y)-knapp
X
Kontrollpanel
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
Ställ in blixtkompensation (läge P,
S, A eller M; 0 148).
+
M (Y)-knapp
16
Primär
kommandoratt
Monitorskydd BM-14
Ett genomskinligt plastskydd medföljer kameran för att monitorn
inte ska bli smutsig och skydda den när kameran inte används. För
att fästa skyddet, för in den utskjutande delen på skyddet i den
matchande fördjupningen ovanför kameramonitorn (q) och
tryck på skyddets undersida tills det klickar på plats (w).
X
För att avlägsna skyddet, håll ordentligt i kameran och dra
försiktigt ut undersidan av skyddet så som visas till höger.
17
Kameramenyer
Du kan nå de flesta fotograferings-, bildvisnings- och
inställningsalternativen via kamerans menyer. Tryck på Gknappen för att visa menyerna.
G-knapp
X
Flikar
Välj mellan följande menyer:
• D: Bildvisning (0 207)
• C: Fotografering (0 214)
• A: Anpassade inställningar (0 219)
• B: Inställningar (0 249)
• N: Retuschering (0 261)
• O/m: Min meny eller Inställningshistorik
(standard är Min meny; 0 280)
Reglaget visar positionen i den aktuella menyn.
Aktuella inställningar visas med ikoner.
Menyalternativ
Alternativ i aktuell meny.
d
Om en d-ikon visas i det nedre vänstra hörnet på monitorn
kan hjälpavsnittet visas genom att du trycker på L (U)knappen. När knappen hålls intryckt visas en beskrivning
av det alternativ eller den meny som är vald. Tryck på 1
eller 3 för att bläddra genom displayen.
L (U)-knapp
18
Använda kameramenyerna
Multiväljaren och J-knappen används för att navigera i kameramenyerna.
Flytta markören uppåt
J-knapp: välj markerat alternativ
Avbryt och återgå till
föregående meny
Välj markerat alternativ
eller visa undermeny
X
Flytta markören nedåt
Följ stegen nedan för att navigera i menyerna.
1
Visa menyerna.
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen.
G-knapp
2
Markera ikonen för den aktuella menyn.
Tryck på 4 för att markera ikonen för den aktuella
menyn.
3
Välj en meny.
Tryck på 1 eller 3 för att välja önskad meny.
4
Placera markören i den valda menyn.
Tryck på 2 för att placera markören i den valda
menyn.
19
5
Markera ett menyalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett
menyalternativ.
6
Visa alternativ.
Tryck på 2 för att visa alternativ för det valda
menyalternativet.
X
7
Markera ett alternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett alternativ.
8
Välj det markerade alternativet.
Tryck på J för att välja det markerade alternativet.
Tryck på G-knappen för att avbryta utan att göra
något val.
Observera följande:
• Menyalternativ som visas i grått är inte tillgängliga.
• Även om att trycka på 2 oftast har samma effekt som att trycka på J så finns det vissa
fall när ett val endast kan göras genom att trycka på J.
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att stänga menyerna och återgå till
fotograferingsläge (0 39).
20
De första stegen
Ladda batteriet
Kameran strömförsörjs med det medföljande uppladdningsbara litiumjonbatteriet
EN-EL15. För att maximera fotograferingstiden, ladda batteriet i den medföljande
batteriladdaren MH-25 före användning. Ungefär två timmar och trettiofem minuter
krävs för att ladda batteriet helt när det är helt urladdat.
1
Anslut strömkabeln.
X
Anslut strömkabeln. Använd stickkontakten i den position
som visas till höger. Rotera inte.
2
Ta bort polskyddet.
Ta bort polskyddet från batteriet.
3
Sätt i batteriet.
Placera batteriet i batterifickan så som illustrationen på
laddaren visar.
4
Koppla in laddaren.
Lampan CHARGE (LADDAR) blinkar sakta medan batteriet
laddas.
Batteriet
laddas
Laddning
slutförd
D Ladda batteriet
Ladda batteriet inomhus vid en omgivande temperatur mellan 5–
35 °C. Batteriet laddas inte om dess temperatur är under 0 °C eller
över 60 °C.
5
Ta ur batteriet när laddningen är klar.
Laddningen är klar när lampan CHARGE (LADDAR) slutar blinka. Ta bort batteriet och
koppla ur batteriladdaren.
21
A Nätadapter för vägguttag
Beroende på i vilket land eller region laddaren är köpt, kan det hända
att även en nätadapter för vägguttag medföljer. Använd adaptern
genom att sätta den i laddarens nätuttag (q). Skjut nätadapterns lås i
den riktning som visas (w) och rotera adaptern 90 ° för att fixera den i
positionen som visas (e). Upprepa stegen i omvänd ordning för att ta
bort adaptern.
X
Lås för nätadapter
vägg
90 °
22
Sätt i batteriet
Vrid strömbrytaren till OFF innan batteriet sätts i.
D Sätta i och ta ur batterier
Stäng alltid av kameran innan du sätter i eller tar ur batterier.
1
Öppna luckan för batterifacket.
Lossa (q) och öppna (w) luckan för batterifacket.
X
2
Sätt i batteriet.
Sätt in batteriet i den riktning som visas (q) och använd
batteriet för att hålla den orangea batterispärren åt sidan.
Spärren håller batteriet på plats när det är helt isatt (w).
Batterispärr
3
Stäng luckan för batterifacket.
A Ta ur batteriet
Slå av kameran och öppna luckan för batterifacket. Tryck batterispärren i
pilarnas riktning för att lossa batteriet och ta sedan ut batteriet för hand.
23
D Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och försiktighetsanvisningarna på sidorna xviii–xix och 306–308 i denna
handbok. Använd inte batteriet vid temperaturer lägre än 0 °C eller över 40 °C. Detta kan skada
batteriet eller försämra dess prestanda. Kapaciteten kan minska och laddningstiden öka vid
batteritemperaturer från 0 °C till 15 °C och från 45 °C till 60 °C.
Om lampan CHARGE (LADDAR) blinkar snabbt (ungefär åtta gånger per sekund) under laddningen,
kontrollera att temperaturen befinner sig inom det rekommenderade området och koppla sedan
ur laddaren och ta ur och sätt tillbaka batteriet. Om problemet kvarstår, upphör omedelbart med
användandet och ta med batteriet och laddaren till inköpsstället eller en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
X
Kortslut inte laddarens poler; om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till överhettning
och skador på laddaren. Flytta inte laddaren eller vidrör batteriet under laddning. Underlåtenhet
att följa denna uppmaning kan i mycket sällsynta fall resultera i att laddaren visar att laddningen
är avslutad när batteriet endast är delvis laddat. Ta ur och sätt tillbaka batteriet för att påbörja
laddningen igen. Batterikapaciteten kan tillfälligt minska om batteriet laddas i låga temperaturer
eller används i en temperatur under den temperatur i vilken det laddades. Om batteriet laddas i
en temperatur under 5 °C visar indikatorn för batterilivslängd i displayen för Batteriinformation
(0 255) en tillfällig minskning.
Batteriet kan vara varmt direkt efter användning. Vänta tills batteriet har svalnat innan du laddar
upp det igen.
Den medföljande strömkabeln och nätadaptern för vägguttag ska endast användas tillsammans
med MH-25. Använd endast laddaren med kompatibla batterier. Koppla från laddaren när den
inte används.
En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin laddning när det används i
rumstemperatur tyder på att det behöver bytas ut. Köp ett nytt EN-EL15-batteri.
A Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15
Det medföljande EN-EL15 delar information med kompatibla enheter och möjliggör för kameran
att visa batteriets laddningsstatus i sex nivåer (0 35). Alternativet Batteriinformation i
inställningsmenyn visar batteriladdning, batterilivslängd och antal bilder som tagits sedan
batteriet laddades senast (0 255).
24
Montera ett objektiv
Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när objektivet tas bort.
Objektivet AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR används i handboken i
illustrationssyfte.
Index för brännviddsskala
Monteringsindikering
Brännviddsskala
CPU-kontakter (0 287)
Motljusskydd
Objektivlock
X
Bakre objektivlock
Fokuslägesväljare (0 26, 103)
VR-reglage (vibrationsreducering) PÅ/AV
Zoomring
VR-reglage (vibrationsreducering)
Fokusring (0 55, 103)
1
2
Stäng av kameran.
Ta av det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket.
25
3
Montera objektivet.
Rikta in monteringsmarkeringen på objektivet mot monteringsmarkeringen på
kamerahuset och sätt objektivet i kamerans bajonettfattning (q). Var försiktig så att
du inte trycker på objektivlåsknappen, och vrid objektivet moturs tills det fäster
med ett klick (w).
X
Om objektivet är utrustat med en A-M eller M/A-M-väljare,
välj då A (autofokus) eller M/A (autofokus med manuell
styrning).
A Avmontera objektivet
Se till att kameran är avstängd när du tar bort eller byter objektiv. Ta av
objektivet genom att hålla objektivlåsknappen (q) intryckt samtidigt
som du vrider objektivet medurs. (w). När du har monterat av
objektivet, sätt tillbaka objektivlocken och kamerahuslocket.
D CPU-objektiv med bländarringar
Om CPU-objektivet är utrustat med en bländarring (0 287), lås
bländaren vid den lägsta inställningen (det högsta f-numret).
A Bildområde
DX-formatets bildområde väljs automatiskt när ett DX-objektiv monteras
(0 89).
Bildområde
26
Grundläggande inställningar
En dialogruta för att välja språk visas första gången kameran slås på. Välj ett språk och ställ
in tid och datum. Bilder kan inte tas innan du har ställt in tid och datum.
1
Sätt på kameran.
En dialogruta för att välja språk visas.
2
Välj ett språk.
Tryck på 1 eller 3 för att markera det önskade
språket och tryck på J.
3
X
Välj en tidszon.
En dialogruta för att välja tidszon visas. Tryck på 4
eller 2 för att markera den lokala tidszonen (fältet
UTC visar skillnaden mellan den valda tidszonen
och UTC-tid (Coordinated Universal Time), i timmar)
och tryck på J.
4
Välj ett datumformat.
Tryck på 1 eller 3 för att välja i vilken ordning år,
månad och dag ska visas. Tryck på J för att gå
vidare till nästa steg.
5
Slå på eller stäng av sommartid.
Alternativ för sommartid visas. Sommartid är av som
standardinställning; om sommartid används i den
lokala tidszonen, tryck då på 1 för att markera På
och tryck på J.
6
Ställ in datum och tid.
Dialogrutan som ses till höger visas. Tryck på 4 eller
2 för att välja ett alternativ, 1 eller 3 för att ändra.
Tryck på J för att ställa in klockan och återgå till
fotograferingsläge.
27
A Ställa in klockan
Inställningar för språk och datum/tid kan ändras när som helst med alternativen Språk
(Language) (0 253) och Tidszon och datum (0 253) på inställningsmenyn. Kamerans klocka
kan också synkroniseras med GPS-enheter (0 175).
X
28
A Klockbatteriet
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar strömkälla, som laddas upp efter behov
när huvudbatteriet är installerat eller när kameran drivs av en strömkontakt EP-5B och en
nätadapter EH-5b (säljs separat) (0 297). Två dagars laddning driver klockan i ungefär tre
månader. Om kameran visar en varning när den slås på om att klockan inte är inställd och en Bikon blinkar på informationsdisplayen är klockbatteriet tomt och klockan har återställts. Ställ in
klockan på korrekt tid och datum.
A Kameraklockan
Kameraklockan är mindre noggrann än de flesta armbandsur och hushållsklockor. Kontrollera
klockan regelbundet mot mera noggranna tidsgivare och ställ om vid behov.
Sätt i ett minneskort
Kameran sparar bilder på Secure Digital (SD)-minneskort (säljs separat; 0 334). Kameran
har två minneskortsfack (fack 1 och fack 2); om du bara kommer att använda ett
minneskort, sätt då i det i fack 1 (0 30).
1
Stäng av kameran.
A Sätta i och ta ur minneskort
Stäng alltid av kameran innan du sätter i eller tar ur minneskort.
2
X
Öppna locket till minneskortfacket.
Skjut ut locket till minneskortsfacket (q) och öppna
kortfacket (w).
3
Sätt i minneskortet.
D Sätta i minneskort
Att sätta i minneskort upp och ned eller bak och fram kan skada
kameran eller kortet. Kontrollera att du sätter i kortet åt rätt håll.
Locket till minneskortfacket kan inte stängas om kortet inte är
korrekt isatt.
16GB
Håll i minneskortet så som visas till höger, och skjut in det tills
det klickar på plats. Minneskortets åtkomstlampa lyser i några
sekunder.
Framsida
Åtkomstlampa för
minneskort
A Ta ur minneskort
Efter att ha bekräftat att åtkomstlampan för minneskort inte lyser, stäng
av kameran, öppna luckan till minneskortfacket och mata ut kortet
genom att trycka in det (q). Kortet kan sedan avlägsnas för hand (w).
16GB
Stäng locket till minneskortsfacket. Om detta är första
gången minneskortet används i kameran eller om kortet har
formaterats i en annan enhet, formatera då kortet som det
beskrivs på sida 31.
29
A Om inget minneskort finns
Om kameran stängs av med ett laddat EN-EL15-batteri och inget
minneskort är isatt visas S på kontrollpanelen och i sökaren.
X
A Använda två minneskort
Fack 1 är för huvudkortet; kortet i fack 2 är för säkerhetskopiering eller en
sekundär roll. Om standardinställningen Extrautrymme är valt för
Funktion för kortet i fack 2 (0 96) när två minneskort är isatta används
kortet i fack 2 endast när kortet i fack 1 är fullt.
Fack 1
Fack 2
Kontrollpanelen visar det eller de fack som innehåller ett minneskort
(exemplet till höger visar de ikoner som visas när det finns ett kort i varje
fack). Om minneskortet är fullt eller låst, eller om ett fel har inträffat,
blinkar ikonen för det påverkade kortet (0 324).
Kontrollpanel
Informationsdisplay
D Minneskort
• Minneskort kan vara varma efter användning. Var försiktig när du tar ur minneskort från
kameran.
• Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar ur minneskort. Ta inte ur minneskort från
kameran, slå inte av kameran och ta inte bort eller koppla ur strömkällan under formatering
eller medan data sparas, raderas eller kopieras till en dator. Om dessa försiktighetsåtgärder inte
följs kan det leda till förlust av data eller skada på kameran eller kortet.
• Vidrör inte kortens kontaktyta med fingrarna eller med metallföremål.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
• Använd inte våld mot kortets hölje. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till
skada på kortet.
• Utsätt inte för vatten, värme, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
• Formatera inte minneskort på en dator.
30
Formatera minneskortet
Minneskort måste formateras innan första användningen eller sedan de använts eller
formaterats i andra enheter.
D Formatera minneskort
Formatering av minneskort raderar permanent alla data de innehåller. Se till att kopiera alla
fotografier och andra data du vill behålla till en dator innan du fortsätter (0 193).
1
2
Sätt på kameran.
Tryck på knapparna O (Q) och Z (Q).
Håll knapparna O (Q) och Z (Q) intryckta
samtidigt tills ett blinkande C (formatera)
visas i slutartidsvisningen i kontrollpanelen och
sökaren. Om två minneskort är isatta väljs kortet i
fack 1 (0 30); du kan välja kortet i fack 2 genom
att rotera den primära kommandoratten. Om du
vill avsluta utan att formatera minneskortet, vänta
tills C slutar blinka (ca sex sekunder) eller tryck
på vilken knapp som helst förutom knapparna
O (Q) och Z (Q).
3
X
O (Q)-knapp Z (Q)-knapp
Tryck på knapparna O (Q) och Z (Q) igen.
Tryck samtidigt på knapparna O (Q) och Z (Q) en gång till medan C blinkar för
att formatera minneskortet. Ta inte ur minneskortet och ta inte bort eller koppla ifrån
strömkällan under formateringen.
När formateringen är slutförd visar kontrollpanelen och sökaren det antal bilder
som kan tas med nuvarande inställningar.
31
X
32
B
16G
A Skrivskyddsspärren
SD-minneskort är utrustade med en skrivskyddsspärr för att
förhindra oavsiktlig förlust av data. När denna spärr är i ”lock”
läge kan bilder inte sparas eller raderas och minneskortet kan
inte formateras (en varning visas i monitorn om du försöker
trycka ned avtryckaren). För att låsa upp minneskortet, skjut
spärren till ”skriv”-läge.
Spärr för skrivskydd
A Se även
Se sidan 250 för information om formatering av minneskort med alternativet Formatera
minneskort i inställningsmenyn.
Justera sökarens fokus
Kameran är utrustad med dioptrijustering för att hantera individuella synvariationer.
Kontrollera att displayen i sökaren är i fokus innan du komponerar bilder i sökaren.
1
Sätt på kameran.
Ta av objektivlocket och sätt på kameran.
2
Fokusera sökaren.
X
Vrid dioptrijusteringskontrollen tills
markeringarna för AF-området är i skarpt fokus.
Var försiktig när du använder
dioptrijusteringskontrollen med ögat mot
sökaren, så att du inte petar dig i ögat med ett
finger eller en nagel.
Markeringar för AF-område
A Justera sökarens fokus
Om du inte lyckas fokusera sökaren så som beskrivs ovan, välj enpunkts servoautofokus (AF-S;
0 97), enpunkts AF (0 99) och mittenfokuspunkten (0 101). Rama sedan in ett motiv med hög
kontrast i mittenfokuspunkten och tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera kameran. Med
kameran fokuserad, använd dioptrijusteringskontrollen för att få motivet i skarpt fokus i sökaren.
Om nödvändigt kan sökarens fokus justeras ytterligare med hjälp av korrektionslinser (0 297).
33
X
34
sGrunderna för fotografering och
bildvisning
”Peka och klicka”-fotografering (lägena
i och j)
Detta avsnitt beskriver hur man tar bilder i i-läge (auto), ett automatiskt
”peka och klicka”-läge där de flesta inställningarna kontrolleras av
kameran i enlighet med fotograferingsförhållandena, och där blixten
avfyras automatiskt om motivet är dåligt upplyst. För att ta bilder med
blixten avstängd medan kameran får kontrollera andra inställningar, vrid
funktionsratten till j för att välja autoläge (blixt avstängd).
s
Steg 1: Slå på kameran
1
Sätt på kameran.
Ta av objektivlocket och sätt på kameran. Kontrollpanelen slås på och sökarbilden lyser.
2
Kontrollera batterinivån.
Kontrollera batterinivån i kontrollpanelen eller sökaren.
Kontrollpanel *
L
K
J
I
H
H
(blinkar)
Sökare *
—
—
—
—
d
d
(blinkar)
Beskrivning
Batteriet är fulladdat.
Batteriet är delvis urladdat.
Låg batterinivå. Ladda batteriet eller förbered ett reservbatteri.
Avtryckaren inaktiverad. Ladda eller byt batteri.
* Ingen ikon visas när kameran drivs av en strömkontakt EP-5B och nätadapter EH-5b
(säljs separat). V visas på informationsdisplayen.
A Rengöring av bildsensorn
Kameran vibrerar lågpassfiltret som täcker bildsensorn för att ta bort damm när kameran slås på
eller av (0 301).
35
3
s
Kontrollera antalet återstående
exponeringar.
Kontrollpanelen och sökaren visar antalet bilder
som kan tas med nuvarande inställningar (värden
över 1 000 avrundas nedåt till närmsta hundratal;
t.ex. visas värden mellan 2 000 och 2 099 som 2.0 K).
Om två minneskort är isatta visar displayerna hur mycket plats som finns kvar på
kortet i fack 1 (0 30). När antalet återstående exponeringar når A kommer numret
att blinka, n eller j kommer att blinka i slutartidsvisningarna och ikonen för
det påverkade kortet kommer att blinka. Sätt i ett annat minneskort (0 29) eller
radera några bilder (0 47, 189).
Steg 2: Välj läge i eller j
För att fotografera där blixt är förbjuden, ta bilder av små Funktionsratt
barn eller fånga det naturliga ljuset vid svag belysning,
vrid funktionsratten till j. Vrid annars funktionsratten till
i.
j-läge
i-läge
A Visning när kameran är avstängd
Om kameran stängs av med ett batteri och ett minneskort isatt
fortsätter ikonen för minneskort och antal återstående
exponeringar att visas (vissa minneskort kan i sällsynta fall bara
visa denna information när kameran är på).
Kontrollpanel
36
Steg 3: Komponera bilden
1
Förbered kameran.
När du använder sökaren vid fotografering, fatta
handgreppet med höger hand och låt kamerahuset
eller objektivet vila i vänster. Håll armbågarna lätt
tryckta mot överkroppen för stöd och placera ena
foten ett halvt steg framför den andra så att du står
stadigt och håller överkroppen stilla. Håll i kameran
så som visas i den nedre av de tre illustrationerna
till höger när du tar porträtt med stående
orientering.
s
I läge j ökar slutartiderna när belysningen är svag;
användning av stativ rekommenderas.
2
Komponera bilden.
Komponera en bild i sökaren med huvudmotivet
inom markeringarna för AF-område.
Markeringar för
AF-område
A Använda ett zoomobjektiv
Använd zoomringen för att zooma in på motivet så att det
täcker ett större område av bilden, eller zooma ut för att öka
det område som är synligt i den slutliga bilden (välj längre
brännvidder på objektivets brännviddsskala för att zooma in,
och kortare brännvidder för att zooma ut).
Zooma in
Zoomring
Zooma ut
37
Steg 4: Fokusera
1
Tryck in avtryckaren halvvägs.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera. Den
aktiva fokuspunkten visas. Om motivet är dåligt
upplyst kanske blixten fälls upp och AFhjälplampan kanske tänds.
2
s
Kontrollera indikatorerna i sökaren.
Fokuspunkt
När fokuseringen utförts visas fokusindikeringen
(I) i sökaren.
Fokusindikering
Beskrivning
I
Motiv i fokus.
Fokuspunkten är mellan kameran och
2 4
motivet.
2 4
Fokuspunkten är bakom motivet.
2 4
Kameran kan inte fokusera med
(blinkar)
autofokus. Se sida 98.
Fokusindikering Buffertkapacitet
När avtryckaren trycks in halvvägs visas antalet
exponeringar som kan lagras i minnesbufferten (”t”; 0 84) i sökaren.
Steg 5: Fotografera
Ta bilden genom att försiktigt trycka in avtryckaren hela
vägen ned. Åtkomstlampan för minneskort bredvid
locket till minneskortfacket lyser medan bilden sparas på
minneskortet. Mata inte ut minneskortet och ta inte bort
eller koppla loss strömkällan innan lampan har släckts och
lagringen av bilden är avslutad.
38
Åtkomstlampa för
minneskort
A Avtryckaren
Kameran har en avtryckare med två steg. Kameran fokuserar när avtryckaren trycks in halvvägs. Ta
bilden genom att trycka in avtryckaren hela vägen ner.
Fokusera: tryck ner halvvägs
Fotografera: tryck hela vägen
ner
A Väntelägestimern
Sökarens och kontrollpanelens slutartids- och bländarvisningar stängs av om inga åtgärder utförs
under ungefär 6 sekunder, vilket minskar batteriets urladdning. Tryck ned avtryckaren halvvägs
om du vill aktivera displayen igen. Tidsperioden innan väntelägestimern slår av automatiskt kan
väljas med anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 227).
Exponeringsmätare på
Exponeringsmätare av
s
Exponeringsmätare på
A Den inbyggda blixten
Om ytterligare belysning krävs för korrekt exponering i läge i fälls den
inbyggda blixten upp automatiskt när avtryckaren trycks in halvvägs. Om
blixten fälls upp kan bilder endast tas när blixt klar-indikatorn (M) visas.
Om blixt klar-indikatorn inte visas, laddas blixten; ta bort fingret kort från
avtryckaren och försök igen.
För att spara ström när blixten inte används, tryck ner den försiktigt tills
den klickar på plats.
39
Kreativ fotografering (Motivlägen)
Kameran har flera olika “motiv”-typer. Att välja en motivtyp optimerar
automatiskt inställningarna så att de passar det valda motivet och gör
kreativ fotografering lika lätt som att välja vrida funktionsratten,
komponera en bild och fotografera så som beskrivs på sida 35–39.
❚❚ h-läge
För att visa det motiv som valts, vrid funktionsratten till h och tryck på R-knappen.
Vrid den primära kommandoratten för att välja ett annat motiv.
Funktionsratt
s
Primär kommandoratt
40
Monitor
Porträtt
Landskap
Barn
Sport
Närbild
Nattporträtt
Nattlandskap
k
l
p
m
n
o
r
Fest/inomhus
Strand/snö
Solnedgång
s
t
u
v
Höstfärger
Mat
Silhuett
z
0
1
Skymning/
gryning
Husdjursporträtt Levande ljus
w
x
Högdagerbild Lågdagerbild
2
3
Blommor
y
❚❚ Motivlägen
k Porträtt
p Barn
s
Använd för porträtt med mjuka, naturliga
hudtoner. Om motivet är långt från
bakgrunden eller om ett teleobjektiv
används, mjukas bakgrundsdetaljerna upp
så att kompositionen får ett djup.
Använd för ögonblicksbilder av barn.
Kläder och bakgrundsdetaljer återges
livfullt medan hudtonen förblir mjuk och
naturlig.
l Landskap
m Sport
Använd för livfulla landskapsbilder i
dagsljus. Den inbyggda blixten och AFhjälplampan stängs av; användning av
stativ rekommenderas för att förhindra
oskärpa när ljuset är svagt.
Kort slutartid fryser rörelse i dynamiska
sportbilder där huvudmotivet framhävs
tydligt. Den inbyggda blixten och AFhjälplampan stängs av. Välj
serieutlösarläget (0 6, 83) för att ta en serie
bilder.
41
s
42
n Närbild
r Nattlandskap
Använd för att ta närbilder på blommor,
insekter och andra små motiv (ett
makroobjektiv kan användas för att
fokusera på mycket nära håll). Användning
av stativ rekommenderas för att förhindra
oskärpa.
Minskar brus och onaturliga färger vid
fotografering av nattlandskap, inklusive
gatubelysning och neonskyltar. Den
inbyggda blixten och AF-hjälplampan
stängs av; användning av stativ
rekommenderas för att förhindra oskärpa.
o Nattporträtt
s Fest/inomhus
Använd för en naturlig balans mellan
huvudmotivet och bakgrunden i porträtt
när ljuset är svagt. Användning av stativ
rekommenderas för att förhindra oskärpa
när ljuset är svagt.
Fånga inomhusbelysningens effekter.
Använd för fester eller andra motiv
inomhus.
t Strand/snö
v Skymning/gryning
Fångar ljusheten i soldränkta vidder av
vatten, snö eller sand. Den inbyggda
blixten och AF-hjälplampan stängs av.
Bevarar färgerna i det svaga naturliga ljuset
före gryningen eller efter solnedgången.
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan
stängs av; användning av stativ
rekommenderas för att förhindra oskärpa
när ljuset är svagt.
u Solnedgång
w Husdjursporträtt
Bevarar de djupa nyanserna i
solnedgångar och soluppgångar. Den
inbyggda blixten och AF-hjälplampan
stängs av; användning av stativ
rekommenderas för att förhindra oskärpa
när ljuset är svagt.
Använd för porträtt av aktiva husdjur. AFhjälplampan stängs av.
s
43
s
44
x Levande ljus
z Höstfärger
För fotografier tagna med levande ljus.
Den inbyggda blixten stängs av;
användning av stativ rekommenderas för
att förhindra oskärpa när ljuset är svagt.
Fånga de strålande röda och gula färgerna
hos höstlöv. Den inbyggda blixten stängs
av; användning av stativ rekommenderas
för att förhindra oskärpa när ljuset är svagt.
y Blommor
0 Mat
Använd för blomsterängar, blommande
trädgårdar och andra landskap med
områden med blommor. Den inbyggda
blixten stängs av; användning av stativ
rekommenderas för att förhindra oskärpa
när ljuset är svagt.
Använd för livfulla fotografier av mat.
Användning av stativ rekommenderas för
att förhindra oskärpa; blixt kan också
användas (0 143).
1 Silhuett
3 Lågdagerbild
Fotografera silhuetter av motiv mot ljus
bakgrund. Den inbyggda blixten stängs av;
användning av stativ rekommenderas för
att förhindra oskärpa när ljuset är svagt.
Använd för att skapa mörka, dystra bilder
som framhäver högdagrar när mörka motiv
fotograferas. Den inbyggda blixten stängs
av; användning av stativ rekommenderas
för att förhindra oskärpa när ljuset är svagt.
s
2 Högdagerbild
Använd för att skapa ljusa bilder som
verkar fyllda med ljus när ljusa motiv
fotograferas. Den inbyggda blixten stängs
av.
45
Grundläggande bildvisning
1
Tryck på K-knappen.
Ett fotografi visas på monitorn. Det minneskort
som innehåller aktuell bild visas med en ikon.
K-knapp
2
s
Visa flera bilder.
Ytterligare bilder kan visas genom att trycka på
4 eller 2. För att visa mer information om det
aktuella fotografiet, tryck på 1 och 3 (0 179).
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D600
100
85mm
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Tryck in avtryckaren halvvägs för att avsluta
bildvisningen och återgå till
fotograferingsläge.
A Visning av tagen bild
När På har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn (0 212), visas bilder automatiskt i
monitorn några sekunder efter fotografering.
A Se även
Se sida 178 för information om hur du väljer ett minneskortsfack.
46
Radera oönskade fotografier
Tryck på O (Q)-knappen för att radera den bild som visas i monitorn. Observera att bilder
inte kan återställas efter att de har raderats.
1
Visa bilden.
Visa bilden du vill radera enligt beskrivningen
på föregående sida. Platsen för den aktuella
bilden visas av en ikon nere till vänster på
displayen.
2
s
Radera bilden.
Tryck på O (Q)-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas. Tryck på O (Q)knappen igen för att radera bilden och återgå
till bildvisningen. Tryck på K för att avsluta
utan att radera bilden.
O (Q)-knapp
A Radera
För att radera valda bilder (0 190), alla bilder tagna på ett valt datum (0 191) eller alla bilder på
en vald plats på ett valt minneskort (0 190), använd alternativet Radera i visningsmenyn.
47
s
48
xFotografering med livevisning
Följ stegen nedan för att fotografera med livevisning.
1
Vrid livevisningsväljaren till C (fotografering med
livevisning).
D Täck över sökaren
För att förhindra att ljus som kommer in via sökaren stör
exponeringen, ta bort ögonmusslan och täck sökaren med det
medföljande sökarlocket DK-5 före fotografering (0 86).
2
Livevisningsväljare
x
Tryck på a-knappen.
Spegeln fälls upp och vyn i objektivet visas i kameramonitorn.
Motivet syns inte längre i sökaren.
a-knapp
3
Placera fokuspunkten.
Placera fokuspunkten över motivet så som beskrivs på sidan 51.
4
Fokusera.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera.
Fokuspunkten blinkar grönt när kameran fokuserar. Om
kameran kan fokusera visas fokuspunkten i grönt; om
kameran inte kan fokusera blinkar fokuspunkten i rött (tänk
på att bilder kan tas även om fokuspunkten blinkar rött;
kontrollera fokus i monitorn innan du tar bilden).
Exponeringen kan låsas genom att A AE-L/AF-L-knappen trycks
in (0 110). Fokus kan låsas genom att avtryckaren trycks in
halvvägs. I läge M kan exponering justeras med hjälp av en
exponeringsindikator (0 78).
A AE-L/AF-L-knapp
49
5
Ta bilden.
Tryck in avtryckaren hela vägen för att ta bilden. Monitorn
stängs av.
6
Avsluta livevisningsläget.
Tryck på a-knappen för att avsluta livevisningsläget.
x
D Avsluta livevisning
Livevisningen avslutas automatiskt om objektivet avlägsnas. För att undvika skador på
kamerans interna kretsar kan fotografering med livevisning också avslutas automatiskt;
avsluta livevisning när kameran inte används. Observera att temperaturen i de interna
kretsarna kan stiga, vilket kan resultera i att brus (ljusa prickar, slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar eller dimma) uppstår vid följande tillfällen (kameran kan även kännas mycket
varm, men detta tyder inte på något fel):
• När den omgivande temperaturen är hög
• När kameran har använts länge i livevisningsläge eller för att spela in filmer
• När kameran har använts länge i serieutlösarläge
Om livevisning inte startar när du trycker på a-knappen, vänta tills de inre kretsarna har
kylts ned och försök sedan igen.
A Välja en Picture Control (endast lägena P, S, A och M)
Genom att trycka på c (b) under livevisning
visas en lista över Picture Controls. Markera
önskad Picture Control och tryck på 2 för att
justera inställningarna för Picture Control
(0 129).
c (b)-knapp
A Filmer
Filminspelning är inte tillgängligt under fotografering med livevisning och att trycka på
filminspelningsknappen har ingen effekt. Välj filmlivevisning (0 57) för att spela in filmer.
50
Fokusering i livevisning
För att fokusera med hjälp av autofokus, vrider du
knappen för val av fokusläge till AF och följer stegen
nedan för att välja autofokus- och AF-områdeslägen. Se
sidan 55 för information om att fokusera manuellt.
Knapp för val av fokusläge
❚❚ Välja ett fokusläge
Följande autofokuslägen finns i livevisning:
Läge
AF-S
AF-F
Beskrivning
Enpunkts servo-AF: För fasta motiv. Fokus låses när avtryckaren trycks in halvvägs.
Aktiv servo-AF: För rörliga motiv. Kameran fokuserar kontinuerligt tills avtryckaren trycks ned.
Fokus låses när avtryckaren trycks in halvvägs.
x
För att välja ett autofokusläge, tryck på knappen för autofokusläge och vrid på den
primära kommandoratten tills önskat läge visas i monitorn.
AF-lägesknapp
Primär
kommandoratt
Monitor
D Använda autofokus i livevisning
Använd ett AF-S-objektiv. Önskat resultat kanske inte kan uppnås med andra objektiv eller
telekonverters. Tänk på att i livevisning är autofokus långsammare och monitorn kan bli ljusare
eller mörkare när kameran fokuserar. Fokuspunkten kan ibland visas i grönt när kameran inte kan
fokusera. Det kan hända att kameran inte kan fokusera i följande situationer:
• Motivet har linjer som är parallella med ramens långsida
• Motivet saknar kontrast
• Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande ljusstyrka, eller så är
det belyst av punktbelysning eller med neonljus eller någon annan ljuskälla med varierande
ljusstyrka
• Flimmer eller streck uppkommer vid belysning med lysrör, kvicksilvergas, natrium eller
liknande
• Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
• Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
• Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster (t.ex. persienner eller en rad med
fönster i ett höghus)
• Motivet rör sig
51
❚❚ Välja ett AF-områdesläge
Följande AF-områdeslägen kan väljas i livevisning:
Läge
!
$
%
x
&
Beskrivning
Ansiktsprioriterande AF: Använd till porträtt. Kameran spårar och fokuserar automatiskt på
porträttmotiv. En gul dubbel ram visas när kameran känner av ett porträttmotiv (om flera
ansikten, upp till trettiofem, känns av fokuserar kameran på det närmaste motivet; för att
välja ett annat motiv, tryck på multiväljaren). Om kameran inte längre kan spåra motivet
(för att till exempel motivet tittar bort) visas inte ramarna längre.
Brett AF-område: Använd för handhållna bilder på landskap och andra icke-porträttmotiv.
Använd multiväljaren för att flytta fokuspunkten var som helst i bilden, eller tryck på J för
att positionera fokuspunkten i mitten av bilden.
Smalt AF-område: Använd för exakt fokusering på en vald punkt i bilden. Använd
multiväljaren för att flytta fokuspunkten var som helst i bilden, eller tryck på J för att
positionera fokuspunkten i mitten av bilden. Användning av stativ rekommenderas.
Motivföljande AF: Placera fokuspunkten över motivet och tryck på J. Fokuspunkten följer
det valda motivet när det rör sig genom ramen. Tryck på J igen för att avsluta
motivföljningen. Kameran kanske inte kan följa motiv som rör sig snabbt, lämnar bilden
eller döljs av andra motiv, ändrar storlek, färg eller ljusstyrka, eller som är för små, för stora,
för ljusa, för mörka eller har en liknande färg eller ljusstyrka som bakgrunden.
För att välja ett AF-områdesläge, tryck på AF-lägesknappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat läge visas i monitorn.
AF-lägesknapp
52
Sekundär
kommandoratt
Monitor
Livevisningsdisplay: Fotografering med
livevisning
er
q
t
y
w
Alternativ
x
u
Beskrivning
Den tid som återstår innan livevisningen avslutas automatiskt.
q Återstående tid
Visas om fotograferingen avslutas inom 30 sek. eller mindre.
w Guide
En guide till alternativen som är tillgängliga under livevisning.
e Autofokusläge
Aktuellt autofokusläge.
r AF-områdesläge
Aktuellt AF-områdesläge.
Aktuell fokuspunkt. Displayen varierar beroende på alternativet
t Fokuspunkt
som valts för AF-områdesläge.
Håll L (U)-knappen intryckt och tryck på 1 eller 3 för att
justera monitorns ljusstyrka (tänk på att monitorns ljusstyrka inte
Indikator för monitorns påverkar bilder tagna med kameran). Om A (auto) väljs, justerar
y
ljusstyrka
kameran automatiskt ljusstyrka som svar på omgivande
ljusförhållanden såsom de uppmätts av sensorn för omgivande
ljusstyrka (0 4).
Visar om bilden blir under- eller överexponerad med de aktuella
u Exponeringsindikator
inställningarna (endast läge M).
0
56
—
51
52
49
—
78
53
D Livevisningsdisplayen
Även om de inte syns i den slutliga bilden, kan ojämna kanter, falska färger, moiré och ljusa partier
vara synliga i monitorn, medan ljusa streck kan uppstå i vissa områden med blinkande tecken eller
andra oregelbundna ljuskällor eller om motivet lyses upp kort av ett stroboskop eller annan ljus,
kortvarig ljuskälla. Dessutom kan förvrängning uppträda om kameran panoreras horisontellt eller
om ett föremål rör sig med hög hastighet genom bilden. Flimmer och streck synliga i monitorn
under belysning med lysrör, kvicksilvergas eller natrium kan reduceras med Flimmerreducering
(0 252), även om de fortfarande kan vara synliga i den slutliga bilden vid vissa slutartider. Undvik
att rikta kameran mot solen eller andra starka ljuskällor vid fotografering i livevisningsläget.
Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i skador på kamerans interna kretsar.
x
54
A Exponering
Beroende på motivet kan exponeringen skilja sig från den som skulle fås när livevisning inte
används. Mätningen i livevisning justeras för att passa livevisningsdisplayen och skapar bilder
med exponering liknande den som visas i monitorn. I lägena P, S, A och M kan exponering justeras
med ±5 EV (0 112). Tänk på att effekterna av värden över +3 EV eller under –3 EV inte kan
förhandsgranskas i monitorn.
Informationsdisplay: Fotografering med
livevisning
Tryck på R-knappen för att dölja eller visa indikatorer i monitorn under livevisning.
Information på
Information av
x
Virtuell horisont
(0 258)
Stödlinjer
Manuell fokusering
För att fokusera i manuellt fokusläge (0 103), vrid objektivets
fokusring tills motivet är i fokus.
För att förstora vyn i monitorn upp till ungefär 19 × för exakt
fokusering, tryck på X (T)-knappen. Medan vyn i objektivet är
inzoomad visas ett navigeringsfönster i en grå ram i det nedre
högra hörnet på skärmen. Använd multiväljaren för att bläddra till
delar av bilden som inte syns i monitorn (endast tillgängligt om
brett område eller smalt område har valts för AF-områdesläge),
eller tryck på W (S) för att zooma ut.
X (T)-knapp
Navigeringsfönster
55
A Icke-CPU-objektiv
Om ett icke-CPU-objektiv används, se till att ange brännvidden och största bländare genom att
använda alternativet Data för icke-CPU-objektiv i inställningsmenyn (0 172). Icke-CPU-objektiv
kan bara användas i lägena A och M (0 73) då bländaren måste ställas in med objektivets
bländarring.
D Nedräkningsvisningen
En nedräkning visas 30 sek. innan livevisning avslutas automatiskt (0 53; timern blir röd om
livevisning avslutas för att skydda de interna kretsarna eller, om ett alternativ annat än Ingen
gräns väljs för Anpassad inställning c4—Fördröjning av monitoravst. > Livevisning; 0 228—
5 sek innan monitorn stängs av automatiskt). Beroende på fotograferingsförhållandena kan
timern visas direkt när livevisning väljs. Tänk på att även om nedräkningen inte syns vid
bildvisning, kommer livevisningen att avslutas automatiskt när tiden är ute.
x
56
A HDMI
När kameran är ansluten till en HDMI-videoenhet under
livevisning, förblir kameramonitorn påslagen och vyn genom
objektivet visas på videoenheten så som visas till höger. Om
enheten stödjer HDMI-CEC, välj Av för alternativet HDMI >
HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 205) innan du
fotograferar med livevvisning.
yFilmlivevisning
Filmer kan spelas in i livevisningsläge.
1
Vrid livevisningsväljaren till 1 (filmlivevisning).
Livevisningsväljare
2
y
Tryck på a-knappen.
Spegeln fälls upp och vyn genom objektivet visas i
kameramonitorn som den skulle visas i den aktuella filmen,
modifierat enligt exponeringens effekter. Motivet syns inte
längre i sökaren.
a-knapp
A 0-ikonen
En 0-ikon (0 61) visar att filmer inte kan spelas in.
A Före inspelning
Innan inspelning ska du välja bländare (endast läge A och M, 0 77, 78); du kan även välja en
Picture Control (endast läge P, S, A och M, 0 129) eller färgrymd (0 217). I lägena P, S, A och
M, kan vitbalans (0 115) ställas in när som helst genom att trycka på L (U)-knappen och
vrida den primära kommandoratten.
3
Välj ett fokusläge (0 51).
4
Välj ett AF-områdesläge (0 52).
57
5
Fokusera.
Komponera första bilden och fokusera så som beskrivs i steg
3 och 4 på sidorna 49 (för mer information om hur du
fokuserar i filmlivevisning, se sidan 51). Tänk på att antalet
motiv som kan spåras med ansiktsprioriterande AF minskar vid filmlivevisning.
A Exponering
Följande inställningar kan justeras i filmlivevisning:
P, S, A
M
Andra fotograferingslägen
Bländare
—
—
—
Slutartid
—
✔
—
ISO-känslighet
—
✔
—
Exponeringskompensation
✔
—
—
I läge M kan ISO-känsligheten ställas in till värden mellan 100 och Hög 2 och slutartiden till
värden mellan 1/25 sek. och 1/4 000 sek. (den längsta slutartiden varierar med bildhastigheten;
0 65). I andra exponeringslägen justeras slutartid och ISO-känslighet automatiskt. Om
resultatet är över- eller underexponerat, avsluta och starta filmlivevisning igen.
y
6
Starta inspelningen.
Tryck på filminspelningsknappen för att starta inspelningen.
En inspelningsindikator och tillgänglig tid visas i monitorn.
Exponering ställs in med matrismätning och kan låsas
genom att A AE-L/AF-L-knappen trycks ned (0 110) eller (i
lägena P, S och A) ändras med upp till ±3 EV i steg om 1/3 EV
med hjälp av exponeringskompensation (0 112). I
autofokusläge kan fokus låsas genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs.
Filminspelningsknapp
Inspelningsindikator
Återstående tid
A Ljud
Kameran kan spela in både video och ljud; täck inte över mikrofonen på kamerans framsida
vid filminspelning. Tänk på att den inbyggda mikrofonen kan spela in ljud gjorda av
objektivet under autofokus eller vibrationsreducering.
58
7
Avsluta inspelningen.
För att avsluta inspelningen, tryck på filminspelningsknappen
igen. Inspelningen avslutas automatiskt när maximal längd
har nåtts eller när minneskortet är fullt.
A Maximal längd
Den maximala längden för enskilda filmfiler är 4 GB (för maximala inspelningstider, se sidan
65); observera att beroende på minneskortets skrivhastighet kan inspelningen avslutas
innan denna längd har uppnåtts (0 334).
A Ta bilder
För att ta en bild medan inspelning pågår, tryck ned avtryckaren hela vägen ned (om så
önskas kan fotograferingsinformationsdisplayen tilldelas Fn-knappen, knappen för
förhandsgranskning av skärpedjup eller AE-L/AF-L-knappen samt knappen som används för
att visa stillbildsinställningar före fotografering; 0 247, 248). Filminspelningen avslutas
(sekvensen inspelad till denna tidpunkt sparas) och kameran återgår till livevisning. Bilden
sparas med den aktuella bildområdesinställningen med hjälp av en beskärning med ett
bildförhållande på 16 : 9. Bilder tas med blixten avstängd. Tänk på att exponeringen för
bilder inte kan förhandsgranskas under filmlivevisning; läge P, S eller A rekommenderas,
men exakta resultat kan uppnås i läge M genom att använda Fn-knappen, knappen för
förhandsgranskning av skärpedjup eller AE-L/AF-L-knappen (0 247, 248), genom att
använda knappen för att visa fotograferingsinformation och kontrollera
exponeringsindikatorn. Exponeringskompensation för bilden kan ställas in till värden
mellan –5 och +5 EV, men endast värden mellan –3 och +3 kan förhandsgranskas i
monitorn (lägena P, S och A; 0 112).
y
D Nedräkningsvisningen
En nedräkning visas 30 sek. innan livevisning avslutas automatiskt (0 53). Beroende på
fotograferingsförhållandena kan timern visas direkt när filminspelning påbörjas. Tänk på
att oberoende av hur mycket inspelningstid som finns tillgänglig, så kommer livevisning att
avslutas automatiskt när tiden är ute. Vänta tills de interna kretsarna har svalnat innan du
fortsätter inspelningen.
8
Avsluta livevisningsläget.
Tryck på a-knappen för att avsluta livevisningsläget.
59
Index
Om Indexmarkering väljs för Anpassad inställning g1 (Tilldela Fnknapp, 0 247), g2 (Tilldela granskningsknapp, 0 248) eller g3
(Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 248), kan du trycka på knappen
under inspelning för att lägga till index som kan användas för att
hitta bildrutor under redigering och uppspelning (0 68). Upp till 20
index kan läggas till för varje film.
Index
y
A Se även
Bildstorlek, mikrofonkänslighet och kortfacksalternativ är tillgängliga i menyn Filminställningar
(0 65). Fokus kan justeras manuellt så som beskrivs på sidan 55. Vilka roller J, Fn-knappen,
knappen för förhandsgranskning av skärpedjup och A AE-L/AF-L -knappen ska spela kan väljas med
hjälp av Anpassad inställning f1 (OK-knappen (Fotogr.läge); 0 241), g1 (Tilldela Fn-knapp;
0 247), g2 (Tilldela granskningsknapp; 0 248) och g3 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 248), (de
sista tre alternativen tillåter också att exponeringen kan låsas utan att hålla knappen intryckt).
Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare; 0 248) styr huruvida avtryckaren kan användas för
att starta filmlivevisning eller för att starta och avsluta filminspelning.
60
Livevisningsdisplay: Filmlivevisning
q
ty
w
e
r
u
i
Alternativ
q “Ingen film”-ikon
w Volym i hörlurar
e Mikrofonkänslighet
r Ljudnivå
Återstående tid
t (filmlivevisning)
Beskrivning
Anger att filmer inte kan spelas in.
Ljudutgångens volym till hörlurar.
Mikrofonkänslighet vid filminspelning.
Ljudnivån för inspelning av ljud. Visas i rött om nivån är för hög;
justera mikrofonens känslighet efter detta. Vänster (L) och höger
(R) kanalindikator visas om en ME-1 (säljs separat) eller annan
stereomikrofon används.
0
—
62
62
Inspelningstiden tillgänglig för filmer.
58
Bildstorleken för filminspelning.
y Filmers bildstorlek
Indikator för monitorns
Visar monitorns ljusstyrka.
u ljusstyrka
En guide till alternativen som är tillgängliga under filmlivevisning.
i Guide
y
62
65
62
62
A Använda en extern mikrofon
Stereomikrofonen ME-1 (säljs separat) kan användas för att spela in ljud i stereo eller för att
undvika inspelning av ljud från objektivet orsakat av autofokus (0 298).
A Hörlurar
Hörlurar från tredje part kan användas. Tänk på att höga ljudnivåer kan leda till hög volym; var
särskilt försiktig när hörlurar används.
61
❚❚ Justera inställningar på livevisningsskärmen
Mikrofonkänslighet, hörlurarnas volym och monitorns ljusstyrka kan justeras så som
beskrivs nedan. Tänk på att mikrofonkänslighet och hörlurarnas volym inte kan justeras
under inspelning och att ljusstyrkan endast påverkar monitorn (0 61); film inspelad med
kameran påverkas inte.
1
Markera en inställning.
Tryck och håll in L (U) och tryck på 4 eller 2 för att
markera indikatorn för den önskade inställningen.
L (U)-knapp
y
2
Justera den markerade inställningen.
Håll L (U)-knappen intryckt och tryck på 1 eller 3 för
att justera den markerade inställningen.
Informationsdisplay: Filmlivevisning
Tryck på R-knappen för att dölja eller visa indikatorer i monitorn under filmlivevisning.
62
Information på
Information av
Virtuell horisont
(0 258)
Stödlinjer
Bildområde
Oavsett vilket alternativ som valts för Bildområde i fotograferingsmenyn (0 89), har alla
filmer och bilder inspelade i filmlivevisning (0 57) ett bildförhållande på 16 : 9. Bilder
inspelade med På valt för Bildområde > Automatisk DX-beskärning och som har ett
DX-objektiv monterat, använder ett DX-baserad filmformat, liksom bilder inspelade med
DX (24 × 16) 1.5× valt för Bildområde > Välj bildområde. Ett FX-baserat filmformat
används när FX (36 × 24) 1.0× väljs. En a-ikon visas när det DX-baserade filmformatet
väljs.
y
A Bilder tagna i filmlivevisning
Följande tabell visar storleken på bilder tagna i filmlivevisning:
Alternativ
Storlek (pixlar)
Utskriftsstorlek (cm) *
Stor
6 016 × 3 376
50,9 × 28,6
FX-baserat format
Mellan
4 512 × 2 528
38,2 × 21,4
(35,5 × 20,0 mm)
Liten
3 008 × 1 688
25,5 × 14,3
Stor
3 936 × 2 224
33,3 × 18,8
DX-baserat format
Mellan
2 944 × 1 664
24,9 × 14,1
(23,5 × 13,2 mm)
Liten
1 968 × 1 112
16,7 × 9,4
* Ungefärlig storlek vid utskrift med en upplösning på 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar
bildstorleken i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi, punkter per tum;
1 tum=ungefär 2,54 cm).
Bildkvalitet anges av alternativet valt i Bildkvalitet i fotograferingsmenyn (0 93).
Bildområde
63
A HDMI
När kameran ansluts till en HDMI-enhet (0 204) visas vyn genom
objektivet både på kamerans monitor och på HDMI-enheten.
Indikatorerna som visas på HDMI-enheten under filminspelning
visas till höger. Kameramonitorn visar inte ljudnivån eller den
virtuella horisonten; indikatorer på monitorn och på HDMIenheten kan inte döljas eller visas med R-knappen. För att
använda livevisning när kameran är ansluten till en HDMI-CECenhet, välj Av för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 205).
A Trådutlösare
Om Spela in filmer väljs för Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare, 0 248), kan
avtryckarna på fjärrutlösarna MC-DC2 (säljs separat) (0 298) användas för att starta
filmlivevisning och för att starta och avsluta filminspelning.
y
D Spela in filmer
Störande flimmer, streck eller förvrängningar kan vara synliga i monitorn och i den slutliga filmen
under belysning med lysrör, kvicksilvergas eller natrium och även vid horisontell panorering av
kameran, samt om föremål rör sig med hög hastighet genom bilden (för information om hur
flimmer och streck kan reduceras, se Flimmerreducering, 0 252). Ojämna kanter, falska färger,
moiré och ljusa partier kan också uppstå. Ljusa streck kan uppstå i vissa områden på bilden med
blinkande tecken eller andra oregelbunda ljuskällor eller om motivet lyses upp kort av ett
stroboskop eller annan ljus, kortvarig ljuskälla. När du spelar in filmer, undvik att rikta kameran
mot solen eller andra starka ljuskällor. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i
skador på kamerans interna kretsar. Tänk på att brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma
eller linjer) och oväntade färger kan uppträda om du zoomar in på vyn genom objektivet (0 55)
under filmlivevisning.
Blixtbelysning kan inte användas under filmlivevisning.
Inspelningen avslutas automatiskt om objektivet avlägsnas, funktionsratten vrids eller om ett
utlösarläge för fjärrkontroll väljs.
För att undvika skador på kamerans interna kretsar kan fotografering med livevisning avslutas
automatiskt; avsluta livevisning när kameran inte används. Observera att temperaturen i de
interna kretsarna kan stiga, vilket kan resultera i att brus (ljusa prickar, slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar eller dimma) uppstår vid följande tillfällen (kameran kan även kännas mycket varm,
men detta tyder inte på något fel):
• När den omgivande temperaturen är hög
• När kameran har använts länge i livevisningsläge eller för att spela in filmer
• När kameran har använts länge i serieutlösarläge
Om livevisning inte startar när du trycker på a-knappen, vänta tills de inre kretsarna har kylts ned
och försök sedan igen.
64
Filminställningar
Använd alternativet Filminställningar i fotograferingsmenyn för att justera följande
inställningar.
• Bildstorlek/bildfrekvens, Filmkvalitet: Välj mellan följande alternativ:
Bildstorlek/bildhastighet
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
t/6
u/7
Bildstorlek (pixlar)
Bildfrekvens *
1 920 × 1 080
1 920 × 1 080
1 920 × 1 080
1 280 × 720
1 280 × 720
1 280 × 720
1 280 × 720
30 p
25 p
24 p
60 p
50 p
30 p
25 p
Filmkvalitet
Maximal bithastighet (Mbps)
(★ hög kvalitet/Normal)
Maximal längd
(★ hög kvalitet/
Normal)
24/12
20 min./
29 min. 59 sek.
12/ 8
29 min. 59 sek./
29 min. 59 sek.
* Noterat värde. Faktiska bildfrekvenser för 60 p, 50 p, 30 p, 25 p och 24 p är respektive 59,94, 50, 29,97, 25
och 23,976 bps.
y
• Mikrofon: Sätt på eller stäng av den inbyggda mikrofonen eller den externa
stereomikrofonen ME-1 eller justera mikrofonkänsligheten. Välj Automatisk
känslighet för att justera känsligheten automatiskt och Mikrofon av för att stoppa
ljudinspelningen. För att välja mikrofonkänslighet manuellt, välj Manuell känslighet
och välj en känslighet.
• Mål: Välj vilket fack som filmer ska spelas in på. Menyn visar hur
mycket tid som finns på varje kort. Inspelningen avslutas
automatiskt när ingen tid återstår.
65
1
Välj Filminställningar.
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera Filminställningar i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
G-knapp
2
Välj filmalternativ.
Markera önskat alternativ och tryck på 2.
Markera sedan ett alternativ och tryck på J.
y
D Bildstorlek och bildhastighet
Bildstorlek och bildhastighet påverkar fördelningen och mängden brus (slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar, dimma och ljusa partier).
66
Visa filmer
Filmer anges med en 1-ikon i helskärmsläge (0 177). Tryck på J för att starta
uppspelningen.
1-ikon
Längd
Aktuell position/total längd
Filmförloppsindikator
Volym
Guide
Följande åtgärder kan utföras:
Om du vill
Använd
Pausa
Spela upp
Beskrivning
Pausa uppspelningen.
Återuppta uppspelningen när filmen är pausad eller under
spolning framåt/bakåt.
Hastigheten fördubblas för varje tryck,
från 2× till 4× till 8× till 16×. Håll intryckt
för att hoppa till början eller slutet av filmen (första bilden
indikeras av h i det övre högra hörnet av monitorn, sista bilden
av i). Om uppspelningen pausas, spolas filmen framåt eller
tillbaka en bild i taget; håll nedtryckt för kontinuerlig spolning
framåt eller bakåt.
J
Spola framåt/
spola tillbaka
Hoppa över
10 sek.
Vrid den primära kommandoratten för att hoppa framåt eller
bakåt 10 sek.
Hoppa framåt eller
bakåt
Använd den sekundära kommandoratten för att hoppa till
nästa eller föregående index, eller för att hoppa till den sista
eller första bilden om filmen inte innehåller några index.
Justera volymen
Beskära filmer
Avsluta
Återgå till
fotograferingsläge
y
X (T)/
W (S)
c (b)
/K
Tryck på X (T) för att höja volymen, W (S) för att sänka.
Se sida 69 för mer information.
Återgå till helskärmsläge.
Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill återgå till
fotograferingsläget.
67
A p-ikonen
Filmer med index (0 60) anges av en p-ikon i helskärmsläge.
A 2-ikonen
2 visas i helskärmsläge och under filmuppspelning om filmen spelats in
utan ljud.
y
68
Redigera filmer
Beskär filmsekvenser för att skapa redigerade kopior av filmer eller spara valda bildrutor
som JPEG-stillbilder.
Alternativ
9 Välj start./slutpunkt
4 Spara vald bildruta
Beskrivning
Skapa en kopia från vilken filmsekvenser i början eller slutet tagits
bort.
Spara en vald bildruta som en JPEG-stillbild.
Beskära filmer
För att skapa beskurna kopior av filmer:
1
Visa en film i helskärm.
Tryck på K-knappen för att visa bilder i
helskärm på monitorn och tryck på 4 och 2 för
att bläddra mellan bilder tills filmen du vill
redigera visas.
y
K-knapp
2
Välj en start- eller slutpunkt.
Spela upp filmen så som beskrivs på sidan 67
genom att trycka på J för att starta och
återuppta uppspelningen och 3 för att pausa
och trycka på 4 eller 2 eller vrid den primära
eller sekundära kommandoratten för att hitta
Filmförloppsindikator
den önskade bildrutan (0 67). Din ungefärliga
position i filmen kan konstateras från filmförloppsindikatorn.
3
Visa alternativ för filmredigering.
Tryck på c (b)-knappen för att visa alternativ
för filmredigering.
c (b)-knapp
69
4
Välj Välj start./slutpunkt.
Markera Välj start./slutpunkt och tryck på J.
Dialogrutan som visas till höger visas; välj om
den aktuella bildrutan ska vara start- eller
slutpunkten av kopian och tryck på J.
5
Radera bildrutor.
Om den önskade bildrutan inte visas för
närvarande, tryck på 4 eller 2 för att gå framåt
eller bakåt (vrid den primära kommandoratten
för att hoppa 10 sek. framåt eller bakåt; vrid
den sekundära kommandoratten för att hoppa
L (U)-knapp
till ett index eller till den första eller sista
bildrutan om filmen inte innehåller några index). För att växla det aktuella valet från
startpunkt (w) till slutpunkt (x) eller vice versa, tryck på L (U).
y
Tryck på 1 när du har valt startpunkten och/
eller slutpunkten. Alla bildrutor före den valda
startpunkten och efter den valda slutpunkten
tas bort från kopian.
6
Spara kopian.
Markera ett av följande alternativ och tryck på
J:
• Spara som ny fil: Spara en kopia till en ny fil.
• Skriv över befintlig fil: Ersätt den
ursprungliga filmfilen med den
redigerade kopian.
• Avbryt: Återgå till steg 5.
• Granska: Förhandsgranska kopian.
Redigerade kopior anges med en 9-ikon vid helskärmsläge.
70
A Beskära filmer
Filmer måste vara minst två sekunder långa. Om en kopia inte kan skapas i den aktuella
uppspelningspositionen, visas den aktuella positionen med rött i steg 5 och det skapas inte
någon kopia. Kopian sparas inte om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet.
Kopior har samma inspelningstid och datum som originalet.
A Retuscheringsmenyn
Filmer kan även redigeras med alternativet Redigera film på
retuscheringsmenyn (0 261).
y
71
Spara valda bildrutor
För att spara en vald bildruta som en JPEG-stillbild:
1
Visa en film och välj en bildruta.
Spela upp filmen så som beskrivs på sidan 67;
din ungefärliga position i filmen kan
konstateras med filmförloppsindikatorn. Tryck
på 4 eller 2 för att spola bakåt eller framåt och
tryck på 3 för att pausa filmen vid den bildruta
du vill kopiera.
2
Visa alternativ för filmredigering.
Tryck på c (b)-knappen för att visa alternativ
för filmredigering.
y
c (b)-knapp
3
Välj Spara vald bildruta.
Markera Spara vald bildruta och tryck på J.
4
Skapa en stillbildskopia.
Tryck på 1 för att skapa en stillbildskopia av
den aktuella bildrutan.
5
Spara kopian.
Markera Ja och tryck på J för att skapa en
JPEG-kopia med hög kvalitet (0 93) av den
valda bildrutan. Filmstillbilder anges av en 9ikon vid helskärmsläge.
A Spara vald bildruta
JPEG-filmstillbilder skapade med alternativet Spara vald bildruta kan inte retuscheras. JPEGfilmstillbilder saknar vissa fotoinformationskategorier (0 179).
72
#Lägena P, S, A och M
Lägena P, S, A och M erbjuder olika grader av kontroll över slutartid och
bländare.
#
A Objektivtyper
Om du använder ett CPU-objektiv som är försett med en bländarring (0 287), låser du
bländarringen vid den minsta bländaren (det högsta f-numret). Typ G-objektiv är inte utrustade
med bländarring.
Icke-CPU-objektiv kan bara användas i lägena A (bländarstyrd automatik) och M (manuell) då
bländaren bara kan justeras med objektivets bländarring. Avtryckaren avaktiveras om ett annat
läge väljs.
A
Icke-CPU-objektiv (0 285)
Använd objektivets bländarring för att justera bländaren. Om
objektivets maximala bländare har angivits med alternativet Data för
icke-CPU-objektiv i inställningsmenyn (0 172) när ett icke-CPUobjektiv används, kommer nuvarande f-nummer att visas i sökaren
och kontrollpanelen avrundat till närmaste fulla stopp. Annars visar
bländaren endast antal stopp (F, där maximal bländare visas som
FA) och f-numret måste läsas av från objektivets bländarring.
73
A Slutartid och bländare
Två av huvudfaktorerna för att bestämma exponering är slutartid och bländare. Genom att
förlänga slutartiden och samtidigt öka bländaren, eller att förkorta slutartiden och samtidigt
minska bländaren, kan du uppnå olika effekter samtidigt som exponeringen hålls konstant. Korta
slutartider och stora bländare fryser rörelse och mjukar upp detaljer i bakgrunden, medan långa
slutartider och små bländare ger oskarpa rörelser och framhäver detaljer i bakgrunden.
Slutartid
#
74
Kort slutartid
(1/1 600 sek.)
Lång slutartid
(1/6 sek.)
Bländare
Stor bländare (f/5.6)
Liten bländare (f/22)
(Kom ihåg att ju högre f-nummer, ju mindre
bländare.)
P: Programautomatik
I detta läge justerar kameran slutartid och bländare automatiskt enligt ett inbyggt
program för optimal exponering i de flesta situationer. Läget rekommenderas för
ögonblicksbilder och andra situationer då du vill låta kameran välja slutartid och
bländare.
#
A Flexibelt program
I läge P kan du välja olika kombinationer av slutartider
och bländare genom att vrida på den primära
kommandoratten medan exponeringsmätarna är på
(”flexibelt program”). Vrid kommandoratten åt höger om
du vill ha stora bländare (små f-nummer) som gör
detaljer i bakgrunden oskarpa eller korta slutartider som
”fryser rörelse”. Vrid ratten åt vänster om du vill ha små Primär kommandoratt
bländare (stora f-nummer) som ökar skärpedjupet eller
långa slutartider som gör rörelser oskarpa. Alla kombinationer ger samma exponering. En
indikator U visas i kontrollpanelen när flexibelt program är aktiverat. Om du vill återställa
standardinställningarna för slutartid och bländare vrider du den primära kommandoratten tills
indikatorn försvinner, väljer ett annat läge eller stänger av kameran.
A Se även
Se sidan 315 för information om det inbyggda exponeringsprogrammet. För information om hur
du aktiverar exponeringsmätarna, se “Vänteslägestimer” på sidan 39.
75
S: Slutartidsstyrd automatik
I läget slutartidsstyrd automatik väljer du en slutartid medan kameran automatiskt väljer
bländaren som ger optimal exponering. Använd långa slutartider om du vill återge
rörelser genom oskärpa, och korta slutartider om du vill “frysa” rörelser.
Kort slutartid (1/1 600 sek.)
Lång slutartid (1/6 sek.)
Vrid den primära kommandoratten medan
exponeringsmätarna är på för att välja en slutartid.
Slutartid kan ställas in till “v” eller till värden
mellan 30 sek. och 1/4 000 sek.
#
Primär kommandoratt
A Se även
Se sidan 323 för information om vad du gör om en blinkande “A”- eller “%”-indikator visas i
slutartidsvisningarna.
76
A: Bländarstyrd automatik
I bländarstyrd automatik väljer du bländare medan kameran automatiskt väljer slutartiden
för optimal exponering. Stora bländare (låga f-nummer) ökar blixträckvidden (0 147) och
minskar skärpedjupet, och gör motiv bakom och framför huvudmotivet oskarpa. Små
bländare (höga f-nummer) ökar skärpedjupet och framhäver detaljer i bakgrunden och
förgrunden. Korta skärpedjup används normalt vid porträttfotografering för att göra
detaljer i bakgrunden oskarpa, långa skärpedjup vid landskapsfotografering för att
framhäva förgrunden och bakgrunden.
Stor bländare (f/5.6)
Liten bländare (f/22)
Vrid den sekundära kommandoratten medan
exponeringsmätarna är på för att välja önskad
bländare mellan största och minsta värdet för
objektivet.
#
Sekundär kommandoratt
A Förhandsgranskning av skärpedjup
För att förhandsgranska effekten av bländaren, tryck in
och håll ned knappen för förhandsgranskning av
skärpedjup. Objektivet kommer att justeras efter de
bländarvärden som valts av kameran (lägena P och S) eller
av användaren (lägena A och M), och skärpedjupet kan
förhandsgranskas i sökaren.
Knapp för förhandsgranskning av
skärpedjup
A Anpassad inställning e5—Modelleringsblixt
Denna inställning styr om den inbyggda blixten och externa blixtenheter så som SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700 och SB-600 (0 293) ska avge en modelleringsblixt när knappen för
förhandsgranskning av skärpedjup trycks in. Se sida 241 för mer information.
77
M: Manuell
I manuellt exponeringsläge styr du både slutartiden och bländaren. Vrid den primära
kommandoratten medan exponeringsmätarna är på för att välja önskad slutartid och den
sekundära kommandoratten för att välja bländare. Slutartid kan ställas in på “v” eller
på värden mellan 30 sek. och 1/4 000 sek., eller så kan slutaren hållas öppen obestämd tid
för en långtidsexponering (A, 0 79). Bländare kan ställas in på värden mellan de
största och minsta värdena för objektivet. Använd exponeringsindikatorerna för att
kontrollera exponeringen.
Slutartid
#
Primär
kommandoratt
Bländare
Sekundär
kommandoratt
A Objektiven AF Micro NIKKOR
Förutsatt att en extern exponeringsmätare används behöver man endast ta hänsyn till
exponeringsförhållandet när bländaren ställs in med bländarringen.
A Exponeringsindikator
Om en annan slutartid än “bulb” eller “time” har valts, visar exponeringsindikatorn i sökaren om
bilden blir under- eller överexponerad med de aktuella inställningarna. Beroende på det
alternativ som valts för Anpassad inställning b2 (EV-steg för exp.kontroll, 0 224), visas
mängden under- eller överexponering i steg om 1/3 EV eller 1/2 EV (bilderna nedan visar
sökarbilden när 1/3 steg är valt för Anpassad inställning b2). Displayerna blinkar om gränserna i
exponeringsmätsystemet överskrids.
Optimal exponering
Underexponerad med 1/3 EV
Överexponerad med mer än 2 EV
A Se även
Se Anpassad inställning f8 (Invertera indikatorer, 0 246) för information om omkastning av
exponeringsindikatorerna så att negativa värden visas till höger och positiva värden till vänster.
78
❚❚ Långtidsexponeringar (Endast läge M)
Välj följande slutartider för långtidsexponering av
rörliga ljuskällor, stjärnor, nattlandskap eller
fyrverkerier.
• Bulb (A): Slutaren hålls öppen medan
avtryckaren hålls intryckt. Använd ett stativ eller
en MC-DC2 trådutlösare (säljs separat) för att
förhindra oskärpa (0 298).
• Tid (%): En ML-L3 trådlös fjärrkontroll (säljs
separat) krävs (0 298). Påbörja exponeringen
genom att trycka ned avtryckaren på ML-L3.
Slutaren hålls öppen i trettio minuter eller tills
avtryckaren trycks in igen.
1
Exponeringslängd: 35 sek.
Bländare: f/25
Förbered kameran.
Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig, jämn yta. För att
förhindra att ljus som kommer in via sökaren stör exponeringen, ta bort
ögonmusslan och täck sökaren med det medföljande sökarlocket DK-5 (0 86).
Använd ett fulladdat EN-EL15-batteri eller en EH-5b-nätadapter (säljs separat) och
en EP-5B-strömkontakt för att förhindra strömförlust innan exponeringen är
avslutad. Tänk på att brus (ljusa prickar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar eller
dimma) kan förekomma i långa exponeringar, välj På för Brusreducering för lång
exp. i fotograferingsmenyn (0 218).
2
Vrid funktionsratten till M.
#
Funktionsratt
79
3
Välj en slutartid.
Vrid den primära kommandoratten medan
exponeringsmätarna är på för att välja önskad
slutartid på A.
Primär kommandoratt
För en slutartid på “time” (%), väljer du
fjärrläge (0 85) efter att du har valt slutartiden.
4
Öppna slutaren.
Bulb: Efter fokusering trycker du ned avtryckaren på kameran eller fjärrutlösaren
(säljs separat) hela vägen ned. Håll avtryckaren nedtryckt tills exponeringen är
avslutad.
#
Tid: Tryck ned avtryckaren på ML-L3 hela vägen ned.
5
Stäng slutaren.
Bulb: Ta bort fingret från avtryckaren.
Tid: Tryck ned avtryckaren på ML-L3 hela vägen ned. Fotograferingen avslutas
automatiskt efter trettio minuter.
80
$Användarinställningar: Lägena U1
och U2
Tilldela ofta använda inställningar till positionerna U1 och U2 på funktionsratten.
Spara användarinställningar
1
Välj ett läge.
Funktionsratt
Vrid funktionsratten till önskat läge.
$
2
Justera inställningarna.
Gör önskade inställningar för flexibelt program (läge P), slutartid (lägena S och M),
bländare (lägena A och M), exponering och blixtkompensation, blixtläge,
fokuspunkt, mätning, AF- och AF-områdesläge, gaffling och inställningar i
fotograferings- (0 214) och anpassnings- (0 219) menyerna (tänk på att kameran
inte sparar valen som gjorts för Lagringsmapp, Namnge fil, Bildområde, Hantera
Picture Control, Multiexponering eller Intervalltimerfotografering).
3
Välj Spara användarinställningar.
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera Spara
användarinställningar i inställningsmenyn
och tryck på 2.
G-knapp
4
Välj Spara som U1 eller Spara som U2.
Markera Spara som U1 eller Spara som U2
och tryck på 2.
81
5
Spara användarinställningar.
Markera Spara inställningar och tryck på J
för att tilldela de inställningar som valts i steg 1
och 2 till den position på funktionsratten som
valts i steg 4.
Hämta användarinställningar
Vrid helt enkelt funktionsratten till U1 för att hämta
de inställningar som tilldelats Spara som U1 eller U2
för att hämta de inställningar som tilldelats Spara
som U2.
Funktionsratt
Återställ användarinställningar
För att återställa inställningarna för U1 eller U2 till standardvärdena:
$
1
Välj Återställ användarinställningar.
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera Återställ
användarinställningar i inställningsmenyn
och tryck på 2.
G-knapp
2
Välj Återställ U1 eller Återställ U2.
Markera Återställ U1 eller Återställ U2 och
tryck på 2.
3
Återställ användarinställningar.
Markera Återställ och tryck på J.
82
kUtlösarläge
Välja ett utlösarläge
För att välja ett utlösarläge, tryck på låset till ratten för utlösarläge
och vrid ratten till önskad inställning.
Läge
S
CL
CH
J
E
4
MUP
Beskrivning
Enkelbild: Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks in.
Långsam serietagning: När avtryckaren hålls intryckt tar kameran 1 – 5 bilder per sekund. 1
Bildfrekvens kan väljas med Anpassad inställning d5 (Bildhastighet för CL-läget,
0 229). Tänk på att endast en bild tas om blixten avfyras.
Snabb serietagning: När avtryckaren hålls intryckt tar kameran upp till 5,5 bilder per
sekund. 2 Tänk på att endast en bild tas om blixten avfyras.
Tyst läge: Som för enkelbild, fast spegeln klickar inte tillbaka på plats när avtryckaren
trycks in helt. Användaren kan kontrollera när spegeln ska klicka. Tystare än
enkelbildsläget. Dessutom avges ingen signal oavsett vilka inställningar som gjorts för
Anpassad inställning d1 (Signal; 0 228).
Självutlösare: Använd självutlösare för självporträtt eller för att minska oskärpa p.g.a.
kameraskakning (0 85).
Fjärrkontroll: Slutaren kontrolleras med avtryckaren på fjärrkontroll ML-L3 (säljs separat)
(0 85).
Uppfälld spegel: Välj detta läge för att minimera kameraskakningar vid fotografering med
teleobjektiv eller vid närbilder eller i andra situationer då minsta kameraskakning kan
ge suddiga bilder.
k
1 Genomsnittlig bildhastighet med ett EN-EL15-batteri, kontinuerlig servo-AF, manuell
exponering eller slutartidsstyrd automatik, en slutartid på 1/200 sek. eller kortare, övriga
inställningar förutom Anpassad inställning d5 på standardinställningarna, och minne kvar i
minnesbufferten.
2 Genomsnittlig bildhastighet med ett EN-EL15-batteri, kontinuerlig servo-AF, manuell
exponering eller slutartidsstyrd automatik, en slutartid på 1/200 sek. eller kortare, övriga
inställningar på standardinställningarna, och minne kvar i minnesbufferten.
Bildhastigheten minskar vid långa slutartider eller mycket små bländare (höga fnummer), när vibrationsreducering (tillgänglig med VR-objektiv) eller automatisk ISOkänslighet är på (0 105, 107) eller då batterinivån är låg.
83
A Minnesbufferten
Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring
som gör att du kan fortsätta att fotografera medan bilder sparas
på minneskortet. Upp till 100 bilder kan tas i en följd; notera dock
att bildhastigheten sjunker när bufferten är full (t00). Medan
avtryckaren trycks in visar sökarens och kontrollpanelens visning
av antal bilder ungefär hur många bilder som kan lagras i
bufferten med de aktuella inställningarna. Illustrationen till höger
visar hur det ser ut på skärmen när det finns plats för ungefär 28
bilder i bufferten.
Medan bilder sparas på minneskortet lyser åtkomstlampan bredvid minneskortsfacket. Beroende
på fotograferingsförhållandena och minneskortets prestanda kan sparandet ta från några få
sekunder till några minuter. Ta inte ut minneskortet och ta inte bort eller koppla ur
strömförsörjningen innan åtkomstlampan har släckts. Om kameran stängs av medan data finns
kvar i bufferten stängs inte strömmen av innan alla bilder i bufferten har sparats. Om batteriet blir
urladdat medan bilder finns kvar i bufferten inaktiveras avtryckaren och bilderna överförs till
minneskortet.
A Livevisning
Om serietagningsläge används under fotografering med livevisning (0 49) eller i filmlivevisning
(0 57) visas bilder i stället för vyn genom objektivet medan avtryckaren trycks in.
k
84
A Se även
För information om hur du väljer maximalt antal bilder som kan tas i en enda serie, se Anpassad
inställning d6 (Max antal exponer. i följd, 0 230). För information om antalet bilder som kan tas
i en enda serie, se sida 335.
Självutlösare och fjärrkontroll-lägena
Självutlösaren och fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) (0 298) kan användas för att
minska kameraskakningar eller för självporträtt.
1
Montera kameran på ett stativ.
Montera kameran på ett stativ eller placera kameran på en stabil och plan yta.
2
Välj ett utlösarläge.
Tryck på upplåsningsknappen till ratten för
utlösarläge och vrid ratten för utlösarläge till
läge E (självutlösare) eller 4 (fjärrkontroll).
Ratt för utlösarläge
I fjärrstyrningsläge kan slutarutlösningens
timing väljas med alternativet
Fjärrstyrningsläge i fotograferingsmenyn.
Tryck först på knappen G för att visa
menyerna, och markera sedan
Fjärrstyrningsläge i fotograferingsmenyn och
G-knapp
tryck på 2 för att visa följande alternativ. Tryck
väljaren uppåt eller nedåt för att markera ett alternativ och tryck på J.
Alternativ
Fördröjd
%
fjärrstyrning
Fjärrstyrn. utan
$
fördröjning
Fjärrstyrd
&
spegeluppfällning
k
Beskrivning
Slutaren utlöses 2 sek. efter att ML-L3:s avtryckare trycks in.
Slutaren utlöses när ML-L3:s avtryckare trycks in.
Tryck en gång på ML-L3:s avtryckare för att fälla upp spegeln,
och en gång till för att utlösa slutaren och ta bilden. Förhindrar
oskärpa som orsakas av att kameran rör på sig när spegeln fälls
upp.
85
3
Komponera bilden.
A Täck över sökaren
När du tar bilder utan att hålla ögat mot
sökaren, ta då bort ögonmusslan DK-21
(q) och sätt i det medföljande sökarlocket
DK-5 så som det visas (w). Detta förhindrar
att ljus kommer in via sökaren och
påverkar exponeringen. Håll i kameran
ordentligt när du tar bort ögonmusslan.
4
Ögonmussla DK-21
Sökarlock DK-5
Ta bilden.
Självutlösarläge: Fokusera genom att trycka in
avtryckaren halvvägs, och tryck sedan ner
avtryckaren hela vägen ner för att starta
självutlösaren (notera att timern inte startar om kameran inte kan fokusera eller i
andra situationer när slutaren inte kan utlösas). Självutlösarens lampa börjar blinka.
Två sekunder innan bilden tas slutar självutlösarens lampa att blinka. Slutaren
utlöses tio sekunder efter att timern startat.
k
Fjärrstyrningsläge: Rikta ML-L3:s sändare mot
någon av de infraröda mottagarna på kameran
(0 2, 4), från ett avstånd på max 5 m, och tryck
på ML-L3:s avtryckare. I läget fördröjd
fjärrstyrning lyser självutlösarens lampa i
ungefär två sekunder innan slutaren utlöses. I
läget fjärrstyrning utan fördröjning blinkar självutlösarens lampa efter att slutaren
har utlösts. I läget fjärrstyrd spegeluppfällning fälls spegeln upp när ML-L3:s
avtryckare trycks in en gång; slutaren utlöses och självutlösarens lampa blinkar efter
30 sek. eller när avtryckaren trycks in igen. Notera att fjärrkontrollen inte kan
användas för att spela in filmer; även om Spela in filmer väljs för Anpassad
inställning g4 (Tilldela avtryckare, 0 248) så utlöses slutaren och en bild tas när
avtryckaren på fjärrkontrollen trycks in.
Välj ett annat utlösarläge för att avbryta fotograferingen.
86
D Innan fjärrkontrollen används
Ta bort batteriisoleringen av genomskinlig plast innan du använder fjärrkontrollen för första
gången.
D Använda den inbyggda blixten
Innan du tar en bild med blixten i lägena P, S, A, M eller 0, tryck på knappen M (Y) för att fälla upp
blixten och vänta tills indikatorn M visas i sökaren (0 143). Fotograferingen avbryts om blixten
fälls upp medan fjärrstyrningsläget är aktiverat eller efter att självutlösaren startat. Om blixt
behövs reagerar kameran endast på ML-L3:s avtryckare efter att blixten har laddats. I auto- eller
motivlägen där blixten fälls upp automatiskt börjar blixten laddas när fjärrstyrningsläge väljs; när
blixten är laddad fälls den upp och avfyras automatiskt när den behövs. Tänk på att endast en bild
tas när blixten avfyras, oavsett hur många exponeringar som valts för Anpassad inställning c3
(Självutlösare; 0 227).
I blixtlägen som stödjer röda ögon-reducering tänds lampan för röda ögon-reducering i ungefär
en sekund innan slutaren utlöses. I läget fördröjd fjärrstyrning tänds självutlösarens lampa i två
sekunder, följt av lampan för röda ögon-reducering som tänds i en sekund innan slutaren utlöses.
A Fokusera i fjärrstyrningsläge
Kameran justerar inte fokus i läget fjärrstyrd spegeluppfällning eller när kontinuerlig
servoautofokus är valt; notera dock att om ett autofokusläge väljs så kan du fokusera genom att
trycka ner kamerans avtryckare halvvägs innan fotograferingen (om avtryckaren trycks ner hela
vägen utlöses inte slutaren). Om auto- eller enpunkts servoautofokus väljs eller kameran är i
livevisning i läge fjärrstyrning med eller utan fördröjning så justerar kameran automatiskt fokus
innan fotograferingen; om kameran inte kan fokusera vid fotografering med sökaren så återgår
den till vänteläge utan att utlösa slutaren.
A
Läget fjärrstyrd spegeluppfällning
Mätning utförs inte i läget fjärrstyrd spegeluppfällning. Bilder kan inte komponeras i sökaren
medan spegeln är uppfälld.
k
AA
Tid (bulb)-exponeringar kan inte spelas in med hjälp av självutlösaren. En fast slutartid används
om tiden A väljs i läge M.
A Se även
För information om att ändra självutlösarens fördröjning, välja antalet bilder som tas och välja
intervallet mellan bilder, se Anpassad inställning c3 (Självutlösare; 0 227). För information om
att välja hur länge kameran ska stanna i vänteläge och vänta på en signal från fjärrkontrollen, se
Anpassad inställning c5 (Avst. timer för fjärrkontroll; 0 228). För information om att kontrollera
de ljud som hörs när självutlösaren och fjärrkontrollen används, se Anpassad inställning d1
(Signal; 0 228).
87
Läget uppfälld spegel
Välj detta läge för att minimera oskärpa orsakad av kamerans rörelse när spegeln fälls
upp. Användning av stativ rekommenderas.
1
Välj läget uppfälld spegel.
Tryck på upplåsningsknappen för ratten för
utlösarläge och vrid ratten för utlösarläge till MUP.
Ratt för utlösarläge
2
Fäll upp spegeln.
Komponera bilden, fokusera och tryck sedan in
avtryckaren hela vägen ned för att fälla upp
spegeln.
D Uppfälld spegel
Bilder kan inte visas i sökaren när spegeln är uppfälld och autofokus och mätning kommer
inte att utföras.
k
3
Ta en bild.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner igen för att ta
en bild. Tryck in avtryckaren försiktigt eller använd
en trådutlösare (säljs separat) för att förhindra
oskärpa som orsakas av kameraskakningar (0 298). Spegeln fälls ner när
fotograferingen upphör.
A Läget uppfälld spegel
En bild kommer att tas automatiskt om ingen åtgärd utförs under ca 30 sek. efter att spegeln har
fällts upp.
A Se även
För information om att använda fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) för fotografering med
uppfälld spegel, se sida 85.
88
dAlternativ för bildlagring
Bildområde
Välj bildförhållande och bildvinkel (bildområde). Tack vare kamerans bildsensor för FXformat (35,9 × 24 mm) kan du välja mellan bildvinklar lika breda som de som stöds av
filmkameror med 35 mm (135) format, samtidigt som bilder automatiskt beskärs till DXbildvinkeln när objektiv i DX-format används. Se sida 335 för information om antalet
bilder som kan sparas vid olika bildområdesinställningar.
❚❚ Automatisk DX-beskärning
Välj om en DX-beskärning ska väljas automatiskt när ett DXobjektiv är monterat.
Alternativ
På
Av
Beskrivning
Kameran väljer automatiskt DX-beskärning när ett DX-objektiv
är monterat. Om ett annat objektiv är monterat används
beskärningen vald för Välj bildområde.
Beskärning vald för Välj bildområde används.
d
A DX-objektiv
DX-objektiv är avsedda för användning med kameror med DX-format och har en mindre
bildvinkel än objektiv för kameror med 35 mm-format. Om Automatisk DX-beskärning är
avstängd och FX (36 × 24) 1.0× (FX-format) är valt för Välj bildområde när ett DX-objektiv är
monterat kan kanterna på bilden förmörkas. Detta kanske inte är tydligt i sökaren, men när
bilderna spelas upp kan du lägga märke till en minskning i upplösning eller att bildens kanter är
mörka.
89
❚❚ Välj bildområde
Välj det bildområde som ska användas när ett icke-DX-objektiv är
monterat eller ett DX-objektiv är monterat med Av valt för
Automatisk DX-beskärning (0 91).
Alternativ
FX (36 × 24)
c 1.0×
(FX-format)
DX (24 × 16)
a 1.5×
(DX-format)
Beskrivning
Bilder tas i FX-format genom att använda hela
området på bildsensorn (35,9 × 24,0 mm), vilket
skapar en bildvinkel som motsvarar ett NIKKORobjektiv på en kamera med 35 mm-format.
Ett område i mitten av bildsensorn 23,5 × 15,7 mm
används för att ta bilder i DX-format. Multiplicera
med 1,5 för att beräkna objektivets ungefärliga
brännvidd i 35 mm-format.
FX-format (36×24)
bildcirkel
FX-format
DX-format (24×16)
bildcirkel
DX-format
d
A Bildområde
Det valda alternativet visas på informationsdisplayen.
A Sökardisplayen
DX-format-beskärningen visas till höger; området utanför beskärningen
kan visas i grått när Av är valt för anpassad inställning a4 (AFpunktsbelysning, 0 222).
DX-format
A
Se även
Se sidan 63 för information om tillgängliga beskärningar i filmlivevisning.
90
Bildområde kan ställas in med hjälp av alternativet Bildområde i fotograferingsmenyn
eller genom att trycka på ett reglage och vrida på en kommandoratt.
❚❚ Bildområdesmenyn
1
Välj Bildområde i
fotograferingsmenyn.
Tryck på G för att visa menyerna. Markera
Bildområde i fotograferingsmenyn (0 214)
och tryck på 2.
G-knapp
2
Välj ett alternativ.
Markera Automatisk DX-beskärning eller
Välj bildområde och tryck på 2.
3
Justera inställningarna.
Välj ett alternativ och tryck på J. Den valda
beskärningen visas i sökaren (0 90).
d
91
❚❚ Kamerareglage
1
Tilldela val av bildområde för ett kamerareglage.
Välj Välj bildområde för ett kamerareglage i menyn Anpassade inställningar
(0 219). Val av bildområde kan tilldelas Fn-knappen (Anpassad inställning f2,
Tilldela Fn-knapp, 0 242) eller knappen för förhandsgranskning av skärpedjup
(Anpassad inställning f3, Tilldela granskningsknapp, 0 244).
2
Använd det valda reglaget för att välja ett bildområde.
Bildområdet kan väljas genom att trycka på den
valda knappen och vrida den primära eller
sekundära kommandoratten tills önskad
beskärning visas i sökaren (0 90).
Fn-knapp
d
Primär
kommandoratt
Alternativet som har valts som bildområde kan
visas genom att trycka på knappen för att visa
bildområdet i kontrollpanelen, sökaren eller
informationsdisplayen. FX-format visas som “36 –
24” och DX-format som “24 – 16”.
D Automatisk DX-beskärning
Det valda reglaget kan inte användas för att välja bildområde när ett DX-objektiv är monterat och
Automatisk DX-beskärning är på.
A Bildstorlek
Bildstorleken varierar beroende på alternativet som valts för bildområde (0 95).
92
Bildkvalitet och storlek
Tillsammans avgör bildkvalitet och storlek hur mycket utrymme varje bild tar upp på
minneskortet. Större bilder med högre kvalitet kan skrivas ut i större storlek men kräver
också mera minne, vilket betyder att färre sådana bilder kan sparas på minneskortet
(0 335).
Bildkvalitet
Välj ett filformat och komprimeringsgrad (bildkvalitet).
Alternativ
Filtyp
NEF (RAW)
NEF
JPEG hög
JPEG normal
JPEG
JPEG låg
NEF (RAW) +
JPEG hög
NEF (RAW)+
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG låg
Beskrivning
Rådata från bildsensorn sparas direkt på minneskortet. Inställningar så som
vitbalans och kontrast kan justeras efter fotograferingen.
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på ungefär 1:4 (hög
kvalitet). *
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på ungefär 1:8 (normal
kvalitet). *
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på ungefär 1:16 (låg
kvalitet). *
Två bilder sparas: en NEF-bild (RAW) och en JPEG-bild med hög kvalitet.
NEF/
JPEG
Två bilder sparas: en NEF-bild (RAW) och en JPEG-bild med normal kvalitet.
Två bilder sparas: en NEF-bild (RAW) och en JPEG-bild med låg kvalitet.
* Liten filstorlek valt för JPEG-komprimering.
d
Bildkvalitet ställs in genom att X (T)-knappen trycks in och den primära
kommandoratten vrids tills önskad inställning visas i kontrollpanelen.
X (T)-knapp
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
A Fotograferingsmenyn
Bildkvaliteten kan också justeras med alternativet Bildkvalitet i
fotograferingsmenyn (0 214).
93
Följande alternativ är tillgängliga från fotograferingsmenyn. Tryck på G-knappen för
att visa menyerna, markera önskat alternativ och tryck på 2.
❚❚ JPEG-komprimering
Välj typ av komprimering för JPEG-bilder.
Alternativ
Beskrivning
Bilderna komprimeras för att producera relativt lika filstorlekar.
O Liten filstorlek
P Optimal kvalitet Optimal bildkvalitet. Filstorleken varierar beroende på motivet.
❚❚ Sparar i NEF (RAW) > Typ
Välj typ av komprimering för NEF-bilder (RAW).
Alternativ
Förlustfri
N
komprimering
O Komprimerad
Beskrivning
NEF-bilder komprimeras med en vändbar algoritm, vilket minskar
filstorleken med ca 20–40% utan att påverka bildkvaliteten.
NEF-bilder komprimeras med en icke-vändbar algoritm, vilket minskar
filstorleken med ca 35–55% nästan utan att påverka bildkvaliteten.
❚❚ Sparar i NEF (RAW) > Bitdjup för NEF (RAW)
Välj ett bitdjup för NEF-bilder (RAW).
Alternativ
q 12 bitar
d
r 14 bitar
Beskrivning
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 12 bitar.
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 14 bitar. Detta ger större filer
än de med ett bitdjup på 12 bitar, men förbättrar färgåtergivningen.
A NEF-bilder (RAW)
NEF-bilder (RAW) kan visas på kameran eller med program som Capture NX 2 (säljs separat;
0 298) eller ViewNX 2 (tillgängligt på den medföljande cd-skivan ViewNX 2). Notera att det
alternativ som valts för bildstorlek inte påverkar storleken på NEF-bilder (RAW); när de visas på en
dator har NEF-bilder (RAW) de mått som anges för stora (#-storlek) bilder i tabellen på sida 95.
JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) kan skapas med hjälp av alternativet NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn (0 271).
A NEF+JPEG
När bilder som har tagits med inställningarna NEF (RAW) + JPEG visas på kameran med bara ett
minneskort isatt, visas endast JPEG-bilden. Om båda kopiorna sparas på samma minneskort
kommer båda kopiorna att raderas när bilden raderas. Om JPEG-kopian sparas på ett separat
minneskort med alternativet Funktion för kortet i fack 2 > RAW, fack 1 —JPEG, fack 2 så
raderas inte NEF-bilden (RAW) när JPEG-kopian raderas.
94
Bildstorlek
Bildstorleken mäts i pixlar. Välj mellan # Large, $ Medium eller % Small (tänk på att
bildstorleken varierar beroende på alternativet som valts för Bildområde, 0 89):
Alternativ
Storlek (pixlar)
Utskriftsstorlek (cm) *
Stor
6 016 × 4 016
50,9 × 34,0
FX (36 × 24) 1.0×
Mellan
4 512 × 3 008
38,2 × 25,5
(FX-format)
Liten
3 008 × 2 008
25,5 × 17,0
Stor
3 936 × 2 624
33,3 × 22,2
DX (24 × 16) 1.5×
Mellan
2 944 × 1 968
24,9 × 16,7
(DX-format)
Liten
1 968 × 1 312
16,7 × 11,1
* Ungefärlig storlek vid utskrift med en upplösning på 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum
motsvarar bildstorleken i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch
(dpi, punkter per tum; 1 tum=ungefär 2,54 cm).
Bildområde
Bildstorlek kan ställas in genom att trycka på X (T)-knappen och vrida på den
sekundära kommandoratten tills önskad inställning visas i kontrollpanelen.
X (T)-knapp
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
d
A Fotograferingsmenyn
Bildstorlek kan också justeras med alternativet Bildstorlek i
fotograferingsmenyn (0 214).
95
Använda två minneskort
När två minneskort är isatta i kameran kan du använda alternativet Funktion för kortet i
fack 2 på fotograferingsmenyn för att välja funktionen för kortet i fack 2. Välj mellan
Extrautrymme (kortet i fack 2 används endast när kortet i fack 1 är fullt),
Säkerhetskopiering (varje bild sparas två gånger, en gång på kortet i fack 1 och igen på
kortet i fack 2), och RAW, fack 1 — JPEG, fack 2 (samma som för Säkerhetskopiering
förutom att NEF/RAW-kopiorna av bilder som sparats med inställningen NEF/RAW + JPEG
endast sparas på kortet i fack 1 och JPEG-kopiorna endast på kortet i fack 2).
d
A “Säkerhetskopiering” och “RAW, fack 1 — JPEG, fack 2”
Kameran visar antal exponeringar som finns kvar på det kort som har minst minne. Avtryckaren
inaktiveras när något av korten är fullt.
A Spela in filmer
När två minneskort är isatta i kameran kan det fack som används för inspelning av filmer väljas
med alternativet Filminställningar > Mål i fotograferingsmenyn (0 65).
96
NFokus
Detta avsnitt beskriver de alternativ som är tillgängliga för att fokusera när bilder
komponeras i sökaren. Fokus kan justeras automatiskt (se nedan) eller manuellt (0 103).
Användaren kan också välja fokuspunkten för automatisk eller manuell fokusering
(0 101) eller använda fokuslåset för att komponera om fotografier efter fokuseringen
(0 102).
Autofokus
Vrid knappen för val av fokusläge till AF för att använda
autofokus.
Knapp för val av fokusläge
Autofokusläge
Välj mellan följande autofokuslägen:
Läge
Beskrivning
Automatisk servo-AF: Kameran väljer automatiskt enpunkts servoautofokus om motivet står
AF-A
stilla, och kontinuerlig servoautofokus om motivet rör på sig.
Enpunkts servo-AF: För orörliga motiv. Fokus låses när avtryckaren trycks in halvvägs. Med
AF-S standardinställningarna kan slutaren endast utlösas när fokusindikeringen visas (prioritera
fokus; 0 221).
Kontinuerlig servo-AF: För rörliga motiv. Kameran fokuserar kontinuerligt när avtryckaren trycks
in halvvägs; om motivet rör på sig använder kameran förutsägande fokusföljning (0 100) för
AF-C att förutsäga slutligt avstånd till motivet och justera fokus om nödvändigt. Med
standardinställningarna kan slutaren utlösas oavsett om motivet är i fokus eller ej (prioritera
slutare; 0 221).
N
A Förutsägande fokusföljning
I läge AF-C eller om kontinuerlig servoautofokus är valt i läge AF-A startar kameran förutsägande
fokusföljning om motivet rör sig mot eller från kameran medan avtryckaren är intryckt halvvägs.
Kameran kan då följa fokus medan den försöker att förutsäga var motivet kommer att vara när
slutaren utlöses.
97
Autofokusläget kan väljas genom att AF-lägesknappen
trycks in och den primära kommandoratten vrids tills
önskad inställning visas i sökaren eller kontrollpanelen.
AF-lägesknapp Primär
kommandoratt
AF-A
N
AF-S
AF-C
A Så får du bra resultat med autofokus
Autofokus fungerar inte optimalt vid de förhållanden som anges nedan. Slutaren kanske
inaktiveras om kameran inte kan fokusera under dessa förhållanden, eller så visas kanske
fokusindikeringen (I) och kameran kan avge en ljudsignal, som gör det möjligt för slutaren att
utlösas även när motivet inte är i fokus. I dessa fall, fokusera manuellt (0 103) eller använd
fokuslås (0 102) för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd och komponera sedan om
bilden.
Det finns endast liten eller
ingen kontrast mellan motiv
och bakgrund.
Fokuspunkten innehåller
områden med skarpt
kontrasterande ljusstyrka.
Exempel: Motivet har samma
färg som bakgrunden.
Fokuspunkten innehåller
motiv på olika avstånd från
kameran.
Exempel: Motiv som befinner
sig till hälften i skugga.
Exempel: Motivet är inuti en
bur.
Motivet domineras av
regelbundna geometriska
mönster.
Exempel: Persienner eller en
rad med fönster i ett höghus.
Objekt i bakgrunden verkar
större än motivet.
Exempel: En byggnad finns i
bildområdet bakom motivet.
Motivet innehåller många fina
detaljer.
Exempel: En blomsteräng eller
andra motiv som är små eller
inte varierar i ljusstyrka.
A Se även
För information om hur du använder fokusprioritet i kontinuerlig servo-AF, se Anpassad
inställning a1 (Välj AF-C-prioritet, 0 221). För information om att använda slutarprioritet i
enpunkts servo-AF, se Anpassad inställning a2 (Välj AF-S-prioritet, 0 221). Se sida 51 för
information om vilka autofokusalternativ som finns tillgängliga i livevisning eller under
filminspelning.
98
AF-områdesläge
Välj hur fokuspunkten för autofokus väljs.
• Enpunkts-AF: Välj fokuspunkt enligt beskrivningen på sidan 101; kameran fokuserar
endast på motivet i den valda fokuspunkten. Använd med stillastående motiv.
• Dynamiskt AF-område: Välj fokuspunkten så som beskrivs på sida 101. I fokusläget AF-A och
AF-C fokuserar kameran med hjälp av information från omgivande fokuspunkter om
motivet flyttar sig från den valda punkten under en kort stund. Antalet fokuspunkter
varierar beroende på vilket läge som valts:
- 9-punkters dynamiskt AF-område: Välj det här alternativet om det finns tid att komponera
bilden eller om motivet rör sig förutsägbart (till exempel löpare eller bilar på en
bana).
- 21-punkters dynamiskt AF-område: Välj det här alternativet vid fotografering av motiv
som rör sig oförutsägbart (till exempel fotbollsspelare under en match).
- 39-punkters dynamiskt AF-område: Välj det här alternativet vid fotografering av motiv
som rör sig snabbt och gör det svårt att använda sökaren (till exempel fåglar).
• 3D-följning: Välj fokuspunkten så som beskrivs på sida 101. I fokusläge AF-A och AF-C följer
kameran motiv som lämnar den valda fokuspunkten och väljer en ny fokuspunkt om
det behövs. Använd alternativet för att snabbt kunna ta bilder med motiv som rör sig
på ett oförutsgbart sätt från sida till sida (till exempel tennisspelare). Om motivet
försvinner ur sökaren, ta då bort fingret från avtryckaren och komponera om
fotografiet med motivet i den valda fokuspunkten.
N
• Automatiskt AF-område: Kameran upptäcker automatiskt motivet
och väljer fokuspunkt. Om ett objektiv av typ G eller D används
(0 287) kan kameran skilja mänskliga motiv från bakgrunden för
att bättre upptäcka motiv. De aktiva fokuspunkterna markeras
en kort stund efter att kameran fokuserat; i läge AF-C eller när
kontinuerlig servoautofokus valts i läge AF-A fortsätter
huvudfokuspunkten att vara markerad efter att de andra
fokuspunkterna har stängts av.
99
AF-områdesläge kan väljas genom att AFlägesknappen trycks in och den sekundära
kommandoratten vrids tills önskad inställning
visas i sökaren eller kontrollpanelen.
AF-lägesknapp
Kontrollpanel
N
Sekundär
kommandoratt
Sökare
A 3D-följning
När avtryckaren trycks in halvvägs lagras färgerna i området runt fokuspunkten i kameran. Därför
ger 3D-följning kanske inte önskat resultat för motiv som har samma färg som bakgrunden, eller
som upptar en mycket liten del av bilden.
A AF-områdesläge
AF-områdesläge visas i kontrollpanelen och i sökaren.
AF-områdesläge
Kontrollpanel
Sökare
AF-områdesläge
Enpunkts-AF
39-punkters dynamiskt
AF-område *
9-punkters dynamiskt
AF-område *
3D-följning
21-punkters dynamiskt
AF-område *
Automatiskt AF-område
Kontrollpanel
Sökare
* Endast aktiva fokuspunkter visas i sökaren. Övriga fokuspunkter ger information som hjälper till vid
fokuseringen.
A Manuell fokusering
Enpunkts-AF väljs automatiskt när manuell fokusering används.
A Se även
För information om hur du justerar hur länge kameran väntar innan den fokuserar på nytt när ett
motiv flyttar på sig framför kameran, se Anpassad inställning a3 (Fokusföljning med låsning,
0 222). Se sida 52 för information om vilka autofokusalternativ som finns tillgängliga i livevisning
eller under filminspelning.
100
Val av fokuspunkt
Kameran har 39 fokuspunkter som kan användas för att komponera bilder med
huvudmotivet nästan var som helst i bilden.
1
Vrid fokusväljarlåset till ●.
Sedan kan multiväljaren användas för att välja
fokuspunkt.
Fokusväljarlås
2
Välj fokuspunkt.
Använd multiväljaren för att välja fokuspunkt i
sökaren medan exponeringsmätarna är på. Tryck
på J för att välja mittenfokuspunkten.
Fokusväljarlåset kan vridas till låst (L) position efter
att ett val gjorts, för att förhindra att den valda
fokuspunkten ändras när multiväljaren trycks in.
N
A Automatiskt AF-område
Fokuspunkten väljs automatiskt för automatiskt AF-område; manuellt val av fokuspunkt kan inte
göras.
A Se även
För information om att välja när fokuspunkten ska belysas, se Anpassad inställning a4 (AFpunktsbelysning, 0 222). För information om att ställa in valet för fokuspunkt på ”loopning”, se
Anpassad inställning a5 (Loopa val av fokuspunkt, 0 222). För information om att välja antalet
fokuspunkter som kan väljas med multiväljaren, se Anpassad inställning a6 (Antal fokuspunkter,
0 223). För information om att ändra funktionen för J-knappen, se Anpassad inställning f1,
OK-knappen (Fotogr.läge); 0 241.
101
Fokuslås
Fokuslås kan användas för att ändra kompositionen efter fokusering för att på så sätt
kunna fokusera på ett motiv som inte kommer att finnas i en fokuspunkt i den slutliga
bildkompositionen. Om kameran inte kan fokusera med autofokus (0 98) kan fokuslås
också användas för att komponera om bilden efter att ha fokuserat på ett annat motiv på
samma avstånd som det första motivet. Fokuslås är mest effektivt när ett annat alternativ
än automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge (0 99).
1
Fokusera.
Placera motivet i den valda fokuspunkten och tryck
in avtryckaren halvvägs för att starta fokuseringen.
Kontrollera att fokusindikeringen (I) visas i
sökaren.
2
Lås fokus.
Fokuslägena AF-A och AF-C: Med avtryckaren intryckt
halvvägs (q), tryck på A AE-L/AF-L-knappen (w) för
att låsa både fokus och exponering (en AE-L-ikon
visas i sökaren). Fokus förblir låst så länge
A AE-L/AF-L-knappen är intryckt, även om du tar
bort fingret från avtryckaren.
Fokusläge AF-S: Fokus låses automatiskt när
fokusindikeringen visas och förblir låst tills du tar
bort fingret från avtryckaren. Fokus kan även låsas
genom att trycka på A AE-L/AF-L-knappen (se ovan).
N
3
Avtryckare
A AE-L/AF-L-knapp
Komponera om bilden och tryck på
avtryckaren.
Fokus förblir låst mellan fotografierna om du håller
avtryckaren intryckt halvvägs (AF-S) eller om du
håller A AE-L/AF-L-knappen intryckt, vilket gör det
möjligt att ta flera fotografier i rad med samma
fokusinställning.
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet när fokuslåset är aktiverat. Om motivet
flyttar sig, fokusera igen på det nya avståndet.
A Se även
Se Anpassad inställning c1 (AE-lås via avtryckaren, 0 226) för information om att använda
avtryckaren för att låsa exponeringen, Anpassad inställning f4 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp,
0 244) för information om att välja funktion för A AE-L/AF-L-knappen.
102
Manuell fokusering
Manuell fokusering är tillgänglig för objektiv som inte stödjer autofokus (icke-AF NIKKOR
objektiv) eller när autofokus inte ger önskade resultat (0 98).
• AF-S-objektiv: Ställ in objektivets fokuslägesväljare på M.
• AF-objektiv: Ställ in objektivets fokuslägesväljare (om
Knapp för val av fokusläge
sådan finns) och kamerans knapp för val av fokusläge
på M.
D AF-objektiv
Använd inte AF-objektiv med objektivets fokuslägesväljare
inställd på M och kamerans knapp för val av fokusläge
inställd på AF. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan
det skada kameran eller objektivet.
• Objektiv med manuell fokusering: Ställ in kamerans knapp för val av fokusläge på M.
För att fokusera manuellt, justera objektivets fokusring
tills den bild som visas på den klara mattskivan i sökaren
är i fokus. Du kan ta fotografier när som helst, även om
bilden inte är i fokus.
❚❚ Den elektroniska avståndsmätaren
Om objektivets största bländare är f/5.6 eller större kan
fokusindikeringen i sökaren användas för att kontrollera
om motivet i den valda fokuspunkten är i fokus eller inte
(fokuspunkten kan väljas från vilken som helst av de 39
fokuspunkterna). Efter att motivet placerats i den valda
fokuspunkten, tryck då in avtryckaren halvvägs och vrid
objektivets fokusring tills fokusindikeringen (I) visas. Observera att för motiven som
listas på sida 98 kan fokusindikeringen ibland visas när motivet inte är i fokus; kontrollera
fokus i sökaren innan fotograferingen.
A Skärpeplansposition
Mät från skärpeplansmarkeringen (E) på kamerahuset för att
avgöra avståndet mellan motivet och kameran. Avståndet
mellan objektivets monteringsfläns och skärpeplanet är
46,5 mm.
N
46,5 mm
Skärpeplansmarkering
103
N
104
SISO-känslighet
“ISO-känslighet” är den digitala motsvarigheten till filmhastighet. Välj bland inställningar
som går från ISO 100 till ISO 6400 i steg som motsvarar 1/3 EV. Inställningar från ungefär
0,3 till 1 EV under ISO 100 och 0,3 till 2 EV över ISO 6400 är också tillgängliga för speciella
situationer. Auto- och motivlägen erbjuder också alternativet AUTO, som låter kameran
automatiskt ställa in ISO-känslighet efter ljusförhållandena. Ju högre ISO-känslighet,
desto mindre ljus behövs för exponeringen, vilket ger möjlighet till kortare slutartider
eller mindre bländare.
ISO-känsligheten kan justeras genom att
W (S)-knappen trycks in och den
primära kommandoratten vrids tills
önskad inställning visas i kontrollpanelen
eller sökaren.
W (S)-knapp Primär kommandoratt
Kontrollpanel
Sökare
S
105
A AUTO
Om funktionsratten vrids till P, S, A eller M efter att AUTO har valts för ISO-känsligheten i ett annat
läge återställs ISO-känsligheten som senast valdes i läge P, S, A eller M.
A Hög 0,3–Hög 2
Inställningarna Hög 0,3 till Hög 2 motsvarar ISO-känsligheter på 0,3–2 V över ISO 6400
(motsvarande ISO 8000–25600). Bilder som tas med dessa inställningar får oftare brus
(slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder).
A Låg 0,3–Låg 1
Inställningarna Låg 0,3 till Låg 1 motsvarar ISO-känsligheter på 0,3–1 EV under ISO 100
(motsvarande ISO 80–50). Använd för större bländare vid starkt ljus. Kontrasten är något högre än
normalt, och i de flesta fall rekommenderas ISO-känsligheter på ISO 100 eller högre.
A Fotograferingsmenyn
ISO-känsligheten kan också justeras med alternativet Inställningar för
ISO-känslighet i fotograferingsmenyn (0 214).
A Se även
För information om att välja storleken på ISO-känslighetsstegen, se Anpassad inställning b1 (ISOkänslighetssteg; 0 224). För information om att visa ISO-känslighet i kontrollpanelen eller att
justera ISO-känsligheten utan att använda W (S)-knappen, se Anpassad inställning d3
(Visning/justering av ISO-tal; 0 229). För information om att använda alternativet
Brusreducering för högt ISO i fotograferingsmenyn för att minska bruset vid höga ISOkänsligheter, se sida 218.
S
106
Automatisk ISO-känslighet
(endast lägena P, S, A och M)
Om På är valt för Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk ISO-känslighet i
fotograferingsmenyn, justeras ISO-känsligheten automatiskt om det inte går att få
optimal exponering med värdet som användaren har valt (ISO-känsligheten justeras i
lämplig grad när blixten används).
1
Välj Automatisk ISO-känslighet för
Inställningar för ISO-känslighet i
fotograferingsmenyn.
Visa menyerna genom att trycka på Gknappen. Välj Inställningar för ISOkänslighet i fotograferingsmenyn, markera
Automatisk ISO-känslighet och tryck på 2.
2
G-knapp
Välj På.
Markera På och tryck på J (om Av väljs
kommer ISO-känsligheten att förbli fixerad vid
det värde som användaren valt).
3
Justera inställningarna.
Det högsta värdet för automatisk ISOkänslighet kan väljas med hjälp av Högsta
känslighet (det lägsta värdet för automatisk
ISO-känslighet ställs automatiskt in till ISO 100;
notera att om värdet som valts för Högsta
känslighet är lägre än värdet som valts för ISO-känslighet kommer värdet valt för
Högsta känslighet att användas). I lägena P och A justeras känsligheten endast om
underexponering skulle bli resultatet med den slutartid som valts för Längsta
slutartid (1/2 000–1 sek., eller Auto; i lägena S och M justeras ISO-känsligheten för
optimal exponering med den slutartid som valts av användaren). Om Auto
(tillgängligt med CPU-objektiv; motsvarar 1/30 sek. när ett icke-CPU-objektiv
används) väljs kommer kameran välja den längsta slutartiden baserat på objektivets
brännvidd (det automatiska valet av slutartid kan finjusteras genom att markera
Auto och trycka på 2; exempelvis kan ännu kortare värden än de som oftast väljs
automatiskt av kameran användas med telefotoobjektiv för att minska oskärpa).
Längre slutartider än minimivärdet kan användas om optimal exponering inte kan
uppnås vid det ISO-känslighetsvärde som har valts för Högsta känslighet. Tryck på
J för att avsluta när inställningarna är slutförda.
S
107
När På väljs visar sökaren och
kontrollpanelen ISO-AUTO. När känsligheten
ändras från det värde som valts av
användaren blinkar dessa indikatorer och
det ändrade värdet visas i sökaren.
Kontrollpanel
Sökare
S
A Automatisk ISO-känslighet
Brus (slumpmässiga ljusa pixlar, dimma eller linjer) är mera sannolikt vid högre känsligheter.
Använd Brusreducering för högt ISO i fotograferingsmenyn för att minska bruset (se sida 218).
När blixt används ignoreras värdet som valts för Längsta slutartid och i stället används
alternativet som valts för Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet, 0 234). Lägg märke till att
ISO-känsligheten kan komma att ökas automatiskt när automatisk ISO-känslighet används i
kombination med blixtlägena för långsam synk (tillgängligt med den inbyggda blixten och
blixtenheterna listade på sidan 293). Detta förhindrar möjligen att kameran väljer långa
slutartider.
A Slå på eller stänga av automatisk ISO-känslighet
Du kan slå på eller stänga av automatisk ISO-känslighet
genom att trycka på W (S)-knappen och vrida på den
sekundära kommandoratten. ISO-AUTO visas när automatisk
ISO-känslighet är på.
W (S)-knapp
108
Sekundär
kommandoratt
ZExponering
Mätning
(endast lägena P, S, A och M)
Välj hur kameran ställer in exponering i lägena P, S, A och M (i övriga lägen väljer kameran
mätmetod automatiskt).
Alternativ
Beskrivning
Matris: Ger naturliga resultat i de flesta situationer. Kameran mäter ett brett område i
bilden och ställer in exponering enligt färgtonsfördelning, färg, komposition och, för
objektiv av typen G eller D (0 287), avståndsinformation (3D-färgmatrixmätning II; med
a
andra CPU-objektiv använder kameran färgmatrixmätning II, som inte inkluderar 3Davståndsinformation). Med icke-CPU-objektiv använder kameran färgmatrismätning om
brännvidden och största bländare anges med Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn (0 173); annars använder kameran centrumvägd mätning.
Centrumvägd: Kameran mäter hela bilden men lägger mest vikt på mittenområdet (om ett
CPU-objektiv används kan områdets storlek väljas med Anpassad inställning b4
Z
Centrumvägt område, 0 226; om ett icke-CPU-objektiv används är området 12 mm i
diameter). Klassisk mätning för porträtt; rekommenderas vid användning av filter med en
exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1×. *
Spot: Kameran mäter en cirkel med 4 mm i diameter (ca 1,5% av bilden). Cirkeln centreras
vid aktuell fokuspunkt, vilket gör det möjligt att mäta objekt som inte är i mitten av bilden
b
(om ett icke-CPU-objektiv används eller om automatiskt AF-område är aktiverat, kommer
kameran att mäta mittenfokuspunkten). Ger korrekt exponering av motivet även om
bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare. *
* För bättre precision med icke-CPU-objektiv, ange objektivets brännvidd och största bländare i
menyn Data för icke-CPU-objektiv (0 173).
Välj en mätmetod genom att trycka på Z
(Q)-knappen och vrida på den primära
kommandoratten tills önskad inställning
visas i sökaren och kontrollpanelen.
A Se även
För information om att göra separata
justeringar för optimal exponering för varje
mätmetod, se Anpassad inställning b5
(Finjustera optimal exponer., 0 226).
Z
Z (Q)-knapp Primär kommandoratt
Kontrollpanel
Sökare
109
Autoexponeringslås
Använd autoexponeringslås för att komponera om fotografier efter att ha använt
centrumvägd mätning eller spotmätning för att mäta exponering. Tänk på att
matrismätning inte ger önskat resultat.
1
Lås exponeringen.
Avtryckare
Placera motivet i den valda fokuspunkten och tryck
ned avtryckaren halvvägs. Med avtryckaren intryckt
halvvägs och motivet i fokuspunkten, tryck på
A AE-L/AF-L-knappen för att låsa fokus och
exponering (om du använder autofokus,
kontrollera att fokusindikeringen I syns i sökaren).
A AE-L/AF-L-knapp
En AE-L-indikator visas i sökaren så länge
exponeringslåset är aktiverat.
2
Komponera om bilden.
Håll ned A AE-L/AF-L-knappen, komponera om
bilden och fotografera.
Z
110
A Mätområde
Vid spotmätning låses exponeringen vid värdet som uppmätts i en 4 mm cirkel centrerad på den
valda fokuspunkten. Vid centrumvägd mätning låses exponeringen vid värdet som uppmätts i en
12 mm cirkel i mitten av sökaren.
A Justera slutartid och bländare
Medan exponeringslåset är aktiverat kan följande inställningar ändras utan att det uppmätta
värdet för exponeringen ändras:
Läge
P
S
A
Inställning
Slutartid och bländare (flexibelt program; 0 75)
Slutartid
Bländare
De nya värdena kan kontrolleras i sökaren och kontrollpanelen. Notera att mätningen inte kan
ändras medan exponeringslåset är aktiverat.
A Se även
Om På har valts för Anpassad inställning c1 (AE-lås via avtryckaren, 0 226) låses exponeringen
när avtryckaren trycks ned halvvägs. För information om att ändra funktionen för knappen
A AE-L/AF-L, se Anpassad inställning f4 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 244).
Z
111
Exponeringskompensation
(endast lägena P, S, A och M)
Exponeringskompensation används för att ändra exponeringen från det värde som
föreslås av kameran, så att bilderna blir ljusare eller mörkare. Den är mest effektiv när den
används med centrumvägd mätning eller spotmätning.(0 109). Välj bland värden mellan
–5 EV (underexponering) och +5 EV (överexponering) i steg om 1/3 EV. Generellt gör
positiva värden motivet ljusare, medan negativa värden gör det mörkare.
–1 EV
Ingen
exponeringskompensation
För att välja ett värde för exponeringskompensation, tryck på Eknappen och vrid på den primära kommandoratten tills önskat
värde visas i kontrollpanelen eller sökaren.
+1 EV
E-knapp
Primär kommandoratt
±0 EV
(E-knappen intryckt)
Z
–0,3 EV
+2,0 EV
För andra värden än ±0,0 kommer 0 i mitten av
exponeringsindikatorerna blinka (endast lägena P, S och A) och en
E-ikon kommer att visas i kontrollpanelen och sökaren efter att
du släpper E-knappen. Nuvarande värde för
exponeringskompensation kan kontrolleras i
exponeringsindikatorn genom att E-knappen trycks in.
Den normala exponeringen kan återställas genom att exponeringskompensationen ställs
in på ±0. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av.
112
A Läge M
I läge M påverkar exponeringskompensationen bara exponeringsindikatorn; slutartiden och
bländaren ändras inte.
A När blixt används
Om blixt används påverkar exponeringskompensationen både blixtnivån och exponeringen,
vilket ändrar ljusstyrkan på både huvudmotivet och bakgrunden. Anpassad inställning e4
(Exponeringskomp. för blixt, 0 240) kan användas för att begränsa effekterna av
exponeringskompensationen till enbart bakgrunden.
A Se även
För information om att välja storlek på exponeringsökningen, se Anpassad inställning b2 (EVsteg för exp.kontroll, 0 224). För information om att justera exponeringskompensation utan att
trycka på E-knappen, se Anpassad inställning b3 (Enkel exponeringskomp., 0 225). För
information om att automatiskt variera exponering, blixtnivå, vitbalans eller Aktiv D-Lighting, se
sida 153.
Z
113
Z
114
rVitbalans
(endast lägena P, S, A och M)
Vitbalans ser till att färger inte påverkas av färgen hos ljuskällan. I andra lägen än P, S, A och
M ställs vitbalansen in automatiskt av kameran. Automatisk vitbalans rekommenderas för
de flesta ljuskällor i lägena P, S, A och M, men andra värden kan väljas om nödvändigt, efter
typen av ljuskälla:
Alternativ
Färgtemp. *
Beskrivning
3 500–
8 000 K
Vitbalans justeras automatiskt. Använd objektiv av typ
G eller D för bästa resultat. Om den inbyggda eller
extra blixten avfyras justeras resultaten därefter.
v Auto
Normal
Behåll varma färger
J Glödlampa
I Fluorescerande
Natriumlampor
Varmt vitt fluoresc. ljus
Vitt fluorescerande ljus
Kallt vitt fluorescerande ljus
Vitt fluoresc. ljus, dagslj.typ
Fluoresc. ljus, dagsljustyp
Kvicksilverljus, hög färgtemp
3 000 K
2 700 K
3 000 K
3 700 K
4 200 K
5 000 K
6 500 K
7 200 K
H Direkt solljus
N Blixt
G Moln
5 200 K
5 400 K
6 000 K
M Skugga
8 000 K
K Välj färgtemperatur
2 500–
10 000 K
L Förinställ manuellt
—
Använd vid belysning med glödlampa.
Använd med:
• Natriumbelysning (finns i sporthallar).
• Varmvitt lysrörsljus.
• Vitt lysrörsljus.
• Kallvitt lysrörsljus.
• Vitt lysrörsljus, dagsljustyp.
• Lysrörsljus, dagsljustyp.
• Ljuskällor med hög färgtemperatur (t.ex.
kvicksilverlampor).
Använd med motiv belysta av direkt solljus.
Använd med inbyggd eller extra blixt.
Använd i dagsljus under mulen himmel.
Använd i dagsljus med motiv som befinner sig i
skugga.
Välj färgtemperatur från en lista med värden (0 120).
Använd motivet, ljuskällan eller en existerande bild
som referens för vitbalans (0 121).
r
* Alla värden är ungefärliga och återger inte fininställning (om tillämplig).
Vitbalans ställs in genom att
trycka på L (U)-knappen
och vrida på den primära
kommandoratten tills önskad
inställning visas i
kontrollpanelen.
L (U)-knapp Primär kommandoratt
Kontrollpanel
115
A Fotograferingsmenyn
Vitbalans kan även justeras med alternativet Vitbalans i
fotograferingsmenyn (0 214), som också kan användas för att
finjustera vitbalansen (0 117) eller mäta ett värde för förinställd
vitbalans (0 121). För alternativet Auto i Vitbalans-menyn finns
alternativen Normal och Behåll varma färger, som bevarar de varma
färger som produceras av glödlampor, medan alternativet
I Fluorescerande kan användas för att välja ljuskälla beroende på typ
av lampa.
A Belysning med studioblixt
Automatisk vitbalans kanske inte ger önskat resultat med stora studioblixtenheter. Använd
förinställd vitbalans eller ställ in vitbalans på Blixt och använd finjustering för att justera
vitbalansen.
A Färgtemperatur
Den uppfattade färgen hos en ljuskälla varierar med den som tittar och med andra förhållanden.
Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen hos en ljuskälla, definierad med avseende på den
temperatur som ett objekt måste upphettas till för att utstråla ljus med samma våglängd.
Ljuskällor med en färgtemperatur på omkring 5 000–5 500 K ser vita ut, och ljuskällor med en
lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser ut att vara lite gula eller röda. Ljuskällor med en
högre färgtemperatur förefaller blåtonade. Kamerans vitbalansalternativ är anpassade efter
följande färgtemperaturer:
• I (Natriumlampor): 2 700 K
• H (Direkt solljus): 5 200 K
• J (Glödlampa)/
• N (Blixt): 5 400 K
I (Varmt vitt fluoresc. ljus): 3 000 K
• G (Moln): 6 000 K
• I (Vitt fluorescerande ljus): 3 700 K
• I (Fluoresc. ljus, dagsljustyp): 6 500 K
• I (Kallt vitt fluorescerande ljus): 4 200 K
• I (Kvicksilverljus, hög färgtemp): 7 200 K
• I (Vitt fluoresc. ljus, dagslj.typ): 5 000 K
• M (Skugga): 8 000 K
A Se även
När Vitbalansgaffling har valts för Anpassad inställning e6 (Automatisk gaffling, 0 241) skapar
kameran flera bilder varje gång slutaren utlöses. Vitbalansen varieras för varje bild, värdet som
valts för vitbalans “gafflas” (0 156).
r
116
Finjustering av vitbalans
Vitbalansen kan “finjusteras” för att kompensera för färgvariationer i ljuskällan, eller för att
ge bilden en “varm” eller “kall” ton. Vitbalans finjusteras med alternativet Vitbalans i
fotograferingsmenyn eller genom att trycka på L (U)-knappen och vrida på den
sekundära kommandoratten.
❚❚ Vitbalansmenyn
1
Välj ett vitbalansalternativ i
fotograferingsmenyn.
Visa menyerna genom att trycka på Gknappen. Välj Vitbalans i
fotograferingsmenyn, markera sedan ett
vitbalansalternativ och tryck på 2. Om ett
G-knapp
annat alternativ än Auto, Fluorescerande,
Välj färgtemperatur eller Förinställ manuellt är valt, gå då vidare till steg 2. Om
Auto, Fluorescerande eller Välj färgtemperatur är valt, markera då önskad
inställning och tryck på 2. För mer information om att finjustera förinställd
vitbalans, se sida 125.
2
Finjustera vitbalans.
Använd multiväljaren för att finjustera
vitbalansen. Vitbalans kan finjusteras på den
gula (A)–blå (B) axeln och på den gröna (G)–
magenta (M) axeln. Den horisontella (gul-blå)
axeln motsvarar färgtemperatur, där varje
ökning motsvarar ungefär 5 mired. Den
vertikala (grön-magenta) axeln har liknande
effekt på de motsvarande
färgkompensationsfiltren (color compensation, CC).
Koordinater
Justering
r
Grön (G)
Öka mängden grönt
Blå (B)
Öka mängden magenta
Öka mängden blått
Gul (A)
Magenta (M)
Öka mängden gult
117
3
Tryck på J.
Tryck på J för att spara inställningarna och
återgå till fotograferingsmenyn. En asterisk (”E”)
visas i kontrollpanelen om vitbalansen har
finjusterats.
❚❚ L (U)-knappen
Vid andra inställningar än K (Välj färgtemperatur) och
L (Förinställ manuellt) kan L (U)-knappen
användas för att finjustera vitbalansen på gul (A)–blå (B)axeln (0 117; för att finjustera vitbalans när K eller L
är valt, använd fotograferingsmenyn så som beskrivs på
sida 117). Sex inställningar i båda riktningarna är
L (U)-knapp
Sekundär
tillgängliga; varje ökning motsvarar ca 5 mired (0 119).
kommandoratt
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat värde visas i
kontrollpanelen. När den sekundära kommandoratten
vrids åt vänster ökar mängden gult (A). När den
sekundära kommandoratten vrids åt höger ökar
Kontrollpanel
mängden blått (B). En asterisk (“E”) visas i
kontrollpanelen vid andra inställningar än 0.
r
118
A Finjustering av vitbalans
Färgerna på finjusteringsaxeln är relativa, inte absoluta. Om du till exempel flyttar markören till B
(blå) när en “varm” inställning, t.ex. J (Glödlampa) har valts för vitbalans, ser fotografierna
aningen “kallare” ut men blir inte blå.
A Finjustera färgtemperatur
När Välj färgtemperatur har valts kan du visa
färgtemperaturen medan vitbalansen finjusteras.
A “Mired”
Alla förändringar av färgtemperaturen ger större färgskillnad vid låga färgtemperaturer än vid
högre färgtemperaturer. Till exempel ger en ändring på 1 000 K mycket större skillnad i färg vid
3 000 K än vid 6 000 K. Mired, som räknas ut genom att multiplicera inversen av färgtemperaturen
med 10 6, är ett mått på färgtemperatur som tar med sådana variationer i beräkningen, och därför
används enheten i kompensationsfilter för färgtemperatur. T.ex.:
• 4 000 K–3 000 K (en skillnad på 1 000 K)=83 mired
• 7 000 K–6 000 K (en skillnad på 1 000 K)=24 mired
r
119
Välja färgtemperatur
När K (Välj färgtemperatur) har valts för vitbalansen
kan färgtemperaturen väljas genom att trycka på
L (U)-knappen och vrida på den sekundära
kommandoratten. Färgtemperaturen visas på
kontrollpanelen.
L (U)-knapp
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
r
D Välj färgtemperatur
Tänk på att önskade resultat inte kan uppnås med blixt eller lysrörsljus. Välj N (Blixt) eller
I (Fluorescerande) för dessa källor. För andra ljuskällor är det säkrast att ta en testbild för att
kontrollera om det valda värdet är lämpligt.
A Vitbalansmenyn
Färgtemperaturen kan också väljas i vitbalansmenyn. Notera
att färgtemperaturen med L (U)-knappen och den
sekundära kommandoratten ersätter det värde som valts i
vitbalansmenyn.
120
Förinställ manuellt
Förinställ manuellt används för att lagra och återkalla anpassade vitbalansinställningar
för fotografering med ljus från olika källor, eller för att kompensera för ljuskällor med
starka färgtoner. Kameran kan lagra upp till fyra värden för förinställd vitbalans i
förinställningarna d-1 till d-4. Två metoder finns för att ställa in förinställd vitbalans:
Metod
Direktmätning
Beskrivning
Ett neutralt grått eller vitt objekt placeras i samma belysning som ska
användas i det slutliga fotografiet, och vitbalansen mäts av kameran
(0 121).
Kopiera från existerande
Vitbalansen kopieras från en bild på minneskortet (0 124).
fotografi
❚❚ Mäta ett värde för vitbalans
1
Belys ett referensmotiv.
Placera ett neutralt grått eller vitt objekt i samma belysning som ska användas vid
den slutliga fotograferingen. Ett standard gråkort kan användas som referensmotiv
i studiomiljöer. Notera att exponeringen automatiskt ökas med 1 EV när vitbalansen
mäts; i läge M, justera exponeringen så att exponeringsindikatorn visar ±0 (0 78).
2
Ställ in vitbalansen på L (Förinställ manuellt).
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den primära kommandoratten tills L visas
i kontrollpanelen.
L (U)-knapp
Primär kommandoratt
Kontrollpanel
r
A Mäta förinställt värde för vitbalans
Förinställd manuell vitbalans kan inte mätas under livevisning (0 49, 57), medan du tar ett HDRfotografi (0 139) eller multiexponering (0 160), eller när Spela in filmer har valts för Anpassad
inställning g4 (Tilldela avtryckare, 0 248).
121
3
Välj en förinställning.
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den sekundära kommandoratten tills
önskat värde (d-1 till d-4) visas i kontrollpanelen.
L (U)-knapp
4
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
Välj läget för direktmätning.
Släpp L (U)-knappen och tryck sedan in den tills
ikonen L i kontrollpanelen börjar blinka. Ett blinkande
D visas också i sökaren. Displayerna blinkar i ungefär sex
sekunder.
Kontrollpanel
Sökare
5
Mät vitbalansen.
Innan indikatorerna har slutat blinka, rama in
referensmotivet så att det fyller sökaren och tryck ned
avtryckaren hela vägen. Kameran mäter ett värde för
vitbalans och lagrar det i förinställningen som valts i steg 3. Ingen bild sparas;
vitbalansen kan mätas korrekt även när kameran inte är i fokus.
r
A Skyddade förinställningar
Om den aktuella förinställningen är skyddad (0 127) blinkar 3 i kontrollpanelen och sökaren
om du försöker mäta ett nytt värde.
122
6
Kontrollera resultatet.
Om kameran kunde mäta ett värde för vitbalansen
kommer C att blinka i kontrollpanelen i ca sex
sekunder och a kommer att blinka i sökaren.
Kontrollpanel
Sökare
Om belysningen är för mörk eller för ljus kanske kameran
inte kan mäta vitbalansen. Ett blinkande b a visas i
kontrollpanelen och sökaren i ungefär sex sekunder. Tryck
in avtryckaren halvvägs för att återgå till steg 5 och mäta
vitbalansen igen.
Kontrollpanel
Sökare
r
D Läget direktmätning
Om ingen åtgärd utförs medan displayerna blinkar kommer läget för direktmätning avslutas efter
den tid som valts för Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 227).
A Välj en förinställning
Om Förinställ manuellt väljs för alternativet Vitbalans i
fotograferingsmenyn visas dialogrutan till höger; markera en
förinställning och tryck på J. Om inget värde finns för den valda
förinställningen ställs vitbalansen in på 5 200 K, samma som Direkt
solljus.
123
❚❚ Kopiera vitbalans från ett fotografi
Följ stegen nedan för att kopiera ett vitbalansvärde från ett existerande fotografi till en
vald förinställning.
1
Välj L (Förinställ manuellt) för
Vitbalans i fotograferingsmenyn.
Tryck på G-knappen och välj Vitbalans i
fotograferingsmenyn. Markera Förinställ
manuellt och tryck på 2.
G-knapp
2
Välj ett mål.
Markera målförinställningen (d-1 till d-4) och
tryck på W (S).
W (S)-knapp
3
Välj Välj bild.
Markera Välj bild och tryck på 2.
4
Markera en källbild.
Markera källbilden.
r
5
Tryck på J.
Tryck på J för att kopiera vitbalansvärdet för
den markerade bilden till vald förinställning.
Om den markerade bilden har en kommentar
(0 253) kommer kommentaren att kopieras till
vald förinställning.
124
A Välja en källbild
För att visa den bild som markerades i steg 4 i
helskärmsläge, håll in X (T)-knappen.
X (T)-knapp
För att visa bilder på andra platser, håll in D-knappen
och tryck på 1. Dialogrutan som ses till höger visas; välj
önskat kort och mapp (0 178).
D-knapp
A
Välja ett förinställt värde för vitbalans
Tryck på 1 för att markera nuvarande förinställning för
vitbalans (d-1–d-4) och tryck på 2 för att välja en annan
förinställning.
A Finjustering av förinställd vitbalans
Den valda förinställningen kan finjusteras genom att
välja Finjustera och justera vitbalansen så som
beskrivs på sida 117.
r
125
❚❚ Lägga till en kommentar
Följ stegen nedan för att lägga till en beskrivande kommentar på upp till 36 tecken för en
vald vitbalansförinställning.
1
Välj L (Förinställ manuellt).
Markera Förinställ manuellt i vitbalansmenyn
och tryck på 2.
2
Välj en förinställning.
Markera önskad förinställning och tryck på
W (S).
W (S)-knapp
3
Välj Redigera kommentar.
Markera Redigera kommentar och tryck på 2.
4
Redigera kommentaren.
Redigera kommentaren enligt beskrivningen
på sida 135.
r
126
❚❚ Skydda ett förinställt värde för vitbalans
Följ stegen nedan för att skydda den valda förinställda vitbalansen. Skyddade
förinställningar kan inte modifieras och alternativen Finjustera och Redigera
kommentar kan inte användas.
1
Välj L (Förinställ manuellt).
Markera Förinställ manuellt i vitbalansmenyn
och tryck på 2.
2
Välj en förinställning.
Markera önskad förinställning och tryck på
W (S).
W (S)-knapp
3
Välj Skydda.
Markera Skydda och tryck på 2.
4
Välj På.
Markera På och tryck på J för att skydda det
valda förinställda värdet för vitbalans. För att ta
bort skyddet, välj Av.
r
127
r
128
JBildoptimering
Picture Controls
(endast lägena P, S, A och M)
Nikons unika Picture Control-system gör det möjligt att dela bildbearbetningsinställningar, inklusive skärpa, kontrast, ljusstyrka, mättnad och nyans, med kompatibla
enheter och program.
Välja en Picture Control
Kameran har flera olika förinställda Picture Controls. I lägena P, S, A och M kan du välja en
Picture Control efter motivet eller motivtypen (i andra lägen väljer kameran en Picture
Control automatiskt).
Alternativ
Q Standard
R Neutral
Mättade
färger
T Monokrom
e Porträtt
f Landskap
S
1
Beskrivning
Standardbearbetning för en balanserad effekt. Rekommenderas i de flesta
situationer.
Minsta möjliga bearbetning för en naturlig effekt. Lämpligt för fotografier som
vid ett senare tillfälle kommer att bearbetas eller retuscheras mycket.
Bilderna förbättras för en livfull fotoutskriftseffekt. Lämpligt för fotografier som
framhäver primärfärger.
Ta svartvita fotografier.
Behandlar porträtt för en naturlig hudton och en rundad känsla.
Skapar livfulla landskap och stadslandskap.
Tryck på c (b).
En lista över Picture Controls visas.
J
c (b)-knapp
2
Välj en Picture Control.
Markera önskad Picture Control och tryck på
J.
129
A Anpassade Picture Controls
Anpassade Picture Controls skapas genom att göra ändringar i existerande Picture Controls med
alternativet Hantera Picture Control i fotograferingsmenyn (0 134). Anpassade Picture Controls
kan sparas till ett minneskort för användning i andra kameror av samma modell och med
kompatibel programvara (0 136).
A Picture Control-indikatorn
Nuvarande Picture Control visas på informationsskärmen när Rknappen trycks in.
Indikator för Picture
Control
A Fotograferingsmenyn
Picture Controls kan också väljas med alternativet Ställ in Picture
Control i fotograferingsmenyn (0 214).
J
130
Ändra Picture Controls
Befintliga förinställda eller anpassade Picture Controls (0 134) kan ändras för att passa
motivtypen eller användarens kreativa målsättningar. Välj en balanserad kombination av
inställningar med Snabbjustering eller gör manuella justeringar för enskilda
inställningar.
1
Välj en Picture Control.
Markera önskad Picture Control i listan över Picture
Controls (0 129) och tryck på 2.
2
Justera inställningarna.
Tryck på 1 eller 3 för att markera den önskade
inställningen (0 132) och tryck på 4 eller 2 för att
välja ett värde. Upprepa detta steg tills alla
inställningar har justerats, eller välj Snabbjustering
om du vill välja en förinställd kombination av
inställningar. Standardinställningar kan återställas genom att trycka på O (Q)knappen.
3
Tryck på J.
J
A Ändringar av ursprungliga Picture Controls
De Picture Controls som har ändrats från
standardinställningarna anges med en asterisk (”E”).
131
❚❚ Picture Control-inställningar
Alternativ
Snabbjustering
Manuella justeringar
(alla Picture Controls)
Skärpa
Kontrast
Ljushet
Beskrivning
Välj alternativ mellan –2 och +2 för att minska eller överdriva effekten av vald
Picture Control (observera att detta återställer alla manuella justeringar). Om du
till exempel väljer positiva värden för Mättade färger blir bilderna intensivare.
Detta är inte möjligt med Picture Controls Neutral eller Monokrom.
Styr hur skarpa konturerna är. Välj A för att justera skärpan automatiskt enligt
motivtypen, eller välj värden mellan 0 (ingen skärpa) och 9 (ju högre värde,
desto större skärpa).
Välj A för att justera kontrasten automatiskt enligt motivtypen, eller välj värden
mellan –3 och +3 (välj lägre värden för att förhindra att högdagrar i
porträttmotiv blir “urtvättade” i direkt solljus, högre värden för att bevara
detaljer i dimmiga landskap och andra motiv med låg kontrast).
Välj –1 för minskad ljusstyrka och +1 för ökad ljusstyrka. Detta påverkar inte
exponeringen.
Manuella justeringar Manuella justeringar
(endast icke-monokrom) (endast monokrom)
Mättnad
Styr färgernas intensitet. Välj A för att justera mättnaden automatiskt enligt
motivtypen, eller välj värden mellan –3 och +3 (lägre värden minskar
mättnaden och högre värden ökar den).
Nyans
Välj negativa värden (upp till minst –3) för att göra rött mera lila, blått mera
grönt och grönt mera gult, och välj positiva värden (upp till +3) för att göra rött
mera orange, grönt mera blått och blått mera lila.
Filtereffekter
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma fotografier. Välj mellan Off (Av),
gult, orange, rött och grönt (0 133).
Toning
Välj den ton som används i monokroma fotografier från B&W (svartvitt), Sepia,
Cyanotype (Cyanotypi) (blåtonad monokrom), Red (Röd), Yellow (Gul),
Green (Grön), Blue Green (Blågrön), Blue (Blå), Purple Blue (Blålila), Red
Purple (Rödlila) (0 133).
J
D “A” (Auto)
Resultaten för automatisk skärpa, kontrast och mättnad varierar beroende på exponering och
motivets placering i bilden. Använd objektiv av typ G eller D för bästa resultat.
A Anpassade Picture Controls
De tillgängliga alternativen med anpassade Picture Controls innehåller samma alternativ som
den ursprungliga Picture Controlen, på vilken den baseras.
132
A Picture Control-diagrammet
Om du trycker på W (S)-knappen i steg 2 på sida 131 visas ett Picture
Control-diagram med den valda Picture Controlens kontrast och
mättnad i förhållande till andra Picture Controls (endast kontrasten visas
när Monokrom har valts). Släpp W (S)-knappen för att återgå till
Picture Control-menyn.
Ikonerna för Picture Controls som använder automatisk kontrast och
mättnad visas med grönt i Picture Control-diagrammet, och linjer visas
parallellt med axlarna i diagrammet.
A Tidigare inställningar
Raden under visningen av värdet på inställningsmenyn för Picture
Controls visar det tidigare värdet för inställningen. Använd detta som
referens när inställningarna justeras.
A Filtereffekter (endast Monokrom)
Alternativen i denna meny simulerar en färgfiltereffekt på monokroma fotografier. Följande
filtereffekter är tillgängliga:
Y
O
R
G
Alternativ
Gul
Orange
Röd
Grön
Beskrivning
Förbättrar kontrasten. Kan användas för att tona ned himlens ljusstyrka i
landskapsfotografier. Orange ger mer kontrast än gult, och rött ger mer kontrast
än orange.
Mjukar upp hudtoner. Kan användas för porträtt.
Notera att effekterna som uppnås med Filtereffekter är mer uttalade än de som skapas av fysiska
glasfilter.
A Toning (endast Monokrom)
Tryck på 3 när Toning har valts för att visa alternativen för mättnad.
Tryck på 4 eller 2 för att justera mättnaden. Mättnadskontrollen är inte
tillgänglig när B&W (svartvitt) har valts.
J
133
Skapa anpassade Picture Controls
De Picture Controls som medföljer kameran kan ändras och sparas som anpassade
Picture Controls.
1
Välj Hantera Picture Control i
fotograferingsmenyn.
Visa menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera Hantera Picture Control i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
G-knapp
2
Välj Spara/redigera.
Markera Spara/redigera och tryck på 2.
3
Välj en Picture Control.
Markera en befintlig Picture Control och tryck
på 2 eller tryck på J för att fortsätta till steg 5
för att spara en kopia av markerad Picture
Control utan att ändra den vidare.
4
Redigera vald Picture Control.
Se sida 132 för mer information. För att överge
ändringarna och börja om från
standardinställningarna, tryck på O (Q)knappen. Tryck på J när inställningarna är
slutförda.
J
5
Välj ett mål.
Välj ett mål för anpassad Picture Control (C-1
till C-9) och tryck på 2.
134
6
Namnge en Picture Control.
Dialogrutan för textinmatning som ses till
Tangentbordsfält
höger visas. Nya Picture Controls
namnges som standard genom att
Namnfält
tvåsiffriga nummer (tilldelas automatiskt)
läggs till namnet på befintlig Picture
Control; för att använda standardnamnet, fortsätt till steg 7. För att flytta markören
i namnfältet, håll in W (S)-knappen och tryck på 4 eller 2. För att ange ett nytt
tecken vid den aktuella markörpositionen, markera önskat tecken i
tangentbordsområdet genom att använda multiväljaren, och tryck på J. För att
radera tecknet vid markörens aktuella position, tryck på O (Q)-knappen.
Namnen på anpassade Picture Controls kan vara upp till nitton tecken långa. Alla
tecken därutöver raderas.
7
Tryck på X (T).
Tryck på X (T)-knappen för att spara
ändringarna och avsluta. Den nya Picture
Controlen visas i listan över Picture Controls.
X (T)-knapp
A Hantera Picture Control > Byt namn
Du kan när som helst byta namn på anpassade Picture
Controls med alternativet Byt namn på menyn Hantera
Picture Control.
J
A Hantera Picture Control > Radera
Alternativet Radera i menyn Hantera Picture Control
kan användas för att radera valda anpassade Picture
Controls som inte längre behövs.
A Ikonen för ursprunglig Picture Control
Den ursprungliga förinställda Picture Control på vilken
den anpassade Picture Controlen baserats visas med en
ikon uppe i det högra hörnet på redigeringsskärmen.
Ikon för ursprunglig Picture Control
135
Dela anpassade Picture Controls
Anpassade Picture Controls som har skapats med Picture Control Utility, som levereras
tillsammans med ViewNX 2 eller andra program som säljs separat, till exempel
Capture NX 2, kan kopieras till ett minneskort och läsas in i kameran. Anpassade Picture
Controls som har skapats med kameran kan kopieras till minneskortet för användning i
andra D600-kameror och kompatibel programvara och kan sedan raderas när de inte
längre behövs.
För att kopiera anpassade Picture Controls till eller från
minneskortet, eller för att radera anpassade Picture
Controls från minneskortet, markera Ladda/spara i
menyn Hantera Picture Control och tryck på 2. Följande
alternativ visas:
• Kopiera till kamera: Kopiera anpassade Picture Controls
från minneskortet till anpassade Picture Controls C-1 till
C-9 på kameran och ge dem lämpliga namn.
• Radera från kort: Radera valda anpassade Picture Controls
från minneskortet. Bekräftelsedialogrutan som ses till
höger visas innan en Picture Control raderas; för att
radera vald Picture Control, markera Ja och tryck på J.
• Kopiera till kort: Kopiera en anpassad Picture Control (C-1
till C-9) från kameran till ett valt mål (1 till 99) på
minneskortet.
J
A Spara anpassade Picture Controls
Upp till 99 anpassade Picture Controls kan sparas på minneskortet samtidigt. Minneskortet kan
endast användas för att spara användarskapade anpassade Picture Controls. De förinställda
Picture Controls som medföljer kameran (0 129) kan inte kopieras till minneskortet, döpas om
eller raderas.
Alternativen i menyn Hantera Picture Control gäller endast för minneskortet i fack 1. Anpassade
Picture Controls kan inte raderas från eller kopieras till eller från kortet i fack 2.
136
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor
Aktiv D-Lighting
(endast lägena P, S, A och M)
Aktiv D-Lighting bevarar detaljer i högdagrar och
skuggor, och skapar fotografier med naturlig kontrast. Använd funktionen för motiv med
stora kontraster, till exempel när du fotograferar utomhus i starkt ljus genom en dörr eller
ett fönster eller tar bilder av motiv i skuggan en solig dag. Bäst effekt fås när det används
med matrismätning (0 109).
Aktiv D-Lighting av
Aktiv D-Lighting: Y Auto
J
D “Aktiv D-Lighting” jämfört med “D-Lighting”
Alternativet Aktiv D-Lighting på fotograferingsmenyn justerar exponeringen innan
fotografering för att optimera det dynamiska intervallet, medan alternativet D-Lighting på
retuscheringsmenyn optimerar det dynamiska intervallet i bilderna efter fotograferingen.
137
För att använda Aktiv D-Lighting:
1
Välj Aktiv D-Lighting i
fotograferingsmenyn.
Visa menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera Aktiv D-Lighting i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
G-knapp
2
Välj ett alternativ.
Markera önskat alternativ och tryck på J. Om
Y Auto väljs justerar kameran automatiskt
Aktiv D-Lighting efter
fotograferingsförhållandena (men i läge M
motsvarar Y Auto dock Q Normal).
J
D Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting kan inte användas med filmer. Brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma
eller streck) kan uppstå i fotografier tagna med Aktiv D-Lighting. Ojämn skuggning kan bli synligt
med vissa motiv. Aktiv D-Lighting kan inte användas vid ISO-känslighet Hög 0,3 eller över.
A Se även
När ADL-gaffling har valts för Anpassad inställning e6 (Automatisk gaffling, 0 241) varierar
kameran Aktiv D-Lighting över en serie av bilder (0 158). För information om att använda Fnknappen och den primära kommandoratten för att välja ett alternativ för Aktiv D-Lighting, se sida
242.
138
HDR (stort dynamiskt omfång)
Används med motiv med hög kontrast, High Dynamic Range (HDR) bevarar detaljer i
högdagrar och skuggor genom att kombinera två bilder tagna med olika exponering.
HDR är mest effektivt när det används med matrismätning (0 109; med andra
mätmetoder och ett icke-CPU-objektiv motsvarar en exponeringsskillnad på Auto
ungefär 2 EV). Det kan inte användas för att spara NEF-bilder (RAW). Filminspelning
(0 57), blixtbelysning, gaffling (0 153), multiexponering (0 160) och timelapse-film
(0 168) kan inte användas medan HDR är aktiverat och slutartiden A inte är
tillgänglig.
+
Första exponering (mörkare)
1
Andra exponering (ljusare)
Kombinerad HDR-bild
Välj HDR (stort dynamiskt omfång).
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera HDR (stort dynamiskt
omfång) i fotograferingsmenyn och tryck på
2.
G-knapp
J
139
2
Välj ett läge.
Markera HDR-läge och tryck på 2.
Markera ett av följande alternativ och tryck på
J.
• För att ta en serie HDR-fotografier, välj 6 På
(serie). HDR-fotografering fortsätter tills
du väljer Av för HDR-läge.
• För att ta ett HDR-fotografi, välj På (enstaka
bild). Normal fotografering återupptas automatiskt efter att du har skapat ett
enstaka HDR-fotografi.
• Välj Av för att avsluta utan att skapa ytterligare HDR-fotografier.
Om På (serie) eller På (enstaka bild) har valts, visas en kikon i kontrollpanelen.
3
Välj exponeringsskillnaden.
För att välja skillnad i exponering mellan de
två bilderna markerar du
Exponeringsskillnad och trycker på 2.
J
140
Alternativen som ses till höger visas. Markera
ett alternativ och tryck på J. Välj högre
värden för högkontrastmotiv, men notera att
om ett högre värde än som behövs väljs
kanske önskade resultat inte kan uppnås; om
Auto väljs kommer kameran automatiskt
justera exponering för att passa motivet.
4
Välj mängden utjämning.
För att välja hur mycket gränserna mellan två
bilder ska jämnas ut, markera Mjukare bilder
och tryck på 2.
Alternativen som ses till höger visas. Markera
ett alternativ och tryck på J. Högre värden
ger en jämnare sammansatt bild. Ojämn
skuggning kan bli synligt med vissa motiv.
5
Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran tar två exponeringar när avtryckaren trycks in hela
vägen. l k visas på kontrollpanelen och l u i
sökaren medan bilderna kombineras; inga bilder kan tas
innan inspelningen är klar. Oavsett vilket alternativ som för
närvarande valts för utlösarläge kommer endast en bild att
tas varje gång avtryckaren trycks in.
Kontrollpanel
Sökare
Om På (serie) väljs kommer HDR endast att stängas av när Av
väljs för HDR-läge; om På (enstaka bild) har valts stängs HDR av automatiskt efter
att bilden tagits. Ikonen k försvinner från skärmen när HDR-fotograferingen
avslutas.
J
D Komponera HDR-fotografier
Kanterna runt bilden beskärs. Det kan hända att önskade resultat inte kan uppnås om kameran
eller motivet rör sig under fotograferingen. Användning av stativ rekommenderas. Beroende på
motivet kan skuggor bli synliga runt ljusa motiv eller auror kan synas runt mörka motiv; denna
effekt kan reduceras genom att justera mängden utjämning.
A Intervalltimerfotografering
Om På (serie) väljs för HDR-läge innan intervalltimerfotografering påbörjas kommer kameran att
fortsätta ta HDR-bilder med valt intervall (om På (enstaka bild) väljs avslutas
intervalltimerfotograferingen efter en enstaka bild).
141
J
142
lFotografering med blixt
Använda den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten har ledtal (GN) 12 (m, ISO 100, 20 °C) och ger täckning för
bildvinkeln hos ett 24 mm-objektiv, eller ett 16 mm-objektiv i DX-format. Den kan
användas när det naturliga ljuset är otillräckligt, men även för att lätta upp i skuggpartier
och för motiv i motljus, och för att skapa ljus i motivets ögon.
❚❚ Använda den inbyggda blixten: Lägena i, k, p, n, o, s och w
1
2
Välj ett blixtläge (0 144).
Ta bilder.
Blixten fälls upp när det behövs när avtryckaren
trycks in halvvägs, och avfyras när en bild tas. Om
blixten inte fälls upp automatiskt, FÖRSÖK INTE fälla upp
den för hand. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs
kan blixten skadas.
❚❚ Använda den inbyggda blixten: Lägena P, S, A, M och 0
1
Fäll upp blixten.
Tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp blixten.
2
Välj ett blixtläge (endast lägena P, S, A och M;
0 144).
3
Ta bilder.
M (Y)-knapp
Blixten avfyras när en bild tas.
l
A Mätning
Välj matris- eller centrumvägd mätning för att aktivera i-TTL-balanserad upplättningsblixt för
digitala systemkameror. Standard-i-TTL-blixt för digitala systemkameror aktiveras automatiskt
när spotmätning väljs.
143
Blixtläge
Vilka blixtlägen som är tillgängliga varierar med fotograferingsläget:
o
i, k, p, n, s, w
j
0
Auto
Auto+långsam synk+
röda ögon-reducering
Auto+röda ögon-reducering
Auto+långsam synk
j
Av
Upplättningsblixt
Av
S, M
P, A
Upplättningsblixt
Upplättningsblixt
Röda ögon-reducering
Röda ögon-reducering
Långsam synk+röda ögon-reducering
Synk på bakre ridå
Långsam synk
Bakre ridå+långsam synk *
* S visas när inställningen är slutförd.
För att välja ett blixtläge, tryck på M (Y)-knappen och vrid den primära kommandoratten
tills önskad inställning visas på kontrollpanelen.
M (Y)-knapp
Primär kommandoratt
Kontrollpanel
l
A Fälla ner den inbyggda blixten
För att spara ström när blixten inte används, tryck ner den försiktigt tills
den klickar på plats.
144
A Standardblixtlägen
Standardblixtlägena visas nedan.
Läge
i, k, p, n, w
s
Standard
Auto
Auto+
röda ögon-reducering
Läge
o
Standard
Auto+långsam synk
0, P, S, A, M
Upplättningsblixt
A Blixtlägen
De blixtlägen som listas på föregående sida kan kombinera en eller flera av följande inställningar,
vilket visas av blixtlägesikonen:
• AUTO (automatisk blixt): När belysningen är svag eller motivet är i motljus fälls blixten upp
automatiskt när avtryckaren trycks in halvvägs och avfyras när den behövs.
• Y (röda ögon-reducering): Använd till porträtt. Lampan för röda ögon-reducering tänds innan
blixten avfyras vilket minskar “röda ögon”.
• j (av): Blixten avfyras inte även om belysningen är svag eller motivet är i motljus.
• SLOW (långsam synk): Slutartiden ökas automatiskt för att fånga bakgrundsljuset på natten eller
vid svag belysning. Använd för att få med bakgrundsljuset i porträtt.
• REAR (synk på bakre ridå): Blixten avfyras precis innan slutaren stängs, vilket skapar en ström av ljus
bakom rörliga ljuskällor (nedan till höger). Om denna ikon inte visas avfyras blixten när slutaren
öppnas (synk på främre ridå; effekten detta skapar med rörliga ljuskällor visas nedan till
vänster).
Synk på främre ridå
Synk på bakre ridå
D Den inbyggda blixten
Använd med objektiv med brännvidder i FX-format på 24–300 mm (16–300 mm i DX-format;
0 288). Ta bort motljusskydden för att förhindra skuggor. Blixten har ett minsta avstånd på 0,6 m
och kan inte användas i makrointervallet för zoomobjektiv med makrofunktion.
i-TTL-blixtkontroll kan användas vid ISO-känsligheter mellan 100 och 6400. Vid värden som
överstiger 6400 kanske önskade resultat inte kan uppnås på vissa avstånd eller
bländarinställningar.
Om blixten avfyras i serieutlösarläge (0 83) kommer endast en bild att tas varje gång avtryckaren
trycks in.
Avtryckaren kan inaktiveras tillfälligt för att skydda blixten efter att den har använts för att ta flera
bilder efter varandra. Blixten kan användas igen efter en kort paus.
l
145
A Slutartider tillgängliga med den inbyggda blixten
Följande slutartider är tillgängliga med den inbyggda blixten.
Läge
i, P *, A *, k, p, s, w
n, 0
o
Slutartid
sek.
1/200–1/125 sek.
1/200–1 sek.
Läge
S*
M*
1/200–1/60
Slutartid
1/200–30 sek.
1/200–30
sek., A
* Så korta tider som 1/4000 sek. är tillgängliga med extra blixtenheter SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 och
SB-600 när 1/250 sek. (Automatisk FP) eller 1/200 sek. (Automatisk FP) väljs för Anpassad inställning e1
(Blixtsynkhastighet, 0 234). När 1/250 sek. (Automatisk FP) väljs är så korta slutartider som 1/250 sek.
tillgängliga med den inbyggda blixten.
A Blixtstyrningsläge
Kameran stödjer följande blixtstyrningslägen för i-TTL-blixt:
• i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror: Blixten avger en serie nästan osynliga
förblixtar (monitor förblixtar) direkt innan huvudblixten. Förblixtar som reflekteras från objekt i
hela bilden fångas upp av en 2 016-pixlars RGB-sensor och analyseras i kombination med
avståndsinformation från matrismätningssystemet för att justera blixteffekten och skapa en
naturlig balans mellan huvudmotivet och bakgrundsbelysningen. Om objektiv av typ G eller D
används kommer avståndsinformation att inkluderas när blixteffekten beräknas. Beräkningens
precision kan förbättras för icke-CPU-objektiv genom att objektivdata anges (brännvidd och
största bländare; se 0 172). Ej tillgängligt när spotmätning används.
• Standard i-TTL-blixt för digitala systemkameror: Blixteffekten justeras för att få ljuset i bilden till
standardnivå; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen. Rekommenderas för bilder
där huvudmotivet betonas och bakgrundsdetaljerna är mindre viktiga, eller när
exponeringskompensation används. Standard-i-TTL-blixt för digitala systemkameror aktiveras
automatiskt när spotmätning väljs.
Blixtstyrningsläget för den inbyggda blixten kan väljas med Anpassad inställning e3
(Blixtstyrning för inb. blixt, 0 236). Blixtstyrningsläget för den inbyggda blixten visas på
informationsdisplayen så som följer:
Blixtsynk
l
146
Automatisk FP (0 234)
i-TTL
—
Manuell
—
Repeterande blixt
—
Kommandoläge
A Bländare, känslighet och blixträckvidd
Blixträckvidden varierar med känsligheten (ISO-motsvarighet) och bländare.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
Bländare vid ISO-motsvarighet på
400
800
1600
2.8
4
5.6
4
5.6
8
5.6
8
11
8
11
16
11
16
22
16
22
32
22
32
—
32
—
—
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
3200
8
11
16
22
32
—
—
—
Räckvidd
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
Den inbyggda blixten har en minsta räckvidd på 0,6 m.
I läge P är den största bländaren (lägsta f-numret) begränsad enligt ISO-känsligheten, så som visas
nedan:
100
2.8
200
3.5
Största bländare vid ISO-motsvarighet:
400
800
1600
4
5
5.6
3200
7.1
6400
8
Om objektivets största bländare är mindre än vad som visas ovan, kommer bländarens högsta
värde att bli objektivets största bländare.
A Se även
Se sida 149 för information om hur du låser blixtvärdet (FV) för uppmätta motiv innan du
komponerar om bilden.
För information om automatisk FP med höghastighetssynk och att välja en blixtsynkhastighet, se
Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet, 0 234). För information om att välja längsta
tillgängliga slutartid när blixten används, se Anpassad inställning e2 (Blixtslutartid, 0 235). För
information om blixtstyrning och om att använda den inbyggda blixten i kommandoläge, se
Anpassad inställning e3 (Blixtstyrning för inb. blixt, 0 236).
Se sida 292 för information om att använda extra blixt.
l
147
Blixtkompensation
(endast lägena P, S, A och M)
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från –3 EV till +1 EV i steg om 1/3 EV,
vilket ändrar ljusstyrkan för huvudmotivet i relation till bakgrunden. Blixteffekten kan
ökas för att få motivet att se ljusare ut, eller minskas för att förhindra oönskade högdagrar
eller reflektioner.
Tryck på M (Y)-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat värde visas i
kontrollpanelen. Välj generellt positiva värden för att
göra huvudmotivet ljusare, och negativa värden för att
göra det mörkare.
M (Y)-knapp
Sekundär
kommandoratt
Vid andra värden än ±0,0 visas en Y-ikon i
kontrollpanelen och sökaren efter att du släppt M (Y)knappen. Aktuellt värde för blixtkompensation kan
kontrolleras genom att trycka på M (Y)-knappen.
Den normala blixteffekten kan återställas genom att
blixtkompensationen ställs in på ±0,0.
Blixtkompensation återställs inte när kameran stängs av.
±0 EV
(M (Y)-knapp intryckt)
–0,3 EV
+1,0 EV
l
A Extra blixtar (säljs separat)
Blixtkompensation är även tillgängligt med extra blixtenheterna SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400 och SB-R200. Med SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 och SB-600 kan man även ställa
in blixtkompensation med kontrollerna på blixtenheten. Det värde som väljs med blixtenheten
läggs till det värde som väljs med kameran.
A Se även
För information om att välja storlek på blixtkompensationen, se Anpassad inställning b2 (EV-steg
för exp.kontroll, 0 224). För information om att välja hur blixt och exponeringskompensation
kombineras, se Anpassad inställning e4 (Exponeringskomp. för blixt, 0 240). För information
om att automatiskt variera blixtnivå över en serie bilder, se sida 153.
148
FV-lås
Denna funktion används för att låsa blixteffekten och låter bilder komponeras om utan att
blixtnivån ändras och ser till att blixteffekten är lämplig för motivet även när det inte är
placerat i mitten av bilden. Blixteffekten justeras automatiskt för alla ändringar i ISOkänslighet och bländare.
Använda FV-lås:
1
Tilldela FV-lås till Fn-knappen.
Välj FV-lås för Anpassad inställning f2 (Tilldela Fnknapp, 0 242).
2
Fäll upp blixten.
I lägena P, S, A, M och 0 kan blixten fällas upp genom
att trycka på M (Y)-knappen. I lägena i, k, p, n,
o, s och w fälls blixten upp automatiskt när det
behövs.
M (Y)-knapp
3
Fokusera.
Komponera bilden så att motivet hamnar i mitten
av bilden och tryck in avtryckaren halvvägs för att
fokusera.
4
Lås blixtnivån.
Efter att du kontrollerat att blixt klar-indikatorn (M)
visas i sökaren, tryck då på Fn-knappen. Blixten
avger en monitor förblixt för att avgöra lämplig
blixtnivå. Blixteffekten låses vid denna nivå och
ikonen för FV-lås (e) visas i sökaren.
l
Fn-knapp
149
5
Komponera om bilden.
6
Ta bilden.
Tryck in avtryckaren hela vägen för att ta bilden. Om så önskas kan fler bilder tas
utan att FV-låset friges.
7
Frige FV-lås.
Tryck på Fn-knappen för att frigöra FV-låset. Kontrollera att ikonen för FV-lås (e) inte
längre visas i sökaren.
D Använda FV-lås med den inbyggda blixten
FV-lås är bara tillgängligt med den inbyggda blixten när TTL har valts för Anpassad inställning e3
(Blixtstyrning för inb. blixt, 0 236).
A Använda FV-lås med extra blixtenheter
FV-lås är också tillgängligt med extra blixtenheter i TTL- och (om det stöds) blixtstyrningslägena
monitor AA och A med förblixtar. Notera att när kommandoläge väljs för anpassad inställning e3
(Blixtstyrning för inb. blixt, 0 236) måste du ställa in blixtstyrningsläget för mastern eller minst
en fjärrgrupp till TTL eller AA.
A Mätning
Mätområdena för FV-lås är följande när en extra blixtenhet används:
Blixtenhet
l
Separat blixtenhet
Används med andra
blixtenheter (Avancerad
trådlös blixt)
Blixtläge
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (masterblixt)
Mätområde
5 mm cirkel i mitten av bilden
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
Hela bilden
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
A Se även
För information om att använda knappen för förhandsgranskning av skärpedjup eller A AE-L/AF-Lknappen för FV-lås, se Anpassad inställning f3 (Tilldela granskningsknapp, 0 244) eller
Anpassad inställning f4 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 244).
150
tAndra fotograferingsalternativ
Tvåknappsåterställning: Återställ
standardinställningar
Kamerainställningarna som listas nedan kan återställas
till standardvärdena genom att knapparna W (S) och
E hålls in samtidigt i mer än två sekunder (dessa
knappar är märkta med en grön prick). Kontrollpanelen
stängs av tillfälligt medan inställningarna återställs.
E-knapp
W (S)-knapp
Alternativ
Bildkvalitet
Bildstorlek
Vitbalans
Finjustering
HDR (stort dynamiskt omfång)
Inställningar för ISO-känslighet
ISO-känslighet
Auto och motivlägen
P, S, A, M
Automatisk ISO-känslighet
Intervalltimerfotografering
Autofokus (sökare)
Autofokusläge
AF-områdesläge
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, P, S, A, M
Standard
JPEG normal
Stor
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Av 1
0
93
95
115
117
139
AUTO
100
Av
Av 2
107
164
AF-A
97
Enpunkts-AF
39-punkters dynamiskt
AF-område
Automatiskt AF-område
99
105
t
151
Alternativ
Autofokus (livevisning/film)
Autofokusläge
AF-områdesläge
m, r, w, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Fokuspunkt 3
Mätning
AE-lås (håll)
Gaffling
Picture Control-inställningar 4
Blixtkompensation
Exponeringskompensation
Exponeringsfördröjning
Blixtläge
i, k, p, n, w
s
o
0, P, S, A, M
FV-lås
Multiexponering
Flexibelt program
+ NEF (RAW)
Standard
0
AF-S
51
Brett AF-område
Smalt AF-område
Ansiktsprioriterande AF
Mitten
Matris
Av
Av
Omodifierad
Av
Av
Av
Auto
Auto+röda ögon-reducering
Auto+långsam synk
Upplättningsblixt
Av
Av 5
Av
Av
52
101
109
102, 110
153
129
148
112
231
144
149
160
75
242
1 Exponeringsskillnad och utjämning återställs inte.
2 Medan intervalltimerfotografering pågår, avslutas fotograferingen. Starttid, fotograferingsintervall och antalet
intervall och bilder återställs inte.
3 Fokuspunkten visas inte om automatiskt AF-område har valts för AF-områdesläge.
4 Endast för aktuell Picture Control.
5 Om multiexponering pågår avslutas fotograferingen och en multiexponering skapas från de exponeringar som
spelats in till och med den tidpunkten. Förstärkning och antal bilder återställs inte.
t
152
Gaffling
(endast lägena P, S, A och M)
Med gaffling varierar kameran automatiskt exponering, blixtnivå, Aktiv D-Lighting (ADL)
eller vitbalans något för varje bild, det aktuella värdet ”gafflas”. Välj detta i situationer där
det är svårt att ställa in exponering, blixtnivå (endast i-TTL-läge och, där detta stöds,
blixtstyrning med automatisk bländare; se sidorna 146, 236 och 294), vitbalans, eller Aktiv
D-Lighting och det inte finns tid att kontrollera resultaten och justera inställningarna för
varje bild, eller för att experimentera med olika inställningar för samma motiv.
❚❚ Exponerings- och blixtgaffling
Variera exponering och/eller blixtnivå i en serie bilder:
1
Välj blixt- eller exponeringsgaffling för
Anpassad inställning e6 (Automatisk
gaffling) i menyn Anpassade
inställningar.
Visa menyerna genom att trycka på Gknappen. Välj Anpassad inställning e6
(Automatisk gaffling) i menyn Anpassade
inställningar, markera ett alternativ och tryck
på J. Välj AE & blixt för att variera både
exponering och blixtnivå, Endast AE för att
endast variera exponering, eller Endast blixt
för att endast variera blixtnivå.
2
G-knapp
Välj antal bilder.
Tryck på D-knappen och vrid den primära kommandoratten för att välja antalet
bilder i gafflingssekvensen och den ordning de ska tas i.
Antal bilder
Förloppsindikator
för gaffling
D-knapp
Primär
kommandoratt
Antal bilder Förloppsindikator för gaffling
Kontrollpanel
t
Gafflingsföljd
Normal exponering, underexponering,
överexponering
Normal exponering, överexponering
Normal exponering, underexponering
D visas i sökaren (se höger); kontrollpanelen
visar M.
153
3
Välj en gafflingsökning.
Tryck på D-knappen och vrid den sekundära kommandoratten för att välja en
gafflingsökning.
Gafflingsökning
D-knapp
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
A Se även
För information om att välja storlek på ökningen, se Anpassad inställning b2 (EV-steg för
exp.kontroll, 0 224). För information om att välja i vilken följd gafflingen ska utföras, se
Anpassad inställning e7 (Gafflingsföljd, 0 241).
4
Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran kommer att variera exponering och/eller blixtnivå
för varje bild beroende på vilket gafflingsprogram som valts.
Ändringar i exponering läggs till de som gjorts med
exponeringskompensation (0 112), vilket gör det möjligt att få högre värden än
5 EV för exponeringskompensation.
Medan gaffling pågår visas en förloppsindikator för gaffling i kontrollpanelen. Ett
segment försvinner från indikatorn efter varje bild: segmentet y när den
omodifierade bilden tas, segmentet z när bilden med negativ ökning tas, och
segmentet x när bilden med positiv ökning tas.
t
Exponering modifierad med:
0 EV (y)
Exponering modifierad med:
–1 EV (z)
Exponering modifierad med:
+1 EV (x)
För att avbryta gafflingen, tryck på D-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills förloppsindikatorn för gaffling och ikonen M inte längre visas.
154
A Exponerings- och blixtgaffling
I lägena långsam och snabb serietagning kommer fotograferingen att pausas efter att det antal
bilder som angetts i gafflingsprogrammet har tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång
avtryckaren trycks in. I självutlösarläge kommer kameran att ta det antal bilder som valts i steg 2
på sida 153 varje gång avtryckaren trycks in, oavsett det alternativ som valts för Anpassad
inställning c3 (Självutlösare) > Antal bilder (0 227); intervallet mellan bilder styrs av Anpassad
inställning c3 (Självutlösare) > Intervall mellan bilderna. I andra lägen tas en bild varje gång
avtryckaren trycks in.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan fotograferingen återupptas
från nästa bild i sekvensen efter att minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att
frigöra plats på minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har tagits,
återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås på.
A Exponeringsgaffling
Kameran modifierar exponeringen genom att variera slutartid och bländare (läge P), bländare
(läge S), eller slutartid (lägena A och M). Om På väljs för Inställningar för ISO-känslighet >
Automatisk ISO-känslighet (0 107) i lägena P, S och A varierar kameran automatiskt ISOkänslighet för optimal exponering när gränserna för kamerans exponeringssystem har
överskridits; i läge M använder kameran först automatisk ISO-känslighet för att ställa in
exponeringen så nära det optimala som möjligt och gafflar sedan denna exponering genom att
variera slutartiden.
t
155
❚❚ Vitbalansgaffling
Kameran skapar flera kopior av varje bild, var och en med olika vitbalans. För mer
information om vitbalans, se sida 115.
1
Välj vitbalansgaffling.
Välj Vitbalansgaffling för Anpassad inställning e6
Automatisk gaffling.
2
Välj antal bilder.
Tryck på D-knappen och vrid den primära kommandoratten för att välja antalet
bilder i gafflingssekvensen och den ordning de ska tas i.
Antal bilder
Förloppsindikator
för gaffling
D-knapp
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
D visas i sökaren (se höger); kontrollpanelen visar W.
3
Välj en vitbalansökning.
Tryck på D-knappen och vrid den sekundära kommandoratten för att välja mellan
ökningar på 1 (5 mired; 0 119), 2 (10 mired) eller 3 (15 mired). Värdet B indikerar
mängden blått, och värdet A mängden gult (0 117).
Vitbalansökning
t
D-knapp
Sekundär
kommandoratt
Kontrollpanel
Gafflingsprogrammen med en ökning på 1 listas nedan.
Kontrollpanel
156
Förloppsindikator för gaffling
Antal bilder
2
Ökning
1B
Gafflingsföljd
0/1B
2
1A
0/1A
3
1A, 1B
0/1A/1B
4
Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Varje bild bearbetas så att det antal kopior som valts i
gafflingsprogrammet skapas, och varje kopia kommer
att ha olika vitbalans. Ändringar i vitbalans läggs till de
justeringar av vitbalans som gjorts med finjustering av
vitbalans.
Om antalet bilder i gafflingsprogrammet är större än
antal återstående exponeringar, kommer n och
ikonen för det påverkade kortet att blinka i
kontrollpanelen, en blinkande j-ikon visas i sökaren
så som ses till höger och avtryckaren inaktiveras.
Fotograferingen kan påbörjas när ett nytt minneskort
satts i.
För att avbryta gafflingen, tryck på D-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills förloppsindikatorn för gaffling och ikonen W inte längre visas.
A Vitbalansgaffling
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig vid bildkvaliteten NEF (RAW). Om NEF (RAW), NEF
(RAW) + JPEG hög, NEF (RAW) + JPEG normal eller NEF (RAW) + JPEG låg väljs avbryts
vitbalansgafflingen.
t
Vitbalansgaffling påverkar bara färgtemperaturen (den gul-blå axeln i finjusteringsvisningen för
vitbalans, 0 117). Inga justeringar görs på grön-magenta axeln.
I självutlösarläge (0 85) kommer det antal kopior som valts i vitbalansprogrammet att skapas
varje gång slutaren utlöses, oavsett vilket alternativ som valts för Anpassad inställning c3
(Självutlösare) > Antal bilder (0 227).
Om kameran stängs av medan åtkomstlampan för minneskort lyser kommer kameran att stängas
av efter att alla bilder i sekvensen har sparats.
157
❚❚ ADL-gaffling
Kameran varierar Aktiv D-Lighting över en serie exponeringar. För mer information om
Aktiv D-Lighting, se sida 137.
1
Välj ADL-gaffling.
Välj ADL-gaffling för Anpassad inställning e6 Automatisk
gaffling.
2
Välj antal bilder.
Tryck på D-knappen och vrid den primära kommandoratten för att välja antalet
bilder i gafflingssekvensen. Välj två bilder för att ta en bild med Aktiv D-Lighting av
och en annan med det aktuella värdet som valts för Aktiv D-Lighting i
fotograferingsmenyn (om Aktiv D-Lighting är av tas den andra bilden med Aktiv
D-Lighting inställt på Auto). Välj tre bilder för att ta en serie fotografier med Aktiv
D-Lighting inställt på Av, Normal och Hög.
Antal bilder
Förloppsindikator
för gaffling
D-knapp
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
D visas i sökaren (se höger); kontrollpanelen visar d.
t
158
3
Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran kommer att variera Aktiv D-Lighting bild för bild
enligt valt gafflingsprogram. Medan gaffling pågår visas en
förloppsindikator för gaffling i kontrollpanelen. Ett segment
försvinner från indikatorn efter varje bild: segmentet y när
den första bilden tas, segmentet 0 när den andra bilden tas,
och segmentet 1 när den tredje bilden (om tillämpligt) tas.
För att avbryta gafflingen, tryck på D-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills förloppsindikatorn för gaffling och ikonen d inte längre visas.
A ADL-gaffling
I lägena långsam och snabb serietagning kommer fotograferingen att pausas efter att det antal
bilder som angetts i gafflingsprogrammet har tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång
avtryckaren trycks in. I självutlösarläge kommer kameran att ta det antal bilder som valts i steg 2
på sida 158 varje gång avtryckaren trycks in, oavsett det alternativ som valts för Anpassad
inställning c3 (Självutlösare) > Antal bilder (0 227); intervallet mellan bilder styrs av Anpassad
inställning c3 (Självutlösare) > Intervall mellan bilderna. I andra lägen tas en bild varje gång
avtryckaren trycks in.
t
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan fotograferingen återupptas
från nästa bild i sekvensen efter att minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att
frigöra plats på minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har tagits,
återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås på.
159
Multiexponering
(endast lägena P, S, A och M)
Följ stegen nedan för att ta en serie med två eller tre exponeringar i en enda bild.
Multiexponering kan använda RAW-data från kamerans bildsensor för att skapa färger
som är märkbart bättre än de som produceras med bildöverlägg i redigeringsprogram.
❚❚ Skapa en multiexponering
Multiexponeringar kan inte skapas i livevisningsläge. Avsluta livevisning innan du
fortsätter. Tänk på att med standardinställningar kommer fotograferingen att avslutas
och en multiexponering spelas in automatiskt om ingen åtgärd utförs under 30 sek.
A Förlängda inspelningstider
För ett längre intervall än 30 sek. mellan exponeringarna, förläng fördröjningen av
mätaravstängningen med Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 227). Längsta intervall
mellan exponeringar är 30 sek. längre än det val som gjorts för Anpassad inställning c2. Om
monitorn har stängts av under bildvisning eller användning av menyerna avslutas
fotograferingen 30 sek. efter att exponeringsmätarna stängts av och en multiexponering skapas
från de exponeringar som tagits fram till den tidpunkten.
1
Välj Multiexponering i
fotograferingsmenyn.
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera Multiexponering i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
G-knapp
t
160
2
Välj ett läge.
Markera Multiexponeringsläge och tryck på
2.
Markera ett av följande alternativ och tryck på
J.
• För att ta en serie multiexponeringar, välj 6
På (serie). Fotografering med
multiexponering fortsätter tills du väljer
Av för Multiexponeringläge.
• För att ta en multiexponering, välj På (enstaka bild). Normal fotografering
återupptas automatiskt efter att du har skapat en enskild multiexponering.
• Välj Av för att avsluta utan att skapa ytterligare multiexponeringar.
Om På (serie) eller På (enstaka bild) har valts,
visas en n-ikon i kontrollpanelen.
3
Välj antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck på 2.
Tryck på 1 eller 3 för att välja antal
exponeringar som ska kombineras till en enda
bild och tryck på J.
t
161
4
Välj mängden förstärkning.
Markera Automatisk förstärkning och tryck
på 2.
Följande alternativ visas. Markera ett alternativ
och tryck på J.
• På: Förstärkning justeras beroende på
antal exponeringar som faktiskt spelats in
(förstärkning för varje exponering ställs in
på 1/2 för 2 exponeringar, 1/3 för 3
exponeringar, osv.).
• Av: Förstärkning justeras inte när multiexponering spelas in. Rekommenderas
om bakgrunden är mörk.
5
Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
I lägena snabb serietagning och långsam
serietagning (0 83) spelar kameran in alla
exponeringar i en enda serie. Om På (serie) väljs, kommer kameran att fortsätta att
spela in multiexponeringar medan avtryckaren är intryckt; om På (enstaka bild)
väljs kommer fotograferingen av multiexponering att avslutas efter den första
bilden. I självutlösarläge spelar kameran automatiskt in det antal exponeringar som
valts i steg 3 på sida 161, oavsett vilket alternativ som valts för Anpassad inställning
c3 (Självutlösare) > Antal bilder (0 227); intervallet mellan bilder styrs dock av
Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Intervall mellan bilder. I andra
utlösarlägen tas en bild varje gång avtryckaren trycks in; fortsätt fotografera tills alla
exponeringar har spelats in (för information om att avbryta en multiexponering
innan alla bilder tagits, se sida 163).
t
162
Ikonen n blinkar tills fotograferingen avslutas.
Om På (serie) väljs kommer fotografering av
multiexponering endast att avslutas när Av
väljs för multiexponeringsläge; om På
(enstaka bild) väljs avslutas fotografering av
multiexponering automatiskt när multiexponeringen är slutförd. Ikonen n
försvinner från displayen när fotografering av multiexponering avslutas.
❚❚ Avbryta multiexponering
För att avbryta en multiexponering innan valt antal exponeringar
har spelats in, välj Av för multiexponeringsläge. Om
fotograferingen avbryts innan valt antal exponeringar har spelats in
kommer en multiexponering att skapas av de exponeringar som
spelats in till och med den tidpunkten. Om Automatisk
förstärkning är på kommer förstärkning justeras för att motsvara
det antal exponeringar som faktiskt spelats in. Tänk på att fotograferingen kommer att
avslutas automatiskt om:
• Tvåknappsåterställning utförs (0 151)
• Kameran stängs av
• Batteriet är urladdat
• Bilder raderas
D Multiexponeringar
Ta inte ur eller byt ut minneskortet när en multiexponering spelas in.
Multiexponeringar kan inte skapas i livevisningsläge. Att ta bilder i livevisningsläge återställer
Multiexponeringsläge till Av.
Brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller streck) kan uppstå i fotografier tagna med
Av valt för automatisk förstärkning (0 162).
Informationen som listas på fotoinformationsdisplayen vid bildvisning (inklusive mätning,
exponering, fotograferingsläge, brännvidd, inspelningsdatum och kamerans orientering) gäller
för den första bilden i multiexponeringen.
A
Intervalltimerfotografering
Om intervalltimerfotografering aktiveras innan den första exponeringen tas kommer kameran att
spela in exponeringar vid valt intervall tills antalet exponeringar som valts i
multiexponeringsmenyn har tagits (antalet bilder som listas i menyn för
intervalltimerfotografering ignoreras). Dessa exponeringar kommer sedan att utgöra en enda bild
och intervalltimerfotografering avslutas (om På (enstaka bild) valts för multiexponeringsläge
avbryts även multiexponeringsfotograferingen automatiskt).
t
A Övriga inställningar
När en multiexponering tas kan inga minneskort formateras och vissa menyalternativ blir grå och
kan inte ändras.
163
Intervalltimerfotografering
Kameran kan ta fotografier automatiskt med förinställda tidsintervaller.
D Innan fotografering
Välj inte utlösarläge självutlösare (E), fjärrstyrning (4) eller MUP när intervalltimern används.
Innan intervalltimerfotografering påbörjas, ta en testbild med de aktuella inställningarna och
kontrollera resultatet i monitorn.
Innan du väljer en starttid, välj Tidszon och datum i inställningsmenyn och kontrollera att
kameraklockan är inställd på rätt tid och datum (0 253).
Användning av stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ innan fotografering börjar.
Försäkra dig om att kamerans EN-EL15-batteri är fulladdat så att fotograferingen inte avbryts.
Ladda vid behov batteriet före användning eller använd en nätadapter EH-5b och strömkontakt
EP-5B (säljs separat).
1
Välj Intervalltimerfotografering i
fotograferingsmenyn.
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera
Intervalltimerfotografering i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2
G-knapp
Välj en starttid.
Välj mellan följande startmetoder.
• För att börja fotografera omedelbart, markera
Nu och tryck på 2. Fotograferingen börjar
ungefär 3 sek. efter att inställningarna
slutförts; fortsätt till steg 3.
• För att välja en starttid, markera Starttid och
tryck på 2 för att visa de alternativ för
starttid som ses till höger. Tryck på 4 eller
2 för att markera timmar eller minuter,
och tryck på 1 eller 3 för att ändra. Tryck
på 2 för att fortsätta.
t
3
Välj intervallet.
Tryck på 4 eller 2 för att markera timmar,
minuter eller sekunder; tryck på 1 eller 3 för
att ändra. Välj ett intervall som är längre än
tiden som krävs för att ta antalet bilder som
valts i steg 4. Om intervallet är för kort, kan
antalet bilder som tas vara mindre än bildantalet som angetts i steg 4 (antal intervall
multiplicerat med antal bilder per intervall). Tryck på 2 för att fortsätta.
164
4
Välj antal intervaller och antal bilder per
intervall.
Tryck på 4 eller 2 för att markera antal
intervaller eller antal bilder; tryck på 1 eller 3
för att ändra. Tryck på 2 för att fortsätta.
Antal intervall
5
Antal Totalt
bilder/ antal
intervall bilder
Börja fotografera.
Markera På och tryck på J (för att återvända
till fotograferingsmenyn utan att starta
intervalltimern, markera Av och tryck på J).
Den första bildserien kommer att tas vid
angiven starttid, eller efter ca 3 sek. om Nu har
valts för Välj starttid i steg 2. Fotograferingen fortsätter vid valda intervaller tills
alla bilder har tagits. Observera att eftersom slutartiden, bildhastigheten och tiden
som krävs för att spela in bilderna kan variera från ett intervall till ett annat, så kan
även tiden mellan slutet på ett intervall fram till början av nästa intervall skilja sig.
Om fotograferingen inte kan fortsätta med nuvarande inställningar (om t.ex. en
slutartid på A har valts i manuellt exponeringsläge eller om starttiden är om
mindre än en minut), så visas en varning i monitorn.
t
D Slut på minne
Om minneskortet är fullt kommer intervalltimern att förbli aktiv, men inga bilder kommer att tas.
Återuppta fotograferingen (0 167) efter några bilder har raderats eller kameran har stängts av
och ett annat minneskort satts i.
A Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och stör exponeringen, ta bort ögonmusslan och
täck över sökaren med det medföljande sökarlocket DK-5 (0 86).
165
A Intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering kan inte kombineras med långtidsexponeringar (bulbfotografering,
0 79) eller livevisning (0 49) eller timelapse-film (0 168) och är inte tillgängligt i filmlivevisning
(0 57) eller när Spela in filmer har valts för Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare, 0 248).
A Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge som valts kommer kameran att ta angivet antal bilder vid varje intervall.
I läge CH (snabb serietagning) tas bilder med en hastighet upp till 5,5 bilder per sekund. I lägena S
(enstaka bild) och CL (långsam serietagning) kommer bilder att tas med den hastighet som valts
för Anpassad inställning d5 (Bildhastighet för CL-läget, 0 229); i läge J reduceras kameraljudet.
A Gaffling
Justera gafflingsinställningarna innan intervalltimerfotografering påbörjas. Om exponerings-,
blixt- eller ADL-gaffling är aktivt medan intervalltimerfotografering pågår kommer kameran att ta
antalet bilder i gafflingsprogrammet vid varje intervall, oavsett antalet bilder som angivits i
intervalltimermenyn. Om vitbalansgaffling är aktivt medan intervalltimerfotografering pågår
kommer kameran att ta en bild vid varje intervall och bearbeta den för att skapa det antal bilder
som angivits i gafflingsprogrammet.
A Vid fotografering
Vid intervalltimerfotografering blinkar ikonen Q i kontrollpanelen.
Direkt innan nästa intervall påbörjas kommer slutartidsvisningen att visa
antal intervall som återstår och bländarvisningen visar antal bilder som
återstår i nuvarande intervall. Vid andra tidpunkter kan antal intervall
som återstår och antal bilder i varje intervall visas genom att avtryckaren
trycks in halvvägs (när knappen har släppts kommer slutartid och
bländare att visas tills väntelägestimern har gått ut).
För att visa aktuella intervalltimerinställningar, välj
Intervalltimerfotografering mellan bilderna. Medan
intervalltimerfotografering pågår kommer intervalltimermenyn att visa
starttid, fotograferingsintervall och antal återstående intervall och bilder.
Inga av dessa inställningar kan ändras medan intervalltimerfotografering
pågår.
Bilder kan visas och fotograferings- och menyinställningar kan fritt
justeras medan intervalltimerfotografering pågår. Monitorn stängs av automatiskt ca fyra
sekunder innan varje intervall.
t
166
❚❚ Pausa intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering kan pausas genom att du:
• Trycker på J-knappen mellan intervallen
• Markerar Starta > Paus i intervalltimermenyn och trycker på J
• Stänger av kameran och slår på den igen (minneskortet kan bytas ut medan kameran
är avstängd, om så önskas)
• Väljer utlösarläge självutlösare (E), fjärrstyrning (4) eller MUP
För att återuppta fotograferingen:
1
Välj en ny starttid.
Välj en ny starttid så som beskrivs på sida 164.
2
Återuppta fotograferingen.
Markera Omstart och tryck på J. Notera att
om intervalltimerfotograferingen pausades
under fotografering kommer alla bilder som
återstår i det aktuella intervallet att avbrytas.
❚❚ Avbryta intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering avbryts automatiskt om batteriet är urladdat.
Intervalltimerfotografering kan även avslutas genom att du:
• Väljer Starta > Av i intervalltimermenyn
• Utför en tvåknappsåterställning (0 151)
• Väljer Återställ fotograferingsmenyn i fotograferingsmenyn (0 214)
• Ändrar gafflingsinställningar (0 153)
• Avslutar HDR (0 139) eller multiexponeringsfotografering (0 163)
Vanlig fotografering fortsätter när intervalltimerfotografering avbryts.
❚❚ Ingen bild
Kameran hoppar över nuvarande intervall om någon av följande situationer kvarstår i åtta
sekunder eller mer efter att intervallet skulle påbörjats: bilden eller bilderna för det
föregående intervallet inte har tagits än, minnesbufferten är full eller kameran kan inte
fokusera i AF-S eller när enpunkts servo-AF valts i AF-A (notera att kameran fokuserar igen
före varje bild). Fotograferingen återupptas vid nästa intervall.
t
167
Timelapse-film
Kameran tar bilder automatiskt vid valda intervaller för att skapa en tyst timelapse-film
med hjälp av de alternativ som har valts för Filminställningar i fotograferingsmenyn
(0 65).
A Innan fotografering
Innan en timelapse-film påbörjas, ta en testbild med de aktuella inställningarna (komponera
bilden i sökaren för en exakt exponeringsgranskning) och kontrollera resultatet i monitorn. För att
spara ändringar i ljusstyrka, välj manuell exponering (0 78); för en konsekvent färgsättning, välj
en annan vitbalansinställning än auto (0 115). Vi rekommenderar att du snabbt växlar till
filmlivevisning och kontrollerar den aktuella bildområdesbeskärningen i monitorn (0 57); notera
dock att timelapse-film inte är tillgängligt med livevisning.
Användning av stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ innan fotograferingen
påbörjas. Använd en nätadapter EH-5b och strömkontakt EP-5B (säljs separat) eller ett fulladdat
EN-EL15-batteri för att försäkra dig om att fotograferingen inte avbryts.
1
Välj Timelapse-film i
fotograferingsmenyn.
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera Timelapse-film i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
G-knapp
2
Tryck på 2.
Tryck på 2 för att fortsätta till steg 3 och välj ett
intervall och fotograferingstid. Fortsätt till steg
5 för att spela in en timelapse-film med hjälp av
standardintervallet 5 sekunder och
fotograferingstiden 25 minuter.
3
t
168
Välj intervallet.
Tryck på 4 eller 2 för att markera minuter eller
sekunder; tryck på 1 eller 3 för att ändra. Välj
ett längre intervall än den längsta förväntade
slutartiden. Tryck på 2 för att fortsätta.
4
Välj fotograferingstiden.
Tryck på 4 eller 2 för att markera timmar eller
minuter; tryck på 1 eller 3 för att ändra. Den
maximala fotograferingstiden är 7 timmar och
59 minuter. Tryck på 2 för att fortsätta.
5
Börja fotografera.
Markera På och tryck på J (för att återvända
till fotograferingsmenyn utan att starta
timelapse-film, markera Av och tryck på J).
Timelapse-film startar efter 3 sek. Kameran tar
bilder med det intervall som valts i steg 3 för
den tid som valts i steg 4. Minneskortets åtkomstlampa tänds när varje bild tas;
notera att eftersom slutartiden och tiden som behövs för att spara bilden på
minneskortet kan variera från bild till bild kan intervallet mellan att en bild sparas
och att nästa bild tas variera. Fotograferingen påbörjas inte om en timelapse-film
inte kan spelas in med nuvarande inställningar (till exempel om minneskortet är
fullt, intervallet eller fotograferingstiden är noll, intervallet är längre än
fotograferingstiden, eller utlösarläget fjärrstyrning (4) har valts).
När de är klara sparas timelapse-filmer på minneskortet som valts för
Filminställningar > Mål (0 65).
t
169
D Timelapse-film
Timelapse är inte tillgängligt med livevisning (0 49, 57), med slutartiden A (0 79), eller när
gaffling (0 153), stort dynamisk omfång (HDR, 0 139), multiexponering (0 160) eller
intervaltimerfotografering (0 164) är aktiverat.
A Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge som valts kommer kameran att ta en bild vid varje intervall.
Självutlösaren kan inte användas. Timelapse-film är inte tillgängligt i utlösarläget fjärrstyrning
(4).
A Beräkna längden på den slutliga filmen
Det totala antalet bilder i den slutliga filmen kan uppskattas genom att
dividera fotograferingstiden med intervallet och avrunda uppåt. Den
slutliga filmens längd kan sedan beräknas genom att dividera antalet
bilder med den bildfrekvens som valts för Filminställningar >
Bildstorlek/bildfrekvens. En 48-bilders film inspelad med 1 920 ×
1 080; 24 p, till exempel, blir ungefär två sekunder lång. Den maximala
längden på filmer inspelade med timelapse-film är 20 minuter.
A Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och stör exponeringen,
ta bort ögonmusslan och täck över sökaren med det medföljande
sökarlocket DK-5 (0 86).
A Vid fotografering
Under timelapse-filmning blinkar en Q-ikon och timelapseinspelningsindikatorn visas på kontrollpanelen. Den återstående tiden (i
timmar och minuter) visas på slutartidsvisningen direkt innan varje bild
sparas. Vid andra tillfällen kan den återstående tiden visas genom att
avtryckaren trycks in halvvägs. Oavsett vilket alternativ som valts för
Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 227) går väntelägestimern
inte ut under fotograferingen.
För att visa aktuella inställningar för timelapse-film, tryck på Gknappen mellan bilderna. Medan timelapse-film pågår visar menyn för
timelapse-film intervallet och återstående tid. Dessa inställningar kan
inte ändras medan timelapse-film pågår, inte heller kan bilder spelas upp
eller andra menyinställningar justeras.
t
170
Inspelad längd/
maximal längd
Minneskortsindikator
Bildstorlek/bildhastighet
❚❚ Avbryta timelapse-film
Timelapse-film avbryts automatiskt om batteriet är urladdat. Följande kan också avbryta
timelapse-film:
• Om du väljer Starta > Av i menyn för Timelapse-film
• Om du trycker på J-knappen mellan bilder eller omedelbart efter att en bild sparas
• Om du stänger av kameran
• Om du tar bort objektivet
• Om du ansluter en USB- eller HDMI-kabel
• Om du sätter i ett minneskort i ett tomt fack
• Om du trycker in avtryckaren hela vägen ner för att ta en bild
• Om du väljer utlösarläge fjärrstyrning (4)
• Om du väljer läge U1 eller U2, eller väljer ett annat läge efter att ha startat timelapse-film
i läge U1 eller U2
En film skapas av de bildrutor som tagits fram till den tidpunkt då timelapse-filmen
avslutades. Notera att timelapse-film kommer att avslutas och ingen film kommer att
spelas in om strömkällan avlägsnas eller kopplas ur eller om målminneskortet matas ut.
❚❚ Ingen bild
Kameran kommer att hoppa över den aktuella bilden om den inte kan fokusera med
enpunkts servoautofokus (AF-S eller enpunkts servoautofokus vald för AF-A; observera att
kameran fokuserar igen innan varje bild). Fotograferingen återupptas vid nästa bild.
t
A Visning av tagen bild
K-knappen kan inte användas för att visa bilder medan timelapse-film pågår, men den aktuella
bildrutan kommer att visas i några sekunder efter varje bild om På har valts för Visning av tagen
bild i visningsmenyn (0 212). Andra uppspelningsåtgärder kan inte utföras medan bildrutan
visas.
A Se även
För information om hur du ställer in en signal som ska ljuda när timelapse-filmen är avslutad, se
Anpassad inställning d1 (Signal, 0 228).
171
Icke-CPU-objektiv
Genom att ange objektivdata (objektivets brännvidd och största bländare), får
användaren tillgång till en mängd funktioner för CPU-objektiv med ett icke-CPU-objektiv.
Om du känner till objektivets brännvidd:
• Motorzoom kan användas med extra blixtenheter (0 294)
• Objektivets brännvidd visas (med en asterisk) i displayen för bildvisningsinformation
Om du känner till objektivets största bländare:
• Bländarvärdet visas i kontrollpanelen och i sökaren
• Blixtnivån justeras för ändringar i bländare om blixtenheten stödjer AA-läge
(automatisk bländare)
• Bländaren visas (med en asterisk) i displayen för bildvisningsinformation
Ange både objektivets brännvidd och största bländare:
• Möjliggör färgmatrismätning (notera att det kan vara nödvändigt att använda
centrumvägd mätning eller spotmätning för att få exakta resultat med vissa objektiv,
inklusive Reflex-NIKKOR-objektiv)
• Förbättrar effekten av centrumvägd mätning och spotmätning, och effekten av i-TTLbalanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror
t
172
Kameran kan lagra data för upp till nio icke-CPU-objektiv. För att ange eller redigera data
för icke-CPU-objektiv:
1
Välj Data för icke-CPU-objektiv.
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera Data för icke-CPUobjektiv i inställningsmenyn och tryck på 2.
G-knapp
2
Välj ett objektivnummer.
Markera Objektivnummer och tryck på 4 eller
2 för att välja ett objektivnummer mellan 1
och 9.
3
Ange brännvidd och bländare.
Markera Brännvidd (mm) eller Maximal
bländare och tryck på 4 eller 2 för att
redigera det markerade alternativet. Brännvidd
kan väljas från värden mellan 6 och 4 000 mm,
största bländare från värden mellan f/1.2 och
f/22.
A Brännvidden finns inte med
Om rätt brännvidd inte finns med, välj det värde som ligger närmast över objektivets
faktiska brännvidd.
A Telekonverters och zoomobjektiv
Den maximala bländaren för telekonverters är den kombinerade maximala bländaren för
telekonvertern och objektivet. Notera att objektivdata inte justeras när icke-CPU-objektiv
zoomas in eller ut. Data för olika brännvidder kan anges som separata objektivnummer,
eller så kan data för objektivet justeras så att det motsvarar de nya värdena för objektivets
brännvidd och största bländare varje gång zoomen justeras.
4
Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J. Angiven
brännvidd och bländare kommer att lagras
under valt objektivnummer.
t
173
För att återkalla objektivdata när ett icke-CPU-objektiv används:
1
Tilldela val av nummer för icke-CPU-objektiv till ett kamerareglage.
Välj Välj nr för icke-CPU-objektiv för Anpassad inställning f2 (Tilldela Fn-knapp,
0 242) eller Anpassad inställning f3 (Tilldela granskningsknapp, 0 244).
2
Använd vald kontroll för att välja objektivnummer.
Tryck på den valda knappen och vrid den primära kommandoratten tills önskat
objektivnummer visas i kontrollpanelen.
Brännvidd Maximal bländare
Objektivnummer
Fn-knapp
t
174
Primär
kommandoratt
Kontrollpanel
GPS-enheten GP-1
GPS-enheten GP-1 (säljs separat) kan anslutas till kamerans tillbehörskontakt (0 298)
med hjälp av den medföljande kabeln till GP-1, vilket gör det möjligt att spara information
om kamerans nuvarande position när fotografier tas. Stäng av kameran innan du ansluter
GP-1; se handboken för GP-1 för mer information.
❚❚ Alternativ på inställningsmenyn
Alternativet GPS på inställningsmenyn innehåller alternativen nedan.
• Väntelägestimer: Välj om exponeringsmätarna ska stängas av automatiskt eller inte när
GP-1 är monterad.
Alternativ
Beskrivning
Exponeringsmätarna stängs av automatiskt om ingen åtgärd utförs under den tid
som valts i Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 227; för att kameran ska
Aktivera kunna ta emot GPS-data förlängs tiden innan avstängning med upp till en minut
efter att exponeringsmätarna aktiverats eller kameran slagits på). Detta minskar
batteriåtgången.
Inaktivera Exponeringsmätarna stängs inte av medan GP-1 är ansluten.
• Position: Det här alternativet är endast tillgängligt om GP-1 är ansluten, när den visar
aktuell latitud, longitud, altitud och UTC-tid (Coordinated Universal Time) såsom
rapporterats av GP-1.
• Ställ kameraklockan via GPS: Välj Ja för att synkronisera kameraklockan med tiden som
rapporterats av GPS-enheten.
A UTC-tid (Coordinated Universal Time)
Data om UTC-tid skickas från GPS-enheten och är oberoende av kamerans klocka.
A
t
n-ikonen
Anslutningsstatus visas med n-ikonen:
• n (statisk): Kameran har etablerat kommunikation med GP-1.
Bildinformation för bilder som tagits medan denna ikon visas
inkluderar en ytterligare sida med GPS-data (0 183).
• n (blinkande): GP-1 söker efter en signal. De bilder du tar medan ikonen
blinkar innehåller inga GPS-data.
• Ingen ikon: Inga nya GPS-data har mottagits från GP-1 under åtminstone
två sekunder. Bilder som tagits när ikonen n inte visas innehåller inga GPS-data.
175
t
176
IMer om bildvisning
Helskärmsläge
Tryck på K-knappen om du vill visa fotografier. Det
senaste fotografiet visas på monitorn.
K-knapp
O (Q)-knapp
Multiväljare
Sekundär kommandoratt
K-knapp
G-knapp
c (b)-knapp
L (U)-knapp
X (T)-knapp
W (S)-knapp
J-knapp
Primär kommandoratt
A Rotera hög
För att visa “högkantsbilder” i stående format, välj På för
alternativet Rotera hög i visningsmenyn (0 212).
I
A Visning av tagen bild
När På har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn (0 212) visas fotografier automatiskt
i monitorn i ungefär 4 sek. efter att bilden tagits (eftersom kameran redan är i rätt riktning roteras
inte bilder automatiskt vid visning av tagen bild). I serieutlösarläget startar visningen när
fotograferingen avslutas och det första fotografiet i den aktuella serien visas.
177
Om du vill
Använd
Tryck på 2 för att visa fotografier i den ordning de sparades, 4
för att visa fotografier i omvänd ordning.
Visa flera
fotografier
Tryck på 1 eller 3 för att visa information om det aktuella
fotografiet (0 179).
Visa
fotoinformation
Visa miniatyrbilder
Zooma in på
fotografi
W (S)
Se sida 185 för mer information.
X (T)
Se sida 187 för mer information.
Radera bilder
O (Q)
Ändra
skyddsstatus
L (U)
Återgå till
fotograferingsläge
Retuschera ett foto
eller spela upp en
film
Beskrivning
En bekräftelsedialogruta visas. Tryck på O (Q) igen för att
radera fotot.
För att skydda bilden, eller för att ta bort skyddet från en
skyddad bild, tryck på L (U) (0 188).
/ K Monitorn stängs av. Fotografier kan tas omedelbart.
c (b)/J
Skapa en retuscherad kopia av nuvarande fotografi (0 261).
Om den aktuella bilden är markerad med 1-ikonen för att visa
att det är en film, då kan du trycka på J för att starta
filmuppspelning (0 67).
A Välja ett minneskortsfack
Om två minneskort sitter i kan du välja ett kort för bildvisning genom
att hålla in D-knappen och trycka på 1 under helskärmsläge eller
miniatyrbildsvisning. Dialogrutan till höger visas. Markera det
önskade facket och tryck på 2 för att visa en lista på mapparna på det
valda kortet, markera sedan en mapp och tryck på J för att visa bilder
i den markerade mappen. Samma procedur kan användas när du
väljer bilder för åtgärder i visningsmenyn (0 207) och
D-knapp
retuscheringsmenyn (0 261) eller när du kopierar vitbalans från ett
befintligt fotografi (0 125).
I
A Se även
För information om att välja hur länge monitorn ska förbli påslagen när inga åtgärder utförs, se
Anpassad inställning c4 (Fördröjning av monitoravst., 0 228).
178
Fotoinformation
Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i helskärmsläge. Tryck på 1 eller 3
om du vill bläddra bland följande fotoinformation. Observera att ”endast bild”,
fotograferingsdata, RGB-histogram, högdagrar och översiktsdata bara visas om
motsvarande alternativ är valt med Monitoralternativ för visning (0 209). GPS-data
visas bara om en GPS-enhet användes när bilden togs.
1/ 12
1/ 12
NIKON D600
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
1/ 125
F5. 6
100
85mm
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2012
: 01 : 15 : 00
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
OR AL
N ORM
6016x4016
Ingen (endast
bilden)
Filinformation
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
N I KON D600
Översiktsdata
100-1
GPS-data
100-1
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
Högdagrar
RGB Högdagrar
100-1
Välj R, G, B
RGB
Välj R, G, B
Högdagrar
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
RGB-histogram
N I KON D600
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , +1 / 6
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
:S
:
:
:
100-1
Fotograferingsdata
❚❚ Filinformation
1/ 12
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
N OR
ORM AL
6016x4016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Skyddsstatus .......................................................... 188
Retuscheringsindikator...................................... 261
Fokuspunkt 1, 2 ....................................................... 101
Markeringar för AF-område 1 ..............................33
Bildnummer/sammanlagt antal bilder
Bildkvalitet .................................................................93
Bildstorlek ..................................................................95
Bildområde 3 ..............................................................89
Fotograferingstid .......................................... 27, 253
Fotograferingsdatum .................................. 27, 253
Aktuellt kortfack ............................................ 46, 178
Mappnamn ............................................................. 215
Filnamn .................................................................... 216
1 Visas bara om Fokuspunkt har valts för Monitoralternativ för visning (0 209).
2 Om fotografiet togs med AF-S eller med enpunkts servoautofokus valt under AF-A visar displayen den punkt där
fokus först låstes. Om fotografiet togs med AF-C eller med kontinuerlig servoautofokus vald under AF-A visas
bara fokuspunkten om ett annat alternativ än automatiskt AF-område valdes som AF-områdesläge och om
kameran kunde fokusera.
3 Visas i gult om bilden är i icke-FX-format (inklusive DX-baserat filmformat; 0 63, 89).
I
179
❚❚ Högdagrar
1
2
1 Bildhögdagrar1
2 Mappnummer—bildrutenummer 2 ...............215
3 Aktuell kanal 1
100-1
Välj R, G, B
RGB Högdagrar
3
1 Blinkande områden markerar högdagrar (områden som kan bli
överexponerade) för aktuell kanal. Håll in W (S)-knappen och tryck på 4 eller
2 för att bläddra bland kanaler enligt följande:
RGB
(alla kanaler)
R
(röd)
B
(blå)
G
(grön)
W (S)-knapp
2 Visas i gult om bilden är i icke-FX-format (inklusive DX-baserat filmformat; 0 63, 89).
❚❚ RGB-histogram
5
1
3 Vitbalans ..................................................................115
6
2
7
Högdagrar
100-1
4
5
8
3
4
RGB
Välj R, G, B
1 Bildhögdagrar1
2 Mappnummer—bildrutenummer 2 ............... 215
6
7
8
Färgtemperatur..................................................120
Finjustering av vitbalans.................................117
Förinställ manuellt ............................................121
Aktuell kanal 1
Histogram (RGB-kanal). I alla histogram anger
den vågräta axeln pixlarnas ljusstyrka och
den lodräta axeln antalet pixlar.
Histogram (röd kanal)
Histogram (grön kanal)
Histogram (blå kanal)
1 Blinkande områden markerar högdagrar (områden som kan bli
överexponerade) för aktuell kanal. Håll in W (S)-knappen och tryck på 4 eller
2 för att bläddra bland kanaler enligt följande:
RGB
(alla kanaler)
I
R
(röd)
G
(grön)
Visning av högdagrar
är avstängd
B
(blå)
W (S)-knapp
2 Visas i gult om bilden är i icke-FX-format (inklusive DX-baserat filmformat; 0 63, 89).
180
A Visningszoom
För att zooma in på fotografiet när histogrammet visas trycker
du på X (T). Använd knapparna X (T) och W (S) för
att zooma in och ut och bläddra i bilden med multiväljaren.
Histogrammet uppdateras för att endast visa data för den del
av bilden som syns i monitorn.
A Histogram
Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja sig från de som visas i
bildbehandlingsprogram. Vissa provhistogram visas nedan:
Om bilden innehåller motiv med ett stort spann av ljusstyrkor
blir tonfördelningen relativt jämn.
Om bilden är mörk växlar tonfördelningen åt vänster.
Om bilden är ljus växlar tonfördelningen åt höger.
Om du ökar exponeringskompensationen förskjuts tonfördelningen åt höger, och om du minskar
exponeringskompensationen förskjuts tonfördelningen åt vänster. Histogram ger en ungefärlig
bild av den totala exponeringen när starkt infallande ljus gör det svårt att se fotografierna i
monitorn.
I
181
❚❚ Fotograferingsdata
3 Exponeringskompensation...............................112
Optimal exponeringsjustering 2 ......................226
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, +5 / 6
F O C A L L E N G T H : 8 5 mm
: 85
L ENS
/ 1. 4
: S / VR -O n
A F / VR
: B u i l t - i n , C MD
F L ASH T YP E
: S L OW
S Y N C MO D E
, : M : T T L , +3. 0 A : T T L , +3. 0
C : --B : ---
7
100-1
N I KON D600
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
4 Brännvidd .............................................172, 288, 291
5 Objektivdata ...........................................................172
6 Fokusläge..........................................................97, 103
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
8
9
10
11
12
13
100-1
N I KON D600
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
14
15
16
17
18
19
20
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
100-1
N I KON D600
21
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
22
23
24
N I KON D600
100-1
1 Mätning.................................................................... 109
I
182
Slutartid.......................................................................74
Bländare ......................................................................74
2 Fotograferingsläge....................................35, 40, 73
ISO-känslighet 1 ..................................................... 105
25
26
27
28
29
VR-objektiv (vibrationsreducering) 3
Blixttyp............................................................ 143, 292
Kommandoläge.....................................................237
Blixtläge....................................................................144
Blixtstyrning.........................................236, 294, 295
Blixtkompensation ...............................................148
Kameranamn
Bildområde 4 ............................................................. 89
Mappnummer—bildrutenummer 4 ...............215
Vitbalans ..................................................................115
Färgtemperatur..................................................120
Finjustering av vitbalans.................................117
Förinställ manuellt ............................................121
Färgrymd .................................................................217
Picture Control.......................................................129
Snabbjustering 5 ....................................................132
Ursprunglig Picture Control 6 ...........................135
Skärpa .......................................................................132
Kontrast ....................................................................132
Ljushet ......................................................................132
Mättnad 7 .................................................................132
Filtereffekter 8 .........................................................132
Nyans 7 ......................................................................132
Toning 8 .......................................................... 132, 133
Brusreducering för högt ISO .............................218
Brusreducering för lång exponering .............218
Aktiv D-Lighting ....................................................137
HDR exponeringsskillnad...................................139
HDR utjämning ......................................................139
Vinjetteringskontroll............................................218
Retuscheringshistorik..........................................261
Bildkommentar......................................................253
Fotografens namn 9..............................................256
Upphovsrättsinnehavaren 9 ..............................256
1 Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
2 Visas om Anpassad inställning b5 (Finjustera optimal exponer., 0 226) har ställts in på ett annat värde
än noll för något av mätningslägena.
3 Visas bara om ett VR-objektiv är monterat.
4 Visas i gult om bilden är i icke-FX-format (inklusive DX-baserat filmformat; 0 63, 89).
5 Endast Picture Controls Standard, Mättade färger, Porträtt och Landskap.
6 Neutral, Monokrom och anpassade Picture Controls.
7 Visas inte med monokroma Picture Controls.
8 Endast monokroma Picture Controls.
9 Den fjärde sidan med fotograferingsdata visas endast om information om upphovsrätt har lagts till
bilderna så som beskrivs på sidan 256.
❚❚ GPS-data *
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D600
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2012
: 01 : 15 : 00
Latitud
Longitud
Altitud
UTC-tid (Coordinated Universal Time)
100-1
* Data för filmer är starttid för inspelning.
I
183
❚❚ Översiktsdata
1/ 12
NIKON D600
–1. 3
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
85mm
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
85mm
0, 0
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Bildnummer/sammanlagt antal bilder
17 Bländare ..................................................................... 74
Skyddsstatus........................................................... 188
18 ISO-känslighet 2 .....................................................105
Kameranamn
19 Brännvidd .............................................172, 288, 291
Retuscheringsindikator ...................................... 261
20 Indikator för GPS-data.........................................175
Histogram som visar tonfördelningen i bilden
21 Bildkommentarsindikator..................................253
(0 181).
22 Aktiv D-Lighting ....................................................137
6 Bildkvalitet .................................................................93
23 Picture Control.......................................................129
7 Bildstorlek...................................................................95
24 Färgrymd .................................................................217
8 Bildområde 1 ..............................................................89
25 Blixtläge....................................................................144
9 Filnamn .................................................................... 216
26 Vitbalans ..................................................................115
10 Fotograferingstid........................................... 27, 253
Färgtemperatur..................................................120
Finjustering av vitbalans.................................117
11 Mappnamn ............................................................. 215
Förinställ manuellt ............................................121
12 Fotograferingsdatum................................... 27, 253
Blixtkompensation ...............................................148
27
13 Aktuellt kortfack............................................. 46, 178
Kommandoläge.....................................................237
14 Mätning.................................................................... 109
28 Exponeringskompensation...............................112
15 Fotograferingsläge....................................35, 40, 73
16 Slutartid.......................................................................74
1 Icke-FX-format (inklusive DX-baserat filmformat) visas i gult (0 63, 89).
2 Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
1
2
3
4
5
I
184
Miniatyrbildsvisning
För att visa bilder i “kontaktkartor” med fyra, nio eller 72 bilder trycker du på W (S)knappen.
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Om du vill
Visa fler bilder
Använd
W (S)
Visa färre bilder
X (T)
Markera bilder
Visa markerad bild
Radera markerad bild
Ändra den markerade
bildens skyddsstatus
Återgå till
fotograferingsläge
Retuschera foto
J
O (Q)
L (U)
Kalendervisning
Beskrivning
Tryck på W (S) för att öka antalet bilder som visas.
Tryck på X (T) för att minska antalet bilder som visas.
När fyra bilder visas kan du trycka för att visa den
markerade bilden i helskärm.
Använd multiväljaren för att markera bilder för
helskärmsvisning, visningszoom (0 187), radering
(0 189) eller skydd (0 188).
Tryck på J för att visa den markerade bilden i helskärm.
Se sida 189 för mer information.
Se sida 188 för mer information.
/ K Monitorn stängs av. Fotografier kan tas omedelbart.
c (b)
Skapa en retuscherad kopia av nuvarande fotografi
(0 69, 261).
I
185
Kalendervisning
För att visa bilder som tagits på ett valt datum trycker du på W (S)-knappen när 72
bilder visas.
Datumlista
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Miniatyrbildslista
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Kalendervisning
De åtgärder som kan utföras beror på huruvida markören är i datumlistan eller
miniatyrbildslistan:
Om du vill
Växla mellan
datumlistan och
miniatyrbildslistan
Stäng och återgå till
miniatyrbildsvisning/
zooma in på markerat
foto
Använd
W (S)
X (T)
Radera markerad(e)
bild(er)
Ändra det markerade
fotots skyddsstatus
Återgå till
fotograferingsläge
Retuschera foto
I
186
• Datumlista: Återgå till 72-bildsvisning.
• Miniatyrbildslista: Håll in X (T)-knappen för att zooma
in på den markerade bilden.
• Datumlista: Markera datum.
• Miniatyrbildslista: Markera bild.
Markera datum/
Markera bilder
Växla helskärmsläge
Beskrivning
Tryck på W (S)-knappen i datumlistan för att placera
markören i miniatyrbildslistan. Tryck igen för att återgå till
datumlistan.
J
O (Q)
L (U)
•
•
•
•
Datumlista: Visa bilder som tagits på ett valt datum.
Miniatyrbildslista: Visa markerad bild.
Datumlista: Radera alla bilder tagna ett visst datum.
Miniatyrbildslista: Radera markerad bild (0 189).
Se sida 188 för mer information.
/ K Monitorn stängs av. Fotografier kan tas omedelbart.
c (b)
Skapa en retuscherad kopia av fotot som är markerat i
miniatyrbildslistan (0 69, 261).
Ta en närmare titt: Visningszoom
Tryck på X (T)-knappen för att zooma in på bilden som visas i helskärmsläge eller på
den bild som för närvarande är markerad i miniatyrbildsvisning. Följande åtgärder kan
utföras medan zoomen är aktiverad:
Om du vill
Använd
Zooma in och ut
X (T)/
W (S)
Visa andra
områden i en bild
Ansikten (upp till 35) som spårats vid
zoomning indikeras av vita ramar i
navigationsfönstret. Vrid på den
sekundära kommandoratten för att
visa andra ansikten.
Välja ansikten
Vrid den primära kommandoratten för att visa samma plats på
andra bilder med det aktuella zoomförhållandet.
Visningszoom avbryts när en film visas.
Visa andra bilder
Ändra skyddsstatus
Återgå till
fotograferingsläge
Retuschera foto
Beskrivning
Tryck på X (T) för att zooma in till
maximalt ungefär 38 × (stora bilder i
36 × 24/3 : 2-format), 28 ×
(mellanstora bilder) eller 19 × (små
bilder). Tryck på W (S) för att
zooma ut. Medan bilden är inzoomad,
använd multiväljaren för att visa delar
av bilden som inte syns på monitorn. Håll ned multiväljaren
för att snabbt bläddra till andra delar av bilden.
Navigationsfönstret visas när zoomförhållandet ändras;
området som syns i monitorn omges av en gul ram.
L (U)
Se sida 188 för mer information.
/ K Monitorn stängs av. Fotografier kan tas omedelbart.
c (b)
Skapa en retuscherad kopia av nuvarande fotografi (0 69,
261).
I
187
Skydda fotografier från radering
I helskärms-, zoom-, miniatyrbilds- och kalendervisning kan L (U)-knappen användas
för att skydda fotografier från oavsiktlig radering. Skyddade filer kan inte raderas med
O (Q)-knappen eller alternativet Radera i visningsmenyn. Observera att även skyddade
bilder raderas när minneskortet formateras (0 31, 250).
Så här skyddar du ett fotografi:
1
Välj en bild.
Visa bilden i helskärmsläge eller visningszoom eller markera den i
miniatyrbildslistan eller kalendervisning.
Helskärmsläge
2
Miniatyrbildsvisning
Kalendervisning
Tryck på L (U)-knappen.
Fotografiet markeras med en P-ikon. Visa
fotografiet eller markera det i
miniatyrbildslistan och tryck sedan på
L (U)-knappen för att ta bort skyddet från
fotografiet så att det kan raderas.
L (U)-knapp
I
A Ta bort skyddet från alla bilder
För att ta bort skyddet från alla bilder i den mapp eller de mappar som för närvarande är
markerade i Visningsmapp-menyn, tryck på L (U) och O (Q)-knapparna samtidigt i cirka två
sekunder under bildvisning.
188
Radera fotografier
Tryck på O (Q)-knappen för att radera det fotografi som visas i helskärmsläge eller är
markerat i miniatyrbildslistan. För att radera flera valda bilder, alla bilder tagna ett visst
datum, eller alla bilder i den aktuella visningsmappen, använd alternativet Radera på
visningsmenyn. När fotografier har raderats kan de inte återställas. Tänk på att fotografier
som är skyddade eller dolda inte kan raderas.
Helskärms-, miniatyrbilds- och kalendervisning
Tryck på O (Q)-knappen för att radera det aktuella fotografiet.
1
Välj en bild.
Visa bilden eller markera den i miniatyrbildslistan vid miniatyrbilds- eller
kalendervisning.
2
Tryck på O (Q)-knappen.
En bekräftelsedialogruta visas.
O (Q)-knapp
3
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Kalendervisning
(miniatyrbildslista)
Tryck på O (Q)-knappen igen.
Tryck på O (Q)-knappen för att radera fotografiet. Tryck på Kknappen för att avsluta utan att radera fotografiet.
O (Q)-knapp
I
A Kalendervisning
Vid kalendervisning kan du radera alla bilder som tagits på ett visst datum genom att markera
datumet i datumlistan och trycka på O (Q)-knappen (0 186).
A Se även
Alternativet Efter radering i visningsmenyn bestämmer om nästa eller föregående bild visas
efter att en bild raderats (0 212).
189
Visningsmenyn
Alternativet Radera i visningsmenyn innehåller följande alternativ. Notera att det kan ta
lite tid att radera beroende på antalet bilder.
Alternativ
Beskrivning
Q Markerade Radera markerade bilder.
n Välj datum Radera alla bilder tagna ett visst datum (0 191).
R Alla
Radera alla bilder i den mapp som har valts för
bildvisning (0 207). Om två kort är isatta, kan du välja
på vilket kort du vill radera bilder.
❚❚ Markerade: Radera markerade bilder
1
Välj Markerade för alternativet Radera i
visningsmenyn.
Tryck på G-knappen och välj Radera i
visningsmenyn. Markera Markerade och tryck
på 2.
G-knapp
2
Markera en bild.
Använd multiväljaren för att markera en bild
(för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X (T)-knappen; för
att visa bilder på en annan plats, håll in Dknappen, tryck på 1 och välj det önskade
kortet och mappen enligt beskrivningen på sida 178).
3
I
190
Välj den markerade bilden.
Tryck på W (S)-knappen för att välja den
markerade bilden. De valda bilderna markeras
med en O-ikon. Välj ytterligare bilder genom
att upprepa steg 2 och 3; för att välja bort en
bild, markera den och tryck på W (S).
W (S)-knapp
4
Tryck på J för att slutföra åtgärden.
En bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och
tryck på J.
❚❚ Välj datum: Radera bilder tagna på ett visst datum
1
Välj Välj datum.
I radera-menyn, markera Välj datum och tryck
på 2.
2
Markera ett datum.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett datum.
För att visa bilder tagna på det markerade
datumet, tryck på W (S). Använd
multiväljaren för att bläddra genom bilderna,
eller håll in X (T) för att visa den aktuella
bilden i helskärmsläge. Tryck på W (S) för att
återgå till datumlistan.
3
W (S)-knapp
Välj det markerade datumet.
Tryck på 2 för att välja alla bilder som tagits på
det markerade datumet. Valda datum
markeras med en M-ikon. Välj ytterligare
datum genom att upprepa steg 2 och 3; för att
välja bort ett datum, markera det och tryck på
2.
4
Tryck på J för att slutföra åtgärden.
En bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och
tryck på J.
I
191
I
192
QAnslutningar
Ansluta till en dator
Detta avsnitt beskriver hur man använder den medföljande USB-kabeln UC-E15 för att
ansluta kameran till en dator.
Innan kameran ansluts
Installera programvaran på den medföljande cd-skivan med ViewNX 2 innan kameran
ansluts. Försäkra dig om att kamerans EN-EL15-batteri är fulladdat så att
dataöverföringen inte avbryts. Ladda vid behov batteriet före användning eller använd
en nätadapter EH-5b och strömkontakt EP-5B (säljs separat).
❚❚ Medföljande programvara
ViewNX 2 innehåller en “Nikon Transfer 2”-funktion för att kopiera bilder från kameran till
datorn, där ViewNX 2 kan användas för att visa och skriva ut valda bilder eller redigera
bilder och filmer. För mer information, se onlinehjälpen för ViewNX 2.
❚❚ Operativsystem som stöds
Den medföljande programvaran kan användas med datorer som kör följande
operativsystem:
• Windows: Förinstallerade versioner av Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och
Windows 8; endast 32-bitars versioner av Windows XP stöds
• Macintosh: Mac OS X version 10.6, 10.7 eller 10.8
Se webbsidorna som listas på sida xxiii för den senaste informationen om operativsystem
som stöds.
A Ansluta kablar
Se till att kameran är avstängd innan du ansluter eller drar ur anslutningskablarna. Hantera
kontakterna varsamt och sätt i dem rakt. Stäng kamerans anslutningslock när kontakterna inte
används.
D
Q
Under överföringen
Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-kabeln medan överföringen pågår.
A Windows
För att besöka Nikons webbplats efter att ViewNX 2 är installerat, välj Alla Program > Link to
Nikon från Windows startmeny (internetanslutning krävs).
193
Ansluta kameran
Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln UC-E15.
1
2
Stäng av kameran.
Slå på datorn.
Slå på datorn och vänta på att den startar.
3
Anslut USB-kabeln.
Anslut USB-kabeln enligt bilden nedan.
D USB-hubbar
Anslut kameran direkt till datorn; anslut inte kabeln via en USB-hubb eller tangentbord.
4
5
Slå på kameran.
Starta Nikon Transfer 2.
Om ett meddelande visas som uppmanar dig att välja ett program, välj då
Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Om följande dialogruta visas, välj Nikon Transfer 2 så som beskrivs nedan.
1 Under Importera bilder och filmer, klicka på Byt
program. En dialogruta om programval visas; välj
Importera fil i Nikon Transfer 2 och klicka på OK.
2 Dubbelklicka på Importera fil.
Q
194
6
Klicka på Starta överföring.
Med standardinställningarna kommer alla bilder på
minneskortet att kopieras till datorn (för mer information
om att använda Nikon Transfer 2, starta ViewNX 2 eller
Nikon Transfer 2 och välj Visa hjälp från Hjälp-menyn).
Starta överföring
7
Stäng av kameran och koppla ur USB-kabeln när överföringen är klar.
Nikon Transfer 2 stängs automatiskt när överföringen är klar.
Q
A Camera Control Pro 2
Programvaran Camera Control Pro 2 (säljs separat; 0 298) kan användas för att styra kameran från
en dator. När Camera Control Pro 2 används för att spara bilder och filmer direkt på datorn visas
datoranslutningsindikatorn (c) på kontrollpanelen.
195
Skriva ut fotografier
Valda JPEG-bilder kan skrivas ut på en PictBridge-skrivare (0 333) ansluten direkt till
kameran.
Ansluta skrivaren
Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln UC-E15.
1
2
Stäng av kameran.
Anslut USB-kabeln.
Slå på skrivaren och anslut USB-kabeln som på bilden. Hantera kontakterna varsamt
och sätt i dem rakt.
D USB-hubbar
Anslut kameran direkt till skrivaren; anslut inte kabeln via en USB-hubb.
3
Slå på kameran.
En välkomstbild visas på monitorn följt av en PictBridge-visning.
Q
196
A Skriva ut fotografier via en direkt USB-anslutning
Se till att EN-EL15-batteriet är fulladdat eller använd en nätadapter EH-5b och en strömkontakt
EP-5B (säljs separat). När du tar fotografier som ska skrivas ut via direkt USB-anslutning, ställ då in
Färgrymd på sRGB (0 217).
D Välja fotografier för utskrift
NEF-bilder (RAW) (0 93) kan inte väljas för utskrift. JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) kan skapas
med hjälp av alternativet NEF (RAW)-bearbetning i retuscheringsmenyn (0 271).
A Se även
På sida 325 finns mer information om vad du ska göra om det uppstår ett fel under utskriften.
Skriva ut en bild i taget
1
Välj en bild.
Tryck på 4 eller 2 för att visa ytterligare bilder.
Tryck på X (T)-knappen för att zooma in på den
aktuella bilden (0 187; tryck på K för att avsluta
zoomningen). För att visa sex bilder i taget, tryck på
W (S)-knappen. Använd multiväljaren för att
markera bilder, eller tryck på X (T) för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge; för att visa bilder på andra platser när miniatyrbilder visas, håll in
D-knappen, tryck på 1, och välj önskat kort och mapp enligt beskrivningen på
sida 178.
2
Visa utskriftsalternativ.
Tryck på J om du vill visa utskriftsalternativ för
PictBridge.
Q
197
3
Justera utskriftsalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett alternativ och tryck på 2 för att välja.
Alternativ
Beskrivning
Markera en pappersstorlek (endast storlekar som stöds av den aktuella
skrivaren finns i listan) och tryck på J för att välja pappersstorlek och återgå
Pappersstorlek
till föregående meny (för att skriva ut med standardpappersstorleken för den
aktuella skrivaren, välj Skrivarinställning).
Tryck på 1 eller 3 för att välja antal kopior (max 99), tryck sedan på J för att
Antal kopior
välja och återgå till föregående meny.
Detta alternativ är endast tillgängligt om det stöds av skrivaren. Markera
Skrivarinställning (använd inställningarna för den aktuella skrivaren), Skriv
Ram
ut med ram (skriv ut bilden med en vit ram) eller Ingen ram och tryck på J
för att välja och återgå till föregående meny.
Markera Skrivarinställning (använd inställningarna för den aktuella
skrivaren), Skriv ut tidsstämpel (skriv ut tid och datum när bilden togs) eller
Tidsstämpel
Ingen tidsstämpel och tryck på J för att välja och återgå till föregående
meny.
Detta alternativ är endast tillgängligt om det stöds av skrivaren. För att
avsluta utan att beskära, markera Ingen beskärning och tryck på J. För att
beskära den aktuella bilden, markera Beskär och tryck på 2.
Om Beskär väljs visas dialogrutan som ses till höger.
Beskärning Tryck på X (T) för att öka storleken på beskärningen,
W (S) för att minska. Använd multiväljaren för att
placera beskärningen och tryck på J. Notera att
utskriftskvaliteten kan försämras om en liten beskärning
skrivs ut på ett stort område.
4
Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta
utskriften. För att avbryta innan alla kopior har
skrivits ut, tryck på J.
Q
198
Skriva ut flera bilder
1
Visa menyn PictBridge.
Tryck på G-knappen på PictBridge-skärmen
(se steg 3 på sida 196).
G-knapp
2
Välj ett alternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck på
2.
• Utskriftsval: Välj bilder för utskrift.
• Välj datum: Skriv ut en kopia av alla bilder
tagna på ett visst datum.
• Skriv ut (DPOF): Skriv ut en existerande utskriftsorder skapad med alternativet
Utskriftsbeställning (DPOF) i visningsmenyn (0 202). Den aktuella
utskriftsordern visas i steg 3.
• Indexutskrift: För att skapa en indexutskrift av alla JPEG-bilder (0 93) på
minneskortet, fortsätt till steg 4. Notera att om minneskortet innehåller fler
än 256 bilder kan endast de första 256 bilderna skrivas ut.
Q
199
3
Välj bilder eller välj ett datum.
Om du väljer Utskriftsval eller Skriv ut (DPOF) i
steg 2, använd då multiväljaren för att bläddra
genom bilderna på minneskortet; för att visa
bilder på andra platser, håll in D-knappen,
tryck på 1 och välj önskat kort och mapp
enligt beskrivningen på sida 178. För att visa
den aktuella bilden i helskärmsläge, håll in
X (T)-knappen. Håll in W (S)-knappen
och tryck på 1 för att välja den aktuella bilden
för utskrift. Bilden markeras med en Z-ikon
och antalet utskrifter ställs in på 1. Håll
W (S)-knappen intryckt, och tryck på 1 eller W (S) + 13: Välj antal kopior
3 för att specificera antalet utskrifter (upp till
99; för att välja bort bilden, tryck på 3 när
antalet utskrifter är 1). Fortsätt tills alla önskade
bilder har markerats.
X (T)-knapp: Visa bilden i helskärmsläge
Om du väljer Välj datum i steg 2, tryck då på 1
eller 3 för att markera ett datum och tryck på
2 för växla det markerade datumet mellan av
och på. För att visa bilder tagna på det
markerade datumet, tryck på W (S). Använd
multiväljaren för att bläddra genom bilderna,
X (T)-knapp:
eller håll in X (T) för att visa den aktuella
Visa markerad bild i
bilden i helskärmsläge. Tryck på W (S) igen helskärmsläge
för att återgå till dialogrutan för att välja
datum.
W (S)-knapp:
Visa bilder för det
valda datumet
Q
200
4
Visa utskriftsalternativ.
Tryck på J om du vill visa utskriftsalternativ för
PictBridge.
5
Justera utskriftsalternativ.
Välj alternativ för pappersstorlek, ram och tidsstämpel enligt beskrivningen på sida
198 (en varning visas om den valda pappersstorleken är för liten för en
indexutskrift).
6
Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta
utskriften. För att avbryta innan alla kopior har
skrivits ut, tryck på J.
Q
201
Skapa en DPOF-utskriftsorder: Utskriftsjobb
Alternativet Utskriftsbeställning (DPOF) på visningsmenyn används för att skapa
digitala “utskriftsordrar” för PictBridge-kompatibla skrivare och enheter som stödjer
DPOF.
1
Välj Välj/ange för alternativet
Utskriftsbeställning (DPOF) i
visningsmenyn.
Tryck på G-knappen och välj
Utskriftsbeställning (DPOF) i visningsmenyn.
Markera Välj/ange och tryck på 2 (för att ta
G-knapp
bort alla bilder från utskriftsordern, välj
Avmarkera alla?).
2
Välj bilder.
Använd multiväljaren för att bläddra genom
bilderna på minneskortet (för att visa bilder på
andra platser, håll in D-knappen och tryck på
1). För att visa den aktuella bilden i
helskärmsläge, håll in X (T)-knappen. Håll
in W (S)-knappen och tryck på 1 för att välja
den aktuella bilden för utskrift. Bilden markeras
med en Z-ikon och antalet utskrifter ställs in
på 1. Håll W (S)-knappen intryckt, och tryck
på 1 eller 3 för att specificera antalet
utskrifter (upp till 99; för att välja bort bilden, W (S) + 13: Välj antal kopior
tryck på 3 när antalet utskrifter är 1). Fortsätt
tills alla önskade bilder har markerats.
X (T)-knapp: Visa bilden i helskärmsläge
3
Visa stämpelalternativ.
Tryck på J för att visa datastämpelalternativ.
Q
202
4
Välj stämpelalternativ.
Markera följande alternativ och tryck på 2 för
att aktivera eller inaktivera det markerade
alternativet (för att slutföra utskriftsordern
utan att inkludera denna information, fortsätt
till steg 5).
• Skriv ut fotograferingsdata: Slutartid och bländare skrivs ut på alla bilder i
utskriftsordern.
• Skriv ut datum: Fotograferingsdatum skrivs ut på alla bilder i utskriftsordern.
5
Slutför utskriftsordern.
För att slutföra utskriftsordern, markera Klar
och tryck på J.
D Utskriftsbeställning (DPOF)
För att skriva ut den aktuella utskriftsordern när kameran är ansluten till en PictBridge-skrivare,
välj Skriv ut (DPOF) i PictBridge-menyn och följ stegen i “Skriva ut flera bilder” för att ändra och
skriva ut den aktuella ordern (0 199). DPOF-alternativ för datum och fotograferingsdata med
stämpel stöds inte vid utskrift via direkt USB-anslutning; för att skriva ut datumet när bilderna
tagits i den aktuella utskriftsordern, använd PictBridge-alternativet Tidsstämpel.
Alternativet Utskriftsbeställning (DPOF) kan inte användas om det inte finns tillräckligt med
plats på minneskortet för att lagra utskriftsordern.
Q
NEF-bilder (RAW) (0 93) kan inte väljas med detta alternativ. JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) kan
skapas med hjälp av alternativet NEF (RAW)-bearbetning i retuscheringsmenyn (0 271).
Utskriftsordrar skrivs kanske inte ut på rätt sätt om bilder raderas med hjälp av en dator eller andra
enheter efter att utskriftsordern har skapats.
203
Visa fotografier på TV
En High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel med minikontakt av typ C (säljs
separat i handeln) kan användas för att ansluta kameran till HD-videoenheter.
1
Stäng av kameran.
Stäng alltid av kameran innan du kopplar in eller ur HDMI-kabeln.
2
Anslut HDMI-kabeln som på bilden.
Anslut till en HD-enhet (välj kabel
med kontakt för HDMI-enhet)
Anslut till kameran
3
4
Ställ in HD-enheten på HDMI-kanalen.
Slå på kameran och tryck på K-knappen.
Under bildvisningen visas bilderna både på kameramonitorn och på TV-skärmen.
D Stäng anslutningslocket
Stäng kamerans anslutningslock när kontakterna inte används. Främmande ämnen i
anslutningarna kan orsaka störningar i dataöverföringen.
Q
A Bildvisning på TV
En nätadapter EH-5b och strömkontakt EP-5B (säljs separat) rekommenderas för bildvisning
under en längre tid. TV:n visar bilder i helskärmsläge om fotoinformationen döljs vid bildvisning i
helskärmsläge (0 179). Notera att kanterna kanske inte syns när fotografier visas på en tv-skärm.
A Ljud
Stereoljud inspelat med stereomikrofoner ME-1 (0 298) (säljs separat) spelas upp i stereo när
filmer visas på HDMI-enheter med hjälp av en kamera ansluten via en HDMI-kabel (notera att ljud
inte spelas upp över hörlurar anslutna till kameran). Volymen kan justeras med hjälp av tvreglagen; kamerans reglage kan inte användas.
204
❚❚ HDMI-alternativ
Alternativet HDMI i inställningsmenyn (0 249) kontrollerar utsignalens upplösning och
kan användas för att möjliggöra fjärrstyrning av kameran från enheter som stödjer HDMICEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, en standard
som möjliggör att HDMI-enheter används för att kontrollera tillbehör som de är anslutna
till).
Upplösning
Välj format på bilder som sänds till HDMI-enheten. Om Auto
har valts väljer kameran automatiskt lämpligt format.
Oavsett valt alternativ kommer Auto att användas för
filmlivevisning, filminspelning och uppspelning.
HDMI-styrning
Om På har valts för HDMI >HDMI-styrning i
inställningsmenyn när kameran är ansluten till en tv som
stödjer HDMI-CEC och både kameran och tv:n är påslagna
visas displayen som ses till höger på tv:n, och tv:ns
fjärrkontroll kan användas istället för kamerans multiväljare
och J-knappen under bildvisning i helskärm och bildspel.
Om Av har valts kan tv:ns fjärrkontroll inte användas för att styra kameran.
A HDMI och livevisning
HDMI-skärmar som är anslutna via en HDMI-kabel kan användas för fotografering med livevisning
och filmlivevisning (0 49, 57). Vid filmlivevisning och filminspelning justeras HDMI-utsignalen
enligt det alternativ som valts för Filminställningar > Bildstorlek/bildfrekvens i
fotograferingsmenyn (0 65). Notera att vissa HDMI-enheter kanske inte stödjer den valda
inställningen; välj i så fall 1 080i (sammanflätad) för HDMI > Upplösning. Filmer kan sändas
med en mindre bildstorlek än den som valts för Bildstorlek/bildfrekvens (0 65).
A
Q
HDMI-CEC-enheter
När kameran ansluts till en HDMI-CEC-enhet visas, ) på kontrollpanelen i stället för antalet
återstående exponeringar.
A HDMI-styrning
Mer information finns i tv:ns handbok.
205
Q
206
MMenyguide
D Visningsmenyn: Hantera bilder
För att visa visningsmenyn, tryck på G och välj fliken D (visningsmeny).
G-knapp
Visningsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Radera
Visningsmapp
Dölj bild
Monitoralternativ för visning
Kopiera bild(er)
0
190
207
208
209
209
Alternativ
Visning av tagen bild
Efter radering
Rotera hög
Bildspel
Utskriftsbeställning (DPOF)
0
212
212
212
213
202
A Se även
Menyns standardinställningar finns i listan på sidan 312.
Visningsmapp
G-knapp ➜ D visningsmeny
Välj en mapp för bildvisning (0 177):
Alternativ
ND600
Alla
Aktuell
Beskrivning
Bilder i alla mappar som har skapats med D600 syns under bildvisning.
Bilder i alla mappar ingår i bildvisningen.
Bara bilder i den aktuella mappen ingår i bildvisningen.
U
207
G-knapp ➜ D visningsmeny
Dölj bild
Dölj eller visa bilder. Dolda bilder visas bara på menyn Dölj bild och de kan bara raderas
genom att minneskortet formateras.
Alternativ
Välj/ange
Beskrivning
Dölj eller visa valda bilder.
Välj datum
Om detta alternativ väljs visas en lista med datum. För att
dölja alla bilder som tagits ett visst datum, markera datumet
och tryck på 2. Valda datum markeras med L; för att visa alla
bilder tagna på ett valt datum, markera det och tryck på 2.
Tryck på J för att slutföra åtgärden.
Avmarkera
alla?
Visa alla bilder.
D Skyddade och dolda bilder
Om du väljer att visa en skyddad bild inaktiveras skyddet.
Följ stegen nedan för att dölja eller visa valda bilder.
1
Välj Välj/ange.
Markera Välj/ange och tryck på 2.
2
Välj bilder.
Använd multiväljaren för att bläddra genom
bilderna på minneskortet (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll in
X (T)-knappen; för att visa bilder på andra
platser enligt beskrivningen på sida 178, håll in W (S)-knapp
D och tryck på 1) och tryck på W (S) för
att välja den aktuella bilden. Valda bilder markeras med en R-ikon; för att
avmarkera en bild, markera den och tryck på W (S) igen. Fortsätt tills alla önskade
bilder har markerats.
3
Tryck på J.
Tryck på J för att slutföra åtgärden.
U
208
Monitoralternativ för visning
G-knapp ➜ D visningsmeny
Välj den information som är tillgänglig i
fotoinformationsdisplayen (0 179). Tryck på 1 eller
3 för att markera ett alternativ, och tryck sedan på 2
för att välja alternativet för
fotoinformationsdisplayen. L visas bredvid de valda
alternativen; för att välja bort, markera och tryck på
2. För att återgå till visningsmenyn, markera Klar
och tryck på J.
G-knapp ➜ D visningsmeny
Kopiera bild(er)
Kopiera bilder från ett minneskort till ett annat. Detta alternativ är endast tillgängligt när
två minneskort är isatta i kameran.
Alternativ
Välj källa
Markera bild(er)
Markera målmapp
Kopiera bild(er)?
1
Beskrivning
Välj det kort som bilder ska kopieras ifrån.
Välj de bilder som ska kopieras.
Markera målmapp på återstående kort.
Kopiera valda bilder till ett specifikt mål.
Välj Välj källa.
Markera Välj källa och tryck på 2.
2
Välj källkort.
Markera det kortfack som innehåller kortet från
vilket bilder ska kopieras och tryck på J.
U
209
3
Välj Markera bild(er).
Markera Markera bild(er) och tryck på 2.
4
Välj källmapp.
Markera den mapp som innehåller bilderna
som ska kopieras och tryck på 2.
5
Gör grundval.
Innan du väljer eller väljer bort enstaka bilder
kan du markera alla eller alla skyddade bilder i
mappen genom att välja Markera alla bilder
eller Markera skyddade bilder. För att endast
markera enstaka bilder för kopiering, välj
Avmarkera alla innan du fortsätter.
6
Välj ytterligare bilder.
Markera bilder och tryck på W (S) för att
välja eller välja bort (för att visa den markerade
bilden i helskärmsläge, håll in X (T)knappen). Valda bilder markeras med L. Tryck
på J för att fortsätta till steg 7 när ditt val är
W (S)-knapp
slutfört.
7
Välj Markera målmapp.
Välj Markera målmapp och tryck på 2.
U
210
8
Välj en målmapp.
För att ange ett mappnummer, välj Välj mapp
efter nummer, ange numret (0 215), och
tryck på J. Om mappen med det valda numret
inte redan existerar skapas en ny mapp.
För att välja från en lista med existerande
mappar, välj Välj mapp i lista, markera en
mapp, och tryck på J.
9
Kopiera bilderna.
Markera Kopiera bild(er)? och tryck på J.
En bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och
tryck på J. Tryck på J igen för att avsluta när
kopieringen är slutförd.
D Kopiera bilder
Bilderna kopieras inte om det inte finns tillräckligt med utrymme på målkortet. Se till att batteriet
är fulladdat innan filmer kopieras.
Om målmappen innehåller en bild med samma namn
som en av bilderna som ska kopieras visas en
bekräftelsedialogruta. Välj Ersätt befintlig bild för att
ersätta bilden med den bild som kopieras, eller välj Ersätt
alla för att ersätta alla befintliga bilder med samma namn,
utan att ytterligare bekräftelse behövs. Välj Hoppa över
för att fortsätta utan att ersätta bilden, eller välj Avbryt för
att avsluta utan att kopiera fler bilder.
Skyddad status kopieras med bilderna, men inte
utskriftsmarkeringar (0 202). Dolda bilder kan inte kopieras.
U
211
Visning av tagen bild
G-knapp ➜ D visningsmeny
Välj om bilder ska visas automatiskt på monitorn direkt efter
fotograferingstillfället. Om Av har valts kan bilderna bara visas
genom att trycka på K-knappen.
G-knapp ➜ D visningsmeny
Efter radering
Välj den bild som ska visas när en bild har raderats.
Alternativ
S Visa nästa
T Visa förra
U
Fortsätt som
tidigare
Rotera hög
Beskrivning
Visa nästa bild. Om den bild som har raderats var den sista bilden visas
föregående bild.
Visa föregående bild. Om den bild som har raderats var den första bilden
visas nästa bild.
Om användaren bläddrade igenom bilderna i den ordning de togs, visas
nästa bild enligt beskrivningen under Visa nästa. Om användaren
bläddrade igenom bilderna i omvänd ordning, visas den föregående bilden
enligt beskrivningen under Visa förra.
G-knapp ➜ D visningsmeny
Välj om bilder i stående orientering (på höjden) ska roteras vid
bildvisningen. Notera att eftersom kameran redan hålls i rätt läge
under fotograferingen roteras inte bilderna automatiskt vid visning
av tagen bild.
Alternativ
På
Av
U
212
Beskrivning
Stående bilder roteras automatiskt för visning på kamerans monitor. Bilder som tas då
Av har valts för Automatisk bildrotering (0 254) visas liggande.
Bilder i stående orientering (på höjden) visas i liggande orientering (på bredden).
G-knapp ➜ D visningsmeny
Bildspel
Skapa ett bildspel med bilderna i den aktuella visningsmappen (0 207). Dolda bilder
(0 208) visas inte.
Alternativ
Starta
Bildtyp
Bildintervall
Beskrivning
Starta bildspel.
Välj den bildtyp som visas från Stillbilder och filmer, Endast stillbilder och
Endast filmer.
Välj hur länge varje bild ska visas.
Starta bildspelet genom att markera Starta och trycka på J. Följande åtgärder kan
utföras medan ett bildspel pågår:
Om du vill
Tryck på
Tryck på 4 för att återgå till föregående bild, och 2 för att
hoppa fram till nästa.
Hoppa bakåt eller
framåt
Visa ytterligare
fotoinformation
Pausa/fortsätta
Höj/sänk volymen
Återgå till
visningsmenyn
Återgå till visningsläge
Återgå till
fotograferingsläge
Beskrivning
Ändra eller dölj den fotoinformation som visas (endast
stillbilder; 0 179).
J
Pausa eller fortsätt visa bildspelet.
X (T)/ Tryck på X (T) under filmuppspelning för att öka
W (S) volymen, W (S) för att minska.
G
K
Avsluta bildspelet och återgå till visningsmenyn.
Avsluta bildspelet och återgå till bildvisningsläge.
Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill återgå till
fotograferingsläget.
Dialogrutan som ses till höger visas när bildspelet har avslutats. Välj
Omstart för att starta om, eller Avsluta för att återgå till
visningsmenyn.
U
213
C Fotograferingsmenyn:
Fotograferingsalternativ
För att visa fotograferingsmenyn, tryck på G och välj fliken C (fotograferingsmeny).
G-knapp
Fotograferingsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Återställ fotograferingsmenyn
Lagringsmapp
Namnge fil
Funktion för kortet i fack 2
Bildkvalitet
Bildstorlek
Bildområde
JPEG-komprimering
Sparar i NEF (RAW)
Vitbalans
Ställ in Picture Control
Hantera Picture Control
Automatisk distorsionskontroll
0
214
215
216
96
93
95
89
94
94
115
129
134
217
Alternativ
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
HDR (stort dynamiskt omfång)
Vinjetteringskontroll
Brusreducering för lång exp.
Brusreducering för högt ISO
Inställningar för ISO-känslighet
Fjärrstyrningsläge
Multiexponering
Intervalltimerfotografering
Timelapse-film
Filminställningar
0
217
137
139
218
218
218
105
85
160
164
168
65
Obs!: Beroende på kamerainställningarna kan vissa alternativ vara gråa och otillgängliga. För
information om de alternativ som är tillgängliga i varje fotograferingsläge, se sida 309.
Återställ fotograferingsmenyn
G-knapp ➜ C fotograferingsmenyn
Välj Ja för att återställa alternativen i fotograferingsmenyn till sina
standardvärden (0 312).
U
214
Lagringsmapp
G-knapp ➜ C fotograferingsmenyn
Välj en mapp för lagring av kommande bilder.
❚❚ Välja mappar efter mappnummer
1
Välj Välj mapp efter nummer.
Markera Välj mapp efter nummer och tryck på 2.
Dialogrutan som ses till höger visas.
2
Välj ett mappnummer.
Tryck på 4 eller 2 för att markera en siffra, och tryck på 1 eller 3 för att ändra. Om
det redan finns en mapp med det valda numret visas ikonen W, X eller Y till
vänster om mappnumret:
• W: Mappen är tom.
• X: Mappen är delvis full.
• Y: Mappen innehåller 999 bilder eller en bild med nummer 9999. Inga fler bilder
kan lagras i denna mapp.
Kortet som mappen lagras på visas av kortfacksikonen i det övre högra hörnet i
dialogrutan Välj mapp efter nummer. Vilket kort som används för nya mappar beror
på det alternativ som för närvarande är valt för Funktion för kortet i fack 2 (0 96).
3
Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J för att slutföra åtgärden och återgå till fotograferingsmenyn (för att
avsluta utan att ändra lagringsmapp, tryck på G-knappen). Om en mapp med det
specificerade numret inte redan existerar skapas en ny mapp. Nya bilder lagras i den
valda mappen om den inte redan är full.
D Mapp- och filnummer
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller 999 bilder eller en bild med nummer
9999 inaktiveras avtryckaren och det går inte att ta fler fotografier. För att fortsätta fotografera,
skapa en mapp som har ett lägre nummer än 999, eller välj en befintlig mapp som har ett lägre
nummer än 999 och innehåller färre än 999 bilder.
A Uppstartningstid
Det kan ta längre tid att starta kameran om minneskortet innehåller ett väldigt stort antal filer eller
mappar.
U
215
❚❚ Välja mappar från en lista
1
Välj Välj mapp i lista.
Markera Välj mapp i lista och tryck på 2.
2
Markera en mapp.
Tryck på 1 eller 3 för att markera en mapp.
3
Välj den markerade mappen.
Tryck på J för att välja den markerade mappen och återgå till
fotograferingsmenyn. Nya bilder kommer att lagras i den valda mappen.
Namnge fil
G-knapp ➜ C fotograferingsmenyn
Fotografier sparas med filnamn som består av ”DSC_” eller, i fallet med bilder som har
Adobe RGB-färgrymd, ”_DSC”, följt av ett fyrsiffrigt nummer och ett tillägg på tre
bokstäver (t.ex. ”DSC_0001.JPG”). Alternativet Namnge fil används för att välja tre
bokstäver som ersätter filnamnets ”DSC”-del. För information om att redigera filnamn, se
sida 135.
A Filnamnstillägg
Följande filnamnstillägg används: ”.NEF” för NEF-bilder (RAW), ”.JPG” för JPEG-bilder, ”.MOV” för
filmer och ”.NDF” för referensbilddata. I varje par fotografier som tas med
bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW)+JPEG, har NEF- och JPEG-bilder samma filnamn men olika
tillägg.
U
216
Automatisk distorsionskontroll
G-knapp ➜ C fotograferingsmenyn
Välj På för att minska tunnformig förvrängning vid fotografering
med vidvinkelobjektiv och för att minska kuddformig förvrängning
vid fotografering med långa objektiv (notera att kanterna på
omrdet som syns i sökaren kan beskäras i det slutliga fotografiet,
och att tiden som behövs för att bearbeta fotografier kan öka).
Detta alternativ gäller inte för filmer och är endast tillgängligt med
objektiv av typen G och D (gäller ej PC, fisheye och vissa andra objektiv); resultaten kan
inte garanteras med andra objektiv. Innan automatisk distorsionskontroll används med
DX-objektiv, välj På för Automatisk DX-beskärning eller välj bildområde DX (24 × 16)
1.5× (0 90); att välja andra alternativ kan leda till mycket beskurna fotografier eller
fotografier med stor yttre distorsion.
A Retuschera: Distorsionskontroll
Mer information om att skapa kopior av befintliga fotografier med minskad tunn- och kuddformig
förvrängning finns på sida 274.
Färgrymd
G-knapp ➜ C fotograferingsmenyn
Färgrymden avgör vilket färgomfång som är tillgängligt för färgåtergivning. Välj sRGB för
fotografier som ska skrivas ut eller användas som de är utan några ytterligare
modifieringar. Adobe RGB har en vidare färgskala och rekommenderas för bilder som ska
bearbetas eller retuscheras mycket efter att de kopierats från kameran.
A Färgrymd
Färgrymder definierar förhållandet mellan färger och de siffervärden som representerar dem i en
digital bildfil. Färgrymden sRGB används mycket, och färgrymden Adobe RGB används ofta vid
publicering och kommersiella utskrifter. sRGB rekommenderas när bilder tas som ska skrivas ut
utan att ändras eller visas i applikationer som inte stödjer färghantering, eller när bilder tas som
ska skrivas ut med ExifPrint, alternativet för direktutskrift som finns i vissa skrivare för hemmabruk,
eller kioskutskrift eller andra kommersiella utskriftstjänster. Adobe RGB-fotografier kan också
skrivas ut med dessa alternativ, men färgerna blir inte lika mättade.
JPEG-fotografier som tagits med färgrymden Adobe RGB är DCF-kompatibla; program och
skrivare som stödjer DCF väljer automatiskt rätt färgrymd. Om programmet eller enheten inte
stödjer DCF, välj då lämplig färgrymd manuellt. Mer information finns i dokumentationen som
medföljer programmet eller enheten.
A Programvara från Nikon
ViewNX 2 (medföljer) och Capture NX 2 (säljs separat) väljer automatiskt rätt färgrymd när de
öppnar fotografier som har skapats med denna kamera.
U
217
Vinjetteringskontroll
G-knapp ➜ C fotograferingsmenyn
”Vinjettering” är en minskning i ljushet i kanterna på ett fotografi. Vinjetteringskontroll
minskar vinjetteringen för objektiv av typ G och D (gäller inte DX eller PC-objektiv). Dess
effekter varierar från objektiv till objektiv och märks mest vid maximal bländare. Välj
mellan Hög, Normal, Låg och Av.
A Vinjetteringskontroll
Beroende på motivet, fotograferingsförhållandena och typen av objektiv kan JPEG-bilder uppvisa
brus (dimma) eller variationer ljushet på kanterna, medan anpassade Picture Controls och
förinställda Picture Controls som har modifierats från standardinställningarna kanske inte ger
önskad effekt. Ta provbilder och titta på resultatet i monitorn. Vinjetteringskontroll gäller inte
filmer (0 57), multiexponeringar (0 160) eller bilder med DX-format (0 89).
Brusreducering för lång exp.
(Brusreducering för långtidsexponering)
G-knapp ➜ C fotograferingsmenyn
Om På väljs kommer fotografier som tas med slutartider längre
än 1 sek. att bearbetas för minskat brus (ljusa partier,
slumpmässiga ljusa pixlar eller dimma). Tiden som krävs för att
bearbeta i stort sett fördubblas; under bearbetningen blinkar
”l m” i displayerna för slutartid/bländare och bilder kan inte
tas (om kameran stängs av innan bearbetningen är klar sparas
bilden, men brusreducering utförs inte). I serietagningsläge
sänks bildfrekvensen och medan fotografierna behandlas
minskar minnesbuffertens kapacitet. Brusreducering för långtidsexponering är inte
tillgängligt under filminspelning.
Brusreducering för högt ISO
G-knapp ➜ C fotograferingsmenyn
Fotografier som tas med hög ISO-känslighet kan bearbetas för minskat ”brus”.
Alternativ
Hög
Normal
Låg
Av
U
218
Beskrivning
Reducera brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, ränder eller dimma) särskilt i
fotografier tagna med hög ISO-känslighet. Välj mängden brusreducering som utförs
från Hög, Normal eller Låg.
Brusreducering utförs endast vid ISO-känslighet ISO 2500 och högre. Mängden
brusreducering är mindre än den som utförs om Låg väljs för Brusreducering för högt
ISO.
A Anpassade inställningar: Finjustera
kamerainställningar
För att visa menyn Anpassade inställningar, tryck på G och välj fliken A (menyn
Anpassade inställningar).
G-knapp
Anpassade inställningar används för att anpassa
kamerainställningar efter egna önskemål.
Grupper för anpassade inställningar
Huvudmeny
Återställ
anpassade
inställn. (0 221)
U
219
Du kan välja följande anpassade inställningar:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
b3
b4
b5
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
Anpassad inställning
Återställ anpassade inställn.
Autofokus
Välj AF-C-prioritet
Välj AF-S-prioritet
Fokusföljning med låsning
AF-punktsbelysning
Loopa val av fokuspunkt
Antal fokuspunkter
Inbyggd AF-hjälplampa
Mätning/exponering
ISO-känslighetssteg
EV-steg för exp.kontroll
Enkel exponeringskomp.
Centrumvägt område
Finjustera optimal exponer.
Timers/AE-lås
AE-lås via avtryckaren
Väntelägestimer
Självutlösare
Fördröjning av monitoravst.
Avst.timer för fjärrkontroll
Fotografering/visning
Signal
Rutnät i sökaren
Visning/justering av ISO-tal
Skärmtips
Bildhastighet för CL-läget
Max antal exponer. i följd
Filnummersekvens
Informationsdisplay
0
221
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
226
227
227
228
228
228
229
229
229
229
230
230
231
d
d9
d10
d11
d12
d13
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
g
g1
g2
g3
g4
Anpassad inställning
Fotografering/visning
Lcd-belysning
Exponeringsfördröjning
Blixtvarning
Batterityp i MB-D14
Batteriordning
Gaffling/blixt
Blixtsynkhastighet
Blixtslutartid
Blixtstyrning för inb. blixt
Exponeringskomp. för blixt
Modelleringsblixt
Automatisk gaffling
Gafflingsföljd
Reglage
OK-knappen (Fotogr.läge)
Tilldela Fn-knapp
Tilldela granskningsknapp
Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Anpassa kommandorattar
Släpp knapp och använd ratt
Funktion utan minneskort
Invertera indikatorer
Tilld. 4-knapp på MB-D14
Film
Tilldela Fn-knapp
Tilldela granskningsknapp
Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Tilldela avtryckare
0
231
231
231
232
233
234
235
236
240
241
241
241
241
242
244
244
245
246
246
246
247
247
248
248
248
Obs!: Beroende på kamerainställningarna kan vissa alternativ vara gråa och otillgängliga. För
information om de alternativ som är tillgängliga i varje fotograferingsläge, se sida 309. Om
inställningarna för den aktuella banken har ändrats från standardvärdena (0 313) visas en asterisk
bredvid ändrade inställningar på den andra nivån i menyn Anpassade inställningar.
U
220
Återställ anpassade inställn.
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj Ja för att återställa de anpassade inställningarna till sina
standardvärden (0 313).
a: Autofokus
a1: Välj AF-C-prioritet
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
När AF-C har valts för fotografering med sökaren (0 97) används detta alternativ för att
kontrollera om bilder kan tas när som helst när avtryckaren trycks in (prioritera slutare)
eller bara då kameran är i fokus (prioritera fokus).
Alternativ
G Prioritera slutare
F Prioritera focus
Beskrivning
Bilder kan tas när avtryckaren trycks ned.
Det går bara att ta bilder om fokusindikeringen (I) visas.
Oavsett vilket alternativ som väljs låses inte fokus när AF-C har valts för autofokusläge.
Kameran fortsätter att justera fokus tills slutaren utlöses.
a2: Välj AF-S-prioritet
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
När AF-S har valts för fotografering med sökaren (0 97) kontrollerar detta alternativ om
bilder endast kan tas när kameran är i fokus (prioritera fokus) eller när som helst när
avtryckaren trycks in (prioritera slutare).
Alternativ
G Prioritera slutare
F Prioritera focus
Beskrivning
Bilder kan tas när avtryckaren trycks ned.
Det går bara att ta bilder om fokusindikeringen (I) visas.
Oavsett vilket alternativ som valts låses fokus medan avtryckaren trycks in halvvägs om
fokusindikeringen (I) visas när AF-S har valts för autofokusläge. Fokuslås hålls kvar tills
slutaren utlöses.
U
221
a3: Fokusföljning med låsning
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Detta alternativ kontrollerar hur autofokus justeras efter stora, snabba förändringar av
avståndet till motivet när AF-C har valts eller kontinuerlig servoautofokus har valts när
kameran är i AF-A-läge för fotografering med sökaren (0 97).
Alternativ
Beskrivning
C 5 (Lång)
( 4
D 3 (Normal)
) 2
Om avståndet till motivet ändras plötsligt väntar kameran den specificerade
tidsperioden innan avståndet till motivet justeras. Detta förhindrar att kameran
fokuserar om medan motivet skyms av föremål eller personer som passerar genom
sökaren.
E 1 (Kort)
Av
Fokuseringen justeras omedelbart om avståndet till motivet ändras. Använd detta
vid fotografering i snabb följd av flera motiv på varierande avstånd.
a4: AF-punktsbelysning
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj om den aktiva fokuspunkten ska markeras med rött i sökaren.
Alternativ
Auto
På
Av
Beskrivning
Den valda fokuspunkten markeras automatiskt för att kontrastera mot
bakgrunden.
Den valda fokuspunkten markeras alltid, oavsett bakgrundens ljusstyrka.
Beroende på bakgrundens ljusstyrka kan det vara svårt att se den valda
fokuspunkten.
Den valda fokuspunkten markeras inte. Området utanför den aktuella
beskärningen visas i grått (0 90).
a5: Loopa val av fokuspunkt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj om fokuspunkten ska ”loopas” från den ena kanten av sökaren till den andra.
Alternativ
Beskrivning
Valet av fokuspunkt ”loopas” uppifrån och ned,
nedifrån och upp, från höger till vänster och från
q
vänster till höger. Om du till exempel trycker på 2 när w
Loopning
en fokuspunkt på displayens högra sida är markerad
(q) väljs motsvarande fokuspunkt på den vänstra
kanten (w).
Fokusområdet begränsas av de yttre fokuspunkterna. Det innebär att det inte gör
Ingen loopning någon skillnad att till exempel trycka på 2 när en fokuspunkt på den högra kanten
har valts.
U
222
a6: Antal fokuspunkter
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj det antal fokuspunkter som är tillgängliga vid manuellt val av fokuspunkt.
Alternativ
Beskrivning
# 39 punkter Välj bland de 39 fokuspunkter som visas till höger.
A 11 punkter
Välj bland de 11 fokuspunkter som visas till höger. Använd
för att snabbt välja fokuspunkt.
a7: Inbyggd AF-hjälplampa
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj om den inbyggda AF-hjälplampan ska tändas för att underlätta
fokusering vid svag belysning.
Alternativ
På
Av
Beskrivning
AF-hjälplampan tänds vid svag belysning (endast vid fotografering med sökaren). AFhjälplampan är bara tillgänglig när de båda följande villkoren uppfylls:
1. AF-S är valt som autofokusläge (0 97) eller enpunkts servoautofokus är valt när
kameran är i AF-A-läge.
2. Automatiskt AF-område har valts för AF-områdesläge (0 99), eller ett annat
alternativ än automatiskt AF-område och fokuspunkten i mitten har valts.
AF-hjälplampan tänds inte för att underlätta fokusering. Det kan hända att kameran
inte kan fokusera med autofokus när belysningen är svag.
A AF-hjälplampan
AF-hjälplampan har en räckvidd på ca 0,5–3,0 m; använd ett objektiv med en brännvidd på 24–
200 mm och ta bort motljusskyddet när lampan används.
A Se även
För information om de fotograferingslägen där AF-hjälpbelysning är tillgänglig, se sida 309. För
information om begränsningar för de objektiv som kan användas med AF-hjälpbelysning, se sida
290.
U
223
b: Mätning/exponering
b1: ISO-känslighetssteg
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj i vilka steg som justeringar av ISO-känslighet ska göras. Om
möjligt behålls den aktuella ISO-känslighetsinställningen när
stegvärdet ändras. Om den aktuella inställningen inte finns
tillgänglig med det nya stegvärdet rundas ISO-känsligheten av till
den närmast tillgängliga inställningen.
b2: EV-steg för exp.kontroll
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj i vilka steg som justeringar av slutartid, bländare, exponeringsoch blixtkompensation och gaffling ska göras.
U
224
b3: Enkel exponeringskomp.
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Detta alternativ kontrollerar om knappen E behöver användas för att ställa in
exponeringskompensation (0 112). Om På (autoåterställning) eller På är valt blinkar 0 i
mitten av exponeringsdisplayen även när exponeringskompensationen är inställd på ±0.
Alternativ
Beskrivning
Exponeringskompensation ställs in genom att vrida på någon av
kommandorattarna (se nedan). Den inställning som valdes med
På
kommandoratten återställs när kameran stängs av eller väntelägestimern går ut
(autoåterställning)
(exponeringskompensationsinställningar som valts med E-knappen återställs
inte).
Som ovan, förutom att det exponeringskompensationsvärde som valts med
På
kommandoratten inte återställs när kameran stängs av eller väntelägestimern
går ut.
Exponeringskompensation ställs in genom att trycka på E-knappen och vrida
Av
på den primära kommandoratten.
A Ändra primär/sekundär
Vilken ratt som används för att ställa in exponeringskompensation när På (autoåterställning)
eller På har valts för Anpassad inställning b3 (Enkel exponeringskomp.) beror på vilket alternativ
som har valts för Anpassad inställning f5 (Anpassa kommandorattar) > Ändra primär/
sekundär (0 245).
Läge
P
S
A
M
Anpassa kommandorattar > Ändra primär/sekundär
Av
På
Sekundär kommandoratt
Sekundär kommandoratt
Sekundär kommandoratt
Primär kommandoratt
Primär kommandoratt
Sekundär kommandoratt
Inte tillämpligt
A Visa ISO/Enkel ISO
Anpassad inställning b3 (Enkel exponeringskomp.) kan inte användas med Anpassad
inställning d3 (Visa ISO/Enkel ISO). Justeringar av något av dessa alternativ återställer det
återstående alternativet; ett meddelande visas när alternativet återställs.
U
225
b4: Centrumvägt område
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Vid exponeringsberäkning med centrumvägd mätning tilldelas
störst vikt till en cirkel i bildens mitt. Diametern (φ) på denna cirkel
kan ställas in på 8, 12, 15 eller 20 mm eller ett genomsnitt av hela
bilden.
Notera att såvida inte Medel har valts låses diametern vid 12 mm när ett icke-CPUobjektiv används, oavsett inställningen som valts för Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn (0 172). När Medel har valts kommer medelvärdet för hela bilden att
användas för både CPU- och icke-CPU-objektiv.
b5: Finjustera optimal exponer.
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Använd detta alternativ för att finjustera det exponeringsvärde som
kameran har valt. Exponering kan finjusteras separat för varje
mätmetod från +1 till –1 EV i steg om 1/6 EV.
D Finjustera exponering
Finjustering av exponering påverkas inte av tvåknappsåterställningar. Notera att när ikonen för
exponeringskompensation (E) inte visas går det bara att kontrollera exponeringsändringen
genom att granska värdet på finjusteringsmenyn. Exponeringskompensation (0 112) föredras i
de flesta situationer.
c: Timers/AE-lås
c1: AE-lås via avtryckaren
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Om På väljs låses exponeringen när avtryckaren trycks in halvvägs.
U
226
c2: Väntelägestimer
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj hur länge exponeringsmätningen ska pågå om inga åtgärder
utförs. Displayerna för slutartid och bländare på kontrollpanelen
och i sökaren slås av automatiskt när timern går ut.
Välj en kortare tid till automatisk avstängning för att förlänga
batteriets livslängd.
c3: Självutlösare
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj längden på fördröjningen av slutarutlösningen, antal bilder
som ska tas och intervallet mellan bilderna i självutlösarläge.
• Självutlösarfördröjning: Välj längden på fördröjningen av
slutarutlösningen (0 85).
• Antal bilder: Tryck på 1 och 3 för att välja antal bilder som tas
varje gång avtryckaren trycks ned.
• Intervall mellan bilderna: Välj intervall mellan bilderna när Antal
bilder är fler än 1.
U
227
c4: Fördröjning av monitoravst.
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj hur länge monitorn ska vara påslagen när inga åtgärder utförs
vid bildvisning (Bildvisning; standardinställningen är 10 sek.) och
visning av tagen bild (Visning av tagen bild; standardinställningen
är 4 sek.), när menyer (Menyer; standardinställningen är 1 min.)
eller information (Informationsdisplay; standardinställningen är
10 sek.) visas, eller vid livevisning och under filminspelning
(Livevisning; standardinställningen är 10 minuter). Välj en kortare tid till automatisk
avstängning för att förlänga batteriets livslängd.
c5: Avst.timer för fjärrkontroll
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj hur länge kameran stannar i vänteläge i fjärrstyrningsläge
(0 85). Om inga åtgärder utförs under den valda tidsperioden
avslutas fotografering med fjärrstyrning och exponeringsmätarna
slås av. Välj kortare tid för att förlänga batteriets livslängd. Tryck in
kamerans avtryckare halvvägs för att återaktivera
fjärrstyrningsläget efter att timern har gått ut.
d: Fotografering/visning
d1: Signal
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj ton och volym för den signal som hörs när kameran fokuserar med enpunkts servoAF (AF-S eller när enpunkts servo-AF har valts för AF-A; 0 97), när fokus låses under
fotografering med livevisning, medan utlösartimern räknar ner i utlösarlägena
självutlösare och fördröjd fjärrstyrning (0 85), när en bild tas i läge fjärrstyrning utan
fördröjning eller fjärrstyrd spegeluppfällning (0 85), när timelapse-film avslutas (0 168)
eller om du försöker ta en bild när minneskortet är låst (0 32). Notera att ingen signal
hörs i filmelivevisning (0 57) eller tyst läge (läge J; 0 83), oavsett vilket alternativ som
valts.
• Volym: Välj 3 (hög), 2 (mellan), 1 (låg) eller Av (tyst). När ett annat
alternativ än Av har valts visas c i informationdisplayen.
• Ton: Välj Hög eller Låg.
U
228
d2: Rutnät i sökaren
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj På för att visa tillfälliga kompositionsrutnät i sökaren som
referens när du komponerar fotografier (0 8).
d3: Visning/justering av ISO-tal
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Om Visa ISO-känslighet eller Visa ISO/Enkel ISO har valts visar kontrollpanelen ISOkänslighet i stället för antal återstående exponeringar. Om Visa ISO/Enkel ISO har valts
kan ISO-känsligheten ställas in i lägena P och S genom att vrida på den sekundära
kommandoratten eller i läge A genom att vrida på den primära kommandoratten. Välj
Visa antalet bilder som kan tas för att visa antal återstående exponeringar i
kontrollpanelen.
d4: Skärmtips
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj På för att visa skärmtips för alternativ som valts på
informationsdisplayen (0 11).
d5: Bildhastighet för CL-läget
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj den maximala bildhastigheten i läge CL (långsam serietagning)
(0 83); under intervalltimerfotografering avgör denna
inställningen även bildhastigheten för enkelbildsläget.
U
229
d6: Max antal exponer. i följd
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Det högsta antalet bilder som kan tas i en serie i serietagningsläge kan ställas in på ett
värde mellan 1 och 100.
A Minnesbufferten
Oavsett det alternativ som har valts för Anpassad inställning d6 går fotograferingen långsammare
när minnesbufferten är full (t00). På sida 335 finns mer information om minnesbuffertens
kapacitet.
d7: Filnummersekvens
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
När ett fotografi tas namnger kameran filen genom att addera det
senast använda filnumret med ett. Detta alternativ kontrollerar om
filnumreringen fortsätter från det senast använda numret när en ny
mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt minneskort
sätts in i kameran.
Alternativ
Beskrivning
När en ny mapp skapas, när minneskortet formateras eller när ett nytt minneskort sätts i
fortsätter filnumreringen från det senast använda numret eller från det högsta filnumret
På
i den aktuella mappen, beroende på vilket värde som är högst. Om ett fotografi tas när
den aktuella mappen innehåller ett fotografi med nummer 9999 skapas en ny mapp
automatiskt, och filnumreringen börjar om från 0001.
Filnumreringen återställs till 0001 när en ny mapp skapas, när minneskortet formateras
Av
eller när ett nytt minneskort sätts i kameran. Notera att en ny mapp skapas automatiskt
om ett fotografi tas när den aktuella mappen innehåller 999 fotografier.
Samma som för På, förutom att nästa fotografi som tas tilldelas ett filnummer genom att
Återställ det högsta filnumret i den aktuella mappen adderas med ett. Om mappen är tom börjar
filnumreringen om från 0001.
D Filnummersekvens
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller antingen 999 fotografier eller ett
fotografi med nummer 9999 inaktiveras avtryckaren och det går inte att ta fler fotografier. Välj
Återställ för Anpassad inställning d7 (Filnummersekvens) och formatera sedan det aktuella
minneskortet eller sätt i ett nytt minneskort.
U
230
d8: Informationsdisplay
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Om Auto (v) väljs ändras informationsdisplayens (0 9) textfärg automatiskt från svart
till vit eller från vit till svart, för optimal kontrast mot bakgrunden. För att alltid visa samma
textfärg, välj Manuell och välj Mörkt på ljust (w; svart text) eller Ljust på mörkt (x; vit
text). Monitorns ljusstyrka justeras automatiskt för maximal kontrast mot den valda
textfärgen.
Mörkt på ljust
d9: Lcd-belysning
Ljust på mörkt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Om Av har valts tänds kontrollpanelens bakgrundsbelysning (LCDbelysning) bara om strömbrytaren vrids mot D. Om På har valts
belyses kontrollpanelen när väntelägestimern är aktiv (0 39). Välj
Av för ökad batterilivslängd.
d10: Exponeringsfördröjning
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
I situationer när minsta kamerarörelse kan ge suddiga bilder, välj
1 sek., 2 sek. eller 3 sek. för att fördröja slutarutlösningen till en,
två eller tre sekunder efter att spegeln fällts upp.
d11: Blixtvarning
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Om På har valts blinkar blixt klar-indikatorn (c) i sökaren om blixten behövs för att ge
optimal exponering.
U
231
d12: Batterityp i MB-D14
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
För att försäkra dig om att kameran fungerar som den ska när du använder AA-batterier i
batteripacket MB-D14 (säljs separat), välj alternativ i denna meny efter den batterityp som
används i batteripacket. Du behöver inte justera detta alternativ när du använder
EN-EL15-batterier.
Alternativ
1 LR6 (AA alkaliska)
2 HR6 (AA Ni-MH)
3 FR6 (AA litium)
Beskrivning
Välj detta alternativ när LR6 alkaliska AA-batterier används.
Välj detta alternativ när HR6 Ni-MH AA-batterier används.
Välj detta alternativ när FR6 litium AA-batterier används.
A Använda AA-batterier
AA-batteriers kapacitet minskar drastiskt vid temperaturer under 20 °C och varierar beroende på
fabrikat och förvaring; i vissa fall kan det hända att batterierna slutar fungera före
utgångsdatumet. Vissa AA-batterier kan inte användas; alkaliska batterier har på grund av deras
egenskaper och begränsade kapacitet mindre kapacitet än vissa andra typer och bör endast
användas om det inte finns något annat alternativ tillgängligt, och då endast vid högre
temperaturer. Kameran visar batterinivån för AA-batterier på följande sätt:
Kontrollpanel
L
H
H
(blinkar)
U
232
Sökare
—
d
d
(blinkar)
Beskrivning
Batterierna är fulladdade.
Låg batterinivå. Förbered nya batterier.
Avtryckaren inaktiverad. Byt batterier.
d13: Batteriordning
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj om kamerabatteriet eller batterierna i batteripacket ska
användas först när ett batteripack MB-D14 (säljs separat) är
anslutet. Notera att om MB-D14 drivs med en nätadapter EH-5b och
strömkontakt EP-5B (säljs separat), används nätadaptern oavsett
vilket alternativ som valts.
Ikonen s visas på kamerans kontrollpanel när batterierna i
MB-D14 används.
A Batteripack MB-D14
MB-D14 är avsett för ett EN-EL15 uppladdningsbart litiumjonbatteri eller sex AA alkaliska, Ni-MH,
eller litiumbatterier (ett EN-EL15 medföljer kameran; AA-batterier säljs separat).
Informationsdisplayen visar den typ av batteri som finns i MB-D14 enligt
följande:
Display för batterityp i MB-D14
Batterityp
$
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15
w
AA-batterier
U
233
e: Gaffling/blixt
e1: Blixtsynkhastighet
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Detta alternativ kontrollerar blixtsynkhastigheten.
Alternativ
Beskrivning
Automatisk FP med höghastighetssynk används om en kompatibel
blixtenhet är monterad (0 294). Om den inbyggda blixten eller andra
1/250 sek. (Automatisk
blixtenheter används ställs slutartiden in på 1/250 sek. När kameran visar en
FP)
slutartid på 1/250 sek. i läge P eller A aktiveras automatisk FP med
höghastighetssynk om den verkliga slutartiden är kortare än 1/250 sek.
Automatisk FP med höghastighetssynk används om en kompatibel
blixtenhet är monterad (0 294). Om den inbyggda blixten eller andra
1/200 sek. (Automatisk
blixtenheter används ställs slutartiden in på 1/200 sek. När kameran visar en
FP)
slutartid på 1/200 sek. i läge P eller A aktiveras automatisk FP med
höghastighetssynk om den verkliga slutartiden är kortare än 1/200 sek.
1/200 sek.–1/60 sek. Blixtsynkhastighet inställd på valt värde.
A Fixera slutartid vid Blixtsynkhastighetsgränsen
För att låsa slutartiden vid synkhastighetsgränsen i läge S eller M, välj nästa slutartid efter den
längsta möjliga slutartiden (30 sek. eller bulb). Ett X (blixtsynkindikator) visas på kontrollpanelen
och i sökaren.
A Automatisk FP med höghastighetssynk
Möjliggör att blixten kan användas vid den kortaste slutartiden som stöds av kameran, vilket gör
det möjligt att välja den största bländaren så att skärpedjupet blir mindre, även när motivet är i
motljus i starkt dagsljus. ”FP” visas på informationsdisplayens blixtlägesindikator när automatisk
FP med höghastighetssynk är aktiverat (0 295).
U
234
❚❚ Automatisk FP med höghastighetssynk
När 1/250 sek. (Automatisk FP) eller 1/200 sek. (Automatisk FP) har valts för Anpassad
inställning e1 (Blixtsynkhastighet, 0 234) kan den inbyggda blixten användas vid så
korta slutartider som 1/250 sek. eller 1/200 sek., medan kompatibla extra blixtar (0 294) kan
användas vid alla slutartider (Automatisk FP med höghastighetssynk).
Blixtsynkhastighet 1/250 sek. (Automatisk FP) 1/200 sek. (Automatisk FP)
1/200 sek.
Inbyggd
Inbyggd
Inbyggd
Extra blixt
Extra blixt
Extra blixt
Slutartid
blixt
blixt
blixt
1
Från /4 000 till men inte
Automatisk
Automatisk
—
—
—
—
inklusive 1/250 sek.
FP
FP
1
Automatisk
Från /250 till men inte
—
Blixtsynk *
—
—
inklusive 1/200 sek.
FP
1/200–30 sek.
Blixtsynk
* Blixträckvidden minskar när slutartiden minskar. Blixträckvidden blir ändå större än den som fås
vid samma hastighet med automatisk FP.
e2: Blixtslutartid
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Detta alternativ avgör den längsta möjliga slutartiden som är
tillgänglig vid användning av synk på främre eller bakre ridå eller
röda ögon-reducering i lägena P eller A (oavsett det valda
alternativet kan slutartiden vara så lång som 30 sek. i lägena S och M
eller med blixtinställningarna långsam synk, långsam synk på bakre
ridå eller röda ögon-reducering med långsam synk). Alternativen
går från 1/60 sek. (1/60 sek.) till 30 sek. (30 sek.).
U
235
e3: Blixtstyrning för inb. blixt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj blixtläge för den inbyggda blixten.
Alternativ
1 TTL
2 Manuell
3 Repeterande blixt
4 Kommandoläge
Beskrivning
Blixteffekten justeras automatiskt efter fotograferingsförhållandena.
Välj blixtnivå (0 236). Kameran avfyrar inte förblixtar.
Blixten avfyras flera gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en
stroboskopliknande effekt (0 236).
Använd den inbyggda blixten som masterblixt för att styra extra fjärrblixtar
i en eller flera grupper (0 237).
❚❚ Manuell
Välj en blixtnivå mellan Full effekt och 1/128 (1/128 av full effekt). Vid full effekt har den
inbyggda blixten ledtalet 12 (m, ISO 100, 20 °C).
❚❚ Repeterande blixt
Blixten avfyras flera gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en
stroboskopliknande effekt. Tryck på 4 eller 2 för att markera
följande alternativ, 1 eller 3 för att ändra.
Alternativ
Beskrivning
Effekt Välj blixteffekt (uttrycks som en del av full effekt).
Välj antal gånger som blixten avfyras vid vald effekt. Tänk på att
det verkliga antalet ljusblixtar kan bli färre än du har valt,
Gånger
beroende på slutartid och det alternativ du har valt för
Frekvens.
Frekvens Välj hur ofta blixten ska avfyras per sekund.
A Blixtstyrningsläge
Blixtstyrningsläget för den inbyggda blixten visas på
informationsdisplayen (0 146).
A ”Manuell” och ”Repeterande blixt”
Y-ikonerna blinkar på kontrollpanelen och i sökaren när dessa alternativ har valts.
U
236
A SB-400
När en extra blixt SB-400 är ansluten och påslagen ändras Anpassad inställning e3 till Extra blixt,
vilket möjliggör att blixtstyrningsläget för SB-400 kan väljas från TTL och Manuell (alternativen
Repeterande blixt och Kommandoläge är inte tillgängliga).
A ”Gånger”
De alternativ som finns tillgängliga för Repeterande blixt > Gånger avgörs av blixteffekten.
Effekt
1/4
1/8
1/16
Tillgängliga val för ”Gånger”
2
2–5
2–10
Effekt
1/32
1/64
1/128
Tillgängliga val för ”Gånger”
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Kommandoläge
Använd den inbyggda blixten som masterblixt för att styra en eller flera extra fjärrblixtar i
upp till två grupper (A och B) genom att använda avancerad trådlös blixt (0 294).
Om detta alternativ väljs visas menyn som ses till höger. Tryck på 4
eller 2 för att markera följande alternativ, 1 eller 3 för att ändra.
Alternativ
Beskrivning
Inbyggd
Välj blixtläge för den inbyggda blixten (styrenhetsblixt).
blixt
TTL i-TTL-läge. Välj blixtkompensation från värden mellan +3,0 och –3,0 EV i steg om 1/3 EV.
M
Välj blixtnivå från värden mellan 1/1 och 1/128 (1/128 av full effekt).
Den inbyggda blixten avfyras inte, men fjärrblixtar gör det. Den inbyggda blixten måste
––
fällas upp för att kunna avfyra förblixtar.
Grupp A Välj ett blixtläge för alla blixtenheter i grupp A.
TTL i-TTL-läge. Välj blixtkompensation från värden mellan +3,0 och –3,0 EV i steg om 1/3 EV.
Automatisk bländare (endast tillgänglig med kompatibla blixtenheter; 0 294). Välj
AA
blixtkompensation från värden mellan +3,0 och –3,0 EV i steg om 1/3 EV.
M
Välj blixtnivå från värden mellan 1/1 och 1/128 (1/128 av full effekt).
––
Blixtenheterna i denna grupp avfyras inte.
Välj ett blixtläge för alla blixtenheter i grupp B. De alternativ som är tillgängliga är
Grupp B
samma som listas för Grupp A, ovan.
Välj mellan kanalerna 1–4. Alla blixtenheter i båda grupperna måste ställas in på samma
Kanal
kanal.
U
237
Följ stegen nedan för att ta fotografier i kommandoläge.
1
Justera inställningar för den inbyggda blixten.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för den inbyggda
blixten. Notera att effektnivån inte kan justeras i läge – –.
2
Justera inställningar för grupp A.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för blixtenheterna i
grupp A.
3
Justera inställningar för grupp B.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för blixtenheterna i
grupp B.
U
238
4
Välj kanal.
5
Tryck på J.
6
Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna så som visas nedan. Observera att det
största avståndet fjärrblixtenheterna kan placeras på kan variera beroende på
fotograferingsförhållandena.
10 m eller mindre
60° eller mindre
30° eller
mindre
30° eller
mindre
5 m eller mindre
Trådlösa fjärrsensorer på
blixtenheterna ska vändas
mot kameran.
Kamera
(inbygd blixt)
5 m eller mindre
60° eller
mindre
7
Konfigurera fjärrblixtenheterna.
Slå på alla fjärrblixtenheter, justera gruppinställningarna så som önskas, och ställ in
dem på den kanal som valts i steg 4. Se blixtenheternas handböcker för mer
information.
8
Fäll upp den inbyggda blixten.
Tryck på M (Y)-knappen för att fälla upp den inbyggda blixten. Notera att även om
– – har valts för Inbyggd blixt > Läge så måste den inbyggda blixten fällas upp så
att förblixtar kan avges.
9
Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
När du har försäkrat dig om att kamerans blixt klar-indikator lyser och att blixt klarindikatorn för alla andra blixtenheter lyser, komponera då bilden, fokusera och ta
bilden. FV-lås (0 149) kan användas om så önskas.
U
239
A Skärmen för blixtsynkroniseringsläge
M syns inte på kontrollpanelens display för blixtsynkroniseringsläge när – – har valts för Inbyggd
blixt > Läge.
A Blixtkompensation
Blixtkompensationsvärdet som har valts med M (Y)-knappen och den sekundära
kommandoratten läggs till det blixtkompensationsvärde som har valts för den inbyggda blixten,
grupp A och grupp B i menyn Kommandoläge. En Y-ikon visas i kontrollpanelen och i sökaren
när ett annat blixtkompensationsvärde än ±0 väljs för Inbyggd blixt > TTL. Y-ikonen blinkar när
den inbyggda blixten är i läge M.
D Kommandoläge
Se till att fjärrblixtenheternas sensorfönster är placerade så att de tar upp ljuset från den inbyggda
blixten (var särskilt försiktig när stativ inte används). Se till att direkt ljus eller starka reflektioner
från fjärrblixtenheterna inte går rakt in i kameraobjektivet (i TTL-läge) eller fotocellerna på
fjärrblixtenheterna (AA-läge), eftersom det kan påverka exponeringen. Undvik att förblixtar som
avfyras av den inbyggda blixten syns på bilder som tas på nära håll genom att välja låg ISOkänslighet eller små bländare (stora f-nummer), eller använd en infraröd panel SG-3IR (säljs
separat) för den inbyggda blixten. För att uppnå bästa resultat för synkronisering på bakre ridå
krävs en SG-3IR, vilket ger ljusare förblixtar. När fjärrblixtenheterna har placerats, ta en testbild
och titta på resultatet på kamerans monitor.
Även om det inte finns någon gräns för hur många fjärrblixtenheter som kan användas är det inte
praktiskt att ha fler än tre. Om fler än så används påverkas resultatet av det ljus som
fjärrblixtenheterna avger.
e4: Exponeringskomp. för blixt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj hur kameran justerar blixtnivån när exponeringskompensation används.
YE
E
U
240
Alternativ
Hela
kompositionen
Endast
bakgrunden
Beskrivning
Både blixtnivå och exponeringskompensation justeras för att ändra
exponeringen över hela bilden.
Exponeringskompensation gäller endast bakgrunden.
e5: Modelleringsblixt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Om På har valts när kameran används med den inbyggda blixten
eller en extra CLS-kompatibel blixt (0 294) avfyras en
modelleringsblixt när kamerans knapp för förhandsgranskning av
skärpedjup trycks in (0 77). Ingen modelleringsblixt avfyras om Av
har valts.
e6: Automatisk gaffling
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj den inställning eller de inställningar som gafflas när automatisk gaffling (0 153) är
aktiverad. Välj AE & blixt (j) för att utföra både exponerings- och blixtnivågaffling,
Endast AE (k) för att endast gaffla exponeringen, Endast blixt (l) för att endast utföra
blixtnivågaffling, Vitbalansgaffling (m) för att utföra vitbalansgaffling (0 156), eller
ADL-gaffling (y) för att utföra gaffling med Aktiv D-Lighting (0 158). Notera att
vitbalansgaffling inte är tillgänglig med bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) eller NEF
(RAW) + JPEG.
e7: Gafflingsföljd
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Med standardinställningen Mätare > under > över (H) utförs exponerings-, blixt- och
vitbalansgaffling i den följd som beskrivs på sidorna 153 och 156. Om Under > Mätare >
över (I) har valts fortsätter fotograferingen från det lägsta till det högsta värdet.
Denna inställning har ingen effekt på ADL-gaffling.
f: Reglage
f1: OK-knappen (Fotogr.läge)
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj funktionen som J-knappen ska ha under fotografering: välja mittenfokuspunkten
(J Välj mittenfokuspunkt), markera den aktiva fokuspunkten (K Markera aktiv
fokuspunkt) eller inget (Används ej).
U
241
f2: Tilldela Fn-knapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj vilken funktion Fn-knappen ska ha.
q
Alternativ
Granska
r
FV-lås
B
C
AE-/AF-lås
E
AE-lås (håll)
F
Endast AF-lås
A
Avstängd blixt
t
Gafflingsserie
e
L
M
N
242
AF-ON
s
y
U
Endast AE-lås
Aktiv D-Lighting
+ NEF (RAW)
Matrismätning
Centrumvägd
mätning
Spotmätning
Beskrivning
Tryck på Fn-knappen för att förhandsgranska skärpedjupet (0 77).
Tryck på Fn-knappen för att låsa blixtvärdet (endast den inbyggda blixten
och kompatibla extra blixtar, 0 149, 294). Tryck igen om du vill inaktivera
FV-låset.
Fokus och exponering låses när du trycker på Fn-knappen.
När du trycker på Fn-knappen låses exponeringen.
Exponering låses medan Fn-knappen trycks in, och fortsätter vara låst tills
knappen trycks in igen eller väntelägestimern går ut.
När du trycker på Fn-knappen låses fokus.
Om du trycker på Fn-knappen aktiveras autofokus. Avtryckaren kan inte
användas för att fokusera.
Blixten avfyras inte för bilder som tas med Fn-knappen nedtryckt.
Om Fn-knappen hålls in samtidigt som exponerings-, blixt- eller ADLgaffling är aktivt i utlösarläget för enkelbild eller tyst läge tas samtliga
bilder i det aktuella gafflingsprogrammet varje gång avtryckaren trycks
in. Om vitbalansgaffling är aktiverat, eller om serieutlösarläge (läge CH
eller CL) har valts, upprepar kameran gafflingsserien medan avtryckaren
hålls ned.
Tryck på Fn-knappen och vrid den primära kommandoratten för att
justera Aktiv D-Lighting (0 137).
Om bildkvaliteten ställs in på JPEG hög, JPEG normal eller JPEG låg,
visas ”RAW” på kontrollpanelen och en NEF (RAW)-kopia lagras med
nästa bild som tas efter Fn-knappen tryckts in (för att spara NEF/RAWkopior med en serie bilder, håll in avtryckaren halvvägs mellan
tagningarna). För att avbryta utan att spara en NEF (RAW)-kopia, tryck på
Fn-knappen en gång till.
Matrismätning aktiveras medan Fn-knappen hålls ned.
Centrumvägd mätning aktiveras medan Fn-knappen hålls ned.
Spotmätning aktiveras medan Fn-knappen hålls ned.
Alternativ
9
5
m
n
6
v
w
K
Beskrivning
Tryck på Fn-knappen och vrid den primära kommandoratten för att slå på
Kompositionsrutnät
och av visningen av kompositionsrutnät i sökaren (0 8).
Tryck på Fn-knappen och vrid en kommandoratt för att välja ett
Välj bildområde
bildområde (0 89).
Virtuell horisont i
Tryck på Fn-knappen för att visa en virtuell horisont i sökaren.
sökaren
MIN MENY
Tryck på Fn-knappen för att visa ”MIN MENY” (0 280).
Tryck på Fn-knappen för att hoppa till det översta alternativet på ”MIN
Kom åt översta MIN
MENY.” Välj detta alternativ för att snabbt komma åt ett menyalternativ
MENY-alt.
som används ofta.
Om Fn-knappen trycks in när kommandorattarna vrids ändras slutartid
1 steg slutare/
(lägena S och M) och bländare (lägena A och M) i steg om 1 EV, oavsett
bländare
vilket alternativ som valts för Anpassad inställning b2 (EV-steg för
exp.kontroll, 0 224).
Tryck på Fn-knappen och vrid en kommandoratt för att välja ett
Välj nr för icke-CPUobjektivnummer som har angetts med alternativet Data för icke-CPUobjektiv
objektiv (0 172).
Fn-knappen har samma funktion som K-knappen. Välj detta när
Bildvisning
teleobjektiv används eller i andra situationer när det är svårt att sköta Kknappen med vänsterhanden.
Ingen
Att trycka på knappen har ingen effekt.
A Virtuell horisont i sökaren
När Virtuell horisont i sökaren har valts för Anpassad inställning f2 (Tilldela Fn-knapp) ändras
exponeringsdisplayen i sökaren till en lutningsindikator när Fn-knappen trycks in. Tryck på
knappen igen för att återställa indikatorn till sin normala funktion.
Kameran lutar åt höger
Kameran är plan
Kameran lutar åt vänster
Sökare
Observera att displayen kanske inte stämmer om kameran lutas framåt eller bakåt i skarp vinkel.
För att få en display som visar både tippning och lutning, använd alternativet Virtuell horisont i
inställningsmenyn (0 258).
U
243
f3: Tilldela granskningsknapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj vilken funktion knappen för förhandsgranskning av skärpedjup
ska ha. De tillgängliga alternativen är samma som för Tilldela Fnknapp (0 242). Standardinställningen är Granska.
f4: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj vilken funktion A AE-L/AF-L-knappen ska ha.
Alternativ
B AE-/AFlås
C Endast
AE-lås
E AE-lås
(håll)
F
Endast
AF-lås
A AF-ON
r
FV-lås
Ingen
U
244
Beskrivning
Fokus och exponering låses medan A AE-L/AF-L-knappen
trycks in.
Exponering låses medan A AE-L/AF-L-knappen trycks in.
Exponering låses medan A AE-L/AF-L-knappen trycks in, och
fortsätter vara låst tills knappen trycks in igen eller
väntelägestimern går ut.
Fokus låses medan A AE-L/AF-L-knappen trycks in.
A AE-L/AF-L-knappen aktiverar autofokus. Avtryckaren kan
inte användas för att fokusera.
Tryck på A AE-L/AF-L-knappen för att låsa blixtvärdet (endast
den inbyggda blixten och kompatibla extra blixtenheter,
0 149, 294). Tryck igen om du vill inaktivera FV-låset.
Att trycka på knappen har ingen effekt.
f5: Anpassa kommandorattar
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Det här alternativet styr de primära och sekundära kommandorattarnas funktioner.
• Omvänd rotationsriktning: Ändra kommandorattarnas
vridningsriktning när de används för att göra justeringar av
Exponeringskompensation och/eller Slutartid/bländare.
Markera alternativ och tryck höger på multiväljaren för att välja
eller välja bort, markera sedan Klar och tryck på J. Denna
inställning gäller även kommandorattarna för MB-D14.
• Ändra primär/sekundär: Om Av väljs kontrollerar den primära
kommandoratten slutartiden och den sekundära
kommandoratten kontrollerar bländare. Välj På (A-läge) för att
använda den primära kommandoratten för att välja bländare i
fotograferingsläge A, På för att använda den primära
kommandoratten för att välja bländare i lägena A och M och den
sekundära kommandoratten för att välja slutartid i lägena S och M. Denna inställning
gäller även kommandorattarna för MB-D14.
• Bländarinställning: Om Sekundär kommandoratt har valts går det bara att justera
bländare med den sekundära kommandoratten (eller med den primära
kommandoratten om På har valts för Ändra primär/sekundär). Om Bländarring har
valts går det bara att justera bländare med objektivets bländarring, och kamerans
bländardisplay visar bländare i steg om 1 EV (bländare för objektiv av typ G ställs
fortfarande in med den sekundära kommandoratten). Notera att oavsett vilken
inställning som har valts måste bländarringen användas för att justera bländare när ett
icke-CPU-objektiv är monterat.
• Menyer och bildvisning: Om Av har valts används multiväljaren för att välja bild i
helskärmsläge, markera miniatyrbilder och navigera i menyer. Om På eller På (utom
vid visning av bild) väljs kan den primära kommandoratten användas för att välja bild
i helskärmsläge, för att flytta markören åt vänster eller höger vid miniatyrbildsvisning,
eller för att flytta markeringen i menyerna uppåt eller nedåt. Den sekundära
kommandoratten används för att visa ytterligare fotoinformation i helskärmsläge och
för att flytta markören uppåt eller nedåt vid miniatyrbildsvisning. Välj På (utom vid
visning av bild) för att förhindra att kommandorattarna används för bildvisning vid
visning av tagen bild. Om du vrider den sekundära kommandoratten åt höger vid
menyvisning visas det valda alternativets undermeny, och om du vrider den sekundära
kommandoratten åt vänster visas den föregående menyn. För att göra ett val, tryck på
2 eller J.
U
245
f6: Släpp knapp och använd ratt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Om Ja väljs kan justeringar som normalt görs genom att hålla in E, M (Y), W (S),
X (T), L (U), AF-läge, Z (Q) eller D-knappen och vrida på en kommandoratt
göras genom att vrida på kommandoratten efter att knappen har släppts (detta gäller
också Fn-knappen och knappen för förhandsgranskning av skärpedjup om de har
tilldelats Aktiv D-Lighting med Anpassad inställning f2, Tilldela Fn-knapp eller
Anpassad inställning f3, Tilldela granskningsknapp). Inställningen avslutas när någon
av de aktuella knapparna trycks ned igen, eller när avtryckaren trycks ned halvvägs.
Förutom när Ingen gräns är valt för Anpassad inställning c2 Väntelägestimer inaktiveras
inställningen också när väntelägestimern går ut.
f7: Funktion utan minneskort
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Om Slutaren aktiverad väljs kan slutaren utlösas när det inte finns något minneskort i
kameran, men inga bilder sparas (de visas emellertid i monitorn i demoläge). Om
Slutaren inaktiverad har valts aktiveras avtryckaren endast om det finns ett minneskort
i kameran.
f8: Invertera indikatorer
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Om
(W) har valts visas exponeringsindikatorerna på kontrollpanelen,
i sökaren och på informationsdisplayen med negativa värden till vänster och positiva
värden till höger. Välj
(V) för att visa positiva värden till vänster och
negativa värden till höger.
U
246
f9: Tilld. 4-knapp på MB-D14
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj den funktion som tilldelas A AE-L/AF-L-knappen på
batteripacket MB-D14 (säljs separat).
Alternativ
B AE-/AF-lås
C Endast AE-lås
E
F
A
r
G
Beskrivning
Fokus och exponering låses medan A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14 trycks in.
Exponering låses medan A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14 trycks in.
Exponering låses medan A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14 trycks in, och
AE-lås (håll)
fortsätter vara låst tills knappen trycks in igen eller väntelägestimern går ut.
Endast AF-lås
Fokus låses medan A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14 trycks in.
Om A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14 trycks in aktiveras autofokus.
AF-ON
Avtryckaren kan inte användas för att fokusera.
Tryck på A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14 för att låsa blixtvärdet (endast den
FV-lås
inbyggda blixten och kompatibla extra blixtenheter, 0 149, 294). Tryck igen
om du vill inaktivera FV-låset.
Samma som Fn- A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14 utför samma funktion som valts för Anpassad
knapp
inställning f2 (0 242).
g: Film
g1: Tilldela Fn-knapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj den funktion som Fn-knappen ska ha under filmlivevisning (standardinställningen är
Ingen).
Alternativ
Beskrivning
Tryck på knappen vid filminspelning för att lägga till ett index vid den
r Indexmarkering
aktuella positionen (0 60). Index kan användas vid visning och
redigering av filmer.
Tryck på knappen för att visa information om slutartid, bländare och
Visa
s
andra fotoinställningar i stället för filminspelningsinformation. Tryck
fotograferingsinformation
igen för att återgå till filminspelningsdisplayen (0 59).
B AE-/AF-lås
Fokus och exponering låses när du trycker på knappen.
C Endast AE-lås
När du trycker på knappen låses exponeringen.
Exponering låses medan knappen trycks in, och fortsätter vara låst
E AE-lås (håll)
tills knappen trycks in igen eller väntelägestimern går ut.
F Endast AF-lås
När du trycker på knappen låses fokus.
Om knappen trycks in aktiveras autofokus. Avtryckaren kan inte
A AF-ON
användas för att fokusera.
Ingen
Att trycka på knappen har ingen effekt.
U
247
g2: Tilldela granskningsknapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj funktionen som knappen för förhandsgranskning av skärpedjup ska ha under
filmlivevisning. De alternativ som är tillgängliga är samma som för Tilldela Fn-knapp
(0 247), förutom att standardinställningen är Indexmarkering.
g3: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj vilken funktion A AE-L/AF-L-knappen ska ha under filmlivevisning. De alternativ som är
tillgängliga är samma som för Tilldela Fn-knapp (0 247), förutom att
standardinställningen är AE-/AF-lås.
g4: Tilldela avtryckare
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade inställningar
Välj vilken funktion ett tryck på avtryckaren ska ha när 1 har valts med
livevisningväljaren.
Alternativ
C Ta foton
1 Spela in filmer
Beskrivning
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att avsluta filminspelning och ta bilder
med ett bildförhållande på 16 : 9 (för information om bildstorlek, se sida 63).
Tryck in avtryckaren halvvägs för att starta filmlivevisning. Du kan sedan
fokusera genom att trycka in avtryckaren halvvägs (endast autofokusläge)
och starta eller avsluta inspelningen genom att trycka in den hela vägen. För
att avsluta filmlivevisning, tryck på a-knappen. Avtryckaren på trådutlösaren
(säljs separat) (0 298) kan användas för att starta filmlivevisning och för att
starta och avsluta filminspelning; men fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat)
kan inte användas för att spela in filmer. I fjärrstyrningsläge (4) startas inte
filmlivevisning när avtryckaren trycks in halvvägs, och om avtryckaren trycks
in på fjärrkontrollen utlöses slutaren och en bild tas, men filminspelning
startas eller avslutas inte.
A Spela in filmer
När detta alternativ väljs är intervalltimern (0 164) inte tillgänglig och avtryckaren kan inte
användas under filmlivevisning för att ta bilder, mäta förinställd vitbalans, eller spara referensdata
för borttagning av damm i bilden. Välj Ta foton för att använda dessa alternativ.
U
248
B Inställningsmenyn: Kamerainställning
För att visa inställningsmenyn, tryck på G och välj fliken B (inställningsmeny).
G-knapp
Inställningsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Formatera minneskort
Spara användarinställningar
Återställ användarinställningar
Monitorns ljusstyrka
Rengöra bildsensorn
Fälla upp spegeln för rengör. 1
Referensbild för dammbortt.
HDMI
Flimmerreducering
Tidszon och datum
Språk (Language)
0
250
81
82
250
301
303
251
205
252
253
253
Alternativ
Bildkommentar
Automatisk bildrotering
Batteriinformation
Information om upphovsrätt
Spara/ladda inställningar
GPS
Virtuell horisont
Data för icke-CPU-objektiv
AF-finjustering
Eye-Fi-överföring 2
Firmwareversion
0
253
254
255
256
257
175
258
172
259
260
260
1 Inte tillgängligt om batterinivån är låg.
2 Visas endast när ett kompatibelt Eye-Fi-minneskort är isatt (0 260).
A Se även
Menyns standardinställningar finns i listan på sidan 314.
U
249
Formatera minneskort
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
För att börja formateringen, välj ett minneskortsfack och välj Ja.
Notera att formatering raderar alla bilder och data från minneskortet i
det valda facket permanent. Se till säkerhetskopiera information
som du vill behålla innan formateringen.
D Under formatering
Stäng inte av kameran och ta inte ut minneskorten medan formateringen pågår.
A Tvåknappsformatering
Minneskort kan också formateras genom att trycka på knapparna O (Q) och Z (Q) i minst två
sekunder (0 31).
Monitorns ljusstyrka
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Justera monitorns ljusstyrka för bildvisning, menyer och informationsdisplayen.
Alternativ
Auto
Manuell
Beskrivning
När monitorn är på justeras monitorns ljusstyrka automatiskt efter de omgivande
ljusförhållandena. Tänk på att inte täcka över sensorn för omgivningsljus (0 4).
Tryck på 1 eller 3 för att välja monitorns ljusstyrka. Välj högre värden för ökad
ljusstyrka, och lägre värden för minskad ljusstyrka.
A Se även
Se sida 53 för information om att justera monitorns ljusstyrka vid livevisning.
U
250
Referensbild för dammbortt.
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Skaffa referensdata för alternativet borttagning av damm i bilden i Capture NX 2 (säljs
separat; för mer information, se handboken till Capture NX 2).
Referensbild för dammbortt. är endast tillgängligt om ett CPU-objektiv är monterat på
kameran. Ett icke-DX-objektiv med minst 50 mm brännvidd rekommenderas. Om ett
zoomobjektiv används, zooma då in helt.
1
Välj ett startalternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck på J.
Tryck på G för att avsluta utan att hämta
referensbilddata.
• Starta: Meddelandet som ses till höger visas, och
”rEF” visas i sökaren och på kontrollpanelen.
• Rengör sensorn och starta: Välj detta alternativ för att
rengöra bildsensorn innan du startar.
Meddelandet som ses till höger visas, och ”rEF”
visas i sökaren och på kontrollpanelen när
rengöringen är slutförd.
2
Rikta sökaren mot ett enfärgat vitt föremål.
Rikta objektivet mot ett väl belyst, konturlöst vitt föremål på cirka tio centimeters
avstånd så att det fyller sökaren, och tryck sedan ned avtryckaren halvvägs.
I autofokusläge kommer fokus automatiskt att ställas in på oändlighet; i manuellt
fokusläge, ställ in fokus på oändlighet manuellt.
U
251
3
Hämta referensbilddata.
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att hämta referensbilddata för borttagning av
damm i bilden. Monitorn stängs av när avtryckaren trycks in. Notera att
brusreducering utförs om motivet är dåligt upplyst, vilket ökar tiden för att spara.
Om referensföremålet är för ljust eller för mörkt kanske
kameran inte kan hämta referensbilddata och meddelandet
som ses till höger visas. Välj ett annat referensföremål och
upprepa processen från steg 1.
D Rengöring av bildsensorn
Referensbilddata för borttagning av damm som registrerats innan rengöring av bildsensorn kan
inte användas med fotografier som tas efter att bildsensorn rengjorts. Välj bara Rengör sensorn
och starta om referensbilddata inte ska användas med redan existerande bilder.
D Referensbilddata för borttagning av damm
Samma referensbilddata kan användas för fotografier som tas med olika
objektiv eller olika bländare. Referensbilder kan inte visas i
bildbehandlingsprogram på en dator. När referensbilder visas på
kameran visas ett rutnätsmönster.
Flimmerreducering
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Minska flimmer och strimmor vid fotografering under lysrör eller kvicksilverlampor vid
livevisning eller filminspelning. Välj Auto för att låta kameran automatiskt välja den
korrekta frekvensen, eller välj en frekvens manuellt som matchar den lokala
strömförsörjningen.
A Flimmerreducering
Om Auto inte ger önskat resultat och du är osäker på frekvensen hos den lokala
strömförsörjningen, testa både alternativet 50 och 60 Hz och välj det som ger bäst resultat.
Flimmerreducering kanske inte ger önskade resultat om motivet är väldigt ljusstarkt, välj i så fall
en mindre bländare (större f-nummer).
U
252
Tidszon och datum
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Ändra tidszon, ställ in kamerans klocka, välj format för datumvisning och aktivera eller
inaktivera sommartid (0 27).
Alternativ
Tidszon
Datum och tid
Datumformat
Sommartid
Beskrivning
Välj en tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt in på rätt tid för den nya
tidszonen.
Ställ kameraklockan. Om klockan inte är inställd visas en blinkande B-ikon på
informationsdisplayen.
Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
Sätt på eller stäng av sommartid. Kameraklockan ställs automatiskt fram eller
tillbaka en timme. Standardinställningen är Av.
Språk (Language)
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Välj ett språk för kamerans menyer och meddelanden.
Bildkommentar
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Lägg till en kommentar till nya fotografier som tas. Kommentarer kan visas som metadata
i ViewNX 2 (medföljer) eller Capture NX 2 (säljs separat; 0 298). Kommentaren visas också
på sidan med fotograferingsdata på fotoinformationsdisplayen (0 182).
• Klar: Spara ändringarna och återgå till inställningsmenyn.
• Ange kommentar: Ange en kommentar enligt beskrivningen på sida 135.
Kommentarer får innehålla högst 36 tecken.
• Bifoga kommentar: Välj detta alternativ för att bifoga
kommentaren till alla efterföljande fotografier. Bifoga
kommentar kan slås på och av genom att markera det och
trycka på 2.
U
253
Automatisk bildrotering
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Fotografier som tas när På har valts innehåller information om kamerans orientering, och
därmed går det att rotera dem automatiskt vid bildvisning (0 177) eller när de visas i
ViewNX 2 (medföljer) eller Capture NX 2 (säljs separat;0 298). Följande orienteringar
registreras:
Liggande (bred) orientering
Kameran roterad 90° medurs
Kameran roterad 90° motsols
Kameraorienteringen registreras inte om Av har valts. Välj detta alternativ vid panorering
eller vid fotografering med objektivet riktat uppåt eller nedåt.
A Rotera hög
För att automatiskt rotera ”stående” bilder (porträtt) vid bildvisning, välj På för alternativet
Rotera hög på visningsmenyn (0 212).
U
254
Batteriinformation
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Visa information om batteriet som är isatt i kameran.
Alternativ
Batterinivå
Antal bilder
Batt. livsl.
Beskrivning
Den aktuella batteriladdningen uttryckt som ett procentvärde.
Det antal gånger som slutaren har utlösts med det aktuella batteriet sedan det
laddades senast. Observera att slutaren ibland kan utlösas även om ingen bild tas,
till exempel vid mätning av förinställt värde för vitbalans.
Batteriets ålder visas med en femgradig skala. 0 (k) indikerar att batteriet har
fullgod kapacitet, 4 (l) att batteriet har nått slutet av sin livslängd och bör bytas
ut. Notera att batterier som laddats då temperaturen är lägre än cirka 5 °C kan visa
en tillfällig minskning av laddningslivslängden; men värdet återgår till det normala
igen när batteriet åter har laddats då temperaturen är cirka 20 °C eller högre.
A Batteripack MB-D14
Displayen för batteripack MB-D14 visas till höger. Om AA-batterier
används visas batterinivån med en batterinivåikon; andra alternativ visas
inte.
U
255
Information om upphovsrätt
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Lägg till information om upphovsrätt till nya fotografier som tas. Information om
upphovsrätt finns med i fotograferingsdata på fotoinformationsdisplayen (0 182) och
kan visas som metadata i ViewNX 2 (medföljer) eller i Capture NX 2 (säljs separat; 0 298).
• Klar: Spara ändringarna och återgå till inställningsmenyn.
• Fotograf: Skriv in namnet på fotografen så som det beskrivs på sida 135. Fotografens
namn kan bestå av upp till 36 tecken.
• Upphovsrättsinnehavare: Skriv in namnet på upphovsrättsinnehavaren så som det
beskrivs på sida 135. Upphovsrättsinnehavarens namn kan bestå av upp till 54 tecken.
• Bifoga info. om upphovsrätt: Välj detta alternativ för att bifoga
upphovsrättsinformation till alla efterföljande bilder. Bifoga
info. om upphovsrätt kan slås på och av genom att markera det
och trycka på 2.
D Information om upphovsrätt
För att förhindra missbruk av fotografens eller upphovsrättsinnehavarens namn bör du försäkra
dig om att Bifoga info. om upphovsrätt inte är valt och att fälten Fotograf och
Upphovsrättsinnehavare är tomma innan du lånar ut eller säljer kameran till någon annan.
Nikon kan inte hållas ansvariga för skador eller tvister som uppstår till följd av användning av
alternativet Information om upphovsrätt.
U
256
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Spara/ladda inställningar
Välj Spara inställningar för att spara följande inställningar till minneskortet i fack 1
(0 96; ett felmeddelande visas om kortet är fullt). Använd detta alternativ för att dela
inställningar med andra D600-kameror.
Meny
Bildvisning
Fotografering
Alternativ
Monitoralternativ för
visning
Visning av tagen bild
Efter radering
Rotera hög
Namnge fil
Funktion för kortet i fack 2
Bildkvalitet
Bildstorlek
Bildområde
JPEG-komprimering
Sparar i NEF (RAW)
Vitbalans (med finjustering
och förinställda värden
d-1–d-4)
Ställ in Picture Control
Automatisk
distorsionskontroll
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
Vinjetteringskontroll
Brusreducering för lång exp.
Brusreducering för högt ISO
Inställningar för ISOkänslighet
Fjärrstyrningsläge
Filminställningar
Meny
Alternativ
Alla anpassade inställningar
Anpassade
förutom Återställ
inställningar
anpassade inställn.
Rengöra bildsensorn
HDMI
Flimmerreducering
Tidszon och datum (med
undantag för datum och tid)
Språk (Language)
Inställningsmeny
Bildkommentar
Automatisk bildrotering
Information om upphovsrätt
GPS
Data för icke-CPU-objektiv
Eye-Fi-överföring
Alla alternativ på Min meny
Min meny/
All inställningshistorik
Inställningshistorik
Välj flik
Inställningar som sparats med denna kameramodell kan återställas genom att välja
Ladda inställningar. Notera att Spara/ladda inställningar bara är tillgängligt när det
finns ett minneskort i kameran, och att alternativet Ladda inställningar bara är
tillgängligt om kortet innehåller sparade inställningar.
A Sparade inställningar
Inställningarna sparas i filen NCSETUPA. Det går inte att ladda inställningarna till kameran om
filnamnet ändras.
U
257
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Virtuell horisont
Visa lutnings- och tippningsinformation baserat på information från kamerans
lutningssensor. Om kameran varken lutas åt vänster eller höger, blir
lutningsreferenslinjen grön, och om kameran varken lutas framåt eller bakåt, blir
tippningsreferenslinjen grön och en punkt syns i mitten av displayen. Varje uppdelning
motsvarar 5°.
Kameran är plan
Kameran lutar åt vänster
eller höger
Kameran lutar framåt
eller bakåt
D Luta kameran
Visningen av den virtuella horisonten stämmer inte exakt om kameran lutas framåt eller bakåt i
skarp vinkel. Lutningen visas inte om kameran inte kan mäta lutningsvinkeln.
A Se även
För information om att visa en lutningsindikator i sökaren, se Anpassad inställning f2 (Tilldela Fnknapp; 0 242, 243). För information om att visa en virtuell horisont i livevisning, se sidorna 55 och
62.
U
258
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
AF-finjustering
Finjustera fokus för upp till 12 objektivtyper. AF-justering rekommenderas inte i de flesta
situationer och kan störa den normala fokuseringen; använd endast när det är
nödvändigt.
Alternativ
AF-finjustering • På: Slå på AF-finjustering.
(På/Av)
• Av: Slå av AF-finjustering.
Beskrivning
Sparat värde
Justera AF för objektivet som används (endast CPUobjektiv). Tryck på 1 eller 3 för att välja ett värde
mellan +20 och –20. Värden för upp till 12
objektivtyper kan sparas. Endast ett värde kan lagras
för varje objektivtyp.
Standard
Välj det AF-justeringsvärde som används om det inte
finns något sparat värde för det aktuella objektivet
(endast CPU-objektiv).
Flytta
Aktuellt
brännpunkten
bort från kameran. värde
Flytta
brännpunkten
mot kameran.
Tidigare
värde
Lista tidigare sparade AF-justeringsvärden. För att radera ett objektiv från listan,
markera det önskade objektivet och tryck på O (Q). För att ändra en
objektividentifiering (för att exempelvis välja en identifiering som är samma som de
två sista siffrorna i objektivets serienummer och på så sätt skilja mellan olika objektiv
av samma typ även om Sparat värde endast kan användas för ett objektiv av varje
typ), markera det önskade objektivet och tryck på 2.
Lista sparade
Menyn som ses till höger visas; tryck på 1 eller 3 för att
värden
välja en identifiering och tryck på J för att spara
ändringarna och avsluta.
D AF-justering
Kameran kanske inte kan fokusera på närgränsen eller oändlighet när AF-justering används.
D Livevisning
Justeringen används inte för autofokus vid livevisning (0 53).
A Sparat värde
Endast ett värde kan lagras för varje objektivtyp. Om en telekonverter används kan separata
värden sparas för varje kombination av objektiv och telekonverter.
U
259
Eye-Fi-överföring
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
Detta alternativ visas endast om ett Eye-Fi-minneskort (tillgängligt separat i handeln) är
isatt i kameran. Välj Aktivera för att överföra fotografier till ett på förhand valt mål. Notera
att inga bilder laddas upp om signalstyrkan är otillräcklig.
Följ all lokal lagstiftning angående trådlösa enheter och välj Inaktivera där trådlösa
enheter är förbjudna.
När ett Eye-Fi-kort är isatt indikeras dess status av en ikon på
informationsdisplayen:
• d: Eye-Fi-överföring inaktiverad.
• e: Eye-Fi-överföring aktiverad men inga bilder finns tillgängliga
för överföring.
• f (statisk): Eye-Fi-överföring aktiverad; väntar på att börja
överföringen.
• f (animerad): Eye-Fi-överföring aktiverad; överför data.
• g: Fel — kameran kan inte kontrollera Eye-Fi-kortet. Om ett blinkande W visas på
kontrollpanelen eller i sökaren, se sida 324; om denna indikator inte blinkar kan bilder
tas normalt men du kanske inte kan ändra Eye-Fi-inställningarna.
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan sända ut trådlösa signaler när Inaktivera har valts. Om en varning visas i monitorn
(0 324), stäng då av kameran och ta ur kortet.
Se handboken som medföljde Eye-Fi-kortet, och kontakta tillverkaren om du har några frågor.
Kameran kan användas för att slå på och av Eye-Fi-kort, men den kanske inte stödjer andra
Eye-Fi-funktioner.
A Eye-Fi-kort som stöds
Gällande från december 2011 stödjer kameran 8 GB SDHC Pro X2 Eye-Fi-kort. Vissa kort kanske
inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner; kontakta tillverkaren för mer information.
Eye-Fi-kort ska endast användas i inköpslandet. Var noga med att uppdatera Eye-Fi-kortets
firmware till den senaste versionen.
A Använda Eye-Fi-kort i Ad Hoc-läge
Ytterligare tid kan krävas när Eye-Fi-kort som stödjer ad hoc-läge ansluts. Ställ in Anpassad
inställning c2 (Väntelägestimer, 0 227) på 30 sek. eller längre.
Firmwareversion
Visa kamerans aktuella firmwareversion.
U
260
G-knapp ➜ B inställningsmenyn
N Retuscheringsmenyn:
Skapa retuscherade kopior
För att visa retuscheringsmenyn, tryck på G och välj fliken N (retuscheringsmeny).
G-knapp
Alternativen på retuscheringsmenyn används för att skapa beskurna eller retuscherade
kopior av befintliga bilder. Retuscheringsmenyn visas bara när ett minneskort som
innehåller bilder sätts i kameran (notera att om minneskortet används för att lagra både
RAW/NEF- och JPEG-kopior av samma bilder så som beskrivs på sidan 93, gäller annan
retuschering än Bildöverlägg och NEF (RAW)-bearbetning bara JPEG-kopiorna).
Alternativ
0
Alternativ
0
i D-Lighting
264
e Räta upp
274
j Korrigering av röda ögon
264
( Distorsionskontroll
274
k Beskär
265
) Fisheye-objektiv
274
l Monokrom
266
f Färgläggningsbild
275
m Filtereffekter
267
g Färgteckning
275
n Färgbalans
268
h Perspektivkontroll
275
o Bildöverlägg 1
269
i Miniatyreffekt
276
7 NEF (RAW)-bearbetning
271
u Selektiv färg
277
8 Ändra storlek
272
9 Redigera film
69
& Snabbretuschering
273
p Jämförelse sida vid sida 2
279
1 Kan endast väljas genom att trycka på G och välja fliken N.
2 Endast tillgängligt om J eller c (b) trycks in i helskärmsläge när en retuscherad bild eller ett
original visas.
D Retuschera kopior
De flesta alternativ kan tillämpas på kopior skapade med andra retuscheringsalternativ, men med
undantag av Bildöverlägg och Redigera film > Välj start-/slutpunkt kan varje alternativ bara
tillämpas en gång (notera att flera redigeringar kan leda till att detaljer försvinner). Alternativ som
inte kan tillämpas på den aktuella bilden blir gråa och otillgängliga.
A Bildkvalitet
Förutom när det gäller kopior som skapats med Beskär, Bildöverlägg, NEF (RAW)-bearbetning
och Ändra storlek har kopior som skapats från JPEG-bilder samma storlek och kvalitet som
originalet, medan kopior som skapats från NEF-bilder (RAW) sparas som JPEG-bilder med hög
kvalitet. Komprimeringen Liten filstorlek används när kopior sparas i JPEG-format.
U
261
Skapa retuscherade kopior
För att skapa en retuscherad kopia:
1
Välj ett alternativ i retuscheringsmenyn.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett alternativ, 2
för att välja.
2
Välj en bild.
Markera en bild och tryck på J (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll in X (T)knappen; för att visa bilder på andra platser enligt
beskrivningen på sida 178, håll in D och tryck på
1).
A Retuschera
Kameran kanske inte kan visa eller retuschera bilder som skapats med andra enheter.
3
Välj retuscheringsalternativ.
För mer information, se avsnittet för det valda
alternativet. För att avsluta utan att skapa en
retuscherad kopia, tryck på G.
A Fördröjning av monitoravst.
Monitorn stängs av och proceduren avbryts om inga åtgärder utförs under en kort stund.
Eventuella osparade ändringar går förlorade. För att öka tiden som monitorn är på, välj en
längre menyvisningstid för Anpassad inställning c4 (Fördröjning av monitoravst.;
0 228).
4
Skapa en retuscherad kopia.
Tryck på J för att skapa en retuscherad kopia.
Retuscherade kopior anges med en o-ikon.
U
262
A Skapa retuscherade kopior under bildvisning
Retuscherade kopior kan också skapas under bildvisning.
2
Visa en bild i helskärmsläge
och tryck på J eller c (b).
2
Markera ett alternativ och
tryck på J.
Skapa en retuscherad kopia.
U
263
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
D-Lighting
D-lighting gör skuggorna ljusare, vilket är idealiskt för mörka eller bakgrundsbelysta
fotografier.
Före
Efter
Tryck på 1 eller 3 för att välja hur mycket korrigering som ska
utföras. Effekten kan förhandsgranskas på redigeringsdisplayen.
Tryck på J för att kopiera fotografiet.
Korrigering av röda ögon
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Detta alternativ används för att korrigera ”röda ögon” som orsakas av blixten, och är
endast tillgängligt med bilder tagna med blixt. Det fotografi som valts för korrigering av
röda ögon kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen. Kontrollera effekterna av
korrigering av röda ögon och skapa en kopia enligt beskrivningen i följande tabell. Notera
att korrigering av röda ögon inte alltid ger förväntade resultat och i mycket sällsynta fall
kan appliceras på delar av fotografiet där det inte finns några röda ögon; kontrollera
förhandsvisningen noggrant innan du fortsätter.
Om du vill
Zooma in
Zooma ut
Visa andra
områden i en
bild
Avbryta
zoomningen
Skapa kopia
U
264
Använd
Beskrivning
Tryck
på
X
(T)
för
att
zooma
in, W (S) för
X (T)
att zooma ut. Medan bilden är inzoomad,
W (S) använd multiväljaren för att visa delar av bilden
som inte syns på monitorn. Håll ned
multiväljaren för att snabbt bläddra till andra
delar av bilden. Navigationsfönstret visas när
zoomknapparna eller multiväljaren trycks in;
området som syns i monitorn indikeras av en gul ram. Tryck på J för att
J
avbryta zoomningen.
Om kameran upptäcker röda ögon i det valda fotografiet skapas en
J
kopia som har bearbetats för att minska dess effekter. Det skapas ingen
kopia om kameran inte upptäcker röda ögon.
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Beskär
Skapa en beskuren kopia av det valda fotografiet. Det valda
fotografiet visas med den valda beskärningen visad i gult; skapa en
beskuren kopia så som det beskrivs i följande tabell.
Om du vill
Minska beskärningens
storlek
Öka beskärningens storlek
Använd
W (S) Tryck på W (S) för att minska storleken på beskärningen.
X (T) Tryck på X (T) för att öka storleken på beskärningen.
Vrid den primära kommandoratten för att växla mellan
bildförhållanden på 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 och 16 : 9.
Ändra beskärningens
bildförhållande
Använd multiväljaren för att placera beskärningen. Håll in för
att snabbt flytta beskärningen till önskad position.
Placera beskärning
Skapa kopia
Beskrivning
J
Spara den aktuella beskärningen som en separat fil.
A Beskär: Bildkvalitet och storlek
Kopior skapade från NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG-bilder har en
bildkvalitet (0 93) på JPEG hög; beskurna kopior skapade från JPEGbilder har samma bildkvalitet som originalet. Kopians storlek varierar
med beskärningens storlek och bildförhållande och visas längst upp till
vänster på beskärningsskärmen.
A Visa beskurna kopior
Det kan hända att visningszoomen inte är tillgänglig när de beskurna kopiorna visas.
U
265
Monokrom
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Kopiera fotografier i Svartvitt, Sepia eller Cyanotypi
(monokrom blått och vitt).
Om Sepia eller Cyanotypi väljs visas en
förhandsgranskning av den valda bilden; tryck på 1 för
att öka färgmättnaden, 3 för att minska. Tryck på J för
att skapa en monokrom kopia.
Öka
mättnaden
Minska
mättnaden
U
266
Filtereffekter
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Välj mellan följande filtereffekter. Efter att ha justerat filtereffekterna enligt nedanstående
beskrivning, tryck på J för att kopiera fotografiet.
Alternativ
Skylightfilter
Varmfilter
Beskrivning
Ger samma effekt som ett skylightfilter, som gör bilden
mindre blåtonad. Effekten kan förhandsgranskas på
monitorn enligt illustrationen till höger.
Skapar en kopia med varmfiltereffekter, som ger kopian
en ”varm” röd ton. Effekten kan förhandsgranskas på
monitorn.
Intensivare rött
Ger intensivare rött (Intensivare rött), grönt (Intensivare
Intensivare grönt grönt) eller blått (Intensivare blått). Tryck på 1 för att
öka effekten, 3 för att minska.
Intensivare blått
Stjärnfilter
Lägger till stjärneffekter i ljuskällor.
• Antal punkter: Välj mellan fyra, sex eller åtta.
• Filtreringsgrad: Välj ljusstyrkan på de påverkade
ljuskällorna.
• Filtervinkel: Välj punkternas vinkel.
• Punktlängd: Välj punktlängden.
• Bekräfta: Granska effekterna av filtret så som det visas till
höger. Tryck på X (T) för att förhandsgranska
kopian i helskärmsläge.
• Spara: Skapa en retuscherad kopia.
Mjukt filter
Lägg till en mjuk filtereffekt. Tryck på 1 eller 3 för att
välja filtrets styrka.
U
267
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Färgbalans
Använd multiväljaren för att skapa en kopia med ändrad färgbalans
så som det visas nedan. Effekten visas på monitorn tillsammans
med röda, gröna och blå histogram (0 181), som anger
fördelningen av nyanser i kopian.
Öka mängden grönt
Skapa en retuscherad kopia
Öka mängden blått
Öka mängden gult
Öka mängden magenta
A Zoom
För att zooma in på bilden som visas i monitorn, tryck på X (T).
Histogrammet uppdateras för att visa data för endast den del av bilden
som visas i monitorn. Medan bilden är inzoomad, tryck på L (U) för att
växla fram och tillbaka mellan färgbalans och zoom. När zoom är valt kan
du zooma in och ut med X (T) och W (S) och bläddra genom bilden
med multiväljaren.
U
268
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Bildöverlägg
Bildöverlägg kombinerar två befintliga NEF-fotografier (RAW) till en enda bild som sparas
separat från originalen; resultatet, som använder RAW-data från kamerans bildsensor, blir
märkbart bättre än överlägg som skapas i ett bildbehandlingsprogram. Den nya bilden
sparas med de aktuella inställningarna för bildkvalitet och storlek; innan ett överlägg
skapas, ställ in bildkvalitet och storlek (0 93, 95; alla alternativ är tillgängliga). För att
skapa en NEF-kopia (RAW), välj bildkvaliteten NEF (RAW).
+
1
Välj Bildöverlägg.
Markera Bildöverlägg i retuscheringsmenyn och
tryck på 2.
Dialogrutan som ses till höger visas, med Bild 1
markerad; tryck på J för att visa en lista med de
NEF-bilder som skapats med kameran.
2
Välj den första bilden.
Använd multiväljaren för att markera den första
bilden i överlägget. För att visa det markerade
fotografiet i helskärmsläge, håll in X (T)knappen (för att visa bilder på andra platser så som
beskrivs på sida 178, håll in D och tryck på 1).
Tryck på J för att välja den markerade bilden och återgå till förhandsgranskningen.
3
Välj den andra bilden.
Den valda bilden visas som Bild 1. Markera Bild 2 och tryck på J, välj sedan den
andra bilden så som det beskrivs i steg 2.
U
269
4
Justera förstärkningen.
Markera Bild 1 eller Bild 2 och optimera
exponeringen för överlägget genom att trycka på 1
eller 3 för att välja förstärkning från värden mellan
0,1 och 2,0. Upprepa för den andra bilden.
Standardvärdet är 1,0; välj 0,5 för att halvera
förstärkningen eller 2,0 för att fördubbla den. Effekterna syns i kolumnen Granska.
5
Förhandsgranska överlägget.
Tryck på 4 eller 2 för att placera markören i
kolumnen Granska och tryck på 1 eller 3 för att
markera Överl.. Tryck på J för att förhandsgranska
överlägget så som visas till höger (för att spara
överlägget utan att visa en förhandsgranskning, välj
Spara). För att återgå till steg 4 och välja nya foton eller justera förstärkningen, tryck
på W (S).
6
Spara överlägget.
Tryck på J medan förhandsgranskningen visas för
att spara överlägget. När ett överlägg har skapats
visas den nya bilden i helskärmsläge i monitorn.
D Bildöverlägg
Endast NEF-bilder (RAW) med samma bildområde och bitdjup kan kombineras.
Överlägget har samma fotoinformation (inklusive inspelningsdatum, mätning, slutartid,
bländare, fotograferingsläge, exponeringskompensation, brännvidd och bildorientering) och
värden för vitbalans och Picture Control som bilden som valdes för Bild 1. Den aktuella
bildkommentaren läggs till överlägget när det sparas, men information om upphovsrätt kopieras
inte. Överlägg sparade i NEF-format (RAW) använder komprimeringen som valts för Typ i menyn
Sparar i NEF (RAW) och har samma bitdjup som originalbilderna; JPEG-överlägg sparas med
komprimeringen Liten filstorlek.
U
270
NEF (RAW)-bearbetning
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)-fotografier.
1
Välj NEF (RAW)-bearbetning.
Markera NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn och tryck på 2 för att visa en
dialogruta för val av bild som bara listar NEF-bilder
(RAW) som skapats med denna kamera.
2
Välj ett fotografi.
Markera ett fotografi (för att visa det markerade
fotografiet i helskärmsläge, håll in X (T)knappen; för att visa bilder på andra platser så som
beskrivs på sida 178, håll in D och tryck på 1).
Tryck på J för att välja det markerade fotografiet
och fortsätta till nästa steg.
3
Välj inställningar för JPEG-kopian.
Justera inställningarna som listas nedan. Notera att vitbalans och
vinjetteringskontroll inte är tillgängliga med multiexponeringar eller bilder
skapade med bildöverlägg och att exponeringskompensation bara kan ställas in på
värden mellan –2 och +2 EV. Picture Control-diagrammet visas inte när Picture
Controls justeras.
Bildkvalitet (0 93)
Bildstorlek (0 95)
Vitbalans (0 115)
Exponeringskompensation (0 112)
Ställ in Picture Control (0 129)
Brusreducering för högt ISO (0 218)
Färgrymd (0 217)
Vinjetteringskontroll (0 218)
D-Lighting (0 264)
U
271
4
Kopiera fotografiet.
Markera EXE och tryck på J för att skapa en JPEGkopia av den valda bilden (för att avsluta utan att
kopiera bilden, tryck på G-knappen).
Ändra storlek
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa små kopior av valda fotografier.
1
Välj Ändra storlek.
För att ändra storlek på valda bilder, tryck på G för
att visa menyerna och välj Ändra storlek i
retuscheringsmenyn.
2
Välj ett mål.
Om två minneskort är isatta kan du välja ett mål för
de storleksändrade kopiorna genom att markera
Välj mål och trycka på 2 (om bara ett kort är isatt,
fortsätt till steg 3).
Menyn som ses till höger visas; markera ett kortfack
och tryck på J.
3
Välj en storlek.
Markera Välj storlek och tryck på 2.
Alternativen som ses till höger visas; markera ett
alternativ och tryck på J.
U
272
4
Välj bilder.
Markera Välj bild och tryck på 2.
Dialogrutan som ses till höger visas; markera bilder
med multiväljaren och tryck på W (S)-knappen
för att välja eller välja bort (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll in X (T)knappen; för att visa bilder på andra platser enligt
beskrivningen på sida 178, håll in D och tryck på
1). De valda bilderna markeras med en 8-ikon.
Tryck på J när valet är slutfört.
5
Spara de storleksändrade kopiorna.
En bekräftelsedialogruta visas. Markera Ja och tryck på J för
att spara de storleksändrade kopiorna.
A Visa kopior med ändrad storlek
Det kan hända att visningszoom inte är tillgänglig när storleksändrade kopior visas.
A Bildkvalitet
Kopior skapade från NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG-bilder har en bildkvalitet (0 93) på JPEG
hög; kopior skapade från JPEG-bilder har samma bildkvalitet som originalet.
Snabbretuschering
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa kopior med förbättrad mättnad och kontrast. D-Lighting
används efter behov för att göra mörka motiv eller motiv i motljus
ljusare.
Tryck på 1 eller 3 för att välja hur stor ökning som ska utföras.
Effekten kan förhandsgranskas på redigeringsdisplayen. Tryck på
J för att kopiera fotografiet.
U
273
Räta upp
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en upprätad kopia av den valda bilden. Tryck på 2 för att
vrida bilden medurs med upp till fem grader i steg om cirka 0,25
grader, 4 för att vrida den moturs (effekten kan förhandsgranskas
på redigeringsdisplayen; notera att bildens kanter beskärs för att
skapa en fyrkantlig kopia). Tryck på J för att kopiera fotografiet,
eller tryck på K för att avsluta och återvända till bildvisningen utan
att skapa en kopia.
Distorsionskontroll
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa kopior med reducerad yttre förvrängning. Välj Auto för att
låta kameran korrigera förvrängningen automatiskt och gör sedan
finjusteringar med multiväljaren, eller välj Manuell för att minska
förvrängningen manuellt (notera att Auto inte är tillgängligt med
bilder som tagits med automatisk distorsionskontroll; se sida 217).
Tryck på 2 för att minska tunnformig förvrängning, 4 för att
minska kuddformig förvrängning (effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen;
notera att större mängd distorsionskontroll gör att mer av kanterna beskärs). Tryck på J
för att kopiera fotografiet, eller tryck på K för att avsluta och återvända till bildvisningen
utan att skapa en kopia. Notera att distorsionskontroll kan kraftigt beskära eller förvränga
kanterna på kopior skapade från fotografier som tagits med DX-objektiv med
bildområdesinställningen FX (36 × 24) 1.0×.
A Auto
Auto är endast för användning med bilder som tagits med objektiv av typ G och D (utom för PC,
fisheye och vissa andra objektiv). Resultaten kan inte garanteras med andra objektiv.
Fisheye-objektiv
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa kopior som verkar ha tagits med ett fisheye-objektiv. Tryck
på 2 för att öka effekten (detta ökar även mängden som beskärs
vid bildens kanter), 4 för att minska den. Effekten kan
förhandsgranskas på redigeringsdisplayen. Tryck på J för att
kopiera fotografiet, eller tryck på K för att avsluta och återvända till
bildvisningen utan att skapa en kopia.
U
274
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Färgläggningsbild
Skapa en grundkopia av ett fotografi, som kan användas som bas
för målning. Effekten kan förhandsgranskas på
redigeringsdisplayen. Tryck på J för att kopiera fotografiet.
Före
Efter
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Färgteckning
Skapa en kopia av ett fotografi som liknar en teckning gjord med
färgpennor. Tryck på 1 eller 3 för att markera Intensitet eller
Konturer och tryck på 4 eller 2 för att ändra. Intensiteten kan ökas
för att göra färger mera mättade, eller minskas för en urtvättad,
monokromatisk effekt, och konturerna kan göras tjockare eller
tunnare. Tjockare konturer gör färger mer mättade. Resultaten kan
förhandsgranskas på redigeringsdisplayen. Tryck på J för att kopiera fotografiet, eller
tryck på K för att avsluta och återvända till bildvisningen utan att skapa en kopia.
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Perspektivkontroll
Skapa kopior som reducerar effekterna av perspektiv som tagits
från basen av höga objekt. Använd multiväljaren för att justera
perspektivet (notera att mer perspektivkontroll leder till att mera av
kanterna beskärs). Resultaten kan förhandsgranskas på
redigeringsdisplayen. Tryck på J för att kopiera fotografiet, eller
tryck på K för att avsluta och återvända till bildvisningen utan att
skapa en kopia.
Före
Efter
U
275
Miniatyreffekt
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en kopia som ser ut att vara en bild av ett diorama. Fungerar bäst med bilder som
tagits från en hög utsiktspunkt. Området som kommer att vara i fokus i kopian indikeras
av en gul ram.
Om du vill
Välja riktning
Tryck på
Beskrivning
W (S) Tryck på W (S) för att välja riktning för området som är i fokus.
Om området är i liggande orientering, tryck
då på 1 eller 3 för att placera ramen som
visar det område av kopian som kommer att
vara i fokus.
Område i fokus
Välja position
Om området är stående, tryck då på 4 eller 2
för att placera ramen som visar det område av
kopian som kommer att vara i fokus.
Om området är liggande, tryck då på 4 eller 2 för att välja höjd.
Välja en storlek
Om området är stående, tryck då på 1 eller 3 för att välja bredd.
Förhandsgranska
X (T) Förhandsgranska kopian.
kopia
Avbryt och återgå till helskärmsläge utan att skapa en kopia.
Avbryta
K
Skapa en kopia.
Skapa kopia
J
U
276
Selektiv färg
G-knappen ➜ N retuscheringsmenyn
Skapa en kopia i vilken endast valda nyanser visas i färg.
1
Välj Selektiv färg.
Markera Selektiv färg i retuscheringsmenyn
och tryck på 2 för att visa en dialogruta för val
av bild.
2
Välj ett fotografi.
Markera ett fotografi (för att visa det
markerade fotografiet i helskärmsläge, håll in
X (T)-knappen; för att visa bilder på andra
platser så som beskrivs på sida 178, håll in D
och tryck på 1). Tryck på J för att välja det
markerade fotografiet och fortsätta till nästa steg.
3
Välj en färg.
Vald färg
Använd multiväljaren för att placera markören
över ett objekt och tryck på A AE-L/AF-Lknappen för att välja den färg på objektet som
kommer att finnas kvar i den slutliga kopian
(kameran kan ha problem med att känna igen
omättade färger; välj en mättad färg). För att
zooma in på bilden för exakt färgval, tryck på A AE-L/AF-L-knapp
X (T). Tryck på W (S) för att zooma ut.
4
Markera färgområdet.
Färgområde
Rotera den primära kommandoratten för att
markera färgområdet för den valda färgen.
U
277
5
Välj färgområdet.
Tryck på 1 eller 3 för att öka eller minska
området för liknande nyanser som ska
inkluderas i den slutliga bilden eller filmen. Välj
från värden mellan 1 och 7; notera att högre
värden kan inkludera nyanser från andra
färger. Effekten kan förhandsgranskas på redigeringsdisplayen.
6
Välj ytterligare färger.
För att välja ytterligare färger, vrid den primära
kommandoratten för att markera en annan av
de tre färgrutorna högst upp på displayen och
upprepa steg 3 till 5 för att välja en annan färg.
Upprepa för en tredje färg om så önskas. För att
välja bort den markerade färgen, tryck på O (Q), eller håll in O (Q) för att ta bort
alla färger.
7
Spara den redigerade kopian.
Tryck på J för att kopiera fotografiet.
U
278
Jämförelse sida vid sida
Jämför retuscherade kopior med originalfotografierna. Detta alternativ är endast
tillgängligt om J eller c (b)-knappen trycks in för att visa retuscheringsmenyn när en
kopia eller ett original visas i helskärmsläge.
1
Välj en bild.
I helskärmsläge, välj en retuscherad kopia (visas
med en o-ikon) eller en bild som har retuscherats
och tryck på J eller c (b).
2
Välj Jämförelse sida vid sida.
Markera Jämförelse sida vid sida och tryck på J.
3
Jämför kopian med originalet.
Alternativ för att skapa
en kopia
Källbilden visas till vänster och den retuscherade
kopian till höger, med de alternativ som
användes när kopian skapades listade längst
upp på skärmen. Tryck på 4 eller 2 för att växla
mellan källbilden och den retuscherade kopian.
För att visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X (T)-knappen. Om
Källbild Retuscherad
kopian skapades från två källbilder med
kopia
Bildöverlägg, eller om källan har kopierats flera
gånger, tryck då på 1 eller 3 för att visa de andra källbilderna eller kopiorna. För att
avsluta och återgå till bildvisningsläge, tryck på K-knappen, eller tryck på J för att
avsluta och återgå till bildvisning med den markerade bilden vald.
D Jämförelse sida vid sida
Källbilden visas inte om kopian skapades från en bild som var skyddad (0 188), finns på ett låst
minneskort, har efteråt raderats eller dolts (0 208), eller finns på ett kort i ett annat fack än det
som användes när bilden skapades.
U
279
O Min meny/m Inställningshistorik
För att visa Min meny trycker du på G och väljer fliken O (Min meny).
G-knapp
Med alternativet Min meny kan du skapa och redigera en egen lista med alternativ från
bildvisnings-, fotograferings-, anpassade inställningar, inställnings- och
retuscheringsmenyerna för att få snabb tillgång till dem (upp till 20 alternativ). Om så
önskas kan inställningshistoriken visas i stället för Min meny (0 283).
Alternativ kan läggas till, tas bort och deras ordning kan ändras, enligt beskrivningen
nedan.
❚❚ Lägga till alternativ på Min meny
1
Välj Lägg till objekt.
I min meny (O), markera Lägg till objekt och
tryck på 2.
2
Välj en meny.
Markera namnet på den meny som innehåller
det alternativ som du vill lägga till och tryck på
2.
3
Välj ett objekt.
Markera önskat menyalternativ och tryck på J.
4
U
280
Placera det nya objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta det nya
objektet uppåt eller nedåt i Min meny. Lägg till
det nya objektet genom att trycka på J.
5
Lägg till fler objekt.
De objekt som för närvarande visas i Min meny
är markerade med en kryssmarkering. Objekt
som markeras med en V-ikon kan inte väljas.
Välj ytterligare objekt genom att upprepa steg
1–4.
❚❚ Ta bort alternativ från Min meny
1
Välj Ta bort objekt.
Markera Ta bort objekt i Min meny (O) och tryck på 2.
2
Välj objekt.
Markera objekt och tryck på 2 för att välja eller
välja bort. Valda alternativ markeras med en
kryssmarkering.
3
Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J. En
bekräftelsedialogruta visas.
4
Radera de valda objekten.
Radera de valda objekten genom att trycka på
J.
U
A
Radera objekt i Min meny
För att radera objektet som är markerat i Min meny, tryck på O (Q)-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas; tryck på O (Q) igen för att ta bort det valda objektet från Min meny.
281
❚❚ Ändra ordning på alternativ i Min meny
1
Välj Rangordna objekt.
Markera Rangordna objekt i Min meny (O) och tryck på 2.
2
Välj ett objekt.
Markera objektet som ska flyttas och tryck på
J.
3
Placera objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta objektet uppåt
eller nedåt i Min meny och tryck på J. Flytta
ytterligare objekt genom att upprepa steg 2–3.
4
Avbryt och återgå till Min meny.
Tryck på G-knappen för att återgå till Min
meny.
G-knapp
U
282
Inställningshistorik
För att visa de tjugo senast använda inställningarna, välj m Inställningshistorik för
O Min meny > Välj flik.
1
Välj Välj flik.
På Min meny (O), markera Välj flik och tryck på
2.
2
Välj m Inställningshistorik.
Markera m Inställningshistorik och tryck på
J. Namnet på menyn ändras från ”MIN MENY”
till ”INSTÄLLNINGSHISTORIK”.
Menyalternativ läggs till längst upp på inställningshistorikmenyn när de används. För att
visa Min meny igen, välj O Min meny för m Inställningshistorik > Välj flik.
A
U
Ta bort objekt från menyn Inställningshistorik
För att ta bort ett objekt från menyn Inställningshistorik, markera det och tryck på O (Q)knappen. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på O (Q) igen för att radera det valda objektet.
283
U
284
nTeknisk information
Läs detta kapitel för information om kompatibla tillbehör, rengöring och förvaring av
kameran, och hur du gör om ett felmeddelande visas eller om du råkar ut för problem när
du använder kameran.
Kompatibla objektiv
Kamerainställning
CPU-objektiv 1
Objektiv/tillbehör
Typ G eller D AF NIKKOR 2
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR-serien
PC Micro 85 mm f/2.8D 4
AF-S / AF-I Telekonverter 7
Övriga AF NIKKOR (förutom objektiv för
F3AF)
AI-P NIKKOR
AI-, AI-modifierade NIKKOR- eller
Nikon-objektiv i E-serien 11
Medical-NIKKOR 120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonverter av Al-typ 17
Bälg PB-6 19
Automatiska mellanringar
(PK-serien 11A, 12 eller 13; PN-11)
Icke-CPU-objektiv 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AF
Fokusläge
M (med elektronisk
avståndsmätare)
✔
✔
—
—
✔
✔5
M
Fotograferingsläge
P
A
S
M
Mätningssystem
L
M
3D Färg N
✔
✔
✔
✔
—
✔3
✔5
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔6
✔
✔
✔
—
—
—
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔8
✔8
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔9
✔
—
✔ 12
—
✔ 13
✔ 14
—
—
—
—
—
✔
—
✔5
✔ 18
✔ 18
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
✔ 15
✔ 12
✔ 16
✔ 12
✔ 20
—
—
—
—
—
— —
— ✔ 14
—
✔
✔ 13 ✔ 14
—
✔
—
✔ 18
✔
—
✔ 12
—
—
✔
IX-NIKKOR-objektiv kan inte användas.
Vibrationsreducering (VR) stöds med VR-objektiv.
Spotmätning av vald fokuspunkt (0 109).
Kamerans exponeringsmätnings- och blixtkontrollsystem fungerar inte korrekt när objektivet förskjuts eller
lutas eller om den största bländaren inte används.
Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
Endast manuellt fotograferingsläge.
Kan bara användas med AF-S- och AF-I-objektiv (0 287). För information om de fokuspunkter som är
tillgängliga för autofokus och elektronisk avståndsmätning, se sida 287.
Vid fokusering vid det minsta fokuseringsavståndet med ett AF 80–200 mm f/2.8, AF 35–70 mm f/2.8, AF 28–
85 mm f/3.5–4.5 <Ny>, eller AF 28–85 mm f/3.5–4.5-objektiv vid maximal zoom, kan det hända att
fokusindikeringen visas även om bilden på mattskivan i sökaren inte är i fokus. Justera fokus manuellt tills
bilden i sökaren är i fokus.
Med största bländare på f/5.6 eller snabbare.
Vissa objektiv kan inte användas (se sid. 288).
n
285
11 Roteringsområdet för AI 80–200 mm f/2.8 ED stativfäste begränsas av kamerahuset. Det går inte att byta filter
när AI 200–400 mm f/4 ED är monterat på kameran.
12 Om den största bländaren har angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv (0 172) visas
bländarvärdet i sökaren och på kontrollpanelen.
13 Kan bara användas om objektivets brännvidd och största bländare anges med Data för icke-CPU-objektiv
(0 172). Använd spotmätning eller centrumvägd mätning om önskade resultat inte kan uppnås.
14 För bättre precision, ange objektivets brännvidd och största bländare med Data för icke-CPU-objektiv
(0 172).
15 Kan användas i manuellt läge M med slutartider som är längre än blixtsynkhastigheten med ett steg eller mer.
16 Exponeringen bestäms genom förinställning av objektivets bländare. I läge A, förinställ bländare med
objektivets bländarring innan AE-lås och objektivförskjutning utförs. I läge M, förinställ bländare med
objektivets bländarring och bestäm exponeringen innan objektivet förskjuts.
17 Exponeringskompensation krävs vid användning med AI 28–85 mm f/3.5–4.5, AI 35–105 mm f/3.5–4.5, AI 35–
135 mm f/3.5–4.5 eller AF-S 80–200 mm f/2.8D. Mer information finns i telekonverterns handbok.
18 Med största effektiva bländare på f/5.6 eller snabbare.
19 Kräver den automatiska mellanringen PK-12 eller PK-13. PB-6D krävs eventuellt beroende på kamerans
orientering.
20 Använd förinställd bländare. I läge A, ställ in bländare med bälgen innan exponering bestäms och bilden tas.
• Reprostativet PF-4 kräver kamerahållaren PA-4.
• Brus i form av horisontella linjer kan synas i filmer som tagits med följande objektiv vid ISO-känsligheter på
6400 eller högre; använd manuell fokusering eller fokuslås.
- AF-S Zoom Nikkor 24–85 mm f/3.5–4.5G (IF)
- AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3.5–4.5G IF-ED
n
286
A Identifiera CPU- och Typ G- och D-objektiv
CPU-objektiv (speciellt typ G och D) rekommenderas, men observera att IX-NIKKOR-objektiv inte
kan användas. CPU-objektiv kan identifieras av CPU-kontakterna, och typ G- och D-objektiv av en
bokstav på objektivfattningen. Typ G-objektiv har ingen bländarring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Bländarring
Typ G-objektiv
Typ D-objektiv
A AF-S/AF-I-telekonverter
Telekonvertern AF-S/AF-I kan användas med följande AF-S- och AF-I-objektiv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR 70–200 mm f/2.8G ED
AF-S 80–200 mm f/2.8D ED
AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED *
AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
AF-S VR 200 mm f/2G ED
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
AF-S VR 200–400 mm f/4G ED
AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR 300 mm f/2.8G ED
AF-S 300 mm f/2.8D ED II
AF-S 300 mm f/2.8D ED
AF-I 300 mm f/2.8D ED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S 300 mm f/4D ED
AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR
AF-S 400 mm f/2.8D ED II
AF-S 400 mm f/2.8D ED
AF-I 400 mm f/2.8D ED
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
AF-S 500 mm f/4D ED II
AF-S 500 mm f/4D ED
AF-I 500 mm f/4D ED
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
AF-S 600 mm f/4D ED II
AF-S 600 mm f/4D ED
AF-I 600 mm f/4D ED
* Autofokus stöds inte.
A f/8 Autofokusstöd
Om objektivet kan användas med telekonvertern
TC-20E/
AF-S/AF-I och har en maximal bländare på f/4
TC-17E II
TC-20E II/
TC-20E III
kommer den synbara bländaren att minska med två
stopp till f/8 när objektivet används med en
telekonverter TC-20E/TC-20E II/TC-20E III, eller med ett och ett halvt stopp till f/6.8 när objektivet
används med TC-17E II. Fokuspunkterna som visas på bilden till höger kan användas för autofokus
och elektronisk avståndsmätning när en telekonverter AF-S är monterad. Vid användning med
TC-20E/TC-20E II/TC-20E III erhålls fokusdata för andra fokuspunkter än mittenfokuspunkten från
linjesensorer. Enpunkts-AF används när 3D-följning eller automatiskt AF-område är valt för
AF-områdesläge (0 99); vid största eller kombinerade bländare långsammare än f/5.6 kanske
kameran inte kan fokusera på motiv som är mörka eller har låg kontrast.
n
287
A Objektivets f-nummer
Objektivnamnets f-nummer är objektivets största bländare.
A Kompatibla icke-CPU-objektiv
När icke-CPU-objektiv och tillbehör används, vrid då kamerans funktionsratt till A eller M och ställ
in bländare med objektivets bländarring. I övriga lägen är slutarutlösningen inaktiverad. Data för
icke-CPU-objektiv (0 172) kan användas för att aktivera många av de funktioner som är
tillgängliga med CPU-objektiv, inklusive färgmatrismätning; om inga data anges används
centrumvägd mätning i stället för färgmatrismätning, och om maximal bländare inte anges visar
kamerans bländardisplay antalet stopp från maximal bländare och det verkliga bländarvärdet
måste läsas från objektivets bländarring.
D Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv
Följande kan INTE användas med D600:
• TC-16AS AF-telekonverter
• Objektiv utan AI-funktion
• Objektiv som kräver fokuseringsenheten
AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm
f/8, 1 200 mm f/11)
• Fisheye-objektiv (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6,
8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Mellanring K2
• 180–600 mm f/8 ED (serienummer
174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (serienummer
174031–174127)
• 200–600 mm f/9.5 (serienummer
280001–300490)
• AF-objektiv för F3AF (AF 80 mm f/2.8,
AF 200 mm f/3.5 ED, AF-telekonverter TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serienummer 180900 eller
tidigare)
• PC 35 mm f/2.8 (serienummer
851001–906200)
• PC 35 mm f/3.5 (gammal typ)
• Reflex 1000 mm f/6.3 (gammal typ)
• Reflex 1000 mm f/11 (serienummer
142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (serienummer
200111–200310)
A Den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten kan användas med CPU-objektiv med brännvidder på 24 mm (16 mm i DXformat) till 300 mm, men i vissa fall kanske blixten inte kan lysa upp motivet helt på vissa avstånd
eller brännvidder på grund av skuggor från objektivet, och objektiv som blockerar motivets vy till
lampan för korrigering av röda ögon kan påverka korrigering av röda ögon. Ta bort
motljusskydden för att förhindra skuggor. Blixten har en minsta räckvidd på 0,6 m och kan inte
användas i makrointervallet med makrozoomobjektiv. Blixten kanske inte kan lysa upp hela
motivet med följande objektiv på kortare avstånd än de som anges nedan:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
DX
n
288
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
Zoomposition
18–24 mm
18 mm
20–24 mm
Minimiavstånd utan vinjettering
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
Objektiv
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
DX
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
FX
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
* Ingen förskjutning eller lutning.
Zoomposition
20 mm
24–55 mm
18 mm
Minimiavstånd utan vinjettering
2,0 m
1,0 m
1,0 m
24–200 mm
Ingen vinjettering
28 mm
50–300 mm
35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
35–120mm
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
24 mm
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
1,5 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
1,5 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
2,0 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vinjettering
1,5 m
Blixten kan inte lysa upp hela motivet på alla avstånd när den används med AF-S NIKKOR 14–
24 mm f/2.8G ED.
Den inbyggda blixten kan också användas med AI-S, AI-, AI-modifierade NIKKOR-, Nikon-objektiv
i E-serien och icke-CPU-objektiv med en brännvidd på 24–300 mm. AI 50–300mm f/4.5,
modifierade AI 50–300mm f/4.5, AI-S 50–300mm f/4.5 ED och AI 50–300mm f/4.5 ED-objektiv
måste användas med en zoomposition på 70 mm eller större. Avstånden från vilka vinjettering
inte inträffar med objektiven AI-S och AI 25–50mm f/4 ED är enligt följande: 2,0 m vid en
zoomposition på 25 mm och 1,0 m vid en zoomposition på 28 mm; vinjettering inträffar inte vid
zoompositioner på 35 mm eller större.
n
289
D AF-hjälpbelysning
AF-hjälpbelysningen är tillgänglig med objektiv med brännvidder på 24–200 mm. Den kan dock
inte användas för att hjälpa till med fokuseringen tillsammans med följande objektiv:
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G
• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
IF-ED
Vid avstånd under 0,7 m kan följande objektiv skymma AF-hjälplampan och störa
autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6D (IF)
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED • AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
f/3.5–5.6G IF-ED
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180mm
• AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
f/4.5–5.6D
• AF Zoom-Nikkor 24–85mm f/2.8–4D IF
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
Vid avstånd under 1,0 m kan följande objektiv skymma AF-hjälplampan och störa
autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
VR II
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G
IF-ED
Vid avstånd under 1,5 m kan följande objektiv skymma AF-hjälplampan och störa
autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR • AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR • AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G
IF-ED
n
290
A Beräkna bildvinkeln
D600 kan användas med Nikon-objektiv för kameror med 35 mm (135)-format. Om Automatisk
DX-beskärning är på (0 90) och ett objektiv med 35 mm-format är monterat, blir bildvinkeln
samma som för en bild med 35 mm-film (35,9 × 24,0 mm); om ett DX-objektiv är monterat,
justeras bildvinkeln automatiskt till 23,5 × 15,7 mm (DX-format).
Om ett objektiv med 35 mm-format monteras kan bildvinkeln minskas med 1,5 × genom att
stänga av Automatisk DX-beskärning och välja DX (24 × 16).
FX (36 × 24) bildstorlek (35,9 × 24,0 mm,
motsvarar kamera med 35 mm-format)
Objektiv
Bilddiagonal
DX (24 × 16) bildstorlek (23,5 × 15,7 mm,
motsvarar kamera med DX-format)
Bildvinkel (FX (36 × 24); 35 mm-format)
Bildvinkel (DX (24 × 16); DX-format)
Bildvinkeln för DX (24 × 16) är ungefär 1,5 gånger mindre än bildvinkeln för 35 mm-format. För
att beräkna brännvidden för objektiv med 35 mm-format när DX (24 × 16) är valt, multiplicera
objektivets brännvidd med ungefär 1,5 (till exempel är den effektiva brännvidden för ett 50 mmobjektiv i 35 mm-format 75 mm när DX (24 × 16) är valt).
n
291
Externa blixtenheter (Speedlights)
Kameran stödjer Nikon Creative Lighting System (CLS) och kan användas med CLSkompatibla blixtenheter. Externa blixtenheter kan monteras direkt på kamerans
tillbehörssko enligt beskrivningen medan. Tillbehörsskon är utrustad med ett
säkerhetslås för blixtar med låsstift.
1
Ta bort tillbehörsskons lock.
2
Montera blixtenheten på tillbehörsskon.
Mer information finns i handboken som medföljde
blixtenheten. Den inbyggda blixten avfyras inte när en extern
blixt är monterad.
A Synkterminaladapter AS-15
När synkterminaladaptern AS-15 (säljs separat) är monterad på kamerans tillbehörssko kan
blixttillbehör anslutas via en synkterminal.
n
292
D Använd endast blixttillbehör från Nikon
Använd bara blixtenheter från Nikon. Negativ spänning eller spänning över 250 V i tillbehörsskon
kan inte bara förhindra normal användning utan också skada synkkretsarna i kameran eller
blixten. Innan du använder en blixt från Nikon som inte nämns i det här avsnittet bör du ta kontakt
med en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för att få mer information.
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) ger en förbättrad kommunikation
mellan kameran och kompatibla blixtenheter, vilket gör blixtfotograferingen bättre.
❚❚ CLS-kompatibla blixtenheter
Kameran kan användas med följande CLS-kompatibla blixtenheter:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 och SB-R200:
Blixtenhet
SB-910 1
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2
SB-R200 3
ISO
100
34
34
38
28
30
21
10
Ledtal 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
14
Om ett färgfilter är monterat på SB-910, SB-900 eller SB-700 när v eller N (blixt) är valt för vitbalansen,
känner kameran automatiskt av filtret och justerar vitbalansen rätt.
Trådlös blixtkontroll är inte tillgängligt med SB-400.
Fjärrstyrs med inbyggd blixt i kommandoläge, eller genom att använda blixtenheterna SB-910, SB-900,
SB-800 eller SB-700 (säljs separat) eller styrenheten för den trådlösa blixten SU-800.
m, 20 °C; SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 och SB-600 vid 35 mm zoomhuvudsposition; SB-910, SB-900 och
SB-700 med standardbelysning.
Funktion
1
2
3
4
• Kontrollenhet för trådlös blixt SU-800 (Speedlight): När den är monterad på en CLS-kompatibel
kamera kan SU-800 användas för att fjärrstyra blixtenheterna SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 eller SB-R200 i upp till tre grupper. SU-800 är inte själv utrustad med en
blixt.
A Ledtal
Om du vill beräkna blixtens räckvidd vid full effekt delar du ledtalet med bländarvärdet. Vid ISO
100 har SB-800 exempelvis ett ledtal på 38 m (35 mm zoomhuvudsposition); räckvidden med
bländaren f/5.6 är 38÷5,6 eller ungefär 6,8 meter. För varje fördubbling av ISO-känsligheten
multiplicerar du ledtalet med kvadratroten av två (cirka 1,4).
n
293
Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla blixtenheter:
Blixtenhet
Avancerad trådlös blixt
Master/styrenhet
Fjärrstyrning
SB-910
SB-910
SB-910
SB-900
SB-900
SB-900 SB-700
SB-800 SB-700 SB-600 SB-400 SB-800 SB-700 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200
Blixtläge/funktion
i-TTL-balanserad upplättningsblixt
i-TTL
✔2
✔3
✔2
✔3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
för digitala systemkameror
4
5
5
5
—
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
AA Automatisk bländare
✔
A
Auto, ej TTL
✔4
—
—
—
✔5
—
—
✔5
—
—
GN Manuell avståndsprioritet
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
M Manuell
✔
✔
✔
✔6
✔
✔
✔
✔
✔
✔
RPT Repeterande blixt
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
—
Automatisk FP med höghastighetssynk 7
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
FV-lås
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
AF-hjälp för flerområdes-AF 8
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
—
Färginformation från blixt
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
REAR Synk på bakre ridå
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Y Röda ögon-reducering
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
Automatisk motorzoom
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
1 Endast tillgängligt när SU-800 används för att styra andra blixtenheter. SU-800 är inte själv utrustad med en
blixt.
2 Standard-i-TTL-blixt för digitala systemkameror används med spotmätning eller när det väljs med blixtenheten.
3 Standard-i-TTL-blixt för digitala systemkameror används med spotmätning.
4 Väljs med blixtenheten.
5 Automatisk bländare (AA) används oavsett vilket läge som väljs med blixtenheten.
6 Kan väljas med kameran.
7 Välj 1/250 sek. (Automatisk FP) eller1/200 sek. (Automatisk FP) för Anpassad inställning e1
(Blixtsynkhastighet, 0 234).
8 CPU-objektiv krävs.
n
294
A Auto. bländare/ej-TTL Auto
Om inte brännvidden och maximala bländaren specificeras med alternativet Data för icke-CPUobjektiv i inställningsmenyn väljs automatiskt ej-TTL auto (A) om automatisk bländare (AA) väljs
när ett icke-CPU-objektiv är monterat.
❚❚ Andra blixtenheter
Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt läge utan TTL.
Blixtenhet SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22,
SB-23, SB-29 3,
Blixtläge
SB-26, SB-25, SB-24
SB-50DX 1
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-21B 3, SB-29S 3
A
Auto, ej TTL
✔
—
✔
—
M
Manuell
✔
✔
✔
✔
Repeterande
G
✔
—
—
—
blixt
Synk på bakre
REAR
✔
✔
✔
✔
ridå 4
1 Välj läge P, S, A, eller M, fäll ned den inbyggda blixten och använd endast extra blixt.
2 Blixtläget ställs automatiskt in på TTL och avtryckaren inaktiveras. Ställ in blixtenheten på A (automatisk blixt
utan TTL).
3 Autofokus är endast tillgängligt med objektiven AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED och AF-S Micro
NIKKOR 60 mm f/2.8G ED.
4 Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.
A Blixtstyrningsläge
Informationsdisplayen visar blixtstyrningsläget för extra blixtenheter monterade på kamerans
tillbehörssko som följer:
Blixtsynk
Automatisk FP (0 234)
i-TTL
Automatisk bländare (AA)
Auto, ej TTL blixt (A)
Manuell avståndsprioritet (GN)
Manuell
Repeterande blixt
Avancerad trådlös blixt
—
n
295
D Anmärkningar om externa blixtenheter
Detaljerade instruktioner finns i handboken för Speedlight. Om enheten stödjer CLS, se avsnittet
om CLS-kompatibla digitala systemkameror. D600 är inte inkluderad i kategorin “digital SLR“ i
handböckerna för SB-80DX, SB-28DX, och SB-50DX.
Om en extra blixt är monterad i andra fotograferingslägen än j kommer blixten att avfyras med
varje bild, även i lägen där den inbyggda blixten inte kan användas. Observera att extra
blixtenheter inte kan användas i filmlivevisning (0 57) eller medan HDR är aktiverat (0 139).
i-TTL-blixtkontroll kan användas vid ISO-känsligheter mellan 100 och 6400. Vid värden som
överstiger 6400 kanske önskade resultat inte kan uppnås på vissa avstånd eller
bländarinställningar. Om blixt klar-indikatorn blinkar i ungefär tre sekunder efter att en bild har
tagits har blixten avfyrats med full effekt och bilden kan vara underexponerad.
När någon av synkkablarna i SC-serierna 17, 28 eller 29 används för fotografering med extern blixt
kanske inte korrekt exponering kan åstadkommas i i-TTL-läge. Vi rekommenderar att du väljer
normal i-TTL-blixtkontroll. Ta en testbild och granska resultatet på monitorn.
I i-TTL-läge bör du använda blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer blixtenheten.
Använd inte andra paneler, t.ex. diffusionspaneler, eftersom det kan ge fel exponering.
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 och SB-400 har en funktion för reducering av röda ögon,
och SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 och SU-800 ger AF-hjälpbelysning med följande
restriktioner:
• SB-910 och SB-900: AF-hjälpbelysning är tillgängligt
med 17–135 mm AF-objektiv, men autofokus är
17–19 mm
20–105 mm 106–135 mm
endast tillgängligt med de fokuspunkter som visas
till höger.
• SB-800, SB-600 och SU-800: AF-hjälpbelysning är
tillgängligt med 24–105 mm AF-objektiv, men
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
autofokus är endast tillgängligt med de
fokuspunkter som visas till höger.
• SB-700: AF-hjälpbelysning är tillgängligt med 24–
135 mm AF-objektiv, men autofokus är endast
24–135 mm
tillgängligt med de fokuspunkter som visas till
höger.
I läge P är den största bländaren (lägsta f-numret) begränsad enligt ISO-känsligheten, så som visas
nedan:
Största bländare vid ISO-motsvarighet:
100
200
400
800
1600
3200
6400
4
5
5.6
7.1
8
10
11
Om objektivets största bländare är mindre än vad som visas ovan, kommer bländarens högsta
värde att bli objektivets största bländare.
n
296
Övriga tillbehör
Vid tidpunkten för publiceringen var följande tillbehör tillgängliga för D600.
Strömförsörjning
Filter
Okulartillbehör
• Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 (0 21, 23): Ytterligare EN EL15-batterier
är tillgängliga från lokala återförsäljare och Nikon-auktoriserade
servicerepresentanter.
• Batteriladdare MH-25 (0 21): Ladda EN-EL15-batterier.
• Flerfunktionsbatteripack MB-D14: MB-D14 har en avtryckare, en A AE/AFlåsknapp, multiväljare och primära och sekundära kommandorattar för
förbättrad funktion vid fotografering i stående läge. När MB-D14 monteras,
ta bort kamerans MB-D14-polskydd.
• Strömkontakt EP-5B, Nätadapter EH-5b: Dessa tillbehör kan användas för att driva
kameran under längre perioder (nätadaptrar EH-5a och EH-5 kan också
användas). EP-5B krävs för att ansluta kameran till EH-5b; se sida 299 för mer
information. Observera att när kameran används med en MB-D14 måste
EP-5B sitta i MB-D14, inte i kameran. Försök inte använda kameran med
strömkontakter isatta i både kameran och MB-D14.
• Filter avsedda för specialeffektsfotografering kan störa autofokus eller den
elektroniska avståndsmätaren.
• D600 kan inte användas med linjära polariseringsfilter. Använd i stället det
cirkulära polariseringsfiltret C-PL eller C-PL II.
• NC-filter rekommenderas för skydd av objektivet.
• För att förhindra ghosteffekt bör du inte använda filter när motivet har en
bakgrund av starkt ljus eller när en stark ljuskälla finns i bilden.
• För filter med exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1 × (Y44, Y48, Y52, O56,
R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12)
rekommenderas centrumvägd mätning. Mer information finns i handboken
för filtret.
• DK-20C Korrektionslinser: Linser är tillgängliga med dioptrier på –5, –4, –3, –2, 0,
+0,5, +1, +2, och +3 m–1 när kamerans dioptrijusteringskontroll är i
neutralläget (–1 m–1). Använd bara korrektionslinser om önskad skärpa inte
kan uppnås med den inbyggda dioptrijusteringskontrollen (–3 till +1 m–1).
Testa korrektionslinserna innan du köper dem för att kontrollera att önskad
fokus kan uppnås. Ögonmusslan kan inte användas med korrektionslinser.
• Sökarlupp DK-21M: DK-21M förstorar vyn genom sökaren med ungefär 1,17 ×
(50 mm f/1.4-objektiv vid oändlighet; –1,0 m–1) för större precision när du
komponerar bilden.
• Lupp DG-2: DG-2 förstorar motivet som visas i mitten av sökaren för större
precision vid fokusering. Sökaradapter krävs (säljs separat).
• Sökaradapter DK-22: DK-22 används vid montering av luppen DG-2.
• Vinkelsökare DR-6: DR-6 monteras i en rät vinkel mot sökaren, vilket gör att
bilden i sökaren kan betraktas i räta vinklar mot objektivet (till exempel,
direkt ovanifrån när kameran är horisontell).
n
297
• Capture NX 2: Ett komplett fotoredigeringspaket med avancerade
redigeringsfunktioner som val av kontrollpunkter och en
autoretuscheringspensel.
• Camera Control Pro 2: Fjärrstyr kameran från en dator för att spela in filmer och
fotografier och spara fotografier direkt på datorns hårddisk.
Programvara
Kamerahuslock
Obs!: Använd de senaste versionerna av Nikons programvara. Gå till någon av
webbplatserna i listan på sida xxiii för den senaste informationen om de
operativsystem som stöds. Vid standardinställningar kommer Nikon Message
Center 2 att regelbundet söka efter uppdateringar av Nikons programvara och
firmware medan du är inloggad till ett konto på datorn och datorn är ansluten
till internet. Ett meddelande visas automatiskt när en uppdatering hittas.
Kamerahuslock BF-1B/Kamerahuslock BF-1A: Kamerahuslocket håller spegeln, sökaren
och lågpassfiltret fria från damm när inget objektiv är monterat.
Trådlös fjärrkontroll ML-L3: ML-L3 använder ett 3 V CR2025-batteri.
Fjärrkontroller
Medan du trycker batterifackets spärr åt höger (q), för in en nagel i glipan och
öppna batterifacket (w). Se till att batteriet sitter åt rätt håll (r).
D600 är utrustad med en tillbehörskontakt för
MC-DC2 trådutlösare (0 79) och GPS-enheter GP-1
(0 175), vilken ansluter till 4-markeringen på
Tillbehör för
tillbehörskontakten anslutningen inrättad efter 2 bredvid
tillbehörskontakten (stäng kamerans
anslutningslock när kontakten inte används).
Mikrofoner
Trådlösa mobila
adaptrar
n
298
Stereomikrofon ME-1 (0 61)
Trådlös mobiladapter WU-1b: Stödjer tvåvägskommunikation mellan kameran och
smarta enheter som kör Wireless Mobile Adapter Utility.
Ansluta en strömkontakt och nätadapter
Stäng av kameran innan en strömkontakt och nätadapter (säljs separat) ansluts.
1
Förbered kameran.
Öppna batterifackets (q) och strömkontaktens (w)
lock.
2
Sätt i strömkontakten EP-5B.
Sätt i kontakten i den riktning som visas och
använd kontakten för att hålla den orangea
batterispärren tryckt åt ena sidan. Spärren håller
kontakten på plats när den är helt isatt.
3
Stäng luckan för batterifacket.
Placera strömkontaktens kabel så att den passerar
genom strömkontaktsfacket och stäng
batterifackets lock.
4
Anslut nätadaptern.
Anslut nätadapterns strömkabel till nätuttaget på nätadaptern (e) och EP-5Bströmkabeln till DC-uttaget (r). En V-ikon visas i monitorn när kameran drivs av
nätadaptern och strömkontakten.
n
299
Vård av kameran
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre period, sätt tillbaka monitorskyddet, ta
bort batteriet och förvara det på en sval, torr plats med polskyddet fastsatt. Förhindra
uppkomsten av mögel genom att förvara kameran på en torr, välventilerad plats. Förvara
inte kameran i närheten av malkulor med nafta eller kamfer eller på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och
radioapparater
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
Rengöring
Blås bort damm och smuts med en luftblåsare och torka sedan försiktigt med en mjuk,
torr duk. Om du har använt kameran på stranden eller vid kusten bör du torka bort sand
Kamerahus och salt med en duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och därefter torka den
grundligt. Viktigt: Damm eller främmande ämnen inuti kameran kan orsaka skador som
inte omfattas av garantin.
Dessa glaskomponenter skadas lätt. Avlägsna damm och smuts med en luftblåsare. Om
Objektiv,
du använder tryckluftsspray måste du hålla burken lodrätt för att förhindra utsöndring
spegel och
av vätska. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar genom att fukta en mjuk duk med lite
sökare
objektivrengöringsmedel och torka försiktigt.
Avlägsna damm och smuts med en luftblåsare. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar
Monitor
genom att torka ytan försiktigt med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck inte,
eftersom det kan leda till skador eller fel.
Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.
n
300
D Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet som kräver regelbunden service. Nikon rekommenderar
genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant en
gång om året eller vartannat år och service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden
genomgång och service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran. Alla
tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex. objektiv eller extra
Speedlightblixtar, bör tas med vid genomgång eller service av kameran.
Lågpassfiltret
Bildsensorn som fungerar som kamerans bildalstringselement är utrustad med ett
lågpassfilter för att förhindra moarémönster. Om du misstänker att smuts och damm på
filtret syns på dina fotografier kan du rengöra filtret med alternativet Rengöra
bildsensorn i inställningsmenyn. Filtret kan rengöras när som helst med alternativet
Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras automatiskt när kameran slås på eller av.
❚❚ ”Rengör nu”
1
Välj Rengöra bildsensorn i
inställningsmenyn.
Du visar menyerna genom att trycka på Gknappen. Markera Rengöra bildsensorn i
inställningsmenyn och tryck på 2.
G-knapp
2
Välj Rengör nu.
Kameran kontrollerar bildsensorn och påbörjar
sedan rengöringen. Denna process tar ungefär
10 sekunder; under tiden blinkar P i
kontrollpanelen och andra åtgärder kan inte
utföras. Ta inte bort eller koppla ur
strömförsörjningen tills rengöringen är klar
och P inte längre visas.
A Placera kameran med undersidan nedåt
Rengöring av bildsensorn fungerar bäst när kameran är placerad med
undersidan nedåt så som visas till höger.
n
301
❚❚ ”Rengör vid start/avstängn.”
Välj mellan följande alternativ:
Alternativ
5 Rengör vid start
Rengör vid
6
avstängning
Rengör vid start &
7
avstängn.
Rengöring av
1
Beskrivning
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran slås på.
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran stängs av.
Bildsensorn rengörs automatiskt vid start och avstängning.
Automatisk rengöring av bildsensorn avstängd.
Välj Rengör vid start/avstängn.
Visa menyn Rengöra bildsensorn enligt
beskrivningen i steg 2 på föregående sida. Markera
Rengör vid start/avstängn. och tryck på 2.
2
Välj ett alternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J.
D Rengöring av bildsensorn
Att använda kamerakontrollerna under uppstarten avbryter rengöringen av bildsensorn. Det kan
hända att det inte går att rengöra bildsensorn vid uppstart om blixten laddas.
n
302
Rengöring utförs genom att lågpassfilret vibreras. Om det inte går att avlägsna dammet helt med
alternativen på menyn Rengöra bildsensorn, rengör bildsensorn manuellt (0 303) eller
kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Om bildsensorn rengörs flera gånger i följd kan bildsensorrengöringen inaktiveras tillfälligt för att
skydda kamerans interna kretsar. Rengöringsfunktionen kan användas igen efter en kort paus.
❚❚ Manuell rengöring
Om främmande föremål inte kan tas bort från lågpassfiltret med alternativet Rengöra
bildsensorn på inställningsmenyn (0 301) kan filtret rengöras manuellt enligt
beskrivningen nedan. Lägg dock märke till att filtret är mycket ömtåligt och lätt kan
skadas. Nikon rekommenderar att filtret endast rengörs av Nikon-auktoriserad
servicepersonal.
1
Ladda batteriet eller anslut en nätadapter.
En pålitlig strömkälla krävs när lågpassfiltret inspekteras eller rengörs. Stäng av
kameran och sätt i ett fulladdat EN-EL15-batteri eller anslut en strömkontakt EP-5B
och nätadapter EH-5b (säljs separat). Alternativet Fälla upp spegeln för rengör. är
endast tillgängligt i inställningsmenyn vid batterinivåer över J.
2
Ta bort objektivet.
Slå av kameran och ta bort objektivet.
3
Välj Fälla upp spegeln för rengör.
Slå på kameran och tryck på G-knappen för
att visa menyerna. Markera Fälla upp spegeln
för rengör. i inställningsmenyn och tryck på
2.
G-knapp
4
Tryck på J.
Meddelandet till höger visas i monitorn och en
rad med streck visas på kontrollpanelen och i
sökaren. Om du vill gå tillbaka till normalläge
utan att inspektera lågpassfiltret stänger du av
kameran.
n
303
5
Fäll upp spegeln.
Tryck ned avtryckaren helt. Spegeln fälls upp
och slutarridån öppnas så att lågpassfiltret blir
synligt. Bilden i sökaren stängs av och raden
med streck på kontrollpanelen blinkar.
6
Kontrollera lågpassfiltret.
Håll kameran så att ljuset faller på lågpassfiltret, och
kontrollera om det finns damm eller smuts på filtret. Om det
inte finns några främmande föremål går du vidare till steg 8.
7
Rengör filtret.
Avlägsna damm och smuts från filtret med en luftblåsare.
Använd inte en blåspensel, eftersom penselhåren kan skada
filtret. Smuts som inte kan tas bort med en luftblåsare får bara
avlägsnas av Nikon-auktoriserad servicepersonal. Du får
under inga omständigheter vidröra eller torka av filtret.
8
Stäng av kameran.
Spegeln fälls ned och slutarridån stängs. Sätt tillbaka objektivet eller
kamerahuslocket.
n
304
A Använd en tillförlitlig strömkälla
Slutarridån är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av när spegeln är uppfälld stängs
slutarridån automatiskt. Följ följande föreskrifter för att förhindra skador på slutarridån:
• Stäng inte av kameran och ta inte bort eller koppla från strömkällan medan spegeln är uppfälld.
• Om batteriet börjar ta slut medan spegeln är uppfälld hörs en signal och lampan för
självutlösaren blinkar för att varna för att slutarridån kommer att stängas och spegeln fällas ned
om cirka två minuter. Avsluta rengöringen eller undersökningen omedelbart.
D Främmande ämnen på lågpassfiltret
Nikon vidtar alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att förhindra att främmande ämnen kommer i
kontakt med lågpassfiltret under tillverkning och transport. D600 är emellertid avsedd för
användning med utbytbara objektiv, och främmande föremål kan komma in i kameran när
objektiven avlägsnas eller byts. När det främmande ämnet har kommit in i kameran kan det fastna
på lågpassfiltret och synas på fotografier som tas under vissa förhållanden. Skydda kameran när
inget objektiv är monterat genom att alltid sätta på det medföljande kamerahuslocket, och
avlägsna först noggrant allt damm och andra främmande ämnen som kan finnas på
kamerahuslocket. Undvik att byta ut objektiv i dammiga omgivningar.
Om främmande föremål kommer in i lågpassfiltret bör du rengöra filtret enligt beskrivningen
ovan eller låta det rengöras av auktoriserad Nikon-servicepersonal. Fotografier som påverkats av
förekomsten av främmande ämnen på filtret kan retuscheras med Capture NX 2 (säljs separat;
0 298) eller bildrengöringsalternativen i vissa bildapplikationer från andra tillverkare.
n
305
Vård av kamera och batteri: Varningar
Tappa inte: Funktionen kan försämras om produkten utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer.
Håll den torr: Produkten är inte vattentät, och funktionen kan försämras om den sänks ned i vatten
eller utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostar kan det ge ohjälpliga skador.
Undvik plötsliga förändringar av temperaturen: Plötsliga förändringar av temperaturen, t.ex. när man
kommer in i eller går ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan leda till kondens inuti enheten.
Förhindra kondens genom att placera enheten i ett fodral eller en plastpåse innan den utsätts för
plötsliga temperaturförändringar.
Håll borta från starka magnetfält: Använd eller förvara inte enheten i närheten av utrustning som alstrar
kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetiska fält. Kraftiga statiska laddningar eller de
magnetfält som alstras av t.ex. radiosändare kan störa monitorn, skada data som har lagrats på
minneskortet eller påverka produktens interna kretsar.
Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet riktat mot solen eller någon annan stark
ljuskälla under en längre tid. Intensivt ljus kan göra att bildsensorn försämras eller ge en vit
oskärpeeffekt i fotografierna.
Stäng av produkten innan strömkällan kopplas i eller ur.: Koppla inte ur produkten och ta inte ur batteriet
medan produkten är på eller medan bilder sparas eller raderas. Om du stänger av strömmen
avsiktligt under dessa omständigheter kan det leda till dataförluster eller skador på produktens
minne eller interna kretsar. Förhindra oavsiktlig avstängning av strömmen genom att undvika att
flytta produkten medan nätadaptern är ansluten.
Rengöring: Rengör kamerahuset genom att försiktigt blåsa bort damm och smuts med en luftblåsare
och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt kameran på stranden eller vid
kusten, torka bort sand och salt med en duk som är lätt fuktad med rent vatten och torka därefter
kameran grundligt. Statisk elektricitet kan i sällsynta fall orsaka att LCD-monitorn lyses upp eller
slocknar. Detta är inte ett fel och monitorn återställs strax till normal drift igen.
Objektivet och spegeln skadas lätt. Damm och smuts avlägsnas varsamt med en luftblåsare. Om du
använder tryckluftsspray, håll burken lodrätt för att förhindra utsöndring av vätska. Om du vill ta
bort fingeravtryck eller andra fläckar på objektivet, fukta en mjuk duk med en liten mängd
objektivrengöring och torka försiktigt av objektivet.
Mer information om rengöring av lågpassfiltret finns i ”Lågpassfiltret” (0 301, 303).
Objektivets kontakter: Se till att objektivets kontakter är rena.
Rör inte vid slutarridån: Slutarridån är extremt tunn och skadas lätt. Du får under inga omständigheter
utsätta ridån för tryck, vidröra den med rengöringsredskap eller utsätta den för kraftiga
luftströmmar från en luftblåsare. Sådan behandling kan göra att ridån repas, deformeras eller rivs
sönder.
n
306
Förvaring: Förhindra uppkomsten av mögel genom att förvara kameran på en torr, välventilerad
plats. Om du använder en nätadapter, koppla bort den för att undvika brandrisk. Om du inte ska
använda produkten under en längre tid, ta ur batteriet för att förhindra läckage och förvara kameran
i en plastpåse tillsammans med torkmedel. Förvara däremot inte kamerafodralet i en plastpåse,
eftersom det kan förstöra materialet. Lägg märke till att torkmedlets förmåga att absorbera fukt
gradvis försämras och att det därför bör bytas ut regelbundet.
För att förhindra mögel, ta fram kameran ur förvaringen minst en gång i månaden. Slå på kameran
och utlös slutaren några gånger innan du lägger undan den.
Förvara batteriet på en sval och torr plats. Sätt tillbaka polskyddet innan batteriet läggs undan.
Anmärkningar om monitorn: Monitorn är byggd med extremt hög precision; minst 99,99 % av pixlarna är
aktiva, med inte mer än 0,01 % saknade eller defekta. Så medan dessa displayer kan innehålla pixlar
som alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) eller alltid är av (svart) är detta inte ett fel och har ingen
effekt på bilder som sparas med apparaten.
Det kan vara svårt att se bilden på monitorn i starkt ljus.
Utsätt inte monitorn för tryck, eftersom det kan leda till skador eller fel. Damm och smuts på
monitorn kan avlägsnas med en luftblåsare. Ta bort fläckar genom att torka ytan försiktigt med en
mjuk duk eller ett sämskskinn. Var försiktig om monitorn går sönder så att du inte skadar dig på det
krossade glaset och undvik att de flytande kristallerna från monitorn kommer i kontakt med huden,
ögonen eller munnen.
Sätt tillbaka monitorskyddet när du transporterar kameran eller lämnar den utan tillsyn.
Batterier: Batterier kan läcka eller explodera till följd av ovarsam hantering. Vidta följande
försiktighetsåtgärder när du hanterar batterier:
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna utrustning.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller öppen eld.
• Håll batteripolerna rena.
• Stäng av produkten innan du byter batteri.
• Ta bort batteriet från kameran eller laddaren när det inte används och sätt tillbaka polskyddet.
Dessa enheter drar en liten mängd ström även när de är avstängda och kan ladda ur batteriet tills
det inte längre fungerar. Om batteriet inte kommer att användas under en tid, sätt då in det i
kameran och kör slut på det innan du tar ur det och förvarar det i en omgivningstemperatur på 15
till 25 °C (undvik varma eller extremt kalla platser). Upprepa detta minst en gång var sjätte månad.
• Att slå på eller stänga av kameran upprepade gånger när batteriet är helt urladdat förkortar dess
livslängd. Batterier som har laddats ur helt måste laddas före användning.
• Den interna temperaturen i batteriet kan öka när det används. Om du försöker ladda batteriet
medan den interna temperaturen är förhöjd kan det försämra batteriets prestanda, och batteriet
kanske inte kan laddas eller laddas bara delvis. Vänta med att ladda tills batteriet har kallnat.
n
307
• Om du fortsätter att ladda ett batteri som redan är fulladdat kan dess prestanda försämras.
• En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin laddning när det används i
rumstemperatur tyder på att det behöver bytas ut. Köp ett nytt EN-EL15-batteri.
• Ladda batteriet innan det används. När du fotograferar vid betydelsefulla tillfällen bör du ha ett
extra, fulladdat EN-EL15-batteri tillhands. Beroende på var du befinner dig kan det vara svårt att
få tag på extrabatterier med kort varsel. Vid kallt väder kan batteriernas kapacitet minska. Se till
att batteriet är fulladdat innan du fotograferar utomhus i kallt väder. Förvara ett reservbatteri på
en varm plats och byt ut batterierna när det behövs. När ett kallt batteri värms upp kan en del av
laddningen återställas.
• Förbrukade batterier är en värdefull resurs; återvinn enligt lokala bestämmelser.
n
308
Tillgängliga inställningar
Följande tabell listar de inställningar som kan ändras i varje läge.
Fotograferingsmeny
Övriga inställningar 2
Lagringsmapp
Namnge fil 1
Funktion för kortet i fack 2 1
Bildkvalitet 1, 2
Bildstorlek 1, 2
Bildområde 1
JPEG-komprimering 1
Sparar i NEF (RAW) 1
Vitbalans 1, 2
Ställ in Picture Control 1
Automatisk distorsionskontroll 1
Färgrymd 1
Aktiv D-Lighting 1
HDR (stort dynamiskt omfång) 1, 2
Vinjetteringskontroll 1
Brusreducering för lång exp. 1
Brusreducering för högt ISO 1
Inställningar för ISO-känslighet 1, 2
Fjärrstyrningsläge 1
Multiexponering 1, 2
Intervalltimerfotografering 1
Timelapse-film 1
Filminställningar 1
Autofokusläge (sökare)
AF-områdesläge (sökare)
AF-läge (livevisning/film)
AF-områdesläge (livevisning/film)
AE-lås (håll)
Flexibelt program
Mätning
Exponeringskompensation
Gaffling
Blixtläge
Blixtkompensation
FV-lås
i
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—3 —3
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4 ✔4
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5 ✔5
✔5 ✔5
✔5 ✔5
✔5 ✔5
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔5 —
—
—
—
✔
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2 —3 —3 —3
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
✔4 ✔4
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5 ✔5
✔
✔5
✔5 ✔5
5
✔
✔
✔5 ✔5
✔
✔5
✔5 ✔5
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
—
✔
✔5
—
✔5
✔
—
—
—
✔
✔
—
✔
x, y, 1, 2,
z
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—3
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
✔4
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
5
✔
✔5
✔5
✔5
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
n
309
Anpassade inställningar 6
n
310
a1: Välj AF-C-prioritet
a2: Välj AF-S-prioritet
a3: Fokusföljning med låsning
a4: AF-punktsbelysning
a5: Loopa val av fokuspunkt
a6: Antal fokuspunkter
a7: Inbyggd AF-hjälplampa
b1: ISO-känslighetssteg
b2: EV-steg för exp.kontroll
b3: Enkel exponeringskomp.
b4: Centrumvägt område
b5: Finjustera optimal exponer.
c1: AE-lås via avtryckaren
c2: Väntelägestimer
c3: Självutlösare
c4: Fördröjning av monitoravst.
c5: Avst.timer för fjärrkontroll
d1: Signal
d2: Rutnät i sökaren
d3: Visning/justering av ISO-tal
d4: Skärmtips
d5: Bildhastighet för CL-läget
d6: Max antal exponer. i följd
d7: Filnummersekvens
d8: Informationsdisplay
d9: Lcd-belysning
d10: Exponeringsfördröjning 2
d11: Blixtvarning
d12: Batterityp i MB-D14
d13: Batteriordning
i
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
x, y, 1, 2,
z
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
Anpassade inställningar 6
1
2
3
4
5
6
e1: Blixtsynkhastighet
e2: Blixtslutartid
e3: Blixtstyrning för inb. blixt/Extra
blixt
e4: Exponeringskomp. för blixt
e5: Modelleringsblixt
e6: Automatisk gaffling
e7: Gafflingsföljd
f1: OK-knappen (Fotogr.läge)
f2: Tilldela Fn-knapp
f3: Tilldela granskningsknapp
f4: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
f5: Anpassa kommandorattar
f6: Släpp knapp och använd ratt
f7: Funktion utan minneskort
f8: Invertera indikatorer
f9: Tilld. 4-knapp på MB-D14
g1: Tilldela Fn-knapp
g2: Tilldela granskningsknapp
g3: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
g4: Tilldela avtryckare
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
—
—
w
✔
—
x, y, 1, 2,
z
3
✔
✔
—
—
i
✔
—
j
✔
—
P
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Återställ med Återställ fotograferingsmenyn (0 214).
Återställ med tvåknappsåterställning (0 151).
Låst på Auto.
Automatisk ISO-känslighet är inte tillgänglig.
Återställ när funktionsratten vrids till en ny inställning.
Återställ med Återställ anpassade inställn. (0 221).
n
311
Standardinställningar
Standardinställningarna för alternativen i kameramenyerna listas nedan. För information
om tvåknappsåterställning, se sida 151.
❚❚ Visningsmeny Standardinställningar
Alternativ
Visningsmapp
Visning av tagen bild
Efter radering
Rotera hög
Standard
ND600
Av
Visa nästa
På
0
207
212
212
212
Alternativ
Standard
0
Stillbilder och
filmer
2 sek.
213
Standard
Normal
Av
Normal
0
218
218
218
Bildspel
Bildtyp
Bildintervall
❚❚ Fotograferingsmeny Standardinställningar 1
Alternativ
Namnge fil
Funktion för kortet i fack 2
Bildkvalitet
Bildstorlek
Bildområde
Automatisk DX-beskärning
Välj bildområde
JPEG-komprimering
Sparar i NEF (RAW)
Typ
Bitdjup för NEF (RAW)
Vitbalans
Finjustering
Välj färgtemperatur
Förinställ manuellt
Ställ in Picture Control
Automatisk distorsionskontroll
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
P, S, A, M, 1, 2, 3
Övriga lägen
HDR (stort dynamiskt omfång)
HDR-läge
Exponeringsskillnad
Mjukare bilder
Standard
DSC
Extrautrymme
JPEG normal
Stor
0
216
96
93
95
På
FX (36 × 24)
Liten filstorlek
89
90
94
Förlustfri
komprimering
14 bitar
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Standard
Av
sRGB
Alternativ
Vinjetteringskontroll
Brusreducering för lång exp.
Brusreducering för högt ISO
Inställningar för ISO-känslighet
ISO-känslighet
P, S, A, M
Övriga lägen
Automatisk ISO-känslighet
Fjärrstyrningsläge
94
115
117
120
121
129
217
217
137
Av
Auto
Normal
140
140
141
107
Av
2
På
Återställ 3
Återställ 4
160
161
162
164
168
1 920 × 1 080;
30 p
Hög kvalitet
Automatisk
känslighet
Fack 1
65
Multiexponeringsläge
Antal bilder
Automatisk förstärkning
Intervalltimerfotografering
Timelapse-film
Filminställningar
Bildstorlek/bildfrekvens
Mikrofon
Mål
1 Standardinställningar återställda med Återställ fotograferingsmenyn (0 214).
2 Återställ fotograferingsmenyn kan inte väljas medan fotografering pågår.
3 Starttid återställd till Nu, intervall återställt till 1 minut, antal intervall och antal bilder återställda till 1, och
Starta ställd på Av. Fotograferingen avslutas när återställningen utförs.
4 Intervall återställs till 5 sek., inspelningstid till 25 minuter.
n
312
105
85
Multiexponering 2
Filmkvalitet
Av
Auto
100
Auto
Av
Fördröjd
fjärrstyrning
❚❚ Menyn anpassade inställningar Standardinställningar *
d2
d3
Alternativ
Välj AF-C-prioritet
Välj AF-S-prioritet
Fokusföljning med låsning
AF-punktsbelysning
Loopa val av fokuspunkt
Antal fokuspunkter
Inbyggd AF-hjälplampa
ISO-känslighetssteg
EV-steg för exp.kontroll
Enkel exponeringskomp.
Centrumvägt område
Finjustera optimal exponer.
Matrismätning
Centrumvägd mätning
Spotmätning
AE-lås via avtryckaren
Väntelägestimer
Självutlösare
Självutlösarfördröjning
Antal bilder
Intervall mellan bilderna
Fördröjning av monitoravst.
Bildvisning
Menyer
Informationsdisplay
Visning av tagen bild
Livevisning
Avst.timer för fjärrkontroll
Signal
Volym
Ton
Rutnät i sökaren
Visning/justering av ISO-tal
d4
d5
d6
d7
Skärmtips
Bildhastighet för CL-läget
Max antal exponer. i följd
Filnummersekvens
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b1
b2
b3
b4
b5
c1
c2
c3
c4
c5
d1
Standard
Prioritera slutare
Prioritera fokus
3 (Normal)
Auto
Ingen loopning
39 punkter
På
1/3 steg
1/3 steg
Av
ø 12 mm
0
0
0
Av
6 sek.
10 sek.
1
0,5 sek.
10 sek.
1 min.
10 sek.
4 sek.
10 min.
1 min.
Av
Hög
Av
Visa antalet bilder
som kan tas
På
3 bilder per sekund
100
På
0
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
d8
d9
d10
d11
d12
Alternativ
Informationsdisplay
Lcd-belysning
Exponeringsfördröjning
Blixtvarning
Batterityp i MB-D14
d13 Batteriordning
e1 Blixtsynkhastighet
e2 Blixtslutartid
e3 Blixtstyrning för inb. blixt/
Extra blixt
e4 Exponeringskomp. för blixt
e5 Modelleringsblixt
e6 Automatisk gaffling
e7 Gafflingsföljd
226
227
227
f1 OK-knappen (Fotogr.läge)
f2
f3
f4
f5
Tilldela Fn-knapp
Tilldela granskningsknapp
Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Anpassa kommandorattar
Omvänd rotationsriktning
228
Ändra primär/sekundär
Bländarinställning
228
228
229
229
229
229
230
230
f6
f7
f8
f9
g1
g2
g3
g4
Menyer och bildvisning
Släpp knapp och använd ratt
Funktion utan minneskort
Invertera indikatorer
Tilld. 4-knapp på MB-D14
Tilldela Fn-knapp
Tilldela granskningsknapp
Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Tilldela avtryckare
0
231
231
231
231
232
Standard
Auto
Av
Av
På
LR6 (AA alkaliska)
Använd batt. i
MB-D14 först
1/200 sek.
1/60 sek.
234
235
TTL
236
Hela kompositionen
På
AE & blixt
Mätare > under >
över
Välj
mittenfokuspunkt
Välj bildområde
Granska
AE-/AF-lås
240
241
241
233
241
241
242
244
244
Exponeringskompensation:
U
Slutartid/bländare: U
Av
245
Sekundär
kommandoratt
Av
Nej
246
Slutaren aktiverad 246
246
AE-/AF-lås
247
Ingen
247
Indexmarkering 248
AE-/AF-lås
248
Ta foton
248
* Standardinställningar återställda med Återställ anpassade inställn. (0 221).
n
313
❚❚ Inställningsmeny Standardinställningar
Alternativ
Spara användarinställningar
Spara som U1
Spara som U2
Monitorns ljusstyrka
Manuell
Rengöra bildsensorn
Rengör vid start/avstängn.
HDMI
Upplösning
HDMI-styrning
n
314
Standard
0
Fotograferingslägets
81
standardinställningar på P
Manuell
250
0
Rengör vid start &
avstängn.
301
Auto
På
205
Alternativ
Flimmerreducering
Tidszon och datum
Sommartid
Automatisk bildrotering
GPS
Väntelägestimer
Ställ kameraklockan via GPS
Eye-Fi-överföring
Standard
Auto
0
252
Av
På
253
254
Aktivera
Ja
Aktivera
175
260
Exponeringsprogram (Läge P)
Exponeringsprogrammet för läge P visas i följande diagram:
12
14
f/1
16 15
/
f/1.4
17
18
19
f/5.6
f/8
20
f/2.8
f/4
16
1
3
f/2
f/1.4 − f/16
Bländare
13
11
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv med största bländare på f/1.4 och minsta
bländare på f/16 (t.ex. AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G)
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Slutartid (sekunder)
De största och minsta värdena för EV varierar med ISO-känsligheten; ovanstående
diagram förutsätter en ISO-känslighet som motsvarar ISO 100. När matrismätning
används minskas värden över 161/3 EV till 161/3 EV.
n
315
Felsökning
Om kameran inte fungerar som den ska, gå igenom listan över vanliga problem nedan
innan du tar kontakt med återförsäljaren eller en Nikon-representant.
Display
Sökaren är inte i fokus: Justera sökarens fokus eller använd korrigeringslinser (säljs separat) (0 33, 297).
Sökaren är mörk: Sätt i ett fulladdat batteri (0 21, 35).
Displayerna slås av utan förvarning: Välj längre fördröjningar för Anpassad inställning c2
(Väntelägestimer) eller c4 (Fördröjning av monitoravst.) (0 227, 228).
Kontrollpanelens och sökarens displayer svarar inte och lyser svagt: Svarstiderna och ljusstyrkan på dessa
displayer varierar med temperaturen.
Fina linjer syns runt den aktiva fokuspunkten eller displayen blir röd när fokuspunkten markeras: Dessa fenomen är
normala för denna typ av sökare och innebär inte att något är fel.
n
316
A Om kameran inte svarar
I mycket sällsynta fall kanske displayerna inte svarar som förväntat och kameran kan sluta
fungera. Oftast orsakas detta av en stark extern statisk laddning. Stäng av kameran, ta ur och sätt
i batteriet igen, försiktigt så du inte bränner dig, och slå på kameran igen, eller, om du använder
en nätadapter (säljs separat) koppla ur nätadaptern, anslut den igen och slå på kameran. Om
problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Fotografering (Alla lägen)
Det tar lång tid att slå på kameran: Radera filer eller mappar.
Avtryckaren är inaktiverad:
• Minneskortet är låst, fullt eller inte isatt (0 29, 31).
• Den inbyggda blixten laddas (0 39).
• Kameran är inte fokuserad (0 38).
• CPU-objektiv med bländarring har monterats men bländaren har inte låsts vid det högsta fnumret. Om B visas på kontrollpanelen, välj då Bländarring för Anpassad inställning f5
(Anpassa kommandorattar) > Bländarinställning för att använda objektivets bländarring för
att justera bländare (0 245).
• Ett icke-CPU-objektiv är monterat men kameran är inte i läge A eller M (0 288).
Kameran är långsam med att svara på avtryckaren: Välj Av för Anpassad inställning d10
(Exponeringsfördröjning; 0 231).
Ingen bild tas när fjärrkontrollens avtryckare trycks in:
• Byt batteri i fjärrkontrollen (0 298).
• Välj utlösarläge fjärrstyrning (0 85).
• Blixten laddas (0 87).
• Tiden som valts för Anpassad inställning c5 (Avst.timer för fjärrkontroll, 0 228) har gått ut:
tryck in kamerans avtryckare halvvägs.
• Starkt ljus stör fjärrkontrollen.
Fokus låses inte när avtryckaren trycks ned halvvägs: Använd A AE-L/AF-L-knappen för att låsa fokus när AF-C
har valts för fokusläge eller när rörliga motiv fotograferas i läge AF-A.
Kan inte välja fokuspunkt:
• Lås upp fokusväljarlåset (0 101).
• Automatiskt AF-område eller ansiktsprioriterande AF valt för AF-områdesläge: välj ett annat läge.
• Kameran är i bildvisningsläge (0 177) eller menyerna används (0 207).
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att stänga av monitorn eller starta väntelägestimern (0 39).
Kan inte välja AF-områdesläge: Manuell fokusering vald (0 55, 103).
Endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in i serietagningsläge: Serietagning är inte tillgänglig om den
inbyggda blixten avfyras (0 145).
Bildstorlek kan inte ändras: Bildkvalitet inställd på NEF (RAW) (0 93).
Kameran tar lång tid på sig att spara bilder: Stäng av brusreducering för lång exponering (0 218).
n
317
Brus (ljusa prickar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller linjer) syns på bilderna:
• Välj lägre ISO-känslighet eller använd Brusreducering för högt ISO (0 105, 218).
• Slutartiden är längre än 1 sek.: använd brusreducering för lång exponering (0 218).
• Stäng av Aktiv D-Lighting för att undvika att bruseffekterna ökar (0 137).
AF-hjälplampan tänds inte:
• AF-hjälplampan tänds inte om AF-C väljs för autofokusläge (0 97) eller om kontinuerlig
servoautofokus är valt när kameran är i AF-A-läge. Välj AF-S. Om ett annat alternativ än automatiskt
AF-område är valt för AF-områdesläge, välj mittenfokuspunkt (0 99, 101).
• Kameran är i livevisning eller en film spelas in.
• Av är valt för Anpassad inställning a7 (Inbyggd AF-hjälplampa) (0 223).
• Belysningen har stängts av automatiskt. Belysningen kan bli för varm vid oavbruten användning;
vänta tills lampan svalnat.
Fläckar syns på bilderna: Rengör de främre och bakre objektivelementen. Om problemet kvarstår, utför
då rengöring av bildsensorn (0 301).
Ljud kan inte spelas in med filmer: Mikrofon av har valts för Filminställningar > Mikrofon.
Ljusstyrkan hos bilden på monitorn skiljer sig från exponeringen i bilder som tagits med livevisning:
• Centrumvägd- eller spotmätning har valts (0 109).
• Kameran är i läge M.
• Motivet är för ljust eller för mörkt.
• Aktiv D-Lighting är aktiverat (0 137).
• Bilden är en långtidsexponering (0 79).
• Blixten används (0 143).
Flimmer eller streck syns under livevisning eller filminspelning: Välj ett alternativ för Flimmerreducering som
stämmer överens med frekvensen hos den lokala strömförsörjningen (0 252).
Ljusa band syns under livevisning eller filminspelning: En blinkande skylt, blixt eller annan kortvarig ljuskälla
användes under livevisning eller filminspelning.
Menyalternativet kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga i alla lägen.
n
318
Fotografering (P, S, A, M)
Avtryckaren är inaktiverad:
• Icke-CPU-objektiv monterat: vrid kamerans funktionsratt till A eller M (0 288).
• Funktionsratten vreds till S efter att en slutartid på A valts i läge M: välj en ny slutartid (0 76).
Alla slutartider är inte tillgängliga: Blixten används. Blixtsynkhastighet kan väljas med Anpassad
inställning e1 (Blixtsynkhastighet); när kompatibla blixtenheter används, välj 1/250 sek.
(Automatisk FP) eller 1/200 sek. (Automatisk FP) för tillgång till alla slutartider (0 234).
Färgerna är onaturliga:
• Justera vitbalansen för att passa ljuskällan (0 115).
• Ändra Ställ in Picture Control-inställningarna (0 129).
Kan inte mäta vitbalans: Motivet är för mörkt eller för ljust (0 123).
Bilden kan inte väljas som källa för förinställt värde för vitbalans: Bilden skapades inte med D600 (0 124).
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig:
• NEF (RAW) eller NEF+JPEG har valts som bildkvalitet (0 93).
• Multiexponeringsläget är aktiverat (0 163).
Effekterna av Picture Control varierar från bild till bild: A (auto) har valts för skärpa, kontrast eller mättnad.
För att få konsekventa resultat över en serie bilder, välj en annan inställning (0 132).
Mätning kan inte ändras: Autoexponeringslås eller filmlivevisning är aktiverat (0 57, 110).
Exponeringskompensation kan inte användas: Välj läge P, S eller A (0 75, 76, 77).
Brus (rödaktiga områden eller andra fenomen) syns i långtidsexponeringar: Använd brusreducering för lång
exponering (0 218).
n
319
Bildvisning
NEF-bild (RAW) visas inte: Bilden togs med bildkvalitet NEF + JPEG (0 93).
Det går inte att visa bilder tagna med andra kameror: Bilder tagna med andra kameramärken kanske inte
visas korrekt.
Meddelande visas som säger att inga bilder är tillgängliga för bildvisning: Välj Alla för Visningsmapp (0 207).
Bilder på högkant (stående orientering) visas liggande (landskap):
• Välj På för Rotera hög (0 212).
• Bilden togs med Av valt för Automatisk bildrotering (0 254).
• Kameran riktades uppåt eller nedåt när bilden togs (0 254).
• Fotot visas med Visning av tagen bild (0 212).
Kan inte radera bilden:
• Bilden är skyddad: ta bort skyddet (0 188).
• Minneskortet är låst (0 32).
Kan inte retuschera bilden: Bilden kan inte redigeras mera med denna kamera (0 262).
Kan inte ändra utskriftsordern:
• Minneskortet är fullt: radera bilder (0 36, 189).
• Minneskortet är låst (0 32).
Kan inte välja fotot för utskrift: Bilden är i NEF-format (RAW). Skapa en JPEG-kopia med NEF (RAW)bearbetning eller för över till en dator och skriv ut med ViewNX 2 (medföljer) eller Capture NX 2
(säljs separat).
Bilden visas inte på TV:
• Välj rätt videoläge (0 65) eller upplösning (0 205).
• HDMI-kabeln (0 204) är inte ansluten korrekt.
Kameran svarar inte på fjärrkontrollen för en HDMI-CEC-tv:
• Välj På för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 205).
• Justera HDMI-CEC-inställningarna för tv:n enligt beskrivningen i dokumentationen som följde
med enheten.
Kan inte överföra bilder till en dator: Operativsystemet är inte kompatibelt med kameran eller
överföringsprogrammet. Använd en kortläsare för att överföra foton till datorn (0 193).
Bilder visas inte i Capture NX 2: Uppdatera till senaste versionen (0 298).
Alternativet Borttagning av damm i bilden i Capture NX 2 ger inte önskad effekt: Om bildsensorn rengörs
påverkar detta dammets placering på lågpassfiltret. Referensbilddata för borttagning av damm som
registrerats innan rengöring av bildsensorn kan inte användas med fotografier som tas efter att
bildsensorn rengjorts. Referensdata för dammborttagning som registrerats innan rengöring av
bildsensorn kan inte användas med fotografier som tas efter att bildsensorn rengjorts (0 252).
Datorn visar NEF-bilder (RAW) annorlunda än de ser ut i kameran: Program från andra leverantörer visar inte
effekterna av Picture Controls, Aktiv D-Lighting eller vinjetteringskontroll. Använd ViewNX 2
(medföljer) eller Nikon-program som till exempel Capture NX 2 (säljs separat).
n
320
Övrigt
Inspelningsdatumet är inte korrekt: Ställ kameraklockan (0 27, 253).
Menyalternativet kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga vid vissa kombinationer av
inställningar eller när det inte finns något minneskort i kameran. Notera att alternativet
Batteriinformation inte är tillgängligt när kameran drivs av en strömkontakt EP-5B och nätadapter
EH-5b (0 255).
n
321
Felmeddelanden
I det här avsnittet beskrivs indikatorerna och felmeddelandena som visas i sökaren, på
kontrollpanelen och på monitorn.
Indikator
Kontrollpanel
Sökare
B
(blinkar)
H
d
Problem
Objektivets bländarring har
inte ställts in på minsta
bländaren.
Låg batterinivå.
• Batteriet är urladdat.
• Batteriet går inte att
använda.
H
(blinkar)
F
—
• Ett helt urladdat
d
litiumjonbatteri eller ett
(blinkar)
batteri från en annan
tillverkare har satts in
antingen i kameran eller i
batteripacket MB-D14
(säljs separat).
Inget objektiv har monterats
eller också har ett icke-CPUobjektiv monterats utan att
den största bländaren har
angetts. Bländaren visas i
stopp från den största
bländaren.
2 4
Kameran kan inte fokusera
(blinkar) med autofokus.
• Inget objektiv monterat.
i
(blinkar)
• Icke-CPU-objektiv
monterat.
n
322
Lösning
0
Ställ in ringen på minsta
bländaren (det högsta f-numret).
26
Ha ett fulladdat reservbatteri till
21
hands.
• Ladda eller byt batteri.
• Kontakta en Nikonauktoriserad
servicerepresentant.
• Byt ut batteriet, eller ladda
xxiii,
upp batteriet om det
21, 23
uppladdningsbara
litiumjonbatteriet är urladdat.
Bländarvärdet visas om den
största bländaren anges.
172
Ändra kompositionen eller
98,
fokusera manuellt.
103
• Montera ett icke-IX Nikkor25,
objektiv. Om ett CPU-objektiv 285
har monterats, ta bort det och
sätt tillbaka det.
• Välj läge A eller M.
288
Indikator
Kontrollpanel
Sökare
Lösning
0
• Använd en lägre ISO105
känslighet
• I fotograferingsläge:
Motivet är för ljust; fotot blir
P Använd ett ND-filter (säljs
297
överexponerat.
separat)
76
S Minska slutartiden
A Välj en mindre bländare
77
(Exponeringsindikatorerna
(högre f-nummer)
och slutartids- eller
bländarvisningen blinkar)
• Använd en högre ISO105
känslighet
• I fotograferingsläge:
Motivet är för mörkt; fotot
143
P Använd blixt
blir underexponerat.
76
S Öka slutartiden
A Välj en större bländare
77
(lägre f-nummer)
A
A valt i läge S.
Ändra slutartid eller välj läge M. 76, 78
(blinkar)
%
% valt i läge S.
Ändra slutartid eller välj läge M. 76, 78
(blinkar)
P
k
Bilder håller på att bearbetas. Vänta tills bearbetningen är klar. —
(blinkar)
(blinkar)
Om indikatorn blinkar i 3 sek.
Kontrollera fotot i monitorn; om
c
efter att blixten har avfyrats
—
det är underexponerat, justera
177
(blinkar) kan bilden bli
inställningarna och försök igen.
underexponerad.
Fler bilder ryms inte i minnet • Minska kvaliteten eller
93, 95
med nuvarande inställningar
storleken.
n
j
eller också har fil- och
• Radera bilder.
189
(blinkar)
(blinkar)
mappnumren tagit slut i
• Sätt i ett nytt minneskort.
29
kameran.
Utlös slutaren. Om felet kvarstår
O
eller uppträder ofta, kontakta en
Kameran fungerar inte.
—
(blinkar)
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
Problem
n
323
Indikator
Monitor
Kontrollpanel
Inget minneskort.
Det här minneskortet
kan inte användas.
Kortet kan vara
skadat. Sätt i ett
annat minneskort.
g
Minneskortet är låst.
Skjut låset till
skrivläge.
Ej tillgänglig om EyeFi-kortet är låst.
Kortet är inte
formaterat.
Formatera kortet.
Klockan har
återställts
Det gick inte att
uppdatera
blixtenhetens
firmware, vilket gör
att blixtenheten inte
kan användas.
Kontakta en Nikonauktoriserad
servicerepresentant.
n
324
Det går inte att starta
livevisningen. Vänta.
S
W,
O
(blinkar)
W,
O
(blinkar)
W,
X
(blinkar)
W,
O
(blinkar)
[C]
(blinkar)
Problem
Lösning
Stäng av kameran och
Kameran kan inte
kontrollera att kortet har
identifiera minneskortet.
satts i korrekt.
• Det gick inte att
• Använd ett kort som är
komma åt
godkänt av Nikon.
minneskortet.
• Se till att kontakterna är
rena. Om kortet är skadat,
kontakta en återförsäljare
eller en Nikonauktoriserad
servicerepresentant.
• Det gick inte att skapa • Radera filer eller sätt i nytt
en ny mapp.
minneskort efter
kopiering av viktiga bilder
till dator eller annan
enhet.
• Kontrollera att Eye-Fikortets firmware är
uppdaterat.
Kameran kan inte
• Kopiera filerna på Eye-Fikontrollera Eye-Fi-kortet.
kortet till en dator eller
annan enhet och
formatera kortet, eller sätt
i ett nytt kort.
Minneskortet är låst
(skrivskyddat).
Eye-Fi-kortet är låst
(skrivskyddat).
Skjut spärren för skrivskydd
till ”skriv”-läget.
0
29
334
—
29, 189
260
29, 31,
193
32
Minneskortet har inte
Formatera minneskortet eller
formaterats för kameran. sätt i ett nytt minneskort.
29, 31
—
Kameraklockan har inte
ställts in.
Ställ kameraklockan.
27, 253
—
Firmware för
blixtenheten som är
monterad på kameran
uppdaterades inte
korrekt.
Kontakta en Nikonauktoriserad
servicerepresentant.
—
—
Vänta tills de interna
Den interna
kretsarna har svalnat innan
temperaturen i kameran
du fortsätter livevisning eller
är hög.
filminspelning.
64
Indikator
Monitor
Kontrollpanel
Mappen innehåller
inga bilder.
—
Alla bilder är dolda.
—
Det går inte att visa
filen.
—
Det går inte att välja
den här filen.
—
Den här filmen kan
inte redigeras.
—
Kontrollera skrivaren.
—
Kontrollera papperet.
—
Papperet har fastnat.
—
Slut på papper.
—
Kontrollera
tillgången på bläck.
—
Slut på bläck.
—
Problem
Lösning
Välj en mapp som innehåller
Det finns inga bilder på
bilder på menyn
minneskortet eller i
Visningsmapp eller sätt i ett
mappen som har valts för
minneskort som innehåller
bildvisning.
bilder.
Det går inte att visa bilder
Alla bilder i den aktuella förrän du har valt en annan
mappen är dolda.
mapp eller Dölj bild och
tillåtit att minst en bild visas.
Filen har skapats eller
ändrats med en dator
Filen kan inte visas på
eller en kamera av ett
kameran.
annat märke eller också
är filen förstörd.
Bilder som har skapats med
Den valda bilden kan inte
andra enheter kan inte
retuscheras.
retuscheras.
• Filmer som har skapats
med andra enheter kan
Den valda filmen kan inte
inte redigeras.
redigeras.
• Filmer måste vara minst
två sekunder långa.
Kontrollera skrivaren. För att
Skrivarfel.
fortsätta, välj Fortsätt (om
tillgängligt).
Papperet i skrivaren har Lägg i papper av rätt storlek
inte den valda storleken. och välj Fortsätt.
Papperet har fastnat i
Rensa stoppet och välj
skrivaren.
Fortsätt.
Papperet är slut i
Lägg i papper av rätt storlek
skrivaren.
och välj Fortsätt.
Kontrollera bläck. För att
Bläckfel.
fortsätta, välj Fortsätt.
Fyll på bläck och välj
Bläcket i skrivaren är slut.
Fortsätt.
0
29, 207
208
—
262
—
71
196 *
196 *
196 *
196 *
196 *
196 *
* Mer information finns i handboken till skrivaren.
n
325
Specifikationer
❚❚ Nikon digitalkamera D600
Typ
Typ
Objektivfäste
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
Bildsensor
Bildsensor
Totalt antal pixlar
Dammreduceringssystem
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
Filformat
Picture Control-system
Media
Dubbla fack
Filsystem
Sökare
Sökare
Sökartäckning
Förstoring
Ögonpunkt
n
326
Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
24,3 miljoner
35,9 × 24,0 mm CMOS-sensor (Nikon FX-format)
24,7 miljoner
Rengöring av bildsensor, referensdata för borttagning av damm i bilden
(programmet Capture NX 2 krävs, säljs separat)
• FX (36×24) bildområde
6 016 × 4 016 (#)
4 512 × 3 008 ($)
3 008 × 2 008 (%)
• DX (24×16) bildområde
3 936 × 2 624 (#)
2 944 × 1 968 ($)
1 968 × 1 312 (%)
• FX-formatsbilder tagna i filmlivevisning
6 016 × 3 376 (#)
4 512 × 2 528 ($)
3 008 × 1 688 (%)
• DX-formatsbilder tagna i filmlivevisning
3 936 × 2 224 (#)
2 944 × 1 664 ($)
1 968 × 1 112 (%)
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfri komprimering eller komprimerad
• JPEG: JPEG-Baseline kompatibel med hög (ungefär 1 : 4), normal
(ungefär 1 : 8), eller låg (ungefär 1 : 16) komprimering (Liten filstorlek);
Optimal kvalitet-komprimering tillgänglig
• NEF (RAW) + JPEG: Ett fotografi lagras både i NEF (RAW) och JPEG-format
Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt, Landskap; vald
Picture Control kan modifieras; lagring för anpassade Picture Controls
SD (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort
Fack 2 kan användas för extrautrymme eller säkerhetskopiering, eller för
separat lagring av kopior skapade med NEF+JPEG; bilder kan kopieras
mellan kort.
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras)
2.3, PictBridge
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonhöjd
• FX (36×24): Ungefär 100 % horisontellt och 100 % vertikalt
• DX (24×16): Ungefär 97 % horisontellt och 97 % vertikalt
Ungefär 0,7 × (50 mm f/1.4-objektiv vid oändlighet, –1,0 m–1)
21 mm (–1,0 m–1; från mittytan på sökarlinsen)
Sökare
Dioptrijustering
Mattskiva
Spegel
Förhandsgranskning av
skärpedjup
Objektivbländare
Objektiv
Kompatibla objektiv
–3 – +1 m–1
BriteView Clear Matte Mark VIII mattskiva typ B med AFområdesmarkeringar (kompositionsrutnät kan visas)
Snabbt återgående
När knappen för förhandsgranskning av skärpedjup trycks in stoppas
objektivets bländare ner till värdet som valts av användaren (lägena A och
M) eller av kameran (övriga lägen)
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, inklusive objektiv av typ G och D
(vissa begränsningar gäller för PC-objektiv) och DX-objektiv (använder DX
24 × 16 1,5× bildområde), AI-P NIKKOR-objektiv, och icke-CPU AI-objektiv
(endast lägena A och M). IX NIKKOR-objektiv, objektiv för F3AF, och icke-AIobjektiv kan inte användas.
Den elektroniska avståndsmätaren kan användas med objektiv som har
en maximal bländare på f/5.6 eller snabbare (den elektroniska
avståndsmätaren stödjer de 7 fokuspunkterna i mitten med objektiv som
har en maximal bländare på f/8 eller snabbare och de 33 fokuspunkterna i
mitten med objektiv som har en maximal bländare på f/6.8 eller snabbare)
Slutare
Typ
Tider
Blixtsynkhastighet
Utlösare
Utlösarläge
Bildhastighet
Självutlösare
Fjärrstyrningslägen
Exponering
Mätning
Mätmetod
Område (ISO 100,
f/1.4-objektiv, 20 °C)
Elektroniskt styrd, vertikal rörlig skärpeplansslutare
1/4 000 – 30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid (kräver fjärrkontroll ML-L3,
säljs separat), X200
X=1/200 sek.; synkroniserar med slutaren vid 1/250 sek. eller längre (blixtens
räckvidd sjunker vid tider mellan 1/200 och 1/250 sek.)
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb serietagning), J (tyst
läge), E (självutlösare), 4 (fjärrstyrning), MUP (uppfälld spegel)
1–5 bps (CL) eller 5,5 bps (CH)
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar vid intervaller på 0,5, 1, 2
eller 3 sek.
Fördröjd fjärrstyrning, fjärrstyrning utan fördröjning, fjärrstyrd
spegeluppfällning
TTL-exponeringsmätning med 2 016-pixlars RGB-sensor
• Matris: 3D-färgmatrixmätning II (objektiv av typ G och D);
färgmatrixmätning (övriga CPU-objektiv); färgmatrixmätning
tillgängligt med icke-CPU-objektiv om användaren anger objektivdata
• Centrumvägd: 75 % vikt ges till en cirkel på 12 mm i bildutsnittets mitt.
Cirkelns diameter kan ändras till 8, 15 eller 20 mm, eller så kan
viktningen baseras på medelvärdet för hela kompositionen (icke-CPUobjektiv använder 12 mm cirkel eller medelvärdet för hela
kompositionen)
• Spot: Mäter en cirkel på 4 mm (cirka 1,5 % av bildytan) centrerad på den
valda fokuspunkten (på fokuspunkten i mitten om icke-CPU-objektiv
används)
• Matris- eller centrumvägd mätning: 0 – 20 EV
• Spotmätning: 2 – 20 EV
n
327
Exponering
Koppling av
exponeringsmätare
Läge
Kombinerad CPU och AI
Auto (i auto; j auto (blixt avstängd)); motiv (k porträtt; l landskap; p barn; m sport;
n närbild; o nattporträtt; r nattlandskap; s fest/inomhus; t strand/snö; u solnedgång;
v skymning/gryning; w husdjursporträtt; x levande ljus; y blommor; z höstfärger; 0 mat;
1 silhuett; 2 högdagerbild; 3 lågdagerbild); programautomatik med flexibelt
program (P); slutartidsstyrd automatik (S); bländarstyrd automatik (A);
manuell (M); U1 (användarinställningar 1); U2 (användarinställningar 2)
Exponeringskompensation –5 – +5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Exponeringsgaffling
2 – 3 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Blixtgaffling
2 – 3 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Vitbalansgaffling
2 – 3 bilder i steg om 1, 2 eller 3
ADL-gaffling
2 bilder med valt värde för en bild eller 3 bilder med förinställda värden för
alla bilder
Exponeringslås
Ljusstyrkan låst vid detekterat värde med A AE-L/AF-L-knappen
ISO-känslighet
ISO 100 – 6 400 i steg om 1/3 eller 1/2 EV. Kan även ställas in på ungefär 0,3,
(rekommenderat
0,5, 0,7 eller 1 EV (motsvarande ISO 50) under ISO 100 eller till ungefär 0,3,
exponeringsindex)
0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (motsvarande ISO 25 600) över ISO 6 400; automatisk
ISO-känslighet tillgänglig
Aktiv D-Lighting
Auto, Extra hög, Hög, Normal, Låg, Av
Fokus
Autofokus
Nikon Multi-CAM 4800 autofokus-sensormodul med TTL-fasdetektering,
finjustering, 39 fokuspunkter (inklusive 9 sensorer av korstyp; 33
centrumpunkter är tillgängliga med bländare långsammare än f/5.6 och
snabbare än f/8, medan 7 centrumpunkter är tillgängliga med f/8), och
AF-hjälplampa (räckvidd ungefär 0,5 – 3 m)
Observationsintervall
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivservo
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S); kontinuerlig servo-AF (AF-C);
automatiskt AF-S/AF-C-val (AF-A); förutsägande fokusföljning aktiveras
automatiskt i enlighet med motivets status
• Manuell fokusering (M): Den elektroniska avståndsmätaren kan användas
Fokuspunkt
Kan väljas mellan 39 eller 11 fokuspunkter
AF-områdesläge
Enpunkts AF; 9-, 21- eller 39-punkts dynamiskt AF-område, 3D-följning,
automatiskt AF-område
Fokuslås
Fokus kan låsas genom att trycka in avtryckaren halvvägs (enpunkts servoAF) eller genom att trycka på A AE-L/AF-L-knappen
Blixt
Inbyggd blixt
i, k, p, n, o, s, w: Automatisk blixt med automatisk uppfällning
P, S, A, M, 0: Manuell uppfällning med knapp
Ledtal
Ungefär 12, 12 med manuell blixt (m, ISO 100, 20 °C)
Blixtstyrning
TTL: i-TTL-blixtkontroll med en 2 016-pixlars RGB-sensor är tillgänglig med
den inbyggda blixten och SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller
SB-400; i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror
används med matris- och centrumvägd mätning, standard i-TTL-blixt för
digitala systemkameror med spotmätning
n
328
Blixt
Blixtläge
Blixtkompensation
Blixt klar-indikator
Tillbehörssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkterminal
Vitbalans
Vitbalans
Livevisning
Lägen
Objektivservo
AF-områdesläge
Autofokus
Film
Mätning
Mätmetod
Bildstorlek (pixlar) och
bildhastighet
Filformat
Videokomprimering
Ljudinspelningsformat
Ljudinspelningsenhet
Andra alternativ
Auto, automatisk, med röda ögon-reducering, automatisk långsam synk,
automatisk långsam synk med röda ögon-reducering, upplättningsblixt,
röda ögon-reducering, långsam synk, långsam synk med röda ögonreducering, bakre ridå med långsam synk, synk på bakre ridå, av;
automatisk FP med höghastighetssynk stödjs
–3 – +1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Tänds när den inbyggda blixten eller en extra blixt är fulladdad; blinkar
efter att blixten utlösts med full effekt
ISO 518 tillbehörssko med synk och datakontakter och säkerhetslås
Avancerad trådlös blixt stöds med den inbyggda blixten, SB-910, SB-900,
SB-800 eller SB-700 som masterblixt och SB-600 eller SB-R200 som
fjärrblixt, eller SU-800 som styrenhet; den inbyggda blixten kan fungera
som masterblixt i kommandoläge; automatisk FP med höghastighetssynk
och modelleringsljus stöds med alla CLS-kompatibla blixtenheter förutom
SB-400; färginformation från blixt och FV-lås stöds med alla CLSkompatibla blixtenheter
Synkterminaladapter AS-15 (säljs separat)
Automatisk (2 typer), glödlampa, fluorescerande (7 typer), direkt solljus,
blixt, molnigt, skugga, förinställ manuellt (upp till 4 värden kan lagras), välj
färgtemperatur (2 500 K–10 000 K), alla med finjustering
Livevisningsfotografering (stillbilder), filmlivevisning (filmer)
• Autofokus (AF): Enpunkts-servo AF (AF-S); aktiv-servo AF (AF-F)
• Manuell fokusering (M)
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, smalt AF-område,
motivföljande AF
Kontrastdetekterande AF överallt i bilden (kameran väljer fokuspunkt
automatiskt när ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF är valt)
TTL-exponeringsmätning med huvudbildsensorn
Matris
• 1 920 × 1 080; 30 p (progressiv), 25 p, 24 p
• 1 280 × 720; 60 p, 50 p, 30 p, 25 p
Faktiska bildfrekvenser för 60 p, 50 p, 30 p, 25 p och 24 p är 59,94, 50, 29,97,
25 respektive 23,976 bps; alternativen stödjer både ★hög och normal
bildkvalitet
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Linjär PCM
Inbyggd mono eller extern stereomikrofon; justerbar känslighet
Indexmarkering, timelapse-film
n
329
Monitor
Monitor
Bildvisning
Bildvisning
Gränssnitt
USB
HDMI-utdata
Tillbehörskontakt
Ljudingång
Ljudutgång
Språk som stöds
Språk som stöds
Strömförsörjning
Batteri
Batteripack
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
Driftmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
8 cm (3,2 tum), cirka 921 000 punkters (VGA) lågtemperaturs polysilikon TFT
LCD med ungefär 170° betraktningsvinkel, cirka 100 % sökartäckning och
automatisk reglering av monitorns ljusstyrka med sensor för omgivningsljus
Helskärmsläge och miniatyrbild (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) bildvisning
med visningszoom, filmuppspelning, foto- och/eller filmbildspel, visning av
histogram, högdagrar, fotoinformation, visning av GPS-data, och automatisk
bildrotering
Hi-Speed USB
HDMI-anslutning med minikontakt av typ C
Trådutlösare: MC-DC2 (säljs separat)
GPS-enhet: GP-1 (säljs separat)
Stereo-minikontakt (3,5 mm diameter; plug-in power stöds)
Stereo-minikontakt (3,5 mm i diameter)
Arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, holländska,
indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell),
koreanska, norska, polska, portugisiska (Portugal och Brasilien), rumänska,
ryska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska,
ungerska
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15
Flerfunktionsbatteripack MB-D14 (säljs separat) med ett uppladdningsbart
Nikon EN-EL15 litiumjonbatteri eller sex AA alkaliska, Ni-MH- eller
litiumbatterier
Nätadapter EH-5b; kräver strömkontakt EP-5B (säljs separat)
1/4 tum
(ISO 1222)
Ungefär 141 × 113 × 82 mm
Ungefär 850 g med batteri och minneskort men utan kamerahuslock;
ungefär 760 g (endast kamerahus)
0–40 °C
85 % eller mindre (ingen kondensation)
• Om inget annat anges avser alla siffror en kamera med fulladdat batteri som används i en miljö med en
temperatur på 20 °C.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskinvara och programvara som
beskrivs i denna handbok utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador som kan
uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
n
330
Batteriladdare MH-25
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Batterier som kan
användas
Laddningstid
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Strömkabelns längd
Vikt
100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V DC/1,2 A
Nikon uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15
Ungefär 2 timmar och 35 minuter vid en omgivande temperatur på 25 °C
när ingen laddning återstår
0–40 °C
Ungefär 91,5 × 33,5 × 71 mm, exklusive utskjutande delar
Ungefär 1,5 m
Ungefär 110 g, exklusive strömkabel och nätadapter
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15
Typ
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Nominell kapacitet
7,0 V, 1900 mAh
Drifttemperatur
0–40 °C
Mått (B × H × D)
Ungefär 40 × 56 × 20,5 mm
Vikt
Ungefär 88 g, exklusive polskydd
Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskinvara och programvara som
beskrivs i denna handbok utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador som kan
uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
n
331
ViewNX 2
CPU
OS
RAM
Hårddiskutrymme
Monitor
n
332
Windows
• Foton/JPEG-filmer: Intel Celeron-,
Pentium 4- eller Core-serien, 1,6 GHz
eller bättre
• H.264-filmer (uppspelning): 3,0 GHz eller
bättre Pentium D; Intel Core i5 eller
bättre rekommenderas när du visar
filmer med en bildstorlek på 1280 ×
720 eller mer vid en bildhastighet på
30 bps eller över, eller filmer med en
bildstorlek på 1920 × 1080 eller mer
• H.264-filmer (redigering): 2,6 GHz eller
bättre Core 2 Duo
Mac OS
• Foton/JPEG-filmer: Intel Core- eller
Xeon-serien
• H.264-filmer (uppspelning): Core Duo
2 GHz eller bättre; Intel Core i5
eller bättre rekommenderas när
du visar filmer med en bildstorlek
på 1280 × 720 eller mer vid en
bildhastighet på 30 bps eller
över, eller filmer med en
bildstorlek på 1920 × 1080 eller
mer
• H.264-filmer (redigering): 2,6 GHz
eller bättre Core 2 Duo
Förinstallerade versioner av
Windows XP, Windows Vista,
Mac OS X version 10.6, 10.7 eller
Windows 7 och Windows 8; endast
10.8
32-bitars versioner av Windows XP
stöds
• Windows 8/Windows 7/Windows Vista:
1 GB eller mer (2 GB eller mer
512 MB eller mer (2 GB eller mer
rekommenderas)
rekommenderas)
• Windows XP: 512 MB eller mer (2 GB
eller mer rekommenderas)
Minst 500 MB tillgängligt på startenheten (1 GB eller mer rekommenderas)
Upplösning: 1024 × 768 pixlar (XGA) eller Upplösning: 1024 × 768 pixlar (XGA)
eller mer (1280 × 1024 pixlar (SXGA)
mer (1280 × 1024 pixlar (SXGA) eller
mer rekommenderas)
eller mer rekommenderas)
Färg: 24-bitars färg (True Color) eller
Färg: 24-bitars färg (miljoner färger)
mer
eller mer
❚❚ Standarder som stöds
• DCF version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) är en standard som används
av digitalkameraindustrin för att säkra kompatibiliteten mellan olika kameramärken.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) är en branschstandard som möjliggör att bilder
kan skrivas ut från utskriftsbeställningar som har lagrats på ett minneskort.
• Exif version 2.3: Kameran stödjer Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras) version 2.3, en standard som innebär att information som lagras tillsammans
med foton används för optimal färgåtergivning när bilderna skrivs ut på Exifkompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som har utvecklats genom samarbete mellan digitalkamera- och
skrivarbranscherna och som innebär att fotografier kan skrivas ut direkt på en skrivare
utan att de först överförs till en dator.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface är en standard för multimediagränssnitt
som används för konsumentelektronik och AV-utrustning som kan överföra
audiovisuell data och styrsignaler till HDMI-kompatibel utrustning via en enda kabel.
Information om varumärken
Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/eller
andra länder. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. PictBridge är ett
varumärke. Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. HDMI, HDMIlogotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör HDMI Licensing LLC.
Alla övriga varunamn som nämns i denna handbok eller annan dokumentation som medföljer din
Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
n
333
Godkända minneskort
Följande SD-minneskort är testade och godkända för användning i kameran. Kort med
skrivhastighet klass 6 eller snabbare rekommenderas för att spela in filmer. Inspelningen
kan avbrytas oväntat när kort med långsammare skrivhastigheter används.
SD-kort
SDHC-kort 2
SDXC-kort 3
SanDisk
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Toshiba
Panasonic
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB
2 GB 1
Lexar Media
4 GB, 8 GB, 16 GB
Platinum II
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—
Professional
Full-HD Video
—
4 GB, 8 GB, 16 GB
1 Kontrollera att kortläsare eller andra enheter som kortet ska användas med stödjer 2 GB-kort.
2 Kontrollera att kortläsare eller andra enheter som kortet ska användas med är SDHC-kompatibla. Kameran
stödjer UHS-1.
3 Kontrollera att kortläsare eller andra enheter som kortet ska användas med är SDXCkompatibla. Kameran stödjer UHS-1.
Övriga kort har inte testats. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om korten
i ovanstående lista.
n
334
Minneskortskapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på ett 8 GB SanDisk
Extreme Pro SDHC UHS-I-kort med olika inställningar för bildkvalitet (0 93), bildstorlek
(0 95) och bildområde (0 89).
❚❚ FX (36×24) bildområde *
Bildkvalitet
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 12 bitar
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 14 bitar
NEF (RAW), Komprimerad, 12 bitar
NEF (RAW), Komprimerad, 14 bitar
Bildstorlek
Filstorlek 1
Antal bilder 1
Buffertkapacitet 2
—
23,4 MB
190
22
—
29,2 MB
147
16
—
20,7 MB
258
—
25,4 MB
215
Stor
12,4 MB
506
JPEG hög 3
Mellan
7,4 MB
853
Liten
3,8 MB
1600
Stor
6,2 MB
1000
Mellan
3,7 MB
1600
JPEG normal 3
Liten
1,9 MB
3200
Stor
3,2 MB
1900
JPEG låg 3
Mellan
1,9 MB
3200
Liten
1,0 MB
6300
* Inkluderar bilder tagna med icke-DX-objektiv när På har valts för Automatisk DX-beskärning.
27
16
57
100
100
100
100
100
100
100
100
n
335
❚❚ DX (24×16) bildområde *
Bildkvalitet
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 12 bitar
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 14 bitar
NEF (RAW), Komprimerad, 12 bitar
NEF (RAW), Komprimerad, 14 bitar
Bildstorlek
Filstorlek 1
Antal bilder 1
Buffertkapacitet 2
—
10,9 MB
426
62
—
13,4 MB
332
38
—
9,7 MB
571
—
11,7 MB
480
Stor
5,9 MB
1000
JPEG hög 3
Mellan
3,7 MB
1700
Liten
2,2 MB
2900
Stor
3,0 MB
2100
Mellan
1,9 MB
3300
JPEG normal 3
Liten
1,1 MB
5700
Stor
1,5 MB
4100
JPEG låg 3
Mellan
1,0 MB
6300
Liten
0,6 MB
10000
* Inkluderar bilder tagna med DX-objektiv när På har valts för Automatisk DX-beskärning.
86
61
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Alla siffror är ungefärliga. Filstorleken varierar beroende på motivet.
2 Maximala antalet exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Minskar om Optimal kvalitet
väljs för JPEG-komprimering (0 94), ISO-känslighet ställs in på Hög 0,3 eller högre, eller om brusreducering
för långtidsexponering eller automatisk distorsionskontroll är på.
3 Siffrorna förutsätter att JPEG-komprimering är inställt på Liten filstorlek. Om Optimal kvalitet väljs ökar
filstorleken för JPEG-bilder; antalet bilder och buffertkapaciteten sjunker i motsvarande grad.
n A
d6—Max antal exponer. i följd (0 230)
Du kan ställa in antalet fotografier som tas i en serie till ett värde mellan 1 och 100.
336
Batteriets livslängd
Antalet bilder som går att ta med fulladdade batterier varierar med batteriets status,
temperatur och hur kameran används. För AA-batterier varierar kapaciteten också med
tillverkaren och förvaringsförhållandena; vissa batterier kan inte användas.
Exempelsiffror för kameran och flerfunktionsbatteripacket MB-D14 (säljs separat) ges
nedan.
• CIPA-standard 1
Ett EN-EL15-batteri (kamera): Ungefär 900 bilder
Ett EN-EL15-batteri (MB-D14): Ungefär 900 bilder
Sex alkaliska AA-batterier (MB-D14): Ungefär 450 bilder
• Nikon-standard 2
Ett EN-EL15-batteri (kamera): Ungefär 3900 bilder
Ett EN-EL15-batteri (MB-D14): Ungefär 3900 bilder
Sex alkaliska AA-batterier (MB-D14): Ungefär 1300 bilder
1 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med ett AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR-objektiv under
följande testförhållanden: objektivet ändrades från oändligt till minimumavstånd och ett
fotografi togs med standardinställningarna var 30 sek.; blixten avfyrades en gång vid varannan
bild. Livevisning används inte.
2 Uppmätt vid 20 °C med ett AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR-objektiv under följande
testförhållanden: bildkvalitet inställd på JPEG normal, bildstorlek inställd på M (mellan),
slutartid 1/250 sek., avtryckaren intryckt halvvägs i tre sekunder och fokus ändrat från
oändlighet till minimiavstånd tre gånger; sex bilder tas sedan i följd och monitorn slås på i fem
sekunder och stängs sedan av; cykeln upprepas när väntelägestimern har gått ut.
Följande åtgärder kan minska batteriets livslängd:
• Använda monitorn
• Hålla avtryckaren intryckt halvvägs
• Upprepad användning av autofokus
• Ta NEF-bilder (RAW)
• Långa slutartider
• Använda en GPS-enhet GP-1
• Använda ett Eye-Fi-kort
• Använda en trådlös mobiladapter WU-1b
• Använda VR-läge (vibrationsreducering) med VR-objektiv
För att få ut mesta möjliga av Nikons EN-EL15-batterier:
• Håll batteriets kontakter rena. Smutsiga kontakter kan minska batteriets prestanda.
• Använd batterier omedelbart efter laddningen. Batterierna laddas ur om de inte
används.
n
337
Index
n
338
Symboler
Siffror
i (Autoläge) ..................................35, 36
j (Autoläge (blixt avstängd)) ..35, 36
h (Motiv).........................................40
k (Porträtt).............................................41
l (Landskap).........................................41
p (Barn)...................................................41
m (Sport) .................................................41
n (Närbild) .............................................42
o (Nattporträtt)....................................42
r (Nattlandskap) .................................42
s (Fest/inomhus) ................................42
t (Strand/snö)......................................43
u (Solnedgång)....................................43
v (Skymning/gryning).......................43
o (Husdjursporträtt)...........................43
x (Levande ljus).....................................44
y (Blommor)..........................................44
z (Höstfärger) .......................................44
0 (Mat) .....................................................44
1 (Silhuett).............................................45
2 (Högdagrar) ......................................45
3 (Lågdagerbild) .................................45
P (Programautomatik)........................75
S (Slutartidsstyrd automatik) ...........76
A (Bländarstyrd automatik)...............77
M (Manuell).............................................78
U1/U2. ........................................................81
S (Enkelbild)....................................... 6, 83
CL (Långsam serietagning) ..6, 83, 229
CL (Snabb serietagning)................. 6, 83
J (Tyst läge)...................................... 6, 83
E (Självutlösare) ...................... 6, 83, 85
4 (Fjärrkontroll)....................... 6, 83, 85
MUP (Uppfälld spegel).............. 6, 83, 88
! (Ansiktsprioriterande AF) ............52
$ (Brett AF-område)...........................52
% (Smalt AF-område) .........................52
& (Motivföljande AF) .......................52
a (Matris)............................................ 109
Z (Centrumvägd) ...................109, 226
b (Spot)............................................... 109
AUTO (Automatisk blixt) ..........144, 145
Y (Röda ögon-reducering) .144, 145
SLOW (Långsam synk) ..............144, 145
REAR (Synk på bakre ridå).......144, 145
E (Exponeringskompensation) ... 112
Y (Blixtkompensation) ................. 148
U (Flexibelt program) ........................75
a-knapp (Livevisning) ...............49, 57
R-knapp (Info) ................................ 9, 11
D-omkopplare........................................ 2
m (Vitbalans) ...................................... 115
L (Förinställ manuellt) .......115, 121
D (Gaffling) ............................153, 178
d (Hjälp) .................................................18
I (Fokusindikering).........38, 102, 103
t (Minnesbuffert) .........................38, 84
N (Blixt klar-indikator) ........................39
12 bitar.................................................... 94
14 bitar.................................................... 94
2016-pixlars RGB-sensor....... 146, 327
3D-följning....................................99, 100
A
ADL-gaffling.............................. 158, 241
Adobe RGB ..........................................217
AE & blixt (Automatisk gaffling)..153,
241
AE-L/AF-L-knapp ...... 102, 110, 244, 248
AE-lås .....................................................110
AF ...................................... 51–52, 97–102
AF-A.......................................................... 97
AF-C.................................................97, 221
AF-F .......................................................... 51
AF-finjustering ...................................259
AF-hjälpbelysning..........223, 290, 296
AF-lägesknapp ..............51, 52, 98, 100
AF-områdesläge ........................... 52, 99
AF-punktsbelysning.........................222
AF-S ..........................................51, 97, 221
Aktiv D-Lighting ...................... 137, 158
Aktiv servo-AF ...................................... 51
A-M-väljare .............................................. 26
Ändra storlek ......................................272
Anpassa kommandorattar .............245
Anpassade inställningar .................219
Ansiktsprioriterande AF.................... 52
Anslutning för extern mikrofon ........2
Antal bilder..........................................337
Antal fokuspunkter...........................223
Användarinställningar....................... 81
Återställ..............................151, 214, 221
Återställ anpassade inställn...........221
Återställ användarinställningar...... 82
Återställ fotograferingsmenyn.....214
Återställa standardinställningarna ....
151, 214, 221, 312
Auto (Vitbalans) .................................115
Autoexponeringslås.........................110
Autofokus....................... 51–52, 97–102
Autofokusläge............................... 51, 97
Automatisk bildrotering .................254
Automatisk blixt ................................145
Automatisk distorsionskontroll....217
Automatisk DX-beskärning ...... 89, 91
Automatisk FP med
höghastighetssynk. .............. 234, 235
Automatisk gaffling................ 153, 241
Automatisk ISO-känslighet............107
Automatisk servo-AF ......................... 97
Automatiskt AF-område ..........99, 100
Avst.timer för fjärrkontroll .............228
Avtryckare. 38, 39, 102, 110, 226, 248
Avtryckarens AE-L .............................226
B
Batteri ..................... 21, 23, 35, 255, 331
Batteriets livslängd ...........................337
Batteriinformation............................ 255
Batteriordning ................................... 233
Batteripack.....232, 233, 247, 255, 297
Batterityp i MB-D14 ......................... 232
Beskär.................................................... 265
Beskära filmer........................................69
Bildförhållande .................................. 265
Bildhastighet för CL-läget.............. 229
Bildintervall (Bildspel) ..................... 213
Bildkommentar ................................. 253
Bildkvalitet .............................................93
Bildområde ................26, 63, 89, 91, 95
Bildöverlägg ....................................... 269
Bildspel................................................. 213
Bildstorlek..................................... 95, 291
Bildstorlek/bildhastighet ..................65
Bildtyp (Bildspel)............................... 213
Bildvinkel ............................................. 291
Bildvisning.................................... 46, 177
Bildvisningsmapp............................. 207
Bitdjup för NEF (RAW) ........................94
Bithastighet ...........................................65
Bländare................................... 74, 77–78
Bländarstyrd automatik.....................77
Blixt............39, 143, 144, 148, 149, 292
Blixt (Vitbalans).................................. 115
Blixt klar-indikator ............39, 149, 296
Blixtgaffling ...............................153, 241
Blixtkompensation........................... 148
Blixtläge ......................................144, 145
Blixträckvidd....................................... 147
Blixtslutartid ..............................146, 235
Blixtstyrning för inb. blixt .............. 236
Blixtsynkhastighet......... 234, 235, 327
Blixtvarning......................................... 231
Brännvidd...................................173, 291
Brännviddsskala ...................................25
Brett AF-område ..................................52
Brusreducering för högt ISO......... 218
Brusreducering för lång exp......... 218
Bulb....................................................78, 79
C
Camera Control Pro 2...................... 298
Capture NX 2 ............ 94, 251, 253, 298
CEC......................................................... 205
Centrumvägd............................109, 226
CLS ......................................................... 293
CPU-kontakter ................................... 287
CPU-objektiv ............................... 26, 285
Creative Lighting System............... 293
Cyanotypi (Monokrom) .................. 266
D
Data för icke-CPU-objektiv............ 172
Dator ..................................................... 193
Datum och tid............................. 27, 253
Datumformat .............................. 27, 253
DCF ...............................................217, 333
Digital Print Order Format...199, 202,
333
Dioptrijusteringskontroll ........ 33, 297
Direkt solljus (Vitbalans).................115
Distorsionskontroll ...........................274
D-Lighting............................................264
Dölj bild ................................................208
DPOF................................... 199, 202, 333
DX (24 × 16) 1,5 ×......................... 63, 90
DX-baserat format (film)................... 63
DX-format ....................................... 89, 90
Dynamiskt AF-område ............. 99, 100
E
Efter radering......................................212
Elektronisk avståndsmätare..........103
Endast AE (Automatisk gaffling).153,
241
Endast blixt (Automatisk gaffling) .....
153, 241
Enkel exponeringskomp. ...............225
Enkelbild ............................................6, 83
Enpunkts servo-AF .............51, 97, 221
Enpunkts-AF ................................ 99, 100
EV-steg för exp.kontroll ..................224
Exif................................................ 217, 333
Exponering......................... 74, 109–113
Exponeringsfördröjning .................231
Exponeringsgaffling .............. 153, 241
Exponeringsindikator........................ 78
Exponeringskomp. för blixt...........240
Exponeringskompensation...........112
Exponeringslås...................................110
Exponeringsmätare................... 39, 227
Exponeringsprogram ......................315
Exponeringsskillnad.........................140
Extern blixt ................................ 237, 292
Extern mikrofon............................ 61, 65
Extrautrymme (Funktion för kortet i
fack 2) .................................................... 96
Eye-Fi-överföring ..............................260
F
Fack ..........................................30, 96, 178
Fälla upp spegeln för rengör. .......303
Färgbalans ...........................................268
Färgläggningsbild ............................275
Färgrymd..............................................217
Färgteckning.......................................275
Färgtemperatur .............. 115, 116, 120
Filmer ................................... 57, 247–248
Filminspelningsknapp....................... 58
Filminställningar ................................. 65
Filmkvalitet (Filminställningar) ...... 65
Filmlivevisning.................. 57, 247–248
Filnummersekvens ...........................230
Filtereffekter .................... 132, 133, 267
Finjustera optimal exponer...........226
Finjustering av vitbalans ................117
Firmwareversion ...............................260
Fisheye-objektiv ................................274
Fjärrkontroll ..................... 6, 83, 85, 298
Fjärrstyrd spegeluppfällning
(fjärrstyrningsläge) ........................... 85
Fjärrstyrn. utan fördröjning
(fjärrstyrningsläge) ........................... 85
Fjärrstyrningsläge ............................... 85
Flexibelt program................................ 75
Flimmerreducering...........................252
Fluorescerande (Vitbalans) ............115
Fn-knapp ........... 92, 149, 174, 242, 247
f-nummer ...............................73, 77, 288
Fokusföljning ...............................97, 222
Fokusföljning med låsning ............222
Fokusindikering ................ 38, 102, 103
Fokusläge ........................................ 51, 97
Fokuslägesväljare................25, 26, 103
Fokuslås ................................................102
Fokuspunkt.38, 52, 99, 101, 103, 222,
223
Fördröjd fjärrstyrning
(fjärrstyrningsläge)............................ 85
Fördröjning av monitoravst. .........228
Förinställ manuellt (Vitbalans).....115,
121
Förlustfri komprimering (typ) ......... 94
Formatera minneskort..............31, 250
Förutsägande fokusföljning ............ 97
Fotograferingsdata...........................182
Fotograferingsmeny ........................214
Fotoinformation ...................... 179, 209
Funktion för kortet i fack 2............... 96
Funktion utan minneskort .............246
Funktionsratt .......................................... 5
FV-lås......................................................149
FX (36 × 24) 1,0 ×................................. 90
FX-baserat format (film).................... 63
FX-format ........................................ 89, 90
G
Gaffling........................................ 153, 241
Gafflingsföljd.......................................241
Glödlampa (Vitbalans).....................115
GP-1.............................................. 175, 298
GPS ............................................... 175, 183
GPS-data...............................................183
Granskningsknapp........... 77, 244, 248
H
H.264......................................................329
Hantera Picture Control ..................134
HD ................................................. 204, 333
HDMI .............................. 56, 64, 204, 333
HDMI-CEC.............................................205
HDMI-minikontakt ................................ 2
HDMI-styrning (HDMI).....................205
HDR (stort dynamiskt omfång).....139
Helskärmsläge ....................................177
Histogram .........................180, 181, 209
Hjälp ......................................................... 18
Hög (känslighet) ................................106
Högdagrar.................................. 180, 209
Högsta känslighet .............................107
Högtalare.............................................. 3, 4
Hörlurar............................................ 61, 62
I
Icke-CPU-objektiv...........172, 285, 288
Inbyggd AF-hjälplampa ..................223
Inbyggd blixt...................... 39, 143, 288
Index för brännviddsskala................ 25
Indexmarkering................... 60, 68, 247
Indexutskrift........................................ 199
Information .....................................9, 179
Informationsdisplay.....................9, 231
Inställningar för ISO-känslighet... 107
Inställningshistorik........................... 283
Inställningsmeny .............................. 249
Intensivare blått (Filtereffekter)... 267
Intensivare grönt (Filtereffekter). 267
Intensivare rött (Filtereffekter)..... 267
Intervalltimerfotografering........... 164
ISO-känslighet...........................105, 107
ISO-känslighetssteg ......................... 224
i-TTL .................................... 143, 146, 237
J
Jämförelse sida vid sida.................. 279
JPEG ..........................................................93
JPEG hög .................................................93
JPEG låg...................................................93
JPEG normal...........................................93
JPEG-komprimering............................94
K
Kalendervisning ................................ 186
Kamerahuslock .......................3, 25, 298
Kamerareglage .....................................92
Känslighet...................................105, 107
Kasta om indikatorer ....................... 246
Klocka............................................. 27, 253
Klockbatteriet........................................28
Knapp för förhandsgranskning av
skärpedjup ....... 60, 77, 241, 244, 248
Knapp för val av fokusläge ........51, 97
Kommandoläge................................. 237
Kompatibla objektiv ........................ 285
Komprimerad (typ)..............................94
Kontinuerlig servo-AF .............. 97, 221
Kontrollpanel........................................... 7
Kopiera bild(er).................................. 209
Korrigering av röda ögon .............. 264
Kortaste slutartid .............................. 107
L
L (stor)................................................63, 95
Ladda batteriet ............................. 21–22
Låg (känslighet)................................. 106
Lägg till objekt (Min meny) ........... 280
Lagringsmapp.................................... 215
Landskap (Ställ in Picture Control) .....
129
Långsam serietagning .........6, 83, 229
Långsam synk ...........................144, 145
Lcd-belysning.................................2, 231
Liten filstorlek (JPEG-komprimering)
94
Livevisning .......................49–56, 57–64
Livevisningsväljare .......................49, 57
Livfull (Ställ in Picture Control) .... 129
Loopa val av fokuspunkt................ 222
M
M (mellan) ........................................63, 95
Mål (Filminställningar) .......................65
n
339
Manuell.......................................... 78, 103
Manuell (Blixtstyrning för inb. blixt) ..
236
Manuell fokusering ................... 55, 103
Markeringar för AF-område ........ 8, 33
Mätning................................................ 109
Matris .................................................... 109
Mattskiva.............................................. 327
Max antal exponer. i följd .............. 230
Maximal bländare.......... 103, 147, 296
MB-D14........... 232, 233, 247, 255, 297
Mikrofon............................... 3, 61, 62, 65
Min meny............................................. 280
Miniatyrbildsvisning ........................ 185
Miniatyreffekt..................................... 276
Minimal bländare..........................26, 73
Minnesbuffert ................................38, 84
Minneskort ......... 29, 31, 250, 334, 335
Minneskortskapacitet...................... 335
Mired ..................................................... 119
Mjukt filter (Filtereffekter) ............. 267
Modelleringsblixt.............................. 241
Moln (Vitbalans) ................................ 115
Monitor..........................46, 49, 177, 250
Monitor förblixt ........................146, 149
Monitoralternativ för visning ....... 209
Monitorns ljusstyrka ........................ 250
Monitorskydd........................................17
Monokrom..................................129, 266
Montera objektivet .............................25
Motivföljande AF .................................52
Motivläge................................................40
Motljus..............................................2, 231
Multiexponering ............................... 160
N
Namnge fil........................................... 216
Nätadapter .................................297, 299
NEF (RAW).....................93, 94, 216, 271
NEF (RAW)-bearbetning ................. 271
Neutral (Ställ in Picture Control).. 129
Nikon Transfer 2 .......................193, 194
O
Objektiv...............25–26, 172, 259, 285
Objektivets fokusring ........ 25, 55, 103
Objektivfäste ...........................3, 26, 103
Objektivlock...........................................25
OK-knappen (Fotogr.läge)............. 241
Okular.......................................................86
Optimal kvalitet (JPEGkomprimering)....................................94
Översiktsdata ..................................... 184
P
n
340
Pappersstorlek (PictBridge)........... 198
Perspektivkontroll ............................ 275
PictBridge ...................................196, 333
Picture Controls........................129, 131
Porträtt (Ställ in Picture Control). 129
Primär kommandoratt .......................12
Programautomatik..............................75
R
Radera ............................................47, 189
Radera aktuell bild .....................47, 189
Radera alla bilder...............................190
Radera markerade bilder................190
Ram (PictBridge)................................198
Rangordna objekt (Min meny) .....282
Räta upp ...............................................274
Ratt för utlösarläge .........................6, 83
RAW, fack 1 – JPEG, fack 2 (Funktion
för kortet i fack 2) .............................. 96
Redigera film......................................... 69
Referensbild för dammborttagning..
251
Rengöra bildsensorn........................301
Repeterande blixt .............................236
Retuscheringsmenyn.......................261
RGB............................................... 180, 217
Röda ögon-reducering.......... 144, 145
Rotera hög ...........................................212
Rutnät i sökaren.................................229
S
S (liten).............................................. 63, 95
Säkerhetskopiering (Funktion för
kortet i fack 2) ..................................... 96
SD-minneskort .... 29, 31, 96, 334, 335
Sekundär kommandoratt................. 12
Selektiv färg.........................................277
Sensor för omgivningsljus . 4, 53, 250
Sepia (Monokrom) ............................266
Serie ....................................162, 230, 242
Serieutlösarläge...............................6, 83
Signal.....................................................228
Självutlösare..................... 6, 83, 85, 227
Skärmtips .............................................229
Skärpedjup ............................................ 77
Skärpeplansmarkering ....................103
Skriv ut (DPOF) ...................................199
Skriver ut ..............................................196
Skugga (Vitbalans)............................115
Skydda bilder......................................188
Skylightfilter (Filtereffekter) ..........267
Släpp knapp och använd ratt .......246
Slutartid ........................................... 76, 78
Slutartidsstyrd automatik................. 76
Smalt AF-område ................................ 52
Snabb serietagning ........................6, 83
Snabbretuschering...........................273
Sökare...............................8, 33, 297, 326
Sökarens fokus ............................33, 297
Sökarlock................................................ 86
Sommartid....................................27, 253
Spara användarinställningar........... 81
Spara kamerainställningar.............257
Spara vald bildruta ...................... 69, 72
Spara/ladda inställningar ...............257
Sparar i NEF (RAW).............................. 94
Speedlight ...........................................292
Spegel .....................................85, 88, 303
Spotmätning.......................................109
Språk (Language) .......................27, 253
sRGB .......................................................217
Ställ in Picture Control.....................129
Ställ kameraklockan via GPS......... 175
Standard (Ställ in Picture Control)......
129
Standardinställningar . 151, 214, 221,
312
Standard-i-TTL-blixt för digitala
systemkameror................................ 146
Starta utskrift (PictBridge) ....198, 201
Stativ .......................................................... 3
Stjärnfilter (Filtereffekter) .............. 267
Stödlinjer .........................................55, 62
Storlek...............................................63, 95
Strömbrytare........................................... 1
Strömkontakt ............................297, 299
Svartvitt (Monokrom)...................... 266
Synk på bakre ridå............................ 145
Synk på främre ridå.......................... 145
T
Ta bort objekt (Min meny)............. 281
Ta bort objektivet från kameran ....26
Tid .......................................................... 253
Tidsstämpel (PictBridge)................ 198
Tidszon .......................................... 27, 253
Tidszon och datum ................... 27, 253
Tillbehör............................................... 297
Tillbehörskontakt ............................. 298
Tillbehörssko ...................................... 292
Tilld. 4-knapp på MB-D14............. 247
Tilldela AE-L/AF-L-knapp ......244, 248
Tilldela avtryckare ............................ 248
Tilldela Fn-knapp .....................242, 247
Tilldela granskningsknapp...244, 248
Tillgängliga inställningar ............... 309
Timelapse-film ................................... 168
Timer .............................................. 85, 164
Tippning .............................................. 258
Toning .........................................132, 133
Trådlös mobiladapter...................... 298
Trådutlösare ......................... 79, 88, 298
Tryck in avtryckaren halvvägs..38, 39
Tryck ner avtryckaren hela vägen ner
38, 39
TV............................................................ 204
Tvåknappsåterställning.................. 151
Typ D-objektiv ..........................285, 287
Typ G-objektiv ..........................285, 287
Tyst läge............................................. 6, 83
U
Uppfälld spegel........................ 6, 83, 88
Upphovsrättsinnehavare......182, 256
Upplåsningsknapp för funktionsratt .
5
Upplåsningsknapp till ratt för
utlösarläge ...................................... 6, 83
Upplösning (HDMI) .......................... 205
USB................................................194, 196
USB-kabel ...................................194, 196
UTC ........................................27, 175, 183
Utjämning (mjukare bilder) .......... 141
Utlösarläge........................................ 6, 83
Utskriftsbeställning (DPOF) .......... 202
Utskriftsval .......................................... 199
V
Välj bildområde ............................ 90, 91
Välj datum ........................ 191, 199, 208
Välj färgtemperatur (Vitbalans) ..115,
120
Välj startpunkt/slutpunkt................. 69
Väntelägestimer ............... 39, 175, 227
Varmfilter (Filtereffekter)................267
ViewNX 2.................................... 193, 217
Vinjetteringskontroll........................218
Virtuell horisont..........55, 62, 243, 258
Visning av tagen bild.... 171, 177, 212
Visning/justering av ISO-tal...........229
Visningsfack och -mapp .................178
Visningsinformation .............. 179, 209
Visningsmenyn ..................................207
Visningszoom.....................................187
Vitbalans..................................... 115, 156
Vitbalansgaffling (Automatisk
gaffling) .................................... 156, 241
Volym ...................................................... 67
VR-reglage (vibrationsreducering) 25
W
WB ................................................ 115, 156
n
a
341
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon form (förutom som
korta citat i testartiklar eller recensioner) utan skriftligt godkännande från NIKON
CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Användarhandbok
Tryckt i Europa
SB9C04(1B)
6MB1531B-04
Sv
AMA14692
Sv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising