Nikon | Z 6 | Nikon Z 7 Referenshandbok för firmwareversion 2.00 och senare

Nikon Z 7 Referenshandbok för firmwareversion 2.00 och senare
DIGITALKAMERA
Referenshandbok
Denna handbok är avsedd för kamerans firmwareversion 2.00
eller senare.
• Läs denna handbok noggrant innan du använder
kameran.
• För att säkerställa korrekt användning av kameran, se till
att läsa “För säkerhets skull” (sida xvi).
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en
lättillgänglig plats som framtida referens.
Sv
Välj mellan tre olika handböcker.
 För komplett information om kamerans funktioner, läs:
Referenshandbok (denna handbok)
I tillägg till materialet i den Användarhandbok som
medföljer kameran, ger Referenshandbok detaljerad
information om alternativen som är tillgängliga i
kamerans menyer och täcker ämnen, så som hur du
ansluter kameran till andra enheter (för information om trådlösa nätverk,
se Nätverksguide).
Bland de ämnen som finns i Referenshandbok kan nämnas:
• Grundläggande fotografering och
bildvisning
• Avancerade fotograferingsalternativ
• Kameramenyerna
• Anslutning till datorer, skrivare och
HDMI-enheter
• Blixtfotografering med extra blixtar
Referenshandbok kan också läsas online i html-format.
nikon onlinehandbok Z 7
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/sv/
Z 7 Model Name: N1710
Z 6 Model Name: N1711
Z6
 För information om grundläggande fotografering och
bildvisning, läs:
Användarhandbok (medföljer)
Lär dig grundläggande kameraanvändning samt de
funktioner som är utmärkande för denna kamera.
• Innehållsförteckning
• Bli bekant med kameran
• De första stegen
• Grunderna för fotografering och bildvisning
• Grundläggande inställningar
• Fotograferingsreglage
• i-menyn
• Menylista
• Felsökning
 För information om trådlösa anslutningar, läs:
Nätverksguide (pdf)
Nätverksguide täcker ämnen, så som hur du ansluter
kameran via Wi-Fi eller Bluetooth till en dator eller en
smart enhet som t.ex. en smartphone eller surfplatta, och
de åtgärder som kan utföras med en trådlös sändare WT-7.
•
•
Nätverksguide är tillgänglig från Nikons Hämtningscenter.
nikon nedladdningscentrum Z 7
Z6
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/493/Z_6.html
i
Förpackningens innehåll
Se till att alla föremål i denna lista följde med kameran.
Kamerahuslock BF-N1
Ögonmussla av gummi
DK-29 (levereras monterad
på kameran (0 415)
Kamera
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
EN-EL15b med polskydd
Batteriladdare MH-25a (levereras
med antingen en nätadapter för
vägguttag eller nätkabel av en typ
och form som varierar beroende på
inköpslandet eller -regionen)
Rem AN-DC19 (0 27)
Garanti
Användarhandbok
Laddningsnätadapter EH-7P
(endast Z 7; en resenätadapter
medföljer i länder eller regioner där
den behövs; formen på adaptern
varierar beroende på
inköpslandet—0 29)
HDMI/USB-kabelklämma (0 417)
USB-kabel UC-E24 (0 337)
Lock till tillbehörssko BS-1 (0 416)
Minneskort säljs separat. Köpare av objektiv- eller
fattningsadapterpaket ska kontrollera att förpackningen innehåller
ett objektiv eller en fattningsadapter (handböcker för objektivet
eller adaptern kan också medfölja).
Nikons nedladdnignscenter
I tillägg till Referenshandboken kan du också besöka Nikons
Nedladdningscenter för att ladda ner produkthandböcker,
firmwareuppdateringar och programvara så som ViewNX-i.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
ii
Om denna handbok
Denna handbok kan användas för både Z 7 och Z 6. Illustrationerna visar Z 7.
Symboler och ikoner
För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används
följande symboler och ikoner:
D
Denna ikon används för meddelanden, information som du bör
läsa innan du använder produkten.
A
Denna ikon används för tips, extra information som kan vara
användbar när produkten används.
0
Denna ikon används för hänvisningar till andra avsnitt i
handboken.
Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kamerans
displayer visas i fet stil. I denna handbok kallas displayen i kameramonitorn
och sökaren under fotografering för “fotograferingsinformation”. I de flesta
fallen visar illustrationerna monitorn.
Denna kamera använder XQD-minneskort, som i denna handbok kallas
“minneskort”.
I denna handbok kallas smartphones och surfplattor för “smarta enheter”.
Kamerainställningar
Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningarna
används.
A För säkerhets skull
Läs säkerhetsanvisningarna i “För säkerhets skull” (0 xvi) innan du
använder kameran för första gången.
iii
Innehållsförteckning
Förpackningens innehåll ....................................................................ii
För säkerhets skull ........................................................................... xvi
Obs! .......................................................................................................xx
Bli bekant med kameran
1
Kamerans delar.................................................................................... 1
Kamerahus ....................................................................................................... 1
Kontrollpanelen ............................................................................................. 5
Monitorn och sökaren ................................................................................. 6
Kamerareglage .................................................................................... 8
Sökaren ............................................................................................................. 8
Skärmlägesknappen..................................................................................... 8
Pekskärmskontroller...................................................................................10
DISP-knappen.................................................................................................15
Sekundärväljaren.........................................................................................17
AF-ON-knappen ..............................................................................................17
Kommandorattarna....................................................................................17
G-knappen................................................................................................18
i-knappen (i-ikonen)..............................................................................21
Funktionsknapparna (Fn1 och Fn2) ........................................................24
De första stegen
27
Sätt fast kameraremmen ................................................................. 27
Ladda batteriet .................................................................................. 28
Batteriladdaren ............................................................................................28
Laddningsnätadaptrar...............................................................................29
Sätt i batteriet och ett minneskort................................................. 32
Montera ett objektiv......................................................................... 36
Välj ett språk och ställ in kameraklockan ..................................... 38
iv
Grunderna för fotografering och bildvisning
41
Ta bilder (b-läge).............................................................................. 41
Spela in filmer (b-läge).................................................................... 45
Grundläggande bildvisning ............................................................ 49
Visa filmer.......................................................................................................49
Radera oönskade fotografier...................................................................51
Grundläggande inställningar
52
Fokusera.............................................................................................. 52
Välja ett fokusläge.......................................................................................52
AF-områdesläge...........................................................................................54
Pekskärmsavtryckaren...............................................................................59
Manuell fokusering.....................................................................................61
Vitbalans ............................................................................................. 63
Ljudlös fotografering ....................................................................... 67
Betygsätta bilder............................................................................... 68
Skydda bilder från radering ............................................................ 69
Fotograferingsreglage
70
Funktionsratten................................................................................. 70
P: Programautomatik .................................................................................71
S: Slutartidsstyrd automatik.....................................................................71
A: Bländarstyrd automatik ........................................................................72
M: Manuell ......................................................................................................73
Användarinställningar: Lägena U1, U2 och U3 ....................................75
Långtidsexponeringar (läge M)...............................................................78
S (ISO-känslighet)-knappen ....................................................... 80
Automatisk ISO-känslighet ......................................................................81
E (Exponeringskompensation)-knappen .................................... 82
c/E (Utlösarläge/självutlösare)-knappen .................................. 84
Självutlösaren ...............................................................................................87
v
Sekundärväljaren ..............................................................................89
Val av fokuspunkt........................................................................................89
Lås för autoexponering (AE) ...................................................................89
Fokuslås .......................................................................................................... 89
i-menyn
92
Använda i-menyn.............................................................................92
i-menyn för fotoläge........................................................................93
Ställ in Picture Control...............................................................................94
Vitbalans......................................................................................................... 98
Bildkvalitet...................................................................................................104
Bildstorlek ....................................................................................................106
Blixtläge........................................................................................................107
Mätning ........................................................................................................108
Wi-Fi-anslutning ........................................................................................109
Aktiv D-Lighting ........................................................................................110
Utlösarläge ..................................................................................................111
Vibrationsreducering...............................................................................112
AF-områdesläge ........................................................................................113
Fokusläge.....................................................................................................113
Filmläge-i-menyn ...........................................................................114
Ställ in Picture Control.............................................................................115
Vitbalans.......................................................................................................115
Bildstorlek, bildfrekvens och filmkvalitet .........................................116
Mikrofonkänslighet ..................................................................................118
Välj bildområde .........................................................................................119
Mätning ........................................................................................................120
Wi-Fi-anslutning ........................................................................................120
Aktiv D-Lighting ........................................................................................120
Elektronisk vibrationsreducering ........................................................120
Vibrationsreducering...............................................................................121
AF-områdesläge ........................................................................................121
Fokusläge.....................................................................................................121
vi
Mer om bildvisning
122
Visa bilder ......................................................................................... 122
Helskärmsläge ........................................................................................... 122
Miniatyrbildsvisning................................................................................ 123
Fotoinformation .............................................................................. 124
i-knappen: Bildvisning.................................................................. 132
Välj att överföra/avmarkera.................................................................. 134
Välj start-/slutpunkt................................................................................. 135
Spara nuvarande bildruta...................................................................... 138
Ta en närmare titt: Visningszoom................................................ 139
Radera bilder.................................................................................... 140
Under bildvisning..................................................................................... 140
Visningsmenyn.......................................................................................... 141
Menyguide
143
Standardinställningar .................................................................... 143
D Visningsmenyn: Hantera bilder .............................................. 154
Radera................................................................................................... 155
Visningsmapp .................................................................................... 155
Monitoralternativ för visning ....................................................... 155
Visning av tagen bild....................................................................... 156
Efter radering ..................................................................................... 156
Efter serie, visa ................................................................................... 157
Rotera hög .......................................................................................... 157
Bildspel................................................................................................. 158
Betygsätt.............................................................................................. 159
vii
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ ................160
Återställ fotograferingsmenyn.....................................................161
Lagringsmapp ....................................................................................161
Namnge fil ...........................................................................................165
Välj bildområde..................................................................................165
Bildkvalitet...........................................................................................166
Bildstorlek ............................................................................................166
Sparar i NEF (RAW)............................................................................168
Inställningar för ISO-känslighet ...................................................169
Vitbalans...............................................................................................170
Ställ in Picture Control.....................................................................177
Hantera Picture Control ..................................................................179
Färgrymd..............................................................................................182
Aktiv D-Lighting ................................................................................182
Brusreducering för lång exp..........................................................183
Brusreduc. vid högt ISO ..................................................................183
Vinjetteringskontroll........................................................................184
Diffraktionskompensation.............................................................184
Automatisk distorsionskontroll....................................................184
Fotografering med flimmerreduc. ..............................................185
Mätning ................................................................................................185
Blixtstyrning ........................................................................................186
Blixtläge ................................................................................................188
Blixtkompensation............................................................................189
Fokusläge.............................................................................................189
AF-områdesläge ................................................................................189
Vibrationsreducering.......................................................................189
Automatisk gaffling..........................................................................190
Multiexponering................................................................................200
HDR (stort dynamiskt omfång) ....................................................207
Intervalltimerfotografering ...........................................................212
Skapa timelapse-film .......................................................................223
Fotografering m fokusförskj..........................................................231
Ljudlös fotografering.......................................................................237
viii
1 Filminspelningsmenyn: Filminspelningsalternativ ............. 238
Återställ filminspelningsmenyn .................................................. 239
Namnge fil........................................................................................... 239
Välj bildområde................................................................................. 239
Bildstorlek/bildfrekvens ................................................................. 239
Filmkvalitet ......................................................................................... 239
Filmfiltyp.............................................................................................. 239
Inställningar för ISO-känslighet................................................... 240
Vitbalans .............................................................................................. 240
Ställ in Picture Control .................................................................... 241
Hantera Picture Control ................................................................. 241
Aktiv D-Lighting................................................................................ 241
Brusreduc. vid högt ISO.................................................................. 241
Vinjetteringskontroll ....................................................................... 242
Diffraktionskompensation ............................................................ 242
Automatisk distorsionskontroll................................................... 242
Flimmerreducering .......................................................................... 242
Mätning................................................................................................ 243
Fokusläge ............................................................................................ 243
AF-områdesläge................................................................................ 243
Vibrationsreducering ...................................................................... 243
Elektronisk vibrationsreducering................................................ 243
Mikrofonkänslighet.......................................................................... 244
Attenuator........................................................................................... 244
Frekvensomfång............................................................................... 245
Reducering av vindbrus ................................................................. 245
Hörlursvolym...................................................................................... 245
Tidkod................................................................................................... 246
ix
A Anpassade inställningar: Finjustera
kamerainställningarna..............................................................247
Återställ anpassningsmenyn.........................................................250
a: Autofokus ...........................................................................................251
a1: Välj AF-C-prioritet.......................................................................251
a2: Välj AF-S-prioritet .......................................................................251
a3: Fokusföljning med låsning .....................................................252
a4: Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr...........................................252
a5: Fokuspunkter som används ...................................................253
a6: Spara punkter eft. orient..........................................................253
a7: AF-aktivering................................................................................254
a8: Begr. val av AF-områdesläge..................................................254
a9: Loopa val av fokuspunkt .........................................................255
a10: Alternativ för fokuspunkt......................................................255
a11: AF-område i svag belysning ................................................255
a12: Inbyggd AF-hjälplampa.........................................................256
a13: Manuell fokusring i AF-läge .................................................256
b: Mätning/exponering......................................................................257
b1: EV-steg för exp.kontroll ...........................................................257
b2: Enkel exponeringskomp. ........................................................257
b3: Centrumvägt område...............................................................258
b4: Finjustera optimal exponer....................................................258
c: Timers/AE-lås.....................................................................................259
c1: AE-lås via avtryckaren ...............................................................259
c2: Självutlösare .................................................................................259
c3: Fördröjning till avstängning...................................................260
d: Fotografering/visning....................................................................261
d1: Bildhastighet för CL-läget .......................................................261
d2: Max antal exponer. i följd........................................................261
d3: Alt. för synkroniserade slutare...............................................261
d4: Exponeringsfördröjning ..........................................................261
d5: Slutartyp........................................................................................262
d6: Begränsa valbart bildområde ................................................262
d7: Filnummersekvens ....................................................................263
d8: Tillämpa inställn. på livevisning............................................264
x
d9: Rutnät i inramning.................................................................... 264
d10: Konturförstärkningar............................................................. 264
d11: Visa alla i serietagningsläge ................................................ 264
e: Gaffling/blixt..................................................................................... 265
e1: Blixtsynkhastighet..................................................................... 265
e2: Blixtslutartid ................................................................................ 266
e3: Exponeringskomp. för blixt ................................................... 266
e4: Automatisk c-ISO-känslighet ................................................ 266
e5: Modelleringsblixt....................................................................... 267
e6: Auto. gaffling (läge M) ............................................................. 267
e7: Gafflingsföljd............................................................................... 268
f: Reglage ................................................................................................ 269
f1: Anpassa i-menyn..................................................................... 269
f2: Anpassningar ............................................................................... 271
f3: OK-knappen.................................................................................. 279
f4: Slutartids- och bländarlås........................................................ 281
f5: Anpassa kommandorattar....................................................... 281
f6: Släpp knapp och anv. ratt........................................................ 283
f7: Invertera indikatorer.................................................................. 283
g: Film ...................................................................................................... 284
g1: Anpassa i-menyn ................................................................... 284
g2: Anpassningar.............................................................................. 285
g3: OK-knappen ................................................................................ 290
g4: AF-hastighet................................................................................ 290
g5: AF-följningskänslighet ............................................................ 291
g6: Visning av högdagrar............................................................... 292
B Inställningsmenyn: Kamerainställning.................................... 293
Formatera minneskort.................................................................... 294
Spara användarinställningar ........................................................ 294
Återställ användarinställningar ................................................... 294
Språk (Language).............................................................................. 294
Tidszon och datum .......................................................................... 295
Monitorns ljusstyrka ........................................................................ 295
Monitorns färgbalans...................................................................... 296
xi
Sökarens ljusstyrka ...........................................................................297
Sökarens färgbalans.........................................................................297
Kontrollpanelens sökare.................................................................297
Begränsa val av monitorläge ........................................................298
Informationsdisplay .........................................................................298
AF-finjustering ...................................................................................299
Data för icke-CPU-objektiv ............................................................300
Rengöra bildsensorn........................................................................300
Referensbild för dammbortt. ........................................................301
Bildkommentar ..................................................................................303
Information om upphovsrätt........................................................304
Signalalternativ..................................................................................305
Pekskärmskontroller ........................................................................305
HDMI......................................................................................................306
Platsdata...............................................................................................306
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR)..................................................307
Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR)....................................................308
Flygplansläge .....................................................................................308
Anslut till smart enhet .....................................................................308
Anslut till datorn................................................................................309
Trådlös sändare (WT-7) ...................................................................309
Överensstämmelsemärkning .......................................................309
Batteriinformation ............................................................................310
Funktion utan minneskort .............................................................310
Spara/ladda inställningar ...............................................................311
Återställ alla inställningar...............................................................313
Firmwareversion................................................................................313
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior..............314
NEF (RAW)-bearbetning..................................................................317
Beskär ....................................................................................................320
Ändra storlek ......................................................................................321
D-Lighting............................................................................................323
Korrigering av röda ögon...............................................................323
Räta upp ...............................................................................................324
xii
Distorsionskontroll........................................................................... 324
Perspektivkontroll ............................................................................ 325
Bildöverlägg ....................................................................................... 326
Beskär film........................................................................................... 329
Jämförelse sida vid sida.................................................................. 329
O Min meny/m Inställningshistorik............................................ 331
Anslutningar
336
Anslut till smart enhet.................................................................... 336
Anslutning till datorer.................................................................... 337
Anslutning via USB................................................................................... 337
Trådlösa nätverk (Wi-Fi) ......................................................................... 341
Ansluta till skrivare ......................................................................... 342
Skriva ut en bild i taget........................................................................... 343
Skriva ut flera bilder................................................................................. 344
Anslutning till HDMI-enheter ....................................................... 345
HDMI-inspelare ......................................................................................... 346
Fotografering med blixt på kamera
349
“På kamera” mot “fjärrkontroll”................................................... 349
Kameramonterade blixtenheter ......................................................... 349
Fotografering med fjärrstyrd blixt...................................................... 349
Använda en blixt på kameran....................................................... 350
Blixtstyrningsläge ........................................................................... 352
Blixtlägen.......................................................................................... 354
Blixtkompensation.......................................................................... 356
FV-lås ................................................................................................. 357
Blixtinformation för enheter på kameran .................................. 359
xiii
Fotografering med fjärrstyrd blixt
362
Använda fjärrblixtenheter .............................................................362
Radiostyrd AWL ...............................................................................364
Upprätta en trådlös anslutning............................................................364
Justera blixtinställningarna ...................................................................368
Lägga till en skomonterad blixtenhet ...............................................374
Optisk AWL .......................................................................................375
Använda optisk AWL med SB-5000 eller SB-500 ...........................375
Optisk/radiostyrd AWL ...................................................................383
Visa blixtinformation ......................................................................384
Felsökning
387
Problem och lösningar ...................................................................388
Batteri/display ............................................................................................388
Fotografering .............................................................................................389
Bildvisning ...................................................................................................391
Bluetooth och Wi-Fi (trådlösa nätverk) .............................................393
Övrigt.............................................................................................................393
Indikatorer och felmeddelanden .................................................394
Indikatorer ...................................................................................................394
Felmeddelanden .......................................................................................396
xiv
Teknisk information
398
Kamerans display och kontrollpanel........................................... 398
Monitorn: Fotoläge.................................................................................. 398
Monitorn: Filmläge................................................................................... 403
Sökaren: Fotoläge .................................................................................... 404
Sökaren: Filmläge ..................................................................................... 406
Kontrollpanelen ........................................................................................ 407
Nikon Creative Lighting System................................................... 408
Andra tillbehör ................................................................................ 413
Ansluta en strömkontakt och nätadapter ....................................... 418
Vård av kameran ............................................................................. 420
Förvaring ..................................................................................................... 420
Rengöring ................................................................................................... 420
Rengöring av bildsensorn ..................................................................... 421
Manuell rengöring ................................................................................... 424
Vård av kamera och batteri: Försiktighetsåtgärder ................. 426
Specifikationer................................................................................. 431
Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm
f/4 S-objektivet .......................................................................... 446
Användarhandbok för FTZ-fattningsadaptern ......................... 455
Godkända minneskort ................................................................... 462
Minneskortskapacitet .................................................................... 463
Batteriuthållighet............................................................................ 465
Index .................................................................................................. 466
xv
För säkerhets skull
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela “För säkerhets skull” innan
du använder denna produkt.
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa
dem.
FARA: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs
finns stor risk för dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs
kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHET: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte
följs kan det leda till personskador eller skada på egendom.
VARNING
• Använd inte medan du går eller kör ett fordon.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
• Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som
exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme
eller ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan.
Fortsatt användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
• Håll torr. Hantera inte med våta händer. Hantera inte kontakten med våta
händer.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan
den är inkopplad.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka lågtemperaturbrännskador.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
propan, bensin eller aerosoler.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka explosion eller brand.
xvi
• Titta inte direkt på solen eller andra starka ljuskällor genom objektivet.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka synskador.
• Rikta inte blixten eller AF-hjälplampan mot någon som kör ett
motorfordon.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
Notera dessutom att smådelar utgör en kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del
av denna produkt, kontakta omedelbart sjukvården.
• Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Använd inte batterier, laddare eller nätadaptrar som inte är speciellt
avsedda för användning med denna produkt. Gör inget av följande när du
använder batterier, laddare eller nätadaptrar avsedda för användning med
denna produkt:
- Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar,
placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller
öppen eld.
- Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera
från en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används
under ett åskväder.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
temperaturer.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller köldskador.
FÖRSIKTIGHET
• Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor.
Ljus som fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens
interna delar. När du fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden. Solljus
som fokuseras in i kameran när solen är i närheten av bilden kan orsaka brand.
xvii
• Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den.
Inaktivera trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös
utrustning är förbjuden.
Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa utrustning
ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
• Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska
användas under en längre tid.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
• Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt
solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
• Titta inte direkt på AF-hjälplampan.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det påverka synen.
• Transportera inte kameror eller objektiv med stativ eller liknande tillbehör
monterade.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
FARA (Batterier)
• Hantera batterierna korrekt.
Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka
eller börja brinna:
- Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i
denna produkt.
- Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.
- Demontera inte.
- Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller
andra metallföremål.
- Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.
- Kliv inte på batterierna, repa dem inte med naglarna och slå inte på dem med
en hammare.
xviii
• Ladda endast såsom det anges.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka
eller börja brinna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent
vatten och uppsök sjukvården omedelbart.
Om du väntar med detta kan det leda till ögonskador.
VARNING (Batterier)
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök sjukvården omedelbart.
• Håll batterierna utom räckhåll för husdjur och andra djur.
Batterierna kan läcka, överhettas, spricka eller börja brinna om djur biter eller tuggar
på dem eller skadar dem på annat sätt.
• Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
Torka omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om den blir blöt.
• Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i
batterierna, såsom missfärgning eller deformering. Avsluta laddningen av
uppladdningsbara EN-EL15b-batterier om de inte laddas inom den
specificerade tidsperioden.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka
eller börja brinna.
• När batterier inte längre behövs, isolera batteripolerna med tejp.
Överhettning, sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i kontakt
med polerna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj
omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.
xix
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här • Nikon kan inte hållas ansvarigt för
produkten får reproduceras, överföras, eventuella skador som har uppkommit
skrivas av, översättas till ett annat språk till följd av användningen av denna
eller lagras i ett
produkt.
dokumentationssystem i någon form • Alla rimliga åtgärder har vidtagits för
eller med några medel, utan
att säkerställa att informationen i de
föregående skriftligt medgivande från
här handböckerna är exakt och så
Nikon.
fullständig som möjligt. Skulle du mot
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra
förmodan upptäcka fel eller brister är vi
utseendet på och specifikationerna för tacksamma om du påtalar
den maskinvara och programvara som felaktigheterna för närmaste Nikonbeskrivs i dessa handböcker när som
återförsäljare (se separat kontaktlista).
helst och utan föregående
meddelande.
xx
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller
reproducerats digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande
enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Material som inte får kopieras eller
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior
reproduceras enligt lag
och reproduktioner
Det är förbjudet att reproducera sedlar,
Varningar har utfärdats beträffande
mynt, värdepapper, statsobligationer
kopiering och reproduktion av
eller premieobligationer, även om
värdehandlingar som ges ut av privata
sådana kopior eller avbildningar är
företag (aktier, fakturor, checkar,
märkta med ordet “Oäkta” eller liknande. presentkort osv.), busskort eller
kuponger, förutom då ett rimligt antal
Det är förbjudet att kopiera eller
kopior behövs för användning av ett
reproducera sedlar, mynt eller
företag. Det är även förbjudet att kopiera
värdepapper som används i andra
eller reproducera pass som har utfärdats
länder.
av statliga myndigheter, licenser som
Det är förbjudet att utan föregående
getts ut av offentliga myndigheter och
tillstånd av vederbörlig myndighet
privata grupper, ID-kort samt biljetter,
kopiera eller reproducera oanvända
t.ex. busskort och måltidskuponger.
frimärken eller förfrankerade vykort
• Upphovsrättsregler
som ges ut av staten.
Under upphovsrättslagen kan
Det är förbjudet att kopiera eller
fotografier eller inspelningar av
reproducera frimärken som ges ut av
upphovsrättsskyddade verk som gjorts
staten och certifierade dokument som med kameran inte användas utan
anges i gällande lagstiftning.
tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.
Undantag gäller för personligt bruk, men
notera att även personlig användning
kan vara begränsad när det gäller bilder
eller inspelningar från utställningar eller
liveuppträdanden.
xxi
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Nikons kameror är utformade för att möta mycket höga standarder och de
innehåller avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon
(inklusive laddare, batterier, nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av
Nikon för specifik användning med den här digitalkameran från Nikon är
tillverkade för att användas inom de användar- och säkerhetskrav som gäller för
den här elektroniska kretsen.
Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra
gälla om du använder andra elektroniktillbehör än de från Nikon.
Användning av litiumjonbatterier från tredje part som inte bär
den holografiska Nikon-förseglingen som visas till höger kan leda
till felfunktion hos kameran eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går
sönder eller läcker.
Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om
tillbehör från Nikon.
D Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska
innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du
tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos
produkten.
D Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online
på följande webbplatser:
• Användare i USA: https://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: https://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: https://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på
vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och
fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikonåterförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
https://imaging.nikon.com/
xxii
Bli bekant med kameran
Ta några minuter för att bekanta dig med namnen på och
funktionerna hos kamerans reglage och displayer. Detta avsnitt kan
vara bra att gå tillbaka till när du läser resten av handboken.
Kamerans delar
I detta avsnitt finns namnen på och placeringen av kamerans
reglage och displayer.
Kamerahus
6
4
7
5
8
9
1
2
2
10
3
11
14
13
12
1 Funktionsratt ..................................... 70 9 S-knapp..........................................80
2 Ögla för kamerarem ......................... 27 10 Skärpeplansmarkering (E)............62
3 Upplåsningsknapp för
4
5
6
7
8
11 Primär kommandoratt.............17, 281
funktionsratten................................ 70 12 Högtalare
Stereomikrofon ............................... 118 13 Kontrollpanel...................... 5, 297, 398
Filminspelningsknapp ..................... 45 14 Tillbehörssko
Strömbrytare................................38, 41
(för extra blixt) ..................... 408, 416
Avtryckare........................................... 41
E-knapp ............................................. 82
Bli bekant med kameran
1
Kamerahus (fortsättning)
1
2
3
7
8
9
4
10
5
11
12
6
13
1 Bildsensor ......................................... 421
2 Monitorlägesknapp....................8, 298
6 Objektivets
3 AF-hjälplampa ...........................43, 256
7 Hörlurskontakt ................................ 245
8 CHARGE-lampa ..................................29
monteringsmarkering ....................36
Lampa för röda
ögon-reducering.................. 107, 354 9 USB-kontakt................... 337, 413, 417
Lampa för självutlösare....................87 10 HDMI-kontakt................ 345, 413, 417
4 Skydd för tillbehörskontakt och
11 Tillbehörskontakt ........................... 413
USB- och HDMI-kontakter
12 Anslutning för extern
5 Skydd för hörlurs- och
mikrofon ......................................... 413
mikrofonkontakter
13 Kamerahuslock..........................36, 413
D Vidrör inte bildsensorn
Under inga omständigheter får bildsensorn
utsättas för tryck, vidröras med
rengöringsredskap eller utsättas för kraftiga
luftströmmar från en blåspensel. Dessa
åtgärder kan orsaka att sensorn repas eller
skadas på annat sätt. För information om att
rengöra bildsensorn, se “Rengöring av
bildsensorn” (0 421).
2
Bli bekant med kameran
Bildsensor
1
2
3
7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
4
5
6
20 19 18 17
1 Ögonsensor ...........................................8 12 i-knapp ........................................21, 92
2 Sökare .....................................................8 13 Lucka till minneskortsfack ...............32
3 Sökarokular ...................................... 415 14 Åtkomstlampa för
minneskort .................................44, 86
4 K-knapp ............................................ 49
5 O-knapp .............................................. 51 15 J-knapp..............................................18
6 Monitor..........................................10, 59 16 Multiväljare .........................................18
7 Dioptrijusteringskontroll ...................8 17 G-knapp ................................18, 143
8 DISP-knapp................................. 15, 124 18 c (E)-knapp .....................................84
9 Foto/filmväljare...........................41, 45 19 W (Q)-knapp ............................20, 123
10 AF-ON-knapp ....................................... 17 20 X-knapp.............................61, 122, 139
11 Sekundärväljare ..........................17, 89
D Monitorn
Monitorns vinkel kan justeras såsom det visas.
Bli bekant med kameran
3
Kamerahus (fortsättning)
6
7
1
8
2
3
9
4
10
5
1 Sekundär kommandoratt .......17, 281
2 Fn1-knapp ...................24, 63, 271, 285
6 Objektivfäste.......................................36
7 Objektivlåsknapp...............................37
3 Fn2-knapp ...................24, 52, 271, 285
4 Batteriluckans spärr ..........................32
8 CPU-kontakter
9 Stativgänga.........................................78
5 Lucka för batterifack .........................32 10 Lock för strömkontakt ................... 418
D Produktens serienummer
Serienumret för denna produkt kan hittas
genom att öppna monitorn.
4
Bli bekant med kameran
Kontrollpanelen
Kontrollpanelen lyser när kameran är påslagen. Med
standardinställningarna visas följande indikatorer. För en fullständig
lista över indikatorerna som visas på kontrollpanelen, se
“Kontrollpanelen” (0 407).
1
2
3
7
4
6
5
1 Slutartid.........................................71, 73
2 Bländare .............................................. 72
5 Antal återstående
3 Batteriindikator ................................. 34
4 “k” (visas när minne finns för fler
6 Utlösarläge ..........................................84
7 ISO-känslighet ....................................80
exponeringar .......................... 34, 463
än 1 000 exponeringar) ................. 34
Bli bekant med kameran
5
Monitorn och sökaren
Med standardinställningarna visas
följande indikatorer i monitorn och
sökaren i fotoläge. För en fullständig lista
över indikatorer, se “Kamerans display och
kontrollpanel” (0 398).
Monitor
Sökare
21 25 23
1
3 4 5 6 7 8 11 10 9
23456 7 89
10
11
12
25
24
23
22
21
2
13
14
20 19 18 17 16 15
22 20 1 19 18 13 17 16 15 14
1 Fotograferingsläge............................70 13 Exponeringsindikator .......................74
Display för
2 Fokuspunkt ..................................43, 54
exponeringskompensation...........82
3 Utlösarläge .................................84, 111
4 Fokusläge...........................52, 189, 243 14 “k” (visas när minne finns för fler
än 1 000 exponeringar)..................34
5 AF-områdesläge...............54, 189, 243
15 Antal återstående
6 Aktiv D-Lighting............ 110, 182, 241
exponeringar ...........................34, 463
7 Picture Control .................94, 177, 241
16 ISO-känslighet ....................................80
8 Vitbalans .....................63, 98, 170, 240
17 Indikator för ISO-känslighet............80
9 Bildområde..................... 119, 165, 239
Indikator för automatisk ISO10 Bildstorlek................................ 106, 166
11 Bildkvalitet............................... 104, 166
12 i-ikon ..........................................13, 21
6
Bli bekant med kameran
känslighet ..........................................81
18 Bländare .............................................. 72 23 Indikator för
vibrationsreducering .......... 112, 189
19 Slutartid.........................................71, 73
20 Mätning........................... 108, 185, 243 24 Pekskärmsfotografering ...........10, 59
21 Batteriindikator ................................. 34 25 “Klocka inte inställd”-indikator ......40
22 Slutartyp............................................ 262
Följande alternativ visas i filmläge.
Monitor
Sökare
1
34
1
2
3
4
10
9
8
7
10
6
6
5
7
1 Inspelningsindikator ........................ 45
89
5 2
5 Utlösarläge
Inspelning inaktiverad..................... 46
(stillbildsfotografering) ..................84
2 Återstående tid.................................. 45
3 Bildstorlek och -hastighet/
6 Fokusföljning......................................58
7 Ljudnivå ............................................ 118
Bildkvalitet............................. 116, 239
8 Mikrofonkänslighet............... 118, 244
9 Frekvensomfång ............................. 245
4 Filnamn.............................................. 239
10 AF-områdesmarkeringar..................54
Bli bekant med kameran
7
Kamerareglage
I detta avsnitt beskrivs hur man använder olika kamerareglage och
displayer.
Sökaren
När du placerar ögat mot sökaren aktiveras
ögonsensorn, vilket växlar displayen från
monitorn till sökaren (notera att
ögonsensorn också reagerar på andra
föremål, såsom fingrar). Sökaren kan
användas för menyer och bildvisning om så
Ögonsensor
önskas.
Skärmlägesknappen
Tryck på skärmlägesknappen för att växla
mellan visning i sökaren och på monitorn.
D Dioptrijusteringskontrollen
För att fokusera i sökaren, lyft och vrid på
dioptrijusteringskontrollen, var försiktig så att
du inte oavsiktligt sticker in ett finger eller en
nagel i ögat. Tryck in reglaget igen när fokus
har justerats enligt dina önskemål.
A Längre tids användning
När du använder sökaren under en längre tid kan du justera sökarens
ljusstyrka och nyans för att se bättre genom att välja Av för Anpassad
inställning d8 (Tillämpa inställn. på livevisning).
A Monitorläge
Du kan begränsa valet av monitorlägen som är tillgängliga med alternativet
Begränsa val av monitorläge i inställningsmenyn.
8
Bli bekant med kameran
Tryck på skärmlägesknappen för att växla mellan visningarna på
följande sätt.
Automatisk visningsomkopplare: Växlar displayen från
monitorn till sökaren när du sätter ögat mot sökaren, och
från sökaren till monitorn när du tar bort ögat.
Endast sökare: Sökaren används för fotografering, menyer
och bildvisning, monitorn förblir avstängd.
Endast monitor: Monitorn används för fotografering,
menyer och bildvisning, sökardisplayen förblir avstängd
även om du sätter ögat mot sökaren.
Prioritera sökaren: Kameran fungerar på samma sätt som
existerande digitala SLR-kameror. När du placerar ögat
mot sökaren slås sökaren på, och när du tar bort ögat
från sökaren så stängs den av. I fotograferingsläge förblir
monitorn avstängd, och i filmläge, under bildvisning
eller medan menyer visas slås monitorn på när du tar
bort ögat från sökaren.
Bli bekant med kameran
9
Pekskärmskontroller
Pekskärmen kan användas för att justera
kamerainställningar, fokusera och utlösa
slutaren, visa bilder och filmer, mata in text
och navigera i menyerna.
Pekskärmskontroller är inte tillgängliga när
sökaren används.
❚❚ Fokusera och utlösa slutaren
Tryck på monitorn för att fokusera på den
markerade punkten (pekskärms-AF). I
fotoläge utlöses slutaren när du tar bort
fingret från displayen
(pekskärmsavtryckare).
Inställningarna för pekskärms-AF kan
justeras genom att trycka på W-ikonen
(0 59).
10 Bli bekant med kameran
❚❚ Justera inställningar
Tryck på markerade inställningar i
displayen och välj önskat alternativ
genom att trycka på ikoner eller
skjutreglage. Tryck på Z eller tryck på J
för att välja det valda alternativet och
återgå till föregående display.
❚❚ Bildvisning
Snärta åt vänster eller höger för att visa
andra bilder i helskärmsläge.
I helskärmsläge visas ett bildmatningsfält
om du trycker längst ner på displayen. Dra
fingret åt vänster eller höger över fältet för
att snabbt bläddra till andra bilder.
Bildmatningsfält
Bli bekant med kameran 11
Använd dra ut och kläm ihop-gester för att
zooma in och ut och dra för att bläddra. Du
kan också trycka snabbt två gånger på
displayen för att zooma in från
helskärmsläge eller avbryta zoomningen.
För att “zooma ut” till en miniatyrbildsvy,
använd gesten kläm ihop i helskärmsläge.
Använd kläm ihop och dra ut för att välja
antalet bilder som visas från 4, 9 eller 72
bilder.
❚❚ Filmvisning
Klicka på guiden på skärmen för att starta
filmvisning (filmer indikeras med en 1ikon). Tryck på displayen för att pausa eller
fortsätta, eller tryck på Z för att återgå till
helskärmsläge.
Guide
12 Bli bekant med kameran
❚❚ i-menyn
Tryck på i-ikonen för att visa i-menyn
under fotografering (0 21, 92).
Tryck på poster för att visa alternativen.
❚❚ Textinmatning
När ett tangentbord visas kan du mata in
text genom att trycka på tangenterna (för
att bläddra mellan versal-, gemen- och
symboltangentborden, klicka på knappen
för tangentbordsval) eller flytta markören
genom att klicka i textvisningsområdet.
Textvisningsområde
Tangentbordsfält
Tangentbordsval
Bli bekant med kameran 13
❚❚ Navigera i menyerna
Dra uppåt eller nedåt för att bläddra.
Tryck på en menyikon för att välja en
meny.
Tryck på menyalternativ för att visa
alternativ, och tryck på ikoner eller
skjutreglage för att ändra.
För att avsluta utan att ändra inställningar,
tryck på Z.
D Pekskärmen
Pekskärmen reagerar på statisk elektricitet och kanske inte svarar om den
täcks över med skyddande film från tredje part, om du trycker med
naglarna eller bär handskar, eller om du trycker på flera ställen samtidigt.
Använd inte våld och tryck inte på skärmen med vassa föremål.
A Aktivera eller inaktivera pekskärmskontroller
Pekskärmskontrollerna kan aktiveras eller inaktiveras med alternativet
Pekskärmskontroller i inställningsmenyn (0 305).
14 Bli bekant med kameran
DISP-knappen
Använd DISP-knappen för att visa eller dölja
indikatorer på monitorn eller i sökaren.
❚❚ Fotoläge
I fotoläge, tryck på DISP-knappen för att växla displayen enligt
följande:
Indikatorer på
Förenklad display
Histogram 1
Blixtinformation 2, 3
Informationsdisplay 2
Virtuell horisont
1 Visas inte när Av är valt för Anpassad inställning d8 (Tillämpa inställn. på
livevisning) eller På är valt för Överläggsfotografering i
multiexponeringsläge.
2 Visas inte i sökaren.
3 Visas endast om en extra blixt SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 är
monterad på tillbehörsskon eller en trådlös fjärrkontroll WR-R10 styr en
blixtenhet via radioblixtstyrning.
Bli bekant med kameran 15
❚❚ Filmläge
I filmläge, tryck på DISP-knappen för att växla displayen enligt
följande:
Indikatorer på
Förenklad display
Virtuell horisont
Histogram
16 Bli bekant med kameran
Sekundärväljaren
Använd sekundärväljaren som en joystick
för att välja fokuspunkt, eller tryck mitt på
sekundärväljaren för att låsa fokus och
exponering (0 89, 90).
AF-ON-knappen
I autofokusläge kan AF-ON-knappen
användas för att fokusera.
Kommandorattarna
Använd kommandorattarna för att justera
slutartid eller bländare eller tillsammans
med andra knappar för att ändra
kamerainställningar.
Sekundär kommandoratt
Primär kommandoratt
Bli bekant med kameran 17
G-knappen
Visa menyerna genom att trycka på Gknappen.
1
2
3
4
5
6
7
8
1 D: Visningsmenyn ........................ 154
2 C: Fotograferingsmenyn ............ 160
9
3 1: Filminspelningsmenyn ........... 238
4 A: Anpassningsmenyn................. 247
5 B: Inställningsmenyn..................... 293
6 N: Retuscheringsmenyn.............. 314
7 O/m: Min meny eller
inställningshistorik
(standardinställningen är Min
meny)............................................... 331
8 d: Hjälpikon .......................................20
9 Aktuella inställningar .................... 143
❚❚ Använda menyerna
Du kan navigera i menyer med multiväljaren och J-knappen.
1: Flytta markören uppåt
J: Välj markerat
alternativ
4: Avbryt och återgå till
föregående meny
2: Välj markerat alternativ
eller visa undermeny
3: Flytta markören nedåt
18 Bli bekant med kameran
1 Markera ikonen för den
aktuella menyn.
Tryck på 4 för att markera
ikonen för den aktuella
menyn.
2 Välj en meny.
Tryck på 1 eller 3 för att välja önskad meny.
3 Placera markören i den
valda menyn.
Tryck på 2 för att placera
markören i den valda
menyn.
4 Markera ett
menyalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett menyalternativ
(alternativ som visas i grått
är för närvarande inte
tillgängliga och kan inte väljas).
Bli bekant med kameran 19
5 Visa alternativ.
Tryck på 2 för att visa
alternativ för det valda
menyalternativet.
6 Markera ett alternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett alternativ
(alternativ som visas i grått
är för närvarande inte
tillgängliga och kan inte
väljas).
7 Välj det markerade alternativet.
Tryck på J för att välja det markerade alternativet.
Tryck på G-knappen för att avsluta utan att göra
ett val. Tryck in avtryckaren halvvägs för att stänga
menyerna och återgå till fotograferingsläge.
Du kan också navigera i menyerna med pekskärmskontroller (0 14).
A d (Hjälp)-ikonen
Om en d-ikon visas i det nedre vänstra hörnet på displayen kan du visa en
beskrivning av det valda alternativet eller menyn genom att trycka på
W (Q)-knappen. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra i texten, eller tryck på
W (Q) igen för att återgå till menyerna.
20 Bli bekant med kameran
i-knappen (i-ikonen)
För snabb åtkomst till ofta använda inställningar, tryck på iknappen eller tryck på i-ikonen i displayen.
eller
Tryck på önskat alternativ eller markera
alternativ och tryck på J för att visa
alternativen. Du kan även justera
inställningar genom att markera alternativ
och vrida på kommandorattarna. De
alternativ som visas i fotoläge (0 93) skiljer
sig från de som visas i filmläge (0 114).
A Visningsmenyn i
Tryck på i-knappen under visning för att visa
en kontextberoende meny med ofta använda
visningsalternativ.
Bli bekant med kameran 21
❚❚ Anpassa i-menyn
De alternativ som visas i fotoläge-i-menyn kan väljas med
Anpassad inställning f1 (Anpassa i-menyn).
1 Välj Anpassad inställning f1.
I anpassningsmenyn, markera
Anpassad inställning f1 (Anpassa
i-menyn) och tryck på J (för
information om att använda menyerna,
se “G-knappen”, 0 18).
2 Välj en position.
Markera en position i den meny du vill
redigera och tryck på J.
3 Välj ett alternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J för
att tilldela det till den valda positionen
och återgå till menyn som visas i steg 2.
Upprepa steg 2 och 3 efter önskemål.
4 Avsluta.
Tryck på G-knappen för att spara ändringarna och avsluta.
22 Bli bekant med kameran
A Alternativ som kan tilldelas till i-menyn
Följande alternativ kan tilldelas till i-menyn för fotoläge:
• Blixtkompensation
• Slutartyp
• Välj bildområde
• Fokusläge
• Tillämpa inställn. på
• Bildkvalitet
• AF-områdesläge
livevisning
• Bildstorlek
• Exponeringskompen- • Vibrationsreducering • Delad zoomskärm
• Automatisk gaffling
• Konturförstärkningar
sation
• Monitorns/sökarens
• Inställningar för ISO- • Multiexponering
• HDR (stort dynamiskt
ljushet
känslighet
omfång)
• Bluetooth-anslutning
• Vitbalans
• Ställ in Picture Control • Ljudlös fotografering • Wi-Fi-anslutning
• Utlösarläge
• Färgrymd
• Anpassningar
• Aktiv D-Lighting
• Brusreducering för
• Exponeringsfördröjning
lång exp.
• Brusreduc. vid högt
ISO
• Mätning
• Blixtläge
Filmläges-i-menyn kan anpassas med Anpassad inställning g1 (Anpassa
i-menyn). De alternativ som är tillgängliga skiljer sig från de för fotoläge.
Bli bekant med kameran 23
Funktionsknapparna (Fn1 och Fn2)
Knapparna Fn1 och Fn2 kan även användas
Fn1-knappen
för snabb åtkomst till valda inställningar
under fotograferingen. De inställningar
som tilldelats dessa knappar kan väljas
med Anpassad inställning f2
(Anpassningar) och den valda
inställningen justeras antingen genom att
Fn2-knappen
trycka på knappen eller genom att trycka
på knappen och vrida på funktionsrattarna.
Med standardinställningarna används Fn1-knappen för vitbalans
och Fn2-knappen för att välja fokus- och AF-områdeslägen.
❚❚ Anpassa funktionsknapparna
Funktionsknapparnas funktion i fotoläge väljs med Anpassad
inställning f2 (Anpassningar).
1 Välj Anpassad inställning f2.
I anpassningsmenyn, markera
Anpassad inställning f2
(Anpassningar) och tryck på J (för
information om att använda menyerna,
se “G-knappen”, 0 18).
24 Bli bekant med kameran
2 Välj en knapp.
Markera alternativet för önskad knapp
och tryck på J. Välj Fn1-knapp för att
välja funktionen för Fn1-knappen, Fn2knapp för att välja funktionen för Fn2knappen.
3 Välj ett alternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J för
att tilldela det till den valda knappen
och återgå till menyn som visas i steg 2.
Upprepa steg 2 och 3 för att välja
funktionen för den återstående
knappen.
4 Avsluta.
Tryck på G-knappen för att spara ändringarna och avsluta.
Bli bekant med kameran 25
A Funktionerna som kan tilldelas till funktionsknapparna
Följande funktioner kan tilldelas till funktionsknapparna i fotoläge:
• Val av synkroniserade • Blixtläge/• AF-ON
kompensation
slutare
• Endast AF-lås
• Fokusläge/
• + NEF (RAW)
• AE-lås (håll)
AF-områdesläge
• Rutnät i inramning
• AE-lås (återställ vid
• Automatisk gaffling
• Zoom på/av
expon.)
• MIN MENY
• Multiexponering
• Endast AE-lås
• Visa översta MIN
• HDR (stort dynamiskt
• AE-/AF-lås
MENY-alt.
omfång)
• FV-lås
• c inaktivera/aktivera • Bildvisning
• Exponeringsfördröjning
• Skydda
• Granska
• Slutartids- och
• Välj bildområde
• Matrismätning
bländarlås
• Bildkvalitet/-storlek
• Centrumvägd
• Konturförstärkningar
• Vitbalans
mätning
• Betygsätt
• Ställ in Picture Control • Välj nr för icke-CPU• Spotmätning
• Aktiv D-Lighting
• Högdagervägd
objektiv
• Mätning
mätning
• Ingen
• Gafflingsserie
Funktionsknapparnas funktioner i filmläge kan väljas med Anpassad
inställning g2 (Anpassningar). De alternativ som är tillgängliga skiljer sig
från de för fotoläge.
26 Bli bekant med kameran
De första stegen
Slutför stegen i detta kapitel innan du tar bilder för första gången.
Sätt fast kameraremmen
En rem levereras med kameran. Extra remmar finns tillgängliga
separat. Sätt fast remmen ordentligt i öglorna på kameran.
De första stegen 27
Ladda batteriet
Batteriet kan laddas med den medföljande batteriladdaren eller en
laddningsnätadapter EH-7P (en EH-7P levereras med Z 7, och säljs
separat för Z 6).
D Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och försiktighetsåtgärderna i “För säkerhets skull”
(0 xvi) och “Vård av kamera och batteri: försiktighetsåtgärder” (0 426).
Batteriladdaren
Sätt i det medföljande EN-EL15b-batteriet och koppla in laddaren.
Beroende på land eller region levereras laddaren antingen med en
nätadapter för vägguttag eller en strömkabel.
• Nätadapter för vägguttag: Sätt i nätadaptern i laddarens nätuttag (q).
Skjut nätadapterns spärr enligt bilden (w) och rotera adaptern 90°
för att sätta fast den (e). Sätt i batteriet och koppla in laddaren.
Spärr för nätadapter
• Strömkabel: Efter att strömkabeln anslutits till stickkontakten i den
riktning som visas, sätt i batteriet och koppla in kabeln.
28 De första stegen
CHARGE (ladda)-lampan blinkar medan batteriet laddas. Ett urladdat
batteri laddas helt på ungefär två timmar och 35 minuter.
Batteriet laddas
Laddningen slutförd
Laddningsnätadaptrar
När de sätts i kameran laddas laddningsbara litiumjonbatterier
EN-EL15b medan kameran är ansluten till en laddningsnätadapter
EH-7P (EH-7P kan inte användas för att ladda EN-EL15a- och
EN-EL15-batterier; använd den medföljande batteriladdaren
MH-25a istället). Ett urladdat batteri laddas helt på ungefär två
timmar och 35 minuter. Observera att i länder eller regioner där det
behövs levereras laddningsnätadaptrar med en resenätadapter
monterad. Adapterns form varierar beroende på försäljningsland.
1 Sätt i ett EN-EL15b i kameran (0 32).
De första stegen 29
2 När du har kontrollerat att kameran är avstängd, anslut
laddningsnätadaptern och koppla in resenätadaptern. Sätt i
adaptern rakt i uttaget, inte vinklat, och följ samma
försiktighetsåtgärder när du kopplar bort
laddningsnätadaptern.
CHARGE-lampan
Uttag
Laddningsnätadapter
EH-7P
Kamerans CHARGE-lampa lyser gult medan laddning pågår och
släcks när laddningen är klar. Observera att även om kameran
kan användas medan den är ansluten kommer inte batteriet att
laddas och kameran kommer inte att dra ström från
laddningsnätadaptern så länge kameran är på.
3 Koppla ur och koppla bort laddningsnätadaptern när
laddningen är slutförd.
30 De första stegen
D CHARGE-lampan
Om batteriet inte kan laddas med laddningsnätadaptern, till exempel på
grund av att batteriet inte är kompatibelt eller temperaturen i kameran är
hög, så blinkar CHARGE-lampan snabbt i cirka 30 sekunder och sedan släcks
den. Om CHARGE-lampan är släckt och du inte såg om batteriet har laddats,
slå på kameran och kontrollera batterinivån.
De första stegen 31
Sätt i batteriet och ett minneskort
Innan du sätter i eller tar ur batteriet eller minneskort, kontrollera att
kamerans strömbrytare är i läge OFF (av). Sätt i batteriet i den riktning
som visas och använd batteriet för att hålla den orangea
batterispärren tryckt mot ena sidan. Spärren håller batteriet på plats
när batteriet är helt isatt.
Batterispärr
64GB
Håll minneskortet i den riktning som visas, och skjut det rakt in i
facket tills det klickar på plats.
32 De första stegen
D Ta bort batteriet
För att ta ur batteriet, stäng av kameran och
öppna luckan för batterifacket. Tryck
batterispärren i pilens riktning för att lossa
batteriet och ta sedan ut batteriet för hand.
D Ta ur minneskort
Efter att du har kontrollerat att åtkomstlampan
för minneskort är avstängd, stäng av kameran,
öppna luckan till minneskortsfacket och tryck
in kortet för att mata ut det (q). Minneskortet
kan sedan tas bort för hand (w).
De första stegen 33
Batterinivå
Batterinivån visas i fotograferingsinformationen och
kontrollpanelen medan kameran är påslagen.
Monitor
Sökare
Kontrollpanel
Batterinivåvisningen ändras när batterinivån minskar, från L till
K, J, I och slutligen H. När batterinivån sjunker till H,
avbryt fotograferingen och ladda batteriet eller förbered ett
reservbatteri. När batteriet är urladdat blinkar H-ikonen. Ladda
batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri.
Antal återstående exponeringar
När kameran är påslagen visar fotograferingsinformationen och
kontrollpanelen antalet bilder som kan tas med de aktuella
inställningarna (värden över 1 000 avrundas nedåt till det närmsta
hundratalet, t.ex. visas värden mellan 1 400 och 1 499 som 1,4 k).
Monitor
34 De första stegen
Sökare
Kontrollpanel
D Minneskort
• Minneskort kan vara varma efter användning. Var försiktig när du tar ur
minneskort från kameran.
• Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar ur minneskort. Ta inte ur
minneskort från kameran, slå inte av kameran och ta inte bort eller koppla
ur strömkällan under formatering eller medan data sparas, raderas eller
kopieras till en dator eller annan enhet. Om dessa försiktighetsåtgärder
inte följs kan det leda till förlust av data eller skada på kameran eller
kortet.
• Vidrör inte kortens kontaktyta med fingrarna eller med metallföremål.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
• Använd inte våld mot kortets hölje. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till skada på kortet.
• Utsätt inte för vatten, värme, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
• Formatera inte minneskort i en dator.
D Inget minneskort
Om inget minneskort är isatt visas en “Inget minneskort”-indikator i
fotograferingsinformationen och [–E–] visas både på kontrollpanelen och i
fotograferingsinformationen.
De första stegen 35
Montera ett objektiv
Kameran kan användas med objektiv med Z-fattning. Innan du
monterar eller tar bort objektiv, kontrollera att kamerans
strömbrytare är i läge OFF. Var försiktig så att det inte kommer in
damm i kameran när objektivet eller kamerahuslocket tas bort, och
se till att ta bort objektivlocket innan du tar bilder. Det objektiv som
vanligtvis används i denna handbok i illustrationssyfte är ett NIKKOR
Z 24–70mm f/4 S.
Ta bort
kamerahuslocket
Ta bort det bakre objektivlocket
Monteringsmarkering (kamera)
G
Vidrör inte
bildsensorn eller
objektivkontakterna.
Rikta upp
Monteringsmarkering
(objektiv)
monteringsmarkeringarna
Vrid objektivet enligt bilden tills det klickar på plats
36 De första stegen
D Objektiv med F-fattning
Montera fattningsadaptern FTZ (medföljer eller är tillgänglig separat,
0 455) innan du använder objektiv med F-fattning. Om du försöker
montera ett objektiv med F-fattning direkt på kameran kan objektivet och/
eller bildsensorn skadas.
D Ta bort objektiv
Se till att kameran är avstängd när du tar bort
eller byter objektiv. Ta av objektivet genom att
hålla in objektivlåsknappen (q) samtidigt som
du vrider objektivet medsols (w). När du har
tagit bort objektivet, sätt tillbaka
objektivlocken och kamerahuslocket.
De första stegen 37
Välj ett språk och ställ in kameraklockan
Språkalternativet i inställningsmenyn markeras automatiskt första
gången menyerna visas. Välj ett språk och ställ in kameraklockan.
1 Slå på kameran.
Vrid strömbrytaren till ON (på).
2 Välj Språk (Language) i
inställningsmenyn.
Tryck på G-knappen för att visa
kamerans menyer, markera sedan
Språk (Language) i inställningsmenyn
och tryck på 2 (för information om att
använda menyer, se “G-knappen”,
0 18).
3 Välj ett språk.
Tryck på 1 eller 3 för att markera önskat språk och tryck på J
(de språk som är tillgängliga varierar beroende på det land eller
region där kameran ursprungligen köptes).
38 De första stegen
4 Välj Tidszon och datum.
Markera Tidszon och datum och tryck
på 2.
5 Välj en tidszon.
Välj Tidszon och välj din aktuella
tidszon (displayen visar valda städer i
den valda zonen och skillnaden mellan
tiden i den valda tidszonen och UTCtid). Tryck på J för att spara
ändringarna och återgå till menyn för
tidszon och datum.
6 Slå på eller av sommartid.
Välj Sommartid, markera sedan På eller
Av och tryck på J. Om På väljs flyttas
klockan fram en timme.
7 Ställ in klockan.
Välj Datum och tid och använd
multiväljaren för att ställa in klockan.
Tryck på J när du har ställt klockan på
rätt datum och tid (notera att kamerans
klocka använder 24-timmarsvisning).
De första stegen 39
8 Välj ett datumformat.
För att välja i vilken ordning år, månad
och dag visas, välj Datumformat,
markera önskat alternativ och tryck på J.
9 Återgå till fotograferingsläget.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att återgå till
fotograferingsläge.
D t (“Klocka ej inställd”)-ikonen
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar strömkälla, som
laddas upp efter behov när huvudbatteriet är installerat. Två dagars
laddning driver klockan i ungefär en månad. Om en t-ikon blinkar på
displayen har klockan återställts och datum och tid som sparas med nya
fotografier blir inte korrekta. Använd alternativet Tidszon och datum >
Datum och tid i inställningsmenyn för att ställa in klockan på korrekt tid
och datum (0 295).
A SnapBridge
Använd SnapBridge-appen för att synkronisera kameraklockan med
klockan på en smartphone eller surfplatta (smart enhet). Se onlinehjälpen
för SnapBridge för mer information.
40 De första stegen
Grunderna för fotografering och
bildvisning
I detta kapitel beskrivs grunderna för att ta och visa bilder.
Ta bilder (b-läge)
Följ stegen nedan för att ta bilder i b (auto)-läge, ett automatiskt
“sikta-och-tryck”-läge där de flesta inställningarna styrs av kameran
i enlighet med fotograferingsförhållandena.
1 Slå på kameran.
Monitorn och kontrollpanelen tänds.
2 Välj fotoläge.
Vrid foto/filmväljaren till C.
D Indragbara objektiv
Indragbara objektiv måste dras ut innan de
används. Vrid på objektivets zoomring såsom
det visas tills objektivet klickar in i utdraget
läge.
Grunderna för fotografering och bildvisning 41
3 Välj b-läge.
Funktionsratt
Tryck på
upplåsningsknappen för
funktionsratten uppe på
kameran, och vrid
funktionsratten till b.
Upplåsningsknapp för funktionsratten
4 Förbered kameran.
Fatta handgreppet med höger hand och låt kamerahuset eller
objektivet vila i vänster. Håll armbågarna mot sidorna av
bröstkorgen.
Komponera bilder i sökaren
Liggande (bred) orientering
Stående (hög) orientering
Komponera bilder i monitorn
Liggande (bred) orientering
42 Grunderna för fotografering och bildvisning
Stående (hög) orientering
5 Komponera bilden.
Komponera bilden och använd
sekundärväljaren eller multiväljaren för
att placera fokuspunkten över ditt
motiv.
Fokuspunkt
6 Fokusera.
Fokusera genom att trycka in
avtryckaren halvvägs eller tryck på
AF-ON-knappen (AF-hjälplampan kan
tändas om motivet är dåligt upplyst).
Om AF-S väljs för fokusläge visas
fokuspunkten i grönt om kameran kan
fokusera. Om kameran inte kan
fokusera blinkar fokuspunkten rött.
D AF-hjälplampan
Blockera inte AF-hjälplampan när den lyser.
Grunderna för fotografering och bildvisning 43
7 Fotografera.
Tryck avtryckaren hela vägen ned för att
ta bilden (du kan också ta en bild
genom att trycka på monitorn: tryck på
motivet för att fokusera och ta bort
fingret för att utlösa slutaren).
Åtkomstlampan för minneskort lyser
medan bilden sparas på minneskortet.
Mata inte ut minneskortet och ta inte bort
eller koppla loss strömkällan innan
lampan har släckts och fotograferingen
är avslutad.
Åtkomstlampa för
minneskort
D Väntelägestimern
Om ingen åtgärd utförs under cirka 30
sekunder släcks displayen i några sekunder
innan monitorn, sökaren och kontrollpanelen
stängs av för att minska belastningen på
batteriet. Tryck ned avtryckaren halvvägs för
att återaktivera displayen. Tidsperioden innan
väntelägestimern går ut automatiskt kan väljas
med Anpassad inställning c3 (Fördröjning till avstängning) >
Väntelägestimer.
44 Grunderna för fotografering och bildvisning
Spela in filmer (b-läge)
b-läge (automatiskt) kan också användas för enkel “sikta-ochtryck”-filminspelning.
1 Slå på kameran.
Monitorn och kontrollpanelen tänds.
2 Välj filmläge.
Rotera foto/filmväljaren till
1. Observera att extra
blixtar inte kan användas när
kameran är i filmläge.
3 Välj b-läge.
Funktionsratt
Tryck på
upplåsningsknappen för
funktionsratten uppe på
kameran, och vrid
funktionsratten till b.
Upplåsningsknapp för funktionsratten
Grunderna för fotografering och bildvisning 45
4 Starta inspelningen.
Tryck på filminspelningsknappen för
att starta inspelningen. Medan
inspelningen pågår visar kameran en
inspelningsindikator och återstående
tid. Kameran kan fokuseras om när som
Filminspelningsknapp
helst under inspelningen genom att
trycka på AF-ON-knappen eller trycka på Inspelningsindikator
motivet i displayen. Ljud spelas in via
den inbyggda mikrofonen. Täck inte
över mikrofonen under inspelningen.
Återstående tid
5 Avsluta inspelningen.
För att avsluta inspelningen, tryck på
filminspelningsknappen igen.
Åtkomstlampan för minneskort lyser
medan filmen sparas på minneskortet.
Mata inte ut minneskortet och ta inte
bort eller koppla loss strömkällan innan
lampan har släckts och fotograferingen
är avslutad.
Åtkomstlampa för
minneskort
D 0-ikonen
En 0-ikon visar att filmer inte kan spelas in.
46 Grunderna för fotografering och bildvisning
I filmläge kan bilder tas utan att avbryta
inspelningen genom att trycka avtryckaren
hela vägen ner. En C-ikon blinkar på
displayen när en bild tas.
D Ta bilder i filmläge
Notera att bilder kan tas även om motivet inte är i fokus. Bilder sparas i
JPEG-format med högm kvalitet med den storlek som valts för
filmbildstorleken. I serietagningslägen varierar bildmatningshastigheten
när inspelningen är pausad med det alternativ som valts för Bildstorlek/
bildfrekvens, men endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in
medan inspelning pågår. Upp till 50 bilder kan tas med varje film.
D Under inspelning
Flimmer, streck eller förvrängningar kan synas på displayen och i
fotografier och filmer tagna under belysning med fluorescerande,
kvicksilver- eller natriumlampor eller med rörliga motiv, speciellt om
kameran panoreras horisontellt eller om ett föremål rör sig horisontellt
med hög hastighet genom bilden. Ojämna kanter, falska färger, moaréeffekt
och ljusa partier kan också uppstå. Ljusa områden eller band kan uppstå i
vissa områden på bilden med blinkande skyltar och andra oregelbundna
ljuskällor eller om motivet lyses upp kort av ett stroboskop eller en annan
ljusstark, kortvarig ljuskälla, medan brus (slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder) och oväntade färger kan uppträda om du
zoomar in på vyn genom objektivet. Flimmer kan inträffa när
motorbländare används under filminspelning.
Undvik att rikta kameran mot solen eller andra starka ljuskällor.
Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i skador på
kamerans interna kretsar.
Grunderna för fotografering och bildvisning 47
D Spela in filmer
Inspelningen avslutas automatiskt när maximal längd har nåtts eller
minneskortet är fullt eller om objektivet tas bort, ett annat läge väljs eller
foto/filmväljaren vrids till C. Notera att den inbyggda mikrofonen kan
spela in ljud från kameran eller objektivet under vibrationsreducering,
autofokus eller när bländaren ändras.
48 Grunderna för fotografering och bildvisning
Grundläggande bildvisning
Fotografier och filmer kan visas på kameran.
1 Tryck på K-knappen.
En bild visas på displayen.
2 Visa flera bilder.
Tryck på 4 eller 2 för att visa ytterligare
bilder. När bilder visas i monitorn kan
du visa andra bilder genom att snärta
ett finger åt vänster eller höger över
displayen. Tryck in avtryckaren halvvägs
för att avsluta bildvisningen och återgå till fotograferingsläge.
Visa filmer
Filmer indikeras med en 1-ikon. Tryck på a-ikonen i displayen eller
tryck på J för att starta visningen. Din aktuella position visas på
filmförloppsindikatorn.
1-ikon
Längd
a-ikon
Aktuell position/total längd
Filmförloppsindikator
Volym
Guide
Grunderna för fotografering och bildvisning 49
Följande åtgärder kan utföras:
Åtgärd
Pausa
Spela upp
Snabbspola bakåt/
framåt
Starta uppspelning i
slowmotion
Hoppa över 10 sek.
Hoppa till sista eller
första bildrutan
Justera volymen
Beskära film
Avsluta
Återgå till
fotograferingsläge
Beskrivning
Tryck på 3 för att pausa uppspelningen.
Tryck på J för att fortsätta uppspelningen när den är
pausad eller under spolning framåt/bakåt.
Tryck på 4 för att snabbspola bakåt, 2 för att spola
framåt. Hastigheten ökar med varje tryck, från 2× till 4×
till 8× till 16×. Håll reglaget intryckt för att hoppa till
början eller slutet av filmen (första bildrutan indikeras
med h i det övre högra hörnet av displayen, sista
bildrutan med i). Om uppspelningen pausas spolas
filmen framåt eller tillbaka en bildruta i taget. Håll
reglaget intryckt för kontinuerlig spolning bakåt eller
framåt.
Tryck på 3 när filmen är pausad för att starta uppspelning
i slowmotion.
Vrid på den primära kommandoratten för att hoppa
framåt eller bakåt 10 sek.
Vrid på den sekundära kommandoratten för att hoppa till
den sista eller första bildrutan.
Tryck på X för att höja volymen, W (Q) för att sänka.
För att visa alternativ för filmredigering, pausa
uppspelningen och tryck på i-knappen.
Tryck på 1 eller K för att avsluta och gå till
helskärmsläge.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att återgå till
fotograferingsläge.
50 Grunderna för fotografering och bildvisning
Radera oönskade fotografier
Tryck på O-knappen för att radera det aktuella fotografiet. Observera
att bilder inte kan återställas efter att de har raderats.
1 Visa en bild som du vill radera.
Visa en bild eller film du vill radera
enligt beskrivningen i “Grundläggande
bildvisning” (0 49).
2 Radera bilden.
Tryck på O-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas. Tryck på Oknappen igen för att radera bilden och
återgå till bildvisning. Tryck på K för att
avsluta utan att radera bilden.
A Radera
För att radera markerade bilder, alla bilder tagna på valda datum, eller alla
bilder på en vald plats på minneskortet, använd alternativet Radera i
visningsmenyn.
Grunderna för fotografering och bildvisning 51
Grundläggande inställningar
Detta kapitel tar upp grundläggande fotograferings- och
visningsinställningar.
Fokusera
Fokus kan justeras automatiskt, manuellt eller med
pekskärmskontroller. Hur kameran fokuserar styrs av ditt val av
fokusläge och AF-områdesläge.
Välja ett fokusläge
Fokusläget styr hur kameran fokuserar.
Fokusläget kan väljas med Fokuslägealternativen i i-menyn och foto- och
filminspelningsmenyerna (0 113, 189,
243).
Med standardinställningarna kan
fokusläget också väljas genom att hålla in Fn2-knappen och vrida på
den primära kommandoratten (0 24).
Alternativ
AF-S
Enkel AF
Beskrivning
För stillastående motiv. Tryck in avtryckaren halvvägs för
att fokusera. Om kameran kan fokusera växlar
fokuspunkten från rött till grönt. Fokuseringen låses
medan avtryckaren trycks in halvvägs. Om kameran inte
kan fokusera blinkar fokuspunkten rött. Med
standardinställningarna kan slutaren endast utlösas om
kameran kan fokusera (prioritera fokus).
52 Grundläggande inställningar
Alternativ
AF-C
AF-F
MF
Beskrivning
För rörliga motiv. Kameran fokuserar kontinuerligt
medan avtryckaren trycks in halvvägs. Om motivet rör
Kontinuerlig sig kommer kameran att förutsäga det slutliga avståndet
AF
till motivet och justera fokus efter behov. Med
standardinställningarna kan slutaren utlösas oavsett om
motivet är i fokus eller ej (prioritera slutare).
Kameran justerar fokus kontinuerligt som svar på
motivets rörelser eller förändringar i kompositionen. När
Aktiv AF
avtryckaren trycks ned halvvägs växlar fokuspunkten
från rött till grönt och fokus låses. Detta alternativ är
endast tillgängligt i filmläge.
Manuell
Fokusera manuellt (0 61). Slutaren kan utlösas oavsett
fokusering
om motivet är i fokus eller inte.
D Autofokus
Displayen kan bli ljusare eller mörkare när kameran fokuserar och
fokuspunkten kan ibland visas i grönt när kameran inte kan fokusera.
Kameran kanske inte kan fokusera med autofokus i följande situationer:
• Motivet har linjer som är parallella med bildens långsida
• Motivet saknar kontrast
• Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande
ljusstyrka, eller så är det belyst av punktbelysning eller med neonljus eller
någon annan ljuskälla med varierande ljusstyrka
• Flimmer eller streck uppkommer vid belysning med lysrör, kvicksilvergas,
natrium eller liknande
• Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
• Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
• Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster (t.ex.
persienner eller en rad med fönster i ett höghus)
D Stänga av kameran
Fokuspositionen kan ändras om du stänger av kameran och sedan slår på
den igen efter fokuseringen.
A AF-område i svag belysning
För förbättrad fokusering när belysningen är otillräcklig, välj AF-S och välj På
för Anpassad inställning a11 (AF-område i svag belysning).
Grundläggande inställningar 53
AF-områdesläge
Fokuspunkten kan placeras med hjälp av
sekundärväljaren (0 89) eller
multiväljaren. AF-områdesläge styr hur
kameran väljer fokuspunkten för
autofokus. Standardinställningen är
Enpunkts-AF, men andra alternativ kan
väljas med AF-områdesläge i i-menyn och foto- och
filminspelningsmenyerna (0 113, 189, 243).
Med standardinställningarna kan AF-områdesläge också väljas
genom att hålla in Fn2-knappen och vrida på den sekundära
kommandoratten (0 24).
Alternativ
3
Pinpoint-AF
d
Enpunkts-AF
Beskrivning
Rekommenderas för bilder som involverar statiska
motiv, till exempel byggnader, fotografering i studio
eller närbilder. Pinpoint-AF används för att kunna
fokusera på en vald punkt i bilden. Detta alternativ är
endast tillgängligt när fotoläge är valt och Enkel AF
har valts för Fokusläge. Fokuseringen kan ta längre
tid än med enpunkts-AF.
Kameran fokuserar på en punkt som valts av
användaren. Använd med stillastående motiv.
54 Grundläggande inställningar
Alternativ
e
Dynamiskt
AF-AF-område
f
Brett AF-område
(litet)
g
Brett AF-område
(stort)
h
Automatiskt
AF-område
Beskrivning
Kameran fokuserar på en punkt som valts av
användaren. Om motivet kortvarigt lämnar den
valda punkten fokuserar kameran baserat på
information från omgivande fokuspunkter. Använd
för fotografier av idrottare och andra aktiva motiv
som är svåra att rama in med enpunkts-AF. Detta
alternativ är endast tillgängligt när fotoläge är valt
och Kontinuerlig AF har valts för Fokusläge.
Som för Enpunkts-AF, förutom att kameran
fokuserar på ett bredare område, då fokusområdena
för Brett AF-område (stort) är större än de för Brett
AF-område (litet). Använd för ögonblicksbilder eller
bilder av rörliga motiv som är svåra att rama in med
enpunkts-AF eller i filmläge för jämn fokusering
under panorering och lutning eller när rörliga motiv
filmas. Om det valda fokusområdet innehåller motiv
på olika avstånd från kameran, kommer kameran att
prioritera det närmaste motivet.
Kameran identifierar automatiskt motivet och väljer
fokusområdet. Använd vid tillfällen när du inte har
tid att välja fokuspunkten själv, för porträtt eller för
ögonblicksbilder och andra snabba bilder. Kameran
ger högre prioritet till porträttmotiv. Om ett
porträttmotiv upptäcks visas en gul ram som
indikerar fokuspunkten kring motivets ansikte, eller
om kameran upptäcker motivets ögon, det ena eller
andra ögat (ansikts-/ögonavkänning AF). Detta gör
att du kan koncentrera dig på kompositionen och
ditt motivs uttryck när du fotograferar aktiva
porträttmotiv (0 57). Motivföljning (0 58) kan
aktiveras genom att trycka på J-knappen.
Grundläggande inställningar 55
A s: Centrumfokuspunkten
I alla AF-områdeslägen förutom Automatiskt AF-område, visas en prick i
fokuspunkten när den är i mitten av bilden.
A Snabbt fokuspunktval
För snabbare val av fokuspunkt, välj Varannan punkt för Anpassad
inställning a5 (Fokuspunkter som används) för att bara använda en
fjärdedel av de tillgängliga fokuspunkterna (antalet tillgängliga punkter för
Brett AF-område (stort) ändras inte). Om du föredrar att använda
sekundärväljaren för att välja fokuspunkt kan du välja Välj
mittenfokuspunkt för Anpassad inställning f2 (Anpassningar) >
Sekundärväljarens mitt för att möjliggöra att mitten av sekundärväljaren
kan användas för att snabbt välja mittenfokuspunkten.
56 Grundläggande inställningar
❚❚ Ansikts-/ögonavkänning AF
När du fotograferar porträttmotiv med
Automatiskt AF-område, använd
Anpassad inställning a4 (Ansikts-/
ögonavk. auto. AF-omr.) för att välja om
kameran ska känna av både ansikten och
ögon (ansikts- /ögonavkänning AF) eller
endast ansikten (ansiktsavkänning AF). Om
Ansikts- och ögonavkänning på väljs och
ett porträttmotiv upptäcks visas en gul ram
som indikerar fokuspunkten kring motivets
ansikte, eller om kameran upptäcker
motivets ögon, det ena eller andra ögat
Fokuspunkt
(ansikts-/ögonavkänning AF). Ansikten
som upptäcks när Ansiktsavkänning på
väljs visas på samma sätt med en gul ram. Om AF-S är valt för
fokusläge, blir fokuspunkten grön när kameran fokuserar.
Om mer än ett porträttmotiv eller mer än ett ögonpar upptäcks,
visas ikonerna e och f på fokuspunkten, och du kommer att kunna
placera fokuspunkten över ett annat ansikte eller ögonpar genom
att trycka på 4 eller 2. Om motivet tittar bort efter att ansiktet har
upptäckts kommer fokuspunkten att röra sig för att följa dess
rörelse.
Under uppspelningen kan du zooma in på ansiktet eller ögonen
som används för fokusering genom att trycka på J.
D Ansikts-/ögonavkänning AF
Ögonavkänning är inte tillgängligt i filmläge. Ögon- och ansiktsavkänning
kanske inte fungerar som förväntat om:
• motivets ansikte upptar en mycket stor eller mycket liten del av bilden,
• motivets ansikte är för starkt eller för svagt upplyst,
• motivet bär glasögon eller solglasögon,
• motivets ansikte eller ögon döljs av hår eller andra föremål, eller
• motivet rör sig överdrivet mycket under fotograferingen.
Grundläggande inställningar 57
❚❚ Motivföljning
När Automatiskt AF-område är valt för
AF-områdesläge aktiveras fokusföljning
när J trycks in. Fokuspunkten ändras till
ett hårkors. Placera hårkorset över målet
och tryck antingen på J igen eller tryck på
AF-ON-knappen för att starta följningen.
Fokuspunkten följer det valda motivet när det rör sig genom bilden
(när det gäller porträttmotiv, följer fokus motivets ansikte). För att
avsluta följningen, tryck på J en tredje gång. För att avsluta
motivföljningsläget, tryck på W (Q)-knappen.
D Motivföljning
Kameran kanske inte kan följa motiv som rör sig snabbt, lämnar bilden eller
döljs av andra motiv, ändrar storlek, färg eller ljushet, eller som är för små,
för stora, för ljusa, för mörka eller har en liknande färg eller ljushet som
bakgrunden.
58 Grundläggande inställningar
Pekskärmsavtryckaren
Pekskärmskontroller kan användas för att
fokusera och utlösa slutaren. Tryck på
displayen för att fokusera och ta bort
fingret för att utlösa slutaren.
Tryck på ikonen som visas i illustrationen
för att välja den funktion som utförs
genom att trycka på displayen i
fotograferingsläge. Välj bland följande
alternativ:
• W: Tryck på displayen för att placera
fokuspunkten och fokusera (om ett ansikte upptäcks fokuserar
kameran på ansiktet närmast den valda punkten). Fokus låses
medan fingret hålls kvar på displayen. Ta bort fingret för att utlösa
slutaren. Endast tillgängligt i fotoläge.
• V: Som ovan, förutom att slutaren inte utlöses när du tar bort
fingret från displayen. Om automatiskt AF-område är valt för
AF-områdesläge följer kameran det valda motivet när det rör sig
genom bilden. För att växla till ett annat motiv, tryck på det i
displayen.
• X: Pekskärmsavtryckaren inaktiverad.
Grundläggande inställningar 59
D Ta bilder med alternativ för fotografering med pekskärm
Avtryckaren kan användas för att fokusera och ta bilder även när ikonen W
visas för att visa att alternativen för pekskärmsfotografering är aktiva.
Alternativ för fotografering med pekskärm kan endast användas för att ta
bilder en i taget och kan inte användas för manuell fokusering eller för att ta
bilder under filminspelning; för seriefotografering eller för att ta bilder
under filminspelning, använd avtryckaren.
Kameran kanske inte kan fokusera på ansikten eller ögon valda med touchreglagen när ögonavkänning är aktiverat. I så fall kan det vara nödvändigt
att använda multiväljaren.
I självutlösarläge låses fokus på det valda motivet när du trycker på
monitorn, och antalet bilder som för närvarande är valt i självutlösarläge tas
med början cirka 10 sekunder efter att du tar bort fingret från displayen.
60 Grundläggande inställningar
Manuell fokusering
Manuell fokusering kan användas när
autofokus inte ger önskat resultat. Placera
fokuspunkten över ditt motiv och vrid på
fokus- eller inställningsringen tills motivet
är i fokus.
För bättre precision, tryck på X-knappen
för att zooma in på vyn genom objektivet.
När motivet är i fokus lyser fokuspunkten
grönt och fokusindikeringen (I) visas på
displayen.
Fokusindikering
I
F
H
F H
(blinkar)
Fokusavståndsindikering
Beskrivning
Motivet i fokus.
Fokuspunkten är mellan
kameran och motivet.
Fokuspunkten är bakom
motivet.
Fokusindikering
Kameran kan inte fastställa om
motivet är i fokus.
Notera att fokusindikeringen (I) kan visas när motivet inte är i fokus
när manuell fokusering används med motiv som inte är lämpade för
autofokus. Zooma in på vyn genom objektivet och kontrollera fokus.
Användning av stativ rekommenderas när kameran har svårt att
fokusera.
Grundläggande inställningar 61
D Objektiv med fokuslägesval
Manuell fokusering kan väljas med reglagen på objektivet.
D Skärpeplan
Mät från skärpeplansmarkeringen (E) på
kamerahuset för att fastställa avståndet
mellan motivet och kameran. Avståndet
mellan objektivets monteringsfläns och
skärpeplanet är 16 mm.
16 mm
Skärpeplansmarkering
A Fokuskonturförstärkning
Om fokuskonturförstärkning aktiveras med
Anpassad inställning d10
(Konturförstärkningar) indikeras föremål
som är i fokus med färgade konturer i manuellt
fokuseringsläge. Notera att
konturförstärkningar kanske inte visas om
kameran inte kan upptäcka konturer. I detta fall
kan fokus kontrolleras med vyn genom
objektivet i displayen.
62 Grundläggande inställningar
Område i fokus
Vitbalans
Vitbalans ser till att vita föremål ser vita ut oavsett färgen på
ljuskällan. Standardinställningen (j) rekommenderas för de
flesta ljuskällor. Om det önskade resultatet inte kan uppnås med
automatisk vitbalans, välj ett annat alternativ såsom det beskrivs
nedan.
Vitbalans kan väljas med Vitbalansalternativen i i-menyn och foto- och
filminspelningsmenyerna (0 98, 170, 240).
Med standardinställningarna kan vitbalans också väljas genom att
hålla in Fn1-knappen och vrida på den primära kommandoratten
(0 24).
När 4 (Auto), I (Fluorescerande), K (Välj färgtemperatur) eller
L (Manuellt förinställt värde) är valt kan du välja ett
underalternativ genom att hålla in Fn1-knappen och vrida på den
sekundära kommandoratten.
Grundläggande inställningar 63
K*
Alternativ
4
Auto
Behåll vitt (reducera varma
färger)
Behåll övergripande
atmosfär
3 500–
8 000
Behåll varma färger
D
Automatik för
naturligt ljus
4 500–
8 000
H
Direkt solljus
5 200
G
Molnigt
6 000
M
Skugga
8 000
J
I
Glödlampa
Använd i dagsljus med motiv som
befinner sig i skugga.
3 000 Använd under glödlampsbelysning.
Fluorescerande
Natriumlampor
Varmt vitt fluoresc. ljus
Vitt fluorescerande ljus
Kallt vitt fluorescerande ljus
Vitt fluoresc. ljus,
dagsljustyp
Fluoresc. ljus, dagsljustyp
Kvicksilverljus, hög
färgtemp
5
Beskrivning
Vitbalans justeras automatiskt för
optimala resultat med de flesta
ljuskällor. När en extra blixt används,
justeras vitbalans enligt belysningen
som produceras av blixten.
Eliminera varm färgtoning som skapas
av glödlampsbelysning.
Bevara delvis varm färgtoning som
skapas av glödlampsbelysning.
Bevara varm färgtoning som skapas av
glödlampsbelysning.
När det används i naturligt ljus ger detta
alternativ färger närmare de som syns
med blotta ögat.
Använd med motiv belysta av direkt
solljus.
Använd i dagsljus under mulen himmel.
Blixt
2 700
3 000
3 700
Använd under fluorescerande
4 200 belysning. Välj lamptyp i enlighet med
5 000 ljuskällan.
6 500
7 200
5 400
Använd med studio strobe-belysning
och andra stora blixtenheter.
* Färgtemperatur. Alla värden är ungefärliga och återspeglar inte finjustering (om tillämpligt).
64 Grundläggande inställningar
Alternativ
K
Välj färgtemperatur
L
Manuellt förinställt
värde
K*
Beskrivning
Välj färgtemperatur från en lista med
2 500– värden eller genom att hålla in Fn110 000 knappen och vrida på den sekundära
kommandoratten.
Mät vitbalans för motiv eller ljuskälla
(håll in Fn1-knappen för att gå till
direktmätningsläge, 0 101), kopiera
—
vitbalans från ett existerade fotografi,
eller välj ett existerande värde genom
att hålla in Fn1-knappen och vrida på
den sekundära kommandoratten.
* Färgtemperatur. Alla värden är ungefärliga och återspeglar inte finjustering (om tillämpligt).
A 4 (“Auto”)
Fotoinformationen för bilder som tagits med
automatisk vitbalans listar färgtemperaturen
som valdes av kameran då bilden togs. Du kan
använda detta som referens när du väljer ett
värde för Välj färgtemperatur. För att visa
fotograferingsdata under uppspelning, gå till
Monitoralternativ för visning i
visningsmenyn och välj Fotograferingsdata.
Grundläggande inställningar 65
D D (“Automatik för naturligt ljus”)
D (Automatik för naturligt ljus) kanske inte ger önskat resultat under
konstgjord belysning. Välj 4 (Auto) eller ett alternativ som matchar
ljuskällan.
D Belysning med studioblixt
4 (Auto) kanske inte ger önskat resultat med stora studioblixtenheter.
Använd ett förinställt värde för vitbalans eller ställ in vitbalansen på 5
(Blixt) och använd finjustering för att justera vitbalansen.
D Finjustering av vitbalans
Med andra inställningar än Välj färgtemperatur kan vitbalansen
finjusteras med Vitbalans-alternativen i i-menyn och foto- och
filminspelningsmenyerna (0 99).
A Färgtemperatur
Den uppfattade färgen hos en ljuskälla varierar med den som tittar och med
andra förhållanden. Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen hos en
ljuskälla, definierad med avseende på den temperatur som ett objekt måste
upphettas till för att utstråla ljus med samma våglängd. Ljuskällor med en
färgtemperatur på omkring 5 000–5 500 K ser vita ut, och ljuskällor med en
lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser ut att vara lite gula eller
röda. Ljuskällor med en högre färgtemperatur förefaller blåtonade.
“Varmare” (rödare) färger
3000
4000
“Kallare” (blåare) färger
5000
6000
8000
10000 [ K ]
Välj i allmänhet lägre värden om dina bilder har en röd färgton eller för att
avsiktligt göra färgerna kallare, högre värden om dina bilder är blåtonade
eller för att avsiktligt göra färgerna varmare.
66 Grundläggande inställningar
Ljudlös fotografering
För att aktivera den elektroniska slutaren
och eliminera brus och vibrationer som
uppstår genom användning av mekanisk
slutare, välj På för Ljudlös fotografering i
fotograferingsmenyn. Notera att den
elektroniska slutaren används oavsett
vilket alternativ som valts för Anpassad inställning d5 (Slutartyp).
En ikon visas när ljudlös fotografering är
aktiverat. I andra utlösarlägen än
Serietagning H (utökad) slocknar
displayen en kort stund när slutaren
utlöses för att signalera att en bild har
tagits.
Om ljudlös fotografering aktiveras ändras
bildmatningshastigheterna för serietagningslägena (0 85) och
vissa funktioner inaktiveras, inklusive blixt, brusreducering för lång
exponering, flimmerreducering och signalhögtalare.
D Ljudlös fotografering
Välj På för Ljudlös fotografering för att dämpa slutaren, men detta befriar
inte fotografer från kravet att respektera deras motivs integritet och
bildrättigheter. Även om ljudet av den mekaniska slutaren dämpas kan
andra ljud höras, till exempel under autofokus eller justering av bländaren
eller om knappen G eller K trycks in när ett annat alternativ än Av är valt
för Vibrationsreducering. Under ljudlös fotografering kan flimmer, streck
eller förvrängningar synas på displayen och i den slutliga bilden under
fluorescerande, kvicksilver- eller natriumlampor eller om kameran eller
motivet rör sig under fotograferingen. Ojämna kanter, falska färger,
moaréeffekt och ljusa partier kan också uppstå. Ljusa områden eller streck
kan uppstå i vissa områden i bilden med blinkande skyltar eller andra
oregelbundna ljuskällor eller om motivet lyses upp kort av ett stroboskop
eller annan ljus, kortvarig ljuskälla.
Grundläggande inställningar 67
Betygsätta bilder
Valda bilder kan betygsättas eller markeras som kandidater för
senare radering. Betygen kan också visas i Capture NX-D och
ViewNX-i. Skyddade bilder kan inte betygsättas.
1 Välj en bild.
Tryck på K-knappen för att starta
bildvisning och visa en bild som du vill
betygsätta.
2 Visa i-menyn.
Tryck på i-knappen för att visa imenyn.
3 Välj Betygsätt.
Markera Betygsätt och tryck på J.
4 Välj ett betyg.
Vrid på den primära kommandoratten
för att välja ett betyg från noll till fem
stjärnor, eller välj d för att markera
bilden som en kandidat för senare
radering. Tryck på J för att slutföra
åtgärden.
68 Grundläggande inställningar
Skydda bilder från radering
Använd alternativet Skydda i i-menyn för att skydda bilder från
oavsiktlig radering. Notera att detta INTE förhindrar att bilderna
raderas när minneskortet formateras.
1 Välj en bild.
Tryck på K-knappen för att starta
bildvisning och visa en bild som du vill
skydda.
2 Visa i-menyn.
Tryck på i-knappen för att visa imenyn.
3 Välj Skydda.
Markera Skydda och tryck på J.
Skyddade bilder indikeras med en
P-ikon. För att ta bort skyddet, visa
bilden och upprepa steg 2–3.
A Ta bort skyddet från alla bilder
För att ta bort skyddet från alla bilder i den mapp eller de mappar som för
närvarande valts för Visningsmapp i visningsmenyn, välj Ta bort skyddet
för alla i i-menyn.
Grundläggande inställningar 69
Fotograferingsreglage
Detta kapitel beskriver reglage som kan användas under
fotografering.
Funktionsratten
Tryck på upplåsningsknappen Funktionsratt
för funktionsratten och vrid på
funktionsratten för att välja
bland följande lägen:
• b Auto: Ett “sikta och tryck”läge där kameran ställer in
exponering och nyans (0 41,
Upplåsningsknapp för funktionsratten
45).
• P Programautomatik: Kameran
ställer in slutartid och bländare för optimal exponering.
Rekommenderas för ögonblicksbilder och i andra situationer där
det inte finns tid att justera kamerainställningarna.
• S Slutartidsstyrd automatik: Du väljer slutartid, kameran väljer
bländare för bästa resultat. Använd för att frysa eller skapa oskärpa
i rörelser.
• A Bländarstyrd automatik: Du väljer bländare, kameran väljer slutartid
för bästa resultat. Använd för att göra bakgrunder oskarpa eller för
att fokusera på både förgrund och bakgrund.
• M Manuell: Du styr både slutartid och bländare. Ställ in slutartiden
på “bulb” eller “tid” för långtidsexponeringar.
• U1, U2, U3 Användarinställningslägen: Tilldela ofta använda inställningar
till dessa positioner för att snabbt kunna hämta dem.
70 Fotograferingsreglage
P: Programautomatik
I detta läge justerar kameran slutartid och
bländare automatiskt enligt ett inbyggt
program för optimal exponering i de flesta
situationer. Olika kombinationer av
slutartid och bländare som ger samma
exponering kan väljas genom att vrida på
den primära kommandoratten (“flexibelt
program”). Medan flexibelt program är aktiverat visas en indikator
för flexibelt program (U). För att återställa standardinställningarna
för slutartid och bländare, vrid på den primära kommandoratten tills
indikatorn försvinner, välj ett annat läge eller stäng av kameran.
S: Slutartidsstyrd automatik
Med slutartidsstyrd automatik väljer du
slutartid medan kameran automatiskt
väljer den bländare som ger optimal
exponering. För att välja en slutartid, vrid
på den primära kommandoratten.
Slutartiden kan ställas in på “×200” eller på
värden mellan 30 sek. och 1/8 000 sek. och
kan låsas på den valda inställningen
(0 281).
Monitor
Kontrollpanel
Fotograferingsreglage 71
A: Bländarstyrd automatik
Med bländarstyrd automatik väljer du
bländare medan kameran automatiskt
väljer den slutartid som ger optimal
exponering. Vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja en bländare,
mellan minsta och största värdet för
objektivet. Bländaren kan låsas på den
valda inställningen (0 281).
Monitor
Kontrollpanel
A Exponeringsinställningar för filmläge
Följande exponeringsinställningar kan justeras i filmläge:
P, S 1
A
M
Bländare
—
✔
✔
Slutartid
—
—
✔
ISO-känslighet
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Exponering för läge S motsvarar läge P.
2 Den övre gränsen för ISO-känslighet kan väljas med Inställningar för
ISO-känslighet > Högsta känslighet i filminspelningsmenyn.
3 Oavsett det alternativ som valts för Inställningar för ISO-känslighet > Högsta
känslighet eller för ISO-känslighet (läge M), är den övre gränsen när På är valt för
Elektronisk vibrationsreducering i filminspelningsmenyn ISO 25600 (Z 7) eller
51200 (Z 6).
4 Om På är valt för Inställningar för ISO-känslighet > Auto. ISO-känslighet
(läge M) i filminspelningsmenyn, kan den övre gränsen för ISO-känslighet väljas med
alternativet Högsta känslighet.
72 Fotograferingsreglage
M: Manuell
I manuellt exponeringsläge styr du både slutartid och bländare. Vrid
på den primära kommandoratten för att välja en slutartid och på
den sekundära kommandoratten för att ställa in bländare.
Slutartiden kan ställas in på “×200” eller på värden mellan 30 sek.
och 1/8 000 sek., eller så kan slutaren hållas öppen på obestämd tid för
en långtidsexponering (0 78). Bländaren kan ställas in på värden
mellan det minsta och största värdet för objektivet. Använd
exponeringsindikatorerna för att kontrollera exponeringen.
Monitor
Kontrollpanel
Slutartid
Slutartid
Bländare
Bländare
Slutartid och bländare kan låsas på de valda inställningarna.
Fotograferingsreglage 73
D Exponeringsindikatorer
Exponeringsindikatorerna visar om bilden blir under- eller överexponerad
med de aktuella inställningarna. Beroende på det alternativ som valts för
Anpassad inställning b1 (EV-steg för exp.kontroll) visas mängden undereller överexponering i steg om 1/3 eller 1/2 EV. Displayerna blinkar om
gränserna i exponeringsmätningssystemet överskrids.
Anpassad inställning b1 inställd på “1/3 steg”
Underexponerad med Överexponerad med
Optimal exponering
1/3 EV
mer än 3 EV
Monitor
Sökare
A Automatisk ISO-känslighet (läge M)
Om automatisk ISO-känslighet (0 81) är aktiverat justeras ISOkänsligheten automatiskt för optimal exponering med den valda
slutartiden och bländaren.
74 Fotograferingsreglage
Användarinställningar: Lägena U1, U2 och U3
Tilldela ofta använda inställningar till positionerna U1, U2 och U3 på
funktionsratten.
❚❚ Spara användarinställningar
Följ stegen nedan för att spara inställningar:
1 Välj ett läge.
Vrid funktionsratten till
önskat läge.
2 Justera inställningarna.
Gör önskade inställningar för kamerainställningar, inklusive:
• alternativ för fotograferingsmenyn,
• alternativ för filminspelningsmenyn,
• Anpassade inställningar, och
• fotograferingsläge, slutartid (lägena S och M), bländare (lägena
A och M), flexibelt program (läge P), exponeringskompensation
och blixtkompensation.
3 Välj Spara användarinställningar.
Markera Spara användarinställningar
i inställningsmenyn och tryck på 2.
4 Välj en position.
Markera Spara som U1, Spara som U2 eller Spara som U3 och
tryck på 2.
Fotograferingsreglage 75
5 Spara användarinställningar.
Markera Spara inställningar och tryck på J för att tilldela de
inställningar som valdes i steg 1 och 2 till den position på
funktionsratten som valdes i steg 4.
❚❚ Hämta användarinställningar
Vrid funktionsratten till U1, U2
eller U3 för att hämta de
inställningar som senast sparats
till denna position.
❚❚ Återställa användarinställningar
För att återställa inställningarna för U1, U2 eller U3 till
standardvärdena:
1 Välj Återställ användarinställningar.
Markera Återställ
användarinställningar i
inställningsmenyn och tryck på 2.
2 Välj en position.
Markera Återställ U1, Återställ U2 eller Återställ U3 och tryck
på 2.
3 Återställ användarinställningar.
Markera Återställ och tryck på J för att återställa
standardinställningarna för den valda positionen. Kameran
fungerar i läge P.
76 Fotograferingsreglage
D Användarinställningar
Följande kan inte sparas till U1, U2 eller U3.
Fotograferingsmenyn:
Filminspelningsmenyn:
• Lagringsmapp
• Välj bildområde
• Välj bildområde
• Hantera Picture Control
• Hantera Picture Control
• Multiexponering
• Intervalltimerfotografering
• Skapa timelapse-film
• Fotografering m fokusförskj.
Fotograferingsreglage 77
Långtidsexponeringar (läge M)
Välj följande slutartider för
långtidsexponeringar av rörliga ljuskällor,
stjärnor, nattlandskap eller fyrverkerier.
• Bulb: Slutaren hålls öppen medan
avtryckaren hålls intryckt.
• Tid: Exponeringen startar när avtryckaren
trycks in och avslutas när knappen trycks
in en andra gång.
• Slutartid: Bulb
(35-sekundersexponering)
• Bländare: f/25
För att förhindra oskärpa, montera
kameran på ett stativ eller använd en separat såld trådlös
fjärrkontroll, trådutlösare eller annan fjärrutlösarenhet. Nikon
rekommenderar också att du använder ett fulladdat batteri eller en
nätadapter och strömkontakt (säljs separat) för att förhindra
strömavbrott medan slutaren är öppen. Notera att brus (ljusa
fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar eller dimma) kan uppstå
vid långa exponeringar. Ljusa fläckar och dimma kan minskas
genom att välja På för Brusreducering för lång exp. i
fotograferingsmenyn.
1 Förbered kameran.
Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig,
jämn yta.
2 Välj läge M.
Vrid funktionsratten till M.
78 Fotograferingsreglage
3 Välj en slutartid.
Vrid på den primära kommandoratten för att välja slutartiden
Bulb (långtidsexponering) eller Time (tid).
Bulb
Tid
4 Öppna slutaren.
Bulb: Efter fokuseringen, tryck in avtryckaren hela vägen ner. Håll
avtryckaren intryckt tills exponeringen är slutförd.
Tid: Tryck in avtryckaren hela vägen ned.
5 Stäng slutaren.
Bulb: Ta bort fingret från avtryckaren.
Tid: Tryck in avtryckaren hela vägen ned.
Fotograferingsreglage 79
S (ISO-känslighet)-knappen
Håll in S-knappen och vrid på den
primära kommandoratten för att justera
kamerans ljuskänslighet i enlighet med
den mängd ljus som finns tillgänglig. Den
aktuella inställningen visas i
fotograferingsinformationen och
kontrollpanelen. Välj bland inställningar
från ISO 64 till ISO 25600 (eller med Z 6, från
ISO 100 till ISO 51200). Inställningar från
ungefär 0,3 till 1 EV under det lägsta av
dessa värden och 0,3 till 2 EV över det
högsta finns också tillgängliga för speciella
situationer. b-läget har ett ytterligare ISO-A
(auto)-alternativ.
S-knappen
Primär kommandoratt
D ISO-känslighet
Ju högre ISO-känslighet, desto mindre ljus behövs för exponeringen, vilket
ger möjlighet till kortare slutartider eller mindre bländare, men risken är
större att bilden påverkas av brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar,
dimma eller ränder). Brus är särskilt sannolikt vid inställningar mellan
Hög 0,3 och Hög 2.
D Hög 0,3–Hög 2
Hög 0,3 till Hög 2 motsvarar ISO-känsligheter på 0,3–2 EV över det högsta
numeriska värdet. Hög 0,3 motsvarar ISO 32000 (Z 7) eller ISO 64000 (Z 6),
medan Hög 2 motsvarar ISO 102400 (Z 7) eller ISO 204800 (Z 6).
D Låg 0,3–Låg 1
Låg 0,3 till Låg 1 motsvarar ISO-känsligheter på 0,3–1 EV under det lägsta
numeriska värdet. Låg 0,3 motsvarar ISO 50 (Z 7) eller ISO 80 (Z 6), medan
Låg 1 motsvarar ISO 32 (Z 7) eller ISO 50 (Z 6). Använd för större bländare
eller långa slutartider i stark belysning. Högdagrar kan förlora vissa detaljer.
I de flesta fall rekommenderas ISO-känsligheter vid eller över det lägsta
numeriska värdet.
80 Fotograferingsreglage
Automatisk ISO-känslighet
I lägena P, S, A och M kan automatisk ISOSekundär kommandoratt
känslighet aktiveras eller inaktiveras
genom att hålla in S-knappen och vrida
på den sekundära kommandoratten. När
automatisk ISO-känslighet är aktiverad
justeras ISO-känsligheten automatiskt om
optimal exponering inte kan uppnås med
värdet som valts med S-knappen och
den primära kommandoratten. För att
förhindra att ISO-känsligheten blir för hög
kan du välja en övre gräns från ISO 100 (Z 7)
S-knappen
eller ISO 200 (Z 6) till Hög 2 med
alternativet Inställningar för ISO-känslighet > Högsta känslighet
i fotograferingsmenyn.
När automatisk ISO-känslighet är aktiverad visar
fotograferingsinformationen ISO AUTO och kontrollpanelen ISO-A. När
känsligheten ändras från det värde som valts av användaren visas
det ändrade värdet på displayen.
Monitor
Kontrollpanel
D Automatisk ISO-känslighet
Om ISO-känsligheten som valts av användaren är högre än den som valts
för Högsta känslighet när automatisk ISO-känslighet är aktiverad används
det värde som valts av användaren i stället. När en blixt används begränsas
slutartiden till värden mellan den tid som valts för Anpassad inställning e1
(Blixtsynkhastighet) och den tid som valts för Anpassad inställning e2
(Blixtslutartid).
Fotograferingsreglage 81
E (Exponeringskompensation)-knappen
I andra lägen än b kan exponeringskompensation användas för att
ändra exponeringen från det värde som föreslås av kameran, vilket
gör bilderna ljusare eller mörkare. Välj bland värden mellan –5 EV
(underexponering) och +5 EV (överexponering) i steg om 1/3 EV
(endast fotografier; intervallet för filmer är –3 till +3 EV). Generellt
gör positiva värden motivet ljusare, medan negativa värden gör det
mörkare.
–1 EV
Ingen
exponeringskompensation
+1 EV
För att välja ett värde för exponeringskompensation, tryck på Eknappen och vrid på den primära kommandoratten tills önskat
värde visas.
E-knapp
Kontrollpanel
Primär kommandoratt
82 Fotograferingsreglage
Vid andra värden än ±0,0 visas exponeringsindikatorn och en
E-ikon efter att du släpper E-knappen. Det aktuella värdet för
exponeringskompensation kan kontrolleras genom att trycka på
E-knappen.
Monitor
Sökare
Den normala exponeringen kan återställas genom att
exponeringskompensationen ställs in på ±0.
Exponeringskompensationen återställs inte om kameran stängs av.
D Läge M
I exponeringsläge M påverkar exponeringskompensationen bara
exponeringsindikatorn. Slutartid och bländare ändras inte.
Exponeringsindikatorn och det aktuella värdet för
exponeringskompensation kan visas genom att trycka på E-knappen.
D Fotografering med blixt
Om en extra blixt används påverkar exponeringskompensationen både
blixtnivån och exponeringen, vilket ändrar ljusheten på både
huvudmotivet och bakgrunden. Anpassad inställning e3
(Exponeringskomp. för blixt) kan användas för att begränsa effekterna av
exponeringskompensationen till endast bakgrunden.
Fotograferingsreglage 83
c/E (Utlösarläge/självutlösare)-knappen
“Utlösarläget” avgör vad som händer när avtryckaren trycks in. För
att välja ett utlösarläge, håll in c (E)-knappen och vrid på den
primära kommandoratten. Tryck på J när önskat alternativ är
markerat. Det valda alternativet indikeras med ikoner i
fotograferingsinformationen och kontrollpanelen.
Monitor
Kontrollpanel
Följande alternativ är tillgängliga i fotoläge.
U
V
W
Alternativ
Enkelbild
Beskrivning
Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks in.
Medan avtryckaren hålls intryckt tar kameran 1–5
bilder per sekund. Bildhastigheten kan väljas genom
att vrida på den sekundära kommandoratten när
Serietagning L är markerat i menyn för utlösarläge.
Medan avtryckaren hålls intryckt tar kameran upp till
Serietagning H
ungefär 5,5 bilder per sekund.
Serietagning L
84 Fotograferingsreglage
Alternativ
X
E
Beskrivning
Medan avtryckaren hålls intryckt tar kameran upp till
Serietagning H ungefär 9 bilder per sekund (Z 7) eller 12 bilder per
(utökad)
sekund (Z 6). Extra blixtar kan inte användas.
Flimmerreducering har ingen effekt.
Självutlösare
Ta bilder med självutlösaren (0 87).
D Fotograferingsinformationen
I lägena långsam serietagning och snabb serietagning uppdateras
displayen i realtid även medan fotografering pågår.
D Bildmatningshastighet
Bildmatningshastigheten varierar beroende på kamerainställningarna. De
ungefärliga maximala hastigheterna med olika inställningar ges i tabellen
nedan.
Utlösarläge
Bildkvalitet
JPEG/TIFF
Serietagning L
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
Serietagning H
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
Serietagning H
(utökad)
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
Bitdjup
—
12
14
—
12
14
—
12
14
Ljudlös fotografering
Av
På
Z 7: 4 bps
Z 6: 4,5 bps
5 bps
Z 7: 3,5 bps
Z 6: 4 bps
Z 7: 4 bps
5,5 bps
Z 6: 4,5 bps
Z 7: 5 bps
Z 7: 3,5 bps
Z 6: 5,5 bps
Z 6: 4 bps
Z 7: 9 bps
Z 7: 8 bps
Z 6: 12 bps
Z 6: 12 bps
Z 7: 8 bps
Z 7: 6,5 bps
Z 6: 9 bps
Z 6: 8 bps
Fotograferingsreglage 85
D Serietagning H (utökad)
Beroende på kamerainställningar kan exponeringen variera oregelbundet
under varje serie. Detta kan förhindras genom att låsa exponeringen
(0 90).
D Minnesbufferten
Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring, vilket
möjliggör fortsatt fotografering medan bilder sparas på minneskortet. Det
ungefärliga antalet bilder som kan lagras i bufferten med de aktuella
inställningarna visas i displayerna för antalet exponeringar medan
avtryckaren trycks in halvvägs.
Monitor
Kontrollpanel
Medan bilder sparas på minneskortet lyser åtkomstlampan för minneskort.
Beroende på fotograferingsförhållandena och minneskortets prestanda
kan sparandet ta från några få sekunder till några minuter. Ta inte ut
minneskortet och ta inte bort eller koppla ur strömförsörjningen innan
åtkomstlampan har släckts. Om kameran stängs av medan data finns kvar i
bufferten stängs inte strömmen av förrän alla bilder i bufferten sparats. Om
batteriet blir urladdat medan bilder finns kvar i bufferten, inaktiveras
slutarutlösningen och bilderna överförs till minneskortet.
86 Fotograferingsreglage
I filmläge kan du välja den åtgärd som ska utföras när avtryckaren
trycks in (0 45).
Alternativ
U
Enkelbild
c
Serietagning
Beskrivning
Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks in.
Oavsett vilket alternativ som valts kan maximalt 50
bilder tas med varje film.
Kameran tar bilder i upp till 3 (Z 7) eller 2 (Z 6) sek. i taget
medan avtryckaren hålls intryckt. Bildhastigheten
varierar beroende på det alternativ som valts för
Bildstorlek/bildfrekvens i filminspelningsmenyn.
Endast en bild i taget kan tas medan filminspelning
pågår.
Självutlösaren
I självutlösarläge startas en timer när avtryckaren trycks in, och en
bild tas när timern går ut.
1 Välj självutlösarläge.
Håll in c (E)-knappen och vrid på den
primära kommandoratten för att
markera E (självutlösare).
2 Välj slutarfördröjningen.
Vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja
slutarfördröjningen och tryck på J.
Fotograferingsreglage 87
3 Komponera bilden och fokusera.
Om AF-S är valt för fokusläge så startas
inte timern om kameran inte kan
fokusera.
4 Starta timern.
Tryck avtryckaren hela vägen ner för att
starta timern. En E-ikon visas på
displayen och lampan för självutlösaren
börjar blinka och slutar två sekunder
innan bilden tas.
D Ta flera bilder
Använd Anpassad inställning c2 (Självutlösare) för att välja antalet bilder
som tas, och intervallet mellan bilderna som tas, när självutlösaren avslutar
nedräkningen.
88 Fotograferingsreglage
Sekundärväljaren
Använd sekundärväljaren som en joystick
för att välja fokuspunkten, eller tryck mitt
på den för att låsa fokus och/eller
exponering.
Val av fokuspunkt
Använd sekundärväljaren för att välja
fokuspunkten i
fotograferingsinformationen. Val av
fokuspunkt är inte tillgängligt när
automatiskt AF-område är valt för
AF-områdesläge (0 54).
Fokuspunkt
Lås för autoexponering (AE)
Tryck mitt på sekundärväljaren för att låsa exponeringen på den
aktuella inställningen. AE-lås kan användas för att komponera om
bilder efter mätning av ett motiv som inte kommer att finnas i det
valda fokusområdet i den slutliga kompositionen, och är särskilt
effektivt med spotmätning eller centrumvägd mätning.
Fokuslås
Tryck på mitten av sekundärväljaren för att låsa fokus på det aktuella
motivet när AF-C är valt för fokusläge. Välj ett annat AF-områdesläge
än automatiskt AF-område när fokuslås används.
Fotograferingsreglage 89
❚❚ Låsa fokus och exponering
Följ stegen nedan för att använda fokus- och exponeringslås.
1 Ställ in fokus och exponering.
Placera motivet i den valda fokuspunkten och tryck in
avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus och exponering.
2 Lås fokus och exponering.
Avtryckare
Med avtryckaren intryckt halvvägs,
tryck på mitten av sekundärväljaren för
att låsa både fokus och exponering (en
AE-L-ikon visas).
Sekundärväljare
90 Fotograferingsreglage
3 Komponera om bilden och
fotografera.
Fokus förblir låst mellan fotografierna
om du håller avtryckaren intryckt
halvvägs (AF-S) eller om du håller mitten
på sekundärväljaren intryckt, vilket gör
det möjligt att ta flera fotografier i rad
med samma fokusinställning.
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet medan fokuslås
är aktiverat. Om motivet flyttar sig, fokusera igen på det nya
avståndet.
D AF-S
När AF-S är valt för fokusläge låses fokus medan avtryckaren trycks in
halvvägs (fokus låses också när mitten på sekundärväljaren trycks in).
D Använda avtryckaren för exponeringslås
Om På (halvvägs nedtryckt) är valt för Anpassad inställning c1 (AE-lås via
avtryckaren) låses exponeringen medan avtryckaren trycks in halvvägs.
Fotograferingsreglage 91
i-menyn
Om du trycker på i-knappen visas i-menyn: en meny med ofta
använda inställningar för det aktuella läget.
Använda i-menyn
Tryck på i-knappen för att visa i-menyn.
Markera alternativ med multiväljaren och tryck på J för att visa
alternativ, markera sedan ett alternativ och tryck på J för att välja
det och återgå till i-menyn (för att återgå till föregående display
utan att ändra inställningar, tryck på i-knappen).
A Kommandorattarna
Du kan även justera inställningarna för
markerade alternativ genom att vrida på den
primära kommandoratten för att välja ett
alternativ och sedan trycka på J
(underalternativ, om sådana finns tillgängliga,
kan väljas genom att vrida på den sekundära
kommandoratten. I vissa fall kan samma
alternativ väljas med vilken som helst av de båda kommandorattarna). Det
aktuella alternativet väljs också om du markerar ett annat alternativ med
multiväljaren eller trycker in avtryckaren halvvägs.
92 i-menyn
i-menyn för fotoläge
Med standardinställningarna visas följande alternativ på i-menyn
för fotoläge.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Ställ in Picture Control .....................94
2 Vitbalans .............................................98
7 Wi-Fi-anslutning ............................. 109
8 Aktiv D-Lighting.............................. 110
3 Bildkvalitet........................................ 104 9 Utlösarläge ....................................... 111
4 Bildstorlek......................................... 106 10 Vibrationsreducering..................... 112
5 Blixtläge ............................................ 107 11 AF-områdesläge.............................. 113
6 Mätning............................................. 108 12 Fokusläge ......................................... 113
i-menyn 93
Ställ in Picture Control
Välj en Picture Control enligt motivet eller motivtypen.
Alternativ
n
Auto
Q
Standard
R
Neutral
S
Mättade färger
T
Monokrom
o
Porträtt
p
Landskap
q
k01–
k20
Beskrivning
Kameran justerar automatiskt nyanser och
färgtoner baserat på Standard Picture Control.
Huden hos porträttmotiv ser mjukare ut, och
element som bladverk och himmel i utomhusbilder
ser mer mättade ut än i bilder som tagits med
Standard Picture Control.
Standardbearbetning för en balanserad effekt.
Rekommenderas i de flesta situationer.
Minsta möjliga bearbetning för en naturlig effekt.
Lämpligt för fotografier som vid ett senare tillfälle
kommer att bearbetas eller retuscheras.
Bilderna förbättras för en mättad
fotoutskriftseffekt. Lämpligt för fotografier som
framhäver primärfärger.
Ta monokroma fotografier.
Behandla porträtt för en naturlig hudton och en
avrundad känsla.
Skapar livfulla landskap och stadslandskap.
Detaljer bevaras inom ett brett färgtonsområde,
från högdagrar till skuggor. Lämpligt för fotografier
Jämn
som vid ett senare tillfälle kommer att bearbetas
eller retuscheras mycket.
Välj bland följande Picture Controls, som var och en
är en unik kombination av nyans, färgton, mättnad
Creative Picture och andra inställningar anpassade för en viss effekt:
Control (Kreativ Dröm, Morgon, Pop, Söndag, Mörkt, Dramatiskt,
Picture Control) Tystnad, Urblekt, Melankoliskt, Rent, Denim,
Leksak, Sepia, Blå, Röd, Rosa, Svart kol, Grafit,
Binärt och Kol.
94 i-menyn
För att visa Picture Control-inställningar,
markera en Picture Control och tryck på 3.
Ändringar av inställningarna kan
förhandsgranskas på displayen (0 96).
Aktuell Picture Control indikeras med en
ikon i displayen under fotografering.
i-menyn 95
❚❚ Ändra Picture Controls
Picture Controls kan ändras för att passa
motivet eller fotografens kreativa
målsättningar. Markera Ställ in Picture
Control i i-menyn och tryck på J för att
visa Picture Control-listan, markera sedan
en Picture Control och tryck på 3 för att
visa Picture Control-inställningar. Tryck på 1 eller 3 för att markera
den önskade inställningen och tryck på 4 eller 2 för att välja ett
värde i steg om 1, eller vrid på den sekundära kommandoratten för
att välja ett värde i steg om 0,25 (vilka alternativ som är tillgängliga
varierar beroende på den Picture Control som valts).
Standardinställningarna kan återställas genom att trycka på
O-knappen.
När du har justerat inställningarna enligt
dina önskemål, tryck på J för att aktivera
ändringarna och återgå till i-menyn.
Picture Controls som har ändrats från
standardinställningarna indikeras med en
asterisk (“U”).
D Tidigare inställningar
j-indikatorn under värdevisningen på
inställningsmenyn för Picture Control visar det
tidigare värdet för inställningen.
D “A” (Auto)
Om du väljer alternativet A (auto) som är tillgängligt för vissa inställningar
kan kameran justera inställningen automatiskt. Resultaten varierar
beroende på exponering och motivets position i bilden.
A “n Auto” Picture Control
Om n Auto väljs för Ställ in Picture Control
kan inställningarna justeras i intervallet A−2 till
A+2.
96 i-menyn
Följande inställningar är tillgängliga:
Alternativ
Effektnivå
Snabbskärpa
Skärpa
Medelskärpa
Klarhet
Kontrast
Ljushet
Mättnad
Nyans
Filtereffekter
Toning
Beskrivning
Stäng av eller höj effekten av Creative Picture Control
(Kreativ Picture Control).
Justera snabbt nivåerna för balanserad Skärpa,
Medelskärpa och Klarhet. Du kan även göra individuella
justeringar för följande parametrar:
• Skärpa: Kontrollera skärpan i detaljer och konturer.
• Medelskärpa: Justera skärpa enligt finheten i mönster
och linjer i mellantoner som påverkas av Skärpa och
Klarhet.
• Klarhet: Justera den totala skärpan och skärpan på
tjockare konturer utan att påverka ljushet eller det
dynamiska omfånget.
Justera kontrasten.
Höj eller sänk ljusheten utan förlust av detaljer i
högdagrar eller skuggor.
Styr färgernas intensitet.
Justera nyansen.
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma bilder.
Välj färgton för monokroma bilder. Tryck på 3 när ett
annat alternativ än B&W (svartvitt) är valt för att visa
alternativ för mättnad.
Toning
(Creative Picture Justera färgtonen som används för Creative Picture
Control) (Kreativ Controls.
bildkontroll)
D Filtereffekter
Välj mellan följande:
Läge
Y (gul)
O (orange)
R (röd)
G (grön)
Inställning
Dessa alternativ förstärker kontrasten och kan användas för att tona ner himlens
ljushet i landskapsfotografier. Orange ger mer kontrast än gult, och rött ger mer
kontrast än orange.
Grönt mjukar upp hudtoner och kan användas för porträtt.
i-menyn 97
Vitbalans
Justera vitbalans (för mer information, se “Vitbalans”, 0 63).
Alternativ
4
Auto
Behåll vitt (reducera varma färger)
Behåll övergripande atmosfär
Behåll varma färger
D Automatik för naturligt ljus
H
G
M
J
Direkt solljus
Molnigt
Skugga
Glödlampa
I
Alternativ
Fluorescerande
Natriumlampor
Varmt vitt fluoresc. ljus
Vitt fluorescerande ljus
Kallt vitt fluorescerande ljus
Vitt fluoresc. ljus, dagsljustyp
Fluoresc. ljus, dagsljustyp
Kvicksilverljus, hög färgtemp
5
K
L
Blixt
Välj färgtemperatur
Manuellt förinställt värde
Om du trycker på 3 när Auto eller
Fluorescerande är markerat visas
underalternativ för det markerade
alternativet.
Det aktuella vitbalansalternativet indikeras
med en ikon på displayen under
fotografering.
98 i-menyn
❚❚ Finjustering av vitbalans
Välj Vitbalans i i-menyn för att visa en lista
över vitbalansalternativ. Om ett annat
alternativ än Välj färgtemperatur är
markerat kan alternativen för finjustering
visas genom att trycka på 3. Eventuella
ändringar av alternativen för finjustering
kan förhandsgranskas på displayen.
Öka grönt
Öka blått
Öka gult
Öka magenta
Tryck på pilarna i displayen eller använd multiväljaren för att
finjustera vitbalans. Tryck på J för att spara inställningarna och
återgå till i-menyn.
En asterisk (“U”) bredvid vitbalansikonen
på fotograferingsinformationen indikerar
att finjustering används.
i-menyn 99
❚❚ Välja en färgtemperatur
Välj Vitbalans i i-menyn för att visa en lista över vitbalansalternativ.
När Välj färgtemperatur är markerat kan alternativ för
färgtemperatur visas genom att trycka på 3.
Värde för Gul–Blå axel
Värde för Grön–Magenta
axel
Tryck på 4 eller 2 för att markera siffror på axeln Gul–Blå eller
Grön–Magenta och tryck på 1 eller 3 för att ändra. Tryck på J för
att spara inställningarna och återgå till i-menyn. Om ett annat
värde än noll väljs för axeln Grön–Magenta visas en asterisk (“U”)
bredvid vitbalansikonen.
D Välj färgtemperatur
Tänk på att önskat resultat inte kan uppnås med fluorescerande belysning.
Välj I (Fluorescerande) för fluorescerande ljuskällor. Med andra ljuskällor
är det säkrast att ta en testbild för att kontrollera om det valda värdet är
lämpligt.
100 i-menyn
❚❚ Manuellt förinställt värde
Manuellt förinställt värde används för att lagra och hämta upp till 6
anpassade vitbalansinställningar för fotografering med ljus från
olika källor, eller för att kompensera för ljuskällor med starka
färgtoner. Följ stegen nedan för att mäta ett manuellt förinställt
värde för vitbalans.
1 Visa förinställda värden för vitbalans.
Markera Manuellt förinställt värde i imenyns vitbalansdisplay och tryck på 3
för att visa en lista över förinställda
värden för vitbalans.
2 Välj ett förinställt värde.
Markera önskat förinställt värde för
vitbalans (d-1 till d-6) och tryck på J för
att välja det markerade förinställda
värdet och återgå till i-menyn.
D Skyddade förinställda värden
Förinställda värden som indikeras av en
g-ikon är skyddade och kan inte ändras.
3 Välj direktmätningsläge.
Markera Vitbalans i i-menyn och håll
in J tills L-ikonerna på
fotograferingsinformationen och
kontrollpanelen börjar blinka och
vitbalansmål (r) visas vid den valda
fokuspunkten.
i-menyn 101
4 Mät vitbalans.
För att mäta vitbalans, tryck på ett vitt
eller grått objekt, eller använd
multiväljaren för att placera r över ett
vitt eller grått område på displayen och
tryck antingen på J eller tryck in
avtryckaren alla hela vägen (notera att r inte kan flyttas när en
extra blixt är monterad, och då måste du mäta vitbalans med ett
vitt eller grått objekt i mitten av bilden).
Om kameran inte kan mäta vitbalansen
visas ett meddelande. Försök att mäta
vitbalansen igen med ett annat mål.
5 Avsluta läget för direktmätning.
Tryck på i-knappen för att avsluta läget för direktmätning.
102 i-menyn
D Mäta manuellt förinställt värde för vitbalans
Manuellt förinställt värde för vitbalans kan inte mätas medan HDR- eller
multiexponeringsfotografering pågår.
D Läget direktmätning
Läget för direktmätning avslutas om inga åtgärder utförs under den tid som
valts för Anpassad inställning c3 (Fördröjning till avstängning) >
Väntelägestimer.
D Hantera förinställda värden
Alternativet Vitbalans > Manuellt förinställt värde i
fotograferingsmenyn kan användas för att kopiera vitbalans från en
existerande bild till ett valt förinställt värde, lägga till kommentarer eller
skydda förinställda värden.
D Manuellt förinställt värde: Välja ett förinställt värde
För att välja ett förinställt värde, välj Vitbalans >
Manuellt förinställt värde i
fotograferingsmenyn, markera sedan ett
förinställt värde och tryck på J. Om inget värde
finns för det valda förinställda värdet ställs
vitbalansen på 5 200 K, samma som Direkt
solljus.
i-menyn 103
Bildkvalitet
Välj ett filformat för fotografier.
Alternativ
NEF (RAW) + JPEG högm
NEF (RAW) + JPEG hög
NEF (RAW) + JPEG normalm
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG lågm
NEF (RAW) + JPEG låg
NEF (RAW)
JPEG högm
JPEG hög
JPEG normalm
JPEG normal
JPEG lågm
JPEG låg
TIFF (RGB)
Beskrivning
Spara två kopior av varje bild: en NEF-bild (RAW)
och en JPEG-kopia. Endast JPEG-kopian visas
under bildvisning, men om du tar bort JPEGkopian raderas även NEF-bilden (RAW). NEFbilden (RAW) kan endast visas med en dator.
Spara bilder i NEF-format (RAW).
Spara bilder i JPEG-format. Komprimeringen
ökar och filstorleken minskar när kvaliteten går
från “hög” till “normal” till “låg”. Välj alternativ
med m för att maximera kvaliteten, och
alternativ utan m för att säkerställa att alla bilder
har mer eller mindre samma filstorlek.
Spara bilder i okomprimerat TIFF-RGB-format
med ett bitdjup på 8 bitar per kanal (24-bitars
färg).
Det alternativ som för närvarande är valt
visas i displayen under fotograferingen.
104 i-menyn
A NEF (RAW)
NEF-bildfiler (RAW) med filtillägget “*.nef” innehåller rådata från
bildsensorn. Med hjälp av Nikons programvara ViewNX-i eller
Capture NX-D, kan du justera och efterjustera olika inställningar, så som
exponeringskompensation och vitbalans, så ofta du vill utan att
bildkvaliteten försämras, vilket gör att detta format passar utmärkt för
bilder som ska bearbetas på flera olika sätt. ViewNX-i och Capture NX-D är
tillgängliga gratis från Nikons Hämtningscenter.
Processen för att konvertera NEF-bilder (RAW) till andra format såsom JPEG
kallas “NEF (RAW)-bearbetning”. Du kan spara NEF-bilder (RAW) i andra
format med datorprogrammen ViewNX-i och Capture NX-D och även med
alternativet NEF (RAW)-bearbetning i kamerans retuscheringsmeny.
i-menyn 105
Bildstorlek
Välj vilken storlek som bilder ska sparas med.
Alternativ
Stor
NEF (RAW) Mellan
Liten
Stor
JPEG/TIFF Mellan
Liten
Beskrivning
Välj storleken för bilder som sparas med NEF-format
(RAW). NEF (RAW) är endast tillgängligt när ett NEF
(RAW)-alternativ är valt för bildkvalitet.
Välj storleken för bilder som sparas med JPEG- eller
TIFF-format.
Det alternativ som för närvarande är valt
visas i displayen under fotograferingen.
Bildernas fysiska mått i pixlar varierar med det alternativ som är valt
för Välj bildområde.
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
5 : 4 (30 × 24)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Stor
8 256 × 5 504
5 408 × 3 600
6 880 × 5 504
5 504 × 5 504
8 256 × 4 640
Bildstorlek
Mellan
6 192 × 4 128
4 048 × 2 696
5 152 × 4 120
4 128 × 4 128
6 192 × 3 480
Liten
4 128 × 2 752
2 704 × 1 800
3 440 × 2 752
2 752 × 2 752
4 128 × 2 320
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Stor
6 048 × 4 024
3 936 × 2 624
4 016 × 4 016
6 048 × 3 400
Bildstorlek
Mellan
4 528 × 3 016
2 944 × 1 968
3 008 × 3 008
4 528 × 2 544
Liten
3 024 × 2 016
1 968 × 1 312
2 000 × 2 000
3 024 × 1 696
Z 7:
Bildområde
Z 6:
Bildområde
106 i-menyn
Blixtläge
Välj ett blixtläge för extra blixtar (0 354). De alternativ som är
tillgängliga beror på det läge som valts med funktionsratten.
Alternativ
Upplättningsblixt
Tillgänglig i
b, P, S, A, M
K
Röda ögonreducering
Långsam synk +
röda ögon
L
Långsam synk
I
J
M
s
Alternativ
Synk på bakre ridå
Tillgänglig i
P, S, A, M
Avstängd blixt
b, P, S, A, M
P, A
Det alternativ som för närvarande är valt
indikeras med en ikon i displayen under
fotograferingen.
i-menyn 107
Mätning
Mätning bestämmer hur kameran ställer in exponeringen. Följande
alternativ är tillgängliga:
Alternativ
L
Matrismätning
M
Centrumvägd
mätning
N
Spotmätning
t
Högdagervägd
mätning
Beskrivning
Kameran mäter ett brett område i bilden och ställer in
exponering enligt färgtonsfördelning, färg,
komposition och avstånd för resultat nära de som ses
med blotta ögat.
Kameran mäter hela kompositionen men tilldelar
störst vikt till ett område i mitten av bilden, vars
storlek kan väljas med Anpassad inställning b3
(Centrumvägt område). Detta är den klassiska
mätningen för porträtt och rekommenderas också när
filter med en exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1×
används.
Kameran mäter en cirkel på  4 mm (motsvarande
ungefär 1,5 % av bilden) centrerad på den aktuella
fokuspunkten, vilket gör det möjligt att mäta motiv
som inte är centrerade (om automatiskt AF-område är
aktiverat mäter kameran i stället
mittenfokuspunkten). Spotmätning säkerställer att
motivet blir korrekt exponerat även om bakgrunden
är mycket ljusare eller mörkare.
Kameran tilldelar störst vikt till högdagrar. Använd
detta alternativ för att minska förlust av detaljer i
högdagrar, till exempel när du fotograferar artister i
strålkastarljus på en scen.
Det alternativ som för närvarande är valt
indikeras med en ikon i displayen under
fotograferingen.
108 i-menyn
Wi-Fi-anslutning
Aktivera eller inaktivera Wi-Fi. Aktivera Wi-Fi för att upprätta
trådlösa anslutningar till datorer eller mellan kameran och
smartphones eller surfplattor (smarta enheter) som kör
SnapBridge-appen.
Kameran visar en Wi-Fi-ikon när Wi-Fi är
aktiverat.
För att stänga av Wi-Fi, markera Wi-Fi-anslutning i i-menyn och
tryck på J. Om Wi-Fi är aktiverat visas uppmaningen Stäng Wi-Fianslutning. Tryck på J för att avsluta anslutningen.
A Trådlösa anslutningar
För information om att upprätta trådlösa anslutningar till datorer och
smarta enheter, se Nätverksguide, som är tillgänglig från Nikons
Hämtningscenter:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/493/Z_6.html
Mer information om hur man använder SnapBridge finns tillgänglig via
appens online-hjälp.
i-menyn 109
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarar detaljer i högdagrar och skuggor, och ger
fotografier med naturlig kontrast. Använd för motiv med hög
kontrast, till exempel när du fotograferar utomhus i starkt ljus
genom en dörr eller ett fönster eller tar bilder av motiv i skuggan en
solig dag. Bäst effekt uppnås när det används med matrismätning.
Av
Alternativ
Y
Auto
Z
P
Q
R
c
Extra hög
Hög
Normal
Y Auto
Beskrivning
Kameran justerar automatiskt Aktiv D-Lighting i enlighet
med fotograferingsförhållandena (i läge M är dock Y
Auto motsvarande som Q Normal).
Välj den mängd Aktiv D-Lighting som utförs från Z
Extra hög, P Hög, Q Normal och R Låg.
Låg
Av
Aktiv D-Lighting av.
Det alternativ som för närvarande är valt
indikeras med en ikon i displayen under
fotograferingen.
D Aktiv D-Lighting
Brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) kan uppstå i
bilder tagna med Aktiv D-Lighting. Ojämn skuggning kan bli synligt med
vissa motiv. Aktiv D-Lighting gäller inte vid höga ISO-känsligheter (Hi 0,3–
Hi 2), inklusive höga känsligheter valda via automatisk ISO-känslighet.
110 i-menyn
Utlösarläge
Välj den funktion som utförs när avtryckaren trycks ned hela vägen.
För mer information, se “c/E (Utlösarläge/självutlösare)-knappen”
(0 84).
U
V
W
Alternativ
Enkelbild
Serietagning L
X
E
Alternativ
Serietagning H (utökad)
Självutlösare
Serietagning H
När Serietagning L eller Självutlösare är markerat kan ytterligare
alternativ visas genom att trycka på 3.
Om du trycker på 3 när Serietagning L är
markerat visas alternativ för
bildmatningshastighet.
Om du trycker på 3 när Självutlösare är
markerat visas alternativ för
slutarfördröjning och antal bilder som tas
när timern löper ut.
Det aktuella utlösarläget visas med ikoner
på fotograferingsinformationen och
kontrollpanelen.
i-menyn 111
Vibrationsreducering
Välj om vibrationsreducering ska aktiveras. De alternativ som är
tillgängliga varierar beroende på objektivet.
Alternativ
På
C Normal
D
Sport
E
Av
Beskrivning
Välj för ökad vibrationsreducering när du fotograferar
stillastående motiv.
Välj när du fotograferar idrottare eller andra motiv som
rör sig snabbt och oförutsägbart.
Vibrationsreducering av.
Andra alternativ än Av visas av en ikon i
displayen under fotograferingen.
D Vibrationsreducering
Vibrationsreducering kanske inte är tillgängligt med vissa objektiv. När du
använder vibrationsreducering, vänta tills bilden i displayen stabiliseras
innan du fotograferar. Med vissa objektiv kan bilden i displayen också
vingla efter att slutaren har utlösts. Detta är normalt och tyder inte på något
fel.
Sport eller På rekommenderas för panoreringsbilder. I lägena Sport,
Normal och På används vibrationsreducering endast för rörelser som inte
är en del av panoreringen (om kameran panoreras horisontellt, till exempel,
används vibrationsreducering endast på vertikala skakningar).
För att undvika oavsedda resultat, välj Av när kameran är monterad på ett
stativ, förutom om stativets huvud inte är säkrat eller om kameran är
monterad på ett enbensstativ. I dessa fall rekommenderar vi att Normal,
Sport eller På används.
112 i-menyn
AF-områdesläge
AF-områdesläge styr hur kameran väljer fokuspunkten för
autofokus. För mer information, se “AF-områdesläge” (0 54).
3
d
e
Alternativ
Pinpoint-AF
Enpunkts-AF
Dynamiskt AF-område
f
g
h
Alternativ
Brett AF-område (litet)
Brett AF-område (stort)
Automatiskt AF-område
Det alternativ som för närvarande är valt
visas med en ikon i displayen under
fotograferingen.
Fokusläge
Fokusläget styr hur kameran fokuserar. För mer information, se
“Välja ett fokusläge” (0 52).
Alternativ
AF-S
AF-C
Enkel AF
MF
Alternativ
Manuell fokusering
Kontinuerlig AF
Det alternativ som för närvarande är valt
visas med en ikon i displayen under
fotograferingen.
i-menyn 113
Filmläge-i-menyn
Med standardinställningarna visas följande alternativ på i-menyn
för filmläge.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Ställ in Picture Control................... 115
2 Vitbalans ........................................... 115
7 Wi-Fi-anslutning ............................. 120
8 Aktiv D-Lighting.............................. 120
3 Bildstorl. o. -hastighet/
9 Elektronisk vibrationsreducering.... 120
Bildkvalitet........................................ 116 10 Vibrationsreducering..................... 121
4 Mikrofonkänslighet ........................ 118 11 AF-områdesläge.............................. 121
5 Välj bildområde............................... 119 12 Fokusläge.......................................... 121
6 Mätning............................................. 120
A “Samma som fotoinställningar”
Om Samma som fotoinställningar är valt för
Ställ in Picture Control, Vitbalans, Aktiv
D-Lighting eller Vibrationsreducering i
filminspelningsmenyn visas en h-ikon i
övre vänstra hörnet i i-menyn, vilket indikerar
att de alternativ som valts för dessa
inställningar i fotoläge även gäller i filmläge
och tvärt om.
114 i-menyn
Ställ in Picture Control
Välj en Picture Control för filminspelning. För mer information, se
“Ställ in Picture Control” (0 94).
Vitbalans
Justera vitbalans för filminspelning. För mer information, se
“Vitbalans” (0 63, 98).
i-menyn 115
Bildstorlek, bildfrekvens och filmkvalitet
Välj bildstorleken (i pixlar) och bildfrekvensen för filmer. Du kan
också välja mellan två Filmkvalitet-alternativ: Hög kvalitet
(indikeras av bildstorlek/-frekvens-ikoner med “m”) och Normal.
Tillsammans bestämmer dessa alternativ den maximala
bithastigheten, såsom det visas i följande tabell.
Bildstorlek/bildfrekvens 1
r
s
t
w
x
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
A
B
C
Maximal bithastighet
(Mbps)
Hög
Max.
kvalitet
Normal inspelningstid
3 840 × 2 160 (4K UHD): 30p
3 840 × 2 160 (4K UHD): 25p
3 840 × 2 160 (4K UHD): 24p
1 920 × 1 080: 120p
144
—2
3
1 920 × 1 080: 100p 3
1 920 × 1 080: 60p
1 920 × 1 080: 50p
29 min.
59 sek. 4
56
28
28
14
1 920 × 1 080: 30p
1 920 × 1 080: 25p
1 920 × 1 080: 24p
1 920 × 1 080: 30p ×4 (slow-mo) 3
1 920 × 1 080: 25p ×4 (slow-mo) 3
1 920 × 1 080: 24p ×5 (slow-mo) 3
36
—2
3 min.
29
1 Faktiska bildfrekvenser för värden listade som 120p, 60p, 30p 24p är 119,88 bps, 59,94 bps, 29,97 bps
respektive 23,976 bps.
2 Filmkvalitet låst på Hög kvalitet.
3 Bildområde låst på DX (Z 7) eller FX (Z 6); ansiktsigenkänning inte aktiverat i automatiskt AFområdesläge.
4 Varje film kan spelas in i upp till 8 filer på upp till 4 GB var. Antalet filer och längden på varje fil varierar
med de alternativ som valts för Bildstorlek/bildfrekvens och Filmkvalitet. Filmer som
är inspelade till minneskort formaterade i kameran kommer dock att spelas in som en enda fil oavsett
storlek om kortet har en kapacitet över 32 GB.
116 i-menyn
Det alternativ som för närvarande är valt
visas av en ikon i displayen.
❚❚ Slowmotionfilmer
För att spela in tysta slowmotionfilmer, välj ett “slow-mo”-alternativ
för Bildstorlek/bildfrekvens. Slowmotion-filmer spelas in med 4
eller 5 gånger den nominella hastigheten och spelas upp med den
nominella hastigheten. Filmer inspelade med 1 920 × 1 080: 30p ×4
(slow-mo), till exempel, spelas in med en bildfrekvens på ungefär
120 bps och spelas upp med ungefär 30 bps, vilket betyder att
10 sekunders inspelning ger cirka 40 sekunder filmsekvens.
Cirka 10 s
Inspelning
Uppspelning
Cirka 40 s
Inspelnings- och uppspelningshastigheterna visas nedan.
A
B
C
Bildstorlek/bildfrekvens
Inspelningshastighet
Normal
1 920 × 1 080: 30p ×4 (slow-mo)
120p (119,88 bps)
30p (29,97 bps)
1 920 × 1 080: 25p ×4 (slow-mo)
100p (100 bps)
25p (25 bps)
1 920 × 1 080: 24p ×5 (slow-mo)
120p (119,88 bps)
24p (23,976 bps)
D Slowmotionfilmer
Funktioner som flimmerreducering, elektronisk vibrationsreducering och
tidkodsutmatning kan inte användas när ett “slow-mo”-alternativ är valt.
i-menyn 117
Mikrofonkänslighet
Slå på eller av den inbyggda eller externa mikrofoner eller justera
mikrofonkänsligheten. Välj bA för att justera känsligheten
automatiskt eller Mikrofon av för att stänga av ljudinspelning, eller
justera mikrofonkänsligheten manuellt genom att välja ett värde
mellan b1 och b20 (ju högre värde, desto högre känslighet).
Med andra inställningar än bA visas det
alternativ som för närvarande är valt med
en ikon i displayen.
Om ljudnivån visas i rött är volymen för
hög. Minska mikrofonkänsligheten.
D 2-ikonen
Filmer som har spelats in med mikrofonen
avstängd indikeras med en 2-ikon i
helskärmsläge och vid filmuppspelning.
118 i-menyn
Välj bildområde
Välj storleken på området på bildsensorn som används för att spela
in filmer. Välj FX för att spela in filmer i det som kallas “FX-baserat
filmformat”, DX för att spela in i “DX-baserat filmformat”.
Skillnaderna mellan de två formaten visas på bilden.
FX
DX
Storleken på området som spelas in varierar med bildstorleken:
Format
Bildstorlek
FX-baserat
filmformat
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
DX-baserat
filmformat
Område som spelas in (ungefärligt)
Z7
Z6
35,9 × 20,2 mm
35,8 × 20,1 mm 35,9 × 20,1 mm
23,4 × 13,2 mm
23,5 × 13,2 mm
23,4 × 13,1 mm
Det alternativ som för närvarande är valt
visas av en ikon i displayen.
i-menyn 119
Mätning
Välj hur kameran ställer in exponering i filmläge. För mer
information, se “Mätning” (0 108), men notera att spotmätning inte
är tillgängligt.
Wi-Fi-anslutning
Aktivera eller inaktivera Wi-Fi. För mer information, se “Wi-Fianslutning” (0 109).
Aktiv D-Lighting
Välj ett Aktiv D-Lighting-alternativ för filmläge. För mer information,
se “Aktiv D-Lighting” (0 110). Notera att om Samma som
fotoinställningar är valt för Aktiv D-Lighting i
filminspelningsmenyn och Auto väljs i fotograferingsmenyn spelas
filmer in med en inställning som motsvarar Normal.
Elektronisk vibrationsreducering
Välj På för att aktivera elektronisk vibrationsreducering i filmläge.
Elektronisk vibrationsreducering är inte tillgängligt med
bildstorlekarna 1 920 × 1 080: 120p, 1 920 × 1 080: 100p eller
1 920 × 1 080 (slow-mo). Notera att om elektronisk
vibrationsreducering är på minskar bildvinkeln, vilket ökar den
synbarliga brännvidden något, och högsta känslighet för
filminspelning är låst på ISO 25600 (Z 7) eller ISO 51200 (Z 6).
En ikon visas i displayen medan På är valt.
120 i-menyn
Vibrationsreducering
Välj vibrationsreduceringsalternativ för filmläge. För mer
information, se “Vibrationsreducering” (0 112).
AF-områdesläge
Välj hur kameran väljer fokuspunkten när autofokus är aktiverat i
filmläge. För mer information, se “AF-områdesläge” (0 54).
Alternativ
d
f
Enpunkts-AF
Brett AF-område (litet)
Alternativ
g
h
Brett AF-område (stort)
Automatiskt AF-område
Fokusläge
Välj hur kameran fokuserar i filmläge. För mer information, se “Välja
ett fokusläge” (0 52).
Alternativ
AF-S
AF-C
Enkel AF
Kontinuerlig AF
Alternativ
AF-F
MF
Aktiv AF
Manuell fokusering
i-menyn 121
Mer om bildvisning
Lär dig mer om visning av bilder och bildinformation,
bildvisningsmenyn i, visningszoom och radera bilder.
Visa bilder
Använd knapparna X och W (Q) för att växla mellan helskärmsläge
och miniatyrbildsvisning.
W
(Q)
W
(Q)
W
(Q)
X
X
X
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Helskärmsläge
Tryck på K-knappen för att visa den
senaste bilden i helskärm på displayen.
Ytterligare bilder kan visas genom att
trycka på 4 eller 2; för att visa ytterligare
information om den aktuella bilden, tryck
på 1 eller 3 eller tryck på DISP-knappen
(0 124).
122 Mer om bildvisning
Miniatyrbildsvisning
För att visa flera bilder, tryck på
W (Q)-knappen när en bild visas i
helskärmsläge. Antalet bilder som visas
ökar från 4 till 9 till 72 varje gång
W (Q)-knappen trycks in, och minskar med
varje tryck på X-knappen. Använd
multiväljaren för att markera bilder.
D Pekskärmskontroller
Pekskärmskontroller kan användas när bilder visas i monitorn (0 11).
D Rotera hög
För att visa “högkantsbilder” i stående format,
välj På för alternativet Rotera hög i
visningsmenyn.
D Visning av tagen bild
När På har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn visas fotografier
automatiskt efter fotograferingen (eftersom kameran redan är i rätt riktning
roteras inte bilder automatiskt vid visning av tagen bild). Om På (endast
monitor) är markerat visas inte foton i sökaren. I serietagningslägen startar
visningen när fotograferingen avslutas, och det första fotografiet i den
aktuella serien visas.
Mer om bildvisning 123
Fotoinformation
Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i
helskärmsläge. Tryck på 1 eller 3 eller tryck på DISP-knappen för att
bläddra igenom fotoinformationen såsom visas nedan.
Filinformation
Ingen (endast bilden) 1
Exponeringsdata 1
Högdagrar 1
Översiktsdata 1
Platsdata 2
RGB-histogram 1
Fotograferingsdata 1
1 Visas endast om motsvarande alternativ är markerat för Monitoralternativ för visning i
bildvisningsmenyn.
2 Visas endast om det är inbäddat i bilden (0 306).
124 Mer om bildvisning
Filinformation
12 3
4
1 Skyddsstatus .......................................69
2 Retuscheringsindikator................. 314
5
3 Överföringsmarkering ................... 134
4 Fokuspunkt *........................................54
13
12
11
5 Bildnummer/sammanlagt antal
bilder
6
10
8
9
7
6 Bildkvalitet........................................ 104
7 Bildstorlek......................................... 106
8 Bildområde.............................. 119, 165
9 Fotograferingstid......................38, 295
10 Fotograferingsdatum ..............38, 295
11 Betygsätt..............................................68
12 Mappnamn....................................... 155
13 Filnamn .................................... 165, 239
* Visas bara om Fokuspunkt är markerat för
Monitoralternativ för visning.
Exponeringsdata
1 Fotograferingsläge............................70
2 Slutartid.........................................71, 73
3 Bländare...............................................72
4 Exponeringskompensation.............82
1 2
3
4
5
5 ISO-känslighet * ..................................80
* Visas i rött om bilden togs i läge P, S eller A med
automatisk ISO-känslighet på.
Mer om bildvisning 125
Högdagrar
1
1 Högdagrar (områden som kan bli
2
överexponerade)
2 Mappnummer–
bildrutenummer............................ 161
RGB-histogram
1
2
3
4
5
6
1 Mappnummer–
bildrutenummer............................ 161
2 Vitbalans ....................................... 63, 98
3
4
5
6
126 Mer om bildvisning
Färgtemperatur ........................ 100
Finjustering av vitbalans ...........99
Manuellt förinställt värde ...... 101
Histogram (RGB-kanal).................. 127
Histogram (röd kanal) ................... 127
Histogram (grön kanal)................. 127
Histogram (blå kanal) .................... 127
D Visningszoom
För att zooma in på fotografiet när
histogrammet visas, tryck på X. Använd
knapparna X och W (Q) för att zooma in och ut
och bläddra i bilden med multiväljaren.
Histogrammet uppdateras för att endast visa
data för den del av bilden som syns i displayen.
D Histogram
Histogram visar färgtonsfördelning, med pixlarnas ljusstyrka (färgton)
plottad på horisontell axel och antalet pixlar på den vertikala axeln.
Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja
sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Vissa provhistogram visas
nedan:
Om bilden innehåller motiv
med ett brett omfång av
ljusstyrka blir
tonfördelningen relativt
jämn.
Om bilden är mörk förskjuts
färgtonsfördelningen åt
vänster.
Om bilden är ljus förskjuts
färgtonsfördelningen åt
höger.
Om exponeringskompensationen ökas förskjuts tonfördelningen åt höger,
och om den minskas förskjuts fördelningen åt vänster. Histogram ger en
ungefärlig bild av den totala exponeringen när starkt infallande ljus gör det
svårt att se bilderna i displayen.
Mer om bildvisning 127
Fotograferingsdata
Beroende på inställningarna då bilden togs, kan det vara upp till fem
sidor fotograferingsdata: allmän, blixtinfo, Picture Control,
avancerade inställningar, och information om upphovsrätt.
❚❚ Fotograferingsdata, sida 1 (allmänt)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Mätning............................................. 108
2
3
4
11
12 13
5
6
7
8
9
10
11
12
13
128 Mer om bildvisning
Slutartyp ........................................... 262
Slutartid ....................................... 71, 73
Bländare...............................................72
Fotograferingsläge............................70
ISO-känslighet 1 ..................................80
Exponeringskompensation.............82
Optimal exponeringsjustering 2 ..... 258
Brännvidd
Objektivdata
Fokusläge ............................................52
Vibrationsreducering..................... 112
Vitbalans 3 ..................................... 63, 98
Finjustering av vitbalans..................99
Färgrymd .......................................... 182
Kameranamn
Bildområde.............................. 119, 165
Mappnummer–
bildrutenummer............................ 161
❚❚ Fotograferingsdata, sida 2 (blixtinfo) 4
14
15
16
17
14 Blixttyp
15 Fjärrblixtstyrning ............................ 362
16 Blixtläge ................................... 107, 354
17 Blixtstyrningsläge........................... 186
Blixtkompensation ......................... 189
❚❚ Fotograferingsdata, sida 3 (Picture Control)
18 Picture Control 5 ........................94, 177
18
❚❚ Fotograferingsdata, sida 4 (avancerade inställningar)
19
20
21
22
23
24
19 Brusreducering för högt ISO ........ 183
20
21
22
23
24
Brusreducering för lång
exponering...................................... 183
Aktiv D-Lighting.............................. 110
HDR-exponeringsskillnad............. 207
HDR-utjämning ............................... 207
Vinjetteringskontroll...................... 184
Retuscheringshistorik.................... 314
Bildkommentar ............................... 303
Mer om bildvisning 129
❚❚ Fotograferingsdata, sida 5 (information om upphovsrätt) 6
25
25 Fotografens namn.......................... 304
26 Upphovsrättsinnehavare.............. 304
26
1 Visas i rött om bilden togs i läge P, S eller A med automatisk ISO-känslighet på.
2 Visas om Anpassad inställning b4 (Finjustera optimal exponer.) har ställts in på ett annat
värde än noll för någon av mätmetoderna.
3 Inkluderar också färgtemperatur för bilder som tagits med automatisk vitbalans.
4 Visas endast om fotot togs med extra blixt (0 408).
5 De objekt som visas varierar med den Picture Control som var vald då bilden togs.
6 Information om upphovsrätt visas endast om den sparats med fotografiet med alternativet
Information om upphovsrätt i inställningsmenyn.
Platsdata
Latitud, longitud och annan platsdata tillhandahålls av och varierar
med GPS-enheten eller den smarta enheten (0 306). När det gäller
filmer gäller denna data platsen där inspelningen startades.
130 Mer om bildvisning
Översiktsdata
1 2 345
16
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
9
15
27
26 25
22
23
24
14 13 12 11 10
1 Bildnummer/sammanlagt antal
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
bilder
Överföringsmarkering ................... 134
Skyddsstatus ...................................... 69
Retuscheringsindikator ................. 314
Kameranamn
Bildkommentarsindikator............. 303
Indikator för platsdata ................... 306
Histogram ......................................... 127
Bildkvalitet........................................ 104
Bildstorlek......................................... 106
Bildområde.............................. 119, 165
Filnamn..................................... 165, 239
Fotograferingstid..................... 38, 295
Fotograferingsdatum.............. 38, 295
Mappnamn....................................... 155
Betygsätt............................................. 68
17 Mätning............................................. 108
18 Fotograferingsläge............................70
19 Slutartid.........................................71, 73
20 Bländare...............................................72
21 ISO-känslighet 1 ..................................80
22 Brännvidd
23 Aktiv D-Lighting.............................. 110
24 Picture Control ..........................94, 177
25 Färgrymd .......................................... 182
26 Blixtläge 2 ................................. 107, 354
27 Vitbalans .......................................63, 98
Färgtemperatur ........................ 100
Finjustering av vitbalans ...........99
Manuellt förinställt värde....... 101
28 Blixtkompensation 2 ....................... 189
Kommandoläge 2
29 Exponeringskompensation.............82
1 Visas i rött om bilden togs i läge P, S eller A med automatisk ISO-känslighet på.
2 Visas endast om fotot togs med extra blixt (0 408).
Mer om bildvisning 131
i-knappen: Bildvisning
Genom att trycka på i-knappen under
visningszoom, helskärmsläge eller
miniatyrbildsvisning visas i-menyn för
visningsläge. Markera alternativ med
multiväljaren och J-knappen och tryck på
i-knappen för att avsluta menyn och
återgå till bildvisning.
De alternativ som är tillgängliga i
bildvisningsmenyn i varierar med typen
av bild.
Foton: Tryck på i-knappen när ett foto är markerat för att visa de
alternativ som listas nedan.
• Snabbeskärning (visas endast under visningszoom): Spara en kopia av den
aktuella bilden beskuren till området som syns i displayen. Det här
alternativet är inte tillgängligt när histogram visas.
• Betygsätt: Betygsätt den aktuella bilden (0 68).
• Välj att överf./avmark. (smart enhet/dator/WT): Markera den aktuella
bilden för uppladdning. Det alternativ som visas varierar beroende
på vilken typ av enhet som har anslutits (0 134).
• Retuschering: Använd alternativen i retuscheringsmenyn (0 314) för
att skapa en retuscherad kopia av den aktuella bilden.
• Välj mapp: Välj en mapp för bildvisning. Markera en mapp och tryck
på J för att visa bilderna i den markerade mappen.
• Skydda: Lägg till för att skydda eller ta bort skyddet från den aktuella
bilden (0 69).
• Ta bort skyddet för alla (ej tillgängligt under visningszoom): Ta bort skyddet
från alla bilder i mappen som för närvarande är markerad för
Visningsmapp i bildvisningsmenyn.
132 Mer om bildvisning
Filmer: Alternativen nedan är tillgängliga när en film är markerad.
• Betygsätt: Betygsätt den aktuella bilden (0 68).
• Välj att överföra/avmarkera (dator/WT): Markera den aktuella bilden för
uppladdning. Det alternativ som visas varierar beroende på vilken
typ av enhet som har anslutits (0 134).
• Volymkontroll: Justera uppspelningsvolymen.
• Beskär film: Beskär filmsekvenser från den aktuella filmen och spara
den redigerade kopian i en ny fil (0 135).
• Välj mapp: Välj en mapp för bildvisning. Markera en mapp och tryck
på J för att visa bilderna i den markerade mappen.
• Skydda: Lägg till för att skydda eller ta bort skyddet från den aktuella
bilden (0 69).
• Ta bort skyddet för alla: Ta bort skyddet från alla bilder i mappen som
för närvarande är markerad för Visningsmapp i
bildvisningsmenyn.
Film (uppspelning pausad): Alternativen nedan är tillgängliga när
filmuppspelningen är pausad.
• Välj start-/slutpunkt: Beskär filmsekvenser från den aktuella filmen
och spara den redigerade kopian i en ny fil (0 135).
• Spara nuvarande bildruta: Spara en vald bild som en JPEG-stillbild
(0 138).
Mer om bildvisning 133
Välj att överföra/avmarkera
Följ stegen nedan för att välja den aktuella bilden för överföring till
en smart enhet, dator eller ftp-server. i-menyalternativen som
används för att välja bilder för överföring varierar beroende på
vilken typ av enhet som har anslutits:
• Välj att överf./avmark. (smart enhet): Visas när kameran är ansluten till
en smart enhet via inbyggd Bluetooth eller Wi-Fi med alternativet
Anslut till smart enhet i inställningsmenyn (0 308).
• Välj att överföra/avmarkera (dator): Visas när kameran är ansluten till en
dator via inbyggt Wi-Fi med alternativet Anslut till datorn i
inställningsmenyn (0 309).
• Välj att överföra/avmarkera (WT): Visas när kameran är ansluten till en
dator eller ftp-server via en trådlös sändare WT-7 (säljs separat)
med hjälp av alternativet Trådlös sändare (WT-7) i
inställningsmenyn (0 309).
1 Välj en bild.
Visa en bild i helskärmsläge eller visningszoom eller markera den
i miniatyrbildslistan.
2 Välj Välj att överf./avmark.
Tryck på i-knappen för att visa
i-menyn, markera sedan Välj att
överf./avmark. och tryck på J. Bilder
markerade för överföring indikeras av
en W -ikon; för att avmarkera, upprepa
steg 1 och 2.
D Filmer
Filmer kan inte överföras via Bluetooth. Den maximala filstorleken för filmer
uppladdade på annat sätt är 4 GB.
134 Mer om bildvisning
Välj start-/slutpunkt
Följ stegen nedan för att skapa beskärda kopior av filmer.
1 Visa en film i helskärmsläge.
2 Pausa filmen på den nya
startbildrutan.
Spela upp filmen enligt beskrivningen i
“Visa filmer” (0 49), tryck på J för att
starta och återuppta uppspelningen
och 3 för att pausa, och tryck på 4 eller
Filmförloppsindikator
2 eller vrid på den primära
kommandoratten för att hitta den
önskade bildrutan. Den ungefärliga positionen i filmen kan ses
på filmförloppsindikatorn. Pausa uppspelningen när du når den
nya startbildrutan.
3 Välj Välj start-/slutpunkt.
Tryck på i-knappen för att visa
i-menyn, markera sedan Välj start-/
slutpunkt och tryck på J.
Mer om bildvisning 135
4 Välj Startpunkt.
För att skapa en kopia som startar från
den aktuella bildrutan, markera
Startpunkt och tryck på J. Bildrutorna
före den aktuella bildrutan tas bort när
du sparar kopian i steg 9.
Startpunkt
5 Bekräfta den nya startpunkten.
Om den önskade bildrutan inte visas,
tryck på 4 eller 2 för att spola framåt
eller bakåt (vrid på den primära
kommandoratten för att hoppa 10 sek.
framåt eller bakåt; för att hoppa till den
första eller sista bildrutan, vrid på den
sekundära kommandoratten).
6 Välj slutpunkten.
Tryck på mitten av sekundärväljaren för
att växla från startpunkten (w) till
slutpunktens (x) markeringsverktyg och
välj sedan avslutningsbildrutan enligt
beskrivningen i steg 5. Bildrutorna efter
den valda bildrutan tas bort när du
sparar kopian i steg 9.
Slutpunkt
136 Mer om bildvisning
Sekundärväljare
7 Skapa kopian.
När den önskade bildrutan visas, tryck på 1.
8 Granska filmen.
För att granska kopian, markera
Granska och tryck på J (för att avbryta
granskningen och återgå till spara
alternativ-menyn, tryck på 1). För att
överge den aktuella kopian och välja en
ny startpunkt eller slutpunkt enligt beskrivningen ovan, markera
Avbryt och tryck på J; för att spara kopian, fortsätt till steg 9.
9 Spara kopian.
Markera Spara som ny fil och tryck på
J för att spara kopian till en ny fil. För
att ersätta den ursprungliga filmfilen
med den redigerade kopian, markera
Skriv över befintlig fil och tryck på J.
D Beskära filmer
Filmer måste vara minst två sekunder långa. Kopian sparas inte om det inte
finns tillräckligt med utrymme på minneskortet.
Kopior har samma tid och datum som originalet.
D Ta bort öppnings- eller avslutningsfilmsekvensen
För att endast ta bort den inledande filmsekvensen från filmen, gå till steg 7
utan att trycka på mitten av sekundärväljaren i steg 6. För att endast ta bort
den avslutande filmsekvensen, välj Slutpunkt i steg 4, välj den avslutande
bildrutan och fortsätt till steg 7 utan att trycka på mitten av
sekundärväljaren i steg 6.
D “Beskär film”
Filmer kan även redigeras med alternativet Beskär film i
retuscheringsmenyn.
Mer om bildvisning 137
Spara nuvarande bildruta
För att spara en kopia av en vald bildruta som en JPEG-stillbild:
1 Pausa filmen på den önskade
bildrutan.
Spela upp filmen enligt beskrivningen i
“Visa filmer” (0 49), tryck på J för att
starta och återuppta bildvisning och 3
för att pausa. Pausa filmen vid den
bildruta du vill kopiera.
2 Välj Spara nuvarande bildruta.
Tryck på i-knappen för att visa
i-menyn, markera sedan Spara
nuvarande bildruta och tryck på J för
att skapa en JPEG-kopia av aktuell bild.
Bilden sparas med de mått som valts för
Bildstorlek/bildfrekvens i filminspelningsmenyn.
D Spara nuvarande bildruta
JPEG-filmstillbilder skapade med alternativet Spara nuvarande bildruta
kan inte retuscheras. JPEG-filmstillbilder saknar vissa
fotoinformationskategorier.
138 Mer om bildvisning
Ta en närmare titt: Visningszoom
För att zooma in under helskärmsläge, tryck på X eller J.
Navigeringsfönster
Skärmguide
När zoom är aktiverat kan du:
• Zooma in eller ut/visa andra delar av bilden: Tryck på X eller använd dra
ut-gesten för att zooma in till maximalt ungefär 32×, 24× eller 16×
för stor, mellan eller liten bild (Z 7 eller Z 6, till maximalt cirka 24×,
18× eller 12×. Alla siffror är för FX-format). Tryck på W (Q) eller
använd kläm ihop-gester för att zooma ut. Medan bilden är
inzoomad, använd multiväljaren eller dra fingret över skärmen för
att visa områden som inte syns i displayen. Håll multiväljaren
nedtryckt för att snabbt bläddra till andra delar av bilden. Ett
navigeringsfönster visas i några sekunder när zoomförhållandet
ändras; området som syns i displayen indikeras av en gul ram.
Fältet under navigeringsfönstret visar zoomförhållandet och blir
grönt vid 1 : 1.
• Välj ansikten: Ansikten som detekteras under zoomning indikeras av
vita ramar i navigeringsfönstret. Vrid den sekundära
kommandoratten eller tryck på skärmguiden för att visa andra
ansikten.
• Visa andra bilder: Vrid den primära kommandoratten eller klicka på
ikonerna e eller f längst ner på displayen för att visa samma plats
på andra bilder med det aktuella zoomförhållandet. Visningszoom
avbryts när en film visas.
• Återgå till fotograferingsläge: Tryck in avtryckaren halvvägs eller tryck
på K-knappen för att avsluta till fotograferingsläge.
• Visa menyer: Tryck på G för att visa menyer.
Mer om bildvisning 139
Radera bilder
Tryck på O-knappen för att radera den aktuella bilden eller använd
alternativet Radera i bildvisningsmenyn för att radera flera
markerade bilder, alla bilder tagna på ett markerat datum eller alla
bilder i den aktuella bildvisningsmappen (skyddade bilder kan inte
raderas). Var försiktig när du raderar bilder eftersom bilder inte kan
återställas när de har raderats.
Under bildvisning
Tryck på O-knappen för att radera det aktuella fotografiet.
1 Tryck på O-knappen.
En bekräftelsedialogruta visas.
2 Tryck på O-knappen igen.
För att radera bilden, tryck på O-knappen igen. Tryck på K för att
avsluta utan att radera bilden.
140 Mer om bildvisning
Visningsmenyn
Alternativet Radera på visningsmenyn innehåller följande
alternativ. Tänk på att det kan ta lite tid att radera beroende på
antalet bilder.
Alternativ
Beskrivning
Q
i
Markerade
Radera markerade bilder.
Välj datum
Radera alla bilder tagna på markerade datum (0 142).
R
Alla
Radera alla bilder i den mapp som är vald för bildvisning
(0 155).
❚❚ Markerade: Radera markerade bilder
För att radera flera markerade bilder, välj Markerade och följ stegen
nedan.
1 Välj bilder.
Använd multiväljaren för att markera en
bild och tryck på W (Q)-knappen för att
välja eller välja bort. Markerade bilder
markeras med ikonen O (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll
in X-knappen). Upprepa efter behov för
att välja ytterligare bilder.
2 Radera de valda bilderna.
Tryck på J. En bekräftelsedialogruta
visas; markera Ja och tryck på J.
Mer om bildvisning 141
❚❚ Välj datum: radera bilder tagna på markerade datum
För att radera alla oskyddade bilder tagna på markerade datum, välj
Radera > Välj datum i bildvisningsmenyn och följ stegen nedan.
1 Välj datum.
Markera ett datum och tryck på 2 för
att välja alla bilder som tagits på det
markerade datumet. Valda datum
markeras med en M-ikon. Välj
ytterligare datum genom att upprepa
detta; för att välja bort ett datum, markera det och tryck på 2.
2 Radera bilder som tagits på det
markerade datumet.
Tryck på J. En bekräftelsedialogruta
visas; markera Ja och tryck på J.
142 Mer om bildvisning
Menyguide
Läs mer om kamerans menyer.
Standardinställningar
Standardinställningarna för alternativen i kameramenyerna listas
nedan.
Standardinställningar för visningsmenyn
Alternativ
Visningsmapp
Visning av tagen bild
Efter radering
Efter serie, visa
Rotera hög
Bildspel
Bildtyp
Bildintervall
Standard
Alla
Av
Visa nästa
Sista bilden i serien
På
Stillbilder och filmer
2 sek.
Standardinställningar för fotograferingsmenyn
Alternativ
Standard
Lagringsmapp
Byt namn
Välj mapp efter nummer
Namnge fil
Välj bildområde
Bildkvalitet
Bildstorlek
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Z 7: NCZ_7
Z 6: NCZ_6
100
DSC
FX (36 × 24)
JPEG normal
Stor
Menyguide > Standardinställningar 143
Alternativ
Sparar i NEF (RAW)
NEF-komprimering (RAW)
Bitdjup för NEF (RAW)
Inställningar för ISO-känslighet
ISO-känslighet
b
P, S, A, M
Automatisk ISO-känslighet
Högsta känslighet
Högsta känslighet med c
Längsta slutartid
Vitbalans
Finjustering
Välj färgtemperatur
Manuellt förinställt värde
Ställ in Picture Control
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
Brusreducering för lång exp.
Brusreduc. vid högt ISO
Vinjetteringskontroll
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Fotografering med flimmerreduc.
Mätning
Blixtstyrning
Blixtstyrningsläge
Alternativ för trådlös blixt
Fjärrblixtstyrning
Blixtläge
Blixtkompensation
144 Menyguide > Standardinställningar
Standard
Förlustfri komprimering
14 bitar
Auto
100
På
Z 7: 25 600
Z 6: 51 200
Samma som utan blixt
Auto
Auto > Behåll övergripande atmosfär
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Auto
sRGB
Av
Av
Normal
Normal
På
På
Av
Matrismätning
TTL
Av
Gruppblixt
Upplättningsblixt
0,0
Alternativ
Fokusläge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering
Automatisk gaffling
Automatisk gaffling
Antal bilder
Intervall
Multiexponering *
Multiexponeringsläge
Antal bilder
Överläggsläge
Behåll alla exponeringar
Överläggsfotografering
HDR (stort dynamiskt omfång)
HDR-läge
Exponeringsskillnad
Mjukare bilder
Spara enskilda bilder (NEF)
Intervalltimerfotografering
Välj startdag/-tid
Intervall
Antal intervall × bilder/intervall
Exponeringsutjämning
Ljudlös fotografering
Intervallprioritet
Starta lagringsmapp
Ny mapp
Återställ filnumreringen
Standard
Enkel AF
Enpunkts-AF
(Varierar med objektiv)
AE och blixtgaffling
0
1,0
Av
2
Medel
På
På
Av
Auto
Normal
Av
Nu
1 minut
0001×1
Av
Av
Av
U
U
Menyguide > Standardinställningar 145
Alternativ
Skapa timelapse-film
Intervall
Fotograferingstid
Exponeringsutjämning
Ljudlös fotografering
Välj bildområde
Bildstorlek/bildfrekvens
Intervallprioritet
Fotografering m fokusförskj.
Antal bilder
Bredd för fokuseringssteg
Intervall till nästa bild
Exponeringslås från första bilden
Bild med staplad konturförstärkning
Ljudlös fotografering
Starta lagringsmapp
Ny mapp
Återställ filnumreringen
Ljudlös fotografering
Standard
5 sek.
25 minuter
På
Av
FX
1 920 × 1 080: 60p
Av
100
5
0
På
Skapa inte
Av
U
U
Av
* Återställning av fotograferingsmenyn är inte tillgänglig när fotografering pågår.
Standardinställningar för filminspelningsmenyn
Alternativ
Namnge fil
Välj bildområde
Bildstorlek/bildfrekvens
Filmkvalitet
Filmfiltyp
146 Menyguide > Standardinställningar
Standard
DSC
FX
1 920 × 1 080: 60p
Hög kvalitet
MOV
Alternativ
Inställningar för ISO-känslighet
Högsta känslighet
Auto. ISO-känslighet (läge M)
ISO-känslighet (läge M)
Vitbalans
Finjustering
Välj färgtemperatur
Manuellt förinställt värde
Ställ in Picture Control
Aktiv D-Lighting
Brusreduc. vid högt ISO
Vinjetteringskontroll
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Flimmerreducering
Mätning
Fokusläge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering
Elektronisk vibrationsreducering
Mikrofonkänslighet
Attenuator
Frekvensomfång
Reducering av vindbrus
Hörlursvolym
Tidkod
Spela in tidkoder
Uppräkningsmetod
Drop frame
Standard
Z 7: 25 600
Z 6: 51 200
På
100
Samma som fotoinställningar
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Samma som fotoinställningar
Av
Normal
Normal
På
På
Auto
Matrismätning
Aktiv AF
Automatiskt AF-område
Samma som fotoinställningar
Av
Automatisk
Inaktivera
Brett omfång
Av
15
Av
Vid inspelning
På
Menyguide > Standardinställningar 147
Standardinställningar för menyn Anpassade
inställningar
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b1
b2
b3
b4
Alternativ
Välj AF-C-prioritet
Välj AF-S-prioritet
Fokusföljning med låsning
Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.
Fokuspunkter som används
Spara punkter eft. orient.
AF-aktivering
Begr. val av AF-områdesläge
Pinpoint-AF
Enpunkts-AF
Dynamiskt AF-område
Brett AF-område (litet)
Brett AF-område (stort)
Automatiskt AF-område
Loopa val av fokuspunkt
Alternativ för fokuspunkt
Manuellt fokuseringsläge
Hjälp för dynamiskt AF-område
AF-område i svag belysning
Inbyggd AF-hjälplampa
Manuell fokusring i AF-läge
EV-steg för exp.kontroll
Enkel exponeringskomp.
Centrumvägt område
Finjustera optimal exponer.
Matrismätning
Centrumvägd mätning
Spotmätning
Högdagervägd mätning
148 Menyguide > Standardinställningar
Standard
Prioritera slutare
Prioritera fokus
3
Ansikts- och ögonavkänning på
Alla punkter
Nej
Slutare/AF-ON
M
M (kan inte avmarkeras)
M
M
M
M
Ingen loopning
På
På
Av
På
Aktivera
1/3 steg
Av
ø 12 mm
0
0
0
0
Alternativ
c1 AE-lås via avtryckaren
c2 Självutlösare
Självutlösarfördröjning
Antal bilder
Intervall mellan bilderna
c3 Fördröjning till avstängning
Bildvisning
Menyer
Visning av tagen bild
Väntelägestimer
d1 Bildhastighet för CL-läget
d2 Max antal exponer. i följd
d3 Alt. för synkroniserade slutare
d4 Exponeringsfördröjning
d5 Slutartyp
d6 Begränsa valbart bildområde
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
5:4 (30 × 24) (endast Z 7)
1:1 (24 × 24)
16:9 (36 × 20)
d7 Filnummersekvens
d8 Tillämpa inställn. på livevisning
d9 Rutnät i inramning
d10 Konturförstärkningar
Konturförstärkningsnivå
Konturförstärkningsfärg
d11 Visa alla i serietagningsläge
Standard
Av
10 sek.
1
0,5 sek.
10 sek.
1 min.
4 sek.
30 sek.
3 bilder per sekund
200
Synkr.
Av
Auto
M (kan inte avmarkeras)
M
M
M
M
På
På
Av
Av
Röd
På
Menyguide > Standardinställningar 149
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Alternativ
Blixtsynkhastighet
Blixtslutartid
Exponeringskomp. för blixt
Automatisk c-ISO-känslighet
Modelleringsblixt
Auto. gaffling (läge M)
Gafflingsföljd
Anpassa i-menyn
f2 Anpassningar
Fn1-knapp
Fn2-knapp
AF-ON-knapp
Sekundärväljare
Sekundärväljarens mitt
Filminspelningsknapp
Fn-knapp på objektivet
Inställningsring på objektivet
f3 OK-knappen
Fotograferingsläge
Visningsläge
Zoom på/av
f4 Slutartids- och bländarlås
Slutartidslås
Bländarlås
150 Menyguide > Standardinställningar
Standard
1/200 sek.
1/60 sek.
Hela kompositionen
Motiv och bakgrund
På
Blixt/slutartid
Mätare > under > över
Ställ in Picture Control; Vitbalans;
Bildkvalitet; Bildstorlek; Blixtläge;
Mätning; Wi-Fi-anslutning;
Aktiv D-Lighting; Utlösarläge;
Vibrationsreducering; AF-områdesläge;
Fokusläge
Vitbalans
Fokusläge/AF-områdesläge
AF-ON
Val av fokuspunkt
AE-/AF-lås
Ingen
AE-/AF-lås
(Varierar med objektiv)
Välj mittenfokuspunkt
Zoom på/av
1 : 1 (100 %)
Av
Alternativ
f5 Anpassa kommandorattar
Omvänd rotationsriktning
Ändra primär/sekundär
Menyer och bildvisning
Bildmatning med sekundärratten
f6 Släpp knapp och anv. ratt
f7 Invertera indikatorer
g1 Anpassa i-menyn
g2 Anpassningar
Fn1-knapp
Fn2-knapp
AF-ON-knapp
Sekundärväljarens mitt
Avtryckare
Inställningsring på objektivet
g3 OK-knappen
g4 AF-hastighet
När den ska användas
g5 AF-följningskänslighet
g6 Visning av högdagrar
Visningsmönster
Tröskel för visning av högdagrar
Standard
Exponeringskompensation: U
Slutartid/bländare: U
Exponeringsinställning: Av
Autofokusinställning: Av
Av
10 bilder
Nej
Ställ in Picture Control; Vitbalans; Bildstorl.
o. -hastighet/Bildkvalitet;
Mikrofonkänslighet; Välj bildområde;
Mätning; Wi-Fi-anslutning; Aktiv
D-Lighting; Elektronisk
vibrationsreducering;
Vibrationsreducering; AF-områdesläge;
Fokusläge
Vitbalans
Fokusläge/AF-områdesläge
AF-ON
AE-/AF-lås
Ta foton
(Varierar med objektiv)
Välj mittenfokuspunkt
0
Alltid
4
Av
248
Menyguide > Standardinställningar 151
Standardinställningar för inställningsmenyn
Alternativ
Tidszon och datum
Sommartid
Monitorns ljusstyrka
Monitorns färgbalans
Sökarens ljusstyrka
Sökarens färgbalans
Kontrollpanelens sökare
Begränsa val av monitorläge
Automatisk visningsomkopplare
Endast sökare
Endast monitor
Prioritera sökaren
Informationsdisplay
AF-finjustering
AF-finjustering (På/Av)
Rengöra bildsensorn
Automatisk rengöring
Signalalternativ
Signal på/av
Volym
Ton
Pekskärmskontroller
Aktiv./inaktiv. pekskärmskontr.
Dragningar i helskärmsläge
152 Menyguide > Standardinställningar
Standard
Av
0
A-B: 0, G-M: 0
Auto
A-B: 0, G-M: 0
Auto
M
M
M
M
Mörkt på ljust
Av
Rengör vid avstängning
Av
2
Låg
Aktivera
Vänster V höger
Alternativ
HDMI
Upplösning
Avancerade inställningar
Omfång vid visning
Styrning av extern inspelning
Djup för utdata
N-Log-inställning
Visningshjälp
Platsdata
Väntelägestimer
Ställ in klockan via satellit
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR)
LED-lampa
Kopplingsläge
Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR)
Flygplansläge
Funktion utan minneskort
Standard
Auto
Auto
Av
8 bitar
Av
Av
Aktivera
Ja
På
Sammanlänkning
Ingen
Inaktivera
Slutaren aktiverad
Menyguide > Standardinställningar 153
D Visningsmenyn: Hantera bilder
För att visa visningsalternativ, välj
D-fliken i kameramenyerna.
Alternativ
Radera
Visningsmapp
Monitoralternativ för visning
Visning av tagen bild
Efter radering
0
155
155
155
156
156
Alternativ
Efter serie, visa
Rotera hög
Bildspel
Betygsätt
D Se även
För menystandardinställningar, se “Standardinställningar för
visningsmenyn” (0 143).
154 Menyguide > D Visningsmenyn
0
157
157
158
159
Radera
G-knapp ➜ D (visningsmeny)
Radera flera bilder.
Alternativ
Markerade
Q
i
R
Beskrivning
Radera markerade bilder.
Välj datum
Radera alla bilder tagna på markerade datum.
Alla
Radera alla bilder i den mapp som är vald för bildvisning.
Visningsmapp
G-knapp ➜ D (bildvisningsmeny)
Välj en mapp för bildvisning.
Alternativ
(Mappnamn)
Alla
Aktuell
Beskrivning
Bilder i alla mappar med det valda namnet visas vid
bildvisning. Mappar kan döpas om med alternativet
Lagringsmapp > Byt namn i fotograferingsmenyn (0 161).
Bilder i alla mappar visas vid bildvisning.
Endast bilder i den aktuella mappen visas vid bildvisning.
Monitoralternativ för visning
G-knapp ➜ D (bildvisningsmeny)
Välj den information som är tillgänglig i fotoinformationsdisplayen
vid bildvisning. Markera alternativ och tryck på 2 för att välja eller
välja bort; markerade objekt för visning vid helskärmsläge indikeras
av L-ikoner. För att återgå till visningsmenyn, tryck på J.
Menyguide > D Visningsmenyn 155
Visning av tagen bild
G-knapp ➜ D (bildvisningsmeny)
Välj om bilder ska visas automatiskt direkt efter fotografering.
Alternativ
På
På (endast
monitor)
Av
Beskrivning
Bilder visas i den aktuella skärmen (monitor eller sökare) när
de tas.
Bilder visas efter fotografering endast när skärmen används
för att komponera bilder. Bilder visas inte i sökaren under
fotografering.
Bilder kan endast visas genom att trycka på K-knappen.
Efter radering
G-knapp ➜ D (bildvisningsmeny)
Välj den bild som visas när en bild har raderats.
Alternativ
S
T
U
Beskrivning
Följande bild visas (om det inte finns en följande bild, dvs
Visa nästa om den raderade bilden var den sista bilden, kommer
den föregående bilden att visas).
Föregående bild visas (om det inte finns en föregående
Visa förra
bild, dvs om den raderade bilden var den första bilden,
kommer nästa bild att visas).
Om du bläddrade igenom bilderna i den ordning de togs
visas nästa bild enligt beskrivningen under Visa nästa.
Fortsätt som
Om du bläddrade igenom bilderna i omvänd ordning
tidigare
visas den föregående bilden enligt beskrivningen under
Visa förra.
156 Menyguide > D Visningsmenyn
Efter serie, visa
G-knapp ➜ D (bildvisningsmeny)
Välj om bilden som visas direkt efter att en serie bilder tagits i
serietagningsläge är den första eller sista bilden i serien. Detta
alternativ aktiveras endast när Visning av tagen bild (0 156) är av.
Senaste bilden (serie)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Visas om Första bilden i
serien har valts
DSC_0015.jpg
Visas om Sista bilden i serien
har valts
Rotera hög
G-knapp ➜ D (bildvisningsmeny)
Om På är markerat roteras “stående” bilder (porträttorientering)
automatiskt för visning under bildvisning. Notera att eftersom
kameran redan hålls i rätt läge under fotograferingen så roteras inte
bilderna automatiskt vid visning av tagen bild.
Menyguide > D Visningsmenyn 157
Bildspel
G-knapp ➜ D (bildvisningsmeny)
Visa ett bildspel med bilderna i den aktuella visningsmappen
(0 155).
Alternativ
Starta
Bildtyp
Bildintervall
Beskrivning
Starta bildspel.
Välj den bildtyp som visas från Stillbilder och filmer,
Endast stillbilder och Endast filmer, eller välj Efter betyg
för att endast visa bilder med markerade betyg (markera
betyg och tryck på 2 för att välja eller välja bort).
Välj hur länge varje bild ska visas.
För att starta bildspelet, markera Starta
och tryck på J. Följande åtgärder kan
utföras medan bildspelet pågår:
• Hoppa bakåt/hoppa framåt: Tryck på 4 för att
återgå till föregående bildruta, 2 för att
hoppa fram till nästa.
• Visa ytterligare fotoinfo: Tryck på 1 eller 3 för att ändra eller dölja
den fotoinformation som visas (endast stillbilder).
• Paus: Tryck på J att pausa bildspelet. För att starta om, markera
Omstart och tryck på J.
• Justera volym: Tryck på X under filmuppspelning för att öka
volymen, W (Q) för att minska.
• Avsluta till visningsmenyn: Tryck på G för att avsluta bildspelet och
återgå till visningsmenyn.
• Avsluta till visningsläge: Tryck på K för att avsluta bildspelet och
återgå till visningsläge.
• Avsluta till fotograferingsläge: Tryck in avtryckaren halvvägs för att
återgå till fotograferingsläge.
158 Menyguide > D Visningsmenyn
En dialogruta visas när bildspelet avslutas.
Välj Omstart för att starta om, eller Avsluta
för att återgå till visningsmenyn.
Betygsätt
G-knapp ➜ D (bildvisningsmeny)
Betygsätt bilder eller markera dem som
kandidater för senare radering. Tryck på 4
eller 2 för att markera bilder och tryck på
1 eller 3 för att välja ett betyg från noll till
fem stjärnor, eller välj d för att markera
bilden som kandidat för senare radering
(för att visa den markerade bilden i helskärmsläge, håll in
X-knappen). Tryck på J för att avsluta när åtgärden är slutförd.
Menyguide > D Visningsmenyn 159
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ
För att visa fotograferingsmenyn, välj
fliken C i kamerans menyer.
Alternativ
Återställ fotograferingsmenyn
Lagringsmapp
Namnge fil
Välj bildområde
Bildkvalitet
Bildstorlek
Sparar i NEF (RAW)
Inställningar för ISO-känslighet
Vitbalans
Ställ in Picture Control
Hantera Picture Control
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
Brusreducering för lång exp.
Brusreduc. vid högt ISO
Vinjetteringskontroll
Diffraktionskompensation
0
161
161
165
165
166
166
168
169
170
177
179
182
182
183
183
184
184
Alternativ
Automatisk distorsionskontroll
Fotografering med flimmerreduc.
Mätning
Blixtstyrning
Blixtläge
Blixtkompensation
Fokusläge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering
Automatisk gaffling
Multiexponering
HDR (stort dynamiskt omfång)
Intervalltimerfotografering
Skapa timelapse-film
Fotografering m fokusförskj.
Ljudlös fotografering
D Se även
För menystandardinställningar, se “Standardinställningar för
fotograferingsmenyn” (0 143).
160 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
0
184
185
185
186
188
189
189
189
189
190
200
207
212
223
231
237
Återställ fotograferingsmenyn
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj Ja för att återställa fotograferingsmenyns alternativ till
standardvärdena (0 143).
Lagringsmapp
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Byt namn på mappar och välj i vilken mapp kommande bilder ska
sparas.
Mapp
Mappnummer
Mappnamn
Byt namn
Mappar identifieras med ett mappnamn på 5 tecken som föregås av
ett 3-siffrigt mappnummer som tilldelas automatiskt av kameran.
Standardmappnamnet är “NCZ_7” (Z 7) eller “NCZ_6” (Z 6); för att
ändra det namn som tilldelas till nya mappar, markera Byt namn.
Om så önskas kan standardnamnet återställas genom att hålla in
O-knappen medan tangentbordet visas. Existerande mappar kan
inte döpas om.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 161
D Textinmatning
Ett tangentbord visas när textinmatning krävs. Tryck på bokstäverna på
skärmen eller använd multiväljaren för att markera bokstäver och tryck på
J för att infoga dem vid aktuell markörposition (notera att om ett tecken
anges när fältet är fullt tas det sista tecknet i fältet bort). För att radera
tecknet under markören, tryck på O-knappen. För att flytta markören till en
ny position, tryck på displayen eller vrid på den primära kommandoratten.
För att slutföra inmatningen och återgå till föregående meny, tryck på X.
Tryck på G för att avsluta utan att slutföra textinmatningen.
Textvisningsområde
Tangentbordsfält
162 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Välj mapp efter nummer
För att välja mappar efter nummer eller skapa en ny mapp med det
aktuella mappnamnet och ett nytt mappnummer:
1 Välj Välj mapp efter nummer.
Markera Välj mapp efter nummer och tryck på 2.
2 Välj ett mappnummer.
Tryck på 4 eller 2 för att markera en
siffra, och tryck på 1 eller 3 för att
ändra. Om en mapp med det markerade
numret redan finns visas en av följande
ikoner:
• W: Mappen är tom.
• X: Mappen är delvis full.
• Y: Mappen innehåller 5 000 bilder eller en bild med nummer
9999. Inga fler bilder kan lagras i denna mapp.
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J för att slutföra åtgärden och återgå till huvudmenyn
(för att avsluta utan att ändra lagringsmapp, tryck på
G-knappen). Om det inte redan finns en mapp med det
specificerade numret skapas en ny mapp. Kommande fotografier
lagras i den valda mappen om den inte redan är full.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 163
Välj mapp i lista
För att välja från en lista med existerande mappar:
1 Välj Välj mapp i lista.
Markera Välj mapp i lista och tryck på 2.
2 Markera en mapp.
Tryck på 1 eller 3 för att markera en
mapp.
3 Välj den markerade mappen.
Tryck på J för att välja den markerade mappen och återgå till
huvudmenyn. Kommande fotografier kommer att lagras i den
valda mappen.
D Mapp- och filnummer
När mappnumret har nått 999 kommer inga nya mappar att skapas (och
följaktligen avaktiveras avtryckaren) när filnumret når 9999 eller antalet
filer i mappen når 5 000 eller om du försöker spela in en film när kameran
beräknar att antalet filer som behövs för en film med maximal längd skulle
leda till att en fil numrerades högre än 9999 eller mappen som innehöll över
5 000 filer. För att fortsätta fotografera, skapa en mapp som har ett lägre
nummer än 999 eller försök ändra de alternativ som valts för Bildstorlek/
bildfrekvens och Filmkvalitet.
D Uppstartstid
Det kan ta längre tid att starta kameran om minneskortet innehåller ett
väldigt stort antal filer eller mappar.
164 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Namnge fil
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Fotografier sparas med filnamn som består av “DSC_” eller, i fallet
med bilder som har Adobe RGB-färgrymd (0 182), “_DSC”, följt av
ett fyrsiffrigt nummer och ett tillägg på tre bokstäver (t.ex.
“DSC_0001.JPG” eller “_DSC0002.JPG”). Alternativet Namnge fil
används för att välja tre bokstäver som ersätter filnamnets “DSC”-del
som beskrivs i “Textinmatning” (0 162).
D Filnamnstillägg
Följande filtillägg används: “.NEF” för NEF-bilder (RAW), “.TIF” för TIFF-bilder
(RGB), “.JPG” för JPEG-bilder, “.MOV” för MOV-filmer, “.MP4” för MP4-filmer
och “.NDF” för referensbilddata för dammborttagning. I varje par
fotografier som tas med bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) + JPEG, har
NEF- och JPEG-bilderna samma filnamn men olika filtillägg.
Välj bildområde
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Följande bildområden kan väljas på kameran:
Alternativ
Beskrivning
Bilder sparas i FX-format med en bildvinkel som
motsvarar ett NIKKOR-objektiv på en kamera med
35 mm-format.
Bilder spelas in i DX-format. För att beräkna den
ungefärliga brännvidden för objektivet i
35 mm-format, multiplicera med 1,5.
Bilder spelas in med ett bildförhållande på 5 : 4 (endast
Z 7).
c
FX (36 × 24)
a
DX (24 × 16)
b
5:4 (30 × 24)
m
Z
1:1 (24 × 24)
Bilder spelas in med ett bildförhållande på 1 : 1.
16:9 (36 × 20)
Bilder spelas in med ett bildförhållande på 16 : 9.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 165
Bildkvalitet
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj ett filformat för fotografier. För mer information, se
“Bildkvalitet” (0 104).
Bildstorlek
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj storleken, i pixlar, på fotografier som tas med kameran. Välj
JPEG/TIFF för att välja storleken på JPEG- och TIFF-bilder, NEF
(RAW) för att välja storleken på NEF-bilder (RAW).
Z 7:
Bildområde
FX (36 × 24)
FX-format
DX (24 × 16)
DX-format
5:4 (30 × 24)
1:1 (24 × 24)
16:9 (36 × 20)
Alternativ
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Storlek (pixlar)
8 256 × 5 504
6 192 × 4 128
4 128 × 2 752
5 408 × 3 600
4 048 × 2 696
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
5 152 × 4 120
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
4 128 × 4 128
2 752 × 2 752
8 256 × 4 640
6 192 × 3 480
4 128 × 2 320
Utskriftsstorlek (cm) *
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
69,9 × 39,3
52,4 × 29,5
35,0 × 19,6
* Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar bildstorlek i pixlar
dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi; 1 tum = ungefär 2,54 cm).
166 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Z 6:
Bildområde
FX (36 × 24)
FX-format
DX (24 × 16)
DX-format
1:1 (24 × 24)
16:9 (36 × 20)
Alternativ
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Storlek (pixlar)
6 048 × 4 024
4 528 × 3 016
3 024 × 2 016
3 936 × 2 624
2 944 × 1 968
1 968 × 1 312
4 016 × 4 016
3 008 × 3 008
2 000 × 2 000
6 048 × 3 400
4 528 × 2 544
3 024 × 1 696
Utskriftsstorlek (cm) *
51,2 × 34,1
38,3 × 25,5
25,6 × 17,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
34,0 × 34,0
25,5 × 25,5
16,9 × 16,9
51,2 × 28,8
38,3 × 21,5
25,6 × 14,4
* Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar bildstorlek i pixlar
dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi; 1 tum = ungefär 2,54 cm).
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 167
Sparar i NEF (RAW)
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj en komprimeringstyp och bitdjup för NEF-bilder (RAW).
NEF-komprimering (RAW)
Använd komprimering för att minska filstorleken.
Alternativ
N
Förlustfri
komprimering
O
Komprimerad
Beskrivning
NEF-bilder komprimeras med en vändbar algoritm,
vilket minskar filstorleken med ca 20–40 % utan att
påverka bildkvaliteten.
NEF-bilder komprimeras med en icke-vändbar
algoritm, vilket minskar filstorleken med ca 35–55 %
nästan utan att påverka bildkvaliteten.
Okomprimerad NEF-bilder komprimeras inte.
Bitdjup för NEF (RAW)
Bitdjup bestämmer djupet av färgdata som spelats in.
q
Alternativ
12 bitar
r
14 bitar
Beskrivning
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 12 bitar.
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 14 bitar,
vilket ger större filer än de med ett bitdjup på 12 bitar
men förbättrar färgåtergivningen.
168 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Inställningar för ISO-känslighet
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Justera inställningar för ISO-känslighet för fotografier.
Alternativ
Beskrivning
Justera ISO-känslighet. Välj bland värden mellan ISO 64 och
25600 (eller med Z 6, mellan ISO 100 och ISO 51200).
Inställningar från ungefär 0,3 till 1 EV under de lägsta av dessa
ISO-känslighet
värden och 0,3 till 2 EV över de högsta, finns också
tillgängliga för speciella situationer. b-läget erbjuder ett
ytterligare Auto-alternativ.
Om På är valt justerar kameran automatiskt ISO-känsligheten
när optimal exponering inte kan uppnås med värdet som
valts för ISO-känslighet. De alternativ som listas nedan är
tillgängliga för finjustering av automatisk ISO-känslighet.
• Högsta känslighet: Välj den övre gränsen för ISO-känslighet så
att den inte höjs för mycket.
Automatisk
• Högsta känslighet med c: Välj den övre gränsen för ISOISO-känslighet
känslighet för foton tagna med extra blixt.
• Längsta slutartid: Välj slutartiden under vilken automatisk ISOkänslighet kommer att gå in i för att förhindra
underexponering i lägena P och A. Du kan välja alternativ
från 1/4 000 s till 30 s. Ett Auto-alternativ är också tillgängligt
(0 170).
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 169
A “Längsta slutartid” > “Auto”
Om Auto har valts för Automatisk ISO-känslighet > Längsta slutartid,
väljer kameran längsta slutartid baserat på objektivets brännvidd. Kameran
kommer till exempel att automatiskt välja korta längsta slutartider för att
minska oskärpa som ofta uppstår med teleobjektiv.
Det automatiska valet av slutartid kan finjusteras för kortare eller längre
längsta värden genom att markera Auto och trycka på 2. Om du väljer
korta längsta slutartider kan du reducera oskärpa när du fotograferar motiv
som rör sig snabbt.
Slutartiderna kan öka över den valda längsta tiden om optimal exponering
inte kan uppnås med den ISO-känslighet som valts för Högsta känslighet.
Vitbalans
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Justera vitbalans. För mer information, se
“Vitbalans”-avsnitten i
“Grundinställningar” (0 63) och
“i-menyn” (0 98).
170 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Vitbalansmenyn: Finjustera
Finjustering är tillgänglig via kamerans menyer. För mer information
om finjustering, se “Finjustera vitbalans” (0 99). För information om
att finjustera manuellt förinställt värde för vitbalans, se “Finjustera
förinställd vitbalans” (0 176).
1 Visa alternativ för finjustering.
Gå till Vitbalans i fotograferingsmenyn,
markera ett vitbalansalternativ och
tryck på 2.
2 Finjustera vitbalans.
Koordinater
Använd multiväljaren för att finjustera
vitbalansen. Vitbalans kan finjusteras på
axeln Gul–Blå i steg om 0,5 och på axeln
Grön–Magenta i steg om 0,25. Den
horisontella axeln (Gul–Blå) motsvarar
färgtemperaturen, medan den vertikala
axeln (Grön–Magenta) har liknande
Justering
effekt på de motsvarande
färgkompensationsfiltren (CC). Den horisontella axeln är
markerad i steg som motsvarar ungefär 5 mired, den vertikala
axeln i steg om ungefär 0,05 diffuse density-enheter.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 171
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J för att spara inställningarna
och återgå till fotograferingsmenyn.
Om vitbalans har finjusterats visas en
asterisk (“U”) bredvid vitbalans-ikonen i
fotograferingsdisplayen.
D Finjustering av vitbalans
Färgerna på finjusteringsaxeln är relativa, inte absoluta. Om du till exempel
flyttar markören till B (blå) när en “varm” inställning, t.ex. J (Glödlampa)
har valts för vitbalans, ser fotografierna aningen “kallare” ut men blir inte
blå.
D “Mired”
Alla förändringar av färgtemperaturen ger större färgskillnad vid låga
färgtemperaturer än vid högre färgtemperaturer. Till exempel, en
förändring på 1 000 K ger en mycket större färgförändring vid 3 000 K än vid
6 000 K. Mired, som räknas ut genom att multiplicera inversen av
färgtemperaturen med 106, är ett mått på färgtemperaturen som tar med
sådana variationer i beräkningen, och därför används enheten i
kompensationsfilter för färgtemperatur. T.ex.:
• 4 000 K–3 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 83 mired
• 7 000 K–6 000 K (en skillnad på 1 000 K) = 24 mired
172 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Vitbalansmenyn: Välja en färgtemperatur
Färgtemperaturen kan väljas med Vitbalans > Välj
färgtemperatur-alternativet i fotograferingsmenyn. Ange värden
för axlarna gul–blå och grön–magenta enligt beskrivningen nedan.
1 Välj Välj färgtemperatur.
Gå till Vitbalans i fotograferingsmenyn, markera Välj
färgtemperatur och tryck på 2.
2 Välj värden för gul–blå och grön–magenta.
Tryck på 4 eller 2 för att markera siffror på axeln Gul–Blå eller
axeln Grön–Magenta och tryck på 1 eller 3 för att ändra.
Värde för axeln Gul–Blå
Värde för
axeln Grön–Magenta
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J för att spara inställningarna
och återgå till fotograferingsmenyn.
Om ett annat värde än noll är markerat
för axeln Grön–Magenta, visas en
asterisk (“U”) bredvid vitbalansikonen i
fotograferingsdisplayen.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 173
D Välj färgtemperatur
Tänk på att önskat resultat inte kan uppnås med fluorescerande belysning.
Välj I (Fluorescerande) för fluorescerande ljuskällor. Med andra ljuskällor
är det säkrast att ta en testbild för att kontrollera om det valda värdet är
lämpligt.
174 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Manuellt förinställt värde: Kopiera vitbalans från
ett fotografi
Alternativet Manuellt förinställt värde i vitbalansmenyn kan
användas för att kopiera ett vitbalansvärde från ett befintligt
fotografi. För mer information om manuellt förinställt värde för
vitbalans, se “Manuellt förinställt värde” (0 101).
1 Välj Manuellt förinställt värde.
Gå till Vitbalans i fotograferingsmenyn,
markera Manuellt förinställt värde
och tryck på 2.
2 Välj ett mål.
Markera målet för det förinställda
värdet (d-1 till d-6) och tryck på X.
3 Välj Välj bild.
Manuellt förinställt värde för vitbalans
kommer att visas; markera Välj bild och
tryck på 2.
4 Markera en källbild.
Markera källbilden. För att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll
in X-knappen.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 175
5 Kopiera vitbalansen.
Tryck på J för att kopiera vitbalansvärdet från den markerade
bilden till det valda förinställda värdet. Om den markerade
bilden har en kommentar kopieras kommentaren till
kommentaren för det valda förinställda värdet.
D Finjustering av förinställt värde för vitbalans
Den aktuella förinställningen kan finjusteras
genom att välja Finjustera i menyn för
manuellt förinställt värde för vitbalans och
justera vitbalans enligt anvisningarna i
“Vitbalansmenyn: finjustering” (0 171).
D Redigera kommentar
För att mata in en beskrivande kommentar på
upp till 36 tecken för det aktuella förinställda
värdet för vitbalans, välj Redigera kommentar
i menyn för manuellt förinställt värde för
vitbalans.
D Skydda
För att skydda det aktuella förinställda värdet
för vitbalans, välj Skydda i menyn för manuellt
förinställt värde av vitbalans, markera sedan På
och tryck på J. Skyddade förinställda värden
kan inte modifieras och alternativen
Finjustera och Redigera kommentar kan inte
användas.
176 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Ställ in Picture Control
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj hur nya bilder ska bearbetas. För mer information, se “Ställ in
Picture Control” (0 94).
Ställ in Picture Control: Ändra Picture Controls
Befintliga förinställda eller anpassade Picture Controls kan ändras
för att passa motivtypen eller användarens kreativa målsättningar.
1 Välj en Picture Control.
Markera önskad Picture Control i listan
över Picture Controls och tryck på 2.
2 Justera inställningarna.
Tryck på 1 eller 3 för att markera den
önskade inställningen och tryck på 4
eller 2 för att välja ett värde i steg om 1,
eller vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja ett värde i
steg om 0,25 (vilka alternativ som är tillgängliga varierar
beroende på den Picture Control som valts). För att snabbjustera
nivåerna för balanserad Skärpa, Medelskärpa och Klarhet,
markera Snabbskärpa och tryck på 4 eller 2. Upprepa detta
steg tills alla inställningar har justerats. Standardinställningarna
kan återställas genom att trycka på O-knappen.
3 Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J för att spara ändringarna och återgå till listan över
Picture Controls.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 177
D Anpassade Picture Controls
Ändringar av befintliga Picture Controls kan sparas som anpassade Picture
Controls med alternativet Hantera Picture Control i fotograferingsmenyn
eller filminspelningsmenyn. Anpassade Picture Controls kan kopieras till ett
minneskort och användas i kompatibel programvara eller delas mellan
kameror av samma modell.
D i-menyn
Ändring av Picture Controls i i-menyn gör det
möjligt att granska effekten i displayen.
Markera Ställ in Picture Control i i-menyn
och tryck på J, tryck sedan på 4 och 2 för att
välja en Picture Control och tryck på 3 för att
visa Picture Control-inställningar.
178 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Hantera Picture Control
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Spara ändrade Picture Controls som anpassade Picture Controls.
Alternativ
Beskrivning
Skapa en ny anpassad Picture Control baserad på en
Spara/redigera existerande förinställd eller anpassad Picture Control, eller
redigera befintliga anpassade Picture Controls.
Byt namn
Byt namn på anpassade Picture Controls.
Radera
Radera anpassade Picture Controls.
Använd följande alternativ för att kopiera anpassade Picture
Controls till och från minneskortet. När de kopierats till
minneskortet, kan Picture Controls användas med andra
kameror eller kompatibel programvara.
• Kopiera till kamera: Kopiera anpassade Picture Controls från
minneskortet till anpassade Picture Controls C-1 till C-9 på
Ladda/spara
kameran och namnge dem som du vill.
• Radera från kort: Radera markerade anpassade Picture
Controls från minneskortet.
• Kopiera till kort: Kopiera en anpassad Picture Control (C-1 till
C-9) från kameran till ett valt mål (1 till 99) på minneskortet.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 179
Skapa anpassade Picture Controls
Picture Controls som medföljer kameran kan ändras och sparas som
anpassade Picture Controls.
1 Välj Spara/redigera.
Markera Spara/redigera och tryck
på 2.
2 Välj en Picture Control.
Markera en befintlig Picture Control och
tryck på 2 eller tryck på J för att
fortsätta till steg 4 för att spara en kopia
av markerad Picture Control utan att
ändra den.
3 Redigera vald Picture Control.
För att överge ändringarna och starta
om från standardinställningarna, tryck
på O-knappen. Tryck på J när
inställningarna är slutförda.
4 Välj ett mål.
Välj ett mål för anpassad Picture Control
(C-1 till C-9) och tryck på 2.
180 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
5 Namnge Picture Controlen.
En textinmatningsruta visas. Som standard namnges en ny
Picture Control genom att lägga till en tvåsiffrig siffra (tilldelas
automatiskt) till namnet på befintlig Picture Control; för att välja
ett annat namn, byt namn på Picture Controlen enligt
beskrivningen i “Textinmatning” (0 162). Tryck på
tangentbordsval-knappen för att bläddra mellan versaler,
gemener och symboler. Namnen på anpassade Picture Controls
kan vara upp till nitton tecken långa. Alla tecken efter det
nittonde raderas.
Namnfält
Tangentbordsfält
Tangentbordsval
D Anpassade Picture Control-alternativ
De alternativ som är tillgängliga med anpassade Picture Controls är samma
som de på vilka den anpassade Picture Controlen har baserats.
D Den ursprungliga Picture Control-ikonen
Den ursprungliga förinställda Picture Control
som den anpassade Picture Controlen baseras
på indikeras med en ikon i övre högra hörnet
på redigeringsdisplayen.
Ursprunglig Picture
Control-ikon
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 181
Färgrymd
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Färgrymden avgör vilket färgomfång som är tillgängligt för
färgåtergivning. sRGB rekommenderas för allmänna utskrifter och
visning, Adobe RGB, med sitt bredare färgomfång, för professionell
publicering och kommersiella utskrifter.
D Adobe RGB
För exakt färgåtergivning kräver Adobe RGB-bilder applikationer,
bildskärmar och skrivare som stödjer färghantering.
D Färgrymd
ViewNX-i och Capture NX-D väljer automatiskt rätt färgrymd när de
används för att öppna fotografier som har skapats med denna kamera.
Resultatet kan inte garanteras med programvara från tredje part.
Aktiv D-Lighting
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor, och skapa bilder med
naturlig kontrast. För mer information, se “Aktiv D-Lighting”
(0 110).
182 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Brusreducering för lång exp.
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Om På väljs bearbetas fotografier som tas
med slutartider längre än 1 sek. för att
minska brus (ljusa partier eller dimma).
Tiden som krävs för bearbetning
fördubblas i stort sett; under
bearbetningen visas meddelandet
“Brusreducering utförs”, “Job NR” blinkar i
kontrollpanelen, och bilder kan inte tas
(om kameran stängs av innan
bearbetningen är slutförd kommer bilden
att sparas, men brusreducering kommer
inte att utföras). I serietagningsläge sänks
bildhastigheten och under tiden
fotografierna bearbetas minskar kapaciteten i minnesbufferten.
Brusreduc. vid högt ISO
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Fotografier som tas med hög ISO-känslighet kan bearbetas för
minskat “brus”.
Alternativ
Beskrivning
Reducera brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar), särskilt i
Hög/
bilder som tas med hög ISO-känslighet. Välj mängden
Normal/Låg
brusreducering som utförs från Hög, Normal och Låg.
Brusreducering utförs endast vid behov och aldrig vid ett värde
Av
så högt som när Låg är valt.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 183
Vinjetteringskontroll
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Vinjetteringskontroll minskar minskningen i ljushet som uppstår vid
kanterna i bilden. Dess effekter varierar från objektiv till objektiv och
märks mest vid maximal bländare. Välj mellan Hög, Normal, Låg
och Av.
D Vinjetteringskontroll
Beroende på motivet, fotograferingsförhållandena och typen av objektiv
kan TIFF- och JPEG-bilder uppvisa brus (dimma) eller variationer i yttre
ljushet, medan anpassade Picture Controls och förinställda Picture Controls
som har modifierats från standardinställningarna kanske inte ger önskad
effekt. Ta provbilder och titta på resultatet i displayen.
Diffraktionskompensation
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj På att minska diffraktionen vid liten bländare (högt
bländarvärde).
Automatisk distorsionskontroll
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj På enligt behov för att minska tunnformig förvrängning vid
fotografering med vidvinkelobjektiv och för att minska kuddformig
förvrängning vid fotografering med teleobjektiv (observera att På
kanske väljs automatiskt med vissa objektiv, då alternativet
Automatisk distorsionskontroll i så fall blir grått och otillgängligt).
184 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Fotografering med flimmerreduc.
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
När På är markerat kommer kameran att klocka fotografierna för att
minska ränder, områden av under- eller överexponering eller (i
fotografier tagna i serietagningslägen) ojämn färg som orsakas av
flimmer av ljuskällor såsom fluorescerande eller kvicksilverlampor
(notera att bildhastigheten kan minska medan flimmerreducering är
aktiverat och att bildhastigheten kan bli långsammare eller bli
ojämn under seriefotografering).
D “Fotografering med flimmerreduc.” i fotograferingsmenyn
Flimmerreducering kan detektera flimmer vid 100 och 120 Hz (associerat
med strömförsörjning på 50 och 60 Hz). Flimmerreducering kanske inte
upptäcks eller önskat resultat kanske inte kan uppnås med mörka
bakgrunder, starka ljuskällor eller dekorativ belysning och annan ickestandardbelysning. Beroende på ljuskällan, kan det bli en viss fördröjning
innan slutaren utlöses. Önskat resultat kanske inte kan uppnås om
strömförsörjningens frekvens ändras under fotograferingen.
Flimmerdetektering aktiveras inte vid slutartider längre än 1/100 s (inklusive
Bulb och Time (Tid)) eller när Serietagning H (utökad) är markerat för
utlösarläge eller ljudlös fotografering, HDR eller exponeringsfördröjning är
aktiverat.
Mätning
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Mätning bestämmer hur kameran ställer in exponeringen. För mer
information, se “Mätning” (0 108).
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 185
Blixtstyrning
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Justera inställningar för trådlös fjärrblixtenhet (0 362) eller en extra
blixt som är monterad på kamerans tillbehörssko (0 349).
Blixtstyrningsläge
Välj ett blixtstyrningsläge och blixtnivå och
justera andra inställningar för
blixtenheterna SB-5000, SB-500, SB-400
eller SB-300 som är monterade på
kamerans tillbehörssko (inställningar för en
SB-5000 monterad på kamerans
tillbehörssko kan också justeras med reglagen på blixtenheten,
medan inställningar för andra blixtenheter bara kan justeras med
blixtenhetens reglage). De alternativ som är tillgängliga under
Blixtstyrningsläge varierar beroende på det läge som är markerat.
• TTL: i-TTL-läge. Blixtnivå justeras automatiskt i enlighet med
fotograferingsförhållandena.
• Automatisk extern blixt: I detta läge justeras effekten automatiskt
enligt mängden ljus som reflekteras av motivet.
• Manuell blixt med avst.prioritet: Välj avståndet till motivet;
blixteffekten justeras automatiskt.
• Manuell: Välj blixtnivån manuellt.
• Repeterande blixt: Blixten avfyras flera gånger medan slutaren är
öppen, vilket ger en multiexponeringseffekt.
186 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Alternativ för trådlös blixt
Justera inställningar för samtidig trådlös
styrning av flera fjärrblixtenheter. Detta
alternativ är endast tillgängligt när en
blixtenhet SB-5000 eller SB-500 eller en
trådlös fjärrkontroll WR-R10 är monterad
på kameran.
Alternativ
Y
Optisk AWL
Y/Z
Optisk/
radiostyrd
AWL
Radiostyrd
AWL
Av
Z
Beskrivning
Fjärrblixtenheterna styrs med blixtar med låg
intensitet som avges av huvudblixten (0 375).
Välj detta alternativ om du använder både optiskt
styrda och radiostyrda blixtenheter (0 383).
Fjärrblixtenheterna styrs av radiosignaler som avges
från en WR-R10 monterad på kameran (0 364).
Fotografering med fjärrblixt inaktiverad.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 187
Fjärrblixtstyrning
Välj mellan alternativen för fotografering
med fjärrblixt som listas nedan (0 368,
375).
Alternativ
Beskrivning
Välj ett separat blixtstyrningsläge för varje grupp av
Gruppblixt
fjärrblixtenheter.
Förenklat Välj balansen mellan grupperna A och B och ställ in effekten för
trådlöst läge grupp C manuellt.
Repeterande Blixtenheterna avfyras flera gånger medan slutaren är öppen,
fjärrblixt vilket ger en multiexponeringseffekt.
Info om radiostyrd blixt
Visa blixtenheterna som för närvarande
styrs via radiostyrd AWL.
Blixtläge
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj blixtläget för trådlös fjärrblixtenhet eller blixtenhet monterad
på kamerans tillbehörssko. För mer information, se “Blixtläge”
(0 107, 354).
188 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Blixtkompensation
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Justera blixteffekt för att styra ljusheten för huvudmotivet i relation
till bakgrunden (0 356). Blixteffekten kan ökas för att få
huvudmotivet att se ljusare ut, eller minskas för att förhindra
oönskade högdagrar eller reflektioner.
Fokusläge
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Fokusläget styr hur kameran fokuserar. För mer information, se
“Välja ett fokusläge” (0 52).
AF-områdesläge
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj hur kameran väljer fokuspunkten för autofokus. För mer
information, se “AF-områdesläge” (0 54).
Vibrationsreducering
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj om du vill aktivera vibrationsreducering. För mer information,
se “Vibrationsreducering” (0 112).
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 189
Automatisk gaffling
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Variera exponering, blixtnivå, Aktiv D-Lighting (ADL) eller vitbalans
något för varje bild, det aktuella värdet “gafflas”. Gaffling kan
användas där det är svårt att skapa rätt inställningar och det inte
finns tid att kontrollera resultaten och justera inställningarna för
varje bild, eller för att experimentera med olika inställningar för
samma motiv. Följande alternativ är tillgängliga:
• Automatisk gaffling: Välj inställningen eller inställningarna som
gafflas när automatisk gaffling är aktiverat. Välj AE och
blixtgaffling för att utföra både exponeringsgaffling och gaffling
av blixtnivå, AE-gaffling för att gaffla endast exponering,
Blixtgaffling för att utföra endast gaffling av blixtnivå,
Vitbalansgaffling för att utföra vitbalansgaffling, eller ADLgaffling för att utföra gaffling med Aktiv D-Lighting.
• Antal bilder: Välj antal bilder i gafflingssekvensen.
• Intervall: Välj mängden som de valda inställningarna varierar med
varje bild (ADL-gaffling exkluderad).
• Mängd: Välj hur aktiv D-Lighting varierar med varje bild (ADLgaffling).
190 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Exponerings- och blixtgaffling
Variera exponering och/eller blixtnivå i en serie bilder.
Exponering modifierad
med: 0 EV
Exponering modifierad
med: –1 EV
Exponering modifierad
med: +1 EV
1 Välj gafflingstypen.
Välj ett alternativ för Automatisk gaffling. Välj AE och
blixtgaffling för att variera både exponering och blixtnivå, AEgaffling för att variera endast exponering eller Blixtgaffling för
att bara variera blixtnivån. Notera att blixtgaffling endast är
tillgängligt i i-TTL och, där detta stöds, endast
blixtstyrningslägen med automatisk bländare (qA) (0 408).
2 Välj antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck på 4
eller 2 för att välja antalet bilder i
gafflingssekvensen.
Vid andra inställningar än 0F visas en
gafflingsikon på displayen.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 191
3 Välj ett gafflingsintervall.
Markera Intervall och tryck på 4 eller
2 för att välja gafflingsintervallet. Vid
standardinställningarna kan storleken
på ökningen väljas mellan 0,3 (1/3), 0,7
(2/3), 1, 2 och 3 EV. Gafflingsprogrammen
med en ökning på 0,3 (1/3) EV listas nedan.
“Antal bilder”
0F
+3F
−3F
+2F
−2F
3F
5F
Gafflingsindikator
Antal bilder
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
Gafflingsföljd (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Notera att för exponeringssteg på 2 EV eller mer är det maximala
antalet bilder 5; om ett högre värde valdes i steg 2 ställs antalet
bilder automatiskt in på 5.
192 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
4 Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran kommer att variera exponering och/eller
blixtnivå för varje bild beroende på vilket
gafflingsprogram som är markerat; de ändrade
värdena för slutartid och bländare visas i displayen.
Ändringar i exponeringen läggs till de som gjorts med
exponeringskompensation.
Medan gaffling är aktiverad visar displayen en gafflingsikon, en
förloppsindikator för gaffling och antal återstående bilder i
gafflingssekvensen. Efter varje bild försvinner ett segment från
indikatorn och antal återstående bilder reduceras med en.
Antal bilder: 3; ökning: 0,7
Visning efter första bilden
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, välj 0F för Antal bilder.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 193
D Exponerings- och blixtgaffling
I serietagningslägen pausas fotograferingen efter att det antal bilder som
angetts i gafflingsprogrammet har tagits. Fotograferingen återupptas
nästa gång avtryckaren trycks in.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan
fotograferingen återupptas från nästa bild i sekvensen efter att
minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att frigöra plats på
minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har
tagits, återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås
på.
D Exponeringsgaffling
Kameran ändrar exponeringen genom att variera slutartid och bländare
(läge P), bländare (läge S) eller slutartid (lägena A och M). Om På väljs för
Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk ISO-känslighet i lägena
P, S eller A varierar kameran automatiskt ISO-känsligheten för optimal
exponering när gränserna för kamerans exponeringssystem överskrids; i
läge M använder kameran först automatisk ISO-känslighet för att ställa in
exponeringen så nära det optimala som möjligt, och gafflar sedan denna
exponering genom att variera slutartiden. Anpassad inställning e6 (Auto.
gaffling (läge M)) kan användas för att ändra hur kameran utför
exponerings- och blixtgaffling i läge M: genom att variera blixtnivån
tillsammans med slutartid och/eller bländare eller genom att variera
blixtnivån ensam.
194 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Vitbalansgaffling
Kameran skapar flera kopior av varje bild, var och en med olika
vitbalans.
1 Välj vitbalansgaffling.
Välj Vitbalansgaffling för Automatisk gaffling.
2 Välj antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck på 4
eller 2 för att välja antalet bilder i
gafflingssekvensen.
Vid andra inställningar än 0F visas en
gafflingsindikator på displayen.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 195
3 Välj ett gafflingsintervall.
Markera Intervall och tryck på 4 eller
2 för att välja gafflingsintervallet. Varje
ökning motsvarar ungefär 5 mired. Välj
mellan ökningar om 1 (5 mired),
2 (10 mired) eller 3 (15 mired). Högre Bvärden motsvarar ökade mängder blått, högre A-värden ökade
mängder gult. Gafflingsprogrammen med en ökning på 1 listas
nedan.
“Antal bilder”
0F
B3F
A3F
B2F
A2F
3F
5F
Gafflingsindikator
Antal
bilder
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
196 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Intervall
1
1B
1A
1B
1A
1A, 1B
Gafflingsföljd
0
0/B1/B2
0/A2/A1
0/B1
0/A1
0/A1/B1
0/A2/A1/B1/B2
0/A3/A2/A1/
B1/B2/B3
0/A4/A3/A2/A1/
B1/B2/B3/B4
4 Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Varje bild bearbetas så att det antal kopior som valts
i gafflingsprogrammet skapas, och varje kopia får
olika vitbalans. Ändringar i vitbalans läggs till de
justeringar av vitbalans som gjorts med finjustering
av vitbalans.
Om antal bilder i gafflingsprogrammet är större än antal
återstående exponeringar inaktiveras avtryckaren.
Fotograferingen kan påbörjas när ett nytt minneskort satts i.
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, välj 0F för Antal bilder.
D Vitbalansgaffling
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig vid bildkvaliteten NEF (RAW). Om ett
NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-alternativ väljs avbryts
vitbalansgafflingen.
Vitbalansgaffling påverkar bara färgtemperaturen (den gul–blå axeln i
finjusteringsvisningen för vitbalans). Inga justeringar görs på grön–
magenta axeln.
I självutlösarläge kommer det antal kopior som valts i gafflingsprogrammet
att skapas varje gång avtryckaren trycks in, oavsett vilket alternativ som
valts för Anpassad inställning c2 (Självutlösare) > Antal bilder.
Om kameran stängs av medan åtkomstlampan för minneskort lyser
kommer kameran att stängas av efter att alla bilder i sekvensen har sparats.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 197
ADL-gaffling
Kameran varierar Aktiv D-Lighting över en serie exponeringar.
1 Välj ADL-gaffling.
Välj ADL-gaffling för Automatisk gaffling.
2 Välj antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck på 4
eller 2 för att välja antalet bilder i
gafflingssekvensen. Välj två bilder för
att ta en bild med Aktiv D-Lighting av
och en annan vid det värde som valdes
i steg 3. Välj tre till fem bilder för att ta en serie fotografier med
Aktiv D-Lighting inställt på Av, Låg och Normal (tre bilder), Av,
Låg, Normal och Hög (fyra bilder), eller Av, Låg, Normal, Hög
och Extra hög (fem bilder). Om du väljer fler än två bilder,
fortsätt till steg 4.
Vid andra inställningar än 0F visas en
gafflingsindikator på displayen.
3 Välj ett värde för Aktiv D-Lighting.
Markera Mängd och tryck på 4 eller 2
för att välja ett alternativ. Den valda
inställningen gäller när 2F är markerat
för Antal bilder.
198 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Mängd
OFF L
OFF N
OFF H
OFF H+
OFF AUTO
Gafflingsföljd
Av/Låg
Av/Normal
Av/Hög
Av/Extra hög
Av/Auto
4 Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran kommer att variera Aktiv D-Lighting bild för
bild enligt valt gafflingsprogram.
Medan gaffling är aktiverad visar
displayen en ADL-gafflingsikon och
antal återstående bilder i
gafflingssekvensen. Efter varje bild
minskas antal återstående bilder med
en.
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, välj 0F för Antal bilder.
D ADL-gaffling
I serietagningslägen pausas fotograferingen efter att det antal bilder som
angetts i gafflingsprogrammet har tagits. Fotograferingen återupptas
nästa gång avtryckaren trycks in.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan
fotograferingen återupptas från nästa bild i sekvensen efter att
minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att frigöra plats på
minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har
tagits, återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås
på.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 199
Multiexponering
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Spela in två till tio NEF-exponeringar (RAW) som ett enda fotografi.
Följande alternativ är tillgängliga:
• Multiexponeringsläge: Välj mellan På (serie) (ta en serie
multiexponeringar, avslutas när Av väljs), På (enstaka bild) (ta en
multiexponering) eller Av (avsluta utan att skapa ytterligare
multiexponeringar).
• Antal bilder: Välj antalet exponeringar som ska kombineras till ett
enda fotografi.
• Överläggsläge: Välj bland alternativen nedan.
- Lägg till: Exponeringarna överläggs utan ändring; förstärkning
justeras inte.
- Medel: Innan exponeringarna överläggs divideras förstärkningen
för var och en med det totala antalet exponeringar
(förstärkningen för varje exponering ställs in på 1/2 för
2 exponeringar, 1/3 för 3 exponeringar, etc).
- Ljusare: Kameran jämför pixlar i varje exponering och använder
bara den ljusaste.
+
- Mörkare: Kameran jämför pixlar i varje exponering och använder
bara den mörkaste.
+
200 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
• Behåll alla exponeringar: Välj På för att spara de individuella bilderna
som utgör varje multiexponering, Av för att kasta de individuella
bilderna och spara endast multiexponering.
• Överläggsfotografering: Om På är markerat läggs tidigare
exponeringar på vyn genom objektivet under fotografering.
• Välj första exponering (NEF): Välj den första exponeringen från NEFbilder (RAW) på minneskortet.
Skapa en multiexponering
Följ stegen nedan för att ta en multiexponering.
1 Välj Multiexponering.
Markera Multiexponering i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2 Välj ett läge.
Markera Multiexponeringsläge och
tryck på 2, tryck sedan på 1 eller 3 för
att välja önskat läge och tryck på J för
att välja.
Om På (serie) eller På (enstaka bild) är
markerat visas en ikon i displayen.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 201
3 Välj antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck på 2.
Tryck på 1 eller 3 för att välja antal
exponeringar som ska kombineras till
en enda bild och tryck på J.
4 Välj ett överläggsläge.
Markera Överläggsläge och tryck på
2, tryck sedan på 1 eller 3 för att välja
önskat läge och tryck på J för att välja.
5 Välj om du vill behålla enskilda
exponeringar.
För att välja om du vill behålla eller
radera de enskilda bilderna som utgör
multiexponeringen, markera Behåll
alla exponeringar och tryck på 2,
tryck sedan på 1 eller 3 för att välja önskat alternativ och tryck
på J för att välja.
6 Välj om du vill visa förlopp i displayen.
För att välja om tidigare exponeringar
ska kopieras in ovan på vyn genom
objektivet när fotografering pågår,
markera Överläggsfotografering och
tryck på 2, tryck sedan på 1 eller 3 för
att välja önskat alternativ och tryck på J för att välja.
202 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
7 Välj den första exponeringen.
För att välja den första exponeringen
från existerande bilder tagna med Stor
markerat för Bildstorlek > NEF (RAW) i
fotograferingsmenyn, markera Välj
första exponering (NEF) och tryck på
2. Använd multiväljaren för att markera önskad bild och tryck på
J för att välja (för att visa den markerade bilden i helskärmsläge,
håll in X-knappen).
8 Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
Fortsätt att ta bilder tills alla
exponeringar har tagits och det slutliga
fotot har sparats (om du valde en
existerande NEF-bild (RAW) som den
första exponeringen i steg 7 kommer
fotograferingen att starta från den
andra exponeringen). Om På (enstaka
bild) är markerat i steg 2 avslutas
fotograferingen med multiexponering när bilden sparas; annars
kan du fortsätta att ta multiexponeringar tills fotografering med
multiexponering slås av.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 203
D Utlösarläge
I serietagningsläge spelar kameran in alla exponeringar i en serie. Om På
(serie) är valt startas en ny multiexponering då varje föregående
multiexponering avslutas; om På (enstaka bild) är valt, avslutas
fotografering med multiexponering efter att den första multiexponeringen
har spelats in. I självutlösarläge spelar kameran automatiskt in det antal
exponeringar som valts i steg 3, oavsett vilket alternativ som valts för
Anpassad inställning c2 (Självutlösare) > Antal bilder; intervallet mellan
bilder styrs dock av Anpassad inställning c2 (Självutlösare) > Intervall
mellan bilderna. I andra utlösarlägen tas en bild varje gång avtryckaren
trycks in; fortsätt fotografera tills alla exponeringar har sparats.
D Bildkvalitet
Multiexponeringar tagna med ett NEF (RAW)-alternativ markerat för
bildkvalitet kommer att spelas in i JPEG högm-format.
204 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
i-menyn
De alternativ som listas nedan kan kommas
åt under multiexponeringsfotografering
genom att trycka på K-knappen följt av
i-knappen. Markera alternativ och tryck på
J för att välja.
• Visa förlopp: Visa en förhandsgranskning
skapad från exponeringar som spelats in
till den aktuella punkten.
• Ta om senaste exponering: Ta om den senaste
exponeringen.
• Spara och avsluta: Skapa en
multiexponering från de exponeringar
som tagits till aktuell punkt.
• Ta bort och avsluta: Avsluta utan att spara en multiexponering. Om På
väljs för Behåll alla exponeringar kommer de enskilda
exponeringarna att bevaras.
D Multiexponering
Fotograferingen kan också avslutas om kamerans inställningar ändras
innan exponeringen är avslutad. Fotograferingsinställningarna och
bildinformationen för multiexponeringsfotografier är de för den första
exponeringen.
Ta inte bort eller byt minneskortet medan en multiexponering spelas in.
Multiexponeringar kan påverkas av brus (slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder).
D Övriga inställningar
Medan en multiexponering tas kan inga minneskort formateras och vissa
menyalternativ blir grå och kan inte ändras.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 205
Avsluta multiexponeringar
För att avsluta en multiexponering innan
det angivna antalet exponeringar har
tagits, välj Av för Multiexponeringsläge
eller tryck på K-knappen följt av
i-knappen och välj antingen Spara och
avsluta eller Ta bort och avsluta. Om
fotograferingen avbryts eller du väljer Spara och avsluta innan valt
antal exponeringar har tagits in kommer en multiexponering att
skapas av de exponeringar som spelats in till och med den
tidpunkten. Om Medel är valt för Överläggsläge justeras
förstärkningen för att återspegla antalet exponeringar som
verkligen spelats in. Tänk på att fotograferingen avslutas
automatiskt om väntelägestimern löper ut.
D Väntelägestimer
Menyer och bildvisning kan användas mellan exponeringar, men notera att
om inga åtgärder utförs på cirka 40 sekunder under bildvisning eller
90 sekunder medan menyer visas kommer fotograferingen att avslutas och
en multiexponering kommer att skapas av de exponeringar som spelats in
till och med den tidpunkten. Tiden som är tillgänglig för att spela in nästa
exponering kan förlängas genom att välja längre tider för Anpassad
inställning c3 (Fördröjning till avstängning) > Bildvisning och Menyer.
206 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
HDR (stort dynamiskt omfång)
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
High Dynamic Range (HDR) används med motiv med hög kontrast
och bevarar detaljer i högdagrar och skuggor genom att kombinera
två bilder tagna med olika exponeringar. HDR är mest effektivt när
det används med matrismätning (med spot- eller centrumvägd
mätning är en exponeringsskillnad på Auto likvärdig med ungefär
2 EV). Kan inte kombineras med en del kamerafunktioner, inklusive
spara i NEF (RAW), blixtfotografering, gaffling, multiexponering,
slutartiderna Bulb och Time (Tid), eller intervalltimer,
fokusförskjutning eller timelapse-inspelning.
+
Första exponeringen
(mörkare)
Andra exponeringen
(ljusare)
Kombinerad HDR-bild
Följande alternativ är tillgängliga:
• HDR-läge: Välj mellan På (serie) (ta en serie HDR-fotografier,
avslutas när Av väljs), På (enstaka bild) (ta ett HDR-fotografi) eller
Av (avsluta utan att skapa ytterligare HDR-fotografier).
• Exponeringsskillnad: Välj skillnaden i exponering mellan de två
bilderna som kombineras för att göra ett HDR-fotografi. Välj större
värden för högkontrastmotiv, eller välj Auto för att låta kameran
justera exponeringsskillnaden i enlighet med motivet.
• Mjukare bilder: Välj hur mycket gränserna mellan bilderna som utgör
varje HDR-fotografi ska jämnas ut.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 207
• Spara enskilda bilder (NEF): Välj På för att spara varje enskild bild som
används för att skapa HDR-bilden. Bilderna sparas som NEF-filer
(RAW) med stor storlek oavsett vilket alternativ som markerats för
bildkvalitet och storlek i fotograferingsmenyn.
208 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Ta HDR-fotografier
Följ stegen nedan för att ta HDR-fotografier.
1 Välj HDR (stort dynamiskt omfång).
Markera HDR (stort dynamiskt
omfång) i fotograferingsmenyn och
tryck på 2.
2 Välj ett läge.
Markera HDR-läge och tryck på 2.
Markera ett av följande och tryck på J.
• För att ta en serie HDR-fotografier, välj
0 På (serie). HDR-fotografering
fortsätter tills du väljer Av för
HDR-läge.
• För att ta ett HDR-fotografi, välj På
(enstaka bild). Normal fotografering återupptas automatiskt
efter att du har skapat ett enstaka HDR-fotografi.
• För att avsluta utan att skapa ytterligare HDR-fotografier, välj Av.
Om På (serie) eller På (enstaka bild) är
markerat visas en ikon i displayen.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 209
3 Välj exponeringsskillnaden.
För att välja skillnaden i exponering
mellan de två bilderna, markera
Exponeringsskillnad och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck på J.
Välj högre värden för
högkontrastmotiv, men tänk på att om
du väljer ett värde högre än vad som
behövs kanske du inte får önskat
resultat; om Auto väljs, kommer
kameran att automatiskt justera exponering för att passa
motivet.
4 Välj mängden utjämning.
För att välja hur mycket gränserna
mellan två bilder ska jämnas ut, markera
Mjukare bilder och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck på J.
Högre värden ger en jämnare
kompositionsbild. Ojämn skuggning
kan bli synligt med vissa motiv.
210 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
5 Välj om du vill behålla enskilda
exponeringar.
För att välja om du vill spara de enskilda
NEF-bilderna (RAW) som utgör HDRfotografiet, markera Spara enskilda
bilder (NEF) och tryck på 2, tryck
sedan på 1 eller 3 för att välja önskat alternativ och tryck på J
för att välja.
6 Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
Kameran tar två exponeringar när
avtryckaren trycks ned hela vägen. “Job”
och “HDR” kommer att blinka i
kontrollpanelen medan bilderna
kombineras; inga bilder kan tas innan
inspelningen är slutförd. Oavsett vilket alternativ som för
närvarande valts för utlösarläge kommer endast en bild att tas
varje gång avtryckaren trycks in.
Om På (serie) väljs kommer HDR endast att stängas av när Av
väljs för HDR-läge; om På (enstaka bild) har valts stängs HDR av
automatiskt efter att bilden tagits.
D Komponera HDR-fotografier
Kanterna runt bilden beskärs. Det kan hända att önskade resultat inte kan
uppnås om kameran eller motivet rör sig under fotograferingen.
Användning av stativ rekommenderas. Beroende på motivet kan skuggor
synas runt ljusa motiv och auror kan synas runt mörka motiv; denna effekt
kan reduceras genom att justera hur mycket bilden ska jämnas ut.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 211
Intervalltimerfotografering
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Ta bilder med det valda intervallet tills specificerat antal bilder har
tagits. Välj ett annat utlösarläge än Självutlösare (E) när
intervalltimern används.
Om Intervalltimerfotografering markeras visas alternativen
nedan.
• Starta: Starta intervalltimerfotografering, antingen efter 3 sek. (Nu
valt för Välj startdag/-tid) eller vid ett valt datum och tid (Välj
dag/tid). Fotograferingen fortsätter vid det valda intervallet tills
alla bilder har tagits.
• Välj startdag/-tid: Välj ett startalternativ. För att starta
fotograferingen omedelbart, välj Nu. För att starta fotograferingen
vid ett valt datum och tid, välj Välj dag/tid.
• Intervall: Välj intervallet (timmar, minuter och sekunder) mellan
bilderna.
• Antal intervall × bilder/intervall: Välj antal intervaller och antal bilder
per intervall.
• Exponeringsutjämning: Om På väljs kan kameran justera
exponeringen för att matcha föregående bild i andra lägen än M
(notera att exponeringsutjämning endast fungerar i läge M om
automatisk ISO-känslighet är på). Stora ändringar i motivets
ljusstyrka under fotograferingen kan resultera i tydliga
exponeringsskillnader, vilket innebär att du kanske måste förkorta
intervallet mellan bilderna som tas.
• Ljudlös fotografering: Välj På för att göra avtryckaren ljudlös under
fotografering.
212 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
• Intervallprioritet: Välj På för att säkerställa att bilder tagna i lägena P
och A tas vid valt intervall, Av för att se till att bilderna är korrekt
exponerade. Om På är markerat, kontrollera att längsta slutartid
som valts för Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk
ISO-känslighet i fotograferingsmenyn är kortare än intervallet
och att Prioritera slutare är valt för Anpassad inställning a1 (Välj
AF-C-prioritet) eller Anpassad inställning a2 (Välj AF-S-prioritet)
enligt fokusläget som för närvarande är markerat.
• Starta lagringsmapp: Markera alternativ och tryck på 2 för att välja
eller välja bort. Välj Ny mapp för att skapa en ny mapp för varje ny
sekvens, Återställ filnumreringen för att återställa
filnumreringen till 0001 när en ny mapp skapas.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 213
Fotografering med intervalltimer
D Innan fotografering
Innan intervalltimerfotografering påbörjas, ta en testbild med de aktuella
inställningarna och kontrollera resultatet i monitorn. Vi rekommenderar att
du använder ett stativ och Av för Vibrationsreducering i
fotograferingsmenyn. Innan du väljer en starttid, välj Tidszon och datum i
inställningsmenyn och kontrollera att kameraklockan är inställd på rätt tid
och datum. Se till att kamerans batteri är fulladdat, så att fotograferingen
inte avbryts. Ladda vid behov batteriet före användning eller använd en
nätadapter och strömkontakt (säljs separat).
1 Välj Intervalltimerfotografering.
Markera Intervalltimerfotografering i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
Alternativ för
intervalltimerfotografering kommer att
visas.
214 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
2 Justera intervalltimerinställningarna.
Justera följande inställningar:
• Välj startdag/-tid: Välj startdatum och tid.
Markera Välj startdag/-tid och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
För att starta fotograferingen omedelbart, välj Nu. För att starta
fotograferingen vid ett valt datum och tid, välj Välj dag/tid,
välj sedan datum och tid och tryck på J.
• Intervall: Välj intervallet i timmar, minuter och sekunder.
Markera Intervall och tryck på 2.
Välj ett intervall och tryck på J.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 215
• Antal intervall × bilder/intervall: Välj antal intervaller och antal
bilder per intervall.
Markera Antal intervall × bilder/
intervall och tryck på 2.
Välj antalet intervall och bilder/
intervall och tryck på J.
I utlösarläget för enkelbild tas bilderna för varje intervall med
den hastighet som valts för Anpassad inställning d1
(Bildhastighet för CL-läget). När ljudlös fotografering är
aktiverad är antalet bilder per intervall fast inställt på en.
• Exponeringsutjämning: Aktivera eller inaktivera
exponeringsutjämning.
Markera Exponeringsutjämning
och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
• Ljudlös fotografering: Aktivera eller inaktivera ljudlös
fotografering.
Markera Ljudlös fotografering
och tryck på 2.
216 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Markera ett alternativ och tryck
på J.
• Intervallprioritet: Aktivera eller inaktivera Intervallprioritet.
Markera Intervallprioritet och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
Om På är valt kommer intervalltimerfotografering att avslutas
om kameran inte kan fokusera eller slutarutlösningen annars är
avaktiverad.
• Starta lagringsmapp: Välj alternativ för att starta mapp.
Markera Starta lagringsmapp
och tryck på 2.
Markera alternativ och tryck på 2
för att välja eller välja bort; tryck
på J för att fortsätta.
3 Börja fotografera.
Markera Starta och tryck på J. Den första serien bilder tas på
den specificerade starttiden, eller efter ungefär 3 sek. om Nu
valdes för Välj startdag/-tid i steg 2. Displayen stängs av under
fotografering; fotograferingen fortsätter vid det markerade
intervallet tills alla bilder har tagits.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 217
D Under fotografering
Under fotografering med intervalltimer blinkar
åtkomstlampan för minneskort.
Om displayen slås på genom att trycka in
avtryckaren halvvägs visas meddelandet
“Intervalltimerfotografering” och Q-ikonen
blinkar. Inställningar kan justeras, menyer
användas och bilder visas medan
intervalltimerfotografering pågår. Displayen
stängs av automatiskt strax innan varje
intervall. Notera att om kamerainställningar ändras medan intervalltimern
är aktiv kan fotograferingen avslutas.
218 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
❚❚ Pausa intervalltimerfotografering
Fotografering med intervalltimer kan pausas mellan intervall
genom att trycka på J (Nu valt för Välj startdag/-tid) eller välj Paus
i intervalltimermenyn (Välj dag/tid vald för Välj startdag/-tid).
❚❚ Återuppta intervalltimerfotografering
För att återuppta fotograferingen omedelbart, välj Omstart.
Markera Omstart och
tryck på J.
För att återuppta fotograferingen vid en angiven tid:
Markera Välj dag/tid i
intervalltimermenyn och
tryck på 2.
Välj ett startdatum och
tid och tryck på J.
Markera Omstart och
tryck på J.
❚❚ Avsluta intervalltimerfotografering
För att avsluta intervalltimerfotografering innan alla bilder har
tagits, välj Av i intervalltimermenyn.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 219
❚❚ Ingen bild
Bilder kommer inte att tas vid de valda intervallen om det aktuella
intervallet avslutas innan bilden eller bilderna för tidigare intervall
har tagits, minneskortet är fullt, eller AF-S är valt och kameran inte
kan fokusera (tänk på att kameran fokuserar före varje bild). Om Av
är valt för Intervallprioritet i autofokusläge, återupptas
fotograferingen vid nästa intervall.
220 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
D Slut på minne
Om minneskortet är fullt kommer intervalltimern att förbli aktiv, men inga
bilder kommer att tas. Återuppta fotograferingen efter att du har raderat
några bilder eller stängt av kameran och satt i ett annat minneskort.
D Fotografering med intervalltimer
Välj ett intervall som är längre än tiden som krävs för att ta antalet bilder
som valts och, om du använder blixt, tiden som behövs för att blixten ska
laddas. Om intervallet är för kort kan antalet bilder som tas vara mindre än
antalet som listas i steg 2 (antal intervall multiplicerat med antal bilder per
intervall) eller blixten kan avfyras med mindre än den effekt som krävs för
full exponering. Fotografering med intervalltimer kommer inte att starta
om intervallet är inställt till 00:00’0,5” och både Ljudlös fotografering
och Intervallprioritet är aktiverade. Intervalltimerfotografering kan inte
kombineras med vissa kamerafunktioner, inklusive filminspelning,
timelapse-film, långtidsexponeringar (bulb- eller tidfotografering),
multiexponering, HDR (stort dynamiskt omfång) och fokusförskjutning.
Observera att eftersom slutartiden, bildhastigheten och tiden som krävs för
att spela in bilderna kan variera från ett intervall till ett annat, så kan även
tiden mellan slutet på ett intervall fram till början av nästa intervall variera.
Om fotografering inte kan fortsätta eller ändringar inte kan tillämpas med
de aktuella inställningarna (till exempel, om en slutartid på Bulb eller Time
(Tid) är valt i läge M, intervallet är noll eller starttiden är om mindre än
en minut) visas en varning.
Intervalltimerfotografering pausas när Självutlösare (E) är valt eller om
kameran slås av och sedan på igen (när kameran är av kan batterier och
minneskort bytas utan att intervalltimerfotograferingen avslutas).
Intervalltimerinställningarna påverkas inte när fotograferingen pausas.
D Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge som valts kommer kameran att ta angivet antal
bilder vid varje intervall.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 221
D Gaffling
Justera gafflingsinställningarna innan intervalltimerfotografering påbörjas.
Om exponerings-, blixt- eller ADL-gaffling är aktivt medan
intervalltimerfotografering pågår kommer kameran att ta antalet bilder i
gafflingsprogrammet vid varje intervall, oavsett antalet bilder som angivits
i intervalltimermenyn. Om vitbalansgaffling är aktivt medan
intervalltimerfotografering pågår kommer kameran att ta en bild vid varje
intervall och bearbeta den för att skapa det antal bilder som angivits i
gafflingsprogrammet. Observera att gaffling inte kan användas under
intervalltimerfotografering när På är markerat för Intervallprioritet.
D Ljudlös fotografering
Att välja På för Ljudlös fotografering avaktiverar vissa kamerafunktioner,
inklusive:
• ISO-känsligheter på Hög 0,3 till Hög 2
• Fotografering med blixt
• Exponeringsfördröjning
• Flimmerreducering
• Gaffling
222 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Skapa timelapse-film
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Kameran tar bilder automatiskt vid markerade intervaller för att
skapa en ljudlös timelapse-film.
Om Skapa timelapse-film markeras visas alternativen nedan.
• Starta: Starta timelapse-inspelning. Fotograferingen startar efter
ungefär 3 sek. och fortsätter vid det valda intervallet under den
valda fotograferingstiden.
• Intervall: Välj intervallet mellan bilderna i minuter och sekunder.
• Fotograferingstid: Välj hur länge kameran fortsätter att ta bilder
(timmar och minuter).
• Exponeringsutjämning: Om På väljs utjämnas stora förändringar i
exponeringen i andra exponeringslägen än M (notera att
exponeringsutjämning endast aktiveras i läge M om automatisk
ISO-känslighet är på). Stora ändringar i motivets ljusstyrka under
fotograferingen kan resultera i tydliga exponeringsskillnader,
vilket innebär att du kanske måste förkorta intervallet mellan
bilderna som tas.
• Ljudlös fotografering: Välj På för att göra avtryckaren ljudlös under
fotografering.
• Välj bildområde: Välj ett bildområde (FX eller DX).
• Bildstorlek/bildfrekvens: Välj bildstorlek och bildfrekvens för den
slutliga filmen. Alternativen är de som gäller för Bildstorlek/
bildfrekvens i filminspelningsmenyn.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 223
• Intervallprioritet: Välj På för att säkerställa att bilder tagna i lägena P
och A tas vid valt intervall, Av för att se till att bilderna är korrekt
exponerade. Om På är markerat, kontrollera att längsta slutartid
som valts för Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk
ISO-känslighet i fotograferingsmenyn är kortare än intervallet
och att Prioritera slutare är valt för Anpassad inställning a1 (Välj
AF-C-prioritet) eller Anpassad inställning a2 (Välj AF-S-prioritet)
enligt fokusläget som för närvarande är markerat.
224 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Spela in timelapse-filmer
D Innan fotografering
Innan du fotograferar en timelapse-film, välj Tidszon och datum i
inställningsmenyn och kontrollera att kameraklockan är inställd på rätt tid
och datum, och ta sedan en testbild med aktuella inställningar och
kontrollera resultatet. Timelapse-filmer tas med filmbeskärning; för att
kontrollera kompositionen, tryck på X-knappen i Skapa timelapse-filmdisplayen (för att återgå till Skapa timelapse-film-displayen, tryck på
W/Q-knappen igen). För en konsekvent färgsättning, välj en annan
vitbalansinställning än 4 (auto) eller D (automatik för naturligt ljus).
Vi rekommenderar att du använder ett stativ och Av för
Vibrationsreducering i fotograferingsmenyn. Se till att kamerans batteri
är fulladdat, så att fotograferingen inte avbryts. Ladda vid behov batteriet
före användning eller använd en nätadapter och strömkontakt (säljs
separat).
1 Välj Skapa timelapse-film.
Markera Skapa timelapse-film i
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
Alternativ för timelapse-film visas.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 225
2 Justera inställningarna för timelapse-film.
Justera följande inställningar:
• Intervall: Intervallet (i minuter och sekunder) ska vara längre än
den längsta förväntade slutartiden.
Markera Intervall och tryck på 2.
Välj ett intervall och tryck på J.
• Fotograferingstid: Den totala fotograferingstiden (timmar och
minuter) kan vara upp till 7 timmar och 59 minuter.
Markera Fotograferingstid och
tryck på 2.
Välj en fotograferingstid och tryck
på J.
• Exponeringsutjämning: Aktivera eller inaktivera
exponeringsutjämning.
Markera Exponeringsutjämning
och tryck på 2.
226 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Markera ett alternativ och tryck
på J.
• Ljudlös fotografering: Aktivera eller inaktivera ljudlös
fotografering.
Markera Ljudlös fotografering
och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
• Välj bildområde: Välj ett bildområde för timelapse-film.
Markera Välj bildområde och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
• Bildstorlek/bildfrekvens: Välj bildstorlek och bildfrekvens som den
slutliga filmen spelas upp med.
Markera Bildstorlek/
bildfrekvens och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 227
• Intervallprioritet: Aktivera eller inaktivera Intervallprioritet.
Markera Intervallprioritet och
tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
Om På är valt kommer inspelning av timelapse-film att avslutas
om kameran inte kan fokusera eller slutarutlösningen annars är
avaktiverad.
3 Börja fotografera.
Markera Starta och tryck på J.
Fotograferingen startar efter ungefär
3 sek. Displayen stängs av och kameran
tar fotografier vid det valda intervallet
för den markerade fotograferingstiden.
D Under fotografering
Under fotografering visas timelapseinspelningsindikatorn i kontrollpanelen och
åtkomstlampan för minneskort lyser. Oavsett
vilket alternativ som valts för Anpassad
inställning c3 (Fördröjning till avstängning,
0 260) > Väntelägestimer löper
väntelägestimern inte ut under fotograferingen.
För att avsluta fotograferingen (0 229) eller
visa inställningar som exponeringsutjämning,
intervall och återstående tid, tryck på
G-knappen mellan bilderna (dialogrutan för
timelapse-film kanske inte visas om intervallet
är mycket kort). Observera att du inte kan
ändra inställningar, spela tillbaka bilder eller
använda menyer medan fotografering pågår.
228 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
❚❚ Avsluta fotograferingen
För att avsluta fotograferingen innan alla bilder har tagits, markera
Av i menyn för timelapse-film och tryck på J (notera att detta
kanske inte avslutar fotograferingen om värdet som valts för
Intervall är mycket kort, i vilket fall fotograferingen kan avslutas
genom att stänga av kameran). En film skapas av de bildrutor som
tagits fram till denna tidpunkt. Notera att om strömkällan avlägsnas
eller kopplas ur eller om minneskortet matas ut avslutas
fotograferingen (men ingen signal hörs) och ingen film spelas in.
❚❚ Ingen bild
Kameran fokuserar före varje bild. Om det aktuella valda fokusläget
är AF-S och Av är valt för Intervallprioritet hoppar kameran till nästa
intervall när det inte går att fokusera.
D Beräkna längden på den slutliga filmen
Det totala antalet bildrutor i den slutliga filmen kan beräknas genom att
dividera inspelningstiden med intervallet, avrunda uppåt och lägga till 1.
Längden på den slutliga filmen kan sedan beräknas genom att dividera
antalet bilder med den valda bildfrekvensen för Bildstorlek/bildfrekvens.
En film på 48 bildrutor som spelats in i 1 920 × 1 080: 24p, till exempel, är
ungefär två sekunder lång. Den maximala längden för timelapse-filmer är
20 minuter.
Bildstorlek/bildfrekvens
Minneskortsindikator
Inspelad längd/maximal längd
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 229
D Timelapse-filmer
Timelapse-film kan inte kombineras med vissa kamerafunktioner, inklusive
filminspelning, långtidsexponering (bulb- eller tid-fotografering),
självutlösare, gaffling, HDR (stort dynamiskt omfång), multiexponering,
fotografering med intervalltimer och fokusförskjutning. Aktiv D-Lighting
inaktiveras automatiskt. Notera att eftersom slutartiden och tiden som
behövs för att lagra bilden på minneskortet kan variera från bild till bild, kan
även intervallet mellan att en bild lagras och början av nästa bild variera.
Ändringar av inställningar används inte och fotograferingen påbörjas inte
om en timelapse-film inte kan spelas in med de aktuella inställningarna (till
exempel om minneskortet är fullt, intervallet eller fotograferingstiden är
noll, eller om intervallet är längre än fotograferingstiden).
Fotograferingen kan avslutas om kamerans reglage används eller
inställningarna ändras eller HDMI-kabel är ansluten. En film skapas av de
bildrutor som tagits fram till den tidpunkt då fotograferingen avslutades.
D Visning av tagen bild
K-knappen kan inte användas för att visa bilder medan fotografering
pågår, men den aktuella bildrutan visas i några sekunder efter varje bild om
På eller På (endast monitor) har valts för Visning av tagen bild i
visningsmenyn (bildrutan kanske inte visas om intervallet är mycket kort).
Andra uppspelningsåtgärder kan inte utföras medan bildrutan visas.
D Ljudlös fotografering
Att välja På för Ljudlös fotografering avaktiverar vissa kamerafunktioner,
inklusive:
• ISO-känsligheter på Hög 0,3 till Hög 2
• Fotografering med blixt
• Exponeringsfördröjning
• Brusreducering för lång exponering
• Flimmerreducering
230 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Fotografering m fokusförskj.
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Fokusförskjutning, som automatiskt varierar fokus över en serie
bilder, används för att ta foton som senare kombineras med
fokusstapling för att skapa en enda bild med ökat skärpedjup. Innan
du använder fokusförskjutning, välj ett fokusläge på AF-S eller AF-C
och ett annat utlösarläge än Självutlösare (E).
Om Fotografering m fokusförskj. väljs visas alternativen nedan.
• Starta: Starta fotografering. Kameran ändrar fokusavståndet med
vald mängd för varje bild.
• Antal bilder: Välj antal bilder (maximalt 300).
• Bredd för fokuseringssteg: Välj mängden som fokusavståndet ändras
för varje bild.
• Intervall till nästa bild: Tiden mellan bilderna, i sekunder. Markera 00
för att ta foton vid upp till ungefär 5,5 bps.
• Exponeringslås från första bilden: Om På är markerat låser kameran
exponering för alla bilder vid inställningen för den första bildrutan.
• Bild med staplad konturförstärkning: Om Skapa är markerat kommer
kameran att använda fokusförstärkning för att skapa en svartvit
förhandsgranskningsstapel som kan användas för att kontrollera
fokus efter fotografering.
• Ljudlös fotografering: Välj På för att göra avtryckaren ljudlös under
fotografering.
• Starta lagringsmapp: Markera alternativ och tryck på 2 för att välja
eller välja bort. Välj Ny mapp för att skapa en ny mapp för varje ny
sekvens, Återställ filnumreringen för att återställa
filnumreringen till 0001 när en ny mapp skapas.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 231
Fotografering med fokusförskjutning
D Innan fotografering
Innan fotografering med fokusförskjutning påbörjas, ta en testbild med de
aktuella inställningarna och kontrollera resultatet. Vi rekommenderar att
du använder ett stativ och Av för Vibrationsreducering i
fotograferingsmenyn. Se till att kamerans batteri är fulladdat, så att
fotograferingen inte avbryts. Ladda vid behov batteriet före användning
eller använd en nätadapter och strömkontakt (säljs separat).
1 Välj Fotografering m fokusförskj.
Markera Fotografering m fokusförskj.
i fotograferingsmenyn och tryck på 2.
Alternativ för fokusförskjutning visas.
2 Justera inställningarna för fokusförskjutning.
Justera följande inställningar:
• Antal bilder: Välj antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck
på 2.
232 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Välj antal bilder
och tryck på J.
• Bredd för fokuseringssteg: Välj mängden som fokusavståndet
ändras för varje bild.
Markera Bredd för
fokuseringssteg och tryck på 2.
Tryck på 4 för att minska bredden
för fokuseringssteg, 2 för att öka.
Tryck på J för att fortsätta.
Eftersom skärpedjupet minskas med korta fokusavstånd
rekommenderar vi att du väljer mindre fokuseringssteg och
ökar antalet bilder när du fotograferar motiv som är nära
kameran.
• Intervall till nästa bild: Välj intervall mellan bilderna.
Markera Intervall till nästa bild
och tryck på 2.
Välj intervall (i sekunder) och tryck
på J.
För att säkerställa att exponeringen blir korrekt när en blixt
används, välj ett intervall som är tillräckligt långt för att blixten
ska hinna laddas.
• Exponeringslås från första bilden: Aktivera eller inaktivera
exponeringslås.
Markera Exponeringslås från
första bilden och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 233
• Bild med staplad konturförstärkning: Aktivera eller Inaktivera Bild
med staplad konturförstärkning.
Markera Bild med staplad
konturförstärkning och tryck
på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
• Ljudlös fotografering: Aktivera eller inaktivera ljudlös
fotografering.
Markera Ljudlös fotografering
och tryck på 2.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
• Starta lagringsmapp: Välj alternativ för att starta mapp.
Markera Starta lagringsmapp
och tryck på 2.
234 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Markera alternativ och tryck på 2
för att välja eller välja bort. Tryck
på J för att fortsätta.
3 Börja fotografera.
Markera Starta och tryck på J.
Fotograferingen startar efter ungefär
3 sek. Displayen stängs av och kameran
tar bilder vid det valda intervallet, med
början på det fokusavstånd som valts
vid fotograferingens start och fortsatt ut mot oändligheten med
det valda fokusstegavståndet med varje bild. Fotograferingen
avslutas när valt antal bilder har tagits, eller när fokus når
oändlighet. För att avsluta fotograferingen innan alla bilder har
tagits, tryck in avtryckaren halvvägs eller tryck på J-knappen
mellan bilderna.
D Bländare
För att förhindra försämring av upplösningen som kan inträffa med mindre
bländare, välj en bländare med ett lägre bländarvärde än f/11–f/8.
D Under fotografering
Under fotografering med fokusförskjutning stängs indikatorn för
utlösarläge i kontrollpanelen av och åtkomstlampan för minneskort blinkar.
Oavsett vilket alternativ som valts för Anpassad inställning c3 (Fördröjning
till avstängning) > Väntelägestimer löper väntelägestimern inte ut under
fotograferingen. Notera att om kamerainställningar ändras medan
fotografering med fokusförskjutning pågår kan fotograferingen avslutas.
Fotograferingen avslutas om fokus justeras under fotograferingen.
D Bild med staplad konturförstärkning
Under bildvisning visas en p-ikon på bilder som är tagits med Skapa
markerat för Bild med staplad konturförstärkning, vilket indikerar att en
fokusstaplingsgranskning kan visas genom att trycka på i-knappen och
välja Visa bild med staplad konturförstärkning. De områden som visas i
vitt kommer vara i fokus när bilderna staplas. Fokusstaplingsgranskningar
kan endast ses på kameran som användes för att skapa dem.
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 235
D Fotografering med fokusförskjutning
Om du använder en blixt, välj ett intervall som är längre än den tid som
behövs för att ladda blixten. Om intervallet är för kort kanske blixten avfyras
med lägre effekt än den som behövs för full exponering. Fokusförskjutning
kan inte kombineras med vissa kamerafunktioner, inklusive filminspelning,
timelapse-filmer, gaffling, självutlösaren, långtidsexponering
(fotografering med bulb eller tid), HDR (stort dynamiskt omfång),
multiexponering och fotografering med intervalltimer. Notera att eftersom
slutartiden och tiden som krävs för att spara bilderna kan variera från en
bild till en annan så kan även tiden mellan slutet på ett intervall och början
på nästa intervall variera. Om fotograferingen inte kan fortsätta med de
aktuella inställningarna (om till exempel slutartiden är inställd på Bulb eller
Time (Tid)) visas en varning.
D Ljudlös fotografering
Att välja På för Ljudlös fotografering avaktiverar vissa kamerafunktioner,
inklusive:
• ISO-känsligheter på Hög 0,3 till Hög 2
• Fotografering med blixt
• Exponeringsfördröjning
• Flimmerreducering
236 Menyguide > C Fotograferingsmenyn
Ljudlös fotografering
G-knapp ➜ C (fotograferingsmenyn)
Välj På för att minska vibrationer som orsakas av slutaren när du
fotograferar landskap och andra statiska motiv (0 67). Användning
av stativ rekommenderas. Bilder tagna med den elektroniska
slutaren, oavsett vilket alternativ som valts för Anpassad inställning
d5 (Slutartyp). Oavsett vilket alternativ som valts för
Signalalternativ i inställningsmenyn inaktiveras signalhögtalaren,
liksom blixten och brusreducering för långtidsexponering.
I serietagningslägen ändras bildmatningshastigheten (0 85).
Menyguide > C Fotograferingsmenyn 237
1 Filminspelningsmenyn: Filminspelningsalternativ
Om du vill visa filminspelningsmenyn, välj
fliken 1 i kamerans menyer.
Alternativ
Återställ filminspelningsmenyn
Namnge fil
Välj bildområde
Bildstorlek/bildfrekvens
Filmkvalitet
Filmfiltyp
Inställningar för ISO-känslighet
Vitbalans
Ställ in Picture Control
Hantera Picture Control
Aktiv D-Lighting
Brusreduc. vid högt ISO
Vinjetteringskontroll
Diffraktionskompensation
0
239
239
239
239
239
239
240
240
241
241
241
241
242
242
Alternativ
Automatisk distorsionskontroll
Flimmerreducering
Mätning
Fokusläge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering
Elektronisk vibrationsreducering
Mikrofonkänslighet
Attenuator
Frekvensomfång
Reducering av vindbrus
Hörlursvolym
Tidkod
D Se även
För menystandardinställningar, se “Standardinställningar för
filminspelningsmenyn” (0 146).
238 Menyguide > 1 Filminspelningsmenyn
0
242
242
243
243
243
243
243
244
244
245
245
245
246
Återställ filminspelningsmenyn
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj Ja för att återställa filminspelningsmenyns alternativ till
standardvärdena (0 146).
Namnge fil
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj det prefix på tre bokstäver som används för att namnge bildfiler
i vilka filmer ska lagras. Standardprefixet är “DSC” (0 165).
Välj bildområde
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj en filmbeskärning (bildyta) från FX eller DX.
Bildstorlek/bildfrekvens
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj bildstorleken (i pixlar) och bildfrekvens för filmer. För mer
information, se “Bildstorlek, bildfrekvens och filmkvalitet” (0 116).
Filmkvalitet
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj mellan Hög kvalitet och Normal.
Filmfiltyp
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Spela in filmer i MOV- eller MP4-format.
Menyguide > 1 Filminspelningsmenyn 239
Inställningar för ISO-känslighet
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Justera följande inställningar för
ISO-känslighet.
• Högsta känslighet: Välj den övre gränsen för
automatisk ISO-känslighet från värden
mellan ISO 200 och Hög 2. Automatisk
ISO-känslighet används i lägena P, S och A
och när På väljs för Auto. ISO-känslighet (läge M) i läge M.
• Auto. ISO-känslighet (läge M): Välj På för att aktivera automatisk
ISO-känslighet i läge M, Av för att använda värdet som valts för
ISO-känslighet (läge M).
• ISO-känslighet (läge M): Välj ISO-känslighet för läge M från värden
mellan ISO 64 (Z 7) eller 100 (Z 6) och Hög 2. Automatisk ISOkänslighet används i andra lägen.
D Automatisk ISO-känslighet
Vid höga ISO-känsligheter kan kameran ha svårt att fokusera, och brus
(slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) kan öka. Detta
kan förhindras genom att välja ett lägre värde för Inställningar för
ISO-känslighet > Högsta känslighet.
Vitbalans
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj vitbalans för filmer (0 63). Välj Samma
som fotoinställningar för att använda det
alternativ som för närvarande valts för
foton.
240 Menyguide > 1 Filminspelningsmenyn
Ställ in Picture Control
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj en Picture Control för filmer (0 94).
Välj Samma som fotoinställningar för att
använda det alternativ som för närvarande
valts för foton.
Hantera Picture Control
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Skapa anpassade Picture Controls (0 179).
Aktiv D-Lighting
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor,
och skapa filmer med naturlig kontrast. Välj
Samma som fotoinställningar för att
använda det alternativ som valts för foton
(0 110, 120).
Brusreduc. vid högt ISO
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Reducera “brus” (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar) i filmer som
spelas in med hög ISO-känslighet (0 183).
Menyguide > 1 Filminspelningsmenyn 241
Vinjetteringskontroll
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Minska vinjettering i filmer (0 184). Välj Samma som
fotoinställningar för att använda det alternativ som för närvarande
valts för foton.
Diffraktionskompensation
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Minska diffraktion i filmer (0 184).
Automatisk distorsionskontroll
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Minska tunn- och kuddformig förvrängning i filmer (0 184).
Flimmerreducering
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Minska flimmer och strimmor vid inspelning av filmer under
fluorescerande belysning eller kvicksilverbelysning. Välj Auto för att
låta kameran automatiskt välja korrekt frekvens, eller matcha
frekvensen med den lokala strömförsörjningen manuellt.
D “Flimmerreducering” i filminspelningsmenyn
Om Auto inte ger önskat resultat och du är osäker på frekvensen hos den
lokala strömförsörjningen, testa både alternativet 50 och 60 Hz och välj det
som ger bäst resultat. Flimmerreducering kanske inte ger önskade resultat
om motivet är väldigt ljusstarkt. Försök i så fall med att välja en mindre
bländare (högre bländarvärde). För att förhindra flimmer, välj läge M och välj
en slutartid som är anpassad till den lokala strömförsörjningen: 1/125 sek.,
1/60 sek. eller 1/30 sek. för 60 Hz; 1/100 sek., 1/50 sek. eller 1/25 sek. för 50 Hz.
242 Menyguide > 1 Filminspelningsmenyn
Mätning
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj hur kameran mäter exponering i filmläge (0 108). Spotmätning
är inte tillgängligt.
Fokusläge
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj ett fokusläge för filminspelning (0 52).
AF-områdesläge
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj hur kameran fokuserar i filmläge (0 54).
Vibrationsreducering
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj ett alternativ för vibrationsreducering för filminspelning
(0 112). Välj Samma som fotoinställningar för att använda det
alternativ som för närvarande valts för foton.
Elektronisk vibrationsreducering
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj om du vill aktivera elektronisk vibrationsreducering i filmläge.
Menyguide > 1 Filminspelningsmenyn 243
Mikrofonkänslighet
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Slå på eller av den inbyggda mikrofonen
eller externa mikrofoner eller justera
mikrofonkänsligheten. Välj Automatisk för
att justera känsligheten automatiskt och
Mikrofon av för att stänga av
ljudinspelningen; för att välja
mikrofonkänslighet manuellt, välj Manuell och välj en känslighet.
D 2-ikonen
Filmer som spelades in utan ljud indikeras av
en 2-ikon i filmuppspelning och uppspelning i
helskärmsläge.
Attenuator
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj Aktivera att minska mikrofonförstärkningen och förhindra
ljudförvrängning när filmer spelas in i miljöer med hög ljudnivå.
244 Menyguide > 1 Filminspelningsmenyn
Frekvensomfång
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Om S Brett omfång väljs svarar den inbyggda mikrofonen och
externa mikrofoner på ett brett omfång av frekvenser, från musik till
det livliga sorlet på en stadsgata. Välj T Röstomfång för att
framhäva människors röster.
Reducering av vindbrus
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj På för att aktivera högpassfiltret för den inbyggda mikrofonen
(separat sålda stereomikrofoner påverkas inte), vilket minskar bruset
från vind som blåser över mikrofonen (notera att andra ljud också
kan påverkas). Reducering av vindbrus för separat sålda
stereomikrofoner som stödjer denna funktion kan aktiveras eller
inaktiveras med mikrofonreglagen.
Hörlursvolym
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Tryck på 1 eller 3 för att justera hörlursvolymen.
Menyguide > 1 Filminspelningsmenyn 245
Tidkod
G-knapp ➜ 1 (filminspelningsmenyn)
Välj om du vill spela in tidskoder som anger timme, minut, sekund
och bildrutenummer för varje bildruta vid inspelning av filmer.
Tidskoder är endast tillgängliga med filmer som spelats in i MOVformat. Innan du fortsätter, välj Tidszon och datum i
inställningsmenyn och kontrollera att klockan är korrekt inställd.
Alternativ
Beskrivning
• På: Tidkoder spelas in och visas på displayen.
• På (med HDMI-utgång): Tidkoder kommer att inkluderas med
Spela in
filmsekvenser sparade till Atomos SHOGUN, NINJA, eller
tidkoder
SUMO-serien monitorinspelare anslutna via en HDMI-kabel.
• Av: Tidkoder spelas inte in.
• Vid inspelning: Tidkoder ökar endast medan inspelning pågår.
Uppräknings• Fritt: Tidkoder ökar kontinuerligt, även när kameran är
metod
avstängd.
• Återställ: Återställ tidkoden till 00:00:00.00.
• Ange manuellt: Ange timme, minut, sekund och
Tidkodens
bildrutenummer manuellt.
ursprung
• Aktuell tid: Ställ in tidkoden till den aktuella tiden som visas på
kameraklockan.
Välj På för att kompensera för skillnader mellan bildräknaren
Drop frame och den faktiska inspelningstiden vid bildfrekvenser på 30 och
60 bps.
D HDMI-enheter
Att markera På (med HDMI-utgång) för Spela in tidkoder kan störa
filmsekvenseffekten till HDMI-enheter.
246 Menyguide > 1 Filminspelningsmenyn
A Anpassade inställningar: Finjustera
kamerainställningarna
För att visa Anpassade inställningar, välj
A-fliken i kameramenyerna.
Anpassade inställningar används för att anpassa
kamerainställningarna enligt egna önskemål.
Grupper för anpassade
inställningar
Huvudmeny
Menyguide > A Anpassade inställningar 247
Följande anpassade inställningar är tillgängliga:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
c
c1
c2
c3
Anpassad inställning 1
Återställ anpassningsmenyn
Autofokus
Välj AF-C-prioritet
Välj AF-S-prioritet
Fokusföljning med låsning
Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.
Fokuspunkter som används
Spara punkter eft. orient.
AF-aktivering
Begr. val av AF-områdesläge
Loopa val av fokuspunkt
Alternativ för fokuspunkt
AF-område i svag belysning
Inbyggd AF-hjälplampa
Manuell fokusring i AF-läge 2
Mätning/exponering
EV-steg för exp.kontroll
Enkel exponeringskomp.
Centrumvägt område
Finjustera optimal exponer.
Timers/AE-lås
AE-lås via avtryckaren
Självutlösare
Fördröjning till avstängning
248 Menyguide > A Anpassade inställningar
0
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
Anpassad inställning 1
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
Fotografering/visning
Bildhastighet för CL-läget
Max antal exponer. i följd
Alt. för synkroniserade slutare
Exponeringsfördröjning
Slutartyp
Begränsa valbart bildområde
Filnummersekvens
Tillämpa inställn. på livevisning
Rutnät i inramning
Konturförstärkningar
Visa alla i serietagningsläge
Gaffling/blixt
Blixtsynkhastighet
Blixtslutartid
Exponeringskomp. för blixt
Automatisk c-ISO-känslighet
Modelleringsblixt
Auto. gaffling (läge M)
Gafflingsföljd
Reglage
Anpassa i-menyn
Anpassningar
OK-knappen
Slutartids- och bländarlås
Anpassa kommandorattar
Släpp knapp och anv. ratt
Invertera indikatorer
0
261
261
261
261
262
262
263
264
264
264
264
265
266
266
266
267
267
268
269
271
279
281
281
283
283
Menyguide > A Anpassade inställningar 249
Anpassad inställning 1
g
g1
g2
g3
g4
g5
g6
Film
Anpassa i-menyn
Anpassningar
OK-knappen
AF-hastighet
AF-följningskänslighet
Visning av högdagrar
0
284
285
290
290
291
292
1 Punkter som ändras från standardvärden indikeras av en asterisk (“U”).
2 Finns endast med kompatibla objektiv.
D Se även
För menystandardinställningar, se “Standardinställningar för menyn
Anpassade inställningar” (0 148).
Återställ anpassningsmenyn
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj Ja för att återställa de anpassade inställningarna till deras
standardvärden (0 148).
250 Menyguide > A Anpassade inställningar
a: Autofokus
a1: Välj AF-C-prioritet
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om bilder kan tas innan kameran fokuserar i fokusläge AF-C.
Alternativ
Prioritera
slutare
Prioritera
F fokus
G
Beskrivning
Foton kan tas när som helst när avtryckaren trycks in
(Prioritera slutare).
Bilder kan tas endast när kameran är i fokus (Prioritera
fokus).
Oavsett vilket alternativ som väljs så låses inte fokus när AF-C är valt
för fokusläge. Kameran fortsätter att justera fokus tills slutaren
utlöses.
a2: Välj AF-S-prioritet
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om bilder kan tas innan kameran ska fokusera i fokusläge AF-S.
Alternativ
Prioritera
G slutare
Prioritera
F fokus
Beskrivning
Foton kan tas när som helst när avtryckaren trycks in
(Prioritera slutare).
Bilder kan tas endast när kameran är i fokus (Prioritera
fokus).
Oavsett vilket alternativ som väljs så låses fokus medan avtryckaren
trycks in halvvägs om fokuspunkten visas i grönt när AF-S har valts för
autofokusläge. Fokuslås kvarstår tills slutaren utlöses.
Menyguide > A Anpassade inställningar 251
a3: Fokusföljning med låsning
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj hur snabbt fokus svarar när något
passerar mellan motivet och kameran i
fokusläge AF-C. Välj mellan värden mellan
5 (Fördröjd) och 1 (Snabb). Ju högre
värdet är, desto långsammare är svaret och
det är mindre sannolikt att du förlorar
fokus på det ursprungliga motivet. Ju lägre värde, desto snabbare är
svaret och det är enklare att flytta fokus till objekt som passerar
genom ditt synfält. Notera att 2 och 1 (Snabb) motsvarar 3 när
Automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge.
a4: Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om kameran ska upptäcka och fokusera på ansikten eller
ansikten och ögon när automatiskt AF-område väljs för AFområdesläge.
Alternativ
Beskrivning
När kameran upptäcker ett porträttmotiv fokuserar den
Ansikts- och
automatiskt på det ena eller andra av motivets ögon eller
ögonavkänning på
på motivets ansikte om ögonen inte upptäcks.
Ansiktsavkänning När kameran upptäcker ett porträttmotiv fokuserar den
på
automatiskt på motivets ansikte.
Av
Ansikts- och ögonavkänning avaktiverat.
252 Menyguide > A Anpassade inställningar
a5: Fokuspunkter som används
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj antal fokuspunkter som är tillgängliga för manuellt val av
fokuspunkt.
Alternativ
R
I
Beskrivning
Varje fokuspunkt som tillgänglig i det aktuella
Alla punkter
AF-områdesläge kan markeras.
Antalet tillgängliga fokuspunkter minskar med tre
Varannan
fjärdedelar (antalet fokuspunkter tillgängliga i Brett
punkt
AF-område (stort)-läge ändras inte). Använd för att
snabbt välja fokuspunkt.
a6: Spara punkter eft. orient.
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om separata fokuspunkter kan väljas för liggande orientering
(på bredden), för stående orientering (på höjden) med kameran
roterad 90° medurs, och för stående orientering med kameran
roterad 90° moturs.
Välj Nej för att använda samma fokuspunkt oavsett kamerans
orientering.
Kameran roterad 90°
moturs
Landskapsorientering
(liggande)
Kameran roterad 90°
medurs
Menyguide > A Anpassade inställningar 253
Välj Ja för att aktivera separat val av fokuspunkt.
Kameran roterad 90°
moturs
Landskapsorientering
(liggande)
Kameran roterad 90°
medurs
a7: AF-aktivering
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om avtryckaren kan användas för att fokusera (Slutare/AF-ON)
eller om fokus endast kan justeras med AF-ON-knappen eller andra
reglage som AF-ON har tilldelats till (Endast AF-ON).
a8: Begr. val av AF-områdesläge
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj de alternativ som kan väljas genom att
vrida på den sekundära kommandoratten
när AF-områdesläge är tilldelat till
i-menyn eller ett kamerareglage. Markera
de önskade lägena och tryck på 2 för att
välja eller välja bort. Tryck på J för att
spara ändringarna när inställningarna är slutförda.
254 Menyguide > A Anpassade inställningar
a9: Loopa val av fokuspunkt
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om fokuspunkten ska “loopas” från den ena kanten av displayen
till den andra. Om Loopning är markerat, “loopas” valet av
fokuspunkt uppifrån och ned, nedifrån och upp, från höger till
vänster och från vänster till höger, så att om du till exempel trycker
på sekundärväljaren direkt när en fokuspunkt på displayens högra
sida markeras väljs motsvarande fokuspunkt på den vänstra kanten
av displayen.
a10: Alternativ för fokuspunkt
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj mellan följande alternativ för fokuspunktsvisning:
• Manuellt fokuseringsläge: Välj På för att visa den aktiva fokuspunkten
i manuellt fokuseringsläge, Av för att endast visa fokuspunkten
under val av fokuspunkt.
• Hjälp för dynamiskt AF-område: Om På är markerat kommer både den
markerade fokuspunkten och de omgivande fokuspunkterna visas
i dynamiskt AF-områdesläge. Välj Av för att endast visa den
markerade fokuspunkten.
a11: AF-område i svag belysning
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj På för mer exakt fokus i svag belysning när AF-S är markerat för
fokusläge, men notera att kameran kanske kräver mer tid för att
fokusera. Detta alternativ har endast någon effekt i
fotograferingsläge när en annan inställning än b har valts med
funktionsratten. När AF-område i svag belysning är aktiverat,
kommer “Low-light (Svag belysning)” att visas på displayen och
displayens uppdateringsgrad kan sjunka.
Menyguide > A Anpassade inställningar 255
a12: Inbyggd AF-hjälplampa
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om den inbyggda AF-hjälplampan ska tändas för att hjälpa
fokuseringen i fokusläge när belysningen är dålig.
Alternativ
Beskrivning
På
Lampan lyser efter behov (endast fokusläge AF-S).
Lampan tänds inte för att hjälpa till med fokuseringen. Det kan
Av
hända att kameran inte kan fokusera när belysningen är svag.
D AF-hjälplampa
AF-hjälplampan har en räckvidd på ca 1–3 m; ta bort motljusskyddet när du
använder lampan. Blockera inte AF-hjälplampan när den är tänd.
a13: Manuell fokusring i AF-läge
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om objektivets fokusring kan användas för manuell fokusering i
autofokusläge. Välj bland alternativen nedan.
• Aktivera: Autofokus kan åsidosättas genom att vrida på objektivets
fokusring medan avtryckaren trycks ned halvvägs (autofokus med
manuell styrning). För att fokusera om med autofokus, lyft fingret
från avtryckaren och tryck sedan in den halvvägs igen.
• Inaktivera: Objektivets fokusring kan inte användas för manuell
fokusering medan autofokusläget är markerat.
256 Menyguide > A Anpassade inställningar
b: Mätning/exponering
b1: EV-steg för exp.kontroll
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj vilka steg som ska användas för justeringar av slutartid,
bländare, ISO-känslighet, gaffling och exponerings- och
blixtkompensation.
b2: Enkel exponeringskomp.
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om E-knappen behövs för exponeringskompensation.
• På (autoåterställning): I lägena P, S och A kan
exponeringskompensation ställas in genom att vrida
kommandoratten som för tillfället inte används för slutartid eller
bländare (enkel exponeringskompensation är inte tillgänglig i läge
M). Den inställning som valts med kommandoratten återställs när
kameran stängs av eller när väntelägestimern går ut
(exponeringskompensationsinställningar valda med E-knappen
återställs inte).
• På: Som ovan, förutom att det exponeringskompensationsvärde
som valts med kommandoratten inte återställs när kameran
stängs av eller när väntelägestimern går ut.
• Av: Exponeringskompensation ställs in genom att trycka på
E-knappen och vrida på den primära kommandoratten.
Menyguide > A Anpassade inställningar 257
b3: Centrumvägt område
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj storleken på området som ges mest vikt vid centrumvägd
mätning.
b4: Finjustera optimal exponer.
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Använd detta alternativ för att finjustera
det exponeringsvärde som kameran har
valt. Exponering kan finjusteras separat för
varje mätmetod från +1 till –1 EV i steg om
1/6 EV.
D Finjustera exponering
I exponeringskompensation visas inte (E)-ikonen när finjustering av
exponering pågår. Det enda sättet att avgöra hur mycket exponeringen har
ändrats är att granska mängden i finjusteringsmenyn.
258 Menyguide > A Anpassade inställningar
c: Timers/AE-lås
c1: AE-lås via avtryckaren
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om exponeringen ska låsas när avtryckaren trycks in.
O
Alternativ
På (halvvägs
nedtryckt)
P
På (serieläge)
Av
Beskrivning
När avtryckaren trycks ner halvvägs låses
exponeringen.
Exponeringen låses endast medan avtryckaren
trycks in hela vägen ner.
När avtryckaren trycks in låses inte exponeringen.
c2: Självutlösare
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj längden på fördröjningen av slutarutlösningen, antal bilder som
ska tas och intervallet mellan bilderna i självutlösarläge.
• Självutlösarfördröjning: Välj längden på slutarfördröjningen.
• Antal bilder: Tryck på 1 och 3 för att välja antalet bilder som tas
varje gång avtryckaren trycks ned.
• Intervall mellan bilderna: Välj intervallet mellan bilderna när Antal
bilder är fler än 1.
Menyguide > A Anpassade inställningar 259
c3: Fördröjning till avstängning
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj hur länge kontrollpanelen och kameradisplayerna ska förbli på
när inga åtgärder utförs. Olika inställningar kan väljas för
Bildvisning, Menyer, Visning av tagen bild och Väntelägestimer.
Den sista bestämmer hur länge både monitorn eller sökardisplayen
och kontrollpanelen förblir på när inga åtgärder utförs under
fotografering (monitorn och sökaren dimmas några sekunder innan
väntelägestimern löper ut). Välj en kortare fördröjning till
avstängning för att förlänga batteriets livslängd.
260 Menyguide > A Anpassade inställningar
d: Fotografering/visning
d1: Bildhastighet för CL-läget
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj bildmatningshastigheten för serietagningsläge i låg hastighet.
d2: Max antal exponer. i följd
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Det högsta antal bilder som kan tas i en serie i serietagningslägen
kan ställas in på ett värde mellan 1 och 200. Notera att oavsett vilket
alternativ som valts finns ingen gräns för det antal bilder som kan
tas i en enda serie när en slutartid på 1 sek. eller längre är valt i läge
S eller M.
D Minnesbufferten
Oavsett det alternativ som har valts för Anpassad inställning d2 går
fotograferingen långsammare när minnesbufferten är full (r00).
d3: Alt. för synkroniserade slutare
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om slutarna på fjärrkameror synkroniseras med slutaren på
huvudkameran när en separat såld trådlös fjärrkontroll används.
d4: Exponeringsfördröjning
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
I situationer när minsta kamerarörelse kan resultera i oskärpa, kan
slutarutlösningen fördröjas med cirka 0,2 till 3 sekunder efter att
avtryckaren tryckts in.
Menyguide > A Anpassade inställningar 261
d5: Slutartyp
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj typen av slutare som används för fotografier.
Alternativ
Beskrivning
Kameran väljer slutartyp automatiskt enligt slutartid.
Den elektroniska slutaren för främre ridå används för
att minska oskärpa orsakat av kameraskakningar vid
långa slutartider.
O
Auto
P
Mekanisk slutare Kameran använder mekanisk slutare för alla foton.
Elektr. slutare för Kameran använder den elektroniska slutaren för
främre ridå
främre ridå för alla foton.
x
D “Elektr. slutare för främre ridå”
Den kortaste slutartiden som är tillgänglig när Elektr. slutare för främre
ridå är valt är 1/2 000 sek.
d6: Begränsa valbart bildområde
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj de alternativ som är tillgängliga när val
av bildområde är tilldelat till i-menyn eller
till kommandorattarna och ett
kamerareglage. Markera de önskade
alternativen och tryck på 2 för att välja
eller välja bort. Tryck på J för att spara
ändringarna när inställningarna är slutförda.
262 Menyguide > A Anpassade inställningar
d7: Filnummersekvens
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
När ett fotografi tas namnger kameran filen genom att lägga till 1 till
det senast använda filnumret. Detta alternativ styr om
filnumreringen ska fortsätta från det senast använda numret när en
ny mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt minneskort
sätts in i kameran.
Alternativ
På
Av
Återställ
Beskrivning
Filnumreringen fortsätter från det senast använda numret.
Detta förenklar filhanteringen genom att minimera
förekomsten av dubbla filnamn.
Filnumrering börjar om från 0001 eller från det högsta
filnumret i den aktuella mappen (om du slår av sekventiell
filnumrering och sedan på igen fortsätter filnumreringen från
det senast använda numret).
Som för På, förutom att nästa fotografi som tas efter att
Återställ markerats tilldelas ett filnummer genom att 1 läggs
till det högsta filnumret i den aktuella mappen. Om mappen är
tom börjar filnumreringen om från 0001.
D Filnummersekvens
Om en bild tas när den aktuella mappen innehåller 5 000 bilder eller en bild
med nummer 9999, skapas en ny mapp automatiskt och filnumreringen
börjar om från 0001. Den nya mappen tilldelas ett nummer högre än det
aktuella mappnumret eller om det redan finns en mapp med det numret,
det lägsta tillgängliga mappnumret. Om den aktuella mappen har nummer
999, kommer kameran inte att kunna skapa en ny mapp och
slutarutlösningen inaktiveras (dessutom kan filminspelning inaktiveras om
kameran beräknar att antalet filer som behövs för att spela in en film med
maximal längd skulle resultera i att mappen innehåller över 5 000 filer eller
en fil med ett nummer över 9999). För att återuppta fotograferingen, välj
Återställ för Anpassad inställning d7 (Filnummersekvens) och formatera
sedan det aktuella minneskortet eller sätt i ett nytt minneskort.
Menyguide > A Anpassade inställningar 263
d8: Tillämpa inställn. på livevisning
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj På för att granska hur förändringar av sådana inställningar som
vitbalans, Picture Controls och exponeringskompensation påverkar
färg och ljushet i fotograferingsläge, eller välj Av för att justera
ljusheten och nyansen för enklare visning (oavsett vilket alternativ
som markerats, är effekterna av ovanstående inställningar alltid
synliga i filmläge). En g-ikon visas när Av är markerat.
d9: Rutnät i inramning
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj På för att visa ett rutnät som referens när du komponerar bilder.
d10: Konturförstärkningar
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
När konturförstärkning är aktiverat i manuellt fokuseringsläge
indikeras objekt som är i fokus med färgade konturer på displayen.
Välj konturförstärkningsnivå och konturfärg.
• Konturförstärkningsnivå: Välj bland 3 (hög känslighet), 2 (standard),
1 (låg känslighet) och Av; ju högre värde, desto större är det djup
som visas att vara i fokus.
• Konturförstärkningsfärg: Välj förstärkningsfärgen.
d11: Visa alla i serietagningsläge
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Om Av är markerat släcks displayen under seriefotografering.
264 Menyguide > A Anpassade inställningar
e: Gaffling/blixt
e1: Blixtsynkhastighet
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj blixtsynkhastigheten.
• 1/200 sek. (Automatisk FP): Automatisk FP med höghastighetsynk
aktiveras med kompatibla blixtenheter och den maximala
synkhastigheten för andra blixtenheter ställs in till 1/200 sek. När
kameran visar slutartiden 1/200 sek. i läge P eller A kommer
automatisk FP med höghastighetssynk att aktiveras om den
faktiska slutartiden är kortare än 1/200 sek., och så korta slutartider
1
/8 000 sek. kan väljas av kameran (lägena P och A) eller av
användaren (lägena S och M).
• 1/200 sek.–1/60 sek.: Ställ in den högsta blixtsynkhastigheten till det
markerade värdet.
D Låsa slutartiden på gränsen för blixtsynkhastigheten
För att låsa slutartiden vid gränsen för synkhastigheten i läge S eller M, välj
en hastighet en inställning längre än den längsta möjliga tiden (30 sek. eller
Time (Tid)). En blixtsynkindikator (“X”) visas i displayen och kontrollpanelen
tillsammans med blixtsynkhastigheten.
D Automatisk FP med höghastighetssynk
Automatisk FP med höghastighetssynk gör det möjligt att använda blixten
vid den kortaste slutartiden som stöds av kameran, vilket gör det möjligt att
välja maximal bländare för att reducera skärpedjupet även i starkt solljus.
Blixtinformationsdisplayen visar “FP” när 1/200 sek. (Automatisk FP) är
markerat.
Menyguide > A Anpassade inställningar 265
e2: Blixtslutartid
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj den längsta slutartiden som är tillgänglig när synk på främre
eller bakre ridå eller röda ögon-reducering används i läge P eller A
(oavsett vald inställning kan slutartiderna vara så långa som 30 sek. i
lägena S och M eller vid blixtinställningar för långsam synk, långsam
synk på bakre ridå, eller röda ögon-reducering med långsam synk).
e3: Exponeringskomp. för blixt
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj hur kameran justerar blixtnivån när exponeringskompensation
används.
Alternativ
YE
E
Hela
kompositionen
Endast
bakgrunden
Beskrivning
Både blixtnivå och exponeringskompensation
justeras för att ändra exponeringen över hela
kompositionen.
Exponeringskompensation gäller endast
bakgrunden.
e4: Automatisk c-ISO-känslighet
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj hur kameran justerar blixtnivån när automatisk ISO-känslighet
är aktiverad.
Alternativ
e
f
Beskrivning
Kameran tar med både huvudmotivet och
Motiv och
bakgrundsbelysningen i beräkningen när ISObakgrund
känsligheten justeras.
ISO-känsligheten justeras endast för att säkerställa att
Endast motiv
huvudmotivet är korrekt exponerat.
266 Menyguide > A Anpassade inställningar
e5: Modelleringsblixt
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Om På är markerat när kameran används med en extra blixt som
stödjer Nikon Creative Lighting System avges en modelleringsblixt
som kan användas för att granska effekterna av blixten om knappen
som Granska har tilldelats med Anpassad inställning f2
(Anpassningar). Ingen modelleringsblixt avfyras om Av väljs.
e6: Auto. gaffling (läge M)
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj vilka inställningar som påverkas när AE och blixtgaffling eller
AE-gaffling är markerade för Automatisk gaffling > Automatisk
gaffling i fotograferingsmenyn och lägesväljaren vrids till M.
Alternativ
F
G
H
I
Beskrivning
Kameran varierar slutartid (AE-gaffling) eller slutartid
Blixt/slutartid
och blixtnivå (AE och blixtgaffling).
Kameran varierar slutartid och bländare (AE-gaffling)
Blixt/slutartid/
eller slutartid, bländare och blixtnivå (AE och
bländare
blixtgaffling).
Kameran varierar bländare (AE-gaffling) eller
Blixt/bländare
bländare och blixtnivå (AE och blixtgaffling).
Kameran varierar endast blixtnivån (AE och
Endast blixt
blixtgaffling).
Blixtgaffling utförs endast med blixtstyrning i-TTL- eller qA
(automatisk bländare). Om automatisk ISO-känslighet är aktiverat
när en annan inställning än Endast blixt är markerad, kommer
ISO-känslighet att låsas på värdet för den första bilden såvida inte
blixten används.
Menyguide > A Anpassade inställningar 267
e7: Gafflingsföljd
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Med standardinställningen Mätare > under > över (H) utförs
gaffling av exponering, blixt och vitbalans i följande ordning: den
omodifierade bilden tas först, följt av bilden med det lägsta värdet,
följt av bilden med det högsta värdet. Om Under > mätare > över
(I) väljs utförs fotograferingen i ordningen från det lägsta till det
högsta värdet. Denna inställning har ingen effekt på ADL-gaffling.
268 Menyguide > A Anpassade inställningar
f: Reglage
f1: Anpassa i-menyn
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj alternativen som visas i i-menyn för fotoläge. Följande
alternativ kan tilldelas varje position i menyn genom att markera
önskad position, trycka på J och välja önskat alternativ.
J
8
o
E
Alternativ
Välj bildområde
0
165
Bildkvalitet
104
Bildstorlek
106
Exponeringskompensation
82
Inställningar för ISOkänslighet
t
$
2
L
v
w
z
O
m
Vitbalans
h
p
y
Ställ in Picture Control
80,
169
63,
98
94
Färgrymd
182
Aktiv D-Lighting
110
y
q
Brusreducering för lång
exp.
Brusreduc. vid högt ISO
183
z
W
9
r
w
c
Y
s
Mätning
Blixtläge
Blixtkompensation
Fokusläge
t
AF-områdesläge
u
Vibrationsreducering
183
108
3
107,
354
189
Z
U
Alternativ
Automatisk gaffling
0
190
Multiexponering
200
HDR (stort dynamiskt
omfång)
Ljudlös fotografering
207
67
Utlösarläge
84
Anpassningar
271
Exponeringsfördröjning
261
Slutartyp
262
Tillämpa inställn. på
livevisning
Delad zoomskärm
Konturförstärkningar
264
270
264
295,
Monitorns/sökarens ljushet
297
Bluetooth-anslutning
308
Wi-Fi-anslutning
109
52,
113
54,
113
112
Menyguide > A Anpassade inställningar 269
A Delad zoomskärm
När den är tilldelad till i-menyn kan Delad
zoomskärm användas för att dela upp
displayen i två rutor som visar separata
områden av bilden sida vid sida med hög
zoomnivå. Placeringen av de förstorade
områdena visas i navigeringsfönstret, vilket
gör det enklare att kontrollera fokus på två
olika platser när du fotograferar en byggnad
eller ett annat föremål placerat i rät vinkel mot
kameran.
Navigeringsfönster
Använd X- och W (Q)-knapparna för att
zooma in och ut, eller använd J-knappen för
att välja en ruta och tryck på 4 eller 2 för att
bläddra genom det valda området åt vänster
eller höger. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra
båda områdena uppåt eller nedåt samtidigt.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera
Område i fokus
på motivet i mitten av det valda området. Tryck
på i-knappen för att avsluta delad skärm.
270 Menyguide > A Anpassade inställningar
f2: Anpassningar
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
För att välja funktionerna som tilldelats följande reglage i fotoläge,
när de används individuellt eller i kombination med
kommandorattarna, markera önskat alternativ och tryck på J.
w
V
8
Fn1-knapp
S
Fn-knapp på
objektivet
AF-ON-knapp
Sekundärväljarens
mitt
y
7
z
Fn2-knapp
l
Inställningsring
på objektivet
Sekundärväljare
Filminspelningsknapp
De funktioner som kan tilldelas dessa reglage är följande:
Alternativ
K
A
F
E
D
C
B
r
h
q
w y V 7 8 z S l
Välj mittenfokuspunkt
— — ✔ — ✔ — —
—
AF-ON
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
Endast AF-lås
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
AE-lås (håll)
✔
✔
✔ — ✔
✔
✔
—
AE-lås (återställ vid expon.)
✔
✔
✔ — ✔
✔
✔
—
Endast AE-lås
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
AE-/AF-lås
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
FV-lås
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
cInaktivera/aktivera
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Granska
✔
✔ — — ✔
—
✔
✔
Menyguide > A Anpassade inställningar 271
Alternativ
L
M
N
t
1
c
4
b
p
O
3
K
g
J
8
m
h
y
w
I/Y
z
w y V 7 8 z S l
Matrismätning
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Centrumvägd mätning
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Spotmätning
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Högdagervägd mätning
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Gafflingsserie
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Val av synkroniserade slutare
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔ — — ✔
✔
✔
—
Rutnät i inramning
✔
✔ — — ✔
✔
✔
—
Zoom på/av
✔
✔
✔ — — ✔
✔
—
MIN MENY
✔
✔ — — — ✔
✔
—
Visa översta MIN MENY-alt.
✔
✔ — — — ✔
✔
—
Bildvisning
✔
✔ — — — — ✔
—
Skydda
✔
✔ — — — — —
—
Välj bildområde
✔
✔ — — ✔
✔ —
—
Bildkvalitet/-storlek
✔
✔ — — — ✔ —
—
Vitbalans
✔
✔ — — — ✔ —
—
Ställ in Picture Control
✔
✔ — — — ✔ —
—
Aktiv D-Lighting
✔
✔ — — — ✔ —
—
Mätning
✔
✔ — — — ✔ —
—
Blixtläge/-kompensation
✔
✔ — — — ✔ —
—
Fokusläge/AF-områdesläge
✔
✔ — — — ✔ —
—
272 Menyguide > A Anpassade inställningar
Alternativ
t
$
2
z
$
W
c
w
Y
x
X
q
E
w y V 7 8 z S l
Automatisk gaffling
✔
✔ — — — ✔ —
—
Multiexponering
✔
✔ — — — ✔ —
—
HDR (stort dynamiskt omfång)
✔
✔ — — — ✔ —
—
Exponeringsfördröjning
✔
✔ — — — ✔ —
—
Slutartids- och bländarlås
✔
✔ — — — ✔ —
—
Konturförstärkningar
✔
✔ — — — — —
—
Betygsätt
✔
✔ — — — — —
—
Välj nr för icke-CPU-objektiv
✔
✔ — — ✔
✔ —
—
Samma som multiväljare
— — — ✔ — — —
—
Val av fokuspunkt
— — — ✔ — — —
—
Fokus (M/A)
— — — — — — — ✔ 1, 2
Bländare
— — — — — — —
✔2
Exponeringskompensation
— — — — — — —
✔2
Ingen
✔
✔2
✔
✔ — ✔
✔
✔
1 Endast tillgängligt med kompatibla objektiv.
2 Oavsett vilket alternativ som markerats, kan inställningsringen i manuellt fokuseringsläge bara
användas för att justera fokus.
Menyguide > A Anpassade inställningar 273
Följande alternativ är tillgängliga:
K
Alternativ
Beskrivning
Välj
Att trycka på reglaget markerar
mittenfokuspunkt mittenfokuspunkten.
A
F
AF-ON
Att trycka på reglaget aktiverar autofokus.
Endast AF-lås
E
AE-lås (håll)
D
AE-lås (återställ
vid expon.)
Fokus låses när du trycker på reglaget.
Exponeringen låses när reglaget trycks in, och
förblir låst tills reglaget trycks in igen eller
väntelägestimern löper ut.
Exponeringen låses när reglaget trycks in, och
förblir låst tills reglaget trycks in igen, slutaren
utlöses eller väntelägestimern löper ut.
C
Endast AE-lås
B
AE-/AF-lås
r
FV-lås
h
cInaktivera/
aktivera
q
Granska
L
Matrismätning
Centrumvägd
mätning
M
Exponering låses när du trycker på reglaget.
Fokus och exponering låses när du trycker på
reglaget.
Tryck på reglaget för att låsa blixtvärdet för extra
blixtar. Tryck igen för att avbryta FV-lås.
Om blixten är avstängd väljs synk på främre ridå
medan reglaget trycks in. Om blixten är på
inaktiveras den istället medan reglaget trycks in.
Håll reglaget intryckt för att granska färg,
exponering och skärpedjup.
Matrismätning aktiveras medan reglaget trycks in.
Centrumvägd mätning aktiveras medan reglaget
trycks in.
274 Menyguide > A Anpassade inställningar
N
Alternativ
Spotmätning
Beskrivning
Spotmätning aktiveras medan reglaget trycks in.
t
Högdagervägd
mätning
1
Gafflingsserie
c
Val av
synkroniserade
slutare
Högdagervägd mätning aktiveras medan reglaget
trycks in.
Om reglaget trycks in medan exponerings-, blixteller ADL-gaffling är aktivt i utlösarläge enkelbild,
tas alla bilder i det aktuella gafflingsprogrammet
varje gång avtryckaren trycks in. Om
vitbalansgaffling är aktiverat eller ett
serietagningsläge väljs upprepar kameran
gafflingsserien medan avtryckaren hålls in.
När en separat såld trådlös fjärrkontroll är ansluten
kan reglaget användas för att växla mellan
fjärrutlösning och master eller synkroniserade
slutare. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på
inställningen som valts för Anpassad inställning d3
(Alt. för synkroniserade slutare):
• Om Synkr. väljs kan du välja mellan Endast
huvudutlösare (håll reglaget intryckt för att ta
bilder endast med huvudkameran) och Endast
fjärrutlösare (håll reglaget intryckt för att ta
bilder endast med fjärrkamerorna).
• Om Ingen synkr. är valt kan du välja mellan
Synkroniserade slutare (håll reglaget intryckt för
att synkronisera slutarna på huvudkameran och
fjärrkamerorna) och Endast fjärrutlösare (håll
reglaget intryckt för att ta bilder endast med
fjärrkamerorna).
Menyguide > A Anpassade inställningar 275
Alternativ
4
+ NEF (RAW)
b
Rutnät i
inramning
p
Zoom på/av
O
MIN MENY
3
Visa översta MIN
MENY-alt.
K
Bildvisning
g
Skydda
J
Välj bildområde
8
Bildkvalitet/
-storlek
Beskrivning
Om ett JPEG-alternativ är valt för bildkvalitet visas
“RAW” och en NEF-kopia (RAW) spelas in med nästa
bild som tas efter att reglaget trycks in (den
ursprungliga bildkvalitetsinställningen återställs
när du tar bort fingret från avtryckaren). NEF-kopior
(RAW) spelas in med de inställningar som valts för
Sparar i NEF (RAW) och Bildstorlek > NEF (RAW) i
fotograferingsmenyn. För att avsluta utan att spara
en NEF-kopia (RAW), tryck på reglaget igen.
Tryck på reglaget för att slå på och av rutnät i
inramningen.
Tryck på reglaget för att zooma in displayen på
området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck på
reglaget igen för att zooma ut.
Om du trycker på reglaget visas “MIN MENY”.
Tryck på reglaget för att hoppa till översta
alternativet i “MIN MENY”. Välj detta alternativ för
snabb åtkomst till menyalternativ som används
ofta.
Tryck på reglaget för att starta bildvisning.
Tryck på reglaget under bildvisning för att skydda
den aktuella bilden.
Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att
välja bildområdet.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
kommandoratten för att välja ett
bildkvalitetsalternativ och den sekundära
kommandoratten för att välja bildstorlek.
276 Menyguide > A Anpassade inställningar
Alternativ
m
Vitbalans
h
Ställ in Picture
Control
y
Aktiv D-Lighting
w
Mätning
I/Y
Blixtläge/
-kompensation
z
Fokusläge/
AF-områdesläge
t
Automatisk
gaffling
$
Multiexponering
2
HDR (stort
dynamiskt
omfång)
z
Exponeringsfördröjning
Beskrivning
Tryck på reglaget och vrid på den primära
kommandoratten för att välja ett
vitbalansalternativ (i vissa fall kan ett
underalternativ markeras med den sekundära
kommandoratten).
Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att
välja en Picture Control.
Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt för
att justera Aktiv D-Lighting.
Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att
välja ett mätningsalternativ.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
kommandoratten för att välja ett blixtläge, och den
sekundära kommandoratten för att justera
blixteffekt.
Tryck på reglaget och vrid på den primära och
sekundära kommandoratten för att välja fokus- och
AF-områdeslägen.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
kommandoratten för att välja antal bilder och den
sekundära kommandoratten för att välja
gafflingsintervall eller mängden Aktiv D-Lighting.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
kommandoratten för att välja läget, och den
sekundära kommandoratten för att välja antal
bilder.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
kommandoratten för att välja läget, och den
sekundära kommandoratten för att välja
exponeringsskillnaden.
Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt för
att välja slutarfördröjningen.
Menyguide > A Anpassade inställningar 277
Alternativ
$
W
c
w
Y
x
X
q
E
Beskrivning
Tryck på reglaget och vrid på den primära
kommandoratten för att låsa slutartiden i lägena S
Slutartids- och
och M; tryck på reglaget och vrid på den sekundära
bländarlås
kommandoratten för att låsa bländaren i lägena A
och M.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
Konturförstärk- kommandoratten för att välja en
ningar
konturförstärkningsnivå och den sekundära
kommandoratten för att välja förstärkningsfärgen.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
Betygsätt
kommandoratten för att betygsätta den aktuella
bilden under bildvisning.
Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt för
Välj nr för ickeatt välja ett objektivnummer som sparats med
CPU-objektiv
alternativet Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn.
Att trycka på sekundärväljaren uppåt, nedåt, åt
vänster och åt höger under fotografering eller
bildvisning har samma effekt som att trycka på 1,
3, 4 och 2 på multiväljaren. För att välja
Samma som
funktionen för sekundärväljaren vid zoomning,
multiväljare
markera Samma som multiväljare och tryck på 2.
Välj från Bläddra (bläddra displayen) och Visa
nästa/föregående bildruta (visa andra bilder med
samma zoomförhållande).
Använd reglaget för att välja fokuspunkten.
Val av fokuspunkt Använd reglaget under bildvisning för att avsluta
bildvisningen och aktivera valet av fokuspunkt.
Autofokus kan åsidosättas genom att vrida på
inställningsringen medan avtryckaren trycks ned
Fokus (M/A)
halvvägs (autofokus med manuell styrning). För att
fokusera om med autofokus, lyft fingret från
avtryckaren och tryck sedan in den halvvägs igen.
Bländare
Använd reglaget för att justera bländare.
Exponeringskompensation
Ingen
Använd reglaget för att justera
exponeringskompensation.
Reglaget har ingen effekt.
278 Menyguide > A Anpassade inställningar
f3: OK-knappen
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj vilken funktion J-knappen ska ha i
fotograferingsläge och under bildvisning.
• Fotograferingsläge: Välj bland alternativen nedan. Oavsett vilket
alternativ som markerats kan J-knappen användas för
fokusföljning när automatiskt AF-område är markerat för
AF-områdesläge.
K
p
Alternativ
Välj
mittenfokuspunkt
Zoom på/av
Ingen
Beskrivning
Tryck på reglaget J för att välja
mittenfokuspunkten.
Tryck på J för att zooma in displayen på området
runt aktuell fokuspunkt (för att välja
zoomförhållande markera Zoom på/av och tryck
på 2). Tryck på J igen för att återgå till
föregående display.
Att trycka på J under fotografering har ingen
effekt.
Menyguide > A Anpassade inställningar 279
• Visningsläge: Välj bland alternativen nedan. Oavsett vilket alternativ
som markerats, när du trycker på J startar filmuppspelning när en
film visas i helskärmsläge.
Alternativ
n
Miniatyrbild på/av
o
Visa histogram
p
Zoom på/av
u
Välj mapp
Beskrivning
Växla mellan helskärmsläge och
miniatyrbildsvisning.
I både helskärmsläge och miniatyrbildsvisning
visas ett histogram medan J-knappen trycks in.
Växla mellan helskärmsläge eller
miniatyrbildsvisning och visningszoom (för att
välja zoomförhållandet markera Zoom på/av och
tryck på 2). Zoomdisplayen centreras på den
aktiva fokuspunkten.
En dialogruta för val av mapp visas; markera en
mapp och tryck på J för att visa bilderna i den
markerade mappen.
280 Menyguide > A Anpassade inställningar
f4: Slutartids- och bländarlås
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Om På väljs för Slutartidslås låses slutartiden på det värde som
valts i läge S eller M. Om På väljs för Bländarlås låses bländaren till
det värde som är valt i läge A eller M. Medan slutartid eller bländarlås
är aktiverat, kommer en O-ikon visas. Slutartid och bländarlås är inte
tillgängliga i läge P.
f5: Anpassa kommandorattar
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Anpassa primär- och sekundärrattens funktioner.
• Omvänd rotationsriktning: Vänd
rotationsriktningen på
kommandorattarna för markerade
funktioner. Markera alternativ och tryck
på 2 för att välja eller välja bort, och tryck
sedan på J för att spara ändringarna och
avsluta.
• Ändra primär/sekundär: Välj funktionerna för kommandorattarna för
exponering och fokusering.
- Exponeringsinställning: Om På väljs styr den primära
kommandoratten bländaren och den sekundära
kommandoratten styr slutartiden. Om På (A-läge) väljs används
den primära kommandoratten för att ställa in bländare endast i
läge A.
- Autofokusinställning: Detta alternativ gäller tilldelat reglage
Fokusläge/AF-områdesläge med Anpassad inställning f2
(Anpassningar). Om På är valt kan fokusläget väljas genom att
hålla reglaget intryckt och vrida på den sekundära
kommandoratten, AF-områdesläge genom att hålla reglaget
intryckt och vrida på den primära kommandoratten.
Menyguide > A Anpassade inställningar 281
• Menyer och bildvisning: Välj Av för att använda multiväljaren för
menyer och bildvisning. Om På eller På (utom vid visning av
bild) är markerat, kan den primära kommandoratten användas för
att välja bilden som visas under bildvisning i helskärmsläge och för
att markera miniatyrbilder och menyalternativ. Den sekundära
kommandoratten används i helskärmsläge för att hoppa framåt
eller bakåt i enlighet med det alternativ som är valt för
Bildmatning med sekundärratten och i miniatyrbildsvisning för
att flytta en sida uppåt eller nedåt. Om den sekundära
kommandoratten vrids åt höger när menyer visas så visas det
valda alternativets undermeny, och om den vrids åt vänster visas
den föregående menyn. För att göra ett val, tryck på 2 eller J. Välj
På (utom vid visning av bild) för att förhindra att
kommandorattarna används för bildvisning vid visning av tagen
bild.
• Bildmatning med sekundärratten: När På eller På (utom vid visning av
bild) är markerade för Menyer och bildvisning kan den
sekundära kommandoratten vridas i helskärmsläge under
bildvisning för att välja en mapp, för att hoppa framåt eller bakåt
10 eller 50 bildrutor i taget, eller för att hoppa till nästa eller
föregående skyddade bild, nästa eller föregående foto, nästa eller
föregående film eller nästa eller föregående bild med en markerad
betygsättning (för att välja betygsättningen, markera Betygsätt
och tryck på 2).
282 Menyguide > A Anpassade inställningar
f6: Släpp knapp och anv. ratt
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Om du väljer Ja kan justeringar som normalt görs genom att hålla in
en knapp och vrida på en kommandoratt göras genom att vrida på
kommandoratten efter att knappen har släppts. Detta avslutas när
knappen trycks ned igen, avtryckaren trycks ned halvvägs eller
väntelägestimern löper ut. Den här inställningen gäller knapparna
E, S och c (E) och för reglage som följande funktioner har
tilldelats med Anpassad inställning f2 eller g2 (Anpassningar): Välj
bildområde, Bildkvalitet/-storlek, Vitbalans, Ställ in Picture
Control, Aktiv D-Lighting, Mätning, Blixtläge/-kompensation,
Fokusläge/AF-områdesläge, Automatisk gaffling,
Multiexponering, HDR (stort dynamiskt omfång),
Exponeringsfördröjning, Slutartids- och bländarlås,
Konturförstärkningar, Välj nr för icke-CPU-objektiv och
Mikrofonkänslighet.
f7: Invertera indikatorer
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Om
(W) är markerat, visas
exponeringsindikatorn med negativa värden till vänster och
positiva värden till höger. Välj
(V) för att visa
positiva värden till vänster och negativa värden till höger.
Menyguide > A Anpassade inställningar 283
g: Film
g1: Anpassa i-menyn
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj alternativen som visas i i-menyn för filmläge. Följande
alternativ kan tilldelas varje position i menyn genom att markera
önskad position, trycka på J och välja önskat alternativ.
J
Alternativ
Välj bildområde
0
119
E
Bildstorl. o. -hastighet/
116
Bildkvalitet
Exponeringskompensation 82
9
Inställningar för ISOkänslighet
G
m
Vitbalans
h
Ställ in Picture Control
y
Aktiv D-Lighting
w
Mätning
s
Fokusläge
t
AF-områdesläge
u
Vibrationsreducering
4
Elektronisk
vibrationsreducering
240
63,
98
94
H
5
6
7
8
W
9
110,
120
108,
120
52,
121
54,
121
112
120
284 Menyguide > A Anpassade inställningar
3
Z
U
Alternativ
Mikrofonkänslighet
0
118
Attenuator
244
Frekvensomfång
245
Reducering av vindbrus
245
Hörlursvolym
245
Konturförstärkningar
264
Visning av högdagrar
292
295,
Monitorns/sökarens ljushet
297
Bluetooth-anslutning
308
Wi-Fi-anslutning
109
g2: Anpassningar
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
För att välja funktionerna som tilldelats följande reglage i filmläge,
när de används individuellt eller i kombination med
kommandorattarna, markera önskat alternativ och tryck på J.
w
V
G
y
Fn1-knapp
8
Sekundärväljarens
mitt
l
Inställningsring
på objektivet
AF-ON-knapp
Avtryckare
Fn2-knapp
De funktioner som kan tilldelas dessa reglage är följande:
Alternativ
t
q
i
h
b
g
K
A
F
E
C
B
w y V 8 G l
Motorbländare (öppna)
✔ — — — —
—
Motorbländare (stäng)
— ✔ — — —
—
Exponeringskompensation +
✔ — — — —
—
Exponeringskompensation –
— ✔ — — —
—
Rutnät i inramning
✔
✔ — ✔ —
—
Skydda
✔
✔ — — —
—
Välj mittenfokuspunkt
— — ✔
✔ —
—
AF-ON
— — ✔ — —
—
Endast AF-lås
— — ✔
✔ —
—
AE-lås (håll)
— — ✔
✔ —
—
Endast AE-lås
— — ✔
✔ —
—
AE-/AF-lås
— — ✔
✔ —
—
Menyguide > A Anpassade inställningar 285
Alternativ
p Zoom på/av
C Ta foton
1 Spela in filmer
J Välj bildområde
m Vitbalans
h Ställ in Picture Control
y Aktiv D-Lighting
w Mätning
z Fokusläge/AF-områdesläge
H Mikrofonkänslighet
W Konturförstärkningar
c Betygsätt
X Fokus (M/A)
q Motorbländare
E Exponeringskompensation
Ingen
w y V 8 G l
— — ✔ — —
—
— — — — ✔
—
— — ✔
✔
—
✔
✔ — ✔ —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
— — — — — ✔ 1, 2
— — — — —
✔2
— — — — —
✔2
✔
✔2
✔
✔
✔ —
1 Endast tillgängligt med kompatibla objektiv.
2 Oavsett vilket alternativ som markerats, kan inställningsringen i manuellt fokuseringsläge bara
användas för att justera fokus.
286 Menyguide > A Anpassade inställningar
Följande alternativ är tillgängliga:
Alternativ
K
Beskrivning
Bländaren vidgas när du trycker på reglaget.
Använd i kombination med Anpassad
Motorbländare
inställning g2 (Anpassningar) > Fn2-knapp >
(öppna)
Motorbländare (stäng) för knappstyrd
justering av bländare.
Bländaren blir smalare när du trycker på
reglaget. Använd i kombination med Anpassad
Motorbländare
inställning g2 (Anpassningar) > Fn1-knapp >
(stäng)
Motorbländare (öppna) för knappstyrd
justering av bländare.
Exponeringskompensationen ökar medan
reglaget trycks in. Använd i kombination med
ExponeringskompenAnpassad inställning g2 (Anpassningar) >
sation +
Fn2-knapp > Exponeringskompensation –
för knappstyrd exponeringskompensation.
Exponeringskompensationen minskar medan
reglaget trycks in. Använd i kombination med
ExponeringskompenAnpassad inställning g2 (Anpassningar) >
sation –
Fn1-knapp > Exponeringskompensation +
för knappstyrd exponeringskompensation.
Tryck på reglaget för att slå på och av rutnät i
Rutnät i inramning
inramningen.
Tryck på reglaget under bildvisning för att
Skydda
skydda den aktuella bilden.
Välj
Att trycka på reglaget markerar
mittenfokuspunkt
mittenfokuspunkten.
A
AF-ON
t
q
i
h
b
g
Att trycka på reglaget aktiverar autofokus.
Menyguide > A Anpassade inställningar 287
F
Alternativ
Endast AF-lås
E
AE-lås (håll)
C
Endast AE-lås
B
AE-/AF-lås
p
C
1
J
m
h
Beskrivning
Fokus låses när du trycker på reglaget.
Exponeringen låses när reglaget trycks in, och
förblir låst tills reglaget trycks in igen eller
väntelägestimern löper ut.
Exponering låses när du trycker på reglaget.
Fokus och exponering låses när du trycker på
reglaget.
Tryck på reglaget för att zooma in displayen på
Zoom på/av
området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck
på reglaget igen för att zooma ut.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner för att ta en
Ta foton
bild med ett bildförhållande på 16 : 9.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera
(endast autofokusläge) och starta eller avsluta
filminspelningen genom att trycka ned den
hela vägen. Avtryckaren kan inte användas för
Spela in filmer
andra ändamål i filmläge. Avtryckaren på en
separat såld trådlös fjärrkontroll eller
trådutlösare fungerar på samma sätt som
kamerans avtryckare.
Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för
att välja bildområdet. Observera att
Välj bildområde
bildområdet inte kan ändras under tiden
inspelningen pågår.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
kommandoratten för att välja ett
Vitbalans
vitbalansalternativ (i vissa fall kan ett
underalternativ markeras med den sekundära
kommandoratten).
Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för
Ställ in Picture Control
att välja en Picture Control.
288 Menyguide > A Anpassade inställningar
Alternativ
y
w
z
H
W
c
X
q
E
Beskrivning
Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt
för att justera Aktiv D-Lighting.
Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för
Mätning
att välja ett mätningsalternativ.
Tryck på reglaget och vrid på den primära och
Fokusläge/
sekundära kommandoratten för att välja fokusAF-områdesläge
och AF-områdeslägen.
Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt
Mikrofonkänslighet
för att justera mikrofonkänslighet.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
kommandoratten för att välja en
Konturförstärkningar konturförstärkningsnivå och den sekundära
kommandoratten för att välja
förstärkningsfärgen.
Tryck på reglaget och vrid på den primära
Betygsätt
kommandoratten för att betygsätta den
aktuella bilden under bildvisning.
Använd reglaget för att fokusera manuellt,
oberoende av alternativet markerat för
Fokus (M/A)
fokusläge. Tryck in avtryckaren halvvägs eller
tryck på AF-ON-knappen för att fokusera om med
autofokus.
Motorbländare
Använd reglaget för att justera bländare.
Aktiv D-Lighting
Exponeringskompen- Använd reglaget för att justera
sation
exponeringskompensation.
Ingen
Reglaget har ingen effekt.
D Motorbländare
Motorbländare är bara tillgängligt i lägena A och M (en 6-ikon visar att
motorbländare inte kan användas). Displayen kan flimra medan bländaren
justeras.
Menyguide > A Anpassade inställningar 289
g3: OK-knappen
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj vilken funktion J-knappen ska ha i
filmläge. Oavsett vilket alternativ som
markerats kan J-knappen användas för
fokusföljning när automatiskt AF-område
är markerat för AF-områdesläge.
K
p
1
Alternativ
Beskrivning
Välj
Tryck på J för att välja mittenfokuspunkten.
mittenfokuspunkt
Tryck på J för att zooma in displayen på området
Zoom på/av
runt aktuell fokuspunkt (för att välja zoomförhållande
markera Zoom på/av och tryck på 2).
Tryck på J för att starta och stoppa inspelning av
Spela in filmer
film.
Ingen
Att trycka på J har ingen effekt.
g4: AF-hastighet
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj fokuseringshastighet för filmläge. För
att välja när det markerade alternativet ska
gälla, markera När den ska användas och
tryck på 2. Välj mellan Alltid (det
markerade alternativet gäller när kameran
är i filmläge) och Endast vid inspelning
(det markerade alternativet gäller endast när inspelning pågår,
andra gånger är fokuseringshastigheten “+5”, eller med andra ord så
snabb som möjligt).
290 Menyguide > A Anpassade inställningar
g5: AF-följningskänslighet
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj hur snabbt fokus reagerar när motivet
lämnar fokuspunkten eller något passerar
mellan motivet och kameran i filmläge. Välj
bland värden mellan 7 (Låg) och 1 (Hög).
Ju högre värde, desto långsammare är
reaktionen och det är mindre sannolikt att
du förlorar fokus på ditt ursprungliga motiv när något passerar
mellan motivet och kameran. Ju lägre värde, ju snabbare reagerar
kameran på motivet som lämnar fokusområdet genom att skifta
fokus till ett nytt motiv i samma område.
Menyguide > A Anpassade inställningar 291
g6: Visning av högdagrar
G-knapp ➜ A (Menyn Anpassade inställningar)
Välj om skuggning ska användas för att indikera högdagrar (ljusa
områden i bilden) och välj den ljushetsnivå som behövs för att
utlösa visning av högdagrar.
• Visningsmönster: För att aktivera visning av högdagrar, välj
Mönster 1 eller Mönster 2.
Högdagrar
Mönster 1
Mönster 2
• Tröskel för visning av högdagrar: Välj den ljushet som behövs för att
utlösa visning av högdagrar för film. Ju lägre värde, desto större
intervall av ljushet visas som högdagrar. Om 255 är valt, visar
högdagerdisplayen endast områden som är potentiellt
överexponerade.
D Visning av högdagrar
Om både visning av högdagrar och konturförstärkningar är aktiverat, visas
endast konturförstärkningar i manuellt fokusläge. För att visa visning av
högdagrar, välj Av för Anpassad inställning d10 (Konturförstärkningar) >
Konturförstärkningsnivå.
292 Menyguide > A Anpassade inställningar
B Inställningsmenyn: Kamerainställning
För att visa inställningsmenyn, välj B-fliken
i kameramenyerna.
Alternativ
Formatera minneskort
Spara användarinställningar
Återställ användarinställningar
Språk (Language)
Tidszon och datum
Monitorns ljusstyrka
Monitorns färgbalans
Sökarens ljusstyrka
Sökarens färgbalans
Kontrollpanelens sökare
Begränsa val av monitorläge
Informationsdisplay
AF-finjustering
Data för icke-CPU-objektiv
Rengöra bildsensorn
Referensbild för dammbortt.
Bildkommentar
0
294
294
294
294
295
295
296
297
297
297
298
298
299
300
300
301
303
Alternativ
Information om upphovsrätt
Signalalternativ
Pekskärmskontroller
HDMI
Platsdata
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR)
Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR)
Flygplansläge
Anslut till smart enhet
Anslut till datorn
Trådlös sändare (WT-7)
Överensstämmelsemärkning
Batteriinformation
Funktion utan minneskort
Spara/ladda inställningar
Återställ alla inställningar
Firmwareversion
0
304
305
305
306
306
307
308
308
308
309
309
309
310
310
311
313
313
D Se även
För menystandardinställningar, se “Standardinställningar för
inställningsmenyn” (0 152).
Menyguide > B Inställningsmenyn 293
Formatera minneskort
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Välj Ja för att formatera minneskortet.
Notera att formatering raderar alla bilder
och annan data från kortet i det valda kortet
permanent. Innan du formaterar, se till att
göra de säkerhetskopior som krävs.
D Under formatering
Stäng inte av kameran och ta inte ur minneskorten medan formatering pågår.
Spara användarinställningar
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Ofta använda kombinationer av inställningar kan tilldelas till
positionerna U1, U2 och U3 på funktionsratten (0 75).
Återställ användarinställningar
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Återställ inställningarna för U1, U2 och U3 till standardvärdena (0 76).
Språk (Language)
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Välj språk för kamerans menyer och meddelanden. Språken som är
tillgängliga varierar beroende på land eller region där kameran
ursprungligen köptes.
294 Menyguide > B Inställningsmenyn
Tidszon och datum
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Ändra tidszoner, ställ in kameraklockan, välj format för
datumvisning och slå sommartid på eller av. Var noga med att
kontrollera kameraklockan regelbundet mot mer noggranna
klockor och justera inställningar för tid och datum vid behov.
Alternativ
Tidszon
Datum och tid
Datumformat
Sommartid
Beskrivning
Välj en tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt in på
tiden i den nya tidszonen.
Ställ kameraklockan.
Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
Slå på eller stäng av sommartid. Kameraklockan ställs
automatiskt fram eller tillbaka en timme.
Standardinställningen är Av.
Om klockan är återställd, visas en t-indikator.
Monitorns ljusstyrka
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Tryck på 1 eller 3 för att justera monitorns ljusstyrka. Välj högre
värden för ökad ljushet, och lägre värden för minskad ljushet. Notera
att monitorns ljusstyrka endast kan justeras när monitorn är den
aktiva displayen; den kan inte justeras på “endast sökaren”monitorläget eller när du har ögat mot sökaren.
Menyguide > B Inställningsmenyn 295
Monitorns färgbalans
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Använd multiväljaren såsom visas nedan
för att justera monitorns färgbalans med
hänvisning till en provbild. Provbilden är
den senaste bilden som tagits eller, i
visningsläge, den senaste bilden som
visades; för att välja en annan bild, tryck på
W (Q)-knappen och välj en bild från en
lista med miniatyrbilder (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll in
X). Om minneskortet inte innehåller några
bilder visas en tom bildruta med en grå
ram istället för provbilden. Tryck på J för
att avsluta när justeringarna är slutförda.
Öka grön
Öka blå
Öka gul
Öka magenta
Observera att monitorns färgbalans endast kan justeras när
monitorn är den aktiva displayen; den kan inte justeras i “endast
sökare”-monitorläge eller när du har ögat mot sökaren. Monitorns
färgbalans gäller endast för displayerna för fotografering,
bildvisning och menyer; bilder som tas med kameran påverkas inte.
296 Menyguide > B Inställningsmenyn
Sökarens ljusstyrka
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera sökarens ljusstyrka. Om Auto är markerat justeras sökarens
ljusstyrka automatiskt i enlighet med ljusförhållandena; för att
justera ljusstyrkan manuellt väljer du Manuell och trycker på 1 eller
3 (välj högre värden för ökad ljusstyrka, och lägre värden för
minskad ljusstyrka). Observera att sökarens ljusstyrka endast kan
justeras när sökaren är den aktiva displayen; den kan inte justeras
när sökaren är av eller i “endast sökare”-monitorläge.
Sökarens färgbalans
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Använd multiväljaren för att justera sökarens färgbalans enligt
beskrivningen i “Monitorns färgbalans” (0 296). Observera att
sökarens färgbalans endast kan justeras när sökaren är den aktiva
displayen; den kan inte justeras när sökaren är av eller i “endast
sökare”-monitorläge.
Kontrollpanelens sökare
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera ljusstyrkan för kontrollpanelen. Om Auto är markerat
justeras kontrollpanelens sökare automatiskt i enlighet med
ljusförhållandena; för att justera ljusstyrkan manuellt, välj Manuell
och tryck på 1 eller 3. Markera Av för att stänga av kontrollpanelen.
Menyguide > B Inställningsmenyn 297
Begränsa val av monitorläge
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Välj de monitorlägen som kan markeras med knappen för
monitorläge. Markera de önskade alternativen och tryck på 2 för att
välja eller välja bort. Tryck på J för att spara ändringarna när
inställningarna är slutförda.
Informationsdisplay
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera färgen på tecknen i informationsdisplayen för enklare
visning. Välj Mörkt på ljust (w) för att visa svarta bokstäver på vit
bakgrund eller Ljust på mörkt (x) för att visa vita bokstäver på en
mörk bakgrund.
Mörkt på ljust
298 Menyguide > B Inställningsmenyn
Ljust på mörkt
AF-finjustering
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Finjustera fokus för upp till 30 objektivtyper. Använd endast vid
behov. Vi rekommenderar att du utför finjustering på ett
fokusavstånd som du använder ofta; om du utför fokusjustering på
ett kort fokusavstånd, till exempel, kan det vara mindre effektivt på
längre avstånd.
• AF-finjustering (På/Av): Välj På för att aktivera AF-justering, Av för att
stänga av.
• Sparat värde: Ställ in AF för det aktuella
Aktuellt värde
objektivet. Tryck på 1 för att flytta
fokuspunkten bort från kameran eller 3
för att flytta fokuspunkten mot kameran;
välj bland värden mellan +20 och –20.
Kameran kan lagra värden för upp till
30 objektivtyper. Endast ett värde kan
lagras för varje objektivtyp.
Sparat värde
• Standard: Välj det AF-justeringsvärde som
används om det inte finns något sparat värde för det aktuella
objektivet.
• Lista sparade värden: Lista tidigare sparade
AF-justeringsvärden. För att radera ett
objektiv från listan, markera det önskade
objektivet och tryck på O. För att ändra en
objektividentifiering (för att exempelvis
välja en identifiering som är den samma
som de två sista siffrorna i objektivets serienummer och på så sätt
skilja mellan olika objektiv av samma typ, fastän att Sparat värde
kan användas med endast ett objektiv av varje typ), markera
önskat objektiv och tryck på 2. En meny visas; tryck på 1 eller 3
för att välja en identifiering och tryck på J för att spara
ändringarna och avsluta.
Menyguide > B Inställningsmenyn 299
Data för icke-CPU-objektiv
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Icke-CPU-objektiv kan anslutas via en fattningsadapter (säljs
separat). Använd Data för icke-CPU-objektiv för inspelning av
brännvidd och maximal bländare hos icke-CPU-objektiv, så att de
kan användas med vibrationsreducering på kameran och vissa
andra kamerafunktioner.
• Objektivnummer: Välj ett nummer för att identifiera objektivet.
• Brännvidd (mm): Ange objektivets brännvidd.
• Maximal bländare: Ange maximal bländare.
Rengöra bildsensorn
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Smuts eller damm som kommer in i kameran när objektiv byts ut
eller kamerahuslocket är borttaget kan fastna på bildsensorn och
påverka dina fotografier. Alternativet Rengöra bildsensorn
vibrerar sensorn för att ta bort damm.
Alternativ
Rengör nu
Beskrivning
Utför bildsensorrengöring omedelbart.
• Rengör vid avstängning: Bildsensorn rengörs automatiskt varje
Automatisk
gång kameran stängs av.
rengöring
• Rengöring av: Automatisk rengöring av bildsensorn avstängd.
300 Menyguide > B Inställningsmenyn
Referensbild för dammbortt.
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Skaffa referensdata för alternativet borttagning av damm i bilden i
Capture NX-D (för mer information, se onlinehjälpen för
Capture NX-D). Borttagning av damm i bilden kan inte användas
med NEF-bilder (RAW) med storleken liten eller mellan.
Ett FX-objektiv med en brännvidd på minst 50 mm rekommenderas
vid inspelning av borttagning av damm i bilden. Om du använder
ett zoomobjektiv, zooma in helt.
1 Välj ett startalternativ.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J. Tryck på G för att avsluta
utan att hämta borttagning av damm i
bilden.
• Starta: Ett meddelande visas.
• Rengör sensorn och starta: Välj detta
alternativ för att rengöra bildsensorn
innan du startar. Ett meddelande visas
när rengöringen är klar.
2 Rama in ett konturlöst vitt föremål i displayen.
Med objektivet ungefär tio centimeter från ett väl upplyst,
konturlöst vitt föremål, rama in föremålet så att det fyller
displayen och tryck sedan in avtryckaren halvvägs.
I autofokusläge ställs fokus automatiskt in på oändlighet; i
manuellt fokusläge, ställ in fokus på oändlighet manuellt.
Menyguide > B Inställningsmenyn 301
3 Hämta referensdata för borttagning av damm.
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att hämta referensdata för
borttagning av damm i bilden. Monitorn stängs av när
avtryckaren trycks ned.
Om referensföremålet är för ljust eller
för mörkt kanske kameran inte kan
hämta referensdata för borttagning av
damm i bilden, och ett meddelande
visas. Välj ett annat referensföremål och
upprepa processen från steg 1.
D Rengöring av bildsensorn
Referensdata för borttagning av damm som registrerades innan
bildsensorn rengjordes kan inte användas med fotografier som tas efter att
bildsensorn rengjorts. Välj Rengör sensorn och starta endast om
referensdata för borttagning av damm inte kommer att användas med
redan existerande fotografier.
D Referensdata för borttagning av damm i bilden
Samma referensdata kan användas för
fotografier som tas med olika objektiv eller
olika bländare. Referensbilder kan inte visas i
bildbehandlingsprogram på en dator. När
referensbilder visas på kameran visas ett
rutnätsmönster.
302 Menyguide > B Inställningsmenyn
Bildkommentar
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Lägg till en kommentar till nya fotografier som du tar. Kommentarer
kan visas som metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D.
Kommentaren syns också på fotograferingsdatasidan i
fotoinformationsdisplayen. Följande alternativ är tillgängliga:
• Ange kommentar: Ange en kommentar enligt beskrivningen i
“Textinmatning” (0 162). Kommentarer kan ha upp till 36 tecken.
• Bifoga kommentar: Välj detta alternativ för
att bifoga kommentaren till alla
efterföljande fotografier. Markera Bifoga
kommentar och tryck på 2 för att slå på
eller av. Efter att ha valt önskad
inställning, tryck på J för att avsluta.
Menyguide > B Inställningsmenyn 303
Information om upphovsrätt
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Lägg till information om upphovsrätt till nya fotografier när de tas.
Information om upphovsrätt inkluderas i den fotograferingsdata
som visas i fotoinformationsdisplayen och kan visas som metadata i
ViewNX-i eller i Capture NX-D. Följande alternativ är tillgängliga:
• Fotograf: Ange namnet på fotografen enligt beskrivningen i
“Textinmatning” (0 162). Fotografens namn kan ha upp till
36 tecken.
• Upphovsrättsinnehavare: Ange namnet på upphovsrättsinnehavaren
enligt beskrivningen i “Textinmatning” (0 162).
Upphovsrättsinnehavarens namn kan ha upp till 54 tecken.
• Bifoga info. om upphovsrätt: Välj detta
alternativ för att bifoga information om
upphovsrätt till alla efterföljande
fotografier. Markera Bifoga info. om
upphovsrätt och tryck på 2 för att slå på
eller av. Efter att ha valt önskad
inställning, tryck på J för att avsluta.
D Information om upphovsrätt
För att förhindra missbruk av fotografens eller upphovsrättsinnehavarens
namn bör du försäkra dig om att Bifoga info. om upphovsrätt inte är valt
och att fälten Fotograf och Upphovsrättsinnehavare är tomma innan du
lånar ut eller överlåter kameran till någon annan. Nikon kan inte hållas
ansvarigt för skador eller tvister som uppstår till följd av användning av
alternativet Information om upphovsrätt.
304 Menyguide > B Inställningsmenyn
Signalalternativ
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Välj ton och volym för signalen som ljuder när:
• Självutlösaren används
• Inspelning av timelapse-filmer avslutas
• Kameran fokuserar i fotoläge (AF-S markerat för fokusläge;
Prioritera fokus markerat för Anpassad inställning a2, Välj AF-Sprioritet; och Av markerat för Ljudlös fotografering)
• Pekskärmen används för tangentbordsinmatning
Menyn Signalalternativ innehåller följande punkter:
• Signal på/av: Slå på eller av signalhögtalaren, eller välj Av (endast
pekskärmskontr.) för att inaktivera pipet under
tangentbordsinmatning medan du aktiverar det för andra
ändamål.
• Volym: Justera signalens volym.
• Ton: Välj ton för signalen från Hög och Låg.
Pekskärmskontroller
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera inställningar för monitorns pekskärmskontroller.
• Aktiv./inaktiv. pekskärmskontr.: Välj Inaktivera för att förhindra
oavsiktlig användning av pekskärmens reglage, eller Endast
bildvisning för att aktivera pekskärmens reglage endast i
visningsläge.
• Dragningar i helskärmsläge: Välj om nästa bild i bildvisning i
helskärmsläge ska visas genom att snärta till vänster eller till höger.
Menyguide > B Inställningsmenyn 305
HDMI
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera inställningarna för anslutning till HDMI-enheter (0 346).
Platsdata
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera inställningarna för användning när kameran är ansluten till
en enhet som tillhandahåller platsdata, nämligen en GPS-mottagare
eller en smart enhet som kör SnapBridge-appen (för mer
information om SnapBridge, se appens onlinehjälp).
• Väntelägestimer: Om Aktivera är markerat när en GPS-mottagare är
ansluten slås exponeringsmätarna av automatiskt om inga
åtgärder utförs under den period som anges i Anpassad inställning
c3 (Fördröjning till avstängning) > Väntelägestimer, vilket
minskar belastningen på batteriet.
• Position: Visa platsdata tillhandahållen av GPS-mottagaren eller den
smarta enheten (alternativen som visas varierar beroende på
källan).
• Ställ in klockan via satellit: Välj Ja för att synkronisera kameraklockan
med tiden som rapporteras av GPS-enheten.
306 Menyguide > B Inställningsmenyn
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR)
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera inställningar för separat sålda trådlösa fjärrkontroller
WR-R10 och radiostyrda blixtenheter som stödjer avancerad trådlös
blixt.
LED-lampa
Aktivera eller inaktivera LED-statuslamporna på en trådlös
fjärrkontroll WR-R10 som är monterad på kameran. För mer
information, se dokumentationen som medföljer den trådlösa
fjärrkontrollen.
Kopplingsläge
Välj ett kopplingsläge för trådlösa fjärrkontroller WR-R10 monterade
på andra kameror eller radiostyrda blixtenheter som stödjer
avancerad trådlös blixt. Se till att samma läge är valt för de andra
enheterna.
• Sammanlänkning: För att parkoppla kameran med andra enheter,
montera WR-R10 på kameran och tryck på knappen parkoppla
bild.
• PIN: Anslut med en fyrsiffrig PIN-kod.
Tryck på 4 eller 2 för att markera siffror
och tryck på 1 eller 3 för att ändra. Tryck
sedan på J för att ange och visa den
valda PIN-koden.
Oavsett vilket alternativ som valts för Kopplingsläge tas alltid
signaler från parkopplade trådlösa fjärrkontroller emot av WR-R10.
Användare av den trådlösa fjärrkontrollen WR-1 måste välja
parkoppling som kopplingsläge för WR-1.
D Den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10
Se till att firmware för WR-R10 har uppdaterats till den senaste versionen
(version 3.0 eller senare). För information om firmwareuppdateringar, se
Nikons webbplats för ditt område.
Menyguide > B Inställningsmenyn 307
Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR)
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Välj funktionen för Fn-knappen på separat sålda trådlösa
fjärrkontroller utrustade med en Fn-knapp. Se Anpassad inställning
f2 (Anpassningar) för mer information.
Alternativ
A
F
D
C
B
AF-ON
Endast AF-lås
AE-lås (återställ vid expon.)
Endast AE-lås
AE-/AF-lås
Alternativ
r
h
q
4
FV-lås
cInaktivera/aktivera
Granska
+ NEF (RAW)
Ingen
Flygplansläge
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Välj Aktivera för att inaktivera kamerans inbyggda Bluetooth och
Wi-Fi. Bluetooth- och Wi-Fi-funktionerna för
kringutrustningsenheter som är anslutna till kameran kan endast
inaktiveras genom att koppla bort enheterna.
Anslut till smart enhet
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera inställningarna för anslutning till en smart enhet. För
information om att ansluta till smarta enheter, se SnapBridges
onlinehjälp eller Nätverksguiden.
308 Menyguide > B Inställningsmenyn
Anslut till datorn
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera inställningarna för anslutning till datorer via kamerans
inbyggda Wi-Fi. För mer information, se Nätverksguide.
Trådlös sändare (WT-7)
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Justera inställningarna för anslutning till datorer eller ftp-servrar via
trådlösa eller Ethernet-nätverk. Detta alternativ är endast
tillgängligt när en separat såld trådlös sändare WT-7 är ansluten. Se
handboken för WT-7 för mer information.
Överensstämmelsemärkning
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Visa ett urval av de standarder som kameran uppfyller.
A Trådlösa anslutningar
För information om att upprätta trådlösa anslutningar till datorer och
smarta enheter, se Nätverksguide, som är tillgänglig från Nikons
Hämtningscenter:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/493/Z_6.html
Menyguide > B Inställningsmenyn 309
Batteriinformation
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Visa information om batteriet som är isatt i
kameran.
• Batterinivå: Den aktuella batterinivån
uttryckt i procent.
• Antal bilder: Det antal gånger som slutaren
har utlösts med det aktuella batteriet
sedan batteriet laddades senast. Notera att kameran ibland kan
utlösa slutaren utan att ta något fotografi, till exempel vid mätning
av förinställt värde för vitbalans.
• Batt. livsl.: En femnivåskärm som visar batteriets livslängd. 0 (k)
indikerar att batteriet har fullgod kapacitet, 4 (l) att batteriet har
nått slutet av sin livslängd och bör bytas ut. Notera att nya
batterier som laddats vid temperaturer under cirka 5 °C kan visa en
tillfällig minskning av laddningslivslängden; värdet återgår dock
till det normala igen när batteriet åter har laddats vid en
temperatur på cirka 20 °C eller högre.
Funktion utan minneskort
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Om du väljer Slutaren aktiverad kan slutaren utlösas när det inte
finns något minneskort isatt, men inga bilder sparas (de visas
emellertid i demoläge). Om Slutaren inaktiverad väljs aktiveras
avtryckaren endast när ett minneskort är isatt i kameran.
310 Menyguide > B Inställningsmenyn
Spara/ladda inställningar
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Välj Spara inställningar för att spara följande inställningar på
minneskortet (om kortet är fullt visas ett felmeddelande). Använd
detta alternativ för att dela inställningar med andra kameror av
samma modell.
Visningsmeny
Monitoralternativ för visning
Visning av tagen bild
Efter radering
Efter serie, visa
Rotera hög
Fotograferingsmeny
Namnge fil
Välj bildområde
Bildkvalitet
Bildstorlek
Sparar i NEF (RAW)
Inställningar för ISO-känslighet
Vitbalans
Ställ in Picture Control (anpassade
Picture Controls sparas som Auto)
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
Brusreducering för lång exp.
Brusreduc. vid högt ISO
Vinjetteringskontroll
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Fotograferingsmenyn (forts.)
Fotografering med flimmerreduc.
Mätning
Blixtstyrning
Blixtläge
Blixtkompensation
Fokusläge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering
(inställningarna varierar med
objektiv)
Automatisk gaffling
Ljudlös fotografering
Filminspelningsmeny
Namnge fil
Välj bildområde
Bildstorlek/bildfrekvens
Filmkvalitet
Filmfiltyp
Inställningar för ISO-känslighet
Vitbalans
Ställ in Picture Control (anpassade
Picture Controls sparas som Auto)
Aktiv D-Lighting
Menyguide > B Inställningsmenyn 311
Filminspelningsmenyn (forts.)
Brusreduc. vid högt ISO
Vinjetteringskontroll
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Flimmerreducering
Mätning
Fokusläge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering
(inställningarna varierar med
objektiv)
Elektronisk vibrationsreducering
Mikrofonkänslighet
Attenuator
Frekvensomfång
Reducering av vindbrus
Hörlursvolym
Tidkod (med undantag för
Tidkodens ursprung)
Inställningsmeny
Språk (Language)
Tidszon och datum (med undantag
för Datum och tid)
Begränsa val av monitorläge
Informationsdisplay
Data för icke-CPU-objektiv
Rengöra bildsensorn
Bildkommentar
Information om upphovsrätt
Signalalternativ
Pekskärmskontroller
HDMI
Platsdata (med undantag för
Position)
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR)
Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR)
Funktion utan minneskort
Anpassade inställningar
Alla anpassade inställningar förutom
d3 (Alt. för synkroniserade slutare)
Inställningar som sparas med kameran eller andra kameror av
samma modell kan återställas genom att välja Ladda inställningar.
Notera att Spara/ladda inställningar endast är tillgängligt när ett
minneskort är isatt i kameran, och att alternativet Ladda
inställningar bara är tillgängligt om kortet innehåller sparade
inställningar.
D Sparade inställningar
Inställningarna sparas i en fil med ett namn som börjar med “NCSET” och
slutar med tre tecken som skiljer sig från kamera till kamera. Kameran kan
inte ladda inställningar om filnamnet ändras.
312 Menyguide > B Inställningsmenyn
Återställ alla inställningar
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Återställ alla inställningar förutom Språk (Language) och Tidszon
och datum till deras standardvärden. Information om upphovsrätt
och andra användar-genererade poster återställs också. Vi
rekommenderar att du sparar inställningarna med alternativet
Spara/ladda inställningar i inställningsmenyn innan du utför en
återställning.
Firmwareversion
G-knapp ➜ B (inställningsmeny)
Visa kamerans aktuella firmwareversion.
Menyguide > B Inställningsmenyn 313
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior
För att visa retuscheringsmenyn, välj
N-fliken i kameramenyerna.
Alternativen på retuscheringsmenyn används för att skapa
beskurna eller retuscherade kopior av befintliga bilder.
Retuscheringsmenyn visas endast när ett minneskort som
innehåller bilder är isatt i kameran.
7
k
8
i
j
Z
Alternativ
0
NEF (RAW)-bearbetning
317
Beskär
320
Ändra storlek
321
D-Lighting
323
Korrigering av röda ögon
323
Räta upp
324
Alternativ
a
e
o
9
p
324
Perspektivkontroll
325
Bildöverlägg 1
326
Beskär film
329
Jämförelse sida vid sida 2
329
1 Kan endast väljas genom att trycka på G och välja fliken N.
2 Kan endast visas genom att trycka på i och välja Retuschering i helskärmsläge när en
retuscherad bild eller ett original visas.
314 Menyguide > N Retuscheringsmenyn
0
Distorsionskontroll
Skapa retuscherade kopior
För att skapa en retuscherad kopia:
1 Välj ett alternativ i
retuscheringsmenyn.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett
alternativ, 2 för att välja.
2 Välj en bild.
Markera en bild och tryck på J. Håll in
X-knappen om du vill visa den
markerade bilden i helskärmsläge.
D Retuschera
När det gäller bilder som tagits med bildkvalitetsinställningarna NEF +
JPEG så retuscheras endast NEF-bilden (RAW). Kameran kanske inte kan
visa eller retuschera bilder som skapats med andra enheter.
3 Välj retuscheringsalternativ.
För mer information, se avsnittet för det valda alternativet. För
att avsluta utan att skapa en retuscherad kopia, tryck på G.
D Fördröjning till avstängning
Displayen stängs av och åtgärden avbryts om inga åtgärder utförs
under en kort stund. Alla osparade ändringar går förlorade. För att öka
tiden som displayen är på, välj en längre menyvisningstid med
Anpassad inställning c3 (Fördröjning till avstängning) > Menyer.
Menyguide > N Retuscheringsmenyn 315
4 Skapa en retuscherad kopia.
Tryck på J för att skapa en retuscherad
kopia. Retuscherade kopior indikeras
med ikonen p.
D Retuschera den aktuella bilden
För att skapa en retuscherad kopia av aktuell bild, tryck på i och välj
Retuschering.
D Retuschera kopior
De flesta alternativ kan tillämpas på kopior skapade med andra
retuscheringsalternativ, men (med undantag av Beskär film) kan varje
alternativ endast tillämpas en gång (observera att flera redigeringar kan
resultera i förlust av detaljer). Alternativ som inte kan tillämpas på den
aktuella bilden är gråa och otillgängliga.
D Bildkvalitet och storlek
Förutom när det gäller kopior skapade med NEF (RAW)-bearbetning,
Beskär och Ändra storlek har kopiorna samma storlek som originalet.
Kopior som skapas från JPEG-bilder har samma kvalitet som originalet,
medan beskurna och storleksändrade kopior som skapats från NEF (RAW)och TIFF (RGB)-bilder sparas i formatet JPEG högm.
316 Menyguide > N Retuscheringsmenyn
NEF (RAW)-bearbetning
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)-fotografier. Om du visar
retuscheringsmenyn genom att trycka på G-knappen kan du
använda det här alternativet om du vill kopiera flera bilder.
1 Välj NEF (RAW)-bearbetning.
Markera NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
2 Välj hur bilder markeras.
Välj bland följande alternativ:
• Markera bild(er): Välj en eller flera bilder
manuellt.
• Välj datum: Skapa JPEG-kopior av alla
NEF-bilder (RAW) tagna på markerade
datum.
• Markera alla bilder: Skapa JPEG-kopior av alla NEF-bilder (RAW) på
minneskortet (fortsätt till steg 4).
Menyguide > N Retuscheringsmenyn 317
3 Välj fotografier.
Om du väljer Markera bild(er) i steg 2
visas en dialogruta för bildval som
endast listar NEF-bilder (RAW) skapade
med denna kamera. Markera bilder med
multiväljaren och tryck på
W (Q)-knappen för att välja eller välja
bort; markerade bilder markeras med ikonen L. För att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll in X-knappen. Tryck på J
för att fortsätta till steg 4 när du har valt färdigt.
Om du valde Välj datum i steg 2, visas
en lista med datum. Markera datum
med hjälp av multiväljaren och tryck på
2 för att välja eller välja bort. Tryck på
J för att välja alla NEF-bilder (RAW)
tagna på valda datum och fortsätt till
steg 4.
318 Menyguide > N Retuscheringsmenyn
4 Välj inställningar för JPEG-kopiorna.
Justera inställningarna som listas nedan, eller välj Original (om
tillgänglig) om du vill använda den inställning som gällde då
bilden togs (originalinställningarna anges under
förhandsgranskningen). Notera att exponeringskompensation
endast kan ställas in på värden mellan –2 och +2 EV.
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1 Bildkvalitet ....................................104
6 Brusreduc. vid högt ISO............. 183
2 Bildstorlek .....................................106
7 Färgrymd....................................... 182
3 Vitbalans....................................63, 98
8 Vinjetteringskontroll.................. 184
4 Exponeringskompensation......... 82
9 Aktiv D-Lighting.......................... 110
5 Ställ in Picture Control ........ 94, 177 10 Diffraktionskompensation........ 184
5 Kopiera fotografierna.
Markera EXE och tryck på J för att
skapa en JPEG-kopia av det markerade
fotografiet (om flera foton är
markerade, visas en
bekräftelsedialogruta; markera Ja och
tryck på J för att skapa JPEG-kopior av markerade bilder). Tryck
på K-knappen om du vill avsluta utan att kopiera fotografierna.
Menyguide > N Retuscheringsmenyn 319
Beskär
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
Skapa en beskuren kopia av det valda fotografiet. Det valda
fotografiet visas med den valda beskärningen visad i gult; skapa en
beskuren kopia enligt beskrivningen nedan.
• För att minska storleken på den beskurna bilden: Tryck på W (Q).
• För att öka storleken på den beskurna bilden: Tryck på X.
• För att ändra den beskurna bildens bildförhållande: Vrid på den primära
kommandoratten.
• För att placera den beskurna bilden: Använd multiväljaren.
• För att skapa en beskuren kopia: Tryck på J för
att spara den aktuella beskurna bilden
som en separat fil. Kopians storlek
varierar med beskärningens storlek och
bildförhållandet och visas längst upp till
vänster i beskärningsdisplayen.
D Visa beskurna kopior
Visningszoom kanske inte är tillgänglig när beskurna kopior visas.
320 Menyguide > N Retuscheringsmenyn
Ändra storlek
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
Använd alternativet Ändra storlek i kameramenyns N-flik för att
skapa små kopior av markerade fotografier.
1 Välj Ändra storlek.
Markera Ändra storlek i fliken N och
tryck på 2.
2 Välj en storlek.
Markera Välj storlek och tryck på 2.
Markera önskad storlek och tryck på J.
Menyguide > N Retuscheringsmenyn 321
3 Välj bilder.
Markera Markera bild(er) och tryck på 2.
Markera bilder och tryck på W (Q) för
att välja eller välja bort (för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll
in X-knappen). Valda bilder markeras
med en 8-ikon. Tryck på J när valet är
slutfört. Observera att fotografier tagna
med en bildområdesinställning på 1:1 (24 × 24), 16:9 (36 × 20)
eller (endast Z 7) 5:4 (30 × 24) inte kan storleksändras.
4 Spara de storleksändrade kopiorna.
En bekräftelsedialogruta visas. Markera
Ja och tryck på J för att spara de
storleksändrade kopiorna.
D Visa storleksändrade kopior
Visningszoom kanske inte är tillgänglig när storleksändrade kopior visas.
322 Menyguide > N Retuscheringsmenyn
D-Lighting
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
D-Lighting gör skuggorna ljusare, vilket är idealiskt för mörka bilder
eller bilder tagna i motljus.
Före
Efter
Tryck på 4 eller 2 för att välja hur mycket
korrigering som ska utföras. Effekten kan
förhandsgranskas i redigeringsdisplayen.
Tryck på J för att spara den retuscherade
kopian.
Korrigering av röda ögon
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
Detta alternativ används för att korrigera “röda ögon” och är endast
tillgängligt med bilder tagna med blixt. Bilden som markerats för
korrigering av röda ögon kan förhandsgranskas i
redigeringsdisplayen. Bekräfta effekterna av korrigering av röda
ögon och tryck på J för att skapa en kopia. Notera att korrigering av
röda ögon inte alltid ger förväntat resultat, och kan i mycket
sällsynta fall appliceras på delar av bilden där det inte finns några
röda ögon; kontrollera förhandsgranskningen noggrant innan du
fortsätter.
Menyguide > N Retuscheringsmenyn 323
Räta upp
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
Skapa en upprätad kopia av den valda
bilden. Tryck på 2 för att vrida bilden
medurs med upp till fem grader i steg om
cirka 0,25 grader, 4 för att vrida den
moturs (effekten kan granskas i
redigeringsdisplayen; notera att bildens
kanter beskärs för att skapa en fyrkantig kopia). Tryck på J för att
spara den retuscherade kopian.
Distorsionskontroll
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
Skapa kopior med reducerad yttre
förvrängning. Välj Auto för att låta
kameran korrigera distorsion automatiskt
och sedan göra finjusteringar med
multiväljaren, eller välj Manuell för att
minska distorsionen manuellt. Observera
att Auto inte är tillgängligt med bilder som tagits med automatisk
distorsionskontroll. Tryck på 2 för att reducera tunnformig
förvrängning, 4 för att reducera kuddformig förvrängning (effekten
kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen; observera att större
mängder distorsionskontroll resulterar i att större delar av kanterna
beskärs). Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.
324 Menyguide > N Retuscheringsmenyn
Perspektivkontroll
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
Skapa kopior som reducerar effekterna av
perspektiv i bilder som tagits när du tittat
uppåt från basen av höga objekt. Använd
multiväljaren för att justera perspektivet
(notera att mer perspektivkontroll leder till
att mera av kanterna beskärs). Resultaten
kan granskas i redigeringsdisplayen. Tryck på J för att spara den
retuscherade kopian.
Före
Efter
Menyguide > N Retuscheringsmenyn 325
Bildöverlägg
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
Bildöverlägg kombinerar två befintliga NEF-bilder (RAW) till en enda
bild som sparas separat från originalen; resultatet, som utnyttjar
RAW-data från kamerans bildsensor, blir märkbart bättre än
fotografier kombinerade i ett bildbehandlingsprogram.
+
1 Välj Bildöverlägg.
Markera Bildöverlägg i
retuscheringsmenyn och tryck på 2.
Bildöverläggalternativen visas, med
Bild 1 markerad; tryck på J för att visa
en bildvalsdialogruta som endast listar
de stora NEF-bilder (RAW) som skapats med kameran (små och
mellanstora NEF/RAW-bilder kan inte väljas).
2 Välj den första bilden.
Använd multiväljaren för att markera
det första fotografiet i överlägget. Håll
in X-knappen för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge. Tryck
på J för att välja det markerade
fotografiet och återgå till granskningsdisplayen.
326 Menyguide > N Retuscheringsmenyn
3 Välj den andra bilden.
Den valda bilden visas som Bild 1. Markera Bild 2 och tryck på J,
välj sedan det andra fotot såsom det beskrivs i steg 2.
4 Justera förstärkningen.
Markera Bild 1 eller Bild 2 och optimera
exponeringen för överlägget genom att
trycka på 1 eller 3 för att välja
förstärkning från värden mellan 0,1 och
2,0. Upprepa för den andra bilden.
Standardvärdet är 1,0; välj 0,5 för att halvera förstärkningen eller
2,0 för att fördubbla den. Effekten av förstärkningen visas i
kolumnen Granska.
5 Granska överlägget.
För att granska kompositionen, tryck på
4 eller 2 för att placera markören i
kolumnen Granska, tryck sedan på 1
eller 3 för att markera Överl. och tryck
på J (notera att färgerna och ljusheten
i granskningen kan skilja sig från den slutliga bilden). För att
spara överlägget utan att granska, välj Spara. För att återgå till
steg 4 och välja nya foton eller justera förstärkningen, tryck på
W (Q).
6 Spara överlägget.
Tryck på J medan granskningen visas
för att spara överlägget. Efter att ett
överlägg har skapats visas den nya
bilden i helskärmsläge.
Menyguide > N Retuscheringsmenyn 327
D Bildöverlägg
Endast stora NEF-bilder (RAW) med samma bildområde och bitdjup kan
kombineras. Överlägget sparas i JPEG högm-format och har samma
fotoinfo (inklusive fotograferingsdatum, mätning, slutartid, bländare,
exponeringsläge, exponeringskompensation, brännvidd och
bildorientering) och värden för vitbalans och Picture Control som
fotografiet valt för Bild 1. Den aktuella bildkommentaren bifogas till
överlägget när det sparas; information om upphovsrätt kopieras dock inte.
328 Menyguide > N Retuscheringsmenyn
Beskär film
G-knapp ➜ N (retuscheringsmeny)
Skapa en kopia från vilken oönskade filmsekvenser har tagits bort
(0 135).
Jämförelse sida vid sida
(se nedan)
Jämför retuscherade kopior med originalfotografierna. Detta
alternativ är endast tillgängligt om retuscheringsmenyn visas
genom att trycka på i-knappen och välja Retuschering när en
kopia eller ett original visas i helskärmsläge.
1 Välj en bild.
Välj en retuscherad kopia (visas med en
p-ikon) eller ett original som har
retuscherats.
2 Visa retuscheringsalternativ.
Tryck på i och välj Retuschering.
3 Välj Jämförelse sida vid sida.
Markera Jämförelse sida vid sida och
tryck på J.
Menyguide > N Retuscheringsmenyn 329
4 Jämför kopian med originalet.
Källbilden visas till vänster och den retuscherade kopian till
höger, med de alternativ som användes för att skapa kopian
listade längst upp i displayen. Tryck på 4 eller 2 för att växla
mellan källbilden och den retuscherade kopian. För att visa den
markerade bilden i helskärmsläge, håll in X-knappen. Om kopian
skapades från två källbilder med Bildöverlägg, eller om källan
har kopierats flera gånger, tryck på 1 eller 3 för att visa de andra
bilderna. För att avsluta och gå till bildvisning, tryck på
K-knappen, eller tryck på J för att återgå till helskärmsläge med
den markerade bilden visad.
Alternativ som använts för att skapa kopia
Källbild
Retuscherad kopia
D Jämförelse sida vid sida
Källbilden visas inte om kopian skapades från en bild som var skyddad, eller
som senare har raderats.
330 Menyguide > N Retuscheringsmenyn
O Min meny/m Inställningshistorik
För att visa Min meny, välj O-fliken i
kameramenyerna.
Alternativet MIN MENY kan användas för att skapa och redigera en
anpassad lista med upp till 20 alternativ från bildvisnings-,
fotograferings-, filminspelnings-, inställnings- och
retuscheringsmenyerna samt menyn anpassade inställningar. Om
så önskas kan inställningshistoriken visas i stället för Min meny.
Alternativ kan läggas till, tas bort och deras inbördes ordning kan
ändras, enligt beskrivningen nedan.
Lägga till alternativ till Min meny
1 Välj Lägg till objekt.
I Min meny (O), markera Lägg till
objekt och tryck på 2.
2 Välj en meny.
Markera namnet på den meny som
innehåller det alternativ som du vill
lägga till och tryck på 2.
Menyguide > O Min meny/m Inställningshistorik 331
3 Välj ett objekt.
Markera önskat menyalternativ och
tryck på J.
4 Placera det nya objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta det nya
objektet uppåt eller nedåt i Min meny.
Tryck på J för att lägga till det nya
objektet.
5 Lägg till fler objekt.
De objekt som för närvarande visas i
Min meny är markerade med en
kryssmarkering. Objekt som är
markerade med en V-ikon kan inte
väljas. Välj ytterligare objekt genom att
upprepa steg 1–4.
332 Menyguide > O Min meny/m Inställningshistorik
Radera alternativ från Min meny
1 Välj Ta bort objekt.
I Min meny (O), markera Ta bort objekt och tryck på 2.
2 Välj objekt.
Markera objekt och tryck på 2 för att
välja eller välja bort. Valda objekt
indikeras med en kryssmarkering.
3 Radera de valda objekten.
Tryck på J. En bekräftelsedialogruta
visas; tryck på J igen för att radera de
valda objekten.
D Ta bort objekt i Min meny
För att radera objektet som är markerat i Min meny, tryck på O-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas; tryck på O igen för att ta bort det valda objektet
från Min meny.
Menyguide > O Min meny/m Inställningshistorik 333
Ändra ordning på alternativ i Min meny
1 Välj Rangordna objekt.
I Min meny (O), markera Rangordna objekt och tryck på 2.
2 Välj ett objekt.
Markera objektet som du vill flytta och
tryck på J.
3 Placera objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta objektet
uppåt eller nedåt i Min meny och tryck
på J. Flytta ytterligare objekt genom
att upprepa steg 2–3.
4 Avsluta och återgå till Min meny.
Tryck på G-knappen för att återgå till
Min meny.
334 Menyguide > O Min meny/m Inställningshistorik
Inställningshistorik
För att visa de tjugo senast använda inställningarna, välj
m INSTÄLLNINGSHISTORIK för O MIN MENY > Välj flik.
1 Välj Välj flik.
I Min meny (O), markera Välj flik och
tryck på 2.
2 Välj m INSTÄLLNINGSHISTORIK.
Markera m INSTÄLLNINGSHISTORIK
och tryck på J. Namnet på menyn
ändras från “MIN MENY” till
“INSTÄLLNINGSHISTORIK”.
Menyalternativ läggs till längst upp i menyn inställningshistorik när
de används. För att visa Min meny igen, välj O MIN MENY för
m INSTÄLLNINGSHISTORIK > Välj flik.
D Ta bort objekt från menyn Inställningshistorik
För att ta bort ett objekt från menyn inställningshistorik, markera det och
tryck på O-knappen. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på O igen för att
radera det valda objektet.
Menyguide > O Min meny/m Inställningshistorik 335
Anslutningar
Vidga dina fotografiska vyer genom att ansluta kameran till
smartphones eller surfplattor (smarta enheter), datorer eller ftpservrar, eller skrivare eller HDMI-enheter.
Anslut till smart enhet
Använd SnapBridge för att fjärrstyra kameran från en
smart enhet och hämta bilder från kameran.
SnapBridge är tillgänglig gratis från
Apple App Store® och på Google
Play™.
Besök Nikons webbplats för de senaste nyheterna om SnapBridge.
För information om att ansluta till kameran och använda
SnapBridge-appen, se SnapBridges onlinehjälp.
A Trådlösa anslutningar
För information om att upprätta trådlösa anslutningar till datorer och
smarta enheter, se Nätverksguide, som är tillgänglig från Nikons
Hämtningscenter:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/493/Z_6.html
336 Anslutningar
Anslutning till datorer
För att överföra bilder till en dator genom att ansluta kameran via ett
trådlöst nätverk eller med den medföljande USB-kabeln.
Anslutning via USB
Om den medföljande USB-kabeln används för att ansluta kameran
till en dator med ViewNX-i kan du kopiera bilder till en dator, där de
kan visas, redigeras och organiseras.
❚❚ Installera ViewNX-i
Ladda ner ViewNX-i installationsprogrammet från följande
webbplats och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra
installationen (befintliga användare bör se till att hämta den senaste
versionen, eftersom tidigare versioner kanske inte stöder kameran).
En internetanslutning krävs. För systemkrav och annan information,
se Nikons webbplats för din region.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
D Capture NX-D
Använd Nikons programvara Capture NX-D för att finjustera foton eller
ändra inställningar för NEF-bilder (RAW) och spara dem i andra format.
Capture NX-D finns tillgängligt för nedladdning från:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Anslutningar 337
❚❚ Kopiera bilder till datorn
För detaljerade instruktioner, se onlinehjälpen för ViewNX-i.
1 Anslut USB-kabeln.
Efter att du slagit av kameran och kontrollerat att ett minneskort
är isatt, anslut den medföljande USB-kabeln såsom visas.
D USB-hubbar
Anslut kameran direkt till datorn; anslut inte kabeln via en USB-hubb
eller ett tangentbord.
D Använd en tillförlitlig strömkälla
För att säkerställa att dataöverföringen inte avbryts, se till att kamerans
batteri är fulladdat.
D Ansluta kablar
Se till att kameran är avstängd när du ansluter eller kopplar från
anslutningskablar. Använd inte våld och sätt i kontakterna rakt.
338 Anslutningar
2 Slå på kameran.
Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX-i kommer att starta
(om ett meddelande visas som uppmanar dig att välja ett
program, välj Nikon Transfer 2). Om Nikon Transfer 2 inte startar
automatiskt, starta ViewNX-i och klicka på ikonen “Importera”.
D Windows 7
Om följande dialogruta visas, välj Nikon Transfer 2 enligt beskrivningen
nedan.
1 Under Importera bilder och filmer,
klicka på Byt program. En dialogruta
för val av program visas; välj
Nikon Transfer 2 och klicka på OK.
2 Dubbelklicka på .
D Windows 10 och Windows 8.1
Windows 10 och Windows 8.1 kan visa en
Auto Play-prompt när kameran ansluts.
Tryck eller klicka på dialogrutan och tryck
eller klicka sedan på Nikon Transfer 2 för
att välja Nikon Transfer 2.
D macOS/OS X
Om Nikon Transfer 2 inte startar automatiskt, kontrollera att kameran är
ansluten och starta sedan Image Capture (ett program som levereras
med macOS eller OS X) och välj Nikon Transfer 2 som det program som
öppnas när kamera detekteras.
Anslutningar 339
3 Klicka på Starta överföring.
Bilder på minneskortet kommer att kopieras till datorn.
Klicka på Starta överföring
D Överföring av film
Försök inte att överföra filmer från minneskortet när det sitter i en
annan kamera. Om du gör det kan det leda till att filmer raderas utan att
överföras.
D Under överföring
Stäng inte av kameran eller koppla från USB-kabeln medan
överföringen pågår.
4 Stäng av kameran.
Stäng av kameran och koppla ur USB-kabeln när överföringen är
klar.
340 Anslutningar
Trådlösa nätverk (Wi-Fi)
Följande metoder kan användas för att ansluta till en dator via Wi-Fi.
För mer information, se Nätverksguide.
❚❚ Inbyggd Wi-Fi
Använd Anslut till datorn i kamerans inställningsmeny för att
ansluta till datorer, antingen direkt eller via en trådlös router.
Anslutning via en trådlös router
Direkt trådlös anslutning
❚❚ Trådlös sändare WT-7
När kameran är ansluten till en separat såld trådlös sändare WT-7,
kan alternativet Trådlös sändare (WT-7) i inställningsmenyn
användas för anslutning till datorer eller ftp-servrar.
Använd WT-7 för anslutning till Ethernet-nätverk och mer tillförlitliga
anslutningar till trådlösa nätverk. Med Camera Control Pro 2 (säljs
separat) kan kameran fjärrstyras och bilder sparas direkt på datorn
allteftersom de tas.
Anslutningar 341
Ansluta till skrivare
Markerade JPEG-bilder kan skrivas ut på en PictBridge-skrivare
ansluten direkt till kameran med hjälp av den medföljande
USB-kabeln. När du ansluter kabeln, använd inte våld och försök inte
sätta i kontakterna snett.
När kameran och skrivaren slås på visas en välkomstbild, följt av en
PictBridge-bildvisningsdisplay.
D Välja fotografier för utskrift
Bilder som har skapats med bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) eller
TIFF (RGB) kan inte väljas för utskrift. JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) kan
skapas med alternativet NEF (RAW)-bearbetning i retuscheringsmenyn.
D Skriva ut via direkt USB-anslutning
Se till att batteriet är fulladdat eller använd en nätadapter och strömkontakt
(säljs separat). När du tar fotografier som ska skrivas ut via direkt
USB-anslutning, ställ in Färgrymd till sRGB.
D Se även
Se “Felmeddelanden” (0 396) för information om vad du ska göra om det
uppstår ett fel under utskriften.
342 Anslutningar
Skriva ut en bild i taget
1 Visa önskad bild.
Tryck på 4 eller 2 för att visa ytterligare bilder. Tryck på
X-knappen för att zooma in på den aktuella bilden (tryck på K
för att avsluta zoomningen). För att visa sex bilder i taget, tryck
på W (Q)-knappen. Använd multiväljaren för att markera bilder,
eller tryck på X-knappen för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge.
2 Justera utskriftsalternativ.
Tryck på J för att visa följande alternativ, tryck sedan på 1 eller
3 för att markera ett alternativ och tryck på 2 för att visa
alternativen (endast alternativ som stöds av den aktuella
skrivaren listas; för att använda standardalternativet, välj
Skrivarinställning). Efter att ha valt ett alternativ, tryck på J för
att återgå till skrivarinställningsmenyn.
• Pappersstorlek: Välj en pappersstorlek.
• Antal kopior: Detta alternativ visas endast när bilder skrivs ut en i
taget. Tryck på 1 eller 3 för att välja antal kopior (högst 99).
• Ram: Välj om du vill omge bilder med vita ramar.
• Skriv ut datum: Välj om du vill skriva ut inspelningsdatum på
foton.
• Beskärning: Detta alternativ visas endast när bilder skrivs ut en i
taget. För att avsluta utan att beskära, markera Ingen
beskärning och tryck på J. För att beskära aktuell bild,
markera Beskär och tryck på 2. En dialogruta för val av
beskärning visas; tryck på X för att öka storleken på
beskärningen, W (Q) för att minska, och använd multiväljaren
för att placera beskärningen. Tänk på att utskriftskvaliteten kan
bli sämre om en liten beskärning skrivs ut med stor storlek.
Anslutningar 343
3 Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta utskriften. För att
avbryta innan alla kopior har skrivits ut, tryck på J.
Skriva ut flera bilder
1 Visa PictBridge-menyn.
Tryck på G-knappen i PictBridge-displayens bildvisning.
2 Välj ett alternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck på 2.
• Utskriftsval: Välj bilder för utskrift. Tryck på 4 eller 2 för att
bläddra genom bilderna (för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X-knappen) och tryck på 1 eller 3 för att
välja antalet utskrifter. För att välja bort en bild, ställ in antalet
utskrifter till noll.
• Indexutskrift: Skapa en indexutskrift av alla JPEG-bilder på
minneskortet. Notera att om minneskortet innehåller fler än
256 bilder skrivs endast de första 256 bilderna ut. En varning
visas om den pappersstorlek som valdes i steg 3 är för liten för
en indexutskrift.
3 Justera utskriftsalternativ.
Justera skrivarinställningarna enligt beskrivningen i steg 2 i
“Skriva ut bilder en i taget” (0 343).
4 Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta utskriften. För att
avbryta innan alla kopior har skrivits ut, tryck på J.
344 Anslutningar
Anslutning till HDMI-enheter
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabeln (tillval) (0 413)
eller en HDMI-kabel av typ C (säljs separat i handeln) kan användas
för att ansluta kameran till HD-videoenheter. Stäng alltid av
kameran innan du ansluter eller kopplar bort en HDMI-kabel.
Anslut till kameran
Anslut till HD-enheten (välj kabel med
kontakt för HDMI-enhet)
❚❚ HDMI-skärmar
Efter anslutning av kameran till en HDMI-tv eller annan skärm, ställ
in enheten till HDMI-kanalen, slå sedan på kameran och tryck på
K-knappen. Under bildvisning visas bilderna på tv-skärmen.
Volymen kan justeras med hjälp av tv-reglagen; kamerans reglage
kan inte användas.
Anslutningar 345
HDMI-inspelare
Kameran kan spela in video direkt till
anslutna HDMI-inspelare. Vissa inspelare
kommer även att starta och stoppa
inspelningen som svar på kamerans
reglage. Använd alternativet HDMI i
inställningsmenyn för att justera
inställningarna för HDMI-utmatning.
• Upplösning: Välj format för bilder som matas ut till HDMI-enheten.
Om Auto väljs väljer kameran automatiskt lämpligt format.
• Avancerade inställningar: Justera inställningarna nedan.
- Omfång vid visning: Auto rekommenderas i de flesta situationer.
Om kameran inte kan bestämma det korrekta RGBvideosignalomfånget för HDMI-enheten kan du välja Begränsat
omfång för enheter med ett visningsomfång för RGBvideosignalen på 16 till 235 eller Fullt omfång för enheter med
ett visningsomfång för RGB-videosignal på 0 till 255. Välj
Begränsat omfång om du märker förlust av detaljer i skuggor,
Fullt omfång om skuggorna är “urtvättade” eller för ljusa.
346 Anslutningar
- Styrning av extern inspelning: Att aktivera styrning av extern
inspelning tillåter att reglage används för att starta och stoppa
inspelningen när kameran är ansluten via HDMI till en tredje
part-inspelare som stöder Atomos Open Protocol (Atomos
SHOGUN, NINJA eller SUMO-seriens monitorinspelare). En ikon
visas på kamerans monitor: A visas i filmlivevisning, medan
B visas under inspelning av film. Under inspelningen,
kontrollera inspelaren och inspelarens display för att säkerställa
att filmsekvensen sparas på enheten (notera att
filmsekvensutmatningen till enheten kan störas om styrning av
extern inspelning är aktiverat). Kameradisplayen stängs av
automatiskt när väntelägestimern löper ut vilket avslutar HDMIutmatningen; vid inspelning av filmer till en extern enhet, välj
Väntelägestimer för Anpassad inställning c3 (Fördröjning till
avstängning) och välj Ingen gräns eller en tid längre än den
förväntade inspelningstiden. Se handboken som medföljde
inspelaren för mer information om enhetsfunktioner och
användning.
- Djup för utdata: Välj mellan 8 bitar och 10 bitar.
Anslutningar 347
- N-Log-inställning: Välj På (går inte att spela in på kort) för att
behålla detaljer i högdager och skuggor och undvika
övermättade färger vid inspelning av filmer. Välj det här
alternativet (tillgängligt endast när 10 bitar har valts för Djup
för utdata) vid inspelning av filmsekvenser som senare kommer
att färgkorrigeras. Filmsekvensen sparas direkt på den externa
enheten och kan inte sparas på kamerans minneskort.
Alternativen Inställningar för ISO-känslighet > Högsta
känslighet och ISO-känslighet (läge M) i
filminspelningsmenyn kan ställas in på värden från ISO 1600 till
25600 respektive ISO 800 till 25600 (Z 7) eller 51200 (Z 6).
- Visningshjälp: Välj På för en livegranska videofilmsekvenser
inspelade med På (går inte att spela in på kort) markerat för
N-Log-inställning. Färgerna i granskningen skiljer sig från den
slutliga filmen, men det har ingen effekt på de filmsekvenser som
faktiskt spelats in.
D HDMI-utgång
HDMI-utgång är inte tillgängligt med filmbildstorlekarna 1 920 × 1 080
120p, 1 920 × 1 080 100p, eller 1 920 × 1 080 slow-mo eller när kameran är
ansluten till en enhet som kör SnapBridge eller Camera Control Pro 2.
D 10-bitars djup för utdata
10 bitar kan endast användas med kompatibla inspelare. Oavsett vilket
visningsläge som har valts, slås kamerans monitor på och sökaren förblir
avstängd. Inga bilder kan tas; under filminspelning gäller följande
ytterligare begränsningar när 3 840 × 2 160 har valts för bildstorlek:
• Filmer kan inte spelas in på minneskort isatta i kameran.
• Ikoner och tecken på monitorn visas med låg upplösning.
• Om du väljer DX-bildområde på Z 7 minskar bildvinkeln till ca 90 %.
Bildvinkeln på Z 6 är alltid ca 90 %.
D Zoom
Filmer som har spelats in med en bildstorlek på 3 840 × 2 160 visas med
bildstorleken 1 920 × 1 080 när du zoomar in.
348 Anslutningar
Fotografering med blixt på kamera
Kameran kan användas med externa blixtenheter (säljs separat).
“På kamera” mot “fjärrkontroll”
Du kan ta bilder med hjälp av en blixt monterad på kamerans
tillbehörssko eller en eller flera fjärrblixtenheter.
Kameramonterade blixtenheter
Ta bilder med hjälp av en blixt monterad på
kameran enligt beskrivningen i “Använda en
blixt på kameran” (0 350).
Fotografering med fjärrstyrd blixt
Ta bilder med en eller flera fjärranslutna blixtenheter med hjälp av
trådlös blixtstyrning (Avancerad trådlös blixt, eller AWL) enligt
beskrivningen i “Fotografering med blixt” (0 362).
Fotografering med blixt på kamera 349
Använda en blixt på kameran
Följ stegen nedan för att montera en extra blixt på kameran och ta
bilder med blixt.
1 Montera enheten på tillbehörsskon.
Se handboken som följer med enheten
för mer information.
D Använd endast blixttillbehör från Nikon
Använd endast blixtenheter från Nikon.
Negativ spänning eller spänning över 250 V
i tillbehörsskon kan inte bara förhindra
normal användning utan också skada
synkroniseringskretsen i kameran eller
blixten.
2 Slå på kameran och blixtenheten.
Blixten börjar laddas; blixt klar-indikatorn (c) visas när
laddningen är slutförd.
3 Justera blixtinställningarna.
Välj blixtstyrningsläge (0 352) och blixtläge (0 354).
4 Justera slutartid och bländare.
5 Ta bilder.
350 Fotografering med blixt på kamera
D Slutartid
Slutartiden kan ställas in enligt följande när en extra blixt används:
Läge
b
P, A
S
M
Slutartid
Ställs in automatiskt av kameran (1/200 sek.–1/60 sek.)
Ställs in automatiskt av kameran (1/200 sek.–1/60 sek.) *
Värde valt av användaren (1/200 sek.–30 sek.)
Värde valt av användaren (1/200 sek.–30 sek., Bulb, Time (Tid))
* Slutartiden kan ställas in på så långt som 30 sek. om långsam synk, långsam synk på bakre ridå eller
långsam synk med röda ögon-reducering väljs som blixtläge.
Fotografering med blixt på kamera 351
Blixtstyrningsläge
När en blixtenhet som stödjer enhetlig
blixtstyrning (en SB-5000, SB-500, SB-400
eller SB-300) är monterad på kameran kan
blixtstyrningsläget, blixtnivån och andra
blixtinställningar justeras med alternativet
Blixtstyrning > Blixtstyrningsläge i
fotograferingsmenyn (när det gäller SB-5000 kan dessa inställningar
även justeras med reglagen på blixtenheten). De alternativ som
finns tillgängliga varierar med blixten som används, medan
alternativen som visas under Blixtstyrningsläge varierar beroende
på det läge som valts. Inställningar för andra blixtenheter kan
endast justeras med blixtenhetens reglage.
• TTL: i-TTL-läge. När det gäller SB-500, SB-400 och SB-300, kan
blixtkompensation justeras med alternativet Blixtkompensation i
fotograferingsmenyn.
• Automatisk extern blixt: I detta läge justeras effekten automatiskt
enligt mängden ljus som reflekteras av motivet;
blixtkompensation är också tillgängligt. Automatisk extern blixt
stödjer lägena “automatisk bländare” (qA) och “icke-TTL
automatisk” (A). Se blixtenhetens handbok för mer information.
• Manuell blixt med avst.prioritet: Välj avståndet till motivet;
blixteffekten justeras automatiskt. Blixtkompensation är också
tillgänglig.
• Manuell: Välj blixtnivån manuellt.
352 Fotografering med blixt på kamera
• Repeterande blixt: Blixten avfyras upprepade gånger när slutaren är
öppen, vilket ger en multiexponeringseffekt. Välj blixtnivån
(Effekt), det maximala antalet gånger som enheten avfyras
(Gånger) och antalet gånger blixten avfyras per sekund
(Frekvens, mäts i Hertz). De alternativ som finns tillgängliga för
Gånger varierar beroende på de alternativ som är valda för Effekt
och Frekvens; se dokumentationen som medföljde blixtenheten
för mer information.
D Enhetlig blixtstyrning
Enhetlig blixtstyrning gör att kameran och blixtenheten kan dela
inställningar. Om en blixt som stödjer enhetlig blixtstyrning är monterad på
kameran reflekteras ändringar av blixtinställningarna gjorda med antingen
kameran eller blixtenheten på båda enheterna, och samma sak för ändringar
gjorda med den separat sålda programvaran Camera Control Pro 2.
D i-TTL-blixtstyrning
När en CLS-kompatibel blixtenhet är inställd på TTL väljer kameran
automatiskt en av följande sorters blixtstyrning:
• i-TTL-balanserad upplättningsblixt: Blixtenheten avger en serie nästan osynliga
förblixtar precis innan huvudblixten. Kameran analyserar förblixtar som
reflekteras från föremål i alla delar av bilden och justerar blixteffekten för
en naturlig balans mellan huvudmotivet och omgivande
bakgrundsbelysning.
• Standard i-TTL-upplättningsblixt: Blixteffekten justeras för att få ljuset i bilden
till standardnivå; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen.
Rekommenderas för bilder där huvudmotivet betonas och
bakgrundsdetaljerna är mindre viktiga, eller när
exponeringskompensation används. Standard-i-TTL-upplättningsblixt
aktiveras automatiskt när spotmätning väljs.
Fotografering med blixt på kamera 353
Blixtlägen
Använd alternativet Blixtläge i fotograferingsmenyn för att välja
blixtläge. De alternativ som är tillgängliga beror på läget som är
markerat med funktionsratten.
Alternativ
I
J
K
L
Beskrivning
Tillgänglig i
Blixten avfyras med varje bild. I lägena P och
UpplättningsA ställs slutartiden automatiskt in till värden
blixt
mellan 1/200 sek. (eller 1/8 000 sek. med
(synk på
automatisk FP med höghastighetsynk) och
främre ridå) 1
/60 sek.
Använd för porträtt. Blixten avfyras med
b, P, S, A,
varje bild, men innan den avfyras tänds
M
lampan för röda ögon-reducering på
Röda ögonblixtenheten eller kameran för att minska
reducering
“röda ögon” (en blixtenhet med röda ögon(röda ögonreducering krävs). Rekommenderas inte
reducering)
med rörliga motiv eller i andra situationer
där ett snabbt slutarsvar är nödvändigt.
Flytta inte kameran under fotografering.
Långsam
Som för Röda ögon-reducering, förutom
synk + röda
att slutartiden ökas automatiskt för att
ögon
fånga bakgrundsljus på natten eller vid låg
(röda ögonbelysning. Använd när du vill inkludera
reducering
bakgrundsljus i porträtt. Användning av
med
stativ rekommenderas för att förhindra
långsam
oskärpa orsakad av kameraskakningar.
synk)
P, A
Som för Upplättningsblixt, förutom att
slutartiden ökas automatiskt för att fånga
Långsam synk bakgrundsljus på natten eller vid låg
(långsam
belysning. Använd när du vill fånga både
synk)
motiv och bakgrund. Användning av stativ
rekommenderas för att förhindra oskärpa
orsakad av kameraskakningar.
354 Fotografering med blixt på kamera
Alternativ
M
s
Beskrivning
Tillgänglig i
Blixten avfyras precis innan slutaren stängs,
vilket skapar effekten av en ström av ljus
bakom rörliga ljuskällor. Användning av
Synk på bakre stativ rekommenderas för att förhindra
ridå
oskärpa orsakad av kameraskakningar. Att
P, S, A, M
(synk på
välja P eller A när du valt det här alternativet
bakre ridå) ställer in blixtläget till Långsam synk.
Observera att det här alternativet inte kan
användas med studioblixt, eftersom korrekt
synkronisering inte kan erhållas.
b, P, S, A,
Avstängd blixt Blixten avfyras inte.
M
Fotografering med blixt på kamera 355
Blixtkompensation
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från –3 EV till
+1 EV i steg om 1/3 EV, vilket ändrar ljusheten för huvudmotivet i
relation till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att få
huvudmotivet att se ljusare ut, eller minskas för att förhindra
oönskade högdagrar eller reflektioner. Välj generellt positiva värden
för att göra huvudmotivet ljusare, och negativa värden för att göra
det mörkare.
För att välja ett värde för
blixtkompensation, använd
Blixtkompensation i
fotograferingsmenyn. Vid andra värden än
±0,0 visas en Y-ikon visas på displayen
och kontrollpanelen.
Den normala blixteffekten kan återställas genom att
blixtkompensationen ställs in på ±0,0. Blixtkompensationen
återställs inte när kameran stängs av.
356 Fotografering med blixt på kamera
FV-lås
Denna funktion används för att låsa blixteffekten och låter bilder
komponeras om utan att blixtnivån ändras och ser till att
blixteffekten är lämplig för motivet även när det inte är placerat i
mitten av bilden. Blixteffekten justeras automatiskt för alla
ändringar i ISO-känslighet och bländare. FV-lås är inte tillgängligt i
b-läget.
För att använda FV-lås:
1 Tilldela FV-lås till ett kamerareglage.
Tilldela FV-lås till ett reglage med
Anpassad inställning f2
(Anpassningar).
2 Montera en CLS-kompatibel blixtenhet.
Montera en CLS-kompatibel blixtenhet på kamerans
tillbehörssko.
3 Ställ in blixtenheten på ett lämpligt läge.
Sätt på blixtenheten och välj TTL eller Automatisk extern blixt
för Blixtstyrning > Blixtstyrningsläge (SB-5000, SB-500, SB-400
eller SB-300) eller ställ in blixtstyrningsläge till TTL, förblixt qA,
eller förblixt A (andra blixtenheter; se dokumentationen som
följde med blixtenheten för mer information).
Fotografering med blixt på kamera 357
4 Fokusera.
Komponera bilden så att
motivet hamnar i mitten av
bilden och tryck in
avtryckaren halvvägs för att
fokusera.
5 Lås blixtnivån.
När du har kontrollerat att blixt klarindikatorn (c) visas i sökaren, tryck på
reglaget som valdes i steg 1. Blixten
avger en förblixt för att avgöra lämplig
blixtnivå. Blixteffekten kommer att låsas
på denna nivå och ikonen FV-lås (r)
kommer att visas i kameradisplayen.
6 Komponera om bilden.
Blixteffekt förblir låst till det värde som
uppmättes i steg 5.
7 Ta bilden.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner för att ta bilden. Om så
önskas kan fler bilder tas utan att FV-låset friges.
8 Frige FV-lås.
Tryck på reglaget som valdes i steg 1 för att frigöra FV-låset.
Kontrollera att ikonen FV-lås (r) inte längre visas.
358 Fotografering med blixt på kamera
Blixtinformation för enheter på kameran
När en enhet som stödjer enhetlig blixtstyrning (SB-5000, SB-500,
SB-400 eller SB-300) är monterad på kamerans tillbehörssko, kan
blixtinfo visas på kamerans display genom att trycka på
DISP-knappen i fotograferingsläge (0 15). Informationen som visas
varierar med blixtstyrningsläget.
TTL
123
4
5
6
7
8
1 Blixt klar-indikator .......................... 350
2 Indirekt-ikon (visas om blixthuvudet
är lutat uppåt)
3 Zoomhuvudspositionsvarning (visas
4
5
6
7
8
om zoomhuvudet inte är i korrekt
position)
Blixtstyrningsläge.................. 186, 352
FP-indikator...................................... 265
Blixtkompensation (TTL)............... 352
Blixtläge ............................................ 354
Indikator för FV-lås ......................... 357
Blixtkompensation ......................... 356
Automatisk extern blixt
1 Blixtstyrningsläge.................. 186, 352
1
2
FP-indikator...................................... 265
2 Automatisk extern
blixtkompensation........................ 352
Fotografering med blixt på kamera 359
Manuell blixt med avst.prioritet
1 Blixtstyrningsläge.................. 186, 352
1
2
3
FP-indikator ..................................... 265
2 Blixtkompensation (manuell blixt
med avst.prioritet) ........................ 352
3 Avstånd ............................................. 352
Manuell
1 Blixtstyrningsläge.................. 186, 352
1
2
FP-indikator ..................................... 265
2 Blixtnivå ............................................ 352
Repeterande blixt
1
2
3
360 Fotografering med blixt på kamera
1 Blixtstyrningsläge.................. 186, 352
2 Blixtnivå (effekt).............................. 352
3 Antalet avfyrade (gånger) ............ 352
Frekvens............................................ 352
D Blixtinformation och kamerainställningar
Blixtinformationsdisplayen visar valda
kamerainställningar, inklusive
fotograferingsläge, slutartid, bländare och ISOkänslighet.
D Ändra blixtinställningarna
Blixtinställningar kan ändras genom att trycka
på i-knappen i blixtinformationsdisplayen. De
alternativ som är tillgängliga varierar med
blixtenheten och de inställningar som valts. Du
kan också testavfyra blixten.
Fotografering med blixt på kamera 361
Fotografering med fjärrstyrd blixt
Kameran kan användas med en eller flera fjärrblixtenheter
(Avancerad trådlös blixt, eller AWL). För information om att använda
en blixtenhet monterad på kamerans tillbehörssko, se
“Blixtfotografering på kameran” (0 349).
I detta avsnitt indikeras åtgärder som involverar ett tillbehör som är
anslutet till kameran med C, åtgärder som involverar fjärrblixtenheter
med f. För mer information om f, se handboken som medföljer
blixtenheten.
Använda fjärrblixtenheter
Fjärrstyrda blixtenheter kan styras via optiska signaler från en
blixtenhet som är monterad på kamerans tillbehörssko (Optisk AWL)
eller via radiosignaler från en WR-R10 (säljs separat) ansluten till
kameran (Radiostyrd AWL). Dessa typer av blixtstyrning kan
kombineras enligt följande:
• Radiostyrd AWL med en eller flera
fjärrblixtenheter (0 364)
• Optisk AWL med en eller flera fjärranslutna
blixtenheter (0 375)
• Radiostyrd AWL med extra belysning från en
skomonterad blixtenhet (0 374)
362 Fotografering med fjärrstyrd blixt
• Radiostyrd AWL, kombinerad med optisk AWL
från en skomonterad blixtenhet (0 383)
Fotografering med fjärrstyrd blixt 363
Radiostyrd AWL
Radiostyrd AWL finns med SB-5000blixtenheter. Montera en trådlös fjärrkontroll
WR-R10 på kameran och upprätta en trådlös
anslutning mellan blixtenheterna och WR-R10.
Upprätta en trådlös anslutning
Innan du använder radiostyrd AWL, upprätta en trådlös anslutning
mellan WR-R10 och fjärrblixtenheterna.
1 C: Anslut WR-R10.
För mer information, se dokumentationen som medföljde
WR-R10.
2 C: Välj Radiostyrd AWL.
Välj Radiostyrd AWL för
Blixtstyrning > Alternativ för trådlös
blixt i fotograferingsmenyn.
D Den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10
Se till att uppdatera firmware för WR-R10 till version 3.0 eller senare; för
information om firmwareuppdateringar, se Nikons webbplats för ditt
område.
364 Fotografering med fjärrstyrd blixt
3 C: Välj en kanal.
Ställ in WR-R10-kanalväljaren till önskad
kanal.
4 C: Välj ett kopplingsläge.
Välj Alt. för trådlös fjärrkontroll
(WR) > Kopplingsläge i
inställningsmenyn och välj bland
följande alternativ:
• Sammanlänkning: Kameran ansluter
endast till enheter med vilka den tidigare har sammanlänkats,
vilket förhindrar signalstörningar från andra enheter i närheten.
Eftersom varje enhet måste sammanlänkas separat,
rekommenderas PIN när du ansluter till ett stort antal enheter.
• PIN: Kommunikation delas mellan alla enheter med samma
fyrsiffriga PIN, vilket gör det till ett bra val för fotografering med
ett stort antal fjärranslutna enheter. Om det finns flera kameror
närvarande som delar samma PIN, kommer blixtenheterna att
styras av kameran som ansluts först. Detta förhindrar alla andra
från att anslutas (LED-lamporna på WR-R10-enheterna som är
anslutna till de berörda kamerorna blinkar).
Fotografering med fjärrstyrd blixt 365
5 f: Upprätta en trådlös anslutning.
Ställ in fjärrblixtenheterna till radiostyrt AWL-fjärrläge och ställ in
enheterna till kanalen som du valt i steg 3, sammanlänka sedan
var och en av blixtenheterna med WR-R10 enligt det alternativ
som valts i steg 4:
• Sammanlänkning: Påbörja sammanlänkning på fjärrenheten och
tryck på parkopplingsknappen på WR-R10.
Sammanlänkningen är slutförd när LINK-lamporna på WR-R10
och blixtenheten blinkar orange och grönt; när en anslutning
har upprättats lyser fjärrblixtenhetens LINK-lampa grön.
• PIN: Använd reglagen på fjärrblixtenheten för att ange den PIN
som du valde i steg 4. LINK-lampan på fjärrenheten lyser grönt
när en anslutning har upprättats.
6 f: Bekräfta att blixt klar-lamporna för alla blixtenheter lyser.
Med radiostyrd AWL lyser blixt klar-indikatorn i kamerans display
när alla blixtenheter är redo.
D Lista fjärrblixtenheter
För att visa blixtenheterna som för närvarande styrs med radiostyrd AWL,
välj Blixtstyrning > Info om radiostyrd blixt i fotograferingsmenyn.
Identifieraren (namn på fjärrblixtenhet) för varje enhet kan ändras med
blixtenhetens reglage.
Ansluten blixtenhet
Grupp
366 Fotografering med fjärrstyrd blixt
Blixt klar-indikator
D Återanslutning
Så länge kanal, kopplingsläge och andra inställningar bibehålls ansluter
WR-R10 automatiskt till tidigare sammanlänkade blixtenheter när du väljer
fjärrläge, och steg 3–5 kan hoppas över. Blixtenhetens LINK-lampa lyser
grönt när en anslutning har upprättats.
Fotografering med fjärrstyrd blixt 367
Justera blixtinställningarna
Efter att ha valt Radiostyrd AWL för Blixtstyrning > Alternativ för
trådlös blixt i fotograferingsmenyn, välj Gruppblixt, Förenklat
trådlöst läge eller Repeterande fjärrblixt för Fjärrblixtstyrning
och justera inställningarna enligt beskrivningen nedan.
❚❚ Gruppblixt
Välj detta alternativ för att justera inställningar separat för varje
grupp.
1 C: Välj Gruppblixt.
Välj Gruppblixt för Blixtstyrning >
Fjärrblixtstyrning i
fotograferingsmenyn.
2 C: Välj Alternativ för gruppblixt.
Markera Alternativ för gruppblixt i
blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.
3 C: Välj blixtstyrningsläge.
Välj blixtstyrningsläge och blixtnivå för
huvudblixten och blixtenheterna i varje
grupp:
• TTL: i-TTL-blixtstyrning
• qA: Automatisk bländare (endast
tillgänglig med kompatibla blixtenheter)
• M: Välj blixtnivån manuellt
• – – (av): Enheterna avfyras inte och blixtnivån kan inte justeras
368 Fotografering med fjärrstyrd blixt
4 f: Gruppera fjärrblixtenheterna.
Välj en grupp (A–F) för varje fjärrblixtenhet. Huvudblixten kan
styra upp till 18 blixtenheter i valfri kombination.
5 C/f: Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se
dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer
information. Efter att ha arrangerat enheterna, tryck på
i-knappen i blixtinfodisplayen (0 386) och välj c Testblixt för
att testa enheterna och bekräfta att de fungerar normalt.
6 C: Ta bilden.
Fotografering med fjärrstyrd blixt 369
❚❚ Förenklat trådlöst läge
Välj detta alternativ för att styra den övergripande
blixtkompensationen för, och den relativa balansen mellan,
grupperna A och B, medan effektinställningen för grupp C görs
manuellt.
1 C: Välj Förenklat trådlöst läge.
Välj Förenklat trådlöst läge för
Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i
fotograferingsmenyn.
2 C: Välj Alt. för förenklat trådlöst
läge.
Markera Alt. för förenklat trådlöst
läge i blixtstyrningsdisplayen och tryck
på 2.
3 C: Justera blixtinställningarna.
Välj balansen mellan grupperna A och B.
Justera blixtkompensation för
grupperna A och B.
370 Fotografering med fjärrstyrd blixt
Välj ett blixtstyrningsläge och blixtnivå
för enheterna i grupp C:
• M: Välj blixtnivån manuellt.
• – –: Enheterna i grupp C avfyras inte.
4 f: Gruppera fjärrblixtenheterna.
Välj en grupp (A, B eller C). Huvudblixten kan styra upp till 18
blixtenheter i valfri kombination.
5 C/f: Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se
dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer
information. Efter att ha arrangerat enheterna, tryck på
i-knappen i blixtinfodisplayen (0 386) och välj c Testblixt för
att testa enheterna och bekräfta att de fungerar normalt.
6 C: Ta bilden.
Fotografering med fjärrstyrd blixt 371
❚❚ Repeterande fjärrblixt
När detta alternativ är valt avfyras blixtenheterna upprepade
gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en
multiexponeringseffekt.
1 C: Välj Repeterande fjärrblixt.
Välj Repeterande fjärrblixt för
Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i
fotograferingsmenyn.
2 C: Välj Alt. för repeterande fjärrblixt.
Markera Alt. för repeterande fjärrblixt i
blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.
3 C: Justera blixtinställningarna.
Välj blixtnivån (Effekt), det maximala
antalet gånger som blixten avfyras
(Gånger) och antalet gånger blixten
avfyras per sekund (Frekvens).
Aktivera eller inaktivera valda grupper.
Välj ON (PÅ) för att aktivera den valda
gruppen, – – för att avaktivera den valda
gruppen.
4 f: Gruppera fjärrblixtenheterna.
Välj en grupp (A–F) för varje fjärrblixtenhet. Huvudblixten kan
styra upp till 18 blixtenheter i valfri kombination.
372 Fotografering med fjärrstyrd blixt
5 C/f: Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se
dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer
information. Efter att ha arrangerat enheterna, tryck på
i-knappen i blixtinfodisplayen (0 386) och välj c Testblixt för
att testa enheterna och bekräfta att de fungerar normalt.
6 C: Ta bilden.
Fotografering med fjärrstyrd blixt 373
Lägga till en skomonterad blixtenhet
Radiostyrda blixtenheter kan kombineras med
några av följande blixtar som monteras på
kamerans tillbehörssko:
• SB-5000: Innan du monterar blixtenheten ställer
du in den till radiostyrt huvudblixtläge (en dikon visas i övre vänstra hörnet av displayen)
och väljer grupp eller repeterande fjärrblixtstyrning. När enheten
är ansluten, kan inställningar justeras med reglagen på
blixtenheten eller alternativen som listas i kameramenyerna under
Alternativ för gruppblixt > Huvudblixt eller under “M” i Alt. för
repeterande fjärrblixt.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurera blixten för
fristående användning och använd reglagen på blixtenheten för
att justera blixtinställningarna.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montera enheten på kameran och justera
inställningarna med alternativet Alternativ för gruppblixt >
Huvudblixt på kameran.
374 Fotografering med fjärrstyrd blixt
Optisk AWL
Fjärrstyrda blixtenheter kan styras via optiska
signaler från en extra blixt monterad på
kamerans tillbehörssko och fungerar som en
huvudblixt (optisk AWL; för information om
kompatibla blixtenheter, se “Nikon Creative
Lighting System”, 0 408). Om blixtenheten i
fråga är en SB-5000 eller SB-500, kan inställningar justeras från
kameran (se nedan); annars måste inställningarna justeras med
blixtenhetens reglage enligt beskrivningen i dokumentationen som
medföljer enheten. För information om blixtens placering och andra
ämnen, se dokumentationen som medföljer blixtenheterna.
Använda optisk AWL med SB-5000 eller SB-500
Montera blixtenheten på kamerans
tillbehörssko och välj Optisk AWL för
Blixtstyrning > Alternativ för trådlös
blixt i fotograferingsmenyn.
Gruppblixtinställningar kan justeras med
Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning;
posten Fjärrblixtstyrning för SB-5000 erbjuder även
inställningarna Förenklat trådlöst läge och Repeterande
fjärrblixt.
D SB-5000
När en SB-5000 är monterad på kamerans tillbehörssko kan inställningarna
för Blixtstyrning också ändras med reglagen på blixtenheten.
Fotografering med fjärrstyrd blixt 375
❚❚ Gruppblixt
Välj detta alternativ för att justera inställningar separat för varje
grupp.
1 C: Välj Gruppblixt.
Välj Gruppblixt för Blixtstyrning >
Fjärrblixtstyrning i
fotograferingsmenyn.
2 C: Välj Alternativ för gruppblixt.
Markera Alternativ för gruppblixt i
blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.
3 C: Justera inställningarna för
huvudblixten.
Välj blixtstyrningsläge och blixtnivå för
huvudblixten och blixtenheterna i varje
grupp:
• TTL: i-TTL-blixtstyrning
• qA: Automatisk bländare (endast tillgänglig med kompatibla
blixtenheter)
• M: Välj blixtnivån manuellt
• – – (av): Enheterna avfyras inte och blixtnivån kan inte justeras
376 Fotografering med fjärrstyrd blixt
Välj en kanal för huvudblixten. Om
fjärrblixtenheterna inkluderar en
SB-500 måste du välja kanal 3, men
annars kan du välja vilken kanal som
helst mellan 1 och 4.
4 f: Ställ in fjärrblixtenheterna till samma kanal som
huvudblixten.
Ställ in fjärrblixtenheterna till kanalen som valdes i steg 3.
5 f: Gruppera fjärrblixtenheterna.
Välj en grupp (A, B eller C, eller A eller B om du använder en
huvudblixt SB-500) för varje fjärrblixtenhet. Även om det inte
finns någon gräns för antalet fjärrblixtenheter som kan användas
är det praktiska maximala antalet tre per grupp. Om det är fler än
så kommer ljuset som avges av fjärrblixtenheterna att störa
prestandan.
6 C/f: Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se
dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer
information. Efter att du arrangerat enheterna, tryck på
testknappen på masterblixten för att provavfyra blixten och
kontrollera att enheterna fungerar normalt. Blixtenheter kan
också testavfyras genom att trycka på i-knappen i
blixtinformationsdisplayen (0 386) och välja c Testblixt.
7 C/f: Ta ett fotografi.
Ta fotografiet efter att ha bekräftat att blixt klar-lamporna för alla
blixtenheter lyser.
Fotografering med fjärrstyrd blixt 377
❚❚ Förenklat trådlöst läge (endast SB-5000)
Välj detta alternativ för att styra den övergripande
blixtkompensationen för, och den relativa balansen mellan,
grupperna A och B, medan effektinställningen för grupp C görs
manuellt.
1 C: Välj Förenklat trådlöst läge.
Välj Förenklat trådlöst läge för
Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i
fotograferingsmenyn.
2 C: Välj Alt. för förenklat trådlöst
läge.
Markera Alt. för förenklat trådlöst
läge i blixtstyrningsdisplayen och tryck
på 2.
3 C: Justera blixtinställningarna.
Välj balansen mellan grupperna A och B.
Justera blixtkompensation för
grupperna A och B.
378 Fotografering med fjärrstyrd blixt
Välj ett blixtstyrningsläge och blixtnivå
för enheterna i grupp C:
• M: Välj blixtnivån manuellt
• – –: Enheterna i grupp C avfyras inte.
Välj en kanal för huvudblixten. Om
fjärrblixtenheterna inkluderar en
SB-500 måste du välja kanal 3, men
annars kan du välja vilken kanal som
helst mellan 1 och 4.
4 f: Ställ in fjärrblixtenheterna till samma kanal som
huvudblixten.
Ställ in fjärrblixtenheterna till kanalen som valdes i steg 3.
5 f: Gruppera fjärrblixtenheterna.
Välj en grupp (A, B eller C). Även om det inte finns någon gräns
för antalet fjärrblixtenheter som kan användas är det praktiska
maximala antalet tre per grupp. Om det är fler än så kommer
ljuset som avges av fjärrblixtenheterna att störa prestandan.
6 C/f: Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se
dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer
information. Efter att du arrangerat enheterna, tryck på
testknappen på masterblixten för att provavfyra blixten och
kontrollera att enheterna fungerar normalt. Blixtenheter kan
också testavfyras genom att trycka på i-knappen i
blixtinformationsdisplayen (0 386) och välja c Testblixt.
Fotografering med fjärrstyrd blixt 379
7 C/f: Ta ett fotografi.
Ta fotografiet efter att ha bekräftat att blixt klar-lamporna för alla
blixtenheter lyser.
❚❚ Repeterande fjärrblixt (endast SB-5000)
När detta alternativ är valt avfyras blixtenheterna upprepade
gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en
multiexponeringseffekt.
1 C: Välj Repeterande fjärrblixt.
Välj Repeterande fjärrblixt för
Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i
fotograferingsmenyn.
2 C: Välj Alt. för repeterande fjärrblixt.
Markera Alt. för repeterande fjärrblixt i
blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.
380 Fotografering med fjärrstyrd blixt
3 C: Justera blixtinställningarna.
Välj blixtnivån (Effekt), det maximala
antalet gånger som blixten avfyras
(Gånger) och antalet gånger blixten
avfyras per sekund (Frekvens).
Aktivera eller inaktivera valda grupper.
Välj ON (PÅ) för att aktivera den valda
gruppen, – – för att avaktivera den valda
gruppen.
Välj en kanal för huvudblixten. Om
fjärrblixtenheterna inkluderar en
SB-500 måste du välja kanal 3, men
annars kan du välja vilken kanal som
helst mellan 1 och 4.
4 f: Ställ in fjärrblixtenheterna till samma kanal som
huvudblixten.
Ställ in fjärrblixtenheterna till kanalen som valdes i steg 3.
Fotografering med fjärrstyrd blixt 381
5 f: Gruppera fjärrblixtenheterna.
Välj en grupp (A, B eller C) för varje fjärrblixtenhet. Även om det
inte finns någon gräns för antalet fjärrblixtenheter som kan
användas är det praktiska maximala antalet tre per grupp. Om
det är fler än så kommer ljuset som avges av fjärrblixtenheterna
att störa prestandan.
6 C/f: Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se
dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer
information. Efter att du arrangerat enheterna, tryck på
testknappen på masterblixten för att provavfyra blixten och
kontrollera att enheterna fungerar normalt. Blixtenheter kan
också testavfyras genom att trycka på i-knappen i
blixtinformationsdisplayen (0 386) och välja c Testblixt.
7 C/f: Ta ett fotografi.
Ta fotografiet efter att ha bekräftat att blixt klar-lamporna för alla
blixtenheter lyser.
D Optisk AWL
Positionera sensorfönstren på fjärrblixtenheterna så att de tar upp ljuset
från huvudblixten (särskild noggrannhet behövs om kameran inte är
monterad på ett stativ). Se till att direkt ljus eller starka reflektioner från
fjärrblixtenheterna inte kommer in i kameraobjektivet (i TTL-läge) eller
fotocellerna på fjärrblixtenheterna (qA-läge), eftersom det kan påverka
exponeringen. För att förhindra att lågintensiva blixtar som avges av
huvudblixten syns på bilder som tas på nära håll, välj låg ISO-känslighet
eller liten bländare (högt bländarvärde). När du har positionerat
fjärrblixtenheterna, ta en testbild och kontrollera resultatet i
kameradisplayen.
382 Fotografering med fjärrstyrd blixt
Optisk/radiostyrd AWL
Optisk och radiostyrd AWL kan användas
tillsammans. Radiostyrd blixtstyrning erhålls
från en WR-R10 ansluten till kameran, optisk
styrning av en optisk styrning av en
kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight)
SU-800 eller en blixtenhet SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700 eller SB-500 monterad på kamerans tillbehörssko.
Innan du fortsätter, skapa en trådlös anslutning mellan de
radiostyrda blixtenheterna och WR-R10 (0 364). Om en SB-500 är
monterad på kamerans tillbehörssko, välj Optisk/radiostyrd AWL
för Blixtstyrning > Alternativ för trådlös blixt i
fotograferingsmenyn; med andra blixtenheter eller SU-800
markeras detta alternativ automatiskt.
Det enda alternativet tillgängligt för
Fjärrblixtstyrning kommer att vara
Gruppblixt. Välj en grupp (A–F) för varje
fjärrblixtenhet. Placera optiskt styrda
blixtenheter i grupperna A till C och
radiostyrda enheter i grupperna D till F (för
att visa alternativ för grupperna D till F, tryck på 1 eller 3 i displayen
för gruppblixtalternativ).
Fotografering med fjärrstyrd blixt 383
Visa blixtinformation
Kameran kan visa blixtinfo för blixtenheterna SB-5000 och SB-500
som är monterade på kamerans tillbehörssko och konfigurerade
som en huvudblixt för optisk AWL, samt för fjärrblixtenheter som
styrs via radiostyrd AWL med en WR-R10. Blixtinfo kan visas på
kamerans display genom att trycka på DISP-knappen i
fotograferingsläge (0 15). Informationen som visas varierar med
blixtstyrningsläget.
Gruppblixt
1
2
3
4
5
6
1 Blixt klar-indikator 1 ........................ 364
2 Fjärrblixtstyrning ............................ 188
FP-indikator ..................................... 265
3 Fjärrblixtstyrningsläge 2 ....... 187, 188
4 Gruppblixtstyrningsläge 3 .... 368, 376
Gruppblixtläge ....................... 368, 376
Blixtnivå (effekt)/
blixtkompensation............... 368, 376
5 Kanal 2 ....................................... 187, 364
6 Kopplingsläge 4 ............................... 364
384 Fotografering med fjärrstyrd blixt
Förenklat trådlöst läge
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Blixt klar-indikator 1 ........................ 364
2 Fjärrblixtstyrning ............................ 188
FP-indikator...................................... 265
3 Fjärrblixtstyrningsläge 2 ....... 187, 188
4 A : B-förhållande .................... 370, 378
5 Blixtkompensation ................ 370, 378
6 Blixtstyrningsläge grupp C och
blixtnivå (effekt).................... 370, 378
7 Kanal 2 ....................................... 187, 364
8 Kopplingsläge 4 ............................... 364
Repeterande fjärrblixt
1 2 3
4
5
6
7
8
1 Blixt klar-indikator 1 ........................ 364
2 Fjärrblixtstyrning ............................ 188
3 Blixtnivå (effekt)..................... 372, 380
4 Fjärrblixtstyrningsläge 2 ....... 187, 188
5 Antalet avfyrade (gånger) ... 372, 380
Frekvens................................... 372, 380
6 Gruppstatus (aktiverad/
inaktiverad)............................ 372, 380
7 Kanal 2 ....................................... 187, 364
8 Kopplingsläge 4 ............................... 364
1 Visas i radiostyrd AWL när alla blixtenheter är redo.
2 Optisk AWL indikeras av Y, radiostyrd AWL av Z, både optisk och radiostyrd AWL av Y och Z.
Optisk AWL-kanal för både optisk och radiostyrd AWL visas endast när SB-500 används som
huvudblixt.
3 Ikoner visas för varje grupp när både optisk och radiostyrd AWL används.
4 Visas endast när radiostyrd AWL eller både optisk och radiostyrd AWL används.
Fotografering med fjärrstyrd blixt 385
D Blixtinformation och kamerainställningar
Blixtinformationsdisplayen visar valda
kamerainställningar, inklusive
fotograferingsläge, slutartid, bländare och ISOkänslighet.
D Ändra blixtinställningarna
Blixtinställningar kan ändras genom att trycka
på i-knappen i blixtinformationsdisplayen. De
alternativ som är tillgängliga varierar med
blixtenheten och de inställningar som valts. Du
kan också testavfyra blixten.
386 Fotografering med fjärrstyrd blixt
Felsökning
Du kanske kan lösa problem med kameran genom att följa stegen
nedan. Kontrollera listan innan du tar kontakt med återförsäljaren
eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
1
Kontrollera vanliga problem som listas i följande avsnitt:
• “Problem och lösningar” (0 388)
• “Indikatorer och felmeddelanden” (0 394)
2
Slå av kameran och ta bort batteriet. Efter att ha väntat i cirka en minut, sätt tillbaka
batteriet och slå på kameran.
D Om du precis har avslutat fotograferingen, vänta minst en minut innan du tar ur
batteriet, eftersom data kanske fortfarande skrivs till minneskortet.
STEG
3
Sök på Nikons webbplatser.
För supportinformation och svar på vanliga frågor, besök
webbplatsen för ditt land eller region (0 xxii). För att ladda ner
senaste firmware för kameran, besök:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
STEG
4
Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
STEG
STEG
D Återställa standardinställningarna
Beroende på de aktuella inställningarna kanske vissa menyalternativ och
andra funktioner är otillgängliga. För att komma åt menyalternativ som är
gråtonade eller andra funktioner som är otillgängliga, försök att återställa
standardinställningarna med alternativet Återställ alla inställningar i
inställningsmenyn (0 313). Notera dock att trådlösa nätverksprofiler,
information om upphovsrätt och andra användarframtagna poster också
återställs. Vi rekommenderar att du sparar inställningarna med alternativet
Spara/ladda inställningar i inställningsmenyn innan du utför en
återställning.
Felsökning 387
Problem och lösningar
Lösningar på några vanliga problem listas nedan.
Batteri/display
Kameran är påslagen men reagerar inte: Vänta tills inspelningen avslutas. Stäng av
kameran om problemet kvarstår. Om kameran inte stängs av, ta bort och sätt
tillbaka batteriet, eller, om du använder en nätadapter, koppla ifrån och
återanslut nätadaptern. Notera att även om data som håller på att sparas
förloras så påverkas inte data som redan har sparats när strömkällan tas bort
eller kopplas ifrån.
Sökaren eller monitorn slås inte på:
• Välj ett annat monitorläge med skärmlägesknappen (observera att du först
behöver aktivera önskat läge med Begränsa val av monitorläge i
inställningsmenyn).
• Damm, ludd eller andra främmande ämnen på ögonsensorn kanske gör att
den inte fungerar normalt. Rengör ögonsensorn med en blåspensel.
Sökaren är inte i fokus: Vrid på dioptrijusteringskontrollen för att fokusera
sökaren. Om detta inte löser problemet, välj AF-S, enpunkts-AF och
mittenfokuspunkten. Komponera sedan in ett motiv med hög kontrast i
mittenfokuspunkten och tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera
kameran. Med kameran fokuserad, använd dioptrijusteringskontrollen för att
få motivet i skarpt fokus i sökaren.
Displayerna stängs av utan förvarning: Välj längre fördröjningar för Anpassad
inställning c3 (Fördröjning till avstängning).
Kontrollpanelen är långsam och ljussvag: Kontrollpanelens svarstider och ljushet
varierar med temperaturen.
388 Felsökning
Fotografering
Det tar lång tid att slå på kameran: Radera filer eller mappar.
Slutarutlösningen är inaktiverad:
• Minneskortet är fullt.
• Slutaren inaktiverad har valts för Funktion utan minneskort i
inställningsmenyn och inget minneskort är isatt.
• Läge S är valt med Bulb eller Time (Tid) valt för slutartid.
Kameran svarar långsamt på avtryckaren: Välj Av för Anpassad inställning d4
(Exponeringsfördröjning).
Endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in i serietagningslägen: Stäng av HDR.
Bilderna är inte i fokus: För att fokusera med autofokus, välj AF-S, AF-C eller AF-F för
fokusläge. Om kameran inte kan fokusera med autofokus (0 53), använd
manuell fokusering eller fokuslås.
Signaler ljuder inte:
• Av är valt för Signalalternativ > Signal på/av i inställningsmenyn.
• AF-C är valt för fokusläge.
• På är valt för Ljudlös fotografering i fotograferingsmenyn.
• Kameran är i filmläge.
Alla slutartider är inte tillgängliga: En blixt används. Blixtsynkhastighet kan väljas
med Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet). När kompatibla
blixtenheter används, välj 1/200 sek. (Automatisk FP) för att få tillgång till
alla slutartider.
Fokus låses inte när avtryckaren trycks in halvvägs: När AF-C är valt för fokusläge kan
fokus låsas genom att trycka mitt på sekundärväljaren.
Fokuspunkten kan inte ändras: Fokuspunktsval är inte tillgängligt med
automatiskt AF-område. Välj ett annat AF-områdesläge.
Kameran tar lång tid på sig att spara bilder: Stäng av brusreducering för lång
exponering.
Felsökning 389
Fotografier och filmer verkar inte ha samma exponering som granskningen som visas på
displayen: För att granska effekterna av ändringar av inställningar som
påverkar exponering och färg, välj På för Anpassad inställning d8 (Tillämpa
inställn. på livevisning). Notera att ändringar av Monitorns ljusstyrka och
Sökarens ljusstyrka inte har någon effekt på bilder som tas med kameran.
Flimmer eller streck uppstår i filmläge: Välj Flimmerreducering i
filminspelningsmenyn och välj ett alternativ som matchar den lokala
strömförsörjningens frekvens.
Ljusa områden eller band syns i vyn genom objektivet: Bilden komponeras under en
blinkande skylt, blixt eller annan ljuskälla med kort varaktighet.
Fläckar uppträder i fotografier: Rengör de främre och bakre objektivelementen.
Om problemet kvarstår, rengör bildsensorn.
Fotograferingen avslutas oväntat eller startar inte: Fotograferingen kan avslutas
automatiskt för att undvika skador på kamerans interna kretsar om den
omgivande temperaturen är hög eller om kameran har använts under en
längre tid för seriefotografering, filminspelning eller liknande. Om du inte kan
fotografera eftersom kameran är överhettad, vänta tills de inre kretsarna har
svalnat och försök sedan igen. Notera att kameran kan kännas varm, men
detta tyder inte på något fel.
Bildartefakter syns i displayen under fotografering: “Brus” (slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar, dimma eller ränder) och oväntade färger kan uppträda om du
zoomar in på vyn genom objektivet. Slumpmässigt utspridda ljusa pixlar,
dimma och ljusa fläckar kan också uppstå som ett resultat av ökad
temperatur i kamerans interna kretsar under fotografering. Stäng av kameran
när den inte används. Med höga ISO-känsligheter kan brus vara mer märkbart
i långa exponeringar eller i bilder tagna när kamerans temperatur är högre än
vanligt. Observera att fördelningen av brus på displayen kan skilja sig från
den i den slutgiltiga bilden. För att minska brus, justera inställningar såsom
ISO-känslighet, slutartid eller Aktiv D-Lighting.
390 Felsökning
Kameran kan inte mäta vitbalans: Motivet är för mörkt eller för ljust.
Bilder kan inte väljas som källa för förinställt värde för vitbalans: Bilderna i fråga
skapades med en annan kameramodell.
Vitbalansgaffling är inte tillgängligt:
• Ett NEF (RAW)- eller NEF+JPEG-alternativ är valt för bildkvalitet.
• Multiexponerings- eller HDR-fotografering (stort dynamiskt omfång) är på.
Effekterna av Picture Controls skiljer sig åt mellan bilderna: Auto är valt för Ställ in
Picture Control, en Picture Control baserad på Auto är vald, eller A (auto) är
valt för Snabbskärpa, kontrast eller mättnad. Välj en annan inställning för att
få konsekventa resultat över en serie bilder.
Mätningen kan inte ändras: Autoexponeringslås är aktiverat.
Exponeringskompensation kan inte användas: Välj läge P, S eller A.
Bildbrus (färgfläckar eller andra artefakter) förekommer i långtidsexponeringar: Aktivera
brusreducering vid långtidsexponering.
AF-hjälplampan tänds inte:
• Välj På för Anpassad inställning a12 (Inbyggd AF-hjälplampa).
• Lampan lyser inte i filmläge eller när AF-C eller MF är valt för fokusläge.
Ljud spelas inte in med filmer: Mikrofon av är valt för Mikrofonkänslighet i
filminspelningsmenyn.
Bildvisning
NEF-bilder (RAW) visas inte: Bilderna togs med bildkvaliteten NEF + JPEG.
Kameran visar inte bilder som tagits med andra kameror: Bilder tagna med andra
kameramärken kanske inte visas korrekt.
Vissa bilder visas inte under bildvisning: Välj Alla för Visningsmapp.
Bilder med “stående” (porträtt) orientering visas med “liggande” (landskap) orientering:
• Välj På för Rotera hög i visningsmenyn.
• Fotona visas i visning av tagen bild.
• Kameran riktades uppåt eller nedåt när fotot togs.
Felsökning 391
Bilder kan inte raderas: Bilderna är skyddade. Ta bort skyddet.
Bilder kan inte retuscheras: Bilden kan inte redigeras med denna kamera.
Kameran visar ett meddelande som säger att mappen inte innehåller några bilder: Välj
Alla för Visningsmapp.
Kan inte skriva ut bilder: NEF (RAW)- och TIFF-bilder kan inte skrivas ut med direkt
USB-anslutning. Överför bilderna till en dator och skriv ut dem med
Capture NX-D. NEF-bilder (RAW) kan sparas i JPEG-format med alternativet
NEF (RAW)-bearbetning i retuscheringsmenyn.
Bilder visas inte på HDMI-enheter: Kontrollera att en HDMI-kabel (säljs separat) är
ansluten.
Utmatning till HDMI-enheter fungerar inte som förväntat:
• Kontrollera att HDMI-kabeln är korrekt ansluten.
• Välj Av för HDMI > Avancerade inställningar > Styrning av extern
inspelning i inställningsmenyn.
• Kontrollera igen efter att du valt Återställ alla inställningar i
inställningsmenyn.
Alternativet borttagning av damm i bilden i Capture NX-D har inte förväntad effekt:
Rengöring av bildsensorn ändrar positionen av damm på bildsensorn.
Referensdata för dammborttagning som sparats innan rengöring av
bildsensorn utförs kan inte användas med fotografier som tas efter det att
bildsensorn rengjorts. På samma sätt kan referensdata för dammborttagning
som registrerades efter att bildsensorn rengjordes inte användas med
fotografier som tagits innan bildsensorn rengjordes.
Datorer visar inte NEF-bilder (RAW) på samma sätt som kameran gör: Programvara från
andra leverantörer visar inte effekterna av Picture Controls, Aktiv D-Lighting,
vinjetteringskontroll och liknande. Använd Capture NX-D eller ViewNX-i.
Det går inte att överföra bilder till en dator: Datorns operativsystem är inte
kompatibelt med kameran eller bildöverföringsprogrammet. Använd en
kortläsare eller minneskortsfack för att kopiera bilder till en dator.
392 Felsökning
Bluetooth och Wi-Fi (trådlösa nätverk)
Smarta enheter visar inte kamerans SSID (nätverksnamn):
• Kontrollera att Inaktivera är valt för Flygplansläge i kamerans
inställningsmeny.
• Kontrollera att Aktivera är valt för Anslut till smart enhet >
Sammanlänkning (Bluetooth) > Bluetooth-anslutning i kamerans
inställningsmeny.
• Försök att stänga av den smarta enhetens Wi-Fi och slå sedan på det igen.
Kameran kan inte ansluta till trådlösa skrivare och andra trådlösa enheter: Denna kamera
kan endast ansluta till datorer och smarta enheter.
Övrigt
Inspelningsdatumet är inte korrekt: Kameraklockan är mindre noggrann än de
flesta armbandsur och hushållsklockor. Kontrollera klockan regelbundet mot
mer noggranna tidsgivare och ställ om den om nödvändigt.
Vissa menyalternativ kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga med vissa
kombinationer av inställningar eller om inget minneskort är isatt.
Felsökning 393
Indikatorer och felmeddelanden
I detta avsnitt beskrivs indikatorerna och felmeddelandena som
visas på kontrollpanelen och kameradisplayen.
Indikatorer
Följande indikatorer visas på kontrollpanelen och/eller kamerans
display:
Indikator
Kamera- Kontrolldisplay panel
H
H
(blinkar)
F––
Bulb
(blinkar)
Time
(blinkar)
Busy
(blinkar)
394 Felsökning
Problem
Lösning
Förbered ett fulladdat
reservbatteri.
Batteriet är urladdat.
Ladda eller byt batteriet.
Batteriet kan inte användas.
Batteriinformation inte
Kontakta en Nikon-auktoriserad
tillgänglig.
servicerepresentant.
Batteriet stöds inte.
Byt ut mot ett Nikon-batteri.
Batteriets temperatur är Ta bort batteriet och låt det
hög.
svalna.
Se till att objektivet är korrekt
monterat och att indragbara
objektiv är utdragna. Denna
Objektivet är inte korrekt
indikator visas även när ett ickemonterat.
CPU-objektiv är monterat via en
fattningsadapter, men i detta fall
behöver ingen åtgärd vidtas.
Låg batterinivå.
Bulb valt i läge S.
Ändra slutartid eller välj läge M.
Time (Tid) valt i läge S.
Bearbetning pågår.
Vänta tills bearbetningen är
slutförd.
Indikator
Kamera- Kontrolldisplay panel
c
(blinkar)
—
Problem
Blixten har avfyrats med
full effekt och bilden kan
vara underexponerad.
Motivet är för ljust, fotot
(Exponerings- blir överexponerat.
indikatorerna och
displayen för slutartid eller bländare
blinkar)
Motivet är för mörkt,
fotot blir
underexponerat.
Full
(blinkar)
Otillräckligt minne för att
spara fler bilder med de
aktuella inställningarna,
eller kameran har slut på
fil- eller mappnummer.
Err
(blinkar)
Kamerafel.
Lösning
Kontrollera bilden på displayen.
Om den är underexponerad,
justera inställningarna och
försök igen.
• Minska ISO-känsligheten.
• Använd ett ND-filter (säljs
separat). I läge:
S Minska slutartiden
A Välj en mindre bländare
(högre bländarvärde)
• Öka ISO-känsligheten.
• Använd en extra blixt. I läge:
S Öka slutartiden
A Välj en större bländare (lägre
bländarvärde)
• Minska kvaliteten eller
storleken.
• Radera bilder efter att ha
kopierat viktiga bilder till en
dator eller annan enhet.
• Sätt i ett nytt minneskort.
Utlös slutaren. Om felet kvarstår
eller uppträder ofta, kontakta en
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
Felsökning 395
Felmeddelanden
Felmeddelanden på kamerans display visas ibland tillsammans med
indikatorer på kontrollpanelen.
Meddelande
Inget minneskort.
Det går inte att
komma åt det här
minneskortet. Sätt i
ett annat kort.
Kontrollpanel
Problem
Kameran kan inte
[–E–] detektera ett
minneskort.
Card, Err
(blinkar)
Det gick inte att
komma åt
minneskortet.
Kan inte skapa ny
mapp.
Kortet är inte
formaterat.
Formatera kortet.
Det går inte att starta
livevisningen. Vänta.
Mappen innehåller
inga bilder.
396 Felsökning
Minneskortet har
For inte formaterats
(blinkar) för att användas i
kameran.
—
Den interna
temperaturen i
kameran är hög.
—
Det finns inga
bilder som kan
visas på
minneskortet.
Det finns inga
bilder som kan
visas i vald(a)
mapp(ar) för
bildvisning.
Lösning
Stäng av kameran och
kontrollera att kortet är isatt
korrekt.
• Använd ett kort som är
godkänt av Nikon.
• Om felet kvarstår efter att
kortet tagits ut och satts i
flera gånger kanske kortet
är skadat. Kontakta en
återförsäljare eller en
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
Radera filer eller sätt i ett
nytt minneskort efter att ha
kopierat viktiga bilder till en
dator eller annan enhet.
Formatera minneskortet
eller sätt i ett nytt
minneskort.
Vänta tills de interna
kretsarna har svalnat innan
du fortsätter
fotograferingen.
Sätt i ett minneskort som
innehåller bilder som kan
visas.
Använd alternativet
Visningsmapp i
visningsmenyn för att välja
en mapp som innehåller
bilder som kan visas.
Meddelande
Kontrollpanel
Det går inte att visa
filen.
—
Det går inte att välja
den här filen.
—
Den här filmen kan
inte redigeras.
—
Kontrollera
skrivaren.
—
Kontrollera papperet.
—
Papperet har fastnat.
—
Slut på papper.
—
Kontrollera
tillgången på bläck.
—
Slut på bläck.
—
Problem
Filen har
redigerats på en
dator eller följer
inte DCFstandarder, eller
filen är förstörd.
Den valda bilden
kan inte
retuscheras.
Lösning
Filen kan inte visas på
kameran.
Bilder skapade med andra
enheter kan inte
retuscheras.
• Filmer skapade med andra
enheter kan inte redigeras.
Den valda filmen
kan inte redigeras. • Filmer måste vara minst
två sekunder långa.
Kontrollera skrivaren. För att
Skrivarfel.
fortsätta, välj Fortsätt (om
tillgängligt) *.
Papperet i
Lägg i papper av rätt storlek
skrivaren har inte
och välj Fortsätt *.
vald storlek.
Papperet har
Rensa stoppet och välj
fastnat i skrivaren. Fortsätt *.
Skrivaren har slut Lägg i papper av vald storlek
på papper.
och välj Fortsätt *.
Kontrollera bläckpatronen.
Bläckfel.
För att fortsätta, välj
Fortsätt *.
Skrivaren har slut Byt bläckpatron och välj
på bläck.
Fortsätt *.
* Se skrivarens handbok för mer information.
Felsökning 397
Teknisk information
Läs detta kapitel för information om kameradisplayen, kompatibla
tillbehör, rengöring och förvaring av kameran och enhetens
specifikationer.
Kamerans display och kontrollpanel
Läs detta avsnitt för information om indikatorerna på kamerans
display (monitorn och sökaren) och kontrollpanelen. I
illustrationssyfte visas displayerna med alla indikatorer tända.
Monitorn: Fotoläge
Följande indikatorer visas på monitorn i fotoläge.
2 4 6 8 10
15
1 3 5 7 9 11 12 13 14 16
17
18
19
20
21
47
46
45
44
43
42
41
40
39
22
23
38 37 35 33 31 29 27 26 25 24
36 34 32 30 28
1 Fotograferingsläge............................70
2 Indikator för flexibelt program.......71
6 Blixtläge ................................... 107, 354
7 Fokusindikering .................................61
3 Användarinställningsläge................75
4 AF-områdesmarkeringar..................54
8 Utlösarläge .................................84, 111
9 Fokuspunkt .................................. 43, 54
5 Intervalltimerindikator .................. 212 10 Fokusläge ..........................52, 189, 243
“Klocka inte inställd”-indikator ......40
398 Teknisk information
11 AF-områdesläge...............54, 189, 243 25 “k” (visas när minne finns för fler
än 1 000 exponeringar)..................34
12 Aktiv D-Lighting............ 110, 182, 241
13 Picture Control .................94, 177, 241 26 Antal återstående
exponeringar ...........................34, 463
14 Vitbalans .....................63, 98, 170, 240
15 Bildkvalitet............................... 104, 166 27 ISO-känslighet ....................................80
16 Bildområde..................... 119, 165, 239 28 Indikator för ISO-känslighet............80
17 Bildstorlek................................ 106, 166
18 Indikator för Wi-Fi-anslutning ..... 109
29
19 i-ikon ..........................................13, 21
20 Exponerings- och
30
21
22
23
24
blixtgafflingsindikator ................. 191
Indikator för vitbalansgaffling..... 195
ADL-gafflingsindikator .................. 198
HDR-indikator.................................. 207
Multiexponeringsindikator .......... 200
Position för aktuell bild i
gafflingssekvensen....................... 190
ADL-gafflingsvärde ........................ 190
HDR-exponeringsskillnad............. 207
Antal exponeringar
(multiexponering) ........................ 200
Exponeringsindikator .......................74
Display för
exponeringskompensation ...........82
Förloppsindikator för gaffling:
Exponerings- och
blixtgaffling............................ 191
Vitbalansgaffling ...................... 195
ADL-gaffling .............................. 198
Indikator för
Bluetooth-anslutning .................. 308
Flygplansläge................................... 308
Blixt klar-indikator .......................... 412
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Indikator för automatisk ISOkänslighet ..........................................81
Indikator för
exponeringskompensation...........82
Indikator för
blixtkompensation ....................... 356
Fokusföljning......................................58
Bländare...............................................72
Ikon för bländarlås ......................... 281
Slutartid ........................................ 71, 73
Blixtsynkindikator........................... 265
Ikon för slutartidslås ...................... 281
Indikator för FV-lås ................ 357, 411
Mätning........................... 108, 185, 243
Lås för autoexponering (AE) .... 89, 90
Batteriindikator ..................................34
Flimmerdetektering....................... 185
Slutartyp ........................................... 262
Ljudlös fotografering...............67, 237
Exponeringsfördröjning................ 261
Indikator för
vibrationsreducering .......... 112, 189
Pekskärmsfotografering ........... 10, 59
Granskningsindikator för
livevisning ...................................... 264
Temperaturvarning........................ 400
Teknisk information 399
D Temperaturvarningar
Om kamerans temperatur ökar visas en temperaturvarning tillsammans
med en nedräkningstimer (timern blir röd när
trettiosekundersmarkeringen nås). I vissa fall kan timern visas direkt efter
att kameran slås på. När timern når noll stängs fotograferingsinformationen
av automatiskt för att skydda kamerans interna kretsar.
400 Teknisk information
❚❚ Informationsdisplayen
12 3 4 5 6
7 8
19
18
17
16
15
14
9
10
11
12
13
1 Fotograferingsläge............................70 12 Exponeringsindikator .......................74
Display för
2 Indikator för flexibelt program.......71
3 Användarinställningsläge................75
4 Ikon för slutartidslås....................... 281
5 Blixtsynkindikator........................... 265
6 Slutartid.........................................71, 73
7 Ikon för bländarlås.......................... 281
8 Bländare...............................................72 13
9 Exponerings- och
blixtgafflingsindikator ................. 191
Indikator för vitbalansgaffling..... 195
ADL-gafflingsindikator .................. 198
HDR-indikator.................................. 207
Multiexponeringsindikator .......... 200
10 “k” (visas när minne finns för fler
än 1 000 exponeringar) ..................34
11 Antal återstående
exponeringar ...........................34, 463
14
15
16
17
18
19
exponeringskompensation...........82
Förloppsindikator för gaffling:
Exponerings- och
blixtgaffling ........................... 191
Vitbalansgaffling...................... 195
ADL-gaffling .............................. 198
i-ikon .......................................... 13, 21
ISO-känslighet ....................................80
Indikator för ISO-känslighet............80
Indikator för automatisk ISOkänslighet ..........................................81
Indikator för FV-lås ................ 357, 411
Lås för autoexponering (AE) .... 89, 90
Indikator för
blixtkompensation ....................... 356
Indikator för
exponeringskompensation...........82
Exponeringskompensationsvärde
..............................................................82
Teknisk information 401
20 21 22 23 24 25 26
27 28
41
40
39
38
37
36
35
20 Indikator för
21
22
23
24
25
26
27
28
Bluetooth-anslutning................... 308
Flygplansläge................................... 308
Indikator för Wi-Fi-anslutning ..... 109
Indikator för brusreducering för
lång exponering............................ 183
Slutartyp............................................ 262
Ljudlös fotografering .............. 67, 237
Exponeringsfördröjning................ 261
Intervalltimerindikator .................. 212
“Klocka inte inställd”-indikator...... 40
Blixtstyrningsläge ........................... 186
Ljudindikator.................................... 305
Batteriindikator ................................. 34
402 Teknisk information
29
30
31
32
33
34
29 Inbyggd Wi-Fi ......................... 109, 341
30 Utlösarläge .................................84, 111
31 AF-områdesläge...............54, 189, 243
32 Fokusläge...........................52, 189, 243
33 Vibrationsreducering............ 112, 189
34 Aktiv D-Lighting............ 110, 182, 241
35 Mätning........................... 108, 185, 243
36 Bildstorlek................................ 106, 166
37 Vitbalans ..................... 63, 98, 170, 240
38 Picture Control .................94, 177, 241
39 Bildkvalitet............................... 104, 166
40 Blixtläge ................................... 107, 354
41 Temperaturvarning........................ 400
Monitorn: Filmläge
Följande indikatorer visas på monitorn i filmläge.
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10
7
8
9
1 Inspelningsindikator.........................45
2
3
4
5
6
7
“Ingen film”-indikator.......................46
Styrning av extern inspelning ..... 346
Bildstorlek och -hastighet/
Bildkvalitet............................. 116, 239
Återstående tid...................................45
Tidkod................................................ 246
Filnamn ............................................. 239
Reducering av vindbrus ................ 245
8 Hörlursvolym ................................... 245
9 Utlösarläge
(stillbildsfotografering) ..................84
10 Ljudnivå ............................................ 118
11 Mikrofonkänslighet............... 118, 244
12 Frekvensomfång............................. 245
13 Indikator för elektronisk
vibrationsreducering .......... 120, 243
Teknisk information 403
Sökaren: Fotoläge
Följande indikatorer visas i sökaren i fotoläge.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
45
44
43
14
15
42
41
40
39
38
37
16
17
18
19
20
21
22
36 35 33 31 29 28 27 26 24 23
34 32 30
25
1 Batteriindikator ................................. 34 12 Bildstorlek................................ 106, 166
2 Granskningsindikator för
13 Bildområde..................... 119, 165, 239
livevisning....................................... 264 14 Indikator för
3 Indikator för
Bluetooth-anslutning .................. 308
vibrationsreducering........... 112, 189
Flygplansläge................................... 308
4 Blixtläge.................................... 107, 354 15 Indikator för Wi-Fi-anslutning ..... 109
5 Utlösarläge ................................ 84, 111 16 Fokuspunkt ..................................43, 54
6 Fokusläge.......................... 52, 189, 243 17 Exponerings- och
7 AF-områdesläge.............. 54, 189, 243
8 Indikator för aktiv
D-Lighting..................... 110, 182, 241
9 Indikator för Picture
Control............................. 94, 177, 241
10 Vitbalans .....................63, 98, 170, 240
11 Bildkvalitet............................... 104, 166
404 Teknisk information
blixtgafflingsindikator ................. 191
Indikator för vitbalansgaffling..... 195
ADL-gafflingsindikator.................. 198
HDR-indikator.................................. 207
Multiexponeringsindikator .......... 200
18 Position för aktuell bild i
19
20
21
22
23
24
25
26
27
gafflingssekvensen....................... 190
ADL-gafflingsvärde ........................ 190
HDR-exponeringsskillnad............. 207
Antal exponeringar
(multiexponering) ........................ 200
Motivföljning ......................................58
Indikator för
blixtkompensation ....................... 356
“k” (visas när minne finns för fler
än 1 000 exponeringar) ..................34
Blixt klar-indikator .......................... 412
Antal återstående
exponeringar ...........................34, 463
ISO-känslighet ....................................80
Indikator för ISO-känslighet ............80
Indikator för automatisk ISOkänslighet ..........................................81
Indikator för
exponeringskompensation ...........82
Exponeringsindikator .......................74
Display för
exponeringskompensation ...........82
Förloppsindikator för gaffling:
Exponerings- och
blixtgaffling............................ 191
Vitbalansgaffling ...................... 195
ADL-gaffling .............................. 198
28 Bländare...............................................72
29 Ikon för bländarlås ......................... 281
30 Slutartid ........................................ 71, 73
31 Blixtsynkindikator........................... 265
32 Indikator för FV-lås ................ 357, 411
33 Lås för autoexponering (AE) .... 89, 90
34 Användarinställningsläge ...............75
35 Mätning........................... 108, 185, 243
36 Fokusindikering .................................61
37 Exponeringsfördröjning................ 261
38 Slutartyp ........................................... 262
Ljudlös fotografering...............67, 237
39 Fotograferingsläge............................70
40 Indikator för flexibelt program ......71
41 Flimmerdetektering....................... 185
42 Ikon för slutartidslås ...................... 281
43 Intervalltimerindikator.................. 212
“Klocka inte inställd”-indikator ......40
44 AF-områdesmarkeringar .................54
45 Temperaturvarning........................ 400
Teknisk information 405
Sökaren: Filmläge
Följande indikatorer visas i sökaren i filmläge.
1
2
3
4
13
12
11
10
9
8
5
6
7
1 Bildstorlek och -hastighet/
Bildkvalitet............................. 116, 239
8 Ljudnivå ............................................ 118
9 Mikrofonkänslighet............... 118, 244
2 Filnamn.............................................. 165 10 Frekvensomfång ............................. 245
3 Styrning av extern inspelning...... 346 11 Reducering av vindbrus ................ 245
4 Inspelningsindikator ........................ 45 12 Hörlursvolym ................................... 245
“Ingen film”-indikator...................... 46 13 Indikator för elektronisk
vibrationsreducering .......... 120, 243
5 Tidkod................................................ 246
6 Återstående tid.................................. 45
7 Utlösarläge
(stillbildsfotografering) ................. 84
406 Teknisk information
Kontrollpanelen
1
2
3 4
5
12
11
6
10
7
9
1 Ikon för slutartidslås....................... 281
2 Slutartid.........................................71, 73
8
8 Antal återstående
exponeringar .......................... 34, 463
9 Utlösarläge ..........................................84
exponeringskompensation ...........82 10 ISO-känslighet ....................................80
Exponeringskompensationsvärde
11 Indikator för
3 Indikator för
..............................................................82
blixtkompensation ....................... 356
4 Ikon för bländarlås.......................... 281
“Blixt av”-ikon.................................. 107
5 Bländare...............................................72 12 Blixtsynkindikator........................... 265
6 Batteriindikator ..................................34
7 “k” (visas när minne finns för fler
än 1 000 exponeringar) ..................34
Teknisk information 407
Nikon Creative Lighting System
Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) möjliggör
förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla
blixtenheter, vilket förbättrar blixtfotograferingen.
CLS-kompatibla blixtenheter
Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla
blixtenheter:
SB-700
SB-600
SB-500
SB-400
SB-300
SB-R200
SB-910
SB-900
SB-800
✔
✔
✔
✔
✔ — — ✔
✔
✔2
✔2
✔ ✔2 ✔ — — ✔
✔
✔
—
✔3
— — — — — — —
— — — — — — —
SU-800
SB-5000
i-TTL-balanserad
upplättningsblixt 1
Standard i-TTLupplättningsblixt
qA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
Manuell blixt med
GN
avståndsprioritet
M Manuell
RPT Repeterande blixt
i-TTL
Enkel blixt
408 Teknisk information
✔3
✔
✔
✔ — — — — — —
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔4 — — ✔4 ✔4
— — — — — — —
SB-R200
✔ — — ✔5 — — —
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
✔
—
—
✔4
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔ — ✔ — —
✔6
✔6
— — — — — — —
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔7
—
— — — — — — —
✔
✔
✔
—
—
— — ✔ — — — —
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔ 10
✔ — ✔ — — — ✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
SB-300
—
SB-400
✔
SU-800
✔ — ✔4 ✔ — — —
✔ — ✔4 — — — —
SB-500
✔
✔
SB-600
SB-910
SB-900
SB-800
✔
✔
SB-700
SB-5000
Fjärrblixt
Huvudblixt
Optisk avancerad trådlös blixt
Fjärrblixtstyrning
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
qA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
Automatisk bländare/
qA/A
Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Avancerad trådlös blixt med
radiostyrning
Färginformationskommunikation
(blixt)
Färginformationskommunikation
(LED-lampa)
Automatisk FP med höghastighetssynk 8
FV-lås 9
Röda ögon-reducering
Kamerans modelleringsljus
Enhetlig blixtstyrning
Uppdatering av firmware för kamerans
blixtenhet
—
—
—
—
—
✔ — ✔ — —
✔ — — — —
✔ — — ✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔ — —
✔ ✔ ✔
✔ — —
—
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
—
—
✔
Teknisk information 409
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ej tillgänglig med spotmätning.
Kan också väljas med blixtenheten.
qA/A-lägesval utförs på blixtenheten med anpassade inställningar.
Kan endast väljas med kamerans Blixtstyrning-alternativ.
Endast tillgängligt under närbildsfotografering.
Valet mellan qA och A beror på vilket alternativ som valts med huvudblixten.
Stödjer samma funktioner som fjärrstyrda blixtenheter med optisk AWL.
Endast tillgängligt i blixtstyrningslägena i-TTL, qA, A, GN och M.
Endast tillgängligt i blixtstyrningsläge i-TTL eller när blixten är inställd på att avge förblixtar i
blixtstyrningsläge qA eller A.
10 Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.
Kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) SU-800
När den är monterad på en CLS-kompatibel kamera kan SU-800 användas
som kontrollenhet för blixtenheterna SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200 i upp till tre grupper. SU-800 är inte själv
utrustad med en blixt.
A Modelleringsljus
Om du trycker på det reglage som Granska har tilldelats med Anpassad
inställning f2 (Anpassningar) så avger CLS-kompatibla blixtenheter en
modelleringsblixt. Denna funktion kan användas med avancerad trådlös
blixt för att granska den totala belysningseffekt som uppnås med flera
blixtenheter. Effekten ses bäst genom att titta direkt mot motivet snarare
än på kamerans display. Modelleringsljus kan stängas av med Anpassad
inställning e5 (Modelleringsblixt).
A Studiostrobe-belysning
För att justera färg och ljusstyrka för vyn genom objektivet så att bilder är
enklare att rama in, välj Av för Anpassad inställning d8 (Tillämpa inställn.
på livevisning).
410 Teknisk information
D Blixtkompensation
I blixtstyrningslägena i-TTL och automatisk bländare (qA) väljs
blixtkompensationen med den extra blixten eller kamerans Blixtstyrningalternativ läggs till blixtkompensationen som valts med
Blixtkompensation-alternativet i fotograferingsmenyn.
D Andra blixtenheter
Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt läge utan
TTL.
Blixtenhet
Blixtläge
A Auto, ej TTL
M Manuell
G Repeterande blixt
REAR Synk på bakre ridå 2
SB-80DX, SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
✔
✔
✔
✔
SB-50DX, SB-23,
SB-29, SB-21B,
SB-29S
—
✔
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
—
✔
1 Blixtläget ställs automatiskt in på TTL och slutarutlösningen inaktiveras. Ställ in blixtenheten på A
(automatisk blixt utan TTL).
2 Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.
D Använda FV-lås med extra blixtar
FV-lås är tillgängligt med extra blixtar i blixtstyrningslägena TTL och (om
det stöds) förblixt qA och förblixt A (se handboken som medföljer
blixtenheten för mer information). Notera att när avancerad trådlös blixt
används för att styra fjärrblixtenheter behöver du ställa in
blixtstyrningsläget för huvudblixten eller minst en fjärrgrupp till TTL, qA
eller A. Området som mäts för FV-lås är följande:
Blixtenhet
Separat blixtenhet
Användning med andra
blixtenheter
(Avancerad trådlös blixt)
Blixtläge
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
Mätområde
6 mm cirkel i mitten av bilden
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
Hela kompositionen
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
Teknisk information 411
D Anmärkningar om extra blixtar
Detaljerade instruktioner finns i handboken för blixtenheten. Om enheten
stödjer CLS, se avsnittet om CLS-kompatibla digitala systemkameror.
Notera att denna kamera inte inkluderas i kategorin “digitala
systemkameror” i handböckerna för SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.
i-TTL-blixtstyrning kan användas vid ISO-känsligheter mellan 64 och 12800
(Z 7) eller mellan 100 och 12800 (Z 6). Vid värden över 12800 kanske
önskade resultat inte kan uppnås på vissa avstånd eller
bländarinställningar. Om blixt klar-indikatorn (c) blinkar i ungefär tre
sekunder efter att ett fotografi tagits i i-TTL- eller icke-i-TTL-autoläge har
blixten avfyrats med full effekt och fotografiet kan vara underexponerat
(endast CLS-kompatibla blixtenheter).
När någon av synkroniseringskablarna i SC-serien 17, 28 eller 29 används
för fotografering med extern blixt kanske korrekt exponering inte kan
åstadkommas i i-TTL-läge. Vi rekommenderar att du väljer standard i-TTLupplättningsblixt. Ta en testbild och visa resultatet i kameradisplayen.
I i-TTL, använd blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer
blixtenheten. Använd inte andra paneler så som diffusionspaneler, då det
kan ge fel exponering.
I läge P är maximal bländare (lägsta bländarvärde) begränsad enligt ISOkänsligheten, enligt nedan:
64
3.5
100
4
Maximal bländare vid ISO-motsvarighet:
200
400
800
1600
3200
5
5.6
7.1
8
10
6400
11
12800
13
Om objektivets maximala bländare är mindre än vad som anges ovan
kommer bländarens högsta värde att bli objektivets maximala bländare.
AF-hjälpbelysning kommer från kameran, inte blixtenheten. SB-5000,
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 och SB-400 ger dock röda
ögon-reducering.
Brus i form av ränder kan uppstå i blixtfotografier tagna med ett
högpresterande batteripack SD-9 eller SD-8A monterat direkt på kameran.
Minska ISO-känsligheten eller öka avståndet mellan kameran och
batteripacket.
412 Teknisk information
Andra tillbehör
Olika tillbehör finns tillgängliga för din Nikon-kamera.
• Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15b: Ytterligare
EN-EL15b-batterier finns tillgängliga hos lokala
återförsäljare och Nikon-auktoriserade
servicerepresentanter. EN-EL15a/EN-EL15-batterier kan
också användas, men notera att du kanske inte kan ta
lika många bilder på en enda laddning (0 465).
• Batteriladdare MH-25a: MH-25a kan användas för att ladda
EN-EL15b-batterier. MH-25-batteriladdare kan också
användas.
• Laddningsnätadapter EH-7P: EH-7P kan användas för att
ladda EN-EL15b-batterier isatta i kameran (batteriet
laddas endast när kameran är avstängd). Den kan inte
användas för att ladda EN-EL15a/EN-EL15-batterier.
• Strömkontakt EP-5B, nätadaptrar EH-5c och EH-5b: Dessa
tillbehör kan användas för att strömförsörja kameran
under längre perioder. EP-5B krävs för att ansluta
kameran till EH-5c/EH-5b. Se “Ansluta en strömkontakt
och nätadapter” (0 418) för mer information.
Filter
• Neutral color (NC)-filter kan användas för att skydda
objektivet.
• För att förhindra ghost-effekt rekommenderar vi att filter
inte används när motivet har en bakgrund av starkt ljus
eller när en stark ljuskälla finns i bilden.
• Centrumvägd mätning rekommenderas om
matrismätning inte ger önskat resultat för filter med
exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1 × (Y44, Y48, Y52,
O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Se filtrets handbok för mer
information.
• Filter avsedda för specialeffektsfotografering kan störa
autofokus eller fokusindikeringen (I).
Fattningsadaptrar Fattningsadapter FTZ (0 455)
Strömkällor
Teknisk information 413
Trådutlösare MC-DC2 (längd 1 m): När den är ansluten till
kamerans tillbehörskontakt kan MC-DC2 användas för att
utlösa slutaren med fjärrstyrning.
GPS-enheter
GPS-enhet GP-1/GP-1A: När de är anslutna till kamerans
tillbehörskontakt kan existerande GP-1/GP-1A-enheter
användas för att registrera aktuell latitud, longitud, altitud
och UTC-tid (Coordinated Universal Time) med bilder som
tas med kameran. Notera att produktionen av GP-1/
GP-1A-enheter har upphört.
USB-kablar
• USB-kabel UC-E24: En USB-kabel med en typ C-kontakt för
anslutning till kameran och en typ A-kontakt för
anslutning till USB-enheten.
• USB-kabel UC-E25: En USB-kabel med två typ C-kontakter.
HDMI-kablar
HDMI-kabel HC-E1: En HDMI-kabel med en typ C-kontakt för
anslutning till kameran och en typ A-kontakt för
anslutning till HDMI-enheter.
Tillbehörsadaptrar Synkterminaladapter AS-15: Montera AS-15 på kamerans
tillbehörssko för att ansluta studiostrobe-ljus eller annan
blixtutrustning via en synkroniseringsterminal.
Lock till
Lock till tillbehörssko BS-1: Ett lock som skyddar tillbehörsskon
tillbehörssko
när ingen blixtenhet är monterad.
Kamerahuslock
Kamerahuslock BF-N1: Kamerahuslocket förhindrar att damm
kommer in i kameran när inget objektiv är monterat.
Trådlösa sändare Trådlös sändare WT-7: Använd WT-7 för att överföra bilder via
ett trådlöst nätverk, för att styra kameran från en dator
som kör Camera Control Pro 2 (säljs separat), eller för att ta
och bläddra bland bilder med fjärrstyrning från en dator
eller smart enhet.
Trådutlösare
Notera: Ett trådlöst nätverk och viss grundläggande nätverkskunskap krävs för
att använda en trådlös sändare. Se till att uppdatera den trådlösa sändarens
programvara till den senaste versionen.
414 Teknisk information
Trådlösa
fjärrkontroller
• Trådlös fjärrkontroll WR-R10/trådlös fjärrkontroll WR-T10: När en
trådlös fjärrkontroll WR-R10 är ansluten till
tillbehörskontakten kan kameran styras trådlöst med en
trådlös fjärrkontroll WR-T10 (när du ansluter WR-R10, se till
att locken för tillbehörskontakten och USB- och HDMIkontakterna har öppnats helt). WR-R10 kan också användas
för att styra radiostyrda blixtenheter. För synkroniserad
utlösning med fler än en kamera, förbered flera kameror
med parkopplade WR-R10-enheter anslutna.
• Trådlös fjärrkontroll WR-1: WR-1-enheter används med trådlösa
fjärrkontroller WR-R10 eller WR-T10 eller med andra WR-1fjärrkontroller, med WR-1-enheterna antingen som sändare
eller mottagare. Som en sändare kan WR-1 användas för att
styra kameran och ta bilder via signaler som sänds till en
mottagare (en WR-R10 eller en sekundär WR-1) ansluten till
kamerans tillbehörskontakt, och som mottagare tar den
emot fjärrkommandon från en WR-T10 eller en separat
WR-1-sändare.
Notera: Se till att firmware för WR-R10 och WR-1 har uppdaterats till den senaste
versionen (WR-R10 firmwareversion 3.0 eller senare och WR-1 firmwareversion
1.0.1 eller senare). För information om firmwareuppdateringar, se Nikons
webbplats för ditt område. Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant
vid uppdatering av firmware för WR-R10 från versioner före version 2.0 till version
3.0 eller senare.
Okulartillbehör Ögonmussla av gummi DK-29: DK-29 gör att bilden i sökaren är
lättare att se och förhindrar trötta ögon.
Teknisk information 415
Mikrofoner
Programvara
• Stereomikrofon ME-1: Anslut ME-1 till kamerans mikrofonuttag
för att spela in stereoljud och minska risken för att ta upp
ljud från utrustningen (såsom ljud som skapas av objektivet
under autofokus).
• Trådlös mikrofon ME-W1: Använd denna trådlösa Bluetoothmikrofon för extern inspelning på avstånd från kameran.
Camera Control Pro 2: Fjärrstyr kameran från en dator och spara
fotografier direkt på datorns hårddisk. När Camera Control Pro 2
används för att spara fotografier direkt på datorn visas en
datoranslutningsindikator (PC) på kontrollpanelen.
Notera: Använd de senaste versionerna av Nikons programvara; se Nikons
webbplats för din region för den senaste informationen om operativsystem som
stöds. Med standardinställningarna söker Nikon Message Center 2 regelbundet
efter uppdateringar av Nikons programvara och firmware medan du är inloggad till
ett konto på datorn och datorn är ansluten till Internet. Ett meddelande visas
automatiskt när en uppdatering hittas.
Tillgängligheten kan variera beroende på land eller region. Se vår webbplats eller broschyrer för den
senaste informationen.
D Montera och ta bort locket till tillbehörsskon
Locket till tillbehörsskon BS-1 skjuts in i tillbehörsskon som visas på bilden.
Du kan ta av locket genom att hålla stadigt i kameran och samtidigt trycka
locket nedåt med tummen och skjuta av det i den riktning som visas.
416 Teknisk information
D HDMI/USB-kabelklämman
För att förhindra oavsiktlig avstängning, montera den medföljande
klämman på HDMI-kablar eller på den medföljande USB-kabeln enligt
bilden (bilden visar USB-kabeln; notera att klämman kanske inte passar alla
HDMI-kablar från tredje part). Håll skärmen i förvaringsläget när du
använder kabelklämman.
HDMI-kabeln går här
HDMI-kabeln går här
USB-kabel
HDMI-kabeln går här
Sätt in fliken i
matchande skåra på
kameran och fäst
kabelklämman
HDMI-kabel och
USB-kabel som används
samtidigt
Teknisk information 417
Ansluta en strömkontakt och nätadapter
Stäng av kameran innan en strömkontakt och nätadapter ansluts.
1 Förbered kameran.
Öppna batterifackets (q)
och strömkontaktens (w)
lock.
2 Sätt i strömkontakten EP-5B.
Se till att sätta i kontakten i den riktning
som visas och använd kontakten för att
hålla den orangea batterispärren tryckt
mot ena sidan. Spärren håller kontakten
på plats när batteriet är helt isatt.
3 Stäng batterifacksluckan.
Placera strömkontaktens
kabel så att den passerar
genom strömkontaktsfacket
och stäng luckan för
batterifacket.
418 Teknisk information
4 Anslut nätadaptern EH-5c/EH-5b.
Anslut nätadapterns strömkabel till nätuttaget på nätadaptern
(e) och strömkabeln till DC-uttaget (r). En P-ikon visas när
kameran drivs av nätadaptern och strömkontakten.
Teknisk information 419
Vård av kameran
Ta reda på hur du förvarar, rengör och vårdar din kamera.
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre tid, ta bort batteriet
och förvara det på en sval, torr plats med polskyddet fastsatt. För att
förhindra uppkomsten av mögel, förvara kameran på en torr,
välventilerad plats. Förvara inte kameran tillsammans med malkulor
som innehåller nafta eller kamfer eller på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %,
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga
elektromagnetiska fält, t.ex. tv- och radioapparater eller
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
Rengöring
Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.
• Kamerahus: Använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd,
torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt
kameran på stranden eller vid kusten, torka då bort sand och salt
med en duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och torka den
därefter noggrant. Viktigt: Damm eller främmande ämnen inuti
kameran kan orsaka skador som inte omfattas av garantin.
• Objektiv, sökare: Glasytor skadas lätt. Ta bort damm och ludd med en
blåspensel. Om du använder renblåsningsspray, håll burken
lodrätt för förhindra att vätska töms ut. För att ta bort fingeravtryck
och andra fläckar, fukta en liten mängd objektivrengöringsmedel
på en mjuk trasa och rengör försiktigt.
• Monitor: Ta bort damm och ludd med en blåspensel. När du tar bort
fingeravtryck eller andra fläckar, torka ytan försiktigt med en mjuk
duk eller ett sämskskinn. Tryck inte, eftersom det kan leda till
skador eller fel.
420 Teknisk information
Rengöring av bildsensorn
Om du misstänker att smuts eller damm på bildsensorn påverkar
dina fotografier kan du rengöra sensorn med alternativet Rengöra
bildsensorn i inställningsmenyn. Sensorn kan rengöras när som
helst med alternativet Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras
automatiskt när kameran stängs av. Om rengöring av bildsensorn
inte löser problemet, kontakta en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
❚❚ “Rengör nu”
Håll kameran med undersidan nedåt, välj
Rengöra bildsensorn i inställningsmenyn,
markera sedan Rengör nu och tryck på J.
Kameran kontrollerar och rengör
bildsensorn. Inga andra åtgärder kan
utföras innan rengöringen är slutförd. Ta
inte bort eller koppla ur
strömförsörjningen innan rengöringen
avslutas och inställningsmenyn visas.
Teknisk information 421
D Rengöring av bildsensorn
Om du använder kamerareglagen under avstängningen avbryts
rengöringen av bildsensorn.
Om bildsensorn rengörs flera gånger i följd kan bildsensorrengöringen
inaktiveras tillfälligt för att skydda kamerans interna kretsar. Rengöring kan
utföras igen efter en kort paus.
422 Teknisk information
❚❚ “Automatisk rengöring”
Välj bland följande alternativ:
6
Rengör vid
avstängning
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång
kameran stängs av.
Rengöring av
Automatisk rengöring av bildsensorn avstängd.
1 Välj Automatisk rengöring.
Visa menyn Rengöra bildsensorn
enligt beskrivningen i “Rengör nu”
(0 421). Markera Automatisk
rengöring och tryck på 2.
2 Välj ett alternativ.
Markera ett alternativ och tryck på J.
Teknisk information 423
Manuell rengöring
Om främmande ämnen inte kan tas bort från bildsensorn med
funktionen för rengöring av bildsensorn, kan sensorn rengöras
manuellt enligt förklaringen nedan. Notera dock att sensorn är
extremt ömtålig och lätt kan skadas; vi rekommenderar att manuell
rengöring endast utförs av en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
1 Ta bort objektivet.
Stäng av kameran och ta bort objektivet eller kamerahuslocket.
2 Kontrollera bildsensorn.
Håll kameran så att ljuset faller på
bildsensorn, och kontrollera om det
finns damm eller ludd på sensorn.
Fortsätt till steg 4 om inga främmande
ämnen upptäcks.
3 Rengör bildsensorn.
Avlägsna damm och ludd från sensorn
med en blåsbälg. Använd inte en
blåspensel, eftersom borsthåren kan
skada bildsensorn. Smuts som inte kan
tas bort med en blåsbälg kan bara
avlägsnas av Nikon-auktoriserad
servicepersonal. Du får under inga omständigheter vidröra eller
torka av sensorn.
4 Sätt tillbaka objektivet eller kamerahuslocket.
424 Teknisk information
D Främmande ämnen på bildsensorn
Främmande ämnen som kommer in i kameran när objektiv eller
kamerahuslock tas bort eller byts ut (eller i mycket sällsynta fall smörjmedel
eller fina partiklar från själva kameran) kan fastna på bildsensorn, där de kan
synas på fotografier som tas under vissa förhållanden. Skydda kameran när
inget objektiv är monterat genom att alltid sätta på det medföljande
kamerahuslocket, och avlägsna först noggrant allt damm och andra
främmande ämnen som kan finnas på kamerafäste, objektivfäste och
kamerahuslock. Undvik att montera kamerahuslocket eller byta objektiv i
dammiga omgivningar.
Om främmande ämnen kommer in på bildsensorn, använd alternativet
rengöring av bildsensorn enligt beskrivningen i “Rengöring av bildsensorn”
(0 421). Om problemet kvarstår, rengör sensorn manuellt (0 424) eller låt
den rengöras av auktoriserad Nikon-servicepersonal. Fotografier som
påverkats av förekomsten av främmande ämnen på sensorn kan
retuscheras med bildrengöringsalternativen som finns tillgängliga i vissa
bildapplikationer.
D Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service. Nikon
rekommenderar genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikonauktoriserad servicerepresentant en gång om året eller vartannat år och
service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden genomgång och
service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran.
Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex.
objektiv eller extra blixtar, bör tas med vid genomgång eller service av
kameran.
Teknisk information 425
Vård av kamera och batteri:
Försiktighetsåtgärder
Tappa inte: Fel kan uppstå på produkten om den utsätts för kraftiga stötar eller
vibrationer.
Håll torr: Produkten är inte vattentät, och fel kan uppstå om den sänks ned i
vatten eller utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostar kan
det orsaka ohjälpliga skador.
Undvik plötsliga temperaturförändringar: Plötsliga temperaturförändringar, t.ex.
när man går in i eller ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan orsaka
kondens inuti enheten. För att förhindra kondens, placera enheten i en väska
eller plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.
Håll borta från starka magnetfält: Använd eller förvara inte enheten i närheten av
utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetfält.
Statiska laddningar eller de magnetfält som alstras av utrustning såsom
radiosändare kan störa displayen, skada data som lagras på minneskortet
eller påverka produktens interna kretsar.
Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet riktat mot solen eller
en annan stark ljuskälla under en längre tid. Intensivt ljus kan göra att
bildsensorn försämras eller ge en vit oskärpeeffekt i fotografierna.
Stäng av produkten innan strömkällan tas ur eller kopplas från: Koppla inte ur
produkten och ta inte ur batteriet medan produkten är påslagen eller medan
bilder sparas eller raderas. Om strömmen stängs av avsiktligt under dessa
omständigheter kan det leda till förlust av data eller skador på produktens
minne eller interna kretsar. För att förhindra oavsiktlig avstängning av
strömmen, undvik att flytta produkten medan en nätadapter är ansluten.
426 Teknisk information
Rengöring: När du rengör kamerahuset, använd en blåspensel för att försiktigt
avlägsna damm och ludd, torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om
du har använt kameran på stranden eller vid kusten, torka bort sand och salt
med en duk som är lätt fuktad med rent vatten och torka därefter kameran
noggrant. Statisk elektricitet kan i sällsynta fall orsaka att LCD-displayerna
lyses upp eller slocknar. Detta är inte ett fel och displayen återgår snart till det
normala.
Objektiv, sökare, och andra glaselement skadas lätt. Damm och ludd ska
avlägsnas varsamt med en blåspensel. Om du använder tryckluftsspray, håll
burken lodrätt för att förhindra utsöndring av vätska. För att ta bort
fingeravtryck eller andra fläckar från glasytor, fukta en mjuk duk med en liten
mängd objektivrengöring och torka försiktigt av glaset.
Rör inte vid bildsensorn: Under inga omständigheter
får bildsensorn utsättas för tryck, vidröras med
rengöringsredskap eller utsättas för kraftiga
luftströmmar från en blåspensel. Dessa åtgärder
kan orsaka att sensorn repas eller skadas på
annat sätt. För information om att rengöra
bildsensorn, se “Rengöring av bildsensorn”
(0 421).
Bildsensor
Objektivkontakter: Se till att objektivkontakterna är rena och undvik att röra vid
dem med fingrarna eller med verktyg eller andra föremål.
Förvaring: För att förhindra uppkomsten av mögel, förvara kameran på en torr,
välventilerad plats. Om du använder en nätadapter, koppla ur den på grund
av brandrisken. Om produkten inte kommer att användas under en längre tid,
ta ur batteriet för att förhindra läckage och förvara kameran i en plastpåse
tillsammans med torkmedel. Förvara däremot inte kamerafodralet i en
plastpåse, eftersom det kan förstöra materialet. Notera att torkmedlets
förmåga att absorbera fukt gradvis försämras och att det därför bör bytas ut
regelbundet.
För att förhindra uppkomsten av mögel, ta ut kameran från förvaringsplatsen
minst en gång i månaden. Slå på kameran och utlös slutaren några gånger
innan du lägger undan den.
Förvara batteriet på en sval, torr plats. Sätt tillbaka polskyddet innan batteriet
läggs undan.
Teknisk information 427
Noteringar om monitorn och sökaren: Dessa displayer är tillverkade med extremt
hög precision. Minst 99,99 % av pixlarna fungerar korrekt, och färre än 0,01 %
saknas eller är defekta. Så även om dessa displayer kan innehålla pixlar som
alltid är tända (vita, röda, blå eller gröna) eller alltid avstängda (svarta), så är
detta inget fel, och det påverkar inte bilder som tas med enheten.
Det kan vara svårt att se bilder i monitorn i starkt ljus. Utsätt inte monitorn för
tryck, eftersom det kan leda till skador eller fel. Damm och ludd kan avlägsnas
med en blåspensel. Fläckar kan avlägsnas genom att försiktigt torka med en
mjuk duk eller ett sämskskinn. Om monitorn går sönder, var försiktig så att du
inte skadar dig på krossat glas, och se till att de flytande kristallerna från
monitorn inte vidrör huden eller kommer in i ögon eller mun.
Om du känner dig sjuk eller upplever något av följande symtom medan du
komponerar bilder i sökaren, sluta använda kameran tills ditt tillstånd
förbättras: illamående, ögonvärk, ögonutmattning, yrsel, huvudvärk, stelhet i
nacken eller axlarna, åksjuka eller dålig öga-hand-koordination. Detsamma
gäller om du börjar känna dig dålig när du tittar på
fotograferingsinformationen när den blinkar på och av snabbt under
serietagning.
Brus i form av ränder kan i enstaka fall uppstå i bilder som innehåller stark
belysning eller motiv i motljus.
Batteriet och laddaren: Batterier kan läcka eller explodera till följd av felaktig
hantering. Vidta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batterier och
laddare:
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna
utrustning.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller öppen eld.
• Håll batteripolerna rena.
• Stäng av produkten innan du byter batteri.
• Batteriet kan bli varmt under användning. Var försiktig vid hantering av
batteriet omedelbart efter användning.
428 Teknisk information
• Ta ur batteriet ur kameran eller laddaren när det inte används och sätt
tillbaka polskyddet. Dessa enheter drar små mängder ström även när de är
avstängda och kan ladda ur batteriet tills det inte längre fungerar. Om
batteriet inte ska användas på ett tag, sätt i det i kameran och ladda ur det
helt innan du tar ut det för förvaring. Batteriet ska förvaras på en sval plats
med en temperatur på 15 °C till 25 °C (undvik varma och extremt kalla
platser). Upprepa denna procedur minst en gång var sjätte månad.
• Att slå på eller stänga av kameran upprepade gånger när batteriet är helt
urladdat förkortar batteriets livslängd. Batterier som har laddats ur helt
måste laddas före användning.
• Den interna temperaturen i batteriet kan stiga när det används. Om du
försöker ladda batteriet när den interna temperaturen är förhöjd försämras
batteriets prestanda, och batteriet kanske inte kan laddas eller laddas bara
delvis. Vänta med att ladda tills batteriet har svalnat.
• Ladda batteriet inomhus vid en omgivande temperatur på 5 °C till 35 °C.
Använd inte batteriet vid omgivande temperaturer under 0 °C eller över
40 °C. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan skada batteriet
eller försämra dess prestanda. Kapaciteten kan försämras och
laddningstiden öka vid batteritemperaturer från 0 °C till 15 °C och från 45 °C
till 60 °C. Batteriet laddas inte om dess temperatur är under 0 °C eller över
60 °C.
• Om lampan CHARGE (ladda) blinkar snabbt (ungefär åtta gånger per sekund)
under laddningen, kontrollera att temperaturen befinner sig inom det
rekommenderade området och koppla sedan ur laddaren och ta ur och sätt
tillbaka batteriet. Om problemet kvarstår, upphör omedelbart med
användandet och ta med batteriet och laddaren till din återförsäljare eller
en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
• Flytta inte laddaren eller vidrör batteriet under laddning. Underlåtenhet att
följa denna uppmaning kan i mycket sällsynta fall resultera i att laddaren
visar att laddningen är avslutad när batteriet endast är delvis laddat. Ta bort
och sätt tillbaka batteriet för att påbörja laddningen igen.
Teknisk information 429
• Batterikapaciteten kan tillfälligt minska om batteriet laddas i låga
temperaturer eller används i en temperatur under den temperatur i vilken
det laddades. Om batteriet laddas i en temperatur under 5 °C kan indikatorn
för batterikapaciteten på displayen Batteriinformation visa en tillfällig
minskning.
• Om du fortsätter att ladda ett batteri som redan är fulladdat kan dess
prestanda försämras.
• En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin
laddning när det används i rumstemperatur tyder på att det behöver bytas
ut. Köp ett nytt EN-EL15b-batteri.
• Den medföljande strömkabeln och nätadaptern för vägguttag ska endast
användas med MH-25a. Använd endast laddaren med kompatibla batterier.
Koppla från laddaren när den inte används.
• Kortslut inte laddarens poler. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan
resultera i överhettning och skador på laddaren.
• Ladda batteriet innan det används. När du fotograferar vid betydelsefulla
tillfällen bör du ha ett extra, fulladdat batteri tillhands. Beroende på var du
befinner dig kan det vara svårt att få tag på extrabatterier med kort varsel.
Notera att batteriers kapacitet tenderar att minska vid kallt väder. Se till att
batteriet är fulladdat innan du tar fotografier utomhus vid kallt väder.
Förvara ett reservbatteri på en varm plats och byt ut batterierna vid behov.
När ett kallt batteri värms upp kan en del av laddningen återställas.
• Återvinn uppladdningsbara batterier i enlighet med lokala bestämmelser,
och se till att först isolera batteripolerna med tejp.
Laddningsnätadaptern: Följ nedanstående försiktighetsåtgärder när du
använder en laddningsnätadapter.
• Flytta inte kameran under laddningen. Underlåtenhet att följa denna
försiktighetsåtgärd kan i mycket sällsynta fall orsaka att kameran visar att
laddningen är slutförd när batteriet endast är delvis laddat. Koppla bort och
koppla in adaptern för att börja ladda igen.
• Kortslut inte adapterns poler. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan
leda till överhettning och skador på adaptern.
• Koppla ur adaptern när den inte används.
430 Teknisk information
Specifikationer
Nikon Z 7/Z 6 digitalkamera
Typ
Typ
Objektivfäste
Objektiv
Kompatibla objektiv
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
Bildsensor
Bildsensor
Totalt antal pixlar
Dammreduceringssystem
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
Digitalkamera med stöd för utbytbara objektiv
Nikon Z-fattning
• NIKKOR-objektiv med Z-fattning
• NIKKOR-objektiv med F-fattning med
fattningsadapter. Restriktioner kan gälla
• Z 7: 45,7 miljoner
• Z 6: 24,5 miljoner
35,9 × 23,9 mm CMOS-sensor (Nikon FX-format)
• Z 7: 46,89 miljoner
• Z 6: 25,28 miljoner
Referensdata för borttagning av damm i bilden
(kräver Capture NX-D); rengöring av bildsensor
• Z 7:
- Bildområde FX (36 × 24)
8 256 × 5 504 (Stor: 45,4 M)
6 192 × 4 128 (Mellan: 25,6 M)
4 128 × 2 752 (Liten: 11,4 M)
- Bildområde DX (24 × 16)
5 408 × 3 600 (Stor: 19,5 M)
4 048 × 2 696 (Mellan: 10,9 M)
2 704 × 1 800 (Liten: 4,9 M)
- Bildområde 5 : 4 (30 × 24)
6 880 × 5 504 (Stor: 37,9 M)
5 152 × 4 120 (Mellan: 21,2 M)
3 440 × 2 752 (Liten: 9,5 M)
Teknisk information 431
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
432 Teknisk information
- Bildområde 1 : 1 (24 × 24)
5 504 × 5 504 (Stor: 30,3 M)
4 128 × 4 128 (Mellan: 17,0 M)
2 752 × 2 752 (Liten: 7,6 M)
- Bildområde 16 : 9 (36 × 20)
8 256 × 4 640 (Stor: 38,3 M)
6 192 × 3 480 (Mellan: 21,5 M)
4 128 × 2 320 (Liten: 9,6 M)
- Bilder som tas under filminspelning med en bildstorlek på
3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
- Bilder som tas under filminspelning med andra
bildstorlekar: 1 920 × 1 080
• Z 6:
- Bildområde FX (36 × 24)
6 048 × 4 024 (Stor: 24,3 M)
4 528 × 3 016 (Mellan: 13,7 M)
3 024 × 2 016 (Liten: 6,1 M)
- Bildområde DX (24 × 16)
3 936 × 2 624 (Stor: 10,3 M)
2 944 × 1 968 (Mellan: 5,8 M)
1 968 × 1 312 (Liten: 2,6 M)
- Bildområde 1 : 1 (24 × 24)
4 016 × 4 016 (Stor: 16,1 M)
3 008 × 3 008 (Mellan: 9,0 M)
2 000 × 2 000 (Liten: 4,0 M)
- Bildområde 16 : 9 (36 × 20)
6 048 × 3 400 (Stor: 20,6 M)
4 528 × 2 544 (Mellan: 11,5 M)
3 024 × 1 696 (Liten: 5,1 M)
- Bilder som tas under filminspelning med en bildstorlek på
3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
- Bilder som tas under filminspelning med andra
bildstorlekar: 1 920 × 1 080
Lagring
Filformat
Picture Control-system
Media
Filsystem
Sökare
Sökare
Sökartäckning
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
Ögonsensor
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar (förlustfri
komprimering, komprimerad eller
okomprimerad); stor, mellan och liten är
tillgängligt (mellanstora och små bilder spelas in
med ett bitdjup på 12 bitar med förlustfri
komprimering)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med hög (ca
1 : 4), normal (ca 1 : 8) eller låg (ca 1 : 16)
komprimering; optimal kvalitetskomprimering
tillgänglig
• NEF (RAW) + JPEG: Ett fotografi lagras i både NEF
(RAW)- och JPEG-format
Auto, Standard, Neutral, Mättade färger,
Monokrom, Porträtt, Landskap, Jämn, Creative
Picture Control (Kreativ Picture Control) (Dröm,
Morgon, Pop, Söndag, Mörkt, Dramatiskt, Tystnad,
Urblekt, Melankoliskt, Rent, Denim, Leksak, Sepia,
Blå, Röd, Rosa, Svart kol, Grafit, Binärt, Kol); vald
Picture Control kan ändras; lagring för anpassade
Picture Controls
XQD-minneskort
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
1,27 cm/0,5 tum ca 3 690 000 punkters (Quad VGA)
OLED elektronisk sökare med färgbalans och
automatisk och 11-nivåers manuell
ljushetskontroll
Ca 100 % horisontellt och 100 % vertikalt
Ca 0,8× (50 mm-objektiv vid oändlighet, −1,0 m −1)
21 mm (−1,0 m −1; från mittytan på sökarokularet)
−4–+2 m −1
Växlar automatiskt mellan monitor och sökare
Teknisk information 433
Monitor
Monitor
Slutare
Typ
Tid
Blixtsynkhastighet
Utlösning
Utlösarläge
Ungefärlig maximal
bildhastighet (uppmätt
enligt Nikon-specificerade
testförhållanden)
Självutlösare
434 Teknisk information
8 cm/3,2 tum, ungefär 2 100 000 punkters
vinklingsbar TFT tryckkänslig LCD med 170°
betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och
manuella reglage för färgbalans och ljusstyrka med
11 nivåer
Elektroniskt styrd vertikalgående mekanisk
skärpeplansslutare; elektronisk slutare för främre
ridå; elektronisk slutare
1/8 000 –30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid,
X200
X = 1/200 sek.; synkroniserar med slutaren vid
1/200 sek. eller längre; automatisk FP med
höghastighetssynk stöds
Enkelbild, långsam serietagning, snabb
serietagning, snabb serietagning (utökad),
självutlösare
• Z 7:
- Långsam serietagning: 1–5 bps
- Snabb serietagning: 5,5 bps (14-bitars NEF/RAW:
5 bps)
- Snabb serietagning (utökad): 9 bps (14-bitars
NEF/RAW: 8 bps)
• Z 6:
- Långsam serietagning: 1–5 bps
- Snabb serietagning: 5,5 bps
- Snabb serietagning (utökad): 12 bps (14-bitars
NEF/RAW: 9 bps)
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar i
intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
Exponering
Mätningssystem
Mätningsläge
TTL-mätning med kamerans bildsensor
• Matrismätning
• Centrumvägd mätning: En vikt på 75 % ges till en
cirkel på 12 mm i bildens mitt. Vägningen kan i
stället baseras på medel av hela kompositionen
• Spotmätning: Mäter en 4 mm cirkel (ungefär 1,5 %
av bilden) centrerad på vald fokuspunkt
• Högdagervägd mätning
Område (ISO 100, f/2.0• Z 7: –3–+17 EV
objektiv, 20 °C)
• Z 6: –4–+17 EV
Läge
Auto (b); programautomatik med flexibelt
program (P); slutartidsstyrd automatik (S);
bländarstyrd automatik (A); manuell (M);
användarinställningar (U1, U2, U3)
Exponeringskompensation –5–+5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV tillgängligt i
lägena P, S, A och M
Exponeringslås
Ljusstyrkan låst vid detekterat värde
ISO-känslighet
• Z 7: ISO 64–25600 i steg om 1/3 eller 1/2 EV. Kan
(rekommenderat
även ställas in på ca 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV
exponeringsindex)
(motsvarande ISO 32) under ISO 64 eller på ca 0,3,
0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (motsvarande ISO 102400)
över ISO 25600; automatisk ISO-känslighet är
tillgänglig
• Z 6: ISO 100–51200 i steg om 1/3 eller 1/2 EV. Kan
även ställas in på ca 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV
(motsvarande ISO 50) under ISO 100 eller på ca
0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (motsvarande ISO 204800)
över ISO 51200; automatisk ISO-känslighet är
tillgänglig
Aktiv D-Lighting
Kan väljas från Auto, Extra hög, Hög, Normal, Låg
eller Av
Multiexponering
Lägg till, genomsnitt, lätta, mörka
Andra alternativ
HDR (stort dynamiskt omfång), flimmerreducering
i fotoläge
Teknisk information 435
Fokus
Autofokus
Räckvidd (enpunkts servoAF, fotograferingsläge,
ISO 100, f/2.0-objektiv,
20 °C)
Objektivservo
Fokuspunkter (enpunktsAF, fotograferingsläge,
FX-bildområde)
AF-områdesläge
Fokuslås
Vibrationsreducering (VR)
Kamera-VR
Objektiv-VR
Blixt
Blixtstyrning
Blixtläge
Blixtkompensation
436 Teknisk information
Hybrid fasdetektering/kontrast AF med AF-hjälp
• Z 7: −2–+19 EV (Med AF-område i svag belysning:
− 4–+19 EV)
• Z 6: −3,5–+19 EV (Med AF-område i svag
belysning: − 6–+19 EV)
• Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S);
kontinuerlig servo-AF (AF-C); aktiv AF (AF-F;
endast tillgängligt i filmläge); förutsägande
fokusföljning
• Manuell fokusering (M): Den elektroniska
avståndsmätaren kan användas
• Z 7: 493
• Z 6: 273
Pinpoint-, enpunkts- och dynamiskt AF-område
(pinpoint- och dynamiskt AF-område är endast
tillgängliga i fotoläge); brett AF-område (litet);
brett AF-område (stort); automatiskt AF-område
Fokus kan låsas genom att trycka in avtryckaren
halvvägs (enpunkts servo-AF) eller genom att
trycka på sekundärväljarens mitt
5-axlig bildsensorförskjutning
Optisk vibrationsreducering (tillgängligt med VRobjektiv)
TTL: i-TTL-blixtstyrning; i-TTL-balanserad
upplättningsblixt används med matris-,
centrumvägd och högdagervägd mätning,
standard i-TTL-upplättningsblixt med
spotmätning
Synk på främre ridå, långsam synk, synk på bakre
ridå, röda ögon-reducering, röda ögon-reducering
med långsam synk, av
–3–+1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV tillgängligt i
lägena P, S, A och M
Blixt
Blixt klar-indikator
Tillbehörssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Vitbalans
Vitbalans
Gaffling
Gafflingstyper
Film
Mätningssystem
Mätningsläge
Bildstorlek (pixlar) och
bildhastighet
Tänds när den extra blixten är fulladdad; blinkar
som en varning för underexponering efter att
blixten avfyrats med full effekt
ISO 518-tillbehörssko med synk- och
datakontakter och säkerhetslås
i-TTL-blixtstyrning, avancerad trådlös blixt med
radiostyrning, optisk avancerad trådlös blixt,
modelleringsljus, FV-lås, färginformation från blixt,
Automatisk FP med höghastighetssynk, enhetlig
blixtstyrning
Auto (3 typer), automatik för naturligt ljus, direkt
solljus, moln, skugga, glödlampa, fluorescerande
(7 typer), blixt, välj färgtemperatur (2 500 K–
10 000 K), manuellt förinställt värde (upp till 6
värden kan sparas), alla förutom val av
färgtemperatur med finjustering
Exponering, blixt, vitbalans och ADL
TTL-mätning med kamerans bildsensor
Matris, centrumvägd eller högdagervägd
• 3 840 × 2 160 (4K UHD): 30p (progressiv), 25p, 24p
• 1 920 × 1 080: 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 920 × 1 080 (slow-mo): 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Faktiska bildfrekvenser för 120p, 100p, 60p, 50p,
30p, 25p och 24p är 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25
respektive 23,976 bps; val av kvalitet finns
tillgängligt med alla storlekar förutom 3 840 ×
2 160, 1 920 × 1 080 120p/100p och 1 920 × 1 080
slow-mo, när kvaliteten är låst på m (hög)
Teknisk information 437
Film
Filformat
Videokomprimering
Ljudinspelningsformat
Ljudinspelningsenhet
MOV, MP4
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Linjär PCM, AAC
Inbyggd stereomikrofon eller extern mikrofon med
dämpningsalternativ; justerbar känslighet
Exponeringskompensation –3–+3 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV tillgängligt i
lägena P, S, A och M
ISO-känslighet
• Z 7:
(rekommenderat
- b: Automatisk ISO-känslighet (ISO 64 till 25600)
exponeringsindex)
- P, S, A: Automatisk ISO-känslighet (ISO 64 till Hög
2) med valbar övre gräns
- M: Automatisk ISO-känslighet (ISO 64 till Hög 2)
tillgänglig med valbar övre gräns; manuellt val
(ISO 64 till 25600 i steg om 1/3 eller 1/2 EV) med
ytterligare alternativ tillgängliga motsvarande
cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (motsvarande
ISO 102400) över ISO 25600
• Z 6:
- b: Automatisk ISO-känslighet (ISO 100 till
51200)
- P, S, A: Automatisk ISO-känslighet (ISO 100 till
Hög 2) med valbar övre gräns
- M: Automatisk ISO-känslighet (ISO 100 till Hög 2)
tillgänglig med valbar övre gräns; manuellt val
(ISO 100 till 51200 i steg om 1/3 eller 1/2 EV) med
ytterligare alternativ tillgängliga motsvarande
cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (motsvarande
ISO 204800) över ISO 51200
Aktiv D-Lighting
Kan väljas från Samma som fotoinställningar,
Extra hög, Hög, Normal, Låg och Av
Andra alternativ
Timelapse-filmer, elektronisk
vibrationsreducering, tidskoder,
filmloggutmatning (N-Log)
438 Teknisk information
Bildvisning
Bildvisning
Gränssnitt
USB
HDMI-utgång
Tillbehörskontakt
Ljudingång
Ljudutgång
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Helskärms- eller miniatyrbildsvisning (4, 9 eller
72 bilder) med visningszoom,
visningszoombeskärning, filmuppspelning, fotooch/eller filmbildspel, histogramvisning,
högdagrar, fotoinformation, platsdatavisning,
betygsättning av bilder, samt automatisk
bildrotering
Typ C-kontakt (Superspeed USB); anslutning till
inbyggd USB-port rekommenderas
HDMI-kontakt typ C
Kan användas med MC-DC2 och andra separat
sålda tillbehör
Stereo-minikontakt (3,5 mm i diameter; plug-in
power stöds)
Stereo-minikontakt (3,5 mm i diameter)
• Standarder: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Arbetsfrekvens: 2 412–2 462 MHz (kanal 11) och
5 180–5 320 MHz
• Maximal uteffekt (EIRP):
- Z 7: 2,4 GHz-bandet: 7,0 dBm
5 GHz-bandet: 12,1 dBm
- Z 6: 2,4 GHz-bandet: 7,4 dBm
5 GHz-bandet: 12,2 dBm
• Autentisering: Öppet system, WPA2-PSK
Teknisk information 439
Wi-Fi/Bluetooth
Bluetooth
Räckvidd (inom synhåll)
Strömkälla
Batteri
Laddningsnätadapter
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
440 Teknisk information
• Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Specification
Version 4.2
• Driftfrekvens:
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
• Maximal uteffekt (EIRP):
- Z 7: Bluetooth: 1,5 dBm
Bluetooth Low Energy: 0 dBm
- Z 6: Bluetooth: 1,9 dBm
Bluetooth Low Energy: 0,4 dBm
Ungefär 10 m utan störning; räckvidden kan
variera med signalstyrkan och närvaron eller
frånvaron av hinder
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15b
(0 465). EN-EL15a/EN-EL15 kan också användas,
men notera att det kanske inte är möjligt att ta lika
många bilder med en enda laddning och att
laddningsnätadaptern endast kan användas för att
ladda EN-EL15b-batterier.
Laddningsnätadapter EH-7P (levereras endast med
Z 7)
Nätadapter EH-5c/EH-5b (kräver strömkontakt
EP-5B, som säljs separat)
/ tum (ISO 1222)
14
Ca 134 × 100,5 × 67,5 mm
Ca 675 g med batteri och minneskort men utan
kamerahuslock; ca 585 g (endast kamerahus)
Driftmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
0 °C–40 °C
85 % eller mindre (ingen kondens)
• Om inget annat anges utförs alla mätningar i enlighet med standarder eller riktlinjer från Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Alla siffror gäller för en kamera med fulladdat batteri.
• De provbilder som visas på kameran och bilderna och illustrationerna i handboken är endast avsedda
för förklarande ändamål.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den maskinvara och
programvara som beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående meddelande. Nikon
kan inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
❚❚ Batteriladdare MH-25a
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Batterier som stöds
Laddningstid
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Strömkabelns längd
Vikt
100–240 V växelström, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V likström/1,2 A
Nikons uppladdningsbara litiumjonbatterier
EN-EL15b
Ca 2 timmar och 35 minuter vid en omgivande
temperatur på 25 °C när ingen laddning återstår
0 °C–40 °C
Ungefär 95 × 33,5 × 71 mm, exklusive utskjutande
delar
Ca 1,5 m, om den medföljer
Ca 115 g, exklusive medföljande strömkontakt
(strömkabel eller nätadapter för vägguttag)
Symbolerna på denna produkt representerar följande:
m AC, p DC, q Klass II-utrustning (Produktens konstruktion är dubbelisolerad.)
Teknisk information 441
❚❚ Laddningsnätadapter EH-7P (levereras endast med Z 7)
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Batterier som stöds
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Vikt
100–240 V växelström, 50/60 Hz, Max 0,5 A
5,0 V likström/3,0 A
Nikons uppladdningsbara litiumjonbatterier
EN-EL15b
0 °C–40 °C
Ca 65,5 × 26,5 × 58,5 mm, exklusive resenätadapter
Ca 125 g, exklusive resenätadapter
EH-7P levereras med en resenätadapter monterad i länder eller regioner där det behövs; formen på
resenätadaptern varierar beroende på inköpslandet. Försök inte ta bort resenätadaptern, då det kan
skada produkten.
Symbolerna på denna produkt representerar följande:
m AC, p DC, q Klass II-utrustning (Produktens konstruktion är dubbelisolerad.)
❚❚ Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15b
Typ
Nominell kapacitet
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Vikt
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
7,0 V/1 900 mAh
0 °C–40 °C
Ca 40 × 56 × 20,5 mm
Ungefär 80 g, exklusive polskydd
Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den maskinvara och
programvara som beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående meddelande. Nikon kan
inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna handbok.
442 Teknisk information
A Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet
om du raderar bilder eller formaterar ett minneskort eller andra
datalagringsenheter. Raderade filer kan ibland återställas från kasserade
lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan
medföra risk för uppsåtlig användning av personliga bilddata. Det är ditt
ansvar att skydda din data mot denna risk för missbruk.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon
annan, bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt
borttagningsprogram, eller formatera enheten och sedan helt och hållet fylla
den igen med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder
på en blå himmel). Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter så du
inte skadar dig.
Innan du kasserar kameran eller ger den till någon annan bör du också
använda alternativet Återställ alla inställningar i kamerans
inställningsmeny för att radera all personlig nätverksinformation.
A Standarder som stöds
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) är en standard som
används av digitalkameraindustrin för att säkra kompatibiliteten mellan
olika kameramärken.
• Exif version 2.31: Kameran stödjer Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) version 2.31, en standard som innebär att information
som lagras tillsammans med foton används för optimal färgåtergivning när
bilderna skrivs ut på Exif-kompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som är utvecklad genom samarbete mellan
digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär att fotografier kan
skrivas ut direkt på en skrivare utan att de först överförs till en dator.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface är en standard för
multimediagränssnitt som används för konsumentelektronik och AVutrustning som kan överföra audiovisuell data och styrsignaler till HDMIkompatibel utrustning via en enda kabel.
Teknisk information 443
A Information om varumärken
IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems,
Inc. i USA och/eller andra länder, och används under licens. Windows är
antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. Mac, macOS, OS X, Apple®, App
Store®, Apple-logotyperna, iPhone®, iPad® och iPod touch® är varumärken
som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. Android,
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google
LLC. Android-roboten är reproducerad eller modifierad från arbete skapat
och delat av Google och används under villkoren som beskrivs i Creative
Commons 3.0 Attribution License. PictBridge är ett varumärke som tillhör
Camera and Imaging Products Association (CIPA). XQD är ett varumärke som
tillhör Sony Corporation. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance. Ordmärke och logotyper för Bluetooth® är registrerade
varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana
märken av Nikon Corporation sker under licens.
Alla övriga varunamn som nämns i denna handbok eller annan
dokumentation som medföljer din Nikon-produkt är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its
compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of
this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
444 Teknisk information
A FreeType License (FreeType2)
Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
A MIT License (HarfBuzz)
Delar av denna programvara är copyright © 2018 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter
förbehålles.
A AVC Patent Portfolio License
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR
PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT FÖR (i) KODNING AV VIDEO
I ENLIGHET MED AVC-STANDARD (“AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV AVCVIDEO SOM HAR KODATS AV EN KONSUMENT I SAMBAND MED PERSONLIG OCH ICKEKOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR
LICENSIERATS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS GES ELLER ÄR
UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. MER INFORMATION KAN FÅS FRÅN
MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
Teknisk information 445
Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm
f/4 S-objektivet
Detta avsnitt ingår som en objektivhandbok för köpare av NIKKOR Z
24–70mm f/4 S-objektivpaket. Observera att objektivpaket kanske
inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.
Använda objektivet
❚❚ Objektivets delar: Namn och funktioner
1
2
4
5
6
7 8
9
10 11
12
3
13
14
446 Teknisk information ➜ Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivet
1 Motljusskydd
Motljusskydd blockerar ljusstrålar som annars skulle
orsaka linsöverstrålning eller ghost-effekt. De
skyddar också objektivet.
2 Låsmarkering för
motljusskydd
Använd när motljusskyddet monteras.
3 Justeringsmarkering
för motljusskydd
4 Monteringsmarkering
Använd när motljusskyddet monteras.
för motljusskydd
Rotera för att zooma in eller ut. Se till att dra ut
5 Zoomring
objektivet före användningen.
6 Brännviddsskala
Fastställ den ungefärliga brännvidden när du
7 Markering för
zoomar objektivet in eller ut.
brännviddsskala
• Autofokusläge valt: I autofokusläge kan du vrida på
denna anpassningsbara ring för att utföra en
8 Inställningsring
funktion som är vald med kameran.
• Manuellt fokuseringsläge valt: Vrid för att fokusera.
9 Objektivets
Använd när objektivet monteras på kameran.
monteringsmarkering
10 Objektivets gummi—
monteringspackning
11 CPU-kontakter
Används för att överföra data till och från kameran.
Välj A för autofokus, M för manuell fokusering.
Notera att oavsett vilket alternativ som väljs måste
12 Fokuslägesväljare
fokus justeras manuellt när manuellt
fokuseringsläge är valt med kamerans reglage.
13 Främre objektivlock
—
14 Bakre objektivlock
—
Teknisk information ➜ Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivet 447
❚❚ Montering och borttagning
Montera objektivet
1 Stäng av kameran, ta bort kamerahuslocket och ta bort det
bakre objektivlocket.
2 Placera objektivet på kamerahuset, håll
monteringsmarkeringen på objektivet uppriktad mot
monteringsmarkeringen på kamerahuset och vrid sedan
objektivet moturs tills det klickar på plats.
Ta bort objektivet
1 Stäng av kameran.
2 Håll in objektivlåsknappen samtidigt som du vrider objektivet
medurs.
448 Teknisk information ➜ Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivet
❚❚ Innan användningen
Objektivet är indragbart och måste dras ut innan det används. Vrid
på zoomringen såsom det visas tills objektivet klickar in i utdraget
läge. Bilder kan endast tas när markeringen för brännviddsskalan
pekar på en position mellan 24 och 70 på brännviddskalan.
Bilder kan tas vid dessa
brännvidder
För att dra in objektivet, vrid zoomringen i motsatt riktning, och
stoppa när du når (I)-positionen på brännviddskalan.
Om kameran slås på med objektivet indraget visas en varning. Dral
ut objektivet före användningen.
Teknisk information ➜ Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivet 449
❚❚ Montera och ta bort motljusskyddet
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (I) med
justeringsmarkeringen för motljusskyddet (I) och vrid sedan på
skyddet (w) tills I-markeringen är uppriktad mot låsmarkeringen
för motljusskyddet (K).
För att ta bort skyddet, utför ovanstående steg i omvänd ordning.
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det nära I-symbolen
på basen och undvik att hålla i det för hårt. Skyddet kan vändas och
monteras på objektivet när det inte används.
❚❚ När objektivet är monterat
Fokuspositionen kan ändras om du stänger av kameran och sedan
slår på den igen efter fokuseringen. Fokusera om innan
fotograferingen. Om du har fokuserat på en förvald plats medan du
väntar på att ditt motiv ska dyka upp rekommenderar vi att du inte
stänger av kameran tills bilden är tagen.
450 Teknisk information ➜ Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivet
Försiktighetsåtgärder vid användning
• Plocka inte upp eller håll i objektivet eller kameran bara med
motljusskyddet.
• Håll CPU-kontakterna rena.
• Om objektivets gummimonteringspackning skulle skadas, sluta
omedelbart använda objektivet och ta med det till en Nikonauktoriserad serviceverkstad för reparation.
• Sätt tillbaka de främre och bakre objektivlocken när objektivet inte
används.
• Skydda objektivets inre delar genom att inte förvara det i direkt
solljus.
• Håll objektivet torrt. Om de inre mekanismerna rostar kan det
orsaka ohjälpliga skador.
• Om objektivet lämnas på en extremt varm plats kan det skada eller
förvränga delar som är gjorda av förstärkt plast.
• Snabba temperaturförändringar kan orsaka skadlig kondensation
inuti och utanpå objektivet. Innan du tar objektivet från en varm
till en kall omgivning eller tvärt om, placera det i sin väska eller en
plastpåse för att sakta ner temperaturförändringen.
• Vi rekommenderar att du placerar objektivet i sin väska för att
skydda det mot repor under transport.
Teknisk information ➜ Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivet 451
Objektivskötsel
• Att ta bort damm är normalt tillräckligt för att rengöra objektivets
glasytor.
• Fläckar och fingeravtryck kan tas bort från fluorbelagda
objektivelement med en mjuk, ren bomullsduk eller
objektivrengöringspapper; rengör från mitten och utåt med en
cirkelrörelse. För att ta bort svåra fläckar, torka försiktigt med en
mjuk trasa lätt fuktad med en liten mängd destillerat vatten, etanol
eller objektivrengöringsmedel. Eventuella droppformade märken
som blir kvar från denna process på den vatten- och oljeavvisande
ytan kan sedan tas bort med en torr trasa.
• När du rengör objektivelement som inte är fluorbelagda, ta bort
fläckar och fingeravtryck med en mjuk, ren bomullsduk eller
objektivrengöringspapper lätt fuktat med en liten mängd etanol
eller objektivrengöringsmedel. Torka försiktigt från mitten och
utåt med en cirkelrörelse, var försiktig för att inte lämna fläckar,
och rör inte objektivet med fingrarna.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller
bensen för att rengöra objektivet.
• Neutral Color (NC)-filter (säljs separat) och liknande kan användas
för att skydda det främre objektivelementet.
• Om objektivet inte ska användas under en längre tid, förvara det
på en sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara inte i
direkt solljus eller med malkulor som innehåller nafta eller kamfer.
452 Teknisk information ➜ Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivet
Tillbehör
❚❚ Medföljande tillbehör
• 72 mm främre objektivlock LC-72B med klickfäste
• Bakre objektivlock LF-N1
• Motljusskydd med bajonettfäste HB-85
• Objektivväska CL-C1
D Använda objektivväskan
• Väskan är avsedd för att skydda objektivet mot repor, inte från fall eller
andra fysiska stötar.
• Väskan är inte vattentålig.
• Materialet som används i väskan kan blekna, blöda, krympa eller ändra
färg när det gnids eller är blött.
• Ta bort damm med en mjuk borste.
• Vatten och fläckar kan tas bort från ytan med en mjuk, torr trasa. Använd
inte alkohol, bensen, thinner eller andra flyktiga kemikalier.
• Förvara inte på platser som är utsatta för direkt solljus eller hög
temperatur eller hög luftfuktighet.
• Använd inte väskan för att rengöra monitorn eller objektivelement.
• Var försiktig så att objektivet inte faller ur väskan under transport.
Material: Polyester
❚❚ Kompatibla tillbehör
72 mm påskruvbara filter
D Filter
Använd endast ett filter i taget. Ta bort motljusskyddet innan du monterar
filter eller roterande cirkulära polariseringsfilter.
Teknisk information ➜ Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivet 453
Specifikationer
Fäste
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivkonstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Fokuseringssystem
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Bländarområde
Filterstorlek
Mått
Vikt
Nikon Z-fattning
24–70 mm
f/4
14 element i 11 grupper (inklusive
1 ED-linselement, 1 asfäriskt ED-element,
3 asfäriska element, element med Nano Crystal
Coat och ett fluorbelagt främre objektivelement)
• FX-format: 84°–34° 20´
• DX-format: 61°–22° 50´
Graderad i millimeter (24, 28, 35, 50, 70)
Inre fokuseringssystem
0,3 m från skärpeplanet vid alla zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
f/4–22
72 mm (P = 0,75 mm)
Ca 77,5 mm maximal diameter × 88,5 mm (avstånd
från kameraobjektivets monteringsfläns när
objektivet är indraget)
Ca 500 g
Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseende, specifikationer och prestanda för denna produkt när som
helst och utan föregående meddelande.
454 Teknisk information ➜ Användarhandbok för NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektivet
Användarhandbok för
FTZ-fattningsadaptern
Denna fattningsadapter möjliggör att Nikons NIKKOR-objektiv med
F-fattning kan monteras på Nikons spegelfria kameror med Zfattning. Den kan inte monteras på kameror med F-fattning (Nikon
digital SLR) eller 1-fattning (Nikon 1 avancerade kameror med
utbytbara objektiv) eller användas med 1 NIKKOR-objektiv. Detta
avsnitt ingår som en fattningsadapterhandbok för köpare av
fattningsadapterpaketet. Notera att fattningsadapterpaket kanske
inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.
Notera att beroende på objektivet kan adaptern begränsa
autofokus eller andra kamerafunktioner.
A Kompatibla objektiv med F-fattning
För information om vilka objektiv som kan monteras på
FTZ-fattningsadaptern och användas med kameror med Z-fattning, se
Kompatibla objektiv med F-fattning, som är tillgänglig från Nikons
Hämtningscenter:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/sv/products/491/FTZ.html
Teknisk information ➜ Användarhandbok för FTZ-fattningsadaptern 455
Fattningsadaptern
❚❚ Adapterns delar
Objektivfäste
Kamerafäste
2
3
6
7
4
8
1
5
1 Nikon F-fattning (monteras på
2
3
4
5
objektivet)
Objektivsignalkontakter
Objektivets monteringsmarkering
Objektivfrigöring
Stativgänga
6 Adapterns monteringsmarkering
7 Nikon Z-fattning (monteras på
kameran)
8 CPU-kontakter
456 Teknisk information ➜ Användarhandbok för FTZ-fattningsadaptern
❚❚ Montering och borttagning
Stäng av kameran innan du monterar adaptern på eller tar bort den
från kameran eller monterar objektiv på eller tar bort objektiv från
adaptern. Välj en plats som inte utsätts för direkt solljus och var
försiktig så att damm inte kommer in i enheterna. Undvik att trycka
på kamerans eller adapterns objektivfrigöring medan du monterar
objektiv.
Montera adaptern och objektivet
1 Ta bort de främre och bakre objektivlocken från adaptern och
kamerahuslocket från kameran.
2 Montera adaptern på
kameran.
Håll adapterns
monteringsmarkering
uppriktad mot
monteringsmarkeringen
på kamerahuset (q),
placera adaptern på kameran och vrid den sedan motsols tills
den klickar på plats (w).
3 Ta bort det bakre objektivlocket.
Teknisk information ➜ Användarhandbok för FTZ-fattningsadaptern 457
4 Montera objektivet på
adaptern.
Håll objektivets
monteringsmarkering
uppriktad mot
objektivets
monteringsmarkering på
adaptern (e), placera
objektivet på adaptern
och vrid det sedan
motsols tills det klickar på plats (r).
Ta bort objektivet och adaptern
1 Ta bort objektivet.
Håll in adapterns
objektivfrigöring (q)
samtidigt som du vrider
objektivet medurs (w).
Montera de främre och
bakre objektivlocken på
objektivet efter att du
tagit bort det.
2 Ta bort adaptern.
Håll in kamerans
objektivfrigöringsknapp (e)
samtidigt som du vrider adaptern
medurs (r). Efter att du har tagit
bort adaptern, montera det
främre och det bakre locket på
adaptern och kamerahuslocket på kameran.
458 Teknisk information ➜ Användarhandbok för FTZ-fattningsadaptern
D CPU-objektiv med bländarringar
Välj minsta bländare (det högsta bländarvärdet) innan du monterar CPUobjektiv utrustade med bländarringar.
D Inkompatibla objektiv och tillbehör
Följande objektiv och tillbehör kan inte användas. Om du med våld
försöker montera någon av denna utrustning kan det skada adaptern eller
objektivet. Individuella variationer kan innebära att andra objektiv än de
som listas nedan är inkompatibla. Använd inte våld om du känner
motstånd när du försöker montera ett objektiv.
• Objektiv utan AI-funktion
• PC 35mm f/2.8 (serienummer
• IX-NIKKOR
851001–906200)
• AF-telekonverter TC-16A
• PC 35mm f/3.5 (gammal typ)
• Objektiv som kräver
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammal typ)
fokuseringsenheten AU-1 (400mm • NIKKOR-H Auto 2,8cm f/3.5 (28mm
f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
f/3.5)-objektiv med serienummer
1200mm f/11)
under 362000
• Fisheye-objektiv (6mm f/5.6,
• NIKKOR-S Auto 3,5cm f/2.8 (35mm
7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm
f/2.8)-objektiv med serienummer
f/5.6)
under 928000
• 2,1cm f/4
• NIKKOR-S Auto 5cm f/2 (50mm f/2)
• Mellanring K2
• NIKKOR-Q Auto 13,5cm f/3.5
• 180–600mm f/8 ED (serienummer
(135mm f/3.5)-objektiv med
174041–174180)
serienummer under 753000
• 360–1200mm f/11 ED
• Micro-NIKKOR 5,5cm f/3.5
(serienummer 174031–174127)
• Medical-NIKKOR Auto 200mm f/5.6
• 200–600mm f/9.5 (serienummer
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom 85–
280001–300490)
250mm f/4–4.5
• AF-objektiv för F3AF (AF 80mm
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED,
200–600mm f/9.5–10.5
AF-telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer
180900 eller tidigare)
Teknisk information ➜ Användarhandbok för FTZ-fattningsadaptern 459
Använda fattningsadaptern
• Autofokus kanske inte fungerar som förväntat när adaptern
används med ett NIKKOR-objektiv med F-fattning. Om kameran
har problem med att fokusera, ställ in AF-områdesläget till
enpunkts och välj fokusområdet i mitten, eller fokusera manuellt.
• Med vissa objektiv kanske kamerans vibrationsreduceringsfunktion
inte fungerar som förväntat, eller så kan den orsaka vinjettering eller
en minskning av den perifera belysningen.
Försiktighetsåtgärder vid användning
• När du använder adaptern med objektiv som väger mer än 1 300 g,
stöd objektivet när du håller i kameran och använd inte
kameraremmen. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan
kamerans objektivfäste skadas.
• När telefotoobjektiv utrustade med stativkrage används, montera
stativet på objektivets stativkrage, och inte på adapterns
stativgänga.
• Håll CPU-kontakterna och objektivets signalkontakter rena.
• Håll adaptern torr. Om de inre mekanismerna rostar kan det orsaka
ohjälpliga skador.
• Om adaptern lämnas på en extremt varm plats kan det skada eller
förvränga delar som är gjorda av förstärkt plast.
460 Teknisk information ➜ Användarhandbok för FTZ-fattningsadaptern
Vård av adaptern
• Vidrör inte insidan på fattningsadaptern. Använd en blåspensel
eller mjuk borste för att ta bort damm, och var försiktig så att du
inte gnuggar eller repar insidan av adaptern.
• När du rengör adaptern, använd en blåspensel för att avlägsna
damm och ludd och torka sedan adaptern försiktigt med en mjuk,
torr trasa.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller
bensen för att rengöra adaptern.
• Om adaptern inte ska användas under en längre tid, förvara den på
en sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara den inte
i direkt solljus eller med malkulor som innehåller nafta eller kamfer.
Tillbehör
❚❚ Medföljande tillbehör
• Kamerahuslock BF-1B
• Bakre objektivlock LF-N1
Specifikationer
Typ
Kameror som stöds
Mått
Vikt
Fattningsadapter
Nikons spegelfria kameror med Z-fattning
Ca 70 mm diameter (exklusive utskjutande delar) ×
80 mm
Ca 135 g
Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseende, specifikationer och prestanda för denna produkt när som
helst och utan föregående meddelande.
Teknisk information ➜ Användarhandbok för FTZ-fattningsadaptern 461
Godkända minneskort
Kameran kan användas med XQD-minneskort. Kort med en
skrivhastighet på 45 MB/s (300×) eller bättre rekommenderas för
filminspelning. Med långsammare hastigheter kan inspelningen
avbrytas eller uppspelningen kan bli ryckig och ojämn. För
information om kompatibilitet och användning, kontakta
tillverkaren.
462 Teknisk information
Minneskortskapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på
ett 64 GB Sony G-series QD-G64E XQD-kort med olika inställningar
för bildkvalitet och storlek när FX (36 × 24) är valt för Välj
bildområde (från juli 2018).
Z 7:
Bildkvalitet
Förlustfri
komprimering
NEF (RAW)
Komprimerad
Okomprimerad
TIFF (RGB)
Hög
JPEG 3
Normal
Låg
Bildstorlek Filstorlek 1 Antal bilder 1
Stor
44,7 MB
748
12 bitar
Mellan
31,5 MB
1 000
Liten
24,5 MB
1 400
14 bitar
55,8 MB
654
12 bitar
40,7 MB
1 000
14 bitar
Stor
49,4 MB
845
12 bitar
74,1 MB
748
14 bitar
85,1 MB
654
Stor
134,6 MB
412
Mellan
76,5 MB
723
Liten
34,8 MB
1 500
Stor
17,2 MB
1 900
Mellan
11,7 MB
3 200
Liten
6,8 MB
6 500
Stor
11,8 MB
3 700
Mellan
7,0 MB
6 400
Liten
3,5 MB
12 700
Stor
3,8 MB
7 500
Mellan
2,6 MB
12 300
Liten
1,6 MB
24 100
Buffertkapacitet 2
23
19
19
19
23
19
23
18
21
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Teknisk information 463
Z 6:
Bildkvalitet
Förlustfri
komprimering
NEF (RAW)
Komprimerad
Okomprimerad
TIFF (RGB)
Hög
JPEG 3
Normal
Låg
Bildstorlek Filstorlek 1 Antal bilder 1
Stor
22,5 MB
1 300
12 bitar
Mellan
16,1 MB
1 900
Liten
12,7 MB
2 500
14 bitar
28,2 MB
1 100
12 bitar
20,4 MB
1 800
14 bitar
Stor
24,8 MB
1 500
12 bitar
38,5 MB
1 300
14 bitar
44,1 MB
1 100
Stor
69,3 MB
759
Mellan
39,5 MB
1 300
Liten
18,4 MB
2 800
Stor
9,4 MB
3 400
Mellan
6,6 MB
5 600
Liten
4,0 MB
10 400
Stor
6,4 MB
6 700
Mellan
3,9 MB
10 900
Liten
2,1 MB
19 900
Stor
2,3 MB
13 000
Mellan
1,7 MB
20 800
Liten
1,2 MB
35 200
Buffertkapacitet 2
35
26
26
43
37
43
33
34
27
31
35
44
50
51
44
50
51
46
50
50
1 Alla siffror är ungefärliga. Filstorleken varierar beroende på motivet.
2 Det maximala antalet exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Kan minska i vissa
situationer, till exempel med bildkvaliteter som är markerade med en stjärna (“m”) eller om
automatisk distorsionskontroll är på.
3 Siffrorna förutsätter storleksprioriterande JPEG-komprimering. Om du väljer ett
bildkvalitetsalternativ markerat med en stjärna (“m”; optimal komprimering) ökar filstorleken för
JPEG-bilder. Antalet bilder och buffertkapaciteten sjunker i motsvarande grad.
464 Teknisk information
Batteriuthållighet
Den ungefärliga längden på filmsekvenser eller antalet bilder som kan tas
med ett fulladdat EN-EL15b-batteri 1 varierar beroende på monitorläget.
Siffrorna för fotografier 2 är följande:
• Endast sökare: 330 bilder (Z 7), 310 bilder (Z 6)
• Endast monitor: 400 bilder (Z 7), 380 bilder (Z 6)
Siffrorna för filmer 3 är:
• Endast sökare: 85 minuter
• Endast monitor: 85 minuter
Åtgärder som t.ex. de följande kan minska batterikapaciteten:
• Hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs
• Upprepad användning av autofokus
• Ta NEF-bilder (RAW)
• Långa slutartider
• Använda kamerans Wi-Fi- (trådlöst nätverk) och Bluetooth-funktioner
• Använda kameran med separat sålda tillbehör anslutna
• Upprepad zoomning in och ut
För att se till att du får ut mesta möjliga av Nikons uppladdningsbara
EN-EL15b-batterier:
• Håll batteriets kontakter rena. Smutsiga kontakter kan minska batteriets
prestanda.
• Använd batterierna omedelbart efter laddning. Batterierna laddas ur om de
inte används.
1 EN-EL15a/EN-EL15-batterier kan också användas, men notera att du kanske inte kan ta lika många
bilder på en enda laddning. Uthålligheten varierar med batteriets skick, temperaturen, intervallet
mellan bilderna och hur lång tid menyerna visas.
2 CIPA-standard. Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med ett NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-objektiv under följande
testförhållanden: en bild tas med standardinställningarna varje 30 sek.
3 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med kameran på standardinställningarna och ett NIKKOR Z 24–70mm f/4
S-objektiv under förhållanden specificerade av Camera and Imaging Products Association (CIPA).
Individuella filmer kan vara upp till 29 minuter och 59 sekunder långa. Inspelningen kan avslutas
innan dessa gränser nås om kamerans temperatur stiger.
Teknisk information 465
Index
Symboler
b (Autoläge) .......................................41, 45
P (Programautomatik)......................70, 71
S (Slutartidsstyrd automatik) .........70, 71
A (Bländarstyrd automatik).............70, 72
M (Manuell)...........................................70, 73
U1/U2/U3 .................................................70, 75
U (Enkelbild) .......................................84, 87
V (Serietagning L)....................... 84, 111
W (Serietagning H)...................... 84, 111
X (Serietagning H (utökad))... 85, 111
E (Självutlösare) ................................85, 87
L (Ljudlös fotografering) ......................67
x (Elektr. slutare för främre ridå) ..... 262
P (Mekanisk slutare) ............................ 262
3 (Pinpoint-AF) ........................................54
d (Enpunkts-AF) .....................................54
e (Dynamiskt AF-område) ..................55
f (Brett AF-område (litet)) .................55
g (Brett AF-område (stort)) ................55
h (Automatiskt AF-område)...............55
L (Matris) ................................................. 108
M (Centrumvägd) .................................. 108
N (Spot) .................................................... 108
t (Högdagervägd) .............................. 108
J (Röda ögon-reducering)....107, 354
L (Långsam synk)....................107, 354
M (Synk på bakre ridå) ...........107, 355
E (Exponeringskompensation) ...........82
K-knappen....................................... 49, 122
O-knappen ..................................................51
G-knappen.............................................18
c (E)-knappen.........................................84
S-knappen ......................................80, 81
W (Q)-knappen......................20, 122, 123
X-knappen ......................................122, 139
i-knappen............................................21, 92
J-knappen .................................................18
466 Teknisk information
I (Fokusindikering) ................................61
c (Blixt klar-indikator) .......................... 412
t-ikonen .....................................................40
Siffror
1 : 1 (24 × 24) ........................................... 106
16 : 9 (36 × 20)......................................... 106
5 : 4 (30 × 24) ........................................... 106
A
ADL-gaffling ............................................ 198
AE och blixtgaffling .............................. 191
AE-gaffling ............................................... 191
AE-lås .....................................................89, 90
AE-lås via avtryckaren .......................... 259
AF ......................................................... 52, 251
AF-aktivering........................................... 254
AF-C .................................................................53
AF-F ....................................................... 53, 121
AF-finjustering........................................ 299
AF-följningskänslighet......................... 291
AF-hastighet............................................ 290
AF-hjälp.............................................. 43, 256
AF-lås......................................................89, 90
AF-område i svag belysning .............. 255
AF-områdesläge........................................54
AF-ON-knappen ...........................................17
AF-S .................................................................52
Aktiv D-Lighting..................................... 110
Alt. för synkroniserade slutare .......... 261
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR) ...... 307
Anpassa i-menyn................22, 269, 284
Anpassad Picture Control 178, 179, 241
Anpassade inställningar.............148, 247
Anpassningar ..........................24, 271, 285
Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr. ..... 252
Ansiktsavkänning AF...............................57
Anslut till datorn ...........................309, 337
Anslut till smart enhet ................308, 336
Antal bilder .............................................. 465
Antal fokuspunkter ............................... 253
Använda en blixt på kameran ........... 350
Användarinställningar .................. 75, 294
Attenuator................................................ 244
Auto (Ställ in Picture Control).............. 94
Auto (Vitbalans)................................. 64, 98
Autoexponeringslås......................... 89, 90
Autofokus .......................................... 52, 251
Automatik för naturligt ljus (Vitbalans)
64, 98
Automatisk c ISO-känslighet............. 266
Automatisk distorsionskontroll ....... 184,
242
Automatisk extern blixt..............352, 359
Automatisk FP med höghastighetssynk
265
Automatisk gaffling .....................190, 267
Automatisk ISO-känslighet.......... 81, 169
Automatisk visningsomkopplare..........9
Automatiskt AF-område........................ 55
Avtryckare ........................................... 43, 44
B
Batteri.................................................... 28, 32
Batteriinformation.................................310
Batteriladdare .................................. 28, 441
Batterinivå .................................................. 34
Batteriuthållighet................................... 465
Begr. val av AF-områdesläge ............. 254
Begränsa val av monitorläge............. 298
Begränsa valbart bildområde............ 262
Beskär......................................................... 320
Beskära ...................................................... 132
Beskära filmer.................................135, 329
Betygsätt...................................................159
Bildfrekvens ............................................. 116
Bildhastighet ............................................. 85
Bildhastighet för CL-läget................... 261
Bildkommentar....................................... 303
Bildkvalitet.......................................104, 166
Bildområde......................................119, 165
Bildsensor................................... 2, 421, 427
Bildspel...................................................... 158
Bildstorlek........................................106, 166
Bildstorlek/bildfrekvens .............116, 239
Bildvisning.................................. 11, 49, 122
Bildöverlägg ............................................ 326
Blixt .......................................... 107, 349, 408
Blixt (Vitbalans)...................................64, 98
Blixt klar-indikator ................................. 412
Blixtgaffling.............................................. 191
Blixtinformation ............................359, 384
Blixtkompensation.......................189, 356
Blixtläge ...........................................107, 354
Blixtslutartid ............................................ 266
Blixtstyrning ...................................186, 352
Blixtsynkhastighet........................265, 351
Bländare.......................................................72
Bländarstyrd automatik..........................72
Brett AF-område ....................55, 113, 121
Brusreduc. vid högt ISO..............183, 241
Brusreducering för lång exp.............. 183
Brännvidd................................................. 449
Brännviddsskala ..................................... 449
Bulb................................................................78
C
Camera Control Pro 2........................... 416
Capture NX-D................................... 68, 337
Centrumvägd.................................108, 258
CHARGE-lampan....................................29, 30
CPU-kontakter ........................................ 447
Creative Lighting System (CLS) ........ 408
Creative Picture Control (Kreativ
Picture Control) .......................................94
D
Datum och tid.................................. 39, 295
Datumformat ................................... 40, 295
DCF ............................................................. 443
Delad zoomskärm ................................. 270
Diffraktionskompensation ........184, 242
Dioptrijusteringskontroll ......................... 8
Teknisk information 467
Direkt solljus (Vitbalans)..................64, 98
DISP-knappen..............................................15
Distorsionskontroll................................ 324
D-Lighting ................................................ 323
DX................................................................ 106
DX-format................................................. 119
Dynamiskt AF-område.................. 55, 113
E
Efter radering .......................................... 156
Efter serie, visa ........................................ 157
Elektronisk vibrationsreducering..... 120
Elektronisk VR.......................................... 243
Enhetlig blixtstyrning........................... 353
Enkelbild ..................................... 84, 87, 111
Enpunkts-AF ............................54, 113, 121
EV-steg för exp.kontroll....................... 257
Exif............................................................... 443
Exponering........................................ 82, 257
Exponeringsdata.................................... 125
Exponeringsfördröjning...................... 261
Exponeringskompensation82, 257, 266
Exponeringslås ...................................89, 90
Extern mikrofon.............................118, 416
F
Fattningsadapter ................................... 455
Felmeddelanden...........................394, 396
Felsökning................................................ 387
Filinformation ......................................... 125
Filmer ........................................... 45, 49, 114
Filmfiltyp................................................... 239
Filminspelningsknapp ............................46
Filminspelningsmeny..................146, 238
Filmkvalitet .....................................116, 239
Filnamnstillägg....................................... 165
Filnummersekvens................................ 263
Filtereffekter ...............................................97
Finjustera optimal exponer................ 258
Finjustering av vitbalans.............. 99, 171
Firmwareversion .................................... 313
Flexibelt program .....................................71
468 Teknisk information
Flimmerreducering......................185, 242
Fluorescerande (Vitbalans) ............64, 98
Flygplansläge.......................................... 308
Fn1-knappen ...............................................24
Fn2-knappen ...............................................24
Fokusföljning med låsning ................ 252
Fokusindikering ........................................61
Fokuslås ................................................89, 90
Fokusläge ....................................................52
Fokuspunkt.................................................89
Formatera minneskort......................... 294
Foto/filmväljare..................................42, 46
Fotografering m fokusförskj.............. 231
Fotografering med fjärrstyrd blixt.. 349,
362
Fotograferingsdata ............................... 128
Fotograferingsmeny....................143, 160
Fotoinformation..................................... 124
Frekvensomfång.................................... 245
Funktion utan minneskort ................. 310
Funktionsknappar ....................................24
Funktionsratt..............................................70
FV-lås.................................................357, 411
FX........................................................106, 119
Färgrymd .................................................. 182
Färgtemperatur......................65, 100, 173
Förblixt ...................................................... 411
Fördröjning till avstängning.............. 260
Förenklat trådlöst läge ..... 370, 378, 385
G
Gaffling...................................................... 267
Gafflingsföljd........................................... 268
Glödlampa (Vitbalans) .....................64, 98
Gruppblixt ............................. 368, 376, 384
H
Hantera Picture Control .............179, 241
HDMI ....................................... 306, 345, 443
HDMI-inspelare ...................................... 346
HDMI-kabel.............................................. 414
HDMI-kontakt ......................................... 345
Helskärmsläge........................... 11, 49, 122
Histogram........................................126, 127
Hjälp ............................................................. 20
Hög ............................................................... 80
Högdagervägd........................................ 108
Högdagrar ................................62, 108, 126
Högsta känslighet........................... 81, 169
Hörlurar ..................................................... 245
Hörlursvolym...........................................245
I
Icke-CPU-objektiv ..................................300
Information om varumärken ............. 444
Informationsdisplay..............15, 298, 401
Inställningshistorik.......................331, 335
Inställningsmeny ..........................152, 293
Inställningsring................................ 61, 447
Intervalltimerfotografering................212
Invertera indikatorer............................. 283
ISO-känslighet.........................80, 169, 240
i-TTL ......................................... 352, 353, 408
J
JPEG ............................................................104
Jämförelse sida vid sida.......................329
Jämn (Ställ in Picture Control)............. 94
K
Kabelklämma...........................................417
Kamerahuslock ................................ 36, 414
Klocka.................................................... 38, 40
Klockbatteri................................................ 40
Kommandoratt ................................ 17, 281
Kompatibla objektiv ............................. 431
Kontrollpanel...................................... 5, 407
Kontrollpanelens sökare ..................... 297
Konturförstärkningar............................ 264
Kopplingsläge ................................307, 365
Korrigering av röda ögon ................... 323
Känslighet................................................... 80
L
L (stor) ........................................................ 106
Ladda batteriet..........................................28
Laddningsnätadapter 29, 413, 430, 442
Lagringsmapp......................................... 161
Landskap (Ställ in Picture Control).....94
LED-lampa................................................ 307
Ljudlös fotografering .................... 67, 237
Lutningsbar monitor ................................. 3
Låg .................................................................80
Långsam synk ......................................... 107
Längsta slutartid .................................... 169
M
M (mellan) ................................................. 106
Manuell .....................................73, 352, 360
Manuell blixt med avst.prioritet...... 352,
360
Manuell fokusering ...........................53, 61
Manuell fokusring i AF-läge............... 256
Manuellt förinställt värde (Vitbalans).....
65, 98, 101, 175
Matrismätning ........................................ 108
Max antal exponer. i följd ................... 261
Maximal bländare.................................. 412
Menyguide............................................... 143
MF....................................................................53
Mikrofon ..........................................118, 416
Mikrofonkänslighet......................118, 244
Min meny.................................................. 331
Miniatyrbild ................................................12
Minnesbuffert ............................................86
Minneskort...............................32, 462, 463
Minneskortskapacitet .......................... 463
Minsta bländare ..................................... 459
Mired.......................................................... 172
Modelleringsblixt .................................. 267
Molnigt (Vitbalans)............................64, 98
Monitor...........................................6, 10, 398
Monitoralternativ för visning ............ 155
Monitorlägesknappen .............................. 8
Teknisk information 469
Monitorns färgbalans........................... 296
Monitorns ljusstyrka ............................. 295
Monokrom (Ställ in Picture Control) ..94
Montera objektivet ..................................36
Motivföljning..............................................58
Multiexponering .................................... 200
Multiväljare .................................................18
Mätning..................................................... 108
Mättade färger (Ställ in Picture Control)
94
N
Namnge fil.......................................165, 239
Nedladdnignscenter.................................. ii
NEF (RAW)........................................104, 168
NEF (RAW)-bearbetning ...................... 317
Neutral (Ställ in Picture Control)..........94
N-Log-inställning................................... 348
Nätadapter ......................................413, 418
O
Objektiv.............................................. 36, 446
Objektivets monteringsmarkering.....36
Objektivfäste ..............................................36
OK-knappen....................................279, 290
Optisk AWL......................................375, 382
Optisk/radiostyrd AWL ........................ 383
P
Pekskärm...............................................10, 59
Pekskärmsavtryckare........................10, 59
Pekskärmskontroller............... 10, 59, 305
Perspektivkontroll ................................. 325
PictBridge ........................................342, 443
Picture Controls......................94, 177, 241
Pinpoint-AF....................................... 54, 113
Platsdata ..........................................130, 306
Porträtt (Ställ in Picture Control).........94
Primär kommandoratt ............................17
Prioritera sökaren ....................................... 9
Problem och lösningar ........................ 388
Produktens serienummer........................ 4
470 Teknisk information
Programautomatik...................................71
R
Radera........................................51, 140, 155
Radera aktuell bild ......................... 51, 140
Radera alla bilder ................................... 141
Radera markerade bilder .................... 141
Radiostyrd AWL...................................... 364
Redigera film ..................................135, 329
Reducering av vindbrus ...................... 245
Referensbild för dammbortt.............. 301
Rengöra bildsensorn ...................300, 421
Repeterande blixt.........................353, 360
Repeterande fjärrblixt....... 372, 380, 385
Retuscheringsmeny.............................. 314
RGB .......................................... 126, 165, 182
Rotera hög ......................................123, 157
Rutnät i inramning ................................ 264
Räta upp.................................................... 324
Röda ögon-reducering ........................ 107
S
S (liten) ....................................................... 106
Samma som fotoinställningar........... 114
Sekundär kommandoratt ......................17
Sekundärväljare .................................17, 89
Serietagning........................................84, 87
Serietagning H................................. 84, 111
Serietagning H (utökad)............... 85, 111
Serietagning L.................................. 84, 111
Serietagningsläge ................... 84, 87, 111
Signalalternativ ...................................... 305
Självutlösare ............................87, 111, 259
Skapa timelapse-film............................ 223
Skugga (Vitbalans) ...................................98
Skydda fotografier ...................................69
Skärpeplansmarkering ...........................62
Slowmotionfilmer.................................. 117
Slutartid.................................................71, 73
Slutartids- och bländarlås................... 281
Slutartidsstyrd automatik......................71
Slutartyp ................................................... 262
Släpp knapp och anv. ratt................... 283
Smart enhet .......................... 109, 308, 336
Snabbeskärning ..................................... 132
Snabbskärpa.............................................. 97
SnapBridge........................................ 40, 336
Snärta ........................................................... 11
Sommartid ........................................ 39, 295
Spara användarinställningar....... 75, 294
Spara nuvarande bildruta................... 138
Spara punkter eft. orient. .................... 253
Spara/ladda inställningar.................... 311
Sparar i NEF (RAW).................................168
Specifikationer........................................ 431
Spot.............................................................108
Språk (Language)............................ 38, 294
Standard (Ställ in Picture Control) ..... 94
Standard i-TTL-upplättningsblixt.....408
Standardinställningar..................143, 387
Stativ............................................................. 78
Storlek...............................................106, 166
Stort dynamiskt omfång (HDR)......... 207
Strömbrytare ............................................. 38
Strömkontakt .................................413, 418
Ställ in Picture Control .........94, 177, 241
Synk på bakre ridå .................................107
Sökare ................................................... 8, 404
Sökarens fokus............................................. 8
Sökarens färgbalans.............................. 297
Sökarens ljusstyrka................................297
Sökarlock...................................................415
Sökarokular ................................................... 8
T
Ta bort objektivet från kameran......... 37
Textinmatning ................................. 13, 162
Tid.................................................................. 78
Tidkod ........................................................ 246
Tidszon ............................................... 39, 295
Tidszon och datum ........................ 39, 295
TIFF (RGB)..................................................104
Tillbehör ....................................................413
Tillbehörskontakt................................... 439
Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR)........ 308
Tillämpa inställn. på livevisning ....... 264
Tryck in avtryckaren halvvägs..............43
Tryck in avtryckaren hela vägen ner..44
Trådlös....................................................... 341
Trådlös fjärrkontroll ........... 307, 364, 415
Trådlös sändare (WT-7)..... 309, 341, 414
Trådutlösare ..................................... 78, 414
U
Upphovsrättsinnehavare.................... 304
Uppladdningsbart litiumjonbatteri ..28,
413, 442
Upplåsningsknapp för funktionsratten.
70
USB.....................................................337, 342
Utlösarläge........................................ 84, 111
V
Vibrationsreducering ........ 112, 189, 243
ViewNX-i ............................................ 68, 337
Vinjetteringskontroll ...................184, 242
Virtuell horisont .................................15, 16
Visa alla i serietagningsläge............... 264
Visning av högdagrar........................... 292
Visning av tagen bild...................123, 156
Visningsmapp ......................................... 155
Visningsmeny ................................143, 154
Visningszoom .........................12, 127, 139
Vitbalans ...............................................63, 98
Vitbalansgaffling.................................... 195
Volym.................................................. 50, 305
Välj AF-C-prioritet.................................. 251
Välj AF-S-prioritet .................................. 251
Välj att överföra till smart enhet....... 134
Välj att överföra/avmarkera ............... 134
Välj bildområde.............................119, 165
Välj datum .......................................141, 142
Välj färgtemperatur (Vitbalans) 65, 100,
173
Välj start-/slutpunkt.............................. 135
Väntelägestimer.....................44, 260, 306
Teknisk information 471
W
WB (Vitbalans).....................................63, 98
Wi-Fi...................................................109, 341
X
XQD-minneskort .................................... 462
Å
Återstående exponeringar ....................34
Återställ .........................161, 239, 250, 313
Återställ alla inställningar ................... 313
Återställ anpassningsmenyn ............. 250
Återställ användarinställningar . 76, 294
Återställ filminspelningsmenyn ....... 239
Återställ fotograferingsmenyn ......... 161
Återställa standardinställningarna.. 387
Ä
Ändra storlek ........................................... 321
Ö
Ögonavkänning AF ..................................57
Ögonsensor .................................................. 8
Överensstämmelsemärkning ............ 309
Översiktsdata .......................................... 131
472 Teknisk information
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon
form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan
skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
SB9E03(1B)
6MOA101B-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising