Nikon | DF | Nikon Df Användarhandbok

Nikon Df Användarhandbok
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i
någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner)
utan skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Användarhandbok
Nikon Användarstöd
Besök webbplatsen nedan för att registrera kameran och hålla dig
uppdaterad med den senaste produktinformationen. Här finns svar på
vanliga frågor (FAQ) och du kan kontakta oss för teknisk hjälp.
http://www.europe-nikon.com/support
Tryckt i Europa
SB3J01(1B)
6MB1921B-01
Sv
AMA15547
Sv
Tack för att du har valt att köpa en digital spegelreflexkamera
(systemkamera) från Nikon. För att få maximal nytta av kameran, läs
instruktionerna noga och förvara dem på en plats där alla som
använder produkten kan få tillgång till dem.
Symboler och ikoner
För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver
används följande symboler och ikoner:
D
Denna ikon används för varningar; det är information som du bör läsa
innan du använder kameran, så att du undviker att skada den.
A
Denna ikon används för meddelanden; information som du bör läsa
innan du använder kameran.
0
Denna ikon används för hänvisningar till andra sidor i handboken.
Menyposter, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas
i fet stil.
Kamerainställningar
Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningar används.
Hjälp
Använd kamerans hjälpfunktion för hjälp med menyalternativ eller andra
ämnen. Se sida 15 för mer information.
A För säkerhets skull
Läs säkerhetsanvisningarna i “För säkerhets skull” (0 x–xii) innan
du använder kameran för första gången.
Förpackningens innehåll
Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:
Lock till tillbehörssko BS-1
Kamerahuslock BF-1B
Df-kamera
EN-EL14a
uppladdningsbart
litiumjonbatteri (med
polskydd)
Rem AN-DC9 (0 18)
Batteriladdare MH-24
(resenätadapter
medföljer i länder eller
regioner där det behövs;
formen varierar beroende
på inköpslandet.)
Sökarlock DK-26
(0 23)
USB-kabel UC-E6
Snöre för sökarlock (0 23)
ViewNX 2 Cd
Användarhandbok (denna
handbok)
Om du köpt en objektivsats (säljs separat), kontrollera att
förpackningen även innehåller ett objektiv. Minneskort säljs separat
(0 363). Kameror köpta i Japan visar endast menyer och
meddelanden på engelska och japanska; andra språk stöds inte. Vi ber
om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka.
i
Innehållsförteckning
För säkerhets skull.........................................................................................x
Obs! ................................................................................................................ xiii
Introduktion
1
Bli bekant med kameran............................................................................ 1
Kameramenyer............................................................................................15
De första stegen..........................................................................................18
Grunderna för fotografering och bildvisning
29
Ta bilder .........................................................................................................29
Grundläggande bildvisning ...................................................................34
Radera oönskade fotografier .................................................................35
Exponeringsläge
36
P: Programautomatik............................................................................38
S: Slutartidsstyrd automatik ...............................................................39
1/3 STEP (Exponeringsläge S och M)...................................................40
A: Bländarstyrd automatik...................................................................41
M: Manuell.................................................................................................42
Långtidsexponeringar (Endast läge M)......................................44
Utlösarläge
46
Välja ett utlösarläge...................................................................................46
Självutlösarläge...........................................................................................48
Läget uppfälld spegel...............................................................................50
ii
Alternativ för bildlagring
51
Bildområde................................................................................................... 51
Bildkvalitet och storlek............................................................................. 55
Bildkvalitet................................................................................................55
Bildstorlek .................................................................................................58
Fokus
59
Autofokus ..................................................................................................... 59
Autofokusläge .........................................................................................59
AF-områdesläge .....................................................................................62
Val av fokuspunkt...................................................................................64
Fokuslås .....................................................................................................66
Manuell fokusering.................................................................................... 68
ISO-känslighet
70
ISO-känslighetsratten............................................................................... 70
Automatisk ISO-känslighet..................................................................... 72
Exponering
75
Mätning ......................................................................................................... 75
Autoexponeringslås.................................................................................. 77
Exponeringskompensation.................................................................... 79
iii
Vitbalans
81
Vitbalansalternativ.....................................................................................81
Finjustering av vitbalans..........................................................................84
Välja färgtemperatur.................................................................................88
Manuellt förinställt värde ........................................................................90
Fotografering med sökaren ...............................................................90
Livevisning (Spotmätning av vitbalans) ........................................93
Hantera förinställningar ......................................................................96
Bildoptimering
100
Picture Controls ....................................................................................... 100
Skapa anpassade Picture Controls................................................ 106
Bevara detaljer i högdagrar och skuggor ....................................... 110
Aktiv D-Lighting .................................................................................. 110
Stort dynamiskt omfång (HDR)...................................................... 112
Fotografering med blixt
116
Använda en blixt ..................................................................................... 116
i-TTL-blixtstyrning............................................................................... 124
Blixtlägen.................................................................................................... 125
Blixtkompensation.................................................................................. 128
FV-lås............................................................................................................ 130
Andra fotograferingsalternativ
133
Tvåknappsåterställning: Återställa standardinställningar........ 133
Gaffling........................................................................................................ 136
Multiexponering...................................................................................... 149
Intervalltimerfotografering.................................................................. 156
Icke-CPU-objektiv.................................................................................... 163
Objektiv utan AI-funktion ................................................................ 167
Platsdata..................................................................................................... 170
iv
Fotografering med livevisning
172
Fokusering i livevisning .................................................................... 175
Använda P-knappen .......................................................................... 179
Livevisningsdisplayen: Fotografering med livevisning......... 180
Informationsdisplayen: Fotografering med livevisning........ 182
Manuell fokusering............................................................................. 183
Mer om bildvisning
185
Helskärmsläge...........................................................................................185
Fotoinformation .................................................................................. 188
Miniatyrbildsvisning ...............................................................................196
Kalenderbildvisning ................................................................................197
Ta en närmare titt: Visningszoom ......................................................199
Skydda fotografier från radering........................................................201
Radera fotografier....................................................................................203
Helskärms-, miniatyrbilds- och kalenderbildvisning.............. 203
Visningsmenyn .................................................................................... 205
Anslutningar
208
Installera ViewNX 2..................................................................................208
Använda ViewNX 2..................................................................................211
Kopiera bilder till datorn .................................................................. 211
Visa bilder .............................................................................................. 213
Skriva ut fotografier ................................................................................214
Visa fotografier på en TV .......................................................................222
v
Menyguide
224
Standardinställningar ............................................................................ 224
D Visningsmenyn: Hantera bilder ................................................... 229
Visningsmapp.................................................................................. 230
Dölj bild ............................................................................................. 230
Monitoralternativ för visning..................................................... 232
Visning av tagen bild .................................................................... 232
Efter radering................................................................................... 233
Rotera hög ........................................................................................ 233
Bildspel .............................................................................................. 234
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ................... 235
Fotograferingsmenybank ........................................................... 236
Lagringsmapp ................................................................................. 237
Namnge fil ........................................................................................ 239
Färgrymd........................................................................................... 240
Vinjetteringskontroll..................................................................... 241
Automatisk distorsionskontroll................................................. 241
Brusreducering vid lång exp. (Brusreducering för
långtidsexponering)................................................................. 242
Brusreducer. vid högt ISO ........................................................... 242
A Anpassade inställningar:
Finjustera kamerainställningar ...................................................... 243
Bank för anpassade inställn........................................................ 245
a: Autofokus .......................................................................................... 246
a1: Välj AF-C-prioritet.................................................................... 246
a2: Välj AF-S-prioritet .................................................................... 246
a3: Fokusföljning med låsning .................................................. 247
a4: AF-aktivering............................................................................. 247
a5: Fokuspunktsbelysning .......................................................... 248
a6: Loopa val av fokuspunkt ...................................................... 249
a7: Antal fokuspunkter................................................................. 249
b: Mätning/exponering .................................................................... 250
b1: Centrumvägt område............................................................ 250
b2: Finjustera optimal exponer................................................. 250
c: Timers/AE-lås.................................................................................... 251
c1: AE-lås via avtryckaren ............................................................ 251
c2: Väntelägestimer....................................................................... 251
c3: Självutlösare .............................................................................. 252
c4: Fördröjning av monitoravst................................................. 253
vi
d: Fotografering/visning................................................................... 253
d1: Signal........................................................................................... 253
d2: Rutnät i sökaren....................................................................... 253
d3: Visning av ISO-tal .................................................................... 254
d4: Skärmtips ................................................................................... 254
d5: Bildhastighet för CL-läget .................................................... 254
d6: Max antal exponer. i följd..................................................... 254
d7: Filnummersekvens ................................................................. 255
d8: Informationsdisplay ............................................................... 256
d9: Lcd-belysning........................................................................... 256
d10: Exponeringsfördröjning..................................................... 256
e: Gaffling/blixt .................................................................................... 257
e1: Blixtsynkhastighet................................................................... 257
e2: Blixtslutartid .............................................................................. 258
e3: Extra blixt.................................................................................... 258
e4: Exponeringskomp. för blixt ................................................. 259
e5: Modelleringsblixt .................................................................... 259
e6: Automatisk gaffling................................................................ 259
e7: Autom. gaffling (M-läge) ...................................................... 260
e8: Gafflingsföljd............................................................................. 260
f: Reglage................................................................................................ 261
f1: D-knapp ...................................................................................... 261
f2: OK-knappen ............................................................................... 261
f3: Multiväljare................................................................................. 262
f4: Tilldela Fn-knapp...................................................................... 263
f5: Tilldela granskningsknapp.................................................... 266
f6: Tilldela AE-L/AF-L-knapp ....................................................... 267
f7: Anpassa kommandorattar .................................................... 267
f8: Släpp knapp och använd ratt............................................... 269
f9: Funktion utan minneskort .................................................... 269
f10: Invertera indikatorer............................................................. 269
f11: Finjustering av slutartid....................................................... 270
B Inställningsmenyn: Kamerainställning.........................................271
Formatera minneskort.................................................................. 272
Monitorns ljusstyrka...................................................................... 273
Automatisk infodisplay ................................................................ 273
Referensbild för dammbortt. ..................................................... 274
Flimmerreducering........................................................................ 276
vii
Tidszon och datum........................................................................ 276
Språk (Language) ........................................................................... 277
Automatisk bildrotering .............................................................. 277
Bildkommentar ............................................................................... 278
Information om upphovsrätt..................................................... 279
Spara/ladda inställningar ............................................................ 280
Virtuell horisont .............................................................................. 282
AF-finjustering ................................................................................ 283
Tilldela Fn-knapp på fjärrk. ......................................................... 284
Trådlös mobiladapter ................................................................... 284
Eye-Fi-överföring............................................................................ 285
Firmwareversion............................................................................. 286
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior................ 287
Skapa retuscherade kopior.............................................................. 289
D-Lighting......................................................................................... 291
Korrigering av röda ögon............................................................ 292
Beskär ................................................................................................. 293
Monokrom........................................................................................ 294
Filtereffekter..................................................................................... 295
Färgbalans ........................................................................................ 296
Bildöverlägg..................................................................................... 297
NEF (RAW)-bearbetning .............................................................. 300
Ändra storlek ................................................................................... 302
Snabbretuschering........................................................................ 304
Räta upp ............................................................................................ 304
Distorsionskontroll ........................................................................ 305
Fisheye-objektiv ............................................................................. 305
Färgläggningsbild.......................................................................... 306
Färgteckning.................................................................................... 306
Perspektivkontroll.......................................................................... 307
Miniatyreffekt .................................................................................. 308
Selektiv färg...................................................................................... 309
Jämförelse sida vid sida ............................................................... 311
O Min meny/m Inställningshistorik ................................................ 313
Inställningshistorik ............................................................................. 317
viii
Teknisk information
318
Kompatibla objektiv................................................................................318
Övriga tillbehör.........................................................................................323
Ansluta en strömkontakt och nätadapter.................................. 326
Vård av kameran.......................................................................................328
Förvaring ................................................................................................ 328
Rengöring .............................................................................................. 328
Lågpassfiltret ........................................................................................ 329
“Rengör nu” ...................................................................................... 329
“Rengör vid start/avstängn.” ...................................................... 330
Manuell rengöring ......................................................................... 331
Vård av kamera och batteri: Försiktighetsåtgärder .....................335
Exponeringsprogram (läge P)..............................................................339
Felsökning ..................................................................................................340
Batteri/display ...................................................................................... 340
Fotografering........................................................................................ 341
Bildvisning ............................................................................................. 343
Övrigt....................................................................................................... 345
Felmeddelanden ......................................................................................346
Specifikationer ..........................................................................................352
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) ............................. 360
Godkända minneskort ...........................................................................363
Minneskortskapacitet.............................................................................364
Batteriets livslängd..................................................................................367
Index.............................................................................................................368
Garantivillkor - Nikons europeiska servicegaranti .......................374
ix
För säkerhets skull
Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och
följa nedanstående säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran.
Förvara säkerhetsanvisningarna på en plats där alla som använder produkten
har tillgång till dem.
Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte
följs:
Denna ikon indikerar en varning. Läs alla varningar innan du använder
A den här Nikon-produkten, för att undvika risk för personskador.
❚❚ VARNINGAR
A Se till att solen inte hamnar i bilden
Se till att inte solen hamnar i bilden
när du fotograferar
bakgrundsbelysta motiv. Solljus
som fokuseras i kameran när solen
är i eller nära bilden kan orsaka
brand.
A Titta inte rakt in i solen genom sökaren
Det finns risk för bestående
ögonskador om man tittar rakt in i
solen eller en annan stark ljuskälla
genom sökaren.
A Använda sökarens
dioptrijusteringskontroll
Var försiktig när du använder
sökarens dioptrijusteringskontroll
med ögat mot sökaren, så att du
inte oavsiktligt sticker fingret i ögat.
A Använd inte produkten i närheten av
lättantändlig gas
Använd aldrig elektronisk
utrustning i närheten av
lättantändlig gas, eftersom det finns
risk för explosion och brand.
x
A Stäng genast av produkten i händelse av
tekniskt fel
Koppla genast bort nätadaptern och
ta bort batteriet om produkten eller
nätadaptern (säljs separat) ryker
eller luktar konstigt. Var försiktig så
att du inte bränner dig. Fortsatt
användning kan resultera i
personskador. Ta ut batteriet och
kontakta sedan en Nikonauktoriserad serviceverkstad för
kontroll av produkten.
A Ta inte isär produkten
Du kan skada dig om du rör delar
inuti produkten. Om ett fel uppstår
ska du överlåta ev.
reparationsarbete till en fackman.
Om du råkar tappa eller stöta till
produkten så att den öppnas, tar du
bort batteriet och/eller nätadaptern
och lämnar in produkten på en
Nikon-auktoriserad serviceverkstad.
A Förvara produkten utom räckhåll för barn
Underlåtenhet att följa ovanstående
försiktighetsåtgärd kan leda till
personskador. Tänk dessutom på att
små komponenter kan utgöra en
kvävningsrisk. Om ett barn skulle
svälja en komponent som ingår i
denna kamera, kontakta
omedelbart en läkare.
A Låt inte barn ha kameraremmen runt
halsen
Ett barn som har kameraremmen
runt halsen kan strypas.
A Vidrör inte kameran, batteriet eller
laddaren under en längre period medan
enheterna är påslagna eller används
Enhetens delar blir varma. Om den
kommer i direkt kontakt med huden
under en längre tid kan det leda till
lågtemperaturbrännskador.
A Lämna inte produkten på en plats där den
kan utsättas för extremt hög temperatur,
såsom i en stängd bil eller i direkt solljus
Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till skador eller
brand.
A Hantera batterierna varsamt
Batterier kan läcka eller explodera
till följd av ovarsam hantering. Iaktta
följande försiktighetsåtgärder när
du hanterar batterier till produkten:
• Använd endast batterier som är
godkända för användning med den
här produkten.
• Undvik att kortsluta eller att ta isär
batteriet.
• Kontrollera att produkten är
avstängd innan du byter batteri. Om
du använder en nätadapter
kontrollerar du att den inte är
inkopplad.
• Försök inte att sätta i batteriet upp
och ned eller åt fel håll.
• Utsätt inte batteriet för hög värme
eller öppen eld.
• Sänk inte ned batteriet i vatten och
utsätt det inte för väta.
• Sätt på polskyddet innan du
transporterar batteriet. Transportera
eller förvara inte batteriet
tillsammans med metallföremål,
t.ex. halsband eller hårspännen.
• Batterier kan börja läcka om de är
helt urladdade. Undvik skador på
produkten genom att avlägsna
batteriet om det är urladdat.
• Sätt på polskyddet och förvara
batteriet på en sval, torr plats när
det inte används.
• Batteriet kan vara varmt direkt efter
användning eller om produkten
drivs med batteri under en längre
tid. Stäng av kameran och låt
batteriet svalna innan du tar ur det.
• Avbryt genast all användning om
batteriet ändrar färg eller form.
xi
A Hantera laddaren enligt anvisningarna
A Rikta inte blixten mot föraren av ett fordon
• Håll torr. Om denna
Underlåtenhet att följa ovanstående
försiktighetsåtgärd kan leda till
försiktighetsåtgärd inte följs kan det
olyckor.
leda till skador eller fel på produkten
på grund av brand eller elstötar.
A Hantera blixten med försiktighet
• Damm på eller i närheten av
• Om du använder kameran med blixt
stickkontaktens metalldelar ska tas
i närheten av hud eller andra
bort med en torr duk. Fortsatt
föremål kan det leda till
användning kan i annat fall resultera
brännskador.
i brand.
• Om extra blixtar används i närheten
• Gå inte i närheten av laddaren
av motivets ögon kan det orsaka
under åskväder. Det medför risk för
tillfällig synförsämring. Blixten ska
elektriska stötar.
vara minst en meter från motivet.
• Hantera inte kontakten eller laddaren
Var särskilt försiktig när du
med våta händer. Om denna
fotograferar småbarn.
försiktighetsåtgärd inte följs kan det
leda till skador eller fel på produkten A Undvik kontakt med flytande kristaller
Var försiktig om monitorn går
på grund av brand eller elstötar.
sönder så att du inte skadar dig på
• Använd inte med resetransformatorer
det krossade glaset, och undvik att
eller adaptrar som utformats för att
de flytande kristallerna från
omforma en spänning till en annan
monitorn kommer i kontakt med
och ej heller med DC-till-AChud, ögon eller mun.
omformare, som omformar likström
till växelström. Detta kan skada
A Bär inte stativ med ett objektiv eller
produkten eller föranleda
kamera monterad
överhettning eller risk för brand.
Du kan ramla eller slå till någon av
misstag, vilket kan orsaka skada.
A Använd rätt kablar
När du ansluter kablar i in- och
A Följ instruktionerna från flygbolags- och
utgångskontakterna ska du endast
sjukhuspersonal
använda de kablar som medföljer
Kameran sänder ut radiofrekvenser
produkten eller som säljs av Nikon.
som kan störa medicinsk utrustning
A CD-ROM-skivor
eller flygplansnavigering. Inaktivera
CD-ROM-skivorna med program och
den trådlösa nätverksfunktionen
handböcker får inte spelas upp i
och ta bort alla trådlösa tillbehör
vanliga CD-spelare. Om man spelar
från kameran innan du går ombord
CD-ROM-skivor i en CD-spelare
på ett flygplan, och stäng av
avsedd för musik kan man skada
kameran under start och landning.
hörseln eller utrustningen.
På vårdinrättningar, följ personalens
anvisningar angående användning
av trådlösa enheter.
xii
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här • Nikon kan inte hållas ansvarigt för
produkten får reproduceras, överföras,
eventuella skador som har uppkommit
skrivas av, översättas till ett annat
till följd av användningen av denna
språk eller lagras i ett
produkt.
dokumentationssystem i någon form • Alla rimliga åtgärder har vidtagits för
eller med några medel, utan
att säkerställa att informationen i de
föregående skriftligt medgivande från
här handböckerna är exakt och så
Nikon.
fullständig som möjligt. Skulle du mot
• Nikon förbehåller sig rätten att när
förmodan upptäcka fel eller brister är
som helst, utan föregående
vi tacksamma om du påtalar
meddelande, ändra specifikationerna
felaktigheterna för närmaste Nikonför maskinvara- och program som
återförsäljare (se separat kontaktlista).
beskrivs i dessa handböcker.
Meddelanden till kunder i Europa
VARNING
RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FEL TYP. SKROTA ANVÄNDA
BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
Denna symbol indikerar att
elektrisk och elektronisk
utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Den här produkten ska lämnas till
separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten
tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning
hjälper till att spara på naturresurserna
och förhindrar den negativa påverkan
på människors hälsa och på miljön
som kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
Denna symbol anger att
batteriet måste lämnas in till
separat insamling.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta
med denna återvinningssymbol eller
inte, måste sopsorteras och lämnas in
för återvinning. De får inte slängas
bland hushållsavfallet.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
xiii
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om
du raderar bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter.
Raderade filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av
kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för uppsåtlig
användning av personliga bilddata. Det är ditt ansvar att skydda din data mot
denna risk för missbruk.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan,
bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram,
eller formatera enheten och sedan helt och hållet fylla den igen med bilder som
inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Ta även
bort ev. bilder som du använder för att förinställa manuellt (0 90). Var försiktig när
du kasserar datalagringsenheter så du inte skadar dig.
xiv
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats
digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande enhet kan vara
straffbart enligt lag.
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior och
reproduktioner
Varningar har utfärdats beträffande
kopiering och reproduktion av
värdehandlingar som ges ut av privata
företag (aktier, fakturor, checkar,
presentkort osv.), busskort eller
kuponger, förutom då ett rimligt antal
Det är förbjudet att kopiera eller
kopior behövs för användning av ett
reproducera sedlar, mynt eller
företag. Det är även förbjudet att kopiera
värdepapper som används i andra länder.
eller reproducera pass som har utfärdats
av statliga myndigheter, licenser som
Det är förbjudet att utan föregående
getts ut av offentliga myndigheter och
tillstånd av vederbörlig myndighet
privata grupper, ID-kort samt biljetter,
kopiera eller reproducera oanvända
t.ex. busskort och måltidskuponger.
frimärken eller förfrankerade vykort som
ges ut av staten.
• Upphovsrättsregler
Kopiering och reproduktion av
Det är förbjudet att kopiera eller
upphovsrättsskyddade verk som böcker,
reproducera frimärken som ges ut av
musik, målningar, träsnitt, kartor,
staten och certifierade dokument som
ritningar, filmer och fotografier regleras
anges i gällande lagstiftning.
av nationella och internationella
upphovsrättslagar. Använd inte den här
produkten i syfte att framställa olagliga
kopior eller på något sätt som strider mot
gällande upphovsrättslagar.
• Material som inte får kopieras eller reproduceras
enligt lag
Det är förbjudet att reproducera sedlar,
mynt, värdepapper, statsobligationer
eller premieobligationer, även om
sådana kopior eller avbildningar är
märkta med ordet “Oäkta” eller liknande.
xv
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Nikons kameror är utformade för att möta mycket höga standarder och de innehåller
avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon (inklusive
laddare, batterier, nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av Nikon för specifik
användning med den här digitalkameran från Nikon är tillverkade för att användas inom
de användar- och säkerhetskrav som gäller för den här elektroniska kretsen.
Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra gälla om
du använder andra elektroniktillbehör än de från Nikon. Användning av
litiumjonbatterier från tredje part som inte bär den holografiska Nikonförseglingen som visas till höger kan leda till felfunktion hos kameran
eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går sönder eller läcker.
Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om tillbehör från
Nikon.
xvi
D Använd endast tillbehör från Nikon
Endast tillbehör från Nikon som är certifierade av Nikon speciellt för
användning med denna digitalkamera från Nikon är konstruerade för att
uppfylla de användar- och säkerhetskrav som gäller. DET FINNS RISK ATT
KAMERAN SKADAS OCH GARANTIN KAN UPPHÖRA ATT GÄLLA OM DU ANVÄNDER ANDRA
TILLBEHÖR ÄN DE FRÅN NIKON.
D Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service. Nikon
rekommenderar genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikonauktoriserad servicerepresentant en gång om året eller vartannat år och
service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden genomgång och
service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran.
Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex.
objektiv eller blixtar (säljs separat), bör tas med vid genomgång eller service
av kameran.
A Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska
innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du
tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos
produkten.
A Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online på
följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på
vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och
fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikonåterförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
http://imaging.nikon.com/
xvii
xviii
XIntroduktion
Bli bekant med kameran
Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerareglagen och
displayerna. Detta avsnitt kan vara bra att gå tillbaka till när du läser
resten av handboken.
X
Kamerahuset
9
10 11
1
1
2
12
3
13
4
14
5
15
6
7
8
1 Ögla för kamerarem
2 Exponeringskompensationsratt..... 79
3 Upplåsningsknapp för
exponeringskompensationsratt..... 79
4 ISO-känslighetsratt............................ 70
5 Upplåsningsknapp för ISOkänslighetsratt.................................... 70
6 Skärpeplansmarkering (E) ............ 69
7 Tillbehörssko (för extra blixt) ........116
8 Lock till tillbehörssko ......................116
9 Upplåsningsknapp för slutartidsratt
................................................................ 39
17
16
Strömbrytare .........................................5
Avtryckare ............................................31
Utlösargänga .................................... 323
Exponeringslägesratt...........................6
D-knapp
LCD-belysning...................................5
Tvåknappsåterställning ............. 133
15 Kontrollpanel.........................................8
16 Ratt för utlösarläge...............................7
17 Slutartidsratt........................................39
10
11
12
13
14
1
Kamerahuset (Fortsättning)
4
5
6
13
14
7
X
8
9
1
11
3
2
16
10
2
1 Spegel................................................... 50
2 Ljusmätarkoppling ..........................167
3 Objektivets monteringsmarkering
................................................................ 24
4 D-knapp
Gaffling......................... 137, 141, 145
5 Lampa för självutlösare .................... 48
6 Lock till blixtsynkterminal
7 Lock för USB-kontakt
8 Lock för HDMI-kontakt
15
12
9
10
11
12
13
14
15
16
Lock för tillbehörskontakt ............. 325
Objektivlåsknapp................................25
AF-lägesknapp ........... 60, 63, 175, 176
Knapp för val av fokusläge
................................................. 59, 68, 175
Blixtsynkterminal............................. 117
USB-kontakt............................. 211, 214
HDMI-minikontakt .......................... 222
Tillbehörskontakt ........................... 325
7
1
8
9
2
3
X
10
4
5
6
11
1 Sekundärratt .................................... 267 6 Lock för strömkontakt .................... 326
2 Pv-knapp
7 CPU-kontakter
Använda Pv-knappen
8 Objektivfäste........................................24
......................................... 41, 174, 266 9 AF-koppling
3 Fn-knapp
10 Stativgänga
Använda Fn-knappen..................263
11 Kamerahuslock...........................24, 324
4 Lucka till batteri-/minneskortsfack
................................................................ 19
5 Spärr för lucka till batteri-/
minneskortsfack................................. 19
3
Kamerahuset (Fortsättning)
10
9
11
12
1
13
2
3
4
X
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19
20
21
1 O-knapp
7 W/M-knapp
Radera...................................... 35, 203
Visningszoom ut/miniatyrbilder
................................................ 196, 197
2 K-knapp
Tvåknappsåterställning ............. 133
Bildvisning.............................. 34, 185
Blixtläge ......................................... 126
3 Monitor
Blixtkompensation...................... 128
Visa inställningar............................ 11
Visa bilder ........................................ 34 8 P-knapp
Ändra inställningar på
Livevisning ....................................172
informationsdisplayen ..................14
Helskärmsläge ..............................185
Ändra inställningar under
4 G-knapp
livevisning ..................................... 179
Meny ........................................ 15, 224
Retuschera bilder ........................ 290
5 L/U-knapp
Hjälp.................................................. 15 9 Sökarokular ...........................................23
Skydda............................................201 10 Sökare ....................................................28
Vitbalans .......................................... 82 11 Dioptrijusteringskontroll ..................28
6 X/T-knapp
12 A-knapp
Visningszoom in...........................199
Använda AE-/AF-låsknappen
Bildkvalitet/-storlek.................56, 58
............................................ 66, 77, 267
4
13 B-knapp
AF-ON ............................................... 60
14 Primärratt...........................................267
15 Ljusmätarväljare................................. 76
16 J (OK)-knapp ........................... 16, 261
17 Multiväljare.......................................... 16
18 Fokusväljarlås ......................................64
19 Åtkomstlampa för minneskort
..........................................................20, 32
20 R (info)-knapp ...................................11
21 a-knapp ........................................... 172
X
A Strömbrytaren
Vrid på strömbrytaren enligt bilden
för att slå på kameran.
Stäng av kameran genom att vrida
på strömbrytaren enligt bilden.
A LCD-belysningen
Om D-knappen trycks in medan kameran är på
aktiveras kontrollpanelens bakgrundsbelysning
(LCD-belysning), vilket gör att displayen kan läsas i
mörker. Bakgrundsbelysningen lyser i ungefär 6
sekunder, eller tills slutaren utlöses eller Dknappen trycks in igen.
D-knapp
5
Exponeringslägesratten
För att välja mellan de lägen som listas nedan,
lyft och vrid på exponeringslägesratten.
•
•
•
•
X
6
P—Programautomatik (0 38)
S—Slutartidsstyrd automatik (0 39)
A—Bländarstyrd automatik (0 41)
M—Manuell (0 42)
Ratten för utlösarläge
Välj ett utlösarläge
genom att vrida på
ratten för utlösarläge
(0 46).
Ratt för utlösarläge
Läge
Beskrivning
S
Enkelbild
En bild tas varje gång
avtryckaren trycks in.
CL
Långsam
serietagning
Kameran tar bilder med låg
hastighet medan avtryckaren
hålls intryckt.
CH
Snabb
serietagning
Kameran tar bilder med hög
hastighet medan avtryckaren
hålls intryckt.
J
Tyst läge
Som för enkelbild, men ljud från
kameran minskas.
E
Självutlösare
Ta bilder med självutlösaren.
Uppfälld spegel
Fäll upp spegeln innan bilder
tas.
MUP
X
7
Kontrollpanelen
1
2
3
X
8
1 Slutartid..........................................39, 42
Antal intervaller för
intervalltimerfotografering ...........158
2 Batteriindikator .................................. 29
3 Exponerings- och
blixtgafflingsindikator ....................137
Indikator för vitbalansgaffling......141
ADL-gafflingsindikator ...................145
4 Multiexponeringsindikator ...........150
5 Bländare (f-nummer) ..................41, 42
Bländare (antal stopp) ...................... 37
Antal bilder per intervall ................158
Indikator för datorläge ...................325
4
5
6
7
8
6 Stoppindikator för bländare ............37
7 “k” (visas när minne finns för fler än
1000 exponeringar) ...........................30
8 Antal återstående exponeringar.....30
Antal återstående bilder innan
minnesbufferten blir full...................47
Indikator för lagring av förinställt
värde för vitbalans..............................91
Fotograferingslägesindikator....... 325
HDMI-CEC-anslutningsindikator
.............................................................. 223
Sökaren
1
2
3
X
4
5
6 78
17
18
9
10
19
11 12 13 14 15
20
21 22 23 24
16
25
26
Notera: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
1 Kompositionsrutnät (visas när På
8 Indikator för flexibelt program........38
väljs för Anpassad inställning d2)
9 Slutartid .........................................39, 42
..............................................................253
Autofokusläge .....................................59
2 Fokuspunkter............................. 64, 249 10 Bländare (f-nummer) ..................41, 42
AF-områdesläge................................. 62
Bländare (antal stopp).......................37
3 Markeringar för AF-område
11 Monokrom-indikator ...................... 100
....................................................... 28, 189
(visas när Monokrom Picture Control
4 Fokusindikering............................32, 69
eller en Picture Control baserad på
Monokrom är vald)
5 Mätning................................................ 75
6 Lås för autoexponering (AE)............ 77 12 Varning för låg batterinivå ...............29
7 Exponeringsläge ................................ 36
9
13
14
15
16
17
18
19
20
X
21
22
Indikator för aktiv D-Lighting .......111 23 Exponerings- och
blixtgafflingsindikator.................... 137
HDR-indikator ...................................112
Indikator för vitbalansgaffling...... 141
Indikator för ISO-känslighet ............ 70
ADL-gafflingsindikator................... 145
“k” (visas när minne finns för fler än
1000 exponeringar)........................... 30 24 Indikator för automatisk ISOkänslighet.............................................72
Indikator för FV-lås ..........................131
25 Antal återstående exponeringar.....30
Blixtsynkindikator ............................257
Antal återstående bilder innan
Stoppindikator för bländare ........... 37
minnesbufferten blir full
Exponeringsindikator ....................... 43
.................................................................47
Display för
Indikator för lagring av förinställt
exponeringskompensation ............. 80
värde för vitbalans..............................91
Lutningsindikator ............................265
Exponeringskompensationsvärde
.................................................................80
Indikator för blixtkompensation
Blixtkompensationsvärde.............. 128
..............................................................128
ISO-känslighet .....................................70
Indikator för
AF-områdesläge..................................62
exponeringskompensation ............. 80
26 Blixt klar-indikator * ........................ 121
* Visas endast om en extra blixt används (0 118). När blixten är fulladdad tänds
blixt klar-indikatorn.
D Inget batteri
När batteriet är helt urladdat eller inget batteri är isatt släcks bilden i
sökaren ned. Detta är normalt och betyder inte att något är fel.
Sökardisplayen återgår till det normala igen när ett fulladdat batteri sätts i.
D Kontrollpanelen och sökardisplayerna
Kontrollpanelens och sökardisplayens ljusstyrka varierar med
temperaturen, och displayernas svarstider kan bli längre vid låga
temperaturer. Detta är normalt och tyder inte på något fel.
10
Informationsdisplayen
Tryck på R-knappen för att visa slutartid,
bländare, antalet återstående exponeringar, AFområdesläge och annan
fotograferingsinformation på monitorn.
Displayen tänds automatiskt när inställningar
som vitbalans och bildkvalitet ändras genom att
trycka på en knapp och vrida på en
kommandoratt.
1 23
4
56
R-knapp
7
X
8
9
10
11
12
13
25
24
23
22
21
14
15
20
19
18
17
16
Notera: Displayen visas med alla indikatorer tända i illustrationssyfte.
1
2
3
4
Exponeringsläge ................................ 36
Indikator för flexibelt program....... 38
Blixtsynkindikator ............................257
Slutartid..........................................39, 42
Antalet bilder i exponerings- och
blixtgafflingssekvens ......................137
Antalet bilder i
vitbalansgafflingssekvens .............141
Antal exponeringar
(multiexponering) ...........................151
Brännvidd (icke-CPU-objektiv) .....163
Färgtemperatur.................................. 88
5 Färgtemperaturindikator..................88
6 Stoppindikator för bländare ............37
Indikator för icke-AI-objektiv........ 168
7 Bländare (f-nummer) ..................41, 42
Bländare (antal stopp).......................37
Gafflingsökning....................... 138, 142
Antal bilder i ADL-gafflingssekvens
.............................................................. 145
Multiexponeringsläge .................... 150
Maximal bländare (icke-CPUobjektiv)............................................. 166
11
X
8 Indikator för automatiskt
AF-område........................................... 64
Fokuspunktindikator......................... 64
Indikator för AF-områdesläge......... 64
Indikator för 3D-följning .................. 64
9 Exponeringsindikator ....................... 43
Display för
exponeringskompensation ............. 80
Förloppsindikator för gaffling
Exponerings- och blixtgaffling
..........................................................137
Vitbalansgaffling..........................141
10 Ljudindikator.....................................253
11 Satellitsignalindikator.....................171
12 Intervalltimerindikator ...................160
13 “k” (visas när minne finns för fler än
1000 exponeringar)........................... 30
14 Antal återstående exponeringar.... 30
Indikator för automatisk förstärkning
för multiexponering........................152
Manuellt objektivnummer ............166
15 Indikator “Kameraklockan har inte
ställts in” ......................................27, 276
16 Tilldela Fn-knapp ............................. 263
17 Tilldela AE-L/AF-L-knapp ................. 267
18 Indikator för Picture Control......... 101
19 Indikator för brusreducering för lång
exponering........................................ 242
20 Bank för anpassade inställningar 245
21 Indikator för vinjetteringskontroll
.............................................................. 241
22 Vitbalans ...............................................81
Indikator för finjustering av
vitbalans ...............................................85
23 Bildkvalitet ...........................................55
24 Bildstorlek.............................................58
25 Blixtläge ............................................. 125
A Stänga av monitorn
För att radera fotograferingsinformation från monitorn, tryck på Rknappen eller tryck ned avtryckaren halvvägs. Monitorn stängs av
automatiskt om inga åtgärder utförs under ca 10 sekunder.
A Se även
För information om att välja hur länge monitorn ska förbli påslagen, se
Anpassad inställning c4 (Fördröjning av monitoravst., 0 253). För
information om att ändra färgen på bokstäverna på informationsdisplayen,
se Anpassad inställning d8 (Informationsdisplay, 0 256).
Informationsdisplayen kan ställas in på att slås på automatiskt när
avtryckaren trycks in halvvägs; för mer information, se sida 273.
12
Informationsdisplayen (fortsättning)
26 27
28 29 30 31 32
33
47
46
45
44
43
34
35
36
37
42
41
40
26 Bildområdesindikator ....................... 52
27 Utlösarläge ......................................7, 46
Serietagningshastighet ..................254
28 Exponeringsfördröjning.................256
29 Indikator för FV-lås ..........................131
30 Indikator för blixtkompensation
..............................................................128
Blixtkompensationsvärde..............128
31 Multiexponeringsindikator............153
32 Indikator för
exponeringskompensation ............. 80
Exponeringskompensationsvärde
................................................................ 80
33 Mängd ADL-gaffling........................111
34 Information om upphovsrätt ........279
35 Kamerabatteriindikator.................... 29
36 Bildkommentarsindikator..............278
37 Indikator för ISO-känslighet ............ 70
ISO-känslighet .................................... 70
Indikator för automatisk ISOkänslighet ............................................ 72
39
38
38 Tilldela Pv-knapp ............................. 266
39 HDR-indikator................................... 113
HDR-exponeringsskillnad.............. 114
40 Indikator för aktiv D-Lighting....... 111
41 Indikator för brusreducering vid högt
ISO ....................................................... 242
42 Fotograferingsmenybank.............. 236
43 Autofokusläge .....................................59
44 Indikator för EyeFi-anslutning...... 285
45 Automatisk distorsionskontroll.... 241
46 Mätning.................................................75
47 Exponerings- och
blixtgafflingsindikator.................... 137
Indikator för vitbalansgaffling...... 141
ADL-gafflingsindikator................... 145
X
13
P-knappen
Använd P-knappen för att snabbt komma åt
ofta använda inställningar i visningsläge och vid
fotografering med sökaren och livevisning.
Under fotografering med sökaren kan du trycka
på P-knappen för att ändra inställningarna som
listas längst ner på informationsdisplayen.
P-knapp
Markera alternativ med multiväljaren och tryck
på J för att visa alternativ för det markerade
alternativet.
X
Fotograferingsmenybank............. 236
Brusreducering för högt ISO ......... 242
Aktiv D-Lighting............................... 110
HDR (Stort dynamiskt omfång).... 112
Tilldela Pv-knapp ............................. 266
Tilldela Fn-knapp ............................. 263
Tilldela AE-L/AF-L-knapp ................. 267
Picture Control ................................. 100
Brusreducering för lång
exponering........................................ 242
10 Bank för anpassade inställningar
.............................................................. 245
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A Verktygstips
Ett verktygstips som visar namnet på valt alternativ
visas på informationsdisplayen. Verktygstips kan
stängas av med Anpassad inställning d4
(Skärmtips; 0 254).
A Se även
För information om att använda P-knappen för att komma åt inställningar
under fotografering med livevisning, se sida 179, eller se sida 290 för
information om att visa alternativ för retuschering i helskärmsläge.
14
Kameramenyer
Du kan nå de flesta fotograferings-,
bildvisnings- och inställningsalternativen via
kamerans menyer. Tryck på G-knappen för att
visa menyerna.
G-knapp
Flikar
Välj mellan följande menyer:
• D: Bildvisning (0 229)
• C: Fotografering (0 235)
• A: Anpassade inställningar (0 243)
• B: Inställning (0 271)
• N: Retuschera (0 287)
• O/m: MIN MENY eller INSTÄLLNINGSHISTORIK
(standardinställningen är MIN MENY;
0 313)
X
Reglaget visar positionen i den
aktuella menyn.
Aktuella inställningar visas med
ikoner.
Menyalternativ
Alternativ i aktuell meny.
d
Om en d-ikon visas i det nedre
vänstra hörnet på monitorn kan
hjälpavsnittet visas genom att
trycka på L (U)-knappen. När
knappen hålls intryckt visas en
beskrivning av det alternativ eller
den meny som är vald. Tryck på 1
eller 3 för att bläddra genom
displayen.
L (U)-knapp
15
❚❚ Använda kameramenyerna
Multiväljaren och J-knappen används för att navigera i
kameramenyerna.
Flytta markören uppåt
J-knapp: välj markerat
alternativ
Avbryt och återgå till
föregående meny
Välj markerat alternativ
eller visa undermeny
Flytta markören nedåt
X
Följ stegen nedan för att navigera i menyerna.
1
Visa menyerna.
Du visar menyerna genom att trycka på
G-knappen.
G-knapp
2
Markera ikonen för den
aktuella menyn.
Tryck på 4 för att markera
ikonen för den aktuella menyn.
3
16
Välj en meny.
Tryck på 1 eller 3 för att välja önskad meny.
4
Placera markören på den
valda menyn.
Tryck på 2 för att placera
markören i den valda menyn.
5
Markera ett menyalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
ett menyalternativ.
X
6
Visa alternativ.
7
Markera ett alternativ.
8
Välj det markerade alternativet.
Tryck på 2 för att visa alternativ
för det valda menyalternativet.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
ett alternativ.
Tryck på J för att välja det markerade
alternativet. Tryck på G-knappen för att
avsluta utan att göra något val.
Observera följande:
• Menyalternativ som visas i grått är inte tillgängliga.
• Även om det oftast har samma effekt att trycka på 2 som att trycka
på J finns det vissa fall när ett val endast kan göras genom att
trycka på J.
• Tryck in avtryckaren halvvägs för att stänga menyerna och återgå till
fotograferingsläge (0 33).
17
De första stegen
Sätt fast kameraremmen.
Sätt fast remmen ordentligt i öglorna på kamerahuset.
X
Ladda batteriet
Kameran drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a
(medföljer). För att maximera fotograferingstiden, ladda batteriet i
den medföljande batteriladdaren MH-24 före användning. Om en
resenätadapter medföljer, fäll upp väggkontakten och anslut
adaptern. Se till att kontakten är helt intryckt och sätt sedan i batteriet
och koppla in laddaren.
Batteriet laddas
Laddning slutförd
Ungefär en timme och 50 minuter krävs för att ladda batteriet helt när
ingen laddning återstår. Koppla bort laddaren och ta bort batteriet
när laddningen är slutförd.
D Ladda batteriet
Ladda batteriet inomhus vid en omgivande temperatur mellan 5 °C–35 °C.
Batteriet laddas inte om dess temperatur är under 0 °C eller över 60 °C.
18
Sätt i batteriet och ett minneskort
Innan du sätter i batterier eller minneskort, vrid strömbrytaren till AV.
D Sätta i och ta ur batterier och minneskort
Stäng alltid av kameran innan du sätter i eller tar ur batterier eller
minneskort.
1
Öppna luckan till batteri-/
minneskortsfacket.
Lossa (q) och öppna (w) luckan för batteri/minneskortsfacket.
2
X
Sätt i batteriet.
Sätt in batteriet i den riktning som visas
(q), och använd batteriet för att hålla den
orangea batterispärren tryckt åt ena sidan.
Spärren håller batteriet på plats när det är
helt isatt (w).
Batterispärr
A Inget minneskort
Om kameran stängs av med ett laddat EN-EL14abatteri och inget minneskort isatt visas S på
kontrollpanelen och i sökaren.
19
Sätt i minneskortet.
Håll i minneskortet så som visas till höger,
och skjut in det tills det klickar på plats.
Minneskortets åtkomstlampa lyser i några
sekunder.
D Sätta i minneskort
Att sätta i minneskort upp och ned eller bak
och fram kan skada kameran eller kortet.
Kontrollera att du sätter i kortet åt rätt håll.
Luckan kan inte stängas om kortet inte är
korrekt isatt.
X
4
Framsida
16GB
3
Åtkomstlampa för
minneskort
Stäng luckan till batteri-/
minneskortsfacket.
A Ta bort batteriet
Slå av kameran och öppna luckan för batteri-/
minneskortsfacket. Tryck batterispärren i pilens
riktning för att lossa batteriet, och ta sedan ut det
för hand.
20
16GB
A Ta ur minneskort
Efter att ha kontrollerat att åtkomstlampan för
minneskort inte lyser, stäng av kameran, öppna
luckan till batteri-/minneskortfacket och mata ut
kortet genom att trycka in det (q). Kortet kan
sedan avlägsnas för hand (w).
D
Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och försiktighetsanvisningarna på sidorna x–xii och
335–338 i denna handbok. Använd inte batteriet vid temperaturer under 0 °C
eller över 40 °C; om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batteriet skadas
eller dess prestanda försämras. Kapaciteten kan minska och laddningstiderna
öka vid batteritemperaturer från 0 °C till 15 °C och från 45 °C till 60 °C.
Om lampan CHARGE (LADDAR) blinkar snabbt (ungefär åtta gånger per sekund)
under laddningen, kontrollera att temperaturen befinner sig inom det
rekommenderade området och koppla sedan ur laddaren och ta ur och sätt
tillbaka batteriet. Om problemet kvarstår, upphör omedelbart med
användandet och ta med batteriet och laddaren till inköpsstället eller en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Kortslut inte laddarens poler; om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan
det leda till överhettning och skador på laddaren. Flytta inte laddaren och
rör inte vid batteriet när laddning pågår. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det i vissa sällsynta fall leda till att laddaren visar att batteriet är
fulladdat trots att det endast är delvis laddat. Ta ur batteriet och sätt i det
igen för att börja ladda igen.
X
Använd endast laddaren med kompatibla batterier. Koppla från laddaren
när den inte används.
21
A Formatera minneskort
Om detta är första gången minneskortet används i
kameran eller om kortet har formaterats i en annan
enhet, välj Formatera minneskort i
inställningsmenyn och följ instruktionerna på
skärmen för att formatera kortet (0 272). Notera att
detta permanent raderar eventuella data som finns
på kortet. Se till att kopiera alla fotografier och
andra data du vill behålla till en dator innan du fortsätter.
X
D Minneskort
• Minneskort kan vara varma efter användning. Var försiktig när du tar ur
minneskort från kameran.
• Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar ur minneskort. Ta inte ur
minneskort från kameran, slå inte av kameran och ta inte bort eller koppla
ur strömkällan under formatering eller medan data sparas, raderas eller
kopieras till en dator. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det
leda till förlust av data eller skada på kameran eller kortet.
• Vidrör inte kortens kontaktyta med fingrarna eller med metallföremål.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
• Använd inte våld mot kortets hölje. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till skada på kortet.
• Utsätt inte för vatten, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
• Formatera inte minneskort i en dator.
B
16G
A Spärren för skrivskydd
SD-minneskort är utrustade med en spärr
för skrivskydd för att förhindra oavsiktlig
förlust av data. När denna spärr är i läge
“lock” (låst) kan bilder inte sparas eller
Spärr för skrivskydd
raderas och minneskortet kan inte
formateras (en varning visas i monitorn om
du försöker utlösa slutaren). För att låsa upp minneskortet, skjut spärren till
“skriv”-läge.
22
A Sökarlocket
Använd det medföljande snöret för att fästa sökarlocket på kameraremmen
enligt bilden.
X
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och stör exponeringen,
montera sökarlocket under livevisning, långtidsexponeringar, fotografering
med självutlösare och vid andra tillfällen då du inte tittar genom sökaren
medan slutaren är öppen. Ta bort locket genom att trycka på klämmorna
och lyfta.
A Ta bort sökarlocket
Sökarlocket måste tas bort innan
dioptrijusteringslinser (säljs separat) kan monteras.
För att ta bort sökarlocket, håll det försiktigt mellan
ett finger och tummen och vrid det enligt bilden.
23
Montera ett objektiv
Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när objektivet
tas bort. Objektivet AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
används i handboken i illustrationssyfte.
Montera objektivet enligt bilden.
Ta bort
kamerahuslocket
X
Ta bort det bakre objektivlocket
Monteringsmarkering (kamera)
Rikta upp
monteringsmarkeringarna
Monteringsmarkering (objektiv)
Vrid objektivet enligt bilden tills det klickar på plats
24
A Ta bort objektivet
Se till att kameran är avstängd när du tar bort eller
byter objektiv. Ta av objektivet genom att hålla
objektivlåsknappen (q) intryckt samtidigt som
du vrider objektivet medsols (w). När du har tagit
bort objektivet, sätt tillbaka objektivlocken och
kamerahuslocket.
A Objektivets fokusläge
Om objektivet är utrustat med en
fokuslägesväljare, välj autofokusläge (A, M/A eller
A/M).
X
D
CPU-objektiv med bländarringar
Om CPU-objektivet är utrustat med en bländarring (0 320), lås bländaren
vid den lägsta inställningen (det högsta f-numret).
A Icke-CPU-objektiv/icke-AI-objektiv
Kameran kan användas med icke-CPU-objektiv och objektiv som inte är
utrustade med AI-mekanismer (icke-AI-objektiv; 0 163).
A Bildområde
DX-formatets bildområde väljs automatiskt när ett
DX-objektiv monteras (0 51).
Bildområde
25
Grundläggande inställningar
En dialogruta för att välja språk visas första gången kameran slås på.
Välj ett språk och ställ in datum och tid. Bilder kan inte tas innan du
har ställt in tid och datum.
1
Slå på kameran.
2
Välj ett språk.
X
26
En dialogruta för val av språk visas.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
det önskade språket och tryck på
J.
3
Välj en tidszon.
4
Välj ett datumformat.
En dialogruta för att välja tidszon
visas. Tryck på 4 eller 2 för att
markera den lokala tidszonen
(fältet UTC visar skillnaden
mellan den valda tidszonen och
UTC-tid (Coordinated Universal Time), i timmar) och tryck på J.
Tryck på 1 eller 3 för att välja i
vilken ordning år, månad och dag
ska visas. Tryck på J för att gå
vidare till nästa steg.
5
Slå på eller stäng av
sommartid.
Alternativ för sommartid visas.
Sommartid är avstängd som
standardinställning; om
sommartid används i den lokala
tidszonen, tryck på 1 för att markera På och tryck på J.
6
Ställ in datum och tid.
Dialogrutan som ses till höger
visas. Tryck på 4 eller 2 för att
välja ett alternativ, 1 eller 3 för
att ändra. Tryck på J för att
ställa in klockan och återgå till
fotograferingsläge (notera att kameran använder en 24timmarsklocka).
X
A Ställa in klockan
Inställningar för språk och datum/tid kan ändras när som helst med
alternativen Språk (Language) (0 277) och Tidszon och datum (0 276)
på inställningsmenyn. Kameraklockan kan också ställas in med data som
erhålls från en GPS-enhet (säljs separat, 0 170).
A Klockbatteriet
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar strömkälla, som
laddas upp efter behov när huvudbatteriet är installerat eller när kameran
drivs av en strömkontakt och en nätadapter (säljs separat) (0 323). Två
dagars laddning driver klockan i ungefär tre månader. Om kameran visar en
varning när den slås på om att klockan inte är inställd och en Y-ikon
blinkar på informationsdisplayen är klockbatteriet tomt och klockan har
återställts. Ställ in klockan på korrekt tid och datum.
A Kameraklockan
Kameraklockan är mindre noggrann än de flesta armbandsur och
hushållsklockor. Kontrollera klockan regelbundet mot mera noggranna
tidsgivare och ställ om vid behov.
27
Justera sökarens fokus
Kameran är utrustad med dioptrijustering för att hantera individuella
synvariationer. Kontrollera att displayen i sökaren är i fokus innan du
komponerar bilder i sökaren.
X
1
Slå på kameran.
2
Fokusera sökaren.
Ta bort objektivlocket och slå på kameran.
Vrid dioptrijusteringskontrollen
tills markeringarna för AFområdet är i skarpt fokus. Var
försiktig när du använder
dioptrijusteringskontrollen med
ögat mot sökaren, så att du inte petar dig i ögat med ett finger
eller en nagel.
Markeringar för
AF-område
Sökaren är inte i fokus
Sökaren är i fokus
A Justera sökarens fokus
Om du inte lyckas fokusera sökaren enligt beskrivningen ovan, välj
enpunkts servoautofokus (AF-S; 0 59), enpunkts AF (0 62) och
mittenfokuspunkten (0 65). Rama sedan in ett motiv med hög kontrast i
mittenfokuspunkten och tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera
kameran. Med kameran fokuserad, använd dioptrijusteringskontrollen för
att få motivet i skarpt fokus i sökaren. Om nödvändigt kan sökarens fokus
justeras ytterligare med hjälp av korrektionslinser (0 324).
28
sGrunderna för
fotografering och
bildvisning
Ta bilder
s
Slå på kameran
Innan du tar bilder, slå på kameran och kontrollera batterinivån och
antalet återstående exponeringar enligt beskrivningen nedan.
1
Slå på kameran.
2
Kontrollera batterinivån.
Strömbrytare
Slå på kameran. Kontrollpanelen
slås på och displayen i sökaren
tänds.
Kontrollera batterinivån i kontrollpanelen
eller sökaren.
Ikon
Kontrollpanel
L
K
Sökare
—
—
H
d
H
(blinkar)
d
(blinkar)
Beskrivning
Batteriet är fulladdat.
Batteriet är delvis urladdat.
Låg batterinivå. Ladda batteriet eller
förbered ett reservbatteri.
Batteriet är urladdat; slutarutlösningen
inaktiverad. Ladda eller byt batteri.
29
3
s
Kontrollera antalet återstående exponeringar.
Kontrollpanelen visar antalet bilder som
kan tas med nuvarande inställningar
(värden över 1000 avrundas nedåt till det
närmsta hundratalet; t.ex. värden mellan
2900 och 2999 visas som 2,9 k). När denna
siffra når noll blinkar A i visningen av
antalet bilder medan slutartidsvisningarna visar ett blinkande
n eller j. Sätt i ett annat minneskort eller radera några
bilder.
Välj ett exponeringsläge
Lyft exponeringslägesratten och vrid den till
önskad inställning.
A Rengöring av bildsensorn
Kameran vibrerar lågpassfiltret som täcker bildsensorn för att ta bort damm
när kameran slås på eller av (0 329).
30
Förbered kameran
När du använder sökaren vid fotografering,
fatta handgreppet med höger hand och låt
kamerahuset eller objektivet vila i vänster. Håll
armbågarna lätt tryckta mot överkroppen för
stöd och placera ena foten ett halvt steg
framför den andra så att du står stadigt och
håller överkroppen stilla. Håll i kameran så som
visas i den nedre av de tre illustrationerna till
höger när du tar porträtt med stående
orientering.
s
Fokusera och ta bilden
1
Tryck in avtryckaren
halvvägs.
Fokuspunkt
Tryck in avtryckaren
halvvägs för att fokusera.
Den aktiva fokuspunkten
visas.
Fokusindikering Buffertkapacitet
31
2
Kontrollera indikatorerna i sökaren.
När fokuseringen slutförts visas fokusindikeringen (I) i sökaren.
Sökardisplay
I
2
4
2 4
(blinkar)
När avtryckaren trycks in halvvägs, låses fokuseringen
och antalet exponeringar som kan lagras i
minnesbufferten (“t”; 0 47) visas i sökaren.
s
För information om vad du gör om kameran inte kan
fokusera med hjälp av autofokus, se “Så får du bra resultat med
autofokus” (0 61).
3
32
Beskrivning
Motiv i fokus.
Fokuspunkten är mellan kameran och motivet.
Fokuspunkten är bakom motivet.
Kameran kan inte fokusera på motiv i
fokuspunkten med autofokus.
Fotografera.
Ta fotografiet genom att
försiktigt trycka in avtryckaren
hela vägen ner. Medan bilden
sparas på minneskortet lyser
åtkomstlampan för minneskort.
Åtkomstlampa för minneskort
Mata inte ut minneskortet och ta
inte bort eller koppla loss
strömkällan innan lampan har släckts och fotograferingen är
avslutad.
A Avtryckaren
Kameran har en avtryckare med två steg. Kameran fokuserar när
avtryckaren trycks in halvvägs. Ta bilden genom att trycka in avtryckaren
hela vägen ner.
Fokusera: tryck in
halvvägs
Fotografera: tryck in hela
vägen ner
A Väntelägestimern
Sökarens och kontrollpanelens slutartids- och bländarvisningar stängs av
om inga åtgärder utförs under ungefär 6 sekunder, vilket minskar batteriets
urladdning. Tryck in avtryckaren halvvägs för att återaktivera displayen.
Tidsperioden innan väntelägestimern slår av automatiskt kan väljas med
anpassad inställning c2 (Väntelägestimer, 0 251).
Exponeringsmätare
på
Exponeringsmätare
av
s
Exponeringsmätare
på
A Visning när kameran är avstängd
Om ett batteri och minneskort är isatt visas antal
återstående exponeringar när kameran stängs av.
Kontrollpanel
33
Grundläggande bildvisning
1
Tryck på K-knappen.
Ett fotografi visas på
monitorn.
K-knapp
2
s
Visa flera bilder.
Ytterligare bilder kan visas
genom att trycka på 4 eller 2.
För att visa mer information om
det aktuella fotografiet, tryck på
1 och 3 (0 188).
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Tryck in avtryckaren halvvägs för
att avsluta bildvisningen och
återgå till fotograferingsläge.
A Visning av tagen bild
När På har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn (0 232), visas
bilder automatiskt i monitorn några sekunder efter fotografering.
34
Radera oönskade fotografier
Tryck på O-knappen för att radera den bild som visas i monitorn.
Observera att bilder inte kan återställas efter att de har raderats.
1
Visa bilden.
2
Radera bilden.
Visa bilden du vill radera enligt
beskrivningen på föregående sida.
Tryck på O-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas;
tryck på O-knappen igen för
att radera bilden och återgå
till bildvisningen. Tryck på
K för att avsluta utan att
radera bilden.
s
O-knapp
A Radera
För att radera valda bilder (0 205), alla bilder tagna ett visst datum (0 206),
eller alla bilder i den aktuella mappen (0 205), använd alternativet Radera i
visningsmenyn.
35
#
Exponeringsläge
För att välja ett exponeringsläge, lyft och vrid
exponeringslägesratten.
Läge
#
P
S
A
M
36
Beskrivning
Programautomatik (0 38): Kameran ställer in slutartid och bländare för
optimal exponering. Rekommenderas för ögonblicksbilder och i
andra situationer där det inte finns tid att ändra
kamerainställningarna.
Slutartidsstyrd automatik (0 39): Användaren väljer slutartid; kameran
väljer bländare för bästa resultat. Använd för att frysa eller skapa
oskärpa i rörelser.
Bländarstyrd automatik (0 41): Användaren väljer bländare; kameran
väljer slutartid för bästa resultat. Använd för att göra bakgrunden
oskarp eller för att fokusera på både förgrund och bakgrund.
Manuell (0 42): Användaren styr både slutartid och bländare. Ställ in
slutartiden på Bulb (B) eller Tid (T) för långtidsexponeringar.
A Objektivtyper
Om du använder ett CPU-objektiv som är försett med en bländarring
(0 320), lås bländarringen vid den minsta bländaren (högsta f-numret). Typ
G- och E-objektiv är inte utrustade med bländarring.
När icke-CPU-objektiv (0 163) används, välj exponeringsläge A eller M och
justera bländare med objektivets bländarring. Om exponeringsläge P eller S
väljs med ett icke-CPU-objektiv används kameran i exponeringsläge A, och 7
visas i sökaren. Se sida 318 för mer information.
A Icke-CPU-objektiv (0 163)
Använd bländarringen för att justera bländare.
Om objektivets maximala bländare har
specificerats med alternativet Data för ickeCPU-objektiv i inställningsmenyn (0 163) när
ett icke-CPU-objektiv är monterat visas det
aktuella f-numret i sökaren och på
kontrollpanelen, avrundat till närmaste fulla
stopp. Annars visar bländardisplayerna endast
antal stopp (F, där maximal bländare visas som FA), och f-numret måste
läsas av från bländarringen. För objektiv som inte är utrustade med AImekanismer (icke-AI-objektiv) justeras bländaren med bländarringen.
Förändringar av bländaren visas inte på kamerans displayer; använd
sekundärratten för att ställa in kameran på den bländare som valts med
bländarringen (0 168).
#
37
P: Programautomatik
I detta läge justerar kameran slutartid och
bländare automatiskt enligt ett inbyggt
program för optimal exponering i de flesta
situationer.
#
A Flexibelt program
I exponeringsläge P kan du välja olika
kombinationer av slutartider och bländare genom
att vrida på den primära kommandoratten medan
exponeringsmätarna är på (“flexibelt program”).
Vrid ratten åt höger för stora bländare (låga fnummer) som gör detaljer i bakgrunden oskarpa
eller korta slutartider som “fryser” rörelse. Vrid
Primär kommandoratt
ratten åt vänster för små bländare (höga fnummer) som ökar skärpedjupet eller långa
slutartider som gör rörelser oskarpa. Alla
kombinationer ger samma exponering. En ESökare
indikator visas i sökaren när flexibelt program är
aktiverat. Om du vill återställa standardinställningarna för slutartid och
bländare, vrid den primära kommandoratten tills indikatorn försvinner, välj
ett annat exponeringsläge eller stäng av kameran.
A Se även
Se sida 339 för information om det inbyggda exponeringsprogrammet.
38
S: Slutartidsstyrd automatik
Med slutartidsstyrd automatik vrider du
slutartidsratten för att välja slutartid, medan
kameran automatiskt väljer den bländare som
ger optimal exponering. Ratten låses vid
inställningarna 1/3 STEP, X och T; för att välja en
annan inställning, håll upplåsningsknappen för
slutartidsratten intryckt medan du vrider på ratten.
Slutartidsratt
#
Upplåsningsknapp för slutartidsratt
1/4000 sek.–1/2 sek.
1/3 EV-steg (0 40)
Blixtsynk (0 257)
1–4 sek. (röd)
• Inställningarna T (tid, 0 44) och B (bulb, 0 44) aktiveras endast i
exponeringsläge M.
A Se även
För information om att använda kommandoratten för att finjustera den
slutartid som valts med slutartidsratten, se Anpassad inställning f11
(Finjustering av slutartid; 0 270). Se sida 347 för information om vad du
gör om en blinkande “A”- eller “%”-indikator visas i
slutartidsvisningarna.
39
1/3 STEP (Exponeringsläge S och M)
När slutartidsratten vrids till 1/3 STEP
kan slutartiden justeras i steg om
1/3 EV genom att vrida på den primära
kommandoratten; den valda
slutartiden visas på kontrollpanelen
och sökaren. Välj bland värden
mellan 1/4000 och 30 sek. I
exponeringsläge M kan slutartiderna
“Bulb” och “Tid” användas för att ta
långtidsexponeringar.
Primär kommandoratt
#
40
A: Bländarstyrd automatik
I bländarstyrd automatik väljer du bländare
medan kameran automatiskt väljer den slutartid
som ger optimal exponering. För att välja en
bländare mellan största och minsta värdet för
objektivet, vrid på den sekundära
kommandoratten medan exponeringsmätarna
är på; vald bländare visas på kontrollpanelen
och i sökaren.
Sekundär
kommandoratt
#
A Objektiv med bländarringar
Om Bländarring väljs för Anpassad inställning f7 (Anpassa
kommandorattar) > Bländarinställning (0 268), kan bländaren ställas in
med objektivets bländarring.
A Förhandsgranskning av skärpedjup
För att förhandsgranska effekten av bländaren,
tryck in och håll ned Pv-knappen. Objektivet
stoppas ner till det bländarvärde som valts av
kameran (exponeringslägena P och S) eller värdet
som valts av användaren (exponeringslägena A och
M), vilket innebär att skärpedjupet kan
förhandsgranskas i sökaren.
Pv-knapp
A Anpassad inställning e5—Modelleringsblixt
Denna inställning styr om extra blixtar som stödjer Nikon Creative Lighting
System (CLS; 0 118) avfyrar en modelleringsblixt när Pv-knappen trycks in.
Se sida 259 för mer information.
41
M: Manuell
I manuellt exponeringsläge styr du både
slutartiden och bländaren. Medan
exponeringsmätarna är på, vrid på den
sekundära kommandoratten för att ställa in
bländare på värden mellan det lägsta och
högsta för objektivet; för att ställa in slutartid,
håll upplåsningsknappen för slutartidsratten intryckt medan du vrider
på slutartidsratten. Använd exponeringsindikatorerna för att
kontrollera exponeringen.
#
Sekundär
kommandoratt
1/4000 sek.–1/2 sek.
1/3 EV-steg (0 40)
Blixtsynk (0 257)
Slutartidsratt
Långtidsexponeringar
(0 44)
1–4 sek. (röd)
42
A Objektiv med bländarringar
Om Bländarring väljs för Anpassad inställning f7 (Anpassa
kommandorattar) > Bländarinställning (0 268), kan bländaren ställas in
med objektivets bländarring.
A Exponeringsindikatorn
Om en annan slutartid än “bulb” eller “tid” har valts visar
exponeringsindikatorn i sökaren om bilden blir under- eller överexponerad
med de aktuella inställningarna. Displayerna blinkar om gränserna i
exponeringsmätningssystemet överskrids.
Optimal exponering
Underexponerad med 1/3 EV
Överexponerad med mer
än 2 EV
A Se även
För information om att använda kommandoratten för att finjustera den
slutartid som valts med slutartidsratten, se Anpassad inställning f11
(Finjustering av slutartid; 0 270). Se Anpassad inställning f10 (Invertera
indikatorer, 0 269) för information om att kasta om
exponeringsindikatorerna så att negativa värden visas till höger och positiva
värden till vänster.
#
43
❚❚ Långtidsexponeringar (Endast läge M)
Välj följande slutartider för långtidsexponering
av rörliga ljuskällor, stjärnor, nattlandskap eller
fyrverkerier.
• Bulb (B): Slutaren hålls öppen medan
avtryckaren trycks in. Använd stativ, trådlös
Exponeringslängd:
fjärrkontroll (säljs separat, 0 325) eller
35 sek.
trådutlösare (0 325) för att förhindra oskärpa.
Bländare: f/25
• Tid (T): Starta exponeringen genom att
använda avtryckaren på kameran eller på en
trådutlösare eller trådlös fjärrkontroll (säljs separat). Slutaren hålls
öppen i trettio minuter eller tills avtryckaren trycks in igen.
#
Innan du fortsätter, montera kameran på ett stativ eller placera den på
en stabil, plan yta. Använd ett fulladdat batteri eller en nätadapter och
strömkontakt (säljs separat) för att förhindra att strömmen bryts innan
exponeringen är avslutad. Notera att brus (ljusa fläckar, slumpmässigt
utspridda ljusa pixlar eller dimma) kan uppstå i långtidsexponeringar;
innan fotograferingen, välj På för Brusreducering vid lång exp. i
fotograferingsmenyn (0 242). För att förhindra att ljus kommer in via
sökaren och påverkar bilderna eller exponeringen, täck över sökaren
med det medföljande sökarlocket (0 23).
1
44
Vrid exponeringslägesratten Exponeringslägesratt
till M.
2
Välj en slutartid.
Slutartidsratt
Håll upplåsningsknappen för
slutartidsratten intryckt och vrid
slutartidsratten till B (bulb) eller T
(time; om slutartidsratten vrids till
1/3 STEP kan du välja slutartid
genom att vrida på den primära
Upplåsningsknapp för
kommandoratten). Vid
slutartidsratt
slutartiden “bulb” visar
kontrollpanelen och sökaren
A, medan % visas när “tid”
väljs.
Bulb
#
Tid
3
Öppna slutaren.
Bulb: Efter fokuseringen, tryck ner avtryckaren på kameran,
trådutlösaren eller trådlösa fjärrkontrollen (säljs separat) hela
vägen. Håll avtryckaren intryckt tills exponeringen är slutförd.
Tid: Tryck ned avtryckaren hela vägen.
4
Stäng slutaren.
Bulb: Ta bort fingret från avtryckaren.
Tid: Tryck ned avtryckaren hela vägen. Fotograferingen avslutas
automatiskt efter trettio minuter.
45
k
Utlösarläge
Välja ett utlösarläge
För att välja ett utlösarläge, vrid ratten för
utlösarläge till önskad inställning (0 7).
k
Läge
Beskrivning
S Enkelbild: Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks in.
Långsam serietagning: Medan avtryckaren hålls intryckt tar kameran 1-5
CL bilder per sekund. 1 Bildhastigheten kan väljas med Anpassad
inställning d5 (Bildhastighet för CL-läget, 0 254).
Snabb serietagning: Medan avtryckaren hålls intryckt tar kameran upp till
CH 5,5 bilder per sekund. 2
Tyst läge: Som för enkelbild, förutom att spegeln inte klickar tillbaka på
plats medan avtryckaren trycks in helt, vilket gör att användaren kan
J kontrollera timingen för spegelns klickande, vilket också är tystare än i
enkelbildsläge. Dessutom avges ingen ljudsignal, oavsett vilka
inställningar som gjorts för Anpassad inställning d1 (Signal; 0 253).
E Självutlösare: Ta bilder med självutlösaren (0 48).
Uppfälld spegel: Välj detta läge för att minimera kameraskakningar vid
MUP fotografering med teleobjektiv eller vid närbilder eller i andra
situationer då minsta kameraskakning kan ge oskarpa bilder.
1 Genomsnittlig bildhastighet med ett EN-EL14a-batteri, kontinuerlig servo-AF,
manuell exponering eller slutartidsstyrd automatik, en slutartid på 1/200 sek. eller
kortare, övriga inställningar förutom Anpassad inställning d5 på
standardinställningarna, och minne kvar i minnesbufferten.
2 Genomsnittlig bildhastighet med ett EN-EL14a-batteri, kontinuerlig servo-AF,
manuell exponering eller slutartidsstyrd automatik, en slutartid på 1/200 sek. eller
kortare, övriga inställningar på standardinställningarna, och minne kvar i
minnesbufferten.
46
Bildhastigheten minskar vid långa slutartider eller mycket små
bländare (höga f-nummer), när vibrationsreducering (tillgänglig med
VR-objektiv) eller automatisk ISO-känslighet är på (0 70, 72) eller då
batterinivån är låg.
A Minnesbufferten
Kameran är utrustad med en minnesbuffert för
tillfällig lagring som gör att du kan fortsätta att
fotografera medan fotografier sparas på
minneskortet. Upp till 100 bilder kan tas i en följd;
notera dock att bildhastigheten sjunker när
bufferten är full (tAA). Medan avtryckaren trycks in
visar sökarens och kontrollpanelens visning av
antal bilder ungefär hur många bilder som kan lagras i bufferten med de
aktuella inställningarna. Illustrationen till höger visar hur det ser ut på
skärmen när det finns plats för ungefär 55 bilder i bufferten.
k
Medan bilder sparas på minneskortet lyser åtkomstlampan för minneskort.
Beroende på fotograferingsförhållandena och minneskortets prestanda kan
sparandet ta från några få sekunder till några minuter. Ta inte ut
minneskortet och ta inte bort eller koppla ur strömförsörjningen innan
åtkomstlampan har släckts. Om kameran stängs av medan data finns kvar i
bufferten stängs inte strömmen av innan alla bilder i bufferten sparats. Om
batteriet blir urladdat medan bilder finns kvar i bufferten inaktiveras
avtryckaren och bilderna överförs till minneskortet.
A Livevisning
Om serietagningsläge används under fotografering med livevisning
(0 172) visas bilder i stället för vyn genom objektivet medan avtryckaren
trycks in.
A Se även
För information om hur du väljer maximalt antal bilder som kan tas i en
enda serie, se Anpassad inställning d6 (Max antal exponer. i följd, 0 254).
För information om antalet bilder som kan tas i en enda serie, se sida 364.
47
Självutlösarläge
Självutlösaren kan användas för att minska kameraskakningar eller för
självporträtt.
k
1
Montera kameran på ett stativ.
2
Välj självutlösarläge.
Montera kameran på ett stativ eller placera kameran på en stabil
och plan yta.
Vrid ratten för utlösarläge till E.
Ratt för utlösarläge
3
Komponera fotografiet.
A Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och påverkar bilder och
exponering, täck över sökaren med det medföljande sökarlocket DK-26
(0 23).
4
48
Ta bilden.
Fokusera genom att trycka in
avtryckaren halvvägs, och tryck
sedan ner avtryckaren hela vägen
för att starta självutlösaren (notera att timern inte startar om
kameran inte kan fokusera eller i andra situationer där slutaren
inte kan utlösas). Självutlösarens lampa börjar blinka. Två
sekunder innan bilden tas slutar självutlösarens lampa att blinka.
Slutaren utlöses tio sekunder efter att timern startar. Välj ett annat
utlösarläge för att avbryta fotograferingen.
A Se även
För information om att välja självutlösarens fördröjning, antalet bilder som
tas och intervallet mellan bilder, se Anpassad inställning c3 (Självutlösare;
0 252). Se Anpassad inställning d1 (Signal; 0 253) för information om att
kontrollera de signaler som ljuder när självutlösaren används.
k
49
Läget uppfälld spegel
Välj detta läge för att minimera oskärpa orsakad av kamerans rörelse
när spegeln fälls upp. Användning av stativ rekommenderas.
1
Välj läget uppfälld spegel.
Vrid ratten för utlösarläge till MUP.
Ratt för utlösarläge
2
k
Fäll upp spegeln.
Komponera bilden, fokusera och tryck
sedan in avtryckaren hela vägen ned för att
fälla upp spegeln.
D Uppfälld spegel
Medan spegeln är uppfälld kan bilder inte komponeras i sökaren, och
autofokus och mätning utförs inte.
3
Ta en bild.
Tryck in avtryckaren hela vägen ner igen för
att ta en bild. Tryck in avtryckaren försiktigt
för att förhindra oskärpa som orsakas av att
kameran rör sig. Spegeln fälls ner när fotograferingen avslutas.
A Läget uppfälld spegel
En bild tas automatiskt om ingen åtgärd utförs under ca 30 sek. efter att
spegeln har fällts upp.
50
dAlternativ för bildlagring
Bildområde
Välj bildområde FX (36×24) 1,0× eller DX (24×16) 1,5×.
Sökardisplay
d
Foto med FXbildområde (36×24)
Foto med DXbildområde (24×16)
A DX-objektiv
DX-objektiv är avsedda för användning med kameror med DX-format och
har en mindre bildvinkel än objektiv för kameror med 35 mm-format. Om
Automatisk DX-beskärning är avstängd och FX (36×24) 1,0× (FX-format)
är valt för Välj bildområde när ett DX-objektiv är monterat kan kanterna på
bilden förmörkas. Detta kanske inte syns i sökaren, men när bilderna visas
kanske du ser en minskning av upplösningen, eller att bildens kanter är
mörka.
51
❚❚ Välj bildområde
Välj det bildområde som ska användas när ett
icke-DX-objektiv är monterat, eller ett DXobjektiv är monterat och Av är valt för
Automatisk DX-beskärning (0 53).
Alternativ
Beskrivning
Bilder i FX-format tas genom att använda hela
FX (36×24) 1,0× området på bildsensorn (36,0 × 23,9 mm), vilket
c (FX-format)
skapar en bildvinkel som motsvarar ett NIKKORobjektiv på en kamera med 35 mm-format.
Ett område i mitten av bildsensorn på 23,4 × 15,5 mm
DX (24×16) 1,5× används för att ta bilder i DX-format. Multiplicera med
a
(DX-format)
1,5 för att beräkna objektivets ungefärliga brännvidd i
35 mm-format.
d
❚❚ Automatisk DX-beskärning
Välj om en DX-beskärning ska väljas automatiskt
när ett DX-objektiv är monterat.
Alternativ
På
Av
Beskrivning
Kameran väljer automatiskt DX-beskärning när ett DX-objektiv är
monterat. Om ett annat objektiv är monterat används
beskärningen som valts för Välj bildområde.
Beskärningen som är vald för Välj bildområde används.
A Sökardisplayen
DX-format-beskärningen visas till höger; området
utanför beskärningen kan visas i grått när Av är valt
för Anpassad inställning a5
(Fokuspunktsbelysning) > AF-punktsbelysning
(0 248).
DX-format
52
Bildområdet kan ställas in med alternativet Bildområde i
fotograferingsmenyn eller genom att trycka på ett reglage och vrida
på en kommandoratt.
❚❚ Bildområdesmenyn
1
Välj Bildområde i
fotograferingsmenyn.
Tryck på G för att visa
menyerna. Markera
Bildområde i
fotograferingsmenyn
(0 235) och tryck på 2.
2
3
G-knapp
Välj ett alternativ.
Markera Automatisk DXbeskärning eller Välj
bildområde och tryck på 2.
d
Justera inställningarna.
Välj ett alternativ och tryck J.
Den valda beskärningen visas i
sökaren (0 52).
A Bildområde
Det valda alternativet visas på
informationsdisplayen.
53
❚❚ Kamerareglage
1
2
d
Tilldela val av bildområde till ett kamerareglage.
Välj Välj bildområde som alternativet “tryck + kommandorattar”
för ett kamerareglage i menyn Anpassade inställningar (0 266).
Val av bildområde kan tilldelas Fn-knappen (Anpassad inställning
f4, Tilldela Fn-knapp, 0 263), Pv-knappen (Anpassad inställning
f5, Tilldela granskningsknapp, 0 266) eller A AE-L/AF-L-knappen
(Anpassad inställning f6, Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 267).
Använd det valda reglaget för att välja ett bildområde.
Bildområdet kan väljas genom att trycka på den valda knappen
och vrida den primära eller sekundära kommandoratten tills
önskad beskärning visas i sökaren (0 51).
Alternativet som har valts som bildområde
kan visas genom att trycka på knappen för
att visa bildområdet i sökaren eller på
informationsdisplayen. FX-format visas
som “36 – 24” och DX-format som “24 –
16”.
D Automatisk DX-beskärning
Det valda reglaget kan inte användas för att välja bildområde när ett DXobjektiv är monterat och Automatisk DX-beskärning är på.
A Bildstorlek
Bildstorleken varierar beroende på alternativet som valts för bildområde
(0 58).
54
Bildkvalitet och storlek
Tillsammans avgör bildkvalitet och storlek hur mycket utrymme varje
bild tar upp på minneskortet. Större bilder med högre kvalitet kan
skrivas ut i större storlek men kräver också mera minne, vilket innebär
att färre sådana bilder kan sparas på minneskortet (0 364).
Bildkvalitet
Välj filformat och komprimeringsgrad (bildkvalitet).
Alternativ
NEF (RAW)
TIFF (RGB)
JPEG hög
JPEG normal
JPEG låg
NEF (RAW) +
JPEG hög
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG låg
Filtyp
Beskrivning
Rådata från bildsensorn sparas direkt på
NEF minneskortet. Inställningar som vitbalans och
kontrast kan justeras efter fotograferingen.
Spara okomprimerade TIFF-RGB-bilder med ett
TIFF
bitdjup på 8 bitar per kanal (24-bitars färg). TIFF
(RGB)
stöds av en stor mängd olika bildapplikationer.
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1:4 (hög kvalitet). *
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
JPEG
ungefär 1:8 (normal kvalitet). *
Spara JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1:16 (låg kvalitet). *
Två bilder sparas, en NEF-bild (RAW) och en JPEGbild med låg kvalitet.
NEF/ Två bilder sparas, en NEF-bild (RAW) och en JPEGJPEG bild med hög kvalitet.
Två bilder sparas, en NEF-bild (RAW) och en JPEGbild med normal kvalitet.
d
* Liten filstorlek valt för JPEG-komprimering.
55
Bildkvalitet kan ställas in genom att trycka på X (T)-knappen och
vrida på den primära kommandoratten tills önskad inställning visas på
informationsdisplayen.
X (T)-knapp
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
d
A Fotograferingsmenyn
Bildkvaliteten kan också justeras med alternativet
Bildkvalitet i fotograferingsmenyn (0 235).
A
NEF-bilder (RAW)
NEF-bilder (RAW) kan visas på kameran eller med program som Capture NX 2
(säljs separat; 0 325) eller ViewNX 2 (tillgängligt på den medföljande cdskivan ViewNX 2). Notera att det alternativ som valts för bildstorlek inte
påverkar storleken på NEF-bilder (RAW); när de visas på en dator har NEFbilder (RAW) de mått som anges för stora (#-storlek) bilder i tabellen på
sida 58. JPEG-kopior av NEF (RAW)-bilder kan skapas med hjälp av
alternativet NEF (RAW)-bearbetning i retuscheringsmenyn (0 300).
A NEF+JPEG
När bilder som har tagits med inställningarna NEF (RAW) + JPEG visas på
kameran visas endast JPEG-bilden. När bilder som tas med dessa
inställningar raderas så raderas både NEF- och JPEG-bilderna.
56
Följande alternativ är tillgängliga från fotograferingsmenyn. Tryck på
G-knappen för att visa menyerna, markera önskat alternativ och
tryck på 2.
❚❚ JPEG-komprimering
Välj typ av komprimering för JPEG-bilder.
Alternativ
Beskrivning
Bilderna komprimeras för att producera relativt lika
O Liten filstorlek
filstorlekar.
Optimal bildkvalitet. Filstorleken varierar beroende
P Optimal kvalitet
på motivet.
❚❚ Sparar i NEF (RAW) > Typ
Välj typ av komprimering för NEF-bilder (RAW).
Alternativ
N
Förlustfri
komprimering
O Komprimerad
Okomprimerad
Beskrivning
NEF-bilder komprimeras med en vändbar algoritm,
vilket minskar filstorleken med ca 20–40 % utan att
påverka bildkvaliteten.
NEF-bilder komprimeras med en icke-vändbar
algoritm, vilket minskar filstorleken med ca 35–55 %
nästan utan att påverka bildkvaliteten.
NEF-bilder komprimeras inte.
d
❚❚ Sparar i NEF (RAW) > Bitdjup för NEF (RAW)
Välj ett bitdjup för NEF-bilder (RAW).
Alternativ
q 12 bitar
r 14 bitar
Beskrivning
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 12 bitar.
NEF-bilder (RAW) sparas med ett bitdjup på 14 bitar,
vilket ger större filer än de med ett bitdjup på
12 bitar men förbättrar färgåtergivningen.
57
Bildstorlek
Bildstorleken mäts i pixlar. Välj mellan # Stor, $ Mellan eller % Liten
(notera att bildstorleken varierar beroende på alternativet som valts
för Bildområde, 0 51):
Bildområde
FX (36×24) 1,0×
(FX-format)
DX (24×16) 1,5×
(DX-format)
Alternativ
Stor
Mellan
Liten
Stor
Mellan
Liten
Storlek (pixlar)
4928 × 3280
3696 × 2456
2464 × 1640
3200 × 2128
2400 × 1592
1600 × 1064
Utskriftsstorlek (cm) *
41,7 × 27,8
31,3 × 20,8
20,9 × 13,9
27,1 × 18,0
20,3 × 13,5
13,5 × 9,0
* Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar
bildstorleken i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi;
1 tum=ungefär 2,54 cm).
d
Bildstorleken kan ställas in genom att trycka på X (T)-knappen
och vrida på den sekundära kommandoratten tills önskad inställning
visas på informationsdisplayen.
X (T)-knapp
Sekundär kommandoratt
A Fotograferingsmenyn
Bildstorleken kan också justeras med alternativet
Bildstorlek i fotograferingsmenyn (0 235).
58
Informationsdisplay
NFokus
Detta avsnitt beskriver fokusalternativen som finns tillgängliga när
fotografier komponeras i sökaren. Fokus kan justeras automatiskt (se
nedan) eller manuellt (0 68). Användaren kan också välja
fokuspunkten för automatisk eller manuell fokusering (0 64) eller
använda fokuslås för att komponera om bilden efter fokuseringen
(0 66).
Autofokus
Vrid knappen för val av fokusläge till
AF för att använda autofokus.
Knapp för val av fokusläge
N
Autofokusläge
Välj mellan följande autofokuslägen:
Läge
AF-S
AF-C
Beskrivning
Enpunkts servo-AF: För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren
trycks in halvvägs. Med standardinställningarna kan slutaren endast
utlösas när fokusindikeringen (I) visas (prioritera fokus; 0 246).
Kontinuerlig servo-AF: För motiv i rörelse. Kameran fokuserar
kontinuerligt när avtryckaren trycks in halvvägs; om motivet rör på
sig använder kameran förutsägande fokusföljning (0 60) för att
förutsäga det slutliga avståndet till motivet och justera fokus om
nödvändigt. Med standardinställningarna kan slutaren utlösas
oavsett om motivet är i fokus eller ej (prioritera slutare; 0 246).
59
Autofokusläge kan väljas genom att AF-lägesknappen trycks in och
den primära kommandoratten vrids tills önskad inställning visas i
sökaren.
AF-lägesknapp
Primär kommandoratt
AF-S
AF-C
N A
B-knappen
När det gäller att fokusera kameran har Bknappen samma effekt som att trycka in
avtryckaren halvvägs.
B-knapp
A Förutsägande fokusföljning
I läge AF-C startar kameran förutsägande fokusföljning om motivet rör sig
mot eller från kameran medan avtryckaren är intryckt halvvägs eller Bknappen trycks in. Kameran kan då följa fokus medan den försöker
förutsäga var motivet kommer att vara när slutaren utlöses.
A Se även
För information om att använda fokusprioritet med kontinuerlig servo-AF,
se Anpassad inställning a1 (Välj AF-C-prioritet, 0 246). För information om
att använda slutarprioritet med enpunkts servo-AF, se Anpassad inställning
a2 (Välj AF-S-prioritet, 0 246). Se sida 175 för information om de
autofokusalternativ som är tillgängliga i livevisning.
60
A Så får du bra resultat med autofokus
Autofokus fungerar inte optimalt i de situationer som listas nedan. Slutaren
kanske inaktiveras om kameran inte kan fokusera under dessa förhållanden,
eller så visas kanske fokusindikeringen (I) och kameran kan avge en
ljudsignal, som gör det möjligt för slutaren att utlösas även när motivet inte
är i fokus. I dessa fall, fokusera manuellt (0 68) eller använd fokuslås (0 66)
för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd och komponera
sedan om fotografiet.
Det finns endast liten eller ingen kontrast mellan motiv och
bakgrund.
Exempel: Motivet har samma färg som bakgrunden.
Fokuspunkten innehåller motiv på olika avstånd från
kameran.
Exempel: Motivet är inuti en bur.
Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster.
Exempel: Persienner eller en rad med fönster i ett höghus.
N
Fokuspunkten innehåller områden med skarpt
kontrasterande ljusstyrka.
Exempel: Motiv som befinner sig till hälften i skugga.
Objekt i bakgrunden verkar större än motivet.
Exempel: En byggnad finns i bildområdet bakom motivet.
Motivet innehåller många fina detaljer.
Exempel: En blomsteräng eller andra motiv som är små
eller inte varierar i ljusstyrka.
61
AF-områdesläge
N
62
Välj hur fokuspunkten för autofokus väljs.
• Enpunkts-AF: Välj fokuspunkt enligt beskrivningen på sida 64;
kameran fokuserar endast på motivet i den valda fokuspunkten.
Använd med stillastående motiv.
• Dynamiskt AF-område: Välj fokuspunkten enligt beskrivningen på sida
64. I fokusläget AF-C fokuserar kameran baserat på information från
omgivande fokuspunkter om motivet flyttar sig från den valda
fokuspunkten under en kort stund. Antalet fokuspunkter varierar
med det valda läget:
- 9-punkters dynamiskt AF-område: Välj när det finns tid att komponera
fotografiet eller när du fotograferar motiv som rör sig på ett
förutsägbart sätt (t.ex. löpare eller racerbilar på en bana).
- 21-punkts dynamiskt AF-område: Välj när du fotograferar motiv som
rör sig på ett oförutsägbart sätt (t.ex. spelare i en fotbollsmatch).
- 39-punkters dynamiskt AF-område: Välj när du fotograferar motiv som
rör sig snabbt och som inte enkelt kan komponeras i sökaren
(t.ex. fåglar).
• 3D-följning: Välj fokuspunkten enligt beskrivningen på sida 64. I
fokusläge AF-C följer kameran motiv som lämnar den valda
fokuspunkten och väljer en ny fokuspunkt om det behövs. Använd
för att snabbt komponera bilder med motiv som rör sig
oregelbundet från sida till sida (t.ex. tennisspelare). Om motivet
försvinner ur sökaren, ta då bort fingret från avtryckaren och
komponera om fotografiet med motivet i den valda fokuspunkten.
• Automatiskt AF-område: Kameran upptäcker
automatiskt motivet och väljer fokuspunkt.
Om ett objektiv av typ G, E eller D används
(0 320) kan kameran skilja mänskliga motiv
från bakgrunden för att bättre upptäcka
motiv. De aktiva fokuspunkterna markeras
kort efter att kameran fokuserat; i läge AF-C förblir
huvudfokuspunkten markerad efter att de andra fokuspunkterna
har stängts av.
AF-områdesläge kan väljas genom att trycka på AF-lägesknappen och
vrida på den sekundära kommandoratten tills önskad inställning visas
i sökaren.
AF-lägesknapp
Sekundär
kommandoratt
Sökare
N
A 3D-följning
När avtryckaren trycks in halvvägs lagras färgerna i området runt
fokuspunkten i kameran. Därför ger 3D-följning kanske inte önskat resultat
för motiv som har samma färg som bakgrunden, eller som upptar en mycket
liten del av bilden.
63
A AF-områdesläge
AF-områdesläge visas i sökaren.
AF-områdesläge
Sökare
Enpunkts-AF
AF-områdesläge
39-punkters dynamiskt AFområde *
Sökare
9-punkters dynamiskt AF3D-följning
område *
21-punkters dynamiskt AFAutomatiskt AF-område
område *
* Endast aktiva fokuspunkter visas i sökaren. Övriga fokuspunkter ger
information som hjälper till vid fokuseringen.
A Manuell fokusering
Enpunkts-AF väljs automatiskt när manuell fokusering används.
A Se även
För information om hur du justerar hur länge kameran väntar innan den
fokuserar på nytt när ett motiv flyttar på sig framför kameran, se Anpassad
inställning a3 (Fokusföljning med låsning, 0 247). Se sida 177 för
information om de autofokusalternativ som är tillgängliga i livevisning.
N Val av fokuspunkt
Kameran har 39 fokuspunkter som kan användas för att komponera
bilder med huvudmotivet nästan var som helst i bilden.
1
Vrid fokusväljarlåset till ●.
Detta möjliggör att multiväljaren kan
användas för att välja fokuspunkten.
Fokusväljarlås
64
2
Välj fokuspunkt.
Använd multiväljaren för att välja
fokuspunkt i sökaren medan
exponeringsmätarna är på. Tryck
på J för att välja
mittenfokuspunkten.
Fokusväljarlåset kan vridas till låst
(L) position efter att ett val gjorts,
för att förhindra att den valda
fokuspunkten ändras när
multiväljaren trycks in.
N
A Automatiskt AF-område
Fokuspunkten väljs automatiskt för automatiskt AF-område; manuellt val av
fokuspunkt kan inte göras.
A Se även
För information om hur du väljer när fokuspunkten ska lysa, se Anpassad
inställning a5 (Fokuspunktsbelysning, 0 248). För information om hur du
ställer in valet för fokuspunkt på “loopning”, se Anpassad inställning a6
(Loopa val av fokuspunkt, 0 249). För information om hur du väljer
antalet fokuspunkter som kan väljas med multiväljaren, se Anpassad
inställning a7 (Antal fokuspunkter, 0 249). För information om att ändra
funktionen för J-knappen, se Anpassad inställning f2 (OK-knappen,
0 261).
65
Fokuslås
Fokuslås kan användas för att ändra kompositionen efter fokusering
för att på så sätt kunna fokusera på ett motiv som inte kommer att
finnas i en fokuspunkt i den slutliga bildkompositionen. Om kameran
inte kan fokusera med autofokus (0 61) kan fokuslås även användas
för att komponera om fotografiet efter fokusering på ett annat objekt
på samma avstånd som ditt ursprungliga motiv. Fokuslås är mest
effektivt när ett annat alternativ än automatiskt AF-område är valt för
AF-områdesläge (0 62).
1
Fokusera.
N 2
Lås fokus.
Placera motivet i den valda
fokuspunkten och tryck in
avtryckaren halvvägs för att starta
fokuseringen. Kontrollera att
fokusindikeringen (I) visas i
sökaren.
Fokusläge AF-C: Med avtryckaren intryckt
halvvägs (q), tryck på A AE-L/AF-Lknappen (w) för att låsa både fokus
och exponering (en AE-L-ikon visas i
sökaren). Fokus förblir låst så länge
A AE-L/AF-L-knappen är intryckt, även
om du tar bort fingret från
avtryckaren.
Avtryckare
Fokusläge AF-S: Fokus låses
A AE-L/AF-L-knapp
automatiskt när fokusindikeringen
(I) visas och förblir låst tills du tar
bort fingret från avtryckaren. Fokus
kan även låsas genom att trycka på A AE-L/AF-L-knappen (se ovan).
66
3
Komponera om bilden och
tryck på avtryckaren.
Fokus förblir låst mellan
fotografierna om du håller
avtryckaren intryckt halvvägs (AF-S)
eller om du håller A AE-L/AF-Lknappen intryckt, vilket gör det möjligt att ta flera fotografier i rad
med samma fokusinställning.
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet när fokuslåset är
aktiverat. Om motivet flyttar sig, fokusera igen på det nya avståndet.
N
A
Låsa fokus med B-knappen
Under fotografering med sökaren kan B-knappen användas istället för
avtryckaren för att låsa fokus (0 60). Om Endast AF-ON väljs för Anpassad
inställning a4 (AF-aktivering, 0 247) så fokuserar inte kameran när
avtryckaren trycks in halvvägs; istället fokuserar kameran när B-knappen
trycks in, då fokus låses tills knappen trycks in igen. Slutaren kan utlösas när
som helst, oavsett vilket alternativ som valts för de Anpassade
inställningarna a1 (Välj AF-C-prioritet, 0 246) och a2 (Välj AF-S-prioritet,
0 246), och fokusindikeringen (I) visas inte i sökaren.
A Se även
Se Anpassad inställning c1 (AE-lås via avtryckaren, 0 251) för information
om att använda avtryckaren för att låsa exponeringen, Anpassad inställning
f6 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 267) för information om att välja funktion
för A AE-L/AF-L-knappen.
67
Manuell fokusering
Manuell fokusering är tillgänglig för objektiv som inte stödjer
autofokus (icke-AF NIKKOR-objektiv) eller när autofokus inte ger
önskade resultat (0 61).
• AF-S-objektiv: Ställ in objektivets fokuslägesväljare på M.
• AF-objektiv: Ställ in objektivets
Knapp för val av fokusläge
fokuslägesväljare (om sådan finns)
och kamerans knapp för val av
fokusläge på M.
D AF-objektiv
Använd inte AF-objektiv med
objektivets fokuslägesväljare inställd
på M, och kamerans knapp för val av
fokusläge inställd på AF. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan
kameran eller objektivet skadas.
N
• Objektiv med manuell fokusering: Ställ in kamerans fokuslägesväljare på
M.
För att fokusera manuellt, justera objektivets
fokusring tills den bild som visas på den klara
mattskivan i sökaren är i fokus. Bilder kan tas
när som helst, även om bilden inte är i fokus.
68
❚❚ Den elektroniska avståndsmätaren
Fokusindikeringen i sökaren kan användas för
att bekräfta om motivet i den valda
fokuspunkten är i fokus eller inte (fokuspunkten
kan väljas från vilken som helst av de 39
fokuspunkterna). Efter att motivet placerats i
den valda fokuspunkten, tryck då in avtryckaren
halvvägs och vrid objektivets fokusring tills fokusindikeringen (I)
visas. Observera att för motiv som listas på sida 61 kan
fokusindikeringen ibland visas när motivet inte är i fokus; kontrollera
fokus i sökaren innan fotograferingen. För information om att
använda den elektroniska avståndsmätaren med telekonverters AF-S/
AF-I, se sida 321.
N
A Skärpeplansposition
Mät från skärpeplansmarkeringen (E) på
kamerahuset för att avgöra avståndet mellan
motivet och kameran. Avståndet mellan
objektivets monteringsfläns och skärpeplanet
är 46,5 mm.
46,5 mm
Skärpeplansmarkering
69
S
ISO-känslighet
ISO-känslighetsratten
ISO-känsligheten kan ställas in på värden mellan ISO 100 och ISO 12800
i steg om 1/3 EV, eller välj mellan inställningar från ungefär 0,3 till 1 EV
under ISO 100 och 0,3 till 4 EV över ISO 12800 för speciella situationer.
ISO-känsligheten väljs med ISO-känslighetsratten. Håll
upplåsningsknappen för ISO-känslighet intryckt, och vrid ratten till
önskad inställning.
ISO-känslighetsratt
S
Upplåsningsknapp för ISO-känslighetsratt
Det valda värdet visas i sökaren medan ratten
flyttas.
70
A Hög 0,3–Hög 4
Inställningarna Hög 0,3 till Hög 4 motsvarar ISOkänsligheter på 0,3–4 EV över ISO 12800 (motsvarande
ISO 16000–204800). Bilder som tas med dessa
inställningar får oftare brus (slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar, dimma eller ränder).
A Låg 0,3–Låg 1
Inställningarna Låg 0,3 till Låg 1 motsvarar ISOkänsligheter på 0,3–1 EV under ISO 100 (motsvarande
ISO 80–50). Använd för större bländare vid starkt ljus.
Kontrasten är något högre än normalt; i de flesta fall
rekommenderas ISO-känsligheter på ISO 100 eller högre.
A Se även
För information om att använda alternativet Brusreducer. vid högt ISO i
fotograferingsmenyn för att minska bruset vid höga ISO-känsligheter, se
sida 242.
S
71
Automatisk ISO-känslighet
Om På är valt för Automatisk ISO-känslighet > Automatisk ISOkänslighet i fotograferingsmenyn, justeras ISO-känsligheten
automatiskt om det inte går att få optimal exponering med värdet
som användaren har valt (ISO-känsligheten justeras i lämplig grad när
blixten används).
1
Välj Automatisk ISOkänslighet för
Automatisk ISOkänslighet i
fotograferingsmenyn.
Tryck på G-knappen för
G-knapp
att visa menyerna. Välj
Automatisk ISO-känslighet i fotograferingsmenyn, markera
Automatisk ISO-känslighet och tryck på 2. ISO-känslighet
visar det värde som valts med ISO-känslighetsratten.
S 2
72
Välj På.
Markera På och tryck på J (om
Av väljs kommer ISOkänsligheten att förbli låst vid det
värde som valts med ISOkänslighetsratten).
3
Justera inställningarna.
Det högsta värdet för automatisk
ISO-känslighet kan väljas med
Högsta känslighet (det lägsta
värdet för automatisk ISOkänslighet ställs automatiskt in på
ISO 100; notera att om ISO-känsligheten som valts av användaren
är högre än det som valts för Högsta känslighet används värdet
som valts av användaren istället). I exponeringslägena P och A
justeras känsligheten endast om bilden skulle bli
underexponerad med den slutartid som valts för Längsta
slutartid (1/2000–1 sek., eller Auto; i exponeringslägena S och M
justeras ISO-känsligheten för optimal exponering med den
slutartid som valts av användaren). Om Auto väljs, väljer kameran
längsta slutartid baserat på objektivets brännvidd. Tryck på J för
att avsluta när inställningarna är slutförda.
S
73
A Längsta slutartid
Automatiskt val av slutartid kan finjusteras genom att markera Auto och
trycka på 2: till exempel, värden kortare än de som oftast väljs automatiskt
kan användas med telefotoobjektiv för att minska oskärpa. Men notera att
Auto endast är tillgängligt med CPU-objektiv eller när objektivdata anges
för icke-CPU-objektiv; om ett icke-CPU-objektiv används utan objektivdata
låses längsta slutartiden på 1/30 sek. Slutartiderna kan öka över det valda
längsta värdet om optimal exponering inte kan uppnås med den ISOkänslighet som valts för Högsta känslighet.
A Automatisk ISO-känslighet
Brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) är mera
sannolikt vid högre känsligheter. Använd alternativet Brusreducer. vid
högt ISO i fotograferingsmenyn för att minska brus (se sida 242). När en
blixt används ignoreras värdet som valts för Längsta slutartid och istället
används alternativet som valts för Anpassad inställning e1
(Blixtsynkhastighet, 0 257). Notera att ISO-känsligheten kan komma att
ökas automatiskt när automatisk ISO-känslighet används i kombination
med blixtlägena för långsam synk (tillgängligt med extra blixtenheter;
0 116), vilket möjligen förhindrar att kameran väljer långa slutartider.
S
74
VExponering
Mätning
Mätning bestämmer hur kameran ställer in exponeringen. Följande
alternativ är tillgängliga:
Alternativ
a
Z
b
Beskrivning
Matris: Ger naturliga resultat i de flesta situationer. Kameran mäter
ett brett område i bilden och ställer in exponering enligt
färgtonsfördelning, färg, komposition och, för objektiv av typ G, E
eller D (0 320), avståndsinformation (3D-färgmatrixmätning II;
med andra CPU-objektiv använder kameran färgmatrixmätning II,
som inte inkluderar 3D-avståndsinformation). Med icke-CPUobjektiv använder kameran färgmatrismätning om brännvidden
och maximal bländare anges med alternativet Data för icke-CPUobjektiv i inställningsmenyn (0 164); annars använder kameran
centrumvägd mätning.
Centrumvägd: Kameran mäter hela bilden men tilldelar störst vikt till
området i mitten (om ett CPU-objektiv är monterat kan storleken
på området väljas med Anpassad inställning b1, Centrumvägt
område, 0 250; om ett icke-CPU-objektiv är monterat är området
12 mm i diameter). Klassisk mätning för porträtt; rekommenderas
vid användning av filter med en exponeringsfaktor (filterfaktor)
över 1×.
Spotmätning: Kameran mäter en cirkel med 4 mm diameter (ca 1,5 %
av bilden). Cirkeln centreras vid aktuell fokuspunkt, vilket gör det
möjligt att mäta objekt som inte är i mitten av bilden (om ett ickeCPU-objektiv används eller om automatiskt AF-område är
aktiverat, kommer kameran att mäta mittenfokuspunkten). Ger
korrekt exponering av motivet även om bakgrunden är mycket
ljusare eller mörkare.
Z
75
För att välja en mätmetod, vrid
ljusmätarväljaren tills önskad
inställning visas i sökaren.
Ljusmätarväljare
Z
A Se även
För information om att välja storleken på området som tilldelas störst vikt
vid centrumvägd mätning, se Anpassad inställning b1 (Centrumvägt
område, 0 250). För information om hur du gör separata justeringar för
optimal exponering för varje mätmetod, se Anpassad inställning b2
(Finjustera optimal exponer., 0 250).
76
Autoexponeringslås
Använd autoexponeringslås för att komponera om fotografier efter
att ha använt centrumvägd mätning eller spotmätning för att mäta
exponering. Tänk på att matrismätning inte ger önskat resultat.
1
Lås exponeringen.
Avtryckare
Placera motivet i den valda fokuspunkten
och tryck ned avtryckaren halvvägs. Med
avtryckaren intryckt halvvägs och motivet i
fokuspunkten, tryck på A AE-L/AF-L-knappen
för att låsa fokus och exponering (om du
använder autofokus, kontrollera att
fokusindikeringen I syns i sökaren).
A AE-L/AF-L-knapp
En AE-L-indikator visas i sökaren så länge
exponeringslåset är aktiverat.
Z
2
Komponera om bilden.
Håll ned A AE-L/AF-L-knappen,
komponera om bilden och
fotografera.
77
A Mätområde
Vid spotmätning låses exponeringen vid värdet som uppmätts i en 4 mm
cirkel centrerad på den valda fokuspunkten. Vid centrumvägd mätning låses
exponeringen vid ett värde uppmätt i en 12 mm cirkel i mitten av sökaren.
A Justera slutartid och bländare
Medan exponeringslåset är aktiverat kan följande inställningar ändras utan
att det uppmätta värdet för exponeringen ändras:
Exponeringsläge
P
S
A
Inställning
Slutartid och bländare (flexibelt program; 0 38)
Slutartid
Bländare
De nya värdena kan kontrolleras i sökaren och kontrollpanelen. Notera att
mätningen inte kan ändras medan exponeringslåset är aktiverat.
A Se även
Om På har valts för Anpassad inställning c1 (AE-lås via avtryckaren, 0 251)
låses exponeringen när avtryckaren trycks ned halvvägs. För information om
att ändra funktionen för knappen A AE-L/AF-L, se Anpassad inställning f6
(Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 0 267).
Z
78
Exponeringskompensation
Exponeringskompensation används för att ändra exponeringen från
de värden som föreslås av kameran, vilket gör bilderna ljusare eller
mörkare. Det är mest effektivt när det används med centrumvägd
mätning eller spotmätning (0 75). Välj bland värden mellan –3 EV
(underexponering) och +3 EV (överexponering) i steg om 1/3 EV.
Generellt gör positiva värden motivet ljusare, medan negativa värden
gör det mörkare.
–1 EV
Ingen
exponeringskompensation
+1 EV
Exponeringskompensation justeras med
exponeringskompensationsratten. Håll upplåsningsknappen för
exponeringskompensationsratten intryckt och vrid
exponeringskompensationsratten till önskad inställning.
Exponeringskompensationsratt
Z
Upplåsningsknapp för exponeringskompensationsratt
79
Det valda värdet visas i sökaren medan ratten flyttas.
±0 EV
–0,3 EV
+2,0 EV
För andra värden än 0 blinkar 0 i mitten av
exponeringsindikatorerna (endast lägena P, S
och A) och en E-ikon visas i kontrollpanelen
och sökaren när ett värde valts.
Den normala exponeringen kan återställas genom att
exponeringskompensationen ställs in på 0.
Z
A
Exponeringsläge M
I exponeringsläge M påverkar exponeringskompensationen endast
exponeringsindikatorn; slutartid och bländare ändras inte.
A Använda en blixt
Om blixt används, påverkar exponeringskompensationen både blixtnivån
och exponeringen, vilket ändrar ljusstyrkan på både huvudmotivet och
bakgrunden. Anpassad inställning e4 (Exponeringskomp. för blixt, 0 259)
kan användas för att begränsa effekterna av exponeringskompensationen
till enbart bakgrunden.
A Se även
För information om att automatiskt variera exponering, blixtnivå, vitbalans
eller Aktiv D-Lighting, se sida 136.
80
rVitbalans
Vitbalansalternativ
Vitbalans ser till att färger inte påverkas av färgen hos ljuskällan.
Automatisk vitbalans rekommenderas för de flesta ljuskällor. Om det
önskade resultatet inte uppnås med automatisk vitbalans, välj ett
alternativ från listan nedan eller använd förinställd vitbalans.
Alternativ
v Auto
Normal
Färgtemperatur *
Beskrivning
Vitbalans justeras automatiskt.
Använd objektiv av typ G, E eller
3500–8000 K D för bästa resultat. Om den
extra blixten avfyras justeras
Behåll varma färger
resultaten därefter.
Använd vid belysning med
J Glödlampa
3000 K
glödlampa.
I Fluorescerande
Använd med:
• Natriumbelysning (finns i
Natriumlampor
2700 K
sporthallar).
Varmt vitt fluorescer. ljus
3000 K
• Varmvitt lysrörsljus.
Vitt fluorescerande ljus
3700 K
• Vitt lysrörsljus.
Kallt vitt fluorescer. ljus
4200 K
• Kallvitt lysrörsljus.
Vitt fl. av dagsljustyp
5000 K
• Vitt lysrörsljus, dagsljustyp.
Fluoresc. ljus, dagsljustyp
6500 K
• Lysrörsljus, dagsljustyp.
• Ljuskällor med hög
Kvicksilver, hög
7200 K
färgtemperatur (t.ex.
färgtemp.
kvicksilverlampor).
Använd med motiv belysta av
H Direkt solljus
5200 K
direkt solljus.
r
81
Alternativ
N
Blixt
Färgtemperatur *
5400 K
G Molnigt
6000 K
M Skugga
8000 K
K Välj färgtemperatur
L
Manuellt förinställt
värde
2500–
10 000 K
—
Beskrivning
Använd med externa
blixtenheter.
Använd i dagsljus under mulen
himmel.
Använd i dagsljus med motiv
som befinner sig i skugga.
Välj färgtemperatur från en lista
med värden (0 88).
Använd motivet, ljuskällan eller
en existerande bild som referens
för vitbalans (0 90).
* Alla värden är ungefärliga och återger inte fininställning (om tillämplig).
Vitbalans ställs in genom att trycka på L (U)-knappen och vrida på
den primära kommandoratten tills önskad inställning visas på
informationsdisplayen.
L (U)-knapp
r
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
A Fotograferingsmenyn
Vitbalans kan även justeras med alternativet
Vitbalans i fotograferingsmenyn (0 235), som
också kan användas för att finjustera vitbalansen
(0 84) eller mäta ett värde för förinställd
vitbalans (0 90). För alternativet Auto i
Vitbalans-menyn finns alternativen Normal och
Behåll varma färger, som bevarar de varma
färger som produceras av glödlampor, medan
alternativet I Fluorescerande kan användas för att välja ljuskälla
beroende på typ av glödlampa.
82
A Belysning med studioblixt
Automatisk vitbalans kanske inte ger önskat resultat med stora
studioblixtenheter. Använd förinställd vitbalans eller ställ in vitbalans på
Blixt och använd finjustering för att justera vitbalansen.
A Färgtemperatur
Den uppfattade färgen hos en ljuskälla varierar med den som tittar och med
andra förhållanden. Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen hos en
ljuskälla, definierad med avseende på den temperatur som ett objekt måste
upphettas till för att utstråla ljus med samma våglängd. Ljuskällor med en
färgtemperatur på omkring 5000–5500 K ser vita ut, och ljuskällor med en
lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser ut att vara lite gula eller
röda. Ljuskällor med en högre färgtemperatur förefaller blåtonade.
Kamerans vitbalansalternativ är anpassade efter följande färgtemperaturer:
• H (direkt solljus): 5200 K
• I (natriumlampor): 2700 K
• N (blixt): 5400 K
• J (glödlampa)/
I (varmt vitt fluorescer. ljus): 3000 K • G (molnigt): 6000 K
• I (vitt fluorescerande ljus): 3700 K • I (fluoresc. ljus, dagsljustyp): 6500 K
• I (kallt vitt fluorescer. ljus): 4200 K • I (kvicksilver, hög färgtemp.): 7200 K
• M (skugga): 8000 K
• I (vitt fl. av dagsljustyp): 5000 K
r
83
Finjustering av vitbalans
Vitbalansen kan “finjusteras” för att kompensera för färgvariationer i
ljuskällan, eller för att ge bilden en “varm” eller “kall” ton. Vitbalans
finjusteras med alternativet Vitbalans i fotograferingsmenyn eller
genom att trycka på L (U)-knappen och vrida på den sekundära
kommandoratten.
❚❚ Vitbalansmenyn
1
r
84
Välj ett
vitbalansalternativ i
fotograferingsmenyn.
Tryck på G-knappen för
att visa menyerna. Välj
Vitbalans i
G-knapp
fotograferingsmenyn,
markera sedan ett vitbalansalternativ och tryck på 2. Om ett
alternativ annat än Auto, Fluorescerande, Välj färgtemperatur
eller Manuellt förinställt värde har valts, fortsätt till steg 2. Om
Auto eller Fluorescerande har valts, markera önskad inställning
och tryck på 2. För mer information om att finjustera förinställd
vitbalans, se sida 97.
2
Finjustera vitbalans.
Använd multiväljaren för att
finjustera vitbalansen. Vitbalans
kan finjusteras på den gula (A)–
blå (B) axeln och på den gröna
(G)–magenta (M) axeln. Den
Koordinater
horisontella (gul-blå) axeln
Justering
motsvarar färgtemperatur, där
varje ökning motsvarar ungefär
5 mired. Den vertikala (grön-magenta) axeln har liknande effekt
på de motsvarande färgkompensationsfiltren (color
compensation, CC).
Grön (G)
Öka mängden grönt
Blå (B)
Öka mängden magenta
Gult (A)
Magenta (M)
Öka mängden blått
3
Tryck på J.
Öka mängden gult
r
Tryck på J för att spara inställningarna
och återgå till fotograferingsmenyn.
Finjustering indikeras av en asterisk (“E”) i
informationsdisplayen.
85
❚❚ L (U)-knappen
Vid andra inställningar än K (Välj färgtemperatur) och L
(Manuellt förinställt värde) kan L (U)-knappen användas för att
finjustera vitbalansen på gul (A)–blå (B)-axeln (0 85; för att finjustera
vitbalansen när L är valt, använd fotograferingsmenyn enligt
beskrivningen på sida 84). Sex inställningar i båda riktningarna är
tillgängliga; varje ökning motsvarar ca 5 mired (0 87). Tryck på L
(U)-knappen och vrid på den sekundära kommandoratten tills
önskat värde visas på informationsdisplayen. När den sekundära
kommandoratten vrids åt vänster ökar mängden gult (A). När den
sekundära kommandoratten vrids åt höger ökar mängden blått (B). En
asterisk (“E”) visas på informationsdisplayen vid andra inställningar än
0.
L (U)-knapp
r
86
Sekundär kommandoratt Informationsdisplay
A Finjustering av vitbalans
Färgerna på finjusteringsaxeln är relativa, inte absoluta. Om du till exempel
flyttar markören till B (blå) när en “varm” inställning, t.ex. J (glödlampa) har
valts för vitbalans, ser fotografierna aningen “kallare” ut men blir inte blå.
A “Mired”
Alla förändringar av färgtemperaturen ger större färgskillnad vid låga
färgtemperaturer än vid högre färgtemperaturer. Till exempel, en
förändring på 1000 K ger mycket större färgförändring vid 3000 K än 6000 K.
Mired, som räknas ut genom att multiplicera inversen av färgtemperaturen
med 10 6, är ett mått på färgtemperatur som tar med sådana variationer i
beräkningen, och därför används enheten i kompensationsfilter för
färgtemperatur. T.ex.:
• 4000 K–3000 K (en skillnad på 1000 K)=83 mired
• 7000 K–6000 K (en skillnad på 1000 K)=24 mired
A Se även
När Vitbalansgaffling har valts för Anpassad inställning e6 (Automatisk
gaffling, 0 259) skapar kameran flera bilder varje gång slutaren utlöses.
Vitbalansen varieras för varje bild, värdet som valts för vitbalans “gafflas”
(0 141).
r
87
Välja färgtemperatur
När K (Välj färgtemperatur) har valts för vitbalans kan
färgtemperatur väljas genom att använda alternativet Vitbalans i
fotograferingsmenyn, eller genom att använda L (U)-knappen,
multiväljaren och den sekundära kommandoratten.
D Välj färgtemperatur
Tänk på att önskade resultat inte kan uppnås med blixt eller lysrörsljus. Välj
N (Blixt) eller I (Fluorescerande) för dessa källor. För andra ljuskällor är
det säkrast att ta en testbild för att kontrollera om det valda värdet är
lämpligt.
❚❚ Vitbalansmenyn
Ange värden för axlarna gul-blå och grön-magenta (0 85).
1
Välj Välj
färgtemperatur.
Tryck på G-knappen och
välj Vitbalans i
fotograferingsmenyn.
Markera Välj
färgtemperatur och tryck
på 2.
r
2
G-knapp
Välj ett värde för gul-blå.
Tryck på 4 eller 2 för att markera
siffrorna och tryck på 1 eller 3
för att ändra.
Värde för gul (A)-blå (B)-axel
88
3
Välj ett värde för grönmagenta.
Tryck på 4 eller 2 för att markera
axeln G (grön) eller M (magenta)
och tryck på 1 eller 3 för att
välja ett värde.
Värde för grön (G)-magenta (M)-axel
4
Tryck på J.
Tryck på J för att spara
ändringarna och återgå till
fotograferingsmenyn. Om ett
värde annat än 0 väljs för den
gröna (G)-magenta (M)-axeln,
visas en asterisk (“E”) på
informationsdisplayen.
❚❚ L (U)-knappen
L (U)-knappen kan endast användas för att välja färgtemperatur
för den gul (A)-blå (B) axeln. Tryck på L (U)-knappen och vrid på
den sekundära kommandoratten tills önskat värde visas på
informationsdisplayen (justeringar görs i mired; 0 87). För att ange en
färgtemperatur direkt i ökningar om 10 K, tryck på L (U)-knappen
och tryck på 4 eller 2 för att markera en siffra och tryck på 1 eller 3
för att ändra.
L (U)knapp
r
Sekundär Informationsdisplay
kommandoratt
89
Manuellt förinställt värde
Manuellt förinställt värde används för att lagra och återkalla
anpassade vitbalansinställningar för fotografering med ljus från olika
källor, eller för att kompensera för ljuskällor med starka färgtoner.
Kameran kan lagra upp till fyra värden för förinställd vitbalans i
inställningarna d-1 till d-4. Två metoder finns för att ställa in förinställd
vitbalans:
Metod
Beskrivning
Ett neutralt grått eller vitt objekt placeras i samma
belysning som ska användas i det slutliga fotografiet,
och vitbalansen mäts av kameran. I fotografering
Direktmätning
med livevisning (0 172) kan vitbalans mätas i ett
valt område av bilden (spotmätning av vitbalans,
0 93).
Kopiera från existerande Vitbalansen kopieras från en bild på minneskortet
fotografi
(0 96).
Fotografering med sökaren
1
r
90
Belys ett referensmotiv.
Placera ett neutralt grått eller vitt objekt i samma belysning som
ska användas vid den slutliga fotograferingen. Ett standard
gråkort kan användas som referensmotiv i studiomiljöer.
Observera att exponeringen ökas automatiskt med 1 EV när
vitbalansen mäts; i exponeringsläge M, justera exponeringen så
att exponeringsindikatorn visar ±0 (0 43).
2
Ställ in vitbalansen på L (Manuellt förinställt värde).
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills L visas på informationsdisplayen.
L (U)-knapp
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
A Mäta förinställt värde för vitbalans (fotografering med sökare)
Manuellt förinställd vitbalans kan inte mätas under HDR-fotografering
eller multiexponering (0 112, 149).
3
Välj en förinställning.
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat värde (d-1 till d-4) visas på
informationsdisplayen.
r
L (U)-knapp
4
Sekundär kommandoratt Informationsdisplay
Välj läget för direktmätning.
Släpp L (U)-knappen snabbt och
tryck sedan på knappen tills D börjar
blinka på kontrollpanelen och sökaren.
Kontrollpanel
Sökare
91
5
Mät vitbalans.
6
Kontrollera resultatet.
Innan indikatorerna har slutat blinka,
rama in referensmotivet så att det fyller
sökaren och tryck ned avtryckaren hela
vägen. Kameran mäter ett värde för vitbalans och lagrar det i
förinställningen som valts i steg 3. Inget fotografi sparas;
vitbalansen kan mätas korrekt även när kameran inte är i fokus.
Om kameran kunde mäta ett värde för
vitbalansen blinkar C i
kontrollpanelen i ca sex sekunder och
sökaren visar ett blinkande a.
Kontrollpanel
Sökare
r
Om belysningen är för mörk eller för ljus
kanske kameran inte kan mäta
vitbalansen. Ett blinkande b a visas i
kontrollpanelen och sökaren i ungefär
sex sekunder. Tryck in avtryckaren
halvvägs för att återgå till steg 5 och
mäta vitbalansen igen.
Kontrollpanel
Sökare
A Skyddade förinställningar
Om den aktuella förinställningen är skyddad (0 99) blinkar 3 i
kontrollpanelen och sökaren om du försöker mäta ett nytt värde.
92
D Läget direktmätning
Om ingen åtgärd utförs under sökarfotografering medan displayerna
blinkar, avslutas läget för direktmätning efter summan av de tider som valts
för Anpassad inställning c4 (Fördröjning av monitoravst.) >
Informationsdisplay (0 253) och Anpassad inställning c2
(Väntelägestimer, 0 251).
A Välj en förinställning
Om Manuellt förinställt värde väljs för
alternativet Vitbalans i fotograferingsmenyn visas
dialogrutan som ses till höger; markera en
förinställning och tryck på J. Om det inte finns
något värde för den valda förinställningen ställs
vitbalansen in på 5200 K, samma som Direkt
solljus.
Livevisning (Spotmätning av vitbalans)
I livevisning kan vitbalans mätas i ett markerat område i bilden, vilket
tar bort behovet av att förbereda ett referensmotiv eller byta objektiv
under telefotofotografering.
1
Tryck på a-knappen.
Spegeln fälls upp och vyn i objektivet visas i
kameramonitorn.
r
a-knappen
93
2
Ställ in vitbalansen på L (Manuellt förinställt värde).
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den primära
kommandoratten tills L visas i monitorn.
L (U)-knapp
3
r
94
Monitor
Välj en förinställning.
Tryck på L (U)-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten tills önskat förinställt värde för vitbalans (d-1 till
d-4) visas i monitorn.
L (U)-knapp
4
Primär
kommandoratt
Sekundär
kommandoratt
Monitor
Välj läget för direktmätning.
Släpp L (U)-knappen och tryck sedan
in den tills ikonen L på monitorn börjar
blinka. Ett mål för spotmätning av
vitbalans (r) visas vid den valda
fokuspunkten.
Monitor
5
Placera målet över ett vitt eller grått område.
6
Mät vitbalans.
Medan D blinkar i displayen, använd
multiväljaren för att positionera r över ett
vitt eller grått område i motivet.
Tryck på J eller tryck in avtryckaren hela
vägen ner för att mäta vitbalansen. Tiden
som är tillgänglig för att mäta vitbalans är
den som valts för Anpassad inställning c4
(Fördröjning av monitoravst.) >
Livevisning (0 253).
Om kameran inte kan mäta vitbalansen
visas meddelandet som ses till höger. Välj
ett nytt vitbalansmål och upprepa
processen från steg 4.
När Manuellt förinställt värde väljs för
Vitbalans i fotograferingsmenyn visas
positionen för målet som används för att
mäta förinställd vitbalans på förinställda
värden inspelade under
livevisningsfotografering.
r
A Mäta förinställt värde för vitbalans (fotografering med livevisning)
Förinställd manuell vitbalans kan inte ställas in medan en HDR-exponering
pågår (0 112).
95
Hantera förinställningar
❚❚ Kopiera vitbalans från ett fotografi
Följ stegen nedan för att kopiera ett vitbalansvärde från ett
existerande fotografi till en vald förinställning.
1
Välj L (Manuellt
förinställt värde) för
Vitbalans i
fotograferingsmenyn.
Tryck på G-knappen och
välj Vitbalans i
G-knapp
fotograferingsmenyn.
Markera Manuellt förinställt värde och tryck på 2.
2
Välj ett mål.
Markera målförinställningen
(d-1 till d-4) och tryck på
W (M).
W (M)-knapp
r 3
4
96
Välj Välj bild.
Markera Välj bild och tryck på 2.
Markera en källbild.
Markera källbilden.
5
Tryck på J.
Tryck på J för att kopiera vitbalansvärdet
för den markerade bilden till vald
förinställning. Om den markerade bilden
har en kommentar (0 278) kommer kommentaren att kopieras
till vald förinställning.
A Välja en källbild
För att visa den bild som markerades i steg 4 i helskärmsläge, håll in
X (T)-knappen.
A
Välja ett förinställt värde för vitbalans
Tryck på 1 för att markera nuvarande förinställning
för vitbalans (d-1– d-4) och tryck på 2 för att välja
en annan förinställning.
r
A Finjustering av förinställd vitbalans
Den valda förinställningen kan finjusteras genom
att välja Finjustera och justera vitbalansen så som
beskrivs på sida 85.
97
❚❚ Lägga till en kommentar
Följ stegen nedan för att lägga till en beskrivande kommentar på upp
till 36 tecken för en vald vitbalansförinställning.
1
Välj L (Manuellt förinställt
värde).
Markera Manuellt förinställt
värde i vitbalansmenyn och tryck
på 2.
2
Välj en förinställning.
Markera önskad
förinställning och tryck på
W (M).
W (M)-knapp
3
Välj Redigera kommentar.
4
Redigera kommentaren.
Markera Redigera kommentar
och tryck på 2.
r
98
Redigera kommentaren enligt
beskrivningen på sida 107.
❚❚ Skydda ett förinställt värde för vitbalans
Följ stegen nedan för att skydda den valda förinställda vitbalansen.
Skyddade förinställningar kan inte modifieras och alternativen
Finjustera och Redigera kommentar kan inte användas.
1
Välj L (Manuellt förinställt
värde).
Markera Manuellt förinställt
värde i vitbalansmenyn och tryck
på 2.
2
Välj en förinställning.
Markera önskad
förinställning och tryck på
W (M).
W (M)-knapp
3
Välj Skydda.
Markera Skydda och tryck på 2.
r
4
Välj På.
Markera På och tryck på J för att
skydda det valda förinställda
värdet för vitbalans. För att ta
bort skyddet, välj Av.
99
J
Bildoptimering
Picture Controls
Nikons unika Picture Control-system gör det möjligt att dela
bildbearbetnings-inställningar, inklusive skärpa, kontrast, ljusstyrka,
mättnad och nyans, med kompatibla enheter och program.
Välja en Picture Control
Kameran har flera olika förinställda Picture Controls. Välj en Picture
Control enligt motivet eller motivtypen.
Alternativ
J
100
Beskrivning
Standardbearbetning för en balanserad effekt.
Q Standard
Rekommenderas i de flesta situationer.
Minsta möjliga bearbetning för en naturlig effekt.
R Neutral
Lämpligt för fotografier som vid ett senare tillfälle
kommer att bearbetas eller retuscheras mycket.
Bilderna förbättras för en mättad fotoutskriftseffekt.
S Mättade färger
Lämpligt för fotografier som framhäver primärfärger.
T Monokrom
Ta svartvita fotografier.
Behandlar porträtt för en naturlig hudton och en rundad
e Porträtt
känsla.
f Landskap
Skapar livfulla landskap och stadslandskap.
1
2
Visa Picture Controls.
Tryck på G-knappen för
att visa menyerna. Markera
Ställ in Picture Control i
fotograferingsmenyn och
tryck på 2 för att visa en
lista över Picture Controls.
G-knapp
Välj en Picture Control.
Markera önskad Picture Control
och tryck på J.
A Anpassade Picture Controls
Anpassade Picture Controls skapas genom att göra ändringar i existerande
Picture Controls med alternativet Hantera Picture Control i
fotograferingsmenyn (0 106). Anpassade Picture Controls kan sparas till ett
minneskort för användning i andra kameror av samma modell och med
kompatibel programvara (0 109).
J
A Picture Control-indikatorn
Nuvarande Picture Control visas på
informationsskärmen när R-knappen trycks in.
Indikator för Picture
Control
101
Ändra Picture Controls
Befintliga förinställda eller anpassade Picture Controls (0 106) kan
ändras för att passa motivtypen eller användarens kreativa
målsättningar. Välj en balanserad kombination av inställningar med
Snabbjustering eller gör manuella justeringar för enskilda
inställningar.
J
1
Välj en Picture Control.
2
Justera inställningarna.
3
Tryck på J.
Markera önskad Picture Control i
listan över Picture Controls
(0 100) och tryck på 2.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
den önskade inställningen
(0 103) och tryck på 4 eller 2 för
att välja ett värde. Upprepa detta
steg tills alla inställningar har
justerats, eller välj Snabbjustering för att välja en förinställd
kombination av inställningar. Standardinställningar kan
återställas genom att trycka på O-knappen.
A Ändringar av ursprungliga Picture Controls
De Picture Controls som har ändrats från
standardinställningarna anges med en asterisk
(“E”).
102
❚❚ Picture Control-inställningar
Alternativ
Manuella justeringar
(alla Picture Controls)
Beskrivning
Välj alternativ mellan –2 och +2 för att minska eller
överdriva effekten av vald Picture Control (observera att
detta återställer alla manuella justeringar). Att till exempel
Snabbjustering
välja positiva värden för Mättade färger gör bilderna
intensivare. Detta är inte möjligt med Picture Controls
Neutral eller Monokrom.
Styr hur skarpa konturerna är. Välj A för att justera skärpan
Skärpa
automatiskt enligt motivtypen, eller välj värden mellan 0
(ingen skärpa) och 9 (ju högre värde, desto större skärpa).
Välj A för att justera kontrasten automatiskt enligt
motivtypen, eller välj från värden mellan –3 och +3 (välj
lägre värden för att förhindra att högdagrar i
Kontrast
porträttmotiv blir “urtvättade” i direkt solljus, högre
värden för att bevara detaljer i dimmiga landskap och
andra motiv med låg kontrast).
Välj –1 för minskad ljushet och +1 för ökad ljushet. Detta
Ljushet
påverkar inte exponeringen.
Styr färgernas intensitet. Välj A för att justera mättnaden
automatiskt enligt motivtypen, eller välj från värden
Mättnad
mellan –3 och +3 (lägre värden minskar mättnaden och
högre värden ökar den).
Välj negativa värden (minst –3) för att göra rött mer lila,
blått mer grönt och grönt mer gult, och välj positiva
Nyans
värden (upp till +3) för att göra rött mer orange, grönt
mer blått och blått mer lila.
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma fotografier.
Filtereffekter
Välj mellan Off (av), gult, orange, rött och grönt (0 105).
Välj den färgton som används i monokroma fotografier
från B&W (Svartvitt), Sepia, Cyanotype (Cyanotypi,
Toning
(blåtonad monokrom)), Red (Röd), Yellow (Gul), Green
(Grön), Blue Green (Blågrön), Blue (Blå), Purple Blue
(Blålila), Red Purple (Rödlila) (0 105).
Manuella justeringar
Manuella justeringar
(endast icke-monokrom) (endast monokrom)
J
103
D ”A” (Auto)
Resultaten för automatisk skärpa, kontrast och mättnad varierar beroende
på exponering och motivets placering i bilden. Använd objektiv av typ G, E
eller D för bästa resultat.
A Anpassade Picture Controls
De tillgängliga alternativen med anpassade Picture Controls innehåller
samma alternativ som den ursprungliga Nikon-Picture Controlen, på vilken
den baseras.
A Picture Control-diagrammet
Om du trycker på W (M)-knappen i steg 2 på sida
102 visas ett Picture Control-diagram med den
valda Picture Controlens kontrast och mättnad i
förhållande till andra Picture Controls (endast
kontrasten visas när Monokrom har valts). Släpp
W (M)-knappen för att återgå till Picture Controlmenyn.
Ikonerna för Picture Controls som använder
automatisk kontrast och mättnad visas med grönt i
Picture Control-diagrammet, och linjer visas
parallellt med axlarna i diagrammet.
J
104
A Tidigare inställningar
Raden under värdevisningen på inställningsmenyn
för Picture Controls visar det tidigare värdet för
inställningen. Använd detta som referens när
inställningarna justeras.
A Filtereffekter (endast Monokrom)
Alternativen i denna meny simulerar en färgfiltereffekt på monokroma
fotografier. Följande filtereffekter är tillgängliga:
Y
O
R
G
Alternativ
Gul
Orange
Röd
Grön
Beskrivning
Förbättrar kontrasten. Kan användas för att tona ned himlens
ljusstyrka i landskapsfotografier. Orange ger mer kontrast än
gult, och rött ger mer kontrast än orange.
Mjukar upp hudtoner. Kan användas för porträtt.
Notera att effekterna som uppnås med Filtereffekter är mer uttalade än de
som skapas av fysiska glasfilter.
A Toning (endast Monokrom)
Tryck på 3 när Toning har valts för att visa
alternativen för mättnad. Tryck på 4 eller 2 för att
justera mättnaden. Mättnadskontrollen kan inte
användas när B&W (svartvitt) har valts.
J
105
Skapa anpassade Picture Controls
De Picture Controls som medföljer kameran kan ändras och sparas
som anpassade Picture Controls.
1
Välj Hantera Picture
Control i
fotograferingsmenyn.
Tryck på G-knappen för
att visa menyerna. Markera
Hantera Picture Control i
fotograferingsmenyn och
tryck på 2.
2
3
J
106
G-knapp
Välj Spara/redigera.
Markera Spara/redigera och
tryck på 2.
Välj en Picture Control.
Markera en befintlig Picture
Control och tryck på 2 eller tryck
på J för att fortsätta till steg 5 för
att spara en kopia av markerad
Picture Control utan att ändra
den vidare.
4
Redigera markerad Picture
Control.
Se sida 103 för mer information.
För att överge ändringarna och
börja om från
standardinställningarna, tryck på
O-knappen. Tryck på J när inställningarna är slutförda.
5
Välj ett mål.
6
Namnge en Picture
Control.
Välj ett mål för anpassad Picture
Control (C-1 till C-9) och tryck på
2.
Tangentbordsfält
Dialogrutan för
textinmatning som ses till
Namnfält
höger visas. Som standard
namnges en ny Picture
Control genom att lägga till ett tvåsiffrigt nummer (tilldelas
automatiskt) till namnet på den existerande Picture Controlen;
om standardnamnet ska användas, gå då vidare till steg 7. För att
flytta markören i namnfältet, håll in W (M)-knappen och tryck på
4 eller 2. För att mata in en ny bokstav vid den aktuella
markörpositionen, använd multiväljaren för att markera önskat
tecken i tangentbordsfältet och tryck på J. För att radera tecknet
vid den aktuella markörpositionen, tryck på O-knappen.
J
Namnen på anpassade Picture Controls kan vara upp till nitton
tecken långa. Alla tecken efter det nittonde raderas.
107
7
Tryck på X (T).
Tryck på X (T)-knappen
för att spara ändringarna
och avsluta. Den nya Picture
Controlen visas i Picture
Control-listan.
X (T)-knapp
A Hantera Picture Control > Byt namn
Namnet på anpassade Picture Controls kan ändras
när som helst med alternativet Byt namn i menyn
Hantera Picture Control.
J
A Hantera Picture Control > Radera
Alternativet Radera i menyn Hantera Picture Control kan användas för att
radera valda anpassade Picture Controls som inte längre behövs.
A Ikonen för ursprunglig Picture Control
Den ursprungliga Picture Controlen som den
anpassade Picture Controlen baseras på indikeras
med en ikon i övre högra hörnet på
redigeringsdisplayen.
108
Ikon för ursprunglig
Picture Control
Dela anpassade Picture Controls
Anpassade Picture Controls som har skapats med Picture Control
Utility, som levereras tillsammans med ViewNX 2 eller andra program
som säljs separat, till exempel Capture NX 2, kan kopieras till ett
minneskort och läsas in i kameran. Anpassade Picture Controls som
har skapats med kameran kan kopieras till minneskortet för
användning i andra Df-kameror och kompatibel programvara och kan
sedan raderas när de inte längre behövs.
För att kopiera anpassade Picture
Controls till eller från minneskortet,
eller för att radera anpassade Picture
Controls från minneskortet, markera
Ladda/spara i menyn Hantera
Picture Control och tryck på 2.
Följande alternativ visas:
• Kopiera till kamera: Kopiera anpassade Picture Controls från
minneskortet till anpassade Picture Controls C-1 till C-9 i kameran
och namnge dem som du vill.
• Radera från kort: Radera valda
anpassade Picture Controls från
minneskortet.
Bekräftelsedialogrutan som ses till
höger visas innan en Picture Control
raderas; radera vald Picture Control
genom att markera Ja och trycka på J.
• Kopiera till kort: Kopiera en anpassad Picture Control (C-1 till C-9) från
kameran till ett valt mål (1 till 99) på minneskortet.
J
A Spara anpassade Picture Controls
Upp till 99 anpassade Picture Controls kan sparas på minneskortet
samtidigt. Minneskortet kan endast användas för att spara
användarskapade anpassade Picture Controls. Förinställda Picture Controls
som följer med kameran (0 100) kan inte kopieras till minneskortet, döpas
om eller raderas.
109
Bevara detaljer i högdagrar och
skuggor
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarar detaljer i högdagrar och skuggor, och ger
fotografier med naturlig kontrast. Använd för motiv med stora
kontraster, till exempel när du fotograferar utomhus i starkt ljus
genom en dörr eller ett fönster eller tar bilder av motiv i skuggan en
solig dag. Bäst effekt fås när det används med matrismätning (0 75).
Aktiv D-Lighting av
Aktiv D-Lighting: Y Auto
J
A “Aktiv D-Lighting” jämfört med “D-Lighting”
Alternativet Aktiv D-Lighting i fotograferingsmenyn justerar exponeringen
innan fotografering för att optimera det dynamiska omfånget, medan
alternativet D-Lighting i retuscheringsmenyn (0 291) gör skuggorna
ljusare i bilden efter fotograferingen.
110
För att använda Aktiv D-Lighting:
1
Välj Aktiv D-Lighting i
fotograferingsmenyn.
Tryck på G-knappen för
att visa menyerna. Markera
Aktiv D-Lighting i
fotograferingsmenyn och
tryck på 2.
2
G-knapp
Välj ett alternativ.
Markera önskat alternativ och
tryck på J. Om Y Auto har
valts, justerar kameran
automatiskt Aktiv D-Lighting i
enlighet med
fotograferingsförhållandena (i exponeringsläge M motsvarar dock
Y Auto Q Normal).
J
D Aktiv D-Lighting
Brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) kan uppstå i
fotografier tagna med Aktiv D-Lighting. Ojämn skuggning kan bli synligt
med vissa motiv. Aktiv D-Lighting kan inte användas vid ISO-känslighet Hög
0,3 eller över.
A Se även
När ADL-gaffling har valts för Anpassad inställning e6 (Automatisk
gaffling, 0 259) varierar kameran Aktiv D-Lighting över en serie bilder
(0 145).
111
Stort dynamiskt omfång (HDR)
Används med motiv med hög kontrast, High Dynamic Range (HDR)
bevarar detaljer i högdagrar och skuggor genom att kombinera två
bilder tagna med olika exponering. HDR är mest effektivt när det
används med matrismätning (0 75; med andra mätmetoder och ett
icke-CPU-objektiv är en exponeringsskillnad på Auto likvärdig med
ungefär 2 EV). Det kan inte användas för att spara NEF-bilder (RAW).
HDR kan inte användas med blixtbelysning, gaffling (0 136),
multiexponering (0 149) eller slutartiderna B (bulb) eller T (tid).
+
Första exponeringen
(mörkare)
1
J
112
Andra exponeringen
(ljusare)
Välj HDR (stort
dynamiskt omfång).
Du visar menyerna genom
att trycka på G-knappen.
Markera HDR (stort
dynamiskt omfång) i
fotograferingsmenyn och
tryck på 2.
G-knapp
Kombinerad HDR-bild
2
Välj ett läge.
Markera HDR-läge och tryck på
2.
Markera ett av följande alternativ
och tryck på J.
• För att ta en serie HDR-fotografier,
välj 6 På (serie). HDRfotografering fortsätter tills du
väljer Av för HDR-läge.
• För att ta ett HDR-fotografi, välj På (enstaka bild). Normal
fotografering återupptas automatiskt efter att du har skapat ett
enstaka HDR-fotografi.
• För att avsluta utan att skapa ytterligare HDR-fotografier, välj Av.
u visas i sökaren när HDR är aktiverat.
J
113
3
Välj exponeringsskillnaden.
För att välja skillnad i exponering
mellan de två bilderna, markera
Exponeringsskillnad och tryck
på 2.
Alternativen som ses till höger
visas. Markera ett alternativ och
tryck på J. Välj högre värden för
högkontrastmotiv, men tänk på
att om du väljer ett värde högre
än vad som behövs kanske du
inte får önskat resultat; om Auto väljs, kommer kameran att
automatiskt justera exponering för att passa motivet.
4
J
114
Välj mängden utjämning.
För att välja hur mycket
gränserna mellan två bilder ska
jämnas ut, markera Mjukare
bilder och tryck på 2.
Alternativen som ses till höger
visas. Markera ett alternativ och
tryck på J. Högre värden ger en
jämnare kompositionsbild.
Ojämn skuggning kan bli synligt
med vissa motiv.
5
Komponera en bild, fokusera och ta bilden.
Kameran tar två exponeringar när
avtryckaren trycks hela vägen ner. l
k visas på kontrollpanelen och l
u i sökaren medan bilderna
kombineras; inga bilder kan tas innan
inspelningen är klar. Oavsett vilket
alternativ som för närvarande valts för
utlösarläge kommer endast en bild att
tas varje gång avtryckaren trycks in.
Kontrollpanel
Sökare
Om På (serie) väljs kommer HDR endast att stängas av när Av
väljs för HDR-läge; om På (enstaka bild) har valts stängs HDR av
automatiskt efter att bilden tagits. Ikonen u försvinner från
skärmen när HDR-fotograferingen avslutas.
J
D Komponera HDR-fotografier
Kanterna runt bilden beskärs. Det kan hända att önskade resultat inte kan
uppnås om kameran eller motivet rör sig under fotograferingen.
Användning av stativ rekommenderas. Beroende på motivet kan skuggor
bli synliga runt ljusa motiv eller auror kan synas runt mörka motiv; denna
effekt kan reduceras genom att justera hur mycket bilden ska jämnas ut.
A Intervalltimerfotografering
Om På (serie) väljs för HDR-läge innan intervalltimerfotografering
påbörjas, kommer kameran att fortsätta ta HDR-bilder vid valt intervall (om
På (enstaka bild) väljs, avslutas intervalltimerfotograferingen efter en
enstaka bild).
115
l
Fotografering med blixt
Använda en blixt
Kameran stödjer Nikon Creative Lighting System (CLS) och kan
användas med CLS-kompatibla blixtenheter. Extra blixtar kan
monteras direkt på kamerans tillbehörssko enligt beskrivningen
nedan. Tillbehörsskon är utrustad med ett säkerhetslås för
blixtenheter med låsstift.
1
Ta bort locket till tillbehörsskon.
2
Montera blixtenheten på
tillbehörsskon.
Se handboken som följer med blixtenheten
för mer information.
l
116
A Synkterminalen
En synkkabel kan anslutas till synkterminalen om
nödvändigt. Anslut inte en annan blixtenhet via en
synkkabel när du blixtfotograferar med synk på
bakre ridån med en blixtenhet monterad på
kamerans tillbehörssko.
D Använd endast blixttillbehör från Nikon
Använd endast blixtenheter från Nikon. Negativ spänning eller spänning över
250 V i tillbehörsskon kan inte bara förhindra normal användning utan
också skada synkroniseringskretsen i kameran eller blixten. Innan du
använder en blixtenhet från Nikon som inte listas i detta avsnitt, kontakta en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant för att få mer information.
l
117
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) möjliggör
förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla
blixtenheter, vilket förbättrar blixtfotograferingen.
❚❚ CLS-kompatibla blixtenheter
Kameran kan användas med följande CLS-kompatibla blixtenheter:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 och SB-R200:
Blixtenhet
Funktion
Ledtal 4
ISO 100
ISO 200
SB-910 1 SB-900 1
34
34
48
48
SB-800
38
53
SB-700 1
28
39
SB-600
30
42
SB-400 2 SB-300 2 SB-R200 3
21
18
10
30
25
14
1 Om ett färgfilter är monterat på SB-910, SB-900 eller SB-700 när v eller N
(blixt) är vald för vitbalansen, känner kameran automatiskt av filtret och
justerar vitbalansen rätt.
2 Trådlös blixtkontroll är inte tillgänglig.
3 Fjärrstyrs med blixtenheten SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 (säljs separat)
eller kontrollenheten för trådlös blixt (Speedlight) SU-800.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 och SB-600 vid 35 mm
zoomhuvudsposition; SB-910, SB-900 och SB-700 med standardbelysning.
• Kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) SU-800: När den är monterad på
en CLS-kompatibel kamera kan SU-800 användas som styrenhet för
att fjärrstyra blixtenheterna SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600
eller SB-R200 i upp till tre grupper. SU-800 är inte själv utrustad med
en blixt.
l
A Ledtal
För att beräkna blixtens räckvidd vid full effekt, dela ledtalet med bländaren.
Om, till exempel, blixtenheten har ett ledtal på 34 m (ISO 100, 20 °C) är dess
räckvidd med en bländare på f/5.6 34÷5.6, eller ungefär 6,1 meter. För varje
fördubbling av ISO-känsligheten, multiplicera ledtalet med kvadratroten av
två (cirka 1,4).
118
Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla blixtenheter:
CLS-kompatibla blixtenheter
SU-800
SB-910
SB-900
NärbildsfotoSB-800 SB-700 SB-600 Kontrollenhet grafering SB-R200 SB-400 SB-300
Enkel blixt
i-TTL-balanserad
upplättningsblixt för
i-TTL digitala systemkameror 1
Standard i-TTL-blixt för
digitala systemkameror
AA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
GN Manuell avståndsprioritet
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Fjärrblixtstyrning
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
AA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
i-TTL i-TTL
Snabb trådlös
[A:B]
blixtstyrning
AA Automatisk bländare
A Auto, ej TTL
M Manuell
RPT Repeterande blixt
Färginformation från blixt
Automatisk FP med
höghastighetssynk 6
FV-lås 7
AF-hjälp för flerområdes-AF
Röda ögon-reducering
Kamerans modelleringsljus
Val av kamerablixtläge
Uppdatering av firmware för
kamerans blixtenhet
z
z
z
z2
z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
z
z
—
z
z
—
—
z2
—
—
—
z
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
Fjärrstyrning
Master
Avancerad trådlös blixt
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z
z
z
z
—
—
z
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
z
z
—
z
—
z
—
—
z
—
z
—
—
z
—
z
—
z
—
z
z
—
—
—
z
z8
z
—
—
—
—
—
z
l
119
1 Ej tillgänglig med spotmätning.
2 Kan också väljas med blixtenheten.
3 AA/A-lägesval utförs på blixtenheten med anpassade inställningar. Om inte
objektivdata har angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn väljs “A” när ett icke-CPU-objektiv används.
4 Kan endast väljas med kameran.
5 Om objektivdata inte har angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i
inställningsmenyn så används auto, ej TTL (A) med icke-CPU-objektiv, oavsett
vilket läge som valts med blixtenheten.
6 Endast tillgängligt i blixtstyrningslägena i-TTL, AA, A, GN och M.
7 Endast tillgängligt i blixtstyrningslägena i-TTL, AA och A.
8 Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.
l
A
Modelleringsljus
CLS-kompatibla blixtenheter som SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 och SB-600
avfyrar en modelleringsblixt när kamerans Pv-knapp trycks in. Denna funktion
kan användas med Avancerad trådlös blixt för att förhandsgranska den totala
belysningseffekten som uppnås med flera blixtenheter. Modelleringsljus kan
stängas av med Anpassad inställning e5 Modelleringsblixt (0 259).
120
❚❚ Andra blixtenheter
Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt läge
utan TTL.
Blixtenhet
Blixtläge
A Auto, ej TTL
M Manuell
G Repeterande blixt
REAR Synk på bakre ridå 3
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
✔
✔
SB-50DX
—
✔
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 2,
SB-20, SB-16B,
SB-21B 2,
SB-15
SB-29S 2
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
1 Blixtläget ställs automatiskt in på TTL och slutarutlösningen inaktiveras. Ställ in
blixtenheten på A (automatisk blixt utan TTL).
2 Autofokus är endast tillgängligt med objektiven AF-S VR Micro-Nikkor 105mm
f/2.8G IF-ED och AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
3 Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.
D Anmärkningar om extra blixtar
Se Speedlight-handboken för detaljerade instruktioner. Om blixtenheten
stödjer CLS, se avsnittet om CLS-kompatibla digitala systemkameror. Df
inkluderas inte i kategorin “digitala systemkameror” i handböckerna för
SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.
i-TTL-blixtkontroll kan användas vid ISO-känsligheter mellan 100 och 12800.
Vid värden som överstiger 12800 kanske önskade resultat inte kan uppnås
på vissa avstånd eller bländarinställningar. Om blixt klar-indikatorn blinkar i
ungefär tre sekunder efter att ett fotografi tagits har blixten avfyrats med full
effekt och fotografiet kan vara underexponerat.
l
När någon av synkroniseringskablarna i SC-serien 17, 28 eller 29 används för
fotografering med extern blixt kanske korrekt exponering inte kan
åstadkommas i i-TTL-läge. Vi rekommenderar att du väljer standard i-TTLblixtkontroll. Ta en testbild och se resultatet i monitorn.
I i-TTL, använd blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer
blixtenheten. Använd inte andra paneler så som diffusionspaneler, då det
kan ge fel exponering.
121
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 och SB-400 tillhandahåller röda
ögon-reducering, medan SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 och
SU-800 ger AF-hjälpbelysning med följande restriktioner:
• SB-910 och SB-900: AFhjälpbelysning är tillgänglig
17–19 mm 20–105 mm 106–135 mm
med 17–135 mm AF-objektiv,
men autofokus är endast
tillgängligt med de fokuspunkter som visas till höger.
• SB-800, SB-600 och SU-800: AFhjälpbelysning är tillgänglig
24–34 mm 35–49 mm 50–105 mm
med 24–105 mm AF-objektiv,
men autofokus är endast
tillgängligt med de fokuspunkter som visas till höger.
• SB-700: AF-hjälpbelysning är
tillgänglig med 24–135 mm AF24–135 mm
objektiv, men autofokus är
endast tillgängligt med de
fokuspunkter som visas till höger.
I exponeringsläge P är maximal bländare (lägsta f-numret) begränsad enligt
ISO-känsligheten, enligt nedan:
Maximal bländare vid ISO-motsvarighet:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
4,8
5,6
6,7
8
9,5
11
13
Om objektivets maximala bländare är mindre än vad som anges ovan,
kommer bländarens högsta värde att bli objektivets maximala bländare.
l
122
A Blixtstyrningsläge
Informationsdisplayen visar blixtstyrningsläget för extra blixtenheter
monterade på kamerans tillbehörssko som följer:
Blixtsynk
Automatisk FP (0 257)
i-TTL
Automatisk bländare (AA)
Automatisk blixt, ej TTL (A)
Manuell avståndsprioritet (GN)
Manuell
Repeterande blixt
Avancerad trådlös blixt
—
l
123
i-TTL-blixtstyrning
När en CLS-kompatibel blixtenhet (0 118) ställs in på TTL väljer
kameran automatiskt en av följande sorters blixtstyrning:
i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror: Blixtenheten avger en
serie nästan osynliga förblixtar precis innan huvudblixten. Förblixtar som
reflekteras från objekt i hela bilden fångas upp av en RGB-sensor med 2016
segment och analyseras i kombination med avståndsinformation från
matrismätningssystemet för att justera blixteffekten och skapa en naturlig
balans mellan huvudmotivet och bakgrundsbelysningen. Om objektiv av typ
G, E eller D används kommer avståndsinformation att inkluderas när
blixteffekten beräknas. Beräkningens precision kan förbättras för icke-CPUobjektiv genom att objektivdata anges (brännvidd och största bländare; se
0 163). Ej tillgängligt när spotmätning används.
Standard i-TTL-blixt för digitala systemkameror: Blixteffekten justeras för att få ljuset
i bilden till standardnivå; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen.
Rekommenderas för bilder där huvudmotivet betonas och
bakgrundsdetaljerna är mindre viktiga, eller när exponeringskompensation
används. Standard-i-TTL-blixt för digitala systemkameror aktiveras
automatiskt när spotmätning väljs.
l
124
Blixtlägen
Kameran stödjer följande blixtlägen:
Blixtläge
Beskrivning
Detta läge rekommenderas i de flesta situationer. I
exponeringslägena programautomatik och bländarstyrd
automatik ställs slutartiden automatiskt in på värden mellan
Synk på
1/200 och 1/60 sek. (1/4000 till 1/60 sek. med Automatisk FP med
främre ridå
höghastighetssynk; 0 257).
Välj detta läge (endast tillgängligt med SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, och SB-400) för att reducera den “röda ögon”effekt som ibland orsakas av blixten. Rekommenderas inte
Röda ögon- med rörliga motiv eller i andra situationer där ett snabbt
reducering slutarsvar är nödvändigt. Flytta inte kameran under
fotografering.
Kombinerar röda ögon-reducering med långsam synk. Använd
för porträtt tagna mot ett nattlandskap. Endast tillgängligt
Röda ögonmed SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 och SB-400 i
reducering
exponeringslägena programautomatik och bländarstyrd
med
automatik. Användning av stativ rekommenderas för att
långsam
förhindra oskärpa orsakad av kameraskakningar.
synk
Blixt kombineras med slutartider så långsamma som 30 sek.
för att fånga både motiv och bakgrund på natten eller vid
svagt ljus. Detta läge är endast tillgängligt i
Långsam exponeringslägena programautomatik och bländarstyrd
automatik. Användning av stativ rekommenderas för att
synk
förhindra oskärpa orsakad av kameraskakningar.
Vid slutartidsstyrd automatik eller manuellt exponeringsläge
avfyras blixten precis innan slutaren stängs. Använd för att
skapa effekten av en ström av ljus bakom rörliga motiv. I
programautomatik och bländarstyrd automatik används
Synk på
långsam synk på bakre ridå för att fånga både motiv och
bakre ridå
bakgrund. Användning av stativ rekommenderas för att
förhindra oskärpa orsakad av kameraskakningar.
l
125
❚❚ Välja ett blixtläge
För att välja blixtläge, tryck på
W (M)-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills
önskat blixtläge markeras på
informationsdisplayen:
W (M)-knappen
Synk på främre ridå
Röda ögon-reducering 1
Synk på bakre ridå 4
l
126
Primär
kommandoratt
Röda ögon-reducering
med långsam synk 1, 2
Långsam synk 3
1 Y-ikonen blinkar om blixtenheten inte stödjer röda ögon-reducering.
2 Röda ögon-reducering med långsam synk är endast tillgängligt i
exponeringslägena P och A. I exponeringslägena S och M blir röda ögonreducering med långsam synk röda ögon-reducering.
3 Endast tillgängligt i exponeringslägena P och A. I exponeringslägena S och M
ändras långsam synk till synk på främre ridå.
4 I exponeringslägena P och A ställs blixtsynkläget in på långsam synk på
bakre ridå när W (M)-knappen släpps.
A Studioblixtsystem
Synk på bakre ridå kan inte användas med studioblixtsystem eftersom
korrekt synkronisering inte kan erhållas.
A Slutartid och bländare
Slutartid och bländare kan ställas in som följer när en extra blixtenhet
används:
Läge
P
S
A
M
Slutartid
Ställs in automatiskt av kameran
(1/200 sek.–1/60 sek.) 1, 2
Värde valt av användaren
(1/200 sek.–30 sek.) 2
Ställs in automatiskt av kameran
(1/200 sek.–1/60 sek.) 1, 2
Värde valt av användaren
(1/200 sek.–30 s, Bulb, Time) 2
Bländare
Ställs in automatiskt
av kameran
Värde valt av
användaren 3
Se sida
38
39
41
42
1 Slutartiden kan ställas in så långsamt som 30 sek. i blixtlägena långsam synk,
långsam synk på bakre ridå, och långsam synk med röda ögon-reducering.
2 När 1/250 sek. (Automatisk FP) eller 1/200 sek. (Automatisk FP) väljs för
Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet, 0 257) är så korta tider som
1/4000 sek. tillgängliga med extra blixtar som stödjer automatisk FP med
höghastighetssynk.
3 Blixtens räckvidd varierar med bländare och ISO-känslighet. Konsultera
tabellen för blixträckvidder som medföljer den extra blixten när du ställer in
bländare i exponeringslägena A och M.
A Se även
För information om hur du väljer en blixtsynkhastighet, se Anpassad
inställning e1 (Blixtsynkhastighet, 0 257). För information om att välja
längsta tillgängliga slutartid när blixten används, se Anpassad inställning e2
(Blixtslutartid, 0 258).
l
127
Blixtkompensation
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från –3EV till
+1EV i steg om 1/3 EV, vilket ändrar ljusstyrkan för huvudmotivet i
relation till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att få motivet att se
ljusare ut, eller minskas för att förhindra oönskade högdagrar eller
reflektioner.
Tryck på W (M)-knappen och vrid på
den sekundära kommandoratten
tills önskat värde visas på
informationsdisplayen. Välj
generellt positiva värden för att göra
huvudmotivet ljusare, och negativa
W (M)-knappen
värden för att göra det mörkare.
Sekundär
kommandoratt
Vid andra värden än ±0,0 visas en Y-ikon i
informationsdisplayen och sökaren efter att
du släppt W (M)-knappen. Nuvarande värde
för blixtkompensation kan kontrolleras
genom att W (M)-knappen trycks in.
Den normala blixteffekten kan återställas
genom att blixtkompensationen ställs in på
±0,0. Blixtkompensation återställs inte när
kameran stängs av.
±0 EV
(W (M)-knappen
intryckt)
l
–0,3 EV
+1,0 EV
128
A Extra blixtar
Den blixtkompensation som väljs med den extra blixten läggs till den
blixtkompensation som valts med kameran.
A Se även
För information om att välja hur blixt- och exponeringskompensation
kombineras, se Anpassad inställning e4 (Exponeringskomp. för blixt,
0 259). För information om att automatiskt variera blixtnivå över en serie
bilder, se sida 136.
l
129
FV-lås
Denna funktion används för att låsa blixteffekten och låter bilder
komponeras om utan att blixtnivån ändras och ser till att blixteffekten
är lämplig för motivet även när det inte är placerat i mitten av bilden.
Blixteffekten justeras automatiskt för alla ändringar i ISO-känslighet
och bländare. FV-lås är endast tillgängligt med CLS-kompatibla
blixtenheter (0 118).
Använda FV-lås:
1
Tilldela FV-lås till ett kamerareglage.
2
Montera en CLS-kompatibel blixtenhet.
3
l
130
Välj FV-lås som “tryck”-alternativ för
Anpassad inställning f4 (Tilldela Fn-knapp,
0 263), f5 (Tilldela granskningsknapp,
0 266), eller f6 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp,
0 267).
Montera en CLS-kompatibel blixtenhet (0 118) på kamerans
tillbehörssko.
Ställ in blixtenheten på ett lämpligt läge.
Slå på blixtenheten och ställ in blixtläget till TTL, förblixt AA, eller
förblixt A. Se instruktionshandboken för Speedlights för mer
information.
4
Fokusera.
5
Lås blixtnivån.
6
Komponera om bilden.
7
Ta bilden.
8
Frige FV-lås.
Komponera bilden så att motivet
hamnar i mitten av bilden och
tryck in avtryckaren halvvägs för
att fokusera.
När du har kontrollerat att blixt klarindikatorn (M) visas i sökaren, tryck på
knappen som valdes i steg 1. Blixten avger
en förblixt för att avgöra lämplig blixtnivå. Blixteffekten låses vid
denna nivå och ikonen för FV-lås (e) visas i sökaren.
Tryck in avtryckaren hela vägen för att ta bilden. Om så önskas
kan fler bilder tas utan att FV-låset friges.
Tryck på knappen som valdes i steg 1 för att frigöra FV-låset.
Kontrollera att ikonen för FV-lås (e) inte längre visas i sökaren.
l
131
A Mätning
Mätområdena för FV-lås är följande när en extra blixt används:
Blixtenhet
Separat blixtenhet
Används med andra
blixtenheter
(Avancerad trådlös
blixt)
l
132
Blixtläge
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (masterblixt)
Mätområde
5 mm cirkel i mitten av bilden
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
Hela kompositionen
Område som mäts av blixtens
exponeringsmätare
tAndra
fotograferingsalternativ
Tvåknappsåterställning:
Återställa standardinställningar
Kamerainställningarna som listas
nedan kan återställas till
standardvärdena genom att
knapparna W (M) och D hålls in
samtidigt i mer än två sekunder
(dessa knappar är märkta med en
grön prick). Kontrollpanelen stängs
av tillfälligt medan inställningarna
återställs.
D-knapp
W (M)-knapp
t
133
❚❚ Inställningar åtkomliga från fotograferingsmenyn 1
Alternativ
Bildkvalitet
Bildstorlek
Vitbalans
Finjustering
HDR (stort dynamiskt omfång)
Automatisk ISO-känslighet
Intervalltimerfotografering
Picture Control-inställningar 4
Multiexponering
Standard
JPEG normal
Stor
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Av 2
Av
Av 3
Omodifierad
Av 5
0
55
58
81
84
112
72
156
100
149
1 Förutom inställningarna för multiexponering och intervalltimer, kommer endast
inställningar som valts genom att använda alternativet
Fotograferingsmenybank att återställas (0 236). Inställningar i de återstående
bankerna påverkas inte.
2 Exponeringsskillnad och utjämning återställs inte.
3 Medan intervalltimerfotografering pågår, avslutas fotograferingen. Starttid,
fotograferingsintervall och antalet intervall och bilder återställs inte.
4 Endast aktuell Picture Control.
5 Om multiexponering pågår avslutas fotograferingen och en multiexponering
skapas från de exponeringar som spelats in till och med den tidpunkten.
Förstärkning och antal bilder återställs inte.
t
134
❚❚ Övriga inställningar
Alternativ
Autofokus (sökare)
Autofokusläge
AF-områdesläge
Autofokus (livevisning)
Autofokusläge
AF-områdesläge
Fokuspunkt 1
AE-lås (håll)
Gaffling
Blixtkompensation
Blixtläge
Exponeringsfördröjning 2
FV-lås
Flexibelt program
+ NEF (RAW)
Standard
0
AF-S
Enpunkts-AF
59
62
AF-S
Smalt AF-område
Mitten
Av
Av
Av
Synk på främre ridå
Av
Av
Av
Av
175
177
64
66, 77
136
128
125
256
130
38
264
1 Fokuspunkten visas inte om automatiskt AF-område har valts för AFområdesläge.
2 Endast inställningar i den bank som valts med hjälp av alternativet Bank för
anpassade inställn. kommer att återställas (0 245). Inställningar i de
återstående bankerna påverkas inte.
t
135
Gaffling
Med gaffling varierar kameran automatiskt exponering, blixtnivå,
Aktiv D-Lighting (ADL) eller vitbalans något för varje bild, det aktuella
värdet “gafflas”. Välj detta i situationer där det är svårt att ställa in
exponering, blixtnivå (endast i-TTL-läge och, där detta stöds,
blixtstyrningslägen med automatisk bländare; se sidorna 119 och
124), Aktiv D-Lighting eller vitbalans och det inte finns tid att
kontrollera resultaten och justera inställningarna för varje bild, eller
för att experimentera med olika inställningar för samma motiv.
❚❚ Exponerings- och blixtgaffling
Variera exponering och/eller blixtnivå i en serie bilder:
Exponering modifierad
med: 0 EV
1
t
136
Exponering modifierad
med: -1 EV
Välj blixt- eller
exponeringsgaffling för
Anpassad inställning e6
(Automatisk gaffling) i
menyn Anpassade
inställningar.
Exponering modifierad
med: +1 EV
G-knapp
Tryck på G-knappen för att
visa menyerna. Välj Anpassad
inställning e6 (Automatisk
gaffling) i menyn Anpassade
inställningar, markera ett
alternativ och tryck på J. Välj
AE & blixt för att variera både
exponering och blixtnivå, Endast AE för att endast variera
exponering, eller Endast blixt för att variera endast blixtnivån.
2
Välj antal bilder.
Tryck på D-knappen och vrid på den primära kommandoratten
för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen. Antalet bilder visas
i informationsdisplayen.
Antal bilder
D-knapp
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
Exponerings- och
blixtgafflingsindikator
En M-ikon visas i kontrollpanelen vid andra
inställningar än r. D visas i sökaren, och
Sökare
informationsdisplayen visar en
gafflingsindikator och en ikon som visar typen av gaffling: v
(exponerings- och blixtgaffling), w (endast
exponeringsgaffling) eller x (endast blixtgaffling).
t
137
3
Välj en exponeringsökning.
Tryck på D-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja exponeringsökning.
Exponeringsökning
D-knapp
Sekundär Informationsdisplay
kommandoratt
Vid standardinställningar kan storleken på ökningen väljas mellan
0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2, och 3 EV. Gafflingsprogrammen med en
ökning på 1/3 EV listas nedan.
Informationsdisplay
Antal bilder
0
3
3
2
2
3
5
Gafflingsföljd (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
t
A Se även
För information om hur du väljer i vilken följd gafflingen ska utföras, se
Anpassad inställning e8 (Gafflingsföljd, 0 260).
138
4
Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
Kameran varierar exponering och/eller blixtnivå för varje bild
beroende på vilket gafflingsprogram som valts. Ändringar i
exponeringen läggs till de som gjorts med
exponeringskompensation (se sida 79).
En förloppsindikator för gaffling kan visas genom att aktivera
informationsdisplayen. Ett segment försvinner från indikatorn
efter varje bild.
Antal bilder: 3; ökning: 0,7
Visning efter första bild
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, tryck på D-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen är
noll (r) och gafflingsikonen (v, w eller x) inte längre
visas. Programmet som var aktivt senast kommer att återställas nästa
gång gafflingen aktiveras. Gaffling kan också avbrytas genom att
utföra en tvåknappsåterställning (0 133), även om
gafflingsprogrammet i detta fall inte kommer att återställas nästa
gång gaffling aktiveras.
t
139
A Exponerings- och blixtgaffling
I lägena långsam och snabb serietagning kommer fotograferingen att
pausas efter att det antal bilder som angetts i gafflingsprogrammet har
tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång avtryckaren trycks in. I
självutlösarläge tar kameran det antal bilder som valts i steg 2 på sida 137
varje gång avtryckaren trycks in, oavsett det alternativ som valts för
Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Antal bilder (0 252); men
intervallet mellan bilder styrs av Anpassad inställning c3 (Självutlösare) >
Intervall mellan bilderna. I andra lägen tas en bild varje gång avtryckaren
trycks in.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan
fotograferingen återupptas från nästa bild i sekvensen efter att
minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att frigöra plats på
minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har
tagits, återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås på.
A Exponeringsgaffling
Kameran ändrar exponeringen genom att variera slutartiden och bländaren
(programautomatik), bländaren (slutartidsstyrd automatik) eller slutartiden
(bländarstyrd automatik, manuellt exponeringsläge). Om På har valts för
Automatisk ISO-känslighet > Automatisk ISO-känslighet (0 72) i
exponeringslägena P, S och A och ingen blixt är monterad så ändrar kameran
exponeringen genom att variera ISO-känsligheten, och varierar endast
slutartid och/eller bländare om gränserna för exponeringssystemet
överskrids. Anpassad inställning e7 (Autom. gaffling (M-läge), 0 260) kan
användas för att ändra hur kameran utför exponerings- och blixtgaffling i
manuellt exponeringsläge. Gaffling kan utföras genom att variera blixtnivån
tillsammans med slutartid och/eller bländare, eller genom att endast variera
blixtnivån.
t
140
❚❚ Vitbalansgaffling
Kameran skapar flera kopior av varje bild, var och en med olika
vitbalans. För mer information om vitbalans, se sida 81.
1
Välj vitbalansgaffling.
2
Välj antal bilder.
Välj Vitbalansgaffling för Anpassad
inställning e6 Automatisk gaffling.
Tryck på D-knappen och vrid på den primära kommandoratten
för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen. Antalet bilder visas
i informationsdisplayen.
Antal bilder
D-knapp
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
Indikator för
vitbalansgaffling
Med andra inställningar än r visas M
respektive D i kontrollpanelen och
Sökare
sökaren; en y-ikon och
gafflingsindikator visas på informationsdisplayen.
t
141
3
Välj en vitbalansökning.
Tryck på D-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja vitbalansjusteringen. Varje ökning
motsvarar ungefär 5 mired.
Vitbalansökning
D-knapp
Sekundär Informationsdisplay
kommandoratt
Välj mellan ökningar om 1 (5 mired), 2 (10 mired) eller 3
(15 mired). Högre B-värden motsvarar ökade mängder blått,
högre A-värden ökade mängder gult (0 87).
Gafflingsprogrammen med en ökning på 1 listas nedan.
Informationsdisplay
Antal bilder Vitbalansökning
0
1
2
1B
2
1A
3
1 A, 1 B
t
A Se även
Se sida 87 för en definition av “mired”.
142
Gafflingsföljd (EV)
0
0 /1 B
0 /1 A
0 /1 A /1 B
4
Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
Varje bild bearbetas så att det antal kopior som valts i
gafflingsprogrammet skapas, och varje kopia får olika vitbalans.
Ändringar i vitbalans läggs till de justeringar av vitbalans som
gjorts med finjustering av vitbalans.
Om antalet bilder i gafflingsprogrammet
är större än antal återstående
exponeringar blinkar n på
kontrollpanelen, en blinkande j-ikon
visas i sökaren så som ses till höger och
slutarutlösningen inaktiveras.
Fotograferingen kan påbörjas när ett
nytt minneskort satts i.
t
143
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, tryck på D-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen är
noll (r) och y inte längre visas. Programmet som var aktivt
senast kommer att återställas nästa gång gafflingen aktiveras. Gaffling
kan också avbrytas genom att utföra en tvåknappsåterställning
(0 133), även om gafflingsprogrammet i detta fall inte kommer att
återställas nästa gång gaffling aktiveras.
t
A Vitbalansgaffling
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig vid bildkvaliteten NEF (RAW). Om NEF
(RAW), NEF (RAW) + JPEG hög, NEF (RAW) + JPEG normal eller NEF
(RAW) + JPEG låg väljs avbryts vitbalansgafflingen.
Vitbalansgaffling påverkar bara färgtemperaturen (den gul-blå axeln i
finjusteringsvisningen för vitbalans, 0 84). Inga justeringar görs på grönmagenta axeln.
I självutlösarläge (0 48) skapas det antal kopior som valts i
vitbalansprogrammet varje gång slutaren utlöses, oavsett vilket alternativ
som valts för Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Antal bilder (0 252).
Om kameran stängs av medan åtkomstlampan för minneskort lyser
kommer kameran att stängas av efter att alla bilder i sekvensen har sparats.
144
❚❚ ADL-gaffling
Kameran varierar Aktiv D-Lighting över en serie exponeringar. För mer
information om Aktiv D-Lighting, se sida 110.
1
Välj ADL-gaffling.
2
Välj antal bilder.
Välj ADL-gaffling för Anpassad inställning
e6 Automatisk gaffling.
Tryck på D-knappen och vrid på den primära kommandoratten
för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen. Antalet bilder visas
i informationsdisplayen.
Antal bilder
D-knapp
Primär
kommandoratt
Informationsdisplay
ADL-gafflingsindikator
Med andra inställningar än r visas M respektive D i
kontrollpanelen och sökaren; en z-ikon och
gafflingsindikator visas på informationsdisplayen. Välj två bilder
för att ta en bild med Aktiv D-Lighting av och en annan vid ett valt
värde. Välj tre till fem bilder för att ta en serie bilder med Aktiv
D-Lighting i följd till värden mellan Av och Normal (tre bilder),
mellan Av och Hög (fyra bilder), eller mellan Av och Extra hög 1
eller Låg och Extra hög 2 (fem bilder). Om du väljer mer än två
bilder, fortsätt till steg 4.
t
145
3
Välj Aktiv D-Lighting.
Tryck på D-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja Aktiv D-lighting.
D-knapp
Sekundär kommandoratt
Aktiv D-Lighting visas på informationsdisplayen.
Informationsdisplay
t
146
ADL
Informationsdisplay
ADL
Y
Auto
P
Hög
R
Låg
c
Extra hög 1
Q
Normal
d
Extra hög 2
4
Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
Kameran varierar Aktiv D-Lighting bild för
bild enligt valt gafflingsprogram. En
förloppsindikator för gaffling kan visas
genom att aktivera informationsdisplayen.
Ett segment försvinner från indikatorn efter
varje bild.
Antal bilder: 3
Visning efter första
bild
t
147
❚❚ Avbryta gafflingen
För att avbryta gafflingen, tryck på D-knappen och vrid på den
primära kommandoratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen är
noll (r) och z inte längre visas. Programmet som var aktivt
senast kommer att återställas nästa gång gafflingen aktiveras. Gaffling
kan också avbrytas genom att utföra en tvåknappsåterställning
(0 133), även om gafflingsprogrammet i detta fall inte kommer att
återställas nästa gång gaffling aktiveras.
t
A ADL-gaffling
I lägena långsam och snabb serietagning kommer fotograferingen att
pausas efter att det antal bilder som angetts i gafflingsprogrammet har
tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång avtryckaren trycks in. I
självutlösarläge tar kameran det antal bilder som valts i steg 2 på sida 145
varje gång avtryckaren trycks in, oavsett det alternativ som valts för
Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Antal bilder (0 252); men
intervallet mellan bilder styrs av Anpassad inställning c3 (Självutlösare) >
Intervall mellan bilderna. I andra lägen tas en bild varje gång avtryckaren
trycks in.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits kan
fotograferingen återupptas från nästa bild i sekvensen efter att
minneskortet har bytts ut eller bilder har raderats för att frigöra plats på
minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har
tagits, återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när kameran slås på.
148
Multiexponering
Följ stegen nedan för att ta en serie med två upp till tio exponeringar i
en enda bild. Multiexponering kan använda RAW-data från kamerans
bildsensor för att skapa färger som är märkbart bättre än de som
produceras med bildöverlägg i redigeringsprogram.
❚❚ Skapa en multiexponering
Multiexponeringar kan inte skapas i livevisningsläge. Avsluta
livevisning innan du fortsätter. Tänk på att med standardinställningar
kommer fotograferingen att avslutas och en multiexponering lagras
automatiskt om ingen åtgärd utförs under 30 sek.
A Utökade inspelningstider
För ett längre intervall än 30 sek. mellan exponeringarna, förläng
fördröjningen av mätaravstängningen med Anpassad inställning c2
(Väntelägestimer, 0 251). Längsta intervall mellan exponeringar är 30 sek.
längre än det val som gjorts för Anpassad inställning c2. Om monitorn har
stängts av under bildvisning eller användning av menyerna avslutas
fotograferingen 30 sek. efter att exponeringsmätarna stängts av och en
multiexponering skapas från de exponeringar som tagits fram till den
tidpunkten.
1
Välj Multiexponering i
fotograferingsmenyn.
Du visar menyerna genom
att trycka på G-knappen.
Markera Multiexponering i
fotograferingsmenyn och
G-knapp
tryck på 2.
t
149
2
Välj ett läge.
Markera Multiexponeringsläge
och tryck på 2.
Markera ett av följande alternativ
och tryck på J.
• För att ta en serie multiexponeringar,
välj 6 På (serie).
Fotografering med
multiexponering fortsätter tills
du väljer Av för Multiexponeringsläge.
• För att ta en multiexponering, välj På (enstaka bild). Normal
fotografering återupptas automatiskt efter att du har skapat en
enskild multiexponering.
• Välj Av för att avsluta utan att skapa ytterligare multiexponeringar.
Om På (serie) eller På (enstaka bild) har
valts, visas en n-ikon i kontrollpanelen.
t
150
3
Välj antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck
på 2.
Tryck på 1 eller 3 för att välja
antal exponeringar som ska
kombineras till en enda bild och
tryck på J.
A Kommandoratten
Om Multiexponering väljs som alternativet
“+ kommandorattar” för Anpassad inställning
f4 (Tilldela Fn-knapp, 0 263) eller f5 (Tilldela
granskningsknapp, 0 266) kan du välja
multiexponeringsläge genom att trycka på
den valda knappen och vrida på den primära
kommandoratten, och antalet bilder genom
att trycka på knappen och vrida på den
sekundära kommandoratten. Ditt val visas i
informationsdisplayen; när multiexponering är
aktiverat visas multiexponeringsläget enligt
följande: n (med ett B till höger) för På
(enstaka bild) och n (med ett o till höger) för
På (serie).
t
151
4
Välj mängden förstärkning.
Markera Automatisk
förstärkning och tryck på 2.
Följande alternativ visas. Markera
ett alternativ och tryck på J.
• På: Förstärkning justeras enligt
antal exponeringar som faktiskt
spelats in (förstärkning för varje
exponering ställs in på 1/2 för
två exponeringar, 1/3 för tre exponeringar, etc.).
• Av: Förstärkning justeras inte när en multiexponering spelas in.
Rekommenderas om bakgrunden är mörk, men notera att
bilder kan påverkas av brus (slumpmässigt utspridda ljusa
pixlar, dimma eller ränder).
t
152
5
Komponera en bild, fokusera och ta
bilden.
I serietagningslägena (0 46) spelar
kameran in alla exponeringar i en serie. Om
På (serie) väljs fortsätter kameran att spela in multiexponeringar
medan avtryckaren är intryckt; om På (enstaka bild) väljs avslutas
multiexponeringsfotograferingen efter den första bilden. I
självutlösarläge spelar kameran automatiskt in det antal
exponeringar som valts i steg 3, oavsett vilket alternativ som valts
för Anpassad inställning c3 (Självutlösare) > Antal bilder
(0 252); intervallet mellan bilder styrs dock av Anpassad
inställning c3 (Självutlösare) > Intervall mellan bilderna. I andra
utlösarlägen tas en bild varje gång avtryckaren trycks in; fortsätt
fotografera tills alla exponeringar har spelats in (för information
om att avbryta en multiexponering innan alla bilder tagits, se sida
154).
Ikonen n blinkar tills fotograferingen
avslutas. Om På (serie) väljs kommer
fotografering av multiexponering endast
att avslutas när Av väljs för
multiexponeringsläge; om På (enstaka bild) väljs avslutas
fotografering av multiexponering automatiskt när
multiexponeringen är slutförd. Ikonen n försvinner från
displayen när multiexponeringsfotograferingen avslutas.
t
153
❚❚ Avbryta multiexponering
För att avbryta en multiexponering innan valt
antal exponeringar har spelats in, välj Av för
multiexponeringsläge. Om fotograferingen
avbryts innan valt antal exponeringar har
spelats in kommer en multiexponering att
skapas av de exponeringar som spelats in till
och med den tidpunkten. Om Automatisk förstärkning är på så
justeras förstärkningen i enlighet med det antal exponeringar som
verkligen spelats in. Notera att fotograferingen avslutas automatiskt
om:
• En tvåknappsåterställning utförs (0 133)
• Kameran stängs av
• Batteriet är urladdat
• Bilder raderas
t
154
D Multiexponeringar
Ta inte bort eller byt minneskortet medan en multiexponering spelas in.
Den fotograferingsinformation som visas i informationsdisplayen för
bildvisning (inklusive inspelningsdatum och kamerariktning) gäller den
första bilden i en multiexponering.
ISO-känsligheten låses vid värdet för den första bilden i varje serie; att vrida
på ISO-känslighetsratten medan fotograferingen pågår har ingen effekt.
A Intervalltimerfotografering
Om intervalltimerfotografering aktiveras innan den första exponeringen tas
kommer kameran att spela in exponeringar vid valt intervall tills antalet
exponeringar som valts i multiexponeringsmenyn har tagits (antalet bilder
som listas i menyn för intervalltimerfotografering ignoreras). Dessa
exponeringar kommer sedan att utgöra en enda bild och
intervalltimerfotografering avslutas (om På (enstaka bild) valts för
multiexponeringsläge avbryts även multiexponeringsfotograferingen
automatiskt).
A Övriga inställningar
När en multiexponering tas kan inga minneskort formateras och vissa
menyalternativ blir grå och kan inte ändras.
t
155
Intervalltimerfotografering
Kameran kan ta fotografier automatiskt med förinställda
tidsintervaller.
D Innan fotografering
Välj inte utlösarläge självutlösare (E) eller MUP när intervalltimern används.
Innan intervalltimerfotografering påbörjas, ta en testbild med de aktuella
inställningarna och kontrollera resultatet i monitorn.
Innan du väljer en starttid, välj Tidszon och datum i inställningsmenyn och
kontrollera att kameraklockan är inställd på rätt tid och datum (0 276).
Användning av stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ innan
fotograferingen påbörjas. Se till att kamerans batteri är fulladdat, så att
fotograferingen inte avbryts. Ladda vid behov batteriet före användning
eller använd en nätadapter och strömkontakt (säljs separat).
1
Välj Intervalltimerfotografering i fotograferingsmenyn.
Du visar menyerna genom
att trycka på G-knappen.
Markera Intervalltimerfotografering i fotograferingsmenyn och tryck på 2.
t
156
G-knapp
2
3
Välj en starttid.
Välj mellan följande
startmetoder.
• För att börja fotografera omedelbart,
markera Nu och tryck på 2.
Fotograferingen börjar ungefär
3 sek. efter att inställningarna slutförts; fortsätt till steg 3.
• För att välja en starttid, markera
Starttid och tryck på 2 för att
visa de alternativ för starttid
som ses till höger. Tryck på 4
eller 2 för att markera timmar
eller minuter och tryck på 1
eller 3 för att ändra. Tryck på 2 för att fortsätta.
Välj intervallet.
Tryck på 4 eller 2 för att markera
timmar, minuter eller sekunder;
tryck på 1 eller 3 för att ändra.
Välj ett intervall som är längre än
tiden som krävs för att ta antalet
bilder som valts i steg 4. Om intervallet är för kort kan antalet
bilder som tas vara mindre än bildantalet som angetts i steg 4
(antal intervall multiplicerat med antal bilder per intervall). Tryck
på 2 för att fortsätta.
t
157
4
Välj antal intervaller och
antal bilder per intervall.
Tryck på 4 eller 2 för att markera
antal intervaller eller antal bilder;
tryck på 1 eller 3 för att ändra.
Tryck på 2 för att fortsätta.
Antal
intervall
5
t
158
Antal
bilder/
intervall
Totalt
antal
bilder
Börja fotografera.
Markera På och tryck på J (för
att återgå till
fotograferingsmenyn utan att
starta intervalltimern, markera Av
och tryck på J). Den första
bildserien kommer att tas vid angiven starttid, eller efter ca 3 sek.
om Nu har valts för Välj starttid i steg 2. Fotograferingen
fortsätter vid det valda intervallet tills alla bilder har tagits.
Observera att eftersom slutartiden, bildhastigheten och tiden
som krävs för att spela in bilderna kan variera från ett intervall till
ett annat, så kan även tiden mellan slutet på ett intervall fram till
början av nästa intervall skilja sig. Om fotograferingen inte kan
fortsätta med de aktuella inställningarna (till exempel, om
slutartiden B (bulb) eller T (time) för närvarande är valt i manuellt
exponeringsläge, eller starttiden är om mindre än en minut), visas
en varning på monitorn.
D Slut på minne
Om minneskortet är fullt kommer intervalltimern att förbli aktiv, men inga
bilder kommer att tas. Återuppta fotograferingen (0 161) efter några bilder
har raderats eller kameran har stängts av och ett annat minneskort satts i.
A Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och påverkar bilder och
exponering, täck över sökaren med det medföljande sökarlocket DK-26
(0 23).
A Intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering kan inte kombineras med långtidsexponeringar
(0 44) eller livevisning (0 172).
A Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge som valts kommer kameran att ta angivet antal
bilder vid varje intervall.
A Gaffling
Justera gafflingsinställningarna innan intervalltimerfotografering påbörjas.
Om exponerings-, blixt- eller ADL-gaffling är aktivt medan
intervalltimerfotografering pågår kommer kameran att ta antalet bilder i
gafflingsprogrammet vid varje intervall, oavsett antalet bilder som angivits i
intervalltimermenyn. Om vitbalansgaffling är aktivt medan
intervalltimerfotografering pågår kommer kameran att ta en bild vid varje
intervall och bearbeta den för att skapa det antal bilder som angivits i
gafflingsprogrammet.
t
159
A Vid fotografering
Under intervalltimerfotografering blinkar ikonen
Q i informationsdisplayen. Direkt innan nästa
fotograferingsintervall påbörjas visar
slutartidsvisningen i kontrollpanelen antal
intervall som återstår, och bländarvisningen visar
antal bilder som återstår i nuvarande intervall. Vid
andra tidpunkter kan antal intervall som återstår
och antal bilder i varje intervall visas genom att avtryckaren trycks in
halvvägs (när knappen har släppts kommer slutartid och bländare att visas
tills väntelägestimern har gått ut).
För att visa aktuella intervalltimerinställningar,
välj Intervalltimerfotografering mellan
bilderna. Medan intervalltimerfotografering
pågår kommer intervalltimermenyn att visa
starttid, fotograferingsintervall och antal
återstående intervall och bilder. Inga av dessa
inställningar kan ändras medan
intervalltimerfotografering pågår.
Bilder kan visas och fotograferings- och menyinställningar kan fritt justeras
medan intervalltimerfotografering pågår. Monitorn stängs av automatiskt
ca fyra sekunder innan varje intervall.
t
160
❚❚ Pausa intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering kan pausas genom att du:
• Trycker på J-knappen mellan intervallen
• Markerar Starta > Paus i intervalltimermenyn och trycker på J
• Stänger av kameran och slår på den igen (minneskortet kan bytas ut
medan kameran är avstängd, om så önskas)
• Väljer utlösarläge självutlösare (E) eller MUP
För att återuppta fotograferingen:
1
Välj en ny starttid.
2
Återuppta fotograferingen.
Välj en ny starttid så som beskrivs
på sida 157.
Markera Omstart och tryck på J.
Notera att om
intervalltimerfotograferingen
pausades under fotografering
kommer alla bilder som återstår i
det aktuella intervallet att avbrytas.
t
161
❚❚ Avbryta intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering avbryts automatiskt om batteriet är
urladdat. Intervalltimerfotografering kan även avslutas genom att du:
• Väljer Starta > Av i intervalltimermenyn
• Utför en tvåknappsåterställning (0 133)
• Återställer inställningarna för den aktuella
fotograferingsmenybanken genom att använda alternativet
Fotograferingsmenybank i fotograferingsmenyn (0 236)
• Ändrar gafflingsinställningar (0 136)
Vanlig fotografering fortsätter när intervalltimerfotografering avbryts.
❚❚ Ingen bild
Kameran hoppar över nuvarande intervall om någon av följande
situationer kvarstår i åtta sekunder eller mer efter att intervallet skulle
påbörjats: bilden eller bilderna för tidigare intervall har inte tagits än,
minnesbufferten är full eller kameran kan inte fokusera i AF-S (tänk på
att kameran fokuserar igen innan varje bild). Fotograferingen
återupptas vid nästa intervall.
t
162
Icke-CPU-objektiv
Icke-CPU-objektiv kan användas i exponeringslägena A och M, då
bländaren ställs in med bländarringen. Genom att specificera
objektivdata (objektivets brännvidd och maximal bländare) får
användaren tillgång till följande funktioner för CPU-objektiv.
Om du känner till objektivets brännvidd:
• Automatisk zoom kan användas med extra blixtenheter (0 119)
• Objektivets brännvidd visas (med en asterisk) i displayen för
bildvisningsinformation
Om du känner till objektivets största bländare:
• Bländarvärdet visas i kontrollpanelen och i sökaren
• Blixtnivån justeras för ändringar i bländare om blixtenheten stödjer
AA-läge (automatisk bländare)
• Bländaren visas (med en asterisk) i displayen för
bildvisningsinformation
Ange både objektivets brännvidd och största bländare:
• Möjliggör färgmatrismätning (notera att det kan vara nödvändigt
att använda centrumvägd mätning eller spotmätning för att få
exakta resultat med vissa objektiv, inklusive Reflex-NIKKOR-objektiv)
• Förbättrar effekten av centrumvägd mätning och spotmätning, och
effekten av i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala
systemkameror
t
163
❚❚ Spara data för icke-CPU-objektiv
Kameran kan lagra data för upp till nio icke-CPU-objektiv. För att ange
eller redigera data för icke-CPU-objektiv:
1
Välj Data för icke-CPUobjektiv.
Du visar menyerna genom
att trycka på G-knappen.
Markera Data för icke-CPUobjektiv i
G-knapp
inställningsmenyn och tryck
på 2.
2
t
164
Välj ett objektivnummer.
Markera Objektivnummer och
tryck på 4 eller 2 för att välja ett
objektivnummer mellan 1 och 9.
3
Ange brännvidd och
bländare.
Markera Brännvidd (mm) eller
Maximal bländare och tryck på
4 eller 2 för att redigera det
markerade alternativet.
Brännvidd kan väljas från värden mellan 6 och 4000 mm, största
bländare från värden mellan f/1.2 och f/22.
A Brännvidden finns inte med
Om rätt brännvidd inte finns med, välj det värde som ligger närmast
över objektivets faktiska brännvidd.
A Telekonverters och zoomobjektiv
Den maximala bländaren för telekonverters är den kombinerade
maximala bländaren för telekonvertern och objektivet. Notera att
objektivdata inte justeras när icke-CPU-objektiv zoomas in eller ut.
Data för olika brännvidder kan anges som separata objektivnummer,
eller så kan data för objektivet justeras så att det motsvarar de nya
värdena för objektivets brännvidd och största bländare varje gång
zoomen justeras.
4
Välj en ljusmätningsmetod.
Markera Koppling av
expon.mätare och tryck på 2,
tryck sedan på 1 eller 3 för att
markera AI-objektiv och tryck på
J för att välja (välj endast IckeAI-objektiv om objektivet inte är
utrustat med en AI-mekanism;
0 167).
t
165
5
Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J.
Angiven brännvidd och bländare
kommer att lagras under valt
objektivnummer.
❚❚ Hämta data för icke-CPU-objektiv
Objektivdata för valda icke-CPU-objektiv kan hämtas med
objektivnummer enligt beskrivningen nedan.
1
Tilldela val av nummer för icke-CPU-objektiv till ett
kamerareglage.
Välj Välj nr för icke-CPU-objektiv som alternativet
“+ kommandorattar” för Anpassad inställning f4 (Tilldela Fnknapp, 0 263), Anpassad inställning f5 (Tilldela
granskningsknapp, 0 266) eller f6 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp,
0 267).
2
Använd valt reglage för att välja objektivnummer.
Tryck på den valda knappen och vrid den primära
kommandoratten tills önskat objektivnummer visas i
informationsdisplayen.
Brännvidd
Maximal
bländare
t
Primär
kommandoratt
166
Objektivnummer
Objektiv utan AI-funktion
Kameran kan användas med icke-AI-objektiv (d.v.s. objektiv som inte
är utrustade med AI-mekanismer). Se till att höja ljusmätarkopplingen
innan objektivet monteras; om denna försiktighetsåtgärd inte följs
kan kameran eller objektivet skadas.
Ljusmätarkoppling
❚❚ AI- jämfört med icke-AI-objektiv
“Icke-CPU”-objektiv är indelade i objektiv med AI-mekanismer (“AIobjektiv”) och de utan (“icke-AI-objektiv”).
AI-objektiv
Ljusmätarkant
Icke-AI-objektiv
Ingen ljusmätarkant
t
A Objektiv som inte stöds
Vissa icke-AI-objektiv kan inte monteras även om ljusmätarkopplingen är
uppfälld. Se sida 320 för mer information.
A AI-objektiv
Sänk ned ljusmätarkopplingen innan du monterar AI-objektiv.
167
❚❚ Ta bilder med icke-AI-objektiv
Att det inte finns någon AI-mekanism innebär att kamerareglagen
inte kan användas för att ställa in bländaren när ett icke-AI-objektiv är
monterat. För optimal exponering måste du manuellt matcha
kamerans bländarinställning på objektivet.
1
Montera objektivet.
2
Välj objektivnumret (0 166).
Montera ett icke-AI-objektiv som du tidigare angett objektivdata
för (0 164).
Kontrollera att Icke-AI-objektiv är valt för
Data för icke-CPU-objektiv > Koppling
av expon.mätare.
“F” blinkar i kontrollpanelen och f visas på
informationsdisplayen.
3
Välj exponeringsläge A eller M.
4
Justera bländare.
5
Matcha kamerans bländarinställning
på objektivet.
Vrid exponeringslägesratten till A eller M.
Välj en bländare med objektivets
bländarring.
t
Medan exponeringsmätarna är på, vrid
den sekundära kommandoratten för att
ställa in kameran på den bländare som valdes i steg 4.
168
6
Ta bilder.
Upprepa steg 4 och 5 om det behövs för att
ändra bländaren under fotograferingen.
t
169
Platsdata
GPS-enheterna GP-1 och GP-1A (säljs separat, 0 325) bäddar in
följande information i bilder som tas medan enheten är ansluten:
longitud, latitud, höjd över havet och UTC-tid (Coordinated Universal
Time). Dessa data visas på fotoinformationens platsdatasida (0 188).
❚❚ Montera en GPS-enhet
Stäng av kameran och anslut GPS-enheten till tillbehörskontakten
(0 325) med kabeln som medföljde enheten. Se GPS-enhetens
handbok för mer information.
❚❚ Alternativ på inställningsmenyn
Alternativet Platsdata på inställningsmenyn innehåller alternativen
som listas nedan.
• Väntelägestimer: Välj om exponeringsmätarna ska stängas av
automatiskt när en GPS-enhet är ansluten.
Alternativ
Beskrivning
Exponeringsmätarna stängs av automatiskt om ingen åtgärd
utförs under den tid som valts i Anpassad inställning c2
(Väntelägestimer, 0 251; för att kameran ska kunna ta emot
Aktivera
platsdata förlängs tiden innan avstängning med upp till en
minut efter att exponeringsmätarna aktiverats eller kameran
slagits på). Detta minskar batteriåtgången.
Exponeringsmätarna stängs inte av medan en GPS-enhet är
Inaktivera
ansluten.
t
170
• Position: Detta alternativ är endast tillgängligt om en GPS-enhet är
ansluten, då den visar aktuell latitud, longitud, höjd över havet och
UTC-tid (Coordinated Universal Time) som rapporteras av GPSenheten.
• Ställ in klockan via satellit: Välj Ja för att synkronisera kameraklockan
med tiden som rapporteras av GPS-enheten.
A UTC-tid (Coordinated Universal Time)
UTC-data tas emot från GPS-enheten och är oberoende av kamerans klocka.
A o-ikonen
Anslutningsstatusen visas med o-ikonen:
• o (statisk): Kameran har upprättat kommunikation
med GPS-enheten. Fotoinformation för bilder
som tagits medan denna ikon visas inkluderar en
ytterligare sida med platsdata (0 194).
• o (blinkar): GPS-enheten söker efter en signal.
Bilder som tas medan ikonen blinkar innehåller
ingen platsdata.
• Ingen ikon: Ingen ny platsdata har tagits emot från GPS-enheten under
minst två sekunder. Bilder som tagits när ikonen o inte visas innehåller
ingen platsdata.
t
171
x
Fotografering med
livevisning
Följ stegen nedan för att fotografera med livevisning.
D Täck över sökaren
För att förhindra att ljus kommer in via sökaren och påverkar bilder eller
exponering, täck över sökaren med det medföljande sökarlocket DK-26
innan du fotograferar (0 23).
1
Tryck på a-knappen.
Spegeln fälls upp och vyn genom objektivet
visas i kameramonitorn. Motivet syns inte
längre i sökaren.
a-knappen
2
x
172
Placera fokuspunkten.
Placera fokuspunkten över motivet så som beskrivs på sida 175.
3
Fokusera.
Tryck in avtryckaren halvvägs för att
fokusera.
Fokuspunkten blinkar grönt när kameran
A AE-L/AF-L-knapp
fokuserar. Om kameran kan fokusera visas
fokuspunkten i grönt; om kameran inte kan
fokusera blinkar fokuspunkten i rött (notera
att bilder kan tas även om fokuspunkten
blinkar rött; kontrollera fokus i monitorn
innan du tar bilden). Exponeringen kan
låsas genom att A AE-L/AF-L-knappen trycks in (0 77); fokus låses
när avtryckaren trycks in halvvägs. I exponeringsläge M kan
exponeringen justeras med hjälp av en exponeringsindikator
(0 43).
4
Ta bilden.
5
Avsluta livevisningsläge.
Tryck in avtryckaren hela vägen för att ta
bilden. Monitorn stängs av.
Tryck på a-knappen för att avsluta
livevisningsläget.
x
173
A
Förhandsgranska exponering (endast exponeringsläge M)
I exponeringsläge M kan du trycka på Pv-knappen
för att förhandsgranska hur de aktuella
inställningarna för slutartid, bländare och ISOkänslighet påverkar exponeringen.
Pv-knapp
D Avsluta livevisning
Livevisningen avslutas automatiskt om objektivet avlägsnas. För att undvika
skador på kamerans interna kretsar kan fotografering med livevisning också
avslutas automatiskt; avsluta livevisning när kameran inte används.
Observera att temperaturen i de interna kretsarna kan stiga, vilket kan
resultera i att brus (ljusa prickar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar eller
dimma) uppstår vid följande tillfällen (kameran kan även kännas mycket
varm, men detta tyder inte på något fel):
• Den omgivande temperaturen är hög
• Livevisning har använts under en längre tid
• Kameran har använts i serieutlösarläge under en längre tid
Om livevisning inte startar när du trycker på a-knappen, vänta tills de inre
kretsarna har kylts ned och försök sedan igen.
x
174
Fokusering i livevisning
För att fokusera med hjälp av
Knapp för val av fokusläge
autofokus, vrid knappen för val av
fokusläge till AF och följ stegen nedan
för att välja autofokus- och AFområdeslägen. Se sida 183 för
information om att fokusera manuellt.
❚❚ Välja ett fokusläge
Följande autofokuslägen finns tillgängliga i livevisning:
Läge
AF-S
AF-F
Beskrivning
Enpunkts servo-AF: För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren
trycks in halvvägs.
Aktiv servo-AF: För motiv i rörelse. Kameran fokuserar kontinuerligt tills
avtryckaren trycks ned. Fokus låses när avtryckaren trycks in
halvvägs.
För att välja ett autofokusläge, tryck på knappen för autofokusläge
och vrid på den primära kommandoratten tills önskat läge visas i
monitorn.
AF-lägesknapp
Primär
kommandoratt
Monitor
x
175
D Använda autofokus i livevisning
Använd ett AF-S-objektiv. Önskat resultat kanske inte kan uppnås med
andra objektiv eller telekonverters. Tänk på att i livevisning är autofokus
långsammare och monitorn kan bli ljusare eller mörkare när kameran
fokuserar. Fokuspunkten kan ibland visas i grönt när kameran inte kan
fokusera. Det kan hända att kameran inte kan fokusera i följande situationer:
• Motivet har linjer som är parallella med bildens långsida
• Motivet saknar kontrast
• Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande
ljusstyrka, eller så är det belyst av punktbelysning eller med neonljus eller
någon annan ljuskälla med varierande ljusstyrka
• Flimmer eller streck uppkommer vid belysning med lysrör, kvicksilvergas,
natrium eller liknande
• Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
• Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
• Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster (t.ex. persienner
eller en rad med fönster i ett höghus)
• Motivet rör sig
x
176
❚❚ Välja ett AF-områdesläge
Följande AF-områdeslägen kan väljas i livevisning:
Läge
!
$
%
&
Beskrivning
Ansiktsprioriterande AF: Använd för porträtt. Kameran spårar och
fokuserar automatiskt på porträttmotiv. En gul dubbel ram visas när
kameran känner av ett porträttmotiv (om flera ansikten, upp till 35,
känns av fokuserar kameran på det närmaste motivet; för att välja ett
annat motiv, tryck på multiväljaren). Om kameran inte längre kan
spåra motivet (för att, till exempel, motivet tittar bort) visas inte
ramarna längre.
Brett AF-område: Använd för handhållna bilder på landskap och andra
icke-porträttmotiv. Använd multiväljaren för att flytta fokuspunkten
var som helst i bilden, eller tryck på J för att positionera
fokuspunkten i mitten av bilden.
Smalt AF-område: Använd för exakt fokusering på en vald punkt i
bilden. Använd multiväljaren för att flytta fokuspunkten var som
helst i bilden, eller tryck på J för att placera fokuspunkten i mitten
av bilden. Användning av stativ rekommenderas.
Motivföljande AF: Placera fokuspunkten över motivet och tryck på J.
Fokuspunkten följer det valda motivet när det rör sig genom bilden.
Tryck på J igen för att avsluta följningen. Kameran kanske inte kan
följa motiv som rör sig snabbt, lämnar bilden eller döljs av andra
motiv, ändrar storlek, färg eller ljusstyrka, eller som är för små, för
stora, för ljusa, för mörka eller har en liknande färg eller ljusstyrka
som bakgrunden.
x
177
För att välja ett AF-områdesläge, tryck på AF-lägesknappen och vrid
på den sekundära kommandoratten tills önskat läge visas i monitorn.
AF-lägesknapp
x
178
Sekundär
kommandoratt
Monitor
Använda P-knappen
Alternativen som listas nedan kan
nås genom att trycka på
P-knappen under fotografering
med livevisning. Markera
alternativ med multiväljaren och
tryck på 2 för att visa alternativ
P-knapp
för det markerade alternativet.
Efter att ha valt önskad inställning, tryck på J för att avsluta.
Alternativ
Bildkvalitet
Bildstorlek
Beskrivning
Välj bildkvalitet (0 55).
Välj bildstorlek (0 58).
Välj en Picture Control (0 100).
Ställ in Picture
Control
Justera Aktiv D-Lighting för att bevara detaljer i
högdagrar och skuggor (0 110).
Tryck på 1 eller 3 för att justera
monitorns ljusstyrka för
livevisning. Ändringar av
Monitorns ljusstyrka monitorns ljusstyrka har ingen
effekt på fotografier som tas
med kameran.
Aktiv D-Lighting
x
179
Livevisningsdisplayen: Fotografering med
livevisning
we
q
r
t
Alternativ
q
w
e
r
t
x
180
Beskrivning
Den tid som återstår innan livevisning avslutas
Återstående tid
automatiskt. Visas om fotograferingen avslutas
inom 30 sekunder eller mindre.
Autofokusläge
Aktuellt autofokusläge.
AF-områdesläge
Aktuellt AF-områdesläge.
Aktuell fokuspunkt. Displayen varierar
Fokuspunkt
beroende på alternativet som valts för AFområdesläge (0 177).
Visar om bilden blir under- eller överexponerad
Exponeringsindikator med de aktuella inställningarna (endast
exponeringsläge M).
0
184
175
177
172
43
D Livevisningsdisplayen
Även om de inte syns i den slutliga bilden, kan ojämna kanter, falska färger,
moiré och ljusa partier vara synliga i monitorn, medan ljusa band kan
uppstå i vissa områden med blinkande tecken eller andra oregelbundna
ljuskällor eller om motivet lyses upp kort av ett stroboskop eller annan ljus,
kortvarig ljuskälla. Dessutom kan förvrängning uppträda om kameran
panoreras horisontellt eller om ett föremål rör sig med hög hastighet
genom bilden. Flimmer och streck synliga i monitorn under belysning med
lysrör, kvicksilvergas eller natrium kan reduceras med Flimmerreducering
(0 276), även om de fortfarande kan vara synliga i den slutliga bilden vid
vissa slutartider. Undvik att rikta kameran mot solen eller andra starka
ljuskällor vid fotografering i livevisningsläget. Underlåtenhet att följa denna
uppmaning kan resultera i skador på kamerans interna kretsar.
A Exponering
Beroende på motivet kan exponeringen skilja sig från den som skulle fås när
livevisning inte används. Mätningen i livevisning justeras för att passa
livevisningsdisplayen och skapar bilder med exponering liknande den som
visas i monitorn.
x
181
Informationsdisplayen: Fotografering med
livevisning
Tryck på R-knappen för att dölja eller visa indikatorer i monitorn
under fotografering med livevisning.
Information på
Information av
Kompositionsrutnät
med 16 celler
Kompositionsrutnät
med 9 celler
Bildförhållande 1 : 1
x
182
Bildförhållande 16 : 9
Virtuell horisont
(0 282)
Manuell fokusering
För att fokusera i manuellt fokusläge (0 68),
vrid objektivets fokusring tills motivet är i
fokus.
För att förstora vyn i monitorn upp till ungefär
15 × för exakt fokusering, tryck på X (T)knappen. Medan vyn genom objektivet är
inzoomad visas ett navigeringsfönster i en grå
ram i det nedre högra hörnet på skärmen.
Använd multiväljaren för att bläddra till delar
av bilden som inte syns i monitorn (endast
tillgängligt om brett eller smalt AF-område har
valts för AF-områdesläge), eller tryck på W (M)
för att zooma ut.
X (T)-knapp
Navigeringsfönster
x
183
D Nedräkningsvisningen
En nedräkning visas 30 sek. innan livevisning avslutas automatiskt (0 180;
timern blir röd om livevisning avslutas för att skydda de interna kretsarna
eller, om ett annat alternativ än Ingen gräns väljs för Anpassad inställning
c4—Fördröjning av monitoravst. > Livevisning; 0 253—5 sek. innan
monitorn stängs av automatiskt). Beroende på fotograferingsförhållandena
kan timern visas direkt när livevisning väljs. Tänk på att även om
nedräkningen inte syns vid bildvisning, kommer livevisningen att avslutas
automatiskt när tiden är ute.
A HDMI
När kameran är ansluten till en HDMIvideoenhet under livevisning, förblir
kameramonitorn påslagen och vyn genom
objektivet visas på videoenheten så som
visas till höger. Om enheten stödjer HDMICEC, välj Av för alternativet HDMI > HDMIstyrning i inställningsmenyn (0 223) innan
du fotograferar med livevvisning.
A Se även
För information om att använda J-knappen för att välja
mittenfokuspunkten eller växla fokuszoom, se Anpassad inställning f2 (OKknappen; 0 261). För information om att minska flimmer, eller mäta ett
värde för spotmätning av vitbalans under livevisning, se sidorna 276 och 93.
x
184
IMer om bildvisning
Helskärmsläge
Visa bilder genom att trycka på
K-knappen. Det senaste
fotografiet visas på monitorn.
K-knapp
O-knapp
Multiväljare
Sekundär
kommandoratt
K-knapp
G-knapp
L (U)-knapp
X (T)-knapp
W (M)-knapp
P-knapp
J-knapp
Primär
kommandoratt
I
185
För att
Använd
Visa ytterligare
fotografier
Tryck på 1 eller 3 för att visa information
om det aktuella fotografiet (0 188).
Visa
fotoinformation
Visa miniatyrbilder
Zooma in på
fotografi
W (M)
Se sida 196 för mer information.
X (T)
Se sida 199 för mer information.
Radera bilder
O
Ändra
skyddsstatus
L (U)
Återgå till
fotograferingsläge
Retuschera foto
I
186
Beskrivning
Tryck på 2 för att visa fotografierna i den
ordning de har tagits, 4 för att visa dem i
omvänd ordning.
/K
P
En bekräftelsedialogruta visas. Tryck på O
igen för att radera fotot (0 203).
För att skydda bilden, eller för att ta bort
skyddet från en skyddad bild, tryck på
L (U) (0 201).
Monitorn stängs av. Fotografier kan tas
omedelbart.
Skapa en retuscherad kopia av aktuellt
fotografi (0 287).
A Rotera hög
För att visa “högkantsbilder” i stående format, välj
På för alternativet Rotera hög i visningsmenyn
(0 233).
A Visning av tagen bild
När På har valts för Visning av tagen bild i visningsmenyn (0 232) visas
fotografier automatiskt i monitorn i ungefär 4 sekunder efter att bilden
tagits (eftersom kameran redan är i rätt riktning roteras inte bilder
automatiskt vid visning av tagen bild). I serietagningsläge startar visningen
när fotograferingen avslutas, och det första fotografiet i den aktuella serien
visas.
A Se även
För information om att välja hur länge monitorn ska förbli påslagen när inga
åtgärder utförs, se Anpassad inställning c4 (Fördröjning av monitoravst.,
0 253).
I
187
Fotoinformation
Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i helskärmsläge.
Tryck på 1 eller 3 för att bläddra igenom fotoinformation så som
visas nedan. Notera att “endast bild”, fotograferingsdata, RGBhistogram, högdagrar och översiktsdata endast visas om
motsvarande alternativ är valt för Monitoralternativ för visning
(0 232). Platsdata visas bara om en GPS-enhet GP-1 eller GP-1A (säljs
separat) användes när fotot togs.
1/ 12
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Filinformation
Ingen (endast bilden)
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Översikt
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
N I KON D f
100-1
Platsdata
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
N I KON D f
I
188
Högdagrar
RGB-histogram
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , + 1 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
:S
:
:
:
100-1
Fotograferingsdata
❚❚ Filinformation
12 3
4
5
1
2
3
4
5
1/ 12
12
11
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
10
9
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
8 7
6
6
7
8
9
10
11
12
Skyddsstatus..................................... 201
Retuscheringsindikator.................. 287
Fokuspunkt 1, 2 .....................................64
AF-områdesmarkeringar 1 ................28
Bildnummer/sammanlagt antal
bilder
Bildkvalitet ...........................................55
Bildstorlek.............................................58
Bildområde 3 ........................................51
Fotograferingstid.......................27, 276
Fotograferingsdatum ...............27, 276
Mappnamn........................................ 237
Filnamn .............................................. 239
1 Visas bara om Fokuspunkt har valts för Monitoralternativ för visning (0 232).
2 Om ett fotografi har tagits med AF-S visas punkten där fokus först låstes på
skärmen. Om bilden togs genom att använda AF-C visas endast fokuspunkten om
ett annat alternativ än automatiskt AF-område valdes för AF-områdesläge och
kameran kunde fokusera.
3 Visas i gult om bilden är i DX-format (0 51).
I
189
❚❚ Högdagrar
1 Bildhögdagrar 1
2 Mappnummer—bildnummer 2 ... 237
3 Aktuell kanal 1
1 Blinkande områden markerar högdagrar (områden
som kan bli överexponerade) för aktuell kanal. Håll
in W (M)-knappen och tryck på 4 eller 2 för att
bläddra genom kanaler enligt följande:
W (M)-knapp
RGB
(alla kanaler)
R
(röd)
2 Visas i gult om bilden är i DX-format (0 51).
I
190
G
(grön)
B
(blå)
❚❚ RGB-histogram
1 Bildhögdagrar 1
2 Mappnummer—bildnummer 2 ... 237
3 Vitbalans ...............................................81
Färgtemperatur...............................88
Finjustering av vitbalans...............84
Manuellt förinställt värde.............90
4 Aktuell kanal 1
5 Histogram (RGB-kanal). I alla
histogram anger den vågräta axeln
pixlarnas ljusstyrka och den lodräta
axeln antalet pixlar.
6 Histogram (röd kanal)
7 Histogram (grön kanal)
8 Histogram (blå kanal)
1 Blinkande områden markerar högdagrar (områden
som kan bli överexponerade) för aktuell kanal. Håll
in W (M)-knappen och tryck på 4 eller 2 för att
bläddra genom kanaler enligt följande:
W (M)-knapp
RGB
(alla kanaler)
R
(röd)
G
(grön)
B
(blå)
Visning av högdagrar är avstängd
2 Visas i gult om bilden är i DX-format (0 51).
I
191
A Visningszoom
För att zooma in på fotografiet när histogrammet
visas, tryck på X (T). Använd knapparna
X (T) och W (M) för att zooma in och ut och
bläddra i bilden med multiväljaren. Histogrammet
uppdateras för att endast visa data för den del av
bilden som syns i monitorn.
A Histogram
Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja
sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Vissa provhistogram visas
nedan:
Om bilden innehåller motiv med olika
ljusstyrka blir tonfördelningen relativt
jämn.
Om bilden är mörk växlar
tonfördelningen åt vänster.
Om bilden är ljus växlar tonfördelningen
åt höger.
Om exponeringskompensationen ökas förskjuts tonfördelningen åt höger,
och om den minskas förskjuts tonfördelningen åt vänster. Histogram ger en
ungefärlig bild av den totala exponeringen när starkt infallande ljus gör det
svårt att se fotografierna i monitorn.
I
192
❚❚ Fotograferingsdata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, + 5 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
: S / VR -O n
: Op t i o n a l
: S L OW
: T T L -B L , + 1. 0
N I KON D f
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P AC E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D f
100-1
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
100-1
11
12
1 Mätning.................................................75
Slutartid .........................................39, 42
Bländare.........................................41, 42
2 Exponeringsläge .................................36
ISO-känslighet 1 ...................................70
3 Exponeringskompensation..............79
Optimal exponeringsjustering 2
.............................................................. 250
4 Brännvidd ................................. 163, 322
5 Objektivdata ..................................... 163
6 Fokusläge ......................................59, 68
VR-objektiv (vibrationsreducering) 3
7 Blixttyp 4 ............................................. 116
Kommandoläge 4
8 Blixtläge 4 ........................................... 125
9 Blixtstyrning 4 ................. 118, 121, 258
Blixtkompensation 4 ........................ 128
10 Kameranamn
11 Bildområde 5 ........................................51
12 Mappnummer—bildnummer 5
.............................................................. 237
13 Vitbalans ...............................................81
Färgtemperatur...............................88
Finjustering av vitbalans...............84
Manuellt förinställt värde.............90
14 Färgrymd ........................................... 240
15 Picture Control ................................. 100
16 Snabbjustering 6 .............................. 103
Ursprunglig Picture Control 7........ 108
17 Skärpa................................................. 103
18 Kontrast.............................................. 103
19 Ljushet................................................ 103
20 Mättnad 8 ........................................... 103
Filtereffekter 9 ................................... 103
21 Nyans 8 ................................................ 103
Toning 9 ..................................... 103, 105
I
193
22
23
24
25
26
27
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
W ARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D f
28
29
100-1
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D f
22 Brusreducering för högt ISO ......... 242
Brusreducering för lång exponering
.............................................................. 242
23 Aktiv D-Lighting............................... 110
24 HDR-exponeringsskillnad.............. 112
HDR-utjämning................................ 112
25 Vinjetteringskontroll....................... 241
26 Retuscheringshistorik..................... 287
27 Bildkommentar ................................ 278
28 Fotografens namn 10 ....................... 279
29 Upphovsrättsinnehavare 10 ........... 279
100-1
1 Visas i rött om fotot togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
2 Visas om Anpassad inställning b2 (Finjustera optimal exponer., 0 250) har
ställts in på ett annat värde än noll för någon mätmetod.
3 Visas bara om ett VR-objektiv är monterat.
4 Visas endast om en extra blixt (0 116) används.
5 Visas i gult om bilden är i DX-format (0 51).
6 Endast Picture Controls Standard, Mättade färger, Porträtt och Landskap.
7 Neutral, Monokrom och anpassade Picture Controls.
8 Visas inte med monokroma Picture Controls.
9 Endast monokroma Picture Controls.
10 Den fjärde sidan med fotograferingsdata visas endast om information om
upphovsrätt har lagts till fotografiet så som beskrivs på sida 279.
❚❚ Platsdata
I
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D f
194
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
100-1
Latitud
Longitud
Höjd över havet
UTC-tid (Coordinated Universal Time)
❚❚ Översiktsdata
1
23
1/ 12
NIKON D f
4
5
–1. 3
12
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
0, 0
100NC _ DF
DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2013 10: 02: 28
11
10 9 8
50mm
N
NOR
ORMAL
AL
4928x3280
13 14 15 16 17
27
26
–1. 3
0, 0
25
6
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
24 23
50mm
N
18
19
20
22 21
7
1 Bildnummer/sammanlagt antal
bilder
2 Skyddsstatus .....................................201
3 Retuscheringsindikator ..................287
4 Kameranamn
5 Histogram som visar
tonfördelningen i bilden (0 192).
6 Bildkvalitet........................................... 55
7 Bildstorlek ............................................ 58
8 Bildområde 1 ........................................ 51
9 Filnamn...............................................239
10 Fotograferingstid...................... 27, 276
11 Fotograferingsdatum............... 27, 276
12 Mappnamn........................................237
13 Mätning................................................ 75
14 Exponeringsläge ................................ 36
Slutartid .........................................39, 42
Bländare.........................................41, 42
ISO-känslighet 2 ...................................70
Brännvidd ................................. 163, 322
Indikator för platsdata.................... 170
Bildkommentarsindikator ............. 278
Aktiv D-Lighting............................... 110
Picture Control ................................. 100
Färgrymd ........................................... 240
Blixtläge 3 ........................................... 125
Vitbalans ...............................................81
Färgtemperatur...............................88
Finjustering av vitbalans...............84
Manuellt förinställt värde.............90
26 Blixtkompensation 3 ........................ 128
Kommandoläge 3
27 Exponeringskompensation..............79
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1 DX-format visas i gult (0 51).
2 Visas i rött om fotot togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
3 Visas endast om fotot togs med extra blixt (0 116).
I
195
Miniatyrbildsvisning
För att visa bilder i “kontaktkartor” med fyra, nio eller 72 bilder, tryck
på W (M)-knappen.
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
För att
Använd
Visa fler bilder
W (M)
Visa färre bilder
X (T)
Markera bilder
Visa markerad bild
J
Radera markerad bild
Ändra den markerade
bildens skyddsstatus
O
L (U)
Återgå till
fotograferingsläge
I
196
Retuschera foto
/K
P
Kalenderbildvisning
Beskrivning
Tryck på W (M) för att öka antalet
bilder som visas.
Tryck på X (T) för att minska
antalet bilder som visas. När fyra
bilder visas, tryck för att visa den
markerade bilden i helskärm.
Använd multiväljaren för att
markera bilder för helskärmsläge,
visningszoom (0 199), radering
(0 203) eller skydd (0 201).
Tryck på J för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge.
Se sida 203 för mer information.
Se sida 201 för mer information.
Monitorn stängs av. Fotografier kan
tas omedelbart.
Skapa en retuscherad kopia av
aktuellt fotografi (0 287).
Kalenderbildvisning
För att visa bilder som tagits på ett valt datum, tryck på W (M)knappen när 72 bilder visas.
Datumlista
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Miniatyrbildslista
Kalenderbildvisning
Åtgärderna kan utföras beroende på om markören är i datumlistan
eller miniatyrbildslistan:
För att
Använd
Beskrivning
Tryck på W (M)- eller J-knappen i
Växla mellan
datumlistan för att placera markören i
datumlista och
W (M)/J
miniatyrbildslistan. Tryck på W (M) igen
miniatyrbildslista
för att återgå till datumlistan.
• Datumlista: Avsluta och gå till
Avsluta och gå till
72-bildsvisning.
miniatyrbildsvisning/
X (T) • Miniatyrbildslista: Tryck och håll ned
Zooma in på
X (T)-knappen för att zooma in på
markerat foto
den markerade bilden.
• Datumlista: Markera datum.
• Miniatyrbildslista: Markera bild.
Markera datum/
Markera bilder
Växla helskärmsläge
J
Radera markerad(e)
bild(er)
O
Ändra det markerade
fotots skyddsstatus
Miniatyrbildslista: Visa markerad bild.
• Datumlista: Radera alla bilder som tagits
på ett valt datum.
• Miniatyrbildslista: Radera markerad bild
(0 203).
I
L (U) Se sida 201 för mer information.
197
För att
Använd
Återgå till
fotograferingsläge
Retuschera foto
I
198
/K
P
Beskrivning
Monitorn stängs av. Fotografier kan tas
omedelbart.
Miniatyrbildslista: Skapa en retuscherad
kopia av fotot som är markerat i
miniatyrbildslistan (0 287).
Ta en närmare titt: Visningszoom
Tryck på X (T)-knappen för att zooma in på bilden som visas i
helskärmsläge eller på den bild som för närvarande är markerad i
miniatyrbildsvisning. Följande åtgärder kan utföras medan zoomen är
aktiverad:
För att
Zooma in eller ut
Visa andra delar av
bilden
Välja ansikten
Använd
Beskrivning
Tryck på X (T)
för att zooma in till
X (T)/ maximalt ungefär
W (M)
30 × (stora bilder i
36 × 24/3 : 2format), 23 ×
(mellanstora bilder)
eller 15 × (små bilder). Tryck på W (M) för
att zooma ut. Medan fotot är inzoomat,
använd multiväljaren för att visa delar av
bilden som inte syns i monitorn. Håll
multiväljaren intryckt för att snabbt bläddra
till andra delar av bilden.
Navigeringsfönstret visas när
zoomförhållandet ändras; området som
syns i monitorn indikeras av en gul ram.
Ansikten (upp till 35)
som upptäcks vid
zoomning indikeras
av vita ramar i
navigeringsfönstret.
Vrid den sekundära
kommandoratten för
att visa andra
ansikten.
I
199
För att
Använd
Vrid den primära kommandoratten för att
visa samma plats på andra foton med det
aktuella zoomförhållandet.
Visa andra bilder
Ändra
skyddsstatus
L (U)
Återgå till
fotograferingsläge
Retuschera foto
I
200
Beskrivning
/K
P
Se sida 201 för mer information.
Monitorn stängs av. Fotografier kan tas
omedelbart.
Skapa en retuscherad kopia av aktuellt
fotografi (0 287).
Skydda fotografier från radering
I helskärms-, zoom-, miniatyrbilds- och kalenderbildvisning kan
L (U)-knappen användas för att skydda fotografier från oavsiktlig
radering. Skyddade filer kan inte raderas med O-knappen eller
alternativet Radera i visningsmenyn. Observera att skyddade bilder
raderas när minneskortet formateras (0 22, 272).
För att skydda ett fotografi:
1
Välj en bild.
Visa bilden i helskärmsläge eller visningszoom, eller markera den i
miniatyrbildslistan eller kalenderbildvisning.
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Kalenderbildvisning
I
201
2
Tryck på L (U)knappen.
Fotografiet markeras med
en P-ikon. För att ta bort
skyddet från fotografiet så
att det kan raderas, visa
L (U)-knapp
fotografiet eller markera det
i miniatyrbildslistan och tryck sedan på L (U)-knappen.
I
A Ta bort skyddet från alla bilder
För att ta bort skyddet från alla bilder i den mapp eller de mappar som för
närvarande är markerade i Visningsmapp-menyn, tryck på L (U) och Oknapparna samtidigt i cirka två sekunder under bildvisning.
202
Radera fotografier
För att radera det fotografi som visas i helskärmsläge eller är markerat
i miniatyrbildslistan, tryck på O-knappen. För att radera flera valda
fotografier, alla fotografier tagna ett visst datum, eller alla fotografier i
den aktuella visningsmappen, använd alternativet Radera i
visningsmenyn. När fotografier har raderats kan de inte återställas.
Notera att bilder som är skyddade eller dolda inte kan raderas.
Helskärms-, miniatyrbilds- och
kalenderbildvisning
Tryck på O-knappen för att radera det aktuella fotografiet.
1
Välj en bild.
2
Tryck på O-knappen.
Visa bilden eller markera den i miniatyrbildslistan i miniatyrbildseller kalenderbildvisning.
En bekräftelsedialogruta visas.
O-knapp
Helskärmsläge
Miniatyrbildsvisning
Kalenderbildvisning
(miniatyrbildslista)
I
203
3
Tryck på O-knappen igen.
För att radera fotografiet, tryck på Oknappen. För att avsluta utan att radera
fotografiet, tryck på K-knappen.
O-knapp
A Kalenderbildvisning
I Under
kalenderbildvisning kan du radera alla fotografier som tagits ett visst
datum genom att markera datumet i datumlistan och trycka på O-knappen
(0 197).
A Se även
Alternativet Efter radering i visningsmenyn bestämmer om nästa eller
föregående bild ska visas efter att en bild raderats (0 233).
204
Visningsmenyn
Alternativet Radera i visningsmenyn innehåller följande alternativ.
Tänk på att det kan ta lite tid att radera beroende på antalet bilder.
Alternativ
Q Markerade
n Välj datum
Beskrivning
Radera markerade bilder.
Radera alla bilder tagna ett visst datum (0 206).
R Alla
Radera alla bilder i den mapp
som har valts för bildvisning
(0 230).
❚❚ Markerade: Radera markerade fotografier
1
Välj Markerade för
alternativet Radera i
visningsmenyn.
Tryck på G-knappen och
välj Radera i
visningsmenyn. Markera
Markerade och tryck på 2.
2
G-knapp
Markera en bild.
Använd multiväljaren för att
markera en bild. För att visa den
markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X (T)knappen.
I
205
3
Välj den markerade
bilden.
Tryck på W (M)-knappen för
att välja den markerade
bilden. Valda bilder markeras
med en O-ikon. Välj
W (M)-knapp
ytterligare bilder genom att
upprepa steg 2 och 3; för att välja bort en bild, markera den och
tryck på W (M).
4
Tryck på J för att slutföra
åtgärden.
En bekräftelsedialogruta visas;
markera Ja och tryck på J.
❚❚ Välj datum: Radera fotografier tagna ett visst datum
1
I
206
Välj Välj datum.
I raderingsmenyn, markera Välj
datum och tryck på 2.
2
Markera ett datum.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
ett datum.
För att visa bilder tagna det
markerade datumet, tryck
på W (M). Använd
multiväljaren för att bläddra
genom bilderna, eller håll in
X (T) för att visa den
W (M)-knapp
aktuella bilden i
helskärmsläge. Tryck på W (M) för att återgå till datumlistan.
3
Välj det markerade datumet.
4
Tryck på J för att slutföra
åtgärden.
Tryck på 2 för att välja alla bilder
tagna det markerade datumet.
Valda datum markeras med en
M-ikon. Välj ytterligare datum
genom att upprepa steg 2 och 3;
för att välja bort ett datum, markera det och tryck på 2.
En bekräftelsedialogruta visas;
markera Ja och tryck på J.
I
207
Q
Anslutningar
Installera ViewNX 2
Installera den medföljande
ViewNX 2TM
programvaran för att visa
och ändra fotografier och
filmer som har kopierats till
din dator. Innan ViewNX 2
installeras, kontrollera att
datorn uppfyller
Din bildverktygslåda
systemkraven på sida 210.
Se till att använda den senaste versionen av ViewNX 2, som finns
tillgänglig för nedladdning från webbplatserna som listas på sida xvii,
då äldre versioner som inte stödjer Df kanske inte kan överföra NEFbilder (RAW) korrekt.
1
Q
208
Starta installationsprogrammet.
Starta datorn, sätt i installations-CD:n
med ViewNX 2 och starta
installationsprogrammet.
2
Välj ett språk.
q Välj språk
w Klicka på
Nästa
3
Starta
installationsprogrammet.
Klicka på Installera och följ
anvisningarna på skärmen.
D Installationsguide
För hjälp med att installera ViewNX 2,
klicka på Installationsguide i steg 3.
4
5
Klicka på Installera
Avsluta installationsprogrammet.
Windows
Mac OS
Klicka på Ja
Klicka på OK
Ta ur installations-CD:n från CD-ROM-enheten.
Q
A
Windows
För att besöka Nikons webbplats efter att ViewNX 2 är installerat, välj Alla
program > Link to Nikon från Windows startmeny (internetanslutning
krävs).
209
A
Q
210
Systemkrav
Windows
Mac OS
• Bilder: Intel Celeron-, Pentium
• Bilder: Intel Core- eller Xeon4- eller Core-serien, 1,6 GHz
serien
eller bättre
• Filmer (uppspelning): Core Duo
• Filmer (uppspelning): 3,0 GHz
2 GHz eller bättre; Intel Core
eller bättre Pentium D; Intel
i5 eller bättre
Core i5 eller bättre
rekommenderas för att visa
rekommenderas när du visar
filmer med en bildstorlek på
filmer med en bildstorlek på
CPU
1280 × 720 eller mer med
1280 × 720 eller mer med en
en bildfrekvens på 30 bps
bildfrekvens på 30 bps eller
eller över, eller filmer med
över, eller filmer med en
en bildstorlek på 1920 ×
bildstorlek på 1920 × 1080
1080 eller mer
eller mer
• Filmer (redigering): Intel Core i5
• Filmer (redigering): Intel Core i5
eller bättre
eller bättre
Förinstallerade versioner av
Windows 8, Windows 7,
OS X 10.8 eller 10.7, Mac OS X
Windows Vista och
Operativsystem
10.6
Windows XP; notera att 64bitarsversioner av Windows XP
inte stöds
• 32-bitars Windows 8, Windows 7
eller Windows Vista: 1 GB eller
mer (2 GB eller mer rekommenderas) • OS X 10.8, 10.7: 2 GB eller mer
(4 GB eller mer rekommenderas)
• 64-bitars Windows 8, Windows 7
Minne
eller Windows Vista: 2 GB eller • Mac OS X 10.6: 1 GB eller mer
(RAM)
mer (4 GB eller mer rekommenderas) (4 GB eller mer rekommenderas)
• Windows XP: 512 MB eller mer
(2 GB eller mer rekommenderas)
Minst 1 GB tillgängligt på startenheten (3 GB eller mer
Hårddiskutrymme
rekommenderas)
Upplösning: 1024 × 768 pixlar
Upplösning: 1024 × 768 pixlar
(XGA) eller mer (1280 × 1024 pixlar (XGA) eller mer (1280 × 1024 pixlar
eller mer rekommenderas)
Grafik
eller mer rekommenderas)
Färg: 24-bitars färg (miljoner
Färg: 24-bitars färg (True Color)
färger) eller mer
eller mer
Se webbplatserna listade på sida xvii för den senaste informationen om vilka
operativsystem som stöds.
Använda ViewNX 2
Kopiera bilder till datorn
Innan du fortsätter, se till att programvaran på den medföljande CD:n
ViewNX 2 är installerad (0 208).
1
Välj hur bilder ska kopieras till datorn.
Välj en av följande metoder:
• Direkt USB-anslutning: Stäng av kameran och se till att
minneskortet är isatt i kameran. Anslut kameran till datorn med
den medföljande USB-kabeln och slå sedan på kameran.
A Använd en tillförlitlig strömkälla
Se till att kamerans batteri är fulladdat så att dataöverföringen inte
avbryts. Ladda vid behov batteriet före användning eller använd en
nätadapter och strömkontakt (säljs separat).
A USB-hubbar
Anslut kameran direkt till datorn; anslut inte kabeln via en USB-hubb
eller ett tangentbord.
• SD-kortfack: Om din dator är utrustad med ett SD-kortfack kan
kortet sättas i direkt i facket.
• SD-kortläsare: Anslut en kortläsare (säljs separat av
tredjepartsleverantörer) till datorn och sätt i minneskortet.
Q
211
2
Starta Nikon Transfer 2-komponenten av ViewNX 2.
Om ett meddelande visas som uppmanar dig att välja ett
program, välj då Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Om följande dialogruta visas, välj Nikon Transfer 2 enligt beskrivningen
nedan.
1 Under Importera bilder och
filmer, klicka på Byt program.
En dialogruta om programval
visas; välj Importera fil i
Nikon Transfer 2 och klicka på
OK.
2 Dubbelklicka på Importera fil.
3
Klicka på Starta
överföring.
Med standardinställningarna
kopieras alla bilder på
minneskortet till datorn.
Starta överföring
4
Q
212
Avsluta anslutningen.
Om kameran är ansluten till datorn, stäng av kameran och koppla
från USB-kabeln. Om du använder en kortläsare eller ett kortfack,
välj lämpligt alternativ i datorns operativsystem för att mata ut
den flyttbara disken som motsvarar minneskortet, och ta sedan ut
kortet ur kortläsaren eller kortfacket.
Visa bilder
Bilder visas i ViewNX 2 när
överföringen är slutförd.
A Starta ViewNX 2 manuellt
• Windows: Dubbelklicka på
genvägen till ViewNX 2 på
skrivbordet.
• Mac OS: Klicka på ViewNX 2-ikonen i
dockan.
❚❚ Retuschera bilder
För att beskära bilder och justera till exempel
skärpa och färgtonsnivåer, klicka på
Redigering-knappen i ViewNX 2:s verktygsfält.
❚❚ Skriva ut bilder
Klicka på Skriv ut-knappen i ViewNX 2:s
verktygsfält. En dialogruta visas där du kan välja
att skriva ut bilder på en skrivare som är
ansluten till datorn.
A För mer information
Använd onlinehjälpen för mer
information om att använda
ViewNX 2.
A Ansluta kablar
Se till att kameran är avstängd innan du ansluter eller kopplar från
anslutningskablarna. Hantera kontakterna varsamt och sätt i dem rakt.
Stäng anslutningslocket när kontakten inte används.
D Under överföring
Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan
överföringen pågår.
Q
213
Skriva ut fotografier
Valda JPEG-bilder kan skrivas ut på en PictBridge-skrivare (0 362)
ansluten direkt till kameran.
Ansluta skrivaren
Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln.
1
2
Stäng av kameran.
Anslut USB-kabeln.
Slå på skrivaren och anslut USB-kabeln som på bilden. Hantera
kontakterna varsamt och sätt i dem rakt.
D USB-hubbar
Anslut kameran direkt till skrivaren; anslut inte kabeln via en USB-hubb.
3
Q
214
Slå på kameran.
En välkomstbild visas på monitorn, följd av en PictBridge-display.
A Skriva ut via direkt USB-anslutning
Se till att batteriet är fulladdat eller använd en nätadapter och strömkontakt
(säljs separat). När du tar fotografier som ska skrivas ut via direkt USBanslutning, ställ då in Färgrymd på sRGB (0 240).
D Välja fotografier för utskrift
Bilder som skapats med bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) eller TIFF
(RGB) (0 55) kan inte väljas för utskrift. JPEG-kopior av NEF (RAW)-bilder kan
skapas med hjälp av alternativet NEF (RAW)-bearbetning i
retuscheringsmenyn (0 300).
A Se även
Se sida 351 för information om vad du ska göra om det uppstår ett fel under
utskriften.
Skriva ut en bild i taget
1
Välj en bild.
2
Visa utskriftsalternativ.
Tryck på 4 eller 2 för att visa ytterligare
bilder. Tryck på X (T)-knappen för att
zooma in på den aktuella bilden (0 199;
tryck på K för att avsluta zoomningen). För att visa sex bilder i
taget, tryck på W (M)-knappen. Använd multiväljaren för att
markera bilder, eller tryck på X (T) för att visa den markerade
bilden i helskärmsläge.
Tryck på J för att visa utskriftsalternativ för
PictBridge.
Q
215
3
Justera utskriftsalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett alternativ och tryck på 2 för
att välja.
Alternativ
Beskrivning
Markera en pappersstorlek (endast storlekar som stöds av
den aktuella skrivaren finns i listan) och tryck på J för att
Pappersstorlek välja samt avsluta och återgå till föregående meny (för att
skriva ut med standardpappersstorleken för den aktuella
skrivaren, välj Skrivarinställning).
Tryck på 1 eller 3 för att välja antal kopior (högst 99),
Antal kopior tryck sedan på J för att välja och återgå till föregående
meny.
Detta alternativ är endast tillgängligt om det stöds av
skrivaren. Markera Skrivarinställning (använd
skrivarinställningarna för den aktuella skrivaren), Skriv ut
Ram
med ram (skriv ut fotot med en vit ram) eller Ingen ram
och tryck på J för att välja och återgå till föregående
meny.
Markera Skrivarinställning (använd
skrivarinställningarna för den aktuella skrivaren), Skriv ut
Tidsstämpel tidsstämpel (skriv ut tid och datum när fotot togs) eller
Ingen tidsstämpel och tryck på J för att välja och återgå
till föregående meny.
Detta alternativ är endast tillgängligt om det stöds av
skrivaren. För att avsluta utan att beskära, markera Ingen
beskärning och tryck på J. För att beskära den aktuella
bilden, markera Beskär och tryck på 2.
Beskärning En dialogruta för beskärningsinställningar visas; tryck på
X (T) för att öka storleken på beskärningen, W (M) för
att minska. Placera beskärningen med multiväljaren och
tryck på J. Notera att utskriftskvaliteten kan minska om
små beskärningar skrivs ut i stora storlekar.
Q
216
4
Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att
starta utskriften. För att avbryta innan alla
kopior har skrivits ut, tryck på J.
Skriva ut flera bilder
1
Visa PictBridge-menyn.
Tryck på G-knappen i PictBridgedisplayen (se steg 3 på sida 214).
G-knapp
2
Välj ett alternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck
på 2.
• Utskriftsval: Välj bilder för utskrift.
• Välj datum: Skriv ut en kopia av alla bilder tagna ett visst datum.
• Skriv ut (DPOF): Skriv ut en befintlig utskriftsbeställning skapad
med alternativet Utskriftsbeställning (DPOF) i visningsmenyn
(0 219). Den aktuella utskriftsbeställningen visas i steg 3.
• Indexutskrift: För att skapa en indexutskrift av alla JPEG-bilder
(0 55) på minneskortet, fortsätt till steg 4. Notera att om
minneskortet innehåller fler än 256 bilder kan endast de första
256 bilderna skrivas ut.
Q
217
3
Q
218
Välj bilder eller välj ett datum.
Om du väljer Utskriftsval eller Skriv
ut (DPOF) i steg 2, använd
multiväljaren för att bläddra
genom bilderna på minneskortet.
För att visa den aktuella bilden i
helskärmsläge, håll in X (T)W (M) + 13: Välj antal kopior
knappen. Håll in W (M)-knappen
och tryck på 1 för att välja den
aktuella bilden för utskrift. Bilden
markeras med en Z-ikon och
antalet utskrifter ställs in på 1.
Håll W (M)-knappen intryckt, och
tryck på 1 eller 3 för att
X (T)-knappen: Visa fotot i
specificera antalet utskrifter (upp helskärmsläge
till 99; för att välja bort bilden,
tryck på 3 när antalet utskrifter är
1). Fortsätt tills alla önskade
bilder har markerats.
Om du valde Välj datum i steg 2,
tryck på 1 eller 3 för att markera
ett datum och tryck på 2 för att
slå på eller av det markerade
X (T)-knappen: Visa det
datumet. För att visa bilder tagna markerade fotot i helskärmsläge
det markerade datumet, tryck på
W (M). Använd multiväljaren för
att bläddra genom bilderna, eller
håll in X (T) för att visa den
aktuella bilden i helskärmsläge.
Tryck på W (M) igen för att återgå
till dialogrutan för val av datum. W (M)-knappen: Visa foton för valt
datum
4
Visa utskriftsalternativ.
5
Justera utskriftsalternativ.
6
Starta utskrift.
Tryck på J för att visa utskriftsalternativ för
PictBridge.
Välj alternativ för pappersstorlek, ram och tidsstämpel enligt
beskrivningen på sida 216 (en varning visas om den valda
pappersstorleken är för liten för en indexutskrift).
Välj Starta utskrift och tryck på J för att
starta utskriften. För att avbryta innan alla
kopior har skrivits ut, tryck på J.
Skapa en Utskriftsbeställning (DPOF):
Utskriftsinställning
Alternativet Utskriftsbeställning (DPOF) i visningsmenyn används
för att skapa digitala “utskriftsordrar” för PictBridge-kompatibla
skrivare och enheter som stödjer DPOF.
1
Välj Välj/ange för
alternativet
Utskriftsbeställning
(DPOF) i visningsmenyn.
Tryck på G-knappen och
välj Utskriftsbeställning
G-knapp
(DPOF) i visningsmenyn.
Markera Välj/ange och tryck på 2 (för att ta bort alla fotografier
från utskriftsbeställningen, välj Avmarkera alla).
Q
219
Q
220
2
Välj bilder.
3
Visa stämpelalternativ.
Använd multiväljaren för att
bläddra genom bilderna på
minneskortet. För att visa
den aktuella bilden i
helskärmsläge, håll in
X (T)-knappen. Håll in
W (M)-knappen och tryck på
1 för att välja den aktuella
bilden för utskrift. Bilden
markeras med en Z-ikon
och antalet utskrifter ställs in W (M) + 13: Välj antal kopior
på 1. Håll W (M)-knappen
intryckt, och tryck på 1 eller
3 för att specificera antalet
utskrifter (upp till 99; för att
välja bort bilden, tryck på 3
när antalet utskrifter är 1).
X (T)-knappen: Visa fotot i
Fortsätt tills alla önskade
helskärmsläge
bilder har markerats.
Tryck på J för att visa
datastämpelalternativ.
4
5
Välj stämpelalternativ.
Markera följande alternativ och tryck på 2
för att aktivera eller inaktivera det
markerade alternativet (för att slutföra
utskriftsordern utan att inkludera denna
information, fortsätt till steg 5).
• Skriv ut fotograferingsdata: Slutartid och bländare skrivs ut på alla
bilder i utskriftsordern.
• Skriv ut datum: Fotograferingsdatum skrivs ut på alla bilder i
utskriftsordern.
Slutför utskriftsbeställningen.
För att slutföra utskriftsordern, markera
Klar och tryck på J.
D Utskriftsbeställning (DPOF)
För att skriva ut den aktuella utskriftsbeställningen när kameran är ansluten
till en PictBridge-skrivare, välj Skriv ut (DPOF) i PictBridge-menyn och följ
stegen i “Skriva ut flera bilder” för att ändra och skriva ut den aktuella
beställningen (0 217). DPOF-alternativ för utskriftsdatum och
fotograferingsdata stöds inte vid utskrift via direkt USB-anslutning; för att
skriva ut datumet när fotografierna togs i den aktuella
utskriftsbeställningen, använd PictBridge-alternativet Tidsstämpel.
Alternativet Utskriftsbeställning (DPOF) kan inte användas om det inte
finns tillräckligt med utrymme på minneskortet för att lagra
utskriftsbeställningen.
NEF (RAW)-fotografier (0 55) kan inte väljas med detta alternativ. JPEGkopior av NEF (RAW)-bilder kan skapas med hjälp av alternativet NEF
(RAW)-bearbetning i retuscheringsmenyn (0 300).
Q
Utskriftsbeställningar kanske inte skrivs ut på rätt sätt om bilderna raderas
med hjälp av en dator eller annan enhet efter det att utskriftsbeställningen
har skapats.
221
Visa fotografier på en TV
En High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel med
minikontakt av typ C (säljs separat i handeln) kan användas för att
ansluta kameran till HD-videoenheter.
1
Stäng av kameran.
2
Anslut HDMI-kabeln som på bilden.
Stäng alltid av kameran innan du ansluter eller kopplar från en
HDMI-kabel.
Anslut till en HDenhet (välj en kabel
med kontakt för
HDMI-enhet)
Anslut till
kameran
3
4
Ställ in enheten på HDMI-kanalen.
Slå på kameran och tryck på Kknappen.
Under bildvisningen visas bilderna på TVskärmen.
K-knapp
Q
A HDMI och livevisning
HDMI-skärmar som är anslutna via en HDMI-kabel kan användas för
livevisning (0 172).
222
❚❚ HDMI-alternativ
Alternativet HDMI i inställningsmenyn (0 271) styr upplösningen och
kan användas för att aktivera fjärrstyrning av kameran från enheter
som stödjer HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–
Consumer Electronics Control, en standard som möjliggör att HDMIenheter används för att styra tillbehör som de är anslutna till).
Upplösning
Välj format på bilder som sänds till HDMIenheten. Om Auto har valts väljer kameran
automatiskt lämpligt format.
HDMI-styrning
Om På är valt för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn när
kameran är ansluten till en TV som stödjer HDMI-CEC och både
kameran och TV:n är påslagna, kan TV:ns fjärrkontroll användas i
stället för kamerans multiväljare och J-knappen i helskärmsläge och
under bildspel. Om Av väljs kan TV:ns fjärrkontroll inte användas för
att styra kameran.
A HDMI-CEC-enheter
När kameran är ansluten till en HDMI-CEC-enhet visas ) på
kontrollpanelen i stället för antalet återstående exponeringar.
A HDMI-styrning
Se TV:ns handbok för mer information.
A Bildvisning på TV
En nätadapter och strömkontakt (säljs separat) rekommenderas för
bildvisning under en längre tid. TV:n visar bilderna i helskärm om
fotoinformationen döljs i helskärmsläge (0 188). Notera att kanterna
kanske inte syns när fotografier visas på en TV-skärm.
Q
223
U
Menyguide
Standardinställningar
Standardinställningarna för alternativen i kameramenyerna listas
nedan. För information om tvåknappsåterställning, se sida 133.
❚❚ Standardinställningar för visningsmenyn
Alternativ
Visningsmapp (0 230)
Visning av tagen bild (0 232)
Efter radering (0 233)
Rotera hög (0 233)
Bildspel (0 234)
Bildintervall
Standard
NC_DF
Av
Visa nästa
På
2 sek.
❚❚ Standardinställningar för fotograferingsmenyn 1
Alternativ
Namnge fil (0 239)
Bildkvalitet (0 55)
Bildstorlek (0 58)
Bildområde
Välj bildområde (0 52)
Automatisk DX-beskärning (0 52)
JPEG-komprimering (0 57)
Sparar i NEF (RAW) (0 57)
Typ
Bitdjup för NEF (RAW)
U
224
Standard
DSC
JPEG normal
Stor
FX (36×24) 1.0×
På
Liten filstorlek
Förlustfri komprimering
14 bitar
Alternativ
Vitbalans (0 81)
Finjustering (0 84)
Välj färgtemperatur (0 88)
Manuellt förinställt värde (0 90)
Ställ in Picture Control (0 100)
Färgrymd (0 240)
Aktiv D-Lighting (0 110)
HDR (stort dynamiskt omfång)
HDR-läge (0 113)
Exponeringsskillnad (0 114)
Mjukare bilder (0 114)
Vinjetteringskontroll (0 241)
Automatisk distorsionskontroll (0 241)
Brusreducering vid lång exp. (0 242)
Brusreducer. vid högt ISO (0 242)
Automatisk ISO-känslighet (0 72)
Multiexponering 2
Multiexponeringsläge (0 149)
Antal bilder (0 151)
Automatisk förstärkning (0 152)
Intervalltimerfotografering (0 156)
Standard
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Standard
sRGB
Av
Av
Auto
Normal
Normal
Av
Av
Normal
Av
Av
2
På
Återställ 3
1 Standardinställningar kan återställas med Fotograferingsmenybank (0 236).
Förutom Multiexponering och Intervalltimerfotografering återställs endast
inställningarna i den aktuella fotograferingsmenybanken.
2 Gäller alla bankar. Återställning av fotograferingsmenyn är inte tillgänglig när
fotografering pågår.
3 Gäller alla bankar. Starttid återställs till Nu, intervall återställs till 1 minut, antal
intervall och antal bilder återställs till 1, och Starta ställs in på Av.
Fotograferingen avslutas när återställning utförs.
U
225
❚❚ Standardinställningar för menyn Anpassade inställningar *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b1
b2
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
U
226
Alternativ
Välj AF-C-prioritet (0 246)
Välj AF-S-prioritet (0 246)
Fokusföljning med låsning (0 247)
AF-aktivering (0 247)
Fokuspunktsbelysning (0 248)
AF-punktsbelysning
Manuell fokusering
Loopa val av fokuspunkt (0 249)
Antal fokuspunkter (0 249)
Centrumvägt område (0 250)
Finjustera optimal exponer. (0 250)
Matrismätning
Centrumvägd mätning
Spotmätning
AE-lås via avtryckaren (0 251)
Väntelägestimer (0 251)
Självutlösare (0 252)
Självutlösarfördröjning
Antal bilder
Intervall mellan bilderna
Fördröjning av monitoravst. (0 253)
Bildvisning
Menyer
Informationsdisplay
Visning av tagen bild
Livevisning
Signal (0 253)
Rutnät i sökaren (0 253)
Visning av ISO-tal (0 254)
Standard
Prioritera slutare
Prioritera fokus
3 (Normal)
Slutare/AF-ON
Auto
På
Ingen loopning
39 punkter
ø 12 mm
0
0
0
Av
6 sek.
10 sek.
1
0,5 sek.
10 sek.
1 min.
10 sek.
4 sek.
10 min.
Av
Av
Av
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f1
Alternativ
Skärmtips (0 254)
Bildhastighet för CL-läget (0 254)
Max antal exponer. i följd (0 254)
Filnummersekvens (0 255)
Informationsdisplay (0 256)
Lcd-belysning (0 256)
Exponeringsfördröjning (0 256)
Blixtsynkhastighet (0 257)
Blixtslutartid (0 258)
Extra blixt (0 258)
Exponeringskomp. för blixt (0 259)
Modelleringsblixt (0 259)
Automatisk gaffling (0 259)
Autom. gaffling (M-läge) (0 260)
Gafflingsföljd (0 260)
D-knapp (0 261)
f2 OK-knappen (0 261)
Fotograferingsläge
Visningsläge
Livevisning
f3 Multiväljare (0 262)
f4 Tilldela Fn-knapp (0 263)
Tryck
Tryck + kommandorattar
f5 Tilldela granskningsknapp (0 266)
Tryck
Tryck + kommandorattar
f6 Tilldela AE-L/AF-L-knapp (0 267)
Tryck
Tryck + kommandorattar
Standard
På
3 bilder per sekund
100
På
Auto
Av
Av
1/200 sek.
1/60 sek.
TTL
Hela kompositionen
På
AE & blixt
Blixt/slutartid
Mätare > under > över
LCD-bakgrundsbelysning
(D)
Välj mittenfokuspunkt
Miniatyrbild på/av
Välj mittenfokuspunkt
Gör inget
Ingen
Välj bildområde
Granska
Ingen
AE-/AF-lås
Ingen
U
227
Alternativ
f7 Anpassa kommandorattar (0 267)
Omvänd rotationsriktning
Ändra primär/sekundär
Bländarinställning
Menyer och bildvisning
f8 Släpp knapp och använd ratt (0 269)
f9 Funktion utan minneskort (0 269)
f10 Invertera indikatorer (0 269)
f11 Finjustering av slutartid (0 270)
Standard
Nej
Av
Sekundär kommandoratt
Av
Nej
Slutaren aktiverad
Av
* Standardinställningar för aktuell bank för anpassade inställningar kan återställas
med Bank för anpassade inställn. (0 245).
❚❚ Standardinställningar för inställningsmenyn
Alternativ
Monitorns ljusstyrka (0 273)
Automatisk infodisplay (0 273)
Rengöra bildsensorn (0 329)
Rengör vid start/avstängn.
Flimmerreducering (0 276)
Tidszon och datum
Sommartid (0 276)
Automatisk bildrotering (0 277)
HDMI (0 223)
Upplösning
HDMI-styrning
Platsdata (0 170)
Väntelägestimer
Ställ in klockan via satellit
Tilldela Fn-knapp på fjärrk. (0 284)
Trådlös mobiladapter (0 284)
Eye-Fi-överföring (0 285)
U
228
Standard
0
Av
Rengör vid start & avstängn.
Auto
Av
På
Auto
På
Aktivera
Ja
Samma som kamerans Fn-kn.
Aktivera
Aktivera
D Visningsmenyn: Hantera
bilder
För att visa visningsmenyn, tryck på G och välj fliken D
(visningsmeny).
G-knapp
Visningsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Radera
Visningsmapp
Dölj bild
Monitoralternativ för visning
Visning av tagen bild
0
205
230
230
232
232
Alternativ
Efter radering
Rotera hög
Bildspel
Utskriftsbeställning (DPOF)
0
233
233
234
219
A Se även
Menyns standardinställningar finns i listan på sida 224.
U
229
Visningsmapp
G-knapp ➜ D visningsmeny
Välj en mapp för bildvisning (0 185):
Alternativ
NC_DF
Alla
Aktuell
Beskrivning
Bilder i alla mappar som har skapats med Df syns under
bildvisning.
Bilder i alla mappar visas vid bildvisning.
Endast bilder i den aktuella mappen visas vid bildvisning.
Dölj bild
G-knapp ➜ D visningsmeny
Dölj eller visa bilder. Dolda bilder visas bara i menyn Dölj bild och kan
bara raderas genom att formatera minneskortet.
Alternativ
Välj/ange
Beskrivning
Dölj eller visa valda bilder.
Om du väljer detta alternativ visas en
lista med datum. För att dölja alla
bilder som tagits ett visst datum,
markera datumet och tryck på 2.
Välj datum
Valda datum markeras med L; för att
visa alla bilder tagna ett visst datum,
markera det och tryck på 2. Tryck på
J för att slutföra åtgärden.
Avmarkera alla Visa alla bilder.
D Skyddade och dolda bilder
Om du visar en skyddad bild inaktiveras skyddet av bilden.
U
230
Följ stegen nedan för att dölja eller visa valda bilder.
1
2
3
Välj Välj/ange.
Markera Välj/ange och tryck
på 2.
Välj bilder.
Använd multiväljaren för att
bläddra genom bilderna på
minneskortet (för att visa
den markerade bilden i
helskärmsläge, håll in
W (M)-knapp
X (T)-knappen), och
tryck på W (M) för att välja aktuell bild. Valda bilder markeras med
en R-ikon; för att välj bort en bild, markera den och tryck på
W (M) igen. Fortsätt tills alla önskade bilder har markerats.
Tryck på J.
Tryck på J för att slutföra åtgärden.
U
231
Monitoralternativ för visning
G-knapp ➜ D visningsmeny
Välj den information som är
tillgänglig i
fotoinformationsdisplayen för
bildvisning (0 188). Tryck på 1 eller
3 för att markera ett alternativ, och
tryck sedan på 2 för att välja
alternativet för
fotoinformationsdisplayen. L visas
bredvid de valda alternativen; för att
välja bort, markera och tryck på 2.
Om du vill återgå till visningsmenyn,
markera Klar och tryck på J.
Visning av tagen bild
G-knapp ➜ D visningsmeny
Välj om bilderna ska visas automatiskt i monitorn direkt efter
fotografering. Om Av väljs kan bilderna endast visas genom att trycka
på K-knappen.
U
232
Efter radering
G-knapp ➜ D visningsmeny
Välj den bild som visas när en bild har raderats.
Alternativ
Beskrivning
Visa nästa bild. Om den raderade bilden var den
S Visa nästa
sista visas föregående bild.
Visa föregående bild. Om den raderade bilden var
T Visa förra
den första visas nästa bild.
Om användaren bläddrade igenom bilderna i den
ordning de togs, visas nästa bild enligt
beskrivningen under Visa nästa. Om användaren
U Fortsätt som tidigare
bläddrade igenom bilderna i omvänd ordning, visas
den föregående bilden enligt beskrivningen under
Visa förra.
Rotera hög
G-knapp ➜ D visningsmeny
Välj om “högkantsbilder” (stående format) ska roteras vid bildvisning.
Notera att eftersom kameran redan hålls i rätt läge under
fotograferingen så roteras inte bilderna automatiskt vid visning av
tagen bild.
Alternativ
På
Av
Beskrivning
“Högkantsbilder” (stående format) roteras automatiskt för visning i
kamerans monitor. Bilder som tas när Av är valt för Automatisk
bildrotering (0 277) visas i liggande format (landskap).
“Högkantsbilder” (stående format) visas i liggande format
(landskap).
U
233
Bildspel
G-knapp ➜ D visningsmeny
Skapa ett bildspel med bilderna i den aktuella visningsmappen
(0 230). Dolda bilder (0 230) visas inte.
Alternativ
Starta
Bildintervall
Beskrivning
Starta bildspel.
Välj hur länge varje bild ska visas.
För att starta bildspelet, markera Starta och tryck på J. Följande
åtgärder kan utföras medan bildspelet pågår:
För att
Tryck på
Hoppa bakåt/
framåt
Visa ytterligare
fotoinfo
Pausa/fortsätta
Avsluta och återgå
till visningsmenyn
Avsluta och återgå
till visningsläge
Avsluta och återgå
till
fotograferingsläge
Beskrivning
Tryck på 4 för att gå tillbaka till
föregående bild och 2 för att hoppa fram
till nästa.
Ändra eller dölj visad fotoinfo (0 188).
J
G
K
Pausa eller fortsätt visa bildspelet.
Avsluta bildspelet och återgå till
visningsmenyn.
Avsluta bildspelet och återgå till
visningsläge.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
återgå till fotograferingsläge.
Dialogrutan som ses till höger visas när
bildspelet avslutas. Välj Omstart för att starta
om, eller Avsluta för att återgå till
visningsmenyn.
U
234
C Fotograferingsmenyn:
Fotograferingsalternativ
För att visa fotograferingsmenyn, tryck på G och välj fliken C
(fotograferingsmeny).
G-knapp
Fotograferingsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Fotograferingsmenybank
Lagringsmapp
Namnge fil
Bildkvalitet
Bildstorlek
Bildområde
JPEG-komprimering
Sparar i NEF (RAW)
Vitbalans
Ställ in Picture Control
Hantera Picture Control
0
236
237
239
55
58
51
57
57
81
100
106
Alternativ
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
HDR (stort dynamiskt omfång)
Vinjetteringskontroll
Automatisk distorsionskontroll
Brusreducering vid lång exp.
Brusreducer. vid högt ISO
Automatisk ISO-känslighet
Multiexponering
Intervalltimerfotografering
0
240
110
112
241
241
242
242
70
149
156
A Se även
Menyns standardinställningar finns i listan på sida 224.
U
235
Fotograferingsmenybank
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Fotograferingsmenyns alternativ lagras i en av fyra bankar. Förutom
för Multiexponering, Intervalltimerfotografering och ändringar av
Picture Controls (snabbjustering och andra manuella justeringar) har
ändringar av inställningarna i en bank ingen effekt på de övriga. Om
du vill spara en viss kombination av ofta använda inställningar, välj en av
de fyra bankarna och ställ in kameran på dessa inställningar. De nya
inställningarna sparas i banken även då kameran stängs av, och
inställningarna aktiveras igen nästa gång banken väljs. Olika
kombinationer av inställningar kan sparas i de andra bankarna, så att
användaren snabbt kan byta från en kombination till en annan genom
att välja lämplig bank från bankmenyn.
Standardnamnen för de fyra fotograferingsmenybankarna är A, B, C
och D. En kort beskrivande text på upp till 20 tecken kan läggas till
enligt beskrivningen på sida 107 genom att markera menybanken och
trycka på 2.
A Fotograferingsmenybank
Informationsdisplayen visar den aktuella
fotograferingsmenybanken.
❚❚ Återställa standardinställningarna
U
236
För att återställa
standardinställningarna, markera
en bank i menyn
Fotograferingsmenybank och
tryck på O. En
bekräftelsedialogruta visas;
O-knapp
markera Ja och tryck på J för att
återställa standardinställningarna
för den valda banken. Se sida 224 för en lista över
standardinställningar.
Lagringsmapp
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Välj en mapp för lagring av kommande bilder.
❚❚ Välja mappar efter mappnummer
1
Välj Välj mapp efter nummer.
2
Välj ett mappnummer.
3
Spara ändringarna och avsluta.
Markera Välj mapp efter
nummer och tryck på 2.
Dialogrutan som ses till höger
visas.
Tryck på 4 eller 2 för att markera en siffra, och tryck på 1 eller 3
för att ändra. Om det redan finns en mapp med det valda numret
visas ikonen W, X eller Y till vänster om mappnumret:
• W: Mappen är tom.
• X: Mappen är delvis full.
• Y: Mappen innehåller 999 bilder eller en bild med nummer
9999. Inga fler bilder kan lagras i denna mapp.
Tryck på J för att slutföra åtgärden och återgå till
fotograferingsmenyn (för att avsluta utan att välja lagringsmapp,
tryck på G-knappen). Om en mapp med det angivna numret
inte redan existerar skapas en ny mapp. Nya fotografier lagras i
den valda mappen om den inte redan är full.
U
237
D Mapp- och filnummer
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller 999 bilder, eller
har en bild med nummer 9999, inaktiveras avtryckaren och det går inte att
ta fler fotografier. För att fortsätta fotografera, skapa en mapp som har ett
lägre nummer än 999, eller välj en befintlig mapp som har ett lägre nummer
än 999 och som innehåller färre än 999 bilder.
A Uppstartningstid
Det kan ta längre tid att starta kameran om minneskortet innehåller ett
väldigt stort antal filer eller mappar.
❚❚ Välja mappar från en lista
U
238
1
Välj Välj mapp i lista.
2
Markera en mapp.
3
Välj den markerade mappen.
Markera Välj mapp i lista och
tryck på 2.
Tryck på 1 eller 3 för att markera en mapp.
Tryck på J för att välja den markerade mappen och återgå till
fotograferingsmenyn. Nya fotografier kommer att lagras i den
valda mappen.
Namnge fil
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Fotografier sparas med filnamn som består av “DSC_” eller, i fallet
med bilder som har Adobe RGB-färgrymd, “_DSC”, följt av ett fyrsiffrigt
nummer och ett tillägg på tre bokstäver (t.ex. “DSC_0001.JPG”).
Alternativet Namnge fil används för att välja tre bokstäver som
ersätter filnamnets “DSC”-del. För information om att redigera
filnamn, se sida 107.
A Filnamnstillägg
Följande tillägg används: “.NEF” för NEF-bilder (RAW), “.TIF” för TIFF-bilder
(RGB), “.JPG” för JPEG-bilder, och “.NDF” för referensbilddata för
dammborttagning. I varje par fotografier som tas med
bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW)+JPEG, har NEF- och JPEG-bilderna
samma filnamn men olika tillägg.
U
239
Färgrymd
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Färgrymden avgör vilket färgomfång som är tillgängligt för
färgåtergivning. Välj sRGB för fotografier som ska skrivas ut eller
användas “som de är”, utan ytterligare ändringar. Adobe RGB har en
bredare färgskala och rekommenderas för bilder som ska bearbetas
eller retuscheras mycket efter de lämnat kameran.
A Färgrymd
Färgrymder definierar förhållandet mellan färger och de siffervärden som
representerar dem i en digital bildfil. Färgrymden sRGB används ofta,
medan färgrymden Adobe RGB oftast används vid publicering och
kommersiell tryckning. sRGB rekommenderas när du tar fotografier som ska
skrivas ut utan ändringar eller visas i program som inte stödjer
färghantering, eller när du tar fotografier som ska skrivas ut med ExifPrint,
alternativet för direktutskrift på vissa skrivare för hemmabruk, eller
kioskutskrifter eller andra kommersiella utskriftstjänster. Adobe RGBfotografier kan också skrivas ut med dessa alternativ, men färgerna blir inte
lika mättade.
JPEG-fotografier som tagits med färgrymden Adobe RGB är DCFkompatibla; program och skrivare som stödjer DCF väljer automatiskt rätt
färgrymd. Om programmet eller enheten inte stödjer DCF, välj då lämplig
färgrymd manuellt. En ICC-färgprofil är inbäddad i TIFF-fotografier tagna
med färgrymden Adobe RGB, vilket gör att applikationer som stödjer
färghantering automatiskt väljer korrekt färgrymd. För mer information, se
dokumentationen som medföljer programmet eller enheten.
A Programvara från Nikon
ViewNX 2 (medföljer) och Capture NX 2 (säljs separat) väljer automatiskt rätt
färgrymd när de används för att öppna fotografier som har skapats med
denna kamera.
U
240
Vinjetteringskontroll
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
“Vinjettering” är en minskning i ljushet i kanterna på ett fotografi.
Vinjetteringskontroll minskar vinjetteringen för objektiv av typ G, E
och D (gäller inte DX- eller PC-objektiv). Dess effekter varierar från
objektiv till objektiv och märks mest vid maximal bländare. Välj mellan
Hög, Normal, Låg och Av.
A Vinjetteringskontroll
Beroende på motivet, fotograferingsförhållandena och typen av objektiv
kan TIFF- och JPEG-bilder uppvisa brus (dimma) eller variationer i yttre
ljushet, medan anpassade Picture Controls och förinställda Picture Controls
som har modifierats från standardinställningarna kanske inte ger önskad
effekt. Ta provbilder och titta på resultatet i monitorn. Vinjetteringskontroll
gäller inte multiexponeringar (0 149) eller bilder med DX-format (0 52).
Automatisk distorsionskontroll
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Välj På för att minska tunnformig förvrängning vid fotografering med
vidvinkelobjektiv och för att minska kuddformig förvrängning vid
fotografering med långa objektiv (notera att kanterna på området
som syns i sökaren kan beskäras i det slutliga fotografiet, och att tiden
som behövs för att bearbeta fotografier kan öka). Detta alternativ är
endast tillgängligt med objektiv av typen G, E och D (gäller ej PC-,
fisheye- och vissa andra objektiv); resultatet kan inte garanteras med
andra objektiv. Innan du använder automatisk distorsionskontroll
med DX-objektiv, välj På för Automatisk DX-beskärning eller välj ett
bildområde på DX (24×16) 1,5× (0 52); om du väljer andra alternativ
kan det resultera i kraftigt beskärda fotografier eller i fotografier med
kraftig förvrängning i kanterna.
A Retuschering: Förvrängningskontroll
För mer information om att skapa kopior av befintliga fotografier med
minskad tunn- och kuddformig förvrängning, se sida 305.
U
241
Brusreducering vid lång exp.
(Brusreducering för
långtidsexponering)
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Om På är valt, bearbetas fotografier som tas
med slutartider längre än 1 sek. för minskat
brus (ljusa partier, slumpmässigt utspridda
ljusa pixlar eller dimma). Tiden som krävs för
bearbetning fördubblas i stort sett; under
bearbetningen blinkar “l m” i
displayerna för slutartid/bländare och bilder
kan inte tas (om kameran stängs av innan bearbetningen är slutförd
sparas bilden, men brusreducering utförs inte). I serietagningsläge
sänks bildfrekvensen och under tiden fotografierna behandlas
minskar kapaciteten i minnesbufferten.
Brusreducer. vid högt ISO
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Fotografier som tas med hög ISO-känslighet kan bearbetas för
minskat “brus”.
Alternativ
Beskrivning
Hög
Reducera brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, ränder eller
Normal dimma), särskilt i fotografier tagna med hög ISO-känslighet. Välj
mängden brusreducering som utförs från Hög, Normal och Låg.
Låg
Brusreducering utförs endast vid ISO-känsligheter på ISO 3200 och
Av
högre. Mängden brusreducering är mindre än den som utförs när
Låg är valt för Brusreducer. vid högt ISO.
U
242
A Anpassade inställningar:
Finjustera kamerainställningar
För att visa menyn anpassade inställningar, tryck på G och välj
fliken A (Menyn anpassade inställningar).
G-knapp
Anpassade inställningar används för att anpassa
kamerainställningarna enligt egna önskemål.
Huvudmeny
Grupper för anpassade inställningar
Bank för anpassade
inställn. (0 245)
U
243
Följande anpassade inställningar är tillgängliga:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
Anpassad inställning
0
Bank för anpassade inställn.
Autofokus
Välj AF-C-prioritet
Välj AF-S-prioritet
Fokusföljning med låsning
AF-aktivering
Fokuspunktsbelysning
Loopa val av fokuspunkt
Antal fokuspunkter
Mätning/exponering
Centrumvägt område
Finjustera optimal exponer.
Timers/AE-lås
AE-lås via avtryckaren
Väntelägestimer
Självutlösare
Fördröjning av monitoravst.
Fotografering/visning
Signal
Rutnät i sökaren
Visning av ISO-tal
Skärmtips
Bildhastighet för CL-läget
Max antal exponer. i följd
Filnummersekvens
Informationsdisplay
Lcd-belysning
Exponeringsfördröjning
245
246
246
247
247
248
249
249
250
250
251
251
252
253
253
253
254
254
254
254
255
256
256
256
Anpassad inställning
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
Gaffling/blixt
Blixtsynkhastighet
Blixtslutartid
Extra blixt
Exponeringskomp. för blixt
Modelleringsblixt
Automatisk gaffling
Autom. gaffling (M-läge)
Gafflingsföljd
Reglage
D-knapp
OK-knappen
Multiväljare
Tilldela Fn-knapp
Tilldela granskningsknapp
Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Anpassa kommandorattar
Släpp knapp och använd ratt
Funktion utan minneskort
Invertera indikatorer
Finjustering av slutartid
0
257
258
258
259
259
259
260
260
261
261
262
263
266
267
267
269
269
269
270
Notera: Om inställningarna för den aktuella banken har ändrats från
standardvärdena (0 226) visas en asterisk bredvid de ändrade inställningarna
på den andra nivån i menyn Anpassade inställningar.
U
244
Bank för anpassade inställn.
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Anpassade inställningar lagras i en av fyra bankar. Om du ändrar
inställningarna i en av bankarna påverkar detta inte de andra. Om du
vill spara en viss kombination av ofta använda inställningar, välj en av
de fyra bankarna och ställ in kameran på dessa inställningar. De nya
inställningarna sparas i banken även då kameran stängs av, och
inställningarna aktiveras igen nästa gång banken väljs. Olika
kombinationer av inställningar kan sparas i de andra bankarna, så att
användaren snabbt kan byta från en kombination till en annan genom
att välja lämplig bank från bankmenyn.
Standardnamnen för de fyra bankarna för anpassade inställningar är
A, B, C och D. En kort beskrivande text på upp till 20 tecken kan läggas
till enligt beskrivningen på sida 107 genom att markera menybanken
och trycka på 2.
❚❚ Återställa standardinställningarna
För att återställa
standardinställningarna, markera
en bank i menyn Bank för
anpassade inställn. och tryck på
O. En bekräftelsedialogruta visas;
markera Ja och tryck på J för att
återställa standardinställningarna
för den valda banken (0 226).
O-knapp
A Bank för anpassade inställn.
Informationsdisplayen visar den aktuella banken
för anpassade inställningar.
U
245
a: Autofokus
a1: Välj AF-C-prioritet
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
När AF-C väljs för fotografering med sökaren (0 59) styr detta
alternativ om fotografier kan tas när som helst när avtryckaren är
nedtryckt (prioritera slutare) eller bara när kameran är i fokus (prioritera
fokus).
Alternativ
Beskrivning
Prioritera
G
Foton kan tas när som helst när avtryckaren är nedtryckt.
slutare
Prioritera
F
Foton kan bara tas när fokusindikeringen (I) visas.
fokus
Oavsett vilket alternativ som väljs så låses inte fokus när AF-C är valt för
autofokusläge. Kameran fortsätter att justera fokus tills slutaren
utlöses.
a2: Välj AF-S-prioritet
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
När AF-S väljs för fotografering med sökaren (0 59) styr detta
alternativ om fotografier kan tas endast när kameran är i fokus
(prioritera fokus) eller när som helst när avtryckaren är nedtryckt
(prioritera slutare).
Alternativ
Beskrivning
Prioritera
G
Foton kan tas när som helst när avtryckaren är nedtryckt.
slutare
Prioritera
F
Foton kan bara tas när fokusindikeringen (I) visas.
fokus
U
246
Oavsett vilket alternativ som väljs så låses fokus medan avtryckaren
tryckts in halvvägs om fokusindikeringen (I) visas när AF-S har valts för
autofokusläge. Fokuslås kvarstår tills slutaren utlöses.
a3: Fokusföljning med låsning
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Detta alternativ styr hur autofokus anpassar sig efter stora
förändringar i avståndet till motivet när AF-C är valt under
sökarfotografering (0 59).
Alternativ
Beskrivning
C 5 (Lång)
( 4
D 3 (Normal)
) 2
Om avståndet till motivet plötsligt ändras väntar kameran
den angivna tidsperioden innan avståndet till motivet
justeras. Detta förhindrar kameran från att fokusera om i det
fall motivet skyms en kort stund av föremål som passerar
genom sökaren.
E 1 (Kort)
Av
Kameran justerar fokus omedelbart om avståndet till motivet
ändras. Använd vid fotografering i snabb följd av flera motiv
på varierande avstånd.
a4: AF-aktivering
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om Slutare/AF-ON har valts kan både avtryckaren och B-knappen
användas för att aktivera autofokus. Välj Endast AF-ON för att
förhindra att kameran fokuserar när avtryckaren trycks in halvvägs.
U
247
a5: Fokuspunktsbelysning
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Alternativen i denna meny kontrollerar om fokuspunkter ska lysas
upp.
❚❚ AF-punktsbelysning
Välj om den aktiva fokuspunkten ska markeras med rött i sökaren.
Alternativ
Auto
På
Av
Beskrivning
Den valda fokuspunkten markeras automatiskt för att kontrastera
mot bakgrunden.
Den valda fokuspunkten markeras alltid, oavsett bakgrundens
ljushet. Beroende på bakgrundens ljushet kan det vara svårt att se
den valda fokuspunkten.
Den valda fokuspunkten markeras inte. Området utanför den
aktuella beskärningen visas i grått (0 52).
❚❚ Manuell fokusering
Välj På för att visa den aktiva fokuspunkten i manuellt
fokuseringsläge.
U
248
a6: Loopa val av fokuspunkt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj om fokuspunkten ska “loopas” från den ena kanten av sökaren till
den andra.
Alternativ
Beskrivning
Valet av fokuspunkt “loopas” uppifrån
och ned, nedifrån och upp, från höger
q
till vänster och från vänster till höger, w
Loopning så att om du till exempel trycker på 2
när en fokuspunkt på displayens
högra kant är markerad (q) väljs motsvarande fokuspunkt på den
vänstra kanten på displayen (w).
Fokuspunktdisplayen begränsas av de yttre fokuspunkterna, så
Ingen
att om du till exempel trycker på 2 när en fokuspunkt på den
loopning
högra kanten på displayen är vald har detta ingen effekt.
a7: Antal fokuspunkter
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj antal tillgängliga fokuspunkter för manuellt val av fokuspunkt.
Alternativ
Beskrivning
Välj bland de 39 fokuspunkterna som visas till
# 39 punkter
höger.
Välj bland de 11 fokuspunkterna som visas till
A 11 punkter höger. Använd för att snabbt välja
fokuspunkt.
U
249
b: Mätning/exponering
b1: Centrumvägt område
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Vid exponeringsberäkning med centrumvägd
mätning tilldelas störst vikt till en cirkel i bildens
mitt. Diametern (φ) på denna cirkel kan ställas in
på 8, 12, 15 eller 20 mm, eller på genomsnittet
för hela kompositionen.
Notera att diametern är låst på 12 mm när ett
icke-CPU-objektiv används, oavsett vald inställning för Data för ickeCPU-objektiv i inställningsmenyn (0 163).
b2: Finjustera optimal exponer.
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Använd detta alternativ för att finjustera det
exponeringsvärde som kameran har valt.
Exponering kan finjusteras separat för varje
mätmetod från +1 till –1 EV i steg om 1/6 EV.
D Finjustera exponering
Du kan finjustera exponeringen separat för varje bank för anpassade
inställningar, och den påverkas inte av tvåknappsåterställning. Notera att
när ikonen för exponeringskompensation (E) inte visas är det enda sättet
att avgöra hur mycket exponeringen har ändrats att granska värdet i
finjusteringsmenyn. Exponeringskompensation (0 79) är att föredra i de
flesta situationer.
U
250
c: Timers/AE-lås
c1: AE-lås via avtryckaren
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om På väljs låses exponeringen när avtryckaren trycks ned halvvägs.
c2: Väntelägestimer
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj hur länge kameran ska fortsätta mäta
exponering om inga åtgärder utförs.
Displayerna för slutartid och bländare på
kontrollpanelen och i sökaren stängs av
automatiskt när timern går ut.
Välj en kortare tid för väntelägestimern för att
förlänga batteriets livslängd.
U
251
c3: Självutlösare
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj längden på fördröjningen av
slutarutlösningen, antal bilder som ska tas och
intervallet mellan bilderna i självutlösarläge.
• Självutlösarfördröjning: Välj längden på
slutarfördröjningen (0 48).
• Antal bilder: Tryck på 1 och 3 för att välja
antalet bilder som tas varje gång avtryckaren
trycks ned.
• Intervall mellan bilderna: Välj intervallet mellan
bilderna när Antal bilder är fler än 1.
U
252
c4: Fördröjning av monitoravst.
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj hur länge monitorn ska vara påslagen när
inga åtgärder utförs vid bildvisning
(Bildvisning; standardinställningen är 10 sek.)
och visning av tagen bild (Visning av tagen
bild; standardinställningen är 4 sek.), när
menyer (Menyer; standardinställningen är 1
min.) eller information (Informationsdisplay; standardinställningen
är 10 sek.) visas, eller vid livevisning (Livevisning;
standardinställningen är 10 minuter). Välj en kortare tid för
fördröjning av monitoravstängning för att förlänga batteriets
livslängd.
d: Fotografering/visning
d1: Signal
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj tonläget för signalen som ljuder när
kameran fokuserar med enpunkts servo-AF (AF-S;
0 59), när fokus låses, medan utlösartimern
räknar ner i självutlösarläge (0 48), eller om du
försöker ta en bild när minneskortet är låst
(0 22).
För att inaktivera ljudsignalen, välj Av. c visas på
informationsdisplayen när ett annat alternativ än Av väljs. Notera att
ingen signal hörs i tyst läge (läge J; 0 46), oavsett vilket alternativ
som valts.
d2: Rutnät i sökaren
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj På för att visa tillfälliga kompositionsrutnät i sökaren som referens
när du komponerar fotografier (0 9).
U
253
d3: Visning av ISO-tal
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om På väljs visar sökaren ISO-känslighet i stället för antal återstående
exponeringar.
d4: Skärmtips
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj På för att visa skärmtips för alternativ som markerats i
informationsdisplayen (0 14).
d5: Bildhastighet för CL-läget
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj den maximala bildmatningshastigheten i
läge CL (långsam serietagning) (0 46; under
intervalltimerfotografering avgör denna
inställning även bildmatningshastigheten för
enkelbilder).
d6: Max antal exponer. i följd
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Det högsta antal bilder som kan tas i en serie i serietagningsläge kan
ställas in på ett värde mellan 1 och 100.
A Minnesbufferten
Oavsett vilket alternativ som är valt för Anpassad inställning d6 går
fotograferingen långsammare när minnesbufferten fylls (tAA). Se sida 364
för mer information om minnesbuffertens kapacitet.
U
254
d7: Filnummersekvens
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
När ett fotografi tas namnger kameran filen
genom att addera det senast använda filnumret
med ett. Detta alternativ styr om filnumreringen
ska fortsätta från det senast använda numret
när en ny mapp skapas, minneskortet
formateras eller ett nytt minneskort sätts in i
kameran.
Alternativ
På
Av
Återställ
Beskrivning
När en ny mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt
minneskort sätts in i kameran fortsätter filnumreringen från det
senast använda numret eller från det högsta filnumret i den
aktuella mappen, beroende på vilket som är högst. Om ett
fotografi tas när den aktuella mappen innehåller ett fotografi med
nummer 9999 så skapas en ny mapp automatiskt, och
filnumreringen börjar om från 0001.
Filnumreringen återställs till 0001 när en ny mapp skapas,
minneskortet formateras eller ett nytt minneskort sätts in i
kameran. Notera att en ny mapp skapas automatiskt om ett
fotografi tas när den aktuella mappen innehåller 999 fotografier.
Som för På, förutom att nästa fotografi som tas tilldelas ett
filnummer genom att det högsta filnumret i den aktuella mappen
adderas med ett. Om mappen är tom börjar filnumreringen om
från 0001.
D Filnummersekvens
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller antingen 999
fotografier eller ett fotografi med nummer 9999 så inaktiveras avtryckaren
och inga ytterligare fotografier kan tas. Välj Återställ för Anpassad
inställning d7 (Filnummersekvens) och formatera sedan det aktuella
minneskortet eller sätt i ett nytt minneskort.
U
255
d8: Informationsdisplay
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om Auto (v) väljs ändras informationsdisplayens (0 11) textfärg
automatiskt från svart till vit eller från vit till svart, för optimal kontrast
mot bakgrunden. För att alltid använda samma textfärg, välj Manuell
och välj Mörkt på ljust (w; svart text) eller Ljust på mörkt (x; vit text).
Monitorns ljusstyrka justeras automatiskt för maximal kontrast mot
den valda textfärgen.
Mörkt på ljust
d9: Lcd-belysning
Ljust på mörkt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om Av väljs tänds kontrollpanelens bakgrundsbelysning (LCDbelysning) bara om D-knappen trycks in. Om På väljs tänds
kontrollpanelen när väntelägestimern är aktiv (0 5; notera att oavsett
vilket alternativ som väljs stängs belysningen av medan avtryckaren
trycks in). Välj Av för att förlänga batteriets livslängd.
d10: Exponeringsfördröjning
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
I situationer när minsta kamerarörelse kan ge
suddiga bilder, välj 1 sek., 2 sek. eller 3 sek. för
att fördröja slutarutlösningen till en, två eller tre
sekunder efter att spegeln fällts upp.
U
256
e: Gaffling/blixt
e1: Blixtsynkhastighet
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Detta alternativ styr blixtsynkhastigheten.
Alternativ
Beskrivning
Automatisk FP med höghastighetssynk används när en
kompatibel blixtenhet är monterad (0 119). Om andra
1/250 sek.
blixtenheter används ställs slutartiden in på 1/250 sek. När
(Automatisk FP) kameran visar en slutartid på 1/250 sek. i exponeringsläge P
eller A aktiveras automatisk FP med höghastighetssynk
om den aktuella slutartiden är kortare än 1/250 sek.
Automatisk FP med höghastighetssynk används när en
kompatibel blixtenhet är monterad (0 119). Om andra
1/200 sek.
blixtenheter används ställs slutartiden in på 1/200 sek. När
(Automatisk FP) kameran visar en slutartid på 1/200 sek. i exponeringsläge P
eller A aktiveras automatisk FP med höghastighetssynk
om den aktuella slutartiden är kortare än 1/200 sek.
1/200 sek.–1/60 sek. Blixtsynkhastighet inställd på valt värde.
A Låsa slutartiden på gränsen för blixtsynkhastigheten
För att låsa slutartiden vid
synkhastighetsgränsen i
exponeringsläge S eller M, vrid
slutartidsratten till X. Ett X
(blixtsynkindikator) visas i sökaren och
kontrollpanelen.
A Automatisk FP med höghastighetssynk
Gör det möjligt att använda blixten vid den kortaste slutartiden som stöds
av kameran, vilket möjliggör att välja maximal bländare för att reducera
skärpedjupet, också när motivet är i motljus i starkt dagsljus.
Informationsdisplayens blixtlägesindikator visar “FP” när automatisk FP
med höghastighetssynk är aktiverad (0 123).
U
257
e2: Blixtslutartid
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Detta alternativ avgör den längsta slutartid som
är tillgänglig vid användning av synk på främre
eller bakre ridå eller röda ögon-reducering i
exponeringsläge P eller A (oavsett vald
inställning kan slutartiderna vara så långa som
30 sek. i lägena S och M eller med
blixtinställningarna långsam synk, långsam synk på bakre ridå eller
röda ögon-reducering med långsam synk). Alternativen går från
1/60 sek. (1/60 sek.) till 30 sek. (30 sek.).
e3: Extra blixt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj ett blixtstyrningsläge för extra blixtar SB-400 eller SB-300.
Alternativ
Beskrivning
Blixteffekten justeras automatiskt efter
1 TTL
fotograferingsförhållandena (0 124).
2 Manuell Välj blixtnivå. Förblixtar avfyras inte.
A Blixtstyrningsläge
Blixtstyrningsläget visas på
informationsdisplayen (0 11, 123).
U
258
e4: Exponeringskomp. för blixt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj hur kameran justerar blixtnivån när exponeringskompensation
används.
Alternativ
Beskrivning
Både blixtnivå och exponeringskompensation
Hela
YE
justeras för att ändra exponeringen över hela
kompositionen
kompositionen.
Exponeringskompensation gäller endast
E Endast bakgrunden
bakgrunden.
e5: Modelleringsblixt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om På väljs när kameran används med en extra blixt som stödjer
Nikon Creative Lighting System (0 118) avfyras en modelleringsblixt
när kamerans Pv-knapp trycks in (0 41). Ingen modelleringsblixt
avfyras om Av väljs.
e6: Automatisk gaffling
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj den inställning eller inställningar som gafflas när automatisk
gaffling (0 136) är aktiverad. Välj AE & blixt (j) för att utföra både
exponerings- och blixtnivågaffling, Endast AE (k) för att endast gaffla
exponeringen, Endast blixt (l) för att endast utföra blixtnivågaffling,
Vitbalansgaffling (m) för att utföra vitbalansgaffling (0 141), eller
ADL-gaffling (y) för att utföra gaffling med Aktiv D-Lighting (0 145).
Notera att vitbalansgaffling inte finns tillgängligt med
bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.
U
259
e7: Autom. gaffling (M-läge)
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Detta alternativ bestämmer vilka inställningar som påverkas när AE &
blixt eller Endast AE väljs för Anpassad inställning e6 i manuellt
exponeringsläge.
Alternativ
F
Blixt/slutartid
G
Blixt/slutartid/
bländare
H
Blixt/bländare
I
Endast blixt
Beskrivning
Kameran varierar slutartid (Anpassad inställning e6
inställd på Endast AE) eller slutartid och blixtnivå
(Anpassad inställning e6 inställd på AE & blixt).
Kameran varierar slutartid och bländare (när Endast
AE har angetts för Anpassad inställning e6) eller
slutartid, bländare och blixtnivå (när AE & blixt har
angetts för Anpassad inställning e6).
Kameran varierar bländare (när Endast AE har
angetts för Anpassad inställning e6) eller bländare
och blixtnivå (när AE & blixt har angetts för Anpassad
inställning e6).
Kameran varierar endast blixtnivån (när AE & blixt
har angetts för Anpassad inställning e6).
Blixtgaffling utförs bara med i-TTL- eller AA-blixtstyrning. Om en
annan inställning än Endast blixt är vald och blixten inte används,
kommer ISO-känslighet att fixeras på värdet för den första bilden,
oavsett vilken inställning som är vald för automatisk ISO-känslighet
(0 72).
e8: Gafflingsföljd
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Vid standardinställningen Mätare > under > över (H) utförs
exponerings-, blixt- och vitbalansgaffling i den följd som beskrivs på
sidorna 137 och 141. Om Under > mätare > över (I) är vald
fortsätter fotograferingen från det lägsta till det högsta värdet. Denna
inställning har ingen effekt på ADL-gaffling.
U
260
f: Reglage
f1: D-knapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj funktion för D-knappen: slå på och stänga av kontrollpanelens
bakgrundsbelysning (D LCD-bakgrundsbelysning (D) på/av) eller slå
på och stänga av kontrollpanelen och informationsdisplayen (DR D
och informationsdisplay på/av).
f2: OK-knappen
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Detta alternativ avgör J-knappens funktion under fotografering med
sökare, bildvisning och livevisning.
❚❚ Fotograferingsläge
Alternativ
J Välj mittenfokuspunkt
K Markera aktiv fokuspunkt
Används ej
Funktion för J-knappen
Välj mittenfokuspunkten.
Markera den aktiva fokuspunkten.
Ingen.
❚❚ Visningsläge
Q
R
S
T
Alternativ
Funktion för J-knappen
Miniatyrbild på/av Växla mellan helskärmsläge och miniatyrbildsvisning.
I både helskärmsläge och miniatyrbildsvisning visas ett
Visa histogram
histogram (0 192) medan J-knappen trycks in.
Växla mellan helskärmsläge eller miniatyrbildsvisning
och visningszoom. Välj standardzoominställning bland
Liten förstoring, Medelförstoring och Stor
Zoom på/av
förstoring. Zoomdisplayen centreras på den aktiva
fokuspunkten (om bilden togs med sökarfotografering)
eller på bildens mitt (om bilden togs under livevisning).
Välj mapp
Visa dialogrutan för val av mapp.
U
261
❚❚ Livevisning
J
S
Alternativ
Funktion för J-knappen
Välj
Om du trycker på J-knappen vid livevisning väljs
mittenfokuspunkt mittenfokuspunkten.
Tryck på J-knappen för att växla mellan zoom på
och av. Välj standardzoominställning bland Liten
Zoom på/av
förstoring, Medelförstoring och Stor förstoring.
Zoomvisningen fokuserar på den aktiva
fokuspunkten.
Att trycka på J-knappen vid livevisning har ingen
Används ej
effekt.
f3: Multiväljare
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om Starta om väntelägestimer är valt, om du använder
multiväljaren när väntelägestimern löper ut (0 33), kommer mätarna
aktiveras och väntelägestimern startas. Om Gör inget är valt, startas
inte timern då du trycker på multiväljaren.
U
262
f4: Tilldela Fn-knapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj vilken funktion Fn-knappen ska ha, antingen
ensam (Tryck) eller när den används
tillsammans med kommandorattarna (Tryck +
kommandorattar).
❚❚ Tryck
Om du väljer Tryck visas följande alternativ:
Alternativ
q Granska
r FV-lås
B AE-/AF-lås
C Endast AE-lås
D
AE-lås (återst.
vid exponering)
E AE-lås (håll)
F Endast AF-lås
A AF-ON
s Avstängd blixt
Beskrivning
Tryck på Fn-knappen för att granska skärpedjupet
(0 41).
Tryck på Fn-knappen för att låsa blixtvärdet (endast
blixtenheter som stöds, 0 118). Tryck igen för att
avbryta FV-lås (0 130).
Fokus och exponering låses medan Fn-knappen är
nedtryckt.
Exponering låses medan Fn-knappen är nedtryckt.
När du trycker på Fn-knappen låses exponeringen, och
den förblir låst tills du trycker på knappen igen, slutaren
utlöses eller väntelägestimern löper ut.
Exponering låses när Fn-knappen är nedtryckt, och
fortsätter att vara låst tills knappen trycks ned en andra
gång, eller väntelägestimern går ut.
Fokus låses medan Fn-knappen är nedtryckt.
Om du trycker på Fn-knappen aktiveras autofokus.
Blixten avfyras inte för foton som tas medan Fnknappen är nedtryckt.
U
263
Alternativ
Beskrivning
Om Fn-knappen hålls ned samtidigt som exponerings-,
blixt- eller ADL-gaffling är aktivt i utlösarläge för
enkelbild eller tyst läge tas alla bilder i det aktuella
t Gafflingsserie
gafflingsprogrammet varje gång avtryckaren trycks
ned. Om vitbalansgaffling är aktiverat, eller om
serieutlösarläge (läge CH eller CL) är valt, upprepar
kameran gafflingsserien medan avtryckaren hålls ned.
Om bildkvaliteten är inställd på JPEG hög, JPEG
normal eller JPEG låg, visas “RAW” i kontrollpanelen
och en NEF (RAW)-kopia lagras med nästa bild som tas
e + NEF (RAW)
efter att Fn-knappen tryckts in (för att spara NEF/RAWkopior med en serie fotografier, håll ned avtryckaren
halvvägs mellan tagningarna). För att avsluta utan att
spara en NEF (RAW)-kopia, tryck på Fn-knappen igen.
Matrismätning är aktiverad medan Fn-knappen hålls
L Matrismätning
ned.
Centrumvägd
Centrumvägd mätning är aktiverad medan Fn-knappen
M
mätning
hålls ned.
N Spotmätning
Spotmätning är aktiverad medan Fn-knappen hålls ned.
Tryck på Fn-knappen för att slå på eller stänga av
9 Rutnät i sökaren visningen av kompositionsrutnät i sökaren (0 9).
Virtuell horisont Tryck på Fn-knappen för att visa en virtuell horisont i
m
i sökaren
sökaren (0 265).
Om du trycker på Fn-knappen visas “MIN MENY”
n MIN MENY
(0 313).
Tryck på Fn-knappen för att hoppa till översta
Visa översta MIN
6
alternativet i “MIN MENY.” Välj detta alternativ för att
MENY-alt.
snabbt komma åt ett menyalternativ som används ofta.
U
264
Alternativ
K Bildvisning
Ingen
Beskrivning
Fn-knappen har samma funktion som K-knappen. Välj
detta när du använder ett teleobjektiv, eller i andra
situationer när det är svårt att använda K-knappen
med din vänstra hand.
Att trycka på knappen har ingen effekt.
A Inkompatibla alternativ
Om valt alternativ för Tryck inte kan användas i kombination med valt
alternativ för Tryck + kommandorattar visas ett meddelande och den av
Tryck eller Tryck + kommandorattar som valdes först ställs in på Ingen.
A Virtuell horisont i sökaren
När Virtuell horisont i sökaren har valts för Anpassad inställning f4
(Tilldela Fn-knapp) > Tryck, ändras exponeringsindikatorn i sökaren till en
lutningsindikator när Fn-knappen trycks in. Tryck på knappen igen för att
återställa indikatorn till sin normala funktion.
Kameran lutar till
Kameran lutar till
Kameran är plan
höger
vänster
Sökare
Notera att displayen kanske inte stämmer om kameran lutas framåt eller
bakåt i skarp vinkel. För att få en display som visar både tippning och
lutning, använd alternativet Virtuell horisont i inställningsmenyn (0 282).
U
265
❚❚ Tryck + kommandorattar
Om du väljer Tryck + kommandorattar visas följande alternativ:
Alternativ
5
Välj bildområde
w
Välj nr för ickeCPU-objektiv
y
Aktiv D-Lighting
U
HDR (stort
dynamiskt
omfång)
V
Automatisk ISOkänslighet
W
Multiexponering
Ingen
Beskrivning
Håll in Fn-knappen och vrid på en kommandoratt för
att välja ett bildområde (0 51).
Håll in Fn-knappen och vrid på en kommandoratt för
att välja ett objektivnummer som angetts med
alternativet Data för icke-CPU-objektiv (0 163).
Håll in Fn-knappen och vrid på en kommandoratt för
att justera Aktiv D-Lighting (0 110).
Håll in Fn-knappen och vrid på den primära
kommandoratten för att välja ett HDR-läge, och den
sekundära kommandoratten för att välja
Exponeringsskillnad (0 112).
Håll in Fn-knappen och vrid på en kommandoratt för
att slå på eller stänga av automatisk ISO-känslighet
(0 72).
Håll in Fn-knappen och vrid på den primära
kommandoratten för att välja multiexponeringsläget;
tryck på Fn-knappen och vrid på den sekundära
kommandoratten för att välja antal exponeringar
(0 149).
Ingen funktion utförs om du vrider på
kommandorattarna medan Fn-knappen är intryckt.
f5: Tilldela granskningsknapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj vilken funktion Pv-knappen ska ha, antingen
ensam (Tryck) eller när den används
tillsammans med kommandorattarna (Tryck +
kommandorattar). De tillgängliga alternativen
är samma som för Tilldela Fn-knapp (0 263).
Standardalternativen för Tryck och Tryck +
kommandorattar är Granska (0 41) respektive Ingen.
U
266
f6: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Välj vilken funktion A AE-L/AF-L-knappen ska ha,
antingen ensam (Tryck) eller tillsammans med
kommandorattarna (Tryck +
kommandorattar). De tillgängliga alternativen
är samma som för Tilldela Fn-knapp (0 263),
förutom att HDR (stort dynamiskt omfång)
och Multiexponering inte är tillgängligt för Tryck +
kommandorattar. Standardalternativen för Tryck och Tryck +
kommandorattar är AE-/AF-lås respektive Ingen.
f7: Anpassa kommandorattar
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Detta alternativ styr de primära och sekundära kommandorattarnas
funktioner.
• Omvänd rotationsriktning: Vänd rotationsriktningen på
kommandorattarna.
• Ändra primär/sekundär: Om Av väljs styr den
primära kommandoratten slutartid och den
sekundära kommandoratten styr bländare.
Om På väljs styr den primära
kommandoratten bländare och den
sekundära kommandoratten styr slutartid. Om
På (A-läge) väljs används den primära kommandoratten för att
ställa in bländare endast i exponeringsläge A.
U
267
• Bländarinställning: Om Sekundär kommandoratt väljs kan bländare
bara justeras med den sekundära kommandoratten (eller med den
primära kommandoratten om På är valt för Ändra primär/
sekundär). Om Bländarring väljs kan bländare endast justeras
med bländarringen, och kamerans bländardisplay visar bländaren i
steg om 1 EV (bländare för objektiv av typ G och E ställs fortfarande
in med den sekundära kommandoratten). Notera att oavsett vilken
inställning som är vald måste bländarringen användas för att justera
bländare när ett icke-CPU-objektiv är monterat.
• Menyer och bildvisning: Om Av väljs används multiväljaren för att välja
bild i helskärmsläge, för att markera miniatyrbilder och navigera i
menyer. Om På eller På (utom vid visning av bild) väljs kan den
primära kommandoratten användas för att välja den bild som visas i
helskärmsläge, för att flytta markören till vänster eller höger vid
miniatyrbildsvisning, och för att flytta markeringen i menyerna
uppåt eller nedåt. Den sekundära kommandoratten används för att
visa ytterligare fotoinformation i helskärmsläge och för att flytta
markören uppåt eller nedåt vid miniatyrbildsvisning. Välj På (utom
vid visning av bild) för att förhindra att kommandorattarna
används för bildvisning vid visning av tagen bild. Om du vrider den
sekundära kommandoratten till höger vid menyvisning visas det
valda alternativets undermeny, och om du vrider den sekundära
kommandoratten till vänster visas den föregående menyn. För att
göra ett val, tryck på 2 eller J.
U
268
f8: Släpp knapp och använd ratt
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om Ja väljs kan justeringar som normalt utförs genom att hålla in
knappen W (M), X (T), L (U), AF-läge eller D och vrida på en
kommandoratt utföras genom att vrida på kommandoratten efter att
knappen släppts (detta gäller också knapparna Fn, Pv och A AE-L/AF-L
om de har tilldelats en annan “+ kommandorattar”-funktion än Välj
bildområde, Välj nr för icke-CPU-objektiv eller Automatisk ISOkänslighet med anpassad inställning f4, Tilldela Fn-knapp, f5,
Tilldela granskningsknapp eller f6 Tilldela AE-L/AF-L-knapp).
Inställningen avslutas när någon av de påverkade knapparna trycks in
igen, väntelägestimern går ut eller avtryckaren trycks in halvvägs.
f9: Funktion utan minneskort
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om du väljer Slutaren aktiverad kan slutaren utlösas när det inte
finns något minneskort isatt, men inga bilder sparas (de visas
emellertid i monitorn i demoläge). Om Slutaren inaktiverad är vald
aktiveras avtryckaren endast om det finns ett minneskort isatt i
kameran.
f10: Invertera indikatorer
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om
(W) väljs visas exponeringsindikatorerna i
sökaren och informationsdisplayen med negativa värden till vänster
och positiva värden till höger. Välj
(V) för att
visa positiva värden till vänster och negativa värden till höger.
U
269
f11: Finjustering av slutartid
G-knapp ➜ A Menyn Anpassade
inställningar
Om På väljs kan den primära kommandoratten användas för att
justera den slutartid som valts med slutartidsratten med ± 2/3 EV i steg
om 1/3 EV. Om slutartidsratten ställs in på 4 (4 sek., märkt med rött) kan
den primära kommandoratten användas för att välja slutartider så
långa som 30 sek.
U
270
B Inställningsmenyn:
Kamerainställning
För att visa inställningsmenyn, tryck på G och välj fliken
B (inställningsmeny).
G-knapp
Inställningsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Formatera minneskort
Monitorns ljusstyrka
Automatisk infodisplay
Rengöra bildsensorn
Fälla upp spegeln för rengör. 1
Referensbild för dammbortt.
Flimmerreducering
Tidszon och datum
Språk (Language)
Automatisk bildrotering
Bildkommentar
0
272
273
273
329
331
274
276
276
277
277
278
Alternativ
Information om upphovsrätt
Spara/ladda inställningar
Virtuell horisont
Data för icke-CPU-objektiv
AF-finjustering
HDMI
Platsdata
Tilldela Fn-knapp på fjärrk.
Trådlös mobiladapter
Eye-Fi-överföring 2
Firmwareversion
0
279
280
282
163
283
223
170
284
284
285
286
1 Inte tillgängligt om batterinivån är låg.
2 Visas endast när ett kompatibelt Eye-Fi-minneskort är isatt (0 285).
A Se även
Menyns standardinställningar finns i listan på sida 228.
U
271
Formatera minneskort
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Minneskort måste formateras innan första användningen eller sedan
de formaterats i andra enheter. Formatera kortet enligt beskrivningen
nedan.
D Formatera minneskort
Formatering av minneskort raderar permanent alla data de innehåller. Se till
att kopiera alla fotografier och andra data du vill behålla till en dator innan
du fortsätter (0 211).
U
272
1
Markera Ja.
2
Tryck på J.
För att avsluta utan att formatera
minneskortet, markera Nej och
tryck på J.
Tryck på J för att påbörja formateringen.
Ta inte ur minneskortet och ta inte bort eller
koppla ifrån strömkällan innan
formateringen är slutförd.
Monitorns ljusstyrka
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Tryck på 1 eller 3 för att justera monitorns
ljusstyrka för bildvisning, menyer och
informationsdisplayen. Välj högre värden för
ökad ljushet, och lägre värden för minskad
ljushet.
A Se även
För information om justering av monitorns ljusstyrka vid livevisning, se
sida 179.
Automatisk infodisplay
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Om Automatisk infodisplay väljs visas fotograferingsinformation
automatiskt på monitorn när avtryckaren återgår till startpositionen
efter att ha tryckts in halvvägs.
U
273
Referensbild för dammbortt.
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Skaffa referensdata för alternativet borttagning av damm i bilden i
Capture NX 2 (säljs separat; för mer information, se handboken till
Capture NX 2).
Referensbild för dammbortt. är endast tillgängligt om ett CPUobjektiv är monterat på kameran. Ett icke-DX-objektiv med minst
50 mm brännvidd rekommenderas. Om du använder ett
zoomobjektiv, zooma in helt.
1
Välj ett startalternativ.
Markera ett av följande alternativ
och tryck på J. Tryck på G för
att avsluta utan att hämta
referensbilddata.
• Starta: Meddelandet som ses till
höger visas, och “rEF” visas i sökarens och
kontrollpanelens displayer.
• Rengör sensorn och starta: Välj detta alternativ
för att rengöra bildsensorn innan du
startar. Meddelandet som ses till höger
visas, och “rEF” visas i sökarens och
kontrollpanelens displayer när
rengöringen är slutförd.
2
U
274
Rama in ett konturlöst vitt föremål i sökaren.
Med objektivet ungefär tio centimeter från ett väl upplyst,
konturlöst vitt föremål, rama in föremålet så att det fyller sökaren
och tryck sedan in avtryckaren halvvägs.
I autofokusläge ställs fokus automatiskt in på oändlighet; i
manuellt fokusläge, ställ in fokus på oändlighet manuellt.
3
Hämta referensdata för borttagning av damm.
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att hämta referensdata för
borttagning av damm i bilden. Monitorn stängs av när
avtryckaren trycks in. Notera att brusreducering utförs om
motivet är dåligt belyst, vilket ökar lagringstiden.
Om referensföremålet är för ljust eller för
mörkt kanske kameran inte kan hämta
referensdata för borttagning av damm i
bilden, och meddelandet som ses till höger
visas. Välj ett annat referensföremål och
upprepa processen från steg 1.
D Rengöring av bildsensorn
Referensdata för borttagning av damm som registreras innan rengöring av
bildsensorn kan inte användas med fotografier som tas efter det att
bildsensorn rengörs. Välj Rengör sensorn och starta endast om
referensdata för borttagning av damm inte kommer att användas med
redan existerande fotografier.
D Referensdata för borttagning av damm i bilden
Samma referensdata kan användas för fotografier
som tas med olika objektiv eller olika bländare.
Referensbilder kan inte visas i
bildbehandlingsprogram på en dator. När
referensbilder visas på kameran visas ett
rutnätsmönster.
U
275
Flimmerreducering
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Minska flimmer och strimmor vid fotografering under fluorescerande
lampor eller kvicksilverlampor vid livevisning. Välj Auto för att låta
kameran automatiskt välja korrekt frekvens, eller matcha frekvensen
med den lokala strömförsörjningen manuellt.
A Flimmerreducering
Om Auto inte ger önskat resultat och du är osäker på frekvensen hos den
lokala strömförsörjningen, testa både alternativ 50 och 60 Hz och välj det
som ger bäst resultat. Flimmerreducering kanske inte ger önskade resultat
om motivet är väldigt ljusstarkt, välj i så fall en mindre bländare (högre
f-nummer).
Tidszon och datum
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Ändra tidszon, ställ in kameraklockan, välj format för datumvisning
och sätt på eller stäng av sommartid (0 27).
Alternativ
Tidszon
Datum och tid
Datumformat
Sommartid
U
276
Beskrivning
Välj en tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt in på
tiden i den nya tidszonen.
Ställ kameraklockan. Om klockan inte är inställd visas en
blinkande Y-ikon i informationsdisplayen.
Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
Slå på eller stäng av sommartid. Kameraklockan ställs
automatiskt fram eller tillbaka en timme.
Standardinställningen är Av.
Språk (Language)
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Välj språk för kamerans menyer och meddelanden.
Automatisk bildrotering
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Fotografier som tas när På är valt innehåller information om kamerans
position, och därmed går det att rotera dem automatiskt vid
bildvisning (0 187) eller när de visas i ViewNX 2 (medföljer) eller i
Capture NX 2 (säljs separat; 0 325). Följande positioner registreras:
Landskapsposition
(bred)
Kameran roterad 90°
medurs
Kameran roterad 90°
moturs
Kamerans position registreras inte när Av väljs. Välj detta alternativ
vid panorering eller för att ta fotografier med objektivet riktat uppåt
eller nedåt.
A Rotera hög
För att automatiskt rotera “stående” fotografier (porträttposition) för
bildvisning, välj På för alternativet Rotera hög i visningsmenyn (0 233).
U
277
Bildkommentar
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Lägg till en kommentar till nya fotografier som du tar. Kommentarer
kan visas som metadata i ViewNX 2 (medföljer) eller Capture NX 2
(säljs separat; 0 325). Kommentaren visas också på
fotograferingsdatasidan i fotoinformationsdisplayen (0 193).
• Klar: Spara ändringarna och återgå till inställningsmenyn.
• Ange kommentar: Ange en kommentar enligt beskrivningen på
sida 107. Kommentarer kan ha upp till 36 tecken.
• Bifoga kommentar: Välj detta alternativ för
att bifoga kommentaren till alla efterföljande
fotografier. Bifoga kommentar kan slås på
och av genom att markera det och trycka på
2.
U
278
Information om upphovsrätt
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Lägg till information om upphovsrätt till nya fotografier när de tas.
Information om upphovsrätt finns med i fotograferingsdata som visas
i fotoinformationsdisplayen (0 193) och kan visas som metadata i
ViewNX 2 (medföljer) eller i Capture NX 2 (säljs separat; 0 325).
• Klar: Spara ändringarna och återgå till inställningsmenyn.
• Fotograf: Ange namnet på fotografen enligt beskrivningen på sida
107. Fotografens namn kan ha upp till 36 tecken.
• Upphovsrättsinnehavare: Ange namnet på
upphovsrättsinnehavaren enligt beskrivningen på sida 107.
Upphovsrättsinnehavarens namn kan ha upp till 54 tecken.
• Bifoga info. om upphovsrätt: Välj detta
alternativ för att bifoga information om
upphovsrätt till alla efterföljande fotografier.
Bifoga info. om upphovsrätt kan slås på och
av genom att markera det och trycka på 2.
D Information om upphovsrätt
För att förhindra missbruk av fotografens eller upphovsrättsinnehavarens
namn bör du försäkra dig om att Bifoga info. om upphovsrätt inte är valt
och att fälten Fotograf och Upphovsrättsinnehavare är tomma innan du
lånar ut eller säljer kameran till någon annan. Nikon kan inte hållas ansvarigt
för skador eller tvister som uppstår till följd av användning av alternativet
Information om upphovsrätt.
U
279
Spara/ladda inställningar
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Välj Spara inställningar för att spara följande inställningar till
minneskortet (ett felmeddelande visas om kortet är fullt). Använd
detta alternativ för att dela inställningar med andra Df-kameror.
Meny
Bildvisning
Fotografering
(alla bankar)
U
280
Alternativ
Monitoralternativ för visning
Visning av tagen bild
Efter radering
Rotera hög
Fotograferingsmenybank
Namnge fil
Bildkvalitet
Bildstorlek
Bildområde
JPEG-komprimering
Sparar i NEF (RAW)
Vitbalans (med finjustering och förinställda värden
d-1–d-4)
Ställ in Picture Control
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
Vinjetteringskontroll
Automatisk distorsionskontroll
Brusreducering vid lång exp.
Brusreducer. vid högt ISO
Automatisk ISO-känslighet
Meny
Alternativ
Anpassade inställningar
Alla anpassade inställningar
(alla bankar)
Automatisk infodisplay
Rengöra bildsensorn
Flimmerreducering
Tidszon och datum (med undantag för datum och
tid)
Språk (Language)
Automatisk bildrotering
Bildkommentar
Inställning
Information om upphovsrätt
Data för icke-CPU-objektiv
HDMI
Platsdata
Tilldela Fn-knapp på fjärrk.
Trådlös mobiladapter
Eye-Fi-överföring
Alla alternativ på Min meny
MIN MENY/
All inställningshistorik
INSTÄLLNINGSHISTORIK
Välj flik
Inställningar som sparats med denna kameramodell kan återställas
genom att välja Ladda inställningar. Notera att Spara/ladda
inställningar endast är tillgängligt när ett minneskort är isatt i
kameran, och att alternativet Ladda inställningar bara är tillgängligt
om kortet innehåller sparade inställningar.
A Sparade inställningar
Inställningar sparas i en fil som heter NCSETUPD. Kameran kan inte ladda
inställningar om filnamnet ändras.
U
281
Virtuell horisont
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Visa lutnings- och tippningsinformation baserat på information från
kamerans lutningssensor. Om kameran varken lutas åt vänster eller
höger blir lutningsreferenslinjen grön, och om kameran varken lutas
framåt eller bakåt, blir punkten i mitten av displayen grön. Varje
uppdelning motsvarar 5°.
Kameran är plan
Kameran lutas till
vänster eller höger
Kameran lutar framåt
eller bakåt
D Luta kameran
Visningen av den virtuella horisonten är inte precis om kameran lutas
framåt eller bakåt i skarp vinkel. Om kameran inte kan mäta lutning kan
lutningsvinkeln inte visas.
A Se även
För information om att visa en lutningsindikator i sökaren, se Anpassad
inställning f4 (Tilldela Fn-knapp; 0 263, 265). För information om att visa
en virtuell horisont vid livevisning, se sida 182.
U
282
AF-finjustering
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Finjustera fokus för upp till 12 objektivtyper. AF-justering
rekommenderas inte i de flesta situationer och kan störa den normala
fokuseringen; använd endast när det är nödvändigt.
Alternativ
Beskrivning
AF-finjustering • På: Slå på AF-finjustering.
(På/Av)
• Av: Stäng av AF-finjustering.
Justera AF för aktuellt objektiv
Flytta
(endast CPU-objektiv). Tryck på
brännpunkten
1 eller 3 för att välja ett värde
bort från
kameran.
Sparat värde mellan +20 och –20. Värden för
upp till 12 objektivtyper kan
sparas. Endast ett värde kan
lagras för varje objektivtyp.
Standard
Välj det AF-justeringsvärde som
används om det inte finns något
sparat värde för det aktuella
objektivet (endast CPU-objektiv).
Flytta
brännpunkten
mot kameran.
Aktuellt
värde
Tidigare
värde
Lista tidigare sparade AF-justeringsvärden. För att radera ett
objektiv från listan, markera det önskade objektivet och tryck
på O. För att ändra en objektividentifiering (för att till exempel
välja en identifiering som är samma som de två sista siffrorna i
objektivets serienummer för att på så sätt skilja mellan olika
objektiv av samma typ, även om Sparat värde endast kan
användas för ett objektiv av varje typ), markera det önskade
Lista sparade
objektivet och tryck på 2.
värden
Menyn som ses till höger visas; tryck
på 1 eller 3 för att välja en
identifiering och tryck på J för att
spara ändringarna och avsluta.
U
283
D AF-justering
Kameran kanske inte kan fokusera på närgränsen eller oändlighet när AFjustering används.
D Livevisning
Justering används inte för autofokus under livevisning.
A Sparat värde
Endast ett värde kan lagras för varje objektivtyp. Om en telekonverter
används kan separata värden sparas för varje kombination av objektiv och
telekonverter.
Tilldela Fn-knapp på fjärrk.
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Välj funktionen för Fn-knapparna på trådlösa
fjärrkontroller WR-1 och WR-T10 (säljs separat,
0 325).
Trådlös mobiladapter
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Välj om kameran ska upprätta trådlösa anslutningar med smarta
enheter när en trådlös mobiladapter WU-1a (säljs separat, 0 324) är
ansluten till kamerans USB-kontakt.
Alternativ
Beskrivning
Aktivera trådlösa anslutningar till smarta enheter som kör
Aktivera
Wireless Mobile Utility.
Inaktivera trådlösa anslutningar till smarta enheter. Välj detta
alternativ på platser där användning av trådlösa enheter är
Inaktivera
förbjuden. Om du väljer detta alternativ minskar också
belastningen på kamerabatteriet.
U
284
Eye-Fi-överföring
G-knapp ➜ B inställningsmeny
Detta alternativ visas endast om ett Eye-Fi-minneskort (tillgängligt
separat i handeln) är isatt i kameran. Välj Aktivera för att överföra
fotografier till ett på förhand valt mål. Notera att inga bilder överförs
om signalstyrkan är otillräcklig.
Följ all lokal lagstiftning angående trådlösa enheter och välj
Inaktivera där trådlösa enheter är förbjudna.
När ett Eye-Fi-kort är isatt indikeras dess status
av en ikon i informationsdisplayen:
• d: Eye-Fi-överföring inaktiverad.
• e: Eye-Fi-överföring aktiverad, men inga
bilder finns tillgängliga för överföring.
• f (statisk): Eye-Fi-överföring aktiverad; väntar
på att börja överföringen.
• f (animerad): Eye-Fi-överföring aktiverad; överför data.
• g: Fel — kameran kan inte styra Eye-Fi-kortet. Om ett blinkande
W visas i kontrollpanelen eller sökaren, se sida 349; om denna
indikator inte blinkar kan bilder tas normalt men du kanske inte kan
ändra Eye-Fi-inställningarna.
U
285
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan sända ut trådlösa signaler när Inaktivera är valt. Om en
varning visas i monitorn (0 349), stäng av kameran och ta ur kortet.
Se handboken som medföljer Eye-Fi-kortet, och kontakta tillverkaren om du
har några frågor. Kameran kan användas för att aktivera och inaktivera EyeFi-kort, men kanske inte stödjer andra Eye-Fi-funktioner.
Vissa kort kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner; kontakta
tillverkaren för mer information. Eye-Fi-kort ska endast användas i
inköpslandet. Se till att uppdatera Eye-Fi-kortets firmware till den senaste
versionen.
A Använda Eye-Fi-kort i Ad Hoc-läge
Ytterligare tid kan vara nödvändig när du ansluter med Eye-Fi-kort som
stödjer ad hoc-läge. Ställ in Anpassad inställning c2 (Väntelägestimer,
0 251) på 30 sek. eller längre.
Firmwareversion
Visa kamerans aktuella firmwareversion.
U
286
G-knapp ➜ B inställningsmeny
N Retuscheringsmenyn:
Skapa retuscherade kopior
För att visa retuscheringsmenyn, tryck på G och välj fliken
N (retuscheringsmeny).
G-knapp
Alternativen i retuscheringsmenyn används för att skapa beskurna
eller retuscherade kopior av befintliga bilder. Retuscheringsmenyn
visas endast när ett minneskort som innehåller bilder är isatt i
kameran.
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
Alternativ
D-Lighting
Korrigering av röda ögon
Beskär
Monokrom
Filtereffekter
Färgbalans
Bildöverlägg 1
NEF (RAW)-bearbetning
Ändra storlek
Snabbretuschering
0
291
292
293
294
295
296
297
300
302
304
e
(
)
f
g
h
i
u
p
Alternativ
Räta upp
Distorsionskontroll
Fisheye-objektiv
Färgläggningsbild
Färgteckning
Perspektivkontroll
Miniatyreffekt
Selektiv färg
Jämförelse sida vid sida 2
0
304
305
305
306
306
307
308
309
311
1 Kan endast väljas genom att trycka på G och välja fliken N.
2 Endast tillgänglig när P trycks ned i helskärmsläge när en retuscherad bild eller
ett original visas.
U
287
D Retuschera kopior
De flesta alternativen kan tillämpas på kopior skapade med andra
retuscheringsalternativ, men varje alternativ (förutom Bildöverlägg) kan
bara tillämpas en gång (notera att flera redigeringar kan leda till förlust av
detaljer). Alternativ som inte kan tillämpas på den aktuella bilden är gråa
och otillgängliga.
A Bildkvalitet
Förutom i fallet för kopior skapade med Beskär, Bildöverlägg, NEF (RAW)bearbetning och Ändra storlek har kopior skapade från JPEG-bilder
samma storlek och kvalitet som originalet, kopior skapade från NEF-bilder
(RAW) sparas som stora högkvalitets JPEG-bilder, och kopior skapade från
TIFF-bilder (RGB) sparas som högkvalitets JPEG-bilder av samma storlek som
originalet. Komprimeringen Liten filstorlek används när kopior sparas i
JPEG-format.
U
288
Skapa retuscherade kopior
För att skapa en retuscherad kopia:
1
Välj ett alternativ i
retuscheringsmenyn.
Tryck på 1 eller 3 för att markera
ett alternativ, 2 för att välja.
2
Välj en bild.
Markera en bild och tryck på J.
Håll ned X (T)-knappen om
du vill visa den markerade bilden
i helskärmsläge.
A Retuschera
När det gäller bilder som tagits med bildkvalitetsinställningarna NEF +
JPEG (0 56), så retuscheras endast NEF (RAW)-bilden. Kameran kanske
inte kan visa eller retuschera bilder som skapats med andra enheter.
3
Välj retuscheringsalternativ.
För mer information, se avsnittet för det
valda alternativet. För att avsluta utan att
skapa en retuscherad kopia, tryck på G.
A Fördröjning av monitoravst.
Monitorn stängs av och åtgärden avbryts om inga åtgärder utförs
under en kort stund. Alla osparade ändringar går förlorade. För att öka
tiden som monitorn är på, välj en längre menyvisningstid för Anpassad
inställning c4 (Fördröjning av monitoravst.; 0 253).
U
289
4
Skapa en retuscherad kopia.
Tryck på J för att skapa en
retuscherad kopia. Retuscherade
kopior indikeras med en o-ikon.
A Skapa retuscherade kopior under bildvisning
Retuscherade kopior kan också skapas under bildvisning.
Visa bilden i
helskärmsläge och
tryck på P.
U
290
Markera ett alternativ
och tryck på J.
Skapa en retuscherad
kopia.
D-Lighting
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
D-lighting gör skuggorna ljusare, vilket gör funktionen idealisk för
mörka fotografier eller fotografier i motljus.
Före
Efter
Tryck på 1 eller 3 för att välja hur mycket
korrigering som ska utföras. Effekten kan
förhandsgranskas i redigeringsdisplayen. Tryck
på J för att kopiera fotografiet.
U
291
Korrigering av röda ögon
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Detta alternativ används för att korrigera “röda-ögon” som orsakas av
blixten, och är endast tillgängligt för fotografier tagna med blixt. Det
fotografi som valts för korrigering av röda-ögon kan förhandsgranskas
i redigeringsdisplayen. Kontrollera effekterna av korrigeringen av
röda-ögon och skapa en kopia enligt beskrivningen i följande tabell.
Notera att korrigering av röda-ögon inte alltid ger förväntat resultat,
och kan i mycket sällsynta fall appliceras på delar av bilden där det
inte finns några röda-ögon; kontrollera förhandsgranskningen
noggrant innan du fortsätter.
För att
Använd
Beskrivning
X (T) Tryck på X (T) för att zooma in, W (M) för att
zooma ut. Medan fotot är inzoomat, använd
Zooma ut
W (M) multiväljaren för att visa delar av bilden som inte
syns i monitorn. Håll multiväljaren intryckt för att
snabbt bläddra till andra delar av bilden.
Visa andra delar
Navigeringsfönstret visas när zoomknapparna eller
av bilden
multiväljaren trycks ned; området som syns i
Avbryta
monitorn indikeras av en gul ram. Tryck på J för
J
zoomningen
att avbryta zoomningen.
Om kameran upptäcker röda ögon i det valda
fotografiet skapas en kopia som har bearbetats för
Skapa kopia
J
att minska dess effekter. Ingen kopia skapas om
kameran inte kan upptäcka röda ögon.
Zooma in
U
292
Beskär
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en beskuren kopia av det valda
fotografiet. Det valda fotografiet visas med den
valda beskärningen visad i gult; skapa en
beskuren kopia enligt beskrivningen i följande
tabell.
För att
Använd
Minska storleken
W (M)
på beskärningen
Öka storleken på
X (T)
beskärningen
Beskrivning
Tryck på W (M) för att minska storleken på
beskärningen.
Tryck på X (T) för att öka storleken på
beskärningen.
Ändra
beskärningens
bildförhållande
Vrid på den primära kommandoratten för att
växla mellan bildförhållanden på 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4,
1 : 1 och 16 : 9.
Placera
beskärning
Skapa kopia
J
Använd multiväljaren för att placera
beskärningen. Håll in för att snabbt flytta
beskärningen till önskad position.
Spara den aktuella beskärningen som en separat
fil.
A Beskär: Bildkvalitet och storlek
Kopior skapade från NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG
eller TIFF (RGB)-bilder har en bildkvalitet (0 55) på
JPEG hög; beskurna kopior skapade från JPEGbilder har samma bildkvalitet som originalet.
Kopians storlek varierar med beskärningens
storlek och bildförhållande och visas längst upp till
vänster i beskärningsdisplayen.
A Visa beskurna kopior
Visningszoomen kanske inte är tillgänglig när beskurna kopior visas.
U
293
Monokrom
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Kopiera fotografier i Svartvitt, Sepia eller
Cyanotypi (monokrom blå och vit).
Om du väljer Sepia eller Cyanotypi
visas en förhandsgranskning av den
valda bilden; tryck på 1 för att öka
färgmättnaden, 3 för att minska.
Tryck på J för att skapa en
monokrom kopia.
U
294
Öka
mättnaden
Minska
mättnaden
Filtereffekter
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Välj mellan följande filtereffekter. Efter att ha justerat filtereffekterna
enligt nedanstående beskrivning, tryck på J för att kopiera
fotografiet.
Alternativ
Beskrivning
Skapar samma effekt som ett
skylightfilter och gör bilden mindre
Skylightfilter blåtonad. Effekten kan
förhandsgranskas i monitorn så som
visas till höger.
Skapar en kopia med varma
filtereffekter på färgtonerna, vilket ger
Varmfilter
kopian en “varm” röd ton. Effekten kan
förhandsgranskas i monitorn.
Intensivare Ger intensivare röda (Intensivare rött),
rött
gröna (Intensivare grönt) eller blå
Intensivare (Intensivare blått) färger. Tryck på 1
för att öka effekten, 3 för att minska.
grönt
Intensivare
blått
Lägger till stjärneffekter i ljuskällor.
• Antal punkter: Välj mellan fyra, sex eller
åtta.
• Filtreringsgrad: Välj ljushet på de
ljuskällor som påverkas.
Stjärnfilter
• Filtervinkel: Välj vinkel på punkterna.
• Punktlängd: Välj punktlängd.
• Bekräfta: Förhandsgranska effekterna av filtret. Tryck på
X (T) för att förhandsgranska kopian i helskärmsläge.
• Spara: Skapa en retuscherad kopia.
Lägg till en mjuk filtereffekt. Tryck på 1
eller 3 för att välja filtrets styrka.
Mjukt filter
U
295
Färgbalans
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Använd multiväljaren för att skapa en kopia
med ändrad färgbalans så som visas nedan.
Effekten visas i monitorn tillsammans med röda,
gröna och blå histogram (0 192), vilket ger
kopian dess färgtonsfördelning.
Öka mängden grönt
Skapa en retuscherad kopia
Öka mängden blått
Öka mängden gult
Öka mängden magenta
A Zoom
För att zooma in på bilden som visas i monitorn,
tryck på X (T). Histogrammet uppdateras för att
visa data för endast den del av bilden som visas i
monitorn. Medan bilden är inzoomad, tryck på
L (U) för att växla fram och tillbaka mellan
färgbalans och zoom. När zoom är valt kan du
zooma in och ut med X (T) och W (M) och
bläddra genom bilden med multiväljaren.
U
296
Bildöverlägg
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Bildöverlägg kombinerar två existerande NEF (RAW)-fotografier till en
enda bild som sparas separat från originalen; resultatet, som utnyttjar
RAW-data från kamerans bildsensor, blir märkbart bättre än överlägg
skapade i ett bildbehandlingsprogram. Den nya bilden sparas med de
aktuella inställningarna för bildkvalitet och bildstorlek; innan ett
överlägg skapas, ställ in bildkvalitet och bildstorlek (0 55, 58; alla
alternativ är tillgängliga). För att skapa en NEF-kopia (RAW), välj
bildkvalitet NEF (RAW).
+
1
Välj Bildöverlägg.
Markera Bildöverlägg i
retuscheringsmenyn och tryck på
2.
Dialogrutan som ses till höger
visas, med Bild 1 markerad; tryck
på J för att visa en lista med de
NEF-bilder som skapats med
kameran.
U
297
2
298
Använd multiväljaren för att
markera det första fotografiet i
överlägget. Tryck på X (T)knappen för att visa den
markerade bilden i
helskärmsläge. Tryck på J för att välja det markerade fotografiet
och återgå till granskningsdisplayen.
3
Välj den andra bilden.
4
Justera förstärkningen.
5
U
Välj den första bilden.
Den valda bilden visas som Bild 1. Markera Bild 2 och tryck på J,
välj sedan det andra fotot så som beskrivs i Steg 2.
Markera Bild 1 eller Bild 2 och
optimera exponeringen för
överlägget genom att trycka på
1 eller 3 för att välja
förstärkning från värden mellan
0,1 och 2,0. Upprepa för den andra bilden. Standardvärdet är 1,0;
välj 0,5 för att halvera förstärkningen eller 2,0 för att fördubbla
den. Effekterna syns i kolumnen Granska.
Granska överlägget.
Tryck på 4 eller 2 för att placera
markören i kolumnen Granska
och tryck på 1 eller 3 för att
markera Överl. Tryck på J för att
förhandsgranska överlägget så
som visas till höger (för att spara överlägget utan att visa en
förhandsgranskning, välj Spara). För att återgå till steg 4 och välja
nya foton eller justera förstärkningen, tryck på W (M).
6
Spara överlägget.
Tryck på J medan
förhandsgranskningen visas för
att spara överlägget. Efter att ett
överlägg har skapats visas den
nya bilden i helskärmsläge i
monitorn.
D Bildöverlägg
Endast NEF (RAW)-fotografier med samma bildområde och bitdjup kan
kombineras.
Överlägget har samma fotoinfo (inklusive fotograferingsdatum, mätning,
slutartid, bländare, exponeringsläge, exponeringskompensation, brännvidd
och bildorientering) och värden för vitbalans och Picture Control som
fotografiet valt för Bild 1. Den aktuella bildkommentaren läggs till
överlägget när det sparas; information om upphovsrätt kopieras dock inte.
Överlägg sparade i NEF (RAW)-format använder komprimeringen som
valdes för Typ i menyn Sparar i NEF (RAW) och har samma bitdjup som
originalbilderna; JPEG-överlägg sparas med komprimeringen Liten
filstorlek.
U
299
NEF (RAW)-bearbetning
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)-fotografier.
U
300
1
Välj NEF (RAW)-bearbetning.
2
Välj ett fotografi.
Markera NEF (RAW)bearbetning i
retuscheringsmenyn och tryck på
2 för att visa en dialogruta för val
av bild som bara listar NEF (RAW)bilder som skapats med denna kamera.
Markera en bild (för att visa den
markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X (T)knappen). Tryck på J för att välja
det markerade fotografiet och
fortsätta till nästa steg.
3
Välj inställningar för JPEG-kopian.
Justera inställningarna som listas nedan. Observera att vitbalans
och vinjetteringskontroll inte är tillgängliga med
multiexponering eller bilder skapade med bildöverlägg och att
exponeringskompensation endast kan ställas in på värden mellan
–2 och +2 EV. Picture Control-diagrammet visas inte när Picture
Controls justeras.
Bildkvalitet (0 55)
Bildstorlek (0 58)
Vitbalans (0 81)
Exponeringskompensation (0 79)
Ställ in Picture Control (0 100)
Brusreducer. vid högt ISO (0 242)
Färgrymd (0 240)
Vinjetteringskontroll (0 241)
D-Lighting (0 291)
4
Kopiera fotografiet.
Markera EXE och tryck på J för
att skapa en JPEG-kopia av det
valda fotografiet (för att avsluta
utan att kopiera fotografiet, tryck
på G-knappen).
U
301
Ändra storlek
Skapa små kopior av valda fotografier.
1
2
Välj Ändra storlek.
För att ändra storlek på valda
bilder, tryck på G för att visa
menyerna och välj Ändra storlek
i retuscheringsmenyn.
Välj en storlek.
Markera Välj storlek och tryck på
2.
Alternativen som ses till höger
visas; markera ett alternativ och
tryck på J.
U
302
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
3
Välj bilder.
Markera Välj bild och tryck på 2.
Dialogrutan som ses till höger
visas; markera bilder med
multiväljaren och tryck på W (M)knappen för att välja eller välja
bort (för att visa den markerade
bilden i helskärmsläge, håll in
X (T)-knappen). Valda bilder markeras med en 8-ikon. Tryck
på J när valet är slutfört.
4
Spara de storleksändrade kopiorna.
En bekräftelsedialogruta visas. Markera Ja
och tryck på J för att spara de
storleksändrade kopiorna.
A Visa storleksändrade kopior
Visningszoomen kanske inte är tillgänglig när storleksändrade kopior visas.
A Bildkvalitet
Kopior skapade från NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG eller TIFF (RGB)-bilder har
en bildkvalitet (0 55) på JPEG hög; kopior skapade från JPEG-bilder har
samma bildkvalitet som originalet.
U
303
Snabbretuschering
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa kopior med förbättrad mättnad och
kontrast. D-Lighting används efter behov för att
göra mörka motiv eller motiv i motljus ljusare.
Tryck på 1 eller 3 för att välja hur mycket
förbättring som ska utföras. Effekten kan
förhandsgranskas i redigeringsdisplayen. Tryck
på J för att kopiera fotografiet.
Räta upp
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en upprätad kopia av den valda bilden.
Tryck på 2 för att vrida bilden medurs med upp
till fem grader i steg om cirka 0,25 grader, 4 för
att vrida den moturs (effekten kan
förhandsgranskas i redigeringsdisplayen; notera
att bildens kanter beskärs för att skapa en
fyrkantlig kopia). Tryck på J för att kopiera fotografiet, eller tryck på
K för att avsluta och återgå till bildvisning utan att skapa en kopia.
U
304
Distorsionskontroll
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa kopior med reducerad yttre förvrängning.
Välj Auto för att låta kameran korrigera
förvrängningen automatiskt, och gör sedan
finjusteringar med multiväljaren, eller välj
Manuell för att minska förvrängningen
manuellt (notera att Auto inte är tillgängligt för
foton som tagits med automatisk distorsionskontroll; se sida 241).
Tryck på 2 för att minska tunnformig förvrängning, 4 för att minska
kuddformig förvrängning (effekten kan förhandsgranskas i
redigeringsdisplayen; notera att större mängd distorsionskontroll gör
att mer av kanterna beskärs). Tryck på J för att kopiera fotografiet,
eller tryck på K för att avsluta och återgå till bildvisning utan att
skapa en kopia. Notera att distorsionskontroll kan kraftigt beskära
eller förvränga kanterna på kopior skapade från fotografier som tagits
med DX-objektiv med bildområdesinställningen FX (36×24) 1.0×.
A Auto
Auto är endast för användning med bilder tagna med objektiv av typ G, E
och D (förutom PC-, fisheye- och vissa andra objektiv). Resultatet kan inte
garanteras med andra objektiv.
Fisheye-objektiv
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa kopior som verkar ha tagits med ett
fisheye-objektiv. Tryck på 2 för att öka effekten
(detta ökar också mängden som beskärs från
bildens kanter), 4 för att minska den. Effekten
kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen.
Tryck på J för att kopiera fotografiet, eller tryck
på K för att avsluta och återgå till bildvisning utan att skapa en kopia.
U
305
Färgläggningsbild
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en grundkopia av ett fotografi som kan
användas som bas för målning. Effekten kan
förhandsgranskas i redigeringsdisplayen. Tryck
på J för att kopiera fotografiet.
Före
Färgteckning
Efter
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en kopia av ett fotografi som liknar en
teckning gjord med färgpennor. Tryck på 1
eller 3 för att markera Intensitet eller Konturer
och tryck på 4 eller 2 för att ändra. Intensiteten
kan ökas för att göra färger mera mättade, eller
minskas för en urtvättad, monokromatisk effekt,
och konturerna kan göras tjockare eller tunnare. Tjockare konturer gör
färger mer mättade. Resultaten kan förhandsgranskas i
redigeringsdisplayen. Tryck på J för att kopiera fotografiet, eller tryck
på K för att avsluta och återgå till bildvisning utan att skapa en kopia.
U
306
Perspektivkontroll
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa kopior som reducerar effekterna av
perspektiv som tagits från basen av höga objekt.
Använd multiväljaren för att justera
perspektivet (notera att mer perspektivkontroll
leder till att mera av kanterna beskärs).
Resultaten kan förhandsgranskas i
redigeringsdisplayen. Tryck på J för att kopiera fotografiet, eller tryck
på K för att avsluta och återgå till bildvisning utan att skapa en kopia.
Före
Efter
U
307
Miniatyreffekt
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en kopia som ser ut att vara en bild av ett diorama. Fungerar
bäst med foton som tagits från en hög utsiktspunkt. Området som
kommer att vara i fokus i kopian indikeras av en gul ram.
För att
Tryck på
Välj riktning
W (M)
Beskrivning
Tryck på W (M) för att välja riktning för området
som är i fokus.
Om området är i liggande
position, tryck då på 1
eller 3 för att placera
ramen som visar det
område av kopian som
kommer att vara i fokus.
Välj position
Område i fokus
Om området är i stående
position, tryck då på 4
eller 2 för att placera
ramen som visar det
område av kopian som
kommer att vara i fokus.
Om området är i liggande position, tryck på 4
eller 2 för att välja höjd.
Välj storlek
Om området är i stående format, tryck på 1 eller
3 för att välja bredd.
Granska kopia
Avbryt
Skapa kopia
U
308
X (T) Granska kopia.
Avbryt och återgå till bildvisning utan att skapa
K
en kopia.
J
Skapa kopia.
Selektiv färg
G-knapp ➜ N retuscheringsmeny
Skapa en kopia i vilken endast valda nyanser visas i färg.
1
Välj Selektiv färg.
2
Välj ett fotografi.
3
Välj en färg.
Markera Selektiv färg i
retuscheringsmenyn och tryck på
2 för att visa en dialogruta för val
av bild.
Markera en bild (för att visa den
markerade bilden i
helskärmsläge, håll in X (T)knappen). Tryck på J för att välja
det markerade fotografiet och
fortsätta till nästa steg.
Vald färg
Använd multiväljaren för att
placera markören på ett
objekt och tryck på A AE-L/
AF-L-knappen för att välja
den färg på objektet som ska
finnas kvar i den slutliga
A AE-L/AF-L-knapp
kopian (kameran kan ha
problem med att känna igen
omättade färger; välj en mättad färg). För att zooma in på bilden
för exakt färgval, tryck på X (T). Tryck på W (M) för att zooma
ut.
U
309
4
Markera färgområdet.
5
Välj färgområdet.
6
Välj ytterligare färger.
7
Spara den redigerade
kopian.
Tryck på 1 eller 3 för att öka eller
minska området för liknande
nyanser som de som ska
inkluderas i det slutliga
fotografiet. Välj från värden
mellan 1 och 7; notera att högre värden kan inkludera nyanser
från andra färger. Effekten kan förhandsgranskas i
redigeringsdisplayen.
För att välja ytterligare färger, vrid
på den primära kommandoratten
för att markera en annan av de tre
färgrutorna högst upp i displayen
och upprepa steg 3 till 5 för att
välja en annan färg. Upprepa för en tredje färg om så önskas. För
att välja bort den markerade färgen, tryck på O, eller håll in O för
att ta bort alla färger. En bekräftelsedialogruta visas; välj Ja.
Tryck på J för att kopiera
fotografiet.
U
310
Färgområde
Vrid på den primära
kommandoratten för att markera
färgområdet för den valda färgen.
Jämförelse sida vid sida
Jämför retuscherade kopior med originalfotografierna. Detta
alternativ är endast tillgängligt om P-knappen trycks in för att visa
retuscheringsmenyn när en kopia eller ett original visas i
helskärmsläge.
1
2
Välj en bild.
I helskärmsläge, välj en
retuscherad kopia (visas
med en o-ikon) eller ett
fotografi som har
retuscherats och tryck på P.
P-knapp
Välj Jämförelse sida vid sida.
Markera Jämförelse sida vid
sida och tryck på J.
U
311
3
Jämför kopian med
originalet.
Alternativ som använts
för att skapa kopia
Källbilden visas till vänster och
den retuscherade kopian till
höger, med de alternativ som
användes för att skapa kopian
listade längst upp i displayen.
Tryck på 4 eller 2 för att växla
Källbild Retuscherad
kopia
mellan källbilden och den
retuscherade kopian. För att visa
den markerade bilden i helskärmsläge, håll in X (T)-knappen.
Om kopian skapades från två källbilder med Bildöverlägg, eller
om källan har kopierats flera gånger, tryck då på 1 eller 3 för att
visa de andra källbilderna eller kopiorna. För att avsluta och
återgå till visningsläge, tryck på K-knappen, eller tryck på J för
att avsluta och återgå till bildvisning med den markerade bilden
vald.
D Jämförelser sida vid sida
Källbilden visas inte om kopian skapades från ett fotografi som var skyddat
(0 201) eller som senare har raderats eller dolts (0 230).
U
312
O Min meny/
m Inställningshistorik
För att visa Min meny, tryck på G och välj fliken O (Min meny).
G-knapp
Alternativet MIN MENY kan användas för att skapa och ändra en egen
lista med alternativ från visnings-, fotograferings-, inställnings- och
retuscheringsmenyerna, samt menyn anpassade inställningar, för att
få snabb tillgång till dem (upp till 20 alternativ). Om så önskas kan
inställningshistoriken visas i stället för Min meny (0 317).
Alternativ kan läggas till, tas bort och deras inbördes ordning kan
ändras, enligt beskrivningen på följande sidor.
U
313
❚❚ Lägga till alternativ på Min meny
1
Välj Lägg till objekt.
2
Välj en meny.
3
Välj ett objekt.
4
Placera det nya objektet.
5
U
314
I Min meny (O), markera Lägg till
objekt och tryck på 2.
Markera namnet på den meny
som innehåller det alternativ som
du vill lägga till och tryck på 2.
Markera önskat menyalternativ
och tryck på J.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta
det nya objektet uppåt eller
nedåt i Min meny. Tryck på J för
att lägga till det nya objektet.
Lägg till fler objekt.
De objekt som för närvarande visas i Min
meny är markerade med en kryssmarkering.
Objekt som är markerade med en V-ikon
kan inte väljas. Välj ytterligare objekt
genom att upprepa steg 1–4.
❚❚ Ta bort alternativ från Min meny
1
Välj Ta bort objekt.
2
Välj objekt.
3
Välj Klar.
4
Radera de valda objekten.
I Min meny (O), markera Ta bort objekt och tryck på 2.
Markera objekt och tryck på 2 för
att välja eller välja bort. Valda
objekt indikeras med en
kryssmarkering.
Markera Klar och tryck på J. En
bekräftelsedialogruta visas.
Radera de valda objekten genom
att trycka på J.
A Ta bort objekt i Min meny
För att radera objektet som är markerat i Min meny, tryck på O-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas; tryck på O igen för att ta bort det valda objektet
från Min meny.
U
315
❚❚ Ändra ordning på alternativ i Min meny
1
Välj Rangordna objekt.
2
Välj ett objekt.
3
Placera objektet.
4
I Min meny (O), markera Rangordna objekt och tryck på 2.
Markera objektet som du vill
flytta och tryck på J.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta
objektet uppåt eller nedåt i Min
meny och tryck på J. Upprepa
steg 2–3 för att flytta ytterligare
objekt.
Avsluta och återgå till
Min meny.
Tryck på G-knappen för
att återgå till Min meny.
G-knapp
U
316
Inställningshistorik
För att visa de tjugo senast använda inställningarna, välj
m INSTÄLLNINGSHISTORIK för O MIN MENY > Välj flik.
1
Välj Välj flik.
2
Välj
m INSTÄLLNINGSHISTORIK.
I Min meny (O), markera Välj flik
och tryck på 2.
Markera
m INSTÄLLNINGSHISTORIK och
tryck på J. Namnet på menyn
ändras från “MIN MENY” till
“INSTÄLLNINGSHISTORIK”.
Menyalternativ läggs till längst upp i menyn inställningshistorik när de
används. För att visa Min meny igen, välj O MIN MENY för
m INSTÄLLNINGSHISTORIK > Välj flik.
A Ta bort objekt från menyn Inställningshistorik
För att ta bort ett objekt från menyn inställningshistorik, markera det och
tryck på O-knappen. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på O igen för att
radera det valda objektet.
U
317
n
Teknisk information
Läs detta kapitel för information om kompatibla tillbehör, rengöring
och förvaring av kameran, och vad du ska göra om ett felmeddelande
visas eller om du råkar ut för problem när du använder kameran.
Kompatibla objektiv
Kamerainställning
M
P
S
A
M
Mätningssystem
L
M
N
3D
Färg
✔
✔
✔
✔
—
✔3
✔5
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔7
✔
✔
✔
—
—
—
✔ 3, 5
✔ 3, 5
✔3
✔9
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
✔
—
✔ 13
—
✔ 14
✔ 15
—
—
—
—
—
—
✔ 10
✔
—
✔5
✔ 20
✔ 20
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔ 16
✔ 17
✔ 13
✔ 18
✔ 13
✔ 22
—
—
—
—
—
—
✔ 16
—
—
—
✔ 14
—
✔ 15
—
✔ 15
✔
✔ 15
✔
—
✔ 20
✔
—
✔ 13
—
—
✔
AF
Objektiv/tillbehör
NIKKOR 2
CPU-objektiv 1
Icke-CPU-objektiv 11
1
2
3
4
Typ G, E eller D AF
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR-serien 4
PC Micro 85mm f/2.8D 6
AF-S /AF-I Telekonverter 8
Övriga AF NIKKOR (förutom
objektiv för F3AF)
AI-P NIKKOR
AI-, AI-modifierade NIKKOR- eller
Nikon-objektiv i E-serien 12
Objektiv utan AI-funktion
Medical-NIKKOR 120mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonverter av Al-typ 19
Bälg PB-6 21
Automatiska mellanringar (PKserien 11A, 12 eller 13; PN-11)
Fokusläge
M (med
elektronisk
avståndsmätare)
✔
✔
—
—
✔
✔5
Exponeringsläge
IX-NIKKOR-objektiv kan inte användas.
Vibrationsreducering (VR) stöds med VR-objektiv.
Spotmätning mäter vald fokuspunkt (0 75).
Var försiktig när du lutar eller förskjuter PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED-objektiv,
eftersom de kan komma i kontakt med kamerahuset och orsaka skador.
5 Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
n
318
6 Kamerans exponeringsmätnings- och blixtstyrningssystem fungerar inte korrekt om
objektivet förskjuts och/eller lutas, eller om en bländare annan än maximal bländare
används.
7 Endast manuell exponering.
8 Kan bara användas med AF-S- och AF-I-objektiv (0 321). För information om de
fokuspunkter som är tillgängliga för autofokus och elektronisk avståndsmätning, se
sida 321.
9 Vid fokusering vid det minsta fokuseringsavståndet med ett AF 80–200mm f/2.8, AF
35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Ny>, eller AF 28–85mm f/3.5–4.5-objektiv
inställt på max zoom, kan det hända att fokuseringsindikatorn visas även om bilden
på mattskivan i sökaren inte är i fokus. Justera fokus manuellt tills bilden i sökaren är i
fokus.
10 Med maximal bländare f/5.6 eller snabbare.
11 Vissa objektiv kan inte användas (se sida 320).
12 Roteringsområdet för stativfäste AI 80–200mm f/2.8 ED begränsas av kamerahuset.
Filter kan inte bytas medan AI 200–400mm f/4 ED är monterad på kameran.
13 Om maximal bländare är angiven med Data för icke-CPU-objektiv (0 163) visas
bländarvärdet i sökaren och kontrollpanelen.
14 Kan bara användas om objektivets brännvidd och maximal bländare är angivna med
Data för icke-CPU-objektiv (0 163). Använd spotmätning eller centrumvägd
mätning om önskade resultat inte uppnås.
15 För bättre precision, ange objektivets brännvidd och maximal bländare med Data
för icke-CPU-objektiv (0 163).
16 Kan endast användas om Data för icke-CPU-objektiv (0 163) har använts för att
specificera objektivets brännvidd och maximala bländare, och för att ställa in
koppling av exponeringsmätare till Icke-AI-objektiv (0 167). Matcha kamerans
bländarinställning med det värde som valts med bländarringen.
17 Kan användas i manuellt exponeringsläge med slutartider som är längre än
blixtsynkhastigheten med ett steg eller mer.
18 Exponeringen bestäms genom förinställning av objektivets bländare. I
exponeringsläget för bländarstyrd automatik, förinställ bländaren med
bländarringen innan du utför AE-lås och förskjuter objektivet. I manuellt
exponeringsläge, förinställ bländaren med bländarringen och bestäm exponeringen
innan du förskjuter objektivet.
19 Exponeringskompensation krävs vid användning med AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–
105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 eller AF-S 80–200mm f/2.8D. Se
telekonverterns handbok för mer information.
20 Med maximal effektiv bländare på f/5.6 eller snabbare.
21 Kräver automatisk mellanring PK-12 eller PK-13. Eventuellt krävs PB-6D, beroende på
kamerans position.
22 Använd förinställd bländare. I exponeringsläge med bländarstyrd automatik, ställ in
bländaren med fokustillbehöret innan du bestämmer exponeringen och tar
fotografier.
• Reprostativet PF-4 kräver kamerahållaren PA-4.
• Brus i form av ränder kan uppstå när autofokus används vid höga ISOkänsligheter. Använd manuell fokusering eller fokuslås.
n
319
A Identifiera CPU- och Typ G-, E- och D-objektiv
CPU-objektiv (särskilt typ G, E och D) rekommenderas, men notera att IXNIKKOR-objektiv inte kan användas. CPU-objektiv kan identifieras genom
förekomsten av CPU-kontakter, och typ G-, E- och D-objektiv genom en
bokstav på objektivfattningen. Typ G- och E-objektiv är inte utrustade med
bländarring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Bländarring
Typ G-/E-objektiv
Typ D-objektiv
A Objektivets f-nummer
Objektivnamnets f-nummer är objektivets maximala bländare.
D Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv
Följande kan INTE användas med Df:
• TC-16AS AF-telekonverter
• Objektiv som kräver
fokuseringsenheten AU-1 (400mm
f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1200mm f/11)
• Fisheye-objektiv (6mm f/5.6, 7,5mm
f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Mellanring K2
• AF-objektiv för F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, AF-telekonverter
TC-16)
• PC 35mm f/3.5 (gammal typ)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammal typ)
• NIKKOR-H Auto 2.8cm/3.5 (28mm/
3.5)-objektiv med serienummer
under 362 000
• NIKKOR-S Auto 3.5cm/2.8 (35mm/
2.8)-objektiv med serienummer
under 928 000
• NIKKOR-S Auto 5cm/2 (50mm/2)
• NIKKOR-Q Auto 13.5cm/3.5 (135mm/
3.5)-objektiv med serienummer
under 753 000
• Micro-NIKKOR 5.5cm/3.5
• Medical-NIKKOR Auto 200mm/f5.6
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
85–250mm/f4–4.5
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
200–600mm/f9.5–10.5
Beroende på skicket kanske individuella objektiv av andra typer inte är lämpliga
att använda. Försök inte montera en lins som inte passar med kamerans fäste
med våld.
n
320
A Telekonvertrar AF-S/AF-I
Tabellen nedan visar de fokuspunkter som är tillgängliga för autofokus och
elektronisk avståndsmätning när en telekonverter AF-S/AF-I är monterad.
Notera att kameran kanske inte kan fokusera på mörka motiv eller motiv
med låg kontrast om den kombinerade bländaren är långsammare än f/5.6.
Autofokus är inte tillgängligt när telekonvertrar används med AF-S VR MicroNikkor 105mm f/2.8G IF-ED.
Tillbehör
TC-14E,
TC-14E II
Objektivets
maximala
bländare
Fokuspunkter
f/4 eller
snabbare
1
f/5.6
Tillbehör
Objektivets
maximala
bländare
f/2.8 eller
snabbare
TC-20E,
TC-20E II,
TC-20E III f/4
f/5.6
f/2.8 eller
snabbare
TC-17E II
TC-8001.25E ED
f/5.6
1
—3
2
2
f/4
f/5.6
Fokuspunkter
—3
1 Fokusdata för andra fokuspunkter än mittenfokuspunkten erhålls från
linjesensorer.
2 Enpunkts-AF används när 3D-följning eller automatiskt AF-område är valt för
AF-områdesläge (0 62).
3 Autofokus är inte tillgängligt.
n
321
A Beräkna bildvinkeln
Df kan användas med Nikon-objektiv för kameror med 35 mm-format. Om
Automatisk DX-beskärning är på (0 52) och ett objektiv med 35 mmformat är monterat blir bildvinkeln samma som för en bild med 35 mm-film
(36,0 × 23,9 mm); om ett DX-objektiv är monterat justeras bildvinkeln
automatiskt till 23,4 × 15,5 mm (DX-format).
Om ett objektiv med 35 mm-format monteras kan bildvinkeln minskas med
1,5 × genom att stänga av Automatisk DX-beskärning och välja
DX (24×16).
FX (36×24) bildstorlek (36,0 × 23,9 mm,
motsvarar en kamera med 35 mm-format)
Objektiv
Bilddiagonal
DX (24×16) bildstorlek (23,4 × 15,5 mm,
motsvarar en kamera med DX-format)
Bildvinkel (FX (36×24); 35 mm-format)
Bildvinkel (DX (24×16); DX-format)
Bildvinkeln för DX (24×16) är ungefär 1,5 gånger mindre än bildvinkeln för
35 mm-format. För att beräkna brännvidden för objektiv med 35 mmformat när DX (24×16) väljs, multiplicera objektivets brännvidd med
ungefär 1,5 (till exempel är den effektiva brännvidden för ett 50 mmobjektiv i 35 mm-format 75 mm när DX (24×16) väljs).
n
322
Övriga tillbehör
När detta skrevs var följande tillbehör tillgängliga för Df.
• Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a (0 18, 19): EN-EL14batterier kan också användas. Ytterligare EN-EL14a-batterier
finns tillgängliga från lokala återförsäljare och Nikonauktoriserade servicerepresentanter.
• Batteriladdare MH-24 (0 18): Ladda EN-EL14a- och EN-EL14Strömkällor
batterier.
• Strömkontakt EP-5A, Nätadapter EH-5b: Dessa tillbehör kan
användas för att driva kameran under längre perioder
(nätadaptrar EH-5a och EH-5 kan också användas). EP-5A
krävs för att ansluta kameran till EH-5b; se sida 326 för mer
information.
Kabelavtryckare AR-3: Monteras på utlösarsockeln för att hjälpa
Kabelavtryckare till att undvika kameraskakningar vid närbilder eller i svag
belysning.
• Filter avsedda för specialeffektsfotografering kan störa
autofokus eller den elektroniska avståndsmätaren.
• Df kan inte användas med linjära polariseringsfilter. Använd
i stället det cirkulära polariseringsfiltret C-PL eller C-PL II.
• Använd NC-filter för att skydda objektivet.
• För att förhindra ghost-effekt rekommenderas inte
Filter
användning av filter när motivet har en bakgrund av starkt
ljus, eller när en stark ljuskälla finns i bilden.
• För filter med exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1 × (Y44,
Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) rekommenderas
centrumvägd mätning. Se filtrets handbok för mer
information.
Tillgängligheten kan variera beroende på land eller region. Se vår webbplats eller
broschyrer för den senaste informationen.
n
323
• Ögonmussla DK-19: DK-19 gör bilden i sökaren lättare att se,
och förhindrar trötta ögon.
• Sökarlins med dioptrijustering DK-17C: För att tillgodose
individuella skillnader i syn finns sökarlinser med
styrkorna –3, –2, 0, +1 och +2 m–1. Använd bara
dioptrijusteringslinser om önskad skärpa inte kan uppnås
med den inbyggda dioptrijusteringen (–3 till +1 m–1).
Testa dioptrijusteringslinsen innan du köper den för att
kontrollera att önskat fokus kan uppnås.
• Sökarlupp DK-17M: DK-17M förstorar vyn genom sökaren
med ungefär 1,2 × för bättre precision när bilder
komponeras.
• Sökarlupp DG-2: DG-2 förstorar vyn i mitten av sökaren för
Okulartillbehör till
större precision vid fokusering. Sökaradapter DK-18 (säljs
sökaren
separat) krävs.
• Sökaradapter DK-18: DK-18 används för att montera lupp
DG-2 eller vinkelsökare DR-3 på Df.
• Imskyddat sökarokular DK-14/Imskyddat sökarokular DK-17A: Dessa
sökarokular förhindrar dimbildning vid fuktiga eller kalla
väderförhållanden.
• Vinkelsökare DR-5/Vinkelsökare DR-4: DR-5 och DR-4 monteras
på sökaren i rät vinkel och möjliggör att man kan se
genom sökaren uppifrån när kameran befinner sig i vågrät
position. DR-5 stödjer dioptrijustering och kan även
förstora vyn genom sökaren 2 × för större precision vid
komponering av en bild (tänk på att bildens kanter kanske
inte syns när vyn är förstorad).
Kamerahuslock BF-1B/Kamerahuslock BF-1A: Kamerahuslocket
Kamerahuslock
håller spegeln, sökaren och lågpassfiltret fria från damm när
inget objektiv är monterat.
Trådlös mobiladapter WU-1a: Stödjer tvåvägskommunikation
mellan kameran och smarta enheter som kör appen
Trådlösa
Wireless Mobile Utility. Använd Wireless Mobile Utility för
mobiladaptrar
att fotografera med fjärrstyrning eller överföra existerande
bilder till den smarta enheten.
n
324
Programvara
• Capture NX 2: Ett komplett fotoredigeringspaket med
avancerade redigeringsfunktioner som val av
kontrollpunkter och en autoretuscheringsborste.
• Camera Control Pro 2: Fjärrstyr kameran från en dator för att ta
bilder och spara dem direkt på datorns hårddisk. När
Camera Control Pro 2 används för att spara fotografier
direkt på datorn visas en datoranslutningsindikator c på
kontrollpanelen.
Notera: Använd de senaste versionerna av Nikons
programvara; se webbplatserna som listas på sida xvii för
den senaste informationen om operativsystem som stöds.
Med standardinställningarna söker Nikon Message Center 2
regelbundet efter uppdateringar av Nikons programvara
och firmware medan du är inloggad på ett konto på datorn
och datorn är ansluten till internet. Ett meddelande visas
automatiskt när en uppdatering hittas.
• Trådlös fjärrkontroll WR-R10/WR-T10: När en trådlös fjärrkontroll
WR-R10 är monterad på kamerans tillbehörskontakt kan
kameran fjärrstyras med en trådlös fjärrkontroll WR-T10.
• Trådlös fjärrkontroll WR-1: WR-1-enheter används i grupper
Trådlösa
om två eller fler, med en som fungerar som sändare och
fjärrkontroller
de övriga som mottagare. Mottagarna är monterade på
tillbehörskontakterna till en eller flera kameror, vilket gör
det möjligt för sändaren att användas för att utlösa
kamerans slutare eller justera inställningarna med
fjärrstyrning.
Df är utrustad med en
tillbehörskontakt för Trådutlösare
MC-DC2 (0 44) och GPS-enheter
GP-1 och GP-1A (0 170), som
Tillbehör för
ansluts med 4-markeringen på
tillbehörskontakten
anslutningen uppriktad mot 2
bredvid tillbehörskontakten
(stäng kamerans anslutningslock när kontakten inte
används).
n
325
Ansluta en strömkontakt och nätadapter
Stäng av kameran innan du ansluter en strömkontakt och nätadapter
(säljs separat).
1
Förbered kameran.
2
Sätt i strömkontakten EP-5A.
3
Stäng luckan till batteri-/
minneskortsfacket.
Öppna batteri-/
minneskortsfackets (q) och
strömkontaktens (w) lock.
Se till att sätta i kontakten i den
riktning som visas och använd
kontakten för att hålla den
orangefärgade batterispärren
tryckt åt ena sidan. Spärren håller
kontakten på plats när den är helt
isatt.
Placera strömkontaktens kabel så
att den passerar genom
strömkontaktsfacket och stäng
luckan för batteri-/
minneskortsfacket.
n
326
4
Anslut nätadaptern EH-5b.
Anslut nätadapterns strömkabel till AC-uttaget på nätadaptern
(q) och strömkabeln EP-5A till DC-uttaget (w). En V-ikon visas i
monitorn när kameran drivs av nätadaptern och strömkontakten.
n
327
Vård av kameran
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre tid, ta då bort
batteriet och förvara det på en sval, torr plats med polskyddet fastsatt.
För att förhindra uppkomsten av mögel, förvara kameran på en torr,
välventilerad plats. Förvara inte kameran tillsammans med malkulor
som innehåller nafta eller kamfer på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga
elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och radioapparater
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
Rengöring
Kamerahus
Objektiv,
spegel och
sökare
Monitor
Använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd, torka
sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt
kameran på stranden eller vid kusten, torka då bort sand och
salt med en duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och
torka den därefter noggrant. Viktigt: Damm eller främmande
ämnen inuti kameran kan orsaka skador som inte omfattas av
garantin.
Dessa glaskomponenter skadas lätt. Ta bort damm och ludd
med en blåspensel. Om du använder tryckluftsspray, håll burken
lodrätt för att förhindra utsöndring av vätska. För att ta bort
fingeravtryck och andra fläckar, fukta en mjuk duk med lite
objektivrengöringsmedel och rengör försiktigt.
Ta bort damm och ludd med en blåspensel. När du tar bort
fingeravtryck eller andra fläckar, torka ytan försiktigt med en
mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck inte, eftersom det kan leda
till skador eller fel.
Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.
n
328
Lågpassfiltret
Bildsensorn som fungerar som kamerans bildalstringselement är
utrustad med ett lågpassfilter för att förhindra moaréeffekt. Om du
misstänker att smuts eller damm på filtret påverkar dina fotografier
kan du rengöra filtret med alternativet Rengöra bildsensorn i
inställningsmenyn. Filtret kan rengöras när som helst med alternativet
Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras automatiskt när kameran
slås på eller stängs av.
❚❚ “Rengör nu”
1
Välj Rengöra
bildsensorn i
inställningsmenyn.
Visa menyerna genom att
trycka på G-knappen.
Markera Rengöra
G-knapp
bildsensorn i
inställningsmenyn och tryck på 2.
2
Välj Rengör nu.
Kameran kontrollerar bildsensorn
och påbörjar sedan rengöringen.
Under rengöringen blinkar P
i kontrollpanelen och andra
åtgärder kan inte utföras. Ta inte
bort eller koppla från strömkällan
förrän rengöringen är slutförd
och P inte längre visas.
n
329
❚❚ “Rengör vid start/avstängn.”
Välj mellan följande alternativ:
Alternativ
5 Rengör vid start
Rengör vid
avstängning
Rengör vid start &
7
avstängn.
Rengöring av
6
1
Beskrivning
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran
slås på.
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran
stängs av.
Bildsensorn rengörs automatiskt vid start och
avstängning.
Automatisk rengöring av bildsensorn avstängd.
Välj Rengör vid start/
avstängn.
Visa menyn Rengöra
bildsensorn enligt beskrivningen
i steg 2 på föregående sida.
Markera Rengör vid start/
avstängn. och tryck på 2.
2
Välj ett alternativ.
Markera ett alternativ och tryck
på J.
A Placera kameran med undersidan nedåt
Rengöring av bildsensorn fungerar bäst när
kameran är placerad med undersidan nedåt så som
visas till höger.
n
330
D Rengöring av bildsensorn
Om du använder kamerareglagen under uppstarten avbryts rengöringen av
bildsensorn.
Rengöring utförs genom att lågpassfilret vibreras. Om det inte går att
avlägsna dammet helt med alternativen i menyn Rengöra bildsensorn,
rengör bildsensorn manuellt eller kontakta en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
Om bildsensorn rengörs flera gånger i följd kan bildsensorrengöringen
inaktiveras tillfälligt för att skydda kamerans interna kretsar. Rengöring kan
utföras igen efter en kort paus.
❚❚ Manuell rengöring
Om främmande föremål inte kan tas bort från lågpassfiltret med
alternativet Rengöra bildsensorn på inställningsmenyn (0 329) kan
filtret rengöras manuellt enligt beskrivningen nedan. Lägg dock
märke till att filtret är extremt ömtåligt och lätt kan skadas. Nikon
rekommenderar att filtret endast rengörs av Nikon-auktoriserad
servicepersonal.
1
Ladda batteriet eller anslut en nätadapter.
2
Ta bort objektivet.
En pålitlig strömkälla krävs när lågpassfiltret inspekteras eller
rengörs. Stäng av kameran och sätt i ett fulladdat batteri eller
anslut en nätadapter och strömkontakt (säljs separat).
Alternativet Fälla upp spegeln för rengör. är endast tillgängligt i
inställningsmenyn vid batterinivåer över H.
Slå av kameran och ta bort objektivet.
n
331
3
Välj Fälla upp spegeln
för rengör.
Slå på kameran och tryck på
G-knappen för att visa
menyerna. Markera Fälla
upp spegeln för rengör. i
G-knapp
inställningsmenyn och tryck
på 2.
n
332
4
Tryck på J.
5
Fäll upp spegeln.
Meddelandet som ses till höger visas i
monitorn och en rad med streck visas i
kontrollpanelen och sökaren. Om du vill gå
tillbaka till normalläge utan att inspektera
lågpassfiltret stänger du av kameran.
Tryck ned avtryckaren hela
vägen. Spegeln fälls upp och
slutarridån öppnas så att
lågpassfiltret blir synligt.
Bilden i sökaren stängs av och raden med streck i kontrollpanelen
blinkar.
6
Kontrollera lågpassfiltret.
7
Rengör filtret.
8
Stäng av kameran.
Håll kameran så att ljuset faller på
lågpassfiltret, och kontrollera om det finns
damm eller smuts på filtret. Om det inte
finns några främmande föremål, gå vidare
till steg 8.
Avlägsna damm och ludd från filtret med en
luftblåsare. Använd inte en blåspensel,
eftersom penselhåren kan skada filtret.
Smuts som inte kan tas bort med en
luftblåsare får bara avlägsnas av Nikonauktoriserad servicepersonal. Du får under inga omständigheter
vidröra eller torka av filtret.
Spegeln fälls ned och slutarridån stängs. Sätt tillbaka objektivet
eller kamerahuslocket.
A Använd en tillförlitlig strömkälla
Slutarridån är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av när spegeln är
uppfälld stängs slutarridån automatiskt. För att förhindra skador på
slutarridån, observera följande försiktighetsåtgärder:
• Stäng inte av kameran och ta inte bort eller koppla från strömkällan när
spegeln är uppfälld.
• Om batteriet börjar ta slut medan spegeln är uppfälld hörs en signal och
lampan för självutlösaren blinkar för att varna för att slutarridån kommer
att stängas och spegeln fällas ned om cirka två minuter. Avsluta
rengöringen eller inspektionen omedelbart.
n
333
D Främmande ämnen på lågpassfiltret
Nikon vidtar alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att förhindra att
främmande ämnen kommer i kontakt med lågpassfiltret under tillverkning
och transport. Df är emellertid avsedd för användning med utbytbara
objektiv, och främmande ämnen kan komma in i kameran när objektiv
avlägsnas eller byts. När det främmande ämnet har kommit in i kameran kan
det fastna på lågpassfiltret och synas på fotografier som tas under vissa
förhållanden. För att skydda kameran när inget objektiv är monterat, se till
att alltid sätta tillbaka det medföljande kamerahuslocket, och avlägsna först
noggrant allt damm och andra främmande ämnen som kan finnas på
kamerahuslocket. Undvik att byta objektiv i dammiga omgivningar.
Om främmande föremål kommer in i lågpassfiltret, rengör filtret enligt
beskrivningen ovan eller låt Nikon-auktoriserad servicepersonal rengöra
det. Fotografier som påverkas av förekomsten av främmande ämnen på
filtret kan retuscheras med Capture NX 2 (säljs separat; 0 325) eller
bildrengöringsalternativen i vissa bildapplikationer från andra tillverkare.
D Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service. Nikon
rekommenderar att kameran inspekteras av återförsäljaren eller av en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant en gång om året eller vartannat år,
och att den servas vart tredje till femte år (notera att dessa tjänster är
avgiftsbelagda). Regelbunden genomgång och service rekommenderas
särskilt vid yrkesmässig användning av kameran. Alla tillbehör som används
regelbundet tillsammans med kameran, t.ex. objektiv eller extra
Speedlightblixtar, bör tas med vid genomgång eller service av kameran.
n
334
Vård av kamera och batteri:
Försiktighetsåtgärder
Tappa inte: Fel kan uppstå på produkten om den utsätts för kraftiga stötar eller
vibrationer.
Håll torr: Produkten är inte vattentät, och fel kan uppstå om den sänks ned i
vatten eller utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostar kan
det leda till ohjälpliga skador.
Undvik plötsliga temperaturförändringar: Plötsliga temperaturförändringar, t.ex. när
man går in i eller ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan orsaka
kondens inuti enheten. För att förhindra kondens, placera enheten i en
bärväska eller plastpåse innan den utsätts för plötsliga
temperaturförändringar.
Håll borta från starka magnetfält: Använd eller förvara inte enheten i närheten av
utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetfält.
Kraftiga statiska laddningar eller de magnetfält som alstras av utrustning som
radiosändare kan störa monitorn, skada data som lagras på minneskortet eller
påverka produktens interna kretsar.
Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet riktat mot solen eller
en annan stark ljuskälla under en längre tid. Intensivt ljus kan göra att
bildsensorn försämras eller ge en vit oskärpeeffekt i fotografierna.
Stäng av produkten innan strömkällan tas ur eller kopplas från: Koppla inte ur
produkten och ta inte ur batteriet medan produkten är påslagen eller medan
bilder sparas eller raderas. Om strömmen stängs av avsiktligt under dessa
omständigheter kan det leda till förlust av data eller skador på produktens
minne eller interna kretsar. För att förhindra oavsiktlig avstängning av
strömmen, undvik att flytta produkten medan nätadaptern är ansluten.
n
335
Rengöring: När du rengör kamerahuset, använd en blåspensel för att försiktigt
avlägsna damm och ludd, torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du
har använt kameran på stranden eller vid kusten, torka bort sand och salt med
en duk som är lätt fuktad med rent vatten och torka därefter kameran
noggrant. I sällsynta fall kan statisk elektricitet göra så att LCD-monitorn lyses
upp eller slocknar. Detta är inte ett fel och displayen återgår snart till det
normala.
Objektivet och spegeln skadas lätt. Damm och ludd ska avlägsnas varsamt
med en blåspensel. Om du använder tryckluftsspray, håll burken lodrätt för att
förhindra utsöndring av vätska. För att ta bort fingeravtryck eller andra fläckar
på objektivet, fukta en mjuk duk med en liten mängd objektivrengöring och
torka försiktigt av objektivet.
Se “Lågpassfiltret” (0 329, 331) för information om att rengöra lågpassfiltret.
Objektivkontakter: Håll objektivkontakterna rena.
Rör inte vid slutarridån: Slutarridån är extremt tunn och skadas lätt. Under inga
omständigheter får ridån utsättas för tryck, vidröras med rengöringsredskap
eller utsättas för kraftiga luftströmmar från en blåspensel. Sådan behandling
kan göra att ridån repas, deformeras eller rivs sönder.
Förvaring: För att förhindra uppkomsten av mögel, förvara kameran på en torr,
välventilerad plats. Om du använder en nätadapter, koppla ur den på grund av
brandrisken. Om produkten inte kommer att användas under en längre tid, ta
ur batteriet för att förhindra läckage och förvara kameran i en plastpåse
tillsammans med torkmedel. Förvara däremot inte kamerafodralet i en
plastpåse, eftersom det kan förstöra materialet. Notera att torkmedlets
förmåga att absorbera fukt gradvis försämras och att det därför bör bytas ut
regelbundet.
För att förhindra uppkomsten av mögel, ta ut kameran från förvaringsplatsen
minst en gång i månaden. Slå på kameran och utlös slutaren några gånger
innan du lägger undan den.
Förvara batteriet på en sval, torr plats. Sätt tillbaka polskyddet innan batteriet
läggs undan.
n
336
Notering om monitorn: Monitorn är tillverkad med extremt hög precision; minst
99,99 % av pixlarna fungerar korrekt, och färre än 0,01 % saknas eller är
defekta. Så även om dessa displayer kan innehålla pixlar som alltid är tända
(vita, röda, blå eller gröna) eller alltid avstängda (svarta), så är detta inget fel,
och det påverkar inte bilder som tas med enheten.
Det kan vara svårt att se bilder i monitorn i starkt ljus.
Utsätt inte monitorn för tryck, eftersom det kan leda till skador eller fel. Damm
eller ludd på monitorn kan avlägsnas med en blåspensel. Fläckar kan
avlägsnas genom att försiktigt torka med en mjuk duk eller ett sämskskinn.
Om monitorn går sönder, var försiktig så att du inte skadar dig på krossat glas,
och se till att de flytande kristallerna från monitorn inte vidrör huden eller
kommer in i ögon eller mun.
Batterier: Batterier kan läcka eller explodera till följd av felaktig hantering. Vidta
följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batterierna:
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna
utrustning.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller öppen eld.
• Håll batteripolerna rena.
• Stäng av produkten innan du byter batteri.
• Ta ur batteriet ur kameran eller laddaren när det inte används och sätt
tillbaka polskyddet. Dessa enheter drar små mängder ström även när de är
avstängda och kan ladda ur batteriet tills det inte längre fungerar. Om
batteriet inte kommer att användas under en tid, sätt då i det i kameran och
ladda ur det helt innan det tas ur och förvaras på en plats med en
omgivande temperatur på mellan 15 °C och 25 °C (undvik varma eller
extremt kalla platser). Upprepa denna procedur minst en gång var sjätte
månad.
• Att slå på eller stänga av kameran upprepade gånger när batteriet är helt
urladdat förkortar batteriets livslängd. Batterier som har laddats ur helt
måste laddas före användning.
• Den interna temperaturen i batteriet kan stiga när det används. Om du
försöker ladda batteriet när den interna temperaturen är förhöjd försämras
batteriets prestanda, och batteriet kanske inte kan laddas eller laddas bara
delvis. Vänta med att ladda tills batteriet har svalnat.
n
337
• Om du fortsätter att ladda ett batteri som redan är fulladdat kan dess
prestanda försämras.
• En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin
laddning när det används i rumstemperatur tyder på att det behöver bytas
ut. Köp ett nytt batteri.
• Ladda batteriet innan det används. När du fotograferar vid betydelsefulla
tillfällen bör du ha ett extra, fulladdat batteri tillhands. Beroende på var du
befinner dig kan det vara svårt att få tag på extrabatterier med kort varsel.
Notera att batteriers kapacitet tenderar att minska vid kallt väder. Se till att
batteriet är fulladdat innan du tar fotografier utomhus vid kallt väder.
Förvara ett reservbatteri på en varm plats och byt ut batterierna vid behov.
När ett kallt batteri värms upp kan en del av laddningen återställas.
• Förbrukade batterier är en värdefull resurs; återvinn i enlighet med lokala
bestämmelser.
n
338
Exponeringsprogram (läge P)
Exponeringsprogrammet för läge P visas i följande diagram:
14
f/1
13
11
12
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv med maximal bländare på f/1.4 och minsta
bländare på f/16 (t.ex. AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
16 15
f/1.4
16
17
18
19
f/5.6
f/8
20
f/2.8
f/4
f/1.4 − f/16
Bländare
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Slutartid (sekunder)
Det största och minsta värdet för EV varierar med ISO-känsligheten;
ovanstående diagram förutsätter en ISO-känslighet motsvarande ISO
100. När matrismätning används minskas värden över 161/3 EV till
161/3 EV.
n
339
Felsökning
Om kameran inte fungerar som den ska, gå igenom listan över vanliga
problem nedan innan du tar kontakt med återförsäljaren eller en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Batteri/display
Kameran är påslagen men reagerar inte: Vänta tills inspelningen avslutats. Om
problemet kvarstår, stäng av kameran. Om kameran inte stängs av, ta bort och
sätt tillbaka batteriet, eller, om du använder en nätadapter, koppla ifrån och
återanslut nätadaptern. Notera att även om data som håller på att sparas
förloras så påverkas inte data som redan har sparats när strömkällan tas bort
eller kopplas ifrån.
Sökaren är inte i fokus: Justera sökarens fokus eller använd korrigeringslinser (säljs
separat) (0 28, 324).
Sökaren är släckt: Sätt i ett fulladdat batteri (0 18, 29).
Displayerna stängs av utan förvarning: Välj längre fördröjningar för Anpassad
inställning c2 (Väntelägestimer) eller c4 (Fördröjning av monitoravst.)
(0 251, 253).
Kontrollpanelen och sökarens displayer är långsamma och ljussvaga: Svarstiderna och
ljusheten hos dessa displayer varierar med temperaturen.
Fina linjer syns runt den aktiva fokuspunkten, eller displayen blir röd när fokuspunkten
markeras: Detta är normalt för denna typ av sökare och innebär inte att något är
fel.
n
340
Fotografering
Det tar lång tid att slå på kameran: Radera filer eller mappar.
Avtryckaren är inaktiverad:
• Minneskortet är låst, fullt eller inte isatt (0 19, 29).
• Slutaren inaktiverad har valts för Anpassad inställning f9 (Funktion utan
minneskort; 0 269).
• Kameran kan inte fokusera (0 32).
• Bländarringen för CPU-objektivet har inte låsts vid det högsta f-numret
(gäller inte för typ G- och E-objektiv). Om B visas i kontrollpanelen, välj
Bländarring för Anpassad inställning f7 (Anpassa kommandorattar) >
Bländarinställning för att använda bländarringen för att justera bländare
(0 267).
• CPU-objektiv monterat med ljusmätarkopplingen uppfälld (gäller inte för
typ G- och E-objektiv; 0 167).
Kameran tar lång tid på sig att svara på avtryckaren: Välj Av för Anpassad inställning
d10 (Exponeringsfördröjning; 0 256).
Endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in i serietagningsläge: Stäng av HDR
(0 112).
Bilderna är inte fokuserade:
• Vrid knappen för val av fokusläge till AF (0 59).
• Kameran kan inte fokusera med autofokus: använd manuell fokusering eller
fokuslås (0 66, 68).
• Avtryckaren kan inte användas för att fokusera när AF-ON är tilldelad
alternativet Tryck för Anpassad inställning f4 (Tilldela Fn-knapp, 0 263), f5
(Tilldela granskningsknapp, 0 266) eller f6 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp,
0 267). Använd den knapp till vilken AF-ON är tilldelad.
Slutartiden kan inte justeras med kommandorattarna: Blixt används.
Blixtsynkhastighet kan väljas med Anpassad inställning e1
(Blixtsynkhastighet); när kompatibla blixtenheter används, välj 1/250 sek.
(Automatisk FP) eller 1/200 sek. (Automatisk FP) för tillgång till alla
slutartider (0 257).
Fokus låses inte när avtryckaren trycks in halvvägs: Använd A AE-L/AF-L-knappen för att
låsa fokus när AF-C har valts för fokusläge.
n
341
Kan inte välja fokuspunkt:
• Lås upp fokusväljarlåset (0 64).
• Automatiskt AF-område (0 62) eller ansiktsprioriterande AF (0 177) är valt
för AF-områdesläge: välj ett annat läge.
• Kameran är i visningsläge (0 185) eller menyerna används (0 224).
• Tryck ned avtryckaren halvvägs för att starta väntelägestimern (0 33).
Kan inte välja AF-områdesläge: Manuell fokusering är vald (0 68, 183).
Bildstorleken kan inte ändras: Bildkvalitet inställd på NEF (RAW) (0 55).
Kameran tar lång tid på sig att lagra bilder: Stäng av brusreducering för lång
exponering (0 242).
Brus (ljusa prickar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) syns i foton:
• Välj lägre ISO-känslighet eller använd brusreducering för högt ISO (0 70,
242).
• Slutartiden är längre än 1 sek.: använd brusreducering för lång exponering
(0 242).
• Stäng av Aktiv D-Lighting för att undvika att bruseffekterna ökar (0 110).
Fläckar syns på fotografierna: Rengör de främre och bakre objektivelementen. Om
problemet kvarstår, rengör bildsensorn (0 329).
Färgerna är onaturliga:
• Justera vitbalansen och anpassa den efter ljuskällan (0 81).
• Justera Ställ in Picture Control-inställningarna (0 100).
Kan inte mäta vitbalans: Motivet är för mörkt eller för ljust (0 92).
Bilden kan inte väljas som källa för förinställt värde för vitbalans: Bilden skapades inte
med Df (0 96).
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig:
• Bildkvalitetsalternativet NEF (RAW) eller NEF+JPEG är valt för bildkvalitet
(0 55, 141).
• Multiexponeringsläget är aktiverat (0 155).
Effekterna av Picture Control varierar från bild till bild: A (auto) har valts för skärpa,
kontrast eller mättnad. För att få konsekventa resultat över en serie foton, välj
en annan inställning (0 103).
Mätning kan inte ändras: Autoexponeringslås är aktiverat (0 77).
n
342
Exponeringskompensation kan inte användas: Välj exponeringsläge P, S eller A (0 38,
39, 41).
Brus (rödaktiga områden eller andra artefakter) syns vid långtidsexponeringar: Aktivera
brusreducering för långtidsexponering (0 242).
Ljusheten på bilden i monitorn skiljer sig från exponeringen i fotografier tagna vid
livevisning:
• Centrumvägd mätning eller spotmätning är vald (0 75).
• Kameran är i exponeringsläge M (0 174).
• Motivet är för ljust eller för mörkt.
• Aktiv D-Lighting är aktiverat (0 110).
• Fotografiet är en långtidsexponering (0 44).
• Blixten används (0 116).
Flimmer eller streck syns under livevisning: Välj ett alternativ för Flimmerreducering
som matchar frekvensen hos den lokala strömförsörjningen (0 276).
Ljusa band syns under livevisning: En blinkande skylt, blixt eller annan kortvarig
ljuskälla användes under livevisningen.
Bildvisning
NEF-bild (RAW) visas inte: Bilden togs med bildkvaliteten NEF + JPEG (0 55).
Kan inte visa bilder tagna med andra kameror: Bilder tagna med andra kameramärken
kanske inte visas korrekt.
Vissa bilder visas inte under bildvisning: Välj Alla för Visningsmapp (0 230).
Foton på högkant (porträttposition) visas liggande (landskapsposition):
• Välj På för Rotera hög (0 233).
• Fotot togs med Av valt för Automatisk bildrotering (0 277).
• Kameran riktades uppåt eller nedåt när fotot togs (0 277).
• Fotot visas i visning av tagen bild (0 232).
Kan inte radera bilden:
• Bilden är skyddad: ta bort skyddet (0 201).
• Minneskortet är låst (0 22).
n
343
Kan inte retuschera bilden: Fotot kan inte redigeras ytterligare med denna kamera
(0 289).
Ett meddelande visas som säger att inga bilder är tillgängliga för bildvisning: Välj Alla för
Visningsmapp (0 230).
Kan inte ändra utskriftsbeställningen:
• Minneskortet är fullt: radera bilder (0 35, 203).
• Minneskortet är låst (0 22).
Kan inte skriva ut bilder: NEF (RAW)- eller TIFF-bilder kan inte skrivas ut med direkt
USB-anslutning. Överför bilderna till en dator och skriv ut med ViewNX 2
(medföljer) eller Capture NX 2 (säljs separat; 0 325). NEF (RAW)-bilder kan
sparas i JPEG-format med NEF (RAW)-bearbetning (0 300).
Bilden visas inte på en HD-videoenhet: Kontrollera att HDMI-kabeln (tillgänglig
separat) är ansluten (0 222).
Kameran svarar inte på fjärrkontrollen för en HDMI-CEC-TV:
• Välj På för HDMI > HDMI-styrning i inställningsmenyn (0 223).
• Justera HDMI-CEC-inställningarna för TV:n enligt beskrivningen i
dokumentationen som medföljde enheten.
Kan inte överföra bilder till en dator: Operativsystemet är inte kompatibelt med
kameran eller överföringsprogrammet. Använd en kortläsare för att kopiera
foton till datorn (0 325).
Foton visas inte i Capture NX 2: Uppdatera till senaste versionen (0 325).
Alternativet borttagning av damm i bilden i Capture NX 2 har inte önskad effekt: När
bildsensorn rengörs ändras positionen av damm på lågpassfiltret.
Referensdata för borttagning av damm som registrerades innan bildsensorn
rengjordes kan inte användas med fotografier som tas efter att bildsensorn
rengjorts. Referensdata för dammborttagning som registrerades efter
rengöring av bildsensorn kan inte användas med fotografier som tagits innan
bildsensorn rengjordes (0 275).
NEF (RAW)-bilder ser annorlunda ut på datorn jämfört med på kameran: Programvara från
tredje part visar inte effekterna av Picture Controls eller Aktiv D-Lighting.
Använd ViewNX 2 (medföljer) eller Nikon-program som Capture NX 2 (säljs
separat).
n
344
Övrigt
Inspelningsdatumet är inte korrekt: Ställ in kameraklockan (0 27, 276).
Menyalternativ kan inte väljs: Vissa alternativ är inte tillgängliga vid vissa
kombinationer av inställningar eller när inget minneskort är isatt.
n
345
Felmeddelanden
Detta avsnitt listar indikatorerna och felmeddelandena som visas i
sökaren, kontrollpanelen och monitorn.
Indikator
Kontrollpanel Sökare
Problem
Lösning
0
• Bländarringen är inte • Ställ in ringen på
25
inställd på minsta
minsta bländare
bländare.
(högsta f-numret).
• CPU AI-objektiv
• Ta bort objektivet, fäll
167
B
monterat med
ner
(blinkar)
kamerans
ljusmätarkopplingen
ljusmätarkoppling
och sätt tillbaka
uppfälld (gäller inte
objektivet.
för typ G- eller Eobjektiv).
Förbered ett fulladdat
H
d Låg batterinivå.
29
reservbatteri.
• Batteriet är urladdat. • Ladda eller byt
batteriet.
• Batteriet kan inte
• Kontakta en Nikonanvändas.
auktoriserad
servicerepresentant.
H
d
xvi, 18,
• Byt ut batteriet, eller
(blinkar) (blinkar)
19
ladda upp batteriet
om det
uppladdningsbara
litiumjonbatteriet är
urladdat.
Inget objektiv är
monterat, eller ett ickeCPU-objektiv är
Bländarvärdet visas om
monterat utan att
F
maximal bländare
163
maximal bländare
specificeras.
specificerats. Bländare
visas i stopp från
maximal bländare.
n
346
Indikator
Kontrollpanel Sökare
—
Problem
Kameran kan inte
2 4
fokusera med
(blinkar)
autofokus.
Motivet är för ljust;
fotot blir
överexponerat.
(Exponeringsindikatorerna
och displayen för
slutartid eller
bländare blinkar)
Motivet är för mörkt;
fotot blir
underexponerat.
A
(blinkar)
%
(blinkar)
P
(blinkar)
B (Bulb) valt i
exponeringsläge S.
T (Time) valt i
exponeringsläge S.
k
Bilder bearbetas.
(blinkar)
Lösning
Ändra kompositionen
eller fokusera manuellt.
• Använd en lägre ISOkänslighet
• I exponeringsläge:
P Använd ett ND-filter
(säljs separat)
S Öka slutartiden
A Välj en mindre
bländare (högre fnummer)
• Använd en högre ISOkänslighet
• I exponeringsläge:
P Använd blixt
S Sänk slutartiden
A Välj en större
bländare (lägre fnummer)
Ändra slutartiden eller
välj exponeringsläge M.
Ändra slutartiden eller
välj exponeringsläge M.
Vänta tills
bearbetningen är
slutförd.
0
61, 68
70
38, 323
39
41
70
38, 116
39
41
39, 42
39, 42
—
n
347
Indikator
Kontrollpanel Sökare
Lösning
0
Kontrollera fotot i
Om indikatorn blinkar i
monitorn; om det är
c
3 sek. efter att blixten
—
underexponerat, justera 121
(blinkar) avfyras kan fotot bli
inställningarna och
underexponerat.
försök igen.
Otillräckligt minne för • Minska kvaliteten eller 55, 58
att spara fler foton med storleken.
n
j aktuella inställningar, • Radera fotografier.
203
(blinkar) (blinkar) eller så har kameran fått • Sätt i ett nytt
19
slut på fil- eller
minneskort.
mappnummer.
Utlös slutaren. Om felet
kvarstår eller uppträder
O
Kameran fungerar inte. ofta, kontakta en Nikon—
(blinkar)
auktoriserad
servicerepresentant.
n
348
Problem
Indikator
Monitor
Kontrollpanel
Inget minneskort.
Det här
minneskortet kan
inte användas.
Kortet kan vara
skadat. Sätt i ett
annat kort.
S
W,
O
(blinkar)
g
W,
O
(blinkar)
Minneskortet är
låst. Skjut låset till
skrivläge.
Ej tillgänglig om
Eye-Fi-kortet är
låst.
W,
X
(blinkar)
W,
O
(blinkar)
Problem
Kameran kan inte
identifiera
minneskortet.
• Det gick inte att
komma åt
minneskortet.
Lösning
Stäng av kameran
och bekräfta att
kortet är korrekt isatt.
• Använd ett kort
som är godkänt av
Nikon.
• Kontrollera att
kontakterna är rena.
Om kortet är skadat,
kontakta en
återförsäljare eller
en Nikonauktoriserad
servicerepresentant.
• Kan inte skapa ny • Radera filer eller
mapp.
sätt i ett nytt
minneskort efter att
ha kopierat viktiga
bilder till en dator
eller annan enhet.
• Kontrollera att EyeFi-kortets firmware
är uppdaterat.
• Kopiera filerna på
Kameran kan inte
Eye-Fi-kortet till en
styra Eye-Fi-kortet. dator eller annan
enhet och
formatera kortet,
eller sätt i ett nytt
kort.
Minneskortet är
låst (skrivskyddat). Skjut kortets
skrivskyddsspärr till
Eye-Fi-kortet är låst “skriv”-positionen.
(skrivskyddat).
0
19
363
—
19,
203
285
19
22
n
349
Indikator
Monitor
Kontrollpanel
Kortet är inte
formaterat.
Formatera kortet.
Klockan har
återställts
Det gick inte att
uppdatera
blixtenhetens
firmware, vilket gör
att blixtenheten inte
kan användas.
Kontakta en Nikonauktoriserad
servicerepresentant.
Det går inte att
starta
livevisningen.
Vänta.
n
350
[C]
(blinkar)
Problem
Minneskortet har
inte formaterats
för att användas i
kameran.
Kameraklockan har
inte ställts in.
Lösning
Formatera
minneskortet eller
sätt i ett nytt
minneskort.
0
19
Ställ kameraklockan.
27,
276
—
Firmware för
blixtenheten som
Kontakta en Nikonär monterad på
auktoriserad
kameran
servicerepresentant.
uppdaterades inte
korrekt.
—
—
Den interna
temperaturen i
kameran är hög.
—
Mappen innehåller
inga bilder.
—
Alla bilder är dolda.
—
Vänta tills de interna
kretsarna har svalnat
innan du fortsätter
livevisningen.
Välj en mapp som
Det finns inga
innehåller bilder från
bilder på
menyn
minneskortet eller
Visningsmapp eller
i vald(a) mapp(ar)
sätt i ett minneskort
för bildvisning.
med bilder.
Inga bilder kan visas
förrän du har valt en
Alla foton i den
annan mapp eller
aktuella mappen Dölj bild som
är dolda.
används för att låta
åtminstone en bild
visas.
174
19,
230
230
Indikator
Monitor
Kontrollpanel
Det går inte att visa
filen.
—
Det går inte att
välja den här filen.
—
Kontrollera
skrivaren.
—
Kontrollera
papperet.
—
Papperet har
fastnat.
—
Slut på papper.
—
Kontrollera
tillgången på
bläck.
—
Slut på bläck.
—
Problem
Lösning
Filen har skapats
eller ändrats med
en dator eller en
Filen kan inte visas på
kamera av ett
kameran.
annat märke, eller
också är filen
förstörd.
Bilder skapade med
Vald bild kan inte
andra enheter kan
retuscheras.
inte retuscheras.
Kontrollera skrivaren.
För att fortsätta, välj
Skrivarfel.
Fortsätt (om
tillgängligt).
Papperet i
Lägg i papper av rätt
skrivaren har inte storlek och välj
vald storlek.
Fortsätt.
Papperet har
Rensa stoppet och
fastnat i skrivaren. välj Fortsätt.
Lägg i papper av rätt
Skrivaren har slut
storlek och välj
på papper.
Fortsätt.
Kontrollera
bläckpatronen. För
Bläckfel.
att fortsätta, välj
Fortsätt.
Skrivaren har slut Byt bläckpatron och
på bläck.
välj Fortsätt.
0
—
289
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
* Se skrivarens handbok för mer information.
n
351
Specifikationer
❚❚ Nikon digitalkamera Df
Typ
Typ
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Nikon FX-format
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
16,2 miljoner
Bildsensor
Bildsensor
36,0 × 23,9 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar
16,6 miljoner
Dammreduceringssystem Rengöring av bildsensor, referensdata för borttagning av
damm i bilden (programmet Capture NX 2 krävs (säljs
separat))
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
Filformat
Picture Control-system
Media
Filsystem
n
352
• FX (36×24) bildområde
4928 × 3280 (#) 3696 × 2456 ($) 2464 × 1640 (%)
• DX (24×16) bildområde
3200 × 2128 (#) 2400 × 1592 ($) 1600 × 1064 (%)
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfri komprimering,
komprimerad eller okomprimerad
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med hög (ung. 1 : 4),
normal (ung. 1 : 8) eller låg (ung. 1 : 16) komprimering
(Liten filstorlek); Optimal kvalitet-komprimering
tillgänglig
• NEF (RAW)+JPEG: Ett fotografi lagras i både NEF (RAW)- och
JPEG-format
Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt,
Landskap; vald Picture Control kan modifieras; lagring för
anpassade Picture Controls
SD-(Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- och
SDXC-minneskort
DCF (standard för hantering av bildfiler i kameror) 2.0,
DPOF (Digital Print Order Format), Exif (överförbara
bildformat för digitalkameror) 2.3, PictBridge
Sökare
Sökare
Sökartäckning
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
Mattskiva
Spegel
Förhandsgranskning av
skärpedjup
Objektivbländare
Objektiv
Kompatibla objektiv
Slutare
Typ
Hastighet
Blixtsynkhastighet
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonhöjd
• FX (36×24): Ungefär 100 % horisontellt och 100 % vertikalt
• DX (24×16): Ungefär 97 % horisontellt och 97 % vertikalt
Ungefär 0,7× (50 mm f/1.4-objektiv vid oändlighet, –1,0 m–1)
15 mm (–1,0 m–1; från mitten av sökarlinsens yta)
–3–+1 m–1
BriteView Clear Matte Mark VIII mattskiva typ B med AFområdesmarkeringar (kompositionsrutnät kan visas)
Snabbt återgående
När Pv-knappen trycks in stoppas objektivets bländare ner
till värdet som valts av användaren (exponeringslägena A
och M) eller av kameran (exponeringslägena P och S)
Omedelbart återgående, elektroniskt styrt
Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, inklusive objektiv av
typ G, E och D (vissa begränsningar gäller för PC-objektiv)
och DX-objektiv (med bildområde DX 24 × 16 1,5×), AI-P
NIKKOR-objektiv, och icke-CPU-objektiv. IX NIKKORobjektiv och objektiv för F3AF kan inte användas. Den
elektroniska avståndsmätaren kan användas med objektiv
som har en maximal bländare på f/5.6 eller snabbare (den
elektroniska avståndsmätaren stödjer de 7 fokuspunkterna
i mitten med objektiv som har en maximal bländare på f/8
eller snabbare och de 33 fokuspunkterna i mitten med
objektiv som har en maximal bländare på f/7.1 eller
snabbare).
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig skärpeplansslutare
i steg om 1 EV (1/4000–30 sek. i steg om 1/3 EV
med primära kommandoratten), X200 (endast med
slutartidsratten), bulb, time
X= 1/200 sek.; synkroniserar med slutaren vid 1/250 sek. eller
längre (blixtens räckvidd sjunker vid hastigheter mellan
1/200 och 1/250 sek.)
1/4000–4 sek.
n
353
Utlösning
Utlösarläge
Bildmatningshastighet
Självutlösare
Exponering
Mätning
Mätmetod
Område (ISO 100, f/1.4objektiv, 20 °C)
Koppling av
exponeringsmätare
Exponeringsläge
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb
serietagning), J (tyst läge), E (självutlösare), MUP (uppfälld
spegel)
1–5 bps (CL) eller 5,5 bps (CH)
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar i intervaller
på 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
TTL-exponeringsmätning med 2016-pixlars RGB-sensor
• Matris: 3D-färgmatrixmätning II (objektiv av typ G, E och
D); färgmatrixmätning II (övriga CPU-objektiv);
färgmatrixmätning tillgängligt med icke-CPU-objektiv
om användaren anger objektivdata
• Centrumvägd: 75 % vikt ges till en cirkel på 12 mm mitt i
bilden. Cirkelns diameter kan ändras till 8, 15 eller 20 mm,
eller så kan viktningen baseras på medelvärdet för hela
kompositionen (icke-CPU-objektiv använder 12 mm
cirkel)
• Spot: Mäter en cirkel på 4 mm (cirka 1,5 % av bildytan)
centrerad på den valda fokuspunkten (på fokuspunkten i
mitten om icke-CPU-objektiv används)
• Matris- eller centrumvägd mätning: 0–20 EV
• Spotmätning: 2–20 EV
Kombinerad CPU och AI (hopfällbar ljusmätarkoppling)
Programautomatik med flexibelt program (P);
slutartidsstyrd automatik (S); bländarstyrd automatik (A);
manuell (M)
Exponeringskompensation –3 – +3 EV i steg om 1/3 EV
Exponeringsgaffling
2–5 bilder i steg om 1/3, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Blixtgaffling
2–5 bilder i steg om 1/3, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Vitbalansgaffling
2–3 bilder i steg om 1, 2 eller 3
ADL-gaffling
2 bilder med valt värde för en bild eller 3-5 bilder med
förinställda värden för alla bilder
Exponeringslås
Ljusstyrkan låst vid detekterat värde med A AE-L/AF-Lknappen
n
354
Exponering
ISO-känslighet
(rekommenderat
exponeringsindex)
Aktiv D-Lighting
Fokus
Autofokus
Detektionsintervall
Objektivservo
Fokuspunkt
AF-områdesläge
Fokuslås
Blixt
Blixtstyrning
Blixtläge
ISO 100 – 12800 i steg om 1/3 EV. Kan även ställas in på
ungefär 0,3, 0,7, eller 1 EV (motsvarande ISO 50) under ISO
100, eller till ungefär 0,3, 0,7, 1, 2, 3 eller 4 EV (motsvarande
ISO 204800) över ISO 12800; automatisk ISO-känslighet
tillgänglig
Kan väljas från Auto, Extra hög +2/+1, Hög, Normal, Låg
eller Av
Nikon Multi-CAM 4800 autofokus-sensormodul med TTLfasdetektering, finjustering och 39 fokuspunkter (inklusive
9 sensorer av korstyp; de 33 punkterna i mitten är
tillgängliga med bländare långsammare än f/5.6 och
snabbare än f/8, medan de 7 punkterna i mitten är
tillgängliga med f/8)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S); kontinuerlig
servo-AF (AF-C); förutsägande fokusföljning aktiveras
automatiskt beroende på motivets status
• Manuell fokusering (M): Den elektroniska avståndsmätaren
kan användas
Kan väljas mellan 39 eller 11 fokuspunkter
Enpunkts-AF; 9-, 21- eller 39-punkters dynamiskt AFområde, 3D-följning, automatiskt-AF-område
Fokus kan låsas genom att trycka ned avtryckaren halvvägs
(enpunkts servo-AF) eller genom att trycka på A AE-L/AF-Lknappen
TTL: i-TTL-blixtkontroll med 2016-pixlars RGB-sensor är
tillgänglig med SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-400 eller SB-300; i-TTL-balanserad upplättningsblixt för
digitala systemkameror används med matris- och
centrumvägd mätning, standard i-TTL-blixt för digitala
systemkameror med spotmätning
Synk på främre ridå, långsam synk, synk på bakre ridå, röda
ögon-reducering, röda ögon-reducering med långsam
synk, långsam synk på bakre ridå, automatisk FP med
höghastighetssynk stöds
n
355
Blixt
Blixtkompensation
Blixt klar-indikator
Tillbehörssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkterminal
Vitbalans
Vitbalans
Livevisning
Objektivservo
AF-områdesläge
Autofokus
Monitor
Monitor
n
356
–3 – +1 EV i steg om 1/3 EV
Tänds när den extra blixten är fulladdad; blinkar efter att
blixten utlösts med full effekt
ISO 518 tillbehörssko med synk och datakontakter och
säkerhetslås
Avancerad trådlös blixt stöds med SB-910, SB-900, SB-800
eller SB-700 som en masterblixt och SB-600 eller SB-R200
som fjärrblixt, eller SU-800 som styrenhet; automatisk FP
med höghastighetssynk och modelleringsljus stöds med
alla CLS-kompatibla blixtenheter förutom SB-400 och
SB-300; färginformation från blixt och FV-lås stöds med alla
CLS-kompatibla blixtenheter
ISO 519 synkterminal med låsgänga
Automatisk (2 typer), glödlampa, fluorescerande (7 typer),
direkt solljus, blixt, moln, skugga, förinställ manuellt (upp
till 4 värden kan lagras, spotmätning av vitbalans tillgänglig
vid livevisning), välj färgtemperatur (2500 K–10 000 K), alla
med finjustering
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S); Aktiv servo-AF
(AF-F)
• Manuell fokusering (M)
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AFområde, motivföljande AF
Kontrastdetekterande AF överallt i bilden (kameran väljer
fokuspunkt automatiskt när ansiktsprioriterande AF eller
motivföljande AF är valt)
8 cm/3,2 tum, ungefär 921 000 punkters (VGA)
lågtemperaturs polysilikon TFT LCD med ungefär 170°
betraktningsvinkel, cirka 100 % sökartäckning och
justering av ljusstyrkan
Bildvisning
Bildvisning
Gränssnitt
USB
HDMI-utgång
Tillbehörskontakt
Språk som stöds
Språk som stöds
Strömkälla
Batteri
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
Helskärmsläge och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72
bilder eller kalender) med visningszoom, fotobildspel,
visning av histogram, högdagrar, fotoinformation,
platsdata och automatisk bildrotering
Höghastighets-USB
HDMI-anslutning med minikontakt av typ C
Trådlösa fjärrkontroller: WR-R10 och WR-1 (tillgängliga
separat)
Trådutlösare: MC-DC2 (tillgänglig separat)
GPS-enhet: GP-1/GP-1A (tillgänglig separat)
Arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi,
holländska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska
(förenklad och traditionell), koreanska, norska, polska,
portugisiska (Portugal och Brasilien), rumänska, ryska,
spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska,
ukrainska, ungerska
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a
Nätadapter EH-5b; kräver strömkontakt EP-5A (säljs
separat)
1/ 4
tum (ISO 1222)
Ungefär 143,5 × 110 × 66,5 mm
Ungefär 765 g med batteri och minneskort men utan
kamerahuslock; ungefär 710 g (endast kamerahus)
n
357
Driftmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
0 °C–40 °C
85 % eller mindre (ingen kondens)
• Om inget annat anges avser alla siffror en kamera med fulladdat batteri som
används vid en temperatur specificerad av Camera and Imaging Products
Association (CIPA): 23 ±3 °C.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för den
maskinvara och programvara som beskrivs i denna handbok utan föregående
meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund
av eventuella misstag i denna handbok.
Batteriladdare MH-24
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Kompatibla batterier
Laddningstid
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Vikt
100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A maximalt
8,4 V DC/0,9 A
Uppladdningsbart litiumjonbatteri Nikon EN-EL14a
Ungefär 1 timme och 50 minuter vid en omgivande
temperatur på 25 °C när ingen laddning återstår
0 °C–40 °C
Ungefär 70 × 26 × 97 mm, exklusive resenätadapter
Ungefär 96 g, exklusive resenätadapter
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a
Typ
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Nominell kapacitet
7,2 V/1230 mAh
Drifttemperatur
0 °C–40 °C
Mått (B × H × D)
Ungefär 38 × 53 × 14 mm
Vikt
Ungefär 49 g, exklusive polskydd
n
358
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
Typ
AF-S-objektiv typ G med inbyggd CPU och F-fattning
Brännvidd
50 mm
Maximal bländare
f/1.8
Objektivets konstruktion 7 element i 6 grupper (inklusive 1 asfäriskt linselement)
Bildvinkel
• Nikons filmsystemkameror och digitala systemkameror i FX-format:
47°
• Nikons digitala systemkameror i DX-format: 31° 30´
Avståndsinformation
Skickas till kameran
Fokusering
Autofokus styrd av Silent Wave-motor och separat
fokusring för manuell fokusering
Fokusavståndsindikering 0,45 m till oändlighet (∞)
Minsta fokusavstånd
0,45 m från skärpeplanet
Diafragmablad
7 (rundad diafragmaöppning)
Diafragma
Helautomatisk
Bländarområde
f/1.8 – 16
Mätning
Full bländare
Filterstorlek
58 mm (P = 0,75 mm)
Mått
Ungefär 73 mm maximal diameter × 52,5 mm (avstånd från
kamerans objektivmonteringsfläns)
Vikt
Ungefär 190 g
n
359
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
(Special Edition)
Delarna på AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) visas nedan.
Fokusavståndsindikering
Monteringsmarkering
för motljusskydd
Fokusavståndsmarkering
Objektivets
monteringsmarkering
Objektivlock
Bakre
objektivlock
Fokusring
(0 68, 183)
Fokuslägesväljare
(0 25, 68)
n
360
Objektivets gummimonteringspackning
CPU-kontakter
(0 320)
D Vård av objektivet
• Plocka inte upp och håll inte i objektivet eller kameran i bara
motljusskyddet när det är monterat.
• Håll CPU-kontakterna rena.
• Om objektivets gummimonteringspackning skadas, sluta omedelbart
använda objektivet och ta med det till en Nikon-auktoriserad
serviceverkstad för reparation.
• Använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd från objektivets
ytor. För att ta bort fläckar och fingeravtryck, använd en liten mängd
etanol eller objektivrengöring på en mjuk, ren bomullsduk eller
objektivrengöringspapper och rengör från mitten och utåt med en
cirkelrörelse, försiktigt för att inte lämna fläckar eller vidröra glaset med
fingrarna.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel som thinner eller bensen för att
rengöra objektivet.
• Motljusskyddet eller NC-filter kan användas för att skydda det främre
objektivelementet.
• Sätt fast de främre och bakre locken innan du placerar objektivet i sitt
mjuka fodral.
• Om objektivet inte ska användas under en längre tid, förvara det på en
sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara det inte i direkt
soljus eller med malkulor som innehåller nafta eller kamfer.
• Håll objektivet torrt. Om de inre mekanismerna rostar kan det orsaka
ohjälpliga skador.
• Om du lämnar objektivet på en extremt varm plats kan det skada eller
förvränga delar som är gjorda av förstärkt plast.
A
•
•
•
•
Medföljande tillbehör
58 mm främre objektivlock LC-58 med snabbfäste
Bakre objektivlock LF-4
Mjukt objektivfodral CL-1013
Skydd med bajonettfäste HB-47 (monteras enligt bilden)
A Tillbehör som säljs separat
• 58 mm skruvfilter
n
361
A Standarder som stöds
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) är en standard
som används av digitalkameraindustrin för att säkra kompatibiliteten
mellan olika kameramärken.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) är en branschstandard som
möjliggör att bilder kan skrivas ut från utskriftsbeställningar som har
lagrats på minneskortet.
• Exif version 2.3: Kameran stödjer Exif (överförbara bildformat för
digitalkameror) version 2.3, en standard som innebär att information som
lagras tillsammans med fotografier används för optimal färgåtergivning
när bilderna skrivs ut på Exif-kompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som är utvecklad genom samarbete mellan
digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär att fotografier
kan skrivas ut direkt på en skrivare utan att de först överförs till en dator.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface är en standard för
multimediagränssnitt som används för konsumentelektronik och AVutrustning som kan överföra audiovisuell data och styrsignaler till HDMIkompatibla enheter via en enda kabel.
A Information om varumärken
Mac OS och OS X är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och/eller andra länder. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. PictBridge är ett varumärke.
Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
Alla övriga varunamn som nämns i denna handbok eller annan
dokumentation som medföljer din Nikon-produkt är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
n
362
Godkända minneskort
Kameran stödjer SD-, SDHC- och SDXC-minneskort,
inklusive SDHC- och SDXC-kort som uppfyller UHS-I. När du
väljer kort som ska användas i kortläsare, se till att de är kompatibla
med enheten. Kontakta tillverkaren för information om funktioner,
användning och begränsningar av användningen.
n
363
Minneskortskapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på
ett 8 GB SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I-kort vid olika inställningar
för bildkvalitet (0 55), bildstorlek (0 58) och bildområde (0 51).
❚❚ Bildområde FX (36×24) *
Bildkvalitet
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering,
12 bitar
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering,
14 bitar
NEF (RAW),
Komprimerad,
12 bitar
NEF (RAW),
Komprimerad,
14 bitar
NEF (RAW),
okomprimerad,
12 bitar
NEF (RAW),
okomprimerad,
14 bitar
364
Filstorlek 1
Antal bilder 1
Buffertkapacitet 2
—
15,4 MB
279
37
—
19,4 MB
216
29
—
13,9 MB
377
47
—
17,0 MB
315
38
—
26,5 MB
279
30
—
34,3 MB
216
25
Stor
49,1 MB
151
21
Mellan
28,3 MB
265
25
Liten
13,2 MB
566
36
Stor
7,9 MB
729
100
JPEG hög 3
Mellan
5,4 MB
1100
100
Liten
3,0 MB
2200
100
Stor
4,5 MB
1400
100
JPEG normal 3
Mellan
2,8 MB
2300
100
Liten
1,6 MB
4300
100
Stor
2,2 MB
2800
100
JPEG låg 3
Mellan
1,5 MB
4600
100
Liten
0,9 MB
8000
100
* Inkluderar bilder tagna med icke-DX-objektiv när På har valts för Automatisk
DX-beskärning.
TIFF (RGB)
n
Bildstorlek
❚❚ Bildområde DX (24×16) *
Bildkvalitet
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering,
12 bitar
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering,
14 bitar
NEF (RAW),
Komprimerad,
12 bitar
NEF (RAW),
Komprimerad,
14 bitar
NEF (RAW),
okomprimerad,
12 bitar
NEF (RAW),
okomprimerad,
14 bitar
Bildstorlek
Filstorlek 1
Antal bilder 1
Buffertkapacitet 2
—
7,2 MB
618
100
—
8,9 MB
484
96
—
6,6 MB
818
100
—
7,9 MB
692
100
—
12,0 MB
618
72
—
15,3 MB
484
53
Stor
21,5 MB
349
29
Mellan
12,6 MB
593
39
Liten
6,2 MB
1100
69
Stor
3,7 MB
1500
100
Mellan
2,8 MB
2200
100
JPEG hög 3
Liten
1,9 MB
3600
100
Stor
2,3 MB
2900
100
JPEG normal 3
Mellan
1,6 MB
4400
100
Liten
1,1 MB
7100
100
Stor
1,2 MB
5700
100
JPEG låg 3
Mellan
0,9 MB
8600
100
Liten
0,7 MB
12100
100
* Inkluderar bilder tagna med DX-objektiv när På har valts för Automatisk DXbeskärning.
TIFF (RGB)
1 Alla siffror är ungefärliga. Filstorleken varierar beroende på motivet.
2 Maximala antalet exponeringar som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100.
Minskar om Optimal kvalitet väljs för JPEG-komprimering (0 57), NEF (RAW)bilder tas med ISO-känsligheten inställd på Hög 0,3 eller högre, eller om
brusreducering för långtidsexponering eller automatisk distorsionskontroll är på.
3 Siffrorna förutsätter att JPEG-komprimering är inställd på Liten filstorlek. Om
du väljer Optimal kvalitet ökar filstorleken för JPEG-bilder; antal bilder och
buffertkapacitet sjunker i motsvarande grad.
n
365
A d6—Max antal exponer. i följd (0 254)
Maximalt antal fotografier som kan tas i en serie kan ställas in på ett värde
mellan 1 och 100.
n
366
Batteriets livslängd
Antal bilder som kan tas med ett fulladdat EN-EL14a-batteri varierar
med batteriets status, temperaturen och hur kameran används.
Exempelsiffror anges nedan.
• CIPA-standard 1: Ungefär 1400 bilder
• Nikon-standard 2: Ungefär 2900 bilder
1 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med ett AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special
Edition)-objektiv under följande testförhållanden: objektivet ändras från
oändligt till minimumavstånd och ett fotografi tas med
standardinställningarna var 30:e sekund. Livevisning används inte.
2 Uppmätt vid 20 °C med ett AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)objektiv under följande testförhållanden: bildkvalitet inställd på JPEG låg,
bildstorlek inställd på M (mellan), slutartid 1/250 sek., avtryckaren intryckt
halvvägs i tre sekunder och fokus ändrat från oändlighet till
minimiavstånd tre gånger; sex bilder tas sedan i följd och monitorn slås på
i fem sekunder och stängs sedan av; cykeln upprepas när
väntelägestimern har gått ut.
Följande åtgärder kan minska batteriets livslängd:
• Använda monitorn
• Hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs
• Upprepad användning av autofokus
• Ta NEF (RAW)- eller TIFF (RGB)-fotografier
• Långa slutartider
• Använda en GPS-enhet GP-1 eller GP-1A
• Använda ett Eye-Fi-kort
• Använda en trådlös mobiladapter WU-1a eller trådlösa
fjärrkontroller WR-R10/WR-1
• Använda VR-läge (vibrationsreducering) med VR-objektiv
För att få ut mesta möjliga av Nikons uppladdningsbara batterier
EN-EL14a:
• Håll batteriets kontakter rena. Smutsiga kontakter kan minska
batteriets prestanda.
• Använd batterierna omedelbart efter laddning. Batterierna laddas
ur om de inte används.
n
367
Index
Symboler
P (Programautomatik) ............................... 38
S (Slutartidsstyrd automatik) ................... 39
A (Bländarstyrd automatik)....................... 41
M (Manuell) ................................................... 42
B (Bulb) .......................................................... 44
T (Tid) ............................................................. 44
1/3 STEP ........................................................... 40
S (Enkelbild)............................................. 7, 46
CL (Långsam serietagning) .......... 7, 46, 254
CH (Snabb serietagning) ....................... 7, 46
J (Tyst läge) ............................................ 7, 46
E (Självutlösare) .............................. 7, 46, 48
MUP (Uppfälld spegel) ...................... 7, 46, 50
! (Ansiktsprioriterande AF) ................. 177
$ (Brett AF-område) ............................... 177
% (Smalt AF-område) ............................. 177
& (Motivföljande AF) ........................... 177
a (Matris) .................................................... 75
Z (Centrumvägd) ...................................... 75
b (Spotmätning) ....................................... 75
Fn-knapp .................................................... 263
Pv-knapp ............................ 41, 174, 259, 266
D-knapp ............. 137, 138, 141, 142, 145
R (Info)-knapp................................... 11, 182
P-knapp ...................................... 14, 179, 290
a (Livevisning)-knapp..................... 93, 172
d (Hjälp) ....................................................... 15
D-knapp .............................. 5, 133, 256, 261
t (Minnesbuffert) ................................ 32, 47
Siffror
12 bitar .......................................................... 57
14 bitar .......................................................... 57
2016-pixlars RGB-sensor ............... 354, 355
3D-följning ..................................... 62, 63, 64
A
n
368
ADL-gaffling (Automatisk gaffling) .... 145,
259
Adobe RGB ................................................ 240
AE & blixt (Automatisk gaffling) .. 136, 259
AE-L/AF-L-knappen ....................... 66, 77, 267
AE-lås ............................................................. 77
AE-lås via avtryckaren............................. 251
AF ......................................... 59–67, 175–178
AF-aktivering ............................................. 247
AF-C ...................................................... 59, 246
AF-F ............................................................. 175
AF-finjustering .......................................... 283
AF-hjälp ...................................................... 122
AF-lägesknapp ................... 60, 63, 175, 178
AF-områdesläge ................................ 62, 177
B-knapp.................................. 60, 67, 247
AF-punktsbelysning ................................ 248
AF-S ............................................. 59, 175, 246
Aktiv D-Lighting .............................. 110, 145
Aktiv servo-AF ........................................... 175
Anpassa kommandorattar ..................... 267
Anpassade inställningar ......................... 243
Ansiktsprioriterande AF .......................... 177
Antal bilder ......................................... 30, 364
Antal fokuspunkter .................................. 249
Antal kopior (PictBridge) ........................ 216
Auto (Vitbalans) .......................................... 81
Autoexponeringslås .................................. 77
Autofokus............................ 59–67, 175–178
Autofokusläge.................................... 59, 175
Autom. gaffling (M-läge) ........................ 260
Automatisk bildrotering ......................... 277
Automatisk distorsionskontroll ............ 241
Automatisk DX-beskärning .............. 52, 53
Automatisk FP med höghastighetssynk.....
119, 257
Automatisk gaffling ............... 136, 259, 260
Automatisk infodisplay........................... 273
Automatisk ISO-känslighet ...................... 72
Automatiskt AF-område .................... 63, 64
Avtryckare ....................... 31, 33, 66, 77, 131
B
Bank för anpassade inställn. .................. 245
Batteri...................................... 18, 19, 29, 358
Batteriladdare .................................... 18, 358
Beskär .......................................................... 293
Beskärning (PictBridge) .......................... 216
Bildförhållande ......................................... 293
Bildhastighet för CL-läget ...................... 254
Bildintervall (bildspel) ............................. 234
Bildkommentar ......................................... 278
Bildkvalitet ................................................... 55
Bildområde .............................. 25, 51, 53, 58
Bildspel ....................................................... 234
Bildstorlek ........................................... 58, 322
Bildvinkel .................................................... 322
Bildvisning .......................................... 34, 185
Bildvisningsinformation ................ 188, 232
Bildöverlägg .............................................. 297
Bitdjup för NEF (RAW) (Sparar i NEF
(RAW)).......................................................... 57
Blixt ................................... 116, 125, 128, 130
Blixt (Vitbalans) ........................................... 82
Blixt klar-indikator ........................... 121, 131
Blixtgaffling.............................. 136, 259, 260
Blixtkompensation ................................... 128
Blixtläge ............................................. 125, 126
Blixtslutartid .............................................. 258
Blixtstyrning............................................... 124
Blixtsynkhastighet........................... 127, 257
Blixtsynkterminal ...................................... 117
Bländare........................................ 41–43, 268
Bländarstyrd automatik ............................ 41
Brett AF-område ....................................... 177
Brusreducer. vid högt ISO ...................... 242
Brusreducering ......................................... 242
Brusreducering vid lång exp.................. 242
Brännvidd .......................................... 165, 322
Bulb ................................................................ 44
C
Camera Control Pro 2 .............................. 325
Capture NX 2
................. 56, 109, 240, 274, 277–279, 325
CEC ............................................................... 223
Centrumvägd .............................................. 75
Centrumvägt ............................................. 250
Centrumvägt område ............................. 250
CLS ............................................................... 118
CPU-kontakter .................................. 320, 360
CPU-objektiv.............................. 25, 318, 320
Creative Lighting System ....................... 118
Cyanotypi (Monokrom)........................... 294
D
Data för icke-CPU-objektiv ..................... 163
Datum och tid .................................... 26, 276
Datumformat...................................... 26, 276
DCF ..................................................... 240, 362
Digital Print Order Format ... 217, 219, 362
Dioptri ......................................................... 324
Dioptrijusteringskontroll .......................... 28
Direkt solljus (Vitbalans) ........................... 81
Distorsionskontroll................................... 305
D-Lighting .................................................. 291
DPOF ......................................... 217, 219, 362
DX (24 × 16) 1,5 × ....................................... 52
DX-format .................................................... 52
Dynamiskt AF-område ........................ 62, 64
Dölj bild ...................................................... 230
E
Efter radering ............................................ 233
Elektronisk avståndsmätare .................... 69
Endast AE (Automatisk gaffling) . 136, 259
Endast blixt (Automatisk gaffling) ...... 136,
259
Enkelbild .................................................. 7, 46
Enpunkts servo-AF ................... 59, 175, 246
Enpunkts-AF .......................................... 62, 64
Exif ............................................................... 362
Exponering .................................. 75–80, 136
Exponeringsfördröjning ......................... 256
Exponeringsgaffling .............. 136, 259, 260
Exponeringsindikator ............................... 43
Exponeringskomp. för blixt ................... 259
Exponeringskompensation ..................... 79
Exponeringskompensationsratt............. 79
Exponeringslås ........................................... 77
Exponeringsläge ............................. 6, 30, 36
Exponeringslägesratt ..................... 6, 30, 36
Exponeringsmätare .......................... 33, 251
Exponeringsprogram .............................. 339
Extra blixt ................................................... 258
Eye-Fi-överföring ..................................... 285
F
Filinformation ........................................... 189
Filnummersekvens .................................. 255
Filtereffekter .............................................. 295
Finjustera optimal exponer. .................. 250
Finjustera vitbalansen............................... 84
Finjustering av slutartid ......................... 270
Firmwareversion ...................................... 286
Fisheye-objektiv ....................................... 305
Flexibelt program ...................................... 38
Flimmerreducering.................................. 276
Fluorescerande (Vitbalans) ...................... 81
f-nummer ............................................ 37, 320
Fokusavståndsindikering ....................... 360
Fokusavståndsmarkering ....................... 360
Fokusföljning ..................................... 60, 247
Fokusföljning med låsning .................... 247
Fokusindikering ...................... 31, 32, 66, 69
n
369
Fokuslås ........................................................ 66
Fokusläge ............................................ 59, 175
Fokuslägesväljare ....................... 25, 68, 360
Fokuspunkt ... 31, 62, 64, 69, 177, 248, 249
Fokuspunktsbelysning ........................... 248
Fokusring ................................................... 360
Formatera minneskort ..................... 22, 272
Fotografering med livevisning............. 172
Fotograferingsdata ................................. 193
Fotograferingsmeny ............................... 235
Fotograferingsmenybank ..................... 236
Fotoinformation ............................. 188, 232
Funktion utan minneskort .................... 269
FV-lås .......................................................... 130
FX (36 × 24) 1,0 × ........................................ 52
FX-format ..................................................... 52
Fälla upp spegeln för rengör. ............... 332
Färgbalans ................................................. 296
Färgläggningsbild ................................... 306
Färgrymd ................................................... 240
Färgteckning ............................................ 306
Färgtemperatur ............................ 82, 83, 88
Förblixt .............................................. 130, 131
Fördröjning av monitoravst. ................. 253
Förlustfri komprimering (typ) .................. 57
Förutsägande fokusföljning .................... 60
G
Gaffling .................. 136, 141, 145, 259, 260
Gafflingsföljd ............................................ 260
Glödlampa (Vitbalans)............................... 81
GPS-enhet ........................................ 170, 325
H
Hantera Picture Control ......................... 106
HDMI ......................................... 184, 222, 362
HDMI-CEC .................................................. 223
HDMI-minikontakt .................................. 222
HDMI-styrning (HDMI)............................ 223
Helskärmsläge .......................................... 185
Histogram................................ 191, 192, 261
Hjälp .............................................................. 15
Hög (känslighet) ......................................... 71
Hög upplösning .............................. 222, 362
Högdagrar ................................................. 190
Högsta känslighet ...................................... 73
I
n
370
Icke-AI-objektiv .................................. 25, 167
Icke-CPU-objektiv ..................... 25, 163, 318
Indexutskrift .............................................. 217
Information......................................... 11, 188
Information om upphovsrätt ................ 279
Informationsdisplay ......................... 11, 256
Inställningshistorik .................................. 317
Inställningsmeny ...................................... 271
Intensivare blått (Filtereffekter) ............ 295
Intensivare grönt (Filtereffekter) .......... 295
Intensivare rött (Filtereffekter) .............. 295
Intervalltimerfotografering ................... 156
Invertera indikatorer ............................... 269
ISO-känslighet ...................................... 70, 72
ISO-känslighetsratt .................................... 70
i-TTL .................................................... 119, 124
J
JPEG ........................................................ 55, 57
JPEG hög ...................................................... 55
JPEG låg ........................................................ 55
JPEG normal ................................................ 55
JPEG-komprimering .................................. 57
Justera sökarens fokus .............................. 28
Jämförelse sida vid sida .......................... 311
K
Kabelavtryckare ........................................ 323
Kalenderbildvisning ................................ 197
Kamerahuslock ......................................... 324
Klocka ................................................... 26, 276
Klockbatteriet.............................................. 27
Knapp för val av fokusläge...... 59, 68, 175,
183
Kompatibla objektiv ................................ 318
Komprimerad (typ) .................................... 57
Kontinuerlig servo-AF ...................... 59, 246
Kontrollpanel ................................................ 8
Korrigering av röda ögon ....................... 292
Känslighet ............................................. 70, 72
L
L (stor)............................................................ 58
Ladda batteriet ........................................... 18
Lagringsmapp ........................................... 237
Landskap (Ställ in Picture Control)....... 100
LCD-belysning ..................................... 5, 256
Lcd-belysning ........................................... 256
Liten filstorlek (JPEG-komprimering) .... 57
Livevisning ....................................... 172–184
Ljusmätarväljare ......................................... 76
Loopa val av fokuspunkt ........................ 249
Lutning .............................................. 265, 282
Låg (känslighet) .......................................... 71
Lågpassfilter .............................................. 329
Långsam serietagning ................. 7, 46, 254
Långsam synk............................................ 125
Långtidsexponeringar............................... 44
Lägg till objekt (Min meny) .................... 314
Längsta slutartid ......................................... 73
M
M (mellan) ..................................................... 58
Manuell ......................................................... 42
Manuell fokusering ........................... 68, 183
Manuellt förinställt värde (Vitbalans) ... 82,
90
Markeringar för AF-område ..................... 28
Matris............................................................. 75
Max antal exponer. i följd ....................... 254
Maximal bländare .................... 69, 122, 320
Min meny ................................................... 313
Miniatyrbild ............................................... 261
Miniatyrbildsvisning ................................ 196
Miniatyreffekt ............................................ 308
Minnesbuffert ...................................... 32, 47
Minneskort ................. 19, 22, 272, 363, 364
Minneskortskapacitet .............................. 364
Minsta bländare ................................... 25, 37
Mired ............................................................. 87
Mjukt filter (Filtereffekter) ...................... 295
Modelleringsblixt ..................................... 259
Molnigt ......................................................... 82
Monitor ....................... 11, 34, 172, 185, 273
Monitoralternativ för visning ................ 232
Monitorns ljusstyrka ................................ 273
Monokrom ................................................. 294
Monokrom (Ställ in Picture Control) .... 100
Montera objektivet .................................... 24
Motivföljande AF ...................................... 177
Motljus ........................................................ 256
Multiexponering ....................................... 149
Multiväljare ................................................ 262
Mätning ........................................................ 75
Mättade färger (Ställ in Picture Control) .....
100
N
Namnge fil.................................................. 239
NEF (RAW) .................................... 55, 57, 300
NEF (RAW)-bearbetning ......................... 300
Neutral (Ställ in Picture Control) ........... 100
Nätadapter ........................................ 323, 326
O
Objektiv ...................... 24–25, 163, 283, 318
Objektivets fokusring .............. 68, 183, 360
Objektivets monteringsmarkering ...... 360
Objektivfäste ............................................... 69
Objektivlock .............................................. 360
OK-knappen .............................................. 261
Okomprimerad (typ) ................................. 57
Optimal kvalitet (JPEG-komprimering) 57
P
Pappersstorlek (PictBridge) ................... 216
Perspektivkontroll.................................... 307
PictBridge.......................................... 214, 362
Picture Control Utility ............................. 109
Picture Controls ............................... 100, 102
Platsdata............................................ 170, 194
Porträtt (Ställ in Picture Control) .......... 100
L (Manuellt förinställt värde) ........ 82, 90
Programautomatik .................................... 38
R
Radera .................................................. 35, 203
Radera aktuell bild ............................ 35, 203
Radera alla bilder ..................................... 205
Radera valda bilder .................................. 205
Ram (PictBridge) ....................................... 216
Rangordna objekt (Min meny).............. 316
Ratt för utlösarläge ................................ 7, 46
Referensbild för dammbortt. ................ 274
Rengöra bildsensorn ............................... 329
Retuscheringsmeny................................. 287
RGB ..................................................... 191, 240
Rotera hög ................................................. 233
Rutnät i sökaren ....................................... 253
Räta upp ..................................................... 304
Röda ögon-reducering ........................... 125
Röda ögon-reducering med långsam synk
125
S
S (liten) .......................................................... 58
SD-minneskort ........... 19, 22, 272, 363, 364
Selektiv färg ............................................... 309
Sepia (Monokrom) ................................... 294
Serie.................................................... 153, 254
Serietagningsläge .................................. 7, 46
Signal .......................................................... 253
Självutlösare ............................ 7, 46, 48, 252
Skriv ut (DPOF).......................................... 217
n
371
Skriver ut.................................................... 214
Skugga (Vitbalans) ..................................... 82
Skydda fotografier................................... 201
Skylightfilter (Filtereffekter) .................. 295
Skärmtips ................................................... 254
Skärpedjup ................................................... 41
Skärpeplansmarkering .............................. 69
Slutartid .......................................... 39, 40, 42
Slutartidsratt .................................. 39, 40, 42
Slutartidsstyrd automatik ......................... 39
Släpp knapp och använd ratt ............... 269
Smalt AF-område..................................... 177
Snabb serietagning............................... 7, 46
Snabbretuschering ................................. 304
Sommartid .......................................... 27, 276
Spara inställningar .................................. 280
Spara/ladda inställningar ...................... 280
Sparar i NEF (RAW) ..................................... 57
Spegel .................................................. 50, 332
Spotmätning................................................ 75
Spotmätning av vitbalans ........................ 93
Språk (Language) .............................. 26, 277
sRGB ............................................................ 240
Standard (Ställ in Picture Control) ....... 100
Standard i-TTL-blixt för digitala
systemkameror.............................. 119, 124
Standardinställningar .................... 133, 224
Starta utskrift (PictBridge) ............ 216, 219
Stativ ................................................................ 3
Stjärnfilter (Filtereffekter) ...................... 295
Storlek ........................................................... 58
Stort dynamiskt omfång (HDR) ............ 112
Strömbrytare ................................................. 5
Strömkontakt .................................. 323, 326
Ställ in Picture Control ........................... 100
Svartvitt (Monokrom) ............................. 294
Synk på bakre ridå ................................... 125
Synk på främre ridå ................................. 125
Synkterminal............................................. 117
Sökare..................................... 9, 28, 324, 353
Sökarens fokus ................................... 28, 324
Sökarlock ................................................... 159
T
n
372
Ta bort objekt (Min meny)..................... 315
Ta bort objektivet ....................................... 25
Tid................................................................... 44
Tidsstämpel (PictBridge) ........................ 216
Tidszon ................................................. 26, 276
Tidszon och datum ........................... 26, 276
TIFF ................................................................ 55
Tillbehör ..................................................... 323
Tillbehörskontakt ............................ 170, 325
Tillbehörssko ............................................. 116
Tilldela AE-L/AF-L-knapp ........................ 267
Tilldela Fn-knapp ..................................... 263
Tilldela Fn-knapp på fjärrk. .................... 284
Tilldela granskningsknapp..................... 266
Timer .................................................... 48, 156
Tippning ..................................................... 282
Tryck in avtryckaren halvvägs ................. 33
Tryck ned avtryckaren hela vägen ......... 33
Trådlös fjärrkontroll .......................... 44, 325
Trådlös mobiladapter..................... 284, 324
Trådutlösare ................................ 44, 50, 325
TV ................................................................. 222
Tvåknappsåterställning .......................... 133
Typ (Sparar i NEF (RAW)) .......................... 57
Typ D-objektiv ................................. 318, 320
Typ E-objektiv .................................. 318, 320
Typ G-objektiv.................................. 318, 320
Tyst läge ................................................... 7, 46
U
Uppfälld spegel ............................... 7, 46, 50
Upphovsrättsinnehavare ....................... 279
Upplåsningsknapp för
exponeringskompensationsratt ........... 79
Upplåsningsknapp för ISO-känslighetsratt
70
Upplåsningsknapp för slutartidsratt .... 39,
42
Upplösning (HDMI) .................................. 223
USB-kabel .......................................... 211, 214
UTC .............................................. 26, 171, 194
Utlösarläge............................................... 7, 46
Utskriftsbeställning (DPOF) ................... 219
Utskriftsval ................................................. 217
V
Varmfilter (Filtereffekter) ........................ 295
ViewNX 2
................ 56, 109, 208, 211, 240, 277–279
Vinjetteringskontroll ............................... 241
Virtuell horisont ...................... 182, 265, 282
Visning av ISO-tal ..................................... 254
Visning av tagen bild...................... 187, 232
Visningsmapp ........................................... 230
Visningsmeny............................................ 229
Visningszoom............................................ 199
Vitbalans .............................................. 81, 141
Vitbalansgaffling ...................................... 141
Vitbalansgaffling (Automatisk gaffling)......
141, 259
Välj AF-C-prioritet ..................................... 246
Välj AF-S-prioritet ..................................... 246
Välj bildområde ................................... 52, 53
Välj datum ................................ 206, 217, 230
Välj färgtemperatur (Vitbalans) ....... 82, 88
Väntelägestimer ....................... 33, 170, 251
W
WB ......................................................... 81, 141
Å
Återställ..................................... 133, 236, 245
Återställa standardinställningarna...... 133,
224, 236, 245
Ä
Ändra storlek ............................................. 302
Ö
Översiktsdata............................................. 195
n
373
Garantivillkor - Nikons
europeiska servicegaranti
n
374
Bästa Nikon-kund,
Tack för att du har köpt en produkt från Nikon. Om produkten skulle
behöva garantiservice kontaktar du inköpsstället eller en medlem i
vårt auktoriserade servicenätverk i Nikon Europe B.V.:s
försäljningsregion (t.ex. Europa/Ryssland/övriga). Mer information
finns under:
http://www.europe-nikon.com/support
För att undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser
användarhandböckerna innan du kontaktar inköpsstället eller det
auktoriserade servicenätverket.
Nikonprodukten omfattas av en garanti mot tillverkningsfel som gäller
i ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten under
garantitiden visar sig defekt på grund av materialfel eller
tillverkningsfel reparerar vårt auktoriserade servicenätverk i Europe
B.V.:s försäljningsregion produkten utan kostnad för delar och arbete
enligt villkoren nedan. Nikon förbehåller sig rätten att (efter eget
gottfinnande) antingen ersätta eller reparera produkten.
1. Denna garantiservice tillhandahålls endast vid uppvisande av ett
ifyllt garantikort och den ursprungliga fakturan eller inköpskvittot
där datum för inköpet, produkttyp och återförsäljarens namn
anges, tillsammans med produkten. Nikon förbehåller sig rätten att
neka kostnadsfri garantiservice om ovanstående dokument inte
kan uppvisas eller om informationen i dessa är ofullständig eller
oläslig.
2. Garantin omfattar inte:
• nödvändigt underhåll och reparationer eller byten av reservdelar
på grund av normalt slitage.
• ändringar för att uppgradera produkten från dess normala syfte
så som det beskrivs i användarmanualen, utan föregående
skriftligt tillstånd från Nikon.
• transportkostnader och alla risker som kan uppstå vid transport i
direkt eller indirekt samband med utnyttjandet av garantin för
produkten.
• eventuella skador som är resultatet av modifieringar eller
justeringar som har gjorts på produkten, utan föregående
skriftligt medgivande från Nikon, för att uppfylla lokala eller
nationella tekniska standarder som gäller i andra länder än dem
som produkten ursprungligen har utformats och/eller tillverkats
för.
3. Garantin gäller inte vid:
• skada som orsakats av felaktig användning inklusive men inte
begränsat till underlåtenhet att använda produkten för dess
normala syfte eller enligt användarinstruktionerna om rätt
användning och underhåll, och installation eller användning av
produkten som är oförenlig med de säkerhetsstandarder som
gäller i det land där produkten används.
• skada orsakad av olycka inklusive men inte begränsat till
blixtnedslag, vattenskada, brand, felaktig användning eller
försummelse.
• skadegörelse på eller ändring, förvanskning eller borttagning av
modell- eller serienumret på produkten.
• skada som är resultatet av reparationer eller justeringar
genomförda av icke auktoriserade serviceorganisationer eller
personer.
• skada i system som produkten ingår i eller används tillsammans
med.
4. Denna servicegaranti påverkar inte kundens lagstadgade
rättigheter enligt gällande nationella lagar, inte heller kundens
rättighet gentemot återförsäljaren enligt upprättat försäljnings-/
inköpskontrakt.
Obs!: En översikt över alla auktoriserade Nikon Service Stations finns
online via följande länk
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
375
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i
någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner)
utan skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Användarhandbok
Nikon Användarstöd
Besök webbplatsen nedan för att registrera kameran och hålla dig
uppdaterad med den senaste produktinformationen. Här finns svar på
vanliga frågor (FAQ) och du kan kontakta oss för teknisk hjälp.
http://www.europe-nikon.com/support
Tryckt i Europa
SB8L03(1B)
6MB1921B-03
Sv
AMA15547
Sv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising