Nikon | D3400 | Nikon D3400 Užívateľská príručka

Nikon D3400 Užívateľská príručka
Nikon D3400
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
Užívateľská príručka
(so záručným listom)
AMA16611
Vytlačené v Európe
Sk
SB6E01(1N)
6MB3601N-01
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana xi).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Sk
Vaše snímky. Váš svet. Dokonalé
spojenie.
Vitajte v aplikácii SnapBridge — novom súbore služieb od spoločnosti Nikon
na obohatenie vašich zážitkov pri práci so snímkami. Aplikácia SnapBridge
odstraňuje bariéru medzi vaším fotoaparátom a kompatibilným zariadením
smart prostredníctvom kombinácie nízkoenergetickej technológie
Bluetooth® (BLE) a určenej aplikácie. Príbehy, ktoré zachytíte pomocou svojho
fotoaparátu a svojich objektívov Nikon, sa počas snímania automaticky
prenášajú do príslušného zariadenia. Dokonca sa môžu aj bez námahy
odoslať do služieb cloudového úložiska, čo umožní prístup všetkým vašim
zariadeniam. So svojím nadšením sa môžete podeliť kedy chcete a kde
chcete.
Stiahnite si aplikáciu SnapBridge, aby ste mohli hneď začať!
Už teraz môžete využívať širokú paletu výhod po
stiahnutí aplikácie SnapBridge do svojho
zariadenia smart. Táto aplikácia prostredníctvom
niekoľkých jednoduchých krokov pripojí vaše
fotoaparáty Nikon ku kompatibilným
zariadeniam iPhone®, iPad® a/alebo iPod touch®,
alebo ku zariadeniam smart s operačným
systémom Android™. SnapBridge je k dispozícii
bezplatne zo SnapBridge Apple App Store®, na
Google Play™ a na nasledujúcej webovej stránke:
http://snapbridge.nikon.com
Najnovšie informácie o SnapBridge nájdete na
webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu
oblasť (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Vzrušujúce zážitky, ktoré aplikácia SnapBridge pri práci so
snímkami ponúka…
Automatický prenos snímok z fotoaparátu do zariadenia
smart vďaka nepretržitému spojeniu medzi týmito dvomi
zariadeniami — čo uľahčuje online zdieľanie fotografií tak
ako nikdy predtým
Odosielanie fotografií a miniatúr do cloudovej služby
NIKON IMAGE SPACE
Široká škála služieb, ktorá obohacuje váš život pri práci so
snímkami, vrátane:
• Vtlačenie až dvoch dôveryhodných informácií
(napr. autorské práva, poznámky, text a logá) na
snímky
• Automatickej aktualizácie údajov o dátume
a čase a údajov o polohe fotoaparátu
• Prijímania aktualizácií firmvéru fotoaparátu
i
Kompletný návod na používanie vášho fotoaparátu nájdete v Návode na
použitie (0 vi). Aby ste zo svojho fotoaparátu vyťažili maximum,
pozorne si prečítajte túto Užívateľskú príručku a odložte si ju na miesto,
kde si ju môžu prečítať všetci používatelia prístroja.
Symboly a značky
Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú
nasledujúce symboly a značky:
D
Táto ikona označuje výstrahy; informácie, ktoré si treba prečítať pred
používaním fotoaparátu, aby sa predišlo jeho poškodeniu.
A
Táto ikona označuje poznámky; informácie, ktoré si máte prečítať pred
používaním fotoaparátu.
0 Táto ikona označuje odkazy na ďalšie strany v tejto príručke.
Položky ponuky, možnosti a hlásenia zobrazené na monitore fotoaparátu sú
zobrazené tučným písmom.
Nastavenia fotoaparátu
Vysvetlivky v tejto príručke predpokladajú, že sú použité východiskové nastavenia.
Užívatelská podpora Nikon
Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a získajte možnost
mat neustále najnovšie informácie týkajúce sa výrobku. Nájdete na nej odpovede
na casté otázky a môžete nás kontaktovat ohladne technickej podpory.
http://www.europe-nikon.com/support
A Pre vašu bezpečnosť
Pred prvým použitím fotoaparátu si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti
„Pre vašu bezpečnosť“ (0 xi – xiv).
ii
Obsah balenia
Uistite sa, že vám boli s fotoaparátom dodané všetky položky, ktoré sú
uvedené na tejto strane.
Gumený okulár DK-25
(dodáva sa pripojený
k fotoaparátu)
Krytka tela BF-1B
Fotoaparát D3400
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
EN-EL14a (s krytom kontaktov)
Nabíjačka batérií MH-24 (zástrčkový
adaptér sa dodáva v krajinách alebo
regiónoch, kde sa to vyžaduje; tvar
závisí od krajiny predaja)
Remienok AN-DC3
Užívateľská príručka (táto brožúra)
Záručný list (vytlačený na zadnej
strane tejto príručky)
Kupujúci súpravy s objektívom by mali skontrolovať, či balenie obsahuje
aj objektív. Pamäťové karty sa predávajú samostatne (0 84). Fotoaparáty
zakúpené v Japonsku zobrazujú ponuky a hlásenia len v angličtine
a japončine; ostatné jazyky nie sú podporované. Ospravedlňujeme sa za
akékoľvek nepríjemnosti, ktoré môžu z toho vyplývať.
iii
Stručný návod na obsluhu
Podľa týchto krokov vykonajte rýchle spustenie fotoaparátu D3400.
1 Pripevnite remienok fotoaparátu (0 10).
Remienok pripevnite tak, ako je to znázornené. Postup zopakujte aj
pre druhé očko.
2 Nabite batériu (0 10).
3 Vložte batériu a pamäťovú kartu (0 12).
4 Nasaďte objektív (0 15).
5 Zapnite fotoaparát (0 17).
iv
6 Vyberte jazyk a nastavte hodiny (0 17).
Po výbere jazyka budete vyzvaní na pripojenie fotoaparátu
a zariadenia smart. Ak chcete postup ukončiť bez pripojenia, stlačte
tlačidlo G. Podľa pokynov na obrazovke nastavte hodiny.
7 Vytvorte kompozíciu fotografie (0 27).
8 Stlačte tlačidlo spúšte do polovice (0 30).
9 Snímajte (0 31).
v
Návod na použitie
Ak chcete získať viac informácií o používaní vášho fotoaparátu Nikon,
stiahnite si kópiu Návodu na použitie vo formáte pdf z nižšie uvedenej
webovej stránky. Návod na použitie je možné zobraziť pomocou
programu Adobe Reader.
1 V počítači spustite internetový prehliadač a otvorte stránku na
stiahnutie príručiek od spoločnosti Nikon
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Prejdite na stránku požadovaného výrobku a stiahnite si príručku.
A Softvér ViewNX-i a Capture NX-D
ViewNX-i môžete použiť na jemné doladenie vlastností fotografií alebo
kopírovanie snímok do počítača na prezeranie. ViewNX-i je k dispozícii na
stiahnutie z nasledujúcej webovej stránky:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Capture NX-D môžete použiť na jemné doladenie vlastností snímok, ktoré ste
skopírovali do počítača, a na konvertovanie snímok NEF (RAW) do iných
formátov. Capture NX-D je k dispozícii na stiahnutie na:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Túto webovú stránku môžete tiež navštíviť na získanie najnovších informácií
o softvéri Nikon vrátane systémových požiadaviek.
vi
Obsah
Obsah balenia............................................................................................ iii
Pre vašu bezpečnosť................................................................................. xi
Oznamy ...................................................................................................... xv
Bluetooth................................................................................................... xx
Úvod
1
Oboznámenie sa s fotoaparátom ........................................................... 1
Telo fotoaparátu.................................................................................................... 1
Hľadáčik.................................................................................................................... 4
Volič režimov .......................................................................................................... 5
Tlačidlo I (E/#).................................................................................................... 6
Zobrazenie informácií ......................................................................................... 7
Prvé kroky
Pripevnenie remienka fotoaparátu .............................................................
Nabíjanie batérie................................................................................................
Vloženie batérie a pamäťovej karty.............................................................
Pripojenie objektívu..........................................................................................
Nastavenie fotoaparátu...................................................................................
Zaostrenie hľadáčika.........................................................................................
Stav batérie a počet zostávajúcich snímok ..............................................
10
10
10
12
15
17
25
26
vii
Základné fotografovanie a prehrávanie
27
Režimy fotografovania spôsobom „namier a snímaj“ (i a j)....... 27
Prezeranie fotografií .......................................................................................... 35
Odstraňovanie nežiaducich fotografií ........................................................ 37
Záznam videosekvencií.......................................................................... 38
Prezeranie videosekvencií............................................................................... 42
Odstraňovanie nežiaducich videosekvencií ............................................. 44
Režim sprievodcu
45
Sprievodca ................................................................................................ 45
Ponuky režimu sprievodcu ............................................................................. 46
Používanie sprievodcu...................................................................................... 49
Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii
(Režim motívových programov)
51
k Portrait (Portrét)..................................................................................... 51
l Landscape (Krajina) .............................................................................. 51
p Child (Dieťa) ............................................................................................ 51
m Sports (Šport) .......................................................................................... 52
n Close up (Makro) ................................................................................... 52
o Night portrait (Nočný portrét).......................................................... 52
viii
Špeciálne efekty
% Night vision (Nočné videnie)............................................................
S Super vivid (Super živé) ......................................................................
T Pop............................................................................................................
U Photo illustration (Fotografická ilustrácia) ..................................
' Toy camera effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)...............
( Miniature effect (Efekt zmenšeniny) .............................................
3 Selective color (Výberová farba) .....................................................
1 Silhouette (Silueta)...............................................................................
2 High key (Svetlé tóny so zníženým kontrastom) ......................
3 Low key (Tmavé tóny so zvýšeným kontrastom)......................
Možnosti dostupné v živom náhľade .........................................................
Režimy P, S, A a M
Režim P (Programová automatika)..............................................................
Režim S (Clonová automatika)......................................................................
Režim A (Časová automatika)........................................................................
Režim M (Manuálny režim).............................................................................
Korekcia expozície.............................................................................................
Ponuky fotoaparátu
53
53
54
54
54
54
54
54
55
55
55
56
62
63
63
64
65
67
69
Možnosti ponuky ..................................................................................... 70
Používanie ponúk fotoaparátu ..................................................................... 73
ViewNX-i
76
Inštalácia ViewNX-i .................................................................................. 76
Používanie softvéru ViewNX-i ............................................................... 77
Kopírovanie snímok do počítača.................................................................. 77
ix
Technické poznámky
80
Kompatibilné objektívy.......................................................................... 80
Ďalšie príslušenstvo ................................................................................ 82
Starostlivosť o fotoaparát...................................................................... 85
Uskladnenie .......................................................................................................... 85
Čistenie................................................................................................................... 85
Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia ........................... 86
Chybové hlásenia .................................................................................... 90
Technické parametre .............................................................................. 94
Výdrž batérie .......................................................................................... 110
Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti Nikon
v Európe ............................................................................................ 113
x
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto
výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou predstavuje vysoké
riziko usmrtenia alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť
k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť
k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze alebo obsluhy motorového vozidla.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí,
k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo
nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo
zdroj napájania.
Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému
zraneniu.
• Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami. So
zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto
výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú
propán, benzín alebo aerosóly.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru.
xi
• Nepozerajte priamo na slnko ani iný zdroj jasného svetla cez objektív či
fotoaparát.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu zraku.
• Nemierte blesk ani pomocné svetlo AF na vodiča motorového vozidla.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše,
vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa
prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte remienky okolo krku.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky ani sieťové zdroje, ktoré nie sú výslovne určené
na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie, nabíjačky a sieťové
zdroje určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich
umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či
plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného
napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú jednosmerné
napájanie na striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového
zdroja počas búrok.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených
pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzlinám.
UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie
vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko
dostatočne mimo obrazového poľa. Slnečné svetlo sústredené do fotoaparátu, keď sa
slnko nachádza blízko obrazového poľa, by mohlo spôsobiť vznik požiaru.
xii
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové
funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané.
Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti
zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych
zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas
používať.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu ani iných pohyblivých častí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu.
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej
blízkosti.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu
mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na
priamom slnečnom svetle.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
NEBEZPEČENSTVO (Batérie)
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými
kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných
fyzických otrasov.
• Nepokúšajte sa nabíjať nabíjateľné batérie EN-EL14a pomocou nabíjačiek, ktoré
nie sú výslovne určené na tento účel.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo
vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom
čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí.
xiii
VÝSTRAHA (Batérie)
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
V prípade, že dieťa prehltne batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že
namokne.
• Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na
batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie nabíjateľných
batérií EN-EL14a, ak sa nenabijú v priebehu určeného časového intervalu.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo
vznieteniu batérií.
• Pred likvidáciou zaizolujte kontakty batérie páskou.
V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže
dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru. Batérie recyklujte alebo
likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby,
ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.
xiv
Oznamy
• Žiadnu časť príručiek dodávaných s týmto • Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu
výrobkom nie je povolené reprodukovať,
zodpovednosť za akékoľvek škody
prenášať, prepisovať, ukladať v systéme
spôsobené používaním tohto výrobku.
na vyhľadávanie informácií ani prekladať • Aj keď bolo vynaložené maximálne úsilie,
do iného jazyka v akejkoľvek forme ani
aby boli informácie uvedené v týchto
akýmkoľvek spôsobom bez
príručkách presné a úplné, ocenili by sme,
predchádzajúceho písomného súhlasu
ak na prípadné chyby alebo opomenutia
spoločnosti Nikon.
upozorníte miestneho zástupcu
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená
kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické
zvlášť).
parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v týchto príručkách bez
predchádzajúceho upozornenia.
Poznámky pre užívateľov v Európe
POZOR: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol znamená, že
elektrické a elektronické
zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného
odpadu.
Nasledujúce upozornenie
platí len pre používateľov v európskych
krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný
zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného
komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú
zachovávať prírodné zdroje
a predchádzať negatívnym dopadom na
zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré
môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie
odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov zodpovedných
za likvidáciu odpadov.
Tento symbol na batérii
znamená, že batériu je
potrebné odovzdať do
separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie
platí len pre používateľov v európskych
krajinách:
• Všetky batérie, či už označené alebo
neoznačené týmto symbolom, sú určené
na separovaný zber na vhodnom
zbernom mieste. Nevyhadzujte ich do
bežného komunálneho odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov zodpovedných
za likvidáciu odpadov.
xv
Oznam týkajúci sa zákazu kopírovania alebo reprodukovania
Majte na pamäti, že aj prechovávanie materiálov, ktoré boli digitálne skopírované alebo
reprodukované pomocou skenera, digitálneho fotoaparátu alebo iného zariadenia, môže
byť v zmysle zákona trestné.
• Predmety, ktoré zákon zakazuje kopírovať alebo • Upozornenia týkajúce sa niektorých kópií
reprodukovať
a reprodukcií
Nekopírujte ani nereprodukujte
Štát varuje pred kopírovaním
papierové peniaze, mince, cenné papiere,
a reprodukovaním cenných papierov
štátne obligácie ani obligácie miestnej
vydaných súkromnými firmami (akcie,
správy, a to ani v prípade, ak sú takéto
zmenky, šeky, darovacie listiny a pod.),
kópie alebo reprodukcie označené ako
cestovných preukazov alebo kupónových
„Vzorka”.
lístkov, okrem prípadov, keď daná firma
poskytne minimálne potrebné množstvo
Kopírovanie alebo reprodukovanie
kópií na obchodné účely. Taktiež
papierových peňazí, mincí alebo cenných
nekopírujte a nereprodukujte cestovné
papierov, ktoré sú v obehu v inej krajine,
pasy vydané štátom, licencie vydané
je zakázané.
štátnymi agentúrami a súkromnými
Bez predchádzajúceho povolenia štátu je
skupinami, občianske preukazy a lístky,
ako sú legitimácie alebo stravné lístky.
zakázané kopírovať a reprodukovať
nepoužité poštové známky alebo
• Poznámky o dodržiavaní autorských práv
korešpondenčné lístky vydané štátom.
Podľa zákonu o autorských právach
Je zakázané kopírovať a reprodukovať
známky vydané štátom a certifikované
dokumenty určené zákonom.
xvi
nemôžu byť fotografie alebo záznamy
autorsky chránených práv, vytvorené
fotoaparátom, použité bez povolenia
majiteľa autorských práv. Výnimky sa
vťahujú len na osobné použitie, vezmite
však do úvahy, že aj osobné použitie môže
byť obmedzené v prípade fotografií alebo
záznamov z výstav alebo živých
vystúpení.
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Majte na pamäti, že odstránením snímok z pamäťových kariet alebo iných zariadení na
ukladanie údajov alebo ich naformátovaním sa údaje pôvodných snímok nevymažú
úplne. Odstránené súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno
niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok
zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie utajenia takýchto údajov
zodpovedá používateľ.
Pred vyhodením pamäťového zariadenia alebo jeho odovzdaním inej osobe v ňom
vymažte všetky dáta bežným softvérom na vymazávanie alebo naformátujte zariadenie
a potom ho celé zaplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné informácie
(napríklad snímkami prázdnej oblohy). Pri fyzickom ničení pamäťového zariadenia treba
dbať na opatrnosť, aby ste sa neporanili.
Pred likvidáciou fotoaparátu alebo prevodom vlastníctva na inú osobu by ste mali použiť
aj možnosť Reset all settings (Resetovať všetky nastavenia) v ponuke nastavenia
fotoaparátu na odstránenie akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa siete.
AVC Patent Portfolio License
TENTO VÝROBOK JE LICENCOVANÝ POD SÚBOROM PATENTOV AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE, KTORÝ
SPOTREBITEĽA OPRÁVŇUJE VYUŽÍVAŤ HO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY ZAMERANÉ NA (i) KÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO NA (ii) DEKÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ VYTVORIL NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
A/ALEBO ZÍSKAL OD INEJ OPRÁVNENEJ OSOBY PODNIKAJÚCEJ V SÚLADE S LICENCIOU ZAMERANOU NA
POSKYTOVANIE VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC. PRE ŽIADNE INÉ POUŽITIE NIE JE LICENCIA UDELENÁ
ANI Z UVEDENÉHO NEVYPLÝVA. ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C.
NAVŠTÍVTE STRÁNKU http://www.mpegla.com
xvii
Používajte iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon sú skonštruované podľa najprísnejších noriem a obsahujú zložité
elektronické obvody. Iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane
nabíjačiek, akumulátorov, sieťových zdrojov a príslušenstva k blesku) certifikované
spoločnosťou Nikon špecificky na použitie s týmto digitálnym fotoaparátom Nikon bolo
vytvorené a odskúšané tak, aby pracovalo v rámci prevádzkových a bezpečnostných
požiadaviek týchto elektronických obvodov.
Používanie neoriginálneho elektronického príslušenstva (iného ako
značky Nikon) môže poškodiť fotoaparát a spôsobiť stratu záruky od
spoločnosti Nikon. Použitie nabíjateľných lítium-iónových batérií od
iného výrobcu bez holografickej pečate Nikon zobrazenej vpravo môže
narušiť normálne fungovanie fotoaparátu a zapríčiniť prehriatie,
vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérií.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od autorizovaného
miestneho predajcu výrobkov Nikon.
xviii
D Používajte len príslušenstvo značky Nikon
Len príslušenstvo značky Nikon, ktoré je výslovne určené spoločnosťou Nikon na
používanie s týmto digitálnym fotoaparátom, je vyrobené a odskúšané, že
pracuje v rámci jeho prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek. POUŽÍVANIE
PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ NEVYROBILA SPOLOČNOSŤ NIKON, MÔŽE POŠKODIŤ VÁŠ FOTOAPARÁT
A VIESŤ K ZRUŠENIU PLATNOSŤ ZÁRUKY SPOLOČNOSTI NIKON.
A Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred fotografovaním pri dôležitých príležitostiach (napríklad na svadbách alebo
pred zobratím fotoaparátu na cestu) zhotovte skúšobný záber, aby ste sa uistili,
že fotoaparát funguje normálne. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody ani ušlý zisk, ktorý môže byť spôsobený poruchou fotoaparátu.
A Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť snahy spoločnosti Nikon o „celoživotné vzdelávanie“, ktorá je
zameraná na ustavičnú podporu výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich
lokalitách k dispozícii neustále aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe a Afrike: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii a na Strednom východe: http://www.nikon-asia.com/
Na týchto stránkach nájdete najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede
na často kladené otázky a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania
snímok a fotografovania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho
obchodného zástupcu spoločnosti Nikon. Kontaktné informácie nájdete na
nasledujúcej adrese: http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Tento výrobok je riadený predpismi o kontrole vývozu Spojených štátov amerických
(EAR). Povolenie vlády USA sa nevzťahuje na export do iných než nasledujúcich krajín,
ktoré sú v čase písania tohto dokumentu predmetom embarga alebo špeciálnych kontrol:
Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam je predmetom zmeny).
Používanie bezdrôtových zariadení môže byť v niektorých krajinách alebo regiónoch
zakázané. Pred použitím funkcií bezdrôtového príslušenstva tohto výrobku mimo krajiny
zakúpenia kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
xx
Poznámky pre zákazníkov v Európe
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ D3400 rádiového
zariadenia je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Bezpečnosť
Hoci jednou z výhod tohto výrobku je, že umožňuje iným, aby sa voľne pripojili
k bezdrôtovej výmene údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak sa neaktivuje
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovnému:
• Odcudzenie údajov: Zlomyseľné tretie strany môžu zachytiť bezdrôtový prenos s cieľom
ukradnúť používateľské identifikátory, heslá a iné osobné informácie.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a pozmeniť
údaje alebo vykonať iné zlomyseľné úkony. Vezmite do úvahy, že vďaka konštrukčnému
riešeniu bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj
vtedy, keď je aktivované zabezpečenie.
• Nezabezpečené siete: Pripojenie k otvoreným sieťam môže viesť k neoprávnenému
prístupu. Používajte iba zabezpečené siete.
xxi
xxii
Úvod
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Venujte chvíľu oboznámeniu sa s ovládacími prvkami a displejmi
fotoaparátu. Môže byť užitočné, ak si túto časť označíte a vrátite sa k nej
po prečítaní zvyšku príručky.
Telo fotoaparátu
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Tlačidlo záznamu videosekvencií ..... 39
8 Príkazový volič
2 Hlavný vypínač .................................18, 23
9 Volič režimov..............................................5
3 Tlačidlo spúšte..................................30, 31 10 Tlačidlo A/L ....................................... 71
4 Tlačidlo E/N ....................................65, 67 11 Sánky na príslušenstvo
(pre voliteľné blesky)
5 Tlačidlo R (informácie) ................... 7, 26
12 Značka obrazovej roviny (E)
6 Očká na upevnenie remienka
fotoaparátu............................................ 10
7 Reproduktor
D Reproduktor
Nepribližujte sa s reproduktorom k magnetickým zariadeniam. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo spôsobiť ovplyvnenie dát zaznamenaných
v magnetických zariadeniach.
1
2
1
3
4
14
9
5
13
6
10
11
12
1 Pomocné svetlo AF
Kontrolka samospúšte
Kontrolka redukcie efektu
červených očí
2 Vstavaný blesk........................................ 33
3 Tlačidlo M/Y ......................................... 62
4 Mikrofón................................................... 41
5 Kryt konektora
6 Fn tlačidlo................................................. 71
7
8
9 Infračervený prijímač diaľkového
ovládača ML-L3..................................... 84
10 Kontakty procesora
11 Zrkadlo
12 Bajonet objektívu................................... 15
13 Krytka tela.................................... iii, 15, 83
14 Konektor USB .......................................... 77
15 Konektor HDMI
7 Tlačidlo aretácie bajonetu ................... 16
8 Upevňovacia značka ............................. 15
D Zatvorenie krytu konektora
Keď sa konektory nepoužívajú, nasaďte kryt konektora. Cudzie predmety
v konektoroch môžu pôsobiť rušivo pri prenose dát.
2
15
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Gumená očnica
13 Tlačidlo O................................................. 37
2 Okulár hľadáčika ................................ 4, 25 14 Kontrolka prístupu na pamäťovú
kartu......................................................... 31
3 Ovládací prvok dioptrickej
korekcie................................................... 25 15 Poistka krytu priestoru pre
batériu...............................................12, 13
4 Tlačidlo K ............................................... 35
5 Tlačidlo G ........................................... 69 16 Kryt priestoru pre batériu ..............12, 13
6 Tlačidlo X...........................................33, 35 17 Tlačidlo I/E/# ........................................6
7 Tlačidlo W/Q ...................................35, 73 18 Závit na pripojenie statívu
8 Tlačidlo P ....................................................9 19 Monitor.......................................... 7, 27, 35
9 Tlačidlo a .........................................27, 38 20 Poistka proti vypadnutiu batérie pri
otvorených dvierkach....................12, 13
10 Tlačidlo J (OK) ...................................... 73
21 Kryt napájacieho konektora pre
11 Multifunkčný volič ................................. 73
voliteľný napájací konektor
12 Kryt slotu na pamäťovú kartu .......12, 13
3
Hľadáčik
1 Zaostrovacie body ................................. 29
2 Indikátor zaostrenia .............................. 30
3 Indikátor uzamknutia automatickej
expozície (AE)
4 Čas uzávierky .......................................... 66
5 Clona (clonové číslo) ............................. 66
6 Indikátor režimu špeciálnych
efektov .................................................... 53
7 Výstraha takmer vybitej batérie......... 26
8 Počet zostávajúcich snímok................ 26
Počet snímok zostávajúcich do
zaplnenia vyrovnávacej pamäte
Indikátor záznamu vyváženia
bielej farby
Hodnota korekcie expozície................ 67
Hodnota korekcie zábleskovej
expozície
Citlivosť ISO ................................................9
9 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok) .................. 26
10 Indikátor pripravenosti blesku ........... 33
11 Indikátor flexibilnej programovej
automatiky
12 Indikátor expozície ................................ 66
Zobrazenie korekcie expozície ........... 67
Elektronický diaľkomer
13 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície....................................................9
14 Indikátor korekcie expozície ............... 67
15 Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO
16 Varovný indikátor .................................. 90
Poznámka: Zobrazenie znázornené so všetkými indikátormi rozsvietenými
slúži na ilustračné účely.
4
Volič režimov
Fotoaparát ponúka výber z nasledujúcich režimov snímania a režim
g:
Režimy P, S, A a M
• P—Programová automatika (0 62, 63)
• S—Clonová automatika (0 62, 63)
• A—Časová automatika (0 62, 64)
• M—Manuálny režim (0 62, 65)
Režimy špeciálnych efektov
(0 53)
Režim g (0 45)
Automatické režimy
• i Automatika (0 27)
• j Automatika (vypnutý blesk) (0 27)
Režimy motívových programov
• k Portrét (0 51)
• l Krajina (0 51)
• p Dieťa (0 51)
• m Šport (0 52)
• n Makro (0 52)
• o Nočný portrét (0 52)
5
Tlačidlo I (E/#)
Ak chcete vybrať spôsob spúšťania uzávierky
(režim snímania), stlačte tlačidlo I (E/#),
potom pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte J.
Tlačidlo I (E/#)
Režim
8
I
J
E
"
#
6
Popis
Single frame (Jednotlivá snímka): Po každom stlačení tlačidla spúšte
fotoaparát zhotoví jednu fotografiu.
Continuous (Sériové snímanie): Fotoaparát zhotovuje fotografie počas
stlačeného tlačidla spúšte.
Quiet shutter release (Tiché snímanie): Tak ako pri jednotlivej snímke, okrem
toho, že je znížený hluk fotoaparátu.
Self-timer (Samospúšť): Umožňuje zhotovovanie snímok pomocou
samospúšte. Časovač sa spustí po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol
a uzávierka sa spustí približne po 10 sekundách.
Delayed remote (ML-L3) (Oneskorené diaľkové ovládanie (ML-L3)): Uzávierka sa
spustí 2 s po stlačení tlačidla spúšte na voliteľnom diaľkovom ovládači
ML-L3.
Quick-response remote (ML-L3) (Okamžité diaľkové ovládanie (ML-L3)): Uzávierka sa
spustí po stlačení tlačidla spúšte na voliteľnom diaľkovom ovládači
ML-L3.
Zobrazenie informácií
Zobrazenie nastavení: Zobrazenie informácií
možno zobraziť stlačením tlačidla R.
Tlačidlo R
1 Režim snímania
i automatika/
j automatika (vypnutý blesk).... 27
Režimy motívových
programov.................................... 51
Režim špeciálnych efektov ........... 53
Režimy P, S, A a M............................. 62
4 Indikátor ovládania vinetácie ............. 70
2 Indikátor pripojenia Eye-Fi .................. 71
8 Režim snímania .........................................6
3 Indikátor pripojenia pomocou
Bluetooth................................................ 19
Režim V lietadle...................................... 71
9 Indikátor zvukového znamenia.......... 71
5 Indikátor pečiatky s dátumom............ 71
6 Indikátor stabilizácie obrazu ............... 70
7 Indikátor riadenia záblesku
Indikátor korekcie zábleskovej
expozície pre voliteľné blesky
7
10 Clona (clonové číslo) ............................. 66 16 Počet zostávajúcich snímok ................ 26
Zobrazenie clony ................................... 66
Indikátor záznamu vyváženia
bielej farby
11 Čas uzávierky .......................................... 66
Zobrazenie času uzávierky .................. 66 17 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok) .................. 26
12 Indikátor uzamknutia automatickej
expozície (AE)
18 Indikátor expozície ................................ 66
Indikátor korekcie expozície ............... 67
13 Indikátor režimu činnosti AF..................9
Zaostrovací bod...................................... 29 19 Ikona pomocníka ................................... 90
14 Indikátor batérie .................................... 26
15 Citlivosť ISO ................................................9
Zobrazenie citlivosti ISO
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO
Poznámka: Zobrazenie znázornené so všetkými indikátormi rozsvietenými
slúži na ilustračné účely.
A Vypnutie monitora
Ak chcete zrušiť zobrazenie informácií o snímaní na monitore, stlačte tlačidlo R
alebo stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Monitor sa automaticky vypne, ak sa
v priebehu približne 8 sekúnd nevykoná žiadny úkon (možnosť Auto off timers
(Časové spínače automatického vypínania) v ponuke nastavenia sa dá použiť
na výber toho, ako dlho zostane monitor zapnutý).
8
Zmena nastavení: Ak chcete zmeniť nastavenia
v spodnej časti zobrazenia, stlačte tlačidlo P,
potom zvýraznite položky pomocou
multifunkčného voliča a stlačením J zobrazte
možnosti zvýraznenej položky. Nastavenia
môžete zmeniť aj stlačením tlačidla P počas
živého náhľadu.
1
2
3
4
Vyváženie bielej farby
Tlačidlo P
Upravenie nastavení pre rôzne typy osvetlenia.
Veľkosť snímky
Vyberte veľkosť pre nové fotografie.
Kvalita snímky
Vyberte formát súboru a kompresný pomer.
Funkcia Active
D-Lighting
Zábleskový režim
Zlepší úroveň detailov na svetlých a tmavých
miestach za vysokokontrastných podmienok.
Vyberte zábleskový režim.
5
6 Citlivosť ISO
7 Korekcia expozície
8 Korekcia zábleskovej
Ovládanie citlivosti fotoaparátu na svetlo.
Upravenie expozície z hodnoty nameranej
fotoaparátom, čím sa celé obrazové pole zosvetlí
alebo stmaví.
Prispôsobte intenzitu záblesku.
expozície
9 Nastaviť Picture Control Picture Control určujú spôsob spracovania nových
10 Meranie
11 Režim činnosti AF
12 Režim zaostrovania
fotografií. Vyberte Picture Control podľa typu scény
alebo vášho tvorivého zámeru.
Vyberte spôsob, akým bude fotoaparát merať
expozíciu.
Vyberte spôsob voľby zaostrovacieho poľa.
Zvoľte spôsob zaostrovania fotoaparátu.
9
Prvé kroky
Pripevnenie remienka fotoaparátu
Remienok pevne pripevnite k dvom očkám na fotoaparáte.
Nabíjanie batérie
Ak je zástrčkový adaptér súčasťou balenia, nadvihnite sieťovú zástrčku
a pripojte zástrčkový adaptér tak, ako je to uvedené vľavo dole, pričom
sa uistite, že je zástrčka úplne zasunutá. Vložte batériu a pripojte
nabíjačku. Vybitá batéria sa nabije úplne približne za hodinu a 50 minút.
Nabíjanie batérie
Nabíjanie dokončené
D
Počas nabíjania
Počas nabíjania nehýbte nabíjačkou a nedotýkajte sa batérie. Nedodržanie tohto
pokynu môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok, že nabíjačka
ukáže dokončenie nabíjania, aj keď je batéria nabitá len čiastočne. Ak chcete
znova spustiť nabíjanie, vyberte batériu a znova ju vložte.
10
D Nabíjanie batérie
Prečítajte si a dodržiavajte výstrahy a upozornenia uvedené na stranách xi – xiv
a 86 – 89 tejto príručky. Batériu nabíjajte vo vnútornom prostredí pri teplote okolia
5 °C – 35 °C. Batériu nepoužívajte pri teplote okolia nižšej ako 0 °C ani vyššej ako
40 °C; nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu batérie alebo
zníženiu jej výkonu. Kapacita môže klesnúť a doba nabíjania sa môže predĺžiť pri
teplotách batérie od 0 °C do 15 °C a od 45 °C do 60 °C. Batéria sa nebude nabíjať,
ak je jej teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 60 °C. Ak kontrolka CHARGE rýchlo
bliká (približne osemkrát za sekundu) počas nabíjania, skontrolujte, či je teplota
v správnom rozsahu, a potom odpojte nabíjačku a vyberte a znova vložte
batériu. Ak problém pretrváva, ihneď ich prestaňte používať a odneste batériu aj
nabíjačku predajcovi alebo do autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
Neskratujte kontakty nabíjačky. Nedodržanie tohto bezpečnostného pokynu
môže spôsobiť prehriatie a poškodenie nabíjačky.
Nabíjačku používajte len s kompatibilnými batériami. Ak nabíjačku nepoužívate,
odpojte ju od elektrickej zásuvky.
11
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Pred vložením alebo vybratím batérie alebo pamäťových kariet sa
uistite, že je hlavný vypínač v polohe OFF (VYP.). Vložte batériu podľa
obrázka, pričom pomocou batérie udržujte oranžovú poistku proti
vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach potlačenú do strany.
Poistka zaistí batériu na mieste po jej úplnom zasunutí.
Poistka proti vypadnutiu
batérie pri otvorených
dvierkach
Držte pamäťovú kartu obrátenú podľa obrázka a zasuňte ju, až kým
nezapadne na miesto.
A Batéria hodín
Hodiny fotoaparátu sú napájané z nezávislého, nabíjateľného zdroja energie,
ktorý sa nabíja podľa potreby, keď je vložená hlavná batéria. Tri dni nabíjania
stačia na napájanie hodín približne na jeden mesiac. Ak sa po zapnutí
fotoaparátu zobrazí varovné hlásenie, že hodiny nie sú nastavené, batéria hodín
je vybitá a hodiny sa resetovali. Na hodinách nastavte správny čas a dátum.
12
❚❚ Vyberanie batérie a pamäťových kariet
Vyberanie batérie
Ak chcete vybrať batériu, vypnite fotoaparát
a otvorte kryt priestoru pre batériu. Batériu
uvoľnite stlačením poistky proti vypadnutiu
batérie pri otvorených dvierkach v smere šípky
a potom batériu vytiahnite rukou.
Vyberanie pamäťových kariet
Po overení, že kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu nesvieti, vypnite fotoaparát,
otvorte kryt slotu na pamäťovú kartu
a potlačením karty ju vysuňte (q). Pamäťovú
kartu môžete potom vybrať rukou (w).
A Formátovanie pamäťových kariet
Ak idete pamäťovú kartu použiť prvýkrát vo
fotoaparáte alebo karta bola naformátovaná
v inom zariadení, zvoľte Format memory card
(Formátovať pamäťovú kartu) v ponuke
nastavenia a podľa pokynov na obrazovke
naformátujte kartu (0 71). Vezmite do úvahy, že
týmto sa natrvalo odstránia všetky údaje, ktoré môže
karta obsahovať. Pred formátovaním pamäťovej
karty z nej skopírujte do počítača všetky fotografie a ostatné údaje, ktoré chcete
zachovať.
13
D Pamäťové karty
• Pamäťové karty môžu byť po používaní horúce. Pamäťové karty vyberajte
z fotoaparátu opatrne.
• Počas formátovania pamäťovej karty alebo zápisu, odstraňovania či
kopírovania údajov do počítača nevyberajte pamäťovú kartu z fotoaparátu,
nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie.
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie
fotoaparátu alebo pamäťovej karty.
• Nedotýkajte sa kontaktov pamäťovej karty prstami ani kovovými predmetmi.
• Neohýbajte ju, dávajte pozor, aby vám nespadla a nevystavujte ju silným
fyzickým otrasom.
• Na puzdro pamäťovej karty nepôsobte nadmernou silou. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poškodenie pamäťovej karty.
• Pamäťovú kartu nevystavujte vode, teplu, vysokej vlhkosti ani priamemu
slnečnému svetlu.
• Pamäťové karty neformátujte v počítači.
14
Pripojenie objektívu
Po odstránení objektívu alebo krytky tela je potrebné dávať pozor, aby
do fotoaparátu nevnikol prach.
Odstráňte krytku tela
fotoaparátu
Odstráňte zadný kryt
objektívu
Upevňovacia značka (fotoaparát)
Zarovnajte upevňovacie
značky
Upevňovacia značka (objektív)
Otáčajte objektív tak, ako je to znázornené dovtedy, kým nezacvakne na miesto.
Pred zhotovovaním snímok nezabudnite odstrániť kryt objektívu.
15
A Odpojenie objektívu
Pred odpojením alebo výmenou objektívu sa
uistite, že je fotoaparát vypnutý. Ak chcete odpojiť
objektív, podržte stlačené tlačidlo aretácie
bajonetu (q) a zároveň otáčajte objektív v smere
hodinových ručičiek (w). Po odpojení objektívu
nasaďte späť kryty objektívu a krytku tela
fotoaparátu.
A Objektívy s tlačidlom tubusu zasúvateľného objektívu
Pred použitím fotoaparátu odistite a vysuňte objektív. Pri podržaní stlačeného
tlačidla tubusu zasúvateľného objektívu (q) otočte krúžok zoomu tak, ako je to
znázornené (w).
Tlačidlo tubusu zasúvateľného objektívu
Snímky sa nedajú zhotovovať, keď je objektív
zasunutý; ak sa zobrazí chybové hlásenie
v dôsledku zapnutia fotoaparátu so zasunutým
objektívom, otáčajte krúžok zoomu dovtedy, kým
sa toto hlásenie neprestane zobrazovať.
A Zasúvanie objektívov s tlačidlom tubusu zasúvateľného objektívu
Ak chcete zasunúť objektív, keď sa fotoaparát
nepoužíva, podržte stlačené tlačidlo tubusu
zasúvateľného objektívu (q) a otočte krúžok
zoomu do polohy „L“ (zaistené) tak, ako je to
znázornené (w). Objektív zasuňte pred jeho
odpojením od fotoaparátu, pričom dávajte pozor,
aby ste nestlačili tlačidlo tubusu zasúvateľného
objektívu pri pripájaní alebo odpájaní objektívu.
16
Nastavenie fotoaparátu
❚❚ Nastavenie pomocou smartfónu alebo tabletu
Pred ďalším postupom skontrolujte fotoaparát, aby ste sa
uistili, že je batéria úplne nabitá a že na pamäťovej karte je
k dispozícii dostatok miesta. Na svojom smartfóne alebo
tablete (pod „zariadenie smart“) nainštalujte aplikáciu
SnapBridge podľa popisu vnútri predného krytu a zapnite
Bluetooth. Vezmite do úvahy, že skutočné pripojenie k fotoaparátu sa
vykoná pomocou aplikácie SnapBridge; nepoužívajte nastavenia
Bluetooth v aplikácii nastavení vo svojom zariadení smart. Pokyny, ktoré
nasledujú, sa týkajú verzie 2.0 aplikácie SnapBridge. Informácie
o najnovšej verzii nájdete v súbore SnapBridge Sprievodca pripojením
(pdf), ktorý je k dispozícii na stiahnutie z nasledujúcej webovej stránky:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
17
Skutočné zobrazenia fotoaparátu a zariadenia smart sa môžu líšiť od
tých, ktoré sú uvedené nižšie.
1 Fotoaparát: Zapnite fotoaparát. Zobrazí sa
dialógové okno na výber jazyka.
Pomocou multifunkčného voliča a tlačidla J sa môžete pohybovať
v ponukách.
Hlavný vypínač
1 Nahor
Tlačidlo J (voľba)
4 Doľava
2 Doprava
3 Nadol
Multifunkčný volič
Stlačením 1 a 3 zvýraznite jazyk a stlačením J ho zvoľte. Jazyk je
možné kedykoľvek zmeniť pomocou možnosti Language (Jazyk)
v ponuke nastavenia.
18
2 Fotoaparát: Keď sa zobrazí dialógové okno
uvedené vpravo, stlačte J. Ak sa
dialógové okno uvedené vpravo
nezobrazí, alebo v prípade, že chcete
znova nakonfigurovať fotoaparát,
zvýraznite Connect to smart device
(Pripojiť k zariadeniu smart) v ponuke
nastavenia a stlačte J. Ak nechcete použiť zariadenie smart na
konfiguráciu fotoaparátu, nastavte hodiny manuálne (0 24).
3 Fotoaparát/zariadenie smart: Spustite párovanie.
Fotoaparát bude čakať na pripojenie; spustite aplikáciu SnapBridge
v zariadení smart a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste
mohli klepnúť na názov fotoaparátu, s ktorým chcete vykonať
spárovanie.
4 Fotoaparát: Skontrolujte, či fotoaparát
zobrazuje hlásenie zobrazené vpravo
a pripravte si zariadenie smart.
5 Zariadenie smart: Spustite aplikáciu
SnapBridge a klepnite na Pair with
camera (Spárovať s fotoaparátom). Ak
sa zobrazí výzva na výber fotoaparátu,
klepnite na názov fotoaparátu.
19
6 Zariadenie smart: V dialógovom okne „Pair
with camera (Spárovať s fotoaparátom)“
klepnite na názov fotoaparátu.
Používateľom, ktorí párujú fotoaparát so
zariadením so systémom iOS prvýkrát, sa
najskôr zobrazia pokyny na párovanie.
Po prečítaní pokynov sa posuňte do
spodnej časti zobrazenia a klepnite na
Understood (Rozumiem). Ak ste
následne vyzvaní, aby ste vybrali
príslušenstvo, znovu klepnite na názov
fotoaparátu (pred zobrazením názvu fotoaparátu sa môže
vyskytnúť určité oneskorenie).
7 Fotoaparát/zariadenie smart: Skontrolujte, či fotoaparát a zariadenie
smart zobrazujú rovnaké šesťciferné číslo. Niektoré verzie systému
iOS nemusia zobrazovať číslo. Ak sa nezobrazí žiadne číslo,
pokračujte krokom 8.
20
8 Fotoaparát/zariadenie smart: Na fotoaparáte stlačte J a na zariadení
smart klepnite na PAIR (SPÁROVAŤ) (zobrazenie sa líši podľa
zariadenia a operačného systému).
9 Fotoaparát/zariadenie smart: Dokončite párovanie.
• Fotoaparát: Keď sa zobrazí hlásenie vpravo,
stlačte J.
• Zariadenie smart: Keď sa zobrazí hlásenie
vpravo, klepnite na OK.
21
10 Fotoaparát: Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite
nastavenie.
• Aby mohol fotoaparát pridávať k fotografiám údaje o polohe, zvoľte Yes
(Áno) ako odpoveď na otázku „Download location data from smart
device? (Stiahnuť údaje o polohe z inteligentného zariadenia?)“
a potom aktivujte služby vyhľadávania polohy na zariadení smart
a na záložke aplikácie SnapBridge aktivujte Auto link options
(Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize location
data (Synchronizovať údaje o polohe).
• Ak chcete synchronizovať hodiny fotoaparátu s časom poskytovaným zariadením
smart, zvoľte Yes (Áno) ako odpoveď na otázku „Sync clock with
smart device? (Synchronizovať hodiny so zariadením smart?)“
a potom aktivujte na záložke aplikácie SnapBridge Auto link
options (Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize
clocks (Synchronizovať hodiny).
Zariadenie smart a fotoaparát sú teraz pripojené. Všetky snímky, ktoré
zhotovíte s fotoaparátom, sa automaticky odošlú do zariadenia smart.
22
❚❚ Nastavenie z ponúk fotoaparátu
Hodiny fotoaparátu sa dajú nastaviť manuálne.
1 Zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa dialógové okno na voľbu jazyka.
Pomocou multifunkčného voliča a tlačidla J sa môžete pohybovať
v ponukách.
Hlavný vypínač
1 Nahor
Tlačidlo J (voľba)
4 Doľava
2 Doprava
3 Nadol
Multifunkčný volič
Stlačením 1 a 3 zvýraznite jazyk a stlačením J ho zvoľte. Jazyk je
možné kedykoľvek zmeniť pomocou možnosti Language (Jazyk)
v ponuke nastavenia.
23
2 Stlačte G, keď sa zobrazí dialógové
okno uvedené vpravo.
Tlačidlo G
3 Nastavte hodiny fotoaparátu.
Na nastavenie hodín fotoaparátu použite multifunkčný volič
a tlačidlo J.
q
w
Voľba časového pásma
e
Voľba formátu dátumu
r
Voľba možnosti letného času
Nastavenie času a dátumu (vezmite do
úvahy, že tento fotoaparát používa
hodiny s 24-hodinovým formátom)
Hodiny sa dajú nastaviť kedykoľvek pomocou možnosti Time zone
and date (Časové pásmo a dátum) > Date and time (Dátum a čas)
v ponuke nastavenia.
24
Zaostrenie hľadáčika
Po odstránení krytu objektívu
otáčajte ovládací prvok
dioptrickej korekcie dovtedy, kým
nebudú zaostrovacie body
zaostrené. Pri obsluhe
ovládacieho prvku s okom na
hľadáčiku je potrebné dávať
pozor, aby ste si prstom alebo nechtom neporanili oko.
Zaostrovacie
body
Zobrazenie v hľadáčiku nie je
zaostrené
Zobrazenie v hľadáčiku je
zaostrené
Fotoaparát je teraz pripravený na použitie. Ďalšie informácie o snímaní
fotografií nájdete na strane 27.
25
Stav batérie a počet zostávajúcich snímok
Stlačte tlačidlo R a skontrolujte stav batérie a počet zostávajúcich
snímok v zobrazení informácií.
Stav batérie
Tlačidlo R
Počet zostávajúcich snímok
Stav batérie
Ak je batéria takmer vybitá, výstraha sa zobrazí aj v hľadáčiku. Ak sa
zobrazenie informácií po stlačení tlačidla R neobjaví, znamená to, že
batéria je úplne vybitá a musí sa nabiť.
Zobrazenie
informácií
L
K
Hľadáčik
Popis
—
—
Batéria je úplne nabitá.
Batéria je čiastočne vybitá.
Batéria je takmer vybitá. Pripravte si úplne
nabitú náhradnú batériu alebo sa pripravte na
nabíjanie batérie.
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
Batéria je úplne vybitá. Nabite batériu.
Počet zostávajúcich snímok
Hodnoty nad 1 000 sa zobrazia v tisícoch, vyznačené písmenom „k“.
26
Základné fotografovanie a prehrávanie
Režimy fotografovania spôsobom „namier
a snímaj“ (i a j)
V tejto časti je popísaný spôsob zhotovovania
fotografií v režimoch i a j. i a j sú automatické
režimy spôsobu „namier a snímaj“, v ktorých väčšinu
nastavení vykonáva fotoaparát podľa podmienok
snímania; jediný rozdiel medzi týmito dvoma
režimami je ten, že v režime j sa neodpáli blesk.
1 Otočte volič režimov do
Volič režimov
polohy i alebo j.
Kompozíciu fotografií je možné vytvoriť
v hľadáčiku alebo na monitore (živý
náhľad). Ak chcete spustiť živý náhľad,
stlačte tlačidlo a.
Tlačidlo a
Vytváranie kompozície
snímok v hľadáčiku
Vytváranie kompozície
snímok na monitore (živý
náhľad)
27
2 Pripravte fotoaparát.
Fotografovanie pomocou hľadáčika: Pri vytváraní kompozície fotografií
v hľadáčiku uchopte pravou rukou grip fotoaparátu a ľavou rukou
zároveň podopierajte telo fotoaparátu alebo objektív. Lakte pritlačte
na bočné strany hrude.
Živý náhľad: Pri vytváraní kompozície fotografií na monitore uchopte
pravou rukou grip fotoaparátu a ľavou rukou podopierajte objektív.
A Vytváranie kompozície fotografií s orientáciou na výšku (portrét)
Pri vytváraní kompozície fotografií s orientáciou na výšku (portrét) uchopte
fotoaparát tak, ako je to zobrazené nižšie.
Vytváranie kompozície fotografií
v hľadáčiku
28
Vytváranie kompozície fotografií na
monitore
3 Vytvorte kompozíciu fotografie.
Fotografovanie pomocou hľadáčika: Vytvorte
kompozíciu fotografie v hľadáčiku
s hlavným objektom umiestneným
minimálne v jednom z 11 zaostrovacích
bodov.
Zaostrovací bod
Živý náhľad: Pri východiskových
nastaveniach fotoaparát automaticky
rozpozná tváre a zvolí zaostrovací bod. Ak
nedôjde k rozpoznaniu žiadnej tváre,
fotoaparát zaostrí na objekty blízko stredu
obrazového poľa.
Zaostrovací bod
A Používanie objektívu so zoomom
Pred zaostrením otočením krúžka zoomu nastavte
ohniskovú vzdialenosť a vytvorte kompozíciu
fotografie. Pomocou krúžku zoomu si priblížite
objekt tak, aby vyplnil väčší priestor obrazového
poľa, alebo ho oddialite tak, aby sa na konečnej
fotografii zväčšila viditeľná oblasť (väčšiu
ohniskovú vzdialenosť na stupnici ohniskových
vzdialeností vyberte na priblíženie, kratšiu
ohniskovú vzdialenosť na oddialenie).
Priblíženie
Krúžok
zoomu
Oddialenie
29
4 Stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
Fotografovanie pomocou hľadáčika:
Stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostrite (ak je
snímaný objekt slabo
osvetlený, môže sa vysunúť
Indikátor zaostrenia
blesk a rozsvietiť pomocné
svetlo AF). Keď je proces
zaostrovania dokončený, ozve sa zvukové znamenie (nemusí sa
ozvať, ak sa objekt pohybuje) a v hľadáčiku sa zobrazí indikátor
zaostrenia (I).
Indikátor zaostrenia
I
I
(bliká)
Popis
Objekt je zaostrený.
Fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou automatického
zaostrovania. Pozrite si stranu 91.
Živý náhľad: Zaostrovací bod bliká zelenou
farbou, pokiaľ fotoaparát zaostruje. Ak
fotoaparát dokáže zaostriť, zaostrovací
bod sa zobrazí nazeleno; v opačnom
prípade bude zaostrovací bod blikať
načerveno.
30
5 Snímajte.
Plynulým stlačením tlačidla
spúšte úplne nadol zhotovte
fotografiu. Rozsvieti sa
kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu a na monitore
sa na pár sekúnd zobrazí
zhotovená fotografia. Kým
nezhasne kontrolka prístupu
a kým sa nedokončí
zaznamenávanie, nevysúvajte
pamäťovú kartu a nevyberajte
ani neodpájajte zdroj energie.
Kontrolka prístupu na pamäťovú kartu
Ak chcete živý náhľad ukončiť, stlačte
tlačidlo a.
A Tlačidlo spúšte
Fotoaparát je vybavený dvojpolohovým tlačidlom spúšte. Pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice fotoaparát zaostrí. Ak chcete zhotoviť fotografiu, stlačte
tlačidlo spúšte úplne nadol.
Zaostrenie: stlačte do
polovice
Snímanie: stlačte úplne
nadol
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa ukončí aj prehrávanie a pripraví sa
fotoaparát na okamžité použitie.
31
A Automatický výber motívov (Automatický volič motívov)
Ak sa živý náhľad zvolí v režime i alebo j,
fotoaparát automaticky analyzuje objekt a zvolí
vhodný režim snímania, keď sa tlačidlo spúšte
stlačí do polovice na zaostrenie pomocou
automatického zaostrovania. Zvolený režim sa
zobrazí na monitore.
c
d
e
f
Z
Portrét
Krajina
Makro
Nočný portrét
Automatika
Automatika
b
(vypnutý blesk)
Objekty s tvárami ľudí
Krajiny a panorámy miest
Objekty v blízkosti fotoaparátu
Objekty s tvárami na tmavom pozadí
Objekty vhodné pre režim i alebo j, alebo také, ktoré
nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií
A Časový spínač pohotovostného režimu (fotografovanie pomocou hľadáčika)
Hľadáčik a zobrazenie informácií sa vypnú, ak sa v priebehu
približne ôsmich sekúnd nevykoná žiadny úkon, čím sa zníži
spotreba energie batérie. Ak chcete zobrazenie obnoviť, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice. Dĺžku času pred automatickým
uplynutím intervalu časového spínača pohotovostného režimu je
možné zvoliť pomocou možnosti Auto off timers (Časové spínače
automatického vypínania) v ponuke nastavenia (0 71).
Vypnuté expozimetre
Zapnuté expozimetre
A Zobrazenie odpočítavania (živý náhľad)
Odpočítavanie sa zobrazí 30 sekúnd pred automatickým ukončením živého
náhľadu (farba časovača sa zmení na červenú 5 s pred uplynutím intervalu
časového spínača automatického vypínania (Auto off timers (Časové spínače
automatického vypínania); 0 71) alebo v prípade, že sa živý náhľad musí
ukončiť kvôli ochrane vnútorných obvodov). V závislosti od podmienok
snímania sa môže časovač zobraziť bezprostredne po voľbe živého náhľadu.
32
A Vstavaný blesk
Ak sa na správnu expozíciu vyžaduje dodatočné
osvetlenie v režime i, vstavaný blesk sa
automaticky vysunie, keď sa tlačidlo spúšte stlačí
do polovice. Ak je blesk vysunutý, fotografie je
možné zhotovovať len vtedy, keď je zobrazený
indikátor pripravenosti blesku (M). Ak indikátor
pripravenosti blesku nie je zobrazený, znamená
to, že blesk sa nabíja. Uvoľnite na chvíľu tlačidlo
spúšte a skúste znova.
Keď sa blesk nepoužíva, vráťte ho do sklopenej
polohy jemným zatlačením nadol, až kým
nezaklapne.
A Kontrola priblíženia živého náhľadu
Ak chcete zväčšiť zobrazenie na monitore až do približne 8,3× kvôli presnému
zaostreniu, stlačte tlačidlo X. Pokiaľ je pohľad cez objektív priblížený, v pravom
dolnom rohu displeja sa bude zobrazovať navigačné okno v sivom rámčeku.
Pomocou multifunkčného voliča sa môžete posúvať po častiach obrazového
poľa, ktoré nie sú na monitore viditeľné, alebo stlačením W (Q) zobrazenie
oddiaľte.
Tlačidlo X
Navigačné okno
33
A Snímanie so živým náhľadom
Hoci to na finálnej snímke nebude viditeľné, na monitore sa môžu objaviť
potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a svetlé body, zatiaľ čo sa v niektorých
častiach s blikajúcimi tabuľami a inými zdrojmi prerušovaného svetla môžu
objaviť jasné oblasti alebo pásy, alebo sa môžu objaviť v prípade, že je snímaný
objekt nakrátko osvetlený prerušovaným alebo iným jasným, krátkodobým
zdrojom svetla. Okrem toho sa môže vyskytnúť skreslenie pri pohybujúcich sa
objektoch, a to najmä v prípade, keď sa fotoaparátom otáča (panorámuje)
v horizontálnom smere alebo sa v horizontálnom smere vysokou rýchlosťou
pohybuje objekt v rámci obrazového poľa. Blikanie a prúžkovanie viditeľné na
monitore pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami sa dá
redukovať pomocou možnosti Flicker reduction (Potlačenie rušenia) (0 71),
aj keď pri niektorých časoch uzávierky môžu byť ešte aj potom na finálnej
fotografii viditeľné. Nikdy nemierte fotoaparátom na slnko ani iné silné zdroje
svetla. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu vnútorných
obvodov fotoaparátu. Živý náhľad sa ukončí automaticky, ak sa volič režimov
otočí do polohy g, alebo sa volič režimov otočí z polohy g na iné
nastavenie.
Aby sa zabránilo prenikaniu svetla cez hľadáčik a jeho zobrazeniu na fotografii
alebo zasahovaniu do expozície, odporúčame, aby ste pred zhotovovaním
snímok bez priloženia oka k hľadáčiku zakryli hľadáčik rukou alebo iným
predmetom, ako je napríklad voliteľný kryt okulára hľadáčika.
34
Prezeranie fotografií
Stlačením K sa zobrazí snímka na monitore.
Tlačidlo K
Stlačením 4 alebo 2 zobrazíte ďalšie snímky.
❚❚ Zobrazenie miniatúr
Ak chcete zobraziť snímky vo forme „indexov“
so štyrmi, deviatimi alebo 72 snímkami
(zobrazenie miniatúr), stlačte tlačidlo W (Q).
Pomocou multifunkčného voliča alebo
príkazového voliča zvýraznite snímky
a stlačením tlačidla J zobrazte zvýraznenú
snímku na celej obrazovke. Stlačením tlačidla
Tlačidlo W (Q)
X zmenšíte počet zobrazených snímok.
35
❚❚ Prehrávanie podľa kalendára
Ak chcete zobraziť snímky zhotovené v rámci Zoznam dátumov
zvoleného dátumu (zobrazenie kalendára),
stlačte tlačidlo W (Q), keď je zobrazených
72 snímok. Stláčaním tlačidla W (Q) môžete
prepínať medzi zoznamom dátumov
a zoznamom miniatúr v rámci zvoleného
dátumu. Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite dátumy v zozname dátumov alebo
zvýraznite snímky v zozname miniatúr.
Zoznam miniatúr
Stlačením X, keď sa kurzor nachádza
v zozname dátumov, sa vrátite do
72-snímkového zobrazenia.
36
Odstraňovanie nežiaducich fotografií
Ak chcete odstrániť fotografiu aktuálne zobrazenú na monitore, stlačte
tlačidlo O. Majte na pamäti, že odstránené fotografie sa nedajú obnoviť.
1 Zobrazte fotografiu.
Zobrazte fotografiu, ktorú chcete
odstrániť.
Tlačidlo K
2 Odstráňte fotografiu.
Stlačte tlačidlo O. Zobrazí sa dialógové
okno s potvrdením; opätovným stlačením
tlačidla O odstráňte snímku a vráťte sa do
režimu prehrávania.
Tlačidlo O
37
Záznam videosekvencií
Videosekvencie sa dajú zaznamenávať v režime živého náhľadu.
1 Stlačte tlačidlo a.
Na monitore sa zobrazí pohľad cez
objektív.
D Ikona 0
Ikona 0 naznačuje, že videosekvencie sa
nedajú zaznamenávať.
Tlačidlo a
2 Pripravte fotoaparát.
Uchopte pravou rukou grip fotoaparátu a ľavou rukou zároveň
podopierajte telo fotoaparátu alebo objektív.
3 Zaostrite.
Ak chcete zaostriť, stlačte tlačidlo spúšte
do polovice.
38
4 Spusťte záznam.
Ak chcete spustiť zaznamenávanie, stlačte
tlačidlo záznamu videosekvencií. Na
monitore sa bude zobrazovať indikátor
záznamu a zostávajúci čas záznamu.
Tlačidlo záznamu
videosekvencií
Indikátor záznamu
Zostávajúci čas
5 Ukončite záznam.
Ďalším stlačením tlačidla záznamu
videosekvencií ukončite záznam. Záznam
sa automaticky ukončí po dosiahnutí
maximálnej dĺžky záznamu, zaplnení
pamäťovej karty, alebo po voľbe iného
režimu. Živý náhľad ukončíte stlačením
tlačidla a.
39
A Maximálna dĺžka
Maximálna veľkosť jednotlivých súborov videosekvencií je 4 GB; maximálna dĺžka
sa mení podľa možností zvolených pre Movie settings (Nastavenia
videosekvencií) > Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania) a Movie quality (Kvalita videosekvencie) v ponuke snímania (0 70)
tak, ako je to zobrazené nižšie. Vezmite do úvahy, že v závislosti od rýchlosti zápisu
pamäťovej karty sa môže snímanie skončiť ešte pred dosiahnutím tejto dĺžky.
Veľkosť obrazu/frekvencia snímania 1
Maximálna dĺžka 2
L 1920×1080; 60p
10 min.
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
High quality
O 1920×1080; 25p
(Vysoká kvalita)
P 1920×1080; 24p
20 min.
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min.
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normal
s 1920×1080; 25p
(Normálna)
k 1920×1080; 24p
29 min. 59 s
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Uvedená hodnota. Skutočné frekvencie snímania pre 60p, 50p, 30p, 25p a 24p sú 59,94, 50, 29,97, 25
a 23,976 snímok za sekundu v uvedenom poradí.
2 Videosekvencie zaznamenané v režime efektu zmenšeniny majú pri prehrávaní dĺžku maximálne tri
minúty.
Kvalita videosekvencie
40
D Záznam videosekvencií
Na monitore a na finálnej videosekvencii pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými
alebo sodíkovými výbojkami, alebo pri objektoch v pohybe, obzvlášť pri otáčaní
(panorámovaní) fotoaparátom v horizontálnom smere či pri rýchlom pohybe
objektu v horizontálnom smere v rámci obrazového poľa môže byť viditeľné
blikanie, prúžkovanie alebo skreslenie (blikanie a prúžkovanie je možné potlačiť
pomocou možnosti Flicker reduction (Potlačenie rušenia); 0 71). Môžu sa
objaviť aj potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a jasné body. Jasné oblasti alebo
pásy sa môžu objaviť v niektorých oblastiach obrazového poľa pri blikajúcich
tabuliach a iných prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde ku
krátkodobému osvetleniu objektu stroboskopickým alebo iným jasným,
krátkodobým zdrojom svetla. Nikdy nemierte fotoaparátom na slnko ani iné silné
zdroje svetla. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu vnútorných
obvodov fotoaparátu.
Tento fotoaparát dokáže zaznamenávať obraz aj zvuk; nezakrývajte mikrofón
počas snímania. Nezabudnite, že vstavaný mikrofón môže zaznamenať hluk
objektívu počas automatického zaostrovania a stabilizácie obrazu.
Počas videosekvencie sa nedá používať osvetlenie bleskom.
D Zobrazenie odpočítavania
Odpočítavanie sa zobrazí 30 sekúnd pred automatickým ukončením živého
náhľadu. V závislosti od podmienok snímania sa môže časovač zobraziť hneď po
začatí záznamu videosekvencie. Vezmite do úvahy, že bez ohľadu na dostupnú
dobu záznamu sa živý náhľad ukončí automaticky po uplynutí intervalu
časovača.
41
Prezeranie videosekvencií
Stlačením K spustite prehrávanie a potom rolujte cez snímky dovtedy,
kým sa nezobrazí videosekvencia (označená ikonou 1).
Tlačidlo K
Stlačením J spustite prehrávanie; vašu aktuálnu polohu naznačuje
ukazovateľ pozície videosekvencie.
Ikona 1
Dĺžka
Aktuálna poloha/celková dĺžka
Sprievodca
Ukazovateľ pozície
videosekvencie
Hlasitosť
42
Môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
Ak chcete
Použite
Pozastaviť
Pozastavenie prehrávania.
Pokračovanie v prehrávaní pri
pozastavenej videosekvencii alebo počas
zrýchleného pohybu dopredu/dozadu.
Rýchlosť sa zvyšuje po každom stlačení od
2× do 4× do 8× do 16×; tlačidlo podržte
stlačené, ak chcete preskočiť na začiatok
alebo koniec videosekvencie (prvá snímka
je označená h v pravom hornom rohu
monitora, posledná snímka i). Pri
pozastavení prehrávania sa
videosekvencia vráti alebo posunie
zakaždým o jednu snímku; ak podržíte
tlačidlo stlačené, bude sa nepretržite
posúvať dopredu alebo dozadu.
Stlačením 3 počas pozastavenej
videosekvencie spustíte spomalené
prehrávanie.
Prehrať
Vykonať zrýchlený
pohyb dopredu/
dozadu
Spustiť spomalené
prehrávanie
Otočením príkazového voliča preskočíte
dopredu alebo dozadu o 10 s.
Preskočiť o 10 s
Nastaviť hlasitosť
Popis
X/W (Q)
Uskutočniť návrat do
prehrávania snímok K/
na celej obrazovke
Stlačením X hlasitosť zvýšite, stlačením
W (Q) znížite.
Stlačením K alebo 1 prejdete do režimu
prehrávania snímok na celej obrazovke.
43
Odstraňovanie nežiaducich videosekvencií
Ak chcete odstrániť videosekvenciu aktuálne zobrazenú na monitore,
stlačte tlačidlo O. Majte na pamäti, že odstránené videosekvencie sa
nedajú obnoviť.
1 Zobrazte videosekvenciu.
Zobrazte videosekvenciu, ktorú chcete
odstrániť.
Tlačidlo K
2 Odstráňte videosekvenciu.
Stlačte tlačidlo O. Zobrazí sa dialógové
okno s potvrdením; opätovným stlačením
tlačidla O odstráňte videosekvenciu
a vráťte sa do režimu prehrávania.
Tlačidlo O
44
Režim sprievodcu
Sprievodca
Režim sprievodcu umožňuje prístup k celej škále
často používaných a užitočných funkcií. Horná
úroveň sprievodcu sa zobrazí po otočení voliča
režimov do polohy g.
Indikátor batérie (0 26)
Počet zostávajúcich snímok (0 26)
Režim snímania: Indikátor režimu sprievodcu sa
zobrazí na ikone režimu snímania.
Vyberte z nasledujúcich položiek:
Shoot (Snímať)
Zhotovte snímky.
View/delete (Zobraziť/odstrániť)
Zobrazte a/alebo odstráňte snímky.
Retouch (Upraviť)
Upravte snímky.
Set up (Nastaviť)
Zmeňte nastavenia fotoaparátu.
45
Ponuky režimu sprievodcu
Ak chcete získať prístup k týmto ponukám, zvýraznite Shoot (Snímať),
View/delete (Zobraziť/odstrániť), Retouch (Upraviť) alebo Set up
(Nastaviť) a stlačte J.
❚❚ Shoot (Snímať)
Easy operation
(Jednoduchá obsluha)
4 Auto (Automatika)
5 No flash (Bez blesku)
9
Distant subjects
(Vzdialené objekty)
! Close-ups (Makro)
Sleeping faces
(Spiace tváre)
Moving subjects
9
(Pohyblivé objekty)
7 Landscapes (Krajiny)
6 Portraits (Portréty)
8
"
Night portrait (Nočný
portrét)
5
Photograph night
landscapes
(Fotografovanie
nočných krajín)
Advanced operation
(Pokročilá obsluha)
Soften backgrounds
(Zjemniť pozadie)
#
Bring more into focus
(Zaostriť väčšiu časť)
Freeze motion (people)
(Zastaviť pohyb (ľudia))
Freeze motion (vehicles)
$
(Zastaviť pohyb (vozidlá))
Show water flowing
(Zobraziť tečúcu vodu)
Capture reds in sunsets
(Zachytiť odtiene červenej
pri západe slnka) *
H
Nastavte clonu.
Zvoľte čas uzávierky.
Nastavte vyváženie
bielej farby tak, aby sa
živo zachytili farby pri
západe slnka.
Take bright photos
(Zhotovovať jasné
fotografie) *
Nastavte korekciu
expozície tak, aby sa
nasnímali jasné (svetlé
tóny so zníženým
Take dark (low key) photos
kontrastom) alebo
(Zhotoviť tmavé (tmavé
tmavé (tmavé tóny so
tóny so zvýšeným
zvýšeným kontrastom)
*
kontrastom) fotografie)
fotografie.
* Ovplyvňuje ďalšie položky Advanced operation (Pokročilá obsluha). Ak chcete
obnoviť východiskové nastavenia, vypnite a znova zapnite fotoaparát.
46
„Spustenie snímania“
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
• Use the viewfinder (Používanie hľadáčika)
• Use live view (Používanie živého náhľadu)
• Shoot movies (Snímanie videosekvencií)
„Ďalšie nastavenia“
Ak sa zobrazí More settings (Ďalšie
nastavenia), môžete zvýrazniť túto možnosť
a stlačením 2 získať prístup k nasledujúcim
nastaveniam (dostupné nastavenia sa menia
podľa zvolenej možnosti snímania):
• Flash settings (Nastavenia blesku) > Flash
mode (Zábleskový režim)
• Flash settings (Nastavenia blesku) > Flash
compensation (Korekcia zábleskovej
expozície)
• Release mode (Režim snímania)
• ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti
ISO) > ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
• ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti
ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO)
• Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
• Exposure compensation (Korekcia expozície)
• White balance (Vyváženie bielej farby)
❚❚ View/delete (Zobraziť/odstrániť)
View single photos (Zobraziť jednotlivé fotografie)
View multiple photos (Zobraziť viacero fotografií)
Choose a date (Vybrať dátum)
View a slide show (Zobraziť prezentáciu)
Delete photos (Odstrániť fotografie)
A Režim sprievodcu
Režim sprievodcu sa znova nastaví na Easy operation (Jednoduchá obsluha) >
Auto (Automatika), keď sa volič režimov otočí na iné nastavenie, alebo sa vypne
fotoaparát.
47
❚❚ Retouch (Upraviť)
Trim (Orezať)
Filter effects (cross screen) (Efekty filtra
(hviezdicový filter))
Filter effects (soft) (Efekty filtra (zmäkčovací
filter))
Photo illustration (Fotografická ilustrácia)
Miniature effect (Efekt zmenšeniny)
Selective color (Výberová farba)
❚❚ Set up (Nastaviť)
Image quality (Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť snímky)
Auto off timers (Časové spínače
automatického vypínania)
Date stamp (Pečiatka s dátumom)
Display and sound settings (Nastavenia
zobrazenia a zvuku)
Monitor brightness (Jas monitora)
Info background color (Farba pozadia
informácií)
Auto info display (Automatické zobrazenie
informácií)
Beep (Zvukové znamenie)
Movie settings (Nastavenia videosekvencie)
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania)
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
Microphone (Mikrofón)
Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Playback display options (Možnosti zobrazenia
prehrávania)
Clock and language (Hodiny a jazyk)
Format memory card (Formátovať pamäťovú
kartu)
HDMI
Airplane mode (Režim V lietadle)
Smart device connection (Pripojenie
zariadenia smart)
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi) *
Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte
bez pamäťovej karty)
* Dostupné len vtedy, keď je vložená kompatibilná pamäťová karta Eye-Fi.
S výnimkou položiek Flicker reduction (Potlačenie rušenia), Clock
and language (Hodiny a jazyk), Format memory card (Formátovať
pamäťovú kartu), HDMI, Airplane mode (Režim V lietadle), Smart
device connection (Pripojenie zariadenia smart), Eye-Fi upload
(Preniesť na kartu Eye-Fi) a Slot empty release lock (Uzamknutie
spúšte bez pamäťovej karty) sa zmeny nastavení uplatnia len v režime
sprievodcu a neprejavia sa v ostatných režimoch snímania.
48
Používanie sprievodcu
Počas zobrazenia sprievodcu je možné vykonávať nasledujúce činnosti:
Ak chcete
Použite
Vrátiť sa na hornú
úroveň sprievodcu
Zapnúť monitor
Zvýrazniť ponuku
Popis
Stlačením G zapnete monitor alebo sa
vrátite na hornú úroveň sprievodcu.
Tlačidlo G
Stlačením 1, 3, 4 alebo 2 zvýraznite
ponuku.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite možnosti
v ponukách.
Stlačením 1, 3, 4 alebo 2 zvýraznite
možnosti v zobrazeniach, ako sú uvedené
nižšie.
Zvýrazniť možnosti
Zvoliť zvýraznenú
ponuku alebo
možnosť
Stlačením J zvoľte zvýraznenú ponuku
alebo možnosť.
49
Ak chcete
Použite
Popis
Stlačením 4 sa vrátite do
predchádzajúceho zobrazenia.
Ak chcete zrušiť úkon a vrátiť sa do
predchádzajúceho zobrazenia zo
zobrazení, ako sú uvedené nižšie,
zvýraznite & a stlačte J.
Vrátiť sa do
predchádzajúceho
zobrazenia
Ak je ikona d zobrazená v ľavom dolnom
rohu monitora, pomocník sa dá zobraziť
stlačením tlačidla W (Q). Stlačením 1
alebo 3 môžete prechádzať cez
zobrazenie alebo opätovným stlačením
W (Q) ukončiť postup.
Zobraziť pomocníka
Tlačidlo W (Q)
50
Ikona d (pomocník)
Prispôsobenie nastavení snímanému
objektu alebo situácii (Režim
motívových programov)
Fotoaparát ponúka výber režimov „motívových programov“. Výberom
režimu motívových programov sa automaticky optimalizujú nastavenia
tak, aby vyhovovali zvolenej scéne, čo umožňuje vytvoriť kreatívnu
fotografiu tak ľahko, ako jednoducho sa volí režim, vytvára kompozícia
snímky a sníma tak, ako je to uvedené na strane 27.
Pomocou voliča režimov môžete zvoliť tieto motívy:
k Portrait (Portrét)
m Sports (Šport)
l Landscape (Krajina)
n Close up (Makro)
p Child (Dieťa)
o Night portrait (Nočný portrét)
k Portrait (Portrét)
Tento režim použite na portréty s mäkkými, prirodzene vyzerajúcimi
odtieňmi pokožky. Ak sa objekt nachádza ďaleko od pozadia, alebo sa
použije teleobjektív, detaily pozadia sa zjemnia, čo dodá kompozícii
dojem hĺbky.
l Landscape (Krajina)
Tento režim použite na živé zábery krajiny pri dennom svetle.
Poznámka: Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa vypnú.
p Child (Dieťa)
Použite na zachytenie momentiek detí. Detaily oblečenia a pozadia sa
zachytia živo, kým tóny pokožky zostanú jemné a prirodzené.
51
m Sports (Šport)
Krátkymi časmi uzávierky sa zastaví pohyb pri dynamických športových
záberoch, na ktorých sa zreteľne vyníma hlavný objekt.
Poznámka: Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa vypnú.
n Close up (Makro)
Tento režim použite na zábery kvetín, hmyzu a iných malých objektov
zblízka (na zaostrenie úplne zblízka je možné použiť makro objektív).
o Night portrait (Nočný portrét)
Tento režim použite na prirodzené vyváženie medzi hlavným objektom
a pozadím počas snímania portrétov pri slabom osvetlení.
A Zabránenie rozmazaniu záberov
Pri dlhých časoch uzávierky použite statív, aby nedošlo k rozmazaniu záberov
spôsobenému chvením fotoaparátu.
52
Špeciálne efekty
Špeciálne efekty je možné použiť pri zhotovovaní fotografií a snímaní
videosekvencií.
Nasledujúce efekty je možné zvoliť otočením voliča režimov do polohy
q a otáčaním príkazového voliča dovtedy, kým sa požadovaná
možnosť nezobrazí na monitore.
Volič režimov
Príkazový volič
Monitor
% Night vision
(Nočné videnie)
( Miniature effect
(Efekt zmenšeniny)
S Super vivid
(Super živé)
3 Selective color
(Výberová farba)
T Pop
1 Silhouette (Silueta)
U Photo illustration
(Fotografická ilustrácia)
2 High key (Svetlé tóny so
zníženým kontrastom)
' Toy camera effect (Efekt
hračkárskeho fotoaparátu)
3 Low key (Tmavé tóny so
zvýšeným kontrastom)
% Night vision (Nočné videnie)
Použite v tmavom prostredí na záznam snímok v monochromatickom
režime pri vysokých citlivostiach ISO.
Poznámka: Automatické zaostrovanie je dostupné len pre živý náhľad. Ak
fotoaparát nie je schopný zaostriť, je možné použiť manuálne zaostrovanie.
Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa vypnú.
53
S Super vivid (Super živé)
Celková sýtosť a kontrast sa zvýšia s cieľom získať sýtejšiu snímku.
T Pop
Celková sýtosť sa zvýši s cieľom získať živšiu snímku.
U Photo illustration (Fotografická ilustrácia)
Zvýši sa ostrosť obrysov a zjednoduší sa farebnosť na získanie efektu
plagátu, ktorý sa dá upraviť v živom náhľade (0 56).
Poznámka: Videosekvencie nasnímané v tomto režime sa zobrazia ako prezentácia
zhotovená zo série statických snímok.
' Toy camera effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)
Týmto efektom sa vytvárajú fotografie a videosekvencie, ktoré vyzerajú,
ako keby boli nasnímané hračkárskym fotoaparátom. Tento efekt je
možné upraviť v živom náhľade (0 57).
( Miniature effect (Efekt zmenšeniny)
Vytvorenie fotografií, ktoré vyzerajú ako snímky diorám. Najlepšie
výsledky sa dosiahnu pri snímaní z nadhľadu. Videosekvencie s efektom
zmenšeniny sa prehrávajú vysokou rýchlosťou, čím sa 45 minútová
metráž nasnímaná pri 1 920 × 1 080/30p skráti na videosekvenciu
s dĺžkou prehrávania približne tri minúty. Tento efekt je možné upraviť
v živom náhľade (0 58).
Poznámka: S videosekvenciami sa nezaznamená zvuk. Vstavaný blesk a pomocné
svetlo AF sa vypnú.
3 Selective color (Výberová farba)
Všetky farby, okrem vybraných, sa zaznamenajú čiernobielo. Tento efekt
je možné upraviť v živom náhľade (0 60).
Poznámka: Vstavaný blesk sa vypne.
54
1 Silhouette (Silueta)
Silueta objektov oproti jasným pozadiam.
Poznámka: Vstavaný blesk sa vypne.
2 High key (Svetlé tóny so zníženým kontrastom)
Použite pri jasných scénach pri vytváraní svetlých snímok, ktoré pôsobia
ako vyplnené svetlom.
Poznámka: Vstavaný blesk sa vypne.
3 Low key (Tmavé tóny so zvýšeným kontrastom)
Použite pri snímaní tmavých scén na vytvorenie tmavých snímok
s tmavými tónmi so zvýšeným kontrastom s výrazným osvetlením.
Poznámka: Vstavaný blesk sa vypne.
A Zabránenie rozmazaniu záberov
Pri dlhých časoch uzávierky použite statív, aby nedošlo k rozmazaniu záberov
spôsobenému chvením fotoaparátu.
A NEF (RAW)
Záznam vo formáte NEF (RAW) nie je dostupný v režimoch %, S, T, U, ', ( a 3.
Snímky zhotovené vtedy, keď je v týchto režimoch zvolená možnosť NEF (RAW)
alebo NEF (RAW) + JPEG, vysoká kvalita sa zaznamenajú ako snímky JPEG. Snímky
JPEG vytvorené pri týchto nastaveniach sa zaznamenajú ako snímky s vysokou
kvalitou.
A Režimy U a (
Počas zaznamenávania videosekvencie nie je k dispozícii automatické
zaostrovanie. Obnovovacia frekvencia živého náhľadu klesne, a to spolu
s frekvenciou snímania v režime sériového snímania; použitie automatického
zaostrovania počas fotografovania so živým náhľadom preruší kontrolný náhľad.
55
Možnosti dostupné v živom náhľade
Nastavenia pre zvolený efekt sa upravujú v zobrazení živého náhľadu.
❚❚ U Photo illustration (Fotografická ilustrácia)
1 Zvoľte živý náhľad.
Stlačte tlačidlo a. Na monitore sa zobrazí
pohľad cez objektív.
Tlačidlo a
2 Nastavte hrúbku obrysu.
Stlačením J zobrazte možnosti uvedené
vpravo. Stlačením 4 alebo 2 zväčšite
alebo zmenšite hrúbku obrysov.
3 Stlačte tlačidlo J.
Postup ukončite stlačením J po dokončení nastavení. Ak chcete
režim živého náhľadu ukončiť, stlačte tlačidlo a.
56
❚❚ ' Toy camera effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)
1 Zvoľte živý náhľad.
Stlačte tlačidlo a. Na monitore sa zobrazí
pohľad cez objektív.
Tlačidlo a
2 Nastavte možnosti.
Stlačením J zobrazte možnosti uvedené
vpravo. Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite
Vividness (Sýtosť) alebo Vignetting
(Vinetácia) a stlačením 4 alebo 2 ich
zmeňte. Úpravou sýtosti zvýšte alebo
znížte sýtosť farieb, úpravou vinetácie
nastavte mieru vinetácie.
3 Stlačte tlačidlo J.
Postup ukončite stlačením J po dokončení nastavení. Ak chcete
režim živého náhľadu ukončiť, stlačte tlačidlo a.
57
❚❚ ( Miniature effect (Efekt zmenšeniny)
1 Zvoľte živý náhľad.
Stlačte tlačidlo a. Na monitore sa zobrazí
pohľad cez objektív.
Tlačidlo a
2 Umiestnite zaostrovací bod.
Pomocou multifunkčného voliča
umiestnite zaostrovací bod do oblasti,
ktorá bude zaostrená, a potom stlačením
tlačidla spúšte do polovice zaostrite. Ak
chcete dočasne zrušiť zobrazenie možností
efektu zmenšeniny na displeji a zväčšiť
zobrazenie náhľadu na monitore kvôli presnejšiemu zaostreniu,
stlačte X. Stlačením W (Q) obnovíte zobrazenie efektu zmenšeniny.
3 Zobrazte dostupné možnosti.
Stlačením tlačidla J zobrazte možnosti
efektu zmenšeniny.
58
4 Nastavte možnosti.
Stlačením tlačidla 4 alebo 2 vyberte
orientáciu oblasti, ktorá bude zaostrená,
a stlačením 1 alebo 3 nastavte jej šírku.
5 Stlačte tlačidlo J.
Postup ukončite stlačením J po dokončení nastavení. Ak chcete
režim živého náhľadu ukončiť, stlačte tlačidlo a.
59
❚❚ 3 Selective color (Výberová farba)
1 Zvoľte živý náhľad.
Stlačte tlačidlo a. Na monitore sa zobrazí
pohľad cez objektív.
Tlačidlo a
2 Zobrazte dostupné možnosti.
Stlačením tlačidla J zobrazte možnosti
nastavenia farieb.
3 Vyberte farbu.
Vybraná farba
Umiestnite objekt do bieleho štvorca
v strede displeja a stlačením 1 vyberte
farbu objektu ako tú, ktorá zostane
zachovaná na výslednej snímke
(fotoaparát môže mať problémy
s rozpoznaním nenasýtených farieb,
vyberte sýtu farbu). Ak chcete priblížiť
stred zobrazenia kvôli presnejšiemu
výberu farby, stlačte X. Stlačením tlačidla W (Q) snímku oddialite.
60
4 Vyberte farebný rozsah.
Stlačením 1 alebo 3 zvýšite alebo znížite
rozsah podobných odtieňov, ktoré budú
zahrnuté vo finálnej snímke. Vyberte
z hodnôt 1 až 7; nezabudnite, že vyššie
hodnoty môžu obsahovať odtiene iných
farieb.
Farebný rozsah
5 Vyberte ďalšie farby.
Ak chcete vybrať ďalšie farby, otáčaním
príkazového voliča zvýraznite ďalšie
z troch farebných políčok v hornej časti
zobrazenia a zopakovaním krokov 3 a 4
vyberte ďalšiu farbu. Ak je to potrebné,
zopakujte to pre tretiu farbu. Ak chcete
zrušiť zvýraznenú farbu, stlačte O (Ak
chcete zrušiť všetky farby, stlačte a podržte O. Zobrazí sa dialógové
okno s potvrdením; zvoľte možnosť Yes (Áno)).
6 Stlačte J.
Postup ukončite stlačením J po dokončení nastavení. Počas
snímania sa farebne zaznamenajú iba objekty zvolených odtieňov,
všetky ostatné sa zaznamenajú čiernobielo. Ak chcete režim živého
náhľadu ukončiť, stlačte tlačidlo a.
61
Režimy P, S, A a M
Režimy P, S, A a M, ktoré ponúkajú rôznu mieru
kontroly nad nastavením clony a času uzávierky, je
možné zvoliť otočením voliča režimov:
Režim
Popis
Odporúča sa pre zachytenie momentiek a iných
situácií, v ktorých je nedostatok času na vykonanie
Programová
P
nastavení fotoaparátu. Fotoaparát nastaví čas
automatika (0 63)
uzávierky a clonu s cieľom dosiahnuť optimálnu
expozíciu.
Použite na zastavenie alebo rozmazanie pohybu.
Clonová automatika
S
Používateľ si vyberie čas uzávierky; fotoaparát zvolí
(0 63)
clonu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky.
Použite na rozmazanie pozadia alebo zaostrenie
popredia aj pozadia. Používateľ si vyberie clonu;
Časová automatika
A
(0 64)
fotoaparát zvolí čas uzávierky s cieľom dosiahnuť
čo najlepšie výsledky.
Používateľ ovláda čas uzávierky aj clonu. Čas
M Manuálny režim (0 65) uzávierky nastavte na režim „Bulb“ alebo „Time“ pri
dlhých expozíciách.
A Používanie vstavaného blesku
Ak chcete fotografovať s bleskom, stlačením tlačidla M (Y) vysuňte blesk.
62
Režim P (Programová automatika)
Tento režim sa odporúča pre snímanie momentiek alebo kedykoľvek,
keď chcete ponechať výber času uzávierky a clony na fotoaparát.
Fotoaparát automaticky nastaví čas uzávierky a clonu na dosiahnutie
optimálnej expozície vo väčšine situácií.
Režim S (Clonová automatika)
V režime clonovej automatiky môžete vybrať
čas uzávierky a fotoaparát automaticky
vyberie clonu, pomocou ktorej sa dosiahne
optimálna expozícia. Otočením príkazového
voliča vyberte požadovaný čas uzávierky:
otočením doprava nastavíte krátke časy
uzávierky, otočením doľava nastavíte dlhšie
časy uzávierky.
Príkazový volič
63
Režim A (Časová automatika)
V režime časovej automatiky môžete vybrať
clonu a fotoaparát automaticky vyberie čas
uzávierky, pomocou ktorej sa dosiahne
optimálna expozícia. Otočením príkazového
voliča doľava získate menšie zaclonenie (nižšie
clonové čísla), otočením príkazového voliča
doprava získate väčšie zaclonenie (vyššie
clonové čísla).
64
Príkazový volič
Režim M (Manuálny režim)
V manuálnom režime ovládate čas uzávierky aj clonu. Skontrolujte
indikátor expozície (0 66) a nastavte čas uzávierky a clonu. Čas
uzávierky sa zvolí otočením príkazového voliča (doprava na nastavenie
kratších časov uzávierky a doľava na nastavenie dlhších časov uzávierky).
Ak chcete nastaviť clonu, podržte stlačené tlačidlo E (N) pri súčasnom
otáčaní príkazového voliča (doľava na nastavenie menšieho zaclonenia/
nižších clonových čísel a doprava na nastavenie väčšieho zaclonenia/
vyšších clonových čísel).
Čas uzávierky
Príkazový volič
Clona
Tlačidlo E (N)
Príkazový volič
65
A Čas uzávierky a clona
Čas uzávierky a clona sú uvedené v hľadáčiku a v zobrazení informácií.
Čas uzávierky
Clona
Krátke časy uzávierky (v tomto príklade
1/1 600 s) zastavujú pohyb.
Dlhé časy uzávierky (v tomto prípade
1 s) rozmazávajú pohyb.
Malé zaclonenie (ako napríklad f/5,6;
pamätajte, že čím je nižšie clonové číslo,
tým je menšie zaclonenie) rozmazáva
detaily pred a za hlavným objektom.
Väčšie zaclonenie (v tomto prípade
f/22) prináša zaostrenie pozadia aj
popredia.
A Indikátor expozície
Optimálna expozícia
66
Podexponované o 1/3 EV
Preexponované o viac ako 2 EV
Korekcia expozície
V režimoch P, S, A, režime motívových programov a % sa korekcia
expozície používa na zmenu expozície z hodnoty určenej fotoaparátom,
čím je možné zosvetliť alebo stmaviť snímky (0 96). Vo všeobecnosti
platí, že kladné hodnoty objekt zosvetľujú, zatiaľ čo záporné hodnoty ho
stmavujú.
–1 EV
Bez korekcie expozície
+1 EV
67
Ak chcete vybrať hodnotu pre korekciu expozície, podržte stlačené
tlačidlo E (N) a otáčajte príkazový volič dovtedy, kým nebude zvolená
požadovaná hodnota v hľadáčiku alebo v zobrazení informácií.
+
Tlačidlo E (N)
Príkazový volič
–0,3 EV
Zobrazenie informácií
+2 EV
Normálna expozícia sa dá obnoviť nastavením korekcie expozície na ±0.
V režimoch P, S, A a M sa korekcia expozície neresetuje, keď sa fotoaparát
vypne. V režime motívových programov a v režime % sa korekcia
expozície resetuje vtedy, keď sa zvolí iný režim alebo sa vypne
fotoaparát.
A Zobrazenie informácií
Prístup k možnostiam korekcie expozície je možné
získať aj v zobrazení informácií (0 9).
68
Ponuky fotoaparátu
Väčšina možností snímania, prehrávania
a nastavenia je k dispozícii v ponukách
fotoaparátu. Ponuky možno zobraziť
stlačením tlačidla G.
Tlačidlo G
Záložky
Vyberte z nasledujúcich ponúk:
• D: Prehrávanie (0 70)
• N: Úpravy (0 72)
• C: Snímanie (0 70)
• m: Posledné nastavenia (0 72)
• B: Nastavenie (0 71)
Posúvač ukazuje polohu
v aktuálnej ponuke.
Ikony zobrazujú aktuálne
nastavenia.
Možnosti ponuky
Možnosti v aktuálnej ponuke.
Ikona pomocníka (0 73)
69
Možnosti ponuky
❚❚ D Ponuka režimu prehrávania: Spravovanie snímok
Delete (Odstrániť)
Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
Playback display options (Možnosti zobrazenia
prehrávania)
Image review (Ukážka snímok)
Auto image rotation (Automatické otočenie
snímky)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
Slide show (Prezentácia)
Rating (Hodnotenie)
Select to send to smart device (Výber na
odoslanie do zariadenia smart)
❚❚ C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania
Reset shooting menu (Resetovanie ponuky
režimu snímania)
Image quality (Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť snímky)
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti
ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Color space (Farebný priestor)
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Noise reduction (Redukcia šumu)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
Auto distortion control (Automatická regulácia
skreslenia)
Focus mode (Režim zaostrovania)
AF-area mode (Režim činnosti AF)
Built-in AF-assist illuminator (Vstavaný
pomocný reflektor automatického
zaostrovania)
Metering (Meranie)
Flash cntrl for built-in flash/Optional flash
(Ovládanie vstavaného blesku/Voliteľný blesk)
Optical VR (Optická stabilizácia obrazu) *
Movie settings (Nastavenia videosekvencie)
* Dostupná len pri objektívoch, ktoré podporujú túto položku.
70
❚❚ B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Reset setup options (Resetovanie možností
nastavenia)
Format memory card (Formátovať pamäťovú
kartu)
Date stamp (Pečiatka s dátumom)
Time zone and date (Časové pásmo a dátum) 1
Language (Jazyk) 1
Monitor brightness (Jas monitora)
Info display format (Formát zobrazenia
informácií)
Auto info display (Automatické zobrazenie
informácií)
Auto off timers (Časové spínače
automatického vypínania)
Self-timer (Samospúšť)
Remote on duration (ML-L3) (Doba zapnutia
diaľkového ovládania (ML-L3))
Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie
zrkadla na čistenie) 2
Image Dust Off ref photo (Referenčná snímka
na odstránenie vplyvu prachu)
Image comment (Poznámka k snímke)
Copyright Information (Informácie
o autorských právach)
Beep (Zvukové znamenie)
1
2
3
4
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Buttons (Tlačidlá)
Rangefinder (Diaľkomer)
Manual focus ring in AF mode (Krúžok
manuálneho zaostrovania v režime
automatického zaostrovania) 3
File number sequence (Postupnosť čísel
súborov)
Storage folder (Priečinok na ukladanie údajov)
File naming (Názvy súborov)
HDMI
Location data (Údaje o polohe)
Airplane mode (Režim V lietadle)
Connect to smart device (Pripojiť k zariadeniu
smart)
Send to smart device (auto) (Odoslať do
zariadenia smart (automaticky))
Bluetooth
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi) 4
Conformity marking (Označenie zhody)
Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte
bez pamäťovej karty)
Reset all settings (Resetovať všetky
nastavenia)
Firmware version (Verzia firmvéru)
Východiskové nastavenie sa mení podľa krajiny zakúpenia.
Nie je k dispozícii, keď je batéria takmer vybitá.
Dostupná len pri objektívoch, ktoré podporujú túto položku.
Dostupné len vtedy, keď je vložená kompatibilná pamäťová karta Eye-Fi.
71
❚❚ N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW))
Trim (Orezať)
Resize (Zmena veľkosti)
D-Lighting (Funkcia D-Lighting)
Quick retouch (Rýchle úpravy)
Red-eye correction (Korekcia efektu červených
očí)
Straighten (Narovnať)
Distortion control (Korekcia skreslenia)
Perspective control (Ovládanie perspektívy)
Fisheye (Rybie oko)
Filter effects (Efekty filtra)
Monochrome (Monochromatický režim)
Image overlay (Prelínanie snímok)
Color outline (Omaľovánky)
Photo illustration (Fotografická ilustrácia)
Color sketch (Farebná skica)
Miniature effect (Efekt zmenšeniny)
Selective color (Výberová farba)
Painting (Maľba)
Edit movie (Úprava videosekvencie)
Side-by-side comparison (Porovnanie vedľa
seba) *
* Dostupné len vtedy, ak sa ponuka úprav zobrazí stlačením tlačidla P a zvolí sa
Retouch (Upraviť), keď je zobrazená upravená snímka alebo je zobrazený
originál v režime prehrávania snímok na celej obrazovke.
❚❚ m Posledné nastavenia
V ponuke posledných nastavení je uvedený zoznam dvadsiatich
naposledy použitých nastavení.
A Získanie ďalších informácií
Informácie o jednotlivých ponukách sú dostupné pomocou vlastného
pomocníka fotoaparátu (0 73).
72
Používanie ponúk fotoaparátu
Na pohyb v ponukách fotoaparátu sa používajú multifunkčný volič
a tlačidlo J.
1: Pohyb kurzora nahor
Tlačidlo J: voľba
zvýraznenej položky
4: Zrušenie a návrat do
predchádzajúcej ponuky
2: Voľba zvýraznenej položky
alebo zobrazenie vedľajšej
ponuky
3: Pohyb kurzora nadol
V ponukách sa môžete pohybovať podľa nasledujúceho postupu.
1 Zobrazte ponuky.
Stlačením tlačidla G zobrazte ponuky.
Tlačidlo G
A Ikona d (Pomocník)
Ak sa ikona d zobrazuje v ľavom spodnom rohu monitora, popis aktuálne
zvolenej možnosti alebo ponuky je možné zobraziť stlačením tlačidla W (Q). Ak
sa chcete pohybovať v zobrazených možnostiach, stlačte tlačidlo 1 alebo 3.
Opätovným stlačením tlačidla W (Q) sa vrátite do ponúk.
Tlačidlo W (Q)
73
2 Zvýraznite ikonu aktuálnej
ponuky.
Ikonu aktuálnej ponuky
zvýrazníte stlačením
tlačidla 4.
3 Zvoľte ponuku.
Stlačením 1 alebo 3 zvoľte požadovanú ponuku.
4 Umiestnite kurzor do
zvolenej ponuky.
Stlačením tlačidla 2
umiestnite kurzor do zvolenej
ponuky.
5 Zvýraznite položku ponuky.
Stlačením 1 alebo 3
zvýraznite položku ponuky.
74
6 Zobrazte dostupné možnosti.
Možnosti zvolenej položky
ponuky zobrazíte stlačením 2.
7 Zvýraznite možnosť.
Stlačením tlačidla 1 alebo 3
zvýraznite možnosť.
8 Zvoľte zvýraznenú položku.
Stlačením J zvoľte zvýraznenú položku.
Ak chcete postup ukončiť bez vykonania
voľby, stlačte tlačidlo G.
Majte na pamäti nasledovné:
• Položky ponuky zobrazené sivou farbou nie sú momentálne
dostupné.
• Aj keď stlačenie tlačidla 2 má vo všeobecnosti rovnaký účinok ako
stlačenie tlačidla J, v niektorých prípadoch sa dá voľba vykonať len
stlačením tlačidla J.
• Ak chcete opustiť ponuky a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice (0 31).
75
ViewNX-i
Inštalácia ViewNX-i
Ak chcete jemne doladiť vlastnosti fotografií a odoslať a zobraziť snímky,
stiahnite si najnovšiu verziu inštalačného programu ViewNX-i
z nasledujúcej webovej stránky a podľa pokynov na obrazovke
dokončite inštaláciu. Vyžaduje sa pripojenie k internetu. Systémové
požiadavky a ďalšie informácie nájdete uvedené na webovej stránke
spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Softvér Capture NX-D od spoločnosti Nikon môžete použiť na jemné doladenie
vlastností fotografií alebo zmenu nastavení pre snímky NEF (RAW) a ich uloženie
v iných formátoch. Capture NX-D je k dispozícii na stiahnutie na:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
76
Používanie softvéru ViewNX-i
Kopírovanie snímok do počítača
Pred pokračovaním sa uistite, že ste nainštalovali ViewNX-i (0 76).
1 Pripojte USB kábel.
Po vypnutí fotoaparátu a uistení sa, že je vložená pamäťová karta,
pripojte USB kábel (k dispozícii samostatne) tak, ako je to
znázornené, a potom zapnite fotoaparát.
D USB rozbočovače
Fotoaparát pripojte priamo k počítaču; kábel nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB ani klávesnice.
A Používajte spoľahlivý zdroj energie
Ak chcete zaručiť neprerušený prenos údajov, skontrolujte, či je batéria
fotoaparátu plne nabitá.
A Pripojenie káblov
Pri pripájaní alebo odpájaní prepojovacích káblov sa uistite, že je fotoaparát
vypnutý. Nepoužívajte silu ani sa nepokúšajte zasunúť konektory pod uhlom.
77
2 Spustite komponent Nikon Transfer 2 softvéru ViewNX-i.
Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou na výber programu, zvoľte
Nikon Transfer 2.
D Počas prenosu
Počas prenosu nevypínajte fotoaparát a neodpájajte USB kábel.
A Windows 7
Ak sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, zvoľte Nikon Transfer 2 tak, ako je
to uvedené nižšie.
1 V časti Import pictures and videos
(Preniesť snímky a videosekvencie)
kliknite na Change program (Zmeniť
program). Zobrazí sa dialógové okno na
voľbu programu; zvoľte Nikon Transfer 2
a kliknite na OK.
2 Dvakrát kliknite na
.
A Windows 10 a Windows 8.1
Po pripojení fotoaparátu sa v systémoch
Windows 10 a Windows 8.1 môže zobraziť
výzva AutoPlay. Klepnite alebo kliknite na
dialógové okno a potom klepnite alebo
kliknite na možnosť Nikon Transfer 2
a zvoľte Nikon Transfer 2.
A OS X
Ak sa Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, skontrolujte, či je pripojený
fotoaparát a potom spustite Image Capture (aplikácia, ktorá sa dodáva spolu
s OS X) a zvoľte Nikon Transfer 2 ako aplikáciu, ktorá sa otvorí po rozpoznaní
fotoaparátu.
78
3 Kliknite na Start Transfer (Spustiť prenos).
Snímky na pamäťovej karte sa skopírujú do počítača.
Start Transfer (Spustiť prenos)
4 Ukončite spojenie.
Keď je prenos dokončený, vypnite fotoaparát a odpojte USB kábel.
A Získanie ďalších informácií
Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní softvéru ViewNX-i, použite online
pomocníka.
79
Technické poznámky
Prečítajte si túto kapitolu, aby ste získali informácie o kompatibilnom
príslušenstve, čistení a uchovávaní fotoaparátu a tiež o tom, čo robiť, ak
sa vám zobrazí chybová správa alebo sa vyskytne problém pri používaní
fotoaparátu.
Kompatibilné objektívy
Tento fotoaparát podporuje automatické zaostrovanie len s objektívmi
AF-P a objektívmi AF-S typu E a G. Objektívy AF-S majú názvy, ktoré
začínajú s AF-S a objektívy AF-P s AF-P; informácie o určení typu objektívu
(D, E, G alebo so vstavaným procesorom) nájdete na strane 81.
Automatické zaostrovanie nie je podporované pri iných objektívoch
s automatickým zaostrovaním (AF). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené
funkcie dostupné pri kompatibilných objektívoch pri fotografovaní
pomocou hľadáčika:
Nastavenie
fotoaparátu
Objektív 1
Objektív typu E
AF-S/AF-P NIKKOR typu G
AF NIKKOR typu G
Objektív typu D
Séria PC-E NIKKOR 4, 5
PC Micro 85mm f/2,8D 7
Ostatné objektívy AF NIKKOR
(okrem objektívov pre
fotoaparát F3AF)
AI-P NIKKOR
1
2
3
4
Režim
snímania
Režim zaostrovania
Systém
merania
MF
Automatické
(s elektronickým MF
zaostrovanie
diaľkomerom)
z
z
z
z
z
z
—
z
z
—
z
z
—
z6
z
—
z6
z
M
Ostatné
režimy
L
M
N
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
z
z3
—
—
—
z
z3
—
—
—
—
z8
—
z9
Predpokladá sa kombinovaná clona f/5,6 alebo väčšia, keď je pripojený telekonvertor AF-S.
Pri bodovom meraní expozície sa meria prostredníctvom vybratého zaostrovacieho bodu.
Indikátor expozície je vypnutý.
Gombík vysúvania pre PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED sa môže dostať do kontaktu s telom fotoaparátu pri
otáčaní objektívu.
5 Vysúvanie a/alebo nakláňanie tohto objektívu zasahuje do nastavovania expozície.
80
6 Nie je možné použiť pri vysunutí ani vyklopení objektívu.
7 Optimálna expozícia sa dosiahne len vtedy, ak je objektív nastavený na svetelnosť objektívu, pričom nie je
vysunutý ani vyklopený.
8 Keď sa pri objektívoch AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 (nový) alebo
AF 28–85mm f/3,5–4,5 použije maximálne priblíženie pri najkratšej zaostriteľnej vzdialenosti, môže sa
zobraziť indikátor zaostrenia (I), keď nie je obraz na matnici hľadáčika zaostrený. Pred snímaním sa uistite,
že je obraz na obrazovke hľadáčika zaostrený.
9 So svetelnosťou objektívu f/5,6 alebo väčšou.
D Objektívy IX NIKKOR
Objektívy typu IX NIKKOR nemožno používať. Pri pokuse o pripojenie objektívu
IX NIKKOR môže dôjsť k poškodeniu objektívu alebo fotoaparátu.
A Identifikácia objektívov so vstavaným procesorom a objektívov typu G, E a D
Objektívy so vstavaným procesorom možno identifikovať podľa prítomnosti
kontaktov pre procesor a objektívy typu G, E a D podľa písmena na tubuse
objektívu. Objektívy typu G a E nie sú vybavené clonovým krúžkom objektívu.
Kontakty procesora
Objektív so vstavaným
procesorom
Clonový krúžok
Objektív typu G alebo E
Objektív typu D
81
Ďalšie príslušenstvo
V čase písania tejto príručky bolo pre fotoaparát D3400 k dispozícii
nasledujúce príslušenstvo.
Zdroje
napájania
Filtre
82
• Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL14a (0 10): Ďalšie batérie
EN-EL14a sú k dispozícii u miestnych predajcov a autorizovaného
servisu spoločnosti Nikon. Dajú sa použiť aj batérie EN-EL14.
• Nabíjačka MH-24 (0 10): Umožňuje nabíjanie batérií EN-EL14a
a EN-EL14.
• Napájací konektor EP-5A, sieťový zdroj EH-5b: Toto príslušenstvo sa môže
použiť na dlhodobé napájanie fotoaparátu (môžu sa použiť aj
sieťové zdroje EH-5a a EH-5). Napájací konektor EP-5A sa
vyžaduje na pripojenie fotoaparátu k EH-5b, EH-5a alebo EH-5.
• Filtre určené na špeciálne fotografické efekty môžu rušiť
automatické zaostrovanie alebo elektronický diaľkomer.
• Model D3400 sa nedá používať s lineárnymi polarizačnými
filtrami. Používajte kruhové polarizačné filtre C-PL alebo C-PL II.
• Neutrálne šedé filtre sa odporúčajú na ochranu objektívu.
• Filter sa neodporúča používať, keď je snímaný objekt v protisvetle,
alebo keď je v zábere zdroj jasného svetla, aby nevznikli reflexy.
• Pri filtroch s expozičnými činiteľmi (filtrovými činiteľmi) väčšími
ako 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) sa odporúča integrálne
meranie expozície so zdôrazneným stredom. Ďalšie informácie
nájdete v príručke filtrov.
• Kryt okulára hľadáčika DK-5: Zabraňuje prenikaniu svetla cez hľadáčik
a jeho zobrazeniu na fotografiách alebo zasahovaniu do
expozície.
• Okulárové korekčné šošovky DK-20C: Šošovky sú k dispozícii
s dioptrickou korekciou –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 a +3 m–1, keď
je ovládací prvok dioptrickej korekcie fotoaparátu v neutrálnej
polohe (–1 m–1). Okulárové korekčné šošovky používajte iba
v prípade, že sa požadované zaostrenie nedá dosiahnuť pomocou
vstavaného ovládacieho prvku dioptrickej korekcie (–1,7 až
+0,5 m–1). Odskúšajte si okulárové korekčné šošovky pred
Príslušenstvo
zakúpením, aby sa zaručilo, že sa bude dať dosiahnuť požadované
k okuláru
zaostrenie. Gumený okulár nie je možné používať s dioptrickými
hľadáčika
korekčnými šošovkami.
• Lupa DG-2: Lupa DG-2 zväčšuje scénu zobrazenú v strede hľadáčika
s cieľom vyššej presnosti pri zaostrovaní. Vyžaduje sa adaptér pre
okulár (k dispozícii samostatne).
• Adaptér pre okulár DK-22: Adaptér pre okulár DK-22 sa používa pri
pripojení lupy DG-2.
• Pravouhlý nadstavec DR-6: Pravouhlý nadstavec DR-6 sa pripája
v pravom uhle k okuláru hľadáčika, čím umožňuje sledovanie
obrazu v hľadáčiku v pravom uhle k objektívu (napríklad, priamo
z nadhľadu, keď je fotoaparát v horizontálnej polohe).
Krytka tela BF-1B/krytka tela BF-1A: Krytka tela chráni zrkadlo,
Krytka tela
zaostrovaciu matnicu a obrazový snímač pred prachom, keď je
odstránený objektív.
Kryty sánok na Kryt sánok na príslušenstvo BS-1: Kryt chrániaci sánky na príslušenstvo.
príslušenstvo Sánky na príslušenstvo sa používajú pre voliteľné blesky.
USB káble
USB kábel UC-E20 (0 77)
Kábel HDMI HC-E1: Kábel HDMI s konektorom typu C na pripojenie
Káble HDMI
k fotoaparátu a konektorom typu A na pripojenie k zariadeniam
s HDMI.
83
Bezdrôtový diaľkový ovládač ML-L3 (0 6): V bezdrôtovom diaľkovom
ovládači ML-L3 sa používa 3 V batéria CR2025.
Diaľkové
ovládače
Potlačte poistku priestoru pre batériu doprava (q), vložte necht do
medzery a otvorte priestor pre batériu (w). Uistite sa, že je batéria
vložená so správnou polaritou (r).
❚❚ Schválené pamäťové karty
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC,
vrátane kariet SDHC a SDXC kompatibilných s UHS-I. Na
záznam videosekvencií sa odporúčajú karty rýchlostnej
triedy SD Speed Class 6 alebo lepšie; používanie pomalších kariet môže
viesť k prerušeniu zaznamenávania. Pri výbere kariet pre použitie
v čítačkách kariet sa uistite, že sú kompatibilné s daným zariadením.
Informácie o funkciách, činnosti a obmedzeniach týkajúcich sa použitia
získate od výrobcu.
A Voliteľné príslušenstvo
Dostupnosť sa môže meniť podľa krajiny alebo regiónu. Najnovšie informácie
nájdete uvedené na našej webovej stránke alebo v našich brožúrach.
84
Starostlivosť o fotoaparát
Uskladnenie
Keď nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte batériu a uskladnite
ju s nasadeným krytom kontaktov na chladnom a suchom mieste.
Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Fotoaparát neskladujte
s naftalínovými ani gáfrovými guľôčkami proti moliam ani na miestach,
ktoré:
• sú nedostatočne vetrané alebo vystavené vlhkosti nad 60 %
• sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole,
napríklad vedľa televízorov alebo rádií
• sú vystavené pôsobeniu teplôt nad 50 °C alebo pod –10 °C
Čistenie
Telo
fotoaparátu
Objektív,
zrkadlo
a hľadáčik
Monitor
Na odstránenie prachu alebo textilných vlákien použite ofukovací
balónik a jemne utrite pomocou jemnej, suchej handričky. Po
používaní fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok
a soľ pomocou handričky jemne navlhčenej v destilovanej vode
a potom fotoaparát dôkladne vysušte. Dôležité: Prach a iné cudzie
látky vo vnútri fotoaparátu môžu spôsobiť poškodenie, na ktoré sa
nevzťahuje záruka.
Tieto sklenené prvky sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné
vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate
aerosólový ofukovací balónik, nádobku držte v zvislej polohe, aby
ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete odstrániť odtlačky prstov
alebo iné nečistoty, na jemnú handričku naneste malé množstvo
prostriedku na čistenie objektívov a opatrne ich očistite.
Prach a textilné vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika.
Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, zľahka
utierajte povrch jemnou handričkou alebo semišom. Nevyvíjajte
nadmerný tlak, pretože by tým mohlo dôjsť k poškodeniu alebo
poruche.
Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlo ani iné prchavé chemikálie.
85
Starostlivosť o fotoaparát a batériu:
Upozornenia
Dbajte na to, aby nedošlo k pádu výrobku: Ak sa výrobok vystaví pôsobeniu silných
otrasov alebo vibrácií, môže dôjsť k jeho poruche.
Výrobok udržiavajte v suchu: Výrobok nie je vodotesný a po ponorení do vody alebo
vystavení vysokej vlhkosti nemusí fungovať správne. Korózia vnútorného
mechanizmu môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie.
Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty: Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vchode do
vyhriatej budovy alebo pri vychádzaní z nej za chladného počasia, môžu spôsobiť
kondenzáciu vlhkosti vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia pôsobeniu
náhlej zmeny teploty ho vložte do puzdra alebo plastového vrecka, aby ste
zabránili kondenzácii vlhkosti.
S výrobkom sa nepribližujte k silným magnetickým poliam: Toto zariadenie nepoužívajte ani
neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné elektromagnetické žiarenie
alebo magnetické polia. Silné statické náboje alebo silné magnetické polia
vytvárané zariadeniami, akými sú rádiové vysielače, môžu spôsobovať rušenie
monitora, poškodenie údajov uložených na pamäťovej karte alebo môžu ovplyvniť
vnútorné obvody výrobku.
Nenechávajte objektív namierený na slnko: Objektív nenechávajte dlhodobo
nasmerovaný na slnko ani iné silné zdroje svetla. Intenzívne svetlo môže spôsobiť
poškodenie obrazového snímača a vznik efektu rozmazania na fotografiách.
Pred odstránením alebo odpojením zdroja napájania vypnite tento výrobok: Neodpájajte
výrobok ani nevyberajte batériu, keď je výrobok zapnutý, alebo keď prebieha zápis
alebo odstraňovanie snímok. Násilné odpojenie napájania môže v týchto
prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäte a interných obvodov.
Ak chcete zabrániť náhodnému prerušeniu napájania, výrobok neprenášajte na iné
miesto, keď je k nemu pripojený sieťový zdroj.
86
Čistenie: Pri čistení tela fotoaparátu odstráňte pomocou ofukovacieho balónika
prach a textilné vlákna a potom telo fotoaparátu opatrne utrite jemnou, suchou
handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok a soľ
suchou handričkou jemne navlhčenou v čistej vode a potom celý fotoaparát
vysušte.
Objektív a zrkadlo sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné vlákna zľahka odstráňte
pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate aerosólový ofukovací balónik,
nádobku držte v zvislej polohe, aby ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete
z objektívu odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, na jemnú handričku
naneste malé množstvo prostriedku na čistenie objektívu a opatrne ho očistite.
Informácie o čistení obrazového snímača nájdete v Návode na použitie.
Nedotýkajte sa lamiel uzávierky: Lamely uzávierky sú veľmi tenké a ľahko sa poškodia.
Na lamely v žiadnom prípade netlačte, nedotýkajte sa ich čistiacimi nástrojmi
a nevystavujte ich silnému prúdu vzduchu z ofukovacieho balónika. Lamely by sa
tým mohli poškrabať, zdeformovať alebo pretrhnúť.
Skladovanie: Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Ak používate sieťový zdroj, odpojte ho, aby
nedošlo k vzniku požiaru. Ak nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte
batériu, aby ste zabránili jej vytečeniu, a fotoaparát uložte do plastového vrecka
spoločne s pohlcovačom vlhkosti. Do plastového vrecka však nevkladajte puzdro
fotoaparátu, pretože by sa tým mohol poškodiť materiál puzdra. Nezabudnite, že
pohlcovač vlhkosti postupne stráca svoju schopnosť absorbovať vlhkosť
a v pravidelných intervaloch ho treba vymieňať.
Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste
zabránili vzniku plesne alebo sneti. Pred odložením fotoaparát zapnite
a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.
Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Pred odložením batérie nasaďte
kryt kontaktov.
87
Poznámky týkajúce sa monitora: Monitor je zhotovený s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99 % pixlov je účinných, s nie viac ako 0,01 %
chýbajúcich alebo chybných pixlov. A preto, aj keď môžu tieto displeje obsahovať
pixle, ktoré nepretržite svietia (biele, červené, modré alebo zelené) alebo nesvietia
nikdy (čierne), neznamená to poruchu a nemá to žiadny vplyv na snímky
zaznamenané týmto zariadením.
V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
Na monitor nepôsobte nadmernou silou, pretože by tým mohlo dôjsť k jeho
poškodeniu alebo poruche. Prach alebo textilné vlákna možno z monitora
odstrániť pomocou ofukovacieho balónika. Nečistoty možno odstrániť utretím
povrchu monitora zľahka jemnou handričkou alebo semišom. Ak sa monitor
poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom,
a tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou, ako aj ich
vniknutiu do očí alebo úst.
Moiré: Moiré je rušivý vzor vytvorený interakciou obrazu, na ktorom sa vyskytuje
pravidelná a opakujúca sa mriežka, ako je napríklad tkaný vzor v textilnej látke
alebo okná na budove, s mriežkou obrazového snímača fotoaparátu. Ak si na
fotografiách všimnete vznik efektu moiré, skúste zmeniť vzdialenosť od snímaného
objektu, priblížiť a oddialiť ho, alebo zmeniť uhol medzi snímaným objektom
a fotoaparátom.
D Servis fotoaparátu a príslušenstva
Tento fotoaparát je presný prístroj vyžadujúci pravidelný servis. Spoločnosť
Nikon odporúča prehliadku fotoaparátu u pôvodného predajcu alebo
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon raz za jeden až dva roky a jeho servis
raz za tri až päť rokov (tieto služby sú spoplatnené). Pravidelné prehliadky a servis
sa odporúčajú najmä pri profesionálnom používaní fotoaparátu. Súčasťou
prehliadok a servisu fotoaparátu by malo byť všetko príslušenstvo, ktoré sa
pravidelne používa s fotoaparátom, napríklad objektívy alebo voliteľné
zábleskové jednotky.
88
Batéria a nabíjačka: Batérie môžu pri nesprávnej manipulácii vytiecť alebo vybuchnúť.
Prečítajte si a dodržiavajte výstrahy a upozornenia uvedené na stranách xi – xiv
tejto príručky. Pri manipulácii s batériami dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné
pokyny:
• Používajte len batérie, ktoré boli schválené na používanie v tomto zariadení.
• Batériu nevystavujte pôsobeniu ohňa ani nadmerného tepla.
• Udržujte kontakty batérie čisté.
• Pred výmenou batérie vypnite fotoaparát.
• Ak batériu nepoužívate, vyberte ju z fotoaparátu alebo nabíjačky a vráťte späť
kryt kontaktov. Tieto zariadenia spotrebúvajú energiu, aj keď sú vypnuté, pričom
môžu vybiť batériu natoľko, že sa nebude dať používať. Ak sa batéria nebude
určitý čas používať, vložte ju do fotoaparátu a nechajte ju úplne vybiť pred
vybratím a uskladnením na mieste s teplotou okolia 15 °C až 25 °C; vyhýbajte sa
horúcim alebo mimoriadne studeným miestam. Tento proces zopakujte aspoň
raz za šesť mesiacov.
• Opakované zapínanie a vypínanie fotoaparátu s úplne vybitou batériou skráti
výdrž batérie. Úplne vybité batérie sa musia pred opätovným použitím nabiť.
• Počas používania batérie sa môže vnútorná teplota batérie zvýšiť. Ak sa pokúsite
batériu nabiť pri jej zvýšenej vnútornej teplote, dôjde k zhoršeniu výkonu batérie,
pričom sa batéria nemusí nabiť, alebo sa nabije len čiastočne. Pred nabíjaním
počkajte, kým batéria nevychladne.
• Pokračovaním v nabíjaní batérie po jej úplnom nabití sa môže zhoršiť výkon
batérie.
• Značné skrátenie doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri
používaní pri izbovej teplote znamená, že ju treba vymeniť. Kúpte si novú batériu
EN-EL14a.
• Batériu pred použitím nabite. Pred fotografovaním dôležitých udalostí si
pripravte náhradnú batériu a udržiavajte ju v plne nabitom stave. Náhradné
batérie nemusia byť v závislosti od konkrétnej lokality okamžite k dispozícii na
zakúpenie. Vezmite do úvahy, že v chladnom počasí má kapacita batérií
tendenciu klesať. Pred fotografovaním v exteriéri za chladného počasia
skontrolujte, či je batéria plne nabitá. Náhradnú batériu uchovávajte na teplom
mieste a v prípade potreby batérie vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže
obnoviť časť jej náboja.
• Použité batérie sú cennou surovinou. Recyklujte ich v súlade s miestnymi
predpismi.
89
Chybové hlásenia
Táto časť obsahuje zoznam indikátorov a chybových hlásení, ktoré sa
zobrazujú v hľadáčiku a na monitore.
A Varovné ikony
Blikajúca ikona d na monitore alebo s v hľadáčiku naznačuje, že varovné alebo
chybové hlásenie sa dá zobraziť na monitore stlačením tlačidla W (Q).
Indikátor
Monitor
Lens not attached (Nie je pripojený
objektív)
Before taking photos, rotate the zoom
ring to extend the lens. (Pred
zhotovovaním fotografií, otočením
krúžku zoomu vysuňte objektív.)
Shutter release disabled. Recharge
battery. (Tlačidlo spúšte je vypnuté.
Nabite batériu.)
This battery cannot be used. It does not
communicate properly with this
camera. To use the camera safely,
choose a battery designated for use in
this camera. (Túto batériu nemožno
použiť. Nekomunikuje správne
s fotoaparátom. Ak chcete používať
fotoaparát bezpečne, vyberte batériu,
ktorá je určená na používanie v tomto
fotoaparáte.)
Initialization error. Turn camera off
and then on again. (Chyba spúšťania.
Vypnite a potom znova zapnite
fotoaparát.)
90
Hľadáčik
Riešenie
• Pripojte kompatibilný objektív.
F/s
• Ak objektív nie je typu E alebo G,
(bliká)
zvoľte režim M.
Pripojený je objektív s tlačidlom
tubusu zasúvateľného objektívu so
F zasunutým tubusom objektívu.
(bliká) Stlačte tlačidlo tubusu
zasúvateľného objektívu a otočením
krúžku zoomu vysuňte objektív.
d/s
(bliká)
Vypnite fotoaparát a nabite alebo
vymeňte batériu.
d
(bliká)
Použite batériu schválenú
spoločnosťou Nikon.
d/
k
(bliká)
Vypnite fotoaparát, vyberte
a vymeňte batériu a potom znovu
fotoaparát zapnite.
Indikátor
Monitor
Hľadáčik
Riešenie
Battery level is low. Complete
operation and turn camera off
Dokončite čistenie, vypnite
immediately. (Batéria je takmer úplne
—
fotoaparát a nabite alebo vymeňte
vybitá. Dokončite úkon a ihneď vypnite
batériu.
fotoaparát.)
s
Clock not set (Hodiny nie sú nastavené)
Nastavte hodiny fotoaparátu.
(bliká)
No memory card inserted (Nie je vložená S/s Vypnite fotoaparát a skontrolujte, či
žiadna pamäťová karta)
(bliká) je pamäťová karta správne vložená.
Memory card is locked.
Pamäťová karta je uzamknutá
Slide lock to “write” position.
(
(chránená proti zápisu). Prepínač
(Pamäťová karta je uzamknutá.
(bliká) ochrany karty proti zápisu posuňte
Prepínač ochrany karty proti zápisu
do polohy „zápis“.
posuňte do polohy „zápis“.)
• Použite pamäťovú kartu schválenú
spoločnosťou Nikon.
• Naformátujte kartu. Ak problém
This memory card cannot be used. Card
pretrváva, karta môže byť poškodená.
may be damaged.
(/k Obráťte sa na autorizovaný servis
Insert another card. (Túto pamäťovú
spoločnosti Nikon.
(bliká)
kartu nie je možné použiť. Karta môže
• Chyba pri vytváraní nového
byť poškodená. Vložte inú kartu.)
priečinka. Odstráňte súbory, alebo
vložte novú pamäťovú kartu.
• Vložte novú pamäťovú kartu.
This card is not formatted. Format the
Naformátujte kartu alebo vypnite
T
card. (Táto karta nie je naformátovaná.
fotoaparát a vložte novú pamäťovú
(bliká)
Naformátujte kartu.)
kartu.
• Znížte kvalitu alebo zmenšite
j/A/s veľkosť snímok.
Card is full (Karta je zaplnená)
(bliká) • Odstráňte niektoré fotografie.
• Vložte novú pamäťovú kartu.
Fotoaparát nedokáže zaostriť
●
pomocou automatického
—
(bliká) zaostrovania. Zmeňte kompozíciu
alebo zaostrite manuálne.
91
Indikátor
Monitor
Hľadáčik
Subject is too bright (Objekt je príliš
jasný)
s
(bliká)
Subject is too dark (Objekt je príliš
tmavý)
Riešenie
• Použite nižšiu citlivosť ISO.
• Použite bežne dostupný neutrálny
šedý filter (ND).
• V režime:
S Skráťte čas uzávierky
A Vyberte menšiu clonu (vyššie
clonové číslo)
% Vyberte iný režim snímania
• Použite vyššiu citlivosť ISO.
• Použite blesk.
• V režime:
S Predĺžte čas uzávierky
A Vyberte väčšiu clonu (nižšie
clonové číslo)
No “Bulb” in S mode (Žiadny režim Bulb A/s
v režime S)
(bliká) Zmeňte čas uzávierky alebo zvoľte
No “Time” in S mode (Žiadny režim Time &/s režim M.
v režime S)
(bliká)
Blesk sa odpálil pri plnom výkone.
N
Skontrolujte fotografiu na monitore;
—
(bliká) ak je podexponovaná, vykonajte
nastavenia a skúste to znova.
• Použite blesk.
• Zmeňte vzdialenosť od objektu,
clonu, rozsah blesku alebo citlivosť
N/s
—
ISO.
(bliká)
• Ohnisková vzdialenosť objektívu je
menšia ako 18 mm: použite väčšiu
ohniskovú vzdialenosť.
92
Indikátor
Monitor
Hľadáčik
Error. Press shutter release button
again. (Vyskytla sa chyba. Znova stlačte
tlačidlo spúšte.)
Start-up error. Contact a Nikonauthorized service representative.
(Chyba pri spúšťaní. Obráťte sa na
autorizovaný servis spoločnosti Nikon.)
Metering error (Chyba merania
expozície)
Unable to start live view. Please wait
for camera to cool. (Nie je možné
spustiť živý náhľad. Počkajte, kým
fotoaparát nevychladne.)
Folder contains no images. (Priečinok
neobsahuje žiadne snímky.)
Cannot display this file. (Nie je možné
zobraziť tento súbor.)
Cannot select this file. (Nie je možné
vybrať tento súbor.)
Riešenie
Uvoľnite spúšť. Ak chyba pretrváva,
alebo sa vyskytuje často, obráťte sa
na autorizovaný servis spoločnosti
Nikon.
O
(bliká)
Obráťte sa na autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
—
—
—
—
This movie cannot be edited. (Táto
videosekvencia sa nedá upraviť.)
—
No image for retouching. (Žiadna
snímka na úpravu.)
—
Network access not available until
camera cools. (Prístup k sieti je
nedostupný, pokiaľ fotoaparát
nevychladne.)
—
Pred obnovením živého náhľadu
alebo záznamu videosekvencie
vyčkajte, kým vnútorné obvody
nevychladnú.
Priečinok zvolený na prehrávanie
neobsahuje žiadne snímky. Zvoľte
priečinok, ktorý obsahuje snímky,
v ponuke Playback folder
(Priečinok na prehrávanie) alebo
vložte pamäťovú kartu, ktorá
obsahuje snímky.
Súbor nie je možné zobraziť vo
fotoaparáte.
Snímky vytvorené pomocou iných
zariadení nie je možné upraviť.
• Videosekvencie vytvorené
pomocou iných zariadení sa nedajú
upraviť.
• Videosekvencie musia mať dĺžku
minimálne dve sekundy.
Pamäťová karta neobsahuje snímky
NEF (RAW) na použitie s možnosťou
NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)).
Vypnite fotoaparát a skúste znovu po
uplynutí čakania na vychladnutie
fotoaparátu.
93
Technické parametre
❚❚ Digitálny fotoaparát Nikon D3400
Typ
Typ
Bajonet objektívu
Efektívny obrazový
uhol
Digitálna jednooká zrkadlovka
Bajonet Nikon F (s kontaktmi AF)
Nikon formát DX, ohnisková vzdialenosť ekvivalentná
približne 1,5× objektívov s FX formátom obrazového uhla
Efektívny počet pixlov
Efektívny počet
24,2 milióna
pixlov
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixlov
Systém na
odstránenie prachu
Ukladanie
Veľkosť snímky
(pixle)
Formát súborov
Systém Picture
Control
Médiá
Systém súborov
94
23,5 × 15,6 mm snímač CMOS
24,72 milióna
Referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu na snímku
(vyžaduje sa softvér Capture NX-D)
•
•
•
•
•
6 000 × 4 000 (Veľká)
4 496 × 3 000 (Stredná)
2 992 × 2 000 (Malá)
NEF (RAW): 12-bitový, komprimovaný
JPEG: Dostupná kompresia kompatibilná s JPEG-Baseline
s jemnou (približne 1 : 4), normálnou (pribl. 1 : 8) alebo
základnou (pribl. 1 : 16) kompresiou
• NEF (RAW) + JPEG: Jedna fotografia zaznamenávaná vo formáte
NEF (RAW) aj JPEG
Štandardné, neutrálne, živé, monochromatický režim, portrét,
krajina, ploché; zvolené Picture Control sa dajú upraviť
Pamäťové karty SDHC a SDXC kompatibilné s SD (Secure
Digital) a UHS-I
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Hľadáčik
Hľadáčik
Hľadáčik v rovine očí pre jednooké zrkadlovky s optickým
členom typu „pentamirror“
Pokrytie obrazového Približne 95 % horizontálne a 95 % vertikálne
poľa
Zväčšenie
Približne 0,85× (50 mm objektív f/1,4 zaostrený na nekonečno,
–1,0 m–1)
Predsunutie
18 mm (–1,0 m–1; od stredu povrchu šošovky okulára
výstupnej pupily
hľadáčika)
okuláru
Nastavenie
–1,7 – +0,5 m–1
dioptrickej korekcie
Zaostrovacia
Matnica typu B BriteView Clear Matte Mark VII
matnica
Zrkadlo
Rýchly návrat
Clona objektívu
Okamžitý návrat, elektronicky ovládaná
Objektív
Podpora
automatického
zaostrovania
Uzávierka
Typ
Čas uzávierky
Rýchlosť
synchronizácie
blesku
Spúšť
Režim snímania
Rýchlosť snímania
Samospúšť
Automatické zaostrovanie je dostupné s objektívmi AF-P
a objektívmi AF-S typu E a G.
Elektronicky ovládaná štrbinová uzávierka s vertikálnym
chodom
1/4 000 – 30 s v krokoch po 1/3 EV; režim Bulb; režim Time
X = 1/200 s; synchronizuje sa s uzávierkou pri 1/200 s alebo pri
dlhšom čase uzávierky
8 (jednotlivá snímka), I (sériové snímanie), J (tiché
snímanie), E (samospúšť), " (oneskorené diaľkové
ovládanie; ML-L3), # (okamžité diaľkové ovládanie; ML-L3)
Maximálne 5 snímok za sekundu
Poznámka: Frekvencie snímania predpokladajú manuálne
zaostrovanie, manuálne nastavovanie expozície alebo clonovú
automatiku, čas uzávierky 1/250 s alebo kratší, ako aj ostatné
nastavenia na východiskových hodnotách.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 expozícií
95
Expozícia
Meranie
Spôsob merania
Meranie expozície TTL pomocou 420-pixlového snímača RGB
• Maticové meranie expozície: Meranie expozície 3D color matrix II
(objektívy typu E a G)
• Meranie so zdôrazneným stredom: Váha 75 % daná pre 8-mm kruh
v strede obrazového poľa
• Bodové meranie expozície: Meria sa 3,5-mm kruh (asi 2,5 %
snímky) v strede vybratého zaostrovacieho bodu
Rozsah (ISO 100,
• Maticové meranie alebo meranie expozície so zdôrazneným stredom:
objektív f/1,4, 20 °C) 0 – 20 EV
• Bodové meranie expozície: 2 – 20 EV
Spojenie
Procesor
expozimetra
Režim
Automatické režimy (i automatika; j automatika, vypnutý
blesk); programová automatika s flexibilnou programovou
automatikou (P); clonová automatika (S); časová automatika (A);
manuálny režim (M); režimy motívových programov (k portrét;
l krajina; p dieťa; m šport; n makro; o nočný portrét); režimy
špeciálnych efektov (% nočné videnie; S super živé; T pop;
U fotografická ilustrácia; ' efekt hračkárskeho fotoaparátu;
( efekt zmenšeniny; 3 výberová farba; 1 silueta; 2 svetlé
tóny so zníženým kontrastom; 3 tmavé tóny so zvýšeným
kontrastom)
Korekcia expozície Možno upraviť o –5 – +5 EV v krokoch po 1/3 EV v režimoch P, S,
A, M, v režime motívových programov a %
Expozičná pamäť
Zistená hodnota jasu sa uloží do pamäte pomocou tlačidla
A (L)
Citlivosť ISO
ISO 100 – 25600 v krokoch po 1 EV. Automatické nastavenie
(odporúčaný
citlivosti ISO je dostupné
expozičný index)
Funkcia Active
Zapnutie, vypnutie
D-Lighting
96
Zaostrovanie
Automatické
zaostrovanie
Modul snímača automatického zaostrovania Nikon Multi-CAM
1000 s fázovou detekciou TTL, 11 zaostrovacích bodov
(vrátane jedného krížového snímača) a pomocné svetlo AF
(rozsah približne 0,5 – 3 m)
Detekčný rozsah
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Zaostrovacie režimy • Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); kontinuálne automatické zaostrovanie
(AF-C); automatický výber AF-S/AF-C (AF-A); automatická aktivácia
prediktívneho zaostrovania podľa stavu snímaného objektu
• Manuálne zaostrovanie (MF): Je možné použiť elektronický
diaľkomer
Zaostrovací bod
Možno vybrať z 11 zaostrovacích bodov
Režim činnosti AF
Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body,
dynamická voľba zaostrovacích polí, automatické
zaostrovanie s automatickým výberom poľa, trojrozmerné
zaostrovanie (11 bodov)
Pamäť zaostrenia
Zaostrenie je možné uložiť do pamäte stlačením tlačidla
spúšte do polovice (v režime jednorazového automatického
zaostrovania) alebo stlačením tlačidla A (L)
Blesk
Vstavaný blesk
Smerné číslo
Riadenie záblesku
Zábleskový režim
i, k, p, n, o, S, T, U, ': Automatická aktivácia blesku
s automatickým vysunutím
P, S, A, M: Manuálne vysunutie po uvoľnení tlačidla
Približne 7, 8 s manuálnym režimom blesku (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: Riadenie záblesku i-TTL pomocou 420-pixlového snímača RGB
je dostupné so vstavaným bleskom; doplnkové riadenie záblesku
vyvažované meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky sa
používa s maticovým meraním expozície a meraním expozície so
zdôrazneným stredom, štandardný záblesk i-TTL pre digitálne
jednooké zrkadlovky s bodovým meraním expozície
Automatická aktivácia blesku, automatická aktivácia blesku
s predzábleskom proti červeným očiam, automatická aktivácia
blesku vrátane synchronizácie s dlhými časmi uzávierky,
automatická aktivácia blesku vrátane synchronizácie s dlhými
časmi uzávierky s predzábleskom proti červeným očiam,
doplnkový blesk, predzáblesk proti červeným očiam,
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky,
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky
s predzábleskom proti červeným očiam, synchronizácia blesku
s druhou lamelou uzávierky s dlhými časmi uzávierky,
synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky, vypnuté
97
Blesk
Korekcia zábleskovej
expozície
Indikátor
pripravenosti blesku
Možno upraviť o −3 – +1 EV v krokoch po 1/3 EV v režimoch P, S,
A, M a v režime motívových programov
Svieti, keď sú vstavaný blesk alebo voliteľná záblesková
jednotka úplne nabité, bliká po odpálení blesku pri plnom
výkone
Aktívna drážka ISO 518 s kontaktmi pre synchronizáciu a dáta
a s bezpečnostným zámkom
Systém Nikon CLS je podporovaný
Sánky na
príslušenstvo
Systém kreatívneho
osvetlenia Nikon (CLS)
Synchronizačný
Adaptér synchronizačného konektora AS-15 (k dispozícii
konektor
samostatne)
Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej
Automatický režim, žiarovkové osvetlenie, žiarivkové
farby
osvetlenie (7 typov), priame slnečné osvetlenie, blesk,
zamračené počasie, tieň, predvolený manuálny režim, všetky
režimy okrem predvoleného manuálneho režimu s jemným
ladením
Živý náhľad
Zaostrovacie režimy • Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); nepretržité automatické zaostrovanie (AF-F)
• Manuálne zaostrovanie (MF)
Režim činnosti AF
Automatické zaostrovanie s prioritou tváre, automatické
zaostrovanie rozšírenej oblasti, automatické zaostrovanie
normálnej oblasti, automatické zaostrovanie so sledovaním
objektu
Automatické
Automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu kdekoľvek
zaostrovanie
v obrazovom poli (fotoaparát zvolí zaostrovací bod
automaticky po zvolení automatického zaostrovania
s prioritou tváre alebo automatického zaostrovania so
sledovaním objektu)
Automatický výber Dostupný v režimoch i a j
motívov
Videosekvencia
Meranie
Spôsob merania
Veľkosť obrazu
(pixle) a frekvencia
snímania
98
Meranie expozície TTL pomocou hlavného obrazového snímača
Maticové
• 1 920 × 1 080; 60p (progresívne), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Skutočné frekvencie snímania pre 60p, 50p, 30p, 25p a 24p sú
59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 snímok za sekundu v uvedenom
poradí; dostupné možnosti podporujú ★ vysokú aj normálnu
kvalitu snímky
Videosekvencia
Formát súborov
Kompresia
obrazového signálu
Formát
zaznamenávania
zvuku
Zariadenie na
záznam zvuku
Citlivosť ISO
Monitor
Monitor
Prehrávanie
Prehrávanie
Rozhranie
USB
Výstup HDMI
Bluetooth
Komunikačné
protokoly
Frekvenčná
charakteristika
Maximálny výkon
Dosah (priama
viditeľnosť)
MOV
Zdokonalené kódovanie obrazového signálu H.264/MPEG-4
Linear PCM
Vstavaný monofónny mikrofón; nastaviteľná citlivosť
ISO 100 – 25600
7,5 cm (3-palcový), približne 921 tis. bodov (VGA), LCD monitor
TFT so 170° pozorovacím uhlom, približne 100 % pokrytie
obrazového poľa a nastavenie jasu
Prehrávanie snímok na celej obrazovke a zobrazenie miniatúr
(4, 9 alebo 72 snímok alebo kalendár) so zväčšením výrezu
snímky, orezanie zväčšenia výrezu snímky, priblíženie
zobrazenia tváre, prehrávanie videosekvencií, prezentácie
fotografií a/alebo videosekvencií, zobrazenie histogramu,
vyznačenie jasných častí, informácie o fotografii, zobrazenie
údajov o polohe, automatické otočenie snímky, hodnotenie
snímok a poznámka k snímke (maximálne 36 znakov)
Hi-Speed USB s konektorom Micro-USB; odporúča sa
pripojenie k vstavanému USB portu
Konektor HDMI typu C
Špecifikácia Bluetooth verzia 4.1
• Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2 402 – 2 480 MHz
8,1 dBm (EIRP)
Približne 10 m bez rušenia; dosah sa môže meniť v závislosti od
sily signálu a prítomnosti alebo neprítomnosti prekážok
99
Podporované jazyky
Podporované jazyky Arabčina, bengálčina, bulharčina, čínština (zjednodušená
a tradičná), čeština, dánčina, holandčina, angličtina, fínčina,
francúzština, nemčina, gréčtina, hindčina, maďarčina,
indonézština, taliančina, japončina, kórejčina, maráthčina,
nórčina, perzština, poľština, portugalčina (Portugalsko
a Brazília), rumunčina, ruština, srbčina, španielčina, švédčina,
tamilčina, telugčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina,
vietnamčina
Zdroj napájania
Batéria
Sieťový zdroj
Jedna nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL14a
Sieťový zdroj EH-5b; vyžaduje sa napájací konektor EP-5A
(k dispozícii samostatne)
Závit na pripojenie statívu
Závit na pripojenie 1/4 palca (ISO 1222)
statívu
Rozmery a hmotnosť
Rozmery (Š × V × H) Približne 124 × 98 × 75,5 mm
Hmotnosť
Približne 445 g s batériou a pamäťovou kartou, ale bez krytky
tela; približne 395 g (len telo fotoaparátu)
Prevádzkové podmienky
Teplota
0 °C – 40 °C
Vlhkosť
85 % alebo menej (bez kondenzácie)
• Ak nie je uvedené inak, všetky merania sa vykonávajú v súlade s normami alebo smernicami Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Všetky údaje platia pre fotoaparát s plne nabitou batériou.
• Vzorové snímky zobrazené vo fotoaparáte a snímky a obrázky uvedené v príručke slúžia len na ilustračné
účely.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
100
❚❚ Nabíjačka MH-24
Menovitý príkon
Menovitý výkon
Podporované batérie
Čas nabíjania
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
100 – 240 V stried., 50/60 Hz, maximálne 0,2 A
8,4 V jednosm./0,9 A
Nabíjateľné lítium-iónové batérie EN-EL14a značky Nikon
Približne 1 hodina 50 minút pri teplote okolia 25 °C
a úplnom vybití
0 °C – 40 °C
Približne 70 × 26 × 97 mm, bez zástrčkového adaptéra
Približne 96 g, bez zástrčkového adaptéra
Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
m AC, p DC, q Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
❚❚ Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL14a
Typ
Menovitá kapacita
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
7,2 V/1 230 mAh
0 °C – 40 °C
Približne 38 × 53 × 14 mm
Približne 49 g, bez krytu kontaktov
101
❚❚ Objektívy AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR a AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3,5–5,6G
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Zoom
Zaostrovanie
Objektív AF-P DX typu G so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
18 – 55 mm
f/3,5 – 5,6
12 prvkov v 9 skupinách (2 prvky asférickej šošovky)
76° – 28° 50´
Odstupňovaná v milimetroch (18, 24, 35, 45, 55)
Prenášaná do fotoaparátu
Manuálny zoom s použitím nezávislého krúžku zoomu
Automatické zaostrovanie ovládané krokovým
motorom; osobitný zaostrovací krúžok na manuálne
zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
Posuv objektívu pomocou motorov s kmitacou
(len AF-P DX NIKKOR 18–55mm cievkou (voice coil motors (VCM))
f/3,5–5,6G VR)
Najkratšia zaostriteľná
0,25 m od obrazovej roviny pri všetkých nastaveniach
vzdialenosť
priblíženia
Segmenty clony
7 (okrúhly otvor clony)
Clona
Plne automatická
Rozsah clony
• 18 mm ohnisková vzdialenosť: f/3,5 – 22
• 55 mm ohnisková vzdialenosť: f/5,6 – 38
Minimálna zobrazená clona sa môže meniť v závislosti
od veľkosti prírastku expozície zvoleného
fotoaparátom.
Meranie
Plná clona
Priemer filtrového závitu
55 mm (P = 0,75 mm)
Rozmery
Približne 64,5 mm maximálny priemer × 62,5 mm
(vzdialenosť od príruby bajonetu objektívu
fotoaparátu pri zasunutom objektíve)
Hmotnosť
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR: Približne 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G: Približne 195 g
102
A AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G
Objektív všeobecne používaný v tejto príručke na ilustračné účely je AF-P DX
NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR. AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR
a AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G sú vybavené tubusom zasúvateľného
objektívu.
1 Kryt objektívu
6 Upevňovacia značka objektívu........... 15
2 Upevňovacia značka slnečnej clony
7 Kontakty procesora
objektívu
3 Tlačidlo tubusu zasúvateľného
objektívu................................................. 16
4 Stupnica ohniskových vzdialeností
8 Zaostrovací krúžok
9 Krúžok zoomu......................................... 29
10 Zadný kryt objektívu
5 Značka na stupnici ohniskových
vzdialeností
103
❚❚ Objektívy AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR a AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Zoom
Zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
(len AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4,5–6,3G ED VR)
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Segmenty clony
Clona
Rozsah clony
Meranie
Priemer filtrového závitu
Rozmery
Hmotnosť
104
Objektív AF-P DX typu G so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
70 – 300 mm
f/4,5 – 6,3
14 prvkov v 10 skupinách (vrátane 1 prvku šošovky ED)
22° 50´ – 5° 20´
Odstupňovaná v milimetroch (70, 100, 135, 200, 300)
Prenášaná do fotoaparátu
Manuálny zoom s použitím nezávislého krúžku zoomu
Automatické zaostrovanie ovládané krokovým
motorom; osobitný zaostrovací krúžok na manuálne
zaostrovanie
Posuv objektívu pomocou motorov s kmitacou cievkou
(voice coil motors (VCM))
1,1 m od obrazovej roviny pri všetkých nastaveniach
priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
Plne automatická
• 70 mm ohnisková vzdialenosť: f/4,5 – 22
• 300 mm ohnisková vzdialenosť: f/6,3 – 32
Minimálna zobrazená clona sa môže meniť v závislosti
od veľkosti prírastku expozície zvoleného
fotoaparátom.
Plná clona
58 mm (P = 0,75 mm)
Približne 72 mm maximálny priemer × 125 mm
(vzdialenosť od príruby bajonetu objektívu
fotoaparátu)
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR:
Približne 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED:
Približne 400 g
A AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR a AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED
1 Kryt objektívu
2 Upevňovacia značka slnečnej clony
objektívu
3 Zaostrovací krúžok
6 Značka na stupnici ohniskových
vzdialeností
7 Upevňovacia značka objektívu........... 15
8 Kontakty procesora
4 Krúžok zoomu......................................... 29 9 Zadný kryt objektívu
5 Stupnica ohniskových vzdialeností
105
❚❚ Objektív AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5,6G ED VR II
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Zoom
Zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Segmenty clony
Clona
Rozsah clony
Meranie
Priemer filtrového závitu
Rozmery
Hmotnosť
Objektív AF-S DX typu G so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
55 – 200 mm
f/4 – 5,6
13 prvkov v 9 skupinách (vrátane 1 prvku šošovky ED)
28° 50´ – 8°
Odstupňovaná v milimetroch (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Prenášaná do fotoaparátu
Manuálny zoom s použitím nezávislého krúžku zoomu
Systém Internal Focusing (IF) od spoločnosti Nikon
s automatickým zaostrovaním ovládaným
ultrazvukovým zaostrovacím motorom (SWM)
a osobitným zaostrovacím krúžkom na manuálne
zaostrovanie
Posuv objektívu pomocou motorov s kmitacou
cievkou (voice coil motors (VCM))
1,1 m od obrazovej roviny pri všetkých nastaveniach
priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
Plne automatická
• 55 mm ohnisková vzdialenosť: f/4 – 22
• 200 mm ohnisková vzdialenosť: f/5,6 – 32
Plná clona
52 mm (P = 0,75 mm)
Približne 70,5 mm maximálny priemer × 83 mm
(vzdialenosť od príruby bajonetu objektívu
fotoaparátu pri zasunutom objektíve)
Približne 300 g
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody
spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
106
A AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5,6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5,6G ED VR II je vybavený tubusom
zasúvateľného objektívu.
1 Kryt objektívu
2 Upevňovacia značka slnečnej clony
objektívu
3 Zaostrovací krúžok
7 Značka na stupnici ohniskových
vzdialeností
8 Upevňovacia značka objektívu........... 15
9 Kontakty procesora
4 Krúžok zoomu......................................... 29 10 Prepínač režimu A-M
5 Tlačidlo tubusu zasúvateľného
objektívu................................................. 16
6 Stupnica ohniskových vzdialeností
11 Vypínač stabilizácie obrazu
objektívu
12 Zadný kryt objektívu
107
A Informácie o ochranných známkach
IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco
Systems, Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách, pričom sa používa na
základe licencie. Windows je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších
krajinách. Mac, OS X, Apple®, App Store®, logá Apple, iPhone®, iPad® a iPod touch®
sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a/alebo ďalších
krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Robot Android je
reprodukovaný alebo upravený z práce vytvorenej a zdieľanej spoločnosťou
Google a používa sa v súlade s podmienkami uvedenými v licencii Creative
Commons 3.0 Attribution License. Logo PictBridge je ochranná známka. Logá SD,
SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou
Nikon Corporation je na základe udelenej licencie.
Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo v ostatnej
dokumentácii dodanej s vaším výrobkom značky Nikon sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
A Označenie zhody
Tieto štandardy, ktorým fotoaparát vyhovuje, sa dajú zobraziť pomocou
možnosti Conformity marking (Označenie zhody) v ponuke nastavenia
(0 71).
108
A Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
A Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva
vyhradené.
A Certifikáty
109
Výdrž batérie
Filmová metráž alebo počet snímok, ktoré možno zaznamenať s plne
nabitými batériami, sa menia podľa stavu batérie, teploty, intervalu
medzi jednotlivými snímkami, ako aj dĺžkou zobrazenia ponúk. Príklady
hodnôt pre batérie EN-EL14a (1 230 mAh) sú uvedené nižšie.
• Fotografie, režim snímania jednotlivých snímok (štandard CIPA 1): Približne
1 200 záberov
• Videosekvencie: Približne 60 minút pri 1 080/60p 2
1 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s objektívom AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR za nasledujúcich
testovacích podmienok: zaostrenie objektívu sa cyklicky menilo od nekonečna po minimálny rozsah, pričom
sa zhotovila jedna fotografia každých 30 s pri východiskových nastaveniach, po zhotovení fotografie sa na 4 s
zapol monitor, skúšobný pracovník počkal, kým po vypnutí monitora neuplynul interval časového spínača
pohotovostného režimu, blesk sa uviedol do činnosti pri plnom výkone pri každom druhom zábere. Bez
použitia živého náhľadu.
2 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s fotoaparátom pri východiskových nastaveniach a s objektívom
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR za podmienok určených asociáciou Camera and Imaging Products
Association (CIPA). Jednotlivé videosekvencie môžu mať dĺžku maximálne 20 minút a veľkosť 4 GB; záznam
sa môže ukončiť aj pred dosiahnutím týchto obmedzení, ak sa zvýši teplota fotoaparátu.
110
Výdrž batérie môžu skrátiť nasledujúce činnosti:
• Používanie monitora
• Držanie tlačidla spúšte stlačeného do polovice
• Opakovaná činnosť automatického zaostrovania
• Snímanie fotografií NEF (RAW)
• Dlhé časy uzávierky
• Používanie funkcií Bluetooth fotoaparátu
• Používanie fotoaparátu s pripojeným voliteľným príslušenstvom
• Používanie režimu VR (stabilizácia obrazu) s objektívmi VR
• Opakované priblíženie a oddialenie pomocou objektívu AF-P.
Ak chcete maximálne využiť nabíjateľné batérie EN-EL14a značky Nikon:
• Udržujte kontakty batérie čisté. Znečistené kontakty môžu znížiť
výkon batérie.
• Batérie používajte hneď po ich nabití. Nepoužívané batérie strácajú
svoje nabitie.
111
112
Záručné podmienky - Záručný servis
spoločnosti Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš
výrobok značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na
predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena
našej siete autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov
spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad Európa/Rusko/ďalšie).
Podrobnosti nájdete na:
http://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na
predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne
prečítajte používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa
výrobných chýb v trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu
pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto záručnej doby preukáže chyba
výrobku spôsobená nevhodným materiálom alebo spracovaním, naša
sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti
Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za prácu a súčasti)
v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie. Spoločnosť
Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť alebo
opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného
listu a pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých
bude vyznačený daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov
predajcu. Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný
záručný servis, ak vyššie uvedené dokumenty nemožno predložiť
alebo ak sú údaje v nich neúplné alebo nečitateľné.
113
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• Údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku
bežného opotrebovania.
• Úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Nikon, ktoré slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného
v používateľských príručkách.
• Prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa
týkajú priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
• Poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli
vykonať na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným
miestnym alebo štátnym technickým normám v inej krajine ako tej,
pre ktorú bol výrobok pôvodne určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• Poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie
výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade
s používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež
inštalácie alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými
normami, ktoré platia v krajine, kde sa používa.
• Poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale
nie výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého
použitia.
• Úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu
alebo sériového čísla výrobku.
• Poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali
neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
• Chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený, alebo s ktorým sa
používa.
114
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa
príslušných platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka,
ktoré si v súvislosti s predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže
uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk
spoločnosti Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
115
E
L
P
Nikon D3400
M
SA
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
Užívateľská príručka
(so záručným listom)
AMA16611
Vytlačené v Európe
Sk
SB8I04(1N)
6MB3601N-04
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana xi).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising