Nikon | D500 | Nikon D500 Užívateľská príručka

Nikon D500 Užívateľská príručka
Nikon D500
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
Užívateľská príručka
(so záručným listom)
AMA16557
Vytlačené v Európe
Sk
SB6F02(1N)
6MB3431N-02
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana xiii).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Sk
Vaše snímky. Váš svet. Dokonalé
spojenie.
Vitajte v aplikácii SnapBridge — novom súbore služieb od spoločnosti Nikon
na obohatenie vašich zážitkov pri práci so snímkami. Aplikácia SnapBridge
odstraňuje bariéru medzi vaším fotoaparátom a kompatibilným zariadením
smart prostredníctvom kombinácie nízkoenergetickej technológie
Bluetooth® (BLE) a určenej aplikácie. Príbehy, ktoré zachytíte pomocou svojho
fotoaparátu a svojich objektívov Nikon, sa počas snímania automaticky
prenášajú do príslušného zariadenia. Dokonca sa môžu aj bez námahy
odoslať do služieb cloudového úložiska, čo umožní prístup všetkým vašim
zariadeniam. So svojím nadšením sa môžete podeliť kedy chcete a kde
chcete.
Stiahnite si aplikáciu SnapBridge, aby ste mohli hneď začať!
Už teraz môžete využívať širokú paletu výhod po
stiahnutí aplikácie SnapBridge do svojho
zariadenia smart. Táto aplikácia prostredníctvom
niekoľkých jednoduchých krokov pripojí vaše
fotoaparáty Nikon ku kompatibilným
zariadeniam iPhone®, iPad® a/alebo iPod touch®,
alebo ku zariadeniam smart s operačným
systémom Android™. SnapBridge je k dispozícii
bezplatne zo SnapBridge Apple App Store®, na
Google Play™ a na nasledujúcej webovej stránke:
http://snapbridge.nikon.com
Najnovšie informácie o SnapBridge nájdete na
webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu
oblasť (0 xxi).
D500 Model Name: N1501
Vzrušujúce zážitky, ktoré aplikácia SnapBridge pri práci so
snímkami ponúka…
Automatický prenos snímok z fotoaparátu do zariadenia
smart vďaka nepretržitému spojeniu medzi týmito dvomi
zariadeniami — čo uľahčuje online zdieľanie fotografií tak
ako nikdy predtým
Odosielanie fotografií a miniatúr do cloudovej služby
NIKON IMAGE SPACE
Široká škála služieb, ktorá obohacuje váš život pri práci so
snímkami, vrátane:
• Diaľkového ovládania fotoaparátu
• Vtlačenie až dvoch dôveryhodných informácií
(napr. autorské práva, poznámky, text a logá) na
snímky
• Automatickej aktualizácie údajov o dátume
a čase a údajov o polohe fotoaparátu
• Prijímania aktualizácií firmvéru fotoaparátu
i
Aby ste zo svojho fotoaparátu vyťažili maximum, dôkladne si prečítajte
celú príručku a uchovávajte ju na mieste, kde si ju môžu prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
Sprievodca ponukami
Ďalšie informácie o možnostiach ponuky a témy, ako je napríklad spôsob
pripojenia fotoaparátu k tlačiarni alebo televízoru, nájdete v Sprievodcovi
ponukami po stiahnutí z webovej stránky spoločnosti Nikon tak, ako je to popísané
nižšie. Tento Sprievodca ponukami je vo formáte pdf a je možné si ho zobraziť
pomocou programu Adobe Reader alebo Adobe Acrobat Reader.
1 Vo svojom počítači spustite internetový prehliadač a otvorte stránku na
stiahnutie príručky spoločnosti Nikon na
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Prejdite na stránku s požadovaným výrobkom a stiahnite si príručku.
A Pre vašu bezpečnosť
Pred prvým použitím fotoaparátu si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti „Pre
vašu bezpečnosť“ (0 xiii – xvi).
ii
Symboly a konvencie
Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú
nasledujúce symboly a značky:
D
Táto ikona označuje upozornenia; informácie, ktoré je potrebné si
prečítať pred použitím fotoaparátu, aby sa predišlo jeho poškodeniu.
A
Táto ikona označuje poznámky; informácie, ktoré je potrebné si
prečítať pred použitím fotoaparátu.
0
Táto ikona označuje odkazy na ďalšie strany v tejto príručke.
Položky ponuky, možnosti a hlásenia zobrazené na monitore fotoaparátu sú
zobrazené tučným písmom.
Nastavenia fotoaparátu
Vysvetlivky v tejto príručke predpokladajú, že sú použité východiskové nastavenia.
Užívatelská podpora Nikon
Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a získajte možnost
mat neustále najnovšie informácie týkajúce sa výrobku. Nájdete na nej odpovede
na casté otázky a môžete nás kontaktovat ohladne technickej podpory.
http://www.europe-nikon.com/support
iii
Obsah balenia
Uistite sa, že vám boli s fotoaparátom dodané všetky položky, ktoré sú
uvedené na tejto strane.
Krytka tela BF-1B (0 18, 335)
Digitálny fotoaparát D500
(0 1)
Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15 s krytom kontaktov
(0 13, 15)
Nabíjačka MH-25a (dodáva sa so sieťovým zásuvkovým
adaptérom alebo napájacím káblom typu a tvaru, ktoré sa menia
podľa krajiny alebo regiónu predaja; 0 13)
Príchytka USB kábla
Príchytka kábla HDMI
USB kábel UC-E22
Remienok AN-DC17 (0 13)
Užívateľská príručka (táto príručka)
Záručný list (vytlačený na zadnej
strane tejto príručky)
Kupujúci súpravy s objektívom by mali skontrolovať, či balenie obsahuje
aj objektív. Pamäťové karty sa predávajú samostatne. Fotoaparáty
zakúpené v Japonsku zobrazujú ponuky a hlásenia len v angličtine
a japončine; ostatné jazyky nie sú podporované. Ospravedlňujeme sa za
akékoľvek nepríjemnosti, ktoré to môže spôsobiť.
iv
A Softvér ViewNX-i a Capture NX-D
ViewNX-i používajte na jemné doladenie vlastností fotografií alebo na
kopírovanie snímok do počítača na zobrazenie. Softvér ViewNX-i je dostupný na
stiahnutie z nasledujúcej webovej stránky:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Na jemné dolaďovanie vlastností snímok, ktoré boli skopírované do počítača,
a na konvertovanie snímok NEF (RAW) na iné formáty používajte Capture NX-D.
Softvér Capture NX-D je k dispozícii na stiahnutie z:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Túto webovú stránku môžete navštíviť aj na získanie najnovších informácií
o softvéri Nikon vrátane systémových požiadaviek.
v
Obsah
Obsah balenia............................................................................................ iv
Pre vašu bezpečnosť............................................................................... xiii
Oznamy .................................................................................................... xvii
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtová sieť LAN) ........................................... xxii
Úvod
1
Oboznámenie sa s fotoaparátom ........................................................... 1
Telo fotoaparátu.................................................................................................... 1
Horný kontrolný panel........................................................................................ 5
Zobrazenie v hľadáčiku....................................................................................... 7
Používanie zvislo vyklápateľného monitora ............................................... 9
Používanie dotykovej obrazovky ................................................................. 11
Prvé kroky
Pripevnite remienok fotoaparátu ................................................................
Nabite batériu .....................................................................................................
Vloženie batérie a pamäťovej karty.............................................................
Nasaďte objektív ................................................................................................
Nastavenie fotoaparátu...................................................................................
Zaostrenie hľadáčika.........................................................................................
Základy používania
13
13
13
15
18
20
29
30
Ponuky fotoaparátu ................................................................................ 30
Používanie ponúk fotoaparátu ..................................................................... 31
Základné fotografovanie a prehrávanie.............................................. 35
Úroveň nabitia batérie a počet zostávajúcich snímok ......................... 35
Fotografovanie spôsobom „namier a snímaj“......................................... 37
Prezeranie fotografií ......................................................................................... 40
vi
Fotografovanie so živým náhľadom
Automatické zaostrovanie..............................................................................
Manuálne zaostrovanie ...................................................................................
Používanie tlačidla i.........................................................................................
Zobrazenie živého náhľadu............................................................................
Zobrazenie informácií ......................................................................................
Dotykové fotografovanie (dotyková spúšť) .............................................
Videosekvencie
43
47
49
50
53
54
55
58
Záznam videosekvencií .......................................................................... 58
Značky.................................................................................................................... 63
Používanie tlačidla i......................................................................................... 64
Zobrazenie živého náhľadu............................................................................ 66
Veľkosť obrazu, frekvencia snímania a kvalita videosekvencie......... 68
Zobrazenie informácií ...................................................................................... 69
Orezanie videosekvencie ................................................................................ 70
Zhotovovanie fotografií v režime videosekvencií.................................. 71
Časozberné videosekvencie .................................................................. 74
Prezeranie videosekvencií...................................................................... 80
Úprava videosekvencií............................................................................ 82
Strih videosekvencií .......................................................................................... 82
Uloženie vybraných snímok........................................................................... 86
Možnosti záznamu snímok
88
Oblasť snímky ........................................................................................... 88
Kvalita snímky........................................................................................... 91
Veľkosť snímky ......................................................................................... 94
Používanie dvoch pamäťových kariet.................................................. 96
vii
Zaostrenie
97
Automatické zaostrovanie..................................................................... 97
Režim automatického zaostrovania ......................................................... 101
Režim činnosti AF ............................................................................................ 103
Výber zaostrovacieho bodu......................................................................... 108
Pamäť zaostrenia ............................................................................................. 111
Manuálne zaostrovanie........................................................................ 114
Režim snímania
116
Výber režimu snímania......................................................................... 116
Režim samospúšte................................................................................. 119
Režim zrkadlo v hornej polohe ........................................................... 121
Citlivosť ISO
123
Manuálne nastavenie ........................................................................... 123
Automatické nastavenie citlivosti ISO............................................... 125
Expozícia
128
Meranie.................................................................................................... 128
Expozičný režim..................................................................................... 130
P: Programová automatika........................................................................... 132
S: Clonová automatika ................................................................................... 133
A: Časová automatika ..................................................................................... 134
M: Manuálny režim........................................................................................... 135
Dlhé expozície (len režim M) ................................................................ 137
Aretácia času uzávierky a clony .......................................................... 140
Uzamknutie automatickej expozície (AE)......................................... 141
Korekcia expozície................................................................................. 143
Bracketing............................................................................................... 146
viii
Vyváženie bielej farby
159
Možnosti vyváženia bielej farby ......................................................... 159
Jemné doladenie vyváženia bielej farby ........................................... 163
Výber farebnej teploty.......................................................................... 166
Vlastné nastavenie................................................................................. 169
Fotografovanie pomocou hľadáčika......................................................... 170
Živý náhľad (Bodové vyváženie bielej farby) ......................................... 174
Spravovanie vlastných nastavení............................................................... 177
Zlepšenie snímky
180
Picture Control........................................................................................ 180
Voľba Picture Control ..................................................................................... 180
Úprava nastavení Picture Control.............................................................. 182
Vytvorenie vlastných Picture Control....................................................... 185
Zachovanie detailov v jasných častiach a tieňoch........................... 189
Funkcia Active D-Lighting ............................................................................ 189
Vysoký dynamický rozsah (HDR) ................................................................ 191
Fotografovanie s bleskom
196
Používanie blesku .................................................................................. 196
Fotografovanie s bleskom.................................................................... 199
Zábleskové režimy................................................................................. 201
Korekcia zábleskovej expozície........................................................... 203
Blokovanie zábleskovej expozície ...................................................... 205
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom ............................. 208
Nastavenie.......................................................................................................... 209
Zhotovovanie fotografií ................................................................................ 214
Zobrazenie informácií o blesku........................................................... 222
ix
Ďalšie možnosti snímania
Tlačidlo R ...............................................................................................
Tlačidlo i.................................................................................................
Dvojtlačidlový reset na obnovenie východiskových nastavení ...
Potlačenie rušenia .................................................................................
Viacnásobná expozícia .........................................................................
Intervalové fotografovanie .................................................................
Objektívy bez vstavaného procesora ................................................
Údaje o polohe.......................................................................................
Viac o prehrávaní
226
226
229
230
234
236
243
250
253
255
Prezeranie snímok................................................................................. 255
Prehrávanie snímok na celej obrazovke.................................................. 255
Zobrazenie miniatúr....................................................................................... 255
Ovládacie prvky prehrávania....................................................................... 256
Používanie dotykovej obrazovky............................................................... 258
Tlačidlo i ............................................................................................................ 260
Informácie o fotografii.......................................................................... 261
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu snímky ............................................ 271
Ochrana fotografií pred odstránením ............................................... 273
Hodnotenie snímok .............................................................................. 274
Výber fotografií na odoslanie ............................................................. 276
Výber jednotlivých fotografií....................................................................... 276
Výber viacerých fotografií ............................................................................ 277
Odstraňovanie fotografií ..................................................................... 278
Zobrazenie snímok na celej obrazovke a zobrazenie miniatúr ...... 278
Ponuka režimu prehrávania......................................................................... 279
x
Zoznam ponúk
281
D Ponuka režimu prehrávania: Správa snímok .............................. 281
C Ponuka snímania fotografií: Možnosti snímania........................ 283
1 Ponuka snímania videosekvencií: Možnosti snímania
videosekvencií.................................................................................. 288
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení
fotoaparátu ....................................................................................... 292
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu ................................ 304
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií .............................. 313
O Moja ponuka/m Posledné nastavenia........................................... 315
Možnosti ponuky úprav........................................................................ 316
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW)) ................................. 316
Trim (Orezať)...................................................................................................... 318
Image overlay (Prelínanie snímok) ............................................................ 319
Technické informácie
322
Kompatibilné objektívy ........................................................................ 322
Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS)..................................... 328
Ďalšie príslušenstvo............................................................................... 335
Starostlivosť o fotoaparát .................................................................... 337
Skladovanie........................................................................................................ 337
Čistenie ................................................................................................................ 337
Čistenie obrazového snímača ..................................................................... 338
Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia.......................... 345
xi
Riešenie problémov .............................................................................. 350
Batéria/displej................................................................................................... 350
Snímanie ............................................................................................................. 351
Prehrávanie........................................................................................................ 354
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtové siete)........................................................ 356
Rôzne ................................................................................................................... 356
Chybové hlásenia .................................................................................. 357
Technické parametre ............................................................................ 364
Objektívy AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR ................... 377
Schválené pamäťové karty .................................................................. 387
Kapacita pamäťových kariet................................................................ 389
Výdrž batérie .......................................................................................... 392
Register.................................................................................................... 394
Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti
Nikon v Európe................................................................................. 403
xii
Pre vašu bezpečnosť
Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte všetky nasledujúce bezpečnostné pokyny,
aby ste predišli poškodeniu výrobku značky Nikon a poraneniu seba alebo iných osôb.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte na takom mieste, kde si ich môžu prečítať všetci
používatelia výrobku.
Možné následky nedodržania bezpečnostných pokynov uvedených v tejto časti sú
označené nasledujúcim symbolom:
ikona označuje varovanie. Pred použitím tohto výrobku značky Nikon si
A Táto
prečítajte všetky varovania, aby ste zabránili možnému zraneniu.
❚❚ VAROVANIA
A Slnko udržiavajte mimo obrazového poľa
Pri snímaní objektov v protisvetle
udržiavajte slnko úplne mimo obrazového
poľa. Pokiaľ sa slnko nachádza
v obrazovom poli alebo jeho blízkosti, jeho
svetlo sústredené do fotoaparátu môže
spôsobiť požiar.
A Nepozerajte sa cez hľadáčik do slnka
Pozeranie do slnka alebo iného silného
zdroja svetla cez hľadáčik môže spôsobiť
trvalé poškodenie zraku.
A Používanie ovládacieho prvku dioptrickej
korekcie hľadáčika
Keď pracujete s ovládacím prvkom
dioptrickej korekcie hľadáčika a máte oko
na hľadáčiku, dajte pozor, aby ste si prstom
náhodne nesiahli do oka.
A V prípade poruchy zariadenie okamžite vypnite
Ak si všimnete dym alebo nezvyčajný
zápach, ktorý vychádza zo zariadenia alebo
sieťového zdroja (dodáva sa samostatne),
okamžite odpojte sieťový zdroj a vyberte
batériu, pričom dbajte na to, aby ste sa
nepopálili. Ďalšie používanie môže viesť
k zraneniu. Po vybratí batérie nechajte
zariadenie skontrolovať v autorizovanom
servise spoločnosti Nikon.
A Nepoužívajte v prostredí s horľavým plynom
Elektronické zariadenia nepoužívajte
v blízkosti horľavých plynov, pretože to
môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
A Udržujte mimo dosah detí
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k zraneniu. Okrem toho nezabudnite, že
malé časti predstavujú nebezpečenstvo
zadusenia. V prípade, že dieťa prehltne
akúkoľvek časť tohto zariadenia, okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
xiii
A Nerozoberajte
Dotýkanie sa vnútorných častí výrobku by
mohlo spôsobiť zranenie. Ak sa výrobok
pokazí, môže ho opraviť výhradne
kvalifikovaný technik. Ak sa výrobok otvorí
v dôsledku pádu alebo inej nehody,
vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj
a výrobok nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.
A Remienok fotoaparátu nedávajte na krk
dojčaťu ani dieťaťu
Remienok fotoaparátu zavesený na krku
dojčaťa alebo dieťaťa môže zapríčiniť jeho
uškrtenie.
A Keď je zariadenie zapnuté alebo sa používa,
nezostávajte dlhodobo v kontakte
s fotoaparátom, batériou alebo nabíjačkou
Časti zariadenia sa zohrejú na vysokú
teplotu. Ak zostane zariadenie dlhodobo
v priamom kontakte s pokožkou, môže to
viesť k nízkoteplotným popáleninám.
A Nenechávajte tento výrobok tam, kde bude
vystavený pôsobeniu mimoriadne vysokých
teplôt, ako napríklad v uzatvorenom
automobile alebo na priamom slnečnom svetle
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo
spôsobiť poškodenie alebo vznik požiaru.
A Nikdy nemierte bleskom na vodiča motorového
vozidla
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k dopravným nehodám.
xiv
A Blesk používajte opatrne
• Používanie fotoaparátu s bleskom
v blízkosti pokožky alebo iných
predmetov môže spôsobiť popáleniny.
• Použitie blesku v blízkosti očí
fotografovanej osoby môže spôsobiť
dočasné zhoršenie zraku. Blesk by nemal
byť menej ako jeden meter od snímaného
objektu. Obzvlášť opatrní by ste mali byť
pri fotografovaní dojčiat.
A Vyhýbajte sa kontaktu s tekutými kryštálmi
Ak sa monitor poškodí, treba dávať pozor,
aby nedošlo k poraneniu spôsobenému
rozbitým sklom. Tiež treba zabrániť styku
tekutých kryštálov z monitora s pokožkou
a ich vniknutiu do očí alebo úst.
A Neprenášajte statívy s pripevneným
objektívom alebo fotoaparátom
Mohli by ste zakopnúť alebo náhodne
udrieť iných ľudí, čo by mohlo viesť
k zraneniu.
A Pri manipulácii s batériami dodržiavajte
príslušné bezpečnostné pokyny
Pri nesprávnej manipulácii s batériami
môže dôjsť k úniku elektrolytu, prehriatiu,
prasknutiu alebo vzniku požiaru. Pri
manipulácii s batériami, ktoré sa budú
používať v tomto výrobku, dodržiavajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny:
• Používajte len batérie, ktoré boli
schválené na používanie v tomto
zariadení.
• Batériu neskratujte ani nerozoberajte.
• Nevystavujte batériu ani fotoaparát, do
ktorého je vložená, silným fyzickým
nárazom.
• Pred výmenou batérie skontrolujte, či je
výrobok vypnutý. Ak používate sieťový
zdroj, skontrolujte, či je odpojený.
• Batériu sa nepokúšajte vložiť hornou
časťou nadol ani prednou časťou dozadu.
• Batériu nevystavujte ohňu ani
nadmernému teplu.
• Batériu nevystavujte vode ani ju
neponárajte do vody.
• Pri prepravovaní batérie nasaďte na
konektor kryt kontaktov. Batériu
neprepravujte ani neuskladňujte
spoločne s kovovými predmetmi, ako sú
náhrdelníky alebo sponky do vlasov.
• Batéria môže po úplnom vybití vytiecť.
Nezabudnite vybrať batériu, keď je vybitá
zabránite tak poškodeniu výrobku.
• Keď batériu nepoužívate, na konektor
nasaďte kryt kontaktov a batériu uložte
na suché a chladné miesto.
• Bezprostredne po používaní výrobku
alebo po dlhšom napájaní výrobku
z batérie môže byť batéria horúca. Pred
vybratím batérie vypnite fotoaparát
a nechajte batériu vychladnúť.
• Ak zistíte akékoľvek zmeny batérie,
napríklad zmenu farby alebo deformáciu,
ihneď ju prestaňte používať.
A Pri manipulácii s nabíjačkou dodržiavajte
príslušné bezpečnostné pokyny
• Uchovávajte ju v suchu. Nedodržanie
tohto pokynu môže viesť k poraneniu
alebo poškodeniu výrobku z dôvodu
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Neskratujte kontakty nabíjačky.
Nedodržanie tohto bezpečnostného
pokynu môže spôsobiť prehriatie
a poškodenie nabíjačky.
• Prach na kovových častiach zástrčky
alebo v ich blízkosti treba odstrániť
pomocou suchej handričky. Ďalšie
používanie môže spôsobiť požiar.
xv
• Počas búrok sa nedotýkajte napájacieho
kábla a nechoďte do blízkosti nabíjačky.
Ak nedodržíte toto varovanie, môže dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
• Nepoškoďte, neupravte ani násilím
neohýbajte a nemykajte napájacím
káblom. Nedávajte ho pod ťažké
predmety a nevystavujte ho teplu ani
ohňu. Ak sa poškodí izolácia a obnažia sa
vodiče, predložte napájací kábel
autorizovanému servisu spoločnosti
Nikon na kontrolu. Ak nedodržíte toto
varovanie, môže dôjsť k požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
• So zástrčkou ani s nabíjačkou
nemanipulujte mokrými rukami.
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k poraneniu alebo poškodeniu výrobku
z dôvodu požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Nepoužívajte s cestovnými predsádkami
a meničmi napätia, ktoré boli navrhnuté
na zmenu napätia alebo zmenu
z jednosmerného na striedavý prúd.
Nedodržanie tohto pokynu môže
spôsobiť poškodenie výrobku, spôsobiť
prehriatie alebo požiar.
xvi
A Používajte vhodné káble
Pri pripájaní káblov k vstupným
a výstupným konektorom používajte iba
káble dodávané alebo predávané
spoločnosťou Nikon, aby sa dodržali
predpisy týkajúce sa tohto výrobku.
A Dodržiavajte pokyny leteckého a nemocničného
personálu
Oznamy
• Žiadnu časť príručiek dodávaných s týmto • Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu
výrobkom nie je povolené reprodukovať,
zodpovednosť za akékoľvek škody
prenášať, prepisovať, ukladať v systéme
spôsobené používaním tohto výrobku.
na vyhľadávanie informácií ani prekladať • Aj keď bolo vynaložené maximálne úsilie,
do iného jazyka v akejkoľvek forme ani
aby boli informácie uvedené v týchto
akýmkoľvek spôsobom bez
príručkách presné a úplné, ocenili by sme,
predchádzajúceho písomného súhlasu
ak na prípadné chyby alebo opomenutia
spoločnosti Nikon.
upozorníte miestneho zástupcu
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená
kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické
zvlášť).
parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v týchto príručkách bez
predchádzajúceho upozornenia.
xvii
Poznámky pre užívateľov v Európe
POZOR: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol znamená, že
elektrické a elektronické
zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného
odpadu.
Nasledujúce upozornenie
platí len pre používateľov v európskych
krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný
zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného
komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú
zachovávať prírodné zdroje
a predchádzať negatívnym dopadom na
zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré
môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie
odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov zodpovedných
za likvidáciu odpadov.
xviii
Tento symbol na batérii
znamená, že batériu je
potrebné odovzdať do
separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie
platí len pre používateľov v európskych
krajinách:
• Všetky batérie, či už označené alebo
neoznačené týmto symbolom, sú určené
na separovaný zber na vhodnom
zbernom mieste. Nevyhadzujte ich do
bežného komunálneho odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov zodpovedných
za likvidáciu odpadov.
Oznam týkajúci sa zákazu kopírovania alebo reprodukovania
Majte na pamäti, že aj prechovávanie materiálov, ktoré boli digitálne skopírované alebo
reprodukované pomocou skenera, digitálneho fotoaparátu alebo iného zariadenia, môže
byť v zmysle zákona trestné.
• Predmety, ktoré zákon zakazuje kopírovať alebo • Upozornenia týkajúce sa niektorých kópií
reprodukovať
a reprodukcií
Nekopírujte ani nereprodukujte
Štát varuje pred kopírovaním
papierové peniaze, mince, cenné papiere, a reprodukovaním cenných papierov
štátne obligácie ani obligácie miestnej
vydaných súkromnými firmami (akcie,
správy, a to ani v prípade, ak sú takéto
zmenky, šeky, darovacie listiny a pod.),
kópie alebo reprodukcie označené ako
cestovných preukazov alebo kupónových
„Vzorka”.
lístkov, okrem prípadov, keď daná firma
poskytne minimálne potrebné množstvo
Kopírovanie alebo reprodukovanie
kópií na obchodné účely. Taktiež
papierových peňazí, mincí alebo cenných
nekopírujte a nereprodukujte cestovné
papierov, ktoré sú v obehu v inej krajine,
pasy vydané štátom, licencie vydané
je zakázané.
štátnymi agentúrami a súkromnými
Bez predchádzajúceho povolenia štátu je
skupinami, občianske preukazy a lístky,
zakázané kopírovať a reprodukovať
ako sú legitimácie alebo stravné lístky.
nepoužité poštové známky alebo
• Poznámky o dodržiavaní autorských práv
korešpondenčné lístky vydané štátom.
Podľa zákonu o autorských právach
Je zakázané kopírovať a reprodukovať
nemôžu byť fotografie alebo záznamy
známky vydané štátom a certifikované
autorsky chránených práv, vytvorené
dokumenty určené zákonom.
fotoaparátom, použité bez povolenia
majiteľa autorských práv. Výnimky sa
vťahujú len na osobné použitie, vezmite
však do úvahy, že aj osobné použitie môže
byť obmedzené v prípade fotografií alebo
záznamov z výstav alebo živých
vystúpení.
xix
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Majte na pamäti, že odstránením snímok z pamäťových kariet alebo iných zariadení na
ukladanie údajov alebo ich naformátovaním sa údaje pôvodných snímok nevymažú
úplne. Odstránené súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno
niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok
zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie utajenia takýchto údajov
zodpovedá používateľ.
Pred vyhodením pamäťového zariadenia alebo jeho odovzdaním inej osobe v ňom
vymažte všetky dáta bežným softvérom na vymazávanie alebo naformátujte zariadenie
a potom ho celé zaplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné informácie
(napríklad snímkami prázdnej oblohy). Pri fyzickom ničení pamäťového zariadenia treba
dbať na opatrnosť, aby ste sa neporanili.
Pred likvidáciou fotoaparátu alebo prevodom vlastníctva na inú osobu by ste mali použiť
aj možnosť Reset all settings (Resetovať všetky nastavenia) v ponuke nastavenia
fotoaparátu na odstránenie akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa siete.
AVC Patent Portfolio License
TENTO VÝROBOK JE LICENCOVANÝ POD SÚBOROM PATENTOV AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE, KTORÝ
SPOTREBITEĽA OPRÁVŇUJE VYUŽÍVAŤ HO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY ZAMERANÉ NA (i) KÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO NA (ii) DEKÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ VYTVORIL NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
A/ALEBO ZÍSKAL OD INEJ OPRÁVNENEJ OSOBY PODNIKAJÚCEJ V SÚLADE S LICENCIOU ZAMERANOU NA
POSKYTOVANIE VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC. PRE ŽIADNE INÉ POUŽITIE NIE JE LICENCIA UDELENÁ
ANI Z UVEDENÉHO NEVYPLÝVA. ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C.
NAVŠTÍVTE STRÁNKU http://www.mpegla.com
Používajte iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon sú skonštruované podľa najprísnejších noriem a obsahujú zložité
elektronické obvody. Iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane
nabíjačiek, akumulátorov, sieťových zdrojov a príslušenstva k blesku) certifikované
spoločnosťou Nikon špecificky na použitie s týmto digitálnym fotoaparátom Nikon bolo
vytvorené a odskúšané tak, aby pracovalo v rámci prevádzkových a bezpečnostných
požiadaviek týchto elektronických obvodov.
Používanie neoriginálneho elektronického príslušenstva (iného ako
značky Nikon) môže poškodiť fotoaparát a spôsobiť stratu záruky od
spoločnosti Nikon. Použitie nabíjateľných lítium-iónových batérií od
iného výrobcu bez holografickej pečate Nikon zobrazenej vpravo môže
narušiť normálne fungovanie fotoaparátu a zapríčiniť prehriatie,
vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérií.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od autorizovaného
miestneho predajcu výrobkov Nikon.
xx
D Používajte len príslušenstvo značky Nikon
Len príslušenstvo značky Nikon, ktoré je výslovne určené spoločnosťou Nikon na
používanie s týmto digitálnym fotoaparátom, je vyrobené a odskúšané, že
pracuje v rámci jeho prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek. POUŽÍVANIE
PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ NEVYROBILA SPOLOČNOSŤ NIKON, MÔŽE POŠKODIŤ VÁŠ FOTOAPARÁT
A VIESŤ K ZRUŠENIU PLATNOSŤ ZÁRUKY SPOLOČNOSTI NIKON.
A Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred fotografovaním pri dôležitých príležitostiach (napríklad na svadbách alebo
pred zobratím fotoaparátu na cestu) zhotovte skúšobný záber, aby ste sa uistili,
že fotoaparát funguje normálne. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody ani ušlý zisk, ktorý môže byť spôsobený poruchou fotoaparátu.
A Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť snahy spoločnosti Nikon o „celoživotné vzdelávanie“, ktorá je
zameraná na ustavičnú podporu výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich
lokalitách k dispozícii neustále aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe a Afrike: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii a na Strednom východe: http://www.nikon-asia.com/
Na týchto stránkach nájdete najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede
na často kladené otázky a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania
snímok a fotografovania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho
obchodného zástupcu spoločnosti Nikon. Kontaktné informácie nájdete na
nasledujúcej adrese: http://imaging.nikon.com/
xxi
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtová sieť LAN)
Tento výrobok je riadený predpismi o kontrole vývozu Spojených štátov amerických
(EAR). Povolenie vlády USA sa nevzťahuje na export do iných než nasledujúcich krajín,
ktoré sú v čase písania tohto dokumentu predmetom embarga alebo špeciálnych kontrol:
Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam je predmetom zmeny).
Používanie bezdrôtových zariadení môže byť v niektorých krajinách alebo regiónoch
zakázané. Pred použitím funkcií bezdrôtového príslušenstva tohto výrobku mimo krajiny
zakúpenia kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
xxii
Upozornenia pre zákazníkov v Európe
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ D500 rádiového
zariadenia je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D500.pdf.
Bezpečnosť
Hoci jednou z výhod tohto výrobku je, že umožňuje iným, aby sa voľne pripojili
k bezdrôtovej výmene údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak sa neaktivuje
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovnému:
• Odcudzenie údajov: Zlomyseľné tretie strany môžu zachytiť bezdrôtový prenos s cieľom
ukradnúť používateľské identifikátory, heslá a iné osobné informácie.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a pozmeniť
údaje alebo vykonať iné zlomyseľné úkony. Vezmite do úvahy, že vďaka konštrukčnému
riešeniu bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj
vtedy, keď je aktivované zabezpečenie.
xxiii
xxiv
Úvod
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Venujte chvíľu oboznámeniu sa s ovládacími prvkami a displejmi
fotoaparátu. Môže byť užitočné, ak si túto časť označíte a vrátite sa k nej
po prečítaní zvyšku príručky.
Telo fotoaparátu
8
1
9
10
2
11
3
12
4
4
5
13
6
7
16
14
15
1 Tlačidlo T..........................92, 95, 230
2 Tlačidlo aretácie voliča režimov
snímania .............................................. 116
3 Volič režimov snímania ...................... 116
4 Očko na upevnenie remienka
fotoaparátu............................................ 13
5 Tlačidlo U ............... 159, 164, 168, 170
6 Tlačidlo I ......................................... 130
7 Tlačidlo Y ............................................. 129
8 Tlačidlo záznamu videosekvencií
......................................................... 60, 301
Hlavný vypínač ................................... 6, 20
Tlačidlo spúšte............................... 38, 303
Tlačidlo E ..................................... 143, 230
Tlačidlo S/Q.................. 123, 127, 304
Kontrolný panel.........................................5
Ovládací prvok dioptrickej korekcie
.................................................................. 29
15 Značka obrazovej roviny (E)........... 115
16 Sánky na príslušenstvo (pre voliteľný
blesk) ............................................ 196, 335
9
10
11
12
13
14
1
Telo fotoaparátu (Pokračovanie)
4
2
1
5
15
6
16
2
3
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
13 12
Kontrolka samospúšte........................ 120
Stereofónny mikrofón ...........60, 64, 290
Spojovacia páčka expozimetra......... 367
Tlačidlo BKT
................... 147, 151, 155, 195, 238, 301
Kryt synchronizačného konektora
blesku .................................................... 197
Kryt 10-kolíkového konektora
diaľkového ovládania ............... 253, 336
Kryt konektora USB
Kryt zvukového konektora ......... 65, 336
Kryt konektora HDMI
Tlačidlo režimu automatického
zaostrovania ..................47, 49, 101, 105
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
7
17
8
18
9
19
10
Volič režimu zaostrovania.....47, 97, 114
Tlačidlo aretácie bajonetu ................... 19
Upevňovacia značka objektívu........... 18
Zrkadlo........................................... 121, 341
Synchronizačný konektor blesku..... 197
10-kolíkový konektor diaľkového
ovládania .................................... 253, 336
Konektor USB
Konektor pre externý mikrofón
......................................................... 65, 336
Konektor HDMI..................................... 335
Konektor slúchadiel.........................65, 67
Krytka tela....................................... 18, 335
D Zatvorte kryt konektora
Ak sa konektory nepoužívajú, zatvorte kryt konektora. Cudzie predmety
v konektoroch môžu pôsobiť rušivo pri prenose dát.
2
20
1
8
2
9
3
10
4
11
5
6
7
1
2
3
4
5
6
Tlačidlo Pv ..................... 49, 131, 301, 303 7 Poistka krytu priestoru pre batériu.... 15
Pomocný príkazový volič ................... 302 8 Bajonet objektívu.......................... 18, 115
Tlačidlo Fn1................................... 301, 303 9 Kontakty procesora
Značka N-Mark (anténa NFC).............. 22 10 Kryt kontaktov pre voliteľný
multifunkčný Battery Pack MB-D17
Kryt napájacieho konektora
................................................................ 335
Kryt priestoru pre batériu ..............15, 17
11 Závit na pripojenie statívu
D Reproduktor
S reproduktorom sa nepribližujte k magnetickým zariadeniam. Nedodržanie
tohto pokynu môže viesť k poškodeniu údajov zaznamenaných v magnetických
zariadeniach.
3
Telo fotoaparátu (Pokračovanie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
14
15
16
17
18
19
20
21
24
Hľadáčik....................................... 7, 29, 119
Páčka spúšte okulára .......................... 119
Tlačidlo O/Q ....................... 42, 278, 304
Tlačidlo K ...................................... 40, 255
Tlačidlo G .................................. 30, 281
Tlačidlo L/Z/Q .............. 31, 181, 273
Tlačidlo X........................................ 46, 271
Tlačidlo W/M ............ 202, 203, 255, 271
Tlačidlo J (OK).............................. 31, 256
Tlačidlo Fn2.......................... 275, 301, 303
Zvislo vyklápateľný monitor
......................9, 11, 43, 58, 255, 304, 305
12 Okulár hľadáčika ........................... 29, 119
13 Reproduktor........................................ 3, 81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
23
22
14 Pomocný volič
............................ 109, 111, 141, 301, 303
15 Tlačidlo AF-ON............. 102, 112, 293, 301
16 Hlavný príkazový volič........................302
17 Multifunkčný volič .........31, 39, 301, 302
18 Aretácia voliča zaostrovacích polí....108
19 Kryt slotu na pamäťovú kartu .......15, 17
20 Tlačidlo R (informácie)
..........................................54, 69, 222, 226
21 Volič živého náhľadu.......................43, 58
22 Tlačidlo a .......................43, 58, 174, 303
23 Tlačidlo i .........................50, 64, 229, 260
24 Kontrolka prístupu na pamäťovú kartu
......................................................... 38, 118
Horný kontrolný panel
Kontrolný panel zobrazuje rôzne nastavenia fotoaparátu, keď je
fotoaparát zapnutý. Položky zobrazené na tomto mieste sa objavia po
prvom zapnutí fotoaparátu; informácie o iných nastaveniach sa
nachádzajú v príslušných častiach tejto príručky.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
10 9
1 Expozičný režim ................................... 130
2 Súbor používateľských funkcií ponuky
režimu snímania fotografií............... 283
3 Čas uzávierky ............................... 133, 135
4 Indikátor batérie .................................... 35
5 Clona (clonové číslo) .................. 134, 135
6 Ikona karty XQD ...............................15, 96
7 Ikona karty SD...................................15, 96
8 Počet zostávajúcich snímok ....... 36, 389
8
9 Režim činnosti AF................................. 103
10 Režim automatického zaostrovania
................................................................ 101
11 Vyváženie bielej farby......................... 159
12 Veľkosť snímky (snímky JPEG a TIFF)
.................................................................. 94
13 Kvalita snímky......................................... 91
14 Indikátor B
15 Meranie .................................................. 129
A Indikátor B
Hodiny fotoaparátu sú napájané z nezávislého, nabíjateľného zdroja energie,
ktorý sa nabíja podľa potreby po vložení hlavnej batérie alebo pri napájaní
fotoaparátu z voliteľného napájacieho konektora a sieťového zdroja (0 335).
Dva dni nabíjania stačia na napájanie hodín približne tri mesiace. Ak ikona B
bliká na kontrolnom paneli, znamená to, že sa hodiny resetovali a dátum a čas
zaznamenané na akýchkoľvek nových fotografiách nebudú správne. Nastavte
hodiny na správny čas a dátum pomocou možnosti Time zone and date
(Časové pásmo a dátum) > Date and time (Dátum a čas) v ponuke nastavenia
(0 304).
5
A Podsvietenie displejov LCD
Otočením hlavného vypínača
smerom k D sa aktivuje podsvietenie
tlačidiel a kontrolného panela, čo
uľahčí používanie fotoaparátu v tme.
Po uvoľnení hlavného vypínača
zostane podsvietenie niekoľko
sekúnd svietiť, kým je aktívny časový
spínač pohotovostného režimu
(0 296), alebo kým sa neuvoľní spúšť
alebo sa hlavný vypínač znova
neotočí smerom k D.
Hlavný vypínač
D Kontrolný panel a zobrazenia v hľadáčiku
Jas zobrazenia kontrolného panela a zobrazení v hľadáčiku sa mení podľa
teploty, pričom rýchlosť odozvy displejov môže pri nízkych teplotách poklesnúť.
Je to normálne a neznamená to poruchu.
6
Zobrazenie v hľadáčiku
4
5
6
1
2
7
8
9
3
13
10 11 12 14
23 24
15
16
17 18 19 20
25
26
1 Indikátor monochromatického režimu
................................................................ 180
2 Ohraničenie automatického
zaostrovacieho poľa............................. 29
3 Indikátor naklonenia fotoaparátu do
strán 1, 2
4 Orezanie na formát 1,3× DX..........88, 89
5 Pomocná mriežka (zobrazí sa po výbere
možnosti On (Zap.) pre Používateľské
nastavenie d8 Viewfinder grid
display (Zobrazenie pomocnej
mriežky v hľadáčiku)).................. 298
6 Zaostrovacie body ............... 97, 108, 293
7 Indikátor orezania na formát 1,3× DX
............................................................88, 89
27 28
21 22
29
8 Indikátor naklonenia fotoaparátu
dopredu alebo dozadu 1, 3
9 Detekcia blikania.........................234, 287
10 Indikátor zaostrenia ............ 38, 111, 115
11 Meranie .................................................. 128
12 Uzamknutie automatickej expozície
(AE).........................................................141
13 Ikona aretácie času uzávierky
....................................................... 140, 302
14 Čas uzávierky ...............................133, 135
Režim automatického zaostrovania
................................................................ 101
15 Ikona aretácie clony ................... 140, 302
16 Clona (clonové číslo) .................. 134, 135
Clona (počet zarážok) ................ 134, 325
7
17 Expozičný režim ................................... 130 26 Indikátor expozície .............................. 136
Zobrazenie korekcie expozície ......... 143
18 Indikátor expozičného bracketingu/
bracketingu intenzity záblesku....... 147 27 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície............................................... 203
Indikátor bracketingu vyváženia bielej
farby....................................................... 151 28 Indikátor korekcie expozície ............. 143
Indikátor bracketingu ADL ................ 155 29 Počet zostávajúcich snímok ....... 36, 389
19 Výstraha o takmer vybitej batérii....... 35
Počet zostávajúcich snímok pred
20 Indikátor citlivosti ISO......................... 123
zaplnením vyrovnávacej pamäte
Indikátor automatického nastavenia
....................................................... 118, 389
citlivosti ISO ......................................... 126
Citlivosť ISO ...........................................123
Indikátor záznamu s vlastným
21 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
nastavením vyváženia bielej farby
na viac než 1 000 snímok) .................. 36
................................................................ 171
22 Indikátor pripravenosti blesku 4
Hodnota funkcie Active D-Lighting
.............................................. 196, 206, 369
Režim činnosti AF........................ 105, 106
23 Indikátor blokovania zábleskovej
Hodnota korekcie expozície ............. 143
expozície............................................... 206
Hodnota korekcie zábleskovej
24 Indikátor synchronizácie blesku....... 299
expozície............................................... 203
25 Indikátor zarážok clony ............. 134, 325
Indikátor režimu pripojenia k počítaču
1 Dá sa zobraziť stlačením tlačidla, ktorému bola priradená funkcia Viewfinder virtual horizon
(Virtuálny horizont hľadáčika) pomocou Používateľského nastavenia f1 (Custom control
assignment (Priradenie príkazových voličov), 0 301).
2 Funguje ako indikátor naklonenia fotoaparátu dopredu alebo dozadu, keď sa fotoaparát otočí kvôli
zhotovovaniu snímok na „výšku“ (portrét).
3 Funguje ako indikátor naklonenia fotoaparátu do strán, keď sa fotoaparát otočí kvôli zhotovovaniu snímok na
„výšku“ (portrét).
4 Zobrazí sa po pripojení voliteľného blesku (0 196). Keď je blesk nabitý, rozsvieti sa indikátor pripravenosti
blesku.
Poznámka: Zobrazenie je znázornené so všetkými svietiacimi indikátormi kvôli
vysvetleniu.
D Absencia batérie
Keď je batéria úplne vybitá alebo nie je vložená, displej v hľadáčiku stmavne. Je
to normálne a neznamená to poruchu. Po vložení plne nabitej batérie sa
zobrazenie v hľadáčiku vráti do normálneho stavu.
8
Používanie zvislo vyklápateľného monitora
Monitor sa dá nastaviť do uhla a otočiť tak, ako je to znázornené nižšie.
Normálne používanie: Monitor sa
používa normálne v uloženej polohe.
Zábery z podhľadu: Vyklopte monitor
nahor na snímanie záberov so živým
náhľadom s fotoaparátom držaným
nízko.
Zábery z nadhľadu: Sklopte monitor
nadol na snímanie záberov so živým
náhľadom s fotoaparátom držaným
vysoko.
9
D Používanie monitora
Jemne otočte monitor, pričom ho zastavte, keď pocítite odpor. Nepoužívajte silu.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo spôsobiť poškodenie fotoaparátu alebo
monitora. Ak je fotoaparát upevnený na statíve, je potrebné dávať pozor, aby ste
sa uistili, že sa monitor nedostal do kontaktu so statívom.
Fotoaparát nedvíhajte ani neprenášajte za monitor. Nedodržanie tohto pokynu
by mohlo spôsobiť poškodenie fotoaparátu. Ak sa monitor nepoužíva na
zhotovovanie fotografií, vráťte ho do uloženej polohy.
Nedotýkajte sa oblasti na zadnej strane monitora
ani nedovoľte, aby sa vnútorný povrch dostal do
kontaktu s kvapalinou. Nedodržanie týchto
pokynov by mohlo spôsobiť poruchu výrobku.
Buďte obzvlášť opatrní, aby
ste sa nedotkli tejto oblasti.
10
Používanie dotykovej obrazovky
Monitor citlivý na dotyk podporuje nasledovné činnosti:
Rýchle potiahnutie prstom
Rýchle potiahnite prstom na krátku
vzdialenosť doľava alebo doprava cez
monitor.
Posunutie
Posuňte prst po monitore.
Roztiahnutie od seba/stiahnutie k sebe
Na monitor položte dva prsty a posúvajte ich
smerom od seba alebo k sebe.
11
❚❚ Používanie dotykovej obrazovky
Počas prehrávania (0 258) môžete dotykovú obrazovku používať na:
• Zobrazenie ďalších snímok
• Priblíženie alebo oddialenie
• Zobrazenie miniatúr
• Prezeranie videosekvencií
Počas živého náhľadu sa dá dotyková obrazovka používať na
zhotovovanie snímok (dotyková spúšť; 0 55) alebo meranie hodnoty
bodového vyváženia bielej farby (0 175). Dotyková obrazovka sa dá
použiť aj na zadávanie znakov (0 186).
D Dotyková obrazovka
Dotyková obrazovka reaguje na statickú elektrinu a nemusí reagovať, ak je
prikrytá ochrannými fóliami od iného výrobcu alebo pri dotyku nechtom alebo
rukou v rukavici. Nepoužívajte nadmernú silu a obrazovky sa nedotýkajte ani
ostrými predmetmi.
D Používanie dotykovej obrazovky
Dotyková obrazovka nemusí reagovať podľa očakávania, ak sa ju pokúšate
ovládať tak, že na nej necháte dlaň alebo sa na inom mieste nachádza ďalší prst.
Nemusí rozpoznať iné gestá, ak je váš dotyk príliš jemný, ak pohybujete prstami
príliš rýchlo alebo na príliš krátku vzdialenosť, alebo ak nezostanete v kontakte
s obrazovkou, prípadne ak pohyb dvoch prstov pri ich priblížení alebo oddialení
nie je skoordinovaný.
A Aktivovanie alebo deaktivovanie dotykových ovládacích prvkov
Dotykové ovládacie prvky môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou
možnosti Touch controls (Dotykové ovládacie prvky) v ponuke nastavenia
(0 306).
A Pozrite aj
Možnosť Touch controls (Dotykové ovládacie prvky) v ponuke nastavenia
môžete používať na výber smeru, v ktorom rýchlo potiahnete prstom, aby ste
zobrazili ostatné snímky v prehrávaní snímok na celej obrazovke (0 306).
12
Prvé kroky
Pripevnite remienok fotoaparátu
Remienok pripevnite pevne k očkám na fotoaparáte.
Nabite batériu
Vložte batériu a pripojte nabíjačku (v závislosti od krajiny alebo regiónu
sa nabíjačka dodáva buď so sieťovým zásuvkovým adaptérom alebo
napájacím káblom). Vybitá batéria sa úplne nabije približne za dve
hodiny a 35 minút.
• Sieťový zásuvkový adaptér: Vložte sieťový zásuvkový adaptér do zásuvky
pre sieťový kábel na nabíjačke (q). Posuňte poistku sieťového
zásuvkového adaptéra tak, ako je to znázornené (w) a otočením
adaptéra o 90° ho zaistite na mieste (e). Vložte batériu a pripojte
nabíjačku k elektrickej zásuvke.
Poistka sieťového zásuvkového
adaptéra
90°
13
• Napájací kábel: Po pripojení napájacieho kábla so zástrčkou so
zobrazenou orientáciou vložte batériu a pripojte kábel.
Počas nabíjania batérie bude blikať kontrolka CHARGE.
Nabíjanie batérie
Nabíjanie je dokončené
D Batéria a nabíjačka
Prečítajte si a dodržiavajte výstrahy a upozornenia na stranách xiii – xvi a 345 – 349
v tejto príručke.
14
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Pred vkladaním alebo vyberaním batérie alebo pamäťových kariet sa
uistite, že je hlavný vypínač v polohe OFF (VYP.). Vložte batériu so
zobrazenou orientáciou, pričom pomocou batérie udržujte oranžovú
poistku proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach potlačenú do
strany. Poistka zaistí batériu na mieste po jej úplnom zasunutí.
Poistka proti vypadnutiu
batérie pri otvorených
dvierkach
Pamäťové karty sa vkladajú tak, ako je to zobrazené nižšie. Zasúvajte
kartu, až kým nezacvakne na miesto.
• Pamäťové karty XQD:
16GB
• Pamäťové karty SD:
15
D Pamäťové karty
• Pamäťové karty môžu byť po používaní horúce. Pamäťové karty vyberajte
z fotoaparátu opatrne.
• Pred vkladaním alebo vyberaním pamäťových kariet vypnite fotoaparát. Počas
formátovania pamäťovej karty a zápisu, odstraňovania alebo kopírovania
údajov do počítača nevyberajte pamäťovú kartu z fotoaparátu, nevypínajte
fotoaparát a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. Nedodržanie týchto
pokynov môže spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu alebo
pamäťovej karty.
• Kontaktov karty sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi.
• Neohýbajte ju, dávajte pozor, aby vám nespadla a nevystavujte ju silným
otrasom.
• Na puzdro pamäťovej karty nepôsobte nadmernou silou. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poškodenie pamäťovej karty.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody, vysokej vlhkosti ani priameho
slnečného svetla.
• Pamäťové karty neformátujte v počítači.
A Prepínač ochrany proti zápisu
Pamäťové karty SD sú vybavené
prepínačom ochrany proti zápisu, aby sa
zabránilo náhodnej strate dát. Keď je
tento prepínač v polohe „uzamknuté“,
pamäťovú kartu nemožno formátovať
Prepínač ochrany proti zápisu
a fotografie sa z nej nedajú vymazať ani
na ňu zaznamenať (na monitore sa zobrazí výstraha, ak sa pokúsite stlačiť spúšť).
Ak chcete pamäťovú kartu odomknúť, posuňte prepínač do polohy „zápis“.
A Žiadna pamäťová karta
Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazí S.
Ak fotoaparát vypnete s nabitou batériou a bez
vloženej pamäťovej karty, na kontrolnom paneli
sa zobrazí S.
16
❚❚ Vyberanie batérie a pamäťových kariet
Vyberanie batérie
Vypnite fotoaparát a otvorte kryt priestoru pre
batériu. Stlačte poistku proti vypadnutiu
batérie pri otvorených dvierkach v smere
zobrazenom šípkou na uvoľnenie batérie
a potom batériu vyberte rukou.
16GB
Vyberanie pamäťových kariet
Potom, ako sa uistíte, že kontrolka prístupu na pamäťovú kartu nesvieti,
vypnite fotoaparát a otvorte kryt slotu na pamäťovú kartu. Potlačte kartu
a potom ju uvoľnite (q). Pamäťovú kartu môžete potom vybrať rukou
(w).
Pamäťové karty XQD
Pamäťové karty SD
17
Nasaďte objektív
Po odstránení objektívu alebo krytky tela dávajte pozor, aby do
fotoaparátu nevnikol prach. Objektív vo všeobecnosti použitý v tejto
príručke na ilustračné účely je AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR.
Odstráňte krytku tela
fotoaparátu
Odstráňte zadný kryt objektívu
Upevňovacia značka (fotoaparát)
Zarovnajte
upevňovacie značky
Upevňovacia značka
(objektív)
Otáčajte objektívom podľa zobrazenia, až kým
nezacvakne na miesto
Pred zhotovovaním snímok nezabudnite odstrániť kryt objektívu.
18
A Odpojenie objektívu
Pred odpojením alebo výmenou objektívu sa
uistite, že je fotoaparát vypnutý. Ak chcete
odstrániť objektív, podržte stlačené tlačidlo
aretácie bajonetu (q) a zároveň otáčajte
objektívom v smere hodinových ručičiek (w). Po
odstránení objektívu nasaďte späť kryt objektívu
a krytku tela fotoaparátu.
D Objektívy so vstavaným procesorom vybavené clonovými krúžkami
V prípade, že je objektív so vstavaným procesorom vybavený clonovým krúžkom
(0 325), clonový krúžok zaaretujte v minimálnej polohe (najvyššie clonové číslo).
19
Nastavenie fotoaparátu
❚❚ Nastavenie pomocou smartfónu alebo tabletu
Pred ďalším postupom skontrolujte fotoaparát, aby ste sa
uistili, že je batéria úplne nabitá a že na pamäťovej karte je
k dispozícii dostatok miesta. Na svojom smartfóne alebo
tablete (pod „zariadenie smart“) nainštalujte aplikáciu
SnapBridge podľa popisu vnútri predného krytu a zapnite
Bluetooth a Wi-Fi. Vezmite do úvahy, že skutočné pripojenie
k fotoaparátu sa vykoná pomocou aplikácie SnapBridge; nepoužívajte
nastavenia Bluetooth v aplikácii nastavení vo svojom zariadení smart.
Pokyny, ktoré nasledujú, sa týkajú verzie 2.0 aplikácie SnapBridge.
Informácie o najnovšej verzii nájdete v súbore SnapBridge Sprievodca
pripojením (pdf), ktorý je k dispozícii na stiahnutie z nasledujúcej
webovej stránky:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Skutočné zobrazenia fotoaparátu a zariadenia smart sa môžu líšiť od
tých, ktoré sú uvedené nižšie.
1 Fotoaparát: Zapnite fotoaparát. Zobrazí sa
dialógové okno na výber jazyka.
20
Na pohyb v ponukách použite multifunkčný volič a tlačidlo J.
Hlavný vypínač
Hore
Doľava
Tlačidlo J (voľba)
Doprava
Dole
Multifunkčný volič
Stlačením 1 a 3 zvýraznite jazyk a stlačením J vykonajte voľbu.
Jazyk je možné zmeniť kedykoľvek pomocou možnosti Language
(Jazyk) v ponuke nastavenia.
2 Fotoaparát: Keď sa zobrazí dialógové okno
vpravo, stlačte tlačidlo J. Ak nechcete
používať zariadenie smart na
konfiguráciu fotoaparátu, stlačte tlačidlo
G (0 27). Ak sa dialógové okno
uvedené vpravo nezobrazí, zvoľte
Connect to smart device (Pripojiť
k zariadeniu smart) v ponuke nastavenia, potom zvýraznite Start
(Spustiť) a stlačte tlačidlo J.
21
3 Fotoaparát/zariadenie smart: Spustite
párovanie.
• Zariadenia so systémom Android s podporou NFC:
Po kontrole toho, že je funkcia NFC
v zariadení smart aktivovaná, priložením
N (značka N-Mark) k anténe NFC na
zariadení smart spustite aplikáciu
SnapBridge a potom postupujte podľa
pokynov na obrazovke pred prechodom
na krok 7. Ak sa zobrazí stránka na stiahnutie aplikácie SnapBridge,
stiahnite a nainštalujte túto aplikáciu pred zopakovaním vyššie
uvedených krokov.
• Zariadenia so systémami iOS a Android bez podpory NFC: Stlačením tlačidla
J fotoaparátu pripravte fotoaparát na párovanie.
22
4 Fotoaparát: Skontrolujte, či fotoaparát
zobrazuje hlásenie zobrazené vpravo
a pripravte si zariadenie smart.
5 Zariadenie smart: Spustite aplikáciu
SnapBridge a klepnite na Pair with
camera (Spárovať s fotoaparátom). Ak
sa zobrazí výzva na výber fotoaparátu,
klepnite na názov fotoaparátu.
6 Zariadenie smart: V dialógovom okne „Pair
with camera (Spárovať s fotoaparátom)“
klepnite na názov fotoaparátu.
Používateľom, ktorí párujú fotoaparát so
zariadením so systémom iOS prvýkrát, sa
najskôr zobrazia pokyny na párovanie.
Po prečítaní pokynov sa posuňte do
spodnej časti zobrazenia a klepnite na
Understood (Rozumiem). Ak ste
následne vyzvaní, aby ste vybrali
príslušenstvo, znovu klepnite na názov
fotoaparátu (pred zobrazením názvu fotoaparátu sa môže
vyskytnúť určité oneskorenie).
23
7 Fotoaparát/zariadenie smart: Skontrolujte, či fotoaparát a zariadenie
smart zobrazujú rovnaké šesťciferné číslo. Niektoré verzie systému
iOS nemusia zobrazovať číslo. Ak sa nezobrazí žiadne číslo,
pokračujte krokom 8.
8 Fotoaparát/zariadenie smart: Na fotoaparáte stlačte J a na zariadení
smart klepnite na PAIR (SPÁROVAŤ) (zobrazenie sa líši podľa
zariadenia a operačného systému).
24
9 Fotoaparát/zariadenie smart: Dokončite párovanie.
• Fotoaparát: Keď sa zobrazí hlásenie vpravo,
stlačte J.
• Zariadenie smart: Keď sa zobrazí hlásenie
vpravo, klepnite na OK.
10 Fotoaparát: Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite
nastavenie.
• Aby mohol fotoaparát pridávať k fotografiám údaje o polohe, zvoľte Yes
(Áno) ako odpoveď na otázku „Download location data from smart
device? (Stiahnuť údaje o polohe z inteligentného zariadenia?)“
a potom aktivujte služby vyhľadávania polohy na zariadení smart
a na záložke aplikácie SnapBridge aktivujte Auto link options
(Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize location
data (Synchronizovať údaje o polohe).
• Ak chcete synchronizovať hodiny fotoaparátu s časom poskytovaným zariadením
smart, zvoľte Yes (Áno) ako odpoveď na otázku „Sync clock with
smart device? (Synchronizovať hodiny so zariadením smart?)“
a potom aktivujte na záložke aplikácie SnapBridge Auto link
options (Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize
clocks (Synchronizovať hodiny).
Zariadenie smart a fotoaparát sú teraz pripojené. Všetky snímky, ktoré
zhotovíte s fotoaparátom, sa automaticky odošlú do zariadenia smart.
25
❚❚ Nastavenie z ponúk fotoaparátu
Hodiny fotoaparátu sa dajú nastaviť manuálne.
1 Zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa dialógové okno na výber jazyka.
Na pohyb v ponukách použite multifunkčný volič a tlačidlo J.
Hlavný vypínač
Hore
Doľava
Tlačidlo J (voľba)
Doprava
Dole
Multifunkčný volič
Stlačením 1 a 3 zvýraznite jazyk a stlačením J vykonajte voľbu.
Jazyk je možné zmeniť kedykoľvek pomocou možnosti Language
(Jazyk) v ponuke nastavenia.
26
2 Stlačte G, keď sa zobrazí dialógové
okno uvedené vpravo.
Tlačidlo G
3 Nastavte hodiny fotoaparátu.
Stlačením tlačidla G zobrazte ponuku
nastavenia.
Tlačidlo G
Zvýraznite Time zone and date (Časové
pásmo a dátum) a stlačte 2 (ponuka
nastavenia sa automaticky zobrazí
pomocou položky Time zone and date
(Časové pásmo a dátum) zvýraznenej po
prvom zobrazení ponúk; ďalšie informácie
o používaní ponúk nájdete na strane 304).
27
Po použití položky Time zone (Časové
pásmo) na výber časového pásma a (ak sa
to vzťahuje na daný prípad) položky
Daylight saving time (Letný čas) na
zapnutie letného času zvýraznite Date and
time (Dátum a čas) a stlačte 2.
Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite položky
a stlačením 1 alebo 3 ich zmeňte
a potom stlačením J nastavte hodiny, keď
sú nastavenia dokončené. Hodiny je
možné nastaviť kedykoľvek pomocou
možnosti Time zone and date (Časové
pásmo a dátum) > Date and time
(Dátum a čas) v ponuke nastavenia (0 304).
A Formát dátumu
Ak chcete vybrať poradie, v akom sa bude zobrazovať dátum, použite možnosť
Date format (Formát dátumu) v ponuke Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) (0 304).
28
Zaostrenie hľadáčika
Nadvihnite ovládací prvok dioptrickej
korekcie a otáčajte ho dovtedy, kým nebudú
zobrazenie v hľadáčiku, zaostrovacie body
a ohraničenie automatického zaostrovacieho
poľa ostré. Pri manipulácii s ovládacím prvkom
s okom priloženým k hľadáčiku je potrebné
dávať pozor, aby ste si prstom alebo nechtom
náhodne neporanili oko. Potlačte ovládací prvok dioptrickej korekcie
späť, keď ste zaostrenie nastavili podľa svojich požiadaviek.
Zaostrovací
bod
Nezaostrený hľadáčik
Ohraničenie
automatického
zaostrovacieho poľa
Zaostrený hľadáčik
A Šošovky na úpravu dioptrickej korekcie hľadáčika
Na ďalšiu úpravu dioptrickej korekcie hľadáčika
môžete použiť korekčné šošovky (k dispozícii
samostatne; 0 335). Pred pripojením šošoviek na
úpravu dioptrickej korekcie hľadáčika odstráňte
okulár hľadáčika DK-17F tak, že zatvoríte uzávierku
hľadáčika na uvoľnenie poistky okulára (q)
a potom jemne uchopíte okulár prstom a palcom
a odskrutkujete ho tak, ako je to zobrazené vpravo
(w).
29
Základy používania
Ponuky fotoaparátu
Väčšina možností snímania, prehrávania
a nastavenia je k dispozícii v ponukách
fotoaparátu. Ponuky môžete zobraziť
stlačením tlačidla G.
Tlačidlo G
Záložky
Vyberte si z nasledujúcich ponúk:
• D: Prehrávanie (0 281)
• C: Snímanie fotografií (0 283)
• 1: Snímanie videosekvencií (0 288)
• A: Používateľské nastavenia (0 292)
• B: Nastavenie (0 304)
• N: Úpravy (0 313)
• O/m: MY MENU (MOJA PONUKA) alebo
RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ NASTAVENIA)
(východiskové nastavenie je MY MENU
(MOJA PONUKA); 0 315)
Posúvač ukazuje polohu v aktuálnej
ponuke.
Ikony zobrazujú aktuálne nastavenia.
Možnosti ponuky
Možnosti v aktuálnej ponuke.
Ikona pomocníka (0 31)
30
Používanie ponúk fotoaparátu
❚❚ Ovládacie prvky ponúk
Na pohyb v ponukách môžete používať multifunkčný volič a tlačidlo J.
Multifunkčný volič
Pohyb kurzora nahor
Voľba zvýraznenej
položky
Zrušenie a návrat do
predchádzajúcej
ponuky
Voľba zvýraznenej
položky alebo
zobrazenie vedľajšej
ponuky
Pohyb kurzora nadol
Tlačidlo J
Voľba zvýraznenej položky
A Ikona d (Pomocník)
Ak sa v ľavom dolnom rohu monitora zobrazuje ikona d, pomocníka môžete
zobraziť stlačením tlačidla L (Z/Q).
Kým je toto tlačidlo stlačené, zobrazuje sa popis aktuálne vybranej možnosti
alebo ponuky. Ak sa chcete pohybovať v zobrazených možnostiach, stlačte
tlačidlo 1 alebo 3.
Tlačidlo L (Z/Q)
31
❚❚ Pohybovanie v ponukách
V ponukách sa môžete pohybovať podľa nižšie uvedeného postupu.
1 Zobrazte ponuky.
Ponuky zobrazíte stlačením tlačidla G.
Tlačidlo G
2 Zvýraznite ikonu aktuálnej
ponuky.
Ikonu aktuálnej ponuky
zvýrazníte stlačením tlačidla
4.
3 Vyberte ponuku.
Požadovanú ponuku vyberiete stlačením 1 alebo 3.
4 Umiestnite kurzor na
vybranú ponuku.
Stlačením tlačidla 2
umiestnite kurzor na zvolenú
ponuku.
32
5 Zvýraznite položku ponuky.
Položku ponuky zvýrazníte
stlačením 1 alebo 3.
6 Zobrazte dostupné možnosti.
Možnosti vybranej položky
ponuky zobrazíte stlačením 2.
7 Zvýraznite možnosť.
Možnosť zvýrazníte stlačením
1 alebo 3.
8 Zvoľte zvýraznenú položku.
Stlačením J zvoľte zvýraznenú položku.
Ak chcete skončiť bez vykonania voľby,
stlačte tlačidlo G.
Tlačidlo J
33
Nezabudnite na nasledovné:
• Položky ponuky zobrazené sivou farbou sú momentálne nedostupné.
• Aj keď má stlačenie tlačidla 2 alebo stredu multifunkčného voliča vo
všeobecnosti rovnaký účinok ako stlačenie tlačidla J, výber niektorých
položiek sa dá uskutočniť iba stlačením tlačidla J.
• Ak chcete opustiť ponuky a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
34
Základné fotografovanie a prehrávanie
Úroveň nabitia batérie a počet zostávajúcich snímok
Pred snímaním fotografií skontrolujte úroveň nabitia batérie a počet
zostávajúcich snímok podľa nižšie uvedených pokynov.
❚❚ Úroveň nabitia batérie
Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku.
Kontrolný panel
Hľadáčik
Ikona
Kontrolný
panel
L
K
J
I
Hľadáčik
—
—
—
—
H
d
H (bliká)
d (bliká)
Popis
Batéria je úplne nabitá.
Batéria je čiastočne vybitá.
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu alebo
pripravte náhradnú batériu.
Spúšť je vypnutá. Nabite alebo vymeňte batériu.
A Zobrazenie vypnutého fotoaparátu
Ak je fotoaparát vypnutý s vloženou batériou
a pamäťovou kartou, zobrazí sa ikona pamäťovej
karty a počet zostávajúcich snímok (pri niektorých
kartách sa v zriedkavých prípadoch môžu zobraziť
tieto informácie len vtedy, keď je zapnutý
fotoaparát).
Kontrolný panel
35
❚❚ Počet zostávajúcich snímok
Fotoaparát má dva sloty na pamäťovú kartu:
jeden na karty XQD a druhý na karty SD. Keď sú
vložené dve karty, úlohu, ktorú bude každá
z nich zohrávať, určujú možnosti zvolené pre
položky Primary slot selection (Voľba
hlavného slotu) a Secondary slot function
(Funkcia druhého slotu); keď sa položka
Secondary slot function (Funkcia druhého
slotu) nastaví na východiskovú hodnotu
Overflow (Zaplnenie) (0 96), karta v druhom
slote sa použije len vtedy, keď je karta
v hlavnom slote plná.
Slot na kartu XQD
Slot na kartu SD
Na displeji kontrolného panela sa zobrazuje
to, ktoré karty sú momentálne vložené
(v tomto príklade je uvedené zobrazenie na
displeji v prípade, že sú karty vložené v oboch
slotoch). Ak sa vyskytne chyba (napríklad, ak je
Kontrolný panel
pamäťová karta plná, alebo je karta SD
zamknutá), ikona príslušnej karty bude blikať (0 357).
Na kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa
zobrazuje počet fotografií, ktoré možno
zhotoviť pri aktuálnych nastaveniach
(hodnoty nad 1 000 sú zaokrúhlené nadol na
najbližšiu stovku; napr. hodnoty od 2 100 do
2 199 sa zobrazujú ako 2,1 k).
Počet zostávajúcich snímok
Kontrolný panel
Hľadáčik
36
Fotografovanie spôsobom „namier a snímaj“
1 Pripravte fotoaparát.
Pri vytváraní kompozície fotografií
v hľadáčiku uchopte pravou rukou grip
fotoaparátu a ľavou rukou zároveň
podopierajte telo fotoaparátu alebo
objektív.
Pri vytváraní kompozície fotografií
s orientáciou na výšku (portrét) uchopte
fotoaparát tak, ako je to zobrazené vpravo.
2 Vytvorte kompozíciu fotografie.
Pri východiskových nastaveniach
fotoaparát zaostrí na objekt v strede
zaostrovacieho bodu. Vytvorte kompozíciu
fotografie v hľadáčiku s hlavným objektom
v strede zaostrovacieho bodu.
Zaostrovací bod
37
3 Stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
Stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostrite. Indikátor
zaostrenia (I) sa zobrazí
v hľadáčiku, keď je proces
zaostrovania dokončený.
Zobrazenie
v hľadáčiku
I
F
H
F H
(bliká)
Indikátor zaostrenia
Popis
Zaostrený objekt.
Zaostrovací bod je medzi fotoaparátom a objektom.
Zaostrovací bod je za objektom.
Fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt v zaostrovacom
bode pomocou automatického zaostrovania. Pozrite aj
113.
4 Snímajte.
Plynulým stlačením tlačidla
spúšte úplne nadol zhotovte
fotografiu. Kontrolka prístupu
na pamäťovú kartu sa rozsvieti
a na monitore sa na niekoľko
sekúnd zobrazí fotografia. Kým
Kontrolka prístupu na
nezhasne kontrolka prístupu
pamäťovú kartu
a kým sa neukončí
zaznamenávanie, nevysúvajte
pamäťovú kartu a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie.
38
A Časový spínač pohotovostného režimu (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
Zobrazenia času uzávierky a clony na kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa vypnú,
ak sa v priebehu približne šiestich sekúnd nevykoná žiadny úkon, čím sa znižuje
spotreba energie batérie. Ak chcete znovu aktivovať zobrazenia, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Zapnuté expozimetre
Vypnuté expozimetre
Dĺžku času pred automatickým uplynutím doby časového spínača
pohotovostného režimu môžete nastaviť pomocou Používateľského nastavenia
c2 (Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu), 0 296).
A Multifunkčný volič
Multifunkčný volič môžete používať na výber
zaostrovacieho bodu, kým sú zapnuté expozimetre
(0 108).
Multifunkčný volič
39
Prezeranie fotografií
1 Stlačte tlačidlo K.
Na monitore sa zobrazí fotografia.
Pamäťová karta obsahujúca práve
zobrazenú snímku je označená ikonou.
Tlačidlo K
2 Zobrazenie ďalších snímok.
Ďalšie snímky sa dajú zobraziť stlačením 4
alebo 2 alebo rýchlym potiahnutím prsta
doľava alebo doprava cez zobrazenie
(0 258). Ak si chcete pozrieť ďalšie
informácie o aktuálnej fotografii, stlačte 1
a 3 (0 261).
Ak chcete zastaviť prehrávanie a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
40
A Ukážka snímok
Keď je vybraná možnosť On (Zap.) v položke Image review (Ukážka snímok)
v ponuke režimu prehrávania (0 282), fotografie sa po nasnímaní automaticky
zobrazia na monitore.
A Pozrite aj
Na stranách 256 a 257 nájdete informácie o výbere slotu na pamäťovú kartu.
41
❚❚ Odstránenie neželaných fotografií
Ak chcete odstrániť fotografiu práve zobrazenú na monitore, stlačte
tlačidlo O (Q). Nezabudnite, že odstránené fotografie už nie je možné
obnoviť.
1 Zobrazte fotografiu.
Zobrazte fotografiu, ktorú chcete
odstrániť tak, ako je to popísané na
predchádzajúcej strane. Umiestnenie
aktuálnej snímky je zobrazené pomocou
ikony v ľavom dolnom rohu na displeji.
2 Odstráňte fotografiu.
Stlačte tlačidlo O (Q). Zobrazí sa
dialógové okno s potvrdením; opätovným
stlačením tlačidla O (Q) odstránite snímku
a vrátite sa do režimu prehrávania. Ak
chcete postup ukončiť bez odstránenia
snímky, stlačte K.
Tlačidlo O (Q)
A Odstránenie
Ak chcete odstrániť viacero snímok, alebo chcete vybrať pamäťovú kartu, z ktorej
chcete odstrániť snímky, použite možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke režimu
prehrávania (0 279).
42
Fotografovanie so živým náhľadom
Ak chcete snímať fotografie v režime živého náhľadu, postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
1 Otočte volič živého náhľadu do polohy
C (fotografovanie so živým náhľadom).
Volič živého náhľadu
2 Stlačte tlačidlo a.
Vyklopí sa zrkadlo a na monitore
fotoaparátu sa zobrazí pohľad cez objektív.
Objekt už nebude viac viditeľný
v hľadáčiku.
Tlačidlo a
3 Umiestnite zaostrovací bod.
Zaostrovací bod umiestnite na snímaný objekt tak, ako je to
popísané na strane 48.
43
4 Zaostrite.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite.
Kým fotoaparát zaostruje, bude
zaostrovací bod blikať nazeleno a zablokuje sa spúšť. Ak fotoaparát
dokáže zaostriť, zaostrovací bod sa zobrazí nazeleno. Ak fotoaparát
nedokáže zaostriť, zaostrovací bod bude blikať načerveno
(pamätajte, že snímky sa dajú zhotoviť, aj keď zaostrovací bod bliká
načerveno, pred snímaním skontrolujte zaostrenie na monitore).
Expozíciu môžete uzamknúť stlačením stredu pomocného voliča
(0 141); zaostrenie sa zablokuje, kým je tlačidlo spúšte stlačené do
polovice.
D Používanie automatického zaostrovania v živom náhľade
Použite objektív AF-S alebo AF-P. Požadované výsledky sa nemusia dať
dosiahnuť s inými objektívmi ani s telekonvertormi. Majte na pamäti, že pri
živom náhľade je automatické zaostrovanie pomalšie a počas zaostrovania
môže monitor zjasnieť alebo stmavnúť. Zaostrovací bod sa niekedy môže
zobraziť nazeleno, aj keď fotoaparát nedokáže zaostriť. V nasledujúcich
situáciách nemusí fotoaparát dokázať zaostriť:
• Objekt obsahuje čiary rovnobežné s dlhšou stranou snímky
• Objektu chýba kontrast
• Objekt v zaostrovacom bode obsahuje miesta s veľmi ostrým jasom,
bodovým či neónovým svetlom alebo iným zdrojom svetla, ktorý mení jas
• Pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami
a podobnými zdrojmi svetla dochádza k blikaniu alebo vzniku prúžkov
• Používa sa krížový (hviezdicový) alebo iný špeciálny filter
• Snímaný objekt sa javí menší ako zaostrovací bod
• Na snímanom objekte prevažujú pravidelné geometrické vzory (napríklad
žalúzie alebo okná na mrakodrape)
• Objekt sa pohybuje
44
5 Zhotovte snímku.
Snímku zhotovíte stlačením tlačidla spúšte
úplne nadol. Monitor sa vypne.
6 Ukončite živý náhľad.
Živý náhľad ukončíte stlačením tlačidla a.
A Náhľad expozície
Počas živého náhľadu si môžete stlačením tlačidla
J prezrieť účinok času uzávierky, clony a citlivosti
ISO na expozíciu. Expozícia sa dá upraviť o ± 5 EV
(0 143), hoci v zobrazení náhľadu sa odrazia iba
hodnoty od –3 do +3 EV. Vezmite do úvahy, že
náhľad nemusí presne odrážať finálne výsledky,
keď sa používa osvetlenie bleskom a sú účinné
Funkcia Active D-Lighting (0 189), vysoký
dynamický rozsah (HDR; 0 191) alebo bracketing a ak je vybraná možnosť
A (automatický režim) pre parameter Contrast (Kontrast) (0 183) Picture
Control, alebo je pre čas uzávierky vybraná možnosť p. Ak je objekt veľmi
jasný alebo veľmi tmavý, indikátory expozície budú blikať a varovať vás, že
náhľad nemusí presne odrážať expozíciu. Náhľad expozície nie je dostupný, keď
je pre čas uzávierky vybraná možnosť A alebo %.
45
A Náhľad priblíženia živého náhľadu
Stlačením tlačidla X zväčšite zobrazenie na monitore až na maximálne, približne
11×. V pravom dolnom rohu monitora sa v sivom rámčeku zobrazí navigačné
okno. Pomocou multifunkčného voliča sa môžete posúvať po častiach
obrazového poľa, ktoré nie sú na monitore viditeľné, alebo môžete zobrazenie
oddialiť stlačením W (M).
Tlačidlo X
Navigačné okno
A HDMI
Ak je fotoaparát pripojený k videozariadeniu podporujúcemu rozhranie HDMI
počas fotografovania so živým náhľadom, monitor fotoaparátu zostane zapnutý
a videozariadenie bude zobrazovať pohľad cez objektív.
A Pozrite aj
Informácie o výbere, ako dlho zostane zapnutý monitor počas živého náhľadu,
nájdete v Používateľskom nastavení c4 (Monitor off delay (Doba nečinnosti
pre automatické vypnutie monitora), 0 296). Informácie o výbere úloh, ktoré
bude zohrávať tlačidlo záznamu videosekvencií, príkazové voliče a stred
multifunkčného voliča, nájdete v Používateľských nastaveniach f1 (Custom
control assignment (Priradenie príkazových voličov)) > Movie record
button + y (Tlačidlo záznamu videosekvencií + y) (0 301) a f2 (Multi
selector center button (Stredové tlačidlo multifunkčného voliča), 0 301).
Informácie o zabránení nežiaducej činnosti tlačidla a nájdete v Používateľskom
nastavení f8 (Live view button options (Možnosti tlačidla živého náhľadu),
0 303).
46
Automatické zaostrovanie
Ak chcete zhotovovať snímky
pomocou automatického
zaostrovania, otočte volič režimu
zaostrovania do polohy AF.
Volič režimu zaostrovania
❚❚ Výber režimu zaostrovania
V živom náhľade sú k dispozícii nasledujúce režimy automatického
zaostrovania:
Režim
AF-S
AF-F
Popis
Jednorazové automatické zaostrovanie: Pre nepohybujúce sa objekty. Pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia.
Nepretržité automatické zaostrovanie: Pre pohybujúce sa objekty. Kým je
tlačidlo spúšte stlačené, fotoaparát nepretržite zaostruje. Pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia.
Ak chcete vybrať režim automatického zaostrovania, stlačte tlačidlo
režimu automatického zaostrovania a otáčajte hlavným príkazovým
voličom, kým sa požadovaný režim nezobrazí na monitore.
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Hlavný príkazový
volič
Monitor
47
❚❚ Výber režimu činnosti AF
V živom náhľade môžete zvoliť nasledujúce režimy činnosti AF:
Režim
!
5
6
&
48
Popis
Automatické zaostrovanie s prioritou tváre: Použite na portréty. Fotoaparát
automaticky rozpozná a zaostrí na objekty s portrétom. Vybraný objekt sa
označí rámčekom s dvojitým žltým okrajom (pri viacerých tvárach sa
rozpozná maximálne 35 tvárí, pričom fotoaparát zaostrí na najbližší
objekt. Ak chcete vybrať iný objekt, použite multifunkčný volič). Rámček
zmizne, ak fotoaparát už ďalej nerozpoznáva objekt (napríklad z dôvodu,
že sa objekt otočí tvárou mimo fotoaparát).
Širokoplošné automatické zaostrovanie: Použite pri snímaní krajiny a ďalších
neportrétových objektov z ruky. Multifunkčným voličom presuňte
zaostrovací bod kamkoľvek v obrazovom poli, alebo stlačením stredu
multifunkčného voliča umiestnite zaostrovací bod do stredu obrazového
poľa.
Automatické zaostrovanie normálnej oblasti: Použite na presné zaostrenie na
zvolený bod v obrazovom poli. Multifunkčným voličom presuňte
zaostrovací bod kamkoľvek v obrazovom poli, alebo stlačením stredu
multifunkčného voliča umiestnite zaostrovací bod do stredu obrazového
poľa. Odporúča sa použiť statív.
Automatické zaostrovanie so sledovaním objektu: Zaostrovací bod umiestnite na
objekt a stlačte stred multifunkčného voliča. Zaostrovací bod bude
sledovať vybraný objekt pri jeho pohybe v rámci obrazového poľa. Ak
chcete ukončiť sledovanie, znova stlačte stred multifunkčného voliča.
Vezmite do úvahy, že fotoaparát nemusí byť schopný sledovať objekt, ak
sa pohybuje rýchlo, ak opustí obrazové pole, alebo je prekrytý iným
objektom, ak viditeľne zmení veľkosť, farbu alebo jas, alebo ak je príliš
malý, príliš veľký, príliš jasný, príliš tmavý alebo má podobnú farbu či jas
ako pozadie.
Ak chcete vybrať režim činnosti AF, stlačte tlačidlo režimu
automatického zaostrovania a otáčajte pomocným príkazovým voličom,
kým sa požadovaný režim nezobrazí na monitore.
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Pomocný
príkazový volič
Monitor
Manuálne zaostrovanie
Ak chcete zaostriť v režime manuálneho
zaostrovania (0 114), otáčajte zaostrovacím
krúžkom objektívu, kým nebude objekt
zaostrený. Ak chcete zväčšiť obraz na
monitore, aby ste mohli presnejšie zaostriť,
stlačte tlačidlo X (0 46).
Tlačidlo X
A Kontrola zaostrenia počas živého náhľadu
Ak chcete dočasne zvoliť svetelnosť objektívu kvôli lepšej kontrole zaostrenia
počas živého náhľadu, stlačte tlačidlo Pv; zobrazí sa ikona svetelnosti objektívu
(0 53). Ak chcete vrátiť clonu na pôvodnú hodnotu, znova stlačte toto tlačidlo,
alebo zaostrite pomocou automatického zaostrovania. Ak sa tlačidlo spúšte
stlačí úplne nadol s cieľom zhotoviť snímku počas kontroly zaostrenia, clona sa
pred zhotovením fotografie vráti na pôvodnú hodnotu.
49
Používanie tlačidla i
Do nižšie uvedených možností môžete vstúpiť
stlačením tlačidla i počas fotografovania so
živým náhľadom. Pomocou multifunkčného
voliča zvýraznite položky a stlačením tlačidla
2 zobrazte možnosti zvýraznenej položky. Po
výbere požadovaného nastavenia sa
stlačením J vrátite do ponuky tlačidla i. Ak sa
chcete vrátiť na obrazovku snímania, znova
stlačte tlačidlo i.
Možnosť
Choose image area
(Vybrať oblasť
snímky)
Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
Electronic frontcurtain shutter
(Elektronická
uzávierka s použitím
prvej lamely)
Monitor brightness
(Jas monitora)
50
Tlačidlo i
Popis
Vyberte oblasť snímky pre fotografovanie so živým náhľadom
(0 88).
Nastavte funkciu Active D-Lighting (0 189).
Aktivujte alebo deaktivujte elektronickú uzávierku s použitím
prvej lamely pre fotografovanie so zrkadlom v hornej polohe
(0 298).
Stlačením 1 alebo 3 môžete
upraviť jas monitora pre živý
náhľad (vezmite do úvahy, že
toto ovplyvní len živý náhľad
a nemá vplyv na fotografie,
videosekvencie ani jas
monitora pri zobrazovaní
ponúk či prehrávaní; ak chcete
nastaviť jas monitora pri zobrazovaní ponúk a prehrávaní,
použite možnosť Monitor brightness (Jas monitora)
v ponuke nastavenia tak, ako je to popísané na strane 304).
Možnosť
Photo live view
display WB
(Zobrazenie
vyváženia bielej farby
pri fotografovaní so
živým náhľadom)
Split-screen display
zoom (Priblíženie
s použitím rozdelenia
zobrazenia)
Popis
Počas fotografovania so živým
náhľadom je možné nastaviť
vyváženie bielej farby (odtieň)
monitora na hodnotu, ktorá je
iná ako tá, ktorá sa používa pre
fotografie (0 159). Táto
možnosť môže byť efektívna, ak
je osvetlenie pri vytváraní
kompozície záberov iné ako to, ktoré sa použilo pri snímaní
fotografií, čo sa niekedy stane pri použití blesku alebo
vlastného nastavenia vyváženia bielej farby. Úprava
zobrazenia vyváženia bielej farby pri fotografovaní so živým
náhľadom na dosiahnutie podobného efektu ako je ten, ktorý
sa použil pre aktuálne fotografie, uľahčuje jednoduchšie
zobrazenie výsledkov. Ak chcete použiť rovnaké vyváženie
bielej farby pre zobrazenie na monitore a fotografiu, vyberte
možnosť None (Žiadne). Po vypnutí fotoaparátu sa vyváženie
bielej farby monitora resetuje, avšak naposledy použitú
hodnotu je možné zvoliť stlačením tlačidla a pri súčasnom
podržaní stlačeného tlačidla U.
Prezeranie dvoch samostatných
oblastí snímky vedľa seba
(0 52). Túto možnosť môžete
použiť napríklad na vyrovnanie
budov s horizontom.
51
❚❚ Priblíženie s použitím rozdelenia zobrazenia
Výber možnosti Split-screen display zoom
(Priblíženie s použitím rozdelenia
zobrazenia) v ponuke tlačidla i
fotografovania so živým náhľadom rozdelí
zobrazenie na dve polia, ktoré zobrazujú
samostatné oblasti snímky vedľa seba vo
vysokom pomere priblíženia. Polohy
zväčšených oblastí sú zobrazené
v navigačnom okne.
Navigačné okno
Pomocou tlačidiel X a W (M) môžete priblížiť
a oddialiť, alebo pomocou tlačidla L (Z/Q)
môžete vybrať pole a stlačením 4 alebo 2
posúvať vybranú oblasť doľava alebo
doprava. Po stlačení 1 alebo 3 sa budú
obidve oblasti súčasne posúvať nahor alebo
nadol. Ak chcete zaostriť objekt v strede
Zaostrená oblasť
vybranej oblasti, stlačte tlačidlo spúšte do
polovice. Ak chcete ukončiť rozdelenie
zobrazenia, stlačte tlačidlo i.
52
Zobrazenie živého náhľadu
r t
q
y
w
e
Položka
q Zostávajúci čas
w
e
r
t
Indikátor vyváženia
bielej farby
zobrazenia pri
fotografovaní so
živým náhľadom
Indikátor svetelnosti
objektívu
Režim
automatického
zaostrovania
Režim činnosti AF
y Zaostrovací bod
Popis
Zostávajúci čas pred automatickým ukončením
živého náhľadu. Zobrazí sa v prípade, ak sa
snímanie ukončí do 30 sekúnd alebo skôr.
0
—
Odtieň monitora (vyváženie bielej farby
zobrazenia pri fotografovaní so živým náhľadom).
51
Zobrazí sa po stlačení tlačidla Pv na voľbu
svetelnosti objektívu.
49
Aktuálny režim automatického zaostrovania.
47
Aktuálny režim činnosti AF.
Aktuálny zaostrovací bod. Zobrazenie sa mení
podľa možnosti vybranej pre režim činnosti AF.
48
48
D Zobrazenie odpočítavania
Odpočítavanie sa zobrazí 30 sekúnd pred automatickým ukončením živého
náhľadu (farba časovača sa zmení na červenú, ak sa živý náhľad ukončí kvôli
ochrane vnútorných obvodov, alebo v prípade, že je vybraná iná možnosť ako
No limit (Žiadne obmedzenia) pre Používateľské nastavenie c4 — Monitor off
delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora) > Live view
(Živý náhľad); 0 296 — 5 sekúnd pred automatickým vypnutím monitora).
V závislosti od podmienok snímania sa môže časovač zobraziť hneď po voľbe
živého náhľadu.
53
Zobrazenie informácií
Ak chcete skryť alebo zobraziť indikátory na monitore, stlačte tlačidlo R.
Virtuálny horizont
(0 305)
Zapnuté informácie
Histogram (len
v náhľade expozície;
0 45)
54
Vypnuté informácie
Pomocné rámčeky
Dotykové fotografovanie (dotyková spúšť)
Dotykom monitora zaostrite a zdvihnutím
prsta zhotovte fotografiu.
Klepnutím na ikonu uvedenú vpravo vyberte
úkon, ktorý sa vykoná klepnutím na monitor
v režime snímania. Vyberte z nasledujúcich
možností:
Možnosť
W
(Touch shutter/AF:
On (Dotyková spúšť/
Automatické
zaostrovanie: Zap.))
(Touch AF: On
V (Dotykové
automatické
zaostrovanie: Zap.))
(Touch shutter/AF:
(Dotyková spúšť/
X Off
Automatické
zaostrovanie: Vyp.))
Popis
Dotykom monitora umiestnite zaostrovací bod
a zaostrite (len automatické zaostrovanie;
dotyková spúšť sa nebude dať použiť na
zaostrenie, keď sa volič režimu zaostrovania otočí
do polohy M na voľbu manuálneho zaostrovania
tak, ako je to popísané na strane 114). Zaostrenie
bude uzamknuté, pokiaľ váš prst zostane na
monitore; aby sa spustila uzávierka, zdvihnite prst
z obrazovky.
Ako je uvedené vyššie, okrem toho, že zdvihnutím
vášho prsta z obrazovky sa nespustí uzávierka. Ak
je aktívne sledovanie objektu (0 48), zaostriť na
aktuálny objekt môžete klepnutím na monitor.
Dotyková spúšť a dotykové automatické
zaostrovanie sú deaktivované.
55
D Zhotovovanie snímok pomocou možností dotykového snímania
Dbajte na to, aby sa pri spúšťaní uzávierky nehýbal fotoaparát. Pohyb
fotoaparátu môže viesť k rozmazaniu fotografií.
Tlačidlo spúšte je možné používať na zaostrovanie a zhotovovanie snímok, aj keď
sa zobrazuje ikona W, čo znamená, že sú aktívne možnosti dotykového snímania.
Tlačidlo spúšte môžete používať na zhotovovanie fotografií v režime sériového
snímania (0 116) a počas záznamu videosekvencií. Možnosti dotykového
snímania je možné používať len na zhotovovanie snímok po jednej snímke
v režime sériového snímania, pričom sa nedajú používať na zhotovovanie
fotografií počas záznamu videosekvencií.
Dotyková obrazovka sa nedá použiť na umiestnenie zaostrovacieho bodu, keď sa
aretácia voliča zaostrovacích polí nachádza v polohe L (uzamknutie) (0 108), ale
môže sa aj naďalej používať na voľbu objektu, keď sa pre režim činnosti AF zvolí
automatické zaostrovanie s prioritou tváre (0 48).
V režime samospúšte (0 119) sa zaostrenie uzamkne na zvolenom objekte, keď
sa dotknete monitora a časovač sa spustí, keď zdvihnete prst z obrazovky. Pri
východiskových nastaveniach sa uzávierka spustí približne 10 s po spustení
časovača; oneskorenie a počet záberov je možné zmeniť pomocou
Používateľského nastavenia c3 (Self-timer (Samospúšť), 0 296). Ak je možnosť
zvolená pre Number of shots (Počet záberov) väčšia ako 1, fotoaparát bude
automaticky zhotovovať snímky jednu po druhej až dovtedy, pokiaľ sa
nezaznamená zvolený počet záberov.
56
D Snímanie so živým náhľadom
Aby ste zabránili pôsobeniu svetla prenikajúceho cez hľadáčik na fotografie
alebo meranie expozície, zatvorte uzávierku okulára hľadáčika (0 119).
Hoci to na finálnej snímke nebude viditeľné, na monitore sa môžu objaviť
potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a svetlé body, zatiaľ čo v niektorých
oblastiach sa môžu objaviť jasné pásy pri blikajúcich tabuliach a iných
prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde ku krátkodobému osvetleniu
objektu stroboskopickým alebo iným silným zdrojom svetla. Navyše, ak sa otáča
(panorámuje) fotoaparátom v horizontálnom smere, alebo sa v rámci
obrazového poľa pohybuje nejaký objekt vysokou rýchlosťou, môže dôjsť
k skresleniu. Blikanie a výskyt pruhov viditeľné na monitore pri osvetlení
žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami sa dá potlačiť pomocou
možnosti Flicker reduction (Potlačenie rušenia) v ponuke snímania
videosekvencií (0 290), hoci pri niektorých časoch uzávierky môžu byť aj napriek
tomu viditeľné na finálnej fotografii. Pri snímaní so živým náhľadom dbajte na to,
aby nebol fotoaparát nasmerovaný k slnku alebo k iným silným zdrojom svetla.
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu vnútorných obvodov
fotoaparátu.
Bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer
(Časový spínač pohotovostného režimu), 0 296), počas snímania nedôjde
k uplynutiu doby časového spínača pohotovostného režimu.
57
Videosekvencie
Prečítajte si túto časť, kde nájdete informácie o nahrávaní a prezeraní
videosekvencií.
Záznam videosekvencií
Videosekvencie sa dajú zaznamenávať v režime živého náhľadu.
1 Otočte volič živého náhľadu do polohy
1 (videosekvencia so živým náhľadom).
Volič živého náhľadu
2 Stlačte tlačidlo a.
Vyklopí sa zrkadlo a na monitore
fotoaparátu sa zobrazí pohľad cez objektív,
ktorý bude upravený pre efekty expozície.
Objekt už nebude viac viditeľný
v hľadáčiku.
Tlačidlo a
D Ikona 0
Ikona 0 (0 66) znamená, že videosekvencie sa nedajú zaznamenávať.
A Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej farby môžete nastaviť kedykoľvek stlačením tlačidla U
a otočením hlavného príkazového voliča (0 159).
58
3 Vyberte režim zaostrovania (0 47).
4 Vyberte režim činnosti AF (0 48).
5 Zaostrite.
Vytvorte kompozíciu úvodného záberu
a zaostrite stlačením tlačidla AF-ON.
Nezabudnite, že počet objektov, ktoré sa
dajú zistiť v režime automatického
zaostrovania s prioritou tváre, klesá počas
zaznamenávania videosekvencií.
Tlačidlo AF-ON
A Zaostrovanie
Zaostrenie je možné tiež nastaviť stlačením tlačidla spúšte do polovice pred
začatím zaznamenávania, alebo môžete zaostriť manuálne tak, ako je to
popísané na strane 49.
59
6 Spustite záznam.
Ak chcete spustiť zaznamenávanie, stlačte
tlačidlo záznamu videosekvencií. Na
monitore sa bude zobrazovať indikátor
záznamu a zostávajúci čas záznamu.
Expozíciu môžete uzamknúť stlačením
stredu pomocného voliča (0 141) alebo
Tlačidlo záznamu
upraviť maximálne o ±3 EV pomocou
videosekvencií
korekcie expozície (0 143); bodové
meranie expozície nie je k dispozícii.
Indikátor záznamu
V režime automatického zaostrovania
môžete fotoaparát znovu zaostriť
stlačením tlačidla AF-ON alebo klepnutím na
požadovaný objekt na monitore.
Zostávajúci čas
A Zvuk
Fotoaparát môže zaznamenávať obraz aj zvuk, preto počas záznamu
videosekvencií nezakrývajte mikrofón na prednej strane fotoaparátu.
Nezabudnite, že vstavaný mikrofón môže zaznamenať aj zvuky fotoaparátu
alebo objektívu počas automatického zaostrovania, stabilizácie obrazu alebo
zmeny clony.
60
7 Ukončite záznam.
Ak chcete ukončiť zaznamenávanie, znovu
stlačte tlačidlo záznamu videosekvencií.
Záznam sa automaticky ukončí po
dosiahnutí maximálnej dĺžky záznamu
alebo po zaplnení voľného miesta na
pamäťovej karte (vezmite do úvahy, že
v závislosti od rýchlosti zápisu pamäťovej karty sa snímanie môže
ukončiť ešte pred dosiahnutím maximálnej dĺžky záznamu).
8 Ukončite živý náhľad.
Živý náhľad ukončíte stlačením tlačidla a.
61
A Expozičný režim
V režime videosekvencie môžete vykonať nasledujúce nastavenia expozície:
P, S
A
M
Clona
—
✔
✔
Čas uzávierky
—
—
✔
Citlivosť ISO
— 1, 2
— 1, 2
✔ 2, 3
1 Horný limit citlivosti ISO je možné zvoliť pomocou možnosti ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
v ponuke snímania videosekvencií (0 289).
2 Bez ohľadu na možnosť vybranú pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti
ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) alebo pre ISO sensitivity
(mode M) (Citlivosť ISO (režim M)), keď je možnosť On (Zap.) zvolená pre Electronic
VR (Elektronická stabilizácia obrazu) v ponuke snímania videosekvencií, bude horný limit
ISO 51200.
3 Ak je vybraná možnosť On (Zap.) pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti
ISO) > Auto ISO control (mode M) (Automatické ovládanie ISO (režim M))
v ponuke snímania videosekvencií, horný limit pre citlivosť ISO je možné zvoliť pomocou možnosti
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť).
V expozičnom režime M sa čas uzávierky dá nastaviť na hodnotu od 1/25 s do
1/8 000 s (najdlhší dostupný čas uzávierky sa mení podľa frekvencie snímania;
0 68). V iných expozičných režimoch sa čas uzávierky nastaví automaticky. Ak je
objekt preexponovaný alebo podexponovaný v režime P alebo S, ukončite živý
náhľad a znovu ho spustite, alebo zvoľte expozíciu A a upravte clonu.
62
Značky
Ak je ovládaciemu prvku priradená možnosť
Index marking (Vkladanie indexov)
pomocou Používateľského nastavenia g1
(Custom control assignment (Priradenie
príkazových voličov), 0 303), môžete počas
zaznamenávania stlačiť zvolený ovládací
prvok a pridať tak značky, ktoré je možné
použiť na lokalizovanie snímok počas
upravovania a prehrávania (0 81). Do každej
videosekvencie je možné pridať maximálne 20 značiek.
Index
A Pozrite aj
Úloha, ktorú bude zohrávať stred multifunkčného voliča, je možné vybrať
pomocou Používateľského nastavenia f2 (Multi selector center button
(Stredové tlačidlo multifunkčného voliča); 0 301) a úlohy tlačidiel Fn1, Fn2
a Pv a stredu pomocného voliča pomocou Používateľského nastavenia g1
(Custom control assignment (Priradenie príkazových voličov); 0 303).
Používateľské nastavenie g1 (Custom control assignment (Priradenie
príkazových voličov)) > Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) rozhoduje
o tom, či sa môže použiť tlačidlo spúšte na spustenie živého náhľadu alebo na
spustenie a ukončenie zaznamenávania videosekvencií. Informácie o zabránení
nežiaducej činnosti tlačidla a nájdete v Používateľskom nastavení f8 (Live view
button options (Možnosti tlačidla živého náhľadu), 0 303).
63
Používanie tlačidla i
Do nižšie uvedených možností môžete vstúpiť
stlačením tlačidla i v režime videosekvencií.
Pomocou multifunkčného voliča zvýraznite
položky a stlačením tlačidla 2 zobrazte
možnosti zvýraznenej položky. Po výbere
požadovaného nastavenia sa stlačením J
vrátite do ponuky tlačidla i. Ak sa chcete vrátiť
na obrazovku snímania, znova stlačte tlačidlo
i.
Možnosť
Choose image area
(Vybrať oblasť snímky)
Frame size/frame rate
(Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania)
Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
Movie quality (Kvalita
videosekvencie)
Microphone sensitivity
(Citlivosť mikrofónu)
Frequency response
(Frekvenčná
charakteristika)
Wind noise reduction
(Redukcia šumu vetra)
64
Tlačidlo i
Popis
Vyberte oblasť snímky pre videosekvencie (0 70).
Vyberte veľkosť obrazu a frekvenciu snímania (0 68).
Nastavte funkciu Active D-Lighting (0 189). Nie je
dostupná pri veľkosti obrazu 3 840 × 2 160 (0 68).
Vyberte kvalitu videosekvencie (0 68).
Stlačením 1 alebo 3
nastavte citlivosť mikrofónu
(0 290). Vstavaný aj externý
mikrofón (0 336) budú
ovplyvnené.
Ovládanie frekvenčnej charakteristiky vstavaného alebo
externého mikrofónu (0 291).
Aktivujte alebo deaktivujte redukciu šumu vetra pomocou
filtra na potlačenie nízkych frekvencií vstavaného
mikrofónu (0 291).
Možnosť
Destination (Cieľové
miesto)
Popis
Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete zvoliť kartu, na
ktorú sa zaznamenajú videosekvencie (0 288).
Stlačením 1 alebo 3 nastavíte jas monitora (vezmite do
Monitor brightness (Jas úvahy, že toto nastavenie ovplyvní len živý náhľad a nemá
monitora)
vplyv na fotografie ani videosekvencie a ani na jas
monitora pri ponukách či prehrávaní; 0 50).
Multi-selector power
aperture (Motorové
Zvoľte Enable (Zapnuté) na zapnutie motorového
nastavenie clony
nastavenia clony. Stlačením 1 sa clona rozšíri, stlačením 3
pomocou
sa clona zúži.
multifunkčného voliča)
Vyberte, či sa na displeji
Preexponované oblasti
zobrazia najjasnejšie oblasti
obrazového poľa
Highlight display
(preexponované oblasti)
(Zobrazenie
prúžkami.
preexponovaných
oblastí)
Headphone volume
(Hlasitosť slúchadiel)
Stlačením 1 alebo 3 upravte hlasitosť slúchadiel.
Voľbou možnosti On (Zap.) zapnete elektronickú
stabilizáciu obrazu v režime videosekvencií. Nie je
Electronic VR
dostupná pri veľkosti obrazu 3 840 × 2 160 (0 68). Vezmite
(Elektronická stabilizácia do úvahy, že ak je zapnutá elektronická stabilizácia obrazu
obrazu)
a možnosť DX je zvolená pre položku Choose image area
(Vybrať oblasť snímky), obrazový uhol sa zmenší a okraje
snímky sa orežú.
A Používanie externého mikrofónu
Na záznam zvuku videosekvencií je možné použiť voliteľný stereofónny
mikrofón ME-1 alebo bezdrôtový mikrofón ME-W1 (0 336).
A Slúchadlá
Môžete používať slúchadlá od iných výrobcov. Nezabudnite, že vysoké úrovne
zvuku môžu spôsobiť vysokú hlasitosť. Mimoriadny pozor je potrebné dávať pri
používaní slúchadiel.
65
Zobrazenie živého náhľadu
q
y
u
i
w
e
o
r
!1
!0
t
Položka
Indikátor „Žiadna
q videosekvencia“
w Hlasitosť slúchadiel
e Citlivosť mikrofónu
r Úroveň zvuku
Frekvenčná
t charakteristika
y Redukcia šumu vetra
u
i
o
!0
!1
66
Zostávajúci čas
Veľkosť obrazu
videosekvencie
Indikátor elektronickej
stabilizácie obrazu
Indikátor
preexponovaných oblastí
Indikátor „Žiadne
motorové nastavenie
clony“
Popis
Znamená, že nie je možné zaznamenávať
videosekvencie.
Hlasitosť výstupu zvuku do slúchadiel. Zobrazí
sa po pripojení slúchadiel od iných výrobcov.
Citlivosť mikrofónu.
Úroveň zvuku pre zaznamenávanie zvuku. Ak
je príliš vysoká, zobrazí sa načerveno. Podľa
toho upravte citlivosť mikrofónu.
Aktuálna frekvenčná charakteristika.
Zobrazí sa, keď je zapnutá funkcia redukcie
šumu vetra.
Dostupný čas záznamu pre videosekvencie.
Veľkosť obrazu pre zaznamenávanie
videosekvencie.
Zobrazuje sa, keď je zapnutá elektronická
stabilizácia obrazu.
Zobrazí sa, keď je zapnutá funkcia zobrazenia
preexponovaných oblastí.
Znamená, že motorové nastavenie clony je
nedostupné.
0
—
67
64
—
64
64
60
68
65
65
65
D Zobrazenie odpočítavania
Odpočítavanie sa zobrazí 30 sekúnd pred automatickým ukončením živého
náhľadu (0 53). V závislosti od podmienok snímania sa môže časovač zobraziť
hneď po začatí záznamu videosekvencie. Pamätajte, že bez ohľadu na dostupnú
dobu záznamu sa živý náhľad ukončí automaticky po uplynutí intervalu
časovača. Pred obnovením záznamu videosekvencie počkajte, kým vnútorné
obvody nevychladnú.
A Upravenie nastavení počas zaznamenávania videosekvencií
Počas zaznamenávania nie je možné upravovať hlasitosť slúchadiel. Ak je
zvolená iná možnosť než I (mikrofón vypnutý), citlivosť mikrofónu je možné
počas zaznamenávania zmeniť na akékoľvek iné nastavenie ako I.
67
Veľkosť obrazu, frekvencia snímania a kvalita
videosekvencie
Možnosť Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania) v ponuke snímania videosekvencií sa používa na výber
veľkosti obrazu videosekvencií (v pixloch) a frekvencie snímania. Môžete
si vybrať z dvoch možností Movie quality (Kvalita videosekvencie):
vysoká a normálna. Spolu tieto možnosti určujú maximálnu rýchlosť
prenosu tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Maximálna prenosová rýchlosť
(Mb/s) (★ vysoká kvalita/
Normálna)
Možnosť 1
Maximálna dĺžka
3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
r
3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
144
s
3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
t
y/y 1920 × 1080; 60p
48/24
z/z 1920 × 1080; 50p
29 min. 59 s 3
1/1 1920 × 1080; 30p
2/2 1920 × 1080; 25p
24/12
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
1 Skutočná frekvencia snímania je 29,97 snímok za sekundu pre hodnoty uvedené ako 30p, 23,976 snímok za
sekundu pre hodnoty uvedené ako 24p a 59,94 snímok za sekundu pre hodnoty uvedené ako 60p.
2 Keď sa zvolí táto možnosť, na monitore sa zobrazí k a kvalita videosekvencie sa pevne nastaví na „vysoká“.
3 Každá videosekvencia sa zaznamená v rámci maximálne 8 súborov s maximálnou veľkosťou každého súboru
4 GB. Počet súborov a dĺžka každého súboru sa menia podľa možností zvolených pre Frame size/frame
rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) a Movie quality (Kvalita
videosekvencie).
68
Zobrazenie informácií
Ak chcete skryť alebo zobraziť indikátory na monitore, stlačte tlačidlo R.
Virtuálny horizont
(0 305)
Zapnuté informácie
Histogram
Vypnuté informácie
Pomocné rámčeky
A HDMI
Ak je fotoaparát pripojený k HDMI zariadeniu, pohľad cez objektív sa zobrazí na
monitore fotoaparátu aj na HDMI zariadení.
69
Orezanie videosekvencie
Videosekvencie majú zobrazovací pomer 16 : 9 a zaznamenávajú sa
pomocou výrezu, ktorý sa mení podľa veľkosti obrazu a možnosti
zvolenej pre Choose image area (Vybrať oblasť snímky) v ponuke
snímania videosekvencií (0 68, 288).
1 920 × 1 080 a
1 280 × 720 (DX)
1 920 × 1 080 a
1 280 × 720 (1,3×)
3 840 × 2 160
Veľkosti výrezov videosekvencií sú uvedené nižšie:
• Pri veľkosti obrazu 3 840 × 2 160 bude výrez videosekvencie približne
16,2 × 9,1 mm, a to bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Choose image
area (Vybrať oblasť snímky). Zjavná ohnisková vzdialenosť je
približne 1,5× väčšia než ohnisková vzdialenosť pre formát DX.
• Pri možnosti DX zvolenej pre Choose image area (Vybrať oblasť
snímky) a veľkosti obrazu 1 920 × 1 080 alebo 1 280 × 720 bude výrez
videosekvencie približne 23,5 × 13,3 mm.
• Pri možnosti 1.3× zvolenej pre Choose image area (Vybrať oblasť
snímky) a veľkosti obrazu 1 920 × 1 080 alebo 1 280 × 720 bude výrez
videosekvencie približne 18,0 × 10,1 mm. Zjavná ohnisková
vzdialenosť bude približne 1,3× väčšia než ohnisková vzdialenosť pre
formát DX.
70
Zhotovovanie fotografií v režime videosekvencií
Ak chcete zhotoviť fotografie v režime videosekvencií (či už
v živom náhľade alebo počas zaznamenávania
videosekvencií), zvoľte Take photos (Zhotovovať
fotografie) pre Používateľské nastavenie g1 (Custom
control assignment (Priradenie príkazových voličov)) >
Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) (0 303). Fotografie
s pomerom strán 16 : 9 môžete kedykoľvek nasnímať stlačením tlačidla
spúšte úplne nadol. Ak prebieha zaznamenávanie videosekvencie,
zaznamenávanie sa ukončí a metráž zaznamenaná po daný bod sa uloží.
Okrem veľkosti obrazu 3 840 × 2 160 (0 68) sa fotografie zaznamenajú
vo formáte zvolenom pre položku Image quality (Kvalita snímky)
v ponuke snímania fotografií (0 91); fotografie zhotovené s veľkosťou
obrazu 3 840 × 2 160 sa zaznamenajú s kvalitou snímky JPEG, vysoká
kvalita★. Informácie o veľkosti snímky nájdete na strane 72. Vezmite do
úvahy, že expozíciu fotografií nie je možné skontrolovať, keď je volič
živého náhľadu otočený do polohy 1; odporúča sa režim P, S alebo A, ale
presné výsledky je možné dosiahnuť v režime M kontrolou expozície s
voličom živého náhľadu otočeným do polohy C.
71
❚❚ Veľkosť snímky
Veľkosť fotografií zhotovených v režime videosekvencií sa líši podľa
veľkosti obrazu videosekvencie (0 68) a, v prípade fotografií
zhotovených pri veľkostiach obrazu 1 920 × 1 080 a 1 280 × 720, podľa
oblasti snímky a možnosti zvolenej pre Image size (Veľkosť snímky) >
JPEG/TIFF v ponuke snímania fotografií (0 94).
Veľkosť obrazu
3 840 × 2 160
Oblasť snímky
Veľkosť snímky
—
DX
1 920 × 1 080
1 280 × 720
1,3×
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľkosť (pixle)
3 840 × 2 160
5 568 × 3 128
4 176 × 2 344
2 784 × 1 560
4 272 × 2 400
3 200 × 1 800
2 128 × 1 192
D Záznam videosekvencií
Videosekvencie sa zaznamenávajú vo farebnom priestore sRGB. Na monitore
a na finálnej videosekvencii pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo
sodíkovými výbojkami, aj pri horizontálnom pohybe fotoaparátu pri snímaní
alebo pri rýchlom pohybe objektu v rámci obrazového poľa môže byť viditeľné
blikanie, výskyt pruhov alebo skreslenie (informácie o potlačení blikania
a výskytu pruhov nájdete v časti Flicker reduction (Potlačenie rušenia),
0 290). Blikanie sa môže vyskytnúť aj počas používania motorového nastavenia
clony. Môžu sa objaviť aj potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a svetlé body.
Jasné pásy sa môžu zobraziť v niektorých oblastiach obrazového poľa pri
blikajúcich tabuliach a iných prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde
ku krátkodobému osvetleniu objektu stroboskopickým alebo iným silným
zdrojom svetla. Pri zaznamenávaní videosekvencií dbajte na to, aby nebol
fotoaparát nasmerovaný k slnku ani k iným silným zdrojom svetla. Nedodržanie
tohto pokynu môže viesť k poškodeniu vnútorných obvodov fotoaparátu.
Vezmite do úvahy, že ak v režime videosekvencie priblížite pohľad cez objektív,
môže sa zobraziť šum (náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo prúžky)
a neočakávané farby (0 46).
Blesk sa nedá používať.
Zaznamenávanie sa automaticky ukončí, ak sa odoberie objektív alebo sa volič
živého náhľadu otočí na nové nastavenie.
72
A Bezdrôtové diaľkové ovládače a diaľkové spúšte
Ak je vybraná možnosť Record movies (Záznam videosekvencií) pre
Používateľské nastavenie g1 (Custom control assignment (Priradenie
príkazových voličov)) > Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) (0 303),
tlačidlá spúšte na voliteľných bezdrôtových diaľkových ovládačoch a káblových
spúšťach (0 335, 336) je možné použiť na spustenie živého náhľadu a na
spustenie a ukončenie zaznamenávania videosekvencií.
73
Časozberné videosekvencie
Fotoaparát automaticky nasníma fotografie vo vybraných intervaloch
a vytvorí nehlučnú časozbernú videosekvenciu pomocou možností
aktuálne zvolených pre Choose image area (Vybrať oblasť snímky),
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania), Movie
quality (Kvalita videosekvencie) a Destination (Cieľové miesto)
v ponuke snímania videosekvencií (0 288).
A Pred snímaním
Pred snímaním časozbernej videosekvencie zhotovte skúšobný záber pri
aktuálnych nastaveniach a pozrite si výsledky na monitore (časozberné
videosekvencie sa snímajú pomocou výrezu videosekvencie; použite živý
náhľad, aby ste mohli skontrolovať kompozíciu). Na dosiahnutie konzistentného
zafarbenia vyberte iné ako automatické nastavenie vyváženia bielej farby
(0 159).
Odporúča sa použitie statívu. Pred tým, ako začne snímanie, upevnite fotoaparát
na statív. Aby sa predišlo prerušeniu snímania, použite voliteľný sieťový zdroj
a napájací konektor alebo úplne nabitú batériu. Aby ste zabránili pôsobeniu
svetla prenikajúceho cez hľadáčik na fotografie a meranie expozície, zatvorte
uzávierku okulára hľadáčika (0 119).
1 Zvoľte Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia).
V ponuke snímania videosekvencií
zvýraznite možnosť Time-lapse movie
(Časozberná videosekvencia)
a stlačením 2 zobrazte nastavenia
časozbernej videosekvencie.
74
2 Upravte nastavenia časozbernej videosekvencie.
Vyberte interval, celkový čas snímania a možnosť vyhladenia
expozície.
• Výber intervalu medzi snímkami:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
Vyberte si interval dlhší, ako je
najdlhší predpokladaný čas
uzávierky (minúty a sekundy)
a stlačte J.
• Výber celkového času snímania:
Zvýraznite Shooting time (Čas
snímania) a stlačte 2.
Vyberte maximálny čas snímania (až
do 7 hodín a 59 minút) a stlačte J.
75
• Aktivovanie alebo deaktivovanie vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Voľbou možnosti On (Zap.) sa vyhladia prudké zmeny v expozícii
v režimoch iných ako M (vezmite do úvahy, že vyhladenie expozície
je účinné len v režime M, ak je v ponuke snímania fotografií
aktivované automatické ovládanie citlivosti ISO).
3 Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustenie) a stlačte J.
Snímanie sa spustí približne po 3 s.
Fotoaparát zhotovuje fotografie vo
vybranom intervale počas zvoleného času
snímania. Po dokončení sa časozberné
videosekvencie zaznamenajú na
pamäťovú kartu zvolenú pre Destination (Cieľové miesto)
v ponuke snímania videosekvencií (0 288).
A 3 840 × 2 160
Ak sa zvolí možnosť s veľkosťou obrazu 3 840 × 2 160 pre Frame size/frame rate
(Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) v ponuke snímania videosekvencií,
v hľadáčiku sa zobrazí indikátor výrezu 1,3× DX a výrez 1,3× DX; volič živého
náhľadu otočte do polohy 1 a vytvorte kompozíciu záberu v živom náhľade
(0 70).
76
A Výpočet dĺžky finálnej videosekvencie
Celkový počet snímok vo finálnej videosekvencii sa
dá vypočítať vydelením času snímania daným
intervalom a zaokrúhlením nahor. Dĺžka finálnej
videosekvencie sa potom dá vypočítať vydelením
počtu záberov frekvenciou snímania, ktorá je
vybraná pre Frame size/frame rate (Veľkosť
obrazu/frekvencia snímania) v ponuke snímania
videosekvencií (0 68). 48-snímková
videosekvencia zaznamenaná napríklad pri
1920 × 1080; 24p bude mať dĺžku približne dve
sekundy. Maximálna dĺžka časozberných
videosekvencií je 20 minút.
Zaznamenaná dĺžka/
maximálna dĺžka
Indikátor
pamäťovej karty
Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania
77
❚❚ Ukončenie snímania
Ak chcete ukončiť snímanie pred zhotovením všetkých fotografií,
zvýraznite Off (Vyp.) v ponuke časozbernej videosekvencie a stlačte J,
alebo stlačte J medzi zábermi alebo okamžite po zaznamenaní snímky.
Videosekvencia sa vytvorí z nasnímaných záberov po bod, kedy sa
snímanie ukončilo. Nezabudnite, že snímanie sa ukončí a nezaznamená
sa žiadna videosekvencia, ak odstránite alebo odpojíte zdroj napájania,
alebo ak vysuniete cieľovú pamäťovú kartu.
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát preskočí aktuálnu snímku, ak nedokáže zaostriť v režime AF-S
(nezabudnite, že fotoaparát znova zaostruje pred každým záberom).
Snímanie bude pokračovať nasledujúcou snímkou.
D Časozberné videosekvencie
Časozberné snímanie nie je dostupné počas živého náhľadu (0 43) ani
nahrávania videosekvencií (0 58), pri čase uzávierky A alebo % (0 137)
a ani vtedy, keď sú aktívne funkcie bracketing (0 146), vysoký dynamický rozsah
(HDR, 0 191), viacnásobná expozícia (0 236) či intervalové fotografovanie
(0 243). Vezmite do úvahy, že keďže sa čas uzávierky a čas potrebný na záznam
snímky na pamäťovú kartu môžu pri každej snímke meniť, interval medzi
zaznamenávanou snímkou a spustením ďalšieho snímania sa môže líšiť.
Snímanie sa nespustí, ak sa časozberná videosekvencia nedá pri aktuálnych
nastaveniach zaznamenať (napríklad, ak je pamäťová karta plná, čas intervalu
alebo snímania je nula, alebo je interval dlhší ako čas snímania).
Snímanie sa môže ukončiť, ak použijete ovládacie prvky fotoaparátu, zmeníte
nastavenia alebo pripojíte HDMI kábel. Videosekvencia sa vytvorí z nasnímaných
záberov po bod, kedy sa snímanie ukončilo. Ak chcete ukončiť snímanie
a zaznamenať fotografiu, stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
78
A Počas snímania
Počas snímania bude blikať ikona Q a na
kontrolnom paneli sa zobrazí indikátor
časozberného zaznamenávania. Bezprostredne
pred zaznamenaním každej snímky sa v zobrazení
času uzávierky zobrazí zostávajúci čas (v hodinách
a minútach). V ostatných prípadoch si môžete
zostávajúci čas pozrieť po každom stlačení tlačidla spúšte do polovice. Bez
ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer
(Časový spínač pohotovostného režimu), 0 296), počas snímania nedôjde
k uplynutiu doby časového spínača pohotovostného režimu.
Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia
časozbernej videosekvencie alebo ukončiť
snímanie (0 78), medzi zábermi stlačte tlačidlo
G. Kým prebieha snímanie, v ponuke
časozbernej videosekvencie sa bude zobrazovať
vyhladenie expozície, interval a zostávajúci čas.
Tieto nastavenia sa počas snímania nedajú zmeniť
a nedajú sa ani zobraziť snímky či upraviť
nastavenia ostatných ponúk.
A Ukážka snímok
Počas snímania sa nedá použiť tlačidlo K na prezeranie snímok, aktuálny záber
sa však na niekoľko sekúnd zobrazí po každom nasnímaní, ak vyberiete možnosť
On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok) v ponuke režimu prehrávania
(0 282). Keď je zobrazená snímka, nie je možné vykonávať žiadne ďalšie úkony
spojené s prehrávaním.
A Režim snímania
Bez ohľadu na zvolený režim snímania fotoaparát zhotoví jeden záber v každom
intervale. Samospúšť sa nedá použiť.
A Pozrite aj
Možnosťou Beep (Zvukové znamenie) v ponuke nastavenia sa ovláda to, či sa
po dokončení snímania ozve zvukové znamenie (0 306).
79
Prezeranie videosekvencií
Pri prehrávaní snímok na celej obrazovke sú videosekvencie označené
ikonou 1 (0 255). Prehrávanie spustíte klepnutím na ikonu a na
monitore alebo stlačením stredu multifunkčného voliča; vašu aktuálnu
polohu naznačuje ukazovateľ pozície videosekvencie.
Ikona 1
Dĺžka
Ikona a
Aktuálna poloha/celková dĺžka
Ukazovateľ pozície Hlasitosť Sprievodca
videosekvencie
Môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
Ak chcete
Pozastaviť
prehrávanie
Prehrávať
Spustiť zrýchlený
pohyb dozadu/
dopredu
80
Použite
Popis
Pozastavenie prehrávania.
Obnovenie prehrávania pri pozastavenej
videosekvencii alebo počas zrýchleného
pohybu dopredu/dozadu.
Rýchlosť sa zvyšuje
po každom
stlačení, od 2× do
4× do 8× do 16×; tlačidlo podržte stlačené, ak
chcete preskočiť na začiatok alebo koniec
videosekvencie (prvá snímka je označená h
v pravom hornom rohu monitora, posledná
snímka i). Pri pozastavenom prehrávaní sa
videosekvencia posunie dozadu alebo dopredu
vždy o jednu snímku; ak podržíte stlačené
tlačidlo, bude sa nepretržite posúvať dopredu
alebo dozadu.
Ak chcete
Použite
Otočením hlavného príkazového voliča
preskočíte dopredu alebo dozadu o 10 s.
Preskočiť o 10 s
Preskočiť
dopredu/dozadu
Nastaviť hlasitosť
X/W (M)
Orezať
videosekvenciu
i/J
Odísť
Vykonať návrat do
režimu snímania
Popis
Stlačením 3 počas pozastavenej
videosekvencie spustíte spomalené
prehrávanie.
Spustiť
spomalené
prehrávanie
/K
Otočením pomocného príkazového voliča
preskočíte na nasledujúci alebo predchádzajúci
index, alebo preskočíte na poslednú alebo prvú
snímku, ak videosekvencia neobsahuje žiadne
značky.
Stlačením X hlasitosť zvýšite, stlačením W (M) ju
znížite.
Ďalšie informácie nájdete na strane 82.
Prechod do prehrávania na celej obrazovke.
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
A Ikona p
Pri prehrávaní na celej obrazovke sú
videosekvencie so značkou (0 63) označené
ikonou p.
A Ikona 2
Ikona 2 sa zobrazí pri prehrávaní na celej obrazovke
a prehrávaní videosekvencie, ak bola zaznamenaná
bez zvuku (0 290).
81
Úprava videosekvencií
Orezaním metráže vytvoríte upravené kópie videosekvencií alebo
uložíte vybrané snímky ako statické snímky vo formáte JPEG.
9
4
Možnosť
Choose start/end point
(Vybrať začiatočný/
koncový bod)
Save selected frame
(Uložiť zvolenú snímku)
Popis
Vytvorenie kópie, z ktorej sa odstráni nežiaduca
metráž.
Uloženie zvolenej snímky ako statickej snímky vo
formáte JPEG.
Strih videosekvencií
Vytvorenie zostrihaných kópií videosekvencií:
1 Zobrazte videosekvenciu na celej obrazovke (0 255).
2 Pozastavte videosekvenciu na novej
úvodnej snímke.
Prehrávajte videosekvenciu tak, ako je to
popísané na strane 80, stlačením stredu
multifunkčného voliča spustíte a obnovíte
prehrávanie a stlačením 3 ho pozastavíte,
pričom stlačením 4 alebo 2, alebo
Ukazovateľ pozície
otočením hlavného či pomocného
videosekvencie
príkazového voliča nájdete požadovanú
snímku. Približnú polohu vo
videosekvencii môžete zistiť pomocou ukazovateľa pozície
videosekvencie. Pozastavte prehrávanie, keď dosiahnete novú
úvodnú snímku.
82
3 Zvoľte Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod).
Stlačte i alebo J a potom zvýraznite
položku Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod) a napokon
stlačte 2.
4 Zvoľte Start point (Začiatočný bod).
Ak chcete vytvoriť kópiu, ktorá začína od
aktuálnej snímky, zvýraznite Start point
(Začiatočný bod) a stlačte J. Snímky pred
aktuálnou snímkou sa po uložení kópie
v kroku 9 odstránia.
Začiatočný bod
5 Potvrďte nový začiatočný bod.
Ak nie je požadovaná snímka momentálne
zobrazená, stlačením 4 alebo 2 sa
posuniete dopredu alebo dozadu (ak
chcete preskočiť o 10 s dopredu alebo
dozadu, otočte hlavný príkazový volič; ak
chcete preskočiť na značku alebo na prvú
či poslednú snímku, ak videosekvencia
neobsahuje žiadne značky, otočte pomocný príkazový volič).
83
6 Vyberte koncový bod.
Stlačením L (Z/Q) prepnite
z výberového nástroja začiatočného bodu
(w) na výberový nástroj koncového bodu
(x) a potom vyberte záverečnú snímku tak,
ako je to popísané v kroku 5. Snímky po
zvolenej snímke sa po uložení kópie
Tlačidlo L (Z/Q)
v kroku 9 odstránia.
Koncový bod
7 Vytvorte kópiu.
Keď je zobrazená požadovaná snímka, stlačte 1.
8 Skontrolujte danú videosekvenciu.
Ak chcete skontrolovať vytvorenú kópiu,
zvýraznite Preview (Kontrola) a stlačte J
(ak chcete prerušiť kontrolu a vrátiť sa do
ponuky možností uloženia stlačte 1). Ak
chcete zrušiť aktuálnu kópiu a vybrať nový
začiatočný alebo koncový bod tak, ako je
to popísané na predchádzajúcej strane, zvýraznite Cancel (Zrušiť)
a stlačte J; ak chcete uložiť danú kópiu, prejdite na krok 9.
84
9 Uložte kópiu.
Zvýraznite Save as new file (Uložiť ako
nový súbor) a stlačením J uložte danú
kópiu do nového súboru. Ak chcete
nahradiť pôvodnú videosekvenciu
upravenou kópiou, zvýraznite Overwrite
existing file (Prepísať existujúci súbor)
a stlačte J.
D Strih videosekvencií
Videosekvencie musia mať dĺžku minimálne dve sekundy. Kópia sa neuloží, ak
nie je dostatok miesta na pamäťovej karte.
Kópie majú rovnaký čas a dátum vytvorenia ako originál.
A Odstránenie úvodnej alebo záverečnej metráže
Ak chcete z videosekvencie odstrániť úvodnú metráž, prejdite na krok 7 bez
stlačenia tlačidla L (Z/Q) v kroku 6. Ak chcete odstrániť len záverečnú metráž,
zvoľte End point (Koncový bod) v kroku 4, zvoľte záverečnú snímku a prejdite
na krok 7 bez stlačenia tlačidla L (Z/Q) v kroku 6.
85
Uloženie vybraných snímok
Ak chcete uložiť kópiu zvolenej snímky ako statickú snímku vo formáte
JPEG:
1 Pozastavte videosekvenciu na
požadovanej snímke.
Prehrávajte videosekvenciu tak, ako je to
popísané na strane 80, stlačením stredu
multifunkčného voliča spustíte a obnovíte
prehrávanie a stlačením 3 ho pozastavíte.
Videosekvenciu pozastavte na snímke,
ktorú chcete skopírovať.
2 Vyberte Save selected frame (Uložiť
zvolenú snímku).
Stlačte i alebo J a potom zvýraznite
položku Save selected frame (Uložiť
zvolenú snímku) a napokon stlačte 2.
3 Vytvorte kópiu statickej snímky.
Stlačením 1 vytvorte statickú kópiu
aktuálnej snímky.
4 Uložte kópiu.
Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením
J vytvorte kópiu vybranej snímky
s vysokou★ kvalitou (0 91) vo formáte
JPEG.
86
A Uloženie zvolenej snímky
Statické snímky vo formáte JPEG z videosekvencií vytvorené voľbou možnosti
Save selected frame (Uložiť zvolenú snímku) sa nedajú upravovať. Statické
snímky vo formáte JPEG získané z videosekvencií neobsahujú niektoré
informácie o fotografii (0 261).
A Ponuka úprav
Videosekvencie je možné upraviť aj pomocou možnosti Edit movie (Úprava
videosekvencie) v ponuke úprav (0 314).
87
Možnosti záznamu snímok
Oblasť snímky
Vyberte oblasť snímky z možností DX (24×16) a 1.3× (18×12).
Možnosť
a
DX (24×16)
Z
1.3× (18×12)
Popis
Snímky sa budú zaznamenávať pomocou oblasti snímky
23,5 × 15,7 mm (formát DX).
Snímky sa budú zaznamenávať pomocou oblasti snímky
18,0 × 12,0 mm, pričom sa vytvorí efekt snímania pomocou
teleobjektívu bez potreby výmeny objektívov.
Zobrazenie v hľadáčiku
Fotografia s oblasťou snímky
DX (24 × 16)
Fotografia s oblasťou snímky
1,3× (18 × 12)
A Oblasť snímky
V zobrazení informácií sa zobrazí zvolená možnosť.
88
Oblasť snímky je možné zvoliť pomocou možnosti Choose image area
(Vybrať oblasť snímky) v ponuke snímania fotografií alebo stlačením
ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča.
❚❚ Ponuka výberu oblasti snímky
1 Zvoľte Choose image area (Vybrať
oblasť snímky).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť Choose image area (Vybrať
oblasť snímky) a stlačte 2.
2 Upravte nastavenia.
Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo J.
V hľadáčiku sa zobrazí zvolený výrez.
A Zobrazenie v hľadáčiku
Zobrazenie v hľadáčiku pre výrez 1,3× DX je
uvedený vpravo. Po voľbe výrezu 1,3× DX sa
v hľadáčiku zobrazí ikona Z.
Výrez 1,3× DX
A Veľkosť snímky
Veľkosť snímky sa mení podľa vybranej možnosti pre oblasť snímky.
89
❚❚ Ovládacie prvky fotoaparátu
1 Priraďte výber oblasti snímky ovládaciemu prvku fotoaparátu.
Pomocou Používateľského nastavenia f1 (Custom control
assignment (Priradenie príkazových voličov), 0 301) priraďte
ovládaciemu prvku možnosť Choose image area (Vybrať oblasť
snímky).
2 Na výber oblasti snímky použite zvolený ovládací prvok.
Oblasť snímky môžete vybrať stlačením vybraného tlačidla
a otáčaním hlavného alebo pomocného príkazového voliča dovtedy,
kým sa v hľadáčiku nezobrazí požadovaný výrez (0 88).
Aktuálne zvolenú možnosť pre oblasť
snímky si môžete pozrieť stlačením tlačidla
na zobrazenie oblasti snímky na
kontrolnom paneli alebo na zobrazení
informácií. Formát DX sa zobrazí ako
„24z16“ a 1,3× ako „18z12“.
A Pozrite aj
Informácie o výrezoch dostupných pre zaznamenávanie videosekvencií nájdete
na strane 70.
90
Kvalita snímky
D500 podporuje nasledujúce možnosti kvality snímky. Počet snímok,
ktoré môžete uložiť pri rôznych nastaveniach kvality a veľkosti snímky,
nájdete na strane 389.
Možnosť
NEF (RAW)
NEF (RAW) + JPEG fine★
(NEF (RAW) + JPEG, vysoká
kvalita★)/
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF
(RAW) + JPEG, vysoká kvalita)
NEF (RAW) + JPEG normal★
(NEF (RAW) + JPEG, normálna
kvalita★)/NEF (RAW) + JPEG
normal (NEF (RAW) + JPEG,
normálna kvalita)
NEF (RAW) + JPEG basic★
(NEF (RAW) + JPEG, základná
kvalita★)/NEF (RAW) + JPEG
basic (NEF (RAW) + JPEG,
základná kvalita)
JPEG fine★ (JPEG, vysoká
kvalita★)/JPEG fine (JPEG,
vysoká kvalita)
JPEG normal★ (JPEG, normálna
kvalita★)/JPEG normal (JPEG,
normálna kvalita)
JPEG basic★ (JPEG, základná
kvalita★)/JPEG basic (JPEG,
základná kvalita)
TIFF (RGB)
Typ
súboru
Popis
NEF
Nespracované údaje RAW
z obrazového snímača sa ukladajú bez
ďalšieho spracovávania. Nastavenia,
ako sú vyváženie bielej farby
a kontrast, sa dajú po snímaní upraviť.
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo
formáte NEF (RAW) a druhá vo formáte
JPEG s vysokou kvalitou.
NEF/
JPEG
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo
formáte NEF (RAW) a druhá vo formáte
JPEG s normálnou kvalitou.
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo
formáte NEF (RAW) a druhá vo formáte
JPEG so základnou kvalitou.
JPEG
TIFF
(RGB)
Záznam snímok vo formáte JPEG
s kompresným pomerom približne 1 : 4
(vysoká kvalita snímky).
Záznam snímok vo formáte JPEG
s kompresným pomerom približne 1 : 8
(normálna kvalita snímky).
Záznam snímok vo formáte JPEG
s kompresným pomerom približne
1 : 16 (základná kvalita snímky).
Nekomprimované snímky vo formáte
TIFF-RGB sa zaznamenávajú s farebnou
(bitovou) hĺbkou 8 bitov na jeden
kanál (24-bitová farba). Formát TIFF je
podporovaný širokou škálou aplikácií
na úpravu snímok.
91
Kvalita snímky sa nastaví stlačením tlačidla T a otáčaním hlavného
príkazového voliča, až kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí
požadované nastavenie.
Tlačidlo T
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
A Kompresia JPEG
Pri možnostiach kvality snímky s hviezdičkou („★“) sa používa kompresia
s cieľom zaistiť maximálnu kvalitu; veľkosť súborov sa mení podľa danej scény.
Pri možnostiach bez hviezdičky sa používa typ kompresie určenej na vytváranie
menších súborov; súbory majú zvyčajne zhruba rovnakú veľkosť, a to bez ohľadu
na snímanú scénu.
A NEF + JPEG
Pri prezeraní fotografií zhotovených s nastavením NEF (RAW) + JPEG vo
fotoaparáte len s jednou vloženou pamäťovou kartou sa zobrazí len snímka vo
formáte JPEG. Ak sú obe kópie zaznamenané na tej istej pamäťovej karte, pri
odstránení fotografie sa odstránia obe kópie. Ak je kópia vo formáte JPEG
zaznamenaná na osobitnej pamäťovej karte pomocou možnosti Secondary slot
function (Funkcia druhého slotu) > RAW primary - JPEG secondary (RAW
hlavný slot - JPEG druhý slot), každá kópia sa musí odstrániť osobitne.
A Ponuka kvality snímky
Kvalitu snímky môžete nastaviť aj pomocou možnosti Image quality (Kvalita
snímky) v ponuke snímania fotografií (0 284).
92
❚❚ NEF (RAW) Compression (Kompresia NEF (RAW))
Ak chcete vybrať typ kompresie pre snímky NEF (RAW), zvýraznite NEF
(RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW)) > NEF (RAW)
compression (Kompresia NEF (RAW)) v ponuke snímania fotografií
a stlačte 2.
N
O
Možnosť
Popis
Lossless compressed Snímky vo formáte NEF sa komprimujú reverzibilným
(Bezstratovo
algoritmom, čím sa zmenší veľkosť súboru asi
komprimované)
o 20 – 40 % bez vplyvu na kvalitu snímky.
Snímky vo formáte NEF sa komprimujú nereverzibilným
Compressed
algoritmom, čím sa zmenší veľkosť súboru asi
(Komprimované)
o 35 – 55 % takmer bez vplyvu na kvalitu snímky.
Uncompressed
Snímky vo formáte NEF nie sú komprimované.
(Nekomprimované)
❚❚ NEF (RAW) Bit Depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW))
Ak chcete vybrať farebnú (bitovú) hĺbku pre snímky NEF (RAW),
zvýraznite NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW)) >
NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW))
v ponuke snímania fotografií a stlačte 2.
q
Možnosť
12-bit
(12-bitová)
r
14-bit
(14-bitová)
Popis
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou hĺbkou
12 bitov.
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou hĺbkou
14 bitov, čím sa získajú väčšie súbory ako tie, ktoré majú
farebnú hĺbku 12 bitov, ale majú viac zaznamenaných
údajov o farbe.
A Snímky NEF (RAW)
Kópie vo formáte JPEG zo snímok NEF (RAW) je možné vytvárať pomocou
softvéru Capture NX-D alebo iného softvéru alebo pomocou možnosti NEF
(RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav (0 313).
93
Veľkosť snímky
Veľkosť snímky sa meria v pixloch. Vyberte z možností # Large (Veľké),
$ Medium (Stredné) alebo % Small (Malé) (vezmite do úvahy, že
veľkosť snímky sa mení podľa možnosti zvolenej pre Choose image
area (Vybrať oblasť snímky), 0 88):
Oblasť snímky
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Možnosť
Large (Veľké)
Medium
(Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium
(Stredné)
Small (Malé)
Veľkosť (pixle)
5 568 × 3 712
Formát tlače (cm) *
47,1 × 31,4
4 176 × 2 784
35,4 × 23,6
2 784 × 1 856
4 272 × 2 848
23,6 × 15,7
36,2 × 24,1
3 200 × 2 136
27,1 × 18,1
2 128 × 1 424
18,0 × 12,1
* Približná veľkosť pri tlači s rozlíšením 300 dpi. Formát tlače v palcoch sa rovná veľkosti snímky v pixloch
vydelenej rozlíšením tlačiarne v dots per inch (bodoch na palec) (dpi; 1 palec = približne 2,54 cm).
94
Veľkosť snímky sa pre snímky vo formátoch JPEG a TIFF dá nastaviť
stlačením tlačidla T a otáčaním pomocného príkazového voliča
dovtedy, kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná možnosť.
Ak chcete vybrať veľkosť snímok NEF (RAW), použite možnosť Image
size (Veľkosť snímky) > NEF (RAW) v ponuke snímania fotografií.
Tlačidlo T
Pomocný
príkazový volič
Kontrolný panel
A Ponuka veľkosti snímky
Veľkosť snímky pre snímky vo formátoch JPEG
a TIFF je možné nastaviť aj pomocou možnosti
Image size (Veľkosť snímky) > JPEG/TIFF
v ponuke snímania fotografií (0 284). Snímky NEF
(RAW) s malým a stredným rozmerom sa
zaznamenajú v bezstratovo komprimovanom
12-bitovom formáte, a to bez ohľadu na možnosti
zvolené pre NEF (RAW) compression (Kompresia
NEF (RAW)) a NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF
(RAW)) v ponuke NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW)).
95
Používanie dvoch pamäťových kariet
Keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové karty, môžete vybrať jednu
ako hlavnú kartu pomocou položky Primary slot selection (Výber
hlavného slotu) v ponuke snímania fotografií. Voľbou možnosti XQD
card slot (Slot na kartu XQD) určíte kartu v slote na kartu XQD ako
hlavnú kartu, voľbou možnosti SD card slot (Slot na kartu SD) vyberiete
kartu SD. Úlohy, ktoré budú zohrávať hlavná a druhá karta, je možné
vybrať pomocou možnosti Secondary slot function (Funkcia druhého
slotu) v ponuke snímania fotografií. Vyberte z možností Overflow
(Zaplnenie) (druhá karta sa použije iba vtedy, keď je hlavná karta plná),
Backup (Záloha) (každá snímka sa zaznamená na hlavnú aj druhú kartu)
a RAW primary - JPEG secondary (RAW hlavný slot - JPEG druhý slot)
(rovnaké ako pre Backup (Záloha) okrem toho, že kópie fotografií vo
formáte NEF/RAW nasnímané pri nastaveniach NEF/RAW + JPEG sa
zaznamenajú len na hlavnú kartu a kópie vo formáte JPEG len na druhú
kartu).
A „Backup (Záloha)“ a „RAW Primary - JPEG Secondary (RAW hlavný slot - JPEG druhý slot)“
Fotoaparát zobrazuje počet zostávajúcich snímok na karte s najmenšou
veľkosťou pamäte. Spúšť sa zablokuje pri zaplnení ktorejkoľvek karty.
A Zaznamenávanie videosekvencií
Keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové karty, slot použitý na záznam
videosekvencií sa dá zvoliť pomocou možnosti Destination (Cieľové miesto)
v ponuke snímania videosekvencií (0 288).
96
Zaostrenie
V tejto časti sú popísané možnosti zaostrovania dostupné pri vytváraní
kompozície fotografií v hľadáčiku. Zaostriť sa dá automaticky (pozri
nižšie) alebo manuálne (0 114). Používateľ si môže tiež zvoliť
zaostrovací bod pre automatické alebo manuálne zaostrovanie (0 108),
alebo použiť pamäť zaostrenia a vytvoriť inú kompozíciu fotografie po
zaostrení (0 111).
Automatické zaostrovanie
Ak chcete použiť automatické
zaostrovanie, otočte volič režimu
zaostrovania do polohy AF.
Volič režimu zaostrovania
Fotoaparát zaostruje pomocou 153
zaostrovacích bodov, z ktorých 55, ktoré sú
zobrazené ako r na ilustrácii vpravo, môže
vybrať používateľ (0 108).
Zaostrovacie body, ktoré
môže vybrať používateľ
A 1,3× (18 × 12)
Keď sa zvolí možnosť 1.3× (18×12) pre Choose
image area (Vybrať oblasť snímky) (0 89),
fotoaparát bude zaostrovať pomocou 117
zaostrovacích bodov, z ktorých 45 si môže vybrať
používateľ. Zvyšné zaostrovacie body na ľavom
a pravom okraji zobrazenia zaostrovacích bodov sa
nepoužijú.
Dostupné zaostrovacie body
pri voľbe možnosti
1.3× (18×12)
97
A Krížové snímače
Dostupnosť zaostrovacích bodov krížového snímača sa mení podľa použitého
objektívu.
Objektív
Krížové snímače (zaostrovacie body
krížového snímača zvýraznené sivou
farbou 2, 3)
Iné objektívy AF-S ako tie, ktoré sú uvedené
nižšie, so svetelnosťou objektívu f/4 alebo
väčšou 1
99 krížových snímačov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
Objektívy AF-S so svetelnosťou objektívu
menšou ako f/4 1
Objektívy bez AF-S
63 krížových snímačov
45 krížových snímačov
1 Pri maximálnom priblížení, v prípade objektívov so zoomom.
2 Ďalšie zaostrovacie body používajú riadkové snímače, ktoré rozpoznávajú horizontálne línie.
3 Zaostrovacie body na ľavom a pravom okraji zobrazenia zaostrovacích bodov sa nepoužijú, keď sa možnosť
1.3× (18×12) zvolí pre Choose image area (Vybrať oblasť snímky) (0 89).
98
A Telekonvertory AF-S/AF-I a dostupné zaostrovacie body
Po pripojení telekonvertora AF-S alebo AF-I sa môžu na automatické
zaostrovanie a používanie elektronického diaľkomera použiť zaostrovacie body,
ktoré sú zobrazené na ilustráciách (vezmite do úvahy, že pri kombinovaných
svetelnostiach menších ako f/5,6 nemusí byť fotoaparát schopný zaostriť na
tmavé objekty alebo objekty s nízkym kontrastom).
Telekonvertor
Dostupné zaostrovacie body
Svetelnosť
1 (zaostrovacie body krížového snímača sú
objektívu
zvýraznené sivou farbou 2)
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
f/5,6
153 zaostrovacích bodov
(55 voliteľných) s 99 krížovými
snímačmi
153 zaostrovacích bodov
(55 voliteľných) so 45 krížovými
snímačmi
37 zaostrovacích bodov
(17 voliteľných) s 25 krížovými
snímačmi
99
Telekonvertor
Dostupné zaostrovacie body
Svetelnosť
(zaostrovacie body krížového snímača sú
objektívu 1
zvýraznené sivou farbou 2)
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
15 zaostrovacích bodov
(9 voliteľných) s 5 krížovými
snímačmi
1 Pri maximálnom priblížení, v prípade objektívov so zoomom.
2 Ostatné zaostrovacie body využívajú riadkové snímače, ktoré
rozpoznávajú horizontálne línie, vezmite však do úvahy, že ak
existuje len 5 krížových snímačov, vertikálne línie rozpoznávajú len
tie, ktoré sú označené ■.
Automatické zaostrovanie nie je dostupné, keď sa telekonvertory používajú
s objektívmi AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED.
100
Režim automatického zaostrovania
Vyberte si z nasledujúcich režimov automatického zaostrovania:
Režim
AF-S
AF-C
Popis
Jednorazové automatické zaostrovanie: Pre nepohybujúce sa objekty. Pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia. Pri
východiskových nastaveniach sa dá uzávierka spustiť len vtedy, keď sa
zobrazuje indikátor zaostrenia (I) (priorita zaostrovania; 0 292).
Kontinuálne automatické zaostrovanie: Pre pohybujúce sa objekty. Fotoaparát
zaostruje nepretržite, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice; ak sa
objekt pohybuje, fotoaparát spustí prediktívne zaostrovanie (0 102) na
odhadnutie finálnej vzdialenosti k objektu a zaostrí podľa potreby. Pri
východiskových nastaveniach sa dá uzávierka spustiť, či je objekt
zaostrený alebo nie (priorita spúšte; 0 292).
Režim automatického zaostrovania je možné zvoliť stlačením tlačidla
režimu automatického zaostrovania a otáčaním hlavného príkazového
voliča, až kým sa v hľadáčiku a na kontrolnom paneli nezobrazí
požadované nastavenie.
Kontrolný panel
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Hlavný príkazový
volič
Hľadáčik
101
A Pozrite aj
Informácie o používaní priority zaostrenia pri kontinuálnom automatickom
zaostrovaní nájdete v časti Používateľské nastavenie a1 (AF-C priority selection
(Výber priority kontinuálneho automatického zaostrovania), 0 292).
Informácie o používaní priority spúšte pri jednorazovom automatickom
zaostrovaní nájdete v časti Používateľské nastavenie a2 (AF-S priority selection
(Voľba priority jednorazového zaostrovania), 0 292). Informácie o tom, ako
zabrániť fotoaparátu zaostrovať po stlačení tlačidla spúšte do polovice, nájdete
v časti Používateľské nastavenie a8 (AF activation (Aktivácia automatického
zaostrovania), 0 293). Informácie o obmedzení voľby režimu zaostrovania na
režim AF-S alebo AF-C nájdete v časti Používateľské nastavenie a10 (Autofocus
mode restrictions (Obmedzenia režimu automatického zaostrovania),
0 294) a informácie o použití pomocného príkazového voliča na výber režimu
zaostrovania nájdete v časti f4 (Customize command dials (Prispôsobenie
príkazových voličov)) > Change main/sub (Vymeniť hlavný s pomocným)
(0 302). Na strane 47 nájdete informácie o možnostiach automatického
zaostrovania dostupných v živom náhľade alebo počas záznamu videosekvencií.
A Tlačidlo AF-ON
Na účel zaostrenia fotoaparátu má stlačenie
tlačidla AF-ON rovnaký účinok ako stlačenie tlačidla
spúšte do polovice.
Tlačidlo AF-ON
A Prediktívne zaostrovanie
V režime AF-C spustí fotoaparát prediktívne zaostrovanie, ak sa objekt pohybuje
smerom k alebo od fotoaparátu, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice,
alebo je stlačené tlačidlo AF-ON. To umožňuje, aby fotoaparát sledoval zaostrenie
a snažil sa predvídať polohu objektu pri spustení uzávierky.
102
Režim činnosti AF
Vyberte spôsob voľby zaostrovacieho bodu pre automatické
zaostrovanie.
• Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body: Zvoľte zaostrovací
bod podľa popisu na strane 108; fotoaparát zaostrí len na objekt vo
zvolenom zaostrovacom bode. Použite pri nepohybujúcich sa
objektoch.
• Dynamická voľba zaostrovacích polí: Zvoľte zaostrovací bod podľa popisu na
strane 108. V režime zaostrovania AF-C fotoaparát zaostrí podľa
informácií z okolitých zaostrovacích bodov, ak objekt nakrátko opustí
vybraný bod. Počet zaostrovacích bodov sa mení podľa zvoleného
režimu:
- 25-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto možnosť vyberte, ak
máte dostatok času na vytvorenie kompozície fotografie, alebo keď
fotografujete objekty s predvídateľným pohybom (napríklad bežcov
alebo pretekárske automobily na trati).
- 72-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto možnosť vyberte pri
fotografovaní objektov, ktoré sa pohybujú nepredvídateľne
(napríklad hráči pri futbalovom zápase).
- 153-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí *: Túto možnosť vyberte pri
fotografovaní objektov, ktoré sa pohybujú rýchlo a z ich záberov sa
nedá jednoducho vytvoriť kompozícia v hľadáčiku (napríklad vtáky).
103
• Trojrozmerné sledovanie *: Zvoľte zaostrovací bod podľa popisu na strane
108. V režime zaostrovania AF-C bude fotoaparát sledovať objekty, ktoré
opustia zvolený zaostrovací bod a podľa potreby zvolí nové
zaostrovacie body. Tento režim používajte na rýchle vytvorenie
kompozície snímok s nepravidelne sa pohybujúcimi objektmi zo strany
na stranu (napríklad v prípade tenistov). Ak objekt opustí hľadáčik,
uvoľnite tlačidlo spúšte a znovu vytvorte kompozíciu fotografie
s objektom vo vybranom zaostrovacom bode.
• Automatické zaostrenie s výberom zo skupiny polí: Fotoaparát zaostrí
pomocou skupiny zaostrovacích bodov zvolených používateľom, čím
sa znižuje riziko toho, že fotoaparát zaostrí na pozadie namiesto
hlavného objektu. Túto možnosť vyberte pri objektoch, ktoré sa ťažko
fotografujú pomocou jediného zaostrovacieho bodu. Ak sa v režime
zaostrovania AF-S zistia tváre, fotoaparát uprednostní objekty s tvárami.
• Automatické zaostrenie s automatickým výberom
poľa: Fotoaparát automaticky rozpozná
objekt a vyberie zaostrovací bod; ak
fotoaparát rozpozná tvár, uprednostní
objekt s portrétom. Aktívne zaostrovacie
body sa nakrátko zvýraznia po zaostrení
fotoaparátu; v režime AF-C sa bude hlavný
zaostrovací bod zobrazovať po vypnutí ostatných zaostrovacích
bodov.
* Vezmite do úvahy, že keď sa možnosť 1.3× (18×12) zvolí pre Choose image area (Vybrať
oblasť snímky) (0 89), fotoaparát bude zaostrovať pomocou 117 zaostrovacích bodov. Zvyšné
zaostrovacie body na ľavom a pravom okraji zobrazenia zaostrovacích bodov sa nepoužijú.
104
Režim automatického zaostrovania môžete vybrať stlačením tlačidla
režimu automatického zaostrovania a otáčaním pomocného
príkazového voliča, kým sa nezobrazí požadované nastavenie
v hľadáčiku a na kontrolnom paneli.
Kontrolný panel
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Pomocný
príkazový volič
Hľadáčik
A Trojrozmerné sledovanie
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa farby v oblasti obklopujúcej zaostrovací
bod uložia vo fotoaparáte. Trojrozmerné sledovanie následne nemusí viesť
k požadovaným výsledkom, ak je farba objektov podobná farbe pozadia, alebo
ak zaberajú veľmi malú časť obrazového poľa.
105
A Režim činnosti AF
Režim činnosti AF sa zobrazuje na kontrolnom paneli a v hľadáčiku.
Režim činnosti AF
Kontrolný panel
Hľadáčik
Zobrazenie zaostrovacích
bodov hľadáčika
Automatické
zaostrovanie na
jednotlivé
zaostrovacie body
25-bodová
dynamická voľba
zaostrovacích polí *
72-bodová
dynamická voľba
zaostrovacích polí *
153-bodová
dynamická voľba
zaostrovacích polí *
Trojrozmerné
sledovanie
Automatické
zaostrenie s výberom
zo skupiny polí
Automatické
zaostrenie
s automatickým
výberom poľa
* V hľadáčiku sa zobrazí len aktívny zaostrovací bod. Zostávajúce zaostrovacie body poskytujú informácie na
pomoc procesu zaostrovania.
106
A Telekonvertory AF-S/AF-I
Ak sa pre režim činnosti AF pri používaní telekonvertora AF-S/AF-I zvolí
trojrozmerné sledovanie alebo automatické zaostrenie s automatickým výberom
poľa, pri kombinovaných clonách menších ako f/5,6 sa automaticky zvolí
automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body.
A Manuálne zaostrovanie
Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body sa automaticky zvolí
pri použití manuálneho zaostrovania.
A Pozrite aj
Informácie o tom, ako sa automatické zaostrovanie prispôsobuje zmenám vo
vzdialenosti k snímanému objektu, nájdete v Používateľskom nastavení a3 (Focus
tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou lock-on), 0 292). Ak
chcete upraviť nastavenia pre trojrozmerné sledovanie, použite Používateľské
nastavenia a4 (3D-tracking face-detection (Trojrozmerné sledovanie
s detekciou tváre), 0 293) a a5 (3D-tracking watch area (Trojrozmerné
sledovanie pozorovanej oblasti), 0 293). Pozrite si Používateľské nastavenie a7
(Store by orientation (Uložiť podľa orientácie), 0 293), kde nájdete informácie
o výbere rôznych zaostrovacích bodov a/alebo režimov činnosti AF pre fotografie
s orientáciou na výšku (portrét) a šírku (krajina), a9 (Limit AF-area mode
selection (Výber obmedzenia režimu činnosti AF), 0 293), kde nájdete
informácie o výbere obmedzenia režimu činnosti AF, a12 (Focus point options
(Možnosti zaostrovacích bodov), 0 294), kde nájdete informácie o výbere
spôsobu zobrazenia zaostrovacích bodov a f4 (Customize command dials
(Prispôsobenie príkazových voličov)) > Change main/sub (Vymeniť hlavný
s pomocným) (0 302), kde nájdete informácie o používaní hlavného
príkazového voliča na výber režimu činnosti AF. Na strane 48 nájdete informácie
o možnostiach automatického zaostrovania dostupných v živom náhľade alebo
počas záznamu videosekvencií.
107
Výber zaostrovacieho bodu
Fotoaparát zaostruje pomocou 153
zaostrovacích bodov, z ktorých 55, ktoré sú
zobrazené vpravo, je možné zvoliť manuálne,
čo umožňuje vytvorenie kompozície fotografií
s hlavným objektom umiestneným takmer
kdekoľvek v obrazovom poli (keď sa možnosť 1.3× (18×12) zvolí pre
Choose image area (Vybrať oblasť snímky), fotoaparát bude
zaostrovať pomocou 117 zaostrovacích bodov, z ktorých 45 je možné
vybrať manuálne; 0 89). Podľa nižšie uvedených krokov vyberte
zaostrovací bod (pri automatickom zaostrení s výberom zo skupiny polí
môžete podľa týchto krokov vybrať skupinu zaostrovacích bodov).
1 Otočte aretáciu voliča
zaostrovacích polí
do polohy ●.
To umožňuje použitie
multifunkčného voliča na
výber zaostrovacieho bodu.
Aretácia voliča zaostrovacích polí
2 Zvoľte zaostrovací bod.
Multifunkčný volič použite na
výber zaostrovacieho bodu
v hľadáčiku, kým sú zapnuté
expozimetre. Stredový
zaostrovací bod môžete vybrať
stlačením stredu
multifunkčného voliča.
108
Aretácia voliča zaostrovacích
polí sa po výbere dá otočiť do
zaistenej polohy (L), aby sa
zabránilo zmene zvoleného
zaostrovacieho bodu pri
stlačení multifunkčného
voliča.
A Pomocný volič
Pomocný volič sa dá použiť namiesto
multifunkčného voliča na výber
zaostrovacieho bodu. Kým je
stlačený pomocný volič, zaostrenie aj
expozícia sa uchovajú v pamäti
(0 111, 141). Pomocný volič použite
tak, ako je to znázornené vpravo;
stlačenie strán nemusí mať
Pomocný volič
požadovaný účinok. Dávajte pozor,
aby ste si pri používaní pomocného voliča prstom alebo nechtom neporanili oko.
A Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa
Zaostrovací bod pre automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa sa
zvolí automaticky; manuálny výber zaostrovacieho bodu nie je dostupný.
109
A Pozrite aj
Informácie o výbere počtu zaostrovacích bodov, ktoré sa dajú zvoliť pomocou
multifunkčného voliča, nájdete v Používateľskom nastavení a6 (Number of
focus points (Počet zaostrovacích bodov), 0 293). Informácie o výbere
osobitných zaostrovacích bodov a/alebo režimov činnosti AF pre vertikálnu
a horizontálnu orientáciu nájdete v Používateľskom nastavení a7 (Store by
orientation (Uloženie podľa orientácie), 0 293). Informácie o nastavení
výberu zaostrovacieho bodu na „cyklovanie“ nájdete v Používateľskom
nastavení a11 (Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích bodov),
0 294). Informácie o výbere toho, kedy bude zaostrovací bod osvetlený, nájdete
v Používateľskom nastavení a12 (Focus point options (Možnosti zaostrovacích
bodov), 0 294). Informácie o zmene úlohy, ktorú zohráva pomocný volič,
nájdete v Používateľskom nastavení f1 (Custom control assignment
(Priradenie príkazových voličov)) > Sub-selector (Pomocný volič) (0 301)
a Sub-selector center (Stred pomocného voliča) (0 301). Informácie o zmene
úlohy stredového tlačidla multifunkčného voliča nájdete v Používateľskom
nastavení f2 (Multi selector center button (Stredové tlačidlo multifunkčného
voliča), 0 301).
110
Pamäť zaostrenia
Pamäť zaostrenia sa dá použiť na zmenu kompozície po zaostrení, čo
umožní zaostriť na objekt, ktorý sa nebude nachádzať v zaostrovacom
bode vo finálnej kompozícii. Ak fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou
automatického zaostrovania (0 113), pamäť zaostrenia sa dá použiť aj
na zmenu kompozície fotografie po zaostrení na iný objekt v rovnakej
vzdialenosti ako váš pôvodný objekt. Pamäť zaostrenia je najúčinnejšia,
keď je zvolená iná možnosť ako automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa pre režim činnosti AF (0 103).
1 Zaostrite.
Snímaný objekt umiestnite do
vybraného zaostrovacieho
bodu a stlačením tlačidla
spúšte do polovice aktivujte
zaostrovanie. Skontrolujte, či
sa v hľadáčiku zobrazil
indikátor zaostrenia (I).
2 Uzamknite zaostrenie.
Režim zaostrovania AF-C (0 101): Pri tlačidle
spúšte stlačenom do polovice (q),
stlačením stredu pomocného voliča (w)
uzamknite zaostrenie aj expozíciu
(v hľadáčiku sa zobrazí ikona AE-L). Pokiaľ
je stlačený stred pomocného voliča,
zaostrenie zostane uzamknuté, a to aj
v prípade, že neskôr tlačidlo spúšte
uvoľníte.
Tlačidlo spúšte
Pomocný volič
111
Režim zaostrovania AF-S: Zaostrenie sa automaticky uzamkne po
zobrazení indikátora zaostrenia (I) a zostane uložené v pamäti až do
uvoľnenia tlačidla spúšte. Zaostrenie je možné tiež uzamknúť
stlačením stredu pomocného voliča tak, ako je to popísané na
predchádzajúcej strane.
3 Zmeňte kompozíciu
fotografie a snímajte.
Zaostrenie zostane medzi
jednotlivými snímkami
uložené v pamäti, ak podržíte
tlačidlo spúšte stlačené do
polovice (AF-S) alebo podržíte
stlačený stred pomocného voliča, čo umožní zhotoviť niekoľko po
sebe nasledujúcich fotografií s rovnakým nastavením zaostrenia.
Pokiaľ je aktívna pamäť zaostrenia, nemeňte vzdialenosť medzi
fotoaparátom a snímaným objektom. Ak sa objekt pohne, znova
zaostrite pri novej vzdialenosti.
A Uzamknutie zaostrenia pomocou tlačidla AF-ON
Počas fotografovania pomocou hľadáčika je možné uzamknúť zaostrenie
pomocou tlačidla AF-ON namiesto tlačidla spúšte (0 102). Ak je možnosť AF-ON
only (Len zapnutie automatického zaostrovania) zvolená pre Používateľské
nastavenie a8 (AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania),
0 293), fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte do polovice nezaostrí; namiesto
toho fotoaparát zaostrí po stlačení tlačidla AF-ON, pričom vtedy sa zaostrenie
uzamkne a zostane uzamknuté až dovtedy, kým sa znova nestlačí tlačidlo AF-ON.
A Pozrite aj
Pozrite si Používateľské nastavenie c1 (Shutter-release button AE-L
(Uzamknutie automatickej expozície pomocou tlačidla spúšte), 0 296), kde
nájdete informácie o používaní tlačidla spúšte na uzamknutie expozície.
112
A Dosahovanie dobrých výsledkov pomocou automatického zaostrovania
Automatické zaostrovanie nefunguje dobre za nižšie uvedených podmienok.
Tlačidlo spúšte môže byť vypnuté, ak fotoaparát nedokáže zaostriť za týchto
podmienok, alebo sa môže zobraziť indikátor zaostrenia (●) a fotoaparát môže
pípať, čo umožní aktivovať spúšť aj v prípade, keď objekt nie je zaostrený.
V takýchto prípadoch použite manuálne zaostrovanie (0 114) alebo použite
pamäť zaostrenia (0 111) pre zaostrenie na iný objekt v rovnakej vzdialenosti
a potom zmeňte kompozíciu fotografie.
Medzi snímaným objektom a pozadím je malý alebo žiadny
kontrast.
Príklad: Snímaný objekt má rovnakú farbu ako pozadie.
Zaostrovací bod obsahuje objekty v rôznych
vzdialenostiach od fotoaparátu.
Príklad: Snímaný objekt je v klietke.
Na snímanom objekte prevažujú pravidelné geometrické
vzory.
Príklad: Žalúzie alebo rady okien na výškovej budove.
Zaostrovací bod obsahuje miesta s ostro kontrastujúcim
jasom.
Príklad: Polovica snímaného objektu je v tieni.
Objekty v pozadí sa zdajú väčšie ako hlavný objekt.
Príklad: Budova je v obrazovom poli za objektom.
Snímaný objekt obsahuje veľa jemných detailov.
Príklad: Lúka s kvetmi alebo iné objekty, ktoré sú malé alebo majú
homogénny jas.
113
Manuálne zaostrovanie
Manuálne zaostrovanie je dostupné pri objektívoch, ktoré nepodporujú
automatické zaostrovanie (objektívy iné ako AF NIKKOR), alebo keď
automatické zaostrovanie neposkytne požadované výsledky (0 113).
• Objektívy AF: Volič režimu
Volič režimu zaostrovania
zaostrovania na objektíve (ak je
súčasťou výbavy) a volič režimu
zaostrovania na fotoaparáte
nastavte na M.
D Objektívy AF
Nepoužívajte objektívy AF s voličom režimu zaostrovania na objektíve
nastaveným na M a voličom režimu zaostrovania na fotoaparáte nastaveným
na AF. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu
alebo objektívu. Toto sa nevzťahuje na objektívy AF-S, ktoré je možné použiť
s režimom M bez nastavenia voliča režimu zaostrovania fotoaparátu do polohy
M.
• Objektívy s manuálnym zaostrovaním: Zaostrite manuálne.
Ak chcete zaostriť manuálne, otáčajte
zaostrovacím krúžkom objektívu dovtedy,
kým nebude obraz na matnici v hľadáčiku
ostrý. Fotografie možno zhotovovať
kedykoľvek, a to aj v prípade, že obraz nie je
zaostrený.
114
❚❚ Elektronický diaľkomer
Indikátor zaostrenia v hľadáčiku je možné
použiť na potvrdenie toho, či je objekt
nachádzajúci sa v zvolenom zaostrovacom
bode zaostrený. Vyberte si z 55 zaostrovacích
bodov alebo zo 45 bodov, ak je možnosť
1.3× (18×12) zvolená pre Choose image
area (Vybrať oblasť snímky) (0 89). Po
umiestnení snímaného objektu do vybraného zaostrovacieho bodu
stlačte tlačidlo spúšte do polovice a otáčajte zaostrovacím krúžkom
objektívu dovtedy, kým sa nezobrazí indikátor zaostrenia (I).
Pamätajte, že pri objektoch uvedených na strane 113 sa môže indikátor
zaostrenia niekedy zobraziť aj vtedy, keď objekt nie je zaostrený; pred
snímaním skontrolujte zaostrenie v hľadáčiku. Informácie o používaní
elektronického diaľkomera s voliteľnými telekonvertormi AF-S/AF-I
nájdete na strane 99.
A Objektívy AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G a G VR
Keď sa používa objektív AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR alebo AF-P DX
NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G v režime manuálneho zaostrovania, indikátor
zaostrenia bude blikať v hľadáčiku (alebo v živom náhľade bude na monitore
blikať zaostrovací bod), aby upozornil na to, že ďalším otáčaním zaostrovacieho
krúžku v aktuálnom smere sa nedosiahne zaostrenie daného objektu.
A Poloha obrazovej roviny
Ak chcete určiť vzdialenosť medzi snímaným
objektom a fotoaparátom, vzdialenosť
objektu merajte od značky obrazovej roviny
(E) na tele fotoaparátu. Vzdialenosť medzi
prírubou bajonetu objektívu a obrazovou
rovinou je 46,5 mm.
46,5 mm
Značka obrazovej roviny
115
Režim snímania
Výber režimu snímania
Ak chcete vybrať režim snímania, stlačte
tlačidlo aretácie voliča režimov snímania
a otočte volič režimov snímania tak, aby sa
ukazovateľ vyrovnal s požadovaným
nastavením.
Ukazovateľ
Režim
S
CL
CH
Q
QC
116
Popis
Jednotlivá snímka: Fotoaparát zhotoví pri každom stlačení tlačidla spúšte
jednu fotografiu.
Pomalé sériové snímanie: Počas stlačenia spúšte úplne nadol fotoaparát
zaznamená 1 – 9 obrázkov za sekundu. * Frekvenciu snímania je možné
vybrať pomocou Používateľského nastavenia d1 (CL mode shooting
speed (Rýchlosť snímania režimu CL), 0 297).
Rýchle sériové snímanie: Počas stlačenia spúšte úplne nadol fotoaparát
zaznamená maximálne 10 obrázkov za sekundu. * Použite pri aktívnych
objektoch.
Tiché snímanie: Rovnako ako pre jednotlivé snímky okrem toho, že zrkadlo
nezacvakne späť na miesto, pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol,
umožňuje tak používateľovi načasovať kliknutie spôsobené zrkadlom, čo
je tiež tichšie ako v režime jednotlivých snímok. Navyše sa neozve
zvukové znamenie, a to bez ohľadu na nastavenie zvolené pre možnosť
Beep (Zvukové znamenie) v ponuke nastavenia (0 306).
QC (tiché sériové) snímanie: Počas stlačenia spúšte úplne nadol fotoaparát
zaznamená maximálne 3 obrázky za sekundu. * Hluk fotoaparátu sa zníži.
Režim
E
MUP
Popis
Samospúšť: Zhotovovanie snímok pomocou samospúšte (0 119).
Zrkadlo v hornej polohe: Tento režim vyberte na minimalizovanie chvenia
fotoaparátu pri fotografovaní s teleobjektívom alebo makroobjektívom,
alebo v situáciách, kde aj najmenší pohyb fotoaparátu môže spôsobiť
rozmazanie fotografie (0 121).
* Priemerná frekvencia snímania s batériou EN-EL15, kontinuálnym automatickým zaostrovaním, manuálnym
expozičným režimom alebo clonovou automatikou, časom uzávierky 1/250 s alebo kratším, zostávajúcimi
nastaveniami (alebo v prípade CL, zostávajúcimi nastaveniami iným ako Používateľské nastavenie d1) pri
východiskových hodnotách a pamäťou zostávajúcou vo vyrovnávacej pamäti. Uvedené hodnoty nemusia byť za
určitých podmienok dostupné. Frekvencia snímania môže klesnúť pri vysokých citlivostiach ISO (Hi 0,3 – Hi 5)
alebo pri extrémne veľkom zaclonení (vysoká hodnota clonového čísla) alebo pri dlhom čase uzávierky, keď je
zapnutá stabilizácia obrazu (dostupná pri objektívoch VR) alebo je zapnuté automatické ovládanie citlivosti ISO
(0 125), respektíve, ak je batéria takmer vybitá, pri nasadení objektívu bez vstavaného procesora, alebo voľbe
možnosti Aperture ring (Clonový krúžok) pre Používateľské nastavenie f4 (Customize
command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)) > Aperture setting
(Nastavenie clony) (0 302) alebo zistení blikania, keď je zapnuté potlačenie rušenia v ponuke
snímania fotografií (0 234).
117
A Vyrovnávacia pamäť
Fotoaparát je vybavený vyrovnávacou pamäťou slúžiacou na dočasné ukladanie
údajov, ktorá umožňuje pokračovať v snímaní aj počas ukladania fotografií na
pamäťovú kartu. Vezmite však do úvahy, že po zaplnení vyrovnávacej pamäte
frekvencia snímania poklesne (tAA).
Kým je stlačené tlačidlo spúšte do polovice, na
mieste zobrazenia počítadla snímok v hľadáčiku
a na kontrolnom paneli sa zobrazuje približný
počet snímok, ktoré možno pri aktuálnych
nastaveniach uložiť do vyrovnávacej pamäte.
Na obrázku vpravo je uvedené zobrazenie, keď
je vo vyrovnávacej pamäti voľné miesto
približne pre 99 snímok.
Počas zaznamenávania fotografií na pamäťovú kartu bude svietiť kontrolka
prístupu na pamäťovú kartu. V závislosti od podmienok snímania a výkonnosti
pamäťovej karty môže záznam trvať od pár sekúnd až po niekoľko minút. Kým
kontrolka prístupu na pamäťovú kartu nezhasne, nevyberajte pamäťovú kartu
a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. Ak vypnete fotoaparát, keď sú ešte
nejaké údaje vo vyrovnávacej pamäti, napájanie fotoaparátu sa vypne až po
zápise všetkých snímok z vyrovnávacej pamäte na pamäťovú kartu. Ak sú vo
vyrovnávacej pamäti uložené snímky a batéria sa vybije, zablokuje sa tlačidlo
spúšte a snímky sa prenesú na pamäťovú kartu.
A Pozrite aj
Informácie o výbere poradia, v akom sa po nasnímaní zobrazia fotografie
v každej sérii nájdete v časti After burst, show (Po sérii, zobraziť) (0 282).
Informácie o výbere maximálneho počtu fotografií, ktoré je možné zhotoviť
v jednej sérii, nájdete v Používateľskom nastavení d2 (Max. continuous release
(Max. počet snímok pri sériovom snímaní), 0 297). Informácie o počte
snímok, ktoré je možné zhotoviť v jednej sérii, nájdete na strane 389.
118
Režim samospúšte
Samospúšť sa dá použiť na zníženie chvenia fotoaparátu alebo na
snímanie autoportrétov.
1 Zvoľte režim samospúšte.
Stlačte tlačidlo aretácie voliča režimov
snímania a otočte volič režimov snímania
do polohy E.
2 Vytvorte kompozíciu fotografie
a zaostrite.
V režime jednorazového automatického
zaostrovania (0 101) je možné zhotoviť
fotografie len vtedy, ak sa v hľadáčiku
objaví indikátor zaostrenia (I).
A
Zatvorenie uzávierky okulára hľadáčika
Pri snímaní fotografií bez toho, aby ste mali
oko na hľadáčiku, zatvorte uzávierku okulára
hľadáčika, aby ste predišli vnikaniu svetla cez
hľadáčik, ktoré by sa mohlo zobraziť na
fotografiách alebo rušiť expozíciu.
119
3 Spustite časovač.
Stlačením tlačidla spúšte
úplne nadol spustite časovač.
Kontrolka samospúšte začne
blikať. Dve sekundy pred
zhotovením fotografie prestane kontrolka samospúšte blikať.
Uzávierka sa spustí asi desať sekúnd po spustení časovača.
Ak chcete vypnúť samospúšť pred zhotovením fotografie, otočte volič
režimov snímania na iné nastavenie.
A Pozrite aj
Informácie o výbere trvania odpočítavania samospúšte, počte zhotovených
záberov a intervale medzi snímkami nájdete v Používateľskom nastavení c3
(Self-timer (Samospúšť), 0 296). Zvukové znamenie pri použití časovača
môžete ovládať pomocou možnosti Beep (Zvukové znamenie) v ponuke
nastavenia (0 306).
120
Režim zrkadlo v hornej polohe
Tento režim zvoľte na minimalizovanie
rozmazania spôsobeného pohybom
fotoaparátu pri vyklápaní zrkadla. Ak chcete
použiť režim zrkadla v hornej polohe, stlačte
tlačidlo aretácie voliča režimov snímania
a otočte volič režimov snímania do polohy MUP
(zrkadlo v hornej polohe). Po stlačení tlačidla
spúšte do polovice pre nastavenie zaostrenia
a expozície stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol
a vyklopte zrkadlo. Na kontrolnom paneli sa
zobrazí Z; opätovne stlačte tlačidlo spúšte
úplne nadol a zhotovte snímku (v živom
náhľade nie je potrebné zrkadlo vyklápať; snímka sa zhotoví po prvom
stlačení tlačidla spúšte úplne nadol). Zvukové znamenie zaznie, ak nie je
vybraná možnosť Off (Vyp.) pre Beep (Zvukové znamenie) v ponuke
nastavenia (0 306). Po ukončení snímania sa zrkadlo sklopí nadol.
121
D Zrkadlo v hornej polohe
Kým je zrkadlo vyklopené, nebude možné vytvárať kompozíciu fotografií
v hľadáčiku a nebude fungovať automatické zaostrovanie a meranie expozície.
A Režim zrkadlo v hornej polohe
Snímka sa zhotoví automaticky, ak sa nevykoná žiadny úkon v priebehu asi 30
sekúnd po vyklopení zrkadla.
A Zabránenie rozmazaniu záberov
Aby nedošlo k rozmazaniu spôsobenému chvením fotoaparátu, plynulo stlačte
tlačidlo spúšte. Odporúča sa použitie statívu.
A Pozrite aj
Informácie o používaní elektronickej uzávierky s použitím prvej lamely na ďalšiu
redukciu rozmazania nájdete v Používateľskom nastavení d6 (Electronic frontcurtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely), 0 298).
122
Citlivosť ISO
Manuálne nastavenie
Citlivosť fotoaparátu na svetlo sa dá nastaviť podľa množstva svetla
k dispozícii. Vyberte si z nastavení v rozsahu od ISO 100 do ISO 51200
v krokoch zodpovedajúcich hodnote 1/3 EV. V osobitných situáciách sú
k dispozícii aj nastavenia od približne 0,3 do 1 EV pod ISO 100 a 0,3 do
5 EV nad ISO 51200. Čím vyššia je citlivosť ISO, tým menšie množstvo
svetla je potrebné na expozíciu snímky, čo umožňuje použiť kratšie časy
uzávierky alebo menšie clony.
Citlivosť ISO sa dá nastaviť stlačením tlačidla S (Q) a otáčaním
hlavného príkazového voliča, až kým sa na kontrolnom paneli
a v hľadáčiku nezobrazí požadované nastavenie.
Tlačidlo S (Q)
Kontrolný panel
Hľadáčik
Hlavný príkazový volič
A Ponuka citlivosti ISO
Citlivosť ISO je možné nastaviť aj pomocou
možnosti ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO) v ponuke snímania fotografií
(0 285).
123
A Citlivosť ISO
Čím vyššia je citlivosť ISO, tým menšie množstvo svetla je potrebné na expozíciu,
čo umožňuje použiť kratšie časy uzávierky alebo väčšie zaclonenie, ale o to
pravdepodobnejšie bude snímka ovplyvnená šumom (náhodne rozmiestnené
jasné body, závoj alebo čiary). Šum je obzvlášť pravdepodobný pri nastavení od
Hi 0.3 do Hi 5.
A Hi 0,3 – Hi 5
Nastavenia Hi 0.3 až Hi 5 zodpovedajú citlivostiam ISO 0,3 – 5 EV nad ISO 51200
(ekvivalent ISO 64000 – 1640000).
A Lo 0,3 – Lo 1
Nastavenia Lo 0.3 až Lo 1 zodpovedajú citlivostiam ISO 0,3 – 1 EV pod ISO 100
(ekvivalent ISO 80 – 50). Použite pre väčšie clony, keď je osvetlenie jasné.
Kontrast je o niečo vyšší ako zvyčajne; pre väčšinu prípadov vám odporúčame
citlivosť ISO nastaviť na ISO 100 alebo vyššiu.
A Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti kroku citlivosti ISO nájdete v Používateľskom
nastavení b1 (ISO sensitivity step value (Hodnota kroku citlivosti ISO);
0 294). Informácie o zobrazení citlivosti ISO na kontrolnom paneli a v hľadáčiku
nájdete v Používateľskom nastavení d3 (ISO display (Zobrazenie citlivosti ISO);
0 297). Informácie o použití možností High ISO NR (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO) v ponukách snímania fotografií a videosekvencií na
redukciu šumu pri vysokých citlivostiach ISO nájdete na stranách 286 (fotografie)
a 290 (videosekvencie).
124
Automatické nastavenie citlivosti ISO
Ak je možnosť On (Zap.) zvolená pre ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke snímania fotografií,
citlivosť ISO sa automaticky nastaví, ak sa optimálna expozícia nedá
dosiahnuť pri hodnote zvolenej používateľom (pri použití blesku sa
citlivosť ISO nastaví zodpovedajúcim spôsobom).
1 Zvoľte Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO).
Zvoľte ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO) v ponuke
snímania fotografií, zvýraznite Auto ISO
sensitivity control (Automatické
nastavenie citlivosti ISO) a stlačte 2.
2 Zvoľte On (Zap.).
Zvýraznite možnosť On (Zap.) a stlačte J
(ak sa zvolí možnosť Off (Vyp.), citlivosť
ISO zostane pevne nastavená na hodnote
zvolenej používateľom).
125
3 Upravte nastavenia.
Maximálnu hodnotu pre automatické
nastavenie citlivosti ISO je možné zvoliť
pomocou Maximum sensitivity
(Maximálna citlivosť) (minimálna
hodnota pre automatické nastavenie
citlivosti ISO sa automaticky nastaví na
ISO 100; nezabudnite, že ak je citlivosť ISO zvolená používateľom
vyššia ako hodnota vybraná pre Maximum sensitivity (Maximálna
citlivosť), použije sa hodnota zvolená používateľom). V expozičných
režimoch P a A sa citlivosť upraví len vtedy, ak by mohla vzniknúť
podexpozícia pri čase uzávierky vybranom pre Minimum shutter
speed (Maximálny čas uzávierky) (1/4 000 – 30 s alebo Auto
(Automatický režim); v režimoch S a M sa citlivosť ISO upraví tak, aby
sa dosiahla optimálna expozícia pri čase uzávierky, ktorý vybral
používateľ). Ak je zvolená možnosť Auto (Automatický režim),
fotoaparát vyberie maximálny čas uzávierky na základe ohniskovej
vzdialenosti objektívu. Po dokončení nastavovania postup ukončite
stlačením tlačidla J.
Ak chcete vybrať maximálnu citlivosť ISO pre fotografie zhotovené
pomocou voliteľného blesku (0 328), použite Maximum sensitivity
with M (Maximálna citlivosť s M). Voľbou možnosti Same as without
flash (Rovnako ako bez blesku) sa nastaví maximálna citlivosť ISO
pre fotografovanie s bleskom na hodnotu, ktorá je aktuálne zvolená
pre Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť).
Keď sa zvolí možnosť On (Zap.), v hľadáčiku
a na kontrolnom paneli sa zobrazí ISO-AUTO.
Keď sa citlivosť zmení z hodnoty zvolenej
používateľom, tieto indikátory budú blikať,
pričom sa zmenená hodnota zobrazí
v hľadáčiku a na kontrolnom paneli.
126
A Maximálny čas uzávierky
Automatický výber času uzávierky môžete jemne doladiť zvýraznením možnosti
Auto (Automatický režim) a stlačením 2: napríklad, s teleobjektívmi môžu byť
na zníženie rozmazania použité hodnoty, ktoré sú kratšie ako tie, ktoré sa
zvyčajne vyberú automaticky. Majte však na pamäti, že možnosť Auto
(Automatický režim) funguje len pri objektívoch so vstavaným procesorom; pri
použití objektívov bez vstavaného procesora bez údajov objektívu sa maximálny
čas uzávierky pevne nastaví na 1/30 s. Časy uzávierky sa môžu predĺžiť nad
zvolené maximum, ak nie je možné dosiahnuť optimálnu expozíciu pri citlivosti
ISO, ktorá je vybraná pre Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť).
A Zapnutie alebo vypnutie automatického nastavenia citlivosti ISO
Automatické nastavenie citlivosti ISO je možné
zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla S (Q)
a otočením pomocného príkazového voliča. Na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazia
ikony ISO-AUTO, keď je zapnuté automatické
nastavenie citlivosti ISO a ISO, keď je vypnuté.
A Automatické nastavenie citlivosti ISO
Keď sa používa blesk, maximálny čas uzávierky sa nastaví na hodnotu zvolenú
pre možnosť Minimum shutter speed (Maximálny čas uzávierky), pokiaľ táto
hodnota nie je menšia ako v Používateľskom nastavení e1 (Flash sync speed
(Rýchlosť synchronizácie blesku), 0 299) alebo väčšia ako hodnota
v Používateľskom nastavení e2 (Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití
blesku), 0 300), pričom v takomto prípade sa namiesto toho použije hodnota
zvolená pre Používateľské nastavenie e2. Pamätajte na to, že sa citlivosť môže
automaticky zvýšiť, keď sa automatické nastavenie citlivosti ISO použije
v kombinácii s režimami synchronizácie blesku s dlhými časmi uzávierky
(dostupné s voliteľnými bleskami; 0 201) z toho dôvodu, aby fotoaparát nezvolil
dlhé časy uzávierky.
A Pozrite aj
Informácie o výbere údajov, ktoré sa použili na nastavenie expozície, keď sa
použije blesk s automatickým nastavením citlivosti ISO, nájdete
v Používateľskom nastavení e4 (Auto M ISO sensitivity control (Automatické M
nastavenie citlivosti ISO), 0 300).
127
Expozícia
Meranie
Meranie určuje spôsob, akým fotoaparát nastaví expozíciu. K dispozícii
sú nasledujúce možnosti:
Možnosť
L
M
N
t
128
Popis
Maticové: Vo väčšine situácií prináša prirodzené výsledky. Fotoaparát
meria širokú oblasť obrazového poľa a nastaví expozíciu podľa
rozdelenia tónov, farby, kompozície a pri objektívoch G, E alebo D
(0 322) informácie o vzdialenosti (Meranie expozície 3D color matrix III;
s inými objektívmi so vstavaným procesorom fotoaparát použije
meranie expozície color matrix III, ktoré neobsahuje 3D informáciu
o vzdialenosti).
So zdôrazneným stredom: Fotoaparát meria celé obrazové pole, ale najväčšiu
váhu prikladá stredovej oblasti (ak je pripojený objektív so vstavaným
procesorom, veľkosť oblasti sa dá zvoliť pomocou Používateľského
nastavenia b6, Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným
stredom), 0 295; ak je pripojený objektív bez vstavaného procesora,
priemer danej oblasti je rovnaký ako kruh o priemere 8 mm). Klasické
meranie expozície pre portréty – odporúča sa pri použití filtrov
s expozičným činiteľom (faktorom filtra) nad 1×.
Bodové: Fotoaparát meria kruh s priemerom 3,5 mm (približne 2,5 %
obrazového poľa). Kruh je sústredený na aktuálny zaostrovací bod, čo
umožňuje meranie objektov mimo stredu (ak je použitý objektív bez
vstavaného procesora alebo sa používa automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa, fotoaparát bude merať stredový
zaostrovací bod). Tento spôsob merania expozície zaručuje správnu
expozíciu snímaného objektu aj v prípadoch, keď je pozadie omnoho
jasnejšie alebo tmavšie.
S dôrazom na predchádzanie preexponovaniu: Fotoaparát prikladá dôraz na
preexponované oblasti. Používa sa na odstránenie straty detailov
v preexponovaných oblastiach, napríklad pri fotografovaní bodovo
osvetlených účinkujúcich na pódiu.
Ak chcete vybrať možnosť merania expozície, stlačte tlačidlo Y
a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým sa v hľadáčiku a na
kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná možnosť.
Kontrolný panel
Tlačidlo Y
Hlavný príkazový
volič
Hľadáčik
A Údaje objektívu bez vstavaného procesora
Špecifikovanie ohniskovej vzdialenosti a svetelnosti objektívov bez vstavaného
procesora pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora) v ponuke nastavenia (0 251) umožňuje fotoaparátu,
aby použil farebné maticové meranie, keď je zvolené maticové meranie, pričom
zlepšuje presnosť merania so zdôrazneným stredom a bodového merania
expozície. Meranie so zdôrazneným stredom sa použije, ak je zvolené meranie
s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu s objektívmi bez vstavaného
procesora alebo ak je maticové meranie vybrané pre objektívy bez vstavaného
procesora, pre ktoré neboli dodané údaje o objektíve. Vezmite do úvahy, že
meranie so zdôrazneným stredom sa môže použiť, aj keď je zvolené meranie
s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu s určitými objektívmi so
vstavaným procesorom (objektívy AI-P NIKKOR a objektívy AF s automatickým
zaostrovaním, ktoré nie sú typu G, E alebo D; 0 325).
A Pozrite aj
Informácie o výbere toho, či sa pri maticovom meraní expozície použije detekcia
tváre, nájdete v Používateľskom nastavení b5 (Matrix metering (Maticové
meranie expozície), 0 295). Informácie o osobitných nastaveniach na získanie
optimálnej expozície pre každý spôsob merania nájdete uvedené
v Používateľskom nastavení b7 (Fine-tune optimal exposure (Jemné
doladenie optimálnej expozície), 0 295).
129
Expozičný režim
Na určenie spôsobu, akým fotoaparát nastaví čas uzávierky a clonu pri
upravovaní expozície, stlačte tlačidlo I a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí
požadovaná možnosť.
Tlačidlo I
Režim
e
f
g
h
130
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
Popis
Programová automatika (0 132): Fotoaparát nastaví čas uzávierky a clonu
s cieľom dosiahnuť optimálnu expozíciu. Odporúča sa na zachytenie
momentiek a iných situácií, v ktorých je nedostatok času na vykonanie
nastavení fotoaparátu.
Clonová automatika (0 133): Používateľ si vyberie čas uzávierky; fotoaparát
zvolí clonu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Použite na
zastavenie alebo rozmazanie pohybu.
Časová automatika (0 134): Používateľ si vyberie clonu; fotoaparát zvolí čas
uzávierky s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Použite na
rozostrenie pozadia alebo zaostrenie popredia aj pozadia.
Manuálny režim (0 135): Používateľ ovláda čas uzávierky aj clonu. Čas
uzávierky nastavte na režim Bulb (A) alebo Time (%) pri dlhých
expozíciách.
A Typy objektívov
Keď používate objektív so vstavaným procesorom vybavený clonovým krúžkom
(0 325), clonový krúžok zaaretujte na najmenšej clone (najvyššom clonovom
čísle). Objektívy typu G a E nie sú vybavené clonovým krúžkom.
Pri použití objektívov bez vstavaného procesora (0 250) zvoľte expozičný režim
A (časová automatika) alebo M (manuálny režim). V iných režimoch sa expozičný
režim A vyberie automaticky, po nasadení objektívu bez vstavaného procesora
(0 325). Indikátor expozičného režimu (P alebo S) bude blikať na kontrolnom
paneli a v hľadáčiku sa zobrazí A.
A Kontrola hĺbky ostrosti
Ak chcete skontrolovať účinky clony, stlačte
a podržte tlačidlo Pv. Objektív sa zastaví na
hodnote clony zvolenej fotoaparátom (režimy P
a S) alebo na hodnote vybranej používateľom
(režimy A a M), čím umožní skontrolovať hĺbku
ostrosti v hľadáčiku.
Tlačidlo Pv
A Používateľské nastavenie e5 — Modelovací záblesk
Toto nastavenie určuje, či voliteľné blesky, ktoré podporujú systém kreatívneho
osvetlenia Nikon (CLS; 0 328), vyšlú modelovací záblesk, keď je stlačené tlačidlo
Pv.
131
P: Programová automatika
Fotoaparát v tomto režime automaticky nastaví čas uzávierky a clonu
podľa zabudovaného programu na dosiahnutie optimálnej expozície vo
väčšine situácií.
A Flexibilná programová automatika
V expozičnom režime P sa dajú zvoliť rôzne
kombinácie času uzávierky a clony otáčaním
hlavného príkazového voliča, keď sú zapnuté
expozimetre („flexibilná programová automatika“).
Všetky kombinácie poskytujú rovnakú expozíciu.
Keď je zapnutá flexibilná programová automatika,
na kontrolnom paneli sa zobrazuje hviezdička
(„U“). Ak chcete obnoviť východiskové nastavenia
Hlavný príkazový volič
času uzávierky a clony, otáčajte príkazovým
voličom, až kým sa hviezdička neprestane
zobrazovať, vyberte iný režim alebo vypnite fotoaparát.
A Pozrite aj
Informácie o aktivácii expozimetrov nájdete uvedené v časti „Časový spínač
pohotovostného režimu (Fotografovanie pomocou hľadáčika)“ na strane 39.
132
S: Clonová automatika
V režime clonovej automatiky môžete vybrať čas uzávierky, zatiaľ čo
fotoaparát automaticky vyberie clonu, pomocou ktorej sa dosiahne
optimálna expozícia.
Ak chcete vybrať čas uzávierky, otáčajte
hlavný príkazový volič počas zapnutých
expozimetrov. Čas uzávierky je možné
nastaviť na „p“ alebo na hodnotu od 30 s
do 1/8 000 s. Čas uzávierky je možné uzamknúť
v zvolenom nastavení (0 140).
Hlavný príkazový volič
133
A: Časová automatika
V režime časovej automatiky vy vyberiete clonu a fotoaparát
automaticky vyberie čas uzávierky, pomocou ktorého sa dosiahne
optimálna expozícia.
Ak chcete vybrať clonu od minimálnej po
maximálnu hodnotu pre objektív, otáčajte
pomocným príkazovým voličom, keď sú
zapnuté expozimetre. Clonu je možné
uzamknúť v zvolenom nastavení (0 140).
Pomocný príkazový volič
A Objektívy bez vstavaného procesora (0 323, 325)
Na nastavenie clony použite clonový krúžok
objektívu. Ak bola svetelnosť objektívu určená
pomocou položky Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora)
v ponuke nastavenia (0 251), keď je nasadený
objektív bez vstavaného procesora, aktuálne
clonové číslo sa zobrazí v hľadáčiku a na
kontrolnom paneli zaokrúhlené na najbližšie
celé clonové číslo. V opačnom prípade bude
v zobrazeniach clony uvedený len počet zarážok (F so svetelnosťou objektívu
zobrazenou ako FA), pričom sa clonové číslo musí odčítať z clonového krúžku
objektívu.
134
M: Manuálny režim
V manuálnom expozičnom režime ovládate čas uzávierky aj clonu. Keď
sú expozimetre zapnuté, otáčaním hlavného príkazového voliča
vyberáte čas uzávierky a otáčaním pomocného príkazového voliča
nastavujete clonu. Čas uzávierky sa dá nastaviť na „p“ alebo na
hodnoty od 30 s do 1/8 000 s, alebo možno uzávierku otvoriť na
neobmedzenú dobu v prípade dlhej expozície (A alebo %, 0 137).
Clona sa dá nastaviť na hodnoty medzi minimálnou a maximálnou
hodnotou pre daný objektív. Na kontrolu expozície použite indikátory
expozície.
Clona
Pomocný príkazový volič
Čas uzávierky
Hlavný príkazový volič
Čas uzávierky a clonu môžete uzamknúť v zvolenom nastavení (0 140).
135
A Objektívy AF Micro NIKKOR
Za predpokladu, že sa používa externý expozimeter, expozičný pomer je potrebné
brať do úvahy len vtedy, keď sa na nastavenie clony používa clonový krúžok
objektívu.
A Indikátory expozície
Indikátory expozície v hľadáčiku a na kontrolnom paneli ukazujú, či bude
fotografia pri aktuálnych nastaveniach podexponovaná alebo preexponovaná.
V závislosti od možnosti vybranej pre Používateľské nastavenie b2 (EV steps for
exposure cntrl (Kroky EV na ovládanie expozície), 0 294) sa bude miera
podexponovania alebo preexponovania zobrazovať v krokoch po 1/3 EV, 1/2 EV
alebo 1 EV. Ak sa prekročia obmedzenia systému merania expozície, zobrazenia
budú blikať.
Používateľské nastavenie b2 nastavené na krok 1/3
Preexponované o viac
Optimálna expozícia Podexponované o 1/3 EV
ako 3 EV
Kontrolný panel
Hľadáčik
A Pozrite aj
Informácie o obrátení indikátorov expozície tak, aby boli záporné hodnoty
zobrazené napravo a kladné hodnoty naľavo, nájdete uvedené v Používateľskom
nastavení f7 (Reverse indicators (Obrátené indikátory), 0 303).
136
Dlhé expozície (len režim M)
Nasledujúce časy uzávierky zvoľte pre dlhé expozície pohybujúcich sa
svetiel, hviezd, nočných scén alebo ohňostrojov.
• Bulb (A): Uzávierka zostane otvorená, pokiaľ je stlačené tlačidlo
spúšte úplne nadol. Aby nedošlo k rozmazaniu záberov, použite statív
alebo voliteľný bezdrôtový diaľkový ovládač (0 335) alebo voliteľnú
káblovú spúšť (0 336).
• Time (%): Spustite expozíciu pomocou tlačidla spúšte na fotoaparáte
alebo pomocou voliteľnej káblovej spúšte či voliteľného bezdrôtového
diaľkového ovládača. Uzávierka zostane otvorená, kým sa znova
nestlačí tlačidlo.
Dĺžka expozície: 35 s
Clona: f/25
1 Pripravte fotoaparát.
Upevnite fotoaparát na statív alebo ho umiestnite na stabilný,
vodorovný povrch.
A Dlhé expozície
Zatvorte uzávierku okulára hľadáčika, aby ste zabránili ovplyvneniu
fotografie prenikaním svetla cez hľadáčik (0 119). Spoločnosť Nikon
odporúča používať úplne nabitú batériu alebo voliteľný sieťový zdroj
a napájací konektor, aby sa predišlo strate napájania počas otvorenia
uzávierky. Vezmite do úvahy, že pri dlhej expozícii sa môže objaviť šum
(svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné body alebo závoj). Jasné body
alebo závoj môžete znížiť výberom možnosti On (Zap.) pre Long exposure
NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) v ponuke snímania fotografií
(0 286).
137
2 Zvoľte expozičný režim M.
Stlačte tlačidlo I a otáčajte hlavný príkazový volič dovtedy, kým sa
na kontrolnom paneli nezobrazí M.
Tlačidlo I
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
3 Vyberte čas uzávierky.
Keď sú expozimetre zapnuté, otáčaním
hlavného príkazového voliča vyberte čas
uzávierky režimu Bulb (A) alebo
Time (%). Indikátory expozície sa
nezobrazia, keď je vybraná možnosť
režimu Bulb (A) alebo Time (%).
Bulb
Time
4 Otvorte uzávierku.
Bulb: Po zaostrení stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte alebo na
voliteľnej káblovej spúšti či bezdrôtovom diaľkovom ovládači úplne
nadol. Podržte tlačidlo spúšte stlačené dovtedy, kým sa expozícia
nedokončí.
Time: Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
138
5 Zatvorte uzávierku.
Bulb: Zložte prst z tlačidla spúšte.
Time: Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
139
Aretácia času uzávierky a clony
Aretácia času uzávierky je dostupná v expozičnom režime clonovej
automatiky a manuálnom expozičnom režime, aretácia clony
v expozičnom režime časovej automatiky a manuálnom expozičnom
režime. Aretácia času uzávierky a clony nie je dostupná v expozičnom
režime programovej automatiky.
1 Priraďte aretáciu času uzávierky a clony ovládaciemu prvku
fotoaparátu.
Priraďte Shutter spd & aperture lock (Aretáciu času uzávierky
a clony) ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia
f1 (Custom control assignment (Priradenie príkazových voličov),
0 301).
2 Aretujte čas uzávierky a/alebo clonu.
Čas uzávierky (expozičné režimy S a M): Stlačte
zvolený ovládací prvok a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým sa v hľadáčiku
a na kontrolnom paneli nezobrazí ikona F.
Ak chcete odomknúť čas uzávierky, stlačte
príslušný ovládací prvok a otáčajte
hlavným príkazovým voličom, až kým
z displejov nezmizne ikona F.
Clona (expozičné režimy A a M): Stlačte zvolený
ovládací prvok a otáčajte pomocným
príkazovým voličom, až kým sa v hľadáčiku
a na kontrolnom paneli nezobrazí ikona F.
Ak chcete odomknúť clonu, stlačte
príslušný ovládací prvok a otáčajte
pomocným príkazovým voličom, až kým
z displejov nezmizne ikona F.
A Pozrite aj
Pomocou Používateľského nastavenia f3 (Shutter spd & aperture lock
(Aretácia času uzávierky a clony); 0 302) zachováte uzamknutie času
uzávierky a/alebo clony na vybraných hodnotách.
140
Uzamknutie automatickej expozície (AE)
Uzamknutie automatickej expozície použite na zmenu kompozície
fotografií po použití merania so zdôrazneným stredom a bodovom
meraní expozície (0 128) na meranie expozície.
1 Uzamknite expozíciu.
Umiestnite snímaný objekt do zvoleného
zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo
spúšte do polovice. S tlačidlom spúšte
stlačeným do polovice a snímaným
objektom umiestneným v zaostrovacom
bode stlačením stredu pomocného voliča
zamknite expozíciu (ak používate
automatické zaostrovanie, skontrolujte, či
je v hľadáčiku zobrazený indikátor
zaostrenia I).
Tlačidlo spúšte
Pomocný volič
Pokiaľ je účinná expozičná pamäť,
v hľadáčiku sa bude zobrazovať indikátor
AE-L.
2 Zmeňte kompozíciu
fotografie.
Pri podržaní stlačeného stredu
pomocného voliča zmeňte
kompozíciu fotografie
a nasnímajte ju.
141
A Meraná oblasť
Pri bodovom meraní expozície bude expozícia uzamknutá na hodnote
nameranej vo vybranom zaostrovacom bode (0 128). Pri meraní so
zdôrazneným stredom bude expozícia uzamknutá na hodnote nameranej
v 8 mm kruhu v strede hľadáčika.
A Nastavenie času uzávierky a clony
Pokiaľ je účinná expozičná pamäť, nasledujúce nastavenia sa dajú upraviť bez
zmeny odmeranej hodnoty expozície:
Expozičný režim
P
S
A
Nastavenie
Čas uzávierky a clona (flexibilná programová automatika;
0 132)
Čas uzávierky
Clona
Nové hodnoty sa dajú skontrolovať v hľadáčiku a na kontrolnom paneli.
Nezabudnite, že spôsob merania sa nedá zmeniť, pokiaľ je účinná expozičná
pamäť.
A Pozrite aj
Ak je vybraná možnosť On (half press) (Zap. (polovičné stlačenie)) pre
Používateľské nastavenie c1 (Shutter-release button AE-L (Uzamknutie
automatickej expozície pomocou tlačidla spúšte), 0 296), expozícia sa
uzamkne stlačením tlačidla spúšte do polovice.
142
Korekcia expozície
Korekcia expozície sa používa na zmenu expozície z hodnoty zvolenej
fotoaparátom, čím je možné zosvetliť alebo stmaviť snímky.
Najúčinnejšia je pri použití s meraním expozície so zdôrazneným
stredom alebo s bodovým meraním expozície (0 128). Vyberte si
z hodnôt od –5 EV (podexponovanie) do +5 EV (preexponovanie)
v krokoch po 1/3 EV. Vo všeobecnosti platí, že kladné hodnoty objekt
zosvetľujú a záporné hodnoty ho stmavujú.
–1 EV
Bez korekcie expozície
+1 EV
Ak chcete vybrať hodnotu korekcie expozície, stlačte tlačidlo E
a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým sa v hľadáčiku alebo na
kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná hodnota.
Tlačidlo E
Hlavný príkazový volič
Kontrolný panel
143
±0 EV (Stlačené tlačidlo E)
–0,3 EV
+2,0 EV
Pri hodnotách iných ako ±0,0 bude v strede
indikátorov expozície blikať 0 (iba expozičné
režimy P, S a A) a v hľadáčiku a na kontrolnom
paneli sa zobrazí ikona E po uvoľnení
tlačidla E. Aktuálna hodnota korekcie
zábleskovej expozície sa dá overiť v rámci
indikátora expozície stlačením tlačidla E.
Normálnu expozíciu je možné obnoviť nastavením korekcie expozície na
hodnotu ±0,0. Korekcia expozície sa po vypnutí fotoaparátu neresetuje.
A Expozičný režim M
V expozičnom režime M korekcia expozície ovplyvní len indikátor expozície; čas
uzávierky a clona sa nezmenia.
A Použitie blesku
Pri použití blesku korekcia expozície pôsobí na intenzitu záblesku aj expozíciu,
pričom dochádza ku zmene jasu hlavného objektu aj pozadia. Používateľské
nastavenie e3 (Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk),
0 300) sa dá použiť na obmedzenie účinkov korekcie expozície len na pozadie.
144
A Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti prírastku dostupného pre korekciu expozície
nájdete v Používateľskom nastavení b3 (Exp./flash comp. step value (Hodnota
krokov korekcie expozície/blesku), 0 294). Informácie o úpravách korekcie
expozície bez stlačenia tlačidla E nájdete v Používateľskom nastavení b4 (Easy
exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície), 0 295).
Informácie o automaticky sa meniacej expozícii, intenzite záblesku, vyvážení
bielej farby alebo funkcii Active D-Lighting nájdete na strane 147.
145
Bracketing
Bracketing automaticky zmení expozíciu, intenzitu záblesku, funkciu
Active D-Lighting (ADL) alebo vyváženie bielej farby pri každom zábere,
takže „stupňuje“ ich aktuálnu hodnotu. Vyberte ho v situáciách,
v ktorých je správne nastavenie obtiažne a nie je čas na kontrolu
výsledkov a upravenie nastavení pri každom zábere, alebo na
experimentovanie s rôznymi nastaveniami pre jeden objekt.
Bracketing sa nastavuje pomocou možnosti
Auto bracketing set (Nastavenie
automatického bracketingu) v ponuke
režimu snímania fotografií, ktorá obsahuje
nasledovné možnosti:
• AE & flash (Automatická expozícia a blesk):
Fotoaparát mení expozíciu a intenzitu
záblesku v rámci série fotografií (0 147). Vezmite do úvahy, že
bracketing intenzity záblesku je dostupný len v režime i-TTL a, kde je to
podporované, v režime riadenia záblesku automatickej clony (qA)
(0 198, 328).
• AE only (Len automatická expozícia): Fotoaparát mení expozíciu v rámci série
fotografií.
• Flash only (Len blesk): Fotoaparát mení intenzitu blesku v rámci série
fotografií.
• WB bracketing (Bracketing vyváženia bielej farby): Fotoaparát vytvorí niekoľko
kópií každej fotografie, každú s iným nastavením vyváženia bielej farby
(0 151).
• ADL bracketing (Bracketing ADL): Fotoaparát bude meniť funkciu Active
D-Lighting v rámci série fotografií (0 155).
146
❚❚ Bracketing expozície a intenzity záblesku
Zmena expozície a/alebo intenzity záblesku v rámci série fotografií:
Expozícia upravená o:
0 EV
Expozícia upravená o:
–1 EV
Expozícia upravená o:
+1 EV
1 Vyberte počet záberov.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením hlavného príkazového voliča
vyberte počet záberov v sérii bracketingu. Počet záberov sa zobrazí
na kontrolnom paneli.
Počet záberov
Tlačidlo BKT
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
Indikátor bracketingu
expozície a intenzity záblesku
Pri nastaveniach iných ako nula sa na
kontrolnom paneli zobrazia ikona M
a indikátor expozičného bracketingu
a bracketingu intenzity záblesku a v hľadáčiku sa zobrazí BKT.
147
2 Vyberte prírastok expozície.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením pomocného príkazového voliča
vyberte prírastok expozície.
Prírastok expozície
Tlačidlo BKT
Pomocný
príkazový volič
Kontrolný panel
Pri východiskových nastaveniach môžete veľkosť prírastku vybrať
z možností 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 a 3 EV. Programy bracketingu
s prírastkom 0,3 (1/3) EV sú uvedené nižšie.
Zobrazenie kontrolného panela
Počet
záberov
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Poradie pri bracketingu (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Všimnite si, že pre prírastok expozície 2 EV alebo viac je maximálny
počet záberov 5; ak bola v kroku 1 zvolená vyššia hodnota, počet
záberov sa automaticky nastaví na 5.
148
3 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte
ju.
Fotoaparát bude meniť expozíciu a/alebo intenzitu záblesku pri
jednotlivých záberoch podľa zvoleného programu bracketingu.
Úpravy expozície sa pridajú k tým, ktoré sa vykonali pri korekcii
expozície (pozrite si stranu 143).
Pokiaľ je účinný bracketing, v hľadáčiku a na kontrolnom paneli sa
bude zobrazovať indikátor priebehu bracketingu. Po každom zábere
zmizne jeden segment z indikátora.
Počet záberov: 3; prírastok: 0,7
Zobrazenie po prvom zábere
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť bracketing, stlačte tlačidlo BKT a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým nebude počet záberov v sérii bracketingu
nula (r) a M sa už nebude viac zobrazovať. Naposledy spustený
program sa obnoví po ďalšom aktivovaní bracketingu. Bracketing
môžete zrušiť aj pomocou dvojtlačidlového resetu (0 230), aj keď
v tomto prípade sa program bracketingu pri ďalšom aktivovaní
stupňovania neobnoví.
A Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti prírastku expozície nájdete v Používateľskom
nastavení b2 (EV steps for exposure cntrl (Kroky EV pre riadenie expozície),
0 294). Informácie o výbere poradia, v akom sa vykoná bracketing, nájdete
v Používateľskom nastavení e7 (Bracketing order (Poradie pri bracketingu),
0 301). Informácie o výbere úlohy tlačidla BKT nájdete v Používateľskom
nastavení f1 (Custom control assignment (Priradenie príkazových voličov)) >
BKT button + y (Tlačidlo BKT + y) (0 301).
149
A Expozičný bracketing a bracketing intenzity záblesku
V režimoch pomalého sériového snímania, rýchleho sériového snímania
a tichého sériového snímania sa snímanie pozastaví po nasnímaní počtu záberov
určenom v programe bracketingu. Snímanie bude pokračovať po ďalšom
stlačení tlačidla spúšte. V režime samospúšte fotoaparát zhotoví počet záberov
zvolený v kroku 1 na strane 147 pri každom stlačení tlačidla spúšte, bez ohľadu na
možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť)) >
Number of shots (Počet záberov) (0 296); interval medzi zábermi je však
riadený Používateľským nastavením c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Interval
between shots (Interval medzi zábermi). V iných režimoch sa po každom
stlačení spúšte nasníma jeden záber.
Ak sa pamäťová karta zaplní pred zhotovením všetkých záberov v sérii, snímanie
môže pokračovať od ďalšieho záberu v sérii po výmene pamäťovej karty alebo po
vymazaní záberov, aby sa uvoľnilo miesto na pamäťovej karte. Ak sa fotoaparát
pred zhotovením všetkých snímok v sérii vypne, po zapnutí fotoaparátu bude
bracketing pokračovať od nasledujúcej snímky v sérii.
A Expozičný bracketing
Fotoaparát upraví expozíciu zmenou času uzávierky a clony (programová
automatika), clony (clonová automatika) alebo času uzávierky (časová
automatika, manuálny expozičný režim). Ak sa zvolí možnosť On (Zap.) pre ISO
sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) (0 125) v režimoch P, S a A, fotoaparát
bude automaticky meniť citlivosť ISO na dosiahnutie optimálnej expozície, keď
dôjde k prekročeniu limitov expozičného systému fotoaparátu; v režime
M fotoaparát najprv použije automatické nastavenie citlivosti ISO na privedenie
expozície čo najbližšie k optimálnej hodnote a potom použije bracketing tejto
expozície na základe zmeny času uzávierky. Používateľské nastavenie e6 (Auto
bracketing (mode M) (Automatický bracketing (režim M)), 0 301) sa môže
použiť na zmenu spôsobu, akým bude fotoaparát vykonávať expozičný
bracketing a bracketing intenzity záblesku v manuálnom expozičnom režime.
Bracketing sa môže vykonávať zmenou intenzity záblesku spolu s časom
uzávierky a/alebo clonou, alebo iba samotnou zmenou intenzity záblesku.
150
❚❚ Bracketing vyváženia bielej farby
Fotoaparát vytvorí niekoľko kópií každej fotografie, každú s iným
nastavením vyváženia bielej farby.
1 Vyberte počet záberov.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením hlavného príkazového voliča
vyberte počet záberov v sérii bracketingu. Počet záberov sa zobrazí
na kontrolnom paneli.
Počet záberov
Tlačidlo BKT
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
Indikátor bracketingu
vyváženia bielej farby
Pri nastaveniach iných ako nula sa na
kontrolnom paneli zobrazí ikona W
a indikátor bracketingu vyváženia bielej
farby a v hľadáčiku sa zobrazí BKT.
151
2 Zvoľte prírastok vyváženia bielej farby.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením pomocného príkazového voliča
vyberte nastavenie vyváženia bielej farby. Každý prírastok
zodpovedá asi 5 miredom.
Prírastok vyváženia bielej
farby
Tlačidlo BKT
Pomocný
príkazový volič
Kontrolný panel
Vyberte si z prírastkov 1 (5 miredov), 2 (10 miredov) alebo
3 (15 miredov). Vyššie hodnoty B zodpovedajú zvýšenému množstvu
modrej, vyššie hodnoty A zodpovedajú zvýšenému množstvu žltej
(0 163). Programy bracketingu s prírastkom 1 sú uvedené nižšie.
Zobrazenie kontrolného panela
152
Prírastok
Počet
vyváženia bielej
záberov
farby
0
1
3
1B
3
1A
2
1B
2
1A
3
1 A, 1 B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Poradie bracketingu
0
0/1 B/2 B
0/2 A/1 A
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/
2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
3 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte
ju.
Každý záber sa spracuje tak, aby sa vytvoril počet kópií určený
v programe bracketingu, pričom každá kópia bude mať iné
vyváženie bielej farby. Úpravy vyváženia bielej farby sa pridajú k jej
nastaveniu vykonanému pri jemnom doladení vyváženia bielej farby.
Ak je počet záberov v programe
bracketingu vyšší ako počet
zostávajúcich snímok, na kontrolnom
paneli bude blikať n a ikona
príslušnej karty, blikajúca ikona j sa
zobrazí v hľadáčiku tak, ako je to
zobrazené vpravo, pričom tlačidlo
spúšte bude deaktivované. Snímanie sa
môže začať po vložení novej pamäťovej
karty.
153
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť bracketing, stlačte tlačidlo BKT a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým nebude počet záberov v postupnosti
bracketingu nula (r) a W sa už nebude viac zobrazovať. Naposledy
spustený program sa obnoví po ďalšom aktivovaní bracketingu.
Bracketing môžete zrušiť aj pomocou dvojtlačidlového resetu (0 230),
aj keď v tomto prípade sa program bracketingu pri ďalšom aktivovaní
stupňovania neobnoví.
A Bracketing vyváženia bielej farby
Bracketing vyváženia bielej farby nie je dostupný pri nastavení kvality snímky na
NEF (RAW). Voľbou možnosti NEF (RAW) alebo NEF (RAW) + JPEG sa zruší
bracketing vyváženia bielej farby.
Bracketing vyváženia bielej farby ovplyvní len farebnú teplotu (žlto-modrá os
v zobrazení jemného doladenia vyváženia bielej farby, 0 163). Na zelenopurpurovej osi sa nevykonajú žiadne úpravy.
V režime samospúšte sa pri každom uvoľnení spúšte zhotoví počet záberov
určený v programe bracketingu, a to bez ohľadu na možnosť zvolenú pre
Používateľské nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Number of shots
(Počet záberov) (0 296).
Ak fotoaparát vypnete, keď svieti kontrolka prístupu na pamäťovú kartu,
fotoaparát sa vypne až po zaznamenaní všetkých fotografií v sérii.
154
❚❚ Bracketing ADL
Fotoaparát bude meniť funkciu Active D-Lighting v rámci série snímok.
1 Vyberte počet záberov.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením hlavného príkazového voliča
vyberte počet záberov v sérii bracketingu. Počet záberov sa zobrazí
na kontrolnom paneli.
Počet záberov
Tlačidlo BKT
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
Indikátor bracketingu ADL
Pri nastaveniach iných ako nula sa na kontrolnom paneli zobrazí
ikona d a indikátor bracketingu ADL a v hľadáčiku sa zobrazí BKT.
Vyberte si dva zábery na nasnímanie jednej fotografie s vypnutou
funkciou Active D-Lighting a ďalšej pri zvolenej hodnote. Vyberte od
troch po päť záberov na zhotovenie série fotografií s funkciou Active
D-Lighting nastavenou na možnosť Off (Vyp.), Low (Nízka)
a Normal (Normálna) (tri zábery), Off (Vyp.), Low (Nízka), Normal
(Normálna) a High (Vysoká) (štyri zábery) alebo Off (Vyp.), Low
(Nízka), Normal (Normálna), High (Vysoká) a Extra high
(Mimoriadne vysoká) (päť záberov). Ak vyberiete viac ako dva
zábery, pokračujte krokom 3.
155
2 Zvoľte funkciu Active D-Lighting.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením pomocného príkazového voliča
vyberte funkciu Active D-Lighting.
Tlačidlo BKT
Pomocný príkazový volič
Na kontrolnom paneli sa zobrazí funkcia Active D-Lighting.
Zobrazenie kontrolného panela
ADL
Y Auto (Automatický režim)
R Low (Nízka)
Q Normal (Normálna)
P High (Vysoká)
Z Extra high (Mimoriadne vysoká)
156
3 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte
ju.
Fotoaparát bude pri každom zábere meniť funkciu Active D-Lighting
podľa zvoleného programu bracketingu. Pokiaľ je bracketing účinný,
na kontrolnom paneli sa bude zobrazovať indikátor priebehu
bracketingu. Po každom zábere zmizne jeden segment z indikátora.
Počet záberov: 3
Zobrazenie po prvom zábere
157
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť bracketing, stlačte tlačidlo BKT a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým nebude počet záberov v sérii bracketingu
nula (r) a d sa už nebude viac zobrazovať. Naposledy spustený
program sa obnoví po ďalšom aktivovaní bracketingu. Bracketing
môžete zrušiť aj pomocou dvojtlačidlového resetu (0 230), aj keď
v tomto prípade sa program bracketingu pri ďalšom aktivovaní
stupňovania neobnoví.
A Bracketing ADL
V režimoch pomalého sériového snímania, rýchleho sériového snímania
a tichého sériového snímania sa snímanie pozastaví po nasnímaní počtu záberov
určenom v programe bracketingu. Snímanie bude pokračovať po ďalšom
stlačení tlačidla spúšte. V režime samospúšte fotoaparát zhotoví počet záberov
zvolený v kroku 1 na strane 155 pri každom stlačení tlačidla spúšte, bez ohľadu na
možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť)) >
Number of shots (Počet záberov) (0 296); interval medzi zábermi je však
riadený Používateľským nastavením c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Interval
between shots (Interval medzi zábermi). V iných režimoch sa po každom
stlačení spúšte nasníma jeden záber.
Ak sa pamäťová karta zaplní pred zhotovením všetkých záberov v sérii, snímanie
môže pokračovať od ďalšieho záberu v sérii po výmene pamäťovej karty alebo po
vymazaní záberov, aby sa uvoľnilo miesto na pamäťovej karte. Ak sa fotoaparát
pred zhotovením všetkých snímok v sérii vypne, po zapnutí fotoaparátu bude
bracketing pokračovať od nasledujúcej snímky v sérii.
158
Vyváženie bielej farby
Možnosti vyváženia bielej farby
Funkcia vyváženia bielej farby zabezpečuje, aby farby neboli ovplyvnené
svetelným zdrojom. Pri väčšine zdrojov svetla sa odporúča automatické
vyváženie bielej farby. Ak nie je možné s automatickým vyvážením bielej
farby dosiahnuť požadované výsledky, vyberte si možnosť z nižšie
uvedeného zoznamu, alebo použite vlastné nastavenie vyváženia bielej
farby.
Možnosť
Farebná
teplota *
v Auto (Automatický režim)
Keep white (reduce warm
colors) (Zachovať bielu farbu
(redukovať teplé farby))
Normal (Normálny režim)
3 500 –
8 000 K
Vyváženie bielej farby sa nastaví
automaticky. Najlepšie výsledky
získate použitím objektívov typu
G, E alebo D. Ak sa odpáli
voliteľný blesk, výsledky sa
upravia zodpovedajúcim
spôsobom.
3 000 K
Použite pri žiarovkovom
osvetlení.
Keep warm lighting colors
(Zachovať teplé farby
osvetlenia)
J
Incandescent (Žiarovka)
I
Fluorescent (Žiarivka)
Sodium-vapor lamps (Sodíkové
výbojky)
Warm-white fluorescent
(Žiarivky s teplým bielym
svetlom)
White fluorescent (Žiarivky
s bielym svetlom)
Cool-white fluorescent (Žiarivky
s chladným bielym svetlom)
Day white fluorescent (Žiarivky
s bielym denným svetlom)
Daylight fluorescent (Žiarivky
s denným svetlom)
High temp. mercury-vapor
(Ortuťové výbojky s vysokou
teplotou)
Popis
Použite s:
2 700 K
• Sodíkové výbojky (pri
športových udalostiach).
3 000 K
• Žiarivky s teplým bielym
svetlom.
3 700 K
• Žiarivky s bielym svetlom.
4 200 K
5 000 K
• Žiarivky s chladným bielym
svetlom.
• Žiarivky s bielym denným
svetlom.
6 500 K
• Žiarivky s denným svetlom.
7 200 K
• Zdroje s vysokou farebnou
teplotou (napr. ortuťové
výbojky).
159
H
Možnosť
Direct sunlight (Priame slnečné
svetlo)
N
Flash (Blesk)
Farebná
teplota *
5 200 K
5 400 K
Popis
Použite pri objektoch
osvetlených priamym slnkom.
Použite s voliteľnými bleskami.
Použite cez deň pri zamračenej
6 000 K
G Cloudy (Oblačno)
oblohe.
Použite cez deň pri objektoch
8 000 K
M Shade (Tieň)
v tieni.
Choose color temp. (Vybrať
2 500 –
Vyberte farebnú teplotu zo
K farebnú teplotu)
10 000 K zoznamu hodnôt (0 166).
Použite objekt, svetelný zdroj
manual (Vlastné
alebo existujúcu fotografiu ako
—
L Preset
nastavenie)
referenciu pre vyváženie bielej
farby (0 169).
* Všetky hodnoty sú približné a neodrážajú jemné doladenie (ak sa dá použiť).
Vyváženie bielej farby je možné zvoliť stlačením tlačidla U a otáčaním
hlavného príkazového voliča, až kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí
požadované nastavenie.
Tlačidlo U
160
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
A Ponuka snímania fotografií
Vyváženie bielej farby sa dá nastaviť aj pomocou možnosti White balance
(Vyváženie bielej farby) v ponuke snímania fotografií alebo videosekvencií
(0 285, 289), ktorá sa dá použiť aj na jemné doladenie vyváženia bielej farby
(0 163) alebo meranie hodnoty pre vlastné nastavenie vyváženia bielej farby
(0 169). Možnosť Auto (Automatický režim) v ponuke White balance
(Vyváženie bielej farby) ponúka na výber z možností Keep white (reduce
warm colors) (Zachovať bielu farbu (redukovať teplé farby)), Normal
(Normálny režim) a Keep warm lighting colors (Zachovať teplé farby
osvetlenia). Funkcia Keep white (reduce warm colors) (Zachovať bielu farbu
(redukovať teplé farby)) zaznamená biele farby pri žiarovkách tak, že budú
vyzerať ako biele, zatiaľ čo funkcia Keep warm lighting colors (Zachovať teplé
farby osvetlenia) zachová pri žiarovkovom osvetlení teplé tóny.
Možnosť I Fluorescent (Žiarivka) môžete použiť na voľbu svetelného zdroja
spomedzi typov žiaroviek.
A Štúdiové blesky
Automatické vyváženie bielej farby nemusí poskytnúť požadované výsledky
s veľkými štúdiovými zábleskovými jednotkami. Použite vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby alebo nastavte vyváženie bielej farby na Flash (Blesk)
a jemným doladením nastavte vyváženie bielej farby.
A Pozrite aj
Bracketing vyváženia bielej farby (0 151) vytvára niekoľko kópií z každej
zhotovenej fotografie, pričom mení vyváženie bielej farby v rámci „stupňovania“
aktuálnej hodnoty.
161
A Farebná teplota
Vnímaná farba svetelného zdroja sa mení v závislosti od pozorovateľa a ďalších
podmienok. Farebná teplota je objektívna miera farby svetelného zdroja,
definovaná podľa teploty, na ktorú by sa objekt musel zahriať, aby vyžaroval
svetlo s rovnakou vlnovou dĺžkou. Zatiaľ čo svetelné zdroje s farebnou teplotou
blízko 5 000 – 5 500 K vyzerajú ako biele, svetelné zdroje s nižšou farebnou
teplotou, napríklad žiarovky, majú jemný žltkastý alebo červenkastý nádych.
Svetelné zdroje s vyššou farebnou teplotou sa javia so sfarbením do modra.
„Teplejšie“ (červenšie) farby
3000
q
w
„Chladnejšie“ (modrejšie) farby
4000
e
r
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
!1
q I (sodíkové výbojky): 2 700 K
w J (žiarovka)/I (žiarivka s teplým bielym svetlom): 3 000 K
e I (žiarivka s bielym svetlom): 3 700 K
r I (žiarivka s chladným bielym svetlom): 4 200 K
t I (žiarivka s denným bielym svetlom): 5 000 K
y H (priame slnečné svetlo): 5 200 K
u N (blesk): 5 400 K
i G (oblačno): 6 000 K
o I (žiarivka s denným svetlom): 6 500 K
!0 I (ortuťová výbojka s vysokou teplotou): 7 200 K
!1 M (tieň): 8 000 K
Poznámka: Všetky údaje sú približné.
162
10000
[K]
Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Pri nastaveniach iných ako K (Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu)) je možné vyváženie bielej farby „jemne doladiť“ a korigovať
tak odchýlky vo farbe svetelného zdroja alebo úmyselne dodať snímke
farebný nádych.
❚❚ Ponuka vyváženia bielej farby
Ak chcete vykonať jemné vyváženie bielej farby z ponuky režimu
snímania fotografií, vyberte White balance (Vyváženie bielej farby)
a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
1 Zobrazte možnosti jemného doladenia.
Zvýraznite možnosť vyváženia bielej farby
a stlačte 2 (ak sa zobrazí vedľajšia ponuka,
zvoľte požadovanú možnosť a opätovným
stlačením 2 zobrazte možnosti jemného
doladenia; informácie o manuálnej
predvoľbe jemného ladenia vyváženia
bielej farby nájdete na strane 179).
2 Jemne dolaďte vyváženie bielej farby.
Na jemné doladenie vyváženia bielej farby
použite multifunkčný volič. Vyváženie
bielej farby sa dá jemne doladiť na osi žltá
(A) – modrá (B) v krokoch po 0,5 a zelená
(G) – purpurová (M) v krokoch po 0,25.
Vodorovná os (žlto-modrá) zodpovedá
Súradnice
farebnej teplote, zatiaľ čo zvislá os (zelenopurpurová) má podobný účinok ako
Nastavenie
zodpovedajúce filtre na farebnú korekciu
(CC). Vodorovná os je rozdelená na prírastky zodpovedajúce
približne 5 miredom, zvislá os na prírastky približne 0,05 jednotiek
difúznej hustoty.
163
3 Stlačte J.
Stlačením J uložíte nastavenia a vrátite sa
do ponuky snímania fotografií. Ak bolo
vyváženie bielej farby jemne doladené, na
kontrolnom paneli sa zobrazí hviezdička
(„U“).
❚❚ Tlačidlo U
Pri nastaveniach iných ako K (Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu)) a L (Preset manual (Vlastné nastavenie)) sa dá tlačidlo U
použiť na jemné doladenie vyváženia bielej farby na osi žltá (A) – modrá
(B) (0 163; na jemné doladenie vyváženia bielej farby pri zvolenej
možnosti L použite ponuku snímania fotografií podľa popisu na
strane 179). Stlačte tlačidlo U a otočením pomocného príkazového
voliča jemne dolaďte vyváženie bielej farby v krokoch po 0,5 (s každým
úplným prírastkom zodpovedajúcim približne 5 miredov) tak, aby sa
požadovaná hodnota zobrazila na kontrolnom paneli. Otáčaním
pomocného príkazového voliča doľava zväčšíte hodnotu žltej (A).
Otáčaním pomocného príkazového voliča doprava zväčšíte hodnotu
modrej (B). Pri nastaveniach iných ako 0 sa na kontrolnom paneli zobrazí
hviezdička („U“).
Tlačidlo U
164
Pomocný
príkazový volič
Kontrolný panel
A Zobrazenie informácií
Počas fotografovania pomocou hľadáčika môžete
stlačiť tlačidlo U a upraviť nastavenia vyváženia
bielej farby v zobrazení informácií. Otáčaním
hlavného príkazového voliča vyberte režim
vyváženia bielej farby a otáčaním pomocného
príkazového voliča vyberte farebnú teplotu (režim
K, „výber farebnej teploty“) alebo predvoľbu
vyváženia bielej farby (režim vlastného
nastavenia), alebo použite multifunkčný volič na jemné doladenie vyváženia
bielej farby na osiach žlto (A) – modrá (B) a zeleno (G) – purpurová (M) (ostatné
režimy vyváženia bielej farby).
A Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Farby na osiach jemného doladenia sú relatívne, nie absolútne. Napríklad,
posunutím kurzora smerom k B (modrá), keď je pre vyváženie bielej farby
vybrané nastavenie „teplých farieb“, napríklad J (Incandescent (Žiarovka)), sa
farby na fotografiách mierne „ochladia“, avšak nezmenia sa na modré.
A „Mired“
Akákoľvek zmena farebnej teploty vytvorí väčší rozdiel farieb pri nízkych
farebných teplotách, než by ho spôsobila pri vyšších. Napríklad zmena 1 000 K
spôsobí oveľa väčšiu zmenu farby pri 3 000 K ako pri 6 000 K. Mired, vypočítaný
ako prevrátená hodnota farebnej teploty krát 10 6, je mierou farebnej teploty,
ktorá tieto zmeny berie do úvahy, a ako taká je jednotkou používanou pre filtre
korigujúce farebnú teplotu. Napr.:
• 4 000 K – 3 000 K (rozdiel 1 000 K) = 83 miredov
• 7 000 K – 6 000 K (rozdiel 1 000 K) = 24 miredov
165
Výber farebnej teploty
Podľa nižšie uvedených krokov vyberte farebnú teplotu, keď je pre
vyváženie bielej farby vybraná možnosť K (Choose color temp.
(Vybrať farebnú teplotu)).
D Výber farebnej teploty
Majte na pamäti, že požadované výsledky nezískate s bleskom ani pri osvetlení
žiarivkami. Pre tieto zdroje vyberte N (Flash (Blesk)) alebo I (Fluorescent
(Žiarivka)). Pri iných zdrojoch svetla nasnímajte skúšobný záber a zistite, či je
zvolená hodnota vhodná.
❚❚ Ponuka vyváženia bielej farby
Farebnú teplotu môžete vybrať pomocou možností White balance
(Vyváženie bielej farby) v ponuke snímania fotografií. Zadajte hodnoty
pre žlto-modrú a zeleno-purpurovú os tak, ako je to popísané nižšie.
1 Zvoľte Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu).
V ponuke snímania fotografií zvoľte White balance (Vyváženie
bielej farby), potom zvýraznite Choose color temp. (Vybrať
farebnú teplotu) a stlačte 2.
2 Vyberte hodnotu pre žlto-modrú.
Stlačením tlačidiel 4 alebo 2 zvýraznite
číslice a stlačením 1 alebo 3 vykonajte
zmenu.
Hodnota pre žlto (A) –
modrú (B) os
166
3 Zvoľte hodnotu pre zeleno-purpurovú.
Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite G (zelenú)
alebo M (purpurovú) os a stlačením 1
alebo 3 zvoľte hodnotu.
Hodnota pre zeleno (G) –
purpurovú (M) os
4 Stlačte J.
Stlačením J uložíte zmeny a vrátite sa do
ponuky režimu snímania fotografií. Ak je
zvolená iná hodnota ako 0 pre zeleno (G) –
purpurovú (M) os, na kontrolnom paneli sa
zobrazí hviezdička („U“).
167
❚❚ Tlačidlo U
Ak je zvolená možnosť K (Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu)), tlačidlo U môžete používať na voľbu farebnej teploty, aj keď
len pre žlto (A) – modrú (B) os. Stlačte tlačidlo U a otáčajte pomocným
príkazovým voličom, kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí
požadovaná hodnota (nastavenia sa vykonávajú v miredoch; 0 165). Ak
chcete zadať farebnú teplotu priamo, stlačte tlačidlo U a stlačením 4
alebo 2 zvýraznite číslicu a stlačením 1 alebo 3 vykonajte zmenu.
Tlačidlo U
Pomocný
príkazový volič
Kontrolný panel
168
Vlastné nastavenie
Vlastné nastavenie sa používa na zaznamenanie a vyvolanie vlastného
nastavenia vyváženia bielej farby pri snímaní pri zmiešanom osvetlení
alebo na korekciu svetelných zdrojov so silným farebným nádychom.
Fotoaparát dokáže uložiť maximálne šesť hodnôt pre predvolené
vyváženie bielej farby v predvoľbách d-1 až d-6. K dispozícii sú dva
spôsoby vlastného nastavenia vyváženia bielej farby:
Spôsob
Popis
Neutrálne sivý alebo biely objekt sa osvetlí rovnakým
svetlom, aké bude použité pre finálnu fotografiu
a fotoaparát odmeria vyváženie bielej farby (0 170).
Priame meranie
Počas živého náhľadu (0 43, 58) je možné odmerať
vyváženie bielej farby v zvolenej oblasti obrazového poľa
(bodové vyváženie bielej farby, 0 174).
Kopírovanie z existujúcej Vyváženie bielej farby sa skopíruje z fotografie na
fotografie
pamäťovú kartu (0 177).
A Predvoľby vyváženia bielej farby
Zmeny predvolieb vyváženia bielej farby sa vzťahujú na všetky súbory
používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií (0 283).
169
Fotografovanie pomocou hľadáčika
1 Osvetlite referenčný objekt.
Pod osvetlenie, ktoré sa bude používať pri finálnej fotografii,
umiestnite neutrálne sivý alebo biely objekt. Pri štúdiových
nastaveniach možno použiť ako referenciu štandardný sivý panel.
Pamätajte, že expozícia sa automaticky zvýši o 1 EV pri meraní
vyváženia bielej farby; v expozičnom režime M nastavte expozíciu
tak, aby indikátor expozície ukazoval ±0 (0 136).
2 Vyváženie bielej farby nastavte na L (Preset manual (Vlastné
nastavenie)).
Stlačte tlačidlo U a otáčajte hlavný príkazový volič dovtedy, kým sa
na kontrolnom paneli nezobrazí L.
Tlačidlo U
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
A Meranie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby (fotografovanie pomocou hľadáčika)
Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby sa nedá merať počas snímania
fotografie HDR (0 191) alebo viacnásobnej expozície (0 236).
170
3 Zvoľte vlastné nastavenie.
Stlačte tlačidlo U a otáčajte pomocným príkazovým voličom, kým
sa na kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná predvoľba vyváženia
bielej farby (d-1 až d-6).
Tlačidlo U
Pomocný
príkazový volič
Kontrolný panel
4 Zvoľte režim priameho merania.
Nakrátko uvoľnite tlačidlo U a potom
podržte toto tlačidlo stlačené dovtedy,
kým ikona L na kontrolnom paneli
nezačne blikať. Blikajúci indikátor D
sa zobrazí aj v hľadáčiku.
Kontrolný panel
Hľadáčik
5 Odmerajte vyváženie bielej farby.
O niekoľko sekúnd skôr, než indikátory prestanú blikať,
umiestnite referenčný objekt do obrazového poľa tak,
aby zaplnil celý hľadáčik a stlačte tlačidlo spúšte úplne
nadol. Fotoaparát odmeria hodnotu pre vyváženie bielej
farby a uloží ju do predvoľby vybranej v kroku 3. Nezaznamená sa
žiadna fotografia. Vyváženie bielej farby môžete odmerať presne aj
vtedy, keď fotoaparát nezaostril.
171
6 Skontrolujte výsledky.
Ak fotoaparát dokázal zmerať hodnotu
pre vyváženie bielej farby, C bude
blikať na kontrolnom paneli, zatiaľ čo
v hľadáčiku sa zobrazí blikajúci indikátor
a. Ak chcete prejsť do režimu
snímania, stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
Kontrolný panel
Hľadáčik
Ak je osvetlenie príliš tmavé alebo
svetlé, fotoaparát nemusí byť schopný
zmerať vyváženie bielej farby. Na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa
zobrazí blikajúci indikátor b a.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
vráťte do kroku 5 a znovu odmerajte
vyváženie bielej farby.
Kontrolný panel
Hľadáčik
D Režim priameho merania
Ak sa počas fotografovania pomocou hľadáčika nevykoná žiadny úkon, zatiaľ čo
zobrazenia blikajú, režim priameho merania sa ukončí po uplynutí doby zvolenej
pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), 0 296).
A Chránené predvoľby
Ak je aktuálna predvoľba chránená (0 179), pri snahe o nameranie novej
hodnoty začne na kontrolnom paneli a v hľadáčiku blikať 3.
172
A Voľba vlastného nastavenia
Voľbou možnosti Preset manual (Vlastné
nastavenie) pre možnosť White balance
(Vyváženie bielej farby) v ponuke snímania
fotografií sa zobrazí dialógové okno uvedené
vpravo; zvýraznite vlastné nastavenie a stlačte J.
Ak pre zvolené vlastné nastavenie momentálne
neexistuje žiadna hodnota, vyváženie bielej farby
sa nastaví na 5 200 K, rovnako ako pri možnosti
Direct sunlight (Priame slnečné svetlo).
173
Živý náhľad (Bodové vyváženie bielej farby)
Počas živého náhľadu (0 43, 58) je možné vyváženie bielej farby
odmerať vo zvolenej oblasti obrazového poľa, čím odpadá potreba
prípravy referenčného objektu alebo výmeny objektívov počas
fotografovania s teleobjektívom.
1 Stlačte tlačidlo a.
Vyklopí sa zrkadlo a na monitore fotoaparátu sa zobrazí pohľad cez
objektív.
2 Vyváženie bielej farby nastavte na L (Preset manual (Vlastné
nastavenie)).
Stlačte tlačidlo U a otáčajte hlavný príkazový volič dovtedy, kým sa
na monitore nezobrazí L.
Tlačidlo U
174
Hlavný príkazový
volič
Monitor
3 Zvoľte vlastné nastavenie.
Stlačte tlačidlo U a otáčajte pomocným príkazovým voličom, kým
sa na monitore nezobrazí požadovaná predvoľba vyváženia bielej
farby (d-1 až d-6).
Tlačidlo U
Pomocný
príkazový volič
Monitor
4 Zvoľte režim priameho merania.
Nakrátko uvoľnite tlačidlo U a potom
podržte toto tlačidlo stlačené dovtedy,
kým ikona L na monitore nezačne blikať.
Cieľ bodového vyváženia bielej farby (r)
sa bude zobrazovať v zvolenom
zaostrovacom bode.
5 Cieľ umiestnite na bielu alebo sivú oblasť.
Zatiaľ čo L bliká na displeji, pomocou
multifunkčného voliča umiestnite r na
bielu alebo sivú oblasť objektu. Ak chcete
priblížiť oblasť okolo cieľa kvôli
presnejšiemu umiestneniu, stlačte tlačidlo
X. Vyváženie bielej farby môžete odmerať
aj kdekoľvek v obrazovom poli klepnutím
na požadovaný objekt na monitore, pričom v tomto prípade nie je
potrebné stláčať stred multifunkčného voliča ani tlačidlo spúšte tak,
ako je to uvedené v kroku 6.
175
6 Odmerajte vyváženie bielej farby.
Stlačením stredu multifunkčného voliča
alebo stlačením tlačidla spúšte úplne
nadol odmerajte vyváženie bielej farby.
Čas dostupný na meranie vyváženia bielej
farby je ten, ktorý je zvolený pre
Používateľské nastavenie c4 (Monitor off
delay (Doba nečinnosti pre automatické
vypnutie monitora)) > Live view (Živý náhľad) (0 296).
Ak nebude fotoaparát schopný odmerať
vyváženie bielej farby, zobrazí sa hlásenie
uvedené vpravo. Vyberte nový cieľ
vyváženia bielej farby a zopakujte postup
od kroku 5.
7 Ukončite režim priameho merania.
Stlačením tlačidla U ukončíte režim priameho merania.
Predvoľby vyváženia bielej farby si môžete
pozrieť voľbou Preset manual (Vlastné
nastavenie) pre White balance
(Vyváženie bielej farby) v ponuke
snímania fotografií alebo videosekvencií.
Umiestnenie cieľov použitých na meranie
vlastného nastavenia vyváženia bielej
farby sa zobrazí vo vlastných nastaveniach zaznamenaných počas
živého náhľadu.
D Meranie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby (živý náhľad)
Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby sa nedá merať počas vykonávania
expozície HDR (0 191) ani vtedy, keď je možnosť None (Žiadne) zvolená pre
Photo live view display WB (Zobrazenie vyváženia bielej farby pri
fotografovaní so živým náhľadom) (0 51).
176
Spravovanie vlastných nastavení
❚❚ Kopírovanie vyváženia bielej farby z fotografie
Na základe postupu podľa nižšie uvedených krokov skopírujte hodnotu
pre vyváženie bielej farby z existujúcej fotografie do vybraného
vlastného nastavenia.
1 Zvoľte Preset manual (Vlastné
nastavenie).
V ponuke snímania fotografií zvoľte White
balance (Vyváženie bielej farby), potom
zvýraznite Preset manual (Vlastné
nastavenie) a stlačte 2.
2 Zvoľte cieľové miesto.
Zvýraznite cieľové vlastné nastavenie (d-1
až d-6) a stlačte stred multifunkčného
voliča.
3 Vyberte možnosť Select image (Vybrať
snímku).
Zvýraznite možnosť Select image (Vybrať
snímku) a stlačte tlačidlo 2.
177
4 Zvýraznite zdrojovú snímku.
Zvýraznite zdrojovú snímku. Ak chcete
zobraziť zvýraznenú snímku na celej
obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X.
Ak si chcete pozrieť snímky na iných
miestach, stlačte W (M) a zvoľte
požadovanú kartu a priečinok (0 256).
5 Skopírujte vyváženie bielej farby.
Stlačením J skopírujete hodnotu vyváženia bielej farby pre
zvýraznenú fotografiu do zvoleného vlastného nastavenia. Ak má
zvýraznená fotografia poznámku (0 306), skopíruje sa do poznámky
pre vybrané vlastné nastavenie.
178
A Výber vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Zvýraznite aktuálne vlastné nastavenie vyváženia
bielej farby (d-1 – d-6) a stlačením 2 zvoľte iné
vlastné nastavenie.
A Jemné doladenie vlastného nastavenia pre vyváženie bielej farby
Zvolené vlastné nastavenie sa dá jemne doladiť
voľbou Fine-tune (Jemné doladenie)
a upravením vyváženia bielej farby tak, ako je to
popísané na strane 163.
A Úprava poznámky
Ak chcete pre aktuálne vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby zadať opisnú poznámku do
36 znakov, zvoľte Edit comment (Upraviť
poznámku) vo vlastnom nastavení vyváženia
bielej farby a zadajte poznámku tak, ako je to
popísané na strane 186.
A Ochrana
Ak chcete chrániť vlastné nastavenie vyváženia
bielej farby, zvoľte Protect (Ochrana) v ponuke
vlastných nastavení vyváženia bielej farby, potom
zvýraznite On (Zap.) a stlačte J. Chránené vlastné
nastavenia sa nedajú upravovať a nie je možné
použiť možnosti Fine-tune (Jemné doladenie)
a Edit comment (Upraviť poznámku).
179
Zlepšenie snímky
Picture Control
Voľba Picture Control
Picture Control vyberte podľa objektu alebo typu scény.
Q
Možnosť
Standard
(Štandardné)
R
Neutral
(Neutrálne)
S
Vivid (Živé)
T
o
p
q
180
Popis
Štandardné spracovanie na dosiahnutie vyvážených
výsledkov. Odporúča sa pre väčšinu situácií.
Minimálne spracovanie na dosiahnutie prirodzených
výsledkov. Toto nastavenie vyberte pre fotografie, ktoré
sa neskôr budú spracovávať alebo upravovať.
Vylepšením snímok sa dosiahne živý efekt pre fotografiu.
Túto možnosť použite na fotografie, pri ktorých chcete
zvýrazniť základné farby.
Monochrome
(Monochromatický Slúži na zhotovovanie monochromatických fotografií.
režim)
Slúži na spracovanie portrétov s cieľom dosiahnuť
Portrait (Portrét)
prirodzené podanie tónov pleti a mäkký pocit.
Landscape
Získajú sa zábery živých krajín a panorám miest.
(Krajina)
Zachovajú sa detaily v širokom rozsahu tónov, od
preexponovaných oblastí až po tiene. Toto nastavenie
Flat (Ploché)
vyberte pre fotografie, ktoré sa neskôr budú do značnej
miery spracovávať alebo upravovať.
1 Stlačte L (Z/Q).
Zobrazí sa zoznam Picture Control.
Tlačidlo L (Z/Q)
2 Zvoľte Picture Control.
Zvýraznite požadované Picture Control
a stlačte J.
A Vlastné Picture Control
Vlastné Picture Control sa vytvárajú úpravou existujúcich Picture Control
pomocou možnosti Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
v ponuke snímania fotografií alebo videosekvencií (0 185). Vlastné Picture
Control sa dajú uložiť na pamäťovú kartu na zdieľanie s inými fotoaparátmi
rovnakého modelu a kompatibilným softvérom.
A Indikátor Picture Control
Aktuálne Picture Control sa zobrazí v zobrazení
informácií po stlačení tlačidla R.
Indikátor Picture Control
A Ponuky snímania
Picture Control je možné zvoliť aj pomocou možnosti Set Picture Control
(Nastavenie Picture Control) v ponuke snímania fotografií alebo
videosekvencií (0 285, 289).
181
Úprava nastavení Picture Control
Existujúce predvolené alebo vlastné Picture Control (0 185) možno
upraviť tak, aby vyhovovali scéne alebo tvorivému zámeru používateľa.
Zvoľte vyváženú kombináciu nastavení pomocou Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie), alebo vykonajte manuálnu úpravu jednotlivých
nastavení.
1 Zvoľte Picture Control.
Zvýraznite požadované Picture Control
v zozname Picture Control (0 180)
a stlačte 2.
2 Upravte nastavenia.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite
požadované nastavenie a stlačením 4
alebo 2 vyberte hodnotu v prírastkoch po
1, alebo otočením pomocného
príkazového voliča vyberte hodnotu
v prírastkoch po 0,25 (0 183). Tento krok
opakujte, kým neupravíte všetky nastavenia alebo vyberte vlastnú
kombináciu nastavení zvýraznením Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie) a stlačením 4 alebo 2. Východiskové nastavenia je
možné obnoviť stlačením tlačidla O (Q).
3 Stlačte J.
A Úpravy pôvodných Picture Control
Picture Control, ktoré boli upravené
z východiskových nastavení, sú označené
hviezdičkou („U“) v ponuke Set Picture Control
(Nastavenie Picture Control).
182
❚❚ Nastavenia Picture Control
Možnosť
Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie)
Sharpening
(Zvýšenie
ostrosti)
Popis
Stlmte alebo zvýraznite účinok vybraného Picture Control
(pamätajte na to, že sa zrušia všetky manuálne úpravy).
Nedostupné pri nastavení s Neutral (Neutrálne),
Monochrome (Monochromatický režim), Flat (Ploché)
alebo vlastné Picture Control (0 185).
Má vplyv na ostrosť obrysov. Zvoľte A, aby sa ostrosť upravila
automaticky podľa typu scény.
Manuálne úpravy
(všetky Picture Control)
Manuálne úpravy
Manuálne úpravy
(len nemonochromatický režim) (len monochromatický režim)
Contrast
(Kontrast)
Brightness
(Jas)
Jasnosť upravte manuálne alebo voľbou možnosti A nechajte
fotoaparát, aby upravil jasnosť automaticky. V závislosti od
scény sa môžu okolo jasných objektov objaviť tiene, alebo
okolo tmavých objektov svetelné kruhy. Jasnosť sa
nevzťahuje na videosekvencie.
Kontrast upravte manuálne alebo voľbou možnosti A
nechajte fotoaparát, aby upravil kontrast automaticky.
Zvýšte alebo znížte jas bez straty detailov
v preexponovaných oblastiach alebo v tieňoch.
Saturation
(Sýtosť)
Týmto sa upravuje sviežosť farieb. Zvoľte A, aby sa sýtosť
upravila automaticky podľa typu scény.
Clarity
(Jasnosť)
Hue (Odtieň) Upravte odtieň.
Filter effects Dosiahne sa simulácia efektu farebných filtrov na
(Efekt filtra) monochromatických fotografiách (0 184).
Toning
(Tónovanie)
Vyberte odtieň na monochromatických fotografiách
(0 184).
183
D „A“ (Automatický režim)
Výsledky pri automatickom nastavení zvýšenia ostrosti, jasnosti, kontrastu
a sýtosti farieb sa líšia podľa expozície a polohy objektu v obrazovom poli.
Najlepšie výsledky sa získajú použitím objektívov typu G, E alebo D.
A Prepínanie medzi manuálnym a automatickým nastavením
Stlačením tlačidla X prepínate medzi manuálnymi
a automatickými (A) nastaveniami pre ostrosť,
jasnosť, kontrast a sýtosť.
A Predchádzajúce nastavenia
Indikátor j pod zobrazením hodnoty v ponuke
nastavenia Picture Control uvádza predchádzajúcu
hodnotu nastavenia. Použite ju ako referenčnú
hodnotu pri úprave nastavení.
A Efekty filtra (iba pre monochromatický režim)
Možnosti v tejto ponuke simulujú efekt farebných filtrov na monochromatických
fotografiách. K dispozícii sú nasledujúce efekty filtra:
Y
O
R
G
Možnosť
Žltý
Oranžový
Červený
Zelený
Popis
Zvýšenie kontrastu. Môže sa použiť na zníženie jasu oblohy na
fotografiách krajiny. Oranžový filter vytvára väčší kontrast ako
žltý a červený filter vytvára väčší kontrast ako oranžový.
Zjemnenie tónov pokožky. Môže sa použiť pri portrétoch.
A Tónovanie (len monochromatický režim)
Stlačením tlačidla 3, keď je vybraná možnosť
Toning (Tónovanie), zobrazíte možnosti sýtosti
farieb. Stlačením 4 alebo 2 upravte sýtosť farieb.
Ovládanie sýtosti nie je dostupné, keď je zvolená
možnosť B&W (ČB) (čiernobiely režim).
A Možnosti vlastných Picture Control
Možnosti dostupné pre vlastné Picture Control sú rovnaké ako tie, na ktorých sú
vlastné Picture Control založené.
184
Vytvorenie vlastných Picture Control
Picture Control, ktoré sa dodávajú s fotoaparátom, možno upraviť
a uložiť ako vlastné nastavenia obrazu Picture Control.
1 Zvoľte Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control) a stlačte 2.
2 Zvoľte Save/edit (Uložiť/upraviť).
Zvýraznite Save/edit (Uložiť/upraviť)
a stlačte 2.
3 Zvoľte Picture Control.
Zvýraznite existujúce Picture Control
a stlačením tlačidla 2 alebo stlačením J
prejdite do kroku 5 na uloženie kópie
zvýrazneného Picture Control bez ďalších
úprav.
4 Upravte vybrané Picture Control.
Ďalšie informácie nájdete na strane 183. Ak
chcete zrušiť všetky zmeny a začať
z východiskových nastavení, stlačte
tlačidlo O (Q). Po dokončení nastavovania
stlačte tlačidlo J.
185
5 Zvoľte cieľové miesto.
Vyberte cieľ pre vlastné Picture Control
(C-1 až C-9) a stlačte 2.
6 Pomenujte Picture Control.
Oblasť názvu
Zobrazí sa dialógové okno na zadanie
textu znázornené vpravo. Pri
východiskových nastaveniach sa nové
Picture Control pomenujú pridaním
dvojciferného čísla (priradené
automaticky) k názvu existujúceho Picture
Control. Ak chcete použiť východiskové
pomenovanie, prejdite na krok 7. Ak
Výber klávesnice
chcete posunúť kurzor do oblasti názvu,
klepnite na displej alebo podržte stlačené
Oblasť klávesnice
tlačidlo W (M) a stlačte 4 alebo 2. Ak
chcete na aktuálnej pozícii kurzora zadať
nový znak, poklepte na písmená na klávesnici dotykovej obrazovky
(poklepte na tlačidlo výberu klávesnice a prepínajte medzi veľkými,
malými písmenami a symbolmi na klávesnici). Na zvýraznenie
požadovaného znaku na klávesnici môžete použiť aj multifunkčný
volič a následné stlačenie stredu multifunkčného voliča. Ak chcete
odstrániť znak na aktuálnej pozícii kurzora, stlačte tlačidlo O (Q).
Názvy vlastných Picture Control môžu mať maximálne devätnásť
znakov. Všetky znaky po devätnástom znaku sa odstránia.
186
7 Uložte zmeny a zatvorte ponuku.
Ak chcete uložiť zmeny a opustiť ponuku,
stlačte J. Nové Picture Control sa objaví
v zozname Picture Control.
A Spravovať Picture Control > Premenovať
Vlastné Picture Control môžete kedykoľvek
premenovať pomocou možnosti Rename
(Premenovať) v ponuke Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control).
A Spravovať Picture Control > Odstrániť
Možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke Manage
Picture Control (Spravovať Picture Control) sa
dá použiť na odstránenie zvolených vlastných
Picture Control, ktoré už nie sú viac potrebné.
A Ikona pôvodného Picture Control
Pôvodné predvolené Picture Control, z ktorých
vychádzajú vlastné Picture Control, sú označené
ikonou v pravom hornom rohu zobrazenia úprav.
Ikona pôvodného
Picture Control
187
A Zdieľanie vlastných Picture Control
Položka Load/Save (Načítať/Uložiť) v ponuke
Manage Picture Control (Spravovať Picture
Control) ponúka nižšie uvedené možnosti. Tieto
možnosti používajte na kopírovanie vlastných
Picture Control na pamäťové karty a z pamäťových
kariet (ak sú vložené dve pamäťové karty, použije
sa karta v hlavnom slote; 0 96). Po skopírovaní na
pamäťové karty sa Picture Control dajú použiť
s inými fotoaparátmi alebo kompatibilným softvérom.
• Copy to camera (Kopírovať do fotoaparátu): Skopírujte vlastné Picture Control
z pamäťovej karty do vlastných Picture Control C-1 až C-9 vo fotoaparáte
a podľa želania ich pomenujte.
• Delete from card (Odstrániť z karty): Odstráňte vybrané vlastné Picture Control
z pamäťovej karty.
• Copy to card (Skopírovať na kartu): Skopírujte vlastné Picture Control (C-1 až C-9)
z fotoaparátu do vybraného cieľového umiestnenia (1 až 99) na pamäťovej
karte.
188
Zachovanie detailov v jasných častiach
a tieňoch
Funkcia Active D-Lighting
Funkcia Active D-Lighting zachováva detaily v jasných častiach
a tieňoch, čím vytvára snímky s prirodzeným kontrastom. Používajte ju
na fotografovanie scén s vysokým kontrastom, napríklad pri
fotografovaní jasne osvetlenej vonkajšej scény cez dvere alebo okno
alebo pri snímaní tienených objektov za slnečného dňa. Najúčinnejšia je
pri maticovom meraní expozície (0 128).
Funkcia Active D-Lighting je vypnutá
Funkcia Active D-Lighting:
Y Automatický režim
A „Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)“ verzus „D-Lighting (Funkcia D-Lighting)“
Možnosťami Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) v ponukách
snímania fotografií a videosekvencií sa nastaví expozícia pred snímaním tak, aby
sa optimalizoval dynamický rozsah, zatiaľ čo možnosťou D-Lighting (Funkcia
D-Lighting) v ponuke úprav (0 313) sa zjasnia tiene na snímkach po ich
zhotovení.
D Funkcia Active D-Lighting
Šum (náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo prúžky) sa môže objaviť na
fotografiách nasnímaných s funkciou Active D-Lighting. Pri niektorých objektoch
môže byť viditeľné nerovnomerné tieňovanie. Funkcia Active D-Lighting sa
nepoužije pri vysokých citlivostiach ISO (Hi 0,3 – Hi 5).
189
Ak chcete použiť funkciu Active D-Lighting:
1 Zvoľte Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť Active D-Lighting (Funkcia
Active D-Lighting) a stlačte 2.
2 Vyberte možnosť.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
J. Ak je zvolená možnosť Y Auto
(Automatický režim), fotoaparát
automaticky nastaví funkciu Active
D-Lighting podľa podmienok snímania
(v expozičnom režime M je však Y Auto
(Automatický režim) ekvivalentná možnosti Q Normal
(Normálna)).
A Funkcia Active D-Lighting a videosekvencie
Ak sa zvolí možnosť Same as photo settings (Rovnaké ako nastavenia
fotografií) pre Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) v ponuke
snímania videosekvencií a možnosť Auto (Automatický režim) sa zvolí
v ponuke snímania fotografií, videosekvencie sa nasnímajú s nastavením
ekvivalentným možnosti Normal (Normálne). Funkcia Active D-Lighting sa
nepoužije pri veľkosti obrazu 3 840 × 2 160.
A Pozrite aj
Keď je zvolená možnosť ADL bracketing (Bracketing ADL) pre Auto
bracketing set (Nastavenie automatického bracketingu) v ponuke snímania
fotografií (0 146), fotoaparát bude meniť funkciu Active D-Lighting v rámci série
záberov (0 155).
190
Vysoký dynamický rozsah (HDR)
Keď sa High Dynamic Range (HDR) použije pri vysokokontrastných
objektoch, zachovajú sa detaily v jasných častiach a tieňoch
kombináciou dvoch záberov zhotovených pri rôznych expozíciách. HDR
je najúčinnejší pri použití maticového merania (0 128; s bodovými
meraniami expozície alebo meraniami expozície so zdôrazneným
stredom a objektívmi bez vstavaného procesora je rozdiel expozície
Auto (Automaticky) ekvivalentný približne 2 EV). Nedá sa použiť na
záznam snímok NEF (RAW). Osvetlenie bleskom (0 196), bracketing
(0 146), viacnásobná expozícia (0 236) a časozberné fotografovanie
(0 74) sa nedajú použiť, kým je účinná funkcia HDR, pričom časy
uzávierky A a % nie sú dostupné.
+
Prvá expozícia (tmavšia)
Druhá expozícia
(svetlejšia)
Kombinovaná snímka
HDR
1 Zvoľte HDR (high dynamic range) (HDR
(vysoký dynamický rozsah)).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť HDR (high dynamic range)
(HDR (vysoký dynamický rozsah))
a stlačte 2.
191
2 Zvoľte režim.
Zvýraznite HDR mode (Režim HDR)
a stlačte 2.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich
možností a stlačte J.
• Ak chcete nasnímať sériu fotografií HDR, zvoľte
možnosť 0 On (series) (Zap. (séria)).
Snímanie s HDR bude pokračovať
dovtedy, kým nezvolíte možnosť Off
(Vyp.) pre HDR mode (Režim HDR).
• Ak chcete zhotoviť jednu fotografiu HDR, zvoľte On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)). Po vytvorení jednej fotografie HDR sa
automaticky obnoví normálne snímanie.
• Ak chcete ukončiť režim bez vytvorenia dodatočných fotografií HDR, zvoľte Off
(Vyp.).
Ak je zvolená možnosť On (series) (Zap.
(séria)) alebo On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)), na kontrolnom paneli
sa zobrazí ikona y.
192
3 Vyberte rozdiel expozície.
Ak chcete vybrať rozdiel v expozícii medzi
dvoma zábermi, zvýraznite Exposure
differential (Rozdiel expozície) a stlačte
2.
Zobrazia sa možnosti znázornené vpravo.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J. Vyberte vyššie hodnoty pre
objekty s vysokým kontrastom,
nezabudnite však, že výber hodnoty, ktorá
je vyššia ako je potrebné, nemusí priniesť
požadované výsledky. Ak je vybraná
možnosť Auto (Automatický režim), fotoaparát automaticky upraví
expozíciu tak, aby vyhovovala scéne.
4 Vyberte stupeň vyhladenia.
Ak chcete vybrať, nakoľko budú hranice
medzi dvomi snímkami vyhladené,
zvýraznite možnosť Smoothing
(Vyhladenie) a stlačte 2.
Zobrazia sa možnosti znázornené vpravo.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J. Vyššie hodnoty vytvoria hladšiu
kompozitnú snímku. Pri niektorých
objektoch môže byť viditeľné
nerovnomerné tieňovanie.
193
5 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
Fotoaparát zhotoví dve snímky, keď je
tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.
„l y“ bude blikať na kontrolnom
paneli a l u v hľadáčiku počas
kombinovania snímok; kým sa
zaznamenávanie nedokončí, nie je
možné snímať žiadne fotografie. Bez
ohľadu na aktuálne zvolenú možnosť
pre režim snímania sa po každom
stlačení tlačidla spúšte zhotoví len jedna
fotografia.
Kontrolný panel
Hľadáčik
Ak je zvolená možnosť On (series) (Zap. (séria)), režim HDR sa vypne
iba po výbere možnosti Off (Vyp.) pre HDR mode (Režim HDR); ak
je zvolená možnosť On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)),
režim HDR sa vypne automaticky po zhotovení fotografie. Po
ukončení snímania s HDR zmizne z displeja ikona y.
D Vytváranie kompozícií fotografií HDR
Okraje snímky budú orezané. Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť, ak sa
počas snímania fotoaparát alebo objekt hýbu. Odporúča sa použitie statívu.
V závislosti od scény nemusí byť efekt viditeľný, okolo jasných objektov sa môžu
objaviť tiene, alebo okolo tmavých objektov svetelné kruhy. Tento efekt môžete
redukovať nastavením stupňa vyhladenia.
194
A Tlačidlo BKT
Ak je možnosť HDR (high dynamic range) (HDR
(vysoký dynamický rozsah)) zvolená pre
Používateľské nastavenie f1 (Custom control
assignment (Priradenie príkazových voličov)) >
BKT button + y (Tlačidlo BKT + y) (0 301),
režim HDR môžete zvoliť stlačením tlačidla BKT
a otočením hlavného príkazového voliča a rozdiel
expozície stlačením tlačidla BKT a otočením
pomocného príkazového voliča. Režim a rozdiel
expozície sa zobrazia na kontrolnom paneli: ikony
predstavujúce režim sú a pre Off (Vyp.), B pre
On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) a b pre On (series) (Zap. (séria)).
A Intervalové fotografovanie
Ak sa možnosť On (series) (Zap. (séria)) pre HDR mode (Režim HDR) zvolí skôr,
ako sa začne intervalové fotografovanie, fotoaparát bude pokračovať v snímaní
fotografií HDR vo vybranom intervale (ak je zvolená možnosť On (single photo)
(Zap. (jedna fotografia)), intervalové snímanie sa skončí po nasnímaní jedného
záberu).
A Súbory používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií
Nastavenia HDR môžete upraviť nezávisle od každého súboru (0 283), ale
prepnutím na súbor, v ktorom je režim HDR aktívny počas viacnásobnej
expozície (0 236) alebo intervalového fotografovania (0 243), sa režim HDR
deaktivuje. Režim HDR sa deaktivuje aj po prepnutí na súbor, v ktorom je pre
kvalitu snímky vybraná možnosť NEF (RAW).
195
Fotografovanie s bleskom
Ak chcete snímať fotografie s bleskom, pripevnite k sánkam na
príslušenstvo fotoaparátu voliteľný blesk (0 328). Na fotografovanie
s externým bleskom môžete použiť aj diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Informácie o používaní zábleskovej jednotky nájdete
v dokumentácii dodanej s príslušným zariadením.
Používanie blesku
Na pripojenie voliteľného blesku k fotoaparátu postupujte podľa nižšie
uvedených krokov a snímajte fotografie pomocou blesku.
1 Do sánok na príslušenstvo upevnite
jednotku.
Podrobnosti nájdete v príručke dodávanej
s jednotkou.
2 Zapnite fotoaparát a zábleskovú jednotku.
Blesk sa začne nabíjať; po dokončení nabíjania sa v hľadáčiku zobrazí
indikátor pripravenosti blesku (c).
3 Upravte nastavenia blesku.
Vyberte režim blesku (0 201) a režim riadenia záblesku (0 199).
196
4 Nastavte čas uzávierky a clonu.
5 Zhotovte snímky.
D Používajte len zábleskové príslušenstvo od spoločnosti Nikon
Používajte len zábleskové jednotky od spoločnosti Nikon. Ak sa do sánok na
príslušenstvo privedie záporné napätie alebo napätie presahujúce 250 V, môže
sa tým nielen znemožniť normálne fungovanie fotoaparátu, ale môže sa tiež
poškodiť okruh synchronizácie fotoaparátu alebo blesku. Skôr, než začnete
používať zábleskovú jednotku od spoločnosti Nikon, ktorá nie je uvedená v tejto
časti, obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti Nikon so žiadosťou o ďalšie
informácie.
A Čas uzávierky
Čas uzávierky sa pri použití voliteľného blesku dá nastaviť nasledujúcim
spôsobom:
Režim
P, A
S
M
Čas uzávierky
Automaticky nastavený fotoaparátom (1/250 s – 1/60 s) *
Hodnota zvolená používateľom (1/250 s – 30 s)
Hodnota zvolená používateľom (1/250 s – 30 s, Bulb (A), Time (%))
* Čas uzávierky môže byť nastavený na 30 s, ak je pre režim blesku zvolená synchronizácia blesku s dlhými
časmi uzávierky, synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky pri dlhých časoch uzávierky alebo
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky s predzábleskom proti červeným očiam.
A Synchronizačný konektor
Podľa potreby môžete k synchronizačnému
konektoru pripojiť synchronizačný kábel. Pomocou
synchronizačného kábla nepripájajte ďalšiu
zábleskovú jednotku pri fotografovaní so
synchronizáciou blesku s druhou lamelou
uzávierky s namontovanou zábleskovou
jednotkou v sánkach na príslušenstvo fotoaparátu.
A Zjednotené riadenie záblesku
Zjednotené riadenie záblesku umožňuje zdieľanie nastavení medzi
fotoaparátom a zábleskovou jednotkou. Ak je k fotoaparátu pripojená jednotka,
ktorá podporuje zjednotené riadenie záblesku, zmeny nastavení blesku
uskutočnené na fotoaparáte alebo zábleskovej jednotke sa odrazia na obidvoch
zariadeniach tak, ako zmeny vykonané pomocou voliteľného softvéru
Camera Control Pro 2.
197
A Riadenie záblesku i-TTL
Keď je záblesková jednotka kompatibilná so systémom kreatívneho osvetlenia
nastavená na TTL, fotoaparát automaticky zvolí jeden z nasledujúcich typov
riadenia záblesku:
• Doplnkové riadenie záblesku vyvažované meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky:
Záblesková jednotka vyšle sériu takmer neviditeľných predzábleskov
(monitorovacích predzábleskov) bezprostredne pred hlavným zábleskom.
Predzáblesky odrazené od objektov vo všetkých častiach obrazového poľa
zachytí snímač RGB s približne 180 tis. (180 000) pixlami a potom sa analyzujú
spolu s informáciou o dosahu zo systému maticového merania expozície
s cieľom nastaviť intenzitu záblesku tak, aby sa dosiahlo prirodzené vyváženie
medzi hlavným objektom a okolitým osvetlením pozadia. Ak sa použijú
objektívy typu G, E alebo D, informácia o vzdialenosti sa zahrnie do výpočtu
intenzity záblesku. Presnosť výpočtu možno zvýšiť pri objektívoch bez
vstavaného procesora zadaním údajov o objektíve (ohnisková vzdialenosť
a svetelnosť objektívu; pozrite si stranu 250). Nedostupné pri použití bodového
merania expozície.
• Štandardné riadenie záblesku i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky: Intenzita záblesku
sa nastaví tak, aby sa dosiahla štandardná úroveň osvetlenia v obrazovom poli;
jas pozadia sa neberie do úvahy. Odporúča sa použiť pri snímkach, na ktorých
je hlavný objekt zvýraznený na úkor detailov pozadia, alebo pri použití korekcie
expozície. Štandardný záblesk i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky sa
aktivuje automaticky, keď je zvolené bodové meranie expozície.
198
Fotografovanie s bleskom
Keď je k fotoaparátu pripevnená záblesková
jednotka SB-5000, SB-500, SB-400 alebo
SB-300, môžete režim riadenia záblesku,
intenzitu záblesku a ostatné nastavenia blesku
upraviť pomocou položky Flash control
(Riadenie záblesku) > Flash control mode
(Režim riadenia záblesku) v ponuke
snímania fotografií (v prípade SB-5000 je možné tieto nastavenia upraviť
aj pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke). Dostupné
možnosti sa menia podľa použitého blesku (0 328), zatiaľ čo možnosti
zobrazené v rámci Flash control mode (Režim riadenia záblesku) sa
menia podľa zvoleného režimu. Nastavenia pre ostatné zábleskové
jednotky je možné upraviť len pomocou ovládacích prvkov zábleskovej
jednotky.
• TTL: Režim i-TTL. V prípade SB-500, SB-400 a SB-300 je možné korekciu
zábleskovej expozície upraviť pomocou tlačidla W (M) (0 203).
• Auto external flash (Automatický externý blesk): V tomto režime sa výkon
upravuje automaticky podľa množstva svetla odrážaného od objektu;
k dispozícii je aj korekcia zábleskovej expozície. Automatický externý
blesk podporuje režimy „automatická clona“ (qA) a „automatika bez
TTL“ (A); režim automatika bez TTL sa zvolí automaticky, ak pripojíte
objektív bez vstavaného procesora bez zadania údajov o ohniskovej
vzdialenosti a svetelnosti objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens
data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora) v ponuke
nastavenia (0 250). Podrobnosti nájdete v príručke zábleskovej
jednotky.
• Distance-priority manual (Manuálny režim s prioritou vzdialenosti): Vyberte
vzdialenosť k objektu; výkon blesku sa nastaví automaticky. K dispozícii
je aj korekcia zábleskovej expozície.
199
• Manual (Manuálny režim): Manuálny výber intenzity záblesku.
• Repeating flash (Stroboskopický záblesk): Počas otvorenej uzávierky sa blesk
bude odpaľovať opakovane, čo vytvorí efekt viacnásobnej expozície.
Vyberte intenzitu záblesku (Output (Výkon)), počet odpálení jednotky
(Times (Počet)) a počet odpálení blesku za sekundu (Frequency
(Frekvencia), meraná v hertzoch). Vezmite do úvahy, že počet
celkových odpálení jednotiek sa môže meniť v závislosti od možností
zvolených pre Output (Výkon) a Frequency (Frekvencia);
podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou.
200
Zábleskové režimy
Tento fotoaparát podporuje nasledovné zábleskové režimy:
Zábleskový režim
Synchronizácia
blesku s prvou
lamelou
uzávierky
Popis
Tento režim vám odporúčame pre väčšinu situácií. V režimoch
programovej automatiky a časovej automatiky sa čas
uzávierky automatický nastaví na hodnoty od 1/250 do 1/60 s
(1/8 000 až 1/60 s pri automatickej vysokorýchlostnej
synchronizácii blesku FP; 0 299).
Ak záblesková jednotka podporuje predzáblesk proti
červeným očiam, zvoľte tento režim na redukciu efektu
„červených očí“, ktorý je niekedy spôsobený bleskom.
Predzáblesk
Neodporúča sa pri pohybujúcich sa objektoch ani v iných
proti červeným situáciách, ktoré si vyžadujú rýchlu odozvu uzávierky. Počas
očiam
snímania nepohybujte fotoaparátom.
Predzáblesk
proti červeným
očiam so
synchronizáciou
blesku s dlhými
časmi uzávierky
Získa sa kombinácia predzáblesku proti červeným očiam so
synchronizáciou blesku s dlhými časmi uzávierky. Používajte
na portréty nasnímané proti pozadiu nočnej scenérie. Tento
režim je dostupný len v expozičných režimoch programovej
a časovej automatiky. Aby ste predišli rozmazaniu
spôsobenému chvením fotoaparátu, odporúčame vám
použitie statívu.
Činnosť blesku sa kombinuje s časmi uzávierky s dĺžkou 30 s
tak, aby sa nasnímali objekt aj pozadie v noci alebo pri
tlmenom svetle. Tento režim je dostupný len v expozičných
Synchronizácia režimoch programovej a časovej automatiky. Aby ste predišli
blesku s dlhými rozmazaniu spôsobenému chvením fotoaparátu, odporúčame
časmi uzávierky vám použitie statívu.
V expozičnom režime clonovej automatiky a manuálnom
expozičnom režime sa blesk odpáli bezprostredne pred
zatvorením uzávierky. Používa sa na vytvorenie efektu lúčov
svetla za pohybujúcimi sa objektmi. V programovej
Synchronizácia automatike a časovej automatike sa synchronizácia blesku
blesku s druhou s druhou lamelou uzávierky pri dlhých časoch uzávierky
lamelou
používa na nasnímanie objektu aj pozadia. Aby ste predišli
uzávierky
rozmazaniu spôsobenému chvením fotoaparátu, odporúčame
vám použitie statívu.
Vypnutý blesk
Blesk sa neodpáli.
201
❚❚ Výber zábleskového režimu
Ak chcete vybrať zábleskový režim,
stlačte tlačidlo W (M) a otáčajte
hlavným príkazovým voličom, až
kým sa na kontrolnom paneli
nezvolí požadovaný zábleskový
režim:
Tlačidlo W (M)
Synchronizácia blesku
s prvou lamelou
uzávierky
Vypnutý blesk
Predzáblesk proti
červeným očiam 1
Synchronizácia blesku
s druhou lamelou
uzávierky 4
Hlavný príkazový
volič
Predzáblesk proti červeným
očiam so synchronizáciou
blesku s dlhými časmi
uzávierky 1, 2
Synchronizácia blesku
s dlhými časmi uzávierky 3
1 Ak záblesková jednotka nepodporuje predzáblesk proti červeným očiam, bude blikať ikona Y.
2 Predzáblesk proti červeným očiam so synchronizáciou blesku s dlhými časmi uzávierky je dostupný len
v expozičných režimoch P a A. V režimoch S a M sa predzáblesk proti červeným očiam so synchronizáciou
blesku s dlhými časmi uzávierky stane predzábleskom proti červeným očiam.
3 Dostupné len v expozičných režimoch P a A. V režimoch S a M sa synchronizácia blesku s dlhými časmi
uzávierky stane synchronizáciou blesku s prvou lamelou uzávierky.
4 V expozičných režimoch P a A sa režim synchronizácie blesku nastaví na synchronizáciu blesku
s druhou lamelou uzávierky pri dlhých časoch uzávierky, keď sa uvoľní tlačidlo W (M).
A Systémy štúdiových bleskov
Synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky sa nedá použiť so systémami
štúdiových bleskov, keďže nie je možné dosiahnuť správnu synchronizáciu.
202
Korekcia zábleskovej expozície
Korekcia zábleskovej expozície sa používa na zmenu intenzity záblesku
v rozsahu od –3 EV do +1 EV v prírastkoch po 1/3 EV, čím sa mení jas
hlavného objektu vo vzťahu k pozadiu. Intenzita záblesku sa dá zvýšiť,
aby hlavný objekt vyzeral jasnejší, alebo znížiť, aby sa zabránilo
neželanému preexponovaniu alebo odrazom. Vo všeobecnosti platí, že
kladné hodnoty objekt zosvetľujú a záporné hodnoty ho stmavujú.
Ak chcete vybrať hodnotu korekcie
expozície, stlačte tlačidlo W (M)
a otáčajte pomocným príkazovým
voličom, až kým sa na kontrolnom
paneli nezobrazí požadovaná
hodnota.
Tlačidlo W (M)
±0 EV (Stlačené tlačidlo
W (M))
–0,3 EV
Pomocný
príkazový volič
+1,0 EV
Pri hodnotách iných ako ±0,0 sa ikona Y zobrazí na kontrolnom paneli
a v hľadáčiku, keď uvoľníte tlačidlo W (M). Aktuálna hodnota korekcie
zábleskovej expozície sa dá overiť stlačením tlačidla W (M).
Normálna intenzita záblesku sa dá obnoviť nastavením korekcie
zábleskovej expozície na hodnotu ±0,0. Korekcia zábleskovej expozície
sa po vypnutí fotoaparátu neresetuje.
203
A Voliteľné blesky
V režimoch riadenia záblesku i-TTL a automatickej clony (qA) sa korekcia
zábleskovej expozície zvolená pomocou voliteľného blesku alebo možnosti
Flash control (Riadenie záblesku) v ponuke snímania fotografií pridá do
korekcie zábleskovej expozície zvolenej pomocou tlačidla W (M) a príkazového
voliča.
A Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti prírastkov dostupných pre korekciu zábleskovej
expozície nájdete v Používateľskom nastavení b3 (Exp./flash comp. step value
(Hodnota krokov korekcie expozície/blesku), 0 294). Informácie o výbere
toho, či sa korekcia zábleskovej expozície uplatní navyše spolu s korekciou
expozície pri použití blesku, nájdete v Používateľskom nastavení e3 (Exposure
comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk), 0 300). Informácie
o automatickej zmene intenzity záblesku v sérii záberov nájdete na strane 147.
204
Blokovanie zábleskovej expozície
Táto funkcia sa používa na zablokovanie intenzity záblesku, takže
umožňuje vykonať opätovnú kompozíciu fotografie bez zmeny intenzity
záblesku a zabezpečiť, že bude správna pre objekt, aj keď nie je v strede
obrazového poľa. Intenzita záblesku sa nastaví automaticky pri
akýchkoľvek zmenách citlivosti ISO a clony. Blokovanie zábleskovej
expozície je dostupné len so zábleskovými jednotkami kompatibilnými
so systémom kreatívneho osvetlenia (0 328, 330).
Použitie blokovania zábleskovej expozície:
1 Priraďte blokovanie zábleskovej
expozície ovládaciemu prvku
fotoaparátu.
Priraďte FV lock (Blokovanie zábleskovej
expozície) ovládaciemu prvku pomocou
Používateľského nastavenia f1 (Custom
control assignment (Priradenie
príkazových voličov), 0 301).
2 Pripojte zábleskovú jednotku kompatibilnú so systémom
kreatívneho osvetlenia.
Zábleskovú jednotku kompatibilnú so systémom kreatívneho
osvetlenia (0 328) nasaďte na drážku na príslušenstvo fotoaparátu.
3 Zábleskovú jednotku nastavte na vhodný režim.
Zapnite zábleskovú jednotku a zábleskový režim nastavte na TTL,
monitorovací predbežný blesk qA alebo monitorovací predbežný
blesk A. Podrobnosti nájdete v príručke k príslušnej zábleskovej
jednotke.
4 Zaostrite.
Umiestnite snímaný objekt do
stredu obrazového poľa
a stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostrite.
205
5 Zablokujte intenzitu záblesku.
Po skontrolovaní, že indikátor
pripravenosti blesku (M) sa
zobrazuje v hľadáčiku, stlačte ovládací prvok zvolený v kroku 1. Blesk
vydá monitorovací predbežný blesk na určenie správnej intenzity
záblesku. Intenzita záblesku sa zablokuje na tejto úrovni
a v hľadáčiku sa zobrazí ikona blokovania zábleskovej expozície (e).
6 Zmeňte kompozíciu fotografie.
7 Nasnímajte fotografiu.
Snímku zhotovíte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol. Ak je to
potrebné, ďalšie snímky môžete zhotoviť bez uvoľnenia blokovania
zábleskovej expozície.
8 Zrušte blokovanie zábleskovej expozície.
Stlačením ovládacieho prvku zvoleného v kroku 1 zrušte blokovanie
zábleskovej expozície. Skontrolujte, či sa ikona blokovania
zábleskovej expozície (e) už viac nezobrazuje v hľadáčiku.
206
A Meranie
Oblasti merania expozície pri blokovaní zábleskovej expozície sú nasledovné:
Záblesková jednotka
Samostatná záblesková
jednotka
Zábleskový režim
i-TTL
qA
Použitá s inými
i-TTL
zábleskovými
qA
jednotkami (Pokročilé
A
(hlavný
blesk)
bezdrôtové osvetlenie)
Meraná oblasť
6-mm kruh v strede obrazového
poľa
Oblasť meraná zábleskovým
expozimetrom
Celé obrazové pole
Oblasť meraná zábleskovým
expozimetrom
207
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným
bleskom
Na osvetlenie mimo fotoaparátu používajte
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
(Pokročilé bezdrôtové osvetlenie alebo AWL;
0 328). Tento fotoaparát podporuje dva typy
diaľkového riadenia záblesku: optické AWL, pri
ktorom hlavný blesk ovláda diaľkovo ovládané
zábleskové jednotky pomocou optických
signálov (impulzy blesku s nízkou intenzitou) a rádiové AWL, pri ktorom
sa diaľkovo ovládané zábleskové jednotky ovládajú pomocou rádiových
signálov vysielaných WR-R10 upevneným na fotoaparáte. Keď je na
fotoaparáte upevnená záblesková jednotka SB-5000 alebo SB-500, alebo
je na ňom upevnený bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10, režim
diaľkového riadenia záblesku je možné zvoliť pomocou položky Flash
control (Riadenie záblesku) > Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtových zábleskových jednotiek) v ponuke snímania fotografií
fotoaparátu.
Možnosť
Optical AWL
(Optické AWL)
Optical/radio
AWL (Optické/
rádiové AWL)
Radio AWL
(Rádiové AWL)
Off (Vyp.)
208
Popis
Diaľkovo ovládaná záblesková jednotka je riadená pomocou
zábleskov s nízkou intenzitou vysielaných hlavným bleskom.
Dostupné, len ak je v sánkach na príslušenstvo namontovaný
SB-5000 alebo SB-500 a ak diaľkovo ovládané zábleskové
jednotky podporujú optické AWL (0 209).
Táto možnosť je určená pre fotografovanie s bleskom pomocou
opticky aj rádiovo ovládaných zábleskových jednotiek, pričom je
dostupná, keď je pripojený WR-R10 a SB-500 alebo SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 či SU-800 nakonfigurovaná tak, aby slúžila
ako hlavný blesk, je pripevnená k sánkam na príslušenstvo
fotoaparátu (0 213). Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) sa automaticky nastaví na Group flash (Skupinový
blesk) (0 214).
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky sú ovládané rádiovými
signálmi vysielanými WR-R10, ktorý je pripojený k fotoaparátu
(0 210). Dostupné len s WR-R10 a diaľkovo ovládanými
zábleskovými jednotkami, ktoré podporujú rádiové AWL.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom je deaktivované.
Nastavenie
Táto časť podrobne popisuje kroky, ktoré je potrebné vykonať pri
nastavovaní WR-R10 alebo hlavného blesku, ktoré sú namontované
v sánkach na príslušenstvo fotoaparátu (C) a diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek (f) pre fotografovanie s bezdrôtovým bleskom.
Viac informácií o voliteľných bleskoch nájdete v dokumentácii dodanej
so zariadeniami.
❚❚ Optical AWL (Optické AWL)
Nasledujúce pokyny predpokladajú, že hlavný blesk je SB-5000 alebo
SB-500. Keď sa ako hlavný blesk použije SB-910, SB-900, SB-800, SB-700
alebo SU-800, nastavenia sa musia upraviť pomocou ovládacích prvkov
na jednotlivých zábleskových jednotkách; podrobnosti nájdete
v príručkách k zábleskovým jednotkám.
1 C: Pripojte hlavný blesk.
SB-5000 alebo SB-500 upevnite na sánky na príslušenstvo
fotoaparátu.
2 C: Aktivujte optické AWL.
V ponuke režimu snímania fotografií zvoľte Optical AWL (Optické
AWL) pre Flash control (Riadenie záblesku) > Wireless flash
options (Možnosti bezdrôtových zábleskových jednotiek).
Teraz môžete zhotovovať fotografie tak, ako je to popísané na strane
214.
209
❚❚ Radio AWL (Rádiové AWL)
Rádiové AWL je dostupné s kompatibilnými diaľkovo ovládanými
zábleskovými jednotkami, keď je WR-R10 pripevnený k fotoaparátu.
1 C: Pripojte WR-R10.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s WR-R10.
2 C: Aktivujte rádiové AWL.
V ponuke snímania fotografií zvoľte Radio AWL (Rádiové AWL) pre
Flash control (Riadenie záblesku) > Wireless flash options
(Možnosti bezdrôtových zábleskových jednotiek).
3 C: Nastavte WR-R10 na požadovaný
kanál.
Nastavte volič kanálu WR-R10 na
požadovaný kanál.
A Rádiové AWL
Pri používaní WR-R10 sa vyžaduje adaptér WR-A10. Nezabudnite aktualizovať
firmvér WR-R10 na najnovšiu verziu; informácie o aktualizáciách firmvéru nájdete
na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
210
4 C: Vyberte režim pripojenia.
Zvoľte Wireless remote (WR) options
(Možnosti bezdrôtového diaľkového
ovládania (WR)) > Link mode (Režim
pripojenia) v ponuke nastavenia (0 307)
a vyberte si z nasledujúcich možností:
• Pairing (Párovanie): Spárujte zábleskovú
jednotku s WR-R10.
• PIN (Kód PIN): Pripojte fotoaparát a zábleskovú jednotku pomocou
štvorciferného kódu PIN.
5 f: Zriaďte bezdrôtové pripojenie.
Nastavte zábleskové jednotky do režimu diaľkového ovládania
a zariadenia nastavte na kanál, ktorý ste zvolili v kroku 3, potom
spárujte zábleskové jednotky s WR-R10 podľa možnosti zvolenej
v kroku 4:
• Pairing (Párovanie): Spustite párovanie na zábleskovej jednotke
a stlačte tlačidlo párovania WR-R10. Párovanie je dokončené, keď
kontrolky LINK na WR-R10 a zábleskovej jednotke blikajú
oranžovou a zelenou farbou; po zriadení pripojenia bude kontrolka
LINK na zábleskovej jednotke svietiť zelenou farbou.
• PIN (Kód PIN): Na zadanie kódu PIN, ktorý ste zvolili v kroku 4, použite
ovládacie prvky zábleskovej jednotky. Po zriadení pripojenia bude
kontrolka LINK zábleskovej jednotky svietiť zelenou farbou.
Opakujte krok 5, až kým nespárujete všetky diaľkovo ovládané
zábleskové jednotky.
Teraz môžete zhotovovať fotografie tak, ako je to popísané na strane
214.
211
A Opätovné pripojenie
Pokiaľ kanál, režim pripojenia a ostatné nastavenia zostanú rovnaké, fotoaparát
sa automaticky pripojí k naposledy spárovaným zábleskovým jednotkám, keď
zvolíte režim diaľkového ovládania, pričom kroky 3 – 5 sa dajú vynechať. Po
zriadení pripojenia bude kontrolka LINK zábleskovej jednotky svietiť zelenou
farbou.
A Rádiovo ovládané zábleskové jednotky
Rádiovo ovládané zábleskové jednotky sa môžu skombinovať s ktorýmikoľvek
nasledujúcimi zábleskovými jednotkami upevnenými na sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu:
• SB-5000: Pred pripevnením zábleskovej jednotky nastavte zábleskovú jednotku
do režimu rádiovo ovládaného hlavného blesku (v ľavom hornom rohu displeja
sa zobrazí ikona d) a vyberte ovládanie skupiny alebo diaľkové ovládanie
stroboskopického záblesku. Po pripevnení jednotky sa nastavenia dajú upraviť
pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke alebo možností
uvedených v ponukách fotoaparátu v rámci položiek Group flash options
(Možnosti skupinového blesku) > Master flash (Hlavný blesk) alebo v rámci
„M“ v zobrazení Remote repeating options (Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku).
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: Nakonfigurujte blesk na samostatné používanie
a pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke upravte nastavenia
blesku.
• SB-500, SB-400, SB-300: Upevnite jednotku na fotoaparát a upravte nastavenia
pomocou možnosti Group flash options (Možnosti skupinového blesku) >
Master flash (Hlavný blesk) fotoaparátu.
212
❚❚ Optical/Radio AWL (Optické/rádiové AWL)
Pre osvetlenie diaľkovo ovládanými bleskami, ktoré obsahuje opticky aj
rádiovo ovládané zábleskové jednotky, zvoľte Optical/radio AWL
(Optické/rádiové AWL) pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Wireless flash options (Možnosti bezdrôtových zábleskových
jednotiek) v ponuke snímania fotografií a nastavte rádiovo ovládané
jednotky tak, ako je to popísané v časti „Rádiové AWL“(0 210).
Umiestnite opticky ovládané jednotky do skupiny A, B alebo C a rádiovo
ovládané jednotky do skupiny D, E alebo F. Teraz môžete zhotovovať
fotografie tak, ako je to popísané na strane 214.
A Informácie o diaľkovo ovládaných bleskoch
Ak si chcete pozrieť zábleskové jednotky, ktoré sú
momentálne ovládané pomocou rádiového AWL,
zvoľte Flash control (Riadenie záblesku) > Radio
remote flash info (Informácie o diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotkách pomocou
rádia) v ponuke snímania fotografií. Identifikátor
(„názov diaľkovej zábleskovej jednotky“) pre každú
jednotku môžete zmeniť pomocou ovládacích
prvkov zábleskovej jednotky.
213
Zhotovovanie fotografií
Položka Flash control (Riadenie záblesku) > Remote flash control
(Diaľkové riadenie záblesku) v ponuke snímania fotografií ponúka tri
možnosti fotografovania s diaľkovo ovládanými zábleskovými
jednotkami: Group flash (Skupinový blesk), Quick wireless control
(Rýchle bezdrôtové riadenie) a Remote repeating (Diaľkovo
ovládaný stroboskopický záblesk).
❚❚ Group Flash (Skupinový blesk)
Túto možnosť zvoľte, ak chcete upraviť nastavenia osobitne pre každú
skupinu.
1 C: Zvoľte Group flash options
(Možnosti skupinového blesku).
Zvýraznite Group flash options
(Možnosti skupinového blesku)
v zobrazení riadenia záblesku a stlačte 2.
2 C: Vyberte režim riadenia záblesku.
Vyberte režim riadenia záblesku a intenzitu
záblesku pre hlavný blesk a zábleskovú
jednotku v každej skupine:
• TTL: Riadenie záblesku i-TTL (0 198).
• qA: Automatická clona (dostupná len
s kompatibilnými zábleskovými
jednotkami).
• M: Manuálne vyberte intenzitu záblesku.
• – – (vypnuté): Jednotky sa neodpália a intenzita záblesku sa nedá
upraviť.
214
Ak je zvolené Optical AWL (Optické AWL)
alebo Optical/radio AWL (Optické/
rádiové AWL) pre Flash control
(Riadenie záblesku) > Wireless flash
options (Možnosti bezdrôtových
zábleskových jednotiek) v ponuke
snímania fotografií (0 284), vyberte kanál
pre hlavný blesk. Ak diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
obsahujú SB-500, musíte vybrať kanál 3, ale inak môžete vybrať
ktorýkoľvek kanál od 1 do 4.
3 f: Nastavte kanál (len optické AWL).
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na kanál zvolený
v kroku 2.
4 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Optical AWL (Optické AWL)
Vyberte skupinu (A, B alebo C, alebo ak používate hlavný blesk
SB-500, tak A alebo B) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické maximum
sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo vysielané
z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť výkon.
Radio AWL (Rádiové AWL)
Vyberte skupinu (A – F) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových
jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
215
5 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po rozmiestnení zábleskových jednotiek zhotovte
testovací záber na overenie toho, či fungujú všetky zábleskové
jednotky. Rádiovo ovládané zábleskové jednotky je možné skúšobne
odpáliť stlačením tlačidla i na zobrazení informácií o blesku (0 222)
a voľbou možnosti M Test flash (M Skúšobný záblesk).
6 C/f: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
Pri rádiovom AWL sa v hľadáčiku
fotoaparátu rozsvieti indikátor
pripravenosti blesku (0 196) alebo
zobrazenie informácií o blesku, keď sú
všetky zábleskové jednotky pripravené.
Stav rádiovo ovládaných jednotiek je
možné zobraziť aj voľbou Flash control
(Riadenie záblesku) > Radio remote flash info (Informácie
o diaľkovo ovládaných zábleskových jednotkách pomocou
rádia) v ponuke snímania fotografií.
❚❚ Quick Wireless Control (Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku)
Túto možnosť zvoľte na riadenie celkovej korekcie zábleskovej expozície
pre, a na relatívne vyváženie medzi, skupiny A a B počas manuálneho
nastavovania výkonu pre skupinu C.
1 C: Zvoľte Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania).
Zvýraznite Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania) v zobrazení
riadenia záblesku a stlačte 2.
216
2 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte vyváženie medzi skupinami A a B.
Upravte korekciu zábleskovej expozície
pre skupiny A a B.
Vyberte režim riadenia záblesku a intenzitu
záblesku pre jednotky v skupine C:
• M: Manuálne vyberte intenzitu záblesku.
• – –: Jednotky v skupine C sa neodpália.
Ak je zvolené Optical AWL (Optické AWL)
pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtových zábleskových jednotiek)
v ponuke snímania fotografií (0 284),
vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak diaľkovo
ovládané zábleskové jednotky obsahujú
SB-500, musíte vybrať kanál 3, ale inak môžete vybrať ktorýkoľvek
kanál od 1 do 4.
3 f: Nastavte kanál (len optické AWL).
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na kanál zvolený
v kroku 2.
217
4 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C).
Optical AWL (Optické AWL)
Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické maximum
sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo vysielané
z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť výkon.
Radio AWL (Rádiové AWL)
Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových jednotiek
v akejkoľvek kombinácii.
5 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po rozmiestnení zábleskových jednotiek zhotovte
testovací záber na overenie toho, či fungujú všetky zábleskové
jednotky. Rádiovo ovládané zábleskové jednotky je možné skúšobne
odpáliť stlačením tlačidla i na zobrazení informácií o blesku (0 222)
a voľbou možnosti M Test flash (M Skúšobný záblesk).
6 C/f: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
Pri rádiovom AWL sa v hľadáčiku
fotoaparátu rozsvieti indikátor
pripravenosti blesku (0 196) alebo
zobrazenie informácií o blesku, keď sú
všetky zábleskové jednotky pripravené.
Stav rádiovo ovládaných jednotiek je
možné zobraziť aj voľbou Flash control
(Riadenie záblesku) > Radio remote flash info (Informácie
o diaľkovo ovládaných zábleskových jednotkách pomocou
rádia) v ponuke snímania fotografií.
218
❚❚ Remote Repeating (Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk)
Ak je zvolená táto možnosť, záblesková jednotka sa odpáli opakovane
počas otvorenej uzávierky, čo vytvorí efekt viacnásobnej expozície.
1 C: Zvoľte Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku).
Zvýraznite Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku) v ponuke
zobrazenia riadenia záblesku a stlačte 2.
2 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte intenzitu záblesku (Output
(Výkon)), maximálny počet odpálení
jednotky (Times (Počet)) a počet odpálení
zábleskových jednotiek za sekundu
(Frequency (Frekvencia)).
Aktivujte alebo deaktivujte zvolené
skupiny. Na aktivovanie zvolenej skupiny
zvoľte ON (ZAP.) a – – na deaktivovanie
zvolenej skupiny.
Ak je zvolené Optical AWL (Optické AWL)
pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtových zábleskových jednotiek)
v ponuke snímania fotografií (0 284),
vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak diaľkovo
ovládané zábleskové jednotky obsahujú
SB-500, musíte vybrať kanál 3, ale inak môžete vybrať ktorýkoľvek
kanál od 1 do 4.
219
3 f: Nastavte kanál (len optické AWL).
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na kanál zvolený
v kroku 2.
4 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Optical AWL (Optické AWL)
Vyberte skupinu (A, B alebo C) pre každú diaľkovo ovládanú
zábleskovú jednotku. Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické
maximum sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo
vysielané z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť
výkon.
Radio AWL (Rádiové AWL)
Vyberte skupinu (A – F) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových
jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
5 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po rozmiestnení zábleskových jednotiek zhotovte
testovací záber na overenie toho, či fungujú všetky zábleskové
jednotky. Rádiovo ovládané zábleskové jednotky je možné skúšobne
odpáliť stlačením tlačidla i na zobrazení informácií o blesku (0 222)
a voľbou možnosti M Test flash (M Skúšobný záblesk).
6 C/f: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
Pri rádiovom AWL sa v hľadáčiku
fotoaparátu rozsvieti indikátor
pripravenosti blesku (0 196) alebo
zobrazenie informácií o blesku, keď sú
všetky zábleskové jednotky pripravené.
Stav rádiovo ovládaných jednotiek je
možné zobraziť aj voľbou Flash control
(Riadenie záblesku) > Radio remote flash info (Informácie
o diaľkovo ovládaných zábleskových jednotkách pomocou
rádia) v ponuke snímania fotografií.
220
A Optické AWL
Umiestnite okienka snímačov na diaľkovo ovládanej zábleskovej jednotke tak,
aby ste zachytili svetlo z hlavného blesku (ak je fotoaparát namontovaný na
statíve, buďte mimoriadne opatrní). Dávajte pozor, aby sa priame svetlo alebo
silné odrazy z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek nedostali do
objektívu fotoaparátu (v režime TTL) alebo fotobuniek na diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotkách (režim qA), pretože by to mohlo ovplyvniť expozíciu.
Aby sa na fotografiách nasnímaných z krátkej vzdialenosti neobjavili blesky
nízkej intenzity, ktoré sú vysielané hlavným bleskom, vyberte nízke citlivosti ISO
alebo väčšie zaclonenia (vysoké clonové čísla) alebo otočte hlavu blesku na
hlavnom blesku tak, aby smerovala nahor. Po rozmiestnení zábleskových
jednotiek zhotovte skúšobný záber a výsledok skontrolujte na monitore.
A Korekcia zábleskovej expozície
Hodnota korekcie zábleskovej expozície zvolenej tlačidlom W (M) a pomocným
príkazovým voličom sa pridá k hodnotám korekcie zábleskovej expozície
zvoleným v ponuke možností bezdrôtových zábleskových jednotiek. Ikony Y
budú blikať na kontrolnom paneli a v hľadáčiku, keď sa pre hlavný blesk alebo
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky v režime TTL alebo qA zvolí hodnota
korekcie zábleskovej expozície, ktorá je iná ako ±0.
221
Zobrazenie informácií o blesku
Tento fotoaparát dokáže zobraziť informácie o blesku pre zábleskové
jednotky SB-5000, SB-500, SB-400 a SB-300 upevnené v sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu a pre diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
riadené prostredníctvom rádiového AWL pomocou WR-R10. Ak chcete
zobraziť informácie o blesku, stlačte tlačidlo R na zobrazení informácií
(0 226). Zobrazenie informácií sa mení podľa režimu riadenia záblesku.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
1 Indikátor pripravenosti blesku ......... 196
2 Ikona odrazu (zobrazí sa, ak sa vyklopí
hlava blesku)
3 Výstraha uhla blesku (zobrazí sa, ak
uhol osvetlenia nie je optimálny)
4 Režim riadenia záblesku.....................199
Indikátor FP ...........................................299
5 Korekcia zábleskovej expozície (TTL)
....................................................... 199, 203
6 Zábleskový režim ................................. 201
7 Korekcia zábleskovej expozície ........ 203
❚❚ Automatický externý blesk
1
2
222
1 Režim riadenia záblesku.....................199
Indikátor FP ...........................................299
2 Korekcia zábleskovej expozície
(automatická clona) .................. 199, 203
❚❚ Manuálny režim s prioritou vzdialenosti
1
2
3
1 Režim riadenia záblesku..................... 199
Indikátor FP ...........................................299
2 Korekcia zábleskovej expozície
(manuálny režim s prioritou
vzdialenosti) ...............................199, 203
3 Vzdialenosť............................................ 199
❚❚ Manuálny režim
1
2
1 Režim riadenia záblesku............ 199, 200
Indikátor FP ...........................................299
2 Intenzita záblesku................................ 200
❚❚ Stroboskopický záblesk
1
2
3
1 Režim riadenia záblesku............ 199, 200
2 Intenzita záblesku (výkon).................200
3 Počet vysielaní (koľkokrát).................200
Frekvencia.............................................. 200
A Informácie o blesku a nastavenia fotoaparátu
Zobrazenie informácií o blesku uvádza zvolené
nastavenia fotoaparátu, vrátane expozičného
režimu, času uzávierky, clony a citlivosti ISO.
223
❚❚ Skupinový blesk
1 2
3
5
6
4
❚❚ Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku
1 2
7
3
4
5
6
224
8
1 Indikátor pripravenosti blesku 1 ....... 196
2 Diaľkové riadenie záblesku................ 214
3 Režim diaľkového riadenia záblesku 2
................................................................ 208
4 Režim riadenia skupinového blesku 2, 3
................................................................ 214
Režim skupinového blesku................ 214
Intenzita záblesku/korekcia zábleskovej
expozície...................................... 203, 214
5 Kanál 2 ................................... 210, 211, 215
6 Režim pripojenia ..................................211
1 Indikátor pripravenosti blesku 1 ....... 196
2 Diaľkové riadenie záblesku....... 214, 216
3 Režim diaľkového riadenia záblesku 2
................................................................ 208
4 Pomer A : B ............................................ 217
5 Korekcia zábleskovej expozície
....................................................... 203, 217
6 Režim riadenia záblesku a intenzita
záblesku skupiny C............................. 217
7 Kanál 2 ................................... 210, 211, 217
8 Režim pripojenia ..................................211
❚❚ Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk
1 Indikátor pripravenosti blesku 1 .......196
1
2
6
2 Diaľkové riadenie záblesku....... 214, 219
3
Intenzita záblesku (výkon)................. 219
7
4
3 Režim diaľkového riadenia záblesku 2
................................................................ 208
5
4 Počet vysielaní (koľkokrát)................. 219
Frekvencia..............................................219
5 Stav skupiny (aktivovaná/
deaktivovaná)......................................219
6 Kanál 2 ................................... 210, 211, 220
7 Režim pripojenia .................................. 211
1 Zobrazí sa pri rádiovom AWL, keď sú všetky zábleskové jednotky pripravené.
2 Optické AWL zobrazuje Y, rádiové AWL zobrazuje Z, spojené optické a rádiové AWL zobrazujú Y a Z.
Kanál optického AWL pre spojené optické a rádiové AWL sa zobrazí len vtedy, keď sa SB-500 používa ako
hlavný blesk.
3 Ikony sa zobrazujú pre každú skupinu, keď sa používa spojené optické a rádiové AWL.
A Zmena nastavení blesku
Nastavenia blesku je možné zmeniť stlačením
tlačidla i v zobrazení informácií o blesku.
Dostupné možnosti sa menia podľa zábleskovej
jednotky a zvolených nastavení. Môžete aj
skúšobne odpáliť blesk.
225
Ďalšie možnosti snímania
Tlačidlo R
Stlačením tlačidla R počas fotografovania pomocou hľadáčika zobrazíte
na monitore informácie o snímaní, vrátane času uzávierky, clony, počtu
zostávajúcich snímok a režimu činnosti AF.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Indikátor pripojenia pomocou
Bluetooth ............................................. 308
Režim V lietadle.................................... 307
2 Indikátor pripojenia pomocou Wi-Fi
................................................................ 308
Indikátor pripojenia pomocou Eye-Fi
................................................................ 308
3 Indikátor satelitného signálu............ 253
4 Indikátor redukcie šumu pri dlhých
expozíciách .......................................... 286
5 Indikátor ovládania vinetácie ........... 286
6 Automatická regulácia skreslenia.... 286
7 Elektronická uzávierka s použitím prvej
lamely ................................................... 298
8 Režim oneskorenia expozície ........... 297
226
13
9 Indikátor intervalového časovača....246
Časozberný indikátor ............................ 74
Indikátor &........................................5, 304
10 Indikátor zvukového znamenia........ 306
11 Indikátor batérie fotoaparátu ............. 35
Zobrazenie typu batérie MB-D17 ....309
Indikátor batérie MB-D17
12 Vyváženie bielej farby......................... 159
13 Indikátor Picture Control.................... 181
14 Indikátor funkcie Active D-Lighting
................................................................ 190
15 Súbor používateľských funkcií ponuky
režimu snímania fotografií...............283
16 Indikátor oblasti snímky....................... 88
17 Režim snímania .................................... 116
18 19 20
27
28
29
30
31
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Indikátor synchronizácie blesku....... 299
Ikona aretácie času uzávierky ........... 140
Čas uzávierky ............................... 133, 135
Indikátor zarážok clony ............. 134, 325
Clona (clonové číslo) .................. 134, 135
Clona (počet zarážok) ................ 134, 325
Indikátor expozície .............................. 136
Zobrazenie korekcie expozície ......... 143
Indikátor priebehu bracketingu:
Expozičný bracketing a bracketing
intenzity záblesku..................... 147
Bracketing vyváženia bielej farby
....................................................... 151
Indikátor poznámky k snímke .......... 306
Indikátor informácií o autorských
právach ................................................. 306
Indikátor textových informácií IPTC
................................................................ 306
21 22
23
24
25
26
27 Indikátor flexibilnej programovej
automatiky ...........................................132
28 Expozičný režim ...................................130
29 Poloha aktuálnej snímky v sekvencii
bracketingu ................................ 149, 153
Hodnota bracketingu ADL ................ 156
Rozdiel expozície HDR ........................195
Indikátor (série) HDR ........................... 192
Počet snímok (viacnásobná expozícia)
................................................................ 238
Indikátor (série) viacnásobnej expozície
................................................................ 237
30 Indikátor bracketingu expozície
a intenzity záblesku ........................... 147
Indikátor bracketingu vyváženia bielej
farby.......................................................151
Indikátor bracketingu ADL ................ 155
Indikátor HDR........................................ 192
Indikátor viacnásobnej expozície ....237
31 Zábleskový režim ................................. 201
A Vypnutie monitora
Ak chcete zrušiť zobrazenie informácií o snímaní alebo blesku na monitore, stlačte
tlačidlo R alebo stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Monitor sa automaticky vypne,
ak sa v priebehu približne 10 sekúnd nevykoná žiadny úkon.
227
36
32
33
34
35
37
38
42 41
40
39
32 Indikátor korekcie expozície ............. 143 38 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
Hodnota korekcie expozície.............. 143
na viac než 1 000 snímok) .................. 36
33 Indikátor korekcie zábleskovej
39 Počet zostávajúcich snímok ...... 36, 389
expozície .............................................. 203
Manuálne zadané číslo objektívu .... 252
Hodnota korekcie zábleskovej
40 Kvalita snímky......................................... 91
expozície............................................... 203
Funkcia druhého slotu.......................... 96
34 Indikátor blokovania zábleskovej
Veľkosť snímky........................................ 94
expozície............................................... 206
Ikona karty XQD................................15, 96
Ikona karty SD...................................15, 96
35 Meranie .................................................. 128
36 Ikona aretácie clony ............................ 140 41 Režim automatického zaostrovania
................................................................ 101
37 Citlivosť ISO ........................................... 123
Indikátor citlivosti ISO......................... 123 42 Režim činnosti AF........................ 103, 106
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO ........................................ 127
Poznámka: Zobrazenie je znázornené so všetkými svietiacimi indikátormi kvôli vysvetleniu.
A Pozrite aj
Informácie o výbere toho, ako dlho má byť monitor zapnutý, nájdete
v Používateľskom nastavení c4 (Monitor off delay (Doba nečinnosti pre
automatické vypnutie monitora), 0 296). Farbu písma v zobrazení informácií
je možné zmeniť pomocou možnosti Information display (Zobrazenie
informácií) v ponuke nastavenia (0 305).
228
Tlačidlo i
Ak chcete vstúpiť do nižšie uvedených
možností, stlačte tlačidlo i počas
fotografovania pomocou hľadáčika. Pomocou
multifunkčného voliča zvýraznite položky
a stlačením tlačidla J zobrazte možnosti
zvýraznenej položky. Ak sa chcete vrátiť do
režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
Možnosť
Photo shooting menu bank (Súbor používateľských
funkcií ponuky režimu snímania fotografií)
Custom settings bank (Súbor používateľských funkcií)
Custom control assignment (Priradenie príkazových
voličov)
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Tlačidlo i
0
283
292
301
190
89
286
286
229
Dvojtlačidlový reset na obnovenie
východiskových nastavení
Východiskové hodnoty nižšie
uvedených nastavení fotoaparátu
možno obnoviť súčasným
podržaním tlačidiel T a E na
viac ako dve sekundy (tieto tlačidlá
sú označené zelenou bodkou).
Kontrolný panel sa počas obnovy
východiskových nastavení nakrátko
vypne.
230
Tlačidlo T
Tlačidlo E
❚❚ Nastavenia dostupné z ponuky snímania fotografií 1
Možnosť
Extended photo menu banks (Rozšírené súbory ponuky
fotografií)
Image quality (Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť snímky)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie
citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Východiskové nastavenie
Off (Vyp.)
JPEG normal (JPEG, normálna kvalita)
Large (Veľké)
Large (Veľké)
100
Off (Vyp.)
Auto (Automatický režim) > Keep white (reduce
warm colors) (Zachovať bielu farbu (redukovať
teplé farby))
A - B: 0, G - M: 0
Neupravené
Off (Vyp.) 3
Jemné doladenie
Nastavenia Picture Control 2
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia)
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický
Off (Vyp.) 4
rozsah))
Interval timer shooting (Intervalové snímanie)
Vyp. 5
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Flicker reduction setting (Nastavenie potlačenia
Disable (Vypnuté)
rušenia)
Flicker reduction indicator (Indikátor potlačenia
On (Zap.)
rušenia)
1 Okrem nastavenia viacnásobnej expozície a nastavenia intervalového časovača sa resetujú len nastavenia
v aktuálne vybranom súbore pomocou možnosti Photo shooting menu bank (Súbor
používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií) (0 283). Nastavenia
v zostávajúcich súboroch nebudú ovplyvnené.
2 Len aktuálne Picture Control.
3 Ak práve prebieha viacnásobná expozícia, snímanie sa ukončí a viacnásobná expozícia sa vytvorí z expozícií
zaznamenaných po tento bod. Režim prelínania a počet záberov sa neresetujú.
4 Rozdiel expozície a vyhladenie sa neresetujú.
5 Ak práve prebieha intervalové snímanie, snímanie sa ukončí. Čas spustenia, intervalové snímanie, počet
intervalov a snímok a vyhladenie expozície sa neresetujú.
231
❚❚ Nastavenia dostupné z ponuky snímania fotografií
Možnosť
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO (režim M))
Auto ISO control (mode M) (Automatické ovládanie
citlivosti ISO (režim M))
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)
Východiskové nastavenie
100
Off (Vyp.)
51200
Same as photo settings (Rovnaké ako nastavenia
fotografií)
Off (Vyp.)
Off (Vyp.)
❚❚ Ďalšie nastavenia
Možnosť
Zaostrovací bod 1
Predvolený zaostrovací bod
Expozičný režim
Flexibilná programová automatika
Korekcia expozície
Podržanie uzamknutia automatickej expozície
Aretácia času uzávierky
Aretácia clony
Režim automatického zaostrovania
Režim činnosti AF
Hľadáčik
Živý náhľad
Zobrazenie vyváženia bielej farby pri fotografovaní so
živým náhľadom
Motorové nastavenie clony pomocou multifunkčného
voliča
Zobrazenie preexponovaných oblastí
232
Východiskové nastavenie
Stred
Stred
Programová automatika
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
AF-S
Automatické zaostrovanie na jednotlivé
zaostrovacie body
Automatické zaostrovanie normálnej oblasti
Žiadne
Vypnuté
Vyp.
Možnosť
Hlasitosť slúchadiel
Meranie
Bracketing
Zábleskový režim
Korekcia zábleskovej expozície
Blokovanie zábleskovej expozície
Režim oneskorenia expozície
Východiskové nastavenie
15
Maticové meranie expozície
Vyp. 2
Synchronizácia blesku s prvou lamelou uzávierky
Vyp.
Vyp.
Vyp. 3
1 Zaostrovací bod sa nezobrazí, ak je pre režim činnosti AF zvolené automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa.
2 Počet záberov sa resetuje na nulu. Prírastok pri bracketingu sa resetuje na 1 EV (expozičný bracketing/
bracketing intenzity záblesku) alebo 1 (bracketing vyváženia bielej farby). Y Auto (Automatický
režim) sa zvolí pre druhý záber programov dvojzáberového bracketingu ADL.
3 Resetujú sa iba nastavenia v aktuálne zvolenom súbore pomocou možnosti Custom settings bank
(Súbor používateľských funkcií) (0 292). Nastavenia v zostávajúcich súboroch nebudú
ovplyvnené.
233
Potlačenie rušenia
Tento fotoaparát ponúka dve možnosti Flicker reduction (Potlačenie
rušenia) na redukciu účinkov blikania v dôsledku osvetlenia žiarivkami
alebo ortuťovými výbojkami. Prvá sa nachádza v ponuke snímania
fotografií a používa sa na potlačenie rušenia na fotografiách
zhotovených počas fotografovania pomocou hľadáčika, zatiaľ čo druhá
sa nachádza v ponuke snímania videosekvencií a používa sa na
potlačenie rušenia v živom náhľade a v režime videosekvencií.
❚❚ Fotografovanie pomocou hľadáčika
Vyberte z nasledujúcich možností:
• Flicker reduction setting (Nastavenie redukcie
blikania): Keď sa zvolí možnosť Enable
(Zapnuté), fotoaparát bude časovať
fotografie tak, aby sa znížili účinky blikania.
• Flicker reduction indicator (Indikátor redukcie
blikania): Keď sa zvolí možnosť On (Zap.),
v hľadáčiku sa zobrazí ikona FLICKER, ak sa
zistí blikanie pri stlačení tlačidla spúšte do
polovice. Ak sa zistí blikanie pri voľbe
možnosti Disable (Vypnuté) pre Flicker
reduction setting (Nastavenie redukcie
blikania), daná ikona bude blikať; ak chcete
zapnúť redukciu blikania, zvoľte možnosť
Enable (Zapnuté) pre Flicker reduction
setting (Nastavenie redukcie blikania).
❚❚ Živý náhľad a režim videosekvencií
Možnosť Flicker reduction (Potlačenie
rušenia) v ponuke snímania videosekvencií sa
dá použiť na potlačenie rušenia a výskytu
prúžkov počas živého náhľadu a záznamu
videosekvencie (0 290).
234
Ikona FLICKER
A Potlačenie rušenia v ponuke snímania fotografií
Zhotovte skúšobný záber a skontrolujte výsledky pred zhotovením ďalších
fotografií. Funkcia potlačenia rušenia dokáže zistiť blikanie pri 100 a 120 Hz
(spojené so sieťovým napájaním pri 50 a 60 Hz v uvedenom poradí). Blikanie sa
nemusí zistiť alebo požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť pri tmavých
pozadiach, zdrojoch silného svetla či zobrazeniach s ozdobným osvetlením a pri
inom neštandardnom osvetlení. V závislosti od zdroja svetla sa pred spustením
uzávierky môže vyskytnúť mierne oneskorenie. Počas sériového snímania sa
frekvencia snímania môže spomaliť alebo môže kolísať; navyše sa požadované
výsledky nemusia dosiahnuť, ak sa frekvencia napájania počas snímania mení.
Detekcia blikania nenadobudne účinnosť pri časoch uzávierky dlhších ako 1/100 s
(vrátane režimov Bulb a Time) a ani vtedy, keď je zvolená možnosť MUP pre režim
snímania alebo pri zapnutom režime oneskorenia expozície. Zisťovanie rušenia
je dostupné počas fotografovania s bleskom, ale nedá sa použiť s diaľkovo
ovládanými bezdrôtovými zábleskovými jednotkami.
235
Viacnásobná expozícia
Pri zázname série dvoch až desiatich expozícií na jednu fotografiu
postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
❚❚ Vytvorenie viacnásobnej expozície
Viacnásobné expozície sa nedajú zaznamenať v živom náhľade. Pred
ďalším postupom ukončite živý náhľad.
A Predĺžené doby záznamu
Ak sa vypne monitor počas prehrávania alebo používania ponúk a ak sa
nevykoná žiadny úkon v priebehu 30 s, snímanie sa ukončí a viacnásobná
expozícia sa vytvorí zo snímok, ktoré sa dovtedy zaznamenali. Čas, ktorý je
k dispozícii na zaznamenanie ďalšej expozície, sa dá predĺžiť výberom dlhších
časov pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), 0 296).
1 Zvoľte Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia) a stlačte 2.
236
2 Zvoľte režim.
Zvýraznite Multiple exposure mode
(Režim viacnásobnej expozície) a stlačte
2.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich
možností a stlačte J:
• Ak chcete nasnímať sériu viacnásobných
expozícií, zvoľte 0 On (series) (Zap.
(séria)). Snímanie viacnásobnej
expozície bude pokračovať, kým
nezvolíte možnosť Off (Vyp.) pre
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície).
• Ak chcete nasnímať jednu viacnásobnú expozíciu, zvoľte možnosť On
(single photo) (Zap. (jedna fotografia)). Po vytvorení jednej
viacnásobnej expozície sa automaticky obnoví normálne snímanie.
• Ak chcete daný režim ukončiť bez vytvorenia dodatočných viacnásobných
expozícií, zvoľte možnosť Off (Vyp.).
Ak je zvolená možnosť On (series) (Zap.
(séria)) alebo On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)), na kontrolnom paneli
sa zobrazí ikona n.
237
3 Vyberte počet záberov.
Zvýraznite Number of shots (Počet
záberov) a stlačte 2.
Stlačením 1 alebo 3 vyberte počet
expozícií, ktoré sa zlúčia do jednej
fotografie a stlačte J.
A Tlačidlo BKT
Ak je možnosť Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia) zvolená pre Používateľské nastavenie
f1 (Custom control assignment (Priradenie
príkazových voličov)) > BKT button + y
(Tlačidlo BKT + y) (0 301), môžete zvoliť režim
viacnásobnej expozície stlačením tlačidla BKT
a otočením hlavného príkazového voliča a počet
záberov stlačením tlačidla BKT a otočením
pomocného príkazového voliča. Daný režim
a počet záberov sa zobrazia na kontrolnom
paneli: ikony predstavujúce režim sú a pre Off
(Vyp.), B pre On (single photo) (Zap. (jedna
fotografia)) a b pre On (series) (Zap. (séria)).
238
4 Vyberte režim prelínania.
Zvýraznite Overlay mode (Režim
prelínania) a stlačte 2.
Zobrazia sa nasledujúce možnosti.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
• Add (Pridať): Expozície sa prelínajú bez
úprav; zvyšovanie expozičného podielu
nie je upravené.
• Average (Priemer): Pred prelínaním
expozícií sa zvyšovanie expozičného podielu vydelí celkovým
počtom nasnímaných expozícií (zvyšovanie expozičného podielu
pre každú expozíciu je nastavené na 1/2 pre 2 expozície, 1/3 pre
3 expozície, atď.).
• Lighten (Rozjasnenie): Fotoaparát porovná pixle v každej expozícii
a použije len najsvetlejšie.
+
• Darken (Stmavenie): Fotoaparát porovná pixle v každej expozícii
a použije len najtmavšie.
+
239
5 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte
ju.
V režimoch sériového snímania (0 116) fotoaparát
zaznamená všetky snímky v jednej sérii. Ak je vybraná
možnosť On (series) (Zap.(séria)), fotoaparát bude
pokračovať v zaznamenávaní viacnásobných expozícií, pokiaľ je
stlačené tlačidlo spúšte. Ak je vybraná možnosť On (single photo)
(Zap. (jedna fotografia)), snímanie viacnásobnej expozície sa
ukončí po zhotovení prvej fotografie. V režime samospúšte
fotoaparát automaticky zaznamená počet snímok zvolený v kroku 3
na strane 238, bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské
nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Number of shots (Počet
záberov) (0 296); interval medzi zábermi je však riadený
Používateľským nastavením c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Interval
between shots (Interval medzi zábermi). V iných režimoch spúšte
sa jedna fotografia zhotoví po každom stlačení tlačidla spúšte.
Pokračujte v snímaní, kým nie sú zaznamenané všetky snímky
(informácie o prerušení viacnásobnej expozície pred nasnímaním
všetkých záberov nájdete na strane 241).
Ikona n bude blikať dovtedy, kým sa
snímanie neskončí. Ak je vybraná možnosť
On (series) (Zap.(séria)), snímanie
viacnásobnej expozície sa skončí iba vtedy,
keď pre režim viacnásobnej expozície
zvolíte možnosť Off (Vyp.); ak vyberiete
možnosť On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)), snímanie
viacnásobnej expozície sa ukončí automaticky po dokončení
viacnásobnej expozície. Po skončení snímania viacnásobnej
expozície zmizne z displeja ikona n.
240
❚❚ Ukončenie viacnásobných expozícií
Ak chcete ukončiť viacnásobnú expozíciu pred
zhotovením určeného počtu snímok, zvoľte
Off (Vyp.) pre režim viacnásobnej expozície.
Ak snímanie skončí pred zhotovením
určeného počtu snímok, viacnásobná
expozícia sa vytvorí z dovtedy
zaznamenaných snímok. Ak je vybraná
možnosť Average (Priemer) pre Overlay mode (Režim prelínania),
zvyšovanie expozičného podielu sa nastaví tak, aby odrážalo počet
skutočne zaznamenaných expozícií. Vezmite do úvahy, že snímanie sa
automaticky ukončí, ak:
• Sa vykoná dvojtlačidlový reset (0 230),
• Sa vypne fotoaparát,
• Dôjde k vybitiu batérie,
• Sa odstránia snímky.
D Viacnásobná expozícia
Viacnásobná expozícia môže byť ovplyvnená šumom (náhodne rozmiestnené
jasné body, závoj alebo prúžky).
Počas zaznamenávania viacnásobnej expozície nevyberajte ani nevkladajte
pamäťovú kartu.
Počas snímania nie je k dispozícii živý náhľad. Voľbou živého náhľadu sa resetuje
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície) na Off (Vyp.).
Informácie o snímaní uvedené v zobrazení informácií o zobrazenej fotografii
(vrátane merania, expozície, zábleskového režimu, ohniskovej vzdialenosti,
dátumu záznamu a orientácie fotoaparátu) sa týkajú prvej snímky vo
viacnásobnej expozícii.
241
A Intervalové fotografovanie
Ak je intervalové fotografovanie zapnuté pred zhotovením prvej snímky,
fotoaparát bude zaznamenávať snímky vo zvolenom intervale, kým sa
nedosiahne počet snímok určený v ponuke viacnásobnej expozície (počet
záberov uvedený v ponuke intervalového snímania sa nebude brať do úvahy).
Tieto expozície sa potom zaznamenajú ako jedna fotografia a intervalové
snímanie sa ukončí (ak On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) vyberiete
pre režim viacnásobnej expozície, aj snímanie viacnásobnej expozície sa ukončí
automaticky).
A Ďalšie nastavenia
Počas snímania viacnásobnej expozície nie je možné formátovať pamäťové
karty, pričom niektoré sivé položky ponuky nie sú dostupné a nedajú sa zmeniť.
242
Intervalové fotografovanie
Fotoaparát je vybavený na automatické zhotovovanie fotografií
v predvolených intervaloch.
D Pred snímaním
Pri použití intervalového časovača vyberte iný režim snímania ako samospúšť
(E). Pred začiatkom intervalového fotografovania zhotovte skúšobný záber pri
aktuálnych nastaveniach a výsledok skontrolujte na monitore. Po úprave
nastavení podľa vlastných požiadaviek zatvorte uzávierku okulára hľadáčika, aby
ste predišli vnikaniu svetla cez hľadáčik, ktoré by mohlo rušiť fotografie
a expozíciu (0 119).
Pred určením času spustenia zvoľte Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) v ponuke nastavenia a uistite sa, že sú hodiny fotoaparátu nastavené
na správny dátum a čas (0 304).
Odporúča sa použitie statívu. Pred tým, ako začne snímanie, upevnite fotoaparát
na statív. Ak chcete zaručiť neprerušené snímanie, uistite sa, že je batéria
fotoaparátu plne nabitá. Ak máte pochybnosti, pred použitím batériu nabite,
alebo použite sieťový zdroj a napájací konektor (k dispozícii samostatne).
1 Zvoľte Interval timer shooting
(Intervalové snímanie).
Zvýraznite Interval timer shooting
(Intervalové snímanie) v ponuke režimu
snímania fotografií a stlačením 2 zobrazte
nastavenia intervalového snímania.
243
2 Upravte nastavenia intervalového snímania.
Vyberte možnosť spustenia, interval, počet záberov na interval
a možnosť vyhladenia expozície.
• Výber možnosti spustenia:
Zvýraznite Start options (Možnosti
spustenia) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak chcete spustiť snímanie okamžite, vyberte Now (Teraz). Ak
chcete spustiť snímanie vo vybranom dátume a čase, zvoľte
Choose start day and start time (Vybrať začiatočný deň a čas
spustenia), potom vyberte dátum a čas a stlačte J.
• Výber intervalu medzi zábermi:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
244
Vyberte interval (hodiny, minúty
a sekundy) a stlačte J.
• Výber počtu záberov v intervale:
Zvýraznite možnosť No. of
intervals × shots/interval (Počet
intervalov × zábery/interval)
a stlačte 2.
Vyberte počet intervalov a počet
záberov na interval a stlačte J.
V režime S (jeden záber) sa fotografie pre každý interval nasnímajú
rýchlosťou zvolenou pre Používateľské nastavenie d1 (CL mode
shooting speed (Rýchlosť snímania režimu CL); 0 297).
• Aktivovanie alebo deaktivovanie vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Voľbou možnosti On (Zap.) umožníte fotoaparátu nastavenie
expozície tak, aby sa prispôsobila predchádzajúcemu záberu
v režimoch iných ako M (vezmite do úvahy, že vyhladenie expozície
má efekt len v režime M pri zapnutí automatického nastavenia
citlivosti ISO).
245
3 Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustenie) a stlačte J.
Prvá séria záberov sa nasníma v určenom
čase spustenia alebo približne po 3 s, ak ste
vybrali možnosť Now (Teraz) pre Start
options (Možnosti spustenia) v kroku 2.
Snímanie bude pokračovať pri zvolenom
intervale dovtedy, kým sa nezhotovia všetky snímky.
A Počas snímania
Počas intervalového fotografovania bude na
kontrolnom paneli blikať ikona Q.
Bezprostredne pred začiatkom nasledujúceho
intervalu snímania zobrazenie času uzávierky
ukáže počet zvyšných intervalov a zobrazenie
clony ukáže počet zostávajúcich snímok
v aktuálnom intervale. V ostatných prípadoch si možno počet zostávajúcich
intervalov a počet záberov v každom intervale pozrieť stlačením tlačidla spúšte
do polovice (keď tlačidlo uvoľníte, čas uzávierky a clona sa budú zobrazovať až
do uplynutia intervalu časového spínača pohotovostného režimu).
Počas intervalového fotografovania môžete upravovať nastavenia, používať
ponuky a prehrávať snímky. Monitor sa vypne automaticky, asi štyri sekundy
pred každým intervalom. Vezmite do úvahy, že nastavenia fotoaparátu počas
aktívneho intervalového snímania môžu spôsobiť ukončenie snímania.
A Režim snímania
Bez ohľadu na zvolený režim spúšte, fotoaparát zhotoví určený počet záberov
v každom intervale.
246
❚❚ Pozastavenie intervalového fotografovania
Intervalové fotografovanie môžete pozastaviť medzi intervalmi
stlačením J alebo výberom možnosti Pause (Pozastaviť) v ponuke
intervalového snímania.
❚❚ Obnovenie intervalového snímania
Ak chcete obnoviť snímanie:
• Začať teraz
Zvýraznite Restart
(Opätovné spustenie)
a stlačte J.
• Začať v určenom čase
V rámci položky Start
options (Možnosti
spustenia) zvýraznite
Choose start day and
start time (Vybrať
začiatočný deň a čas
spustenia) a potom
stlačte 2.
Vyberte dátum a čas
začiatku a stlačte J.
Zvýraznite Restart
(Opätovné spustenie)
a stlačte J.
❚❚ Ukončenie intervalového snímania
Ak chcete intervalové fotografovanie ukončiť pred zhotovením všetkých
fotografií, vyberte Off (Vyp.) v ponuke intervalového snímania.
247
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát preskočí aktuálny interval, ak niektorá z nasledujúcich
situácií pretrváva osem sekúnd alebo dlhšie po tom, čo sa mal interval
spustiť: fotografia alebo fotografie z predchádzajúceho intervalu ešte
neboli zhotovené, pamäťová karta je plná alebo fotoaparát nedokáže
zaostriť v režime AF-S (vezmite do úvahy, že fotoaparát znova zaostruje
pred každým záberom). Snímanie bude pokračovať nasledujúcim
intervalom.
D Plná pamäť
Ak sa pamäťová karta zaplní, intervalový časovač zostane zapnutý, ale žiadne
snímky sa nezaznamenajú. Snímanie obnovíte (0 247) po odstránení niektorých
snímok alebo po vypnutí fotoaparátu a vložení inej pamäťovej karty.
A Súbory používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií
Zmeny nastavení intervalového snímania platia pre všetky súbory
používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií (0 283), čo znamená,
že intervalové snímanie bude pokračovať aj po prepnutí súborov
používateľských funkcií. Ak sa nastavenia ponuky snímania fotografií resetujú
pomocou položky Photo shooting menu bank (Súbor používateľských
funkcií ponuky režimu snímania fotografií) v ponuke režimu snímania
fotografií, intervalové snímanie sa ukončí a nastavenia intervalového časovača sa
resetujú nasledovne:
• Možnosti spustenia: Teraz
• Počet záberov: 1
• Interval: 00:01':00"
• Vyhladenie expozície: Vypnuté
• Počet intervalov: 1
A Bracketing
Nastavenia bracketingu vykonajte pred spustením intervalového fotografovania.
Ak je počas intervalového fotografovania aktívny bracketing expozície, záblesku
alebo ADL, fotoaparát zhotoví v každom intervale počet záberov v programe
bracketingu v každom intervale, bez ohľadu na počet záberov určený v ponuke
intervalového snímania. Ak je počas intervalového fotografovania aktívny
bracketing vyváženia bielej farby, fotoaparát zhotoví v každom intervale jeden
záber a spracuje ho na vytvorenie počtu kópií určených v programe bracketingu.
248
A Intervalové fotografovanie
Vyberte dlhší interval ako čas potrebný na zhotovenie vybraného počtu záberov
a ak používate blesk, čas potrebný na nabitie blesku. Ak je tento interval príliš
krátky, počet zhotovených fotografií môže byť menší ako celkový počet uvedený
v kroku 2 (počet intervalov vynásobený počtom záberov na jeden interval) alebo
sa blesk môže odpáliť pri nabití menšom, ako je potrebné pre plnú expozíciu.
Výkon blesku môže tiež klesnúť pod požadovanú úroveň, ak sa zhotoví viac ako
jeden záber na interval. Intervalové fotografovanie sa nedá kombinovať s dlhou
expozíciou (fotografovanie v režime bulb alebo time, 0 137) ani s časozbernými
videosekvenciami (0 74) a nie je k dispozícii v živom náhľade (0 43, 58) alebo
keď je zvolená možnosť Record movies (Záznam videosekvencií) pre
Používateľské nastavenie g1 (Custom control assignment (Priradenie
príkazových voličov)) > Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) (0 303).
Vezmite do úvahy, že keďže sa čas uzávierky, rýchlosť snímania a čas potrebný na
záznam snímok môžu pri každom intervale meniť, čas medzi koncom jedného
intervalu a začiatkom nasledujúceho intervalu sa môže líšiť. Ak snímanie nemôže
pokračovať pri aktuálnych nastaveniach (napríklad, ak je čas uzávierky A
alebo % aktuálne zvolený v režime manuálnej expozície, interval je nula, alebo
je čas spustenia menej ako minúta), na monitore sa zobrazí výstraha.
Intervalové snímanie sa pozastaví, ak sa zvolí E (samospúšť) alebo po vypnutí
a opätovnom zapnutí fotoaparátu (keď je fotoaparát vypnutý, batérie
a pamäťové karty môžete vymeniť bez ukončenia intervalového fotografovania).
Pozastavenie snímania nemá vplyv na nastavenia intervalového časovača.
249
Objektívy bez vstavaného procesora
Objektívy bez vstavaného procesora sa dajú použiť v expozičných
režimoch A a M s clonou nastavenou pomocou clonového krúžku
objektívu. Určením údajov o objektíve (ohnisková vzdialenosť
a svetelnosť objektívu) môže používateľ získať prístup k rôznym
funkciám objektívov so vstavaným procesorom.
Ak je známa ohnisková vzdialenosť objektívu:
• S voliteľnými bleskami je možné použiť motorové nastavenie zoomu
• Ohnisková vzdialenosť objektívu je uvedená (s hviezdičkou)
v zobrazení informácií o fotografiách
Ak je známa svetelnosť objektívu:
• Hodnota clony sa zobrazí na kontrolnom paneli a v hľadáčiku
• Intenzita záblesku sa nastaví podľa zmien clony, ak záblesková
jednotka podporuje režim qA (automatická clona)
• Clona je uvedená (s hviezdičkou) v zobrazení informácií o fotografiách
Určenie ohniskovej vzdialenosti aj svetelnosti objektívu:
• Umožňuje farebné maticové meranie expozície (vezmite do úvahy, že
možno bude potrebné použiť meranie so zdôrazneným stredom alebo
bodové meranie na dosiahnutie presných výsledkov s niektorými
objektívmi, vrátane objektívov Reflex-NIKKOR)
• Zlepší sa presnosť merania expozície so zdôrazneným stredom,
bodového merania expozície a doplnkového riadenia záblesku
vyvažovaného meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky
250
Zadanie alebo úprava údajov pre objektív bez vstavaného procesora:
1 Zvoľte Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora).
Zvýraznite Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez procesora) v ponuke
nastavenia a stlačte 2.
2 Zvoľte číslo objektívu.
Zvýraznite Lens number (Číslo objektívu)
a stlačením 4 alebo 2 vyberte číslo
objektívu.
3 Zadajte ohniskovú vzdialenosť a clonu.
Zvýraznite Focal length (mm)
(Ohnisková vzdialenosť (mm)) alebo
Maximum aperture (Svetelnosť
objektívu) a stlačením 4 alebo 2 upravte
zvýraznenú položku.
4 Uložte nastavenia a zatvorte ponuku.
Stlačte J. Určená ohnisková vzdialenosť a clona sa uložia pod
zvolené číslo objektívu.
251
Vyvolanie údajov objektívu pri použití objektívu bez vstavaného
procesora:
1 Priraďte výber čísla objektívu bez vstavaného procesora
ovládaciemu prvku na fotoaparáte.
Priraďte Choose non-CPU lens number (Vybrať číslo objektívu
bez vstavaného procesora) ovládaciemu prvku pomocou
Používateľského nastavenia f1 (Custom control assignment
(Priradenie príkazových voličov), 0 301).
2 Na výber čísla objektívu použite zvolený ovládací prvok.
Stlačte zvolený ovládací prvok a otáčajte hlavným alebo pomocným
príkazovým voličom, až kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí
požadované číslo objektívu.
Ohnisková
vzdialenosť
Hlavný príkazový volič
Svetelnosť objektívu
Číslo objektívu
A Ohnisková vzdialenosť neuvedená
Ak správna ohnisková vzdialenosť nie je uvedená, zvoľte najbližšiu hodnotu
vyššiu, ako je skutočná ohnisková vzdialenosť objektívu.
A Telekonvertory a objektívy so zoomom
Svetelnosť objektívu pre telekonvertory je kombináciou svetelnosti objektívu
telekonvertora a objektívu. Vezmite do úvahy, že údaje objektívov sa pri použití
zoomu na objektívoch bez vstavaného procesora neupravujú. Údaje pre rôzne
ohniskové vzdialenosti sa dajú zadať ako samostatné čísla objektívov, alebo sa
údaje objektívov dajú upraviť so zohľadnením nových hodnôt ohniskovej
vzdialenosti a svetelnosti objektívov pri každom nastavení zoomu.
252
Údaje o polohe
Jednotku GPS môžete pripojiť k 10-kolíkovému konektoru diaľkového
ovládania, čím umožníte, aby sa do každej nasnímanej fotografie uložila
aktuálna zemepisná šírka a dĺžka, nadmorská výška, svetový
koordinovaný čas (UTC) a kurz. Fotoaparát je možné používať
s voliteľnými jednotkami GPS GP-1 a GP-1A (pozri nižšie; nezabudnite, že
tieto jednotky neposkytujú kompasový kurz), alebo s kompatibilnými
jednotkami od iných výrobcov pripojenými prostredníctvom
voliteľného kábla adaptéra GPS MC-35 (0 336).
❚❚ Jednotky GPS GP-1/GP-1A
Tieto voliteľné jednotky GPS sú určené na používanie s digitálnymi
fotoaparátmi značky Nikon. Informácie o pripojení jednotky nájdete
v príručke dodanej s príslušným zariadením.
A Ikona o
Stav pripojenia zobrazuje ikona o v zobrazení
informácií:
• o (svieti): Údaje o polohe získané.
• o (bliká): Zariadenie GPS vyhľadáva signál.
Snímky zhotovené počas blikania ikony nebudú
obsahovať údaje o polohe.
• Žiadna ikona: Zo zariadenia GPS neboli prijaté
žiadne nové údaje o polohe aspoň dve sekundy.
Snímky zhotovené, keď sa nezobrazovala ikona
o, nebudú obsahovať údaje o polohe.
A Zariadenia Smart
Ak chcete stiahnuť údaje o polohe zo zariadenia smart a vložiť ich do následných
fotografií, zriaďte bezdrôtové pripojenie a zvoľte možnosť Yes (Áno) pre
Location data (Údaje o polohe) > Download from smart device (Stiahnuť zo
zariadenia smart) v ponuke nastavenia (0 307).
A Svetový koordinovaný čas (UTC)
Údaje UTC poskytuje zariadenie GPS a sú nezávislé od hodín fotoaparátu.
253
❚❚ Možnosti ponuky nastavenia
Položka Location data (Údaje o polohe) v ponuke nastavenia obsahuje
nižšie uvedené možnosti.
• Position (Poloha): Aktuálna zemepisná šírka, dĺžka, nadmorská výška,
svetový koordinovaný čas (UTC) a kurz (ak je podporovaný), ktoré
poskytuje zdrojové zariadenie.
• External GPS device options (Možnosti externého zariadenia GPS) > Standby timer
(Časový spínač pohotovostného režimu): Vyberte, či sa časový spínač
pohotovostného režimu má alebo nemá automaticky aktivovať po
pripojení jednotky GPS.
Možnosť
Popis
Časový spínač pohotovostného režimu je aktivovaný. Časovač
automaticky uplynie, ak sa v priebehu intervalu určenom
v Používateľskom nastavení c2 (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), 0 296) nevykoná žiadna činnosť, čím sa
Enable
zníži spotreba batérie. Ak je pripojená jednotka GP-1 alebo GP-1A,
(Zapnuté)
jednotka zostane aktívna počas nastaveného intervalu po uplynutí
doby časovača; ak chcete vyčleniť fotoaparátu čas na získanie
údajov o polohe, oneskorenie sa predĺži maximálne o jednu minútu
po aktivácii expozimetrov alebo zapnutí fotoaparátu.
Disable Časový spínač pohotovostného režimu deaktivovaný na
(Vypnuté) zabezpečenie neprerušeného zaznamenávania údajov o polohe.
• External GPS device options (Možnosti externého zariadenia GPS) > Set clock from
satellite (Nastavenie hodín zo satelitu): Voľbou možnosti Yes (Áno) sa
zosynchronizujú hodiny fotoaparátu s časom, ktorý udáva zariadenie
GPS.
A Kurz
Kurz sa zaznamená len vtedy, ak je zariadenie GPS
vybavené digitálnym kompasom (vezmite do
úvahy, že GP-1 a GP-1A nie sú vybavené
kompasom). Zariadenie GPS udržiavajte
namierené v rovnakom smere ako objektív
a minimálne 20 cm od fotoaparátu.
254
Viac o prehrávaní
Prezeranie snímok
W
W
W
X
X
X
Prehrávanie
snímok na celej
obrazovke
Zobrazenie miniatúr
Prehrávanie snímok na celej obrazovke
Ak chcete zobrazovať fotografie, stlačte
tlačidlo K. Na monitore sa zobrazí naposledy
zhotovená fotografia. Ďalšie snímky sa dajú
zobraziť rýchlym potiahnutím prstom doľava
alebo doprava alebo stlačením 4 alebo 2; ak
si chcete pozrieť ďalšie informácie o aktuálnej
fotografii, stlačte 1 alebo 3 (0 261).
Tlačidlo K
Zobrazenie miniatúr
Ak chcete zobraziť viacero snímok, stlačte
tlačidlo W (M), keď je snímka zobrazená na
celej obrazovke. Počet zobrazených snímok sa
zvyšuje od 4 do 9 až 72 po každom stlačení
tlačidla W (M) a znižuje po každom stlačení
tlačidla X. Posunutím prsta po dotykovej
obrazovke sa bude zobrazenie pohybovať
Tlačidlo W (M)
nahor alebo nadol alebo na zvýraznenie
snímok môžete použiť multifunkčný volič.
255
Ovládacie prvky prehrávania
O (Q): Odstránenie aktuálnej snímky
(0 278)
G: Zobrazenie ponúk (0 281)
L (Z/Q): Ochrana aktuálnej snímky
(0 273)
X: Priblíženie (0 271)
W (M): Zobrazenie viacerých snímok
(0 255)
J: Použitie v kombinácii
s multifunkčným voličom tak,
ako je to popísané nižšie
256
J+
Slúži na zobrazenie dialógového okna na výber slotu/priečinka.
Ak chcete zvoliť kartu a priečinok, z ktorých sa majú zobraziť
snímky, zvýraznite slot a stlačením 2 zobrazte zoznam
priečinkov, potom zvýraznite priečinok a stlačte J.
J+
Slúži na vytvorenie upravenej kópie aktuálnej fotografie alebo
vytvorenie upravenej kópie aktuálnej videosekvencie (0 82,
313).
J+
Slúži na zobrazenie predvolieb textových informácií IPTC
uložených v tomto fotoaparáte (0 306). Ak chcete vložiť
predvoľbu textových informácií IPTC do aktuálnej fotografie,
zvýraznite predvoľbu a stlačte J (akákoľvek predvoľba, ktorá už
bola do aktuálnej fotografie vložená, sa nahradí).
J+
Slúži na načítanie fotografií prostredníctvom bezdrôtovej alebo
ethernetovej siete, keď je WT-7 pripojený k fotoaparátu (0 335).
A Dve pamäťové karty
Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete zvoliť pamäťovú kartu na prehrávanie
stlačením tlačidla W (M) pri zobrazení 72 miniatúr.
A Otočenie na výšku
Ak chcete zobraziť fotografie na „výšku“ (portrét),
zvoľte možnosť On (Zap.) pre položku Rotate tall
(Otočiť na výšku) v ponuke režimu prehrávania
(0 282).
A Ukážka snímok
Keď je zvolené On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok) v ponuke režimu
prehrávania (0 282), fotografie sa automaticky zobrazia na monitore po
nasnímaní (keďže fotoaparát už má správnu orientáciu, snímky sa neotáčajú
automaticky počas ukážky snímok). V režime sériového snímania začne
zobrazovanie po skončení snímania, pričom sa zobrazí prvá fotografia
v aktuálnej sérii.
A Pozrite aj
Informácie o výbere toho, ako dlho zostane monitor zapnutý, ak sa nevykoná
žiadny úkon, nájdete v Používateľskom nastavení c4 (Monitor off delay (Doba
nečinnosti pre automatické vypnutie monitora), 0 296). Informácie o výbere
úlohy, ktorú bude zohrávať stred multifunkčného voliča, nájdete
v Používateľskom nastavení f2 (Multi selector center button (Stredové tlačidlo
multifunkčného voliča), 0 301). Informácie o používaní príkazových voličov
pre snímku alebo pohyb v ponukách nájdete v Používateľskom nastavení f4
(Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)) > Menus
and playback (Ponuky a prehrávanie) (0 302).
257
Používanie dotykovej obrazovky
Počas prehrávania môžete monitor citlivý na dotyk používať na:
Zobrazenie ďalších
snímok
Rýchlym potiahnutím prstom
doľava alebo doprava zobrazíte
ďalšie snímky.
Pri zobrazení na celej obrazovke
sa môžete dotknúť dolnej časti
displeja a zobraziť lištu na
posúvanie záberov, potom
posuňte svoj prst doľava alebo
doprava a rýchlo rolujte k ďalším
snímkam.
Rýchle rolovanie
k ďalším snímkam
Lišta na posúvanie záberov
Priblíženie (len
fotografie)
258
Gestami roztiahnutia a stiahnutia
prstov priblížite a oddialite
a potiahnutím prsta posuniete
snímky (0 271). Na displej
môžete aj dvakrát poklepať
a uskutočniť tak priblíženie počas
prehrávania snímok na celej
obrazovke alebo priblíženie
zrušiť.
Zobrazenie
miniatúr
Prezeranie
videosekvencií
Na „oddialenie“ zobrazenia
miniatúr (0 255) použite
priblíženie prstov pri prehrávaní
snímok na celej obrazovke.
Stiahnutie a roztiahnutie prstov
používajte na výber počtu
zobrazených snímok od 4, 9 a 72
záberov.
Na spustenie prehrávania
videosekvencie klepnite na
pomocníka na obrazovke
(videosekvencie sú označené
ikonou 1). Klepnutím na displej
prehrávanie pozastavíte alebo
obnovíte a klepnutím na Z sa
vrátite do režimu prehrávania
snímok na celej obrazovke
(vezmite do úvahy, že niektoré
ikony v zobrazení prehrávania
videosekvencie nereagujú na
činnosti dotykovej obrazovky).
Sprievodca
259
Tlačidlo i
Stlačením tlačidla i počas zobrazenia na celej
obrazovke alebo prehrávania miniatúr
zobrazíte nižšie uvedené možnosti.
• Rating (Hodnotenie): Ohodnoťte aktuálnu
snímku (0 274).
• Select to send to smart device/deselect (Výber na
odoslanie do zariadenia smart/zrušenie výberu) (len
Tlačidlo i
fotografie): Vyberte fotografie na odoslanie
do zariadenia smart.
• IPTC (len fotografie): Vložte predvoľbu
textových informácií IPTC na aktuálnu
snímku (0 306).
• Retouch (Úpravy) (len fotografie): Na vytvorenie
upravenej kópie aktuálnej fotografie použite
možnosti v ponuke úprav (0 313).
• Edit movie (Upraviť videosekvenciu) (len
videosekvencie): Videosekvencie upravujte pomocou možností v ponuke
úprav videosekvencií (0 82). Videosekvencie môžete upravovať aj
stlačením tlačidla i, keď je pozastavené prehrávanie videosekvencie.
• Choose slot and folder (Vybrať slot a priečinok): Vyberte priečinok na
prehrávanie. Zvýraznite slot a stlačením 2 zobrazte zoznam
priečinkov na zvolenej karte, potom zvýraznite priečinok a stlačením J
si môžete prezerať snímky vo zvýraznenom priečinku.
Ak chcete opustiť ponuku tlačidla i a vrátiť sa do prehrávania, opätovne
stlačte tlačidlo i.
260
Informácie o fotografii
Informácie o fotografii sa zobrazujú s prekrytím snímky zobrazenej na
celej obrazovke. Stláčaním tlačidiel 1 alebo 3 môžete cyklicky
zobrazovať informácie o fotografii tak, ako je to uvedené nižšie.
Nezabudnite, že „iba snímka“, informácie o snímaní, histogramy RGB
a preexponované oblasti sa zobrazia len vtedy, ak je vybraná
zodpovedajúca možnosť pre Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania) (0 281). Údaje o polohe (0 253) a predvoľby
IPTC (0 306) sa zobrazia len vtedy, ak sú vložené na fotografiu.
Informácie o súbore
Žiadne informácie (len
snímka)
Preexponované oblasti
Histogram RGB
Údaje prehľadu
Predvoľba textových
informácií IPTC
Informácie o snímaní
Údaje o polohe
261
❚❚ Informácie o súbore
12 3 4
5
6
7
16
15
14
13
8
12
11
Stav ochrany ......................................... 273
Indikátor retušovania.......................... 313
Označenie odoslania........................... 276
Indikátor predvoľby textových
informácií IPTC ........................... 256, 306
5 Zaostrovací bod 1, 2 ....................... 97, 108
6 Číslo snímky/celkový počet snímok
7 Ohraničenie automatického
zaostrovacieho poľa 1 .......................... 29
1
2
3
4
10 9
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kvalita snímky......................................... 91
Veľkosť snímky........................................ 94
Oblasť snímky ......................................... 88
Čas záznamu .........................................304
Dátum záznamu...................................304
Aktuálny slot na kartu.....................40, 96
Hodnotenie ...........................................274
Názov priečinka.................................... 283
Názov súboru........................................ 283
1 Zobrazuje sa len vtedy, ak je možnosť Focus point (Zaostrovací bod) zvolená pre Playback
display options (Možnosti zobrazenia prehrávania) (0 281) a zvolená fotografia bola
zhotovená pomocou hľadáčika.
2 Ak bola fotografia zhotovená pomocou manuálneho zaostrovania alebo zaostrovania na jednotlivé body,
dynamickej voľby zaostrovacích polí či automatického zaostrenia s automatickým výberom poľa, na displeji
sa zobrazí zaostrovací bod zvolený používateľom. Ak bola fotografia zhotovená pomocou trojrozmerného
sledovania alebo automatického zaostrenia s automatickým výberom poľa, na displeji sa zobrazí zaostrovací
bod zvolený fotoaparátom.
262
❚❚ Preexponované oblasti
1
2
3
1 Preexponované oblasti snímky *
2 Číslo priečinka – číslo snímky
3 Aktuálny kanál *
* Blikajúce oblasti zobrazujú preexponované oblasti (oblasti,
ktoré môžu byť preexponované) aktuálneho kanála. Podržte
stlačené tlačidlo W (M) a stlačením 4 alebo 2 cyklicky
prechádzajte cez kanály nasledovne:
Tlačidlo W (M)
RGB
(všetky kanály)
R
(červený)
G
(zelený)
B
(modrý)
263
❚❚ Histogram RGB
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Preexponované oblasti snímky *
2 Číslo priečinka – číslo snímky
3 Vyváženie bielej farby......................... 159
Farebná teplota............................. 166
Jemné doladenie vyváženia bielej
farby ............................................ 163
Vlastné nastavenie ....................... 169
4 Aktuálny kanál *
5 Histogram (kanál RGB). Na všetkých
histogramoch zodpovedá vodorovná
os jasu pixlov a zvislá os zodpovedá
počtu pixlov.
6 Histogram (červený kanál)
7 Histogram (zelený kanál)
8 Histogram (modrý kanál)
* Blikajúce oblasti zobrazujú preexponované oblasti (oblasti,
ktoré môžu byť preexponované) aktuálneho kanála. Podržte
stlačené tlačidlo W (M) a stlačením 4 alebo 2 cyklicky
prechádzajte cez kanály nasledovne:
Tlačidlo W (M)
RGB
(všetky kanály)
R
(červený)
G
(zelený)
Zobrazenie preexponovaných
častí vypnuté
264
B
(modrý)
A Zväčšenie výrezu snímky
Ak chcete priblížiť fotografiu, keď je zobrazený
histogram, stlačte X. Pomocou tlačidiel X a W (M)
snímku priblížite alebo oddialite a pomocou
multifunkčného voliča ju môžete posúvať.
Histogram sa aktualizuje a zobrazí len tie údaje,
ktoré sa týkajú časti snímky viditeľnej na monitore.
A Histogramy
Histogramy fotoaparátu slúžia len ako sprievodca a môžu sa líšiť od histogramov
zobrazených v aplikáciách na úpravu snímok. Nižšie je uvedených niekoľko
príkladov histogramov:
Ak snímka obsahuje objekty
s veľkým rozsahom jasu,
rozloženie tónov bude relatívne
rovnomerné.
Ak je snímka tmavá, rozdelenie
tónov sa posunie doľava.
Ak je snímka svetlá, rozdelenie
tónov sa posunie doprava.
Zvýšením korekcie expozície sa rozdelenie tónov posunie doprava, zatiaľ čo
znížením korekcie expozície sa posunie doľava. Histogramy môžu ponúknuť
hrubý odhad celkovej expozície v prípade, že jasné okolité osvetlenie sťažuje
viditeľnosť fotografií na monitore.
265
❚❚ Informácie o snímaní
1
2
3
4
5
6
7
1 Meranie .................................................. 128
Čas uzávierky .............................. 133, 135
Clona .............................................. 134, 135
2 Expozičný režim ................................... 130
Citlivosť ISO 1 ......................................... 123
3 Korekcia expozície ............................... 143
Optimálne vyladenie expozície 2...... 295
8
9
4 Ohnisková vzdialenosť ....................... 250
5 Údaje objektívu .................................... 250
6 Režim zaostrovania .........................47, 97
Objektív VR (stabilizácia obrazu) 3
7 Názov fotoaparátu
8 Oblasť snímky ......................................... 88
9 Číslo priečinka – číslo snímky
10
11
12
13
10 Typ blesku 4
13 Nastavenia blesku 4 .................... 199, 214
Korekcia zábleskovej expozície 4 ...... 203
11 Diaľkové riadenie záblesku 4 ............. 208
12 Zábleskový režim 4 ............................... 201
266
14
15
16
14 Vyváženie bielej farby......................... 159 15 Farebný priestor................................... 286
Farebná teplota............................. 166 16 Picture Control 5 ................................... 180
Jemné doladenie vyváženia bielej
farby ............................................ 163
Vlastné nastavenie ....................... 169
17
18
19
20
21
22
17 Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO.......................................................... 286
Redukcia šumu pri dlhých expozíciách
................................................................ 286
18 Funkcia Active D-Lighting ................. 189
19 Rozdiel expozície HDR ........................ 193
Vyhladenie HDR ................................... 193
20 Ovládanie vinetácie............................. 286
21 História retušovania ............................ 313
22 Poznámka k snímke............................. 306
267
23
24
23 Meno fotografa 6 .................................. 306 24 Vlastník autorských práv 6 ..................306
1 Zobrazuje sa červenou farbou, ak bola fotografia zhotovená s automatickým nastavením citlivosti ISO.
2 Zobrazuje sa, ak bolo Používateľské nastavenie b7 (Fine-tune optimal exposure (Jemné
doladenie optimálnej expozície), 0 295) nastavené na nenulovú hodnotu pre akýkoľvek
spôsob merania expozície.
3 Zobrazuje sa len vtedy, keď je nasadený objektív typu VR.
4 Zobrazí sa len vtedy, keď sa použije voliteľný blesk (0 196).
5 Zobrazené položky sa môžu líšiť podľa Picture Control, ktoré bolo zvolené počas zhotovovania snímky.
6 Informácie o autorských právach sa zobrazia len vtedy, ak sa zaznamenali spolu s fotografiou pomocou
možnosti Copyright information (Informácie o autorských právach) v ponuke
nastavenia.
❚❚ Údaje o polohe * (0 253)
1
2
3
4
5
1 Zemepisná šírka
2 Zemepisná dĺžka
3 Nadmorská výška
4 Svetový koordinovaný čas (UTC)
5 Kurz
* Údaje pre videosekvencie sú na spustenie zaznamenávania. Zaznamenané položky sa menia podľa
zariadenia, z ktorého sa získali.
268
❚❚ Predvoľba textových informácií IPTC (0 306)
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Nadpis
Identifikátor udalosti
Titulok
Názov Objektu
5 Mesto
6 Štát
7 Krajina
8
9
10
11
12
13
14
8
9
10
11
Kategória
Doplnkové kategórie (Dop. kat.)
Podtitulok
Názov Podtitulku
12 Autor/Redaktor
13 Kredit
14 Zdroj
269
❚❚ Údaje prehľadu
1 2 3 45 6
18
7
19 20 21 22 23
8
9 31
30
29
17
28 27
24
25
26
16 15 14 13 12 11 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Indikátor poznámky k snímke .......... 306
Číslo snímky/celkový počet snímok
Stav ochrany ......................................... 273
Indikátor retušovania.......................... 313
Označenie odoslania........................... 276
Názov fotoaparátu
Indikátor predvoľby textových
informácií IPTC ........................... 256, 306
Indikátor údajov o polohe ................. 253
Histogram zobrazujúci rozloženie
tónov na snímke (0 265).
Kvalita snímky......................................... 91
Veľkosť snímky........................................ 94
Oblasť snímky ......................................... 88
Názov súboru........................................ 283
Čas záznamu ......................................... 304
Názov priečinka.................................... 283
Dátum záznamu................................... 304
Aktuálny slot na kartu.....................40, 96
Hodnotenie ...........................................274
Meranie .................................................. 128
Expozičný režim ................................... 130
Čas uzávierky ...............................133, 135
Clona .............................................. 134, 135
Citlivosť ISO 1 ......................................... 123
Ohnisková vzdialenosť .......................250
Funkcia Active D-Lighting .................189
Picture Control...................................... 180
Farebný priestor................................... 286
Zábleskový režim 2 ...............................201
Vyváženie bielej farby......................... 159
Farebná teplota............................. 166
Jemné doladenie vyváženia bielej
farby ............................................ 163
Vlastné nastavenie .......................169
30 Korekcia zábleskovej expozície 2 ......203
Režim riadiaceho blesku 2
31 Korekcia expozície ...............................143
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Zobrazuje sa červenou farbou, ak bola fotografia zhotovená s automatickým nastavením citlivosti ISO.
2 Zobrazuje sa, iba ak bola fotografia zhotovená s voliteľným bleskom (0 196).
270
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu snímky
Ak chcete priblížiť snímku, ktorá je zobrazená
v prehrávaní snímok na celej obrazovke,
stlačte tlačidlo X alebo stred multifunkčného
voliča alebo dvakrát rýchlo poklepte na
displej. Keď je aktívne zväčšenie zobrazenej
snímky, môžete vykonávať nasledujúce
činnosti:
Ak chcete
Použite
Priblížiť
alebo
oddialiť
snímku
X/W (M)/
Prezerať iné
časti snímky
/
/
Tlačidlo X
Popis
Stlačením X alebo roztiahnutím prstov od
seba priblížite snímky na maximálne
približne 21× (veľké snímky vo formáte
24 × 16/DX), 16× (stredné snímky) alebo 10×
(malé snímky). Stlačením W (M) alebo
stiahnutím prstov k sebe snímku oddialite.
Keď je výrez snímky zväčšený, pomocou
multifunkčného voliča alebo potiahnutím
prstov cez obrazovku môžete zobraziť časti
snímky, ktoré nevidno na monitore. Ak
chcete rýchlo prejsť na inú časť výrezu
snímky, podržte stlačený multifunkčný volič.
Navigačné okno sa zobrazí pri zmene miery
priblíženia; aktuálne viditeľná oblasť na
monitore je označená žltým rámčekom. Lišta
pod navigačným oknom, ktorá zobrazuje
pomer priblíženia, sa zmení na zelenú pri
pomere 1 : 1.
271
Ak chcete
Použite
Popis
Tváre (maximálne 35), rozpoznané počas
zväčšenia, sú vyznačené v navigačnom okne
bielym okrajom. Otáčaním pomocného
príkazového voliča alebo poklepaním na
obrazovkového pomocníka zobrazíte ďalšie
tváre.
Obrazovkový pomocník
Vybrať tváre
Otočením hlavného príkazového voliča
alebo klepnutím na ikony e alebo f v dolnej
časti zobrazenia môžete zobraziť rovnakú
časť iných fotografií pri aktuálnej miere
zväčšenia. Zväčšenie výrezu snímky sa zruší,
keď sa zobrazí videosekvencia.
Zobraziť
ďalšie
snímky
Zmeniť stav
ochrany
Vykonať
návrat do
režimu
snímania
Zobraziť
ponuky
272
L (Z/Q)
/K
G
Ďalšie informácie nájdete na strane 273.
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte
tlačidlo K.
Ďalšie informácie nájdete na strane 281.
Ochrana fotografií pred odstránením
Pri zobrazení snímok na celej obrazovke, pri zväčšení zobrazenej snímky
a pri zobrazení miniatúr možno tlačidlo L (Z/Q) použiť na ochranu
fotografií pred náhodným odstránením. Chránené súbory nemožno
odstrániť tlačidlom O (Q) ani pomocou možnosti Delete (Odstrániť)
v ponuke režimu prehrávania. Vezmite do úvahy, že chránené snímky
budú odstránené pri formátovaní pamäťovej karty (0 304).
Ak chcete nastaviť ochranu fotografie:
1 Vyberte snímku.
Zobrazte snímku v režime zobrazenia snímok na celej obrazovke
alebo zväčšenia zobrazenej snímky, alebo ju zvýraznite v zozname
miniatúr.
2 Stlačte tlačidlo L (Z/Q).
Fotografia sa označí ikonou P. Ak chcete
zrušiť ochranu fotografie, aby ju bolo
možné odstrániť, zobrazte ju alebo ju
zvýraznite v zozname miniatúr a potom
stlačte tlačidlo L (Z/Q).
Tlačidlo L (Z/Q)
A Odstránenie ochrany zo všetkých snímok
Ak chcete odstrániť ochranu zo všetkých snímok v priečinku alebo priečinkoch
zvolených v ponuke Playback folder (Priečinok na prehrávanie), počas
prehrávania približne na dve sekundy naraz stlačte tlačidlá L (Z/Q) a O (Q).
273
Hodnotenie snímok
Ohodnoťte snímky alebo ich označte ako kandidátov na neskoršie
odstránenie. Hodnotenie si môžete pozrieť aj v softvéri ViewNX-i
a Capture NX-D. Hodnotenie nie je dostupné pri chránených snímkach.
1 Vyberte snímku.
Zobrazte snímku alebo ju zvýraznite v zozname miniatúr v zobrazení
miniatúr.
2 Zobrazte možnosti prehrávania.
Možnosti prehrávania zobrazíte stlačením
tlačidla i.
Tlačidlo i
3 Zvoľte Rating (Hodnotenie).
Zvýraznite Rating (Hodnotenie) a stlačte
2.
4 Vyberte hodnotenie.
Stlačením 4 alebo 2 vyberte hodnotenie
od nula po päť hviezdičiek, alebo voľbou d
označte snímku ako kandidáta na
neskoršie odstránenie. Stlačením tlačidla
J dokončite úkon.
274
A Hodnotenie snímok pomocou tlačidla Fn2
Ak je možnosť Rating (Hodnotenie) zvolená pre Používateľské nastavenie f1
(Custom control assignment (Priradenie príkazových voličov)) > Fn2 button
(Tlačidlo Fn2), snímky je možné hodnotiť podržaním stlačeného tlačidla Fn2
a súčasným stlačením 4 alebo 2 (0 301).
275
Výber fotografií na odoslanie
Podľa nižšie uvedených krokov vyberte fotografie na odoslanie do
zariadenia smart pred pripojením. Videosekvencie sa na odoslanie
nedajú vybrať.
Výber jednotlivých fotografií
1 Vyberte fotografiu.
Zobrazte fotografiu alebo ju zvýraznite v zozname miniatúr
v zobrazení miniatúr.
2 Zobrazte možnosti prehrávania.
Možnosti prehrávania zobrazíte stlačením
tlačidla i.
Tlačidlo i
3 Vyberte Select to send to smart device/
deselect (Výber na odoslanie do
zariadenia smart/zrušenie výberu).
Zvýraznite Select to send to smart
device/deselect (Výber na odoslanie do
zariadenia smart/zrušenie výberu)
a stlačte J. Snímky vybrané na odoslanie
sú označené ikonou W; ak chcete zrušiť
výber, zobrazte alebo zvýraznite
požadovanú snímku a zopakujte kroky 2
a 3.
276
Výber viacerých fotografií
Podľa nižšie uvedených krokov zmeňte stav odosielania viacerých
fotografií.
1 Vyberte možnosť Select image(s)
(Vybrať snímku(y)).
V ponuke režimu prehrávania zvoľte
Select to send to smart device (Výber na
odoslanie do zariadenia smart), potom
zvýraznite Select image(s) (Vybrať
snímku(y)) a stlačte 2.
2 Vyberte fotografie.
Pomocou multifunkčného voliča zvýraznite fotografie a stlačením
stredu multifunkčného voliča vykonajte alebo zrušte výber (ak
chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte
a podržte tlačidlo X). Zvolené fotografie budú označené ikonou W.
3 Stlačte J.
Stlačením tlačidla J dokončite úkon.
277
Odstraňovanie fotografií
Ak chcete odstrániť všetky fotografie v aktuálnom priečinku alebo
fotografiu zobrazenú pri prehrávaní snímok na celej obrazovke alebo
zvýraznenú v zozname miniatúr, stlačte tlačidlo O (Q). Ak chcete
odstrániť viaceré zvolené fotografie, v ponuke režimu prehrávania
použite možnosť Delete (Odstrániť). Odstránené fotografie nie je
možné obnoviť. Nezabudnite, že snímky, ktoré sú chránené alebo skryté,
nie je možné odstrániť.
Zobrazenie snímok na celej obrazovke a zobrazenie
miniatúr
Stlačením tlačidla O (Q) odstránite aktuálnu fotografiu.
1 Stlačte tlačidlo O (Q).
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
Tlačidlo O (Q)
2 Znova stlačte tlačidlo O (Q).
Ak chcete odstrániť danú fotografiu,
stlačte tlačidlo O (Q). Ak chcete skončiť
bez odstránenia fotografie, stlačte tlačidlo
K.
Tlačidlo O (Q)
A Pozrite aj
Možnosť After delete (Po odstránení) v ponuke režimu prehrávania určuje, či sa
po odstránení snímky zobrazí nasledujúca alebo predchádzajúca snímka
(0 282).
278
Ponuka režimu prehrávania
Položka Delete (Odstrániť) v ponuke režimu prehrávania obsahuje
nižšie uvedené možnosti. Majte na pamäti, že v závislosti od počtu
snímok môže byť na odstránenie potrebný určitý čas.
Q
Možnosť
Selected
(Vybrané)
R
All (Všetky)
Popis
Odstránenie vybraných snímok.
Odstránenie všetkých snímok v priečinku aktuálne zvolenom
na prehrávanie (0 281). Ak sú vložené dve karty, môžete
zvoliť kartu, z ktorej sa majú odstrániť snímky.
❚❚ Selected (Vybrané): Odstránenie zvolených fotografií
1 Vyberte Delete (Odstrániť) > Selected
(Vybrané).
Zvoľte Delete (Odstrániť) v ponuke
režimu prehrávania. Zvýraznite Selected
(Vybrané) a stlačte 2.
2 Zvýraznite snímku.
Snímku zvýraznite pomocou
multifunkčného voliča (ak
chcete zobraziť zvýraznenú
snímku na celej obrazovke,
stlačte a podržte tlačidlo X).
279
3 Vyberte zvýraznenú snímku.
Stlačením stredu
multifunkčného voliča zvoľte
zvýraznenú snímku. Zvolené
snímky budú označené ikonou
O. Zopakovaním krokov 2 a 3
vyberte ďalšie snímky; ak
chcete zrušiť výber snímky, zvýraznite ju a stlačte stred
multifunkčného ovládača.
4 Stlačením tlačidla J dokončite úkon.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením;
zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačte J.
280
Zoznam ponúk
V tejto časti sú uvedené možnosti dostupné v ponukách fotoaparátu.
Viac informácií nájdete v časti Sprievodca ponukami.
D Ponuka režimu prehrávania: Správa snímok
Delete (Odstrániť)
Selected (Vybrané)
Odstránenie viacerých snímok (0 279).
All (Všetky)
Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
(východiskové nastavenie: All (Všetko))
(Názov priečinka)
Vyberte priečinok na prehrávanie.
All (Všetky)
Current (Aktuálne)
Hide image (Skryť snímku)
Select/set (Vybrať/nastaviť)
Skrytie alebo odhalenie snímok. Skryté
snímky sú zobrazené iba v ponuke „Skryť
Deselect all (Zrušiť výber všetkých)
snímku“ a nedajú sa prehrávať.
Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania)
Basic photo info (Základné informácie
Výber informácií dostupných v zobrazení
o fotografii)
informácií o fotografii (0 261).
Focus point (Zaostrovací bod)
Additional photo info (Dodatočné informácie
o fotografii)
None (image only) (Žiadne informácie (len
snímka))
Highlights (Preexponované oblasti)
RGB histogram (Histogram RGB)
Shooting data (Informácie o snímaní)
Overview (Prehľad)
281
Copy image(s) (Kopírovať snímku(y))
Select source (Vybrať zdroj)
Select image(s) (Vybrať snímku(y))
Select destination folder (Zvoliť cieľový
priečinok)
Copy image(s)? (Kopírovať snímku(y)?)
Image review (Ukážka snímok)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Kopírovanie snímok z jednej pamäťovej karty
na druhú. Táto možnosť je dostupná len
vtedy, keď sú vo fotoaparáte vložené dve
pamäťové karty.
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
Vyberte, či sa na monitore automaticky
zobrazí snímka hneď po jej nasnímaní
(0 257).
After delete (Po odstránení)
(východiskové nastavenie: Show next (Zobraziť nasledujúcu))
Show next (Zobraziť nasledujúcu)
Vyberte snímku, ktorá sa zobrazí po
odstránení snímky.
Show previous (Zobraziť predchádzajúcu)
Continue as before (Pokračovať ako predtým)
After burst, show (Po sérii, zobraziť)
(východiskové nastavenie: Last image in burst (Posledná snímka v sérii))
First image in burst (Prvá snímka v sérii)
Vyberte, či fotoaparát zobrazí prvú alebo
Last image in burst (Posledná snímka v sérii) poslednú fotografiu v sérii po zhotovení
fotografií v režime sériového snímania.
Auto image rotation (Automatické otočenie snímky)
(východiskové nastavenie: On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa má pri snímaní fotografií
zaznamenať orientácia fotoaparátu.
Off (Vyp.)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
(východiskové nastavenie: On (Zap.))
Vyberte, či chcete otáčať snímky s orientáciou
na „výšku“ (portrét) pri zobrazení počas
prehrávania (0 257).
Slide show (Prezentácia)
Start (Spustenie)
Zobrazenie prezentácie snímok v aktuálnom
priečinku na prehrávanie.
Image type (Typ snímky)
Frame interval (Interval snímok)
Select to send to smart device (Výber na odoslanie do zariadenia smart)
Select image(s) (Vybrať snímku(y))
Vyberte fotografie na odoslanie do zariadenia
smart (0 277).
Deselect all (Zrušiť výber všetkých)
282
C Ponuka snímania fotografií: Možnosti
snímania
Photo shooting menu bank (Súbor používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií)
A
Vyvolanie nastavení ponuky režimu snímania
fotografií, ktoré boli predtým uložené
B
v súbore používateľských funkcií ponuky
C
režimu snímania fotografií. Zmeny
D
v nastaveniach sa ukladajú do aktuálneho
súboru.
Extended photo menu banks (Rozšírené súbory ponuky fotografií)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či majú súbory používateľských
funkcií ponuky režimu snímania fotografií
Off (Vyp.)
ukladať expozičný režim, čas uzávierky
(expozičné režimy S a M), clonu (režimy A a M)
a zábleskový režim.
Storage folder (Priečinok na ukladanie údajov)
Rename (Premenovať)
Výber priečinka, do ktorého sa budú ukladať
nasledujúce snímky.
Select folder by number (Zvoliť priečinok
podľa čísla)
Select folder from list (Zvoliť priečinok zo
zoznamu)
File naming (Názvy súborov)
File naming (Názvy súborov)
Vyberte trojpísmenovú predponu, ktorá sa
použije na pomenovanie súborov so
snímkami, v ktorých sa ukladajú fotografie.
Východisková predpona je „DSC“.
Primary slot selection (Výber hlavného slotu)
(východiskové nastavenie: XQD card slot (Slot na kartu XQD))
XQD card slot (Slot na kartu XQD)
Vyberte slot, ktorý bude slúžiť ako hlavný slot,
keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové
SD card slot (Slot na kartu SD)
karty.
Secondary slot function (Funkcia druhého slotu) (východiskové nastavenie: Overflow (Zaplnenie))
Overflow (Zaplnenie)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať karta
v druhom slote, keď sú vo fotoaparáte
Backup (Záloha)
RAW primary - JPEG secondary (RAW hlavný vložené dve pamäťové karty (0 96).
slot - JPEG druhý slot)
283
Flash control (Riadenie záblesku)
Flash control mode (Režim riadenia záblesku) Vyberte režim riadenia záblesku pre voliteľné
blesky upevnené na sánky na príslušenstvo
Wireless flash options (Možnosti
fotoaparátu alebo upravte nastavenia pre
bezdrôtových zábleskových jednotiek)
fotografovanie s bezdrôtovým bleskom
Remote flash control (Diaľkové riadenie
(0 199, 208).
záblesku)
Radio remote flash info (Informácie o diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotkách
pomocou rádia)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
(východiskové nastavenie: DX (24×16))
DX (24×16)
Vyberte oblasť snímky (0 88).
1.3× (18×12)
Image quality (Kvalita snímky) (východiskové nastavenie: JPEG normal (JPEG, normálna kvalita))
NEF (RAW) + JPEG fine★ (NEF (RAW) + JPEG, Vyberte formát súboru a kompresný pomer
vysoká kvalita★)
(kvalita snímky, 0 91). Kompresia pre
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG, možnosti označené hviezdičkou („★“)
uprednostňuje kvalitu, zatiaľ čo snímky bez
vysoká kvalita)
NEF (RAW) + JPEG normal★ (NEF (RAW) + hviezdičky uprednostňujú zníženie veľkosti
súboru.
JPEG, normálna kvalita★)
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF (RAW) +
JPEG, normálna kvalita)
NEF (RAW) + JPEG basic★ (NEF (RAW) +
JPEG, základná kvalita★)
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF (RAW) + JPEG,
základná kvalita)
NEF (RAW)
JPEG fine★ (JPEG, vysoká kvalita★)
JPEG fine (JPEG, vysoká kvalita)
JPEG normal★ (JPEG, normálna kvalita★)
JPEG normal (JPEG, normálna kvalita)
JPEG basic★ (JPEG, základná kvalita★)
JPEG basic (JPEG, základná kvalita)
TIFF (RGB)
Image size (Veľkosť snímky)
JPEG/TIFF
Vyberte veľkosť snímky v pixloch (0 94). Pre
snímky JPEG/TIFF a NEF (RAW) sú k dispozícii
NEF (RAW)
samostatné možnosti.
284
NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW))
NEF (RAW) compression (Kompresia NEF
Vyberte typ kompresie a farebnú (bitovú)
(RAW))
hĺbku pre snímky NEF (RAW) (0 93).
NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová) hĺbka
pre snímky NEF (RAW))
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
Upravte nastavenia citlivosti ISO pre
fotografie (0 123, 125).
Auto ISO sensitivity control (Automatické
nastavenie citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby)
(východiskové nastavenie: Auto (Automatický režim))
Auto (Automatický režim)
Nastavte vyváženie bielej farby tak, aby
zodpovedalo svetelnému zdroju (0 159).
Incandescent (Žiarovka)
Fluorescent (Žiarivka)
Direct sunlight (Priame slnečné svetlo)
Flash (Blesk)
Cloudy (Oblačno)
Shade (Tieň)
Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné nastavenie)
Set Picture Control (Nastavenie Picture Control) (východiskové nastavenie: Standard (Štandardné))
Standard (Štandardné)
Výber spôsobu spracovania nových fotografií.
Zvoľte podľa typu scény alebo vášho
Neutral (Neutrálne)
tvorivého zámeru (0 180).
Vivid (Živé)
Monochrome (Monochromatický režim)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Flat (Ploché)
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Save/edit (Uložiť/upraviť)
Vytvorenie vlastných Picture Control (0 185).
Rename (Premenovať)
Delete (Odstrániť)
Load/save (Načítať/uložiť)
285
Color space (Farebný priestor)
(východiskové nastavenie: sRGB)
sRGB
Vyberte farebný priestor pre fotografie.
Adobe RGB
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
Auto (Automatický režim)
Zachováva detaily v jasných a tmavých
častiach, čím vytvára fotografie s prirodzeným
Extra high (Mimoriadne vysoká)
kontrastom (0 189).
High (Vysoká)
Normal (Normálna)
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Znižuje „šum“ (jasné body alebo závoj) na
fotografiách zhotovených s dlhým časom
Off (Vyp.)
uzávierky.
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)(východiskové nastavenie: Normal (Normálna))
High (Vysoká)
Znižuje „šum“ (náhodne rozmiestnené jasné
body) na fotografiách zhotovených s vysokou
Normal (Normálna)
citlivosťou ISO.
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
(východiskové nastavenie: Normal (Normálna))
High (Vysoká)
Redukuje pokles v jase na okrajoch fotografií
pri použití objektívov typu G, E a D (okrem
Normal (Normálna)
objektívov PC). Efekt je najviditeľnejší pri
Low (Nízka)
svetelnosti objektívu.
Off (Vyp.)
Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Redukuje súdkové skreslenie pri snímaní so
širokouhlými objektívmi a používa sa na
Off (Vyp.)
redukovanie poduškového skreslenia pri
snímaní s dlhými objektívmi.
286
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Flicker reduction setting (Nastavenie
potlačenia rušenia)
Flicker reduction indicator (Indikátor
potlačenia rušenia)
Táto možnosť nadobúda účinnosť počas
fotografovania pomocou hľadáčika (0 234).
Zvoľte možnosť Enable (Zapnuté) pre
Flicker reduction setting (Nastavenie
potlačenia rušenia), aby sa nastavilo
načasovanie záberu s cieľom redukovať
účinky blikania pri osvetlení žiarivkami alebo
ortuťovými výbojkami. Položkou Flicker
reduction indicator (Indikátor potlačenia
rušenia) sa ovláda to, či sa ikona FLICKER
zobrazí v hľadáčiku pri zistení rušenia.
Auto bracketing set (Nastavenie automatického bracketingu)
(východiskové nastavenie: AE & flash (Automatická expozícia a blesk))
AE & flash (Automatická expozícia a blesk)
Vyberte nastavenie alebo bracketingové
nastavenia, keď je aktívna funkcia
AE only (Len automatická expozícia)
automatického bracketingu (0 146).
Flash only (Len blesk)
WB bracketing (Bracketing vyváženia bielej
farby)
ADL bracketing (Bracketing ADL)
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia)
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej Záznam z dvoch až desiatich expozícií NEF
expozície)
(RAW) ako jednej fotografie (0 236).
Number of shots (Počet záberov)
Overlay mode (Režim prelínania)
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah))
HDR mode (Režim HDR)
Zachováva detaily v jasných častiach
a tieňoch pri fotografovaní scén s vysokým
Exposure differential (Rozdiel expozície)
kontrastom (0 191).
Smoothing (Vyhladenie)
Interval timer shooting (Intervalové snímanie)
Start (Spustenie)
Snímanie fotografií vo zvolenom intervale
dovtedy, kým sa nezhotoví špecifikovaný
Start options (Možnosti spustenia)
počet záberov (0 243).
Interval
No. of intervals×shots/interval (Počet
intervalov × zábery na interval)
Exposure smoothing (Vyhladenie expozície)
287
1 Ponuka snímania videosekvencií: Možnosti
snímania videosekvencií
Reset movie shooting menu (Resetovanie ponuky snímania videosekvencií)
Yes (Áno)
Ak chcete obnoviť možnosti ponuky
zaznamenávania videosekvencií na
No (Nie)
východiskové hodnoty, zvoľte Yes (Áno).
File naming (Názvy súborov)
Vyberte trojpísmenovú predponu, ktorá sa
použije na pomenovanie obrazových
súborov, v ktorých sú uložené
videosekvencie. Východisková predpona je
„DSC“.
Destination (Cieľové miesto)
(východiskové nastavenie: XQD card slot (Slot na kartu XQD))
XQD card slot (Slot na kartu XQD)
Vyberte slot, do ktorého sa budú
zaznamenávať videosekvencie.
SD card slot (Slot na kartu SD)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
(východiskové nastavenie: DX)
DX
Vyberte oblasť snímky (0 70).
1.3×
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania)
(východiskové nastavenie: 1920×1080; 60p)
3840×2160; 30p
Vyberte veľkosť obrazu (v pixloch)
a frekvenciu snímania (0 68).
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
288
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
(východiskové nastavenie: High quality (Vysoká kvalita))
High quality (Vysoká kvalita)
Vyberte kvalitu videosekvencie (0 68).
Normal (Normálna)
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO
Upravte nastavenia citlivosti ISO pre
(režim M))
videosekvencie.
Auto ISO control (mode M) (Automatické
ovládanie citlivosti ISO (režim M))
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
White balance (Vyváženie bielej farby)
(východiskové nastavenie: Same as photo settings (Rovnaké ako nastavenia fotografií))
Same as photo settings (Rovnaké ako
Vyberte vlastné nastavenie vyváženia bielej
nastavenia fotografií)
farby pre videosekvencie (0 159). Zvoľte
Same as photo settings (Rovnaké ako
Auto (Automatický režim)
nastavenia fotografií) a použite možnosť
Incandescent (Žiarovka)
aktuálne zvolenú pre fotografie.
Fluorescent (Žiarivka)
Direct sunlight (Priame slnečné svetlo)
Cloudy (Oblačno)
Shade (Tieň)
Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné nastavenie)
Set Picture Control (Nastavenie Picture Control)
(východiskové nastavenie: Same as photo settings (Rovnaké ako nastavenia fotografií))
Same as photo settings (Rovnaké ako
Vyberte Picture Control pre videosekvencie
nastavenia fotografií)
(0 180). Zvoľte Same as photo settings
(Rovnaké ako nastavenia fotografií)
Standard (Štandardné)
a použite možnosť aktuálne zvolenú pre
Neutral (Neutrálne)
fotografie.
Vivid (Živé)
Monochrome (Monochromatický režim)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Flat (Ploché)
289
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Save/edit (Uložiť/upraviť)
Vytvorenie vlastných Picture Control (0 185).
Rename (Premenovať)
Delete (Odstrániť)
Load/save (Načítať/uložiť)
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
Same as photo settings (Rovnaké ako
Zachováva detaily v jasných častiach
nastavenia fotografií)
a tieňoch, čím vytvára videosekvencie
s prirodzeným kontrastom (0 189). Zvoľte
Extra high (Mimoriadne vysoká)
Same as photo settings (Rovnaké ako
High (Vysoká)
nastavenia fotografií) a použite možnosť
Normal (Normálna)
aktuálne zvolenú pre fotografie.
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)(východiskové nastavenie: Normal (Normálna))
High (Vysoká)
Znižuje „šum“ (náhodne rozmiestnené jasné
body) na videosekvenciách zaznamenaných
Normal (Normálna)
s vysokými citlivosťami ISO.
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
(východiskové nastavenie: Auto (Automatický režim))
Auto (Automatický režim)
Potlačenie rušenia a výskytu prúžkov
spôsobených osvetlením žiarivkami alebo
50 Hz
ortuťovými výbojkami počas živého náhľadu
60 Hz
(0 43) a záznamu videosekvencií (0 58).
Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu)
(východiskové nastavenie: Auto sensitivity (Automatická citlivosť))
Auto sensitivity (Automatická citlivosť)
Zapnutie alebo vypnutie vstavaného alebo
externého mikrofónu (0 336) alebo úprava
Manual sensitivity (Manuálna citlivosť)
citlivosti mikrofónu.
Microphone off (Mikrofón vypnutý)
290
Frequency response (Frekvenčná charakteristika)
(východiskové nastavenie: Wide range (Široký rozsah))
Wide range (Široký rozsah)
Výber frekvenčnej charakteristiky vstavaného
a externého mikrofónu (0 336).
Vocal range (Hlasový rozsah)
Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či aktivovať filter na potlačenie
nízkych frekvencií mikrofónu na redukciu
Off (Vyp.)
šumu vetra.
Time-lapse movie (Časozberná videosekvencia)
Start (Spustenie)
Fotoaparát automaticky zhotoví fotografie
v zvolených intervaloch a vytvorí nehlučnú
Interval
časozbernú videosekvenciu (0 74). Dostupné
Shooting time (Čas snímania)
len pri fotografovaní pomocou hľadáčika.
Exposure smoothing (Vyhladenie expozície)
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa zapne elektronická stabilizácia
obrazu v režime videosekvencií.
Off (Vyp.)
291
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie
nastavení fotoaparátu
Custom settings bank (Súbor používateľských funkcií)
A
Obnovenie používateľských nastavení
uložených v súbore používateľských funkcií.
B
Zmeny v nastaveniach sa ukladajú do
C
aktuálneho súboru.
D
a Autofocus (Automatické zaostrovanie)
a1 AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho zaostrovania)
(východiskové nastavenie: Release (Spúšť))
Release (Spúšť)
Keď je zvolené AF-C pre fotografovanie
pomocou hľadáčika, voľbou tejto možnosti sa
Focus + release (Zaostrenie + spúšť)
ovláda to, či sa fotografie dajú zhotoviť vždy,
Release + focus (Spúšť + zaostrenie)
keď bude stlačené tlačidlo spúšte (priorita
Focus (Zaostrenie)
spúšte) alebo len keď fotoaparát zaostrí
(priorita zaostrenia).
a2 AF-S priority selection (Voľba priority jednorazového zaostrovania)
(východiskové nastavenie: Focus (Zaostrenie))
Release (Spúšť)
Keď je zvolené AF-S pre fotografovanie
pomocou hľadáčika, touto možnosťou sa
Focus (Zaostrenie)
ovláda to, či bude možné zhotovovať
fotografie len vtedy, keď fotoaparát zaostrí
(priorita zaostrenia) alebo kedykoľvek pri
stlačení tlačidla spúšte (priorita spúšte).
a3 Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou Lock-On)
Blocked shot AF response (Odozva
Touto možnosťou sa ovláda spôsob
automatického zaostrovania na blokovaný
nastavenia automatického zaostrenia pri
záber)
zmenách vzdialenosti k objektu, keď je
vybraná možnosť AF-C počas fotografovania
Subject motion (Pohyb objektu)
pomocou hľadáčika.
292
a4 3D-tracking face-detection (Trojrozmerné sledovanie s prioritou tváre)
(východiskové nastavenie: Vyp.)
Zap.
Vyberte, či fotoaparát rozpozná a zaostrí na
tváre, keď je pre režim činnosti AF zvolené
Vyp.
trojrozmerné sledovanie (0 104).
a5 3D-tracking watch area (Trojrozmerné sledovanie pozorovanej oblasti)
(východiskové nastavenie: Normal (Normálna))
Wide (Široká)
Vyberte sledovanú oblasť stlačením tlačidla
spúšte do polovice, keď je pre režim činnosti
Normal (Normálna)
AF zvolené trojrozmerné sledovanie (0 104).
a6 Number of focus points (Počet zaostrovacích bodov)
(východiskové nastavenie: 55 points (55 bodov))
55 points (55 bodov)
Vyberte počet zaostrovacích bodov, ktoré
budú k dispozícii pri manuálnom výbere
15 points (15 bodov)
v hľadáčiku.
a7 Store by orientation (Uloženie podľa orientácie)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
Focus point (Zaostrovací bod)
Vyberte, či hľadáčik uloží zaostrovacie body
Focus point and AF-area mode (Zaostrovací a režim činnosti AF osobitne pre vertikálnu
a horizontálnu orientáciu.
bod a režim činnosti AF)
Off (Vyp.)
a8 AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania)
(východiskové nastavenie: Shutter/AF-ON (Spúšť/AF-ON))
Shutter/AF-ON (Spúšť/AF-ON)
Vyberte, či fotoaparát zaostrí po stlačení
tlačidla spúšte do polovice. Voľbou možnosti
AF-ON only (Len tlačidlo AF-ON)
AF-ON only (Len AF-ON) fotoaparát
nezaostrí po stlačení tlačidla spúšte do
polovice.
a9 Limit AF-area mode selection (Obmedzenie voľby režimu činnosti AF)
Single-point AF (Automatické zaostrovanie na Vyberte režimy činnosti AF, ktoré sa dajú
jednotlivé zaostrovacie body)
zvoliť pomocou tlačidla režimu AF
a pomocným príkazovým voličom počas
Dynamic-area AF (25 points) (Dynamická
fotografovania pomocou hľadáčika (0 103).
voľba zaostrovacích bodov (25 bodov))
Dynamic-area AF (72 points) (Dynamická
voľba zaostrovacích bodov (72 bodov))
Dynamic-area AF (153 points) (Dynamická
voľba zaostrovacích bodov (153 bodov))
3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie)
Group-area AF (Automatické zaostrenie
s výberom zo skupiny polí)
Auto-area AF (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa)
293
a10 Autofocus mode restrictions (Obmedzenia režimu automatického zaostrovania)
(východiskové nastavenie: No restrictions (Žiadne obmedzenia))
AF-S
Vyberte režimy automatického zaostrovania
dostupné pri fotografovaní pomocou
AF-C
hľadáčika (0 101).
No restrictions (Žiadne obmedzenia)
a11 Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích bodov)
(východiskové nastavenie: No wrap (Žiadne cyklovanie))
Wrap (Cyklovanie)
Zvoľte, či bude výber zaostrovacieho bodu
hľadáčika „cyklovať“ od jedného okraja
No wrap (Žiadne cyklovanie)
displeja po druhý.
a12 Focus point options (Možnosti zaostrovacích bodov)
Manual focus mode (Režim manuálneho
Úprava nastavení zobrazenia zaostrovacích
zaostrovania)
bodov v hľadáčiku.
Dynamic-area AF assist (Pomocník
dynamickej voľby zaostrovacích bodov)
Group-area AF display (Zobrazenie
automatického zaostrenia s výberom zo
skupiny polí)
Focus point illumination (Osvetlenie
zaostrovacích bodov)
a13 Manual focus ring in AF mode (Krúžok manuálneho zaostrovania v režime automatického
zaostrovania)
(východiskové nastavenie: Enable (Zapnuté))
Enable (Zapnuté)
Táto možnosť je dostupná pri kompatibilných
objektívoch. Voľbou možnosti Disable
Disable (Vypnuté)
(Vypnuté) deaktivujete zaostrovanie
pomocou zaostrovacieho krúžka v režime
automatického zaostrovania.
b Metering/exposure (Meranie/expozícia)
b1 ISO sensitivity step value (Hodnota kroku citlivosti ISO) (východiskové nastavenie: 1/3 step (krok 1/3))
1/3 step (Krok 1/3)
Umožňuje voľbu prírastkov, ktoré sa použijú
pri nastavovaní citlivosti ISO.
1/2 step (Krok 1/2)
1 step (Krok 1)
b2 EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na ovládanie expozície) (východiskové nastavenie: 1/3 step (krok 1/3))
1/3 step (Krok 1/3)
Voľba prírastkov, ktoré sa použijú pri úprave
nastavení času uzávierky, clony a bracketingu.
1/2 step (Krok 1/2)
1 step (Krok 1)
b3 Exp./flash comp. step value (Hodnota krokov korekcie expozície/zábleskovej expozície)
(východiskové nastavenie: 1/3 step (krok 1/3))
1/3 step (Krok 1/3)
Voľba prírastkov, ktoré sa použijú pri
nastavovaní korekcie expozície a zábleskovej
1/2 step (Krok 1/2)
expozície.
1 step (Krok 1)
294
b4 Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Auto reset) (Zap. (Automatický reset))
Vyberte, či sa bude dať korekcia expozície
upraviť výhradne otáčaním príkazového
On (Zap.)
voliča, bez stlačenia tlačidla E.
Off (Vyp.)
b5 Matrix metering (Maticové meranie expozície)
(východiskové nastavenie: Face detection on (Zapnutie detekcie tvárí))
Face detection on (Zapnutie detekcie tvárí)
Vyberte Face detection on (Zapnutie
Face detection off (Vypnutie detekcie tvárí) detekcie tvárí), aby bola možná detekcia
tvárí pri snímaní portrétov s maticovým
meraním expozície počas fotografovania
pomocou hľadáčika (0 128).
b6 Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným stredom) (východiskové nastavenie:  8 mm)
 6 mm
Vyberte veľkosť oblasti, na ktorú sa bude klásť
najväčší dôraz, keď sa používa meranie so
 8 mm
zdôrazneným stredom pri fotografovaní
 10 mm
pomocou hľadáčika. Ak je pripojený objektív
 13 mm
bez vstavaného procesora, veľkosť oblasti sa
Average (Priemer)
pevne nastaví na 8 mm.
b7 Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície)
Matrix metering (Maticové meranie expozície) Jemné doladenie expozície pre každý spôsob
merania. Vyššie hodnoty produkujú jasnejšie
Center-weighted metering (Meranie
expozície, nižšie hodnoty tmavšie expozície.
expozície so zdôrazneným stredom)
Spot metering (Bodové meranie expozície)
Highlight-weighted metering (Meranie
s dôrazom na predchádzanie
preexponovaniu)
295
c Timers/AE lock (Časovače/expozičná pamäť)
c1 Shutter-release button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla spúšte)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (half press) (Zap. (polovičné stlačenie))
Vyberte, či sa expozícia uzamkne po stlačení
tlačidla spúšte.
On (burst mode) (Zap. (režim sériového
snímania))
Off (Vyp.)
c2 Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)
(východiskové nastavenie: 6 s)
4s
Vyberte, ako dlho bude fotoaparát merať
expozíciu v prípade, že sa nevykoná žiadny
6s
úkon (0 39).
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
No limit (Bez obmedzenia)
c3 Self-timer (Samospúšť)
Self-timer delay (Oneskorenie samospúšte) Vyberte dobu oneskorenia po stlačení spúšte,
počet zhotovených snímok a interval medzi
Number of shots (Počet záberov)
snímkami v režime samospúšte.
Interval between shots (Interval medzi
zábermi)
c4 Monitor off delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora)
Playback (Prehrávanie)
Vyberte, ako dlho zostane monitor zapnutý
v prípade, že sa nevykoná žiadny úkon.
Menus (Ponuky)
Information display (Zobrazenie informácií)
Image review (Ukážka snímok)
Live view (Živý náhľad)
296
d Shooting/display (Snímanie/zobrazenie)
d1 CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania režimu CL)
(východiskové nastavenie 5 fps (5 snímok za sekundu))
9 fps (9 snímok za sekundu)
Vyberte rýchlosť snímania pre režim
CL (pomalé sériové snímanie).
8 fps (8 snímok za sekundu)
7 fps (7 snímok za sekundu)
6 fps (6 snímok za sekundu)
5 fps (5 snímok za sekundu)
4 fps (4 snímky za sekundu)
3 fps (3 snímky za sekundu)
2 fps (2 snímky za sekundu)
1 fps (1 snímka za sekundu)
d2 Max. continuous release (Max. počet snímok pri sériovom snímaní)
(východiskové nastavenie: 200)
1 – 200
Vyberte maximálny počet záberov, ktoré je
možné zhotoviť v jednej sérii v režime
sériového snímania.
d3 ISO display (Zobrazenie citlivosti ISO)
(východiskové nastavenie: Show frame count (Zobrazenie počtu snímok))
Show ISO sensitivity (Zobrazenie citlivosti ISO) Vyberte, či sa má namiesto počtu
Show frame count (Zobrazenie počtu snímok) zostávajúcich snímok zobrazovať na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku citlivosť ISO.
d4 Sync. release mode options (Možnosti režimu synchronizovaného snímania)
(východiskové nastavenie: Sync (Synchronizované))
Sync (Synchronizované)
Vyberte, či sa spúšť diaľkovo ovládaných
fotoaparátov synchronizuje so spúšťou
No sync (Žiadna synchronizácia)
hlavného fotoaparátu.
d5 Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
3s
V situáciách, kedy môže aj najmenší pohyb
fotoaparátu spôsobiť rozmazanie snímok,
2s
zvoľte možnosť 1 s, 2 s alebo 3 s, aby sa
1s
oneskorilo spustenie uzávierky po uplynutí
Off (Vyp.)
približne jednej, dvoch alebo troch sekúnd po
vyklopení zrkadla.
297
d6 Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely)
(východiskové nastavenie: Disable (Vypnuté))
Enable (Zapnuté)
Aktivujte alebo deaktivujte elektronickú
uzávierku s použitím prvej lamely v režime
Disable (Vypnuté)
MUP, čím sa eliminuje rozmazanie spôsobené
pohybom uzávierky.
d7 File number sequence (Postupnosť čísel súborov)
(východiskové nastavenie: On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte spôsob, akým fotoaparát priradí čísla
súborov.
Off (Vyp.)
Reset (Resetovať)
d8 Viewfinder grid display (Zobrazenie mriežky v hľadáčiku) (východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či chcete zobraziť pomocnú mriežku
v hľadáčiku.
Off (Vyp.)
d9 LCD illumination (Podsvietenie displejov LCD)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či bude kontrolný panel
a podsvietenie tlačidiel osvetlené, kým je
Off (Vyp.)
aktívny časový spínač pohotovostného
režimu.
d10 Optical VR (Optická stabilizácia obrazu)
(východiskové nastavenie: On (Zap.))
On (Zap.)
Zapnutie alebo vypnutie ovládania
stabilizácie obrazu. Táto položka je dostupná
Off (Vyp.)
len pri objektívoch, ktoré ju podporujú.
A Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely
Odporúča sa objektív typu G, E alebo D; zvoľte možnosť Disable (Vypnuté), ak si
pri snímaní s inými objektívmi všimnete výskyt prúžkov alebo závoja. Najkratší
čas uzávierky a maximálna citlivosť ISO dostupné pri elektronickej uzávierke
s použitím prvej lamely sú 1/2 000 s a citlivosť ISO 51200 v uvedenom poradí.
298
e Bracketing/flash (Bracketing/blesk)
e1 Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)
(východiskové nastavenie: 1/250 s)
1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automatická
Vyberte rýchlosť synchronizácie blesku.
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP))
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
A Pevné nastavenie času uzávierky na limit rýchlosti synchronizácie blesku
Ak chcete pevne nastaviť čas uzávierky na hraničnú rýchlosť synchronizácie
v expozičnom režime clonovej automatiky alebo manuálnych expozičných
režimoch, zvoľte nasledujúci čas uzávierky po najdlhšom možnom čase
uzávierky (30 s alebo %). V hľadáčiku a na kontrolnom paneli sa zobrazí
X (indikátor synchronizácie blesku).
A Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP umožňuje používanie
blesku pri najkratšom čase uzávierky podporovanom týmto fotoaparátom, čo
umožňuje vybrať maximálnu clonu na zmenšenie hĺbky ostrosti, dokonca aj
vtedy, keď je objekt v jasnom slnečnom protisvetle. Indikátor zábleskového
režimu zobrazenia informácií bude ukazovať „FP“, keď je aktívna automatická
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP.
299
e2 Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití blesku)
(východiskové nastavenie: 1/60 s)
1/60 s
Vyberte najpomalšiu dostupnú uzávierku,
keď sa v režimoch P a A použije blesk.
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk)
(východiskové nastavenie: Entire frame (Celé obrazové pole))
Entire frame (Celé obrazové pole)
Umožňuje vybrať spôsob, akým fotoaparát
nastaví intenzitu záblesku, keď sa použije
Background only (Len pozadie)
korekcia expozície.
e4 Auto M ISO sensitivity control (Automatické M nastavenie citlivosti ISO)
(východiskové nastavenie: Subject and background (Objekt a pozadie))
Subject and background (Objekt a pozadie) Vyberte, či sa automatické nastavenie
citlivosti ISO pre fotografovanie s bleskom
Subject only (Len objekt)
upraví na správne exponovanie objektu aj
pozadia alebo len hlavného objektu.
e5 Modeling flash (Modelovací záblesk)
(východiskové nastavenie: On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte, či voliteľné zábleskové jednotky
kompatibilné s CLS (0 328) vyšlú modelovací
Off (Vyp.)
záblesk, keď sa počas fotografovania
pomocou hľadáčika stlačí na fotoaparáte
tlačidlo Pv.
300
e6 Auto bracketing (mode M) (Automatický bracketing (režim M))
(východiskové nastavenie: Flash/speed (Blesk/čas uzávierky))
Flash/speed (Blesk/čas uzávierky)
Vyberte nastavenia, ktoré budú ovplyvnené
Flash/speed/aperture (Blesk/čas uzávierky/ po aktivovaní expozičného bracketingu/
bracketingu intenzity záblesku v expozičnom
clona)
režime M.
Flash/aperture (Blesk/clona)
Flash only (Len blesk)
e7 Bracketing order (Poradie bracketingu)
(východiskové nastavenie: MTR > under > over (Meranie > pod > nad))
MTR > under > over (Meranie > pod > nad) Vyberte poradie bracketingu pre expozičný
Under > MTR > over (Pod > meranie > nad) bracketing, bracketing intenzity záblesku
a bracketing vyváženia bielej farby.
f Controls (Ovládacie prvky)
f1 Custom control assignment (Priradenie príkazových voličov)
Preview button (Tlačidlo kontroly)
Umožňuje vybrať úlohu priradených
ovládacích prvkov fotoaparátu, či už
Preview button + y (Tlačidlo kontroly
samostatne alebo v kombinácii s príkazovými
+ y)
voličmi.
Fn1 button (Tlačidlo Fn1)
Fn1 button + y (Tlačidlo Fn1 + y)
Fn2 button (Tlačidlo Fn2)
AF-ON button (Tlačidlo AF-ON)
Sub-selector (Pomocný volič)
Sub-selector center (Stred pomocného voliča)
Sub-selector center + y (Stred pomocného
voliča + y)
BKT button + y (Tlačidlo BKT + y)
Movie record button + y (Tlačidlo záznamu
videosekvencií + y)
Lens focus function buttons (Funkčné tlačidlá
zaostrovania objektívu)
f2 Multi selector center button (Stredové tlačidlo multifunkčného voliča)
Shooting mode (Režim snímania)
Vyberte úlohu, akú bude zohrávať stred
multifunkčného voliča.
Playback mode (Režim prehrávania)
Live view (Živý náhľad)
301
f3 Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky a clony)
Shutter speed lock (Aretácia času uzávierky) Zaaretujte čas uzávierky na hodnote, ktorá je
aktuálne zvolená v režime S alebo M, alebo
Aperture lock (Aretácia clony)
clonu na aktuálne zvolenej hodnote v režime
A alebo M.
f4 Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)
Reverse rotation (Opačné otáčanie)
Umožňuje zvoliť úlohy, ktoré majú mať hlavný
a pomocný príkazový volič.
Change main/sub (Vymeniť hlavný
s pomocným)
Aperture setting (Nastavenie clony)
Menus and playback (Ponuky a prehrávanie)
Sub-dial frame advance (Posúvanie snímok
pomocným voličom)
f5 Multi selector (Multifunkčný volič)
(východiskové nastavenie: Do nothing (Nespraviť nič))
Restart standby timer (Reštartovať časový
Vyberte, či použitie multifunkčného voliča
spínač pohotovostného režimu)
aktivuje časový spínač pohotovostného
režimu (0 39).
Do nothing (Nespraviť nič)
f6 Release button to use dial (Používanie príkazových voličov po uvoľnení tlačidla)
(východiskové nastavenie: No (Nie))
Yes (Áno)
Voľba možnosti Yes (Áno) umožňuje
nastavenia, ktoré sa zvyčajne uskutočňujú
No (Nie)
podržaním tlačidla a otáčaním príkazového
voliča po uvoľnení tlačidla. Nastavenie sa
ukončí po opätovnom stlačení tlačidla, po
stlačení tlačidla spúšte do polovice alebo po
uplynutí doby časového spínača
pohotovostného režimu.
302
f7 Reverse indicators (Obrátené indikátory)
(východiskové nastavenie:
)
Ak sa zvolí
(W), zobrazia
sa indikátory expozície na kontrolnom paneli,
v hľadáčiku a v zobrazení informácií so
zápornými hodnotami vľavo a s kladnými
hodnotami vpravo. Ak chcete zobraziť kladné
hodnoty vľavo a záporné hodnoty vpravo,
zvoľte možnosť
(V).
f8 Live view button options (Možnosti tlačidla živého náhľadu)
(východiskové nastavenie: Enable (Zapnuté))
Enable (Zapnuté)
Môžete deaktivovať tlačidlo a, aby ste
zabránili náhodnému spusteniu živého
Enable (standby timer active) (Zapnuté
náhľadu.
(časový spínač pohotovostného režimu je
aktívny))
Disable (Vypnuté)
f9 D switch (Vypínač s D)
(východiskové nastavenie: LCD backlight (D) (Podsvietenie displejov LCD (D)))
LCD backlight (D) (Podsvietenie displejov
Otočením hlavného vypínača do polohy D
LCD (D))
vyberte osvetlenie displejov.
D and information display (D a zobrazenie
informácií)
f10 Assign MB-D17 buttons (Priradenie tlačidiel MB-D17)
Fn button (Fn tlačidlo)
Vyberte funkcie priradené ovládacím prvkom
na voliteľnom multifunkčnom Battery Pack
Fn button + y (Fn tlačidlo + y)
MB-D17.
AF-ON button (Tlačidlo AF-ON)
Multi selector (Multifunkčný volič)
g Movie (Videosekvencia)
g1 Custom control assignment (Priradenie príkazových voličov)
Preview button (Tlačidlo kontroly)
Vyberte úlohy, ktoré budú priradené
ovládacím prvkom fotoaparátu, či už
Preview button + y (Tlačidlo kontroly
samostatne alebo v kombinácii s príkazovými
+ y)
voličmi, keď je volič živého náhľadu otočený
Fn1 button (Tlačidlo Fn1)
do polohy 1 v živom náhľade. Vezmite do
Fn1 button + y (Tlačidlo Fn1 + y)
úvahy, že ak je možnosť Record movies
Fn2 button (Tlačidlo Fn2)
(Záznam videosekvencií) zvolená pre
Sub-selector center (Stred pomocného voliča) Shutter-release button (Tlačidlo spúšte),
Sub-selector center + y (Stred pomocného tlačidlo spúšte sa nedá použiť na žiadny iný
voliča + y)
úkon než na záznam videosekvencií.
Shutter-release button (Tlačidlo spúšte)
303
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Format memory card (Formátovať pamäťovú kartu)
XQD card slot (Slot na kartu XQD)
Formátovanie spustíte výberom slotu na
pamäťovú kartu a voľbou možnosti Yes
SD card slot (Slot na kartu SD)
(Áno). Vezmite do úvahy, že formátovaním
pamäťovej karty sa natrvalo odstránia všetky
snímky a ostatné údaje uložené na pamäťovej
karte vo zvolenom slote. Pred formátovaním
nezabudnite podľa potreby vytvoriť záložné
kópie.
Language (Jazyk)
Vyberte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať
ponuky a hlásenia fotoaparátu.
Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
Time zone (Časové pásmo)
Zmena časového pásma, nastavenie hodín
fotoaparátu, synchronizácia hodín s hodinami
Date and time (Dátum a čas)
v zariadení smart, výber poradia zobrazovania
Sync with smart device (Synchronizovať so
dátumu a zapnutie alebo vypnutie letného
zariadením smart)
času.
Date format (Formát dátumu)
Daylight saving time (Letný čas)
Monitor brightness (Jas monitora)
Menus/playback (Ponuky/prehrávanie)
Nastavenie jasu zobrazenia ponuky,
prehrávania a živého náhľadu.
Live view (Živý náhľad)
A Formátovanie pamäťových kariet
Počas formátovania nevypínajte fotoaparát ani nevyberajte batériu či pamäťové
karty.
Okrem možnosti Format memory card (Formátovať pamäťovú kartu)
v ponuke nastavenia sa pamäťové karty dajú formátovať aj pomocou tlačidiel
S (Q) a O (Q): súčasne podržte stlačené obe tlačidlá dovtedy, kým sa
nezobrazia indikátory formátovania a potom opätovným stlačením týchto
tlačidiel naformátujte kartu. Ak sú vložené dve karty, keď sa dané tlačidlá stlačia
po prvýkrát, karta, ktorú je potrebné naformátovať, sa zobrazí blikajúcou ikonou.
Otočením hlavného príkazového voliča vyberte iný slot.
304
Monitor color balance (Vyváženie farieb monitora)
Nastavte vyváženie farieb monitora.
Virtual horizon (Virtuálny horizont)
Zobrazenie virtuálneho horizontu na základe
informácií získaných zo snímača naklonenia
fotoaparátu.
Information display (Zobrazenie informácií) (východiskové nastavenie: Auto (Automatický režim))
Auto (Automatický režim)
Nastavte zobrazenie informácií na prezeranie
v rôznych podmienkach.
Manual (Manuálny režim)
AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrenia)
AF fine-tune (On/Off) (Jemné doladenie
Zaostrovanie s jemným doladením pre rôzne
automatického zaostrenia (Zap./Vyp.))
typy objektívov; informácie o automatickom
jemnom doladení automatického zaostrenia
Saved value (Uložená hodnota)
nájdete na strane 310. Doladenie
Default (Východiskové nastavenie)
automatického zaostrovania sa vo väčšine
List saved values (Uviesť uložené hodnoty)
situácií neodporúča, pretože môže rušiť
normálne zaostrovanie; použite len vtedy, ak
sa to vyžaduje.
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora)
Lens number (Číslo objektívu)
Zaznamenajte ohniskovú vzdialenosť
a svetelnosť objektívu pre objektívy bez
Focal length (mm) (Ohnisková vzdialenosť
vstavaného procesora, čo umožňuje ich
(mm))
použitie s funkciami, ktoré sú bežne
Maximum aperture (Svetelnosť objektívu)
vyhradené pre objektívy so vstavaným
procesorom (0 251).
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač)
Clean now (Čistiť teraz)
Vibrovanie obrazového snímača na
Clean at startup/shutdown (Čistiť pri spustení/ odstránenie prachu (0 338).
vypnutí)
Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na čistenie)
Zaistite zrkadlo v hornej polohe, aby sa dal
z obrazového snímača pomocou
ofukovacieho balónika odstrániť prach
(0 341). Nedostupné, keď je batéria takmer
vybitá (J alebo ešte viac vybitá) alebo je
fotoaparát pripojený k zariadeniu smart
prostredníctvom funkcie Bluetooth alebo
k bezdrôtovej či ethernetovej sieti.
305
Image Dust Off ref photo (Referenčná snímka na odstránenie vplyvu prachu na snímku)
Start (Spustenie)
Získanie referenčných údajov pre možnosť
Clean sensor and then start (Vyčistiť snímač odstránenia vplyvu prachu na snímku
v Capture NX-D (0 v).
a potom spustiť)
Image comment (Poznámka k snímke)
Attach comment (Pripojiť poznámku)
Input comment (Vložiť poznámku)
Pridávanie poznámok k novým fotografiám
pri ich zhotovení. Poznámky možno zobraziť
pomocou softvéru ViewNX-i alebo
Capture NX-D (0 v).
Copyright information (Informácie o autorských právach)
Attach copyright information (Pripojiť
Pridajte informácie o autorských právach
informácie o autorských právach)
k novým fotografiám pri ich zhotovení.
Informácie o autorských právach možno
Artist (Umelec)
zobraziť pomocou softvéru ViewNX-i alebo
Copyright (Autorské práva)
Capture NX-D (0 v).
IPTC (Textové informácie IPTC)
Edit/save (Upraviť/uložiť)
Vytvorenie alebo upravenie vlastných
nastavení textových informácií IPTC a výber,
Delete (Odstrániť)
Auto embed during shooting (Automatické či ich vložiť do nových fotografií.
vkladanie počas snímania)
Load/save (Načítať/uložiť)
Beep (Zvukové znamenie)
Volume (Hlasitosť)
Vyberte výšku a hlasitosť zvukového
znamenia.
Pitch (Výška)
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky)
Enable/disable touch controls (Zapnutie/
Upravte nastavenia dotykových ovládacích
vypnutie dotykových ovládacích prvkov)
prvkov (0 11).
Full-frame playback flicks (Rýchle pohyby
prstom pri prehrávaní snímok na celej
obrazovke)
HDMI
Output resolution (Výstupné rozlíšenie)
Upravte nastavenia na pripojenie k HDMI
zariadeniam.
Advanced (Rozšírené)
306
Location data (Údaje o polohe)
Download from smart device (Stiahnuť zo
Úprava nastavení údajov o polohe (0 253).
zariadenia smart)
Position (Poloha)
External GPS device options (Možnosti
externého zariadenia GPS)
Wireless remote (WR) options (Možnosti bezdrôtového diaľkového ovládania (WR))
LED lamp (LED kontrolka)
Upravte nastavenia LED kontrolky a režimu
pripojenia pre voliteľné bezdrôtové diaľkové
Link mode (Režim pripojenia)
ovládače.
Assign remote (WR) Fn button (Priradenie tlačidla Fn diaľkového (bezdrôtového diaľkového)
ovládača)
(východiskové nastavenie: None (Žiadne))
Preview (Kontrola)
Vyberte úlohu, akú bude zohrávať tlačidlo Fn
na voliteľných bezdrôtových diaľkových
FV lock (Blokovanie zábleskovej expozície)
ovládačoch.
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
zaostrenia)
AE lock only (Len expozičná pamäť)
AE lock (Reset on release) (Expozičná pamäť
(reset po uvoľnení))
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
AF-ON
MDisable/enable (MDeaktivovať/aktivovať)
+ NEF (RAW)
Live view (Živý náhľad)
None (Žiadne)
Airplane mode (Režim V lietadle)
Enable (Zapnuté)
Disable (Vypnuté)
(východiskové nastavenie: Disable (Vypnuté))
Zapnutím režimu V lietadle deaktivujte
bezdrôtové funkcie kariet Eye-Fi a pripojenie
pomocou Bluetooth a Wi-Fi k zariadeniam
smart. Pripojenie k iným zariadeniam
pomocou bezdrôtového vysielača je možné
deaktivovať len odstránením vysielača
z fotoaparátu.
307
Connect to smart device (Pripojiť k zariadeniu smart)
Start (Spustenie)
Ak sa chcete pripojiť k zariadeniu smart,
zvoľte Start (Spustenie) a postupujte podľa
Password protection (Ochrana heslom)
pokynov na obrazovke. Password
protection (Ochrana heslom) rozhoduje
o tom, či bude pripojenie pomocou funkcie
Bluetooth chránené heslom.
Send to smart device (auto) (Odoslať do zariadenia smart (automaticky))
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Po voľbe možnosti On (Zap.) sa budú
fotografie po zhotovení odosielať do
Off (Vyp.)
zariadenia smart.
Wi-Fi
Network settings (Nastavenia siete)
Vykonajte nastavenia Wi-Fi (bezdrôtovej siete
LAN) na pripojenie k zariadeniam smart.
Current settings (Aktuálne nastavenia)
Reset connection settings (Resetovať
nastavenia pripojenia)
Bluetooth
Network connection (Pripojenie k sieti)
Paired devices (Spárované zariadenia)
Send while off (Odosielať počas vypnutia)
Network (Sieť)
Choose hardware (Vybrať hardvér)
Network settings (Nastavenia siete)
Options (Možnosti)
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi)
Enable (Zapnuté)
Disable (Vypnuté)
308
Vykonajte nastavenia na pripojenie
k zariadeniam smart prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Vykonajte nastavenia ftp a siete pre ethernet
a bezdrôtové siete LAN pomocou WT-7. Táto
možnosť je dostupná len pri pripojení WT-7.
(východiskové nastavenie: Enable (Zapnuté))
Odosielanie snímok na predvolené cieľové
miesto. Táto možnosť sa zobrazí len vtedy,
keď je vložená podporovaná karta Eye-Fi.
Conformity marking (Označenie zhody)
Zobrazenie výberu štandardov, ktorým tento
fotoaparát vyhovuje.
MB-D17 battery type (Typ batérie MB-D17)
(východiskové nastavenie: LR6 (AA alkaline) (LR6 (alkalické typu AA)))
LR6 (AA alkaline) (LR6 (alkalické typu AA))
Aby sa zaistilo, že fotoaparát bude fungovať
podľa očakávania pri použití voliteľného
HR6 (AA Ni-MH) (HR6 (Ni-MH typu AA))
multifunkčného battery pack MB-D17
FR6 (AA lithium) (FR6 (lítiové typu AA))
s batériami typu AA, prispôsobte možnosť
zvolenú v tejto ponuke typu batérií vložených
do bloku battery pack. Pri použití batérií
EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 alebo
voliteľných batérií EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18 nie je potrebné upravovať
túto možnosť.
Battery order (Poradie batérií)
(východiskové nastavenie: Use MB-D17 batteries first (Najprv použiť batérie MB-D17))
Use MB-D17 batteries first (Najprv použiť
Vyberte, či sa najprv použije batéria vo
batérie MB-D17)
fotoaparáte alebo batérie v bloku battery
Use camera battery first (Najprv použiť batériu pack, keď je pripojený voliteľný multifunkčný
battery pack MB-D17.
fotoaparátu)
Battery info (Informácie o batérii)
Zobrazenie informácií o batérii, ktorá je
momentálne vložená vo fotoaparáte.
Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty)
(východiskové nastavenie: Enable release (Aktivovať spúšť))
Release locked (Uzamknutie spúšte)
Vyberte, či môže byť spúšť uvoľnená, keď nie
je vložená pamäťová karta.
Enable release (Aktivovať spúšť)
Save/load settings (Uložiť/načítať nastavenia)
Save settings (Uložiť nastavenia)
Uloženie nastavení fotoaparátu alebo
načítanie nastavení fotoaparátu z pamäťovej
Load settings (Načítať nastavenia)
karty. Súbory s nastaveniami je možné zdieľať
s ostatnými fotoaparátmi D500.
309
Reset all settings (Resetovať všetky nastavenia)
Reset (Resetovať)
Resetovanie všetkých nastavení okrem
možností zvolených pre Language (Jazyk)
Do not reset (Neresetovať)
a Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) v ponuke nastavenia.
Firmware version (Verzia firmvéru)
Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru
fotoaparátu.
D Resetovanie všetkých nastavení
Resetovať môžete aj informácie o autorskom práve, vlastné nastavenia textových
informácií IPTC a ďalšie položky, ktoré vytvoril používateľ. Pred vykonaním
resetovania odporúčame uložiť nastavenia pomocou možnosti Save/load
settings (Uložiť/načítať nastavenia) v ponuke nastavenia.
❚❚ Automatické jemné doladenie automatického zaostrenia
Automatické jemné doladenie automatického zaostrenia sa vykonáva
podľa nižšie uvedeného popisu.
1 Pripravte fotoaparát.
Umiestnite fotoaparát na statív a namierte fotoaparát na plochý
objekt s vysokým kontrastom rovnobežný s obrazovou rovinou
fotoaparátu. Vezmite do úvahy, že automatické jemné doladenie
automatického zaostrenia funguje najlepšie pri svetelnosti
objektívu, pričom nemusí fungovať v tmavom okolí.
310
2 Spustite živý náhľad.
Otočte volič živého náhľadu do polohy C
a stlačte tlačidlo a.
3 Upravte nastavenia zaostrenia.
Volič režimu zaostrovania otočte do
polohy AF a pomocou tlačidla režimu
automatického zaostrovania a príkazových
voličov zvoľte nasledovné:
• Režim automatického zaostrovania: AF-S
• Režim činnosti AF: 5 (širokouhlý) alebo 6
(normálny)
4 Zvoľte stredový zaostrovací bod.
Stlačením stredu multifunkčného voliča
zvoľte stredový zaostrovací bod.
5 Zaostrite.
Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice a potom priblížte
pohľad cez objektív na potvrdenie toho, že objekt je zaostrený.
311
6 Vykonajte automatické jemné doladenie
automatického zaostrenia.
Súčasne stlačte tlačidlo režimu
automatického zaostrovania a tlačidlo
záznamu videosekvencií a podržte ich
stlačené dovtedy, kým sa nezobrazí
dialógové okno uvedené v kroku 7 (malo
by to trvať o niečo dlhšie ako dve sekundy).
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Tlačidlo záznamu
videosekvencií
7 Uložte novú hodnotu.
Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením
J pridajte hodnotu jemného doladenia
automatického zaostrenia pre aktuálny
objektív do zoznamu uložených hodnôt
(len objektívy so vstavaným procesorom).
Vezmite do úvahy, že pre každý typ
objektívu sa dá uložiť len jedna hodnota.
8 Zapnite jemné doladenie automatického
zaostrenia.
V ponuke nastavenia fotoaparátu zvoľte
AF fine-tune (Jemné doladenie
automatického zaostrenia) > AF finetune (On/Off) (Jemné doladenie
automatického zaostrenia (Zap./Vyp.)),
potom zvýraznite On (Zap.) a stlačte J.
312
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW))
Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií
vo formáte NEF (RAW) (0 316).
Trim (Orezať)
Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie
(0 318).
Resize (Zmena veľkosti)
Select image (Vybrať snímku)
Vytvoria sa malé kópie zvolených fotografií.
Choose destination (Vybrať cieľové miesto)
Choose size (Vybrať veľkosť)
D-Lighting (Funkcia D-Lighting)
Vyjasnenie tieňov. Vyberte pre tmavé
fotografie alebo fotografie s protisvetlom.
Red-eye correction (Korekcia efektu červených očí)
Korekcia „červených očí“ na fotografiách
zhotovených s bleskom.
Straighten (Narovnať)
Vytvorte narovnané kópie. Kópie môžu byť
narovnané až o 5° v krokoch po približne
0,25°.
Distortion control (Korekcia skreslenia)
Auto (Automatický režim)
Vytváranie kópií so zníženým periférnym
skreslením. Použite na zníženie súdkového
Manual (Manuálny režim)
skreslenia na fotografiách zhotovených so
širokouhlými objektívmi alebo poduškového
skreslenia na fotografiách zhotovených
s teleobjektívmi. Ak chcete, aby fotoaparát
opravil skreslenie automaticky, zvoľte Auto
(Automatický režim).
313
Perspective control (Ovládanie perspektívy)
Tento efekt vytvára kópie, na ktorých je
znížený efekt perspektívy nasnímanej, napr.
pri základni vysokých objektov.
Filter effects (Efekty filtra)
Skylight (Svetlo oblohy)
Vytváranie efektov s nasledujúcimi filtrami:
• Skylight (Svetlo oblohy): Efekt filtra svetla
Warm filter (Otepľujúci filter)
oblohy
• Warm filter (Otepľujúci filter): Efekt filtra
s teplým tónom
Monochrome (Monochromatický režim)
Black-and-white (Čiernobiely režim)
Vytvorte kópie fotografií pomocou možnosti
Black-and-white (Čiernobiely režim), Sepia
Sepia (Sépia)
(Sépia) alebo Cyanotype (Kyanotyp)
Cyanotype (Kyanotyp)
(monochromatický režim modrej a bielej
farby).
Image overlay (Prelínanie snímok)
Prelínanie snímok skombinuje dve existujúce
fotografie NEF (RAW) a vytvorí jednu snímku,
ktorá sa uloží oddelene od pôvodných
snímok (0 319). Image overlay (Prelínanie
snímok) je možné zvoliť len stlačením G
a voľbou záložky N.
Edit movie (Úprava videosekvencií)
Choose start/end point (Vybrať začiatočný/
Orezaním metráže vytvoríte upravené kópie
koncový bod)
videosekvencií alebo uložíte vybrané snímky
Save selected frame (Uložiť zvolenú snímku) ako statické snímky vo formáte JPEG (0 82).
Side-by-side comparison (Porovnanie vedľa seba)
Porovnanie upravených kópií s pôvodnými
fotografiami. Side-by-side comparison
(Porovnanie vedľa seba) je k dispozícii, len
ak zobrazíte ponuku úprav stlačením 2 počas
stlačenia a podržania tlačidla J alebo
stlačením i a voľbou Retouch (Upraviť)
v prehrávaní snímok na celej obrazovke, keď
je zobrazená upravovaná snímka alebo
originál.
314
O Moja ponuka/m Posledné nastavenia
Add items (Pridať položky)
PLAYBACK MENU (PONUKA PREHRÁVANIA)
PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA
FOTOGRAFIÍ)
MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA
VIDEOSEKVENCIÍ)
CUSTOM SETTING MENU (PONUKA VLASTNÝCH
NASTAVENÍ)
SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA)
RETOUCH MENU (PONUKA ÚPRAV)
Remove items (Odstrániť položky)
Vytvorenie vlastnej ponuky s maximálne
20 položkami vybranými z ponúk
prehrávania, snímania fotografií,
zaznamenávania videosekvencií,
používateľského nastavenia, nastavenia
a úprav.
Odstraňovanie položiek z ponuky Moja
ponuka.
Rank items (Zoradenie položiek)
Choose tab (Vybrať záložku)
MY MENU (MOJA PONUKA)
RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ NASTAVENIA)
Zoradenie položiek v ponuke Moja ponuka.
(východiskové nastavenie: MY MENU (MOJA PONUKA))
Výber ponuky zobrazenej v záložke „Moja
ponuka/Posledné nastavenia“. Vyberte
RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ
NASTAVENIA) a zobrazí sa ponuka so
zoznamom 20 naposledy použitých
nastavení.
315
Možnosti ponuky úprav
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW))
Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií vo formáte NEF (RAW).
1 Zvoľte NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)).
V ponuke úprav zvýraznite NEF (RAW)
processing (Spracovanie NEF (RAW))
a stlačením tlačidla 2 zobrazte dialógové
okno na voľbu snímky so zoznamom len
snímok NEF (RAW) vytvorených len týmto
fotoaparátom.
2 Vyberte fotografiu.
Fotografiu zvýraznite pomocou
multifunkčného voliča (ak chcete zobraziť
zvýraznenú fotografiu na celej obrazovke,
stlačte a podržte tlačidlo X). Stlačením
tlačidla J zvoľte zvýraznenú fotografiu
a pokračujte ďalším krokom.
316
3 Vyberte nastavenia pre kópiu vo formáte JPEG.
Upravte nižšie uvedené nastavenia. Vezmite do úvahy, že vyváženie
bielej farby a ovládanie vinetácie nie sú dostupné pre snímky
s viacnásobnou expozíciou ani snímky vytvorené prelínaním snímok
a že korekciu expozície je možné nastaviť len na hodnotu od –2 do
+2 EV.
Image quality (Kvalita snímky) (0 91)
Image size (Veľkosť snímky) (0 94)
White balance (Vyváženie bielej farby) (0 159)
Exposure compensation (Korekcia expozície)
(0 143)
Set Picture Control (Nastavenie Picture Control)
(0 180)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO) (0 286)
Color space (Farebný priestor) (0 286)
Vignette control (Ovládanie vinetácie) (0 286)
D-Lighting (Funkcia D-Lighting) (0 313)
4 Skopírujte fotografiu.
Zvýraznite EXE a stlačením J vytvorte
kópiu zvolenej fotografie vo formáte JPEG.
Ak chcete skončiť bez skopírovania
fotografie, stlačte tlačidlo G.
317
Trim (Orezať)
Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie. Zvolená fotografia sa
zobrazí so zvoleným výrezom vyznačeným žltou farbou. Orezanú kópiu
vytvorte postupom uvedeným v nasledujúcej tabuľke.
Ak chcete
Zmenšiť veľkosť
výrezu
Zväčšiť veľkosť
výrezu
Použite
W (M)
X
Popis
Stlačením W (M) zmenšíte veľkosť výrezu.
Stlačením X zväčšíte veľkosť výrezu.
Otočením hlavného príkazového voliča vyberte
pomer strán.
Zmeniť zobrazovací
pomer výrezu
Umiestniť výrez
Výrez umiestnite pomocou multifunkčného voliča.
Stlačením a podržaním tlačidla rýchlo posuniete
výrez do požadovanej polohy.
Skontrolovať výrez
Stlačením stredu multifunkčného voliča si môžete
prezrieť orezanú snímku.
Vytvoriť kópiu
J
Uložte aktuálny výrez ako samostatný súbor.
A Výrez: Kvalita a veľkosť snímky
Kópie vytvorené z fotografií vo formáte NEF
(RAW), NEF (RAW) + JPEG alebo TIFF (RGB) majú
kvalitu (0 91) ako formát JPEG, vysoká kvalita★.
Orezané kópie vytvorené z fotografií vo formáte
JPEG majú rovnakú kvalitu ako originál. Veľkosť
kópie sa mení podľa veľkosti výrezu
a zobrazovacieho pomeru, pričom sa zobrazuje
v ľavej hornej časti zobrazenia výrezu.
A Prezeranie orezaných kópií
Je možné, že pri zobrazení orezaných kópií nebude zväčšenie výrezu snímky
dostupné.
318
Image overlay (Prelínanie snímok)
Prelínaním snímok sa skombinujú dve existujúce fotografie vo formáte
NEF (RAW) s cieľom vytvorenia jedinej snímky, ktorá sa uloží oddelene
od pôvodných snímok. Vďaka údajom RAW z obrazového snímača
fotoaparátu tak dosiahnete výsledky, ktoré sú o poznanie lepšie ako
fotografie kombinované v aplikáciách na spracovanie fotografií. Nová
snímka sa uloží s aktuálnym nastavením kvality a veľkosti snímky. Pred
vytvorením prelínania nastavte kvalitu a veľkosť (0 91, 94; k dispozícii sú
všetky možnosti). Ak chcete vytvoriť kópiu vo formáte NEF (RAW),
vyberte kvalitu snímky NEF (RAW) a veľkosť snímky Large (Veľké)
(prelínanie sa uloží ako veľká snímka NEF/RAW, aj keď je zvolená
možnosť Small (Malé) alebo Medium (Stredné)).
+
1 Zvoľte možnosť Image overlay
(Prelínanie snímok).
V ponuke úprav zvýraznite možnosť Image
overlay (Prelínanie snímok) a stlačte 2.
Zobrazí sa dialógové okno znázornené
vpravo so zvýraznenou možnosťou
Image 1 (Snímka 1). Stlačením tlačidla J
zobrazíte dialógové okno na voľbu snímok so zoznamom len veľkých
snímok NEF (RAW) vytvorených týmto fotoaparátom (malé a stredné
snímky NEF (RAW) sa nedajú zvoliť).
319
2 Zvoľte prvú snímku.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite prvú fotografiu v prelínaní. Ak
chcete zobraziť zvýraznenú fotografiu na
celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo
X. Ak si chcete pozrieť snímky v iných
umiestneniach, stlačte W (M) a zvoľte
požadovanú kartu a priečinok tak, ako je to popísané na strane 256.
Stlačením tlačidla J zvoľte zvýraznenú fotografiu a vráťte sa do
zobrazenia ukážky.
3 Zvoľte druhú snímku.
Zvolená snímka sa zobrazí ako Image 1 (Snímka 1). Zvýraznite
Image 2 (Snímka 2) a stlačte tlačidlo J, potom zvoľte druhú
fotografiu podľa popisu v kroku 2.
4 Nastavte zvyšovanie expozičného
podielu.
Zvýraznite Image 1 (Snímka 1) alebo
Image 2 (Snímka 2) a optimalizujte
expozíciu pre prelínanie stlačením 1 alebo
3, čím sa zvolí zvyšovanie expozičného
podielu z hodnôt od 0,1 do 2,0. Postup
zopakujte aj pre druhú snímku. Východisková hodnota je 1,0; pre
polovičné zvyšovanie expozičného podielu zvoľte 0,5 alebo 2,0 pre
jeho zdvojnásobenie. Účinky zvyšovania expozičného podielu sú
viditeľné v stĺpci Preview (Kontrola).
320
5 Skontrolujte prelínanie.
Ak si chcete pozrieť kompozíciu tak, ako je
to zobrazené vpravo, stlačte 4 alebo 2
a umiestnite kurzor do stĺpca Preview
(Kontrola), potom stlačte 1 alebo 3,
zvýraznite Overlay (Prelínanie) a stlačte
J (vezmite do úvahy, že farby a jas sa
v zobrazenom kontrolnom náhľade môžu líšiť od finálnej snímky). Ak
chcete uložiť prelínanie bez zobrazenia kontrolného náhľadu, stlačte
Save (Uložiť). Ak sa chcete vrátiť do kroku 4 a vybrať nové fotografie
alebo upraviť zvyšovanie expozičného podielu, stlačte tlačidlo
W (M).
6 Uložte prelínanie.
Stlačením tlačidla J počas zobrazenia
kontrolného náhľadu uložíte prelínanie. Po
vytvorení prelínania sa výsledná snímka
zobrazí na monitore v režime zobrazenia
snímok na celej obrazovke.
D Prelínanie snímok
Kombinovať môžete iba veľké fotografie vo formáte NEF (RAW) s rovnakou
oblasťou snímky a farebnou (bitovou) hĺbkou.
Prelínaná snímka obsahuje rovnaké informácie o fotografii (vrátane dátumu
záznamu, merania, času uzávierky, clony, expozičného režimu, korekcie
expozície, ohniskovej vzdialenosti a orientácie snímky) a hodnoty vyváženia
bielej farby a parametre Picture Control ako fotografia zvolená pre Image 1
(Snímka 1). Komentár k aktuálnej snímke sa pridá k prelínaniu pri ukladaní, ale
informácie o autorských právach sa neskopírujú. Pri prelínaniach uložených vo
formáte NEF (RAW) sa použije kompresia zvolená pre NEF (RAW) compression
(Kompresia NEF (RAW)) v ponuke NEF (RAW) recording (Záznam NEF (RAW)),
pričom budú mať rovnakú bitovú hĺbku ako pôvodné snímky.
321
Technické informácie
Prečítajte si túto kapitolu, aby ste získali informácie o kompatibilnom
príslušenstve, čistení a uchovávaní fotoaparátu a tiež o tom, čo robiť, ak
sa vám zobrazí chybová správa alebo sa vyskytne problém pri používaní
fotoaparátu.
Kompatibilné objektívy
Nastavenie
fotoaparátu
Režim zaostrovania
Expozičný
režim
Objektívy so vstavaným procesorom 6
M
Automatické
P
Objektív/
(s elektronickým
zaostrovanie
S
príslušenstvo
diaľkomerom) 1
Typ G, E alebo D
AF NIKKOR 7
✔
✔
✔
AF-S, AF-P, AF-I
NIKKOR
Séria PC-E
✔9
—
✔9
NIKKOR
PC Micro 85mm
—
✔9
—
f/2,8D 10
Telekonvertor
✔
✔
✔
AF-S / AF-I 12
Ostatné
objektívy AF
NIKKOR (okrem
✔ 13
✔
✔ 13
objektívov pre
fotoaparát
F3AF)
✔
AI-P NIKKOR
—
✔ 14
322
Systém merania
L2
M3 t5
N4
A
M
3D
Farba
✔
✔
—
✔8
✔
✔9
✔9
—
✔ 8, 9
✔
✔ 11
✔
—
✔ 8, 9
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔
—
✔
✔8
—
Nastavenie
fotoaparátu
Objektívy bez vstavaného procesora 15
Objektív/
príslušenstvo
AI-, AI-upravený
NIKKOR alebo
objektív Nikon
série E 16
Zdravotnícky
NIKKOR 120mm
f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonvertor
typu AI 22
Zaostrovací
nadstavec
Bellows PB-6 24
Automatické
medzikrúžky
(séria PK-11A,
12 alebo 13;
PN-11)
Režim zaostrovania
M
Automatické
(s elektronickým
zaostrovanie
diaľkomerom) 1
Expozičný
režim
Systém merania
L2
P
S
A
M
3D
Farba
M3 t5
N4
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18
✔ 19
—
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
19
—
—
—
✔9
—
—
✔ 17
✔ 21
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
✔ 23
—
✔ 17
—
✔ 18
✔ 19
—
—
✔ 23
—
✔ 25
—
—
✔
—
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Manuálne zaostrovanie dostupné so všetkými objektívmi.
Maticové meranie.
Meranie so zdôrazneným stredom.
Bodové meranie.
S dôrazom na predchádzanie preexponovaniu.
Objektívy IX-NIKKOR sa nedajú použiť.
Objektívy typu VR podporujú stabilizáciu obrazu (VR).
Pri bodovom meraní expozície sa meria prostredníctvom vybratého zaostrovacieho bodu (0 128).
Nie je možné používať pri vysunutí ani naklonení objektívu.
Systémy merania expozície a riadenia záblesku fotoaparátu nefungujú správne pri vysunutí a/alebo
naklonení objektívu, alebo ak je použitá iná clona ako maximálna.
11 Iba manuálny expozičný režim.
12 Informácie o zaostrovacích bodoch dostupných pre automatické zaostrovanie a používanie elektronického
diaľkomera nájdete na strane 99.
323
13 Keď sa pri objektívoch AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 <nový> alebo AF
28–85mm f/3,5–4,5 použije maximálne priblíženie pri najkratšej zaostriteľnej vzdialenosti, môže sa zobraziť
indikátor zaostrenia, keď nie je obraz na matnici hľadáčika zaostrený. Zaostrenie nastavte manuálne tak, aby
bol obraz v hľadáčiku zaostrený.
14 So svetelnosťou objektívu f/5,6 alebo väčšou.
15 Niektoré objektívy nie je možné použiť (pozrite si stranu 326).
16 Rozsah otáčania statívovej pätky pri objektívoch AI 80–200mm f/2,8 ED je obmedzený telom fotoaparátu.
Filtre nemožno vymieňať, keď je objektív AI 200–400mm f/4 ED upevnený na fotoaparáte.
17 Ak je svetelnosť objektívu zadaná pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje o objektíve
bez vstavaného procesora) (0 250), v hľadáčiku a na kontrolnom paneli sa zobrazí hodnota
clony.
18 Možno používať len vtedy, ak je zadaná ohnisková vzdialenosť a svetelnosť objektívu pomocou možnosti
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora) (0 250). Ak
nedosiahnete požadované výsledky, použite bodové meranie expozície alebo integrálne meranie expozície
so zdôrazneným stredom.
19 V záujme dosiahnutia vyššej presnosti zadajte ohniskovú vzdialenosť a svetelnosť objektívu pomocou
možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora)
(0 250).
20 Dá sa použiť v manuálnych expozičných režimoch pri časoch uzávierky dlhších o jeden alebo viac krokov ako
rýchlosť synchronizácie blesku.
21 Expozícia sa určuje vlastným nastavením clony. V expozičnom režime časovej automatiky pred uložením
expozície do pamäte a vysunutím objektívu vopred nastavte clonu pomocou clonového krúžku objektívu.
V manuálnom expozičnom režime pred vysunutím objektívu vopred nastavte clonu pomocou clonového
krúžku objektívu a určite expozíciu.
22 Korekcia expozície sa vyžaduje pri použití s objektívmi AI 28–85mm f/3,5–4,5, AI 35–105mm f/3,5–4,5, AI
35–135mm f/3,5–4,5 alebo AF-S 80–200mm f/2,8D.
23 S maximálnou účinnou clonou f/5,6 alebo väčšou.
24 Vyžaduje sa automatický medzikrúžok PK-12 alebo PK-13. V závislosti od orientácie fotoaparátu sa môže
vyžadovať PB-6D.
25 Používajte vlastné nastavenie clony. V expozičnom režime časovej automatiky nastavte clonu pomocou
zaostrovacieho nadstavca pred určením expozície a nasnímaním fotografie.
• Reprodukčné zariadenie PF-4 vyžaduje držiak fotoaparátu PA-4.
• Šum vo forme prúžkov sa môže objaviť počas automatického zaostrovania pri vysokej citlivosti ISO. Použite
manuálne zaostrovanie alebo pamäť zaostrenia. Prúžky sa môžu objaviť pri vysokej citlivosti ISO aj vtedy, keď
sa nastavuje clona počas snímania videosekvencie alebo fotografovania so živým náhľadom.
324
A Rozpoznanie objektívov so vstavaným procesorom a objektívov typu G, E a D
Odporúčame objektívy so vstavaným procesorom (hlavne typy G, E a D), vezmite
však do úvahy, že objektívy IX-NIKKOR sa nedajú použiť. Objektívy so vstavaným
procesorom možno identifikovať podľa prítomnosti kontaktov pre procesor
a objektívy typu G, E a D podľa písmena na tubuse objektívu. Objektívy typu G a E
nie sú vybavené clonovým krúžkom objektívu.
Kontakty procesora
Objektív so vstavaným
procesorom
Clonový krúžok
Objektív typu G/E
Objektív typu D
A Clonové číslo objektívu
Clonové číslo, ktoré sa uvádza v názvoch objektívov, je svetelnosť objektívu.
A Kompatibilné objektívy bez vstavaného procesora
Možnosť Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora)
(0 250) sa dá použiť na sprístupnenie mnohých funkcií dostupných s objektívmi
so vstavaným procesorom, vrátane farebného maticového merania expozície,
pričom v prípade, že chýbajú údaje, namiesto farebného maticového merania
expozície sa použije meranie expozície so zdôrazneným stredom, zatiaľ čo
v prípade, že nie je k dispozícii svetelnosť objektívu, v zobrazení clony na
fotoaparáte bude vyznačený počet zarážok od svetelnosti objektívu a skutočnú
hodnotu clony bude potrebné odčítať z clonového krúžku objektívu.
325
D Nekompatibilné príslušenstvo a objektívy bez vstavaného procesora
Nasledujúce príslušenstvo sa NEDÁ použiť s D500:
• Telekonvertor TC-16A AF
• Objektívy AF pre F3AF (AF 80mm f/2,8, AF 200mm
• Objektívy bez AI
f/3,5 ED, telekonvertor AF TC-16)
• Objektívy vyžadujúce zaostrovaciu jednotku AU-1 • PC 28mm f/4 (výrobné číslo 180900 alebo nižšie),
(400mm f/4,5, 600mm f/5,6, 800mm f/8,
• PC 35mm f/2,8 (výrobné čísla 851001 – 906200)
1 200mm f/11)
• PC 35mm f/3,5 (starý typ)
• Objektívy rybie oko (6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6,
• Reflex 1 000mm f/6,3 (starý typ)
8mm f/8, OP 10mm f/5,6)
• Reflex 1 000mm f/11 (výrobné čísla
• 2,1 cm f/4
142361 – 143000)
• Medzikrúžok K2
• Reflex 2 000mm f/11 (výrobné čísla
• 180–600mm f/8 ED (výrobné čísla
200111 – 200310)
174041 – 174180)
• 360–1 200mm f/11 ED (výrobné čísla
174031 – 174127)
• 200–600mm f/9,5 (výrobné čísla
280001 – 300490)
A Objektívy VR
Nižšie uvedené objektívy sa neodporúčajú pre dlhé expozície alebo fotografie
nasnímané pri vysokých citlivostiach ISO, pretože vďaka konštrukčnému riešeniu
systému riadenia stabilizácie obrazu (VR) môžu byť výsledné fotografie pokazené
závojom. Pri používaní iných objektívov VR vám odporúčame, aby ste vypli
stabilizáciu obrazu.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3,5–5,6G
• AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3,5–5,6G
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm f/4,5–5,6G
IF-ED
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5G ED VR
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3,5–5,6G ED VR
326
A Výpočet obrazového uhla
Veľkosť oblasti exponovanej 35 mm fotoaparátom je 36 × 24 mm. Veľkosť oblasti
exponovanej fotoaparátom D500, keď je možnosť DX (24×16) zvolená pre
položku Choose image area (Vybrať oblasť snímky) v ponuke snímania
fotografií, je na rozdiel od toho 23,5 × 15,7 mm, čo znamená, že obrazový uhol
35 mm fotoaparátu je približne 1,5-násobkom obrazového uhla fotoaparátu
D500 (keď sa zvolí možnosť 1.3× (18×12), veľkosť exponovanej oblasti sa
zmenší, pričom sa ešte viac zmenší obrazový uhol o približne 1,3×).
Veľkosť snímky 35 mm formátu (36 × 24 mm)
Veľkosť snímky, keď sa zvolí možnosť DX (24×16)
pre položku Choose image area (Vybrať
oblasť snímky) (23,5 × 15,7 mm)
Veľkosť snímky, keď sa zvolí možnosť 1.3× (18×12)
pre položku Choose image area (Vybrať
oblasť snímky) (18,0 × 12,0 mm)
Objektív
Uhlopriečka snímky
Obrazový uhol 35 mm formátu
Obrazový uhol, keď sa zvolí možnosť DX (24×16) pre položku
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
Obrazový uhol, keď sa zvolí možnosť 1.3× (18×12) pre položku
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
327
Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS)
Pokročilý systém kreatívneho osvetlenia (Creative Lighting System, CLS)
od spoločnosti Nikon ponúka zlepšenú komunikáciu medzi
fotoaparátom a kompatibilnými zábleskovými jednotkami na zlepšenie
fotografovania s bleskom.
❚❚ Zábleskové jednotky kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia
Na zábleskových jednotkách kompatibilných so systémom kreatívneho
osvetlenia sú dostupné nasledujúce funkcie:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
SB-5000
Samostatný blesk
328
Doplnkové riadenie
záblesku
vyvažované
✔
meraním i-TTL pre
digitálne jednooké
i-TTL
zrkadlovky 1
Štandardný záblesk
i-TTL pre digitálne
✔2
jednooké
zrkadlovky
Automatické
qA
✔
nastavenie clony
Automatický
A záblesk bez merania — 4
TTL
Manuálny režim
GN s prioritou
✔
vzdialenosti
M Manuálny režim
✔
Stroboskopický
RPT
✔
záblesk
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔
✔2
✔
—
—
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔5
—
—
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
SB-5000
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
Hlavný blesk
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Diaľkové riadenie záblesku ✔
i-TTL i-TTL
✔
Rýchle bezdrôtové
✔
[A:B]
riadenie záblesku
Automatické
✔
qA
nastavenie clony
Automatický
A záblesk bez merania —
TTL
M Manuálny režim
✔
Stroboskopický
✔
RPT
záblesk
i-TTL i-TTL
✔
Rýchle bezdrôtové
[A:B]
✔
riadenie záblesku
Automatické
nastavenie clony/
qA/A
✔8
Automatický záblesk
bez merania TTL
M Manuálny režim
✔
Stroboskopický
RPT
✔
záblesk
Rádiovo ovládané pokročilé bezdrôtové
✔9
osvetlenie
Prenos hodnoty farebnej teploty (blesk) ✔
Prenos hodnoty farebnej teploty (LED
—
svetlo)
✔
✔
✔
✔
—
—
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
✔6
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—7
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
✔5
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
—
—
329
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP 10
Blokovanie zábleskovej expozície 11
Veľkoplošné pomocné svetlo AF
Predzáblesk proti červeným očiam
Modelovacie osvetlenie (záblesk)
fotoaparátu
Zjednotené riadenie záblesku
Aktualizácia firmvéru zábleskovej
jednotky fotoaparátu
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
— ✔ 12 —
✔ — —
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔ 13
✔
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔
1 Nedostupné s bodovým meraním expozície.
2 Môže sa zvoliť aj pomocou zábleskovej jednotky.
3 Výber režimu qA/A uskutočňovaný na zábleskovej jednotke pomocou používateľských nastavení. Ak neboli
poskytnuté údaje objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora) v ponuke nastavenia, pri použití objektívu bez vstavaného procesora sa
zvolí „A“.
4 Ak neboli poskytnuté údaje objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora) v ponuke nastavenia, pri použití objektívu bez
vstavaného procesora sa zvolí automatický režim bez merania TTL.
5 Je možné zvoliť iba na fotoaparáte.
6 Dostupné len počas fotografovania makrosnímok.
7 Ak neboli poskytnuté údaje objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora) v ponuke nastavenia, použije sa pri objektívoch bez
vstavaného procesora automatický režim bez merania TTL (A), bez ohľadu na zvolený režim na zábleskovej
jednotke.
8 Výber qA a A závisí od možnosti zvolenej pomocou hlavného blesku.
9 Podporuje rovnaké funkcie ako diaľkovo ovládané zábleskové jednotky pomocou optického AWL.
10 Dostupné len v režimoch riadenia záblesku i-TTL, qA, A, GN a M.
11 Dostupné len v režime riadenia záblesku i-TTL alebo vtedy, keď je blesk nastavený na vysielanie
monitorovacích predbežných bleskov v režime riadenia záblesku qA alebo A.
12 Dostupné len v režime riadiaceho blesku.
13 Aktualizáciu firmvéru pre SB-910 a SB-900 je možné vykonávať z fotoaparátu.
330
Bezdrôtová riadiaca záblesková jednotka SU-800: Po nasadení na fotoaparát
kompatibilný so systémom kreatívneho osvetlenia (CLS) možno
zábleskovú jednotku SU-800 používať ako riadiacu jednotku pre
zábleskové jednotky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 alebo SB-R200 v maximálne troch skupinách. Samotný model
SU-800 nie je vybavený bleskom.
A Modelovacie osvetlenie (záblesk)
Zábleskové jednotky kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia (CLS)
vyšlú modelovací záblesk po stlačení tlačidla Pv na fotoaparáte. Túto funkciu je
možné použiť s pokročilým bezdrôtovým osvetlením na kontrolu účinku
celkového osvetlenia, ktoré sa dosiahne pomocou viacerých zábleskových
jednotiek. Modelovacie osvetlenie (záblesk) sa dá vypnúť pomocou
Používateľského nastavenia e5 (Modeling flash (Modelovací záblesk), 0 300).
331
❚❚ Ostatné zábleskové jednotky
Nasledujúce zábleskové jednotky možno používať v automatickom
režime bez merania TTL aj v manuálnom režime.
Záblesková jednotka
Zábleskový režim
Automatický záblesk
A
bez merania TTL
M Manuálny režim
Stroboskopický
G
záblesk
Synchronizácia
REAR blesku s druhou
lamelou uzávierky 3
SB-50DX
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
1 Zábleskový režim sa automaticky nastaví na meranie TTL a zablokuje sa spúšť. Zábleskovú jednotku nastavte
na režim A (automatická aktivácia blesku bez merania TTL).
2 Automatické zaostrovanie je dostupné len pri objektívoch AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED a AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED.
3 Dostupná vtedy, keď sa fotoaparát používa na voľbu zábleskového režimu.
332
D Poznámky týkajúce sa voliteľných bleskov
Podrobné pokyny nájdete v príručke k zábleskovej jednotke. Ak jednotka
podporuje systém kreatívneho osvetlenia, pozrite si časť o digitálnych
jednookých zrkadlovkách kompatibilných so systémom kreatívneho osvetlenia.
Model D500 nie je v príručkách k zábleskovým jednotkám SB-80DX, SB-28DX
a SB-50DX zahrnutý v kategórii „digitálnych jednookých zrkadloviek“.
Riadenie záblesku i-TTL sa dá používať pri citlivosti ISO v rozsahu od 100 do
12800. S hodnotami nad 12800 sa pri niektorých vzdialenostiach alebo
nastaveniach clony nemusia dosiahnuť požadované výsledky. Ak po zhotovení
fotografie v režime i-TTL alebo v automatickom režime bez merania TTL bliká
približne tri sekundy indikátor pripravenosti blesku (M), blesk sa odpálil pri plnom
výkone a fotografia môže byť podexponovaná (len pre zábleskové jednotky
kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia (CLS)).
Ak sa na fotografovanie s externým bleskom používa synchronizačný kábel
SC-17, SC-28 alebo SC-29, v režime i-TTL sa nemusí dosiahnuť správna expozícia.
Odporúčame vám, aby ste vybrali štandardný záblesk i-TTL. Zhotovte skúšobný
záber a výsledok si pozrite na monitore.
V režime i-TTL používajte iba rozptylku alebo odrážací adaptér dodaný so
zábleskovou jednotkou. Nepoužívajte iné panely, napríklad difúzne, pretože by
to mohlo spôsobiť nesprávnu expozíciu.
V expozičnom režime P je svetelnosť objektívu (minimálne clonové číslo)
obmedzená podľa citlivosti ISO tak, ako je to uvedené nižšie:
100
4
200
5
Svetelnosť objektívu pri ekvivalente citlivosti ISO:
400
800
1600
3200
6400
5,6
7,1
8
10
11
12800
13
Ak je svetelnosť objektívu menšia než vyššie uvedená, maximálna hodnota clony
bude svetelnosťou objektívu.
Na fotografiách s bleskom, ktoré boli zhotovené so zdrojom napájania SD-9
alebo SD-8A pripevneným priamo k fotoaparátu, sa môže objaviť šum vo forme
prúžkov. Znížte citlivosť ISO alebo zvýšte vzdialenosť medzi fotoaparátom
a napájacím zdrojom.
333
A Poznámky týkajúce sa voliteľných bleskov (Pokračovanie)
Zábleskové jednotky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500
a SB-400 poskytujú predzáblesk proti červeným očiam, zatiaľ čo zábleskové
jednotky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SU-800 poskytujú
pomocné svetlo AF s nasledujúcimi obmedzeniami:
• SB-5000: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa použijú objektívy 24 – 135 mm
AF s nižšie uvedenými zaostrovacími bodmi.
24 – 49 mm
50 – 84 mm
85 – 135 mm
• SB-910 a SB-900: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa použijú objektívy
17 – 135 mm AF s nižšie uvedenými zaostrovacími bodmi.
17 – 19 mm
20 – 135 mm
• SB-800, SB-600 a SU-800: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa použijú objektívy
24 – 105 mm AF s nižšie uvedenými zaostrovacími bodmi.
24 – 34 mm
35 – 49 mm
50 – 105 mm
• SB-700: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa použijú objektívy 24 – 135 mm
AF s nižšie uvedenými zaostrovacími bodmi.
24 – 27 mm
28 – 135 mm
V závislosti od použitého objektívu a zaznamenanej scény sa môže zobraziť
indikátor zaostrenia (I), keď objekt nie je zaostrený, alebo fotoaparát nemusí byť
schopný zaostriť a môže sa deaktivovať spúšť.
334
Ďalšie príslušenstvo
V čase písania tejto príručky bolo pre fotoaparát D500 k dispozícii
nasledujúce príslušenstvo.
Zdroje napájania
Bezdrôtové
vysielače (0 308)
Bezdrôtové
diaľkové ovládače
Príslušenstvo
k okuláru
hľadáčika
Káble HDMI
Kryt sánok na
príslušenstvo
Krytky tela
• Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15 (0 13, 375; môžu sa
použiť aj batérie EN-EL15b a EN-EL15a)
• Nabíjačka MH-25a (0 13, 375)
• Multifunkčný Battery Pack MB-D17
• Napájací konektor EP-5B, sieťový zdroj EH-5b
Bezdrôtový vysielač WT-7
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10/WR-T10
Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-1
Gumená očnica DK-19
Šošovka na úpravu dioptrickej korekcie hľadáčika DK-17C
Zväčšovací okulár DK-17M
Lupa okulára DG-2
Adaptér pre okulár DK-18
Okulár s úpravou proti zahmlievaniu DK-14/Okulár s úpravou
proti zahmlievaniu DK-17A
• Okulár s fluórovou povrchovou úpravou DK-17F
• Pravouhlý nadstavec DR-5/Pravouhlý nadstavec DR-4
Kábel HDMI HC-E1
• Kryt sánok na príslušenstvo BS-3
• Kryt sánok na príslušenstvo BS-1
Krytka tela BF-1B/Krytka tela BF-1A
335
Camera Control Pro 2
• Káblová spúšť MC-22/MC-22A (dĺžka 1 m*)
• Káblová spúšť MC-30/MC-30A (dĺžka 80 cm*)
• Káblová spúšť MC-36/MC-36A (dĺžka 85 cm*)
• Predlžovací kábel MC-21/MC-21A (dĺžka 3 m*)
• Pripojovací kábel MC-23/MC-23A (dĺžka 40 cm*)
• Kábel adaptéra MC-25/MC-25A (dĺžka 20 cm*)
• WR adaptér WR-A10
• Jednotka GPS GP-1/GP-1A (0 253)
• Kábel adaptéra GPS MC-35 (dĺžka 35 cm*)
• Súprava infračerveného diaľkového ovládania ML-3
* Všetky hodnoty sú približné.
Mikrofóny (0 65) • Stereofónny mikrofón ME-1
• Bezdrôtový mikrofón ME-W1
Kryty konektora • Kryt konektora pre káble so stereofónnym konektorom typu
mini jack UF-8
• Kryt konektora USB UF-7
Dostupnosť sa môže meniť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Najnovšie informácie nájdete na našej webovej
stránke alebo v našich brožúrach.
Softvér
Príslušenstvo
konektora
diaľkového
ovládania
336
Starostlivosť o fotoaparát
Skladovanie
Keď nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte batériu a uskladnite
ju s nasadeným krytom kontaktov na chladnom a suchom mieste.
Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Fotoaparát neskladujte
s naftalínovými ani gáfrovými guľôčkami proti moľom ani na miestach,
ktoré:
• sú nedostatočne vetrané alebo vystavené pôsobeniu vlhkosti nad 60 %
• sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole,
napríklad vedľa televízorov alebo rádií
• sú vystavené pôsobeniu teplôt vyšším ako 50 °C alebo nižším ako
–10 °C
Čistenie
Na odstránenie prachu alebo textilných vlákien použite ofukovací
balónik a jemne utrite pomocou jemnej, suchej handričky. Po
používaní fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok
Telo fotoaparátu a soľ pomocou handričky jemne navlhčenej v destilovanej vode
a potom fotoaparát dôkladne vysušte.
Dôležité: Prach a iné cudzie látky vo vnútri fotoaparátu môžu
spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Tieto sklenené prvky sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné
vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate
aerosólový ofukovací balónik, nádobku držte v zvislej polohe, aby
Objektív, zrkadlo
ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete odstrániť odtlačky
a hľadáčik
prstov alebo iné nečistoty, na jemnú handričku naneste malé
množstvo prostriedku na čistenie objektívov a opatrne ich
očistite.
Prach a textilné vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho
balónika. Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty,
Monitor
zľahka utierajte povrch jemnou handričkou alebo semišom.
Nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože by tým mohlo dôjsť
k poškodeniu alebo poruche.
Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlo ani iné prchavé chemikálie.
337
Čistenie obrazového snímača
Ak máte podozrenie, že sa nečistoty alebo prach na obrazovom snímači
objavujú na fotografiách, môžete snímač vyčistiť pomocou možnosti
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) v ponuke nastavenia.
Snímač možno kedykoľvek vyčistiť použitím možnosti Clean now (Čistiť
teraz) alebo pomocou automatického čistenia, keď sa fotoaparát zapína
alebo vypína.
❚❚ „Clean now (Čistiť teraz)“
Fotoaparát chyťte spodnou časťou nadol,
zvoľte Clean image sensor (Čistiť obrazový
snímač) v ponuke nastavenia, potom
zvýraznite Clean now (Čistiť teraz) a stlačte
J. Fotoaparát skontroluje obrazový snímač
a potom spustí čistenie. Počas čistenia bude
na kontrolnom paneli blikať 1 a ostatné
činnosti sa nebudú dať vykonávať. Kým sa
čistenie nedokončí a nezmizne ponuka
nastavenia, nevyberajte ani neodpájajte zdroj
napájania.
338
❚❚ „Clean at startup/shutdown (Čistiť pri zapnutí alebo vypnutí)“
Vyberte z nasledujúcich možností:
5
6
7
Možnosť
Clean at startup
(Čistiť pri zapnutí)
Clean at shutdown
(Čistiť pri vypnutí)
Clean at startup &
shutdown (Čistiť pri
zapnutí a vypnutí)
Cleaning off
(Vypnutie čistenia)
Popis
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí po každom
zapnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí počas
vypínania po každom vypnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí pri každom
zapnutí a vypnutí.
Automatické čistenie obrazového snímača je vypnuté.
1 Zvoľte možnosť Clean at startup/
shutdown (Čistiť pri zapnutí alebo
vypnutí).
Zobrazte ponuku Clean image sensor
(Čistiť obrazový snímač) podľa postupu
uvedeného na strane 338. Zvýraznite
možnosť Clean at startup/shutdown
(Čistiť pri zapnutí alebo vypnutí) a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte príslušnú možnosť.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
339
D Čistenie obrazového snímača
Použitím ovládacích prvkov fotoaparátu sa preruší čistenie obrazového snímača
pri zapnutí.
Ak pomocou možností nachádzajúcich sa v ponuke Clean image sensor (Čistiť
obrazový snímač) nemožno prach úplne odstrániť, vyčistite obrazový snímač
manuálne (0 341), alebo sa obráťte na autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
Ak sa čistenie obrazového snímača vykoná niekoľkokrát po sebe, funkcia čistenia
sa môže dočasne vypnúť, aby sa chránili vnútorné obvody fotoaparátu. Čistenie
možno zopakovať po krátkej prestávke.
340
❚❚ Manuálne čistenie
Ak z obrazové snímača nie je možné odstrániť cudzí predmet použitím
možnosti Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) (0 338)
v ponuke nastavenia, snímač možno vyčistiť manuálne podľa nižšie
uvedeného postupu. Vezmite však do úvahy, že snímač je mimoriadne
chúlostivý a ľahko sa poškodí. Spoločnosť Nikon odporúča, aby snímač
čistili len zamestnanci autorizovaného servisu Nikon.
1 Nabite batériu alebo pripojte sieťový zdroj.
Pri kontrole a čistení obrazového snímača sa vyžaduje spoľahlivý
zdroj napájania. Vypnite fotoaparát a vložte plne nabitú batériu,
alebo pripojte voliteľný sieťový zdroj a napájací konektor. Možnosť
Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na čistenie) je
dostupná v ponuke nastavenia len pri stave nabitia batérie nad J.
2 Odpojte objektív.
Vypnite fotoaparát a odpojte objektív.
3 Zvoľte možnosť Lock mirror up for
cleaning (Predsklopenie zrkadla na
čistenie).
Zapnite fotoaparát, v ponuke nastavenia
zvýraznite možnosť Lock mirror up for
cleaning (Predsklopenie zrkadla na
čistenie) a stlačte tlačidlo 2.
341
4 Stlačte J.
Na monitore sa zobrazí hlásenie
uvedené vpravo a na kontrolnom paneli
a v hľadáčiku sa zobrazí rad pomlčiek. Ak
chcete obnoviť normálnu činnosť bez
kontroly obrazového snímača, vypnite
fotoaparát.
5 Vyklopte zrkadlo.
Stlačte tlačidlo spúšte úplne
nadol. Vyklopí sa zrkadlo
a otvoria sa lamely uzávierky,
za ktorými sa odhalí
obrazový snímač.
Zobrazenie v hľadáčiku sa vypne a na kontrolnom paneli bude blikať
rad pomlčiek.
6 Skontrolujte obrazový snímač.
Držte fotoaparát tak, aby na obrazový
snímač dopadalo svetlo a skontrolujte, či
sa na obrazovom snímači nenachádzajú
textilné vlákna alebo prach. Ak nie sú
prítomné žiadne nečistoty, pokračujte
krokom 8.
342
7 Vyčistite obrazový snímač.
Pomocou ofukovacieho balónika
odstráňte z obrazového snímača prach
a textilné vlákna. Nepoužívajte ofukovaciu
kefku, pretože jej štetiny by mohli poškodiť
snímač. Nečistoty, ktoré nemožno
odstrániť ofukovacím balónikom, môžu
odstrániť len zamestnanci autorizovaného servisu Nikon. Za
žiadnych okolností sa nedotýkajte snímača ani ho neutierajte.
8 Vypnite fotoaparát.
Zrkadlo sa vráti do dolnej polohy a lamely uzávierky sa uzavrú.
Nasaďte objektív alebo krytku tela.
D Používanie spoľahlivého zdroja energie
Lamely uzávierky sú jemné a ľahko sa poškodia. Ak sa fotoaparát vypne
v okamihu, keď je zrkadlo vyklopené, lamely uzávierky sa automaticky uzavrú.
Z dôvodu zabránenia poškodeniu lamiel uzávierky dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
• Kým je vyklopené zrkadlo, nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani
neodpájajte zdroj energie.
• Ak počas vyklopenia zrkadla dôjde k takmer úplnému vybitiu batérie, ozve sa
zvukové znamenie, pričom bude blikať kontrolka samospúšte upozorňujúca na
to, že približne o dve minúty sa lamely uzávierky uzavrú a zrkadlo sa sklopí do
pôvodnej polohy. Okamžite ukončite čistenie alebo kontrolu.
343
D Cudzie látky na obrazovom snímači
K obrazovému snímaču môžu prilipnúť cudzie látky, ktoré sa do fotoaparátu
dostanú pri odstránení alebo výmene objektívu alebo krytiek tela (alebo
v zriedkavých prípadoch mazivo či jemné čiastočky zo samotného fotoaparátu),
pričom sa môžu objaviť na fotografiách zhotovených za určitých podmienok. Na
ochranu fotoaparátu bez nasadeného objektívu použite krytku tela, ktorá sa
dodáva s fotoaparátom, pričom najprv opatrne odstráňte všetok prach a iné
nečistoty, ktoré mohli prilipnúť na bajonet fotoaparátu, bajonet objektívu
a krytku tela. Vyhýbajte sa pripevňovaniu krytky tela či výmene objektívov
v prašných prostrediach.
V prípade, že sa na obrazový snímač dostanú cudzie látky, použite možnosť
čistenia obrazového snímača tak, ako je to popísané na strane 338. Ak problém
pretrváva, vyčistite snímač manuálne (0 341) alebo ho nechajte vyčistiť
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon. Fotografie ovplyvnené
prítomnosťou nečistôt na snímači sa dajú upraviť pomocou možností na čistenie
snímok, ktoré sú dostupné v niektorých aplikáciách na spracovanie obrazu.
D Servis fotoaparátu a príslušenstva
Tento fotoaparát je presný prístroj vyžadujúci pravidelný servis. Spoločnosť
Nikon odporúča prehliadku fotoaparátu u pôvodného predajcu alebo
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon raz za jeden až dva roky a jeho servis
raz za tri až päť rokov (tieto služby sú spoplatnené). Pravidelné prehliadky a servis
sa odporúčajú najmä pri profesionálnom používaní fotoaparátu. Súčasťou
prehliadok a servisu fotoaparátu by malo byť všetko príslušenstvo, ktoré sa
pravidelne používa s fotoaparátom, napríklad objektívy alebo voliteľné blesky.
344
Starostlivosť o fotoaparát a batériu:
Upozornenia
Dbajte na to, aby fotoaparát nespadol: Ak sa výrobok vystaví pôsobeniu silných otrasov
alebo vibrácií, môže dôjsť k jeho poruche.
Fotoaparát uchovávajte v suchu: Výrobok nie je vodotesný a po ponorení do vody alebo
vystavení vysokej vlhkosti nemusí fungovať správne. Korózia vnútorného
mechanizmu môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie.
Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty: Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vchode do
vyhriatej budovy alebo pri vychádzaní z nej za chladného počasia, môžu spôsobiť
kondenzáciu vlhkosti vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia pôsobeniu
náhlej zmeny teploty ho vložte do puzdra alebo plastového vrecka, aby ste
zabránili kondenzácii vlhkosti.
Nepribližujte sa so zariadením k silným magnetickým poliam: Toto zariadenie nepoužívajte
ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné elektromagnetické žiarenie
alebo magnetické polia. Silný statický náboj alebo silné magnetické polia
vytvárané zariadeniami, akými sú rádiové vysielače, môžu spôsobovať rušenie
monitora, poškodenie údajov uložených na pamäťovej karte alebo môžu ovplyvniť
vnútorné obvody výrobku.
Objektív nenechávajte nasmerovaný na slnko: Objektív nenechávajte dlhodobo
nasmerovaný na slnko ani iné silné zdroje svetla. Intenzívne svetlo môže spôsobiť
poškodenie obrazového snímača a vznik efektu rozmazania na fotografiách.
345
Čistenie: Pri čistení tela fotoaparátu odstráňte pomocou ofukovacieho balónika
prach a textilné vlákna a potom telo fotoaparátu opatrne utrite jemnou, suchou
handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok a soľ
suchou handričkou jemne navlhčenou v čistej vode a potom celý fotoaparát
vysušte. Vo výnimočných prípadoch môže statická elektrina spôsobiť zosvetlenie
alebo stmavnutie LCD displejov. Neznamená to poruchu a zobrazenie sa čoskoro
vráti do normálneho stavu.
Objektív a zrkadlo sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné vlákna zľahka odstráňte
pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate aerosólový ofukovací balónik,
nádobku držte v zvislej polohe, aby ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete
z objektívu odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, na jemnú handričku
naneste malé množstvo prostriedku na čistenie objektívu a opatrne ho očistite.
Informácie o čistení obrazového snímača nájdete v časti „Čistenie obrazového
snímača“ (0 338, 341).
Kontakty objektívu: Kontakty objektívu udržujte v čistote.
Nedotýkajte sa lamiel uzávierky: Lamely uzávierky sú veľmi tenké a ľahko sa poškodia.
Na lamely v žiadnom prípade netlačte, nedotýkajte sa ich čistiacimi nástrojmi
a nevystavujte ich silnému prúdu vzduchu z ofukovacieho balónika. Lamely by sa
tým mohli poškrabať, zdeformovať alebo pretrhnúť.
Lamela uzávierky sa môže zdať nerovnomerne zafarbená, toto však neovplyvňuje
snímky a neznamená to poruchu.
346
Skladovanie: Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Ak používate sieťový zdroj, odpojte ho, aby
nedošlo k vzniku požiaru. Ak nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte
batériu, aby ste zabránili jej vytečeniu, a fotoaparát uložte do plastového vrecka
spoločne s pohlcovačom vlhkosti. Do plastového vrecka však nevkladajte puzdro
fotoaparátu, pretože by sa tým mohol poškodiť materiál puzdra. Vezmite do úvahy,
že pohlcovač vlhkosti postupne stráca svoju schopnosť absorbovať vlhkosť
a v pravidelných intervaloch ho treba vymieňať.
Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste
zabránili vzniku plesne alebo sneti. Pred odložením fotoaparát zapnite
a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.
Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Pred odložením batérie nasaďte
kryt kontaktov.
Pred vybratím alebo odpojením zdroja energie výrobok vypnite: Neodpájajte výrobok ani
nevyberajte batériu, keď je výrobok zapnutý, alebo keď prebieha zápis alebo
odstraňovanie snímok. Násilné odpojenie napájania môže v týchto prípadoch
spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäte a interných obvodov. Ak chcete
zabrániť náhodnému prerušeniu napájania, výrobok neprenášajte na iné miesto,
keď je k nemu pripojený sieťový zdroj.
Poznámky k monitoru: Monitor je zhotovený s mimoriadne vysokou presnosťou;
minimálne 99,99 % pixlov je účinných, s nie viac ako 0,01 % chýbajúcich alebo
chybných pixlov. A preto hoci tieto displeje môžu obsahovať pixle, ktoré svietia
nepretržite (biele, červené, modré alebo zelené) alebo nesvietia nikdy (čierne), nie
je to porucha a nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané týmto zariadením.
V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
Na monitor nepôsobte nadmernou silou, pretože by tým mohlo dôjsť k jeho
poškodeniu alebo poruche. Prach alebo textilné vlákna možno z monitora
odstrániť pomocou ofukovacieho balónika. Nečistoty možno odstrániť utretím
povrchu monitora zľahka jemnou handričkou alebo semišom. Ak sa monitor
poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom,
a tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou, ako aj ich
vniknutiu do očí alebo úst.
347
Batéria a nabíjačka: Batérie môžu pri nesprávnej manipulácii vytiecť alebo vybuchnúť.
Pri manipulácii s batériami a nabíjačkami dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné
pokyny:
• Používajte len batérie, ktoré boli schválené na používanie v tomto zariadení.
• Batériu nevystavujte pôsobeniu ohňa ani nadmerného tepla.
• Kontakty batérie udržujte čisté.
• Pred výmenou batérie vypnite fotoaparát.
• Vyberte batériu z fotoaparátu alebo nabíjačky, ak ich nepoužívate, a nasaďte späť
kryt kontaktov. Tieto zariadenia spotrebúvajú energiu, aj keď sú vypnuté, pričom
môžu vybiť batériu natoľko, že sa nebude dať používať. Ak nebudete batériu
nejakú dobu používať, vložte ju do fotoaparátu a skôr, ako ju vyberiete kvôli
uskladneniu, úplne ju vybite. Batériu by ste mali skladovať na chladnom mieste
s okolitou teplotou 15 °C až 25 °C (vyhýbajte sa horúcim alebo mimoriadne
chladným miestam). Tento postup zopakujte aspoň raz sa šesť mesiacov.
• Opakované zapínanie a vypínanie fotoaparátu s úplne vybitou batériou skráti
výdrž batérie. Úplne vybité batérie sa musia pred opätovným použitím nabiť.
• Počas používania batérie sa môže vnútorná teplota batérie zvýšiť. Ak sa pokúsite
batériu nabiť pri jej zvýšenej vnútornej teplote, dôjde k zhoršeniu výkonu batérie,
pričom sa batéria nemusí nabiť, alebo sa nabije len čiastočne. Pred nabíjaním
počkajte, kým batéria nevychladne.
• Batériu nabíjajte vo vnútornom prostredí pri teplote okolia 5 °C – 35 °C.
Nepoužívajte batériu pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších ako 40 °C;
nedodržaním tohto pokynu by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie alebo
zhoršeniu jej činnosti. Kapacita môže klesnúť a čas nabíjania sa môže predĺžiť pri
teplotách batérie od 0 °C do 15 °C a od 45 °C do 60 °C. Batérie sa nenabije, ak je jej
teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 60 °C.
348
• Ak kontrolka CHARGE rýchlo bliká (približne osemkrát za sekundu) počas nabíjania,
overte, či sa teplota nachádza v správnom rozsahu a potom odpojte nabíjačku
a vyberte a znova vložte batériu. Ak problém pretrváva, ihneď prestaňte
zariadenia používať a vezmite batériu a nabíjačku k svojmu predajcovi alebo do
autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
• Počas nabíjania nehýbte nabíjačkou ani sa nedotýkajte batérie. Nedodržanie
tohto upozornenia môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok, že
nabíjačka ukáže dokončenie nabíjania, aj keď je batéria nabitá len čiastočne.
Vyberte a znova vložte batériu, aby sa mohlo znova spustiť nabíjanie.
• Kapacita batérie môže dočasne klesnúť, ak sa batéria nabíja pri nízkych teplotách
alebo sa používa pri teplotách, ktoré sú nižšie ako tie, pri ktorých sa nabíjala. Ak sa
batéria nabíja pri teplote nižšej ako 5 °C, indikátor výdrže batérie v zobrazení
Battery info (Informácie o batérii) (0 309) môže ukazovať dočasné zníženie.
• Ďalším nabíjaním batérie po jej úplnom nabití sa môže zhoršiť výkon batérie.
• Značné skrátenie doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri
používaní pri izbovej teplote znamená, že ju treba vymeniť. Kúpte si novú batériu.
• Dodaný napájací kábel a sieťový zásuvkový adaptér sú určené len na používanie
s MH-25a. Nabíjačku používajte iba s kompatibilnými batériami. Ak nabíjačku
nepoužívate, odpojte ju od elektrickej zásuvky.
• Batériu pred použitím nabite. Pred fotografovaním dôležitých udalostí si
pripravte náhradnú batériu a udržiavajte ju v plne nabitom stave. Náhradné
batérie nemusia byť v závislosti od konkrétnej lokality okamžite k dispozícii na
zakúpenie. Vezmite do úvahy, že v chladnom počasí má kapacita batérií
tendenciu klesať. Pred fotografovaním v exteriéri za chladného počasia
skontrolujte, či je batéria plne nabitá. Náhradnú batériu uchovávajte na teplom
mieste a v prípade potreby batérie vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže
obnoviť časť jej náboja.
• Použité batérie sú cennou surovinou; recyklujte ich v súlade s miestnymi
predpismi.
349
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu
alebo zástupcu autorizovaného servisu spoločnosti Nikon si pozrite
nižšie uvedený zoznam bežných problémov.
Batéria/displej
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Počkajte, kým sa neukončí zaznamenávanie. Ak
problém pretrváva, fotoaparát vypnite. Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znova
vložte batériu alebo ak používate sieťový zdroj, odpojte ho a znovu zapojte.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že všetky aktuálne zaznamenávané údaje sa
stratia, údaje, ktoré už raz boli zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo
odpojením zdroja energie.
Hľadáčik nie je zaostrený: Upravte zaostrenie hľadáčika (0 29). Ak sa tým daný problém
nevyrieši, zvoľte jednorazové automatické zaostrovanie (AF-S; 0 101), automatické
zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body (0 103) a stredový zaostrovací bod
(0 108), a potom umiestnite objekt s vysokým kontrastom do stredového
zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby fotoaparát zaostril.
Po zaostrení fotoaparátu použite ovládací prvok dioptrickej korekcie na to, aby sa
vám objekt v hľadáčiku zobrazil ostro. V prípade potreby môžete zaostrenie
hľadáčika ďalej upraviť pomocou voliteľných korekčných šošoviek (0 335).
Hľadáčik je tmavý: Vložte úplne nabitú batériu (0 13, 35).
Displeje sa vypínajú bez varovania: Vyberte dlhšie oneskorenie pre Používateľské
nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)) alebo
c4 (Monitor off delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora))
(0 296).
Zobrazenia na kontrolnom paneli alebo v hľadáčiku nereagujú a sú tmavé: Čas odozvy a jas
týchto displejov sa menia podľa teploty.
350
Snímanie
Zapínanie fotoaparátu trvá dlho: Odstráňte súbory alebo priečinky.
Tlačidlo spúšte je vypnuté:
• Pamäťová karta je zamknutá (len karty SD; 0 16), zaplnená alebo nie je vložená
(0 36).
• Release locked (Uzamknutie spúšte) je zvolené pre Slot empty release lock
(Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty) v ponuke nastavenia (0 309),
pričom nie je vložená žiadna pamäťová karta (0 15).
• Clonový krúžok pre objektív so vstavaným procesorom nie je uzamknutý na
najvyššom clonovom čísle (neplatí pre objektívy typu G a E). Ak sa na kontrolnom
paneli zobrazuje B, zvoľte Aperture ring (Clonový krúžok) pre Používateľské
nastavenie f4 (Customize command dials (Prispôsobenie príkazových
voličov)) > Aperture setting (Nastavenie clony), aby ste mohli používať
clonový krúžok objektívu na nastavenie clony (0 302).
• Pre čas uzávierky je zvolený expozičný režim S s možnosťou A alebo %
(0 359).
Fotoaparát má pomalú odozvu na stlačenie spúšte: Zvoľte možnosť Off (Vyp.) pre
Používateľské nastavenie d5 (Exposure delay mode (Režim oneskorenia
expozície); 0 297).
Pri každom stlačení tlačidla spúšte v režime sériového snímania sa nasníma len jeden záber:
Vypnite HDR (0 191).
Fotografie nie sú ostré:
• Otočte volič režimu zaostrovania do polohy AF (0 97).
• Fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou automatického zaostrovania: použite
manuálne zaostrovanie alebo pamäť zaostrenia (0 111, 114).
Zvukové znamenie sa neozýva:
• Možnosť Off (Vyp.) je zvolená pre Beep (Zvukové znamenie) v ponuke
nastavenia (0 306).
• AF-C je zvolené pre režim automatického zaostrovania (0 101).
K dispozícii nie je celý rozsah časov uzávierky: Používa sa blesk. Rýchlosť synchronizácie
blesku sa dá zvoliť pomocou Používateľského nastavenia e1 (Flash sync speed
(Rýchlosť synchronizácie blesku)); pri používaní voliteľných bleskov vyberte
1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia
blesku FP)), aby ste získali plný rozsah časov uzávierky (0 299).
Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa neaktivuje pamäť zaostrenia: Fotoaparát je v režime
zaostrovania AF-C: na uzamknutie zaostrenia použite stred pomocného voliča
(0 111).
351
Nemožno vybrať zaostrovací bod:
• Zrušte aretáciu voliča zaostrovacích polí (0 108).
• Pre režim činnosti AF je vybraná možnosť automatického zaostrenia
s automatickým výberom poľa alebo je pre živý náhľad vybraná možnosť
automatického zaostrovania s prioritou tváre; vyberte iný režim (0 48, 103).
• Fotoaparát je v režime prehrávania (0 255).
• Používajú sa ponuky (0 281).
• Stlačením tlačidla spúšte do polovice spustite časový spínač pohotovostného
režimu (0 39).
Nie je možné zvoliť režim automatického zaostrovania: Zvoľte No restrictions (Bez
obmedzení) pre Používateľské nastavenie a10 (Autofocus mode restrictions
(Obmedzenia režimu automatického zaostrovania), 0 294).
Fotoaparát je pri zaznamenávaní fotografií pomalý: Vypnite redukciu šumu pri dlhej
expozícii (0 286).
Na fotografiách sa objavuje šum (svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo
prúžky):
• Svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné body, závoj a prúžky je možné potlačiť
znížením citlivosti ISO.
• Na obmedzenie výskytu svetlých bodov alebo závoja na fotografiách
zhotovených pri časoch uzávierky dlhších ako 1 s použite možnosť Long
exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) v ponuke snímania fotografií
(0 286).
• Závoj a svetlé body môžu znamenať, že vnútorná teplota fotoaparátu sa zvýšila
z dôvodu vysokých okolitých teplôt, dlhých expozícií alebo podobných príčin:
vypnite fotoaparát a pred ďalším snímaním počkajte, kým nevychladne.
• Pri vysokých citlivostiach ISO sa môžu vyskytnúť prúžky na fotografiách
zhotovených s niektorými voliteľnými bleskami; ak sa to vyskytne, vyberte nižšiu
hodnotu.
• Pri vysokých citlivostiach ISO, vrátane vysokých hodnôt zvolených
s automatickým nastavením citlivosti ISO je možné potlačiť náhodne
rozmiestnené jasné body voľbou možnosti High (Vysoká), Normal (Normálna)
alebo Low (Nízka) pre High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
v ponuke snímania fotografií alebo videosekvencií (0 286, 290).
• Pri vysokých citlivostiach ISO môžu byť svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné
body, závoj alebo prúžky viditeľnejšie pri dlhých expozíciách, viacnásobných
expozíciách a fotografiách zhotovených pri vysokých okolitých teplotách alebo
s aktivovanou funkciou Active D-Lighting, s možnosťou Flat (Ploché) zvolenou
pre Set Picture Control (Nastavenie Picture Control) (0 180) alebo ak sú pre
parametre Picture Control zvolené extrémne hodnoty (0 183).
352
Počas snímania videosekvencie sa objavia blikanie alebo prúžky: Vyberte možnosť pre
funkciu Flicker reduction (Potlačenie rušenia), ktorá zodpovedá frekvencii
miestneho sieťového napájania (0 290).
Počas živého náhľadu sa objavujú jasné oblasti alebo pásy: Počas živého náhľadu sa použila
blikajúca reklama, blesk alebo iný zdroj svetla s krátkym trvaním.
Na fotografiách sa objavujú škvrny: Vyčistite predné a zadné prvky objektívu. Ak problém
pretrváva, vykonajte čistenie obrazového snímača (0 338).
Živý náhľad sa neočakávane ukončil alebo sa nespustil: Živý náhľad sa môže ukončiť
automaticky, aby sa zabránilo poškodenie vnútorných obvodov fotoaparátu, ak:
• Je okolitá teplota vysoká
• Sa fotoaparát dlhodobo používal v režime živého náhľadu alebo na záznam
videosekvencií
• Sa fotoaparát dlhodobo používal v režimoch sériového snímania
Ak sa živý náhľad nespustí po stlačení tlačidla a, počkajte, kým vnútorné obvody
nevychladnú a potom to skúste znova. Vezmite do úvahy, že fotoaparát môže byť
na dotyk teplý, nie je to však prejavom poruchy.
Počas živého náhľadu sa na snímke objavia artefakty: „Šum“ (náhodne rozmiestnené jasné
body, závoj alebo prúžky) a neočakávané farby sa môžu objaviť, ak priblížite pohľad
cez objektív (0 46) počas živého náhľadu; vo videosekvenciách je množstvo
a rozloženie náhodne rozmiestnených jasných bodov, závoj a svetlé body
ovplyvňované veľkosťou obrazu a frekvenciou snímania (0 68). Náhodne
rozmiestnené jasné body, závoj alebo svetlé body môžu vzniknúť aj ako dôsledok
zvýšenia teploty vnútorných obvodov fotoaparátu počas živého náhľadu; keď
fotoaparát nepoužívate, opustite živý náhľad.
Nemožno odmerať vyváženie bielej farby: Snímaný objekt je príliš tmavý alebo príliš svetlý
(0 170).
Snímku nemožno vybrať ako zdroj pre vlastné vyváženie bielej farby: Snímka nebola
zhotovená fotoaparátom D500 (0 177).
353
Bracketing vyváženia bielej farby nie je dostupný:
• Ako kvalita snímok je nastavený formát NEF (RAW) alebo NEF + JPEG (0 91).
• Je zapnutý režim viacnásobnej expozície (0 236).
Fotografie a videosekvencie nevyzerajú tak, že by mali rovnakú expozíciu, ako pri zobrazení na
monitore počas živého náhľadu: Zmeny v jase monitora počas živého náhľadu nemajú
žiadny vplyv na snímky zaznamenané pomocou tohto fotoaparátu (0 50).
Účinky Picture Control sa líšia v závislosti od konkrétnej snímky: A (automatický režim) je
zvolený pre ostrosť, jasnosť, kontrast alebo sýtosť farieb. Jednotné výsledky v rámci
série fotografií získate výberom iného nastavenia (0 184).
Meranie expozície nemožno zmeniť: Je aktívna expozičná pamäť (0 142).
Nie je možné použiť korekciu expozície: Vyberte expozičný režim P, S alebo A (0 130, 144).
Pri dlhých expozíciách sa vyskytuje šum (červenkasté oblasti alebo iné artefakty): Aktivujte
redukciu šumu pri dlhej expozícii (0 286).
S videosekvenciami sa nezaznamenáva zvuk: Možnosť Microphone off (Mikrofón
vypnutý) je zvolená pre Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu) v ponuke
zaznamenávania videosekvencií (0 290).
Prehrávanie
Snímka NEF (RAW) sa nezobrazuje: Fotografia bola zhotovená pri nastavení kvality
snímok NEF + JPEG (0 92).
Nie je možné zobraziť snímky zhotovené iným fotoaparátom: Snímky zaznamenané
fotoaparátom inej značky sa nemusia zobraziť správne.
Niektoré fotografie sa počas prehrávania nezobrazia: Zvoľte All (Všetky) pre Playback
folder (Priečinok na prehrávanie) (0 281).
Fotografie zhotovené na „výšku“ (portrét) sa zobrazujú na „šírku“ (krajina):
• Fotografia bola zhotovená s nastavením Off (Vyp.) zvoleným pre Auto image
rotation (Automatické otočenie snímky) (0 282).
• Zvoľte On (Zap.) pre možnosť Rotate tall (Otočiť na výšku) (0 282).
• Fotografia sa zobrazí v ukážke snímok (0 282).
• Fotoaparát bol pri zhotovení fotografie nasmerovaný nahor alebo nadol.
354
Nie je možné odstrániť fotografiu: Snímka je chránená proti vymazaniu. Odstráňte
ochranu (0 273).
Nie je možné upraviť snímku: Fotografia sa pomocou tohto fotoaparátu nedá ďalej
upravovať (0 362).
Fotoaparát zobrazuje hlásenie, že priečinok neobsahuje žiadne snímky: Zvoľte All (Všetky) pre
Playback folder (Priečinok na prehrávanie) (0 281).
Nie je možné vytlačiť fotografie: Fotografie vo formátoch NEF (RAW) a TIFF nie je možné
tlačiť cez priame pripojenie prostredníctvom USB. Preneste fotografie do počítača
a vytlačte ich pomocou softvéru Capture NX-D (0 v). Fotografie vo formáte NEF
(RAW) je možné uložiť vo formáte JPEG pomocou NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)) (0 313).
Fotografie sa nezobrazujú prostredníctvom videozariadenia s vysokým rozlíšením: Uistite sa, že
je pripojený kábel HDMI (k dispozícii samostatne) (0 335).
Použitie možnosti odstránenia vplyvu prachu na snímku v programe Capture NX-D nemá
požadovaný účinok: Vyčistením obrazového snímača sa zmení rozloženie prachových
častíc na obrazovom snímači. Referenčné údaje o znečistení prachom
zaznamenané pred vyčistením obrazového snímača sa nemôžu použiť pri
fotografiách zhotovených po vyčistení obrazového snímača. Referenčné údaje
o znečistení prachom zaznamenané po vyčistení obrazového snímača sa nemôžu
použiť pri fotografiách zhotovených pred vyčistením obrazového snímača (0 305).
Počítač zobrazuje snímky NEF (RAW) odlišne od fotoaparátu: Softvér od iných dodávateľov
nezobrazuje účinky funkcie Picture Control, funkcie Active D-Lighting ani
ovládania vinetácie. Použite Capture NX-D (0 v).
Nie je možné preniesť fotografie do počítača: Operačný systém nie je kompatibilný
s fotoaparátom alebo prenosovým softvérom. Na skopírovanie fotografií do
počítača použite čítačku kariet.
355
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtové siete)
Zariadenie smart nezobrazujú SSID fotoaparátu (názov siete):
• Overte, či je možnosť Disable (Vypnuté) zvolená pre Airplane mode (Režim
V lietadle) v ponuke nastavenia fotoaparátu(0 307).
• Overte, či je možnosť Enable (Zapnuté) zvolená pre Bluetooth > Network
connection (Pripojenie k sieti) v ponuke nastavenia fotoaparátu.
• Skúste vypnúť a potom znova zapnúť Wi-Fi zariadenia smart.
Nie je možné sa pripojiť k zariadeniam smart pomocou NFC: Vyberte iný spôsob pripojenia.
Nie je možné sa pripojiť k bezdrôtovým tlačiarňam a iným bezdrôtovým zariadeniam: Tento
fotoaparát sa dokáže pripojiť len k zariadeniam, do ktorých bola nainštalovaná
aplikácia SnapBridge.
Rôzne
Dátum záznamu nie je správny: Nastavte hodiny fotoaparátu (0 304).
Nie je možné vybrať položku ponuky: Niektoré možnosti nie sú dostupné pri určitých
kombináciách nastavení alebo v prípade, že nie je vložená pamäťová karta.
Vezmite do úvahy, že možnosť Battery info (Informácie o batérii) nie je
dostupná, keď je fotoaparát napájaný voliteľným napájacím konektorom
a sieťovým zdrojom.
356
Chybové hlásenia
Táto časť obsahuje zoznam indikátorov a chybových hlásení, ktoré sa
zobrazujú v hľadáčiku, na kontrolnom paneli a na monitore.
Indikátor
Kontrolný
Hľadáčik
panel
B
(bliká)
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
Problém
Riešenie
0
Clonový krúžok objektívu Nastavte krúžok na
nie je nastavený na
minimálnu clonu (najvyššie 131
minimálnu clonu.
clonové číslo).
Pripravte si plne nabitú
Batéria je takmer vybitá.
13, 35
náhradnú batériu.
• Batéria je vybitá.
• Nabite alebo vymeňte
batériu.
• Batériu nemožno použiť. • Obráťte sa na
autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
• Vo fotoaparáte alebo vo • Vymeňte batériu alebo
xx, 13,
voliteľnom
nabite batériu, ak je
multifunkčnom battery
nabíjateľná lítium-iónová 35, 335
pack MB-D17 je vložená batéria vybitá.
absolútne vybitá
nabíjateľná lítiumiónová batéria alebo
batéria od iného
výrobcu.
• Vysoká teplota batérie. • Vyberte batériu
—
a počkajte, kým
nevychladne.
357
Indikátor
Kontrolný
Hľadáčik
panel
F
—
FH
(bliká)
Problém
Nie je nasadený objektív
alebo je nasadený
objektív bez vstavaného
procesora bez zadania
svetelnosti objektívu.
Clona sa zobrazuje ako
počet zarážok od
svetelnosti objektívu.
Fotoaparát nedokáže
zaostriť pomocou
automatického
zaostrovania.
Objekt je príliš svetlý;
fotografia bude
preexponovaná.
(Indikátory expozície
a zobrazenia času
uzávierky alebo clony
blikajú)
Objekt je príliš tmavý;
fotografia bude
podexponovaná.
358
Riešenie
Hodnota clony sa zobrazí
po zadaní svetelnosti
objektívu.
Kompozíciu alebo
zaostrenie zmeňte
manuálne.
• Použite nižšiu citlivosť
ISO.
• Použite voliteľný
neutrálny šedý filter (ND).
V expozičnom režime:
S Skráťte čas uzávierky
A Vyberte menšiu clonu
(vyššie clonové číslo)
• Použite vyššiu citlivosť
ISO.
• Použite voliteľný blesk.
V expozičnom režime:
S Predĺžte čas uzávierky
A Vyberte väčšiu clonu
(nižšie clonové číslo)
0
250
38, 114
123
133
134
123
196
133
134
Indikátor
Kontrolný
Hľadáčik
panel
A
(bliká)
%
(bliká)
1
(bliká)
k
(bliká)
—
c
(bliká)
Y
(bliká)
—
n
(bliká)
j
(bliká)
O
(bliká)
Problém
Riešenie
0
Zmeňte čas uzávierky
Možnosť A je zvolená
alebo zvoľte manuálny
133, 135
v expozičnom režime S.
expozičný režim.
Zmeňte čas uzávierky
Možnosť % je zvolená
alebo zvoľte manuálny
133, 135
v expozičnom režime S.
expozičný režim.
Počkajte, kým sa tento
Prebieha spracovávanie.
—
proces nedokončí.
Ak indikátor bliká 3 s po Skontrolujte fotografiu na
odpálení blesku,
monitore. Ak je
333
fotografia môže byť
podexponovaná, upravte
podexponovaná.
nastavenia a skúste znova.
Pripojená je záblesková
jednotka, ktorá
Zmeňte režim
nepodporuje predzáblesk synchronizácie blesku
proti červeným očiam,
alebo použite zábleskovú
202, 330
pričom režim
jednotku, ktorá podporuje
synchronizácie blesku je predzáblesk proti
nastavený na predzáblesk červeným očiam.
proti červeným očiam.
• Znížte kvalitu alebo
91, 94
Pri aktuálnych
zmenšite veľkosť snímok.
nastaveniach nie je
• Odstráňte fotografie po
278
dostatok pamäte na
skopírovaní dôležitých
zaznamenanie ďalších
snímok do počítača alebo
fotografií alebo fotoaparát
iného zariadenia.
už nemá voľné čísla
15
súborov alebo priečinkov. • Vložte novú pamäťovú
kartu.
Spustite uzávierku. Ak
chyba pretrváva, alebo sa
Porucha fotoaparátu.
vyskytuje často, obráťte sa
—
na autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
359
Indikátor
Monitor
No memory card. (Žiadna
pamäťová karta)
S
Cannot access this
memory card. Insert
another card. (Nie je
možné získať prístup na
túto pamäťovú kartu.
Vložte inú pamäťovú
kartu.)
W,
R
(bliká)
m
360
Kontrolný
panel
Problém
Fotoaparát
nedokáže
rozpoznať
pamäťovú kartu.
• Chyba počas
prístupu na
pamäťovú
kartu.
• Nemožno
vytvoriť nový
priečinok.
Fotoaparát
W,
nedokáže
O
ovládať kartu
(bliká)
Eye-Fi.
Riešenie
0
Vypnite fotoaparát
a skontrolujte, či je
15
pamäťová karta
správne vložená.
• Použite pamäťovú
387
kartu schválenú
spoločnosťou Nikon.
• Skontrolujte, či sú
—
kontakty čisté. Ak je
karta poškodená,
obráťte sa na
predajcu alebo na
zástupcu
autorizovaného
servisu spoločnosti
Nikon.
• Odstráňte súbory
15, 278,
alebo vložte novú
387
pamäťovú kartu po
skopírovaní
dôležitých snímok
do počítača alebo
iného zariadenia.
• Skontrolujte, či je
—
firmvér karty Eye-Fi
aktualizovaný.
• Skopírujte súbory na
—
karte Eye-Fi do
počítača alebo iného
zariadenia
a naformátujte kartu
alebo vložte novú
kartu.
Indikátor
Monitor
Memory card is locked.
Slide lock to „write“
position. (Pamäťová
karta je zamknutá.
Uzamykací prepínač
posuňte do polohy „write
(zápis)“.)
Not available if Eye-Fi
card is locked. (Nie je
dostupné, ak je karta
Eye-Fi uzamknutá.)
This card is not
formatted. Format
memory card. (Táto karta
nie je naformátovaná.
Naformátujte kartu.)
Kontrolný
panel
Problém
Pamäťová karta
W,
je uzamknutá
X
(chránená proti
(bliká)
zápisu).
Karta Eye-Fi je
W,
uzamknutá
O
(chránená proti
(bliká)
zápisu).
Pamäťová karta
nebola
[C]
naformátovaná
(bliká)
na používanie vo
fotoaparáte.
Unable to start live view.
Please wait. (Nedá sa
spustiť živý náhľad.
Počkajte, prosím.)
—
Folder contains no
images. (Priečinok
neobsahuje žiadne
snímky.)
—
All images are hidden.
(Všetky snímky sú skryté.)
—
Riešenie
Prepínač ochrany
proti zápisu posuňte
do polohy „write
(zápis)“.
0
16
Naformátujte
pamäťovú kartu alebo
304, 387
vložte novú pamäťovú
kartu.
Pred obnovením
fotografovania alebo
záznamu
Vysoká vnútorná
videosekvencie so
teplota
353
živým náhľadom
fotoaparátu.
počkajte, kým
vnútorné obvody
nevychladnú.
V ponuke Playback
Na pamäťovej
folder (Priečinok na
karte alebo
prehrávanie) zvoľte
v priečinkoch
priečinok obsahujúci 15, 281
vybraných na
snímky alebo vložte
prehrávanie nie
inú pamäťovú kartu so
sú žiadne snímky.
snímkami.
Nemožno zobraziť
žiadne snímky, kým
nevyberiete iný
Všetky fotografie
priečinok alebo
v aktuálnom
nepovolíte zobrazenie 281
priečinku sú
aspoň jednej snímky
skryté.
pomocou možnosti
Hide image (Skryť
snímku).
361
Indikátor
Monitor
362
Kontrolný
panel
Cannot display this file.
(Nie je možné zobraziť
tento súbor.)
—
Cannot select this file.
(Nie je možné vybrať
tento súbor.)
—
This movie cannot be
edited. (Táto
videosekvencia sa nedá
upraviť.)
—
Check printer.
(Skontrolujte tlačiareň.)
—
Check paper.
(Skontrolujte papier.)
—
Problém
Riešenie
Súbor bol
vytvorený alebo
upravený
pomocou
Súbor nemožno
počítača alebo
zobraziť vo
fotoaparátu inej fotoaparáte.
značky, alebo je
súbor
poškodený.
Snímky vytvorené
Zvolenú snímku
prostredníctvom
nie je možné
iných zariadení
upraviť.
nemožno upravovať.
• Videosekvencie
vytvorené
prostredníctvom
Vybraná
iných zariadení
videosekvencia
nemožno upravovať.
sa nedá
• Videosekvencie
upravovať.
musia mať dĺžku
minimálne dve
sekundy.
Skontrolujte tlačiareň.
Ak chcete pokračovať,
vyberte možnosť
Chyba tlačiarne.
Continue
(Pokračovať) (ak je
dostupná).
Vložte papier správnej
Papier v tlačiarni
veľkosti a vyberte
nemá zvolenú
možnosť Continue
veľkosť.
(Pokračovať).
0
—
—
—
85
—*
—*
Indikátor
Monitor
Kontrolný
panel
Paper jam. (Zaseknutý
papier.)
—
Out of paper. (Minul sa
papier.)
—
Check ink supply.
(Skontrolujte zásobu
atramentu.)
—
Out of ink. (Minul sa
atrament.)
—
Problém
Riešenie
Odstráňte zaseknutie
V tlačiarni sa
a vyberte možnosť
zasekol papier.
Continue
(Pokračovať).
Vložte papier zvolenej
V tlačiarni chýba veľkosti a vyberte
papier.
možnosť Continue
(Pokračovať).
Skontrolujte
atrament. Ak chcete
Problém
pokračovať, vyberte
s atramentom.
možnosť Continue
(Pokračovať).
Vymeňte
atramentovú kazetu
V tlačiarni sa
a vyberte možnosť
minul atrament.
Continue
(Pokračovať).
0
—*
—*
—*
—*
* Ďalšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.
363
Technické parametre
❚❚ Digitálny fotoaparát Nikon D500
Typ
Typ
Bajonet objektívu
Efektívny obrazový uhol
Efektívny počet pixlov
Efektívny počet pixlov
Digitálna jednooká zrkadlovka
Bajonet Nikon F (s pripojením a kontaktmi pre
automatické zaostrovanie)
Formát Nikon DX; ohnisková vzdialenosť v 35 mm
[135] formáte je ekvivalentná približne 1,5×
ohniskovej vzdialenosti objektívov s obrazovým
uhlom formátu FX
20,9 milióna
Obrazový snímač
Obrazový snímač
23,5 × 15,7 mm snímač CMOS
Celkový počet pixlov
21,51 milióna
Systém na odstránenie prachu Čistenie obrazového snímača, referenčné údaje pre
funkciu odstránenia vplyvu prachu na snímku
(vyžaduje sa softvér Capture NX-D)
Ukladanie údajov
Veľkosť snímky (pixle)
364
• Oblasť snímky DX (24 × 16)
5 568 × 3 712 (#)
4 176 × 2 784 ($)
2 784 × 1 856 (%)
• Oblasť snímky 1,3× (18 × 12)
4 272 × 2 848 (#)
3 200 × 2 136 ($)
2 128 × 1 424 (%)
• Fotografie s oblasťou snímky DX zhotovené počas záznamu
videosekvencií
5 568 × 3 128 (#)
4 176 × 2 344 ($)
2 784 × 1 560 (%)
• Fotografie s oblasťou snímky 1,3× zhotovené počas záznamu
videosekvencií
4 272 × 2 400 (#)
3 200 × 1 800 ($)
2 128 × 1 192 (%)
• Fotografie zhotovené počas záznamu videosekvencií
s veľkosťou obrazu 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
Ukladanie údajov
Formát súborov
Systém Picture Control
Médiá
Dvojité sloty na pamäťové
karty
Systém súborov
Hľadáčik
Hľadáčik
Pokrytie obrazového poľa
Zväčšenie
• NEF (RAW): 12-bitové alebo 14-bitové (bezstratovo
komprimované, komprimované alebo
nekomprimované); k dispozícii veľké, stredné a malé
(stredné a malé snímky sa zaznamenajú s farebnou
(bitovou) hĺbkou 12 bitov pomocou bezstratovej
kompresie)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline kompatibilné s jemnou (približne
1 : 4), normálnou (približne 1 : 8) alebo základnou
(približne 1 : 16) kompresiou; dostupná je kompresia
v optimálnej kvalite
• NEF (RAW) + JPEG: Jedna fotografia zaznamenávaná vo
formátoch NEF (RAW) aj JPEG
Štandardné, neutrálne, živé, monochromatický režim,
portrét, krajina, ploché; zvolené Picture Control sa dajú
upraviť; uloženie vlastných Picture Control
Pamäťové karty XQD a SD (Secure Digital) a SDHC
a SDXC kompatibilné s UHS-II
Ktorákoľvek karta sa dá použiť na hlavné alebo záložné
ukladanie údajov alebo osobitné ukladanie snímok
NEF (RAW) a JPEG; snímky sa dajú kopírovať medzi
kartami.
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Hľadáčik v rovine očí pre jednooké zrkadlovky
s pentaprizmou
• Oblasť snímky DX (24 × 16): Približne 100 % horizontálne
a 100 % vertikálne
• Oblasť snímky 1,3× (18 × 12): Približne 98 % horizontálne
a 98 % vertikálne
Približne 1,0× (objektív 50 mm f/1,4 zaostrený na
nekonečno, –1,0 m–1)
365
Hľadáčik
Predsunutie výstupnej pupily
okuláru
Nastavenie dioptrickej
korekcie
Zaostrovacia matnica
Zrkadlo
Kontrola hĺbky ostrosti
Clona objektívu
Objektív
Kompatibilné objektívy
16 mm (–1,0 m–1; od stredu povrchu šošovky okulára
hľadáčika)
–2 – +1 m–1
Obrazovka typu B BriteView Clear Matte Mark II
s ohraničením automatického zaostrovacieho poľa
(s možnosťou zobrazenia pomocnej mriežky)
Rýchly návrat
Po stlačení tlačidla Pv sa clona objektívu zastaví na
hodnote zvolenej používateľom (režimy A a M) alebo
fotoaparátom (režimy P a S)
Okamžitý návrat, elektronicky ovládaná
Kompatibilné s objektívmi AF NIKKOR, vrátane
objektívov typu G, E a D (niektoré obmedzenia sa
vzťahujú na objektívy PC) a objektívov DX, objektívov
AI-P NIKKOR a objektívov bez vstavaného procesora AI
(iba expozičné režimy A a M). Objektívy IX NIKKOR,
objektívy pre F3AF a iné objektívy ako AI sa nedajú
použiť.
Elektronický diaľkomer sa dá použiť s objektívmi, ktoré
majú svetelnosť objektívu f/5,6 alebo vyššiu
(elektronický diaľkomer podporuje 15 zaostrovacích
bodov, ktoré majú svetelnosť objektívu f/8 alebo
vyššiu, z ktorých 9 bodov je k dispozícii na vlastný
výber).
Uzávierka
Typ
Čas uzávierky
Rýchlosť synchronizácie
blesku
366
Elektronicky ovládaná mechanická štrbinová uzávierka
s vertikálnym chodom; v režime snímania zrkadlo
v hornej polohe je k dispozícii elektronická uzávierka
s použitím prvej lamely
1/8 000 – 30 s v krokoch po 1/3, 1/2 alebo 1 EV, režim bulb,
time, X250
X= 1/250 s; synchronizuje s časom uzávierky 1/250 s alebo
dlhším
Spúšť
Režim snímania
Približná rýchlosť snímania
Samospúšť
Expozícia
Meranie
Spôsob merania
Rozsah (ISO 100, objektív
f/1,4, 20 °C)
Spojenie expozimetra
S (jednotlivá snímka), CL (pomalé sériové snímanie),
CH (rýchle sériové snímanie), Q (tiché snímanie),
QC (tiché sériové snímanie), E (samospúšť),
MUP (zrkadlo v hornej polohe)
• CL: 1 – 9 snímok za sekundu
• CH: 10 snímok za sekundu
• QC: 3 snímky za sekundu
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 expozícií v intervaloch 0,5, 1, 2
alebo 3 s
Meranie expozície TTL pomocou snímača RGB
s približne 180 tis. (180 000) pixlami
• Maticové: Meranie expozície 3D color matrix III
(objektívy typu G, E a D); meranie expozície color
matrix III (iné objektívy so vstavaným procesorom);
farebné maticové meranie expozície je dostupné
s objektívmi bez vstavaného procesora, ak
používateľ zadá údaje o objektíve
• So zdôrazneným stredom: Váha 75 % daná pre 8 mm kruh
v strede obrazového poľa. Priemer kruhu sa môže
zmeniť na 6, 10 alebo 13 mm, alebo môže byť
zdôraznenie založené na priemere celého
obrazového poľa (objektívy bez vstavaného
procesora používajú 8 mm kruh)
• Bodové meranie: Meria sa kruhová plocha s priemerom
3,5 mm (približne 2,5 % obrazového poľa) v strede
vybraného zaostrovacieho bodu (alebo stredového
zaostrovacieho bodu, ak sa používa objektív bez
vstavaného procesora)
• S dôrazom na predchádzanie preexponovaniu: Dostupné
s objektívmi typu G, E a D
• Maticové meranie alebo meranie expozície so zdôrazneným
stredom: –3 – +20 EV
• Bodové meranie expozície: 2 – 20 EV
• Meranie s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu:
0 – 20 EV
Kombinované CPU (procesor) a AI
367
Expozícia
Expozičný režim
Korekcia expozície
Expozičná pamäť
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index)
Funkcia Active D-Lighting
Zaostrovanie
Automatické zaostrovanie
Detekčný rozsah
Zaostrovacie režimy
Zaostrovací bod
368
Programová automatika s flexibilným programom (P);
clonová automatika (S); časová automatika (A);
manuálny režim (M)
–5 – +5 EV v prírastkoch po 1/3, 1/2 alebo 1 EV
Zistená hodnota jasu sa uloží do pamäte
ISO 100 – 51200 v krokoch po 1/3, 1/2 alebo 1 EV. Môže
sa nastaviť aj na približne 0,3, 0,5, 0,7 alebo 1 EV
(ekvivalent ISO 50) pod ISO 100 alebo na približne 0,3,
0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 alebo 5 EV (ekvivalent ISO 1640000)
nad ISO 51200; dostupné automatické nastavenie
citlivosti ISO
Môžete vybrať z možností Auto (Automatický režim),
Extra high (Mimoriadne vysoká), High (Vysoká),
Normal (Normálna), Low (Nízka) alebo Off (Vyp.)
Modul snímača automatického zaostrovania MultiCAM 20K s fázovou detekciou TTL, jemné dolaďovanie
a 153 zaostrovacích bodov (vrátane 99 snímačov
krížového typu a 15 snímačov, ktoré podporujú f/8),
z ktorých 55 (35 snímačov krížového typu a 9 snímačov
f/8) je k dispozícii na výber
–4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); kontinuálne automatické
zaostrovanie (AF-C); automatická aktivácia
prediktívneho zaostrovania podľa stavu snímaného
objektu
• Manuálne zaostrovanie (M): Je možné použiť elektronický
diaľkomer
153 zaostrovacích bodov, z ktorých je k dispozícii na
výber 55 alebo 15
Zaostrovanie
Režim činnosti AF
Pamäť zaostrenia
Blesk
Riadenie záblesku
Zábleskový režim
Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie
body; 25-, 72- alebo 153-bodová dynamická voľba
zaostrovacích polí, trojrozmerné sledovanie,
automatické zaostrenie s výberom zo skupiny polí,
automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa
Pamäť zaostrenia možno aktivovať stlačením tlačidla
spúšte do polovice (v režime jednorazového
automatického zaostrovania) alebo stlačením stredu
pomocného voliča
TTL: Riadenie záblesku i-TTL pomocou snímača RGB
s približne 180 tis. (180 000) pixlami; doplnkové
riadenie záblesku vyvažované meraním i-TTL pre
digitálne jednooké zrkadlovky sa používa s maticovým
meraním, s meraním expozície so zdôrazneným
stredom a meraním s dôrazom na predchádzanie
preexponovaniu, štandardný i-TTL blesk pre digitálne
jednooké zrkadlovky s bodovým meraním expozície
Podporovaná synchronizácia blesku s prvou lamelou
uzávierky, synchronizácia blesku s dlhými časmi
uzávierky, synchronizácia blesku s druhou lamelou
uzávierky, predzáblesk proti červeným očiam,
predzáblesk proti červeným očiam so synchronizáciou
blesku s dlhými časmi uzávierky, pomalá
synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky,
vypnutý blesk, automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP
–3 – +1 EV v prírastkoch po 1/3, 1/2 alebo 1 EV
Korekcia zábleskovej
expozície
Indikátor pripravenosti blesku Rozsvieti sa po úplnom nabití voliteľného blesku; bliká
po odpálení blesku pri plnom výkone
Sánky na príslušenstvo
ISO 518 aktívna drážka s kontaktmi pre synchronizáciu
a dáta a s bezpečnostným zámkom
Systém kreatívneho
Riadenie záblesku i-TTL, rádiom riadené Pokročilé
osvetlenia Nikon (CLS)
bezdrôtové osvetlenie, optické Pokročilé bezdrôtové
osvetlenie, modelovacie osvetlenie (záblesk),
blokovanie zábleskovej expozície, prenos hodnoty
farebnej teploty, automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP, veľkoplošné pomocné
svetlo AF, zjednotenej riadenie záblesku
Synchronizačný konektor
Synchronizačný konektor ISO 519 so zaisťovacím
závitom
369
Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej farby
Bracketing
Typy bracketingu
Živý náhľad
Režimy
Zaostrovacie režimy
Režim činnosti AF
Automatické zaostrovanie
Videosekvencia
Meranie
Spôsob merania
Veľkosť obrazu (pixle)
a rýchlosť snímania
370
Automatický režim (3 typy), žiarovka, žiarivka (7 typov),
priame slnečné svetlo, blesk, oblačno, tieň, vlastné
manuálne nastavenie (je možné uložiť maximálne 6
hodnôt, meranie bodového vyváženia bielej farby
dostupné počas živého náhľadu), voľba farebnej
teploty (2 500 K – 10 000 K), všetky s jemným
doladením.
Expozícia, blesk, vyváženie bielej farby a ADL
C (fotografovanie so živým náhľadom),
1 (videosekvencia so živým náhľadom)
• Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); nepretržité automatické
zaostrovanie (AF-F)
• Manuálne zaostrovanie (M)
Automatické zaostrovanie s prioritou tváre,
širokoplošné automatické zaostrovanie, automatické
zaostrovanie normálnej oblasti, automatické
zaostrovanie so sledovaním objektu
Automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu
kdekoľvek v obrazovom poli (fotoaparát zvolí
zaostrovací bod automaticky po zvolení
automatického zaostrovania s prioritou tváre alebo
automatického zaostrovania so sledovaním objektu)
Meranie expozície TTL pomocou hlavného
obrazového snímača
Maticové, so zdôrazneným stredom alebo s dôrazom
na predchádzanie preexponovaniu
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (postupné riadkovanie),
25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Skutočné rýchlosti snímania pre 60p, 50p, 30p, 25p
a 24p sú 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 snímok za
sekundu v uvedenom poradí; ★ vysoká kvalita
dostupná pre všetky veľkosti obrazu, normálna kvalita
dostupná vo všetkých veľkostiach okrem 3 840 × 2 160
Videosekvencia
Formát súborov
Kompresia videosignálu
Formát zaznamenávania
zvuku
Zariadenie na záznam zvuku
Citlivosť ISO
Funkcia Active D-Lighting
Ďalšie možnosti
Monitor
Monitor
Prehrávanie
Prehrávanie
MOV
Zdokonalené kódovanie videosignálu H.264/MPEG-4
Linear PCM
Vstavaný stereofónny alebo externý mikrofón;
nastaviteľná citlivosť
• Expozičné režimy P, S a A: Automatické nastavenie
citlivosti ISO (ISO 100 až Hi 5) s voliteľným horným
limitom
• Expozičný režim M: Automatické nastavenie citlivosti
ISO (ISO 100 až Hi 5) dostupné s voliteľným horným
limitom; manuálna voľba (ISO 100 až 51200
v krokoch po 1/3, 1/2 alebo 1 EV) s ďalšími dostupnými
možnosťami ekvivalentnými približne 0,3, 0,5, 0,7, 1,
2, 3, 4 alebo 5 EV (ekvivalent ISO 1640000) nad
ISO 51200
Môžete vybrať z možností Extra high (Mimoriadne
vysoká), High (Vysoká), Normal (Normálna), Low
(Nízka) alebo Off (Vyp.)
Vkladanie indexov, časozberné videosekvencie,
elektronická stabilizácia obrazu
8 cm/3,2“, približne 2 359 tis.-bodový (XGA) výklopný
TFT LCD citlivý na dotyk so 170° pozorovacím uhlom,
približne 100 % pokrytím obrazového poľa
a manuálnym ovládaním jasu monitora
Zobrazovanie snímok na celej obrazovke
a zobrazovanie miniatúr (4, 9 alebo 72 snímok) so
zväčšením výrezu snímky, prehrávanie videosekvencií,
prezentácie fotografií a/alebo videosekvencií,
zobrazovanie histogramov, zobrazovanie jasných
častí, informácií o fotografiách, zobrazovanie údajov
o polohe, automatické otáčanie snímok, hodnotenie
snímok a zobrazovanie textových informácií IPTC
371
Rozhranie
USB
Výstup HDMI
Vstup zvuku
Výstup zvuku
10-kolíkový konektor
diaľkového ovládania
SuperSpeed USB (USB 3.0 konektor mikro-B);
odporúča sa pripojenie k vstavanému USB portu
Konektor HDMI typu C
Stereo mini-pin konektor (priemer 3,5mm;
podporované zásuvné napájanie)
Stereo mini-pin konektor (priemer 3,5mm)
Môže sa použiť na pripojenie voliteľného diaľkového
ovládača, bezdrôtového diaľkového ovládača WR-R10
(vyžaduje sa adaptér WR-A10) alebo WR-1, jednotky
GPS GP-1/GP-1A alebo zariadenia GPS kompatibilného
s NMEA0183 verzie 2.01 alebo 3.01 (vyžaduje sa kábel
adaptéra GPS MC-35 a kábel s 9-kolíkovým
konektorom D-sub)
Bezdrôtové pripojenie/Bluetooth
Bezdrôtové pripojenie
• Štandardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Frekvenčná charakteristika: 2 412 – 2 462 MHz
(kanály 1 – 11)
• Maximálny výkon: 3,0 dBm (EIRP)
• Overovanie: Otvorený systém, WPA2-PSK
Bluetooth
• Komunikačné protokoly : Špecifikácia Bluetooth verzia
4.1
• Frekvenčná charakteristika:
Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402 – 2 480 MHz
• Maximálny výkon (EIRP):
Bluetooth: 1,0 dBm
Bluetooth Low Energy: 1,0 dBm
Dosah (priama viditeľnosť)
Približne 10 m bez rušenia; dosah sa môže meniť podľa
sily signálu a prítomnosti alebo neprítomnosti
prekážok
NFC
Činnosť
Frekvenčná charakteristika
372
Tagy typu 3 stanovené organizáciou FNC Fórum
13,56 MHz
Podporované jazyky
Podporované jazyky
Zdroj napájania
Batéria
Battery pack
Sieťový zdroj
Závit na pripojenie statívu
Závit na pripojenie statívu
Arabčina, bengálčina, bulharčina, čínština
(zjednodušená a tradičná), čeština, dánčina,
holandčina, angličtina, fínčina, francúzština, nemčina,
gréčtina, hindčina, maďarčina, indonézština,
taliančina, japončina, kórejčina, maratčina, nórčina,
perzština, poľština, portugalčina (Portugalsko
a Brazília), rumunčina, ruština, srbčina, španielčina,
švédčina, tamilčina, telugčina, thajčina, turečtina,
ukrajinčina, vietnamčina
Jedna nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15;
môžu sa použiť aj batérie EN-EL15b a EN-EL15a
Voliteľný multifunkčný Battery Pack MB-D17 s jednou
nabíjateľnou lítium-iónovou batériou Nikon EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 (k dispozícii
samostatne), jedna nabíjateľná lítium-iónová batéria
Nikon EN-EL15 alebo osem alkalických, Ni-MH alebo
lítiových batérií typu AA. Nabíjačka MH-26a alebo
MH-26 a kryt priestoru pre batériu BL-5 (oba
k dispozícii samostatne) sa vyžadujú pri použití batérií
EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a alebo EN-EL18 (vezmite
do úvahy, že na jedno nabitie s EN-EL18 je možné
zhotoviť menej snímok ako s EN-EL18c, EN-EL18b
alebo EN-EL18a). Môžu sa použiť aj batérie EN-EL15b
a EN-EL15a.
Sieťový zdroj EH-5b; vyžaduje sa napájací konektor
EP-5B (k dispozícii samostatne)
/
1 4 in.
(ISO 1222)
373
Rozmery a hmotnosť
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Prevádzkové podmienky
Teplota
Vlhkosť
Približne 147 × 115 × 81 mm
Približne 850 g s batériou a pamäťovou kartou XQD,
ale bez krytky tela; približne 760 g (len telo
fotoaparátu)
0 °C – 40 °C
85 % alebo menej (bez kondenzácie)
• Ak nie je uvedené inak, všetky merania sa vykonávajú v súlade s normami a štandardmi Camera and Imaging
Products Association (CIPA).
• Všetky údaje platia pre fotoaparát s plne nabitou batériou.
• Vzorové snímky zobrazené vo fotoaparáte a snímky a obrázky uvedené v príručke slúžia len na ilustračné
účely.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
374
❚❚ Nabíjačka MH-25a
100 – 240 V stried., 50/60 Hz, 0,23 – 0,12 A
8,4 V jednosm./1,2 A
Nabíjateľné lítium-iónové batérie Nikon EN-EL15b,
EN-EL15a a EN-EL15
Čas nabíjania
Približne 2 hodiny a 35 minút pri okolitej teplote 25 °C
a úplnom vybití
Prevádzková teplota
0 °C – 40 °C
Rozmery (Š × V × H)
Približne 95 × 33,5 × 71 mm, okrem výčnelkov
Dĺžka napájacieho kábla (ak je Približne 1,5 m
súčasťou dodávky)
Hmotnosť
Približne 115 g, okrem dodaného napájacieho
konektora (napájacieho kábla alebo sieťového
zásuvkového adaptéra)
Menovitý príkon
Menovitý výkon
Podporované batérie
Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
m AC, p DC, q Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
❚❚ Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15
Typ
Menovitá kapacita
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
7,0 V/1 900 mAh
0 °C – 40 °C
Približne 40 × 56 × 20,5 mm
Približne 78 g, bez krytu kontaktov
375
❚❚ Objektív AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Zoom
Zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
Indikátor zaostrenej
vzdialenosti
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Clonové segmenty
Membrána
Rozsah clony
Objektív AF-S DX typu E so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
16 – 80 mm
f/2,8 – 4
17 prvkov v 13 skupinách (vrátane 4 prvkov ED,
3 asférických prvkov a prvkov s vrstvou Nano-Crystal
alebo fluórovou vrstvou)
83° – 20°
Odstupňovaná v milimetroch (16, 24, 35, 50, 80)
Výstup do fotoaparátu
Manuálny zoom s použitím nezávislého krúžku zoomu
Systém Nikon Internal Focusing (IF) s automatickým
zaostrovaním ovládaným ultrazvukovým
zaostrovacím motorom (SWM) a osobitný zaostrovací
krúžok pre manuálne zaostrovanie
Optická s použitím motorov s kmitacou cievkou
0,35 m – ∞
0,35 m od obrazovej roviny (0 115) pri všetkých
nastaveniach priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
Automatické elektronické ovládanie clony
• 16 mm ohnisková vzdialenosť: f/2,8 – 22
• 80 mm ohnisková vzdialenosť: f/4 – 32
Minimálna zobrazená clona sa môže meniť v závislosti
od veľkosti prírastku expozície zvoleného pomocou
tohto fotoaparátu.
Meranie
Plná clona
Priemer filtrového závitu
72 mm (P = 0,75 mm)
Rozmery
Približne 80 mm maximálny priemer × 85,5 mm
(vzdialenosť od príruby bajonetu objektívu
fotoaparátu)
Hmotnosť
Približne 480 g
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody
spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
376
Objektívy AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E
ED VR
Túto časť si prečítajte, ak ste si kúpili fotoaparát so súpravou objektívu
AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR, ktorá je k dispozícii
v niektorých krajinách alebo regiónoch. Jednotlivé časti objektívu sú
uvedené nižšie.
1
2 3 4
5 6 7 8
10 11 12 13
1 Kryt objektívu
2 Krúžok zoomu
3 Značka na stupnici ohniskových
vzdialeností
4 Indikátor zaostrenej vzdialenosti
5 Značka zaostrenej vzdialenosti
6 Zaostrovací krúžok .............................. 114
7 Upevňovacia značka objektívu........... 18
8 Gumené tesnenie bajonetu objektívu
9
14
Kontakty procesora ............................. 325
Stupnica ohniskových vzdialeností
Volič režimov zaostrovania....... 114, 378
Spínač stabilizácie obrazu ................. 380
Prepínač režimu stabilizácie obrazu
................................................................ 381
14 Zadný kryt objektívu
9
10
11
12
13
AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR je určený na používanie
výlučne s digitálnymi fotoaparátmi Nikon formátu DX. Filmové jednooké
zrkadlovky a digitálne jednooké zrkadlovky radov D2 a D1, D200, D100,
D90, D80, radu D70, D60, D50, radu D40 a D3000 nie sú podporované.
377
D Indikátor zaostrenej vzdialenosti
Vezmite do úvahy, že indikátor zaostrenej vzdialenosti slúži len na orientáciu
a nemusí presne ukazovať vzdialenosť k snímanému objektu, pričom kvôli hĺbke
ostrosti alebo iným faktorom nemusí zobraziť ∞, keď je fotoaparát zaostrený na
vzdialený objekt.
A Používanie M/A (automatické zaostrovanie s možnosťou manuálneho doostrenia)
s objektívmi AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR
Ak chcete zaostriť pomocou automatického zaostrovania s možnosťou
manuálneho doostrenia (M/A):
1 Posuňte volič režimov zaostrovania objektívu (0 377) do polohy M/A.
2 Zaostrite.
Ak chcete, môžete doostriť automatické zaostrenie otočením zaostrovacieho
krúžku objektívu pri súčasnom podržaní stlačeného tlačidla spúšte do polovice
(alebo, ak je fotoaparát vybavený tlačidlom AF-ON, počas stlačenia tlačidla AF-ON).
Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického zaostrovania, znova stlačte
tlačidlo spúšte do polovice alebo znova stlačte tlačidlo AF-ON.
378
D Starostlivosť o objektív
• Pri odpojení od fotoaparátu sa objektív vráti na svetelnosť objektívu. Aby sa
chránilo vnútro objektívu, skladujte ho mimo pôsobenia priameho slnečného
svetla alebo nasaďte kryty objektívu.
• Nedvíhajte ani nedržte objektív alebo fotoaparát len za slnečnú clonu
objektívu.
• Kontakty procesora udržujte čisté.
• Ak by sa gumené tesnenie bajonetu objektívu poškodilo, okamžite prestaňte
zariadenie používať a vezmite objektív do autorizovaného servisu Nikon na
opravu.
• Na odstránenie prachu a textilných vlákien z povrchu objektívu použite
ofukovací balónik.
• Fluórom pokryté predné a zadné prvky sa dajú jednoducho čistiť utretím
pomocou suchej handričky. Škvrny a odtlačky prstov môžete odstrániť
pomocou mäkkej, čistej handričky alebo utierky na čistenie objektívu; čistenie
vykonávajte krúživým pohybom od stredu smerom von, pričom dbajte na to,
aby ste nezanechali šmuhy a nedotkli sa skleneného povrchu prstami. Na
odstránenie nepoddajných škvŕn zľahka poutierajte povrch pomocou mäkkej
handričky navlhčenej malým množstvom destilovanej vody, etanolu alebo
čističa šošoviek. Škvrny v tvare kvapiek na prvkoch s fluórovou povrchovou
úpravou odpudzujúcou vodu a olej môžete odstrániť pomocou suchej
handričky.
• Na čistenie šošoviek nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako sú riedidlo
alebo benzén.
• Na ochranu predného prvku objektívu sa dá použiť slnečná clona objektívu
alebo neutrálny šedý filter (ND).
• Nasaďte predný a zadný kryt pred uložením objektívu do ohybného puzdra.
• Ak sa objektív nebude dlhší čas používať, uskladnite ho na chladnom a suchom
mieste, aby sa predišlo vytváraniu plesní a hrdze. Neskladujte ho na priamom
slnečnom svetle s naftalínovými či gáfrovými guľôčkami proti moľom.
• Objektív udržiavajte v suchu. Korózia vnútorného mechanizmu môže spôsobiť
neopraviteľné poškodenie.
• Ponechanie objektívu na miestach s mimoriadne vysokou teplotou môže
spôsobiť poškodenie alebo zdeformovanie častí vyrobených zo spevneného
plastu.
379
❚❚ Stabilizácia obrazu (VR)
Objektívy AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR podporujú
stabilizáciu obrazu (VR), čo znižuje rozmazanie záberov spôsobené
chvením fotoaparátu, dokonca aj pri otáčaní (panorámovaní)
fotoaparátom, čo umožňuje predĺžiť čas uzávierky o približne 4,0
zarážky. Týmto sa zvyšuje rozsah dostupných časov uzávierky
a umožňuje to fotografovanie z ruky, bez statívu v rôznych situáciách.
Uvedená hodnota 4,0 zarážky vyplýva z meraní vykonaných v režime
NORMAL podľa štandardov asociácie Camera and Imaging Products
Association (CIPA); objektívy formátu FX sa určujú pomocou digitálnych
fotoaparátov formátu FX, objektívy formátu DX pomocou fotoaparátov
formátu DX a objektívy so zoomom nastavené na maximálny zoom.
Ak chcete používať stabilizáciu obrazu, spínač
stabilizácie obrazu posuňte do polohy
zapnutia ON. Stabilizácia obrazu sa aktivuje po
stlačení tlačidla spúšte do polovice, čím sa
znižujú účinky chvenia fotoaparátu na snímku
v hľadáčiku a zjednoduší sa proces vytvárania
kompozície záberov objektu a zaostrovania.
380
D Stabilizácia obrazu
• Pri používaní stabilizácie obrazu stlačte tlačidlo spúšte do polovice a počkajte,
kým sa obraz v hľadáčiku nestabilizuje pred stlačením tlačidla spúšte úplne
nadol.
• Keď je stabilizácia obrazu aktívna, po spustení uzávierky sa môže obraz
v hľadáčiku zatriasť. Neznamená to poruchu.
• Nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte objektív, pokiaľ je účinná stabilizácia
obrazu. Ak sa preruší napájanie objektívu pri zapnutej stabilizácii obrazu,
objektív môže pri potrasení hrkať. Nie je to porucha a tento jav sa dá odstrániť
opätovným pripojením objektívu a zapnutím fotoaparátu.
• Ak je fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, počas nabíjania blesku bude
stabilizácia obrazu vypnutá.
• Vo všeobecnosti sa odporúča možnosť zapnutia ON, keď je fotoaparát
upevnený na jednonohom alebo trojnohom statíve s nezaistenou hlavou, hoci
sa môže uprednostniť možnosť vypnutia OFF v závislosti od podmienok
snímania a typu statívu.
A Spínač režimu stabilizácie obrazu (objektívy AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR)
Spínač režimu stabilizácie obrazu sa používa na voľbu režimu stabilizácie obrazu,
keď je zapnutá.
• Zvoľte možnosť NORMAL na zníženie účinkov vibrácií pri fotografovaní z pevnej
polohy a v ostatných situáciách s relatívne malým pohybom fotoaparátu.
• Zvoľte možnosť ACTIVE na zníženie účinkov vibrácií pri snímaní z pohybujúceho sa
vozidla, počas chôdze a v ostatných situáciách s aktívnym pohybom
fotoaparátu.
Pri snímaní panoramatických záberov posuňte spínač režimu stabilizácie obrazu
do polohy NORMAL. Pri otáčaním (panorámovaní) fotoaparátom sa stabilizácia
obrazu použije len na pohyb, ktorý nie je súčasťou otáčania (ak sa napríklad
fotoaparátom otáča (panorámuje) horizontálne, stabilizácia obrazu sa použije
len na chvenie vo vertikálnom smere), čo oveľa viac uľahčí plynule otáčanie
(panorámovanie) fotoaparátom v širokom oblúku.
381
A Používanie vstavaných bleskov
Ak je fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, uistite sa, že sa snímaný objekt
nachádza vo vzdialenosti minimálne 0,6 m, pričom nezabudnite sňať slnečné
clony, aby sa predišlo vinetácii (vytvoreniu tieňov na mieste, kde koniec
objektívu zakrýva vstavaný blesk).
Tieň
Fotoaparát
D7200, D7100, D7000
D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3300,
D3200, D3100
Rad D300
382
Vinetácia
Nastavenie priblíženia
18 mm
24 mm, 35 mm,
50 mm, 80 mm
24 mm
35 mm, 50 mm,
80 mm
18 mm
24 mm, 35 mm,
50 mm, 80 mm
Minimálna vzdialenosť bez
vinetácie
1,0 m
0,6 m
1,0 m
0,6 m
1,5 m
0,6 m
A Dodávané príslušenstvo pre objektívy AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR
• 72 mm snímateľný predný kryt objektívu LC-72
• Zadný kryt objektívu LF-4
• Bajonetová slnečná clona objektívu HB-75
Zarovnajte upevňovaciu značku slnečnej clony objektívu (●) so značkou pre
nasadenie slnečnej clony objektívu (
) tak, ako je to znázornené na obrázku
q a potom otáčajte slnečnú clonu (w) dovtedy, kým sa značka ● nezarovná so
značkou aretovanej polohy slnečnej clony objektívu (—).
Keď nasadzujete alebo odstraňujete slnečnú clonu, držte ju blízko symbolu na
jej základni a vyhýbajte sa príliš tesnému zovretiu. Ak sa slnečná clona nenasadí
správne, môže sa vyskytnúť vinetácia. Slnečnú clonu možno obrátiť a upevniť
na objektív, keď sa nepoužíva.
Ak chcete odpojiť slnečnú clonu objektívu, stlačte tlačidlo aretácie slnečnej
clony objektívu (q), otočte slnečnú clonu v smere zobrazenom šípkou (w)
a odstráňte ju podľa znázornenia (e).
383
A Voliteľné príslušenstvo pre objektívy AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR
• 72 mm závitové filtre
• Puzdro objektívu CL-1218
A Poznámka týkajúca sa širokouhlých a super širokouhlých objektívov
Automatické zaostrovanie nemusí priniesť požadované výsledky v nižšie
uvedených situáciách.
1 Objekty v pozadí zaberajú väčšiu časť zaostrovacieho bodu ako hlavný objekt:
Ak zaostrovací bod obsahuje objekty
v popredí aj v pozadí, fotoaparát môže
zaostriť na pozadie a snímaný objekt môže
byť nezaostrený.
Príklad: Vzdialený objekt s tvárou
v určitej vzdialenosti od pozadia
2 Snímaný objekt obsahuje veľa jemných detailov.
Fotoaparát môže mať problém so
zaostrením na objekty, ktoré sú málo
kontrastné alebo sa javia menšie ako
objekty v pozadí.
Príklad: Pole s kvetmi
V takýchto prípadoch použite manuálne zaostrovanie alebo použite pamäť
zaostrenia pre zaostrenie na iný objekt v rovnakej vzdialenosti a potom
zmeňte kompozíciu fotografie. Ďalšie informácie nájdete uvedené v časti
„Dosahovanie dobrých výsledkov pomocou automatického zaostrovania“
(0 113).
384
A Informácie o ochranných známkach
IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco
Systems, Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách, pričom sa používa
na základe udelenej licencie. Windows je buď registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch
a/alebo ďalších krajinách. Mac, OS X, Apple®, logá Apple, App Store®, iPhone®,
iPad® a iPod touch® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované
v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Android, Google Play a logo
Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Robot Android je
reprodukovaný alebo upravený na základe diela vytvoreného a zdieľaného
spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami popísanými v licencii
Creative Commons 3.0 Attribution License. PictBridge je ochranná známka. XQD
je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. Logá SD, SDHC a SDXC sú
ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance. N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná
ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a/alebo
ďalších krajinách.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek
spoločnosťou Nikon Corporation je na základe udelenej licencie.
Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo v ostatnej
dokumentácii dodanej s vaším výrobkom značky Nikon sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
385
A Podporované štandardy
• DCF verzia 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) (Návrhový štandard pre
súborový systém fotoaparátov) je štandard v širokej miere používaný
výrobcami digitálnych fotoaparátov na zabezpečenie kompatibility medzi
rôznymi značkami fotoaparátov.
• Exif verzia 2.3: Tento fotoaparát podporuje štandard Exif (Exchangeable Image
File Format for Digital Still Cameras) verzie 2.3, ktorý umožňuje použiť
informácie uložené spolu s fotografiami na optimálnu reprodukciu farieb pri
tlači snímok na tlačiarňach kompatibilných so štandardom Exif.
• PictBridge: Štandard vyvinutý v spolupráci výrobcov digitálnych fotoaparátov
a tlačiarní, ktorý umožňuje tlač fotografií priamo na tlačiarni bez ich
predchádzajúceho prenosu do počítača.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením) je štandard pre multimediálne rozhrania používané
v spotrebnej elektronike a audiovizuálnych zariadeniach, ktorý umožňuje
prenos audiovizuálnych údajov a riadiacich signálov do zariadení
podporujúcich štandard HDMI prostredníctvom jedného kábla.
A Označenie zhody
Štandardy, ktorým tento fotoaparát vyhovuje, je možné zobraziť pomocou
možnosti Conformity marking (Označenie zhody) v ponuke nastavenia
(0 309).
A Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
A Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva
vyhradené.
386
Schválené pamäťové karty
❚❚ Pamäťové karty XQD
Fotoaparát je možné použiť s pamäťovými kartami XQD. Na záznam
videosekvencií sa odporúčajú karty s rýchlosťou zápisu 45 MB/s (300×)
alebo lepšie; nižšie rýchlosti môžu prerušiť záznam alebo spôsobiť
trhavé, nerovnomerné prehrávanie. Informácie o kompatibilite
a činnosti získate do výrobcu.
387
❚❚ Pamäťové karty SD
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC,
vrátane kariet SDHC a SDXC kompatibilných s UHS-I a
UHS-II. Na záznam videosekvencií sa odporúčajú karty
triedy UHS Speed Class 3 alebo lepšie; používanie pomalších kariet môže
viesť k prerušeniu zaznamenávania. Pri výbere kariet na použitie v
čítačkách kariet sa uistite, že sú kompatibilné s daným zariadením.
Informácie o funkciách, činnosti a obmedzeniach pri používaní si
vyžiadajte od výrobcu.
388
Kapacita pamäťových kariet
V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet snímok, ktoré je
možné uložiť na 64 GB kartu Lexar Professional 2933× XQD 2.0 pri rôznej
kvalite snímok, rôznej veľkosti snímok a rôznych nastaveniach oblasti
snímky (k aprílu 2016).
❚❚ Oblasť snímky DX (24 × 16)
Kvalita snímky
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované, 14-bitové
NEF (RAW),
komprimované, 12-bitové
NEF (RAW),
komprimované, 14-bitové
NEF (RAW),
nekomprimované,
12-bitové
NEF (RAW),
nekomprimované,
14-bitové
TIFF (RGB)
JPEG, vysoká kvalita 3
JPEG, normálna kvalita 3
JPEG, základná kvalita 3
Veľkosť
snímky
Veľké
Stredné
Malé
Veľkosť
súboru 1
20,1 MB
14,5 MB
11,0 MB
Počet snímok 1
1 700
2 400
3 200
Kapacita vyrovnávacej
pamäte 2
200
200
200
Veľké
25,0 MB
1 300
200
Veľké
17,2 MB
2 400
200
Veľké
21,3 MB
2 000
200
Veľké
33,1 MB
1 700
200
Veľké
43,1 MB
1 300
79
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,4 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
975
1 600
3 600
4 400
7 300
13 700
8 600
14 100
25 900
16 600
26 600
46 500
48
56
64
200
200
200
200
200
200
200
200
200
389
❚❚ Oblasť snímky 1,3× (18 × 12)
Kvalita snímky
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované, 14-bitové
NEF (RAW),
komprimované, 12-bitové
NEF (RAW),
komprimované, 14-bitové
NEF (RAW),
nekomprimované,
12-bitové
NEF (RAW),
nekomprimované,
14-bitové
Veľkosť
snímky
Veľké
Stredné
Malé
Veľkosť
súboru 1
12,4 MB
9,1 MB
7,0 MB
Počet snímok 1
2 900
3 900
5 100
Kapacita vyrovnávacej
pamäte 2
200
200
200
Veľké
15,4 MB
2 300
200
Veľké
10,7 MB
3 900
200
Veľké
13,1 MB
3 300
200
Veľké
20,1 MB
2 900
200
Veľké
25,9 MB
2 300
200
Veľké
37,2 MB
1 600
135
Stredné
21,4 MB
2 700
200
Malé
10,0 MB
5 700
200
Veľké
6,5 MB
7 000
200
Stredné
4,2 MB
11 100
200
JPEG, vysoká kvalita 3
Malé
2,4 MB
19 200
200
Veľké
3,4 MB
13 600
200
Stredné
2,2 MB
21 200
200
JPEG, normálna kvalita 3
Malé
1,3 MB
35 700
200
Veľké
1,8 MB
25 600
200
Stredné
1,2 MB
39 200
200
JPEG, základná kvalita 3
Malé
0,8 MB
60 600
200
1 Všetky údaje sú približné. Veľkosť súboru sa mení podľa snímanej scény.
2 Maximálny počet snímok, ktoré je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte pri ISO 100. Pokles v kvalite snímky
je označený s hviezdičkou („★“) alebo keď je zapnutá automatická regulácia skreslenia.
3 Uvedené hodnoty predpokladajú kompresiu JPEG s prioritou veľkosti. Voľbou optimálnej kvality snímky
označenou hviezdičkou („★“; optimálna kompresia) sa zväčší veľkosť súboru snímok vo formáte JPEG;
zodpovedajúcim spôsobom poklesne aj počet snímok a kapacita vyrovnávacej pamäte.
TIFF (RGB)
390
A d2 — Max. počet snímok pri sériovom snímaní (0 297)
Maximálny počet fotografií, ktoré je možné zhotoviť v jednej sérii, možno
nastaviť na ľubovoľnú hodnotu od 1 do 200.
391
Výdrž batérie
Metráž videosekvencie alebo počet záberov, ktoré je možné
zaznamenať pomocou plne nabitých batérií, sa mení podľa stavu
batérie, teploty, intervalu medzi zábermi a dĺžky zobrazenia ponúk.
V prípade batérií typu AA sa ich kapacita mení aj v závislosti od
výrobných podmienok a podmienok skladovania; niektoré batérie nie je
možné použiť. Vzorové údaje pre fotoaparát a voliteľný multifunkčný
battery pack MB-D17 sú uvedené nižšie.
• Fotografie, režim snímania jednotlivých snímok (štandard CIPA 1)
- Jedna batéria EN-EL15 2 (fotoaparát): Približne 1 240 záberov
- Jedna batéria EN-EL15 2 (MB-D17): Približne 1 240 záberov
- Jedna batéria EN-EL18a 3 (MB-D17): Približne 2 510 záberov
- Osem alkalických batérií typu AA (MB-D17): Približne 1 140 záberov
• Fotografie, režim sériového snímania (štandard Nikon 4)
- Jedna batéria EN-EL15 2 (fotoaparát): Približne 2 740 záberov
- Jedna batéria EN-EL15 2 (MB-D17): Približne 2 740 záberov
- Jedna batéria EN-EL18a 3 (MB-D17): Približne 6 570 záberov
- Osem alkalických batérií typu AA (MB-D17): Približne 2 620 záberov
• Videosekvencie 5
- Jedna batéria EN-EL15 2 (fotoaparát): Približne 50 minút HD metráže
- Jedna batéria EN-EL15 2 (MB-D17): Približne 50 minút HD metráže
- Jedna batéria EN-EL18a 3 (MB-D17): Približne 130 minút HD metráže
- Osem alkalických batérií typu AA (MB-D17): Približne 60 minút HD metráže
392
1 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s objektívom AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR za nasledujúcich
testovacích podmienok: objektív cyklicky menil zaostrenie od nekonečna po najmenšiu vzdialenosť, pričom
každých 30 s sa zhotovila jedna fotografia pri východiskových nastaveniach. Živý náhľad sa nepoužíval.
2 Namiesto batérie EN-EL15 sa môžu použiť batérie EN-EL15b a EN-EL15a.
3 Vyžaduje sa nabíjačka MH-26a alebo MH-26 a kryt priestoru pre batériu BL-5 (oba k dispozícii osobitne).
Môžu sa použiť batérie EN-EL18c, EN-EL18b a EN-EL18 namiesto EN-EL18a, ale vezmite do úvahy, že na jedno
nabitie je možné s EN-EL18 zhotoviť menej snímok ako s EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.
4 Merané pri teplote 23 °C s objektívom AF-S NIKKOR 70–200mm f/2,8G ED VR II za nasledujúcich testovacích
podmienok: vypnutá stabilizácia obrazu, kvalita snímky nastavená na JPEG, normálna kvalita, veľkosť snímky
nastavená na Large (Veľké), čas uzávierky 1/250 s, zaostrenie sa trikrát cyklicky mení od nekonečna po
najmenšiu vzdialenosť po stlačení tlačidla spúšte do polovice na 3 sekundy; šesť záberov sa potom zhotoví po
sebe a monitor sa zapne na 5 s a potom sa vypne; cyklus sa zopakuje po uplynutí doby časového spínača
pohotovostného režimu.
5 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s fotoaparátom pri východiskových nastaveniach a s objektívom AF-S DX
NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR za podmienok určených Asociáciou pre fotoaparáty a zobrazovacie
zariadenia (CIPA). Jednotlivé videosekvencie sa skladajú z jedného alebo viacerých súborov, každý
s maximálnou veľkosťou 4 GB a celkovou dĺžkou 29 minút a 59 sekúnd; ak stúpne teplota fotoaparátu,
zaznamenávanie sa môže ukončiť pred dosiahnutím týchto limitov.
Výdrž batérie môžu skrátiť nasledujúce činnosti:
• Používanie monitora
• Držanie tlačidla spúšte stlačeného do polovice
• Opakovaná činnosť automatického zaostrovania
• Snímanie fotografií vo formáte NEF (RAW) alebo TIFF (RGB)
• Dlhé časy uzávierky
• Používanie funkcií Wi-Fi (bezdrôtovej siete LAN) a Bluetooth
fotoaparátu
• Používanie fotoaparátu s pripojeným voliteľným príslušenstvom
• Používanie režimu stabilizácie obrazu s objektívmi VR
• Opakované priblíženie a oddialenie pomocou objektívu AF-P.
Ak chcete naplno využívať nabíjateľné batérie EN-EL15 značky Nikon:
• Udržujte kontakty batérie čisté. Znečistené kontakty môžu znížiť výkon
batérie.
• Batérie používajte hneď po ich nabití. Nepoužívané batérie strácajú
svoje nabitie.
393
Register
Symboly
P (Programová automatika)............ 130, 132
S (Clonová automatika) .................... 130, 133
A (Časová automatika) ...................... 130, 134
M (Manuálny režim) ........................... 130, 135
S (Jednotlivá snímka)...................................116
CL (Pomalé sériové snímanie) ......... 116, 297
CH (Rýchle sériové snímanie).....................116
Q (Tiché snímanie) ........................................116
QC (Tiché sériové snímanie) .......................116
E (Samospúšť) ...........................117, 119, 296
MUP............................................................ 117, 121
K (Automatické zaostrovanie na
jednotlivé zaostrovacie body) ...............103
I (Dynamická voľba zaostrovacích polí)...
103
T (Trojrozmerné sledovanie)..................104
N (Automatické zaostrenie s výberom zo
skupiny polí).................................................104
H (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa)............104
! (Automatické zaostrovanie s prioritou
tváre)................................................................. 48
5 (Širokoplošné automatické
zaostrovanie) ................................................. 48
6 (Automatické zaostrovanie normálnej
oblasti) ............................................................. 48
& (Automatické zaostrovanie so
sledovaním objektu)................................... 48
L (Maticové)..................................................128
M (So zdôrazneným stredom).................128
N (Bodové).....................................................128
t (S dôrazom na predchádzanie
preexponovaniu)........................................128
Tlačidlo R (Informácie)................54, 69, 226
a (Živý náhľad) .................... 43, 58, 174, 303
Q (Pomocník) ................................................... 31
t (Vyrovnávacia pamäť) .................. 118, 389
Tlačidlo i........................50, 64, 225, 229, 260
Vypínač D .................................................. 6, 303
I (Indikátor zaostrenia)............ 38, 111, 115
L (Vlastné nastavenie) ................. 160, 169
Heslá začínajúce číslom
1,3×........................................................ 70, 88, 97
10-kolíkový konektor diaľkového
ovládania.........................................2, 253, 336
12-bit (12-bitová) ........................................... 93
14-bit (14-bitová) ........................................... 93
394
3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie) ......
293
3D-tracking face-detection (Trojrozmerné
sledovanie s prioritou tváre) ..................293
3D-tracking watch area (Trojrozmerné
sledovanie pozorovanej oblasti) ..........293
A
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting) ..................50, 64, 189, 286, 290
Adobe RGB......................................................286
AF ..............................47–49, 97–113, 292–294
AF activation (Aktivácia automatického
zaostrovania) ...............................................293
AF fine-tune (Jemné doladenie
automatického zaostrenia).....................305
AF-C......................................................... 101, 292
AF-F ..................................................................... 47
AF-S .................................................. 47, 101, 292
After burst, show (Po sérii, zobraziť)......282
After delete (Po odstránení) .....................282
Airplane mode (Režim V lietadle)...........307
Aperture lock (Aretácia clony) .................302
Aretácia clony ................................................140
Aretácia času uzávierky..............................140
Assign MB-D17 buttons (Priradenie
tlačidiel MB-D17) ........................................303
Assign remote (WR) Fn button (Priradenie
tlačidla Fn diaľkového (bezdrôtového
diaľkového) ovládača) ..............................307
Auto bracketing (mode M) (Automatický
bracketing (režim M)) ...............................301
Auto bracketing set (Nastavenie
automatického bracketingu) ....... 146, 287
Auto distortion control (Automatická
regulácia skreslenia)..................................286
Auto external flash (Automatický externý
blesk)...............................................................199
Auto image rotation (Automatické
otočenie snímky)........................................282
Auto ISO sensitivity control (Automatické
nastavenie citlivosti ISO) .........................125
Autofocus mode restrictions
(Obmedzenia režimu automatického
zaostrovania) ...............................................294
Automatická expozícia a blesk
(Nastavenie automatického bracketingu)
146, 147
Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP ........................299
Automatické M nastavenie citlivosti ISO .....
300
Automatické nastavenie citlivosti ISO..289
Automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa .................................... 104, 106
Automatické zaostrenie s výberom zo
skupiny polí...............................104, 106, 294
Automatické zaostrovanie. 47–49, 97–113,
292–294
Automatické zaostrovanie na jednotlivé
zaostrovacie body............................ 103, 106
Automatické zaostrovanie normálnej
oblasti............................................................... 48
Automatické zaostrovanie s prioritou
tváre.................................................................. 48
Automatický bracketing.........146, 287, 301
Automatický externý blesk.......................222
Automatický režim (Vyváženie bielej
farby) .................................................... 159, 161
B
Bajonet objektívu............................. 3, 18, 115
Batéria ............................... 13, 15, 35, 309, 375
Battery info (Informácie o batérii)..........309
Battery order (Poradie batérií).................309
Battery pack ................................303, 309, 335
Beep (Zvukové znamenie) ........................306
Bezdrôtový diaľkový ovládač. 73, 210, 307,
335
Bezdrôtový vysielač.....................................335
Bezstratovo komprimované (kompresia
NEF (RAW)) ..................................................... 93
Blesk.........196, 201, 203, 205, 208, 299, 328
Blesk (Vyváženie bielej farby) ..................160
Blesky...................................................... 196, 328
Blocked shot AF response (Odozva
automatického zaostrovania na
blokovaný záber)........................................292
Blokovanie zábleskovej expozície..........205
Bluetooth ...............................................xxii, 308
Bodové meranie ...........................................128
Bodové vyváženie bielej farby ................174
Bracketing....................................146, 287, 301
Bracketing ADL (Nastavenie
automatického bracketingu)....... 146, 155
Bracketing intenzity záblesku....... 146, 147,
287, 301
Bracketing order (Poradie bracketingu) .....
301
Bracketing vyváženia bielej farby 146, 151
Bracketing vyváženia bielej farby
(Nastavenie automatického bracketingu)
146, 151
Bulb ...................................................................137
C
Camera Control Pro 2 .................................336
Capture NX-D......................................................v
Center-weighted metering (Meranie
expozície so zdôrazneným stredom)..295
Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu) (Vyváženie bielej farby). 160, 166
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
70, 89, 284, 288
Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod).......................... 82
Choose tab (Vybrať záložku) ....................315
Citlivosť ............................... 123, 125, 285, 289
Citlivosť ISO .................................123, 125, 289
CL mode shooting speed (Rýchlosť
snímania režimu CL)..................................297
Clean image sensor (Čistiť obrazový
snímač)...........................................................305
Clona.................................... 134, 135, 140, 302
Clonová automatika....................................133
Clonové číslo........................................ 134, 325
CLS.....................................................................328
Color space (Farebný priestor) ................286
Conformity marking (Označenie zhody) ....
309, 386
Connect to smart device (Pripojiť
k zariadeniu smart) ....................................308
Copy image(s) (Kopírovať snímku(y)) ...282
Copyright information (Informácie
o autorských právach)..............................306
Custom control assignment (Priradenie
príkazových voličov) ....................... 301, 303
Custom settings bank (Súbor
používateľských funkcií) ..........................292
Customize command dials (Prispôsobenie
príkazových voličov) .................................302
Č
Čas .....................................................................304
Čas uzávierky ..............................133, 135, 140
Časovač.................................................. 119, 243
Časová automatika ......................................134
Časový spínač pohotovostného režimu 39
Časozberná videosekvencia....................... 74
Čiernobiely režim (Monochromatický
režim)..............................................................314
Čistenie obrazového snímača..................338
395
D
Date and time (Dátum a čas) ...................304
Date format (Formát dátumu).................304
Daylight saving time (Letný čas).............304
DCF....................................................................386
Delete (Odstrániť) ........................................278
Destination (Cieľové miesto)....................288
Detekcia tváre...................................... 293, 295
Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk
225
Dioptrická korekcia...............................29, 335
Distance-priority manual (Manuálny režim
s prioritou vzdialenosti) ...........................199
Distortion control (Korekcia skreslenia)......
313
D-Lighting (Funkcia D-Lighting).............313
Dotyková obrazovka ........... 11, 55, 186, 258
Dotyková spúšť ............................................... 55
Dotykové ovládacie prvky........ 11, 186, 258
Dvojtlačidlový reset.....................................230
Dynamická voľba zaostrovacích polí ...103,
106, 294
E
Easy exposure compensation
(Jednoduchá korekcia expozície).........295
Edit movie (Úprava videosekvencií) ......314
Electronic front-curtain shutter
(Elektronická uzávierka s použitím prvej
lamely).....................................................50, 298
Electronic VR (Elektronická stabilizácia
obrazu)....................................................65, 291
Elektronický diaľkomer ..............................115
EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na
ovládanie expozície) .................................294
Exif .....................................................................386
Exp./flash comp. step value (Hodnota
krokov korekcie expozície/zábleskovej
expozície)......................................................294
Exposure comp. for flash (Korekcia
expozície pre blesk)...................................300
Exposure delay mode (Režim oneskorenia
expozície)......................................................297
Exposure differential (Rozdiel expozície) ...
193
Exposure smoothing (Vyhladenie
expozície)...............................................76, 245
Expozičná pamäť..........................................141
Expozičný bracketing .... 146, 147, 287, 301
Expozičný režim............................................130
Expozimetre ............................................39, 296
Expozícia....................128, 130, 141, 143, 294
396
Extended photo menu banks (Rozšírené
súbory ponuky fotografií) .......................283
External GPS device options (Možnosti
externého zariadenia GPS) ........... 254, 307
Externý mikrofón...................................65, 336
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi) .....
308
F
Farebná teplota................ 159, 160, 162, 166
File naming (Názvy súborov) ......... 283, 288
File number sequence (Postupnosť čísel
súborov) ........................................................298
Filter effects (Efekt filtra).................. 184, 314
Fine-tune optimal exposure (Jemné
doladenie optimálnej expozície)..........295
Firmware version (Verzia firmvéru)........310
Flash control (Riadenie záblesku). 214, 284
Flash shutter speed (Čas uzávierky pri
použití blesku).............................................300
Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie
blesku)............................................................299
Flexibilná programová automatika .......132
Flicker reduction (Potlačenie rušenia) .234,
287, 290
Focus point (Zaostrovací bod).................293
Focus point options (Možnosti
zaostrovacích bodov) ...............................294
Focus point wrap-around (Cyklovanie
zaostrovacích bodov) ...............................294
Focus tracking with lock-on (Sledovanie
zaostrenia s funkciou Lock-On).............292
Format memory card (Formátovať
pamäťovú kartu).........................................304
Formát..............................................................304
Formát DX.................................................. 70, 88
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným
bleskom .........................................................208
Fotografovanie so živým náhľadom.43–57
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania)..........................68, 288
Frekvencia snímania...................................... 68
Frequency response (Frekvenčná
charakteristika).....................................64, 291
Full-frame playback flicks (Rýchle pohyby
prstom pri prehrávaní snímok na celej
obrazovke)....................................................306
Funkcia Active D-Lighting.........................155
Funkcia druhého slotu ................................. 96
G
GPS .................................................253, 254, 268
Group flash (Skupinový blesk).................214
H
H.264.................................................................371
HDMI....................................................... 306, 386
HDR (vysoký dynamický rozsah).............191
Headphone volume (Hlasitosť slúchadiel).
65
Hi........................................................................124
Hide image (Skryť snímku)........................281
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO) ...................................... 286, 290
Highlight display (Zobrazenie
preexponovaných oblastí)........................ 65
Histogram ............................... 54, 69, 264, 265
Histogram RGB..............................................264
Hĺbka ostrosti.................................................131
Hľadáčik............................................... 7, 29, 365
I
Image comment (Poznámka k snímke)306
Image Dust Off ref photo (Referenčná
snímka na odstránenie vplyvu prachu na
snímku) ..........................................................306
Image overlay (Prelínanie snímok) .......314,
319
Image quality (Kvalita snímky) ................284
Image review (Ukážka snímok) ..... 257, 282
Image size (Veľkosť snímky) ..............94, 284
Indikátor expozície ......................................136
Indikátor pripravenosti blesku ..... 196, 206,
333, 369
Indikátor zaostrenia ................... 38, 111, 115
Information display (Zobrazenie
informácií).....................................................305
Informácie o blesku.....................................222
Informácie o fotografii ..................... 261, 281
Informácie o prehrávaní .................. 261, 281
Informácie o snímaní ..................................266
Informácie o súbore ....................................262
Interval snímok (Prezentácia) ..................282
Interval timer shooting (Intervalové
snímanie) ............................................ 243, 287
IPTC ................................................256, 260, 269
IPTC (Textové informácie IPTC) ...............306
ISO display (Zobrazenie citlivosti ISO)..297
ISO sensitivity (Citlivosť ISO) ....................285
ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO) ...................................... 285, 289
ISO sensitivity step value (Hodnota kroku
citlivosti ISO) ................................................294
i-TTL.............................198, 199, 214, 222, 328
J
Jednorazové automatické zaostrovanie.....
47, 101, 292
Jednotka GPS....................................... 253, 336
Jednotlivá snímka ........................................116
JPEG........................................... 91, 95, 313, 316
JPEG basic (JPEG, základná kvalita).......... 91
JPEG fine (JPEG, vysoká kvalita) ................ 91
JPEG normal (JPEG, normálna kvalita).... 91
K
Kapacita pamäťových kariet.....................389
Karta XQD..........................................15, 96, 387
Káblová spúšť ............................... 73, 137, 336
Kompatibilné objektívy..............................322
Komprimované (kompresia NEF (RAW)) 93
Konektor pre externý mikrofón ...................2
Kontakty procesora .....................................325
Kontinuálne automatické zaostrovanie......
101, 292
Kontrolný panel .................................................5
Korekcia expozície ............................. 143, 295
Korekcia zábleskovej expozície...............203
Krajina (Nastavenie Picture Control) .....180
Krytka tela .......................................................335
Kvalita snímky.................................................. 91
Kyanotyp (Monochromatický režim) ....314
L
L (veľké) ....................................................... 72, 94
LAN....................................................................335
Language (Jazyk)..........................................304
LCD illumination (Podsvietenie displejov
LCD).................................................................298
LED lamp (LED kontrolka) .........................307
Len automatická expozícia (Nastavenie
automatického bracketingu) ....... 146, 147
Len blesk (Nastavenie automatického
bracketingu).................................................146
Limit AF-area mode selection
(Obmedzenie voľby režimu činnosti AF) ..
293
LINK mode (Režim PRIPOJENIA)..............307
Live view button options (Možnosti
tlačidla živého náhľadu) ..........................303
Lo .......................................................................124
Location data (Údaje o polohe) ..............253
Lock mirror up for cleaning
(Predsklopenie zrkadla na čistenie)....305,
341
397
Long exposure NR (Redukcia šumu pri
dlhej expozícii) ............................................286
M
M (Manuálne zaostrovanie)................49, 114
M (stredné) ................................................. 72, 94
Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)........................185, 285, 290
Manual focus ring in AF mode (Krúžok
manuálneho zaostrovania v režime
automatického zaostrovania)................294
Manuálne zaostrovanie.......................49, 114
Manuálny režim (Expozičný režim)........135
Manuálny režim (riadenie záblesku) ....200,
214, 223
Manuálny režim s prioritou vzdialenosti ....
223, 328
Maticové meranie expozície ....................128
Matrix metering (Maticové meranie
expozície)......................................................295
Max. continuous release (Max. počet
snímok pri sériovom snímaní) ...............297
Maximálny čas uzávierky...........................126
Maximum aperture (Svetelnosť objektívu)
250
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
126, 289
Meranie............................................................128
Meranie expozície 3D color matrix III....128
Meranie expozície s dôrazom na
predchádzanie preexponovaniu..........128
Meranie expozície so zdôrazneným
stredom .........................................................128
Microphone sensitivity (Citlivosť
mikrofónu).............................................64, 290
Mikrofón ..............................2, 64, 65, 290, 336
Miniatúra .........................................................255
Minimálna clona ....................................19, 131
Mired.................................................................165
Modeling flash (Modelovací záblesk) ...300
Modelovací záblesk .....................................131
Moja ponuka..................................................315
Monitor .............9, 11, 43, 255, 296, 304, 305
Monitor brightness (Jas monitora) .. 50, 65,
304
Monitor color balance (Vyváženie farieb
monitora) ......................................................305
Monitor off delay (Doba nečinnosti pre
automatické vypnutie monitora) .........296
Monochrome (Monochromatický režim) ...
180, 314
Motorové nastavenie clony........................ 65
398
Movie quality (Kvalita videosekvencie). 68,
289
Multi selector (Multifunkčný volič) ........302
Multi selector center button (Stredové
tlačidlo multifunkčného voliča) ............301
Multifunkčný Battery Pack .....303, 309, 335
Multifunkčný volič ................................31, 301
Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia) ......................................................287
Multi-selector power aperture (Motorové
nastavenie clony pomocou
multifunkčného voliča) .............................. 65
N
Nabíjanie batérie ............................................13
Nabíjateľná lítium-iónová batériaiv, 13, 35,
375
Napájací konektor........................................335
Nasadenie objektívu ..................................... 18
Nastavenie Picture Control.......................180
Náhľad expozície ............................................45
NEF (RAW) ........................ 91, 93, 95, 313, 316
NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová)
hĺbka pre snímky NEF (RAW)) ..................93
NEF (RAW) compression (Kompresia NEF
(RAW))...............................................................93
NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF
(RAW))................................................... 313, 316
NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte
NEF (RAW)).............................................93, 285
Nekomprimované (kompresia NEF (RAW))
93
Nepretržité automatické zaostrovanie... 47
Network (Sieť)................................................308
Neutrálne (Nastavenie Picture Control) ......
180
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora)..........250, 251, 305
Number of focus points (Počet
zaostrovacích bodov) ...............................293
O
Objektív ................ 18, 19, 250, 305, 322, 377
Objektív bez vstavaného procesora.....250,
323, 325
Objektív so vstavaným procesorom....... 19,
322, 325
Objektív typu D................................... 322, 325
Objektív typu E.................................... 322, 325
Objektív typu G ................................... 322, 325
Oblačno (Vyváženie bielej farby)............160
Oblasť snímky ... 50, 64, 88, 89, 94, 284, 288
Obnovenie východiskových nastavení .......
230, 288, 310
Obrazový uhol...............................................327
Odstránenie ..................................................... 42
Odstránenie aktuálnej snímky..........42, 278
Odstránenie objektívu z fotoaparátu ..... 19
Odstránenie všetkých snímok .................279
Odstrániť položky (Moja ponuka) ..........315
Ohnisková vzdialenosť...............................252
Ohraničenie automatického
zaostrovacieho poľa................................7, 29
Ochrana fotografií........................................273
Okulár hľadáčika....................................29, 119
Optical AWL (Optické AWL)............ 208, 209
Optical VR (Optická stabilizácia obrazu) .....
298
Optical/radio AWL (Optické/rádiové AWL)
208, 213
Overlay mode (Režim prelínania)...........239
Ponuka úprav.................................................313
Portrét (Nastavenie Picture Control).....180
Posledné nastavenia ...................................315
Používateľské nastavenia ..........................292
Prediktívne zaostrovanie...........................102
Predzáblesk proti červeným očiam .......201
Preexponované oblasti ..............................263
Prehrávanie ......................................40, 80, 255
Prehrávanie snímok na celej obrazovke .....
255
Priame slnečné svetlo (Vyváženie bielej
farby)...............................................................160
Priblíženie s použitím rozdelenia
zobrazenia ...................................................... 52
Pridať položky (Moja ponuka) .................315
Primary slot selection (Výber hlavného
slotu)........................................................96, 283
Príslušenstvo..................................................335
Programová automatika............................132
P
Q
Pamäť zaostrenia..........................................111
Pamäťová karta..................... 15, 96, 304, 387
Pamäťová karta SD ................................. 15, 96
Paring (Párovanie) .......................................211
Perspective control (Ovládanie
perspektívy) .................................................314
Photo live view display WB (Zobrazenie
vyváženia bielej farby pri fotografovaní
so živým náhľadom).................................... 51
Photo shooting menu bank (Súbor
používateľských funkcií ponuky režimu
snímania fotografií)...................................283
PictBridge........................................................386
Picture Control..............................................180
PIN (Kód PIN)..................................................211
Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania)..........................281
Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
281
Ploché (Nastavenie Picture Control) .....180
Podsvietenie .......................................................6
Podsvietenie displejov LCD...........................6
Podsvietenie tlačidiel ............................ 6, 298
Pokročilé bezdrôtové osvetlenie............208
Pomalé sériové snímanie ................ 116, 297
Pomocník .......................................................... 31
Pomocný volič.........109, 111, 141, 301, 303
Ponuka nastavenia ......................................304
Ponuka prehrávania....................................281
Ponuka snímania fotografií ......................283
Ponuka snímania videosekvencií ...........288
Quick wireless control (Rýchle bezdrôtové
riadenie záblesku)......................................216
R
Radio AWL (Rádiové AWL) .............. 208, 210
Radio remote flash info (Informácie
o diaľkovo ovládaných zábleskových
jednotkách pomocou rádia) ..................213
Rating (Hodnotenie) ...................................274
RAW hlavný slot - JPEG druhý slot (funkcia
druhého slotu) .............................................. 96
Red-eye correction (Korekcia efektu
červených očí) .............................................313
Release button to use dial (Používanie
príkazových voličov po uvoľnení tlačidla)
302
Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) .......................................................214
Remote repeating (Diaľkovo ovládaný
stroboskopický záblesk) ..........................219
Repeating flash (Stroboskopický záblesk)..
200
Reset .................................................................230
Reset (Resetovať)..........................................310
Reset all settings (Resetovať všetky
nastavenia) ...................................................310
Reset movie shooting menu (Resetovanie
ponuky snímania videosekvencií)........288
Resetovanie....................................................288
Resize (Zmena veľkosti) .............................313
399
Reverse indicators (Obrátené indikátory)...
303
Režim automatického zaostrovania ....... 47,
101, 294
Režim činnosti AF........................ 48, 103, 293
Režim PRIPOJENIA .......................................211
Režim sériového snímania ........................116
Režim snímania.............................................116
Režim videosekvencií ................ 58, 288, 303
Režim zaostrovania........................47, 97, 114
Režim zrkadlo v hornej polohe ..... 117, 121
RGB ................................................... 91, 264, 286
Riadenie záblesku .............................. 198, 199
Rotate tall (Otočiť na výšku) .....................282
Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku...224
Rýchle potiahnutie prstom................11, 306
Rýchle sériové snímanie ............................116
S
S (malé)........................................................ 72, 94
Samospúšť ............................................ 117, 119
Save selected frame (Uložiť zvolenú
snímku) ..................................................... 82, 86
Save/load settings (Uložiť/načítať
nastavenia) ...................................................309
Sánky na príslušenstvo..................... 196, 335
Secondary slot function (Funkcia druhého
slotu)...............................................................283
Select to send to smart device (Výber na
odoslanie do zariadenia smart).............282
Self-timer (Samospúšť)...............................296
Send to smart device (auto) (Odoslať do
zariadenia smart (automaticky))...........308
Set clock from satellite (Nastavenie hodín
zo satelitu) ....................................................254
Set Picture Control (Nastavenie Picture
Control)................................................ 285, 289
Séria......................................................... 282, 297
Shutter speed lock (Aretácia času
uzávierky)......................................................302
Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) ....
303
Shutter-release button AE-L (Uzamknutie
automatickej expozície pomocou tlačidla
spúšte)............................................................296
Side-by-side comparison (Porovnanie
vedľa seba) ...................................................314
Sieťový zdroj ..................................................335
Skupinový blesk............................................224
Skylight (Svetlo oblohy).............................314
Sledovanie zaostrenia ...................... 102, 292
Slide show (Prezentácia)............................282
400
Slot.................................................... 96, 256, 288
Slot empty release lock (Uzamknutie
spúšte bez pamäťovej karty)..................309
Slúchadlá........................................................... 65
Smoothing (Vyhladenie)............................193
Spínač stabilizácie obrazu objektívu.....380
Split-screen display zoom (Priblíženie
s použitím rozdelenia zobrazenia)......... 51
Spomalené prehrávanie .............................. 81
sRGB ..................................................................286
Stabilizácia obrazu.............65, 291, 298, 380
Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu) .............. 254, 296
Stlačenie tlačidla spúšte do polovice...... 38
Storage folder (Priečinok na ukladanie
údajov) ...........................................................283
Store by orientation (Uloženie podľa
orientácie).....................................................293
Straighten (Narovnať).................................313
Stroboskopický záblesk..............................223
Stupnica ohniskových vzdialeností .......377
Sub-dial frame advance (Posúvanie
snímok pomocným voličom).................302
Subject motion (Pohyb objektu) ............292
Svetelnosť objektívu ........... 49, 53, 325, 333
Sync with smart device (Synchronizovať
so zariadením smart).................................304
Sync. release mode options (Možnosti
režimu synchronizovaného snímania) ......
297
Synchronizačný konektor blesku ...........197
Synchronizácia blesku s dlhými časmi
uzávierky .......................................................201
Synchronizácia blesku s druhou lamelou
uzávierky .......................................................201
Synchronizácia blesku s prvou lamelou
uzávierky .......................................................201
Synchronizovaná spúšť..............................297
Systém kreatívneho osvetlenia ...............328
Š
Širokoplošné automatické zaostrovanie48
Štandardné (Nastavenie Picture Control)...
180
Štandardný záblesk i-TTL pre digitálne
jednooké zrkadlovky....................... 198, 328
T
Tieň (Vyváženie bielej farby) ....................160
TIFF (RGB) ................................................... 91, 95
Tiché snímanie ..............................................116
Time zone (Časové pásmo).......................304
Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) ........................................................304
Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia)..........................................291
Tlačidlo AF-ON ..............................102, 293, 301
Tlačidlo BKT .... 147, 148, 151, 152, 155, 156,
195, 238, 301
Tlačidlo Fn1 ........................................... 301, 303
Tlačidlo Fn2 ..................................275, 301, 303
Tlačidlo Pv ................... 49, 131, 300, 301, 303
Tlačidlo spúšte ............................. 38, 111, 141
Tlačidlo záznamu videosekvencií....60, 301
Touch controls (Dotykové ovládacie
prvky)..............................................................306
Tónovanie (Nastavenie Picture Control).....
184
Trim (Orezať)........................................ 313, 318
Trojrozmerné sledovanie ................ 104, 105
U
Upevňovacia značka ............................18, 377
Upevňovacia značka objektívu .............2, 18
USB kábel ............................................................iv
UTC.......................................................... 253, 268
Ú
Údaje o polohe..............................................268
Údaje prehľadu .............................................270
Úprava videosekvencie................................ 86
Úprava videosekvencií ................................. 82
V
Veľkosť...................................... 72, 94, 313, 318
Viacnásobná expozícia...............................236
Viewfinder grid display (Zobrazenie
mriežky v hľadáčiku) .................................298
ViewNX-i...............................................................v
Vignette control (Ovládanie vinetácie) 286
Virtual horizon (Virtuálny horizont).......305
Virtuálny horizont ................................... 54, 69
Vkladanie indexov ......................................... 63
Vlastné nastavenie (Vyváženie bielej
farby) .................................................... 160, 169
Volič režimov zaostrovania.......................114
Volič režimu zaostrovania...........47, 97, 114
Volič živého náhľadu.............................. 43, 58
Vyrovnávacia pamäť ...................................118
Vysoké rozlíšenie..........................................386
Vysoký dynamický rozsah (HDR) .. 191, 287
Vyváženie bielej farby.... 151, 159, 285, 289
Výber slotu...............................................96, 257
Východiskové nastavenia.......230, 288, 310
Výrez ..........................................................70, 318
Výstup zvuku .................................................372
W
Warm filter (Otepľujúci filter)...................314
White balance (Vyváženie bielej farby) .......
285, 289
Wi-Fi .........................................................xxii, 308
Wind noise reduction (Redukcia šumu
vetra)........................................................64, 291
Wireless remote (WR) options (Možnosti
bezdrôtového diaľkového ovládania
(WR)) ...............................................................307
Z
Zaostrenie..............47–49, 97–115, 292–294
Zaostrenie hľadáčika............................29, 335
Zaostrovacia matnica .................................366
Zaostrovací bod....37, 48, 97, 103, 108, 294
Zaostrovací krúžok objektívu.. 49, 114, 377
Zaplnenie (funkcia druhého slotu) .......... 96
Zariadenie Smart ................................ 253, 282
Zariadenie smart ..........................................308
Zábleskový režim ............................... 201, 202
Záloha (funkcia druhého slotu)................. 96
Značka obrazovej roviny ...........................115
Zobrazenie informácií ........ 54, 69, 222, 226
Zobrazovací pomer ..............................70, 318
Zoradenie položiek (Moja ponuka) .......315
Zrkadlo..........................................117, 121, 341
Zväčšenie výrezu snímky...........................271
Zvislo vyklápateľný monitor..........................9
Zvuk .................................................................... 60
Ž
Žiarivka (Vyváženie bielej farby) .............159
Žiarovka (Vyváženie bielej farby)............159
Živé (Nastavenie Picture Control) ..........180
Živý náhľad................................................ 43, 58
401
402
Záručné podmienky - Záručný servis
spoločnosti Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš
výrobok značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na
predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena
našej siete autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov
spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad Európa/Rusko/ďalšie).
Podrobnosti nájdete na:
http://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na
predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne
prečítajte používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa
výrobných chýb v trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu
pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto záručnej doby preukáže chyba
výrobku spôsobená nevhodným materiálom alebo spracovaním, naša
sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti
Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za prácu a súčasti)
v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie. Spoločnosť
Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť alebo
opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného
listu a pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých
bude vyznačený daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov
predajcu. Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný
záručný servis, ak vyššie uvedené dokumenty nemožno predložiť
alebo ak sú údaje v nich neúplné alebo nečitateľné.
403
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• Údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku
bežného opotrebovania.
• Úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Nikon, ktoré slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného
v používateľských príručkách.
• Prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa
týkajú priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
• Poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli
vykonať na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným
miestnym alebo štátnym technickým normám v inej krajine ako tej,
pre ktorú bol výrobok pôvodne určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• Poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie
výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade
s používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež
inštalácie alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými
normami, ktoré platia v krajine, kde sa používa.
• Poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale
nie výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého
použitia.
• Úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu
alebo sériového čísla výrobku.
• Poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali
neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
• Chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený, alebo s ktorým sa
používa.
404
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa
príslušných platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka,
ktoré si v súvislosti s predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže
uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk
spoločnosti Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
405
E
L
P
Nikon D500
S
M
A
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
Užívateľská príručka
(so záručným listom)
AMA16557
Vytlačené v Európe
Sk
SB9B04(1N)
6MB3431N-04
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana xiii).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising