Nikon | D5600 | Nikon D5600 Návod na použitie (kompletná príručka)

Nikon D5600 Návod na použitie (kompletná príručka)
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Návod na použitie
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana xiii).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Sk
Vaše snímky. Váš svet. Dokonalé
spojenie.
Vitajte v aplikácii SnapBridge — novom súbore služieb od spoločnosti Nikon
na obohatenie vašich zážitkov pri práci so snímkami. Aplikácia SnapBridge
odstraňuje bariéru medzi vaším fotoaparátom a kompatibilným zariadením
smart prostredníctvom kombinácie nízkoenergetickej technológie
Bluetooth® (BLE) a určenej aplikácie. Príbehy, ktoré zachytíte pomocou svojho
fotoaparátu a svojich objektívov Nikon, sa počas snímania automaticky
prenášajú do príslušného zariadenia. Dokonca sa môžu aj bez námahy
odoslať do služieb cloudového úložiska, čo umožní prístup všetkým vašim
zariadeniam. So svojím nadšením sa môžete podeliť kedy chcete a kde
chcete.
Stiahnite si aplikáciu SnapBridge, aby ste mohli hneď začať!
Už teraz môžete využívať širokú paletu výhod po
stiahnutí aplikácie SnapBridge do svojho
zariadenia smart. Táto aplikácia prostredníctvom
niekoľkých jednoduchých krokov pripojí vaše
fotoaparáty Nikon ku kompatibilným
zariadeniam iPhone®, iPad® a/alebo iPod touch®,
alebo ku zariadeniam smart s operačným
systémom Android™. SnapBridge je k dispozícii
bezplatne zo SnapBridge Apple App Store®, na
Google Play™ a na nasledujúcej webovej stránke:
http://snapbridge.nikon.com
Najnovšie informácie o SnapBridge nájdete na
webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu
oblasť (0 xxi).
D5600 Model Name: N1538
Vzrušujúce zážitky, ktoré aplikácia SnapBridge pri práci so
snímkami ponúka…
Automatický prenos snímok z fotoaparátu do zariadenia
smart vďaka nepretržitému spojeniu medzi týmito dvomi
zariadeniami — čo uľahčuje online zdieľanie fotografií tak
ako nikdy predtým
Odosielanie fotografií a miniatúr do cloudovej služby
NIKON IMAGE SPACE
Široká škála služieb, ktorá obohacuje váš život pri práci so
snímkami, vrátane:
• Diaľkového ovládania fotoaparátu
• Vtlačenie až dvoch dôveryhodných informácií
(napr. autorské práva, poznámky, text a logá) na
snímky
Nikon D5600, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
• Automatickej aktualizácie údajov o dátume
a čase a údajov o polohe fotoaparátu
• Prijímania aktualizácií firmvéru fotoaparátu
i
Aby ste zo svojho fotoaparátu vyťažili maximum, pozorne si prečítajte
všetky pokyny a odložte ich na miesto, kde si ich môžu prečítať všetci
používatelia prístroja.
Symboly a značky
Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú
nasledujúce symboly a značky:
D
Táto ikona označuje výstrahy; informácie, ktoré si treba
prečítať pred používaním fotoaparátu, aby sa predišlo jeho
poškodeniu.
A
Táto ikona označuje poznámky, informácie, ktoré si máte
prečítať pred používaním fotoaparátu.
0
Táto ikona označuje odkazy na ďalšie strany v tejto príručke.
Položky ponuky, možnosti a hlásenia zobrazené na monitore fotoaparátu sú
zobrazené tučným písmom.
Nastavenia fotoaparátu
Vysvetlivky v tejto príručke predpokladajú, že sú použité východiskové nastavenia.
A Pre vašu bezpečnosť
Pred prvým použitím fotoaparátu si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti
„Pre vašu bezpečnosť“ (0 xiii – xvi).
ii
Obsah
Pre vašu bezpečnosť .............................................................................. xiii
Oznamy ................................................................................................... xvii
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtová sieť LAN)........................................... xxii
Úvod
1
Oboznámenie sa s fotoaparátom............................................................ 1
Telo fotoaparátu ................................................................................................... 1
Volič režimov.......................................................................................................... 4
Hľadáčik.................................................................................................................... 5
Tlačidlo R (Informácie) ...................................................................................... 6
Tlačidlo P ............................................................................................................... 12
Monitor...................................................................................................... 13
Používanie dotykovej obrazovky.................................................................. 15
Fotografovanie pomocou dotykovej obrazovky .................................... 17
Prezeranie snímok.............................................................................................. 23
Používanie ponúk............................................................................................... 25
Prvé kroky
26
Pripevnenie remienka fotoaparátu.............................................................. 26
Nabíjanie batérie ................................................................................................ 26
Vloženie batérie a pamäťovej karty ............................................................. 27
Otvorte monitor.................................................................................................. 29
Pripojenie objektívu .......................................................................................... 30
Nastavenie fotoaparátu.................................................................................... 33
Zaostrenie hľadáčika ......................................................................................... 41
Príručka
42
Ponuky fotoaparátu: Prehľad................................................................ 42
Stav batérie a počet zostávajúcich snímok ........................................ 46
iii
Základné fotografovanie a prehrávanie
47
Režimy fotografovania spôsobom „namier a snímaj“ (i a j)....... 47
Základné prehrávanie ............................................................................ 56
Odstraňovanie nežiaducich fotografií ........................................................ 57
Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii
(Režim motívových programov)
58
k Portrait (Portrét)..................................................................................... 59
l Landscape (Krajina) .............................................................................. 59
p Child (Deti)............................................................................................... 59
m Sports (Šport) .......................................................................................... 60
n Close up (Makro) ................................................................................... 60
o Night Portrait (Nočný portrét) .......................................................... 60
r Night Landscape (Nočná krajina) .................................................... 61
s Party/Indoor (Večierok/Interiér)....................................................... 61
t Beach/Snow (Pláž/Sneh)..................................................................... 61
u Sunset (Západ slnka)............................................................................ 62
v Dusk/Dawn (Súmrak/Brieždenie) .................................................... 62
w Pet Portrait (Portrét domáceho zvieraťa) ..................................... 62
x Candlelight (Sviečka)............................................................................. 63
y Blossom (Kvety)...................................................................................... 63
z Autumn Colors (Jesenné farby)........................................................ 63
0 Food (Jedlo).............................................................................................. 64
iv
Špeciálne efekty
% Night Vision (Nočné videnie) ...........................................................
S Super Vivid (Super živé)......................................................................
T Pop............................................................................................................
U Photo Illustration (Fotografická ilustrácia) ..................................
' Toy Camera Effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu) ..............
( Miniature Effect (Efekt zmenšeniny) .............................................
3 Selective Color (Výberová farba) ....................................................
1 Silhouette (Silueta)...............................................................................
2 High Key (Svetlé tóny so zníženým kontrastom) ......................
3 Low Key (Tmavé tóny so zvýšeným kontrastom) .....................
Možnosti dostupné v živom náhľade .........................................................
Viac o fotografovaní
65
65
66
66
66
67
67
67
68
68
68
70
75
Výber režimu snímania ........................................................................... 75
Sériové snímanie (Režim sériového snímania)................................... 76
Tiché snímanie.......................................................................................... 78
Režim samospúšte ................................................................................... 79
Zaostrovanie ............................................................................................. 82
Režim zaostrovania ........................................................................................... 82
Režim činnosti AF............................................................................................... 87
Pamäť zaostrenia................................................................................................ 93
Manuálne zaostrovanie ................................................................................... 95
Kvalita a veľkosť snímky ......................................................................... 98
Kvalita snímky ..................................................................................................... 98
Veľkosť snímky .................................................................................................. 100
Používanie vstavaného blesku............................................................ 101
Režimy s automatickým vysunutím blesku ............................................ 101
Režimy s manuálnym vysunutím blesku ................................................. 103
Citlivosť ISO............................................................................................. 107
Intervalové fotografovanie .................................................................. 109
Obnovenie východiskových nastavení.............................................. 115
v
Režimy P, S, A a M
118
Čas uzávierky a clona............................................................................ 118
Režim P (Programová automatika)............................................................ 119
Režim S (Clonová automatika) .................................................................... 121
Režim A (Časová automatika) ...................................................................... 122
Režim M (Manuálny režim)............................................................................ 123
Dlhé expozície (len režim M) ........................................................................ 125
Expozícia ................................................................................................. 128
Meranie ............................................................................................................... 128
Uzamknutie automatickej expozície ........................................................ 130
Korekcia expozície........................................................................................... 132
Korekcia zábleskovej expozície .................................................................. 134
Zachovanie detailov v jasných častiach a tieňoch .......................... 136
Funkcia Active D-Lighting ............................................................................ 136
Vysoký dynamický rozsah (HDR)................................................................ 138
Vyváženie bielej farby .......................................................................... 140
Jemné doladenie vyváženia bielej farby................................................. 143
Vlastné nastavenie .......................................................................................... 145
Bracketing............................................................................................... 151
Picture Control ....................................................................................... 155
Výber Picture Control..................................................................................... 155
Úprava nastavení Picture Control.............................................................. 157
Vytvorenie vlastných Picture Control....................................................... 161
vi
Záznam a prezeranie videosekvencií
164
Záznam videosekvencií ........................................................................ 164
Tlačidlo P............................................................................................................. 166
Nastavenia videosekvencie.......................................................................... 168
Časozberné videosekvencie ................................................................ 171
Prezeranie videosekvencií.................................................................... 176
Úprava videosekvencií.......................................................................... 178
Strih videosekvencií ........................................................................................ 178
Uloženie vybraných snímok......................................................................... 182
Prehrávanie a odstraňovanie
184
Prehrávanie snímok na celej obrazovke............................................ 184
Zobrazenie miniatúr ....................................................................................... 185
Prehrávanie podľa kalendára....................................................................... 186
Tlačidlo P............................................................................................................. 187
Informácie o fotografii .......................................................................... 188
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu snímky............................................. 196
Ochrana fotografií pred odstránením................................................ 200
Hodnotenie snímok ............................................................................... 201
Hodnotenie jednotlivých snímok .............................................................. 201
Hodnotenie viacerých snímok .................................................................... 202
Výber fotografií na odoslanie.............................................................. 203
Výber jednotlivých fotografií....................................................................... 203
Výber viacerých fotografií............................................................................. 204
Odstraňovanie fotografií...................................................................... 205
Počas prehrávania ........................................................................................... 205
Ponuka režimu prehrávania......................................................................... 206
Prezentácie.............................................................................................. 208
Možnosti prezentácie ..................................................................................... 209
vii
Pripojenia
210
Inštalácia softvéru ViewNX-i ............................................................... 210
Kopírovanie snímok do počítača........................................................ 211
Tlač fotografií ......................................................................................... 214
Pripojenie tlačiarne......................................................................................... 214
Tlač snímok po jednej .................................................................................... 215
Tlač viacerých snímok .................................................................................... 216
Prezeranie snímok prostredníctvom TV prijímača ......................... 218
Ponuky fotoaparátu
220
D Ponuka režimu prehrávania: Spravovanie snímok............................ 220
Možnosti ponuky režimu prehrávania..................................................... 220
Playback Folder (Priečinok na prehrávanie) .................................. 221
Playback Display Options (Možnosti zobrazenia
prehrávania)......................................................................................... 221
Image Review (Ukážka snímok) ......................................................... 221
Auto Image Rotation (Automatické otočenie snímky) .............. 222
Rotate Tall (Otočiť na výšku) ............................................................... 222
C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania ...................................... 223
Možnosti ponuky snímania.......................................................................... 223
Reset Shooting Menu (Resetovanie ponuky režimu
snímania)............................................................................................... 225
Storage Folder (Priečinok na ukladanie údajov).......................... 225
File Naming (Názvy súborov).............................................................. 227
NEF (RAW) Recording (Záznam vo formáte NEF (RAW)) ........... 227
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO)...................... 228
Color Space (Farebný priestor)........................................................... 230
Long Exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) ............ 230
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)............. 231
Vignette Control (Ovládanie vinetácie)........................................... 231
Auto Distortion Control (Automatická regulácia
skreslenia) ............................................................................................. 232
Optical VR (Optická stabilizácia obrazu) ......................................... 232
viii
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu ..... 233
Používateľské nastavenia.............................................................................. 234
Reset Custom Settings (Resetovanie používateľských
nastavení).............................................................................................. 235
a: Autofocus (Automatické zaostrovanie).......................................... 235
a1: AF-C Priority Selection (Výber priority AF-C) .......................... 235
a2: Number of Focus Points (Počet zaostrovacích bodov)....... 236
a3: Built-in AF-assist Illuminator (Vstavaný pomocný
reflektor automatického zaostrovania) ...................................... 237
a4: Rangefinder (Diaľkomer)................................................................ 237
a5: Manual Focus Ring in AF Mode (Krúžok manuálneho
zaostrovania v režime automatického zaostrovania) ........... 238
b: Exposure (Expozícia) ............................................................................. 239
b1: EV Steps for Exposure Cntrl (Kroky EV na ovládanie
expozície) .............................................................................................. 239
b2: ISO Display (Zobrazenie citlivosti ISO)...................................... 239
c: Timers/AE Lock (Časové spínače/uzamknutie automatickej
expozície).................................................................................................. 239
c1: Shutter-Release Button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla
spúšte).................................................................................................... 239
c2: Auto off Timers (Časové spínače automatického
vypínania).............................................................................................. 240
c3: Self-Timer (Samospúšť)................................................................... 241
d: Shooting/Display (Snímanie/zobrazenie) ..................................... 241
d1: Exposure Delay Mode (Režim oneskorenia expozície) ....... 241
d2: File Number Sequence (Postupnosť čísel súborov)............. 242
d3: Viewfinder Grid Display (Zobrazenie mriežky
hľadáčika) .............................................................................................. 243
d4: Date Stamp (Značka dátumu)...................................................... 243
d5: Reverse Indicators (Obrátené indikátory)................................ 245
e: Bracketing/Flash (Bracketing/blesk)................................................ 246
e1: Flash Cntrl for Built-in Flash/Optional Flash (Ovládanie
vstavaného blesku/Voliteľný blesk)............................................. 246
e2: Auto Bracketing Set (Nastavenie automatického
bracketingu)......................................................................................... 251
f: Controls (Ovládacie prvky)................................................................... 252
f1: Assign Fn Button (Priradenie Fn tlačidla).................................. 252
f2: Assign AE-L/AF-L Button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L) .... 254
f3: Assign Touch Fn (Priradenie dotykového Fn tlačidla).......... 255
f4: Reverse Dial Rotation (Opačné otáčanie voliča)..................... 256
ix
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu......................................... 257
Možnosti ponuky nastavenia ...................................................................... 257
Format Memory Card (Formátovať pamäťovú kartu) ................ 259
Image Comment (Poznámka k snímke) .......................................... 260
Copyright Information (Informácie o autorských právach) ..... 261
Time Zone and Date (Časové pásmo a dátum) ............................ 262
Language (Jazyk)..................................................................................... 262
Beep Options (Možnosti pípania)...................................................... 263
Touch Controls (Dotykové ovládacie prvky) ................................. 263
Monitor Brightness (Jas monitora).................................................... 263
Info Display Format (Formát zobrazenia informácií).................. 264
Auto Info Display (Automatické zobrazenie informácií)........... 265
Info Display Auto Off (Automatické vypínanie zobrazenia
informácií)............................................................................................. 265
Image Dust Off Ref Photo (Referenčná snímka na
odstránenie vplyvu prachu) ........................................................... 266
Flicker Reduction (Potlačenie rušenia) ............................................ 268
Slot Empty Release Lock (Uzamknutie spúšte bez
pamäťovej karty) ................................................................................ 268
Location Data (Údaje o polohe)......................................................... 269
Remote Control (Diaľkový ovládač).................................................. 270
Airplane Mode (Režim V lietadle) ...................................................... 271
Connect to Smart Device (Pripojiť k zariadeniu smart) ............. 271
Send to Smart Device (Auto) (Odoslať do zariadenia smart
(automaticky)) ..................................................................................... 272
Wi-Fi ............................................................................................................. 272
Bluetooth ................................................................................................... 273
Eye-Fi Upload (Preniesť na kartu Eye-Fi) ......................................... 274
Conformity Marking (Označenie zhody)......................................... 276
Firmware Version (Verzia firmvéru) .................................................. 276
x
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií .......................................... 277
Možnosti ponuky úprav................................................................................. 277
Vytváranie upravených kópií....................................................................... 278
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW))......................... 280
Trim (Orezať) ............................................................................................. 282
Resize (Zmena veľkosti)......................................................................... 283
D-Lighting (Funkcia D-Lighting) ........................................................ 285
Quick Retouch (Rýchle úpravy) .......................................................... 286
Red-Eye Correction (Korekcia efektu červených očí).................. 286
Straighten (Narovnať) ............................................................................ 287
Distortion Control (Korekcia skreslenia).......................................... 287
Perspective Control (Ovládanie perspektívy)................................ 288
Fisheye (Rybie oko)................................................................................. 288
Filter Effects (Efekty filtra)..................................................................... 289
Monochrome (Monochromatický režim)........................................ 290
Image Overlay (Prelínanie snímok) ................................................... 291
Color Outline (Omaľovánky)................................................................ 293
Photo Illustration (Fotografická ilustrácia) ..................................... 294
Color Sketch (Farebná skica) ............................................................... 294
Miniature Effect (Efekt zmenšeniny)................................................. 295
Selective Color (Výberová farba)........................................................ 296
Painting (Maľba)....................................................................................... 298
Side-by-side Comparison (Porovnanie vedľa seba) .................... 298
m Recent Settings (Posledné nastavenia)/
O My Menu (Moja ponuka) ............................................................ 300
Výber ponuky .................................................................................................... 300
m Recent Settings (Posledné nastavenia)............................................... 301
O My Menu (Moja ponuka).......................................................................... 301
xi
Technické poznámky
305
Kompatibilné objektívy........................................................................ 305
Kompatibilné objektívy so vstavaným procesorom ........................... 305
Kompatibilné objektívy bez vstavaného procesora ........................... 308
Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS) .................................... 315
Ďalšie príslušenstvo .............................................................................. 321
Pripojenie napájacieho konektora a sieťového zdroja ...................... 325
Starostlivosť o fotoaparát.................................................................... 327
Uskladnenie ....................................................................................................... 327
Čistenie................................................................................................................ 327
Čistenie obrazového snímača ..................................................................... 328
Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia ......................... 333
Dostupné nastavenia............................................................................ 338
Riešenie problémov .............................................................................. 340
Batéria/displej................................................................................................... 340
Snímanie (všetky režimy).............................................................................. 341
Snímanie (P, S, A, M).......................................................................................... 345
Prehrávanie........................................................................................................ 346
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtové siete)........................................................ 348
Rôzne ................................................................................................................... 348
Chybové hlásenia .................................................................................. 349
Technické parametre ............................................................................ 356
Objektívy AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR ..................... 369
Objektívy AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR
a AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED ............................ 375
Objektívy AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR ............. 380
Kapacita pamäťovej karty.................................................................... 387
Výdrž batérie .......................................................................................... 388
Register.................................................................................................... 390
xii
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto
výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou predstavuje vysoké
riziko usmrtenia alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť
k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť
k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze alebo obsluhy motorového vozidla.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí,
k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo
nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo
zdroj napájania.
Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému
zraneniu.
• Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami. So
zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto
výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú
propán, benzín alebo aerosóly.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru.
xiii
• Nepozerajte priamo na slnko ani iný zdroj jasného svetla cez objektív či
fotoaparát.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu zraku.
• Nemierte blesk ani pomocné svetlo AF na vodiča motorového vozidla.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše,
vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa
prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte remienky okolo krku.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky ani sieťové zdroje, ktoré nie sú výslovne určené
na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie, nabíjačky a sieťové
zdroje určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich
umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či
plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného
napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú jednosmerné
napájanie na striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového
zdroja počas búrok.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených
pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzlinám.
UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie
vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko
dostatočne mimo obrazového poľa. Slnečné svetlo sústredené do fotoaparátu, keď sa
slnko nachádza blízko obrazového poľa, by mohlo spôsobiť vznik požiaru.
xiv
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové
funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané.
Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti
zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych
zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas
používať.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu ani iných pohyblivých častí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu.
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej
blízkosti.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu
mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na
priamom slnečnom svetle.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
NEBEZPEČENSTVO (Batérie)
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými
kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných
fyzických otrasov.
• Nepokúšajte sa nabíjať nabíjateľné batérie EN-EL14a pomocou nabíjačiek, ktoré
nie sú výslovne určené na tento účel.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo
vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom
čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí.
xv
VÝSTRAHA (Batérie)
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
V prípade, že dieťa prehltne batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že
namokne.
• Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na
batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie nabíjateľných
batérií EN-EL14a, ak sa nenabijú v priebehu určeného časového intervalu.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo
vznieteniu batérií.
• Pred likvidáciou zaizolujte kontakty batérie páskou.
V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže
dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru. Batérie recyklujte alebo
likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby,
ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.
xvi
Oznamy
• Žiadnu časť príručiek dodávaných s týmto • Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu
výrobkom nie je povolené reprodukovať,
zodpovednosť za akékoľvek škody
prenášať, prepisovať, ukladať v systéme
spôsobené používaním tohto výrobku.
na vyhľadávanie informácií ani prekladať • Aj keď bolo vynaložené maximálne úsilie,
do iného jazyka v akejkoľvek forme ani
aby boli informácie uvedené v týchto
akýmkoľvek spôsobom bez
príručkách presné a úplné, ocenili by sme,
predchádzajúceho písomného súhlasu
ak na prípadné chyby alebo opomenutia
spoločnosti Nikon.
upozorníte miestneho zástupcu
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená
kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické
zvlášť).
parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v týchto príručkách bez
predchádzajúceho upozornenia.
xvii
Poznámky pre užívateľov v Európe
POZOR: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol znamená, že
elektrické a elektronické
zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného
odpadu.
Nasledujúce upozornenie
platí len pre používateľov v európskych
krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný
zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného
komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú
zachovávať prírodné zdroje
a predchádzať negatívnym dopadom na
zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré
môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie
odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov zodpovedných
za likvidáciu odpadov.
xviii
Tento symbol na batérii
znamená, že batériu je
potrebné odovzdať do
separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie
platí len pre používateľov v európskych
krajinách:
• Všetky batérie, či už označené alebo
neoznačené týmto symbolom, sú určené
na separovaný zber na vhodnom
zbernom mieste. Nevyhadzujte ich do
bežného komunálneho odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov zodpovedných
za likvidáciu odpadov.
Oznam týkajúci sa zákazu kopírovania alebo reprodukovania
Majte na pamäti, že aj prechovávanie materiálov, ktoré boli digitálne skopírované alebo
reprodukované pomocou skenera, digitálneho fotoaparátu alebo iného zariadenia, môže
byť v zmysle zákona trestné.
• Predmety, ktoré zákon zakazuje kopírovať alebo • Upozornenia týkajúce sa niektorých kópií
reprodukovať
a reprodukcií
Nekopírujte ani nereprodukujte
Štát varuje pred kopírovaním
papierové peniaze, mince, cenné papiere, a reprodukovaním cenných papierov
štátne obligácie ani obligácie miestnej
vydaných súkromnými firmami (akcie,
správy, a to ani v prípade, ak sú takéto
zmenky, šeky, darovacie listiny a pod.),
kópie alebo reprodukcie označené ako
cestovných preukazov alebo kupónových
„Vzorka”.
lístkov, okrem prípadov, keď daná firma
poskytne minimálne potrebné množstvo
Kopírovanie alebo reprodukovanie
kópií na obchodné účely. Taktiež
papierových peňazí, mincí alebo cenných
nekopírujte a nereprodukujte cestovné
papierov, ktoré sú v obehu v inej krajine,
pasy vydané štátom, licencie vydané
je zakázané.
štátnymi agentúrami a súkromnými
Bez predchádzajúceho povolenia štátu je
skupinami, občianske preukazy a lístky,
zakázané kopírovať a reprodukovať
ako sú legitimácie alebo stravné lístky.
nepoužité poštové známky alebo
• Poznámky o dodržiavaní autorských práv
korešpondenčné lístky vydané štátom.
Podľa zákonu o autorských právach
Je zakázané kopírovať a reprodukovať
nemôžu byť fotografie alebo záznamy
známky vydané štátom a certifikované
autorsky chránených práv, vytvorené
dokumenty určené zákonom.
fotoaparátom, použité bez povolenia
majiteľa autorských práv. Výnimky sa
vťahujú len na osobné použitie, vezmite
však do úvahy, že aj osobné použitie môže
byť obmedzené v prípade fotografií alebo
záznamov z výstav alebo živých
vystúpení.
xix
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Majte na pamäti, že odstránením snímok z pamäťových kariet alebo iných zariadení na
ukladanie údajov alebo ich naformátovaním sa údaje pôvodných snímok nevymažú
úplne. Odstránené súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno
niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok
zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie utajenia takýchto údajov
zodpovedá používateľ.
Pred vyhodením pamäťového zariadenia alebo jeho odovzdaním inej osobe z neho
vymažte všetky dáta bežným softvérom na vymazávanie alebo naformátujte zariadenie
a potom ho celé zaplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné informácie
(napríklad snímkami prázdnej oblohy). Nezabudnite nahradiť aj všetky snímky zvolené
pre vlastné nastavenia (0 149). Pred likvidáciou fotoaparátu alebo prevodom vlastníctva
inej osobe by ste tiež mali použiť možnosť Wi-Fi > Reset connection settings
(Resetovať nastavenia pripojenia) (0 272) v ponuke nastavenia fotoaparátu
a odstrániť všetky osobné údaje týkajúce sa siete. Pri fyzickom ničení pamäťového
zariadenia je potrebné dbať na opatrnosť, aby ste sa neporanili.
AVC Patent Portfolio License
TENTO VÝROBOK JE LICENCOVANÝ POD SÚBOROM PATENTOV AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE, KTORÝ
SPOTREBITEĽA OPRÁVŇUJE VYUŽÍVAŤ HO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY ZAMERANÉ NA (i) KÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO NA (ii) DEKÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ VYTVORIL NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
A/ALEBO ZÍSKAL OD INEJ OPRÁVNENEJ OSOBY PODNIKAJÚCEJ V SÚLADE S LICENCIOU ZAMERANOU NA
POSKYTOVANIE VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC. PRE ŽIADNE INÉ POUŽITIE NIE JE LICENCIA UDELENÁ
ANI Z UVEDENÉHO NEVYPLÝVA. ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C.
NAVŠTÍVTE STRÁNKU http://www.mpegla.com
Používajte iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon sú skonštruované podľa najprísnejších noriem a obsahujú zložité
elektronické obvody. Iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane
nabíjačiek, akumulátorov, sieťových zdrojov a príslušenstva k blesku) certifikované
spoločnosťou Nikon špecificky na použitie s týmto digitálnym fotoaparátom Nikon bolo
vytvorené a odskúšané tak, aby pracovalo v rámci prevádzkových a bezpečnostných
požiadaviek týchto elektronických obvodov.
Používanie neoriginálneho elektronického príslušenstva (iného ako
značky Nikon) môže poškodiť fotoaparát a spôsobiť stratu záruky od
spoločnosti Nikon. Použitie nabíjateľných lítium-iónových batérií od
iného výrobcu bez holografickej pečate Nikon zobrazenej vpravo môže
narušiť normálne fungovanie fotoaparátu a zapríčiniť prehriatie,
vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérií.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od autorizovaného
miestneho predajcu výrobkov Nikon.
xx
D Používajte len príslušenstvo značky Nikon
Len príslušenstvo značky Nikon, ktoré je výslovne určené spoločnosťou Nikon na
používanie s týmto digitálnym fotoaparátom, je vyrobené a odskúšané, že
pracuje v rámci jeho prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek. POUŽÍVANIE
PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ NEVYROBILA SPOLOČNOSŤ NIKON, MÔŽE POŠKODIŤ VÁŠ FOTOAPARÁT
A VIESŤ K ZRUŠENIU PLATNOSTI ZÁRUKY SPOLOČNOSTI NIKON.
A Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred fotografovaním pri dôležitých príležitostiach (napríklad na svadbách alebo
pred zobratím fotoaparátu na cestu) zhotovte skúšobný záber, aby ste sa uistili,
že fotoaparát funguje normálne. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody ani ušlý zisk, ktorý môže byť spôsobený poruchou fotoaparátu.
A Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť snahy spoločnosti Nikon o „celoživotné vzdelávanie“, ktorá je
zameraná na ustavičnú podporu výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich
lokalitách k dispozícii neustále aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe a Afrike: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii a na Strednom východe: http://www.nikon-asia.com/
Na týchto stránkach nájdete najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede
na často kladené otázky a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania
snímok a fotografovania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho
obchodného zástupcu spoločnosti Nikon. Kontaktné informácie nájdete na
nasledujúcej adrese: http://imaging.nikon.com/
xxi
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtová sieť LAN)
Tento výrobok je riadený predpismi o kontrole vývozu Spojených štátov amerických
(EAR). Povolenie vlády USA sa nevzťahuje na export do iných než nasledujúcich krajín,
ktoré sú v čase písania tohto dokumentu predmetom embarga alebo špeciálnych kontrol:
Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam je predmetom zmeny).
Používanie bezdrôtových zariadení môže byť v niektorých krajinách alebo regiónoch
zakázané. Pred použitím funkcií bezdrôtového príslušenstva tohto výrobku mimo krajiny
zakúpenia kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
xxii
Poznámky pre zákazníkov v Európe
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ D5600 rádiového
zariadenia je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5600.pdf.
xxiii
Bezpečnosť
Hoci jednou z výhod tohto výrobku je, že umožňuje iným, aby sa voľne pripojili
k bezdrôtovej výmene údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak sa neaktivuje
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovnému:
• Odcudzenie údajov: Zlomyseľné tretie strany môžu zachytiť bezdrôtový prenos s cieľom
ukradnúť používateľské identifikátory, heslá a iné osobné informácie.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a pozmeniť
údaje alebo vykonať iné zlomyseľné úkony. Vezmite do úvahy, že vďaka konštrukčnému
riešeniu bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj
vtedy, keď je aktivované zabezpečenie.
• Nezabezpečené siete: Pripojenie k otvoreným sieťam môže viesť k neoprávnenému
prístupu. Používajte iba zabezpečené siete.
xxiv
Úvod
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Venujte chvíľu oboznámeniu sa s ovládacími prvkami a zobrazeniami na
fotoaparáte. Môže byť užitočné, ak si túto časť označíte a vrátite sa k nej
po prečítaní zvyšku príručky.
Telo fotoaparátu
18
5
4
3
2
1
6 7
8
9
10
17
16
15
11
12
13
14
1 Pomocné svetlo AF....................... 85, 237 10 Očko na upevnenie remienka
Kontrolka samospúšte.......................... 80
fotoaparátu ............................................ 26
Kontrolka redukcie efektu červených
11 Fn tlačidlo............................................... 252
očí.................................................. 102, 104
12 Upevňovacia značka ............................. 30
2 Hlavný vypínač .................................34, 39
13 Tlačidlo aretácie bajonetu ................... 31
3 Tlačidlo spúšte........................................ 52
14 Tlačidlo I/E ..................... 75, 76, 78, 79
4 Tlačidlo E/N ...................... 124, 132, 134
15 Zrkadlo.................................................... 330
5 Tlačidlo záznamu videosekvencií .... 165
16 Bajonet objektívu.............................30, 96
6 Prepínač živého náhľadu ............ 47, 164
17 Kontakty procesora
7 Volič režimov .............................................4
18 Krytka tela....................................... 30, 323
8 Vstavaný blesk...................................... 101
9 Tlačidlo M/Y ..................... 101, 103, 134
Úvod
1
19 20 21
22 23 24
28
27
31
26
30
25
29
19 Stereofónny mikrofón ........................ 169 26 Tlačidlo G ......................... 42, 115, 220
20 Sánky na príslušenstvo (pre voliteľné
27 Reproduktor
blesky) ................................................... 315 28 Značka obrazovej roviny (E) ............. 96
21 Snímač pohľadu do hľadáčika ......8, 265 29 Konektor USB ............................... 211, 214
22 Tlačidlo R (informácie) ............ 6, 9, 115 30 Konektor pre externý mikrofón ....... 170
23 Príkazový volič
31 Konektor pre príslušenstvo ...............324
24 Tlačidlo A/L ............ 94, 130, 200, 254
25 Kryt konektora
D Zatvorte kryt konektora
Keď sa konektory nepoužívajú, zatvorte kryt konektora. Cudzie predmety
v konektoroch môžu pôsobiť rušivo pri prenose dát.
D Reproduktor
Nepribližujte sa s reproduktorom k magnetickým zariadeniam. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo spôsobiť ovplyvnenie údajov zaznamenaných
v magnetických zariadeniach.
2
Úvod
47
32
33 34
36
35
37
38
39
40
46
48
49
50
45
44 43
32 Okulár hľadáčika ......................... 5, 41, 80
33 Ovládací prvok dioptrickej
korekcie................................................... 41
34 Tlačidlo K ...................................... 56, 184
35 Tlačidlo P ............................... 12, 166, 187
36 Multifunkčný volič .................... 34, 39, 43
37 Tlačidlo J (OK) ......................... 34, 39, 43
38 Značka N-Mark (anténa NFC).............. 35
39 Tlačidlo O........................................ 57, 205
40 Kontrolka prístupu na pamäťovú
kartu......................................................... 51
41 Poistka krytu priestoru pre
batériu......................................27, 28, 325
42 Kryt priestoru pre batériu .....27, 28, 325
42 41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
Tlačidlo W/Q........................ 43, 185, 196
Tlačidlo X...................................... 185, 196
Závit na pripojenie statívu
Výklopný a otočný monitor
............................ 13, 15, 47, 56, 184, 255
Gumená očnica....................................... 80
Kryt konektora HDMI........................... 218
Kryt slotu na pamäťovú kartu .......27, 28
Kryt napájacieho konektora pre
voliteľný napájací konektor ............. 325
Poistka proti vypadnutiu batérie pri
otvorených dvierkach...........27, 28, 325
Úvod
3
Volič režimov
Fotoaparát ponúka výber z nasledujúcich
režimov snímania.
Režimy P, S, A a M:
• P—Programová automatika (0 119)
• S—Clonová automatika (0 121)
• A—Časová automatika (0 122)
• M—Manuálny režim (0 123)
Režimy špeciálnych efektov (0 65)
Automatické režimy:
• i Auto (Automatika) (0 47)
• j Auto (flash off) (Automatika (vypnutý
blesk)) (0 47)
Režimy motívových programov (0 58)
4
Úvod
Hľadáčik
Poznámka: Zobrazenie znázornené so všetkými
indikátormi rozsvietenými slúži na ilustračné
účely.
1
3
2
78
4
5
6
1 Pomocná mriežka (zobrazí sa po voľbe
možnosti On (Zap.) pre Používateľské
nastavenie d3, Viewfinder grid
display (Zobrazenie mriežky
hľadáčika)) ........................................ 243
2 Zaostrovacie body ..................50, 90, 236
3 Hranaté zátvorky automatického
zaostrovacieho poľa.......................41, 49
4 Výstraha takmer vybitej batérie......... 46
5 Indikátor monochromatického režimu
(zobrazí sa v režime % alebo po voľbe
Picture Control Monochrome
(Monochromatický režim) alebo
Picture Control založeného na
Monochrome (Monochromatický
režim)) .......................................... 65, 155
6 Indikátor „Žiadna pamäťová karta“... 27
7 Indikátor zaostrenia ........................50, 96
8 Indikátor uzamknutia automatickej
expozície (AE) ...................................... 130
9 Čas uzávierky ........................................ 118
10 Clona (clonové číslo) ........................... 118
11 Indikátor režimu špeciálnych
efektov .................................................... 65
12 Indikátor bracketingu ......................... 151
16
9 10
11 12 1314 15
17 18 20
19
21
13 Počet zostávajúcich snímok ................ 46
Počet snímok zostávajúcich do
zaplnenia vyrovnávacej pamäte....... 77
Indikátor záznamu vyváženia bielej
farby....................................................... 146
Hodnota korekcie expozície..............132
Hodnota korekcie zábleskovej
expozície............................................... 134
Citlivosť ISO ..................................107, 239
Indikátor režimu záznamu
14 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok) .................. 46
15 Indikátor pripravenosti blesku ........... 54
16 Indikátor flexibilnej programovej
automatiky...........................................120
17 Indikátor expozície .............................. 124
Zobrazenie korekcie expozície .........132
Elektronický diaľkomer.......................237
18 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície............................................... 134
19 Indikátor korekcie expozície ............. 132
20 Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO ......................................... 228
21 Varovný indikátor ................................ 349
Úvod
5
Tlačidlo R (Informácie)
Stlačením tlačidla R získate zobrazenie informácií alebo môžete
cyklicky prechádzať cez možnosti zobrazenia.
❚❚ Fotografovanie pomocou hľadáčika
Ak chcete zobraziť čas uzávierky, clonu, počet
zostávajúcich snímok, režim činnosti AF
a ďalšie informácie o snímaní na monitore,
stlačte tlačidlo R.
Tlačidlo R
1
2
6
7
3
4
5
1 Režim snímania
i automatika/
j automatika (vypnutý blesk).... 47
Režimy motívových
programov.................................... 58
Režim špeciálnych efektov ........... 65
Režimy P, S, A a M........................... 118
2 Čas uzávierky ........................................ 118
Zobrazenie času uzávierky ....... 121, 124
3 Indikátor uzamknutia automatickej
expozície (AE) ...................................... 130
6
Úvod
8
4 Režim snímania ...................................... 75
5 Ikona pomocníka ................................. 349
6 Clona (clonové číslo) ........................... 118
Zobrazenie clony......................... 122, 124
7 Citlivosť ISO ...........................................107
Zobrazenie citlivosti ISO............ 107, 229
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO .........................................229
8 Ikona z.................................................... 22
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20
22
23
24
21
9 Indikátor satelitného signálu............ 269
10 Indikátor pripojenia Wi-Fi.................. 272
Indikátor pripojenia Eye-Fi ................ 274
11 Indikátor pripojenia pomocou
Bluetooth.............................................. 273
Režim V lietadle.................................... 271
12 Priradenie dotykovej Fn ..................... 255
13 Indikátor ovládania vinetácie ........... 231
14 Režim oneskorenia expozície ........... 241
15 Indikátor vloženia dátumu ................ 243
16 Indikátor stabilizácie obrazu...... 32, 232
17 Indikátor riadenia záblesku ............... 246
Indikátor korekcie zábleskovej
expozície pre voliteľné blesky......... 318
18 Indikátor batérie .................................... 46
19 Indikátor bracketingu ......................... 151
20 Indikátor režimu činnosti AF ............... 87
Zaostrovací bod............................. 90, 236
21 Indikátor expozície .............................. 124
Indikátor korekcie expozície ............. 132
Indikátor priebehu bracketingu....... 154
22 Hodnota bracketingu ADL.................152
23 Počet zostávajúcich snímok ................ 46
Indikátor záznamu vyváženia bielej
farby....................................................... 146
Indikátor režimu záznamu
24 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok) .................. 46
Poznámka: Zobrazenie znázornené so všetkými indikátormi rozsvietenými
slúži na ilustračné účely.
Úvod
7
A Vypnutie monitora
Ak chcete zrušiť zobrazenie informácií o snímaní na monitore, stlačte tlačidlo
R alebo stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Monitor sa automaticky vypne, ak sa
v priebehu približne 8 sekúnd nevykoná žiadny úkon (informácie o výbere toho,
ako dlho zostane monitor zapnutý, nájdete v časti Auto off timers (Časové
spínače automatického vypínania) na strane 240). Monitor sa vypne, aj ak ste
zakryli snímač pohľadu do hľadáčika alebo sa pozriete cez hľadáčik.
A Automatické vypínanie zobrazenia informácií
Snímač pohľadu do hľadáčika automaticky vypne zobrazenie informácií, ak
priložíte oko k hľadáčiku, kým je aktívny časový spínač pohotovostného režimu.
Zobrazenie sa opäť zapne po odtiahnutí oka od hľadáčika. Ak je to potrebné,
vypnutiu zobrazenia informácií môžete zabrániť pomocou možnosti Info
display auto off (Automatické vypínanie zobrazenia informácií) (0 265)
v ponuke nastavenia. Vezmite však do úvahy, že bez ohľadu na vybranú možnosť
sa zobrazenie informácií vypne po uplynutí doby časového spínača
pohotovostného režimu.
8
Úvod
❚❚ Živý náhľad a režim videosekvencií
Ak chcete spustiť živý náhľad, otočte prepínač
živého náhľadu počas fotografovania
pomocou hľadáčika (0 47). Potom môžete
stláčaním tlačidla R cyklicky prechádzať cez
možnosti zobrazenia tak, ako je to znázornené
nižšie.
Tlačidlo R
Zobrazenie podrobných
indikátorov fotografie
Zobrazenie indikátorov
videosekvencie (0 164) *
Zobrazenie základných
indikátorov fotografie *
Skrytie indikátorov *
Pomocná mriežka *
* Počas záznamu videosekvencie sa bude zobrazovať výrez, ktorý uvádza
zaznamenanú oblasť; zakrúžkované oblasti uvádzajú okraje výrezu obrazového
poľa videosekvencie (oblasť mimo výrezu obrazového poľa videosekvencie je
vyznačená sivou farbou, keď sa zobrazujú indikátory videosekvencie).
Úvod
9
Zobrazenie živého náhľadu
q
w
e
r
t
y
Popis
0
Režim aktuálne zvolený pomocou
47, 58, 65,
voliča režimov.
118
Zobrazí sa, keď je možnosť On (Zap.)
Indikátor manuálnych
zvolená pre Manual movie settings
169
nastavení videosekvencie (Manuálne nastavenia
videosekvencie) v režime M.
Zostávajúci čas pred automatickým
ukončením živého náhľadu. Zobrazí sa
11
Zostávajúci čas
v prípade, ak sa snímanie ukončí do
30 sekúnd alebo skôr.
Zobrazí sa, keď je možnosť On (Zap.)
zvolená pre Movie settings
Redukcia šumu vetra
(Nastavenia videosekvencie) > Wind
169
noise reduction (Redukcia šumu
vetra) v ponuke režimu snímania.
Citlivosť mikrofónu pre
Citlivosť mikrofónu
169
zaznamenávanie videosekvencie.
Úroveň zvuku pre zaznamenávanie
zvuku. Ak je príliš vysoká, zobrazí sa
Úroveň zvuku
169
červenou farbou; podľa toho upravte
citlivosť mikrofónu.
Aktuálny zaostrovací bod. Zobrazenie
sa mení podľa možnosti zvolenej pre
49
Zaostrovací bod
režim činnosti AF (0 89).
Položka
q
w
e
r
t
y
u
10 Úvod
u
Režim snímania
i
o !0
!1
!2
!3
Položka
i
o
!0
!1
!2
!3
Veľkosť obrazu
videosekvencie
Režim zaostrovania
Režim činnosti AF
Ikona „Žiadna
videosekvencia“
Zostávajúci čas (režim
videosekvencie)
Indikátor expozície
Popis
Veľkosť obrazu videosekvencií
zaznamenaných v režime
videosekvencií.
Aktuálny režim zaostrovania.
Aktuálny režim činnosti AF.
Naznačuje, že nie je možné
zaznamenať videosekvencie.
Zostávajúci čas záznamu v režime
videosekvencie.
Naznačuje, či by bola fotografia pri
aktuálnych nastaveniach
podexponovaná alebo preexponovaná
(len režim M).
0
168
83
89
—
165
124
D Zobrazenie odpočítavania
Odpočítavanie sa zobrazí 30 sekúnd pred automatickým ukončením živého
náhľadu (0 10); farba časovača sa zmení na červenú 5 s pred uplynutím intervalu
časového spínača automatického vypínania (0 240) alebo v prípade, že sa živý
náhľad ukončí kvôli ochrane vnútorných obvodov. V závislosti od podmienok
snímania sa môže časovač zobraziť bezprostredne po voľbe živého náhľadu.
Zaznamenávanie videosekvencií sa ukončí automaticky po uplynutí intervalu
časovača, bez ohľadu na dostupnú dobu záznamu.
Úvod 11
Tlačidlo P
Ak chcete zmeniť nastavenia v spodnej časti
zobrazenia informácií, stlačte tlačidlo P,
potom zvýraznite položky pomocou
multifunkčného voliča a stlačením J zobrazte
možnosti zvýraznenej položky. Nastavenia je
možné zmeniť aj stlačením tlačidla P počas
živého náhľadu.
Tlačidlo P
• Kvalita snímky (0 98)
• Veľkosť snímky (0 100)
• Automatický bracketing (0 151)
• HDR (vysoký dynamický rozsah) (0 138)
• Funkcia Active D-Lighting (0 136)
• Vyváženie bielej farby (0 140)
Fotografovanie pomocou
• Citlivosť ISO (0 107)
hľadáčika
• Picture Control (0 155)
• Režim zaostrovania (0 82)
• Režim činnosti AF (0 87)
• Meranie (0 128)
• Zábleskový režim (0 102, 104)
• Korekcia zábleskovej expozície (0 134)
• Korekcia expozície (0 132)
Živý náhľad
12 Úvod
Monitor
Monitor sa dá nastaviť do uhla a otočiť tak, ako je to znázornené nižšie.
180°
90°
180°
Normálne používanie: Založte monitor
tak, aby bol v opačnom smere ako
čelo fotoaparátu. Monitor sa
spravidla používa v tejto polohe.
Snímanie z podhľadu: Monitor vyklopte
hore, ak chcete zhotovovať snímky
v živom náhľade tak, že budete
fotoaparát držať dole.
Snímanie z nadhľadu: Monitor vyklopte
dole, ak chcete zhotovovať snímky
v živom náhľade tak, že budete
fotoaparát držať nad hlavou.
Autoportréty: Použite na snímanie
autoportrétov v živom náhľade. Na
monitore sa zobrazuje zrkadlový
obraz toho, čo sa objaví na finálnej
snímke.
Úvod 13
D Používanie monitora
Monitor otáčajte jemne v rámci uvedených obmedzení. Nepoužívajte silu.
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu alebo
monitora. Aby ste ochránili monitor, keď sa fotoaparát nepoužíva, sklopte ho
späť čelom nadol oproti telu fotoaparátu.
Fotoaparát nezdvíhajte ani nedržte za monitor. Nedodržanie tohto pokynu
môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu.
14 Úvod
Používanie dotykovej obrazovky
Monitor citlivý na dotyk podporuje nasledovné činnosti:
Rýchlo potiahnuť prstom
Rýchle potiahnite prstom na krátku
vzdialenosť doľava alebo doprava cez monitor.
Posunutie
Posunutie prsta cez monitor.
Natiahnuť/stiahnuť k sebe
Umiestnite dva prsty na monitor a posuňte ich
od seba alebo k sebe.
Úvod 15
D Dotyková obrazovka
Dotyková obrazovka reaguje na statickú elektrinu a nemusí reagovať, ak je
prikrytá ochrannými fóliami od iného výrobcu alebo pri dotyku nechtami alebo
rukami v rukaviciach. Nepoužívajte nadmernú silu a obrazovky sa nedotýkajte
ostrými predmetmi.
D Používanie dotykovej obrazovky
Dotyková obrazovka nemusí reagovať podľa očakávania, ak sa ju pokúšate
ovládať v prípade, že sa jej na inom mieste dotýkate dlaňou alebo iným prstom.
Nemusí rozpoznať iné gestá, ak je váš dotyk príliš jemný, ak pohybujete prstami
príliš rýchlo alebo na príliš krátke vzdialenosti, ak nezostanete v kontakte
s obrazovkou, alebo ak nie je pohyb dvoch prstov pri ich stiahnutí alebo
natiahnutí správne koordinovaný.
A Aktivovanie alebo deaktivovanie dotykových ovládacích prvkov
Dotykové ovládacie prvky môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou
možnosti Touch controls (Dotykové ovládacie prvky) v ponuke nastavenia
(0 263). Vyberte Enable (Aktivovať), ak chcete aktivovať dotykové ovládacie
prvky na snímanie, prehrávanie a pohyb v ponukách alebo zvoľte Playback only
(Len prehrávanie), ak chcete aktivovať dotykové ovládacie prvky len na
prehrávanie.
16 Úvod
Fotografovanie pomocou dotykovej obrazovky
Poklepte na ikony na obrazovke snímania a upravte nastavenia
fotoaparátu (vezmite do úvahy, že nie všetky ikony budú reagovať na
činnosti dotykovej obrazovky). Počas živého náhľadu môžete snímať
fotografie aj poklepaním na monitor.
❚❚ Fotografovanie pomocou hľadáčika
Dotykovú obrazovku používajte na upravenie nastavení v zobrazení
informácií (0 6).
Výber motívu/efektu
V režime motívu a špeciálnych efektov (0 58, 65) môžete poklepať na
ikonu režimu snímania a zvoliť motív alebo efekt. Klepnite na x alebo y,
ak si chcete pozrieť rôzne možnosti a klepnutím na ikonu môžete vybrať
a vrátiť sa do predchádzajúceho zobrazenia.
Čas uzávierky a clona
V režimoch S, A a M môžete klepnúť na ikonu w vedľa zobrazenia času
uzávierky alebo clony a pozrieť si ovládacie prvky x a y, na ktoré
môžete poklepať a zvoliť novú hodnotu. Po dokončení činnosti klepnite
na 1 a ponuku opustite.
Úvod 17
Režimy snímania
Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu (0 12), poklepte na ikonu
z v pravom dolnom rohu na displeji a potom poklepte na ikony pre
zobrazenie možností pre príslušné nastavenie. Poklepaním vyberte
požadovanú možnosť a vráťte sa do predchádzajúceho zobrazenia.
Po výzve zvoľte hodnotu tak, ako je to
zobrazené vpravo, upravte ju poklepaním na
u alebo v a potom klepnite na číslo alebo ju
klepnutím na 0 zvoľte a vráťte sa do
predchádzajúceho zobrazenia.
Ak chcete postup ukončiť bez zmeny
nastavení, klepnite na 2.
18 Úvod
❚❚ Fotografovanie v živom náhľade
Použite dotykovú obrazovku na zhotovovanie fotografií a úpravu
nastavení.
Snímanie fotografií (Dotyková spúšť)
Dotykom objektu na monitore zaostrite.
Zaostrenie bude uzamknuté dovtedy, kým
nezdvihnete prst z monitora na zhotovenie
fotografie (vezmite do úvahy, že sa dotyková
spúšť nedá použiť na zaostrenie, keď sa pre
režim zaostrovania zvolí MF—manuálne
zaostrovanie). Ďalšie informácie o dotykovom zaostrovaní nájdete na
strane 83.
Ak chcete vypnúť dotykovú spúšť, klepnite
na ikonu vpravo. Ikona sa zmení na 7, čo
znamená, že sa uzávierka viac nespustí, keď
zdvihnete prst z monitora.
Počas zaznamenávania videosekvencie zostane dotyková spúšť vypnutá
(7), ale zaostriť môžete znova kedykoľvek dotykom požadovaného
objektu na monitore.
Úvod 19
D Zhotovovanie snímok pomocou možností dotykového snímania
Tlačidlo spúšte môžete použiť na zaostrenie a snímanie obrázkov, aj keď je
zobrazená ikona 3, ktorá zobrazuje, že možnosti dotykového snímania sú
aktívne. Tlačidlo spúšte používajte na snímanie fotografií v režime sériového
snímania (0 76) a počas záznamu videosekvencie. Možnosti dotykového
snímania môžete používať na zhotovovanie snímok po jednej v režime sériového
snímania a nemôžete ich používať na zhotovovanie fotografií počas záznamu
videosekvencie.
V režime samospúšte (0 79) sa zaostrenie uzamkne na zvolenom objekte, keď sa
dotknete monitora a časovač sa spustí po uvoľnení prsta z obrazovky. Pri
východiskových nastaveniach sa uzávierka uvoľní približne 10 sekúnd po
spustení časovača. Omeškanie a počet záberov môžete zmeniť pomocou
Používateľského nastavenia c3 (Self-timer (Samospúšť), 0 241). Ak je zvolená
možnosť pre Number of shots (Počet záberov) väčšia ako 1, fotoaparát bude
automaticky zhotovovať snímky, kým sa nezaznamená zvolený počet snímok.
20 Úvod
Výber motívu/efektu
V režime motívu a špeciálnych efektov (0 58, 65) môžete poklepať na
ikonu režimu snímania a zvoliť motív alebo efekt. Klepnite na x alebo y,
ak si chcete pozrieť rôzne možnosti, a klepnutím na ikonu môžete vybrať
a vrátiť sa do predchádzajúceho zobrazenia.
Čas uzávierky a clona
V režimoch S, A a M klepnutím na čas uzávierky alebo na clonu zobrazíte
ovládacie prvky x a y, na ktoré môžete poklepať a zvoliť novú hodnotu.
Po dokončení činnosti klepnite na 1 a ponuku opustite.
Úvod 21
Režimy snímania
V režime živého náhľadu stlačenie tlačidla P alebo poklepanie na ikonu
z na monitore aktivuje zobrazenie informácií (0 12, 166). Poklepaním
na nastavenie zobrazíte možnosti a následným poklepaním
požadovanú možnosť zvolíte a vrátite sa do živého náhľadu.
Po výzve zvoľte hodnotu tak, ako je to
zobrazené vpravo, upravte ju poklepaním na
u alebo v a potom klepnite na číslo alebo ju
klepnutím na 0 zvoľte a vráťte sa do
predchádzajúceho zobrazenia.
Ak chcete postup ukončiť bez zmeny
nastavení, klepnite na 2.
22 Úvod
Prezeranie snímok
Dotykovú obrazovku môžete používať na nasledovné činnosti
prehrávania (0 56, 184).
Zobrazenie
ďalších
snímok
Rýchlym potiahnutím prsta doľava
alebo doprava zobrazte ďalšie
obrázky.
Rýchle
rolovanie
k ďalším
snímkam
Pri zobrazení na celej obrazovke sa
môžete dotknúť dolnej časti displeja
a zobraziť lištu na posúvanie záberov,
potom posuňte svoj prst doľava alebo
doprava a rýchlo rolujte k ďalším
snímkam.
Lišta na posúvanie záberov
Priblíženie
(len
fotografie)
Gestami natiahnutia a stiahnutia
približujte a odďaľujte a posunutím
rolujte (0 196).
Úvod 23
Zobrazenie
miniatúr
Ak chcete „oddialiť“ zobrazenie
miniatúr (0 185), použite gesto
stiahnutia pri prehrávaní snímok na
celej obrazovke. Stiahnutie
a natiahnutie použite na výber počtu
zobrazených obrázkov medzi 4, 12
alebo 80 snímkami.
Prezeranie
videosekvencií
Poklepte na sprievodcu na obrazovke
a spustite prehrávanie
videosekvencie (videosekvencie sú
označené ikonou 1). Klepnutím na
displej pozastavíte alebo obnovíte
prehrávanie, alebo klepnutím na
1 opustíte prehrávanie snímok na
celej obrazovke (vezmite do úvahy, že
niektoré ikony v zobrazení
prehrávania videosekvencií nebudú
reagovať na činnosti dotykovej
obrazovky).
24 Úvod
Sprievodca
Používanie ponúk
Dotykovú obrazovku môžete používať na nasledovné používanie ponúk.
Rolovanie
Pre rolovanie posuňte nahor alebo
nadol.
Výber ponuky
Pre výber ponuky poklepte na ikonu
ponuky.
Výber
možnosti/
upravenie
nastavení
Poklepaním na položky ponuky
zobrazte možnosti a poklepaním na
ikony alebo posúvače ich zmeňte. Ak
chcete postup ukončiť bez zmeny
nastavení, klepnite na 1.
Úvod 25
Prvé kroky
Pripevnenie remienka fotoaparátu
Remienok pevne pripevnite k dvom očkám na fotoaparáte.
Nabíjanie batérie
Ak je zástrčkový adaptér súčasťou balenia, nadvihnite sieťovú zástrčku
a pripojte zástrčkový adaptér tak, ako je to uvedené vľavo dole, pričom
sa uistite, že je zástrčka úplne zasunutá. Vložte batériu a pripojte
nabíjačku. Vybitá batéria sa nabije úplne približne za hodinu a 50 minút.
Nabíjanie batérie
Nabíjanie dokončené
D Batéria a nabíjačka
Prečítajte si a dodržiavajte výstrahy a upozornenia uvedené na stranách xiii – xvi
a 333 – 337 tejto príručky.
26 Prvé kroky
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Pred vložením alebo vybratím batérie alebo pamäťových kariet sa
uistite, že je hlavný vypínač v polohe OFF (VYP.). Vložte batériu podľa
obrázka, pričom pomocou batérie udržujte oranžovú poistku proti
vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach potlačenú do strany.
Poistka zaistí batériu na mieste po jej úplnom zasunutí.
Poistka proti vypadnutiu
batérie pri otvorených
dvierkach
Držte pamäťovú kartu obrátenú podľa obrázka a zasuňte ju, až kým
nezapadne na miesto.
A Batéria hodín
Hodiny fotoaparátu sú napájané z nezávislého, nabíjateľného zdroja energie,
ktorý sa nabíja podľa potreby, keď je vložená hlavná batéria. Tri dni nabíjania
stačia na napájanie hodín približne na jeden mesiac. Ak sa po zapnutí
fotoaparátu zobrazí varovné hlásenie, že hodiny nie sú nastavené, batéria hodín
je vybitá a hodiny sa resetovali. Na hodinách nastavte správny čas a dátum.
Prvé kroky 27
❚❚ Vyberanie batérie a pamäťových kariet
Vyberanie pamäťových kariet
Po overení, že kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu nesvieti, vypnite fotoaparát,
otvorte kryt slotu na pamäťovú kartu
a potlačením karty ju vysuňte (q). Pamäťovú
kartu môžete potom vybrať rukou (w).
16GB
Vyberanie batérie
Ak chcete vybrať batériu, vypnite fotoaparát
a otvorte kryt priestoru pre batériu. Batériu
uvoľnite stlačením poistky proti vypadnutiu
batérie pri otvorených dvierkach v smere šípky
a potom batériu vytiahnite rukou.
D Pamäťové karty
• Pamäťové karty môžu byť po používaní horúce. Pamäťové karty vyberajte
z fotoaparátu opatrne.
• Počas formátovania pamäťovej karty alebo zápisu, odstraňovania či
kopírovania údajov do počítača nevyberajte pamäťovú kartu z fotoaparátu,
nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie.
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie
fotoaparátu alebo pamäťovej karty.
• Nedotýkajte sa kontaktov pamäťovej karty prstami ani kovovými predmetmi.
• Neohýbajte ju, dávajte pozor, aby vám nespadla, a nevystavujte ju silným
fyzickým otrasom.
• Na puzdro pamäťovej karty nepôsobte nadmernou silou. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poškodenie pamäťovej karty.
• Pamäťovú kartu nevystavujte vode, teplu, vysokej vlhkosti ani priamemu
slnečnému svetlu.
• Pamäťové karty neformátujte v počítači.
28 Prvé kroky
Otvorte monitor
Otvorte monitor tak, ako je to znázornené. Nepoužívajte silu.
Prvé kroky 29
Pripojenie objektívu
Po odstránení objektívu alebo krytky tela je potrebné dávať pozor, aby
do fotoaparátu nevnikol prach. Objektív všeobecne používaný v tejto
príručke na ilustračné účely je AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR.
Odstráňte krytku tela
fotoaparátu
Odstráňte zadný kryt
objektívu
Upevňovacia značka (fotoaparát)
Zarovnajte
upevňovacie značky
Upevňovacia značka (objektív)
Otáčajte objektív tak, ako je to znázornené dovtedy, kým nezacvakne na miesto.
Pred zhotovovaním snímok nezabudnite odstrániť kryt objektívu.
30 Prvé kroky
A Objektívy s tlačidlom tubusu zasúvateľného objektívu
Pred použitím fotoaparátu odistite a vysuňte objektív. Pri podržaní stlačeného
tlačidla tubusu zasúvateľného objektívu (q) otočte krúžok zoomu tak, ako je to
znázornené (w).
Tlačidlo tubusu zasúvateľného objektívu
Snímky sa nedajú zhotovovať, keď je objektív
zasunutý; ak sa zobrazí chybové hlásenie
v dôsledku zapnutia fotoaparátu pri zasunutom
objektíve, otáčajte krúžok zoomu dovtedy, kým sa
toto hlásenie neprestane zobrazovať.
A Odpojenie objektívu
Pred odpojením alebo výmenou objektívu sa
uistite, že je fotoaparát vypnutý. Ak chcete odpojiť
objektív, podržte stlačené tlačidlo aretácie
bajonetu (q) a zároveň otáčajte objektívom
v smere hodinových ručičiek (w). Po odpojení
objektívu nasaďte späť kryt objektívu a krytku tela
fotoaparátu.
A Prepínače A-M, M/A-M a A/M-M
Keď používate automatické zaostrovanie
s objektívom vybaveným prepínačom režimu A-M,
posuňte tento prepínač do polohy A (ak má
objektív prepínač M/A-M alebo A/M-M, zvoľte
možnosť M/A alebo A/M). Informácie o iných
objektívoch, ktoré je možné použiť s týmto fotoaparátom, nájdete na strane 305.
Prvé kroky 31
A Stabilizácia obrazu (VR)
Stabilizáciu obrazu je možné zapnúť voľbou On
(Zap.) pre Optical VR (Optická stabilizácia
obrazu) v ponuke snímania (0 232), ak objektív
podporuje túto možnosť, alebo posunutím
vypínača stabilizácie obrazu objektívu do polohy
ON, ak je objektív vybavený vypínačom stabilizácie
obrazu. Keď je stabilizácia obrazu zapnutá,
v zobrazení informácií sa objaví indikátor
stabilizácie obrazu.
A Zasúvanie objektívov s tlačidlami tubusu zasúvateľného objektívu
Ak chcete zasunúť objektív, keď sa fotoaparát
nepoužíva, stlačte a podržte tlačidlo tubusu
zasúvateľného objektívu (q) a otočte krúžok
zoomu do polohy „L“ (zaistené) tak, ako je to
znázornené (w). Objektív pred odpojením od
fotoaparátu zasuňte, pričom dávajte pozor, aby ste
pri pripájaní a odpájaní objektívu nestlačili tlačidlo
tubusu zasúvateľného objektívu.
32 Prvé kroky
Nastavenie fotoaparátu
❚❚ Nastavenie pomocou smartfónu alebo tabletu
Pred ďalším postupom skontrolujte fotoaparát, aby ste sa
uistili, že je batéria úplne nabitá a že na pamäťovej karte je
k dispozícii dostatok miesta. Na svojom smartfóne alebo
tablete (pod „zariadenie smart“) nainštalujte aplikáciu
SnapBridge podľa popisu vnútri predného krytu a zapnite
Bluetooth a Wi-Fi. Vezmite do úvahy, že skutočné pripojenie
k fotoaparátu sa vykoná pomocou aplikácie SnapBridge; nepoužívajte
nastavenia Bluetooth v aplikácii nastavení vo svojom zariadení smart.
Pokyny, ktoré nasledujú, sa týkajú verzie 2.0 aplikácie SnapBridge.
Informácie o najnovšej verzii nájdete v súbore SnapBridge Sprievodca
pripojením (pdf), ktorý je k dispozícii na stiahnutie z nasledujúcej
webovej stránky:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Prvé kroky 33
Skutočné zobrazenia fotoaparátu a zariadenia smart sa môžu líšiť od
tých, ktoré sú uvedené nižšie.
1 Fotoaparát: Zapnite fotoaparát. Zobrazí sa
dialógové okno na výber jazyka.
Pomocou multifunkčného voliča a tlačidla J sa môžete pohybovať
v ponukách.
Hlavný vypínač
1 Nahor
Tlačidlo J (voľba)
4 Doľava
2 Doprava
3 Nadol
Multifunkčný volič
Stlačením 1 a 3 zvýraznite jazyk a stlačením J ho zvoľte. Jazyk je
možné kedykoľvek zmeniť pomocou možnosti Language (Jazyk)
v ponuke nastavenia.
34 Prvé kroky
2 Fotoaparát: Keď sa zobrazí dialógové okno
uvedené vpravo, stlačte J. Ak sa
dialógové okno uvedené vpravo
nezobrazí, alebo v prípade, že chcete
znova nakonfigurovať fotoaparát,
zvýraznite Connect to smart device
(Pripojiť k zariadeniu smart) v ponuke
nastavenia a stlačte J. Ak nechcete použiť zariadenie smart na
konfiguráciu fotoaparátu, nastavte hodiny manuálne (0 40).
3 Fotoaparát/zariadenie smart: Spustite
párovanie.
• Zariadenia so systémom Android s podporou NFC:
Po kontrole toho, že je funkcia NFC
v zariadení smart aktivovaná, priložením
H (značka N-Mark) k anténe NFC na
zariadení smart spustite aplikáciu
SnapBridge a potom postupujte podľa
pokynov na obrazovke pred prechodom
na krok 7. Ak sa zobrazí stránka na stiahnutie aplikácie SnapBridge,
stiahnite a nainštalujte túto aplikáciu pred zopakovaním vyššie
uvedených krokov.
• Zariadenia so systémami iOS a Android bez podpory NFC: Stlačením tlačidla
J fotoaparátu pripravte fotoaparát na párovanie.
Prvé kroky 35
4 Fotoaparát: Skontrolujte, či fotoaparát
zobrazuje hlásenie zobrazené vpravo
a pripravte si zariadenie smart.
5 Zariadenie smart: Spustite aplikáciu
SnapBridge a klepnite na Pair with
camera (Spárovať s fotoaparátom). Ak
sa zobrazí výzva na výber fotoaparátu,
klepnite na názov fotoaparátu.
6 Zariadenie smart: V dialógovom okne „Pair
with camera (Spárovať s fotoaparátom)“
klepnite na názov fotoaparátu.
Používateľom, ktorí párujú fotoaparát so
zariadením so systémom iOS prvýkrát, sa
najskôr zobrazia pokyny na párovanie.
Po prečítaní pokynov sa posuňte do
spodnej časti zobrazenia a klepnite na
Understood (Rozumiem). Ak ste
následne vyzvaní, aby ste vybrali
príslušenstvo, znovu klepnite na názov
fotoaparátu (pred zobrazením názvu fotoaparátu sa môže
vyskytnúť určité oneskorenie).
36 Prvé kroky
7 Fotoaparát/zariadenie smart: Skontrolujte, či fotoaparát a zariadenie
smart zobrazujú rovnaké šesťciferné číslo. Niektoré verzie systému
iOS nemusia zobrazovať číslo. Ak sa nezobrazí žiadne číslo,
pokračujte krokom 8.
8 Fotoaparát/zariadenie smart: Na fotoaparáte stlačte J a na zariadení
smart klepnite na PAIR (SPÁROVAŤ) (zobrazenie sa líši podľa
zariadenia a operačného systému).
Prvé kroky 37
9 Fotoaparát/zariadenie smart: Dokončite párovanie.
• Fotoaparát: Keď sa zobrazí hlásenie vpravo,
stlačte J.
• Zariadenie smart: Keď sa zobrazí hlásenie
vpravo, klepnite na OK.
10 Fotoaparát: Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite
nastavenie.
• Aby mohol fotoaparát pridávať k fotografiám údaje o polohe, zvoľte Yes
(Áno) ako odpoveď na otázku „Download location data from smart
device? (Stiahnuť údaje o polohe z inteligentného zariadenia?)“
a potom aktivujte služby vyhľadávania polohy na zariadení smart
a na záložke aplikácie SnapBridge aktivujte Auto link options
(Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize location
data (Synchronizovať údaje o polohe).
• Ak chcete synchronizovať hodiny fotoaparátu s časom poskytovaným zariadením
smart, zvoľte Yes (Áno) ako odpoveď na otázku „Sync clock with
smart device? (Synchronizovať hodiny so zariadením smart?)“
a potom aktivujte na záložke aplikácie SnapBridge Auto link
options (Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize
clocks (Synchronizovať hodiny).
Zariadenie smart a fotoaparát sú teraz pripojené. Všetky snímky, ktoré
zhotovíte s fotoaparátom, sa automaticky odošlú do zariadenia smart.
38 Prvé kroky
❚❚ Nastavenie z ponúk fotoaparátu
Hodiny fotoaparátu sa dajú nastaviť manuálne.
1 Zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa dialógové okno na voľbu jazyka.
Pomocou multifunkčného voliča a tlačidla J sa môžete pohybovať
v ponukách.
Hlavný vypínač
1 Nahor
Tlačidlo J (voľba)
4 Doľava
2 Doprava
3 Nadol
Multifunkčný volič
Stlačením 1 a 3 zvýraznite jazyk a stlačením J ho zvoľte. Jazyk je
možné kedykoľvek zmeniť pomocou možnosti Language (Jazyk)
v ponuke nastavenia.
Prvé kroky 39
2 Stlačte G, keď sa zobrazí dialógové
okno uvedené vpravo.
Tlačidlo G
3 Nastavte hodiny fotoaparátu.
Na nastavenie hodín fotoaparátu použite multifunkčný volič
a tlačidlo J.
q
w
Voľba časového pásma
e
Voľba formátu dátumu
r
Voľba možnosti letného času
Nastavenie času a dátumu (vezmite do
úvahy, že tento fotoaparát používa
hodiny s 24-hodinovým formátom)
Hodiny sa dajú nastaviť kedykoľvek pomocou možnosti Time zone
and date (Časové pásmo a dátum) > Date and time (Dátum a čas)
v ponuke nastavenia.
40 Prvé kroky
Zaostrenie hľadáčika
Po odstránení krytu objektívu
otáčajte ovládací prvok
dioptrickej korekcie dovtedy, kým
nebudú hranaté zátvorky
automatického zaostrovacieho
poľa zaostrené. Pri obsluhe
ovládacieho prvku s okom na
hľadáčiku je potrebné dávať pozor, aby ste si prstom alebo nechtom
neporanili oko.
Hranaté
zátvorky
automatického
zaostrovacieho
poľa
Zobrazenie v hľadáčiku nie je
zaostrené
Zobrazenie v hľadáčiku je
zaostrené
Fotoaparát je teraz pripravený na použitie. Ďalšie informácie o snímaní
fotografií nájdete na strane 47.
Prvé kroky 41
Príručka
Ponuky fotoaparátu: Prehľad
Väčšina možností snímania, prehrávania
a nastavenia je k dispozícii v ponukách
fotoaparátu. Ponuky možno zobraziť
stlačením tlačidla G.
Tlačidlo G
Záložky
Vyberte si z nasledujúcich ponúk:
• D: Prehrávanie (0 220)
• C: Snímanie (0 223)
• A: Používateľské nastavenia (0 233)
• B: Nastavenie (0 257)
• N: Úpravy (0 277)
• m/O: Recent settings (Posledné
nastavenia) alebo My Menu (Moja
ponuka) (s východiskovým
nastavením Recent settings
(Posledné nastavenia); 0 300)
Posúvač ukazuje polohu
v aktuálnej ponuke.
Ikony zobrazujú aktuálne
nastavenia.
Možnosti ponuky
Možnosti v aktuálnej ponuke.
Ikona pomocníka (0 43)
42 Príručka
Používanie ponúk fotoaparátu
❚❚ Ovládacie prvky ponuky
Na navigáciu v ponukách fotoaparátu môžete používať multifunkčný
volič a tlačidlo J.
1: Pohyb kurzora nahor
Tlačidlo J: voľba
zvýraznenej položky
4: Zrušenie a návrat do
predchádzajúcej ponuky
2: Voľba zvýraznenej položky
alebo zobrazenie vedľajšej
ponuky
3: Pohyb kurzora nadol
A Ikona d (Pomocník)
Ak sa v ľavom dolnom rohu monitora zobrazuje ikona d, môžete zobraziť popis
aktuálne zvolenej možnosti alebo ponuky stlačením tlačidla W (Q). Ak sa chcete
pohybovať v zobrazených možnostiach, stlačte tlačidlo 1 alebo 3. Opätovným
stlačením tlačidla W (Q) sa vrátite do ponúk.
Tlačidlo W (Q)
Príručka 43
❚❚ Pohyb v ponukách.
V ponukách sa môžete pohybovať podľa nižšie uvedených krokov.
1 Zobrazte ponuky.
Stlačením tlačidla
G zobrazte ponuky.
Tlačidlo G
2 Zvýraznite ikonu aktuálnej
ponuky.
Ikonu aktuálnej ponuky
zvýrazníte stlačením tlačidla
4.
3 Zvoľte ponuku.
Stlačením 1 alebo 3 vyberte požadovanú ponuku.
4 Umiestnite kurzor do
zvolenej ponuky.
Stlačením tlačidla
2 umiestnite kurzor do
zvolenej ponuky.
44 Príručka
5 Zvýraznite položku ponuky.
Stlačením 1 alebo
3 zvýraznite položku ponuky.
6 Zobrazte možnosti.
Možnosti zvolenej položky
ponuky zobrazíte stlačením 2.
7 Zvýraznite možnosť.
Stlačením tlačidla 1 alebo
3 zvýraznite možnosť.
8 Zvoľte zvýraznenú položku.
Stlačením J zvoľte zvýraznenú položku. Ak chcete
postup ukončiť bez vykonania voľby, stlačte tlačidlo
G.
Majte na pamäti nasledujúce:
• Položky ponuky zobrazené sivou farbou sú momentálne nedostupné.
• Aj keď stlačenie tlačidla 2 má vo všeobecnosti rovnaký účinok ako
stlačenie tlačidla J, v niektorých prípadoch sa dá voľba vykonať len
stlačením tlačidla J.
• Ak chcete opustiť ponuky a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice (0 52).
Príručka 45
Stav batérie a počet zostávajúcich snímok
Stlačte tlačidlo R a skontrolujte stav batérie a počet zostávajúcich
snímok v zobrazení informácií.
Stav batérie
Tlačidlo R
Počet zostávajúcich snímok
Stav batérie
Ak je batéria takmer vybitá, varovanie sa zobrazí aj v hľadáčiku. Ak sa
zobrazenie informácií po stlačení tlačidla R neobjaví, znamená to, že
batéria je úplne vybitá a musí sa nabiť.
Zobrazenie
informácií
L
K
Hľadáčik
Popis
—
—
Batéria je úplne nabitá.
Batéria je čiastočne vybitá.
Batéria je takmer vybitá. Pripravte si úplne
nabitú náhradnú batériu alebo sa pripravte na
nabíjanie batérie.
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
Batéria je úplne vybitá. Nabite batériu.
Počet zostávajúcich snímok
Hodnoty nad 1 000 sa zobrazia v tisícoch, vyznačené písmenom „k“.
46 Príručka
Základné fotografovanie a prehrávanie
Režimy fotografovania spôsobom „namier
a snímaj“ (i a j)
V tejto časti je popísaný spôsob zhotovovania
fotografií v režimoch i a j. i a j sú automatické
režimy spôsobu „namier a snímaj“, v ktorých väčšinu
nastavení vykonáva fotoaparát podľa podmienok
snímania; jediný rozdiel medzi týmito dvoma
režimami je ten, že v režime j sa neodpáli blesk.
1 Otočte volič režimov do
Volič režimov
polohy i alebo j.
Kompozíciu fotografií je možné vytvoriť
v hľadáčiku alebo na monitore (živý
náhľad). Ak chcete spustiť živý náhľad,
otočte prepínač živého náhľadu.
Prepínač živého náhľadu
Vytváranie kompozície
snímok v hľadáčiku
Vytváranie kompozície
snímok na monitore (živý
náhľad)
Základné fotografovanie a prehrávanie 47
2 Pripravte fotoaparát.
Fotografovanie pomocou hľadáčika: Pri vytváraní kompozície fotografií
v hľadáčiku uchopte pravou rukou grip fotoaparátu a ľavou rukou
zároveň podopierajte telo fotoaparátu alebo objektív. Lakte pritlačte
na bočné strany hrude.
Živý náhľad: Pri vytváraní kompozície fotografií na monitore uchopte
pravou rukou grip fotoaparátu a ľavou rukou podopierajte objektív.
A Vytváranie kompozície fotografií s orientáciou na výšku (portrét)
Pri vytváraní kompozície fotografií s orientáciou na výšku (portrét) uchopte
fotoaparát tak, ako je to zobrazené nižšie.
Vytváranie kompozície fotografií
v hľadáčiku
48 Základné fotografovanie a prehrávanie
Vytváranie kompozície fotografií na
monitore
3 Vytvorte kompozíciu fotografie.
Fotografovanie pomocou hľadáčika: Vytvorte
v hľadáčiku kompozíciu fotografie
s hlavným objektom v hranatých
zátvorkách automatického zaostrovacieho
poľa.
Hranaté zátvorky
automatického
zaostrovacieho poľa
Živý náhľad: Pri východiskových
nastaveniach fotoaparát automaticky
rozpozná tváre a zvolí zaostrovací bod. Ak
nedôjde k rozpoznaniu žiadnej tváre,
fotoaparát zaostrí na objekty blízko stredu
obrazového poľa.
Zaostrovací bod
A Používanie objektívu so zoomom
Pred zaostrením otočením krúžka zoomu nastavte
ohniskovú vzdialenosť a vytvorte kompozíciu
fotografie. Pomocou krúžku zoomu si priblížite
objekt tak, aby vyplnil väčší priestor obrazového
poľa, alebo ho oddialite tak, aby sa na konečnej
fotografii zväčšila viditeľná oblasť (väčšiu
ohniskovú vzdialenosť na stupnici ohniskových
vzdialeností vyberte na priblíženie, kratšiu
ohniskovú vzdialenosť na oddialenie).
Priblížiť
Krúžok zoomu
Oddialiť
Základné fotografovanie a prehrávanie 49
4 Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Fotografovanie pomocou hľadáčika:
Zaostrovací bod
Stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostrite (ak je
snímaný objekt slabo
osvetlený, môže sa vysunúť
blesk a rozsvietiť pomocné
svetlo AF). Keď je proces
zaostrovania dokončený, ozve
Indikátor zaostrenia
sa zvukové znamenie (nemusí
sa ozvať, ak sa objekt
pohybuje) a v hľadáčiku sa zobrazia aktívny zaostrovací bod
a indikátor zaostrenia (I).
Indikátor zaostrenia
Popis
I
Objekt je zaostrený.
Fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou automatického
I (bliká)
zaostrovania. Pozrite si stranu 86.
Živý náhľad: Zaostrovací bod bliká zelenou
farbou, pokiaľ fotoaparát zaostruje. Ak
fotoaparát dokáže zaostriť, zaostrovací
bod sa zobrazí nazeleno; v opačnom
prípade bude zaostrovací bod blikať
načerveno.
50 Základné fotografovanie a prehrávanie
5 Snímajte.
Plynulým stlačením tlačidla
spúšte úplne nadol zhotovte
fotografiu. Rozsvieti sa
kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu a na monitore
sa na pár sekúnd zobrazí
zhotovená fotografia. Kým
nezhasne kontrolka prístupu
a kým sa nedokončí
zaznamenávanie, nevysúvajte
pamäťovú kartu a nevyberajte
ani neodpájajte zdroj energie.
Kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu
Živý náhľad ukončíte
otočením prepínača živého náhľadu.
Základné fotografovanie a prehrávanie 51
A Tlačidlo spúšte
Fotoaparát je vybavený dvojpolohovým tlačidlom spúšte. Pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice fotoaparát zaostrí. Ak chcete zhotoviť fotografiu, stlačte
tlačidlo spúšte úplne nadol.
Zaostrenie: stlačte do
polovice
Snímanie: stlačte úplne
nadol
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa ukončí aj prehrávanie a pripraví sa
fotoaparát na okamžité použitie.
A Automatický výber motívov (Automatický volič motívov)
Ak sa živý náhľad zvolí v režime i alebo j,
fotoaparát automaticky analyzuje objekt a zvolí
vhodný režim snímania, keď sa tlačidlo spúšte
stlačí do polovice na zaostrenie pomocou
automatického zaostrovania. Zvolený režim sa
zobrazí na monitore.
c
d
e
f
Z
b
Portrait (Portrét)
Landscape
(Krajina)
Close up (Makro)
Night portrait
(Nočný portrét)
Auto (Automatika)
Auto (flash off)
(Automatika
(vypnutý blesk))
Objekty s tvárami ľudí
Krajiny a panorámy miest
Objekty v blízkosti fotoaparátu
Objekty s tvárami na tmavom pozadí
Objekty vhodné pre režim i alebo j, alebo také,
ktoré nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených
kategórií
52 Základné fotografovanie a prehrávanie
A Časový spínač pohotovostného režimu (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
Hľadáčik sa vypne, ak sa v priebehu približne ôsmich sekúnd
nevykoná žiadny úkon, čím sa zníži spotreba energie batérie. Ak
chcete zobrazenie obnoviť, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Dĺžku času pred automatickým uplynutím intervalu časového
spínača pohotovostného režimu je možné zvoliť pomocou
Používateľského nastavenia c2 (Auto off timers (Časové spínače
automatického vypínania); 0 240).
Vypnuté expozimetre
Zapnuté expozimetre
A Časový spínač pohotovostného režimu (Živý náhľad)
Monitor sa vypne, ak sa v priebehu približne desiatich minút nevykoná žiadny
úkon. Dĺžku času pred automatickým vypnutím monitora je možné zvoliť
pomocou Používateľského nastavenia c2 (Auto off timers (Časové spínače
automatického vypínania); 0 240).
A Kontrola priblíženia živého náhľadu
Ak chcete zväčšiť zobrazenie na monitore až do približne 8,3× kvôli presnému
zaostreniu, stlačte tlačidlo X. Pokiaľ je pohľad cez objektív priblížený, v pravom
dolnom rohu displeja sa bude zobrazovať navigačné okno v sivom rámčeku.
Pomocou multifunkčného voliča sa môžete posúvať po častiach obrazového
poľa, ktoré nie sú na monitore viditeľné, alebo stlačením W (Q) zobrazenie
oddiaľte.
Tlačidlo X
Navigačné okno
Základné fotografovanie a prehrávanie 53
A Vstavaný blesk
Ak sa na správnu expozíciu vyžaduje dodatočné
osvetlenie v režime i, vstavaný blesk sa
automaticky vysunie, keď sa tlačidlo spúšte stlačí
do polovice (0 101). Ak je blesk vysunutý,
fotografie je možné zhotovovať len vtedy, keď je
zobrazený indikátor pripravenosti blesku (M). Ak
indikátor pripravenosti blesku nie je zobrazený,
znamená to, že blesk sa nabíja. Uvoľnite na chvíľu
tlačidlo spúšte a skúste znova.
Keď sa blesk nepoužíva, vráťte ho do sklopenej
polohy jemným zatlačením nadol, až kým
nezaklapne.
A Expozícia
V závislosti od scény sa môže expozícia líšiť od tej, ktorá by sa získala, ak by sa živý
náhľad nepoužil.
54 Základné fotografovanie a prehrávanie
D Snímanie v režime živého náhľadu
Hoci to na finálnej snímke nebude viditeľné, na monitore sa môžu objaviť
potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a svetlé body, zatiaľ čo sa v niektorých
častiach s blikajúcimi tabuľami a inými zdrojmi prerušovaného svetla môžu
objaviť jasné oblasti alebo pásy, alebo sa môžu objaviť v prípade, že je snímaný
objekt nakrátko osvetlený prerušovaným alebo iným jasným, krátkodobým
zdrojom svetla. Okrem toho sa môže vyskytnúť skreslenie pri pohybujúcich sa
objektoch, a to najmä v prípade, keď sa fotoaparátom otáča (panorámuje)
v horizontálnom smere alebo sa v horizontálnom smere vysokou rýchlosťou
pohybuje objekt v rámci obrazového poľa. Blikanie a prúžkovanie viditeľné na
monitore pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami sa dá
redukovať pomocou možnosti Flicker reduction (Potlačenie rušenia) (0 268),
aj keď pri niektorých časoch uzávierky môžu byť ešte aj potom na finálnej
fotografii viditeľné. Nikdy nemierte fotoaparátom na slnko ani iné silné zdroje
svetla. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu vnútorných
obvodov fotoaparátu.
Živý náhľad sa automaticky ukončí, keď zatvoríte monitor (zatvorenie monitora
neukončí živý náhľad na televízoroch alebo iných externých displejoch).
Aby sa zabránilo prenikaniu svetla cez hľadáčik a jeho zobrazeniu na fotografii
alebo zasahovaniu do expozície, odporúčame, aby ste pred zhotovovaním
snímok bez priloženia oka k hľadáčiku zakryli hľadáčik rukou alebo iným
predmetom, ako je napríklad voliteľný kryt okulára hľadáčika (0 80).
A HDMI
Keď je fotoaparát pripojený k video zariadeniu s funkciou HDMI, dané video
zariadenie zobrazí pohľad cez objektív. Ak dané zariadenie podporuje
HDMI-CEC, zvoľte možnosť Off (Vyp.) pre HDMI > Device control (Ovládanie
zariadenia) v ponuke nastavenia (0 219) pred snímaním so živým náhľadom.
Základné fotografovanie a prehrávanie 55
Základné prehrávanie
1 Stlačte tlačidlo K.
Na monitore sa zobrazí fotografia.
Tlačidlo K
2 Zobrazte ďalšie snímky.
Ďalšie snímky môžete zobraziť
stlačením 4 alebo 2.
Ak chcete ukončiť prehrávanie a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
56 Základné fotografovanie a prehrávanie
Odstraňovanie nežiaducich fotografií
Ak chcete odstrániť fotografiu aktuálne zobrazenú na monitore, stlačte
tlačidlo O. Majte na pamäti, že odstránené fotografie sa nedajú obnoviť.
1 Zobrazte fotografiu.
Zobrazte fotografiu, ktorú chcete
odstrániť.
Tlačidlo K
2 Odstráňte fotografiu.
Stlačte tlačidlo O. Zobrazí sa dialógové
okno s potvrdením; opätovným stlačením
tlačidla O odstráňte snímku a vráťte sa do
režimu prehrávania.
Tlačidlo O
A Odstránenie
Možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke prehrávania sa dá použiť na odstránenie
viacerých snímok (0 206).
Základné fotografovanie a prehrávanie 57
Prispôsobenie nastavení snímanému
objektu alebo situácii (Režim
motívových programov)
Fotoaparát ponúka výber režimov „motívových programov“. Výberom
režimu motívových programov sa automaticky optimalizujú nastavenia
tak, aby vyhovovali zvolenej scéne, čo umožňuje vytvoriť kreatívnu
fotografiu tak ľahko, ako jednoducho sa volí režim, vytvára kompozícia
snímky a sníma tak, ako je to uvedené na strane 47.
Nasledujúce motívy je možné zvoliť otočením voliča režimov do polohy
h a otáčaním príkazového voliča dovtedy, kým sa požadovaný
motív nezobrazí na monitore.
+
Volič režimov
Príkazový volič
Monitor
k Portrait (Portrét)
t Beach/Snow (Pláž/Sneh)
l Landscape (Krajina)
u Sunset (Západ slnka)
p Child (Deti)
v Dusk/Dawn (Súmrak/
Brieždenie)
m Sports (Šport)
n Close up (Makro)
o Night Portrait (Nočný portrét)
r Night Landscape (Nočná
krajina)
s Party/Indoor (Večierok/
Interiér)
w Pet Portrait (Portrét
domáceho zvieraťa)
x
Candlelight (Sviečka)
y Blossom (Kvety)
z Autumn Colors (Jesenné
farby)
0
Food (Jedlo)
58 Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii (Režim motívových programov)
k Portrait (Portrét)
Tento režim použite na portréty
s mäkkými, prirodzene vyzerajúcimi
odtieňmi pokožky. Ak sa objekt
nachádza ďaleko od pozadia, alebo sa
použije teleobjektív, detaily pozadia sa
zjemnia, čo dodá kompozícii dojem
hĺbky.
l Landscape (Krajina)
Tento režim použite na živé zábery
krajiny pri dennom svetle.
A Poznámka
Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa vypnú.
p Child (Deti)
Použite na zachytenie momentiek detí.
Detaily oblečenia a pozadia sa zachytia
živo, zatiaľ čo tóny pokožky zostanú
jemné a prirodzené.
Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii (Režim motívových programov) 59
m Sports (Šport)
Krátkymi časmi uzávierky sa zastaví
pohyb pri dynamických športových
záberoch, na ktorých sa zreteľne vyníma
hlavný objekt.
A Poznámka
Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa vypnú.
n Close up (Makro)
Tento režim použite na zábery kvetín,
hmyzu a iných malých objektov zblízka
(na zaostrenie úplne zblízka je možné
použiť makro objektív).
o Night Portrait (Nočný portrét)
Tento režim použite na prirodzené
vyváženie medzi hlavným objektom
a pozadím počas snímania portrétov pri
slabom osvetlení.
60 Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii (Režim motívových programov)
r Night Landscape (Nočná krajina)
Znížite šum a neprirodzené farby pri
fotografovaní nočnej krajiny vrátane
osvetlenia ulice a neónových tabúľ.
A Poznámka
Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa vypnú.
s Party/Indoor (Večierok/Interiér)
Zachytenie účinkov osvetlenia pozadia
vo vnútornom prostredí. Použite pri
rôznych večierkoch a iných scénach
v interiéri.
t Beach/Snow (Pláž/Sneh)
Zachytenie jasu slnkom osvetlených
rozsiahlych plôch vody, snehu alebo
piesku.
A Poznámka
Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa vypnú.
Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii (Režim motívových programov) 61
u Sunset (Západ slnka)
Zachováva hlboké odtiene viditeľné pri
západoch a východoch slnka.
A Poznámka
Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa vypnú.
v Dusk/Dawn (Súmrak/Brieždenie)
Zachováva farby viditeľné pri slabom
prirodzenom osvetlení pred brieždením
alebo po západe slnka.
A Poznámka
Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa vypnú.
w Pet Portrait (Portrét domáceho zvieraťa)
Použite na portréty aktívnych zvierat.
A Poznámka
Pomocné svetlo AF sa vypne.
62 Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii (Režim motívových programov)
x Candlelight (Sviečka)
Určené pre fotografie zhotovené pri
osvetlení sviečkou.
A Poznámka
Vstavaný blesk sa vypne.
y Blossom (Kvety)
Použite na snímanie polí s kvetmi,
rozkvitnutých sadov a iných krajín
s rozľahlými plochami rozkvitnutých
kvetov.
A Poznámka
Vstavaný blesk sa vypne.
z Autumn Colors (Jesenné farby)
Zachytenie žiarivých odtieňov červenej
a žltej farby na jesenných listoch.
A Poznámka
Vstavaný blesk sa vypne.
Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii (Režim motívových programov) 63
0 Food (Jedlo)
Použite pre živé fotografie jedla.
A Poznámka
Ak chcete fotografovať s bleskom, stlačením tlačidla M (Y) vysuňte blesk (0 103).
A Zabránenie rozmazaniu záberov
Pri dlhých časoch uzávierky použite statív, aby nedošlo k rozmazaniu záberov
spôsobenému chvením fotoaparátu.
64 Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii (Režim motívových programov)
Špeciálne efekty
Špeciálne efekty je možné použiť pri zhotovovaní fotografií a snímaní
videosekvencií.
Nasledujúce efekty je možné zvoliť otočením voliča režimov do polohy
q a otáčaním príkazového voliča dovtedy, kým sa požadovaná
možnosť nezobrazí na monitore.
+
Volič režimov
Príkazový volič
% Night Vision (Nočné videnie)
S Super Vivid (Super živé)
T Pop
U Photo Illustration
(Fotografická ilustrácia)
' Toy Camera Effect (Efekt
hračkárskeho fotoaparátu)
Monitor
( Miniature Effect (Efekt
zmenšeniny)
3 Selective Color (Výberová
farba)
1 Silhouette (Silueta)
2 High Key (Svetlé tóny so
zníženým kontrastom)
3 Low Key (Tmavé tóny so
zvýšeným kontrastom)
% Night Vision (Nočné videnie)
Použite v tmavom prostredí na záznam
snímok v monochromatickom režime
pri vysokých citlivostiach ISO.
A Poznámka
Automatické zaostrovanie je dostupné len pre živý náhľad. Ak fotoaparát nie je
schopný zaostriť, je možné použiť manuálne zaostrovanie. Vstavaný blesk
a pomocné svetlo AF sa vypnú.
Špeciálne efekty 65
S Super Vivid (Super živé)
Celková sýtosť a kontrast sa zvýšia
s cieľom získať sýtejšiu snímku.
T Pop
Celková sýtosť sa zvýši s cieľom získať
živšiu snímku.
U Photo Illustration (Fotografická ilustrácia)
Zvýši sa ostrosť obrysov a zjednoduší sa
farebnosť na získanie efektu plagátu,
ktorý je možné upraviť v živom náhľade
(0 70).
A Poznámka
Videosekvencie nasnímané v tomto režime sa zobrazia ako prezentácia zhotovená
zo série statických snímok.
66 Špeciálne efekty
' Toy Camera Effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)
Týmto efektom sa vytvárajú fotografie
a videosekvencie, ktoré vyzerajú, ako
keby boli nasnímané hračkárskym
fotoaparátom. Tento efekt je možné
upraviť v živom náhľade (0 71).
( Miniature Effect (Efekt zmenšeniny)
Vytvorenie fotografií, ktoré vyzerajú ako
snímky diorám. Najlepšie výsledky sa
dosiahnu pri snímaní z nadhľadu.
Videosekvencie s efektom zmenšeniny
sa prehrávajú vysokou rýchlosťou, čím
sa 45 minútová metráž nasnímaná pri
1 920 × 1 080/30p skráti na
videosekvenciu s dĺžkou prehrávania
približne tri minúty. Tento efekt je
možné upraviť v živom náhľade (0 72).
A Poznámka
S videosekvenciami sa nezaznamená zvuk. Vstavaný blesk a pomocné svetlo AF sa
vypnú.
3 Selective Color (Výberová farba)
Všetky farby, okrem vybraných, sa
zaznamenajú čiernobielo. Tento efekt je
možné upraviť v živom náhľade (0 73).
A Poznámka
Vstavaný blesk sa vypne.
Špeciálne efekty 67
1 Silhouette (Silueta)
Silueta objektov oproti jasným
pozadiam.
A Poznámka
Vstavaný blesk sa vypne.
2 High Key (Svetlé tóny so zníženým kontrastom)
Použite pri jasných scénach pri vytváraní
svetlých snímok, ktoré pôsobia ako
vyplnené svetlom.
A Poznámka
Vstavaný blesk sa vypne.
3 Low Key (Tmavé tóny so zvýšeným kontrastom)
Použite pri snímaní tmavých scén na
vytvorenie tmavých snímok s prevahou
tmavých tónov a výrazným osvetlením.
A Poznámka
Vstavaný blesk sa vypne.
68 Špeciálne efekty
A NEF (RAW)
Záznam vo formáte NEF (RAW) nie je dostupný v režimoch %, S, T, U, ', ( a 3.
Snímky zhotovené vtedy, keď je v týchto režimoch zvolená možnosť NEF (RAW)
alebo NEF (RAW) + JPEG, sa zaznamenajú ako snímky JPEG. Snímky vo formáte
JPEG vytvorené pri nastaveniach NEF (RAW) + JPEG sa zaznamenajú so zvolenou
kvalitou JPEG, zatiaľ čo snímky zaznamenané pri nastavení NEF (RAW) sa
zaznamenajú ako snímky s vysokou kvalitou.
A Režimy U a (
Počas zaznamenávania videosekvencie nie je k dispozícii automatické
zaostrovanie. Obnovovacia frekvencia živého náhľadu klesne, a to spolu
s frekvenciou snímania v režimoch sériového snímania; použitie automatického
zaostrovania počas fotografovania so živým náhľadom preruší kontrolný náhľad.
A Zabránenie rozmazaniu záberov
Pri dlhých časoch uzávierky použite statív, aby nedošlo k rozmazaniu záberov
spôsobenému chvením fotoaparátu.
Špeciálne efekty 69
Možnosti dostupné v živom náhľade
Nastavenia pre zvolený efekt sa upravujú v zobrazení živého náhľadu.
❚❚ U Photo Illustration (Fotografická ilustrácia)
1 Zvoľte živý náhľad.
Otočte prepínač živého náhľadu. Na
monitore sa zobrazí pohľad cez objektív.
Prepínač živého náhľadu
2 Nastavte hrúbku obrysu.
Stlačením J zobrazte možnosti uvedené
vpravo. Stlačte 4 alebo 2 a zväčšite alebo
zmenšite hrúbku obrysov.
3 Stlačte J.
Postup ukončite stlačením J po dokončení nastavení. Ak chcete
ukončiť živý náhľad, otočte prepínač živého náhľadu.
70 Špeciálne efekty
❚❚ ' Toy Camera Effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)
1 Zvoľte živý náhľad.
Otočte prepínač živého náhľadu. Na
monitore sa zobrazí pohľad cez objektív.
Prepínač živého náhľadu
2 Nastavte možnosti.
Stlačením J zobrazte možnosti uvedené
vpravo. Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite
Vividness (Sýtosť) alebo Vignetting
(Vinetácia) a stlačením 4 alebo 2 ich
zmeňte. Úpravou sýtosti zvýšte alebo
znížte sýtosť farieb, úpravou vinetácie
nastavte mieru vinetácie.
3 Stlačte J.
Postup ukončite stlačením J po dokončení nastavení. Ak chcete
ukončiť živý náhľad, otočte prepínač živého náhľadu.
Špeciálne efekty 71
❚❚ ( Miniature Effect (Efekt zmenšeniny)
1 Zvoľte živý náhľad.
Otočte prepínač živého náhľadu. Na
monitore sa zobrazí pohľad cez objektív.
Prepínač živého náhľadu
2 Umiestnite zaostrovací bod.
Pomocou multifunkčného voliča
umiestnite zaostrovací bod do oblasti,
ktorá bude zaostrená a potom stlačením
tlačidla spúšte do polovice zaostrite. Ak
chcete dočasne zrušiť zobrazenie
možností efektu zmenšeniny na displeji
a zväčšiť zobrazenie náhľadu na monitore kvôli presnejšiemu
zaostreniu, stlačte X. Stlačením tlačidla W (Q) obnovíte zobrazenie
efektu zmenšeniny.
3 Zobrazte možnosti.
Stlačením tlačidla J zobrazte možnosti
efektu zmenšeniny.
4 Nastavte možnosti.
Stlačením tlačidla 4 alebo 2 vyberte
orientáciu oblasti, ktorá bude zaostrená,
a stlačením 1 alebo 3 nastavte jej šírku.
72 Špeciálne efekty
5 Stlačte J.
Postup ukončite stlačením J po dokončení nastavení. Ak chcete
ukončiť živý náhľad, otočte prepínač živého náhľadu.
❚❚ 3 Selective Color (Výberová farba)
1 Zvoľte živý náhľad.
Otočte prepínač živého náhľadu. Na
monitore sa zobrazí pohľad cez objektív.
Prepínač živého náhľadu
2 Zobrazte možnosti.
Stlačením tlačidla J zobrazte možnosti
nastavenia farieb.
3 Vyberte farbu.
Vybraná farba
Umiestnite objekt do bieleho štvorca
v strede displeja a stlačením 1 vyberte
farbu objektu ako tú, ktorá zostane
zachovaná na výslednej snímke
(fotoaparát môže mať problémy
s rozpoznaním nenasýtených farieb,
vyberte sýtu farbu). Ak chcete priblížiť
stred displeja kvôli presnejšiemu výberu farby, stlačte X. Stlačením
tlačidla W (Q) snímku oddialite.
Špeciálne efekty 73
4 Vyberte farebný rozsah.
Farebný rozsah
Stlačením 1 alebo 3 zvýšite alebo znížite
rozsah podobných odtieňov, ktoré budú
zahrnuté vo finálnej snímke. Vyberte
z hodnôt 1 až 7; nezabudnite, že vyššie
hodnoty môžu obsahovať odtiene iných
farieb.
5 Vyberte ďalšie farby.
Ak chcete vybrať ďalšie farby, otáčaním
príkazového voliča zvýraznite ďalšie
z troch farebných políčok v hornej časti
zobrazenia a zopakovaním krokov
3 a 4 vyberte ďalšiu farbu. Ak je to
potrebné, zopakujte to pre tretiu farbu. Ak
chcete zrušiť zvýraznenú farbu, stlačte O (Ak chcete zrušiť všetky
farby, stlačte a podržte O. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením;
zvoľte Yes (Áno)).
6 Stlačte J.
Postup ukončite stlačením J po dokončení nastavení. Počas
snímania sa farebne zaznamenajú iba objekty zvolených odtieňov,
všetky ostatné sa zaznamenajú čiernobielo. Ak chcete ukončiť živý
náhľad, otočte prepínač živého náhľadu.
74 Špeciálne efekty
Viac o fotografovaní
Výber režimu snímania
Ak chcete vybrať spôsob spúšťania uzávierky
(režim snímania), stlačte tlačidlo I (E),
potom zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte J.
Tlačidlo I (E)
Režim
8
!
9
J
E
Popis
Single frame (Jednotlivá snímka): Po každom stlačení tlačidla spúšte
fotoaparát zhotoví jednu fotografiu.
Continuous L (Pomalé sériové snímanie): Počas stlačeného tlačidla spúšte
fotoaparát zhotovuje fotografie nízkou rýchlosťou (0 76).
Continuous H (Rýchle sériové snímanie): Počas stlačeného tlačidla spúšte
fotoaparát zhotovuje fotografie vysokou rýchlosťou (0 76).
Quiet shutter release (Tiché snímanie): Tak ako pri jednotlivej snímke, okrem
toho, že je znížený hluk fotoaparátu (0 78).
Self-timer (Samospúšť): Umožňuje zhotovovanie snímok pomocou
samospúšte (0 79).
A Výber režimu snímania pomocou príkazového voliča
Režim snímania môžete vybrať aj podržaním stlačeného tlačidla I (E) pri
súčasnom otáčaní príkazového voliča. Uvoľnite tlačidlo I (E), vyberte
zvýraznenú položku a vráťte sa do zobrazenia informácií.
Viac o fotografovaní 75
Sériové snímanie (Režim sériového snímania)
V ! (Continuous L (Pomalé sériové snímanie)) a 9 (Continuous
H (Rýchle sériové snímanie)) fotoaparát nepretržite zhotovuje
fotografie, pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol.
1 Stlačte tlačidlo I (E).
Tlačidlo I (E)
2 Vyberte režim sériového snímania.
Zvýraznite ! (Continuous L (Pomalé
sériové snímanie)) alebo
9 (Continuous H (Rýchle sériové
snímanie)) a stlačte J.
3 Zaostrite.
Vytvorte kompozíciu snímky a zaostrite.
4 Zhotovte fotografie.
Fotoaparát bude zhotovovať fotografie
počas stlačenia tlačidla spúšte úplne
nadol.
76 Viac o fotografovaní
A
Vyrovnávacia pamäť
Fotoaparát je vybavený vyrovnávacou pamäťou slúžiacou na dočasné ukladanie
údajov, ktorá umožňuje pokračovať v snímaní aj počas ukladania fotografií na
pamäťovú kartu. Zaradom je možné zhotoviť maximálne 100 fotografií
(výnimkou je prípad, keď sa v režime S alebo M zvolí čas uzávierky 4 sekundy
alebo dlhší, keď neexistuje žiadne obmedzenie počtu záberov, ktoré je možné
zhotoviť v rámci jednej série). Ak sú vo vyrovnávacej pamäti uložené snímky
a batéria sa vybije, zablokuje sa tlačidlo spúšte a snímky sa prenesú na pamäťovú
kartu.
A Frekvencia snímania
Informácie o počte fotografií, ktoré je možné zhotoviť v režimoch sériového
snímania, nájdete na strane 357. Frekvencia snímania sa môže znížiť, keď je
vyrovnávacia pamäť plná, alebo je takmer vybitá batéria.
A Vstavaný blesk
Režimy sériového snímania sa nedajú použiť so vstavaným bleskom; otočte volič
režimov do polohy j (0 47) alebo vypnite blesk (0 102).
A Veľkosť vyrovnávacej pamäte
Kým je stlačené tlačidlo spúšte, na mieste
indikátora počtu zostávajúcich snímok
v hľadáčiku sa zobrazuje približný počet snímok,
ktoré možno pri aktuálnych nastaveniach uložiť do vyrovnávacej pamäte.
Viac o fotografovaní 77
Tiché snímanie
Vyberte tento režim, ak chcete zachovať hluk fotoaparátu na minimálnej
úrovni. Keď fotoaparát zaostrí, zvukové znamenie sa neozve.
1 Stlačte tlačidlo I (E).
Tlačidlo I (E)
2 Zvoľte J (Quiet shutter release (Tiché
snímanie)).
Zvýraznite J (Quiet shutter release
(Tiché snímanie)) a stlačte J.
3 Zhotovte snímky.
Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol
snímajte.
78 Viac o fotografovaní
Režim samospúšte
Samospúšť sa dá použiť na autoportréty alebo skupinové zábery, ktoré
zahŕňajú fotografa. Pred ďalším postupom upevnite fotoaparát na statív
alebo ho umiestnite na stabilný, vodorovný povrch.
1 Stlačte tlačidlo I (E).
Tlačidlo I (E)
2 Zvoľte režim E (Self-timer (Samospúšť)).
Zvýraznite E (Self-timer (Samospúšť))
a stlačte J.
3 Vytvorte kompozíciu fotografie.
Viac o fotografovaní 79
4 Zhotovte fotografiu.
Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do
polovice a potom stlačte tlačidlo spúšte
úplne nadol. Kontrolka samospúšte začne
blikať a začne sa ozývať zvukové znamenie.
Dve sekundy pred zhotovením fotografie
prestane kontrolka blikať a zvukové
znamenie sa zrýchli. Uzávierka sa spustí
desať sekúnd po spustení časovača.
Nezabudnite, že časovač sa nemusí spustiť
alebo sa fotografia nemusí nasnímať, ak
fotoaparát nie je schopný zaostriť alebo v iných situáciách, v ktorých sa
nemôže spustiť uzávierka. Ak chcete zastaviť časovač bez zhotovenia
fotografie, vypnite fotoaparát.
A Zakryte hľadáčik
Aby sa zabránilo prenikaniu svetla cez hľadáčik a jeho zobrazeniu na fotografii
alebo zasahovaniu do expozície, odporúčame, aby ste pri zhotovovaní snímok
bez priloženia oka k hľadáčiku zakryli hľadáčik rukou alebo iným predmetom, ako
je napríklad voliteľný kryt okulára hľadáčika (0 322). Ak chcete založiť kryt,
odstráňte gumený okulár (q) a založte kryt tak, ako je to znázornené (w). Pri
odstraňovaní gumenej očnice držte fotoaparát pevne.
Gumený okulár
80 Viac o fotografovaní
Krytka okuláru hľadáčika
A Používanie vstavaného blesku
Pred snímaním fotografie s bleskom v režimoch, ktoré vyžadujú manuálne
vysunutie blesku, stlačením tlačidla M (Y) vysuňte blesk a počkajte, kým sa
v hľadáčiku nezobrazí indikátor M (0 54). Snímanie sa preruší v prípade, že sa
blesk vysunie po spustení samospúšte.
A Používateľské nastavenie c3 (Self-Timer (Samospúšť))
Informácie o výbere trvania samospúšte a počte nasnímaných záberov nájdete
v Používateľskom nastavení c3 (Self-timer (Samospúšť); 0 241).
Viac o fotografovaní 81
Zaostrovanie
Zaostriť sa dá automaticky (pozri nižšie) alebo manuálne (0 95).
Používateľ si môže tiež zvoliť zaostrovací bod v automatickom alebo
v manuálnom režime zaostrovania (0 90), alebo na zaostrenie použiť
pamäť zaostrenia na vytvorenie inej kompozície fotografie po zaostrení
(0 93).
Režim zaostrovania
Nasledujúce režimy zaostrovania je možné zvoliť počas fotografovania
pomocou hľadáčika:
Možnosť
Popis
Keď sa objekt nepohybuje, fotoaparát
Auto-servo AF
automaticky zvolí jednorazové automatické
(Automatická voľba
zaostrovanie, a keď sa objekt pohybuje, zvolí
AF-A režimu činnosti
kontinuálne automatické zaostrovanie. Uzávierka
automatického
sa môže spustiť len vtedy, ak je fotoaparát
zaostrovania)
schopný zaostriť.
Single-servo AF
Pre nepohybujúce sa objekty. Pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia.
(Jednorazové
AF-S
Uzávierka sa môže spustiť len vtedy, ak je
automatické
fotoaparát schopný zaostriť.
zaostrovanie)
Pre pohybujúce sa objekty. Kým je tlačidlo spúšte
stlačené do polovice, fotoaparát nepretržite
Continuous-servo AF zaostruje. Pri východiskových nastaveniach sa
uzávierka uvoľní len vtedy, ak je fotoaparát
(Kontinuálne
AF-C
schopný zaostriť. Môžete však zmeniť
automatické
Používateľské nastavenie a1 (AF-C priority
zaostrovanie)
selection (Priorita výberu AF-C), 0 235), aby sa
mohla uzávierka uvoľniť kedykoľvek.
Manual focus
MF (Manuálne
Umožňuje manuálne zaostrovanie (0 95).
zaostrovanie)
Vezmite do úvahy, že AF-S a AF-C sú dostupné len v režimoch P, S, A a M.
82 Viac o fotografovaní
V živom náhľade sú k dispozícii nasledovné režimy zaostrovania:
Možnosť
Popis
Pre nepohybujúce sa objekty. Pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť
Single-servo AF
zaostrenia. Zaostriť môžete aj dotykom
(Jednorazové
AF-S
požadovaného objektu na monitore, pričom
automatické
v takomto prípade bude zaostrenie
zaostrovanie)
uzamknuté dovtedy, kým nezdvihnete prst
z displeja na zhotovenie fotografie.
Pre pohybujúce sa objekty. Kým je tlačidlo
spúšte stlačené, fotoaparát nepretržite
zaostruje. Pri stlačení tlačidla spúšte do
Full-time-servo AF
polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia.
AF-F (Nepretržité automatické Zaostriť môžete aj dotykom požadovaného
objektu na monitore, pričom v takomto
zaostrovanie)
prípade bude zaostrenie uzamknuté
dovtedy, kým nezdvihnete prst z displeja na
zhotovenie fotografie.
Manual focus (Manuálne
MF
Umožňuje manuálne zaostrovanie (0 95).
zaostrovanie)
Vezmite do úvahy, že v režimoch U, ' a ( nie je k dispozícii nepretržité
automatické zaostrovanie.
Viac o fotografovaní 83
❚❚ Výber režimu zaostrovania
Režim zaostrovania vyberte podľa nižšie uvedených krokov.
1 Zobrazte možnosti režimu zaostrovania.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
aktuálny režim zaostrovania v zobrazení
informácií a stlačte J.
Tlačidlo P
Fotografovanie pomocou hľadáčika
Živý náhľad
2 Vyberte režim zaostrovania.
Zvýraznite režim zaostrovania a stlačte J.
Fotografovanie pomocou hľadáčika
84 Viac o fotografovaní
Živý náhľad
A Prediktívne zaostrovanie
V režime AF-C alebo po voľbe kontinuálneho automatického zaostrovania
v režime AF-A počas fotografovania pomocou hľadáčika fotoaparát spustí
prediktívne zaostrovanie, ak sa snímaný objekt pohybuje smerom k fotoaparátu,
zatiaľ čo je tlačidlo spúšte stlačené do polovice. To umožňuje, aby fotoaparát
sledoval zaostrenie a snažil sa predvídať polohu objektu pri spustení uzávierky.
D Kontinuálne automatické zaostrovanie
Keď sa Focus (Zaostrovanie) zvolí pre Používateľské nastavenie a1 (AF-C
priority selection (Výber priority kontinuálneho zaostrovania); 0 235)
a fotoaparát je v režime AF-C, alebo sa kontinuálne automatické zaostrovanie
zvolí v režime AF-A, fotoaparát udelí vyššiu prioritu odozve na zaostrovanie (bude
mať širší zaostrovací rozsah) ako v režime AF-S, pričom sa uzávierka môže spustiť
pred zobrazením indikátora zaostrenia (I).
A Pomocné svetlo AF
Ak je objekt slabo osvetlený, po stlačení tlačidla
spúšte do polovice sa pomocné svetlo AF
automaticky rozsvieti, aby pomohlo pri
automatickom zaostrovaní (platia však určité
obmedzenia; 0 342). Vezmite do úvahy, že sa
teplota pomocného svetla AF môže zvýšiť po
jeho viacnásobnom použití v rýchlom slede za
sebou, pričom sa po uplynutí určitej doby
nepretržitého používania automaticky vypne
kvôli ochrane svetla. Po krátkej pauze sa
normálna činnosť obnoví.
Pomocné svetlo AF
Viac o fotografovaní 85
A Dosahovanie dobrých výsledkov pomocou automatického zaostrovania
Automatické zaostrovanie nefunguje dobre za nižšie uvedených podmienok.
Spúšť môže byť vypnutá, ak fotoaparát nedokáže zaostriť za týchto podmienok,
alebo sa môže zobraziť indikátor zaostrenia (I) a fotoaparát môže vydať
zvukové znamenie, čo umožní spustiť uzávierku aj v prípade, že objekt nie je
zaostrený. V takýchto prípadoch zaostrite manuálne (0 95), alebo použite
pamäť zaostrenia (0 93) pre zaostrenie na iný objekt v rovnakej vzdialenosti
a potom zmeňte kompozíciu fotografie.
Medzi snímaným objektom a pozadím je malý alebo žiadny
kontrast.
Príklad: Snímaný objekt má rovnakú farbu ako pozadie.
Zaostrovací bod obsahuje objekty v rôznych
vzdialenostiach od fotoaparátu.
Príklad: Snímaný objekt je v klietke.
Na snímanom objekte prevažujú pravidelné geometrické
vzory.
Príklad: Žalúzie alebo rady okien na výškovej budove.
Zaostrovací bod obsahuje miesta s ostro kontrastujúcim
jasom.
Príklad: Polovica snímaného objektu je v tieni.
Objekty v pozadí sa zdajú väčšie ako hlavný objekt.
Príklad: Budova je v obrazovom poli za objektom.
Snímaný objekt obsahuje veľa jemných detailov.
Príklad: Lúka s kvetmi alebo iné objekty, ktoré sú malé
alebo majú homogénny jas.
86 Viac o fotografovaní
Režim činnosti AF
Vyberte spôsob voľby zaostrovacieho bodu pre automatické
zaostrovanie. Počas fotografovania pomocou hľadáčika sú dostupné
nasledujúce možnosti:
Možnosť
Popis
Single-point AF
(Automatické
Pre nepohybujúce sa objekty. Zaostrovací bod sa
c zaostrovanie na
zvolí manuálne; fotoaparát bude zaostrovať na
jednotlivé
objekt len v zvolenom zaostrovacom bode.
zaostrovacie body)
Pre pohyblivé objekty. V režimoch zaostrovania AF-A
Dynamic-area AF
a AF-C si používateľ zvolí zaostrovací bod pomocou
(9 points)
multifunkčného voliča (0 90), ale fotoaparát bude
J (Dynamická voľba zaostrovať na základe informácií získaných
zaostrovacích polí z okolitých zaostrovacích bodov, ak objekt nakrátko
(9 bodov))
opustí zvolený bod. Počet zaostrovacích bodov sa
mení podľa zvoleného režimu:
9-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto možnosť
Dynamic-area AF
vyberte, ak máte dostatok času na vytvorenie
(21 points)
kompozície fotografie, alebo keď fotografujete
K (Dynamická voľba
objekty s predvídateľným pohybom (napríklad
zaostrovacích polí
bežcov alebo pretekárske automobily na trati).
(21 bodov))
21-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto
možnosť vyberte pri fotografovaní objektov, ktoré sa
pohybujú nepredvídateľne (napríklad hráči pri
Dynamic-area AF
futbalovom zápase).
(39 points)
L (Dynamická voľba 39-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto
zaostrovacích polí možnosť vyberte pri fotografovaní objektov, ktoré sa
pohybujú rýchlo a ťažko sa udržiavajú v obrazovom
(39 bodov))
poli (napr. vtáky).
Viac o fotografovaní 87
Možnosť
3D-tracking
f (Trojrozmerné
sledovanie)
Auto-area AF
(Automatické
e zaostrenie
s automatickým
výberom poľa)
Popis
V režimoch zaostrovania AF-A a AF-C si používateľ zvolí
zaostrovací bod pomocou multifunkčného voliča
(0 90). Ak sa objekt po tom, ako fotoaparát zaostril,
pohne, fotoaparát použije trojrozmerné sledovanie
na voľbu nového zaostrovacieho bodu, pričom
zachová zaostrenie uzamknuté na pôvodnom
objekte, pokiaľ bude tlačidlo spúšte stlačené do
polovice.
Fotoaparát automaticky rozpozná objekt a vyberie
zaostrovací bod.
Vezmite do úvahy, že režimy činnosti AF d (dynamická voľba
zaostrovacích polí) a f (trojrozmerné sledovanie) nebudú dostupné,
keď sa pre režim zaostrovania zvolí možnosť AF-S.
A Trojrozmerné sledovanie
Ak objekt opustí hľadáčik, uvoľnite tlačidlo spúšte a znovu vytvorte kompozíciu
fotografie s objektom v zvolenom zaostrovacom bode. Vezmite do úvahy, že po
stlačení tlačidla spúšte do polovice sa farby v oblasti obklopujúcej zaostrovací
bod uložia vo fotoaparáte. V dôsledku toho trojrozmerné sledovanie nemusí
priniesť požadované výsledky pri objektoch, ktoré majú podobnú farbu, ako je
farba pozadia, alebo ktoré zaberajú veľmi malú oblasť obrazového poľa.
88 Viac o fotografovaní
V iných režimoch ako i, j a ( je možné zvoliť nasledujúce režimy
činnosti AF so živým náhľadom:
Možnosť
6
Face-priority AF
(Automatické
zaostrovanie
s prioritou tváre)
7
Wide-area AF
(Širokoplošné
automatické
zaostrovanie)
Normal-area AF
(Automatické
8
zaostrovanie
normálnej oblasti)
Popis
Použite na portréty.
Fotoaparát
automaticky rozpozná
objekty s tvárou
a zaostrí na ne; zvolený
objekt bude vyznačený
dvojitým žltým
rámčekom (ak sa
rozpoznajú viaceré tváre, fotoaparát zaostrí na
najbližší objekt; ak chcete vybrať iný objekt, použite
multifunkčný volič). Rámček zmizne, ak fotoaparát už
ďalej nedokáže rozpoznávať objekt (napríklad
z dôvodu, že sa objekt otočí tvárou mimo fotoaparát).
Použite pri snímaní
krajiny a ďalších
neportrétových
objektov z ruky.
Použite na presné
zaostrenie na zvolený
bod v obrazovom poli.
Odporúča sa použiť
statív.
Viac o fotografovaní 89
Možnosť
Popis
Pomocou
multifunkčného voliča
umiestnite zaostrovací
bod na požadovaný
objekt a stlačením
J spustite sledovanie.
Subject-tracking AF
Zaostrovací bod bude
(Automatické
sledovať zvolený objekt
9 zaostrovanie
počas jeho pohybu v obrazovom poli. Ak chcete
sledovaného
ukončiť sledovanie, znova stlačte J. Vezmite do
objektu)
úvahy, že fotoaparát nemusí byť schopný sledovať
objekty, ak sa pohybujú rýchlo, ak opustia obrazové
pole, alebo sú prekryté inými objektmi, ak viditeľne
zmenia veľkosť, farbu alebo jas, alebo sú príliš malé,
príliš veľké, príliš jasné, príliš tmavé alebo majú
podobnú farbu či jas ako pozadie.
Vezmite do úvahy, že automatické zaostrovanie sledovaného objektu
nie je dostupné v režimoch %, U, 'a 3.
A Manuálna voľba zaostrovacieho bodu
Na voľbu zaostrovacieho bodu je možné použiť multifunkčný volič. Okrem
automatického zaostrovania sledovaného objektu sa stlačením J počas voľby
zaostrovacieho bodu zvolí stredový zaostrovací bod. Pri automatickom
zaostrovaní sledovaného objektu sa stlačením J namiesto toho spustí
sledovanie objektu. Pri automatickom zaostrení s automatickým výberom poľa
nie je manuálna voľba zaostrovacieho bodu dostupná.
90 Viac o fotografovaní
❚❚ Výber režimu činnosti AF
Režim činnosti AF vyberte podľa nižšie uvedených krokov.
1 Zobrazte možnosti režimu činnosti AF.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
aktuálny režim činnosti AF v zobrazení
informácií a stlačte J.
Tlačidlo P
Fotografovanie pomocou hľadáčika
Živý náhľad
2 Vyberte režim činnosti AF.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo J.
Fotografovanie pomocou hľadáčika
Živý náhľad
A Režim činnosti AF
Voľby v rámci režimu činnosti AF vykonané v režimoch snímania iných, ako P, S,
A alebo M sa po voľbe iného režimu snímania resetujú.
Viac o fotografovaní 91
D Používanie automatického zaostrovania v režime živého náhľadu
Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť s telekonvertormi (0 305). Vezmite
do úvahy, že živý náhľad a automatické zaostrovanie sa spomalia, pričom sa jas
monitora môže zvýšiť alebo znížiť počas toho, ako fotoaparát zaostruje.
Zaostrovací bod sa niekedy môže zobraziť zelenou farbou, aj keď fotoaparát
nedokáže zaostriť. Fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť v nasledujúcich
situáciách:
• Objekt obsahuje čiary rovnobežné s dlhšou stranou snímky
• Objektu chýba kontrast
• Objekt v zaostrovacom bode obsahuje miesta s veľmi ostrým jasom, alebo je
osvetlený bodovým či neónovým svetlom, alebo iným zdrojom svetla, ktorý
mení jas
• Pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami a podobnými
zdrojmi svetla dochádza k blikaniu alebo vzniku prúžkov
• Používa sa krížový (hviezdicový) alebo iný špeciálny filter
• Snímaný objekt sa javí menší ako zaostrovací bod
• Na snímanom objekte prevažujú pravidelné geometrické vzory (napríklad
žalúzie alebo okná na mrakodrape)
• Objekt sa pohybuje
92 Viac o fotografovaní
Pamäť zaostrenia
Pamäť zaostrenia sa dá použiť na zmenu kompozície po zaostrení
v režimoch zaostrovania AF-A, AF-S a AF-C (0 82), čo umožní zaostriť na
objekt, ktorý sa vo finálnej kompozícii nebude nachádzať
v zaostrovacom bode. Ak fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou
automatického zaostrovania (0 86), pamäť zaostrenia sa dá použiť aj na
zmenu kompozície fotografie po zaostrení na iný objekt v rovnakej
vzdialenosti ako váš pôvodný objekt. Pamäť zaostrenia je najúčinnejšia,
ak sa pre režim činnosti AF zvolí iná možnosť ako e (Auto-area AF
(Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa)) (0 87).
1 Zaostrite.
Snímaný objekt umiestnite do vybraného
zaostrovacieho bodu a stlačením tlačidla spúšte do
polovice aktivujte zaostrovanie. Skontrolujte, či sa
indikátor zaostrenia (I) objaví v hľadáčiku
(fotografovanie pomocou hľadáčika) alebo či sa farba zaostrovacieho
bodu zmenila na zelenú (živý náhľad).
Fotografovanie pomocou hľadáčika
Živý náhľad
A Uzamknutie automatickej expozície
Aj stlačením tlačidla A (L) v kroku 2 sa uzamkne expozícia (0 130).
Viac o fotografovaní 93
2 Uzamknite zaostrenie.
Režimy zaostrovania AF-A a AF-C (fotografovanie
pomocou hľadáčika): Pri stlačenom tlačidle
spúšte do polovice (q), stlačením tlačidla
A (L) (w) uzamknite zaostrenie. Pokiaľ
je stlačené tlačidlo A (L), zaostrenie
zostane uzamknuté, a to aj v prípade, keď
neskôr uvoľníte tlačidlo spúšte.
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo A (L)
AF-S (fotografovanie pomocou hľadáčika) a živý náhľad: Zaostrenie sa
uzamkne automaticky a zostane uzamknuté až do uvoľnenia tlačidla
spúšte. Zaostrenie je možné uzamknúť aj stlačením tlačidla A (L)
(pozri vyššie).
3 Zmeňte kompozíciu fotografie a snímajte.
Ak podržíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice alebo
podržíte stlačené tlačidlo A (L), zaostrenie zostane
medzi zábermi uložené v pamäti, čím umožníte
zhotovenie niekoľkých fotografií nasledujúcich po sebe
pri rovnakom nastavení zaostrenia.
Pokiaľ je aktívna pamäť zaostrenia, nemeňte vzdialenosť medzi
fotoaparátom a snímaným objektom. Ak sa objekt pohne, znova
zaostrite pri novej vzdialenosti.
Fotografovanie pomocou hľadáčika
94 Viac o fotografovaní
Živý náhľad
Manuálne zaostrovanie
Manuálne zaostrovanie je možné použiť vtedy, keď automatické
zaostrovanie nie je dostupné alebo neprináša požadované výsledky
(0 86).
1 Zvoľte manuálne zaostrovanie.
Ak je objektív vybavený prepínačom režimu A-M, M/A-M alebo
A/M-M, posuňte prepínač do polohy M.
Prepínač režimu A-M
Prepínač režimu M/A-M
Ak objektív nie je vybavený voličom režimov zaostrovania, zvoľte
MF (manuálne zaostrovanie) pre Focus mode (Režim zaostrovania)
(0 82).
2 Zaostrite.
Ak chcete zaostriť manuálne, otáčajte
zaostrovacím krúžkom objektívu dovtedy,
kým nebude obraz na matnici v hľadáčiku
ostrý. Fotografie možno zhotovovať
kedykoľvek, a to aj v prípade, že obraz nie
je zaostrený.
A Objektívy AF-P
Keď sa objektív AF-P (0 305) používa v režime manuálneho zaostrovania,
indikátor zaostrenia (I) bude blikať v hľadáčiku (alebo v živom náhľade bude
zaostrovací bod blikať na monitore), aby upozornil na to, že ďalším otáčaním
zaostrovacieho krúžka v aktuálnom smere sa zaostrenie snímaného objektu
nedosiahne.
Viac o fotografovaní 95
❚❚ Elektronický diaľkomer (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
Indikátor zaostrenia hľadáčika je možné
použiť na overenie toho, či je objekt
v zvolenom zaostrovacom bode zaostrený
(zaostrovací bod sa dá zvoliť z ktoréhokoľvek
z 39 zaostrovacích bodov). Po umiestnení
snímaného objektu do vybraného
zaostrovacieho bodu stlačte tlačidlo spúšte do
polovice a otáčajte zaostrovacím krúžkom
objektívu dovtedy, kým sa nezobrazí indikátor zaostrenia (I).
Pamätajte, že pri objektoch uvedených na strane 86, sa môže indikátor
zaostrenia niekedy zobraziť aj vtedy, keď objekt nie je zaostrený; pred
snímaním skontrolujte zaostrenie v hľadáčiku.
A Voľba manuálneho zaostrovania pomocou fotoaparátu
Ak objektív podporuje M/A (automatické
zaostrovanie s možnosťou manuálneho
doostrenia) alebo A/M (automatické zaostrovanie
s možnosťou manuálneho doostrenia/prioritou
automatického zaostrovania), manuálne
zaostrovanie sa dá zvoliť aj nastavením režimu
zaostrovania fotoaparátu na MF (manuálne
zaostrovanie; 0 82). Zaostrenie sa potom dá nastaviť manuálne, bez ohľadu na
režim zvolený pomocou objektívu.
A Poloha obrazovej roviny
Ak chcete určiť vzdialenosť medzi objektom
a fotoaparátom, meranie vykonajte od značky
obrazovej roviny (E) na tele fotoaparátu.
Vzdialenosť medzi prírubou bajonetu
objektívu a rovinou ostrosti je 46,5 mm.
46,5 mm
Značka obrazovej roviny
96 Viac o fotografovaní
A Živý náhľad
Stlačením tlačidla X priblížte záber kvôli
presnému zaostreniu v živom náhľade (0 53).
Tlačidlo X
Viac o fotografovaní 97
Kvalita a veľkosť snímky
Kvalita a veľkosť snímky spolu určujú, koľko miesta na pamäťovej karte
zaberie každá fotografia. Väčšie snímky s vyššou kvalitou sa dajú vytlačiť
vo väčšom formáte, vyžadujú však aj viac miesta v pamäti, čo znamená,
že takýchto fotografií je možné uložiť na pamäťovej karte menej
(0 387).
Kvalita snímky
Vyberte formát súboru a kompresný pomer (kvalita snímky).
Možnosť
Typ súboru
NEF (RAW) + JPEG
fine (NEF (RAW) +
JPEG vysoká kvalita)
NEF (RAW) + JPEG
normal (NEF (RAW) +
NEF/
JPEG normálna
JPEG
kvalita)
NEF (RAW) + JPEG
basic (NEF (RAW) +
JPEG základná
kvalita)
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine (JPEG,
vysoká kvalita)
JPEG normal (JPEG,
normálna kvalita)
JPEG basic (JPEG,
základná kvalita)
JPEG
Popis
Zaznamenajú sa dve snímky: jedna snímka vo
formáte NEF (RAW) a jedna snímka vo formáte finequality JPEG (JPEG, vysoká kvalita).
Zaznamenajú sa dve snímky: jedna snímka vo
formáte NEF (RAW) a jedna snímka vo formáte
normal-quality JPEG (JPEG, štandardná kvalita).
Zaznamenajú sa dve snímky: jedna snímka vo
formáte NEF (RAW) a jedna snímka vo formáte
basic-quality JPEG (JPEG, základná kvalita).
Nespracované údaje z obrazového snímača sa
ukladajú bez ďalšieho spracovávania. Nastavenia,
ako sú vyváženie bielej farby a kontrast, sa dajú po
snímaní upraviť.
Snímky vo formáte JPEG sa zaznamenajú
s kompresným pomerom približne 1 : 4 (vysoká
kvalita).
Snímky vo formáte JPEG sa zaznamenajú
s kompresným pomerom približne 1 : 8 (normálna
kvalita).
Snímky vo formáte JPEG sa zaznamenajú
s kompresným pomerom približne 1 : 16 (základná
kvalita).
A NEF (RAW) + JPEG
Pri prezeraní fotografií zhotovených vo formáte NEF (RAW) + JPEG vo fotoaparáte sa
zobrazia len snímky vo formáte JPEG. Keď sa vymažú fotografie zhotovené pri týchto
nastaveniach, vymažú sa snímky v oboch formátoch, NEF aj JPEG.
98 Viac o fotografovaní
1 Zobrazte možnosti kvality snímky.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
aktuálnu kvalitu snímky v zobrazení
informácií a stlačte J.
Tlačidlo P
Zobrazenie informácií
2 Vyberte typ súboru.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
A Snímky vo formáte NEF (RAW)
Voľbou NEF (RAW) pre Image quality (Kvalita snímky) sa Image size (Veľkosť
snímky) pevne nastaví na Large (Veľké) (0 100). Bracketing vyváženia bielej
farby (0 151), vysoký dynamický rozsah (HDR, 0 138) a Date stamp (Tlač
dátumu) (0 243) nie sú dostupné pri nastaveniach kvality snímky NEF (RAW)
alebo NEF (RAW) + JPEG.
A Konverzia snímok NEF (RAW) do iných formátov
Kópie vo formáte JPEG zo snímok vo formáte NEF (RAW) je možné vytvárať
pomocou možnosti NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke
úprav (0 280) alebo softvéru, ako je Capture NX-D (0 210).
Viac o fotografovaní 99
Veľkosť snímky
Veľkosť snímky sa meria v pixeloch. Vyberte si z # Large (Veľké),
$ Medium (Stredné) alebo % Small (Malé):
Veľkosť snímky
Veľkosť (pixle)
Formát tlače (cm) *
# Large (Veľká)
6 000 × 4 000
50,8 × 33,9
$ Medium (Stredná)
4 496 × 3 000
38,1 × 25,4
% Small (Malé)
2 992 × 2 000
25,3 × 16,9
* Približná veľkosť pri tlači s rozlíšením 300 dpi. Formát tlače v palcoch sa rovná
veľkosti snímky v pixloch vydelenej rozlíšením tlačiarne v dots per inch (bodoch
na palec) (dpi; 1 palec = približne 2,54 cm).
1 Zobrazte možnosti veľkosti snímky.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
aktuálnu veľkosť snímky v zobrazení
informácií a stlačte J.
Tlačidlo P
Zobrazenie informácií
2 Vyberte veľkosť snímky.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
100 Viac o fotografovaní
Používanie vstavaného blesku
Fotoaparát podporuje množstvo zábleskových režimov pre
fotografovanie nedostatočne osvetlených objektov alebo objektov
v protisvetle.
Režimy s automatickým vysunutím blesku
V režimoch i, k, p, n, o, s, w, S, T, U a ' sa vstavaný blesk
automaticky vysunie a podľa potreby sa odpáli.
1 Vyberte zábleskový režim.
Pri podržaní stlačeného tlačidla M (Y) otáčajte príkazový volič
dovtedy, kým sa v zobrazení informácií neobjaví požadovaný
zábleskový režim.
+
Tlačidlo M (Y)
Príkazový volič
Zobrazenie informácií
2 Zhotovte snímky.
Po stlačení tlačidla spúšte do
polovice sa podľa potreby
vysunie blesk a odpáli sa pri
zhotovení fotografie. Ak sa
blesk nevysunie automaticky,
NEPOKÚŠAJTE SA ho vytiahnuť
rukou. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo spôsobiť poškodenie
blesku.
Viac o fotografovaní 101
❚❚ Zábleskové režimy
K dispozícii sú nasledujúce zábleskové režimy:
• No (automatická aktivácia blesku): Keď je osvetlenie
nedostačujúce alebo sa objekt nachádza v protisvetle, blesk sa po
stlačení tlačidla spúšte do polovice automaticky vysunie a podľa
potreby sa odpáli. Nedostupné v režime o.
• Njo (Automatika + predzáblesk proti červeným očiam): Použite
na portréty. Blesk sa vysunie a podľa potreby sa odpáli, ale pred tým
sa rozsvieti kontrolka redukcie efektu červených očí, ktorá pomôže
redukovať efekt „červených očí“. Nedostupné v režime o.
• Njr (automatická aktivácia blesku vrátane synchronizácie
s dlhými časmi uzávierky + predzáblesk proti červeným očiam): Tak
ako pri automatickej aktivácii blesku s predzábleskom proti červeným
očiam, okrem toho, že sa dlhé časy uzávierky použijú na zachytenie
osvetlenia pozadia. Použite na portréty zhotovené v noci alebo pri
slabom osvetlení. Dostupné v režime o.
• Nr (Automatická aktivácia blesku vrátane synchronizácie
s dlhými časmi uzávierky): Dlhé časy uzávierky sa použijú na
zachytenie osvetlenia pozadia na záberoch zhotovených v noci alebo
pri slabom osvetlení. Dostupné v režime o.
• j (vypnutý blesk): Blesk sa neodpáli.
A Zobrazenie informácií
Zábleskový režim je možné zvoliť aj v zobrazení
informácií (0 6).
102 Viac o fotografovaní
Režimy s manuálnym vysunutím blesku
V režimoch P, S, A, M a 0 sa musí blesk vysunúť manuálne. Blesk sa
neodpáli, ak nie je vysunutý.
1 Vysuňte blesk.
Stlačením tlačidla M (Y) vysuňte blesk.
Tlačidlo M (Y)
2 Vyberte zábleskový režim (len režimy P, S, A a M).
Pri podržaní stlačeného tlačidla M (Y) otáčajte príkazový volič
dovtedy, kým sa v zobrazení informácií neobjaví požadovaný
zábleskový režim.
+
Tlačidlo M (Y)
Príkazový volič
Zobrazenie informácií
3 Zhotovte snímky.
Pri každom zhotovení snímky sa odpáli blesk.
Viac o fotografovaní 103
❚❚ Zábleskové režimy
K dispozícii sú nasledujúce zábleskové režimy:
• N (doplnkový blesk): Blesk sa odpáli pri každom zábere.
• Nj (predzáblesk proti červeným očiam): Použite na portréty. Blesk
sa odpáli pri každom zábere, ale pred tým sa rozsvieti kontrolka
redukcie efektu červených očí, ktorá pomôže redukovať efekt
„červených očí“. Nedostupné v režime 0.
• Njp (synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky +
predzáblesk proti červeným očiam): Tak ako pri vyššie uvedenom
„predzáblesku proti červeným očiam“, okrem toho, že sa čas uzávierky
automaticky predĺži, aby sa zachytilo osvetlenie pozadia v noci alebo
pri slabom osvetlení. Použite vtedy, keď chcete do záberov portrétov
zahrnúť osvetlenia pozadia. Nedostupné v režimoch S, M a 0.
• Np (synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky): Tak ako pri
vyššie uvedenom „doplnkovom blesku“, okrem toho, že sa čas
uzávierky automaticky predĺži, aby sa zachytilo osvetlenie pozadia
v noci alebo pri slabom osvetlení. Použite vtedy, keď chcete zachytiť
objekt aj pozadie. Nedostupné v režimoch S, M a 0.
• Nt (synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky +
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky): Tak ako pri nižšie
uvedenej „synchronizácii blesku s druhou lamelou uzávierky“, okrem
toho, že sa čas uzávierky automaticky predĺži, aby sa zachytilo
osvetlenie pozadia v noci alebo pri slabom osvetlení. Použite vtedy,
keď chcete zachytiť objekt aj pozadie. Nedostupné v režimoch S,
M a 0.
• Nq (synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky): Blesk sa
odpáli bezprostredne pred zatvorením uzávierky, čím sa vytvorí prúd
svetla za pohybujúcimi sa zdrojmi svetla tak, ako je to znázornené
vpravo dole. Nedostupné v režimoch P, A a 0.
Synchronizácia blesku s prvou lamelou
uzávierky
104 Viac o fotografovaní
Synchronizácia blesku s druhou
lamelou uzávierky
A Sklopenie vstavaného blesku
Aby ste šetrili energiu, keď sa blesk nepoužíva,
jemne ho potlačte nadol tak, aby zapadol na svoje
miesto.
A Vstavaný blesk
Informácie o objektívoch, ktoré je možné použiť so vstavaným bleskom, nájdete
na strane 312. Odstráňte slnečnú clonu objektívu, aby nevznikali tiene. Blesk má
minimálny dosah približne 0,6 m a nedá sa použiť v makrorozsahu objektívov so
zoomom s funkciou makro.
Tlačidlo spúšte sa môže nakrátko zablokovať, aby sa ochránil blesk po jeho
použití pri snímaní série viacerých snímok. Blesk sa dá znova použiť po krátkej
pauze.
Viac o fotografovaní 105
A Časy uzávierky dostupné so vstavaným bleskom
Pri použití vstavaného blesku bude čas uzávierky obmedzený na nasledujúce
rozsahy:
Režim
i, p, n, s, w, 0, S, T, U, '
k
o
P, S, A
M
Čas uzávierky
– 1/60 s
1/200 – 1/30 s
1/200 – 1 s
1/200 – 30 s
1/200 – 30 s, režim Bulb, Time (Čas)
1/200
A Clona, citlivosť a dosah blesku
S citlivosťou (ekvivalentom ISO) a clonou sa mení dosah blesku.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Clona pri ekvivalente citlivosti ISO
400 800 1600 3200 6400 12800
2,8
4
5,6
8
11
16
4
5,6
8
11
16
22
5,6
8
11
16
22
32
8
11
16
22
32
—
11
16
22
32
—
—
16
22
32
—
—
—
22
32
—
—
—
—
32
—
—
—
—
—
106 Viac o fotografovaní
Približný dosah
m
1,0 – 8,5
0,7 – 6,0
0,6 – 4,2
0,6 – 3,0
0,6 – 2,1
0,6 – 1,5
0,6 – 1,1
0,6 – 0,7
Citlivosť ISO
Citlivosť fotoaparátu na svetlo sa dá nastaviť podľa množstva
dostupného svetla. Čím vyššia je citlivosť ISO, tým menej svetla je
potrebného na vytvorenie expozície, čo umožňuje použitie kratších
časov uzávierky a väčšieho zaclonenia. Výber možnosti Auto
(Automatika) umožňuje fotoaparátu nastaviť citlivosť ISO automaticky
podľa podmienok osvetlenia; ak chcete použiť automatiku v režimoch P,
S, A a M, zvoľte možnosť Auto ISO sensitivity control (Automatické
nastavenie citlivosti ISO) pre položku ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania (0 228).
Režim
i, j, %
P, S, A, M
Ostatné režimy snímania
Citlivosť ISO
Automatika
100 – 25600 v krokoch po 1/3 EV
Automatika; 100 – 25600 v krokoch po 1/3 EV
1 Zobrazte možnosti citlivosti ISO.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
aktuálnu citlivosť ISO v zobrazení
informácií a stlačte J.
Tlačidlo P
Zobrazenie informácií
Viac o fotografovaní 107
2 Vyberte citlivosť ISO.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
108 Viac o fotografovaní
Intervalové fotografovanie
Fotoaparát je vybavený na automatické zhotovovanie fotografií
v predvolených intervaloch.
D Pred snímaním
Pred začatím intervalového fotografovania zhotovte skúšobnú snímku pri
aktuálnych nastaveniach a výsledok si pozrite na monitore. Aby sa zaistilo, že sa
snímanie spustí v požadovanom čase, skontrolujte, či sú hodiny fotoaparátu
nastavené správne (0 262).
Odporúča sa použiť statív. Pred tým, ako sa začne snímanie, upevnite fotoaparát
na statív. Ak chcete zaistiť neprerušené snímanie, zabezpečte, aby bola batéria
plne nabitá.
1 Zvoľte Interval timer shooting
(Intervalové snímanie).
Zvýraznite Interval timer shooting
(Intervalové snímanie) v ponuke režimu
snímania a stlačením 2 zobrazte
nastavenia intervalového snímania.
Viac o fotografovaní 109
2 Upravte nastavenia intervalového snímania.
Vyberte možnosť spustenia, interval, počet záberov a možnosť
vyhladenia expozície.
• Výber možnosti spustenia:
Zvýraznite Start options
(Možnosti spustenia) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak chcete spustiť snímanie okamžite, zvoľte Now (Teraz). Ak
chcete spustiť snímanie vo vybranom dátume a čase, zvoľte
Choose start day and start time (Vybrať začiatočný deň
a začiatočný čas), potom vyberte dátum a čas a stlačte J.
• Výber intervalu medzi zábermi:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
110 Viac o fotografovaní
Vyberte interval (hodiny, minúty
a sekundy) a stlačte J.
• Výber počtu intervalov:
Zvýraznite Number of times
(Koľkokrát) a stlačte 2.
Vyberte počet intervalov
a stlačte J.
• Aktivovanie alebo deaktivovanie vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Výber možnosti On (Zap.) umožňuje fotoaparátu nastaviť
expozíciu tak, aby zodpovedala predchádzajúcemu záberu
v režimoch iných ako M (vezmite do úvahy, že vyhladenie expozície
je aktívne len v režime M, ak je zapnuté automatické nastavenie
citlivosti ISO).
Viac o fotografovaní 111
3 Spustite snímanie.
Zvýraznite Start (Spustiť) a stlačte J. Prvý
záber sa zhotoví v určenom čase spustenia
alebo približne po 3 s, ak sa zvolila
možnosť Now (Teraz) pre Start options
(Možnosti spustenia) v kroku 2. Snímanie
bude pokračovať v zvolenom intervale
dovtedy, kým sa nezhotovia všetky zábery; pokiaľ prebieha snímanie,
kontrolka prístupu na pamäťovú kartu bude blikať v pravidelných
intervaloch. Vezmite do úvahy, že keďže sa čas uzávierky a čas
potrebný na záznam snímok na pamäťovú kartu môžu pri každej
snímke meniť, niektoré intervaly sa môžu preskočiť v prípade, že je
fotoaparát ešte stále v procese zaznamenávania predchádzajúceho
intervalu. Vyberte interval dlhší, ako je najdlhší predpokladaný čas
uzávierky. Ak snímanie nemôže pokračovať pri aktuálnych
nastaveniach (napríklad, ak je aktuálne zvolený čas uzávierky „Bulb“
alebo „Time (Čas)“ v režime snímania M, interval je nula, alebo čas
spustenia nastane za menej ako jednu minútu), na monitore sa
zobrazí varovanie.
112 Viac o fotografovaní
❚❚ Pozastavenie intervalového fotografovania
Intervalové fotografovanie môžete medzi intervalmi pozastaviť
stlačením J. Obnovenie snímania:
Spustiť teraz
Zvýraznite Restart
(Reštartovať)
a stlačte J.
Spustenie v stanovenom čase
Stlačte tlačidlo Start
options (Možnosti
spustenia), zvýraznite
Choose start day and
start time (Vybrať
začiatočný deň
a začiatočný čas)
a stlačte 2.
Zvýraznite začiatočný
dátum a čas a stlačte J.
Zvýraznite Restart
(Reštartovať)
a stlačte J.
❚❚ Ukončenie intervalového snímania
Ak chcete ukončiť intervalové fotografovanie a obnoviť normálne
snímanie pred zhotovením všetkých fotografií, pozastavte snímanie
a zvoľte Off (Vyp.) v ponuke intervalového časovača.
Viac o fotografovaní 113
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát preskočí aktuálny interval, ak niektorá z nasledujúcich
situácií pretrváva osem sekúnd alebo dlhšie po tom, čo sa mal interval
spustiť: fotografia z predchádzajúceho intervalu nebola ešte zhotovená,
pamäťová karta je plná alebo fotoaparát nedokáže zaostriť (AF-S, AF-A so
zvoleným jednorazovým automatickým zaostrovaním alebo AF-C
s možnosťou Focus (Zaostrenie) zvolenou pre Používateľské
nastavenie a1 AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho
automatického zaostrovania); vezmite do úvahy, že fotoaparát znova
zaostruje pred každým záberom). Snímanie sa obnoví s nasledujúcim
intervalom.
D Nedostatok pamäte
Ak je pamäťová karta zaplnená, intervalové snímanie zostane aktívne,
nezhotovia sa však žiadne snímky. Snímanie obnovíte (0 113) po odstránení
niektorých snímok alebo po vypnutí fotoaparátu a vložení inej pamäťovej karty.
A Zakryte hľadáčik
Na zabránenie vniknutiu svetla cez hľadáčik a jeho zobrazeniu na fotografii alebo
zasahovaniu do expozície odporúčame, aby ste zakryli hľadáčik rukou alebo
iným predmetom, ako je napríklad voliteľná krytka okuláru hľadáčika (0 322)
pred zhotovovaním snímok bez priloženia oka k hľadáčiku (0 80).
A Ďalšie nastavenia
Nastavenia sa nedajú upravovať počas intervalového fotografovania. Bez ohľadu
na zvolený režim snímania, fotoaparát zhotoví v každom intervale jednu
fotografiu; v režime J sa úroveň hluku fotoaparátu zníži. Bracketing (0 151)
a vysoký dynamický rozsah (HDR; 0 138) sa nedajú použiť.
A Prerušenie intervalového fotografovania
Ak chcete prerušiť intervalové snímanie, vypnite fotoaparát, alebo otočte volič
režimov na nové nastavenie. Návratom monitora do polohy uloženia sa
intervalové snímanie nepreruší.
114 Viac o fotografovaní
Obnovenie východiskových nastavení
Nastavenia fotoaparátu uvedené
nižšie a na strane 117 sa dajú
obnoviť na východiskové hodnoty
podržaním súčasne stlačených
tlačidiel G a R na viac ako dve
sekundy (tieto tlačidlá sú označené
zelenou bodkou). Počas resetovania Tlačidlo G
nastavení sa zobrazenie informácií
nakrátko vypne.
Tlačidlo R
❚❚ Nastavenia dostupné v zobrazení informácií
Možnosť
Image quality (Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť snímky)
Auto bracketing (Automatický bracketing)
P, S, A, M
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah))
P, S, A, M
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
P, S, A, M
White balance (Vyváženie bielej farby)
P, S, A, M
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
P, S, A, M
Ostatné režimy snímania
Nastavenia Picture Control
P, S, A, M
Východisková hodnota
0
JPEG normal (JPEG, normálna kvalita) 98
Large (Veľká)
100
Vyp.
151
Off (Vyp.)
138
Auto (Automatika)
136
Auto (Automatika) 1
140
100
Auto (Automatika)
107
Neupravené 2
158
1 Resetuje sa aj jemné doladenie.
2 Len aktuálne Picture Control.
Viac o fotografovaní 115
Možnosť
Focus mode (Režim zaostrovania)
Hľadáčik
Režimy snímania iné ako %
Živý náhľad / videosekvencia
AF-area mode (Režim činnosti AF)
Hľadáčik
Východisková hodnota
0
AF-A
AF-S
82
83
Single-point AF (Automatické
zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie
body)
Dynamic-area AF (39 points)
m, w
(Dynamická voľba zaostrovacích polí
(39 bodov))
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, S, T, Auto-area AF (Automatické zaostrenie
U, ', 3, P, S, A, M
s automatickým výberom poľa)
Živý náhľad / videosekvencia
Face-priority AF (Automatické
k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
zaostrovanie s prioritou tváre)
Wide-area AF (Širokoplošné
m, r, w, %, S, T, U, ', 3, 1, 2, 3, P, S, A, M
automatické zaostrovanie)
Normal-area AF (Automatické
n, 0
zaostrovanie normálnej oblasti)
Metering (Meranie)
Matrix metering (Maticové meranie
P, S, A, M
expozície)
Flash mode (Zábleskový režim)
i, k, p, n, w, S, T, '
Auto (Automatika)
Auto slow sync (Automatická aktivácia
o
blesku vrátane synchronizácie s dlhými
časmi uzávierky)
Auto+red-eye reduction (Automatika
s
+ predzáblesk proti červeným očiam)
U
Flash off (Vypnutý blesk)
P, S, A, M
Fill flash (Doplnkový blesk)
Flash compensation (Korekcia zábleskovej expozície)
h, P, S, A, M
Vyp.
Exposure compensation (Korekcia expozície)
h, %, P, S, A, M
Vyp.
n, x, 0, 1, 2, 3
116 Viac o fotografovaní
87
89
128
102,
104
134
132
❚❚ Ďalšie nastavenia
Možnosť
Východisková hodnota
NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW))
14-bit (14-bitová)
Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
Off (Vyp.)
Release mode (Režim snímania)
m, w
Continuous H (Rýchle sériové snímanie)
Ostatné režimy snímania
Single frame (Jednotlivá snímka)
Zaostrovací bod
Stred
Pridržanie uzamknutia automatickej expozície/automatického zaostrovania
Režimy snímania iné ako i a j
Vyp.
Flexibilná programová automatika
P
Vyp.
Special effects mode (Režim špeciálnych efektov)
U
Outlines (Obrysy)
'
Vividness (Sýtosť)
0
Vignetting (Vinetácia)
0
(
Orientácia
Krajina
Šírka
Normálna
3
Farba
Vyp.
Farebný rozsah
3
0
227
241
75
90
254
120
70
71
72
73
Viac o fotografovaní 117
Režimy P, S, A a M
Čas uzávierky a clona
Režimy P, S, A a M ponúkajú rôznu mieru kontroly nad
nastavením času uzávierky a clony:
Režim
P
Programová automatika
(0 119)
S
Clonová automatika
(0 121)
A
Časová automatika
(0 122)
M Manuálne (0 123)
118 Režimy P, S, A a M
Popis
Odporúča sa pre zachytenie momentiek a iných
situácií, v ktorých je nedostatok času na
vykonanie nastavení fotoaparátu. Fotoaparát
nastaví čas uzávierky a clonu s cieľom dosiahnuť
optimálnu expozíciu.
Použite na zastavenie alebo rozmazanie pohybu.
Používateľ si vyberie čas uzávierky; fotoaparát
zvolí clonu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie
výsledky.
Použite na rozmazanie pozadia alebo zaostrenie
popredia aj pozadia. Používateľ si vyberie clonu;
fotoaparát zvolí čas uzávierky s cieľom dosiahnuť
čo najlepšie výsledky.
Používateľ ovláda čas uzávierky aj clonu. Čas
uzávierky nastavte na režim „Bulb“ alebo „Time
(Čas)“ pri dlhých expozíciách.
Režim P (Programová automatika)
Tento režim sa odporúča pre
Volič režimov
snímanie momentiek alebo
kedykoľvek, keď chcete ponechať
výber času uzávierky a clony na
fotoaparát. Fotoaparát
automaticky nastaví čas uzávierky
a clonu na dosiahnutie optimálnej
expozície vo väčšine situácií.
Ak chcete zhotovovať snímky v režime programová automatika, otočte
volič režimov do polohy P.
Režimy P, S, A a M 119
A Flexibilná programová automatika
V režime P sa dajú zvoliť rôzne kombinácie času uzávierky a clony otočením
príkazového voliča („flexibilná programová automatika“). Otočením voliča
doprava získate malé zaclonenie (nízke clonové čísla) a krátke časy uzávierky,
otočením voliča doľava získate väčšie zaclonenie (vysoké clonové čísla) a dlhé
časy uzávierky. Všetky kombinácie poskytujú rovnakú expozíciu.
Otočením doprava sa rozmažú detaily pozadia
alebo zastaví pohyb.
Príkazový volič
Otočením doľava sa zvýši hĺbka ostrosti alebo
rozmaže pohyb.
Pokiaľ je zapnutá flexibilná programová
automatika, v hľadáčiku a v zobrazení informácií sa
bude nachádzať indikátor U (R). Ak chcete obnoviť
východiskové nastavenia času uzávierky a clony,
otáčajte príkazovým voličom dovtedy, kým sa
indikátor neprestane zobrazovať, vyberte iný režim
alebo vypnite fotoaparát.
120 Režimy P, S, A a M
Režim S (Clonová automatika)
Tento režim umožňuje ovládať čas uzávierky: vyberte krátke časy
uzávierky na „zastavenie“ pohybu, dlhé časy uzávierky na zvýraznenie
pohybu rozmazaním pohybujúcich sa objektov. Fotoaparát
automaticky nastaví clonu s cieľom dosiahnuť optimálnu expozíciu.
Krátke časy uzávierky (napr. 1/1 600 s)
zastavujú pohyb.
Dlhé časy uzávierky (napr. 1 s)
rozmazávajú pohyb.
Ak chcete vybrať čas uzávierky:
1 Otočte volič režimov do
Volič režimov
polohy S.
2 Vyberte čas uzávierky.
Otočením príkazového voliča vyberte požadovaný čas uzávierky:
otočením doprava nastavíte krátke časy uzávierky, otočením doľava
nastavíte dlhšie časy uzávierky.
Príkazový volič
Režimy P, S, A a M 121
Režim A (Časová automatika)
V tomto režime môžete nastaviť clonu na ovládanie hĺbky ostrosti
(vzdialenosť pred a za hlavným objektom, ktorý sa zobrazuje zaostrene).
Fotoaparát automaticky nastaví čas uzávierky na dosiahnutie optimálnej
expozície.
Malé zaclonenie (nízke clonové čísla,
napr. f/5,6) rozmazáva detaily pred a za
hlavným objektom.
Väčšie zaclonenie (vysoké clonové čísla,
napr. f/22) prináša zaostrenie pozadia
a popredia.
Ak chcete vybrať clonu:
1 Otočte volič režimov do
Volič režimov
polohy A.
2 Vyberte clonu.
Otočením príkazového voliča doľava získate menšie zaclonenie
(nižšie clonové čísla), otočením príkazového voliča doprava získate
väčšie zaclonenie (vyššie clonové čísla).
Príkazový volič
122 Režimy P, S, A a M
Režim M (Manuálny režim)
V manuálnom režime ovládate čas uzávierky aj clonu. Časy uzávierky
režimov „Bulb“ a „Time (Čas)“ sú dostupné pre dlhé expozície
pohybujúcich sa svetiel, hviezd, nočnej scenérie alebo ohňostrojov
(0 125).
1 Otočte volič režimov do
Volič režimov
polohy M.
Režimy P, S, A a M 123
2 Vyberte clonu a čas uzávierky.
Skontrolujte indikátor expozície (pozri nižšie) a nastavte čas
uzávierky a clonu. Čas uzávierky sa zvolí otočením príkazového
voliča (doprava na nastavenie kratších časov uzávierky a doľava na
nastavenie dlhších časov uzávierky). Ak chcete nastaviť clonu,
podržte stlačené tlačidlo E (N) pri súčasnom otáčaní príkazového
voliča (doľava na nastavenie menšieho zaclonenia/nižších clonových
čísel a doprava na nastavenie väčšieho zaclonenia/vyšších clonových
čísel).
Čas uzávierky
Príkazový volič
Clona
Tlačidlo E (N)
Príkazový volič
A Indikátor expozície
Ak je pripojený objektív so vstavaným procesorom (0 305) a je zvolený čas
uzávierky iný ako režim „Bulb“ alebo „Time (Čas)“, indikátor expozície v hľadáčiku
a v zobrazení informácií bude ukazovať, či by bola fotografia pri aktuálnych
nastaveniach podexponovaná alebo preexponovaná.
Optimálna expozícia
124 Režimy P, S, A a M
Podexponované o 1/3 EV
Preexponované o viac ako
2 EV
Dlhé expozície (len režim M)
Nasledujúce časy uzávierky vyberte
pre dlhé expozície pohybujúcich sa
svetiel, hviezd, nočnej scenérie alebo
ohňostrojov.
• Bulb (A): Počas stlačenia
tlačidla spúšte úplne nadol
Čas uzávierky: A (35-sekundová
zostane uzávierka otvorená. Aby
expozícia; 0 126)
nedošlo k rozmazaniu záberov,
Clona: f/25
použite statív alebo voliteľný
bezdrôtový diaľkový ovládač
(0 323), prípadne káblovú spúšť (0 324).
• Time (Čas) (&): Spustite expozíciu pomocou tlačidla spúšte na
fotoaparáte alebo na káblovej spúšti alebo bezdrôtovom diaľkovom
ovládači. Uzávierka zostane otvorená do ďalšieho stlačenia tlačidla
spúšte.
Pred ďalším postupom upevnite fotoaparát na statív alebo ho
umiestnite na stabilný, vodorovný povrch. Na zabránenie vniknutiu
svetla cez hľadáčik a jeho zobrazeniu na fotografii alebo zasahovaniu do
expozície odporúčame, aby ste zakryli hľadáčik rukou alebo iným
predmetom, ako je napríklad voliteľná krytka okuláru hľadáčika (0 322)
pred zhotovovaním snímok bez priloženia oka k hľadáčiku (0 80). Aby
nedošlo k prerušeniu napájania pred dokončením expozície, použite
plne nabitú batériu. Vezmite do úvahy, že pri dlhých expozíciách sa
môže vyskytnúť šum (jasné body, náhodne rozmiestnené jasné body
alebo závoj). Jasné body alebo závoj sa dajú potlačiť zvolením On (Zap.)
pre Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) v ponuke
režimu snímania (0 230).
Režimy P, S, A a M 125
❚❚ Bulb
1 Otočte volič režimov do
Volič režimov
polohy M.
2 Vyberte čas uzávierky.
Otočením príkazového voliča vyberte čas
uzávierky režimu Bulb (A).
Príkazový volič
3 Zhotovte fotografiu.
Po zaostrení stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte, voliteľnom
bezdrôtovom diaľkovom ovládači alebo na káblovej spúšti úplne
nadol. Po dokončení expozície uvoľnite tlačidlo spúšte.
126 Režimy P, S, A a M
❚❚ TIME (Čas)
1 Otočte volič režimov do
Volič režimov
polohy M.
2 Vyberte čas uzávierky.
Otočením príkazového voliča doľava
vyberte čas uzávierky režimu „Time (Čas)“
(&).
Príkazový volič
3 Otvorte uzávierku.
Po zaostrení stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte alebo na káblovej
spúšti alebo bezdrôtovom diaľkovom ovládači úplne nadol.
4 Zatvorte uzávierku.
Zopakujte úkon vykonaný v kroku 3.
Režimy P, S, A a M 127
Expozícia
Meranie
Vyberte spôsob, akým bude fotoaparát nastavovať expozíciu.
Spôsob
Popis
Vo väčšine situácií prináša prirodzené výsledky.
Fotoaparát meria širokú oblasť obrazového poľa
a nastavuje expozíciu podľa rozdelenia tónov, farieb,
kompozície a vzdialenosti.
L
Matrix metering
(Maticové meranie
expozície)
M
Center-weighted
metering (Meranie
expozície so
zdôrazneným
stredom)
Klasické meranie expozície pre portréty. Fotoaparát
meria celé obrazové pole, ale najväčšiu váhu prikladá
stredovej oblasti. Odporúča sa pri použití filtrov
s expozičným činiteľom (faktorom filtra) nad 1×.
N
Spot metering
(Bodové meranie
expozície)
Tento režim vyberte na zaistenie správnej expozície
snímaného objektu aj v prípadoch, keď je pozadie
omnoho jasnejšie alebo tmavšie. Fotoaparát meria
aktuálny zaostrovací bod; použite na meranie objektov
mimo stredu.
1 Zobrazte možnosti merania expozície.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
aktuálny spôsob merania v zobrazení
informácií a stlačte J.
Tlačidlo P
Zobrazenie informácií
128 Režimy P, S, A a M
2 Vyberte spôsob merania expozície.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
A Bodové meranie expozície
Ak sa pre AF-area mode (Režim činnosti AF) počas fotografovania pomocou
hľadáčika (0 87) zvolí možnosť e (Auto-area AF (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa)), fotoaparát bude merať stredový zaostrovací
bod.
Režimy P, S, A a M 129
Uzamknutie automatickej expozície
Uzamknutie automatickej expozície použite na zmenu kompozície
fotografií po použití M (Center-weighted metering (Meranie
expozície so zdôrazneným stredom)) a N (Spot metering (Bodové
meranie expozície)) na meranie expozície; vezmite do úvahy, že
uzamknutie automatickej expozície nie je dostupné v režime i ani
v režime j.
1 Uzamknite expozíciu.
Tlačidlo spúšte
Snímaný objekt umiestnite do vybraného
zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo
spúšte do polovice. Pri tlačidle spúšte
stlačenom do polovice a objekte
umiestnenom v zaostrovacom bode
stlačením tlačidla A (L) uzamknite
expozíciu.
Tlačidlo A (L)
Kým je účinná expozičná pamäť, indikátor
AE-L sa bude zobrazovať v hľadáčiku a na
monitore.
2 Zmeňte kompozíciu
fotografie.
Pri podržaní stlačeného tlačidla
A (L) zmeňte kompozíciu
fotografie a nasnímajte ju.
130 Režimy P, S, A a M
A Nastavenie času uzávierky a clony
Kým je expozičná pamäť aktívna, bez zmeny odmeranej hodnoty expozície je
možné zmeniť nasledujúce nastavenia:
Režim
Programová automatika
Clonová automatika
Časová automatika
Nastavenie
Čas uzávierky a clona (flexibilná
programová automatika; 0 120)
Čas uzávierky
Clona
Samotný spôsob merania nie je možné zmeniť, kým je expozičná pamäť aktívna.
Režimy P, S, A a M 131
Korekcia expozície
Korekcia expozície sa používa na zmenu expozície z hodnoty určenej
fotoaparátom, čím je možné zosvetliť alebo stmaviť snímky (0 358). Vo
všeobecnosti platí, že kladné hodnoty objekt zosvetľujú, zatiaľ čo
záporné hodnoty ho stmavujú. Najúčinnejšia je pri použití s M (Centerweighted metering (Meranie expozície so zdôrazneným stredom))
alebo N (Spot metering (Bodové meranie expozície)) (0 128).
–1 EV
Bez korekcie expozície
+1 EV
Ak chcete vybrať hodnotu pre korekciu expozície, podržte stlačené
tlačidlo E (N) a otáčajte príkazový volič dovtedy, kým nebude zvolená
požadovaná hodnota v hľadáčiku a v zobrazení informácií.
+
Tlačidlo E (N)
–0,3 EV
132 Režimy P, S, A a M
Príkazový volič
Zobrazenie informácií
+2 EV
Normálnu expozíciu je možné obnoviť nastavením korekcie expozície na
±0. Okrem režimov h a % sa korekcia expozície neresetuje po
vypnutí fotoaparátu (v režimoch h a % sa korekcia expozície
resetuje po zvolení ďalšieho režimu alebo po vypnutí fotoaparátu).
A Zobrazenie informácií
Prístup k možnostiam korekcie expozície je možné
získať aj v zobrazení informácií (0 12).
A Režim M
V režime M korekcia expozície ovplyvní len indikátor expozície.
A Používanie blesku
Pri použití blesku korekcia expozície pôsobí na expozíciu pozadia aj na výkon
blesku.
A Bracketing
Informácie o automaticky sa meniacej expozícii v rámci série snímok nájdete na
strane 151.
Režimy P, S, A a M 133
Korekcia zábleskovej expozície
Korekcia zábleskovej expozície sa používa na zmenu intenzity záblesku
oproti intenzite určenej fotoaparátom, čím sa mení jas hlavného objektu
vo vzťahu k pozadiu. Výkon blesku sa dá zvýšiť, aby sa hlavný objekt javil
svetlejší, alebo znížiť, aby sa predišlo neželaným presvetleným častiam
alebo odrazom (0 360).
Podržte stlačené tlačidlá M (Y) a E (N) a otáčajte príkazový volič
dovtedy, kým nebude zvolená požadovaná hodnota v hľadáčiku
a v zobrazení informácií. Vo všeobecnosti platí, že kladné hodnoty
spôsobujú, že sa hlavný objekt javí svetlejší, zatiaľ čo záporné hodnoty
spôsobujú, že sa hlavný objekt javí tmavší. Normálny výkon blesku sa dá
obnoviť nastavením korekcie zábleskovej expozície na ±0. Okrem
režimu h sa korekcia expozície neresetuje po vypnutí fotoaparátu
(v režime h sa korekcia expozície resetuje po zvolení ďalšieho
režimu alebo po vypnutí fotoaparátu).
Tlačidlo M (Y)
+
Príkazový volič
Zobrazenie informácií
Tlačidlo E (N)
–0,3 EV
134 Režimy P, S, A a M
+1 EV
A Zobrazenie informácií
Prístup k možnostiam korekcie zábleskovej
expozície je možné získať aj v zobrazení informácií
(0 12).
A Voliteľné blesky
Korekcia zábleskovej expozície je dostupná aj pri voliteľných bleskoch, ktoré
podporujú Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS; pozrite si stranu 315).
Korekcia zábleskovej expozície zvolená pomocou voliteľného blesku sa pridá ku
korekcii zábleskovej expozície zvolenej pomocou tohto fotoaparátu.
Režimy P, S, A a M 135
Zachovanie detailov v jasných častiach
a tieňoch
Funkcia Active D-Lighting
Funkcia Active D-Lighting zachováva detaily v jasných častiach snímky aj
v tieňoch, čím vytvára snímky s prirodzeným kontrastom. Používajte ju
na fotografovanie scén s vysokým kontrastom, napríklad pri
fotografovaní jasne osvetlenej vonkajšej scény cez dvere alebo okno
alebo pri snímaní tienených objektov za slnečného dňa. Funkcia Active
D-Lighting sa neodporúča v režime M; v iných režimoch je najúčinnejšia
pri použití s L (Matrix metering (Maticové meranie expozície);
0 128).
Funkcia Active D-Lighting:
! Off (Vyp.)
Funkcia Active D-Lighting:
Y Auto (Automatika)
1 Zobrazte možnosti funkcie Active
D-Lighting.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
funkciu Active D-Lighting v zobrazení
informácií a stlačte J.
Tlačidlo P
Zobrazenie informácií
136 Režimy P, S, A a M
2 Vyberte možnosť.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J (0 359).
D Funkcia Active D-Lighting
Pri niektorých objektoch si môžete všimnúť nepravidelné tieňovanie, tiene okolo
jasných objektov alebo svetelné kruhy okolo tmavých objektov. Funkcia Active
D-Lighting nie je dostupná pri videosekvenciách.
A „Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)“ verzus „D-Lighting
(Funkcia D-Lighting)“
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) nastavuje expozíciu pred
snímaním tak, aby sa optimalizoval dynamický rozsah, zatiaľ čo možnosťou
D-Lighting (Funkcia D-Lighting) v ponuke úprav (0 285) sa zjasnia tiene na
snímkach po ich zhotovení.
A Bracketing
Informácie o automaticky sa meniacej funkcii Active D-Lighting v rámci série
snímok nájdete na strane 151.
Režimy P, S, A a M 137
Vysoký dynamický rozsah (HDR)
High Dynamic Range (HDR) je kombináciou dvoch snímok s rôznou
expozíciou, ktorej cieľom je vytvoriť jednu snímku, ktorá zachytí široký
rozsah tónov od tmavých po svetlé, a to aj pri objektoch s vysokým
kontrastom. HDR je najúčinnejšia pri použití s L (Matrix metering
(Maticové meranie expozície)) (0 128). Nedá sa použiť na záznam
snímok vo formáte NEF (RAW). Pokiaľ je funkcia HDR účinná, blesk sa
nedá použiť a sériové snímanie nie je dostupné.
+
Prvá expozícia (tmavšia)
Druhá expozícia
(svetlejšia)
Kombinovaná snímka
HDR
1 Zobrazte možnosti HDR (High Dynamic
Range).
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite HDR
(High Dynamic Range) v zobrazení
informácií a stlačte J.
Tlačidlo P
Zobrazenie informácií
138 Režimy P, S, A a M
2 Vyberte možnosť.
Zvýraznite v Auto (Automatika),
2 Extra high (Veľmi vysoká), S High
(Vysoká), T Normal (Normálna),
U Low (Nízka) alebo 6 Off (Vyp.)
a stlačte J.
Keď je zvolená iná možnosť ako 6 Off
(Vyp.), v hľadáčiku sa bude zobrazovať
u.
3 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a snímajte.
Po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol
fotoaparát zhotoví dve snímky. Počas
kombinovania snímok bude v hľadáčiku
blikať indikátor „l u“; pokiaľ sa
zaznamenávanie nedokončí, nie je možné zhotovovať žiadne
fotografie. HDR sa po zhotovení fotografie automaticky vypne; ak
chcete funkciu HDR vypnúť pred snímaním, otočte volič režimov na
nastavenie iné ako P, S, A alebo M.
D Vytváranie kompozícií fotografií HDR
Okraje snímky môžu byť orezané. Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť,
ak sa fotoaparát alebo objekt počas snímania pohne. Odporúča sa použiť statív.
V závislosti od snímanej scény nemusí byť daný efekt viditeľný, pričom okolo
svetlých objektov sa môžu vyskytovať tiene, alebo okolo tmavých objektov sa
môžu vyskytovať svetlé kruhy. Pri niektorých objektoch môže byť viditeľné
nerovnomerné tieňovanie.
Režimy P, S, A a M 139
Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej farby zabezpečuje, aby farby neboli ovplyvnené
svetelným zdrojom. Pri väčšine zdrojov svetla sa odporúča automatické
vyváženie bielej farby; dajú sa zvoliť aj iné hodnoty, ak je to nevyhnutné
podľa typu zdroja:
Možnosť
Popis
Automatické nastavenie vyváženia bielej farby.
v Auto (Automatika)
Odporúča sa pre väčšinu situácií.
J Incandescent (Žiarovka) Použite pri žiarovkovom osvetlení.
I Fluorescent (Žiarivka) Použite pri zdrojoch svetla uvedených na strane 141.
Direct sunlight (Priame
H
Použite pri objektoch osvetlených priamym slnkom.
slnečné svetlo)
N Flash (Blesk)
Použite s bleskom.
G Cloudy (Oblačno)
Použite cez deň pri zamračenej oblohe.
M Shade (Tieň)
Použite cez deň pri objektoch v tieni.
Zmerajte vyváženie bielej farby alebo skopírujte
Preset manual (Vlastné
L
vyváženie bielej farby z existujúcej fotografie
nastavenie)
(0 145).
1 Zobrazte možnosti vyváženia bielej
farby.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
aktuálne nastavenie vyváženie bielej farby
v zobrazení informácií a stlačte J.
Tlačidlo P
Zobrazenie informácií
140 Režimy P, S, A a M
2 Vyberte možnosť vyváženia bielej farby.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
A Ponuka režimu snímania
Vyváženie bielej farby sa dá zvoliť pomocou
možnosti White balance (Vyváženie bielej farby)
v ponuke režimu snímania (0 223), ktorá sa dá
použiť na jemné doladenie vyváženia bielej farby
(0 143) alebo na meranie hodnoty pre vlastné
nastavenie vyváženia bielej farby (0 145).
Možnosť I Fluorescent (Žiarivka) v ponuke
White balance (Vyváženie bielej farby) sa dá
použiť na voľbu zdroja svetla spomedzi typov
žiaroviek uvedených vpravo.
A Navigácia v ponukách dotykom
Klepnite na príslušnú možnosť v ponuke vyváženia bielej farby, zvýraznite ju
a znovu zvoľte buď zobrazenie ponuky typov žiaroviek (I Fluorescent
(Žiarivka)), alebo sa vráťte do ponuky režimu snímania.
Režimy P, S, A a M 141
A Farebná teplota
Vnímaná farba svetelného zdroja sa mení v závislosti od pozorovateľa a iných
podmienok. Farebná teplota je objektívna miera farby svetelného zdroja,
definovaná podľa teploty, na ktorú by sa objekt musel zahriať, aby vyžaroval
svetlo s rovnakou vlnovou dĺžkou. Zatiaľ čo svetelné zdroje s farebnou teplotou
okolo 5 000 – 5 500 K vyzerajú ako biele, svetelné zdroje s nižšou farebnou
teplotou, napríklad žiarovky, majú jemný žltkastý alebo červenkastý nádych.
Svetelné zdroje s vyššou farebnou teplotou majú modrastý nádych.
„Teplejšie“ (červenšie) farby
3000
q
w
4000
e
r
„Chladnejšie“ (modrejšie) farby
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (sodíkové výbojky): 2 700 K
w J (žiarovka)/I (žiarivka s teplým bielym svetlom): 3 000 K
e I (biela žiarivka): 3 700 K
r I (žiarivka s chladným bielym svetlom): 4 200 K
t I (žiarivka s teplým bielym svetlom): 5 000 K
y H (priame slnečné svetlo): 5 200 K
u N (blesk): 5 400 K
i G (oblačno): 6 000 K
o I (žiarivka s denným svetlom): 6 500 K
!0 I (ortuťová výbojka s vysokou teplotou): 7 200 K
!1 M (tieň): 8 000 K
Poznámka: Všetky údaje sú približné.
A Bracketing
Informácie o automaticky sa meniacich nastaveniach vyváženia bielej farby
v rámci série snímok nájdete na strane 151.
142 Režimy P, S, A a M
Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Vyváženie bielej farby je možné „jemne doladiť“ a korigovať tak
odchýlky vo farbe svetelného zdroja alebo úmyselne dodať snímke
farebný nádych. Vyváženie bielej farby sa jemne dolaďuje pomocou
možnosti White balance (Vyváženie bielej farby) v ponuke režimu
snímania.
1 Zobrazte možnosti jemného doladenia.
Zvýraznite možnosť vyváženia bielej farby
a stlačte 2 (ak je zvolená možnosť
Fluorescent (Žiarivka), zvýraznite
požadovaný typ osvetlenia a stlačte 2;
vezmite do úvahy, že jemné doladenie nie
je dostupné pri Preset manual (Vlastné
nastavenie)).
2 Jemne dolaďte vyváženie bielej farby.
Súradnice
Na jemné doladenie vyváženia bielej farby
použite multifunkčný volič. Vyváženie
bielej farby možno jemne doladiť na osiach
žltá (A) – modrá (B) v krokoch 0,5 a zelená
(G) – purpurová (M) v krokoch po 0,25.
Vodorovná (žlto-modrá) os zodpovedá
farebnej teplote, zatiaľ čo zvislá os (zelenáÚprava
purpurová) má podobný účinok ako
zodpovedajúce filtre na farebnú korekciu
(CC). Vodorovná os je rozdelená v krokoch zodpovedajúcich
hodnote približne 5 miredov, zvislá os v krokoch po približne
0,05 jednotiek difúznej hustoty.
3 Uložte zmeny a opustite ponuku.
Stlačte J.
Režimy P, S, A a M 143
A Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Farby na osiach jemného doladenia sú relatívne, nie absolútne. Napríklad,
posunutím kurzora smerom k B (modrá), keď je zvolené nastavenie „teplých
farieb“, napríklad J (žiarovka), sa farby na fotografiách mierne „ochladia“, avšak
v skutočnosti sa nezmenia na modré.
A Jemné doladenie dotykom
Ak chcete jemne doladiť možnosť v ponuke vyváženia bielej farby pomocou
dotykovej obrazovky, jedenkrát poklepte na možnosť a zvýraznite ju a potom
poklepte na tlačidlo 2 Adjust (Upraviť) a pozrite si zobrazenie jemného
doladenia. Ak chcete vybrať hodnotu, poklepte na zobrazenie súradníc alebo na
ikony u, v, x alebo y. Po upravení vyváženia bielej farby podľa vašej
spokojnosti sa poklepaním na 0 OK vrátite do ponuky režimu snímania.
A „Mired“
Každá zmena farebnej teploty vytvára väčší farebný rozdiel pri nižšej farebnej
teplote ako pri vyšších farebných teplotách. Napríklad, zmena 1 000 K spôsobuje
oveľa väčšiu zmenu farby pri 3 000 K ako pri 6 000 K. Mired, vypočítaný ako
prevrátená hodnota farebnej teploty krát 10 6, je mierou farebnej teploty, ktorá
tieto zmeny berie do úvahy, a ako taká je jednotkou používanou pre filtre
korigujúce farebnú teplotu. Napr.:
• 4 000 K – 3 000 K (rozdiel 1 000 K) = 83 miredov
• 7 000 K – 6 000 K (rozdiel 1 000 K) = 24 miredov
144 Režimy P, S, A a M
Vlastné nastavenie
Vlastné nastavenie sa používa na zaznamenanie a obnovenie vlastného
nastavenia vyváženia bielej farby pri snímaní pri zmiešanom osvetlení
alebo na korekciu svetelných zdrojov so silným farebným nádychom.
K dispozícii sú dva spôsoby vlastného nastavenia vyváženia bielej farby:
Spôsob
Popis
Neutrálne sivý alebo biely objekt sa osvetlia rovnakým svetlom,
Measure (Merať) aké bude použité pre finálnu fotografiu a fotoaparát odmeria
vyváženie bielej farby (pozrite nižšie).
Use photo (Použiť Vyváženie bielej farby sa skopíruje z fotografie na pamäťovú
fotografiu)
kartu (0 149).
❚❚ Meranie hodnoty pre vlastné nastavenie vyváženia bielej farby
1 Osvetlite referenčný objekt.
Pod osvetlenie, ktoré sa bude používať pri finálnej fotografii,
umiestnite neutrálne sivý alebo biely objekt.
2 Zobrazte možnosti vyváženia bielej
farby.
Zvýraznite White balance (Vyváženie
bielej farby) v ponuke režimu snímania
a stlačením 2 zobrazte nastavenia
možnosti vyváženia bielej farby.
Zvýraznite Preset manual (Vlastné
nastavenie) a stlačte 2.
3 Zvoľte možnosť Measure (Merať).
Zvýraznite Measure (Merať) a stlačte
tlačidlo 2.
Režimy P, S, A a M 145
4 Zvoľte možnosť Yes (Áno).
Zobrazia sa ponuky uvedené vpravo;
zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačte
tlačidlo J.
Fotoaparát prejde do režimu merania
vlastného nastavenia.
Keď je fotoaparát pripravený na meranie
vyváženia bielej farby, v hľadáčiku
a v zobrazení informácií sa objaví blikajúci
indikátor D (L).
5 Odmerajte vyváženie bielej farby.
Skôr, než indikátory prestanú blikať,
umiestnite referenčný objekt do
obrazového poľa tak, aby zaplnil celý
hľadáčik a stlačte tlačidlo spúšte úplne
nadol. Nezaznamená sa žiadna fotografia. Vyváženie bielej farby
môžete odmerať presne aj vtedy, keď fotoaparát nezaostril.
146 Režimy P, S, A a M
6 Skontrolujte výsledky.
Ak fotoaparát dokázal odmerať hodnotu
pre vyváženie bielej farby, zobrazí sa
hlásenie uvedené vpravo, v hľadáčiku
bude blikať a a fotoaparát sa vráti do
režimu snímania. Ak sa chcete okamžite
vrátiť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Ak je osvetlenie príliš tmavé alebo svetlé,
fotoaparát nemusí byť schopný odmerať
vyváženie bielej farby. V zobrazení
informácií sa objaví hlásenie a v hľadáčiku
sa zobrazí blikajúce b a. Vráťte sa do
kroku 5 a znovu odmerajte vyváženie
bielej farby.
Režimy P, S, A a M 147
D Meranie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Ak sa nevykonajú žiadne úkony počas blikania zobrazení, režim priameho
merania sa ukončí po uplynutí doby zvolenej pre Používateľské nastavenie
c2 (Auto off timers (Časové spínače automatického vypínania); 0 240).
D Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby
Fotoaparát naraz dokáže uložiť len jednu hodnotu pre vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby; existujúca hodnota sa nahradí po zmeraní novej.
Pamätajte, že expozícia sa automaticky zvýši o 1 EV pri meraní vyváženia bielej
farby; pri snímaní v režime M nastavte expozíciu tak, aby indikátor expozície
ukazoval ±0 (0 124).
A Iné postupy merania hodnoty pre vlastné nastavenie vyváženia bielej farby
Ak chcete prejsť do režimu vlastného nastavenia (pozrite vyššie) po zvolení
vlastného nastavenia vyváženia bielej farby v zobrazení informácií (0 140),
stlačte na niekoľko sekúnd J. Ak bolo vyváženie bielej farby priradené k tlačidlu
Fn (0 252), režim merania vlastného nastavenia vyváženia bielej farby môžete
aktivovať podržaním stlačeného Fn tlačidla na niekoľko sekúnd po zvolení
vlastného nastavenia vyváženia bielej farby pomocou Fn tlačidla a príkazového
voliča.
A Sivé panely
Ak chcete dosiahnuť presnejšie výsledky, vyváženie bielej farby odmerajte
pomocou štandardného sivého panela.
148 Režimy P, S, A a M
❚❚ Kopírovanie vyváženia bielej farby z fotografie
Podľa nasledujúcich krokov skopírujte hodnotu vyváženia bielej farby
z fotografie uloženej na pamäťovej karte.
1 Zvoľte Preset manual (Vlastné
nastavenie).
Zvýraznite White balance (Vyváženie
bielej farby) v ponuke režimu snímania
a stlačením 2 zobrazte možnosti
vyváženia bielej farby. Zvýraznite Preset
manual (Vlastné nastavenie) a stlačte 2.
2 Zvoľte Use photo (Použiť fotografiu).
Zvýraznite Use photo (Použiť fotografiu)
a stlačte 2.
3 Vyberte možnosť Select image (Vybrať
snímku).
Zvýraznite Select image (Vybrať snímku)
a stlačte 2 (ak chcete preskočiť zvyšné
kroky a použiť poslednú zvolenú snímku
pre vlastné nastavenie vyváženia bielej
farby, zvoľte This image (Táto snímka)).
4 Vyberte priečinok.
Zvýraznite priečinok obsahujúci zdrojovú
snímku a stlačte tlačidlo 2.
Režimy P, S, A a M 149
5 Zvýraznite zdrojovú snímku.
Ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na
celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo
X.
6 Skopírujte vyváženie bielej farby.
Stlačením J nastavíte vlastnú hodnotu vyváženia bielej farby pre
zvýraznenú fotografiu.
150 Režimy P, S, A a M
Bracketing
Bracketing pri každej snímke automaticky mierne mení nastavenia
expozície, vyváženia bielej farby alebo funkcie Active D-Lighting (ADL);
„stupňuje“ aktuálnu hodnotu. Odporúča sa v situáciách, kedy je ťažké
nastaviť expozíciu a vyváženie bielej farby a vy nemáte čas skontrolovať
výsledky a upraviť nastavenia pri každej snímke, alebo na
experimentovanie s rôznymi nastaveniami pre rovnaký objekt.
Možnosť
k
Popis
Mení expozíciu v sérii troch fotografií.
AE bracketing
(Bracketing
automatickej
expozície)
1. záber:
2. záber: znížená
3. záber: zvýšená
nezmenený
expozícia
expozícia
WB bracketing Pri každom uvoľnení uzávierky vytvorí fotoaparát tri snímky,
(Bracketing
každú s iným nastavením vyváženia bielej farby. Nie je
m
vyváženia bielej k dispozícii pri kvalite snímky NEF (RAW).
farby)
Nasnímanie jednej fotografie s vypnutou funkciou Active
ADL bracketing
!
D-Lighting a ďalšej s aktuálnym nastavením funkcie Active
(Bracketing ADL)
D-Lighting.
1 Vyberte možnosť bracketingu.
Zvýraznite e2 (Auto bracketing set
(Automatické nastavenie bracketingu))
v ponuke používateľských nastavení
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovaný typ bracketingu
a stlačte J.
Režimy P, S, A a M 151
2 Zobrazte možnosti bracketingu.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
aktuálne nastavenie bracketingu a stlačte
J.
Tlačidlo P
Zobrazenie informácií
3 Vyberte prírastok bracketingu.
Zvýraznite zvýšenie bracketingu a stlačte
J. Vyberte z hodnôt od 0,3 do 2 EV
(Bracketing automatickej expozície) alebo
1 až 3 (Bracketing vyváženia bielej farby),
alebo zvoľte ADL (Bracketing ADL).
152 Režimy P, S, A a M
4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite
a snímajte.
AE bracketing (Bracketing automatickej expozície):
Fotoaparát bude pri každom zábere meniť
expozíciu. Prvý záber sa zhotoví s aktuálne zvolenou hodnotou pre
korekciu expozície. Prírastok bracketingu sa odpočíta od aktuálnej
hodnoty pri druhom zábere a pridá sa pri treťom zábere, čím sa
dosiahne „stupňovanie“ aktuálnej hodnoty. Upravené hodnoty sa
odrazia v hodnotách zobrazených pre čas uzávierky a clonu.
WB bracketing (Bracketing vyváženia bielej farby): Každý záber sa spracuje
na vytvorenie troch kópií, jedna v aktuálnom nastavení vyváženia
bielej farby, jedna so zdôraznenou žltou zložkou a jedna so
zdôraznenou modrou zložkou.
ADL bracketing (Bracketing ADL): Po aktivovaní bracketingu sa prvý záber
nasníma s vypnutou funkciou Active D-Lighting, druhý s aktuálnym
nastavením funkcie Active D-Lighting (0 136; ak je funkcia Active
D-Lighting vypnutá, druhý záber sa nasníma s funkciou Active
D-Lighting nastavenou na Auto (Automatika)).
V režime rýchleho sériového snímania a v režime pomalého sériového
snímania sa snímanie po každom cykle bracketingu pozastaví. Ak sa
fotoaparát vypne pred zhotovením všetkých záberov v rámci série
bracketingu, po zapnutí fotoaparátu bude bracketing pokračovať od
nasledujúceho záberu v sérii.
Režimy P, S, A a M 153
A Indikátor priebehu bracketingu
Počas bracketingu automatickej expozície sa pri
každom zábere odstráni pruh z indikátora
priebehu bracketingu (v > w > x).
Počas bracketingu ADL bude v zobrazení
informácií podčiarknuté nastavenie, ktoré sa
použije pre nasledujúci záber.
A Deaktivovanie bracketingu
Ak chcete deaktivovať stupňovanie a obnoviť normálne snímanie, zvoľte
možnosť OFF (Vyp.) v kroku 3 (0 152). Bracketing je možné zrušiť vykonaním
dvojtlačidlového resetu (0 115). Ak chcete zrušiť bracketing pred uložením
všetkých snímok, otočte volič režimov do iného nastavenia ako P, S, A alebo M.
A Expozičný bracketing
Fotoaparát upravuje expozíciu zmenou času uzávierky a clony (režim P), clony
(režim S) alebo času uzávierky (režimy A a M). Ak je zvolené On (Zap.) pre ISO
sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) (0 228) v režimoch P, S a A, fotoaparát
bude automaticky meniť citlivosť ISO s cieľom dosiahnuť optimálnu expozíciu pri
prekročení limitov expozičného systému fotoaparátu; v režime M fotoaparát
najskôr použije automatické nastavenie citlivosti ISO, aby sa expozícia priviedla
čo najbližšie k optimálnej hodnote, a potom bude túto expozíciu stupňovať
zmenou času uzávierky.
154 Režimy P, S, A a M
Picture Control
Picture Control sú predvolené kombinácie nastavení pre spracovanie
obrazu, ktoré zahŕňajú zvýšenie ostrosti, jasnosť, kontrast, jas, sýtosť
a odtieň. Môžete si zvoliť Picture Control, ktoré budú zodpovedať scéne,
alebo prispôsobiť nastavenia tak, aby vyhovovali vášmu tvorivému
zámeru.
Výber Picture Control
Vyberte Picture Control podľa snímaného objektu alebo typu scény.
Q
R
Možnosť
Standard
(Štandardné)
Neutral
(Neutrálne)
S Vivid (Živé)
Popis
Odporúča sa pre väčšinu situácií, táto možnosť využíva
štandardné spracovanie s cieľom získať vyvážené výsledky.
Dobrý výber pre fotografie, ktoré sa budú neskôr
spracovávať alebo upravovať, táto možnosť využíva
minimálne spracovanie, aby sa zachovali prirodzené
výsledky.
Túto možnosť vyberte pre fotografie, pri ktorých chcete
zvýrazniť základné farby. Vylepšením snímok sa dosiahne
živý efekt pre fotografiu.
Monochrome
T (Monochromatický Slúži na zhotovovanie monochromatických fotografií.
režim)
Slúži na spracovanie portrétov s cieľom dosiahnuť
e Portrait (Portrét)
prirodzené podanie pleťových tónov a mäkký pocit.
Landscape
f
Získajú sa zábery živých krajín a panorám miest.
(Krajina)
Vyberte pre fotografie, ktoré sa budú neskôr do značnej
q Flat (Ploché)
miery spracovávať alebo upravovať. Zachovajú sa detaily
cez široký rozsah tónov, od jasných častí po tiene.
Režimy P, S, A a M 155
1 Zobrazte možnosti Picture Control.
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
aktuálne Picture Control a stlačte J.
Tlačidlo P
Zobrazenie informácií
2 Vyberte Picture Control.
Zvýraznite Picture Control a stlačte tlačidlo
J.
A Navigácia v ponukách dotykom
Picture Control môžete vybrať aj v ponuke režimu snímania (0 223). Pri výbere
možnosti z ponuky Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) pomocou
dotykovej obrazovky (0 25) jedenkrát poklepte pre zvýraznenie a opätovným
poklepaním vykonajte výber.
156 Režimy P, S, A a M
Úprava nastavení Picture Control
Existujúce predvolené alebo vlastné Picture Control (0 161) môžete
upraviť tak, aby vyhovovali scéne alebo tvorivému zámeru používateľa.
Pomocou možnosti Quick adjust (Rýchle prispôsobenie) vyberte
vyváženú kombináciu nastavení alebo upravte jednotlivé nastavenia
manuálne.
1 Vyberte Picture Control.
Zvýraznite Set Picture Control (Nastaviť
Picture Control) v ponuke režimu
snímania a stlačte 2. Zvýraznite
požadované Picture Control a stlačte 2.
2 Upravte nastavenia.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite
požadované nastavenie a stlačte 4 alebo
2 a vyberte hodnotu v krokoch po 1,
alebo otočte príkazový volič a vyberte
hodnotu v krokoch po 0,25 (0 158). Tento
krok opakujte, kým neupravíte všetky
nastavenia, alebo zvoľte prednastavenú kombináciu nastavení
pomocou multifunkčného voliča a vyberte Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie). Východiskové nastavenia je možné obnoviť
stlačením tlačidla O.
3 Uložte zmeny a opustite ponuku.
Stlačte J.
Picture Control, ktoré boli upravené
z východiskových nastavení, sú označené
hviezdičkou („*“).
Režimy P, S, A a M 157
❚❚ Nastavenia Picture Control
Možnosť
Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie)
Sharpening
(Zvýšenie
ostrosti)
Popis
Znížte alebo zvýšte účinok zvoleného Picture Control
(vezmite do úvahy, že týmto sa resetujú všetky manuálne
úpravy). Nedostupné pri Neutral (Neutrálne),
Monochrome (Monochromatický režim), Flat (Ploché)
alebo pri vlastnom Picture Control (0 161).
Má vplyv na ostrosť obrysov. Voľbou A nastavte
automatické zvýšenie ostrosti podľa typu scény.
Manuálne úpravy
(všetky Picture Control)
Manuálne úpravy
(len pri nemonochromatických
režimoch)
Contrast
(Kontrast)
Brightness
(Jas)
Nastavte svetlosť manuálne alebo voľbou A umožnite
fotoaparátu, aby nastavil svetlosť automaticky. V závislosti
od snímanej scény sa pri niektorých nastaveniach môžu
okolo svetlých objektov vyskytovať tiene alebo okolo
tmavých objektov sa môžu vyskytovať svetlé kruhy.
Svetlosť sa neaplikuje na videosekvencie.
Nastavte kontrast manuálne alebo voľbou A umožnite
fotoaparátu, aby nastavil kontrast automaticky.
Zvýšenie alebo zníženie jasu bez straty detailov v jasných
častiach alebo tieňoch.
Saturation
(Sýtosť)
Týmto sa upravuje sviežosť farieb. Voľbou A nastavte
automatickú sýtosť farieb podľa typu scény.
Clarity
(Svetlosť)
Hue (Odtieň) Upravte odtieň.
Manuálne úpravy
(iba monochromatický
režim)
Filter effects Dosiahne sa simulácia efektu farebných filtrov na
(Efekty filtra) monochromatických fotografiách (0 160).
Toning
(Tónovanie)
158 Režimy P, S, A a M
Vyberte odtieň, ktorý sa použije na monochromatických
fotografiách (0 160).
D „A“ (Automatika)
Výsledky pri automatickom nastavení zvýšenia ostrosti, jasnosti, kontrastu
a sýtosti farieb sa líšia podľa expozície a polohy objektu v obrazovom poli.
A Prepínanie medzi manuálnym a automatickým režimom
Stlačením tlačidla X prepínate tam a späť medzi
manuálnymi a automatickými (A) nastaveniami pre
zvýšenie ostrosti, svetlosť, kontrast a sýtosť.
A Vlastné Picture Control
Vlastné Picture Control sa vytvárajú prostredníctvom úprav existujúcich Picture
Control pomocou možnosti Manage Picture Control (Spravovať Picture
Control) v ponuke režimu snímania (0 161), pričom sa dajú uložiť na pamäťovú
kartu na zdieľanie s inými fotoaparátmi rovnakého modelu a kompatibilným
softvérom (0 163).
A Predchádzajúce nastavenia
Indikátor j pod zobrazením hodnoty v ponuke
nastavenia Picture Control označuje
predchádzajúcu hodnotu nastavenia. Použite ju
ako referenciu pri úprave nastavení.
A Možnosti vlastných Picture Control
Možnosti dostupné pre vlastné Picture Control sú rovnaké ako tie, na ktorých
bolo vlastné Picture Control postavené.
A Používanie dotykovej obrazovky
Ak chcete použiť dotykovú obrazovku na
upravenie Picture Control v ponuke Set Picture
Control (Nastaviť Picture Control), jedenkrát
poklepte na Picture Control pre zvýraznenie
a potom poklepte na tlačidlo 2 Adjust (Upraviť)
a pozrite si ponuku, zobrazenú v kroku 2 na strane
157. Jedenkrát poklepte na parameter a zvýraznite
ho a opätovným poklepaním zobrazte možnosti,
potom použite obrazovkové ovládacie prvky a vyberte hodnotu (multifunkčný
volič sa nedá použiť). Vezmite do úvahy, že dotyková obrazovka sa na tento účel
dá použiť len vtedy, ak je zvolená možnosť Enable (Aktivovať) pre Touch
controls (Dotykové ovládače).
Režimy P, S, A a M 159
A Efekty filtra (len pre monochromatický režim)
Možnosti v tejto ponuke simulujú efekt farebných filtrov na monochromatických
fotografiách. K dispozícii sú nasledujúce efekty filtra:
Y
O
R
G
Možnosť
Žltý
Oranžový
Červený
Zelený
Popis
Zvýšenie kontrastu. Môže sa použiť na zníženie jasu oblohy
na fotografiách krajiny. Oranžový filter vytvára väčší kontrast
ako žltý a červený filter vytvára väčší kontrast ako oranžový.
Zjemnenie tónov pokožky. Môže sa použiť pri portrétoch.
A Tónovanie (len pre Monochromatický režim)
Stlačením tlačidla 3, keď je vybraná možnosť
Toning (Tónovanie), zobrazíte možnosti sýtosti
farieb. Stlačením 4 alebo 2 upravíte sýtosť
v krokoch po 1, alebo otočením príkazového voliča
vyberte hodnotu v krokoch po 0,25. Ovládanie
sýtosti farieb nie je dostupné, keď je zvolená
možnosť B&W (čiernobiely režim).
A Zadávanie znakov na dotykovej obrazovke
Ak chcete písať, poklepte na písmená v oblasti klávesnice (písmená môžete
vybrať posunutím prsta cez obrazovku: keď sa písmena dotknete, zvýrazní sa
a v oblasti textu sa nezobrazí, kým nezodvihnete svoj prst). Pre umiestnenie
kurzora poklepte priamo na oblasť textu alebo poklepte na tlačidlá x alebo y.
160 Režimy P, S, A a M
Vytvorenie vlastných Picture Control
Picture Control, ktoré sa dodávajú s fotoaparátom, môžete upraviť
a uložiť ako vlastné Picture Control.
1 Zvoľte Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control).
Zvýraznite Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control) v ponuke
režimu snímania a stlačte 2.
2 Zvoľte Save/edit (Uložiť/upraviť).
Zvýraznite Save/edit (Uložiť/upraviť)
a stlačte 2.
3 Vyberte Picture Control.
Zvýraznite existujúce Picture Control
a stlačte 2, alebo stlačením J prejdite na
krok 5, ktorým uložíte kópiu zvýrazneného
Picture Control bez ďalšej úpravy.
4 Upravte zvolené Picture Control.
Ďalšie informácie nájdete na strane 158. Ak
chcete zrušiť všetky zmeny a začať
z východiskových nastavení, stlačte
tlačidlo O. Po dokončení nastavení stlačte
J.
Režimy P, S, A a M 161
5 Zvoľte cieľové umiestnenie.
Zvýraznite cieľové umiestnenie pre vlastné
Picture Control (C-1 až C-9) a stlačte 2.
6 Pomenujte Picture Control.
Oblasť názvu
Pri východiskových nastaveniach sa nové
Picture Control pomenujú pridaním
dvojciferného čísla (priradeným
automaticky) k názvu existujúceho Picture
Control; ak chcete použiť východiskové
pomenovanie, prejdite na krok 7. Ak
chcete posunúť kurzor do oblasti názvu,
Oblasť klávesnice
otočte príkazový volič. Ak chcete zadať
nové písmeno v aktuálnej polohe kurzora,
pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite v oblasti klávesnice požadovaný znak a stlačte J. Ak
chcete vymazať znak v aktuálnej polohe kurzora, stlačte tlačidlo O.
Názvy vlastných Picture Control môžu mať dĺžku maximálne
devätnásť znakov. Akékoľvek znaky za devätnástym znakom sa
odstránia.
7 Stlačte X.
Stlačením X uložíte zmeny a opustíte
ponuku. Nové Picture Control bude
uvedené v zozname ponuky Picture
Control.
162 Režimy P, S, A a M
A Manage Picture Control (Spravovať Picture Control) > Rename (Premenovať)
Vlastné Picture Control môžete kedykoľvek premenovať pomocou možnosti
Rename (Premenovať) v ponuke Manage Picture Control (Spravovať Picture
Control).
A Manage Picture Control (Spravovať Picture Control) > Delete (Odstrániť)
Možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control) sa dá použiť na odstránenie zvolených vlastných Picture
Control, keď už nie sú viac potrebné.
A Ikona originálneho Picture Control
Originálne predvolené Picture Control, na základe
ktorého bolo vytvorené vlastné Picture Control, je
označené ikonou v pravom hornom rohu
v zobrazení úprav.
Ikona originálneho
Picture Control
A Zdieľanie vlastných Picture Control
Položka Load/Save (Načítať/Uložiť) v ponuke
Manage Picture Control (Spravovať Picture
Control) ponúka nižšie uvedené možnosti. Tieto
možnosti používajte na kopírovanie vlastných
Picture Control na pamäťové karty
a z pamäťových kariet. Po skopírovaní na
pamäťové karty sa Picture Control dajú použiť
s inými fotoaparátmi alebo kompatibilným
softvérom.
• Copy to camera (Kopírovať do fotoaparátu): Skopírujte vlastné Picture Control
z pamäťovej karty do vlastných Picture Control C-1 až C-9 vo fotoaparáte
a podľa želania ich pomenujte.
• Delete from card (Odstrániť z karty): Odstráňte vybrané vlastné Picture Control
z pamäťovej karty.
• Copy to card (Skopírovať na kartu): Skopírujte vlastné Picture Control (C-1 až C-9)
z fotoaparátu do vybraného cieľového umiestnenia (1 až 99) na pamäťovej
karte.
Režimy P, S, A a M 163
Záznam a prezeranie videosekvencií
Záznam videosekvencií
Videosekvencie sa dajú zaznamenávať v režime živého náhľadu.
1 Otočte prepínač živého náhľadu.
Na monitore sa zobrazí pohľad cez
objektív.
D Ikona 0
Ikona 0 (0 11) naznačuje, že
videosekvencie sa nedajú zaznamenávať.
A Pred záznamom
Prepínač živého náhľadu
Ak používate objektív typu E alebo PC-E
NIKKOR (0 305, 307), môžete vybrať clonu
pre režimy A a M počas živého náhľadu
(0 122, 123).
2 Zaostrite.
Vytvorte kompozíciu úvodného záberu
a zaostrite. Nezabudnite, že počet
objektov, ktoré sa dajú zistiť v režime
automatického zaostrovania s prioritou
tváre, klesá počas zaznamenávania videosekvencie.
164 Záznam a prezeranie videosekvencií
3 Spustite zaznamenávanie.
Ak chcete spustiť zaznamenávanie, stlačte
tlačidlo záznamu videosekvencií. Na
monitore sa bude zobrazovať indikátor
záznamu a zostávajúci čas záznamu. Zvuk
sa zaznamenáva prostredníctvom
vstavaného mikrofónu (0 2); dávajte
Tlačidlo záznamu
pozor, aby ste počas záznamu nezakrývali
videosekvencií
mikrofón. Okrem režimov i a j je možné
expozíciu uzamknúť stlačením tlačidla
Zostávajúci čas
A (L) (0 130) alebo (v režimoch h,
P, S, A a %) zmeniť maximálne o ±3 EV
v krokoch po 1/3 EV stlačením tlačidla E (N)
a otočením príkazového voliča (0 132;
vezmite do úvahy, že v závislosti od jasu
objektu nemusia mať zmeny expozície
viditeľný účinok).
Indikátor záznamu
4 Ukončite záznam.
Ďalším stlačením tlačidla záznamu videosekvencií ukončite záznam.
Záznam sa automaticky ukončí po dosiahnutí maximálnej dĺžky
záznamu, zaplnení pamäťovej karty, po voľbe iného režimu alebo
zatvorení monitora (zatvorenie monitora neukončí zaznamenávanie
na televízoroch alebo iných externých displejoch).
5 Ukončite živý náhľad.
Živý náhľad ukončíte otočením prepínača živého náhľadu.
Záznam a prezeranie videosekvencií 165
Tlačidlo P
Keď sa indikátory videosekvencie zobrazia
stlačením tlačidla R v režime živého náhľadu,
k nasledujúcim nastaveniam je možné získať
prístup stlačením tlačidla P:
• Veľkosť obrazu/kvalita videosekvencie
(0 168)
• Mikrofón (0 169)
Tlačidlo P
• Vyváženie bielej farby (0 140)
• Korekcia expozície (0 132) *
• Picture Control (0 155)
• Redukcia šumu vetra (0 169)
• Režim zaostrovania (0 82)
• Režim činnosti AF (0 87)
* Citlivosť ISO sa zobrazí namiesto korekcie
expozície, ak sa zvolí možnosť On (Zap.) pre Movie settings (Nastavenia
videosekvencie) > Manual movie settings (Manuálne nastavenia
videosekvencie) (0 169) v režime M.
A Fotografovanie počas záznamu videosekvencie
Ak chcete ukončiť záznam videosekvencie, zhotoviť fotografiu a prejsť do živého
náhľadu, stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol a podržte až do spustenia uzávierky.
Počas zaznamenávania videosekvencie sa nedá používať dotyková spúšť (0 19)
na zhotovovanie fotografií.
A Maximálna dĺžka
Maximálna dĺžka pre samostatné súbory s videosekvenciami je 4 GB (maximálne
časy záznamu nájdete na strane 168). Vezmite do úvahy, že v závislosti od
rýchlosti zápisu na pamäťovú kartu sa snímanie môže ukončiť ešte pred
dosiahnutím tejto dĺžky (0 324).
166 Záznam a prezeranie videosekvencií
D Záznam videosekvencií
Na monitore a na finálnej videosekvencii pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými
alebo sodíkovými výbojkami, alebo pri objektoch v pohybe, obzvlášť pri otáčaní
(panorámovaní) fotoaparátom v horizontálnom smere či pri rýchlom pohybe
objektu v horizontálnom smere v rámci obrazového poľa môže byť viditeľné
blikanie, prúžkovanie alebo skreslenie (blikanie a prúžkovanie je možné potlačiť
pomocou možnosti Flicker reduction (Potlačenie rušenia); 0 268). Môžu sa
objaviť aj potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a jasné body. Jasné oblasti alebo
pásy sa môžu objaviť v niektorých oblastiach obrazového poľa pri blikajúcich
tabuliach a iných prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde ku
krátkodobému osvetleniu objektu stroboskopickým alebo iným jasným,
krátkodobým zdrojom svetla. Nikdy nemierte fotoaparátom na slnko ani iné
silné zdroje svetla. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu
vnútorných obvodov fotoaparátu.
Tento fotoaparát dokáže zaznamenávať obraz aj zvuk; nezakrývajte mikrofón
počas snímania. Nezabudnite, že vstavaný mikrofón môže zaznamenať hluk
objektívu počas automatického zaostrovania a stabilizácie obrazu.
Počas videosekvencie sa nedá používať osvetlenie bleskom.
Maticové meranie expozície sa použije bez ohľadu na zvolený spôsob merania
expozície. Čas uzávierky a citlivosť ISO sa nastavia automaticky, pokiaľ sa On
(Zap.) nezvolí pre Manual movie settings (Manuálne nastavenia
videosekvencie) (0 169) a fotoaparát nie je v režime M.
Záznam a prezeranie videosekvencií 167
Nastavenia videosekvencie
Na prispôsobenie nasledovných nastavení použite možnosť Movie
settings (Nastavenia videosekvencie) v ponuke režimu snímania
(0 170).
• Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania)
a Movie quality (Kvalita videosekvencie): Maximálna dĺžka sa mení
podľa zvolených možností.
Kvalita videosekvencie
High quality
(Vysoká kvalita)
Normal
(Normálna)
Veľkosť obrazu/frekvencia snímania 1
L 1920×1080; 60p
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
O 1920×1080; 25p
P 1920×1080; 24p
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
s 1920×1080; 25p
k 1920×1080; 24p
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
Maximálna dĺžka 2
10 min.
20 min.
20 min.
29 min. 59 s
1 Uvedená hodnota. Skutočné frekvencie snímania pre 60p, 50p, 30p, 25p a 24p sú 59,94, 50, 29,97, 25
a 23,976 snímok za sekundu v uvedenom poradí.
2 Videosekvencie zaznamenané v režime efektu zmenšeniny majú pri prehrávaní dĺžku maximálne tri minúty.
168 Záznam a prezeranie videosekvencií
• Microphone (Mikrofón): Zapnutie alebo vypnutie vstavaného alebo
voliteľného stereofónneho mikrofónu (0 170, 323), alebo nastavenie
citlivosti mikrofónu. Ak chcete nastaviť citlivosť automaticky, vyberte
možnosť Auto sensitivity (Automatické nastavenie citlivosti),
Microphone off (Vyp. mikrofón), ak chcete vypnúť záznam zvuku.
Ak chcete zvoliť citlivosť mikrofónu manuálne, zvoľte Manual
sensitivity (Manuálne nastavenie citlivosti) a vyberte citlivosť.
• Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra): Voľbou možnosti On
(Zap.) zapnite filter na potlačenie nízkych frekvencií vstavaného
mikrofónu (na voliteľné stereofónne mikrofóny to nemá vplyv; 0 170,
323), čím sa redukuje šum vznikajúci fúkaním vetra nad mikrofónom
(vezmite do úvahy, že aj iné zvuky môžu byť ovplyvnené). Redukcia
šumu vetra voliteľných stereofónnych mikrofónov sa dá aktivovať
alebo deaktivovať pomocou ovládacích prvkov mikrofónu.
• Manual movie settings (Manuálne nastavenia videosekvencie)
Zvoľte On (Zap.) a umožnite manuálne nastavenia času uzávierky
a citlivosti ISO, keď je fotoaparát v režime M. Čas uzávierky sa dá
nastaviť na hodnoty až 1/4 000 s; najdlhší dostupný čas sa mení podľa
frekvencie snímania: 1/30 s pre frekvencie snímania 24p, 25p a 30p,
1/50 s pre 50p a 1/60 s pre 60p. Ak nie je čas uzávierky v tomto rozsahu
pri spustení živého náhľadu, bude automaticky nastavený na
podporovanú hodnotu a pri tejto zostane, až kým sa živý náhľad
neukončí. Pamätajte na to, že citlivosť ISO je pevne nastavená na
vybranú hodnotu; fotoaparát nenastaví citlivosť ISO automaticky
v tom prípade, ak je zvolená možnosť On (Zap.) pre ISO sensitivity
settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania
(0 228).
Záznam a prezeranie videosekvencií 169
1 Zvoľte Movie settings (Nastavenia
videosekvencie).
Zvýraznite Movie settings (Nastavenia
videosekvencie) v ponuke režimu
snímania a stlačte 2.
2 Vyberte možnosti videosekvencie.
Zvýraznite požadovanú položku a stlačte
2, potom zvýraznite možnosť a stlačte J.
A Používanie externého mikrofónu
Ak sa chcete vyhnúť zaznamenávaniu hluku z objektívu pri automatickom
zaostrovaní, môžete použiť voliteľné stereofónne mikrofóny.
A HDMI
Keď je fotoaparát pripojený k video zariadeniu vybavenému funkciou HDMI,
video zariadenie bude zobrazovať pohľad cez objektív. Ak dané zariadenie
podporuje HDMI-CEC, zvoľte možnosť Off (Vyp.) pre HDMI > Device control
(Ovládanie zariadenia) v ponuke nastavenia (0 219) pred snímaním v živom
náhľade.
170 Záznam a prezeranie videosekvencií
Časozberné videosekvencie
Fotoaparát bude automaticky zhotovovať fotografie v zvolených
intervaloch na vytvorenie nehlučnej časozbernej videosekvencie
pomocou možností aktuálne zvolených pre Frame size/frame rate
(Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) a Movie quality (Kvalita
videosekvencie) v rámci Movie settings (Nastavenia
videosekvencie) v ponuke snímania (0 168).
A Pred snímaním
Časozberné videosekvencie sa nasnímajú pomocou výrezu videosekvencie; pred
snímaním časozbernej videosekvencie zhotovte skúšobný záber pri aktuálnych
nastaveniach a skontrolujte výsledky na monitore. Na dosiahnutie
konzistentného sfarbenia vyberte iné nastavenie vyváženia bielej farby ako
automatický režim (0 140).
Odporúča sa použiť statív. Pred tým, ako sa začne snímanie, upevnite fotoaparát
na statív. Aby sa zaistilo, že nedôjde k prerušeniu snímania, použite voliteľný
sieťový zdroj a napájací konektor alebo úplne nabitú batériu. Aby sa zabránilo
prenikaniu svetla cez hľadáčik a zasahovaniu do fotografií a expozície, zakryte
hľadáčik rukou alebo iným predmetom, alebo pripevnite voliteľnú krytku okuláru
hľadáčika (0 80).
1 Zvoľte Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia).
Zvýraznite Time-lapse movie
(Časozberná videosekvencia) v ponuke
snímania a stlačením 2 zobrazte
nastavenia časozbernej videosekvencie.
Záznam a prezeranie videosekvencií 171
2 Upravte nastavenia časozbernej videosekvencie.
Vyberte interval, celkový čas snímania a možnosť vyhladenia
expozície.
• Výber intervalu medzi snímkami:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
Vyberte si interval dlhší, ako je
najdlhší predpokladaný čas
uzávierky (minúty a sekundy)
a stlačte J.
• Výber celkového času snímania:
Zvýraznite Shooting time (Čas
snímania) a stlačte 2.
172 Záznam a prezeranie videosekvencií
Vyberte maximálny čas snímania (až
do 7 hodín a 59 minút) a stlačte J.
• Aktivovanie alebo deaktivovanie vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Voľbou možnosti On (Zap.) sa vyhladia náhle zmeny v expozícii
v režimoch iných, ako M (vezmite do úvahy, že vyhladenie expozície
nadobudne účinok len v režime M, ak je zapnuté automatické
nastavenie citlivosti ISO v ponuke snímania).
3 Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustiť) a stlačte J.
Snímanie sa spustí približne po 3 s.
Fotoaparát bude zhotovovať fotografie pri
zvolenom intervale počas zvoleného času
snímania. Po dokončení sa časozberné
videosekvencie zaznamenajú na
pamäťovú kartu.
A Výpočet dĺžky finálnej videosekvencie
Celkový počet snímok vo finálnej videosekvencii sa
dá vypočítať vydelením času snímania intervalom
a zaokrúhlením nahor. Dĺžka finálnej
videosekvencie sa dá potom vypočítať vydelením
počtu záberov frekvenciou snímania zvolenou pre
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania) v ponuke snímania (0 168).
Napríklad 48-snímková videosekvencia
zaznamenaná pri 1920×1080; 24p bude mať
dĺžku približne dve sekundy. Maximálna dĺžka
časozberných videosekvencií je 20 minút.
Zaznamenaná dĺžka/
maximálna dĺžka
Indikátor
pamäťovej karty
Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania
Záznam a prezeranie videosekvencií 173
❚❚ Ukončenie snímania
Ak chcete ukončiť snímanie pred zhotovením všetkých fotografií, stlačte
J medzi snímkami alebo ihneď po zaznamenaní snímky.
Videosekvencia sa vytvorí zo snímok nasnímaných po bod, v ktorom sa
ukončilo snímanie. Vezmite do úvahy, že ak sa odstráni alebo odpojí
zdroj napájania, alebo sa vysunie cieľová pamäťová karta, žiadna
videosekvencia sa nezaznamená a snímanie sa ukončí bez zaznenia
zvukového znamenia.
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát preskočí aktuálnu snímku, ak nie je schopný zaostriť
v priebehu ôsmich sekúnd alebo dlhšie v režime AF-S ani vtedy, keď je
zvolené jednorazové automatické zaostrovanie v režime AF-A alebo je
zvolená možnosť Focus (Zaostrenie) pre Používateľské nastavenie
a1 (AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho
automatického zaostrovania)) v režime AF-C (vezmite do úvahy, že
fotoaparát znova zaostruje pred každým záberom). Snímanie sa obnoví
pri nasledujúcej snímke.
D Časozberné videosekvencie
Časozberné snímanie nie je dostupné v režime špeciálnych efektov (0 65), počas
živého náhľadu (0 9, 47) či snímania videosekvencie (0 164) pri čase uzávierky
A alebo & (0 125) a ani vtedy, keď je aktívny režim samospúšte (0 79),
bracketingu (0 151), vysokého dynamického rozsahu (HDR, 0 138) alebo
intervalového fotografovania (0 109). Vezmite do úvahy, že keďže sa čas
uzávierky a čas potrebný na záznam snímky na pamäťovú kartu môžu pri každom
zábere meniť, interval medzi zaznamenávaným záberom a spustením
nasledujúceho záberu sa môže meniť. Snímanie sa nezačne, ak sa časozberná
videosekvencia nedá zaznamenať pri aktuálnych nastaveniach (napríklad, ak je
pamäťová karta plná, interval alebo čas snímania je nulový, alebo je interval dlhší
ako čas snímania).
Snímanie sa môže ukončiť, ak sa použijú ovládacie prvky fotoaparátu alebo sa
zmenia nastavenia alebo sa pripojí kábel HDMI. Videosekvencia sa vytvorí zo
snímok nasnímaných po bod, v ktorom sa ukončilo snímanie.
174 Záznam a prezeranie videosekvencií
A Počas snímania
V priebehu snímania bude svietiť kontrolka
prístupu na pamäťovú kartu. Ak sa medzi zábermi
stlačí tlačidlo R, v zobrazení informácií sa objaví
hlásenie. Časový spínač pohotovostného režimu
sa nevypne, a to bez ohľadu na možnosť zvolenú
pre Používateľské nastavenie c2 (Auto off timers
(Časové spínače automatického vypínania)) >
Standby timer (Časový spínač pohotovostného
režimu).
A Ukážka snímok
Tlačidlo K sa nedá použiť na zobrazenie snímok počas prebiehajúceho
snímania.
A Režim snímania
Bez ohľadu na zvolený režim snímania, fotoaparát zhotoví v každom intervale
jeden záber.
A Otvorenie a zatvorenie monitora
Návratom monitora do polohy uloženia sa snímanie časozbernej videosekvencie
nepreruší.
Záznam a prezeranie videosekvencií 175
Prezeranie videosekvencií
Pri prehrávaní na celej obrazovke sú videosekvencie označené ikonou
1 (0 184). Klepnutím na ikonu a na monitore alebo stlačením
J spustite prehrávanie; vašu aktuálnu polohu naznačuje ukazovateľ
pozície videosekvencie.
Ikona 1
Dĺžka
Aktuálna poloha/celková dĺžka
Hlasitosť
1
Ikona a
Ukazovateľ pozície
videosekvencie
Sprievodca
Môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
Ak chcete
Pozastaviť
Použite
Popis
Pozastavenie prehrávania.
Prehrať
Pokračovanie v prehrávaní pri pozastavenej
videosekvencii alebo počas zrýchleného pohybu
dopredu/dozadu.
Vykonať
zrýchlený
pohyb
dopredu/
dozadu
Rýchlosť sa zvyšuje po každom stlačení od 2× do
4× do 8× do 16×; tlačidlo podržte stlačené, ak
chcete preskočiť na začiatok alebo koniec
videosekvencie (prvá snímka je označená
h v pravom hornom rohu monitora, posledná
snímka i). Pri pozastavení prehrávania sa
videosekvencia vráti alebo posunie zakaždým
o jednu snímku; ak podržíte tlačidlo stlačené,
bude sa nepretržite posúvať dopredu alebo
dozadu.
Preskočiť
o 10 s
Otočením príkazového voliča o jedno políčko
preskočíte dopredu alebo dozadu o 10 s.
176 Záznam a prezeranie videosekvencií
Ak chcete
Nastaviť
hlasitosť
Uskutočniť
návrat do
prehrávania
snímok na
celej
obrazovke
Použite
X/W (Q)
K/
Popis
Stlačením X hlasitosť zvýšite, stlačením W (Q)
znížite.
Stlačením K alebo 1 ukončíte prehrávanie
snímok na celej obrazovke.
Záznam a prezeranie videosekvencií 177
Úprava videosekvencií
Zostrihaním metráže vytvorte kópie videosekvencií alebo uložte
vybrané snímky ako statické snímky JPEG.
Možnosť
Choose start/end point
f (Vybrať začiatočný/koncový
bod)
Save selected frame
g
(Uloženie zvolenej snímky)
Popis
Vytvorenie kópie, z ktorej sa odstráni
nežiaduca metráž.
Uložte zvolenú snímku ako statickú snímku
JPEG.
Strih videosekvencií
Na vytvorenie zostrihaných kópií videosekvencií:
1 Zobrazte videosekvenciu na celej obrazovke.
2 Pozastavte videosekvenciu na novej
úvodnej snímke.
Prehrajte videosekvenciu tak, ako je to
popísané na strane 176, stlačením
J spustíte alebo obnovíte prehrávanie
a stlačením 3 ju pozastavíte a stlačením
4 alebo 2 alebo otočením príkazového
Ukazovateľ pozície
voliča nájdete požadovanú snímku. Vašu
videosekvencie
približnú polohu vo videosekvencii
môžete zistiť podľa ukazovateľa pozície videosekvencie. Pozastavte
prehrávanie, keď dosiahnete novú úvodnú snímku.
178 Záznam a prezeranie videosekvencií
3 Zvoľte Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod).
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite
Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod) a stlačte 2.
Tlačidlo P
4 Zvoľte Start point (Začiatočný bod).
Ak chcete vytvoriť kópiu, ktorá začína od
aktuálnej snímky, zvýraznite Start point
(Začiatočný bod) a stlačte J. Snímky
pred aktuálnou snímkou sa po uložení
kópie v kroku 9 odstránia.
Začiatočný bod
Záznam a prezeranie videosekvencií 179
5 Potvrďte nový začiatočný bod.
Ak nie je aktuálne zobrazená požadovaná
snímka, stlačte 4 alebo 2 a prejdite
dopredu alebo dozadu (ak chcete
preskočiť o 10 s dopredu alebo dozadu,
otočte príkazový volič o jeden diel).
6 Vyberte koncový bod.
Stlačením A (L) prejdite na nástroj voľby na prepnutie zo
začiatočného bodu (w) na koncový bod (x) a potom zvoľte záverečnú
snímku tak, ako je to popísané v kroku 5. Snímky za zvolenou
snímkou sa po uložení kópie v kroku 9 odstránia.
Koncový bod
7 Vytvorte kópiu.
Keď je zobrazená požadovaná snímka, stlačte 1.
8 Skontrolujte danú videosekvenciu.
Ak chcete skontrolovať vytvorenú kópiu,
zvýraznite Preview (Kontrola) a stlačte
J (ak chcete prerušiť kontrolu a vrátiť sa
do ponuky možností uloženia, stlačte 1).
Ak chcete opustiť aktuálnu kópiu a zvoliť
nový začiatočný bod alebo koncový bod
tak, ako je to popísané na predchádzajúcich stranách, zvýraznite
Cancel (Zrušiť) a stlačte J; ak chcete uložiť kópiu, prejdite na krok 9.
180 Záznam a prezeranie videosekvencií
9 Uložte kópiu.
Zvýraznite Save as new file (Uložiť ako
nový súbor) a stlačením J uložte danú
kópiu ako nový súbor. Ak chcete nahradiť
pôvodnú videosekvenciu upravenou
kópiou, zvýraznite Overwrite existing file
(Prepísať existujúci súbor) a stlačte J.
D Strih videosekvencií
Videosekvencie musia mať dĺžku minimálne dve sekundy. Kópia sa neuloží, ak
nie je dostatok miesta na pamäťovej karte.
Kópie majú rovnaký čas a dátum vytvorenia ako originál.
A Odstránenie úvodnej alebo záverečnej metráže
Ak chcete z videosekvencie odstrániť len úvodnú metráž, prejdite na krok 7 bez
stlačenia tlačidla A (L) v kroku 6. Ak chcete odstrániť len záverečnú metráž,
zvoľte End point (Koncový bod) v kroku 4, zvoľte záverečnú snímku a prejdite
na krok 7 bez stlačenia tlačidla A (L) v kroku 6.
Záznam a prezeranie videosekvencií 181
Uloženie vybraných snímok
Ak chcete uložiť kópiu zvolenej snímky ako statickú snímku vo formáte
JPEG:
1 Pozastavte videosekvenciu na
požadovanej snímke.
Videosekvenciu prehrávajte tak, ako je to
popísané na strane 176, stlačením
J spustíte a obnovíte prehrávanie
a stlačením 3 ho pozastavíte.
Videosekvenciu pozastavte na snímke,
ktorú chcete skopírovať.
2 Vyberte Save selected frame (Uloženie
zvolenej snímky).
Stlačte tlačidlo P, potom zvýraznite Save
selected frame (Uloženie zvolenej
snímky) a stlačte 2.
Tlačidlo P
3 Vytvorte statickú kópiu.
Stlačením 1 vytvorte statickú kópiu
aktuálnej snímky.
182 Záznam a prezeranie videosekvencií
4 Uložte kópiu.
Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením
J vytvorte kópiu vybranej snímky
s vysokou kvalitou (0 98) vo formáte JPEG.
A Uloženie zvolenej snímky
Fotografie vo formáte JPEG vytvorené z videosekvencií pomocou možnosti Save
selected frame (Uloženie zvolenej snímky) sa nedajú upravovať. Statické
snímky vo formáte JPEG vytvorené z videosekvencií neobsahujú niektoré
kategórie informácií o fotografii (0 188).
Záznam a prezeranie videosekvencií 183
Prehrávanie a odstraňovanie
Prehrávanie snímok na celej obrazovke
Ak chcete prehrávať fotografie, stlačte tlačidlo K. Na monitore sa
zobrazí posledná nasnímaná fotografia.
Tlačidlo K
Ak chcete
Použite
Popis
Zobraziť ďalšie
fotografie
Stlačením 2 zobrazíte fotografie v poradí,
v ktorom sa zaznamenali, stlačením
4 zobrazíte fotografie v opačnom poradí.
Prezerať ďalšie
informácie
o fotografii
Zmena zobrazenia informácií o fotografii
(0 188).
Návrat do režimu
snímania
K/
Prehrať
videosekvenciu
184 Prehrávanie a odstraňovanie
Ak chcete prejsť do režimu snímania,
stlačte tlačidlo K alebo stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Ak je aktuálna snímka označená ikonou
1 na zobrazenie toho, že ide
o videosekvenciu, stlačením J sa spustí
prehrávanie videosekvencie (0 176).
Zobrazenie miniatúr
Ak chcete zobraziť snímky vo forme „indexov“ so 4, 12 alebo 80
snímkami, stlačte tlačidlo W (Q).
W (Q)
W (Q)
X
X
Prehrávanie
snímok na celej
obrazovke
Ak chcete
Zobrazenie miniatúr
Použite
Prehrávanie
podľa kalendára
Popis
Zvýrazniť snímky
Na zvýraznenie snímok použite
multifunkčný volič alebo príkazový volič.
Zobraziť
zvýraznenú snímku
Stlačením J zobrazíte zvýraznenú snímku
na celej obrazovke.
Návrat do režimu
snímania
K/
Ak chcete prejsť do režimu snímania,
stlačte tlačidlo K alebo stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Prehrávanie a odstraňovanie 185
Prehrávanie podľa kalendára
Ak chcete zobraziť snímky zhotovené v rámci zvoleného dátumu, stlačte
tlačidlo W (Q), keď je zobrazených 80 snímok.
Zoznam dátumov
W (Q)
W (Q)
X
X
Zoznam miniatúr
Prehrávanie
snímok na celej
obrazovke
Zobrazenie miniatúr
Prehrávanie podľa
kalendára
Úkony, ktoré je možné vykonávať, závisia od toho, či sa kurzor nachádza
v zozname dátumov alebo v zozname miniatúr:
Ak chcete
Prepínať medzi
zoznamom
dátumov
a zoznamom
miniatúr
Prejsť do
zobrazenia
miniatúr/Priblížiť
zvýraznenú
fotografiu
Použite
W (Q)
X
Popis
Stlačením tlačidla W (Q) alebo
J v zozname dátumov sa kurzor
premiestni do zoznamu miniatúr.
Opätovným stlačením tlačidla W (Q) sa
vrátite do zoznamu dátumov.
• Zoznam dátumov: Prechod do 80snímkového zobrazenia.
• Zoznam miniatúr: Stlačením a podržaním
tlačidla X priblížite zvýraznenú snímku.
Zvýrazniť dátumy/
Zvýrazniť snímky
• Zoznam dátumov: Zvýraznite dátum.
• Zoznam miniatúr: Zvýraznite snímku.
Prepínať
zobrazenie na celej
obrazovke
• Zoznam miniatúr: Zobrazte zvýraznenú
snímku.
Návrat do režimu
snímania
K/
186 Prehrávanie a odstraňovanie
Ak chcete prejsť do režimu snímania,
stlačte tlačidlo K alebo stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Tlačidlo P
Po stlačení tlačidla P pri prehrávaní na celú
obrazovku, zobrazení miniatúr alebo
kalendára sa zobrazia nižšie uvedené
možnosti. Zvýraznite položky a stlačením
2 zobrazte možnosti.
• Rating (Hodnotenie): Ohodnoťte aktuálnu
snímku (0 201).
Tlačidlo P
• Retouch (Upraviť) (len fotografie): Pomocou
možností v ponuke úprav (0 277) vytvorte
upravenú kópiu aktuálnej fotografie.
• Edit movie (Upraviť videosekvenciu) (len
videosekvencie): Upravte videosekvencie
pomocou možností v ponuke úprav
videosekvencií (0 178). Videosekvencie je
možné upraviť aj stlačením tlačidla P, keď je prehrávanie
videosekvencie pozastavené.
• Select to send to smart device/deselect (Vybrať/zrušiť výber na odoslanie do
zariadenia smart) (len fotografie): Vyberte fotografie na odoslanie do
zariadenia smart.
Ak chcete zatvoriť ponuku tlačidla P a vrátiť sa do režimu prehrávania,
znova stlačte tlačidlo P.
Prehrávanie a odstraňovanie 187
Informácie o fotografii
Informácie o fotografii sa zobrazujú s prekrytím snímky zobrazenej
v režime prehrávania snímok na celej obrazovke. Stláčaním tlačidiel
1 alebo 3 môžete cyklicky zobrazovať informácie o fotografii tak, ako je
to uvedené nižšie. Vezmite do úvahy, že „len snímka“, informácie
o snímaní, histogramy RGB, jasné časti a údaje prehľadu sa zobrazia len
vtedy, ak je zvolená zodpovedajúca možnosť pre Playback display
options (Možnosti zobrazenia prehrávania) (0 221). Údaje o polohe
sa zobrazia len vtedy, ak sú vložené do snímky (0 269).
Informácie o súbore
Žiadne (len snímka)
Prehľad
Preexponované oblasti
Údaje o polohe
Histogram RGB
Informácie o snímaní
188 Prehrávanie a odstraňovanie
❚❚ Informácie o súbore
12 3
4
5
6
11
10
9
1
2
3
4
5
6
8
Stav ochrany ....................................200
Indikátor retušovania ................... 279
Označenie prenosu ....................... 203
Číslo snímky/celkový počet snímok
Názov súboru ..................................227
Kvalita snímky ................................... 98
7
7
8
9
10
11
Veľkosť snímky................................ 100
Čas záznamu............................. 40, 262
Dátum záznamu...................... 40, 262
Názov priečinka.............................. 225
Hodnotenie...................................... 201
❚❚ Preexponované oblasti *
1
2
1 Číslo priečinka — číslo snímky..... 225
2 Jasné časti snímky
* Blikajúce oblasti naznačujú jasné časti (oblasti, ktoré môžu byť preexponované).
Prehrávanie a odstraňovanie 189
❚❚ Histogram RGB
1
2
3
4
5
1 Histogram (kanál RGB). Na všetkých
histogramoch zodpovedá
vodorovná os jasu pixlov a zvislá
os zodpovedá počtu pixlov.
2 Histogram (červený kanál)
3 Histogram (zelený kanál)
4 Histogram (modrý kanál)
5 Vyváženie bielej farby .................. 140
Jemné doladenie vyváženia
bielej farby............................... 143
Vlastné nastavenie .................... 145
A Zväčšenie výrezu snímky
Ak chcete zväčšiť zobrazenie na monitore pri
zobrazenom histograme, stlačte tlačidlo X.
Pomocou tlačidiel X a W (Q) snímku priblížite
a oddialite a v snímke rolujete pomocou
multifunkčného voliča. Histogram sa aktualizuje
tak, aby zobrazil len tie údaje, ktoré sa týkajú časti
snímky viditeľnej na monitore.
190 Prehrávanie a odstraňovanie
A Histogramy
Histogramy fotoaparátu slúžia len ako sprievodca a môžu sa líšiť od histogramov
zobrazených v aplikáciách na úpravu snímok. Nižšie je uvedených niekoľko
príkladov histogramov:
Ak snímka obsahuje objekty s veľkým
rozsahom jasu, rozloženie tónov
bude relatívne rovnomerné.
Ak je snímka tmavá, rozloženie tónov
sa posunie doľava.
Ak je snímka svetlá, rozloženie tónov
sa posunie doprava.
Zvýšením korekcie expozície sa rozloženie tónov posunie doprava, zatiaľ čo
znížením korekcie expozície sa posunie doľava. Histogramy môžu ponúknuť
hrubý odhad celkovej expozície v prípade, že jasné okolité osvetlenie sťažuje
viditeľnosť fotografií na monitore.
Prehrávanie a odstraňovanie 191
❚❚ Informácie o snímaní
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Meranie.............................................. 128
Čas uzávierky................................... 118
Clona...................................................118
2 Režim snímania.......... 47, 58, 65, 118
Citlivosť ISO 1 ................................... 107
3 Korekcia expozície.........................132
4 Ohnisková vzdialenosť................. 314
5 Údaje o objektíve
6 Režim zaostrovania..........................82
Objektív VR (stabilizácia
obrazu) 2 ................................. 32, 232
7 Typ blesku ...............................246, 315
Režim riadiaceho blesku 2 ........... 246
8 Zábleskový režim..................102, 104
9 Riadenie záblesku.......................... 246
Korekcia zábleskovej
expozície ...................................... 134
10 Názov fotoaparátu
1 Zobrazuje sa červenou farbou, ak bola fotografia zhotovená s automatickým nastavením citlivosti ISO.
2 Zobrazuje sa len na fotografiách zhotovených s príslušenstvom, ktoré podporuje túto funkciu.
11
12
13
11 Vyváženie bielej farby .................. 140
Jemné doladenie vyváženia
bielej farby............................... 143
Vlastné nastavenie..................... 145
12 Farebný priestor............................. 230
13 Picture Control * ............................. 155
* Zobrazené položky sa líšia podľa zvoleného Picture Control.
192 Prehrávanie a odstraňovanie
14
15
16
17
18
19
14 Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO ................................................... 231
Redukcia šumu pri dlhej
expozícii......................................... 230
15 Funkcia Active D-Lighting .......... 136
16 HDR (vysoký dynamický
rozsah)............................................138
17 Ovládanie vinetácie ...................... 231
18 História retušovania...................... 277
19 Poznámka k snímke ...................... 260
20
21
20 Meno fotografa * ............................. 261
21 Vlastník autorských práv * ........... 261
* Informácie o autorských právach sa zobrazia len vtedy, ak sa zaznamenali spolu s fotografiou pomocou
možnosti Copyright information (Informácie o autorských právach) v ponuke
nastavenia.
Prehrávanie a odstraňovanie 193
❚❚ Údaje prehľadu
123 4
56
16 17 18 19 20
7
8
28
27
26
25 24
9
15
14 13 12 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
10
Číslo snímky/celkový počet snímok
Označenie prenosu .......................203
Stav ochrany .................................... 200
Názov fotoaparátu
Indikátor retušovania ................... 279
Indikátor poznámky k snímke ... 260
Indikátor údajov o polohe .......... 269
Histogram zobrazujúci rozloženie
tónov na snímke (0 191).
Kvalita snímky ................................... 98
Veľkosť snímky ................................100
Názov súboru ..................................227
Čas záznamu............................. 40, 262
Dátum záznamu ...................... 40, 262
Názov priečinka .............................. 225
Hodnotenie ...................................... 201
Meranie ............................................. 128
Režim snímania ......... 47, 58, 65, 118
Čas uzávierky................................... 118
Clona .................................................. 118
Citlivosť ISO 1 ................................... 107
Ohnisková vzdialenosť ................ 314
Funkcia Active D-Lighting.......... 136
Picture Control................................ 155
Farebný priestor............................. 230
Zábleskový režim..................102, 104
Vyváženie bielej farby .................. 140
Jemné doladenie vyváženia bielej
farby................................................ 143
Vlastné nastavenie ........................ 145
27 Korekcia zábleskovej
expozície ...................................... 134
Režim riadiaceho blesku 2 ........... 246
28 Korekcia expozície......................... 132
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Zobrazuje sa červenou farbou, ak bola fotografia zhotovená so zapnutým automatickým nastavením citlivosti
ISO.
2 Zobrazuje sa len na fotografiách zhotovených s príslušenstvom, ktoré podporuje túto funkciu.
194 Prehrávanie a odstraňovanie
❚❚ Údaje o polohe
Zemepisnú šírku, dĺžku a ďalšie údaje o polohe poskytuje zariadenie GPS
alebo smart, pričom sa menia podľa zariadenia GPS alebo smart (0 269).
V prípade videosekvencií tieto údaje uvádzajú polohu na začiatku
videosekvencie.
Prehrávanie a odstraňovanie 195
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu snímky
Stlačením tlačidla X môžete snímku zobrazenú pri prehrávaní snímok na
celej obrazovke priblížiť. Keď je aktívne zväčšenie zobrazenej snímky,
môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
Ak chcete
Použite
Priblížiť alebo
oddialiť snímku
X / W (Q)
Prezerať iné časti
snímky
Orezať snímku
P
196 Prehrávanie a odstraňovanie
Popis
Stlačením X priblížite snímku na
maximálne približne 33× (veľké snímky),
25× (stredné snímky) alebo 13× (malé
snímky). Stlačením tlačidla W (Q) snímku
oddialite. Pokiaľ je fotografia priblížená,
pomocou multifunkčného voliča zobrazte
oblasti, ktoré nie sú viditeľné na monitore.
Podržaním stlačeného multifunkčného
voliča sa môžete rýchlo presúvať do iných
oblastí snímky. Keď sa zmení miera
priblíženia, zobrazí sa nakrátko navigačné
okno; oblasť aktuálne viditeľná na
monitore bude vyznačená žltým
rámčekom. Mieru priblíženia zobrazuje
pruhový indikátor v spodnej časti
navigačného okna; keď je miera
priblíženia 100 %, pruhový indikátor sa
zobrazí zelenou farbou.
Ak chcete orezať snímku na oblasť
aktuálne viditeľnú na monitore, stlačte
P a zvoľte Trim (Orezať) (0 198).
Ak chcete
Použite
Priblížiť tváre
P
Zobrazenie ďalších
snímok
Zruší sa priblíženie a vykoná sa návrat do
prehrávania snímok na celej obrazovke.
Zrušiť priblíženie
Návrat do režimu
snímania
Popis
Ak chcete priblížiť tváre, ktoré rozpoznal
fotoaparát, stlačte P a zvoľte Face zoom
(Priblíženie tváre) (0 199). Táto voľba je
dostupná len vtedy, keď sa rozpoznali
tváre. Ak sa rozpoznajú tváre, keď je
priblížené zobrazenie histogramu RGB
(0 190), položka Face zoom (Priblíženie
tváre) bude dostupná v ponuke tlačidla
P (položka Trim (Orezať) však nebude
dostupná).
Otočením príkazového voliča môžete
prezerať rovnakú časť iných snímok pri
aktuálnej miere priblíženia. Zväčšenie
výrezu snímky sa zruší po zobrazení
videosekvencie.
K/
Ak chcete prejsť do režimu snímania,
stlačte tlačidlo K alebo stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Prehrávanie a odstraňovanie 197
❚❚ Orezanie fotografií
Podľa nižšie uvedených krokov orežte fotografie zobrazené počas
zväčšenia výrezu snímky na oblasť aktuálne viditeľnú na monitore.
1 Stlačte P.
Po nastavení priblíženia a posunutí
fotografie tak, že na monitore bude
viditeľná len oblasť, ktorú chcete
ponechať, stlačte tlačidlo P.
Tlačidlo P
2 Zvoľte Trim (Orezať).
Zvýraznite Trim (Orezať) a stlačte 2.
3 Zvoľte Done (Hotovo).
Zvýraznite Done (Hotovo) a stlačením
J vytvorte orezanú kópiu, ktorá obsahuje
len časť snímky zobrazenú na monitore.
198 Prehrávanie a odstraňovanie
❚❚ Priblíženie tváre
Ak chcete priblížiť tvár, ktorú rozpoznal
fotoaparát, stlačte tlačidlo P v zobrazení
priblíženia a potom zvýraznite Face zoom
(Priblíženie tváre) a stlačte J.
Tlačidlo P
Aktuálny objekt je vyznačený bielym
rámčekom v navigačnom okne. Stlačením
tlačidla X alebo W (Q) priblížite alebo
oddialite tvár alebo pomocou multifunkčného
voliča zobrazíte ďalšie tváre.
Prehrávanie a odstraňovanie 199
Ochrana fotografií pred odstránením
Stlačením tlačidla A (L) nastavíte ochranu aktuálnej snímky pred
náhodným odstránením. Chránené súbory sú označené ikonou
P a nedajú sa odstrániť pomocou tlačidla O ani možnosti Delete
(Odstrániť) v ponuke prehrávania. Vezmite do úvahy, že chránené
snímky sa odstránia pri formátovaní pamäťovej karty (0 259). Ak chcete
zrušiť ochranu snímky, aby ju bolo možné odstrániť, zobrazte ju alebo ju
zvýraznite a potom stlačte tlačidlo A (L).
Tlačidlo A (L)
A Odstránenie ochrany zo všetkých snímok
Ak chcete odstrániť ochranu zo všetkých snímok v priečinku alebo priečinkoch
aktuálne zvolených v ponuke Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
(0 221), počas zobrazenia súčasne podržte stlačené tlačidlá A (L) a O približne
na dve sekundy.
200 Prehrávanie a odstraňovanie
Hodnotenie snímok
Ohodnoťte snímky alebo ich označte ako kandidátov na neskoršie
odstránenie. Hodnotenia sa dajú zobraziť aj v programoch ViewNX-i
a Capture NX-D. Hodnotenie nie je dostupné pri chránených snímkach.
Hodnotenie jednotlivých snímok
1 Vyberte snímku.
Zobrazte alebo zvýraznite snímku.
2 Zobrazte možnosti prehrávania.
Stlačením tlačidla P zobrazte možnosti
prehrávania.
Tlačidlo P
3 Zvoľte Rating (Hodnotenie).
Zvýraznite možnosť Rating (Hodnotenie)
a stlačte 2.
4 Vyberte požadované hodnotenie.
Stlačením 1 alebo 3 vyberte hodnotenie
od nula do päť hviezdičiek, alebo voľbou
možnosti ) označte snímku ako kandidáta
na neskoršie odstránenie. Stlačením
tlačidla J dokončite úkon.
Prehrávanie a odstraňovanie 201
Hodnotenie viacerých snímok
Pomocou možnosti Rating (Hodnotenie) v ponuke režimu prehrávania
môžete ohodnotiť viacero snímok.
1 Zvoľte Rating (Hodnotenie).
Zvýraznite Rating (Hodnotenie) v ponuke
režimu snímania a stlačte 2.
2 Ohodnoťte snímky.
Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite snímky
(ak chcete zobraziť aktuálne zvýraznenú
snímku na celú obrazovku, podržte
stlačené tlačidlo X) a stlačením 1 alebo
3 vyberte hodnotenie od nula do päť
hviezdičiek, alebo voľbou možnosti
) označte danú snímku ako kandidáta na neskoršie odstránenie.
Stlačením tlačidla J dokončite úkon.
202 Prehrávanie a odstraňovanie
Výber fotografií na odoslanie
Podľa nižšie uvedených krokov vyberte fotografie na odoslanie do
zariadenia smart pred pripojením. Videosekvencie sa na odoslanie
nedajú vybrať.
Výber jednotlivých fotografií
1 Vyberte fotografiu.
Zobrazte fotografiu alebo ju zvýraznite v zozname miniatúr
v zobrazení miniatúr.
2 Zobrazte možnosti prehrávania.
Možnosti prehrávania zobrazíte stlačením
tlačidla P.
Tlačidlo P
3 Vyberte Select to send to smart device/
deselect (Výber na odoslanie do
zariadenia smart/zrušenie výberu).
Zvýraznite Select to send to smart
device/deselect (Výber na odoslanie do
zariadenia smart/zrušenie výberu)
a stlačte J. Snímky vybrané na odoslanie
sú označené ikonou &; ak chcete zrušiť
výber, zobrazte alebo zvýraznite
požadovanú snímku a zopakujte kroky
2 a 3.
Prehrávanie a odstraňovanie 203
Výber viacerých fotografií
Podľa nižšie uvedených krokov zmeňte stav odosielania viacerých
fotografií.
1 Vyberte možnosť Select image(s)
(Vybrať snímku(y)).
V ponuke režimu prehrávania zvoľte
Select to send to smart device (Výber na
odoslanie do zariadenia smart), potom
zvýraznite Select image(s) (Vybrať
snímku(y)) a stlačte 2.
2 Vyberte fotografie.
Pomocou multifunkčného voliča zvýraznite fotografie a stlačením
tlačidla W (Q) vykonajte alebo zrušte voľbu (ak chcete zvýraznenú
snímku zobraziť na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X).
Zvolené fotografie budú označené ikonou &.
3 Stlačte J.
Stlačením tlačidla J dokončite úkon.
A Zrušenie voľby všetkých fotografií
Ak chcete zrušiť voľbu všetkých fotografií, zvoľte Select to send to smart device
(Vykonať výber na odoslanie do zariadenia smart) v ponuke prehrávania,
zvýraznite Deselect all (Zrušiť výber všetkých) a stlačte 2. Zobrazí sa
dialógové okno potvrdenia; zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením
J odstráňte označenie odoslania zo všetkých fotografií na pamäťovej karte.
204 Prehrávanie a odstraňovanie
Odstraňovanie fotografií
Ak chcete odstrániť aktuálnu fotografiu, stlačte tlačidlo O. Ak chcete
odstrániť viaceré vybrané fotografie, všetky fotografie zhotovené
v rámci zvoleného dátumu alebo všetky fotografie v aktuálnom
priečinku na prehrávanie, použite možnosť Delete (Odstrániť)
v ponuke prehrávania. Odstránené fotografie nie je možné obnoviť.
Vezmite do úvahy, že snímky, ktoré sú chránené, nie je možné odstrániť.
Počas prehrávania
Stlačením tlačidla O odstráňte aktuálnu fotografiu.
1 Stlačte tlačidlo O.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
Tlačidlo O
2 Znovu stlačte tlačidlo O.
Ak chcete fotografiu odstrániť, znova
stlačte tlačidlo O. Ak chcete postup
ukončiť bez odstránenia fotografie, stlačte
tlačidlo K.
A Prehrávanie podľa kalendára
Počas zobrazovania kalendára je možné odstrániť všetky fotografie zhotovené
v rámci zvoleného dátumu zvýraznením daného dátumu v zozname dátumov
a stlačením tlačidla O (0 186).
Prehrávanie a odstraňovanie 205
Ponuka režimu prehrávania
Možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke režimu prehrávania obsahuje
nasledujúce možnosti. Majte na pamäti, že v závislosti od počtu snímok
môže byť na odstránenie potrebný určitý čas.
Možnosť
Selected
(Zvolené)
Select date
n
(Výber dátumu)
Q
R All (Všetky)
Popis
Odstránenie vybraných snímok.
Odstránenie všetkých snímok zhotovených v rámci
zvoleného dátumu (0 207).
Odstránenie všetkých snímok v priečinku aktuálne
zvolenom na prehrávanie (0 221).
❚❚ Zvolené: Odstránenie zvolených fotografií
1 Vyberte snímky.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite snímku a stlačením tlačidla
W (Q) vykonajte alebo zrušte voľbu (ak
chcete zvýraznenú snímku zobraziť na
celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo
X). Zvolené snímky sú označené ikonou O.
Ďalšie snímky vyberte zopakovaním
požadovaných krokov.
2 Stlačením tlačidla J dokončite úkon.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením;
zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačte J.
206 Prehrávanie a odstraňovanie
Tlačidlo W (Q)
❚❚ Výber dátumu: Odstraňovanie fotografií zhotovených v rámci zvoleného
dátumu
1 Vyberte dátumy.
Zvýraznite dátum a stlačením 2 zvoľte
všetky snímky zhotovené v rámci
zvýrazneného dátumu. Zvolené dátumy
sú označené značkami. Podľa potreby
zopakujte a vyberte ďalšie dátumy; ak
chcete zrušiť výber dátumu, zvýraznite ho
a stlačte 2.
2 Stlačením tlačidla J dokončite úkon.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením;
zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačte J.
Prehrávanie a odstraňovanie 207
Prezentácie
Možnosť Slide show (Prezentácia) v ponuke režimu prehrávania sa
používa na zobrazenie prezentácie snímok v aktuálnom priečinku na
prehrávanie (0 221).
1 Zvoľte Slide show (Prezentácia).
Zvýraznite Slide show (Prezentácia)
v ponuke režimu prehrávania a stlačte 2.
2 Spustite prezentáciu.
V ponuke prezentácie zvýraznite možnosť
Start (Spustiť) a stlačte tlačidlo J.
Počas prezentácie je možné vykonávať nasledujúce činnosti:
Ak chcete
Použite
Preskočiť
dozadu/
dopredu
Stlačením 4 sa vrátite na predchádzajúcu
snímku, stlačením 2 preskočíte na nasledujúcu.
Prezerať ďalšie
informácie
o fotografii
Zmena zobrazenia informácií o fotografii
(0 188).
Pozastavenie prezentácie. Prehrávanie obnovíte
zvolením Restart (Reštartovať).
Pozastaviť
Zvýšiť/znížiť
hlasitosť
Prejsť do
režimu
prehrávania
Popis
X / W (Q)
K
208 Prehrávanie a odstraňovanie
Stlačením X počas prehrávania videosekvencie
zvýšite hlasitosť, stlačením W (Q) ju znížite.
Ukončenie prezentácie a návrat do ponuky
režimu prehrávania.
Po ukončení prezentácie sa zobrazí dialógové
okno uvedené vpravo. Ak chcete znovu
spustiť prezentáciu, zvoľte Restart (Opätovné
spustenie) alebo Exit (Ukončiť), ak sa chcete
vrátiť do ponuky režimu prehrávania.
Možnosti prezentácie
Pred spustením prezentácie môžete použiť možnosti v ponuke
prezentácie na voľbu zobrazenia snímok podľa typu alebo hodnotenia
a vybrať dĺžku zobrazenia jednotlivých snímok.
• Image type (Typ snímky): Vyberte
z možností Still images and movies
(Statické snímky a videosekvencie), Still
images only (Len statické snímky),
Movies only (Len videosekvencie) a By
rating (Podľa hodnotenia). Ak chcete
zahrnúť len snímky s vybraným
hodnotením, zvýraznite By rating (Podľa
hodnotenia) a stlačte 2. Zobrazí sa
zoznam hodnotení; zvýraznite hodnotenia
a stlačením 2 vykonajte alebo zrušte voľbu
snímok so zvýrazneným hodnotením na
zahrnutie do prezentácie. Zvolené
hodnotenia budú označené značkou. Po dokončení voľby
požadovaných hodnotení postup ukončite stlačením J.
• Frame interval (Interval snímok): Vyberte
dĺžku intervalu zobrazenia statických
snímok.
Prehrávanie a odstraňovanie 209
Pripojenia
Inštalácia softvéru ViewNX-i
Ak chcete jemne doladiť vlastnosti fotografií a odoslať a zobraziť snímky,
stiahnite si najnovšiu verziu inštalačného programu ViewNX-i
z nasledujúcej webovej stránky a podľa pokynov na obrazovke
dokončite inštaláciu. Vyžaduje sa pripojenie k internetu. Systémové
požiadavky a ďalšie informácie nájdete uvedené na webovej stránke
spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Softvér Capture NX-D od spoločnosti Nikon môžete použiť na jemné doladenie
vlastností fotografií alebo zmenu nastavení pre snímky NEF (RAW) a ich uloženie
v iných formátoch. Capture NX-D je k dispozícii na stiahnutie na:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
210 Pripojenia
Kopírovanie snímok do počítača
Pred pokračovaním sa uistite, že ste nainštalovali ViewNX-i (0 210).
1 Pripojte USB kábel.
Po vypnutí fotoaparátu a uistení sa, že je vložená pamäťová karta,
pripojte USB kábel (k dispozícii samostatne) tak, ako je to
znázornené, a potom zapnite fotoaparát.
D USB rozbočovače
Fotoaparát pripojte priamo k počítaču; kábel nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB ani klávesnice.
A Používajte spoľahlivý zdroj energie
Ak chcete zaručiť neprerušený prenos údajov, skontrolujte, či je batéria
fotoaparátu plne nabitá.
A Pripojenie káblov
Pri pripájaní alebo odpájaní prepojovacích káblov sa uistite, že je fotoaparát
vypnutý. Nepoužívajte silu ani sa nepokúšajte zasunúť konektory pod
uhlom.
Pripojenia 211
2 Spustite komponent Nikon Transfer 2 softvéru ViewNX-i.
Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou na výber programu, zvoľte
Nikon Transfer 2.
D Počas prenosu
Počas prenosu nevypínajte fotoaparát a neodpájajte USB kábel.
A Windows 7
Ak sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, zvoľte Nikon Transfer 2 tak, ako je
to uvedené nižšie.
1 V časti Import pictures and videos
(Preniesť snímky a videosekvencie)
kliknite na Change program (Zmeniť
program). Zobrazí sa dialógové okno na
voľbu programu; zvoľte Nikon Transfer 2
a kliknite na OK.
2 Dvakrát kliknite na
.
A Windows 10 a Windows 8.1
Po pripojení fotoaparátu sa v systémoch
Windows 10 a Windows 8.1 môže zobraziť
výzva AutoPlay. Klepnite alebo kliknite na
dialógové okno a potom klepnite alebo
kliknite na možnosť Nikon Transfer 2
a zvoľte Nikon Transfer 2.
A OS X
Ak sa Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, skontrolujte, či je pripojený
fotoaparát a potom spustite Image Capture (aplikácia, ktorá sa dodáva spolu
s OS X) a zvoľte Nikon Transfer 2 ako aplikáciu, ktorá sa otvorí po rozpoznaní
fotoaparátu.
212 Pripojenia
3 Kliknite na Start Transfer (Spustiť prenos).
Snímky na pamäťovej karte sa skopírujú do počítača.
Start Transfer (Spustiť prenos)
4 Ukončite spojenie.
Keď je prenos dokončený, vypnite fotoaparát a odpojte USB kábel.
A Získanie ďalších informácií
Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní softvéru ViewNX-i, použite online
pomocníka.
Pripojenia 213
Tlač fotografií
Vybrané snímky vo formáte JPEG môžete vytlačiť na tlačiarni vybavenej
funkciou PictBridge (0 365), ktorá je pripojená priamo k fotoaparátu.
Pripojenie tlačiarne
Fotoaparát pripojte pomocou USB kábla (k dispozícii samostatne).
Nepoužívajte silu ani sa nepokúšajte zasunúť konektory pod uhlom.
Po zapnutí fotoaparátu a tlačiarne sa na monitore zobrazí úvodná
obrazovka a po nej obrazovka prehrávania PictBridge.
D Výber fotografií na tlač
Fotografie vo formáte NEF (RAW) (0 98) nie je možné zvoliť na tlač. Kópie vo
formáte JPEG zo snímok vo formáte NEF (RAW) je možné vytvárať pomocou
možnosti NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav
(0 280).
D Vloženie dátumu
Ak zvolíte možnosť On (Zap.) pre Print date (Tlač dátumu) v ponuke PictBridge
pri tlači fotografií, ktoré obsahujú informáciu o dátume zaznamenanú pomocou
Používateľského nastavenia d4 (Date stamp (Značka dátumu); 0 243), dátum
sa zobrazí dvakrát. Vložený dátum sa však môže orezať, ak sa fotografie budú
orezávať alebo sa vytlačia bez okrajov.
214 Pripojenia
Tlač snímok po jednej
1 Zobrazte požadovanú snímku.
Stlačením 4 alebo 2 zobrazíte ďalšie snímky. Stlačením tlačidla
X môžete aktuálnu snímku priblížiť (0 196; stlačením K priblíženie
zrušíte). Ak chcete zobraziť naraz osem snímok, stlačte tlačidlo
W (Q). Použitím multifunkčného voliča zvýraznite snímky alebo
stlačením tlačidla X zobrazte zvýraznenú snímku na celej obrazovke.
2 Nastavte možnosti tlače.
Stlačením J zobrazte nasledujúce položky, potom stlačením
1 alebo 3 zvýraznite položku a stlačením 2 zobrazte možnosti
(uvedené sú len možnosti podporované aktuálnou tlačiarňou; ak
chcete použiť východiskovú možnosť, zvoľte Printer default
(Východiskové hodnoty tlačiarne)). Po výbere možnosti stlačte
J a vráťte sa do ponuky nastavení tlačiarne.
Možnosť
Page size
(Veľkosť strany)
No. of copies
(Počet kópií)
Border
(Orámovanie)
Print date (Tlač
dátumu)
Cropping
(Orezanie)
Popis
Vyberte veľkosť strany.
Táto možnosť sa zobrazí len pri tlači snímok po jednej.
Stlačením 1 alebo 3 vyberte počet kópií (maximálne 99).
Vyberte, či majú byť fotografie orámované bielym rámčekom.
Vyberte, či sa majú tlačiť časy a dátumy záznamov na
fotografiách.
Táto možnosť sa zobrazí len pri tlači snímok po jednej. Ak
chcete postup ukončiť bez orezania, zvýraznite možnosť No
cropping (Bez orezania) a stlačte J. Ak chcete orezať
aktuálnu snímku, zvýraznite Crop (Orezať) a stlačte 2.
Zobrazí sa dialógové okno s voľbou výrezu; stlačením
X zväčšite veľkosť výrezu, stlačením W (Q) ju zmenšite. Na
umiestnenie výrezu použite multifunkčný volič. Vezmite do
úvahy, že kvalita tlače môže klesnúť pri tlači malých výrezov
zväčšených na veľkú veľkosť.
Pripojenia 215
3 Spustite tlač.
Zvoľte možnosť Start printing (Spustiť tlač) a stlačením tlačidla
J spustite tlač. Ak chcete tlač zrušiť pred vytlačením všetkých kópií,
stlačte tlačidlo J.
Tlač viacerých snímok
1 Zobrazte ponuku PictBridge.
Stlačte tlačidlo G na obrazovke prehrávania PictBridge.
2 Vyberte možnosť.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností a stlačte 2.
• Print select (Výber na tlač): Vyberte snímky na tlač. Stlačením 4 alebo
2 rolujte cez snímky (ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na
celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X) a stlačením 1 alebo
3 vyberte počet výtlačkov. Ak chcete zrušiť výber snímky, nastavte
počet výtlačkov na nulu.
• Select date (Výber dátumu): Vytlačte jednu kópiu zo všetkých snímok
zhotovených v rámci zvoleného dátumu. Stlačením tlačidiel
1 alebo 3 zvýraznite dátum a stlačením 2 vykonajte alebo zrušte
voľbu. Ak chcete zobraziť snímky zhotovené v rámci zvoleného
dátumu, stlačte W (Q). Pomocou multifunkčného voliča môžete
rolovať cez snímky, alebo podržaním stlačeného tlačidla X môžete
zobraziť aktuálnu snímku na celej obrazovke. Opätovným
stlačením W (Q) sa vrátite do dialógového okna s voľbou dátumu.
• Index print (Tlač indexu): Ak chcete vytvoriť tlač indexu všetkých
snímok vo formáte JPEG na pamäťovej karte, pokračujte krokom 3.
Nezabudnite, že ak pamäťová karta obsahuje viac ako 256 snímok,
vytlačí sa len prvých 256 z nich. Ak je rozmer stránky na tlač indexu
zvolený v kroku 3 príliš malý, zobrazí sa varovanie.
216 Pripojenia
3 Upravte nastavenia tlačiarne.
Upravte nastavenia tlačiarne podľa postupu uvedeného v kroku 2 na
strane 215.
4 Spustite tlač.
Zvoľte možnosť Start printing (Spustiť tlač) a stlačením tlačidla
J spustite tlač. Ak chcete tlač zrušiť pred vytlačením všetkých kópií,
stlačte tlačidlo J.
Pripojenia 217
Prezeranie snímok prostredníctvom TV
prijímača
Voliteľný kábel High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 324) je
možné použiť na pripojenie fotoaparátu k video zariadeniam s vysokým
rozlíšením. Pred pripojením alebo odpojením kábla HDMI vždy vypnite
fotoaparát.
Pripojte
k fotoaparátu
Pripojte k zariadeniu s vysokým
rozlíšením (použite prepojovací kábel
s koncovkami pre zariadenia HDMI)
Nalaďte zariadenie na kanál HDMI, potom zapnite fotoaparát
a stlačte tlačidlo K. Počas prehrávania sa budú snímky zobrazovať
na televíznej obrazovke. Pamätajte na to, že okraje snímok sa
nemusia zobraziť.
A Hlasitosť prehrávania
Hlasitosť môžete nastaviť pomocou ovládacích prvkov na televízore; ovládacie
prvky fotoaparátu sa nedajú použiť.
A Prehrávanie prostredníctvom televízneho prijímača
Pri dlhodobom prehrávaní sa odporúča používať sieťový zdroj (k dispozícii
samostatne).
218 Pripojenia
❚❚ Výber výstupného rozlíšenia
Ak chcete vybrať formát snímok vysielaných
do zariadenia s rozhraním HDMI, zvoľte
HDMI > Output resolution (Výstupné
rozlíšenie) v ponuke nastavenia fotoaparátu
(0 258). Ak je zvolená možnosť Auto
(Automatika), fotoaparát si automaticky zvolí
najvhodnejší formát.
❚❚ Ovládanie fotoaparátu diaľkovým ovládačom
Ak je zvolená možnosť On (Zap.) pre HDMI > Device control
(Ovládanie zariadenia) v ponuke nastavenia (0 258) po pripojení
fotoaparátu k televízoru, ktorý podporuje HDMI-CEC, pričom sú
fotoaparát aj televízor zapnuté, namiesto multifunkčného voliča
fotoaparátu a tlačidla J je možné počas prehrávania snímok na celej
obrazovke a prezentácií používať diaľkový ovládač televízora. Ak je
zvolená možnosť Off (Vyp.), diaľkový ovládač televízora sa nedá použiť
na ovládanie fotoaparátu, ale fotoaparát sa dá použiť na snímanie
fotografií a videosekvencií v živom náhľade.
A Zariadenia HDMI-CEC
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control)
je štandard, ktorý umožňuje zariadeniam s rozhraním HDMI, aby sa mohli použiť
na ovládanie periférnych zariadení, ku ktorým sú pripojené. Keď je fotoaparát
pripojený k zariadeniu HDMI-CEC, namiesto počtu zostávajúcich snímok sa
v hľadáčiku zobrazí ).
A 1 920×1 080 60p/50p
Voľba 1920×1080; 60p alebo 1920×1080; 50p pre Movie settings
(Nastavenia videosekvencie) > Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania) môže spôsobiť zmeny v rozlíšení a frekvencii snímania pri
výstupe dát do zariadení s rozhraním HDMI počas zaznamenávania.
D HDMI > Výstupné rozlíšenie
Videosekvencie sa nedajú vysielať s rozlíšením 1920×1080; 60p ani
1920×1080; 50p. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie Auto
(Automatický režim) pre položku Output resolution (Výstupné rozlíšenie).
Pripojenia 219
Ponuky fotoaparátu
D Ponuka režimu prehrávania: Spravovanie snímok
Ak chcete zobraziť ponuku režimu prehrávania, stlačte G a zvoľte
záložku D (ponuka režimu prehrávania).
Tlačidlo G
Možnosti ponuky režimu prehrávania
Ponuka režimu prehrávania obsahuje nižšie uvedené možnosti:
Možnosť
Delete (Odstrániť)
Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania)
Image review (Ukážka snímok)
Auto image rotation (Automatické otočenie
snímky)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
Slide show (Prezentácia)
Image type (Typ snímky)
Frame interval (Interval snímok)
Rating (Hodnotenie)
Select to send to smart device (Výber na
odoslanie do zariadenia smart)
Východisková hodnota
—
All (Všetky)
0
206
221
—
221
On (Zap.)
221
On (Zap.)
222
On (Zap.)
222
Still images and movies
(Statické snímky
a videosekvencie)
2s
—
202
—
204
220 D Ponuka režimu prehrávania: Spravovanie snímok
208
Playback Folder (Priečinok na prehrávanie)
Tlačidlo G ➜ D ponuka režimu prehrávania
Vyberte priečinok na prehrávanie:
Možnosť
D5600
All
(Všetky)
Popis
Počas prehrávania budú viditeľné snímky vo všetkých priečinkoch
vytvorených s D5600.
Počas prehrávania budú viditeľné snímky vo všetkých priečinkoch.
Počas prehrávania sa zobrazujú len fotografie v priečinku aktuálne
Current
vybranom ako Storage folder (Priečinok na ukladanie údajov)
(Aktuálne)
v ponuke režimu snímania (0 225).
Playback Display Options (Možnosti zobrazenia
prehrávania)
Tlačidlo G ➜ D ponuka režimu prehrávania
Výber informácií dostupných v zobrazení
informácií o fotografii (0 188). Stlačením
tlačidiel 1 alebo 3 zvýraznite požadovanú
možnosť a stlačením 2 vykonajte alebo zrušte
voľbu. Zvolené položky budú označené
značkami. Ak sa chcete vrátiť do ponuky
režimu prehrávania, stlačte J.
Image Review (Ukážka snímok)
Tlačidlo G ➜ D ponuka režimu prehrávania
Vyberte, či sa na monitore automaticky zobrazí snímka hneď po jej
nasnímaní. Ak sa zvolí možnosť Off (Vyp.), snímky sa dajú zobraziť len
stlačením tlačidla D.
D Ponuka režimu prehrávania: Spravovanie snímok 221
Auto Image Rotation (Automatické otočenie snímky)
Tlačidlo G ➜ D ponuka režimu prehrávania
Fotografie zhotovené pri vybranej možnosti On (Zap.) obsahujú
informáciu o orientácii fotoaparátu, ktorá im umožňuje, aby sa
automaticky otočili počas prehliadania alebo pri prezeraní
prostredníctvom softvéru ViewNX-i alebo Capture NX-D (0 210).
Zaznamenajú sa nasledujúce typy otočenia:
Otočenie na šírku
Fotoaparát otočený o 90°
v smere hodinových
ručičiek
Fotoaparát otočený o 90°
proti smeru hodinových
ručičiek
Otočenie fotoaparátu sa nezaznamená, ak vyberiete možnosť Off (Vyp.).
Túto možnosť vyberte pri otáčaní (panorámovaní) fotoaparátom alebo
pri zhotovovaní fotografií s objektívom smerujúcim nahor alebo nadol.
Rotate Tall (Otočiť na výšku)
Tlačidlo G ➜ D ponuka režimu prehrávania
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), snímky s orientáciou na výšku sa
automaticky otočia na zobrazenie na monitore (snímky zhotovené
s možnosťou Off (Vyp.) zvolenou pre Auto image rotation
(Automatické otočenie snímky) sa aj naďalej budú zobrazovať na
šírku). Nezabudnite, keďže samotný fotoaparát je už počas snímania
v príslušnej polohe, snímky sa počas ukážky snímok automaticky
neotáčajú.
222 D Ponuka režimu prehrávania: Spravovanie snímok
C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania
Na zobrazenie ponuky režimu snímania stlačte tlačidlo G a zvoľte
záložku C (ponuka režimu snímania).
Tlačidlo G
Možnosti ponuky snímania
Ponuka režimu snímania obsahuje nižšie uvedené možnosti:
Možnosť
Reset shooting menu (Resetovanie
ponuky režimu snímania)
Storage folder (Priečinok na ukladanie
údajov)
File naming (Názvy súborov)
Image quality (Kvalita snímky)
Východisková hodnota
0
—
225
—
225
DSC
227
JPEG normal (JPEG, normálna
98
kvalita)
Large (Veľká)
100
Image size (Veľkosť snímky)
NEF (RAW) recording (Záznam vo
14-bit (14-bitová)
formáte NEF (RAW))
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO sensitivity
P, S, A, M
100
(Citlivosť ISO)
Ostatné režimy
Auto (Automatika)
Auto ISO sensitivity control (Automatické
Off (Vyp.)
nastavenie citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Auto (Automatika)
Cool-white fluorescent (Žiarivka
Fluorescent (Žiarivka)
s chladným bielym svetlom)
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Standard (Štandardné)
Manage Picture Control (Spravovať
—
Picture Control)
Color space (Farebný priestor)
sRGB
Active D-Lighting (Funkcia Active
Auto (Automatika)
D-Lighting)
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký
Off (Vyp.)
dynamický rozsah))
227
107
228
140
141
155
161
230
136
138
C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania 223
Možnosť
Release mode (Režim spúšte)
m, w
Ostatné režimy
Východisková hodnota
0
Continuous H (Rýchle sériové
snímanie)
Single frame (Jednotlivá
snímka)
75
Long exposure NR (Redukcia šumu pri
Off (Vyp.)
dlhej expozícii)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
Normal (Normálna)
citlivosti ISO)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
Normal (Normálna)
Auto distortion control (Automatická
Off (Vyp.)
regulácia skreslenia)
On (Zap.)
Optical VR (Optická stabilizácia obrazu) *
Interval timer shooting (Intervalové snímanie)
Start options (Možnosti spustenia)
Now (Teraz)
Interval
1 min.
Number of times (Koľkokrát)
1
Exposure smoothing (Vyhladenie
Off (Vyp.)
expozície)
Time-lapse movie (Časozberná videosekvencia)
Interval (Interval)
5s
Shooting time (Čas snímania)
25 s
Exposure smoothing (Vyhladenie
On (Zap.)
expozície)
Movie settings (Nastavenia videosekvencie)
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
1920×1080; 60p
frekvencia snímania)
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
Normal (Normálna)
Microphone (Mikrofón)
Auto sensitivity (Automatické
nastavenie citlivosti)
Wind noise reduction (Redukcia šumu
Off (Vyp.)
vetra)
Manual movie settings (Manuálne
Off (Vyp.)
nastavenia videosekvencie)
* Dostupná len pri objektívoch, ktoré podporujú túto položku.
Poznámka: V závislosti od nastavení fotoaparátu môžu byť niektoré položky
vyznačené sivou farbou a nedostupné.
224 C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania
230
231
231
232
232
110
110
111
111
172
172
173
168
Reset Shooting Menu (Resetovanie ponuky režimu snímania)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Voľbou možnosti Yes (Áno) sa resetujú nastavenia ponuky režimu
snímania.
Storage Folder (Priečinok na ukladanie údajov)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Vyberte priečinok, do ktorého sa budú ukladať nasledujúce snímky.
❚❚ Výber priečinkov podľa čísla priečinka
1 Vyberte Select folder by number (Vybrať priečinok podľa čísla).
Zvýraznite Select folder by number (Vybrať priečinok podľa čísla)
a stlačte 2.
2 Vyberte číslo priečinka.
Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite číslicu a stlačením 1 alebo 3 ju
zmeňte. Ak už existuje priečinok so zvoleným číslom, naľavo od čísla
priečinka sa zobrazí ikona W, X alebo Y:
• W : Priečinok je prázdny.
• X : Priečinok je čiastočne zaplnený.
• Y : Priečinok obsahuje 999 snímok alebo snímku s číslom 9999. Do
tohto priečinku už nie je možné uložiť ďalšie fotografie.
3 Uložte zmeny a opustite ponuku.
Stlačením J dokončite činnosť a vráťte sa do hlavnej ponuky (ak
chcete skončiť bez voľby priečinka, stlačte tlačidlo G). Ak ešte
priečinok so zadaným číslom neexistuje, vytvorí sa nový priečinok.
Nasledujúce fotografie sa budú ukladať do vybraného priečinka, ak
ešte nie je zaplnený.
C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania 225
❚❚ Výber priečinkov zo zoznamu
1 Vyberte Select folder from list (Vybrať
priečinok zo zoznamu).
Zvýraznite Select folder from list (Vybrať
priečinok zo zoznamu) a stlačte 2.
2 Zvýraznite priečinok.
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 zvýraznite priečinok.
3 Zvoľte zvýraznený priečinok.
Stlačením tlačidla J vyberte zvýraznený priečinok a vráťte sa do
hlavnej ponuky. Nasledujúce fotografie sa budú ukladať do
vybraného priečinka.
D Čísla priečinkov a súborov
Ak má aktuálny priečinok číslo 999 a obsahuje 999 snímok alebo snímku s číslom
9999, zablokuje sa tlačidlo spúšte a nemožno zhotovovať žiadne ďalšie
fotografie. Ak chcete pokračovať v snímaní, vytvorte priečinok s číslom menším
ako 999, alebo vyberte existujúci priečinok s číslom menším ako 999, ktorý
obsahuje menej ako 999 snímok.
A Čas spustenia
Ak pamäťová karta obsahuje veľmi veľký počet súborov alebo priečinkov,
spustenie fotoaparátu môže chvíľu trvať.
226 C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania
File Naming (Názvy súborov)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Fotografie sa ukladajú ako súbory, ktorých názvy pozostávajú
z predpony „DSC _“, alebo, v prípade snímok používajúcich farebný
priestor Adobe RGB (0 230), je to predpona „_ DSC“, po ktorej nasleduje
štvorciferné číslo a trojpísmenová prípona (napríklad „DSC _ 0001.JPG“).
Možnosť File naming (Názvy súborov) sa používa na výber troch
znakov, ktoré nahradia časť „DSC“ v názve súboru. Informácie
o upravovaní názvov súborov nájdete na strane 162.
A Prípony
K dispozícii sú nasledujúce možnosti: Prípona „.NEF“ pre snímky vo formáte NEF
(RAW), „.JPG“ pre snímky vo formáte JPEG, „.MOV“ pre videosekvencie a „.NDF“
pre referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu. Každý pár fotografií
zaznamenaných v kvalite snímky NEF (RAW) + JPEG, snímky NEF a JPEG majú
rovnaké názvy súborov, ale rôzne prípony.
NEF (RAW) Recording (Záznam vo formáte NEF (RAW))
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Vyberte farebnú (bitovú) hĺbku pre snímky NEF (RAW).
(
)
Možnosť
12-bit
(12-bitová)
14-bit
(14-bitová)
Popis
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou (bitovou)
hĺbkou 12 bitov.
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou hĺbkou
14 bitov, čím sa získajú väčšie súbory ako tie, ktoré majú
farebnú hĺbku 12 bitov, ale majú viac zaznamenaných
údajov o farbe.
C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania 227
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Nastavenie citlivosti ISO (0 107).
❚❚ Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti ISO)
Ak sa zvolí možnosť Off (Vyp.) pre Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) v režimoch P, S, A a M, citlivosť
ISO zostane pevne nastavená na hodnotu zvolenú používateľom
(0 107). Keď je vybraná možnosť On (Zap.), citlivosť ISO sa nastaví
automaticky, ak sa pri hodnote vybratej používateľom nedá dosiahnuť
optimálna expozícia (pri použití blesku sa primerane upraví aj citlivosť
ISO). Maximálna hodnota pre automatické nastavenie citlivosti ISO sa dá
zvoliť pomocou možnosti Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
v ponuke Auto ISO sensitivity control (Ovládanie automatickej
citlivosti ISO) (zvoľte nižšie hodnoty, aby ste predišli šumu (náhodne
rozmiestneným jasným bodom, závoju alebo prúžkom). Pamätajte však
na to, že ak je používateľom zvolená citlivosť ISO vyššia než tá, ktorá je
zvolená pre Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť), použije sa
namiesto nej hodnota zvolená používateľom, pričom minimálna
hodnota pre citlivosť ISO sa automaticky nastaví na ISO 100). V režimoch
P a A sa citlivosť nastaví len v prípade, že by došlo k podexponovaniu pri
čase uzávierky zvolenej pre Minimum shutter speed (Maximálny čas
uzávierky) (1/2 000 – 30 s alebo Auto (Automatika), pričom v režimoch
S a M sa citlivosť nastaví s cieľom dosiahnuť optimálnu expozíciu pri čase
uzávierky zvolenom používateľom). Ak je vybraná možnosť Auto
(Automatika) (dostupná len s objektívmi so vstavaným procesorom),
fotoaparát vyberie maximálny čas uzávierky na základe ohniskovej
vzdialenosti objektívu (výber automatického času uzávierky môžete
jemne doladiť zvýraznením Auto (Automatika) a stlačením 2). Dlhšie
časy uzávierky sa môžu sa použiť len ak optimálnu expozíciu nemožno
dosiahnuť s hodnotou citlivosti ISO, ktorá je zvolená v možnosti
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť).
228 C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania
Keď je vybraná možnosť On (Zap.),
v hľadáčiku sa bude zobrazovať ISO AUTO
a v zobrazení informácií ISO-A. Tieto indikátory
budú blikať, keď sa citlivosť zmení z hodnoty
zvolenej používateľom.
A Maximálna citlivosť/Maximálny čas uzávierky
Keď je aktivované automatické ovládanie
citlivosti ISO, grafiky citlivosti ISO a času
uzávierky v zobrazení informácií zobrazujú
maximálnu citlivosť a maximálny čas
uzávierky.
Maximálny čas uzávierky
Maximálna citlivosť
A Automatické nastavenie citlivosti ISO
Pamätajte na to, že sa citlivosť ISO môže automaticky zvýšiť, keď je automatické
nastavenie citlivosti ISO použité v kombinácii s režimami synchronizácie blesku
s dlhými časmi uzávierky (dostupné pri vstavanom blesku a voliteľných
zábleskových jednotkách uvedených na strane 315), aby fotoaparát nezvolil dlhé
časy uzávierky.
C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania 229
Color Space (Farebný priestor)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Farebný priestor určuje farebný rozsah, ktorý je k dispozícii na
reprodukciu farieb. sRGB sa odporúča pre univerzálnu tlač
a univerzálne zobrazenie, Adobe RGB, so širšou škálou farieb, sa
odporúča pre profesionálnu publikáciu a komerčnú tlač. Bez ohľadu na
vybranú možnosť sa videosekvencie zaznamenajú v sRGB.
A Adobe RGB
Aby sa dosiahla presná reprodukcia farieb, snímky Adobe RGB vyžadujú
aplikácie, zobrazovacie zariadenia a tlačiarne, ktoré podporujú správu farieb.
A Farebný priestor
Programy ViewNX-i a Capture NX-D vyberú pri otváraní fotografií zhotovených
pomocou tohto fotoaparátu správny farebný priestor automaticky. Výsledky sa
nedajú zaručiť pri softvéri od iných dodávateľov.
Long Exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), fotografie
zhotovené s časmi uzávierky, ktoré sú dlhšie
ako 1 s, sa spracujú kvôli redukcii šumu (svetlé
body alebo závoj). Čas potrebný na
spracovanie sa približne zdvojnásobí; počas spracúvania bude na
zobrazeniach času uzávierky/clony blikať „l m“, pričom snímky
nebude možné zhotovovať (ak sa fotoaparát vypne pred dokončením
spracovania, snímka sa uloží, ale redukcia šumu sa nevykoná). V režime
sériového snímania sa zníži frekvencia snímania a počas spracúvania
fotografií klesne kapacita vyrovnávacej pamäte.
230 C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Fotografie zhotovené pri vysokej citlivosti ISO možno spracovať kvôli
redukcii „šumu“.
Možnosť
Popis
Zníženie šumu (náhodne rozmiestnených jasných bodov),
hlavne na fotografiách zhotovených s vysokou citlivosťou
Normal (Normálna) ISO. Vyberte množstvo vykonávanej redukcie šumu
z možností High (Vysoká), Normal (Normálna) a Low
Low (Nízka)
(Nízka).
Redukcia šumu sa vykoná len podľa potreby a nikdy do tej
Off (Vyp.)
miery ako pri voľbe možnosti Low (Nízka).
High (Vysoká)
Vignette Control (Ovládanie vinetácie)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
„Vinetácia“ je pokles v jase na okrajoch fotografie. Vignette control
(Ovládanie vinetácie) redukuje vinetáciu pre objektívy typu G,
E a D (okrem objektívu PC). Vplyv tohto efektu závisí od používaného
objektívu a najnápadnejší je pri maximálnej clone. Vyberte z možností
High (Vysoká), Normal (Normálna), Low (Nízka) a Off (Vyp.).
A Ovládanie vinetácie
V závislosti od scény, podmienok snímania a typu objektívu môžu snímky vo
formáte JPEG vykazovať šum (závoj) alebo odchýlky v periférnom jase, zatiaľ čo
vlastné Picture Control a predvolené Picture Control, ktoré boli upravené oproti
východiskovým nastaveniam, nemusia prinášať požadovaný efekt. Zhotovte
skúšobný záber a výsledok si pozrite na monitore. Ovládanie vinetácie sa
nevzťahuje na videosekvencie (0 164) ani na snímky zhotovené s objektívmi,
ktoré podporujú formát FX.
C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania 231
Auto Distortion Control (Automatická regulácia skreslenia)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Voľbou možnosti On (Zap.) sa zníži súdkové skreslenie pri snímaní so
širokouhlými objektívmi a poduškové skreslenie pri snímaní s dlhými
objektívmi (pamätajte na to, že okraje viditeľnej oblasti v hľadáčiku sa
môžu z finálnej fotografie orezať a čas potrebný na spracovanie
fotografií pred tým, ako začne zaznamenávanie, sa môže predĺžiť). Táto
možnosť sa nevzťahuje na videosekvencie a je k dispozícii iba pri
snímkach zhotovených pomocou objektívu typu G, E a D (okrem PC,
rybieho oka a niektorých ďalších druhov objektívov). Výsledky s inými
typmi objektívov nie sú zaručené.
A Úpravy: Regulácia skreslenia
Informácie o vytváraní kópií z existujúcich fotografií so zníženým súdkovým
a poduškovým skreslením nájdete na strane 287.
Optical VR (Optická stabilizácia obrazu)
Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania
Táto položka sa zobrazí len pri objektívoch, ktoré ju podporujú. Voľbou
možnosti On (Zap.) sa zapne stabilizácia obrazu, ktorá začne účinkovať
po každom stlačení tlačidla spúšte do polovice (0 372). Zvoľte možnosť
Off (Vyp.), ak chcete vypnúť stabilizáciu obrazu.
A Indikátor stabilizácie obrazu
Keď je pre položku Optical VR (Optická
stabilizácia obrazu) zvolená možnosť On (Zap.),
v zobrazení informácií sa objaví indikátor
stabilizácie obrazu.
232 C Ponuka režimu snímania: Režimy snímania
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie
nastavení fotoaparátu
Ak chcete zobraziť ponuku používateľských nastavení, stlačte tlačidlo
G a zvoľte záložku A (Ponuka používateľských nastavení).
Tlačidlo G
Používateľské nastavenia sa používajú na prispôsobenie nastavení
fotoaparátu, aby vyhovovali individuálnym požiadavkám.
Hlavná ponuka
Skupiny používateľských
nastavení
Resetovanie používateľských
nastavení (0 235)
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 233
Používateľské nastavenia
K dispozícii sú nasledujúce používateľské nastavenia:
d4
Používateľské nastavenie
Východisková hodnota
Reset custom settings (Resetovanie používateľských nastavení)
Autofocus (Automatické zaostrovanie)
AF-C priority selection (Výber priority
Focus (Zaostrenie)
AF-C)
Number of focus points (Počet
39 points (39 bodov)
zaostrovacích bodov)
Built-in AF-assist illuminator (Vstavaný
pomocný reflektor automatického
On (Zap.)
zaostrovania)
Rangefinder (Diaľkomer)
Off (Vyp.)
Manual focus ring in AF mode (Krúžok
Enable (Zapnuté)
manuálneho zaostrovania v režime
automatického zaostrovania) *
Exposure (Expozícia)
EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na
1/3 step (krok 1/3)
ovládanie expozície)
ISO display (Zobrazenie citlivosti ISO)
Off (Vyp.)
Timers/AE lock (Časové spínače/uzamknutie automatickej expozície)
Shutter-release button AE-L (Expozičná
Off (Vyp.)
pamäť tlačidla spúšte)
Auto off timers (Časové spínače
Normal (Normálna)
automatického vypínania)
Self-timer (Samospúšť)
Self-timer delay (Omeškanie
samospúšte): 10 s; number of
shots (počet záberov): 1
Shooting/display (Snímanie/zobrazenie)
Exposure delay mode (Režim
Off (Vyp.)
oneskorenia expozície)
File number sequence (Postupnosť čísel
Off (Vyp.)
súborov)
Viewfinder grid display (Zobrazenie
Off (Vyp.)
mriežky hľadáčika)
Date stamp (Značka dátumu)
Off (Vyp.)
d5
Reverse indicators (Obrátené indikátory)
e
Bracketing/flash (Bracketing/blesk)
e1
Flash cntrl for built-in flash/Optional
flash (Ovládanie vstavaného blesku/
Voliteľný blesk)
Auto bracketing set (Nastavenie
automatického bracketingu)
a
a1
a2
a3
a4
a5
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
d
d1
d2
d3
e2
0
235
235
236
237
237
238
239
239
239
240
241
241
242
243
243
245
TTL
246
AE bracketing (Bracketing
automatickej expozície)
251
234 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
f
f1
f2
f3
f4
Používateľské nastavenie
Východisková hodnota
Controls (Ovládacie prvky)
Assign Fn button (Priradenie tlačidla Fn)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
Assign AE-L/AF-L button (Priradenie
AE/AF lock (Expozičná pamäť/
tlačidla AE-L/AF-L)
pamäť zaostrenia)
Assign touch Fn (Priradenie
Viewfinder grid display
dotykového Fn tlačidla)
(Zobrazenie mriežky hľadáčika)
Reverse dial rotation (Opačné otáčanie Exposure compensation (Korekcia
voliča)
expozície): U
Shutter speed/aperture (Čas
uzávierky/clona): U
0
252
254
255
256
* Dostupná len pri objektívoch, ktoré podporujú túto položku.
Poznámka: V závislosti od nastavení fotoaparátu môžu byť niektoré položky
vyznačené sivou farbou a nedostupné.
Reset Custom Settings (Resetovanie používateľských
nastavení)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Voľbou možnosti Yes (Áno) obnovíte používateľské nastavenia na
východiskové hodnoty.
a: Autofocus (Automatické zaostrovanie)
a1: AF-C Priority Selection (Výber priority AF-C)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Keď je zvolené AF-C pre fotografovanie pomocou hľadáčika (0 82), touto
možnosťou sa ovláda to, či sa fotografie budú dať zhotoviť vždy po
stlačení tlačidla spúšte (priorita spúšte) alebo len vtedy, keď fotoaparát
zaostril (priorita zaostrenia).
Možnosť
Release
G
(Spúšť)
Focus
F
(Zaostrenie)
Popis
Fotografie je možné zhotovovať po každom stlačení tlačidla
spúšte.
Fotografie je možné zhotovovať len vtedy, keď fotoaparát
zaostril.
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 235
a2: Number of Focus Points (Počet zaostrovacích bodov)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte počet zaostrovacích bodov dostupných pre manuálnu voľbu
zaostrovacích bodov.
Možnosť
#
A
Popis
Vyberte z 39 zaostrovacích
bodov zobrazených vpravo.
39 points
(39 bodov)
11 points
(11 bodov)
Vyberte z 11 zaostrovacích
bodov zobrazených vpravo.
Použite na rýchlu voľbu
zaostrovacieho bodu.
236 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
a3: Built-in AF-assist Illuminator (Vstavaný pomocný
reflektor automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte, či sa pri slabom osvetlení rozsvieti
vstavaný pomocný reflektor automatického
zaostrovania, a tým uľahčí zaostrenie.
Možnosť
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Pomocné svetlo AF
Popis
Pomocné svetlo AF sa rozsvieti pri slabom osvetlení (ďalšie
informácie nájdete uvedené na strane 342).
Pomocné svetlo AF sa nerozsvieti a neuľahčí tak zaostrenie. Pri
slabom osvetlení nemusí byť fotoaparát schopný zaostriť
pomocou automatického zaostrovania.
a4: Rangefinder (Diaľkomer)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte možnosť On (Zap.), ak chcete, aby sa indikátor expozície
používal na určenie toho, či je fotoaparát v režime manuálneho
zaostrovania správne zaostrený (0 95; majte na pamäti, že táto funkcia
nie je dostupná v režime snímania M, keď indikátor expozície namiesto
toho ukazuje, či je objekt správne exponovaný).
Indikátor
Popis
Objekt je zaostrený.
Zaostrovací bod je mierne pred objektom.
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 237
Indikátor
Popis
Zaostrovací bod je značne pred objektom.
Zaostrovací bod je mierne za objektom.
Zaostrovací bod je značne za objektom.
Fotoaparát nedokáže určiť správne zaostrenie.
A Používanie elektronického diaľkomeru
Elektronický diaľkomer vyžaduje objektív so svetelnosťou f/5,6 alebo väčšou.
Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť v situáciách, v ktorých fotoaparát
nedokáže zaostriť pomocou automatického zaostrovania (0 86). Elektronický
diaľkomer nie je dostupný počas živého náhľadu.
a5: Manual Focus Ring in AF Mode (Krúžok manuálneho
zaostrovania v režime automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto položka sa zobrazí len pri objektívoch, ktoré ju podporujú. Voľba
možnosti Enable (Zapnuté) umožňuje použitie zaostrovacieho krúžku
objektívu na manuálne zaostrovanie, keď je fotoaparát v režime
automatického zaostrovania; táto funkcia je známa ako „automatické
zaostrovanie s možnosťou manuálneho doostrenia“ (M/A). Po stlačení
tlačidla spúšte do polovice kvôli zaostreniu podržte toto tlačidlo
stlačené do polovice a nastavte zaostrenie pomocou zaostrovacieho
krúžka. Ak chcete znova zaostriť pomocou automatické zaostrovania,
uvoľnite tlačidlo spúšte a potom ho znovu stlačte do polovice. Aby sa
zabránilo použitiu zaostrovacieho krúžku objektívu na manuálne
zaostrovanie, keď je fotoaparát v režime automatického zaostrovania,
zvoľte možnosť Disable (Vypnuté).
238 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
b: Exposure (Expozícia)
b1: EV Steps for Exposure Cntrl (Kroky EV na ovládanie
expozície)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Zvoľte kroky použité pri nastavovaní času uzávierky, clony, expozície
a korekcie zábleskovej expozície a bracketingu.
b2: ISO Display (Zobrazenie citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Voľbou možnosti On (Zap.) zobrazte citlivosť ISO v hľadáčiku namiesto
počtu zostávajúcich snímok.
c: Timers/AE Lock (Časové spínače/uzamknutie
automatickej expozície)
c1: Shutter-Release Button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla
spúšte)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Ak je vybraná možnosť On (Zap.), expozícia sa uzamkne počas stlačenia
tlačidla spúšte do polovice.
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 239
c2: Auto off Timers (Časové spínače automatického
vypínania)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto možnosť určuje, ako dlho zostane monitor zapnutý, ak sa nevykoná
žiadny úkon počas zobrazenia ponuky a prehrávania (Playback/menus
(Prehrávanie/ponuky)), kým sa fotografie zobrazujú na monitore po
nasnímaní (Image review (Ukážka snímok)), ako aj počas živého
náhľadu (Live view (Živý náhľad)) a ako dlho zostane časový spínač
pohotovostného režimu, hľadáčik a zobrazenie informácií zapnuté, keď
sa nevykoná žiadny úkon (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu)). Aby sa znížila spotreba batérie, vyberte
kratšie časy automatického vypínania.
Možnosť
Popis (všetky hodnoty sú približné)
Časové spínače automatického vypínania sú nastavené na
nasledujúce hodnoty:
Playback/
Standby timer
Image review Live view
menus
(Časový spínač
C Short
(Ukážka
(Živý
(Prehrávanie/
pohotovostného
(Krátko)
snímok)
náhľad)
ponuky)
režimu)
D Normal
Short
(Normálne)
20 s
4s
5 min.
4s
(Krátko)
E Long (Dlho)
Normal
5 min.
4s
10 min.
8s
(Normálne)
Long (Dlho)
10 min.
20 s
20 min.
1 min.
F Custom
(Vlastné)
Vyberte osobitné oneskorenia pre Playback/menus
(Prehrávanie/ponuky), Image review (Ukážka snímok), Live
view (Živý náhľad) a Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu). Po dokončení nastavení stlačte J.
A Časové spínače automatického vypínania
Monitor a hľadáčik sa automaticky nevypnú, ak je fotoaparát pripojený cez USB
k počítaču alebo tlačiarni.
240 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
c3: Self-Timer (Samospúšť)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte dobu oneskorenia expozície v režime samospúšte a počet
zhotovených snímok.
• Self-timer delay (Omeškanie samospúšte): Vyberte dobu oneskorenia
expozície v režime samospúšte.
• Number of shots (Počet snímok): Stláčaním 1 a 3 vyberte počet záberov,
ktoré sa zhotovia pri každom stlačení spúšte (od 1 do 9; ak sa zvolí iná
hodnota ako 1, zábery sa budú zhotovovať približne v 4 s intervaloch).
d: Shooting/Display (Snímanie/zobrazenie)
d1: Exposure Delay Mode (Režim oneskorenia expozície)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
V situáciách, kedy môže aj najmenší pohyb fotoaparátu rozmazať
snímky, zvoľte možnosť On (Zap.), aby sa po stlačení tlačidla spúšte
oneskorilo uvoľnenie uzávierky približne o 1 s a aby sa vyklopilo zrkadlo.
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 241
d2: File Number Sequence (Postupnosť čísel súborov)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Po zhotovení fotografie fotoaparát vytvorí názov súboru zvýšením
naposledy použitého čísla súboru o jedna. Táto možnosť určuje, či pri
vytvorení nového priečinka, naformátovaní pamäťovej karty alebo
vložení novej pamäťovej karty do fotoaparátu bude číslovanie súborov
pokračovať od naposledy použitého čísla.
Možnosť
Popis
Pri vytvorení nového priečinka, naformátovaní pamäťovej karty
alebo vložení novej pamäťovej karty do fotoaparátu bude
číslovanie súborov pokračovať od naposledy použitého čísla
On (Zap.)
alebo od najväčšieho v aktuálnom priečinku, podľa toho, ktoré je
vyššie. Ak zhotovíte fotografiu, keď aktuálny priečinok obsahuje
fotografiu s číslom 9999, automaticky sa vytvorí nový priečinok
a číslovanie súborov začne znova od čísla 0001.
Pri vytvorení nového priečinka, naformátovaní pamäťovej karty
alebo vložení novej pamäťovej karty do fotoaparátu sa číslovanie
Off (Vyp.)
súborov začne znova od čísla 0001. Vezmite do úvahy, že ak
aktuálny priečinok obsahuje 999 fotografií a zhotovíte fotografiu,
automaticky sa vytvorí nový priečinok.
Ako pre možnosť On (Zap.), až na to, že nasledujúcej zhotovenej
Reset
snímke sa priradí číslo súboru, ktoré je o jedno väčšie ako
(Resetovanie) najväčšie číslo súboru v aktuálnom priečinku. Ak je priečinok
prázdny, číslovanie súborov sa začne znova od čísla 0001.
D Postupnosť čísel súborov
Ak má aktuálny priečinok číslo 999 a obsahuje 999 fotografií alebo fotografiu
s číslom 9 999, zablokuje sa tlačidlo spúšte a nemožno zhotovovať žiadne ďalšie
fotografie. Vyberte Reset (Resetovať) pre Používateľské nastavenie d2 (File
number sequence (Postupnosť čísiel súborov)) a potom naformátujte
aktuálnu pamäťovú kartu alebo vložte novú pamäťovú kartu.
242 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
d3: Viewfinder Grid Display (Zobrazenie mriežky
hľadáčika)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Výberom možnosti On (Zap.) a zobrazte voliteľné čiary mriežky
v hľadáčiku ako referenciu pri vytváraní kompozície fotografií (0 5).
d4: Date Stamp (Značka dátumu)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte informáciu o dátume, ktorá sa po nasnímaní vloží na fotografie.
Dátumové značky sa už nedajú pridať ani odstrániť na existujúcich
fotografiách.
Možnosť
Off (Vyp.)
a Date (Dátum)
b
Date and time
(Dátum a čas)
c
Date counter
(Počítadlo
dátumu)
Popis
Čas a dátum sa na fotografiách nezobrazia.
Po zapnutí tejto funkcie sa
15 . 10 . 2016
na fotografie vložia dátum
alebo dátum a čas.
15 . 10 . 2016 10 :02
Na nových fotografiách je vložená časová značka
ukazujúca počet dní medzi dátumom snímania
a zvoleným dátumom (pozri nižšie).
Pri nastaveniach iných ako Off (Vyp.) bude
zvolenú možnosť označovať ikona
d v zobrazení informácií.
A Značka dátumu
Dátum sa zaznamená v tvare nastavenom v ponuke Time zone and date
(Časové pásmo a dátum) (0 262). Vložené údaje sa môžu orezať alebo vytlačiť
nečitateľne na kópiách vytvorených pri úprave snímok (0 277). Dátum sa
nezobrazí na snímkach NEF (RAW) ani snímkach NEF (RAW) + JPEG.
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 243
❚❚ Počítadlo dátumu
Snímky zhotovené počas zapnutia tejto
možnosti sa označia s údajom o počte dní
zostávajúcich do budúceho dátumu alebo
o počte uplynulých dní od posledného
dátumu. Použite na zaznamenanie priebehu
rastu detí alebo na odpočítavanie dní do dňa
narodenia alebo svadby.
02 / 15 . 10 . 2016
Dátum v budúcnosti (zostávajú dva
dni)
02 / 19 . 10 . 2016
Dátum v minulosti (uplynuli dva dni)
Tento fotoaparát ponúka tri sloty na ukladanie dátumov.
1 Zadajte prvý dátum.
Pri prvej voľbe funkcie Date counter
(Počítadlo dátumu) budete vyzvaní na
zadanie dátumu do prvého slotu.
Pomocou multifunkčného voliča zadajte
dátum a stlačením tlačidla J zatvorte
zoznam dátumov.
2 Zadajte ďalšie dátumy alebo upravte
existujúce dátumy.
Ak chcete zmeniť dátum alebo zadať ďalšie
dátumy, zvýraznite slot, stlačte 2 a zadajte
dátum podľa vyššie uvedeného postupu.
3 Vyberte dátum.
Zvýraznite slot v zozname dátumov a stlačte tlačidlo J.
244 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
4 Vyberte formát počítadla dátumu.
Zvýraznite Display options (Možnosti
zobrazenia) a stlačte 2, potom zvýraznite
formát dátumu a stlačte J.
5 Zatvorte ponuku počítadla dátumu.
Stlačením J zatvorte ponuku počítadla dátumu.
d5: Reverse Indicators (Obrátené indikátory)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Ak je zvolené
(V), indikátory expozície
v hľadáčiku a v zobrazení informácií sa zobrazujú tak, že kladné hodnoty
sú naľavo a záporné hodnoty napravo. Zvoľte
možnosť
(W), ak chcete zobraziť záporné
hodnoty naľavo a kladné hodnoty napravo.
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 245
e: Bracketing/Flash (Bracketing/blesk)
e1: Flash Cntrl for Built-in Flash/Optional Flash (Ovládanie
vstavaného blesku/Voliteľný blesk)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte zábleskový režim pre vstavanú zábleskovú jednotku v režimoch
P, S, A a M. Po pripojení a zapnutí voliteľného blesku SB-500, SB-400 alebo
SB-300 sa zmení možnosť Optional flash (Voliteľný blesk), čím umožní
zvoliť režim záblesku pre voliteľnú zábleskovú jednotku.
Možnosť
1 TTL
2
Manual
(Manuálne)
Commander
mode (Režim
4
riadiaceho
blesku)
Popis
Výkon blesku sa upravuje automaticky podľa podmienok
snímania.
Vyberte intenzitu záblesku. Pri plnom výkone má
vstavaný blesk smerné číslo 12 (m, ISO 100, 20 °C).
Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď je voliteľná
záblesková jednotka SB-500 namontovaná v sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu. V režime riadiaceho blesku
funguje SB-500 ako hlavný blesk pre bezdrôtové diaľkové
ovládanie skupín zábleskových jednotiek fotoaparátu
(0 247).
A Manuálne
Ikona Y bude blikať v hľadáčiku a 0 sa objaví
v zobrazení informácií, keď je zvolený Manual
(Manuálny režim) a je zapnutý alebo vysunutý
blesk.
246 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
A Riadenie záblesku TTL
Nasledujúce typy riadenia záblesku sú podporované pri použití objektívu so
vstavaným procesorom v kombinácii so vstavaným bleskom (0 101) alebo
voliteľnými zábleskovými jednotkami (0 315).
• Doplnkové riadenie záblesku vyvažované meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky:
Informácie z 2 016-pixlového snímača RGB sa použijú na nastavenie výkonu
blesku s cieľom získať prirodzené vyváženie medzi hlavným objektom
a pozadím.
• Štandardný doplnkový blesk i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky: Výkon blesku sa
nastaví pre hlavný objekt; jas pozadia sa neberie do úvahy.
Štandardné riadenie záblesku i-TTL sa používa s bodovým meraním expozície
alebo vtedy, keď ho zvolíte s voliteľným bleskom. Doplnkové riadenie záblesku
vyvažované meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky sa použije vo
všetkých ostatných prípadoch.
❚❚ Režim riadiaceho blesku
Po pripojení voliteľnej zábleskovej jednotky SB-500 upevnenej do sánok
na príslušenstvo, zvoľte Commander mode (Režim riadiacej
zábleskovej jednotky) a používajte SB-500 ako hlavný blesk, ktorý riadi
minimálne jednu alebo viac diaľkových voliteľných zábleskových
jednotiek v maximálne dvoch skupinách (A a B), pomocou pokročilého
bezdrôtového osvetlenia (0 315).
Po výbere tejto možnosti sa zobrazí ponuka
uvedená vpravo. Stlačením 4 alebo
2 zvýraznite nasledovné možnosti, stlačením
1 alebo 3 ich zmeňte.
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 247
Možnosť
Popis
Optional flash
(Voliteľný Vyberte zábleskový režim pre hlavný (riadiaci) blesk.
blesk)
Režim i-TTL. Vyberte hodnotu korekcie zábleskovej expozície
TTL
v rozsahu +3,0 až –3,0 EV v krokoch po 1/3 EV.
M
Vyberte intenzitu záblesku.
Odpália sa len diaľkovo ovládané zábleskové jednotky; hlavný blesk
––
nie, aj keď bude vysielať monitorovacie predbežné blesky.
Group A
Vyberte zábleskový režim pre všetky zábleskové jednotky
(Skupina A) v skupine A.
Režim i-TTL. Vyberte hodnotu korekcie zábleskovej expozície
TTL
v rozsahu +3,0 až –3,0 EV v krokoch po 1/3 EV.
Automatické nastavenie clony (dostupné len s kompatibilnými
%A
zábleskovými jednotkami; 0 315). Vyberte hodnotu korekcie
zábleskovej expozície v rozsahu +3,0 až –3,0 EV v krokoch po 1/3 EV.
M
Vyberte intenzitu záblesku.
––
Zábleskové jednotky v tejto skupine sa neodpália.
Vyberte zábleskový režim pre všetky zábleskové jednotky v skupine
Group B
B. Dostupné možnosti sú rovnaké ako vyššie uvedené možnosti pre
(Skupina B)
skupinu Group A (Skupina A).
Channel
Vyberte si z kanálov 1 – 4. Všetky zábleskové jednotky v oboch
(Kanál)
skupinách musia byť nastavené na rovnaký kanál.
248 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
Ak chcete snímať fotografie v režime riadiacej zábleskovej jednotky,
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1 Upravte nastavenia pre hlavný blesk.
Vyberte režim riadenia záblesku
a výstupný výkon pre hlavný blesk.
Vezmite do úvahy, že výstupný výkon sa
nedá nastaviť v režime – –.
2 Upravte nastavenia pre skupinu A.
Vyberte režim riadenia záblesku
a výstupný výkon pre zábleskové jednotky
v skupine A.
3 Upravte nastavenia pre skupinu B.
Vyberte režim riadenia záblesku
a výstupný výkon pre zábleskové jednotky
v skupine B.
4 Vyberte kanál.
Ak diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
obsahujú SB-500, vyberte kanál 3.
5 Stlačte J.
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 249
6 Skomponujte záber.
Skomponujte záber a usporiadajte zábleskové jednotky podľa
obrázka nižšie. Vezmite do úvahy, že maximálna vzdialenosť
umiestnenia diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek sa môže
líšiť podľa podmienok snímania.
Skupina A: 10 m alebo menej
Skupina B: 7 m alebo menej
60° alebo menej
Hlavný blesk
(SB-500, pripevnený k fotoaparátu)
Bezdrôtové diaľkové snímače na zábleskových jednotkách
by mali byť otočené smerom k fotoaparátu.
7 Konfigurujte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Zapnite všetky diaľkovo ovládané zábleskové jednotky, vykonajte
požadované nastavenia skupín a nastavte ich na kanál zvolený
v kroku 4. Podrobnosti nájdete v príručke k zábleskovej jednotke.
8 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a snímajte.
Po skontrolovaní, že indikátor pripravenosti blesku na fotoaparáte
a indikátory pre všetky zábleskové jednotky svieti, vytvorte
kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
A Zobrazenie režimu synchronizácie blesku
M sa neobjaví v zobrazení informácií, ak je zvolené – – pre Optional flash
(Voliteľný blesk) > Mode (Režim).
250 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
A Korekcia zábleskovej expozície
Hodnota korekcie zábleskovej expozície vybratá pomocou tlačidiel M (Y)
a E (N) a príkazového voliča sa pridá k hodnotám korekcie zábleskovej expozície
vybraným pre hlavný blesk, skupinu A a skupinu B v ponuke Commander mode
(Režim riadiacej zábleskovej jednotky). V hľadáčiku sa zobrazí ikona Y, keď je
zvolená hodnota korekcie zábleskovej expozície iná ako ± 0 pre hlavný blesk
alebo pre diaľkovo ovládané zábleskové jednotky v režime TTL alebo %A.
D Režim riadiaceho blesku
Umiestnite snímacie okienka na diaľkovo ovládaných zábleskových jednotkách
tak, aby snímali svetlo z riadiacej zábleskovej jednotky (zvýšená starostlivosť sa
vyžaduje, ak sa nepoužíva statív). Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky by
zvyčajne mali byť umiestnené bližšie k objektu ako k fotoaparátu. Dbajte na to,
aby priame svetlo alebo silné odrazy od diaľkových zábleskových jednotiek
nevnikali do objektívu fotoaparátu (v režime TTL) alebo do fotobuniek diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotiek (režim %A), pretože to môže ovplyvniť
expozíciu. Aby ste zabránili, aby sa načasované záblesky vysielané z riadiacej
zábleskovej jednotky zobrazili na fotografiách snímaných na krátku vzdialenosť,
zvoľte nízke citlivosti ISO alebo väčšie zaclonenie (veľké clonové čísla) alebo
otočte hlavu blesku na hlavnom blesku smerom nahor. Po nastavení polohy
diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek nasnímajte skúšobnú snímku
a výsledok skontrolujte na monitore fotoaparátu.
Aj keď neexistuje žiadny limit počtu diaľkovo ovládaných zábleskových
jednotiek, ktoré sa môžu používať, praktické maximum je tri. Pri väčšom počte
bude svetlo vysielané z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek rušiť výkon.
e2: Auto Bracketing Set (Nastavenie automatického
bracketingu)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte nastavenie (expozícia, vyváženie bielej farby alebo funkcia
Active D-Lighting), ktoré sa mení, keď je aktívny bracketing (0 151).
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 251
f: Controls (Ovládacie prvky)
f1: Assign Fn Button (Priradenie Fn tlačidla)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte úlohu, akú má plniť Fn tlačidlo.
Fn tlačidlo
Možnosť
Image quality/
v size (Kvalita/
veľkosť snímky)
ISO sensitivity
w
(Citlivosť ISO)
White balance
m (Vyváženie
bielej farby)
Active
D-Lighting
!
(Funkcia Active
D-Lighting)
$
HDR
& +NEF (RAW)
Popis
Pri podržaní stlačeného Fn tlačidla, otáčaním
príkazového voliča zvoľte kvalitu a veľkosť snímky
(0 98).
Pri podržaní stlačeného Fn tlačidla, otáčaním
príkazového voliča zvoľte citlivosť ISO (0 107).
Pri podržaní stlačeného Fn tlačidla, otáčaním
príkazového voliča zvoľte vyváženie bielej farby (len
režimy P, S, A a M; 0 140).
Pri podržaní stlačeného Fn tlačidla, otáčaním
príkazového voliča zvoľte funkciu Active D-Lighting (len
režimy P, S, A a M; 0 136).
Pri podržaní stlačeného Fn tlačidla, otáčaním
príkazového voliča upravte HDR (len režimy P, S, A a M;
0 138).
Ak je kvalita snímky nastavená na JPEG fine (JPEG,
vysoká kvalita), JPEG normal (JPEG, normálna
kvalita) alebo JPEG basic (JPEG, základná kvalita), pri
zhotovení ďalšej snímky po stlačení Fn tlačidla sa
zaznamená kópia vo formáte NEF (RAW). Ak chcete
postup ukončiť bez zaznamenania kópie NEF (RAW),
znova stlačte Fn tlačidlo. Táto možnosť nemá žiadny
účinok v nasledujúcich režimoch špeciálnych efektov:
%, S, T, U, ', ( a 3.
252 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
Možnosť
t
"
'
c
Auto
bracketing
(Automatický
bracketing)
Popis
Pri podržaní stlačeného Fn tlačidla, otáčaním
príkazového voliča vyberte prírastok bracketingu
(bracketing expozície a vyváženia bielej farby) alebo
zapnite/vypnite bracketing ADL (len režimy P, S, A a M;
0 151).
AF-area mode
Pri podržaní stlačeného Fn tlačidla, otáčaním
(Režim činnosti
príkazového voliča vyberte režim činnosti AF (0 87).
AF)
Stlačením Fn tlačidla
Viewfinder grid zobrazte alebo skryte
pomocnú mriežku
display
hľadáčika.
(Zobrazenie
mriežky
hľadáčika)
Wi-Fi
Stlačením Fn tlačidla zobrazte ponuku Wi-Fi (0 272).
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 253
f2: Assign AE-L/AF-L Button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte úlohu, akú má tlačidlo A (L) plniť.
Tlačidlo A (L)
B
C
Možnosť
AE/AF lock (Expozičná
pamäť/pamäť zaostrenia)
AE lock only (Len
uzamknutie automatickej
expozície)
Popis
Kým je stlačené tlačidlo A (L), zaostrenie
aj expozícia sa uchovajú v pamäti.
Kým je stlačené tlačidlo A (L), expozícia
sa uchová v pamäti.
Po stlačení tlačidla A (L) sa expozícia
uloží do pamäte a zostane v pamäti
AE lock (Hold) (Uzamknutie
uchovaná až dovtedy, kým sa toto tlačidlo
E automatickej expozície –
nestlačí druhýkrát alebo neuplynie interval
podržanie)
časového spínača pohotovostného
režimu.
AF lock only (Len
Kým je stlačené tlačidlo A (L), zaostrenie
F uzamknutie automatického
sa uchová v pamäti.
zaostrovania)
Stlačením tlačidla A (L) sa spustí
A AF-ON (AF ZAP.)
automatické zaostrovanie. Na zaostrenie
nie je možné použiť tlačidlo spúšte.
254 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
f3: Assign Touch Fn (Priradenie dotykového Fn tlačidla)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Oblasť citlivá na dotyk na monitore sa dá použiť na ovládanie
fotoaparátu po automatickom vypnutí monitora. Poloha „dotykovej Fn“
oblasti sa mení podľa polohy monitora; úlohu, ktorú zohráva, možno
vybrať z možností v nižšie uvedenej tabuľke. Posúvaním prstom doľava
alebo doprava naprieč oblasťou zobrazenou na obrázku môžete upraviť
vybranú možnosť (pamätajte na to, že dotyk Fn nie je k dispozícii, keď je
monitor otočený smerom dopredu). Ak zistíte, že sa vaša tvár dotýka
oblasti dotyku Fn, keď sa pozeráte cez hľadáčik, použite monitor vo
vysunutej polohe.
Oblasť dotykovej Fn
Monitor v normálnej polohe
Možnosť
#
Focus-point
selection (Voľba
zaostrovacieho
bodu)
w
ISO sensitivity
(Citlivosť ISO)
!
Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
Monitor vo vysunutej polohe
Popis
Keď je zvolená iná možnosť ako e (Auto-area AF
(Automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa)) pre režim činnosti AF, môžete
posúvaním prsta po dotykovej Fn oblasti umiestniť
zaostrovací bod (0 90).
Posunutím prsta doľava alebo doprava po dotykovej
Fn oblasti nastavíte citlivosť ISO (0 107), nahor alebo
nadol zapnete alebo vypnete automatické
nastavenie citlivosti ISO (0 228) (len režimy P, S,
A a M).
Posúvaním prsta po dotykovej Fn oblasti upravte
funkciu Active D-Lighting (len režimy P, S, A a M;
0 136).
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu 255
Možnosť
$
HDR
t
Auto bracketing
(Automatický
bracketing)
"
AF-area mode
(Režim činnosti
AF)
'
Viewfinder grid
display
(Zobrazenie
mriežky
hľadáčika)
%
Aperture (Clona)
None (Žiadne)
Popis
Posúvaním prsta po dotykovej Fn oblasti upravte
HDR (len režimy P, S, A a M; 0 138).
Posúvaním prsta po dotykovej Fn oblasti vyberte
prírastok bracketingu (bracketing expozície
a vyváženia bielej farby) alebo zapnite/vypnite
bracketing ADL (len režimy P, S, A a M; 0 151).
Posúvaním prsta po dotykovej Fn oblasti vyberte
režim činnosti AF (0 87).
Poklepaním na
dotykovú Fn oblasť
zobrazte alebo skryte
pomocnú mriežku
hľadáčika.
Posúvaním prsta po dotykovej Fn oblasti upravte
clonu (len režimy A a M; 0 122, 123).
Deaktivovanie dotykovej Fn.
D Dotyková Fn
Dotyková Fn je k dispozícii, iba ak je zvolená možnosť Enable (Aktivovať) pre
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky) (0 263) a je zapnuté Info display
auto off (Automatické vypínanie zobrazenia informácií) (0 265).
f4: Reverse Dial Rotation (Opačné otáčanie voliča)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Zmeňte smer otáčania príkazového voliča na
opačný, keď sa používa na uskutočňovanie
nastavení korekcie expozície alebo
zábleskovej expozície (Exposure
compensation (Korekcia expozície)) a/alebo
času uzávierky a clony (Shutter speed/
aperture (Čas uzávierky/clona)). Zvýraznite
možnosti a stlačením 2 vykonajte alebo zrušte voľbu a potom stlačte
J.
256 A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Ak chcete zobraziť ponuku nastavenia, stlačte G a zvoľte záložku
B (ponuka nastavenia).
Tlačidlo G
Možnosti ponuky nastavenia
Ponuka nastavenia obsahuje nasledujúce možnosti:
Možnosť
Východisková hodnota
Format memory card (Formátovať
—
pamäťovú kartu)
Image comment (Poznámka k snímke)
—
Copyright information (Informácie
—
o autorských právach)
Time zone and date (Časové pásmo a dátum) 1
Sync with smart device (Synchronizácia
Off (Vyp.)
so zariadením smart)
Daylight saving time (Letný čas)
Off (Vyp.)
—
Language (Jazyk) 1
Beep options (Možnosti pípania)
Beep on/off (Zapnutie/vypnutie pípania)
On (Zap.)
Pitch (Tón)
Low (Nízky)
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky)
Enable (Zapnuté)
Monitor brightness (Jas monitora)
0
Info display format (Formát zobrazenia informácií)
AUTO/SCENE/EFFECTS (AUTOMATIKA/
Graphic (Grafika)
MOTÍV/EFEKTY)
P/S/A/M
Graphic (Grafika)
Auto info display (Automatické
On (Zap.)
zobrazenie informácií)
Info display auto off (Automatické
On (Zap.)
vypínanie zobrazenia informácií)
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač)
Clean at startup & shutdown
Clean at startup/shutdown (Čistenie pri
(Čistenie pri zapnutí a vypnutí)
zapnutí a vypnutí)
0
259
260
261
262
262
263
263
263
263
264
265
265
328
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 257
Možnosť
Východisková hodnota
Lock mirror up for cleaning (Uzamknutie
—
zrkadla v hornej polohe na čistenie) 2
Image Dust Off ref photo (Referenčná
—
snímka na odstránenie vplyvu prachu)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Auto (Automatika)
Slot empty release lock (Uzamknutie
Release locked (Blokovanie
spúšte bez pamäťovej karty)
spúšte)
HDMI
Output resolution (Výstupné rozlíšenie)
Auto (Automatika)
Device control (Ovládanie zariadenia)
On (Zap.)
Location data (Údaje o polohe)
Download from smart device (Stiahnuť
No (Nie)
zo zariadenia smart)
Position (Poloha)
—
External GPS device options (Možnosti externého zariadenia GPS)
Standby timer (Časový spínač
Enable (Zapnuté)
pohotovostného režimu)
Set clock from satellite (Nastavenie
Yes (Áno)
hodín zo satelitu)
Remote control (Diaľkový ovládač)
Remote shutter release (Diaľkové
Take photos (Snímanie
spustenie uzávierky)
fotografií)
Assign Fn button (Priradenie Fn tlačidla) Same as camera 4 button
(Rovnaké ako tlačidlo
4 fotoaparátu)
Airplane mode (Režim V lietadle)
Disable (Vypnuté)
Connect to smart device (Pripojiť
—
k zariadeniu smart)
Send to smart device (auto) (Odoslať do
Off (Vyp.)
zariadenia smart (automaticky))
Wi-Fi
Network settings (Nastavenia siete)
—
Current settings (Aktuálne nastavenia)
—
Reset connection settings (Resetovanie
—
nastavení pripojenia)
0
330
266
268
268
219
269
270
270
271
271
272
272
Bluetooth
Network connection (Pripojenie k sieti)
Paired devices (Spárované zariadenia)
Send while off (Odoslať počas vypnutia)
Disable (Vypnuté)
—
On (Zap.)
273
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi) 3
Enable (Zapnuté)
274
258 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Možnosť
Conformity marking (Označenie zhody)
Firmware version (Verzia firmvéru)
Východisková hodnota
—
—
0
276
276
1 Východiskové nastavenie sa mení podľa krajiny zakúpenia.
2 Nie je k dispozícii, keď je batéria takmer vybitá.
3 Dostupné len vtedy, keď je vložená kompatibilná pamäťová karta Eye-Fi.
Poznámka: V závislosti od nastavení fotoaparátu môžu byť niektoré položky
vyznačené sivou farbou a nedostupné.
Format Memory Card (Formátovať pamäťovú kartu)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Pamäťové karty sa musia pred prvým použitím alebo po formátovaní
v iných zariadeniach znova naformátovať. Kartu naformátujte nižšie
uvedeným spôsobom.
D Formátovanie pamäťových kariet
Formátovaním sa z pamäťovej karty natrvalo odstránia všetky údaje, ktoré sú na nej
uložené. Pred formátovaním pamäťovej karty z nej skopírujte do počítača všetky
fotografie a ostatné údaje, ktoré chcete zachovať (0 211).
1 Zvýraznite Yes (Áno).
Ak chcete postup ukončiť bez
formátovania pamäťovej karty, zvýraznite
možnosť No (Nie) a stlačte J.
2 Stlačte J.
Počas formátovania karty sa bude
zobrazovať hlásenie. Kým sa formátovanie
nedokončí, nevyberajte pamäťovú kartu ani
nevyberajte a neodpájajte zdroj energie.
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 259
Image Comment (Poznámka k snímke)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Umožňuje pridať poznámku k novým fotografiám pri ich zhotovení.
Poznámky je možné zobraziť ako metadáta vo ViewNX-i alebo
Capture NX-D. Poznámka je viditeľná aj na stránke s informáciami
o snímaní v zobrazení informácií o fotografii (0 193). K dispozícii sú
nasledujúce možnosti:
• Input comment (Zadať poznámku): Zadanie poznámky podľa postupu
uvedeného na strane 162. Poznámka môže obsahovať najviac 36
znakov.
• Attach comment (Pripojiť poznámku): Túto
možnosť vyberte, ak chcete pripojiť
poznámku ku všetkým nasledujúcim
fotografiám. Možnosť Attach comment
(Pripojiť poznámku) možno zapnúť alebo
vypnúť jej zvýraznením a stlačením tlačidla
2. Po výbere požadovaného nastavenia
postup ukončite stlačením J.
260 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Copyright Information (Informácie o autorských právach)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Umožňuje pridať informácie o autorských právach k novým fotografiám
pri ich zhotovení. Informácie o autorských právach sú zahrnuté do
informácií o snímaní uvedených v zobrazení informácií o fotografii,
pričom sa dajú zobraziť ako metadáta vo ViewNX-i alebo
v Capture NX-D. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Artist (Umelec): Zadajte meno fotografa podľa postupu uvedeného na
strane 162. Meno fotografa môže obsahovať najviac 36 znakov.
• Copyright (Autorské práva): Zadajte meno vlastníka autorských práv podľa
postupu uvedeného na strane 162. Meno vlastníka autorských práv
môže obsahovať najviac 54 znakov.
• Attach copyright information (Priložiť informácie
o autorských právach): Túto možnosť vyberte,
ak chcete pripojiť informácie o autorských
právach ku všetkým nasledujúcim
fotografiám. Možnosť Attach copyright
information (Pripojiť informácie
o autorských právach) môžete zapnúť
alebo vypnúť jej zvýraznením a stlačením tlačidla 2. Po výbere
požadovaného nastavenia postup ukončite stlačením J.
D Informácie o autorských právach
Aby ste predišli neoprávnenému použitiu mien umelcov alebo vlastníkov
autorských práv, uistite sa, že nie je zvolené Attach copyright information
(Pripojiť informácie o vlastníckych právach) a že polia Artist (Umelec)
a Copyright (Autorské práva) sú prázdne skôr, ako požičiate alebo odovzdáte
fotoaparát inej osobe. Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek škody alebo spory vyplývajúce z používania možnosti Copyright
information (Informácie o autorských právach).
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 261
Time Zone and Date (Časové pásmo a dátum)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zmena časového pásma, synchronizácia hodín s hodinami zariadenia
smart, nastavenie hodín fotoaparátu, výber poradia zobrazenia dátumu
a zapnutie alebo vypnutie letného času.
Možnosť
Time zone
(Časové pásmo)
Date and time
(Dátum a čas)
Sync with smart
device
(Synchronizácia so
zariadením smart)
Date format
(Formát dátumu)
Popis
Vyberte časové pásmo. Hodiny fotoaparátu sa
automaticky nastavia na čas v novom časovom pásme.
Nastavte hodiny fotoaparátu (0 40).
Vyberte, či sa hodiny fotoaparátu aktualizujú podľa času
(svetový koordinovaný čas alebo UTC), časového pásma
a štandardného alebo letného času, ktoré poskytuje
zariadenie smart.
Vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať dni, mesiace
a roky.
Zapnutie alebo vypnutie letného času. Hodiny
Daylight saving time
fotoaparátu sa automaticky posunú dopredu alebo
(Letný čas)
dozadu o jednu hodinu.
Language (Jazyk)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vyberte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať ponuky a hlásenia
fotoaparátu.
262 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Beep Options (Možnosti pípania)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zvukové znamenie sa ozve, keď fotoaparát zaostrí, v režime samospúšte
a pri ukončení časozberného snímania alebo pri používaní ovládacích
prvkov dotykovej obrazovky.
❚❚ Beep On/Off (Zapnutie/vypnutie pípania)
Vyberte Off (Vyp.) (touch controls only (len
dotykové ovládacie prvky)) pre vypnutie
zvukov, ktoré vydáva fotoaparát ako odozvu
na ovládacie prvky dotykovej obrazovky alebo
zvoľte Off (Vyp.) a zabráňte úplne všetkým
zvukom.
❚❚ Pitch (Tón)
Vyberte výšku tónu (High (Vysoký) alebo Low (Nízky)), ktorý sa ozve,
keď sa ukončí časozberné snímanie alebo pri odozve na úkony
zaostrovania a samospúšte.
Touch Controls (Dotykové ovládacie prvky)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zvoľte Disable (Deaktivovať), ak chcete zabrániť nechcenej prevádzke
ovládacích prvkov dotykovej obrazovky (0 15) alebo Playback only
(Len prehrávanie) a aktivujte ovládacie prvky dotykovej obrazovky len
v režime prehrávania.
Monitor Brightness (Jas monitora)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 vyberte jas monitora. Výberom vyšších
hodnôt sa jas zvýši, výberom nižších hodnôt sa zníži.
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 263
Info Display Format (Formát zobrazenia informácií)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vyberte formát zobrazenia informácií (0 6). Pre režim automatika, režim
motívových programov a režim špeciálnych efektov a pre režimy P, S,
A a M je možné vybrať formáty osobitne.
Classic (Klasický)
1 Zvoľte možnosť režimu snímania.
Zvýraznite AUTO/SCENE/EFFECTS
(AUTOMATIKA/MOTÍV/EFEKTY) alebo
P/S/A/M a stlačte 2.
2 Zvoľte vzhľad.
Zvýraznite požadovaný vzhľad a stlačte
tlačidlo J.
264 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Graphic (Grafika)
Auto Info Display (Automatické zobrazenie informácií)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Ak je vybraná možnosť On (Zap.), zobrazenie informácií sa objaví po
stlačení tlačidla spúšte do polovice. Ak je zvolená možnosť Off (Vyp.),
zobrazenie informácií je možné zobraziť stlačením tlačidla R.
Info Display Auto Off (Automatické vypínanie zobrazenia
informácií)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Ak je zvolená možnosť On (Zap.) snímač pohľadu do hľadáčika vypne
zobrazenie informácií, keď priložíte oko k hľadáčiku. Výberom možnosti
Off (Vyp.) zabránite vypnutiu zobrazenia, keď sa budete pozerať cez
hľadáčik, zvyšuje sa však spotreba batérie.
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 265
Image Dust Off Ref Photo (Referenčná snímka na
odstránenie vplyvu prachu)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Umožňuje získať referenčné údaje pre možnosť odstránenia vplyvu
prachu na snímku v Capture NX-D (ďalšie informácie nájdete v online
pomocníkovi Capture NX-D).
Možnosť Image Dust Off ref photo (Referenčná snímka na
odstránenie vplyvu prachu) je k dispozícii iba vtedy, keď je na
fotoaparát nasadený objektív so vstavaným procesorom. Odporúča sa
objektív s ohniskovou vzdialenosťou minimálne 50 mm. Ak používate
objektív s transfokátorom, nastavte maximálne priblíženie.
1 Vyberte možnosť spustenia.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich
možností a stlačte J. Ak chcete skončiť
bez získania údajov na odstránenie vplyvu
prachu na snímku, stlačte tlačidlo G.
• Start (Spustiť): Zobrazí sa hlásenie uvedené
vpravo a v hľadáčiku sa zobrazí indikátor
„rEF“.
• Clean sensor and then start (Vyčistiť snímač
a potom spustiť): Túto možnosť vyberte, ak
chcete obrazový snímač vyčistiť pred
spustením. Po dokončení čistenia sa
zobrazí hlásenie znázornené napravo
a v hľadáčiku sa zobrazí indikátor „rEF“.
D Čistenie obrazového snímača
Referenčné údaje o znečistení prachom zaznamenané pred vyčistením
obrazového snímača sa nemôžu použiť pri fotografiách zhotovených po
vyčistení obrazového snímača. Zvoľte možnosť Clean sensor and then start
(Vyčistiť snímač a potom spustiť) len v prípade, že sa referenčné údaje
o znečistení prachom nepoužijú pri existujúcich fotografiách.
266 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
2 V hľadáčiku umiestnite do obrazového poľa biely objekt bez
detailov.
Objektívom určite výrez pre dobre osvetlený biely objekt bez
detailov zo vzdialenosti zhruba desať centimetrov tak, aby zaplnil
celý hľadáčik, a potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
V režime automatického zaostrovania sa zaostrenie na nekonečno
nastaví automaticky, pričom v režime manuálneho zaostrovania
nastavte zaostrenie na nekonečno manuálne.
3 Získajte referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu na
snímku.
Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol sa nasnímajú referenčné údaje
na odstránenie vplyvu prachu na snímku. Po stlačení tlačidla spúšte
sa vypne monitor.
Ak je referenčný objekt príliš svetlý alebo
príliš tmavý, fotoaparát nemusí byť
schopný nasnímať referenčné údaje na
odstránenie vplyvu prachu na snímku
a zobrazí sa odkaz vpravo. Vyberte iný
referenčný objekt a zopakujte postup od
kroku 1.
D Referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu na snímku
Rovnaké referenčné údaje možno použiť pre
fotografie zhotovené pomocou rôznych
objektívov, prípadne pri odlišnom nastavení clony.
Referenčné snímky nemožno prezerať pomocou
počítačového softvéru na spracovanie obrazu. Pri
prezeraní referenčných snímok pomocou
fotoaparátu sa zobrazí vzor mriežky.
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 267
Flicker Reduction (Potlačenie rušenia)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Redukuje blikanie a prúžkovanie pri snímaní pri osvetlení žiarivkami
alebo ortuťovými výbojkami počas snímania v živom náhľade (0 55)
alebo počas zaznamenávania videosekvencie (0 164). Výberom
možnosti Auto (Automatika) nechajte fotoaparát, aby automaticky
vybral správnu frekvenciu, alebo manuálne nastavte frekvenciu
zodpovedajúcu miestnemu zdroju napájania.
A Potlačenie rušenia
Ak možnosť Auto (Automatika) zlyhá pri vytváraní požadovaných výsledkov
a vy si nie ste istí s frekvenciou miestneho napájania, vyskúšajte obidve
50 a 60 Hz možnosti a vyberte tú, s ktorou dosiahnete najlepšie výsledky.
Potlačenie rušenia nemusí priniesť požadované výsledky, ak je objekt veľmi
jasný, pričom v takom prípade by ste mali zvoliť režim A alebo M a zvoliť aj väčšie
zaclonenie (vyššie clonové číslo) pred spustením živého náhľadu. Vezmite do
úvahy, že potlačenie rušenia nie je dostupné, keď je vybraná možnosť On (Zap.)
pre Movie settings (Nastavenia videosekvencie) > Manual movie settings
(Manuálne nastavenia videosekvencie) (0 169) v režime M.
Slot Empty Release Lock (Uzamknutie spúšte bez
pamäťovej karty)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Ak je zvolené nastavenie Release locked (Blokovanie spúšte), tlačidlo
spúšte bude aktívne len vtedy, keď bude vo fotoaparáte vložená
pamäťová karta. Voľba Enable release (Povoliť spúšť) umožní, aby sa
tlačidlo spúšte mohlo používať aj vtedy, keď nie je vložená žiadna
pamäťová karta, hoci sa nezaznamenajú žiadne snímky (na monitore sa
však zobrazia v predvádzacom režime).
268 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Location Data (Údaje o polohe)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Upravte nastavenia údajov o polohe na používanie, keď je fotoaparát
pripojený k zariadeniu GPS alebo zariadeniu smart.
Možnosť
Popis
Voľbou možnosti Yes (Áno) stiahnite údaje o polohe zo
zariadenia smart a vložte ich do snímok zhotovených
v nasledujúcich dvoch hodinách. Ak je fotoaparát pripojený
k zariadeniu smart aj jednotke GPS, údaje o polohe sa prevezmú
z jednotky GPS. Údaje o polohe sa nedajú získať, ak je fotoaparát
vypnutý alebo uplynula doba časového spínača pohotovostného
režimu.
Zobrazenie údajov o polohe, ktoré poskytlo zariadenie GPS alebo
Position
smart (zobrazené položky sa menia v závislosti od zariadenia
(Poloha)
a v prípade videosekvencií slúžia na spustenie zaznamenávania).
Vykonajte nastavenia na pripojenie k voliteľným zariadeniam
GPS.
• Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu): Vyberte, či
časový spínač pohotovostného režimu zostane aktívny počas
pripojenia zariadenia GPS. Ak sa zvolí možnosť Enable
(Zapnuté), expozimetre sa automaticky vypnú, ak sa
External GPS nevykonajú žiadne úkony v priebehu intervalu určenom
v Používateľskom nastavení c2 (Auto off Timers (Časové
device
spínače automatického vypínania), 0 240), čím sa zníži
options
spotreba batérie. Ak je pripojená jednotka GP-1 alebo GP-1A,
(Možnosti
jednotka zostane aktívna počas nastaveného intervalu po
externého
uplynutí doby časovača; ak chcete vyčleniť fotoaparátu čas na
zariadenia
získanie údajov o polohe, oneskorenie sa predĺži maximálne
GPS)
o jednu minútu po aktivácii expozimetrov alebo zapnutí
fotoaparátu. Voľbou Disable (Vypnuté) sa vypne časový spínač
pohotovostného režimu, keď sa pripojí zariadenie GPS.
• Set clock from satellite (Nastavenie hodín zo satelitu): Voľbou možnosti
Yes (Áno) sa zosynchronizujú hodiny fotoaparátu s časom,
ktorý udáva zariadenie GPS.
Download
from smart
device
(Stiahnuť zo
zariadenia
smart)
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 269
Remote Control (Diaľkový ovládač)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vyberte funkcie vykonávané pomocou voliteľných káblových spúští
alebo bezdrôtových diaľkových ovládačov (0 323, 324).
❚❚ Remote Shutter Release (Diaľkové spustenie uzávierky)
Vyberte, či sa bude tlačidlo spúšte na voliteľnom príslušenstve používať
na fotografovanie alebo zaznamenávanie videosekvencií.
y
z
Možnosť
Take photos
(Snímanie
fotografií)
Record movies
(Záznam
videosekvencií)
Popis
Tlačidlo spúšte na voliteľnom príslušenstve sa používa
na zhotovovanie fotografií.
Tlačidlo spúšte na voliteľnom príslušenstve sa používa
na zaznamenávanie videosekvencií. Stlačením
tlačidla do polovice spustite živý náhľad alebo
zaostrovanie v režimoch AF-S a AF-F. Stlačením tlačidla
spúšte úplne nadol spustite alebo ukončite snímanie.
Živý náhľad ukončíte pomocou prepínača živého
náhľadu fotoaparátu.
❚❚ Assign Fn button (Priradenie Fn tlačidla)
Vyberte úlohu, ktorú budú plniť Fn tlačidlá na bezdrôtových diaľkových
ovládačoch.
Možnosť
Same as camera
4 button
=4 (Rovnaké ako
tlačidlo
4 fotoaparátu)
Live view (Živý
a
náhľad)
Popis
Fn tlačidlo na bezdrôtovom diaľkovom ovládači
vykonáva funkciu momentálne priradenú tlačidlu
A (L) fotoaparátu (0 254).
Fn tlačidlo na bezdrôtovom diaľkovom ovládači sa dá
použiť na spustenie a ukončenie živého náhľadu.
270 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Airplane Mode (Režim V lietadle)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Voľbou možnosti Enable (Zapnuté) vypnite bezdrôtové funkcie kariet
Eye-Fi a pripojenie prostredníctvom Wi-Fi a Bluetooth k zariadeniam
smart. Pripojenie k iným zariadeniam pomocou bezdrôtového vysielača
sa dá vypnúť odstránením vysielača z fotoaparátu.
Connect to Smart Device (Pripojiť k zariadeniu smart)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Úprava nastavení pre pripojenie
k zariadeniam smart.
A Zabezpečenie
Hoci jednou z výhod tohto výrobku je, že umožňuje iným, aby sa voľne pripojili
k bezdrôtovej výmene údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak sa neaktivuje
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovnému:
• Odcudzenie údajov: Zlomyseľné tretie strany môžu zachytiť bezdrôtový prenos
s cieľom ukradnúť používateľské identifikátory, heslá a iné osobné informácie.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti
a pozmeniť údaje alebo vykonať iné zlomyseľné úkony. Vezmite do úvahy, že
vďaka konštrukcii bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť
neoprávnený prístup, aj keď je zabezpečenie aktivované.
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 271
Send to Smart Device (Auto) (Odoslať do zariadenia smart
(automaticky))
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), nové fotografie sa automaticky odošlú do
zariadenia smart (ak fotoaparát nie je momentálne pripojený
k zariadeniu smart, fotografie sa označia na odoslanie a odošlú sa pri
nasledujúcom zriadení bezdrôtového pripojenia). Videosekvencie sa
neodošlú.
A Označenie na odoslanie
Naraz na odoslanie je možné označiť maximálne 1 000 fotografií.
Pred zmenou hodnotenia fotografií, ktoré sú označené na odoslanie, zvoľte
možnosť Disable (Vypnuté) pre Bluetooth > Network connection (Pripojenie
k sieti) alebo vypnite bezdrôtové funkcie voľbou možnosti Enable (Zapnuté)
pre Airplane mode (Režim V lietadle).
Wi-Fi
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Upravte nastavenia Wi-Fi (bezdrôtovej siete LAN).
Možnosť
Network settings
(Nastavenia siete)
Current settings
(Aktuálne
nastavenia)
Reset connection
settings (Resetovať
nastavenia
pripojenia)
Popis
Úprava nastavení pripojenia k Wi-Fi.
Zobrazenie aktuálnych nastavení Wi-Fi.
Obnovenie východiskových hodnôt nastavení Wi-Fi.
272 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Bluetooth
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zoznam spárovaných zariadení a úprava nastavení pre pripojenie
k zariadeniam smart.
Možnosť
Network connection
(Pripojenie k sieti)
Paired devices
(Spárované
zariadenia)
Send while off
(Odoslať počas
vypnutia)
Popis
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
Zobrazenie spárovaných zariadení.
Voľbou možnosti Off (Vyp.) sa pozastaví bezdrôtový
prenos, keď je fotoaparát vypnutý alebo uplynie interval
časového spínača pohotovostného režimu.
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 273
Eye-Fi Upload (Preniesť na kartu Eye-Fi)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, keď je do fotoaparátu vložená
pamäťová karta Eye-Fi (k dispozícii samostatne od iných výrobcov).
Výberom možnosti Enable (Zapnuté) sa fotografie odošlú na
predvolené cieľové miesto. Pamätajte na to, že ak je sila signálu
nepostačujúca, snímky sa neprenesú. Pred odoslaním snímok
prostredníctvom Eye-Fi zvoľte možnosť Disable (Vypnuté) pre
Airplane mode (Režim V lietadle) (0 271) a Bluetooth > Network
connection (Pripojenie k sieti) (0 273).
Dodržiavajte všetky miestne predpisy týkajúce sa bezdrôtových
zariadení, pričom zvoľte Disable (Vypnuté) všade tam, kde je
používanie bezdrôtových zariadení zakázané.
D Karty Eye-Fi
Karty Eye-Fi môžu vysielať bezdrôtové signály, keď je zvolená možnosť Disable
(Vypnuté). Zobrazená ikona g, keď je zvolená možnosť Disable (Vypnuté)
znamená, že fotoaparát nedokáže ovládať kartu Eye-Fi (0 275); vypnite
fotoaparát a vyberte túto kartu.
Zvoľte dlhšie hodnoty pre Používateľské nastavenie c2 (Auto off timers (Časové
spínače automatického vypínania)) > Custom (Vlastné nastavenie) >
Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu) (0 240) pri použití
karty Eye-Fi.
Podrobnosti nájdete v návode dodanom s kartou Eye-Fi a všetky otázky smerujte
na jej výrobcu. Na fotoaparáte je možné nastaviť zapnutie alebo vypnutie kariet
Eye-Fi, ale fotoaparát nemusí podporovať iné funkcie Eye-Fi.
D Režim V lietadle (0 271)
Zapnutím režimu V lietadle sa vypne prenos na kartu Eye-Fi. Ak chcete obnoviť
prenos na kartu Eye-Fi, zvoľte možnosť Disable (Vypnuté) pre Airplane mode
(Režim V lietadle) pred voľbou možnosti Enable (Zapnuté) pre Eye-Fi upload
(Preniesť na kartu Eye-Fi).
274 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Po vložení karty Eye-Fi sa v zobrazení
informácií bude indikovať jej stav ikonou:
• d: Prenos na kartu Eye-Fi je vypnutý.
• e: Prenos na kartu Eye-Fi je zapnutý, ale nie
je k dispozícii žiadna snímka na prenos.
• f (svieti): Prenos na kartu Eye-Fi je zapnutý,
čaká sa na spustenie prenosu.
• f (pohybuje sa): Prenos na kartu Eye-Fi je
zapnutý, prebieha prenos dát.
• g: Chyba — fotoaparát nedokáže ovládať kartu Eye-Fi. Ak sa
v hľadáčiku objaví blikajúci indikátor (, skontrolujte, či je firmvér
karty Eye-Fi aktualizovaný; ak chyba pretrváva aj po aktualizácii
firmvéru karty, vložte inú kartu alebo naformátujte kartu vo
fotoaparáte po skopírovaní akýchkoľvek snímok, ktoré obsahuje, do
počítača alebo iného zariadenia na ukladanie údajov. Ak indikátor (
nebliká, snímky sa dajú zhotovovať normálne, ale je možné, že sa
nebudú dať zmeniť nastavenia Eye-Fi.
A Podporované karty Eye-Fi
Niektoré karty nemusia byť v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
Ďalšie informácie si vyžiadajte od výrobcu. Karty Eye-Fi sú určené na používanie
iba v krajine nákupu. Uistite sa, že je firmvér karty Eye-Fi aktualizovaný na
najnovšiu verziu.
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu 275
Conformity Marking (Označenie zhody)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zobrazenie výberu štandardov, ktorým tento fotoaparát vyhovuje.
Firmware Version (Verzia firmvéru)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru fotoaparátu.
276 B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
Ak chcete zobraziť ponuku úprav, stlačte G a zvoľte záložku
N (ponuka úprav).
Tlačidlo G
Možnosti ponuky úprav
Možnosti v ponuke úprav sa používajú na vytváranie orezaných alebo
upravených kópií existujúcich snímok. Ponuka úprav sa zobrazí len
vtedy, keď je vložená pamäťová karta s fotografiami fotoaparátu.
Možnosť
NEF (RAW) processing
0
(Spracovanie NEF (RAW))
k Trim (Orezať)
1 Resize (Zmena veľkosti)
D-Lighting (Funkcia
i
D-Lighting)
Quick retouch (Rýchle
2
úpravy)
Red-eye correction
j (Korekcia efektu
červených očí)
e Straighten (Narovnať)
Distortion control
(
(Korekcia skreslenia)
Perspective control
r
(Ovládanie perspektívy)
) Fisheye (Rybie oko)
Filter effects (Efekty
m
filtra)
0
280
282
283
285
286
286
287
287
288
288
289
Možnosť
Monochrome
l
(Monochromatický režim)
Image overlay
o
(Prelínanie snímok)
Color outline
q
(Omaľovánky)
Photo illustration
U
(Fotografická ilustrácia)
Color sketch (Farebná
g
skica)
Miniature effect (Efekt
u
zmenšeniny)
Selective color
3
(Výberová farba)
) Painting (Maľba)
Edit movie (Úprava
f
videosekvencie)
Side-by-side comparison
p
(Porovnanie vedľa seba) *
0
290
291
293
294
294
295
296
298
178
298
* Dostupné len vtedy, ak sa ponuka úprav zobrazí stlačením tlačidla P a zvolí sa Retouch (Upraviť), keď
je zobrazená upravená snímka alebo je zobrazený originál v režime prehrávania snímok na celej obrazovke.
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 277
Vytváranie upravených kópií
Vytvorenie upravenej kópie:
1 Zobrazte možnosti úprav.
Zvýraznite požadovanú položku v ponuke
úprav a stlačte tlačidlo 2.
2 Vyberte snímku.
Zvýraznite snímku a stlačte J (ak si chcete
pozrieť zvýraznenú snímku na celej
obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X).
A Úpravy
Fotoaparát nemusí byť schopný zobraziť alebo upraviť snímky vytvorené
inými zariadeniami. Ak bola snímka zaznamenaná pri nastavení kvality
snímky NEF (RAW) + JPEG (0 98), možnosti úprav sa budú vzťahovať len na
kópie vo formáte RAW.
3 Vyberte možnosti úprav.
Viac informácií nájdete v časti pre zvolenú položku. Ak chcete proces
úprav ukončiť bez vytvorenia upravenej kópie, stlačte tlačidlo G.
278 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
4 Vytvorte upravenú kópiu.
Stlačením tlačidla J vytvorte upravenú
kópiu. Okrem stránky „len snímky“
s informáciami o fotografii (0 188) budú
upravené kópie označené ikonou Z.
A Vytváranie upravených kópií počas prehrávania
Ak chcete vytvoriť upravenú kópiu snímky aktuálne zobrazenej na celej
obrazovke (0 184), stlačte P, potom zvýraznite Retouch (Upraviť) a tak stlačte
2 a zvoľte možnosť úprav (možnosť Image overlay (Prelínanie snímok) je
vylúčená).
A Úprava kópií
Na kópie vytvorené použitím ďalších možností úprav je možné aplikovať väčšinu
možností, hoci s výnimkou Image overlay (Prelínanie snímok) a Edit movie
(Úprava videosekvencie) > Choose start/end point (Vybrať začiatočný/
koncový bod), pričom každá z týchto možností sa dá aplikovať len raz
(nezabudnite, že viacnásobné úpravy môžu viesť k strate detailov). Možnosti,
ktoré nie je možné použiť na aktuálnu snímku, sú zobrazené sivou farbou, pričom
nie sú dostupné.
A Kvalita a veľkosť snímky
Okrem kópií vytvorených pomocou možností Trim (Orezať) a Resize (Zmena
veľkosti) majú kópie vytvorené zo snímok vo formáte JPEG rovnakú veľkosť
a kvalitu ako originál, zatiaľ čo kópie vytvorené z fotografií vo formáte NEF (RAW)
sa uložia ako veľké snímky vo formáte JPEG s vysokou kvalitou.
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 279
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW))
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií NEF (RAW).
1 Zvoľte NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)).
Zvýraznite NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav
a stlačením tlačidla 2 zobrazte dialógové
okno na výber snímky so zoznamom
snímok len vo formáte NEF (RAW)
vytvorených týmto fotoaparátom.
2 Vyberte fotografiu.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite fotografiu (ak chcete zobraziť
zvýraznenú fotografiu na celej obrazovke,
stlačte a podržte tlačidlo X). Stlačením
tlačidla J vyberte zvýraznenú fotografiu
a pokračujte ďalším krokom.
280 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
3 Vyberte nastavenia pre kópiu vo formáte JPEG.
Upravte nižšie uvedené nastavenia. Vezmite do úvahy, že vyváženie
bielej farby a ovládanie vinetácie nie je dostupné pri snímkach
vytvorených pomocou prelínania snímok (0 291), a tiež, že účinky
korekcie expozície sa môžu líšiť od účinkov očakávaných pri
zhotovení fotografie.
Image quality (Kvalita snímky) (0 98)
Image size (Veľkosť snímky) (0 100)
White balance (Vyváženie bielej farby) (0 140)
Exposure compensation (Korekcia
expozície) (0 132)
Picture Control (0 155)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO) (0 231)
Color space (Farebný priestor) (0 230)
Vignette control (Ovládanie vinetácie) (0 231)
D-Lighting (Funkcia D-Lighting) (0 285)
4 Skopírujte fotografiu.
Zvýraznite EXE a stlačením J vytvorte
kópiu zvolenej fotografie vo formáte JPEG.
Ak chcete postup ukončiť bez
skopírovania fotografie, stlačte tlačidlo
G.
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 281
Trim (Orezať)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie.
Zvolená fotografia sa zobrazí s orezanou
časťou vyznačenou žltou farbou. Orezanú
kópiu vytvorte postupom uvedeným
v nasledujúcej tabuľke.
Ak chcete
Zväčšiť veľkosť
výrezu
Zmenšiť veľkosť
výrezu
Použite
X
W (Q)
Popis
Stlačením tlačidla X zväčšíte veľkosť výrezu.
Stlačením tlačidla W (Q) zmenšíte veľkosť výrezu.
Zmeniť
zobrazovací
pomer výrezu
Otočením príkazového voliča vyberte pomer strán.
Presunúť výrez
Na umiestnenie výrezu použite multifunkčný volič.
Podržaním stlačeného tlačidla sa výrez rýchlo
posunie do požadovanej polohy.
Vytvoriť kópiu
Uložte aktuálny výrez ako samostatný súbor.
A Veľkosť snímky
Veľkosť kópie (ktorá sa mení podľa veľkosti výrezu a zobrazovacieho pomeru) sa
zobrazí v ľavej hornej časti zobrazenia výrezu.
A Prezeranie orezaných kópií
Je možné, že pri zobrazení orezaných kópií nebude zväčšenie výrezu snímky
dostupné.
A Pozri tiež
Informácie o orezávaní snímok počas zväčšenia výrezu snímky nájdete na
strane 198.
282 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
Resize (Zmena veľkosti)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvoria sa malé kópie zvolených snímok.
1 Zvoľte Resize (Zmena veľkosti).
Ak chcete zmeniť veľkosť zvolených
snímok, zvýraznite Resize (Zmena
veľkosti) v ponuke úprav a stlačte tlačidlo
2.
2 Vyberte veľkosť.
Zvýraznite Choose size (Vybrať veľkosť)
a stlačte tlačidlo 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 283
3 Vyberte snímky.
Zvýraznite možnosť Select image (Vybrať
snímku) a stlačte tlačidlo 2.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite snímky a stlačením tlačidla
W (Q) vykonajte alebo zrušte voľbu (ak
chcete zvýraznenú snímku zobraziť na
celej obrazovke, stlačte a podržte
tlačidlo X). Zvolené snímky budú
označené ikonou 1. Po dokončení výberu Tlačidlo W (Q)
stlačte tlačidlo J.
4 Uložte kópie so zmenenou veľkosťou.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením
tlačidla J uložíte kópie so zmenenou
veľkosťou.
A Prezeranie kópií so zmenenou veľkosťou
Je možné, že pri zobrazení kópií so zmenenou veľkosťou nebude zväčšenie
výrezu snímky dostupné.
284 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
D-Lighting (Funkcia D-Lighting)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Funkcia D-Lighting zjasňuje tiene, čo je ideálne na spracovanie tmavých
snímok alebo snímok snímaných v protisvetle.
Pred
Funkcia D-Lighting
(možnosť U Portrait
(Portrét) je vypnutá)
Funkcia D-Lighting
(možnosť M Portrait
(Portrét) je zapnutá)
Stlačením tlačidiel 4 alebo 2 vyberte úroveň vykonanej korekcie;
účinok sa dá skontrolovať v zobrazení úprav. Stlačením tlačidla
J fotografiu skopírujete.
❚❚ „Portrait (Portrét)“
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto možnosť,
zvýraznite Portrait (Portrét) a stlačte 2. Keď
je zapnutá možnosť Portrait (Portrét),
fotoaparát použije funkciu D-Lighting len na
objekty s ľudskými tvárami, pričom zosvetlí
maximálne tri takéto objekty a súčasne
ponechá pozadie nedotknuté na dosiahnutie
podobného efektu ako pri reflektore.
A Objekty s tvárou
Fotoaparát automaticky zvolí maximálne tri objekty na uplatnenie funkcie
D-Lighting na tváre (vezmite do úvahy, že funkcia D-Lighting s uplatnením na
tváre sa nedá použiť na fotografie zhotovené s možnosťou Off (Vyp.) zvolenou
pre Auto image rotation (Automatické otočenie snímky) v ponuke režimu
prehrávania; 0 222). V závislosti od kompozície a pózy snímaných objektov sa
požadované výsledky nemusia dosiahnuť; ak nie ste spokojní, odstráňte
označenie možnosti Portrait (Portrét).
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 285
Quick Retouch (Rýchle úpravy)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytváranie kópií so zvýšenou sýtosťou
a kontrastom. Funkcia D-Lighting sa podľa
potreby použije na zosvetlenie tmavých
objektov alebo objektov v protisvetle.
Stlačením tlačidiel 4 alebo 2 vyberte úroveň
korekcie. Stlačením tlačidla J fotografiu
skopírujete.
Red-Eye Correction (Korekcia efektu červených očí)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Táto možnosť sa používa na korekciu „efektu červených očí“
spôsobeného bleskom a je k dispozícii iba pri fotografiách zhotovených
pomocou blesku. Fotografiu vybranú pre korekciu efektu červených očí
si môžete pozrieť v zobrazení úprav. Skontrolujte účinky korekcie efektu
červených očí a stlačením J vytvorte kópiu. Pamätajte na to, že
korekcia efektu červených očí nemusí vždy vytvárať očakávané výsledky
a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže použiť na časti snímky, ktoré
nie sú ovplyvnené efektom červených očí. Preto pred ďalším postupom
dôkladne skontrolujte predbežný náhľad.
286 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
Straighten (Narovnať)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorí sa narovnaná kópia vybratej snímky.
Stlačením 2 otočíte snímku v smere
hodinových ručičiek až do piatich stupňov,
v krokoch s veľkosťou 0,25 stupňa a stlačením
4 ju otočíte proti smeru hodinových ručičiek
(vezmite do úvahy, že okraje snímky sa orežú,
aby sa vytvorila štvorcová kópia). Stlačením
J uložte upravenú kópiu.
Distortion Control (Korekcia skreslenia)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytváranie kópií so zníženým periférnym
skreslením. Voľbou možnosti Auto
(Automatika) umožnite fotoaparátu, aby
upravil periférne skreslenie automaticky
a potom pomocou multifunkčného voliča
môžete vykonať jemné nastavenia, alebo
voľbou Manual (Manuálny režim) zmenšite
periférne skreslenie manuálne (pamätajte, že možnosť Auto
(Automatika) nie je dostupná pre fotografie, ktoré boli zhotovené
pomocou automatickej regulácie skreslenia; pozrite si stranu 232).
Stlačením 2 sa zníži súdkové skreslenie a stlačením 4 sa zníži
poduškové skreslenie (pamätajte, že väčšie úrovne korekcie skreslenia
vyústia do orezania viacerých okrajov). Stlačením J uložte upravenú
kópiu.
D Automatika
Auto (Automatika) sa používa iba pri snímkach zhotovených pomocou
objektívov typu G, E a D (okrem PC, rybieho oka a niektorých ďalších druhov
objektívov); s inými objektívmi nie sú výsledky zaručené.
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 287
Perspective Control (Ovládanie perspektívy)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Tento efekt vytvára kópie, na ktorých je
znížený efekt perspektívy nasnímanej pri
základni vysokých objektov. Na nastavenie
perspektívy použite multifunkčný volič
(pamätajte na to, že pridaním väčšej
perspektívy dôjde k orezaniu väčšej časti
okrajov). Stlačením J uložte upravenú kópiu.
Pred
Po
Fisheye (Rybie oko)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Tento efekt vytvára kópie, ktoré vyzerajú,
akoby boli snímané objektívom rybie oko.
Stlačením 2 sa efekt zosilní (tým sa však zvýši
aj miera orezania na okrajoch snímky)
a stlačením 4 sa táto miera zníži. Stlačením
J uložte upravenú kópiu.
288 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
Filter Effects (Efekty filtra)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Po nastavení efektov filtra nižšie uvedeným spôsobom skopírujte
fotografiu stlačením tlačidla J.
Možnosť
Popis
Vytvorenie efektu filtra svetla
Skylight (Svetlo
oblohy, ktorý znižuje modrastý
oblohy)
nádych snímky.
Warm filter
(Otepľujúci
filter)
Vytvorenie kópie s efektom filtra
teplých tónov, ktoré dodajú kópii
„teplý“ červenkastý nádych.
Cross screen
(Hviezdicový
filter)
K zdrojom svetla pridáva efekt
žiarivých hviezd.
• Number of points (Počet bodov):
Vyberte si zo štyroch, šiestich
alebo ôsmich.
• Filter amount (Množstvo filtra):
Vyberte jas príslušného
svetelného zdroja.
• Filter angle (Uhol filtra): Vyberte uhol bodov.
• Length of points (Dĺžka bodov): Vyberte dĺžku bodov.
• Confirm (Potvrdenie): Prezrite si efekty filtra. Stlačením X si
môžete prezrieť kópiu na celej obrazovke.
• Save (Uložiť): Vytvorte upravenú kópiu.
Soft
(Zmäkčovací
filter)
Pridajte efekt zmäkčovacieho
filtra. Stlačením tlačidiel 4 alebo
2 vyberte intenzitu filtra.
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 289
Monochrome (Monochromatický režim)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorte kópie fotografií pomocou možnosti
Black-and-white (Čiernobiely režim), Sepia
(Sépia) alebo Cyanotype (Kyanotyp)
(monochromatický režim modrej a bielej
farby).
Pri výbere možnosti Sepia (Sépia) alebo
Cyanotype (Kyanotyp) sa zobrazí ukážka
vybranej snímky; stlačením tlačidla 1 môžete
zvýšiť sýtosť farieb a stlačením tlačidla 3 ju
môžete znížiť. Stlačením tlačidla J vytvorte
monochromatickú kópiu.
Zvýšenie sýtosti
Zníženie sýtosti
290 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
Image Overlay (Prelínanie snímok)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Prelínaním snímok sa skombinujú dve existujúce fotografie vo formáte
NEF (RAW) s cieľom vytvorenia jedinej snímky, ktorá sa uloží oddelene
od pôvodných snímok. Vďaka údajom RAW z obrazového snímača
fotoaparátu tak dosiahnete výsledky, ktoré sú o poznanie lepšie ako
prelínania vytvorené v aplikáciách na spracovanie fotografií. Nová
snímka sa uloží s aktuálnym nastavením kvality a veľkosti snímky; pred
vytvorením prelínania nastavte kvalitu a veľkosť (0 98, 100; k dispozícii
sú všetky možnosti). Ak chcete vytvoriť kópiu vo formáte NEF (RAW),
vyberte kvalitu snímky NEF (RAW).
+
1 Vyberte možnosť Image overlay
(Prelínanie snímok).
Zvýraznite možnosť Image overlay
(Prelínanie snímok) v ponuke úprav
a stlačte tlačidlo 2.
Zobrazí sa dialógové okno znázornené
vpravo, so zvýraznenou možnosťou
Image 1 (Snímka 1); stlačením tlačidla
J zobrazíte zoznam snímok vo formáte
NEF (RAW) vytvorených týmto
fotoaparátom.
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 291
2 Vyberte prvú snímku.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite prvú fotografiu určenú na
prelínanie. Ak chcete zobraziť zvýraznenú
fotografiu na celej obrazovke, stlačte
a podržte tlačidlo X. Stlačením tlačidla
J vyberte zvýraznenú fotografiu a vráťte
sa na zobrazenie ukážky.
3 Vyberte druhú snímku.
Vybraná snímka sa zobrazí ako Image 1 (Snímka 1). Zvýraznite
Image 2 (Snímka 2) a stlačte tlačidlo J, potom zvoľte druhú
fotografiu podľa popisu v kroku 2.
4 Nastavte zvyšovanie expozičného
podielu.
Zvýraznite Image 1 (Snímka 1) alebo
Image 2 (Snímka 2) a optimalizujte
expozíciu pre prelínanie stlačením 1 alebo
3, čím sa zvolí zvyšovanie expozičného
podielu z hodnôt od 0,1 do 2,0. Postup
zopakujte aj pre druhú snímku. Východisková hodnota je 1,0;
vyberte 0,5 pre polovičné zvyšovanie expozičného podielu alebo 2,0
pre jeho zdvojnásobenie. Účinky zvyšovania expozičného podielu sú
viditeľné v stĺpci Preview (Kontrola).
5 Zobrazte kontrolu prelínania.
Skontrolujte kompozíciu tak, ako je to
znázornené vpravo, stlačte 4 alebo
2 a umiestnite kurzor do stĺpca Preview
(Kontrola), potom stlačte 1 alebo 3,
zvýraznite Overlay (Prelínanie) a stlačte
J (vezmite do úvahy, že farby a jas
zobrazenia sa môžu líšiť od finálnej snímky). Ak chcete uložiť
prelínanie bez zobrazenia kontroly, zvoľte Save (Uložiť). Ak sa
chcete vrátiť do kroku 4 a vybrať nové fotografie alebo upraviť
zvyšovanie expozičného podielu, stlačte W (Q).
292 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
6 Uložte prelínanie.
Stlačením tlačidla J uložíte prelínanie,
kým je zobrazená kontrola. Po vytvorení
prelínania sa výsledná snímka zobrazí na
monitore v režime zobrazenia snímok na
celej obrazovke.
D Prelínanie snímok
Skombinovať je možné len fotografie vo formáte NEF (RAW) s rovnakou farebnou
(bitovou) hĺbkou (0 227). Prelínanie má rovnaké informácie o fotografii ako
fotografia zvolená pre Image 1 (Snímka 1). Komentár k aktuálnej snímke sa
pridá k prelínaniu pri ukladaní, ale informácia o autorských právach sa
neskopíruje.
Color Outline (Omaľovánky)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Tento efekt vytvára kópiu obrysu fotografie,
ktorá sa dá použiť ako základ pre maľbu.
Stlačením J uložte upravenú kópiu.
Pred
Po
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 293
Photo Illustration (Fotografická ilustrácia)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Zvýši sa ostrosť obrysov a zjednoduší sa
farebnosť na získanie efektu plagátu. Stlačte
2 alebo 4 a zväčšite alebo zmenšite hrúbku
obrysov. Stlačením J uložte upravenú kópiu.
Pred
Po
Color Sketch (Farebná skica)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorte kópiu fotografie, ktorá pripomína
skicu urobenú farebnými ceruzkami.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite Vividness
(Sýtosť) alebo Outlines (Obrysy) a stlačením
4 alebo 2 ich zmeňte. Sýtosť sa dá zvýšiť tak,
aby boli farby sýtejšie alebo znížiť, aby boli
„vymyté“, s monochromatickým efektom,
zatiaľ čo obrysy môžu byť hrubšie alebo tenšie. Hrubšie obrysy vytvárajú
sýtejšie farby. Stlačením J uložte upravenú kópiu.
294 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
Miniature Effect (Efekt zmenšeniny)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorí sa kópia, ktorá vyzerá ako fotografia diorámy. Najlepšie výsledky
sa dosiahnu pri zhotovovaní fotografií z nadhľadu. Oblasť, ktorá bude na
kópii zaostrená, je vyznačená žltým rámčekom.
Ak chcete
Vybrať
orientáciu
Stlačte
Popis
W (Q)
Stlačením W (Q) vyberte orientáciu zaostrenej oblasti.
Ak má oblasť s efektmi
orientáciu na šírku,
stlačením 1 alebo
3 umiestnite rámček so
zobrazením oblasti kópie,
ktorá bude zaostrená.
Zvoliť oblasť
zaostrenia
Oblasť zaostrenia
Ak má oblasť s efektmi
orientáciu na výšku,
stlačením 4 alebo
2 umiestnite rámček so
zobrazením oblasti kópie,
ktorá bude zaostrená.
Ak má oblasť s efektom orientáciu na šírku, stlačením
4 alebo 2 vyberte výšku.
Vybrať veľkosť
Ak má oblasť s efektom orientáciu na výšku, stlačením
1 alebo 3 vyberte šírku.
Vytvoriť kópiu
Vytvorte kópiu.
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 295
Selective Color (Výberová farba)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorenie kópie, v ktorej sa zobrazia farebne iba vybrané odtiene.
1 Vyberte Selective color (Výberová
farba).
Zvýraznite možnosť Selective color
(Výberová farba) v ponuke úprav
a stlačte tlačidlo 2.
2 Vyberte fotografiu.
Zvýraznite fotografiu a stlačte J (ak si
chcete pozrieť zvýraznenú fotografiu na
celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo
X).
3 Vyberte farbu.
Pomocou multifunkčného voliča
umiestnite kurzor na objekt a stlačením
A (L) vyberte takú farbu objektu, aká
zostane na finálnej kópii (fotoaparát môže
mať ťažkosti pri rozpoznávaní farieb, ktoré
nie sú sýte, vyberte sýtu farbu). Ak chcete
Tlačidlo A (L)
snímku priblížiť kvôli presnejšiemu výberu
Vybraná farba
farieb, stlačte X. Stlačením tlačidla W (Q)
snímku oddialite.
296 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
4 Zvýraznite farebný rozsah.
Farebný rozsah
Otočením príkazového voliča
zvýraznite farebný rozsah pre
vybranú farbu.
5 Vyberte farebný rozsah.
Stlačením 1 alebo 3 zvýšite alebo znížite
rozsah podobných odtieňov, ktoré budú
zahrnuté vo finálnej fotografii. Vyberte
z hodnôt 1 až 7; nezabudnite, že vyššie
hodnoty môžu obsahovať odtiene iných
farieb.
6 Vyberte ďalšie farby.
Ak chcete vybrať ďalšie farby,
otáčaním príkazového voliča
zvýraznite ďalšie z troch
farebných políčok v hornej
časti zobrazenia
a zopakovaním krokov 3 – 5
vyberte ďalšiu farbu. Ak je to potrebné, zopakujte to pre tretiu farbu.
Ak chcete zrušiť zvýraznenú farbu, stlačte O (ak chcete zrušiť všetky
farby, stlačte a podržte O. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením;
zvoľte Yes (Áno)).
7 Uložte upravenú kópiu.
Stlačením tlačidla J fotografiu
skopírujete.
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 297
Painting (Maľba)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorenie kópie, ktorá zvýrazní detaily
a farby s cieľom získať maliarsky efekt.
Stlačením J uložte upravenú kópiu.
Pred
Po
Side-by-side Comparison (Porovnanie vedľa seba)
Porovnanie upravených kópií s pôvodnými fotografiami. Táto možnosť
je dostupná, len ak sa ponuka úprav zobrazí stlačením tlačidla P a zvolí
sa možnosť Retouch (Upraviť), keď sa kópia alebo originál zobrazuje na
celej obrazovke.
1 Vyberte snímku.
Vyberte upravenú kópiu (označenú ikonou
Z) alebo fotografiu, ktorá bola upravená
pri prehrávaní na celej obrazovke. Stlačte
P, potom zvýraznite možnosť Retouch
(Upraviť) a stlačte tlačidlo 2.
Tlačidlo P
298 N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
2 Zvoľte Side-by-side comparison
(Porovnanie vedľa seba).
Zvýraznite možnosť Side-by-side
comparison (Porovnanie vedľa seba)
v ponuke úprav a stlačte tlačidlo J.
3 Porovnajte kópiu s originálom.
Možnosti použité na
Pôvodná snímka sa zobrazuje vľavo,
vytvorenie kópie
upravená kópia vpravo a možnosti použité
na vytvorenie tejto kópie sú uvedené
v hornej časti zobrazenia. Stlačením
4 alebo 2 môžete prepínať medzi
zdrojovou snímkou a upravenou kópiou.
Ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na
celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo
Pôvodná
Upravená
X. Ak bola kópia vytvorená z dvoch
snímka
kópia
snímok pomocou Image overlay
(Prelínanie snímok), stlačte 1 alebo
3 a zobrazte ďalšiu pôvodnú snímku. Ak pre aktuálnu zdrojovú
snímku existuje viacero kópií, stlačením 1 alebo 3 zobrazíte tieto
kópie. Stlačením J sa vrátite k zobrazeniu so zvýraznenou snímkou.
D Porovnanie vedľa seba
Zdrojová snímka sa nezobrazí, ak bola vytvorená kópia z fotografie, ktorá sa po
čase odstránila alebo bola v čase vytvorenia kópie chránená (0 200).
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií 299
m Recent Settings (Posledné nastavenia)/
O My Menu (Moja ponuka)
K posledným nastaveniam, teda k ponuke so zoznamom 20 naposledy
použitých nastavení, ako aj k My Menu (Moja ponuka), teda
k používateľskej ponuke so zoznamom 20 možností zvolených
používateľom, je možné získať prístup stlačením tlačidla G, čím sa
zvýrazní posledná záložka v zozname ponúk (buď m alebo O).
Tlačidlo G
Výber ponuky
Pomocou možnosti Choose tab (Vybrať záložku) vyberte zobrazenú
ponuku.
1 Zvoľte možnosť Choose tab (Vybrať
záložku).
Zvýraznite Choose tab (Vybrať záložku)
a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte ponuku.
Zvýraznite O MY MENU (Moja ponuka)
alebo m RECENT SETTINGS (Posledné
nastavenia) a stlačením J zobrazte
zvolenú ponuku.
300 m Recent Settings (Posledné nastavenia)/O My Menu (Moja ponuka)
m Recent Settings (Posledné nastavenia)
Keď sa možnosť m RECENT SETTINGS
(Posledné nastavenia) zvolí pre položku
Choose tab (Vybrať záložku), v ponuke sa
zobrazí zoznam 20 naposledy použitých
nastavení, pričom úplne naposledy použité
položky budú uvedené ako prvé. Stlačením
tlačidiel 1 alebo 3 zvýraznite požadovanú
možnosť, ktorú potom zvoľte stlačením tlačidla 2.
A Odstránenie položiek z ponuky posledných nastavení
Ak chcete odstrániť položku z ponuky posledných nastavení, zvýraznite ju
a stlačte tlačidlo O. Po zobrazení výzvy na potvrdenie sa opätovným stlačením
O zvolená položka odstráni.
O My Menu (Moja ponuka)
Voľba možnosti O MY MENU (Moja ponuka) pre položku Choose tab
(Vybrať záložku) umožňuje získať prístup k prispôsobenej ponuke
maximálne 20 možností zvolených v ponukách režimu prehrávania,
režimu snímania, používateľských nastavení, nastavenia a úprav. Podľa
nižšie uvedených krokov môžete pridať položky do ponuky Moja
ponuka, odstrániť položky z ponuky Moja ponuka a zmeniť usporiadanie
položiek v ponuke Moja ponuka.
❚❚ Pridanie možností do ponuky Moja ponuka
1 Zvoľte Add items (Pridať položky).
Zvýraznite Add items (Pridať položky)
a stlačte 2.
2 Zvoľte ponuku.
Zvýraznite názov ponuky obsahujúcej
možnosti, ktoré chcete pridať, a stlačte
tlačidlo 2.
m Recent Settings (Posledné nastavenia)/O My Menu (Moja ponuka) 301
3 Vyberte položku.
Zvýraznite požadovanú položku ponuky
a výber vykonajte stlačením J.
4 Umiestnite novú položku.
Stlačením 1 alebo 3 posuňte novú
položku hore alebo dole v časti Moja
ponuka. Stlačením J pridajte novú
položku. Zopakovaním krokov 1 – 4 zvoľte
ďalšie položky.
A Pridanie možností do ponuky Moja ponuka
Položky, ktoré sú momentálne zobrazené
v ponuke Moja ponuka, sú označené. Položky
označené ikonou V nie je možné zvoliť.
302 m Recent Settings (Posledné nastavenia)/O My Menu (Moja ponuka)
❚❚ Odstraňovanie možností z ponuky Moja ponuka
1 Zvoľte Remove items (Odstrániť položky).
Zvýraznite Remove items (Odstrániť položky) a stlačte 2.
2 Vyberte položky.
Zvýraznite položky a stlačením
2 vykonajte alebo zrušte výber. Zvolené
položky sú označené značkou.
3 Odstráňte vybrané položky.
Stlačte J. Po zobrazení výzvy na
potvrdenie sa opätovným stlačením
J zvolené položky odstránia.
m Recent Settings (Posledné nastavenia)/O My Menu (Moja ponuka) 303
❚❚ Zmena usporiadania možností v ponuke Moja ponuka
1 Zvoľte Rank items (Zoradenie položiek).
Zvýraznite Rank items (Zoradenie položiek) a stlačte 2.
2 Vyberte položku.
Zvýraznite položku, ktorú chcete presunúť
a potom stlačte J.
3 Umiestnite položku.
Stlačením 1 alebo 3 posuňte novú
položku hore alebo dole v časti Moja
ponuka a stlačte J. Zopakovaním krokov
2 – 3 zmeňte umiestnenie ďalších položiek.
4 Vráťte sa do ponuky Moja ponuka.
Stlačením tlačidla G sa vráťte do ponuky
Moja ponuka.
Tlačidlo G
304 m Recent Settings (Posledné nastavenia)/O My Menu (Moja ponuka)
Technické poznámky
Prečítajte si túto kapitolu, aby ste získali informácie o kompatibilnom
príslušenstve, čistení a uchovávaní fotoaparátu a tiež o tom, čo robiť, ak
sa vám zobrazí chybová správa alebo sa vyskytne problém pri používaní
fotoaparátu.
Kompatibilné objektívy
Kompatibilné objektívy so vstavaným procesorom
Tento fotoaparát podporuje automatické zaostrovanie len s objektívmi
AF-S, AF-P a AF-I so vstavaným procesorom. Objektívy AF-S majú názvy
začínajúce s AF-S, objektívy AF-P s AF-P a objektívy AF-I s AF-I. Automatické
zaostrovanie nie je podporované pri iných objektívoch s automatickým
zaostrovaním (AF). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené funkcie dostupné
pri kompatibilných objektívoch pri fotografovaní pomocou hľadáčika:
Nastavenie
fotoaparátu
MF
AF
Objektív/
(Automatické (s elektronickým
príslušenstvo
zaostrovanie) diaľkomerom)
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z
Iný typ G alebo D AF
—
z
NIKKOR
Séria PC-E NIKKOR 2, 3
—
z4
PC NIKKOR 19mm f/4E ED
—
z4
3, 5
PC Micro 85mm f/2,8D 6
Režim
snímania
Režim zaostrovania
Systém merania
L
Ostatné
režimy 3D Farba
M
N
MF
M
z
z
z
z
—
z1
z
z
z
z
—
z1
z
z
z
z
—
z1
z
z
z
z
—
z1
—
z4
z z
—
z —
Telekonvertor AF-S/AF-I
z7
z7
z z
z
z —
Ostatné objektívy AF
NIKKOR (okrem
z z
z
— ✔
—
z8
objektívov pre fotoaparát
F3AF)
AI-P NIKKOR
z z
z
— ✔
—
z9
1 Pri bodovom meraní expozície sa meria prostredníctvom vybratého zaostrovacieho bodu (0 128).
z1
z1
z1
z1
Technické poznámky 305
2 Ovládač sklonu pre PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED sa môže dostať do kontaktu s telom fotoaparátu pri
otáčaní objektívu. Navyše, niektoré kombinácie vysunutia a otočenia nemusia byť dostupné kvôli tomu, že
by mohlo dôjsť ku kontaktu objektívu s telom fotoaparátu.
3 Vysúvanie a/alebo nakláňanie tohto objektívu zasahuje do nastavovania expozície.
4 Nie je možné použiť pri vysunutí ani vyklopení objektívu.
5 Niektoré kombinácie vysunutia a otočenia nemusia byť dostupné kvôli tomu, že by mohlo dôjsť ku kontaktu
objektívu s telom fotoaparátu.
6 Optimálna expozícia sa dosiahne len vtedy, ak je objektív nastavený na svetelnosť objektívu, pričom nie je
vysunutý ani naklonený.
7 S maximálnou účinnou clonou f/5,6 alebo väčšou.
8 Keď sa pri objektívoch AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 (nový),
alebo AF 28–85mm f/3,5–4,5 použije maximálne priblíženie pri najkratšej zaostriteľnej vzdialenosti, môže
sa zobraziť indikátor zaostrenia (I), keď nie je obraz na matnici hľadáčika zaostrený. Pred snímaním sa
uistite, že je obraz na obrazovke hľadáčika zaostrený.
9 So svetelnosťou objektívu f/5,6 alebo väčšou.
• Keď sa videosekvencie zaznamenávajú pri vysokých citlivostiach ISO,
počas automatického zaostrovania sa môže objaviť šum vo forme
prúžkov. Použite manuálne zaostrovanie alebo pamäť zaostrenia.
306 Technické poznámky
D Objektívy IX NIKKOR
Objektívy typu IX NIKKOR nemožno používať.
A Identifikácia objektívov so vstavaným procesorom a objektívov typu G, E a D
Objektívy so vstavaným procesorom možno identifikovať podľa prítomnosti
kontaktov pre procesor a objektívy typu G, E a D podľa písmena na tubuse
objektívu. Objektívy typu G a E nie sú vybavené clonovým krúžkom objektívu.
Kontakty procesora
Objektív so vstavaným
procesorom
Clonový krúžok
Objektív typu G alebo E
Objektív typu D
Keď používate objektív so vstavaným procesorom vybavený clonovým krúžkom,
clonový krúžok zaaretujte na najmenšej clone (najvyššom clonovom čísle).
A Maticové meranie expozície
Pri maticovom meraní expozície fotoaparát používa 2 016-pixlový snímač RGB na
nastavenie expozície podľa rozdelenia tónov, farieb, kompozície a s objektívmi
typu G, E alebo D aj informácie o vzdialenosti (meranie expozície 3D color matrix
II; s inými objektívmi so vstavaným procesorom fotoaparát používa meranie
expozície color matrix II, ktoré nezahŕňa 3D informácie o vzdialenosti).
Technické poznámky 307
Kompatibilné objektívy bez vstavaného procesora
Objektívy bez vstavaného procesora sa môžu použiť len vtedy, keď je
fotoaparát v režime M. Voľbou iného režimu dôjde k zablokovaniu
spúšte. Clona sa musí nastaviť manuálne prostredníctvom clonového
krúžku objektívu a systému merania expozície fotoaparátu, pričom
riadenie záblesku i-TTL, ako aj ďalšie funkcie vyžadujúce objektív so
vstavaným procesorom, sa nedajú použiť. Niektoré objektívy bez
vstavaného procesora sa nedajú použiť. Pozrite si nižšie uvedenú časť
„Nekompatibilné príslušenstvo a objektívy bez vstavaného procesora“.
Nastavenie fotoaparátu
Režim zaostrovania
AF
MF
(Automatické (s elektronickým
zaostrovanie) diaľkomerom)
Režim snímania
Ostatné
Objektív/príslušenstvo
MF
M
režimy
Objektív AI-, AI-upravený NIKKOR alebo
1
2
z
z
—
—
z
objektív série E Nikon
—
Zdravotnícky NIKKOR 120mm f/4
—
z
z z 2, 3
Reflex NIKKOR
—
—
z
z2
—
z
z2
—
PC NIKKOR
—
z4
Telekonvertor typu AI
—
z5
z
z2
—
Zaostrovací nadstavec Bellows PB-6 6
—
z1
z
z2
—
Automatické medzikrúžky (séria PK
1
2
z
z
—
—
z
11A, 12 alebo 13; PN-11)
1 So svetelnosťou objektívu f/5,6 alebo väčšou.
2 Nemožno použiť indikátor expozície.
3 Môže sa použiť pri časoch uzávierky dlhších o jeden alebo viac krokov, ako je rýchlosť synchronizácie blesku.
4 Nie je možné použiť pri vysunutí ani vyklopení objektívu.
5 S maximálnou účinnou clonou f/5,6 alebo väčšou.
6 Pripojte s vertikálnou orientáciou (po pripojení sa môže použiť aj s horizontálnou orientáciou).
308 Technické poznámky
D Nekompatibilné príslušenstvo a objektívy bez vstavaného procesora
Nasledujúce príslušenstvo a objektívy bez vstavaného procesora sa NEDAJÚ
použiť s D5600:
• Telekonvertor TC-16A AF
• Objektívy iné ako AI
• Objektívy vyžadujúce zaostrovaciu jednotku AU-1 (400mm f/4,5, 600mm f/5,6,
800mm f/8, 1 200mm f/11)
• Objektívy rybie oko (6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6, 8mm f/8, OP 10mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Krúžok nástavca K2
• 180–600mm f/8 ED (výrobné čísla 174041 – 174180)
• 360–1200mm f/11 ED (výrobné čísla 174031 – 174127)
• 200–600mm f/9,5 (výrobné čísla 280001 – 300490)
• Objektívy AF pre F3AF (AF 80mm f/2,8, AF 200mm f/3,5 ED, telekonvertor AF
TC-16)
• PC 28mm f/4 (výrobné číslo 180900 alebo nižšie)
• PC 35mm f/2,8 (výrobné čísla 851001 – 906200)
• PC 35mm f/3,5 (starý typ)
• Reflex 1000mm f/6,3 (starý typ)
• Reflex 1000mm f/11 (výrobné čísla 142361 – 143000)
• Reflex 2000mm f/11 (výrobné čísla 200111 – 200310)
Technické poznámky 309
D Pomocné svetlo AF
Pomocné svetlo AF má dosah približne 0,5 – 3,0 m; keď používate pomocné
svetlo, použite objektív s ohniskovou vzdialenosťou 18 – 200 mm a odstráňte
slnečnú clonu objektívu. Pomocné svetlo AF nie je k dispozícii pri nasledujúcich
objektívoch:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2,8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
310 Technické poznámky
Pri rozsahoch do 1 m môžu nasledujúce objektívy zakrývať pomocné svetlo AF
a rušiť automatické zaostrovanie pri slabom osvetlení:
• AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3,5–4,5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2,8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 18–35mm f/3,5–4,5G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3,5–6,3G ED VR
• AF-S NIKKOR 20mm f/1,8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1,8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 85mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1,8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED
Technické poznámky 311
D Vstavaný blesk
Vstavaný blesk sa dá použiť s objektívmi s ohniskovými vzdialenosťami
18 – 300 mm, hoci v niektorých prípadoch nemusí byť blesk schopný úplne
osvetliť snímaný objekt pri niektorých rozsahoch alebo ohniskových
vzdialenostiach kvôli tieňom, ktoré vrhá objektív (pozrite si nižšie uvedený
obrázok), zatiaľ čo objektívy, ktoré prekážajú výhľadu snímaného objektu na
kontrolku redukcie efektu červených očí, môžu zasahovať do činnosti
predzáblesku proti červeným očiam. Odstráňte slnečnú clonu objektívu, aby
nevznikali tiene.
Tieň
Vinetácia
Blesk má minimálny dosah približne 0,6 m a nedá sa použiť v makrorozsahu
objektívov so zoomom. Blesk nemusí byť schopný osvetliť celý objekt pomocou
nasledujúcich objektívov pri rozsahoch menších ako sú uvedené nižšie:
Objektív
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3,5–4,5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2,8D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2,8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3,5–4,5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3,5–4,5D IF-ED
312 Technické poznámky
Nastavenie
priblíženia
24 mm
24 mm
35 mm
24 – 85 mm
28 mm
35 mm
28 mm
35 mm
45 – 55 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28 – 35 mm
Minimálna
vzdialenosť bez
vinetácie
1,5 m
1,0 m
1,0 m
Bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
1,5 m
1,0 m
Bez vinetácie
1,5 m
1,0 m
Bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
Objektív
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3,5–4,5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3,5–5,6G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3,5–6,3G ED VR
AF-S NIKKOR 20mm f/1,8G ED
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2,8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1,4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3,5–5,6G ED VR
Nastavenie
priblíženia
18 mm
24 – 55 mm
18 mm
24 – 70 mm
18 mm
24 mm
35 – 105 mm
18 mm
24 – 135 mm
24 mm
35 – 140 mm
24 mm
35 – 200 mm
35 – 300 mm
35 – 300 mm
20 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50 – 70 mm
24 mm
28 – 120 mm
24 mm
28 – 120 mm
35 mm
50 – 70 mm
28 mm
35 mm
50 – 300 mm
Minimálna
vzdialenosť bez
vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
2,5 m
1,0 m
Bez vinetácie
2,0 m
Bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
1,5 m
2,5 m
1,0 m
Bez vinetácie
1,0 m
1,5 m
Bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
1,5 m
Bez vinetácie
1,5 m
Bez vinetácie
1,5 m
1,0 m
Bez vinetácie
Technické poznámky 313
Objektív
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED *
* Bez vysunutia alebo vyklopenia.
Nastavenie
priblíženia
200 mm
250 mm
300 mm
24 mm
Minimálna
vzdialenosť bez
vinetácie
4,0 m
3,0 m
2,5 m
3,0 m
Pri používaní s objektívom AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED nedokáže blesk
osvetliť celý objekt pri všetkých rozsahoch.
A Výpočet obrazového uhla
Veľkosť oblasti exponovanej 35mm fotoaparátom je 36 × 24 mm. Veľkosť oblasti
exponovanej modelom D5600 je na rozdiel od toho 23,5 × 15,6 mm, čo znamená,
že obrazový uhol 35 mm fotoaparátu je približne 1,5-násobkom obrazového uhla
modelu D5600. Približná ohnisková vzdialenosť objektívov modelu D5600
v 35mm formáte sa dá vypočítať vynásobením ohniskovej vzdialenosti objektívu
hodnotou približne 1,5.
Veľkosť snímky (35 mm formát)
(36 × 24 mm)
Objektív
Uhlopriečka snímky
Veľkosť snímky (D5600)
(23,5 × 15,6 mm)
Obrazový uhol (35 mm formát)
Obrazový uhol (D5600)
314 Technické poznámky
Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS)
Pokročilý systém kreatívneho osvetlenia (Creative Lighting System, CLS)
od spoločnosti Nikon ponúka zlepšenú komunikáciu medzi
fotoaparátom a kompatibilnými zábleskovými jednotkami na zlepšenie
fotografovania s bleskom. Keď je pripojený voliteľný blesk, vstavaný
blesk sa neodpáli.
❚❚ Zábleskové jednotky kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia
Na zábleskových jednotkách kompatibilných so systémom kreatívneho
osvetlenia sú dostupné nasledujúce funkcie:
z
SB-300
z z2 z — — z z
SB-400
z2 z2
SB-R200
z z z — — z z
SB-500
z
SU-800
SB-700
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-5000
Samostatný blesk
Hlavné
Optické pokročilé bezdrôtové
osvetlenie
Doplnkové riadenie záblesku
vyvažované meraním i-TTL pre
digitálne jednooké zrkadlovky 1
i-TTL
Štandardný doplnkový blesk
i-TTL pre digitálne jednooké
zrkadlovky
%A Automatické nastavenie clony
Automatický záblesk bez
A
merania TTL
Manuálny režim s prioritou
GN
vzdialenosti
M Manuálny režim
RPT Stroboskopický záblesk
Diaľkové riadenie záblesku
i-TTL i-TTL
Rýchle bezdrôtové riadenie
[A:B]
záblesku
%A Automatické nastavenie clony
Automatický záblesk bez
A
merania TTL
M Manuálny režim
RPT Stroboskopický záblesk
z3 — — — — — — —
—4 z3 — — — — — — —
z
z
z — — — — — —
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z — — z6 — — —
z
z
7
— — — — — — —
—
z
— — — — — — —
z
z
z
z
z — z5 — — — —
— — — — — — —
z
—
—
—
z5
—
z5
z5
—
—
z
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
z5
—
—
—
Technické poznámky 315
z z z — z — —
SB-300
z
SB-400
z
SB-R200
z z z — z — —
SB-500
z
SU-800
SB-700
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-5000
Diaľkové ovládanie
Optické pokročilé bezdrôtové
osvetlenie
i-TTL i-TTL
Rýchle bezdrôtové riadenie
[A:B]
záblesku
Automatické nastavenie clony/
%A/A Automatický záblesk bez
merania TTL
M Manuálny režim
RPT Stroboskopický záblesk
Rádiové pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Prenos hodnoty farebnej teploty (blesk)
Prenos hodnoty farebnej teploty (LED svetlo)
Veľkoplošné pomocné svetlo AF
Predzáblesk proti červeným očiam
Výber zábleskového režimu fotoaparátu
Aktualizácia firmvéru zábleskovej jednotky fotoaparátu
z8 z7 — — — — — — —
z z
z z
— —
z z
— —
z z
z z
— —
z z 10
z
z
—
z
—
z
z
—
z
z
z
—
z
—
z
z
—
—
z
z
—
z
z
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z9
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
z
—
—
—
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Nedostupné s bodovým meraním expozície.
Môže sa vybrať aj so zábleskovou jednotkou.
Výber režimu %A/A uskutočňovaný na zábleskovej jednotke pomocou používateľských nastavení. „A“ sa
vyberie pri použití objektívu bez vstavaného procesora.
4 „A“ sa vyberie pri použití objektívu bez vstavaného procesora.
5 Je možné zvoliť iba na fotoaparáte (0 246).
6 K dispozícii len počas fotografovania v režime makro.
7 „A“ sa použije s objektívmi bez vstavaného procesora, a to bez ohľadu na režim vybraný na tejto zábleskovej
jednotke.
8 Voľba %A a A závisí od možnosti zvolenej pomocou hlavného blesku.
9 Dostupné len v režime riadiaceho blesku.
10 Aktualizácie firmvéru pre SB-910 a SB-900 môžete vykonávať z fotoaparátu.
Bezdrôtová riadiaca záblesková jednotka SU-800: Po nasadení na fotoaparát
kompatibilný so systémom kreatívneho osvetlenia možno zábleskovú
jednotku SU-800 používať ako riadiaci blesk pre diaľkovo ovládané
zábleskové jednotky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 alebo SB-R200 v maximálne troch skupinách. Samotný model
SU-800 nie je vybavený bleskom.
316 Technické poznámky
❚❚ Ostatné zábleskové jednotky
Nasledujúce zábleskové jednotky je možné používať v automatickom
režime bez merania TTL a v manuálnych režimoch. Použite
s fotoaparátom v režime S alebo M a zvoleným časom uzávierky
1/200 s alebo dlhším.
Záblesková jednotka
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-50DX 1
SB-24
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23, SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
Zábleskový režim
Automatický záblesk
A
z
—
z
—
bez merania TTL
M Manuálny režim
z
z
z
z
Stroboskopický
G
z
—
—
—
záblesk
Synchronizácia
z
z
z
z
REAR blesku s druhou
lamelou uzávierky 4
1 Vyberte režim P, S, A alebo M, sklopte vstavaný blesk a použite len voliteľný blesk.
2 Zábleskový režim sa automaticky nastaví na meranie TTL a zablokuje sa spúšť. Zábleskovú jednotku
prepnite do režimu A (automatická aktivácia blesku bez merania TTL).
3 Automatické zaostrovanie je dostupné len pri objektívoch AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED a AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED.
4 Dostupná vtedy, keď sa fotoaparát používa s výberom zábleskového režimu.
A Adaptér synchronizačného konektora AS-15
Keď sa adaptér synchronizačného konektora AS-15 (k dispozícii samostatne)
upevní do sánok na príslušenstvo fotoaparátu, príslušenstvo k blesku sa dá
pripojiť prostredníctvom synchronizačného kábla.
D Používajte len zábleskové príslušenstvo od spoločnosti Nikon
Používajte len zábleskové jednotky od spoločnosti Nikon. Ak sa do sánok na
príslušenstvo privedie záporné napätie alebo napätie presahujúce 250 V, môže
sa tým nielen znemožniť normálne fungovanie fotoaparátu, ale môže sa tiež
poškodiť okruh synchronizácie fotoaparátu alebo blesku. Skôr, než začnete
používať zábleskovú jednotku od spoločnosti Nikon, ktorá nie je uvedená v tejto
časti, obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti Nikon so žiadosťou o ďalšie
informácie.
Technické poznámky 317
D Poznámky týkajúce sa voliteľných bleskov
Podrobné pokyny nájdete v príručke k blesku. Ak záblesková jednotka
podporuje systém kreatívneho osvetlenia od spoločnosti Nikon, pozrite si časť
o digitálnych jednookých zrkadlovkách kompatibilných so systémom
kreatívneho osvetlenia. Model D5600 nie je v príručkách k SB-80DX, SB-28DX
a SB-50DX zahrnutý do kategórie „digitálnych jednookých zrkadloviek“.
Ak je voliteľný blesk pripojený v režimoch snímania iných, ako j, % a 3, blesk sa
odpáli pri každom zábere, a to aj v režimoch, v ktorých sa vstavaný blesk nedá
použiť.
Riadenie záblesku i-TTL sa dá používať pri citlivosti ISO v rozsahu od 100 do
12800. Pri vysokých citlivostiach ISO sa na fotografiách zhotovených s niektorými
voliteľnými bleskami môže objaviť šum (prúžky); ak sa vyskytne, vyberte nižšiu
hodnotu. Ak po zhotovení fotografie bliká približne tri sekundy indikátor
pripravenosti blesku, blesk sa odpálil pri plnom výkone a fotografia môže byť
podexponovaná (len zábleskové jednotky kompatibilné so systémom
kreatívneho osvetlenia; informácie o indikátoroch expozície a nabíjania blesku
na iných jednotkách nájdete uvedené v príručke dodanej spolu s daným
bleskom).
Ak sa na fotografovanie s externým bleskom používa synchronizačný kábel
SC-17, SC-28 alebo SC-29, v režime i-TTL sa nemusí dosiahnuť správna expozícia.
Odporúčame, aby ste na aktiváciu štandardného riadenia záblesku i-TTL vybrali
bodové meranie expozície. Zhotovte skúšobný záber a výsledok si pozrite na
monitore.
V režime i-TTL používajte iba rozptylku alebo odrážací adaptér dodaný so
zábleskovou jednotkou. Nepoužívajte iné panely, napríklad difúzne, pretože by
to mohlo spôsobiť nesprávnu expozíciu.
Ak sa na voliteľnom blesku SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 alebo SB-600
alebo na bezdrôtovej riadiacej zábleskovej jednotke SU-800 použijú ovládacie
prvky na nastavenie korekcie zábleskovej expozície, v zobrazení informácií sa
objaví Y.
318 Technické poznámky
Voliteľné blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500
a SB-400 poskytujú predzáblesk proti červeným očiam, zatiaľ čo SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SU-800 poskytujú pomocné svetlo AF
s nasledujúcimi obmedzeniami:
• SB-5000: Pomocné svetlo AF je dostupné
s 24 – 135 mm AF objektívmi,
automatické zaostrovanie je však
dostupné len so zaostrovacími bodmi
zobrazenými vpravo.
24 – 49 mm
50 – 69 mm
70 – 135 mm
• SB-910 a SB-900: Pomocné svetlo AF je
dostupné so 17 – 135 mm AF objektívmi,
automatické zaostrovanie je však
dostupné len so zaostrovacími bodmi
zobrazenými vpravo.
17 – 19 mm
20 – 105 mm
106 – 135 mm
• SB-800, SB-600 a SU-800: Pomocné svetlo AF
je dostupné s 24 – 105 mm AF
objektívmi, automatické zaostrovanie je
však dostupné len so zaostrovacími
bodmi zobrazenými vpravo.
24 – 34 mm
35 – 49 mm
50 – 105 mm
Technické poznámky 319
• SB-700: Pomocné svetlo AF je dostupné
s 24 – 135 mm AF objektívmi,
automatické zaostrovanie je však
dostupné len so zaostrovacími bodmi
zobrazenými vpravo.
24 – 135 mm
V závislosti od použitého objektívu a snímanej scény sa indikátor zaostrenia (I)
môže zobraziť aj vtedy, keď objekt nie je zaostrený, alebo fotoaparát nemusí byť
schopný zaostriť a zablokuje sa tlačidlo spúšte.
320 Technické poznámky
Ďalšie príslušenstvo
V čase písania tejto príručky bolo pre fotoaparát D5600 k dispozícii
nasledujúce príslušenstvo.
Zdroje napájania • Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL14a (0 26): Ďalšie batérie
EN-EL14a sú k dispozícii u miestnych predajcov
a autorizovaného servisu spoločnosti Nikon. Dajú sa použiť aj
batérie EN-EL14.
• Nabíjačka MH-24 (0 26): Umožňuje nabíjanie batérií EN-EL14a
a EN-EL14.
• Napájací konektor EP-5A, sieťový zdroj EH-5b/EH-5c: Toto príslušenstvo
sa môže použiť na dlhodobé napájanie fotoaparátu (môžu sa
použiť aj sieťové zdroje EH-5a a EH-5). Napájací konektor EP-5A
sa vyžaduje na pripojenie fotoaparátu k EH-5c, EH-5b, EH-5a
alebo EH-5; podrobnosti nájdete na strane 325.
Kryt sánok na
Kryt sánok na príslušenstvo BS-1: Kryt chrániaci sánky na príslušenstvo.
príslušenstvo
Sánky na príslušenstvo sa používajú pre voliteľné blesky.
Filtre
• Filtre určené na špeciálne fotografické efekty môžu rušiť
automatické zaostrovanie alebo elektronický diaľkomer.
• Model D5600 sa nedá používať s lineárnymi polarizačnými
filtrami. Používajte kruhové polarizačné filtre C-PL alebo C-PL II.
• Neutrálne šedé filtre sa odporúčajú na ochranu objektívu.
• Filter sa neodporúča používať, keď je snímaný objekt
v protisvetle, alebo keď je v zábere zdroj jasného svetla, aby
nevznikli reflexy.
• Pri filtroch s expozičnými činiteľmi (filtrovými činiteľmi) väčšími
ako 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) sa odporúča integrálne
meranie expozície so zdôrazneným stredom. Ďalšie informácie
nájdete v príručke filtrov.
Technické poznámky 321
Príslušenstvo
k okuláru
hľadáčika
• Krytka okuláru hľadáčika DK-5 (0 80): Zabraňuje prenikaniu svetla
cez hľadáčik a jeho zobrazeniu na fotografii alebo zasahovaniu
do expozície.
• Okulárové korekčné šošovky DK-20C: Šošovky sú k dispozícii
s dioptrickou korekciou –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 a +3 m–1,
keď je ovládací prvok dioptrickej korekcie fotoaparátu
v neutrálnej polohe (–1 m–1). Okulárové korekčné šošovky
používajte iba v prípade, že sa požadované zaostrenie nedá
dosiahnuť pomocou vstavaného ovládacieho prvku dioptrickej
korekcie (–1,7 až +0,5 m–1). Odskúšajte si okulárové korekčné
šošovky pred zakúpením, aby sa zaručilo, že sa bude dať
dosiahnuť požadované zaostrenie. Gumený okulár nie je
možné používať s dioptrickými korekčnými šošovkami.
• Lupa DG-2: Lupa DG-2 zväčšuje scénu zobrazenú v strede
hľadáčika s cieľom vyššej presnosti pri zaostrovaní. Vyžaduje sa
adaptér pre okulár (k dispozícii samostatne). Vezmite do úvahy,
že keďže sa DG-2 zasahuje do snímača pohľadu do hľadáčika, je
možné, že bude potrebné zvoliť možnosť Off (Vyp.) pre Info
display auto off (Automatické vypnutie zobrazenia
informácií) v ponuke nastavení (0 265), keď je nasadené toto
príslušenstvo.
• Adaptér pre okulár DK-22: Adaptér pre okulár DK-22 sa používa pri
pripojení lupy DG-2. Pri pripojenom adaptéri sa monitor nedá
otáčať.
• Pravouhlý nadstavec DR-6: Pravouhlý nadstavec DR-6 sa pripája
v pravom uhle k okuláru hľadáčika, čím umožňuje sledovanie
obrazu v hľadáčiku v pravom uhle k objektívu (napríklad,
priamo z nadhľadu, keď je fotoaparát v horizontálnej polohe).
Pri pripojenom nadstavci sa monitor nedá otáčať. Okrem toho,
keďže DR-6 zasahuje do snímača pohľadu do hľadáčika, je
možné, že bude potrebné zvoliť možnosť Off (Vyp.) pre Info
display auto off (Automatické vypnutie zobrazenia
informácií) v ponuke nastavení, keď je nasadené toto
príslušenstvo.
322 Technické poznámky
Softvér
Krytky tela
Bezdrôtové
diaľkové
ovládače
Mikrofóny
Camera Control Pro 2: Ovláda fotoaparát na diaľku z počítača pre
záznam videosekvencií a fotografií a na ukladanie fotografií
priamo na pevný disk počítača.
Poznámka: Používajte najnovšie verzie softvéru Nikon; pozrite
webové stránky na strane xxi, kde nájdete najnovšie informácie
o podporovaných operačných systémoch. Pri východiskových
nastaveniach bude Nikon Message Center 2 pravidelne
kontrolovať aktualizácie softvéru a firmvéru Nikon počas vášho
prihlásenia na účet prostredníctvom počítača a počas pripojenia
počítača k internetu. Ak sa nájde aktualizácia, automaticky sa
zobrazí hlásenie.
Krytka tela BF-1B/krytka tela BF-1A: Krytka tela chráni zrkadlo,
zaostrovaciu matnicu a obrazový snímač pred prachom, keď je
odstránený objektív.
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10/Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-T10:
Keď je pripojený bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10,
fotoaparát možno ovládať bezdrôtovo, pomocou bezdrôtového
diaľkového ovládača WR-T10 (0 270).
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-1 (0 270): WR-1 môže mať funkciu
vysielača alebo prijímača a používa sa v kombinácii s ďalším
bezdrôtovým ovládačom WR-1 alebo WR-R10 alebo WR-T10.
Napríklad, WR-1 sa dá pripojiť ku konektoru pre príslušenstvo na
použitie ako prijímač, čo umožní diaľkové spúšťanie uzávierky
ďalším WR-1 slúžiacim ako vysielač.
• Stereofónny mikrofón ME-1 (0 170)
• Bezdrôtový mikrofón ME-W1 (0 170)
Technické poznámky 323
Príslušenstvo
konektora pre
príslušenstvo
Model D5600 je vybavený
konektorom pre príslušenstvo
pre bezdrôtové diaľkové ovládače
WR-1 a WR-R10, káblové spúšte
MC-DC2 (0 125) a jednotky GPS
GP-1/GP-1A (0 269), ktoré sa
pripájajú k značke H na
konektore po zarovnaní
s F vedľa konektora pre príslušenstvo (keď sa konektor
nepoužíva, zatvorte kryt konektora).
USB káble
HDMI káble
(0 218)
USB kábel UC-E20 (0 211, 214)
Kábel HDMI HC-E1: HDMI kábel s konektorom typu C na pripojenie
k fotoaparátu a konektoru typu A na pripojenie k HDMI
zariadeniam.
❚❚ Schválené pamäťové karty
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC,
vrátane kariet SDHC a SDXC kompatibilných s UHS-I. Na
záznam videosekvencií sa odporúčajú karty rýchlostnej
triedy SD Speed Class 6 alebo lepšie; používanie pomalších kariet môže
viesť k prerušeniu zaznamenávania. Pri výbere kariet pre použitie
v čítačkách kariet sa uistite, že sú kompatibilné s daným zariadením.
Informácie o funkciách, činnosti a obmedzeniach týkajúcich sa použitia
získate od výrobcu.
A Voliteľné príslušenstvo
Dostupnosť sa môže meniť podľa krajiny alebo regiónu. Najnovšie informácie
nájdete uvedené na našej webovej stránke alebo v našich brožúrach.
324 Technické poznámky
Pripojenie napájacieho konektora a sieťového zdroja
Pred pripojením voliteľného napájacieho konektora alebo sieťového
zdroja vypnite fotoaparát.
1 Pripravte fotoaparát.
Otvorte kryt priestoru pre
batériu (q) a kryt napájacieho
konektora (w).
2 Vložte napájací konektor EP-5A.
Vložte konektor otočený podľa obrázku
a udržujte ním oranžovú poistku proti
vypadnutiu batérie pritlačenú nabok.
Uistite sa, že je konektor úplne zasunutý.
3 Zatvorte kryt priestoru pre batériu.
Kábel napájacieho konektora
uveďte do takej polohy, aby
prechádzal cez slot
napájacieho konektora
a zatvorte kryt priestoru pre
batériu.
Technické poznámky 325
4 Pripojte sieťový zdroj EH-5b/EH-5c.
Napájací kábel sieťového zdroja pripojte k sieťovej zásuvke na
sieťovom zdroji (e) a napájací kábel k jednosmernej zásuvke (r).
Keď je fotoaparát napájaný prostredníctvom sieťového zdroja
a napájacieho konektora, na monitore sa zobrazí ikona P.
326 Technické poznámky
Starostlivosť o fotoaparát
Uskladnenie
Keď nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte batériu
a uskladnite ju s nasadeným krytom kontaktov na chladnom a suchom
mieste. Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte
fotoaparát na suchom, dobre vetranom mieste. Fotoaparát neskladujte
s naftalínovými ani gáfrovými guľôčkami proti moľom ani na miestach,
ktoré:
• sú nedostatočne vetrané alebo vystavené vlhkosti nad 60 %
• sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole,
napríklad vedľa televízorov alebo rádií
• sú vystavené pôsobeniu teplôt nad 50 °C alebo pod –10 °C
Čistenie
Telo
fotoaparátu
Objektív,
zrkadlo
a hľadáčik
Monitor
Na odstránenie prachu alebo textilných vlákien použite ofukovací
balónik a jemne utrite pomocou jemnej, suchej handričky. Po
používaní fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok
a soľ pomocou handričky jemne navlhčenej v destilovanej vode
a potom fotoaparát dôkladne vysušte.
Dôležité: Prach a iné cudzie látky vo vnútri fotoaparátu môžu spôsobiť
poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Tieto sklenené prvky sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné
vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate
aerosólový ofukovací balónik, nádobku držte v zvislej polohe, aby
ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete odstrániť odtlačky
prstov alebo iné nečistoty, na jemnú handričku naneste malé
množstvo prostriedku na čistenie objektívov a opatrne ich očistite.
Prach a textilné vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika.
Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, zľahka
utierajte povrch jemnou handričkou alebo semišom. Nevyvíjajte
nadmerný tlak, pretože by tým mohlo dôjsť k poškodeniu alebo
poruche.
Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlo ani iné prchavé chemikálie.
Technické poznámky 327
Čistenie obrazového snímača
Ak máte podozrenie, že na fotografiách vidno nečistoty a prach na
obrazovom snímači, môžete snímač vyčistiť pomocou možnosti Clean
image sensor (Čistiť obrazový snímač) v ponuke nastavenia. Snímač
možno kedykoľvek vyčistiť použitím možnosti Clean now (Čistiť teraz)
alebo pomocou automatického čistenia, keď je fotoaparát zapnutý
alebo vypnutý.
❚❚ „Clean Now (Čistiť teraz)“
Fotoaparát držte spodnou časťou dole, zvoľte
možnosť Clean image sensor (Čistiť
obrazový snímač) v ponuke nastavenia,
potom zvýraznite Clean now (Čistiť teraz)
a stlačte J. Fotoaparát skontroluje obrazový
snímač a potom spustí čistenie. V hľadáčiku
bude blikať 1, pričom sa ostatné činnosti
nebudú dať vykonávať. Nevyberajte ani
neodpájajte zdroj napájania, kým sa čistenie
nedokončí a nezobrazí sa ponuka nastavenia.
328 Technické poznámky
❚❚ „Clean at Startup/Shutdown (Čistenie pri zapnutí alebo vypnutí)“
1 Zvoľte možnosť Clean at startup/
shutdown (Čistiť pri zapnutí alebo
vypnutí).
Zvoľte možnosť Clean image sensor
(Čistiť obrazový snímač), potom
zvýraznite Clean at startup/shutdown
(Čistiť pri zapnutí alebo vypnutí)
a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte príslušnú možnosť.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J. Vyberte z možností Clean at
startup (Čistiť pri zapnutí), Clean at
shutdown (Čistiť pri vypnutí), Clean at
startup & shutdown (Čistiť pri zapnutí
a vypnutí) a Cleaning off (Čistenie
vypnuté).
D Čistenie obrazového snímača
Použitím ovládacích prvkov fotoaparátu počas spúšťania sa čistenie obrazového
snímača preruší.
Čistenie sa vykoná kmitavými pohybmi obrazového snímača. Ak pomocou
možností nachádzajúcich sa v ponuke Clean image sensor (Čistiť obrazový
snímač) nemožno prach úplne odstrániť, vyčistite obrazový snímač manuálne
(0 330) alebo sa obráťte na autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
Pri čistení obrazového snímača, ktoré sa vykoná niekoľkokrát po sebe, sa funkcia
čistenia môže dočasne vypnúť, aby sa chránili vnútorné obvody fotoaparátu.
Čistenie možno zopakovať po krátkej prestávke.
Technické poznámky 329
❚❚ Manuálne čistenie
Ak z obrazového snímača nemožno odstrániť cudzí predmet použitím
možnosti Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) v ponuke
nastavenia (0 328), snímač možno vyčistiť manuálne podľa
nasledujúceho postupu. Vezmite však do úvahy, že snímač je mimoriadne
chúlostivý a ľahko sa poškodí. Spoločnosť Nikon odporúča, aby snímač
čistili len zamestnanci autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
1 Nabite batériu.
Pri kontrole a čistení obrazového snímača sa vyžaduje spoľahlivý
zdroj napájania. Pred ďalším postupom sa uistite, že je batéria plne
nabitá.
2 Odpojte objektív.
Vypnite fotoaparát a odpojte objektív.
3 Vyberte možnosť Lock mirror up for
cleaning (Uzamknúť zrkadlo v hornej
polohe na čistenie).
Zapnite fotoaparát a zvýraznite Lock
mirror up for cleaning (Uzamknutie
zrkadla v hornej polohe na čistenie)
v ponuke nastavenia a stlačte tlačidlo
2 (vezmite do úvahy, že táto možnosť nie je k dispozícii pri stave
nabitia batérie H alebo slabšom).
4 Stlačte J.
Na monitore sa zobrazí hlásenie uvedené
vpravo.
5 Vyklopte zrkadlo.
Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
Vyklopí sa zrkadlo a otvoria sa lamely
uzávierky, za ktorými sa nachádza
obrazový snímač.
330 Technické poznámky
6 Skontrolujte obrazový snímač.
Držte fotoaparát tak, aby na obrazový
snímač dopadalo svetlo, skontrolujte, či sa
vo vnútri fotoaparátu nenachádza prach
alebo textilné vlákna. Ak nie sú prítomné
žiadne nečistoty, pokračujte krokom 8.
7 Vyčistite snímač.
Pomocou ofukovacieho balónika
odstráňte zo snímača prach a textilné
vlákna. Nepoužívajte ofukovaciu kefku,
pretože jej štetiny by mohli poškodiť
snímač. Nečistoty, ktoré nemožno
odstrániť ofukovacím balónikom, môžu
odstrániť len zamestnanci autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
Za žiadnych okolností sa nedotýkajte snímača ani ho neutierajte.
8 Vypnite fotoaparát.
Zrkadlo sa vráti do dolnej polohy a lamely uzávierky sa uzavrú.
Nasaďte objektív alebo krytku tela.
A Používajte spoľahlivý zdroj energie
Lamely uzávierky sú jemné a ľahko sa poškodia. Ak sa fotoaparát vypne
v okamihu, keď je zrkadlo vyklopené, lamely uzávierky sa automaticky uzavrú.
Z dôvodu zabránenia poškodeniu lamiel uzávierky dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
• Kým je vyklopené zrkadlo, nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani
neodpájajte zdroj energie.
• Ak počas vyklopenia zrkadla dôjde k takmer úplnému vybitiu batérie, ozve sa
pípnutie, pričom bude blikať kontrolka samospúšte upozorňujúca na to, že
približne o dve minúty sa lamely uzávierky uzavrú a zrkadlo sa sklopí do
pôvodnej polohy. Okamžite ukončite čistenie alebo kontrolu.
Technické poznámky 331
D Nečistoty na obrazovom snímači
K obrazovému snímaču môžu prilipnúť cudzie látky, ktoré sa do fotoaparátu
dostanú pri odstránení alebo výmene objektívu alebo krytiek tela (alebo
v zriedkavých prípadoch mazivo či jemné čiastočky zo samotného fotoaparátu),
a môžu sa objaviť na fotografiách zhotovených za určitých podmienok. Na
ochranu fotoaparátu bez nasadeného objektívu použite krytku tela, ktorá sa
dodáva s fotoaparátom, pričom najprv opatrne odstráňte všetok prach a iné
nečistoty, ktoré mohli prilipnúť na bajonet fotoaparátu, bajonet objektívu
a krytku tela. Vyhýbajte sa pripevňovaniu krytky tela či výmene objektívov
v prašných prostrediach.
V prípade, že sa na obrazový snímač dostanú cudzie látky, použite možnosť
čistenia obrazového snímača tak, ako je to popísané na strane 328. Ak problém
pretrváva, vyčistite snímač manuálne (0 330) alebo ho nechajte vyčistiť
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon. Fotografie ovplyvnené
prítomnosťou nečistôt na snímači sa dajú upraviť pomocou funkcií na čistenie
snímok, ktoré sú dostupné v niektorých aplikáciách na spracovanie fotografií.
D Servis fotoaparátu a príslušenstva
Tento fotoaparát je presný prístroj vyžadujúci pravidelný servis. Spoločnosť
Nikon odporúča prehliadku fotoaparátu u pôvodného predajcu alebo
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon raz za jeden až dva roky a jeho servis
raz za tri až päť rokov (tieto služby sú spoplatnené). Pravidelné prehliadky
a servis sa odporúčajú najmä pri profesionálnom používaní fotoaparátu.
Súčasťou prehliadok a servisu fotoaparátu by malo byť všetko príslušenstvo,
ktoré sa pravidelne používa s fotoaparátom, napríklad objektívy alebo voliteľné
zábleskové jednotky.
332 Technické poznámky
Starostlivosť o fotoaparát a batériu:
Upozornenia
Zabráňte pádu: Ak sa výrobok vystaví pôsobeniu silných otrasov alebo vibrácií, môže
dôjsť k jeho poruche.
Udržujte v suchu: Výrobok nie je vodotesný a po ponorení do vody alebo vystavení
vysokej vlhkosti nemusí fungovať správne. Korózia vnútorného mechanizmu môže
spôsobiť neopraviteľné poškodenie.
Zabráňte náhlym zmenám teploty: Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vchode do
vyhriatej budovy alebo pri vychádzaní z nej za chladného počasia, môžu spôsobiť
kondenzáciu vlhkosti vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia pôsobeniu
náhlej zmeny teploty ho vložte do puzdra alebo plastového vrecka, aby ste
zabránili kondenzácii vlhkosti.
Nevystavujte silným magnetickým poliam: Toto zariadenie nepoužívajte ani neskladujte
v blízkosti zariadení generujúcich silné elektromagnetické žiarenie alebo
magnetické polia. Silné statické náboje alebo silné magnetické polia vytvárané
zariadeniami, akými sú rádiové vysielače, môžu spôsobovať rušenie monitora,
poškodenie údajov uložených na pamäťovej karte alebo môžu ovplyvniť vnútorné
obvody výrobku.
Objektív nenechávajte mieriť na slnko: Objektív nenechávajte dlhodobo nasmerovaný na
slnko ani iné silné zdroje svetla. Intenzívne svetlo môže spôsobiť poškodenie
obrazového snímača a vznik efektu rozmazania na fotografiách.
Pred odstránením alebo odpojením zdroja napájania vypnite tento výrobok: Neodpájajte
výrobok ani nevyberajte batériu, keď je výrobok zapnutý, alebo keď prebieha zápis
alebo odstraňovanie snímok. Násilné odpojenie napájania môže v týchto
prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäte a interných obvodov.
Ak chcete zabrániť náhodnému prerušeniu napájania, výrobok neprenášajte na iné
miesto, keď je k nemu pripojený sieťový zdroj.
Technické poznámky 333
Čistenie: Pri čistení tela fotoaparátu odstráňte pomocou ofukovacieho balónika
prach a textilné vlákna a potom telo fotoaparátu opatrne utrite jemnou, suchou
handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok a soľ
suchou handričkou jemne navlhčenou v čistej vode a potom celý fotoaparát
vysušte.
Objektív a zrkadlo sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné vlákna zľahka odstráňte
pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate aerosólový ofukovací balónik,
nádobku držte v zvislej polohe, aby ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete
z objektívu odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, na jemnú handričku
naneste malé množstvo prostriedku na čistenie objektívu a opatrne ho očistite.
Informácie o čistení obrazového snímača nájdete v časti „Čistenie obrazového
snímača“ (0 328, 330).
Nedotýkajte sa lamely uzávierky: Lamely uzávierky sú extrémne tenké a ľahko sa
poškodia. Na lamely v žiadnom prípade netlačte, nedotýkajte sa ich čistiacimi
nástrojmi a nevystavujte ich silnému prúdu vzduchu z ofukovacieho balónika.
Lamely by sa tým mohli poškrabať, zdeformovať alebo pretrhnúť.
Skladovanie: Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Ak používate sieťový zdroj, odpojte ho, aby
nedošlo k vzniku požiaru. Ak nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte
batériu, aby ste zabránili jej vytečeniu, a fotoaparát uložte do plastového vrecka
spoločne s pohlcovačom vlhkosti. Do plastového vrecka však nevkladajte puzdro
fotoaparátu, pretože by sa tým mohol poškodiť materiál puzdra. Nezabudnite, že
pohlcovač vlhkosti postupne stráca svoju schopnosť absorbovať vlhkosť
a v pravidelných intervaloch ho treba vymieňať.
Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste
zabránili vzniku plesne alebo sneti. Pred odložením fotoaparát zapnite
a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.
Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Pred odložením batérie nasaďte
kryt kontaktov.
334 Technické poznámky
Poznámky týkajúce sa monitora: Monitor je zhotovený s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99 % pixlov je účinných, s nie viac ako 0,01 %
chýbajúcich alebo chybných pixlov. A preto, aj keď môžu tieto displeje obsahovať
pixle, ktoré nepretržite svietia (biele, červené, modré alebo zelené) alebo nesvietia
nikdy (čierne), neznamená to poruchu a nemá to žiadny vplyv na snímky
zaznamenané týmto zariadením.
V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
Na monitor nepôsobte nadmernou silou, pretože by tým mohlo dôjsť k jeho
poškodeniu alebo poruche. Prach alebo textilné vlákna možno z monitora
odstrániť pomocou ofukovacieho balónika. Nečistoty možno odstrániť utretím
povrchu monitora zľahka jemnou handričkou alebo semišom. Ak sa monitor
poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom,
a tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou, ako aj ich
vniknutiu do očí alebo úst.
Moiré: Moiré je rušivý vzor vytvorený interakciou obrazu, na ktorom sa vyskytuje
pravidelná a opakujúca sa mriežka, ako je napríklad tkaný vzor v textilnej látke
alebo okná na budove, s mriežkou obrazového snímača fotoaparátu. Ak si na
fotografiách všimnete vznik efektu moiré, skúste zmeniť vzdialenosť od snímaného
objektu, priblížiť a oddialiť ho, alebo zmeniť uhol medzi snímaným objektom
a fotoaparátom.
Batéria a nabíjačka: Batérie môžu pri nesprávnej manipulácii vytiecť alebo vybuchnúť.
Prečítajte si a dodržiavajte výstrahy a upozornenia uvedené na stranách xiii – xvi
tejto príručky. Pri manipulácii s batériami dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné
pokyny:
• Používajte len batérie, ktoré boli schválené na používanie v tomto zariadení.
• Batériu nevystavujte pôsobeniu ohňa ani nadmerného tepla.
• Udržujte kontakty batérie čisté.
• Pred výmenou batérie vypnite fotoaparát.
• Ak batériu nepoužívate, vyberte ju z fotoaparátu alebo nabíjačky a vráťte späť
kryt kontaktov. Tieto zariadenia spotrebúvajú energiu, aj keď sú vypnuté, pričom
môžu vybiť batériu natoľko, že sa nebude dať používať. Ak sa batéria nebude
určitý čas používať, vložte ju do fotoaparátu a nechajte ju úplne vybiť pred
vybratím a uskladnením na mieste s teplotou okolia 15 °C až 25 °C (vyhýbajte sa
horúcim alebo mimoriadne studeným miestam). Tento proces zopakujte aspoň
raz za šesť mesiacov.
Technické poznámky 335
• Opakované zapínanie a vypínanie fotoaparátu s úplne vybitou batériou skráti
výdrž batérie. Úplne vybité batérie sa musia pred opätovným použitím nabiť.
• Počas používania batérie sa môže vnútorná teplota batérie zvýšiť. Ak sa pokúsite
batériu nabiť pri jej zvýšenej vnútornej teplote, dôjde k zhoršeniu výkonu batérie,
pričom sa batéria nemusí nabiť, alebo sa nabije len čiastočne. Pred nabíjaním
počkajte, kým batéria nevychladne.
• Batériu nabíjajte vo vnútornom prostredí pri teplote okolia 5 °C – 35 °C. Batériu
nepoužívajte pri teplote okolia nižšej ako 0 °C ani vyššej ako 40 °C; nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu batérie alebo zníženiu jej výkonu.
Kapacita môže klesnúť a doba nabíjania sa môže predĺžiť pri teplotách batérie od
0 °C do 15 °C a od 45 °C do 60 °C. Batéria sa nebude nabíjať, ak je jej teplota nižšia
ako 0 °C alebo vyššia ako 60 °C.
• Ak kontrolka CHARGE rýchlo bliká (približne osemkrát za sekundu) počas nabíjania,
skontrolujte, či je teplota v správnom rozsahu. Potom odpojte nabíjačku, vyberte
a znova vložte batériu. Ak problém pretrváva, ihneď ich prestaňte používať
a odneste batériu aj nabíjačku predajcovi alebo do autorizovaného servisu
spoločnosti Nikon.
• Počas nabíjania nehýbte nabíjačkou a nedotýkajte sa batérie. Nedodržanie tohto
pokynu môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok, že nabíjačka
ukáže dokončenie nabíjania, aj keď je batéria nabitá len čiastočne. Ak chcete
znova spustiť nabíjanie, vyberte batériu a znova ju vložte.
• Pokračovaním v nabíjaní batérie po jej úplnom nabití sa môže zhoršiť výkon
batérie.
• Značné skrátenie doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri
používaní pri izbovej teplote znamená, že ju treba vymeniť. Kúpte si novú batériu
EN-EL14a.
• Nabíjačku používajte len s kompatibilnými batériami. Ak nabíjačku nepoužívate,
odpojte ju od elektrickej zásuvky.
• Neskratujte kontakty nabíjačky. Nedodržanie tohto bezpečnostného pokynu
môže spôsobiť prehriatie a poškodenie nabíjačky.
336 Technické poznámky
• Batériu pred použitím nabite. Pred fotografovaním dôležitých udalostí si
pripravte náhradnú batériu a udržiavajte ju v plne nabitom stave. Náhradné
batérie nemusia byť v závislosti od konkrétnej lokality okamžite k dispozícii na
zakúpenie. Vezmite do úvahy, že v chladnom počasí má kapacita batérií
tendenciu klesať. Pred fotografovaním v exteriéri za chladného počasia
skontrolujte, či je batéria plne nabitá. Náhradnú batériu uchovávajte na teplom
mieste a v prípade potreby batérie vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže
obnoviť časť jej náboja.
• Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom
nezabudnite najprv zaizolovať kontakty samolepiacou páskou.
Technické poznámky 337
Dostupné nastavenia
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nastavenia, ktoré je možné vykonať
v jednotlivých režimoch. Vezmite do úvahy, že niektoré funkcie nemusia
byť dostupné v závislosti od vybraných možností.
Ponuka režimu snímania
Ďalšie nastavenia
ISO sensitivity (Citlivosť
ISO)
White balance
(Vyváženie bielej farby)
Set Picture Control
(Nastaviť Picture Control)
Active D-Lighting (Funkcia
Active D-Lighting)
HDR (high dynamic
range) (HDR (vysoký
dynamický rozsah))
Long exposure NR
(Redukcia šumu pri dlhej
expozícii)
High ISO NR (Redukcia
šumu pri vysokej
citlivosti ISO)
Time-lapse movie
(Časozberná
videosekvencia)
Režim zaostrovania
(hľadáčik)
Režim činnosti AF
(hľadáčik)
Režim zaostrovania (živý
náhľad/videosekvencia)
Režim činnosti AF (živý
náhľad/videosekvencia)
338 Technické poznámky
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
i
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
j A, M 0
—
—
z z1 z1 — z1 z1 z1 z1 z1 z1
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— —2 —
—
—
—
%
—2 —2 z —2 —2 —
S,
T
U
'
(
3
1,
2,
3
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z z3 z z3 z3 — z3 z
Ďalšie nastavenia
Ponuka používateľských nastavení
Meranie
Bracketing
Korekcia zábleskovej
expozície
Korekcia expozície
Zábleskový režim
a3: Built-in AF-assist
illuminator (Vstavaný
pomocný reflektor
automatického
zaostrovania)
e1: Flash cntrl for built-in
flash/Optional flash
(Ovládanie vstavaného
blesku/Voliteľný blesk)
e2: Auto bracketing set
(Nastavenie
automatického
bracketingu)
i
—
—
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
j A, M 0
— z —
— z —
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
—
—
z
%
—
—
S,
T
—
—
U
—
—
'
—
—
(
—
—
3
—
—
1,
2,
3
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z z z
z z4 —
z
—
—
z
—
z
—
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z z5 z6 —
z
z
z
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) nie je
k dispozícii.
2 Pevne nastavené na Auto (Automatika).
3 Automatické zaostrovanie so sledovaním objektu nie je k dispozícii.
4 Nedostupné v režime 0.
5 Nedostupné v režime w.
6 Dostupné len v režimoch x, y a z.
Technické poznámky 339
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu
alebo autorizovaného servisu spoločnosti Nikon si pozrite nižšie
uvedený zoznam bežných problémov.
Batéria/displej
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Počkajte, kým sa nedokončí zaznamenávanie. Ak
problém pretrváva, vypnite fotoaparát. Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znova
vložte batériu alebo ak používate sieťový zdroj, odpojte ho a znovu zapojte.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že všetky aktuálne zaznamenávané údaje sa
stratia, údaje, ktoré už raz boli zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo
odpojením zdroja energie.
Hľadáčik nie je zaostrený: Nastavte zaostrenie hľadáčika (0 41). Ak sa tým problém
nevyrieši, zvoľte jednorazové automatické zaostrovanie (AF-S; 0 82), automatické
zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body (c; 0 87) a stredový zaostrovací
bod a potom umiestnite objekt s vysokým kontrastom do stredového
zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby fotoaparát zaostril.
Po zaostrení fotoaparátu použite ovládací prvok dioptrickej korekcie na to, aby sa
vám objekt v hľadáčiku zobrazil ostro. V prípade potreby môžete zaostrenie
hľadáčika ďalej upraviť pomocou voliteľných korekčných šošoviek (0 322).
Zobrazenie v hľadáčiku je tmavé: Vložte plne nabitú batériu (0 26, 27).
Displeje sa vypínajú bez varovania: Vyberte dlhšie oneskorenie pre Používateľské
nastavenie c2 (Auto off timers (Časové spínače automatického vypínania);
0 240).
Zobrazenie informácií sa neobjaví na monitore: Tlačidlo spúšte je stlačené do polovice
alebo je vypnutý snímač pohľadu do hľadáčika. Ak sa zobrazenie informácií
neobjaví ani po uvoľnení tlačidla spúšte alebo odokrytí snímača pohľadu do
hľadáčika, skontrolujte, či je možnosť On (Zap.) zvolená pre Auto info display
(Automatické zobrazenie informácií) (0 265) a či je nabitá batéria (0 26).
Zobrazenie v hľadáčiku nereaguje a je stlmené: Časy odozvy a jas tohto zobrazenia sa
môžu meniť v závislosti od teploty.
340 Technické poznámky
Po zvýraznení zaostrovacieho bodu sú okolo zaostrovacieho bodu viditeľné jemné čiary alebo
sčervenie displej: Tieto javy sú normálne pre tento typ hľadáčika a neznamenajú
poruchu.
Snímanie (všetky režimy)
Zapínanie fotoaparátu trvá dlho: Odstráňte súbory alebo priečinky.
Tlačidlo spúšte je vypnuté:
• Pamäťová karta je uzamknutá, zaplnená alebo nie je vložená (0 27, 351).
• Možnosť Release locked (Blokovanie spúšte) je zvolená pre Slot empty
release lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty) (0 268) pričom nie je
vložená pamäťová karta (0 27).
• Nabíja sa vstavaný blesk (0 54).
• Fotoaparát nie je zaostrený (0 50).
• Nasadený je objektív so vstavaným procesorom s clonovým krúžkom, avšak
clona nie je uzamknutá na najvyššom clonovom čísle (0 307).
• Pripojený je objektív bez vstavaného procesora, ale fotoaparát nie je v režime
M (0 308).
Pri každom stlačení tlačidla spúšte v režime sériového snímania sa zhotoví len jeden záber:
Sériové snímanie nie je dostupné, ak sa odpáli vstavaný blesk (0 77, 101).
Výsledná fotografia je väčšia ako oblasť zobrazená v hľadáčiku: Horizontálne a vertikálne
pokrytie obrazového poľa hľadáčika je približne 95 %.
Fotografie nie sú ostré:
• Nie je pripojený objektív AF-S, AF-P ani AF-I: použite objektív AF-S, AF-P alebo
AF-I, alebo zaostrite manuálne.
• Fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou automatického zaostrovania: použite
manuálne zaostrovanie alebo pamäť zaostrenia (0 86, 93, 95).
• Fotoaparát sa nachádza v režime manuálneho zaostrovania: zaostrite manuálne
(0 95).
Zaostrenie sa neuzamkne pri stlačení tlačidla spúšte do polovice: Použite tlačidlo A (L) na
uloženie zaostrenia do pamäte, keď je živý náhľad vypnutý, pričom je pre režim
zaostrovania zvolená možnosť AF-C, alebo keď sa fotografujú pohyblivé objekty
v režime AF-A (0 93).
Technické poznámky 341
Nemožno vybrať zaostrovací bod:
• Zvolené je e (Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa); 0 88): vyberte iný režim činnosti AF.
• Ak chcete spustiť časový spínač pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo spúšte
do polovice (0 53).
Nie je možné zvoliť režim činnosti AF: Zvolené je manuálne zaostrovanie (0 82, 95).
Pomocné svetlo AF sa nerozsvieti:
• Pomocné svetlo AF sa nerozsvieti, ak je zvolené AF-C pre režim automatického
zaostrovania (0 82) alebo ak je zvolené kontinuálne automatické zaostrovanie
a fotoaparát je v režime AF-A. Zvoľte AF-S. Ak je zvolená iná možnosť ako
e (Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa))
pre režim činnosti AF, zvoľte stredový zaostrovací bod (0 87, 90).
• Fotoaparát je momentálne v režime živého náhľadu.
• Ak bola možnosť Off (Vyp.) zvolená pre Používateľské nastavenie a3 (Built-in
AF-assist illuminator (Vstavaný pomocný reflektor automatického
zaostrovania), 0 237).
• Pomocné svetlo AF sa automaticky vyplo. Pri nepretržitom používaní sa teplota
pomocného svetla AF môže zvýšiť; počkajte, kým nevychladne.
Veľkosť snímky sa nedá zmeniť: Image quality (Kvality snímky) nastavená na
NEF (RAW) (0 99).
Fotoaparát je pomalý pri zaznamenávaní snímok:
• V závislosti od podmienok snímania a činnosti pamäťovej karty sa môže
kontrolka prístupu na pamäťovú kartu rozsvietiť približne na minútu po skončení
snímania v režimoch sériového snímania.
• Vypnite redukciu šumu pri dlhej expozícii (0 230).
342 Technické poznámky
Na fotografiách sa objavuje šum (jasné body, náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo
prúžky):
• Jasné body, náhodne rozmiestnené jasné body, závoj a prúžky je možné
redukovať znížením citlivosti ISO.
• Použite možnosť Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
v ponuke snímania na obmedzenie výskytu jasných bodov alebo závoja na
fotografiách zhotovených s časom uzávierky dlhším ako 1 s (0 230).
• Závoj a jasné body môžu znamenať, že sa zvýšila vnútorná teplota fotoaparátu
v dôsledku vysokej okolitej teploty, dlhých expozícií alebo podobných príčin:
vypnite fotoaparát a pred obnovením snímania počkajte, kým fotoaparát
nevychladne.
• Pri vysokých citlivostiach ISO sa na fotografiách zhotovených s niektorými
voliteľnými bleskami môžu objaviť prúžky; ak sa vyskytnú, vyberte nižšiu
hodnotu.
• Pri vysokých citlivostiach ISO vrátane vysokých hodnôt zvolených pomocou
automatického nastavenia citlivosti ISO sa dajú náhodne rozmiestnené jasné
body redukovať voľbou možnosti High (Vysoká), Normal (Normálna) alebo
Low (Nízka) pre High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
v ponuke snímania (0 231).
• Pri vysokých citlivostiach ISO môžu byť badateľnejšie jasné body, náhodne
rozmiestnené jasné body, závoj alebo prúžky, a to pri dlhých expozíciách, ako aj
na fotografiách zhotovených pri vysokých okolitých teplotách alebo so zapnutou
funkciou Active D-Lighting, možnosťou Flat (Ploché) zvolenou pre Set Picture
Control (Nastaviť Picture Control) (0 155) alebo pri extrémnych hodnotách
zvolených pre parametre Picture Control (0 158).
• V režime % môžu byť badateľnejšie náhodne rozmiestnené jasné body, závoj
alebo prúžky na snímkach zhotovených pri slabom osvetlení.
Nie je možné zvoliť režim snímania: Výber režimu snímania nie je k dispozícii, keď je
vypnutý monitor (0 75). Vezmite do úvahy, že snímač pohľadu do hľadáčika
nemusí vypnúť monitor automaticky po priložení oka k hľadáčiku.
Technické poznámky 343
Neozýva sa zvukové znamenie:
• Možnosť Off (Vyp.) je zvolená pre Beep options (Možnosti pípania) > Beep on/
off (Zap./Vyp. pípanie) (0 263).
• Fotoaparát je v režime tichého snímania (0 78), alebo sa zaznamenáva
videosekvencia (0 164).
• Ako režim zaostrovania je zvolená možnosť MF alebo AF-C, alebo sa objekt
pohybuje, keď je zvolená možnosť AF-A (0 82).
Na fotografiách sa objavujú rozmazané miesta: Vyčistite predné a zadné prvky objektívu.
Ak problém pretrváva, vykonajte čistenie obrazového snímača (0 328).
Na fotografiách nie je vytlačený dátum: Pre kvalitu snímky je zvolená možnosť NEF (RAW)
(0 99, 243).
S videosekvenciami sa nezaznamená zvuk: Možnosť Microphone off (Mikrofón vyp.) je
zvolená pre Movie settings (Nastavenia videosekvencií) > Microphone
(Mikrofón) (0 169).
Živý náhľad sa neočakávane ukončí alebo sa nespustí: Živý náhľad sa môže ukončiť
automaticky, aby sa zabránilo poškodeniu vnútorných obvodov fotoaparátu, ak:
• Je okolitá teplota vysoká
• Sa fotoaparát dlhodobo používal v režime živého náhľadu alebo na záznam
videosekvencií
• Sa fotoaparát dlhodobo používal v režimoch sériového snímania
Ak sa živý náhľad nespustí pri pokuse o jeho spustenie, počkajte, kým vnútorné
obvody nevychladnú, a potom to skúste znovu. Vezmite do úvahy, že fotoaparát
môže byť na dotyk teplý, nie je to však prejavom poruchy.
Počas živého náhľadu sa na snímke objavia artefakty: „Šum“ (náhodne rozmiestnené jasné
body, závoj alebo prúžky) a neočakávané farby sa môžu objaviť, ak priblížite pohľad
cez objektív (0 53) počas živého náhľadu; vo videosekvenciách je množstvo
a rozloženie náhodne rozmiestnených jasných bodov, závoj a svetlé body
ovplyvňované veľkosťou obrazu a frekvenciou snímania (0 168). Náhodne
rozmiestnené jasné body, závoj alebo svetlé body môžu vzniknúť aj ako dôsledok
zvýšenia teploty vnútorných obvodov fotoaparátu počas živého náhľadu; keď
fotoaparát nepoužívate, opustite živý náhľad.
344 Technické poznámky
Počas živého náhľadu alebo záznamu videosekvencií sa objavuje blikanie alebo prúžkovanie:
Vyberte možnosť pre funkciu Flicker reduction (Potlačenie rušenia), ktorá
zodpovedá frekvencii miestneho sieťového napájania (0 268).
Počas živého náhľadu alebo záznamu videosekvencií sa objavujú jasné pásy: Blikajúca reklama,
blesk alebo iný zdroj svetla s krátkym trvaním bol použitý počas živého náhľadu
alebo pri zázname videosekvencie.
Nie je možné vybrať položku ponuky: Niektoré možnosti nie sú dostupné vo všetkých
režimoch.
Snímanie (P, S, A, M)
Tlačidlo spúšte je vypnuté:
• Pripojený je objektív bez vstavaného procesora: otočte volič režimov do polohy
M (0 308).
• Ak je volič režimov otočený do polohy S po voľbe času uzávierky „Bulb“ alebo
„Time (Čas)“ v režime M: vyberte nový čas uzávierky (0 121).
• Ak je aktívny bracketing vyváženia bielej farby, spúšť bude vypnutá a indikátor
počtu zostávajúcich snímok v hľadáčiku bude blikať, ak na zaznamenanie
všetkých snímok v postupnosti bracketingu nie je na pamäťovej karte dostatok
miesta. Vložte novú pamäťovú kartu.
K dispozícii nie je celý rozsah časov uzávierky:
• Používa sa blesk (0 106).
• Ak je v ponuke režimu snímania zvolená možnosť On (Zap.) pre Movie settings
(Nastavenia videosekvencie) > Manual movie settings (Manuálne
nastavenia videosekvencie), rozsah dostupných časov uzávierky sa mení podľa
frekvencie snímania (0 169).
Nie je možné zvoliť požadovanú clonu: Rozsah dostupných clôn sa mení podľa
používaného objektívu.
Farby sú neprirodzené:
• Nastavte vyváženie bielej farby tak, aby zodpovedalo svetelnému zdroju (0 140).
• Upravte nastavenia Set Picture Control (Nastavenie Picture Control) (0 155).
Nemožno odmerať vyváženie bielej farby: Objekt je príliš tmavý alebo príliš jasný (0 147).
Technické poznámky 345
Snímku nemožno zvoliť ako zdroj pre vlastné nastavenie vyváženia bielej farby: Snímka nebola
zhotovená fotoaparátom D5600 (0 149).
Bracketing vyváženia bielej farby nie je kdispozícii: Možnosť kvality snímky NEF (RAW)
alebo NEF + JPEG je zvolená pre kvalitu snímky (0 98).
Účinky Picture Control sa líšia v závislosti od konkrétnej snímky: A (automaticky) je zvolené
pre zvýšenie ostrosti, jasu, kontrastu alebo sýtosti. Jednotné výsledky v rámci série
fotografií získate výberom iného nastavenia (0 159).
Meranie expozície nie je možné zmeniť: Je aktívne uzamknutie automatickej expozície
(0 130).
Nie je možné použiť korekciu expozície: Fotoaparát je v režime M. Vyberte iný režim.
(0 118, 132).
Pri dlhých expozíciách sa objavuje šum (červenkasté oblasti alebo iné prvky): Zapnite redukciu
šumu pri dlhej expozícii (0 230).
Prehrávanie
Snímka NEF (RAW) sa neprehráva: Fotografia bola nasnímaná v kvalite snímky
NEF (RAW) + JPEG (0 98).
Nie je možné prezerať obrázky zhotovené iným fotoaparátom: Obrázky zaznamenané
fotoaparátom inej značky sa nemusia zobraziť správne.
Niektoré snímky sa počas prehrávania nezobrazujú: Zvoľte All (Všetky) pre Playback
folder (Priečinok na prehrávanie) (0 221).
Fotografie zhotovené „na výšku“ sa zobrazia na „šírku“:
• Zvoľte možnosť On (Zap.) pre funkciu Rotate tall (Otočiť na výšku) (0 222).
• Fotografia bola zhotovená s možnosťou Off (Vyp.) zvolenou pre funkciu Auto
image rotation (Automatické otočenie snímky) (0 222).
• Fotografia sa zobrazí v ukážke snímok (0 221).
• Fotoaparát bol pri zhotovení fotografie nasmerovaný nahor alebo nadol (0 222).
Snímku nemožno odstrániť:
• Snímka je chránená proti vymazaniu: odstráňte ochranu (0 200).
• Pamäťová karta je uzamknutá (0 350).
346 Technické poznámky
Nie je možné upraviť snímku: Fotografia sa pomocou tohto fotoaparátu nedá ďalej
upravovať (0 279).
Fotografiu nemožno vybrať na tlač: Fotografia je vo formáte NEF (RAW). Preneste
fotografie do počítača a vytlačte pomocou programu Capture NX-D (0 210).
Fotografie vo formáte NEF (RAW) je možné uložiť vo formáte JPEG pomocou
funkcie NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) (0 280).
Snímka sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača: Kábel HDMI (0 218) nie je správne
pripojený.
Fotoaparát nereaguje na diaľkový ovládač televízora HDMI-CEC:
• V ponuke nastavenia zvoľte On (Zap.) pre HDMI > Device control (Ovládanie
zariadenia) (0 219).
• Vykonajte nastavenie televízora HDMI-CEC tak, ako je to uvedené v dokumentácii
dodanej s príslušným zariadením.
Nie je možné preniesť fotografie do počítača: Operačný systém nie je kompatibilný
s fotoaparátom alebo prenosovým softvérom. Na skopírovanie fotografií do
počítača použite čítačku kariet.
Možnosť odstránenia vplyvu prachu na snímku v Capture NX-D nemá požadovaný účinok: Čistenie
obrazového snímača zmení polohu prachu na obrazovom snímači. Referenčné
údaje na odstránenie vplyvu prachu na snímku zaznamenané pred vyčistením
obrazového snímača sa nemôžu použiť pri fotografiách zhotovených po vyčistení
obrazového snímača. Referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu na snímku
zaznamenané po vyčistení obrazového snímača sa nemôžu použiť pri fotografiách
zhotovených pred vyčistením obrazového snímača (0 266).
Počítač zobrazuje snímky NEF (RAW) odlišne od fotoaparátu: Softvér od iných výrobcov
nezobrazuje účinky funkcií Picture Control, Active D-Lighting ani ovládania
vinetácie. Použite Capture NX-D (0 210).
Technické poznámky 347
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtové siete)
Zariadenie smart nezobrazujú SSID fotoaparátu (názov siete):
• Overte, či je možnosť Disable (Vypnuté) zvolená pre Airplane mode (Režim
V lietadle) v ponuke nastavenia fotoaparátu (0 271).
• Overte, či je možnosť Enable (Zapnuté) zvolená pre Bluetooth > Network
connection (Pripojenie k sieti) v ponuke nastavenia fotoaparátu.
• Skúste vypnúť a potom znova zapnúť Wi-Fi zariadenia smart.
Nie je možné sa pripojiť k zariadeniam smart pomocou NFC: Vyberte iný spôsob pripojenia.
Nie je možné sa pripojiť k bezdrôtovým tlačiarňam a iným bezdrôtovým zariadeniam: Tento
fotoaparát sa dokáže pripojiť len k zariadeniam, v ktorých je nainštalovaná
aplikácia SnapBridge.
Rôzne
Dátum záznamu nie je správny: Nastavte hodiny fotoaparátu (0 40, 262).
Nie je možné vybrať položku ponuky: Niektoré možnosti nie sú dostupné pri určitých
kombináciách nastavení alebo v prípade, že nie je vložená žiadna pamäťová karta
(0 27, 277, 338).
348 Technické poznámky
Chybové hlásenia
Táto časť obsahuje zoznam indikátorov a chybových hlásení, ktoré sa
zobrazujú v hľadáčiku a na monitore.
A Varovné ikony
Blikajúca ikona d na monitore alebo s v hľadáčiku naznačuje, že varovné alebo
chybové hlásenie sa dá zobraziť na monitore stlačením tlačidla W (Q).
Indikátor
Monitor
Lock lens aperture ring at
minimum aperture (largest f/
-number). (Uzamknite
clonový krúžok objektívu na
minimálnu clonu (najvyššie
clonové číslo).)
Hľadáčik
Riešenie
0
B
(bliká)
Nastavte clonový krúžok objektívu
na minimálnu clonu (najvyššie
clonové číslo).
307
Lens not attached (Nie je
nasadený objektív)
F/s
(bliká)
Before taking photos, rotate
the zoom ring to extend the
lens. (Pred zhotovovaním
fotografií vysuňte objektív
otočením krúžku zoomu.)
F
(bliká)
Shutter release disabled.
Recharge battery. (Tlačidlo
spúšte je vypnuté. Nabite
batériu.)
This battery cannot be used.
It does not communicate
properly with this camera.
To use the camera safely,
choose a battery designated
for use in this camera. (Túto
batériu nemožno použiť.
Nekomunikuje správne
s fotoaparátom. Ak chcete
používať fotoaparát
bezpečne, vyberte batériu,
ktorá je určená na
používanie v tomto
fotoaparáte.)
• Pripojte iný objektív ako IX NIKKOR. 307
123
• Ak je pripojený objektív bez
vstavaného procesora, vyberte
režim M.
Objektív s tlačidlom tubusu
zasúvateľného objektívu sa pripája
so zasunutým tubusom objektívu.
31
Stlačte tlačidlo tubusu
zasúvateľného objektívu a otočením
krúžku zoomu vysuňte objektív.
d/s
(bliká)
Vypnite fotoaparát a dobite alebo
26, 27
vymeňte batériu.
d
(bliká)
Použite batériu schválenú
spoločnosťou Nikon.
321
Technické poznámky 349
Indikátor
Monitor
Initialization error. Turn
camera off and then on
again. (Chyba spúšťania.
Vypnite a znova zapnite
fotoaparát.)
Battery level is low.
Complete operation and turn
camera off immediately.
(Batéria je takmer vybitá.
Dokončite činnosť
a okamžite vypnite
fotoaparát.)
Clock not set (Hodiny nie sú
nastavené)
No memory card inserted
(Nie je vložená pamäťová
karta)
Memory card is locked.
Slide lock to “write” position.
(Pamäťová karta je
uzamknutá. Prepínač
uzamknutia posuňte do
polohy „write“ (zápis).)
Cannot access this memory
card. Insert another card.
(Nie je možné získať prístup
na túto pamäťovú kartu.
Vložte inú pamäťovú kartu.)
350 Technické poznámky
Hľadáčik
Riešenie
0
d/k
(bliká)
Vypnite fotoaparát, vyberte
a vymeňte batériu a potom znovu
fotoaparát zapnite.
27
—
Dokončite čistenie, vypnite
fotoaparát a dobite alebo vymeňte
batériu.
331
Nastavte hodiny fotoaparátu.
40,
262
S/s
(bliká)
Vypnite fotoaparát a skontrolujte,
či je karta správne vložená.
27
(
(bliká)
Pamäťová karta je zamknutá
(chránená proti zápisu). Prepínač
ochrany karty proti zápisu posuňte
do polohy „zápis“.
—
(/k
(bliká)
• Použite schválenú kartu.
• Naformátujte kartu. Ak problém
pretrváva, karta môže byť
poškodená. Kontaktujte
autorizovaný servis spoločnosti
Nikon.
• Chyba pri vytváraní nového
priečinka. Odstráňte súbory
alebo vložte novú pamäťovú
kartu.
• Vložte novú pamäťovú kartu.
• Karta Eye-Fi aj naďalej vysiela
bezdrôtový signál po výbere
možnosti Disable (Vypnuté) pre
Eye-Fi upload (Prenos na kartu
Eye-Fi). Ak chcete ukončiť
bezdrôtový prenos, vypnite
fotoaparát a vyberte kartu.
s
(bliká)
324
259
27,
205
27
274
Indikátor
Monitor
Hľadáčik
Not available if Eye-Fi card is
locked. (Nedostupné, ak je
karta Eye-Fi zamknutá.)
(/k
(bliká)
This card is not formatted.
Format the card. (Táto karta
nie je naformátovaná.
Naformátujte kartu.)
T
(bliká)
Card is full (Karta je
zaplnená)
—
j/A/s
(bliká)
●
(bliká)
Subject is too bright (Objekt
je príliš jasný)
s
(bliká)
Subject is too dark (Objekt je
príliš tmavý)
Riešenie
Pamäťová karta Eye-Fi je zamknutá
(chránená proti zápisu). Prepínač
ochrany karty proti zápisu posuňte
do polohy „zápis“.
Naformátujte kartu alebo vypnite
fotoaparát a vložte novú pamäťovú
kartu.
0
—
27,
259
• Znížte kvalitu alebo zmenšite
98
veľkosť snímok.
• Odstráňte fotografie.
205
• Vložte novú pamäťovú kartu.
27
Fotoaparát nedokáže zaostriť
pomocou automatického
50,
zaostrovania. Zmeňte kompozíciu 86, 95
alebo zaostrite manuálne.
• Použite nižšiu citlivosť ISO.
107
321
• Použite bežne dostupný
neutrálny šedý filter ND.
• V režime:
S Skráťte čas uzávierky
121
A Vyberte menšiu clonu (vyššie 122
clonové číslo)
% Vyberte iný režim snímania
4, 65
• Použite vyššiu citlivosť ISO.
107
• Použite blesk.
101
• V režime:
S Predĺžte čas uzávierky
121
A Vyberte väčšiu clonu (nižšie
122
clonové číslo)
Technické poznámky 351
Indikátor
Monitor
No “Bulb” in S mode (Žiadny
režim „Bulb“ v režime S)
No “Time” in S mode (Žiadny
režim „Time“ v režime S)
No “Bulb” in HDR mode
(Žiadny režim „Bulb“
v režime HDR)
No “Time” in HDR mode
(Žiadny režim „Time“
v režime HDR)
Hľadáčik
A/s
(bliká)
&/s
(bliká)
A/s
(bliká)
&/s
(bliká)
Interval timer shooting
(Intervalové snímanie)
—
Time-lapse photography
(Časozberné
fotografovanie)
—
352 Technické poznámky
Riešenie
0
Zmeňte čas uzávierky alebo zvoľte 121,
režim M.
123
• Zmeňte čas uzávierky.
• Vypnite HDR.
Keď prebieha intervalové
fotografovanie, nie sú k dispozícii
ponuky a nie je možné
uskutočňovať prehrávanie. Pre
pozastavenie stlačte J.
Keď prebieha časozberné
fotografovanie, nie sú k dispozícii
ponuky a nie je možné
uskutočňovať prehrávanie.
124,
125
138
109
175
Indikátor
Monitor
Hľadáčik
—
N
(bliká)
—
N/s
(bliká)
Error. Press shutter release
button again. (Chyba. Znova
stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.)
Start-up error. Contact
a Nikon-authorized service
representative. (Chyba pri
spúšťaní. Obráťte sa na
autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.)
Metering error (Chyba
merania expozície)
Unable to start live view.
Please wait for camera to
cool. (Nie je možné spustiť
živý náhľad. Počkajte, kým
fotoaparát nevychladne.)
Riešenie
0
Blesk sa odpálil pri plnom výkone.
Skontrolujte fotografiu na
—
monitore; ak je podexponovaná,
vykonajte nastavenia a skúste to
znova.
• Použite blesk.
101
• Zmeňte vzdialenosť od objektu, 106,
107,
clonu, rozsah blesku alebo
122
citlivosť ISO.
—
• Ohnisková vzdialenosť objektívu
je menšia ako 18 mm: použite
väčšiu ohniskovú vzdialenosť.
• Pripojená je voliteľná záblesková —
jednotka SB-400 alebo SB-300:
blesk je v odklonenej polohe
alebo je zaostrená vzdialenosť
veľmi krátka. Pokračujte
v snímaní; ak je to potrebné,
zväčšite zaostrenú vzdialenosť,
aby sa predišlo výskytu tieňov na
fotografii.
Uvoľnite spúšť. Ak chyba
pretrváva, alebo sa vyskytuje často,
—
obráťte sa na autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
O
(bliká)
—
Obráťte sa na autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
—
Pred obnovením živého náhľadu
alebo záznamu videosekvencie
počkajte, kým vnútorné obvody
nevychladnú.
344
Technické poznámky 353
Indikátor
Monitor
Folder contains no images.
(Priečinok neobsahuje
žiadne snímky.)
Cannot display this file. (Nie
je možné zobraziť tento
súbor.)
Cannot select this file. (Nie je
možné vybrať tento súbor.)
Hľadáčik
—
—
—
This movie cannot be edited.
(Táto videosekvencia sa nedá
upraviť.)
—
No image for retouching.
(Žiadna snímka na úpravu.)
—
Network access not available
until camera cools. (Prístup
k sieti nie je dostupný, pokiaľ
fotoaparát nevychladne.)
—
354 Technické poznámky
Riešenie
Priečinok zvolený na prehrávanie
neobsahuje žiadne snímky.
Vyberte priečinok obsahujúci
snímky z Playback folder
(Priečinok na prehrávanie) alebo
vložte pamäťovú kartu, ktorá
obsahuje snímky.
Súbor nemožno prehrať vo
fotoaparáte.
Snímky vytvorené v iných
zariadeniach nemožno upravovať.
• Videosekvencie vytvorené
v iných zariadeniach nemožno
upravovať.
• Videosekvencie musia mať dĺžku
minimálne dve sekundy.
Pamäťová karta neobsahuje
snímky vo formáte NEF (RAW) na
použitie s možnosťou NEF (RAW)
processing (Spracovanie
NEF (RAW)).
Vypnite fotoaparát a skúste znova,
keď počkáte, kým fotoaparát
nevychladne.
0
27,
221
—
278
278
178
280
—
Indikátor
Monitor
Hľadáčik
Check printer. (Skontrolujte
tlačiareň.)
—
Check paper. (Skontrolujte
papier.)
—
Paper jam. (Zaseknutie
papiera.)
—
Out of paper. (Minul sa
papier.)
—
Check ink supply.
(Skontrolujte zásobu
atramentu.)
—
Out of ink. (Minul sa
atrament.)
—
Riešenie
Skontrolujte tlačiareň. Ak chcete
pokračovať, zvoľte možnosť
Continue (Pokračovať) (ak je
dostupná).
Papier nemá vybranú veľkosť.
Vložte papier správnej veľkosti
a zvoľte možnosť Continue
(Pokračovať).
Odstráňte zaseknutie a vyberte
možnosť Continue (Pokračovať).
Vložte papier zvolenej veľkosti
a vyberte možnosť Continue
(Pokračovať).
Skontrolujte atrament. Ak chcete
pokračovať, zvoľte možnosť
Continue (Pokračovať).
Vymeňte atramentovú kazetu
a vyberte možnosť Continue
(Pokračovať).
0
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Ďalšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.
Technické poznámky 355
Technické parametre
❚❚ Digitálny fotoaparát Nikon D5600
Typ
Typ
Bajonet objektívu
Efektívny obrazový
uhol
Digitálna jednooká zrkadlovka
Bajonet Nikon F (s kontaktmi AF)
Nikon formát DX, ohnisková vzdialenosť ekvivalentná
približne 1,5× objektívov s FX formátom obrazového uhla
Efektívny počet pixlov
Efektívny počet
24,2 miliónov
pixlov
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixlov
Systém na
odstránenie prachu
Uskladnenie
Veľkosť snímky
(pixle)
Formát súborov
Systém Picture
Control
Médiá
Systém súborov
23,5 × 15,6 mm snímač CMOS
24,78 miliónov
Čistenie obrazového snímača, referenčné údaje pre funkciu
odstránenia vplyvu prachu na snímku (vyžaduje sa softvér
Capture NX-D)
•
•
•
•
•
6 000 × 4 000 (Veľká)
4 496 × 3 000 (Stredná)
2 992 × 2 000 (Malá)
NEF (RAW): 12-bitový alebo 14-bitový, komprimovaný
JPEG: Kompatibilné s formátom JPEG-Baseline s vysokou
(približne 1 : 4), normálnou (približne 1 : 8) alebo základnou
(približne 1 : 16) kompresiou
• NEF (RAW) + JPEG: Jedna fotografia zaznamenávaná vo formáte
NEF (RAW) aj JPEG
Štandardný, neutrálny, živý, monochromatický, portrét,
krajina, ploché; zvolené Picture Control sa dajú upraviť;
uloženie vlastných Picture Control
Pamäťové karty SDHC a SDXC kompatibilné s SD (Secure
Digital) a UHS-I
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
356 Technické poznámky
Hľadáčik
Hľadáčik
Hľadáčik v rovine očí pre jednooké zrkadlovky s optickým
členom typu „pentamirror“
Pokrytie obrazového Približne 95 % horizontálne a 95 % vertikálne
poľa
Zväčšenie
Približne 0,82× (50 mm objektív f/1,4 zaostrený na nekonečno,
–1,0 m–1)
Predsunutie
17 mm (–1,0 m–1; od stredu povrchu šošovky okulára
výstupnej pupily
hľadáčika)
okuláru
Nastavenie
–1,7 – +0,5 m–1
dioptrickej korekcie
Zaostrovacia
Matnica typu B BriteView Clear Matte Mark VII
matnica
Zrkadlo
Rýchly návrat
Clona objektívu
Okamžitý návrat, elektronicky ovládaná
Objektív
Podpora
automatického
zaostrovania
Uzávierka
Typ
Rýchlosť
Rýchlosť
synchronizácie
blesku
Spúšť
Režim snímania
Rýchlosť snímania
Samospúšť
Automatické zaostrovanie je dostupné pri objektívoch AF-S,
AF-P a AF-I.
Elektronicky ovládaná štrbinová uzávierka s vertikálnym
chodom
1/4 000 – 30 s v krokoch po 1/3 alebo 1/2 EV; Bulb, Time (Čas)
X=1/200 s; synchronizuje sa s uzávierkou pri 1/200 s alebo pri
dlhšom čase uzávierky
8 (jednotlivá snímka), ! (pomalé sériové snímanie),
9 (rýchle sériové snímanie), J (tiché snímanie),
E (samospúšť), podporované intervalové fotografovanie
• !: Až 3 snímky za sekundu
• 9: Až 5 snímok za sekundu (JPEG a 12-bitové NEF/RAW)
alebo 4 snímky za sekundu (14-bitové NEF/RAW)
Poznámka: Frekvencie snímania predpokladajú kontinuálne
automatické zaostrovanie, manuálne nastavovanie expozície
alebo clonovú automatiku, čas uzávierky 1/250 s alebo kratší,
možnosť Release (Spúšť) zvolenú pre Používateľské
nastavenie a1 (AF-C priority selection (Výber priority
AF-C)), ako aj ostatné nastavenia na východiskových
hodnotách.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 expozícií
Technické poznámky 357
Expozícia
Režim merania
Spôsob merania
Rozsah (ISO 100,
objektív
f/1,4, 20 °C)
Spojenie
expozimetra
Režim
Korekcia expozície
Meranie expozície TTL pomocou 2 016-pixlového snímača
RGB
• Maticové meranie expozície: Meranie expozície 3D color matrix II
(objektívy typu G, E a D); meranie expozície color matrix II
(iné objektívy so vstavaným procesorom)
• Meranie expozície so zdôrazneným stredom: Váha 75 % daná pre
8 mm kruh v strede obrazového poľa
• Bodové meranie expozície: Meria sa 3,5 mm kruh (asi 2,5 %
snímky) v strede vybraného zaostrovacieho bodu
• Maticové meranie alebo meranie expozície so zdôrazneným stredom:
0 – 20 EV
• Bodové meranie expozície: 2 – 20 EV
Procesor
Automatické režimy (i automatika; j automatika, vypnutý
blesk); programová automatika s flexibilnou programovou
automatikou (P); clonová automatika (S); časová automatika
(A); manuálny režim (M); režimy motívových programov
(k portrét; l krajina; p deti; m športy; n makro; o nočný
portrét; r nočná krajina; s večierok/interiér; t pláž/sneh;
u západ slnka; v úsvit/súmrak; w portrét domáceho zvieraťa;
x sviečka; y kvety; z jesenné farby; 0 jedlo); režimy
špeciálnych efektov (% nočné videnie; S super živé; T pop;
U fotografická ilustrácia; ' efekt hračkárskeho fotoaparátu;
( efekt zmenšeniny; 3 výberová farba; 1 silueta; 2 svetlé
tóny so zníženým kontrastom; 3 tmavé tóny so zvýšeným
kontrastom)
Možno upraviť o –5 – +5 EV v krokoch po 1/3 alebo 1/2 EV
v režimoch P, S, A, a M, h a %
358 Technické poznámky
Expozícia
Expozičná pamäť
Citlivosť ISO
(odporúčaný
expozičný index)
Funkcia Active
D-Lighting
Zistená hodnota jasu sa uloží do pamäte pomocou tlačidla
A (L)
ISO 100 – 25600 v krokoch po 1/3 EV. Automatické nastavenie
citlivosti ISO je dostupné
Y Automatika, Z Veľmi vysoké, P Vysoké, Q Normálne,
R Nízke, ! Vyp.
Zaostrenie
Automatické
zaostrovanie
Modul snímača automatického zaostrovania Nikon Multi-CAM
4800DX s fázovou detekciou TTL, 39 zaostrovacích bodov
(vrátane 9 krížových snímačov) a pomocné svetlo AF (rozsah
približne 0,5 – 3 m)
Detekčný rozsah
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Zaostrovacie režimy • Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); kontinuálne automatické zaostrovanie
(AF-C); automatický výber AF-S/AF-C (AF-A); automatická
aktivácia prediktívneho zaostrovania podľa stavu
snímaného objektu
• Manuálne zaostrovanie (MF): Je možné použiť elektronický
diaľkomer
Zaostrovací bod
Možno vybrať z 39 alebo 11 zaostrovacích bodov
Režim činnosti AF
Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body;
9-, 21- alebo 39- bodová dynamická voľba zaostrovacích polí,
trojrozmerné sledovanie, automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa
Pamäť zaostrenia
Zaostrenie je možné uložiť do pamäte stlačením tlačidla
spúšte do polovice (v režime jednorazového automatického
zaostrovania) alebo stlačením tlačidla A (L)
Technické poznámky 359
Blesk
Vstavaný blesk
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Automatická aktivácia blesku
s automatickým vysunutím
P, S, A, M, 0: Manuálne vysunutie po uvoľnení tlačidla
Smerné číslo
Približne 12, 12 s manuálnym režimom blesku (m, ISO 100, 20 °C)
Riadenie záblesku TTL: Riadenie záblesku i-TTL pomocou 2 016-pixlového
snímača RGB je dostupné so vstavaným bleskom; doplnkové
riadenie záblesku vyvažované meraním i-TTL pre digitálne
jednooké zrkadlovky sa používa s maticovým meraním
expozície a meraním expozície so zdôrazneným stredom,
štandardný záblesk i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky
s bodovým meraním expozície
Zábleskový režim
Automatická aktivácia blesku, automatická aktivácia blesku
s predzábleskom proti červeným očiam, automatická aktivácia
blesku vrátane synchronizácie s dlhými časmi uzávierky,
automatická aktivácia blesku vrátane synchronizácie s dlhými
časmi uzávierky s predzábleskom proti červeným očiam,
doplnkový blesk, predzáblesk proti červeným očiam,
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky,
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky
s predzábleskom proti červeným očiam, synchronizácia blesku
s druhou lamelou uzávierky s dlhými časmi uzávierky,
synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky, vypnuté
Korekcia zábleskovej Možno upraviť o –3 – +1 EV v krokoch po 1/3 alebo 1/2 EV
expozície
v režimoch P, S, A, M a h
Indikátor
Svieti, keď sú vstavaný blesk alebo voliteľná záblesková jednotka
pripravenosti blesku úplne nabité, bliká po odpálení blesku pri plnom výkone
Sánky na
Aktívna drážka ISO 518 s kontaktmi pre synchronizáciu a dáta
príslušenstvo
a s bezpečnostným zámkom
Systém kreatívneho Systém Nikon CLS je podporovaný
osvetlenia Nikon
(CLS)
Synchronizačný
Adaptér synchronizačného konektora AS-15 (k dispozícii
konektor
samostatne)
Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej
Automatický režim, žiarovkové osvetlenie, žiarivkové
farby
osvetlenie (7 typov), priame slnečné osvetlenie, blesk,
zamračené počasie, tieň, vlastné nastavenie, všetky režimy
okrem predvoleného manuálneho režimu s jemným ladením.
Bracketing
Typy bracketingu
Expozícia, vyváženie bielej farby a ADL
360 Technické poznámky
Živý náhľad
Zaostrovacie režimy • Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); nepretržité automatické zaostrovanie
(AF-F)
• Manuálne zaostrovanie (MF)
Režim činnosti AF
Automatické zaostrovanie s prioritou tváre, automatické
zaostrovanie rozšírenej oblasti, automatické zaostrovanie
normálnej oblasti, automatické zaostrovanie so sledovaním
objektu
Automatické
Automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu kdekoľvek
zaostrovanie
v obrazovom poli (fotoaparát zvolí zaostrovací bod
automaticky po zvolení automatického zaostrovania
s prioritou tváre alebo automatického zaostrovania so
sledovaním objektu)
Automatický výber Dostupné v režimoch i a j
motívov
Videosekvencia
Meranie
Spôsob merania
Veľkosť obrazu
(pixle) a frekvencia
snímania
Formát súborov
Kompresia
obrazového signálu
Formát
zaznamenávania
zvuku
Zariadenie na
záznam zvuku
Citlivosť ISO
Ďalšie možnosti
Monitor
Monitor
Meranie expozície TTL pomocou hlavného obrazového
snímača
Maticové
• 1 920 × 1 080; 60p (progresívne), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Skutočné frekvencie snímania pre 60p, 50p, 30p, 25p a 24p sú
59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 snímok za sekundu v uvedenom
poradí; dostupné možnosti podporujú ★ vysokú aj normálnu
kvalitu snímky
MOV
Zdokonalené kódovanie obrazového signálu H.264/MPEG-4
Lineárny PCM
Vstavaný alebo externý stereofónny mikrofón; nastaviteľná
citlivosť
ISO 100 – 25600
Časozberné videosekvencie
8,1 cm/3,2-in. (3 : 2), približne 1 037 tis. bodov (720 × 480 × 3 =
1 036 800 bodov), TFT dotyková LCD obrazovka
s nastaviteľným uhlom so 170° pozorovacím uhlom, približne
100 % pokrytie obrazového poľa a nastavenie jasu a riadené
zapnutie/vypnutie snímača pohľadu do hľadáčika
Technické poznámky 361
Prehrávanie
Prehrávanie
Rozhranie
USB
Výstup HDMI
Konektor pre
príslušenstvo
Vstup zvuku
Prehrávanie snímok na celej obrazovke a zobrazenie miniatúr
(4, 12 alebo 80 snímok alebo kalendár) so zväčšením výrezu
snímky, orezanie zväčšenia výrezu snímky, priblíženie
zobrazenia tváre, prehrávanie videosekvencií, prezentácie
fotografií a/alebo videosekvencií, zobrazenie histogramu,
vyznačenie jasných častí, informácie o fotografii, zobrazenie
údajov o polohe, automatické otočenie snímky, hodnotenie
snímok a poznámka k snímke (maximálne 36 znakov)
Hi-Speed USB s konektorom Micro-USB; odporúča sa
pripojenie k vstavanému USB portu
HDMI konektor typu C
• Bezdrôtové diaľkové ovládače: WR-1, WR-R10 (k dispozícii
samostatne)
• Káblové spúšte: MC-DC2 (k dispozícii samostatne)
• Jednotky GPS: GP-1/GP-1A (k dispozícii samostatne)
Stereofónny mini-pin konektor (priemer 3,5 mm); podporuje
voliteľné stereofónne mikrofóny ME-1
Bezdrôtové pripojenie/Bluetooth
Bezdrôtové
• Štandardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
pripojenie
• Frekvenčná charakteristika: 2 412 – 2 462 MHz (kanály 1 – 11)
• Maximálny výkon: 6,6 dBm (EIRP)
• Overovanie: Otvorený systém, WPA2-PSK
Bluetooth
• Komunikačné protokoly: Špecifikácia Bluetooth verzia 4.1
• Frekvenčná charakteristika
Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402 – 2 480 MHz
• Maximálny výstupný výkon (EIRP)
Bluetooth: 4,6 dBm
Bluetooth Low Energy: 4,6 dBm
Dosah (priama
Približne 10 m bez rušenia; dosah sa môže meniť podľa sily
viditeľnosť)
signálu a prítomnosti alebo neprítomnosti prekážok
362 Technické poznámky
NFC
Činnosť
Frekvenčná
charakteristika
Tagy typu 3 stanovené organizáciou NFC Fórum
13,56 MHz
Podporované jazyky
Podporované jazyky Arabčina, bengálčina, bulharčina, čínština (zjednodušená
a tradičná), čeština, dánčina, holandčina, angličtina, fínčina,
francúzština, nemčina, gréčtina, hindčina, maďarčina,
indonézština, taliančina, japončina, kórejčina, maráthčina,
nórčina, perzština, poľština, portugalčina (Portugalsko
a Brazília), rumunčina, ruština, srbčina, španielčina, švédčina,
tamilčina, telugčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina,
vietnamčina
Zdroj napájania
Batéria
Sieťový zdroj
Jedna nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL14a
Sieťový zdroj EH-5b/EH-5c; vyžaduje sa napájací konektor
EP-5A (k dispozícii samostatne)
Závit na pripojenie statívu
Závit na pripojenie 1/4 in. (ISO 1222)
statívu
Rozmery/hmotnosť
Rozmery (Š × V × H) Približne 124 × 97 × 70 mm
Hmotnosť
Približne 465 g s batériou a pamäťovou kartou, ale bez krytky
tela; približne 415 g (len telo fotoaparátu)
Prevádzkové podmienky
Teplota
0 °C – 40 °C
Vlhkosť
85 % alebo menej (bez kondenzácie)
• Ak nie je uvedené inak, všetky merania sa vykonávajú v súlade s normami a štandardmi Camera and Imaging
Products Association (CIPA).
• Všetky údaje platia pre fotoaparát s plne nabitou batériou.
• Vzorové snímky zobrazené vo fotoaparáte a snímky a obrázky uvedené v príručke slúžia len na ilustračné účely.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
Technické poznámky 363
❚❚ Nabíjačka MH-24
Menovitý príkon
Menovitý výkon
Podporované batérie
Čas nabíjania
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
100 – 240 V stried., 50/60 Hz, maximálne 0,2 A
8,4 V jednosm./0,9 A
Nabíjateľné lítium-iónové batérie EN-EL14a značky Nikon
Približne 1 hodina 50 minút pri teplote okolia 25 °C
a úplnom vybití
0 °C – 40 °C
Približne 70 × 26 × 97 mm, bez zástrčkového adaptéra
Približne 96 g, bez zástrčkového adaptéra
Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
m AC, p DC, q Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
❚❚ Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL14a
Typ
Menovitá kapacita
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
7,2 V/1 230 mAh
0 °C – 40 °C
Približne 38 × 53 × 14 mm
Približne 49 g, bez krytu kontaktov
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody
spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
364 Technické poznámky
❚❚ Podporované štandardy
• DCF verzia 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) je štandard
v širokej miere používaný výrobcami digitálnych fotoaparátov na
zabezpečenie kompatibility medzi rôznymi značkami fotoaparátov.
• Exif verzia 2.3: Fotoaparát podporuje štandard Exif (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras) verzie 2.3, ktorý umožňuje
použiť informácie uložené spolu s fotografiami na optimálnu
reprodukciu farieb pri tlači snímok na tlačiarňach kompatibilných so
štandardom Exif.
• PictBridge: Štandard vyvinutý v spolupráci výrobcov digitálnych
fotoaparátov a tlačiarní, ktorý umožňuje tlač fotografií priamo na
tlačiarni bez ich predchádzajúceho prenosu do počítača.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface je štandard pre
multimediálne rozhrania používané v spotrebnej elektronike
a audiovizuálnych zariadeniach, ktorý umožňuje prenos
audiovizuálnych dát a riadiacich signálov do zariadení podporujúcich
štandard HDMI prostredníctvom jediného kábla.
Technické poznámky 365
A Informácie o ochranných známkach
IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco
Systems, Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách, pričom sa používa na
základe licencie. Windows je buď registrovaná ochranná známka alebo
ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch
a/alebo ďalších krajinách. Mac, OS X, Apple®, App Store®, logá Apple, iPhone®,
iPad® a iPod touch® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované
v USA a/alebo ďalších krajinách. Android, Google Play a logo Google Play sú
ochranné známky spoločnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný
alebo upravený na základe diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google
a používa sa v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative Commons
3.0 Attribution License. Logo PictBridge je ochranná známka. Logá SD, SDHC
a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance. N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná
ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a/alebo
ďalších krajinách.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou
Nikon Corporation je na základe udelenej licencie.
Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo v ostatnej
dokumentácii dodanej s vaším výrobkom značky Nikon sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
366 Technické poznámky
A Označenie zhody
Štandardy, ktorým vyhovuje tento fotoaparát, je možné si pozrieť pomocou
možnosti Conformity marking (Označenie zhody) v ponuke nastavenia
(0 276).
A Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
A Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva
vyhradené.
Technické poznámky 367
A Certifikáty
368 Technické poznámky
Objektívy AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3,5–5,6G VR
Túto časť si prečítajte, ak ste si kúpili fotoaparát so súpravou objektívu
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR, ktorá je k dispozícii
v niektorých krajinách alebo regiónoch. Jednotlivé časti objektívu sú
uvedené nižšie.
1 Kryt objektívu
6 Upevňovacia značka objektívu........... 30
2 Upevňovacia značka slnečnej clony
objektívu
7 Kontakty procesora ............................. 307
3 Tlačidlo tubusu zasúvateľného
objektívu................................................. 31
4 Stupnica ohniskových vzdialeností
8 Zaostrovací krúžok ................................ 95
9 Krúžok zoomu......................................... 49
10 Zadný kryt objektívu
5 Značka na stupnici ohniskových
vzdialeností
Tento zasúvací objektív je určený na použitie výlučne s digitálnymi
jednookými zrkadlovkami formátu DX značky Nikon; filmové jednooké
zrkadlovky ani digitálne jednooké zrkadlovky radu D3, radu D2, radu D1,
D700, radu D300, D200, D100, D90, D80, radu D70, D60, D50, radu D40,
D7000, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 nie sú podporované. Pri
použití týchto objektívov s D5, radu D4, radu D810, radu D800, Df, D750,
D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 alebo D3300 sa uistite, že je
firmvér fotoaparátu aktualizovaný na najnovšiu verziu.
Technické poznámky 369
❚❚ Zaostrenie
Režim zaostrovania je možné zvoliť pomocou ovládacích prvkov
fotoaparátu (0 82).
Automatické zaostrovanie
Zaostrenie sa nastavuje automaticky, keď je fotoaparát v režime
automatického zaostrovania (0 82). Zaostrovací krúžok je možné tiež
použiť na zaostrenie fotoaparátu, ak sa tlačidlo spúšte podrží stlačené do
polovice (alebo sa podrží stlačené tlačidlo AF-ON); toto je známe ako
„automatické zaostrovanie s možnosťou manuálneho doostrenia“ (M/A).
Automatické zaostrovanie sa obnoví po druhom stlačení tlačidla spúšte
do polovice (alebo stlačení tlačidla AF-ON). Vezmite do úvahy, že
dotykom zaostrovacieho krúžka počas účinku automatického
zaostrovania sa zmení poloha zaostrenia.
Manuálne zaostrovanie
Keď je fotoaparát v režime manuálneho zaostrovania, zaostrenie je
možné nastaviť otočením zaostrovacieho krúžka (0 95). Keď je
fotoaparát vypnutý alebo uplynul interval časového spínača
pohotovostného režimu, zaostrovací krúžok sa nedá použiť na
zaostrenie a poloha zaostrenia sa zmení otočením krúžka zoomu; pred
zaostrovaním zapnite fotoaparát alebo stlačením tlačidla spúšte znova
aktivujte časový spínač pohotovostného režimu.
Používatelia fotoaparátov D5200 by mali vziať do úvahy, že ak sa interval
časového spínača pohotovostného režimu nechá uplynúť, poloha
zaostrenia sa po opätovnom spustení časového spínača
pohotovostného režimu zmení. Pred snímaním znova zaostrite. Pre
manuálne zaostrovanie a ostatné situácie, v ktorých nie je možné spustiť
uzávierku bezprostredne po zaostrení, sa odporúčajú dlhšie intervaly
pohotovostného režimu.
370 Technické poznámky
❚❚ Používanie vstavaného blesku
Pri použití vstavaného blesku sa uistite, že sa snímaný objekt nachádza
vo vzdialenosti minimálne 0,6 m, pričom nezabudnite sňať slnečné clony
objektívu, aby sa predišlo vinetácii (vytvoreniu tieňov na mieste, kde
koniec objektívu zakrýva vstavaný blesk).
Tieň
Vinetácia
Keď je objektív upevnený na nasledujúcich fotoaparátoch, vstavaný
blesk nemusí byť schopný osvetliť celý snímaný objekt pri rozsahoch
menších ako sú uvedené nižšie:
Fotoaparát
D5600/D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
Nastavenie
priblíženia
18 mm
24, 35, 45 a
55 mm
Minimálna vzdialenosť
bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
Technické poznámky 371
❚❚ Stabilizácia obrazu (VR)
Keď je na fotoaparáte upevnený AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G
VR, stabilizáciu obrazu je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou
možnosti Optical VR (Optická stabilizácia obrazu) v ponuke snímania
(0 232). Ak je zvolená možnosť On (Zap.), stabilizácia obrazu začne
účinkovať po každom stlačení tlačidla spúšte do polovice. Stabilizácia
obrazu obmedzuje rozmazanie spôsobené chvením fotoaparátu, čím
umožňuje nastavenie času uzávierky až o 4,0 zarážky dlhšieho, než by to
bolo v opačnom prípade, pričom súčasne zväčšuje rozsah dostupných
časov uzávierky. Účinky stabilizácie obrazu na čas uzávierky sa merajú
podľa štandardov Camera and Imaging Products Association (CIPA);
objektívy formátu FX sa merajú pomocou digitálnych fotoaparátov
formátu FX, objektívy formátu DX sa merajú pomocou digitálnych
fotoaparátov formátu DX. Objektívy so zoomom sa merajú pri
maximálnom priblížení.
D Stabilizácia obrazu
• Pri použití stabilizácie obrazu stlačte tlačidlo spúšte do polovice a pred úplným
stlačením tlačidla spúšte nadol počkajte, kým sa obraz v hľadáčiku
nestabilizuje.
• Keď je stabilizácia obrazu aktívna, po uvoľnení spúšte môže dôjsť k rozmazaniu
obrazu v hľadáčiku. Neznamená to poruchu.
• Pri otáčaní (panorámovaní) fotoaparátom sa stabilizácia obrazu bude
uplatňovať len na pohyb, ktorý nie je súčasťou otáčania (panorámovania)
(napríklad, pri vodorovnom otáčaní (panorámovaní) fotoaparátom sa
stabilizácia obrazu bude uplatňovať len na chvenie vo vertikálnom smere), čo
maximálne uľahčí plynulé otáčanie (panorámovanie) fotoaparátom v širokom
oblúku.
• Ak je fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, počas nabíjania blesku bude
stabilizácia obrazu vypnutá.
• Stabilizácia obrazu sa vo všeobecnosti odporúča, keď je fotoaparát upevnený
na statíve, hoci je možné, že ju radšej vypnete, a to v závislosti od podmienok
snímania a typu statívu.
• Stabilizácia obrazu sa odporúča, keď je fotoaparát upevnený na jednonohom
statíve.
372 Technické poznámky
❚❚ Dodané príslušenstvo
• 55 mm snímateľný predný kryt objektívu LC-55A
• Zadný kryt objektívu
❚❚ Kompatibilné príslušenstvo
•
•
•
•
55 mm závitové filtre
Zadný kryt objektívu LF-4
Puzdro objektívu CL-0815
Bajonetová slnečná clona HB-N106
Zarovnajte upevňovaciu značku slnečnej clony objektívu (●) so
značkou pre nasadenie slnečnej clony objektívu ( ) tak, ako je to
znázornené na Obrázku q a potom otáčajte slnečnú clonu objektívu
(w) dovtedy, kým sa značka ● nezarovná so značkou aretovanej
polohy slnečnej clony objektívu (—).
Pri pripájaní alebo odpájaní slnečnej clony objektívu držte slnečnú clonu
objektívu blízko symbolu na jej základni, pričom ju nedržte príliš pevne.
Ak sa slnečná clona objektívu nenasadí správne, môže dôjsť k vinetácii.
Slnečná clona objektívu sa môže obrátiť a nasadiť na objektív, keď sa
nepoužíva.
Technické poznámky 373
❚❚ Technické parametre
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Zoom
Zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Segmenty clony
Clona
Rozsah clony
Meranie
Priemer filtrového závitu
Rozmery
Hmotnosť
374 Technické poznámky
Objektív AF-P DX typu G so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
18 – 55 mm
f/3,5 – 5,6
12 prvkov v 9 skupinách (2 prvky asférickej šošovky)
76° – 28° 50´
Odstupňovaná v milimetroch (18, 24, 35, 45, 55)
Prenášaná do fotoaparátu
Manuálny zoom s použitím nezávislého krúžku zoomu
Automatické zaostrovanie ovládané krokovým
motorom; osobitný zaostrovací krúžok na manuálne
zaostrovanie
Posuv objektívu pomocou motorov s kmitacou
cievkou (voice coil motors (VCM))
0,25 m od obrazovej roviny (0 96) pri všetkých
nastaveniach priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
Plne automatická
• 18 mm ohnisková vzdialenosť: f/3,5 – 22
• 55 mm ohnisková vzdialenosť: f/5,6 – 38
Minimálna zobrazená clona sa môže meniť v závislosti
od veľkosti prírastku expozície zvoleného
fotoaparátom.
Plná clona
55 mm (P = 0,75 mm)
Približne 64,5 mm maximálny priemer × 62,5 mm
(vzdialenosť od príruby bajonetu objektívu
fotoaparátu pri zasunutom objektíve)
Približne 205 g
Objektívy AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4,5–6,3G ED VR a AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4,5–6,3G ED
Túto časť si prečítajte, ak ste si kúpili fotoaparát so súpravou objektívu
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR alebo AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4,5–6,3G ED, ktorá je k dispozícii v niektorých krajinách
alebo regiónoch. Jednotlivé časti objektívu sú uvedené nižšie.
1 Kryt objektívu
2 Upevňovacia značka slnečnej clony
objektívu
6 Značka na stupnici ohniskových
vzdialeností
7 Upevňovacia značka objektívu........... 30
3 Zaostrovací krúžok ................................ 95
8 Kontakty procesora ............................. 307
4 Krúžok zoomu......................................... 49
9 Zadný kryt objektívu
5 Stupnica ohniskových vzdialeností
Tieto objektívy sú určené na použitie výlučne s digitálnymi jednookými
zrkadlovkami formátu DX značky Nikon; filmové jednooké zrkadlovky
ani digitálne jednooké zrkadlovky radu D3, radu D2, radu D1, D700, radu
D300, D200, D100, D90, D80, radu D70, D60, D50, radu D40, D7000,
D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 nie sú podporované. Pri použití
týchto objektívov s D5, radu D4, radu D810, radu D800, Df, D750, D610,
D600, D7200, D7100, D5500, D5300 alebo D3300 sa uistite, že je firmvér
fotoaparátu aktualizovaný na najnovšiu verziu.
Technické poznámky 375
❚❚ Zaostrovanie
Režim zaostrovania je možné zvoliť pomocou ovládacích prvkov
fotoaparátu (0 82). Funkcie automatického zaostrovania a diaľkomera
sú podporované pri všetkých ohniskových vzdialenostiach. Pri použití
tohto objektívu ignorujte akékoľvek časti príručky fotoaparátu, ktoré
uvádzajú obmedzenia automatického zaostrovania a diaľkomera pre
objektívy so svetelnosťou objektívu menšou ako f/5,6.
Automatické zaostrovanie
Zaostrenie sa nastavuje automaticky, keď je fotoaparát v režime
automatického zaostrovania (0 82). Zaostrovací krúžok je možné tiež
použiť na zaostrenie fotoaparátu, ak sa tlačidlo spúšte podrží stlačené do
polovice (alebo sa podrží stlačené tlačidlo AF-ON); toto je známe ako
„automatické zaostrovanie s možnosťou manuálneho doostrenia“ (M/A).
Automatické zaostrovanie sa obnoví po druhom stlačení tlačidla spúšte
do polovice (alebo stlačení tlačidla AF-ON). Vezmite do úvahy, že
dotykom zaostrovacieho krúžka počas účinku automatického
zaostrovania sa zmení poloha zaostrenia.
Manuálne zaostrovanie
Keď je fotoaparát v režime manuálneho zaostrovania, zaostrenie je
možné nastaviť otočením zaostrovacieho krúžka (0 95). Keď je
fotoaparát vypnutý alebo uplynul interval časového spínača
pohotovostného režimu, zaostrovací krúžok sa nedá použiť na
zaostrenie a poloha zaostrenia sa zmení otočením krúžka zoomu; pred
zaostrovaním zapnite fotoaparát alebo stlačením tlačidla spúšte znova
aktivujte časový spínač pohotovostného režimu.
Používatelia fotoaparátov D5200 by mali vziať do úvahy, že ak sa interval
časového spínača pohotovostného režimu nechá uplynúť, poloha
zaostrenia sa po opätovnom spustení časového spínača
pohotovostného režimu zmení. Pred snímaním znova zaostrite. Pre
manuálne zaostrovanie a ostatné situácie, v ktorých nie je možné spustiť
uzávierku bezprostredne po zaostrení, sa odporúčajú dlhšie intervaly
pohotovostného režimu.
376 Technické poznámky
❚❚ Stabilizácia obrazu (len VR, AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR)
Keď je na fotoaparáte upevnený AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G
ED VR, stabilizáciu obrazu je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou
možnosti Optical VR (Optická stabilizácia obrazu) v ponuke režimu
snímania (0 232). Ak je zvolená možnosť On (Zap.), stabilizácia obrazu
začne účinkovať po každom stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Stabilizácia obrazu obmedzuje rozmazanie spôsobené chvením
fotoaparátu, čím umožňuje nastavenie času uzávierky až o 4,0 zarážky
dlhšieho, než by to bolo v opačnom prípade, pričom súčasne zväčšuje
rozsah dostupných časov uzávierky. Účinky stabilizácie obrazu na čas
uzávierky sa merajú podľa štandardov Camera and Imaging Products
Association (CIPA); objektívy formátu FX sa merajú pomocou digitálnych
fotoaparátov formátu FX, objektívy formátu DX sa merajú pomocou
digitálnych fotoaparátov formátu DX. Objektívy so zoomom sa merajú
pri maximálnom priblížení.
D Stabilizácia obrazu
• Pri použití stabilizácie obrazu stlačte tlačidlo spúšte do polovice a pred úplným
stlačením tlačidla spúšte nadol počkajte, kým sa obraz v hľadáčiku
nestabilizuje.
• Keď je stabilizácia obrazu aktívna, po uvoľnení spúšte môže dôjsť k rozmazaniu
obrazu v hľadáčiku. Neznamená to poruchu.
• Pri otáčaní (panorámovaní) fotoaparátom sa stabilizácia obrazu bude
uplatňovať len na pohyb, ktorý nie je súčasťou otáčania (panorámovania)
(napríklad, pri vodorovnom otáčaní (panorámovaní) fotoaparátom sa
stabilizácia obrazu bude uplatňovať len na chvenie vo vertikálnom smere), čo
maximálne uľahčí plynulé otáčanie (panorámovanie) fotoaparátom v širokom
oblúku.
• Ak je fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, počas nabíjania blesku bude
stabilizácia obrazu vypnutá.
• Stabilizácia obrazu sa vo všeobecnosti odporúča, keď je fotoaparát upevnený
na statíve, hoci je možné, že ju radšej vypnete, a to v závislosti od podmienok
snímania a typu statívu.
• Stabilizácia obrazu sa odporúča, keď je fotoaparát upevnený na jednonohom
statíve.
Technické poznámky 377
❚❚ Dodané príslušenstvo
• 58 mm snímateľný predný kryt objektívu LC-58
• Zadný kryt objektívu
❚❚ Kompatibilné príslušenstvo
•
•
•
•
58 mm závitové filtre
Zadný kryt objektívu LF-4
Puzdro objektívu CL-1020
Bajonetová slnečná clona HB-77
Zarovnajte upevňovaciu značku slnečnej clony objektívu (●) so
značkou pre nasadenie slnečnej clony objektívu ( ) tak, ako je to
znázornené na Obrázku q a potom otáčajte slnečnú clonu objektívu
(w) dovtedy, kým sa značka ● nezarovná so značkou aretovanej
polohy slnečnej clony objektívu (—).
Pri pripájaní alebo odpájaní slnečnej clony objektívu držte slnečnú
clonu objektívu blízko symbolu na jej základni, pričom ju nedržte
príliš pevne. Ak sa slnečná clona objektívu nenasadí správne, môže
dôjsť k vinetácii. Slnečná clona objektívu sa môže obrátiť a nasadiť na
objektív, keď sa nepoužíva. Keď je slnečná clona otočená, možno ju
nasadiť a odstrániť otáčaním pri jej súčasnom držaní tesne pri značke
zámku (—).
378 Technické poznámky
❚❚ Technické parametre
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Zoom
Zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
(len AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4,5–6,3G ED VR)
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Segmenty clony
Clona
Rozsah clony
Meranie
Priemer filtrového závitu
Rozmery
Hmotnosť
Objektív AF-P DX typu G so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
70 – 300 mm
f/4,5 – 6,3
14 prvkov v 10 skupinách (vrátane 1 prvku šošovky ED)
22° 50´ – 5° 20´
Odstupňovaná v milimetroch (70, 100, 135, 200, 300)
Prenášaná do fotoaparátu
Manuálny zoom s použitím nezávislého krúžku zoomu
Automatické zaostrovanie ovládané krokovým
motorom; osobitný zaostrovací krúžok na manuálne
zaostrovanie
Posuv objektívu pomocou motorov s kmitacou cievkou
(voice coil motors (VCM))
1,1 m od obrazovej roviny (0 96) pri všetkých
nastaveniach priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
Plne automatická
• 70 mm ohnisková vzdialenosť: f/4,5 – 22
• 300 mm ohnisková vzdialenosť: f/6,3 – 32
Minimálna zobrazená clona sa môže meniť v závislosti
od veľkosti prírastku expozície zvoleného
fotoaparátom.
Plná clona
58 mm (P = 0,75 mm)
Približne 72 mm maximálny priemer × 125 mm
(vzdialenosť od príruby bajonetu objektívu
fotoaparátu)
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR:
Približne 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED:
Približne 400 g
Technické poznámky 379
Objektívy AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3,5–5,6G ED VR
Túto časť si prečítajte, ak ste si kúpili fotoaparát so súpravou objektívu AF-S
DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR, ktorá je k dispozícii v niektorých
krajinách alebo regiónoch. Jednotlivé časti objektívu sú uvedené nižšie.
11
12
1 Kryt objektívu
7 Upevňovacia značka objektívu........... 30
2 Upevňovacia značka slnečnej clony
objektívu
8 Gumené tesnenie bajonetu objektívu
9 Kontakty procesora ............................. 307
3 Krúžok zoomu......................................... 49 10 Prepínač režimu A-M.......................31, 95
4 Stupnica ohniskových vzdialeností
11 Vypínač stabilizácie obrazu
objektívu............................................... 382
5 Značka na stupnici ohniskových
vzdialeností
12 Zadný kryt objektívu
6 Zaostrovací krúžok ................................ 95
Tento objektív je určený na použitie výlučne s digitálnymi fotoaparátmi
Nikon s formátom DX.
❚❚ Zaostrenie
Režim zaostrovania je určený režimom zaostrovania fotoaparátu
a polohou prepínača režimu A-M objektívu (0 82, 95).
A Zaostrovanie s objektívmi AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
Keď je jednorazové automatické zaostrovanie (AF-S) zvolené ako režim
zostrovania fotoaparátu a prepínač A-M objektívu je nastavený do polohy A,
zaostrenie je možné nastaviť podržaním stlačeného tlačidla spúšte do polovice
po dokončení procesu automatického zaostrovania a manuálnym otočením
zaostrovacieho krúžku. Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického
zaostrovania, znova stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
380 Technické poznámky
❚❚ Používanie vstavaného blesku
Pri použití vstavaného blesku sa uistite, že sa snímaný objekt nachádza
vo vzdialenosti minimálne 0,6 m, pričom nezabudnite sňať slnečné clony
objektívu, aby sa predišlo vinetácii (vytvoreniu tieňov na mieste, kde
koniec objektívu zakrýva vstavaný blesk).
Tieň
Vinetácia
Keď je objektív upevnený na nasledujúcich fotoaparátoch, vstavaný
blesk nemusí byť schopný osvetliť celý snímaný objekt pri rozsahoch
menších ako sú uvedené nižšie:
Fotoaparát
D7200/D7100/D7000/
séria D300/D200/D100
D90/D80/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3400/D3300/
D3200/D3100/D3000/
séria D70/D60/séria D40
Nastavenie
priblíženia
18 mm
24 – 140 mm
18 mm
24 mm
35 – 140 mm
Minimálna vzdialenosť
bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
2,5 m
1,0 m
Bez vinetácie
24 mm
1,0 m
35 – 140 mm
Bez vinetácie
Technické poznámky 381
❚❚ Stabilizácia obrazu (VR)
Stabilizáciu obrazu je možné zapnúť posunutím vypínača
stabilizácie obrazu do polohy ON, pričom nadobúda
účinok po každom stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Stabilizácia obrazu obmedzuje rozmazanie spôsobené
chvením fotoaparátu, čím umožňuje nastavenie času
uzávierky až o 4,0 zarážky dlhšieho, než by to bolo v opačnom prípade
(v rámci merania pri 140 mm s fotoaparátom D300s podľa štandardov
Camera and Imaging Products Association [CIPA]; účinky sa menia podľa
fotografa a podmienok snímania). Týmto sa zväčšuje rozsah dostupných
časov uzávierky.
D Stabilizácia obrazu
• Pri použití stabilizácie obrazu stlačte tlačidlo spúšte do polovice a pred úplným
stlačením tlačidla spúšte nadol počkajte, kým sa obraz v hľadáčiku
nestabilizuje.
• Keď je stabilizácia obrazu aktívna, po uvoľnení spúšte môže dôjsť k rozmazaniu
obrazu v hľadáčiku. Neznamená to poruchu.
• Pri otáčaní (panorámovaní) fotoaparátom sa stabilizácia obrazu bude
uplatňovať len na pohyb, ktorý nie je súčasťou otáčania (panorámovania)
(napríklad, pri vodorovnom otáčaní (panorámovaní) fotoaparátom sa
stabilizácia obrazu bude uplatňovať len na chvenie vo vertikálnom smere), čo
maximálne uľahčí plynulé otáčanie (panorámovanie) fotoaparátom v širokom
oblúku.
• Pokiaľ je účinná stabilizácia obrazu, nevypínajte fotoaparát a neodnímajte
objektív. Ak dôjde k prerušeniu napájania privádzaného do objektívu počas
zapnutej stabilizácie obrazu, objektív môže pri potrasení hrkať. Nie je to
porucha, pričom tento jav sa dá odstrániť opätovným pripojením objektívu
a zapnutím fotoaparátu.
• Ak je fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, počas nabíjania blesku bude
stabilizácia obrazu vypnutá.
• Zvoľte možnosť OFF, keď je fotoaparát upevnený na statíve, pokiaľ nie je hlava
statívu nezaistená alebo fotoaparát nie je upevnený na jednonohom statíve,
kde v takomto prípade sa odporúča možnosť ON.
382 Technické poznámky
❚❚ Dodané príslušenstvo
• 67 mm snímateľný predný kryt objektívu LC-67
• Zadný kryt objektívu
❚❚ Kompatibilné príslušenstvo
•
•
•
•
67 mm závitové filtre
Zadný kryt objektívu LF-4
Mäkké puzdro objektívu CL-1018
Bajonetová slnečná clona objektívu HB-32
Zarovnajte upevňovaciu značku slnečnej clony objektívu (●) so
značkou pre nasadenie slnečnej clony objektívu ( ) tak, ako je to
znázornené na Obrázku q a potom otáčajte slnečnú clonu objektívu
(w) dovtedy, kým sa značka ● nezarovná so značkou aretovanej
polohy slnečnej clony objektívu (—).
Pri pripájaní alebo odpájaní slnečnej clony objektívu držte slnečnú
clonu objektívu blízko symbolu na jej základni, pričom ju nedržte
príliš pevne. Ak sa slnečná clona objektívu nenasadí správne, môže
dôjsť k vinetácii.
Slnečná clona objektívu sa môže obrátiť a nasadiť na objektív, keď sa
nepoužíva.
Technické poznámky 383
❚❚ Technické parametre
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Zoom
Zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Segmenty clony
Clona
Rozsah clony
Meranie
Priemer filtrového závitu
Rozmery
Hmotnosť
Objektív typu G AF-S DX so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
18 – 140 mm
f/3,5 – 5,6
17 prvkov v 12 skupinách (vrátane 1 prvku ED
objektívu, 1 prvku asférickej šošovky)
76° – 11° 30´
Odstupňovaná v milimetroch (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Prenášaná do fotoaparátu
Manuálny zoom s použitím nezávislého krúžku zoomu
Systém Nikon Internal Focusing (IF) s automatickým
zaostrovaním ovládaným ultrazvukovým
zaostrovacím motorom Silent Wave Motor a osobitný
zaostrovací krúžok na manuálne zaostrovanie
Posuv objektívu pomocou motorov s kmitacou cievkou
(voice coil motors (VCM))
0,45 m od obrazovej roviny (0 96) pri všetkých
nastaveniach priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
Plne automatická
• 18 mm ohnisková vzdialenosť: f/3,5 – 22
• 140 mm ohnisková vzdialenosť: f/5,6 – 38
Minimálna zobrazená clona sa môže meniť v závislosti
od veľkosti prírastku expozície zvoleného
fotoaparátom.
Plná clona
67 mm (P = 0,75 mm)
Približne 78 mm maximálny priemer × 97 mm
(vzdialenosť od príruby bajonetu objektívu
fotoaparátu)
Približne 490 g
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody
spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
384 Technické poznámky
D Starostlivosť o objektív
• Kontakty procesora udržujte v čistote.
• Ak by sa gumené tesnenie bajonetu objektívu poškodilo, okamžite prestaňte
zariadenie používať a vezmite objektív do autorizovaného servisu Nikon na
opravu.
• Na odstránenie prachu a textilných vlákien z povrchu objektívu použite
ofukovací balónik. Na odstránenie škvŕn a odtlačkov prstov naneste malé
množstvo etanolu alebo čističa šošoviek na mäkkú čistú bavlnenú handričku
alebo tkaninu na čistenie šošoviek. Čistenie vykonávajte krúživými pohybmi
smerom od stredu šošovky k jej okrajom, pričom dbajte na to, aby ste
nezanechali šmuhy ani sa nedotkli skla prstami.
• Na čistenie šošoviek nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako sú riedidlá
ani benzén.
• Na ochranu predného prvku objektívu je možné použiť slnečnú clonu alebo
neutrálne šedé filtre.
• Pred uložením objektívu do puzdra nasaďte predný a zadný kryt.
• Pri nasadenej slnečnej clone nedvíhajte ani nedržte objektív alebo fotoaparát
len za slnečnú clonu.
• Ak sa objektív nebude dlhší čas používať, uskladnite ho na chladnom a suchom
mieste, aby sa predišlo vytváraniu plesní a hrdze. Objektív neskladujte na
priamom slnečnom svetle ani s naftalínovými či gáfrovými tabletami proti
moľom.
• Objektív udržiavajte v suchu. Korózia vnútorného mechanizmu môže spôsobiť
neopraviteľné poškodenie.
• Ponechanie objektívu na miestach s mimoriadne vysokou teplotou môže
spôsobiť poškodenie alebo zdeformovanie častí vyrobených zo spevneného
plastu.
Technické poznámky 385
A Poznámka k širokouhlým a super širokouhlým objektívom
Automatické zaostrovanie nemusí poskytovať požadované výsledky v situáciách,
ako sú tie, ktoré sú uvedené nižšie.
1 Objekty v pozadí zaberajú väčšiu časť zaostrovacieho bodu ako hlavný objekt:
Ak daný zaostrovací bod obsahuje objekty
v pozadí aj v popredí, fotoaparát môže
zaostriť na pozadie a snímaný objekt môže
byť nezaostrený, obzvlášť pri širokouhlých
a super širokouhlých objektívoch.
Príklad: Snímanie portrétu
vzdialeného objektu v určitej
vzdialenosti od pozadia
2 Snímaný objekt obsahuje veľa jemných detailov.
Fotoaparát môže mať problémy so
zaostrením na objekty, ktoré obsahujú
veľa jemných detailov.
Príklad: Pole s kvetmi
V takýchto prípadoch použite manuálne zaostrovanie alebo použite pamäť
zaostrenia pre zaostrenie na iný objekt v rovnakej vzdialenosti a potom zmeňte
kompozíciu fotografie. Ďalšie informácie nájdete uvedené v časti „Dosahovanie
dobrých výsledkov pomocou automatického zaostrovania“ (0 86).
386 Technické poznámky
Kapacita pamäťovej karty
Nasledujúca tabuľka uvádza približný počet snímok, ktoré možno uložiť
na 16 GB pamäťovú kartu SanDisk Extreme Pro 95 MB/s SDHC UHS-I pri
rôznych nastaveniach kvality a veľkosti snímky.
Kvalita snímky
NEF (RAW),
komprimované,
14-bitové
NEF (RAW),
komprimované,
12-bitové
JPEG, vysoká kvalita
JPEG, normálna kvalita
JPEG, základná kvalita
Veľkosť snímky
Veľkosť súboru 1
Počet záberov 1
Kapacita
vyrovnávacej
pamäte 2
—
26,3 MB
428
11
—
21,3 MB
511
17
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
13,4 MB
8,0 MB
4,1 MB
6,8 MB
4,1 MB
2,1 MB
2,6 MB
1,9 MB
1,2 MB
929
1 500
2 900
1 800
3 000
5 600
3 500
5 700
10 300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Všetky údaje sú približné. Výsledky sa budú meniť podľa typu karty, nastavení fotoaparátu a snímanej scény.
2 Maximálny počet snímok, ktoré možno uložiť do vyrovnávacej pamäte pri ISO 100. Klesá, keď je zapnutá
redukcia šumu pri dlhej expozícii (0 230), automatická regulácia skreslenia (0 232) alebo funkcia Date
stamp (Značka dátumu) (0 243).
Technické poznámky 387
Výdrž batérie
Filmová metráž alebo počet snímok, ktoré možno zaznamenať s plne
nabitými batériami, sa menia podľa stavu batérie, teploty, intervalu
medzi jednotlivými snímkami, ako aj dĺžkou zobrazenia ponúk. Príklady
hodnôt pre batérie EN-EL14a (1 230 mAh) sú uvedené nižšie.
• Fotografie, režim snímania jednotlivých snímok (štandard CIPA 1): Približne
970 záberov
• Videosekvencie: Približne 70 minút pri 1 080/60p 2
1 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s objektívom AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR
za nasledujúcich testovacích podmienok: zaostrenie objektívu sa cyklicky menilo od
nekonečna po minimálny rozsah, pričom sa zhotovila jedna fotografia každých 30 s pri
východiskových nastaveniach; po zhotovení fotografie sa zapol monitor; skúšobný
pracovník počkal po vypnutie monitora; blesk sa uviedol do činnosti pri plnom výkone pri
každom druhom zábere. Bez použitia živého náhľadu.
2 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s fotoaparátom pri východiskových nastaveniach
a s objektívom AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR za podmienok určených
asociáciou Camera and Imaging Products Association (CIPA). Jednotlivé videosekvencie
môžu mať dĺžku maximálne 20 minút a veľkosť 4 GB; záznam sa môže ukončiť aj pred
dosiahnutím týchto obmedzení, ak sa zvýši teplota fotoaparátu.
388 Technické poznámky
Výdrž batérie môžu skrátiť nasledujúce činnosti:
• Používanie monitora
• Držanie tlačidla spúšte stlačeného do polovice
• Opakovaná činnosť automatického zaostrovania
• Snímanie záberov vo formáte NEF (RAW)
• Dlhé časy uzávierky
• Používanie funkcií Wi-Fi (bezdrôtovej siete LAN) a Bluetooth
fotoaparátu
• Používanie fotoaparátu s pripojeným voliteľným príslušenstvom
• Používanie režimu VR (stabilizácia obrazu) s objektívmi VR
• Opakované priblíženie a oddialenie pomocou objektívu AF-P.
Ak chcete maximálne využiť nabíjateľné batérie EN-EL14a značky Nikon:
• Udržujte kontakty batérie čisté. Znečistené kontakty môžu znížiť
výkon batérie.
• Batérie používajte hneď po ich nabití. Nepoužívané batérie strácajú
svoje nabitie.
Technické poznámky 389
Register
Symboly
i (Automatický režim) ............................4, 47
j (Automatický režim (vypnutý blesk))...4,
47
h (Motív) ...............................................4, 58
k (Portrét)......................................................... 59
l (Krajina)......................................................... 59
p (Deti).............................................................. 59
m (Šport)............................................................ 60
n (Makro).......................................................... 60
o (Nočný portrét) .......................................... 60
r (Nočná krajina) ........................................... 61
s (Večierok/Interiér) ..................................... 61
t (Pláž/Sneh)................................................... 61
u (Západ slnka) .............................................. 62
v (Súmrak/Brieždenie) ................................ 62
w (Portrét domáceho zvieraťa)................. 62
x (Sviečka) ......................................................... 63
y (Kvety)............................................................ 63
z (Jesenné farby) ........................................... 63
0 (Jedlo) ............................................................. 64
q (Špeciálne efekty) ..........................4, 65
% (Nočné videnie).......................................... 65
S (Super živé) .................................................. 66
T (Pop).............................................................. 66
U (Fotografická ilustrácia) ................... 66, 70
' (Efekt hračkárskeho fotoaparátu) . 67, 71
( (Efekt zmenšeniny)............................ 67, 72
3 (Výberová farba) ................................. 67, 73
1 (Silueta)......................................................... 68
2 (Svetlé tóny so zníženým kontrastom)...
68
3 (Svetlé tóny so zvýšeným kontrastom) ..
68
P (Programová automatika)........4, 118, 119
S (Clonová automatika) ................4, 118, 121
A (Časová automatika) ..................4, 118, 122
M (Manuálny režim) .......................4, 118, 123
U (flexibilná programová automatika) .120
8 (Jednotlivá snímka) ................................. 75
! (Pomalé sériové snímanie) .......... 75, 76
9 (Rýchle sériové snímanie) ............ 75, 76
390 Technické poznámky
E (Samospúšť) .........................................75, 79
J (Tiché snímanie).................................75, 78
c (Automatické zaostrovanie na
jednotlivé zaostrovacie body) .................87
d (Dynamická voľba zaostrovacích polí)..
87
e (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa) ..............88
f (Trojrozmerné sledovanie)...................88
6 (Automatické zaostrovanie s prioritou
tváre).................................................................89
7 (Širokoplošné automatické
zaostrovanie) .................................................89
8 (Automatické zaostrovanie normálnej
oblasti)..............................................................89
9 (Automatické zaostrovanie
sledovaného objektu).................................90
L (Maticové meranie expozície) ............128
M (Meranie so zdôrazneným stredom)128
N (Bodové meranie expozície) ...............128
o (automatická aktivácia blesku)....102
j (predzáblesk proti červeným očiam)....
102, 104
p (synchronizácia blesku s dlhými
časmi uzávierky) ............................... 102, 104
q (synchronizácia blesku s druhou
lamelou uzávierky).....................................104
Y (Korekcia zábleskovej expozície) .....134
E (Korekcia expozície)................................132
e (Bracketing automatickej expozície)
151
f (Bracketing vyváženia bielej farby)
151
g (Bracketing ADL) ...........................151
d (Pomocník) .................................................. 43
m (Vyváženie bielej farby) ........................140
L (Vlastné nastavenie) ............................145
I (indikátor zaostrenia)................. 50, 93, 96
N (indikátor pripravenosti blesku) ..... 5, 54,
318
a (živý náhľad) ......................................47, 164
t (vyrovnávacia pamäť) ......................77, 387
Tlačidlo P........................................ 12, 166, 187
Tlačidlo R.................................................. 6, 115
Heslá začínajúce číslom
2016-pixlový snímač RGB......247, 307, 358,
360
A
Adobe RGB .....................................................230
AE-L ...................................................................130
AF........................................................ 82–94, 235
AF-A..................................................................... 82
AF-C............................................................82, 235
AF-F ..................................................................... 83
AF-S .............................................................. 82, 83
Automatická aktivácia blesku..................102
Automatická regulácia skreslenia ..........232
Automatická voľba režimu činnosti
automatického zaostrovania ................... 82
Automatické nastavenie citlivosti ISO..228
Automatické otočenie snímky ................222
Automatické vypínanie zobrazenia
informácií................................................. 8, 265
Automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa (režim činnosti AF).......... 88
Automatické zaostrovanie......... 82–94, 235
Automatické zaostrovanie na jednotlivé
zaostrovacie body (Režim činnosti AF) 87
Automatické zaostrovanie normálnej
oblasti............................................................... 89
Automatické zaostrovanie s prioritou tváre
89
Automatické zaostrovanie sledovaného
objektu............................................................. 90
Automatické zobrazenie informácií ......265
Automatický bracketing.................. 151, 251
Automatický režim (Vyváženie bielej farby)
140
Automatický volič motívov ........................ 52
Autoportrét ...................................................... 13
Autorské práva.................................... 193, 261
B
Bajonet objektívu................................1, 30, 96
Batéria ...................................... 26, 27, 321, 364
Batéria hodín ................................................... 27
Bezdrôtové pripojenie................................ xxii
Bezdrôtový diaľkový ovládač......... 270, 324
Blesk ................................................. 54, 101, 315
Blesk (Vyváženie bielej farby)...................140
Bluetooth ...............................................xxii, 273
Bodové meranie expozície .......................128
Bracketing............................................. 151, 251
Bracketing ADL (Nastavenie
automatického bracketingu) .................151
Bracketing automatickej expozície
(Nastavenie automatického bracketingu)
151
Bracketing vyváženia bielej farby
(Nastavenie automatického bracketingu)
151
Bulb ......................................................... 125, 126
C
Camera Control Pro 2 .................................323
Capture NX-D.................................................210
CEC ....................................................................219
Citlivosť .................................................. 107, 228
Citlivosť ISO .......................................... 107, 228
Clona..............................................118, 122, 124
Clonová automatika....................................121
Clonové číslo..................................................122
CLS.....................................................................315
Č
Čas uzávierky ..............................118, 121, 123
Časovač.....................................................79, 109
Časová automatika ......................................122
Časové pásmo ........................................40, 262
Časové pásmo a dátum.......................40, 262
Časové spínače automatického vypínania
240
Časový spínač pohotovostného režimu53,
240
Časozberná videosekvencia .....................171
Čiernobiely režim .........................................290
Čistenie obrazového snímača..................328
D
Dátum a čas....................................................262
DCF verzia 2.0 ................................................365
Technické poznámky 391
Diaľkomer........................................................237
Diaľkové spustenie uzávierky ..................270
Diaľkový ovládač ................................ 270, 323
Doplnkové riadenie záblesku vyvažované
meraním i-TTL pre digitálne jednooké
zrkadlovky........................................... 247, 315
Dosah blesku .................................................106
Dostupné nastavenia..................................338
Dotyková obrazovka ..................................... 15
Dotyková spúšť ............................................... 19
Dotykové ovládacie prvky........ 15, 160, 263
Dynamická voľba zaostrovacích polí ...... 87
E
Efekt zmenšeniny..................................72, 295
Efekty filtra...................................158, 160, 289
Elektronický diaľkomer .......................96, 237
Exif verzia 2.3 .................................................365
Expozičná pamäť..........................................130
Expozičná pamäť tlačidla spúšte ............239
Expozičný bracketing .................................151
Expozičný režim............................................118
Expozimetre ..................................................... 53
Expozícia.......................................128, 130, 132
Externý mikrofón................................ 170, 323
F
Farebná skica .................................................294
Farebná teplota ............................................142
Farebný priestor ...........................................230
Filtre ..................................................................321
Flexibilná programová automatika .......120
Fn tlačidlo ........................................................252
Formát dátumu......................................40, 262
Formát zobrazenia informácií..................264
Formátovanie pamäťovej karty...............259
Fotografická ilustrácia .........................70, 294
Funkcia Active D-Lighting.........................136
Funkcia D-Lighting ......................................285
H
H.264.................................................................361
HDMI....................................................... 218, 365
HDMI-CEC........................................................219
HDR (vysoký dynamický rozsah).............138
392 Technické poznámky
Histogram ............................................. 190, 221
Histogram RGB ..............................................190
Hlasitosť ................................................. 177, 208
Hľadáčik ............................................... 5, 41, 357
Hodiny.......................................................40, 262
Hodnotenie snímok........................... 201, 209
Hranaté zátvorky automatického
zaostrovacieho poľa .............................41, 49
Hviezdicový filter (Efekty filtra)................289
I
Indikátor expozície ...............................11, 124
Indikátor pripravenosti blesku .... 5, 54, 318
Indikátor zaostrenia......................... 50, 93, 96
Informácie o fotografii...................... 188, 221
Informácie o prehrávaní .................. 188, 221
Informácie o snímaní ..................................192
Informácie o súbore ....................................189
Interval snímok (Prezentácia)...................209
Intervalové snímanie...................................109
i-TTL......................................................... 246, 247
J
Jas monitora...................................................263
Jasné časti ............................................. 189, 221
Jazyk..................................................................262
Jednorazové automatické zaostrovanie82,
83
Jednotlivá snímka (Režim snímania) ....... 75
Jemné doladenie vyváženia bielej farby.....
143
JPEG..................................................................... 98
JPEG, normálna kvalita .................................98
JPEG, vysoká kvalita....................................... 98
JPEG, základná kvalita...................................98
K
Kapacita pamäťovej karty..........................387
Káblová spúšť ...................................... 125, 324
Kompatibilné objektívy..............................305
Kontakty procesora .....................................307
Kontinuálne automatické zaostrovanie 82,
235
Kontrolka prístupu.........................................51
Korekcia efektu červených očí.................286
Korekcia expozície .......................................132
Korekcia skreslenia ............................ 232, 287
Korekcia zábleskovej expozície...............134
Krajina (Nastavenie Picture Control) .....155
Kroky EV na ovládanie expozície ............239
Krúžok manuálneho zaostrovania v režime
automatického zaostrovania .................238
Krytka okuláru hľadáčika ............................. 80
Krytka tela .................................................. 1, 323
Kvalita snímky ................................................. 98
Kvalita videosekvencie...............................168
Kyanotyp .........................................................290
L
Letný čas...................................................40, 262
M
Malé (Veľkosť snímky).................................100
Maľba................................................................298
Manuálne nastavenia videosekvencie .169
Manuálne zaostrovanie ........................ 83, 95
Manuálny režim .....................................95, 123
Maticové meranie expozície ....................128
Maximálna citlivosť .....................................228
Maximálny čas uzávierky...........................228
Meranie............................................................128
Meranie expozície 3D color matrix........307
Meranie so zdôrazneným stredom........128
Mikrofón ..........................................................169
Mired.................................................................144
Moja ponuka..................................................301
Monitor ........................................... 13, 184, 263
Monochromatický režim ...........................290
Monochromatický režim (Nastavenie
Picture Control)...........................................155
Možnosti zobrazenia prehrávania..........221
Možnosti zvukového znamenia..............263
N
Nepretržité automatické zaostrovanie... 83
Neutrálne (Nastavenie Picture Control)155
Nikon Transfer 2............................................212
O
Objektív .......................................... 30, 305, 369
Objektív bez vstavaného procesora......308
Objektív so vstavaným procesorom......305
Objektív typu D.............................................307
Objektív typu E..............................................307
Objektív typu G .............................................307
Oblačno (Vyváženie bielej farby)............140
Obrazový uhol...............................................314
Obrátené indikátory....................................245
Odoslať do zariadenia smart (automaticky)
272
Odstraňovanie položiek (Moja ponuka)303
Odstránenie....................................................205
Odstránenie aktuálnej snímky.................205
Odstránenie všetkých snímok .................206
Odstránenie vybraných snímok..............206
Ohnisková vzdialenosť ...............................314
Ochrana fotografií........................................200
Omaľovánky ...................................................293
Opačné otáčanie voliča..............................256
Optická stabilizácia obrazu.......................232
Orámovanie (PictBridge) ...........................215
Orezanie ................................................ 198, 282
Orezanie (PictBridge) ..................................215
Orezanie videosekvencií............................178
Otepľujúci filter (Efekty filtra)...................289
Otočiť na výšku .............................................222
Ovládací prvok dioptrickej korekcie41, 322
Ovládanie perspektívy................................288
Ovládanie vinetácie.....................................231
Ovládanie vstavaného blesku..................246
Ovládanie zariadenia (HDMI) ...................219
Označenie zhody................................ 276, 367
P
Nabíjačka........................................ 26, 321, 364
Napájací konektor.............................. 321, 325
Narovnať..........................................................287
Nastavenia videosekvencie ......................168
Nastaviť Picture Control.............................157
NEF (RAW)...................................... 98, 227, 280
Pamäť zaostrenia............................................ 93
Pamäťová karta ...................27, 259, 324, 387
PictBridge.............................................. 214, 365
Picture Control .................................... 155, 157
Ploché (Nastavenie Picture Control) .....155
Technické poznámky 393
Počet kópií (PictBridge)..............................215
Počet zaostrovacích bodov ......................236
Počet záberov................................................388
Počet zostávajúcich snímok ....................... 46
Počítadlo dátumu .............................. 243, 244
Pomenovanie súborov...............................227
Pomocná mriežka ................................... 9, 243
Pomocné svetlo AF..................... 85, 237, 310
Pomocník .......................................................... 43
Ponuka nastavenia ......................................257
Ponuka prehrávania ....................................220
Ponuka snímania..........................................223
Ponuka úprav.................................................277
Porovnanie vedľa seba...............................298
Portrét (Nastavenie Picture Control) .....155
Posledné nastavenia ...................................300
Postupnosť čísel súborov ..........................242
Potlačenie rušenia.............................. 167, 268
Používateľské nastavenia ..........................233
Poznámka k snímke.....................................260
Predzáblesk proti červeným očiam ......102,
104
Prehrávanie ....................................................184
Prehrávanie snímok na celej obrazovke .....
184
Prelínanie snímok.........................................291
Preniesť na kartu Eye-Fi .............................274
Prepínač režimu A-M ...........................95, 380
Prezentácia .....................................................208
Priame slnečné svetlo (Vyváženie bielej
farby)...............................................................140
Priblíženie tváre ............................................199
Pridanie položiek (Moja ponuka)............301
Priečinok na prehrávanie...........................221
Priečinok na ukladanie ...............................225
Pripojiť k zariadeniu smart........................271
Priradenie dotykovej Fn.............................255
Priradenie Fn tlačidla ..................................252
Priradenie tlačidla AE-L/AF-L ...................254
Príslušenstvo..................................................321
Príslušenstvo konektora pre príslušenstvo
324
Programová automatika............................119
R
Redukcia šumu pri dlhej expozícii .........230
394 Technické poznámky
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO.....
231
Redukcia šumu vetra...................................169
Referenčná fotografia na odstránenie
vplyvu prachu na snímku ........................266
Resetovanie .................................115, 225, 235
Resetovanie ponuky snímania ................225
Resetovanie používateľských nastavení .....
235
Režim činnosti AF...........................................87
Režim motívových programov.................. 58
Režim oneskorenia expozície...................241
Režim riadiaceho blesku............................247
Režim snímania ............................................... 75
Režim špeciálnych efektov .........................65
Režim V lietadle.............................................271
Režim zaostrovania........................................ 82
RGB .......................................................... 190, 230
Riadenie záblesku.........................................247
Rybie oko.........................................................288
Rýchle úpravy ................................................286
Rýchlosť synchronizácie blesku .... 106, 357
S
Samospúšť ........................................75, 79, 241
Sépia..................................................................290
Séria..................................................................... 76
Sériové snímanie (Režim snímania) ..75, 76
Sieťový zdroj ........................................ 321, 325
SnapBridge ....................................................i, 33
Snímač pohľadu do hľadáčika ............8, 265
Snímanie z nadhľadu .................................... 13
Snímanie z podhľadu.................................... 13
Spracovanie NEF (RAW) .............................280
Spravovať Picture Control.........................161
Spustenie tlače (PictBridge) ........... 216, 217
sRGB ..................................................................230
Stabilizácia obrazu... 32, 232, 372, 377, 382
Stlačenie tlačidla spúšte do polovice50, 52
Stlačenie tlačidla spúšte úplne nadol51, 52
Stredná (Veľkosť snímky)...........................100
Stupnica ohniskových vzdialeností ......369,
375, 380
Svetlo oblohy (Efekty filtra).......................289
Synchronizácia blesku s dlhými časmi
uzávierky ............................................. 102, 104
Synchronizácia blesku s druhou lamelou
uzávierky .......................................................104
Synchronizácia blesku s prvou lamelou
uzávierky .......................................................104
Synchronizácia so zariadením smart.....262
Systém kreatívneho osvetlenia...............315
Š
Širokoplošné automatické zaostrovanie89
Štandardné (Nastavenie Picture Control) ..
155
Štandardný doplnkový blesk i-TTL pre
digitálne jednooké zrkadlovky.... 247, 315
T
Televízor ..........................................................218
Tieň (Vyváženie bielej farby) ....................140
Tiché snímanie ......................................... 75, 78
Time ........................................................ 125, 127
Tlač ....................................................................214
Tlač dátumu (PictBridge)...........................215
Tlačidlo AE-L/AF-L........................... 94, 130, 254
Tlačidlo spúšte ............... 51, 52, 93, 130, 239
Tlačidlo tubusu zasúvateľného objektívu ..
31, 32
Tlačidlo záznamu videosekvencií...........165
Tónovanie ............................................. 158, 160
Trojrozmerné sledovanie (režim činnosti
AF) ..................................................................... 88
U
Ukážka snímok ..............................................221
Uloženie zvolenej snímky .........................182
Upevňovacia značka .........30, 369, 375, 380
USB kábel .....................................211, 214, 324
Uzamknutie automatickej expozície.....130
Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty...
268
Uzamknutie zrkadla v hornej polohe na
čistenie...........................................................330
Ú
Údaje o polohe.................................... 195, 269
Údaje prehľadu .............................................194
Úprava videosekvencie.................... 178, 182
V
Veľké (Veľkosť snímky)................................100
Veľkosť...........................................100, 168, 282
Veľkosť obrazu/frekvencia snímania .....168
Veľkosť snímky ..............................................100
Veľkosť strany (PictBridge)........................215
Verzia firmvéru ..............................................276
Videosekvencie .............................................164
ViewNX-i ..........................................................210
Vlastné nastavenie (Vyváženie bielej farby)
140, 145
Volič režimov ......................................................4
Volič režimov zaostrovania.................. 31, 95
Voliteľný blesk ...............................................315
Vstavaný blesk..................................... 101, 312
Vstavaný pomocný reflektor
automatického zaostrovania 85, 237, 310
Vybrať začiatočný/koncový bod.............178
Vyhladenie expozície........................ 111, 173
Vypínač stabilizácie obrazu objektívu ... 32,
382
Vyrovnávacia pamäť...................................... 77
Vysoké rozlíšenie ................................ 218, 365
Vysoký dynamický rozsah (HDR) ............138
Vyváženie bielej farby.................................140
Výber na odoslanie do zariadenia smart ....
204
Výber na odoslanie do zariadenia smart/
zrušenie výberu ..........................................203
Výber na tlač ..................................................216
Výberová farba .......................................73, 296
Výklopný a otočný monitor........................ 13
Výstupné rozlíšenie (HDMI) ......................219
W
Wi-Fi .........................................................xxii, 272
Z
Zaostrenie ..................................................82–97
Zaostrovacia matnica .................................357
Zaostrovací bod.........50, 87, 90, 93, 96, 236
Zaostrovací krúžok objektívu. 95, 369, 375,
380
Zariadenie GPS..............................................269
Zábleskový režim ............................... 102, 104
Technické poznámky 395
Záznam vo formáte NEF (RAW)...............227
Zmäkčovací filter (Efekty filtra)................289
Zmena veľkosti..............................................283
Značka dátumu.............................................243
Značka obrazovej roviny ............................. 96
Zobrazenie citlivosti ISO............................239
Zobrazenie informácií ........................... 6, 264
Zobrazenie kalendára.................................186
Zobrazenie miniatúr....................................185
Zobrazenie mriežky hľadáčika.................243
Zoradenie položiek (Moja ponuka)........304
Zrkadlo........................................................ 1, 330
Zväčšenie výrezu snímky...........................196
Ž
Žiarivka (Vyváženie bielej farby) ... 140, 141
Žiarovka (Vyváženie bielej farby)............140
Živé (Nastavenie Picture Control) ..........155
Živý náhľad ..............................................47, 164
396 Technické poznámky
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
SB8L03(1N)
6MB3671N-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising