Nikon | D7200 | Nikon D7200 Užívateľská príručka

Nikon D7200 Užívateľská príručka
pQ1230UM_EU(Sk)01_cover.fm Page 1 Tuesday, February 10, 2015
11:32 AM
Nikon D7200
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
Užívateľská príručka
(so záručným listom)
AMA16339
Vytlačené v Európe
Sk_01
Sk
SB5B01(1N)
6MB2721N-01
Sk
Aby ste zo svojho fotoaparátu vyťažili maximum, pozorne si prečítajte
všetky pokyny a odložte ich na miesto, kde si ich môžu prečítať všetci
používatelia prístroja.
Sprievodca ponukami
Ak máte záujem o ďalšie informácie o možnostiach ponuky a témy, ako napríklad
spôsob pripojenia fotoaparátu k tlačiarni alebo televízoru, stiahnite si Sprievodcu
ponukami z webovej stránky spoločnosti Nikon tak, ako je to uvedené nižšie.
Sprievodca ponukami je vo formáte pdf a môžete ho zobraziť pomocou programu
Adobe Reader alebo Adobe Acrobat Reader.
1 V počítači spustite internetový prehliadač a otvorte stránku na stiahnutie
príručiek spoločnosti Nikon na http://nikonimglib.com/manual/
2 Prejdite na stranu s požadovaným výrobkom a stiahnite si príručku.
Užívateľská podpora Nikon
Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a získajte možnosť
mať neustále najnovšie informácie týkajúce sa výrobku. Nájdete na nej odpovede
na časté otázky a môžete nás kontaktovať ohľadne technickej podpory.
http://www.europe-nikon.com/support
APre vašu bezpečnosť
Pred prvým použitím fotoaparátu si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti
„Pre vašu bezpečnosť“ (0 x – xiii).
Symboly a značky
Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú
nasledujúce symboly a značky:
D
Táto ikona označuje výstrahy; informácie, ktoré si treba prečítať pred
používaním fotoaparátu, aby sa predišlo jeho poškodeniu.
A
Táto ikona označuje poznámky; informácie, ktoré si máte prečítať pred
používaním fotoaparátu.
0
Táto ikona označuje odkazy na ďalšie strany v tejto príručke.
Položky ponuky, možnosti a hlásenia zobrazené na monitore fotoaparátu sú
zobrazené tučným písmom.
Nastavenia fotoaparátu
Vysvetlivky v tejto príručke predpokladajú, že sú použité východiskové nastavenia.
i
Obsah balenia
Uistite sa, že vám boli s fotoaparátom dodané všetky položky, ktoré sú
uvedené na tejto strane.
Gumený okulár DK-23 (0 70)
Krytka tela BF-1B (0 23, 319)
Fotoaparát D7200 (0 1)
Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15 s krytom kontaktov (0 21, 22)
Nabíjačka MH-25a (dodáva sa so zásuvkovým adaptérom alebo napájacím
káblom, ktorých typ a tvar závisí od krajiny alebo regiónu predaja; 0 21)
Krytka okuláru hľadáčika DK-5 (0 70)
Záručný list (vytlačený na zadnej
USB kábel UC-E17
strane tejto príručky)
Remienok AN-DC1 BK (0 20)
Užívateľská príručka (táto príručka)
Pamäťové karty sa predávajú samostatne. Fotoaparáty zakúpené v Japonsku
zobrazujú ponuky a hlásenia len v angličtine a japončine; ostatné jazyky nie sú
podporované. Ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré to môže
spôsobiť.
A Softvér ViewNX-i a Capture NX-D
Na kopírovanie fotografií a videosekvencií do počítača na prezeranie používajte
softvér ViewNX-i. Softvér ViewNX-i je k dispozícii na stiahnutie z nasledujúcej
webovej stránky:
http://nikonimglib.com/nvnxi/
Na jemné dolaďovanie snímok, ktoré ste skopírovali do počítača a na
konvertovanie snímok NEF (RAW) na iné formáty používajte softvér
Capture NX-D. Softvér Capture NX-D je k dispozícii na stiahnutie z:
http://nikonimglib.com/ncnxd/
Najnovšie informácie o softvéri Nikon, vrátane systémových požiadaviek,
nájdete na webových stránkach, ktoré sú uvedené na strane xix.
ii
Obsah
Obsah balenia............................................................................................. ii
Pre vašu bezpečnosť.................................................................................. x
Oznamy ..................................................................................................... xiv
Bezdrôtové pripojenie ............................................................................ xx
Úvod
1
Oboznámenie sa s fotoaparátom ........................................................... 1
Multifunkčný volič ................................................................................... 15
Ponuky fotoaparátu ................................................................................ 16
Používanie ponúk fotoaparátu ..................................................................... 17
Prvé kroky.................................................................................................. 20
Základné fotografovanie a prehrávanie
30
Fotografovanie spôsobom „namier a snímaj“ (režimy i a j) ....... 30
Základné prehrávanie ............................................................................. 39
Odstránenie neželaných fotografií.............................................................. 40
Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii
(Režim motívových programov)
41
Špeciálne efekty
44
Možnosti dostupné v živom náhľade ......................................................... 46
Režimy P, S, A a M
P: Programová automatika .............................................................................
S: Clonová automatika......................................................................................
A: Časová automatika........................................................................................
M: Manuálny režim.............................................................................................
Dlhé expozície (len režim M)..................................................................
51
52
53
54
56
58
iii
Používateľské nastavenia: Režimy U1 a U2
62
Uloženie používateľských nastavení ........................................................... 62
Vyvolanie používateľských nastavení ......................................................... 64
Resetovanie používateľských nastavení .................................................... 65
Režim snímania
66
Výber režimu snímania........................................................................... 66
Rýchlosť snímania............................................................................................... 67
Režim samospúšte (E)............................................................................ 69
Režim zrkadlo v hornej polohe (MUP).................................................... 71
Možnosti záznamu snímok
73
Oblasť snímky........................................................................................... 73
Kvalita a veľkosť snímky......................................................................... 77
Kvalita snímky ...................................................................................................... 77
Veľkosť snímky..................................................................................................... 81
Používanie dvoch pamäťových kariet ................................................. 82
Zaostrenie
83
Automatické zaostrovanie..................................................................... 83
Režim automatického zaostrovania ............................................................ 83
Režim činnosti AF ............................................................................................... 86
Pamäť zaostrenia ................................................................................................ 93
Manuálne zaostrovanie.......................................................................... 97
Citlivosť ISO
99
Automatické nastavenie citlivosti ISO............................................... 102
iv
Expozícia
105
Meranie .................................................................................................... 105
Uzamknutie automatickej expozície.................................................. 107
Korekcia expozície ................................................................................. 109
Vyváženie bielej farby
111
Jemné doladenie vyváženia bielej farby ........................................... 114
Výber farebnej teploty.......................................................................... 117
Vlastné nastavenie................................................................................. 120
Fotografovanie pomocou hľadáčika......................................................... 120
Živý náhľad (Bodové vyváženie bielej farby) ......................................... 124
Spravovanie vlastných nastavení............................................................... 127
Zlepšenie snímky
130
Picture Control........................................................................................ 130
Výber Picture Control ..................................................................................... 130
Úprava nastavení Picture Control.............................................................. 132
Vytvorenie vlastných Picture Control....................................................... 135
Zachovanie detailov v jasných a tmavých častiach......................... 139
Funkcia Active D-Lighting ............................................................................ 139
Vysoký dynamický rozsah (HDR) ................................................................ 141
Fotografovanie s bleskom
144
Používanie vstavaného blesku............................................................ 144
Režimy s automatickým vysunutím blesku ............................................ 144
Režimy s manuálnym vysunutím blesku ................................................. 146
Korekcia zábleskovej expozície........................................................... 151
Blokovanie zábleskovej expozície ...................................................... 153
v
Fotografovanie pomocou diaľkového ovládača
156
Používanie voliteľného diaľkového ovládača ML-L3...................... 156
Bezdrôtové diaľkové ovládače............................................................ 160
Bezdrôtové diaľkové ovládače WR-1........................................................ 160
Bezdrôtové diaľkové ovládače WR-R10/WR-T10.................................. 160
Záznam a prezeranie videosekvencií
161
Zaznamenávanie videosekvencií ....................................................... 161
Zobrazenie živého náhľadu: videosekvencie ........................................ 165
Maximálna dĺžka .............................................................................................. 166
Značky ................................................................................................................. 167
Oblasť snímky ................................................................................................... 168
Zhotovovanie fotografií v režime videosekvencie .............................. 169
Časozberné fotografovanie................................................................. 171
Prezeranie videosekvencií ................................................................... 177
Úprava videosekvencií ......................................................................... 179
Strih videosekvencií........................................................................................ 179
Uloženie vybraných snímok ........................................................................ 183
Ďalšie možnosti snímania
185
Tlačidlo R (Fotografovanie pomocou hľadáčika)........................... 185
Tlačidlo i................................................................................................. 189
Ponuka tlačidla i (fotografovanie pomocou hľadáčika)................... 190
Ponuka tlačidla i (živý náhľad)................................................................... 191
Dvojtlačidlový reset: Obnovenie východiskových nastavení....... 194
Bracketing............................................................................................... 197
Viacnásobná expozícia ......................................................................... 211
Intervalové fotografovanie ................................................................. 217
Objektívy bez vstavaného procesora ................................................ 224
Údaje o polohe....................................................................................... 227
vi
Viac o prehrávaní
229
Prezeranie snímok ................................................................................. 229
Prehrávanie snímok na celej obrazovke.................................................. 229
Zobrazenie miniatúr ....................................................................................... 231
Prehrávanie podľa kalendára....................................................................... 232
Tlačidlo i............................................................................................................. 233
Informácie o fotografii .......................................................................... 234
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu snímky............................................. 243
Ochrana fotografií pred odstránením................................................ 245
Odstraňovanie fotografií...................................................................... 246
Zobrazovanie na celej obrazovke, zobrazovanie miniatúr
a zobrazovanie kalendára........................................................................ 246
Ponuka režimu prehrávania......................................................................... 248
Wi-Fi
250
Čo dokáže Wi-Fi...................................................................................... 250
Získanie prístupu k fotoaparátu ......................................................... 251
Android a iOS: Pripojenie prostredníctvom SSID................................. 251
Android: Pripojenie prostredníctvom NFC............................................. 254
Android: Iné možnosti pripojenia Wi-Fi................................................... 256
Obnovenie východiskových nastavení .................................................... 256
Bezdrôtové zabezpečenie ............................................................................ 257
Výber snímok na odoslanie.................................................................. 263
Výber jednotlivých snímok na odoslanie ................................................ 263
Výber viacerých snímok na odoslanie...................................................... 264
Výber snímok na odoslanie prostredníctvom NFC.............................. 264
Sťahovanie vybraných snímok do zariadenia smart....................... 265
vii
Zoznam ponúk
266
D Ponuka režimu prehrávania: Spravovanie snímok............................ 266
C Ponuka režimu snímania fotografií: Možnosti snímania fotografií... 268
1 Ponuka režimu snímania videosekvencií: Možnosti snímania
videosekvencií........................................................................................ 273
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu ..... 276
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu......................................... 289
N Ponuka úprav: Vytváranie retušovaných kópií ....................................... 294
O Moja ponuka/m Posledné nastavenia .......................................... 297
Možnosti ponuky úprav ....................................................................... 298
Trim (Orezať)...................................................................................................... 298
Image Overlay (Prelínanie snímok) ........................................................... 299
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW))................................. 302
Technické poznámky
304
Kompatibilné objektívy........................................................................ 304
Voliteľné blesky ..................................................................................... 311
Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS) .......................................... 311
Ďalšie príslušenstvo .............................................................................. 319
Starostlivosť o fotoaparát.................................................................... 320
Uskladnenie ....................................................................................................... 320
Čistenie................................................................................................................ 320
Čistenie obrazového snímača ..................................................................... 321
Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia ......................... 328
viii
Riešenie problémov............................................................................... 333
Batéria/displej ................................................................................................... 333
Snímanie (všetky režimy) .............................................................................. 334
Snímanie (P, S, A, M) ......................................................................................... 337
Prehrávanie ........................................................................................................ 338
Wi-Fi (bezdrôtové siete) ................................................................................ 340
Rôzne.................................................................................................................... 340
Chybové hlásenia................................................................................... 341
Technické parametre ............................................................................ 348
Objektívy ................................................................................................. 363
Schválené pamäťové karty................................................................... 379
Kapacita pamäťovej karty .................................................................... 380
Výdrž batérie........................................................................................... 382
Register .................................................................................................... 384
Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti
Nikon v Európe ................................................................................. 393
ix
Pre vašu bezpečnosť
Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte všetky nasledujúce bezpečnostné pokyny,
aby ste predišli poškodeniu výrobku značky Nikon a poraneniu seba alebo iných osôb.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte na takom mieste, kde si ich môžu prečítať všetci
používatelia výrobku.
Možné následky nedodržania bezpečnostných pokynov uvedených v tejto časti sú
označené nasledujúcim symbolom:
ikona označuje varovanie. Pred použitím tohto výrobku značky Nikon si
A Táto
prečítajte všetky varovania, aby ste zabránili možnému zraneniu.
❚❚ VAROVANIA
A Slnko udržiavajte mimo obrazového poľa
Pri snímaní objektov v protisvetle
udržiavajte slnko úplne mimo obrazového
poľa. Pokiaľ sa slnko nachádza
v obrazovom poli alebo jeho blízkosti, jeho
svetlo sústredené do fotoaparátu môže
spôsobiť požiar.
A Nepozerajte sa cez hľadáčik do slnka
Pozeranie do slnka alebo iného silného
zdroja svetla cez hľadáčik môže spôsobiť
trvalé poškodenie zraku.
A Používanie ovládacieho prvku dioptrickej
korekcie hľadáčika
Keď pracujete s ovládacím prvkom
dioptrickej korekcie hľadáčika a máte oko
na hľadáčiku, dajte pozor, aby ste si prstom
náhodne nesiahli do oka.
x
A V prípade poruchy zariadenie okamžite vypnite
Ak si všimnete dym alebo nezvyčajný
zápach, ktorý vychádza zo zariadenia alebo
sieťového zdroja (dodáva sa samostatne),
okamžite odpojte sieťový zdroj a vyberte
batériu, pričom dbajte na to, aby ste sa
nepopálili. Ďalšie používanie môže viesť
k zraneniu. Po vybratí batérie nechajte
zariadenie skontrolovať v autorizovanom
servise spoločnosti Nikon.
A Nepoužívajte v prostredí s horľavým plynom
Elektronické zariadenia nepoužívajte
v blízkosti horľavých plynov, pretože to
môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
A Udržujte mimo dosah detí
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k zraneniu. Okrem toho nezabudnite, že
malé časti predstavujú nebezpečenstvo
zadusenia. V prípade, že dieťa prehltne
akúkoľvek časť tohto zariadenia, okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
A Nerozoberajte
Dotýkanie sa vnútorných častí výrobku by
mohlo spôsobiť zranenie. Ak sa výrobok
pokazí, môže ho opraviť výhradne
kvalifikovaný technik. Ak sa výrobok otvorí
v dôsledku pádu alebo inej nehody,
vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj
a výrobok nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.
A Remienok fotoaparátu nedávajte na krk
dojčaťu ani dieťaťu
Remienok fotoaparátu zavesený na krku
dojčaťa alebo dieťaťa môže zapríčiniť jeho
uškrtenie.
A Keď je zariadenie zapnuté alebo sa používa,
nezostávajte dlhodobo v kontakte
s fotoaparátom, batériou alebo nabíjačkou
Časti zariadenia sa zohrejú na vysokú
teplotu. Ak zostane zariadenie dlhodobo
v priamom kontakte s pokožkou, môže to
viesť k nízkoteplotným popáleninám.
A Blesk používajte opatrne
• Používanie fotoaparátu s bleskom
v blízkosti pokožky alebo iných
predmetov môže spôsobiť popáleniny.
• Použitie blesku v blízkosti očí
fotografovanej osoby môže spôsobiť
dočasné zhoršenie zraku. Blesk by nemal
byť menej ako jeden meter od snímaného
objektu. Obzvlášť opatrní by ste mali byť
pri fotografovaní dojčiat.
A Vyhýbajte sa kontaktu s tekutými kryštálmi
Ak sa monitor poškodí, treba dávať pozor,
aby nedošlo k poraneniu spôsobenému
rozbitým sklom. Tiež treba zabrániť styku
tekutých kryštálov z monitora s pokožkou
a ich vniknutiu do očí alebo úst.
A Neprenášajte statívy s pripevneným
objektívom alebo fotoaparátom
Mohli by ste zakopnúť alebo náhodne
udrieť iných ľudí, čo by mohlo viesť
k zraneniu.
A Nenechávajte tento výrobok tam, kde bude
vystavený pôsobeniu mimoriadne vysokých
teplôt, ako napríklad v uzatvorenom
automobile alebo na priamom slnečnom svetle
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo
spôsobiť poškodenie alebo vznik požiaru.
A Nikdy nemierte bleskom na vodiča motorového
vozidla
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k dopravným nehodám.
xi
A Pri manipulácii s batériami dodržiavajte
príslušné bezpečnostné pokyny
Batérie môžu pri nesprávnej manipulácii
vytiecť alebo vybuchnúť. Pri manipulácii
s batériami používanými v tomto výrobku
sa riaďte nasledujúcimi bezpečnostnými
pokynmi:
• Používajte len batérie, ktoré boli
schválené na používanie v tomto
zariadení.
• Batériu neskratujte ani nerozoberajte.
• Pred výmenou batérie skontrolujte, či je
výrobok vypnutý. Ak používate sieťový
zdroj, skontrolujte, či je odpojený.
• Batériu sa nepokúšajte vložiť hornou
časťou nadol ani prednou časťou dozadu.
• Batériu nevystavujte ohňu ani
nadmernému teplu.
• Batériu nevystavujte vode ani ju
neponárajte do vody.
• Pri prepravovaní batérie nasaďte na
konektor kryt kontaktov. Batériu
neprepravujte ani neuskladňujte
spoločne s kovovými predmetmi, ako sú
náhrdelníky alebo sponky do vlasov.
• Batéria môže po úplnom vybití vytiecť.
Nezabudnite vybrať batériu, keď je vybitá
zabránite tak poškodeniu výrobku.
xii
• Keď batériu nepoužívate, na konektor
nasaďte kryt kontaktov a batériu uložte
na suché a chladné miesto.
• Bezprostredne po používaní výrobku
alebo po dlhšom napájaní výrobku
z batérie môže byť batéria horúca. Pred
vybratím batérie vypnite fotoaparát
a nechajte batériu vychladnúť.
• Ak zistíte akékoľvek zmeny batérie,
napríklad zmenu farby alebo deformáciu,
ihneď ju prestaňte používať.
A Pri manipulácii s nabíjačkou dodržiavajte
príslušné bezpečnostné pokyny
• Uchovávajte ju v suchu. Nedodržanie
tohto pokynu môže viesť k poraneniu
alebo poškodeniu výrobku z dôvodu
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Neskratujte kontakty nabíjačky.
Nedodržanie tohto bezpečnostného
pokynu môže spôsobiť prehriatie
a poškodenie nabíjačky.
• Prach na kovových častiach zástrčky
alebo v ich blízkosti treba odstrániť
pomocou suchej handričky. Ďalšie
používanie môže spôsobiť požiar.
• Počas búrok sa nedotýkajte napájacieho
kábla a nechoďte do blízkosti nabíjačky.
Ak nedodržíte toto varovanie, môže dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
• Nepoškoďte, neupravte ani násilím
neohýbajte a nemykajte napájacím
káblom. Nedávajte ho pod ťažké
predmety a nevystavujte ho teplu ani
ohňu. Ak sa poškodí izolácia a obnažia sa
vodiče, predložte napájací kábel
autorizovanému servisu spoločnosti
Nikon na kontrolu. Ak nedodržíte toto
varovanie, môže dôjsť k požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
• So zástrčkou ani s nabíjačkou
nemanipulujte mokrými rukami.
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k poraneniu alebo poškodeniu výrobku
z dôvodu požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Nepoužívajte s cestovnými predsádkami
a meničmi napätia, ktoré boli navrhnuté
na zmenu napätia alebo zmenu
z jednosmerného na striedavý prúd.
Nedodržanie tohto pokynu môže
spôsobiť poškodenie výrobku, spôsobiť
prehriatie alebo požiar.
A Používajte vhodné káble
Pri pripájaní káblov k vstupným
a výstupným konektorom používajte iba
káble dodávané alebo predávané
spoločnosťou Nikon, aby sa dodržali
predpisy týkajúce sa tohto výrobku.
A Dodržiavajte pokyny leteckého a nemocničného
personálu
xiii
Oznamy
• Žiadnu časť príručiek dodávaných s týmto • Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu
výrobkom nie je povolené reprodukovať,
zodpovednosť za akékoľvek škody
prenášať, prepisovať, ukladať v systéme
spôsobené používaním tohto výrobku.
na vyhľadávanie informácií ani prekladať • Aj keď bolo vynaložené maximálne úsilie,
do iného jazyka v akejkoľvek forme ani
aby boli informácie uvedené v týchto
akýmkoľvek spôsobom bez
príručkách presné a úplné, ocenili by sme,
predchádzajúceho písomného súhlasu
ak na prípadné chyby alebo opomenutia
spoločnosti Nikon.
upozorníte miestneho zástupcu
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená
kedykoľvek zmeniť technické parametre
zvlášť).
hardvéru a softvéru opisovaného v týchto
príručkách bez predchádzajúceho
upozornenia.
xiv
Poznámky pre užívateľov v Európe
POZOR: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol znamená, že
elektrické a elektronické
zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného
odpadu.
Nasledujúce upozornenie
platí len pre používateľov v európskych
krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný
zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného
komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú
zachovávať prírodné zdroje
a predchádzať negatívnym dopadom na
zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré
môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie
odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov zodpovedných
za likvidáciu odpadov.
Tento symbol na batérii
znamená, že batériu je
potrebné odovzdať do
separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie
platí len pre používateľov v európskych
krajinách:
• Všetky batérie, či už označené alebo
neoznačené týmto symbolom, sú určené
na separovaný zber na vhodnom
zbernom mieste. Nevyhadzujte ich do
bežného komunálneho odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov zodpovedných
za likvidáciu odpadov.
xv
Oznam týkajúci sa zákazu kopírovania alebo reprodukovania
Majte na pamäti, že aj prechovávanie materiálov, ktoré boli digitálne skopírované alebo
reprodukované pomocou skenera, digitálneho fotoaparátu alebo iného zariadenia, môže
byť v zmysle zákona trestné.
• Predmety, ktoré zákon zakazuje kopírovať alebo • Upozornenia týkajúce sa niektorých kópií
reprodukovať
a reprodukcií
Nekopírujte ani nereprodukujte
Štát varuje pred kopírovaním
papierové peniaze, mince, cenné papiere, a reprodukovaním cenných papierov
štátne obligácie ani obligácie miestnej
vydaných súkromnými firmami (akcie,
správy, a to ani v prípade, ak sú takéto
zmenky, šeky, darovacie listiny a pod.),
kópie alebo reprodukcie označené ako
cestovných preukazov alebo kupónových
„Vzorka”.
lístkov, okrem prípadov, keď daná firma
poskytne minimálne potrebné množstvo
Kopírovanie alebo reprodukovanie
kópií na obchodné účely. Taktiež
papierových peňazí, mincí alebo cenných
nekopírujte a nereprodukujte cestovné
papierov, ktoré sú v obehu v inej krajine,
pasy vydané štátom, licencie vydané
je zakázané.
štátnymi agentúrami a súkromnými
Bez predchádzajúceho povolenia štátu je
skupinami, občianske preukazy a lístky,
zakázané kopírovať a reprodukovať
ako sú legitimácie alebo stravné lístky.
nepoužité poštové známky alebo
• Poznámky o dodržiavaní autorských práv
korešpondenčné lístky vydané štátom.
Kopírovanie a reprodukovanie tvorivých
Je zakázané kopírovať a reprodukovať
prác podliehajúcich autorským právam,
známky vydané štátom a certifikované
ako sú knihy, hudba, maľby, drevoryty,
dokumenty určené zákonom.
výtlačky, mapy, výkresy, filmy a fotografie,
sa riadi národnými a medzinárodnými
zákonmi o autorských právach. Tento
výrobok nepoužívajte na výrobu
nelegálnych kópií ani na porušovanie
zákonov o autorských právach.
xvi
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Majte na pamäti, že odstránením snímok z pamäťových kariet alebo iných zariadení na
ukladanie údajov alebo ich naformátovaním sa údaje pôvodných snímok nevymažú
úplne. Odstránené súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno
niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok
zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie utajenia takýchto údajov
zodpovedá používateľ.
Pred vyhodením zariadenia na ukladanie údajov do odpadu alebo jeho odovzdaním inej
osobe v ňom vymažte všetky údaje bežným softvérom na vymazávanie alebo
naformátujte zariadenie a potom ho celé zaplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne
súkromné informácie (napríklad snímkami prázdnej oblohy). Nezabudnite nahradiť aj
všetky snímky zvolené pre vlastné nastavenia (0 127). Pred likvidáciou fotoaparátu alebo
prevodom vlastníctva inej osobe by ste mali tiež použiť možnosť Wi-Fi > Network
settings (Nastavenia siete) > Reset network settings (Resetovať nastavenia siete)
(0 256) a možnosti Network (Sieť) > Network settings (Nastavenia siete) v ponuke
nastavenia fotoaparátu na odstránenie akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa siete.
Ďalšie informácie o ponuke Network (Sieť) nájdete v dokumentácii dodanej spolu
s voliteľnou komunikačnou jednotkou. Pri fyzickom ničení pamäťového zariadenia je
potrebné dbať na opatrnosť, aby ste sa neporanili.
xvii
AVC Patent Portfolio License
TENTO VÝROBOK JE LICENCOVANÝ POD SÚBOROM PATENTOV AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE, KTORÝ
SPOTREBITEĽA OPRÁVŇUJE VYUŽÍVAŤ HO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY ZAMERANÉ NA (i) KÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO NA (ii) DEKÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ VYTVORIL NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
A/ALEBO ZÍSKAL OD INEJ OPRÁVNENEJ OSOBY PODNIKAJÚCEJ V SÚLADE S LICENCIOU ZAMERANOU NA
POSKYTOVANIE VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC. PRE ŽIADNE INÉ POUŽITIE NIE JE LICENCIA UDELENÁ
ANI Z UVEDENÉHO NEVYPLÝVA. ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C.
NAVŠTÍVTE STRÁNKU http://www.mpegla.com
Používajte iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon sú skonštruované podľa najprísnejších noriem a obsahujú zložité
elektronické obvody. Iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane
nabíjačiek, akumulátorov, sieťových zdrojov a príslušenstva k blesku) certifikované
spoločnosťou Nikon špecificky na použitie s týmto digitálnym fotoaparátom Nikon bolo
vytvorené a odskúšané tak, aby pracovalo v rámci prevádzkových a bezpečnostných
požiadaviek týchto elektronických obvodov.
Používanie neoriginálneho elektronického príslušenstva (iného ako
značky Nikon) môže poškodiť fotoaparát a spôsobiť stratu záruky od
spoločnosti Nikon. Použitie nabíjateľných lítium-iónových batérií od
iného výrobcu bez holografickej pečate Nikon zobrazenej vpravo môže
narušiť normálne fungovanie fotoaparátu a zapríčiniť prehriatie,
vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérií.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od autorizovaného
miestneho predajcu výrobkov Nikon.
xviii
D Používajte len príslušenstvo značky Nikon
Len príslušenstvo značky Nikon, ktoré je výslovne určené spoločnosťou Nikon
na používanie s týmto digitálnym fotoaparátom, je vyrobené a odskúšané, že
pracuje v rámci jeho prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek. POUŽÍVANIE
PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ NEVYROBILA SPOLOČNOSŤ NIKON, MÔŽE POŠKODIŤ VÁŠ FOTOAPARÁT
A VIESŤ K ZRUŠENIU PLATNOSŤ ZÁRUKY SPOLOČNOSTI NIKON.
A Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred fotografovaním pri dôležitých príležitostiach (napríklad na svadbách alebo
pred zobratím fotoaparátu na cestu) zhotovte skúšobný záber, aby ste sa uistili,
že fotoaparát funguje normálne. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody ani ušlý zisk, ktorý môže byť spôsobený poruchou fotoaparátu.
A Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť snahy spoločnosti Nikon o „celoživotné vzdelávanie“, ktorá je
zameraná na ustavičnú podporu výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich
lokalitách k dispozícii neustále aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe a Afrike: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii a na Strednom východe: http://www.nikon-asia.com/
Na týchto stránkach nájdete najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede
na často kladené otázky a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania
snímok a fotografovania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho
obchodného zástupcu spoločnosti Nikon. Kontaktné informácie nájdete na
nasledujúcej adrese: http://imaging.nikon.com/
xix
Bezdrôtové pripojenie
Na tento výrobok, ktorý obsahuje šifrovací softvér vyvinutý v Spojených štátoch, sa
vzťahujú predpisy správy vývozu Spojených štátov a preto sa nesmie exportovať ani reexportovať do žiadnej krajiny, do ktorej Spojené štáty zakázali vývoz tovaru. Momentálne
sa embargo vzťahuje na nasledujúce krajiny: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria.
Používanie bezdrôtových zariadení môže byť v niektorých krajinách alebo regiónoch
zakázané. Pred použitím funkcií bezdrôtového príslušenstva tohto výrobku mimo krajiny
zakúpenia kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
xx
Poznámky pre zákazníkov v Európe
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že D7200 vyhovuje
základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam Smernice
1999/5/EC. Vyhlásenie o zhode je možné nájsť na stránke
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7200.pdf
xxi
Bezpečnosť
Hoci jednou z výhod tohto výrobku je, že umožňuje iným, aby sa voľne pripojili
k bezdrôtovej výmene údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak sa neaktivuje
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovnému:
• Odcudzenie údajov: Zlomyseľné tretie strany môžu zachytiť bezdrôtový prenos s cieľom
ukradnúť používateľské identifikátory, heslá a iné osobné informácie.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a pozmeniť
údaje alebo vykonať iné zlomyseľné úkony. Vezmite do úvahy, že vďaka konštrukčnému
riešeniu bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj
vtedy, keď je aktivované zabezpečenie.
xxii
Úvod
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Venujte chvíľu oboznámeniu sa s ovládacími prvkami a displejmi
fotoaparátu. Môže byť užitočné, ak si túto časť označíte a vrátite sa k nej
po prečítaní zvyšku príručky.
Telo fotoaparátu
1 Stereofónny mikrofón ...... 163, 192, 273
2 Volič režimov snímania .................... 8, 66
3 Volič režimov .............................................6
4 Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov ........6
5 Očko na upevnenie remienka
fotoaparátu............................................ 20
6 Tlačidlo aretácie voliča režimov
snímania ............................................. 8, 66
7 Sánky na príslušenstvo (pre voliteľný
blesk) ............................................ 311, 319
8 Tlačidlo Z/Q ............................106, 289
9 Tlačidlo záznamu videosekvencií .... 163
Hlavný vypínač ................................... 5, 24
Tlačidlo spúšte..................................34, 35
Tlačidlo E ..................................... 109, 194
Značka obrazovej roviny (E)............. 98
10
11
12
13
14 Kontrolný panel.........................................9
1
Telo fotoaparátu (pokračovanie)
1 Vstavaný blesk............................... 36, 144 11 Tlačidlo aretácie bajonetu ................... 29
2
3
4
5
6
7
8
Zrkadlo ............................................ 71, 324 12 Tlačidlo režimu automatického
zaostrovania ....................................84, 90
Spojovacia páčka expozimetra......... 352
Upevňovacia značka objektívu........... 23 13 Volič režimu zaostrovania..............83, 97
Tlačidlo M/Y...................... 144, 146, 151 14 Konektor pre externý
mikrofón ...................................... 193, 319
Infračervený prijímač (vpredu)......... 157
15 Konektor USB
Tlačidlo D ........................ 198, 203, 207
16 HDMI konektor ..................................... 319
Kryt konektorov USB a externého
mikrofónu.................................... 193, 319 17 Konektor pre príslušenstvo ...... 160, 227
Kryt HDMI konektora .......................... 319 18 Konektor slúchadiel.............................193
9
10 Kryt na konektor pre príslušenstvo
a konektor pre slúchadlá
.............................................. 160, 193, 227
A Zatvorte kryt konektora
Ak sa konektory nepoužívajú, nasaďte kryt konektora. Cudzie predmety
v konektoroch môžu pôsobiť rušivo pri prenose údajov.
2
1 Pomocné svetlo AF....................... 34, 277
Kontrolka samospúšte.......................... 69
Kontrolka redukcie efektu červených
očí.................................................. 145, 147
2 Pomocný príkazový volič ................... 285
3 Tlačidlo Pv..................... 55, 167, 285, 288
4 Fn tlačidlo............................... 76, 284, 288
5 Značka N-Mark (anténa NFC)............ 254
6 Kryt priestoru pre batériu ..............22, 28
7 Poistka krytu priestoru pre
batériu...............................................22, 28
8 Kryt kontaktov pre voliteľný Battery
pack MB-D15 ....................................... 319
9 Kryt napájacieho konektora
10 Kontakty procesora
11 Bajonet objektívu.............................23, 98
12 Pripojenie automatického zaostrovania
13 Závit na pripojenie statívu
14 Krytka tela................................... ii, 23, 319
3
Telo fotoaparátu (pokračovanie)
1 Okulár hľadáčika ..............................10, 25 12 Tlačidlo i ...................................... 189, 233
2 Gumený okulár....................................... 70 13 Tlačidlo R (informácie) .............. 13, 185
3 Ovládací prvok dioptrickej
korekcie................................................... 25
4 Tlačidlo A..................... 94, 107, 285, 288
5 Tlačidlo O/Q ....................... 40, 246, 289
Tlačidlo K ...................................... 39, 229
Monitor....................31, 39, 161, 185, 229
Tlačidlo G .................................. 16, 266
Tlačidlo L/U
......................17, 112, 115, 119, 121, 245
10 Tlačidlo X/T.............. 38, 78, 81, 243
11 Tlačidlo W/S
............................ 100, 104, 194, 231, 232
6
7
8
9
4
14 Hlavný príkazový volič........................285
15 Multifunkčný volič ...........................15, 17
16 Tlačidlo J (OK) .......................15, 17, 284
17 Aretácia voliča zaostrovacích polí...... 89
18 Kryt slotu na pamäťovú kartu .......22, 28
19 Kontrolka prístupu na pamäťovú
kartu................................................ 35, 220
20 Tlačidlo a ...............................12, 31, 161
21 Infračervený prijímač (vzadu) ........... 157
22 Volič živého náhľadu..............12, 31, 161
23 Reproduktor ......................................5, 178
A Podsvietenie displejov LCD
Otočením hlavného vypínača smerom k D sa aktivuje časový
spínač pohotovostného režimu a podsvietenie kontrolného
panela (podsvietenie displejov LCD), vďaka čomu bude možné
čítať displej v tme. Po uvoľnení hlavného vypínača zostane
podsvietenie displejov niekoľko sekúnd svietiť, kým je aktívny
časový spínač pohotovostného režimu, alebo kým sa neuvoľní
spúšť alebo sa hlavný vypínač znova neotočí smerom k D.
Hlavný
vypínač
D Reproduktor
Nepribližujte sa s reproduktorom k magnetickým zariadeniam. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo spôsobiť ovplyvnenie dát zaznamenaných
v magnetických zariadeniach.
5
Volič režimov
Fotoaparát ponúka nižšie uvedené režimy. Ak chcete vybrať režim,
stlačte tlačidlo uvoľnenia voliča režimov a otočte volič režimov.
Volič režimov
Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov
Režimy e, f, g a h:
• e—Programová automatika (0 52)
• f—Clonová automatika (0 53)
• g—Časová automatika (0 54)
• h—Manuálny režim (0 56)
Automatické režimy:
• i Automatika (0 30)
• j Automatika (vypnutý blesk) (0 30)
Režimy motívových programov (0 41)
Režimy j a k (0 62)
Režimy špeciálnych efektov (0 44)
6
A Objektívy bez vstavaného procesora
Objektívy bez vstavaného procesora (0 305) sa dajú použiť len v režimoch A a M.
Voľbou iného režimu po nasadení objektívu bez vstavaného procesora dôjde
k zablokovaniu spúšte.
7
Volič režimov snímania
Ak chcete vybrať režim snímania, stlačte tlačidlo aretácie voliča režimov
snímania a otočte volič režimov snímania na požadované nastavenie
(0 66).
Tlačidlo aretácie voliča režimov snímania
Volič režimov snímania
1
8
2
3 4 5
6
1 S Jednotlivá snímka.............................. 66
4 J Tiché snímanie ................................... 66
2 T Pomalé sériové snímanie............... 66
3 U Rýchle sériové snímanie ................ 66
5 E Samospúšť....................................66, 69
6 V Zrkadlo v hornej polohe........66, 71
Kontrolný panel
Kontrolný panel zobrazuje rôzne nastavenia fotoaparátu, keď je
fotoaparát zapnutý. Tu uvedené položky sa zobrazia pri prvom zapnutí
fotoaparátu; informácie o ďalších nastaveniach nájdete v príslušných
častiach tejto príručky.
1
2
3
9
8
4
5
7
6
1 Čas uzávierky ....................................53, 56
2 Indikátor batérie .................................... 26
3 Clona (clonové číslo) .......................54, 56
6 Počet zostávajúcich snímok ................ 27
7 Citlivosť ISO ............................................. 99
8 Meranie .................................................. 105
4 Indikátor pamäťovej karty
(Slot 1) ...............................................27, 82
5 Indikátor pamäťovej karty
(Slot 2) ...............................................27, 82
9 Indikátor citlivosti ISO........................... 99
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO ......................................... 103
A Zobrazenie vypnutého fotoaparátu
Ak je fotoaparát vypnutý s vloženou batériou
a pamäťovou kartou, zobrazí sa ikona pamäťovej
karty a počet zostávajúcich snímok (niektoré
pamäťové karty môžu v zriedkavých prípadoch
zobraziť tieto informácie len vtedy, keď je
fotoaparát zapnutý).
Kontrolný panel
9
Hľadáčik
5
6
7
1
2
8
9
3
4
10
11 12 13 14
23 24
15 16 17 18 19 20
25
1 Indikátor režimu špeciálnych
efektov .................................................... 44
2 Indikátor monochromatického
režimu ............................................ 44, 130
3
4
5
6
10
26
27 28 29
21 22
30
7 Zaostrovacie body ..................34, 89, 277
8 1,3× orezanie na formát DX ..........73, 74
9 Indikátor naklonenia fotoaparátu do
strán (orientácia na výšku) *
Hranaté zátvorky automatického
10 Indikátor naklonenia fotoaparátu do
zaostrovacieho poľa.......................25, 33
strán (orientácia na šírku) *
Indikátor „Žiadna pamäťová karta“... 29 11 Indikátor zaostrenia ................. 34, 93, 98
1,3× orezanie na formát DX ..........73, 74 12 Uzamknutie automatickej expozície
Pomocná mriežka (zobrazí sa po výbere
(AE)......................................................... 107
možnosti On (Zap.) pre Používateľské 13 Indikátor flexibilnej programovej
nastavenie d7 Viewfinder grid
automatiky ............................................. 52
display (Zobrazenie mriežky
v hľadáčiku)) .................................... 280
14 Čas uzávierky ....................................53, 56 24 Indikátor synchronizácie blesku....... 282
15 Clona (clonové číslo) .......................54, 56 25 Indikátor zarážok clony ............... 54, 308
Clona (počet zarážok) .................. 54, 308 26 Indikátor expozície ................................ 57
16 Indikátor HDR ....................................... 142
Zobrazenie korekcie expozície .........109
17 Indikátor ADL ........................................ 140 27 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície............................................... 151
18 Indikátor expozície/bracketingu
intenzity záblesku .............................. 198 28 Indikátor korekcie expozície ............. 110
Indikátor bracketingu vyváženia bielej 29 Indikátor automatického nastavenia
farby....................................................... 203
citlivosti ISO ......................................... 103
Indikátor bracketingu ADL ................ 207
30 Počet zostávajúcich snímok ................ 27
19 Varovanie o takmer vybitej batérii .... 26
Počet zostávajúcich snímok pred
20 Indikátor citlivosti ISO......................... 100
zaplnením vyrovnávacej
pamäte .......................................... 68, 380
21 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
Indikátor záznamu s vlastným
na viac než 1 000 snímok) .................. 27
nastavením manuálneho vyváženia
22 Indikátor pripravenosti
bielej farby ...........................................122
blesku ............................................. 36, 280
23 Indikátor blokovania zábleskovej
expozície............................................... 154
* Keď je zvolená možnosť Viewfinder virtual horizon (Virtuálny horizont v hľadáčiku)
pre Používateľské nastavenie f2 (Assign Fn button (Priradenie Fn tlačidla), 0 284) alebo f3
(Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly), 0 285) > Press
(Stlačenie), môžete použiť vybrané tlačidlo na zobrazenie indikátora naklonenia strán fotoaparátu
v hľadáčiku.
Poznámka: Zobrazenie znázornené s rozsvietenými všetkými indikátormi slúži na ilustračné účely.
D Absencia batérie
Keď je batéria úplne vybitá alebo nie je vložená, displej v hľadáčiku stmavne. Je
to normálne a neznamená to poruchu. Po vložení plne nabitej batérie sa
zobrazenie v hľadáčiku vráti do normálneho stavu.
D Zobrazenie na kontrolnom paneli a v hľadáčiku
Jas zobrazenia kontrolného panela a zobrazenia v hľadáčiku sa mení podľa
teploty, pričom rýchlosť odozvy displejov môže pri nízkych teplotách poklesnúť.
Je to normálne a neznamená to poruchu.
11
Monitor (Živý náhľad)
Ak chcete komponovať fotografie alebo
videosekvencie na monitore, otočte volič
živého náhľadu do polohy C (fotografia so
živým náhľadom) alebo 1 (videosekvencia so
živým náhľadom) a stlačte tlačidlo a.
Tlačidlo a
Volič živého náhľadu je otočený
v polohe C
Volič živého náhľadu je otočený
v polohe 1
D Zobrazenie odpočítavania
Odpočítavanie sa zobrazí 30 sekúnd pred automatickým ukončením živého
náhľadu (farba časovača sa zmení na červenú, ak sa živý náhľad ukončí kvôli
ochrane vnútorných obvodov, alebo ak je vybraná iná možnosť ako No limit
(Žiadne obmedzenia) pre Používateľské nastavenie c4 – Monitor off delay
(Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora) > Live view (Živý
náhľad); 0 279 – 5 sekúnd pred automatickým vypnutím monitora). V závislosti
od podmienok snímania sa môže časovač zobraziť hneď po voľbe živého
náhľadu. Zaznamenávanie videosekvencií sa ukončí automaticky po uplynutí
intervalu časovača, bez ohľadu na dostupnú dobu záznamu.
12
❚❚ Zobrazenie a skrytie indikátorov
Stlačením tlačidla R skryjete alebo zobrazíte
indikátory na monitore.
Tlačidlo R
Režim C
Ak je volič živého náhľadu otočený v polohe C (fotografia so živým
náhľadom), stlačením tlačidla R budete cyklicky prechádzať medzi
nasledovnými zobrazeniami.
Virtuálny horizont
Zapnuté informácie
Pomocné rámčeky
Vypnuté informácie
13
Režim 1
Ak je volič živého náhľadu otočený v polohe 1 (videosekvencia so živým
náhľadom), stlačením tlačidla R budete cyklicky prechádzať medzi
nasledovnými zobrazeniami.
Virtuálny horizont
Zapnuté informácie
Histogram
14
Vypnuté informácie
Pomocné rámčeky
Multifunkčný volič
V tejto príručke znázorňujú úkony pomocou multifunkčného voliča
ikony 1, 3, 4 a 2.
1: Stlačte multifunkčný volič hore
Tlačidlo J
4: Stlačte multifunkčný
volič doľava
2: Stlačte multifunkčný
volič doprava
3: Stlačte multifunkčný volič dole
15
Ponuky fotoaparátu
Väčšina možností snímania, prehrávania
a nastavenia je k dispozícii v ponukách
fotoaparátu. Ponuky možno zobraziť
stlačením tlačidla G.
Tlačidlo G
Záložky
Vyberte z nasledujúcich ponúk:
• D: Prehrávanie (0 266)
• C: Snímanie fotografií (0 268)
• 1: Snímanie videosekvencie (0 273)
• A: Používateľské nastavenia (0 276)
• B: Nastavenie (0 289)
• N: Úpravy (0 294)
• O/m: MY MENU (MOJA PONUKA) alebo
RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ NASTAVENIA)
(východiskové nastavenie je MY MENU
(MOJA PONUKA); 0 297)
Posúvač ukazuje polohu v aktuálnej
ponuke.
Ikony zobrazujú aktuálne nastavenia.
Možnosti ponuky
Možnosti v aktuálnej ponuke.
Ikona pomocníka (0 17)
16
Používanie ponúk fotoaparátu
❚❚ Ovládacie prvky ponúk
Na pohybovanie v ponukách fotoaparátu sa používa multifunkčný volič
a tlačidlo J.
1: Pohyb kurzora nahor
Tlačidlo J: voľba
zvýraznenej položky
4: Zrušenie a návrat do
predchádzajúcej ponuky
2: Voľba zvýraznenej položky
alebo zobrazenie vedľajšej
ponuky
3: Pohyb kurzora nadol
A Ikona d (Pomocník)
Ak sa v ľavom dolnom rohu monitora zobrazuje ikona d, pomocníka môžete
zobraziť stlačením tlačidla L (U).
Kým je toto tlačidlo stlačené, zobrazuje sa popis aktuálne vybranej možnosti
alebo ponuky. Ak chcete rolovať cez displej, stlačte tlačidlo 1 alebo 3.
Tlačidlo L (U)
17
❚❚ Pohybovanie v ponukách
V ponukách sa môžete pohybovať podľa nasledujúceho postupu.
1 Zobrazte ponuky.
Stlačením tlačidla G zobrazte ponuky.
Tlačidlo G
2 Zvýraznite ikonu aktuálnej
ponuky.
Ikonu aktuálnej ponuky
zvýrazníte stlačením tlačidla
4.
3 Vyberte ponuku.
Požadovanú ponuku vyberiete stlačením 1 alebo 3.
4 Umiestnite kurzor do
zvolenej ponuky.
Stlačením tlačidla 2
umiestnite kurzor do zvolenej
ponuky.
18
5 Zvýraznite položku ponuky.
Položku ponuky zvýrazníte
stlačením 1 alebo 3.
6 Zobrazte dostupné možnosti.
Možnosti zvolenej položky
ponuky zobrazíte stlačením 2.
7 Zvýraznite možnosť.
Možnosť zvýrazníte stlačením
1 alebo 3.
8 Zvoľte zvýraznenú položku.
Stlačením J zvoľte zvýraznenú položku. Ak chcete
postup ukončiť bez vykonania voľby, stlačte tlačidlo
G.
Majte na pamäti nasledujúce:
• Položky ponuky zobrazené sivou farbou sú momentálne nedostupné.
• Aj keď stlačenie tlačidla 2 má vo všeobecnosti rovnaký účinok ako
stlačenie tlačidla J, v niektorých prípadoch sa dá voľba vykonať len
stlačením tlačidla J.
• Ak chcete opustiť ponuky a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
19
Prvé kroky
Ak chcete pripraviť fotoaparát na použitie, postupujte podľa
nasledujúcich siedmich krokov.
1 Pripevnite remienok.
Remienok pripevnite tak, ako je to znázornené. Postup zopakujte aj
pre druhé očko.
20
2 Nabite batériu.
Vložte batériu a pripojte nabíjačku (v závislosti od krajiny alebo
regiónu sa s nabíjačkou dodáva sieťový zásuvkový adaptér alebo
napájací kábel). Vybitá batéria sa úplne nabije približne za dve
hodiny a 35 minút.
• Stenový zásuvkový adaptér: Stenový zásuvkový adaptér vložte do
zásuvky pre sieťový kábel na nabíjačke (q). Posuňte poistku
stenového zásuvkového adaptéra tak, ako je to zobrazené (w)
a otočte adaptér o 90°, aby ste ho zaistili na mieste (e). Vložte
batériu a pripojte nabíjačku.
Poistka stenového
zásuvkového adaptéra
90 °
• Napájací kábel: Po pripojení napájacieho kábla so zástrčkou
v zobrazenej orientácii vložte batériu a pripojte kábel.
Počas nabíjania batérie bude blikať kontrolka CHARGE.
Nabíjanie batérie
Nabíjanie dokončené
21
3 Vložte batériu a pamäťovú kartu.
Pred vložením alebo vybratím batérie alebo pamäťovej karty sa
uistite, že je hlavný vypínač v polohe OFF. Vložte batériu otočenú
podľa obrázka, pričom pomocou batérie udržujte oranžovú poistku
proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach potlačenú do
strany. Poistka zaistí batériu na mieste po jej úplnom zasunutí.
Poistka proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach
Ak budete používať len jednu pamäťovú kartu, vložte ju do slotu 1
(0 27). Zasuňte pamäťovú kartu tak, aby zacvakla na miesto.
A Batéria a nabíjačka
Prečítajte si a dodržiavajte výstrahy a upozornenia uvedené na stranách x – xiii
a 330 – 332 tejto príručky.
22
4 Nasaďte objektív.
Po odstránení objektívu alebo krytky tela je potrebné dávať pozor,
aby do fotoaparátu nevnikol prach. Objektív použitý vo všeobecnosti
v tejto príručke na ilustračné účely je AF-S DX NIKKOR 18–105mm
f/3,5–5,6G ED VR.
Odstráňte krytku tela
fotoaparátu
Odstráňte zadný kryt objektívu
Upevňovacia značka (fotoaparát)
Zarovnajte upevňovacie
značky
Upevňovacia značka
(objektív)
Otáčajte objektívom podľa zobrazenia, až kým nezacvakne na miesto
Pred zhotovovaním snímok nezabudnite odstrániť kryt objektívu.
23
5 Zapnite fotoaparát.
Hlavný vypínač
Kontrolný panel sa rozsvieti.
Ak je toto prvé zapnutie
fotoaparátu, zobrazí sa
dialógové okno s voľbou
jazyka.
Kontrolný panel
A Čistenie obrazového snímača
Keď sa fotoaparát zapína alebo vypína, zatrasie obrazovým snímačom, aby sa
tak odstránil prach (0 321).
6 Vyberte jazyk a nastavte
Pohyb kurzora nahor
hodiny fotoaparátu.
Tlačidlo J: voľba
Pomocou multifunkčného
zvýraznenej položky
voliča a tlačidla J zvoľte
Voľba zvýraznenej
jazyk a nastavte hodiny
položky alebo
fotoaparátu. Pri nastavovaní
zobrazenie vedľajšej
hodín fotoaparátu budete
ponuky
pred nastavením času
Pohyb
kurzora
nadol
a dátumu vyzvaní na výber
časového pásma, formátu
dátumu a možnosti letného času; vezmite však do úvahy, že
fotoaparát používa 24-hodinový čas. Nastavenia jazyka a dátumu/
času môžete kedykoľvek zmeniť pomocou možností Language
(Jazyk) (0 290) a Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
(0 290) v ponuke nastavenia.
24
7 Zaostrite hľadáčik.
Ovládací prvok dioptrickej
korekcie otáčajte dovtedy,
kým nebudú hranaté
zátvorky automatického
zaostrovacieho poľa
zaostrené. Pri obsluhe
ovládacieho prvku s okom
na hľadáčiku je potrebné dávať pozor, aby ste si prstom alebo
nechtom neporanili oko.
Hranaté zátvorky
automatického
zaostrovacieho poľa
Zobrazenie v hľadáčiku nie
je zaostrené
Zobrazenie v hľadáčiku je
zaostrené
Fotoaparát je teraz pripravený na použitie. Informácie o snímaní
fotografií nájdete na strane 30.
25
❚❚ Stav batérie
Stav batérie je zobrazený na kontrolnom paneli a v hľadáčiku.
Kontrolný panel
26
Hľadáčik
Kontrolný panel
Hľadáčik
L
K
J
I
—
Popis
H
d
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu alebo
pripravte náhradnú batériu.
H
d
(bliká)
(bliká)
Tlačidlo spúšte je vypnuté. Nabite alebo vymeňte
batériu.
Batéria je úplne nabitá.
—
—
Batéria je čiastočne vybitá.
—
❚❚ Počet zostávajúcich snímok
Fotoaparát má dva sloty na pamäťovú kartu:
slot 1 a slot 2. Slot 1 je pre hlavnú kartu; karta
v slote 2 má záložnú alebo sekundárnu úlohu.
Ak je vybrané východiskové nastavenie
Overflow (Zaplnenie) pre Role played by
card in Slot 2 (Úloha karty v slote 2) (0 82),
keď sú vložené dve pamäťové karty, karta
v slote 2 sa použije len po zaplnení karty
v slote 1.
Kontrolný panel ukazuje slot alebo sloty,
v ktorých je momentálne vložená pamäťová
karta (príklad vpravo ukazuje zobrazené
ikony, ak je v každom slote vložená karta). Ak
je pamäťová karta plná, zamknutá alebo sa
vyskytla chyba, ikona príslušnej karty bude
blikať (0 344).
Kontrolný panel a hľadáčik ukazujú počet
fotografií, ktoré možno zhotoviť pri
aktuálnych nastaveniach (hodnoty nad 1 000
sú zaokrúhlené nadol na najbližšiu stovku;
napr. hodnoty od 1 800 do 1 899 sa zobrazujú
ako 1,8 k). Ak sú vložené dve pamäťové karty,
na displeji sa zobrazí miesto dostupné na
karte v slote 1.
Slot 1
Slot 2
Kontrolný panel
Počet zostávajúcich snímok
Kontrolný panel
Hľadáčik
27
❚❚ Vyberanie batérie a pamäťových kariet
Vyberanie batérie
Vypnite fotoaparát a otvorte kryt priestoru pre
batériu. Batériu uvoľnite stlačením poistky
proti vypadnutiu batérie pri otvorených
dvierkach v smere šípky a potom ju vytiahnite
rukou.
Po overení, že kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu nesvieti, vypnite fotoaparát,
otvorte kryt slotu na pamäťovú kartu
a potlačením karty ju uvoľnite (q). Pamäťovú
kartu môžete potom vybrať rukou (w).
16GB
Vyberanie pamäťových kariet
D Pamäťové karty
• Pamäťové karty môžu byť po používaní horúce. Pamäťové karty vyberajte
z fotoaparátu opatrne.
• Pred vložením alebo vybraním pamäťovej karty vypnite fotoaparát. Počas
formátovania pamäťovej karty a zápisu, odstraňovania alebo kopírovania
údajov do počítača nevyberajte pamäťovú kartu z fotoaparátu, nevypínajte
fotoaparát a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. Nedodržanie týchto
pokynov môže spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu alebo
pamäťovej karty.
• Nedotýkajte sa kontaktov pamäťovej karty prstami ani kovovými predmetmi.
• Neohýbajte ju, dávajte pozor, aby vám nespadla, a nevystavujte ju silným
otrasom.
• Na puzdro pamäťovej karty nepôsobte nadmernou silou. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poškodenie pamäťovej karty.
• Pamäťovú kartu nevystavujte vode, teplu, vysokej vlhkosti ani priamemu
slnečnému svetlu.
• Pamäťové karty neformátujte v počítači.
28
A Žiadna pamäťová karta
Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazí
S. Ak fotoaparát vypnete s nabitou
batériou a bez vloženej pamäťovej karty, na
kontrolnom paneli sa zobrazí S.
A Prepínač ochrany proti zápisu
B
16G
Pamäťové SD karty sú vybavené
prepínačom ochrany proti zápisu, ktorý
slúži na zabránenie nežiaducej strate
údajov. Keď je tento prepínač v polohe
„uzamknuté“, pamäťovú kartu nemožno
Prepínač ochrany proti zápisu
formátovať a fotografie sa z nej nedajú
vymazať ani na ňu zaznamenávať (ak sa
pokúsite stlačiť spúšť, na monitore sa zobrazí varovanie). Ak chcete pamäťovú
kartu odomknúť, posuňte prepínač do polohy „zápis“.
❚❚ Odpojenie objektívu
Pred odpojením alebo výmenou objektívu sa
uistite, že je fotoaparát vypnutý. Ak chcete
zložiť objektív, podržte stlačené tlačidlo
aretácie bajonetu (q) a zároveň otáčajte
objektívom v smere hodinových ručičiek (w).
Po odpojení objektívu nasaďte späť kryty
objektívu a krytku tela fotoaparátu.
D Objektívy so vstavaným procesorom vybavené clonovými krúžkami
V prípade, že je objektív so vstavaným procesorom vybavený clonovým krúžkom
(0 307), clonu zaaretujte v minimálnej polohe (najvyššie clonové číslo).
29
Základné fotografovanie a prehrávanie
Fotografovanie spôsobom „namier a snímaj“
(režimy i a j)
V tejto časti je popísaný spôsob zhotovovania
fotografií v režimoch i a j. Režimy i a j sú
automatické režimy typu „namier a snímaj“, v ktorých
väčšinu nastavení vykonáva fotoaparát na základe
podmienok snímania.
1 Zapnite fotoaparát.
Kontrolný panel sa rozsvieti.
30
Hlavný vypínač
2 Držte stlačené tlačidlo
Volič režimov
uvoľnenia voliča režimov na
hornej časti fotoaparátu
a otočte volič režimov do
polohy i alebo j.
Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov
Kompozíciu fotografií môžete vytvárať
v hľadáčiku alebo na monitore (živý
náhľad). Ak chcete spustiť živý náhľad,
otočte volič živého náhľadu do polohy C
a stlačte tlačidlo a.
Volič živého náhľadu
Tlačidlo a
Vytváranie kompozície
snímok v hľadáčiku
Vytváranie kompozície
snímok na monitore
(živý náhľad)
31
3 Pripravte fotoaparát.
Fotografovanie s hľadáčikom: Pri vytváraní kompozície fotografií
v hľadáčiku uchopte pravou rukou grip fotoaparátu a ľavou rukou
zároveň podopierajte telo fotoaparátu alebo objektív. Lakte pritlačte
na bočné strany hrude.
Živý náhľad: Pri vytváraní kompozície fotografií na monitore uchopte
pravou rukou grip fotoaparátu a ľavou rukou zároveň podopierajte
objektív.
A Vytváranie kompozície fotografií s orientáciou na výšku (portrét)
Pri vytváraní kompozície fotografií s orientáciou na výšku (portrét) uchopte
fotoaparát tak, ako je to zobrazené nižšie.
Vytváranie kompozície
fotografií v hľadáčiku
32
Vytváranie kompozícií
fotografií na monitore
4 Vytvorte kompozíciu fotografie.
Fotografovanie v hľadáčiku: Vytvorte
v hľadáčiku kompozíciu fotografie
s hlavným objektom v hranatých
zátvorkách automatického zaostrovacieho
poľa.
Hranaté zátvorky
Živý náhľad: Pri východiskových
nastaveniach fotoaparát automaticky
rozpozná tváre a vyberie zaostrovací bod.
Ak nebola zistená žiadna tvár, pomocou
multifunkčného voliča umiestnite
zaostrovací bod na hlavný objekt.
Zaostrovací bod
A Používanie objektívu s transfokátorom
Pomocou krúžku zoomu si priblížite objekt tak, aby
vyplnil väčší priestor obrazového poľa, alebo ho
oddialite tak, aby sa na konečnej fotografii zväčšila
viditeľná oblasť (väčšiu ohniskovú vzdialenosť na
stupnici ohniskovej vzdialenosti vyberte na
priblíženie, kratšiu ohniskovú vzdialenosť na
oddialenie).
Priblíženie
Oddialenie
Krúžok zoomu
33
5 Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Fotografovanie v hľadáčiku: Stlačením tlačidla
spúšte do polovice zaostrite (ak nie je
objekt dostatočne osvetlený, môže sa
rozsvietiť pomocné svetlo AF). Keď je
proces zaostrovania dokončený,
v hľadáčiku sa zobrazí aktívny zaostrovací
bod a indikátor zaostrenia (I).
Zaostrovací bod
Indikátor zaostrenia
Indikátor
zaostrenia
I
F
H
F H
(bliká)
Popis
Objekt je zaostrený.
Zaostrovací bod je medzi fotoaparátom a objektom.
Zaostrovací bod je za objektom.
Fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou automatického
zaostrovania. Pozrite stranu 96.
Živý náhľad: Zaostrovací bod bude blikať
nazeleno, kým fotoaparát zaostruje. Ak
fotoaparát dokáže zaostriť, zaostrovací
bod sa zobrazí na zeleno; v opačnom
prípade bude zaostrovací bod blikať na
červeno.
Zaostrovací bod
34
6 Snímajte.
Plynulým stlačením tlačidla
spúšte úplne nadol zhotovte
fotografiu. Rozsvieti sa
kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu a na monitore
sa na pár sekúnd zobrazí
zhotovená fotografia. Kým
Kontrolka prístupu na
nezhasne kontrolka prístupu
pamäťovú kartu
a kým sa nedokončí
zaznamenávanie, nevysúvajte
pamäťovú kartu a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie.
Ak chcete ukončiť živý náhľad, stlačte
tlačidlo a.
Tlačidlo a
35
A Vstavaný blesk
Ak sa na správnu expozíciu vyžaduje dodatočné
osvetlenie v režime i, vstavaný blesk sa
automaticky vysunie, keď sa tlačidlo spúšte stlačí
do polovice. Ak je blesk vysunutý, fotografie je
možné zhotovovať len vtedy, keď je zobrazený
indikátor pripravenosti blesku (M). Ak indikátor
pripravenosti blesku nie je zobrazený, znamená to,
že blesk sa nabíja. Uvoľnite na chvíľu tlačidlo spúšte
a skúste to znova.
Hľadáčik
Živý náhľad
Aby ste šetrili energiu, keď sa blesk nepoužíva,
jemne ho potlačte nadol tak, aby zapadol na svoje
miesto.
36
A Časový spínač pohotovostného režimu (fotografovanie pomocou hľadáčika)
Zobrazenie indikátora hľadáčika a zobrazenie času uzávierky
a clony na kontrolnom paneli sa vypnú, ak sa v priebehu približne
šiestich sekúnd nevykoná žiadny úkon. Týmto sa znižuje spotreba
energie batérie. Ak chcete zobrazenie obnoviť, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice. Dĺžku času pred automatickým uplynutím
doby časového spínača pohotovostného režimu môžete vybrať pomocou
Používateľského nastavenia c2 (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), 0 279).
Vypnuté expozimetre
Zapnuté expozimetre
A Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora (Živý náhľad)
Monitor sa vypne, ak sa v priebehu približne desiatich minút nevykoná žiadny
úkon. Dĺžku času pred automatickým vypnutím monitora môžete vybrať
pomocou Používateľského nastavenia c4 (Monitor off delay (Doba nečinnosti
pre automatické vypnutie monitora), 0 279) > Live view (Živý náhľad).
D Zakryte hľadáčik
Aby sa zabránilo prenikaniu svetla cez hľadáčik a jeho zasahovaniu do fotografií
a expozície, môžete pred snímaním odstrániť gumený okulár a na hľadáčik
nasadiť dodanú krytku okuláru hľadáčika (0 70).
37
A Zväčšenie zobrazenia živého náhľadu
Stlačením tlačidla X (T) priblížite vybraný zaostrovací bod až na maximálnu
hodnotu približne 19×. V pravom dolnom rohu displeja sa v sivom rámčeku
zobrazí navigačné okno. Pomocou multifunkčného voliča môžete rolovaním
presúvať zaostrovací bod alebo zobrazenie oddialiť stlačením W (S).
Tlačidlo X (T)
Navigačné okno
A Expozícia
V závislosti od scény sa môže expozícia líšiť od tej, ktorá by sa získala bez použitia
živého náhľadu.
D Snímanie v živom náhľade
Hoci to na finálnej snímke nebude viditeľné, na monitore sa môžu objaviť
potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a svetlé body, zatiaľ čo v niektorých
oblastiach sa môžu objaviť jasné časti alebo pásy pri blikajúcich tabuliach a iných
prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde ku krátkodobému osvetleniu
objektu stroboskopickým alebo iným silným zdrojom svetla. Navyše, môže dôjsť
k skresleniu pri pohybujúcich sa objektoch, hlavne vtedy, ak sa otáča
(panorámuje) fotoaparátom v horizontálnom smere, alebo sa v rámci
obrazového poľa pohybuje nejaký objekt horizontálne vysokou rýchlosťou.
Blikanie a výskyt pruhov viditeľné na monitore pri osvetlení žiarivkami,
ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami sa dá potlačiť pomocou Flicker
reduction (Potlačenie rušenia) (0 290), hoci pri niektorých časoch uzávierky
môžu byť aj napriek tomu viditeľné na finálnej fotografii. Vyhýbajte sa tomu, aby
bol fotoaparát nasmerovaný k slnku alebo k iným silným zdrojom svetla.
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu vnútorných obvodov
fotoaparátu.
38
Základné prehrávanie
1 Stlačte tlačidlo K.
Na monitore sa zobrazí fotografia.
Pamäťová karta, ktorá obsahuje práve
zobrazenú snímku, bude označená
ikonou.
Tlačidlo K
2 Zobrazenie ďalších snímok.
Ďalšie snímky môžete zobraziť
stlačením 4 alebo 2.
Ak chcete zastaviť prehrávanie a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
A Ukážka snímok
Keď je vybraná možnosť On (Zap.) v položke Image review (Ukážka snímok)
v ponuke režimu prehrávania (0 267), fotografie sa na pár sekúnd po nasnímaní
automaticky zobrazia na monitore.
A Pozrite aj
Na strane 233 nájdete informácie o výbere slotu na pamäťovú kartu.
39
Odstránenie neželaných fotografií
Ak chcete odstrániť fotografiu, ktorá je práve zobrazená na monitore,
stlačte tlačidlo O (Q). Nezabudnite, že odstránené fotografie už nie je
možné obnoviť.
1 Zobrazte fotografiu.
Zobrazte fotografiu, ktorú chcete
odstrániť tak, ako je to popísané na
predchádzajúcej strane.
Tlačidlo K
2 Odstráňte fotografiu.
Stlačte tlačidlo O (Q). Zobrazí sa
dialógové okno s potvrdením; ďalším
stlačením tlačidla O (Q) odstránite
snímku a vrátite sa do prehrávania. Ak
chcete postup ukončiť bez odstránenia
snímky, stlačte K.
Tlačidlo O (Q)
A Odstránenie
Ak chcete odstrániť zvolené snímky (0 248), všetky snímky zhotovené vo
vybranom dátume (0 249) alebo všetky snímky na vybranom mieste na zvolenej
pamäťovej karte (0 248), použite možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke
prehrávania.
40
Prispôsobenie nastavení snímanému
objektu alebo situácii (Režim
motívových programov)
Fotoaparát ponúka výber režimov „motívových programov“. Výberom
režimu motívových programov sa automaticky optimalizujú nastavenia
tak, aby vyhovovali zvolenej scéne, čo umožňuje vytvoriť kreatívnu
fotografiu tak ľahko, ako jednoducho sa volí režim, vytvára kompozícia
snímky a sníma tak, ako je to uvedené na stranách 30 – 35.
Ak chcete zobraziť aktuálne zvolený motívový program, otočte volič
režimov do polohy SCENE a stlačte tlačidlo R. Ak chcete iný motívový
program, otočte hlavný príkazový volič.
Volič režimov
Hlavný príkazový
volič
Monitor
Majte na pamäti, že motívový program sa nedá meniť počas živého
náhľadu, keď je volič živého náhľadu v polohe 1.
41
❚❚ Motívové programy
Možnosť
k
l
p
m
n
o
r
s
t
42
Popis
Tento režim použite na portréty s jemnými, prirodzene
vyzerajúcimi odtieňmi pokožky. Ak sa objekt nachádza
Portrait (Portrét)
ďaleko od pozadia, alebo sa použije teleobjektív, detaily
pozadia sa zjemnia, čo dodá kompozícii dojem hĺbky.
Landscape
Tento režim použite na živé zábery krajiny pri dennom
(Krajina)
svetle. 1, 2
Použite na zachytenie momentiek detí. Detaily oblečenia
Child (Dieťa)
a pozadia sa zachytia živo, kým tóny pokožky zostanú
jemné a prirodzené.
Krátkymi časmi uzávierky sa zastaví pohyb pri dynamických
Sports (Šport)
športových záberoch, na ktorých sa zreteľne vyníma hlavný
objekt. 1, 2
Tento režim použite na zábery kvetov, hmyzu a iných
Close Up (Makro) malých objektov zblízka (na zaostrenie úplne zblízka je
možné použiť makro objektív).
Tento režim použite na prirodzené vyváženie medzi
Night Portrait
hlavným objektom a pozadím počas snímania portrétov pri
(Nočný portrét)
slabom osvetlení.
Night Landscape Znížite šum a neprirodzené farby pri fotografovaní nočnej
(Nočná krajina)
krajiny, vrátane osvetlenia ulice a neónových tabúľ. 1, 2
Zachytenie účinkov osvetlenia pozadia vo vnútornom
Party/Indoor
prostredí. Použite pri rôznych večierkoch a iných scénach
(Večierok/Interiér)
v interiéri.
Beach/Snow
Zachytenie jasu slnkom osvetlených rozsiahlych plôch
(Pláž/Sneh)
vody, snehu alebo piesku. 1, 2
x
Možnosť
Sunset (Západ
slnka)
Dusk/Dawn
(Súmrak/
Brieždenie)
Pet Portrait
(Portrét domáceho
zvieraťa)
Candlelight
(Sviečka)
y
Blossom (Kvety)
z
Autumn Colors
(Jesenné farby)
0
Food (Jedlo)
u
v
w
Popis
Zachováva hlboké odtiene viditeľné pri západoch
a východoch slnka. 1, 2
Zachováva farby viditeľné pri slabom prirodzenom
osvetlení pred brieždením alebo po západe slnka. 1, 2
Použite na portréty aktívnych zvierat. 2
Určené pre fotografie zhotovené pri osvetlení sviečkou. 1
Použite na snímanie polí s kvetmi, rozkvitnutých sadov
a iných krajín s rozľahlými plochami rozkvitnutých kvetov. 1
Zachytenie žiarivých odtieňov červenej a žltej farby na
jesenných listoch. 1
Použite pre živé fotografie jedla. Ak chcete fotografovať
s bleskom, stlačením tlačidla M (Y) vysuňte blesk (0 146).
1 Vstavaný blesk sa vypne.
2 Pomocné svetlo AF sa vypne.
A Zabránenie rozmazaniu záberov
Pri dlhých časoch uzávierky použite statív, aby nedošlo k rozmazaniu záberov
spôsobenému chvením fotoaparátu.
43
Špeciálne efekty
Špeciálne efekty je možné použiť pri zhotovovaní fotografií a snímaní
videosekvencií.
Ak chcete zobraziť aktuálne zvolený efekt, otočte volič režimov do
polohy EFFECTS a stlačte tlačidlo R. Ak chcete vybrať iný efekt, otočte
hlavný príkazový volič.
Volič režimov
Hlavný príkazový
volič
Monitor
Majte na pamäti, že efekt sa nedá meniť počas živého náhľadu, keď je
volič živého náhľadu v polohe 1.
❚❚ Špeciálne efekty
Možnosť
44
%
Night Vision
(Nočné videnie)
g
Color Sketch
(Farebná skica)
Popis
Použite v tmavom prostredí na záznam snímok
v monochromatickom režime pri vysokých citlivostiach
ISO (manuálne zaostrenie je k dispozícii, ak nie je
fotoaparát schopný zaostriť). 1
Fotoaparát rozpozná a vyfarbí obrysy na vytvorenie efektu
farebnej skice. Tento efekt je možné upraviť v živom
náhľade (0 46). Vezmite do úvahy, že videosekvencie
nasnímané v tomto režime sa zobrazia ako prezentácia
zhotovená zo série statických snímok.
Možnosť
i
u
1
2
3
Popis
Vytvorenie fotografií, ktoré vyzerajú ako snímky diorám.
Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri snímaní z nadhľadu.
Videosekvencie s efektom zmenšeniny sa prehrávajú
Miniature Effect
vysokou rýchlosťou, čím sa 45 minútová metráž
(Efekt zmenšeniny)
nasnímaná pri 1 920 × 1 080/30p skráti na nehlučnú
videosekvenciu s dĺžkou prehrávania približne tri minúty.
Tento efekt je možné upraviť v živom náhľade (0 47). 1, 2
Všetky farby, okrem vybraných, sa zaznamenajú
Selective Color
čiernobielo. Tento efekt je možné upraviť v živom náhľade
(Výberová farba)
(0 49). 1
Silhouette
Silueta objektov oproti jasným pozadiam. 1
(Silueta)
High Key (Svetlé
Použite pri snímaní jasných scén na vytvorenie svetlých
tóny so zníženým
snímok, ktoré pôsobia ako vyplnené svetlom. 1
kontrastom)
Low Key (Tmavé
Použite pri snímaní tmavých scén na vytvorenie tmavých
tóny so zvýšeným snímok s prevahou tmavých tónov a nápadným
kontrastom)
zvýraznením. 1
1 Vstavaný blesk sa vypne.
2 Pomocné svetlo AF sa vypne.
A Zabránenie rozmazaniu záberov
Pri dlhých časoch uzávierky použite statív, aby nedošlo k rozmazaniu záberov
spôsobenému chvením fotoaparátu.
A NEF (RAW)
Záznam vo formáte NEF (RAW) nie je dostupný v režimoch %, g, i a u. Snímky
zhotovené vtedy, keď je v týchto režimoch zvolená možnosť NEF (RAW) alebo
NEF (RAW) + JPEG, sa zaznamenajú ako snímky JPEG. Snímky vo formáte JPEG
vytvorené pri nastaveniach NEF (RAW) + JPEG sa zaznamenajú so zvolenou
kvalitou JPEG, zatiaľ čo snímky zaznamenané pri nastavení NEF (RAW) sa
zaznamenajú ako snímky s vysokou kvalitou.
A Režimy g a i
Počas zaznamenávania videosekvencie nie je k dispozícii automatické
zaostrovanie. Obnovovacia frekvencia živého náhľadu klesne, a to spolu
s frekvenciou snímania v režime sériového snímania. Použitie automatického
zaostrovania počas živého náhľadu preruší kontrolný náhľad.
45
Možnosti dostupné v živom náhľade
Nastavenia pre vybraný efekt sa upravujú v zobrazení živého náhľadu,
ale vzťahujú sa aj na fotografovanie so živým náhľadom, pomocou
hľadáčika aj na záznam videosekvencií.
❚❚ g Color Sketch (Farebná skica)
1 Zvoľte živý náhľad.
Stlačte tlačidlo a. Na monitore sa zobrazí
pohľad cez objektív.
Tlačidlo a
2 Nastavte možnosti.
Stlačením J zobrazte možnosti uvedené
vpravo. Pomocou tlačidiel 1 alebo 3
zvýraznite možnosť Vividness (Sýtosť)
alebo Outlines (Obrysy) a pomocou
tlačidiel 4 alebo 2 ju zmeňte. Sýtosť sa dá
zvýšiť tak, aby boli farby sýtejšie alebo
znížiť, aby boli „vymyté“, s monochromatickým efektom, zatiaľ čo
obrysy môžu byť hrubšie alebo tenšie. Zväčšením hrúbky obrysov sa
zvýši aj sýtosť farieb.
3 Stlačte J.
Postup ukončite stlačením J po
dokončení nastavení. Ak chcete obnoviť
fotografovanie pomocou hľadáčika, stlačte
tlačidlo a.
46
❚❚ i Miniature Effect (Efekt zmenšeniny)
1 Zvoľte živý náhľad.
Stlačte tlačidlo a. Na monitore sa zobrazí
pohľad cez objektív.
Tlačidlo a
2 Umiestnite zaostrovací bod.
Pomocou multifunkčného voliča
umiestnite zaostrovací bod do oblasti,
ktorá bude zaostrená a potom stlačením
tlačidla spúšte do polovice skontrolujte
zaostrenie. Ak chcete dočasne zrušiť
zobrazenie možností efektu zmenšeniny
na displeji a zväčšiť zobrazenie náhľadu na monitore kvôli
presnejšiemu zaostreniu, stlačte X (T). Stlačením tlačidla
W (S) obnovíte zobrazenie efektu zmenšeniny.
3 Zobrazte dostupné možnosti.
Stlačením tlačidla J zobrazte možnosti
efektu zmenšeniny.
47
4 Nastavte možnosti.
Stlačením tlačidla 4 alebo 2 vyberte
orientáciu oblasti, ktorá bude zaostrená
a stlačením 1 alebo 3 nastavte jej šírku.
5 Stlačte J.
Postup ukončite stlačením J po
dokončení nastavení. Ak chcete obnoviť
fotografovanie pomocou hľadáčika, stlačte
tlačidlo a.
48
❚❚ u Selective Color (Výberová farba)
1 Zvoľte živý náhľad.
Stlačte tlačidlo a. Na monitore sa zobrazí
pohľad cez objektív.
Tlačidlo a
2 Zobrazte dostupné možnosti.
Stlačením tlačidla J zobrazte možnosti
nastavenia výberovej farby.
3 Vyberte farbu.
Vybraná farba
Umiestnite objekt do bieleho štvorca
v strede displeja a stlačením 1 vyberte
farbu objektu ako tú, ktorá zostane
zachovaná na výslednej snímke
(fotoaparát môže mať problémy
s rozpoznaním nenasýtených farieb,
vyberte sýtu farbu). Ak chcete priblížiť
stred zobrazenia kvôli presnejšiemu
výberu farby, stlačte X (T). Stlačením tlačidla W (S) snímku
oddialite.
49
4 Vyberte farebný rozsah.
Farebný rozsah
Stlačením 1 alebo 3 zvýšite alebo znížite
rozsah podobných odtieňov, ktoré budú
zahrnuté vo finálnej snímke. Vyberte si
z hodnôt od 1 do 7; nezabudnite, že vyššie
hodnoty môžu obsahovať
odtiene iných farieb.
5 Vyberte ďalšie farby.
Ak chcete vybrať ďalšie farby,
otáčaním hlavného
príkazového voliča zvýraznite
ďalšie z troch farebných
políčok v hornej časti
zobrazenia a zopakovaním
krokov 3 a 4 vyberte ďalšiu
farbu. Ak je to potrebné, zopakujte to pre tretiu farbu. Ak chcete
zrušiť zvýraznenú farbu, stlačte O (Q). Ak chcete zrušiť všetky farby,
stlačte a podržte O (Q). Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením;
vyberte Yes (Áno).
6 Stlačte J.
Postup ukončite stlačením J po
dokončení nastavení. Počas snímania sa
farebne zaznamenajú iba objekty
zvolených odtieňov, všetky ostatné sa
zaznamenajú čiernobielo. Ak chcete
obnoviť fotografovanie pomocou
hľadáčika, stlačte tlačidlo a.
50
Režimy P, S, A a M
Režimy P, S, A a M ponúkajú rôznu mieru kontroly nad
nastavením času uzávierky a clony.
Režim
P
S
A
M
Popis
Programová automatika (0 52): Fotoaparát nastaví čas uzávierky a clonu
s cieľom dosiahnuť optimálnu expozíciu. Odporúča sa na zachytenie
momentiek a iných situácií, v ktorých je nedostatok času na vykonanie
nastavení fotoaparátu.
Clonová automatika (0 53): Používateľ si zvolí čas uzávierky; fotoaparát
zvolí clonu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Použite na
zastavenie alebo rozmazanie pohybu.
Časová automatika (0 54): Používateľ si zvolí clonu; fotoaparát zvolí čas
uzávierky s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Použite na
rozmazanie pozadia alebo zaostrenie popredia aj pozadia.
Manuálny režim (0 56): Používateľ ovláda čas uzávierky aj clonu. Čas
uzávierky nastavte na režim Bulb (A) alebo čas (%) pri dlhých
expozíciách.
A Typy objektívov
Keď používate objektív so vstavaným procesorom vybavený clonovým krúžkom
(0 307), clonový krúžok zaaretujte na minimálnej clone (najvyššom clonovom
čísle). Objektívy typu G a E nie sú vybavené clonovým krúžkom.
Objektívy bez vstavaného procesora sa dajú použiť iba v režimoch A (Časová
automatika) a M (Manuálny režim), keď sa clona dá nastaviť iba pomocou
clonového krúžku objektívu. Výberom ktoréhokoľvek iného režimu dôjde
k zablokovaniu spúšte. Ďalšie informácie nájdete v časti „Kompatibilné
objektívy“ (0 304).
51
P: Programová automatika
Fotoaparát v tomto režime automaticky nastaví čas uzávierky a clonu
podľa zabudovaného programu na dosiahnutie optimálnej expozície vo
väčšine situácií.
A Flexibilná programová automatika
V režime P sa dajú zvoliť rôzne kombinácie času
uzávierky a clony otáčaním hlavného
príkazového voliča, keď sú zapnuté expozimetre
(„flexibilná programová automatika“). Otočením
voliča doprava nastavíte malé zaclonenie (nízke
clonové čísla), ktoré spôsobí rozmazanie detailov
pozadia, alebo krátke časy uzávierky, ktoré
„zastavia“ pohyb. Otočením príkazového voliča
doľava nastavíte väčšie zaclonenie (vyššie
clonové čísla), ktoré zvýšia hĺbku ostrosti, alebo
dlhé časy uzávierky, ktoré rozmažú pohyb. Všetky
kombinácie poskytujú rovnakú expozíciu. Keď je
zapnutá flexibilná programová automatika,
v hľadáčiku sa zobrazí indikátor flexibilnej
programovej automatiky (O alebo E). Ak chcete
obnoviť východiskové nastavenia času uzávierky
a clony, otáčajte hlavným príkazovým voličom
dovtedy, kým sa indikátor neprestane
zobrazovať, vyberte iný režim alebo vypnite
fotoaparát.
Hlavný príkazový volič
Hľadáčik
Monitor
52
S: Clonová automatika
V režime clonovej automatiky môžete vybrať čas uzávierky, zatiaľ čo
fotoaparát automaticky vyberie clonu, pomocou ktorej sa dosiahne
optimálna expozícia.
Ak chcete vybrať čas uzávierky, otáčajte
hlavný príkazový volič počas zapnutých
expozimetrov. Čas uzávierky môžete nastaviť
na „v“ alebo na hodnotu od 30 s do
1/8 000 s.
Hlavný príkazový volič
Kontrolný panel
Monitor
A Pozrite aj
Pozrite si stranu 343, kde nájdete informácie o tom, čo robiť, ak sa v zobrazení
času uzávierky objaví blikajúci indikátor „A“ alebo „%“.
53
A: Časová automatika
V režime časovej automatiky vy vyberiete clonu a fotoaparát automaticky
vyberie čas uzávierky, pomocou ktorého sa dosiahne optimálna
expozícia.
Ak chcete vybrať clonu od minimálnej po
maximálnu hodnotu pre objektív, otáčajte
pomocným príkazovým voličom, keď sú
zapnuté expozimetre.
Pomocný príkazový volič
Kontrolný panel
Monitor
A Objektívy bez vstavaného procesora (0 308)
Na nastavenie clony použite clonový krúžok
objektívu. Ak bola svetelnosť objektívu určená
pomocou položky Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora) v ponuke
nastavenia (0 224), keď je nasadený objektív bez
vstavaného procesora, zobrazí sa aktuálne
clonové číslo zaokrúhlené na najbližšie celé
clonové číslo. V opačnom prípade bude v zobrazeniach clony uvedený len počet
zarážok (F, so svetelnosťou objektívu zobrazenou ako FA), pričom sa clonové
číslo musí odčítať z clonového krúžku objektívu.
54
A Kontrola hĺbky ostrosti (fotografovanie pomocou hľadáčika)
Ak chcete skontrolovať účinky clony, stlačte
a podržte tlačidlo Pv. Objektív sa zastaví na
hodnote clony zvolenej fotoaparátom (režimy P
a S) alebo na hodnote zvolenej používateľom
(režimy A a M), čím umožní skontrolovať hĺbku
ostrosti v hľadáčiku.
Tlačidlo Pv
A Používateľské nastavenie e5 – Modeling flash (Modelovací záblesk) (fotografovanie
pomocou hľadáčika; 0 284)
Toto nastavenie určuje, či vstavaný blesk a voliteľné blesky, ktoré podporujú
systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS; 0 311), vyšlú modelovací záblesk,
keď je stlačené tlačidlo Pv.
55
M: Manuálny režim
V manuálnom expozičnom režime ovládate čas uzávierky aj clonu. Keď
sú expozimetre zapnuté, otáčaním hlavného príkazového voliča
vyberáte čas uzávierky a otáčaním pomocného príkazového voliča
nastavujete clonu. Čas uzávierky sa dá nastaviť na „v“ alebo na
hodnotu od 30 s do 1/8 000 s, alebo možno uzávierku otvoriť na
neobmedzenú dobu v prípade dlhej expozície (A alebo %, 0 58).
Clona sa dá nastaviť na hodnotu od minimálnej po maximálnu hodnotu
pre daný objektív. Na kontrolu expozície použite indikátory expozície.
Pomocný príkazový volič
Clona
Čas uzávierky
Hlavný príkazový volič
A Objektívy AF Micro NIKKOR
Ak používate externý expozimeter, expozičný pomer je potrebné brať do úvahy len
vtedy, keď sa na nastavenie clony používa clonový krúžok objektívu.
56
A Indikátory expozície
Ak je vybraný čas uzávierky iný, ako „bulb“ alebo „time“, indikátory expozície
ukazujú, či bude fotografia pri aktuálnych nastaveniach podexponovaná alebo
preexponovaná. V závislosti od možnosti vybranej pre Používateľské nastavenie
b2 (EV steps for exposure cntrl (EV kroky na ovládanie expozície), 0 278) sa
bude miera podexponovania alebo preexponovania zobrazovať v krokoch po
1/3 EV alebo 1/2 EV. Ak sa prekročia hranice systému na meranie expozície,
indikátory expozície a čas uzávierky (režimy P a A) a/alebo clony (režimy P a S)
budú blikať.
Používateľské nastavenie b2 nastavené na 1/3 krok
Optimálna expozícia Podexponované o 1/3 EV Preexponované o 2 EV
Kontrolný panel
Hľadáčik
(fotografovanie
pomocou
hľadáčika)
Monitor (živý
náhľad)
A Pozrite aj
Informácie o obrátení indikátorov expozície tak, aby boli záporné hodnoty
zobrazené napravo a kladné hodnoty naľavo, nájdete uvedené v Používateľskom
nastavení f8 (Reverse indicators (Obrátené indikátory), 0 286).
57
Dlhé expozície (len režim M)
Nasledujúce časy uzávierky vyberte pre dlhé
expozície pohybujúcich sa svetiel, hviezd,
nočnej scenérie alebo ohňostrojov.
• Režim Bulb (A): Uzávierka zostane
otvorená, pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte
úplne nadol. Aby nedošlo k rozmazaniu
Dĺžka expozície: 35 s
záberov, použite statív alebo voliteľný
Clona: f/25
bezdrôtový diaľkový ovládač (0 160, 319),
alebo káblovú spúšť (0 319).
• Time (Čas) (%): Spustite expozíciu pomocou tlačidla spúšte na
fotoaparáte alebo na voliteľnom diaľkovom ovládači, káblovej spúšti,
prípadne bezdrôtovom diaľkovom ovládači. Uzávierka zostane
otvorená do ďalšieho stlačenia tlačidla spúšte.
Pred ďalším postupom upevnite fotoaparát na statív alebo ho
umiestnite na stabilný, vodorovný povrch. Aby sa zabránilo prenikaniu
svetla cez hľadáčik a jeho zobrazeniu na fotografii alebo zasahovaniu do
expozície, odstráňte gumený okulár a na hľadáčik nasaďte dodanú
krytku okuláru hľadáčika (0 70). Vezmite do úvahy, že pri dlhých
expozíciách sa na fotografiách môže objaviť šum (svetlé body, náhodne
rozmiestnené jasné body alebo závoj). Svetlé body a závoj sa dajú
potlačiť zvolením možnosti On (Zap.) pre Long exposure NR (Redukcia
šumu pri dlhej expozícii) v ponuke režimu snímania fotografií (0 271).
58
❚❚ Bulb
1 Otočte volič režimov do
Volič režimov
polohy M.
2 Vyberte čas uzávierky.
Keď sú expozimetre zapnuté, otočte hlavný príkazový volič a vyberte
pre čas uzávierky režim „Bulb“ (A).
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
Monitor
3 Zhotovte fotografiu.
Po zaostrení stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte, na voliteľnom
bezdrôtovom diaľkovom ovládači alebo na káblovej spúšti úplne
nadol. Po dokončení expozície zložte prst z tlačidla spúšte.
59
❚❚ Time (Čas)
1 Otočte volič režimov do
Volič režimov
polohy M.
2 Vyberte čas uzávierky.
Keď sú expozimetre zapnuté, otočte hlavný príkazový volič doľava
a vyberte pre čas uzávierky režim „Time“ (čas) (%).
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
Monitor
3 Otvorte uzávierku.
Po zaostrení stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte alebo na
voliteľnom diaľkovom ovládači, na káblovej spúšti alebo
bezdrôtovom diaľkovom ovládači úplne nadol.
4 Zatvorte uzávierku.
Zopakujte úkon vykonaný v kroku 3.
60
A Diaľkové ovládače ML-L3
Ak budete používať diaľkový ovládač ML-L3, zvoľte režim diaľkového ovládača
(Delayed remote (Oneskorené diaľkové ovládanie), Quick-response remote
(Okamžité diaľkové ovládanie) alebo Remote mirror-up (Diaľkové
vyklopenie zrkadla)) pomocou možnosti Remote control mode (ML-L3)
(Režim diaľkového ovládača (ML-L3)) v ponuke režimu snímania fotografií
(0 156). Vezmite do úvahy, že ak používate diaľkový ovládač ML-L3, snímky sa
budú zhotovovať v režime „Time“ (čas), aj keď je pre čas uzávierky zvolený režim
„Bulb“/A. Expozícia sa spustí, keď je tlačidlo spúšte na diaľkovom ovládači
stlačené a skončí sa po uplynutí 30 minút alebo po opätovnom stlačení tlačidla.
61
Používateľské nastavenia: Režimy U1 a U2
Často používané nastavenia priraďte k polohám U1 a U2 na voliči
režimov.
Uloženie používateľských nastavení
1 Zvoľte režim.
Volič režimov
Otočte volič režimov do
požadovaného režimu.
2 Upravte nastavenia.
Vykonajte požadované nastavenia flexibilnej programovej
automatiky (režim P), času uzávierky (režimy S a M), clony (režimy
A a M), korekcie expozície a zábleskovej expozície, zábleskového
režimu, zaostrovacieho bodu, merania expozície, automatického
zaostrovania a režimov činnosti AF, bracketingu a nastavenia
v ponukách snímania a používateľských nastavení.
A Používateľské nastavenia
Nasledujúce položky nie je možné uložiť do U1 alebo U2.
Ponuka režimu snímania fotografií:
• Reset photo shooting menu
(Resetovať ponuku režimu snímania
fotografií)
• Storage folder (Priečinok na
ukladanie údajov)
• Image area (Oblasť snímky)
• Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)
• Remote control mode (ML-L3) (Režim
diaľkového ovládača (ML-L3))
• Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia)
• Interval timer shooting (Intervalové
snímanie)
62
Ponuka režimu snímania videosekvencií:
• Reset movie shooting menu
(Resetovať ponuku režimu snímania
videosekvencií)
• Image area (Oblasť snímky)
• Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)
• Time-lapse photography
(Časozberné fotografovanie)
3 Zvoľte Save user settings (Uložiť
používateľské nastavenia).
Stlačením tlačidla G zobrazte ponuky.
V ponuke nastavenia zvýraznite možnosť
Save user settings (Uložiť používateľské
nastavenia) a stlačte 2.
Tlačidlo G
4 Zvoľte Save to U1 (Uložiť do U1) alebo
Save to U2 (Uložiť do U2).
Zvýraznite možnosť Save to U1 (Uložiť do
U1) alebo Save to U2 (Uložiť do U2)
a stlačte 2.
5 Uložte používateľské nastavenia.
Zvýraznite Save settings (Uložiť
nastavenia) a stlačením J priraďte
nastavenia zvolené v krokoch 1 a 2 do
polohy voliča režimov zvolenej v kroku 4.
63
Vyvolanie používateľských nastavení
Jednoduchým otočením voliča
režimov do polohy U1 vyvolajte
nastavenia priradené pre Save to
U1 (Uložiť do U1) alebo do
polohy U2, ak chcete vyvolať
nastavenia priradené pre Save to
U2 (Uložiť do U2).
64
Volič režimov
Resetovanie používateľských nastavení
Ak chcete resetovať nastavenia pre U1 alebo U2 na východiskové
hodnoty:
1 Zvoľte Reset user settings (Resetovať
používateľské nastavenia).
Stlačením tlačidla G zobrazte ponuky.
V ponuke nastavenia zvýraznite možnosť
Reset user settings (Resetovať
používateľské nastavenia) a stlačte 2.
Tlačidlo G
2 Zvoľte Reset U1 (Resetovať U1) alebo
Reset U2 (Resetovať U2).
Zvýraznite možnosť Reset U1 (Resetovať
U1) alebo Reset U2 (Resetovať U2)
a stlačte 2.
3 Resetujte používateľské nastavenia.
Zvýraznite možnosť Reset (Resetovať)
a stlačte J.
65
Režim snímania
Výber režimu snímania
Ak chcete vybrať režim snímania, stlačte
tlačidlo aretácie voliča režimov snímania
a otočte volič režimov snímania na
požadované nastavenie.
Režim
S
CL
CH
Q
E
MUP
66
Popis
Jednotlivá snímka: Po každom stlačení tlačidla spúšte fotoaparát zhotoví
jednu fotografiu.
Pomalé sériové snímanie: Počas stlačeného tlačidla spúšte úplne nadol
fotoaparát nasníma fotografie s frekvenciou snímania vybranou pre
Používateľské nastavenie d2 (Continuous low-speed (Pomalé sériové
snímanie), 0 67, 280). Vezmite do úvahy, že po odpálení blesku sa
zhotoví len jedna snímka.
Rýchle sériové snímanie: Počas stlačeného tlačidla spúšte úplne nadol
fotoaparát zaznamenáva fotografie s frekvenciou snímania, ktoré je
uvedená na strane 67. Použite na aktívne objekty. Vezmite do úvahy, že
po odpálení blesku sa zhotoví len jedna snímka.
Tiché snímanie: Rovnako ako pre jednotlivé snímky okrem toho, že zrkadlo
nezacvakne späť na miesto, pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte úplne
nadol, umožňuje tak používateľovi načasovať kliknutie spôsobené
zrkadlom, čo je tiež tichšie ako v režime jednotlivých snímok. Navyše sa
neozve zvukové znamenie, a to bez ohľadu na nastavenie zvolené pre
Používateľské nastavenie d1 (Beep (Zvukové znamenie); 0 280).
Samospúšť: Umožňuje zhotovovanie snímok pomocou samospúšte
(0 69).
Zrkadlo v hornej polohe: Tento režim vyberte na minimalizovanie chvenia
fotoaparátu pri fotografovaní s teleobjektívom alebo makroobjektívom,
alebo v situáciách, kde aj najmenší pohyb fotoaparátu môže spôsobiť
rozmazanie fotografie (0 71).
Rýchlosť snímania
Frekvencia snímania pre sériové snímanie (nízka a vysoká rýchlosť) sa
mení v závislosti od možnosti zvolenej pre oblasť snímky (0 73) a, keď je
zvolená možnosť kvality snímky NEF (RAW), v závislosti od farebnej
(bitovej) hĺbky NEF (RAW) (0 80). V tabuľke nižšie sú uvedené približné
frekvencie snímania s plne nabitou batériou EN-EL15, kontinuálnym
automatickým zaostrovaním, manuálnym ovládaním alebo clonovou
automatikou, časom uzávierky 1/250 s alebo kratším, pri ponechaní
nastavení na východiskových hodnotách.
Image area
(Oblasť snímky)
DX (24×16)
1.3× (18×12)
Približná rýchlosť snímania
CL
CH
1 – 6 snímok za
6 snímok za
JPEG/12-bitová NEF (RAW)
sekundu
sekundu
1 – 5 snímok za
5 snímok za
14-bitová NEF (RAW)
sekundu
sekundu
7 snímok za
JPEG/12-bitová NEF (RAW)
sekundu
1 – 6 snímok za
sekundu
6 snímok za
14-bitová NEF (RAW)
sekundu
Image quality
(Kvalita snímky)
Frekvencie snímania môžu klesnúť pri mimoriadne veľkých zacloneniach
(vysokých clonových číslach) alebo pri dlhých časoch uzávierky, keď je
zapnutá funkcia stabilizácie obrazu (dostupná s objektívmi VR) alebo
automatické nastavenie citlivosti ISO (0 102), alebo keď je batéria
takmer vybitá, ak je pripojený objektív bez vstavaného procesora alebo
je vybraná možnosť Aperture ring (Clonový krúžok) pre Používateľské
nastavenie f5 (Customize command dials (Prispôsobiť príkazové
voliče)) > Aperture setting (Nastavenie clony) (0 285). Maximálna
frekvencia snímania v živom náhľade je 3,7 snímok za sekundu.
67
A Vyrovnávacia pamäť
Fotoaparát je vybavený vyrovnávacou pamäťou slúžiacou na dočasné ukladanie
údajov, ktorá umožňuje pokračovať v snímaní aj počas ukladania fotografií na
pamäťovú kartu. Frekvencia snímania poklesne, keď sa vyrovnávacia pamäť
zaplní (tAA).
Kým je stlačené tlačidlo spúšte, na mieste zobrazenia indikátora počtu
zostávajúcich snímok sa bude zobrazovať približný počet snímok, ktoré možno
pri aktuálnych nastaveniach uložiť do vyrovnávacej pamäte. Na obrázkoch nižšie
je uvedené zobrazenie, keď je vo vyrovnávacej pamäti voľné miesto približne pre
42 snímok.
Keď sa fotografie zaznamenávajú na pamäťovú kartu, kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu bude svietiť. V závislosti od podmienok snímania a výkonnosti
pamäťovej karty môže záznam trvať od pár sekúnd po niekoľko minút. Kým
kontrolka prístupu na pamäťovú kartu nezhasne, nevyberajte pamäťovú kartu
a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. Ak vypnete fotoaparát, keď sú ešte
nejaké údaje vo vyrovnávacej pamäti, napájanie fotoaparátu sa vypne až po
zápise všetkých snímok z vyrovnávacej pamäte na pamäťovú kartu. Ak sú vo
vyrovnávacej pamäti uložené snímky a batéria sa vybije, zablokuje sa tlačidlo
spúšte a snímky sa prenesú na pamäťovú kartu.
A Živý náhľad
Ak sa použije režim sériového snímania počas živého náhľadu, počas stlačenia
tlačidla spúšte sa namiesto pohľadu cez objektív zobrazia fotografie.
A Pozrite aj
Informácie o voľbe maximálneho počtu fotografií, ktoré je možné nasnímať
v jednej sérii, nájdete v časti Používateľské nastavenie d3 (Max. continuous
release (Max. počet snímok pri sériovom snímaní), 0 280). Informácie
o počte snímok, ktoré je možné zhotoviť v jednej sérii, nájdete na strane 380.
68
Režim samospúšte (E)
Samospúšť sa dá použiť na zníženie chvenia fotoaparátu alebo na
snímanie autoportrétov.
1 Upevnite fotoaparát na statív.
Upevnite fotoaparát na statív alebo ho umiestnite na stabilný,
vodorovný povrch.
2 Zvoľte režim samospúšte.
Stlačte tlačidlo aretácie voliča
režimov snímania a otočte
volič režimov snímania do
polohy E.
Volič režimov snímania
3 Vytvorte kompozíciu fotografie a zaostrite.
Samospúšť sa nedá použiť, ak fotoaparát nedokáže
zaostriť v režime jednorazového automatického
zaostrovania alebo v situáciách, keď nie je možné uvoľniť
spúšť.
4 Spustite časovač.
Stlačením tlačidla spúšte
úplne nadol spustite časovač.
Kontrolka samospúšte začne
blikať. Dve sekundy pred
zhotovením fotografie prestane kontrolka samospúšte blikať.
Uzávierka sa spustí asi desať sekúnd po spustení časovača.
Ak chcete samospúšť vypnúť pred nasnímaním fotografie, otočte volič
režimov snímania do inej polohy.
69
A Zakryte hľadáčik
Pri snímaní fotografií bez priloženia oka k hľadáčiku odstráňte gumený okulár
(q) a založte dodanú krytku okuláru hľadáčika tak, ako je to znázornené (w).
Týmto sa zabráni prenikaniu svetla cez hľadáčik a jeho objaveniu na fotografiách
alebo zasahovaniu do expozície. Pri snímaní gumeného okulára hľadáčika držte
fotoaparát pevne.
Gumený okulár
Krytka okuláru hľadáčika
D Používanie vstavaného blesku
Pred snímaním fotografie s bleskom v režimoch, ktoré vyžadujú manuálne
vysunutie blesku, stlačením tlačidla M (Y) vysuňte blesk a počkajte, kým sa
nezobrazí indikátor pripravenosti blesku (M) (0 146). Snímanie sa preruší
v prípade, že sa blesk vysunie po spustení samospúšte. Vezmite do úvahy, že sa
zhotoví len jedna fotografia pri odpálení blesku, bez ohľadu na počet expozícií
zvolených v Používateľskom nastavení c3 (Self-timer (Samospúšť); 0 279).
A Pozrite aj
Informácie o voľbe trvania odpočítavania samospúšte, počte zhotovených
snímok a intervale medzi snímkami nájdete v časti Používateľské nastavenie c3
(Self-timer (Samospúšť); 0 279). Informácie o ovládaní zvukových znamení,
ktoré zaznejú pri používaní samospúšte, nájdete v Používateľskom nastavení d1
(Beep (Zvukové znamenie), 0 280).
70
Režim zrkadlo v hornej polohe (MUP)
Tento režim zvoľte na minimalizovanie rozmazania spôsobeného
pohybom fotoaparátu pri vyklápaní zrkadla. Ak chcete použiť režim
zrkadla v hornej polohe, stlačte tlačidlo aretácie voliča režimov snímania
a volič režimov snímania otočte do polohy MUP (zrkadlo v hornej polohe).
Tlačidlo aretácie voliča režimov snímania
Volič režimov snímania
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice na nastavenie zaostrenia
a expozície stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol. Hľadáčik alebo monitor
sa vypne; pri fotografovaní pomocou hľadáčika sa vyklopí zrkadlo.
Opätovným stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovte snímku. Po
skončení snímania sa obnoví buď živý náhľad alebo (pri fotografovaní
pomocou hľadáčika) sa sklopí zrkadlo.
D Zrkadlo v hornej polohe
Kým je zrkadlo vyklopené, nebude možné vytvárať kompozíciu fotografií
v hľadáčiku a nebude fungovať automatické zaostrovanie a meranie expozície.
A Režim zrkadlo v hornej polohe
Snímka sa zhotoví automaticky, ak sa nevykoná žiadny úkon v priebehu asi
30 sekúnd s vyklopeným zrkadlom.
71
A Zabránenie rozmazaniu záberov
Aby nedošlo k rozmazaniu spôsobenému chvením fotoaparátu, plynulo stlačte
tlačidlo spúšte alebo použite voliteľnú káblovú spúšť (0 319). Informácie
o používaní voliteľného diaľkového ovládača ML-L3 na fotografovanie so
zrkadlom v hornej polohe nájdete na strane 156. Odporúča sa použiť statív.
72
Možnosti záznamu snímok
Oblasť snímky
Vyberte oblasť snímky z DX (24×16) a 1.3× (18×12).
Možnosť
a
DX (24×16)
Z
1.3× (18×12)
Popis
Snímky sa zaznamenávajú pomocou oblasti snímky 23,5 ×
15,6 mm (formát DX).
Snímky sa zaznamenávajú pomocou oblasti snímky 18,8 ×
12,5 mm, čo vytvorí efekt teleobjektívu bez nutnosti výmeny
objektívov. Fotoaparát dokáže zaznamenať aj viac snímok za
sekundu počas sériového snímania (0 67).
Zobrazenie v hľadáčiku
Fotografia s oblasťou snímky DX
(24 × 16)
Fotografia s oblasťou snímky
1,3× (18 × 12)
73
A Oblasť snímky
Vybraná možnosť sa zobrazí na displeji.
Zobrazenie informácií
Obrazovka snímania
A Zobrazenie v hľadáčiku
Vpravo je znázornené zobrazenie v hľadáčiku pre
1,3× orezanie na formát DX. Keď vyberiete 1,3×
orezanie na formát DX, v hľadáčiku sa zobrazí
ikona s.
1,3× orezanie na formát DX
A Pozrite aj
Na strane 168 nájdete informácie o dostupných orezaniach, keď je volič živého
náhľadu otočený v polohe 1. Informácie o počte snímok, ktoré je možné uložiť
pri rôznych nastaveniach oblasti snímky, nájdete na strane 380.
74
Oblasť snímky je možné zvoliť pomocou možnosti Image area (Oblasť
snímky) v ponukách režimu snímania alebo stlačením ovládacieho
prvku a otočením príkazového voliča.
❚❚ Ponuka oblasti snímky
1 Zvoľte Image area (Oblasť snímky).
V ktorejkoľvek z ponúk režimu snímania
zvýraznite Image area (Oblasť snímky)
a stlačte 2.
2 Upravte nastavenia.
Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo J.
V hľadáčiku sa zobrazí zvolený výrez
(0 74).
A Veľkosť snímky
Veľkosť snímky sa mení podľa vybranej možnosti pre oblasť snímky (0 81).
75
❚❚ Ovládacie prvky fotoaparátu
Počas fotografovania pomocou hľadáčika môžete vybrať oblasť snímky
aj pomocou Fn tlačidla a príkazových voličov.
1 Priraďte výber oblasti snímky ovládaciemu prvku fotoaparátu.
Možnosť Choose image area (Vybrať oblasť snímky) vyberte ako
možnosť „Press + command dials“ (Stlačenie + príkazové voliče) pre
ovládací prvok fotoaparátu v ponuke používateľských nastavení.
Výber oblasti snímky môže byť priradený Fn tlačidlu (Používateľské
nastavenie f2, Assign Fn button (Priradenie Fn tlačidla), 0 284),
tlačidlu Pv (Používateľské nastavenie f3, Assign preview button
(Priradenie tlačidla kontroly), 0 285), tlačidlu A AE-L/AF-L
(Používateľské nastavenie f4, Assign AE-L/AF-L button (Priradenie
tlačidla AE-L/AF-L), 0 285).
2 Na výber oblasti snímky použite zvolený ovládací prvok.
Oblasť snímky môžete vybrať
stlačením vybraného tlačidla
a otáčaním hlavného alebo
pomocného príkazového voliča
dovtedy, kým sa v hľadáčiku
nezobrazí požadované orezanie
(0 74).
Aktuálne vybranú možnosť pre
oblasť snímky si môžete pozrieť stlačením
tlačidla na zobrazenie oblasti snímky na
kontrolnom paneli, v hľadáčiku alebo
v zobrazení informácií.
76
Fn tlačidlo
Hlavný príkazový
volič
Kvalita a veľkosť snímky
Kvalita a veľkosť snímky spolu určujú, koľko miesta na pamäťovej karte
zaberie každá fotografia. Väčšie snímky s vyššou kvalitou sa dajú vytlačiť
vo väčšom formáte, vyžadujú však aj viac miesta v pamäti, čo znamená,
že takýchto fotografií je možné uložiť na pamäťovej karte menej
(0 380).
Kvalita snímky
Vyberte formát súboru a kompresný pomer (kvalita snímky).
Možnosť
Typ súboru
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine (JPEG,
vysoká kvalita)
JPEG normal (JPEG,
normálna kvalita)
JPEG basic (JPEG,
základná kvalita)
NEF (RAW) + JPEG
fine (NEF (RAW) +
JPEG, vysoká
kvalita)
NEF (RAW) + JPEG
normal (NEF
(RAW) + JPEG,
normálna kvalita)
NEF (RAW) + JPEG
basic (NEF (RAW) +
JPEG, základná
kvalita)
JPEG
Popis
Nespracované údaje RAW z obrazového snímača sa
ukladajú bez ďalšieho spracovávania. Nastavenia,
ako sú vyváženie bielej farby a kontrast, sa dajú po
snímaní upraviť.
Záznam snímok vo formáte JPEG s kompresným
pomerom približne 1 : 4 (vysoká kvalita snímky). *
Záznam snímok vo formáte JPEG s kompresným
pomerom približne 1 : 8 (normálna kvalita snímky). *
Záznam snímok vo formáte JPEG s kompresným
pomerom približne 1 : 16 (základná kvalita snímky). *
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo formáte NEF
(RAW) a druhá vo formáte JPEG s vysokou kvalitou.
NEF/
JPEG
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo formáte NEF
(RAW) a druhá vo formáte JPEG s normálnou
kvalitou.
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo formáte NEF
(RAW) a druhá vo formáte JPEG so základnou
kvalitou.
* Size priority (Priorita veľkosti) vybraná pre JPEG compression (Kompresia
JPEG). Kompresný pomer je len približný. Skutočný pomer sa líši podľa citlivosti ISO a zaznamenávanej
scény.
77
Kvalitu snímky môžete nastaviť stlačením tlačidla X (T) a otáčaním
hlavného príkazového voliča, až kým sa v zobrazení informácií nezobrazí
požadované nastavenie.
Tlačidlo X (T)
Hlavný príkazový
volič
Zobrazenie informácií
A Snímky vo formáte NEF (RAW)
Možnosť zvolená pre veľkosť snímky nemá vplyv na veľkosť snímok NEF (RAW).
Kópie vo formáte JPEG zo snímok NEF (RAW) je možné vytvárať pomocou
Capture NX-D alebo iného softvéru, alebo pomocou možnosti NEF (RAW)
processing (Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav (0 295).
A NEF + JPEG
Pri prezeraní fotografií zhotovených s nastavením NEF (RAW) + JPEG vo
fotoaparáte len s jednou vloženou pamäťovou kartou sa zobrazí len snímka vo
formáte JPEG. Ak sú obe kópie zaznamenané na tej istej pamäťovej karte, pri
odstránení fotografie sa odstránia obe kópie. Ak je kópia vo formáte JPEG
zaznamenaná na osobitnej pamäťovej karte pomocou možnosti Role played by
card in Slot 2 (Úloha karty v slote 2) > RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (RAW slot 1 –
JPEG slot 2), odstránením kópie vo formáte JPEG sa neodstráni snímka NEF
(RAW).
78
A + NEF (RAW)
Ak je + NEF (RAW) priradená Fn tlačidlu pomocou Používateľského nastavenia f2
(Assign Fn button (Priradenie Fn tlačidla), 0 284) > Press (Stlačenie)
a možnosť JPEG je zvolená pre kvalitu snímky, po stlačení Fn tlačidla sa pri ďalšej
fotografii zaznamená kópia NEF (RAW) (pôvodné nastavenie kvality snímky sa
obnoví po uvoľnení tlačidla spúšte). Ak chcete postup ukončiť bez zaznamenania
kópie NEF (RAW), znova stlačte Fn tlačidlo.
A Ponuka režimu snímania fotografií
Kvalitu snímky môžete nastaviť aj pomocou možnosti Image quality (Kvalita
snímky) v ponuke režimu snímania fotografií (0 268).
79
❚❚ JPEG Compression (Kompresia JPEG)
Ak chcete vybrať typ kompresie pre snímky vo formáte JPEG, zvýraznite
možnosť JPEG compression (Kompresia JPEG) v ponuke režimu
snímania fotografií a stlačte 2.
O
P
Možnosť
Size priority
(Priorita veľkosti)
Optimal quality
(Optimálna kvalita)
Popis
Snímky sa komprimujú na zabezpečenie relatívne
rovnomernej veľkosti súboru.
Optimálna kvalita snímky. Veľkosť súboru sa mení podľa
snímanej scény.
❚❚ Type (Typ)
Ak chcete vybrať typ kompresie pre snímky vo formáte NEF (RAW),
zvýraznite možnosť NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF
(RAW)) > Type (Typ) v ponuke režimu snímania fotografií a stlačte 2.
N
O
Možnosť
Lossless
compressed
(Bezstratovo
komprimované)
Compressed
(Komprimované)
Popis
Snímky vo formáte NEF sa komprimujú reverzibilným
algoritmom, čím sa zmenší veľkosť súboru asi o 20 – 40 %
bez vplyvu na kvalitu snímky.
Snímky vo formáte NEF sa komprimujú nereverzibilným
algoritmom, čím sa zmenší veľkosť súboru asi o 35 – 55 %
takmer bez vplyvu na kvalitu snímky.
❚❚ NEF (RAW) Bit Depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW))
Ak chcete vybrať farebnú (bitovú) hĺbku pre snímky NEF (RAW),
zvýraznite možnosť NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF
(RAW)) > NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF
(RAW)) v ponuke režimu snímania fotografií a stlačte 2.
Možnosť
80
q
12-bit (12-bitová)
r
14-bit (14-bitová)
Popis
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou (bitovou)
hĺbkou 12 bitov.
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou (bitovou)
hĺbkou 14 bitov, čím sa získajú väčšie súbory ako tie,
ktoré majú farebnú (bitovú) hĺbku 12 bitov, ale majú viac
zaznamenaných údajov o farbe.
Veľkosť snímky
Veľkosť snímky sa meria v pixloch. Vyberte z možností # Veľké,
$ Stredné alebo % Malé (vezmite do úvahy, že veľkosť snímky sa mení
v závislosti od možnosti zvolenej pre Image area (Oblasť snímky),
0 73):
Image area
(Oblasť snímky)
DX (24×16)
1.3× (18×12)
Možnosť
Large (Veľké)
Medium
(Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium
(Stredné)
Small (Malé)
Veľkosť (pixle)
6 000 × 4 000
Formát tlače (cm) *
50,8 × 33,9
4 496 × 3 000
38,1 × 25,4
2 992 × 2 000
4 800 × 3 200
25,3 × 16,9
40,6 × 27,1
3 600 × 2 400
30,5 × 20,3
2 400 × 1 600
20,3 × 13,5
* Približná veľkosť pri tlači s rozlíšením 300 dpi. Formát tlače v palcoch sa rovná veľkosti snímky v pixloch
vydelenej rozlíšením tlačiarne v dots per inch (bodoch na palec) (dpi; 1 palec = približne 2,54 cm).
Veľkosť snímky môžete vybrať stlačením tlačidla X (T) a otáčaním
pomocného príkazového voliča, až kým sa v zobrazení informácií
nezobrazí požadované nastavenie.
Tlačidlo X (T)
Pomocný
príkazový volič
Zobrazenie informácií
A Ponuka režimu snímania fotografií
Veľkosť snímky môžete nastaviť aj pomocou možnosti Image size (Veľkosť
snímky) v ponuke režimu snímania fotografií (0 269).
81
Používanie dvoch pamäťových kariet
Keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové karty, môžete použiť
možnosť Role played by card in Slot 2 (Úloha karty v slote 2)
v ponuke režimu snímania fotografií a vybrať úlohu, ktorú bude
zohrávať karta v slote 2. Vyberte z možností Overflow (Zaplnenie)
(karta v slote 2 sa použije iba vtedy, keď je karta v slote 1 plná), Backup
(Záloha) (každá snímka sa zaznamená dvakrát, raz na kartu v slote 1 a aj
na kartu v slote 2) a RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (RAW slot 1 – JPEG slot 2)
(rovnaké ako pre Backup (Záloha) okrem toho, že kópie fotografií vo
formáte NEF/RAW zaznamenané pri nastaveniach NEF/RAW + JPEG sa
zaznamenajú len na kartu v slote 1 a kópie vo formáte JPEG len na kartu
v slote 2).
A „Backup“ (Záloha) a „RAW Slot 1 - JPEG Slot 2“ (RAW slot 1 – JPEG slot 2)
Fotoaparát zobrazí počet zostávajúcich snímok na karte s najmenšou veľkosťou
pamäte. Spúšť sa zablokuje pri zaplnení ktorejkoľvek karty.
A Zaznamenávanie videosekvencií
Keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové karty, slot použitý na záznam
videosekvencií sa dá zvoliť pomocou možnosti Destination (Cieľ) v ponuke
režimu snímania videosekvencií (0 273).
82
Zaostrenie
Zaostriť sa dá automaticky (pozri nižšie) alebo manuálne (0 97).
Používateľ si môže tiež zvoliť zaostrovací bod v automatickom alebo
v manuálnom režime zaostrovania (0 89), alebo na zaostrenie použiť
pamäť zaostrenia na vytvorenie inej kompozície fotografie po zaostrení
(0 93).
Automatické zaostrovanie
Ak chcete použiť automatické
zaostrovanie, otočte volič režimu
zaostrovania do polohy AF.
Volič režimu zaostrovania
Režim automatického zaostrovania
Počas fotografovania pomocou hľadáčika môžete vybrať nasledovné
režimy automatického zaostrovania:
Režim
AF-A
AF-S
AF-C
Popis
Automatická voľba režimu činnosti automatického zaostrovania: Keď sa objekt
nepohybuje, fotoaparát automaticky zvolí jednorazové automatické
zaostrovanie, a keď sa objekt pohybuje, zvolí kontinuálne automatické
zaostrovanie.
Jednorazové automatické zaostrovanie: Pre nepohybujúce sa objekty. Pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia. Pri
východiskových nastaveniach sa dá uzávierka spustiť len vtedy, keď sa
zobrazuje indikátor zaostrenia (I) (priorita zaostrovania; 0 276).
Kontinuálne automatické zaostrovanie: Pre pohybujúce sa objekty. Fotoaparát
zaostruje nepretržite, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice; ak sa
objekt pohybuje, fotoaparát spustí prediktívne zaostrovanie (0 85) na
odhadnutie finálnej vzdialenosti k objektu a zaostrí podľa potreby. Pri
východiskových nastaveniach sa dá uzávierka spustiť, či je objekt
zaostrený alebo nie (priorita spúšte; 0 276).
83
Počas živého náhľadu môžete vybrať nasledovné režimy automatického
zaostrovania:
Režim
AF-S
AF-F
Popis
Jednorazové automatické zaostrovanie: Pre nepohybujúce sa objekty. Pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia.
Nepretržité automatické zaostrovanie: Pre pohybujúce sa objekty. Kým je
tlačidlo spúšte stlačené, fotoaparát nepretržite zaostruje. Pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia.
Režim automatického zaostrovania
môžete vybrať stlačením tlačidla
režimu automatického zaostrovania
a otáčaním hlavného príkazového
voliča, až kým sa nezobrazí
požadovaná možnosť.
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Kontrolný panel
Hľadáčik
84
Monitor
Hlavný príkazový
volič
A Prediktívne zaostrovanie (fotografovanie pomocou hľadáčika)
V režime AF-C alebo po voľbe kontinuálneho automatického zaostrovania
v režime AF-A fotoaparát spustí prediktívne zaostrovanie, ak sa snímaný objekt
pohybuje smerom k alebo smerom od fotoaparátu, zatiaľ čo je tlačidlo spúšte
stlačené do polovice. To umožňuje, aby fotoaparát sledoval zaostrenie a snažil sa
predvídať polohu objektu pri spustení uzávierky.
A Pozrite aj
Informácie o používaní priority zaostrenia pri kontinuálnom automatickom
zaostrovaní nájdete v časti Používateľské nastavenie a1 (AF-C priority selection
(Výber priority kontinuálneho automatického zaostrovania), 0 276).
Informácie o používaní priority spúšte pri jednorazovom automatickom
zaostrovaní nájdete v časti Používateľské nastavenie a2 (AF-S priority selection
(Voľba priority jednorazového automatického zaostrovania), 0 276). Pozrite
si Používateľské nastavenie f5 (Customize command dials (Prispôsobiť
príkazové voliče)) > Change main/sub (Vymeniť hlavný s pomocným)
(0 285), kde nájdete informácie o používaní pomocného príkazového voliča na
výber režimu zaostrovania.
85
Režim činnosti AF
Režim činnosti AF riadi spôsob, ako fotoaparát vyberie bod zaostrenia
pre automatické zaostrovanie. Počas fotografovania pomocou hľadáčika
sú k dispozícii nasledovné možnosti:
• Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body: Zvoľte zaostrovací
bod podľa popisu na strane 89; fotoaparát zaostrí len na objekt vo
zvolenom zaostrovacom bode. Používajte pri nepohybujúcich sa
objektoch.
• Dynamická voľba zaostrovacích polí: Zvoľte zaostrovací bod podľa popisu na
strane 89. V režimoch zaostrovania AF-A a AF-C fotoaparát zaostrí podľa
informácií z okolitých zaostrovacích bodov, ak objekt nakrátko opustí
vybraný bod. Počet zaostrovacích bodov sa mení podľa zvoleného
režimu:
- 9-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto možnosť vyberte, ak
máte dostatok času na vytvorenie kompozície fotografie, alebo keď
fotografujete objekty s predvídateľným pohybom (napríklad bežcov
alebo pretekárske automobily na trati).
- 21-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto možnosť vyberte pri
fotografovaní objektov, ktoré sa pohybujú nepredvídateľne
(napríklad hráči pri futbalovom zápase).
- 51-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto možnosť vyberte pri
fotografovaní objektov, ktoré sa pohybujú rýchlo a z ich záberov sa
nedá jednoducho vytvoriť kompozícia v hľadáčiku (napríklad vtáky).
86
• Trojrozmerné sledovanie: Zvoľte zaostrovací bod podľa popisu na strane
89. V režimoch zaostrovania AF-A a AF-C bude fotoaparát sledovať
objekty, ktoré opustia zvolený zaostrovací bod a podľa potreby zvolí
nové zaostrovacie body. Tento režim používajte na rýchle vytvorenie
kompozície snímok s nepravidelne sa pohybujúcimi objektmi zo
strany na stranu (napríklad v prípade tenistov). Ak objekt opustí
hľadáčik, uvoľnite tlačidlo spúšte a znovu vytvorte kompozíciu
fotografie s objektom vo vybranom zaostrovacom bode.
• Automatické zaostrenie s automatickým výberom
poľa: Fotoaparát automaticky rozpozná
objekt a vyberie zaostrovací bod (v prípade
ľudí dokáže fotoaparát rozpoznať objekt od
pozadia, čo zlepšuje rozpoznávanie
objektov). Aktívne zaostrovacie body sa
nakrátko zvýraznia po zaostrení fotoaparátu;
v režime AF-C alebo v prípade, že je v režime AF-A zvolené kontinuálne
automatické zaostrovanie, hlavný zaostrovací bod zostane zvýraznený
po vypnutí ostatných zaostrovacích bodov.
A Trojrozmerné sledovanie
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa farby v oblasti obklopujúcej zaostrovací
bod uložia vo fotoaparáte. Trojrozmerné sledovanie následne nemusí viesť
k požadovaným výsledkom, ak je farba objektov podobná farbe pozadia, alebo
ak zaberajú veľmi malú časť obrazového poľa.
87
Počas živého náhľadu môžete vybrať nasledovné režimy činnosti AF:
• ! Automatické zaostrovanie s prioritou tváre:
Použite na portréty. Fotoaparát automaticky
rozpozná a zaostrí na objekty s portrétom.
Vybraný objekt sa označí rámčekom
s dvojitým žltým okrajom (Ak sa rozpozná
viacero tvárí, fotoaparát zaostrí na najbližší
objekt. Ak chcete vybrať iný objekt, použite
multifunkčný volič). Rámček zmizne, ak fotoaparát už ďalej nedokáže
rozpoznávať objekt (napríklad z dôvodu, že sa objekt otočí tvárou
mimo fotoaparát).
• $ Širokoplošné automatické zaostrovanie: Použite
pri snímaní krajiny a ďalších neportrétových
objektov z ruky.
• % Automatické zaostrovanie normálnej oblasti:
Použite na presné zaostrenie na zvolený bod
v obrazovom poli. Odporúča sa použiť statív.
88
• & Automatické zaostrovanie sledovaného objektu:
Pomocou multifunkčného voliča umiestnite
zaostrovací bod na požadovaný objekt
a stlačením J ho začnite sledovať.
Zaostrovací bod bude sledovať vybraný
objekt pri jeho pohybe v rámci obrazového
poľa. Ak chcete ukončiť sledovanie, znovu
stlačte J. Vezmite do úvahy, že fotoaparát nemusí byť schopný
sledovať objekt, ak sa pohybuje rýchlo, ak opustí obrazové pole alebo
je zakrytý iným objektom, ak viditeľne zmení veľkosť, farbu alebo jas,
alebo je príliš malý, príliš veľký, príliš jasný, príliš tmavý alebo má
podobnú farbu či jas ako pozadie.
A Manuálna voľba zaostrovacieho bodu
Na výber zaostrovacieho bodu
môžete použiť multifunkčný volič.
Otočenie aretácie voliča
zaostrovacích polí do polohy L
deaktivuje manuálnu voľbu
zaostrovacieho bodu.
Aretácia voliča zaostrovacích polí
89
Režim činnosti AF môžete vybrať
stlačením tlačidla režimu
automatického zaostrovania
a otáčaním pomocného
príkazového voliča, až kým sa
nezobrazí požadované nastavenie.
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Kontrolný panel
Hľadáčik
Pomocný
príkazový volič
Monitor
A Režim činnosti AF (fotografovanie pomocou hľadáčika)
Režim činnosti AF sa zobrazuje na kontrolnom paneli a v hľadáčiku.
Režim činnosti AF
Automatické zaostrovanie na jednotlivé
zaostrovacie body
9-bodová dynamická voľba
zaostrovacích polí *
21-bodová dynamická voľba
zaostrovacích polí *
51-bodová dynamická voľba
zaostrovacích polí *
Kontrolný panel
Hľadáčik
Trojrozmerné sledovanie
Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa
* V hľadáčiku sa zobrazí len aktívny zaostrovací bod. Zostávajúce zaostrovacie body poskytujú informácie na
pomoc procesu zaostrovania.
90
D Používanie automatického zaostrovania v živom náhľade
Použite objektív AF-S. Požadované výsledky sa nemusia dať dosiahnuť s inými
objektívmi ani s telekonvertormi. Majte na pamäti, že pri živom náhľade je
automatické zaostrovanie pomalšie a počas zaostrovania fotoaparátu môže
monitor zjasnieť alebo stmavnúť. Zaostrovací bod sa niekedy môže zobraziť
nazeleno, aj keď fotoaparát nedokáže zaostriť. V nasledujúcich situáciách nemusí
fotoaparát dokázať zaostriť:
• Objekt obsahuje čiary rovnobežné s dlhšou stranou snímky
• Objektu chýba kontrast
• Objekt v zaostrovacom bode obsahuje miesta s veľmi ostrým jasom, bodovým
či neónovým svetlom alebo iným zdrojom svetla, ktorý mení jas
• Pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami a podobnými
zdrojmi svetla dochádza k blikaniu alebo vzniku prúžkov
• Používa sa krížový (hviezdicový) alebo iný špeciálny filter
• Snímaný objekt sa javí menší ako zaostrovací bod
• Na snímanom objekte prevažujú pravidelné geometrické vzory (napríklad
žalúzie alebo okná na mrakodrape)
• Objekt sa pohybuje
A Výber zaostrovacieho bodu
Okrem automatického zaostrovania sledovaného objektu sa stlačením J počas
výberu zaostrovacieho bodu zvolí stredový zaostrovací bod. Pri automatickom
zaostrovaní sledovaného objektu namiesto toho spustí stlačenie J sledovanie
objektu. Manuálna voľba zaostrovacieho bodu nie je k dispozícii v automatickom
zaostrení s automatickým výberom poľa, alebo ak je rozpoznaná tvár, keď je
v živom náhľade zvolená možnosť automatického zaostrovania s prioritou tváre.
91
A Pozrite aj
Fotografovanie pomocou hľadáčika: Informácie o výbere toho, kedy bude zaostrovací
bod osvetlený, nájdete v časti Používateľské nastavenie a5 (Focus point
illumination (Osvetlenie zaostrovacieho bodu)) > AF point illumination
(Osvetlenie bodu automatického zaostrenia) (0 277). Informácie o nastavení
výberu zaostrovacieho bodu na „cyklovanie“ nájdete v časti Používateľské
nastavenie a6 (Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích bodov),
0 277). Informácie o voľbe počtu zaostrovacích bodov, ktoré sa dajú zvoliť
pomocou multifunkčného voliča, nájdete v časti Používateľské nastavenie a7
(Number of focus points (Počet zaostrovacích bodov), 0 277). Informácie
o výbere osobitných zaostrovacích bodov pre vertikálnu a horizontálnu
orientáciu nájdete v časti Používateľské nastavenie a8 (Store points by
orientation (Uloženie bodov podľa orientácie), 0 277).
Fotografovanie pomocou hľadáčika/živý náhľad: Pozrite si Používateľské nastavenie f5
(Customize command dials (Prispôsobiť príkazové voliče)) > Change main/
sub (Vymeniť hlavný s pomocným) (0 285), kde nájdete informácie
o používaní hlavného príkazového voliča na výber režimu činnosti AF.
92
Pamäť zaostrenia
Pamäť zaostrenia sa dá použiť na zmenu kompozície po zaostrení, čo
umožní zaostriť na objekt, ktorý sa nebude nachádzať v zaostrovacom
bode vo finálnej kompozícii. Ak fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou
automatického zaostrovania (0 96), pamäť zaostrenia sa dá použiť aj na
zmenu kompozície fotografie po zaostrení na iný objekt v rovnakej
vzdialenosti ako váš pôvodný objekt. Pamäť zaostrenia je najúčinnejšia,
ak je zvolená iná možnosť ako automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa pre režim činnosti AF (0 86).
1 Zaostrite.
Snímaný objekt umiestnite do vybraného
zaostrovacieho bodu a stlačením tlačidla spúšte do
polovice aktivujte zaostrovanie. Skontrolujte, či sa
indikátor zaostrenia (I) objaví v hľadáčiku
(fotografovanie pomocou hľadáčika), alebo či sa zaostrovací bod
zmenil na zelený (živý náhľad).
Fotografovanie pomocou
hľadáčika
Živý náhľad
93
2 Uzamknite zaostrenie.
Režimy zaostrovania AF-A a AF-C (fotografovanie
pomocou hľadáčika): Keď je tlačidlo spúšte
stlačené do polovice (q), stlačte tlačidlo
A AE-L/AF-L (w) a uzamknite zaostrenie.
Zaostrenie zostane uložené v pamäti, kým
bude tlačidlo A AE-L/AF-L stlačené, aj keď
potom uvoľníte prst z tlačidla spúšte.
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo A AE-L/AF-L
AF-S (fotografovanie pomocou hľadáčika) a živý náhľad: Zaostrenie sa
automaticky uzamkne a zostane uzamknuté, až kým neodstránite
prst z tlačidla spúšte. Zaostrenie je možné uzamknúť aj stlačením
tlačidla A AE-L/AF-L (pozrite vyššie).
94
3 Zmeňte kompozíciu fotografie a snímajte.
Zaostrenie zostane medzi jednotlivými snímkami
uzamknuté, ak podržíte tlačidlo spúšte stlačené do
polovice (AF-S a živý náhľad) alebo podržíte stlačené
tlačidlo A AE-L/AF-L, čo umožní zhotoviť niekoľko po sebe
nasledujúcich fotografií s rovnakým zaostrením.
Fotografovanie pomocou
hľadáčika
Živý náhľad
Pokiaľ je aktívna pamäť zaostrenia, nemeňte vzdialenosť medzi
fotoaparátom a snímaným objektom. Ak sa objekt pohne, znova
zaostrite pri novej vzdialenosti.
A Pozrite aj
Expozíciu uzamkne aj stlačenie tlačidla A AE-L/AF-L v kroku 2 (0 107).
Používateľské nastavenie f4 (Assign AE-L/AF-L button (Priradenie tlačidla
AE-L/AF-L), 0 285), kde nájdete informácie o úlohe, ktorú zohráva tlačidlo
A AE-L/AF-L.
95
A Dosahovanie dobrých výsledkov pomocou automatického zaostrovania
Automatické zaostrovanie nefunguje dobre za nižšie uvedených podmienok.
Spúšť môže byť vypnutá, ak fotoaparát nedokáže zaostriť za týchto podmienok,
alebo sa môže zobraziť indikátor zaostrenia (I) a fotoaparát môže vydať
zvukové znamenie, čo umožní spustiť uzávierku aj v prípade, že objekt nie je
zaostrený. V takýchto prípadoch zaostrite manuálne (0 97) alebo použite pamäť
zaostrenia (0 93) pre zaostrenie na iný objekt v rovnakej vzdialenosti a potom
zmeňte kompozíciu fotografie.
Medzi snímaným objektom a pozadím je malý alebo žiadny
kontrast.
Príklad: Snímaný objekt má rovnakú farbu ako pozadie.
Zaostrovací bod obsahuje objekty v rôznych
vzdialenostiach od fotoaparátu.
Príklad: Snímaný objekt je v klietke.
Na snímanom objekte prevažujú pravidelné geometrické
vzory.
Príklad: Žalúzie alebo rady okien na výškovej budove.
Zaostrovací bod obsahuje miesta s ostro kontrastujúcim
jasom.
Príklad: Polovica snímaného objektu je v tieni.
Objekty v pozadí sa zdajú väčšie ako hlavný objekt.
Príklad: Budova je v obrazovom poli za objektom.
Snímaný objekt obsahuje veľa jemných detailov.
Príklad: Lúka s kvetmi alebo iné objekty, ktoré sú malé
alebo majú homogénny jas.
96
Manuálne zaostrovanie
Manuálne zaostrovanie je dostupné pri objektívoch, ktoré nepodporujú
automatické zaostrovanie (objektívy iné ako AF NIKKOR), alebo keď
automatické zaostrovanie neposkytne požadované výsledky (0 96).
• Objektívy AF: Volič režimu
Volič režimu zaostrovania
zaostrovania na objektíve (ak je
súčasťou výbavy) a volič režimu
zaostrovania na fotoaparáte
nastavte na M.
D Objektívy AF
Nepoužívajte objektívy AF s voličom režimu zaostrovania na objektíve
nastaveným na M a s voličom režimu zaostrovania na fotoaparáte nastaveným
na AF. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu
alebo objektívu. Toto sa nevzťahuje na objektívy AF-S, ktoré môžete používať
v režime M bez nastavenia voliča režimu zaostrovania na fotoaparáte na M.
• Objektívy s manuálnym zaostrovaním: Zaostrite manuálne.
Ak chcete zaostriť manuálne, otáčajte
zaostrovacím krúžkom objektívu, kým nebude
objekt zaostrený. Fotografie možno
zhotovovať kedykoľvek, a to aj v prípade, že
obraz nie je zaostrený.
97
❚❚ Elektronický diaľkomer (fotografovanie pomocou hľadáčika)
Indikátor zaostrenia hľadáčika je možné
použiť na potvrdenie toho, či je objekt
nachádzajúci sa v zvolenom zaostrovacom
bode zaostrený (zaostrovací bod je možné
zvoliť z ktoréhokoľvek z 51 zaostrovacích
bodov). Po umiestnení snímaného objektu do
vybraného zaostrovacieho bodu stlačte
tlačidlo spúšte do polovice a otáčajte zaostrovacím krúžkom objektívu
dovtedy, kým sa nezobrazí indikátor zaostrenia (I). Pamätajte, že pri
objektoch uvedených na strane 96, sa môže indikátor zaostrenia niekedy
zobraziť aj vtedy, keď objekt nie je zaostrený; pred snímaním
skontrolujte zaostrenie v hľadáčiku. Informácie o používaní
elektronického diaľkomera s voliteľnými telekonvertormi AF-S/AF-I
nájdete na strane 307.
A Poloha obrazovej roviny
Ak chcete určiť vzdialenosť medzi snímaným
objektom a fotoaparátom, vzdialenosť
objektu merajte od značky obrazovej roviny
(E) na tele fotoaparátu. Vzdialenosť medzi
prírubou bajonetu objektívu a rovinou
ostrosti je 46,5 mm.
46,5 mm
Značka obrazovej roviny
A Živý náhľad
Ak chcete priblížiť snímku kvôli presnejšiemu
zaostreniu v živom náhľade, stlačte tlačidlo
X (T) (0 38).
Tlačidlo X (T)
98
Citlivosť ISO
Citlivosť fotoaparátu na svetlo sa dá nastaviť podľa množstva
dostupného svetla. Vyberte si z nastavení v rozsahu od ISO 100 do
ISO 25 600 v krokoch zodpovedajúcich hodnote 1/3 EV. Automatický
režim, režim motívových programov a režim špeciálnych efektov
ponúkajú aj možnosť AUTO, ktorá umožňuje fotoaparátu automaticky
nastaviť citlivosť ISO ako odozvu na svetelné podmienky. K dispozícii sú
aj nastavenia Hi BW1 (rovnaké ako ISO 51 200) a Hi BW2 (rovnaké ako ISO
102 400), ale pamätajte, že obrázky nasnímané s ktorýmkoľvek z týchto
nastavení sa zaznamenajú v monochromatickom režime pomocou
možností zvolených pre Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
> Monochrome (Monochromatický režim) v ponuke režimu snímania
fotografií (0 130). Čím vyššia je citlivosť ISO, tým menej svetla je
potrebného na vytvorenie expozície, čo umožňuje použitie kratších
časov uzávierky a väčšieho zaclonenia.
Režimy
P, S, A, M
%
Ostatné režimy
snímania
Možnosti
100 – 25 600; Hi BW1 a Hi BW2
Automatika
Automatika; 100 – 25 600
99
Citlivosť ISO môžete nastaviť
stlačením tlačidla W (S)
a otáčaním hlavného príkazového
voliča, až kým sa nezobrazí
požadované nastavenie.
Tlačidlo W (S)
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
Hľadáčik
Zobrazenie informácií
A Ponuka režimu snímania fotografií
Citlivosť ISO môžete nastaviť aj z ponuky režimu snímania fotografií. Zvoľte ISO
sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania
fotografií a upravte nastavenia pre fotografie (0 271).
A Živý náhľad
V živom náhľade sa vybraná hodnota zobrazí na monitore.
100
❚❚ Hi BW1/Hi BW2
V režimoch P, S, A a M môžete zvoliť Hi BW1 a Hi
BW2 pomocou možnosti ISO sensitivity
settings (Nastavenia citlivosti ISO)
(0 271) > ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
v ponuke režimu snímania fotografií.
A Príkazový volič prístupu Hi ISO
Ak je vybraná možnosť On (Zap.) pre ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO) > Hi ISO command dial access (Príkazový volič prístupu Hi ISO)
(0 271), Hi BW1 a Hi BW2 môžete vybrať stlačením tlačidla W (S) a otáčaním
hlavného príkazového voliča. Ak je zvolená možnosť Off (Vyp.) pre Hi ISO
command dial access (Príkazový volič prístupu Hi ISO), keď je vybrané
nastavenie Hi BW1 alebo Hi BW2, nebude mať otáčanie príkazového voliča
žiadny účinok, ale citlivosť ISO je možné aj naďalej nastaviť z ponúk.
A Obmedzenia pri Hi BW1 a Hi BW2
Pri používaní Hi BW1 alebo Hi BW2 vezmite do úvahy nasledovné obmedzenia:
• Keď je zvolené nastavenie Hi BW1 alebo Hi BW2, nie je možné zmeniť kvalitu
a veľkosť snímky. Obrázky nasnímané s možnosťou NEF (RAW) zvolenou pre
kvalitu snímky sa zaznamenajú vo formáte JPEG s vysokou kvalitou. Ak je
zvolená možnosť NEF (RAW) + JPEG, zaznamená sa len snímka vo formáte JPEG.
• Automatické nastavenie citlivosti ISO (0 102), funkcia Active D-Lighting
(0 139), HDR (0 141), viacnásobná expozícia (0 211) a časozberné
fotografovanie (0 171) nie sú dostupné.
A Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti kroku citlivosti ISO nájdete v časti Používateľské
nastavenie b1 (ISO sensitivity step value (Hodnota kroku citlivosti ISO);
0 278). Informácie o nastavení citlivosti ISO bez použitia tlačidla W (S)
nájdete v časti Používateľské nastavenie d8 (Easy ISO (Jednoduchá korekcia
ISO), 0 281). Informácie o použití možnosti High ISO NR (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO) v ponukách režimu snímania na redukciu šumu pri
vysokých citlivostiach ISO nájdete na stranách 271 a 275.
101
Automatické nastavenie citlivosti ISO
(len režimy P, S, A a M)
Ak je možnosť On (Zap.) zvolená pre ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania
fotografií, citlivosť ISO sa automaticky nastaví, ak sa optimálna expozícia
nedá dosiahnuť pri hodnote zvolenej používateľom (pri použití blesku sa
citlivosť ISO nastaví zodpovedajúcim spôsobom).
1 Zvoľte Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO).
Zvoľte ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO) v ponuke
režimu snímania fotografií, zvýraznite
Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO)
a stlačte 2.
2 Zvoľte On (Zap.).
Zvýraznite možnosť On (Zap.) a stlačte J
(ak sa zvolí možnosť Off (Vyp.), citlivosť
ISO zostane pevne nastavená na hodnote
zvolenej používateľom).
102
3 Upravte nastavenia.
Maximálnu hodnotu pre automatické
nastavenie citlivosti ISO je možné zvoliť
pomocou možnosti Maximum sensitivity
(Maximálna citlivosť) (nezabudnite, že ak
je hodnota pre citlivosť ISO zvolená
používateľom vyššia ako hodnota vybraná
pre Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť), použije sa
namiesto nej hodnota zvolená používateľom). V režimoch P a A sa
citlivosť upraví len vtedy, ak by mohla vzniknúť podexpozícia pri čase
uzávierky vybranej pre Minimum shutter speed (Maximálny čas
uzávierky) (1/4 000 – 30 s alebo Auto (Automaticky); v režimoch S a M
sa citlivosť ISO upraví tak, aby sa dosiahla optimálna expozícia pri
čase uzávierky, ktorý vybral používateľ). Ak je zvolená možnosť Auto
(Automaticky), fotoaparát vyberie maximálny čas uzávierky na
základe ohniskovej vzdialenosti objektívu. Postup ukončite
stlačením J po dokončení nastavení.
ISO AUTO sa zobrazí, keď je zvolená možnosť
On (Zap.). Keď sa citlivosť zmení z hodnoty
zvolenej používateľom, tieto indikátory
budú blikať, pričom sa zmenená hodnota
zobrazí na kontrolnom paneli.
A Živý náhľad
V živom náhľade sa na monitore zobrazí indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO.
103
A Maximálny čas uzávierky
Automatický výber času uzávierky môžete jemne doladiť zvýraznením možnosti
Auto (Automaticky) a stlačením 2: napríklad, s teleobjektívmi môžu byť na
zníženie rozmazania použité hodnoty, ktoré sú kratšie ako tie, ktoré sa zvyčajne
vyberú automaticky. Majte však na pamäti, že možnosť Auto (Automaticky)
funguje len pri objektívoch so vstavaným procesorom. Pri použití objektívov bez
vstavaného procesora bez údajov objektívu sa maximálny čas uzávierky pevne
nastaví na 1/30 s. Časy uzávierky sa môžu predĺžiť nad zvolené maximum, ak nie je
možné dosiahnuť optimálnu expozíciu pri citlivosti ISO, ktorá je zvolená pre
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť).
A Automatické nastavenie citlivosti ISO
Ak sa používa blesk, maximálny čas uzávierky sa nastaví na hodnotu zvolenú pre
možnosť Minimum shutter speed (Maximálny čas uzávierky), pokiaľ nie je
táto hodnota menšia ako hodnota Používateľského nastavenia e1 (Flash sync
speed (Rýchlosť synchronizácie blesku), 0 282) alebo väčšia ako hodnota
Používateľského nastavenia e2 (Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití
blesku), 0 283), pričom v takomto prípade sa namiesto toho použije hodnota
zvolená pre Používateľské nastavenie e2. Pamätajte na to, že sa citlivosť ISO
môže automaticky zvýšiť, keď je automatické nastavenie citlivosti ISO použité
v kombinácii s režimami synchronizácie blesku s dlhými časmi uzávierky
(dostupné pri vstavanom blesku a voliteľných bleskoch uvedených na strane
311), aby sa mohlo zabrániť fotoaparátu zvoliť dlhé časy uzávierky.
A Zapnutie a vypnutie automatického nastavenia citlivosti ISO
Automatické nastavenie citlivosti ISO je možné zapnúť alebo vypnúť stlačením
tlačidla W (S) a otočením pomocného príkazového voliča. Keď je zapnutá
funkcia automatického nastavenia citlivosti ISO, zobrazí sa ISO AUTO.
104
Expozícia
Meranie
(len režimy P, S, A a M)
Zvoľte, ako fotoaparát nastaví expozíciu v režimoch P, S, A a M
(v ostatných režimoch volí fotoaparát spôsob merania automaticky).
Možnosť
a
Z
b
Popis
Maticové: Vo väčšine situácií prináša prirodzené výsledky. Fotoaparát
meria širokú oblasť obrazového poľa a nastaví expozíciu podľa
rozdelenia tónov, farby, kompozície a pri objektívoch G, E alebo D
(0 307) informácie o vzdialenosti (Meranie expozície 3D Color Matrix II;
s inými objektívmi so vstavaným procesorom fotoaparát použije
meranie expozície Color Matrix II, ktoré neobsahuje 3D informáciu
o vzdialenosti).
So zdôrazneným stredom: Fotoaparát meria celé obrazové pole, ale najväčšiu
váhu prikladá stredovej oblasti (ak je pripojený objektív so vstavaným
procesorom, veľkosť oblasti pre fotografovanie pomocou hľadáčika sa
dá zvoliť pomocou Používateľského nastavenia b4, Center-weighted
area (Oblasť so zdôrazneným stredom), 0 278; ak je pripojený
objektív bez vstavaného procesora, oblasť je rovnaká ako kruh
s priemerom 8 mm). Klasické meranie expozície pre portréty – odporúča
sa pri použití filtrov s expozičným činiteľom (faktorom filtra) nad 1×.
Bodové: Fotoaparát meria kruh v strede aktuálneho zaostrovacieho bodu,
čo umožňuje meranie objektov mimo stredu (ak je použitý objektív bez
vstavaného procesora alebo sa používa automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa, fotoaparát bude merať stredový
zaostrovací bod). Priemer kruhu pre fotografovanie pomocou hľadáčika
je 3,5 mm alebo približne 2,5 % obrazového poľa. Tento spôsob merania
expozície zaručuje správnu expozíciu snímaného objektu aj v prípadoch,
keď je pozadie omnoho jasnejšie alebo tmavšie.
105
Ak chcete vybrať možnosť merania expozície, stlačte tlačidlo Z (Q)
a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým sa nezobrazí
požadované nastavenie.
Tlačidlo Z (Q)
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
A Živý náhľad
V živom náhľade sa vybraná možnosť zobrazí na monitore.
A Údaje objektívu bez vstavaného procesora
Určenie ohniskovej vzdialenosti a svetelnosti objektívov bez vstavaného
procesora pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora) v ponuke nastavenia (0 225) umožňuje fotoaparátu
použiť farebné maticové meranie expozície, ak je zvolené maticové meranie.
Meranie expozície so zdôrazneným stredom sa použije, ak je zvolené maticové
meranie expozície pri objektívoch bez vstavaného procesora, pre ktoré neboli
dodané údaje o objektíve.
A Pozrite aj
Informácie o osobitných nastaveniach na získanie optimálnej expozície pre
každý spôsob merania nájdete uvedené v časti Používateľské nastavenie b5
(Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície),
0 278).
106
Uzamknutie automatickej expozície
Uzamknutie automatickej expozície použite na zmenu kompozície
fotografií po použití merania so zdôrazneným stredom a bodovom
meraní expozície (0 105) na meranie expozície.
1 Uzamknite expozíciu.
Umiestnite snímaný objekt do zvoleného
zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo
spúšte do polovice. S tlačidlom spúšte
stlačeným do polovice a snímaným
objektom umiestneným v zaostrovacom
bode, stlačením tlačidla A AE-L/AF-L
uzamknite zaostrenie a expozíciu (ak
používate automatické zaostrovanie,
skontrolujte, či je fotoaparát zaostrený;
0 34).
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo A AE-L/AF-L
Kým sa uplatňuje expozičná pamäť,
indikátor AE-L sa bude zobrazovať
v hľadáčiku a na monitore.
2 Zmeňte kompozíciu
fotografie.
Pri podržaní stlačeného
tlačidla A AE-L/AF-L zmeňte
kompozíciu fotografie
a nasnímajte ju.
107
A Bodové meranie expozície
Pri bodovom meraní expozície bude expozícia uzamknutá na hodnote
nameranej na vybranom zaostrovacom bode (0 105).
A Nastavenie času uzávierky a clony
Kým je expozičná pamäť aktívna, bez zmeny odmeranej hodnoty expozície je
možné zmeniť nasledujúce nastavenia:
Režim
P
S
A
Nastavenie
Čas uzávierky a clona (flexibilná programová automatika; 0 52)
Čas uzávierky
Clona
Pamätajte na to, že spôsob merania expozície sa nedá zmeniť, pokiaľ je aktívna
expozičná pamäť.
A Pozrite aj
Ak je vybraná možnosť On (Zap.) pre Používateľské nastavenie c1 (Shutterrelease button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla spúšte), 0 279), expozícia sa
uzamkne stlačením tlačidla spúšte do polovice. Informácie o zmene úlohy
tlačidla A AE-L/AF-L nájdete v Používateľskom nastavení f4 (Assign AE-L/AF-L
button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L), 0 285).
108
Korekcia expozície
(len režimy P, S, A, M, SCENE a %)
Korekcia expozície sa používa na zmenu expozície z hodnoty zvolenej
fotoaparátom, čím je možné zosvetliť alebo stmaviť snímky.
Najúčinnejšia je pri použití s meraním expozície so zdôrazneným
stredom alebo s bodovým meraním expozície (0 105). Vyberte si
z hodnôt od –5 EV (podexponovanie) do +5 EV (preexponovanie)
v krokoch po 1/3 EV. Vo všeobecnosti platí, že kladné hodnoty objekt
zosvetľujú a záporné hodnoty ho stmavujú.
–1 EV
Bez korekcie expozície
Ak chcete vybrať hodnotu korekcie expozície,
stlačte tlačidlo E a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým sa nezobrazí
požadovaná hodnota.
+1 EV
Tlačidlo E
Hlavný príkazový volič
±0 EV
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
109
Pri hodnotách iných ako ±0,0 bude v strede
indikátorov expozície blikať 0 (režimy P, S a A,
SCENE a %) a na kontrolnom paneli
a v hľadáčiku sa zobrazí ikona E po uvoľnení
tlačidla E. Aktuálna hodnota korekcie
expozície sa dá overiť v rámci indikátora
expozície stlačením tlačidla E.
Normálna expozícia sa dá obnoviť nastavením korekcie expozície na ±0.
Okrem režimov SCENE a % sa korekcia expozície nerestuje po vypnutí
fotoaparátu (v režimoch SCENE a % sa korekcia expozície resetuje po
zvolení iného režimu alebo po vypnutí fotoaparátu).
A Režim M
V režime M korekcia expozície ovplyvní len indikátor expozície; čas uzávierky
a clona sa nezmenia.
A Korekcia expozície (Živý náhľad)
Keď je volič živého náhľadu otočený v polohe C, korekcia expozície sa dá
nastaviť na hodnoty medzi –5 a +5 EV, na monitore však môžete vidieť len
hodnoty medzi –3 a +3.
A Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti prírastku dostupného pre korekciu expozície
nájdete v časti Používateľské nastavenie b2 (EV steps for exposure cntrl (EV
kroky pre kontrolu expozície), 0 278). Informácie o úpravách korekcie
expozície bez stlačenia tlačidla E nájdete v časti Používateľské nastavenie b3
(Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície), 0 278).
Informácie o obmedzení účinkov korekcie expozície na pozadie pri použití
blesku na osvetlenie popredia nájdete v časti Používateľské nastavenie e4
(Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk), 0 283). Informácie
o automaticky sa meniacej expozícii, intenzite záblesku, vyvážení bielej farby
alebo funkcii Active D-Lighting nájdete na strane 197.
110
Vyváženie bielej farby
(len režimy P, S, A a M)
Vyváženie bielej farby zabezpečuje, aby farby neboli ovplyvnené
svetelným zdrojom. V režimoch iných, ako P, S, A a M nastavuje
fotoaparát vyváženie bielej farby automaticky. Pri väčšine zdrojov svetla
v režimoch P, S, A a M sa odporúča automatické vyváženie bielej farby. Ak
je to nevyhnutné, dajú sa však zvoliť aj iné hodnoty podľa typu zdroja:
Možnosť
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Auto (Automatika)
Normal (Normálna)
Keep warm lighting colors (Zachovať teplú farbu
svetla)
Incandescent (Žiarovka)
Farebná teplota *
3 500 – 8 000 K
3 000 K
Fluorescent (Žiarivka)
Sodium-vapor lamps (Sodíkové výbojky)
2 700 K
Warm-white fluorescent (Žiarivka s teplým bielym
svetlom)
White fluorescent (Biela žiarivka)
3 000 K
Cool-white fluorescent (Žiarivka s chladným bielym
svetlom)
Day white fluorescent (Žiarivka s denným bielym
svetlom)
Daylight fluorescent (Žiarivka s denným svetlom)
4 200 K
High temp. mercury-vapor (Ortuťová výbojka
s vysokou teplotou)
Direct sunlight (Priame slnečné svetlo)
7 200 K
Flash (Blesk)
5 400 K
Cloudy (Oblačno)
6 000 K
Shade (Tieň)
Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu)
(0 117)
Preset manual (Vlastné nastavenie) (0 120)
3 700 K
5 000 K
6 500 K
5 200 K
8 000 K
2 500 – 10 000 K
—
* Všetky hodnoty sú približné a neodrážajú jemné doladenie (ak sa dá použiť).
111
Vyváženie bielej farby sa nastavuje stlačením tlačidla L (U)
a otáčaním hlavného príkazového voliča, až kým sa nezobrazí
požadované nastavenie.
Tlačidlo L (U)
Hlavný príkazový
volič
Zobrazenie informácií
A Živý náhľad
V živom náhľade sa vybraná možnosť zobrazí na monitore.
A Ponuky režimu snímania
Vyváženie bielej farby sa dá nastaviť aj pomocou možnosti White balance
(Vyváženie bielej farby) v ktorejkoľvek z ponúk režimu snímania (0 269, 274),
ktorá sa dá použiť aj na jemné doladenie vyváženia bielej farby (0 114) alebo
meranie hodnoty pre vlastné nastavenie manuálneho vyváženia bielej farby
(0 120). Možnosť Auto (Automatika) v ponuke White balance (Vyváženie
bielej farby) ponúka na výber možnosť Normal (Normálne) a Keep warm
lighting colors (Zachovať teplú farbu svetla), ktorá zachováva teplé odtiene
vytvorené žiarovkovým osvetlením, kým možnosť I Fluorescent (Žiarivka) sa
dá použiť na výber svetelných zdrojov žiarivkového typu. Položka v ponuke
snímania videosekvencií ponúka možnosť Same as photo settings (Rovnaké
ako pri nastaveniach fotografie), ktorá umožňuje nastaviť rovnaké vyváženie
bielej farby pre videosekvencie, ako bolo použité pre fotografie.
A Štúdiové blesky
Automatické vyváženie bielej farby nemusí poskytnúť požadované výsledky
s veľkými štúdiovými zábleskovými jednotkami. Použite vlastné nastavenie
manuálneho vyváženia bielej farby alebo nastavte vyváženie bielej farby na
Flash (Blesk) a jemným doladením nastavte vyváženie bielej farby.
112
A Farebná teplota
Vnímaná farba svetelného zdroja sa mení v závislosti od pozorovateľa a iných
podmienok. Farebná teplota je objektívna miera farby svetelného zdroja,
definovaná podľa teploty, na ktorú by sa objekt musel zahriať, aby vyžaroval
svetlo s rovnakou vlnovou dĺžkou. Zatiaľ čo svetelné zdroje s farebnou teplotou
blízko 5 000 – 5 500 K vyzerajú ako biele, svetelné zdroje s nižšou farebnou
teplotou, napríklad žiarovky, majú jemný žltkastý alebo červenkastý nádych.
Svetelné zdroje s vyššou farebnou teplotou majú modrastý nádych.
„Teplejšie“ (červenšie) farby
„Chladnejšie“ (modrejšie) farby
q I (sodíkové výbojky): 2 700 K
w J (žiarovka)/I (žiarivka s teplým bielym svetlom.): 3 000 K
e I (biela žiarivka): 3 700 K
r I (žiarivka s chladným bielym svetlom): 4 200 K
t I (žiarivka s denným bielym svetlom): 5 000 K
y H (priame slnečné svetlo): 5 200 K
u N (blesk): 5 400 K
i G (oblačno): 6 000 K
o I (žiarivka s denným svetlom): 6 500 K
!0 I (ortuťová výbojka s vysokou teplotou): 7 200 K
!1 M (tieň): 8 000 K
Poznámka: Všetky údaje sú približné.
113
Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Pri nastaveniach iných ako K (Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu)) je možné vyváženie bielej farby „jemne doladiť“ a korigovať
tak odchýlky vo farbe svetelného zdroja alebo úmyselne dodať snímke
farebný nádych.
❚❚ Ponuka vyváženia bielej farby
Ak chcete jemne doladiť vyváženie bielej farby v ponukách režimu
snímania, zvoľte možnosť White balance (Vyváženie bielej farby)
a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
1 Zobrazte možnosti jemného doladenia.
Zvýraznite možnosť vyváženia bielej farby
a stlačte tlačidlo 2 (ak sa zobrazí vedľajšia
ponuka, vyberte požadovanú možnosť
a opätovne stlačte tlačidlo 2, čím sa
zobrazia možnosti jemného doladenia;
informácie o jemnom doladení vlastného
nastavenia manuálneho vyváženia bielej
farby nájdete na strane 129).
2 Jemne dolaďte vyváženie bielej farby.
Na jemné doladenie vyváženia bielej farby
použite multifunkčný volič. Vyváženie
bielej farby sa dá jemne doladiť na osi žltá
(A) – modrá (B) v krokoch po 0,5 a zelená
(G) – purpurová (M) v krokoch po 0,25.
Vodorovná os (žlto-modrá) zodpovedá
Súradnice
farebnej teplote, zatiaľ čo zvislá os (zelenoÚprava
purpurová) má podobný účinok ako
zodpovedajúce filtre na farebnú korekciu
(CC). Vodorovná os je rozdelená na prírastky zodpovedajúce
približne 5 miredom, zvislá os na prírastky približne 0,05 jednotiek
difúznej hustoty.
114
3 Stlačte J.
Stlačením J uložíte nastavenia a vrátite sa do ponúk režimu
snímania.
❚❚ Tlačidlo L (U)
Pri nastaveniach iných ako
K (Choose color temp. (Vybrať
farebnú teplotu)) a L (Preset
manual (Vlastné nastavenie)) sa
dá tlačidlo L (U) použiť na
jemné doladenie vyváženia bielej
farby na osi žltá (A) – modrá (B)
Tlačidlo L (U)
Pomocný
(0 114; na jemné doladenie
príkazový volič
vyváženia bielej farby pri zvolenej
možnosti L použite ponuky
režimu snímania podľa popisu na strane 129). Stlačte tlačidlo L (U)
a otáčajte pomocný príkazový volič na jemné doladenie vyváženia bielej
farby v krokoch po 0,5 (s každým úplným prírastkom zodpovedajúcim
približne 5 miredom), až kým sa nezobrazí požadovaná hodnota.
Otáčaním pomocného príkazového voliča doľava zväčšíte hodnotu žltej
(A). Otáčaním pomocného príkazového voliča doprava zväčšíte hodnotu
modrej (B).
Kontrolný panel
Zobrazenie informácií
A Živý náhľad
V živom náhľade sa vybraná hodnota zobrazí na monitore.
115
A Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Ak bolo vyváženie bielej farby jemne doladené, vedľa nastavenia vyváženia bielej
farby sa zobrazí hviezdička („E“). Vezmite do úvahy, že farby na osiach jemného
doladenia sú relatívne, nie absolútne. Napríklad, posunutím kurzora smerom k B
(modrá), keď je pre vyváženie bielej farby vybrané nastavenie „teplých farieb“,
napríklad J (žiarovka), sa farby na fotografiách mierne „ochladia“, avšak
nezmenia sa na modré.
Zobrazenie informácií
Obrazovka snímania
A „Mired“
Akákoľvek zmena farebnej teploty vytvorí väčší rozdiel farieb pri nízkych
farebných teplotách, než by spôsobila pri vyšších. Napríklad zmena 1 000 K
spôsobí väčšiu zmenu farby pri 3 000 K ako pri 6 000 K. Mired, vypočítaný ako
prevrátená hodnota farebnej teploty krát 10 6, je mierou farebnej teploty, ktorá
tieto zmeny berie do úvahy, a ako taká je jednotkou používanou pre filtre
korigujúce farebnú teplotu. Napr.:
• 4 000 K – 3 000 K (rozdiel 1 000 K) = 83 miredov
• 7 000 K – 6 000 K (rozdiel 1 000 K) = 24 miredov
A Pozrite aj
Keď je vybrané WB bracketing (Bracketing vyváženia bielej farby) pre
Používateľské nastavenie e6 (Auto bracketing set (Nastavenie automatického
bracketingu), 0 284), fotoaparát zhotoví niekoľko snímok pri každom stlačení
tlačidla spúšte. Vyváženie bielej farby sa zmení pri každej snímke,
s „bracketingom“ hodnoty aktuálne zvolenej pre vyváženie bielej farby (0 202).
116
Výber farebnej teploty
Pomocou nižšie uvedených krokov môžete vybrať farebnú teplotu, keď
je pre vyváženie bielej farby vybraná možnosť K (Choose color temp.
(Vybrať farebnú teplotu)).
D Výber farebnej teploty
Majte na pamäti, že požadované výsledky nezískate s bleskom ani pri osvetlení
žiarivkami. Pre tieto zdroje vyberte N (Flash (Blesk)) alebo I (Fluorescent
(Žiarivka)). Pri iných zdrojoch svetla nasnímajte skúšobný záber a zistite, či je
zvolená hodnota vhodná.
❚❚ Ponuka vyváženia bielej farby
Farebnú teplotu môžete zvoliť pomocou možnosti White balance
(Vyváženie bielej farby) v ponukách režimu snímania. Podľa nižšie
uvedených pokynov zadajte hodnoty pre žlto-modrú a zelenopurpurovú os (0 114).
1 Vyberte Choose color temp. (Vybrať
farebnú teplotu).
Vyberte White balance (Vyváženie bielej
farby) v ktorejkoľvek z ponúk režimu
snímania, potom zvýraznite Choose color
temp. (Vybrať farebnú teplotu) a stlačte
2.
2 Vyberte hodnotu pre žlto-modrú.
Stlačením tlačidiel 4 alebo 2 zvýraznite
číslice a stlačením 1 alebo 3 vykonajte
zmenu.
Hodnota pre žlto (A) –
modrú (B) os
117
3 Vyberte hodnotu pre zeleno-purpurovú.
Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite G (zelenú)
alebo M (purpurovú) os a stlačením 1
alebo 3 vyberte hodnotu.
Hodnota pre zeleno (G) –
purpurovú (M) os
4 Stlačte J.
Stlačením J uložíte zmeny a vrátite sa do
ponúk režimu snímania. Ak je vybraná iná
hodnota ako 0 pre zeleno (G) – purpurovú
(M) os, vedľa ikony K sa zobrazí hviezdička
(„E“).
118
❚❚ Tlačidlo L (U)
Keď je zvolená možnosť K (Choose
color temp. (Vybrať farebnú
teplotu)), môžete na výber farebnej
teploty použiť tlačidlo L (U),
hoci iba pre žlto (A) – modrú (B) os.
Stlačte tlačidlo L (U) a otáčajte
pomocným príkazovým voličom,
Tlačidlo L (U)
kým sa nezobrazí požadovaná
hodnota (nastavenia sa vykonávajú
v miredoch; 0 116). Ak chcete
zadať farebnú teplotu priamo,
stlačte tlačidlo L (U) a stlačením
4 alebo 2 zvýraznite číslicu
a stlačením 1 alebo 3 vykonajte
zmenu.
Kontrolný panel
Pomocný
príkazový volič
Zobrazenie informácií
A Živý náhľad
V živom náhľade sa vybraná hodnota zobrazí na monitore.
119
Vlastné nastavenie
Vlastné nastavenie sa používa na zaznamenanie a vyvolanie vlastného
nastavenia vyváženia bielej farby pri snímaní pri zmiešanom osvetlení
alebo na korekciu svetelných zdrojov so silným farebným nádychom.
Fotoaparát dokáže uložiť maximálne šesť hodnôt pre vlastné nastavenie
manuálneho vyváženia bielej farby v predvoľbách d-1 až d-6. K dispozícii
sú dva spôsoby vlastného nastavenia manuálneho vyváženia bielej
farby:
Spôsob
Priame meranie
Kopírovanie z existujúcej
fotografie
Popis
Neutrálne sivý alebo biely objekt sa osvetlí rovnakým
svetlom, aké bude použité pre finálnu fotografiu
a fotoaparát odmeria vyváženie bielej farby. V živom
náhľade je možné odmerať vyváženie bielej farby
v zvolenej oblasti obrazového poľa (bodové vyváženie
bielej farby, 0 124).
Vyváženie bielej farby sa skopíruje z fotografie na
pamäťovú kartu (0 127).
Fotografovanie pomocou hľadáčika
1 Osvetlite referenčný objekt.
Pod osvetlenie, ktoré sa bude používať pri finálnej fotografii,
umiestnite neutrálne sivý alebo biely objekt. Pri štúdiových
nastaveniach možno použiť ako referenciu štandardný sivý panel.
Pamätajte, že expozícia sa automaticky zvýši o 1 EV pri meraní
vyváženia bielej farby. V režime M nastavte expozíciu tak, aby
indikátor expozície ukazoval ±0 (0 57).
120
2 Vyváženie bielej farby nastavte na L (Preset manual (Vlastné
nastavenie)).
Stlačte tlačidlo L (U) a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až
kým sa v zobrazení informácií nezobrazí L.
Tlačidlo L (U)
Hlavný príkazový
volič
Zobrazenie informácií
3 Vyberte vlastné nastavenie.
Stlačte tlačidlo L (U) a otáčajte pomocným príkazovým voličom,
kým sa v zobrazení informácií nezobrazí požadovaná predvoľba
vyváženia bielej farby (d-1 až d-6).
Tlačidlo L (U)
Pomocný
príkazový volič
Zobrazenie informácií
A Meranie vlastného nastavenia manuálneho vyváženia bielej farby (fotografovanie pomocou
hľadáčika)
Vlastné nastavenie manuálneho vyváženia bielej farby sa nedá odmerať počas
snímania fotografie HDR (0 141) ani pri viacnásobnej expozícii (0 211), alebo
keď je zvolená možnosť Record movies (Záznam videosekvencií) pre
Používateľské nastavenie g4 (Assign shutter button (Priradenie tlačidla
spúšte), 0 288) a keď je volič živého náhľadu otočený do polohy 1.
121
4 Vyberte režim priameho merania.
Nakrátko uvoľnite tlačidlo L (U)
a potom podržte toto tlačidlo stlačené
dovtedy, kým ikona D na kontrolnom
paneli a v hľadáčiku nezačne blikať.
Kontrolný panel
Hľadáčik
5 Odmerajte vyváženie bielej farby.
Pár sekúnd predtým, ako prestanú
indikátory blikať, umiestnite referenčný
objekt do obrazového poľa tak, aby
zaplnil celý hľadáčik a stlačte tlačidlo
spúšte úplne nadol. Fotoaparát odmeria hodnotu pre vyváženie
bielej farby a uloží ju do predvoľby vybranej v kroku 3. Nezaznamená
sa žiadna fotografia. Vyváženie bielej farby môžete odmerať presne
aj vtedy, keď fotoaparát nezaostril.
A Chránené vlastné nastavenia
Ak je aktuálne vlastné nastavenie chránené (0 129), pri snahe o nameranie novej
hodnoty začne na kontrolnom paneli, v hľadáčiku a v zobrazení informácií blikať
3 alebo Prt.
122
6 Skontrolujte výsledky.
Ak fotoaparát dokázal zmerať hodnotu
pre vyváženie bielej farby, bude na
kontrolnom paneli blikať C, zatiaľ čo
v hľadáčiku sa zobrazí blikajúci indikátor
a. Ak chcete prejsť do režimu snímania,
stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Kontrolný panel
Hľadáčik
Ak je osvetlenie príliš tmavé alebo svetlé,
fotoaparát nemusí byť schopný odmerať
vyváženie bielej farby. Na kontrolnom
paneli a v hľadáčiku sa bude zobrazovať
blikajúci indikátor b a. Stlačením
tlačidla spúšte do polovice sa vráťte do
kroku 5 a znovu odmerajte vyváženie
bielej farby.
Kontrolný panel
Hľadáčik
D Režim priameho merania
Ak sa počas fotografovania pomocou hľadáčika nevykoná žiadny úkon, zatiaľ čo
zobrazenia blikajú, režim priameho merania sa ukončí po uplynutí doby zvolenej
pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), 0 279).
A Voľba vlastného nastavenia
Voľbou možnosti Preset manual (Vlastné
nastavenie) pre možnosť White balance
(Vyváženie bielej farby) v ktorejkoľvek z ponúk
režimu snímania sa zobrazí dialógové okno
uvedené vpravo; zvýraznite vlastné nastavenie
a stlačte J. Ak pre zvolené vlastné nastavenie
momentálne neexistuje žiadna hodnota,
vyváženie bielej farby sa nastaví na 5 200 K,
rovnako ako pri možnosti Direct sunlight (Priame slnečné svetlo).
123
Živý náhľad (Bodové vyváženie bielej farby)
Počas živého náhľadu je možné odmerať vyváženie bielej farby priamo
z ktoréhokoľvek bieleho alebo sivého objektu v obrazovom poli.
1 Stlačte tlačidlo a.
Vyklopí sa zrkadlo a na monitore
fotoaparátu sa zobrazí pohľad cez objektív.
Tlačidlo a
2 Vyváženie bielej farby nastavte na L (Vlastné nastavenie).
Stlačte tlačidlo L (U) a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až
kým sa na monitore nezobrazí L.
Tlačidlo L (U)
124
Hlavný príkazový
volič
Monitor
3 Vyberte vlastné nastavenie.
Stlačte tlačidlo L (U) a otáčajte pomocným príkazovým voličom,
kým sa na monitore nezobrazí požadované vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby (d-1 až d-6).
Tlačidlo L (U)
Pomocný
príkazový volič
Monitor
4 Vyberte režim priameho merania.
Nakrátko uvoľnite tlačidlo L (U)
a potom podržte toto tlačidlo stlačené
dovtedy, kým na monitore nezačne blikať
ikona L. Cieľ bodového vyváženia bielej
farby (r) sa bude zobrazovať v zvolenom
zaostrovacom bode.
Monitor
5 Cieľ umiestnite na bielu alebo sivú oblasť.
Zatiaľ čo L bliká na displeji, pomocou
multifunkčného voliča umiestnite r na
bielu alebo sivú oblasť objektu. Ak chcete
priblížiť oblasť okolo cieľa kvôli
presnejšiemu umiestneniu, stlačte tlačidlo
X (T).
125
6 Odmerajte vyváženie bielej farby.
Stlačením J alebo stlačením tlačidla
spúšte úplne nadol odmerajte vyváženie
bielej farby. Čas dostupný na meranie
vyváženia bielej farby je ten, ktorý je
zvolený pre Používateľské nastavenie c4
(Monitor off delay (Doba nečinnosti pre
automatické vypnutie monitora)) > Live
view (Živý náhľad) (0 279).
Ak nebude fotoaparát schopný odmerať
vyváženie bielej farby, zobrazí sa hlásenie
uvedené vpravo. Vyberte nový cieľ
vyváženia bielej farby a zopakujte postup
od kroku 5.
7 Ukončite režim priameho merania.
Stlačením tlačidla L (U) ukončíte režim priameho merania.
Keď je Preset manual (Vlastné
nastavenie) zvolené pre White balance
(Vyváženie bielej farby) v ktorejkoľvek
z ponúk režimu snímania, poloha cieľa
použitého na meranie vlastného
nastavenia manuálneho vyváženia bielej
farby sa bude zobrazovať vo vlastných
nastaveniach zaznamenaných počas živého náhľadu.
A Meranie vlastného nastavenia manuálneho vyváženia bielej farby (živý náhľad)
Vlastné nastavenie manuálneho vyváženia bielej farby sa nedá odmerať pri voľbe
možnosti Record movies (Záznam videosekvencií) pre Používateľské
nastavenie g4 (Assign shutter button (Priradenie tlačidla spúšte), 0 288)
a otočení voliča živého náhľadu do polohy 1. Vlastné nastavenie vyváženia
bielej farby sa nedá nastaviť počas expozície s funkciou HDR (0 141).
126
Spravovanie vlastných nastavení
❚❚ Kopírovanie vyváženia bielej farby z fotografie
Na základe postupu podľa nižšie uvedených krokov skopírujte hodnotu
pre vyváženie bielej farby z existujúcej fotografie do vybraného
vlastného nastavenia.
1 Vyberte Preset manual (Vlastné
nastavenie).
Vyberte White balance (Vyváženie bielej
farby) v ktorejkoľvek z ponúk režimu
snímania, potom zvýraznite Preset
manual (Vlastné manuálne nastavenie)
a stlačte 2.
2 Vyberte cieľové umiestnenie.
Zvýraznite cieľové vlastné nastavenie (d-1
až d-6) a stlačte W (S).
Tlačidlo W (S)
3 Vyberte možnosť Select image (Vybrať
snímku).
Zvýraznite možnosť Select image (Vybrať
snímku) a stlačte 2.
127
4 Zvýraznite zdrojovú snímku.
Zvýraznite zdrojovú snímku.
5 Skopírujte vyváženie bielej farby.
Stlačením J skopírujete hodnotu vyváženia bielej farby pre
zvýraznenú fotografiu do zvoleného vlastného nastavenia. Ak má
zvýraznená fotografia poznámku (0 291), táto sa skopíruje do
poznámky pre vybrané vlastné nastavenie.
A Výber zdrojovej snímky
Ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku v kroku 4 na celej obrazovke, stlačte
a podržte tlačidlo X (T).
Tlačidlo X (T)
128
A Výber vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Stlačením 1 zvýraznite aktuálne vlastné
nastavenie vyváženia bielej farby (d-1 – d-6)
a stlačením 2 vyberte iné vlastné nastavenie.
A Jemné doladenie vlastného nastavenia manuálneho
vyváženia bielej farby
Vybrané vlastné nastavenie môžete jemne
doladiť výberom Fine-tune (Jemné doladenie)
a upravením vyváženia bielej farby tak, ako je to
popísané na strane 114.
A Poznámka k úprave
Ak chcete pre aktuálne vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby zadať opisnú poznámku
s dĺžkou do 36 znakov, zvoľte Edit comment
(Poznámka k úprave) vo vlastnom nastavení
manuálneho vyváženia bielej farby a zadajte
poznámku tak, ako je to uvedené na strane 136.
A Ochrana
Ak chcete chrániť aktuálne vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby, vyberte Protect (Ochrana)
v ponuke vlastného nastavenia manuálneho
vyváženia bielej farby, potom zvýraznite On (Zap.)
a stlačte J. Chránené vlastné nastavenia sa nedajú
upravovať a nie je možné použiť možnosti Finetune (Jemné doladenie) a Edit comment
(Poznámka k úprave).
129
Zlepšenie snímky
Picture Control
(len režimy P, S, A a M)
V režimoch P, S, A a M určuje váš výber Picture Control to, ako sú snímky
spracované (v ostatných režimoch zvolí fotoaparát Picture Control
automaticky).
Výber Picture Control
Vyberte Picture Control podľa snímaného objektu alebo typu scény.
Q
Možnosť
Standard
(Štandardné)
R
Neutral
(Neutrálne)
S
Vivid (Živé)
T
e
f
q
Popis
Štandardné spracovanie na dosiahnutie vyvážených
výsledkov. Odporúča sa pre väčšinu situácií.
Minimálne spracovanie na dosiahnutie prirodzených
výsledkov. Toto nastavenie vyberte pre fotografie, ktoré
sa neskôr budú spracovávať alebo upravovať.
Vylepšením snímok sa dosiahne živý efekt pre fotografiu.
Túto možnosť použite na fotografie, pri ktorých chcete
zvýrazniť základné farby.
Monochrome
(Monochromatický Slúži na zhotovovanie monochromatických fotografií.
režim)
Slúži na spracovanie portrétov s cieľom dosiahnuť
Portrait (Portrét)
prirodzené podanie tónov pleti a mäkký pocit.
Landscape
Získajú sa zábery živých krajín a panorám miest.
(Krajina)
Podrobnosti sa zachovajú v rámci širokého rozsahu
tónov, od jasných častí po tiene. Toto nastavenie vyberte
Flat (Rovné)
pre fotografie, ktoré sa neskôr budú do značnej miery
spracovávať alebo upravovať.
A Ponuka režimu snímania videosekvencií
Možnosť v ponuke snímania videosekvencií Set Picture Control (Nastaviť
Picture Control) ponúka aj možnosť Same as photo settings (Rovnaké ako pri
nastaveniach fotografie), ktorá umožňuje nastaviť rovnaké Picture Control pre
videosekvencie, ako bolo použité pre fotografie.
130
1 Vyberte Set Picture Control (Nastaviť
Picture Control).
V ktorejkoľvek z ponúk režimu snímania
zvýraznite možnosť Set Picture Control
(Nastaviť Picture Control) a stlačte 2.
2 Vyberte Picture Control.
Zvýraznite Picture Control a stlačte
tlačidlo J.
A Vlastné Picture Control
Vlastné Picture Control sa vytvárajú úpravou existujúcich Picture Control
pomocou možnosti Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
v ponukách režimu snímania (0 135). Vlastné Picture Control sa dajú uložiť na
pamäťovú kartu na zdieľanie s inými fotoaparátmi rovnakého modelu
a kompatibilným softvérom (0 138).
A Indikátor Picture Control
Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie Picture Control.
Zobrazenie informácií
Obrazovka snímania
131
Úprava nastavení Picture Control
Existujúce predvolené alebo vlastné Picture Control (0 135) môžete
upraviť tak, aby vyhovovali scéne alebo tvorivému zámeru používateľa.
Pomocou možnosti Quick adjust (Rýchle prispôsobenie) vyberte
vyváženú kombináciu nastavení, alebo upravte jednotlivé nastavenia
manuálne.
1 Vyberte Picture Control.
Zvýraznite požadované Picture Control
v zozname Picture Control (0 130)
a stlačte 2.
2 Upravte nastavenia.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite
požadované nastavenie a stlačením
tlačidla 4 alebo 2 vyberte hodnotu
v krokoch po 1, alebo otočením
pomocného príkazového voliča vyberte
hodnotu v krokoch po 0,25 (0 133). Tento
krok opakujte, kým neupravíte všetky nastavenia alebo pomocou
multifunkčného voliča zvoľte možnosť Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie) a zvoľte predvolenú kombináciu nastavení.
Východiskové nastavenia je možné obnoviť stlačením tlačidla O (Q).
3 Stlačte J.
A Úpravy pôvodných Picture Control
Picture Control, ktoré boli upravené
z východiskových nastavení, sú označené
hviezdičkou („E“).
132
❚❚ Nastavenia Picture Control
Možnosť
Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie)
Sharpening
(Zvýšenie
ostrosti)
Popis
Znížte alebo zvýšte účinok zvoleného Picture Control
(vezmite do úvahy, že týmto sa resetujú všetky manuálne
úpravy). Nedostupné pri nastavení Neutral (Neutrálne),
Monochrome (Monochromatický režim), Flat (Rovné)
alebo vlastné Picture Control (0 135).
Má vplyv na ostrosť obrysov. Voľbou A nastavte automatické
zvýšenie ostrosti podľa typu scény.
Manuálne úpravy
(všetky Picture Control)
Manuálne úpravy
Manuálne úpravy
(len pri nemonochromatických režimoch) (len pri monochromatických režimoch)
Contrast
(Kontrast)
Brightness
(Jas)
Manuálne upravte čírosť alebo vyberte A, čím umožníte
fotoaparátu, aby automaticky upravil jasnosť. V závislosti od
scény sa môžu pri niektorých nastaveniach okolo jasných
objektov objaviť tiene alebo okolo tmavých objektov
svetelné kruhy. Jasnosť sa neaplikuje na videosekvencie.
Nastavte kontrast manuálne alebo voľbou A umožnite
fotoaparátu, aby nastavil kontrast automaticky.
Zvýšenie alebo zníženie jasu bez straty detailov v jasných
častiach alebo tieňoch.
Saturation
(Sýtosť)
Týmto sa upravuje sviežosť farieb. Voľbou A nastavte
automatickú sýtosť farieb podľa typu scény.
Hue (Odtieň)
Upravte odtieň.
Clarity
(Jasnosť)
Filter effects Dosiahne sa simulácia efektu farebných filtrov na
(Efekty filtra) monochromatických fotografiách (0 134).
Toning
(Tónovanie)
Vyberte odtieň, ktorý sa použije na monochromatických
fotografiách (0 135).
133
D „A“ (Automatika)
Výsledky pri automatickom nastavení zvýšenia ostrosti, jasnosti, kontrastu
a sýtosti farieb sa líšia podľa expozície a polohy objektu v obrazovom poli.
Najlepšie výsledky sa získajú použitím objektívov typu G, E alebo D.
A Prepínanie medzi manuálnym a automatickým režimom
Stlačením tlačidla X (T) prepínate medzi
nastaveniami manuálneho a automatického
režimu (A) pre zvýšenie ostrosti, jasnosti, kontrastu
a sýtosti.
A Možnosti vlastných Picture Control
Možnosti dostupné pre vlastné Picture Control sú rovnaké ako tie, na ktorých sú
vlastné Picture Control založené.
A Predchádzajúce nastavenia
Indikátor j pod zobrazením hodnoty v ponuke
nastavenia Picture Control označuje
predchádzajúcu hodnotu pre nastavenie. Použite
ju ako referenčnú hodnotu pri úprave nastavení.
A Efekty filtra (len pre monochromatický režim)
Možnosti v tejto ponuke simulujú efekt farebných filtrov na monochromatických
fotografiách. K dispozícii sú nasledujúce efekty filtra:
Y
O
R
G
Možnosť
Žltá
Oranžová
Červená
Zelená
Popis
Zvýšenie kontrastu. Môže sa použiť na zníženie jasu oblohy na
fotografiách krajiny. Oranžový filter vytvára väčší kontrast ako
žltý a červený filter vytvára väčší kontrast ako oranžový.
Zjemnenie tónov pokožky. Môže sa použiť pri portrétoch.
Vezmite do úvahy, že účinky dosiahnuté pomocou možností Filter effects
(Efekty filtra) sú výraznejšie ako účinky ozajstných sklených filtrov.
134
A Tónovanie (len pre monochromatický režim)
Stlačením tlačidla 3, keď je vybraná možnosť
Toning (Tónovanie), zobrazíte možnosti sýtosti
farieb. Sýtosť upravíte stlačením 4 alebo 2.
Ovládanie sýtosti farieb nie je dostupné, keď je
zvolená možnosť B&W (čiernobiely režim).
Vytvorenie vlastných Picture Control
Picture Control, ktoré sa dodávajú s fotoaparátom, môžete upraviť
a uložiť ako vlastné Picture Control.
1 Zvoľte Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control).
V ktorejkoľvek z ponúk režimu snímania
zvýraznite možnosť Manage Picture
Control (Spravovať Picture Control)
a stlačte 2.
2 Zvoľte Save/edit (Uložiť/upraviť).
Zvýraznite Save/edit (Uložiť/upraviť)
a stlačte 2.
3 Vyberte Picture Control.
Zvýraznite existujúce Picture Control
a stlačením tlačidla 2 alebo stlačením J
prejdite ku kroku 5 na uloženie kópie
zvýrazneného Picture Control bez ďalších
úprav.
135
4 Upravte zvolené Picture Control.
Ďalšie informácie nájdete na strane 133. Ak
chcete zrušiť všetky zmeny a začať
z východiskových nastavení, stlačte
tlačidlo O (Q). Po dokončení nastavení
stlačte J.
5 Zvoľte cieľové umiestnenie.
Vyberte cieľ pre vlastné Picture Control (C1 až C-9) a stlačte 2.
6 Pomenujte Picture Control.
Oblasť klávesnice
Zobrazí sa dialógové okno na zadanie
textu znázornené vpravo. Pri
východiskových nastaveniach sa nové
Picture Control pomenujú pridaním
dvojciferného čísla (priradeným
automaticky) k názvu existujúcej Picture
Control; ak chcete použiť východiskové
Oblasť názvu
pomenovanie, prejdite na krok 7. Ak
chcete posunúť kurzor do oblasti názvu,
podržte stlačené tlačidlo W (S) a stlačte 4 alebo 2. Ak chcete
zadať nové písmeno v aktuálnej polohe kurzora, použite
multifunkčný volič, zvýraznite požadovaný znak v oblasti klávesnice
a stlačte J. Ak chcete vymazať znak v aktuálnej polohe kurzora,
stlačte tlačidlo O (Q).
Názvy vlastných Picture Control môžu mať dĺžku maximálne
devätnásť znakov. Akékoľvek znaky za devätnástym znakom sa
odstránia.
136
7 Stlačte X (T).
Stlačením tlačidla X (T) uložíte zmeny
a opustíte ponuku. Nové Picture Control
bude uvedené v zozname ponuky Picture
Control.
Tlačidlo X (T)
A Manage Picture Control (Spravovať Picture Control) > Rename (Premenovať)
Vlastné Picture Control môžete kedykoľvek
premenovať pomocou možnosti Rename
(Premenovať) v ponuke Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control).
A Manage Picture Control (Spravovať Picture Control) >
Delete (Odstrániť)
Možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke Manage
Picture Control (Spravovať Picture Control) sa
dá použiť na odstránenie zvolených vlastných
Picture Control, ktoré už nie sú viac potrebné.
A Ikona originálnej Picture Control
Originálne predvolené Picture Control, na základe
ktorého bolo vytvorené vlastné Picture Control, je
označené ikonou v pravom hornom rohu
v zobrazení úprav.
Ikona originálnej
Picture Control
137
A Zdieľanie vlastných Picture Control
Položka Load/save (Načítať/uložiť) v ponuke
Manage Picture Control (Správa Picture
Control) ponúka nižšie uvedené možnosti.
Pomocou týchto možností je možné kopírovať
vlastné Picture Control na pamäťové karty alebo
z pamäťových kariet (tieto možnosti sú dostupné
len s pamäťovou kartou v slote 1 a nedajú sa použiť
s kartou v slote 2). Po skopírovaní na pamäťové
karty sa Picture Control dajú použiť s inými fotoaparátmi alebo kompatibilným
softvérom.
• Copy to card (Kopírovať na kartu): Skopírujte vlastné Picture Control (C-1 až C-9)
z fotoaparátu do vybraného cieľového umiestnenia (1 až 99) na pamäťovej
karte.
• Copy to camera (Kopírovať do fotoaparátu): Skopírujte vlastné Picture Control
z pamäťovej karty do vlastných Picture Control C-1 až C-9 vo fotoaparáte
a podľa želania ich pomenujte.
• Delete from card (Odstrániť z karty): Odstráňte zvolené vlastné Picture Control
z pamäťovej karty.
138
Zachovanie detailov v jasných a tmavých
(len režimy P, S, A a M)
častiach
Funkcia Active D-Lighting
Funkcia Active D-Lighting zachováva detaily v jasných častiach snímky aj
v tieňoch, čím vytvára snímky s prirodzeným kontrastom. Používajte ju
na fotografovanie scén s vysokým kontrastom, napríklad pri
fotografovaní jasne osvetlenej vonkajšej scény cez dvere alebo okno
alebo pri snímaní tienených objektov za slnečného dňa. Najúčinnejšia je
pri maticovom meraní expozície (0 105).
Funkcia Active D-Lighting vypnutá
Funkcia Active D-Lighting:
Y Automatika
D „Funkcia Active D-Lighting“ verzus „Funkcia D-Lighting“
Možnosťou Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) v ponuke režimu
snímania fotografií sa nastaví expozícia pred snímaním tak, aby sa optimalizoval
dynamický rozsah, zatiaľ čo možnosťou D-Lighting (Funkcia D-Lighting)
v ponuke úprav (0 294) sa zjasnia tiene na snímkach po ich zhotovení.
139
Ak chcete použiť funkciu Active D-Lighting:
1 Vyberte možnosť Active D-Lighting
(Funkcia Active D-Lighting).
V ponuke režimu snímania fotografií
zvýraznite možnosť Active D-Lighting
(Funkcia Active D-Lighting) a stlačte 2.
2 Vyberte možnosť.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
J. Ak je vybraná možnosť Y Auto
(Automatika), fotoaparát automaticky
nastaví funkciu Active D-Lighting podľa
podmienok snímania (v režime M je však
Y Auto (Automatika) rovnaká ako
možnosť Q Normal (Normálna)).
D Funkcia Active D-Lighting
Pri niektorých objektoch si môžete všimnúť nepravidelné tieňovanie, okolo
jasných objektov tiene alebo okolo tmavých objektov svetelné kruhy.
A Pozrite aj
Keď je vybrané ADL bracketing (Bracketing ADL) pre Používateľské nastavenie
e6 (Auto bracketing set (Nastavenie automatického bracketingu), 0 284),
fotoaparát bude meniť funkciu Active D-Lighting počas série záberov (0 207). Ak
chcete, Fn tlačidlo a hlavný príkazový volič je možné použiť na voľbu funkcie
Active D-Lighting; ďalšie informácie nájdete v časti Používateľské nastavenie f2
(Assign Fn button (Priradenie Fn tlačidla), 0 284).
140
Vysoký dynamický rozsah (HDR)
Keď sa Vysoký dynamický rozsah (HDR) použije pri vysokokontrastných
objektoch, zachovajú sa detaily v jasných a tmavých častiach
kombináciou dvoch záberov zhotovených pri rôznych expozíciách. HDR
je najúčinnejší pri použití maticového merania expozície (0 105;
s bodovým meraním expozície alebo meraním expozície so
zdôrazneným stredom a objektívmi bez vstavaného procesora je sila
možnosti Auto (Automaticky) ekvivalentná možnosti Normal
(Normálny)). Nedá sa použiť na záznam snímok vo formáte NEF (RAW).
Použitie blesku, bracketing (0 197), viacnásobná expozícia (0 211)
a časozberné fotografovanie (0 171) sa nedajú používať počas
aktívneho režimu HDR, pričom k dispozícii nie sú ani časy uzávierky
A a %.
+
Prvá expozícia (tmavšia)
Druhá expozícia
(svetlejšia)
Kombinovaná snímka
HDR
1 Vyberte HDR (high dynamic range) (HDR
(vysoký dynamický rozsah)).
Zvýraznite HDR (high dynamic range)
(HDR (vysoký dynamický rozsah))
v ponuke režimu snímania fotografií
a stlačte 2.
141
2 Zvoľte režim.
Zvýraznite HDR mode (Režim HDR)
a stlačte 2.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich
možností a stlačte J.
• Ak chcete nasnímať sériu fotografií HDR,
vyberte možnosť 6 On (series) (Zap.
(séria)). Snímanie s HDR bude
pokračovať dovtedy, kým nevyberiete
možnosť Off (Vyp.) pre HDR mode
(Režim HDR).
• Ak chcete nasnímať jednu fotografiu HDR, vyberte On (single photo)
(Zap. (jedna fotografia)). Po vytvorení jednej fotografie HDR sa
automaticky obnoví normálne snímanie.
• Ak chcete ukončiť režim bez vytvorenia dodatočných fotografií HDR, vyberte
Off (Vyp.).
Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap.
(séria)) alebo On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)), v hľadáčiku sa zobrazí
ikona l.
3 Zvoľte HDR strength (Intenzita HDR).
Ak chcete vybrať rozdiel v expozícii medzi
dvomi snímkami (Intenzita HDR),
zvýraznite HDR strength (Intenzita HDR)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
J. Ak je zvolená možnosť Auto
(Automatika), fotoaparát automaticky
upraví intenzitu HDR tak, aby vyhovovala
scéne.
142
Hľadáčik
4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a snímajte.
Po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol
fotoaparát zhotoví dve snímky. Počas
kombinovania snímok bude na
kontrolnom paneli blikať l j
a v hľadáčiku l l. Kým sa
zaznamenávanie nedokončí, nie je možné
snímať žiadne fotografie. Bez ohľadu na
aktuálne vybranú možnosť pre režim
snímania sa po každom stlačení tlačidla
spúšte zhotoví len jedna fotografia.
Kontrolný panel
Hľadáčik
Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap. (séria)), režim HDR sa
vypne iba po výbere Off (Vyp.) pre HDR mode (Režim HDR). Ak je
vybraná možnosť On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)),
režim HDR sa vypne automaticky po zhotovení fotografie. Po
ukončení snímania s HDR zmizne z displeja ikona l.
D Vytváranie kompozícií fotografií HDR
Okraje snímky budú orezané. Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť, ak sa
počas snímania fotoaparát alebo objekt hýbu. Odporúča sa použiť statív.
V závislosti od snímanej scény nemusí byť daný efekt viditeľný, pričom okolo
svetlých objektov sa môžu vyskytovať tiene, alebo okolo tmavých objektov sa
môžu vyskytovať svetlé kruhy. Pri niektorých objektoch môže byť viditeľné
nerovnomerné tieňovanie.
A Intervalové fotografovanie
Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap. (séria)) pre HDR mode (Režim HDR)
skôr, ako sa začne intervalové snímanie, fotoaparát bude pokračovať v snímaní
fotografií HDR vo vybranom intervale (ak je vybraná možnosť On (single photo)
(Zap. (jedna fotografia)), intervalové snímanie sa skončí po nasnímaní jednej
fotografie).
143
Fotografovanie s bleskom
Používanie vstavaného blesku
Vstavaný blesk je možné použiť nielen pri nedostatočnom prirodzenom
osvetlení, ale aj na vyjasnenie tieňov a objektov v protisvetle alebo na
pridanie zvláštneho lesku očiam objektu.
Režimy s automatickým vysunutím blesku
V režimoch i, k, p, n, o, s, w a g sa vstavaný blesk automaticky
vysunie a podľa potreby sa odpáli.
1 Vyberte zábleskový režim.
Pri podržaní stlačeného tlačidla M (Y) otáčajte hlavný príkazový
volič dovtedy, kým sa neobjaví požadovaný zábleskový režim.
Tlačidlo M (Y)
Hlavný príkazový
volič
Zobrazenie informácií
A Živý náhľad
V živom náhľade sa vybraná možnosť zobrazí na monitore.
144
2 Zhotovte snímky.
Po stlačení tlačidla spúšte do
polovice sa podľa potreby
vysunie blesk a odpáli sa pri
zhotovení fotografie. Ak sa
blesk nevysunie automaticky,
NEPOKÚŠAJTE SA ho vytiahnuť
rukou. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo spôsobiť poškodenie
blesku.
❚❚ Zábleskové režimy
K dispozícii sú nasledujúce zábleskové režimy:
Automatická aktivácia blesku: Keď je osvetlenie nedostatočné alebo sa
objekt nachádza v protisvetle, blesk sa po stlačení tlačidla spúšte do
polovice automaticky vysunie a podľa potreby sa odpáli. Nedostupné
v režime o.
Automatická aktivácia blesku s predzábleskom proti červeným očiam: Použite na
portréty. Blesk sa vysunie a podľa potreby sa odpáli, ale pred tým sa
rozsvieti kontrolka redukcie efektu červených očí, ktorá pomôže
redukovať efekt „červených očí“. Nedostupné v režime o.
Automatická aktivácia blesku vrátane synchronizácie s dlhými časmi uzávierky
s predzábleskom proti červeným očiam: Tak ako pri automatickej aktivácii
blesku s predzábleskom proti červeným očiam, okrem toho, že sa dlhé
časy uzávierky použijú na zachytenie osvetlenia pozadia. Použite na
portréty zhotovené v noci alebo pri slabom osvetlení. Dostupné
v režime o.
Automatická aktivácia blesku vrátane synchronizácie s dlhými časmi uzávierky:
Dlhé časy uzávierky sa použijú na zachytenie osvetlenia pozadia na
záberoch zhotovených v noci alebo pri slabom osvetlení. Dostupné
v režime o.
j
Vyp.: Blesk sa neodpáli.
145
Režimy s manuálnym vysunutím blesku
V režimoch P, S, A, M a 0 sa musí blesk vysunúť manuálne. Blesk sa
neodpáli, ak nie je vysunutý.
1 Vysuňte blesk.
Stlačením tlačidla M (Y) vysuňte blesk.
Vezmite do úvahy, že ak je blesk vypnutý
alebo je pripojená voliteľná externá
záblesková jednotka, vstavaný blesk sa
nevyklopí; prejdite na krok 2.
Tlačidlo M (Y)
2 Vyberte zábleskový režim (len režimy P, S, A a M).
Pri podržaní stlačeného tlačidla M (Y) otáčajte hlavný príkazový
volič dovtedy, kým sa neobjaví požadovaný zábleskový režim.
Tlačidlo M (Y)
Hlavný príkazový
volič
Zobrazenie informácií
3 Zhotovte snímky.
Ak je zvolená iná možnosť ako j, blesk sa spustí pri každom
zhotovení snímky.
A Živý náhľad
V živom náhľade sa vybraná možnosť zobrazí na monitore.
146
❚❚ Zábleskové režimy
K dispozícii sú nasledujúce zábleskové režimy:
Doplnkový blesk: Blesk sa odpáli pri každom zábere.
Predzáblesk proti červeným očiam: Použite na portréty. Blesk sa odpáli pri
každom zábere, ale pred tým sa rozsvieti kontrolka redukcie efektu
červených očí, ktorá pomôže redukovať efekt „červených očí“.
Nedostupné v režime 0.
Predzáblesk proti červeným očiam so synchronizáciou blesku s dlhými časmi
uzávierky: Tak ako pri „predzáblesku proti červeným očiam“, okrem
toho, že sa čas uzávierky automaticky predĺži, aby sa zachytilo
osvetlenie pozadia v noci alebo pri slabom osvetlení. Použite vtedy,
keď chcete do záberov portrétov zahrnúť osvetlenia pozadia.
Nedostupné v režimoch S, M a 0.
Synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky: Tak ako pri vyššie uvedenom
„doplnkovom blesku“, okrem toho, že sa čas uzávierky automaticky
predĺži, aby sa zachytilo osvetlenie pozadia v noci alebo pri slabom
osvetlení. Použite vtedy, keď chcete zachytiť objekt aj pozadie.
Nedostupné v režimoch S, M a 0.
Synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky pri dlhých časoch uzávierky: Tak
ako pri nižšie uvedenej „synchronizácii blesku s druhou lamelou
uzávierky“, okrem toho, že sa čas uzávierky automaticky predĺži, aby sa
zachytilo osvetlenie pozadia v noci alebo pri slabom osvetlení. Použite
vtedy, keď chcete zachytiť objekt aj pozadie. Nedostupné v režimoch S,
M a 0. Po dokončení nastavovania sa zobrazí S.
Synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky: Blesk sa odpáli
bezprostredne pred zatvorením uzávierky, čím sa vytvorí prúd svetla
za pohybujúcimi sa zdrojmi svetla tak, ako je to znázornené vpravo
dole. Nedostupné v režimoch P, A a 0.
Synchronizácia blesku s prvou
lamelou uzávierky
j
Synchronizácia blesku
s druhou lamelou uzávierky
Vyp.: Blesk sa neodpáli. Nedostupné v režime 0.
147
A Sklopenie vstavaného blesku
Aby ste šetrili energiu, keď sa blesk nepoužíva,
jemne ho potlačte nadol tak, aby zapadol na svoje
miesto.
D Vstavaný blesk
Odstráňte slnečnú clonu objektívu, aby nevznikali tiene. Vstavaný blesk má
minimálny dosah 0,6 m a nemôže sa používať v makrorozsahu objektívov
s transfokátorom. Riadenie záblesku i-TTL je dostupné pri citlivostiach ISO od 100
do 12 800, pri hodnotách nad 12 800 sa požadované výsledky nemusia dosiahnuť
v niektorých rozsahoch alebo hodnotách clony.
Ak sa blesk odpáli v režime sériového snímania (0 66), po každom stlačení
tlačidla spúšte sa zhotoví len jedna snímka.
Tlačidlo spúšte sa môže nakrátko zablokovať, aby sa ochránil blesk po jeho
použití pri snímaní série viacerých snímok. Blesk sa dá znova použiť po krátkej
pauze.
A Časy uzávierky dostupné so vstavaným bleskom
So vstavaným bleskom sú dostupné nasledovné časy uzávierky.
Režim
Čas uzávierky
1/250 – 1/60 s
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A *
1/250 – 1/30 s
k
1
o
/250 – 1 s
1/250 – 30 s
S*
1/250 – 30 s, A, %
M*
* Časy s dĺžkou 1/8 000 s sú dostupné s voliteľnými bleskami, ktoré podporujú automatickú vysokorýchlostnú
synchronizáciu blesku FP, keď je možnosť 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automatická
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) alebo 1/250 s (Auto FP)
(1/250 s (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) zvolená
pre Používateľské nastavenie e1 (Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku),
0 282). Keď je zvolená možnosť 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automatická
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)), sú so vstavaným bleskom dostupné časy
uzávierky 1/320 s.
148
A Režim riadenia záblesku
Tento fotoaparát podporuje nasledovné režimy riadenia záblesku i-TTL:
• Doplnkové riadenie záblesku vyvažované meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky:
Záblesková jednotka vyšle sériu takmer neviditeľných predzábleskov
(monitorovacích predzábleskov) bezprostredne pred hlavným zábleskom.
Predzáblesky odrazené od objektov vo všetkých častiach obrazového poľa
zachytí snímač RGB s približne 2 016 pixlami a potom sa analyzujú spolu
s informáciou o dosahu zo systému maticového merania expozície s cieľom
nastaviť intenzitu záblesku tak, aby sa dosiahlo prirodzené vyváženie medzi
hlavným objektom a okolitým osvetlením pozadia. Ak sa použijú objektívy
typu G, E alebo D, informácia o vzdialenosti sa zahrnie do výpočtu intenzity
záblesku. Presnosť výpočtu možno zvýšiť pri objektívoch bez vstavaného
procesora zadaním údajov o objektíve (ohnisková vzdialenosť a svetelnosť
objektívu; pozrite si stranu 224). Nedostupné pri použití bodového merania
expozície.
• Štandardný doplnkový blesk i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky: Intenzita záblesku sa
nastaví tak, aby sa dosiahla štandardná úroveň osvetlenia v obrazovom poli; jas
pozadia sa neberie do úvahy. Odporúča sa použiť pri snímkach, na ktorých je
hlavný objekt zvýraznený na úkor detailov pozadia, alebo pri použití korekcie
expozície. Štandardný doplnkový blesk i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky
sa aktivuje automaticky, keď je zvolené bodové meranie expozície.
A Meranie
Vyberte maticové meranie alebo meranie so zdôrazneným stredom na
aktivovanie doplnkového riadenia záblesku vyvažovaného meraním i-TTL pre
digitálne jednooké zrkadlovky. Štandardný doplnkový blesk i-TTL pre digitálne
jednooké zrkadlovky sa aktivuje automaticky, keď je zvolené bodové meranie
expozície.
149
A Clona, citlivosť a dosah blesku
S citlivosťou (ekvivalentom ISO) a clonou sa mení dosah blesku.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Clona pri ekvivalente citlivosti ISO
400
800
1 600 3 200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6 400
11
16
22
32
—
—
—
—
12 800
16
22
32
—
—
—
—
—
Približný rozsah
m
0,7 – 8,5
0,6 – 6,0
0,6 – 4,2
0,6 – 3,0
0,6 – 2,1
0,6 – 1,5
0,6 – 1,1
0,6 – 0,8
Vstavaný blesk má minimálny dosah 0,6 m.
V režime P je svetelnosť objektívu (minimálne clonové číslo) obmedzená podľa
citlivosti ISO tak, ako je to uvedené nižšie:
100
2,8
200
3,5
Svetelnosť objektívu pri ekvivalente citlivosti ISO:
400
800
1 600
3 200
6 400
4
5
5,6
7,1
8
12 800
10
Ak je svetelnosť objektívu menšia než vyššie uvedená, najnižšia hodnota
zaclonenia bude rovná svetelnosti objektívu.
A Pozrite aj
Informácie o zablokovaní intenzity záblesku (FV) pre zmeraný objekt pred
zmenou kompozície fotografie nájdete na strane 153.
Nižšie sú uvedené možnosti ponuky týkajúce sa tejto časti.
• Používateľské nastavenie e1 (Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie
blesku)): Zapnite alebo vypnite automatickú vysokorýchlostnú synchronizáciu
blesku FP a zvoľte rýchlosť synchronizácie blesku (0 282)
• Používateľské nastavenie e2 (Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití
blesku)): Vyberte najdlhší dostupný čas uzávierky pri použití blesku (0 283)
• Používateľské nastavenie e3 (Flash cntrl for built-in flash (Riadenie záblesku pre
vstavaný blesk)): Zvoľte režim riadenia záblesku (0 283)
150
Korekcia zábleskovej expozície
(len režimy P, S, A, M a SCENE)
Korekcia zábleskovej expozície sa používa na zmenu intenzity záblesku
v rozsahu od –3 EV do +1 EV v krokoch po 1/3 EV, čím sa mení jas
hlavného objektu vo vzťahu k pozadiu. Intenzita záblesku sa dá zvýšiť,
aby hlavný objekt vyzeral jasnejší alebo znížiť, aby sa zabránilo
neželanému preexponovaniu alebo odrazom.
Stlačte tlačidlo M (Y) a otáčajte
pomocným príkazovým voličom,
kým sa nezobrazí požadovaná
hodnota. Vo všeobecnosti platí, že
kladné hodnoty objekt zosvetľujú
a záporné hodnoty ho stmavujú.
Tlačidlo M (Y)
Kontrolný panel
±0 EV
Pomocný
príkazový volič
Zobrazenie informácií
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
A Živý náhľad
V živom náhľade sa vybraná hodnota zobrazí na monitore.
151
Pri hodnotách iných ako ±0,0 sa zobrazí ikona Y po uvoľnení tlačidla
M (Y). Aktuálnu hodnotu korekcie zábleskovej expozície môžete
skontrolovať stlačením tlačidla M (Y).
Normálny výkon blesku sa dá obnoviť nastavením korekcie zábleskovej
expozície na ±0,0. Okrem režimu SCENE sa korekcia zábleskovej expozície
nerestuje po vypnutí fotoaparátu (v režime SCENE sa korekcia zábleskovej
expozície resetuje po zvolení iného režimu alebo po vypnutí
fotoaparátu).
A Voliteľné blesky
Korekcia zábleskovej expozície zvolená pomocou voliteľného blesku sa pridá ku
korekcii zábleskovej expozície zvolenej pomocou tohto fotoaparátu.
A Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti prírastku dostupného pre korekciu zábleskovej
expozície nájdete v časti Používateľské nastavenie b2 (EV steps for exposure
cntrl (EV kroky pre kontrolu expozície), 0 278). Informácie o voľbe toho, ako
sa bude kombinovať blesk a korekcia expozície nájdete v časti Používateľské
nastavenie e4 (Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk),
0 283). Informácie o automatickej zmene intenzity záblesku v sérii záberov
nájdete na strane 197.
152
Blokovanie zábleskovej expozície
Táto funkcia sa používa na zablokovanie intenzity záblesku, takže
umožňuje vykonať opätovnú kompozíciu fotografie bez zmeny intenzity
záblesku a zabezpečiť, že bude správna pre objekt, aj keď nie je v strede
obrazového poľa. Intenzita záblesku sa nastaví automaticky pri
akýchkoľvek zmenách citlivosti ISO a clony.
Použitie blokovania zábleskovej expozície:
1 Priraďte blokovanie zábleskovej
expozície ovládaciemu prvku
fotoaparátu.
Zvoľte FV lock (Blokovanie zábleskovej
expozície) ako možnosť „Press (Stlačenie)“
pre Používateľské nastavenie f2 (Assign Fn
button (Priradenie Fn tlačidla), 0 284),
f3 (Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly), 0 285)
alebo f4 (Assign AE-L/AF-L button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L),
0 285).
2 Vysuňte blesk.
V režimoch P, S, A, M a 0 sa dá blesk vyklopiť
stlačením tlačidla M (Y). V režimoch i, k,
p, n, o, s, w a g sa blesk vyklopí
automaticky podľa potreby.
Tlačidlo M (Y)
3 Zaostrite.
Umiestnite snímaný objekt do
stredu obrazového poľa
a stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostrite.
153
4 Zablokujte intenzitu záblesku.
Po skontrolovaní, že sa indikátor
pripravenosti blesku (M) zobrazuje,
stlačte tlačidlo zvolené v kroku 1. Blesk
vydá monitorovací predbežný blesk na určenie správnej intenzity
záblesku. Intenzita záblesku sa zablokuje na tejto úrovni a na displeji
sa zobrazí ikona blokovania zábleskovej expozície (e).
5 Zmeňte kompozíciu fotografie.
6 Zhotovte fotografiu.
Snímku zhotovíte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol. Ak je to
potrebné, ďalšie snímky môžete zhotoviť bez zrušenia blokovania
zábleskovej expozície.
7 Zrušte blokovanie zábleskovej expozície.
Stlačením tlačidla zvoleného v kroku 1 zrušte blokovanie zábleskovej
expozície. Skontrolujte, či sa ikona blokovania zábleskovej expozície
(e) už viac nezobrazuje.
A Používanie blokovania zábleskovej expozície so vstavaným bleskom
Blokovanie zábleskovej expozície je dostupné so vstavaným bleskom len vtedy,
keď je zvolené TTL pre Používateľské nastavenie e3 (Flash cntrl for built-in flash
(Riadenie záblesku pre vstavaný blesk), 0 283). Vezmite do úvahy, že keď je
vybraný režim riadiaceho blesku v Používateľskom nastavení e3, budete musieť
nastaviť režim riadenia záblesku pre hlavnú alebo pre minimálne jednu diaľkovo
ovládanú skupinu na TTL alebo AA.
154
A Meranie
Keď sa používa blokovanie zábleskovej expozície so vstavaným bleskom a bez
ďalších zábleskových jednotiek, fotoaparát meria 4 mm kruh v strede
obrazového poľa. Pri použití vstavaného blesku s voliteľnými bleskmi (Pokročilé
bezdrôtové osvetlenie) fotoaparát meria celé obrazové pole.
155
Fotografovanie pomocou diaľkového
ovládača
Používanie voliteľného diaľkového ovládača
ML-L3
Voliteľný diaľkový ovládač ML-L3 (0 319) sa dá použiť na redukciu
chvenia fotoaparátu alebo na snímanie autoportrétov.
1 Zvoľte Remote control mode (ML-L3) (Režim diaľkového
ovládača (ML-L3)).
V ponuke režimu snímania zvýraznite
možnosť Remote control mode (ML-L3)
(Režim diaľkového ovládača (ML-L3))
a stlačte 2.
2 Vyberte režim diaľkového ovládača.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností a stlačte tlačidlo J.
%
$
Možnosť
Delayed remote
(Oneskorené
diaľkové ovládanie)
Quick-response
remote (Okamžité
diaľkové ovládanie)
Popis
Uzávierka sa spustí 2 s po stlačení tlačidla spúšte na
ML-L3.
Uzávierka sa spustí po stlačení tlačidla spúšte na
ML-L3.
&
Po prvom stlačení tlačidla spúšte na ML-L3
Remote mirror-up
vyklopíte zrkadlo a po opätovnom stlačení spustíte
(Diaľkové vyklopenie uzávierku a zhotovíte fotografiu. Zabraňuje
zrkadla)
rozmazaniu spôsobenému pohybom fotoaparátu
pri vyklopení zrkadla.
7
Off (Vyp.)
Uzávierka sa nedá spustiť pomocou ML-L3.
3 Vytvorte kompozíciu fotografie.
Upevnite fotoaparát na statív alebo ho umiestnite na stabilný,
vodorovný povrch.
156
4 Zhotovte fotografiu.
Zo vzdialenosti 5 m alebo menej namierte
vysielač na ML-L3 na ktorýkoľvek
z infračervených prijímačov na fotoaparáte
(0 2, 4) a stlačte tlačidlo spúšte ML-L3.
V režime oneskorenia diaľkovo ovládanej
zábleskovej jednotky sa kontrolka
samospúšte rozsvieti pred spustením
uzávierky asi na dve sekundy. V režime okamžitého diaľkového
ovládania bude kontrolka samospúšte po spustení uzávierky blikať.
V režime diaľkového vyklopenia zrkadla jedno stlačenie tlačidla spúšte
na ML-L3 vyklopí zrkadlo; uzávierka sa spustí a kontrolka samospúšte
začne blikať po 30 s alebo vtedy, keď sa tlačidlo spúšte stlačí
druhýkrát.
A Režim snímania
Po pripojení diaľkového ovládača ML-L3 sa režim snímania vybraný voličom
režimov snímania (0 66) ignoruje v prospech možnosti zvolenej pre Remote
control mode (ML-L3) (Režim diaľkového ovládača (ML-L3)) v ponuke režimu
snímania fotografií.
D Pred použitím voliteľných diaľkových ovládačov ML-L3
Pred použitím diaľkového ovládača po prvýkrát odstráňte priesvitnú plastovú
izolačnú fóliu batérií.
157
A Používanie vstavaného blesku
Pred zhotovením fotografie s bleskom v režimoch manuálneho vysunutia blesku
(0 146), stlačením tlačidla M (Y) vysuňte blesk a počkajte, kým sa nezobrazí
indikátor pripravenosti blesku (M) (0 36). Snímanie sa preruší v prípade, že sa
blesk vysunie, kým je zapnutý režim diaľkového ovládača. Ak sa vyžaduje blesk,
fotoaparát bude po nabití blesku reagovať len na tlačidlo spúšte ML-L3.
V režimoch automatického vysunutia blesku (0 144) sa blesk začne nabíjať po
voľbe režimu diaľkového ovládača; hneď po nabití sa blesk automaticky vysunie
a podľa potreby sa odpáli.
V zábleskových režimoch, ktoré podporujú predzáblesk proti červeným očiam, sa
kontrolka redukcie efektu červených očí rozsvieti asi jednu sekundu pred
uvoľnením spúšte. V režime oneskorenej diaľkovo ovládanej zábleskovej
jednotky sa kontrolka samospúšte rozsvieti na dve sekundy a po nej nasleduje
kontrolka redukcie efektu červených očí, ktorá zasvieti na jednu sekundu pred
uvoľnením spúšte.
A Zaostrovanie v režime diaľkového ovládača
Fotoaparát nebude zaostrovať nepretržite, keď je zvolené kontinuálne
automatické zaostrovanie; vezmite však do úvahy, že bez ohľadu na zvolený
režim automatického zaostrovania môžete zaostriť stlačením tlačidla spúšte na
fotoaparáte do polovice pred snímaním. Ak je zvolené automatické alebo
jednorazové automatické zaostrovanie, alebo ak je fotoaparát v režime živého
náhľadu v oneskorenom alebo okamžitom diaľkovom ovládaní, fotoaparát
automaticky zaostrí pred snímaním. Ak fotoaparát nedokáže zaostriť pri
fotografovaní pomocou hľadáčika, vráti sa do pohotovostného režimu bez
spustenia uzávierky.
A Režim diaľkového vyklopenia zrkadla
Kým je zrkadlo vyklopené, nebude možné vytvárať kompozíciu fotografií
v hľadáčiku a nebude fungovať automatické zaostrovanie a meranie expozície.
158
A Zrušenie režimu diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač sa zruší automaticky, ak sa nezhotoví žiadna fotografia pred
uplynutím času zvoleného pre Používateľské nastavenie c5 (Remote on
duration (ML-L3) (Doba zapnutia diaľkového ovládania (ML-L3)), 0 279), Off
(Vyp.) je zvolené pre možnosť Remote control mode (ML-L3) (Režim
diaľkového ovládača (ML-L3)), vykoná sa dvojtlačidlový reset (0 194) alebo sa
resetujú možnosti snímania pomocou Reset photo shooting menu (Resetovať
ponuku snímania fotografií) (0 268).
D Priradenie tlačidla spúšte
Ak je možnosť Record movies (Zaznamenávanie videosekvencií) zvolená pre
Používateľské nastavenie g4 (Assign shutter button (Priradenie tlačidla
spúšte), 0 288), nebude sa dať použiť ML-L3, keď je volič živého náhľadu
otočený na 1.
A Zakryte hľadáčik
Aby sa zabránilo prenikaniu svetla cez hľadáčik a jeho zobrazeniu na fotografiách
alebo zasahovaniu do expozície, odstráňte gumený okulár a na hľadáčik nasaďte
dodanú krytku okuláru hľadáčika (0 70).
A Pozrite aj
Informácie o výbere dĺžky intervalu, počas ktorého zostane fotoaparát
v pohotovostnom režime čakajúc na signál z diaľkového ovládača, nájdete
v časti Používateľské nastavenie c5 (Remote on duration (ML-L3) (Doba
zapnutia diaľkového ovládania (ML-L3)); 0 279). Informácie o ovládaní
zvukových znamení, ktoré zaznejú pri používaní diaľkového ovládača, nájdete
v Používateľskom nastavení d1 (Beep (Zvukové znamenie), 0 280).
159
Bezdrôtové diaľkové ovládače
Keď sa fotoaparát používa s voliteľným WR-1 a bezdrôtovými diaľkovými
ovládačmi WR-R10/WR-T10 (0 319), tlačidlá spúšte na WR-1 a WR-T10
budú vykonávať rovnaké funkcie ako tlačidlo spúšte fotoaparátu, pričom
umožnia fotografovanie v režime sériového snímania a v režime
samospúšte s diaľkovým ovládaním.
Bezdrôtové diaľkové ovládače WR-1
WR-1 môže fungovať ako vysielač alebo prijímač a používa sa
v kombinácii s ďalším bezdrôtovým diaľkovým ovládačom WR-1,
WR-R10 alebo WR-T10. Napríklad, WR-1 sa môže pripojiť ku konektoru
pre príslušenstvo a používať ako prijímač, čo umožní zmenu nastavení
fotoaparátu alebo diaľkové spúšťanie uzávierky ďalšou jednotkou WR-1
slúžiacou ako vysielač.
Bezdrôtové diaľkové ovládače WR-R10/WR-T10
Ak je k fotoaparátu pripojený WR-R10 (vysielač s prijímačom), uzávierku
je možné spustiť pomocou WR-T10 (vysielač).
160
Záznam a prezeranie videosekvencií
Zaznamenávanie videosekvencií
Videosekvencie sa dajú zaznamenávať v režime živého náhľadu.
1 Otočte volič živého náhľadu do polohy
1.
A Výber clony (režimy A a M)
V režimoch A a M zvoľte clonu pred stlačením
tlačidla a a spustite živý náhľad.
Volič živého náhľadu
2 Stlačte tlačidlo a.
Vyklopí sa zrkadlo a na monitore
fotoaparátu sa zobrazí pohľad cez objektív
tak, ako sa objaví v aktuálnej
videosekvencii, ktorý bude upravený pre
efekty expozície. Objekt už nebude viac
viditeľný v hľadáčiku.
Tlačidlo a
A Ikona 0
Ikona 0 (0 165) naznačuje, že videosekvencie sa nedajú zaznamenávať.
161
3 Zaostrite.
Skomponujte úvodný záber a zaostrite
(stlačením tlačidla X/T môžete snímku
priblížiť kvôli presnejšiemu zaostreniu tak,
ako je to popísané na strane 38; viac
informácií o zaostrovaní počas záznamu videosekvencie nájdete na
strane 83). Nezabudnite, že počet objektov, ktoré sa dajú zistiť
v režime automatického zaostrovania s prioritou tváre, klesá počas
zaznamenávania videosekvencie.
A Expozícia
Dostupné nastavenia expozície sa líšia v závislosti od režimu snímania:
—
—
✔
—
Citlivosť ISO
(0 275)
—
—
✔
—
Korekcia
expozície
✔
✔
—
✔
—
—
—
Čas uzávierky
P, S
A
M
SCENE, %
Ostatné režimy
snímania
Meranie
✔
✔
✔
—
—
V režime M sa čas uzávierky dá nastaviť na hodnoty od /
1/8 000 s (najdlhší dostupný čas uzávierky sa mení podľa frekvencie snímania;
0 166). Bodové meranie expozície nie je k dispozícii. Ak je výsledok
preexponovaný alebo podexponovaný, ukončite režim a reštartujte živý
náhľad.
1 25 s do
A Vyváženie bielej farby
V režimoch P, S, A a M môžete vyváženie bielej farby kedykoľvek nastaviť
stlačením tlačidla L (U) a otočením hlavného príkazového voliča (0 111).
162
4 Spustite záznam.
Ak chcete spustiť zaznamenávanie, stlačte
tlačidlo záznamu videosekvencií. Na
monitore sa budú zobrazovať indikátor
záznamu a zostávajúci čas záznamu.
Expozíciu môžete uzamknúť stlačením
tlačidla A AE-L/AF-L (0 107) alebo upraviť až
Tlačidlo záznamu
do ±3 EV v krokoch po 1/3 EV pomocou
videosekvencií
korekcie expozície (0 109). V režime
automatického zaostrovania môžete
Indikátor záznamu
fotoaparát znovu zaostriť stlačením
tlačidla spúšte do polovice.
Zostávajúci čas
A Zvuk
Fotoaparát dokáže zaznamenávať obraz aj zvuk, preto počas záznamu
videosekvencií nezakrývajte mikrofón na prednej strane fotoaparátu (0 1).
Nezabudnite, že vstavaný mikrofón môže zaznamenať aj zvuky fotoaparátu
alebo objektívu počas automatického zaostrovania alebo stabilizácie obrazu.
163
5 Ukončite záznam.
Ďalším stlačením tlačidla záznamu
videosekvencií ukončite záznam. Záznam
sa automaticky ukončí po dosiahnutí
maximálnej dĺžky záznamu alebo po
zaplnení pamäťovej karty.
A Maximálna dĺžka
Maximálna dĺžka pre samostatné súbory s videosekvenciami je 4 GB
(maximálne časy záznamu nájdete na strane 166). Vezmite do úvahy, že
v závislosti od rýchlosti zápisu na pamäťovú kartu sa snímanie môže ukončiť
ešte pred dosiahnutím tejto dĺžky (0 379).
6 Ukončite živý náhľad.
Živý náhľad ukončite stlačením tlačidla a.
164
Zobrazenie živého náhľadu: videosekvencie
ui
q
w
e
r
o
t
y
Položka
Ikona „žiadna
q videosekvencia“
w Hlasitosť slúchadiel
Popis
Oznamuje, že nie je možné zaznamenať
videosekvencie.
Hlasitosť výstupu zvuku do slúchadiel. Zobrazí sa,
keď sú pripojené slúchadlá od iných výrobcov.
e Citlivosť mikrofónu
Citlivosť mikrofónu.
r Úroveň zvuku
Úroveň zvuku pre zaznamenávanie zvuku. Ak je
príliš vysoká, zobrazí sa červenou farbou; podľa
toho upravte citlivosť mikrofónu.
Frekvenčná
t charakteristika
Aktuálna frekvenčná charakteristika.
y Redukcia šumu vetra
Zobrazí sa, keď je zapnutá redukcia šumu vetra.
Zostávajúci čas
u (videosekvencia so
živým náhľadom)
Veľkosť obrazu
i videosekvencie
Indikátor zobrazenia
o preexponovaných
oblastí
0
—
193
192,
273
—
192,
274
192,
274
Dostupný čas záznamu pre videosekvencie.
163
Veľkosť obrazu pre zaznamenávanie
videosekvencie.
166
Zobrazí sa, keď je zapnuté zobrazenie
preexponovaných oblastí.
193
165
Maximálna dĺžka
Maximálna dĺžka sa mení podľa možností zvolených pre Movie quality
(Kvalita videosekvencie) a Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
Frekvencia snímania) v ponuke režimu snímania videosekvencie
(0 273) tak, ako je to zobrazené nižšie.
Movie quality
(Kvalita videosekvencie)
High quality
(Vysoká kvalita)
Normal (Normálna)
Frame size/frame rate
(Veľkosť obrazu/
Frekvencia snímania) *
v 1920 × 1080; 60p
w 1920 × 1080; 50p
o 1920 × 1080; 30p
p 1920 × 1080; 25p
q 1920 × 1080; 24p
r 1280 × 720; 60p
s 1280 × 720; 50p
y 1920 × 1080; 60p
z 1920 × 1080; 50p
1 1920 × 1080; 30p
2 1920 × 1080; 25p
3 1920 × 1080; 24p
4 1280 × 720; 60p
5 1280 × 720; 50p
Maximálna dĺžka
Maximálna prenosová
rýchlosť (MB/s)
10 min.
42
20 min.
24
29 min. 59 s
12
* Uvedené hodnoty. Skutočné frekvencie snímania pre 60p, 50p, 30p, 25p a 24p sú 59,94, 50, 29,97, 25
a 23,976 snímok za sekundu v uvedenom poradí.
A Veľkosť obrazu a frekvencia snímania
Nastavenia 1920×1080; 60p a 1920×1080; 50p nie sú k dispozícii pre Frame
size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania), keď je zvolená
možnosť DX (24×16) pre Image area (Oblasť snímky) v ponuke režimu
snímania videosekvencií (0 168). Do týchto nastavení môžete vstúpiť
nastavením Image area (Oblasť snímky) na 1.3× (18×12). Výber DX (24×16)
pre Image area (Oblasť snímky), ak je aktívna ktorákoľvek z týchto možností,
resetuje Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) na
1920×1080; 30p (ak je vybraná možnosť 1920×1080; 60p) alebo na
1920×1080; 25p (ak je vybraná možnosť 1920×1080; 50p).
166
Značky
Ak vyberiete Index marking (Vkladanie
indexov) ako možnosť „Press (Stlačenie)“ pre
Používateľské nastavenie g1 (Assign Fn
button (Priradenie tlačidla Fn); 0 288), g2
(Assign preview button (Priradenie tlačidla
kontroly); 0 288) alebo g3 (Assign AE-L/
AF-L button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L);
0 288), môžete počas zaznamenávania stlačiť Tlačidlo Pv
zvolené tlačidlo a pridať tak značky, ktoré je
možné použiť na lokalizovanie snímok počas
upravovania a prehrávania (0 178; vezmite
do úvahy, že značky nie je možné pridávať
v režime i). Do každej videosekvencie je
možné pridať maximálne 20 značiek.
Index
A Pozrite aj
Možnosti veľkosti obrazu, frekvencie snímania, citlivosti mikrofónu, slotu na
kartu a citlivosti ISO sú dostupné v ponuke režimu snímania videosekvencií
(0 273). Úlohy, ktoré zohrávajú tlačidlá J, Fn, Pv a A AE-L/AF-L môžete zvoliť
pomocou Používateľského nastavenia f1 (OK button (Tlačidlo OK); 0 284), g1
(Assign Fn button (Priradenie tlačidla Fn); 0 288), g2 (Assign preview button
(Priradenie tlačidla kontroly); 0 288) a g3 (Assign AE-L/AF-L button
(Priradenie tlačidla AE-L/AF-L), 0 288) v uvedenom poradí (posledné tri
možnosti umožňujú aj uzamknutie expozície bez potreby podržania stlačeného
tlačidla). Používateľské nastavenie g4 (Assign shutter button (Priradenie
tlačidla spúšte); 0 288) rozhoduje o tom, či sa môže použiť tlačidlo spúšte na
spustenie živého náhľadu alebo spustenie a ukončenie zaznamenávania
videosekvencií.
167
Oblasť snímky
Výber 1.3× (18×12) pre Image area (Oblasť snímky) v ponuke režimu
snímania (0 274) znižuje obrazový uhol a zvyšuje zjavnú ohniskovú
vzdialenosť objektívu. Vezmite do úvahy, že videosekvencie
zaznamenané s rovnakou veľkosťou obrazu, ale s odlišnými oblasťami
snímky, nemusia mať rovnaké rozlíšenie.
DX (24 × 16)
168
1,3× (18 × 12)
Zhotovovanie fotografií v režime videosekvencie
Ak je možnosť Take photos (Snímanie fotografií) zvolená
pre Používateľské nastavenie g4 (Assign shutter button
(Priradenie tlačidla spúšte), 0 288) a živý náhľad je
aktivovaný pomocou otočenia voliča živého náhľadu do
polohy 1, fotografie je možné zhotovovať kedykoľvek
stlačením tlačidla spúšte úplne nadol. Ak prebieha zaznamenávanie
videosekvencie, zaznamenávanie sa ukončí a metráž zaznamenaná po
daný bod sa uloží. Fotografia sa zaznamená pri aktuálnom nastavení
oblasti snímky pomocou výrezu so zobrazovacím pomerom 16 : 9.
Kvalita snímky je určená možnosťou vybranou pre Image quality
(Kvalita snímky) v ponuke režimu snímania fotografií (0 77, 268).
Vezmite do úvahy, že expozíciu pre fotografie nie je možné predbežne
zobraziť, pokiaľ je volič živého náhľadu otočený do polohy 1; aby sa
získali presné výsledky pri snímaní v režime M, otočte volič do polohy C,
nastavte expozíciu a potom otočte volič späť do polohy 1 a spustite živý
náhľad. Pred zaznamenávaním skontrolujte oblasť snímky.
A Veľkosť snímky
K dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
Image area
(Oblasť snímky)
DX (24×16)
1.3× (18×12)
Image size
(Veľkosť snímky)
Large (Veľká)
Medium (Stredná)
Small (Malá)
Large (Veľká)
Medium (Stredná)
Small (Malá)
Veľkosť (pixle)
6 000 × 3 368
4 496 × 2 528
2 992 × 1 680
4 800 × 2 696
3 600 × 2 024
2 400 × 1 344
Formát tlače (cm) *
50,8 × 28,5
38,1 × 21,4
25,3 × 14,2
40,6 × 22,8
30,5 × 17,1
20,3 × 11,4
* Približná veľkosť pri tlači s rozlíšením 300 dpi. Formát tlače v palcoch sa rovná veľkosti snímky v pixloch
vydelenej rozlíšením tlačiarne v dots per inch (bodoch na palec) (dpi; 1 palec = približne 2,54 cm).
169
A HDMI
Ak chcete používať živý náhľad, keď je fotoaparát pripojený k zariadeniu
HDMI-CEC, zvoľte možnosť Off (Vyp.) pre HDMI > Device Control (Ovládanie
zariadenia) v ponuke nastavenia (0 292).
A Bezdrôtové diaľkové ovládače a káblové spúšte
Ak je vybraná možnosť Record movies (Záznam videosekvencií) pre
Používateľské nastavenie g4 (Assign shutter button (Priradenie tlačidla
spúšte), 0 288) a volič živého náhľadu je otočený v polohe 1, tlačidlá spúšte na
voliteľných bezdrôtových diaľkových ovládačoch (0 160, 319) a káblových
spúšťach (0 319) je možné použiť na spustenie živého náhľadu a na spustenie
a ukončenie zaznamenávania videosekvencie.
D Záznam videosekvencií
Videosekvencie sa zaznamenajú vo farebnom priestore sRGB. Na monitore a na
finálnej videosekvencii pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými
výbojkami alebo pri objektoch, ktoré sú v pohybe, hlavne vtedy, ak fotoaparát
horizontálne panorámuje alebo pri rýchlom horizontálnom pohybe objektu
v rámci obrazového poľa môže byť viditeľné blikanie, výskyt pruhov alebo
skreslenie (informácie o potlačení blikania a výskytu pruhov nájdete v časti
Flicker reduction (Potlačenie rušenia), 0 290). Môžu sa objaviť aj potrhané
obrysy, rozptyl farieb, moiré a svetlé body. Jasné oblasti alebo pásy sa môžu
zobraziť v niektorých oblastiach obrazového poľa pri blikajúcich tabuliach
a iných prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde ku krátkodobému
osvetleniu objektu stroboskopickým alebo iným silným zdrojom svetla.
Vyhýbajte sa tomu, aby bol fotoaparát nasmerovaný k slnku alebo k iným silným
zdrojom svetla. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu vnútorných
obvodov fotoaparátu.
Blesk sa nedá použiť.
Zaznamenávanie sa automaticky ukončí po otočení voliča režimov.
170
Časozberné fotografovanie
(len režimy i, j, P, S, A, M a SCENE)
Fotoaparát automaticky nasníma fotografie vo vybraných intervaloch
a vytvorí nehlučnú časozbernú videosekvenciu pomocou možností
aktuálne vybraných pre veľkosť obrazu a frekvenciu v ponuke režimu
snímania videosekvencií (0 273). Informácie o oblasti snímky, ktorá je
použitá pre časozberné videosekvencie, nájdete na strane 168.
A Pred snímaním
Pred začiatkom časozberného fotografovania nasnímajte skúšobný záber pri
aktuálnych nastaveniach (vytvorením kompozície fotografie v hľadáčiku, aby ste
získali presný náhľad expozície) a výsledok skontrolujte na monitore. Aby sa
dosiahlo konzistentné zafarbenie, vyberte nastavenie vyváženia bielej farby,
ktoré je iné ako automatické (0 111). Po upravení nastavení podľa vlastných
požiadaviek odstráňte gumený okulár a na hľadáčik nasaďte dodanú krytku
okuláru hľadáčika, aby ste predišli vnikaniu svetla cez hľadáčik, ktoré by mohlo
rušiť fotografie a expozíciu (0 70).
Odporúča sa použiť statív. Pred tým, ako sa začne snímanie, upevnite fotoaparát
na statív. Aby sa predišlo prerušeniu snímania, použite voliteľný sieťový zdroj
a napájací konektor alebo úplne nabitú batériu.
1 Vyberte Time-lapse photography
(Časozberné fotografovanie).
Zvýraznite možnosť Time-lapse
photography (Časozberné
fotografovanie) v ponuke režimu
snímania videosekvencií a stlačením 2
zobrazte nastavenia časozberného
fotografovania.
171
2 Upravte nastavenia časozberného fotografovania.
Vyberte interval, celkový čas snímania a možnosť vyhladenia
expozície.
• Výber intervalu medzi snímkami:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
Vyberte interval dlhší ako najdlhší
predpokladaný čas uzávierky
(minúty a sekundy) a stlačte J.
• Výber celkového času snímania:
Zvýraznite možnosť Shooting time
(Čas snímania) a stlačte 2.
172
Vyberte čas snímania (do 7 hodín
a 59 minút) a stlačte J.
• Zapnutie alebo vypnutie vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Po výbere možnosti On (Zap.) sa vyhladia prudké zmeny
v expozícii v režimoch iných ako M (vezmite do úvahy, že
vyhladenie expozície má efekt len v režime M pri zapnutí
automatického nastavenia citlivosti ISO).
3 Spustite snímanie.
Zvýraznite možnosť Start (Spustiť)
a stlačte J. Časozberné fotografovanie sa
spustí približne o 3 sekundy. Fotoaparát
nasníma fotografie v zvolenom intervale
s vybraným časom snímania. Po dokončení
sa časozberné videosekvencie
zaznamenajú na pamäťovú kartu zvolenú pre Destination (Cieľ)
v ponuke režimu snímania videosekvencií (0 273).
173
❚❚ Ukončenie časozberného fotografovania
Ak chcete časozberné fotografovanie ukončiť pred nasnímaním
všetkých fotografií, zvýraznite možnosť Off (Vyp.) v ponuke
časozberného fotografovania a stlačte J alebo stlačte J medzi
snímkami, alebo bezprostredne po nasnímaní záberu. Videosekvencia sa
vytvorí z nasnímaných záberov po bod, kedy sa časozberné
fotografovanie ukončilo. Nezabudnite, že časozberné fotografovanie sa
ukončí a nezaznamená sa žiadna videosekvencia, ak odstránite alebo
odpojíte zdroj napájania, alebo ak vysuniete cieľovú pamäťovú kartu.
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát preskočí aktuálnu snímku, ak nedokáže zaostriť pomocou
jednorazového automatického zaostrovania (AF-S alebo s jednorazovým
automatickým zaostrovaním zvoleným pre AF-A; vezmite do úvahy, že
fotoaparát znova zaostruje pred každou snímkou). Snímanie bude
pokračovať nasledujúcou snímkou.
D Časozberné fotografovanie
Časozberné fotografovanie nie je dostupné v živom náhľade (0 31, 161), pri čase
uzávierky A alebo % (0 58) ani vtedy, keď je aktívny bracketing (0 197),
vysoký dynamický rozsah (HDR, 0 141), viacnásobná expozícia (0 211) alebo
intervalové fotografovanie (0 217). Vezmite do úvahy, že keďže sa čas uzávierky
a čas potrebný na záznam snímky na pamäťovú kartu môžu pri každej snímke
meniť, interval medzi zaznamenávanou snímkou a spustením ďalšieho snímania
sa môže líšiť. Snímanie sa nespustí, ak sa časozberná videosekvencia nedá pri
aktuálnych nastaveniach zaznamenať (napríklad, ak je pamäťová karta plná, čas
intervalu alebo snímania je nula alebo je interval dlhší ako čas snímania).
Časozberné fotografovanie sa môže ukončiť, ak používate ovládacie prvky
fotoaparátu, ak ste zmenili nastavenia alebo je pripojený HDMI kábel.
Videosekvencia sa vytvorí z nasnímaných záberov po bod, kedy sa časozberné
fotografovanie ukončilo.
174
A Výpočet dĺžky finálnej videosekvencie
Celkový počet snímok v konečnej videosekvencii
sa dá odhadnúť vydelením času snímania daným
intervalom a zaokrúhlením nahor. Dĺžka konečnej
videosekvencie sa potom dá vypočítať vydelením
počtu záberov frekvenciou snímania, ktorá je
vybraná pre Frame size/frame rate (Veľkosť
obrazu/frekvencia snímania) v ponuke režimu
snímania videosekvencií (0 166, 273).
48-snímková videosekvencia zaznamenaná
napríklad pri 1920×1080; 24p bude mať dĺžku
približne dve sekundy. Maximálna dĺžka
videosekvencií zaznamenaných pomocou
časozberného fotografovania je 20 minút.
Zaznamenaná dĺžka/
maximálna dĺžka
Indikátor pamäťovej
karty
Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania
A Počas snímania
Počas časozberného fotografovania bude svietiť
kontrolka prístupu na pamäťovú kartu a na
kontrolnom paneli sa zobrazí indikátor
časozberného zaznamenávania. Bezprostredne
pred zaznamenaním každého záberu sa
v zobrazení času uzávierky zobrazí zostávajúci čas
(v hodinách a minútach). Inokedy si môžete
zostávajúci čas pozrieť stlačením tlačidla spúšte do polovice. Bez ohľadu na
možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer (Časový
spínač pohotovostného režimu), 0 279) počas snímania nedôjde k uplynutiu
doby časového spínača pohotovostného režimu.
Ak si chcete pozrieť aktuálne nastavenia
časozberného fotografovania alebo ukončiť
časozberné fotografovanie, stlačte tlačidlo G
medzi zábermi.
175
A Ukážka snímok
Počas časozberného fotografovania sa nedá použiť tlačidlo K na prezeranie
snímok, aktuálny záber sa však na niekoľko sekúnd zobrazí po každom
nasnímaní, ak vyberiete možnosť On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok)
v ponuke režimu prehrávania (0 267). Keď je zobrazená snímka, nie je možné
vykonávať žiadne ďalšie úkony spojené s prehrávaním.
A Fotografovanie s bleskom
Ak chcete použiť blesk počas časozberného fotografovania, zvoľte režim P, S, A
alebo M a stlačením tlačidla M (Y) vyklopte blesk pred začatím snímania.
A Režim snímania
Bez ohľadu na zvolený režim snímania fotoaparát zhotoví jeden záber v každom
intervale. Samospúšť sa nedá použiť.
A Pozrite aj
Informácie o nastavení zvukového znamenia, ktoré by malo zaznieť po
dokončení časozberného fotografovania, nájdete v časti Používateľské
nastavenie d1 (Beep (Zvukové znamenie), 0 280).
176
Prezeranie videosekvencií
Videosekvencie sú označené ikonou 1 v režime prehrávania snímok na
celej obrazovke (0 229). Stlačením J spustite prehrávanie; vašu
aktuálnu polohu naznačuje ukazovateľ pozície videosekvencie.
Ikona 1
Dĺžka
Aktuálna poloha/celková dĺžka
Ukazovateľ pozície
videosekvencie
Hlasitosť
Sprievodca
Môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
Ak chcete
Použite
Pozastaviť
Prehrať
Spustiť zrýchlený
pohyb dozadu/
dopredu
Popis
Pozastavenie prehrávania.
J
Pokračovanie v prehrávaní pri pozastavenej
videosekvencii alebo počas zrýchleného
pohybu dopredu/dozadu.
Rýchlosť sa
zvyšuje po
každom stlačení,
od 2× do 4× do 8× do 16×. Tlačidlo podržte
stlačené, ak chcete preskočiť na začiatok
alebo koniec videosekvencie (prvá snímka je
označená h v pravom hornom rohu
monitora, posledná snímka i). Pri
pozastavenom prehrávaní sa videosekvencia
posunie dozadu alebo dopredu vždy o jednu
snímku; ak podržíte stlačené tlačidlo, bude sa
nepretržite posúvať dopredu alebo dozadu.
177
Ak chcete
Použite
Popis
Preskočiť o 10 s
Otočením hlavného príkazového voliča
o jednu zarážku preskočíte dopredu alebo
dozadu o 10 s.
Preskočiť
dopredu/dozadu
Otočením pomocného príkazového voliča
preskočíte na nasledujúci alebo
predchádzajúci index, alebo preskočíte na
poslednú alebo prvú snímku, ak
videosekvencia neobsahuje žiadne značky.
Nastaviť hlasitosť
X (T)/
W (S)
Orezať
videosekvenciu
i
Opustiť
Vykonať návrat
do režimu
snímania
K/
Stlačením X (T) hlasitosť zvýšite,
stlačením W (S) znížite.
Ďalšie informácie nájdete na strane 179.
Prechod do prehrávania snímok na celej
obrazovke.
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
A Ikona p
Pri prehrávaní snímok na celej obrazovke sú
videosekvencie so značkou (0 167) označené
ikonou p.
178
Úprava videosekvencií
Zostrihaním metráže vytvorte kópie videosekvencií alebo uložte
vybrané snímky ako statické snímky JPEG.
9
4
Možnosť
Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod)
Save selected frame (Uložiť
zvolenú snímku)
Popis
Vytvorenie kópie, z ktorej sa odstráni nežiaduca
metráž.
Uložte zvolenú snímku ako statickú snímku
JPEG.
Strih videosekvencií
Na vytvorenie zostrihaných kópií videosekvencií:
1 Zobrazte videosekvenciu na celej obrazovke (0 229).
2 Pozastavte videosekvenciu na novej
úvodnej snímke.
Prehrávajte videosekvenciu tak, ako je to
popísané na strane 177, stlačením J
spustíte a obnovíte prehrávanie
a stlačením 3 ho pozastavíte, pričom
stlačením 4 alebo 2, alebo otočením
Ukazovateľ pozície
hlavného či pomocného príkazového
videosekvencie
voliča nájdete požadovanú snímku.
Približnú polohu vo videosekvencii môžete
zistiť pomocou ukazovateľa pozície videosekvencie. Pozastavte
prehrávanie na novej úvodnej snímke.
179
3 Zvoľte Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod).
Stlačte tlačidlo i.
Tlačidlo i
Zvýraznite Choose start/end point
(Vybrať začiatočný/koncový bod).
4 Zvoľte Start point (Začiatočný bod).
Ak chcete vytvoriť kópiu, ktorá začína od
aktuálnej snímky, zvýraznite Start point
(Začiatočný bod) a stlačte J. Snímky
pred aktuálnou snímkou sa po uložení
kópie v kroku 9 odstránia.
Začiatočný bod
180
5 Potvrďte začiatočný bod.
Ak nie je požadovaná snímka momentálne
zobrazená, stlačením 4 alebo 2 sa
posuniete dopredu alebo dozadu (ak
chcete preskočiť o 10 s dopredu alebo
dozadu, otočte hlavný príkazový volič
o jednu zarážku; ak chcete preskočiť na
index alebo na prvú či poslednú snímku,
ak videosekvencia neobsahuje žiadne značky, otočte pomocný
príkazový volič).
6 Vyberte koncový bod.
Stlačte L (U) a prepnite zo
začiatočného bodu (w) na koncový bod (x)
výberového nástroja a potom vyberte
záverečnú snímku tak, ako je to popísané
v kroku 5. Snímky pred vybranou snímkou
sa po uložení kópie v kroku 9 odstránia.
Tlačidlo L (U)
Koncový bod
7 Vytvorte kópiu.
Keď je zobrazená požadovaná záverečná snímka, stlačte 1.
181
8 Skontrolujte danú videosekvenciu.
Ak chcete skontrolovať vytvorenú kópiu,
zvýraznite Preview (Kontrola) a stlačte J
(ak chcete prerušiť kontrolu a vrátiť sa do
ponuky možností uloženia, stlačte 1). Ak
chcete zrušiť aktuálnu kópiu a vybrať
začiatočný alebo koncový bod tak, ako je
to popísané na stránkach vyššie, zvýraznite Cancel (Zrušiť) a stlačte
J; ak chcete uložiť danú kópiu, prejdite na krok 9.
9 Uložte kópiu.
Zvýraznite Save as new file (Uložiť ako
nový súbor) a stlačením J uložte danú
kópiu ako nový súbor. Ak chcete nahradiť
pôvodný súbor s videosekvenciou
upravenou kópiou, zvýraznite Overwrite
existing file (Prepísať existujúci súbor)
a stlačte J.
A Strih videosekvencií
Videosekvencie musia mať dĺžku minimálne dve sekundy. Kópia sa neuloží, ak
nie je dostatok miesta na pamäťovej karte.
Kópie majú rovnaký čas a dátum vytvorenia ako originál.
A Odstraňovanie úvodnej alebo záverečnej metráže
Ak chcete z videosekvencie odstrániť len úvodnú metráž, prejdite na krok 7 bez
stlačenia tlačidla L (U) v kroku 6. Ak chcete odstrániť len záverečnú metráž,
zvoľte End point (Koncový bod) v kroku 4, vyberte záverečnú snímku a prejdite
na krok 7 bez stlačenia tlačidla L (U) v kroku 6.
A Ponuka úprav
Videosekvencie je možné upraviť aj pomocou možnosti Edit movie (Úprava
videosekvencie) v ponuke úprav (0 296).
182
Uloženie vybraných snímok
Ak chcete uložiť kópiu zvolenej snímky ako statickú snímku vo formáte
JPEG:
1 Pozastavte videosekvenciu na
požadovanej snímke.
Videosekvenciu prehrávajte tak, ako je to
popísané na strane 177, stlačením J
spustíte a obnovíte prehrávanie
a stlačením 3 ho pozastavíte.
Videosekvenciu pozastavte na snímke,
ktorú chcete skopírovať.
2 Vyberte Save selected frame (Uložiť
zvolenú snímku).
Stlačte tlačidlo i, potom zvýraznite
položku Save selected frame (Uložiť
zvolenú snímku) a napokon stlačte J.
Tlačidlo i
3 Vytvorte statickú kópiu.
Stlačením 1 vytvorte statickú kópiu
aktuálnej snímky.
183
4 Uložte kópiu.
Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením
J vytvorte kópiu vybranej snímky
s vysokou kvalitou (0 77) vo formáte JPEG.
A Uloženie zvolenej snímky
Statické snímky vo formáte JPEG z videosekvencií vytvorené voľbou možnosti
Save selected frame (Uložiť zvolenú snímku) sa nedajú upravovať. Statické
snímky vo formáte JPEG vytvorené z videosekvencií neobsahujú niektoré
kategórie informácií o fotografii (0 234).
184
Ďalšie možnosti snímania
Tlačidlo R (Fotografovanie pomocou
hľadáčika)
Stlačením tlačidla R počas fotografovania
pomocou hľadáčika sa na monitore zobrazia
informácie o snímaní, vrátane času uzávierky,
clony, počtu zostávajúcich snímok a režimu
činnosti AF.
Tlačidlo R
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1 Režim snímania .........................................6
2 Indikátor flexibilnej programovej
automatiky............................................. 52
3
4
5
6
Indikátor synchronizácie blesku....... 282
Čas uzávierky ....................................53, 56
Indikátor zarážok clony ............... 54, 308
Clona (clonové číslo) .......................54, 56
Clona (počet zarážok) .................. 54, 308
7 Indikátor expozície ................................ 57
Zobrazenie korekcie expozície .........109
Indikátor priebehu bracketingu
Expozičný bracketing a bracketing
intenzity záblesku..................... 198
Bracketing vyváženia bielej
farby ............................................ 203
8 Indikátor funkcie Active
D-Lighting ...........................................140
9 Indikátor Picture Control....................131
185
Zobrazenie informácií (pokračovanie)
25
24
23
22
21
10
11
12
13
20 19 18
10 Vyváženie bielej farby......................... 112
Indikátor jemného doladenia vyváženia
bielej farby ........................................... 115
11 Indikátor HDR ....................................... 142
Intenzita HDR........................................ 142
Indikátor viacnásobnej expozície .... 214
12 Indikátor zvukového znamenia........ 280
13 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok) .................. 27
14 Indikátor poznámky k snímke .......... 291
15 Informácie o autorských právach .... 291
16 Indikátor „nenastavených hodín“.... 188
17 Kvalita snímky......................................... 78
Úloha karty v slote 2.............................. 82
17 16 15 14
18 Veľkosť snímky........................................ 81
19 Režim automatického
zaostrovania .......................................... 83
20 Priradenie tlačidla Pv........................... 285
21 Režim snímania .................................. 8, 66
Rýchlosť sériového snímania .............. 67
22 Indikátor oblasti snímky....................... 74
23 Meranie .................................................. 105
24 Indikátor expozičného bracketingu
a bracketingu intenzity záblesku.... 198
Indikátor bracketingu vyváženia bielej
farby....................................................... 203
Indikátor bracketingu ADL ................ 207
25 Hodnota bracketingu ADL.................208
A Vypnutie monitora
Ak chcete zrušiť zobrazenie informácií o snímaní na monitore, znova stlačte
tlačidlo R alebo stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Monitor sa automaticky
vypne, ak sa v priebehu približne 10 sekúnd nevykoná žiadny úkon.
186
Zobrazenie informácií (pokračovanie)
26 27 28 29 30 31 32 33
34
43
42
41
35
40
36
39 38
26 Indikátor pripojenia Wi-Fi.................. 252
Indikátor pripojenia Eye-Fi ................ 293
27 Indikátor satelitného signálu............ 228
28 Indikátor redukcie šumu pri dlhých
expozíciách .......................................... 271
Indikátor ovládania vinetácie ........... 271
Automatická regulácia skreslenia.... 271
Režim oneskorenia expozície ........... 280
Indikátor intervalového časovača.... 217
Časozberný indikátor .......................... 171
Režim diaľkového ovládača
(ML-L3).................................................. 156
33 Zobrazenie typu batérie MB-D15 .... 281
Indikátor batérie MB-D15 .................. 319
34 Indikátor batérie fotoaparátu .......22, 26
29
30
31
32
37
36 Počet zostávajúcich snímok ............... 27
Indikátor časozberného záznamu ... 175
37 Priradenie Fn tlačidla........................... 284
38 Priradenie tlačidla AE-L/AF-L...............285
39 Indikátor režimu činnosti AF ............... 86
40 Zábleskový režim ........................ 144, 146
41 Indikátor blokovania zábleskovej
expozície............................................... 154
42 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície............................................... 151
Hodnota korekcie zábleskovej
expozície............................................... 151
43 Indikátor korekcie expozície ............. 110
Hodnota korekcie expozície.............. 109
35 Indikátor citlivosti ISO......................... 100
Citlivosť ISO ........................................... 100
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO ......................................... 103
Poznámka: Zobrazenie znázornené s rozsvietenými všetkými indikátormi slúži na ilustračné účely.
187
A Pozrite aj
Informácie o voľbe toho, ako dlho má byť monitor zapnutý, nájdete v časti
Používateľské nastavenie c4 (Monitor off delay (Doba nečinnosti pre
automatické vypnutie monitora), 0 279). Informácie o zmene farby písma
v zobrazení informácií nájdete v časti Používateľské nastavenie d9 (Information
display (Zobrazenie informácií), 0 281).
A Ikona Y („nenastavené hodiny“)
Hodiny fotoaparátu sú napájané z nezávislého, nabíjateľného zdroja, ktorý sa
nabíja podľa potreby po vložení hlavnej batérie alebo pri napájaní fotoaparátu
z voliteľného napájacieho konektora a sieťového zdroja (0 319). Dva dni
nabíjania stačia na napájanie hodín približne tri mesiace. Ak v zobrazení
informácií bliká ikona Y, hodiny boli resetované a dátum a čas zaznamenaný na
nových fotografiách nebude správny. Hodiny nastavte na správny dátum a čas
pomocou možnosti Time zone and date (Časové pásmo a dátum) > Date and
time (Dátum a čas) v ponuke nastavenia (0 290).
188
Tlačidlo i
Na rýchly prístup k často používaným
nastaveniam stlačte tlačidlo i. Zvýraznite
položky a stlačte 2, aby ste zobrazili
možnosti, potom zvýraznite možnosť
a stlačením J vykonajte výber. Ak chcete
opustiť ponuku tlačidla i a vrátiť sa na
obrazovku snímania, stlačte tlačidlo i.
Fotografovanie pomocou
hľadáčika
Ponuka tlačidla i
Tlačidlo i
Živý náhľad
Ponuka tlačidla i
(volič živého náhľadu
otočený na C)
Ponuka tlačidla i
(volič živého náhľadu
otočený na 1)
189
Ponuka tlačidla i (fotografovanie pomocou
hľadáčika)
Po stlačení tlačidla i počas fotografovania pomocou hľadáčika sa
zobrazí ponuka s nasledujúcimi možnosťami:
Možnosť
Image area (Oblasť
snímky)
Set Picture Control
(Nastaviť Picture
Control)
Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
HDR (high dynamic
range) (HDR (vysoký
dynamický rozsah))
Remote control mode
(ML-L3) (Režim
diaľkového ovládača
(ML-L3))
Assign Fn button
(Priradenie Fn
tlačidla)
Assign preview
button (Priradenie
tlačidla kontroly)
Assign AE-L/AF-L
button (Priradenie
tlačidla AE-L/AF-L)
Long exposure NR
(Redukcia šumu pri
dlhej expozícii)
High ISO NR
(Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO)
190
Popis
Vyberte z oblastí snímky DX (24×16) a 1.3× (18×12) (0 73).
Vyberte Picture Control (0 130).
Nastavte funkciu Active D-Lighting (0 139).
Fotoaparát skombinuje dve fotografie zhotovené s rôznou
expozíciou na zvýraznenie detailov v jasných častiach
a tieňoch (0 141).
Vyberte režim diaľkového ovládača (0 156).
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať Fn tlačidlo (0 284), či už
po jeho samotnom stlačení (Press (Stlačenie)), alebo pri
použití v kombinácii s príkazovými voličmi (Press +
command dials (Stlačenie + príkazové voliče)).
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať tlačidlo Pv (0 285), či už
po jeho samotnom stlačení (Press (Stlačenie)), alebo pri
použití v kombinácii s príkazovými voličmi (Press +
command dials (Stlačenie + príkazové voliče)).
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať tlačidlo A AE-L/AF-L
(0 285), či už po jeho samotnom stlačení (Press (Stlačenie))
alebo pri použití v kombinácii s príkazovými voličmi (Press +
command dials (Stlačenie + príkazové voliče)).
Redukuje šum (jasné body alebo závoj) pri dlhých časoch
uzávierky (0 271).
Redukuje šum (náhodne rozmiestnené jasné body), ktorý má
tendenciu vyskytovať sa pri vyššej citlivosti ISO (0 271).
Ponuka tlačidla i (živý náhľad)
Možnosti dostupné v ponuke tlačidla i v živom náhľade sa menia podľa
polohy voliča živého náhľadu.
Ak je volič živého náhľadu otočený v polohe C, ponuka tlačidla i bude
obsahovať položky uvedené nižšie.
Možnosť
Image area (Oblasť
snímky)
Image quality
(Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť
snímky)
Set Picture Control
(Nastaviť Picture
Control)
Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
Remote control mode
(ML-L3) (Režim
diaľkového ovládača
(ML-L3))
Monitor brightness
(Jas monitora)
Popis
Vyberte z oblastí snímky DX (24×16) a 1.3× (18×12) (0 73).
Vyberte kvalitu snímky (0 77).
Vyberte veľkosť snímky (0 81).
Vyberte Picture Control (0 130).
Nastavte funkciu Active D-Lighting (0 139).
Vyberte režim diaľkového ovládača (0 156).
Stlačením 1 alebo 3 môžete
upraviť jas monitora pre živý
náhľad (vezmite do úvahy, že
toto ovplyvní len živý náhľad
a nemá to vplyv na fotografie,
videosekvencie, ani jas
monitora pri zobrazovaní
ponúk alebo prehrávaní; ak
chcete nastaviť jas monitora pri zobrazovaní ponúk
a prehrávaní bez ovplyvnenia živého náhľadu, použite
možnosť Monitor brightness (Jas monitora) v ponuke
nastavenia (0 289)).
191
Ak je volič živého náhľadu otočený do polohy 1, ponuka tlačidla i bude
obsahovať položky uvedené nižšie. Microphone sensitivity (Citlivosť
mikrofónu), Frequency response (Frekvenčná charakteristika),
Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra) a Highlight display
(Zobrazenie preexponovaných oblastí) môžete nastaviť v priebehu
zaznamenávania.
Možnosť
Popis
Image area (Oblasť
Vyberte z oblastí snímky DX (24×16) a 1.3× (18×12) (0 168).
snímky)
Frame size/frame
rate (Veľkosť obrazu/ Výber veľkosti obrazu a frekvencie snímania (0 166).
frekvencia snímania)
Movie quality
(Kvalita
Výber kvality videosekvencie (0 166).
videosekvencie)
Stlačením 1 alebo 3 nastavte
citlivosť mikrofónu. Ovplyvnený
bude vstavaný aj voliteľný
Microphone
sensitivity (Citlivosť stereofónny mikrofón.
mikrofónu)
Frequency response
(Frekvenčná
charakteristika)
Wind noise reduction
(Redukcia šumu
vetra)
Set Picture Control
(Nastaviť Picture
Control)
Destination (Cieľ)
Monitor brightness
(Jas monitora)
192
Ovládanie frekvenčnej charakteristiky vstavaného mikrofónu
alebo voliteľného stereofónneho mikrofónu (0 274).
Zapnutie alebo vypnutie redukcie šumu vetra pomocou filtra
na potlačenie nízkych frekvencií vstavaného mikrofónu
(0 274).
Vyberte Picture Control (0 130). Parameter Clarity (Jasnosť)
sa neaplikuje na videosekvencie.
Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete zvoliť kartu, na
ktorú sa budú zaznamenávať videosekvencie (0 273).
Stlačením 1 alebo 3 upravte
jas monitora pre živý náhľad
(vezmite do úvahy, že to
ovplyvní len živý náhľad a nemá
to žiadny vplyv na fotografie
alebo videosekvencie, ani na jas
monitora pri zobrazovaní
ponúk či prehrávania; 0 191).
Možnosť
Highlight display
(Zobrazenie
preexponovaných
oblastí)
Popis
Vyberte, či sa majú v živom
náhľade zobraziť najjasnejšie
oblasti snímky (preexponované
oblasti) ako šikmé prúžky. Ak
chcete vstúpiť do tejto
možnosti, vyberte režim P, S, A
alebo M.
Preexponované oblasti
Hlasitosť slúchadiel upravíte
stlačením 1 alebo 3.
Headphone volume
(Hlasitosť slúchadiel)
A Používanie externého mikrofónu
Voliteľný stereofónny mikrofón môžete použiť, ak chcete zaznamenávať zvuk
stereofónne, alebo sa chcete vyhnúť zaznamenávaniu hluku zo zaostrovania
alebo iným zvukom spôsobovaným objektívom (0 319).
A Slúchadlá
Môžete používať slúchadlá od iných výrobcov. Nezabudnite, že vysoké úrovne
zvuku môžu spôsobiť vysokú hlasitosť. Mimoriadny pozor je potrebné dávať pri
používaní slúchadiel.
193
Dvojtlačidlový reset: Obnovenie
východiskových nastavení
Východiskové hodnoty nižšie
uvedených nastavení fotoaparátu
môžete obnoviť súčasným
podržaním tlačidiel W (S) a E na
viac ako dve sekundy (tieto tlačidlá
sú označené zelenou bodkou).
Kontrolný panel sa počas obnovy
východiskových nastavení nakrátko
Tlačidlo W (S)
vypne.
Tlačidlo E
❚❚ Možnosti ponuky
Možnosť
Image quality (Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť snímky)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Jemné doladenie
Nastavenia Picture Control 1
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah))
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
P, S, A, M
Ostatné režimy
Hi ISO command dial access (Príkazový volič prístupu Hi ISO)
Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti
ISO)
Remote control mode (ML-L3) (Režim diaľkového ovládača
(ML-L3))
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia)
Interval timer shooting (Intervalové snímanie)
Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
194
0
Východisková hodnota
JPEG normal (JPEG, normálna
kvalita)
Large (Veľká)
Auto (Automatika) > Normal
(Normálne)
A - B: 0, G - M: 0
Neupravené
Off (Vyp.) 2
114
130
141
100
Auto (Automatika)
Off (Vyp.)
101
Off (Vyp.)
102
Off (Vyp.)
156
3
211
217
280
Off (Vyp.)
Vyp. 4
Off (Vyp.)
77
81
111
99
1 Len aktuálne Picture Control.
2 Intenzita HDR sa neresetuje.
3 Ak práve prebieha viacnásobná expozícia, snímanie sa ukončí a viacnásobná expozícia sa vytvorí z expozícií
zaznamenaných po tento bod. Zvyšovanie expozičného podielu a počet záberov sa neresetujú.
4 Ak práve prebieha intervalové snímanie, snímanie sa ukončí. Čas spustenia, interval snímania, počet
intervalov a snímok a vyhladenie expozície sa neresetujú.
❚❚ Ďalšie nastavenia
Možnosť
Automatické zaostrovanie (hľadáčik)
Režim automatického zaostrovania
%
Ostatné režimy
Režim činnosti AF
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g, u,
P, S, A, M
Automatické zaostrovanie (živý náhľad)
Režim automatického zaostrovania
Režim činnosti AF
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Zaostrovací bod 1
Zobrazenie preexponovaných oblastí
Hlasitosť slúchadiel
Meranie
Podržanie uzamknutia automatickej expozície
Bracketing
Východisková hodnota
0
AF-S
AF-A
83
Automatické zaostrovanie na
jednotlivé zaostrovacie body
51-bodová dynamická voľba
zaostrovacích polí
Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa
86
AF-S
84
Širokoplošné automatické
zaostrovanie
Automatické zaostrovanie
normálnej oblasti
Automatické zaostrovanie
s prioritou tváre
Stred
Vyp.
15
Maticové
Vyp.
Vyp. 2
88
89
193
193
105
93, 107
197
195
Možnosť
Korekcia zábleskovej expozície
Korekcia expozície
Zábleskový režim
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
Blokovanie zábleskovej expozície
Flexibilná programová automatika
+ NEF (RAW)
Východisková hodnota
Vyp.
Vyp.
0
151
109
Automatika
Automatika + predzáblesk proti
červeným očiam
Automatická aktivácia blesku 145, 147
vrátane synchronizácie blesku
s dlhými časmi uzávierky
Doplnkový blesk
Vyp.
153
Vyp.
52
Vyp.
79
1 Zaostrovací bod sa nezobrazí, ak je zvolené automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa pre režim
činnosti AF.
2 Počet záberov sa resetuje na nulu. Prírastok pri bracketingu sa resetuje na 1 EV (bracketing expozície/
intenzity záblesku) alebo 1 (bracketing vyváženia bielej farby). Y Auto (Automaticky) sa zvolí pre
druhý záber programov dvojzáberového bracketingu ADL.
196
Bracketing
(len režimy P, S, A a M)
Bracketing automaticky mierne zmení expozíciu, intenzitu záblesku,
funkciu Active D-Lighting (ADL) alebo vyváženie bielej farby pri každom
zábere, takže vytvára „bracketing“ ich aktuálnej hodnoty. Túto funkciu
vyberte v situáciách, v ktorých je ťažké nastaviť expozíciu, intenzitu
záblesku (i-TTL a tam, kde je to podporované, iba zábleskové režimy
riadenia automatickej clony; pozrite si strany 149, 283 a 313), vyváženie
bielej farby alebo funkciu Active D-Lighting a vy nemáte čas
skontrolovať výsledky a upraviť nastavenia pri každej snímke, alebo
experimentovať s rôznymi nastaveniami pre rovnaký objekt.
❚❚ Expozičný bracketing a bracketing intenzity záblesku
Zmena expozície a/alebo intenzity záblesku v sérii fotografií.
Expozícia upravená o:
0 EV
Expozícia upravená o:
–1 EV
Expozícia upravená o:
+1 EV
1 Vyberte bracketing intenzity záblesku
alebo expozičný bracketing.
Zvoľte Používateľské nastavenie e6 (Auto
bracketing set (Nastavenie
automatického bracketingu)) v ponuke
používateľských nastavení, zvýraznite
možnosť a stlačte J. Výberom možnosti
AE & flash (Automatická expozícia
a blesk) zmeňte expozíciu aj intenzitu
záblesku, výberom možnosti AE only (Len
automatická expozícia) zmeňte len
expozíciu alebo výberom možnosti Flash
only (Len blesk) zmeňte len intenzitu
záblesku.
197
2 Vyberte počet záberov.
Pri stlačenom tlačidle BKT a otáčaním hlavného príkazového voliča
vyberte počet záberov v sérii bracketingu.
Počet
snímok
Tlačidlo BKT
Hlavný príkazový
volič
Indikátor expozičného
bracketingu
a bracketingu intenzity
záblesku
Zobrazenie informácií
Pri nastaveniach iných ako nula sa na
kontrolnom paneli zobrazí ikona M.
Hľadáčik
V hľadáčiku sa objaví D, zatiaľ čo
v zobrazení informácií sa bude
nachádzať indikátor bracketingu a ikona zobrazujúca typ
bracketingu: v (expozičný bracketing a bracketing intenzity
záblesku), w (len expozičný bracketing) alebo x (len
bracketing intenzity záblesku).
A Živý náhľad
V živom náhľade sa na monitore zobrazia nastavenia bracketingu.
198
3 Vyberte expozičný krok.
Pri stlačenom tlačidle BKT a otáčaním pomocného príkazového voliča
vyberte expozičný krok.
Expozičný krok
Tlačidlo BKT
Pomocný
príkazový volič
Zobrazenie informácií
Pri východiskových nastaveniach môžete veľkosť prírastku vybrať
z možností 0,3 (1/3), 0,7 (2/3) 1, 2 a 3 EV. Programy bracketingu
s prírastkom 0,3 (1/3) EV sú uvedené nižšie.
Zobrazenie informácií
Počet záberov
Poradie pri bracketingu (EV)
0
0
3
0/+0,3/+0,7
3
0/–0,7/–0,3
2
0/+0,3
2
0/–0,3
3
0/–0,3/+0,3
5
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
9
+1,0/+1,3
Všimnite si, že pre prírastok expozície 2 EV alebo viac, je maximálny
počet záberov 5. Ak bola v kroku 2 zvolená vyššia hodnota, počet
záberov sa automaticky nastaví na 5.
199
4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a snímajte.
Fotoaparát bude meniť expozíciu a/alebo intenzitu
záblesku pri jednotlivých záberoch podľa zvoleného
programu bracketingu. Úpravy expozície sa pridajú
k tým, ktoré sa vykonali pri korekcii expozície (pozrite si
stranu 109).
Keď je bracketing aktívny, zobrazí sa indikátor priebehu bracketingu.
Po každom zábere zmizne jeden segment z indikátora.
Počet záberov: 3; prírastok: 0,7
Zobrazenie po prvom zábere
A Pozrite aj
Informácie o voľbe veľkosti prírastku nájdete v časti Používateľské nastavenie b2
(EV steps for exposure cntrl (Kroky EV pre riadenie expozície), 0 278).
Informácie o výbere poradia, v akom sa vykoná bracketing, nájdete v časti
Používateľské nastavenie e7 (Bracketing order (Poradie pri bracketingu),
0 284).
200
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť funkciu bracketing, stlačte tlačidlo BKT a otáčajte hlavný
príkazový volič dovtedy, kým v postupnosti funkcie bracketing
nezostanú žiadne zábery. Naposledy spustený program sa obnoví po
ďalšom aktivovaní bracketingu. Bracketing môžete zrušiť aj pomocou
dvojtlačidlového resetu (0 194), aj keď v tomto prípade sa program
bracketingu pri ďalšom aktivovaní bracketingu neobnoví.
A Nulové zábery
Keď v postupnosti funkcie bracketing nezostanú žiadne zábery, v zobrazení
živého náhľadu bude uvedený indikátor „–/–“.
A Expozičný bracketing a bracketing intenzity záblesku
V režimoch sériového snímania (0 66) sa snímanie pozastaví po nasnímaní
počtu záberov určenom v programe bracketingu. Snímanie bude pokračovať po
ďalšom stlačení tlačidla spúšte. V režime samospúšte fotoaparát zhotoví počet
záberov zvolený v kroku 2 na strane 198 pri každom stlačení tlačidla spúšte, bez
ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c3 (Self-timer
(Samospúšť)) > Number of shots (Počet záberov) (0 279). Interval medzi
zábermi je však riadený Používateľským nastavením c3 (Self-timer
(Samospúšť)) > Interval between shots (Interval medzi zábermi). V iných
režimoch sa po každom stlačení tlačidla spúšte nasníma jeden záber.
Ak sa pamäťová karta zaplní pred zhotovením všetkých záberov v sérii, snímanie
môže pokračovať od ďalšieho záberu v sérii po výmene pamäťovej karty alebo
po vymazaní záberov, aby sa uvoľnilo miesto na pamäťovej karte. Ak sa
fotoaparát pred zhotovením všetkých snímok v sérii vypne, po zapnutí
fotoaparátu bude bracketing pokračovať od nasledujúcej snímky v sérii.
201
A Expozičný bracketing
Fotoaparát upravuje expozíciu zmenou času uzávierky a clony (režim P), clony
(režim S) alebo času uzávierky (režimy A a M). Ak je zvolené On (Zap.) pre ISO
sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) (0 102) v režimoch P, S a A, fotoaparát
bude automaticky meniť citlivosť ISO s cieľom dosiahnuť optimálnu expozíciu pri
prekročení rozsahu expozičného systému fotoaparátu; v režime M fotoaparát
najskôr použije automatické nastavenie citlivosti ISO, aby sa expozícia priviedla
čo najbližšie k optimálnej hodnote a potom bude túto expozíciu stupňovať
zmenou času uzávierky.
❚❚ Bracketing vyváženia bielej farby
Fotoaparát vytvorí niekoľko kópií každej fotografie, každú s iným
nastavením vyváženia bielej farby. Ďalšie informácie o vyvážení bielej
farby nájdete na strane 111.
1 Zvoľte bracketing vyváženia bielej farby.
Vyberte WB bracketing (Bracketing
vyváženia bielej farby) pre Používateľské
nastavenie e6 (Auto bracketing set
(Nastavenie automatického
bracketingu)).
202
2 Vyberte počet záberov.
Pri stlačenom tlačidle BKT a otáčaním hlavného príkazového voliča
vyberte počet záberov v sérii bracketingu.
Počet
snímok
Tlačidlo BKT
Hlavný príkazový
volič
Indikátor bracketingu
vyváženia bielej farby
Zobrazenie informácií
Pri nastaveniach iných ako nula sa na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku zobrazia
M a D v uvedenom poradí; v zobrazení
informácií sa objaví ikona y
a indikátor bracketingu.
Hľadáčik
A Živý náhľad
V živom náhľade sa na monitore zobrazia nastavenia bracketingu.
203
3 Vyberte prírastok vyváženia bielej farby.
Stlačte tlačidlo BKT a otáčaním pomocného príkazového voliča
vyberte z prírastkov 1, 2, 3 (v uvedenom poradí sú ekvivalentné
približne 5, 10 alebo 15 miredom). Hodnota B označuje množstvo
modrej, hodnota A množstvo žltej (0 114).
Prírastok vyváženia
bielej farby
Tlačidlo BKT
Pomocný
príkazový volič
Zobrazenie informácií
Programy bracketingu s prírastkom 1 sú uvedené nižšie.
Zobrazenie informácií
204
Počet
záberov
2
2
3
Prírastok vyváženia
bielej farby
1B
1A
1 A, 1 B
Poradie
bracketingu
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
4 Vytvorte kompozíciu fotografie,
zaostrite a snímajte.
Každý záber sa spracuje tak, aby sa
vytvoril počet kópií určený v programe
bracketingu, pričom každá kópia bude
mať iné vyváženie bielej farby. Úpravy vyváženia bielej farby sa
pridajú k jej nastaveniu vykonanému pri jemnom doladení vyváženia
bielej farby.
Ak je počet snímok v programe
bracketingu vyšší ako počet
zostávajúcich snímok, na kontrolnom
paneli bude blikať n a ikona
príslušnej karty, blikajúca ikona j sa
zobrazí v hľadáčiku tak, ako je to
zobrazené vpravo, pričom tlačidlo
spúšte bude deaktivované. Snímanie sa
môže začať po vložení novej pamäťovej
karty.
205
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť funkciu bracketing, stlačte tlačidlo BKT a otáčajte hlavný
príkazový volič dovtedy, kým v postupnosti funkcie bracketing
nezostanú žiadne zábery. Naposledy spustený program sa obnoví po
ďalšom aktivovaní bracketingu. Bracketing môžete zrušiť aj pomocou
dvojtlačidlového resetu (0 194), aj keď v tomto prípade sa program
bracketingu pri ďalšom aktivovaní bracketingu neobnoví.
A Nulové zábery
Keď v postupnosti funkcie bracketing nezostanú žiadne zábery, v zobrazení
živého náhľadu bude uvedený indikátor „–/–“.
A Bracketing vyváženia bielej farby
Bracketing vyváženia bielej farby nie je dostupný pri nastavení kvality snímky na
NEF (RAW). Voľbou NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG,
vysoká kvalita), NEF (RAW) + JPEG normal (NEF (RAW) + JPEG, normálna
kvalita) alebo NEF (RAW) + JPEG basic (NEF (RAW) + JPEG, základná kvalita)
sa zruší bracketing vyváženia bielej farby.
Bracketing vyváženia bielej farby ovplyvní len farebnú teplotu (žlto-modrá os
v zobrazení jemného doladenia vyváženia bielej farby, 0 114). Na zelenopurpurovej osi sa nevykonajú žiadne úpravy.
V režime samospúšte (0 69) sa pri každom uvoľnení spúšte zhotoví počet
záberov určený v programe vyváženia bielej farby, bez ohľadu na voľbu zvolenú
pre Používateľské nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Number of shots
(Počet snímok) (0 279).
Ak fotoaparát vypnete, keď svieti kontrolka prístupu na pamäťovú kartu,
fotoaparát sa vypne až po zaznamenaní všetkých fotografií v sérii.
206
❚❚ Bracketing ADL
Fotoaparát bude meniť funkciu Active D-Lighting v sérii expozícií. Ďalšie
informácie o funkcii Active D-Lighting nájdete na strane 139.
1 Zvoľte bracketing ADL.
Vyberte ADL bracketing (Bracketing
ADL) pre Používateľské nastavenie e6
(Auto bracketing set (Nastavenie
automatického bracketingu)).
2 Vyberte počet záberov.
Pri stlačenom tlačidle BKT a otáčaním hlavného príkazového voliča
vyberte počet záberov v sérii bracketingu.
Hodnota
bracketingu ADL
Tlačidlo BKT
Hlavný príkazový
volič
Počet snímok
Zobrazenie informácií
Pri nastaveniach iných ako nula sa na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku zobrazia
M a D v uvedenom poradí; v zobrazení
informácií sa objaví ikona z
a hodnota bracketingu.
Hľadáčik
207
Vyberte si dva zábery a nasnímajte jednu fotografiu s vypnutou
funkciou Active D-Lighting a ďalšiu pri vybranej hodnote. Zvoľte tri
až päť záberov pre sériu fotografií s funkciou Active D-Lighting
nastavenou na možnosť Off (Vyp.), Low (Nízka) a Normal
(Normálna) (tri zábery), Off (Vyp.), Low (Nízka), Normal
(Normálna) a High (Vysoká) (štyri zábery) alebo Off (Vyp.), Low
(Nízka), Normal (Normálna), High (Vysoká) a Extra high
(Mimoriadne vysoká) (päť záberov). Ak vyberiete viac ako dva
zábery, pokračujte krokom 4.
3 Vyberte možnosť Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting).
Pri stlačenom tlačidle BKT
a otáčaním pomocného
príkazového voliča vyberte
funkciu Active D-Lighting.
Tlačidlo BKT
Pomocný
príkazový volič
Funkcia Active D-Lighting sa zobrazí v zobrazení informácií a na
kontrolnom paneli.
Funkcia Active D-Lighting
208
Y
Auto (Automatika)
R
Low (Nízka)
Q
Normal (Normálna)
P
High (Vysoká)
Z
Extra high
(Veľmi vysoká)
Zobrazenie informácií
Zobrazenie kontrolného panela
4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a snímajte.
Fotoaparát bude pri každom zábere meniť funkciu
Active D-Lighting podľa zvoleného programu
bracketingu. Keď je bracketing aktívny, zobrazí sa
indikátor priebehu bracketingu. Po každom zábere
zmizne jeden segment z indikátora.
Počet záberov: 3
Zobrazenie po prvom zábere
A Živý náhľad
V živom náhľade sa na monitore zobrazia nastavenia bracketingu.
209
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť funkciu bracketing, stlačte tlačidlo BKT a otáčajte hlavný
príkazový volič dovtedy, kým v postupnosti funkcie bracketing
nezostanú žiadne zábery. Naposledy spustený program sa obnoví po
ďalšom aktivovaní bracketingu. Bracketing môžete zrušiť aj pomocou
dvojtlačidlového resetu (0 194), aj keď v tomto prípade sa program
bracketingu pri ďalšom aktivovaní bracketingu neobnoví.
A Nulové zábery
Keď v postupnosti funkcie bracketing nezostanú žiadne zábery, v zobrazení
živého náhľadu bude uvedený indikátor „–/–“.
A Bracketing ADL
V režimoch sériového snímania (0 66) sa snímanie pozastaví po nasnímaní
počtu záberov určenom v programe bracketingu. Snímanie bude pokračovať po
ďalšom stlačení tlačidla spúšte. V režime samospúšte fotoaparát zhotoví počet
záberov zvolený v kroku 2 na strane 207 pri každom stlačení tlačidla spúšte, bez
ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c3 (Self-timer
(Samospúšť)) > Number of shots (Počet záberov) (0 279). Interval medzi
zábermi je však riadený Používateľským nastavením c3 (Self-timer
(Samospúšť)) > Interval between shots (Interval medzi zábermi). V iných
režimoch sa po každom stlačení tlačidla spúšte nasníma jeden záber.
Ak sa pamäťová karta zaplní pred zhotovením všetkých záberov v sérii, snímanie
môže pokračovať od ďalšieho záberu v sérii po výmene pamäťovej karty alebo
po vymazaní záberov, aby sa uvoľnilo miesto na pamäťovej karte. Ak sa
fotoaparát pred zhotovením všetkých snímok v sérii vypne, po zapnutí
fotoaparátu bude bracketing pokračovať od nasledujúcej snímky v sérii.
210
Viacnásobná expozícia
(len režimy P, S, A a M)
Podľa nižšie uvedených krokov zaznamenajte sériu dvoch alebo troch
expozícií NEF (RAW) v rámci jednej fotografie.
❚❚ Vytvorenie viacnásobnej expozície
Viacnásobná expozícia sa nedá zaznamenať v živom náhľade. Pred
ďalším postupom ukončite živý náhľad. Vezmite do úvahy, že pri
východiskových nastaveniach sa snímanie ukončí a viacnásobná
expozícia sa zaznamená automaticky, ak sa v priebehu približne
30 s nevykoná žiadny úkon.
A Predĺžené časy záznamu
Ak sa vypne monitor počas prehrávania alebo používania ponúk a ak sa
nevykoná žiadny úkon približne 30 s, snímanie sa ukončí a viacnásobná
expozícia sa vytvorí zo snímok, ktoré sa dovtedy zaznamenali. Čas, ktorý je
dostupný na záznam ďalšej expozície, sa dá predĺžiť zvolením dlhších časov pre
Používateľské nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač pohotovostného
režimu), 0 279).
1 Zvoľte Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia).
V ponuke režimu snímania fotografií
zvýraznite Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia) a stlačte 2.
211
2 Zvoľte režim.
Zvýraznite Multiple exposure mode
(Režim viacnásobnej expozície)
a stlačte 2.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich
možností a stlačte J.
• Ak chcete nasnímať sériu viacnásobných
expozícií, zvoľte 6 On (series) (Zap.
(séria)). Snímanie viacnásobnej
expozície bude pokračovať, kým
nevyberiete možnosť Off (Vyp.) pre
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície).
• Ak chcete nasnímať jednu viacnásobnú expozíciu, zvoľte možnosť On
(single photo) (Zap. (jedna fotografia)). Po vytvorení jednej
viacnásobnej expozície sa automaticky obnoví normálne snímanie.
• Ak chcete daný režim ukončiť bez vytvorenia dodatočných viacnásobných
expozícií, zvoľte možnosť Off (Vyp.).
Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap.
(séria)) alebo On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)), na kontrolnom paneli
sa zobrazí ikona n.
212
3 Vyberte počet záberov.
Zvýraznite Number of shots (Počet
záberov) a stlačte 2.
Stlačením 1 alebo 3 vyberte počet
expozícií, ktoré sa zlúčia do jednej
fotografie a stlačte J.
4 Vyberte mieru zvyšovania expozičného
podielu.
Zvýraznite Auto gain (Automatické
zvyšovanie expozičného podielu)
a stlačte 2.
Zobrazia sa nasledujúce možnosti.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
• On (Zap.): Zvyšovanie expozičného
podielu sa nastaví podľa počtu aktuálne
zaznamenaných snímok (zvyšovanie
expozičného podielu sa pre každú
snímku nastaví na 1/2 pri 2 snímkach, 1/3 pri 3 snímkach).
• Off (Vyp.): Zvyšovanie expozičného podielu sa pri zázname
viacnásobnej expozície nenastaví.
213
5 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a snímajte.
V režimoch sériového snímania (0 66) fotoaparát
zaznamená všetky snímky v jednej sérii. Ak je vybraná
možnosť On (series) (Zap. (séria)), fotoaparát bude
pokračovať v zaznamenávaní viacnásobných expozícií,
pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte. Ak je vybraná možnosť On (single
photo) (Zap. (jedna fotografia)), snímanie viacnásobnej expozície
sa ukončí po nasnímaní prvej fotografie. V režime samospúšte
fotoaparát automaticky zaznamená počet záberov zvolený v kroku 3
na strane 213, bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské
nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Number of shots (Počet
záberov) (0 279). Interval medzi zábermi je však riadený
Používateľským nastavením c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Interval
between shots (Interval medzi zábermi). V iných režimoch
snímania sa jedna fotografia zhotoví po každom stlačení tlačidla
spúšte. Pokračujte v snímaní, kým nie sú zaznamenané všetky snímky
(informácie o prerušení viacnásobnej expozície pred nasnímaním
všetkých záberov nájdete na strane 215).
Ikona n bude blikať dovtedy, kým sa
snímanie neskončí. Ak je vybraná možnosť
On (series) (Zap. (séria)), snímanie
viacnásobnej expozície sa skončí iba vtedy,
keď pre režim viacnásobnej expozície
zvolíte možnosť Off (Vyp.). Ak vyberiete
možnosť On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)), snímanie
viacnásobnej expozície sa ukončí automaticky po dokončení
viacnásobnej expozície. Po skončení snímania viacnásobnej
expozície zmizne z displeja ikona n.
214
❚❚ Prerušenie viacnásobných expozícií
Ak chcete prerušiť viacnásobnú expozíciu pred nasnímaním určeného
počtu záberov, vyberte možnosť Off (Vyp.) pre režim viacnásobnej
expozície. Ak snímanie skončí pred nasnímaním určeného počtu
snímok, viacnásobná expozícia sa vytvorí z dovtedy zaznamenaných
snímok. Ak je zapnuté Auto gain (Automatické zvyšovanie
expozičného podielu), zvyšovanie expozičného podielu sa nastaví tak,
aby odrážalo počet skutočne zaznamenaných expozícií. Vezmite do
úvahy, že snímanie sa automaticky ukončí, ak:
• sa vykoná dvojtlačidlový reset (0 194)
• sa vypne fotoaparát
• je batéria úplne vybitá
• sa odstránia snímky
215
D Viacnásobné expozície
Počas zaznamenávania viacnásobnej expozície nevyberajte ani nevkladajte
pamäťovú kartu.
Počas snímania nie je dostupný živý náhľad. Výber živého náhľadu resetuje
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície) na Off (Vyp.).
Informácie o snímaní uvedené v zobrazení informácií o zobrazenej fotografii
(vrátane merania, expozície, režimu snímania, ohniskovej vzdialenosti, dátumu
záznamu a orientácie fotoaparátu) sa týkajú prvého záberu vo viacnásobnej
expozícii.
A Intervalové fotografovanie
Ak je intervalové fotografovanie zapnuté pred zhotovením prvej snímky,
fotoaparát bude zaznamenávať snímky vo zvolenom intervale, kým sa
nedosiahne počet snímok určený v ponuke viacnásobnej expozície (počet
záberov uvedený v ponuke intervalového snímania sa nebude brať do úvahy).
Tieto expozície sa potom zaznamenajú ako jedna fotografia a intervalové
snímanie sa ukončí (ak vyberiete On (single photo) (Zap. (jedna fotografia))
pre režim viacnásobnej expozície, aj snímanie viacnásobnej expozície sa ukončí
automaticky).
A Ďalšie nastavenia
Počas snímania viacnásobnej expozície nie je možné formátovať pamäťové
karty, pričom niektoré sivé položky ponuky nie sú dostupné a nedajú sa zmeniť.
216
Intervalové fotografovanie
Fotoaparát je vybavený na automatické zhotovovanie fotografií
v predvolených intervaloch.
D Pred snímaním
Pri použití intervalového časovača vyberte iný režim snímania ako samospúšť (E)
a MUP. Pred začatím intervalového fotografovania zhotovte skúšobnú snímku pri
aktuálnych nastaveniach a výsledok si pozrite na monitore. Po upravení
nastavení podľa vlastných požiadaviek odstráňte gumený okulár a na hľadáčik
nasaďte dodanú krytku okuláru hľadáčika, aby ste predišli vnikaniu svetla cez
hľadáčik, ktoré by mohlo rušiť fotografie a expozíciu (0 70).
Pred určením času spustenia zvoľte Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) v ponuke nastavenia a uistite sa, že sú hodiny fotoaparátu nastavené
na správny dátum a čas (0 290).
Odporúča sa použiť statív. Pred tým, ako sa začne snímanie, upevnite fotoaparát
na statív. Ak chcete zaručiť neprerušené snímanie, uistite sa, že je batéria
fotoaparátu plne nabitá. Ak máte pochybnosti, pred použitím batériu nabite,
alebo použite sieťový zdroj a napájací konektor (k dispozícii samostatne).
1 Zvoľte Interval timer shooting
(Intervalové snímanie).
Zvýraznite možnosť Interval timer
shooting (Intervalové snímanie)
v ponuke režimu snímania fotografií
a stlačením 2 zobrazte nastavenia
intervalového snímania.
217
2 Upravte nastavenia intervalového snímania.
Vyberte možnosť spustenia, interval, počet záberov na interval
a možnosť vyhladenia expozície.
• Výber možnosti spustenia:
Zvýraznite Start options
(Možnosti spustenia) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak chcete spustiť snímanie okamžite, zvoľte možnosť Now (Teraz).
Ak chcete začať snímať vo vybranom dátume a čase, vyberte
možnosť Choose start day and start time (Vybrať deň a čas
spustenia), potom vyberte dátum a čas a stlačte J.
• Výber intervalu medzi snímkami:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
218
Vyberte interval (hodiny, minúty
a sekundy) a stlačte J.
• Výber počtu záberov na interval:
Zvýraznite No. of intervals ×
shots/interval (Počet intervalov
× záberov/interval) a stlačte 2.
Vyberte počet intervalov a počet
záberov na interval a stlačte J.
V režime S (jednotlivá snímka) sa fotografie pre každý interval
zhotovujú rýchlosťou zvolenou pre Používateľské nastavenie d2
(Continuous low-speed (Pomalé sériové snímanie), 0 280).
• Zapnutie alebo vypnutie vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Po výbere možnosti On (Zap.) umožníte fotoaparátu nastavenie
expozície tak, aby sa prispôsobila predchádzajúcemu záberu
v režimoch iných ako M (vezmite do úvahy, že vyhladenie expozície
má efekt len v režime M pri zapnutí automatického nastavenia
citlivosti ISO).
219
3 Spustite snímanie.
Zvýraznite možnosť Start (Spustiť)
a stlačte J. Prvá séria záberov sa nasníma
v určenom čase spustenia alebo približne
po 3 s, ak ste vybrali možnosť Now (Teraz)
pre Start options (Možnosti spustenia)
v kroku 2. Snímanie bude pokračovať pri
zvolenom intervale dovtedy, kým sa nezhotovia všetky snímky.
A Počas snímania
Počas intervalového fotografovania bude
kontrolka prístupu na pamäťovú kartu blikať.
Bezprostredne pred začiatkom nasledujúceho
intervalu snímania ukáže zobrazenie času
uzávierky počet zvyšných intervalov a zobrazenie
clony ukáže počet zostávajúcich snímok
v aktuálnom intervale. V ostatných prípadoch si
možno počet zostávajúcich intervalov a počet
Kontrolka prístupu na
záberov v každom intervale pozrieť stlačením
pamäťovú kartu
tlačidla spúšte do polovice (keď tlačidlo uvoľníte,
čas uzávierky a clona sa budú zobrazovať až do
uplynutia intervalu časového spínača pohotovostného režimu).
Počas intervalového fotografovania je možné upravovať nastavenia, používať
ponuky a zobrazovať snímky. Monitor sa vypne automaticky, asi štyri sekundy
pred každým intervalom. Vezmite do úvahy, že zmeny nastavení fotoaparátu
počas intervalového fotografovania môžu spôsobiť ukončenie snímania.
A Režim snímania
Bez ohľadu na zvolený režim snímania fotoaparát zhotoví určený počet záberov
v každom intervale.
220
❚❚ Pozastavenie intervalového fotografovania
Intervalové fotografovanie môžete pozastaviť medzi intervalmi
stlačením J alebo výberom možnosti Pause (Pauza) v ponuke
intervalového fotografovania.
❚❚ Obnovenie intervalového snímania
Ak chcete pokračovať v snímaní:
Začať hneď
Zvýraznite možnosť
Restart (Reštartovať)
a stlačte J.
Spustenie v určenom čase
Pre Start options
(Možnosti spustenia)
zvýraznite možnosť
Choose start day and
start time (Vybrať deň
a čas spustenia)
a stlačte 2.
Vyberte dátum a čas
spustenia a stlačte J.
Zvýraznite možnosť
Restart (Reštartovať)
a stlačte J.
❚❚ Ukončenie intervalového snímania
Ak chcete ukončiť intervalové fotografovanie pred zhotovením všetkých
fotografií, vyberte možnosť Off (Vyp.) v ponuke intervalového snímania.
221
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát preskočí aktuálny interval, ak niektorá z nasledujúcich
situácií pretrváva osem sekúnd alebo dlhšie po tom, čo sa mal interval
spustiť: fotografia alebo fotografie z predchádzajúceho intervalu ešte
neboli zhotovené, pamäťová karta je plná alebo fotoaparát nedokáže
zaostriť v režime AF-S alebo je zvolená možnosť jednorazového
automatického zaostrovania v režime AF-A (vezmite do úvahy, že
fotoaparát znova zaostruje pred každým záberom). Snímanie bude
pokračovať nasledujúcim intervalom.
D Plná pamäť
Ak sa pamäťová karta zaplní, intervalový časovač zostane zapnutý, ale žiadne
snímky sa nezaznamenajú. Snímanie obnovíte (0 221) po odstránení niektorých
snímok alebo po vypnutí fotoaparátu a vložení inej pamäťovej karty.
A Intervalové fotografovanie
Vyberte dlhší interval ako čas, ktorý je potrebný na zhotovenie zvoleného počtu
záberov. Ak je tento interval príliš krátky, počet zhotovených fotografií môže byť
menší ako celkový počet uvedený v kroku 2 (počet intervalov vynásobený
počtom záberov na jeden interval). Intervalové fotografovanie sa nedá
kombinovať s dlhou expozíciou (fotografovanie v režime bulb alebo time, 0 58),
časozberným fotografovaním (0 171) a nie je dostupné v živom náhľade (0 31,
161), alebo keď je zvolená možnosť Record movies (Záznam videosekvencií)
pre Používateľské nastavenie g4 (Assign shutter button (Priradenie tlačidla
spúšte), 0 288). Vezmite do úvahy, že keďže sa čas uzávierky, frekvencia
snímania a čas potrebný na záznam snímok môžu pri každom intervale meniť,
čas medzi koncom jedného intervalu a začiatkom nasledujúceho intervalu sa
môže líšiť. Ak snímanie nemôže pokračovať pri aktuálnych nastaveniach
(napríklad, ak je čas uzávierky A alebo % aktuálne zvolený v režime
manuálnej expozície, interval je nula alebo je čas spustenia menej ako minúta),
na monitore sa zobrazí varovanie.
Intervalové snímanie sa pozastaví, ak je vybraný režim E (samospúšť), režim MUP
alebo ak vypnete a znovu zapnete fotoaparát (ak je fotoaparát vypnutý, môžete
vymeniť batérie a pamäťové karty bez ukončenia intervalového fotografovania).
Pozastavenie snímania nemá vplyv na nastavenia intervalového časovača.
222
A Bracketing
Nastavenia bracketingu vykonajte pred spustením intervalového fotografovania.
Ak je aktívny bracketing expozície, záblesku alebo ADL počas intervalového
fotografovania, fotoaparát zhotoví v každom intervale počet záberov
v programe bracketingu, bez ohľadu na počet záberov, ktorý je určený v ponuke
intervalového snímania. Ak je aktívny bracketing vyváženia bielej farby počas
intervalového fotografovania, fotoaparát zhotoví v každom intervale jeden záber
a spracuje ho na vytvorenie počtu kópií určených v programe bracketingu.
223
Objektívy bez vstavaného procesora
Objektívy bez vstavaného procesora sa dajú použiť v režimoch A a M
s clonou nastavenou pomocou clonového krúžku objektívu. Určením
údajov o objektíve (ohnisková vzdialenosť a svetelnosť objektívu) môže
používateľ získať prístup k rôznym funkciám objektívov so vstavaným
procesorom.
Ak je známa ohnisková vzdialenosť objektívu:
• S voliteľnými bleskami je možné použiť motorové nastavenie
transfokátora
• Ohnisková vzdialenosť objektívu je uvedená (s hviezdičkou)
v zobrazení informácií o fotografiách
Ak je známa svetelnosť objektívu:
• Hodnota clony sa zobrazuje na kontrolnom paneli a v hľadáčiku
• Intenzita záblesku sa nastaví podľa zmien clony, ak záblesková
jednotka podporuje režim AA (automatická clona)
• Clona je uvedená (s hviezdičkou) v zobrazení informácií o fotografiách
Určenie ohniskovej vzdialenosti aj svetelnosti objektívu:
• Umožňuje farebné maticové meranie expozície (vezmite do úvahy, že
možno bude potrebné použiť meranie so zdôrazneným stredom alebo
bodové meranie expozície na dosiahnutie presných výsledkov
s niektorými objektívmi, vrátane objektívov Reflex-NIKKOR)
• Zlepší sa presnosť merania expozície so zdôrazneným stredom,
bodového merania expozície a doplnkového riadenia záblesku
vyvažovaného meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky
A Telekonvertory a objektívy s transfokátorom
Svetelnosť objektívu pre telekonvertory je kombináciou svetelnosti objektívu
telekonvertora a objektívu. Vezmite do úvahy, že údaje objektívov sa pri použití
transfokátora na objektívoch bez vstavaného procesora neupravujú. Údaje pre
rôzne ohniskové vzdialenosti sa dajú zadať ako samostatné čísla objektívov
alebo sa údaje objektívov dajú upraviť so zohľadnením nových hodnôt
ohniskovej vzdialenosti a svetelnosti objektívov pri každom nastavení
transfokátora.
224
Fotoaparát dokáže uložiť údaje až pre deväť objektívov bez vstavaného
procesora. Zadanie alebo úprava údajov pre objektív bez vstavaného
procesora:
1 Vyberte možnosť Non-CPU lens data
(Údaje objektívu bez vstavaného
procesora).
V ponuke nastavenia zvýraznite možnosť
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora) a stlačte tlačidlo
2.
2 Vyberte číslo objektívu.
Zvýraznite Lens number (Číslo objektívu)
a stlačením 4 alebo 2 vyberte číslo
objektívu.
3 Zadajte ohniskovú vzdialenosť a clonu.
Zvýraznite Focal length (mm)
(Ohnisková vzdialenosť (mm)) alebo
Maximum aperture (Svetelnosť
objektívu) a stlačením 4 alebo 2 upravte
zvýraznenú položku.
4 Uložte nastavenia a zatvorte ponuku.
Stlačte J. Určená ohnisková vzdialenosť a clona sa uložia pod
zvolené číslo objektívu.
A Ohnisková vzdialenosť neuvedená
Ak správna ohnisková vzdialenosť nie je uvedená, zvoľte najbližšiu hodnotu
vyššiu, ako je aktuálna ohnisková vzdialenosť objektívu.
225
Vyvolanie údajov objektívu pri použití objektívu bez vstavaného
procesora:
1 Priraďte výber čísla objektívu bez vstavaného procesora
ovládaciemu prvku na fotoaparáte.
Možnosť Choose non-CPU lens number (Vybrať číslo objektívu
bez vstavaného procesora) vyberte ako možnosť „Press +
command dials (Stlačenie + príkazové voliče)“ pre ovládací prvok
fotoaparátu v ponuke používateľských nastavení. Výber čísla
objektívu bez vstavaného procesora môže byť priradený Fn tlačidlu
(Používateľské nastavenie f2, Assign Fn button (Priradenie Fn
tlačidla), 0 284), tlačidlu Pv (Používateľské nastavenie f3, Assign
preview button (Priradenie tlačidla kontroly), 0 285), tlačidlu
A AE-L/AF-L (Používateľské nastavenie f4, Assign AE-L/AF-L button
(Priradenie tlačidla AE-L/AF-L), 0 285).
2 Na výber čísla objektívu použite zvolený ovládací prvok.
Stlačte zvolené tlačidlo a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až
kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí požadované číslo objektívu.
Ohnisková
vzdialenosť
Svetelnosť
objektívu
Číslo objektívu
Fn tlačidlo
226
Hlavný príkazový
volič
Kontrolný panel
Údaje o polohe
Jednotka GPS GP-1/GP-1A (k dispozícii samostatne) sa dá pripojiť
k fotoaparátu cez konektor pre príslušenstvo (0 2) pomocou kábla
dodávaného k GP-1/GP-1A, čo umožňuje počas zhotovovania snímok
zaznamenať informácie o aktuálnej polohe fotoaparátu. Pred
pripojením GP-1/GP-1A vypnite fotoaparát; viac informácií nájdete
v príručke k GP-1/GP-1A.
❚❚ Možnosti ponuky nastavenia
Položka Location data (Údaje o polohe) v ponuke nastavenia obsahuje
nižšie uvedené možnosti.
• Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu): Vyberte, či sa
expozimetre majú alebo nemajú automaticky vypnúť po pripojení
GP-1/GP-1A.
Možnosť
Enable
(Zapnuté)
Disable
(Vypnuté)
Popis
Expozimetre sa automaticky vypnú, ak sa nevykoná žiadny úkon
počas intervalu uvedeného v Používateľskom nastavení c2
(Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu), 0 279.
Aby fotoaparát získal čas na získanie údajov o polohe, oneskorenie
sa predĺži maximálne o jednu minútu po aktivovaní expozimetrov
alebo zapnutí fotoaparátu). Tým sa zníži spotreba energie batérie.
Expozimetre sa nevypnú, kým je pripojená GP-1/GP-1A.
• Position (Poloha): Táto položka je dostupná len po pripojení GP-1/GP-1A,
kedy zobrazuje aktuálnu zemepisnú šírku, dĺžku, nadmorskú výšku,
svetový koordinovaný čas (UTC), ktoré poskytuje zariadenie
GP-1/GP-1A.
• Set clock from satellite (Nastavenie hodín zo satelitu): Voľbou možnosti Yes
(Áno) sa zosynchronizujú hodiny fotoaparátu s časom, ktorý udáva
zariadenie GPS.
227
A Svetový koordinovaný čas (UTC)
Údaje UTC poskytuje zariadenie GPS a sú nezávislé od hodín fotoaparátu.
A Ikona o
Stav pripojenia zobrazuje ikona o:
• o (svieti): Fotoaparát zahájil komunikáciu s GP-1/GP-1A. Informácie o fotografii
pre snímky zhotovené počas zobrazenia tejto ikony budú obsahovať
dodatočnú stránku s údajmi o polohe (0 241).
• o (bliká): GP-1/GP-1A vyhľadáva signál. Snímky zhotovené počas blikania ikony
nebudú obsahovať údaje o polohe.
• Žiadna ikona: Z GP-1/GP-1A neboli prijaté žiadne nové údaje o polohe aspoň dve
sekundy. Snímky zhotovené, keď sa nezobrazovala ikona o, neobsahujú údaje
o polohe.
Zobrazenie informácií
228
Obrazovka snímania
Viac o prehrávaní
Prezeranie snímok
Prehrávanie snímok na celej obrazovke
Ak chcete zobrazovať fotografie, stlačte
tlačidlo K. Na monitore sa zobrazí naposledy
zhotovená fotografia.
Tlačidlo K
Ak chcete
Použite
Popis
Zobraziť ďalšie
fotografie
Stlačením 2 zobrazíte fotografie v poradí,
v ktorom sa zaznamenali, stlačením 4
zobrazíte fotografie v opačnom poradí.
Zobraziť
informácie
o fotografii
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 zobrazíte
informácie o aktuálnej fotografii (0 234).
Vykonať návrat do
režimu snímania
Prehrať
videosekvenciu
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
tlačidlo K alebo stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
K/
J
Ak je aktuálna snímka označená ikonou 1
na zobrazenie toho, že ide
o videosekvenciu, stlačením J sa spustí
prehrávanie videosekvencie (0 177).
229
A Otočiť na výšku
Ak chcete zobraziť fotografie zhotovené na „výšku“
(portrét) s orientáciou na výšku, zvoľte možnosť On
(Zap.) pre položku Rotate tall (Otočiť na výšku)
v ponuke režimu prehrávania (0 267).
A Ukážka snímok
Keď je zvolená možnosť On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok)
v ponuke režimu prehrávania (0 267), fotografie sa automaticky zobrazia na
monitore po nasnímaní (keďže fotoaparát už má správnu orientáciu, snímky sa
neotáčajú automaticky počas ukážky snímok). V režimoch sériového snímania
začne zobrazovanie po skončení snímania, pričom sa zobrazí prvá fotografia
v aktuálnej sérii.
230
Zobrazenie miniatúr
Ak chcete zobraziť snímky vo forme „indexov“ so štyrmi, deviatimi alebo
72 snímkami, stlačte tlačidlo W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Prehrávanie snímok
na celej obrazovke
Ak chcete
Zobrazenie miniatúr
Použite
Zvýrazniť snímky
Zobraziť zvýraznenú
snímku
Vykonať návrat do
režimu snímania
J
K/
Prehrávanie podľa
kalendára
Popis
Multifunkčný volič použite na
zvýraznenie snímok pre ich prehrávanie
na celej obrazovke, zväčšenie výrezu
snímky (0 243), odstránenie (0 246)
alebo ochranu (0 245).
Stlačením J zobrazíte zvýraznenú
snímku na celej obrazovke.
Ak chcete prejsť do režimu snímania,
stlačte tlačidlo K alebo stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
231
Prehrávanie podľa kalendára
Ak chcete zobraziť snímky zhotovené v rámci zvoleného dátumu, stlačte
tlačidlo W (S), keď je zobrazených 72 snímok.
Zoznam dátumov
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Zoznam miniatúr
Prehrávanie snímok
na celej obrazovke
Zobrazenie miniatúr
Prehrávanie podľa
kalendára
Úkony, ktoré je možné vykonávať, závisia od toho, či sa kurzor nachádza
v zozname dátumov alebo v zozname miniatúr:
Ak chcete
Použite
Prepínať medzi
zoznamom dátumov
a zoznamom miniatúr
W (S)/J
Prejsť do zobrazenia
miniatúr/Priblížiť
zvýraznenú fotografiu
X (T)
Zvýrazniť dátumy/
Zvýrazniť snímky
• Zoznam dátumov: Zvýraznite dátum.
• Zoznam miniatúr: Zvýraznite snímku.
Prepínať zobrazenie na
celej obrazovke
Vykonať návrat do
režimu snímania
232
Popis
Stlačením tlačidla W (S) alebo J
v zozname dátumov sa kurzor
premiestni do zoznamu miniatúr.
Opätovným stlačením tlačidla
W (S) sa vrátite do zoznamu
dátumov.
• Zoznam dátumov: Prejdite do
72-snímkového zobrazenia.
• Zoznam miniatúr: Podržaním
stlačeného tlačidla X (T)
priblížite zvýraznenú snímku.
J
K/
Zoznam miniatúr: Zobrazte zvýraznenú
snímku.
Ak chcete prejsť do režimu snímania,
stlačte tlačidlo K alebo stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
Tlačidlo i
Po stlačení tlačidla i počas prehrávania na
celej obrazovke alebo prehrávania miniatúr sa
zobrazia nižšie uvedené možnosti.
• Playback slot and folder (Prehrávanie slotu
a priečinka): Vyberte priečinok na prehrávanie.
Zvýraznite slot a stlačením 2 zobrazíte
zoznam priečinkov na zvolenej karte, potom
zvýraznite priečinok a stlačením J zobrazte Tlačidlo i
snímky v zvýraznenom priečinku.
• Retouch (Upraviť) (len fotografie): Pomocou
možností v ponuke úprav (0 294) vytvoríte
retušovanú kópiu aktuálnej fotografie.
• Edit movie (Upraviť videosekvenciu) (len
videosekvencie): Upravovanie videosekvencií
pomocou možnosti v ponuke úprav
videosekvencií (0 179). Videosekvencie je
možné tiež upraviť stlačením tlačidla i, keď je prehrávanie
videosekvencie pozastavené.
• Select to send to smart device/deselect (Výber na odoslanie do zariadenia smart/
zrušenie výberu): Výber fotografií na odoslanie do zariadenia smart
(0 263).
Ak chcete opustiť ponuku tlačidla i a vrátiť sa k prehrávaniu, znova
stlačte tlačidlo i.
233
Informácie o fotografii
Informácie o fotografii sa zobrazujú s prekrytím snímky zobrazenej
v prehrávaní snímok na celej obrazovke. Stláčaním tlačidiel 1 alebo 3
môžete cyklicky prechádzať cez informácie o fotografii tak, ako je to
uvedené nižšie. Vezmite do úvahy, že „len snímka“, informácie
o snímaní, histogramy RGB, jasné časti a údaje prehľadu sa zobrazia len
vtedy, ak je zvolená zodpovedajúca možnosť pre Playback display
options (Možnosti zobrazenia prehrávania) (0 266). Údaje o polohe
sa zobrazujú len vtedy, ak sa pri zhotovení fotografie používala
GP-1/GP-1A (0 227).
Informácie o súbore
234
Žiadne (iba snímka)
Údaje prehľadu
Preexponované oblasti
Údaje o polohe
Histogram RGB
Informácie o snímaní
❚❚ Informácie o súbore
12 34
5
14
13
12
6
7
11
10
9 8
1 Stav ochrany ......................................... 245
8 Veľkosť snímky........................................ 81
2 Indikátor retušovania.......................... 294
9 Oblasť snímky ......................................... 73
3 Označenie prenosu ............................. 263 10 Čas záznamu .................................. 24, 290
4 Zaostrovací bod 1, 2 ................................ 89
5 Hranaté zátvorky automatického
zaostrovacieho poľa 1 .......................... 33
6 Číslo snímky/celkový počet snímok
11 Dátum záznamu............................ 24, 290
12 Aktuálny slot na kartu........................... 82
13 Názov priečinka.................................... 268
14 Názov súboru........................................268
7 Kvalita snímky......................................... 77
1 Zobrazuje sa len vtedy, keď je možnosť Focus point (Zaostrovací bod) vybraná pre Playback
display options (Možnosti zobrazenia prehrávania) (0 266) a zvolená fotografia
bola nasnímaná pomocou hľadáčika.
2 Ak bola fotografia nasnímaná pomocou režimu AF-S alebo s jednorazovým automatickým zaostrovaním
zvoleným počas AF-A, zobrazenie ukazuje bod, v ktorom sa najskôr uzamklo zaostrenie. Ak bola fotografia
nasnímaná pomocou režimu AF-C alebo s kontinuálnym automatickým zaostrovaním zvoleným počas AF-A,
zaostrovací bod sa zobrazí len vtedy, ak bola pre režim činnosti AF zvolená iná možnosť ako automatické
zaostrenie s automatickým výberom poľa.
235
❚❚ Preexponované oblasti
1
2
3
1 Preexponované oblasti snímky *
3 Aktuálny kanál *
2 Číslo priečinka – číslo snímky ........... 268
* Blikajúce oblasti zobrazujú jasné časti (oblasti, ktoré môžu byť
preexponované) aktuálneho kanála. Podržte stlačené tlačidlo
W (S) a stlačením 4 alebo 2 cyklicky prechádzajte cez
kanály nasledovne:
Tlačidlo W (S)
RGB
(všetky kanály)
236
R
(červený)
G
(zelený)
B
(modrý)
❚❚ Histogram RGB
5
6
7
8
1
2
3
4
1 Preexponované oblasti snímky *
2 Číslo priečinka – číslo snímky ........... 268
3 Vyváženie bielej farby......................... 111
Farebná teplota............................. 117
Jemné doladenie vyváženia
bielej farby.................................. 114
Vlastné nastavenie ....................... 120
5 Histogram (kanál RGB). Na všetkých
histogramoch zodpovedá vodorovná
os jasu pixlov a zvislá os zodpovedá
počtu pixlov.
6 Histogram (červený kanál)
7 Histogram (zelený kanál)
8 Histogram (modrý kanál)
4 Aktuálny kanál *
* Blikajúce oblasti zobrazujú jasné časti (oblasti, ktoré môžu byť
preexponované) aktuálneho kanála. Podržte stlačené tlačidlo
W (S) a stlačením 4 alebo 2 cyklicky prechádzajte cez
kanály nasledovne:
Tlačidlo W (S)
RGB
(všetky kanály)
R
(červený)
G
(zelený)
B
(modrý)
Zobrazenie preexponovaných
oblastí vypnuté
237
A Zväčšenie výrezu snímky
Ak chcete zväčšiť zobrazenie fotografie pri
zobrazenom histograme, stlačte tlačidlo X (T).
Pomocou tlačidiel X (T) a W (S) snímku
priblížte alebo oddiaľte a rolujete ju pomocou
multifunkčného voliča. Histogram sa aktualizuje
tak, aby zobrazil len tie údaje, ktoré sa týkajú časti
snímky viditeľnej na monitore.
A Histogramy
Histogramy fotoaparátu slúžia len ako sprievodca a môžu sa líšiť od histogramov
zobrazených v aplikáciách na úpravu snímok. Nižšie je uvedených niekoľko
príkladov histogramov:
Ak snímka obsahuje objekty s veľkým
rozsahom jasu, rozloženie tónov
bude relatívne rovnomerné.
Ak je snímka tmavá, rozloženie tónov
sa posunie doľava.
Ak je snímka svetlá, rozloženie tónov
sa posunie doprava.
Zvýšením korekcie expozície sa rozloženie tónov posunie doprava, zatiaľ čo
znížením korekcie expozície sa posunie doľava. Histogramy môžu ponúknuť
hrubý odhad celkovej expozície v prípade, že jasné okolité osvetlenie sťažuje
viditeľnosť fotografií na monitore.
238
❚❚ Informácie o snímaní
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Meranie .................................................. 105 7
Čas uzávierky ....................................53, 56
Clona ...................................................54, 56 8
2 Režim snímania .........................................6 9
Citlivosť ISO 1 ........................................... 99
3 Korekcia expozície ............................... 109 10
Optimálne vyladenie expozície 2...... 278
11
4 Ohnisková vzdialenosť .............. 224, 310
12
5 Údaje objektívu .................................... 224
6 Režim zaostrovania .........................83, 97
Objektív VR (stabilizácia obrazu) 3
11
12
Typ blesku..................................... 144, 311
Režim riadiaceho blesku ....................283
Zábleskový režim ........................ 145, 147
Riadenie záblesku .............. 149, 283, 313
Korekcia zábleskovej expozície ........ 151
Názov fotoaparátu
Oblasť snímky ......................................... 73
Číslo priečinka – číslo snímky ........... 268
13
14
15
13 Vyváženie bielej farby......................... 111 14 Farebný priestor................................... 270
Farebná teplota............................. 117 15 Picture Control 4 ................................... 130
Jemné doladenie vyváženia
bielej farby.................................. 114
Vlastné nastavenie ....................... 120
239
16
17
18
19
20
21
16 Redukcia šumu pri vysokej
19 Ovládanie vinetácie.............................271
citlivosti ISO ......................................... 271 20 História retušovania ............................ 294
Redukcia šumu pri dlhej expozícii ... 271
21 Poznámka k snímke.............................291
17 Funkcia Active D-Lighting ................. 139
18 Intenzita HDR........................................ 141
22
23
22 Meno fotografa 5 .................................. 291 23 Vlastník autorských práv 5 ..................291
1 Zobrazuje sa červenou farbou, ak bola fotografia zhotovená s automatickým nastavením citlivosti ISO.
2 Zobrazuje sa, ak bolo Používateľské nastavenie b5 (Fine-tune optimal exposure (Jemné
doladenie optimálnej expozície), 0 278) nastavené na nenulovú hodnotu pre akýkoľvek
spôsob merania expozície.
3 Zobrazuje sa len vtedy, keď je nasadený objektív typu VR.
4 Zobrazené položky sa líšia podľa zvoleného Picture Control.
5 Štvrtá strana informácií o snímaní sa zobrazí len vtedy, ak bola informácia o autorských právach
zaznamenaná s fotografiou pomocou možnosti Copyright information (Informácie
o autorských právach) v ponuke nastavenia.
240
❚❚ Údaje o polohe * (0 227)
1
2
3
4
1 Zemepisná šírka
2 Zemepisná dĺžka
3 Nadmorská výška
4 Svetový koordinovaný čas (UTC)
* Údaje pre videosekvencie sú na spustenie zaznamenávania.
241
❚❚ Údaje prehľadu
1 2 345
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
27
9
16
22
23
26 25 24
15 141312 11 10
1
2
3
4
Číslo snímky/celkový počet snímok
Označenie prenosu ............................. 263
Stav ochrany ......................................... 245
Indikátor retušovania.......................... 294
5 Názov fotoaparátu
6 Indikátor poznámky k snímke .......... 291
7 Indikátor údajov o polohe ................. 227
8 Histogram zobrazujúci rozloženie
tónov na snímke (0 238).
9 Kvalita snímky......................................... 77
10 Veľkosť snímky........................................ 81
11 Oblasť snímky ......................................... 73
12
13
14
15
Názov súboru........................................ 268
Čas záznamu .................................. 24, 290
Názov priečinka.................................... 268
Dátum záznamu............................ 24, 290
16 Aktuálny slot na kartu........................... 82
17
18
19
20
Meranie .................................................. 105
Režim snímania .........................................6
Čas uzávierky ....................................53, 56
Clona ...................................................54, 56
21 Citlivosť ISO * ........................................... 99
22
23
24
25
26
Ohnisková vzdialenosť .............. 224, 310
Funkcia Active D-Lighting ................. 139
Picture Control......................................130
Farebný priestor...................................270
Zábleskový režim ........................ 145, 147
27 Vyváženie bielej farby......................... 111
Farebná teplota.............................117
Jemné doladenie vyváženia
bielej farby.................................. 114
Vlastné nastavenie ....................... 120
28 Korekcia zábleskovej expozície ........ 151
Režim riadiaceho blesku .................... 283
29 Korekcia expozície ............................... 109
* Zobrazuje sa červenou farbou, ak bola fotografia zhotovená s automatickým nastavením citlivosti ISO.
242
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu snímky
Ak chcete priblížiť snímku zobrazenú pri
prehrávaní snímok na celej obrazovke, stlačte
tlačidlo X (T). Keď je aktívne zväčšenie
zobrazenej snímky, môžete vykonávať
nasledujúce činnosti:
Tlačidlo X (T)
Ak chcete
Použite
Priblížiť
alebo
oddialiť
snímku
X (T)/
W (S)
Prezerať iné
časti snímky
Popis
Stlačením X (T)
priblížite snímky až
po maximálnu
hodnotu približne
38× (veľké snímky
vo formáte 24 × 16/
DX), 28× (stredné
snímky) alebo 19×
(malé snímky). Stlačením tlačidla W (S) snímku
oddialite. Pokiaľ je fotografia priblížená, pomocou
multifunkčného voliča zobrazte oblasti, ktoré nie
sú viditeľné na monitore. Podržaním stlačeného
multifunkčného voliča môžete rýchlo rolovať do
iných oblastí snímky. Keď sa zmení miera
priblíženia, zobrazí sa navigačné okno; oblasť
aktuálne viditeľná na monitore bude vyznačená
žltým rámčekom. Lišta pod navigačným oknom
zobrazuje pomer zväčšenia; pri pomere 1 : 1 sa
zmení na zelenú.
243
Ak chcete
Použite
Vybrať tváre
Otočením hlavného príkazového voliča môžete
prezerať rovnakú časť iných fotografií pri aktuálnej
miere zväčšenia. Zväčšenie výrezu snímky sa zruší
po zobrazení videosekvencie.
Zobraziť
ďalšie
snímky
Vykonať
návrat do
režimu
snímania
244
Popis
Tváre rozpoznané
počas priblíženia sú
vyznačené
v navigačnom okne
bielym okrajom.
Otáčaním
pomocného
príkazového voliča
zobrazíte ďalšie tváre.
K/
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
tlačidlo K alebo stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
Ochrana fotografií pred odstránením
Pri zobrazení snímok na celej obrazovke, zväčšení, zobrazení miniatúr
a prehrávaní podľa kalendára môžete stlačením tlačidla L (U)
ochrániť aktuálnu snímku pred náhodným odstránením. Chránené
súbory sú označené ikonou P a nemožno ich odstrániť tlačidlom O (Q)
ani pomocou možnosti Delete (Odstrániť) v ponuke režimu
prehrávania. Vezmite do úvahy, že chránené snímky budú odstránené
pri formátovaní pamäťovej karty (0 289). Ak chcete zrušiť ochranu
snímky, aby ju bolo možné odstrániť, zobrazte alebo zvýraznite túto
snímku a stlačte tlačidlo L (U).
Tlačidlo L (U)
A Odstránenie ochrany zo všetkých snímok
Ak chcete odstrániť ochranu zo všetkých snímok v priečinku alebo v priečinkoch
aktuálne zvolených v ponuke Playback folder (Priečinok na prehrávanie),
počas prehrávania naraz stlačte tlačidlá L (U) a O (Q) asi na dve sekundy.
245
Odstraňovanie fotografií
Ak chcete odstrániť fotografiu zobrazenú pri prehrávaní snímok na celej
obrazovke alebo zvýraznenú v zozname miniatúr, stlačte tlačidlo O (Q).
Ak chcete odstrániť viaceré zvolené fotografie, všetky fotografie
nasnímané v zvolený dátum alebo všetky fotografie v aktuálnom
priečinku na prehrávanie, použite možnosť Delete (Odstrániť)
v ponuke režimu prehrávania. Odstránené fotografie nie je možné
obnoviť. Nezabudnite, že snímky, ktoré sú chránené alebo skryté, nie je
možné odstrániť.
Zobrazovanie na celej obrazovke, zobrazovanie
miniatúr a zobrazovanie kalendára
Stlačením tlačidla O (Q) odstránite aktuálnu fotografiu.
1 Stlačte tlačidlo O (Q).
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
Tlačidlo O (Q)
2 Znovu stlačte tlačidlo O (Q).
Ak chcete odstrániť fotografiu, stlačte
tlačidlo O (Q). Ak chcete postup ukončiť
bez odstránenia fotografie, stlačte
tlačidlo K.
Tlačidlo O (Q)
246
A Prehrávanie podľa kalendára
Počas zobrazovania kalendára je možné odstrániť všetky fotografie zhotovené
v rámci zvoleného dátumu zvýraznením daného dátumu v zozname dátumov
a stlačením tlačidla O (Q) (0 232).
A Pozrite aj
Možnosť After delete (Po odstránení) v ponuke režimu prehrávania určuje, či sa
po odstránení snímky zobrazí nasledujúca alebo predchádzajúca snímka
(0 267).
247
Ponuka režimu prehrávania
Možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke režimu prehrávania obsahuje
nasledujúce možnosti. Majte na pamäti, že v závislosti od počtu snímok
môže byť na odstránenie potrebný určitý čas.
Q
n
R
Možnosť
Popis
Selected
Odstránenie vybraných snímok.
(Vybrané)
Select date
Odstránenie všetkých snímok zhotovených v rámci
(Výber dátumu) zvoleného dátumu (0 249).
Odstránenie všetkých snímok
v priečinku aktuálne zvolenom
na prehrávanie (0 266). Ak sú
vložené dve karty, môžete
All (Všetky)
zvoliť kartu, z ktorej sa majú
odstrániť snímky.
❚❚ Vybrané: Odstránenie vybraných fotografií
1 Vyberte snímky.
Snímku zvýraznite pomocou
multifunkčného voliča a stlačením tlačidla
W (S) svoj výber potvrďte alebo ho
zrušte. Zvolené snímky sú označené
ikonou O. Na výber ďalších snímok
zopakujte tento postup podľa potreby.
248
Tlačidlo W (S)
2 Odstráňte zvolené snímky.
Stlačte J. Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením; zvýraznite možnosť Yes
(Áno) a stlačte J.
❚❚ Výber dátumu: Odstraňovanie fotografií zhotovených v rámci zvoleného
dátumu
1 Vyberte dátumy.
Zvýraznite dátum a stlačením 2 zvoľte
všetky snímky zhotovené v rámci
zvýrazneného dátumu. Zvolené dátumy sú
označené ikonou M. Zopakujte podľa
potreby a vyberte ďalšie dátumy; ak chcete
zrušiť výber dátumu, zvýraznite ho
a stlačte 2.
2 Odstráňte zvolené snímky.
Stlačte J. Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením; zvýraznite možnosť Yes
(Áno) a stlačte J.
249
Wi-Fi
Čo dokáže Wi-Fi
Fotoaparát je možné pripojiť prostredníctvom bezdrôtových sietí Wi-Fi
ku kompatibilnému zariadeniu smart (smartfónu alebo tabletu)
s nainštalovanou aplikáciou Wireless Mobile Utility určenou
spoločnosťou Nikon (0 263).
Sťahovanie snímok
Diaľkový ovládač
A Inštalácia aplikácie Wireless Mobile Utility
1 Vyhľadajte aplikáciu.
V zariadení smart sa pripojte k službe Google Play, App Store alebo inému
obchodu s aplikáciami a vyhľadajte „Wireless Mobile Utility“. Ďalšie
informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením smart.
2 Nainštalujte požadovanú aplikáciu.
Prečítajte si popis aplikácie a nainštalujte ju. Príručka vo formáte pdf pre
aplikáciu Wireless Mobile Utility je dostupná na stiahnutie na nasledujúcich
adresách webových stránok:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Android
250
iOS
Získanie prístupu k fotoaparátu
Pred pripojením prostredníctvom Wi-Fi (bezdrôtovej lokálnej siete LAN)
nainštalujte aplikáciu Wireless Mobile Utility do svojho kompatibilného
zariadenia so systémom Android alebo zariadenia smart s iOS.
Android a iOS: Pripojenie prostredníctvom SSID
Pred pripojením aktivujte Wi-Fi v zariadení smart. Podrobnosti nájdete
v dokumentácii dodanej so zariadením smart.
1 Zapnite vstavanú funkciu Wi-Fi
fotoaparátu.
V ponuke nastavenia zvýraznite Wi-Fi
a stlačte 2. Zvýraznite Network
connection (Pripojenie k sieti) a stlačte
2, potom zvýraznite Enable (Aktivovať)
a stlačte J. Počkajte zopár sekúnd, kým sa
neaktivuje Wi-Fi.
2 Zobrazte SSID fotoaparátu.
Zvýraznite Network settings (Nastavenia
siete) a stlačte 2.
251
Zvýraznite View SSID (Zobraziť SSID)
a stlačte 2.
3 Zvoľte SSID fotoaparátu.
V zariadení smart vyberte Nastavenia > Wi-Fi a zvoľte SSID
fotoaparátu, aby sa vykonalo pripojenie prostredníctvom Wi-Fi.
4 Spustite aplikáciu Wireless Mobile Utility.
Spustite aplikáciu Wireless Mobile Utility v zariadení smart.
5 Aktivujte bezdrôtové zabezpečenie.
Pripojenie na začiatku nebude chránené heslami alebo inými
bezpečnostnými funkciami. Aktivujte zabezpečenie pomocou
aplikácie Wireless Mobile Utility v zariadení smart (0 257).
A Zobrazenie Wi-Fi
Pokiaľ je zapnuté Wi-Fi, na displeji bude blikať ikona g. Táto ikona prestane
blikať po zriadení pripojenia a spustení výmeny dát fotoaparátu so zariadením
smart.
Kontrolný panel
252
Monitor
D Bezpečnosť
Hoci jednou z výhod zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou je, že umožňuje
iným, aby sa voľne pripojili k bezdrôtovej výmene údajov kdekoľvek v rámci jeho
dosahu, ak sa však neaktivuje zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovnému:
• Odcudzenie údajov: Zlomyseľné tretie strany môžu zachytiť bezdrôtový prenos
s cieľom ukradnúť používateľské identifikátory, heslá a iné osobné informácie.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti
a pozmeniť údaje alebo vykonať iné zlomyseľné úkony. Vezmite do úvahy, že
vďaka konštrukčnému riešeniu bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky
umožniť neoprávnený prístup aj vtedy, keď je aktivované zabezpečenie.
A Ochrana heslom
Je možné, že po zmene nastavení hesla sa pri prvom pripojení zobrazí výzva na
zadanie hesla.
253
Android: Pripojenie prostredníctvom NFC
Ak zariadenie smart podporuje funkciu NFC (Near Field
Communication), pripojenie Wi-Fi je možné zriadiť jednoducho
priložením loga fotoaparátu N (značky N-Mark) k anténe NFC zariadenia
smart. Pred pripojením aktivujte funkciu NFC (Near Field
Communication) a Wi-Fi v zariadení smart tak, ako je to popísané
v dokumentácii dodanej spolu so zariadením smart.
1 Zriaďte pripojenie Wi-Fi.
Pri fotografovaní pomocou hľadáčika so zapnutým časovým
spínačom pohotovostného režimu priložte logo fotoaparátu N
(značku N-Mark) k anténe NFC zariadenia smart (umiestnenie antény
NFC nájdete uvedené v dokumentácii dodanej spolu so zariadením
smart). Zachovajte kontakt dovtedy, kým sa na displeji fotoaparátu
nezobrazí hlásenie o tom, že bolo rozpoznané zariadenie s funkciou
NFC, a kým sa nezriadi pripojenie Wi-Fi.
Aplikácia Wireless Mobile Utility sa spustí automaticky.
2 Aktivujte bezdrôtové zabezpečenie.
Pripojenie na začiatku nebude chránené heslami alebo inými
bezpečnostnými funkciami. Aktivujte zabezpečenie pomocou
aplikácie Wireless Mobile Utility v zariadení smart (0 257).
254
D Bezpečnosť
Hoci jednou z výhod zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou je, že umožňuje
iným, aby sa voľne pripojili k bezdrôtovej výmene údajov kdekoľvek v rámci jeho
dosahu, ak sa však neaktivuje zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovnému:
• Odcudzenie údajov: Zlomyseľné tretie strany môžu zachytiť bezdrôtový prenos
s cieľom ukradnúť používateľské identifikátory, heslá a iné osobné informácie.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti
a pozmeniť údaje alebo vykonať iné zlomyseľné úkony. Vezmite do úvahy, že
vďaka konštrukčnému riešeniu bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky
umožniť neoprávnený prístup aj vtedy, keď je aktivované zabezpečenie.
A NFC
NFC (Near Field Communication) je medzinárodná norma pre technológiu
bezdrôtových komunikácií na krátke vzdialenosti.
A Wi-Fi
Pripojenie k zariadeniu smart prostredníctvom NFC automaticky aktivuje
možnosť Wi-Fi > Network connection (Pripojenie k sieti) v ponuke nastavenia
fotoaparátu.
A Žiadne pripojenie
Ak neviete zriadiť pripojenie prostredníctvom NFC tak, ako je to uvedené vyššie,
pripojte sa iným spôsobom (0 251).
A Deaktivovanie NFC
Na zapnutie a vypnutie NFC sa používa možnosť NFC v ponuke nastavenia.
Voľbou možnosti Disable (Deaktivovať) deaktivujte pripojenia NFC.
255
Android: Iné možnosti pripojenia Wi-Fi
S kompatibilnými zariadeniami smart sa dá použiť WPS. Bezdrôtové
zabezpečenie sa aktivuje automaticky.
❚❚ WPS stlačením tlačidla
Upravte nastavenia nasledujúcim spôsobom,
aby bolo možné vykonať pripojenie stlačením
tlačidla:
• Fotoaparát: Zvoľte Wi-Fi > Network settings
(Nastavenia siete) > Push-button WPS
(WPS stlačením tlačidla) v ponuke
nastavenia.
• Zariadenie smart: Zvoľte Pripojenie tlačidlom WPS v ponuke
Nastavenia Wi-Fi.
❚❚ Zadanie kódu PIN a WPS
Ak sa chcete pripojiť k zariadeniu smart
pomocou PIN, zvoľte Wi-Fi > Network
settings (Nastavenia siete) > PIN-entry WPS
(Zadanie kódu PIN a WPS) v ponuke
nastavenia fotoaparátu a zadajte kód PIN,
ktorý zobrazí zariadenie smart.
Obnovenie východiskových nastavení
Ak chcete obnoviť východiskové nastavenia siete, zvoľte Wi-Fi >
Network settings (Nastavenia siete) > Reset network settings
(Resetovať nastavenia siete). Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením;
zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením J obnovte východiskové
nastavenia siete.
A Ukončenie spojenia
Wi-Fi sa dá vypnúť pomocou:
• Výberu Wi-Fi > Network connection (Pripojenie k sieti) > Disable
(Deaktivovať) v ponuke nastavenia fotoaparátu
• Spustenia záznamu videosekvencie
• Pripojenia voliteľných komunikačných jednotiek UT-1
• Vypnutia fotoaparátu
256
Bezdrôtové zabezpečenie
Po zriadení pripojenia Wi-Fi vykonajte nastavenia zabezpečenia.
V prípade pripojenia pomocou funkcie WPS (0 256) sa zabezpečenie
aktivuje automaticky; nevyžadujú sa žiadne ďalšie úpravy nastavení.
❚❚ OS Android
1 Zobrazte nastavenia
Wireless Mobile Utility.
V zariadení smart zvoľte ikonu c v pravom
hornom rohu displeja alebo otvorte ponuku
nastavení na úvodnej obrazovke
Wireless Mobile Utility.
2 Zvoľte Wireless Mobile Adapter settings
(Nastavenia bezdrôtového mobilného
adaptéra).
257
3 Zvoľte Authentication/encryption
(Overovanie/šifrovanie).
4 Zvoľte WPA2-PSK-AES.
Zvoľte WPA2-PSK-AES a zvoľte OK.
5 Zvoľte Password (Heslo).
258
6 Zadajte heslo.
Zadajte heslo a zvoľte Save (Uložiť). Heslá
môžu mať dĺžku 8 až 63 znakov.
7 Aktivujte bezdrôtové zabezpečenie.
Zvoľte b. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením; zvoľte OK.
A Zobrazenie nastavení bezdrôtového zabezpečenia
Ak chcete zobraziť aktuálne heslo a nastavenia overovania/šifrovania, zvoľte
Current settings (Aktuálne nastavenia) v ponuke Wireless Mobile Adapter
settings (Nastavenia bezdrôtového mobilného adaptéra).
259
❚❚ iOS
1 Zobrazte nastavenia
Wireless Mobile Utility.
V zariadení smart zvoľte ikonu c na úvodnej
obrazovke Wireless Mobile Utility.
2 Zvoľte WMA settings (Nastavenia WMA).
3 Zvoľte Authentication (Overovanie).
260
4 Zvoľte WPA2-PSK-AES.
Zvoľte WPA2-PSK-AES.
Voľbou WMA settings (Nastavenia WMA) sa
vráťte do ponuky nastavení WMA.
Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zvoľte
OK.
5 Zvoľte Password (Heslo).
6 Zadajte heslo.
Zadajte heslo a zvoľte WMA settings
(Nastavenia WMA). Heslá môžu mať dĺžku 8
až 63 znakov.
261
7 Aktivujte bezdrôtové zabezpečenie.
Zvoľte Settings (Nastavenia). Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením; zvoľte OK.
Pri ďalšom pripojení fotoaparátu prostredníctvom Wi-Fi vás
zariadenie smart vyzve na zadanie tohto hesla.
D Wi-Fi
Pred použitím funkcie Wi-Fi si prečítajte upozornenia na stranách xx až xxii. Ak
chcete vypnúť funkciu Wi-Fi na miestach, kde je jej použitie zakázané, zvoľte
Wi-Fi > Network connection (Pripojenie k sieti) > Disable (Deaktivovať)
v ponuke nastavenia fotoaparátu. Vezmite do úvahy, že karty Eye-Fi sa nedajú
používať, pokiaľ je funkcia Wi-Fi zapnutá a že sa časový spínač pohotovostného
režimu nevypne, pokiaľ aplikácia Wireless Mobile Utility v zariadení smart
komunikuje s týmto fotoaparátom. Ak v priebehu 5 minút nedôjde k výmene
dát, časový spínač pohotovostného režimu sa vypne. Funkcia Wi-Fi fotoaparátu
je dostupná len vtedy, keď je vložená pamäťová karta a nedá sa použiť, keď je
pripojený USB alebo HDMI kábel. Aby nedošlo k výpadku napájania počas
pripojenia, pred aktiváciou pripojenia k sieti nabite batériu.
262
Výber snímok na odoslanie
Podľa nižšie uvedených krokov zvoľte fotografie na odoslanie do
zariadenia smart. Videosekvencie sa nedajú zvoliť na odoslanie.
Výber jednotlivých snímok na odoslanie
1 Vyberte snímku.
Zobrazte snímku alebo ju zvýraznite v zozname miniatúr v rámci
zobrazovania miniatúr alebo kalendára.
2 Zobrazte možnosti prehrávania.
Stlačením tlačidla i zobrazte možnosti
prehrávania.
Tlačidlo i
3 Vyberte Select to send to smart device/
deselect (Vykonať/zrušiť výber na
odoslanie do zariadenia smart).
Zvýraznite Select to send to smart
device/deselect (Vykonať/zrušiť výber
na odoslanie do zariadenia smart)
a stlačte J. Snímky vybrané na odoslanie
budú označené ikonou &; ak chcete
zrušiť výber, zobrazte alebo zvýraznite
danú snímku a zopakujte kroky 2 a 3.
263
Výber viacerých snímok na odoslanie
Podľa nižšie uvedených krokov zmeňte stav odoslania viacerých snímok.
1 Vyberte Select to send to smart device (Vybrať na odoslanie do
zariadenia smart).
V ponuke nastavenia zvýraznite Wi-Fi, potom zvýraznite Select to
send to smart device (Vybrať na odoslanie do zariadenia smart)
a stlačte 2.
2 Vyberte snímky.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite snímky a stlačením tlačidla
W (S) svoj výber potvrďte alebo ho
zrušte. Zvolené snímky budú označené
ikonou &.
3 Stlačte J.
Stlačením tlačidla J dokončite úkon.
Výber snímok na odoslanie prostredníctvom NFC
Ak sa pripojenie pomocou funkcie NFC (0 254) zriadi počas prehrávania,
bude snímka, ktorá je aktuálne zobrazená na celej obrazovke alebo
zvýraznená v zozname miniatúr či v zobrazení kalendára, automaticky
označená na prenos.
1 Zobrazte alebo zvýraznite požadovanú snímku.
Zobrazte snímku na celú obrazovku alebo ju zvýraznite v zozname
miniatúr alebo v zobrazení kalendára.
2 Vykonajte pripojenie.
Podržte priložené logo fotoaparátu N (značku N-Mark) k anténe NFC
zariadenia smart dovtedy, kým sa na displeji fotoaparátu nezobrazí
hlásenie o tom, že došlo k rozpoznaniu zariadenia s funkciou NFC.
Snímka sa označí ikonou & na zobrazenie toho, že bola vybraná na
odoslanie.
264
Sťahovanie vybraných snímok do zariadenia
smart
Ak chcete stiahnuť vybrané snímky do zariadenia smart, zriaďte
pripojenie Wi-Fi k fotoaparátu (0 251) a zvoľte View photos (Zobraziť
fotografie) vo Wireless Mobile Utility. Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením; voľbou možnosti OK spustite sťahovanie.
OS Android
iOS
265
Zoznam ponúk
Táto časť uvádza zoznam možností, ktoré sú dostupné v ponukách
fotoaparátu. Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca ponukami.
D Ponuka režimu prehrávania: Spravovanie snímok
Delete (Odstránenie)
Selected (Vybrané)
Odstránenie viacerých snímok (0 248).
Select date (Výber dátumu)
All (Všetky)
Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
(východiskové nastavenie je D7200)
D7200
Vyberte priečinok na prehrávanie.
All (Všetky)
Current (Aktuálne)
Hide image (Skryť snímku)
Select/set (Vybrať/nastaviť)
Skrytie alebo odhalenie snímok. Skryté
snímky sa zobrazia len v ponuke „Hide image
Select date (Výber dátumu)
(Skryť snímku)“ a nemožno ich prezerať.
Deselect all (Zrušiť označenie všetkých)
Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania)
Basic photo info (Základné informácie
Výber informácií dostupných pri prehrávaní
o fotografii)
v zobrazení informácií o fotografii (0 234).
Focus point (Zaostrovací bod)
Additional photo info (Ďalšie informácie
o fotografii)
None (image only) (Žiadne (iba snímka))
Highlights (Preexponované oblasti)
RGB histogram (Histogram RGB)
Shooting data (Informácie o snímaní)
Overview (Prehľad)
266
Copy image(s) (Kopírovanie snímky(ok))
Select source (Vybrať zdroj)
Select image(s) (Vybrať snímku(y))
Select destination folder (Vybrať cieľový
priečinok)
Copy image(s)? (Kopírovať snímku(y)?)
Image review (Ukážka snímok)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Kopírovanie snímok z jednej pamäťovej karty
na druhú. Táto možnosť je dostupná len
vtedy, keď sú vo fotoaparáte vložené dve
pamäťové karty.
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
Vyberte, či sa na monitore automaticky
zobrazia snímky hneď po ich nasnímaní
(0 230).
After delete (Po odstránení)
(východiskové nastavenie je Show next (Zobraziť nasledujúcu))
Show next (Zobraziť nasledujúcu)
Vyberte snímku, ktorá sa zobrazí po
odstránení snímky.
Show previous (Zobraziť predchádzajúcu)
Continue as before (Pokračovať ako predtým)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
(východiskové nastavenie je On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte, či chcete otáčať snímky s orientáciou
na „výšku“ (portrét) pri zobrazení počas
Off (Vyp.)
prehrávania (0 230).
Slide show (Prezentácia)
Start (Spustiť)
Zobrazenie prezentácie snímok v aktuálnom
priečinku na prehrávanie.
Image type (Typ snímky)
Frame interval (Interval snímok)
DPOF print order (Objednávka tlače DPOF)
Select/set (Vybrať/nastaviť)
Vyberte snímky na tlač pomocou tlačovej
služby alebo tlačiarne kompatibilných so
Deselect all (Zrušiť označenie všetkých)
štandardom DPOF a vyberte počet kópií.
267
C Ponuka režimu snímania fotografií: Možnosti
snímania fotografií
Reset photo shooting menu (Resetovať ponuku režimu snímania fotografií)
Yes (Áno)
Voľbou možnosti Yes (Áno) obnovíte
možnosti ponuky režimu snímania fotografií
No (Nie)
na východiskové hodnoty.
Storage folder (Priečinok na ukladanie údajov)
Select folder by number (Vybrať priečinok
Výber priečinka, do ktorého sa budú ukladať
podľa čísla)
nasledujúce snímky.
Select folder from list (Vybrať priečinok zo
zoznamu)
File naming (Názvy súborov)
File naming (Názvy súborov)
Vyberte trojpísmenovú predponu použitú na
pomenovanie súborov s obrázkami, v ktorých
sa ukladajú fotografie. Východisková
predpona je „DSC“.
Role played by card in Slot 2 (Úloha karty v slote 2)
(východiskové nastavenie je Overflow (Zaplnenie))
Overflow (Zaplnenie)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať karta
v slote 2, keď sú vo fotoaparáte vložené dve
Backup (Záloha)
pamäťové karty (0 82).
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2
Image quality (Kvalita snímky) (východiskové nastavenie je JPEG normal (JPEG, normálna kvalita))
NEF (RAW) + JPEG fine
Vyberte formát súboru a kompresný pomer
(NEF (RAW) + JPEG, vysoká kvalita)
(kvalita snímky, 0 77).
NEF (RAW) + JPEG normal
(NEF (RAW) + JPEG, normálna kvalita)
NEF (RAW) + JPEG basic
(NEF (RAW) + JPEG, základná kvalita)
NEF (RAW)
JPEG fine (JPEG, vysoká kvalita)
JPEG normal (JPEG, normálna kvalita)
JPEG basic (JPEG, základná kvalita)
268
Image size (Veľkosť snímky)
(východiskové nastavenie je Large (Veľká))
Large (Veľká)
Vyberte veľkosť snímky, v pixloch (0 81).
Medium (Stredná)
Small (Malá)
Image area (Oblasť snímky)
(východiskové nastavenie je DX (24×16))
DX (24×16)
Vyberte oblasť snímky (0 73).
1.3× (18×12)
JPEG compression (Kompresia JPEG)
(východiskové nastavenie je Size priority (Priorita veľkosti))
Size priority (Priorita veľkosti)
Vyberte typ kompresie pre JPEG snímky
(0 80).
Optimal quality (Optimálna kvalita)
NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW))
Type (Typ)
Vyberte typ kompresie a farebnú (bitovú)
NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová) hĺbka hĺbku pre snímky NEF (RAW) (0 80).
formátu NEF (RAW))
White balance (Vyváženie bielej farby)
(východiskové nastavenie je Auto (Automatika))
Auto (Automatika)
Prispôsobte vyváženie bielej farby tak, aby
zodpovedalo svetelnému zdroju (0 111).
Incandescent (Žiarovka)
Fluorescent (Žiarivka)
Direct sunlight (Priame slnečné svetlo)
Flash (Blesk)
Cloudy (Oblačno)
Shade (Tieň)
Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné nastavenie)
269
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) (východiskové nastavenie je Standard (Štandardné))
Standard (Štandardné)
Vyberte spôsob spracovania nových
fotografií. Zvoľte podľa typu scény alebo
Neutral (Neutrálne)
vášho tvorivého zámeru (0 130).
Vivid (Živé)
Monochrome (Monochromatický režim)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Flat (Rovné)
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Save/edit (Uložiť/upraviť)
Vytvorte vlastné Picture Control (0 135).
Rename (Premenovať)
Delete (Odstrániť)
Load/save (Načítať/uložiť)
Color space (Farebný priestor)
(východiskové nastavenie je sRGB)
sRGB
Vyberte farebný priestor pre fotografie.
Adobe RGB
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.) (režimy P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2 a 3)
alebo Auto (Automatika) (iné režimy))
Auto (Automatika)
Zachováva detaily v jasných častiach snímky
a v tieňoch, čím vytvára snímky
Extra high (Veľmi vysoká)
s prirodzeným kontrastom (0 139).
High (Vysoká)
Normal (Normálna)
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah))
HDR mode (Režim HDR)
Zachováva detaily v jasných častiach snímky
a v tieňoch pri fotografovaní vysoko
HDR strength (Intenzita HDR)
kontrastných scén (0 141).
270
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
(východiskové nastavenie je Normal (Normálna))
High (Vysoká)
Znižuje pokles jasu na okrajoch fotografií pri
použití objektívov typu G, E a D (okrem
Normal (Normálna)
objektívov PC). Efekt je najviditeľnejší pri
Low (Nízka)
svetelnosti objektívu.
Off (Vyp.)
Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia) (východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
On (Zap.)
Redukuje súdkové skreslenie pri snímaní so
širokouhlými objektívmi a slúži na redukciu
Off (Vyp.)
poduškového skreslenia pri snímaní s dlhými
objektívmi.
Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
On (Zap.)
Potlačenie „šumu“ (svetlé body alebo závoj)
na snímkach zhotovených s dlhými časmi
Off (Vyp.)
uzávierky.
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
(východiskové nastavenie je Normal (Normálna))
High (Vysoká)
Potlačenie „šumu“ (náhodne rozmiestnené
jasné body) na fotografiách zhotovených
Normal (Normálna)
s vysokými citlivosťami ISO.
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
Upravte nastavenia citlivosti ISO pre
Hi ISO command dial access (Príkazový volič fotografie (0 99, 102).
prístupu Hi ISO)
Auto ISO sensitivity control (Automatické
nastavenie citlivosti ISO)
271
Remote control mode (ML-L3) (Režim diaľkového ovládača (ML-L3))
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
Delayed remote (Oneskorené diaľkové
Vyberte, ako sa bude fotoaparát správať pri
ovládanie)
použití s diaľkovým ovládačom ML-L3.
Quick-response remote (Okamžité diaľkové
ovládanie)
Remote mirror-up (Diaľkové vyklopenie
zrkadla)
Off (Vyp.)
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia)
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej Záznam dvoch alebo troch expozícií NEF
expozície)
(RAW) ako jednej fotografie (0 211).
Number of shots (Počet snímok)
Auto gain (Automatické zvyšovanie
expozičného podielu)
Interval timer shooting (Intervalové snímanie)
Start (Spustiť)
Snímanie fotografií vo zvolenom intervale
dovtedy, kým sa nezhotoví špecifikovaný
Start options (Možnosti spustenia)
počet snímok (0 217).
Interval
No. of intervals×shots/interval (Počet
intervalov × zábery na interval)
Exposure smoothing (Vyhladenie expozície)
272
1 Ponuka režimu snímania videosekvencií:
Možnosti snímania videosekvencií
Reset movie shooting menu (Resetovať ponuku režimu snímania videosekvencií)
Yes (Áno)
Voľbou možnosti Yes (Áno) obnovíte
možnosti ponuky režimu snímania
No (Nie)
videosekvencií na východiskové hodnoty.
File naming (Názvy súborov)
Vyberte trojpísmenovú predponu použitú na
pomenovanie súborov s obrázkami, v ktorých
sa ukladajú videosekvencie. Východisková
predpona je „DSC“.
Destination (Cieľ)
(východiskové nastavenie je Slot 1)
Slot 1
Vyberte slot, do ktorého sa budú
zaznamenávať videosekvencie.
Slot 2
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania)
(východiskové nastavenie je 1920×1080; 30p)
1920×1080; 60p
Vyberte veľkosť obrazu (v pixloch)
a frekvenciu snímania videosekvencie
1920×1080; 50p
(0 166).
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280×720; 60p
1280×720; 50p
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
(východiskové nastavenie je Normal (Normálna))
High quality (Vysoká kvalita)
Výber kvality videosekvencie (0 166).
Normal (Normálna)
Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu)
(východiskové nastavenie je Auto sensitivity (Automatické nastavenie citlivosti))
Auto sensitivity (Automatické nastavenie
Zapnutie alebo vypnutie vstavaného alebo
citlivosti)
voliteľného stereofónneho mikrofónu alebo
nastavenie citlivosti mikrofónu.
Manual sensitivity (Manuálne nastavenie
citlivosti)
Microphone off (Mikrofón vypnutý)
273
Frequency response (Frekvenčná charakteristika)
(východiskové nastavenie je Wide range (Široký rozsah))
Wide range (Široký rozsah)
Vyberte frekvenčnú charakteristiku pre
vstavaný mikrofón a voliteľné stereofónne
Vocal range (Zvukový rozsah)
mikrofóny.
Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra)
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa má aktivovať filter na potlačenie
nízkych frekvencií vstavaného mikrofónu na
Off (Vyp.)
redukciu šumu vetra.
Image area (Oblasť snímky)
(východiskové nastavenie je DX (24×16))
DX (24×16)
Vyberte oblasť snímky (0 168).
1.3× (18×12)
White balance (Vyváženie bielej farby)
(východiskové nastavenie je Same as photo settings
(Rovnako ako pri nastaveniach fotografie))
Same as photo settings (Rovnako ako pri
Vyberte vyváženie bielej farby pre
nastaveniach fotografie)
videosekvencie (0 112). Vyberte možnosť
Same as photo settings (Rovnako ako pri
Auto (Automatika)
nastaveniach fotografie), aby sa použila
Incandescent (Žiarovka)
možnosť, ktorá je aktuálne zvolená pre
Fluorescent (Žiarivka)
fotografie.
Direct sunlight (Priame slnečné svetlo)
Cloudy (Oblačno)
Shade (Tieň)
Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné nastavenie)
274
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
(východiskové nastavenie je Same as photo settings
(Rovnako ako pri nastaveniach fotografie))
Vyberte Picture Control pre videosekvencie
(0 130). Vyberte možnosť Same as photo
settings (Rovnako ako pri nastaveniach
fotografie), aby sa použila možnosť, ktorá je
aktuálne zvolená pre fotografie.
Same as photo settings (Rovnako ako pri
nastaveniach fotografie)
Standard (Štandardné)
Neutral (Neutrálne)
Vivid (Živé)
Monochrome (Monochromatický režim)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Flat (Rovné)
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Save/edit (Uložiť/upraviť)
Vytvorte vlastné Picture Control (0 132).
Rename (Premenovať)
Delete (Odstrániť)
Load/save (Načítať/uložiť)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
(východiskové nastavenie je Normal (Normálna))
High (Vysoká)
Potlačenie „šumu“ (náhodne rozmiestnené
jasné body) na videosekvenciách nahraných
Normal (Normálna)
s vysokými citlivosťami ISO.
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
Movie ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO videosekvencie)
ISO sensitivity (mode M)
Upravte nastavenia citlivosti ISO pre
(Citlivosť ISO (režim M))
videosekvencie.
Auto ISO control (mode M) (Automatické
nastavenie citlivosti ISO (režim M))
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
Time-lapse photography (Časozberné fotografovanie)
Start (Spustiť)
Fotoaparát automaticky nasníma fotografie
vo vybraných intervaloch a vytvorí nehlučnú
Interval
časozbernú videosekvenciu (0 171).
Shooting time (Čas snímania)
Exposure smoothing (Vyhladenie expozície)
275
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie
nastavení fotoaparátu
Reset custom settings (Resetovanie používateľských nastavení)
Yes (Áno)
Voľbou možnosti Yes (Áno) obnovíte
používateľské nastavenia na východiskové
No (Nie)
hodnoty.
a Autofocus (Automatické zaostrovanie)
a1 AF-C priority selection (Voľba priority AF-C)
(východiskové nastavenie je Release (Spúšť))
Release (Spúšť)
Ak je zvolené AF-C pre fotografovanie
pomocou hľadáčika, voľbou tejto možnosti sa
Focus (Zaostrenie)
ovláda to, či sa fotografie dajú zhotoviť vždy,
keď bude stlačené tlačidlo spúšte (priorita
spúšte) alebo len keď fotoaparát zaostrí
(priorita zaostrenia).
a2 AF-S priority selection (Voľba priority AF-S)
(východiskové nastavenie je Focus (Zaostrenie))
Release (Spúšť)
Keď je zvolené AF-S pre fotografovanie
pomocou hľadáčika, touto voľbou sa ovláda
Focus (Zaostrenie)
možnosť zhotovenia fotografií len vtedy, keď
fotoaparát zaostrí (priorita zaostrenia) alebo
kedykoľvek pri stlačení tlačidla spúšte (priorita
spúšte).
a3 Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou Lock-On)
(východiskové nastavenie je 3 (Normal) (Normálne))
5 (Long) (Dlhé)
Zvoľte, ako sa kontinuálne automatické
zaostrovanie prispôsobuje náhlym veľkým
4
zmenám vzdialenosti k snímanému objektu
3 (Normal) (Normálne)
(kontinuálne automatické zaostrovanie je
2
účinné, keď je AF-C zvolené pre režim
1 (Short) (Krátke)
zaostrovania počas fotografovania pomocou
Off (Vyp.)
hľadáčika, alebo ak fotoaparát zvolí
kontinuálne zaostrovanie v režime AF-A).
276
a4 AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania)
(východiskové nastavenie je Shutter/AF-ON (Spúšť/AF-ON))
Shutter/AF-ON (Spúšť/AF-ON)
Vyberte, či fotoaparát zaostrí pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice. Ak je zvolená
AF-ON only (Len AF-ON)
možnosť AF-ON only (Len zapnutie
automatického zaostrovania), fotoaparát
po stlačení tlačidla spúšte do polovice
nezaostrí.
a5 Focus point illumination (Osvetlenie bodu zaostrenia)
AF point illumination (Osvetlenie bodu
Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia bodu
automatického zaostrenia)
zaostrenia hľadáčika.
Manual focus mode (Režim manuálneho
zaostrovania)
a6 Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích bodov)
(východiskové nastavenie je No wrap (Bez cyklovania))
Wrap (Cyklovanie)
Zvoľte, či bude výber zaostrovacieho bodu
hľadáčika „cyklovať“ od jedného okraja
No wrap (Bez cyklovania)
displeja po druhý.
a7 Number of focus points (Počet zaostrovacích bodov)
(východiskové nastavenie je 51 points (51 bodov))
51 points (51 bodov)
Vyberte počet zaostrovacích bodov
dostupných pre manuálnu voľbu
11 points (11 bodov)
zaostrovacích bodov v hľadáčiku.
a8 Store points by orientation (Uloženie bodov podľa orientácie)
(východiskové nastavenie je No (Nie))
Yes (Áno)
Vyberte, či hľadáčik uloží zaostrovacie body
pre vertikálnu a horizontálnu orientáciu
No (Nie)
samostatne.
a9 Built-in AF-assist illuminator (Vstavaný pomocný reflektor automatického zaostrovania)
(východiskové nastavenie je On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa pri slabom osvetlení rozsvieti
vstavaný pomocný reflektor automatického
Off (Vyp.)
zaostrovania, a tým uľahčí zaostrenie.
277
b Metering/exposure (Meranie/expozícia)
b1 ISO sensitivity step value (Hodnota kroku citlivosti ISO)
(východiskové nastavenie je 1/3 step (1/3 krok))
1/3 step (1/3 krok)
Voľba použitého kroku pri nastavovaní
citlivosti ISO.
1/2 step (1/2 krok)
b2 EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na ovládanie expozície)
(východiskové nastavenie je 1/3 step (1/3 krok))
1/3 step (1/3 krok)
Zvoľte kroky použité pri nastavovaní času
uzávierky, clony, expozície a korekcie
1/2 step (1/2 krok)
zábleskovej expozície a bracketingu.
b3 Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície)
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
On (Auto reset) (Zap. (Automatický reset))
Ak je zvolená možnosť On (Auto reset) (Zap.
(Automatický reset)) alebo On (Zap.),
On (Zap.)
korekcia expozície sa dá nastaviť v režimoch P
Off (Vyp.)
a S otočením pomocného príkazového voliča
alebo v režime A otočením hlavného
príkazového voliča.
b4 Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným stredom) (východiskové nastavenie je  8 mm)
 6 mm
Vyberte veľkosť oblasti dávajúcu najväčší
význam pri meraní expozície so zdôrazneným
 8 mm
stredom. Ak je nasadený objektív bez
 10 mm
vstavaného procesora, veľkosť oblasti je
 13 mm
pevne nastavená na 8 mm.
Average (Priemerná)
b5 Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície)
(východiskové nastavenie je No (Nie))
Yes (Áno)
Jemné doladenie pre každý spôsob merania
expozície. Vyššie hodnoty produkujú jasnejšie
No (Nie)
expozície, nižšie hodnoty tmavšie expozície.
278
c Timers/AE lock (Časové spínače/uzamknutie automatickej expozície)
c1 Shutter-release button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla spúšte)
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa expozícia uzamkne pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice.
Off (Vyp.)
c2 Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)
(východiskové nastavenie je 6 s)
4s
Zvoľte, ako dlho bude fotoaparát merať
expozíciu v prípade, že sa nevykoná žiadny
6s
úkon (0 37).
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
No limit (Bez obmedzenia)
c3 Self-timer (Samospúšť)
Self-timer delay (Oneskorenie samospúšte) Zvoľte dobu oneskorenia expozície v režime
samospúšte, počet zhotovených snímok
Number of shots (Počet snímok)
a interval medzi snímkami v režime
Interval between shots (Interval medzi
samospúšte.
snímkami)
c4 Monitor off delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora)
Playback (Prehrávanie)
Zvoľte, ako dlho zostane monitor zapnutý
v prípade, že sa nevykoná žiadny úkon.
Menus (Ponuky)
Information display (Zobrazenie informácií)
Image review (Ukážka snímok)
Live view (Živý náhľad)
c5 Remote on duration (ML-L3) (Doba zapnutia diaľkového ovládania (ML-L3))
(východiskové nastavenie je 1 min)
1 min
Výber dĺžky intervalu, počas ktorého bude
fotoaparát čakať na signál z diaľkového
5 min
ovládača pred zrušením režimu diaľkového
10 min
ovládača (0 156).
15 min
279
d Shooting/display (Snímanie/zobrazenie)
d1 Beep (Zvukové znamenie)
Volume (Hlasitosť)
Zvoľte tón a hlasitosť pípania.
Pitch (Tón)
d2 Continuous low-speed (Pomalé sériové snímanie)
(východiskové nastavenie je 3 fps (3 snímky za sekundu))
6 fps (6 snímok za sekundu)
Vyberte maximálnu rýchlosť (frekvenciu)
snímania pre režim CL (vezmite do úvahy, že
5 fps (5 snímok za sekundu)
frekvencia snímania v živom náhľade
4 fps (4 snímky za sekundu)
neprekročí 3,7 snímok za sekundu, aj keď sa
3 fps (3 snímky za sekundu)
zvolí hodnota 4 snímky za sekundu alebo
2 fps (2 snímky za sekundu)
vyššia).
1 fps (1 snímka za sekundu)
d3 Max. continuous release (Max. počet snímok pri sériovom snímaní)
(východiskové nastavenie je 100)
1 – 100
Maximálny počet snímok, ktoré je možné
zhotoviť v jednej sérii v režime sériového
snímania.
d4 Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
3s
V situáciách, kedy môže aj najmenší pohyb
fotoaparátu spôsobiť rozmazanie snímok,
2s
zvoľte možnosť 1 s, 2 s alebo 3 s, aby sa
1s
oneskorilo spustenie uzávierky po uplynutí
Off (Vyp.)
jednej, dvoch alebo troch sekúnd po
vyklopení zrkadla.
d5 Flash warning (Varovanie blesku)
(východiskové nastavenie je On (Zap.))
On (Zap.)
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), indikátor
pripravenosti blesku (M) bude blikať, ak sa na
Off (Vyp.)
dosiahnutie optimálnej expozície vyžaduje
blesk.
d6 File number sequence (Postupnosť čísel súborov)
(východiskové nastavenie je On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte spôsob, akým fotoaparát priradí čísla
súborov.
Off (Vyp.)
Reset (Resetovať)
d7 Viewfinder grid display (Zobrazenie mriežky v hľadáčiku)
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa má v hľadáčiku zobraziť
pomocná mriežka.
Off (Vyp.)
280
d8 Easy ISO (Jednoduché nastavenie ISO)
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
On (Zap.)
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), citlivosť ISO
sa dá nastaviť v režimoch P a S otočením
Off (Vyp.)
pomocného príkazového voliča alebo
v režime A otočením hlavného príkazového
voliča.
d9 Information display (Zobrazenie informácií) (východiskové nastavenie je Auto (Automatika))
Auto (Automatika)
Zmena vzhľadu zobrazenia informácií
(0 185) pre podmienky, v ktorých sa dá
Manual (Manuálny režim)
monitor ťažko čítať (napríklad, ak je osvetlenie
príliš jasné alebo príliš tmavé).
d10 LCD illumination (Podsvietenie displejov LCD)
(východiskové nastavenie je Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či bude kontrolný panel
podsvietený, keď bude aktívny časový spínač
Off (Vyp.)
pohotovostného režimu.
d11 MB-D15 battery type (Typ batérie MB-D15)
(východiskové nastavenie je LR6 (AA alkaline) (AA, alkalické))
LR6 (AA alkaline) (AA, alkalické)
Ak chcete zaistiť fungovanie fotoaparátu
podľa očakávania, ak sa vo voliteľnom bloku
HR6 (AA Ni-MH)
Battery Pack MB-D15 používajú batérie typu
FR6 (AA lithium) (AA, lítiové)
AA, vyberte v tejto ponuke typ batérií
vložených v bloku Battery Pack. Túto možnosť
nemusíte nastaviť, ak používate batérie
EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15.
d12 Battery order (Poradie batérií)
(východiskové nastavenie je Use MB-D15 batteries first
(Najskôr použiť batérie MB-D15))
Use MB-D15 batteries first (Najskôr použiť
Vyberte, či sa batéria vo fotoaparáte alebo
batérie MB-D15)
batérie v bloku Battery Pack majú začať
používať ako prvé po pripojení voliteľného
Use camera battery first (Najskôr použiť
bloku Battery Pack MB-D15.
batériu fotoaparátu)
281
e Bracketing/flash (Bracketing/blesk)
e1 Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)
(východiskové nastavenie je 1/250 s)
1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automatická
Zvoľte rýchlosť synchronizácie blesku.
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP))
1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automatická
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP))
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
A Pevné nastavenie času uzávierky na limit rýchlosti synchronizácie blesku
Ak chcete pevne nastaviť čas uzávierky na hraničnú rýchlosť synchronizácie
v režime S alebo M, zvoľte nasledujúci čas uzávierky po najdlhšom možnom čase
uzávierky (30 s alebo %). V hľadáčiku a na kontrolnom paneli sa zobrazí ikona X
(indikátor synchronizácie blesku).
A Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP
Výber možnosti „Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP“
umožňuje použitie kompatibilných zábleskových jednotiek pri najkratšom čase
uzávierky podporovanom fotoaparátom (0 314). Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP sa aktivuje automaticky pri časoch uzávierky kratších,
ako zvolená rýchlosť synchronizácie blesku (1/320 s alebo 1/250 s závisí od vybranej
možnosti), čo umožňuje širšie clony na zmenšenie hĺbky ostrosti, dokonca aj pri
dennom svetle. Ak sa v zobrazení času uzávierky na kontrolnom paneli
a v hľadáčiku zobrazuje hodnota rovnaká ako rýchlosť synchronizácie blesku
v režimoch P a A, automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP sa
aktivuje, aj keď je skutočný čas uzávierky dokonca mierne kratší.
282
e2 Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití blesku)
(východiskové nastavenie je 1/60 s)
1/60 s
Vyberte najdlhšiu dostupnú uzávierku, keď
používate blesk v režimoch P a A.
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Flash cntrl for built-in flash (Riadenie záblesku pre vstavaný blesk)
(východiskové nastavenie je TTL)
TTL
Zvoľte režim riadenia záblesku pre vstavaný
blesk.
Manual (Manuálny režim)
Repeating flash (Stroboskopický záblesk)
Commander mode (Režim riadiaceho blesku)
e3 Optional flash (Voliteľný blesk)
(východiskové nastavenie je TTL)
TTL
Zvoľte režim riadenia záblesku pre voliteľné
blesky.
Manual (Manuálny režim)
Commander mode (Režim riadiaceho blesku)
e4 Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk)
(východiskové nastavenie je Entire frame (Celé obrazové pole))
Entire frame (Celé obrazové pole)
Umožňuje vybrať spôsob, akým fotoaparát
nastaví intenzitu záblesku, keď sa použije
Background only (Len pozadie)
korekcia expozície.
283
e5 Modeling flash (Modelovací záblesk)
(východiskové nastavenie je On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte, či vstavaný blesk a voliteľné
zábleskové jednotky kompatibilné so
Off (Vyp.)
systémom kreatívneho osvetlenia (0 144,
311) vyšlú modelovací záblesk, keď sa stlačí
tlačidlo Pv počas fotografovania pomocou
hľadáčika (0 55).
e6 Auto bracketing set (Nastavenie automatického bracketingu)
(východiskové nastavenie je AE & flash (Automatická expozícia a blesk))
AE & flash (Automatická expozícia a blesk)
Vyberte nastavenie alebo stupňované
nastavenia, keď je aktívna funkcia
AE only (Len automatická expozícia)
automatického bracketingu (0 197).
Flash only (Len blesk)
WB bracketing (Bracketing vyváženia bielej
farby)
ADL bracketing (Bracketing ADL)
e7 Bracketing order (Poradie bracketingu)
(východiskové nastavenie je MTR > under > over (Meranie > pod > nad))
MTR > under > over (Meranie > pod > nad) Vyberte poradie bracketingu pre expozíciu,
blesk a bracketing vyváženia bielej farby.
Under > MTR > over (Pod > MTR > nad)
f Controls (Ovládacie prvky)
f1 OK button (Tlačidlo OK)
Shooting mode (Režim snímania)
Vyberte úlohy, ktoré budú priradené tlačidlu
J počas fotografovania pomocou hľadáčika,
Playback mode (Režim prehrávania)
prehrávania a so živým náhľadom.
Live view (Živý náhľad)
f2 Assign Fn button (Priradenie Fn tlačidla)
Press (Stlačenie)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať Fn
tlačidlo, či už po jeho samotnom stlačení
Press + command dials (Stlačenie +
(Press (Stlačenie)) alebo pri použití
príkazové voliče)
v kombinácii s príkazovými voličmi (Press +
command dials (Stlačenie + príkazové
voliče)).
284
f3 Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly)
Press (Stlačenie)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať tlačidlo
Pv, či už po jeho samotnom stlačení (Press
Press + command dials (Stlačenie +
(Stlačenie)) alebo pri použití v kombinácii
príkazové voliče)
s príkazovými voličmi (Press + command
dials (Stlačenie + príkazové voliče)).
f4 Assign AE-L/AF-L button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L)
Press (Stlačenie)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať tlačidlo
A AE-L/AF-L, či už po jeho samotnom stlačení
Press + command dials (Stlačenie +
(Press (Stlačenie)) alebo pri použití
príkazové voliče)
v kombinácii s príkazovými voličmi (Press +
command dials (Stlačenie + príkazové
voliče)).
f5 Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)
Reverse rotation (Opačné otáčanie)
Vyberte úlohy, ktoré bude zohrávať hlavný
a pomocný príkazový volič.
Change main/sub (Vymeniť hlavný
s pomocným)
Aperture setting (Nastavenie clony)
Menus and playback (Ponuky a prehrávanie)
Sub-dial frame advance (Posun snímok
pomocou pomocného voliča)
f6 Release button to use dial (Používanie príkazových voličov po uvoľnení tlačidla)
(východiskové nastavenie je No (Nie))
Yes (Áno)
Výber možnosti Yes (Áno) umožňuje
nastavenia, ktoré sa zvyčajne uskutočňujú
No (Nie)
podržaním tlačidla a otáčaním príkazového
voliča, aby sa vykonali otáčaním príkazového
voliča po uvoľnení tlačidla. Nastavenie sa
ukončí po opätovnom stlačení tlačidla, po
stlačení tlačidla spúšte do polovice alebo po
uplynutí časového spínača pohotovostného
režimu.
285
f7 Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty)
(východiskové nastavenie je Enable release (Povoliť spúšť))
Release locked (Blokovanie spúšte)
Vyberte, či môže byť uvoľnená spúšť, keď nie
je vložená žiadna pamäťová karta.
Enable release (Povoliť spúšť)
f8 Reverse indicators (Obrátené indikátory) (východiskové nastavenie je
)
Ak sa zvolí
(W), zobrazia
sa indikátory expozície na kontrolnom paneli,
v hľadáčiku a v zobrazení informácií so
zápornými hodnotami vľavo a s kladnými
hodnotami vpravo. Ak chcete zobraziť kladné
hodnoty vľavo a záporné hodnoty vpravo,
zvoľte možnosť
(V).
f9 Assign movie record button (Priradenie tlačidla záznamu videosekvencií)
Press + command dials (Stlačenie +
Umožňuje zvoliť úlohu pre tlačidlo záznamu
príkazové voliče)
videosekvencií a príkazové voliče počas
fotografovania pomocou hľadáčika a so
živým náhľadom.
f10 Assign MB-D15 4 button (Priradenie tlačidla MB-D15 4)
(východiskové nastavenie je AE/AF lock
(Uzamknutie automatickej expozície/automatického zaostrovania))
AE/AF lock (Uzamknutie automatickej
Vyberte funkciu priradenú tlačidlu A AE-L/AF-L
expozície/automatického zaostrovania)
na voliteľnom bloku batérií MB-D15.
AE lock only (Len uzamknutie automatickej
expozície)
AE lock (Hold) (Uzamknutie automatickej
expozície (Podržanie))
AF lock only (Len uzamknutie automatického
zaostrovania)
AF-ON
FV lock (Blokovanie zábleskovej expozície)
Same as camera Fn button (Rovnaké ako Fn
tlačidlo fotoaparátu)
286
f11 Assign remote (WR) Fn button (Priradenie Fn tlačidla diaľkového (bezdrôtového diaľkového)
ovládača)
(východiskové nastavenie je None (Žiadne))
Preview (Náhľad)
Zvoľte úlohu, akú bude zohrávať Fn tlačidlo na
voliteľnom bezdrôtovom diaľkovom ovládači.
FV lock (Blokovanie zábleskovej expozície)
AE/AF lock (Uzamknutie automatickej
expozície/automatického zaostrovania)
AE lock only (Len uzamknutie automatickej
expozície)
AE lock (Hold) (Uzamknutie automatickej
expozície (Podržanie))
AF lock only (Len uzamknutie automatického
zaostrovania)
Flash off (Vypnutý blesk)
+ NEF (RAW)
Live view (Živý náhľad)
Same as camera Fn button (Rovnaké ako Fn
tlačidlo fotoaparátu)
Same as camera Pv button (Rovnaké ako
tlačidlo Pv fotoaparátu)
Same as camera 4 button (Rovnaké ako
tlačidlo 4 fotoaparátu)
None (Žiadne)
287
g Movie (Videosekvencia)
g1 Assign Fn button (Priradenie Fn tlačidla)
Press (Stlačenie)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať Fn
tlačidlo, keď je zvolená možnosť 1 s voličom
živého náhľadu v živom náhľade.
g2 Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly)
Press (Stlačenie)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať tlačidlo
Pv, keď je zvolená možnosť 1 s voličom
živého náhľadu v živom náhľade.
g3 Assign AE-L/AF-L button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L)
Press (Stlačenie)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať
A AE-L/AF-L tlačidlo, keď je zvolená možnosť 1
s voličom živého náhľadu v živom náhľade.
g4 Assign shutter button (Priradenie tlačidla spúšte)
(východiskové nastavenie je Take photos (Snímanie fotografií))
Take photos (Snímanie fotografií)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať tlačidlo
spúšte, keď je zvolená možnosť 1 s voličom
Record movies (Záznam videosekvencií)
živého náhľadu. Ak je zvolená možnosť
Record movies (Záznam videosekvencií),
stlačením tlačidla do polovice sa spustí živý
náhľad. Potom môžete stlačením tlačidla
spúšte do polovice zaostriť (len režim
automatického zaostrovania) a jeho úplným
stlačením spustiť alebo ukončiť
zaznamenávanie videosekvencie. Ak chcete
ukončiť živý náhľad, stlačte tlačidlo a.
A g4: Assign Shutter Button (Priradenie tlačidla spúšte) > Record Movies (Záznam
videosekvencií)
Ak chcete používať tlačidlo spúšte na iné účely ako záznam videosekvencií,
otočte volič živého náhľadu do polohy C.
288
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Format memory card (Formátovať pamäťovú kartu)
Slot 1
Formátovanie spustíte výberom slotu na
pamäťovú kartu a voľbou Yes (Áno). Vezmite
Slot 2
do úvahy, že formátovanie natrvalo odstráni
všetky snímky a ostatné údaje na pamäťovej
karte vo vybranom slote. Pred formátovaním
nezabudnite podľa potreby vytvoriť záložné
kópie.
Save user settings (Uloženie používateľských nastavení)
Save to U1 (Uložiť do U1)
Často používané nastavenia priraďte
k polohám U1 a U2 na voliči režimov (0 63).
Save to U2 (Uložiť do U2)
Reset user settings (Resetovať používateľské nastavenia)
Reset U1 (Resetovať U1)
Ak chcete resetovať nastavenia pre U1 alebo
U2 na východiskové hodnoty (0 65).
Reset U2 (Resetovať U2)
Monitor brightness (Jas monitora)
–5 – +5
(východiskové nastavenie je 0)
Nastavenie jasu ponuky, prehrávania
a zobrazení informácií.
A Formátovanie pamäťových kariet
Počas formátovania nevypínajte fotoaparát a nevyberajte batériu ani pamäťové
karty.
Okrem možnosti Format memory card (Formátovať pamäťovú kartu)
v ponuke nastavenia môžete pamäťové karty formátovať pomocou tlačidiel
O (Q) a Z (Q): obidve tlačidlá držte stlačené dovtedy, kým sa nezobrazia
indikátory formátovania a potom opätovným stlačením tlačidiel formátujte
kartu. Ak sú pri prvom stlačení tlačidiel vložené dve pamäťové karty, bude karta,
ktorá sa bude formátovať, zobrazená blikajúcou ikonou. Otočením hlavného
príkazového voliča vyberte iný slot.
289
Monitor color balance (Vyváženie farieb monitora)
(východiskové nastavenie je 0)
Nastavte vyváženie farieb monitora.
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač)
Clean Now (Čistiť teraz)
Vibrovanie obrazového snímača na
odstránenie prachu (0 321).
Clean at startup/shutdown (Čistenie pri
zapnutí a vypnutí)
Lock mirror up for cleaning (Zrkadlo v hornej polohe na čistenie)
Start (Spustiť)
Predsklopenie zrkadla do hornej polohy, aby
bolo možné odstrániť prach z obrazového
snímača pomocou ofukovacieho balónika.
Nie je k dispozícii, keď je batéria takmer vybitá
(J alebo menej).
Image Dust Off ref photo (Referenčná snímka na odstránenie vplyvu prachu na snímku)
Start (Spustiť)
Získanie referenčných údajov pre možnosť
Clean sensor and then start (Vyčistiť snímač odstránenia vplyvu prachu na snímku
v Capture NX-D (0 ii).
a potom spustiť)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
(východiskové nastavenie je Auto (Automatika))
Auto (Automatika)
Redukovanie blikania a prúžkovania pri
snímaní pri osvetlení žiarivkami alebo
50 Hz
ortuťovými výbojkami počas živého náhľadu.
60 Hz
Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
Time zone (Časové pásmo)
Zmena časových pásiem, nastavenie hodín
fotoaparátu, výber poradia zobrazovania
Date and time (Dátum a čas)
dátumu a zapnutie alebo vypnutie letného
Date format (Formát dátumu)
času.
Daylight saving time (Letný čas)
Language (Jazyk)
Pozrite stranu 357.
Vyberte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať
ponuky a hlásenia fotoaparátu.
Auto image rotation (Automatické otočenie snímky)
(východiskové nastavenie je On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa má pri snímaní fotografií
zaznamenať orientácia fotoaparátu.
Off (Vyp.)
290
Battery info (Informácie o batérii)
Zobrazenie informácií o batérii, ktorá je
momentálne vložená vo fotoaparáte alebo
voliteľného bloku batérií MB-D15.
Image comment (Poznámka k snímke)
Attach comment (Pripojiť poznámku)
Input comment (Zadať poznámku)
Pridávanie poznámok k novým fotografiám
pri ich zhotovení. Poznámky možno zobraziť
ako metaúdaje pomocou softvéru ViewNX-i
alebo Capture NX-D (0 ii).
Copyright information (Informácie o autorských právach)
Attach copyright information (Pripojiť
Pridajte informácie o autorských právach
informácie o autorských právach)
k novým fotografiám pri ich zhotovení.
Informácie o autorských právach možno
Artist (Umelec)
zobraziť ako metaúdaje pomocou softvéru
Copyright (Autorské práva)
ViewNX-i alebo Capture NX-D (0 ii).
Save/load settings (Uložiť/načítať nastavenia)
Save settings (Uložiť nastavenia)
Ukladanie nastavení fotoaparátu alebo
načítanie nastavení fotoaparátu z pamäťovej
Load settings (Načítať nastavenia)
karty. Súbory s nastaveniami môžete zdieľat
s ostatnými fotoaparátmi D7200.
Virtual horizon (Virtuálny horizont)
Zobrazenie virtuálneho horizontu
o naklonení fotoaparátu na základe
informácií získaných zo snímača naklonenia
fotoaparátu.
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora)
Lens number (Číslo objektívu)
Záznam ohniskovej vzdialenosti a svetelnosti
objektívu objektívov bez vstavaného
Focal length (mm) (Ohnisková vzdialenosť
procesora, čo umožňuje ich použitie
(mm))
s funkciami, ktoré sú zvyčajne vyhradené pre
Maximum aperture (Svetelnosť objektívu)
objektívy so vstavaným procesorom (0 224).
291
AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrovania)
AF fine-tune (On/Off) (Jemné doladenie
Jemné doladenie zaostrenia pre rôzne typy
automatického zaostrovania (Zap./Vyp.))
objektívov. Doladenie automatického
zaostrovania sa vo väčšine situácií
Saved value (Uložená hodnota)
neodporúča, pretože môže rušiť normálne
Default (Východisková hodnota)
zaostrovanie; použite ho len vtedy, ak sa to
List saved values (Zoznam uložených hodnôt)
vyžaduje.
HDMI
Output resolution (Výstupné rozlíšenie)
Výber výstupného rozlíšenia alebo
aktivovanie diaľkového ovládania
Device control (Ovládanie zariadenia)
fotoaparátu zo zariadení, ktoré podporujú
Advanced (Pokročilé)
HDMI-CEC.
Location data (Údaje o polohe)
Standby timer (Časový spínač
Upravte nastavenia pre voliteľné jednotky
pohotovostného režimu)
GPS GP-1 a GP-1A.
Position (Poloha)
Set clock from satellite (Nastavenie hodín zo
satelitu)
Wi-Fi
Network connection (Pripojenie k sieti)
Upravte nastavenia Wi-Fi (bezdrôtová sieť
LAN) na pripojenie k zariadeniu Android
Network settings (Nastavenia siete)
alebo iOS smart alebo na výber snímok na
Select to send to smart device (Výber na
odoslanie do zariadenia smart (0 251).
odoslanie do zariadenia smart)
NFC
Enable (Zapnuté)
Disable (Vypnuté)
292
(východiskové nastavenie je Enable (Zapnuté))
Ak je zvolené Enable (Zapnuté), bezdrôtové
pripojenia môžete zriadiť jednoduchým
priložením loga N (značka N-Mark) na
fotoaparáte k NFC anténam na
kompatibilných zariadeniach smart (0 254).
Network (Sieť)
Choose hardware (Vybrať hardvér)
Network settings (Nastavenia siete)
Options (Možnosti)
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi)
Slot 1
Slot 2
Upravte nastavenia ftp a siete pre
ethernetové a bezdrôtové siete LAN, keď je
pripojená voliteľná komunikačná jednotka
UT-1 (0 319).
Nahrávanie snímok do vopred vybraného
cieľa. Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, keď
je vložená podporovaná karta Eye-Fi.
Conformity marking (Označenie zhody)
Zobrazenie výberu štandardov, ktorým tento
fotoaparát vyhovuje.
Firmware version (Verzia firmvéru)
Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru
fotoaparátu.
293
N Ponuka úprav: Vytváranie retušovaných kópií
D-Lighting (Funkcia D-Lighting)
Vyjasnenie tieňov. Vyberte pre tmavé
fotografie alebo fotografie zhotovené
v protisvetle.
Red-eye correction (Korekcia efektu červených očí)
Korekcia „červených očí“ pri fotografiách
zhotovených s bleskom.
Trim (Orezať)
Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie
(0 298).
Monochrome (Monochromatický režim)
Black-and-white (Čiernobiely režim)
Vytvorte kópie fotografií pomocou možnosti
Black-and-white (Čiernobiely režim), Sepia
Sepia (Sépia)
(Sépia) alebo Cyanotype (Modrotlač)
Cyanotype (Modrotlač)
(monochromatický režim modrej a bielej
farby).
Filter effects (Efekty filtra)
Skylight (Svetlo oblohy)
Vytvorenie efektov nasledujúcich filtrov:
• Skylight (Svetlo oblohy): Efekt filtra svetla
Warm filter (Otepľujúci filter)
z oblohy
Cross screen (Hviezdicový filter)
• Warm filter (Otepľujúci filter): Efekt filtra
Soft (Zmäkčovací filter)
s teplým tónom
• Cross screen (Hviezdicový filter): Zdrojom svetla
pridáva efekt žiarivých hviezd
• Soft (Zmäkčovací filter): Efekt zmäkčovacieho
filtra
Image Overlay (Prelínanie snímok)
Prelínanie snímok kombinuje dve existujúce
fotografie vo formáte NEF (RAW) s cieľom
vytvorenia jednej snímky, ktorá sa uloží
oddelene od pôvodných snímok (0 299).
Image overlay (Prelínanie snímok) sa dá
zvoliť len stlačením G a voľbou záložky N.
294
NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW))
Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií
NEF (RAW) (0 302).
Resize (Zmena veľkosti)
Select image (Vybrať snímku)
Vytvoria sa malé kópie zvolených fotografií.
Choose destination (Vybrať cieľ)
Choose size (Vybrať veľkosť)
Quick retouch (Rýchle úpravy)
Vytváranie kópií so zvýšenou sýtosťou
a kontrastom.
Straighten (Narovnať)
Vytvorte narovnanú kópiu. Kópie môžu byť
narovnané o 5° v krokoch po približne 0,25°.
Distortion control (Korekcia skreslenia)
Auto (Automatika)
Vytváranie kópií so zníženým periférnym
skreslením. Použite na zníženie súdkového
Manual (Manuálny režim)
skreslenia na fotografiách nasnímaných so
širokouhlými objektívmi alebo poduškového
skreslenia pri snímaní s teleobjektívmi.
Vyberte Auto (Automaticky) a umožnite
fotoaparátu, aby vykonal korekciu skreslenia
automaticky.
Fisheye (Rybie oko)
Tento efekt vytvára kópie, ktoré vyzerajú,
akoby boli snímané objektívom rybie oko.
Color outline (Omaľovánky)
Tento efekt vytvára kópiu obrysu fotografie,
ktorá sa dá použiť ako základ pre maľbu.
Color sketch (Farebná skica)
Vytvorte kópiu fotografie, ktorá pripomína
skicu urobenú farebnými ceruzkami.
295
Perspective control (Ovládanie perspektívy)
Tento efekt vytvára kópie, na ktorých je
znížený efekt perspektívy nasnímanej pri
základni vysokých objektov.
Miniature effect (Efekt zmenšeniny)
Vytvorí sa kópia, ktorá vyzerá ako fotografia
diorámy. Pomocou multifunkčného voliča
vyberte polohu a orientáciu zaostrenej
oblasti. Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri
zhotovovaní fotografií z nadhľadu.
Selective color (Výberová farba)
Vytvorenie kópie, v ktorej sa zobrazia farebne
iba vybrané odtiene. Umiestnite kurzor nad
objekty s požadovanými farbami a stlačte
tlačidlo A AE-L/AF-L. Vybrané farby (maximálne
tri) sa zobrazia v rámoch v hornej časti
displeja; otáčajte hlavným príkazovým
voličom, zvýraznite rámy a stlačením 1 alebo
3 zvýšte alebo znížte rozsah vybraných
odtieňov.
Edit movie (Úprava videosekvencie)
Choose start/end point (Vybrať začiatočný/
Zostrihaním metráže vytvorte upravené kópie
koncový bod)
videosekvencií alebo uložte vybrané snímky
Save selected frame (Uložiť zvolenú snímku) ako statické snímky JPEG (0 179).
Side-by-side comparison (Porovnanie vedľa seba)
Porovnanie upravených kópií s pôvodnými
fotografiami. Side-by-side comparison
(Porovnanie vedľa seba) je dostupné len
vtedy, ak sa ponuka úprav zobrazí stlačením
tlačidla i a zvolí sa Retouch (Upraviť)
v režime prehrávania snímok na celej
obrazovke, keď je zobrazená upravená
snímka alebo originál.
296
O Moja ponuka/m Posledné nastavenia
Add items (Pridať položky)
PLAYBACK MENU (PONUKA REŽIMU
PREHRÁVANIA)
PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA REŽIMU
SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ)
MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA REŽIMU
SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ)
CUSTOM SETTING MENU (PONUKA
POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ)
SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA)
RETOUCH MENU (PONUKA ÚPRAV)
Remove items (Odstrániť položky)
Vytvorenie vlastnej ponuky maximálne 20
zvolených položiek z ponuky prehrávania,
snímania fotografií, snímania videosekvencií,
používateľského nastavenia, nastavenia
a úprav.
Odstraňovanie položiek z ponuky Moja
ponuka.
Rank items (Usporiadať položky)
Choose tab (Vybrať záložku)
MY MENU (MOJA PONUKA)
RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ NASTAVENIA)
Usporiadanie položiek v ponuke Moja
ponuka.
(východiskové nastavenie je MY MENU (MOJA PONUKA))
Vyberte ponuku zobrazenú v záložke „Moja
ponuka/Posledné nastavenia“. Vyberte
RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ
NASTAVENIA) na zobrazenie ponuky
uvádzajúcej 20 naposledy použitých
nastavení.
297
Možnosti ponuky úprav
Táto časť podrobne popisuje možnosti ponuky úprav.
Trim (Orezať)
Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie. Zvolená fotografia sa
zobrazí s orezanou časťou vyznačenou žltou farbou. Orezanú kópiu
vytvorte postupom uvedeným v nasledujúcej tabuľke.
Ak chcete
Použite
Popis
Zmenšiť veľkosť výrezu
W (S)
X (T)
Stlačením W (S) zmenšíte veľkosť výrezu.
Zväčšiť veľkosť výrezu
Otočením hlavného príkazového voliča
vyberte pomer strán.
Zmeniť zobrazovací
pomer výrezu
Na umiestnenie výrezu použite multifunkčný
volič. Stlačením a podržaním tlačidla rýchlo
posuniete výrez do požadovanej polohy.
Umiestniť výrez
Vytvoriť kópiu
Stlačením X (T) zväčšíte veľkosť výrezu.
J
Uložte aktuálny výrez ako samostatný súbor.
A Orezať: Kvalita a veľkosť snímky
Kópie vytvorené z fotografií vo formáte NEF
(RAW) alebo NEF (RAW) + JPEG majú kvalitu
(0 77) ako formát JPEG, vysoká kvalita. Orezané
kópie vytvorené z fotografií vo formáte JPEG majú
rovnakú kvalitu snímky ako originál. Veľkosť kópie
sa mení podľa veľkosti výrezu a zobrazovacieho
pomeru, pričom sa zobrazuje v ľavej hornej časti
zobrazenia výrezu.
A Prezeranie orezaných kópií
Je možné, že pri zobrazení orezaných kópií nebude zväčšenie výrezu snímky
dostupné.
298
Image Overlay (Prelínanie snímok)
Prelínaním snímok sa skombinujú dve existujúce fotografie vo formáte
NEF (RAW) s cieľom vytvorenia jedinej snímky, ktorá sa uloží oddelene
od pôvodných snímok. Vďaka údajom RAW z obrazového snímača
fotoaparátu tak dosiahnete výsledky, ktoré sú o poznanie lepšie ako
prelínania vytvorené v aplikáciách na spracovanie fotografií. Nová
snímka sa uloží s aktuálnym nastavením kvality a veľkosti snímky; pred
vytvorením prelínania nastavte kvalitu a veľkosť (0 77, 81; k dispozícii sú
všetky možnosti). Ak chcete vytvoriť kópiu vo formáte NEF (RAW),
vyberte kvalitu snímky NEF (RAW).
+
1 Vyberte možnosť Image overlay
(Prelínanie snímok).
V ponuke úprav zvýraznite možnosť Image
overlay (Prelínanie snímok) a stlačte 2.
Zobrazí sa dialógové okno znázornené
vpravo, so zvýraznenou možnosťou Image
1 (Snímka 1); stlačením tlačidla J
zobrazíte dialógové okno výberu snímok, ktorý uvádza len snímky
NEF (RAW) vytvorené týmto fotoaparátom.
2 Zvoľte prvú snímku.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite prvú fotografiu určenú na
prelínanie. Ak chcete zobraziť zvýraznenú
fotografiu na celej obrazovke, stlačte
a podržte tlačidlo X (T). Stlačením
tlačidla J zvoľte zvýraznenú fotografiu
a vráťte sa do zobrazenia ukážky.
299
3 Vyberte druhú snímku.
Vybraná snímka sa zobrazí ako Image 1 (Snímka 1). Zvýraznite
Image 2 (Snímka 2) a stlačte tlačidlo J, potom zvoľte druhú
fotografiu podľa popisu v kroku 2.
4 Nastavte zvyšovanie expozičného
podielu.
Zvýraznite Image 1 (Snímka 1) alebo
Image 2 (Snímka 2) a optimalizujte
expozíciu pre prelínanie stlačením 1 alebo
3, čím sa zvolí zvyšovanie expozičného
podielu z hodnôt od 0,1 do 2,0. Postup
zopakujte aj pre druhú snímku. Východisková hodnota je 1,0; vyberte
0,5 pre polovičné zvyšovanie expozičného podielu alebo 2,0 pre jeho
zdvojnásobenie. Účinky sú viditeľné v stĺpci Preview (Kontrola).
5 Zobrazte kontrolu prelínania.
Pre zobrazenie kompozície tak, ako je to
uvedené vpravo, stlačte 4 alebo 2
a umiestnite kurzor do stĺpca Preview
(Kontrola), potom stlačte 1 alebo 3
a zvýraznite Overlay (Prelínanie) a stlačte
J (vezmite do úvahy, že farby a jas
zobrazenia sa môžu líšiť od finálnej snímky). Ak chcete uložiť
prelínanie bez zobrazenia kontroly, zvoľte Save (Uložiť). Ak sa chcete
vrátiť do kroku 4 a vybrať nové fotografie alebo upraviť zvyšovanie
expozičného podielu, stlačte W (S).
6 Uložte prelínanie.
Stlačením tlačidla J uložíte prelínanie,
kým je zobrazená kontrola. Po vytvorení
prelínania sa výsledná snímka zobrazí na
monitore v režime zobrazenia snímok na
celej obrazovke.
300
D Prelínanie snímok
Kombinovať môžete iba fotografie vo formáte NEF (RAW) s rovnakou oblasťou
snímky a farebnou (bitovou) hĺbkou.
Prelínaná snímka obsahuje rovnaké informácie o fotografii (vrátane dátumu
záznamu, merania, času uzávierky, clony, režimu snímania, korekcie expozície,
ohniskovej vzdialenosti a orientácie snímky) a hodnoty vyváženia bielej farby
a parametre Picture Control ako fotografia zvolená pre Image 1 (Snímka 1).
Komentár k aktuálnej snímke sa pridá k prelínaniu pri ukladaní, ale informácie
o autorských právach sa neskopírujú. Pri prelínaní uloženom vo formáte NEF
(RAW) sa použije kompresia zvolená pre Type (Typ) v ponuke NEF (RAW)
recording (Záznam NEF (RAW)), pričom budú mať rovnakú farebnú (bitovú)
hĺbku ako pôvodné snímky; prelínania vo formáte JPEG sa uložia pomocou
kompresie s prioritou veľkosti.
301
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW))
Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií NEF (RAW).
1 Zvoľte NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)).
Zvýraznite NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav
a stlačením tlačidla 2 zobrazte dialógové
okno na výber snímky, ktoré uvádza len
snímky NEF (RAW) vytvorené týmto
fotoaparátom.
2 Zvoľte fotografiu.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite fotografiu (ak chcete zobraziť
zvýraznenú fotografiu na celej obrazovke,
stlačte a podržte tlačidlo X/T).
Stlačením tlačidla J vyberte zvýraznenú
fotografiu a pokračujte ďalším krokom.
302
3 Vyberte nastavenia pre kópiu vo formáte JPEG.
Upravte nižšie uvedené nastavenia. Vezmite do úvahy, že vyváženie
bielej farby a ovládanie vinetácie nie sú dostupné pre snímky
s viacnásobnou expozíciou ani pre snímky vytvorené prelínaním
snímok a že korekciu expozície je možné nastaviť len na hodnotu od
–2 do +2 EV.
Kvalita snímky (0 77)
Veľkosť snímky (0 81)
Vyváženie bielej farby (0 111)
Korekcia expozície (0 109)
Nastaviť Picture Control (0 130)
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO (0 271)
Farebný priestor (0 270)
Ovládanie vinetácie (0 271)
Funkcia D-Lighting (0 294)
4 Skopírujte fotografiu.
Zvýraznite EXE a stlačením J vytvorte
kópiu zvolenej fotografie vo formáte JPEG
(ak chcete skončiť bez skopírovania
fotografie, stlačte tlačidlo G).
303
Technické poznámky
Prečítajte si túto kapitolu, aby ste získali informácie o kompatibilnom
príslušenstve, čistení a uchovávaní fotoaparátu a tiež o tom, čo robiť, ak
sa vám zobrazí chybové hlásenie alebo sa vyskytne problém pri
používaní fotoaparátu.
Kompatibilné objektívy
Nastavenie
fotoaparátu
Objektívy so vstavaným procesorom 5
Objektív/
AF
príslušenstvo
Typ G, E alebo D AF
✔
NIKKOR 6
AF-S, AF-I NIKKOR
Séria PC-E NIKKOR 8
—
PC Micro 85mm f/2,8D 10 —
Telekonvertor
✔
AF-S/AF-I 12
Ostatné objektívy AF
NIKKOR (okrem
✔ 13
objektívov pre
fotoaparát F3AF)
AI-P NIKKOR
—
304
Režim zaostrovania
Režim
snímania
Systém merania
L2
Farba
M3
N4
M (s elektronickým
diaľkomerom) 1
P
S
A
M
3D
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔9
✔9
✔9
—
✔9
✔ 11
✔9
✔
—
—
✔ 7,9
✔ 7,9
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔7
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔7
Nastavenie
fotoaparátu
Objektívy bez vstavaného procesora 15
Objektív/
príslušenstvo
AI-, AI-upravený NIKKOR
alebo objektív Nikon
série E 16
Medical-NIKKOR 120mm
f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonvertor typu AI 22
Zaostrovací nadstavec
Bellows PB-6 24
Automatické
medzikrúžky (séria
PK-11A, 12 alebo 13;
PN-11)
Režim zaostrovania
Režim
snímania
Systém merania
AF
M (s elektronickým
diaľkomerom) 1
P
S
A
M
3D
L2
Farba
M3
N4
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18
✔ 19
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 23
—
—
—
✔ 17
✔ 21
✔ 17
—
—
—
—
—
✔ 18
✔ 19
✔
✔ 19
—
✔ 23
—
✔ 25
—
—
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
1
2
3
4
5
6
7
8
Manuálne zaostrovanie je k dispozícii pri všetkých objektívoch.
Maticové.
So zdôrazneným stredom.
Bodové meranie.
Objektívy IX-NIKKOR sa nedajú použiť.
Objektívy typu VR podporujú stabilizáciu obrazu (VR).
Pri bodovom meraní expozície sa meria prostredníctvom vybratého zaostrovacieho bodu (0 105).
Regulátor vyklápania pre PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED sa môže pri otáčaní objektívu dostať do kontaktu
s telom fotoaparátu.
9 Nie je možné použiť pri vysunutí ani naklonení objektívu.
10 Systémy merania expozície a riadenia záblesku fotoaparátu nefungujú správne pri vysunutí a/alebo
naklonení objektívu, alebo ak je použitá iná clona ako svetelnosť objektívu.
11 Iba manuálny režim snímania.
305
12 Môže sa použiť iba s objektívmi AF-S a AF-I (0 307). Informácie o zaostrovacích bodoch dostupných pre
automatické zaostrovanie a používanie elektronického diaľkomera nájdete na strane 307.
13 Keď sa pri objektívoch AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 <nový> alebo
AF 28–85mm f/3,5–4,5 použije maximálne priblíženie pri najkratšej zaostriteľnej vzdialenosti, môže sa
zobraziť indikátor zaostrenia (I), keď nie je obraz na matnici hľadáčika zaostrený. Zaostrenie nastavte
manuálne tak, aby bol obraz v hľadáčiku zaostrený.
14 So svetelnosťou objektívu f/5,6 alebo väčšou.
15 Niektoré objektívy nie je možné použiť (pozrite stranu 308).
16 Rozsah otáčania prstenca so statívovou pätkou pri objektívoch AI 80–200mm f/2,8 ED je obmedzený telom
fotoaparátu. Filtre nemožno vymieňať, keď je objektív AI 200–400mm f/4 ED upevnený na fotoaparáte.
17 Ak je svetelnosť objektívu zadaná pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje
o objektíve bez vstavaného procesora) (0 225), v hľadáčiku aj na kontrolnom paneli sa
zobrazí hodnota clony.
18 Možno používať len vtedy, ak je zadaná ohnisková vzdialenosť a svetelnosť objektívu pomocou možnosti
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora) (0 225). Ak
nedosiahnete požadované výsledky, použite bodové meranie expozície alebo integrálne meranie expozície
so zdôrazneným stredom.
19 V záujme dosiahnutia vyššej presnosti zadajte ohniskovú vzdialenosť a svetelnosť objektívu pomocou
možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora)
(0 225).
20 Dá sa použiť v režime M pri časoch uzávierky dlhších o jeden alebo viac krokov ako rýchlosť synchronizácie
blesku.
21 Expozícia sa určuje vlastným nastavením clony. V režime A prednastavte clonu pred uložením expozície do
pamäte a vysunutím objektívu pomocou clonového krúžku objektívu. V režime M pred vysunutím objektívu
prednastavte clonu pomocou clonového krúžku objektívu a určite expozíciu.
22 Korekcia expozície sa vyžaduje pri použití s objektívmi AI 28–85mm f/3,5–4,5, AI 35–105mm f/3,5–4,5,
AI 35–135mm f/3,5–4,5 alebo AF-S 80–200mm f/2,8D.
23 S maximálnou účinnou clonou f/5,6 alebo väčšou.
24 Vyžaduje sa automatický medzikrúžok PK-12 alebo PK-13. V závislosti od orientácie fotoaparátu môže by
potrebný PB-6D.
25 Používajte vlastné nastavenie clony. V režime A nastavte clonu pomocou zaostrovacieho nadstavca pred
určením expozície a nasnímaním fotografie.
• Reprodukčné zariadenie PF-4 vyžaduje držiak fotoaparátu PA-4.
• S niektorými objektívmi sa môže počas automatického zaostrovania pri vysokej citlivosti ISO objaviť šum vo
forme prúžkov. Použite manuálne zaostrovanie alebo pamäť zaostrenia.
306
A Rozpoznanie objektívov so vstavaným procesorom a objektívov typu G, E a D
Odporúčame objektívy so vstavaným procesorom (hlavne typy G, E a D), ale
vezmite do úvahy, že objektívy IX-NIKKOR sa nedajú použiť. Objektívy so
vstavaným procesorom možno identifikovať podľa prítomnosti kontaktov pre
procesor a objektívy typu G, E a D podľa písmena na tubuse objektívu. Objektívy
typu G a E nie sú vybavené clonovým krúžkom objektívu.
Kontakty procesora
Objektív so vstavaným
procesorom
Clonový krúžok
Objektív typu G/E
Objektív typu D
A Telekonvertory AF-S/AF-I
Ak je kombinovaná clona pri použití fotoaparátu
s telekonvertorom AF-S/AF-I menšia ako f/5,6, ale je rovná alebo
väčšia ako f/8, automatické zaostrovanie a používanie
elektronického diaľkomera budú dostupné len so stredovým zaostrovacím
bodom a fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť na tmavé alebo málo
kontrastné objekty. Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body
sa použije, keď sa pre režim činnosti AF zvolí trojrozmerné sledovanie alebo
automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa (0 86). Automatické
zaostrovanie nie je dostupné, ak sa s AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED
použijú telekonvertory. Ak sa s AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR použijú
telekonvertory TC-17E II, TC-20E, TC-20E II alebo TC-20E III, automatické
zaostrovanie bude dostupné len v režime AF-S.
A Clonové číslo objektívu
Clonové číslo, ktoré sa uvádza v názvoch objektívov, je svetelnosť objektívu.
307
A Kompatibilné objektívy bez vstavaného procesora
Možnosť Non-CPU lens data (Údaje o objektíve bez vstavaného procesora)
(0 225) sa dá použiť na sprístupnenie mnohých funkcií dostupných s objektívmi
so vstavaným procesorom, vrátane farebného maticového merania expozície,
pričom v prípade, že chýbajú údaje, namiesto farebného maticového merania
expozície sa použije meranie expozície so zdôrazneným stredom, zatiaľ čo
v prípade, že nie je k dispozícii svetelnosť objektívu, v zobrazení clony na
fotoaparáte bude vyznačený počet zarážok od svetelnosti objektívu a skutočnú
hodnotu clony bude potrebné odčítať z clonového krúžku objektívu.
D Nekompatibilné príslušenstvo a objektívy bez vstavaného procesora
Nasledujúce príslušenstvo sa NEDÁ použiť s D7200:
• Telekonvertor TC-16A AF
• Objektívy iné ako AI
• Objektívy vyžadujúce zaostrovaciu jednotku AU-1
(400mm f/4,5, 600mm f/5,6, 800mm f/8,
1 200mm f/11)
• Objektívy rybie oko (6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6,
8mm f/8, OP 10mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Medzikrúžok K2
• 180–600mm f/8 ED (výrobné čísla
174041 – 174180)
• 360–1 200mm f/11 ED (výrobné čísla
174031 – 174127)
• 200–600mm f/9,5 (výrobné čísla
280001 – 300490)
• Objektívy AF pre F3AF (AF 80mm f/2,8, AF 200mm
f/3,5 ED, telekonvertor AF TC-16)
• PC 28mm f/4 (výrobné číslo 180900 alebo nižšie),
• PC 35mm f/2,8 (výrobné čísla 851001 – 906200)
• PC 35mm f/3,5 (starý typ)
• Reflex 1 000mm f/6,3 (starý typ)
• Reflex 1 000mm f/11 (výrobné čísla
142361 – 143000)
• Reflex 2 000mm f/11 (výrobné čísla
200111 – 200310)
D Predzáblesk proti červeným očiam
Objektívy, ktoré zacláňajú výhľad snímaného objektu na kontrolku redukcie
efektu červených očí, môžu rušiť predzáblesk proti červeným očiam.
308
A Pomocné svetlo AF
Pomocné svetlo AF má rozsah približne 0,5 – 3,0 m; keď používate pomocné
svetlo, použite objektív s ohniskovou vzdialenosťou 18 – 200 mm. Niektoré
objektívy môžu pri určitých ohniskových vzdialenostiach zakrývať pomocné
svetlo. Pri použití pomocného svetla odstráňte slnečné clony objektívu. Ďalšie
informácie o objektívoch, ktoré môžete použiť s pomocným svetlom AF, môžete
nájsť v Sprievodcovi ponukami vo fotoaparáte, ktorý je dostupný na stiahnutie
z nasledujúcej webovej stránky:
http://nikonimglib.com/manual/
A Vstavaný blesk
Vstavaný blesk má minimálny dosah 0,6 m a nemôže sa používať v makrorozsahu
makroobjektívov s transfokátorom. Dá sa použiť s objektívmi so vstavaným
procesorom s ohniskovými vzdialenosťami 16 až 300 mm, hoci v niektorých
prípadoch nemusí byť blesk schopný úplne osvetliť snímaný objekt pri
niektorých rozsahoch alebo ohniskových vzdialenostiach kvôli tieňom, ktoré
vrhá objektív. Na nasledujúcich obrázkoch vidieť efekt vinetácie spôsobený
tieňmi objektívu pri použití blesku.
Tieň
Vinetácia
Odstráňte slnečnú clonu objektívu, aby nevznikali tiene. Ďalšie informácie
o objektívoch, ktoré môžete použiť so vstavaným bleskom, môžete nájsť
v Sprievodcovi ponukami vo fotoaparáte, ktorý je dostupný na stiahnutie
z nasledujúcej webovej stránky:
http://nikonimglib.com/manual/
309
A Výpočet obrazového uhla
Veľkosť oblasti exponovanej 35 mm fotoaparátom je 36 × 24 mm. Veľkosť oblasti
exponovanej modelom D7200, keď je zvolená možnosť DX (24×16) pre Image
area (Obrazové pole) v ponuke režimu snímania fotografií je oproti tomu 23,5 ×
15,6 mm, čo znamená, že obrazový uhol 35 mm fotoaparátu je približne 1,5-krát
menší ako D7200 (keď sa zvolí 1.3× (18×12), veľkosť exponovanej oblasti sa
zmenšuje, čo ďalej zmenší obrazový uhol o približne 1,3x).
Veľkosť snímky v 35 mm formáte (36 × 24 mm)
Veľkosť snímky, keď sa zvolí DX (24×16) pre Image
area (Oblasť snímky) (23,5 × 15,6 mm)
Veľkosť snímky, keď sa zvolí 1.3× (18×12) pre
Image area (Oblasť snímky) (18,8 × 12,5 mm)
Objektív
Uhlopriečka snímky
Obrazový uhol v 35 mm formáte
Obrazový uhol, keď sa zvolí DX (24×16) pre
Image area (Oblasť snímky)
Obrazový uhol, keď sa zvolí 1.3× (18×12) pre Image area (Oblasť snímky)
310
Voliteľné blesky
Fotoaparát podporuje systém kreatívneho osvetlenia (CLS) Nikon a je
možné ho používať so zábleskovými jednotkami kompatibilnými s CLS.
Keď je pripojený voliteľný blesk, vstavaný blesk sa neodpáli.
Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS)
Pokročilý systém kreatívneho osvetlenia (Creative Lighting System, CLS)
od spoločnosti Nikon ponúka zlepšenú komunikáciu medzi
fotoaparátom a kompatibilnými zábleskovými jednotkami na zlepšenie
fotografovania s bleskom.
❚❚ Zábleskové jednotky kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia
Fotoaparát možno používať s nasledujúcimi zábleskovými jednotkami
kompatibilnými so systémom kreatívneho osvetľovania:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 a SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Funkcia
Smerné číslo (ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Záblesková
jednotka
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Ak je na zábleskovú jednotku SB-910, SB-900 alebo SB-700 nasadený farebný filter, keď je pre vyváženie
bielej farby nastavená možnosť v alebo M (blesk), fotoaparát automaticky zistí prítomnosť filtra
a príslušným spôsobom nastaví vyváženie bielej farby.
2 Používatelia LED svetla môžu nastaviť vyváženie bielej farby fotoaparátu na v alebo M na dosiahnutie
optimálnych výsledkov.
3 Bezdrôtové riadenie záblesku nie je dostupné.
4 Ovládaný diaľkovo pomocou vstavaného blesku v režime riadiaceho blesku alebo pomocou voliteľnej
zábleskovej jednotky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 alebo SB-500 alebo pomocou bezdrôtovej riadiacej
zábleskovej jednotky SU-800.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 a SB-600 v polohe hlavice zoomu na 35 mm; SB-910, SB-900
a SB-700 pri štandardnom osvetlení.
311
• Bezdrôtová riadiaca záblesková jednotka SU-800: Po nasadení na fotoaparát
kompatibilný so systémom kreatívneho osvetlenia možno zábleskovú
jednotku SU-800 používať ako riadiacu jednotku pre diaľkovo
ovládané zábleskové jednotky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 alebo SB-R200 v maximálne troch skupinách. Samotný model
SU-800 nie je vybavený bleskom.
A Smerné číslo
Ak chcete vypočítať pracovný rozsah blesku pri plnom výkone, vydeľte smerné
číslo hodnotou clony. Ak má záblesková jednotka napríklad smerné číslo 34 m
(ISO 100, 20 °C); jej rozsah pri clone f/5,6 je 34 ÷ 5,6 alebo približne 6,1 metra. Pri
každom dvojnásobnom zvýšení citlivosti ISO vynásobte smerné číslo druhou
odmocninou dvoch (približne hodnotou 1,4).
A Adaptér synchronizačného konektora AS-15
Keď sa adaptér synchronizačného konektora AS-15 (k dispozícii samostatne)
upevní na sánky na príslušenstvo fotoaparátu, príslušenstvo k blesku sa dá
pripojiť prostredníctvom synchronizačného kontaktu.
312
Na zábleskových jednotkách kompatibilných so systémom kreatívneho
osvetlenia sú dostupné nasledujúce funkcie:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Samostatný blesk
Doplnkové riadenie záblesku
vyvažované meraním i-TTL pre
digitálne jednooké zrkadlovky 1
i-TTL
Štandardný doplnkový blesk i-TTL
pre digitálne jednooké
zrkadlovky
AA Automatické nastavenie clony
Automatický záblesk bez merania
A
TTL
Manuálny režim s prioritou
GN
vzdialenosti
M Manuálny režim
RPT Stroboskopický záblesk
Diaľkové riadenie záblesku
i-TTL i-TTL
Rýchle bezdrôtové riadenie
[A:B]
záblesku
AA Automatické nastavenie clony
Automatický záblesk bez merania
A
TTL
M Manuálny režim
RPT Stroboskopický záblesk
i-TTL i-TTL
Rýchle bezdrôtové riadenie
[A:B]
záblesku
AA Automatické nastavenie clony
Automatický záblesk bez merania
A
TTL
M Manuálny režim
RPT Stroboskopický záblesk
Prenos hodnoty farebnej teploty (blesk)
Prenos hodnoty farebnej teploty (LED svetlo)
z
z
z
z
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z3
—
—
—
—
—
—
—
z
3
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
z4
—
—
—
z4
Diaľkové ovládanie
Hlavné
Pokročilé bezdrôtové osvetlenie
z
z
z
z
z
—
z
z
z
— —
— z4
— z4
—
z
—
— z5 —
—
—
z6
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
z
— z4 —
— — —
z z —
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
—
—
z
—
—
z6
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z
z
z
—
z
z
z
—
z
z
z
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z
—
313
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
SB-910, SB-900,
SB-800
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia
z
blesku FP 7
8
Blokovanie zábleskovej expozície
z
Veľkoplošné pomocné svetlo AF
z
Predzáblesk proti červeným očiam
z
Modelovacie osvetlenie (záblesk) fotoaparátu
z
Výber zábleskového režimu fotoaparátu
—
Aktualizácia firmvéru zábleskovej jednotky fotoaparátu z 10
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
—
—
z z
— z9
z —
z z
z —
z —
z
—
—
z
—
—
z
—
z
—
z
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Nedostupné s bodovým meraním expozície.
Môže sa zvoliť aj na zábleskovej jednotke.
Výber režimu AA/A uskutočňovaný na zábleskovej jednotke pomocou používateľských nastavení. Ak neboli
poskytnuté údaje objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora) v ponuke nastavenia, pri použití objektívu bez vstavaného procesora sa
zvolí „A“.
4 Je možné zvoliť iba na fotoaparáte.
5 Dostupné len pri fotografovaní makrosnímok.
6 Ak neboli poskytnuté údaje objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora) v ponuke nastavenia, použije sa pri objektívoch bez
vstavaného procesora automatický režim bez merania TTL (A), bez ohľadu na zvolený režim na zábleskovej
jednotke.
7 Dostupné len v režimoch riadenia záblesku i-TTL, AA, A, GN a M.
8 Dostupné len v režimoch riadenia záblesku i-TTL, AA a A.
9 Dostupné len v režime riadiaceho blesku.
10 Aktualizácie firmvéru pre SB-910 a SB-900 môžete vykonávať z fotoaparátu.
A Používanie blokovania zábleskovej expozície s voliteľnými bleskami
Blokovanie zábleskovej expozície (0 153) je dostupné s voliteľnými
zábleskovými jednotkami v TTL a (kde je to podporované) v režime riadenia
záblesku monitorovacieho predbežného blesku AA a monitorovacieho
predbežného blesku A. Vezmite do úvahy, že keď sa na riadenie diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotiek používa pokročilé bezdrôtové osvetlenie,
budete musieť nastaviť režim riadenia záblesku pre hlavnú alebo pre minimálne
jednu diaľkovo ovládanú skupinu na TTL alebo AA.
314
❚❚ Ostatné zábleskové jednotky
Nasledujúce zábleskové jednotky možno používať v automatickom
režime bez merania TTL a v manuálnych režimoch.
Záblesková jednotka
Zábleskový režim
Automatický záblesk
A
bez merania TTL
M Manuálny režim
Stroboskopický
G
záblesk
Synchronizácia
REAR blesku s druhou
lamelou uzávierky 4
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
SB-50DX 1
✔
✔
1 Vyberte režim P, S, A alebo M, sklopte vstavaný blesk a použite len voliteľný blesk.
2 Zábleskový režim sa automaticky nastaví na meranie TTL a zablokuje sa spúšť. Zábleskovú jednotku prepnite
do režimu A (automatická aktivácia blesku bez merania TTL).
3 Automatické zaostrovanie je dostupné len pri objektívoch AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED a AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED.
4 Dostupná vtedy, keď sa fotoaparát používa s výberom zábleskového režimu.
A Meranie
Oblasti merania expozície pri blokovaní zábleskovej expozície pri používaní
voliteľného blesku sú nasledovné:
Záblesková jednotka
Samostatná záblesková
jednotka
Použitá s inými
zábleskovými
jednotkami (Pokročilé
bezdrôtové osvetlenie)
Zábleskový režim
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (hlavný blesk)
Meraná oblasť
4 mm kruh v strede
obrazového poľa
Oblasť meraná zábleskovým
expozimetrom
Celé obrazové pole
Oblasť meraná zábleskovým
expozimetrom
315
D Poznámky týkajúce sa voliteľných bleskov
Podrobné pokyny nájdete v príručke k zábleskovej jednotke. Ak záblesková
jednotka podporuje systém kreatívneho osvetlenia od spoločnosti Nikon, pozrite
si časť o digitálnych jednookých zrkadlovkách kompatibilných so systémom
kreatívneho osvetlenia. Model D7200 nie je v príručkách k SB-80DX, SB-28DX
a SB-50DX zahrnutý do kategórie „digitálnych jednookých zrkadloviek“.
Ak je voliteľný blesk pripojený v režimoch snímania iných ako j, % a u, blesk sa
odpáli pri každom zábere, a to aj v režimoch, v ktorých sa vstavaný blesk nedá
použiť.
Riadenie záblesku i-TTL sa dá používať pri citlivosti ISO v rozsahu od 100 do
12 800. S hodnotami nad 12 800 sa pri niektorých vzdialenostiach alebo
nastaveniach clony nemusia dosiahnuť požadované výsledky. Ak po zhotovení
fotografie v režime i-TTL alebo v automatickom režime bez merania TTL bliká
približne tri sekundy indikátor pripravenosti blesku (M), blesk sa odpálil pri plnom
výkone a fotografia môže byť podexponovaná (len zábleskové jednotky
kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia; informácie o indikátoroch
expozície a nabíjania blesku na iných jednotkách nájdete uvedené v príručke
dodanej spolu s daným bleskom).
Ak sa na fotografovanie s externým bleskom používa synchronizačný kábel
SC-17, SC-28 alebo SC-29, v režime i-TTL sa nemusí dosiahnuť správna expozícia.
Odporúčame vám, aby ste vybrali štandardné doplnkové riadenie záblesku i-TTL.
Zhotovte skúšobný záber a výsledok si pozrite na monitore.
V režime i-TTL používajte iba rozptylku alebo odrážací adaptér dodaný so
zábleskovou jednotkou. Nepoužívajte iné panely, napríklad difúzne, pretože by
to mohlo spôsobiť nesprávnu expozíciu.
316
Zábleskové jednotky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-400
poskytujú predzáblesk proti červeným očiam, zatiaľ čo zábleskové jednotky
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SU-800 poskytujú pomocné svetlo AF
s nasledujúcimi obmedzeniami:
• SB-910 a SB-900: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa 17 –
135 mm AF objektívy použijú so zaostrovacími bodmi
zobrazenými vpravo.
• SB-800, SB-600 a SU-800: Pomocné svetlo AF je
24 – 34 mm
dostupné, keď sa 24 – 105 mm AF objektívy
použijú so zaostrovacími bodmi zobrazenými
vpravo.
35 – 49 mm
50 – 105 mm
• SB-700: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa 24 – 135 mm AF
objektívy použijú so zaostrovacími bodmi zobrazenými vpravo.
V závislosti od použitého objektívu a snímanej scény sa indikátor zaostrenia (I)
môže zobraziť aj vtedy, keď objekt nie je zaostrený, alebo fotoaparát nemusí byť
schopný zaostriť a zablokuje sa tlačidlo spúšte.
V režime P je svetelnosť objektívu (minimálne clonové číslo) obmedzená podľa
citlivosti ISO tak, ako je to uvedené nižšie:
Svetelnosť objektívu pri ekvivalente citlivosti ISO:
100
200
400
800
1 600
3 200
6 400
12 800
4
5
5,6
7,1
8
10
11
13
Ak je svetelnosť objektívu menšia než vyššie uvedená, najnižšia hodnota
zaclonenia bude rovná svetelnosti objektívu.
317
A Režim riadenia záblesku
Zobrazenie informácií uvádza režim riadenia záblesku pre voliteľné blesky
pripojené k sánkam na príslušenstvo fotoaparátu nasledovne:
Synchronizácia blesku
Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP
(0 282)
i-TTL
Automatická clona (AA)
Automatická aktivácia
blesku bez TTL (A)
Manuálny režim s prioritou
vzdialenosti (GN)
Manuálny režim
Stroboskopický záblesk
—
Pokročilé bezdrôtové
osvetlenie
D Používajte len zábleskové príslušenstvo od spoločnosti Nikon
Používajte len zábleskové jednotky od spoločnosti Nikon. Ak sa do sánok na
príslušenstvo privedie záporné napätie alebo napätie presahujúce 250 V, môže
sa tým nielen znemožniť normálne fungovanie fotoaparátu, ale môže sa tiež
poškodiť okruh synchronizácie fotoaparátu alebo blesku. Skôr, než začnete
používať zábleskovú jednotku od spoločnosti Nikon, ktorá nie je uvedená v tejto
časti, obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti Nikon so žiadosťou o ďalšie
informácie.
318
Ďalšie príslušenstvo
V čase písania tejto príručky bolo pre fotoaparát D7200 k dispozícii
nasledujúce príslušenstvo.
Zdroje napájania
Príslušenstvo k okuláru
hľadáčika
Diaľkové ovládače/
bezdrôtové diaľkové
ovládače/káblové spúšte
Jednotky GPS
Adaptéry pre sieť LAN
HDMI káble
Mikrofóny
Kryty sánok na
príslušenstvo
Krytka tela
• Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15 (0 21, 22;
môžu sa použiť aj batérie EN-EL15b a EN-EL15a)
• Nabíjačka MH-25a (0 21)
• Multifunkčný Battery Pack MB-D15
• Napájací konektor EP-5B, sieťový zdroj EH-5b
• Okulárové korekčné šošovky DK-20C
• Zväčšovací okulár DK-21M
• Lupa DG-2
• Adaptér pre okulár DK-22
• Pravouhlý nadstavec DR-6
• Bezdrôtový diaľkový ovládač ML-L3 (0 156)
• Bezdrôtové diaľkové ovládače WR-T10 a WR-R10
(0 160)
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-1 (0 160)
• Káblová spúšť MC-DC2 (0 58)
• Jednotka GPS GP-1/jednotka GPS GP-1A (0 227)
• Komunikačná jednotka UT-1
• Bezdrôtový vysielač WT-5
HDMI kábel HC-E1
Stereofónny mikrofón ME-1 (0 193)
Kryt sánok na príslušenstvo BS-1
Krytka tela BF-1B/krytka tela BF-1A
• Camera Control Pro 2
Softvér
• ViewNX-i
• Capture NX-D
Dostupnosť sa môže meniť podľa krajiny alebo regiónu. Najnovšie informácie nájdete uvedené na našej webovej
stránke alebo v našich brožúrach.
319
Starostlivosť o fotoaparát
Uskladnenie
Keď nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte batériu
a uskladnite ju s nasadeným krytom kontaktov na chladnom a suchom
mieste. Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte
fotoaparát na suchom, dobre vetranom mieste. Fotoaparát neskladujte
s naftalínovými ani gáfrovými guľôčkami proti moľom, ani na miestach,
ktoré:
• sú nedostatočne vetrané alebo vystavené vlhkosti nad 60 %
• sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické polia,
napríklad vedľa televízorov alebo rádií
• sú vystavené pôsobeniu teplôt vyšších ako 50 °C alebo nižších ako
–10 °C
Čistenie
Telo
fotoaparátu
Objektív,
zrkadlo
a hľadáčik
Monitor
Na odstránenie prachu alebo textilných vlákien použite ofukovací
balónik a jemne utrite pomocou jemnej, suchej handričky. Po
používaní fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok
a soľ pomocou handričky jemne navlhčenej v destilovanej vode
a potom fotoaparát dôkladne vysušte. Dôležité: Prach a iné cudzie
látky vo vnútri fotoaparátu môžu spôsobiť poškodenie, na ktoré sa
nevzťahuje záruka.
Tieto sklenené prvky sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné
vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate
aerosólový ofukovací balónik, nádobku držte v zvislej polohe, aby
ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete odstrániť odtlačky prstov
alebo iné nečistoty, na jemnú handričku naneste malé množstvo
prostriedku na čistenie objektívov a opatrne ich očistite.
Prach a textilné vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika.
Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, zľahka
poutierajte povrch jemnou handričkou alebo semišom. Nevyvíjajte
nadmerný tlak, pretože by tým mohlo dôjsť k poškodeniu alebo
poruche.
Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlo ani iné prchavé chemikálie.
320
Čistenie obrazového snímača
Ak máte podozrenie, že na fotografiách vidno nečistoty a prach
z obrazového snímača, môžete snímač vyčistiť pomocou možnosti
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) v ponuke nastavenia.
Snímač možno kedykoľvek vyčistiť použitím možnosti Clean now (Čistiť
teraz) alebo pomocou automatického čistenia, keď sa fotoaparát zapne
alebo vypne.
❚❚ „Clean Now (Čistiť teraz)“
Počas toho ako držíte fotoaparát spodnou
časťou nadol, zvoľte Clean image sensor
(Čistiť obrazový snímač) v ponuke
nastavenia, potom zvýraznite možnosť Clean
now (Čistiť teraz) a stlačte J. Fotoaparát
skontroluje obrazový snímač a potom spustí
čistenie. Na kontrolnom paneli bliká P
a počas čistenia nie je možné vykonávať iné
činnosti. Kým sa čistenie nedokončí
a nezobrazí sa ponuka nastavenia,
nevyberajte ani neodpájajte zdroj napájania.
321
❚❚ „Clean at Startup/Shutdown (Čistenie pri zapnutí alebo vypnutí)“
Vyberte z nasledujúcich možností:
5
6
7
Možnosť
Clean at startup (Čistiť
pri zapnutí)
Clean at shutdown
(Čistiť pri vypnutí)
Clean at startup &
shutdown (Čistenie pri
zapnutí a vypnutí)
Cleaning off (Čistenie
vypnuté)
Popis
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí po každom
zapnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí počas
vypínania po každom vypnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí pri každom
zapnutí a vypnutí.
Automatické čistenie obrazového snímača je
vypnuté.
1 Zvoľte možnosť Clean at startup/
shutdown (Čistiť pri zapnutí alebo
vypnutí).
Zobrazte ponuku Clean image sensor
(Čistiť obrazový snímač) podľa postupu
uvedeného na strane 321. Zvýraznite
možnosť Clean at startup/shutdown
(Čistiť pri zapnutí alebo vypnutí) a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte príslušnú možnosť.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
322
D Čistenie obrazového snímača
Použitím ovládacích prvkov fotoaparátu počas spúšťania sa čistenie obrazového
snímača preruší. Čistenie obrazového snímača pri zapnutí sa nemusí vykonať, ak
sa nabíja blesk.
Ak pomocou možností nachádzajúcich sa v ponuke Clean image sensor (Čistiť
obrazový snímač) nemožno prach úplne odstrániť, vyčistite obrazový snímač
manuálne (0 324) alebo sa obráťte na autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
Pri čistení obrazového snímača, ktoré sa vykoná niekoľkokrát po sebe, sa funkcia
čistenia môže dočasne vypnúť, aby sa chránili vnútorné obvody fotoaparátu.
Čistenie možno zopakovať po krátkej prestávke.
323
❚❚ Manuálne čistenie
Ak z obrazového snímača nemožno odstrániť cudzí predmet použitím
možnosti Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) v ponuke
nastavenia (0 321), snímač možno vyčistiť manuálne podľa
nasledujúceho postupu. Vezmite však do úvahy, že snímač je
mimoriadne chúlostivý a ľahko sa poškodí. Spoločnosť Nikon odporúča,
aby snímač čistili len zamestnanci autorizovaného servisu Nikon.
1 Nabite batériu alebo pripojte sieťový zdroj.
Pri kontrole a čistení obrazového snímača sa vyžaduje spoľahlivý
zdroj napájania. Vypnite fotoaparát a vložte plne nabitú batériu
alebo pripojte voliteľný sieťový zdroj a napájací konektor. Možnosť
Lock mirror up for cleaning (Zrkadlo v hornej polohe na čistenie)
je dostupná v ponuke nastavenia len pri stave nabitia batérie nad
J.
2 Odpojte objektív.
Vypnite fotoaparát a odpojte objektív.
3 Vyberte možnosť Lock mirror up for
cleaning (Zrkadlo v hornej polohe na
čistenie).
Zapnite fotoaparát, zvýraznite možnosť
Lock mirror up for cleaning (Zrkadlo
v hornej polohe na čistenie) a stlačte
tlačidlo 2.
324
4 Stlačte J.
Na monitore sa zobrazí hlásenie
znázornené vpravo a na kontrolnom
paneli a v hľadáčiku sa zobrazí rad
pomlčiek. Ak chcete obnoviť normálnu
činnosť bez kontroly obrazového snímača,
vypnite fotoaparát.
5 Vyklopte zrkadlo.
Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
Vyklopí sa zrkadlo a otvoria sa lamely
uzávierky, za ktorými sa nachádza
obrazový snímač. Zobrazenie v hľadáčiku
sa vypne a na kontrolnom paneli bude
blikať rad pomlčiek.
6 Skontrolujte obrazový snímač.
Držte fotoaparát tak, aby na obrazový
snímač dopadalo svetlo a skontrolujte, či
na snímači nie sú textilné vlákna alebo
prach. Ak nie sú prítomné žiadne nečistoty,
pokračujte krokom 8.
325
7 Vyčistite snímač.
Pomocou ofukovacieho balónika
odstráňte zo snímača prach a textilné
vlákna. Nepoužívajte ofukovací štetec,
pretože jeho štetiny by mohli poškodiť
snímač. Nečistoty, ktoré nemožno
odstrániť ofukovacím balónikom, môžu
odstrániť len zamestnanci autorizovaného servisu Nikon. Za
žiadnych okolností sa nedotýkajte snímača ani ho neutierajte.
8 Vypnite fotoaparát.
Zrkadlo sa vráti do dolnej polohy a lamely uzávierky sa uzavrú.
Nasaďte objektív alebo krytku tela.
A Používajte spoľahlivý zdroj energie
Lamely uzávierky sú jemné a ľahko sa poškodia. Ak sa fotoaparát vypne
v okamihu, keď je zrkadlo vyklopené, lamely uzávierky sa automaticky uzavrú.
Z dôvodu zabránenia poškodeniu lamiel uzávierky dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
• Kým je vyklopené zrkadlo, nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani
neodpájajte zdroj energie.
• Ak počas vyklopenia zrkadla dôjde k takmer úplnému vybitiu batérie, ozve sa
pípnutie, pričom bude blikať kontrolka samospúšte upozorňujúca na to, že
približne o dve minúty sa lamely uzávierky uzavrú a zrkadlo sa sklopí do
pôvodnej polohy. Okamžite ukončite čistenie alebo kontrolu.
326
D Nečistoty na obrazovom snímači
K obrazovému snímaču môžu prilipnúť cudzie látky, ktoré sa do fotoaparátu
dostanú pri odstránení alebo výmene objektívu alebo krytiek tela (alebo
v zriedkavých prípadoch mazivo či jemné čiastočky zo samotného fotoaparátu),
a môžu sa objaviť na fotografiách zhotovených za určitých podmienok. Na
ochranu fotoaparátu bez nasadeného objektívu použite krytku tela, ktorá sa
dodáva s fotoaparátom, pričom najprv opatrne odstráňte všetok prach a iné
nečistoty, ktoré mohli prilipnúť na bajonet fotoaparátu, bajonet objektívu
a krytku tela. Vyhýbajte sa pripevňovaniu krytky tela či výmene objektívov
v prašných prostrediach.
V prípade, že sa na obrazový snímač dostanú cudzie látky, použite možnosť
čistenia obrazového snímača tak, ako je to popísané na strane 321. Ak problém
pretrváva, vyčistite snímač manuálne (0 324) alebo ho nechajte vyčistiť
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon. Fotografie ovplyvnené
prítomnosťou nečistôt na snímači sa dajú upraviť pomocou funkcií na čistenie
snímok, ktoré sú dostupné v niektorých aplikáciách na spracovanie fotografií.
D Servis fotoaparátu a príslušenstva
Tento fotoaparát je presný prístroj vyžadujúci pravidelný servis. Spoločnosť
Nikon odporúča prehliadku fotoaparátu u pôvodného predajcu alebo
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon raz za jeden až dva roky a jeho servis
raz za tri až päť rokov (tieto služby sú spoplatnené). Pravidelné prehliadky a servis
sa odporúčajú najmä pri profesionálnom používaní fotoaparátu. Súčasťou
prehliadok a servisu fotoaparátu by malo byť všetko príslušenstvo, ktoré sa
pravidelne používa s fotoaparátom, napríklad objektívy alebo voliteľné blesky.
327
Starostlivosť o fotoaparát a batériu:
Upozornenia
Dbajte na to, aby nedošlo k pádu výrobku: Ak sa výrobok vystaví pôsobeniu silných
otrasov alebo vibrácií, môže dôjsť k jeho poruche.
Výrobok udržiavajte v suchu: Výrobok nie je vodotesný a po ponorení do vody alebo
vystavení vysokej vlhkosti nemusí fungovať správne. Korózia vnútorného
mechanizmu môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie.
Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty: Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vchode do
vyhriatej budovy alebo pri vychádzaní z nej za chladného počasia, môžu spôsobiť
kondenzáciu vlhkosti vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia pôsobeniu
náhlej zmeny teploty ho vložte do puzdra na prenášanie alebo plastového vrecka,
aby ste zabránili kondenzácii vlhkosti.
S výrobkom sa nepribližujte k silným magnetickým poliam: Toto zariadenie nepoužívajte ani
neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné elektromagnetické žiarenie
alebo magnetické polia. Silné statické náboje alebo silné magnetické polia
vytvárané zariadeniami, akými sú rádiové vysielače, môžu spôsobovať rušenie
monitora, poškodenie údajov uložených na pamäťovej karte alebo môžu ovplyvniť
vnútorné obvody výrobku.
Nenechávajte objektív namierený na slnko: Objektív nenechávajte dlhodobo
nasmerovaný na slnko ani iné silné zdroje svetla. Intenzívne svetlo môže spôsobiť
poškodenie obrazového snímača a vznik efektu rozmazania na fotografiách.
Pred odstránením alebo odpojením zdroja napájania vypnite tento výrobok: Neodpájajte
výrobok ani nevyberajte batériu, keď je výrobok zapnutý, alebo keď prebieha zápis
alebo odstraňovanie snímok. Násilné odpojenie napájania môže v týchto
prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäte a interných obvodov.
Ak chcete zabrániť náhodnému prerušeniu napájania, výrobok neprenášajte na iné
miesto, keď je k nemu pripojený sieťový zdroj.
328
Čistenie: Pri čistení tela fotoaparátu odstráňte pomocou ofukovacieho balónika
prach a textilné vlákna a potom telo fotoaparátu opatrne utrite jemnou, suchou
handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok a soľ
suchou handričkou jemne navlhčenou v čistej vode a potom celý fotoaparát
vysušte. Vo výnimočných prípadoch môže statická elektrina spôsobiť zosvetlenie
alebo stmavnutie LCD displejov. Neznamená to poruchu a zobrazenie sa čoskoro
vráti do normálneho stavu.
Objektív a zrkadlo sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné vlákna zľahka odstráňte
pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate aerosólový ofukovací balónik,
nádobku držte v zvislej polohe, aby ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete
z objektívu odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, na jemnú handričku
naneste malé množstvo prostriedku na čistenie objektívu a opatrne ho očistite.
Informácie o čistení obrazového snímača nájdete v časti „Čistenie obrazového
snímača“ (0 321, 324).
Kontakty objektívu: Kontakty objektívu udržujte čisté.
Nedotýkajte sa lamiel uzávierky: Lamely uzávierky sú veľmi tenké a ľahko sa poškodia.
Na lamely v žiadnom prípade netlačte, nedotýkajte sa ich čistiacimi nástrojmi
a nevystavujte ich silnému prúdu vzduchu z ofukovacieho balónika. Lamely by sa
tým mohli poškrabať, zdeformovať alebo pretrhnúť.
Skladovanie: Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Ak používate sieťový zdroj, odpojte ho, aby
nedošlo k vzniku požiaru. Ak nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte
batériu, aby ste zabránili jej vytečeniu, a fotoaparát uložte do plastového vrecka
spoločne s pohlcovačom vlhkosti. Do plastového vrecka však nevkladajte puzdro
fotoaparátu, pretože by sa tým mohol poškodiť materiál puzdra. Nezabudnite, že
pohlcovač vlhkosti postupne stráca svoju schopnosť absorbovať vlhkosť
a v pravidelných intervaloch ho treba vymieňať.
Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste
zabránili vzniku plesne alebo sneti. Pred odložením fotoaparát zapnite
a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.
Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Pred odložením batérie nasaďte
kryt kontaktov.
329
Poznámky týkajúce sa monitora: Monitor je zhotovený s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99 % pixlov je účinných, s nie viac ako 0,01 %
chýbajúcich alebo chybných pixlov. A preto hoci tieto displeje môžu obsahovať
pixle, ktoré svietia nepretržite (biele, červené, modré alebo zelené) alebo nesvietia
nikdy (čierne), nie je to porucha a nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané
týmto zariadením.
V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
Na monitor nepôsobte nadmernou silou, pretože by tým mohlo dôjsť k jeho
poškodeniu alebo poruche. Prach alebo textilné vlákna možno z monitora
odstrániť pomocou ofukovacieho balónika. Nečistoty možno odstrániť utretím
povrchu monitora zľahka jemnou handričkou alebo semišom. Ak sa monitor
poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom,
a tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou, ako aj ich
vniknutiu do očí alebo úst.
Batéria a nabíjačka: Batérie môžu pri nesprávnej manipulácii vytiecť alebo vybuchnúť.
Prečítajte si a dodržiavajte varovania a upozornenia na stranách x – xiii v tejto
príručke. Pri manipulácii s batériami dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
• Používajte len batérie, ktoré boli schválené na používanie v tomto zariadení.
• Batériu nevystavujte pôsobeniu ohňa ani nadmerného tepla.
• Udržujte kontakty batérie čisté.
• Pred výmenou batérie vypnite fotoaparát.
• Ak batériu nepoužívate, vyberte ju z fotoaparátu alebo nabíjačky a založte späť
kryt kontaktov. Tieto zariadenia spotrebúvajú energiu, aj keď sú vypnuté, pričom
môžu vybiť batériu natoľko, že sa nebude dať používať. Ak nebudete batériu
nejakú dobu používať, vložte ju do fotoaparátu a skôr, ako ju vyberiete kvôli
uskladneniu, úplne ju vybite. Batériu by ste mali skladovať na chladnom mieste
s okolitou teplotou 15 °C až 25 °C (vyhýbajte sa horúcim alebo mimoriadne
chladným miestam). Tento proces zopakujte aspoň raz za šesť mesiacov.
• Opakované zapínanie a vypínanie fotoaparátu s úplne vybitou batériou skráti
výdrž batérie. Úplne vybité batérie sa musia pred opätovným použitím nabiť.
330
• Počas používania batérie sa môže vnútorná teplota batérie zvýšiť. Ak sa pokúsite
batériu nabiť pri jej zvýšenej vnútornej teplote, dôjde k zhoršeniu výkonu batérie,
pričom sa batéria nemusí nabiť, alebo sa nabije len čiastočne. Pred nabíjaním
počkajte, kým batéria nevychladne.
• Batériu nabíjajte vo vnútri pri okolitých teplotách 5 °C – 35 °C. Batériu
nepoužívajte pri okolitých teplotách pod 0 °C alebo nad 40 °C. Nedodržaním
tohto pokynu môžete poškodiť batériu alebo zhoršiť jej výkonnosť. Kapacita
môže klesnúť a čas nabíjania sa môže predĺžiť pri teplotách batérie od 0 °C do
15 °C a od 45 °C do 60 °C. Batéria sa nebude nabíjať, ak je teplota nižšia ako 0 °C
alebo vyššia ako 60 °C.
• Ak počas nabíjania rýchlo bliká kontrolka CHARGE (približne osemkrát za sekundu),
skontrolujte, či je teplota v správnom rozsahu. Potom odpojte nabíjačku
a vyberte a znova vložte batériu. Ak problém pretrváva, ihneď ich prestaňte
používať a odneste batériu aj nabíjačku predajcovi alebo do autorizovaného
servisu spoločnosti Nikon.
• Počas nabíjania nehýbte nabíjačkou a nedotýkajte sa batérie. Nedodržanie tohto
pokynu môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok, že nabíjačka
ukáže dokončenie nabíjania, aj keď je batéria nabitá len čiastočne. Ak chcete
znova spustiť nabíjanie, vyberte batériu a znova ju vložte.
• Kapacita batérie môže dočasne klesnúť, ak nabíjate batériu pri nízkych teplotách
alebo ju používate pri teplotách, ktoré sú nižšie ako tie, pri ktorých sa nabíjala. Ak
sa batéria nabíja pri teplote nižšej ako 5 °C, indikátor výdrže batérie v zobrazení
Battery info (Informácie o batérii) (0 291) môže ukazovať dočasné zníženie.
• Pokračovaním v nabíjaní batérie po jej úplnom nabití sa môže zhoršiť výkon
batérie.
331
• Značné skrátenie doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri
používaní pri izbovej teplote znamená, že ju treba vymeniť. Kúpte si novú batériu.
• Dodaný napájací kábel a zásuvkový adaptér sú určené len na používanie
s MH-25a. Nabíjačku používajte len s kompatibilnými batériami. Ak nabíjačku
nepoužívate, odpojte ju od elektrickej zásuvky.
• Batériu pred použitím nabite. Pred fotografovaním dôležitých udalostí si
pripravte náhradnú batériu a udržiavajte ju v plne nabitom stave. Náhradné
batérie nemusia byť v závislosti od konkrétnej lokality okamžite k dispozícii na
zakúpenie. Vezmite do úvahy, že v chladnom počasí má kapacita batérií
tendenciu klesať. Pred fotografovaním v exteriéri za chladného počasia
skontrolujte, či je batéria plne nabitá. Náhradnú batériu uchovávajte na teplom
mieste a v prípade potreby batérie vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže
obnoviť časť jej náboja.
• Použité batérie sú cennou surovinou. Recyklujte ich v súlade s miestnymi
predpismi.
332
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu
alebo zástupcu autorizovaného servisu spoločnosti Nikon si pozrite
nižšie uvedený zoznam bežných problémov.
Batéria/displej
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Počkajte, kým sa nedokončí zaznamenávanie. Ak
problém pretrváva, vypnite fotoaparát. Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znova
vložte batériu alebo ak používate sieťový zdroj, odpojte ho a znovu zapojte.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že všetky aktuálne zaznamenávané údaje sa
stratia, údaje, ktoré už raz boli zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo
odpojením zdroja energie.
Hľadáčik nie je zaostrený: Upravte zaostrenie hľadáčika (0 25). Ak sa tým problém
nevyrieši, zvoľte jednorazové automatické zaostrovanie (AF-S; 0 83), automatické
zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body (0 86) a stredový zaostrovací bod
(0 91) a potom umiestnite objekt s vysokým kontrastom do stredového
zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby fotoaparát zaostril.
Po zaostrení fotoaparátu použite ovládací prvok dioptrickej korekcie na to, aby sa
vám objekt v hľadáčiku zobrazil ostro. V prípade potreby môžete zaostrenie
hľadáčika ďalej upraviť pomocou voliteľných korekčných šošoviek (0 319).
Hľadáčik je tmavý: Vložte plne nabitú batériu (0 21, 26).
Displeje sa vypínajú bez varovania: Vyberte dlhšie oneskorenie pre Používateľské
nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)) alebo
c4 (Monitor off delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora);
0 279).
Zobrazenia na kontrolnom paneli a v hľadáčiku nereagujú a sú tmavé: Čas odozvy a jas týchto
displejov sa menia podľa teploty.
Jemné čiary okolo aktívneho zaostrovacieho bodu alebo na displeji sčervenejú po zvýraznení
zaostrovacieho bodu: Tieto javy sú normálne pre tento typ hľadáčika a neznamenajú
poruchu.
333
Snímanie (všetky režimy)
Zapínanie fotoaparátu trvá dlho: Odstráňte súbory alebo priečinky.
Tlačidlo spúšte je vypnuté:
• Pamäťová karta je uzamknutá, zaplnená alebo nie je vložená (0 22, 29).
• Release locked (Blokovanie spúšte) je zvolené pre Používateľské nastavenie f7
(Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty); 0 286),
pričom nie je vložená žiadna pamäťová karta (0 29).
• Nabíja sa vstavaný blesk (0 36).
• Fotoaparát nie je zaostrený (0 34).
• Clonový krúžok pre objektív so vstavaným procesorom nie je uzamknutý na
najvyššom clonovom čísle (neplatí pre objektívy typu G a E). Ak sa na kontrolnom
paneli zobrazuje B, zvoľte Aperture ring (Clonový krúžok) pre Používateľské
nastavenie f5 (Customize command dials (Prispôsobenie príkazových
voličov)) > Aperture setting (Nastavenie clony), aby ste mohli používať
clonový krúžok objektívu na nastavenie clony (0 285).
• Pripojený je objektív bez vstavaného procesora, ale fotoaparát nie je v režime A
alebo M (0 51).
Fotoaparát má pomalú odozvu na stlačenie spúšte: Zvoľte Off (Vyp.) pre Používateľské
nastavenie d4 (Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície); 0 280).
Po stlačení tlačidla spúšte diaľkového ovládača sa nezhotoví žiadna fotografia:
• Vymeňte batériu v diaľkovom ovládači.
• Vyberte inú možnosť ako Off (Vyp.) pre Remote control mode (ML-L3) (Režim
diaľkového ovládača (ML-L3)) (0 156).
• Nabíja sa blesk (0 158).
• Uplynul čas vybratý pre Používateľské nastavenie c5 (Remote on duration
(ML-L3) (Doba zapnutia diaľkového ovládania (ML-L3), 0 279).
• Do činnosti diaľkového ovládača zasahuje jasné svetlo.
Fotografie nie sú ostré:
• Otočte volič režimu zaostrovania do polohy AF (0 83).
• Fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou automatického zaostrovania: použite
manuálne zaostrovanie alebo pamäť zaostrenia (0 93, 97).
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zaostrenie neuzamkne: Použite tlačidlo A AE-L/AF-L
na uloženie zaostrenia do pamäte, keď je pre režim zaostrovania zvolená možnosť
AF-C, alebo keď sa fotografujú pohyblivé objekty v režime AF-A.
334
Nemožno vybrať zaostrovací bod:
• Odistite aretáciu voliča zaostrovacích polí (0 89).
• Keď je v živom náhľade vybrané automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa alebo automatické zaostrovanie s prioritou tváre: vyberte iný režim
(0 86, 88).
• Fotoaparát je v režime prehrávania (0 229) alebo sa používajú ponuky (0 266).
• Ak chcete spustiť časový spínač pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo spúšte
do polovice (0 37).
Nie je možné zvoliť režim automatického zaostrovania: Zvolené je manuálne zaostrovanie
(0 83, 97).
Nie je možné zvoliť režim činnosti AF: Zvolené je manuálne zaostrovanie (0 83, 97).
Pri každom stlačení tlačidla spúšte v režime sériového snímania sa zhotoví len jeden záber:
Sériové snímanie nie je dostupné, ak sa odpáli vstavaný blesk (0 148).
Nie je možné zmeniť veľkosť snímok: Možnosť Image quality (Kvalita snímky) je
nastavená na NEF (RAW) (0 77).
Fotoaparát je pomalý pri zaznamenávaní snímok: Vypnite redukciu šumu pri dlhej expozícii
(0 271).
Pomocné svetlo AF sa nerozsvieti:
• Pomocné svetlo AF sa nerozsvieti, ak je zvolená možnosť AF-C pre režim
automatického zaostrovania (0 83) alebo je zvolené kontinuálne automatické
zaostrovanie, keď je fotoaparát v režime AF-A. Vyberte AF-S. Ak je zvolená iná
možnosť ako automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa pre režim
činnosti AF, zvoľte stredový zaostrovací bod (0 91).
• Fotoaparát je momentálne v živom náhľade.
• Možnosť Off (Vyp.) je zvolená pre Používateľské nastavenie a9 (Built-in
AF-assist illuminator (Vstavaný pomocný reflektor automatického
zaostrovania), 0 277).
• Pomocné svetlo AF sa automaticky vyplo. Pri nepretržitom používaní sa teplota
pomocného svetla AF môže zvýšiť; počkajte, kým nevychladne.
Na fotografiách sa objavujú škvrny: Vyčistite predné a zadné prvky objektívu. Ak
problém pretrváva, vykonajte čistenie obrazového snímača (0 321).
335
Na fotografiách sa objavuje šum (jasné body, náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo
prúžky):
• Svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné body, závoj a prúžky je možné potlačiť
znížením citlivosti ISO.
• Použite možnosť Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
v ponuke režimu snímania fotografií, aby ste obmedzili výskyt svetlých bodov
alebo závoja na fotografiách nasnímaných pri časoch uzávierky dlhších ako
1 s (0 271).
• Závoj a svetlé body môžu znamenať, že sa zvýšila vnútorná teplota fotoaparátu
v dôsledku vysokej teploty okolia, dlhých expozícií alebo podobných príčin:
vypnite fotoaparát a pred ďalším snímaním počkajte, kým nevychladne.
• Pri vysokých citlivostiach ISO sa môžu objaviť prúžky na fotografiách
zhotovených s niektorými voliteľnými bleskami; ak sa to vyskytne, vyberte nižšiu
hodnotu.
• Pri vysokých citlivostiach ISO vrátane Hi BW1 alebo Hi BW2 a vysokých
hodnotách zvolených s automatickým nastavením citlivosti ISO je možné
náhodne rozmiestnené jasné body potlačiť výberom možnosti High (Vysoká),
Normal (Normálna) alebo Low (Nízka) pre High ISO NR (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania fotografií alebo videosekvencií
(0 271, 275).
• Pri vysokých citlivostiach ISO môžu byť svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné
body, závoj alebo prúžky viac viditeľné pri dlhých expozíciách, viacnásobných
expozíciách a fotografiách zhotovených pri vysokých okolitých teplotách alebo
s aktívnou funkciou Active D-Lighting, možnosťou Flat (Rovné) zvolenou pre Set
Picture Control (Nastaviť Picture Control) (0 130) alebo v prípade, že sú
vybrané extrémne hodnoty pre parametre Picture Control (0 133).
• V režime % môžu byť na snímkach zhotovených pri slabom osvetlení viac
badateľné náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo prúžky.
Počas živého náhľadu sa objavuje blikanie alebo prúžkovanie: Vyberte možnosť pre funkciu
Flicker reduction (Potlačenie rušenia), ktorá zodpovedá frekvencii miestneho
sieťového napájania (0 290).
Počas živého náhľadu sa objavujú jasné oblasti: Počas živého náhľadu bola použitá
blikajúca reklama, blesk alebo iný zdroj svetla s krátkym trvaním.
S videosekvenciami sa nezaznamená zvuk: Možnosť Microphone off (Mikrofón vyp.) je
zvolená pre Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu) v ponuke režimu
snímania videosekvencií (0 273).
336
Živý náhľad sa neočakávane skončí alebo sa nespustí: Živý náhľad sa môže ukončiť
automaticky, aby sa zabránilo poškodeniu vnútorných obvodov fotoaparátu, ak:
• Okolitá teplota je vysoká
• Fotoaparát sa dlhodobo používal v režime živého náhľadu alebo na záznam
videosekvencií
• Fotoaparát sa dlhodobo používal v režime sériového snímania
Ak sa živý náhľad nespustí po stlačení tlačidla a, počkajte, kým vnútorné obvody
nevychladnú a potom to skúste znovu. Vezmite do úvahy, že fotoaparát môže byť
na dotyk teplý, nie je to však prejav poruchy.
Počas živého náhľadu sa objavia prvky snímky: „Šum“ (náhodne rozmiestnené jasné body,
závoj alebo čiary) a neočakávané farby sa môžu objaviť, ak priblížite pohľad cez
objektív (0 38) počas živého náhľadu; vo videosekvenciách sú veľkosť a rozloženie
náhodne rozmiestnených svetlých bodov, závoj a svetlé body ovplyvnené
veľkosťou obrazu a rýchlosťou snímania (0 166). Náhodne rozmiestnené jasné
body, závoj alebo svetlé body vzniknú aj ako dôsledok zvýšenia teploty vnútorných
obvodov fotoaparátu počas živého náhľadu; keď sa fotoaparát nepoužíva, ukončite
živý náhľad.
Nie je možné vybrať položku ponuky: Niektoré voliteľné možnosti nie sú dostupné vo
všetkých režimoch.
Snímanie (P, S, A, M)
Tlačidlo spúšte je vypnuté:
• Pripojený je objektív bez vstavaného procesora: otočte volič režimov fotoaparátu
do polohy A alebo M (0 51).
• Ak je volič režimov otočený do polohy S po voľbe času uzávierky A alebo %
v režime M: vyberte nový čas uzávierky (0 53).
K dispozícii nie je celý rozsah časov uzávierky: Používa sa blesk. Rýchlosť synchronizácie
blesku sa dá zvoliť pomocou Používateľského nastavenia e1 (Flash sync speed
(Rýchlosť synchronizácie blesku)); pri používaní kompatibilných zábleskových
jednotiek zvoľte 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP)) alebo 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automatická
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)), aby ste získali plný rozsah časov
uzávierky (0 282).
337
Farby sú neprirodzené:
• Nastavte vyváženie bielej farby tak, aby zodpovedalo svetelnému zdroju (0 111).
• Upravte nastavenia Set Picture Control (Nastavenie Picture Control) (0 130).
Nie je možné odmerať vyváženie bielej farby: Snímaný objekt je príliš tmavý alebo príliš
svetlý (0 123).
Snímku nemožno zvoliť ako zdroj pre vlastné nastavenie vyváženia bielej farby: Snímka nebola
zhotovená fotoaparátom D7200 (0 127).
Bracketing vyváženia bielej farby nie je dostupný:
• Ako kvalita snímok je nastavený formát NEF (RAW) alebo NEF + JPEG (0 77).
• Je zapnutý režim viacnásobnej expozície (0 211).
Účinky Picture Control sa líšia v závislosti od konkrétnej snímky: A (automatika) je zvolená pre
zvýšenie ostrosti, jasnosti, kontrastu alebo sýtosti. Jednotné výsledky v rámci série
fotografií získate výberom iného nastavenia (0 133).
Meranie expozície sa nedá zmeniť: Je aktívne uzamknutie automatickej expozície
(0 107).
Nie je možné použiť korekciu expozície: Fotoaparát je v režime M. Vyberte iný režim.
Pri dlhých expozíciách sa objavuje šum (červenkasté oblasti alebo iné prvky): Aktivujte redukciu
šumu pri dlhej expozícii (0 271).
Prehrávanie
Snímky NEF (RAW) sa nedajú prehrávať: Fotografie boli nasnímané s kvalitou snímok NEF
+ JPEG (0 77).
Nie je možné prezerať snímky zhotovené iným fotoaparátom: Snímky zaznamenané
fotoaparátom inej značky sa nemusia zobraziť správne.
Niektoré snímky sa počas prehrávania nezobrazia: Zvoľte možnosť All (Všetky) pre
Playback folder (Priečinok na prehrávanie) (0 266).
338
Fotoaparát zobrazí hlásenie, že priečinok neobsahuje žiadne snímky: Použite možnosť
Playback folder (Priečinok na prehrávanie) v ponuke režimu prehrávania
a vyberte priečinok, ktorý obsahuje snímky (0 266).
Fotografie zhotovené „na výšku“ (portrét) sa zobrazia na „šírku“ (krajina):
• Zvoľte On (Zap.) pre možnosť Rotate tall (Otočiť na výšku) (0 267).
• Fotografia bola zhotovená s nastavením Off (Vyp.) zvoleným pre Auto image
rotation (Automatické otočenie snímky) (0 290).
• Fotoaparát bol pri zhotovení fotografie nasmerovaný nahor alebo nadol.
• Fotografia sa zobrazí v ukážke snímok (0 230).
Snímku nemožno odstrániť:
• Snímka je chránená proti vymazaniu: odstráňte ochranu (0 245).
• Pamäťová karta je uzamknutá (0 29).
Nie je možné upraviť snímku: Fotografia sa pomocou tohto fotoaparátu nedá ďalej
upravovať (0 346).
Nie je možné zmeniť objednávku tlače:
• Pamäťová karta je zaplnená: vymažte snímky (0 40, 246).
• Pamäťová karta je uzamknutá (0 29).
Fotografiu nemožno vybrať na tlač: Fotografia je vo formáte NEF (RAW). Preneste
fotografie do počítača a vytlačte ich pomocou softvéru Capture NX-D (0 ii).
Fotografie vo formáte NEF (RAW) je možné uložiť vo formáte JPEG pomocou
možnosti NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) (0 302).
Fotografie sa nezobrazujú prostredníctvom videozariadenia s vysokým rozlíšením: Skontrolujte,
či je pripojený HDMI kábel.
Fotoaparát nereaguje na diaľkový ovládač televízora HDMI-CEC:
• V ponuke nastavenia zvoľte On (Zap.) pre HDMI > Device control (Ovládanie
zariadenia) (0 292).
• Vykonajte nastavenie televízora HDMI-CEC tak, ako je to uvedené v dokumentácii
dodanej s príslušným zariadením.
Nie je možné preniesť fotografie do počítača: Operačný systém nie je kompatibilný
s fotoaparátom alebo prenosovým softvérom. Na skopírovanie fotografií do
počítača použite čítačku kariet.
339
Použitie možnosti odstránenia vplyvu prachu na snímku v programe Capture NX-D nemá
požadovaný účinok: Vyčistením obrazového snímača sa zmení rozloženie prachových
častíc na obrazovom snímači. Referenčné údaje o znečistení prachom
zaznamenané pred vyčistením obrazového snímača sa nemôžu použiť pri
fotografiách zhotovených po vyčistení obrazového snímača. Referenčné údaje
o znečistení prachom zaznamenané po vyčistení obrazového snímača sa nemôžu
použiť pri fotografiách zhotovených pred vyčistením obrazového snímača.
Na počítači sa snímky vo formáte NEF (RAW) zobrazia inak ako vo fotoaparáte: Softvér od iných
dodávateľov nezobrazuje účinky funkcie Picture Control, funkcie Active D-Lighting
ani ovládania vinetácie. Použite Capture NX-D (0 ii).
Wi-Fi (bezdrôtové siete)
Zariadenia smart nezobrazujú SSID fotoaparátu (názov siete):
• Skontrolujte, či je možnosť Enable (Zapnuté) zvolená pre Wi-Fi > Network
connection (Pripojenie k sieti) v ponuke nastavenia fotoaparátu (0 251).
• Skúste vypnúť a znova zapnúť Wi-Fi zariadenia smart.
Nie je možné uskutočniť pripojenie k zariadeniam smart pomocou NFC (0 254): Vyberte iný
spôsob pripojenia (0 251).
Rôzne
Dátum záznamu nie je správny: Hodiny fotoaparátu sú menej presné ako väčšina
hodiniek a domácich hodín. Hodiny pravidelne kontrolujte oproti presnejším
hodinám a podľa potreby ich nastavte.
Nie je možné vybrať položku ponuky: Niektoré možnosti nie sú dostupné pri určitých
kombináciách nastavení alebo v prípade, že nie je vložená pamäťová karta.
Vezmite do úvahy, že možnosť Battery info (Informácie o batérii) nie je
dostupná, keď je fotoaparát napájaný voliteľným napájacím konektorom
a sieťovým zdrojom.
340
Chybové hlásenia
Táto časť obsahuje zoznam indikátorov a chybových hlásení, ktoré sa
zobrazujú v hľadáčiku, na kontrolnom paneli a na monitore.
Indikátor
Kontrolný
Hľadáčik
panel
B
(bliká)
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
F
Problém
Riešenie
0
Clonový krúžok objektívu Nastavte krúžok na
nie je nastavený na
minimálnu clonu (najvyššie
29
minimálnu clonu.
clonové číslo).
Pripravte si plne nabitú
Batéria je takmer vybitá.
21
náhradnú batériu.
• Batéria je úplne vybitá. • Nabite alebo vymeňte
batériu.
• Batériu nemožno
• Obráťte sa na
použiť.
autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
• Vo fotoaparáte alebo
• Vymeňte batériu alebo
xviii, 21,
vo voliteľnom bloku
nabite nabíjateľnú lítium- 22, 319
Battery Pack MB-D15 je iónovú batériu, ak je
vložená takmer vybitá
vybitá.
nabíjateľná lítiumiónová batéria alebo
batéria od iného
výrobcu.
Nie je nasadený objektív
alebo je nasadený
objektív bez vstavaného
Hodnota clony sa zobrazí
procesora bez zadania
po zadaní svetelnosti
224
svetelnosti objektívu.
objektívu.
Clona sa zobrazuje ako
počet zarážok od
svetelnosti objektívu.
341
Indikátor
Kontrolný
Hľadáčik
panel
Problém
• Nie je nasadený
objektív.
i
(bliká)
—
• Nasadený je objektív
bez vstavaného
procesora.
Fotoaparát nedokáže
F H zaostriť pomocou
(bliká) automatického
zaostrovania.
Objekt je príliš svetlý;
fotografia bude
preexponovaná.
(Indikátory expozície
a zobrazenia času
uzávierky alebo clony
blikajú)
Objekt je príliš tmavý;
fotografia bude
podexponovaná.
342
Riešenie
0
• Pripojte iný objektív ako 23, 304
IX Nikkor. Ak je pripojený
objektív so vstavaným
procesorom, odpojte
a znovu nasaďte objektív.
• Zvoľte režim A alebo M.
51
Zmeňte kompozíciu
záberu alebo zaostrite
manuálne.
• Použite nižšiu citlivosť
ISO.
• V režime snímania:
P Použite neutrálny šedý
(ND) filter od iných
výrobcov
S Skráťte čas uzávierky
A Vyberte menšiu clonu
(vyššie clonové číslo)
% Vyberte iný režim
snímania
• Použite vyššiu citlivosť
ISO.
• V režime snímania:
P Použite blesk
S Predĺžte čas uzávierky
A Vyberte väčšiu clonu
(nižšie clonové číslo)
96, 97
99
—
53
54
6
99
146
53
54
Indikátor
Kontrolný
Hľadáčik
Problém
panel
A
A zvolené v režime S.
(bliká)
%
% zvolené v režime S.
(bliká)
P
k
Prebieha spracovávanie.
(bliká)
(bliká)
—
M
(bliká)
n
(bliká)
j
(bliká)
O
(bliká)
Riešenie
0
Zmeňte čas uzávierky
53, 56
alebo zvoľte režim M.
Zmeňte čas uzávierky
53, 56
alebo zvoľte režim M.
Počkajte, kým sa tento
—
proces nedokončí.
Skontrolujte fotografiu na
Ak indikátor bliká 3 s po
monitore; ak je
odpálení blesku,
podexponovaná, vykonajte 229
fotografia môže byť
nastavenia a skúste to
podexponovaná.
znova.
• Znížte kvalitu alebo
77, 81
Pri aktuálnych
zmenšite veľkosť snímok.
nastaveniach nie je
dostatok pamäte na
• Vymažte fotografie po
246
zaznamenanie ďalších
skopírovaní dôležitých
fotografií, alebo
snímok do počítača alebo
fotoaparát už nemá
iného zariadenia.
voľné čísla súborov alebo • Vložte novú pamäťovú
22
priečinkov.
kartu.
Uvoľnite spúšť. Ak chyba
pretrváva, alebo sa
Porucha fotoaparátu.
vyskytuje často, obráťte sa
—
na autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
343
Indikátor
Monitor
No memory card.
(Žiadna pamäťová
karta.)
S
This memory card
cannot be used. Card
may be damaged.
Insert another card.
(Táto pamäťová karta
sa nedá použiť. Karta
môže byť poškodená.
Vložte inú kartu.)
W,
O
(bliká)
g
344
Kontrolný
panel
Problém
Fotoaparát
nedokáže
rozpoznať
pamäťovú kartu.
• Chyba počas
prístupu na
pamäťovú kartu.
• Nemožno
vytvoriť nový
priečinok.
W, Fotoaparát
O nedokáže ovládať
(bliká) kartu Eye-Fi.
Riešenie
0
Vypnite fotoaparát
a skontrolujte, či je
22
pamäťová karta
správne vložená.
• Použite pamäťovú
379
kartu schválenú
spoločnosťou Nikon.
• Skontrolujte, či sú
—
kontakty čisté. Ak je
karta poškodená,
obráťte sa na
predajcu alebo na
autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
• Odstráňte súbory
22, 246
alebo vložte novú
pamäťovú kartu po
skopírovaní
dôležitých snímok
do počítača alebo
iného zariadenia.
• Skontrolujte, či je
—
firmvér karty Eye-Fi
aktualizovaný na
najnovšiu verziu.
• Skopírujte súbory
22, 293
z karty Eye-Fi do
počítača alebo iného
prístroja a kartu
naformátujte alebo
vložte novú kartu.
Indikátor
Monitor
Memory card is locked.
Slide lock to “write“
position. (Pamäťová
karta je uzamknutá.
Posuňte blokovanie do
polohy „zápis“.)
Not available if Eye-Fi
card is locked.
(Nedostupné, ak je
karta Eye-Fi
zamknutá.)
This card is not
formatted. Format the
card. (Táto karta nie je
naformátovaná.
Naformátujte kartu.)
Clock has been reset.
(Hodiny boli
resetované.)
Unable to start live
view. Please wait.
(Nedá sa spustiť živý
náhľad. Počkajte
prosím.)
Kontrolný
panel
Problém
Pamäťová karta je
W,
zamknutá
X
(chránená proti
(bliká)
zápisu).
Pamäťová karta
W,
Eye-Fi je zamknutá
O
(chránená proti
(bliká)
zápisu).
Pamäťová karta
nebola
[C]
naformátovaná na
(bliká)
používanie vo
fotoaparáte.
Hodiny
—
fotoaparátu nie sú
nastavené.
—
Folder contains no
images. (Priečinok
neobsahuje žiadne
snímky.)
—
All images are hidden.
(Všetky snímky sú
skryté.)
—
Riešenie
Prepínač ochrany
karty proti zápisu
posuňte do polohy
„zápis“.
0
29
Naformátujte
pamäťovú kartu alebo
22, 289
vložte novú pamäťovú
kartu.
Nastavte hodiny
fotoaparátu.
24, 290
Pred obnovením
živého náhľadu
počkajte, kým
337
nevychladnú
vnútorné obvody.
V ponuke Playback
Na pamäťovej karte
folder (Priečinok na
alebo
prehrávanie) zvoľte
v priečinku(och)
priečinok obsahujúci 22, 266
vybranom na
snímky alebo vložte
prehrávanie nie sú
pamäťovú kartu so
žiadne snímky.
snímkami.
Nemožno zobraziť
žiadne snímky, kým
nevyberiete iný
Všetky fotografie priečinok alebo
v aktuálnom
nepovolíte zobrazenie 266
priečinku sú skryté. aspoň jednej snímky
pomocou možnosti
Hide image (Skryť
snímku).
Vysoká vnútorná
teplota
fotoaparátu.
345
Indikátor
Monitor
Cannot display this file.
(Nie je možné zobraziť
tento súbor.)
—
Cannot select this file.
(Nie je možné vybrať
tento súbor.)
—
This movie cannot be
edited. (Táto
videosekvencia sa nedá
upravovať.)
—
Could not connect;
multiple devices
detected. Try again
later. (Nebolo možné
pripojiť; zistili sa
viaceré zariadenia.
Skúste znova neskôr.)
—
Error (Chyba)
346
Kontrolný
panel
—
Problém
Súbor bol
vytvorený alebo
upravený
pomocou počítača
alebo fotoaparátu
inej značky, alebo
je súbor
poškodený.
Zvolenú snímku
nie je možné
upraviť.
Riešenie
Súbor nemožno
prehrať vo
fotoaparáte.
Snímky vytvorené
v iných zariadeniach
nemožno upravovať.
• Videosekvencie
vytvorené v iných
zariadeniach
Vybranú
videosekvenciu nie nemožno upravovať.
je možné
• Videosekvencie
upravovať.
musia mať dĺžku
minimálne dve
sekundy.
0
—
—
—
182
K fotoaparátu sa
pokúša pripojiť
súčasne viacero
zariadení smart.
Skôr, ako skúsite
znova, počkajte
niekoľko minút.
—
Chyba Wi-Fi.
Zvoľte Disable
(Vypnuté) pre Wi-Fi >
Network connection
(Pripojenie k sieti),
potom znova zvoľte
Enable (Zapnuté).
256
Indikátor
Monitor
Network access not
available until camera
cools. (Prístup k sieti
nie je dostupný, pokiaľ
fotoaparát
nevychladne.)
Kontrolný
panel
—
Check printer.
(Skontrolujte
tlačiareň.)
—
Check paper.
(Skontrolujte papier.)
—
Paper jam. (Zaseknutie
papiera.)
—
Out of paper. (Minul sa
papier.)
—
Check ink supply.
(Skontrolujte zásobu
atramentu.)
—
Out of ink. (Minul sa
atrament.)
—
Problém
Vysoká vnútorná
teplota
fotoaparátu.
Riešenie
Vypnite fotoaparát
a skúste znova, keď
počkáte, kým
fotoaparát
nevychladne.
Skontrolujte tlačiareň.
Ak chcete pokračovať,
zvoľte možnosť
Chyba tlačiarne.
Continue
(Pokračovať) (ak je
dostupná).
Vložte papier správnej
Papier v tlačiarni
veľkosti a zvoľte
nemá zvolenú
možnosť Continue
veľkosť.
(Pokračovať).
Odstráňte zaseknutie
V tlačiarni sa
a vyberte možnosť
zasekol papier.
Continue
(Pokračovať).
Vložte papier zvolenej
V tlačiarni chýba
veľkosti a vyberte
papier.
možnosť Continue
(Pokračovať).
Skontrolujte
atrament. Ak chcete
Problém
pokračovať, zvoľte
s atramentom.
možnosť Continue
(Pokračovať).
Vymeňte
atramentovú kazetu
V tlačiarni sa minul
a vyberte možnosť
atrament.
Continue
(Pokračovať).
0
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Ďalšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.
347
Technické parametre
❚❚ Digitálny fotoaparát Nikon D7200
Typ
Typ
Bajonet objektívu
Efektívny obrazový uhol
Efektívny počet pixlov
Efektívny počet pixlov
Digitálna jednooká zrkadlovka
Bajonet Nikon F (s pripojením a kontaktmi pre
automatické zaostrovanie)
Nikon formát DX; ohnisková vzdialenosť s 35 mm [135]
formátom ekvivalentná s približne 1,5× objektívov
s obrazovým uhlom formátu FX
24,2 milióna
Obrazový snímač
Obrazový snímač
23,5 × 15,6 mm snímač CMOS
Celkový počet pixlov
24,72 miliónov
Systém na odstránenie prachu Čistenie obrazového snímača, referenčné údaje pre
funkciu odstránenia vplyvu prachu na snímku
(vyžaduje sa softvér Capture NX-D)
Uskladnenie
Veľkosť snímky (pixle)
348
• Oblasť snímky DX (24 × 16)
6 000 × 4 000 (#)
4 496 × 3 000 ($)
2 992 × 2 000 (%)
• Oblasť snímky 1,3× (18 × 12)
4 800 × 3 200 (#)
3 600 × 2 400 ($)
2 400 × 1 600 (%)
• Fotografie s oblasťou snímky DX (24 × 16) zhotovené s voličom
živého náhľadu otočeným v polohe 1 v živom náhľade
6 000 × 3 368 (#)
4 496 × 2 528 ($)
2 992 × 1 680 (%)
• Fotografie s oblasťou snímky 1,3× (18 × 12) zhotovené
s voličom živého náhľadu otočeným v polohe 1 v živom
náhľade
4 800 × 2 696 (#)
3 600 × 2 024 ($)
2 400 × 1 344 (%)
Uskladnenie
Formát súborov
Systém Picture Control
Médiá
Dvojitý slot
Systém súborov
• NEF (RAW): 12-bitový alebo 14-bitový, bezstratovo
komprimovaný alebo komprimovaný
• JPEG: Vyhovuje JPEG-Baseline s kvalitnou (pribl. 1 : 4),
normálnou (pribl. 1 : 8) alebo základnou (pribl. 1 : 16)
kompresiou (Size priority (Priorita veľkosti));
k dispozícii kompresia Optimal quality (Optimálna
kvalita)
• NEF (RAW) + JPEG: Jedna fotografia zaznamenávaná vo
formátoch NEF (RAW) a JPEG
Štandardný, neutrálny, živý, monochromatický,
portrét, krajina, plochý; zvolené Picture Control sa dajú
upraviť; uloženie vlastných Picture Control
Pamäťové karty SDHC a SDXC kompatibilné s SD
(Secure Digital) a UHS-I
Slot 2 sa dá použiť na ukladanie po zaplnení, záložné
ukladanie alebo osobitné ukladanie kópií vytvorených
pomocou NEF + JPEG; snímky sa dajú kopírovať medzi
kartami.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Hľadáčik
Hľadáčik
Hľadáčik v rovine očí pre jednooké zrkadlovky
s pentaprizmou
Pokrytie obrazového poľa
• Oblasť snímky DX (24 × 16): Približne 100 % horizontálne
a 100 % vertikálne
• Oblasť snímky 1,3× (18 × 12): Približne 97 % horizontálne
a 97 % vertikálne
Zväčšenie
Približne 0,94× (50 mm objektív so svetelnosťou f/1,4
zaostrený na nekonečno, –1,0 m–1)
Predsunutie výstupnej pupily 19,5 mm (–1,0 m–1; od stredu povrchu okulára
okuláru
hľadáčika)
Nastavenie dioptrickej
–2 – +1 m–1
korekcie
349
Hľadáčik
Zaostrovacia matnica
Zrkadlo
Kontrola hĺbky ostrosti
Clona objektívu
Objektív
Kompatibilné objektívy
Obrazovka typu B BriteView Clear Matte Mark II
s ohraničením automatického zaostrovacieho poľa
(s možnosťou zobrazenia pomocnej mriežky)
Rýchly návrat
Po stlačení tlačidla Pv sa clona objektívu zastaví na
hodnote vybranej používateľom (režimy A a M) alebo
fotoaparátom (ostatné režimy)
Okamžitý návrat, elektronicky ovládaná
Kompatibilné s objektívmi AF NIKKOR, vrátane
objektívov typu G, E a D (niektoré obmedzenia sa
vzťahujú na objektívy PC) a objektívov DX, objektívov
AI-P NIKKOR a objektívov bez vstavaného procesora AI
(iba režimy A a M). Objektívy IX NIKKOR, objektívy pre
F3AF a iné objektívy ako AI sa nedajú použiť.
Elektronický diaľkomer sa dá použiť s objektívmi, ktoré
majú svetelnosť objektívu f/5,6 alebo vyššiu
(elektronický diaľkomer podporuje stred 1
zaostrovacieho bodu s objektívmi, ktoré majú
svetelnosť objektívu f/8 alebo vyššiu).
350
Uzávierka
Typ
Čas uzávierky
Rýchlosť synchronizácie
blesku
Spúšť
Režim snímania
Približná rýchlosť snímania
Samospúšť
Režimy diaľkového ovládača
(ML-L3)
Elektronicky ovládaná štrbinová uzávierka
s vertikálnym chodom
1/8 000 – 30 v krokoch po 1/3 alebo 1/2 EV, režim bulb,
time (čas), X250
X = 1/250 s; synchronizuje s časmi uzávierky 1/320 s alebo
dlhšími (dosah blesku klesne pri časoch od 1/250
a 1/320 s)
S (jednotlivá snímka), CL (pomalé sériové snímanie),
CH (rýchle sériové snímanie), Q (tiché snímanie),
E (samospúšť), MUP (zrkadlo v hornej polohe)
• Snímky vo formáte JPEG a 12 bitovom formáte NEF (RAW)
zaznamenané so zvolenou možnosťou DX (24 × 16) pre oblasť
snímky
CL: 1 – 6 snímok za sekundu
CH: 6 snímok za sekundu
• Snímky vo formáte JPEG a 12 bitovom formáte NEF (RAW)
zaznamenané so zvolenou možnosťou 1,3× (18 × 12) pre oblasť
snímky
CL: 1 – 6 snímok za sekundu
CH: 7 snímok za sekundu
• Snímky v 14 bitovom formáte NEF (RAW) zaznamenané so
zvolenou možnosťou DX (24 × 16) pre oblasť snímky
CL: 1 – 5 snímok za sekundu
CH: 5 snímok za sekundu
• Snímky v 14 bitovom formáte NEF (RAW) zaznamenané so
zvolenou možnosťou 1,3× (18 × 12) pre oblasť snímky
CL: 1 – 6 snímok za sekundu
CH: 6 snímok za sekundu
Poznámka: Maximálna frekvencia snímania v živom
náhľade je 3,7 snímok za sekundu.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 expozícií v intervaloch 0,5, 1, 2
alebo 3 s
Oneskorené diaľkové ovládanie, okamžité diaľkové
ovládanie, diaľkové vyklopenie zrkadla
351
Expozícia
Meranie
Spôsob merania
Rozsah (ISO 100, objektív
f/1,4, 20 °C)
Spojenie expozimetra
Režim
352
Meranie expozície TTL pomocou 2 016-pixlového
snímača RGB
• Maticové: Meranie expozície 3D color matrix II
(objektívy typu G, E a D); meranie expozície color
matrix II (iné objektívy so vstavaným procesorom);
farebné maticové meranie expozície je dostupné
s objektívmi bez vstavaného procesora, ak
používateľ zadá údaje o objektíve
• So zdôrazneným stredom: Váha približne 75 % daná pre
8 mm kruh v strede obrazového poľa. Priemer kruhu
sa môže zmeniť na 6, 10 alebo 13 mm, alebo môže
byť zdôraznenie založené na priemere celého
obrazového poľa (objektívy bez vstavaného
procesora používajú 8 mm kruh)
• Bodové: Meria kruh s priemerom približne 3,5 mm
(približne 2,5 % obrazového poľa) v strede
vybraného zaostrovacieho bodu (alebo stredového
zaostrovacieho bodu, ak sa používa objektív bez
vstavaného procesora)
• Maticové meranie expozície alebo meranie expozície so
zdôrazneným stredom: 0 – 20 EV
• Bodové meranie expozície: 2 – 20 EV
Kombinované CPU (procesor) a AI
Automatické režimy (i automatika; j automatika (vypnutý
blesk)); režimy motívových programov (k portrét; l krajina;
p dieťa; m šport; n makro; o nočný portrét; r nočná krajina;
s večierok/interiér; t pláž/sneh; u západ slnka; v súmrak/
brieždenie; w portrét domáceho zvieraťa; x sviečka; y kvety; z jesenné
farby; 0 jedlo); režimy špeciálnych efektov (% nočné videnie;
g farebná skica; i efekt zmenšeniny; u výberová farba; 1 silueta;
2 svetlé tóny so zníženým kontrastom; 3 tmavé tóny so zvýšeným
kontrastom); programová automatika s flexibilnou
programovou automatikou (P); clonová automatika (S);
časová automatika (A); manuálny režim (M); U1
(používateľské nastavenia 1); U2 (používateľské nastavenia 2)
Expozícia
Korekcia expozície
Expozičná pamäť
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index)
Funkcia Active D-Lighting
Zaostrenie
Automatické zaostrovanie
Detekčný rozsah
Zaostrovacie režimy
Zaostrovací bod
Režim činnosti AF
Pamäť zaostrenia
Možno upraviť o –5 – +5 EV v krokoch po 1/3 alebo
1/2 EV v režimoch P, S, A, M, SCENE a %
Zistená hodnota jasu sa uloží do pamäte pomocou
tlačidla A AE-L/AF-L
ISO 100 – 25 600 v krokoch po 1/3, 1/2 EV. V režimoch P,
S, A a M môžete nastaviť aj na približne 1 alebo 2 EV
(ekvivalent ISO 102 400; len monochromatický režim)
nad ISO 25 600; dostupné automatické nastavenie
citlivosti ISO
Auto (Automatika), Extra high (Mimoriadne
vysoká), High (Vysoká), Normal (Normálna), Low
(Nízka), Off (Vyp.)
Modul snímača automatického zaostrovania Nikon
Advanced Multi-CAM 3500 II s fázovou detekciou TTL,
jemné dolaďovanie, 51 zaostrovacích bodov (vrátane
15 snímačov krížového typu; f/8 podporované
1 snímačom) a pomocné svetlo AF (rozsah približne
0,5 – 3 m)
–3 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); kontinuálne automatické
zaostrovanie (AF-C); automatický výber AF-S/AF-C
(AF-A); automatická aktivácia prediktívneho
zaostrovania podľa stavu snímaného objektu
• Manuálne zaostrovanie (M): Je možné použiť elektronický
diaľkomer
Možno vybrať z 51 alebo 11 zaostrovacích bodov
Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie
body; 9-, 21- alebo 51-bodová dynamická voľba
zaostrovacích polí, trojrozmerné sledovanie,
automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa
Pamäť zaostrenia možno aktivovať stlačením tlačidla
spúšte do polovice (v režime jednorazového
automatického zaostrovania) alebo stlačením tlačidla
A AE-L/AF-L
353
Blesk
Vstavaný blesk
Smerné číslo
Riadenie záblesku
Zábleskový režim
i, k, p, n, o, s, w, g: Automatická aktivácia blesku
s automatickým vysunutím blesku
P, S, A, M, 0: Manuálne vysunutie po uvoľnení tlačidla
Približne 12, 12 s manuálnym režimom blesku (m,
ISO 100, 20 °C)
TTL: Riadenie záblesku i-TTL pomocou 2 016-pixlového
snímača RGB je dostupné so vstavaným bleskom;
doplnkové riadenie záblesku vyvažované meraním
i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky sa používa
s maticovým meraním expozície alebo meraním
expozície so zdôrazneným stredom, štandardný
doplnkový blesk i-TTL pre digitálne jednooké
zrkadlovky s bodovým meraním expozície
Automatická aktivácia blesku, automatická aktivácia
blesku s predzábleskom proti červeným očiam,
automatická aktivácia blesku vrátane synchronizácie
blesku s dlhými časmi uzávierky, automatická
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky
s predzábleskom proti červeným očiam, doplnkový
blesk, predzáblesk proti červeným očiam,
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky,
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky
s predzábleskom proti červeným očiam,
synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky pri
dlhých časoch uzávierky, synchronizácia blesku
s druhou lamelou uzávierky, vypnutá aktivácia blesku;
podporovaná automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP
–3 – +1 EV v krokoch po 1/3 alebo 1/2 EV
Korekcia zábleskovej
expozície
Indikátor pripravenosti blesku Rozsvieti sa po úplnom nabití vstavaného blesku alebo
voliteľného blesku; bliká po odpálení blesku pri plnom
výkone
Sánky na príslušenstvo
Aktívna drážka ISO 518 s kontaktmi pre synchronizáciu
a dáta a s bezpečnostným zámkom
Systém kreatívneho
Podporovaný systém CLS spoločnosti Nikon;
osvetlenia Nikon (CLS)
k dispozícii možnosť režimu riadiaceho blesku.
Synchronizačný konektor
Adaptér synchronizačného konektora AS-15
(k dispozícii samostatne)
354
Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej farby
Bracketing
Typy bracketingu
Živý náhľad
Režimy
Zaostrovacie režimy
Režim činnosti AF
Automatické zaostrovanie
Videosekvencia
Meranie
Spôsob merania
Veľkosť obrazu (pixle)
a frekvencia snímania
Automatika (2 typy), žiarovka, žiarivka (7 typov),
priame slnečné svetlo, blesk, oblačno, tieň, vlastné
manuálne nastavenie (je možné uložiť maximálne 6
hodnôt, meranie bodového vyváženia bielej farby
dostupné počas živého náhľadu), voľba farebnej
teploty (2 500 K – 10 000 K), všetky s jemným
doladením
Expozícia, blesk, vyváženie bielej farby a ADL
C (fotografia so živým náhľadom), 1 (videosekvencia
so živým náhľadom)
• Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); nepretržité automatické
zaostrovanie (AF-F)
• Manuálne zaostrovanie (M)
Automatické zaostrovanie s prioritou tváre,
automatické zaostrovanie rozšírenej oblasti,
automatické zaostrovanie normálnej oblasti,
automatické zaostrovanie so sledovaním objektu
Automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu
kdekoľvek v obrazovom poli (fotoaparát zvolí
zaostrovací bod automaticky po zvolení
automatického zaostrovania s prioritou tváre alebo
automatického zaostrovania so sledovaním objektu)
Meranie expozície TTL pomocou hlavného
obrazového snímača
Maticové alebo so zdôrazneným stredom
• 1 920 × 1 080; 60p (postupné riadkovanie), 50p, 30p,
25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Skutočné frekvencie snímania pre 60p, 50p, 30p, 25p
a 24p sú 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 snímok za
sekundu v uvedenom poradí; všetky možnosti
podporujú ★vysokú aj normálnu kvalitu snímky
1 920 × 1 080; 60p a 50p sú dostupné len vtedy, keď je
zvolená možnosť 1.3× (18×12) pre Image area
(Oblasť snímky) v ponuke režimu snímania
videosekvencií
355
Videosekvencia
Formát súborov
Kompresia obrazového
signálu
Formát zaznamenávania
zvuku
Zariadenie na záznam zvuku
Ďalšie možnosti
Monitor
Monitor
Prehrávanie
Prehrávanie
Rozhranie
USB
Výstup HDMI
Konektor pre príslušenstvo
Vstup zvuku
Výstup zvuku
356
MOV
Zdokonalené kódovanie obrazového signálu
H.264/MPEG-4
Linear PCM
Vstavaný alebo externý stereofónny mikrofón;
nastaviteľná citlivosť
Vkladanie indexov, časozberné fotografovanie
8 cm/3,2 in., približne 1 229 tis. bodov (VGA; 640 ×
RGBW × 480 = 1 228 800 bodov), TFT monitor
s približne 170° pozorovacím uhlom, s približne 100 %
pokrytím obrazového poľa a reguláciou jasu
Zobrazovanie snímok na celej obrazovke
a zobrazovanie miniatúr (4, 9 alebo 72 snímok alebo
kalendár) so zväčšením výrezu snímky, prehrávanie
videosekvencií, prezentácie fotografií a/alebo
videosekvencií, zobrazovanie histogramov,
zobrazovanie jasných častí, informácií o fotografiách,
zobrazovanie údajov o polohe a automatické otáčanie
snímok
Vysokorýchlostné USB; odporúča sa pripojenie
k vstavanému USB portu
Konektor HDMI typu C
• Bezdrôtové diaľkové ovládače: WR-1, WR-R10 (k dispozícii
samostatne)
• Káblová spúšť: MC-DC2 (k dispozícii samostatne)
• Jednotka GPS: GP-1/GP-1A (k dispozícii samostatne)
Stereo mini-pin konektor (priemer 3,5 mm;
podporované zásuvné napájanie)
Stereo mini-pin konektor (priemer 3,5 mm)
Bezdrôtové pripojenie
Štandardy
Prevádzková frekvencia
Dosah (línia priamej
viditeľnosti)
Prenosová rýchlosť
Overovanie
Nastavenie bezdrôtového
pripojenia
Prístupové protokoly
NFC
Činnosť
Podporované jazyky
Podporované jazyky
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
2 412 – 2 462 MHz (kanály 1 – 11)
Približne 30 m (nepredpokladá sa žiadne rušenie;
dosah sa môže meniť v závislosti od sily signálu
a prítomnosti alebo neprítomnosti prekážok)
54 Mb/s
Maximálne rýchlosti prenosu logických dát podľa
štandardu IEEE. Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť.
Otvorený systém, WPA2-PSK
Podporuje WPS
Infraštruktúra
Tagy typu 3 stanovené organizáciou FNC Fórum
Arabčina, bengálčina, bulharčina, čínština
(zjednodušená a tradičná), čeština, dánčina,
holandčina, angličtina, fínčina, francúzština, nemčina,
gréčtina, hindčina, maďarčina, indonézština,
taliančina, japončina, kórejčina, maráthčina, nórčina,
perzština, poľština, portugalčina (Portugalsko
a Brazília), rumunčina, ruština, srbčina, španielčina,
švédčina, tamilčina, telugčina, thajčina, turečtina,
ukrajinčina, vietnamčina
357
Zdroj napájania
Batéria
Battery pack
Sieťový zdroj
Závit na pripojenie statívu
Závit na pripojenie statívu
Rozmery a hmotnosť
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Jedna nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15;
môžu sa použiť aj batérie EN-EL15b a EN-EL15a
Voliteľný multifunkčný Battery Pack MB-D15 s jednou
nabíjateľnou lítium-iónovou batériou Nikon EN-EL15
alebo šiestimi alkalickými, Ni-MH alebo lítiovými
batériami typu AA. Môžu sa použiť aj batérie EN-EL15b
a EN-EL15a.
Sieťový zdroj EH-5b; vyžaduje sa napájací konektor
EP-5B (k dispozícii samostatne)
/4 in. (ISO 1222)
1
Pribl. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Približne 755 g s batériou a pamäťovou kartou, ale bez
krytky tela; približne 675 g (len telo fotoaparátu)
Prevádzkové podmienky
Teplota
0 °C – 40 °C
Vlhkosť
85 % alebo menej (bez kondenzácie)
• Ak nie je uvedené inak, všetky merania budú vykonávané v súlade so smernicami organizácie Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Všetky údaje platia pre fotoaparát s plne nabitou batériou.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru a softvéru
opisovaného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
358
❚❚ Nabíjačka MH-25a
Menovitý príkon
Menovitý výkon
Podporované batérie
Čas nabíjania
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Dĺžka napájacieho kábla
(ak je súčasťou dodávky)
Hmotnosť
100 – 240 V stried., 50/60 Hz, 0,23 – 0,12 A
8,4 V jednosm./1,2 A
Nabíjateľné lítium-iónové batérie Nikon EN-EL15b,
EN-EL15a a EN-EL15
Približne 2 hodiny a 35 minút pri okolitej teplote 25 °C
a úplnom vybití
0 °C – 40 °C
Približne 95 × 33,5 × 71 mm, okrem výčnelkov
Pribl. 1,5 m
Približne 115 g, okrem dodaného napájacieho
konektora (napájací kábel alebo zásuvkový adaptér)
❚❚ Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15
Typ
Menovitá kapacita
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
7,0 V/1 900 mAh
0 °C – 40 °C
Približne 40 × 56 × 20,5 mm
Približne 78 g, bez krytu kontaktov
359
❚❚ Objektív AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Transfokátor
Zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Clonové segmenty
Membrána
Rozsah clony
Meranie
Priemer filtrového závitu
Rozmery
Hmotnosť
360
Objektív typu G AF-S DX so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
18 – 105 mm
f/3,5 – 5,6
15 prvkov v 11 skupinách (vrátane 1 prvku ED objektívu
a 1 prvku asférickej šošovky)
76° – 15° 20´
Odstupňovaná v milimetroch (18, 24, 35, 50, 70, 105)
Odosielané do fotoaparátu
Manuálny transfokátor s použitím nezávislého krúžku
zoomu
Interný zaostrovací (IF) systém spoločnosti Nikon
s automatickým zaostrovaním riadeným pomocou
ultrazvukového zaostrovacieho motora (SWM)
a samostatným zaostrovacím krúžkom pre manuálne
zaostrovanie
Posuv objektívu pomocou motorov s kmitacou cievkou
(VCM)
0,45 m od roviny ostrosti (0 98) vo všetkých
nastaveniach priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
Plnoautomatická
• 18 mm ohnisková vzdialenosť: f/3,5 – 22
• 105 mm ohnisková vzdialenosť: f/5,6 – 38
Minimálna zobrazená clona sa môže meniť v závislosti
od veľkosti prírastku expozície zvoleného
fotoaparátom.
Plná clona
67 mm (P = 0,75 mm)
Pribl. 76 mm priemer × 89 mm (vzdialenosť od príruby
bajonetu objektívu fotoaparátu)
Pribl. 420 g
❚❚ Objektív AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Transfokátor
Zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Clonové segmenty
Membrána
Rozsah clony
Meranie
Priemer filtrového závitu
Rozmery
Hmotnosť
Objektív typu G AF-S DX so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
18 – 140 mm
f/3,5 – 5,6
17 prvkov v 12 skupinách (vrátane 1 prvku ED
objektívu a 1 prvku asférickej šošovky)
76° – 11° 30´
Odstupňovaná v milimetroch (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Odosielané do fotoaparátu
Manuálny transfokátor s použitím nezávislého krúžku
zoomu
Interný zaostrovací (IF) systém spoločnosti Nikon
s automatickým zaostrovaním riadeným pomocou
ultrazvukového zaostrovacieho motora (SWM)
a samostatným zaostrovacím krúžkom pre manuálne
zaostrovanie
Posuv objektívu pomocou motorov s kmitacou
cievkou (VCM)
0,45 m od roviny ostrosti (0 98) vo všetkých
nastaveniach priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
Plnoautomatická
• 18 mm ohnisková vzdialenosť: f/3,5 – 22
• 140 mm ohnisková vzdialenosť: f/5,6 – 38
Minimálna zobrazená clona sa môže meniť v závislosti
od veľkosti prírastku expozície zvoleného
fotoaparátom.
Plná clona
67 mm (P = 0,75 mm)
Pribl. 78 mm maximálny priemer × 97 mm (vzdialenosť
od príruby bajonetu objektívu fotoaparátu)
Pribl. 490 g
361
❚❚ Objektív AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
Typ
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Informácia o vzdialenosti
Transfokátor
Zaostrovanie
Stabilizácia obrazu
Indikátor zaostrenej
vzdialenosti
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Clonové segmenty
Membrána
Rozsah clony
Objektív typu G AF-S DX so vstavaným procesorom
a bajonetom Nikon F
18 – 200 mm
f/3,5 – 5,6
16 prvkov v 12 skupinách (vrátane 2 prvkov ED
objektívu a 3 prvkov asférickej šošovky)
76° – 8°
Odstupňovaná v milimetroch (18, 24, 35, 50, 70, 135,
200)
Odosielané do fotoaparátu
Manuálny transfokátor s použitím nezávislého krúžku
zoomu
Interný zaostrovací (IF) systém spoločnosti Nikon
s automatickým zaostrovaním riadeným pomocou
ultrazvukového zaostrovacieho motora (SWM)
a samostatným zaostrovacím krúžkom pre manuálne
zaostrovanie
Posuv objektívu pomocou motorov s kmitacou
cievkou (VCM)
0,5 m až nekonečno (∞)
0,5 m od roviny ostrosti (0 98) vo všetkých
nastaveniach priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
Plnoautomatická
• 18 mm ohnisková vzdialenosť: f/3,5 – 22
• 200 mm ohnisková vzdialenosť: f/5,6 – 36
Minimálna zobrazená clona sa môže meniť v závislosti
od veľkosti prírastku expozície zvoleného
fotoaparátom.
Meranie
Plná clona
Priemer filtrového závitu
72 mm (P = 0,75 mm)
Rozmery
Pribl. 77 mm maximálny priemer × 96,5 mm
(vzdialenosť od príruby bajonetu objektívu
fotoaparátu)
Hmotnosť
Pribl. 565 g
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru a softvéru opisovaného
v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody spôsobené
chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
362
Objektívy
V tejto časti sú uvedené funkcie dostupné pri objektívoch AF-S DX
NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3,5–5,6G ED VR a AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II.
Objektív použitý vo všeobecnosti v tejto príručke na ilustračné účely je
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR.
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
Značka na stupnici
ohniskových vzdialeností
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Kryt objektívu
Upevňovacia značka
objektívu (0 23)
Kontakty procesora
(0 307)
Zadný kryt objektívu
Krúžok zoomu (0 33)
Zaostrovací krúžok (0 97)
Prepínač režimu A-M (0 97)
Vypínač stabilizácie obrazu
(0 367)
363
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
Značka na stupnici
ohniskových vzdialeností
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Kryt objektívu
Upevňovacia značka
objektívu (0 23)
Kontakty procesora
(0 307)
Zadný kryt objektívu
Krúžok zoomu (0 33)
Zaostrovací krúžok (0 97)
364
Prepínač režimu A-M (0 97)
Vypínač stabilizácie obrazu
(0 367)
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
Indikátor zaostrenej vzdialenosti
Značka na stupnici
ohniskových
vzdialeností
Stupnica
ohniskových
vzdialeností
Značka zaostrenej vzdialenosti
Upevňovacia značka
objektívu (0 23)
Kontakty procesora (0 307)
Kryt objektívu
Zadný kryt
objektívu
LOCK
18
Krúžok zoomu (0 33)
Prepínač uzamknutia
priblíženia
Zaostrovací krúžok (0 97)
Prepínač zaostrovacích
režimov (0 97)
Vypínač stabilizácie
obrazu (0 367)
Prepínač režimu stabilizácie
obrazu (0 368)
A Prepínač uzamknutia priblíženia
Ak chcete uzamknúť krúžok zoomu, otočte ho do polohy 18 mm a prepínač
uzamknutia priblíženia posuňte do polohy LOCK. Týmto sa zabráni vysunutiu
objektívu pôsobením vlastnej tiaže počas prenášania fotoaparátu.
D Indikátor zaostrenej vzdialenosti
Vezmite do úvahy, že indikátor zaostrenej vzdialenosti slúži len na orientáciu
a nemusí presne zobrazovať vzdialenosť k požadovanému objektu, pričom kvôli
hĺbke ostrosti alebo iným faktorom nemusí zobraziť ∞, keď je fotoaparát
zaostrený na vzdialený objekt.
365
Objektívy AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR, AF-S DX
NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR a AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3,5–5,6G ED VR II sú určené výhradne na použitie s digitálnymi
fotoaparátmi formátu DX značky Nikon.
D Starostlivosť o objektív
• Kontakty procesora udržujte čisté.
• Na odstránenie prachu alebo textilných vlákien použite ofukovací balónik. Na
odstránenie škvŕn a odtlačkov prstov naneste malé množstvo etanolu alebo
čističa šošoviek na mäkkú, čistú bavlnenú handričku alebo tkaninu na čistenie
šošoviek. Čistenie vykonávajte krúživými pohybmi od stredu smerom von,
pričom dbajte na to, aby ste nezanechali šmuhy ani sa nedotkli skla prstami.
• Na čistenie objektívu nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako sú riedidlo alebo
benzén.
• Na ochranu prednej časti objektívu môžete použiť slnečnú clonu objektívu
alebo neutrálny šedý filter.
• Pred uložením objektívu do pružného puzdra nasaďte predný a zadný kryt.
• Pri nasadenej slnečnej clone objektívu nezdvíhajte ani nedržte objektív ani
fotoaparát len za slnečnú clonu.
• Keď nebudete objektív dlhší čas používať, uskladnite ho na chladnom
a suchom mieste, aby ste predišli vytváraniu plesní a hrdze. Neskladujte na
priamom slnečnom svetle ani s naftalínovými alebo gáfrovými guľôčkami proti
moľom.
• Objektív udržiavajte v suchu. Korózia vnútorného mechanizmu môže spôsobiť
neopraviteľné poškodenie.
• Ponechanie objektívu na miestach s mimoriadne vysokou teplotou môže
spôsobiť poškodenie alebo zdeformovanie častí vyrobených zo spevneného
plastu.
366
❚❚ Stabilizácia obrazu (VR)
Objektívy uvedené v tejto časti podporujú stabilizáciu obrazu (VR), ktorá
redukuje rozmazanie záberov spôsobené chvením fotoaparátu aj pri
otáčaní (panorámovaní) fotoaparátom, čo umožňuje predĺženie časov
uzávierky fotoaparátov formátu DX približne o 3,5 zarážky (AF-S DX
NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR a AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3,5–5,6G ED VR II) alebo o 4,0 zarážky (AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3,5–5,6G ED VR) pri maximálnom priblížení (podľa štandardov Camera
and Imaging Products Association [CIPA]; účinky sa menia podľa
fotografa a podmienok snímania). Týmto sa zvyšuje rozsah dostupných
časov uzávierky a umožňuje to fotografovanie z ruky, bez statívu
v širokej škále situácií.
Ak chcete použiť stabilizáciu obrazu, posuňte
vypínač stabilizácie obrazu do polohy ON.
Stabilizácia obrazu sa aktivuje po stlačení
tlačidla spúšte do polovice a zníži účinky
chvenia fotoaparátu na snímku v hľadáčiku
a zjednoduší tak proces kompozície
a zaostrenia v režimoch manuálneho
zaostrovania aj automatického zaostrovania.
Ak otáčate fotoaparátom (panorámujete),
stabilizácia obrazu sa bude aplikovať len na
pohyb, ktorý nie je súčasťou panorámovania
(ak bude fotoaparát vykonávať horizontálne
panorámovanie, stabilizácia obrazu sa bude
aplikovať na vertikálne chvenie), čo umožní ľahšie vykonávať
panorámovanie fotoaparátom plynule a v širokom uhle.
Stabilizáciu obrazu vypnite, keď je fotoaparát bezpečne upevnený na
statíve, ale nechajte ju zapnutú, ak hlava statívu nie je zabezpečená
alebo ak používate monostatív.
367
D Stabilizácia obrazu
Keď je aktívna stabilizácia obrazu, nevypínajte fotoaparát ani neskladajte
objektív.
Stabilizácia obrazu sa vypne pri nabíjaní vstavaného blesku. Keď je stabilizácia
obrazu aktívna, snímka v hľadáčiku môže po uvoľnení spúšte poskakovať. Nejde
o poruchu; pred snímaním počkajte, kým sa obraz v hľadáčiku nestabilizuje.
A Prepínač režimu stabilizácie obrazu (objektívy AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED
VR II)
Prepínač režimu stabilizácie obrazu sa používa na výber režimu stabilizácie
obrazu, keď je zapnutá stabilizácia obrazu.
• Zvoľte NORMAL a znížite účinky vibrácií pri fotografovaní z pevnej polohy
a v iných situáciách s porovnateľne malým pohybom fotoaparátu.
• Zvoľte ACTIVE a znížite účinky vibrácií pri snímaní z pohybujúceho sa vozidla,
počas chôdze a v iných situáciách s aktívnym pohybom fotoaparátu.
Pri záberoch v otáčaní (panorámovaní) posuňte prepínač režimu stabilizácie
obrazu do polohy NORMAL. Ak otáčate fotoaparátom (panorámujete), stabilizácia
obrazu sa bude aplikovať len na pohyb, ktorý nie je súčasťou panorámovania (ak
bude fotoaparát vykonávať horizontálne panorámovanie, stabilizácia obrazu sa
bude aplikovať na vertikálne chvenie), čo umožní ľahšie vykonávať
panorámovanie fotoaparátom plynule a v širokom uhle.
368
A Používanie vstavaného blesku
Pri používaní vstavaného blesku sa uistite, že sa snímaný objekt nachádza vo
vzdialenosti minimálne 0,6 m, pričom nezabudnite sňať slnečné clony objektívu,
aby sa predišlo vinetácii (vytvoreniu tieňov na mieste, kde koniec objektívu
zakrýva vstavaný blesk).
Tieň
Vinetácia
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR:
Fotoaparát
D5300/D5000/D3100/
D3000
D5200/D5100/D3200
D5500/D3300
D7200/D7100/D7000/
séria D300/D200/D100/
D80
D90/séria D70
D50
D60/séria D40
Nastavenie priblíženia
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
35 – 105 mm
Minimálna vzdialenosť bez vinetácie
2,5 m
1,0 m
3,0 m
1,0 m
2,5 m
1,0 m
Bez vinetácie
Všetky
Bez vinetácie
18 mm
24 – 105 mm
18 mm
24 – 105 mm
18 mm
24 mm
35 – 105 mm
1,5 m
Bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
2,5 m
1,0 m
Bez vinetácie
369
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR:
Fotoaparát
D7200/D7100/D7000/
séria D300/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
séria D70/D60/séria D40
Nastavenie priblíženia
18 mm
24 – 140 mm
18 mm
24 mm
35 – 140 mm
Minimálna vzdialenosť bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
2,5 m
1,0 m
Bez vinetácie
18 mm
1,0 m
24 mm
1,0 m
35 – 140 mm
Bez vinetácie
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II:
Fotoaparát
D7200/D7100/D7000/
séria D300/D200/D100
D90/D80
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
séria D70/D60/D50/
séria D40
Nastavenie priblíženia
18 mm
24 – 200 mm
24 mm
35 mm
50 – 200 mm
24 mm
Minimálna vzdialenosť bez vinetácie
1,0 m
Bez vinetácie
1,0 m
1,0 m
Bez vinetácie
1,0 m
35 – 200 mm
Bez vinetácie
Keďže jednotky vstavaného blesku modelov D100 a D70 dokážu pokryť len
obrazový uhol objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 20 mm alebo viac, pri
ohniskovej vzdialenosti 18 mm dôjde k vinetácii.
370
A Dodávané príslušenstvo pre AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
•
•
•
•
67 mm snímateľný predný kryt objektívu LC-67
Zadný kryt objektívu
Pružné puzdro objektívu CL-1018
Bajonetová slnečná clona HB-32
Zarovnajte upevňovaciu značku slnečnej clony objektívu (●) so značkou pre
nasadenie slnečnej clony objektívu (
) tak, ako je to znázornené na obrázku
q a potom otáčajte slnečnú clonu (w), až kým sa značka ● nezarovná so
značkou aretovanej polohy slnečnej clony objektívu (— ).
Pri nasadzovaní alebo odstraňovaní držte slnečnú clonu blízko symbolu na jej
tele a nezvierajte ju príliš silno. Ak nie je clona správne nasadená, môže dôjsť
k vinetácii.
Keď slnečnú clonu nepoužívate, môžete ju otočiť a nasadiť na objektív.
A Voliteľné príslušenstvo pre AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
• 67 mm skrutkovacie filtre
• Zadné kryty objektívu LF-1 a LF-4
371
A Dodávané príslušenstvo pre AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
• 67 mm snímateľný predný kryt objektívu LC-67
• Zadný kryt objektívu
A Voliteľné príslušenstvo pre AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
•
•
•
•
67 mm skrutkovacie filtre
Zadné kryty objektívu LF-1 a LF-4
Pružné puzdro objektívu CL-1018
Bajonetová slnečná clona HB-32
Zarovnajte upevňovaciu značku slnečnej clony objektívu (●) so značkou pre
nasadenie slnečnej clony objektívu (
) tak, ako je to znázornené na obrázku
q a potom otáčajte slnečnú clonu (w), až kým sa značka ● nezarovná so
značkou aretovanej polohy slnečnej clony objektívu (— ).
Pri nasadzovaní alebo odstraňovaní držte slnečnú clonu blízko symbolu na jej
tele a nezvierajte ju príliš silno. Ak nie je clona správne nasadená, môže dôjsť
k vinetácii.
Keď slnečnú clonu nepoužívate, môžete ju otočiť a nasadiť na objektív.
372
A Dodávané príslušenstvo pre AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
•
•
•
•
72 mm snímateľný predný kryt objektívu LC-72
Zadný kryt objektívu
Pružné puzdro objektívu CL-1018
Bajonetová slnečná clona HB-35
Zarovnajte upevňovaciu značku slnečnej clony objektívu (●) so značkou pre
nasadenie slnečnej clony objektívu (
) tak, ako je to znázornené na obrázku
q a potom otáčajte slnečnú clonu (w), až kým sa značka ● nezarovná so
značkou aretovanej polohy slnečnej clony objektívu (— ).
NORMAL
ACTIVE
Pri nasadzovaní alebo odstraňovaní držte slnečnú clonu blízko symbolu na jej
tele a nezvierajte ju príliš silno. Ak nie je clona správne nasadená, môže dôjsť
k vinetácii.
Keď slnečnú clonu nepoužívate, môžete ju otočiť a nasadiť na objektív.
A Voliteľné príslušenstvo pre AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
• 72 mm skrutkovacie filtre
• Zadné kryty objektívu LF-1 a LF-4
373
A Poznámka k širokouhlým a super širokouhlým objektívom
Automatické zaostrovanie nemusí poskytovať požadované výsledky v nižšie
uvedených situáciách.
1 Objekty v pozadí zaberajú väčšiu časť zaostrovacieho bodu ako hlavný objekt:
Ak zaostrovací bod obsahuje objekty
v popredí aj v pozadí, fotoaparát môže
zaostriť na pozadie a snímaný objekt
môže byť nezaostrený.
Príklad: Snímanie portrétu
vzdialeného objektu v určenej
vzdialenosti od pozadia
2 Snímaný objekt obsahuje veľa jemných detailov.
Fotoaparát môže mať problém so
zaostrením na objekty, ktoré nie sú
kontrastné alebo sa javia menšie ako
objekty v pozadí.
Príklad: Pole s kvetmi
V takýchto prípadoch použite manuálne zaostrovanie, alebo použite pamäť
zaostrenia pre zaostrenie na iný objekt v rovnakej vzdialenosti a potom zmeňte
kompozíciu fotografie. Viac informácií nájdete v časti „Dosahovanie dobrých
výsledkov pomocou automatického zaostrovania“ (0 96).
374
A Používanie funkcie M/A (automatické zaostrovanie s možnosťou manuálneho doostrenia)
s objektívmi AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
Zaostrenie pomocou automatického zaostrovania s možnosťou manuálneho
doostrenia (M/A):
1 Volič režimov zaostrovania objektívu (0 365) posuňte do polohy M/A.
2 Zaostrite.
Ak chcete, môžete zmeniť nastavenie automatického zaostrenia otočením
zaostrovacieho krúžku objektívu pri súčasnom podržaní tlačidla spúšte
stlačeného do polovice (alebo pri súčasnom stlačení tlačidla, ktorému bola
priradená funkcia AF-ON v ponuke používateľských nastavení). Ak chcete znova
zaostriť pomocou automatického zaostrovania, stlačte tlačidlo spúšte do
polovice (alebo znova stlačte dané tlačidlo).
A Zaostrovanie s objektívmi AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR a AF-S DX NIKKOR
18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
Keď je zvolené jednorazové automatické zaostrovanie (AF-S) pre režim
zaostrovania fotoaparátu a prepínač režimu A-M je nastavený na A, zaostrenie je
možné nastaviť podržaním tlačidla spúšte stlačeného do polovice po dokončení
automatického zaostrovania a manuálnym otočením zaostrovacieho krúžku.
Zaostrovacím krúžkom neotáčajte, kým sa nedokončí proces automatického
zaostrovania. Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického zaostrovania,
znova stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
375
❚❚ Podporované štandardy
• DCF verzia 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) (Návrhový
štandard pre súborový systém fotoaparátov) je štandard používaný
výrobcami digitálnych fotoaparátov na zabezpečenie kompatibility
medzi rôznymi značkami fotoaparátov.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) (Formát digitálnej objednávky
tlače) je široko rozšírený štandard, ktorý umožňuje tlač snímok
z objednávok tlače uložených na pamäťovej karte.
• Exif verzia 2.3: Tento fotoaparát podporuje štandard Exif (Exchangeable
Image File Format pre digitálne fotoaparáty) verzie 2.3, ktorý
umožňuje použiť informácie uložené spolu s fotografiami na
optimálnu reprodukciu farieb pri tlači snímok na tlačiarňach
kompatibilných so štandardom Exif.
• PictBridge: Štandard vyvinutý v spolupráci výrobcov digitálnych
fotoaparátov a tlačiarní, ktorý umožňuje tlač fotografií priamo na
tlačiarni bez ich predchádzajúceho prenosu do počítača.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením) je štandard pre multimediálne rozhrania
používané v spotrebnej elektronike a audiovizuálnych zariadeniach,
ktorý umožňuje prenos audiovizuálnych údajov a riadiacich signálov
do zariadení podporujúcich štandard HDMI prostredníctvom jedného
kábla.
376
Informácie o ochranných známkach
IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco
Systems, Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách, pričom sa používa na
základe licencie. Windows je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších
krajinách. PictBridge je ochranná známka. Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné
známky spoločnosti SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance. Značka N-Mark je registrovaná ochranná známka
spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Všetky
ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo v ostatnej dokumentácii
dodanej s vaším výrobkom značky Nikon sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov.
A Označenie zhody
Štandardy, ktorým vyhovuje tento fotoaparát, je možné si pozrieť pomocou
možnosti Conformity marking (Označenie zhody) v ponuke nastavenia
(0 293).
A Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
A Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2015 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva
vyhradené.
377
A Certifikáty
378
Schválené pamäťové karty
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC,
vrátane kariet SDHC a SDXC kompatibilných s UHS-I. Na
záznam videosekvencií sa odporúčajú karty rýchlostnej
triedy SD Speed Class 6 alebo lepšie; používanie pomalších kariet môže
viesť k prerušeniu zaznamenávania. Pri výbere kariet pre použitie
v čítačkách kariet sa uistite, že sú kompatibilné s daným zariadením.
Informácie o funkciách, činnosti a obmedzeniach týkajúcich sa použitia
získate od výrobcu.
379
Kapacita pamäťovej karty
V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet snímok, ktoré je
možné uložiť na 16 GB kartu SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC
pri rôznej kvalite snímok (0 77), rôznej veľkosti snímok (0 81) a rôznych
nastaveniach oblasti snímky (platné k marcu 2015; 0 73).
❚❚ Oblasť snímky DX (24 × 16)
Kvalita snímky
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované, 14-bitové
NEF (RAW), komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), komprimované, 14-bitové
JPEG, vysoká kvalita 3
JPEG, normálna kvalita 3
JPEG, základná kvalita 3
380
Veľkosť snímky
Veľkosť
súboru 1
Počet
snímok 1
Kapacita
vyrovnávacej
pamäte 2
—
22,2 MB
379
27
—
28,0 MB
294
18
—
—
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
20,6 MB
25,4 MB
12,7 MB
7,7 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,1 MB
2,7 MB
1,9 MB
1,1 MB
511
428
929
1 500
2 900
1 800
3 000
5 600
3 500
5 700
10 300
35
26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ Oblasť snímky 1,3× (18 × 12)
Kvalita snímky
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované, 14-bitové
NEF (RAW), komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), komprimované, 14-bitové
Veľkosť snímky
Veľkosť
súboru 1
Počet
snímok 1
Kapacita
vyrovnávacej
pamäte 2
—
15,0 MB
575
44
—
18,7 MB
449
29
—
13,8 MB
770
67
—
16,9 MB
648
46
Veľká
8,6 MB
1 300
100
Stredná
5,3 MB
2 200
100
JPEG, vysoká kvalita 3
Malá
2,9 MB
4 000
100
Veľká
4,3 MB
2 600
100
Stredná
2,8 MB
4 300
100
JPEG, normálna kvalita 3
Malá
1,5 MB
7 400
100
Veľká
2,0 MB
5 100
100
Stredná
1,4 MB
7 900
100
JPEG, základná kvalita 3
Malá
0,9 MB
13 100
100
1 Všetky údaje sú približné. Veľkosť súboru sa mení podľa snímanej scény.
2 Maximálny počet snímok, ktoré je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte pri ISO 100. Klesá v prípade, že sa
zvolí Optimal quality (Optimálna kvalita) pre JPEG compression (Kompresia
JPEG) (0 80), citlivosť ISO je nastavená na 12 800 alebo viac, alebo je zapnutá redukcia šumu pri dlhej
expozícii alebo automatická regulácia skreslenia.
3 Uvedené hodnoty predpokladajú nastavenie možnosti JPEG compression (Kompresia JPEG)
na Size priority (Priorita veľkosti). Voľbou Optimal quality (Optimálna kvalita)
sa zväčší veľkosť súboru snímok vo formáte JPEG; pričom zodpovedajúcim spôsobom poklesne počet snímok
a kapacita vyrovnávacej pamäte.
A d3 – Max. Continuous Release (Max. počet snímok pri sériovom snímaní) (0 280)
Maximálny počet fotografií, ktoré je možné zhotoviť v jednej sérii, možno
nastaviť na ľubovoľnú hodnotu od 1 do 100.
381
Výdrž batérie
Metráž videosekvencie alebo počet záberov, ktoré je možné
zaznamenať pomocou plne nabitých batérií, sa mení podľa stavu
batérie, teploty, intervalu medzi zábermi a dĺžky zobrazenia ponúk.
V prípade batérií typu AA sa ich kapacita mení aj v závislosti od
výrobných podmienok a podmienok skladovania; niektoré batérie nie je
možné použiť. Vzorové hodnoty pre tento fotoaparát a voliteľný
multifunkčný Battery Pack MB-D15 sú uvedené nižšie.
• Fotografie, režim snímania jednotlivých snímok (štandard CIPA 1)
Jedna batéria EN-EL15 2 (fotoaparát): Približne 1 110 záberov
Jedna batéria EN-EL15 2 (MB-D15): Približne 1 110 záberov
Šesť alkalických batérií typu AA (MB-D15): Približne 630 záberov
• Fotografie, režim sériového snímania (štandard Nikon 3)
Jedna batéria EN-EL15 2 (fotoaparát): Približne 4 090 záberov
Jedna batéria EN-EL15 2 (MB-D15): Približne 4 090 záberov
Šesť alkalických batérií typu AA (MB-D15): Približne 1 510 záberov
• Videosekvencie 4
Jedna batéria EN-EL15 2 (fotoaparát): Približne 80 minút HD metráže
Jedna batéria EN-EL15 2 (MB-D15): Približne 80 minút HD metráže
Šesť alkalických batérií typu AA (MB-D15): Približne 30 minút HD metráže
382
1 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s objektívom AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5-5,6G ED VR za nasledujúcich
testovacích podmienok: objektív cyklicky menil zaostrenie od nekonečna po najmenšiu vzdialenosť, pričom
každých 30 s sa zhotovila jedna fotografia pri východiskových nastaveniach; blesk sa odpálil pri každom
druhom zábere. Bez použitia živého náhľadu.
2 Namiesto batérie EN-EL15 sa môžu použiť batérie EN-EL15b a EN-EL15a.
3 Merané pri teplote 20 °C s objektívom AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR za nasledujúcich
testovacích podmienok: kvalita snímky nastavená na JPEG, základná kvalita, veľkosť snímky nastavená na M
(stredná), čas uzávierky 1/250 s, zaostrenie sa trikrát cyklicky mení od nekonečna po najmenšiu vzdialenosť po
stlačení tlačidla spúšte do polovice na tri sekundy; šesť záberov sa potom zhotoví po sebe a monitor sa zapne
na päť sekúnd a potom sa vypne; cyklus sa zopakuje po uplynutí doby časového spínača pohotovostného
režimu.
4 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s fotoaparátom pri východiskových nastaveniach a s objektívom AF-S DX
NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR za podmienok určených Asociáciou pre fotoaparáty a zobrazovacie
zariadenia (CIPA). Jednotlivé videosekvencie môžu mať dĺžku maximálne 29 minút a 59 sekúnd (1 080/30p)
alebo maximálnu veľkosť 4 GB; ak stúpne teplota fotoaparátu, zaznamenávanie sa môže ukončiť pred
dosiahnutím týchto limitov.
Výdrž batérie môžu skrátiť nasledujúce činnosti:
• Používanie monitora
• Držanie tlačidla spúšte stlačeného do polovice
• Opakovaná činnosť automatického zaostrovania
• Snímanie fotografií vo formáte NEF (RAW)
• Dlhé časy uzávierky
• Používanie funkcií Wi-Fi (bezdrôtovej lokálnej siete LAN) fotoaparátu
• Používanie fotoaparátu s voliteľným príslušenstvom
• Používanie režimu VR (stabilizácia obrazu) s objektívmi VR
Ak chcete naplno využívať nabíjateľné lítium-iónové batérie EN-EL15
značky Nikon:
• Kontakty batérie udržujte čisté. Znečistené kontakty môžu znížiť výkon
batérie.
• Batérie používajte hneď po ich nabití. Batérie strácajú svoj náboj, ak sa
ponechajú bez používania.
383
Register
Symboly
i (Automatický režim) ................................ 30
j (Automatický režim (vypnutý blesk)). 30
SCENE (Režim motívových programov).... 41
EFFECTS (Špeciálne efekty) ............................ 44
k (Portrait (Portrét))...................................... 42
l (Landscape (Krajina)) ............................... 42
p (Child (Dieťa)) ............................................. 42
m (Sports (Šport)) ........................................... 42
n (Close up (Makro))..................................... 42
o (Night portrait (Nočný portrét)) ........... 42
r (Night landscape (Nočná krajina))....... 42
s (Party/indoor (Večierok/Interiér))........ 42
t (Beach/snow (Pláž/Sneh)) ...................... 42
u (Sunset (Západ slnka)) ............................. 43
v (Dusk/dawn (Súmrak/Brieždenie))...... 43
w (Pet portrait (Portrét domáceho
zvieraťa)).......................................................... 43
x (Candlelight (Sviečka)) .............................. 43
y (Blossom (Kvety))....................................... 43
z (Autumn colors (Jesenné farby)).......... 43
0 (Food (Jedlo))............................................... 43
% (Night vision (Nočné videnie)).............. 44
g (Color sketch (Farebná skica)) ...... 44, 46
i (Miniature effect (Efekt zmenšeniny))...
45, 47
u (Selective color (Výberová farba)) 45, 49
1 (Silhouette (Silueta)) ................................ 45
2 (High key (Svetlé tóny so zníženým
kontrastom)) .................................................. 45
3 (Low key (Tmavé tóny so zvýšeným
kontrastom)) .................................................. 45
P (Programová automatika)........................ 52
S (Clonová automatika) ................................ 53
A (Časová automatika) .................................. 54
M (Manuálny režim) ....................................... 56
U1/U2.................................................................... 62
S (Jednotlivá snímka)..................................... 66
CL (Pomalé sériové snímanie) ..................... 66
CH (Rýchle sériové snímanie)....................... 66
Q (Tiché snímanie) .......................................... 66
E (Samospúšť) ......................................... 66, 69
MUP (Zrkadlo v hornej polohe)............. 66, 71
! (Automatické zaostrovanie s prioritou
tváre)................................................................. 88
$ (Širokoplošné automatické
zaostrovanie) ................................................. 88
% (Automatické zaostrovanie normálnej
oblasti) ............................................................. 88
384
& (Automatické zaostrovanie
sledovaného objektu)................................. 89
a (Maticové meranie expozície)............105
Z (Oblasť so zdôrazneným stredom) ..105
b (Bodové meranie expozície)...............105
AUTO (Automatická aktivácia blesku) .....145
Y (Predzáblesk proti červeným očiam) .....
145, 147
SLOW (Synchronizácia blesku s dlhými
časmi uzávierky) ............................... 145, 147
REAR (Synchronizácia blesku s druhou
lamelou uzávierky).....................................147
E (Korekcia expozície)................................109
Y (Korekcia zábleskovej expozície) .....151
O (Flexibilná programová automatika) ..52
Tlačidlo a (živý náhľad) ..............12, 31, 161
Tlačidlo i............................................... 189, 233
Tlačidlo R (Informácie).......................13, 185
Tlačidlo J................................................17, 284
D spínač ...............................................................5
L (Preset manual (Vlastné nastavenie)) ..
111
L (Vlastné nastavenie)............................120
D (Bracketing) ...........................................197
I (Indikátor zaostrenia)................. 34, 93, 98
t (Vyrovnávacia pamäť)...............................68
M (Indikátor pripravenosti blesku)............36
Heslá začínajúce číslom
1,3× (18 × 12) ................................ 73, 168, 169
12-bit (12-bitová)............................................80
14-bit (14-bitová)............................................80
A
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting) ...................................................270
Adaptéry pre sieť LAN.................................319
AF activation (Aktivácia automatického
zaostrovania) ...............................................277
AF fine-tune (Jemné doladenie
automatického zaostrovania)................292
AF-A..................................................................... 83
AF-assist (Pomocné svetlo AF).................277
AF-C............................................................83, 276
AF-F ..................................................................... 84
AF-S .....................................................83, 84, 276
After delete (Po odstránení) .....................267
Auto (White Balance) (Automatika
(Vyváženie bielej farby)) ................ 111, 112
Auto distortion control (Automatická
regulácia skreslenia)..................................271
Auto image rotation (Automatické
otočenie snímky)........................................290
Auto ISO sensitivity control (Automatické
nastavenie citlivosti ISO) .........................102
Automatická aktivácia blesku..................145
Automatická expozícia a blesk
(Nastavenie automatického bracketingu)
197
Automatická voľba režimu činnosti
automatického zaostrovania ................... 83
Automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa ......................................... 87, 90
Automatické zaostrovanie...................83–95
Automatické zaostrovanie na jednotlivé
zaostrovacie body................................. 86, 90
Automatické zaostrovanie normálnej
oblasti............................................................... 88
Automatické zaostrovanie s prioritou
tváre.................................................................. 88
Automatické zaostrovanie sledovaného
objektu............................................................. 89
Automatický bracketing.................. 197, 284
Autorské práva..............................................240
B
Bajonet objektívu.......................................3, 98
Batéria ............................... 21, 22, 26, 291, 359
Batéria hodín .................................................188
Battery pack ...................................................319
Beep (Zvukové znamenie) ........................280
Bezdrôtová sieť ................................... 250, 319
Bezdrôtový diaľkový ovládač 160, 287, 319
Bezdrôtový vysielač.....................................319
Bezstratovo komprimované (Typ) ........... 80
Blesk.....................36, 144, 145, 151, 153, 311
Blokovanie zábleskovej expozície..........153
Bodové meranie expozície .......................105
Bodové vyváženie bielej farby ................124
Bracketing............................................. 197, 284
Bracketing ADL .............................................207
Bracketing intenzity záblesku..................197
Bracketing vyváženia bielej farby
(Nastavenie automatického bracketingu)
202
Bulb .............................................................. 58, 59
C
Camera Control Pro 2 .................................319
Capture NX-D .....................................................ii
Center-weighted (So zdôrazneným
stredom)........................................................278
Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu) (White balance (Vyváženie bielej
farby)) .............................................................111
Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod)........................179
Citlivosť .....................................................99, 102
Citlivosť ISO .............................................99, 102
Clean image sensor (Čistiť obrazový
snímač)...........................................................321
Clona............................................................54–56
Clonová automatika...................................... 53
Clonové číslo....................................52, 54, 307
Cloudy (White balance) (Oblačno
(Vyváženie bielej farby)) ..........................111
CLS.....................................................................311
Color outline (Omaľovánky) .....................295
Color sketch (Farebná skica) .............44, 295
Color space (Farebný priestor) ................270
Color temperature (Farebná teplota) ...111
Conformity marking (Označenie zhody) ....
293
Continuous low speed (Pomalé sériové
snímanie).......................................................280
Copy image(s) (Kopírovanie snímky(ok))....
267
Copyright (Autorské práva) ......................291
Č
Čas ................................................24, 58, 60, 290
Čas uzávierky ............................................ 53, 56
Čas uzávierky pri použití blesku..............148
Časovač.....................................................69, 217
Časová automatika ........................................ 54
Časové pásmo a dátum................................ 24
Časový spínač pohotovostného režimu37,
227
Časozberné fotografovanie......................171
D
Date and time (Dátum a čas) ...................290
Dátum a čas...................................................... 24
DCF....................................................................376
Destination (Cieľ)................................ 192, 273
Diaľkové vyklopenie zrkadla (Režim
diaľkového ovládača (ML-L3)) ...............156
Diaľkový ovládač ................................ 156, 319
Digital Print Order Format ........................376
Direct sunlight (White balance) (Priame
slnečné svetlo (Vyváženie bielej farby))....
111
385
Distortion control (Korekcia skreslenia)......
295
D-Lighting (Funkcia D-Lighting).............294
Dosah blesku .................................................150
DPOF....................................................... 267, 376
Dvojtlačidlový reset.....................................194
DX (24 × 16)................................... 73, 168, 169
Dynamická voľba zaostrovacích polí 86, 90
E
Edit movie (Úprava videosekvencie).....296
Efekt zmenšeniny........................................... 47
Efekty filtra......................................................134
Elektronický diaľkomer ................................ 98
EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na
ovládanie expozície) .................................278
Exif .....................................................................376
Exposure compensation (Korekcia
expozície)............................................ 278, 283
Exposure delay mode (Režim oneskorenia
expozície)......................................................280
Expozičná pamäť..........................................107
Expozičný bracketing .................................197
Expozimetre ..................................................... 37
Expozícia................................................105–110
Externý mikrofón..........................................193
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi) .....
293
F
Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW)
80
Farebná skica ................................................... 46
Farebná teplota .................................. 113, 117
File naming (Názvy súborov) ......... 268, 273
File number sequence (Postupnosť čísel
súborov) ........................................................280
Filter effects (Efekty filtra) .........................294
Fine-tune optimal exposure (Jemné
doladenie optimálnej expozície)..........278
Firmware version (Verzia firmvéru)........293
Fisheye (Rybie oko)......................................295
Flash (White balance) (Blesk (Vyváženie
bielej farby)) .................................................111
Flash cntrl for built-in flash (Riadenie
záblesku pre vstavaný blesk) .................283
Flash ready indicator (Indikátor
pripravenosti blesku)................................280
Flash shutter speed (Čas uzávierky pri
použití blesku).............................................283
Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie
blesku)............................................................282
386
Flexibilná programová automatika ......... 52
Flicker reduction (Potlačenie rušenia) ..290
Fluorescent (White balance) (Žiarivka
(Vyváženie bielej farby)) ..........................111
Fn tlačidlo ....................................... 76, 284, 288
Focus point (Zaostrovací bod).................277
Focus tracking (Sledovanie zaostrenia)276
Format memory card (Formátovať
pamäťovú kartu).........................................289
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania)....................... 192, 273
Frequency response (Frekvenčná
charakteristika).................................. 192, 274
Funkcia Active D-Lighting............... 139, 207
G
GPS .......................................................... 227, 241
H
H.264.................................................................356
HDMI ..............................................170, 292, 376
HDMI konektor...................................................2
Headphone volume (Hlasitosť slúchadiel).
193
Hide image (Skryť snímku)........................266
High Dynamic Range (HDR) (Vysoký
dynamický rozsah (HDR)) ........................270
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO) ...................................... 271, 275
Highlight display (Zobrazenie
preexponovaných oblastí)......................193
Histogram ............................................. 237, 238
Hlasitosť ...........................................................178
Hĺbka ostrosti................................................... 55
Hľadáčik ................................... 10, 25, 319, 349
Hranaté zátvorky automatického
zaostrovacieho poľa....................10, 25, 235
I
Image area (Oblasť snímky)............ 269, 274
Image comment (Poznámka k snímke)291
Image Dust Off ref photo (Referenčná
snímka na odstránenie vplyvu prachu na
snímku) ..........................................................290
Image overlay (Prelínanie snímok)........294,
299
Image quality (Kvalita snímky) ................268
Image review (Ukážka snímok)................267
Image size (Veľkosť snímky) .....................269
Incandescent (White balance) (Žiarovka
(Vyváženie bielej farby)) ..........................111
Indikátor expozície ...............................57, 286
Indikátor pripravenosti blesku36, 154, 316
Indikátor zaostrenia ........................ 34, 93, 98
Information display (Zobrazenie
informácií).....................................................281
Informácie............................................. 185, 234
Informácie o fotografii ...............................234
Informácie o prehrávaní ............................234
Informácie o snímaní ..................................239
Interval timer shooting (Intervalové
snímanie) ......................................................272
Intervalové snímanie ..................................217
ISO sensitivity (Citlivosť ISO) ....................281
ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO) ...................................... 102, 271
ISO sensitivity step value (Hodnota kroku
citlivosti ISO) ................................................278
i-TTL...................................................................149
J
Jazyk..................................................................357
Jednorazové automatické zaostrovanie.....
83, 84
Jednotlivá snímka .......................................... 66
Jemné doladenie vyváženia bielej farby ....
114
JPEG ............................................................. 77, 80
JPEG basic (JPEG, základná kvalita) ......... 77
JPEG compression (Kompresia JPEG) .... 80,
269
JPEG fine (JPEG, vysoká kvalita) ................ 77
JPEG normal (JPEG, normálna kvalita).... 77
K
Kapacita pamäťovej karty .........................380
Káblová spúšť .................................................. 58
Kompatibilné objektívy .............................304
Komprimované (Typ).................................... 80
Komunikačná jednotka..............................319
Konektor pre externý mikrofón ...................2
Kontakty procesora .....................................307
Kontinuálne automatické zaostrovanie. 83
Kontrolný panel .................................................9
Korekcia expozície .......................................109
Korekcia zábleskovej expozície...............151
Krajina (Nastaviť Picture Control)...........130
Krytka okuláru hľadáčika ............................. 70
Krytka tela .................................................. 3, 319
Kvalita snímky ................................................. 77
L
L (veľká) ............................................................169
L (veľké) .............................................................. 81
Language (Jazyk)..........................................290
LCD illumination (Podsvietenie displejov
LCD).................................................................281
Len automatická expozícia (Nastavenie
automatického bracketingu) .................197
Len blesk (Nastavenie automatického
bracketingu).................................................197
Lock mirror up for cleaning (Zrkadlo
v hornej polohe na čistenie)...................324
Long exposure NR (Redukcia šumu pri
dlhej expozícii) ............................................271
M
M (stredná) ......................................................169
M (stredné) ........................................................ 81
Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)........................135, 270, 275
Manuálne zaostrovanie................................ 97
Manuálny režim ....................................... 56, 97
Maticové meranie expozície ....................105
Max. continuous release (Max. počet
snímok pri sériovom snímaní) ...............280
Maximálna citlivosť......................................103
Maximálny čas uzávierky...........................103
MB-D15 .........................................281, 286, 319
Meranie............................................................105
Microphone sensitivity (Citlivosť
mikrofónu).......................................... 192, 273
Mikrofón ..........................................................193
Miniature effect (Efekt zmenšeniny) ...... 45,
296
Minimálna clona ...................................... 29, 51
Mired.................................................................116
Modeling flash (Modelovací záblesk) ...284
Modelovací záblesk....................................... 55
MOJA PONUKA..............................................297
Monitor ..............................................12, 39, 229
Monitor brightness (Jas monitora) .......191,
192, 289
Monitor color balance (Vyváženie farieb
monitora) ......................................................290
Monitor off delay (Doba nečinnosti pre
automatické vypnutie monitora) .........279
Monitorovací predbežný blesk ..... 149, 154
Monochromatický režim ...........................130
Monochrome (Monochromatický režim) ...
294
Movie ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO videosekvencie) ................275
Movie quality (Kvalita videosekvencie).......
166, 192, 273
387
Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia) ......................................................272
N
Nabíjanie batérie ............................................ 21
Napájací konektor........................................319
NEF (RAW) .........................................77, 80, 302
NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF
(RAW))................................................... 295, 302
NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte
NEF (RAW)).............................................80, 269
Nepretržité automatické zaostrovanie... 84
Network (Sieť)................................................293
Neutrálne (Nastaviť Picture Control).....130
NFC .......................................................... 254, 264
Number of focus points (Počet
zaostrovacích bodov) ...............................277
O
Objektív ..........................23, 29, 224, 304, 363
Objektív bez vstavaného procesora.....224,
305, 308
Objektív so vstavaným procesorom....... 29,
304
Objektív typu D................................... 304, 307
Objektív typu E.................................... 304, 307
Objektív typu G................................... 304, 307
Oblasť snímky................. 73, 75, 81, 168, 169
Obnovenie východiskových nastavení 194
Obrazový uhol...............................................310
Odstránenie.............................................40, 246
Odstránenie aktuálnej snímky..........40, 246
Odstránenie objektívu z fotoaparátu...... 29
Odstránenie všetkých snímok .................248
Odstránenie vybraných snímok..............248
Ohnisková vzdialenosť ..................... 225, 309
Ochrana fotografií........................................245
OK button (Tlačidlo OK) .............................284
Okamžité diaľkové ovládanie (Režim
diaľkového ovládača (ML-L3)) ...............156
Okulár hľadáčika............................................. 70
Oneskorené diaľkové ovládanie (Režim
diaľkového ovládača (ML-L3)) ...............156
Optimálna kvalita (kompresia JPEG) ....... 80
Optional flash (Voliteľný blesk) ...............283
Ovládací prvok dioptrickej korekcie....... 25,
319, 333
Označenie zhody..........................................377
P
Pamäť zaostrenia............................................ 93
Pamäťová karta .............. 22, 27, 82, 379, 380
388
Pamäťová karta SD........ 22, 27, 82, 379, 380
Perspective control (Ovládanie
perspektívy)..................................................296
PictBridge........................................................376
Picture Control .................................... 130, 132
Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania)................ 234, 266
Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
266
Počet snímok .................................................382
Podsvietenie .......................................................5
Podsvietenie displejov LCD...........................5
Pomalé sériové snímanie............................. 66
Pomocné rámčeky .................................. 13, 14
Pomocné svetlo AF......................................317
Pomocník ..........................................................17
Ponuka nastavenia.......................................289
Ponuka režimu prehrávania .....................266
Ponuka režimu snímania fotografií........268
Ponuka režimu snímania videosekvencií ...
273
Ponuka úprav....................................... 233, 294
Portrét (Nastaviť Picture Control)...........130
POSLEDNÉ NASTAVENIA............................297
Používateľské nastavenia ...................62, 276
Prediktívne zaostrovanie............................. 85
Predzáblesk proti červeným očiam ......145,
147
Preexponované oblasti ..............................236
Prehrávanie .............................................39, 229
Prehrávanie podľa kalendára...................232
Prehrávanie slotu a priečinka...................233
Prehrávanie snímok na celej obrazovke .....
229
Preset manual (White balance) (Vlastné
nastavenie (Vyváženie bielej farby))...111,
120
Priorita veľkosti (kompresia JPEG)............80
Príkazový volič...............................................285
Príkazový volič prístupu Hi ISO................101
Príslušenstvo..................................................319
Programová automatika.............................. 52
Q
Quick retouch (Rýchle úpravy) ................295
R
RAW slot 1 – JPEG slot 2 (Úloha karty
v slote 2) ..........................................................82
Red-eye correction (Korekcia efektu
červených očí) .............................................294
Release button to use dial (Používanie
príkazových voličov po uvoľnení tlačidla)
285
Remote control mode (ML-L3) (Režim
diaľkového ovládača (ML-L3).................272
Remote on duration (ML-L3) (Doba
zapnutia diaľkového ovládania (ML-L3)) ..
279
Reproduktor........................................................4
Reset .................................................................194
Reset custom settings (Resetovanie
používateľských nastavení)....................276
Reset movie shooting menu (Resetovať
ponuku režimu snímania videosekvencií)
273
Reset photo shooting menu (Resetovať
ponuku režimu snímania fotografií) ...268
Reset user settings (Resetovať
používateľské nastavenia) ........................ 65
Resize (Zmena veľkosti) .............................295
Reverse indicators (Obrátené indikátory) ..
286
Režim automatického zaostrovania........ 83
Režim činnosti AF........................................... 86
Režim diaľkového ovládača (ML-L3) .....156
Režim motívových programov.................. 41
Režim sériového snímania .......................... 66
Režim snímania...........................................8, 66
Režim zaostrovania ....................................... 83
RGB....................................................................237
Role played by card in Slot 2 (Úloha karty
v slote 2) ........................................................268
Rotate tall (Otočiť na výšku) .....................267
Rovné (Nastaviť Picture Control) ............130
Rýchle sériové snímanie .............................. 66
Rýchlosť synchronizácie blesku ..............351
S
S (malá).............................................................169
S (malé)............................................................... 81
Samospúšť................................................. 66, 69
Save selected frame (Uložiť zvolenú
snímku) ................................................ 179, 183
Save/load settings (Uložiť/načítať
nastavenia) ...................................................291
Select date (Výber dátumu)......................266
Selective color (Výberová farba)......45, 296
Self-timer (Samospúšť)...............................279
Set clock from satellite (Nastavenie hodín
zo satelitu) ....................................................227
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control).......................................130, 270, 275
Shade (White balance) (Tieň (Vyváženie
bielej farby)) .................................................111
Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) ....
279
Shutter-release button AE-L (Expozičná
pamäť tlačidla spúšte)..............................279
Side-by-side comparison (Porovnanie
vedľa seba) ...................................................296
Sieťový zdroj ..................................................319
Sledovanie zaostrenia .................................. 85
Slide show (Prezentácia)............................267
Slot.......................................................27, 82, 233
Slot empty release lock (Uzamknutie
spúšte bez pamäťovej karty)..................286
Slúchadlá.........................................................193
So zdôrazneným stredom.........................105
SSID ...................................................................251
Stabilizácia obrazu.......................................367
Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu) ........................279
Statív......................................................................3
Stlačenie tlačidla spúšte do polovice...... 34
Stlačenie tlačidla spúšte úplne nadol..... 35
Storage folder (Priečinok na ukladanie
údajov) ...........................................................268
Store points by orientation (Uloženie
bodov podľa orientácie) ..........................277
Straighten (Narovnať).................................295
Strih videosekvencií ....................................179
Stupnica ohniskových vzdialeností ......363,
364, 365
Svetelnosť objektívu ................150, 307, 317
Synchronizácia blesku s dlhými časmi
uzávierky ............................................. 145, 147
Synchronizácia blesku s druhou lamelou
uzávierky .......................................................147
Synchronizácia blesku s prvou lamelou
uzávierky .......................................................147
Systém kreatívneho osvetlenia ...............311
Š
Širokoplošné automatické zaostrovanie88
Špeciálne efekty.............................................. 44
Štandardné (Nastaviť Picture Control) .130
Štandardný doplnkový blesk i-TTL pre
digitálne jednooké zrkadlovky.... 149, 313
T
Tiché snímanie ................................................ 66
Time (Čas)...................................24, 58, 60, 290
Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) ........................................................290
389
Time-lapse photography (Časozberné
fotografovanie) ...........................................275
Tlačidlo AE-L/AF-L..................94, 107, 285, 288
Tlačidlo aretácie voliča režimov snímania .
8, 66
Tlačidlo kontroly.................55, 167, 285, 288
Tlačidlo OK........................................................ 17
Tlačidlo Pv..............................55, 167, 285, 288
Tlačidlo režimu automatického
zaostrovania............................................ 84, 90
Tlačidlo spúšte ...................... 35, 93, 107, 288
Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov...............6
Tlačidlo záznamu videosekvencií. 163, 286
Tónovanie ............................................. 133, 135
Trim (Orezať) ........................................ 294, 298
Trojrozmerné sledovanie ..................... 87, 90
U
Ukážka snímok .................................... 176, 230
Uloženie používateľských nastavení....... 62
Upevňovacia značka ................363, 364, 365
UT-1...................................................................319
UTC .......................................................... 228, 241
Uzamknutie automatickej expozície.....107
Ú
Údaje o polohe.................................... 227, 241
Údaje objektívu bez vstavaného
procesora ......................................................224
Údaje prehľadu .............................................242
Úloha karty v slote 2...................................... 82
Úprava videosekvencie.................... 179, 233
V
Veľkosť.......................................................81, 169
Veľkosť obrazu/frekvencia snímania.....166
Veľkosť snímky ............................. 81, 169, 310
Viacnásobná expozícia...............................211
Videosekvencia so živým náhľadom .....161
Videosekvencie .............................................161
View SSID (Zobraziť SSID)..........................251
Viewfinder grid display (Zobrazenie
mriežky v hľadáčiku) .................................280
ViewNX-i...............................................................ii
Vignette control (Ovládanie vinetácie) 271
Virtual horizon (Virtuálny horizont).......291
Virtuálny horizont ................................... 13, 14
Vkladanie indexov ............................. 167, 178
Volič režimov ......................................................6
Volič režimov snímania ............................8, 66
Volič režimu zaostrovania ........................... 83
Volič živého náhľadu............................31, 161
390
Voliteľný blesk ...............................................311
Vstavaný blesk........................................36, 144
Vybrať farebnú teplotu (Vyváženie bielej
farby)...............................................................117
Vykonanie/zrušenie výberu na odoslanie
do zariadenia smart......................... 233, 263
Vypínač stabilizácie obrazu objektívu ..367
Vyrovnávacia pamäť...................................... 68
Vysoké rozlíšenie ..........................................376
Vysoký dynamický rozsah (HDR).............141
Vyváženie bielej farby....................... 111, 202
Výber dátumu................................................249
Výberová farba ................................................ 49
Výdrž batérie..................................................382
Východiskové nastavenia..........................194
W
WB (Vyváženie bielej farby) ............ 111, 202
White balance (Vyváženie bielej farby) .......
269, 274
Wi-Fi ..................................................................250
Wind noise reduction (Redukcia šumu
vetra)..................................................... 192, 274
Wireless Mobile Utility...................... 250, 251
WT-5 ..................................................................319
Z
Zaostrenie hľadáčika............................25, 319
Zaostrovacia matnica..................................350
Zaostrovací bod .................. 33, 34, 86, 89, 98
Zaostrovací krúžok objektívu. 97, 363, 364,
365
Zaplnenie (Úloha karty v slote 2).............. 82
Zariadenie smart...........................................250
Zábleskový režim ............................... 145, 147
Záloha (Úloha karty v slote 2) ....................82
Značka obrazovej roviny ............................. 98
Zobrazenie informácií..........................13, 185
Zobrazenie miniatúr....................................231
Zobrazovací pomer .....................................298
Zrkadlo ............................................ 71, 156, 324
Zrkadlo v hornej polohe ....................... 66, 71
Zväčšenie výrezu snímky...........................243
Ž
Živé (Nastaviť Picture Control) ................130
Živý náhľad ....................................31, 161–170
391
392
Záručné podmienky - Záručný servis
spoločnosti Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš
výrobok značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na
predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena
našej siete autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov
spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad Európa/Rusko/ďalšie).
Podrobnosti nájdete na:
http://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na
predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne
prečítajte používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa
výrobných chýb v trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu
pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto záručnej doby preukáže chyba
výrobku spôsobená nevhodným materiálom alebo spracovaním, naša
sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti
Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za prácu a súčasti)
v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie. Spoločnosť
Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť alebo
opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného
listu a pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých
bude vyznačený daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov
predajcu. Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný
záručný servis, ak vyššie uvedené dokumenty nemožno predložiť
alebo ak sú údaje v nich neúplné alebo nečitateľné.
393
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• Údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku
bežného opotrebovania.
• Úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Nikon, ktoré slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného
v používateľských príručkách.
• Prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa
týkajú priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
• Poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli
vykonať na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným
miestnym alebo štátnym technickým normám v inej krajine ako tej,
pre ktorú bol výrobok pôvodne určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• Poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie
výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade
s používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež
inštalácie alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými
normami, ktoré platia v krajine, kde sa používa.
• Poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale
nie výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého
použitia.
• Úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu
alebo sériového čísla výrobku.
• Poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali
neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
• Chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený, alebo s ktorým sa
používa.
394
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa
príslušných platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka,
ktoré si v súvislosti s predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže
uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk
spoločnosti Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
395
E
L
P
Nikon D7200
M
SA
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
Užívateľská príručka
(so záručným listom)
AMA16339
Vytlačené v Európe
Sk
SB9A03(1N)
6MB2721N-03
Sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising