Nikon | Z 6 | Nikon Z 7 Návod na použitie pre firmvér verzie 2.00 a novšej

Nikon Z 7 Návod na použitie pre firmvér verzie 2.00 a novšej
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Návod na použitie
Táto príručka je určená pre verzie firmvéru fotoaparátu 2.00
a novšie.
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana xvi).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Sk
Vyberte si z 3 rôznych príručiek.
 Ak chcete získať sprievodcu všetkými aspektmi
používania fotoaparátu, prečítajte si:
Návod na použitie (táto príručka)
Okrem materiálu uvedeného v Užívateľskej príručke dodanej
s fotoaparátom sú v Návode na použitie podrobne popísané
možnosti dostupné v ponukách fotoaparátu, pričom sú
uvedené také témy ako pripojenie fotoaparátu k iným
zariadeniam (informácie o bezdrôtových sieťach nájdete v Návode na používanie
siete).
Medzi témami zahrnutými v Návode na použitie sú:
•
•
•
•
Základné úkony snímania a prehrávania
Možnosti pokročilého snímania
Ponuky fotoaparátu
Pripojenie k počítačom, tlačiarňam
a zariadeniam HDMI
• Fotografovanie s bleskom pomocou
voliteľných bleskov
Návod na použitie je možné prezerať aj online vo formáte html.
nikon príručka online Z 7
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/sk/
Z 7 Model Name: N1710
Z 6 Model Name: N1711
Z6
 Ak chcete získať sprievodcu základným snímaním
a prehrávaním, prečítajte si:
Užívateľská príručka (dodaná)
Zvládnite základné úkony fotoaparátu, ako aj funkcie
špecifické pre tento fotoaparát.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obsah
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Prvé kroky
Základné fotografovanie a prehrávanie
Základné nastavenia
Ovládacie prvky snímania
Ponuka i
Zoznam ponúk
Riešenie problémov
 Ak chcete získať informácie o bezdrôtových pripojeniach,
prečítajte si:
Návod na používanie siete (pdf)
Návod na používanie siete pokrýva také témy, ako je
pripojenie fotoaparátu prostredníctvom Wi-Fi alebo
Bluetooth k počítaču alebo k zariadeniu smart, ako je
napríklad smartfón alebo tablet, a úlohy, ktoré možno
vykonávať pomocou bezdrôtového vysielača WT-7.
•
•
Návod na používanie siete je k dispozícii v Nikon Download Center (Centrum
sťahovania súborov spoločnosti Nikon).
nikon centrum sťahovania Z 7
Z6
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/products/493/Z_6.html
i
Obsah balenia
Uistite sa, že vám boli s fotoaparátom dodané všetky položky, ktoré sú
uvedené na tejto strane.
Krytka tela BF-N1
Gumená očnica DK-29
(dodáva sa pripojená
k fotoaparátu, 0 415)
Fotoaparát
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
EN-EL15b s krytom kontaktov
Nabíjačka MH-25a (dodáva sa so
sieťovým zásuvkovým adaptérom
alebo napájacím káblom typu a tvaru,
ktoré sa menia podľa krajiny alebo
regiónu predaja)
Popruh AN-DC19 (0 27)
Záručný list
Užívateľská príručka
Nabíjací sieťový zdroj EH-7P (len Z 7;
dodáva sa s pripojeným zástrčkovým
adaptérom v krajinách alebo
regiónoch, kde sa to vyžaduje; tvar
závisí od krajiny predaja — 0 29)
Príchytka kábla HDMI/USB (0 417)
USB kábel UC-E24 (0 337)
Kryt sánok na príslušenstvo BS-1
(0 416)
Pamäťové karty sa predávajú samostatne. Zákazníci, ktorí si kúpili súpravy
objektívu alebo bajonetového adaptéra, by si mali overiť, či balenie
obsahuje objektív alebo bajonetový adaptér (súčasťou balenia môžu byť
aj príručky k objektívu alebo adaptéru).
Centrum sťahovania súborov spoločnosti Nikon
Okrem Návodu na použitie môžete tiež navštíviť centrum sťahovania súborov
spoločnosti Nikon s cieľom stiahnuť si príručky výrobkov, aktualizácie firmvérov
a softvér, ako je ViewNX-i.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
ii
Informácie o tejto príručke
Táto príručka je určená na použitie so Z 7 aj Z 6. Obrázky zobrazujú Z 7.
Symboly a značky
Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú
nasledujúce symboly a značky:
D
Táto ikona označuje poznámky; informácie, ktoré je potrebné si
prečítať pred použitím tohto výrobku.
A
Táto ikona označuje tipy, ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné pri
používaní tohto výrobku.
0
Táto ikona označuje odkazy na ďalšie časti v tejto príručke.
Položky ponuky, možnosti a hlásenia, ktoré sa zobrazujú na displejoch fotoaparátu,
sú zobrazené tučným písmom. V rámci tejto príručky sa zobrazenie na monitore
a v hľadáčiku fotoaparátu počas snímania uvádza ako „zobrazenie snímania“; vo
väčšine prípadov sa na obrázkoch uvádza monitor.
Tento fotoaparát používa pamäťové karty XQD, ktoré sa v tejto príručke uvádzajú
ako „pamäťové karty“.
V rámci tejto príručky sa smartfóny a tablety uvádzajú ako „zariadenia smart“.
Nastavenia fotoaparátu
Vysvetlivky v tejto príručke predpokladajú, že sú použité východiskové nastavenia.
A Pre vašu bezpečnosť
Pred prvým použitím fotoaparátu si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti „Pre
vašu bezpečnosť“ (0 xvi).
iii
Obsah
Obsah balenia.............................................................................................. ii
Pre vašu bezpečnosť................................................................................xvi
Oznamy ....................................................................................................... xx
Oboznámenie sa s fotoaparátom
1
Časti fotoaparátu ........................................................................................ 1
Telo fotoaparátu.....................................................................................................1
Kontrolný panel......................................................................................................5
Monitor a hľadáčik.................................................................................................6
Ovládacie prvky fotoaparátu.................................................................... 8
Hľadáčik.....................................................................................................................8
Tlačidlo režimu monitora....................................................................................8
Dotykové ovládacie prvky ............................................................................... 10
Tlačidlo DISP........................................................................................................... 15
Pomocný volič...................................................................................................... 17
Tlačidlo AF-ON ........................................................................................................ 17
Príkazové voliče................................................................................................... 17
Tlačidlo G.......................................................................................................... 18
Tlačidlo i (Ikona i) ........................................................................................... 21
Funkčné tlačidlá (Fn1 a Fn2).............................................................................. 24
Prvé kroky
27
Pripevnite remienok fotoaparátu..........................................................27
Nabite batériu............................................................................................28
Nabíjačka ............................................................................................................... 28
Nabíjacie sieťové zdroje ................................................................................... 29
Vloženie batérie a pamäťovej karty ......................................................32
Nasaďte objektív .......................................................................................36
Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu.....................................38
iv
Základné fotografovanie a prehrávanie
41
Fotografovanie (režim b)........................................................................41
Snímanie videosekvencií (režim b).......................................................45
Základné prehrávanie ..............................................................................49
Prezeranie videosekvencií ............................................................................... 49
Odstránenie neželaných snímok................................................................... 51
Základné nastavenia
52
Zaostrenie...................................................................................................52
Výber režimu zaostrovania.............................................................................. 52
Režim činnosti AF................................................................................................ 54
Dotyková spúšť.................................................................................................... 59
Manuálne zaostrovanie .................................................................................... 61
Vyváženie bielej farby..............................................................................63
Nehlučné fotografovanie ........................................................................67
Hodnotenie snímok ..................................................................................68
Ochrana snímok pred odstránením ......................................................69
Ovládacie prvky snímania
70
Volič režimov .............................................................................................70
P: Programová automatika .............................................................................. 71
S: Clonová automatika....................................................................................... 71
A: Časová automatika......................................................................................... 72
M: Manuálny režim.............................................................................................. 73
Používateľské nastavenia: Režimy U1, U2 a U3 ........................................... 75
Dlhé expozície (režim M)................................................................................... 78
Tlačidlo S (Citlivosť ISO) ......................................................................80
Automatické nastavenie citlivosti ISO......................................................... 81
Tlačidlo E (Korekcia expozície) ..............................................................82
Tlačidlo c/E (Režim snímania/Samospúšť)........................................84
Samospúšť............................................................................................................. 87
v
Pomocný volič........................................................................................... 89
Voľba zaostrovacích bodov..............................................................................89
Uzamknutie automatickej expozície (AE) ...................................................89
Pamäť zaostrenia .................................................................................................89
Ponuka i
92
Používanie ponuky i ............................................................................... 92
Ponuka režimu fotografií i..................................................................... 93
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)...........................................94
White Balance (Vyváženie bielej farby)........................................................98
Image Quality (Kvalita snímky) .................................................................... 104
Image Size (Veľkosť snímky) ......................................................................... 106
Flash Mode (Zábleskový režim)................................................................... 107
Metering (Meranie) .......................................................................................... 108
Wi-Fi Connection (Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi)........................ 109
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)...................................... 110
Release Mode (Režim snímania).................................................................. 111
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu) ............................................... 112
AF-Area Mode (Režim činnosti AF)............................................................. 113
Focus Mode (Režim zaostrovania).............................................................. 113
Ponuka i režimu videosekvencií.........................................................114
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)........................................ 115
White Balance (Vyváženie bielej farby)..................................................... 115
Veľkosť obrazu, frekvencia snímania a kvalita videosekvencie........ 116
Microphone Sensitivity (Citlivosť mikrofónu) ........................................ 118
Choose Image Area (Vybrať oblasť snímky)............................................ 119
Metering (Meranie) .......................................................................................... 120
Wi-Fi Connection (Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi)........................ 120
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)...................................... 120
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu) .................................... 120
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu) ............................................... 121
AF-Area Mode (Režim činnosti AF)............................................................. 121
Focus Mode (Režim zaostrovania).............................................................. 121
vi
Viac o prehrávaní
122
Prezeranie snímok ................................................................................. 122
Prehrávanie snímok na celej obrazovke...................................................122
Zobrazenie miniatúr ........................................................................................123
Informácie o fotografii .......................................................................... 124
Tlačidlo i: Prehrávanie ......................................................................... 132
Vykonanie/zrušenie výberu na odoslanie................................................134
Vybrať začiatočný bod/koncový bod ........................................................135
Uloženie aktuálnej snímky.............................................................................138
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu snímky............................................. 139
Odstraňovanie snímok.......................................................................... 140
Počas prehrávania ............................................................................................140
Ponuka prehrávania.........................................................................................141
Sprievodca ponukami
143
Východiskové nastavenia..................................................................... 143
D Ponuka prehrávania: Správa snímok............................................ 154
Delete (Odstrániť).....................................................................................155
Playback Folder (Priečinok na prehrávanie) ...................................155
Playback Display Options (Možnosti zobrazenia
prehrávania) ..........................................................................................155
Image Review (Ukážka snímok)...........................................................156
After Delete (Po odstránení).................................................................156
After Burst, Show (Po sérii, zobraziť)..................................................157
Rotate Tall (Otočiť na výšku).................................................................157
Slide Show (Prezentácia)........................................................................158
Rating (Hodnotenie)................................................................................159
vii
C Ponuka snímania fotografií: Možnosti snímania ........................160
Reset Photo Shooting Menu (Resetovanie ponuky
snímania fotografií) ............................................................................ 161
Storage Folder (Priečinok na ukladanie údajov)........................... 161
File Naming (Názvy súborov)............................................................... 165
Choose Image Area (Vybrať oblasť snímky).................................... 165
Image Quality (Kvalita snímky)............................................................ 166
Image Size (Veľkosť snímky)................................................................. 166
NEF (RAW) Recording (Záznam vo formáte NEF (RAW)) ............ 168
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO)....................... 169
White Balance (Vyváženie bielej farby) ............................................ 170
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) ............................... 177
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control) ................. 179
Color Space (Farebný priestor)............................................................ 182
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting).............................. 182
Long Exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) ............. 183
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO).............. 183
Vignette Control (Ovládanie vinetácie)............................................ 184
Diffraction Compensation (Korekcia difrakcie) ............................. 184
Auto Distortion Control (Automatická regulácia skreslenia) ... 184
Flicker Reduction Shooting (Snímanie s potlačením
rušenia) ................................................................................................... 185
Metering (Meranie).................................................................................. 185
Flash Control (Riadenie záblesku) ...................................................... 186
Flash Mode (Zábleskový režim)........................................................... 188
Flash Compensation (Korekcia zábleskovej expozície) .............. 189
Focus Mode (Režim zaostrovania) ..................................................... 189
AF-Area Mode (Režim činnosti AF) .................................................... 189
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu)....................................... 189
Auto Bracketing (Automatický bracketing) .................................... 190
Multiple Exposure (Viacnásobná expozícia)................................... 200
HDR (High Dynamic Range) (HDR (vysoký dynamický
rozsah)) ................................................................................................... 207
Interval Timer Shooting (Intervalové snímanie) ........................... 212
Time-Lapse Movie (Časozberná videosekvencia)......................... 223
Focus Shift Shooting (Snímanie s posúvaním zaostrenia) ........ 231
Silent Photography (Nehlučné fotografovanie)............................ 237
viii
1 Ponuka snímania videosekvencií: Možnosti snímania
videosekvencií.................................................................................. 238
Reset Movie Shooting Menu (Resetovanie ponuky
snímania videosekvencií) .................................................................239
File Naming (Názvy súborov) ...............................................................239
Choose Image Area (Vybrať oblasť snímky)....................................239
Frame Size/Frame Rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania) ................................................................................................239
Movie Quality (Kvalita videosekvencie)............................................239
Movie File Type (Typ súboru videosekvencie)...............................239
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO) .......................240
White Balance (Vyváženie bielej farby).............................................240
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)................................241
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)..................241
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)..............................241
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)..............241
Vignette Control (Ovládanie vinetácie)............................................242
Diffraction Compensation (Korekcia difrakcie)..............................242
Auto Distortion Control (Automatická regulácia skreslenia)....242
Flicker Reduction (Potlačenie rušenia) .............................................242
Metering (Meranie) ..................................................................................243
Focus Mode (Režim zaostrovania)......................................................243
AF-Area Mode (Režim činnosti AF).....................................................243
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu) .......................................243
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu) ............................243
Microphone Sensitivity (Citlivosť mikrofónu) ................................244
Attenuator (Tlmič) ....................................................................................244
Frequency Response (Frekvenčná charakteristika)......................245
Wind Noise Reduction (Redukcia šumu vetra)...............................245
Headphone Volume (Hlasitosť slúchadiel)......................................245
Timecode (Časový kód) ..........................................................................246
ix
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení
fotoaparátu........................................................................................247
Reset Custom Settings (Resetovať používateľské
nastavenia) ............................................................................................ 250
a: Autofocus (Automatické zaostrovanie) .......................................... 251
a1: AF-C Priority Selection (Výber priority kontinuálneho
zaostrovania) ........................................................................................ 251
a2: AF-S Priority Selection (Voľba priority jednorazového
zaostrovania) ........................................................................................ 251
a3: Focus Tracking with Lock-On (Sledovanie zaostrenia
s funkciou Lock-On) ........................................................................... 252
a4: Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tváre/očí
s automatickým zaostrením s automatickým výberom
poľa) ......................................................................................................... 252
a5: Focus Points Used (Použité zaostrovacie body)..................... 253
a6: Store Points by Orientation (Uložiť body podľa
orientácie).............................................................................................. 253
a7: AF Activation (Aktivácia automatického zaostrovania)....... 254
a8: Limit AF-Area Mode Selection (Obmedzenie voľby
režimu činnosti AF)............................................................................. 254
a9: Focus Point Wrap-Around (Cyklovanie zaostrovacích
bodov)..................................................................................................... 255
a10: Focus Point Options (Možnosti zaostrovacích bodov)...... 255
a11: Low-Light AF (Automatické zaostrovanie pri slabom
osvetlení)................................................................................................ 255
a12: Built-in AF-Assist Illuminator (Vstavaný pomocný
reflektor automatického zaostrovania)....................................... 256
a13: Manual Focus Ring in AF Mode (Krúžok manuálneho
zaostrovania v režime automatického zaostrovania) ............ 256
b: Metering/Exposure (Meranie/expozícia)........................................ 257
b1: EV Steps for Exposure Cntrl (Kroky EV na ovládanie
expozície)............................................................................................... 257
b2: Easy Exposure Compensation (Jednoduchá korekcia
expozície)............................................................................................... 257
b3: Center-Weighted Area (Oblasť so zdôrazneným
stredom) ................................................................................................. 258
b4: Fine-Tune Optimal Exposure (Jemné doladenie
optimálnej expozície) ........................................................................ 258
x
c: Timers/AE Lock (Časovače/expozičná pamäť) ..............................259
c1: Shutter-Release Button AE-L (Expozičná pamäť
tlačidla spúšte) .....................................................................................259
c2: Self-Timer (Samospúšť)....................................................................259
c3: Power Off Delay (Oneskorenie vypnutia napájania).............260
d: Shooting/Display (Snímanie/zobrazenie) ......................................261
d1: CL Mode Shooting Speed (Rýchlosť snímania režimu
pomalého sériového snímania)......................................................261
d2: Max. Continuous Release (Max. počet snímok pri
sériovom snímaní)...............................................................................261
d3: Sync. Release Mode Options (Možnosti režimu
synchronizovanej uzávierky)...........................................................261
d4: Exposure Delay Mode (Režim oneskorenia expozície) ........261
d5: Shutter type (Typ uzávierky) .........................................................262
d6: Limit Selectable Image Area (Obmedzenie voliteľnej
oblasti snímky) .....................................................................................262
d7: File Number Sequence (Postupnosť čísel súborov)..............263
d8: Apply Settings to Live View (Použiť nastavenia pre živý
náhľad) ....................................................................................................264
d9: Framing Grid Display (Zobrazenie pomocnej mriežky).......264
d10: Peaking Highlights (Zvýraznenie obrysov zaostrených
oblastí).....................................................................................................264
d11: View All in Continuous Mode (Zobraziť všetko v režime
sériového snímania) ...........................................................................264
e: Bracketing/Flash (Bracketing/blesk).................................................265
e1: Flash Sync Speed (Rýchlosť synchronizácie blesku) .............265
e2: Flash Shutter Speed (Čas uzávierky pri použití blesku) .......266
e3: Exposure Comp. for Flash (Korekcia expozície pre
blesk)........................................................................................................266
e4: Auto c ISO Sensitivity Control (Automatické c
nastavenie citlivosti ISO)...................................................................266
e5: Modeling Flash (Modelovací záblesk)........................................267
e6: Auto Bracketing (Mode M) (Automatický bracketing
(Režim M)) ..............................................................................................267
e7: Bracketing Order (Poradie bracketingu) ...................................268
xi
f: Controls (Ovládacie prvky) ................................................................... 269
f1: Customize i Menu (Prispôsobiť ponuku i) .......................... 269
f2: Custom Control Assignment (Vlastné priradenie funkcií
ovládacím prvkom) ............................................................................ 271
f3: OK Button (Tlačidlo OK) ................................................................... 279
f4: Shutter Spd & Aperture Lock (Aretácia času uzávierky
a clony).................................................................................................... 281
f5: Customize Command Dials (Prispôsobenie
príkazových voličov) .......................................................................... 281
f6: Release Button to Use Dial (Používanie príkazových
voličov po uvoľnení tlačidla)........................................................... 283
f7: Reverse Indicators (Obrátené indikátory).................................. 283
g: Movie (Videosekvencia)........................................................................ 284
g1: Customize i Menu (Prispôsobiť ponuku i)......................... 284
g2: Custom Control Assignment (Vlastné priradenie funkcií
ovládacím prvkom) ............................................................................ 285
g3: OK Button (Tlačidlo OK) .................................................................. 290
g4: AF Speed (Rýchlosť automatického zaostrovania) ............... 290
g5: AF Tracking Sensitivity (Citlivosť sledovania
automatického zaostrovania)......................................................... 291
g6: Highlight Display (Zobrazenie preexponovaných
oblastí) .................................................................................................... 292
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu ................................293
Format Memory Card (Formátovať pamäťovú kartu) ................. 294
Save User Settings (Uložiť používateľské nastavenia) ................ 294
Reset User Settings (Resetovať používateľské nastavenia)....... 294
Language (Jazyk)...................................................................................... 294
Time Zone and Date (Časové pásmo a dátum) ............................. 295
Monitor Brightness (Jas monitora)..................................................... 295
Monitor Color Balance (Vyváženie farieb monitora) ................... 296
Viewfinder Brightness (Jas hľadáčika) .............................................. 297
Viewfinder Color Balance (Vyváženie farieb hľadáčika) ............. 297
Control Panel Brightness (Jas kontrolného panela) .................... 297
Limit Monitor Mode Selection (Obmedzenie voľby režimu
monitora) ............................................................................................... 298
Information Display (Zobrazenie informácií) ................................. 298
AF Fine-Tune (Jemné doladenie automatického
zaostrenia) ............................................................................................. 299
xii
Non-CPU Lens Data (Údaje objektívu bez vstavaného
procesora) ..............................................................................................300
Clean Image Sensor (Čistiť obrazový snímač) ................................300
Image Dust Off Ref Photo (Referenčná snímka na
odstránenie vplyvu prachu na snímku).......................................301
Image Comment (Poznámka k snímke) ...........................................303
Copyright Information (Informácie o autorských právach) ......304
Beep Options (Možnosti zvukového znamenia) ...........................305
Touch Controls (Dotykové ovládacie prvky)...................................305
HDMI .............................................................................................................306
Location Data (Údaje o polohe) ..........................................................306
Wireless Remote (WR) Options (Možnosti diaľkového
(bezdrôtového diaľkového) ovládača).........................................307
Assign Remote (WR) Fn Button (Priradenie tlačidla Fn
diaľkového (bezdrôtového diaľkového) ovládača) .................308
Airplane Mode (Režim V lietadle) .......................................................308
Connect to Smart Device (Pripojiť k zariadeniu smart)...............308
Connect to PC (Pripojiť k počítaču)....................................................309
Wireless Transmitter (WT-7) (Bezdrôtový vysielač (WT-7))........309
Conformity Marking (Označenie zhody)..........................................309
Battery Info (Informácie o batérii) ......................................................310
Slot Empty Release Lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej
karty) ........................................................................................................310
Save/Load Settings (Uložiť/načítať nastavenia) ............................311
Reset All Settings (Resetovanie všetkých nastavení)...................313
Firmware Version (Verzia firmvéru)....................................................313
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií .............................. 314
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW))..........................317
Trim (Orezať) ..............................................................................................320
Resize (Zmena veľkosti)..........................................................................321
D-Lighting (Funkcia D-Lighting) .........................................................323
Red-Eye Correction (Korekcia efektu červených očí)...................323
Straighten (Narovnať) .............................................................................324
Distortion Control (Korekcia skreslenia)...........................................324
Perspective Control (Ovládanie perspektívy).................................325
Image Overlay (Prelínanie snímok) ....................................................326
Trim Movie (Orezanie videosekvencie) ............................................329
Side-by-Side Comparison (Porovnanie vedľa seba).....................329
O Moja ponuka/m Posledné nastavenia .......................................... 331
xiii
Pripojenie
336
Pripojenie k zariadeniam smart...........................................................336
Pripojenie k počítačom .........................................................................337
Pripojenie prostredníctvom USB ................................................................ 337
Bezdrôtové siete (Wi-Fi) ................................................................................. 341
Pripojenie k tlačiarňam .........................................................................342
Tlač snímok po jednej ..................................................................................... 343
Tlač viacerých snímok ..................................................................................... 344
Pripojenie k zariadeniam s rozhraním HDMI ....................................345
Záznamníky s rozhraním HDMI ................................................................... 346
Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte
349
„Blesk upevnený na fotoaparáte“ verzus „Diaľkovo ovládaný
blesk“ ..................................................................................................349
Zábleskové jednotky upevnené na fotoaparáte ................................... 349
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom ................................... 349
Používanie blesku upevneného na fotoaparáte ..............................350
Režim riadenia záblesku .......................................................................352
Zábleskové režimy .................................................................................354
Korekcia zábleskovej expozície ...........................................................356
Blokovanie zábleskovej expozície ......................................................357
Informácie o blesku pre jednotky upevnené na fotoaparáte ........359
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
362
Používanie diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek.............362
Rádiové AWL ...........................................................................................364
Zriadenie bezdrôtového pripojenia........................................................... 364
Úprava nastavení blesku................................................................................ 368
Pridanie zábleskovej jednotky upevnenej na sánkach....................... 374
Optické AWL ............................................................................................375
Používanie optického AWL s jednotkami SB-5000 alebo SB-500.... 375
Optické/rádiové AWL.............................................................................383
Zobrazenie informácií o blesku ...........................................................384
xiv
Riešenie problémov
387
Problémy a riešenia ............................................................................... 388
Batéria/displej ....................................................................................................388
Snímanie ..............................................................................................................389
Prehrávanie .........................................................................................................391
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtové siete) .........................................................393
Rôzne.....................................................................................................................393
Indikátory a chybové hlásenia ............................................................ 394
Indikátory.............................................................................................................394
Chybové hlásenia..............................................................................................396
Technické informácie
398
Displej a kontrolný panel fotoaparátu............................................... 398
Monitor: Režim fotografií ...............................................................................398
Monitor: Režim videosekvencií....................................................................403
Hľadáčik: Režim fotografií..............................................................................404
Hľadáčik: Režim videosekvencií...................................................................406
Kontrolný panel.................................................................................................407
Systém kreatívneho osvetlenia Nikon ............................................... 408
Ďalšie príslušenstvo............................................................................... 413
Pripojenie napájacieho konektora a sieťového zdroja........................418
Starostlivosť o fotoaparát .................................................................... 420
Skladovanie.........................................................................................................420
Čistenie .................................................................................................................420
Čistenie obrazového snímača ......................................................................421
Manuálne čistenie.............................................................................................424
Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia.......................... 426
Technické parametre ............................................................................ 431
Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S............. 446
Užívateľská príručka bajonetového adaptéra FTZ .......................... 455
Schválené pamäťové karty................................................................... 462
Kapacita pamäťových kariet ................................................................ 463
Výdrž batérie........................................................................................... 465
Register .................................................................................................... 466
xv
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto
výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou predstavuje vysoké
riziko usmrtenia alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť
k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť
k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhy vozidla.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí,
k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo
nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo
zdroj napájania.
Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému
zraneniu.
• Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami. So
zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto
výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú
propán, benzín alebo aerosóly.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru.
xvi
• Nepozerajte priamo na slnko ani na iný zdroj jasného svetla cez objektív.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu zraku.
• Nemierte blesk ani pomocné svetlo AF na vodiča motorového vozidla.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše,
vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa
prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte popruhy okolo krku.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky ani sieťové zdroje, ktoré nie sú výslovne určené
na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie, nabíjačky a sieťové
zdroje určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich
umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či
plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného
napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú jednosmerné
napájanie na striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového
zdroja počas búrok.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených
pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzlinám.
UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie
vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko
dostatočne mimo obrazového poľa. Slnečné svetlo sústredené do fotoaparátu, keď sa
slnko nachádza blízko obrazového poľa, by mohlo spôsobiť vznik požiaru.
xvii
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové
funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané.
Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti
zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych
zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas
používať.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej
blízkosti.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu
mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na
priamom slnečnom svetle.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
• Nepozerajte sa priamo na pomocné svetlo AF.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo mať nepriaznivý vplyv na zrak.
• Neprepravujte fotoaparáty ani objektívy s pripojenými statívmi alebo podobným
príslušenstvom.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku.
NEBEZPEČENSTVO (Batérie)
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými
kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných
fyzických otrasov.
- Nestúpajte na batérie, neprepichujte ich klincami ani do nich neudierajte kladivami.
xviii
• Nabíjanie vykonávajte len tak, ako je to uvedené.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo
vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom
čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí.
VÝSTRAHA (Batérie)
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
V prípade, že dieťa prehltne batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu domácich miláčikov a iných zvierat.
Z batérií by mohol uniknúť elektrolyt, mohli by sa prehriať, prasknúť alebo sa vznietiť,
keby ich zvieratá hrýzli, žuvali alebo inak poškodili.
• Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že
namokne.
• Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na
batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie nabíjateľných
batérií EN-EL15b, ak sa nenabijú v priebehu určeného časového intervalu.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo
vznieteniu batérií.
• Keď už batérie nie sú viac potrebné, zaizolujte kontakty samolepiacou páskou.
V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže
dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby,
ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.
xix
Oznamy
• Žiadnu časť príručiek dodávaných s týmto • Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu
výrobkom nie je povolené reprodukovať,
zodpovednosť za akékoľvek škody
prenášať, prepisovať, ukladať v systéme
spôsobené používaním tohto výrobku.
na vyhľadávanie informácií ani prekladať • Aj keď bolo vynaložené maximálne úsilie,
do iného jazyka v akejkoľvek forme ani
aby boli informácie uvedené v týchto
akýmkoľvek spôsobom bez
príručkách presné a úplné, ocenili by sme,
predchádzajúceho písomného súhlasu
ak na prípadné chyby alebo opomenutia
spoločnosti Nikon.
upozorníte miestneho zástupcu
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená
kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické
zvlášť).
parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v týchto príručkách bez
predchádzajúceho upozornenia.
xx
Oznam týkajúci sa zákazu kopírovania alebo reprodukovania
Majte na pamäti, že aj prechovávanie materiálov, ktoré boli digitálne skopírované alebo
reprodukované pomocou skenera, digitálneho fotoaparátu alebo iného zariadenia, môže
byť v zmysle zákona trestné.
• Predmety, ktoré zákon zakazuje kopírovať alebo • Upozornenia týkajúce sa niektorých kópií
reprodukovať
a reprodukcií
Nekopírujte ani nereprodukujte
Štát varuje pred kopírovaním
papierové peniaze, mince, cenné papiere, a reprodukovaním cenných papierov
štátne obligácie ani obligácie miestnej
vydaných súkromnými firmami (akcie,
správy, a to ani v prípade, ak sú takéto
zmenky, šeky, darovacie listiny a pod.),
kópie alebo reprodukcie označené ako
cestovných preukazov alebo kupónových
„Vzorka”.
lístkov, okrem prípadov, keď daná firma
poskytne minimálne potrebné množstvo
Kopírovanie alebo reprodukovanie
kópií na obchodné účely. Taktiež
papierových peňazí, mincí alebo cenných
nekopírujte a nereprodukujte cestovné
papierov, ktoré sú v obehu v inej krajine,
pasy vydané štátom, licencie vydané
je zakázané.
štátnymi agentúrami a súkromnými
Bez predchádzajúceho povolenia štátu je
skupinami, občianske preukazy a lístky,
zakázané kopírovať a reprodukovať
ako sú legitimácie alebo stravné lístky.
nepoužité poštové známky alebo
• Poznámky o dodržiavaní autorských práv
korešpondenčné lístky vydané štátom.
Podľa zákonu o autorských právach
Je zakázané kopírovať a reprodukovať
nemôžu byť fotografie alebo záznamy
známky vydané štátom a certifikované
autorsky chránených práv, vytvorené
dokumenty určené zákonom.
fotoaparátom, použité bez povolenia
majiteľa autorských práv. Výnimky sa
vťahujú len na osobné použitie, vezmite
však do úvahy, že aj osobné použitie môže
byť obmedzené v prípade fotografií alebo
záznamov z výstav alebo živých
vystúpení.
xxi
Používajte iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon sú skonštruované podľa najprísnejších noriem a obsahujú zložité
elektronické obvody. Iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane
nabíjačiek, akumulátorov, sieťových zdrojov a príslušenstva k blesku) certifikované
spoločnosťou Nikon špecificky na použitie s týmto digitálnym fotoaparátom Nikon bolo
vytvorené a odskúšané tak, aby pracovalo v rámci prevádzkových a bezpečnostných
požiadaviek týchto elektronických obvodov.
Používanie neoriginálneho elektronického príslušenstva (iného ako
značky Nikon) môže poškodiť fotoaparát a spôsobiť stratu záruky od
spoločnosti Nikon. Použitie nabíjateľných lítium-iónových batérií od
iného výrobcu bez holografickej pečate Nikon zobrazenej vpravo môže
narušiť normálne fungovanie fotoaparátu a zapríčiniť prehriatie,
vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérií.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od autorizovaného
miestneho predajcu výrobkov Nikon.
D Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred fotografovaním pri dôležitých príležitostiach (napríklad na svadbách alebo
pred zobratím fotoaparátu na cestu) zhotovte skúšobný záber, aby ste sa uistili,
že fotoaparát funguje normálne. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody ani ušlý zisk, ktorý môže byť spôsobený poruchou fotoaparátu.
D Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť snahy spoločnosti Nikon o „celoživotné vzdelávanie“, ktorá je
zameraná na ustavičnú podporu výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich
lokalitách k dispozícii neustále aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: https://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe a Afrike: https://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii a na Strednom východe: https://www.nikon-asia.com/
Na týchto stránkach nájdete najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede
na často kladené otázky a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania
snímok a fotografovania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho
obchodného zástupcu spoločnosti Nikon. Kontaktné informácie nájdete na
nasledujúcej adrese: https://imaging.nikon.com/
xxii
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Vyčleňte si pár minút na oboznámenie sa s názvami a funkciami
ovládacích prvkov a displejov fotoaparátu. Môže byť užitočné, ak si túto
časť označíte a vrátite sa k nej po prečítaní zvyšku príručky.
Časti fotoaparátu
Názvy a umiestnenie ovládacích prvkov a displejov fotoaparátu nájdete
v tejto časti.
Telo fotoaparátu
6
4
7
5
8
9
1
2
2
10
3
11
14
1 Volič režimov .......................................... 70
2 Očko na upevnenie remienka
fotoaparátu ........................................... 27
3 Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov ..... 70
4 Stereofónny mikrofón ........................ 118
5 Tlačidlo záznamu videosekvencií ...... 45
6 Hlavný vypínač .................................38, 41
7 Tlačidlo spúšte........................................ 41
8 Tlačidlo E ............................................... 82
13
9
10
11
12
13
14
12
Tlačidlo S ........................................... 80
Značka obrazovej roviny (E)............. 62
Hlavný príkazový volič................. 17, 281
Reproduktor
Kontrolný panel.......................5, 297, 398
Sánky na príslušenstvo (pre
voliteľný blesk) .......................... 408, 416
Oboznámenie sa s fotoaparátom
1
Telo fotoaparátu (Pokračovanie)
1
2
3
7
8
9
4
10
5
11
12
6
13
1 Obrazový snímač.................................. 421
2 Tlačidlo režimu monitora...............8, 298
3 Pomocné svetlo AF....................... 43, 256
Kontrolka redukcie efektu
červených očí ............................. 107, 354
Kontrolka samospúšte.......................... 87
4 Kryt konektora pre príslušenstvo
a konektorov USB a HDMI
5 Kryt konektorov slúchadiel a mikrofónu
6
7
8
9
10
11
12
13
Upevňovacia značka objektívu........... 36
Konektor slúchadiel.............................245
Kontrolka CHARGE (NABÍJANIE) ......... 29
Konektor USB ...................... 337, 413, 417
Konektor HDMI................... 345, 413, 417
Konektor pre príslušenstvo ...............413
Konektor pre externý mikrofón........ 413
Krytka tela....................................... 36, 413
D Nedotýkajte sa snímača obrazu
Na obrazový snímač v žiadnom prípade netlačte,
nedotýkajte sa ho čistiacimi nástrojmi ani ho
nevystavujte pôsobeniu silného prúdu vzduchu
z ofukovacieho balónika. Tieto činnosti by mohli
poškriabať alebo inak poškodiť snímač. Informácie
o čistení obrazového snímača nájdete v časti
„Čistenie obrazového snímača“ (0 421).
Obrazový snímač
2
Oboznámenie sa s fotoaparátom
1
2
3
7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
4
5
6
20 19 18 17
Snímač pohľadu do hľadáčika ...............8
Hľadáčik.......................................................8
Okulár hľadáčika .................................. 415
Tlačidlo K .............................................. 49
Tlačidlo O ................................................ 51
Monitor...............................................10, 59
Ovládací prvok dioptrickej korekcie.....8
Tlačidlo DISP .................................. 15, 124
Volič režimu fotografií/
videosekvencií ................................41, 45
10 Tlačidlo AF-ON ......................................... 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pomocný volič ..................................17, 89
Tlačidlo i ..........................................21, 92
Kryt slotu na pamäťovú kartu ............. 32
Kontrolka prístupu na pamäťovú
kartu ..................................................44, 86
Tlačidlo J ............................................... 18
Multifunkčný volič ................................. 18
Tlačidlo G ................................. 18, 143
Tlačidlo c (E) ...................................... 84
Tlačidlo W (Q) ............................. 20, 123
Tlačidlo X .............................. 61, 122, 139
D Monitor
Uhol monitora sa dá nastaviť podľa znázornenia.
Oboznámenie sa s fotoaparátom
3
Telo fotoaparátu (Pokračovanie)
6
7
1
8
2
3
9
4
10
5
1
2
3
4
5
Pomocný príkazový volič ............ 17, 281 6
Tlačidlo Fn1 .....................24, 63, 271, 285 7
Tlačidlo Fn2 .....................24, 52, 271, 285 8
Poistka krytu priestoru pre batériu.... 32 9
Kryt priestoru pre batériu .................... 32 10
Bajonet objektívu................................... 36
Tlačidlo aretácie bajonetu ................... 37
Kontakty procesora
Závit na pripojenie statívu................... 78
Kryt napájacieho konektora .............. 418
D Výrobné číslo výrobku
Výrobné číslo tohto výrobku sa dá zistiť otvorením
monitora.
4
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Kontrolný panel
Kontrolný panel sa rozsvieti po zapnutí fotoaparátu. Pri predvolených
nastaveniach sa zobrazia nasledujúce indikátory; celý zoznam
indikátorov, ktoré sa zobrazujú na kontrolnom paneli, nájdete v časti
„Kontrolný panel“ (0 407).
1
2
3
7
4
6
1
2
3
4
Čas uzávierky ....................................71, 73
Clona ......................................................... 72
Indikátor batérie .................................... 34
„k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok).................. 34
5
5 Počet zostávajúcich snímok ....... 34, 463
6 Režim snímania ...................................... 84
7 Citlivosť ISO ............................................. 80
Oboznámenie sa s fotoaparátom
5
Monitor a hľadáčik
Pri predvolených nastaveniach sa v režime
fotografií na monitore a v hľadáčiku zobrazia
nasledujúce indikátory; celý zoznam
indikátorov nájdete v časti „Displej
a kontrolný panel fotoaparátu“ (0 398).
Monitor
Hľadáčik
21 25 23
1
3 4 5 6 7 8 11 10 9
23456 7 89
10
11
12
25
24
23
22
21
2
13
14
20 19 18 17 16 15
22 20 1 19 18 13 17 16 15 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
Režim snímania ...................................... 70
Zaostrovací bod................................43, 54
Režim snímania ............................. 84, 111
Režim zaostrovania ............. 52, 189, 243
Režim činnosti AF ................ 54, 189, 243
Funkcia Active
D-Lighting.......................... 110, 182, 241
Picture Control...................... 94, 177, 241
Vyváženie bielej farby...63, 98, 170, 240
Oblasť snímky ..................... 119, 165, 239
Veľkosť snímky............................. 106, 166
Kvalita snímky.............................. 104, 166
Ikona i .............................................13, 21
Oboznámenie sa s fotoaparátom
13 Indikátor expozície ................................ 74
Zobrazenie korekcie expozície ........... 82
14 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok).................. 34
15 Počet zostávajúcich snímok ....... 34, 463
16 Citlivosť ISO ............................................. 80
17 Indikátor citlivosti ISO........................... 80
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO........................................... 81
18
19
20
21
22
Clona ......................................................... 72 23 Indikátor stabilizácie obrazu .... 112, 189
Čas uzávierky ....................................71, 73 24 Dotykové snímanie..........................10, 59
Meranie ................................ 108, 185, 243 25 Indikátor „hodiny nie sú
nastavené“............................................. 40
Indikátor batérie .................................... 34
Typ uzávierky ........................................ 262
V režime videosekvencií sa zobrazujú
nasledujúce položky.
Monitor
Hľadáčik
1
34
1
2
3
4
10
9
8
7
10
6
6
5
7
1 Indikátor záznamu................................. 45
Záznam je deaktivovaný ...................... 46
2 Zostávajúci čas ....................................... 45
3 Veľkosť obrazu a frekvencia snímania/
kvalita snímky ............................ 116, 239
4 Názov súboru........................................ 239
89
5 2
5 Režim snímania (fotografovanie
statických snímok)............................... 84
6 Sledovanie objektu................................ 58
7 Úroveň zvuku........................................118
8 Citlivosť mikrofónu..................... 118, 244
9 Frekvenčná charakteristika................ 245
10 Oblasti zaostrovacích polí.................... 54
Oboznámenie sa s fotoaparátom
7
Ovládacie prvky fotoaparátu
V tejto časti je uvedený spôsob používania rôznych ovládacích prvkov
a displejov fotoaparátu.
Hľadáčik
Priložením oka k hľadáčiku sa aktivuje snímač
pohľadu do hľadáčika, pričom sa zobrazenie
prepne z monitora do hľadáčika (vezmite do
úvahy, že snímač pohľadu do hľadáčika bude
reagovať aj na iné predmety, ako sú napríklad
prsty). Hľadáčik sa dá použiť na ponuky
a prehrávanie, ak je to potrebné.
Snímač pohľadu do
hľadáčika
Tlačidlo režimu monitora
Stláčaním tlačidla režimu monitora môžete
cyklicky prepínať medzi zobrazením
hľadáčika a monitora.
D Ovládací prvok dioptrickej korekcie
Ak chcete zaostriť hľadáčik, nadvihnite a otočte
ovládací prvok dioptrickej korekcie, pričom
dávajte pozor, aby ste nevložili prsty alebo nechty
do oka. Zatlačte ovládač späť, keď je zaostrenie
nastavené k vašej spokojnosti.
A Dlhodobé používanie
Keď používate hľadáčik dlhšie obdobie, môžete nastaviť jas a odtieň hľadáčika
kvôli lepšiemu sledovaniu, a to voľbou možnosti Off (Vyp.) pre Používateľské
nastavenie d8 (Apply settings to live view (Použiť nastavenia pre živý
náhľad)).
A Režim monitora
Výber dostupných režimov monitora môžete obmedziť pomocou možnosti
Limit monitor mode selection (Obmedziť voľbu režimov monitora) v ponuke
nastavenia.
8
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Stláčaním tlačidla režimu monitora môžete cyklicky prepínať medzi
zobrazeniami nasledovne.
Automatic display switch (Automatické prepínanie zobrazenia):
Zobrazenie sa automaticky prepne z monitora na hľadáčik,
keď priložíte oko k hľadáčiku, a z hľadáčika na monitor, keď
oko oddialite.
Viewfinder only (Len hľadáčik): Hľadáčik sa použije na snímanie,
ponuky a prehrávanie; monitor zostane prázdny.
Monitor only (Len monitor): Monitor sa použije na snímanie,
ponuky a prehrávanie; zobrazenie v hľadáčiku zostane
prázdne, aj keď priložíte oko k hľadáčiku.
Prioritize viewfinder (Uprednostniť hľadáčik): Fotoaparát funguje
podobným spôsobom ako existujúce digitálne jednooké
zrkadlovky. Priložením oka k hľadáčiku sa hľadáčik zapne
a oddialením oka od hľadáčika sa hľadáčik vypne. V režime
fotografií zostane monitor prázdny, zatiaľ čo v režime
videosekvencií počas prehrávania alebo zobrazenia ponúk
sa monitor zapne, keď oddialite oko od hľadáčika.
Oboznámenie sa s fotoaparátom
9
Dotykové ovládacie prvky
Monitor citlivý na dotyk sa dá použiť na
úpravu nastavení fotoaparátu, zaostrenie
a spustenie uzávierky, prezeranie fotografií
a videosekvencií, zadávanie textu a pohyb
v ponukách. Dotykové ovládacie prvky nie sú
dostupné, pokiaľ sa používa hľadáčik.
❚❚ Zaostrenie a spustenie uzávierky
Dotykom monitora zaostrite na zvolený bod
(dotykové automatické zaostrovanie).
V režime fotografií sa uzávierka spustí, keď
zdvihnete prst z displeja (dotyková spúšť).
Nastavenia dotykového automatického
zaostrovania je možné upraviť klepnutím na
ikonu W (0 59).
10 Oboznámenie sa s fotoaparátom
❚❚ Úprava nastavení
Klepnite na zvýraznené nastavenia
v zobrazení a vyberte požadovanú možnosť
klepnutím na ikony alebo posuvné ovládače.
Poklepaním na Z alebo stlačením J vyberte
zvolenú možnosť a vráťte sa na
predchádzajúce zobrazenie.
❚❚ Prehrávanie
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo
doprava zobrazíte ďalšie snímky počas
prehrávania snímok na celej obrazovke.
V režime zobrazenia snímok na celej
obrazovke sa po dotyku spodnej časti
zobrazenia vyvolá lišta na posúvanie snímok.
Posunutím prsta doľava alebo doprava po
lište sa rýchlo presuniete na ďalšie snímky.
Lišta na posúvanie snímok
Oboznámenie sa s fotoaparátom 11
Gestami roztiahnutia a stiahnutia prstov
priblížite a oddialite a potiahnutím prsta
posuniete snímky. Na displej môžete aj
dvakrát poklepať a uskutočniť tak priblíženie
počas prehrávania snímok na celej obrazovke
alebo priblíženie zrušiť.
Na „oddialenie“ zobrazenia miniatúr použite
priblíženie prstov pri prehrávaní snímok na
celej obrazovke. Stiahnutie a roztiahnutie
prstov používajte na výber počtu
zobrazených snímok od 4, 9 a 72 záberov.
❚❚ Prehrávanie videosekvencie
Na spustenie prehrávania videosekvencie
klepnite na pomocníka na obrazovke
(videosekvencie sú označené ikonou 1).
Klepnutím na displej môžete pozastaviť alebo
obnoviť prehrávanie, alebo klepnutím na Z
môžete ukončiť prehrávanie snímok na celej
obrazovke.
12 Oboznámenie sa s fotoaparátom
Sprievodca
❚❚ Ponuka i
Klepnutím na ikonu i zobrazíte ponuku i
počas snímania (0 21, 92).
Klepnutím na položky zobrazíte možnosti.
❚❚ Zadávanie textu
Keď sa zobrazuje klávesnica, môžete zadávať
text klepnutím na klávesy (ak chcete cyklicky
prechádzať cez klávesnice s veľkými a malými
písmenami a symbolmi, klepnite na tlačidlo
voľby klávesnice) alebo posunutím kurzora
v oblasti zobrazenia textu.
Oblasť zobrazenia textu
Oblasť
klávesnice
Voľba
klávesnice
Oboznámenie sa s fotoaparátom 13
❚❚ Pohyb v ponukách
Posúvať zobrazenie je možné posunutím
prsta nahor alebo nadol.
Ponuku vyberiete klepnutím na ikonu
ponuky.
Klepnutím na položky ponuky zobrazíte
možnosti a klepnutím na ikony alebo
posuvné ovládače vykonáte zmenu.
Ak chcete postup ukončiť bez zmeny
nastavení, klepnite na Z.
D Dotyková obrazovka
Dotyková obrazovka reaguje na statickú elektrinu a nemusí reagovať, keď je
zakrytá ochrannými fóliami od iného výrobcu, pri dotyku nechtom alebo rukou
v rukavici, či pri súčasnom dotyku viacerých miest. Nepoužívajte nadmernú silu
a obrazovky sa nedotýkajte ani ostrými predmetmi.
A Aktivovanie alebo deaktivovanie dotykových ovládacích prvkov
Dotykové ovládacie prvky je možné aktivovať alebo deaktivovať pomocou
možnosti Touch controls (Dotykové ovládacie prvky) v ponuke nastavenia
(0 305).
14 Oboznámenie sa s fotoaparátom
Tlačidlo DISP
Pomocou tlačidla DISP zobrazíte alebo skryjete
indikátory na monitore alebo v hľadáčiku.
❚❚ Režim fotografií
V režime fotografií sa bude stláčaním tlačidla DISP cyklicky meniť
zobrazenie nasledovne:
Zapnuté indikátory
Zjednodušené zobrazenie
Histogram 1
Informácie o blesku 2, 3
Zobrazenie informácií 2
Virtuálny horizont
1 Nezobrazí sa, keď sa zvolí možnosť Off (Vyp.) pre Používateľské nastavenie d8
(Apply settings to live view (Použiť nastavenia pre živý náhľad)) alebo
možnosť On (Zap.) pre Overlay shooting (Snímanie s prelínaním) v režime
viacnásobnej expozície.
2 V hľadáčiku sa nezobrazí.
3 Zobrazí sa pri upevnení voliteľnej zábleskovej jednotky SB-5000, SB-500, SB-400
alebo SB-300 na sánky na príslušenstvo alebo vtedy, keď bezdrôtový diaľkový
ovládač WR-R10 vysiela príkazy do zábleskovej jednotky prostredníctvom
rádiového ovládania blesku.
Oboznámenie sa s fotoaparátom 15
❚❚ Režim videosekvencií
V režime videosekvencií sa bude stláčaním tlačidla DISP cyklicky meniť
zobrazenie nasledovne:
Zapnuté indikátory
Zjednodušené zobrazenie
Virtuálny horizont
Histogram
16 Oboznámenie sa s fotoaparátom
Pomocný volič
Pomocný volič použite ako pákový ovládač na
voľbu zaostrovacieho bodu, alebo stlačením
stredu pomocného voliča uzamknite
zaostrenie a expozíciu (0 89, 90).
Tlačidlo AF-ON
V režime automatického zaostrovania sa
tlačidlo AF-ON môže použiť na zaostrenie.
Príkazové voliče
Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu,
použite príkazové voliče na nastavenie
rýchlosti uzávierky alebo clony alebo
v kombinácii s inými tlačidlami.
Pomocný príkazový volič
Hlavný príkazový volič
Oboznámenie sa s fotoaparátom 17
Tlačidlo G
Ponuky zobrazíte stlačením tlačidla G.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 D: Ponuka prehrávania.....................154
2 C: Ponuka snímania fotografií........ 160
3 1: Ponuka snímania
videosekvencií .................................... 238
4 A: Ponuka používateľských
nastavení..............................................247
5 B: Ponuka nastavenia.......................... 293
6 N: Ponuka úprav................................. 314
7 O/m: Moja ponuka alebo posledné
nastavenia (predvolené nastavenie
je Moja ponuka) ................................. 331
8 d: Ikona pomocníka ............................. 20
9 Aktuálne nastavenia............................ 143
❚❚ Používanie ponúk
V ponukách sa môžete pohybovať pomocou multifunkčného voliča
a tlačidla J.
1: Pohyb kurzora nahor
J: Voľba zvýraznenej
položky
4: Zrušenie a návrat do
predchádzajúcej ponuky
2: Voľba zvýraznenej položky
alebo zobrazenie vedľajšej
ponuky
3: Pohyb kurzora nadol
18 Oboznámenie sa s fotoaparátom
1 Zvýraznite ikonu aktuálnej
ponuky.
Ikonu aktuálnej ponuky
zvýrazníte stlačením tlačidla 4.
2 Zvoľte ponuku.
Požadovanú ponuku zvolíte stlačením 1 alebo 3.
3 Umiestnite kurzor na
zvolenú ponuku.
Stlačením tlačidla 2
umiestnite kurzor na zvolenú
ponuku.
4 Zvýraznite položku ponuky.
Stlačením 1 alebo 3
zvýraznite položku ponuky
(položky, ktoré sú zobrazené
sivou farbou, nie sú
momentálne dostupné a nie
je možné ich zvoliť).
Oboznámenie sa s fotoaparátom 19
5 Zobrazte dostupné
možnosti.
Možnosti zvolenej položky
ponuky zobrazíte stlačením 2.
6 Zvýraznite možnosť.
Stlačením 1 alebo 3
zvýraznite možnosť
(možnosti, ktoré sú zobrazené
sivou farbou, nie sú
momentálne dostupné a nie
je možné ich zvoliť).
7 Zvoľte zvýraznenú položku.
Stlačením J zvoľte zvýraznenú položku. Ak chcete
postup ukončiť bez vykonania voľby, stlačte tlačidlo
G. Ak chcete opustiť ponuky a vrátiť sa do režimu
snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
V ponukách sa môžete pohybovať aj pomocou dotykových ovládacích
prvkov (0 14).
A Ikona d (Pomocník)
Ak sa v ľavom dolnom rohu displeja zobrazí ikona d, môžete zobraziť popis
aktuálne zvolenej možnosti alebo ponuky stlačením tlačidla W (Q). Stlačením
tlačidla 1 alebo 3 posuniete text, alebo opätovným stlačením tlačidla W (Q) sa
vrátite do ponúk.
20 Oboznámenie sa s fotoaparátom
Tlačidlo i (Ikona i)
Na získanie rýchleho prístupu k často používaným nastaveniam stlačte
tlačidlo i, alebo klepnite na ikonu i na displeji.
alebo
Klepnite na požadovanú položku alebo
zvýraznite položky a stlačením J zobrazte
možnosti. Upraviť nastavenia môžete aj
zvýraznením položiek a otočením
príkazových voličov. Položky zobrazené
v režime fotografií (0 93) sa líšia od položiek
zobrazených v režime videosekvencií (0 114).
A Ponuka prehrávania i
Stlačením tlačidla i počas prehrávania sa zobrazí
kontextovo citlivá ponuka často používaných
možností prehrávania.
Oboznámenie sa s fotoaparátom 21
❚❚ Prispôsobenie ponuky i
Položky zobrazené v ponuke režimu fotografií i je možné vybrať
pomocou Používateľského nastavenia f1 (Customize i menu
(Prispôsobiť ponuku i)).
1 Zvoľte Používateľské nastavenie f1.
V ponuke Používateľských nastavení
zvýraznite Používateľské nastavenie f1
(Customize i menu (Prispôsobiť ponuku
i)) a stlačte J (informácie o používaní
ponúk nájdete v časti „Tlačidlo G“,
0 18).
2 Vyberte miesto.
Zvýraznite miesto v ponuke, ktoré chcete
upraviť a stlačte J.
3 Vyberte možnosť.
Zvýraznite možnosť a stlačením J ju
priraďte zvolenému miestu a potom sa
vráťte do ponuky zobrazenej v kroku 2.
Zopakujte kroky 2 a 3 podľa potreby.
4 Ukončite postup.
Stlačením tlačidla G uložte zmeny a ukončite postup.
22 Oboznámenie sa s fotoaparátom
A Možnosti, ktoré je možné priradiť ponuke i
Nasledujúce možnosti je možné priradiť ponuke i pre režim fotografií:
• Choose image area
(Vybrať oblasť snímky)
• Image quality (Kvalita
snímky)
• Image size (Veľkosť
snímky)
• Exposure
compensation
(Korekcia expozície)
• ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti
ISO)
• White balance
(Vyváženie bielej farby)
• Set Picture Control
(Nastaviť Picture
Control)
• Color space (Farebný
priestor)
• Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
• Long exposure NR
(Redukcia šumu pri
dlhej expozícii)
• High ISO NR (Redukcia
šumu pri vysokej
citlivosti ISO)
• Metering (Meranie)
• Flash mode
(Zábleskový režim)
• Flash compensation
(Korekcia zábleskovej
expozície)
• Focus mode (Režim
zaostrovania)
• AF-area mode (Režim
činnosti AF)
• Vibration reduction
(Stabilizácia obrazu)
• Auto bracketing
(Automatický
bracketing)
• Multiple exposure
(Viacnásobná
expozícia)
• HDR (high dynamic
range) (HDR (vysoký
dynamický rozsah))
• Silent photography
(Nehlučné
fotografovanie)
• Release mode (Režim
snímania)
• Custom control
assignment (Vlastné
priradenie funkcií
ovládacím prvkom)
• Exposure delay mode
(Režim oneskorenia
expozície)
• Shutter type (Typ
uzávierky)
• Apply settings to live
view (Použiť nastavenia
pre živý náhľad)
• Split-screen display
zoom (Priblíženie
s použitím rozdelenia
zobrazenia)
• Peaking highlights
(Zvýraznenie obrysov
zaostrených oblastí)
• Monitor/viewfinder
brightness (Jas
monitora/hľadáčika)
• Bluetooth connection
(Pripojenie
prostredníctvom
Bluetooth)
• Wi-Fi connection
(Pripojenie
prostredníctvom Wi-Fi)
Ponuku režimu videosekvencií i je možné prispôsobiť pomocou
Používateľského nastavenia g1 (Customize i menu (Prispôsobiť ponuku i));
dostupné možnosti sa líšia od možností režimu fotografií.
Oboznámenie sa s fotoaparátom 23
Funkčné tlačidlá (Fn1 a Fn2)
Tlačidlá Fn1 a Fn2 je možné použiť aj na rýchly
Tlačidlo Fn1
prístup k zvoleným nastaveniam počas
snímania. Nastavenia priradené týmto
tlačidlám je možné vybrať pomocou
Používateľského nastavenia f2 (Custom
control assignment (Vlastné priradenie
funkcií ovládacím prvkom)), pričom zvolené
nastavenie je možné upraviť buď stlačením
Tlačidlo Fn2
príslušného tlačidla alebo stlačením tlačidla
a otočením príkazových voličov. Pri
predvolených nastaveniach sa tlačidlo Fn1 používa na vyváženie bielej
farby a tlačidlo Fn2 na voľbu režimu zaostrovania a režimu činnosti AF.
❚❚ Prispôsobenie funkčných tlačidiel
Funkcie vykonávané pomocou funkčných tlačidiel v režime fotografií sa
vyberajú pomocou Používateľského nastavenia f2 (Custom control
assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)).
1 Zvoľte Používateľské nastavenie f2.
V ponuke Používateľských nastavení
zvýraznite Používateľské nastavenie f2
(Custom control assignment (Vlastné
priradenie funkcií ovládacím prvkom))
a stlačte J (informácie o používaní ponúk
nájdete v časti „Tlačidlo G“, 0 18).
24 Oboznámenie sa s fotoaparátom
2 Vyberte tlačidlo.
Zvýraznite možnosť požadovaného
tlačidla a stlačte tlačidlo J. Zvoľte Fn1
button (Tlačidlo Fn1) na výber úlohy,
ktorú bude zohrávať tlačidlo Fn1, Fn2
button (Tlačidlo Fn2) na výber úlohy,
ktorú bude zohrávať tlačidlo Fn2.
3 Vyberte možnosť.
Zvýraznite možnosť a stlačením J ju
priraďte zvolenému tlačidlu a potom sa
vráťte do ponuky zobrazenej v kroku 2.
Zopakujte kroky 2 a 3, ak chcete vybrať
úlohu, ktorú bude zohrávať zvyšné
tlačidlo.
4 Ukončite postup.
Stlačením tlačidla G uložte zmeny a ukončite postup.
Oboznámenie sa s fotoaparátom 25
A Úlohy, ktoré je možné priradiť funkčným tlačidlám
Nasledujúce úlohy je možné priradiť funkčným tlačidlám v režime fotografií:
• AF-ON (Zapnutie
automatického
zaostrovania)
• AF lock only (Len pamäť
zaostrenia)
• AE lock (Hold)
(Expozičná pamäť
(podržanie))
• AE lock (Reset on
release) (Expozičná
pamäť (resetovanie po
uvoľnení))
• AE lock only (Len
expozičná pamäť)
• AE/AF lock (Expozičná
pamäť/pamäť
zaostrenia)
• FV lock (Blokovanie
zábleskovej expozície)
• c Disable/enable
(Vypnutie/zapnutie c)
• Preview (Kontrola)
• Matrix metering
(Maticové meranie
expozície)
• Center-weighted
metering (Meranie
expozície so
zdôrazneným stredom)
• Spot metering (Bodové
meranie expozície)
• Highlight-weighted
metering (Meranie
s dôrazom na
predchádzanie
preexponovaniu)
• Bracketing burst (Séria
bracketingu)
• Sync. release selection
(Voľba
synchronizovanej
spúšte)
• + NEF (RAW)
• Framing grid display
(Zobrazenie mriežky)
• Zoom on/off (Zapnutie/
vypnutie zoomu)
• MY MENU (MOJA
PONUKA)
• Access top item in MY
MENU (Prístup k hornej
položke v MOJEJ
PONUKE)
• Playback (Prehrávanie)
• Protect (Ochrana)
• Choose image area
(Vybrať oblasť snímky)
• Image quality/size
(Kvalita/veľkosť snímky)
• White balance
(Vyváženie bielej farby)
• Set Picture Control
(Nastaviť Picture
Control)
• Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
• Metering (Meranie)
• Flash mode/
compensation
(Zábleskový režim/
Korekcia zábleskovej
expozície)
• Focus mode/AF-area
mode (Režim
zaostrovania/Režim
činnosti AF)
• Auto bracketing
(Automatický
bracketing)
• Multiple exposure
(Viacnásobná
expozícia)
• HDR (high dynamic
range) (HDR (vysoký
dynamický rozsah))
• Exposure delay mode
(Režim oneskorenia
expozície)
• Shutter spd & aperture
lock (Aretácia času
uzávierky a clony)
• Peaking highlights
(Zvýraznenie obrysov
zaostrených oblastí)
• Rating (Hodnotenie)
• Choose non-CPU lens
number (Výber čísla
objektívu bez
vstavaného procesora)
• None (Žiadne)
Úlohy, ktoré budú zohrávať funkčné tlačidlá v režime videosekvencií, je možné
vybrať pomocou Používateľského nastavenia g2 (Custom control assignment
(Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)); dostupné možnosti sa líšia
od možností režimu fotografií.
26 Oboznámenie sa s fotoaparátom
Prvé kroky
Pred prvým zhotovením snímok vykonajte kroky v tejto kapitole.
Pripevnite remienok fotoaparátu
Popruh sa dodáva s fotoaparátom; ďalšie popruhy sú k dispozícii
samostatne. Popruh pripevnite pevne k očkám na fotoaparáte.
Prvé kroky 27
Nabite batériu
Batériu môžete nabíjať pomocou dodávanej nabíjačky alebo
nabíjacieho sieťového zdroja EH-7P (sieťový zdroj EH-7P sa dodáva so
zariadením Z 7 a pre zariadenie Z 6 ho môžete zakúpiť samostatne).
D Batéria a nabíjačka
Prečítajte si a dodržiavajte výstrahy a upozornenia v časti „Pre vašu bezpečnosť“
(0 xvi) a „Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia“ (0 426).
Nabíjačka
Vložte dodanú batériu EN-EL15b a pripojte nabíjačku. V závislosti od
krajiny alebo regiónu sa nabíjačka dodáva buď so sieťovým zásuvkovým
adaptérom alebo napájacím káblom.
• Sieťový zásuvkový adaptér: Vložte sieťový zásuvkový adaptér do zásuvky
pre sieťový kábel na nabíjačke (q). Posuňte poistku sieťového
zásuvkového adaptéra tak, ako je to znázornené (w) a otočením
adaptéra o 90° ho zaistite na mieste (e). Vložte batériu a pripojte
nabíjačku k elektrickej zásuvke.
Poistka sieťového zásuvkového
adaptéra
• Napájací kábel: Po pripojení napájacieho kábla so zástrčkou so
zobrazenou orientáciou vložte batériu a pripojte kábel.
28 Prvé kroky
Počas nabíjania batérie bude blikať kontrolka CHARGE (NABÍJANIE). Vybitá
batéria sa úplne nabije približne za dve hodiny a 35 minút.
Nabíjanie batérie
Nabíjanie je dokončené
Nabíjacie sieťové zdroje
Po vložení do fotoaparátu sa budú nabíjateľné lítium-iónové batérie
EN-EL15b nabíjať, pokiaľ je fotoaparát pripojený k nabíjaciemu
sieťovému zdroju EH-7P (EH-7P sa nemôže používať na nabíjanie batérií
EN-EL15a a EN-EL15; namiesto toho použite dodanú nabíjačku MH-25a).
Vybitá batéria sa úplne nabije približne za dve hodiny a 35 minút.
Vezmite do úvahy, že v krajinách alebo regiónoch, kde sa to vyžaduje, sa
nabíjacie sieťové zdroje dodávajú s pripojeným zástrčkovým adaptérom;
tvar zástrčkového adaptéra sa líši podľa krajiny predaja.
1 Vložte EN-EL15b do fotoaparátu (0 32).
Prvé kroky 29
2 Po potvrdení toho, že je fotoaparát vypnutý, pripojte nabíjací
sieťový zdroj a zasuňte zdroj do elektrickej zásuvky. Zástrčku
alebo zástrčkový adaptér zasuňte do elektrickej zásuvky
v priamom smere a nie pod uhlom, pričom dodržiavajte rovnaké
bezpečnostné opatrenie pri odpájaní nabíjacieho sieťového
zdroja.
Kontrolka CHARGE (NABÍJANIE)
Elektrická zásuvka
Nabíjací sieťový zdroj EH-7P
Kontrolka CHARGE (NABÍJANIE) fotoaparátu bude počas nabíjania svietiť
žltou farbou a po dokončení nabíjania zhasne. Vezmite do úvahy, že
aj keď sa fotoaparát dá počas pripojenia používať, batéria sa nebude
nabíjať a fotoaparát nebude odoberať energiu z nabíjacieho
sieťového zdroja, pokiaľ je fotoaparát zapnutý.
3 Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací sieťový zdroj od
elektrickej zásuvky a ostatných komponentov.
30 Prvé kroky
D Kontrolka CHARGE (NABÍJANIE)
Ak sa batéria nedá nabiť pomocou nabíjacieho sieťového zdroja napríklad preto,
že batéria nie je kompatibilná alebo sa zvýšila teplota fotoaparátu, indikátor
CHARGE (NABÍJANIE) bude rýchlo blikať asi 30 sekúnd a potom zhasne. Ak kontrolka
CHARGE (NABÍJANIE) nesvieti a vy ste nesledovali nabíjanie batérie, zapnite
fotoaparát a skontrolujte úroveň nabitia batérie.
Prvé kroky 31
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Pred vkladaním alebo vyberaním batérie alebo pamäťových kariet sa
uistite, že je hlavný vypínač fotoaparátu v polohe OFF (VYP.). Vložte
batériu so zobrazenou orientáciou, pričom pomocou batérie udržujte
oranžovú poistku proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach
potlačenú do strany. Poistka zaistí batériu na mieste po jej úplnom
zasunutí.
Poistka proti vypadnutiu
batérie pri otvorených
dvierkach
64GB
Držiac pamäťovú kartu so zobrazenou orientáciou ju vsuňte priamo do
slotu tak, aby zapadla na miesto.
32 Prvé kroky
D Vyberanie batérie
Ak chcete vybrať batériu, vypnite fotoaparát
a otvorte kryt priestoru pre batériu. Stlačte poistku
proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach
v smere zobrazenom šípkou na uvoľnenie batérie
a potom batériu vyberte rukou.
D Vyberanie pamäťových kariet
Po uistení sa, že kontrolka prístupu na pamäťovú
kartu nesvieti, vypnite fotoaparát, otvorte kryt
slotu na pamäťovú kartu a potlačením karty
vysuňte kartu (q). Kartu môžete potom vybrať
rukou (w).
Prvé kroky 33
Úroveň nabitia batérie
Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na obrazovke snímania
a kontrolnom paneli, pokiaľ je fotoaparát zapnutý.
Monitor
Hľadáčik
Kontrolný panel
Zobrazenie úrovne nabitia batérie sa mení počas vybíjania batérie od
L cez K, J, I až napokon po H. Keď úroveň nabitia batérie
klesne na H, prerušte snímanie a nabite batériu, alebo si pripravte
náhradnú batériu. Keď je batéria vybitá, ikona H bude blikať; nabite
batériu, alebo vložte úplne nabitú náhradnú batériu.
Počet zostávajúcich snímok
Keď je fotoaparát zapnutý, na obrazovke snímania a kontrolnom paneli
sa bude zobrazovať počet fotografií, ktoré je možné zhotoviť pri
aktuálnym nastaveniach (hodnoty nad 1 000 budú zaokrúhlené nadol na
najbližšie stovky; napr. hodnoty od 1 400 do 1 499 sa zobrazia ako 1.4 k).
Monitor
34 Prvé kroky
Hľadáčik
Kontrolný panel
D Pamäťové karty
• Pamäťové karty môžu byť po používaní horúce. Pamäťové karty vyberajte
z fotoaparátu opatrne.
• Pred vkladaním alebo vyberaním pamäťových kariet vypnite fotoaparát. Počas
formátovania pamäťovej karty a zápisu, odstraňovania alebo kopírovania
údajov do počítača alebo iného zariadenia nevyberajte pamäťovú kartu
z fotoaparátu, nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani neodpájajte zdroj
energie. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť stratu údajov alebo
poškodenie fotoaparátu alebo pamäťovej karty.
• Kontaktov karty sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi.
• Neohýbajte ju, dávajte pozor, aby vám nespadla, a nevystavujte ju silným
otrasom.
• Na puzdro pamäťovej karty nepôsobte nadmernou silou. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poškodenie pamäťovej karty.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody, tepla, vysokej vlhkosti ani
priameho slnečného svetla.
• Pamäťové karty neformátujte v počítači.
D Žiadna pamäťová karta
Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, na obrazovke snímania sa objaví
indikátor „no memory card“ (žiadna pamäťová karta) a [–E–] sa zobrazí na
kontrolnom paneli aj na obrazovke snímania.
Prvé kroky 35
Nasaďte objektív
Tento fotoaparát sa môže používať s objektívmi s bajonetom Nikon Z.
Pred pripájaním alebo odpájaním objektívov sa uistite, že je hlavný
vypínač fotoaparátu v polohe vypnutia OFF. Dbajte na to, aby ste
zabránili vniknutiu prachu do fotoaparátu, keď je odstránený kryt
objektívu alebo je odstránená krytka tela, pričom pred zhotovovaním
snímok nezabudnite odstrániť kryt objektívu. Objektív vo všeobecnosti
použitý v tejto príručke na ilustračné účely je NIKKOR Z 24-70mm f/4 S.
Odstráňte krytku tela
fotoaparátu
Odstráňte zadný kryt objektívu
Upevňovacia značka (fotoaparát)
Zarovnajte
upevňovacie značky
G
Nedotýkajte sa
obrazového
snímača ani
kontaktov
objektívu.
Upevňovacia značka (objektív)
Otáčajte objektívom podľa zobrazenia, až kým nezacvakne na miesto
36 Prvé kroky
D Objektívy s bajonetom Nikon F
Pred použitím objektívov s bajonetom Nikon F nezabudnite pripojiť bajonetový
adaptér FTZ (dodávaný alebo k dispozícii samostatne, 0 455). Pokus o pripojenie
objektívov s bajonetom Nikon F priamo k fotoaparátu by mohol poškodiť
objektív alebo obrazový snímač.
D Odpájanie objektívov
Pred odpojením alebo výmenou objektívu sa
uistite, že je fotoaparát vypnutý. Ak chcete
odstrániť objektív, podržte stlačené tlačidlo
aretácie bajonetu (q) a zároveň otáčajte
objektívom v smere hodinových ručičiek (w). Po
odstránení objektívu nasaďte späť kryt objektívu
a krytku tela fotoaparátu.
Prvé kroky 37
Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu
Možnosť jazyka v ponuke nastavenia sa automaticky zvýrazní pri prvom
zobrazení ponúk. Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu.
1 Zapnite fotoaparát.
Otočte hlavný vypínač do polohy zapnutia
ON.
2 Zvoľte Language (Jazyk) v ponuke
nastavenia.
Stlačením tlačidla G zobrazte ponuky
fotoaparátu, potom zvýraznite Language
(Jazyk) v ponuke nastavenia a stlačte 2
(informácie o používaní ponúk nájdete
v časti „Tlačidlo G“, 0 18).
3 Zvoľte jazyk.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite požadovaný jazyk a stlačte J
(dostupné jazyky sa menia podľa krajiny alebo regiónu, v ktorých sa
fotoaparát pôvodne zakúpil).
38 Prvé kroky
4 Zvoľte Time zone and date (Časové
pásmo a dátum).
Zvýraznite Time zone and date (Časové
pásmo a dátum) a stlačte 2.
5 Vyberte časové pásmo.
Zvoľte Time zone (Časové pásmo)
a vyberte svoje aktuálne časové pásmo
(na displeji sa zobrazia zvolené mestá vo
vybranom pásme a rozdiel medzi časom
vo vybranom pásme a svetovým
koordinovaným časom UTC). Stlačením
tlačidla J uložíte zmeny a vrátite sa do ponuky časového pásma
a dátumu.
6 Zapnite alebo vypnite letný čas.
Zvoľte Daylight saving time (Letný čas),
potom zvýraznite On (Zap.) alebo Off
(Vyp.) a stlačte J. Voľbou možnosti On
(Zap.) sa hodiny posunú o jednu hodinu
dopredu.
7 Nastavte hodiny.
Zvoľte Date and time (Dátum a čas)
a pomocou multifunkčného voliča
nastavte hodiny. Stlačte J, keď sú hodiny
nastavené na aktuálny dátum a čas
(vezmite do úvahy, že fotoaparát používa
24-hodinové hodiny).
Prvé kroky 39
8 Vyberte formát dátumu.
Ak chcete vybrať poradie, v ktorom sa
budú zobrazovať rok, mesiac a deň, zvoľte
Date format (Formát dátumu), potom
zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
J.
9 Prejdite do režimu snímania.
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
D Ikona t („Hodiny nie sú nastavené“)
Hodiny fotoaparátu sú napájané z nezávislého, nabíjateľného zdroja energie,
ktorý sa nabíja podľa potreby po vložení hlavnej batérie. Dva dni nabíjania stačia
na napájanie hodín približne jeden mesiac. Ak ikona t bliká na displeji, znamená
to, že sa hodiny resetovali a dátum a čas zaznamenané na nových fotografiách
nebudú správne. Pomocou možnosti Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) > Date and time (Dátum a čas) v ponuke nastavenia nastavte hodiny
na správny čas a dátum (0 295).
A SnapBridge
Pomocou aplikácie SnapBridge synchronizujte hodiny fotoaparátu s hodinami
v smartfóne alebo tablete (zariadenie smart). Podrobnosti nájdete v on-line
pomocníkovi aplikácie SnapBridge.
40 Prvé kroky
Základné fotografovanie a prehrávanie
Táto kapitola vysvetľuje základy snímania a prezerania fotografií.
Fotografovanie (režim b)
Podľa nižšie uvedených krokov môžete zhotovovať fotografie
v b (automatickom) režime, čo znamená automatický režim snímania
spôsobom „namier a snímaj“, v ktorom väčšinu nastavení ovláda
fotoaparát podľa podmienok snímania.
1 Zapnite fotoaparát.
Rozsvietia sa monitor a kontrolný panel.
2 Zvoľte režim fotografií.
Otočte volič režimu fotografií/
videosekvencií do polohy C.
D Objektívy so zasúvateľnými tubusmi
Objektívy so zasúvateľnými tubusmi sa musia pred
použitím vysunúť. Otáčajte krúžok zoomu
objektívu dovtedy, kým objektív nezapadne do
vysunutej polohy.
Základné fotografovanie a prehrávanie 41
3 Zvoľte režim b.
Pri stlačenom tlačidle
uvoľnenia voliča režimov
v hornej časti fotoaparátu
otočte volič režimov do
polohy b.
Volič režimov
Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov
4 Pripravte fotoaparát.
Uchopte pravou rukou grip fotoaparátu a ľavou rukou zároveň
podopierajte telo fotoaparátu alebo objektív. Oprite si lakte o strany
hrudníka.
Vytváranie kompozície fotografií v hľadáčiku
Orientácia na šírku
Orientácia na výšku
Vytváranie kompozície fotografií na monitore
Orientácia na šírku
42 Základné fotografovanie a prehrávanie
Orientácia na výšku
5 Vytvorte kompozíciu fotografie.
Vytvorte kompozíciu záberu a pomocou
pomocného voliča alebo multifunkčného
voliča umiestnite zaostrovací bod na váš
objekt.
Zaostrovací bod
6 Zaostrite.
Ak chcete zaostriť, stlačte tlačidlo spúšte
do polovice alebo stlačte tlačidlo AF-ON (ak
je objekt slabo osvetlený, môže sa
rozsvietiť pomocné svetlo AF). Ak sa pre
režim zaostrovania zvolí možnosť AF-S,
zaostrovací bod sa zobrazí zelenou farbou,
ak je fotoaparát schopný zaostriť; ak
fotoaparát nie je schopný zaostriť,
zaostrovací bod bude blikať červenou
farbou.
D Pomocné svetlo AF
Nezakrývajte pomocné svetlo AF, pokiaľ svieti.
Základné fotografovanie a prehrávanie 43
7 Snímajte.
Plynulým stlačením tlačidla spúšte nadol
zhotovte fotografiu (fotografiu môžete
zhotoviť aj dotykom monitora: dotykom
objektu zaostrite a zdvihnutím prsta
spustite uzávierku). Kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu bude svietiť počas
zaznamenávania fotografie na pamäťovú
kartu. Kým nezhasne kontrolka prístupu
a kým sa neukončí zaznamenávanie,
nevysúvajte pamäťovú kartu a nevyberajte
ani neodpájajte zdroj energie.
Kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu
D Časový spínač pohotovostného režimu
Ak sa v priebehu približne 30 sekúnd nevykonajú
žiadne úkony, zobrazenie na niekoľko sekúnd
stmavne pred tým, ako sa vypne monitor, hľadáčik
a kontrolný panel, aby sa znížilo vybíjanie batérie.
Ak chcete znovu aktivovať zobrazenie, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice. Dĺžku času pred
automatickým uplynutím doby časového spínača
pohotovostného režimu je možné zvoliť pomocou
Používateľského nastavenia c3 (Power off delay (Oneskorenie vypnutia
napájania)) > Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu).
44 Základné fotografovanie a prehrávanie
Snímanie videosekvencií (režim b)
b (automatický) režim sa dá použiť aj na jednoduché snímanie
videosekvencií spôsobom „namier a snímaj“.
1 Zapnite fotoaparát.
Rozsvieti sa monitor a kontrolný panel.
2 Zvoľte režim videosekvencií.
Otočte volič režimu fotografií/
videosekvencií do polohy 1.
Vezmite do úvahy, že voliteľné
blesky sa nedajú použiť, keď je
fotoaparát v režime
videosekvencií.
3 Zvoľte režim b.
Pri stlačenom tlačidle
uvoľnenia voliča režimov
v hornej časti fotoaparátu
otočte volič režimov do
polohy b.
Volič režimov
Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov
Základné fotografovanie a prehrávanie 45
4 Spustite záznam.
Ak chcete spustiť zaznamenávanie,
stlačte tlačidlo záznamu videosekvencií.
Počas prebiehajúceho zaznamenávania
bude fotoaparát zobrazovať indikátor
záznamu a zostávajúci čas. Zaostrenie
fotoaparátu je možné kedykoľvek zmeniť
počas zaznamenávania stlačením tlačidla
AF-ON alebo klepnutím na váš objekt na
displeji. Zvuk sa zaznamená
prostredníctvom vstavaného mikrofónu;
nezakrývajte mikrofón počas
zaznamenávania.
Tlačidlo záznamu
videosekvencií
Indikátor záznamu
Zostávajúci čas
5 Ukončite záznam.
Ak chcete ukončiť zaznamenávanie,
znovu stlačte tlačidlo záznamu
videosekvencií. Kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu bude svietiť počas toho,
ako bude fotoaparát dokončovať
ukladanie videosekvencie na pamäťovú
kartu. Kým nezhasne kontrolka prístupu
a kým sa neukončí zaznamenávanie,
nevysúvajte pamäťovú kartu a nevyberajte
ani neodpájajte zdroj energie.
Kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu
D Ikona 0
Ikona 0 znamená, že sa videosekvencie nedajú zaznamenávať.
46 Základné fotografovanie a prehrávanie
V režime videosekvencií je možné zhotovovať
fotografie bez prerušenia záznamu, a to
stlačením tlačidla spúšte úplne nadol. Ikona
C bude blikať na displeji, keď sa zhotovuje
fotografia.
D Zhotovovanie fotografií v režime videosekvencií
Vezmite do úvahy, že fotografie je možné zhotovovať aj vtedy, keď snímaný
objekt nie je zaostrený. Fotografie sa zaznamenajú vo formáte JPEG s vysokou
kvalitou m s rozmermi aktuálne zvolenými pre veľkosť obrazu videosekvencií.
V režimoch sériového snímania sa bude rýchlosť snímania počas pozastavenia
záznamu meniť podľa možnosti zvolenej pre Frame size/frame rate (Veľkosť
obrazu/frekvencia snímania), ale v priebehu zaznamenávania sa po každom
stlačení tlačidla spúšte zhotoví len jedna fotografia. V rámci každej
videosekvencie je možné zhotoviť maximálne 50 fotografií.
D Počas snímania
Blikanie, výskyt pruhov alebo skreslenie môžu byť viditeľné na displeji a na
fotografiách a videosekvenciách nasnímaných pri žiarivkových svietidlách,
ortuťových výbojkách alebo sodíkových výbojkách alebo pri objektoch
v pohybe, obzvlášť pri horizontálnom otáčaní fotoaparátu (panorámovaní) alebo
pri rýchlom horizontálnom pohybe objektu v rámci obrazového poľa. Môžu sa
objaviť aj potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a svetlé body. Jasné oblasti alebo
pásy sa môžu objaviť v niektorých oblastiach obrazového poľa pri blikajúcich
tabuliach a iných prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde ku
krátkodobému osvetleniu objektu stroboskopickým alebo iným jasným,
krátkodobým zdrojom svetla, zatiaľ čo šum (náhodne rozmiestnené jasné body,
závoj alebo čiary) a neočakávané farby sa môžu objaviť, ak priblížite pohľad cez
objektív. Blikanie sa môže vyskytnúť, keď sa počas záznamu videosekvencie
použije motorové nastavenie clony.
Vyhýbajte sa tomu, aby bol fotoaparát namierený smerom k slnku alebo k iným
silným zdrojom svetla. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu
vnútorných obvodov fotoaparátu.
Základné fotografovanie a prehrávanie 47
D Zaznamenávanie videosekvencií
Zaznamenávanie sa ukončí automaticky, keď sa dosiahne maximálna dĺžka,
alebo sa zaplní pamäťová karta, alebo sa odpojí objektív, zvolí iný režim, alebo sa
volič režimu fotografií/videosekvencií otočí do polohy C. Vezmite do úvahy, že
vstavaný mikrofón môže zaznamenať zvuky, ktoré vydáva fotoaparát alebo
objektív počas stabilizácie obrazu, automatického zaostrovania alebo zmien
clony.
48 Základné fotografovanie a prehrávanie
Základné prehrávanie
Fotografie a videosekvencie je možné prezerať prostredníctvom tohto
fotoaparátu.
1 Stlačte tlačidlo K.
Na displeji sa zobrazí snímka.
2 Zobrazenie ďalších snímok.
Ďalšie snímky zobrazíte stlačením 4 alebo
2. Keď sa na monitore zobrazujú snímky,
ďalšie snímky môžete zobraziť rýchlym
pohybom prsta doľava alebo doprava po
displeji. Ak chcete ukončiť prezeranie
a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
Prezeranie videosekvencií
Videosekvencie sú označené ikonou 1. Klepnutím na ikonu a na
displeji alebo stlačením J spustite prehrávanie; vaša aktuálna poloha je
vyznačená na ukazovateli pozície videosekvencie.
Ikona 1
Dĺžka
Ikona a
Aktuálna poloha/celková dĺžka
Ukazovateľ pozície Hlasitosť Sprievodca
videosekvencie
Základné fotografovanie a prehrávanie 49
Môžete vykonávať nasledujúce úkony:
Úkon
Pozastaviť
prehrávanie
Prehrávať
Spustiť zrýchlený
pohyb dozadu/
dopredu
Spustiť spomalené
prehrávanie
Preskočiť 10 s
Preskočiť na
poslednú alebo prvú
snímku
Nastaviť hlasitosť
Orezať
videosekvenciu
Ukončiť postup
Vykonať návrat do
režimu snímania
Popis
Stlačením 3 pozastavíte prehrávanie.
Stlačením J obnovíte prehrávanie, keď je prehrávanie
pozastavené alebo počas zrýchleného pohybu dozadu/
dopredu.
Stlačením 4 spustíte zrýchlený pohyb dozadu, stlačením 2
dopredu. Rýchlosť sa zvyšuje po každom stlačení, od 2× do
4× do 8× do 16×; ovládací prvok podržte stlačený, ak chcete
preskočiť na začiatok alebo koniec videosekvencie (prvá
snímka je označená h v pravom hornom rohu displeja,
posledná snímka i). Pri pozastavenom prehrávaní sa
videosekvencia posunie dozadu alebo dopredu vždy o jednu
snímku; ak podržíte stlačené tlačidlo, bude sa nepretržite
posúvať dopredu alebo dozadu.
Stlačením 3 počas pozastavenej videosekvencie spustíte
spomalené prehrávanie.
Otočením hlavného príkazového voliča preskočíte dopredu
alebo dozadu o 10 s.
Otočením pomocného príkazového voliča preskočíte na
poslednú alebo prvú snímku.
Stlačením X hlasitosť zvýšite, stlačením W (Q) ju znížite.
Ak chcete zobraziť možnosti úprav videosekvencie,
pozastavte prehrávanie a stlačte tlačidlo i.
Stlačením 1 alebo K ukončíte prehrávanie snímok na celej
obrazovke.
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte
do polovice.
50 Základné fotografovanie a prehrávanie
Odstránenie neželaných snímok
Stlačením tlačidla O odstránite aktuálnu snímku. Vezmite do úvahy, že
odstránené snímky už nie je možné obnoviť.
1 Zobrazte snímku, ktorú chcete odstrániť.
Zobrazte fotografiu alebo videosekvenciu,
ktorú chcete odstrániť, a to podľa popisu
v časti „Základné prehrávanie“ (0 49).
2 Odstráňte snímku.
Stlačte tlačidlo O. Zobrazí sa dialógové
okno s potvrdením; opätovným stlačením
tlačidla O odstránite snímku a vrátite sa do
režimu prehrávania. Ak chcete postup
ukončiť bez odstránenia snímky, stlačte
K.
A Odstránenie
Ak chcete odstrániť zvolené snímky, všetky snímky zhotovené v rámci zvolených
dátumov alebo všetky snímky na vybranom mieste na pamäťovej karte, použite
možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke prehrávania.
Základné fotografovanie a prehrávanie 51
Základné nastavenia
Táto kapitola obsahuje základné nastavenia snímania a prehrávania.
Zaostrenie
Zaostrenie je možné nastaviť automaticky, manuálne alebo pomocou
dotykových ovládacích prvkov. Spôsob, akým bude fotoaparát
zaostrovať, sa bude odvíjať od vášho výberu režimu zaostrovania
a režimu činnosti AF.
Výber režimu zaostrovania
Režim zaostrovania rozhoduje o spôsobe,
akým fotoaparát zaostruje. Režim
zaostrovania je možné zvoliť pomocou
položiek Focus mode (Režim zaostrovania)
v ponuke i a v ponukách snímania fotografií
a videosekvencií (0 113, 189, 243).
Pri predvolených nastaveniach sa dá režim zaostrovania zvoliť aj
podržaním stlačeného tlačidla Fn2 a otočením hlavného príkazového
voliča (0 24).
Možnosť
AF-S
Single AF
(Jednoduché
automatické
zaostrovanie)
Popis
Pre nehybné objekty. Stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite. Ak je fotoaparát schopný zaostriť, zaostrovací bod
sa zmení z červenej farby na zelenú; počas stlačenia tlačidla
spúšte do polovice bude zaostrenie uzamknuté. Ak sa
fotoaparátu nepodarí zaostriť, zaostrovací bod bude blikať
červenou farbou. Pri predvolených nastaveniach je možné
spustiť uzávierku len vtedy, ak je fotoaparát schopný zaostriť
(priorita zaostrenia).
52 Základné nastavenia
Možnosť
AF-C
AF-F
MF
Popis
Pre pohyblivé objekty. Fotoaparát zaostruje nepretržite,
Continuous AF kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice; ak sa objekt
(Kontinuálne pohybuje, fotoaparát odhadne finálnu vzdialenosť k objektu
automatické a zaostrí podľa potreby. Pri predvolených nastaveniach sa
zaostrovanie) dá uzávierka spustiť, či je objekt zaostrený alebo nie (priorita
spúšte).
Fotoaparát nastavuje zaostrenie nepretržite podľa pohybu
Full-time AF
objektu alebo zmien v kompozícii záberu. Keď stlačíte
(Nepretržité
tlačidlo spúšte do polovice, zaostrovací bod sa zmení
automatické
z červenej farby na zelenú a zaostrenie sa uzamkne. Táto
zaostrovanie)
možnosť je dostupná len v režime videosekvencií.
Manual focus
Zaostrite manuálne (0 61). Uzávierku je možné spustiť bez
(Manuálne
ohľadu na to, či je alebo nie je objekt zaostrený.
zaostrovanie)
D Automatické zaostrovanie
Jas displeja sa môže zvýšiť alebo znížiť počas toho, ako fotoaparát zaostruje,
a zaostrovací bod sa môže niekedy zobraziť zelenou farbou, keď fotoaparát
nedokáže zaostriť. V nasledujúcich situáciách nemusí fotoaparát dokázať zaostriť
pomocou automatického zaostrovania:
• Objekt obsahuje čiary rovnobežné s dlhšou stranou snímky
• Objektu chýba kontrast
• Objekt v zaostrovacom bode obsahuje miesta s veľmi ostrým jasom, bodovým
či neónovým svetlom alebo iným zdrojom svetla, ktorý mení jas
• Pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami a podobnými
zdrojmi svetla dochádza k blikaniu alebo vzniku prúžkov
• Používa sa krížový (hviezdicový) alebo iný špeciálny filter
• Snímaný objekt sa javí menší ako zaostrovací bod
• Na snímanom objekte prevažujú pravidelné geometrické vzory (napríklad
žalúzie alebo okná na mrakodrape)
D Vypnutie fotoaparátu
Poloha zaostrenia sa môže zmeniť, ak po zaostrení vypnete a potom znova
zapnete fotoaparát.
A Automatické zaostrovanie pri slabom osvetlení
Ak chcete dosiahnuť lepšie zaostrenie pri slabom osvetlení, zvoľte možnosť AF-S
a vyberte On (Zap.) pre Používateľské nastavenie a11 (Low-light AF
(Automatické zaostrovanie pri slabom osvetlení)).
Základné nastavenia 53
Režim činnosti AF
Zaostrovací bod môžete umiestňovať
pomocou pomocného voliča (0 89) alebo
multifunkčného voliča. Režim činnosti AF
ovláda spôsob, akým fotoaparát volí
zaostrovací bod pre automatické
zaostrovanie. Východiskové nastavenie je
Single-point AF (Automatické
zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body), pomocou položiek
AF-area mode (Režim činnosti AF) v ponuke i a v ponukách snímania
fotografií a videosekvencií (0 113, 189, 243) však môžete vybrať aj iné
možnosti.
Pri predvolených nastaveniach sa dá režim činnosti AF zvoliť aj
podržaním stlačeného tlačidla Fn2 a otočením pomocného príkazového
voliča (0 24).
Možnosť
Popis
Odporúčaná možnosť pre snímky so statickými objektmi,
ako sú budovy, na fotografovanie v štúdiu alebo zblízka.
Automatické zaostrovanie na malé objekty sa používa na
presné zaostrenie vybraného miesta v obrazovom poli.
Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď je zvolený
režim fotografií a možnosť Single AF (Jednoduché
automatické zaostrovanie) je vybraná pre Focus mode
(Režim zaostrovania). Zaostrovanie môže byť pomalšie
ako v prípade automatického zaostrovania na jednotlivé
zaostrovacie body.
3
Pinpoint AF
(Automatické
zaostrovanie na
malé objekty)
d
Single-point AF
(Automatické
Fotoaparát zaostrí na bod zvolený používateľom.
zaostrovanie na
Použite pri nehybných objektoch.
jednotlivé
zaostrovacie body)
54 Základné nastavenia
Možnosť
e
f
g
h
Popis
Fotoaparát zaostrí na bod zvolený používateľom. Ak
objekt rýchlo opustí vybraný bod, fotoaparát zaostrí
podľa informácií z okolitých zaostrovacích bodov.
Používajte na fotografovanie športovcov a iných
Dynamic-area AF
aktívnych objektov, ktoré sa ťažko snímajú pomocou
(Dynamická voľba
možnosti automatického zaostrovania na jednotlivé
zaostrovacích polí)
zaostrovacie body. Táto možnosť je dostupná len vtedy,
keď je zvolený režim fotografií a možnosť Continuous
AF (Kontinuálne automatické zaostrovanie) je
vybraná pre Focus mode (Režim zaostrovania).
Rovnako ako pri Single-point AF (Automatické
zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body),
Wide-area AF (S)
okrem toho, že fotoaparát zaostruje širšiu oblasť,
(Širokoplošné
zaostrovacie polia pre Wide-area AF (L) (Širokoplošné
automatické
automatické zaostrovanie (L)) sú väčšie ako polia pre
zaostrovanie (S)) Wide-area AF (S) (Širokoplošné automatické
zaostrovanie (S)). Používajte pre momentky alebo
fotografie pohybujúcich sa objektov, ktoré sa ťažko
snímajú pomocou automatického zaostrovania na
jednotlivé zaostrovacie body, alebo v režime
Wide-area AF (L)
videosekvencie pre plynulé zaostrenie počas
(Širokoplošné
panorámovania a vytvárania záberov pri vyklopení
automatické
fotoaparátu alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov.
zaostrovanie (L))
Ak zvolené zaostrovacie pole obsahuje objekty
v rôznych vzdialenostiach od fotoaparátu, fotoaparát
priradí prioritu najbližšiemu objektu.
Fotoaparát automatický rozpozná objekt a zvolí
zaostrovacie pole. Používajte v prípade, keď nemáte čas
vybrať zaostrovací bod sami, pre portréty, alebo pre
momentky a iné okamžité fotografie. Fotoaparát
Auto-area AF
uprednostňuje portrétové objekty. Ak je rozpoznaný
(Automatické
portrétový objekt, okolo tváre objektu sa objavia žlté
zaostrenie
okraje označujúce zaostrovací bod, alebo ak fotoaparát
s automatickým
rozpozná oči objektu, okolo jedného alebo druhého oka
výberom poľa)
(detekcia tváre/očí s automatickým zaostrovaním). Pri
fotografovaní aktívnych portrétových objektov (0 57) sa
tak môžete sústrediť na kompozíciu a výraz vášho
objektu. Sledovanie objektu (0 58) je možné aktivovať
stlačením tlačidla J.
Základné nastavenia 55
A s: Stredový zaostrovací bod
Vo všetkých režimoch činnosti AF okrem Auto-area AF (Automatické
zaostrenie s automatickým výberom poľa) sa v strede obrazového poľa
zobrazí bodka.
A Rýchla voľba zaostrovacích bodov
Aby sa dosiahla rýchlejšia voľba zaostrovacích bodov, vyberte Every other point
(Každý druhý bod) pre Používateľské nastavenie a5 (Focus points used
(Použité zaostrovacie body)) na použitie len jednej štvrtiny dostupných
zaostrovacích bodov (počet bodov dostupných pre Wide-area AF (L)
(Širokoplošné automatické zaostrovanie (L)) sa nemení). Ak uprednostňujete
použitie pomocného voliča na voľbu zaostrovacích bodov, môžete vybrať
možnosť Select center focus point (Zvoliť stredový zaostrovací bod) pre
Používateľské nastavenie f2 (Custom control assignment (Vlastné priradenie
funkcií ovládacím prvkom)) > Sub-selector center (Stred pomocného voliča)
na umožnenie použitia stredu pomocného voliča na rýchlu voľbu stredového
zaostrovacieho bodu.
56 Základné nastavenia
❚❚ Detekcia tváre/očí s automatickým zaostrovaním
Pri fotografovaní portrétových objektov
pomocou možnosti Auto-area AF
(Automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa) používajte Používateľské
nastavenie a4 (Auto-area AF face/eye
detection (Detekcia tváre/očí
s automatickým zaostrením
s automatickým výberom poľa)) a vyberte,
či fotoaparát deteguje tváre a oči (detekcia
tváre/očí s automatickým zaostrovaním)
alebo iba tváre (detekcia tváre
s automatickým zaostrovaním). Ak je vybraná
možnosť Face and eye detection on
Zaostrovací bod
(Detekcia tváre a očí zapnutá) a deteguje sa
portrétový objekt, okolo tváre objektu sa objavia žlté okraje označujúce
zaostrovací bod, alebo ak fotoaparát rozpozná oči objektu, okolo
jedného alebo druhého oka (detekcia tváre/očí s automatickým
zaostrovaním). Podobne sú žltým okrajom označené detegované tváre,
keď je vybraná možnosť Face detection on (Detekcia tváre zapnutá).
Ak je pre režim zaostrenia vybraná možnosť AF-S, zaostrovací bod sa
zmení na zelený, keď fotoaparát zaostrí.
Ak sa deteguje viac ako jeden portrétový objekt alebo viac ako jedno
oko, zobrazia sa v zaostrovacom bode ikony e a f a vy budete môcť
umiestniť zaostrovací bod na inú tvár alebo oko stlačením 4 alebo 2. Ak
sa objekt po detegovaní tváre odvráti, zaostrovací bod sa bude posúvať
a sledovať jeho pohyb.
Počas prehrávania môžete priblížiť tvár alebo oko použité na zaostrenie
stlačením J.
D Detekcia tváre/očí s automatickým zaostrovaním
Detekcia očí nie je dostupná v režime videosekvencií. Detekcia očí a tváre nemusí
fungovať podľa očakávania, ak:
• zaberá tvár objektu veľmi veľkú alebo veľmi malú časť obrazového poľa,
• je tvár objektu osvetlená veľmi silno alebo veľmi slabo,
• má objekt okuliare alebo slnečné okuliare,
• sú tvár alebo oči objektu zakryté vlasmi alebo inými objektmi alebo
• sa objekt počas snímania príliš pohybuje.
Základné nastavenia 57
❚❚ Sledovanie objektu
Keď je zvolené Auto-area AF (Automatické
zaostrenie s automatickým výberom poľa)
pre AF-area mode (Režim činnosti AF),
stlačením J sa aktivuje sledovanie zaostrenia.
Zaostrovací bod sa zmení na zámerný kríž;
tento zámerný kríž umiestnite na cieľ
a spustite sledovanie buď opätovným
stlačením J alebo stlačením tlačidla AF-ON. Zaostrovací bod bude
sledovať zvolený objekt počas jeho pohybu v rámci obrazového poľa
(v prípade objektov s portrétom bude zaostrovanie sledovať tvár
daného objektu). Ak chcete ukončiť sledovanie, tretíkrát stlačte J. Ak
chcete ukončiť režim sledovania objektu, stlačte tlačidlo W (Q).
D Sledovanie objektu
Fotoaparát nemusí byť schopný sledovať objekt, ak sa pohybuje rýchlo, ak opustí
obrazové pole, alebo je prekrytý iným objektom, ak viditeľne zmení veľkosť,
farbu alebo jas, alebo ak je príliš malý, príliš veľký, príliš jasný, príliš tmavý alebo
má podobnú farbu či jas ako pozadie.
58 Základné nastavenia
Dotyková spúšť
Dotykové ovládacie prvky je možné použiť na
zaostrenie a spustenie uzávierky. Dotykom
displeja zaostrite a zdvihnutím prsta spustite
uzávierku.
Klepnutím na ikonu uvedenú na obrázku
vyberte úkon, ktorý sa vykoná klepnutím na
displej v režime snímania. Vyberte si
z nasledujúcich možností:
• W: Dotykom displeja umiestnite
zaostrovací bod a zaostrite (pri detegovaní
tváre fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je
najbližšie k vybranému bodu). Zaostrenie sa uzamkne počas toho, ako
ponecháte prst na displeji; nadvihnutím prsta uvoľníte uzávierku.
Dostupné len v režime fotografií.
• V: Ako je uvedené vyššie, okrem toho, že zdvihnutím vášho prsta
z displeja sa nespustí uzávierka. Ak je zvolené automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa pre režim činnosti AF, fotoaparát bude
sledovať zvolený objekt počas jeho pohybu v rámci obrazového poľa;
ak chcete prepnúť sledovanie na iný objekt, klepnite naň na displeji.
• X: Dotyková spúšť sa deaktivuje.
Základné nastavenia 59
D Zhotovovanie snímok pomocou možností dotykového snímania
Tlačidlo spúšte je možné používať na zaostrovanie a zhotovovanie snímok, aj keď
sa zobrazuje ikona W, čo znamená, že sú aktívne možnosti dotykového snímania.
Možnosti dotykového snímania sa dajú použiť iba na snímanie snímok po jednej
a nedajú sa použiť na manuálne zaostrovanie alebo na fotografovanie počas
nahrávania videosekvencie. Pri snímaní série fotografií alebo snímaní fotografií
počas nahrávania videosekvencie použite tlačidlo spúšte.
Fotoaparát nemusí zaostriť na tváre alebo oči vybrané pomocou dotykových
ovládačov, keď je aktivovaná detekcia očí. V takom prípade budete možno
musieť použiť multifunkčný volič.
V režime samospúšte sa zaostrenie uzamkne na zvolenom objekte, keď sa
dotknete monitora, pričom sa zhotoví počet záberov aktuálne zvolený v režime
samospúšte po uplynutí približne 10 sekúnd po zdvihnutí prsta z displeja.
60 Základné nastavenia
Manuálne zaostrovanie
Manuálne zaostrovanie je možné použiť
vtedy, keď automatické zaostrovanie
neprináša požadované výsledky. Umiestnite
zaostrovací bod na váš objekt a otáčajte
zaostrovací krúžok alebo ovládací krúžok
dovtedy, kým nebude daný objekt zaostrený.
Aby sa dosiahla vyššia presnosť, stlačením
tlačidla X priblížte pohľad cez objektív.
Keď je objekt zaostrený, zaostrovací bod sa
rozsvieti zelenou farbou a na displeji sa objaví
indikátor zaostrenia (I).
Indikátor
zaostrenia
I
Popis
Zaostrený objekt.
F
Zaostrovací bod je medzi
fotoaparátom a objektom.
H
F H
Zaostrovací bod je za objektom.
(bliká)
Indikátor zaostrenej
vzdialenosti
Indikátor zaostrenia
Fotoaparát nedokáže určiť, či je
objekt zaostrený.
Keď používate manuálne zaostrovanie pri objektoch nevhodných na
automatické zaostrovanie, vezmite do úvahy, že sa môže zobraziť
indikátor zaostrenia (I), keď objekt nie je zaostrený. Priblížte pohľad cez
objektív a skontrolujte zaostrenie. Keď má fotoaparát problém so
zaostrením, odporúča sa použitie statívu.
Základné nastavenia 61
D Objektívy s možnosťou voľby režimu zaostrovania
Manuálne zaostrovanie je možné zvoliť pomocou ovládacích prvkov na
objektíve.
D Poloha obrazovej roviny
Ak chcete určiť vzdialenosť medzi snímaným
objektom a fotoaparátom, vzdialenosť
objektu odmerajte od značky obrazovej
roviny (E) na tele fotoaparátu. Vzdialenosť
medzi prírubou bajonetu objektívu
a obrazovou rovinou je 16 mm.
16 mm
Značka obrazovej roviny
A Zvýraznenie zaostrenia
Ak je zvýraznenie zaostrenia aktivované pomocou
Používateľského nastavenia d10 (Peaking
highlights (Zvýraznenie obrysov zaostrených
oblastí)), objekty, ktoré sú zaostrené, sa v režime
manuálneho zaostrovania vyznačia farebnými
obrysmi. Vezmite do úvahy, že sa zvýraznenie
obrysov zaostrených oblastí nemusí zobraziť, ak
fotoaparát nie je schopný rozpoznať obrysy,
Zaostrená oblasť
pričom v takomto prípade je možné zaostrenie
skontrolovať pomocou pohľadu cez objektív na displeji.
62 Základné nastavenia
Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej farby zaisťuje to, že biele objekty sa javia ako biele, a to
bez ohľadu na farbu zdroja svetla. Predvolené nastavenie (j) sa
odporúča pri väčšine svetelných zdrojov. Ak sa nedajú dosiahnuť
požadované výsledky pomocou automatického vyváženia bielej farby,
vyberte inú možnosť podľa nižšie uvedeného popisu.
Vyváženie bielej farby je možné zvoliť
pomocou položiek White balance
(Vyváženie bielej farby) v ponuke i
a v ponukách snímania fotografií
a videosekvencií (0 98, 170, 240).
Pri predvolených nastaveniach sa dá vyváženie bielej farby zvoliť aj
podržaním stlačeného tlačidla Fn1 a otočením hlavného príkazového
voliča (0 24).
Keď je zvolené 4 (Auto (Automatický režim)), I (Fluorescent
(Žiarivka)), K (Choose color temperature (Vybrať farebnú teplotu))
alebo L (Preset manual (Vlastné nastavenie)), môžete vybrať
vedľajšiu možnosť podržaním stlačeného tlačidla Fn1 a otočením
pomocného príkazového voliča.
Základné nastavenia 63
Možnosť
4
Auto (Automatický režim)
Keep white (reduce warm colors)
(Zachovať bielu farbu (redukovať
teplé farby))
Keep overall atmosphere
(Zachovať celkovú atmosféru)
Keep warm lighting colors
(Zachovať farby teplého osvetlenia)
Natural light auto
D (Automatika pre
prirodzené svetlo)
sunlight (Priame
H Direct
slnečné svetlo)
G
M
J
I
Popis
Vyváženie bielej farby sa bude nastavovať
automaticky na dosiahnutie optimálnych
výsledkov pri väčšine svetelných zdrojov.
Pri použití voliteľného blesku sa
vyváženie bielej farby nastaví podľa
osvetlenia vyprodukovaného bleskom.
Eliminácia teplého farebného nádychu
vytvoreného žiarovkovým osvetlením.
3 500–
Čiastočne sa zachová teplý farebný nádych
8 000
vytvorený žiarovkovým osvetlením.
Zachová sa teplý farebný nádych
vytvorený žiarovkovým osvetlením.
Táto možnosť pri použití pri prirodzenom
4 500–
osvetlení vytvára farby bližšie k farbám,
8 000
ktoré vidíte voľným okom.
Použite pri objektoch osvetlených
5 200
priamym slnkom.
Cloudy (Oblačno)
6 000 Použite cez deň pri zamračenej oblohe.
Shade (Tieň)
8 000 Použite cez deň pri objektoch v tieni.
Incandescent (Žiarovka)
3 000 Použite pri žiarovkovom osvetlení.
Fluorescent (Žiarivka)
Sodium-vapor lamps (Sodíkové
výbojky)
Warm-white fluorescent (Žiarivka
s teplým bielym svetlom)
White fluorescent (Biela žiarivka)
Cool-white fluorescent (Žiarivka
s chladným bielym svetlom)
Day white fluorescent (Žiarivka
s bielym denným svetlom)
Daylight fluorescent (Žiarivka
s denným svetlom)
High temp. mercury-vapor
(Ortuťová výbojka s vysokou
teplotou)
5
K*
Flash (Blesk)
2 700
3 000
3 700
Použitie pri žiarivkovom osvetlení;
4 200 vyberte typ žiarovky podľa svetelného
zdroja.
5 000
6 500
7 200
Používajte so štúdiovým
5 400 stroboskopovým osvetlením a inými
veľkými zábleskovými jednotkami.
* Farebná teplota. Všetky hodnoty sú približné a neodrážajú jemné doladenie (ak sa dá použiť).
64 Základné nastavenia
Možnosť
K
L
Choose color temperature
(Vybrať farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné
nastavenie)
K*
Popis
Vyberte farebnú teplotu zo zoznamu
2 500– hodnôt alebo podržaním stlačeného
10 000 tlačidla Fn1 a otočením pomocného
príkazového voliča.
Odmerajte vyváženie bielej farby pre
objekt alebo svetelný zdroj (podržaním
stlačeného tlačidla Fn1 prejdite do
režimu priameho merania, 0 101),
—
skopírujte vyváženie bielej farby
z existujúcej fotografie, alebo vyberte
existujúcu hodnotu podržaním
stlačeného tlačidla Fn1 a otočením
pomocného príkazového voliča.
* Farebná teplota. Všetky hodnoty sú približné a neodrážajú jemné doladenie (ak sa dá použiť).
A 4 („Auto (Automatický režim)“)
Informácie o fotografiách pre snímky zhotovené
pomocou automatického vyváženia bielej farby
uvádzajú farebnú teplotu zvolenú fotoaparátom
v čase, keď bola snímka zhotovená. Môžete ju
použiť ako referenciu pri výbere hodnoty pre
Choose color temperature (Vybrať farebnú
teplotu). Ak chcete zobraziť informácie o snímaní
počas prehrávania, prejdite na Playback display
options (Možnosti zobrazenia prehrávania) v ponuke prehrávania a zvoľte
Shooting data (Informácie o snímaní).
Základné nastavenia 65
D D („Natural Light Auto (Automatika pre prirodzené svetlo)“)
D (Natural light auto (Automatika pre prirodzené svetlo)) nemusí priniesť
požadované výsledky pri umelom osvetlení. Vyberte možnosť 4 (Auto
(Automatický režim)) alebo možnosť, ktorá zodpovedá zdroju svetla.
D Osvetlenie pomocou štúdiových bleskov
Možnosť 4 (Auto (Automatický režim)) nemusí priniesť požadované výsledky
s veľkými štúdiovými zábleskovými jednotkami. Použite vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby alebo nastavte vyváženie bielej farby na 5 (Flash
(Blesk)) a jemným doladením nastavte vyváženie bielej farby.
D Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Pri iných nastaveniach ako Choose color temperature (Vybrať farebnú
teplotu) je možné jemne doladiť vyváženie bielej farby pomocou položiek
White balance (Vyváženie bielej farby) v ponuke i a v ponukách snímania
fotografií a videosekvencií (0 99).
A Farebná teplota
Vnímaná farba zdroja svetla sa mení v závislosti od pozorovateľa a ďalších
podmienok. Farebná teplota je objektívna miera farby zdroja svetla, definovaná
podľa teploty, na ktorú by sa objekt musel zahriať, aby vyžaroval svetlo
s rovnakou vlnovou dĺžkou. Zatiaľ čo zdroje svetla s farebnou teplotou blízko
5 000 – 5 500 K vyzerajú ako biele, zdroje svetla s nižšou farebnou teplotou,
napríklad žiarovky, majú jemný žltkastý alebo červenkastý nádych. Zdroje svetla
s vyššou farebnou teplotou sa javia so sfarbením do modra.
„Teplejšie“ (červenšie) farby
3000
4000
„Chladnejšie“ (modrejšie) farby
5000
6000
8000
10000 [ K ]
Vo všeobecnosti vyberte nižšie hodnoty, ak vaše snímky majú červený nádych
a zámerne chcete, aby boli farby studenšie, vyššie hodnoty vyberte, ak snímky
majú modrý nádych a zámerne chcete, aby boli farby teplejšie.
66 Základné nastavenia
Nehlučné fotografovanie
Ak chcete aktivovať elektronickú uzávierku
a eliminovať hluk a vibrácie spôsobené
prevádzkou mechanickej uzávierky, zvoľte On
(Zap.) pre Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) v ponuke snímania
fotografií. Vezmite do úvahy, že elektronická
uzávierka sa použije bez ohľadu na možnosť
vybranú pre Používateľské nastavenie d5 (Shutter type (Typ
uzávierky)).
Počas nehlučného fotografovania sa zobrazí
ikona. V iných režimoch snímania ako je
Continuous H (extended) (Rýchle sériové
snímanie (rozšírené)) displej nakrátko
stmavne po uvoľnení spúšte, aby
signalizoval, že bola nasnímaná fotografia.
Aktiváciou nehlučného fotografovania sa zmenia rýchlosti snímania pre
režimy sériového snímania (0 85) a deaktivujú sa niektoré funkcie
vrátane blesku, redukcie šumu pri dlhých expozíciách, redukcie blikania
a reproduktora zvukového znamenia.
D Nehlučné fotografovanie
Výber položky On (Zap.) pre Silent photography (Nehlučné fotografovanie)
stlmí uzávierku, čo však neoslobodzuje fotografov od rešpektovania súkromia
a práv na snímky ich objektov. Aj keď je zvuk mechanickej uzávierky stlmený, iné
zvuky môžu byť stále počuť, a to napríklad počas automatického zaostrovania
alebo upravovania clony alebo pri stlačení tlačidla G alebo K, keď je vybraná
iná možnosť ako Off (Vyp.) pre Vibration reduction (Stabilizácia obrazu).
Počas nehlučného fotografovania môže byť na displeji a konečnej snímke
viditeľné blikanie, prúžky alebo skreslenie pri snímaní pri žiarivkovom osvetlení,
ortuťových výbojkách alebo sodíkových výbojkách, alebo ak sa fotoaparát alebo
objekt počas snímania pohybuje. Môžu sa objaviť aj potrhané obrysy, rozptyl
farieb, moiré a svetlé body. Jasné oblasti alebo pásy sa môžu zobraziť
v niektorých oblastiach obrazového poľa pri blikajúcich tabuliach a iných
prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde ku krátkodobému osvetleniu
objektu stroboskopickým alebo iným silným zdrojom svetla.
Základné nastavenia 67
Hodnotenie snímok
Zvolené snímky môžu byť ohodnotené alebo označené ako kandidáti na
neskoršie odstránenie. Hodnotenia je možné zobraziť aj
prostredníctvom Capture NX-D a ViewNX-i. Chránené snímky sa nedajú
hodnotiť.
1 Zvoľte snímku.
Stlačením tlačidla K spustite prezeranie
a zobrazte snímku, ktorú chcete hodnotiť.
2 Zobrazte ponuku i.
Stlačením tlačidla i sa vráťte do ponuky i.
3 Zvoľte Rating (Hodnotenie).
Zvýraznite Rating (Hodnotenie) a stlačte J.
4 Vyberte hodnotenie.
Otočením hlavného príkazového voliča
vyberte hodnotenie od nula po päť
hviezdičiek, alebo voľbou d označte
snímku ako kandidáta na neskoršie
odstránenie. Stlačením tlačidla J
dokončite úkon.
68 Základné nastavenia
Ochrana snímok pred odstránením
Použite možnosť Protect (Ochrana) v ponuke i na ochranu snímok
pred náhodným odstránením. Vezmite do úvahy, že týmto sa NEZABRÁNI
odstráneniu snímok pri formátovaní pamäťovej karty.
1 Zvoľte snímku.
Stlačením tlačidla K spustite prezeranie
a zobrazte snímku, ktorú chcete chrániť.
2 Zobrazte ponuku i.
Stlačením tlačidla i sa vráťte do ponuky i.
3 Zvoľte položku Protect (Ochrana).
Zvýraznite Protect (Ochrana) a stlačte J.
Chránené snímky budú označené ikonou
P; ak chcete odstrániť ochranu, zobrazte
snímku a zopakujte kroky 2 – 3.
A Odstránenie ochrany zo všetkých snímok
Ak chcete odstrániť ochranu zo všetkých snímok v priečinku alebo priečinkoch
aktuálne zvolených pre Playback folder (Priečinok na prehrávanie) v ponuke
prehrávania, zvoľte Unprotect all (Zrušiť ochranu všetkých snímok)
v ponuke i.
Základné nastavenia 69
Ovládacie prvky snímania
Táto kapitola popisuje ovládacie prvky, ktoré je možné použiť počas
snímania.
Volič režimov
Stlačte tlačidlo uvoľnenia voliča
Volič režimov
režimov a otočením voliča
režimov vyberte z nasledujúcich
režimov:
• b Automatický režim: Režim
snímania spôsobom „namier
a snímaj“, v ktorom fotoaparát
nastavuje expozíciu a odtieň
Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov
(0 41, 45).
• P Programová automatika: Fotoaparát nastavuje čas uzávierky a clonu
s cieľom dosiahnuť optimálnu expozíciu. Odporúča sa na zachytenie
momentiek a iných situácií, v ktorých je nedostatok času na vykonanie
nastavení fotoaparátu.
• S Clonová automatika: Vy vyberáte čas uzávierky; fotoaparát zvolí clonu na
dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Použite na zastavenie alebo
rozmazanie pohybu.
• A Časová automatika: Vy vyberáte clonu; fotoaparát zvolí čas uzávierky na
dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Použite na rozostrenie pozadí
alebo zaostrenie popredia aj pozadia.
• M Manuálny režim: Vy ovládate čas uzávierky aj clonu. Čas uzávierky
nastavte na režim „bulb“ alebo „time“ pri dlhých expozíciách.
• U1, U2, U3 Režimy používateľských nastavení: Priraďte často používané
nastavenia týmto polohám na rýchle vyvolanie.
70 Ovládacie prvky snímania
P: Programová automatika
Fotoaparát v tomto režime automaticky
nastaví čas uzávierky a clonu podľa
zabudovaného programu na dosiahnutie
optimálnej expozície vo väčšine situácií.
Rôzne kombinácie času uzávierky a clony,
ktoré prinášajú rovnakú expozíciu, je možné
zvoliť otočením hlavného príkazového voliča
(„flexibilná programová automatika“). Pokiaľ je účinná flexibilná
programová automatika, zobrazuje sa indikátor flexibilnej programovej
automatiky (U). Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia času uzávierky
a clony, otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým sa indikátor
neprestane zobrazovať, vyberte iný režim alebo vypnite fotoaparát.
S: Clonová automatika
V režime clonovej automatiky môžete vybrať
čas uzávierky, zatiaľ čo fotoaparát
automaticky vyberie clonu, pomocou ktorej
sa dosiahne optimálna expozícia. Ak chcete
vybrať čas uzávierky, otočte hlavný príkazový
volič. Čas uzávierky je možné nastaviť na
„×200“ alebo na hodnotu od 30 s do 1/8 000 s
a uzamknúť v zvolenom nastavení (0 281).
Monitor
Kontrolný panel
Ovládacie prvky snímania 71
A: Časová automatika
V režime časovej automatiky vy vyberiete
clonu a fotoaparát automaticky vyberie čas
uzávierky, pomocou ktorého sa dosiahne
optimálna expozícia. Ak chcete vybrať clonu
od minimálnej po maximálnu hodnotu pre
objektív, otočte pomocný príkazový volič.
Clonu je možné uzamknúť v zvolenom
nastavení (0 281).
Monitor
Kontrolný panel
A Nastavenia expozície režimu videosekvencie
V režime videosekvencie môžete upraviť nasledujúce nastavenia expozície:
P, S 1
A
M
Clona
—
✔
✔
Čas uzávierky
—
—
✔
Citlivosť ISO
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Expozícia pre režim S je ekvivalentná režimu P.
2 Hornú hranicu citlivosti ISO môžete vybrať pomocou ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) v ponuke snímania
videosekvencií.
3 Bez ohľadu na nastavenie vybrané pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti
ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) alebo ISO sensitivity
(mode M) (Citlivosť ISO (režim M)) je pri výbere On (Zap.) pre Electronic VR
(Elektronická stabilizácia obrazu) v ponuke snímania videosekvencií horná hranica ISO
25600 (Z 7) alebo 51200 (Z 6).
4 Ak je v ponuke snímania videosekvencií vybraná možnosť On (Zap.) pre ISO sensitivity
settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO control (mode M)
(Automatická kontrola ISO (režim M)), hornú hranicu citlivosti ISO môžete vybrať
pomocou možnosti Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť).
72 Ovládacie prvky snímania
M: Manuálny režim
V manuálnom expozičnom režime ovládate čas uzávierky aj clonu.
Otočením hlavného príkazového voliča vyberáte čas uzávierky
a otočením pomocného príkazového voliča nastavujete clonu. Čas
uzávierky sa dá nastaviť na „×200“ alebo na hodnotu od 30 s do 1/8 000 s,
alebo možno uzávierku ponechať otvorenú na neobmedzenú dobu
v prípade dlhej expozície (0 78). Clona sa dá nastaviť na hodnotu medzi
minimálnou a maximálnou hodnotou pre daný objektív. Na kontrolu
expozície použite indikátory expozície.
Monitor
Kontrolný panel
Čas uzávierky
Čas uzávierky
Clona
Clona
Čas uzávierky a clonu môžete uzamknúť v zvolených nastaveniach.
Ovládacie prvky snímania 73
D Indikátory expozície
Indikátory expozície uvádzajú to, či by bola fotografia pri aktuálnych
nastaveniach podexponovaná alebo preexponovaná. V závislosti od možnosti
vybranej pre Používateľské nastavenie b1 (EV steps for exposure cntrl (Kroky
EV na ovládanie expozície)) sa bude miera podexponovania alebo
preexponovania zobrazovať v prírastkoch po 1/3 alebo 1/2 EV. Ak sa prekročia
obmedzenia systému merania expozície, zobrazenia budú blikať.
Používateľské nastavenie b1 nastavené na „1/3 step (krok 1/3)“
Preexponované o viac
Optimálna expozícia Podexponované o 1/3 EV
ako 3 EV
Monitor
Hľadáčik
A Automatické nastavenie citlivosti ISO (režim M)
Ak je aktivované automatické nastavenie citlivosti ISO (0 81), citlivosť ISO sa
automaticky upraví na dosiahnutie optimálnej expozície pri zvolenom čase
uzávierky a zvolenej clone.
74 Ovládacie prvky snímania
Používateľské nastavenia: Režimy U1, U2 a U3
Priraďte často používané nastavenia polohám U1, U2 a U3 na voliči
režimov.
❚❚ Uloženie používateľských nastavení
Ak chcete uložiť nastavenia, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
1 Zvoľte režim.
Otočte volič režimov do
požadovaného režimu.
2 Upravte nastavenia.
Vykonajte požadované úpravy nastavení fotoaparátu vrátane:
• možností ponuky snímania fotografií,
• možností ponuky snímania videosekvencií,
• používateľských nastavení a
• režimu snímania, času uzávierky (režimy S a M), clony (režimy A a M),
flexibilnej programovej automatiky (režim P), korekcie expozície
a korekcie zábleskovej expozície.
3 Zvoľte Save user settings (Uložiť
používateľské nastavenia).
Zvýraznite Save user settings (Uložiť
používateľské nastavenia) v ponuke
nastavenia a stlačte 2.
4 Zvoľte polohu.
Zvýraznite Save to U1 (Uložiť do U1), Save to U2 (Uložiť do U2)
alebo Save to U3 (Uložiť do U3) a stlačte 2.
Ovládacie prvky snímania 75
5 Uložte používateľské nastavenia.
Zvýraznite Save settings (Uložiť nastavenia) a stlačením J priraďte
nastavenia zvolené v krokoch 1 a 2 polohe voliča režimov zvolenej
v kroku 4.
❚❚ Vyvolanie používateľských nastavení
Otočením voliča režimov do
polohy U1, U2 alebo U3 sa vyvolajú
nastavenia naposledy uložené do
danej polohy.
❚❚ Resetovanie používateľských nastavení
Ak chcete resetovať nastavenia pre U1, U2 alebo U3 na predvolené
hodnoty:
1 Zvoľte Reset user settings (Resetovať
používateľské nastavenia).
Zvýraznite Reset user settings
(Resetovať používateľské nastavenia)
v ponuke nastavenia a stlačte 2.
2 Zvoľte polohu.
Zvýraznite Reset U1 (Resetovať U1), Reset U2 (Resetovať U2)
alebo Reset U3 (Resetovať U3) a stlačte 2.
3 Resetujte používateľské nastavenia.
Zvýraznite Reset (Resetovať) a stlačte J na obnovenie
predvolených nastavení pre zvolenú polohu. Fotoaparát bude
fungovať v režime P.
76 Ovládacie prvky snímania
D Používateľské nastavenia
Nasledujúce položky nie je možné uložiť do U1, U2 ani U3.
Ponuka snímania fotografií:
• Storage folder (Priečinok na
ukladanie údajov)
• Choose image area (Vybrať oblasť
snímky)
• Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)
• Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia)
• Interval timer shooting (Intervalové
snímanie)
• Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia)
• Focus shift shooting (Snímanie
s posúvaním zaostrenia)
Ponuka snímania videosekvencií:
• Choose image area (Vybrať oblasť
snímky)
• Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)
Ovládacie prvky snímania 77
Dlhé expozície (režim M)
Nasledujúce časy uzávierky zvoľte pre dlhé
expozície pohybujúcich sa svetiel, hviezd,
nočných scén alebo ohňostrojov.
• Bulb: Uzávierka zostane otvorená, pokiaľ je
stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol.
• Time: Expozícia sa spustí po stlačení tlačidla
spúšte a ukončí sa po druhom stlačení
tlačidla.
• Čas uzávierky: Bulb
(35-sekundová expozícia)
• Clona: f/25
Aby ste predišli rozmazaniu, pripevnite
fotoaparát na statív alebo použite voliteľný bezdrôtový diaľkový
ovládač, káblovú spúšť alebo iné diaľkové spúšťacie zariadenie.
Spoločnosť Nikon tiež odporúča používať úplne nabitú batériu alebo
voliteľný sieťový zdroj a napájací konektor, aby sa predišlo strate
napájania počas otvorenia uzávierky. Vezmite do úvahy, že pri dlhej
expozícii sa môže objaviť šum (svetlé body, náhodne rozmiestnené
jasné body alebo závoj). Jasné body a závoj môžete znížiť výberom
možnosti On (Zap.) pre Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej
expozícii) v ponuke snímania fotografií.
1 Pripravte fotoaparát.
Upevnite fotoaparát na statív alebo ho umiestnite na stabilný,
vodorovný povrch.
2 Zvoľte režim M.
Otočte volič režimov do
polohy M.
78 Ovládacie prvky snímania
3 Vyberte čas uzávierky.
Otočením hlavného príkazového voliča vyberte čas uzávierky Bulb
alebo Time (Čas).
Bulb
Time
4 Otvorte uzávierku.
Bulb: Po zaostrení stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol. Podržte tlačidlo
spúšte stlačené dovtedy, kým sa expozícia nedokončí.
Time: Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
5 Zatvorte uzávierku.
Bulb: Zložte prst z tlačidla spúšte.
Time: Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
Ovládacie prvky snímania 79
Tlačidlo S (Citlivosť ISO)
Podržte stlačené tlačidlo S a otočením
hlavného príkazového voliča nastavte
citlivosť fotoaparátu na svetlo podľa
množstva dostupného osvetlenia. Aktuálne
nastavenie sa zobrazuje na obrazovke
snímania a na kontrolnom paneli. Vyberte si
z nastavení od ISO 64 do ISO 25600 (alebo
v prípade Z 6 od ISO 100 do ISO 51200);
z nastavení od 0,3 do 1 EV pod najnižšou
z týchto hodnôt a 0,3 až 2 EV nad najvyššou
hodnotou sú k dispozícii aj pre špeciálne
situácie. Režim b ponúka dodatočnú
možnosť ISO-A (automatický režim).
Tlačidlo S
Hlavný príkazový volič
D Citlivosť ISO
Čím vyššia je citlivosť ISO, tým menšie množstvo svetla je potrebné na expozíciu,
čo umožňuje použiť kratšie časy uzávierky alebo väčšie zaclonenie, ale o to
pravdepodobnejšie bude snímka ovplyvnená šumom (náhodne rozmiestnené
jasné body, závoj alebo čiary). Šum je obzvlášť pravdepodobný pri nastavení od
Hi 0.3 (Hi 0,3) do Hi 2.
D Hi 0,3 – Hi 2
Hi 0.3 (Hi 0,3) až Hi 2 zodpovedajú citlivostiam ISO 0,3 – 2 EV nad najvyššou
číselnou hodnotou. Hi 0.3 (Hi 0,3) zodpovedá ISO 32000 (Z 7) alebo 64000 (Z 6),
Hi 2 zodpovedá ISO 102400 (Z 7) alebo 204800 (Z 6).
D Lo 0,3 – Lo 1
Lo 0.3 (Lo 0,3) až Lo 1 zodpovedajú citlivostiam ISO 0,3 – 1 EV pod najnižšou
číselnou hodnotou. Lo 0.3 (Lo 0,3) zodpovedá ISO 50 (Z 7) alebo 80 (Z 6), Lo 1
zodpovedá ISO 32 (Z 7) alebo 50 (Z 6). Použite pre väčšie clony alebo dlhšie časy
uzávierky pri jasnom osvetlení. Preexponované oblasti môžu stratiť časť detailov;
vo väčšine prípadov sa odporúčajú citlivosti ISO na najnižšej číselnej hodnote
alebo nad ňou.
80 Ovládacie prvky snímania
Automatické nastavenie citlivosti ISO
V režimoch P, S, A a M je možné aktivovať alebo
Pomocný príkazový volič
deaktivovať automatické nastavenie citlivosti
ISO podržaním stlačeného tlačidla S
a otočením pomocného príkazového voliča.
Keď je aktivované automatické nastavenie
citlivosti ISO, citlivosť ISO sa automaticky
upraví, ak nie je možné dosiahnuť optimálnu
expozíciu pri hodnote zvolenej pomocou
tlačidla S a hlavného príkazového voliča.
Aby sa zabránilo nastaveniu príliš vysokej
citlivosti ISO, môžete vybrať horný limit
Tlačidlo S
hodnoty od ISO 100 (Z 7) alebo 200 (Z 6) do
Hi 2 pomocou položky ISO sensitivity
settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Maximum sensitivity
(Maximálna citlivosť) v ponuke snímania fotografií.
Keď je aktivované automatické nastavenie citlivosti ISO, na obrazovke
snímania sa bude zobrazovať ISO AUTO a na kontrolnom paneli ISO-A. Keď
sa citlivosť zmení z hodnoty zvolenej používateľom, na displeji sa zobrazí
zmenená hodnota.
Monitor
Kontrolný panel
D Automatické nastavenie citlivosti ISO
Ak je citlivosť ISO zvolená používateľom vyššia ako citlivosť ISO, ktorá sa vybrala
pre Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť), keď je aktivované automatické
nastavenie citlivosti ISO, namiesto nej sa použije hodnota zvolená používateľom.
Keď sa používa blesk, čas uzávierky sa obmedzí na hodnoty v intervale od času
zvoleného pre Používateľské nastavenie e1 (Flash sync speed (Rýchlosť
synchronizácie blesku)) do času zvoleného pre Používateľské nastavenie e2
(Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití blesku)).
Ovládacie prvky snímania 81
Tlačidlo E (Korekcia expozície)
V iných režimoch ako b sa môže korekcia expozície použiť na zmenu
expozície z hodnoty navrhovanej fotoaparátom, čím sa jas snímok zvýši
alebo zníži. Vyberte si z hodnôt od –5 EV (podexponovanie) do +5 EV
(preexponovanie) v prírastkoch po 1/3 EV (len fotografie; rozsah pre
videosekvencie je –3 až +3 EV). Vo všeobecnosti platí, že kladné hodnoty
objekt zosvetľujú a záporné hodnoty ho stmavujú.
−1 EV
Bez korekcie expozície
+1 EV
Ak chcete vybrať hodnotu korekcie expozície, stlačte tlačidlo E
a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým sa nezobrazí
požadovaná hodnota.
Tlačidlo E
Kontrolný panel
Hlavný príkazový volič
82 Ovládacie prvky snímania
Pri hodnotách iných ako ± 0,0 sa zobrazí indikátor expozície a ikona E,
keď uvoľníte tlačidlo E. Aktuálna hodnota korekcie expozície sa dá
overiť stlačením tlačidla E.
Monitor
Hľadáčik
Normálnu expozíciu je možné obnoviť nastavením korekcie expozície na
hodnotu ±0. Korekcia expozície sa po vypnutí fotoaparátu neresetuje.
D Režim M
V režime M korekcia expozície ovplyvní len indikátor expozície; čas uzávierky
a clona sa nezmenia. Indikátor expozície a aktuálnu hodnotu korekcie expozície
môžete zobraziť stlačením tlačidla E.
D Fotografovanie s bleskom
Pri použití voliteľného blesku korekcia expozície ovplyvňuje intenzitu záblesku aj
expozíciu, pričom dochádza ku zmene jasu hlavného objektu aj pozadia.
Používateľské nastavenie e3 (Exposure comp. for flash (Korekcia expozície
pre blesk)) sa dá použiť na obmedzenie účinkov korekcie expozície len na
pozadie.
Ovládacie prvky snímania 83
Tlačidlo c/E (Režim snímania/Samospúšť)
„Režim snímania“ určuje, čo sa stane po stlačení tlačidla spúšte. Ak
chcete vybrať režim snímania, podržte stlačené tlačidlo c (E) a otočte
hlavný príkazový volič. Stlačte J, keď je zvýraznená požadovaná
možnosť; zvolená možnosť bude vyznačená ikonou na obrazovke
snímania a ikonou na kontrolnom paneli.
Monitor
Kontrolný panel
V režime fotografií sú dostupné nasledujúce možnosti.
U
V
W
Možnosť
Popis
Single frame
Fotoaparát zhotoví po každom stlačení tlačidla spúšte
(Jednotlivá snímka) jednu fotografiu.
Pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte, fotoaparát zaznamená
Continuous L
1 – 5 snímok za sekundu. Frekvencia snímania sa dá
(Pomalé sériové
vybrať otočením pomocného príkazového voliča, keď je
zvýraznená možnosť Continuous L (Pomalé sériové
snímanie)
snímanie) v ponuke režimu snímania.
Continuous H
Pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte, fotoaparát zaznamená
(Rýchle sériové
5,5 snímky za sekundu.
snímanie)
84 Ovládacie prvky snímania
X
E
Možnosť
Continuous H
(extended) (Rýchle
sériové snímanie
(rozšírené))
Self-timer
(Samospúšť)
Popis
Kým je stlačené tlačidlo spúšte, fotoaparát zaznamená
maximálne približne 9 snímok za sekundu (Z 7) alebo 12
snímok za sekundu (Z 6). Nie je možné použiť voliteľné
blesky. Redukcia blikania nemá žiadny účinok.
Umožňuje zhotovovať snímky pomocou samospúšte
(0 87).
D Obrazovka snímania
V režime pomalého sériového snímania a v režime rýchleho sériového snímania
sa zobrazenie aktualizuje v reálnom čase, aj keď prebieha snímanie.
D Rýchlosť snímania
Rýchlosť snímania sa mení podľa nastavení fotoaparátu. Približné maximálne
rýchlosti pri rôznych nastaveniach sú uvedené v tabuľke nižšie.
Režim snímania
Kvalita snímky
JPEG/TIFF
Continuous L
(Pomalé sériové
snímanie)
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
Continuous H
(Rýchle sériové
snímanie)
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
Continuous H
(extended) (Rýchle
sériové snímanie
(rozšírené))
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
Farebná (bitová)
hĺbka
—
12
14
—
12
14
—
12
14
Nehlučné fotografovanie
Vypnuté
Zapnuté
Z 7: 4 sn./s
Z 6: 4,5 sn./s
5 sn./s
Z 7: 3,5 sn./s
Z 6: 4 sn./s
Z 7: 4 sn./s
5,5 sn./s
Z 6: 4,5 sn./s
Z 7: 5 sn./s
Z 7: 3,5 sn./s
Z 6: 5,5 sn./s
Z 6: 4 sn./s
Z 7: 9 sn./s
Z 7: 8 sn./s
Z 6: 12 sn./s
Z 6: 12 sn./s
Z 7: 8 sn./s
Z 7: 6,5 sn./s
Z 6: 9 sn./s
Z 6: 8 sn./s
Ovládacie prvky snímania 85
D Rýchle sériové snímanie (rozšírené)
V závislosti od nastavení fotoaparátu sa môže expozícia počas jednotlivých
sekvencií nevyspytateľne líšiť. Tomu môžete zabrániť uzamknutím expozície
(0 90).
D Vyrovnávacia pamäť
Fotoaparát je vybavený vyrovnávacou pamäťou slúžiacou na dočasné ukladanie
údajov, ktorá umožňuje pokračovať v snímaní aj počas ukladania fotografií na
pamäťovú kartu. Približný počet snímok, ktoré je možné uložiť do vyrovnávacej
pamäte pri aktuálnych nastaveniach, sa zobrazí na počítadle snímok počas
stlačenia tlačidla spúšte do polovice.
Monitor
Kontrolný panel
Počas zaznamenávania fotografií na pamäťovú kartu bude svietiť kontrolka
prístupu na pamäťovú kartu. V závislosti od podmienok snímania a výkonnosti
pamäťovej karty môže záznam trvať od pár sekúnd až po niekoľko minút. Kým
kontrolka prístupu na pamäťovú kartu nezhasne, nevyberajte pamäťovú kartu
a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. Ak vypnete fotoaparát, keď sú ešte
nejaké údaje vo vyrovnávacej pamäti, napájanie fotoaparátu sa vypne až po
zápise všetkých snímok z vyrovnávacej pamäte na pamäťovú kartu. Ak sú vo
vyrovnávacej pamäti uložené snímky a batéria sa vybije, zablokuje sa tlačidlo
spúšte a snímky sa prenesú na pamäťovú kartu.
86 Ovládacie prvky snímania
V režime videosekvencií môžete vybrať úkon, ktorý sa vykoná po stlačení
tlačidla spúšte do polovice (0 45).
Možnosť
U
Single frame
(Jednotlivá
snímka)
c
Continuous
(Sériové
snímanie)
Popis
Fotoaparát zhotoví po každom stlačení tlačidla spúšte
jednu fotografiu. Bez ohľadu na zvolenú možnosť je možné
zhotoviť maximálne 50 fotografií v rámci každej
videosekvencie.
Počas stlačenia tlačidla spúšte úplne nadol bude fotoaparát
snímať fotografie v priebehu maximálne 3 (Z 7) alebo 2 (Z 6)
sekúnd. Frekvencia snímania sa mení podľa možnosti
zvolenej pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania) v ponuke snímania videosekvencií.
V priebehu záznamu videosekvencie je možné zhotoviť len
jednu fotografiu.
Samospúšť
V režime samospúšte sa po stlačení tlačidla spúšte spustí časovač a po
vypršaní časového intervalu časovača sa zhotoví fotografia.
1 Zvoľte režim samospúšte.
Pri podržaní stlačeného tlačidla c (E)
otočením hlavného príkazového voliča
zvýraznite E (samospúšť).
2 Vyberte oneskorenie expozície v režime
samospúšte.
Otočením pomocného príkazového voliča
zvoľte oneskorenie expozície v režime
samospúšte a stlačte J.
Ovládacie prvky snímania 87
3 Vytvorte kompozíciu fotografie
a zaostrite.
Ak je pre režim zaostrovania zvolená
možnosť AF-S, časovač sa nespustí, pokiaľ
fotoaparát nebude schopný zaostriť.
4 Spustite časovač.
Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol
spustite časovač. Na displeji sa zobrazí
ikona E a kontrolka samospúšte začne
blikať, pričom prestane blikať dve sekundy
pred zhotovením fotografie.
D Zhotovenie viacerých záberov
Pomocou Používateľského nastavenia c2 (Self-timer (Samospúšť)) vyberte
počet zhotovených záberov a interval medzi zhotovenými zábermi, keď
samospúšť prestane odpočítavať.
88 Ovládacie prvky snímania
Pomocný volič
Pomocný volič použite ako pákový ovládač na
voľbu zaostrovacieho bodu, alebo stlačením
stredu uzamknite zaostrenie a/alebo
expozíciu.
Voľba zaostrovacích bodov
Pomocou pomocného voliča zvoľte
zaostrovací bod na obrazovke snímania.
Voľba zaostrovacích bodov nebude
dostupná, keď sa automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa zvolí pre režim
činnosti AF (0 54).
Zaostrovací bod
Uzamknutie automatickej expozície (AE)
Stlačením stredu pomocného voliča sa uzamkne expozícia na
aktuálnom nastavení. Uzamknutie automatickej expozície sa dá použiť
na zmenu kompozície záberov po meraní objektu, ktorý sa na finálnej
kompozícii nebude nachádzať v zvolenom zaostrovacom poli, pričom je
obzvlášť účinné pri bodovom meraní expozície alebo meraní expozície
so zdôrazneným stredom.
Pamäť zaostrenia
Stlačením stredu pomocného voliča uzamknite zaostrenie na aktuálny
objekt, keď je zvolená možnosť AF-C pre režim zaostrovania. Pri použití
pamäti zaostrenia vyberte iný režim činnosti AF ako automatické
zaostrenie s automatickým výberom poľa.
Ovládacie prvky snímania 89
❚❚ Uzamknutie zaostrenia a expozície
Ak chcete použiť pamäť zaostrenia a expozičnú pamäť, postupujte podľa
nižšie uvedených krokov.
1 Nastavte zaostrenie a expozíciu.
Snímaný objekt umiestnite do zvoleného zaostrovacieho bodu
a stlačením tlačidla spúšte do polovice nastavte zaostrenie
a expozíciu.
2 Uzamknite zaostrenie a expozíciu.
Pri stlačenom tlačidle spúšte do polovice
stlačením stredu pomocného voliča
uzamknite zaostrenie aj expozíciu (zobrazí
sa ikona AE-L).
Tlačidlo spúšte
Pomocný volič
90 Ovládacie prvky snímania
3 Zmeňte kompozíciu fotografie
a snímajte.
Zaostrenie zostane medzi jednotlivými
snímkami uložené v pamäti, ak podržíte
tlačidlo spúšte stlačené do polovice (AF-S)
alebo podržíte stlačený stred pomocného
voliča, čo umožní zhotoviť niekoľko po
sebe nasledujúcich fotografií s rovnakým
nastavením zaostrenia.
Pokiaľ je aktívna pamäť zaostrenia, nemeňte vzdialenosť medzi
fotoaparátom a snímaným objektom. Ak sa objekt pohne, znova
zaostrite pri novej vzdialenosti.
D AF-S
Keď je pre režim zaostrovania zvolená možnosť AF-S, zaostrenie bude uzamknuté,
pokiaľ sa tlačidlo spúšte podrží stlačené do polovice (zaostrenie bude
uzamknuté aj počas stlačenia stredu pomocného voliča).
D Použitie tlačidla spúšte pre expozičnú pamäť
Ak je zvolená možnosť On (half press) (Zap. (stlačenie do polovice)) pre
Používateľské nastavenie c1 (Shutter-release button AE-L (Expozičná pamäť
tlačidla spúšte)), expozícia bude uzamknutá, pokiaľ bude tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
Ovládacie prvky snímania 91
Ponuka i
Stlačením tlačidla i sa zobrazí ponuka i: ponuka často používaných
nastavení pre aktuálny režim.
Používanie ponuky i
Stlačením tlačidla i zobrazíte ponuku i.
Zvýraznite položky pomocou multifunkčného voliča a stlačením J
zobrazte možnosti, potom zvýraznite možnosť a stlačením J ju zvoľte
a vráťte sa do ponuky i (ak chcete prejsť do predchádzajúceho
zobrazenia bez zmeny nastavení, stlačte tlačidlo i).
A Príkazové voliče
Upraviť nastavenia zvýraznených položiek môžete
aj otočením hlavného príkazového voliča na výber
možnosti a potom stlačením J (vedľajšie
možnosti, ak sú dostupné, je možné zvoliť
otočením pomocného príkazového voliča;
v niektorých prípadoch je možné zvoliť rovnaké
možnosti pomocou ktoréhokoľvek voliča).
Aktuálna možnosť sa tiež zvolí, ak zvýrazníte ďalšiu
položku pomocou multifunkčného voliča alebo stlačíte tlačidlo spúšte do
polovice.
92 Ponuka i
Ponuka režimu fotografií i
Pri predvolených nastaveniach sa zobrazia nasledujúce položky
v ponuke i pre režim fotografií.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Set Picture Control (Nastaviť Picture
8 Active D-Lighting (Funkcia Active
Control) .................................................. 94
D-Lighting) .......................................... 110
2 White balance (Vyváženie bielej
9 Release mode (Režim snímania) ...... 111
farby)....................................................... 98 10 Vibration reduction (Stabilizácia
3 Image quality (Kvalita snímky) ......... 104
obrazu) .................................................112
4 Image size (Veľkosť snímky).............. 106 11 AF-area mode (Režim činnosti
AF)..........................................................113
5 Flash mode (Zábleskový režim)........ 107
6 Metering (Meranie) ............................. 108 12 Focus mode (Režim
zaostrovania)....................................... 113
7 Wi-Fi connection (Pripojenie
prostredníctvom Wi-Fi) .................... 109
Ponuka i 93
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Picture Control vyberte podľa objektu alebo typu scény.
Možnosť
n
Auto
(Automatický
režim)
Q
Standard
(Štandardné)
R
Neutral
(Neutrálne)
S
Vivid (Živé)
T
o
p
q
k01–
k20
Popis
Fotoaparát automaticky upraví odtiene a tóny na
základe Picture Control Standard (Štandardné).
Vzhľad pleti objektov s portrétom sa zjemní a také
prvky na záberoch vo vonkajšom prostredí, ako sú
obloha a lístie, budú živšie než na snímkach
zhotovených pomocou Picture Control Standard
(Štandardné).
Štandardné spracovanie na dosiahnutie vyvážených
výsledkov. Odporúča sa pre väčšinu situácií.
Minimálne spracovanie na dosiahnutie prirodzených
výsledkov. Toto nastavenie vyberte pre fotografie,
ktoré sa neskôr budú spracovávať alebo upravovať.
Vylepšením snímok sa dosiahne živý efekt pre
fotografiu. Túto možnosť použite na fotografie, pri
ktorých chcete zvýrazniť základné farby.
Monochrome
(Monochromatický Slúži na zhotovovanie monochromatických fotografií.
režim)
Slúži na spracovanie portrétov s cieľom dosiahnuť
Portrait (Portrét)
prirodzené podanie tónov pleti a mäkký pocit.
Landscape
Získajú sa zábery živých krajín a panorám miest.
(Krajina)
Detaily sa zachovajú v rámci širokej škály tónov, od
jasných častí po tiene. Toto nastavenie vyberte pre
Flat (Ploché)
fotografie, ktoré sa neskôr budú do značnej miery
spracovávať alebo upravovať.
Vyberte si z nasledujúcich Picture Control, z ktorých je
každé jedinečnou kombináciou odtieňa, tónu, sýtosti
a ďalších nastavení naladených na dosiahnutie
určitého efektu: Dream (Sen), Morning (Ráno), Pop,
Creative Picture
Sunday (Nedeľa), Somber (Pochmúrne), Dramatic
Control (Kreatívny
(Dramatické), Silence (Ticho), Bleached (Bielené),
systém Picture
Melancholic (Melancholické), Pure (Číre), Denim
Control)
(Džínsové), Toy (Hračka), Sepia (Sépia), Blue
(Modré), Red (Červené), Pink (Ružové), Charcoal
(Drevené uhlie), Graphite (Grafit), Binary (Binárne)
a Carbon (Uhlík).
94 Ponuka i
Ak chcete zobraziť nastavenia Picture Control,
zvýraznite Picture Control a stlačte 3. Náhľad
zmien nastavení je možné zobraziť na displeji
(0 96).
Aktuálne Picture Control je vyznačené ikonou
na displeji počas snímania.
Ponuka i 95
❚❚ Úprava Picture Control
Picture Control je možné upraviť tak, aby sa
hodili pre scénu alebo tvorivý zámer
fotografa. Zvýraznite Set Picture Control
(Nastaviť Picture Control) v ponuke i
a stlačením J zobrazte zoznam Picture
Control, potom zvýraznite Picture Control
a stlačením 3 zobrazte nastavenia Picture
Control. Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite požadované nastavenie
a stlačením 4 alebo 2 vyberte hodnotu v prírastkoch po 1, alebo
otočením pomocného príkazového voliča vyberte hodnotu
v prírastkoch po 0,25 (dostupné možnosti sa menia podľa zvoleného
Picture Control). Predvolené nastavenia je možné obnoviť stlačením
tlačidla O.
Po úprave nastavení k vašej spokojnosti
stlačte J, aby zmeny nadobudli účinnosť,
a potom sa vráťte do ponuky i. Picture
Control, ktoré boli upravené z predvolených
nastavení, sú označené hviezdičkou („U“).
D Predchádzajúce nastavenia
Indikátor j pod zobrazením hodnoty v ponuke
nastavenia Picture Control uvádza
predchádzajúcu hodnotu nastavenia.
D „A“ (Automatický režim)
Výberom možnosti A (automatika), ktorá je k dispozícii pre niektoré nastavenia,
fotoaparát automaticky upraví nastavenie. Výsledky sa menia podľa expozície
a polohy objektu v obrazovom poli.
A Picture Control „n Auto (Automatický režim)“
Ak sa zvolí n Auto (Automatický režim) pre
nastavenie Picture Control, nastavenia bude
možné upraviť v rozsahu A−2 až A+2.
96 Ponuka i
K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:
Možnosť
Effect level (Úroveň
efektu)
Popis
Stlmenie alebo zvýšenie efektu funkcie Creative Picture
Control (Kreatívny systém Picture Control).
Quick sharp (Rýchle Rýchle nastavenie úrovní vyváženia pre Sharpening
(Zvýšenie ostrosti), Mid-range sharpening (Stredné
zvýšenie ostrosti)
zvýšenie ostrosti) a Clarity (Ostrosť). Môžete tiež vykonať
Sharpening
individuálne úpravy nasledujúcich parametrov:
(Zvýšenie ostrosti) • Sharpening (Zvýšenie ostrosti): Ovládanie ostrosti
detailov a obrysov.
Mid-range
• Mid-range sharpening (Zvýšenie ostrosti stredného
sharpening
rozsahu): Upravte ostrosť podľa jemnosti vzorov a línií
(Zvýšenie ostrosti
stredného rozsahu) v stredných tónoch ovplyvnených položkami Sharpening
(Zvýšenie ostrosti) a Clarity (Jasnosť).
• Clarity (Jasnosť): Upravte celkovú ostrosť a ostrosť hrubších
Clarity (Jasnosť)
obrysov bez ovplyvnenia jasu alebo dynamického rozsahu.
Contrast (Kontrast) Nastavte kontrast.
Zvýšte alebo znížte jas bez straty detailov v preexponovaných
Brightness (Jas)
oblastiach alebo v tieňoch.
Saturation (Sýtosť) Týmto sa upravuje sviežosť farieb.
Hue (Odtieň)
Upravte odtieň.
Filter effects (Efekt Dosiahne sa simulácia efektu farebných filtrov na
filtra)
monochromatických snímkach.
Vyberte odtieň, ktorý sa použije na monochromatických
Toning (Tónovanie) snímkach. Stlačením 3, keď je zvolená iná možnosť ako B&W
(čiernobiely režim), sa zobrazia možnosti sýtosti.
Toning (Tónovanie)
Nastavte odtieň farieb použitých pre kreatívny systém Picture
(Kreatívny systém
Control.
Picture Control)
D Efekt filtra
Vyberte z nasledujúcich:
Režim
Y (žltý)
O (oranžový)
R (červený)
G (zelený)
Nastavenie
Tieto možnosti zvyšujú kontrast a môžu sa použiť na zoslabenie jasu oblohy na
fotografiách krajiny. Oranžový filter vytvára väčší kontrast ako žltý a červený filter
vytvára väčší kontrast ako oranžový.
Zelený zmäkčuje tóny pleti a môže sa použiť na portréty.
Ponuka i 97
White Balance (Vyváženie bielej farby)
Upravte vyváženie bielej farby (ďalšie informácie nájdete v časti
„Vyváženie bielej farby“, 0 63).
Možnosť
4
Auto (Automatický režim)
Keep white (reduce warm colors) (Zachovať
bielu farbu (redukovať teplé farby))
Keep overall atmosphere (Zachovať celkovú
atmosféru)
Keep warm lighting colors (Zachovať farby
teplého osvetlenia)
light auto (Automatika pre
D Natural
prirodzené svetlo)
H
G
M
J
Direct sunlight (Priame slnečné svetlo)
Cloudy (Oblačno)
Shade (Tieň)
Incandescent (Žiarovka)
Možnosť
I
Fluorescent (Žiarivka)
Sodium-vapor lamps (Sodíkové výbojky)
Warm-white fluorescent (Žiarivka s teplým
bielym svetlom)
White fluorescent (Biela žiarivka)
Cool-white fluorescent (Žiarivka s chladným
bielym svetlom)
Day white fluorescent (Žiarivka s bielym
denným svetlom)
Daylight fluorescent (Žiarivka s denným
svetlom)
High temp. mercury-vapor (Ortuťová výbojka
s vysokou teplotou)
5
K
L
Flash (Blesk)
Choose color temperature (Vybrať
farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné nastavenie)
Stlačením 3, keď je zvýraznená možnosť
Auto (Automatický režim) alebo
Fluorescent (Žiarivka), sa zobrazia vedľajšie
možnosti pre zvýraznenú položku.
Aktuálna možnosť vyváženia bielej farby je
vyznačená ikonou na displeji počas snímania.
98 Ponuka i
❚❚ Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Voľbou položky White balance (Vyváženie
bielej farby) v ponuke i sa zobrazí zoznam
možností vyváženia bielej farby. Ak sa
zvýrazní iná možnosť ako Choose color
temperature (Vybrať farebnú teplotu),
možnosti jemného doladenia je možné
zobraziť stlačením 3. Náhľad akýchkoľvek
zmien možností jemného doladenia je možné zobraziť na displeji.
Zvýšenie zelenej farby
Zvýšenie modrej farby
Zvýšenie žltej farby
Zvýšenie purpurovej farby
Vyváženie bielej farby jemne doladíte poklepaním na šípky na displeji
alebo pomocou multifunkčného voliča. Stlačením J uložíte nastavenia
a vrátite sa do ponuky i.
Hviezdička („U“) vedľa ikony vyváženia bielej
farby na obrazovke snímania znamená, že
účinkuje jemné doladenie.
Ponuka i 99
❚❚ Výber farebnej teploty
Voľbou položky White balance (Vyváženie bielej farby) v ponuke i sa
zobrazí zoznam možností vyváženia bielej farby. Keď je zvýraznená
položka Choose color temperature (Vybrať farebnú teplotu),
možnosti farebnej teploty je možné zobraziť stlačením 3.
Hodnota pre os Žltá – Modrá
Hodnota pre os
Zelená – Purpurová
Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite číslice na osi Žltá – Modrá alebo Zelená
– Purpurová a stlačením 1 alebo 3 vykonajte zmenu. Stlačením J
uložíte nastavenia a vrátite sa do ponuky i. Ak sa pre os Zelená –
Purpurová zvolí iná hodnota ako nula, vedľa ikony vyváženia bielej farby
sa zobrazí hviezdička („U“).
D Výber farebnej teploty
Majte na pamäti, že požadované výsledky nezískate pri osvetlení žiarivkami. Pri
žiarivkových svetelných zdrojoch vyberte možnosť I (Fluorescent (Žiarivka)).
Pri iných zdrojoch svetla nasnímajte skúšobný záber a zistite, či je zvolená
hodnota vhodná.
100 Ponuka i
❚❚ Vlastné nastavenie
Vlastné nastavenie sa používa na zaznamenanie a vyvolanie maximálne
šiestich vlastných nastavení vyváženia bielej farby pri snímaní pri
zmiešanom osvetlení alebo na korekciu zdrojov svetla so silným
farebným nádychom. Podľa nižšie uvedených krokov odmerajte
hodnotu pre vlastné nastavenie vyváženia bielej farby.
1 Zobrazte predvoľby vyváženia bielej
farby.
Zvýraznite položku Preset manual
(Vlastné nastavenie) v zobrazení
vyváženia bielej farby ponuky i
a stlačením 3 zobrazte zoznam
predvolieb vyváženia bielej farby.
2 Zvoľte predvoľbu.
Zvýraznite požadovanú predvoľbu
vyváženia bielej farby (d-1 až d-6)
a stlačením J zvoľte zvýraznenú
predvoľbu a vráťte sa do ponuky i.
D Chránené predvoľby
Predvoľby označené ikonou g sú chránené
a nedajú sa zmeniť.
3 Zvoľte režim priameho merania.
Zvýraznite položku White balance
(Vyváženie bielej farby) v ponuke i
a podržte stlačené tlačidlo J dovtedy,
kým ikony L na obrazovke snímania
a kontrolnom paneli nezačnú blikať
a nezobrazí sa cieľ vyváženia bielej farby
(r) vo zvolenom zaostrovacom bode.
Ponuka i 101
4 Odmerajte vyváženie bielej farby.
Ak chcete odmerať vyváženie bielej farby,
klepnite na biely alebo sivý objekt, alebo
pomocou multifunkčného voliča
umiestnite r na bielu alebo sivú oblasť
displeja a buď stlačte J alebo stlačte
tlačidlo spúšte úplne nadol (vezmite do
úvahy, že r sa nedá premiestniť, keď je pripojený voliteľný blesk,
pričom v takomto prípade bude potrebné odmerať vyváženie bielej
farby pomocou bieleho alebo sivého objektu umiestneného v strede
obrazového poľa).
Ak nebude fotoaparát schopný odmerať
vyváženie bielej farby, zobrazí sa hlásenie.
Skúste znova odmerať vyváženie bielej
farby pomocou iného cieľa.
5 Ukončite režim priameho merania.
Stlačením tlačidla i ukončíte režim priameho merania.
102 Ponuka i
D Meranie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby sa nedá merať, pokiaľ prebieha
snímanie v režime HDR alebo viacnásobnej expozície.
D Režim priameho merania
Režim priameho merania sa ukončí, ak sa nevykonajú žiadne úkony v priebehu
časového intervalu zvoleného pre Používateľské nastavenie c3 (Power off delay
(Oneskorenie vypnutia napájania)) > Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu).
D Spravovanie predvolieb
Možnosť White balance (Vyváženie bielej farby) > Preset manual (Vlastné
nastavenie) v ponuke snímania fotografií je možné použiť na skopírovanie
vyváženia bielej farby z existujúcej fotografie do zvolenej predvoľby, pridanie
komentárov alebo ochranu predvolieb.
D Vlastné nastavenie: Voľba predvoľby
Ak chcete vybrať predvoľbu, zvoľte White balance
(Vyváženie bielej farby) > Preset manual
(Vlastné nastavenie) v ponuke snímania
fotografií, potom zvýraznite predvoľbu a stlačte J.
Ak pre zvolenú predvoľbu momentálne neexistuje
žiadna hodnota, vyváženie bielej farby sa nastaví
na 5 200 K, rovnako ako Direct sunlight (Priame
slnečné svetlo).
Ponuka i 103
Image Quality (Kvalita snímky)
Vyberte formát súborov pre fotografie.
Možnosť
NEF (RAW) + JPEG finem
(NEF (RAW) + JPEG, vysoká kvalitam)
NEF (RAW) + JPEG fine
(NEF (RAW) + JPEG, vysoká kvalita)
NEF (RAW) + JPEG normalm
(NEF (RAW) + JPEG, normálna kvalitam)
NEF (RAW) + JPEG normal
(NEF (RAW) + JPEG, normálna kvalita)
NEF (RAW) + JPEG basicm
(NEF (RAW) + JPEG, základná kvalitam)
NEF (RAW) + JPEG basic
(NEF (RAW) + JPEG, základná kvalita)
Popis
Zaznamenajú sa dve kópie z každej fotografie:
snímka NEF (RAW) a kópia vo formáte JPEG.
Počas prezerania sa zobrazí len kópia vo
formáte JPEG, ale pri odstránení kópie vo
formáte JPEG sa odstráni aj snímka NEF
(RAW). Snímku NEF (RAW) je možné zobraziť
len prostredníctvom počítača.
NEF (RAW)
Fotografie sa zaznamenajú vo formáte NEF
(RAW).
JPEG finem (JPEG, vysoká kvalitam)
JPEG fine
JPEG normalm (JPEG, normálna
kvalitam)
JPEG normal (JPEG, normálna kvalita)
JPEG basicm (JPEG, základná kvalitam)
JPEG basic (JPEG, základná kvalita)
Fotografie sa zaznamenajú vo formáte JPEG.
Kompresia sa zvyšuje a veľkosť súboru sa
znižuje ako kvalita prechádza z „vysoká“ cez
„normálna“ po „základná“. Vyberte možnosti
s m na dosiahnutie maximálnej kvality,
možnosti bez m na zaistenie toho, že snímky
budú mať viac-menej rovnakú veľkosť súboru.
TIFF (RGB)
Zaznamenajú sa nekomprimované fotografie
vo formáte TIFF-RGB s farebnou (bitovou)
hĺbkou 8 bitov na jeden kanál (24-bitová
farba).
Počas snímania sa na displeji zobrazuje
aktuálne zvolená možnosť.
104 Ponuka i
A NEF (RAW)
Súbory snímok NEF (RAW) (prípona „*.nef“) obsahujú nespracované údaje
vyslané z obrazového snímača. Pomocou softvéru ViewNX-i alebo Capture NX-D
od spoločnosti Nikon môžete upravovať nastavenia, ako sú napríklad korekcia
expozície a vyváženie bielej farby, tak často ako chcete, a to bez zníženia kvality
obrazu. Z tohto dôvodu je tento formát ideálny pre fotografie, ktoré sa budú
spracovávať viacerými odlišnými spôsobmi. ViewNX-i a Capture NX-D sú
bezplatne k dispozícii v Nikon Download Center (Centrum sťahovania súborov
spoločnosti Nikon).
Proces konvertovania snímok NEF (RAW) na iné formáty, ako je napríklad JPEG, sa
označuje ako „spracovanie NEF (RAW)“. Snímky NEF (RAW) môžete uložiť v iných
formátoch pomocou počítačových aplikácií ViewNX-i a Capture NX-D alebo
pomocou možnosti NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke
upravenia fotoaparátu.
Ponuka i 105
Image Size (Veľkosť snímky)
Vyberte veľkosť, s ktorou sa budú zaznamenávať fotografie.
Možnosť
Large
(Veľké)
Medium
NEF (RAW)
(Stredné)
Small
(Malé)
Large
(Veľké)
Medium
JPEG/TIFF
(Stredné)
Small
(Malé)
Popis
Vyberte veľkosť fotografií zaznamenaných vo formáte NEF
(RAW). Formát NEF (RAW) je dostupný len vtedy, keď sa ako
kvalita snímky zvolí možnosť NEF (RAW).
Vyberte veľkosť fotografií zaznamenaných vo formáte JPEG
alebo TIFF.
Počas snímania sa na displeji zobrazuje
aktuálne zvolená možnosť.
Fyzické rozmery fotografií v pixeloch sa menia podľa možnosti zvolenej
pre Choose image area (Vybrať oblasť snímky).
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
5 : 4 (30 × 24)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Large (Veľké)
8 256 × 5 504
5 408 × 3 600
6 880 × 5 504
5 504 × 5 504
8 256 × 4 640
Veľkosť snímky
Medium (Stredné)
6 192 × 4 128
4 048 × 2 696
5 152 × 4 120
4 128 × 4 128
6 192 × 3 480
Small (Malé)
4 128 × 2 752
2 704 × 1 800
3 440 × 2 752
2 752 × 2 752
4 128 × 2 320
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Large (Veľké)
6 048 × 4 024
3 936 × 2 624
4 016 × 4 016
6 048 × 3 400
Veľkosť snímky
Medium (Stredné)
4 528 × 3 016
2 944 × 1 968
3 008 × 3 008
4 528 × 2 544
Small (Malé)
3 024 × 2 016
1 968 × 1 312
2 000 × 2 000
3 024 × 1 696
Z 7:
Oblasť snímky
Z 6:
Oblasť snímky
106 Ponuka i
Flash Mode (Zábleskový režim)
Vyberte zábleskový režim pre voliteľné blesky (0 354). Dostupné
možnosti závisia od režimu zvoleného pomocou voliča režimov.
I
J
K
L
Možnosť
Fill flash
(Doplnkový blesk)
Red-eye reduction
(Predzáblesk proti
červeným očiam)
Slow sync + red-eye
(Synchronizácia
blesku s dlhými
časmi uzávierky +
predzáblesk proti
červeným očiam)
Slow sync
(Synchronizácia
blesku s dlhými
časmi uzávierky)
Dostupné v
b, P, S, A, M
M
s
Možnosť
Rear-curtain sync
(Synchronizácia
blesku s druhou
lamelou uzávierky)
Flash off (Vypnutý
blesk)
Dostupné v
P, S, A, M
b, P, S, A, M
P, A
Počas snímania je aktuálne zvolená možnosť
označená ikonou na displeji.
Ponuka i 107
Metering (Meranie)
Meranie určuje spôsob, akým fotoaparát nastaví expozíciu. K dispozícii
sú nasledujúce možnosti:
Možnosť
L
M
N
t
Popis
Fotoaparát meria širokú oblasť obrazového poľa
Matrix metering
a nastavuje expozíciu podľa rozloženia tónov, farieb,
(Maticové meranie kompozície a vzdialenosti na dosiahnutie výsledkov,
expozície)
ktoré zodpovedajú výsledkom pozorovaným voľným
okom.
Fotoaparát meria celé obrazové pole, ale najväčší dôraz
Center-weighted prikladá oblasti v strede obrazového poľa, ktorého veľkosť
metering (Meranie je možné vybrať pomocou Používateľského nastavenia b3
expozície so
(Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným
zdôrazneným
stredom)). Toto je klasické meranie expozície pre
stredom)
portréty; a odporúča sa aj pri použití filtrov s expozičným
činiteľom (faktorom filtra) nad 1×.
Fotoaparát meria 4 mm kruh (ekvivalent približne 1,5 %
obrazového poľa) v strede aktuálneho zaostrovacieho
bodu, čo umožňuje merať objekty mimo stredu (ak je
Spot metering
účinné automatické zaostrenie s automatickým výberom
(Bodové meranie
poľa, fotoaparát bude namiesto toho merať stredový
expozície)
zaostrovací bod). Bodové meranie expozície zaisťuje, že
objekt bude správne exponovaný, aj keď je pozadie oveľa
svetlejšie alebo tmavšie.
HighlightFotoaparát prikladá najväčší dôraz na preexponované
weighted metering
oblasti. Túto možnosť použite na zabránenie straty
(Meranie
detailov v preexponovaných oblastiach, napríklad pri
s dôrazom na
fotografovaní bodovo osvetlených účinkujúcich na
predchádzanie
pódiu.
preexponovaniu)
Počas snímania je aktuálne zvolená možnosť
označená ikonou na displeji.
108 Ponuka i
Wi-Fi Connection (Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi)
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi. Zapnite Wi-Fi, aby bolo možné
zriadiť bezdrôtové pripojenie k počítačom alebo medzi fotoaparátom
a smartfónmi či tabletmi (zariadeniami smart) s nainštalovanou
aplikáciou SnapBridge.
Fotoaparát zobrazí ikonu Wi-Fi, keď je funkcia
Wi-Fi zapnutá.
Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, zvýraznite Wi-Fi connection
(Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi) v ponuke i a stlačte J. Ak je
funkcia Wi-Fi momentálne zapnutá, zobrazí sa výzva Close Wi-Fi
connection (Zrušte pripojenie prostredníctvom Wi-Fi); stlačením J
ukončíte pripojenie.
A Bezdrôtové pripojenia
Informácie o zriadení bezdrôtového pripojenia k počítačom alebo zariadeniam
smart nájdete v Návode na používanie siete, ktorý je k dispozícii v Nikon
Download Center (Centrum sťahovania súborov spoločnosti Nikon):
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/products/493/Z_6.html
Ďalšie informácie o používaní aplikácie SnapBridge nájdete v online
pomocníkovi aplikácie.
Ponuka i 109
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Funkcia Active D-Lighting zachováva detaily v jasných častiach
a tieňoch, čím vytvára snímky s prirodzeným kontrastom. Použite ju na
fotografovanie scén s vysokým kontrastom, napríklad pri fotografovaní
jasne osvetlenej vonkajšej scény cez dvere alebo okno alebo pri snímaní
zatienených objektov za slnečného dňa. Najúčinnejšia je pri maticovom
meraní expozície.
Off (Vyp.)
Y Auto (Automatický
režim)
Možnosť
Y
Z
P
Q
R
c
Popis
Fotoaparát automaticky nastavuje funkciu Active
D-Lighting podľa podmienok snímania (v režime M
Auto (Automatický režim)
je však možnosť Y Auto (Automatický režim)
ekvivalentná možnosti Q Normal (Normálna)).
Extra high (Mimoriadne
vysoká)
Vyberte mieru pôsobenia funkcie Active
D-Lighting z možností Z Extra high
High (Vysoká)
(Mimoriadne vysoká), P High (Vysoká), Q
Normal (Normálna)
Normal (Normálna) a R Low (Nízka).
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
Funkcia Active D-Lighting je vypnutá.
Počas snímania je aktuálne zvolená možnosť
označená ikonou na displeji.
D Funkcia Active D-Lighting
Šum (náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo prúžky) sa môže objaviť na
fotografiách zhotovených s funkciou Active D-Lighting. Pri niektorých objektoch
môže byť viditeľné nerovnomerné tieňovanie. Funkcia Active D-Lighting sa
nepoužíva pri vysokých citlivostiach ISO (Hi 0,3 – Hi 2) vrátane vysokých citlivostí
vybraných pomocou automatického ovládania citlivosti ISO.
110 Ponuka i
Release Mode (Režim snímania)
Vyberte úkon, ktorý sa vykoná po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Tlačidlo c/E (Režim snímania/
Samospúšť)“ (0 84).
Možnosť
U
V
W
Single frame (Jednotlivá snímka)
Continuous L (Pomalé sériové
snímanie)
Continuous H (Rýchle sériové
snímanie)
X
E
Možnosť
Continuous H (extended) (Rýchle
sériové snímanie (rozšírené))
Self-timer (Samospúšť)
Keď je zvýraznená možnosť Continuous L (Pomalé sériové snímanie)
alebo Self-timer (Samospúšť), ďalšie možnosti sa dajú zobraziť
stlačením 3.
Stlačením 3, keď je zvýraznená možnosť
Continuous L (Pomalé sériové snímanie) sa
zobrazia možnosti rýchlosti snímania.
Stlačením 3, keď je zvýraznená možnosť
Self-timer (Samospúšť), sa zobrazia
možnosti oneskorenia expozície v režime
samospúšte a počet zhotovených záberov po
vypršaní časového intervalu časovača.
Aktuálny režim snímania zobrazujú ikony na
obrazovke snímania a na kontrolnom paneli.
Ponuka i 111
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu)
Vyberte to, či sa aktivuje stabilizácia obrazu. Dostupné možnosti sa
menia podľa objektívu.
Možnosť
On (Zap.)
C Normal
(Normálna)
Popis
Túto možnosť vyberte na dosiahnutie zlepšenej stabilizácie
obrazu pri fotografovaní nehybných objektov.
D
Sport (Šport)
Túto možnosť vyberte pri fotografovaní atlétov a iných
objektov, ktoré sa pohybujú rýchlo a nepredvídateľne.
E
Off (Vyp.)
Stabilizácia obrazu je vypnutá.
Iné možnosti ako Off (Vyp.) bude počas
snímania uvádzať ikona na displeji.
D Stabilizácia obrazu
Pri niektorých objektívoch môže byť Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
nedostupná. Keď používate stabilizáciu obrazu, pred snímaním počkajte, kým sa
obraz na displeji nestabilizuje. Pri niektorých objektívoch sa môže obraz na
displeji chvieť aj po spustení uzávierky; je to normálne a neznamená to poruchu.
Možnosť Sport (Šport) alebo On (Zap.) sa odporúča pri snímaní
panoramatických záberov. V režimoch Sport (Šport), Normal (Normálna) a On
(Zap.) sa bude stabilizácia obrazu uplatňovať len na pohyb, ktorý nie je súčasťou
otáčania (panorámovania) (ak sa fotoaparátom otáča (panorámuje) napríklad
v horizontálnom smere, stabilizácia obrazu sa bude uplatňovať len na chvenie vo
vertikálnom smere).
Aby sa predišlo nežiaducim výsledkom, zvoľte možnosť Off (Vyp.), keď je
fotoaparát upevnený na trojnohom statíve, ale pokiaľ nie je hlava trojnohého
statívu zaistená alebo je fotoaparát upevnený na jednonohom statíve, v takomto
prípade sa odporúča možnosť Normal (Normálna), Sport (Šport) alebo On
(Zap.).
112 Ponuka i
AF-Area Mode (Režim činnosti AF)
Režim činnosti AF ovláda spôsob, akým fotoaparát volí zaostrovací bod
pre automatické zaostrovanie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Režim
činnosti AF“ (0 54).
3
d
e
Možnosť
Pinpoint AF (Automatické
zaostrovanie na malé objekty)
Single-point AF (Automatické
zaostrovanie na jednotlivé
zaostrovacie body)
Dynamic-area AF (Dynamická voľba
zaostrovacích polí)
f
g
h
Možnosť
Wide-area AF (S) (Širokoplošné
automatické zaostrovanie (S))
Wide-area AF (L) (Širokoplošné
automatické zaostrovanie (L))
Auto-area AF (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa)
Aktuálne zvolenú možnosť uvádza počas
snímania ikona na displeji.
Focus Mode (Režim zaostrovania)
Režim zaostrovania rozhoduje o spôsobe, akým fotoaparát zaostruje.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Výber režimu zaostrovania“ (0 52).
AF-S
AF-C
Možnosť
Single AF (Jednoduché automatické
zaostrovanie)
Continuous AF (Kontinuálne
automatické zaostrovanie)
Možnosť
MF
Manual focus (Manuálne zaostrovanie)
Aktuálne zvolenú možnosť uvádza počas
snímania ikona na displeji.
Ponuka i 113
Ponuka i režimu videosekvencií
Pri predvolených nastaveniach sa zobrazia nasledujúce položky
v ponuke i pre režim videosekvencií.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Set Picture Control (Nastaviť Picture
7 Wi-Fi connection (Pripojenie
Control) ................................................ 115
prostredníctvom Wi-Fi) ....................120
2 White balance (Vyváženie bielej
8 Active D-Lighting (Funkcia Active
farby)..................................................... 115
D-Lighting) .......................................... 120
3 Frame size and rate/image quality
9 Electronic VR (Elektronická stabilizácia
(Veľkosť obrazu a frekvencia snímania/
obrazu) ................................................. 120
kvalita snímky).................................... 116 10 Vibration reduction (Stabilizácia
4 Microphone sensitivity (Citlivosť
obrazu) ................................................. 121
mikrofónu)........................................... 118 11 AF-area mode (Režim činnosti
5 Choose image area (Vybrať oblasť
AF).......................................................... 121
snímky) ................................................. 119 12 Focus mode (Režim zaostrovania)...121
6 Metering (Meranie) ............................. 120
A „Rovnaké ako nastavenia fotografií“
Ak sa zvolí možnosť Same as photo settings
(Rovnaké ako nastavenia fotografií) pre Set
Picture Control (Nastaviť Picture Control),
White balance (Vyváženie bielej farby), Active
D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) alebo
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
v ponuke snímania videosekvencií sa v ľavom
hornom rohu ponuky i zobrazí ikona h, ktorá
znamená, že možnosti zvolené pre tieto nastavenia v režime fotografií platia aj
v režime videosekvencií a naopak.
114 Ponuka i
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Vyberte Picture Control pre záznam videosekvencie. Ďalšie informácie
nájdete v časti „Nastaviť Picture Control“ (0 94).
White Balance (Vyváženie bielej farby)
Upravte vyváženie bielej farby pre záznam videosekvencie. Ďalšie
informácie nájdete v časti „Vyváženie bielej farby“ (0 63, 98).
Ponuka i 115
Veľkosť obrazu, frekvencia snímania a kvalita
videosekvencie
Zvoľte veľkosť obrazu (v pixeloch) a frekvenciu snímania videosekvencie.
Môžete tiež vybrať z dvoch možností položky Movie quality (Kvalita
videosekvencie): High quality (Vysoká kvalita) (označená ikonami
veľkosti obrazu/frekvencie snímania s „m“) a Normal (Normálna). Spolu
tieto možnosti určujú maximálnu rýchlosť prenosu tak, ako je to
uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania) 1
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p
s
t
w
x
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
A
B
C
Max. prenosová rýchlosť (Mb/s)
High quality
Normal
(Vysoká kvalita) (Normálna)
Max. čas
záznamu
3840 × 2160 (4K UHD); 25p
3840 × 2160 (4K UHD); 24p
144
—2
1920 × 1080; 120p 3
1920 × 1080; 100p 3
1920 × 1080; 60p
29 min.
59 s 4
56
28
1920 × 1080; 25p
28
14
1920 × 1080; 24p
1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo)
(spomalená videosekvencia) 3
1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo)
(spomalená videosekvencia) 3
1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo)
(spomalená videosekvencia) 3
36
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
—2
3 min.
29
1 Skutočné frekvencie snímania pre hodnoty uvedené ako 120p, 60p, 30p a 24p sú 119,88 sn./s, 59,94 sn./s,
29,97 sn./s a 23,976 sn./s v uvedenom poradí.
2 Movie quality (Kvalita videosekvencie) pevne nastavená na High quality (Vysoká
kvalita).
3 Oblasť snímky je pevne nastavená na DX (Z 7) alebo FX (Z 6); rozpoznanie tvárí nie je aktivované v režime
činnosti AF automatického zaostrenia s automatickým výberom poľa.
4 Každú videosekvenciu je možné zaznamenať v rámci maximálne 8 súborov, pričom každý súbor má
maximálnu veľkosť 4 GB. Počet súborov a dĺžka každého súboru sa menia podľa možností zvolených pre
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) a Movie
quality (Kvalita videosekvencie). Videosekvencie nahrané na pamäťové karty naformátované
vo fotoaparáte sa však zaznamenajú ako jeden súbor bez ohľadu na veľkosť, ak má karta kapacitu viac ako
32 GB.
116 Ponuka i
Aktuálne zvolenú možnosť zobrazuje ikona
na displeji.
❚❚ Spomalené videosekvencie
Ak chcete zaznamenávať nehlučné spomalené videosekvencie, zvoľte
možnosť „spomalená videosekvencia“ pre položku Frame size/frame
rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania). Spomalené
videosekvencie sa zaznamenajú 4-násobnou alebo 5-násobnou
rýchlosťou oproti menovitej rýchlosti a prehrajú sa menovitou
rýchlosťou. Videosekvencie nasnímané napríklad pri 1920 × 1080; 30p
×4 (slow-mo) (spomalená videosekvencia) sa zaznamenajú
s frekvenciou snímania približne 120 sn./s a prehrajú sa s frekvenciou
približne 30 sn./s, čo znamená, že pri 10-sekundovom zaznamenávaní sa
vytvorí približne 40-sekundová metráž.
Približne 10 s
Záznam
Prehrávanie
Približne 40 s
Rýchlosti zaznamenávania a prehrávania sú uvedené nižšie.
Veľkosť obrazu/frekvencia snímania
1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo)
A (spomalená videosekvencia)
1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo)
B (spomalená videosekvencia)
1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo)
C (spomalená videosekvencia)
Rýchlosť
zaznamenávania
Normálny režim
120p (119,88 sn./s)
30p (29,97 sn./s)
100p (100 sn./s)
25p (25 sn./s)
120p (119,88 sn./s)
24p (23,976 sn./s)
D Spomalené videosekvencie
Funkcie, ako sú potlačenie rušenia, elektronická stabilizácia obrazu a výstup
časového kódu, sa nedajú použiť, keď je zvolená možnosť „spomalená
videosekvencia“.
Ponuka i 117
Microphone Sensitivity (Citlivosť mikrofónu)
Umožňuje zapnutie alebo vypnutie vstavaného alebo externého
mikrofónu alebo úpravu citlivosti mikrofónu. Vyberte bA na automatickú
úpravu alebo Microphone off (Vypnutie mikrofónu) na vypnutie
zaznamenávania zvuku alebo manuálnu úpravu citlivosti mikrofónu
výberom hodnoty od b1 do b20 (čím vyššia hodnota, tým vyššia
citlivosť).
Pri iných nastaveniach ako bA zobrazuje
aktuálne zvolenú možnosť ikona na displeji.
Ak je úroveň zvuku zobrazená červenou
farbou, znamená to, že hlasitosť je príliš
vysoká. Znížte citlivosť mikrofónu.
D Ikona 2
Videosekvencie zaznamenané s vypnutým
mikrofónom budú v režime prehrávania snímok
na celej obrazovke a prehrávania videosekvencie
označené ikonou 2.
118 Ponuka i
Choose Image Area (Vybrať oblasť snímky)
Vyberte veľkosť oblasti na obrazovom snímači, ktorá sa použije na
záznam videosekvencií. Zvoľte FX na snímanie videosekvencií v tom, čo
sa nazýva „formát videosekvencie FX“, DX na snímanie vo „formáte
videosekvencie DX“. Rozdiely medzi týmito dvoma formátmi sú
znázornené na obrázku.
FX
DX
Rozmery zaznamenanej oblasti sa líšia podľa veľkosti obrazu:
Formát
Veľkosť obrazu
Formát
videosekvencie FX
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
Formát
videosekvencie DX
Zaznamenaná oblasť (približná)
Z7
Z6
35,9 × 20,2 mm
35,8 × 20,1 mm
35,9 × 20,1 mm
23,4 × 13,2 mm
23,5 × 13,2 mm
23,4 × 13,1 mm
Aktuálne zvolenú možnosť zobrazuje ikona
na displeji.
Ponuka i 119
Metering (Meranie)
Vyberte spôsob, akým bude fotoaparát nastavovať expozíciu v režime
videosekvencií. Ďalšie informácie nájdete v časti „Meranie“ (0 108), ale
vezmite do úvahy, že bodové meranie expozície nie je dostupné.
Wi-Fi Connection (Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi)
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi. Ďalšie informácie nájdete v časti
„Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi“ (0 109).
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Vyberte možnosť funkcie Active D-Lighting pre režim videosekvencie.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Funkcia Active D-Lighting“ (0 110).
Vezmite do úvahy, že ak sa zvolí možnosť Same as photo settings
(Rovnaké ako nastavenia fotografií) pre Active D-Lighting (Funkcia
Active D-Lighting) v ponuke snímania videosekvencií a možnosť Auto
(Automatický režim) sa zvolí v ponuke snímania fotografií,
videosekvencie sa nasnímajú s nastavením ekvivalentným možnosti
Normal (Normálna).
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)
Voľbou možnosti On (Zap.) zapnete elektronickú stabilizáciu obrazu
v režime videosekvencií. Elektronická stabilizácia obrazu nie je dostupná
pri veľkostiach obrazu 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p ani
1920 × 1080 (slow-mo) (1 920 × 1 080 (spomalená videosekvencia)).
Vezmite do úvahy, že keď je zapnutá elektronická stabilizácia obrazu,
obrazový uhol sa zmenší, pričom sa mierne zväčší zjavná ohnisková
vzdialenosť a maximálna citlivosť pre záznam videosekvencie sa pevne
nastaví na ISO 25600 (Z 7) alebo 51200 (Z 6).
Pokiaľ je zvolená možnosť On (Zap.), na
displeji sa bude zobrazovať ikona.
120 Ponuka i
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu)
Vyberte možnosť stabilizácie obrazu pre režim videosekvencií. Ďalšie
informácie nájdete v časti „Stabilizácia obrazu“ (0 112).
AF-Area Mode (Režim činnosti AF)
Vyberte spôsob, akým fotoaparát zvolí zaostrovací bod, keď je v režime
videosekvencií aktivované automatické zaostrovanie. Ďalšie informácie
nájdete v časti „Režim činnosti AF“ (0 54).
d
f
Možnosť
Single-point AF (Automatické
zaostrovanie na jednotlivé
zaostrovacie body)
Wide-area AF (S) (Širokoplošné
automatické zaostrovanie (S))
g
h
Možnosť
Wide-area AF (L) (Širokoplošné
automatické zaostrovanie (L))
Auto-area AF (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa)
Focus Mode (Režim zaostrovania)
Vyberte spôsob, akým bude fotoaparát zaostrovať v režime
videosekvencií. Ďalšie informácie nájdete v časti „Výber režimu
zaostrovania“ (0 52).
AF-S
AF-C
Možnosť
Single AF (Jednoduché automatické
zaostrovanie)
Continuous AF (Kontinuálne
automatické zaostrovanie)
AF-F
Možnosť
Full-time AF (Nepretržité automatické
zaostrovanie)
MF
Manual focus (Manuálne zaostrovanie)
Ponuka i 121
Viac o prehrávaní
Zistite viac o prezeraní snímok a informácií o snímkach, ponuke
prehrávania i, zväčšení výrezu snímky a odstraňovaní snímok.
Prezeranie snímok
Pomocou tlačidiel X a W (Q) môžete cyklicky prepínať medzi
zobrazením na celú obrazovku a zobrazením miniatúr.
W
(Q)
W
(Q)
W
(Q)
X
X
X
Prehrávanie
snímok na celej
obrazovke
Zobrazenie miniatúr
Prehrávanie snímok na celej obrazovke
Stlačením tlačidla K zobrazíte na displeji
najnovšiu snímku na celej obrazovke. Ďalšie
snímky je možné zobraziť stlačením 4 alebo
2; ak chcete zobraziť ďalšie informácie
o aktuálnej fotografii, stlačte tlačidlo 1 alebo
3, alebo stlačte tlačidlo DISP (0 124).
122 Viac o prehrávaní
Zobrazenie miniatúr
Ak chcete zobraziť viacero snímok, stlačte
tlačidlo W (Q), keď je snímka zobrazená na
celej obrazovke. Počet zobrazených snímok
sa zvyšuje od 4 do 9 až 72 po každom stlačení
tlačidla W (Q) a znižuje po každom stlačení
tlačidla X. Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite snímky.
D Dotykové ovládacie prvky
Dotykové ovládacie prvky je možné použiť, keď sú snímky zobrazené na
monitore (0 11).
D Otočenie na výšku
Ak chcete zobraziť fotografie na „výšku“ (portrét),
zvoľte možnosť On (Zap.) pre položku Rotate tall
(Otočiť na výšku) v ponuke prehrávania.
D Ukážka snímok
Keď je zvolená možnosť On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok) v ponuke
režimu prehrávania, fotografie sa automaticky zobrazia po nasnímaní (keďže
fotoaparát už má správnu orientáciu, snímky sa neotáčajú automaticky počas
ukážky snímok). Ak je zvolená možnosť On (monitor only) (Zap. (len monitor)),
fotografie sa nezobrazia v hľadáčiku. V režimoch sériového snímania začne
zobrazovanie po skončení snímania, pričom sa zobrazí prvá fotografia
v aktuálnej sérii.
Viac o prehrávaní 123
Informácie o fotografii
Informácie o fotografii sa zobrazujú s prekrytím snímky zobrazenej na
celej obrazovke. Stlačením tlačidla 1 alebo 3, alebo stlačením tlačidla
DISP môžete cyklicky prechádzať cez informácie o fotografii podľa nižšie
uvedeného zobrazenia.
Informácie o súbore
Žiadne informácie (len
snímka) 1
Údaje o expozícii 1
Preexponované oblasti 1
Údaje prehľadu 1
Údaje o polohe 2
Histogram RGB 1
Informácie o snímaní 1
1 Zobrazí sa len vtedy, ak je zvolená zodpovedajúca možnosť pre Playback display options
(Možnosti zobrazenia prehrávania) v ponuke prehrávania.
2 Zobrazia sa len vtedy, ak sú vložené do snímky (0 306).
124 Viac o prehrávaní
Informácie o súbore
12 3
4
5
13
12
11
6
10
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Stav ochrany............................................ 69
Indikátor retušovania..........................314
Označenie odoslania........................... 134
Zaostrovací bod *.................................... 54
Číslo snímky/celkový počet snímok
Kvalita snímky....................................... 104
Veľkosť snímky...................................... 106
Oblasť snímky .............................. 119, 165
Čas záznamu .................................. 38, 295
Dátum záznamu............................ 38, 295
Hodnotenie ............................................. 68
Názov priečinka.................................... 155
Názov súboru...............................165, 239
* Zobrazí sa len v prípade, že je zvolená možnosť
Focus point (Zaostrovací bod) pre
Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania).
Údaje o expozícii
1
2
3
4
5
1 2
3
4
5
Režim snímania ...................................... 70
Čas uzávierky ....................................71, 73
Clona ......................................................... 72
Korekcia expozície ................................. 82
Citlivosť ISO * ........................................... 80
* Zobrazuje sa načerveno v prípade zhotovenia snímky
v režime P, S alebo A so zapnutým automatickým
ovládaním citlivosti ISO.
Viac o prehrávaní 125
Preexponované oblasti
1
1 Preexponované oblasti (oblasti, ktoré
môžu byť preexponované)
2 Číslo priečinka – číslo snímky ........... 161
2
Histogram RGB
1
2
126 Viac o prehrávaní
3
4
5
6
1 Číslo priečinka – číslo snímky ........... 161
2 Vyváženie bielej farby.....................63, 98
Farebná teplota.............................100
Jemné doladenie vyváženia
bielej farby.................................... 99
Vlastné nastavenie ....................... 101
3 Histogram (kanál RGB)........................127
4 Histogram (červený kanál) ................ 127
5 Histogram (zelený kanál) ................... 127
6 Histogram (modrý kanál)................... 127
D Zväčšenie výrezu snímky
Ak chcete priblížiť fotografiu, keď je zobrazený
histogram, stlačte X. Pomocou tlačidiel X a W (Q)
snímku priblížite alebo oddialite a pomocou
multifunkčného voliča ju môžete posúvať.
Histogram sa aktualizuje a zobrazí len tie údaje,
ktoré sa týkajú časti snímky viditeľnej na displeji.
D Histogramy
Histogramy zobrazujú rozloženie tónov, pričom na horizontálnej osi je
zobrazený jas (tón) pixelov a na vertikálnej osi počet pixelov. Histogramy
fotoaparátu slúžia len ako sprievodca a môžu sa líšiť od histogramov
zobrazených v aplikáciách na úpravu snímok. Nižšie je uvedených niekoľko
príkladov histogramov:
Ak snímka obsahuje objekty
s veľkým rozsahom jasu,
rozloženie tónov bude relatívne
rovnomerné.
Ak je snímka tmavá, rozloženie
tónov sa posunie doľava.
Ak je snímka svetlá, rozloženie
tónov sa posunie doprava.
Zvýšením korekcie expozície sa rozloženie tónov posunie doprava, zatiaľ čo
znížením korekcie expozície sa posunie doľava. Histogramy môžu ponúknuť
hrubý odhad celkovej expozície v prípade, že jasné okolité osvetlenie sťažuje
viditeľnosť snímok na displeji.
Viac o prehrávaní 127
Informácie o snímaní
V závislosti od nastavení v čase zhotovenia snímky môže byť k dispozícii
až päť strán informácií o snímaní: všeobecné informácie, informácie
o blesku, Picture Control, rozšírené informácie a informácie o autorských
právach.
❚❚ Informácie o snímaní, strana 1 (všeobecné informácie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
128 Viac o prehrávaní
12 13
1 Meranie .................................................. 108
Typ uzávierky ........................................ 262
Čas uzávierky ....................................71, 73
Clona ......................................................... 72
2 Režim snímania ...................................... 70
Citlivosť ISO 1 ........................................... 80
3 Korekcia expozície ................................. 82
Optimálne vyladenie expozície 2...... 258
4 Ohnisková vzdialenosť
5 Údaje objektívu
6 Režim zaostrovania ............................... 52
7 Stabilizácia obrazu............................... 112
8 Vyváženie bielej farby 3 ..................63, 98
9 Jemné doladenie vyváženia
bielej farby ............................................. 99
10 Farebný priestor...................................182
11 Názov fotoaparátu
12 Oblasť snímky .............................. 119, 165
13 Číslo priečinka – číslo snímky ........... 161
❚❚ Informácie o snímaní, strana 2 (informácie o blesku) 4
14
15
16
17
14
15
16
17
Typ blesku
Diaľkové riadenie záblesku................ 362
Zábleskový režim ........................ 107, 354
Režim riadenia záblesku..................... 186
Korekcia zábleskovej expozície ........ 189
❚❚ Informácie o snímaní, strana 3 (Picture Control)
18 Picture Control 5 ............................ 94, 177
18
❚❚ Informácie o snímaní, strana 4 (rozšírené informácie)
19
20
21
22
23
24
19 Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO ......................................... 183
Redukcia šumu pri dlhých
expozíciách .......................................... 183
20 Funkcia Active D-Lighting .................110
21 Rozdiel expozície HDR ........................ 207
Vyhladenie HDR ................................... 207
22 Ovládanie vinetácie............................. 184
23 História retušovania ............................ 314
24 Poznámka k snímke............................. 303
Viac o prehrávaní 129
❚❚ Informácie o snímaní, strana 5 (informácie o autorských právach) 6
25
25 Meno fotografa..................................... 304
26 Vlastník autorských práv.................... 304
26
1 Zobrazuje sa načerveno v prípade zhotovenia snímky v režime P, S alebo A so zapnutým automatickým
ovládaním citlivosti ISO.
2 Zobrazí sa, ak bolo Používateľské nastavenie b4 (Fine-tune optimal exposure (Jemné
doladenie optimálnej expozície)) nastavené na nenulovú hodnotu pre akýkoľvek spôsob
merania expozície.
3 Zahŕňa aj farebnú teplotu fotografií zhotovených pomocou automatického vyváženia bielej farby.
4 Zobrazí sa len vtedy, ak bola fotografia zhotovená s voliteľným bleskom (0 408).
5 Zobrazené položky sa môžu líšiť podľa Picture Control, ktoré bolo zvolené počas zhotovovania snímky.
6 Informácie o autorských právach sa zobrazia len vtedy, ak sa zaznamenali spolu s fotografiou pomocou
možnosti Copyright information (Informácie o autorských právach) v ponuke
nastavenia.
Údaje o polohe
Zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a ďalšie údaje o polohe sa poskytujú
a menia podľa zariadenia GPS alebo smart (0 306). V prípade
videosekvencií údaje uvádzajú polohu na začiatku záznamu.
130 Viac o prehrávaní
Údaje prehľadu
1 2 345
16
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
27
9
15
26 25
22
23
24
14 13 12 11 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Číslo snímky/celkový počet snímok
Označenie odoslania........................... 134
Stav ochrany ........................................... 69
Indikátor retušovania.......................... 314
Názov fotoaparátu
Indikátor poznámky k snímke .......... 303
Indikátor údajov o polohe ................. 306
Histogram .............................................. 127
Kvalita snímky....................................... 104
Veľkosť snímky...................................... 106
Oblasť snímky .............................. 119, 165
Názov súboru............................... 165, 239
Čas záznamu .................................. 38, 295
Dátum záznamu............................ 38, 295
Názov priečinka.................................... 155
Hodnotenie ............................................. 68
Meranie .................................................. 108
Režim snímania ...................................... 70
Čas uzávierky ....................................71, 73
Clona ......................................................... 72
Citlivosť ISO 1 ........................................... 80
Ohnisková vzdialenosť
Funkcia Active D-Lighting .................110
Picture Control............................... 94, 177
Farebný priestor................................... 182
Zábleskový režim 2 ......................107, 354
Vyváženie bielej farby.....................63, 98
Farebná teplota............................. 100
Jemné doladenie vyváženia
bielej farby.................................... 99
Vlastné nastavenie .......................101
28 Korekcia zábleskovej expozície 2 ......189
Režim riadiaceho blesku 2
29 Korekcia expozície ................................. 82
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1 Zobrazuje sa načerveno v prípade zhotovenia snímky v režime P, S alebo A so zapnutým automatickým
ovládaním citlivosti ISO.
2 Zobrazí sa len vtedy, ak bola fotografia zhotovená s voliteľným bleskom (0 408).
Viac o prehrávaní 131
Tlačidlo i: Prehrávanie
Stlačením tlačidla i počas zväčšenia výrezu
snímky alebo zobrazenia na celú obrazovku či
zobrazenia miniatúr sa zobrazí ponuka i pre
režim prehrávania. Zvoľte možnosti pomocou
multifunkčného voliča a tlačidla J
a stlačením tlačidla i opustíte ponuku
a vrátite sa do prehrávania.
Možnosti dostupné v ponuke prehrávania i
sa menia podľa typu snímky.
Fotografie: Stlačením tlačidla i, keď je zvolená fotografia, sa zobrazia
nižšie uvedené možnosti.
• Quick crop (Rýchly výrez) (zobrazí sa len počas zväčšenia výrezu snímky): Uložte kópiu
aktuálnej snímky orezanej na oblasť viditeľnú na displeji. Táto možnosť
nie je dostupná pri zobrazovaní histogramov.
• Rating (Hodnotenie): Ohodnoťte aktuálnu snímku (0 68).
• Select to send/deselect (smart device/PC/WT) (Vykonať/zrušiť výber na odoslanie
(zariadenie smart/počítač/bezdrôtový vysielač)): Zvoľte aktuálnu snímku na
odoslanie. Zobrazená možnosť sa líši podľa typu pripojeného
zariadenia (0 134).
• Retouch (Upraviť): Na vytvorenie upravenej kópie aktuálnej fotografie
použite možnosti v ponuke úprav (0 314).
• Choose folder (Vybrať priečinok): Vyberte priečinok na prehrávanie.
Zvýraznite priečinok a stlačením J zobrazte snímky vo zvýraznenom
priečinku.
• Protect (Ochrana): Nastavte alebo zrušte ochranu aktuálnej snímky pred
odstránením (0 69).
• Unprotect all (Zrušenie ochrany všetkých snímok) (nie je dostupné počas zväčšenia výrezu
snímky): Odstráňte ochranu zo všetkých snímok v priečinku aktuálne
zvolenom pre Playback folder (Priečinok na prehrávanie) v ponuke
prehrávania.
132 Viac o prehrávaní
Videosekvencie: Nižšie uvedené možnosti sú dostupné pri voľbe
videosekvencie.
• Rating (Hodnotenie): Ohodnoťte aktuálnu snímku (0 68).
• Select to send/deselect (PC/WT) (Vykonať/zrušiť výber na odoslanie (počítač/
bezdrôtový vysielač)): Zvoľte aktuálnu snímku na odoslanie. Zobrazená
možnosť sa líši podľa typu pripojeného zariadenia (0 134).
• Volume control (Ovládanie hlasitosti): Nastavte hlasitosť prehrávania.
• Trim movie (Orezanie videosekvencie): Orežte metráž z aktuálnej
videosekvencie a uložte upravenú kópiu v novom súbore (0 135).
• Choose folder (Vybrať priečinok): Vyberte priečinok na prehrávanie.
Zvýraznite priečinok a stlačením J zobrazte snímky vo zvýraznenom
priečinku.
• Protect (Ochrana): Nastavte alebo zrušte ochranu aktuálnej snímky pred
odstránením (0 69).
• Unprotect all (Zrušenie ochrany všetkých snímok): Odstráňte ochranu zo
všetkých snímok v priečinku aktuálne zvolenom pre Playback folder
(Priečinok na prehrávanie) v ponuke prehrávania.
Videosekvencie (prehrávanie pozastavené): Nižšie uvedené možnosti sú
dostupné pri pozastavení videosekvencie.
• Choose start/end point (Vybrať začiatočný/koncový bod): Orežte metráž
z aktuálnej videosekvencie a uložte upravenú kópiu v novom súbore
(0 135).
• Save current frame (Uložiť aktuálnu snímku): Uložte kópiu zvolenej snímky
ako statickú snímku vo formáte JPEG (0 138).
Viac o prehrávaní 133
Vykonanie/zrušenie výberu na odoslanie
Podľa nižšie uvedených krokov zvoľte aktuálnu snímku na odoslanie do
zariadenia smart, počítača alebo na ftp server. Možnosti ponuky i
použité na voľbu snímok na odoslanie sa menia podľa typu pripojeného
zariadenia:
• Select to send/deselect (smart device) (Vykonať/zrušiť výber na odoslanie (zariadenie
smart)): Zobrazí sa pri pripojení fotoaparátu k zariadeniu smart
prostredníctvom vstavanej funkcie Bluetooth alebo Wi-Fi pomocou
položky Connect to smart device (Pripojiť k zariadeniu smart)
v ponuke nastavenia (0 308).
• Select to send/deselect (PC) (Vykonať/zrušiť výber na odoslanie (počítač)): Zobrazí
sa pri pripojení fotoaparátu k počítaču prostredníctvom vstavanej
funkcie Wi-Fi pomocou položky Connect to PC (Pripojiť k počítaču)
v ponuke nastavenia (0 309).
• Select to send/deselect (WT) (Vykonať/zrušiť výber na odoslanie (bezdrôtový
vysielač)): Zobrazí sa pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo ftp
serveru prostredníctvom bezdrôtového vysielača WT-7 (k dispozícii
samostatne) pomocou položky Wireless transmitter (WT-7)
(Bezdrôtový vysielač (WT-7)) v ponuke nastavenia (0 309).
1 Vyberte snímku.
Zobrazte snímku v režime prehrávania snímok na celej obrazovke
alebo zväčšenia výrezu snímky, alebo ju zvoľte v zozname miniatúr.
2 Vyberte Select to send/deselect
(Vykonať/zrušiť výber na odoslanie).
Stlačením tlačidla i zobrazíte ponuku i,
potom zvýraznite Select to send/
deselect (Vykonať/zrušiť výber na
odoslanie) a stlačte J. Snímky zvolené na
odoslanie budú označené ikonou W ; ak
chcete zrušiť výber, zopakujte kroky 1 a 2.
D Videosekvencie
Videosekvencie sa nedajú odosielať prostredníctvom Bluetooth. Maximálna
veľkosť súborov pre videosekvencie odoslané iným spôsobom je 4 GB.
134 Viac o prehrávaní
Vybrať začiatočný bod/koncový bod
Podľa nižšie uvedených krokov vytvorte orezané kópie videosekvencií.
1 Zobrazte videosekvenciu na celej obrazovke.
2 Pozastavte videosekvenciu na novej
úvodnej snímke.
Prehrávajte videosekvenciu tak, ako je to
popísané v časti „Prezeranie
videosekvencií“ (0 49), stlačením J
spustíte a obnovíte prehrávanie
a stlačením 3 ho pozastavíte, pričom
Ukazovateľ pozície
stlačením 4 alebo 2, alebo otočením
videosekvencie
hlavného príkazového voliča nájdete
požadovanú snímku. Približnú polohu vo videosekvencii môžete
zistiť pomocou ukazovateľa pozície videosekvencie. Pozastavte
prehrávanie, keď dosiahnete novú úvodnú snímku.
3 Zvoľte Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod).
Stlačením tlačidla i zobrazte ponuku i,
potom zvýraznite Choose start/end
point (Vybrať začiatočný/koncový bod)
a stlačte J.
Viac o prehrávaní 135
4 Zvoľte Start point (Začiatočný bod).
Ak chcete vytvoriť kópiu, ktorá začína od
aktuálnej snímky, zvýraznite Start point
(Začiatočný bod) a stlačte J. Snímky
pred aktuálnou snímkou sa po uložení
kópie v kroku 9 odstránia.
Začiatočný bod
5 Potvrďte nový začiatočný bod.
Ak nie je požadovaná snímka momentálne
zobrazená, stlačením 4 alebo 2 sa
posuniete dopredu alebo dozadu (ak
chcete preskočiť o 10 s dopredu alebo
dozadu, otočte hlavný príkazový volič; ak
chcete preskočiť na prvú či poslednú
snímku, otočte pomocný príkazový volič).
6 Vyberte koncový bod.
Stlačením stredu pomocného voliča
prepnite z výberového nástroja
začiatočného bodu (w) na výberový nástroj
koncového bodu (x) a potom vyberte
záverečnú snímku podľa popisu v kroku 5.
Snímky po zvolenej snímke sa po uložení
kópie v kroku 9 odstránia.
Koncový bod
136 Viac o prehrávaní
Pomocný volič
7 Vytvorte kópiu.
Keď je zobrazená požadovaná snímka, stlačte 1.
8 Skontrolujte danú videosekvenciu.
Ak chcete skontrolovať vytvorenú kópiu,
zvýraznite Preview (Kontrola) a stlačte J
(ak chcete prerušiť kontrolu a vrátiť sa do
ponuky možností uloženia, stlačte 1). Ak
chcete zrušiť aktuálnu kópiu a vybrať nový
začiatočný alebo koncový bod tak, ako je
to popísané vyššie, zvýraznite Cancel (Zrušiť) a stlačte J; ak chcete
uložiť danú kópiu, prejdite na krok 9.
9 Uložte kópiu.
Zvýraznite Save as new file (Uložiť ako
nový súbor) a stlačením J uložte danú
kópiu do nového súboru. Ak chcete
nahradiť súbor pôvodnej videosekvencie
upravenou kópiou, zvýraznite Overwrite
existing file (Prepísať existujúci súbor)
a stlačte J.
D Strih videosekvencií
Videosekvencie musia mať dĺžku minimálne dve sekundy. Kópia sa neuloží, ak
nie je dostatok miesta na pamäťovej karte.
Kópie majú rovnaký čas a dátum vytvorenia ako originál.
D Odstránenie úvodnej alebo záverečnej metráže
Ak chcete z videosekvencie odstrániť len úvodnú metráž, prejdite na krok 7 bez
stlačenia stredu pomocného voliča v kroku 6. Ak chcete odstrániť len záverečnú
metráž, zvoľte End point (Koncový bod) v kroku 4, zvoľte záverečnú snímku
a prejdite na krok 7 bez stlačenia tlačidla stredu pomocného voliča v kroku 6.
D „Trim Movie (Orezanie videosekvencie)“
Videosekvencie je možné upraviť aj pomocou možnosti Trim movie (Orezanie
videosekvencie) v ponuke úprav.
Viac o prehrávaní 137
Uloženie aktuálnej snímky
Ak chcete uložiť kópiu zvolenej snímky ako statickú snímku vo formáte
JPEG:
1 Pozastavte videosekvenciu na
požadovanej snímke.
Prehrajte videosekvenciu podľa popisu
v časti „Prezeranie videosekvencií“ (0 49),
stlačením tlačidla J spustíte a obnovíte
prehrávanie a stlačením 3 ho pozastavíte.
Videosekvenciu pozastavte na snímke,
ktorú chcete skopírovať.
2 Vyberte Save current frame (Uložiť
aktuálnu snímku).
Stlačením tlačidla i zobrazte ponuku i,
potom zvýraznite Save current frame
(Uložiť aktuálnu snímku) a stlačením
tlačidla J vytvorte kópiu aktuálnej snímky
vo formáte JPEG. Snímka sa zaznamená
s rozmermi zvolenými pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania) v ponuke snímania videosekvencií.
D Uloženie aktuálnej snímky
Statické snímky vo formáte JPEG z videosekvencií vytvorené voľbou možnosti
Save current frame (Uložiť aktuálnu snímku) sa nedajú upravovať. Statické
snímky vo formáte JPEG získané z videosekvencií neobsahujú niektoré
informácie o fotografii.
138 Viac o prehrávaní
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu snímky
Ak chcete vykonať priblíženie počas prehrávania snímok na celej
obrazovke, stlačte X alebo J.
Navigačné okno
Sprievodca na obrazovke
Pokiaľ je účinné priblíženie, môžete vykonať nasledovné:
• Priblížiť/oddialiť/zobraziť iné oblasti snímky: Stlačte X alebo použite
roztiahnutie prstov na displeji na priblíženie na maximálne približne
32×, 24× alebo 16× pre veľké, stredné alebo malé snímky v uvedenom
poradí (Z 7, alebo v prípade Z 6, maximálne približne 24×, 18× alebo
12×; všetky čísla sú pre formát FX). Stlačením W (Q) alebo stiahnutím
prstov k sebe na displeji snímku oddialite. Počas priblíženia fotografie
pomocou multifunkčného voliča alebo posunutím prsta po obrazovke
zobrazíte oblasti, ktoré nie sú momentálne na displeji viditeľné. Ak
chcete rýchlo prejsť na inú časť snímky, podržte stlačený multifunkčný
volič. Po zmene miery priblíženia sa na niekoľko sekúnd zobrazí
navigačné okno; oblasť momentálne viditeľná na displeji je vyznačená
žltým rámčekom. Lišta pod navigačným oknom, ktorá zobrazuje mieru
priblíženia, sa zmení na zelenú pri 1 : 1.
• Zvoliť tváre: Tváre rozpoznané počas priblíženia sú vyznačené bielym
rámčekom v navigačnom okne. Otočením pomocného príkazového
voliča alebo klepnutím na sprievodcu na obrazovke zobrazíte ďalšie
tváre.
• Zobraziť ďalšie snímky: Otočením hlavného príkazového voliča alebo
klepnutím na ikony e alebo f v spodnej časti displeja zobrazíte
rovnaké umiestnenie na iných fotografiách pri aktuálnej miere
priblíženia. Zväčšenie výrezu snímky sa zruší, keď sa zobrazí
videosekvencia.
• Vykonať návrat do režimu snímania: Stlačením tlačidla spúšte do polovice
alebo stlačením tlačidla K prejdete do režimu snímania.
• Zobraziť ponuky: Stlačením tlačidla G zobrazíte ponuky.
Viac o prehrávaní 139
Odstraňovanie snímok
Stlačením tlačidla O odstráňte aktuálnu snímku, alebo pomocou
možnosti Delete (Odstrániť) v ponuke prehrávania odstráňte viacero
zvolených snímok, všetky snímky zhotovené v rámci zvoleného dátumu
alebo všetky snímky v aktuálnom priečinku na prehrávanie (chránené
snímky sa nedajú odstrániť). Dávajte pozor pri odstraňovaní snímok,
keďže sa snímky po odstránení už nedajú obnoviť.
Počas prehrávania
Stlačením tlačidla O odstránite aktuálnu fotografiu.
1 Stlačte tlačidlo O.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
2 Znova stlačte tlačidlo O.
Ak chcete odstrániť snímku, znova stlačte tlačidlo O. Ak chcete
postup ukončiť bez odstránenia snímky, stlačte K.
140 Viac o prehrávaní
Ponuka prehrávania
Položka Delete (Odstrániť) v ponuke prehrávania obsahuje nasledujúce
možnosti. Majte na pamäti, že v závislosti od počtu snímok môže byť na
odstránenie potrebný určitý čas.
Q
i
R
Možnosť
Popis
Selected
Odstránenie vybraných snímok.
(Vybrané)
Select date
Odstránenie všetkých snímok zhotovených v rámci zvolených
(Zvoliť dátum) dátumov (0 142).
Odstránenie všetkých snímok v priečinku aktuálne zvolenom
All (Všetky)
na prehrávanie (0 155).
❚❚ Vybrané: Odstránenie zvolených snímok
Ak chcete odstrániť viacero zvolených snímok, vyberte Selected
(Vybrané) a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
1 Vyberte snímky.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite snímku a stlačením tlačidla
W (Q) vykonajte alebo zrušte voľbu.
Zvolené snímky budú označené ikonou O
(ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na
celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo
X). Ak chcete zvoliť ďalšie snímky,
zopakujte postup podľa potreby.
2 Odstráňte zvolené snímky.
Stlačte J. Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením; zvýraznite Yes (Áno)
a stlačte J.
Viac o prehrávaní 141
❚❚ Voľba dátumu: Odstránenie snímok zhotovených v rámci zvolených dátumov
Ak chcete odstrániť všetky nechránené snímky zhotovené v rámci
zvolených dátumov, vyberte Delete (Odstrániť) > Select date (Zvoliť
dátum) v ponuke prehrávania a postupujte podľa nižšie uvedených
krokov.
1 Zvoľte dátumy.
Zvýraznite dátum a stlačením tlačidla 2
zvoľte všetky snímky zhotovené v rámci
zvýrazneného dátumu. Zvolené dátumy
budú označené ikonou M. Postup
zopakujte podľa potreby a vyberte ďalšie
dátumy; ak chcete zrušiť výber dátumu,
zvýraznite ho a stlačte 2.
2 Odstráňte snímky zhotovené v rámci
zvolených dátumov.
Stlačte J. Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením; zvýraznite Yes (Áno)
a stlačte J.
142 Viac o prehrávaní
Sprievodca ponukami
Získajte viac informácií o ponukách fotoaparátu.
Východiskové nastavenia
Východiskové nastavenia pre možnosti ponúk fotoaparátu sú uvedené
nižšie.
Východiskové nastavenia ponuky prehrávania
Možnosť
Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
Image review (Ukážka snímok)
After delete (Po odstránení)
After burst, show (Po sérii, zobraziť)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
Slide show (Prezentácia)
Image type (Typ snímky)
Frame interval (Interval snímok)
Východiskové nastavenie
All (Všetky)
Off (Vyp.)
Show next (Zobraziť nasledujúcu)
Last image in burst (Posledná snímka v sérii)
On (Zap.)
Still images and movies (Statické snímky
a videosekvencie)
2s
Východiskové nastavenia ponuky snímania fotografií
Možnosť
Storage folder (Priečinok na ukladanie údajov)
Východiskové nastavenie
Z 7: NCZ_7
Z 6: NCZ_6
Rename (Premenovať)
Select folder by number (Vybrať priečinok podľa
čísla)
File naming (Názvy súborov)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
Image quality (Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť snímky)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
100
DSC
FX (36×24)
JPEG normal (JPEG, normálna kvalita)
Large (Veľké)
Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia 143
Možnosť
NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW))
NEF (RAW) compression (Kompresia NEF (RAW))
Východiskové nastavenie
Lossless compressed (Bezstratovo
komprimované)
NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu
NEF (RAW))
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
b
P, S, A, M
Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie
citlivosti ISO)
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
Maximum sensitivity with c (Maximálna
citlivosť s c)
Minimum shutter speed (Maximálny čas uzávierky)
White balance (Vyváženie bielej farby)
14-bit (14-bitová)
Auto (Automatický režim)
100
On (Zap.)
Z 7: 25600
Z 6: 51200
Same as without flash (Rovnaké ako bez
blesku)
Auto (Automatický režim)
Auto (Automatický režim) > Keep overall
atmosphere (Zachovať celkovú atmosféru)
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Auto (Automatický režim)
sRGB
Off (Vyp.)
Off (Vyp.)
Normal (Normálna)
Normal (Normálne)
On (Zap.)
Jemné doladenie
Choose color temperature (Vybrať farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné nastavenie)
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Color space (Farebný priestor)
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
Diffraction compensation (Korekcia difrakcie)
Auto distortion control (Automatická regulácia
On (Zap.)
skreslenia)
Flicker reduction shooting (Snímanie s potlačením rušenia)
Off (Vyp.)
Metering (Meranie)
Matrix metering (Maticové meranie expozície)
Flash control (Riadenie záblesku)
Flash control mode (Režim riadenia záblesku)
TTL
Wireless flash options (Možnosti bezdrôtového blesku)
Off (Vyp.)
Remote flash control (Diaľkové riadenie záblesku)
Group flash (Skupinový blesk)
Flash mode (Zábleskový režim)
Fill flash (Doplnkový blesk)
Flash compensation (Korekcia zábleskovej expozície)
0,0
144 Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia
Možnosť
Focus mode (Režim zaostrovania)
AF-area mode (Režim činnosti AF)
Východiskové nastavenie
Single AF (Jednoduché automatické
zaostrovanie)
Single-point AF (Automatické zaostrovanie na
jednotlivé zaostrovacie body)
(Varies with lens (Líši sa podľa objektívu))
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
Auto bracketing (Automatický bracketing)
Auto bracketing set (Nastavenie automatického
AE & flash bracketing (Bracketing
bracketingu)
automatickej expozície a intenzity záblesku)
Number of shots (Počet záberov)
0
Increment (Prírastok)
1,0
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia) *
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej
Off (Vyp.)
expozície)
Number of shots (Počet záberov)
2
Overlay mode (Režim prelínania)
Average (Priemer)
Keep all exposures (Zachovať všetky snímky)
On (Zap.)
Overlay shooting (Snímanie s prelínaním)
On (Zap.)
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah))
HDR mode (Režim HDR)
Off (Vyp.)
Exposure differential (Rozdiel expozície)
Auto (Automatický režim)
Smoothing (Vyhladenie)
Normal (Normálne)
Save individual images (NEF) (Uložiť jednotlivé
Off (Vyp.)
snímky (NEF))
Interval timer shooting (Intervalové snímanie)
Choose start day/time (Vybrať deň/čas spustenia)
Now (Teraz)
Interval
1 minúta
Intervals×shots/interval (Intervaly × zábery na
0001×1
interval)
Exposure smoothing (Vyhladenie expozície)
Off (Vyp.)
Silent photography (Nehlučné fotografovanie)
Off (Vyp.)
Interval priority (Priorita intervalu)
Off (Vyp.)
Starting storage folder (Spustenie priečinka na ukladanie údajov)
New folder (Nový priečinok)
U
Reset file numbering (Resetovať číslovanie
U
súborov)
Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia 145
Možnosť
Východiskové nastavenie
Time-lapse movie (Časozberná videosekvencia)
Interval
5s
Shooting time (Čas snímania)
25 minút
Exposure smoothing (Vyhladenie expozície)
On (Zap.)
Silent photography (Nehlučné fotografovanie)
Off (Vyp.)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
FX
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
1920×1080; 60p
snímania)
Interval priority (Priorita intervalu)
Off (Vyp.)
Focus shift shooting (Snímanie s posúvaním zaostrenia)
No. of shots (Počet záberov)
100
Focus step width (Šírka kroku zaostrenia)
5
Interval until next shot (Interval po nasledujúci
0
záber)
First-frame exposure lock (Uzamknutie expozície
On (Zap.)
prvej snímky)
Peaking stack image (Snímka s vrstveným
Don’t create (Nevytvárať)
zaostrením)
Silent photography (Nehlučné fotografovanie)
Off (Vyp.)
Starting storage folder (Spustenie priečinka na ukladanie údajov)
New folder (Nový priečinok)
U
Reset file numbering (Resetovať číslovanie
U
súborov)
Silent photography (Nehlučné fotografovanie)
Off (Vyp.)
* Resetovanie ponuky snímania fotografií nie je dostupné počas snímania.
Východiskové nastavenia ponuky snímania
videosekvencií
Možnosť
File naming (Názvy súborov)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania)
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
Movie file type (Typ súboru videosekvencie)
146 Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia
Východiskové nastavenie
DSC
FX
1920×1080; 60p
High quality (Vysoká kvalita)
MOV
Možnosť
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
Auto ISO control (mode M) (Automatické ovládanie
citlivosti ISO (režim M))
ISO sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO (režim M))
White balance (Vyváženie bielej farby)
Jemné doladenie
Choose color temperature (Vybrať farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné nastavenie)
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
Diffraction compensation (Korekcia difrakcie)
Auto distortion control (Automatická regulácia
skreslenia)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Metering (Meranie)
Focus mode (Režim zaostrovania)
AF-area mode (Režim činnosti AF)
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)
Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu)
Attenuator (Tlmič)
Frequency response (Frekvenčná charakteristika)
Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra)
Headphone volume (Hlasitosť slúchadiel)
Timecode (Časový kód)
Record timecodes (Záznam časových kódov)
Count-up method (Metóda spočítavania)
Drop frame (Vynechať počítanie snímky)
Východiskové nastavenie
Z 7: 25600
Z 6: 51200
On (Zap.)
100
Same as photo settings (Rovnaké ako
nastavenia fotografií)
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Same as photo settings (Rovnaké ako
nastavenia fotografií)
Off (Vyp.)
Normal (Normálna)
Normal (Normálne)
On (Zap.)
On (Zap.)
Auto (Automatický režim)
Matrix metering (Maticové meranie expozície)
Full-time AF (Nepretržité automatické
zaostrovanie)
Auto-area AF (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa)
Same as photo settings (Rovnaké ako
nastavenia fotografií)
Off (Vyp.)
Auto (Automatický režim)
Disable (Vypnuté)
Wide range (Široký rozsah)
Off (Vyp.)
15
Off (Vyp.)
Record run (Priebeh záznamu)
On (Zap.)
Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia 147
Východiskové nastavenia ponuky používateľských
nastavení
Možnosť
Východiskové nastavenie
a1 AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho
Release (Spúšť)
zaostrovania)
a2 AF-S priority selection (Voľba priority jednorazového
Focus (Zaostrenie)
zaostrovania)
a3 Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia
3
s funkciou lock-on)
Face and eye detection on (Detekcia tváre
a4 Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tváre/očí
s automatickým zaostrením s automatickým výberom poľa)
a očí zapnutá)
a5 Focus points used (Použité zaostrovacie body)
All points (Všetky body)
a6 Store points by orientation (Uložiť body podľa orientácie)
No (Nie)
a7 AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania)
Shutter/AF-ON (Spúšť/AF-ON)
a8 Limit AF-area mode selection (Obmedzenie voľby režimu činnosti AF)
Pinpoint AF (Automatické zaostrovanie na malé objekty)
M
Single-point AF (Automatické zaostrovanie na
M
(nie
je
možné
zrušiť výber)
jednotlivé zaostrovacie body)
Dynamic-area AF (Dynamická voľba zaostrovacích polí)
M
Wide-area AF (S) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S))
M
Wide-area AF (L) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L))
M
Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým
M
výberom poľa)
No wrap (Žiadne cyklovanie)
a9 Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích bodov)
a10 Focus point options (Možnosti zaostrovacích bodov)
Manual focus mode (Režim manuálneho zaostrovania)
On (Zap.)
Dynamic-area AF assist (Pomocník dynamickej voľby
On (Zap.)
zaostrovacích polí)
Off (Vyp.)
a11 Low-light AF (Automatické zaostrovanie pri slabom osvetlení)
a12 Built-in AF-assist illuminator (Vstavaný pomocný
On (Zap.)
reflektor automatického zaostrovania)
a13 Manual focus ring in AF mode (Krúžok manuálneho
Enable (Zapnuté)
zaostrovania v režime automatického zaostrovania)
1/3 step (Krok 1/3)
b1 EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na ovládanie expozície)
b2 Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia
Off (Vyp.)
expozície)
ø 12 mm
b3 Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným stredom)
b4 Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície)
Matrix metering (Maticové meranie expozície)
0
Center-weighted metering (Meranie expozície so
0
zdôrazneným stredom)
Spot metering (Bodové meranie expozície)
0
Highlight-weighted metering (Meranie s dôrazom na
0
predchádzanie preexponovaniu)
148 Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia
Možnosť
Východiskové nastavenie
c1 Shutter-release button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla
Off (Vyp.)
spúšte)
c2 Self-timer (Samospúšť)
Self-timer delay (Oneskorenie samospúšte)
10 s
Number of shots (Počet záberov)
1
Interval between shots (Interval medzi zábermi)
0.5 s (0,5 s)
c3 Power off delay (Oneskorenie vypnutia napájania)
Playback (Prehrávanie)
10 s
Menus (Ponuky)
1 min
Image review (Ukážka snímok)
4s
Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)
30 s
d1 CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania režimu CL)
3 fps (3 sn./s)
d2 Max. continuous release (Max. počet snímok pri sériovom
200
snímaní)
d3 Sync. release mode options (Možnosti režimu
Sync (Synchronizovať)
synchronizovaného snímania)
d4 Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
Off (Vyp.)
d5 Shutter type (Typ uzávierky)
Auto (Automatický režim)
d6 Limit selectable image area (Obmedzenie voliteľnej oblasti snímky)
FX (36×24)
M (nie je možné zrušiť výber)
DX (24×16)
M
M
5:4 (30×24) (len Z 7)
1:1 (24×24)
M
16:9 (36×20)
M
d7 File number sequence (Postupnosť čísel súborov)
On (Zap.)
d8 Apply settings to live view (Použiť nastavenia pre živý
On (Zap.)
náhľad)
d9 Framing grid display (Zobrazenie pomocnej mriežky)
Off (Vyp.)
d10 Peaking highlights (Zvýraznenie obrysov zaostrených oblastí)
Peaking level (Úroveň zvýraznenia)
Off (Vyp.)
Peaking highlight color (Farba zvýraznenia zaostrenia)
Red (Červená)
d11 View all in continuous mode (Zobraziť všetko v režime
On (Zap.)
sériového snímania)
Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia 149
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
f2
f3
f4
Možnosť
Východiskové nastavenie
Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)
1/200 s
Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití blesku)
1/60 s
Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk)
Entire frame (Celé obrazové pole)
Auto c ISO sensitivity control (Automatické c nastavenie
Subject and background (Objekt a pozadie)
citlivosti ISO)
Modeling flash (Modelovací záblesk)
On (Zap.)
Auto bracketing (mode M) (Automatický bracketing
Flash/speed (Blesk/čas uzávierky)
(režim M))
Bracketing order (Poradie bracketingu)
MTR > under > over (Meranie > pod > nad)
Customize i menu (Prispôsobiť ponuku i)
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control); White balance (Vyváženie bielej
farby); Image quality (Kvalita snímky);
Image size (Veľkosť snímky); Flash mode
(Zábleskový režim); Metering (Meranie);
Wi-Fi connection (Pripojenie
prostredníctvom Wi-Fi); Active D-Lighting
(Funkcia Active D-Lighting); Release mode
(Režim snímania); Vibration reduction
(Stabilizácia obrazu); AF-area mode (Režim
činnosti AF); Focus mode (Režim
zaostrovania)
Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)
Fn1 button (Tlačidlo Fn1)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Focus mode/AF-area mode (Režim
Fn2 button (Tlačidlo Fn2)
zaostrovania/Režim činnosti AF)
AF-ON button (Tlačidlo AF-ON)
AF-ON
Focus point selection (Výber zaostrovacích
Sub-selector (Pomocný volič)
bodov)
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
Sub-selector center (Stred pomocného voliča)
zaostrenia)
Movie record button (Tlačidlo záznamu videosekvencií)
None (Žiadne)
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
Lens Fn button (Fn tlačidlo objektívu)
zaostrenia)
Lens control ring (Ovládací krúžok objektívu)
(Varies with lens (Líši sa podľa objektívu))
OK button (Tlačidlo OK)
Select center focus point (Výber stredového
Shooting mode (Režim snímania)
zaostrovacieho bodu)
Playback mode (Režim prehrávania)
Zoom on/off (Zapnutie/vypnutie zoomu)
Zoom on/off (Zapnutie/vypnutie zoomu)
1 : 1 (100%)
Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky a clony)
Shutter speed lock (Aretácia času uzávierky)
Off (Vyp.)
Aperture lock (Aretácia clony)
150 Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia
Možnosť
f5 Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)
Reverse rotation (Opačné otáčanie)
Change main/sub (Vymeniť hlavný s pomocným)
Menus and playback (Ponuky a prehrávanie)
Sub-dial frame advance (Posuv snímok pomocou
pomocného voliča)
f6 Release button to use dial (Používanie príkazových
voličov po uvoľnení tlačidla)
f7 Reverse indicators (Obrátené indikátory)
Východiskové nastavenie
Exposure compensation
(Korekcia expozície): U
Shutter speed/aperture
(Čas uzávierky/clona): U
Exposure setting (Nastavenie expozície): Off
(Vyp.)
Autofocus setting (Nastavenie
automatického zaostrovania): Off (Vyp.)
Off (Vyp.)
10 frames (10 snímok)
No (Nie)
g1 Customize i menu (Prispôsobiť ponuku i)
g2
g3
g4
g5
g6
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control);
White balance (Vyváženie bielej farby); Frame
size and rate/Image quality (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania/Kvalita snímky);
Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu);
Choose image area (Vybrať oblasť snímky);
Metering (Meranie); Wi-Fi connection
(Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi); Active
D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting);
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu);
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu);
AF-area mode (Režim činnosti AF); Focus mode
(Režim zaostrovania)
Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)
Fn1 button (Tlačidlo Fn1)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Focus mode/AF-area mode (Režim
Fn2 button (Tlačidlo Fn2)
zaostrovania/Režim činnosti AF)
AF-ON button (Tlačidlo AF-ON)
AF-ON
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
Sub-selector center (Stred pomocného voliča)
zaostrenia)
Shutter-release button (Tlačidlo spúšte)
Take photos (Zhotovovanie fotografií)
Lens control ring (Ovládací krúžok objektívu)
(Varies with lens (Líši sa podľa objektívu))
Select center focus point (Výber stredového
OK button (Tlačidlo OK)
zaostrovacieho bodu)
AF speed (Rýchlosť automatického zaostrovania)
0
When to apply (Kedy použiť)
Always (Vždy)
AF tracking sensitivity (Citlivosť sledovania
4
automatického zaostrovania)
Highlight display (Zobrazenie preexponovaných oblastí)
Display pattern (Vzor zobrazenia)
Off (Vyp.)
Highlight display threshold (Prahová hodnota
248
zobrazenia preexponovaných oblastí)
Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia 151
Východiskové nastavenia ponuky nastavenia
Možnosť
Východiskové nastavenie
Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
Daylight saving time (Letný čas)
Off (Vyp.)
Monitor brightness (Jas monitora)
0
Monitor color balance (Vyváženie farieb monitora)
A-B: 0, G-M: 0
Viewfinder brightness (Jas hľadáčika)
Auto (Automatický režim)
Viewfinder color balance (Vyváženie farieb hľadáčika)
A-B: 0, G-M: 0
Control panel brightness (Jas kontrolného panela)
Auto (Automatický režim)
Limit Monitor Mode Selection (Obmedzenie voľby režimu monitora)
Automatic display switch (Automatické prepínanie
M
zobrazenia)
Viewfinder only (Len hľadáčik)
M
Monitor only (Len monitor)
M
Prioritize viewfinder (Uprednostniť hľadáčik)
M
Information display (Zobrazenie informácií)
Dark on light (Tmavé na svetlom)
AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrenia)
AF fine-tune (On/Off) (Jemné doladenie
Off (Vyp.)
automatického zaostrenia (Zap./Vyp.))
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač)
Automatic cleaning (Automatické čistenie)
Clean at shutdown (Čistiť pri vypnutí)
Beep options (Možnosti zvukového znamenia)
Beep on/off (Zapnutie/vypnutie zvukového
Off (Vyp.)
znamenia)
Volume (Hlasitosť)
2
Pitch (Výška tónu)
Low (Nízky)
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky)
Enable/disable touch controls (Zapnutie/vypnutie
Enable (Zapnuté)
dotykových ovládacích prvkov)
Full-frame playback flicks (Rýchle pohyby prstom pri
Left V Right (Zľava V Doprava)
prehrávaní snímok na celej obrazovke)
152 Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia
Možnosť
Východiskové nastavenie
HDMI
Output resolution (Výstupné rozlíšenie)
Auto (Automatický režim)
Advanced (Rozšírené)
Output range (Výstupný rozsah)
Auto (Automatický režim)
External recording control (Externé ovládanie
Off (Vyp.)
záznamu)
Output data depth (Výstupná hĺbka dát)
8 bit (8 bitov)
N-Log setting (Nastavenie N-Log)
Off (Vyp.)
View assist (Pomocné zobrazenie)
Off (Vyp.)
Location data (Údaje o polohe)
Standby timer (Časový spínač pohotovostného
Enable (Zapnuté)
režimu)
Set clock from satellite (Nastavenie hodín zo
Yes (Áno)
satelitu)
Wireless remote (WR) options (Možnosti diaľkového (bezdrôtového diaľkového) ovládača)
LED lamp (Kontrolka LED)
On (Zap.)
Link mode (Režim pripojenia)
Pairing (Párovanie)
Assign remote (WR) Fn button (Priradenie Fn tlačidla
None (Žiadne)
diaľkového (bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Airplane mode (Režim V lietadle)
Disable (Vypnuté)
Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte bez
Enable release (Aktivovať spúšť)
pamäťovej karty)
Sprievodca ponukami > Východiskové nastavenia 153
D Ponuka prehrávania: Správa snímok
Ak chcete zobraziť možnosti prehrávania,
zvoľte záložku D v ponukách fotoaparátu.
Možnosť
Delete (Odstrániť)
Playback folder (Priečinok na
prehrávanie)
Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania)
Image review (Ukážka snímok)
0
155
155
155
Možnosť
After delete (Po odstránení)
After burst, show (Po sérii, zobraziť)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
Slide show (Prezentácia)
Rating (Hodnotenie)
156
D Pozrite aj
Východiskové nastavenia ponuky nájdete v časti „Východiskové nastavenia
ponuky prehrávania“ (0 143).
154 Sprievodca ponukami > D Ponuka prehrávania
0
156
157
157
158
159
Delete (Odstrániť)
Tlačidlo G ➜ D (ponuka prehrávania)
Odstránenie viacerých snímok.
Q
i
R
Možnosť
Popis
Selected
Odstránenie vybraných snímok.
(Vybrané)
Select date
Odstránenie všetkých snímok zhotovených v rámci zvolených
(Zvoliť dátum) dátumov.
Odstránenie všetkých snímok v priečinku aktuálne zvolenom
All (Všetky)
na prehrávanie.
Playback Folder (Priečinok na prehrávanie)
Tlačidlo G ➜ D (ponuka prehrávania)
Vyberte priečinok na prehrávanie.
Možnosť
Popis
Počas prehrávania budú vo všetkých priečinkoch viditeľné snímky
s vybraným názvom. Priečinky je možné premenovať pomocou
(Názov priečinka)
možnosti Storage folder (Priečinok na ukladanie údajov) >
Rename (Premenovať) v ponuke snímania fotografií (0 161).
Počas prehrávania budú viditeľné snímky vo všetkých
All (Všetky)
priečinkoch.
Current
Počas prehrávania budú viditeľné iba snímky v aktuálnom
(Aktuálne)
priečinku.
Playback Display Options (Možnosti zobrazenia
prehrávania)
Tlačidlo G ➜ D (ponuka prehrávania)
Vyberte informácie dostupné v zobrazení informácií o fotografii.
Zvýraznite možnosti a stlačením tlačidla 2 vykonajte alebo zrušte výber;
položky zvolené na zobrazenie počas prehrávania snímok na celej
obrazovke budú označené ikonami L. Ak sa chcete vrátiť do ponuky
prehrávania, stlačte J.
Sprievodca ponukami > D Ponuka prehrávania 155
Image Review (Ukážka snímok)
Tlačidlo G ➜ D (ponuka prehrávania)
Vyberte to, či sa snímky zobrazia automaticky ihneď po snímaní.
Možnosť
Popis
Snímky sa zobrazujú na aktuálne zvolenom displeji (monitor
On (Zap.)
alebo hľadáčik) počas toho, ako sa zhotovujú.
On (monitor Snímky sa zobrazujú po snímaní len vtedy, keď sa na vytváranie
only) (Zap. (len kompozície záberov používa monitor. Počas snímania sa snímky
monitor))
nezobrazujú v hľadáčiku.
Off (Vyp.)
Snímky je možné zobraziť len stlačením tlačidla K.
After Delete (Po odstránení)
Tlačidlo G ➜ D (ponuka prehrávania)
Vyberte snímku, ktorá sa zobrazí po odstránení snímky.
S
T
U
Možnosť
Show next
(Zobraziť
nasledujúcu)
Show previous
(Zobraziť
predchádzajúcu)
Popis
Zobrazí sa nasledujúca snímka (ak nie je žiadna
nasledujúca snímka — t.j., ak bola odstránená snímka
posledná — zobrazí sa predchádzajúca snímka).
Zobrazí sa predchádzajúca snímka (ak nie je žiadna
predchádzajúca snímka — t.j., ak bola odstránená snímka
prvá — zobrazí sa nasledujúca snímka).
Ak ste prechádzali po snímkach v poradí ich
Continue as
zaznamenania, zobrazí sa nasledujúca snímka podľa
before
popisu pri možnosti Show next (Zobraziť nasledujúcu).
(Pokračovať ako Ak ste prechádzali po snímkach v opačnom poradí, zobrazí
predtým)
sa predchádzajúca snímka podľa popisu pri možnosti
Show previous (Zobraziť predchádzajúcu).
156 Sprievodca ponukami > D Ponuka prehrávania
After Burst, Show (Po sérii, zobraziť)
Tlačidlo G ➜ D (ponuka prehrávania)
Vyberte to, či fotografia zobrazená bezprostredne po zhotovení série
záberov v režime sériového snímania bude prvý alebo posledný záber
v sérii. Táto možnosť nadobudne účinok len vtedy, keď sa vypne Image
review (Ukážka snímok) (0 156).
Naposledy zhotovený záber (zhotovená séria)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Zobrazí sa, ak je zvolená
možnosť First image in burst
(Prvá snímka v sérii)
DSC_0015.jpg
Zobrazí sa, ak je zvolená
možnosť Last image in burst
(Posledná snímka v sérii)
Rotate Tall (Otočiť na výšku)
Tlačidlo G ➜ D (ponuka prehrávania)
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), snímky s orientáciou na výšku (portrét)
sa automaticky otočia pri zobrazení počas prehrávania. Nezabudnite, že
keďže samotný fotoaparát je už počas snímania v príslušnej polohe,
snímky sa počas ukážky snímok automaticky neotáčajú.
Sprievodca ponukami > D Ponuka prehrávania 157
Slide Show (Prezentácia)
Tlačidlo G ➜ D (ponuka prehrávania)
Zobrazenie prezentácie snímok v aktuálnom priečinku na prehrávanie
(0 155).
Možnosť
Start (Spustenie)
Image type (Typ
snímky)
Popis
Spustenie prezentácie.
Vyberte zobrazenie typu obrazového záznamu z možností Still
images and movies (Statické snímky a videosekvencie), Still
images only (Len statické snímky) a Movies only (Len
videosekvencie), alebo zvoľte By rating (Podľa hodnotenia)
na zobrazenie len snímok so zvoleným hodnotením (zvýraznite
hodnotenia a stlačením 2 vykonajte alebo zrušte voľbu).
Frame interval
Výber dĺžky intervalu zobrazenia jednotlivých snímok.
(Interval snímok)
Ak chcete spustiť prezentáciu, zvýraznite
Start (Spustiť) a stlačte J. V priebehu
zobrazenia je možné vykonávať nasledujúce
úkony:
• Preskočenie dozadu/preskočenie dopredu:
Stlačením tlačidla 4 sa vrátite na
predchádzajúcu snímku, stlačením 2
preskočíte na nasledujúcu snímku.
• Zobrazenie ďalších informácií o fotografii: Stlačením tlačidla 1 alebo 3
zmeníte alebo skryjete zobrazené informácie o fotografii (len statické
snímky).
• Pozastavenie: Stlačením J pozastavíte prezentáciu. Ak chcete znova
spustiť prehrávanie, zvýraznite Restart (Opätovné spustenie)
a stlačte J.
• Nastavenie hlasitosti: Stlačením X počas prehrávania videosekvencie
zvýšite hlasitosť, stlačením W (Q) ju znížite.
• Prechod do ponuky prehrávania: Stlačením G ukončíte prezentáciu
a vrátite sa do ponuky prehrávania.
• Prechod do režimu prehrávania: Stlačením K ukončíte prezentáciu
a prejdete do režimu prehrávania.
• Prechod do režimu snímania: Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
vrátite do režimu snímania.
158 Sprievodca ponukami > D Ponuka prehrávania
Po ukončení prezentácie sa zobrazí dialógové
okno. Ak chcete znovu spustiť prezentáciu,
zvoľte Restart (Opätovné spustenie) alebo
Exit (Ukončiť), ak sa chcete vrátiť do ponuky
prehrávania.
Rating (Hodnotenie)
Tlačidlo G ➜ D (ponuka prehrávania)
Ohodnoťte snímky alebo ich označte ako
kandidátov na neskoršie odstránenie.
Stlačením tlačidla 4 alebo 2 zvýraznite
snímky a stlačením tlačidla 1 alebo 3
vyberte hodnotenie od nula do piatich
hviezdičiek, alebo voľbou d označte snímku
ako kandidáta na neskoršie odstránenie (ak
chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celú obrazovku, stlačte a podržte
tlačidlo X). Stlačením tlačidla J ukončíte postup, keď je činnosť
dokončená.
Sprievodca ponukami > D Ponuka prehrávania 159
C Ponuka snímania fotografií: Možnosti snímania
Ak chcete zobraziť ponuku snímania
fotografií, zvoľte záložku C v ponukách
fotoaparátu.
Možnosť
Reset photo shooting menu (Resetovanie
ponuky snímania fotografií)
Storage folder (Priečinok na ukladanie
údajov)
File naming (Názvy súborov)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
Image quality (Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť snímky)
NEF (RAW) recording (Záznam vo
formáte NEF (RAW))
ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control)
Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)
Color space (Farebný priestor)
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri
dlhej expozícii)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
0
161
161
165
165
166
166
168
169
170
177
179
182
182
183
183
184
Možnosť
Diffraction compensation (Korekcia
difrakcie)
Auto distortion control (Automatická
regulácia skreslenia)
Flicker reduction shooting (Snímanie
s potlačením rušenia)
Metering (Meranie)
Flash control (Riadenie záblesku)
Flash mode (Zábleskový režim)
Flash compensation (Korekcia
zábleskovej expozície)
Focus mode (Režim zaostrovania)
AF-area mode (Režim činnosti AF)
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
Auto bracketing (Automatický bracketing)
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia)
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký
dynamický rozsah))
Interval timer shooting (Intervalové
snímanie)
Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia)
Focus shift shooting (Snímanie
s posúvaním zaostrenia)
Silent photography (Nehlučné
fotografovanie)
D Pozrite aj
Východiskové nastavenia ponuky nájdete v časti „Východiskové nastavenia
ponuky snímania fotografií“ (0 143).
160 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
0
184
184
185
185
186
188
189
189
189
189
190
200
207
212
223
231
237
Reset Photo Shooting Menu (Resetovanie ponuky
snímania fotografií)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Ak chcete obnoviť možnosti ponuky snímania fotografií na
východiskové hodnoty, zvoľte Yes (Áno) (0 143).
Storage Folder (Priečinok na ukladanie údajov)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Premenujte priečinky a zvoľte priečinok, do ktorého sa budú ukladať
nasledujúce snímky.
Priečinok
Číslo priečinka
Názov priečinka
Rename (Premenovať)
Priečinky sa identifikujú pomocou názvu priečinka s dĺžkou 5 znakov,
pred ktorý fotoaparát automaticky priraďuje číslo priečinka s 3 číslicami.
Východiskový názov priečinka je „NCZ_7“ (Z 7) alebo „NCZ_6“ (Z 6); ak
chcete zmeniť názov priradený novým priečinkom, zvoľte Rename
(Premenovať). V prípade potreby je možné východiskový názov
obnoviť podržaním stlačeného tlačidla O počas zobrazenia klávesnice.
Existujúce priečinky sa nedajú premenovať.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 161
D Zadávanie textu
Keď sa vyžaduje zadanie textu, zobrazí sa klávesnica. Klepnite na písmená na
obrazovke, alebo pomocou multifunkčného voliča zvýraznite znaky a stlačte J,
aby ste ich vložili do aktuálnej polohy kurzora (vezmite do úvahy, že ak je zadaný
znak, keď je pole plné, posledný znak v poli sa odstráni). Ak chcete odstrániť znak
na aktuálnej pozícii kurzora, stlačte tlačidlo O. Ak chcete posunúť kurzor do novej
polohy, klepnite na displej alebo otočte hlavný príkazový volič. Ak chcete
dokončiť zadávanie a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky, stlačte X. Ak chcete
postup ukončiť bez dokončenia zadávania textu, stlačte G.
Oblasť zobrazenia textu
Oblasť klávesnice
162 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Select Folder by Number (Vybrať priečinok podľa čísla)
Ak chcete vybrať priečinky podľa čísla alebo vytvoriť nový priečinok
s aktuálnym názvom priečinka a novým číslom priečinka:
1 Vyberte Select folder by number (Vybrať priečinok podľa čísla).
Zvýraznite Select folder by number (Vybrať priečinok podľa čísla)
a stlačte 2.
2 Vyberte číslo priečinka.
Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite číslice
a stlačením 1 alebo 3 vykonajte zmenu.
Ak už existuje priečinok so zvoleným
číslom, zobrazí sa niektorá z nasledujúcich
ikon:
• W: Priečinok je prázdny.
• X: Priečinok je čiastočne zaplnený.
• Y: Priečinok obsahuje 5 000 snímok alebo snímku s číslom 9 999.
Do tohto priečinka už nie je možné uložiť ďalšie snímky.
3 Uložte zmeny a zatvorte ponuku.
Stlačením J dokončíte úkon a vrátite sa do hlavnej ponuky (ak
chcete postup ukončiť bez zmeny priečinka na ukladanie údajov,
stlačte tlačidlo G). Ak ešte priečinok so zadaným číslom neexistuje,
vytvorí sa nový priečinok. Nasledujúce fotografie sa budú ukladať do
vybraného priečinka, ak ešte nie je zaplnený.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 163
Select Folder from List (Vybrať priečinok zo zoznamu)
Ak chcete vybrať zo zoznamu existujúcich priečinkov:
1 Vyberte Select folder from list (Vybrať priečinok zo zoznamu).
Zvýraznite Select folder from list (Vybrať priečinok zo zoznamu)
a stlačte 2.
2 Zvýraznite priečinok.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite priečinok.
3 Vyberte zvýraznený priečinok.
Stlačením tlačidla J zvoľte zvýraznený priečinok a vráťte sa do
hlavnej ponuky. Nasledujúce fotografie sa budú ukladať do
vybratého priečinka.
D Čísla priečinkov a súborov
Akonáhle číslo priečinka dosiahne 999, žiadne nové priečinky sa nevytvoria
(a následne sa deaktivuje spúšť), potom čo číslo súboru dosiahne 9 999 alebo
počet súborov v priečinku dosiahne 5 000, alebo v prípade, že sa pokúsite
zaznamenať videosekvenciu, keď fotoaparát vypočíta, že počet súborov
potrebných na videosekvenciu s maximálnou dĺžkou by viedol k vytvoreniu
súboru s číslom vyšším ako 9 999 alebo k priečinku, ktorý by obsahoval viac ako
5 000 súborov. Ak chcete pokračovať v snímaní, vytvorte priečinok s číslom
nižším ako 999, alebo skúste zmeniť možnosti zvolené pre Frame size/frame
rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) a Movie quality (Kvalita
videosekvencie).
D Doba spustenia
Ak pamäťová karta obsahuje veľmi veľký počet súborov alebo priečinkov,
spustenie fotoaparátu môže trvať dlhšie.
164 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
File Naming (Názvy súborov)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Fotografie sa ukladajú ako súbory, ktorých názvy pozostávajú
z predpony „DSC_“, alebo, v prípade snímok používajúcich farebný
priestor Adobe RGB (0 182), je to predpona „_DSC“, po ktorej nasleduje
štvorciferné číslo a trojpísmenová prípona (napríklad „DSC_0001.JPG“
alebo „_DSC0002.JPG“). Možnosť File naming (Názvy súborov) sa
používa na výber troch znakov, ktoré nahradia časť „DSC“ v názve súboru
podľa popisu v časti „Zadávanie textu“ (0 162).
D Prípony
Používajú sa nasledujúce prípony: prípona „.NEF“ pre snímky NEF (RAW), „.TIF“
pre snímky vo formáte TIFF (RGB), „.JPG“ pre snímky vo formáte JPEG, „.MOV“ pre
videosekvencie, „.MP4“ pre videosekvencie vo formáte MP4 a „.NDF“ pre
referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu na snímku. V každom páre
zaznamenaných fotografií pri nastavení kvality NEF (RAW) + JPEG majú snímky
vo formáte NEF aj JPEG rovnaké názvy, ale rôzne prípony.
Choose Image Area (Vybrať oblasť snímky)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Fotoaparát ponúka na výber nasledujúce oblasti snímky:
Možnosť
Popis
Snímky sa zaznamenajú vo formáte FX s obrazovým uhlom
ekvivalentným objektívu NIKKOR na fotoaparáte 35 mm
formátu.
Snímky sa zaznamenajú vo formáte DX. Ak chcete vypočítať
približnú ohniskovú vzdialenosť objektívu v 35 mm
formáte, hodnotu vynásobte 1,5.
Snímky sa zaznamenajú so zobrazovacím pomerom 5 : 4
(len Z 7).
c
FX (36×24)
a
DX (24×16)
b
5 : 4 (30×24)
m
Z
1 : 1 (24×24)
Snímky sa zaznamenajú so zobrazovacím pomerom 1 : 1.
16 : 9 (36×20)
Snímky sa zaznamenajú so zobrazovacím pomerom 16 : 9.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 165
Image Quality (Kvalita snímky)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Vyberte formát súboru pre fotografie. Ďalšie informácie nájdete v časti
„Kvalita snímky“ (0 104).
Image Size (Veľkosť snímky)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Vyberte veľkosť fotografií v pixloch nasnímaných pomocou tohto
fotoaparátu. Zvoľte JPEG/TIFF, aby bolo možné vybrať veľkosť snímok
vo formátoch JPEG a TIFF, NEF (RAW), aby bolo možné vybrať veľkosť
snímok NEF (RAW).
Z 7:
Oblasť snímky
FX (36×24)
Formát FX
DX (24×16)
Formát DX
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
16 : 9 (36×20)
Možnosť
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Veľkosť (pixle)
8 256 × 5 504
6 192 × 4 128
4 128 × 2 752
5 408 × 3 600
4 048 × 2 696
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
5 152 × 4 120
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
4 128 × 4 128
2 752 × 2 752
8 256 × 4 640
6 192 × 3 480
4 128 × 2 320
Veľkosť tlače (cm) *
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
69,9 × 39,3
52,4 × 29,5
35,0 × 19,6
* Približná veľkosť pri tlači 300 dpi. Veľkosť tlače v palcoch sa rovná veľkosti obrazu v pixloch vydelenej
rozlíšením tlačiarne v dots per inch (dpi: 1 palec = približne 2,54 cm).
166 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Z 6:
Oblasť snímky
FX (36×24)
Formát FX
DX (24×16)
Formát DX
1 : 1 (24×24)
16 : 9 (36×20)
Možnosť
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Veľkosť (pixle)
6 048 × 4 024
4 528 × 3 016
3 024 × 2 016
3 936 × 2 624
2 944 × 1 968
1 968 × 1 312
4 016 × 4 016
3 008 × 3 008
2 000 × 2 000
6 048 × 3 400
4 528 × 2 544
3 024 × 1 696
Veľkosť tlače (cm) *
51,2 × 34,1
38,3 × 25,5
25,6 × 17,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
34,0 × 34,0
25,5 × 25,5
16,9 × 16,9
51,2 × 28,8
38,3 × 21,5
25,6 × 14,4
* Približná veľkosť pri tlači 300 dpi. Veľkosť tlače v palcoch sa rovná veľkosti obrazu v pixloch vydelenej
rozlíšením tlačiarne v dots per inch (dpi: 1 palec = približne 2,54 cm).
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 167
NEF (RAW) Recording (Záznam vo formáte NEF (RAW))
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Vyberte typ kompresie a farebnú (bitovú) hĺbku pre fotografie NEF
(RAW).
NEF (RAW) Compression (Kompresia NEF (RAW))
Použite kompresiu na zmenšenie veľkosti súboru.
N
O
Možnosť
Lossless
compressed
(Bezstratovo
komprimované)
Compressed
(Komprimované)
Popis
Snímky vo formáte NEF sa komprimujú reverzibilným
algoritmom, čím sa zmenší veľkosť súboru asi o 20 – 40 %
bez vplyvu na kvalitu snímky.
Snímky vo formáte NEF sa komprimujú nereverzibilným
algoritmom, čím sa zmenší veľkosť súboru asi o 35 – 55 %
takmer bez vplyvu na kvalitu snímky.
Uncompressed
Snímky vo formáte NEF nie sú komprimované.
(Nekomprimované)
NEF (RAW) Bit Depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu
NEF (RAW))
Farebná (bitová) hĺbka určuje hĺbku zaznamenaných údajov o farbách.
Možnosť
q
12-bit (12-bitová)
r
14-bit (14-bitová)
Popis
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou (bitovou)
hĺbkou 12 bitov.
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou (bitovou)
hĺbkou 14 bitov, čím sa získajú väčšie súbory ako tie,
ktoré majú farebnú hĺbku 12 bitov, ale majú viac
zaznamenaných údajov o farbách.
168 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Nastavenia citlivosti ISO pre fotografie.
Možnosť
ISO sensitivity
(Citlivosť ISO)
Auto ISO
sensitivity
control
(Automatické
nastavenie
citlivosti ISO)
Popis
Nastavenie citlivosti ISO. Zvoľte z hodnôt od ISO 64 do 25600
(alebo v prípade Z 6 od ISO 100 do ISO 51200). V osobitných
situáciách sú k dispozícii aj nastavenia od približne 0,3 do 1 EV
pod najnižšou z týchto hodnôt a 0,3 až 2 EV nad najvyššou
hodnotou. Režim b ponúka dodatočnú možnosť Auto
(Automatický režim).
Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), fotoaparát automaticky upraví
citlivosť ISO, keď sa optimálna expozícia nedá dosiahnuť pri
hodnote zvolenej pre ISO sensitivity (Citlivosť ISO). Nižšie
uvedené možnosti sú dostupné na jemné doladenie
automatického nastavenia citlivosti ISO.
• Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť): Zvoľte hornú hranicu
citlivosti ISO, aby ste zabránili nastaveniu príliš vysokej hodnoty.
• Maximum sensitivity with c (Maximálna citlivosť s c): Vyberte hornú
hranicu citlivosti ISO pre fotografie zhotovené pomocou
voliteľného blesku.
• Minimum shutter speed (Maximálny čas uzávierky): Vyberte čas
uzávierky, pod ktorým sa do činnosti uvedie automatické
nastavenie citlivosti ISO, na zabránenie podexponovania
v režimoch P a A. Dostupné možnosti sú v rozsahu od 1/4 000 s do
30 s. K dispozícii je aj možnosť Auto (Automatický režim)
(0 170).
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 169
A „Minimum shutter speed (Minimálny čas uzávierky)“ > „Auto (Automatický režim)“
Ak sa zvolí možnosť Auto (Automatický režim) pre Auto ISO sensitivity
control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) > Minimum shutter speed
(Minimálny čas uzávierky), fotoaparát vyberie minimálny čas uzávierky na
základe ohniskovej vzdialenosti objektívu. Napríklad fotoaparát automaticky
zvolí krátke minimálne časy uzávierky na zamedzenie rozmazania záberov, ktoré
sa bežne vyskytuje pri teleobjektívoch.
Automatická voľba časov uzávierky sa dá ešte jemne doladiť na dosiahnutie
kratších alebo dlhších minimálnych hodnôt zvýraznením možnosti Auto
(Automatický režim) a stlačením 2; výberom krátkych minimálnych časov
uzávierky pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov sa zamedzí
rozmazaniu záberov.
Časy uzávierky môžu klesnúť pod zvolené minimum, ak sa optimálna expozícia
nedá dosiahnuť pri citlivosti ISO vybranej pre Maximum sensitivity (Maximálna
citlivosť).
White Balance (Vyváženie bielej farby)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Nastavte vyváženie bielej farby. Ďalšie
informácie nájdete v častiach „Vyváženie
bielej farby“ v „Základné nastavenia“ (0 63)
a „Ponuka i“ (0 98).
170 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Ponuka vyváženia bielej farby: Jemné doladenie
Jemné doladenie je dostupné prostredníctvom ponúk fotoaparátu.
Ďalšie informácie o jemnom doladení nájdete v časti „Jemné doladenie
vyváženia bielej farby“ (0 99). Informácie o jemnom doladení vlastného
nastavenia vyváženia bielej farby nájdete v časti „Jemné doladenie
vlastného nastavenia vyváženia bielej farby“ (0 176).
1 Zobrazte možnosti jemného doladenia.
Prejdite na položku White balance
(Vyváženie bielej farby) v ponuke
snímania fotografií, zvýraznite možnosť
vyváženia bielej farby a stlačte tlačidlo 2.
2 Jemne dolaďte vyváženie bielej farby.
Súradnice
Na jemné doladenie vyváženia bielej farby
použite multifunkčný volič. Vyváženie
bielej farby sa dá jemne doladiť na osi Žltá
– Modrá v krokoch po 0,5 a Zelená –
Purpurová v krokoch po 0,25. Vodorovná
(Žltá – Modrá) os zodpovedá farebnej
teplote, zatiaľ čo zvislá (Zelená –
Nastavenie
Purpurová) os má podobné účinky ako
zodpovedajúce filtre na farebnú korekciu
(CC). Vodorovná os je rozdelená na prírastky zodpovedajúce
približne 5 miredom, zvislá os na prírastky približne 0,05 jednotiek
difúznej hustoty.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 171
3 Uložte zmeny a zatvorte ponuku.
Stlačením J uložíte nastavenia a vrátite sa
do ponuky snímania fotografií. Ak bolo
vyváženie bielej farby jemne doladené, na
obrazovke snímania sa vedľa ikony
vyváženia bielej farby objaví hviezdička
(„U“).
D Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Farby na osiach jemného doladenia sú relatívne, nie absolútne. Napríklad
posunutím kurzora smerom k B (modrá), keď je pre vyváženie bielej farby
vybrané nastavenie „teplých farieb“, napríklad J (Incandescent (Žiarovka)), sa
farby na fotografiách mierne „ochladia“, avšak v skutočnosti sa nezmenia na
modré.
D „Mired“
Akákoľvek zmena farebnej teploty vytvorí väčší rozdiel farieb pri nízkych
farebných teplotách, než by ho spôsobila pri vyšších. Napríklad zmena 1 000 K
spôsobí oveľa väčšiu zmenu farby pri 3 000 K ako pri 6 000 K. Mired, vypočítaný
ako prevrátená hodnota farebnej teploty krát 10 6, je mierou farebnej teploty,
ktorá tieto zmeny berie do úvahy, a ako taká je jednotkou používanou pre filtre
na korekciu farebnej teploty. Napr.:
• 4 000 K – 3 000 K (rozdiel 1 000 K) = 83 miredov
• 7 000 K – 6 000 K (rozdiel 1 000 K) = 24 miredov
172 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Ponuka vyváženia bielej farby: Výber farebnej teploty
Farebnú teplotu je možné zvoliť pomocou možnosti White balance
(Vyváženie bielej farby) > Choose color temperature (Vybrať
farebnú teplotu) v ponuke snímania fotografií. Zadajte hodnoty pre
žlto-modrú a zeleno-purpurovú os podľa nižšie uvedeného popisu.
1 Zvoľte Choose color temperature (Vybrať farebnú teplotu).
Prejdite na položku White balance (Vyváženie bielej farby)
v ponuke snímania fotografií, zvýraznite Choose color temperature
(Vybrať farebnú teplotu) a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte hodnoty pre žlto-modrú a zeleno-purpurovú.
Stlačením tlačidla 4 alebo 2 zvýraznite číslice na osi Žltá – Modrá
alebo Zelená – Purpurová a stlačením 1 alebo 3 vykonajte zmenu.
Hodnota pre os Žltá – Modrá
Hodnota pre
os Zelená – Purpurová
3 Uložte zmeny a zatvorte ponuku.
Stlačením J uložíte nastavenia a vrátite sa
do ponuky snímania fotografií. Ak je
hodnota iná ako nulová zvolená pre os
Zelená – Purpurová, na obrazovke
snímania sa vedľa ikony vyváženia bielej
farby objaví hviezdička („U“).
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 173
D Výber farebnej teploty
Majte na pamäti, že požadované výsledky nezískate pri osvetlení žiarivkami. Pri
žiarivkových svetelných zdrojoch vyberte možnosť I (Fluorescent (Žiarivka)).
Pri iných zdrojoch svetla nasnímajte skúšobný záber a zistite, či je zvolená
hodnota vhodná.
174 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Vlastné nastavenie: Kopírovanie vyváženia bielej
farby z fotografie
Možnosť Preset manual (Vlastné nastavenie) v ponuke vyváženia
bielej farby sa dá použiť na skopírovanie hodnoty vyváženia bielej farby
z existujúcej fotografie. Ďalšie informácie o vlastnom nastavení
vyváženia bielej farby nájdete v časti „Vlastné nastavenie“ (0 101).
1 Zvoľte Preset manual (Vlastné
nastavenie).
V ponuke snímania fotografií prejdite na
položku White balance (Vyváženie
bielej farby), zvýraznite Preset manual
(Vlastné nastavenie) a stlačte 2.
2 Zvoľte cieľové miesto.
Zvýraznite cieľové vlastné nastavenie (d-1
až d-6) a stlačte X.
3 Vyberte možnosť Select image (Vybrať
snímku).
Zobrazí sa ponuka vlastného nastavenia
vyváženia bielej farby; zvýraznite Select
image (Vybrať snímku) a stlačte 2.
4 Zvýraznite zdrojovú snímku.
Zvýraznite zdrojovú snímku. Ak chcete
zobraziť zvýraznenú snímku na celej
obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 175
5 Skopírujte vyváženie bielej farby.
Stlačením J skopírujete hodnotu vyváženia bielej farby zo
zvýraznenej fotografie do zvoleného vlastného nastavenia. Ak má
zvýraznená fotografia poznámku, skopíruje sa do poznámky pre
vybrané vlastné nastavenie.
D Jemné doladenie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Aktuálne vlastné nastavenie sa dá jemne doladiť
voľbou Fine-tune (Jemné doladenie) v ponuke
vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
a nastavením vyváženia bielej farby podľa popisu
v časti „Ponuka vyváženia bielej farby: Jemné
doladenie“ (0 171).
D Úprava poznámky
Ak chcete pre aktuálne vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby zadať popisnú poznámku
do 36 znakov, zvoľte Edit comment (Upraviť
poznámku) v ponuke vlastného nastavenia
vyváženia bielej farby.
D Ochrana
Ak chcete chrániť aktuálne vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby, zvoľte Protect (Ochrana)
v ponuke vlastných nastavení vyváženia bielej
farby, potom zvýraznite On (Zap.) a stlačte J.
Chránené vlastné nastavenia sa nedajú upravovať
a nie je možné použiť možnosti Fine-tune (Jemné
doladenie) a Edit comment (Upraviť
poznámku).
176 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Výber spôsobu spracovania nových fotografií. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Nastavenie Picture Control“ (0 94).
Nastavenie Picture Control: Úprava Picture Control
Existujúce predvolené alebo vlastné Picture Control možno upraviť tak,
aby vyhovovali scéne alebo tvorivému zámeru používateľa.
1 Zvoľte Picture Control.
Zvýraznite požadované Picture Control
v zozname Picture Control a stlačte 2.
2 Upravte nastavenia.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite
požadované nastavenie a stlačením 4
alebo 2 vyberte hodnotu v prírastkoch po
1, alebo otočením pomocného
príkazového voliča vyberte hodnotu
v prírastkoch po 0,25 (dostupné možnosti
sa menia podľa zvoleného Picture Control). Ak chcete rýchlo upraviť
úroveň na dosiahnutie vyváženia položiek Sharpening (Zvýšenie
ostrosti), Mid-range sharpening (Zvýšenie ostrosti stredného
rozsahu) a Clarity (Jasnosť), zvýraznite Quick sharp (Rýchle
zvýšenie ostrosti) a stlačte 4 alebo 2. Opakujte tento krok
dovtedy, kým nebudú upravené všetky nastavenia. Východiskové
nastavenia je možné obnoviť stlačením tlačidla O.
3 Uložte zmeny a zatvorte ponuku.
Stlačením J uložíte zmeny a vrátite sa do zoznamu Picture Control.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 177
D Vlastné Picture Control
Úpravy existujúcich Picture Control je možné uložiť ako vlastné Picture Control
pomocou možnosti Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
v ponuke snímania fotografií alebo videosekvencií. Vlastné Picture Control je
možné skopírovať na pamäťovú kartu a používať v kompatibilnom softvéri alebo
zdieľať medzi fotoaparátmi rovnakého modelu.
D Ponuka i
Úprava Picture Control v ponuke i umožňuje
náhľad účinku na displeji. Zvýraznite položku Set
Picture Control (Nastaviť Picture Control)
v ponuke i a stlačte tlačidlo J a potom stlačením
4 a 2 vyberte Picture Control a stlačením 3
zobrazte nastavenia Picture Control.
178 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Uložte upravené Picture Control ako vlastné Picture Control.
Možnosť
Popis
Vytvorenie nových vlastných Picture Control na základe
Save/edit
existujúceho predvoleného alebo vlastného Picture Control,
(Uložiť/upraviť)
alebo úprava existujúcich vlastných Picture Control.
Rename
Premenovanie vlastných Picture Control.
(Premenovať)
Delete
Odstránenie vlastných Picture Control.
(Odstrániť)
Nasledujúce možnosti použite na kopírovanie vlastných Picture
Control na pamäťovú kartu a z pamäťovej karty. Po skopírovaní na
pamäťovú kartu je možné Picture Control použiť s inými
fotoaparátmi alebo kompatibilným softvérom.
• Copy to camera (Kopírovať do fotoaparátu): Skopírujte vlastné Picture
Load/save
Control z pamäťovej karty do vlastných Picture Control C-1 až
(Načítať/uložiť)
C-9 vo fotoaparáte a pomenujte ich tak, ako chcete.
• Delete from card (Odstrániť z karty): Odstráňte zvolené vlastné Picture
Control z pamäťovej karty.
• Copy to card (Kopírovať na kartu): Skopírujte vlastné Picture Control
(C-1 až C-9) z fotoaparátu na zvolené cieľové miesto (1 až 99) na
pamäťovej karte.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 179
Vytvorenie vlastných Picture Control
Picture Control dodané s fotoaparátom sa dajú upraviť a uložiť ako
vlastné Picture Control.
1 Zvoľte Save/edit (Uložiť/upraviť).
Zvýraznite Save/edit (Uložiť/upraviť)
a stlačte 2.
2 Zvoľte Picture Control.
Zvýraznite existujúce Picture Control
a stlačte 2, alebo stlačením J prejdite na
krok 4 s cieľom uložiť alebo skopírovať
zvýraznené Picture Control bez ďalšej
úpravy.
3 Upravte zvolené Picture Control.
Ak chcete zrušiť všetky zmeny a začať
odznova z východiskových nastavení,
stlačte tlačidlo O. Stlačte J, keď sú
nastavenia dokončené.
4 Zvoľte cieľové miesto.
Vyberte cieľové miesto pre vlastné Picture
Control (C-1 až C-9) a stlačte 2.
180 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
5 Pomenujte Picture Control.
Zobrazí sa dialógové okno na zadávanie textu. Pri východiskových
nastaveniach sa nové Picture Control pomenúvajú pridaním
dvojciferného čísla (priradené automaticky) k názvu existujúceho
Picture Control; ak chcete vybrať iný názov, premenujte Picture
Control podľa popisu v časti „Zadávanie textu“ (0 162). Klepnutím
na tlačidlo voľby klávesnice môžete cyklicky prechádzať cez
klávesnice s veľkými písmenami, malými písmenami a symbolmi.
Názvy Picture Control môžu mať dĺžku maximálne devätnásť znakov.
Akékoľvek znaky po devätnástom znaku sa odstránia.
Oblasť názvu
Oblasť klávesnice
Voľba klávesnice
D Možnosti vlastných Picture Control
Možnosti dostupné s vlastnými Picture Control sú rovnaké ako tie, na ktorých sú
vlastné Picture Control založené.
D Ikona pôvodného Picture Control
Pôvodné predvolené Picture Control, na ktorých
sú založené vlastné Picture Control, sú označené
ikonou v pravom hornom rohu zobrazenia úprav.
Ikona pôvodného
Picture Control
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 181
Color Space (Farebný priestor)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Farebný priestor určuje farebný rozsah, ktorý je k dispozícii na
reprodukciu farieb. sRGB sa odporúča pre univerzálnu tlač a univerzálne
zobrazenie, Adobe RGB sa so širšou škálou farieb odporúča pre
profesionálnu publikáciu a komerčnú tlač.
D Adobe RGB
Aby sa dosiahla presná reprodukcia farieb, snímky Adobe RGB vyžadujú
aplikácie, zobrazovacie zariadenia a tlačiarne, ktoré podporujú správu farieb.
D Farebný priestor
Programy ViewNX-i a Capture NX-D automaticky zvolia správny farebný priestor
pri otváraní fotografií zhotovených týmto fotoaparátom. Výsledky sa nedajú
zaručiť pri softvéri od iných dodávateľov.
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Zachováva detaily v jasných častiach a tieňoch, čím vytvára snímky
s prirodzeným kontrastom. Ďalšie informácie nájdete v časti „Funkcia
Active D-Lighting“ (0 110).
182 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Long Exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), fotografie
zhotovené s časmi uzávierky, ktoré sú dlhšie
ako 1 s, sa spracujú kvôli redukcii šumu (svetlé
body alebo závoj). Čas potrebný na
spracovanie sa približne zdvojnásobí; počas
spracovávania sa bude zobrazovať hlásenie
„Performing noise reduction“ (Vykonáva sa
redukcia šumu), „Job NR“ bude blikať na
kontrolnom paneli a snímky sa nebudú dať
zhotovovať (ak sa fotoaparát vypne pred
dokončením spracovania, snímka sa uloží, ale
redukcia šumu sa nevykoná). V režime
sériového snímania sa zníži frekvencia
snímania a počas spracúvania fotografií klesne kapacita vyrovnávacej
pamäte.
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Fotografie zhotovené pri vysokej citlivosti ISO možno spracovať kvôli
redukcii „šumu“.
Možnosť
High (Vysoká)/
Normal
(Normálna)/Low
(Nízka)
Off (Vyp.)
Popis
Zníži sa šum (náhodne rozmiestnené jasné body), hlavne na
snímkach zhotovených s vysokou citlivosťou ISO. Vyberte
množstvo vykonávanej redukcie šumu z možností High
(Vysoká), Normal (Normálna) a Low (Nízka).
Redukcia šumu sa vykoná len podľa potreby a nikdy do tej miery
ako pri voľbe možnosti Low (Nízka).
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 183
Vignette Control (Ovládanie vinetácie)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Ovládanie vinetácie znižuje pokles jasu, ku ktorému dochádza na
okrajoch obrazového poľa. Účinok tohto režimu sa mení podľa
objektívu, pričom je najviditeľnejší pri svetelnosti objektívu. Vyberte
z možností High (Vysoká), Normal (Normálna), Low (Nízka) a Off
(Vyp.).
D Ovládanie vinetácie
V závislosti od scény, podmienok snímania a typu objektívu môžu snímky vo
formáte TIFF a JPEG vykazovať šum (závoj) alebo odchýlky v periférnom jase,
zatiaľ čo vlastné Picture Control a predvolené Picture Control, ktoré boli
upravené oproti východiskovým nastaveniam, nemusia prinášať požadovaný
efekt. Zhotovte skúšobné snímky a výsledky si pozrite na displeji.
Diffraction Compensation (Korekcia difrakcie)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Zvoľte možnosť On (Zap.) na redukciu difrakcie pri malých clonách
(vysokých clonových číslach).
Auto Distortion Control (Automatická regulácia skreslenia)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Zvoľte možnosť On (Zap.) podľa potreby na zamedzenie súdkového
skreslenia pri snímaní so širokouhlými objektívmi a na zamedzenie
poduškového skreslenia pri snímaní s dlhými objektívmi (vezmite do
úvahy, že sa možnosť On (Zap.) môže pri niektorých objektívoch zvoliť
automaticky, pričom v takomto prípade bude možnosť Auto distortion
control (Automatická regulácia skreslenia) vyznačená sivou farbou
a nedostupná).
184 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Flicker Reduction Shooting (Snímanie s potlačením
rušenia)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Keď je zvolená možnosť On (Zap.), fotoaparát načasuje fotografie
s cieľom redukovať výskyt prúžkov, oblasti podexponovania alebo
preexponovania alebo (na fotografiách zhotovených v režimoch
sériového snímania) nerovnomerné sfarbenie spôsobené blikaním
takých svetelných zdrojov, ako sú žiarivky alebo ortuťové výbojky
(vezmite do úvahy, že frekvencia snímania môže klesnúť, pokiaľ je
účinné potlačenie rušenia a že sa frekvencia snímania môže počas
sériového snímania znížiť alebo môže začať kolísať).
D „Snímanie s potlačením rušenia“ v ponuke snímania fotografií
Funkcia potlačenia rušenia dokáže rozpoznať blikanie pri 100 a 120 Hz (spojené
so sieťovým napájaním 50 a 60 Hz v uvedenom poradí). Blikanie sa nemusí
rozpoznať ani požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť s tmavým pozadím,
zdrojmi jasného svetla alebo s dekoratívnymi svetelnými zobrazovacími panelmi
a iným neštandardným osvetlením. V závislosti od zdroja svetla môže dôjsť
k miernemu oneskoreniu pred uvoľnením spúšte. Požadované výsledky sa
nemusia dosiahnuť, ak sa počas snímania mení frekvencia napájania.
Rozpoznanie blikania nenadobudne účinok pri časoch uzávierky dlhších ako
/
režimov Bulb a Time (Čas)) a ani vtedy, keď je pre režim snímania
zvolené Continuous H (extended) (Rýchle sériové snímanie (rozšírené)),
alebo je zapnuté nehlučné fotografovanie, HDR, alebo je aktivovaný režim
oneskorenia expozície.
1 100 s (vrátane
Metering (Meranie)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Meranie určuje spôsob, akým fotoaparát nastaví expozíciu. Ďalšie
informácie nájdete v časti „Meranie“ (0 108).
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 185
Flash Control (Riadenie záblesku)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Upravte nastavenia pre bezdrôtové diaľkovo ovládané zábleskové
jednotky (0 362) alebo voliteľné blesky upevnené na sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu (0 349).
Flash Control Mode (Režim riadenia záblesku)
Vyberte režim riadenia záblesku a intenzitu
záblesku a upravte ostatné nastavenia pre
zábleskové jednotky SB-5000, SB-500, SB-400
alebo SB-300 upevnené na sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu (nastavenia pre
SB-5000 upevnenú na sánkach na
príslušenstvo sa dajú upraviť aj pomocou
ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke, zatiaľ čo nastavenia pre iné
zábleskové jednotky sa dajú upraviť len pomocou ovládacích prvkov
zábleskovej jednotky). Možnosti dostupné v rámci Flash control mode
(Režim riadenia záblesku) sa menia podľa zvoleného režimu.
• TTL: Režim i-TTL. Intenzita záblesku sa upraví automaticky podľa
podmienok snímania.
• Auto external flash (Automatický externý blesk): V tomto režime sa výkon
upravuje automaticky podľa množstva svetla odrážaného od objektu.
• Distance-priority manual (Manuálny režim s prioritou vzdialenosti): Vyberte
vzdialenosť k objektu; výkon blesku sa nastaví automaticky.
• Manual (Manuálny režim): Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• Repeating flash (Stroboskopický záblesk): Blesk sa odpáli opakovane počas
otvorenej uzávierky, čím sa dosiahne efekt viacnásobnej expozície.
186 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Wireless Flash Options (Možnosti bezdrôtového
blesku)
Upravte nastavenia simultánneho
bezdrôtového ovládania viacerých diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotiek. Táto
možnosť je dostupná len vtedy, keď je na
fotoaparáte upevnená záblesková jednotka
SB-5000 alebo SB-500 alebo bezdrôtový
diaľkový ovládač WR-R10.
Možnosť
Y
Y/Z
Z
Popis
Diaľkovo ovládaná záblesková jednotka je riadená
Optical AWL
pomocou zábleskov s nízkou intenzitou vysielaných
(Optické AWL)
hlavným bleskom (0 375).
Optical/radio
Túto možnosť vyberte, keď používate opticky aj rádiovo
AWL (Optické/
ovládané zábleskové jednotky (0 383).
rádiové AWL)
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky sa ovládajú
Radio AWL
rádiovými signálmi vysielanými z WR-R10 pripojeného
(Rádiové AWL)
k fotoaparátu (0 364).
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom je
Off (Vyp.)
deaktivované.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 187
Remote Flash Control (Diaľkové riadenie záblesku)
Vyberte si z nižšie uvedených možností
fotografovania s diaľkovo ovládaným
bleskom (0 368, 375).
Možnosť
Group flash
(Skupinový blesk)
Quick wireless control
(Rýchle bezdrôtové
ovládanie)
Remote repeating
(Diaľkovo ovládaný
stroboskopický záblesk)
Popis
Vyberte osobitný režim riadenia záblesku pre každú
skupinu diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek.
Vyberte rovnováhu medzi skupinami A a B a manuálne
nastavte výkon pre skupinu C.
Zábleskové jednotky sa odpália opakovane počas
otvorenej uzávierky, čím sa dosiahne efekt viacnásobnej
expozície.
Radio Remote Flash Info (Informácie o rádiom
diaľkovo ovládaných bleskoch)
Zobrazte zábleskové jednotky aktuálne
ovládané pomocou rádiového AWL.
Flash Mode (Zábleskový režim)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Vyberte zábleskový režim pre bezdrôtové diaľkovo ovládané zábleskové
jednotky alebo voliteľné blesky upevnené na sánkach na príslušenstvo
fotoaparátu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zábleskový režim“
(0 107, 354).
188 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Flash Compensation (Korekcia zábleskovej expozície)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Nastavte výkon blesku na reguláciu jasu hlavného objektu voči pozadiu
(0 356). Výkon blesku sa dá zvýšiť, aby hlavný objekt vyzeral jasnejší,
alebo znížiť, aby sa zabránilo neželanému preexponovaniu alebo
odrazom.
Focus Mode (Režim zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Režim zaostrovania rozhoduje o spôsobe zaostrovania fotoaparátu.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Výber režimu zaostrovania“ (0 52).
AF-Area Mode (Režim činnosti AF)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Vyberte spôsob, akým fotoaparát zvolí zaostrovací bod pre automatické
zaostrovanie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Režim činnosti AF“
(0 54).
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Vyberte to, či sa zapne stabilizácia obrazu. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Stabilizácia obrazu“ (0 112).
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 189
Auto Bracketing (Automatický bracketing)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Mierna zmena expozície, intenzity záblesku, funkcie Active D-Lighting
(ADL) alebo vyváženia bielej farby pri každom zábere, čím sa vykonáva
„bracketing“ (stupňovanie) aktuálnej hodnoty. Bracketing sa dá použiť
v situáciách, v ktorých je správne nastavenie ťažké a nie je čas na
kontrolu výsledkov a upravenie nastavení pri každom zábere, alebo na
experimentovanie s rôznymi nastaveniami pre jeden objekt. K dispozícii
sú nasledujúce možnosti:
• Auto bracketing set (Nastavenie automatického bracketingu): Vyberte
stupňovanie nastavenia alebo nastavení, keď je účinný automatický
bracketing. Vyberte AE & flash bracketing (Bracketing automatickej
expozície a intenzity záblesku) na vykonanie bracketingu expozície
aj intenzity záblesku, AE bracketing (Bracketing automatickej
expozície) na bracketing len expozície, Flash bracketing (Bracketing
intenzity záblesku) na vykonanie bracketingu len intenzity záblesku,
WB bracketing (Bracketing vyváženia bielej farby) na vykonanie
bracketingu vyváženia bielej farby alebo ADL bracketing (Bracketing
ADL) na vykonanie bracketingu s použitím funkcie Active D-Lighting.
• Number of shots (Počet záberov): Vyberte počet záberov v postupnosti
bracketingu.
• Increment (Prírastok): Vyberte hodnotu, o ktorú sa zvolené nastavenia
zmenia pri každom zábere (bracketing ADL je vylúčený).
• Amount (Hodnota): Vyberte spôsob, akým sa funkcia Active D-Lighting
zmení pri každom zábere (len bracketing ADL).
190 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Expozičný bracketing a bracketing intenzity záblesku
Zmena expozície a/alebo intenzity záblesku v rámci série fotografií.
Expozícia upravená o:
0 EV
Expozícia upravená o:
–1 EV
Expozícia upravená o:
+1 EV
1 Vyberte typ bracketingu.
Zvoľte možnosť pre Auto bracketing set (Nastavenie
automatického bracketingu). Vyberte AE & flash bracketing
(Bracketing automatickej expozície a intenzity záblesku) na
zmenu expozície aj intenzity záblesku, AE bracketing (Bracketing
automatickej expozície) na zmenu len expozície alebo Flash
bracketing (Bracketing intenzity záblesku) na zmenu len intenzity
záblesku. Vezmite do úvahy, že bracketing intenzity záblesku je
dostupný len v režime i-TTL a, kde je to podporované, len v režimoch
riadenia záblesku automatickej clony (qA) (0 408).
2 Vyberte počet záberov.
Zvýraznite Number of shots (Počet
záberov) a stlačením 4 alebo 2 vyberte
počet záberov v postupnosti bracketingu.
Pri iných nastaveniach ako 0F sa na
displeji zobrazí ikona bracketingu.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 191
3 Vyberte prírastok bracketingu.
Zvýraznite položku Increment (Prírastok)
a stlačením tlačidla 4 alebo 2 vyberte
prírastok bracketingu. Pri východiskových
nastaveniach môžete veľkosť prírastku
vybrať z možností 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2
a 3 EV. Programy bracketingu s prírastkom
0,3 (1/3) EV sú uvedené nižšie.
„Number of shots“
(„Počet záberov“)
0F
+3F
−3F
+2F
−2F
3F
5F
Indikátor bracketingu
Počet
záberov
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
Poradie pri bracketingu
(EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Vezmite do úvahy, že pre prírastok expozície 2 EV alebo viac je
maximálny počet záberov 5; ak bola v kroku 2 zvolená vyššia
hodnota, počet záberov sa automaticky nastaví na 5.
192 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite
a nasnímajte ju.
Fotoaparát bude meniť expozíciu a/alebo intenzitu
záblesku pri každom zábere podľa zvoleného programu
bracketingu; upravené hodnoty času uzávierky a clony
sa budú zobrazovať na displeji. Úpravy expozície sa pridajú k tým,
ktoré sa vykonali pri korekcii expozície.
Pokiaľ je účinný bracketing, na displeji sa bude zobrazovať ikona
bracketingu, indikátor priebehu bracketingu a počet zostávajúcich
záberov v postupnosti bracketingu. Po každom zábere zmizne
segment z indikátora a počet zostávajúcich záberov sa zníži o jeden.
Počet záberov: 3; prírastok: 0,7
Zobrazenie po prvom zábere
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť bracketing, zvoľte 0F pre Number of shots (Počet
záberov).
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 193
D Expozičný bracketing a bracketing intenzity záblesku
V režimoch sériového snímania sa snímanie pozastaví po zhotovení počtu
záberov určených v programe bracketingu. Snímanie bude pokračovať po
ďalšom stlačení tlačidla spúšte.
Ak sa pamäťová karta zaplní pred zhotovením všetkých záberov v sérii, snímanie
môže pokračovať od ďalšieho záberu v sérii po výmene pamäťovej karty alebo po
odstránení záberov, aby sa uvoľnilo miesto na pamäťovej karte. Ak sa fotoaparát
pred zhotovením všetkých snímok v sérii vypne, po zapnutí fotoaparátu bude
bracketing pokračovať od nasledujúcej snímky v sérii.
D Expozičný bracketing
Fotoaparát upravuje expozíciu zmenou času uzávierky a clony (režim P), clony
(režim S) alebo času uzávierky (režimy A a M). Ak sa zvolí možnosť On (Zap.) pre
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity
control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) v režimoch P, S a A, fotoaparát
bude automaticky meniť citlivosť ISO na dosiahnutie optimálnej expozície, keď
dôjde k prekročeniu limitov expozičného systému fotoaparátu; v režime M
fotoaparát najprv použije automatické nastavenie citlivosti ISO na privedenie
expozície čo najbližšie k optimálnemu nastaveniu a potom vykoná bracketing
tejto expozície obmenou času uzávierky. Používateľské nastavenie e6 (Auto
bracketing (mode M) (Automatický bracketing (režim M))) je možné použiť
na zmenu spôsobu, akým bude fotoaparát vykonávať expozičný bracketing
a bracketing intenzity záblesku v režime M: zmenou intenzity záblesku spolu
s časom uzávierky a/alebo clonou, alebo zmenou samotnej intenzity záblesku.
194 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Bracketing vyváženia bielej farby
Fotoaparát vytvorí niekoľko kópií každej fotografie, každú s iným
nastavením vyváženia bielej farby.
1 Vyberte bracketing vyváženia bielej farby.
Zvoľte WB bracketing (Bracketing vyváženia bielej farby) pre
Auto bracketing set (Nastavenie automatického bracketingu).
2 Vyberte počet záberov.
Zvýraznite Number of shots (Počet
záberov) a stlačením 4 alebo 2 vyberte
počet záberov v postupnosti bracketingu.
Pri iných nastaveniach ako 0F sa na
displeji zobrazí ikona bracketingu.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 195
3 Vyberte prírastok bracketingu.
Zvýraznite položku Increment (Prírastok)
a stlačením tlačidla 4 alebo 2 vyberte
prírastok bracketingu. Každý prírastok
zodpovedá asi 5 miredom. Vyberte si
z prírastkov 1 (5 miredov), 2 (10 miredov)
alebo 3 (15 miredov). Vyššie hodnoty B
zodpovedajú zvýšenému množstvu modrej, vyššie hodnoty A
zodpovedajú zvýšenému množstvu žltej. Programy bracketingu
s prírastkom 1 sú uvedené nižšie.
„Number of shots“
(„Počet záberov“)
0F
B3F
A3F
B2F
A2F
3F
5F
7F
9F
Indikátor bracketingu
Počet
záberov Prírastok Poradie bracketingu
0
1
0
3
1B
0/B1/B2
3
1A
0/A2/A1
2
1B
0/B1
2
1A
0/A1
3
0/A1/B1
5
0/A2/A1/B1/B2
0/A3/A2/A1/
1A, 1B
7
B1/B2/B3
0/A4/A3/A2/A1/
9
B1/B2/B3/B4
196 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite
a nasnímajte ju.
Každý záber sa spracuje tak, aby sa vytvoril počet kópií
určený v programe bracketingu, pričom každá kópia
bude mať iné vyváženie bielej farby. Úpravy vyváženia
bielej farby sa pridajú k jej nastaveniu vykonanému pri jemnom
doladení vyváženia bielej farby.
Ak je počet záberov v programe bracketingu väčší ako počet
zostávajúcich snímok, dôjde k zablokovaniu spúšte. Snímanie sa
môže začať po vložení novej pamäťovej karty.
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť bracketing, zvoľte 0F pre Number of shots (Počet
záberov).
D Bracketing vyváženia bielej farby
Bracketing vyváženia bielej farby nie je dostupný pri nastavení kvality snímky na
NEF (RAW). Voľbou možnosti NEF (RAW) alebo NEF (RAW) + JPEG sa zruší
bracketing vyváženia bielej farby.
Bracketing vyváženia bielej farby ovplyvní len farebnú teplotu (žlto-modrá os
v zobrazení jemného doladenia vyváženia bielej farby). Na zeleno-purpurovej osi
sa nevykonajú žiadne úpravy.
V režime samospúšte sa pri každom uvoľnení spúšte zhotoví počet záberov
určený v programe bracketingu, a to bez ohľadu na možnosť zvolenú pre
Používateľské nastavenie c2 (Self-timer (Samospúšť)) > Number of shots
(Počet záberov).
Ak fotoaparát vypnete, keď svieti kontrolka prístupu na pamäťovú kartu,
fotoaparát sa vypne až po zaznamenaní všetkých fotografií v sérii.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 197
Bracketing ADL
Fotoaparát bude meniť funkciu Active D-Lighting v rámci série snímok.
1 Vyberte ADL bracketing (Bracketing ADL).
Zvoľte ADL bracketing (Bracketing ADL) pre Auto bracketing set
(Nastavenie automatického bracketingu).
2 Vyberte počet záberov.
Zvýraznite Number of shots (Počet
záberov) a stlačením 4 alebo 2 vyberte
počet záberov v postupnosti bracketingu.
Vyberte si dva zábery na nasnímanie
jednej fotografie s vypnutou funkciou
Active D-Lighting a ďalšej pri hodnote
zvolenej v kroku 3. Vyberte od troch do piatich záberov na
zhotovenie série fotografií s funkciou Active D-Lighting nastavenou
na možnosť Off (Vyp.), Low (Nízka) a Normal (Normálna) (tri
zábery), Off (Vyp.), Low (Nízka), Normal (Normálna) a High
(Vysoká) (štyri zábery) alebo Off (Vyp.), Low (Nízka), Normal
(Normálna), High (Vysoká) a Extra high (Mimoriadne vysoká) (päť
záberov). Ak vyberiete viac ako dva zábery, pokračujte krokom 4.
Pri iných nastaveniach ako 0F sa na
displeji zobrazí ikona bracketingu.
3 Vyberte hodnotu pre funkciu Active
D-Lighting.
Zvýraznite Amount (Hodnota)
a stlačením 4 alebo 2 vyberte
možnosť. Vybraté nastavenie sa
uplatní, keď sa 2F zvolí pre Number of
shots (Počet záberov).
Hodnota
OFF L
OFF N
OFF H
OFF H+
OFF AUTO
198 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Poradie bracketingu
Off (Vyp.)/Low (Nízka)
Off (Vyp.)/Normal
(Normálna)
Off (Vyp.)/High
(Vysoká)
Off (Vyp.)/Extra high
(Mimoriadne vysoká)
Off (Vyp.)/Auto
(Automatický režim)
4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite
a nasnímajte ju.
Fotoaparát bude pri každom zábere meniť funkciu
Active D-Lighting podľa zvoleného programu
bracketingu.
Pokiaľ je účinný bracketing, na displeji sa
bude zobrazovať ikona bracketingu ADL
a počet zostávajúcich záberov
v postupnosti bracketingu. Po každom
zábere sa počet zostávajúcich záberov
zníži o jeden záber.
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť bracketing, zvoľte 0F pre Number of shots (Počet
záberov).
D Bracketing ADL
V režimoch sériového snímania sa snímanie pozastaví po zhotovení počtu
záberov určených v programe bracketingu. Snímanie bude pokračovať po
ďalšom stlačení tlačidla spúšte.
Ak sa pamäťová karta zaplní pred zhotovením všetkých záberov v sérii, snímanie
môže pokračovať od ďalšieho záberu v sérii po výmene pamäťovej karty alebo po
odstránení záberov, aby sa uvoľnilo miesto na pamäťovej karte. Ak sa fotoaparát
pred zhotovením všetkých snímok v sérii vypne, po zapnutí fotoaparátu bude
bracketing pokračovať od nasledujúcej snímky v sérii.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 199
Multiple Exposure (Viacnásobná expozícia)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Zaznamenajú sa dve snímky až desať snímok NEF (RAW) ako jedna
fotografia. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície): Vyberte z možností On
(series) (Zap. (séria)) (zhotoví sa séria snímok, ktorá sa ukončí, keď sa
zvolí Off (Vyp.)), On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) (zhotoví
sa jedna viacnásobná expozícia) alebo Off (Vyp.) (postup sa ukončí
bez vytvorenia ďalších viacnásobných expozícií).
• Number of shots (Počet záberov): Vyberte počet snímok, ktoré sa zlúčia do
jednej fotografie.
• Overlay mode (Režim prelínania): Vyberte si z nižšie uvedených možností.
- Add (Pridať): Expozície sa prelínajú bez úprav; zvyšovanie expozičného
podielu nie je upravené.
- Average (Priemer): Pred prelínaním snímok sa zvyšovanie expozičného
podielu pre každú snímku vydelí celkovým počtom snímok
(zvyšovanie expozičného podielu pre každú snímku sa nastaví na 1/2
pre 2 snímky, 1/3 pre 3 snímky atď.).
- Lighten (Zosvetliť): Fotoaparát porovná pixle na každej snímke a použije
len tie najsvetlejšie.
+
- Darken (Stmaviť): Fotoaparát porovná pixle na každej snímke a použije
len tie najtmavšie.
+
200 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
• Keep all exposures (Zachovať všetky snímky): Vyberte možnosť On (Zap.), ak
chcete uložiť jednotlivé zábery, ktoré tvoria každú viacnásobnú
expozíciu, možnosť Off (Vyp.), ak chcete jednotlivé zábery odstrániť
a uložiť len danú viacnásobnú expozíciu.
• Overlay shooting (Snímanie s prelínaním snímok): Ak sa zvolí možnosť On
(Zap.), predchádzajúce snímky sa budú počas snímania prekrývať pri
pohľade cez objektív.
• Select first exposure (NEF) (Zvoliť prvú snímku (NEF)): Vyberte prvú snímku zo
snímok NEF (RAW) na pamäťovej karte.
Vytvorenie viacnásobnej expozície
Viacnásobnú expozíciu nasnímajte podľa nižšie uvedených krokov.
1 Zvoľte Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia) a stlačte 2.
2 Zvoľte režim.
Zvýraznite Multiple exposure mode
(Režim viacnásobnej expozície)
a stlačte 2, potom stlačením 1 alebo 3
vyberte požadovaný režim a voľbu
vykonajte stlačením J.
Ak sa zvolí možnosť On (series) (Zap.
(séria)) alebo On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)), na displeji sa zobrazí
ikona.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 201
3 Vyberte počet záberov.
Zvýraznite Number of shots (Počet
záberov) a stlačte 2. Stlačením 1 alebo
3 vyberte počet expozícií, ktoré sa zlúčia
do jednej fotografie, a stlačte J.
4 Vyberte režim prelínania.
Zvýraznite Overlay mode (Režim
prelínania) a stlačte 2, potom stlačením
1 alebo 3 vyberte požadovaný režim
a voľbu vykonajte stlačením J.
5 Vyberte to, či chcete zachovať jednotlivé
expozície.
Ak chcete vybrať to, či chcete zachovať
alebo odstrániť jednotlivé zábery, ktoré
tvoria viacnásobnú expozíciu, zvýraznite
položku Keep all exposures (Zachovať
všetky snímky) a stlačte 2, potom
stlačením 1 alebo 3 vyberte požadovanú možnosť a vykonajte
voľbu stlačením J.
6 Vyberte to, či chcete sledovať postup na
displeji.
Ak chcete vybrať to, či sa budú
predchádzajúce snímky prekrývať pri
pohľade cez objektív počas snímania,
zvýraznite Overlay shooting (Snímanie
s prelínaním) a stlačte 2, potom
stlačením 1 alebo 3 vyberte požadovanú možnosť a vykonajte
voľbu stlačením J.
202 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
7 Vyberte prvú expozíciu.
Ak chcete vybrať prvú snímku
z existujúcich fotografií zhotovených
pomocou možnosti Large (Veľké)
zvolenej pre Image size (Veľkosť
snímky) > NEF (RAW) v ponuke snímania
fotografií, zvýraznite Select first
exposure (NEF) (Zvoliť prvú snímku (NEF)) a stlačte 2. Pomocou
multifunkčného voliča zvýraznite požadovanú snímku a stlačením J
vykonajte voľbu (ak si chcete pozrieť zvýraznenú snímku na celej
obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X).
8 Vytvorte kompozíciu fotografie,
zaostrite a nasnímajte ju.
Pokračujte v snímaní, kým sa nezhotovia
všetky snímky a nezaznamená sa finálna
fotografia (ak ste v kroku 7 zvolili
existujúcu snímku NEF (RAW) ako prvú
expozíciu, snímanie začne od druhej
expozície). Ak sa v kroku 2 zvolila možnosť
On (single photo) (Zap. (jedna
fotografia)), snímanie s viacnásobnou
expozíciou sa ukončí, keď sa zaznamená
daná fotografia; v opačnom prípade môžete pokračovať
v zhotovovaní viacnásobných expozícií až dovtedy, kým sa snímanie
s viacnásobnou expozíciou nevypne.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 203
D Režim snímania
V režimoch sériového snímania fotoaparát zaznamená všetky snímky v jednej
sérii. Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap. (série)), spustí sa nová
viacnásobná expozícia po ukončení predchádzajúcej viacnásobnej expozície. Ak
je vybraná možnosť On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)), snímanie
viacnásobnej expozície sa ukončí po zaznamenaní prvej viacnásobnej expozície.
V režime samospúšte fotoaparát automaticky zaznamená počet snímok zvolený
v kroku 3, a to bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c2
(Self-timer (Samospúšť)) > Number of shots (Počet záberov); interval medzi
zábermi je však riadený Používateľským nastavením c2 (Self-timer
(Samospúšť)) > Interval between shots (Interval medzi zábermi). V iných
režimoch snímania sa po každom stlačení tlačidla spúšte zhotoví jedna
fotografia; pokračujte v snímaní, kým sa nezaznamenajú všetky expozície.
D Kvalita snímky
Viacnásobné expozície nasnímané s možnosťou NEF (RAW) zvolenou pre kvalitu
snímky sa zaznamenajú vo formáte JPEG, vysoká kvalita m.
204 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Ponuka i
Prístup k nižšie uvedeným možnostiam je
možné počas snímania s viacnásobnou
expozíciou získať stlačením tlačidla K
a potom tlačidla i. Zvýraznite položky
a vykonajte voľbu stlačením J.
• View progress (Zobraziť postup): Zobrazenie
ukážky vytvorenej z expozícií
zaznamenaných po aktuálny bod.
• Retake last exposure (Znova zhotoviť poslednú
expozíciu): Znova sa zhotoví posledná
expozícia.
• Save and exit (Uložiť a ukončiť): Vytvorenie
viacnásobnej expozície z expozícií
zhotovených po aktuálny bod.
• Discard and exit (Vymazať a ukončiť): Ukončenie postupu bez zaznamenania
viacnásobnej expozície. Ak je zvolená možnosť On (Zap.) pre Keep all
exposures (Zachovať všetky snímky), jednotlivé snímky sa
zachovajú.
D Viacnásobná expozícia
Snímanie sa môže ukončiť aj v prípade, že sa pred dokončením expozície zmenia
nastavenia. Nastavenia snímania a informácie o fotografii pre fotografie
s viacnásobnou expozíciou sa týkajú prvej expozície.
Počas zaznamenávania viacnásobnej expozície nevyberajte ani nevkladajte
pamäťovú kartu.
Viacnásobná expozícia môže byť ovplyvnená šumom (náhodne rozmiestnené
jasné body, závoj alebo prúžky).
D Ďalšie nastavenia
Počas snímania viacnásobnej expozície nie je možné formátovať pamäťové
karty, pričom niektoré sivé položky ponuky nie sú dostupné a nedajú sa zmeniť.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 205
Ukončenie viacnásobných expozícií
Ak chcete ukončiť viacnásobnú expozíciu
pred zhotovením určeného počtu expozícií,
zvoľte možnosť Off (Vyp.) pre Multiple
exposure mode (Režim viacnásobnej
expozície), alebo stlačte tlačidlo K
a následne tlačidlo i a zvoľte buď Save and
exit (Uložiť a ukončiť) alebo Discard and
exit (Vymazať a ukončiť). Ak sa snímanie ukončí, alebo zvolíte možnosť
Save and exit (Uložiť a ukončiť) pred zhotovením určeného počtu
snímok, viacnásobná expozícia sa vytvorí zo snímok zaznamenaných po
daný bod. Ak je zvolená možnosť Average (Priemer) pre Overlay mode
(Režim prelínania), zvyšovanie expozičného podielu sa nastaví tak, aby
odrážalo počet skutočne zaznamenaných expozícií. Vezmite do úvahy,
že sa snímanie ukončí automaticky, ak uplynie doba časového spínača
pohotovostného režimu.
D Časový spínač pohotovostného režimu
Medzi expozíciami sa môžu používať ponuky a prehrávanie, ale vezmite do
úvahy, že ak sa v priebehu približne 40 sekúnd počas prehrávania alebo
v priebehu 90 sekúnd, pokiaľ sa zobrazujú ponuky, nevykonajú žiadne úkony,
snímanie sa ukončí a viacnásobná expozícia sa vytvorí zo snímok
zaznamenaných po daný bod. Čas dostupný na zaznamenanie ďalšej expozície
sa dá predĺžiť výberom dlhších časov pre Používateľské nastavenie c3 (Power off
delay (Oneskorenie vypnutia napájania)) > Playback (Prehrávanie) a Menus
(Ponuky).
206 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
HDR (High Dynamic Range) (HDR (vysoký dynamický
rozsah))
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Keď sa Vysoký dynamický rozsah (HDR) použije pri vysokokontrastných
objektoch, zachovajú sa detaily v jasných častiach a tieňoch
kombináciou dvoch záberov zhotovených pri rôznych expozíciách. HDR
je najúčinnejší pri použití maticového merania (s bodovým meraním
expozície alebo meraním expozície so zdôrazneným stredom je rozdiel
expozície Auto (Automatický režim) ekvivalentný približne 2 EV). Nedá
sa skombinovať s niektorými funkciami fotoaparátu vrátane záznamu vo
formáte NEF (RAW), fotografovania s bleskom, bracketingu,
viacnásobnej expozície, časov uzávierky v režimoch Bulb a Time (Čas) alebo
intervalového snímania, posúvania zaostrenia či časozberného
záznamu.
+
Prvá expozícia (tmavšia)
Druhá expozícia
(svetlejšia)
Kombinovaná snímka
HDR
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• HDR mode (Režim HDR): Vyberte z možností On (series) (Zap. (séria))
(zhotoví sa séria fotografií s HDR, ktorá sa ukončí, keď sa zvolí Off
(Vyp.)), On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) (zhotoví sa jedna
fotografia s HDR) a Off (Vyp.) (postup sa ukončí bez zhotovenia ďalších
fotografií s HDR).
• Exposure differential (Rozdiel expozície): Vyberte rozdiel v expozícii medzi
dvoma zábermi, ktoré sa zlúčili do jednej fotografie HDR. Vyberte
väčšie hodnoty pre vysokokontrastné objekty, alebo voľbou Auto
(Automatický režim) nechajte fotoaparát upraviť expozičný rozdiel
podľa snímanej scény.
• Smoothing (Vyhladenie): Vyberte to, nakoľko budú vyhladené hranice
medzi zábermi, ktoré vytvárajú každú fotografiu HDR.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 207
• Save individual images (NEF) (Uložiť jednotlivé snímky (NEF)): Výberom možnosti
On (Zap.) uložíte každý jednotlivý záber použitý na vytvorenie snímky
s HDR. Fotografie sa uložia ako veľké súbory NEF (RAW) bez ohľadu na
možnosti zvolené pre kvalitu a veľkosť snímky v ponuke snímania
fotografií.
208 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Zhotovovanie fotografií s HDR
Ak chcete snímať fotografie s HDR, postupujte podľa nižšie uvedených
krokov.
1 Zvoľte HDR (high dynamic range) (HDR
(vysoký dynamický rozsah)).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť HDR (high dynamic range)
(HDR (vysoký dynamický rozsah))
a stlačte 2.
2 Zvoľte režim.
Zvýraznite HDR mode (Režim HDR)
a stlačte 2.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich
možností a stlačte J.
• Ak chcete zhotoviť sériu fotografií s HDR,
zvoľte možnosť 0 On (series) (Zap.
(séria)). Snímanie s HDR bude
pokračovať dovtedy, kým nezvolíte
možnosť Off (Vyp.) pre HDR mode
(Režim HDR).
• Ak chcete zhotoviť jednu fotografiu s HDR, zvoľte On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)). Po vytvorení jednej fotografie HDR sa
automaticky obnoví normálne snímanie.
• Ak chcete ukončiť postup bez vytvorenia ďalších fotografií s HDR, zvoľte Off
(Vyp.).
Ak sa zvolí možnosť On (series) (Zap.
(séria)) alebo On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)), na displeji sa zobrazí
ikona.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 209
3 Vyberte rozdiel expozície.
Ak chcete vybrať rozdiel v expozícii medzi
dvoma zábermi, zvýraznite Exposure
differential (Rozdiel expozície) a stlačte
2.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J. Vyberte vyššie hodnoty pre
objekty s vysokým kontrastom, ale
nezabudnite, že výber hodnoty, ktorá je
vyššia, ako je potrebné, nemusí priniesť
požadované výsledky; ak sa zvolí možnosť
Auto (Automatický režim), fotoaparát
automaticky upraví expozíciu tak, aby vyhovovala scéne.
4 Vyberte stupeň vyhladenia.
Ak chcete vybrať to, nakoľko budú hranice
medzi dvomi snímkami vyhladené,
zvýraznite možnosť Smoothing
(Vyhladenie) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
J. Vyššie hodnoty prinesú hladšiu zloženú
snímku. Pri niektorých objektoch môže
byť viditeľné nerovnomerné tieňovanie.
210 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
5 Vyberte to, či chcete zachovať jednotlivé
expozície.
Ak chcete vybrať to, či sa zachovajú alebo
odstránia jednotlivé snímky NEF (RAW),
ktoré tvoria fotografiu s HDR, zvýraznite
položku Save individual images (NEF)
(Uložiť jednotlivé snímky (NEF)) a stlačte
2, potom stlačením 1 alebo 3 vyberte požadovanú možnosť
a vykonajte voľbu stlačením J.
6 Vytvorte kompozíciu fotografie,
zaostrite a nasnímajte ju.
Fotoaparát zhotoví dve snímky, keď je
tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.
Počas kombinovania snímok budú na
kontrolnom paneli blikať „Job“ a „HDR“;
žiadne fotografie sa nedajú zhotovovať,
pokiaľ sa zaznamenávanie nedokončí. Bez ohľadu na aktuálne
zvolenú možnosť pre režim snímania sa po každom stlačení tlačidla
spúšte zhotoví len jedna fotografia.
Ak je zvolená možnosť On (series) (Zap. (séria)), režim HDR sa vypne
len po voľbe možnosti Off (Vyp.) pre režim HDR; ak je zvolená
možnosť On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)), režim HDR sa
vypne automaticky po zhotovení fotografie.
D Vytváranie kompozícií fotografií s HDR
Okraje snímky budú orezané. Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť, ak sa
počas snímania fotoaparát alebo objekt hýbu. Odporúča sa použitie statívu.
V závislosti od scény sa okolo jasných objektov môžu objaviť tiene, alebo okolo
tmavých objektov svetelné kruhy; tento efekt je možné redukovať nastavením
stupňa vyhladenia.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 211
Interval Timer Shooting (Intervalové snímanie)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Zhotovovanie fotografií vo zvolenom intervale dovtedy, kým sa
nezaznamená určený počet záberov. Pri použití intervalového snímania
vyberte iný režim snímania ako Self-timer (Samospúšť) (E).
Po voľbe režimu Interval timer shooting (Intervalové snímanie) sa
zobrazia nižšie uvedené možnosti.
• Start (Spustenie): Spustenie intervalového snímania, a to buď po 3 s
(možnosť Now (Teraz) zvolená pre Choose start day/time (Vybrať
deň/čas spustenia)) alebo pri zvolenom dátume a čase (Choose day/
time (Vybrať deň/čas)). Snímanie bude pokračovať pri zvolenom
intervale dovtedy, kým sa nezhotovia všetky zábery.
• Choose start day/time (Vybrať deň/čas spustenia): Vyberte možnosť spustenia.
Ak chcete spustiť snímanie okamžite, vyberte Now (Teraz). Ak chcete
spustiť snímanie vo vybranom dátume a čase, zvoľte možnosť Choose
day/time (Vybrať deň/čas).
• Interval: Vyberte interval (hodiny, minúty a sekundy) medzi zábermi.
• Intervals×shots/interval (Intervaly × zábery na interval): Vyberte počet
intervalov a počet záberov na interval.
• Exposure smoothing (Vyhladenie expozície): Voľbou možnosti On (Zap.) sa
umožní fotoaparátu nastavenie expozície tak, aby sa prispôsobila
predchádzajúcemu záberu v režimoch iných ako M (vezmite do úvahy,
že vyhladenie expozície má efekt len v režime M pri zapnutí
automatického nastavenia citlivosti ISO). Veľké zmeny jasu objektu
počas snímania môžu mať za následok zjavné zmeny v expozícii,
v takom prípade môže byť potrebné skrátiť interval medzi zábermi.
• Silent photography (Nehlučné fotografovanie): Voľbou možnosti On (Zap.)
stíšite uzávierku počas snímania.
212 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
• Interval priority (Priorita intervalu): Zvoľte možnosť On (Zap.) na zaistenie
toho, že sa fotografie snímané v režimoch P a A zhotovia pri vybranom
intervale, možnosť Off (Vyp.) na zaistenie toho, že budú fotografie
správne exponované. Ak je zvolená možnosť On (Zap.), skontrolujte, či
je maximálny čas uzávierky vybraný pre ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke snímania fotografií
kratší ako daný interval a či je možnosť Release (Spúšť) vybraná pre
Používateľské nastavenie a1(AF-C priority selection (Voľba priority
AF-C)) alebo Používateľské nastavenie a2 (AF-S priority selection
(Voľba priority AF-S)) podľa aktuálne zvoleného režimu zaostrovania.
• Starting storage folder (Spustenie priečinka na ukladanie údajov): Zvýraznite
možnosti a stlačením tlačidla 2 vykonajte alebo zrušte voľbu. Vyberte
New folder (Nový priečinok) na vytvorenie nového priečinka pre
každú novú postupnosť, Reset file numbering (Resetovať číslovanie
súborov) na resetovanie číslovania súborov na 0001 pri vytvorení
nového priečinka.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 213
Intervalové fotografovanie
D Pred snímaním
Pred začiatkom intervalového fotografovania zhotovte skúšobný záber pri
aktuálnych nastaveniach a skontrolujte výsledky. Odporúčame použitie statívu
a voľbu možnosti Off (Vyp.) pre Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
v ponuke snímania fotografií. Pred výberom času spustenia zvoľte Time zone
and date (Časové pásmo a dátum) v ponuke nastavenia a uistite sa, že sú
hodiny fotoaparátu nastavené na správny čas a dátum. Ak chcete zaručiť
neprerušené snímanie, uistite sa, že je batéria fotoaparátu plne nabitá. Ak máte
pochybnosti, pred použitím batériu nabite, alebo použite sieťový zdroj
a napájací konektor (k dispozícii samostatne).
1 Zvoľte Interval timer shooting
(Intervalové snímanie).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť Interval timer shooting
(Intervalové snímanie) a stlačte 2.
Zobrazia sa možnosti intervalového
snímania.
214 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
2 Upravte nastavenia intervalového snímania.
Upravte nasledujúce nastavenia:
• Choose start day/time (Vybrať deň/čas spustenia): Vyberte dátum a čas
spustenia.
Zvýraznite Choose start day/time
(Vybrať deň/čas spustenia)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak chcete spustiť snímanie okamžite, vyberte Now (Teraz). Ak
chcete spustiť snímanie vo vybranom dátume a čase, zvoľte
Choose day/time (Vybrať deň/čas), potom vyberte dátum a čas
a stlačte J.
• Interval: Vyberte interval, hodiny, minúty a sekundy.
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
Vyberte interval a stlačte tlačidlo J.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 215
• Intervals×shots/interval (Interval × zábery na interval): Vyberte počet
intervalov a počet záberov na interval.
Zvýraznite možnosť
Intervals×shots/interval (Interval
× zábery na interval) a stlačte 2.
Vyberte počet intervalov a záberov
na interval a stlačte J.
V režime snímania jednotlivých snímok sa fotografie pre každý
interval zhotovia s frekvenciou vybranou pre Používateľské
nastavenie d1 (CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania
režimu CL)). Keď je aktivované nehlučné fotografovanie, počet
záberov na interval sa pevne nastaví na jeden.
• Exposure smoothing (Vyhladenie expozície): Zapnite alebo vypnite
vyhladenie expozície.
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
• Silent photography (Nehlučné fotografovanie): Zapnite alebo vypnite
nehlučné fotografovanie.
Zvýraznite Silent photography
(Nehlučné fotografovanie)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
216 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
• Interval priority (Priorita intervalu): Zapnite alebo vypnite Interval
priority (Priorita intervalu).
Zvýraznite Interval priority
(Priorita intervalu) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), intervalové fotografovanie sa
ukončí, ak fotoaparát nedokáže zaostriť, alebo je spúšť inak
deaktivovaná.
• Starting storage folder (Spustenie priečinka na ukladanie údajov): Vyberte
možnosti spustenia priečinka.
Zvýraznite Starting storage folder
(Spustenie priečinka na ukladanie
údajov) a stlačte 2.
Zvýraznite možnosti a stlačením
tlačidla 2 vykonajte alebo zrušte
voľbu; stlačením tlačidla J
pokračujte v postupe.
3 Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustenie) a stlačte J. Prvá séria záberov sa
zhotoví v určenom čase spustenia alebo približne po 3 s, ak sa zvolila
možnosť Now (Teraz) pre Choose start day/time (Vybrať deň/čas
spustenia) v kroku 2. Displej sa počas snímania vypne; snímanie
bude pokračovať pri zvolenom intervale dovtedy, kým sa nezhotovia
všetky zábery.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 217
D Počas snímania
Počas intervalového fotografovania bude blikať
kontrolka prístupu na pamäťovú kartu.
Ak sa displej zapne stlačením tlačidla spúšte do
polovice, zobrazí sa hlásenie „Interval timer
shooting“ (Intervalové snímanie) a bude blikať
ikona Q. Počas intervalového fotografovania
môžete upravovať nastavenia, používať ponuky
a prezerať snímky. Krátko pred každým intervalom
sa displej automaticky vypne. Vezmite do úvahy,
že nastavenia fotoaparátu počas aktívneho
intervalového snímania môžu spôsobiť ukončenie snímania.
218 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
❚❚ Pozastavenie intervalového fotografovania
Intervalové fotografovanie môžete pozastaviť medzi intervalmi
stlačením J (možnosť Now (Hneď) vybraná pre Choose start day/time
(Vybrať začiatočný deň/čas)) alebo výberom možnosti Pause (Pauza)
v ponuke intervalového časovača (možnosť Choose day/time (Vybrať
deň/čas) vybraná pre Choose start day/time (Vybrať začiatočný deň/
čas)).
❚❚ Obnovenie intervalového fotografovania
Ak chcete obnoviť snímanie okamžite, zvoľte Restart (Opätovné
spustenie).
Zvýraznite Restart
(Opätovné spustenie)
a stlačte J.
Obnovenie snímania v určenom čase:
V ponuke intervalového
snímania zvýraznite
Choose day/time
(Vybrať deň/čas)
a stlačte 2.
Vyberte dátum a čas
spustenia a stlačte J.
Zvýraznite Restart
(Opätovné spustenie)
a stlačte J.
❚❚ Ukončenie intervalového snímania
Ak chcete intervalové fotografovanie ukončiť pred zhotovením všetkých
fotografií, vyberte Off (Vyp.) v ponuke intervalového snímania.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 219
❚❚ Žiadna fotografia
Fotografie sa nezhotovia pri zvolenom intervale, ak sa aktuálny interval
ukončí pred zhotovením fotografie alebo fotografií predchádzajúceho
intervalu, ak sa zaplní pamäťová karta, alebo je zvolené AF-S a fotoaparát
nedokáže zaostriť (vezmite do úvahy, že fotoaparát zaostruje pred
každým záberom). Snímanie sa obnoví s nasledovným intervalom, ak je
vybraná možnosť Off (Vyp.) pre Interval priority (Priorita intervalu).
220 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
D Plná pamäť
Ak sa pamäťová karta zaplní, intervalový časovač zostane zapnutý, ale žiadne
snímky sa nezaznamenajú. Snímanie obnovíte po odstránení niektorých snímok
alebo po vypnutí fotoaparátu a vložení inej pamäťovej karty.
D Intervalové fotografovanie
Vyberte dlhší interval ako čas potrebný na zhotovenie vybraného počtu záberov
a ak používate blesk, čas potrebný na nabitie blesku. Ak je tento interval príliš
krátky, počet zhotovených fotografií môže byť menší ako celkový počet uvedený
v kroku 2 (počet intervalov vynásobený počtom záberov na jeden interval) alebo
sa blesk môže odpáliť pri nabití menšom, ako je potrebné pre plnú expozíciu.
Intervalové fotografovanie sa nespustí, ak je interval nastavený na 00:00’0.5”
a ak sú aktivované obidve možnosti Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) a Interval priority (Priorita intervalu). Intervalové
fotografovanie sa nedá kombinovať s niektorými funkciami fotoaparátu vrátane
záznamu videosekvencií, time-lapse videosekvencií, dlhých expozícií
(fotografovanie v režime bulb alebo time), viacnásobnej expozície, HDR (vysoký
dynamický rozsah) a posúvania zaostrenia. Vezmite do úvahy, že keďže sa čas
uzávierky, frekvencia snímania a čas potrebný na záznam snímok môže pri
každom intervale meniť, čas medzi koncom jedného intervalu a začiatkom
nasledujúceho intervalu sa môže líšiť. Ak snímanie nemôže pokračovať alebo
zmeny nie je možné aplikovať pri aktuálnych nastaveniach (napríklad, ak je čas
uzávierky režimu Bulb alebo Time (Čas) aktuálne zvolený v režime M, interval je nula,
alebo je čas spustenia menej ako minúta), zobrazí sa výstraha.
Intervalové snímanie sa pozastaví, keď sa pre režim snímania zvolí Self-timer
(Samospúšť) (E), alebo sa vypne a znova zapne fotoaparát (keď je fotoaparát
vypnutý, batérie a pamäťové karty sa dajú vymeniť bez ukončenia intervalového
fotografovania). Pozastavenie snímania nemá vplyv na nastavenia intervalového
snímania.
D Režim snímania
Bez ohľadu na zvolený režim snímania, fotoaparát zhotoví určený počet záberov
v každom intervale.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 221
D Bracketing
Nastavenia bracketingu upravte pred spustením intervalového fotografovania.
Ak je počas intervalového fotografovania aktívny bracketing expozície, záblesku
alebo ADL, fotoaparát zhotoví v každom intervale počet záberov v programe
bracketingu v každom intervale, bez ohľadu na počet záberov určený v ponuke
intervalového snímania. Ak je počas intervalového fotografovania aktívny
bracketing vyváženia bielej farby, fotoaparát zhotoví v každom intervale jeden
záber a spracuje ho na vytvorenie počtu kópií určených v programe bracketingu.
Vezmite do úvahy, že bracketing sa nedá používať počas intervalového
fotografovania, keď je možnosť On (Zap.) zvolená pre Interval priority (Priorita
intervalu).
D Nehlučné fotografovanie
Voľbou možnosti On (Zap.) pre Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) sa deaktivujú niektoré funkcie fotoaparátu vrátane
nasledovných:
• Citlivosti ISO Hi 0,3 až Hi 2
• Fotografovanie s bleskom
• Režim oneskorenia expozície
• Potlačenie rušenia
• Bracketing
222 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Time-Lapse Movie (Časozberná videosekvencia)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Fotoaparát automaticky zhotoví fotografie v zvolených intervaloch
a vytvorí tak nehlučnú časozbernú videosekvenciu.
Po voľbe Time-lapse movie (Časozberná videosekvencia) sa zobrazia
nižšie uvedené možnosti.
• Start (Spustenie): Spustí sa časozberný záznam. Snímanie sa spustí
približne po 3 s a bude pokračovať pri zvolenom intervale so zvolenou
dĺžkou snímania.
• Interval: Vyberte interval medzi zábermi v minútach a sekundách.
• Shooting time (Čas snímania): Vyberte to, ako dlho bude fotoaparát
pokračovať v zhotovovaní snímok (hodiny a minúty).
• Exposure smoothing (Vyhladenie expozície): Voľbou možnosti On (Zap.) sa
vyhladia náhle zmeny expozície v režimoch iných ako M (vezmite do
úvahy, že vyhladenie expozície má účinok len v režime M, ak je zapnuté
automatické nastavenie citlivosti ISO). Veľké zmeny jasu objektu počas
snímania môžu mať za následok zjavné zmeny v expozícii, v takom
prípade môže byť potrebné skrátiť interval medzi zábermi.
• Silent photography (Nehlučné fotografovanie): Voľbou možnosti On (Zap.)
stíšite uzávierku počas snímania.
• Choose image area (Vybrať oblasť snímky): Vyberte oblasť snímky (FX alebo
DX).
• Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania): Vyberte veľkosť
obrazu a frekvenciu snímania pre finálnu videosekvenciu. Dostupné
možnosti pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania) sú v ponuke snímania videosekvencií.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 223
• Interval priority (Priorita intervalu): Zvoľte možnosť On (Zap.) na zaistenie
toho, že sa snímky zhotovené v režimoch P a A zhotovia pri vybranom
intervale, možnosť Off (Vyp.) na zaistenie toho, že budú fotografie
správne exponované. Ak je zvolená možnosť On (Zap.), skontrolujte, či
je maximálny čas uzávierky vybraný pre ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke snímania fotografií
kratší ako daný interval a či je možnosť Release (Spúšť) vybraná pre
Používateľské nastavenie a1(AF-C priority selection (Voľba priority
AF-C)) alebo Používateľské nastavenie a2 (AF-S priority selection
(Voľba priority AF-S)) podľa aktuálne zvoleného režimu zaostrovania.
224 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Záznam časozberných videosekvencií
D Pred snímaním
Pred snímaním časozbernej videosekvencie zvoľte Time zone and date (Časové
pásmo a dátum) v ponuke nastavenia a uistite sa, že sú hodiny fotoaparátu
nastavené na správny čas a dátum, a potom zhotovte skúšobný záber pri
aktuálnych nastaveniach a skontrolujte výsledky. Časozberné videosekvencie sa
nasnímajú s použitím výrezu videosekvencie; ak chcete skontrolovať kompozíciu
záberov, stlačte tlačidlo X v zobrazení Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia) (ak sa chcete vrátiť do zobrazenia Time-lapse movie
(Časozberná videosekvencia), znova stlačte tlačidlo W/Q). Aby sa dosiahlo
konzistentné sfarbenie, vyberte nastavenie vyváženia bielej farby, ktoré je iné
ako 4 (automatický režim) alebo D (automatický režim prirodzeného svetla).
Odporúčame použitie statívu a voľbu možnosti Off (Vyp.) pre Vibration
reduction (Stabilizácia obrazu) v ponuke snímania fotografií. Ak chcete zaručiť
neprerušené snímanie, uistite sa, že je batéria fotoaparátu plne nabitá. Ak máte
pochybnosti, pred použitím batériu nabite, alebo použite sieťový zdroj
a napájací konektor (k dispozícii samostatne).
1 Zvoľte Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia) a stlačte 2.
Zobrazia sa možnosti časozbernej
videosekvencie.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 225
2 Upravte nastavenia časozbernej videosekvencie.
Upravte nasledujúce nastavenia:
• Interval: Interval (v minútach a sekundách) by mal byť dlhší ako
najdlhší predpokladaný čas uzávierky.
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
Vyberte interval a stlačte tlačidlo J.
• Shooting time (Čas snímania): Celkový čas snímania (v hodinách
a minútach) môže byť až 7 hodín a 59 minút.
Zvýraznite Shooting time (Čas
snímania) a stlačte 2.
Vyberte čas snímania a stlačte
tlačidlo J.
• Exposure smoothing (Vyhladenie expozície): Zapnite alebo vypnite
vyhladenie expozície.
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
226 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
• Silent photography (Nehlučné fotografovanie): Zapnite alebo vypnite
nehlučné fotografovanie.
Zvýraznite Silent photography
(Nehlučné fotografovanie)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
• Choose image area (Vybrať oblasť snímky): Vyberte oblasť snímky pre
časozberný záznam.
Zvýraznite možnosť Choose image
area (Vybrať oblasť snímky)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
• Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania): Vyberte veľkosť
obrazu a frekvenciu snímania, pri ktorých sa bude prehrávať finálna
videosekvencia.
Zvýraznite Frame size/frame rate
(Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 227
• Interval priority (Priorita intervalu): Zapnite alebo vypnite Interval
priority (Priorita intervalu).
Zvýraznite Interval priority
(Priorita intervalu) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), časozberný záznam sa ukončí, ak
fotoaparát nedokáže zaostriť, alebo je spúšť inak deaktivovaná.
3 Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustenie) a stlačte J.
Snímanie sa spustí približne po 3 s. Displej
sa vypne a fotoaparát bude zhotovovať
fotografie vo vybranom intervale počas
zvoleného času snímania.
D Počas snímania
Počas snímania sa bude na kontrolnom paneli
zobrazovať indikátor časozberného záznamu
a bude svietiť kontrolka prístupu na pamäťovú
kartu. Bez ohľadu na možnosť zvolenú pre
Používateľské nastavenie c3 (Power off delay
(Oneskorenie vypnutia napájania), 0 260) >
Standby timer (Časový spínač pohotovostného
režimu), počas snímania nedôjde k uplynutiu doby časového spínača
pohotovostného režimu.
Ak chcete ukončiť snímanie (0 229) alebo zobraziť
také nastavenia, ako je vyhladenie expozície,
interval a zostávajúci čas, stlačte medzi zábermi
tlačidlo G (ak je interval veľmi krátky, nemusí sa
zobraziť dialógové okno time-lapse
videosekvencie). Vezmite do úvahy, že počas
prebiehajúceho snímania nie je možné upravovať
nastavenia, prezerať snímky ani používať ponuky.
228 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
❚❚ Ukončenie snímania
Ak chcete ukončiť snímanie pred nasnímaním všetkých fotografií,
zvýraznite v ponuke time-lapse videosekvencie možnosť Off (Vyp.)
a stlačte tlačidlo J (vezmite do úvahy, že snímanie sa nemusí ukončiť, ak
je hodnota vybraná pre možnosť Interval veľmi krátka, v tomto prípade
môžete snímanie ukončiť vypnutím fotoaparátu). Videosekvencia sa
vytvorí zo snímok nasnímaných po daný bod. Vezmite do úvahy, že ak
odstránite alebo odpojíte zdroj napájania alebo vysuniete pamäťovú
kartu, snímanie sa ukončí (nezaznie však zvukové znamenie)
a videosekvencia nebude zaznamenaná.
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát zaostruje pred každým záberom. Ak je aktuálne vybraný
režim zaostrenia AF-S a možnosť Off (Vyp.) je vybraná pre Interval
priority (Priorita intervalu), fotoaparát preskočí na ďalší interval, keď
nebude schopný zaostriť.
D Výpočet dĺžky finálnej videosekvencie
Celkový počet snímok vo finálnej videosekvencii sa dá vypočítať vydelením času
snímania daným intervalom, zaokrúhlením nahor a pridaním 1. Dĺžka finálnej
videosekvencie sa potom dá vypočítať vydelením počtu záberov frekvenciou
snímania, ktorá je zvolená pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania). 48-snímková videosekvencia zaznamenaná napríklad pri
1 920 × 1 080; 24p bude mať dĺžku približne dve sekundy. Maximálna dĺžka timelapse videosekvencií je 20 minút.
Veľkosť obrazu/frekvencia snímania
Indikátor pamäťovej karty
Zaznamenaná dĺžka/maximálna
dĺžka
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 229
D Časozberné videosekvencie
Časozberné snímanie nie je možné kombinovať s niektorými funkciami
fotoaparátu vrátane záznamu videosekvencií, dlhých expozícií (fotografovanie
v režime bulb alebo time), samospúšte, bracketingu, HDR (vysoký dynamický
rozsah), viacnásobnej expozície, intervalového fotografovania a posúvania
zaostrenia. Funkcia Active D-Lighting sa automaticky vypne. Vezmite do úvahy,
že keďže sa čas uzávierky a čas potrebný na záznam snímky na pamäťovú kartu
môže pri každej snímke meniť, interval medzi zaznamenávanou snímkou
a spustením ďalšieho snímania sa môže líšiť. Zmeny nastavení sa nepoužijú
a snímanie sa nespustí, ak sa time-lapse videosekvencia nedá pri aktuálnych
nastaveniach zaznamenať (napríklad, ak je pamäťová karta plná, čas intervalu
alebo snímania je nula, alebo je interval dlhší ako čas snímania).
Snímanie sa môže ukončiť, ak použijete ovládacie prvky fotoaparátu, zmeníte
nastavenia alebo pripojíte HDMI kábel. Videosekvencia sa vytvorí z nasnímaných
záberov po bod, kedy sa snímanie ukončilo.
D Ukážka snímok
V priebehu snímania sa nedá použiť tlačidlo K na prezeranie snímok, ale
aktuálna snímka sa na niekoľko sekúnd zobrazí po každom zábere, ak je zvolená
možnosť On (Zap.) alebo On (monitor only) (Zap. (len monitor)) pre Image
review (Ukážka snímok) v ponuke prehrávania (snímka sa nemusí zobraziť, ak je
interval príliš krátky). Počas zobrazenia snímky nie je možné vykonávať žiadne
ďalšie úkony spojené s prehrávaním.
D Nehlučné fotografovanie
Voľbou možnosti On (Zap.) pre Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) sa deaktivujú niektoré funkcie fotoaparátu vrátane
nasledovných:
• Citlivosti ISO Hi 0,3 až Hi 2
• Fotografovanie s bleskom
• Režim oneskorenia expozície
• Redukcia šumu pri dlhej expozícii
• Potlačenie rušenia
230 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Focus Shift Shooting (Snímanie s posúvaním zaostrenia)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Posúvanie zaostrenia, ktoré automaticky mení zaostrenie v rámci série
záberov, sa používa na zhotovovanie fotografií, ktoré sa neskôr
skombinujú pomocou vrstvenia zaostrenia na vytvorenie jednej snímky
so zvýšenou hĺbkou ostrosti. Pred použitím posúvania zaostrenia
vyberte režim zaostrovania AF-S alebo AF-C a iný režim snímania ako
Self-timer (Samospúšť) (E).
Po voľbe režimu Focus shift shooting (Snímanie s posúvaním
zaostrenia) sa zobrazia nižšie uvedené možnosti.
• Start (Spustenie): Spusťte snímanie. Fotoaparát bude meniť zaostrenú
vzdialenosť o zvolenú hodnotu pri každom zábere.
• No. of shots (Počet záberov): Vyberte počet záberov (maximálne 300).
• Focus step width (Šírka kroku zaostrenia): Vyberte hodnotu, o ktorú sa zmení
zaostrená vzdialenosť pri každom zábere.
• Interval until next shot (Interval po nasledujúci záber): Čas medzi zábermi
v sekundách. Zvoľte 00 na zhotovovanie fotografií s frekvenciou
snímania do približne 5,5 sn./s.
• First-frame exposure lock (Uzamknutie expozície prvej snímky): Ak sa zvolí
možnosť On (Zap.), fotoaparát uzamkne expozíciu pre všetky snímky
pri nastavení pre prvú snímku.
• Peaking stack image (Snímka s vrstveným zaostrením): Ak sa zvolí možnosť
Create (Vytvoriť), fotoaparát využije zvýraznenie zaostrenia na
vytvorenie čiernobieleho kontrolného navrstvenia, ktoré sa môže
použiť na kontrolu zaostrenia po snímaní.
• Silent photography (Nehlučné fotografovanie): Voľbou možnosti On (Zap.)
stíšite uzávierku počas snímania.
• Starting storage folder (Spustenie priečinka na ukladanie údajov): Zvýraznite
možnosti a stlačením tlačidla 2 vykonajte alebo zrušte voľbu. Vyberte
New folder (Nový priečinok) na vytvorenie nového priečinka pre
každú novú postupnosť, Reset file numbering (Resetovať číslovanie
súborov) na resetovanie číslovania súborov na 0001 pri vytvorení
nového priečinka.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 231
Fotografovanie s posúvaním zaostrenia
D Pred snímaním
Pred začiatkom fotografovania s posúvaním zaostrenia zhotovte skúšobný záber
pri aktuálnych nastaveniach a skontrolujte výsledky. Odporúčame použitie
statívu a voľbu možnosti Off (Vyp.) pre Vibration reduction (Stabilizácia
obrazu) v ponuke snímania fotografií. Ak chcete zaručiť neprerušené snímanie,
uistite sa, že je batéria fotoaparátu plne nabitá. Ak máte pochybnosti, pred
použitím batériu nabite, alebo použite sieťový zdroj a napájací konektor
(k dispozícii samostatne).
1 Zvoľte Focus shift shooting (Snímanie
s posúvaním zaostrenia).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť Focus shift shooting (Snímanie
s posúvaním zaostrenia) a stlačte 2.
Zobrazia sa možnosti posúvania
zaostrenia.
2 Upravte nastavenia posúvania zaostrenia.
Upravte nasledujúce nastavenia:
• No. of shots (Počet záberov): Vyberte počet záberov.
Zvýraznite možnosť No. of shots
(Počet záberov) a stlačte 2.
Vyberte počet záberov
a stlačte tlačidlo J.
232 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
• Focus step width (Šírka kroku zaostrenia): Vyberte hodnotu, o ktorú sa
zmení zaostrená vzdialenosť pri každom zábere.
Zvýraznite Focus step width (Šírka
kroku zaostrenia) a stlačte 2.
Stlačením 4 sa zmenší šírka kroku
zaostrenia, stlačením 2 sa zväčší.
Stlačením J pokračujte v postupe.
Keďže sa hĺbka ostrosti pri krátkych zaostrených vzdialenostiach
zmenšuje, odporúčame vybrať menšie kroky zaostrenia a zvýšiť
počet záberov pri fotografovaní objektov blízko fotoaparátu.
• Interval until next shot (Interval po nasledujúci záber): Vyberte interval
medzi zábermi.
Zvýraznite možnosť Interval until
next shot (Interval po nasledujúci
záber) a stlačte 2.
Vyberte interval (v sekundách)
a stlačte tlačidlo J.
Aby sa zaistila správna expozícia pri použití blesku, vyberte
dostatočne dlhý interval na nabitie blesku.
• First-frame exposure lock (Uzamknutie expozície prvej snímky): Zapnite alebo
vypnite expozičnú pamäť.
Zvýraznite First-frame exposure
lock (Uzamknutie expozície prvej
snímky) a stlačte tlačidlo 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 233
• Peaking stack image (Snímka s vrstveným zaostrením): Zapnite alebo
vypnite funkciu Peaking stack image (Snímka s vrstveným
zaostrením).
Zvýraznite Peaking stack image
(Snímka s vrstveným zaostrením)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
• Silent photography (Nehlučné fotografovanie): Zapnite alebo vypnite
nehlučné fotografovanie.
Zvýraznite Silent photography
(Nehlučné fotografovanie)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
• Starting storage folder (Spustenie priečinka na ukladanie údajov): Vyberte
možnosti spustenia priečinka.
Zvýraznite Starting storage folder
(Spustenie priečinka na ukladanie
údajov) a stlačte 2.
Zvýraznite možnosti a stlačením 2
vykonajte alebo zrušte voľbu.
Stlačením J pokračujte v postupe.
234 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
3 Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustenie) a stlačte J.
Snímanie sa spustí približne po 3 s. Displej
sa vypne a fotoaparát bude zhotovovať
fotografie v zvolenom intervale, pričom
začne pri zaostrenej vzdialenosti zvolenej
na začiatku snímania a bude postupovať
smerom k nekonečnu podľa zvolenej vzdialenosti s krokom
zaostrenia pri každom zábere. Snímanie sa ukončí, keď sa zhotoví
zvolený počet záberov, alebo zaostrenie dosiahne nekonečno. Ak
chcete ukončiť snímanie pred zhotovením všetkých záberov, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte tlačidlo J medzi zábermi.
D Clona
Aby sa zabránilo strate definície, ktorá sa môže vyskytnúť pri menších clonách,
vyberte clonu s clonovým číslom nižším ako f/11 – f/8.
D Počas snímania
Počas fotografovania s posúvaním zaostrenia sa vypne indikátor režimu
snímania na kontrolnom paneli a kontrolka prístupu na pamäťovú kartu bude
blikať. Bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c3 (Power
off delay (Oneskorenie vypnutia napájania)) > Standby timer (Časový
spínač pohotovostného režimu), počas snímania nedôjde k uplynutiu doby
časového spínača pohotovostného režimu. Vezmite do úvahy, že zmena
nastavení fotoaparátu počas prebiehajúceho fotografovania s posúvaním
zaostrenia môže spôsobiť ukončenie snímania. Snímanie sa ukončí, ak sa počas
snímania upraví zaostrenie.
D Snímka s vrstveným zaostrením
Počas prezerania sa bude zobrazovať ikona p na fotografiách nasnímaných
s možnosťou Create (Vytvoriť) zvolenou pre Peaking stack image (Snímka
s vrstveným zaostrením), čo znamená, že sa dá zobraziť náhľad vrstveného
zaostrenia stlačením tlačidla i a voľbou Display peaking stack image (Zobraziť
snímku s vrstveným zaostrením). Oblasti zobrazené bielou farbou budú
zaostrené, keď sa snímky vrstvia. Náhľady vrstveného zaostrenia sa dajú zobraziť
len vo fotoaparáte použitom na ich vytvorenie.
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 235
D Fotografovanie s posúvaním zaostrenia
Ak používate blesk, vyberte interval dlhší ako čas potrebný na nabitie blesku. Ak
je interval príliš krátky, blesk sa môže odpáliť s menším výkonom, než je potrebný
na plnú expozíciu. Posúvanie zaostrenia sa nedá kombinovať s niektorými
funkciami fotoaparátu vrátane záznamu videosekvencií, časozberných
videosekvencií, bracketingu, samospúšte, dlhých expozícií (fotografovanie
v režime bulb alebo time), HDR (vysoký dynamický rozsah), viacnásobnej
expozície a intervalového fotografovania. Vezmite do úvahy, že keďže sa čas
uzávierky a čas potrebný na záznam snímok môžu pri každom zábere meniť, čas
medzi koncom jedného intervalu a začiatkom nasledujúceho intervalu sa môže
líšiť. Ak snímanie nemôže pokračovať pri aktuálnych nastaveniach (napríklad, ak
je čas uzávierky nastavený na režim Bulb alebo Time (Čas)), zobrazí sa výstraha.
D Nehlučné fotografovanie
Voľbou možnosti On (Zap.) pre Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) sa deaktivujú niektoré funkcie fotoaparátu vrátane
nasledovných:
• Citlivosti ISO Hi 0,3 až Hi 2
• Fotografovanie s bleskom
• Režim oneskorenia expozície
• Potlačenie rušenia
236 Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií
Silent Photography (Nehlučné fotografovanie)
Tlačidlo G ➜ C (ponuka snímania fotografií)
Zvoľte možnosť On (Zap.) na zníženie vibrácií spôsobených uzávierkou
pri snímaní krajín a iných statických objektov (0 67). Odporúča sa
použitie statívu. Snímky sa nasnímajú pomocou elektronickej uzávierky
bez ohľadu na možnosť vybranú pre Používateľské nastavenie d5
(Shutter type (Typ uzávierky)). Bez ohľadu na možnosť vybranú pre
Beep options (Možnosti zvukového znamenia) v ponuke nastavení sa
reproduktor zvukového znamenia deaktivuje, rovnako ako blesk
a redukcia šumu pri dlhej expozícii. V režimoch sériového snímania sa
zmení rýchlosť snímania (0 85).
Sprievodca ponukami > C Ponuka snímania fotografií 237
1 Ponuka snímania videosekvencií: Možnosti
snímania videosekvencií
Ak chcete zobraziť ponuku snímania
videosekvencií, zvoľte záložku 1 v ponukách
fotoaparátu.
Možnosť
Reset movie shooting menu
(Resetovanie ponuky snímania
videosekvencií)
File naming (Názvy súborov)
Choose image area (Vybrať oblasť
snímky)
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania)
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
Movie file type (Typ súboru
videosekvencie)
ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control)
Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
0
239
239
239
239
239
239
240
240
241
241
241
241
Možnosť
Diffraction compensation (Korekcia
difrakcie)
Auto distortion control (Automatická
regulácia skreslenia)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Metering (Meranie)
Focus mode (Režim zaostrovania)
AF-area mode (Režim činnosti AF)
Vibration reduction (Stabilizácia
obrazu)
Electronic VR (Elektronická stabilizácia
obrazu)
Microphone sensitivity (Citlivosť
mikrofónu)
Attenuator (Tlmič)
Frequency response (Frekvenčná
charakteristika)
Wind noise reduction (Redukcia šumu
vetra)
Headphone volume (Hlasitosť
slúchadiel)
Timecode (Časový kód)
242
D Pozrite aj
Východiskové nastavenia ponuky nájdete v časti „Východiskové nastavenia
ponuky snímania videosekvencií“ (0 146).
238 Sprievodca ponukami > 1 Ponuka snímania videosekvencií
0
242
242
242
243
243
243
243
243
244
244
245
245
245
246
Reset Movie Shooting Menu (Resetovanie ponuky
snímania videosekvencií)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Ak chcete obnoviť možnosti ponuky zaznamenávania videosekvencií na
východiskové hodnoty, zvoľte Yes (Áno) (0 146).
File Naming (Názvy súborov)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte trojpísmenovú predponu, ktorá sa použije na pomenovanie
obrazových súborov, v ktorých sú uložené videosekvencie.
Východisková predpona je „DSC“ (0 165).
Choose Image Area (Vybrať oblasť snímky)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte výrez videosekvencie (oblasť snímky) z možností FX alebo DX.
Frame Size/Frame Rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte veľkosť obrazu (v pixloch) a frekvenciu snímania
videosekvencie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Veľkosť obrazu,
frekvencia snímania a kvalita videosekvencie“ (0 116).
Movie Quality (Kvalita videosekvencie)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte z možností High quality (Vysoká kvalita) a Normal
(Normálna).
Movie File Type (Typ súboru videosekvencie)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Záznam videosekvencií vo formáte MOV alebo MP4.
Sprievodca ponukami > 1 Ponuka snímania videosekvencií 239
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Upravte nasledujúce nastavenia citlivosti ISO.
• Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť):
Vyberte horný limit pre automatické
nastavenie citlivosti ISO z hodnôt od ISO 200
do Hi 2. Automatické nastavenie citlivosti
ISO sa používa v režimoch P, S a A a vtedy,
keď je možnosť On (Zap.) zvolená pre Auto
ISO control (mode M) (Automatické nastavenie citlivosti ISO
(režim M)) v režime M.
• Auto ISO control (mode M) (Automatické nastavenie citlivosti ISO (režim M)): Zvoľte
možnosť On (Zap.) na zapnutie automatického nastavenia citlivosti
ISO v režime M, možnosť Off (Vyp.), aby bolo možné použiť hodnotu
zvolenú pre ISO sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO (režim M)).
• ISO sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO (režim M)): Vyberte citlivosť ISO pre režim
M z hodnôt od ISO 64 (Z 7) alebo 100 (Z 6) do Hi 2. Automatické
nastavenie citlivosti ISO sa používa v iných režimoch.
D Automatické nastavenie citlivosti ISO
Pri vysokých citlivostiach ISO môže mať fotoaparát problém so zaostrením,
pričom sa môže zvýšiť šum (náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo
prúžky). Tomu je možné predísť výberom nižšej hodnoty pre ISO sensitivity
settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna
citlivosť).
White Balance (Vyváženie bielej farby)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte vlastné nastavenie vyváženia bielej
farby pre videosekvencie (0 63). Zvoľte Same
as photo settings (Rovnaké ako nastavenia
fotografií) a použite možnosť aktuálne
zvolenú pre fotografie.
240 Sprievodca ponukami > 1 Ponuka snímania videosekvencií
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte Picture Control pre videosekvencie
(0 94). Zvoľte Same as photo settings
(Rovnaké ako nastavenia fotografií)
a použite možnosť aktuálne zvolenú pre
fotografie.
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vytvorenie vlastných Picture Control (0 179).
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Zachováva detaily v jasných častiach
a tieňoch, čím vytvára videosekvencie
s prirodzeným kontrastom. Zvoľte Same as
photo settings (Rovnaké ako nastavenia
fotografií), aby sa použila možnosť aktuálne
zvolená pre fotografie (0 110, 120).
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Zníži sa „šum“ (náhodne rozmiestnené jasné body) na videosekvenciách
zaznamenaných s vysokou citlivosťou ISO (0 183).
Sprievodca ponukami > 1 Ponuka snímania videosekvencií 241
Vignette Control (Ovládanie vinetácie)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Redukcia vinetácie vo videosekvenciách (0 184). Zvoľte Same as photo
settings (Rovnaké ako nastavenia fotografií) a použite možnosť
aktuálne zvolenú pre fotografie.
Diffraction Compensation (Korekcia difrakcie)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Redukcia difrakcie vo videosekvenciách (0 184).
Auto Distortion Control (Automatická regulácia skreslenia)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Redukcia súdkového a poduškového skreslenia vo videosekvenciách
(0 184).
Flicker Reduction (Potlačenie rušenia)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Redukcia blikania a výskytu prúžkov pri snímaní videosekvencií pri
osvetlení žiarivkami alebo ortuťovými výbojkami. Vyberte Auto
(Automatický režim), aby fotoaparát mohol automaticky vybrať
správnu frekvenciu, alebo manuálne nastavte frekvenciu
zodpovedajúcu miestnemu zdroju napájania.
D „Flicker reduction (Potlačenie rušenia)“ v ponuke snímania videosekvencií
Ak možnosť Auto (Automatický režim) zlyhá pri vytváraní požadovaných
výsledkov a vy si nie ste istí s frekvenciou miestneho napájania, vyskúšajte
možnosti 50 a 60 Hz a vyberte tú, s ktorou dosiahnete najlepšie výsledky.
Potlačenie rušenia nemusí prinášať požadované výsledky, ak je objekt veľmi jasný,
pričom v takom prípade by ste mali skúsiť vybrať menšiu clonu (vyššie clonové
číslo). Ak chcete zabrániť blikaniu, zvoľte režim M a vyberte čas uzávierky
prispôsobený frekvencii miestneho napájania: 1/125 s, 1/60 s alebo 1/30 s pre 60 Hz;
1
/100 s, 1/50 s alebo 1/25 s pre 50 Hz.
242 Sprievodca ponukami > 1 Ponuka snímania videosekvencií
Metering (Meranie)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte spôsob, akým bude fotoaparát merať expozíciu v režime
videosekvencií (0 108). Bodové meranie expozície nie je dostupné.
Focus Mode (Režim zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte režim zaostrovania pre záznam videosekvencií (0 52).
AF-Area Mode (Režim činnosti AF)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte spôsob, akým bude fotoaparát zaostrovať v režime
videosekvencií (0 54).
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte možnosť stabilizácie obrazu pre záznam videosekvencií
(0 112). Zvoľte Same as photo settings (Rovnaké ako nastavenia
fotografií) a použite možnosť aktuálne zvolenú pre fotografie.
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte to, či sa zapne elektronická stabilizácia obrazu v režime
videosekvencií.
Sprievodca ponukami > 1 Ponuka snímania videosekvencií 243
Microphone Sensitivity (Citlivosť mikrofónu)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Zapnutie alebo vypnutie vstavaného alebo
externého mikrofónu alebo úprava citlivosti
mikrofónu. Aby sa citlivosť nastavila
automaticky, vyberte možnosť Auto
(Automatický režim) alebo Microphone off
(Vyp. mikrofón), ak chcete vypnúť záznam
zvuku; ak chcete zvoliť citlivosť mikrofónu
manuálne, zvoľte Manual (Manuálny režim) a vyberte citlivosť.
D Ikona 2
Videosekvencie, ktoré sa zaznamenali bez zvuku,
budú označené ikonou 2 pri prehrávaní
videosekvencie a prehrávaní snímok na celej
obrazovke.
Attenuator (Tlmič)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Voľbou možnosti Enable (Zapnuté) sa zníži zosilnenie mikrofónu
a zabráni sa skresleniu zvuku pri zázname videosekvencií v hlučných
prostrediach.
244 Sprievodca ponukami > 1 Ponuka snímania videosekvencií
Frequency Response (Frekvenčná charakteristika)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Ak je zvolená možnosť S Wide range (Široký rozsah), vstavaný
a externý mikrofón bude reagovať na široký rozsah frekvencií, od hudby
až po rušný hluk mestskej ulice. Vyberte možnosť T Vocal range
(Hlasový rozsah), ak chcete zvýrazniť ľudské hlasy.
Wind Noise Reduction (Redukcia šumu vetra)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Voľbou možnosti On (Zap.) zapnite filter na potlačenie nízkych
frekvencií vstavaného mikrofónu (na voliteľné stereofónne mikrofóny to
nemá vplyv), čím sa redukuje šum vznikajúci fúkaním vetra nad
mikrofónom (vezmite do úvahy, že aj iné zvuky môžu byť ovplyvnené).
Redukcia šumu vetra voliteľných stereofónnych mikrofónov, ktoré
podporujú túto funkciu, sa dá aktivovať alebo deaktivovať pomocou
ovládacích prvkov mikrofónov.
Headphone Volume (Hlasitosť slúchadiel)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Stlačením 1 alebo 3 upravte hlasitosť slúchadiel.
Sprievodca ponukami > 1 Ponuka snímania videosekvencií 245
Timecode (Časový kód)
Tlačidlo G ➜ 1 (ponuka snímania videosekvencií)
Vyberte to, či chcete pri snímaní videosekvencií zaznamenať časové
kódy, ktoré udávajú hodinu, minútu, sekundu a číslo snímky pre každú
snímku. Časové kódy sú dostupné len pri videosekvenciách
zaznamenaných vo formáte MOV. Skôr než budete pokračovať,
v ponuke nastavenia zvoľte položku Time zone and date (Časové
pásmo a dátum) a overte, či sú hodiny nastavené správne.
Možnosť
Record timecodes
(Záznam časových
kódov)
Count-up method
(Metóda
spočítavania)
Timecode origin
(Pôvod časového
kódu)
Drop frame
(Vynechať
počítanie snímky)
Popis
• On (Zap.): Časové kódy sa zaznamenajú a zobrazia na displeji.
• On (with HDMI output) (Zap. (s výstupom HDMI)): Časové kódy budú
zahrnuté do metráže uloženej do záznamníkov s monitorom
série Atomos SHOGUN, NINJA alebo SUMO pripojených
prostredníctvom kábla HDMI.
• Off (Vyp.): Časové kódy sa nezaznamenajú.
• Record run (Priebeh záznamu): Časové kódy sa zvyšujú len počas
záznamu.
• Free run (Voľný chod): Časové kódy sa zvyšujú nepretržite aj počas
vypnutia fotoaparátu.
• Reset (Resetovať): Resetujte časový kód na 00:00:00.00.
• Enter manually (Zadať manuálne): Manuálne zadajte hodinu,
minútu, sekundu a číslo snímky.
• Current time (Aktuálny čas): Nastavte časový kód na aktuálny čas
podľa hodín fotoaparátu.
Voľbou možnosti On (Zap.) vykonáte korekciu nesúladu medzi
počtom snímok a skutočným záznamovým časom pri frekvencii
snímania 30 a 60 sn./s.
D Zariadenia s rozhraním HDMI
Voľbou možnosti On (with HDMI output) (Zap. (s výstupom HDMI)) pre
Record timecodes (Záznam časových kódov) sa môže prerušiť výstup metráže
do zariadení s rozhraním HDMI.
246 Sprievodca ponukami > 1 Ponuka snímania videosekvencií
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie
nastavení fotoaparátu
Ak chcete zobraziť Používateľské nastavenia,
zvoľte záložku A v ponukách fotoaparátu.
Používateľské nastavenia sa používajú na prispôsobenie nastavení
fotoaparátu osobným preferenciám.
Skupiny používateľských
nastavení
Hlavná ponuka
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 247
K dispozícii sú nasledujúce používateľské nastavenia:
Používateľské nastavenie 1
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
c
c1
c2
c3
Reset custom settings (Resetovať používateľské nastavenia)
Autofocus (Automatické zaostrovanie)
AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho zaostrovania)
AF-S priority selection (Voľba priority jednorazového zaostrovania)
Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou lockon)
Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tváre/očí s automatickým
zaostrením s automatickým výberom poľa)
Focus points used (Použité zaostrovacie body)
Store points by orientation (Uložiť body podľa orientácie)
AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania)
Limit AF-area mode selection (Obmedzenie voľby režimu činnosti AF)
Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích bodov)
Focus point options (Možnosti zaostrovacích bodov)
Low-light AF (Automatické zaostrovanie pri slabom osvetlení)
Built-in AF-assist illuminator (Vstavaný pomocný reflektor
automatického zaostrovania)
Manual focus ring in AF mode (Krúžok manuálneho zaostrovania
v režime automatického zaostrovania) 2
Metering/exposure (Meranie/expozícia)
EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na ovládanie expozície)
Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície)
Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným stredom)
Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície)
Timers/AE lock (Časovače/expozičná pamäť)
Shutter-release button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla spúšte)
Self-timer (Samospúšť)
Power off delay (Oneskorenie vypnutia napájania)
248 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
0
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
Používateľské nastavenie 1
d Shooting/display (Snímanie/zobrazenie)
d1 CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania režimu CL)
d2 Max. continuous release (Max. počet snímok pri sériovom snímaní)
Sync. release mode options (Možnosti režimu synchronizovaného
d3
snímania)
d4 Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
d5 Shutter type (Typ uzávierky)
d6 Limit selectable image area (Obmedzenie voliteľnej oblasti snímky)
d7 File number sequence (Postupnosť čísel súborov)
d8 Apply settings to live view (Použiť nastavenia pre živý náhľad)
d9 Framing grid display (Zobrazenie pomocnej mriežky)
d10 Peaking highlights (Zvýraznenie obrysov zaostrených oblastí)
View all in continuous mode (Zobraziť všetko v režime sériového
d11
snímania)
e Bracketing/flash (Bracketing/blesk)
e1 Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)
e2 Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití blesku)
e3 Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk)
Auto c ISO sensitivity control (Automatické c nastavenie citlivosti
e4
ISO)
e5 Modeling flash (Modelovací záblesk)
e6 Auto bracketing (mode M) (Automatický bracketing (režim M))
e7 Bracketing order (Poradie bracketingu)
f Controls (Ovládacie prvky)
f1 Customize i menu (Prispôsobiť ponuku i)
Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím
f2
prvkom)
f3 OK button (Tlačidlo OK)
f4 Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky a clony)
f5 Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)
Release button to use dial (Používanie príkazových voličov po
f6
uvoľnení tlačidla)
f7 Reverse indicators (Obrátené indikátory)
0
261
261
261
261
262
262
263
264
264
264
264
265
266
266
266
267
267
268
269
271
279
281
281
283
283
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 249
Používateľské nastavenie 1
g Movie (Videosekvencia)
g1 Customize i menu (Prispôsobiť ponuku i)
Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím
g2
prvkom)
g3 OK button (Tlačidlo OK)
g4 AF speed (Rýchlosť automatického zaostrovania)
AF tracking sensitivity (Citlivosť sledovania automatického
g5
zaostrovania)
g6 Highlight display (Zobrazenie preexponovaných oblastí)
0
284
285
290
290
291
292
1 Položky upravené z východiskových hodnôt sú označené hviezdičkami („U“).
2 Dostupné len s kompatibilnými objektívmi.
D Pozrite aj
Východiskové nastavenia ponuky nájdete v časti „Východiskové nastavenia
ponuky používateľských nastavení“ (0 148).
Reset Custom Settings (Resetovať používateľské
nastavenia)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Voľbou možnosti Yes (Áno) obnovíte východiskové hodnoty
Používateľských nastavení (0 148).
250 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
a: Autofocus (Automatické zaostrovanie)
a1: AF-C Priority Selection (Výber priority kontinuálneho
zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či bude možné zhotovovať fotografie pred tým, ako
fotoaparát zaostrí v režime zaostrovania AF-C.
Možnosť
G Release
(Spúšť)
F Focus
(Zaostrenie)
Popis
Fotografie je možné zhotoviť pri každom stlačení tlačidla
spúšte (priorita spúšte).
Fotografie je možné zhotoviť len vtedy, keď fotoaparát zaostrí
(priorita zaostrenia).
Bez ohľadu na zvolenú možnosť sa zaostrenie neuloží do pamäte, keď je
zvolené AF-C pre režim zaostrovania. Fotoaparát bude pokračovať
v zaostrovaní až do spustenia uzávierky.
a2: AF-S Priority Selection (Voľba priority jednorazového
zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či bude možné zhotovovať fotografie pred tým, ako
fotoaparát zaostrí v režime zaostrovania AF-S.
Možnosť
Release
(Spúšť)
F Focus
(Zaostrenie)
G
Popis
Fotografie je možné zhotoviť pri každom stlačení tlačidla
spúšte (priorita spúšte).
Fotografie je možné zhotoviť len vtedy, keď fotoaparát zaostrí
(priorita zaostrenia).
Ak sa bez ohľadu na zvolenú možnosť zobrazuje zaostrovací bod
zelenou farbou, keď je AF-S zvolené pre režim automatického
zaostrovania, zaostrenie sa počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice
uchová v pamäti. Uloženie zaostrenia v pamäti potrvá až do spustenia
uzávierky.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 251
a3: Focus Tracking with Lock-On (Sledovanie zaostrenia
s funkciou Lock-On)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, ako rýchlo bude zaostrenie
reagovať, keď niečo prejde medzi snímaným
objektom a fotoaparátom v režime
zaostrovania AF-C. Vyberte z hodnôt od
5 (Delayed (Oneskorené)) do 1 (Quick
(Rýchle)). Čím vyššia je táto hodnota, tým
pomalšia je odozva a menšia
pravdepodobnosť, že stratíte zaostrenie na váš pôvodný objekt. Čím
nižšia je táto hodnota, tým rýchlejšia je odozva a ľahší posuv zaostrenia
na objekty prechádzajúce cez vaše zorné pole. Vezmite do úvahy, že
2 a 1 (Quick (Rýchle)) budú ekvivalentné s 3, keď sa pre režim činnosti
AF zvolí automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa.
a4: Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tváre/očí
s automatickým zaostrením s automatickým výberom
poľa)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či fotoaparát rozpozná a zaostrí na tváre alebo na tváre a oči,
keď je pre režim činnosti AF zvolené automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa.
Možnosť
Face and eye
detection on
(Detekcia tváre a očí
zapnutá)
Face detection on
(Detekcia tváre
zapnutá)
Off (Vyp.)
Popis
Keď fotoaparát deteguje portrétový objekt, automaticky
zaostrí na jedno alebo druhé oko objektu alebo, ak
nedeteguje oči, na tvár objektu.
Keď fotoaparát deteguje portrétový objekt, automaticky
zaostrí na jeho tvár.
Detekcia tváre a očí je deaktivovaná.
252 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
a5: Focus Points Used (Použité zaostrovacie body)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte počet zaostrovacích bodov, ktoré budú k dispozícii pri
manuálnom výbere zaostrovacích bodov.
Možnosť
Popis
All points
Môže sa zvoliť každý zaostrovací bod dostupný v aktuálnom
R (Všetky body) režime činnosti AF.
Počet dostupných zaostrovacích bodov sa zníži o tri štvrtiny
Every other
zaostrovacích bodov dostupných v režime Wide-area
I point (Každý (počet
AF (L) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L)) sa
druhý bod)
nezmení). Použite na rýchly výber zaostrovacieho bodu.
a6: Store Points by Orientation (Uložiť body podľa
orientácie)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či sa môžu zvoliť osobitné zaostrovacie body pre orientáciu
na šírku, pre orientáciu na výšku s fotoaparátom otočeným o 90° v smere
hodinových ručičiek, ako aj pre orientáciu na výšku s fotoaparátom
otočeným o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
Voľbou možnosti No (Nie) sa použije rovnaký zaostrovací bod bez
ohľadu na orientáciu fotoaparátu.
Fotoaparát otočený o 90°
proti smeru hodinových
ručičiek
Otočenie na šírku
Fotoaparát otočený o 90°
v smere hodinových
ručičiek
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 253
Voľbou možnosti Yes (Áno) aktivujete osobitnú voľbu zaostrovacích
bodov.
Fotoaparát otočený o 90°
proti smeru hodinových
ručičiek
Otočenie na šírku
Fotoaparát otočený o 90°
v smere hodinových
ručičiek
a7: AF Activation (Aktivácia automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či sa tlačidlo spúšte bude môcť použiť na zaostrenie
(Shutter/AF-ON (Uzávierka/AF-ON)), alebo či sa zaostrenie bude dať
nastaviť len pomocou tlačidla AF-ON či iných ovládacích prvkov, ktorým
bola funkcia AF-ON priradená (AF-ON only (Len AF-ON)).
a8: Limit AF-Area Mode Selection (Obmedzenie voľby
režimu činnosti AF)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte možnosti, ktoré je možné zvoliť
otočením pomocného príkazového voliča,
keď je režim činnosti AF priradený ponuke i
alebo ovládaciemu prvku fotoaparátu.
Zvýraznite požadované režimy a stlačením 2
vykonajte alebo zrušte voľbu. Po dokončení
nastavovania uložte zmeny stlačením
tlačidla J.
254 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
a9: Focus Point Wrap-Around (Cyklovanie zaostrovacích
bodov)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či bude voľba zaostrovacích bodov „cyklovať“ od jedného
okraja displeja po druhý. Ak sa zvolí možnosť Wrap (Cyklovať), voľba
zaostrovacích bodov bude „cyklovať“ zhora nadol, zdola nahor, sprava
doľava a zľava doprava, takže napríklad stlačením pomocného voliča
vpravo pri zvýraznení zaostrovacieho bodu na pravom okraji displeja sa
zvolí zodpovedajúci zaostrovací bod na ľavom okraji displeja.
a10: Focus Point Options (Možnosti zaostrovacích bodov)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte z nasledujúcich možností zobrazenia zaostrovacieho bodu:
• Manual focus mode (Režim manuálneho zaostrovania): Výberom možnosti On
(Zap.) sa aktívny zaostrovací bod zobrazí v režime manuálneho
zaostrovania, výberom možnosti Off (Vyp.) sa zaostrovací bod zobrazí
len počas voľby zaostrovacieho bodu.
• Dynamic-area AF assist (Pomocník dynamickej voľby zaostrovacích polí): Ak sa zvolí
možnosť On (Zap.), v režime dynamickej voľby zaostrovacích polí sa
zobrazí zvolený zaostrovací bod aj okolité zaostrovacie body. Výberom
možnosti Off (Vyp.) sa zobrazí len zvolený zaostrovací bod.
a11: Low-Light AF (Automatické zaostrovanie pri slabom
osvetlení)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte možnosť On (Zap.) na dosiahnutie presnejšieho zaostrenia pri
slabom osvetlení, keď je zvolený režim zaostrovania AF-S, ale vezmite do
úvahy, že fotoaparát môže vyžadovať viac času na zaostrenie. Táto
možnosť sa uplatní len v režime fotografií, keď sa vyberie iné nastavenie
ako b pomocou voliča režimov. Pokiaľ je účinné automatické
zaostrovanie pri slabom osvetlení, na displeji sa bude zobrazovať
„Low-light“ (Slabé osvetlenie) a môže klesnúť obnovovacia frekvencia
displeja.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 255
a12: Built-in AF-Assist Illuminator (Vstavaný pomocný
reflektor automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či sa má rozsvietiť vstavaný pomocný reflektor
automatického zaostrovania, aby pomohol pri procese zaostrovania
v režime fotografií, keď je slabé osvetlenie.
Možnosť
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Popis
Reflektor sa rozsvieti podľa potreby (len režim zaostrovania AF-S).
Reflektor sa nerozsvieti, aby pomohol pri procese zaostrovania.
Fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť, keď je slabé osvetlenie.
D Pomocné svetlo AF
Pomocné svetlo AF má dosah približne 1 – 3 m; pri použití pomocného svetla
odstráňte slnečnú clonu objektívu. Nezakrývajte pomocné svetlo AF, pokiaľ svieti.
a13: Manual Focus Ring in AF Mode (Krúžok manuálneho
zaostrovania v režime automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či sa bude dať zaostrovací krúžok objektívu použiť na
manuálne zaostrovanie v režime automatického zaostrovania. Vyberte si
z nižšie uvedených možností.
• Enable (Zapnuté): Automatické zaostrenie je možné doostriť otočením
zaostrovacieho krúžku objektívu pri súčasnom stlačení tlačidla spúšte
do polovice (automatické zaostrovanie s možnosťou manuálneho
doostrenia). Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického
zaostrovania, uvoľnite prst z tlačidla spúšte a potom ho znovu stlačte
do polovice.
• Disable (Vypnuté): Zaostrovací krúžok objektívu sa nedá použiť na
manuálne zaostrovanie, pokiaľ je zvolený režim automatického
zaostrovania.
256 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
b: Metering/Exposure (Meranie/expozícia)
b1: EV Steps for Exposure Cntrl (Kroky EV na ovládanie
expozície)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Zvoľte prírastky, ktoré sa použijú na úpravu času uzávierky, clony,
citlivosti ISO, bracketingu a korekcie expozície a zábleskovej expozície.
b2: Easy Exposure Compensation (Jednoduchá korekcia
expozície)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či bude potrebné tlačidlo E na korekciu expozície.
• On (auto reset) (Zap. (automatický reset)): V režimoch P, S a A sa dá korekcia
expozície nastaviť otočením príkazového voliča, ktorý sa momentálne
nepoužíva pre čas uzávierky ani clonu (jednoduchá korekcia expozície
nie je dostupná v režime M). Nastavenie zvolené pomocou príkazového
voliča sa resetuje pri vypnutí fotoaparátu alebo uplynutí doby
časového spínača pohotovostného režimu (nastavenie korekcie
expozície vybrané tlačidlom E sa neresetuje).
• On (Zap.): Tak ako je uvedené vyššie, okrem toho, že hodnota korekcie
expozície vybraná príkazovým voličom sa pri vypnutí fotoaparátu
alebo uplynutí doby časového spínača pohotovostného režimu
neresetuje.
• Off (Vyp.): Korekcia expozície sa nastavuje stlačením tlačidla E
a otočením hlavného príkazového voliča.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 257
b3: Center-Weighted Area (Oblasť so zdôrazneným
stredom)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte veľkosť oblasti, na ktorú sa bude klásť najväčší dôraz pri meraní
so zdôrazneným stredom.
b4: Fine-Tune Optimal Exposure (Jemné doladenie
optimálnej expozície)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Túto možnosť použite na jemné doladenie
hodnoty expozície zvolenej fotoaparátom.
Expozíciu možno jemne doladiť osobitne pre
každý spôsob merania expozície od +1 do
–1 EV v krokoch po 1/6 EV.
D Jemné doladenie expozície
Ikona korekcie expozície (E) sa nebude zobrazovať, keď je účinné jemné
doladenie expozície. Jediný spôsob, ako určiť, do akej miery bola expozícia
zmenená, je zobraziť túto hodnotu v ponuke jemného doladenia.
258 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
c: Timers/AE Lock (Časovače/expozičná pamäť)
c1: Shutter-Release Button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla
spúšte)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či sa expozícia stlačením tlačidla spúšte uzamkne.
O
P
Možnosť
On (half press) (Zap.
(polovičné stlačenie))
On (burst mode) (Zap. (režim
sériového snímania))
Off (Vyp.)
Popis
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
expozícia uzamkne.
Expozícia sa uzamkne len počas stlačenia tlačidla
spúšte úplne nadol.
Stlačením tlačidla spúšte sa expozícia
neuzamkne.
c2: Self-Timer (Samospúšť)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte dobu oneskorenia po stlačení spúšte, počet zhotovených
snímok a interval medzi snímkami v režime samospúšte.
• Self-timer delay (Oneskorenie samospúšte): Zvoľte dobu oneskorenia
expozície v režime samospúšte.
• Number of shots (Počet záberov): Stlačením 1 a 3 vyberte počet záberov,
ktoré sa zhotovia pri každom stlačení tlačidla spúšte.
• Interval between shots (Interval medzi zábermi): Vyberte interval medzi
zábermi, keď je Number of shots (Počet záberov) väčší ako 1.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 259
c3: Power Off Delay (Oneskorenie vypnutia napájania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, ako dlho zostanú kontrolný panel a displeje fotoaparátu
zapnuté, keď sa nevykonajú žiadne úkony. Rôzne nastavenia je možné
vybrať pre funkcie Playback (Prehrávanie), Menus (Ponuky), Image
review (Ukážka snímok) a Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), z ktorých posledná určuje, ako dlho zostane
zobrazenie monitora alebo hľadáčika aj kontrolného panela zapnuté,
keď sa nevykonajú žiadne úkony počas snímania (monitor a hľadáčik
stmavne niekoľko sekúnd pred uplynutím doby časového spínača
pohotovostného režimu). Výberom kratšej doby oneskorenia vypnutia
napájania sa predĺži výdrž batérie.
260 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
d: Shooting/Display (Snímanie/zobrazenie)
d1: CL Mode Shooting Speed (Rýchlosť snímania režimu
pomalého sériového snímania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte rýchlosť snímania pre režim pomalého sériového snímania.
d2: Max. Continuous Release (Max. počet snímok pri
sériovom snímaní)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Maximálny počet snímok, ktoré je možné zhotoviť v jednej sérii
v režimoch sériového snímania, možno nastaviť na ľubovoľnú hodnotu
od 1 do 200. Vezmite do úvahy, že bez ohľadu na zvolenú možnosť
neexistuje žiadne obmedzenie počtu fotografií, ktoré je možné zhotoviť
v jednej sérii, keď je zvolený čas uzávierky 1 s alebo dlhší v režime S alebo
M.
D Vyrovnávacia pamäť
Bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie d2 sa po zaplnení
vyrovnávacej pamäte snímanie spomalí (r00).
d3: Sync. Release Mode Options (Možnosti režimu
synchronizovanej uzávierky)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či sa uzávierky na diaľkovo ovládaných fotoaparátoch
synchronizujú s uzávierkou na hlavnom fotoaparáte pri použití
voliteľného bezdrôtového diaľkového ovládača.
d4: Exposure Delay Mode (Režim oneskorenia expozície)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
V situáciách, v ktorých aj najmenší pohyb fotoaparátu môže spôsobiť
rozmazanie snímok, je možné oneskoriť spúšť približne o 0,2 až
3 sekundy po stlačení tlačidla spúšte.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 261
d5: Shutter type (Typ uzávierky)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte typ uzávierky, ktorá sa má použiť na fotografie.
Možnosť
O
P
x
Popis
Fotoaparát vyberie typ uzávierky automaticky podľa
Auto (Automatický času uzávierky. Na zníženie rozmazania spôsobeného
režim)
chvením fotoaparátu pri dlhých časoch uzávierky sa
používa elektronická uzávierka s použitím prvej lamely.
Mechanical shutter
Fotoaparát použije na všetky fotografie mechanickú
(Mechanická
uzávierku.
uzávierka)
Electronic frontcurtain shutter
(Elektronická
Fotoaparát použije na všetky fotografie elektronickú
uzávierka
uzávierku s použitím prvej lamely.
s použitím prvej
lamely)
D „Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely)“
Najrýchlejší čas uzávierky je k dispozícii, keď je pre Electronic front-curtain
shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely) vybraná možnosť
1/2 000 s.
d6: Limit Selectable Image Area (Obmedzenie voliteľnej
oblasti snímky)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte možnosti, ktoré budú dostupné, keď
sa voľba oblasti snímky priradí ponuke i
alebo príkazovým voličom a ovládaciemu
prvku fotoaparátu. Zvýraznite požadované
možnosti a stlačením 2 vykonajte alebo
zrušte voľbu. Po dokončení nastavovania
uložte zmeny stlačením tlačidla J.
262 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
d7: File Number Sequence (Postupnosť čísel súborov)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Po zhotovení snímky fotoaparát pomenuje súbor zvýšením naposledy
použitého čísla súboru o jedno. Táto možnosť určuje, či pri vytvorení
nového priečinka, naformátovaní pamäťovej karty alebo vložení novej
pamäťovej karty do fotoaparátu bude číslovanie súborov pokračovať od
naposledy použitého čísla.
Možnosť
Popis
Číslovanie súborov pokračuje od posledného použitého čísla.
On (Zap.)
Zjednodušuje to spravovanie súborov minimalizovaním výskytu
duplicitných názvov súborov.
Číslovanie súborov sa znovu začne od čísla 0001 alebo od
najvyššieho čísla súboru v aktuálnom priečinku (ak vypnete
Off (Vyp.)
a následne zapnete sekvenčné číslovanie súborov, číslovanie bude
pokračovať od posledného použitého čísla).
Rovnaké, ako pri možnosti On (Zap.), okrem toho, že sa
nasledujúcej zhotovenej snímke po voľbe možnosti Reset
Reset
(Resetovanie) priradí číslo súboru, ktoré je o jedno väčšie ako
(Resetovanie)
najväčšie číslo súboru v aktuálnom priečinku. Ak je priečinok
prázdny, číslovanie súborov sa začne znova od čísla 0001.
D Postupnosť čísel súborov
Ak sa zhotoví snímka, keď aktuálny priečinok obsahuje 5 000 snímok alebo
snímku s číslom 9 999, vytvorí sa nový priečinok a číslovanie súborov začne
znova od čísla 0001. Novému priečinku je priradené číslo o jedno vyššie ako
aktuálne číslo priečinka alebo, ak už existuje priečinok s týmto číslom, najnižšie
dostupné číslo priečinka. Ak má aktuálny priečinok číslo 999, fotoaparát nebude
vedieť vytvoriť nový priečinok a deaktivuje sa tlačidlo spúšte (navyše sa môže
deaktivovať aj zaznamenávanie videosekvencií, ak fotoaparát vypočíta, že by
počet súborov potrebných na zaznamenanie videosekvencie s maximálnou
dĺžkou viedol k tomu, že by priečinok obsahoval viac ako 5 000 súborov, alebo by
sa súboru priradilo číslo vyššie ako 9 999). Ak chcete pokračovať v snímaní,
vyberte Reset (Resetovanie) pre Používateľské nastavenie d7 (File number
sequence (Postupnosť čísel súborov)) a potom buď naformátujte aktuálnu
pamäťovú kartu, alebo vložte novú pamäťovú kartu.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 263
d8: Apply Settings to Live View (Použiť nastavenia pre živý
náhľad)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte možnosť On (Zap.) na kontrolu toho, ako zmeny takých
nastavení, ako sú vyváženie bielej farby, Picture Control a korekcia
expozície ovplyvňujú farby a jas v režime fotografií, alebo zvoľte
možnosť Off (Vyp.) na úpravu jasu a odtieňa kvôli uľahčeniu kontroly
(bez ohľadu na zvolenú možnosť sú účinky vyššie uvedených nastavení
vždy viditeľné v režime videosekvencií). Ikona g sa zobrazí pri voľbe
možnosti Off (Vyp.).
d9: Framing Grid Display (Zobrazenie pomocnej mriežky)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte možnosť On (Zap.) na zobrazenie mriežky kvôli referencii pri
vytváraní kompozície záberov.
d10: Peaking Highlights (Zvýraznenie obrysov zaostrených
oblastí)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Keď sa zvýraznenie zaostrenia aktivuje v režime manuálneho
zaostrovania, zaostrené objekty budú vyznačené farebnými obrysmi na
displeji. Vyberte úroveň zvýraznenia a farbu obrysov.
• Peaking level (Úroveň zvýraznenia): Vyberte z možností 3 (high sensitivity)
(3 (vysoká citlivosť)), 2 (standard) (2 (štandardná)), 1 (low
sensitivity) (1 (nízka citlivosť)) a Off (Vyp.); čím bude hodnota vyššia,
tým väčšia bude hĺbka, ktorá sa zobrazí ako zaostrená.
• Peaking highlight color (Farba zvýraznenia zaostrenia): Vyberte si farbu
zvýraznenia.
d11: View All in Continuous Mode (Zobraziť všetko
v režime sériového snímania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Ak sa zvolí možnosť Off (Vyp.), displej bude počas sériového
fotografovania prázdny.
264 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
e: Bracketing/Flash (Bracketing/blesk)
e1: Flash Sync Speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte rýchlosť synchronizácie blesku.
• 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)):
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP sa aktivuje
s kompatibilnými zábleskovými jednotkami, pričom maximálna
rýchlosť synchronizácie pre ostatné zábleskové jednotky sa nastaví na
1/200 s. Keď fotoaparát zobrazí čas uzávierky 1/200 s v režime P alebo A,
automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP sa aktivuje, ak
je aktuálny čas uzávierky kratší ako 1/200 s, pričom najkratší čas
uzávierky 1/8 000 s môže zvoliť fotoaparát (režimy P a A) alebo používateľ
(režimy S a M).
• 1/200 s–1/60 s (1/200 s – 1/60 s): Nastavte maximálnu rýchlosť
synchronizácie blesku na zvolenú hodnotu.
D Pevné nastavenie času uzávierky na limit rýchlosti synchronizácie blesku
Ak chcete pevne nastaviť čas uzávierky na príslušný limit rýchlosti synchronizácie
v režime S alebo M, vyberte rýchlosť o jedno nastavenie nižšiu ako je najnižšia
možná rýchlosť (30 s alebo režim Time). Na displeji a na kontrolnom paneli sa
zobrazí indikátor synchronizácie („X“) spolu s rýchlosťou synchronizácie.
D Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP umožňuje používanie
blesku pri najkratšom čase uzávierky podporovanom týmto fotoaparátom, čo
umožňuje vybrať maximálnu clonu na zmenšenie hĺbky ostrosti, dokonca aj pri
jasnom slnečnom svetle. Zobrazenie informácií o blesku uvedie „FP“, keď sa zvolí
1/200 s (Auto FP) (1/200 s (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia
blesku FP)).
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 265
e2: Flash Shutter Speed (Čas uzávierky pri použití blesku)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte najdlhší dostupný čas uzávierky, keď sa používa synchronizácia
blesku s prvou alebo druhou lamelou uzávierky alebo predzáblesk proti
červeným očiam v režime P alebo A (bez ohľadu na vybrané nastavenie
môže byť najdlhší čas uzávierky 30 s v režimoch S a M alebo pri
nastaveniach blesku, ako sú synchronizácia blesku s dlhými časmi
uzávierky, synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky s dlhými
časmi uzávierky alebo predzáblesk proti červeným očiam so
synchronizáciou blesku s dlhými časmi uzávierky).
e3: Exposure Comp. for Flash (Korekcia expozície pre
blesk)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Umožňuje vybrať spôsob, akým fotoaparát nastaví intenzitu záblesku,
keď sa použije korekcia expozície.
Možnosť
YE
Entire frame (Celé
obrazové pole)
E
Background only
(Len pozadie)
Popis
Nastaví sa intenzita záblesku aj korekcia expozície tak,
aby sa expozícia upravila v rámci celého obrazového
poľa.
Korekcia expozície sa bude vzťahovať len na pozadie.
e4: Auto c ISO Sensitivity Control (Automatické c
nastavenie citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte spôsob, akým fotoaparát upraví intenzitu záblesku, keď je
aktivované automatické nastavenie citlivosti ISO.
e
f
Možnosť
Subject and background
(Objekt a pozadie)
Subject only
(Len objekt)
Popis
Fotoaparát pri nastavovaní citlivosti ISO berie do
úvahy osvetlenie hlavného objektu aj pozadia.
Citlivosť ISO sa nastaví len na zaistenie správnej
expozície hlavného objektu.
266 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
e5: Modeling Flash (Modelovací záblesk)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), keď sa fotoaparát používa s voliteľným
bleskom, ktorý podporuje systém kreatívneho osvetlenia Nikon,
stlačením tlačidla, ktorému bola priradená funkcia Preview (Kontrola)
pomocou Používateľského nastavenia f2 (Custom control assignment
(Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)), sa vyšle modelovací
záblesk, ktorý je možné použiť na kontrolu účinkov osvetlenia bleskom.
Ak je zvolená možnosť Off (Vyp.), modelovací záblesk sa nevyšle.
e6: Auto Bracketing (Mode M) (Automatický bracketing
(Režim M))
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, ktoré nastavenia budú ovplyvnené, keď sa zvolí možnosť AE
& flash bracketing (Bracketing automatickej expozície a intenzity
záblesku) alebo AE bracketing (Bracketing automatickej expozície)
pre Auto bracketing (Automatický bracketing) > Auto bracketing
set (Nastavenie automatického bracketingu) v ponuke snímania
fotografií, a volič režimov sa otočí do polohy M.
Možnosť
Popis
F
Flash/speed
(Blesk/čas
uzávierky)
Fotoaparát bude meniť čas uzávierky (AE bracketing
(Bracketing automatickej expozície)) alebo čas uzávierky
a intenzitu záblesku (AE & flash bracketing (Bracketing
automatickej expozície a intenzity záblesku)).
G
Flash/speed/
aperture (Blesk/
čas uzávierky/
clona)
Fotoaparát bude meniť čas uzávierky a clonu (AE bracketing
(Bracketing automatickej expozície)) alebo čas uzávierky,
clonu a intenzitu záblesku (AE & flash bracketing (Bracketing
automatickej expozície a intenzity záblesku)).
H
Flash/aperture
(Blesk/clona)
I
Flash only (Len
blesk)
Fotoaparát bude meniť clonu (AE bracketing (Bracketing
automatickej expozície)) alebo clonu a intenzitu záblesku (AE
& flash bracketing (Bracketing automatickej expozície
a intenzity záblesku)).
Fotoaparát bude meniť len intenzitu záblesku (AE & flash
bracketing (Bracketing automatickej expozície a intenzity
záblesku)).
Bracketing intenzity záblesku sa uskutoční len s i-TTL alebo riadením
záblesku qA (automatická clona). Ak sa aktivuje automatické nastavenie
citlivosti ISO, keď je zvolené iné nastavenie ako Flash only (Len blesk),
citlivosť ISO sa pevne nastaví na hodnotu pre prvý záber, pokiaľ sa
nepoužije blesk.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 267
e7: Bracketing Order (Poradie bracketingu)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Pri východiskovom nastavení MTR > under > over (Meranie > pod >
nad) (H) sa bracketing expozície, intenzity záblesku a vyváženia bielej
farby vykoná v nasledujúcom poradí: najprv sa zhotoví neupravený
záber, za ktorým nasleduje záber s najnižšou hodnotou a za ním záber
s najvyššou hodnotou. Ak je zvolené Under > MTR > over (Pod >
meranie > nad) (I), snímanie bude postupovať v poradí od najnižšej
po najvyššiu hodnotu. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na bracketing
ADL.
268 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
f: Controls (Ovládacie prvky)
f1: Customize i Menu (Prispôsobiť ponuku i)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte možnosti, ktoré sa zobrazia v ponuke i pre režim fotografií.
Nasledujúce možnosti sa môžu priradiť do ľubovoľnej polohy v ponuke
zvýraznením požadovanej polohy, stlačením J a výberom požadovanej
možnosti.
J
8
o
E
9
m
h
p
y
Možnosť
Choose image area (Vybrať
oblasť snímky)
Exposure compensation
(Korekcia expozície)
ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie
bielej farby)
Set Picture Control (Nastaviť
Picture Control)
t
u
106
82
80,
169
63,
98
2
z
Custom control assignment
(Vlastné priradenie funkcií
ovládacím prvkom)
Exposure delay mode (Režim
oneskorenia expozície)
O
Shutter type (Typ uzávierky)
w
94
Color space (Farebný priestor) 182
Metering (Meranie)
s
Release mode (Režim snímania)
$
Image size (Veľkosť snímky)
w
Y
v
Image quality (Kvalita snímky) 104
r
c
L
Možnosť
Auto bracketing
(Automatický bracketing)
Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia)
HDR (high dynamic range) (HDR
(vysoký dynamický rozsah))
Silent photography
(Nehlučné fotografovanie)
t
Active D-Lighting (Funkcia
Active D-Lighting)
Long exposure NR (Redukcia
šumu pri dlhej expozícii)
High ISO NR (Redukcia šumu
pri vysokej citlivosti ISO)
q
0
165
110
183
183
108
Flash mode (Zábleskový
107,
režim)
354
Flash compensation (Korekcia
189
zábleskovej expozície)
Focus mode (Režim
52,
zaostrovania)
113
AF-area mode (Režim
54,
činnosti AF)
113
Vibration reduction
112
(Stabilizácia obrazu)
y
z
W
3
Z
U
Apply settings to live view
(Použiť nastavenia pre živý
náhľad)
Split-screen display zoom
(Priblíženie s použitím
rozdelenia zobrazenia)
Peaking highlights (Zvýraznenie
obrysov zaostrených oblastí)
Monitor/viewfinder brightness
(Jas monitora/hľadáčika)
Bluetooth connection
(Pripojenie pomocou Bluetooth)
Wi-Fi connection (Pripojenie
pomocou Wi-Fi)
0
190
200
207
67
84
271
261
262
264
270
264
295,
297
308
109
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 269
A Priblíženie s použitím rozdelenia zobrazenia
Po priradení ponuke i sa dá funkcia Split-screen
display zoom (Priblíženie s rozdelením
zobrazenia) použiť na rozdelenie zobrazenia na
dve okná, ktoré uvádzajú osobitné oblasti
obrazového poľa vedľa seba pri vysokej miere
priblíženia. Poloha zväčšených oblastí sa
zobrazuje v navigačnom okne, čo uľahčuje
kontrolu zaostrenia na dvoch odlišných miestach
pri fotografovaní budovy alebo iného širokého
objektu situovaného v pravom uhle voči
fotoaparátu.
Navigačné okno
Pomocou tlačidiel X a W (Q) môžete priblížiť
a oddialiť, alebo pomocou tlačidla J môžete
zvoliť okno a stlačením 4 alebo 2 posúvať
vybranú oblasť doľava alebo doprava. Po stlačení
1 alebo 3 sa budú obidve oblasti súčasne
posúvať nahor alebo nadol. Ak chcete zaostriť na
objekt v strede vybranej oblasti, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice. Ak chcete ukončiť rozdelenie
zobrazenia, stlačte tlačidlo i.
Zaostrená oblasť
270 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
f2: Custom Control Assignment (Vlastné priradenie funkcií
ovládacím prvkom)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Ak chcete vybrať funkcie priradené nasledujúcim ovládacím prvkom
v režime fotografií, či už sa použijú jednotlivo alebo v kombinácii
s príkazovými voličmi, zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte J.
w
V
8
Tlačidlo Fn1
S
Fn tlačidlo
objektívu
Tlačidlo AF-ON
Stred pomocného
voliča
y
7
z
Tlačidlo Fn2
l
Ovládací krúžok
objektívu
Pomocný volič
Tlačidlo záznamu
videosekvencií
Úlohy, ktoré je možné priradiť týmto ovládacím prvkom, sú nasledovné:
w y V 7 8 z S l
Možnosť
K
Select center focus point (Výber
stredového zaostrovacieho bodu)
—
—
✔
—
✔
—
—
—
A
F
AF-ON
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
E
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
D
AE lock (Hold) (Expozičná pamäť
(podržanie))
AE lock (Reset on release) (Expozičná
pamäť (reset po uvoľnení))
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
C
AE lock only (Len expozičná pamäť)
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
B
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
zaostrenia)
FV lock (Blokovanie zábleskovej
expozície)
cDisable/enable (cVypnuté/
zapnuté)
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Preview (Kontrola)
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
—
r
h
q
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 271
Možnosť
w y V 7 8 z S l
Matrix metering (Maticové meranie
expozície)
Center-weighted metering (Meranie
expozície so zdôrazneným stredom)
Spot metering (Bodové meranie
expozície)
Highlight-weighted metering
(Meranie s dôrazom na
predchádzanie preexponovaniu)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
1
Bracketing burst (Séria bracketingu)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
c
Sync. release selection (Voľba
synchronizovanej spúšte)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
4
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
—
p
Framing grid display (Zobrazenie
pomocnej mriežky)
Zoom on/off (Zapnutie/vypnutie
zoomu)
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
O
MY MENU (MOJA PONUKA)
✔
✔
—
—
—
✔
✔
—
3
Access top item in MY MENU (Prístup
k hornej položke v MOJEJ PONUKE)
✔
✔
—
—
—
✔
✔
—
K
g
Playback (Prehrávanie)
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
Protect (Ochrana)
✔
✔
—
—
—
—
—
—
J
Choose image area (Vybrať oblasť
snímky)
Image quality/size (Kvalita/veľkosť
snímky)
White balance (Vyváženie bielej
farby)
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control)
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting)
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Metering (Meranie)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
L
M
N
t
b
8
m
h
y
w
I/Y
z
Flash mode/compensation
(Zábleskový režim/korekcia
zábleskovej expozície)
Focus mode/AF-area mode (Režim
zaostrovania/Režim činnosti AF)
272 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
w y V 7 8 z S l
Možnosť
t
$
2
z
$
W
c
w
Y
x
Auto bracketing (Automatický
bracketing)
Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia)
HDR (high dynamic range) (HDR
(vysoký dynamický rozsah))
Exposure delay mode (Režim
oneskorenia expozície)
Shutter spd & aperture lock (Aretácia
času uzávierky a clony)
Peaking highlights (Zvýraznenie
obrysov zaostrených oblastí)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
Rating (Hodnotenie)
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
Choose non-CPU lens number (Výber
čísla objektívu bez vstavaného
procesora)
Same as multi selector (Rovnaké ako
multifunkčný volič)
Focus point selection (Výber
zaostrovacích bodov)
X
q
Focus (M/A) (Zaostrovanie (M/A))
—
—
—
—
—
—
— ✔ 1, 2
Aperture (Clona)
—
—
—
—
—
—
—
✔2
E
Exposure compensation (Korekcia
expozície)
—
—
—
—
—
—
—
✔2
None (Žiadne)
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔2
1 Dostupné len s kompatibilnými objektívmi.
2 Bez ohľadu na zvolenú možnosť sa dá ovládací krúžok v režime manuálneho zaostrovania použiť len na
úpravu zaostrenia.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 273
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
K
A
F
E
D
C
B
r
h
q
L
M
Možnosť
Popis
Select center focus point
Stlačením ovládacieho prvku sa zvolí stredový
(Výber stredového
zaostrovací bod.
zaostrovacieho bodu)
Stlačením ovládacieho prvku sa spustí automatické
AF-ON
zaostrovanie.
AF lock only (Len pamäť Kým je tento ovládací prvok stlačený, zaostrenie sa
zaostrenia)
uchová v pamäti.
Po stlačení tohto ovládacieho prvku sa expozícia
uloží do pamäte a zostane v pamäti uchovaná až
AE lock (Hold) (Expozičná
dovtedy, kým sa tento ovládací prvok nestlačí
pamäť (podržanie))
druhýkrát alebo neuplynie doba časového spínača
pohotovostného režimu.
Po stlačení ovládacieho prvku sa expozícia uloží do
AE lock (Reset on
pamäte a zostane v pamäti uchovaná až dovtedy,
release) (Expozičná
kým sa ovládací prvok nestlačí druhýkrát, neuvoľní
pamäť (reset po
sa spúšť alebo neuplynie doba časového spínača
uvoľnení))
pohotovostného režimu.
AE lock only (Len
Kým je tento ovládací prvok stlačený, expozícia sa
expozičná pamäť)
uchová v pamäti.
AE/AF lock (Expozičná
Kým je tento ovládací prvok stlačený, zaostrenie aj
pamäť/pamäť
expozícia sa uchovajú v pamäti.
zaostrenia)
Stlačením ovládacieho prvku sa zablokuje hodnota
FV lock (Blokovanie
zábleskovej expozície pre voliteľné blesky.
zábleskovej expozície) Blokovanie hodnoty zábleskovej expozície sa zruší
opätovným stlačením tohto tlačidla.
Ak je blesk momentálne vypnutý, počas stlačenia
ovládacieho prvku bude zvolená synchronizácia
cDisable/enable
blesku s prvou lamelou uzávierky. Ak je blesk
(cVypnuté/zapnuté)
momentálne zapnutý, počas stlačenia ovládacieho
prvku bude namiesto toho vypnutý.
Podržaním stlačeného ovládacieho prvku
Preview (Kontrola)
skontrolujete farby, expozíciu a hĺbku ostrosti.
Matrix metering
Kým je stlačený ovládací prvok, je aktívne maticové
(Maticové meranie
meranie expozície.
expozície)
Center-weighted
metering (Meranie
Kým je stlačený ovládací prvok, je aktívne meranie
expozície so
expozície so zdôrazneným stredom.
zdôrazneným stredom)
274 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
N
t
1
c
Možnosť
Spot metering (Bodové
meranie expozície)
Highlight-weighted
metering (Meranie
s dôrazom na
predchádzanie
preexponovaniu)
Popis
Kým je stlačený ovládací prvok, je aktívne bodové
meranie expozície.
Kým je stlačený ovládací prvok, je aktívne meranie
s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu.
Ak sa ovládací prvok stlačí počas toho, ako je
aktívny expozičný bracketing, bracketing intenzity
záblesku alebo ADL v režime snímania jednotlivých
snímok, všetky zábery sa v aktuálnom programe
Bracketing burst (Séria
bracketingu zhotovia po každom stlačení tlačidla
bracketingu)
spúšte. Ak je bracketing vyváženia bielej farby
aktívny, alebo sa zvolí režim sériového snímania,
fotoaparát zopakuje sériu bracketingu počas
stlačeného tlačidla spúšte úplne nadol.
Keď je pripojený voliteľný bezdrôtový diaľkový
ovládač, ovládací prvok je možné použiť na
prepínanie medzi diaľkovo ovládanou spúšťou
a hlavnou či synchronizovanou spúšťou. Dostupné
možnosti závisia od nastavenia vybraného pre
Používateľské nastavenie d3 (Sync. release mode
options (Možnosti režimu synchronizovanej
spúšte)):
• Ak je zvolená Sync (Synchronizácia), môžete si
vybrať z možností Master release only (Len
hlavná spúšť) (podržaním stlačeného
ovládacieho prvku zhotovíte snímky len
Sync. release selection
pomocou hlavného fotoaparátu) a Remote
(Voľba synchronizovanej release only (Len diaľkovo ovládaná spúšť)
spúšte)
(podržaním stlačeného ovládacieho prvku
zhotovíte snímky len pomocou diaľkovo
ovládaných fotoaparátov).
• Ak je zvolená No sync (Žiadna synchronizácia),
môžete si vybrať z možností Synchronized
release (Synchronizovaná spúšť) (podržaním
stlačeného ovládacieho prvku sa synchronizujú
spúšte na hlavnom fotoaparáte a diaľkovo
ovládaných fotoaparátoch) a Remote release
only (Len diaľkovo ovládaná spúšť)
(podržaním stlačeného ovládacieho prvku
zhotovíte snímky len pomocou diaľkovo
ovládaných fotoaparátov).
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 275
Možnosť
4
b
p
O
3
+ NEF (RAW)
Framing grid display
(Zobrazenie pomocnej
mriežky)
Playback (Prehrávanie)
g
Protect (Ochrana)
8
Stlačením ovládacieho prvku zapnete alebo
vypnete zobrazenie pomocnej mriežky.
Stlačením ovládacieho prvku priblížite zobrazenie
Zoom on/off (Zapnutie/ oblasti okolo aktuálneho zaostrovacieho bodu.
vypnutie zoomu)
Zobrazenie oddialite opätovným stlačením
ovládacieho prvku.
MY MENU (MOJA
Stlačením ovládacieho prvku sa zobrazí „MOJA
PONUKA)
PONUKA“.
Access top item in MY
Stlačením ovládacieho prvku preskočíte na hornú
MENU (Prístup k hornej položku v „MOJA PONUKA“. Túto možnosť zvoľte
na získanie rýchleho prístupu k často používanej
položke v MOJEJ
PONUKE)
položke ponuky.
K
J
Popis
Ak je pre kvalitu snímky zvolená možnosť JPEG,
zobrazí sa „RAW“ a kópia vo formáte NEF (RAW) sa
zaznamená pri nasledujúcej snímke zhotovenej po
stlačení ovládacieho prvku (pôvodné nastavenie
kvality snímky sa obnoví po uvoľnení tlačidla
spúšte). Kópie vo formáte NEF (RAW) sa
zaznamenajú pri nastaveniach aktuálne zvolených
pre NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte
NEF (RAW)) a Image size (Veľkosť snímky) > NEF
(RAW) v ponuke snímania fotografií. Ak chcete
postup ukončiť bez záznamu kópie vo formáte NEF
(RAW), znova stlačte daný ovládací prvok.
Stlačením ovládacieho prvku spustíte prehrávanie.
Stlačením ovládacieho prvku počas prezerania
nastavíte ochranu aktuálnej snímky.
Choose image area
Stlačením ovládacieho prvku a otočením
(Vybrať oblasť snímky) príkazového voliča vyberte oblasť snímky.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
Image quality/size
príkazového voliča vyberte možnosť kvality snímky
(Kvalita/veľkosť snímky) a otočením pomocného príkazového voliča zvoľte
veľkosť snímky.
276 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
Možnosť
m
h
y
w
I/Y
z
t
$
2
z
Popis
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
príkazového voliča vyberte možnosť vyváženia
White balance
bielej farby (v niektorých prípadoch je možné zvoliť
(Vyváženie bielej farby)
vedľajšiu možnosť pomocným príkazovým
voličom).
Set Picture Control
Stlačením ovládacieho prvku a otočením
(Nastaviť Picture
príkazového voliča vyberte Picture Control.
Control)
Active D-Lighting
Stlačením ovládacieho prvku a otočením
(Funkcia Active
príkazového voliča nastavte funkciu Active
D-Lighting)
D-Lighting.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením
Metering (Meranie)
príkazového voliča vyberte možnosť merania.
Flash mode/
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
compensation
príkazového voliča vyberte zábleskový režim
(Zábleskový režim/
a otočením pomocného príkazového voliča
korekcia zábleskovej
nastavte výkon blesku.
expozície)
Focus mode/AF-area
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
mode (Režim
a pomocného príkazového voliča vyberte režim
zaostrovania/Režim
zaostrovania a režim činnosti AF.
činnosti AF)
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
Auto bracketing
príkazového voliča vyberte počet záberov
(Automatický
a otočením pomocného príkazového voliča zvoľte
prírastok bracketingu alebo hodnotu funkcie
bracketing)
Active D-Lighting.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
Multiple exposure
príkazového voliča vyberte režim a otočením
(Viacnásobná expozícia) pomocného príkazového voliča vyberte počet
záberov.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
HDR (high dynamic
príkazového voliča vyberte režim a otočením
range) (HDR (vysoký
pomocného príkazového voliča vyberte rozdiel
dynamický rozsah))
expozície.
Exposure delay mode
Stlačením ovládacieho prvku a otočením
(Režim oneskorenia
príkazového voliča vyberte oneskorenie expozície
expozície)
v režime samospúšte.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 277
Možnosť
$
Shutter spd & aperture
lock (Aretácia času
uzávierky a clony)
W
Peaking highlights
(Zvýraznenie obrysov
zaostrených oblastí)
c
Rating (Hodnotenie)
Popis
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
príkazového voliča uzamknete čas uzávierky
v režimoch S a M; stlačením ovládacieho prvku
a otočením pomocného príkazového voliča
uzamknete clonu v režimoch A a M.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
príkazového voliča vyberte úroveň zvýraznenia
a otočením pomocného príkazového voliča zvoľte
farbu zvýraznenia.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
príkazového voliča nastavíte hodnotenie aktuálnej
snímky počas prezerania.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
voliča vyberte číslo objektívu uložené pomocou
možnosti Non-CPU lens data (Údaje o objektíve
bez vstavaného procesora) v ponuke nastavenia.
Stlačenie pomocného voliča nahor, nadol, doľava
a doprava počas snímania alebo prehrávania má
rovnaký účinok ako stlačenie 1, 3, 4 a 2 na
multifunkčnom voliči. Ak chcete vybrať úlohu, ktorú
bude zohrávať pomocný volič počas priblíženia,
zvýraznite Same as multi selector (Rovnaké ako
multifunkčný volič) a stlačte 2. Vyberte si
z možností Scroll (Posúvať) (posúvanie zobrazenia)
a Display next/previous frame (Zobraziť
nasledujúcu/predchádzajúcu snímku) (zobrazenie
ďalších fotografií pri rovnakej miere priblíženia).
Použite ovládací prvok na výber zaostrovacieho
bodu. Použitím ovládacieho prvku počas
prehrávania sa ukončí prehrávanie a aktivuje sa
voľba zaostrovacích bodov.
Automatické zaostrovanie je možné doostriť
otočením ovládacieho krúžku pri súčasnom
stlačení tlačidla spúšte do polovice (automatické
zaostrovanie s možnosťou manuálneho
doostrenia). Ak chcete znova zaostriť pomocou
automatického zaostrovania, uvoľnite prst z tlačidla
spúšte a potom ho znovu stlačte do polovice.
w
Choose non-CPU lens
number (Výber čísla
objektívu bez
vstavaného procesora)
Y
Same as multi selector
(Rovnaké ako
multifunkčný volič)
x
Focus point selection
(Výber zaostrovacích
bodov)
X
Focus (M/A)
(Zaostrovanie (M/A))
q
Aperture (Clona)
E
Exposure compensation Pomocou ovládacieho prvku nastavte korekciu
(Korekcia expozície)
expozície.
None (Žiadne)
Pomocou ovládacieho prvku nastavte clonu.
Ovládací prvok nemá žiadny účinok.
278 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
f3: OK Button (Tlačidlo OK)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte úlohu, ktorá sa priradí tlačidlu J
v režime fotografií a počas prehrávania.
• Shooting mode (Režim snímania): Vyberte si z nižšie uvedených možností.
Bez ohľadu na zvolenú možnosť sa dá tlačidlo J použiť na sledovanie
zaostrenia, keď je pre režim činnosti AF zvolené automatické
zaostrenie s automatickým výberom poľa.
K
p
Možnosť
Popis
Select center
focus point (Výber
stredového
Stlačením J sa zvolí stredový zaostrovací bod.
zaostrovacieho
bodu)
Stlačením J priblížite zobrazenie oblasti okolo
Zoom on/off
aktuálneho zaostrovacieho bodu (ak chcete vybrať
(Zapnutie/
mieru priblíženia, zvýraznite Zoom on/off (Zapnutie/
vypnutie zoomu) vypnutie zoomu) a stlačte 2). Opätovným stlačením
tlačidla J sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
Stlačenie tlačidla J počas snímania nemá žiadny
None (Žiadne)
účinok.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 279
• Playback mode (Režim prehrávania): Vyberte si z nižšie uvedených možností.
Bez ohľadu na zvolenú možnosť sa stlačením tlačidla J, keď sa
videosekvencia zobrazuje na celej obrazovke, spustí prehrávanie
videosekvencie.
n
o
p
u
Možnosť
Thumbnail on/off
(Zapnutie/
vypnutie
miniatúr)
View histograms
(Zobrazenie
histogramov)
Popis
Prepínanie medzi zobrazením na celej obrazovke
a zobrazením miniatúr.
Pri zobrazení na celej obrazovke aj pri zobrazení
miniatúr sa bude počas stlačenia tlačidla J zobrazovať
histogram.
Prepínanie medzi zobrazením na celej obrazovke alebo
zobrazením miniatúr a zväčšením výrezu snímky (ak
Zoom on/off
chcete vybrať mieru priblíženia, zvýraznite Zoom on/
(Zapnutie/
off (Zapnutie/vypnutie zoomu) a stlačte 2).
vypnutie zoomu)
Zobrazenie priblíženia sa sústredí na aktívny
zaostrovací bod.
Zobrazí sa dialógové okno na voľbu priečinka;
Choose folder
zvýraznite priečinok a stlačením tlačidla J zobrazte
(Vybrať priečinok)
snímky v zvolenom priečinku.
280 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
f4: Shutter Spd & Aperture Lock (Aretácia času uzávierky
a clony)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Voľbou možnosti On (Zap.) pre Shutter speed lock (Aretácia času
uzávierky) sa uzamkne čas uzávierky na hodnote aktuálne zvolenej
v režime S alebo M. Voľbou možnosti On (Zap.) pre Aperture lock
(Aretácia clony) sa uzamkne clona na hodnote aktuálne zvolenej
v režime A alebo M. Pokiaľ je účinná aretácia času uzávierky alebo clony,
bude sa zobrazovať ikona O . Aretácia času uzávierky a clony nie je
dostupná v režime P.
f5: Customize Command Dials (Prispôsobenie príkazových
voličov)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Prispôsobte si činnosť hlavného a pomocného príkazového voliča.
• Reverse rotation (Opačné otáčanie): Obráti sa
smer otáčania príkazových voličov pre
zvolené úkony. Zvýraznite možnosti
a stlačením tlačidla 2 vykonajte alebo
zrušte voľbu a potom stlačením tlačidla J
uložte zmeny a ukončite postup.
• Change main/sub (Vymeniť hlavný s pomocným):
Vyberte úlohy, ktoré budú zohrávať príkazové voliče pri úkonoch
spojených s expozíciou a zaostrovaním.
- Exposure setting (Nastavenie expozície): Ak sa zvolí možnosť On (Zap.),
hlavným príkazovým voličom sa bude ovládať clona a pomocným
príkazovým voličom sa bude ovládať čas uzávierky. Ak sa zvolí
možnosť On (Mode A) (Zap. (režim A)), hlavný príkazový volič sa
bude používať na nastavenie clony len v režime A.
- Autofocus setting (Nastavenie automatického zaostrovania): Táto možnosť
platí pre ovládací prvok, ktorému sa priradil Focus mode/AF-area
mode (Režim zaostrovania/režim činnosti AF) pomocou
Používateľského nastavenia f2 (Custom control assignment
(Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)). Ak sa zvolí
možnosť On (Zap.), režim zaostrovania je možné vybrať podržaním
stlačeného ovládacieho prvku a otočením pomocného príkazového
voliča, režim činnosti AF podržaním stlačeného ovládacieho prvku
a otočením hlavného príkazového voliča.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 281
• Menus and playback (Ponuky a prehrávanie): Zvoľte možnosť Off (Vyp.), aby
bolo možné používať multifunkčný volič na ponuky a prehrávanie. Ak
sa zvolí možnosť On (Zap.) alebo On (image review excluded) (Zap.
(okrem ukážky snímok)), hlavný príkazový volič sa bude dať použiť na
výber snímky zobrazenej počas prehrávania snímok na celej obrazovke
a na zvýraznenie miniatúr a položiek ponuky. Pomocný príkazový volič
sa používa pri prehrávaní snímok na celej obrazovke na preskočenie
dopredu alebo dozadu podľa možnosti zvolenej pre Sub-dial frame
advance (Posun snímok pomocou pomocného voliča) a pri
zobrazení miniatúr na pohyb smerom nahor alebo nadol. Počas
zobrazenia ponúk sa otočením pomocného príkazového voliča
doprava zobrazí vedľajšia ponuka pre zvýraznenú možnosť, zatiaľ čo
jeho otočením doľava sa zobrazí predchádzajúca ponuka. Ak chcete
vykonať voľbu, stlačte tlačidlo 2 alebo J. Voľbou On (image review
excluded) (Zap. (okrem ukážky snímok)) sa zabráni použitiu
príkazových voličov na prehrávanie počas ukážky snímok.
• Sub-dial frame advance (Posun snímok pomocou pomocného voliča): Keď sa zvolí
možnosť On (Zap.) alebo On (image review excluded) (Zap. (okrem
ukážky snímok)) pre Menus and playback (Ponuky a prehrávanie),
pomocný príkazový volič sa dá otočiť počas prehrávania snímok na
celej obrazovke na voľbu priečinka, preskočenie dopredu alebo
dozadu naraz o 10 alebo 50 snímok alebo na preskočenie na
nasledujúcu alebo predchádzajúcu chránenú snímku, nasledujúcu
alebo predchádzajúcu fotografiu, nasledujúcu alebo predchádzajúcu
videosekvenciu alebo nasledujúcu či predchádzajúcu snímku so
zvoleným hodnotením (ak chcete vybrať hodnotenie, zvýraznite
Rating (Hodnotenie) a stlačte 2).
282 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
f6: Release Button to Use Dial (Používanie príkazových
voličov po uvoľnení tlačidla)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Voľba možnosti Yes (Áno) umožňuje, aby sa nastavenia, ktoré sa
zvyčajne uskutočňujú podržaním tlačidla a otáčaním príkazového voliča,
dali uskutočniť otáčaním príkazového voliča po uvoľnení tlačidla. Toto sa
ukončí opätovným stlačením tlačidla, stlačením tlačidla spúšte do
polovice alebo uplynutím doby časového spínača pohotovostného
režimu. Toto nastavenie sa vzťahuje na tlačidlá E, S a c (E) a tiež na
ovládacie prvky, ktorým boli priradené nasledujúce úlohy pomocou
Používateľského nastavenia f2 alebo g2 (Custom control assignment
(Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)): Choose image area
(Vybrať oblasť snímky), Image quality/size (Kvalita/veľkosť snímky),
White balance (Vyváženie bielej farby), Set Picture Control (Nastaviť
Picture Control), Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting),
Metering (Meranie), Flash mode/compensation (Zábleskový režim/
korekcia zábleskovej expozície), Focus mode/AF-area mode (Režim
zaostrovania/režim činnosti AF), Auto bracketing (Automatický
bracketing), Multiple exposure (Viacnásobná expozícia), HDR (high
dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah)), Exposure delay
mode (Režim oneskorenia expozície), Shutter spd & aperture lock
(Aretácia času uzávierky a clony), Peaking highlights (Zvýraznenie
obrysov zaostrených oblastí), Choose non-CPU lens number (Výber
čísla objektívu bez vstavaného procesora) a Microphone sensitivity
(Citlivosť mikrofónu).
f7: Reverse Indicators (Obrátené indikátory)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Ak sa zvolí možnosť
(W), indikátor expozície sa
zobrazí so zápornými hodnotami naľavo a s kladnými hodnotami
napravo. Ak chcete zobraziť kladné hodnoty vľavo a záporné hodnoty
vpravo, zvoľte možnosť
(V).
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 283
g: Movie (Videosekvencia)
g1: Customize i Menu (Prispôsobiť ponuku i)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte možnosti, ktoré sa zobrazia v ponuke i pre režim
videosekvencií. Nasledujúce možnosti sa môžu priradiť do ľubovoľnej
polohy v ponuke zvýraznením požadovanej polohy, stlačením J
a výberom požadovanej možnosti.
J
G
E
9
m
h
y
Možnosť
Choose image area (Vybrať
oblasť snímky)
Frame size and rate/Image
quality (Veľkosť obrazu
a frekvencia snímania/
Kvalita snímky)
Exposure compensation
(Korekcia expozície)
ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie
bielej farby)
Set Picture Control (Nastaviť
Picture Control)
Active D-Lighting (Funkcia
Active D-Lighting)
w
Metering (Meranie)
s
Focus mode (Režim
zaostrovania)
AF-area mode (Režim
činnosti AF)
Vibration reduction
(Stabilizácia obrazu)
Electronic VR (Elektronická
stabilizácia obrazu)
t
u
4
0
119
116
Možnosť
Microphone sensitivity
(Citlivosť mikrofónu)
5
Attenuator (Tlmič)
6
Frequency response
245
(Frekvenčná charakteristika)
Wind noise reduction
245
(Redukcia šumu vetra)
Headphone volume
245
(Hlasitosť slúchadiel)
Peaking highlights
(Zvýraznenie obrysov
264
zaostrených oblastí)
Highlight display (Zobrazenie
292
preexponovaných oblastí)
Monitor/viewfinder
295,
brightness (Jas monitora/
297
hľadáčika)
Bluetooth connection
(Pripojenie pomocou
308
Bluetooth)
Wi-Fi connection (Pripojenie
109
pomocou Wi-Fi)
82
7
240
8
63,
98
W
94
9
110,
120
108,
120
52,
121
54,
121
0
H
3
Z
U
112
120
284 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
118
244
g2: Custom Control Assignment (Vlastné priradenie funkcií
ovládacím prvkom)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Ak chcete vybrať funkcie priradené nasledujúcim ovládacím prvkom
v režime videosekvencií, či už sa použijú jednotlivo alebo v kombinácii
s príkazovými voličmi, zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte J.
w
V
G
Tlačidlo Fn1
Tlačidlo AF-ON
y
8
Tlačidlo Fn2
l
Ovládací krúžok
objektívu
Tlačidlo spúšte
Stred pomocného
voliča
Úlohy, ktoré je možné priradiť týmto ovládacím prvkom, sú nasledovné:
Možnosť
t
q
w y V 8 G l
Power aperture (open) (Motorové nastavenie clony
✔
(otvorenie))
Power aperture (close) (Motorové nastavenie clony
—
(zatvorenie))
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
i
h
Exposure compensation + (Korekcia expozície +)
✔
—
—
—
—
—
Exposure compensation – (Korekcia expozície –)
—
✔
—
—
—
—
b
Framing grid display (Zobrazenie pomocnej
mriežky)
✔
✔
—
✔
—
—
g
Protect (Ochrana)
✔
✔
—
—
—
—
K
Select center focus point (Výber stredového
zaostrovacieho bodu)
—
—
✔
✔
—
—
A
F
E
C
B
AF-ON
—
—
✔
—
—
—
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
—
—
✔
✔
—
—
AE lock (Hold) (Expozičná pamäť (podržanie))
—
—
✔
✔
—
—
AE lock only (Len expozičná pamäť)
—
—
✔
✔
—
—
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť zaostrenia)
—
—
✔
✔
—
—
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 285
Možnosť
w y V 8 G l
p
C
1
J
m
h
y
w
Zoom on/off (Zapnutie/vypnutie zoomu)
—
—
✔
—
—
—
Take photos (Zhotovovanie fotografií)
—
—
—
—
✔
—
Record movies (Záznam videosekvencií)
—
—
✔
✔
✔
—
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
✔
✔
—
✔
—
—
White balance (Vyváženie bielej farby)
✔
✔
—
—
—
—
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
✔
✔
—
—
—
—
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
✔
✔
—
—
—
—
Metering (Meranie)
✔
✔
—
—
—
—
z
Focus mode/AF-area mode (Režim zaostrovania/
Režim činnosti AF)
✔
✔
—
—
—
—
H
Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu)
✔
✔
—
—
—
—
W
Peaking highlights (Zvýraznenie obrysov
zaostrených oblastí)
✔
✔
—
—
—
—
c
X
q
E
Rating (Hodnotenie)
✔
✔
—
—
—
—
Focus (M/A) (Zaostrovanie (M/A))
—
—
—
—
— ✔ 1, 2
Power aperture (Motorové nastavenie clony)
—
—
—
—
—
✔2
Exposure compensation (Korekcia expozície)
—
—
—
—
—
✔2
None (Žiadne)
✔
✔
✔
✔
—
✔2
1 Dostupné len s kompatibilnými objektívmi.
2 Bez ohľadu na zvolenú možnosť sa dá ovládací krúžok v režime manuálneho zaostrovania použiť len na
úpravu zaostrenia.
286 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
Možnosť
Popis
Kým je tento ovládací prvok stlačený, clona sa rozširuje.
Používajte v kombinácii s Používateľským nastavením
g2 (Custom control assignment (Vlastné priradenie
funkcií ovládacím prvkom)) > Fn2 button (Tlačidlo
Fn2) > Power aperture (close) (Motorové nastavenie
clony (zatvorenie)) pre nastavenie clony ovládanej
tlačidlom.
Kým je tento ovládací prvok stlačený, clona sa zužuje.
Používajte v kombinácii s Používateľským nastavením
g2 (Custom control assignment (Vlastné priradenie
funkcií ovládacím prvkom)) > Fn1 button (Tlačidlo
Fn1) > Power aperture (open) (Motorové nastavenie
clony (otvorenie)) pre nastavenie clony ovládanej
tlačidlom.
Počas stlačenia ovládacieho prvku sa korekcia expozície
zvyšuje. Používajte v kombinácii s Používateľským
nastavením g2 (Custom control assignment (Vlastné
priradenie funkcií ovládacím prvkom)) > Fn2 button
(Tlačidlo Fn2) > Exposure compensation – (Korekcia
expozície –) na korekciu expozície ovládanej tlačidlom.
Počas stlačenia ovládacieho prvku sa korekcia expozície
znižuje. Používajte v kombinácii s Používateľským
nastavením g2 (Custom control assignment (Vlastné
priradenie funkcií ovládacím prvkom)) > Fn1 button
(Tlačidlo Fn1) > Exposure compensation + (Korekcia
expozície +) na korekciu expozície ovládanej tlačidlom.
t
Power aperture
(open) (Motorové
nastavenie clony
(otvorenie))
q
Power aperture
(close) (Motorové
nastavenie clony
(zatvorenie))
i
Exposure
compensation +
(Korekcia
expozície +)
h
Exposure
compensation –
(Korekcia
expozície –)
b
Framing grid
display
(Zobrazenie
pomocnej
mriežky)
Stlačením ovládacieho prvku zapnete alebo vypnete
zobrazenie pomocnej mriežky.
g
Protect (Ochrana)
Stlačením ovládacieho prvku počas prezerania
nastavíte ochranu aktuálnej snímky.
K
A
Select center focus
point (Výber
Stlačením ovládacieho prvku sa zvolí stredový
stredového
zaostrovací bod.
zaostrovacieho
bodu)
Stlačením ovládacieho prvku sa spustí automatické
AF-ON
zaostrovanie.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 287
F
E
C
B
p
C
1
J
m
h
Možnosť
Popis
AF lock only (Len Kým je tento ovládací prvok stlačený, zaostrenie sa
pamäť zaostrenia) uchová v pamäti.
Po stlačení tohto ovládacieho prvku sa expozícia uloží
AE lock (Hold)
do pamäte a zostane v pamäti uchovaná až dovtedy,
(Expozičná pamäť kým sa tento ovládací prvok nestlačí druhýkrát alebo
(podržanie))
neuplynie doba časového spínača pohotovostného
režimu.
AE lock only (Len Kým je tento ovládací prvok stlačený, expozícia sa
expozičná pamäť) uchová v pamäti.
AE/AF lock
Kým je tento ovládací prvok stlačený, zaostrenie aj
(Expozičná pamäť/
expozícia sa uchovajú v pamäti.
pamäť zaostrenia)
Stlačením ovládacieho prvku priblížite zobrazenie
Zoom on/off
oblasti okolo aktuálneho zaostrovacieho bodu.
(Zapnutie/
Zobrazenie oddialite opätovným stlačením
vypnutie zoomu)
ovládacieho prvku.
Take photos
Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovte
(Zhotovovanie
fotografiu so zobrazovacím pomerom 16 : 9.
fotografií)
Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite (len
režim automatického zaostrovania) a jeho úplným
stlačením spustite alebo ukončite zaznamenávanie
Record movies
videosekvencie. V režime videosekvencií sa tlačidlo
(Záznam
spúšte nedá použiť na žiadne iné účely. Tlačidlo spúšte
videosekvencií)
na voliteľnom bezdrôtovom diaľkovom ovládači alebo
káblovej spúšti funguje rovnakým spôsobom ako
tlačidlo spúšte fotoaparátu.
Choose image area Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
(Vybrať oblasť
voliča vyberte oblasť snímky. Vezmite do úvahy, že
snímky)
oblasť snímky sa nedá zmeniť, pokiaľ prebieha záznam.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
White balance
príkazového voliča vyberte možnosť vyváženia bielej
(Vyváženie bielej
farby (v niektorých prípadoch je možné zvoliť vedľajšiu
farby)
možnosť pomocným príkazovým voličom).
Set Picture Control
Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
(Nastaviť Picture
voliča vyberte Picture Control.
Control)
288 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
y
w
z
H
W
Možnosť
Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
Metering
(Meranie)
Focus mode/
AF-area mode
(Režim
zaostrovania/
Režim činnosti AF)
Microphone
sensitivity
(Citlivosť
mikrofónu)
Peaking
highlights
(Zvýraznenie
obrysov
zaostrených
oblastí)
c
Rating
(Hodnotenie)
X
Focus (M/A)
(Zaostrovanie
(M/A))
q
E
Power aperture
(Motorové
nastavenie clony)
Exposure
compensation
(Korekcia
expozície)
None (Žiadne)
Popis
Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
voliča nastavte funkciu Active D-Lighting.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
voliča vyberte možnosť merania.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
a pomocného príkazového voliča vyberte režim
zaostrovania a režim činnosti AF.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
voliča nastavte citlivosť mikrofónu.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
príkazového voliča vyberte úroveň zvýraznenia
a otočením pomocného príkazového voliča zvoľte
farbu zvýraznenia.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
príkazového voliča nastavíte hodnotenie aktuálnej
snímky počas prezerania.
Použite ovládací prvok na manuálne zaostrovanie, a to
nezávisle od možnosti zvolenej pre režim zaostrovania.
Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického
zaostrovania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice, alebo
stlačte tlačidlo AF-ON.
Pomocou ovládacieho prvku nastavte clonu.
Pomocou ovládacieho prvku nastavte korekciu
expozície.
Ovládací prvok nemá žiadny účinok.
D Motorové nastavenie clony
Motorové nastavenie clony je dostupné len v režimoch A a M (ikona 6 znamená,
že sa motorové nastavenie clony nedá použiť). Počas nastavovania clony môže
zobrazenie blikať.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 289
g3: OK Button (Tlačidlo OK)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte úlohu, ktorá sa priradí tlačidlu J
v režime videosekvencií. Bez ohľadu na
zvolenú možnosť sa dá tlačidlo J použiť na
sledovanie zaostrenia, keď je pre režim
činnosti AF zvolené automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa.
K
p
1
Možnosť
Popis
Select center focus point
(Výber stredového
Stlačením J sa zvolí stredový zaostrovací bod.
zaostrovacieho bodu)
Stlačením J priblížite zobrazenie oblasti okolo
Zoom on/off (Zapnutie/ aktuálneho zaostrovacieho bodu (ak chcete vybrať
vypnutie zoomu)
mieru priblíženia, zvýraznite Zoom on/off
(Zapnutie/vypnutie zoomu) a stlačte 2).
Record movies (Záznam Stlačením J spustíte alebo zastavíte záznam
videosekvencií)
videosekvencie.
None (Žiadne)
Stlačenie tlačidla J nemá žiadny účinok.
g4: AF Speed (Rýchlosť automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte rýchlosť zaostrovania pre režim
videosekvencií. Ak chcete vybrať to, kedy sa
zvolená možnosť použije, zvýraznite When to
apply (Kedy použiť) a stlačte 2. Vyberte si
z možností Always (Vždy) (zvolená možnosť
sa použije vždy, keď bude fotoaparát v režime
videosekvencií) a Only while recording (Len
počas záznamu) (zvolená možnosť sa použije len počas prebiehajúceho
záznamu; inokedy bude rýchlosť zaostrovania „+5“, alebo inými slovami,
čo najvyššia).
290 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
g5: AF Tracking Sensitivity (Citlivosť sledovania
automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, ako rýchlo bude zaostrovanie
reagovať, keď snímaný objekt opustí
zaostrovací bod alebo niečo prejde medzi
daným objektom a fotoaparátom v režime
videosekvencií. Vyberte z hodnôt od
7 (Low (Nízka)) do 1 (High (Vysoká)). Čím
vyššia je hodnota, tým pomalšia je odozva
a tým menšia pravdepodobnosť, že stratíte zaostrenie svojho
pôvodného objektu, keď niečo prejde medzi daným objektom
a fotoaparátom. Čím je hodnota nižšia, tým rýchlejšie fotoaparát dokáže
reagovať na objekt, ktorý opustí zaostrovacie pole, posunutím
zaostrenia na nový objekt v rovnakom poli.
Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia 291
g6: Highlight Display (Zobrazenie preexponovaných
oblastí)
Tlačidlo G ➜ A (Ponuka používateľských nastavení)
Vyberte to, či sa tieňovanie použije na vyznačenie preexponovaných
oblastí (jasné oblasti obrazového poľa) a zvoľte úroveň jasu potrebnú na
spustenie zobrazenia preexponovaných oblastí.
• Display pattern (Vzor zobrazenia): Ak chcete aktivovať zobrazenie
preexponovaných oblastí, zvoľte Pattern 1 (Vzor 1) alebo Pattern 2
(Vzor 2).
Preexponované oblasti
Vzor 1
Vzor 2
• Highlight display threshold (Prahová hodnota zobrazenia preexponovaných oblastí):
Vyberte jas potrebný na spustenie zobrazenia preexponovaných
oblastí videosekvencie. Čím je hodnota nižšia, tým väčší je rozsah
jasov, ktoré sa budú zobrazovať ako zvýraznené. Ak sa zvolí 255,
zobrazenie zvýraznenia bude uvádzať len oblasti, ktoré sú potenciálne
preexponované.
D Zobrazenie preexponovaných oblastí
Ak je zapnuté zobrazenie preexponovaných oblastí aj zvýraznenie obrysov
zaostrených oblastí, v režime manuálneho zaostrovania sa zobrazí iba
zvýraznenie obrysov zaostrených oblastí. Ak chcete vidieť zobrazenie
preexponovaných oblastí, vyberte možnosť Off (Vyp.) pre Používateľské
nastavenie d10 (Peaking highlights (Zvýraznenie obrysov zaostrených
oblastí)) > Peaking level (Úroveň zvýraznenia obrysov).
292 Sprievodca ponukami > A Používateľské nastavenia
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Ak chcete zobraziť ponuku nastavenia, zvoľte
záložku B v ponukách fotoaparátu.
0
Možnosť
Format memory card (Formátovať
pamäťovú kartu)
Save user settings (Uložiť používateľské
nastavenia)
Reset user settings (Resetovať
používateľské nastavenia)
Language (Jazyk)
Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
Monitor brightness (Jas monitora)
Monitor color balance (Vyváženie farieb
monitora)
Viewfinder brightness (Jas hľadáčika)
Viewfinder color balance (Vyváženie
farieb hľadáčika)
Control panel brightness (Jas
kontrolného panela)
Limit monitor mode selection
(Obmedzenie voľby režimu monitora)
Information display (Zobrazenie informácií)
AF fine-tune (Jemné doladenie
automatického zaostrenia)
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora)
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač)
Image Dust Off ref photo (Referenčná
snímka na odstránenie vplyvu prachu
na snímku)
Image comment (Poznámka k snímke)
294
294
294
294
295
295
296
297
297
297
298
298
299
300
300
301
303
Možnosť
Copyright information (Informácie
o autorských právach)
Beep options (Možnosti zvukového
znamenia)
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky)
HDMI
Location data (Údaje o polohe)
Wireless remote (WR) options
(Možnosti diaľkového (bezdrôtového
diaľkového) ovládača)
Assign remote (WR) Fn button
(Priradenie Fn tlačidla diaľkového
(bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Airplane mode (Režim V lietadle)
Connect to smart device (Pripojiť
k zariadeniu smart)
Connect to PC (Pripojiť k počítaču)
Wireless transmitter (WT-7)
(Bezdrôtový vysielač (WT-7))
Conformity marking (Označenie zhody)
Battery info (Informácie o batérii)
Slot empty release lock (Uzamknutie
spúšte bez pamäťovej karty)
Save/load settings (Uložiť/načítať
nastavenia)
Reset all settings (Resetovať všetky
nastavenia)
Firmware version (Verzia firmvéru)
0
304
305
305
306
306
307
308
308
308
309
309
309
310
310
311
313
313
D Pozrite aj
Východiskové nastavenia ponuky nájdete v časti „Východiskové nastavenia
ponuky nastavenia“ (0 152).
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 293
Format Memory Card (Formátovať pamäťovú kartu)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Voľbou možnosti Yes (Áno) naformátujte
pamäťovú kartu. Vezmite do úvahy, že
formátovaním pamäťovej karty sa natrvalo
odstránia všetky snímky a ostatné údaje
uložené na pamäťovej karte. Pred
formátovaním nezabudnite podľa potreby
vytvoriť záložné kópie.
D Počas formátovania
Počas formátovania nevypínajte fotoaparát a nevyberajte pamäťové karty.
Save User Settings (Uložiť používateľské nastavenia)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Často používané kombinácie nastavení je možné priradiť polohám U1, U2
a U3 na voliči režimov (0 75).
Reset User Settings (Resetovať používateľské nastavenia)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Nastavenia U1, U2 a U3 sa resetujú na východiskové hodnoty (0 76).
Language (Jazyk)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Vyberte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať ponuky a hlásenia
fotoaparátu. Dostupné jazyky sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti,
v ktorej bol fotoaparát pôvodne zakúpený.
294 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
Time Zone and Date (Časové pásmo a dátum)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Umožňuje zmeniť časové pásma, nastaviť hodiny fotoaparátu, vybrať
poradie zobrazenia dátumu a zapnúť alebo vypnúť letný čas.
Nezabudnite pravidelne kontrolovať hodiny fotoaparátu s presnejšími
hodinami a v prípade potreby upravte nastavenia času a dátumu.
Možnosť
Time zone (Časové
pásmo)
Date and time
(Dátum a čas)
Date format
(Formát dátumu)
Daylight saving
time (Letný čas)
Popis
Vyberte časové pásmo. Hodiny fotoaparátu sa automaticky
nastavia na čas v novom časovom pásme.
Nastavte hodiny fotoaparátu.
Voľba poradia, v akom sa budú zobrazovať dni, mesiace a roky.
Zapnite alebo vypnite letný čas. Hodiny fotoaparátu sa
automaticky posunú dopredu alebo dozadu o jednu hodinu.
Východiskové nastavenie je Off (Vyp.).
Ak sa hodiny resetujú, zobrazí sa indikátor t.
Monitor Brightness (Jas monitora)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 upravte jas monitora. Výberom vyšších
hodnôt sa jas zvýši, výberom nižších hodnôt sa zníži. Vezmite do úvahy,
že jas monitora sa dá upraviť len vtedy, keď je monitor v režime
aktívneho zobrazenia; nedá sa upraviť v režime monitora „len hľadáčik“
ani pri priblížení oka k hľadáčiku.
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 295
Monitor Color Balance (Vyváženie farieb monitora)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Použite multifunkčný volič tak, ako je to
znázornené nižšie, na nastavenie vyváženia
farieb monitora podľa vzorovej snímky.
Vzorová snímka je posledná zhotovená
fotografia, alebo v režime prehrávania
posledná zobrazená fotografia; ak chcete
vybrať inú snímku, stlačte tlačidlo W (Q)
a zvoľte si snímku zo zoznamu miniatúr (ak
chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celú
obrazovku, stlačte a podržte tlačidlo X). Ak
pamäťová karta neobsahuje žiadne
fotografie, namiesto vzorovej snímky sa
zobrazí prázdny rámček so sivým okrajom. Po
dokončení nastavovania postup ukončite stlačením tlačidla J.
Zvýšenie zelenej farby
Zvýšenie modrej farby
Zvýšenie žltej farby
Zvýšenie purpurovej farby
Vezmite do úvahy, že vyváženie farieb monitora sa dá upraviť len vtedy,
keď je monitor v režime aktívneho zobrazenia; nedá sa upraviť v režime
monitora „len hľadáčik“ ani pri priblížení oka k hľadáčiku. Vyváženie
farieb monitora sa vzťahuje len na snímanie, prehrávanie a zobrazenie
ponúk; snímky zhotovené týmto fotoaparátom nie sú tým ovplyvnené.
296 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
Viewfinder Brightness (Jas hľadáčika)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Upravte jas hľadáčika. Ak sa zvolí možnosť Auto (Automatický režim),
jas hľadáčika sa upraví automaticky podľa podmienok osvetlenia; ak
chcete upraviť jas manuálne, zvoľte Manual (Manuálny režim) a stlačte
1 alebo 3 (výberom vyšších hodnôt sa jas zvýši, pri nižších hodnotách
sa jas zníži). Vezmite do úvahy, že jas hľadáčika sa dá upraviť len vtedy,
keď je hľadáčik v režime aktívneho zobrazenia; nedá sa upraviť, keď je
hľadáčik vypnutý alebo je v režime monitora „len monitor“.
Viewfinder Color Balance (Vyváženie farieb hľadáčika)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Pomocou multifunkčného voliča upravte vyváženie farieb hľadáčika
podľa popisu v časti „Vyváženie farieb monitora“ (0 296). Vezmite do
úvahy, že vyváženie farieb hľadáčika sa dá upraviť len vtedy, keď je
hľadáčik v režime aktívneho zobrazenia; nedá sa upraviť, keď je hľadáčik
vypnutý alebo je v režime monitora „len monitor“.
Control Panel Brightness (Jas kontrolného panela)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Upravte jas kontrolného panela. Ak sa zvolí možnosť Auto
(Automatický režim), jas kontrolného panela sa upraví automaticky
podľa podmienok osvetlenia; ak chcete upraviť jas manuálne, zvoľte
Manual (Manuálny režim) a stlačte 1 alebo 3. Voľbou možnosti Off
(Vyp.) sa kontrolný panel vypne.
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 297
Limit Monitor Mode Selection (Obmedzenie voľby režimu
monitora)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Vyberte režimy monitora, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla režimu
monitora. Zvýraznite požadované možnosti a stlačením 2 vykonajte
alebo zrušte voľbu. Po dokončení nastavovania uložte zmeny stlačením
tlačidla J.
Information Display (Zobrazenie informácií)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Upravte farbu popisu v zobrazení informácií kvôli uľahčeniu prezerania.
Vyberte možnosť Dark on light (Tmavé na svetlom) (w) na zobrazenie
čiernych písmen na bielom pozadí alebo možnosť Light on dark (Svetlé
na tmavom) (x) na zobrazenie bielych písmen na čiernom pozadí.
Tmavé na svetlom
Svetlé na tmavom
298 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
AF Fine-Tune (Jemné doladenie automatického
zaostrenia)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Zaostrovanie s jemným doladením až pre 30 typov objektívov.
Používajte len podľa potreby. Odporúčame vykonávať jemné doladenie
pri zaostrenej vzdialenosti, ktorú používate často; ak vykonáte doladenie
zaostrenia napríklad pri kratšej zaostrenej vzdialenosti, pri dlhších
vzdialenostiach vám môže pripadať menej účinné.
• AF fine-tune (On/Off) (Jemné doladenie automatického zaostrovania (Zap./Vyp.)):
Výberom možnosti On (Zap.) sa zapne ladenie automatického
zaostrovania, výberom možnosti Off (Vyp.) sa vypne.
• Saved value (Uložená hodnota): Naladenie
Aktuálna hodnota
automatického zaostrenia pre aktuálny
objektív. Stlačením tlačidla 1 môžete
posunúť ohnisko od fotoaparátu alebo 3
posunúť ohnisko k fotoaparátu; vyberte
z hodnôt od +20 do –20. Fotoaparát dokáže
uložiť hodnoty až pre 30 typov objektívov.
Pre každý typ objektívu sa dá uložiť len
Uložená hodnota
jedna hodnota.
• Default (Východiskové nastavenie): Výber
hodnoty doladenia automatického zaostrenia, pokiaľ pre aktuálny
objektív neexistuje žiadna predtým uložená hodnota.
• List saved values (Uviesť uložené hodnoty): Uvedie
sa zoznam predtým uložených hodnôt
doladenia automatického zaostrovania. Ak
chcete zo zoznamu odstrániť objektív,
zvýraznite požadovaný objektív a stlačte
tlačidlo O. Ak chcete zmeniť identifikátor
objektívu (napríklad vybrať identifikátor,
ktorý je rovnaký ako posledné dve číslice výrobného čísla objektívu,
aby ho bolo možné odlíšiť od ostatných objektívov rovnakého typu
vzhľadom na to, že sa Saved value (Uložená hodnota) môže použiť
len s jedným objektívom každého typu), zvýraznite požadovaný
objektív a stlačte 2. Zobrazí sa ponuka; stlačením 1 alebo 3 vyberte
identifikačné označenie a stlačením J uložte zmeny a ukončite daný
postup.
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 299
Non-CPU Lens Data (Údaje objektívu bez vstavaného
procesora)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Objektívy bez vstavaného procesora sa dajú pripojiť prostredníctvom
bajonetového adaptéra (k dispozícii samostatne). Použite Non-CPU lens
data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora) na záznam
ohniskovej vzdialenosti a svetelnosti objektívu objektívov bez
vstavaného procesora, čo umožní ich použitie so stabilizáciou obrazu
fotoaparátu a niektorých ďalších funkcií fotoaparátu.
• Lens number (Číslo objektívu): Vyberte číslo na identifikáciu objektívu.
• Focal length (mm) (Ohnisková vzdialenosť (mm)): Zadajte ohniskovú
vzdialenosť objektívu.
• Maximum aperture (Svetelnosť objektívu): Zadajte svetelnosť objektívu.
Clean Image Sensor (Čistiť obrazový snímač)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Nečistota alebo prach, ktoré vniknú do fotoaparátu pri výmene
objektívov alebo odstránení krytky tela, sa môžu prilepiť k obrazovému
snímaču a ovplyvniť vaše fotografie. Po voľbe možnosti Clean image
sensor (Čistiť obrazový snímač) bude obrazový snímač vibrovať, aby sa
prach odstránil.
Možnosť
Popis
Clean now
Čistenie obrazového snímača sa vykoná okamžite.
(Čistiť teraz)
• Clean at shutdown (Čistenie pri vypnutí): Obrazový snímač sa
Automatic
automaticky vyčistí počas vypínania po každom vypnutí
cleaning
fotoaparátu.
(Automatické
• Cleaning off (Čistenie vypnuté): Automatické čistenie obrazového
čistenie)
snímača je vypnuté.
300 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
Image Dust Off Ref Photo (Referenčná snímka na
odstránenie vplyvu prachu na snímku)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Týmto sa získajú referenčné údaje pre možnosť odstránenia vplyvu
prachu na snímku v programe Capture NX-D (ďalšie informácie nájdete
uvedené v online pomocníkovi programu Capture NX-D). Odstránenie
vplyvu prachu sa nedá použiť s malými alebo stredne veľkými snímkami
NEF (RAW).
Pri zázname referenčných údajov na odstránenie vplyvu prachu na
snímku sa odporúča objektív FX s ohniskovou vzdialenosťou minimálne
50 mm. Ak používate objektív so zoomom, nastavte maximálne
priblíženie.
1 Vyberte možnosť spustenia.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich
možností a stlačte tlačidlo J. Ak chcete
skončiť bez získania údajov na
odstránenie vplyvu prachu na snímku,
stlačte tlačidlo G.
• Start (Spustenie): Zobrazí sa hlásenie.
• Clean sensor and then start (Vyčistiť snímač
a potom spustiť): Túto možnosť zvoľte, ak
chcete obrazový snímač vyčistiť pred
spustením. Po dokončení čistenia sa
zobrazí hlásenie.
2 Na displeji umiestnite do obrazového poľa dobre osvetlený biely
objekt bez detailov.
Objektívom určite výrez pre dobre osvetlený biely objekt bez
detailov zo vzdialenosti zhruba desať centimetrov tak, aby zaplnil
celý displej, a potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
V režime automatického zaostrovania sa zaostrenie na nekonečno
nastaví automaticky, pričom v režime manuálneho zaostrovania
nastavte zaostrenie na nekonečno manuálne.
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 301
3 Získajte referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu.
Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol sa nasnímajú referenčné údaje
na odstránenie vplyvu prachu na snímku. Po stlačení tlačidla spúšte
sa vypne monitor.
Ak je referenčný objekt príliš svetlý alebo
príliš tmavý, fotoaparát nemusí byť
schopný nasnímať referenčné údaje pre
funkciu odstránenia vplyvu prachu na
snímku, pričom sa zobrazí hlásenie.
Vyberte iný referenčný objekt a zopakujte
postup od kroku 1.
D Čistenie obrazového snímača
Referenčné údaje o znečistení prachom zaznamenané pred vyčistením
obrazového snímača sa nemôžu použiť pri fotografiách zhotovených po
vyčistení obrazového snímača. Zvoľte možnosť Clean sensor and then start
(Vyčistiť snímač a potom spustiť) len v prípade, že sa referenčné údaje
o znečistení prachom nepoužijú pri existujúcich fotografiách.
D Referenčné údaje pre funkciu odstránenia vplyvu prachu na snímku
Rovnaké referenčné údaje možno použiť pre
fotografie zhotovené pomocou rôznych
objektívov, prípadne pri odlišnom nastavení clony.
Referenčné snímky nemožno prezerať pomocou
počítačového softvéru na spracovanie obrazu. Pri
prezeraní referenčných snímok pomocou
fotoaparátu sa zobrazí vzor mriežky.
302 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
Image Comment (Poznámka k snímke)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Pridávanie poznámok k novým fotografiám pri ich zhotovení. Poznámky
je možné zobraziť ako metadáta pomocou softvéru ViewNX-i alebo
Capture NX-D. Poznámka je viditeľná aj na stránke údajov o snímaní
v zobrazení informácií o fotografii. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Input comment (Zadať poznámku): Zadajte poznámku podľa popisu v časti
„Zadávanie textu“ (0 162). Poznámky môžu obsahovať maximálne 36
znakov.
• Attach comment (Pripojiť poznámku): Túto
možnosť zvoľte, ak chcete pripojiť
poznámku ku všetkým nasledujúcim
fotografiám. Zvýraznite Attach comment
(Pripojiť poznámku) a stlačením 2 ju
zapnite alebo vypnite. Po výbere
požadovaného nastavenia stlačením J
postup ukončíte.
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 303
Copyright Information (Informácie o autorských právach)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Pridajte informácie o autorských právach k novým fotografiám pri ich
zhotovení. Informácie o autorských právach sú zahrnuté do údajov
o snímaní v zobrazení informácií o fotografii a je možné ich zobraziť ako
metadáta pomocou softvéru ViewNX-i alebo Capture NX-D. K dispozícii
sú nasledujúce možnosti:
• Artist (Umelec): Zadajte meno fotografa podľa postupu uvedeného
v časti „Zadávanie textu“ (0 162). Meno fotografa môže obsahovať
maximálne 36 znakov.
• Copyright (Autorské práva): Zadajte meno vlastníka autorských práv podľa
postupu uvedeného v časti „Zadávanie textu“ (0 162). Meno vlastníka
autorských práv môže obsahovať maximálne 54 znakov.
• Attach copyright information (Pripojiť informácie
o autorských právach): Túto možnosť zvoľte, ak
chcete pripojiť informácie o autorských
právach ku všetkým nasledujúcim
fotografiám. Zvýraznite Attach copyright
information (Pripojiť informácie
o autorských právach) a stlačením 2 ju
zapnite alebo vypnite. Po výbere požadovaného nastavenia stlačením
J postup ukončíte.
D Informácie o autorských právach
Aby ste predišli neoprávnenému použitiu mien umelcov alebo vlastníkov
autorských práv, uistite sa, že nie je zapnutá možnosť Attach copyright
information (Pripojiť informácie o autorských právach) a že polia Artist
(Umelec) a Copyright (Autorské práva) sú prázdne, a to predtým než požičiate
alebo odovzdáte fotoaparát inej osobe. Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek škody alebo spory vyplývajúce z používania
možnosti Copyright information (Informácie o autorských právach).
304 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
Beep Options (Možnosti zvukového znamenia)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Vyberte výšku tónu a hlasitosť zvukového znamenia, ktoré sa ozve pri
nasledovných úkonoch:
• V činnosti je samospúšť
• Ukončí sa záznam časozberných videosekvencií
• Fotoaparát zaostrí v režime fotografií (možnosť AF-S je zvolená pre
režim zaostrovania; možnosť Focus (Zaostrenie) je zvolená pre
Používateľské nastavenie a2 AF-S priority selection (Voľba priority
AF-S) a možnosť Off (Vyp.) je zvolená pre Silent photography
(Nehlučné fotografovanie))
• Na zadávanie prostredníctvom klávesnice sa používa dotyková
obrazovka
Ponuka Beep options (Možnosti zvukového znamenia) obsahuje
nasledujúce položky:
• Beep on/off (Zapnutie/vypnutie zvukového znamenia): Zapnite alebo vypnite
reproduktor zvukového znamenia, alebo voľbou možnosti Off (touch
controls only) (Vyp. (len dotykové ovládacie prvky)) vypnete
zvukové znamenie počas zadávania prostredníctvom klávesnice, zatiaľ
čo ho zapnete na iné účely.
• Volume (Hlasitosť): Upravte hlasitosť zvukového znamenia.
• Pitch (Výška tónu): Vyberte výšku tónu zvukového znamenia z možností
High (Vysoký) a Low (Nízky).
Touch Controls (Dotykové ovládacie prvky)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Upravte nastavenia pre ovládacie prvky monitora.
• Enable/disable touch controls (Zapnutie/vypnutie dotykových ovládacích prvkov):
Zvoľte možnosť Disable (Vypnutie) na zabránenie náhodnému
použitiu ovládacích prvkov dotykovej obrazovky alebo Playback only
(Len prehrávanie) na zapnutie ovládacích prvkov dotykovej
obrazovky len v režime prehrávania.
• Full-frame playback flicks (Rýchle pohyby prstom pri prehrávaní snímok na celej
obrazovke): Vyberte to, či sa nasledujúca snímka v režime prehrávania
snímok na celej obrazovke zobrazí rýchlym pohybom prsta doľava
alebo doprava.
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 305
HDMI
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Vykonajte nastavenia na pripojenie k zariadeniam s funkciou HDMI
(0 346).
Location Data (Údaje o polohe)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Upravte nastavenia na použitie, keď je fotoaparát pripojený k zariadeniu,
ktoré poskytuje údaje o polohe, menovite prijímač GPS alebo zariadenie
smart s nainštalovanou aplikáciou SnapBridge (ďalšie informácie
o aplikácii SnapBridge nájdete v online pomocníkovi danej aplikácie).
• Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu): Ak sa zvolí možnosť
Enable (Zapnuté), keď je pripojený prijímač GPS, expozimetre sa
automaticky vypnú, ak sa nevykonajú žiadne úkony v priebehu
časového intervalu určenom v Používateľskom nastavení c3 (Power
off delay (Oneskorenie vypnutia napájania)) > Standby timer
(Časový spínač pohotovostného režimu), čím sa zníži spotreba
energie batérie.
• Position (Poloha): Zobrazte údaje o polohe, ktoré poskytuje prijímač GPS
alebo zariadenie smart (zobrazené položky sa menia v závislosti od
zdroja).
• Set clock from satellite (Nastavenie hodín zo satelitu): Voľbou možnosti Yes
(Áno) sa zosynchronizujú hodiny fotoaparátu s časom, ktorý udáva
zariadenie GPS.
306 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
Wireless Remote (WR) Options (Možnosti diaľkového
(bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Vykonajte nastavenia voliteľných bezdrôtových diaľkových ovládačov
WR-R10 a voliteľných rádiom ovládaných zábleskových jednotiek, ktoré
podporujú Pokročilé bezdrôtové osvetlenie.
LED Lamp (Kontrolka LED)
Zapnutie alebo vypnutie stavových kontroliek LED na bezdrôtovom
diaľkovom ovládači WR-R10 upevnenom na fotoaparáte. Ďalšie
informácie nájdete v dokumentácii dodanej s bezdrôtovým diaľkovým
ovládačom.
Link Mode (Režim pripojenia)
Vyberte režim pripojenia k bezdrôtovým diaľkovým ovládačom WR-R10
upevneným na ostatných fotoaparátoch alebo rádiovo ovládaných
zábleskových jednotkách, ktoré podporujú Pokročilé bezdrôtové
osvetlenie. Uistite sa, že rovnaký režim je zvolený aj pre ostatné
zariadenia.
• Pairing (Párovanie): Ak chcete spárovať fotoaparát s inými zariadeniami,
upevnite WR-R10 na fotoaparát a stlačte tlačidlo párovania.
• PIN (Kód PIN): Vykonajte pripojenie s použitím
štvorciferného kódu PIN. Stlačením 4 alebo
2 zvýraznite číslice a stlačením 1 alebo 3
vykonajte zmenu, potom stlačením J
zadajte a zobrazte zvolený kód PIN.
Bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Link mode (Režim pripojenia)
bude signály zo spárovaných bezdrôtových diaľkových ovládačov vždy
prijímať WR-R10. Používatelia bezdrôtového diaľkového ovládača WR-1
budú musieť ako režim pripojenia WR-1 zvoliť spárovanie.
D Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10
Uistite sa, že je firmvér WR-R10 aktualizovaný na najnovšiu verziu (verzia 3.0
alebo novšia). Informácie o aktualizácii firmvéru nájdete na webovej stránke
spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 307
Assign Remote (WR) Fn Button (Priradenie tlačidla Fn
diaľkového (bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať Fn tlačidlo na voliteľných
bezdrôtových diaľkových ovládačoch vybavených Fn tlačidlom. Ďalšie
informácie nájdete v časti Používateľské nastavenie f2 (Custom control
assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)).
Možnosť
A
F
AF-ON
D
AE lock (Reset on release) (Expozičná
pamäť (reset po uvoľnení))
C
AE lock only (Len expozičná pamäť)
B
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
zaostrenia)
r
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
h
q
4
Možnosť
FV lock (Blokovanie zábleskovej
expozície)
cDisable/enable (cVypnuté/
zapnuté)
Preview (Kontrola)
+ NEF (RAW)
None (Žiadne)
Airplane Mode (Režim V lietadle)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Voľbou možnosti Enable (Zapnuté) vypnete vstavané funkcie
Bluetooth a Wi-Fi fotoaparátu. Funkcie Bluetooth a Wi-Fi voliteľných
periférnych zariadení pripojených k fotoaparátu sa dajú vypnúť len
odpojením daných zariadení.
Connect to Smart Device (Pripojiť k zariadeniu smart)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Vykonajte nastavenia na pripojenie k zariadeniu smart. Informácie
o pripojení k zariadeniam smart nájdete v online pomocníkovi aplikácie
SnapBridge alebo v Návode na používanie siete.
308 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
Connect to PC (Pripojiť k počítaču)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Upravte nastavenia pre pripojenie k počítačom pomocou vstavanej
funkcie Wi-Fi fotoaparátu. Ďalšie informácie nájdete v Návod na
používanie siete.
Wireless Transmitter (WT-7) (Bezdrôtový vysielač (WT-7))
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Upravte nastavenia na pripojenie k počítačom alebo ftp serverom
prostredníctvom bezdrôtových alebo ethernetových sietí. Táto možnosť
je dostupná len vtedy, keď je pripojený voliteľný bezdrôtový vysielač
WT-7. Podrobnosti nájdete v príručke WT-7.
Conformity Marking (Označenie zhody)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Zobrazenie niektorých štandardov, ktorým tento fotoaparát vyhovuje.
A Bezdrôtové pripojenia
Informácie o zriadení bezdrôtového pripojenia k počítačom alebo zariadeniam
smart nájdete v Návode na používanie siete, ktorý je k dispozícii v Nikon
Download Center (Centrum sťahovania súborov spoločnosti Nikon):
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/products/493/Z_6.html
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 309
Battery Info (Informácie o batérii)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Zobrazenie informácií o batérii, ktorá je
momentálne vložená vo fotoaparáte.
• Charge (Nabitie): Aktuálna úroveň nabitia
batérie vyjadrená ako percentuálna
hodnota.
• No. of shots (Počet záberov): Počet stlačení
spúšte s aktuálnou batériou od posledného
nabitia batérie. Vezmite do úvahy, že fotoaparát môže niekedy spustiť
uzávierku aj bez zaznamenania fotografie, napríklad pri meraní
hodnoty vlastného nastavenia vyváženia bielej farby.
• Battery age (Vek batérie): Päťstupňové zobrazenie uvádzajúce vek batérie.
Hodnota 0 (k) znamená, že výkon batérie nie je zmenšený, hodnota
4 (l) znamená, že batéria už dosiahla počet možných nabití a mala by
sa vymeniť. Vezmite do úvahy, že čerstvé batérie nabíjané pri teplote
nižšej ako približne 5 °C môžu vykazovať dočasné zníženie počtu
možných nabití. Toto zobrazenie sa však vráti do normálneho stavu po
nabití batérie pri teplote približne 20 °C alebo vyššej.
Slot Empty Release Lock (Uzamknutie spúšte bez
pamäťovej karty)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Voľba Enable release (Aktivovať spúšť) umožní, aby sa tlačidlo spúšte
mohlo používať aj vtedy, keď nie je vložená žiadna pamäťová karta, hoci
sa nezaznamenajú žiadne snímky (zobrazia sa však v predvádzacom
režime). Ak sa zvolí nastavenie Release locked (Blokovanie spúšte),
tlačidlo spúšte bude aktívne len vtedy, keď bude vo fotoaparáte vložená
pamäťová karta.
310 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
Save/Load Settings (Uložiť/načítať nastavenia)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Zvoľte možnosť Save settings (Uložiť nastavenia), ak chcete uložiť
nasledujúce nastavenia na pamäťovú kartu (ak je karta plná, zobrazí sa
chyba). Túto možnosť použite na zdieľanie nastavení medzi
fotoaparátmi rovnakého modelu.
Ponuka prehrávania
Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania)
Image review (Ukážka snímok)
After delete (Po odstránení)
After burst, show (Po sérii, zobraziť)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
Ponuka snímania fotografií (pokračovanie)
Flicker reduction shooting (Snímanie
s potlačením rušenia)
Metering (Meranie)
Flash control (Riadenie záblesku)
Flash mode (Zábleskový režim)
Flash compensation (Korekcia
zábleskovej expozície)
Ponuka snímania fotografií
Focus mode (Režim zaostrovania)
File naming (Názvy súborov)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky) AF-area mode (Režim činnosti AF)
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
Image quality (Kvalita snímky)
(nastavenia sa menia podľa objektívu)
Image size (Veľkosť snímky)
Auto bracketing (Automatický
NEF (RAW) recording (Záznam vo
bracketing)
formáte NEF (RAW))
Silent photography (Nehlučné
ISO sensitivity settings (Nastavenia
fotografovanie)
citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby) Ponuka snímania videosekvencií
File naming (Názvy súborov)
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
Control) (vlastné Picture Control sa
uložia ako Auto (Automatický režim)) Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania)
Color space (Farebný priestor)
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
Active D-Lighting (Funkcia Active
Movie file type (Typ súboru
D-Lighting)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri videosekvencie)
ISO sensitivity settings (Nastavenia
dlhej expozícii)
citlivosti ISO)
High ISO NR (Redukcia šumu pri
White balance (Vyváženie bielej farby)
vysokej citlivosti ISO)
Vignette control (Ovládanie vinetácie) Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control) (vlastné Picture Control sa
Diffraction compensation (Korekcia
uložia ako Auto (Automatický režim))
difrakcie)
Active D-Lighting (Funkcia Active
Auto distortion control (Automatická
D-Lighting)
regulácia skreslenia)
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 311
Ponuka snímania videosekvencií (pokračovanie)
High ISO NR (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
Diffraction compensation (Korekcia
difrakcie)
Auto distortion control (Automatická
regulácia skreslenia)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Metering (Meranie)
Focus mode (Režim zaostrovania)
AF-area mode (Režim činnosti AF)
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
(nastavenia sa menia podľa objektívu)
Electronic VR (Elektronická stabilizácia
obrazu)
Microphone sensitivity (Citlivosť
mikrofónu)
Attenuator (Tlmič)
Frequency response (Frekvenčná
charakteristika)
Wind noise reduction (Redukcia šumu
vetra)
Headphone volume (Hlasitosť slúchadiel)
Timecode (Časový kód) (s výnimkou
Timecode origin (Pôvod časového kódu))
Používateľské nastavenia
Všetky Používateľské nastavenia okrem d3
(Sync. release mode options (Možnosti
režimu synchronizovanej spúšte))
Ponuka nastavenia
Language (Jazyk)
Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) (s výnimkou Date and time
(Dátum a čas))
Limit monitor mode selection
(Obmedzenie voľby režimu monitora)
Information display (Zobrazenie
informácií)
Non-CPU lens data (Údaje objektívu
bez vstavaného procesora)
Clean image sensor (Čistiť obrazový
snímač)
Image comment (Poznámka k snímke)
Copyright information (Informácie
o autorských právach)
Beep options (Možnosti zvukového
znamenia)
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky)
HDMI
Location data (Údaje o polohe)
(s výnimkou Position (Poloha))
Wireless remote (WR) options
(Možnosti diaľkového (bezdrôtového
diaľkového) ovládača)
Assign remote (WR) Fn button
(Priradenie Fn tlačidla diaľkového
(bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Slot empty release lock (Uzamknutie
spúšte bez pamäťovej karty)
Nastavenia uložené pomocou tohto fotoaparátu alebo iných
fotoaparátov rovnakého modelu je možné obnoviť voľbou Load
settings (Načítať nastavenia). Vezmite do úvahy, že možnosť Save/
load settings (Uložiť/načítať nastavenia) je dostupná len po vložení
pamäťovej karty do fotoaparátu a možnosť Load settings (Načítať
nastavenia) len vtedy, keď karta obsahuje uložené nastavenia.
D Uložené nastavenia
Nastavenia sa uložia do súboru s názvom, ktorý začína s „NCSET“ a končí s tromi
znakmi, ktoré sa pri každom fotoaparáte líšia. Fotoaparát nebude schopný
načítať nastavenia, ak je názov súboru zmenený.
312 Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia
Reset All Settings (Resetovanie všetkých nastavení)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Resetujú sa všetky nastavenia okrem Language (Jazyk) a Time zone
and date (Časové pásmo a dátum) na východiskové hodnoty. Resetujú
sa aj informácie o autorských právach a ostatné záznamy, ktoré vytvoril
používateľ. Pred vykonaním resetovania odporúčame uložiť nastavenia
pomocou možnosti Save/load settings (Uložiť/načítať nastavenia)
v ponuke nastavenia.
Firmware Version (Verzia firmvéru)
Tlačidlo G ➜ B (ponuka nastavenia)
Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru fotoaparátu.
Sprievodca ponukami > B Ponuka nastavenia 313
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
Ak chcete zobraziť ponuku úprav, zvoľte
záložku N v ponukách fotoaparátu.
Možnosti v ponuke úprav sa používajú na vytváranie orezaných alebo
upravených kópií existujúcich snímok. Ponuka úprav sa zobrazí len
vtedy, keď je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta s fotografiami.
Možnosť
0
Možnosť
7
NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW))
317
a
k
8
i
Trim (Orezať)
320
e
Resize (Zmena veľkosti)
321
D-Lighting (Funkcia D-Lighting) 323
o
j
Red-eye correction (Korekcia
efektu červených očí)
323
9
Straighten (Narovnať)
324
p
Z
Distortion control (Korekcia
skreslenia)
Perspective control (Ovládanie
perspektívy)
Image overlay (Prelínanie
snímok) 1
Trim movie (Orezanie
videosekvencie)
Side-by-side comparison
(Porovnanie vedľa seba) 2
0
324
325
326
329
329
1 Dá sa zvoliť len stlačením G a voľbou záložky N.
2 Dá sa zobraziť len stlačením i a voľbou Retouch (Upraviť) pri prehrávaní snímok na celej obrazovke,
keď sa zobrazuje upravená alebo originálna snímka.
314 Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav
Vytváranie upravených kópií
Spôsob vytvorenia upravenej kópie:
1 Zvoľte položku v ponuke úprav.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite položku,
ktorú potom zvoľte stlačením 2.
2 Vyberte snímku.
Zvýraznite snímku a stlačte J. Ak si chcete
pozrieť zvýraznenú snímku na celej
obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X .
D Úpravy
V prípade snímok zaznamenaných s nastaveniami kvality snímky NEF + JPEG
sa upraví len snímka NEF (RAW). Fotoaparát nemusí byť schopný zobraziť
alebo upraviť snímky vytvorené inými zariadeniami.
3 Zvoľte možnosti úprav.
Viac informácií nájdete v časti pre zvolenú položku. Ak chcete proces
úprav ukončiť bez vytvorenia upravenej kópie, stlačte tlačidlo G.
D Oneskorenie vypnutia napájania
Displej sa vypne a daný postup sa zruší, ak sa v priebehu krátkeho intervalu
nevykoná žiadny úkon. Všetky neuložené zmeny sa stratia. Ak chcete predĺžiť
interval zapnutého displeja, vyberte dlhší čas zobrazenia ponuky pomocou
Používateľského nastavenia c3 (Power off delay (Oneskorenie vypnutia
napájania)) > Menus (Ponuky).
Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav 315
4 Vytvorte upravenú kópiu.
Stlačením tlačidla J vytvorte upravenú
kópiu. Upravené kópie sú označené
ikonou p.
D Úprava aktuálnej snímky
Ak chcete vytvoriť upravenú kópiu aktuálnej snímky, stlačte i a zvoľte Retouch
(Upraviť).
D Úprava kópií
Na kópie vytvorené pomocou ďalších možností úprav je možné aplikovať
väčšinu možností, hoci (s výnimkou Trim movie (Orezanie videosekvencie)) sa
dá každá z týchto možností aplikovať len raz (nezabudnite, že viacnásobné
úpravy môžu viesť k strate detailov). Možnosti, ktoré nie je možné použiť na
aktuálnu snímku, sú zobrazené sivou farbou, pričom nie sú dostupné.
D Kvalita a veľkosť snímky
Okrem prípadu kópií vytvorených pomocou NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)), Trim (Orezať) a Resize (Zmena veľkosti) budú mať
kópie rovnakú veľkosť ako originál. Kópie vytvorené zo snímok vo formáte JPEG
majú rovnakú kvalitu ako originál, zatiaľ čo orezané kópie a kópie so zmenenou
veľkosťou vytvorené zo snímok vo formátoch NEF (RAW) a TIFF (RGB) sa uložia vo
formáte JPEG, vysoká kvalita m.
316 Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW))
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií vo formáte NEF (RAW). Ak
ste zobrazili ponuku úprav stlačením tlačidla G, môžete použiť túto
možnosť na kopírovanie viacerých snímok.
1 Zvoľte NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)).
Zvýraznite NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke
úprav a stlačte 2.
2 Vyberte spôsob výberu snímok.
Vyberte si z nasledujúcich možností:
• Select image(s) (Vybrať snímku(ky)): Manuálne
vyberte jednu alebo viacero snímok.
• Select date (Zvoliť dátum): Vytvorte kópie vo
formáte JPEG zo všetkých snímok NEF
(RAW) zhotovených v rámci zvolených
dátumov.
• Select all images (Vybrať všetky snímky): Vytvorte kópie vo formáte JPEG
zo všetkých snímok NEF (RAW) na pamäťovej karte (prejdite na krok
4).
Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav 317
3 Vyberte fotografie.
Ak ste v kroku 2 vybrali Select image(s)
(Vybrať snímku(y)), zobrazí sa dialógové
okno na výber snímok so zoznamom len
snímok NEF (RAW) vytvorených týmto
fotoaparátom. Zvýraznite snímky
pomocou multifunkčného voliča
a stlačením tlačidla W (Q) vykonajte alebo
zrušte výber snímok; zvolené snímky budú označené ikonou L. Ak
chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte
a podržte tlačidlo X. Stlačením J prejdite na krok 4 po dokončení
výberu.
Ak ste v kroku 2 vybrali možnosť Select
date (Zvoliť dátum), zobrazí sa zoznam
dátumov. Zvýraznite dátumy pomocou
multifunkčného voliča a stlačením tlačidla
2 vykonajte alebo zrušte voľbu. Stlačením
J vyberte všetky snímky NEF (RAW)
zhotovené v rámci vybratých dátumov
a prejdite na krok 4.
318 Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav
4 Vyberte nastavenia pre kópie vo formáte JPEG.
Upravte nižšie uvedené nastavenia, alebo zvoľte Original (Originál)
(ak je dostupné), aby bolo možné použiť nastavenie, ktoré bolo
účinné pri zhotovení fotografie (pôvodné nastavenia sú uvedené
pod náhľadom). Vezmite do úvahy, že sa korekcia expozície dá
nastaviť len na hodnotu od −2 do +2 EV.
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1 Image quality (Kvalita snímky) ..... 104
2 Image size (Veľkosť snímky).......... 106
3 White balance (Vyváženie bielej
farby) .............................................63, 98
4 Exposure compensation (Korekcia
expozície) ........................................... 82
6 High ISO NR (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO)..................... 183
7 Color space (Farebný priestor) ..... 182
8 Vignette control (Ovládanie
vinetácie) .......................................... 184
9 Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting)....................................... 110
5 Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control)...................................... 94, 177 10 Diffraction compensation (Korekcia
difrakcie) ........................................... 184
5 Skopírujte fotografie.
Zvýraznite EXE a stlačením J vytvorte
kópiu vo formáte JPEG zvolenej fotografie
(ak sú zvolené viaceré fotografie, zobrazí
sa dialógové okno s potvrdením;
zvýraznite Yes (Áno) a stlačením J
vytvorte kópie vo formáte JPEG zvolených
fotografií). Ak chcete postup ukončiť bez skopírovania fotografií,
stlačte tlačidlo K.
Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav 319
Trim (Orezať)
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie. Zvolená fotografia sa
zobrazí so zvoleným výrezom vyznačeným žltou farbou; orezanú kópiu
vytvorte podľa nižšie uvedeného postupu.
• Zmenšenie veľkosti výrezu: Stlačte W (Q).
• Zväčšenie veľkosti výrezu: Stlačte tlačidlo X.
• Zmena zobrazovacieho pomeru výrezu: Otočte hlavný príkazový volič.
• Umiestnenie výrezu: Použite multifunkčný volič.
• Vytvorenie orezanej kópie: Stlačením J sa uloží
aktuálny výrez ako osobitný súbor. Veľkosť
kópie sa mení podľa veľkosti výrezu
a zobrazovacieho pomeru, pričom sa
zobrazuje v ľavej hornej časti zobrazenia
výrezu.
D Prezeranie orezaných kópií
Je možné, že pri zobrazení orezaných kópií nebude zväčšenie výrezu snímky
dostupné.
320 Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav
Resize (Zmena veľkosti)
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Možnosť Resize (Zmena veľkosti) v záložke N ponuky fotoaparátu
použite na vytvorenie malých kópií zvolených fotografií.
1 Zvoľte Resize (Zmena veľkosti).
Zvýraznite Resize (Zmena veľkosti) na
záložke N a stlačte 2.
2 Vyberte veľkosť.
Zvýraznite Choose size (Vybrať veľkosť)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú veľkosť a stlačte
J.
Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav 321
3 Vyberte snímky.
Zvýraznite možnosť Select image(s)
(Vybrať snímku(y)) a stlačte tlačidlo 2.
Zvýraznite snímky a stlačením W (Q)
vykonajte alebo zrušte voľbu (ak chcete
zobraziť zvýraznenú snímku na celej
obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X).
Zvolené snímky sú označené ikonou 8.
Po dokončení výberu stlačte tlačidlo J.
Vezmite do úvahy, že veľkosť fotografií
zhotovených pri nastavení oblasti snímky 1:1 (24×24), 16:9 (36×20)
alebo (len Z 7) 5:4 (30×24) nie je možné zmeniť.
4 Uložte kópie so zmenenou veľkosťou.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením
tlačidla J uložte kópie so zmenenou
veľkosťou.
D Prezeranie kópií so zmenenou veľkosťou
Je možné, že pri zobrazení kópií so zmenenou veľkosťou nebude zväčšenie
výrezu snímky dostupné.
322 Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav
D-Lighting (Funkcia D-Lighting)
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Funkcia D-Lighting vyjasňuje tiene, čo je ideálne v prípade tmavých
fotografií alebo fotografií zhotovených v protisvetle.
Pred
Po
Stlačením 4 alebo 2 vyberte úroveň
vykonanej korekcie. Ukážku účinku môžete
kontrolovať v zobrazení úprav. Stlačením J
uložte upravenú kópiu.
Red-Eye Correction (Korekcia efektu červených očí)
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Táto možnosť sa používa na korekciu „efektu červených očí“, pričom je
dostupná len pri fotografiách zhotovených pomocou blesku. Fotografia
vybratá na korekciu efektu červených očí sa dá skontrolovať v zobrazení
úprav. Overte účinky korekcie efektu červených očí a stlačením J
vytvorte kópiu. Pamätajte na to, že korekcia efektu červených očí nemusí
vždy vytvárať očakávané výsledky a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa
môže použiť na časti snímky, ktoré nie sú ovplyvnené efektom
červených očí. Preto pred ďalším postupom dôkladne skontrolujte
predbežný náhľad.
Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav 323
Straighten (Narovnať)
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Vytvorí sa narovnaná kópia zvolenej snímky.
Stlačením 2 otočíte snímku v smere
hodinových ručičiek až do piatich stupňov
v prírastkoch po približne 0,25 stupňa
a stlačením 4 ju otočíte proti smeru
hodinových ručičiek (účinok je možné
skontrolovať v zobrazení úprav; vezmite do
úvahy, že okraje snímky budú orezané, aby sa vytvorila štvorcová kópia).
Stlačením J uložte upravenú kópiu.
Distortion Control (Korekcia skreslenia)
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Vytváranie kópií so zníženým periférnym
skreslením. Voľbou možnosti Auto
(Automatický režim) umožníte fotoaparátu
vykonať automatickú korekciu skreslenia
a potom vykonajte jemné úpravy pomocou
multifunkčného voliča, alebo voľbou Manual
(Manuálny režim) znížte skreslenie
manuálne. Vezmite do úvahy, že Auto (Automatický režim) nie je
dostupný pri fotografiách zhotovených pomocou automatickej
regulácie skreslenia. Stlačením 2 sa zníži súdkové skreslenie a stlačením
4 sa zníži poduškové skreslenie (účinok je možné skontrolovať
v zobrazení úprav; pamätajte, že väčšie úrovne korekcie skreslenia
vyústia do orezania viacerých okrajov). Stlačením J uložte upravenú
kópiu.
324 Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav
Perspective Control (Ovládanie perspektívy)
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Tento efekt vytvára kópie, na ktorých je
znížený efekt perspektívy na fotografiách
zhotovených pri pohľade od základne
vysokých objektov nahor. Na nastavenie
perspektívy použite multifunkčný volič
(pamätajte na to, že pridaním väčšej
perspektívy dôjde k orezaniu väčšiny okrajov).
Výsledky môžete kontrolovať v zobrazení úprav. Stlačením J uložte
upravenú kópiu.
Pred
Po
Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav 325
Image Overlay (Prelínanie snímok)
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Prelínaním snímok sa skombinujú dve existujúce fotografie vo formáte
NEF (RAW) s cieľom vytvorenia jedinej snímky, ktorá sa uloží oddelene
od pôvodných snímok. Vďaka údajom RAW z obrazového snímača
fotoaparátu tak dosiahnete výsledky, ktoré sú o poznanie lepšie ako
fotografie kombinované v aplikáciách na spracovanie fotografií.
+
1 Zvoľte možnosť Image overlay
(Prelínanie snímok).
V ponuke úprav zvýraznite možnosť
Image overlay (Prelínanie snímok)
a stlačte 2. Zobrazia sa možnosti
prelínania snímok so zvýraznenou
možnosťou Image 1 (Snímka 1);
stlačením tlačidla J zobrazte dialógové okno so zoznamom len
veľkých snímok NEF (RAW) vytvorených týmto fotoaparátom (malé
a stredné snímky NEF/RAW sa nedajú zvoliť).
2 Zvoľte prvú snímku.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite prvú fotografiu v prelínaní. Ak
chcete zobraziť zvýraznenú fotografiu na
celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo
X. Stlačením tlačidla J zvoľte zvýraznenú
fotografiu a vráťte sa do zobrazenia
ukážky.
326 Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav
3 Zvoľte druhú snímku.
Zvolená snímka sa zobrazí ako Image 1 (Snímka 1). Zvýraznite
Image 2 (Snímka 2) a stlačte tlačidlo J, potom zvoľte druhú
fotografiu podľa popisu v kroku 2.
4 Nastavte zvyšovanie expozičného
podielu.
Zvýraznite Image 1 (Snímka 1) alebo
Image 2 (Snímka 2) a optimalizujte
expozíciu pre prelínanie stlačením 1
alebo 3, čím sa zvolí zvyšovanie
expozičného podielu z hodnôt od 0,1 do
2,0. Postup zopakujte aj pre druhú snímku. Východisková hodnota je
1,0; zvoľte 0,5 na polovičné zvyšovanie expozičného podielu alebo
2,0 na jeho zdvojnásobenie. Účinky zvyšovania expozičného podielu
sú viditeľné v stĺpci Preview (Kontrola).
5 Skontrolujte prelínanie.
Ak chcete skontrolovať kompozíciu
záberu, stlačením 4 alebo 2 umiestnite
kurzor do stĺpca Preview (Kontrola)
a potom stlačením 1 alebo 3 zvýraznite
Overlay (Prelínanie) a stlačte J (vezmite
do úvahy, že farby a jas sa v kontrolnom
zobrazení môžu líšiť od finálnej snímky). Ak chcete uložiť prelínanie
bez zobrazenia kontroly, zvoľte Save (Uložiť). Ak sa chcete vrátiť do
kroku 4 a vybrať nové fotografie alebo upraviť zvyšovanie
expozičného podielu, stlačte tlačidlo W (Q).
6 Uložte prelínanie.
Stlačením tlačidla J počas zobrazenia
kontroly uložíte prelínanie. Po vytvorení
prelínania sa výsledná snímka zobrazí
v režime zobrazenia snímok na celej
obrazovke.
Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav 327
D Prelínanie snímok
Kombinovať je možné iba veľké fotografie vo formáte NEF (RAW) s rovnakou
oblasťou snímky a farebnou (bitovou) hĺbkou. Prelínaná snímka sa uloží vo
formáte JPEG, vysoká kvalita m, pričom bude obsahovať rovnaké informácie
o fotografii (vrátane dátumu záznamu, merania, času uzávierky, clony, režimu
snímania, korekcie expozície, ohniskovej vzdialenosti a orientácie snímky)
a hodnoty vyváženia bielej farby a parametre Picture Control ako fotografia
zvolená pre Image 1 (Snímka 1). Komentár k aktuálnej snímke sa pridá
k prelínaniu pri ukladaní, ale informácie o autorských právach sa neskopírujú.
328 Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav
Trim Movie (Orezanie videosekvencie)
Tlačidlo G ➜ N (ponuka úprav)
Vytvorenie kópie, z ktorej sa odstráni nežiaduca metráž (0 135).
Side-by-Side Comparison (Porovnanie vedľa seba)
(pozrite nižšie)
Porovnanie upravených kópií s pôvodnými fotografiami. Táto možnosť
je dostupná len vtedy, ak sa zobrazí ponuka úprav stlačením tlačidla i
a voľbou Retouch (Upraviť), keď sa kópia alebo originál zobrazuje na
celej obrazovke.
1 Vyberte snímku.
Zvoľte upravenú kópiu (označenú ikonou
p) alebo originál, ktorý bol upravený.
2 Zobrazte možnosti úprav.
Stlačte tlačidlo i a zvoľte Retouch
(Upraviť).
3 Zvoľte Side-by-side comparison
(Porovnanie vedľa seba).
Zvýraznite možnosť Side-by-side
comparison (Porovnanie vedľa seba)
a stlačte tlačidlo J.
Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav 329
4 Porovnajte kópiu s originálom.
Zdrojová snímka sa zobrazuje vľavo, upravená kópia vpravo
a možnosti použité na vytvorenie tejto kópie sú uvedené v hornej
časti zobrazenia. Stlačením 4 alebo 2 môžete prepínať medzi
zdrojovou snímkou a upravenou kópiou. Ak chcete zobraziť
zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X.
Ak bola kópia vytvorená z dvoch zdrojových snímok pomocou
možnosti Image overlay (Prelínanie snímok), alebo sa zdrojová
snímka viackrát kopírovala, stlačením 1 alebo 3 sa zobrazia ďalšie
snímky. Ak chcete prejsť do režimu prehrávania, stlačte tlačidlo
K alebo stlačením J prejdite do režimu prehrávania snímok na celej
obrazovke so zobrazenou zvýraznenou snímkou.
Možnosti použité na vytvorenie kópie
Zdrojová snímka
Upravená kópia
D Porovnanie vedľa seba
Zdrojová snímka sa nezobrazí, ak bola kópia vytvorená z chránenej fotografie
alebo bola medzitým odstránená.
330 Sprievodca ponukami > N Ponuka úprav
O Moja ponuka/m Posledné nastavenia
Ak chcete zobraziť ponuku Moja ponuka,
zvoľte záložku O v ponukách fotoaparátu.
Možnosť MY MENU (MOJA PONUKA) je možné použiť na vytváranie
a upravovanie prispôsobeného zoznamu s maximálne 20 položkami
z ponúk prehrávania, snímania fotografií, snímania videosekvencií,
používateľských nastavení, nastavenia a úprav. Ak chcete, naposledy
použité nastavenia možno zobraziť namiesto ponuky Moja ponuka.
Možnosti je možné pridať, odstrániť a presunúť podľa nižšie uvedeného
popisu.
Pridanie možností do ponuky Moja ponuka
1 Zvoľte Add items (Pridať položky).
V ponuke Moja ponuka (O) zvýraznite
možnosť Add items (Pridať položky)
a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte ponuku.
Zvýraznite názov ponuky obsahujúcej
možnosť, ktorú chcete pridať, a stlačte
tlačidlo 2.
Sprievodca ponukami > O Moja ponuka/m Posledné nastavenia 331
3 Zvoľte položku.
Zvýraznite požadovanú položku ponuky
a stlačte J.
4 Umiestnite novú položku.
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 posuňte
novú položku nahor alebo nadol v ponuke
Moja ponuka. Stlačením J pridáte novú
položku.
5 Pridajte ďalšie položky.
Položky, ktoré sú momentálne zobrazené
v ponuke Moja ponuka, sú označené
označovacou značkou. Položky označené
ikonou V nie je možné zvoliť.
Zopakovaním krokov 1 – 4 zvoľte ďalšie
položky.
332 Sprievodca ponukami > O Moja ponuka/m Posledné nastavenia
Odstraňovanie možností z ponuky Moja ponuka
1 Zvoľte Remove items (Odstrániť položky).
V ponuke Moja ponuka (O) zvýraznite Remove items (Odstrániť
položky) a stlačte 2.
2 Zvoľte položky.
Zvýraznite položky a stlačením 2
vykonajte alebo zrušte voľbu. Zvolené
položky sú označené označovacou
značkou.
3 Odstráňte zvolené položky.
Stlačte J. Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením; opätovným stlačením J sa
zvolené položky odstránia.
D Odstraňovanie položiek z ponuky Moja ponuka
Ak chcete odstrániť položku, ktorá je práve zvýraznená v ponuke Moja ponuka,
stlačte tlačidlo O. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením; ďalším stlačením
tlačidla O odstránite zvolenú položku z ponuky Moja ponuka.
Sprievodca ponukami > O Moja ponuka/m Posledné nastavenia 333
Zmena poradia možností v ponuke Moja ponuka
1 Zvoľte Rank items (Zoradenie položiek).
V ponuke Moja ponuka (O) zvýraznite Rank items (Zoradenie
položiek) a stlačte 2.
2 Zvoľte položku.
Zvýraznite položku, ktorú chcete presunúť
a potom stlačte tlačidlo J.
3 Umiestnite položku.
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 posuňte
položku nahor alebo nadol v ponuke Moja
ponuka a stlačte J. Opakovaním krokov
2 – 3 zmeňte umiestnenie ďalších
položiek.
4 Prejdite do ponuky Moja ponuka.
Stlačením tlačidla G sa vráťte do ponuky
Moja ponuka.
334 Sprievodca ponukami > O Moja ponuka/m Posledné nastavenia
Posledné nastavenia
Ak chcete zobraziť dvadsať naposledy použitých nastavení, zvoľte
m RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ NASTAVENIA) pre O MY MENU
(MOJA PONUKA) > Choose tab (Vybrať záložku).
1 Zvoľte možnosť Choose tab (Vybrať
záložku).
V ponuke Moja ponuka (O) zvýraznite
možnosť Choose tab (Vybrať záložku)
a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte m RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ
NASTAVENIA).
Zvýraznite m RECENT SETTINGS
(POSLEDNÉ NASTAVENIA) a stlačte J.
Názov ponuky sa zmení z „MOJA PONUKA“
na „POSLEDNÉ NASTAVENIA“.
Do hornej časti ponuky posledných nastavení budú postupne pribúdať
naposledy použité nastavenia. Ak chcete znova zobraziť ponuku Moja
ponuka, zvoľte O MY MENU (MOJA PONUKA) pre m RECENT
SETTINGS (POSLEDNÉ NASTAVENIA) > Choose tab (Vybrať záložku).
D Odstránenie položiek z ponuky Posledné nastavenia
Ak chcete odstrániť položku z ponuky posledných nastavení, zvýraznite ju
a stlačte tlačidlo O. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením; opätovným
stlačením O odstráňte zvolenú položku.
Sprievodca ponukami > O Moja ponuka/m Posledné nastavenia 335
Pripojenie
Rozšírte svoje fotografické obzory pripojením fotoaparátu k smartfónom
alebo tabletom (zariadeniam smart), počítačom alebo ftp serverom
alebo tlačiarňam či zariadeniam s rozhraním HDMI.
Pripojenie k zariadeniam smart
Použite aplikáciu SnapBridge na diaľkové ovládanie
fotoaparátu zo zariadenia smart a sťahovanie snímok
z počítača.
Aplikácia je dostupná bezplatne z Apple
App Store® a na Google Play™.
Najnovšie informácie o aplikácii SnapBridge získate na webovej stránke
spoločnosti Nikon. Ďalšie informácie o pripojení k fotoaparátu
a používaní aplikácie SnapBridge nájdete v online pomocníkovi
aplikácie SnapBridge.
A Bezdrôtové pripojenia
Informácie o zriadení bezdrôtového pripojenia k počítačom alebo zariadeniam
smart nájdete v Návode na používanie siete, ktorý je k dispozícii v Nikon
Download Center (Centrum sťahovania súborov spoločnosti Nikon):
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/products/493/Z_6.html
336 Pripojenie
Pripojenie k počítačom
Ak chcete odoslať snímky do počítača, pripojte fotoaparát
prostredníctvom bezdrôtovej siete alebo pomocou dodaného USB
kábla.
Pripojenie prostredníctvom USB
Ak sa dodaný USB kábel použije na pripojenie fotoaparátu k počítaču
s nainštalovaným softvérom ViewNX-i, umožní to kopírovať snímky do
počítača, kde je možné ich prezerať, upravovať a organizovať.
❚❚ Inštalácia softvéru ViewNX-i
Stiahnite si inštalačný program ViewNX-i z nasledujúcej webovej stránky
a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu (existujúci
používatelia by si mali stiahnuť najnovšiu verziu, keďže staršie verzie
nemusia podporovať tento fotoaparát). Vyžaduje sa pripojenie
k internetu. Systémové požiadavky a ďalšie informácie nájdete uvedené
na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
D Capture NX-D
Pomocou softvéru Capture NX-D od spoločnosti Nikon môžete vykonávať jemné
nastavenia vlastností fotografií alebo meniť nastavenia snímok NEF (RAW)
a ukladať ich v iných formátoch. Capture NX-D je k dispozícii na stiahnutie z:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Pripojenie 337
❚❚ Kopírovanie snímok do počítača
Podrobné pokyny nájdete v online pomocníkovi pre ViewNX-i.
1 Pripojte USB kábel.
Po vypnutí fotoaparátu a uistení, že je vložená pamäťová karta,
pripojte dodaný USB kábel podľa znázornenia.
D USB rozbočovače
Fotoaparát pripojte priamo k počítaču. Kábel nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB alebo klávesnice.
D Používajte spoľahlivý zdroj energie
Ak chcete zaručiť neprerušený prenos údajov, skontrolujte, či je batéria
fotoaparátu plne nabitá.
D Pripojenie káblov
Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý pri pripájaní alebo odpájaní
prepojovacích káblov. Nepoužívajte silu a nepokúšajte sa zasunúť konektory
pod uhlom.
338 Pripojenie
2 Zapnite fotoaparát.
Spustí sa Nikon Transfer 2 ako komponent softvéru ViewNX-i (ak sa
zobrazí hlásenie s výzvou na výber programu, zvoľte
Nikon Transfer 2). Ak sa program Nikon Transfer 2 nespustí
automaticky, spustite aplikáciu ViewNX-i a kliknite na ikonu „Import
(Importovanie)“.
D Windows 7
Ak sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, zvoľte Nikon Transfer 2 tak, ako je
to uvedené nižšie.
1 V rámci položky Import pictures and
videos (Preniesť snímky
a videosekvencie) kliknite na Change
program (Zmeniť program). Zobrazí sa
dialógové okno na výber programu, zvoľte
Nikon Transfer 2 a kliknite na OK.
2 Dvakrát kliknite na .
D Windows 10 a Windows 8.1
Windows 10 a Windows 8.1 môžu po
pripojení fotoaparátu zobraziť výzvu
AutoPlay. Klepnite alebo kliknite na dialógové
okno a potom klepnite alebo kliknite na
možnosť Nikon Transfer 2, aby bolo možné
zvoliť Nikon Transfer 2.
D macOS/OS X
Ak sa Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, overte, či je fotoaparát
pripojený, a potom spustite Image Capture (aplikácia, ktorá sa dodáva
s macOS alebo OS X) a zvoľte Nikon Transfer 2 ako aplikáciu, ktorá sa otvorí
po rozpoznaní fotoaparátu.
Pripojenie 339
3 Kliknite na Start Transfer (Spustiť prenos).
Snímky sa skopírujú z pamäťovej karty do počítača.
Kliknite na Start Transfer (Spustiť prenos).
D Prenos videosekvencií
Nepokúšajte sa prenášať videosekvencie z pamäťovej karty, pokiaľ je vložená
v inom fotoaparáte. Mohlo by to viesť k odstráneniu videosekvencií bez toho,
aby sa uskutočnil ich prenos.
D Počas prenosu
Nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel počas prenosu.
4 Vypnite fotoaparát.
Vypnite fotoaparát a odpojte USB kábel, keď je prenos dokončený.
340 Pripojenie
Bezdrôtové siete (Wi-Fi)
Nasledujúce metódy sa dajú použiť na pripojenie k počítaču
prostredníctvom Wi-Fi. Ďalšie informácie nájdete v Návod na používanie
siete.
❚❚ Vstavané Wi-Fi
Pomocou možnosti Connect to PC (Pripojiť k počítaču) v ponuke
nastavenia fotoaparátu sa môžete pripojiť k počítačom buď priamo,
alebo prostredníctvom bezdrôtového smerovača.
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtového
smerovača
Priame bezdrôtové pripojenie
❚❚ Bezdrôtový vysielač WT-7
Keď je fotoaparát pripojený k voliteľnému bezdrôtovému vysielaču
WT-7, možnosť Wireless transmitter (WT-7) (Bezdrôtový vysielač
(WT-7)) v ponuke nastavenia sa dá použiť na pripojenie k počítačom
alebo ftp serverom.
Použite WT-7 na pripojenie k ethernetovým sieťam a na dosiahnutie
spoľahlivejšieho pripojenia k bezdrôtovým sieťam. Pomocou
Camera Control Pro 2 (k dispozícii samostatne) sa dá fotoaparát ovládať
diaľkovo a snímky sa dajú ukladať priamo do počítača pri ich zhotovení.
Pripojenie 341
Pripojenie k tlačiarňam
Vybrané snímky vo formáte JPEG je možné vytlačiť na tlačiarni
vybavenej funkciou PictBridge, ktorá je pripojená priamo k fotoaparátu
pomocou dodaného USB kábla. Pri pripájaní kábla nepoužívajte silu
a nepokúšajte sa zasunúť konektory pod uhlom.
Po zapnutí fotoaparátu a tlačiarne sa zobrazí úvodná obrazovka a po nej
zobrazenie funkcie PictBridge.
D Výber fotografií na tlač
Snímky vytvorené pri nastavení kvality snímky NEF (RAW) alebo TIFF (RGB) sa pre
tlač nedajú zvoliť. Kópie snímok vo formáte JPEG zo snímok NEF (RAW) je možné
vytvárať pomocou možnosti NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW))
v ponuke úprav.
D Tlač prostredníctvom priameho USB pripojenia
Uistite sa, že je batéria plne nabitá, alebo použite sieťový zdroj a napájací
konektor (k dispozícii samostatne). Keď zhotovujete fotografie, ktoré sa majú
vytlačiť prostredníctvom priameho pripojenia USB, nastavte Color space
(Farebný priestor) na sRGB.
D Pozrite aj
Informácie o tom, čo robiť, ak sa počas tlače vyskytne chyba, nájdete v časti
„Chybové hlásenia“ (0 396).
342 Pripojenie
Tlač snímok po jednej
1 Zobrazte požadovanú snímku.
Stlačením 4 alebo 2 si môžete prezrieť ďalšie snímky. Stlačením
tlačidla X priblížite aktuálnu snímku (stlačením K priblíženie
zrušíte). Ak chcete naraz zobraziť šesť snímok, stlačte tlačidlo W (Q).
Pomocou multifunkčného voliča zvýraznite snímky, alebo stlačením
tlačidla X zobrazte zvýraznenú snímku na celú obrazovku.
2 Nastavte možnosti tlače.
Stlačením J zobrazte nasledujúce položky, potom stlačením 1
alebo 3 zvýraznite položku a stlačením 2 zobrazte možnosti
(zobrazia sa len možnosti podporované aktuálnou tlačiarňou; ak
chcete použiť východiskovú možnosť, zvoľte Printer default
(Východiskové nastavenie tlačiarne)). Po voľbe možnosti sa
stlačením J vrátite do ponuky nastavení tlačiarne.
• Page size (Veľkosť strany): Vyberte veľkosť strany.
• No. of copies (Počet kópií): Táto možnosť sa zobrazí len pri tlači snímok
po jednej. Stlačením 1 alebo 3 vyberte počet kópií (maximálne
99).
• Border (Okraj): Vyberte to, či chcete zarámovať fotografie bielym
okrajom.
• Print date (Tlač dátumu): Vyberte to, či chcete vytlačiť dátum záznamu
fotografií.
• Cropping (Orezanie): Táto možnosť sa zobrazí len pri tlači snímok po
jednej. Ak chcete postup ukončiť bez orezania, zvýraznite No
cropping (Žiadne orezanie) a stlačte J. Ak chcete aktuálnu
snímku orezať, zvýraznite Crop (Orezať) a stlačte 2. Zobrazí sa
dialógové okno na voľbu výrezu; stlačením X zväčšite rozmer
výrezu, stlačením W (Q) ho zmenšite, pričom výrez umiestnite
pomocou multifunkčného voliča. Vezmite do úvahy, že kvalita tlače
môže klesnúť pri tlači malých výrezov s veľkým rozmerom.
Pripojenie 343
3 Spustite tlač.
Zvoľte Start printing (Spustiť tlač) a stlačením J spustite tlač. Ak
chcete zrušiť tlač pred vytlačením všetkých kópií, stlačte J.
Tlač viacerých snímok
1 Zobrazte ponuku PictBridge.
Stlačte tlačidlo G v zobrazení PictBridge.
2 Vyberte možnosť.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností a stlačte 2.
• Print select (Voľba tlače): Vyberte snímky na tlač. Stlačením 4 alebo 2
môžete prechádzať cez snímky (ak chcete zobraziť zvýraznenú
snímku na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X) a stlačením
1 alebo 3 môžete vybrať počet výtlačkov. Ak chcete zrušiť výber
snímky, nastavte počet výtlačkov na nulu.
• Index print (Tlač indexu): Vytvorte tlač indexu všetkých snímok vo
formáte JPEG na pamäťovej karte. Vezmite do úvahy, že ak
pamäťová karta obsahuje viac ako 256 snímok, vytlačí sa z nich len
prvých 256. Ak je rozmer strany zvolený v kroku 3 príliš malý na tlač
indexu, zobrazí sa výstraha.
3 Nastavte možnosti tlače.
Upravte nastavenia tlačiarne podľa popisu v kroku 2 časti „Tlač
snímok po jednej“ (0 343).
4 Spustite tlač.
Zvoľte Start printing (Spustiť tlač) a stlačením J spustite tlač. Ak
chcete zrušiť tlač pred vytlačením všetkých kópií, stlačte J.
344 Pripojenie
Pripojenie k zariadeniam s rozhraním HDMI
Na pripojenie fotoaparátu k video zariadeniam s vysokým rozlíšením je
možné použiť voliteľný kábel High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) (0 413) alebo kábel HDMI typu C (k dispozícii samostatne od
iných výrobcov). Vždy vypnite fotoaparát pred pripojením alebo
odpojením kábla HDMI.
Pripojte k fotoaparátu
Pripojte k zariadeniu s vysokým
rozlíšením (vyberte kábel s konektorom
určeným pre zariadenia s rozhraním
HDMI)
❚❚ Zobrazovacie zariadenie s rozhraním HDMI
Po pripojení fotoaparátu k televízoru alebo inému zobrazovaciemu
zariadeniu s rozhraním HDMI nalaďte dané zariadenie na kanál HDMI,
potom zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo K. Počas prehrávania sa
budú snímky zobrazovať na televíznej obrazovke. Hlasitosť je možné
nastaviť pomocou ovládacích prvkov televízora; ovládacie prvky
fotoaparátu sa nedajú použiť.
Pripojenie 345
Záznamníky s rozhraním HDMI
Tento fotoaparát dokáže zaznamenať
videosekvenciu priamo na pripojený
záznamník s rozhraním HDMI. Niektoré
záznamníky dokonca spustia a zastavia
záznam v súlade s použitím ovládacích prvkov
fotoaparátu. Použite možnosť HDMI
v ponuke nastavenia na úpravu nastavení pre
výstup HDMI.
• Output Resolution (Výstupné rozlíšenie): Vyberte formát pre snímky vysielané
do zariadenia s rozhraním HDMI. Ak sa zvolí možnosť Auto
(Automatický režim), fotoaparát si automaticky zvolí najvhodnejší
formát.
• Advanced (Rozšírené): Upravte nižšie uvedené nastavenia.
- Output range (Výstupný rozsah): Vo väčšine situácií sa odporúča Auto
(Automatický režim). Ak fotoaparát nedokáže určiť správny
výstupný rozsah obrazového signálu RGB pre zariadenie s rozhraním
HDMI, môžete vybrať možnosť Limited range (Obmedzený rozsah)
pre zariadenia so vstupným rozsahom obrazového signálu RGB 16 až
235, alebo možnosť Full range (Celý rozsah) pre zariadenia so
vstupným rozsahom obrazového signálu RGB 0 až 255. Vyberte
možnosť Limited range (Obmedzený rozsah), ak si všimnete stratu
detailov v tieňoch, možnosť Full range (Celý rozsah), ak sú tiene
„vyblednuté“ alebo príliš jasné.
346 Pripojenie
- External recording control (Externé ovládanie záznamu): Aktivácia externého
ovládania záznamu umožní použitie ovládacích prvkov fotoaparátu
na spustenie a zastavenie záznamu, keď je fotoaparát pripojený
prostredníctvom HDMI k záznamníku od iného výrobcu, ktorý
podporuje otvorený protokol Atomos (záznamníky Atomos
SHOGUN, NINJA alebo záznamníky série SUMO s monitorom). Na
monitore fotoaparátu sa zobrazí ikona: A sa zobrazí pri
videosekvencii so živým náhľadom, zatiaľ čo B sa zobrazí počas
zaznamenávania videosekvencie. Počas záznamu kontrolujte
záznamník a displej záznamníka, aby ste sa uistili, že sa metráž ukladá
do pamäte daného zariadenia (vezmite do úvahy, že výstup metráže
do zariadenia sa môže prerušiť, pokiaľ je účinné externé ovládanie
záznamu). Displej fotoaparátu sa automaticky vypne, keď uplynie
doba časového spínača pohotovostného režimu, pričom sa ukončí
výstup HDMI; pri zázname videosekvencií na externé zariadenie
zvoľte Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)
pre Používateľské nastavenie c3 (Power off delay (Oneskorenie
vypnutia napájania)) a vyberte No limit (Žiadny limit) alebo čas
dlhší než predpokladaný záznamový čas. Ďalšie informácie
o funkciách a obsluhe zariadenia nájdete v príručke dodanej so
záznamníkom.
- Output data depth (Výstupná hĺbka dát): Vyberte z 8 bit (8 bitov) a 10 bit
(10 bitov).
Pripojenie 347
- N-Log setting (Nastavenie N-Log): Zvoľte možnosť On (cannot record to
card) (Zap. (nie je možný záznam na kartu)) na zachovanie
detailov v jasných častiach a tieňoch a zabránenie výskytu farieb
s nadmernou sýtosťou pri zázname videosekvencií. Vyberte túto
možnosť (dostupná len pri voľbe možnosti 10 bit (10 bitov) pre
Output data depth (Výstupná hĺbka dát)), keď sa zaznamenáva
metráž, ktorej farby sa budú neskôr korigovať. Metráž sa zaznamená
priamo na externé zariadenie a nedá sa uložiť na pamäťovú kartu
fotoaparátu. Možnosti ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) a ISO
sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO (režim M)) v ponuke snímania
videosekvencií sa dajú nastaviť v uvedenom poradí na hodnoty od
ISO 1600 do 25600 a ISO 800 až 25600 (Z 7) alebo 51200 (Z 6)
v uvedenom poradí.
- View assist (Pomocné zobrazenie): Vyberte možnosť On (Zap.) pre živý
náhľad metráže videosekvencie zaznamenanej s možnosťou On
(cannot record to card) (Zap. (nie je možný záznam na kartu))
zvolenej pre N-Log setting (Nastavenie N-Log). Farby v náhľade sa
budú líšiť od farieb finálnej videosekvencie, ale to nemá žiadny vplyv
na aktuálne zaznamenávanú metráž.
D Výstup HDMI
Výstup HDMI nie je dostupný pri veľkosti obrazu videosekvencie 1 920 × 1 080
120p, 1 920 × 1 080 100p či spomalenej videosekvencie 1 920 × 1 080 a ani vtedy,
keď je fotoaparát pripojený k zariadeniu s nainštalovanou aplikáciou SnapBridge
alebo nainštalovaným softvérom Camera Control Pro 2.
D 10-bitová výstupná hĺbka dát
Možnosť 10 bit (10 bitov) sa dá použiť len pri kompatibilných záznamníkoch.
Bez ohľadu na zvolený režim zobrazenia sa monitor fotoaparátu zapne a hľadáčik
zostane prázdny. Žiadne fotografie sa nedajú zhotovovať; počas záznamu
videosekvencie platia nasledujúce obmedzenia, keď sa pre veľkosť obrazu zvolí
3 840 × 2 160:
• Videosekvencie sa nebudú zaznamenávať na pamäťové karty vložené vo
fotoaparáte.
• Ikony a znaky na monitore sa zobrazia s nízkym rozlíšením.
• Voľbou oblasti snímky DX na Z 7 sa zmenší obrazový uhol na približne 90 %.
Obrazový uhol na Z 6 je vždy približne 90 %.
D Zoom
Videosekvencie nafilmované s veľkosťou obrazu 3 840 × 2 160 sa pri priblížení
zobrazia s veľkosťou 1 920 × 1 080.
348 Pripojenie
Fotografovanie s bleskom upevneným
na fotoaparáte
Fotoaparát je možné použiť s voliteľnými externými zábleskovými
jednotkami.
„Blesk upevnený na fotoaparáte“ verzus
„Diaľkovo ovládaný blesk“
Môžete zhotovovať snímky s použitím zábleskovej jednotky upevnenej
na sánkach na príslušenstvo fotoaparátu alebo jednej či viacerých
diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek.
Zábleskové jednotky upevnené na fotoaparáte
Zhotovujte snímky pomocou zábleskovej jednotky
upevnenej na fotoaparáte podľa popisu v časti
„Používanie blesku upevneného na fotoaparáte“
(0 350).
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným
bleskom
Zhotovujte zábery pomocou jednej alebo viacerých diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotiek s použitím bezdrôtového riadenia
záblesku (Pokročilé bezdrôtové osvetlenie alebo AWL) podľa popisu
v časti „Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom“ (0 362).
Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte 349
Používanie blesku upevneného na
fotoaparáte
Na upevnenie voliteľného blesku na fotoaparát postupujte podľa nižšie
uvedených krokov a zhotovujte fotografie pomocou blesku.
1 Do sánok na príslušenstvo upevnite
jednotku.
Podrobnosti nájdete v príručke dodávanej
s jednotkou.
D Používajte len zábleskové príslušenstvo od
spoločnosti Nikon
Používajte len zábleskové jednotky od
spoločnosti Nikon. Ak sa do sánok na
príslušenstvo privedie záporné napätie alebo
napätie presahujúce 250 V, môže sa tým nielen
znemožniť normálne fungovanie fotoaparátu,
ale môže sa tiež poškodiť okruh synchronizácie
fotoaparátu alebo blesku.
2 Zapnite fotoaparát a zábleskovú jednotku.
Blesk sa začne nabíjať; po dokončení nabíjania sa zobrazí indikátor
pripravenosti blesku (c).
3 Upravte nastavenia blesku.
Vyberte režim riadenia záblesku (0 352) a zábleskový režim (0 354).
4 Nastavte čas uzávierky a clonu.
5 Zhotovte snímky.
350 Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte
D Čas uzávierky
Čas uzávierky sa pri použití voliteľného blesku dá nastaviť nasledujúcim
spôsobom:
Režim
b
P, A
S
M
Čas uzávierky
Automaticky nastavený fotoaparátom (1/200 s – 1/60 s)
Automaticky nastavený fotoaparátom (1/200 s – 1/60 s) *
Hodnota zvolená používateľom (1/200 s – 30 s)
Hodnota zvolená používateľom (1/200 s – 30 s, Bulb, Time (Čas))
* Čas uzávierky môže byť nastavený na 30 s, ak je pre režim blesku zvolená synchronizácia blesku s dlhými
časmi uzávierky, synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky pri dlhých časoch uzávierky alebo
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky s predzábleskom proti červeným očiam.
Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte 351
Režim riadenia záblesku
Keď je na fotoaparáte upevnená záblesková
jednotka, ktorá podporuje zjednotené
riadenie záblesku (SB-5000, SB-500, SB-400
alebo SB-300), režim riadenia záblesku,
intenzitu záblesku a ostatné nastavenia
blesku je možné upraviť pomocou položky
Flash control (Riadenie záblesku) > Flash
control mode (Režim riadenia záblesku) v ponuke snímania fotografií
(v prípade SB-5000 je možné tieto nastavenia upraviť aj pomocou
ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke). Dostupné možnosti sa
menia podľa použitého blesku, zatiaľ čo možnosti zobrazené v rámci
položky Flash control mode (Režim riadenia záblesku) sa menia podľa
zvoleného režimu. Nastavenia pre ostatné zábleskové jednotky je
možné upraviť len pomocou ovládacích prvkov zábleskovej jednotky.
• TTL: Režim i-TTL. V prípadoch SB-500, SB-400 a SB-300 je možné nastaviť
korekciu zábleskovej expozície pomocou položky Flash
compensation (Korekcia zábleskovej expozície) v ponuke snímania
fotografií.
• Auto external flash (Automatický externý blesk): V tomto režime sa výkon
upravuje automaticky podľa množstva svetla odrážaného od objektu;
k dispozícii je aj korekcia zábleskovej expozície. Automatický externý
blesk podporuje režimy „automatickej clony“ (qA) a „automatického
záblesku bez merania TTL“ (A). Podrobnosti nájdete v príručke
zábleskovej jednotky.
• Distance-priority manual (Manuálny režim s prioritou vzdialenosti): Vyberte
vzdialenosť k objektu; výkon blesku sa nastaví automaticky. Dostupná
je aj korekcia zábleskovej expozície.
• Manual (Manuálny režim): Manuálny výber intenzity záblesku.
352 Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte
• Repeating flash (Stroboskopický záblesk): Počas otvorenej uzávierky sa blesk
bude odpaľovať opakovane, čo vytvorí efekt viacnásobnej expozície.
Vyberte intenzitu záblesku (Output (Výkon)), koľkokrát maximálne sa
jednotka odpáli (Times (Počet)) a koľkokrát za sekundu sa odpáli blesk
(Frequency (Frekvencia) meraná v Hertzoch). Možnosti dostupné pre
Times (Počet) sa menia v závislosti od možností zvolených pre Output
(Výkon) a Frequency (Frekvencia); podrobnosti nájdete
v dokumentácii dodanej so zábleskovou jednotkou.
D Zjednotené riadenie záblesku
Zjednotené riadenie záblesku umožňuje zdieľanie nastavení medzi
fotoaparátom a zábleskovou jednotkou. Ak je k fotoaparátu pripojená jednotka,
ktorá podporuje zjednotené riadenie záblesku, zmeny nastavení blesku
uskutočnené na fotoaparáte alebo zábleskovej jednotke sa odrazia na obidvoch
zariadeniach tak, ako zmeny vykonané pomocou voliteľného softvéru
Camera Control Pro 2.
D Riadenie záblesku i-TTL
Keď je záblesková jednotka kompatibilná so systémom kreatívneho osvetlenia
nastavená na TTL, fotoaparát automaticky zvolí jeden z nasledujúcich typov
riadenia záblesku:
• Doplnkové riadenie záblesku vyvažované meraním i-TTL: Záblesková jednotka vyšle
sériu takmer neviditeľných predzábleskov (monitorovacích predzábleskov)
bezprostredne pred hlavným zábleskom. Fotoaparát analyzuje predbežné
záblesky odrazené od objektov vo všetkých oblastiach obrazového poľa
a nastaví výkon blesku na dosiahnutie prirodzenej rovnováhy medzi
osvetlením hlavného objektu a osvetlením okolitého pozadia.
• Štandardné riadenie záblesku i-TTL: Výkon blesku sa nastaví tak, aby sa dosiahla
štandardná úroveň osvetlenia v obrazovom poli; jas pozadia sa neberie do
úvahy. Odporúča sa použiť pri záberoch, na ktorých je hlavný objekt
zvýraznený na úkor detailov pozadia, alebo pri použití korekcie expozície.
Štandardný záblesk i-TTL sa aktivuje automaticky, keď je zvolené bodové
meranie expozície.
Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte 353
Zábleskové režimy
Použite možnosť Flash mode (Zábleskový režim) v ponuke snímania
fotografií na výber zábleskového režimu. Dostupné možnosti závisia od
režimu zvolené pomocou voliča režimov.
I
Možnosť
Fill flash
(Doplnkový blesk)
(synchronizácia
blesku s prvou
lamelou
uzávierky)
Popis
Blesk sa odpáli pri každom zábere.
V režimoch P a A sa čas uzávierky
automaticky nastaví na hodnotu od 1/200 s
(alebo 1/8 000 s s automatickou
vysokorýchlostnou synchronizáciou blesku
FP) do 1/60 s.
Použite pre portréty. Blesk sa odpáli pri
každom zábere, ale pred odpálením sa na
zábleskovej jednotke alebo na fotoaparáte
rozsvieti kontrolka redukcie efektu
červených očí na zamedzenie efektu
„červených očí“ (vyžaduje sa záblesková
jednotka vybavená funkciou predzáblesku
proti červeným očiam). Neodporúča sa pri
pohybujúcich sa objektoch ani v iných
situáciách, ktoré si vyžadujú rýchlu odozvu
uzávierky. Počas snímania nepohybujte
fotoaparátom.
J
Red-eye reduction
(Predzáblesk proti
červeným očiam)
(predzáblesk
proti červeným
očiam)
K
Slow sync + red-eye
(Synchronizácia
blesku s dlhými
časmi uzávierky +
predzáblesk proti
červeným očiam)
(predzáblesk
proti červeným
očiam so
synchronizáciou
blesku s dlhými
časmi uzávierky)
Ako pri Red-eye reduction (Predzáblesk
proti červeným očiam) okrem toho, že sa
čas uzávierky automaticky predĺži na
zachytenie osvetlenia pozadia v noci alebo
pri slabom osvetlení. Použite vtedy, keď
chcete zahrnúť osvetlenie pozadia do
portrétov. Aby ste predišli rozmazaniu
záberov spôsobenému chvením
fotoaparátu, odporúčame vám použitie
statívu.
Slow sync
(Synchronizácia
blesku s dlhými
časmi uzávierky)
(synchronizácia
blesku s dlhými
časmi uzávierky)
Ako pri Fill flash (Doplnkový blesk) okrem
toho, že sa čas uzávierky automaticky predĺži
na zachytenie osvetlenia pozadia v noci
alebo pri slabom osvetlení. Použite vtedy,
keď chcete zachytiť objekt aj pozadie. Aby
ste predišli rozmazaniu záberov
spôsobenému chvením fotoaparátu,
odporúčame vám použitie statívu.
L
354 Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte
Dostupné v
b, P, S,
A, M
P, A
Možnosť
M
s
Popis
Blesk sa odpáli bezprostredne pred
zatvorením uzávierky, čím sa vytvorí efekt
prúdu svetla za pohybujúcimi sa zdrojmi
Rear-curtain sync
svetla. Aby ste predišli rozmazaniu záberov
(Synchronizácia
spôsobenému chvením fotoaparátu,
blesku s druhou
odporúčame vám použitie statívu. Voľbou
lamelou uzávierky)
P alebo A po výbere tejto možnosti sa
(synchronizácia
zábleskový režim nastaví na Slow sync
blesku s druhou
(Synchronizácia blesku s dlhými časmi
lamelou
uzávierky). Vezmite do úvahy, že táto
uzávierky)
možnosť sa nedá použiť so systémami
štúdiových bleskov, keďže sa nedá získať
správna synchronizácia.
Flash off (Vypnutý
Blesk sa neodpáli.
blesk)
Dostupné v
P, S, A, M
b, P, S,
A, M
Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte 355
Korekcia zábleskovej expozície
Korekcia zábleskovej expozície sa používa na zmenu výkonu blesku
v rozsahu od –3 EV do +1 EV v prírastkoch po 1/3 EV, čím sa mení jas
hlavného objektu vo vzťahu k pozadiu. Výkon blesku sa dá zvýšiť, aby
hlavný objekt vyzeral jasnejší, alebo znížiť, aby sa zabránilo neželanému
preexponovaniu alebo odrazom. Vo všeobecnosti platí, že kladné
hodnoty objekt zosvetľujú a záporné hodnoty ho stmavujú.
Ak chcete vybrať hodnotu pre korekciu
zábleskovej expozície, použite položku Flash
compensation (Korekcia zábleskovej
expozície) v ponuke snímania fotografií. Pri
iných hodnotách ako ±0,0 sa na displeji a na
kontrolnom paneli zobrazí ikona Y.
Normálny výkon blesku sa dá obnoviť nastavením korekcie zábleskovej
expozície na hodnotu ±0,0. Korekcia zábleskovej expozície sa po vypnutí
fotoaparátu neresetuje.
356 Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte
Blokovanie zábleskovej expozície
Táto funkcia sa používa na zablokovanie výkonu blesku, takže umožňuje
vykonať opätovnú kompozíciu fotografie bez zmeny výkonu blesku
a zabezpečiť, že bude správny pre objekt, aj keď nie je v strede
obrazového poľa. Výkon blesku sa nastaví automaticky pri akýchkoľvek
zmenách citlivosti ISO a clony. Blokovanie zábleskovej expozície nie je
dostupné v režime b.
Použitie blokovania zábleskovej expozície:
1 Priraďte FV lock (Blokovanie
zábleskovej expozície) ovládaciemu
prvku fotoaparátu.
Priraďte FV lock (Blokovanie
zábleskovej expozície) ovládaciemu
prvku pomocou Používateľského
nastavenia f2 (Custom control
assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)).
2 Pripojte zábleskovú jednotku kompatibilnú so systémom
kreatívneho osvetlenia.
Zábleskovú jednotku kompatibilnú so systémom kreatívneho
osvetlenia upevnite na sánky na príslušenstvo fotoaparátu.
3 Zábleskovú jednotku nastavte na vhodný režim.
Zapnite zábleskovú jednotku a zvoľte TTL alebo Auto external flash
(Automatický externý blesk) pre Flash control (Riadenie
záblesku) > Flash control mode (Režim riadenia záblesku)
(SB-5000, SB-500, SB-400 alebo SB-300), alebo nastavte režim
riadenia záblesku na TTL, monitorovací predbežný blesk qA alebo
monitorovací predbežný blesk A (ďalšie zábleskové jednotky;
podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou).
Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte 357
4 Zaostrite.
Umiestnite snímaný objekt do
stredu obrazového poľa
a stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostrite.
5 Zablokujte intenzitu záblesku.
Po overení toho, že sa indikátor
pripravenosti blesku (c) zobrazuje na
displeji fotoaparátu, stlačte ovládací prvok
zvolený v kroku 1. Záblesková jednotka
vyšle monitorovací predbežný blesk na
určenie správnej intenzity záblesku. Výkon
blesku sa zablokuje na tejto úrovni a na displeji fotoaparátu sa
zobrazí ikona blokovania zábleskovej expozície (r).
6 Zmeňte kompozíciu fotografie.
Výkon blesku zostane zablokovaný na
hodnote nameranej v kroku 5.
7 Zhotovte fotografiu.
Snímku zhotovíte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol. Ak je to
potrebné, ďalšie snímky môžete zhotoviť bez uvoľnenia blokovania
zábleskovej expozície.
8 Zrušte blokovanie zábleskovej expozície.
Stlačením ovládacieho prvku zvoleného v kroku 1 zrušte blokovanie
zábleskovej expozície. Skontrolujte, či sa už viac nezobrazuje ikona
blokovania zábleskovej expozície (r).
358 Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte
Informácie o blesku pre jednotky upevnené na
fotoaparáte
Keď je jednotka, ktorá podporuje zjednotené riadenie záblesku
(SB-5000, SB-500, SB-400 alebo SB-300) upevnená na sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu, stlačením tlačidla DISP v režime fotografií
(0 15) sa dajú zobraziť informácie o blesku. Zobrazenie informácií sa
mení podľa režimu riadenia záblesku.
TTL
123
1 Indikátor pripravenosti blesku .........350
2 Ikona odrazu (zobrazí sa, ak sa vyklopí
hlava blesku nahor)
3 Výstraha polohy hlavice zoomu (zobrazí
sa, keď hlavica zoomu nie je v správnej
polohe)
4 Režim riadenia záblesku............ 186, 352
Indikátor FP ...........................................265
5 Korekcia zábleskovej expozície
(TTL) ....................................................... 352
6 Zábleskový režim ................................. 354
7 Indikátor blokovania zábleskovej
expozície............................................... 357
8 Korekcia zábleskovej expozície ........ 356
4
5
6
7
8
Automatický externý blesk
1
2
1 Režim riadenia záblesku............ 186, 352
Indikátor FP ...........................................265
2 Automatická externá korekcia
zábleskovej expozície........................ 352
Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte 359
Manuálny režim s prioritou vzdialenosti
1
2
3
1 Režim riadenia záblesku............ 186, 352
Indikátor FP ...........................................265
2 Korekcia zábleskovej expozície
(manuálny režim s prioritou
vzdialenosti) ........................................ 352
3 Vzdialenosť............................................ 352
Manuálny režim
1
2
1 Režim riadenia záblesku............ 186, 352
Indikátor FP ...........................................265
2 Intenzita záblesku................................352
Stroboskopický záblesk
1
2
3
1 Režim riadenia záblesku............ 186, 352
2 Intenzita záblesku (výkon blesku) ... 352
3 Počet vysielaní (koľkokrát)................. 352
Frekvencia..............................................352
360 Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte
D Informácie o blesku a nastavenia fotoaparátu
Zobrazenie informácií o blesku uvádza zvolené
nastavenia fotoaparátu vrátane režimu snímania,
času uzávierky, clony a citlivosti ISO.
D Zmena nastavení blesku
Nastavenia blesku je možné zmeniť stlačením
tlačidla i v zobrazení informácií o blesku.
Dostupné možnosti sa menia podľa zábleskovej
jednotky a zvolených nastavení. Môžete aj
skúšobne odpáliť blesk.
Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte 361
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným
bleskom
Fotoaparát je možné použiť s jednou alebo viacerými diaľkovo
ovládanými zábleskovými jednotkami (Pokročilé bezdrôtové osvetlenie
alebo AWL). Informácie o používaní zábleskovej jednotky upevnenej na
sánkach na príslušenstvo fotoaparátu nájdete v časti „Fotografovanie
s bleskom upevneným na fotoaparáte“ (0 349).
V rámci tejto kapitoly sú úkony s príslušenstvom pripojeným k fotoaparátu
označené C, úkony spojené s diaľkovo ovládanými zábleskovými jednotkami sú
označené f. Informácie o f nájdete v príručke dodanej so zábleskovou jednotkou.
Používanie diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky je možné ovládať
prostredníctvom optických signálov zo zábleskovej jednotky upevnenej
na sánkach na príslušenstvo fotoaparátu (optické AWL) alebo
prostredníctvom rádiových signálov z WR-R10 (k dispozícii samostatne)
pripojeného k fotoaparátu (rádiové AWL). Tieto formy riadenia záblesku
je možné kombinovať nasledovne:
• Rádiové AWL s jednou alebo viacerými diaľkovo
ovládanými zábleskovými jednotkami (0 364)
• Optické AWL s jednou alebo viacerými diaľkovo
ovládanými zábleskovými jednotkami (0 375)
• Rádiové AWL s dodatočným osvetlením, ktoré
poskytuje záblesková jednotka upevnená na
sánkach (0 374)
362 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
• Rádiové AWL v kombinácii s optickým AWL, ktoré
poskytuje záblesková jednotka upevnená na
sánkach (0 383)
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 363
Rádiové AWL
Rádiové AWL je dostupné so zábleskovými
jednotkami SB-5000. Pripojte bezdrôtový diaľkový
ovládač WR-R10 k fotoaparátu a zriaďte bezdrôtové
pripojenie medzi zábleskovými jednotkami
a WR-R10.
Zriadenie bezdrôtového pripojenia
Pred použitím rádiového AWL zriaďte bezdrôtové pripojenie medzi
WR-R10 a diaľkovo ovládanými zábleskovými jednotkami.
1 C: Pripojte WR-R10.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s WR-R10.
2 C: Zvoľte Radio AWL (Rádiové AWL).
Zvoľte Radio AWL (Rádiové AWL) pre
Flash control (Riadenie záblesku) >
Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtového blesku) v ponuke
snímania fotografií.
D Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10
Nezabudnite aktualizovať firmvér WR-R10 na verziu 3.0 alebo novšiu; informácie
o aktualizáciách firmvéru nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu
oblasť.
364 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
3 C: Vyberte kanál.
Nastavte volič kanálu WR-R10 na
požadovaný kanál.
4 C: Vyberte režim pripojenia.
Zvoľte Wireless remote (WR) options
(Možnosti bezdrôtového diaľkového
ovládania (WR)) > Link mode (Režim
pripojenia) v ponuke nastavenia
a vyberte si z nasledujúcich možností:
• Pairing (Párovanie): Fotoaparát sa pripojí
len k zariadeniam, s ktorými bol predtým spárovaný, čím zabraňuje
rušeniu signálu z iných zariadení v blízkosti. Za predpokladu, že sa
musí každé zariadenie spárovať osobitne, odporúča sa PIN (Kód
PIN) pri pripájaní k veľkému počtu zariadení.
• PIN (Kód PIN): Komunikácia sa zdieľa medzi všetkými zariadeniami
s rovnakým štvorciferným kódom PIN, čo znamená dobrú voľbu pre
fotografovanie s veľkým počtom diaľkovo ovládaných zariadení. Ak
je prítomných viacero fotoaparátov, ktoré zdieľajú rovnaký kód PIN,
príslušné zábleskové jednotky budú výhradne ovládané
fotoaparátom, ktorý sa pripojí prvý, čím sa zabráni všetkým
ostatným fotoaparátom, aby sa pripojili (LED indikátory na
jednotkách WR-R10 pripojených k príslušným fotoaparátom budú
blikať).
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 365
5 f: Zriaďte bezdrôtové pripojenie.
Nastavte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky do režimu
diaľkového ovládania prostredníctvom rádiového AWL a zariadenia
nastavte na kanál, ktorý ste zvolili v kroku 3, potom spárujte každú
diaľkovo ovládanú jednotku s WR-R10 podľa možnosti zvolenej
v kroku 4:
• Pairing (Párovanie): Spustite párovanie na diaľkovo ovládanej
jednotke a stlačte tlačidlo párovania WR-R10. Párovanie je
dokončené, keď kontrolky LINK na WR-R10 a zábleskovej jednotke
blikajú oranžovou a zelenou farbou; po zriadení pripojenia bude
kontrolka LINK na diaľkovo ovládanej zábleskovej jednotke svietiť
zelenou farbou.
• PIN (Kód PIN): Pomocou ovládacích prvkov na diaľkovo ovládanej
zábleskovej jednotke zadajte kód PIN, ktorý ste zvolili v kroku 4.
Kontrolka LINK na diaľkovo ovládanej jednotke bude po zriadení
pripojenia svietiť zelenou farbou.
6 f: Overte, či svietia všetky kontrolky pripravenosti blesku pre
všetky zábleskové jednotky.
Pri rádiovom AWL sa na displeji fotoaparátu rozsvieti indikátor
pripravenosti blesku, keď sú všetky zábleskové jednotky pripravené.
D Uvedenie zoznamu diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek
Ak si chcete pozrieť zábleskové jednotky, ktoré sú momentálne ovládané
pomocou rádiového AWL, zvoľte Flash control (Riadenie záblesku) > Radio
remote flash info (Informácie o diaľkovo ovládaných zábleskových
jednotkách pomocou rádia) v ponuke snímania fotografií. Identifikátor (názov
diaľkovo ovládanej zábleskovej jednotky) pre každú jednotku môžete zmeniť
pomocou ovládacích prvkov zábleskovej jednotky.
Pripojená záblesková jednotka
Skupina
Indikátor pripravenosti blesku
366 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
D Opätovné pripojenie
Pokiaľ kanál, režim pripojenia a ostatné nastavenia zostanú rovnaké, WR-R10 sa
automaticky pripojí k naposledy spárovaným zábleskovým jednotkám, keď
zvolíte režim diaľkového ovládania, pričom kroky 3 – 5 sa dajú vynechať. Po
zriadení pripojenia bude kontrolka LINK zábleskovej jednotky svietiť zelenou
farbou.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 367
Úprava nastavení blesku
Po voľbe Radio AWL (Rádiové AWL) pre Flash control (Riadenie
záblesku) > Wireless flash options (Možnosti bezdrôtového blesku)
v ponuke snímania fotografií zvoľte Group flash (Skupinový blesk),
Quick wireless control (Rýchle bezdrôtové ovládanie) alebo Remote
repeating (Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk) pre Remote
flash control (Diaľkové riadenie záblesku) a upravte nastavenia podľa
nižšie uvedeného popisu.
❚❚ Skupinový blesk
Túto možnosť zvoľte, ak chcete upraviť nastavenia osobitne pre každú
skupinu.
1 C: Zvoľte Group flash (Skupinový
blesk).
Zvoľte Group flash (Skupinový blesk)
pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Group flash options
(Možnosti skupinového blesku).
Zvýraznite Group flash options
(Možnosti skupinového blesku)
v zobrazení riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Vyberte režim riadenia záblesku.
Vyberte režim riadenia záblesku
a intenzitu záblesku pre hlavný blesk
a zábleskovú jednotku v každej skupine:
• TTL: Riadenie záblesku i-TTL.
• qA: Automatická clona (dostupná len
s kompatibilnými zábleskovými
jednotkami).
• M: Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• – – (vypnuté): Jednotky sa neodpália a intenzita záblesku sa nedá
upraviť.
368 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
4 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A – F) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových
jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
5 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačte tlačidlo i v zobrazení
informácií o blesku (0 386) a zvoľte c Test flash (Vyskúšať blesk),
aby ste vyskúšali odpálenie jednotiek a overili, či fungujú normálne.
6 C: Zhotovte fotografiu.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 369
❚❚ Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku
Túto možnosť zvoľte na riadenie celkovej korekcie zábleskovej expozície
pre, a na relatívne vyváženie medzi, skupiny A a B počas manuálneho
nastavovania výkonu pre skupinu C.
1 C: Zvoľte Quick wireless control
(Rýchle bezdrôtové ovládanie).
Zvoľte Quick wireless control (Rýchle
bezdrôtové ovládanie) pre Flash
control (Riadenie záblesku) > Remote
flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania).
Zvýraznite Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania) v zobrazení
riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte vyváženie medzi skupinami A a B.
Upravte korekciu zábleskovej expozície
pre skupiny A a B.
370 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
Vyberte režim riadenia záblesku
a intenzitu záblesku pre jednotky
v skupine C:
• M: Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• – –: Jednotky v skupine C sa neodpália.
4 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C). Hlavný blesk dokáže ovládať
maximálne 18 zábleskových jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
5 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačte tlačidlo i v zobrazení
informácií o blesku (0 386) a zvoľte c Test flash (Vyskúšať blesk),
aby ste vyskúšali odpálenie jednotiek a overili, či fungujú normálne.
6 C: Zhotovte fotografiu.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 371
❚❚ Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk
Ak je zvolená táto možnosť, záblesková jednotka sa odpáli opakovane
počas otvorenej uzávierky, čo vytvorí efekt viacnásobnej expozície.
1 C: Zvoľte Remote repeating (Diaľkovo
ovládaný stroboskopický záblesk).
Zvoľte Remote repeating (Diaľkovo
ovládaný stroboskopický záblesk) pre
Flash control (Riadenie záblesku) >
Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku).
Zvýraznite Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku) v ponuke
zobrazenia riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte intenzitu záblesku (Output
(Výkon)), maximálny počet odpálení
zábleskových jednotiek (Times (Počet))
a počet odpálení zábleskových jednotiek
za sekundu (Frequency (Frekvencia)).
Aktivujte alebo deaktivujte zvolené
skupiny. Na aktiváciu zvolenej skupiny
zvoľte ON (ZAP.) a – – na deaktiváciu
zvolenej skupiny.
4 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A – F) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových
jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
372 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
5 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačte tlačidlo i v zobrazení
informácií o blesku (0 386) a zvoľte c Test flash (Vyskúšať blesk),
aby ste vyskúšali odpálenie jednotiek a overili, či fungujú normálne.
6 C: Zhotovte fotografiu.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 373
Pridanie zábleskovej jednotky upevnenej na sánkach
Rádiovo ovládané zábleskové jednotky sa môžu
skombinovať s ktorýmikoľvek nasledujúcimi
zábleskovými jednotkami upevnenými na sánkach
na príslušenstvo fotoaparátu:
• SB-5000: Pred pripevnením zábleskovej jednotky
nastavte zábleskovú jednotku do režimu rádiovo
ovládaného hlavného blesku (v ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí
ikona d) a vyberte ovládanie skupiny alebo diaľkové ovládanie
stroboskopického záblesku. Po pripevnení jednotky sa nastavenia dajú
upraviť pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke alebo
možností uvedených v ponukách fotoaparátu v rámci položiek Group
flash options (Možnosti skupinového blesku) > Master flash
(Hlavný blesk) alebo v rámci „M“ v zobrazení Remote repeating
options (Možnosti diaľkovo ovládaného stroboskopického
záblesku).
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Nakonfigurujte blesk na samostatné
používanie a pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke
upravte nastavenia blesku.
• SB-500, SB-400, SB-300: Upevnite jednotku na fotoaparát a upravte
nastavenia pomocou možnosti Group flash options (Možnosti
skupinového blesku) > Master flash (Hlavný blesk) fotoaparátu.
374 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
Optické AWL
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky je možné
ovládať prostredníctvom optických signálov
z voliteľného blesku upevneného na sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu a fungujúceho ako
hlavný blesk (optické AWL; informácie
o kompatibilných zábleskových jednotkách
nájdete v časti „Systém kreatívneho osvetlenia Nikon“, 0 408). Ak je
príslušná záblesková jednotka SB-5000 alebo SB-500, nastavenia je
možné upraviť z fotoaparátu (pozrite nižšie); v opačnom prípade sa
nastavenia musia upraviť pomocou ovládacích prvkov zábleskovej
jednotky podľa popisu v dokumentácii dodanej s jednotkou. Informácie
o umiestnení blesku a ďalších témach nájdete v dokumentácii dodanej
so zábleskovými jednotkami.
Používanie optického AWL s jednotkami SB-5000
alebo SB-500
Upevnite zábleskovú jednotku na sánky na
príslušenstvo fotoaparátu a zvoľte Optical
AWL (Optické AWL) pre Flash control
(Riadenie záblesku) > Wireless flash
options (Možnosti bezdrôtového blesku)
v ponuke snímania fotografií. Nastavenia
skupinového blesku je možné upraviť
pomocou Flash control (Riadenie záblesku) > Remote flash control
(Diaľkové riadenie záblesku); položka Remote flash control
(Diaľkové riadenie záblesku) pre SB-5000 ponúka aj nastavenia Quick
wireless control (Rýchle bezdrôtové ovládanie) a Remote repeating
(Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk).
D SB-5000
V prípade, že je upevnený SB-5000 na sánkach na príslušenstvo fotoaparátu,
nastavenia položky Flash control (Riadenie záblesku) je možné zmeniť aj
pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 375
❚❚ Skupinový blesk
Túto možnosť zvoľte, ak chcete upraviť nastavenia osobitne pre každú
skupinu.
1 C: Zvoľte Group flash (Skupinový
blesk).
Zvoľte Group flash (Skupinový blesk)
pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Group flash options
(Možnosti skupinového blesku).
Zvýraznite Group flash options
(Možnosti skupinového blesku)
v zobrazení riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Upravte nastavenia pre hlavný blesk.
Vyberte režim riadenia záblesku
a intenzitu záblesku pre hlavný blesk
a zábleskovú jednotku v každej skupine:
• TTL: Riadenie záblesku i-TTL.
• qA: Automatická clona (dostupná len
s kompatibilnými zábleskovými
jednotkami).
• M: Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• – – (vypnuté): Jednotky sa neodpália a intenzita záblesku sa nedá
upraviť.
376 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
Vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
obsahujú SB-500, musíte vybrať kanál 3,
ale inak môžete vybrať ktorýkoľvek kanál
od 1 do 4.
4 f: Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na rovnaký
kanál ako hlavný blesk.
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na kanál zvolený
v kroku 3.
5 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C, alebo ak používate hlavný blesk
SB-500, tak A alebo B) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické maximum
sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo vysielané
z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť výkon.
6 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačením testovacieho tlačidla
na hlavnom blesku vykonajte skúšobné odpálenie blesku a overte, či
jednotky fungujú normálne. Zábleskové jednotky je možné
skúšobne odpáliť aj stlačením tlačidla i v zobrazení informácií
o blesku (0 386) a voľbou možnosti c Test flash (Vyskúšať blesk).
7 C/f: Zhotovte fotografiu.
Zhotovte fotografiu po overení toho, že svietia kontrolky
pripravenosti blesku pre všetky zábleskové jednotky.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 377
❚❚ Rýchle bezdrôtové ovládanie (len SB-5000)
Túto možnosť zvoľte na riadenie celkovej korekcie zábleskovej expozície
pre, a na relatívne vyváženie medzi, skupiny A a B počas manuálneho
nastavovania výkonu pre skupinu C.
1 C: Zvoľte Quick wireless control
(Rýchle bezdrôtové ovládanie).
Zvoľte Quick wireless control (Rýchle
bezdrôtové ovládanie) pre Flash
control (Riadenie záblesku) > Remote
flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania).
Zvýraznite Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania) v zobrazení
riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte vyváženie medzi skupinami A a B.
Upravte korekciu zábleskovej expozície
pre skupiny A a B.
378 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
Vyberte režim riadenia záblesku
a intenzitu záblesku pre jednotky
v skupine C:
• M: Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• – –: Jednotky v skupine C sa neodpália.
Vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
obsahujú SB-500, musíte vybrať kanál 3,
ale inak môžete vybrať ktorýkoľvek kanál
od 1 do 4.
4 f: Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na rovnaký
kanál ako hlavný blesk.
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na kanál zvolený
v kroku 3.
5 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C). Aj keď neexistuje obmedzenie počtu
diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť,
praktické maximum sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac,
svetlo vysielané z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude
rušiť výkon.
6 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačením testovacieho tlačidla
na hlavnom blesku vykonajte skúšobné odpálenie blesku a overte, či
jednotky fungujú normálne. Zábleskové jednotky je možné
skúšobne odpáliť aj stlačením tlačidla i v zobrazení informácií
o blesku (0 386) a voľbou možnosti c Test flash (Vyskúšať blesk).
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 379
7 C/f: Zhotovte fotografiu.
Zhotovte fotografiu po overení toho, že svietia kontrolky
pripravenosti blesku pre všetky zábleskové jednotky.
❚❚ Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk (len SB-5000)
Ak je zvolená táto možnosť, záblesková jednotka sa odpáli opakovane
počas otvorenej uzávierky, čo vytvorí efekt viacnásobnej expozície.
1 C: Zvoľte Remote repeating (Diaľkovo
ovládaný stroboskopický záblesk).
Zvoľte Remote repeating (Diaľkovo
ovládaný stroboskopický záblesk) pre
Flash control (Riadenie záblesku) >
Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku).
Zvýraznite Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku) v ponuke
zobrazenia riadenia záblesku a stlačte 2.
380 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
3 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte intenzitu záblesku (Output
(Výkon)), maximálny počet odpálení
zábleskových jednotiek (Times (Počet))
a počet odpálení zábleskových jednotiek
za sekundu (Frequency (Frekvencia)).
Aktivujte alebo deaktivujte zvolené
skupiny. Na aktiváciu zvolenej skupiny
zvoľte ON (ZAP.) a – – na deaktiváciu
zvolenej skupiny.
Vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
obsahujú SB-500, musíte vybrať kanál 3,
ale inak môžete vybrať ktorýkoľvek kanál
od 1 do 4.
4 f: Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na rovnaký
kanál ako hlavný blesk.
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na kanál zvolený
v kroku 3.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 381
5 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C) pre každú diaľkovo ovládanú
zábleskovú jednotku. Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické
maximum sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo
vysielané z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť
výkon.
6 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačením testovacieho tlačidla
na hlavnom blesku vykonajte skúšobné odpálenie blesku a overte, či
jednotky fungujú normálne. Zábleskové jednotky je možné
skúšobne odpáliť aj stlačením tlačidla i v zobrazení informácií
o blesku (0 386) a voľbou možnosti c Test flash (Vyskúšať blesk).
7 C/f: Zhotovte fotografiu.
Zhotovte fotografiu po overení toho, že svietia kontrolky
pripravenosti blesku pre všetky zábleskové jednotky.
D Optické AWL
Umiestnite okienka snímačov na diaľkovo ovládanej zábleskovej jednotke tak,
aby ste zachytili svetlo z hlavného blesku (ak je fotoaparát namontovaný na
statíve, buďte mimoriadne opatrní). Dbajte na to, aby sa priame svetlo ani silné
odrazy z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek nedostali do objektívu
fotoaparátu (v režime TTL) alebo fotobuniek na diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotkách (režim qA), pretože by to mohlo ovplyvniť expozíciu.
Aby sa zabránilo zobrazeniu načasovaných zábleskov s nízkou intenzitou
vysielaných hlavným bleskom na fotografiách zhotovených na krátku
vzdialenosť, vyberte nízke citlivosti ISO alebo väčšie zaclonenie (vysoké clonové
čísla). Po rozmiestnení zábleskových jednotiek zhotovte skúšobný záber
a výsledok skontrolujte na displeji fotoaparátu.
382 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
Optické/rádiové AWL
Optické a rádiové AWL je možné používať spolu.
Rádiové riadenie záblesku zaisťuje WR-R10
pripojený k fotoaparátu, optické riadenie zaisťuje
bezdrôtová riadiaca záblesková jednotka SU-800
alebo záblesková jednotka SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 alebo SB-500 upevnená na sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu. Pred ďalším postupom zriaďte bezdrôtové
pripojenie medzi rádiovo ovládanými zábleskovými jednotkami
a WR-R10 (0 364). Ak je SB-500 upevnená na sánkach na príslušenstvo
fotoaparátu, zvoľte Optical/radio AWL (Optické/rádiové AWL) pre
Flash control (Riadenie záblesku) > Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtového blesku) v ponuke snímania fotografií; pri iných
zábleskových jednotkách alebo SU-800 sa táto možnosť zvolí
automaticky.
Jediná možnosť dostupná pre Remote flash
control (Diaľkové riadenie záblesku) bude
Group flash (Skupinový blesk). Vyberte
skupinu (A – F) pre každú diaľkovo ovládanú
zábleskovú jednotku. Umiestnite opticky
ovládané zábleskové jednotky do skupín A až
C a rádiovo ovládané jednotky do skupín
D až F (ak chcete zobraziť možnosti pre skupiny D až F, stlačte 1 alebo 3
v zobrazení možností skupinového blesku).
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 383
Zobrazenie informácií o blesku
Fotoaparát môže zobraziť informácie o blesku pre zábleskové jednotky
SB-5000 a SB-500 upevnené na sánkach na príslušenstvo fotoaparátu
a nakonfigurované ako hlavný blesk pre optické AWL, ako aj pre
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky prostredníctvom rádiového
AWL pomocou WR-R10. Informácie o blesku je možné zobraziť na
displeji fotoaparátu stlačením tlačidla DISP v režime fotografií (0 15).
Zobrazenie informácií sa mení podľa režimu riadenia záblesku.
Skupinový blesk
1
3
4
2
5
6
1 Indikátor pripravenosti blesku 1 .......364
2 Diaľkové riadenie záblesku................ 188
Indikátor FP ...........................................265
3 Režim diaľkového riadenia
záblesku 2 ..................................... 187, 188
4 Režim riadenia skupinového
blesku 3 ......................................... 368, 376
Režim skupinového blesku....... 368, 376
Intenzita záblesku (výkon blesku)/
korekcia zábleskovej
expozície...................................... 368, 376
5 Kanál 2 ............................................ 187, 364
6 Režim pripojenia 4 ................................364
384 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Indikátor pripravenosti blesku 1 ....... 364
2 Diaľkové riadenie záblesku................ 188
Indikátor FP ...........................................265
3 Režim diaľkového riadenia
záblesku 2 ....................................187, 188
4 Pomer A : B ................................... 370, 378
5 Korekcia zábleskovej
expozície..................................... 370, 378
6 Režim riadenia záblesku a intenzita
záblesku (výkon blesku)
skupiny C ..................................... 370, 378
7 Kanál 2 ............................................ 187, 364
8 Režim pripojenia 4 ................................ 364
Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk
1 2 3
4
5
6
7
8
1 Indikátor pripravenosti blesku 1 ....... 364
2 Diaľkové riadenie záblesku................ 188
3 Intenzita záblesku (výkon
blesku)..........................................372, 380
4 Režim diaľkového riadenia
záblesku 2 ..................................... 187, 188
5 Počet vysielaní (koľkokrát)........372, 380
Frekvencia..................................... 372, 380
6 Stav skupiny (aktivovaná/
deaktivovaná)............................. 372, 380
7 Kanál 2 ............................................ 187, 364
8 Režim pripojenia 4 ................................ 364
1 Zobrazí sa pri rádiovom AWL, keď sú všetky zábleskové jednotky pripravené.
2 Optické AWL je označené ikonou Y, rádiové AWL ikonou Z, spojené optické a rádiové AWL ikonami Y
a Z. Kanál optického AWL pre spojené optické a rádiové AWL sa zobrazí len pri použití SB-500 ako hlavného
blesku.
3 Ikony sa zobrazujú pre každú skupinu, keď sa používa spojené optické a rádiové AWL.
4 Zobrazí sa len vtedy, keď sa používa rádiové AWL alebo spojené optické a rádiové AWL.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom 385
D Informácie o blesku a nastavenia fotoaparátu
Zobrazenie informácií o blesku uvádza zvolené
nastavenia fotoaparátu vrátane režimu snímania,
času uzávierky, clony a citlivosti ISO.
D Zmena nastavení blesku
Nastavenia blesku je možné zmeniť stlačením
tlačidla i v zobrazení informácií o blesku.
Dostupné možnosti sa menia podľa zábleskovej
jednotky a zvolených nastavení. Môžete aj
skúšobne odpáliť blesk.
386 Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
Riešenie problémov
Je možné, že na základe nižšie uvedených krokov budete môcť vyriešiť
akékoľvek problémy s fotoaparátom. Skontrolujte tento zoznam pred
tým, ako sa obrátite na predajcu alebo autorizovaný servis spoločnosti
Nikon.
KROK
KROK
1
2
Skontrolujte bežné problémy uvedené v nasledujúcich častiach:
• „Problémy a riešenia“ (0 388)
• „Indikátory a chybové hlásenia“ (0 394)
Vypnite fotoaparát a vyberte batériu. Po uplynutí približne jednej minúty znova vložte
batériu a zapnite fotoaparát.
D Ak ste práve ukončili snímanie, počkajte minimálne minútu pred vybratím batérie,
pretože fotoaparát môže stále zapisovať údaje na pamäťovú kartu.
KROK
3
Vyhľadajte webové stránky spoločnosti Nikon.
Informácie o podpore a odpovede na často kladené otázky nájdete na
webovej stránke vašej krajiny alebo regiónu (0 xxii). Ak chcete stiahnuť
najnovší firmvér vášho fotoaparátu, navštívte stránku:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
KROK
4
Obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
D Obnovenie predvolených nastavení
V závislosti od aktuálnych nastavení môžu byť niektoré položky ponuky a iné
funkcie nedostupné. Ak chcete získať prístup k položkám ponuky, ktoré sú
vyznačené sivou farbou, alebo k funkciám, ktoré sú inak nedostupné, skúste
obnoviť predvolené nastavenia pomocou položky Reset all settings (Resetovať
všetky nastavenia) v ponuke nastavenia (0 313). Vezmite však do úvahy, že sa
resetujú aj profily bezdrôtovej siete, informácie o autorských právach a ostatné
záznamy vytvorené používateľom. Pred vykonaním resetovania odporúčame
uložiť nastavenia pomocou možnosti Save/load settings (Uložiť/načítať
nastavenia) v ponuke nastavenia.
Riešenie problémov 387
Problémy a riešenia
Riešenia niektorých bežných problémov sú uvedené nižšie.
Batéria/displej
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Počkajte, kým sa neukončí zaznamenávanie. Ak
problém pretrváva, fotoaparát vypnite. Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znova
vložte batériu alebo ak používate sieťový zdroj, odpojte ho a znovu zapojte.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že všetky aktuálne zaznamenávané údaje sa
stratia, údaje, ktoré už raz boli zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo
odpojením zdroja energie.
Hľadáčik alebo monitor sa nezapne:
• Vyberte iný režim monitora pomocou tlačidla režimu monitora (vezmite do
úvahy, že najskôr budete musieť aktivovať požadovaný režim pomocou možnosti
Limit monitor mode selection (Výber obmedzenia režimu monitora)
v ponuke nastavenia).
• Prach, vlákna alebo iné cudzie látky na snímači pohľadu do hľadáčika môžu
zabrániť jeho normálnemu fungovaniu. Vyčistite snímač pohľadu do hľadáčika
pomocou ofukovacieho balónika.
Hľadáčik nie je zaostrený: Otočením ovládacieho prvku dioptrickej korekcie zaostrite
hľadáčik. Ak sa tým daný problém nevyrieši, zvoľte AF-S, automatické zaostrovanie
na jednotlivé zaostrovacie body a stredový zaostrovací bod a potom umiestnite
objekt s vysokým kontrastom do stredového zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo
spúšte do polovice, aby fotoaparát zaostril. Po zaostrení fotoaparátu použite
ovládací prvok dioptrickej korekcie na to, aby sa vám objekt v hľadáčiku zobrazil
ostro.
Displeje sa vypínajú bez varovania: Vyberte dlhšie oneskorenia pre Používateľské
nastavenie c3 (Power off delay (Oneskorenie vypnutia napájania)).
Kontrolný panel nereaguje a je tmavý: Časy odozvy a jas kontrolného panela sa menia
podľa teploty.
388 Riešenie problémov
Snímanie
Zapínanie fotoaparátu trvá dlho: Odstráňte súbory alebo priečinky.
Spúšť je deaktivovaná:
• Pamäťová karta je plná.
• Release locked (Uzamknutie spúšte) je zvolené pre Slot empty release lock
(Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty) v ponuke nastavenia, pričom nie je
vložená žiadna pamäťová karta.
• Zvolený je režim S s možnosťou Bulb alebo Time (Čas) vybranou pre čas uzávierky.
Fotoaparát má pomalú odozvu na stlačenie spúšte: Zvoľte možnosť Off (Vyp.) pre
Používateľské nastavenie d4 (Exposure delay mode (Režim oneskorenia
expozície)).
Pri každom stlačení tlačidla spúšte v režime sériového snímania sa zhotoví len jeden záber:
Vypnite HDR.
Fotografie nie sú zaostrené: Ak chcete zaostrovať pomocou automatického
zaostrovania, pre režim zaostrovania zvoľte AF-S, AF-C alebo AF-F. Fotoaparát
nedokáže zaostriť pomocou automatického zaostrovania (0 53), použite
manuálne zaostrovanie alebo pamäť zaostrenia.
Zvukové znamenia sa neozývajú:
• Možnosť Off (Vyp.) je zvolená pre Beep options (Možnosti zvukového
znamenia) > Beep on/off (Zapnutie/vypnutie zvukového znamenia)
v ponuke nastavenia.
• Pre režim zaostrovania je zvolená možnosť AF-C.
• Možnosť On (Zap.) je zvolená pre Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) v ponuke snímania fotografií.
• Fotoaparát je v režime videosekvencie.
K dispozícii nie je celý rozsah časov uzávierky: Používa sa blesk. Rýchlosť synchronizácie
blesku sa dá zvoliť pomocou Používateľského nastavenia e1 (Flash sync speed
(Rýchlosť synchronizácie blesku)); pri používaní kompatibilných zábleskových
jednotiek vyberte 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP)) na získanie prístupu k plnému rozsahu časov
uzávierky.
Zaostrenie sa neuzamkne, keď sa stlačí tlačidlo spúšte do polovice: Keď sa pre režim
zaostrovania zvolí možnosť AF-C, zaostrenie je možné uzamknúť stlačením stredu
pomocného voliča.
Zaostrovací bod sa nedá zmeniť: Voľba zaostrovacieho bodu nie je dostupná v režime
činnosti AF; vyberte iný režim činnosti AF.
Fotoaparát je pri zaznamenávaní fotografií pomalý: Vypnite redukciu šumu pri dlhej
expozícii.
Riešenie problémov 389
Zdá sa, že fotografie a videosekvencie nemajú rovnakú expozíciu ako pri kontrole zobrazenia na
displeji: Ak chcete skontrolovať účinky zmien nastavení, ktoré ovplyvňujú expozíciu
a farby, zvoľte možnosť On (Zap.) pre Používateľské nastavenie d8 (Apply settings
to live view (Použiť nastavenia pre živý náhľad)). Vezmite do úvahy, že zmeny
vykonané pre Monitor brightness (Jas monitora) a Viewfinder brightness (Jas
hľadáčika) nemajú žiadny účinok na snímky zaznamenané týmto fotoaparátom.
V režime videosekvencií sa objavuje blikanie alebo prúžky: Zvoľte Flicker reduction
(Potlačenie rušenia) v ponuke snímania videosekvencií a vyberte možnosť, ktorá
zodpovedá frekvencii miestneho sieťového napájania.
Pri pohľade cez objektív sa objavujú svetlé oblasti alebo prúžky: Vytvára sa kompozícia záberu
pri pôsobení blikajúcej značky, blesku alebo iného zdroja svetla s krátkym trvaním.
Na fotografiách sa objavujú škvrny: Vyčistite predné a zadné prvky objektívu. Ak problém
pretrváva, vykonajte vyčistenie obrazového snímača.
Snímanie sa neočakávane ukončí alebo sa nespustí: Snímanie sa môže ukončiť automaticky
na zabránenie poškodeniu vnútorných obvodov fotoaparátu, ak je vysoká okolitá
teplota, alebo sa fotoaparát v značnej miere používal pre sériové snímanie, záznam
videosekvencií alebo podobným spôsobom. Ak nemôžete snímať kvôli prehriatiu
fotoaparátu, počkajte, kým nevychladnú vnútorné obvody, a potom skúste znova.
Vezmite do úvahy, že fotoaparát môže byť na dotyk teplý, nie je to však prejavom
poruchy.
Počas snímania sa na displeji objavujú rôzne obrazové prvky: „Šum“ (náhodne rozmiestnené
jasné body, závoj alebo prúžky) a neočakávané farby sa môžu objaviť, ak priblížite
pohľad cez objektív. Náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo svetlé body
môžu vzniknúť aj ako dôsledok zvýšenia teploty vnútorných obvodov fotoaparátu
počas snímania; keď sa fotoaparát nepoužíva, vypnite ho. Pri vysokých citlivostiach
ISO môže byť šum badateľnejší pri dlhých expozíciách alebo na snímkach
zaznamenaných pri zvýšenej teplote fotoaparátu. Vezmite do úvahy, že rozloženie
šumu na displeji sa môže líšiť od rozloženia šumu na finálnej snímke. Ak chcete
znížiť šum, upravte nastavenia, ako sú napríklad citlivosť ISO, čas uzávierky alebo
funkcia Active D-Lighting.
390 Riešenie problémov
Fotoaparát nedokáže odmerať vyváženie bielej farby: Objekt je príliš tmavý alebo príliš
svetlý.
Snímky nie je možné zvoliť ako zdroj pre vlastné vyváženie bielej farby: Príslušné snímky boli
vytvorené odlišným modelom fotoaparátu.
Bracketing vyváženia bielej farby je nedostupný:
• Ako možnosť pre kvalitu snímky je zvolený formát NEF (RAW) alebo NEF + JPEG.
• Je zapnutá viacnásobná expozícia alebo fotografovanie s HDR (vysoký dynamický
rozsah).
Účinky Picture Control sa líšia pri každej snímke: Možnosť Auto (Automatický režim) je
zvolená pre Set Picture Control (Nastaviť Picture Control), zvolené je Picture
Control na základe možnosti Auto (Automatický režim), alebo je zvolená
možnosť A (automatický režim) pre Quick sharp (Rýchle zvýšenie ostrosti),
kontrast alebo sýtosť. Jednotné výsledky v rámci série fotografií získate výberom
iného nastavenia.
Meranie sa nedá zmeniť: V účinnosti je uzamknutie automatickej expozície.
Nie je možné použiť korekciu expozície: Vyberte režim P, S alebo A.
Šum (farebné škvrny alebo iné obrazové prvky) sa objavuje pri dlhých expozíciách: Aktivujte
redukciu šumu pri dlhej expozícii.
Pomocné svetlo AF sa nerozsvieti:
• Zvoľte možnosť On (Zap.) pre Používateľské nastavenie a12 (Built-in AF-assist
illuminator (Vstavaný pomocný reflektor automatického zaostrovania)).
• Pomocné svetlo AF sa nerozsvieti v režime videosekvencií a ani vtedy, keď sa pre
režim zaostrovania zvolí AF-C alebo MF.
S videosekvenciami sa nezaznamenáva zvuk: Možnosť Microphone off (Mikrofón
vypnutý) je zvolená pre Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu) v ponuke
snímania videosekvencií.
Prehrávanie
Snímky NEF (RAW) sa nezobrazujú: Snímky boli zhotovené s kvalitou snímky nastavenou
na NEF + JPEG.
Fotoaparát nezobrazuje snímky zaznamenané inými fotoaparátmi: Snímky zaznamenané
fotoaparátmi iných značiek sa nemusia zobraziť správne.
Niektoré fotografie sa počas prezerania nezobrazia: Zvoľte All (Všetky) pre Playback
folder (Priečinok na prehrávanie).
Fotografie zhotovené na „výšku“ (portrét) sa zobrazujú na „šírku“ (krajina):
• Zvoľte možnosť On (Zap.) pre Rotate tall (Otočiť na výšku) v ponuke
prehrávania.
• Fotografie sa zobrazia v ukážke snímok.
• Fotoaparát bol pri zhotovení fotografie nasmerovaný nahor alebo nadol.
Riešenie problémov 391
Snímky sa nedajú odstrániť: Snímky sú chránené. Zrušte ochranu.
Snímky sa nedajú upraviť: Pomocou tohto fotoaparátu sa snímky nedajú upravovať.
Fotoaparát zobrazuje hlásenie, že priečinok neobsahuje žiadne snímky: Zvoľte All (Všetky) pre
Playback folder (Priečinok na prehrávanie).
Nie je možné vytlačiť snímky: Fotografie vo formátoch NEF (RAW) a TIFF nie je možné
tlačiť cez priame pripojenie prostredníctvom USB. Preneste fotografie do počítača
a vytlačte ich pomocou softvéru Capture NX-D. Fotografie vo formáte NEF (RAW) je
možné uložiť vo formáte JPEG pomocou možnosti NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav.
Snímky sa nezobrazujú prostredníctvom zariadení s rozhraním HDMI: Uistite sa, že je pripojený
kábel HDMI (k dispozícii samostatne).
Výstup do zariadení s rozhraním HDMI nefunguje podľa očakávania:
• Skontrolujte, či je kábel HDMI správne pripojený.
• Zvoľte možnosť Off (Vyp.) pre HDMI > Advanced (Rozšírené) > External
recording control (Externé ovládanie záznamu) v ponuke nastavenia.
• Vykonajte opätovnú kontrolu po voľbe Reset all settings (Resetovať všetky
nastavenia) v ponuke nastavenia.
Použitie možnosti odstránenia vplyvu prachu na snímku v programe Capture NX-D nemá
požadovaný účinok: Vyčistením obrazového snímača sa zmení rozloženie prachových
častíc na obrazovom snímači. Referenčné údaje o znečistení prachom
zaznamenané pred vyčistením obrazového snímača sa nemôžu použiť pri
fotografiách zhotovených po vyčistení obrazového snímača; podobne, referenčné
údaje o znečistení prachom zaznamenané po vyčistení obrazového snímača sa
nemôžu použiť pri fotografiách zhotovených pred vyčistením obrazového
snímača.
Počítače nezobrazujú snímky NEF (RAW) rovnakým spôsobom ako fotoaparát: Softvér od iných
výrobcov nezobrazuje účinky funkcií Picture Control, Active D-Lighting, ovládania
vinetácie či podobných funkcií. Použite Capture NX-D alebo ViewNX-i.
Snímky sa nedajú preniesť do počítača: Operačný systém počítača nie je kompatibilný
s týmto fotoaparátom alebo softvérom na prenos snímok. Na kopírovanie snímok
do počítača použite čítačku kariet alebo slot na karty.
392 Riešenie problémov
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtové siete)
Zariadenia smart nezobrazujú SSID fotoaparátu (názov siete):
• Overte, či je zvolená možnosť Disable (Vypnuté) pre Airplane mode (Režim
V lietadle) v ponuke nastavenia fotoaparátu.
• Overte, či je zvolená možnosť Enable (Zapnuté) pre Connect to smart device
(Pripojiť k zariadeniu smart) > Pairing (Bluetooth) (Párovanie (Bluetooth)) >
Bluetooth connection (Pripojenie prostredníctvom Bluetooth) v ponuke
nastavenia fotoaparátu.
• Skúste vypnúť a potom znova zapnúť funkciu Wi-Fi zariadenia smart.
Fotoaparát sa nedokáže pripojiť k bezdrôtovým tlačiarňam a ostatným bezdrôtovým zariadeniam:
Tento fotoaparát sa dokáže pripojiť len k počítačom a zariadeniam smart.
Rôzne
Dátum záznamu nie je správny: Hodiny fotoaparátu sú menej presné ako väčšina
hodiniek a hodín v domácnosti. Pravidelne kontrolujte hodiny oproti presnejším
hodinkám a podľa potreby ich znova nastavte.
Nie je možné zvoliť niektoré položky ponuky: Niektoré možnosti nie sú dostupné pri
určitých kombináciách nastavení alebo v prípade, že nie je vložená pamäťová
karta.
Riešenie problémov 393
Indikátory a chybové hlásenia
Táto časť uvádza zoznamy indikátorov a chybových hlásení, ktoré sa
zobrazujú na kontrolnom paneli a displeji fotoaparátu.
Indikátory
Nasledujúce indikátory sa zobrazujú na kontrolnom paneli a/alebo
displeji fotoaparátu:
Indikátor
Displej
Kontrolný
fotoaparátu panel
H
H
(bliká)
F––
Bulb
(bliká)
Time
(bliká)
Busy
(bliká)
394 Riešenie problémov
Problém
Riešenie
Pripravte si plne nabitú
Batéria je takmer vybitá.
náhradnú batériu.
Batéria je vybitá.
Nabite alebo vymeňte batériu.
Batériu nemožno použiť.
Informácie o batérii sú
Obráťte sa na autorizovaný
nedostupné.
servis spoločnosti Nikon.
Batéria nie je podporovaná. Vymeňte za batériu Nikon.
Vyberte batériu a počkajte,
Teplota batérie je vysoká.
kým nevychladne.
Uistite sa, že je objektív
správne nasadený a že sú
vysunuté zasúvateľné
objektívy. Tento indikátor sa
zobrazí aj vtedy, keď je
Objektív nie je pripojený
pripojený objektív bez
správne.
vstavaného procesora
prostredníctvom
bajonetového adaptéra, ale
v tomto prípade nie je
potrebné vykonať žiadnu
činnosť.
Možnosť Bulb je zvolená
v režime S.
Zmeňte čas uzávierky alebo
zvoľte režim M.
Možnosť Time (Čas) je
zvolená v režime S.
Počkajte, kým sa tento proces
Prebieha spracovávanie.
nedokončí.
Indikátor
Displej
Kontrolný
fotoaparátu panel
c
(bliká)
—
Problém
Blesk sa odpálil pri plnom
výkone; fotografia môže
byť podexponovaná.
Objekt je príliš svetlý;
fotografia bude
preexponovaná.
(Indikátory expozície
a zobrazenia času uzávierky
alebo clony blikajú)
Objekt je príliš tmavý;
fotografia bude
podexponovaná.
Full
(bliká)
Pri aktuálnych
nastaveniach nie je
dostatok pamäte na
zaznamenanie ďalších
snímok, alebo fotoaparát
už nemá voľné čísla
súborov alebo priečinkov.
Err
(bliká)
Porucha fotoaparátu.
Riešenie
Skontrolujte fotografiu na
displeji; ak je podexponovaná,
upravte nastavenia a skúste
znova.
• Znížte citlivosť ISO.
• Použite voliteľný neutrálny
šedý filter (ND). V režime:
S Skráťte čas uzávierky
A Vyberte menšiu clonu
(vyššie clonové číslo)
• Zvýšte citlivosť ISO.
• Použite voliteľný blesk.
V režime:
S Predĺžte čas uzávierky
A Vyberte väčšiu clonu (nižšie
clonové číslo)
• Znížte kvalitu alebo zmenšite
veľkosť snímok.
• Odstráňte snímky po
skopírovaní dôležitých
snímok do počítača alebo
iného zariadenia.
• Vložte novú pamäťovú kartu.
Spustite uzávierku. Ak chyba
pretrváva, alebo sa vyskytuje
často, obráťte sa na
autorizovaný servis spoločnosti
Nikon.
Riešenie problémov 395
Chybové hlásenia
Chybové hlásenia na displeji fotoaparátu sú niekedy sprevádzané
indikátormi na kontrolnom paneli.
Hlásenie
No memory card.
(Žiadna pamäťová
karta)
Kontrolný
panel
Problém
Riešenie
Fotoaparát
Vypnite fotoaparát
[–E–] nedokáže rozpoznať a skontrolujte, či je pamäťová
pamäťovú kartu.
karta správne vložená.
• Použite pamäťovú kartu
schválenú spoločnosťou
Nikon.
• Ak chyba pretrváva po
Chyba počas
Cannot access this
opakovanom vysunutí
prístupu na
memory card. Insert
a vložení karty, karta môže
pamäťovú kartu.
another card. (Nie je
byť poškodená. Obráťte sa
Card, Err
možné získať prístup
na predajcu alebo na
(bliká)
na túto pamäťovú
autorizovaný servis
kartu. Vložte inú
spoločnosti Nikon.
pamäťovú kartu.)
Odstráňte súbory alebo
vložte novú pamäťovú kartu
Nemožno vytvoriť
po skopírovaní dôležitých
nový priečinok.
snímok do počítača alebo
iného zariadenia.
This card is not
Pamäťová karta
formatted. Format the
nebola
Naformátujte pamäťovú
For
card. (Táto karta nie je
naformátovaná na kartu alebo vložte novú
(bliká)
naformátovaná.
používanie vo
pamäťovú kartu.
Naformátujte kartu.)
fotoaparáte.
Unable to start live
Vnútorná teplota
Pred obnovením snímania
view. Please wait. (Nedá
—
fotoaparátu je príliš počkajte, kým vnútorné
sa spustiť živý náhľad.
vysoká.
obvody nevychladnú.
Počkajte, prosím.)
Na pamäťovej karte
sa nenachádzajú
Vložte pamäťovú kartu so
žiadne snímky, ktoré snímkami, ktoré je možné
by bolo možné
zobraziť.
Folder contains no
zobraziť.
images. (Priečinok
—
V priečinkoch
Pomocou položky Playback
neobsahuje žiadne
zvolených na
folder (Priečinok na
snímky.)
prehrávanie sa
prehrávania) v ponuke
nenachádzajú žiadne prehrávania zvoľte priečinok
snímky, ktoré by bolo so snímkami, ktoré je možné
možné zobraziť.
zobraziť.
396 Riešenie problémov
Hlásenie
Kontrolný
panel
Cannot display this file.
(Nie je možné zobraziť
tento súbor.)
—
Cannot select this file.
(Nie je možné zvoliť
tento súbor.)
—
This movie cannot be
edited. (Táto
videosekvencia sa nedá
upraviť.)
—
Check printer.
(Skontrolujte
tlačiareň.)
—
Check paper.
(Skontrolujte papier.)
—
Paper jam. (Zaseknutý
papier.)
—
Out of paper. (Minul sa
papier.)
—
Check ink supply.
(Skontrolujte zásobu
atramentu.)
—
Out of ink. (Minul sa
atrament.)
—
Problém
Riešenie
Súbor bol upravený
v počítači alebo
nevyhovuje
Súbor nie je možné zobraziť
štandardom DCF,
vo fotoaparáte.
alebo je súbor
poškodený.
Snímky vytvorené
Zvolenú snímku nie prostredníctvom iných
je možné upraviť.
zariadení nemožno
upravovať.
• Videosekvencie vytvorené
prostredníctvom iných
zariadení nemožno
Zvolená
upravovať.
videosekvencia sa
nedá upravovať.
• Videosekvencie musia mať
dĺžku minimálne dve
sekundy.
Skontrolujte tlačiareň. Ak
chcete pokračovať, zvoľte
Chyba tlačiarne.
možnosť Continue
(Pokračovať) (ak je
dostupná) *.
Papier v tlačiarni
Vložte papier správnej
nemá zvolenú
veľkosti a zvoľte možnosť
veľkosť.
Continue (Pokračovať) *.
Odstráňte zaseknutie
V tlačiarni sa zasekol
a zvoľte možnosť Continue
papier.
(Pokračovať) *.
Vložte papier zvolenej
V tlačiarni chýba
veľkosti a zvoľte možnosť
papier.
Continue (Pokračovať) *.
Skontrolujte atrament. Ak
Problém
chcete pokračovať, zvoľte
s atramentom.
možnosť Continue
(Pokračovať) *.
Vymeňte atramentovú
V tlačiarni sa minul
kazetu a zvoľte možnosť
atrament.
Continue (Pokračovať) *.
* Ďalšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.
Riešenie problémov 397
Technické informácie
Prečítajte si túto kapitolu, kde nájdete informácie o displeji fotoaparátu,
kompatibilnom príslušenstve, čistení a uskladnení fotoaparátu, ako aj
technické údaje zariadenia.
Displej a kontrolný panel fotoaparátu
Informácie o indikátoroch na displeji fotoaparátu (monitor a hľadáčik)
a kontrolnom paneli nájdete v tejto časti. Kvôli znázorneniu sú displeje
zobrazené so všetkými indikátormi rozsvietenými.
Monitor: Režim fotografií
Nasledujúce indikátory sa zobrazujú na monitore v režime fotografií.
2 4 6 8 10
15
1 3 5 7 9 11 12 13 14 16
17
18
19
20
21
47
46
45
44
43
42
41
40
39
22
23
38 37 35 33 31 29 27 26 25 24
36 34 32 30 28
1 Režim snímania ...................................... 70 6
2 Indikátor flexibilnej programovej
7
automatiky ............................................ 71 8
3 Režim používateľských nastavení...... 75 9
4 Oblasti zaostrovacích polí.................... 54 10
5 Indikátor intervalového časovača.... 212
Indikátor „hodiny nie sú
nastavené“............................................. 40
398 Technické informácie
Zábleskový režim ........................ 107, 354
Indikátor zaostrenia .............................. 61
Režim snímania ............................. 84, 111
Zaostrovací bod................................43, 54
Režim zaostrovania ............. 52, 189, 243
11 Režim činnosti AF ................ 54, 189, 243
12 Funkcia Active
D-Lighting.......................... 110, 182, 241
13 Picture Control...................... 94, 177, 241
14 Vyváženie bielej farby...63, 98, 170, 240
15 Kvalita snímky.............................. 104, 166
16 Oblasť snímky ..................... 119, 165, 239
17 Veľkosť snímky............................. 106, 166
18 Indikátor pripojenia prostredníctvom
Wi-Fi ...................................................... 109
19 Ikona i .............................................13, 21
20 Indikátor bracketingu expozície
a intenzity záblesku........................... 191
Indikátor bracketingu vyváženia
bielej farby........................................... 195
Indikátor bracketingu ADL ................ 198
Indikátor HDR ....................................... 207
Indikátor viacnásobnej expozície .... 200
21 Poloha aktuálnej snímky
v sekvencii bracketingu.................... 190
Hodnota bracketingu ADL ................ 190
Rozdiel expozície HDR ........................ 207
Počet snímok (viacnásobná
expozícia)............................................. 200
22 Indikátor expozície ................................ 74
Zobrazenie korekcie expozície ........... 82
Indikátor priebehu bracketingu:
Expozičný bracketing a bracketing
intenzity záblesku..................... 191
Bracketing vyváženia bielej
farby ............................................. 195
Bracketing ADL.............................. 198
23 Indikátor pripojenia prostredníctvom
Bluetooth ............................................. 308
Režim V lietadle.................................... 308
24 Indikátor pripravenosti blesku ......... 412
25 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok).................. 34
26 Počet zostávajúcich snímok ....... 34, 463
27 Citlivosť ISO ............................................. 80
28 Indikátor citlivosti ISO........................... 80
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO........................................... 81
29 Indikátor korekcie expozície ............... 82
30 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície .............................................. 356
31 Sledovanie objektu................................ 58
32 Clona ......................................................... 72
33 Ikona aretácie clony ............................ 281
34 Čas uzávierky ....................................71, 73
35 Indikátor synchronizácie blesku....... 265
36 Ikona aretácie času uzávierky ........... 281
37 Indikátor blokovania zábleskovej
expozície ..................................... 357, 411
38 Meranie ................................ 108, 185, 243
39 Uzamknutie automatickej expozície
(AE) ....................................................89, 90
40 Indikátor batérie..................................... 34
41 Detekcia blikania..................................185
42 Typ uzávierky ........................................262
Nehlučné fotografovanie............ 67, 237
43 Režim oneskorenia expozície............261
44 Spínač stabilizácie obrazu ........112, 189
45 Dotykové snímanie..........................10, 59
46 Indikátor kontroly živého
náhľadu ................................................264
47 Výstraha teploty ................................... 400
Technické informácie 399
D Výstrahy teploty
Ak sa teplota fotoaparátu zvýši, zobrazí sa výstraha teploty spolu s časovačom
odpočítavania (farba časovača sa zmení na červenú, keď sa dosiahne značka
tridsiatich sekúnd). V niektorých prípadoch sa môže časovač zobraziť ihneď po
zapnutí fotoaparátu. Keď časovač dosiahne nulu, obrazovka snímania sa
automaticky vypne, aby sa chránili vnútorné obvody fotoaparátu.
400 Technické informácie
❚❚ Zobrazenie informácií
12 3 4 5 6
19
18
17
16
15
14
1 Režim snímania ...................................... 70
2 Indikátor flexibilnej programovej
automatiky ............................................ 71
3 Režim používateľských nastavení...... 75
4 Ikona aretácie času uzávierky ........... 281
5 Indikátor synchronizácie blesku....... 265
6 Čas uzávierky ....................................71, 73
7 Ikona aretácie clony ............................ 281
8 Clona ......................................................... 72
9 Indikátor bracketingu expozície
a intenzity záblesku........................... 191
Indikátor bracketingu vyváženia
bielej farby........................................... 195
Indikátor bracketingu ADL ................ 198
Indikátor HDR ....................................... 207
Indikátor viacnásobnej expozície .... 200
10 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok).................. 34
11 Počet zostávajúcich snímok ....... 34, 463
7 8
9
10
11
12
13
12 Indikátor expozície ................................ 74
Zobrazenie korekcie expozície ........... 82
Indikátor priebehu bracketingu:
Expozičný bracketing a bracketing
intenzity záblesku..................... 191
Bracketing vyváženia bielej
farby .............................................195
Bracketing ADL.............................. 198
13 Ikona i .............................................13, 21
14 Citlivosť ISO ............................................. 80
15 Indikátor citlivosti ISO........................... 80
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO........................................... 81
16 Indikátor blokovania zábleskovej
expozície ..................................... 357, 411
17 Uzamknutie automatickej expozície
(AE) ....................................................89, 90
18 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície .............................................. 356
19 Indikátor korekcie expozície ............... 82
Hodnota korekcie expozície................ 82
Technické informácie 401
20 21 22 23 24 25 26
27 28
41
40
39
38
37
36
35
20 Indikátor pripojenia prostredníctvom
Bluetooth ............................................. 308
Režim V lietadle.................................... 308
21 Indikátor pripojenia prostredníctvom
Wi-Fi ...................................................... 109
22 Indikátor redukcie šumu pri dlhých
expozíciách.......................................... 183
23 Typ uzávierky ........................................ 262
Nehlučné fotografovanie............ 67, 237
24 Režim oneskorenia expozície ........... 261
25 Indikátor intervalového časovača.... 212
Indikátor „hodiny nie sú
nastavené“............................................. 40
26 Režim riadenia záblesku..................... 186
27 Indikátor zvukového znamenia........ 305
28 Indikátor batérie .................................... 34
402 Technické informácie
29
30
31
32
33
34
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Vstavaná funkcia Wi-Fi .............. 109, 341
Režim snímania ............................. 84, 111
Režim činnosti AF................. 54, 189, 243
Režim zaostrovania ............. 52, 189, 243
Stabilizácia obrazu...................... 112, 189
Funkcia Active
D-Lighting.......................... 110, 182, 241
Meranie ................................ 108, 185, 243
Veľkosť snímky............................. 106, 166
Vyváženie bielej
farby ................................63, 98, 170, 240
Picture Control...................... 94, 177, 241
Kvalita snímky.............................. 104, 166
Zábleskový režim ........................ 107, 354
Výstraha teploty ...................................400
Monitor: Režim videosekvencií
Nasledujúce indikátory sa zobrazujú na monitore v režime
videosekvencií.
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10
7
8
9
1 Indikátor záznamu................................. 45
Indikátor „Žiadna videosekvencia“.... 46
2 Externé ovládanie záznamu.............. 346
3 Veľkosť obrazu a frekvencia snímania/
kvalita snímky ............................ 116, 239
4 Zostávajúci čas ....................................... 45
5 Časový kód ............................................ 246
6 Názov súboru........................................ 239
7 Redukcia šumu vetra........................... 245
8 Hlasitosť slúchadiel ............................. 245
9 Režim snímania (fotografovanie
statických snímok)............................... 84
10 Úroveň zvuku........................................118
11 Citlivosť mikrofónu..................... 118, 244
12 Frekvenčná charakteristika................ 245
13 Indikátor elektronickej stabilizácie
obrazu..........................................120, 243
Technické informácie 403
Hľadáčik: Režim fotografií
Nasledujúce indikátory sa zobrazujú v hľadáčiku v režime fotografií.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
45
44
43
14
15
42
41
40
39
38
37
16
17
18
19
20
21
22
36 35 33 31 29 28 27 26 24 23
34 32 30
25
1 Indikátor batérie .................................... 34
2 Indikátor kontroly živého
náhľadu ................................................ 264
3 Spínač stabilizácie obrazu ........ 112, 189
4 Zábleskový režim ........................ 107, 354
5 Režim snímania ............................. 84, 111
6 Režim zaostrovania ............. 52, 189, 243
7 Režim činnosti AF ................ 54, 189, 243
8 Indikátor funkcie Active
D-Lighting.......................... 110, 182, 241
9 Indikátor Picture Control.... 94, 177, 241
10 Vyváženie bielej
farby ................................63, 98, 170, 240
11 Kvalita snímky.............................. 104, 166
404 Technické informácie
12 Veľkosť snímky............................. 106, 166
13 Oblasť snímky ..................... 119, 165, 239
14 Indikátor pripojenia prostredníctvom
Bluetooth ............................................. 308
Režim V lietadle.................................... 308
15 Indikátor pripojenia prostredníctvom
Wi-Fi ...................................................... 109
16 Zaostrovací bod................................43, 54
17 Indikátor bracketingu expozície
a intenzity záblesku........................... 191
Indikátor bracketingu vyváženia bielej
farby ...................................................... 195
Indikátor bracketingu ADL ................ 198
Indikátor HDR........................................ 207
Indikátor viacnásobnej expozície ....200
18 Poloha aktuálnej snímky v sekvencii
bracketingu ......................................... 190
Hodnota bracketingu ADL ................ 190
Rozdiel expozície HDR ........................ 207
Počet snímok (viacnásobná
expozícia)............................................. 200
19 Sledovanie objektu................................ 58
20 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície .............................................. 356
21 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok).................. 34
22 Indikátor pripravenosti blesku ......... 412
23 Počet zostávajúcich snímok ....... 34, 463
24 Citlivosť ISO ............................................. 80
25 Indikátor citlivosti ISO........................... 80
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO........................................... 81
26 Indikátor korekcie expozície ............... 82
27 Indikátor expozície ................................ 74
Zobrazenie korekcie expozície ........... 82
Indikátor priebehu bracketingu:
Expozičný bracketing a bracketing
intenzity záblesku..................... 191
Bracketing vyváženia bielej
farby ............................................. 195
Bracketing ADL.............................. 198
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Clona ......................................................... 72
Ikona aretácie clony ............................ 281
Čas uzávierky ....................................71, 73
Indikátor synchronizácie blesku....... 265
Indikátor blokovania zábleskovej
expozície ..................................... 357, 411
Uzamknutie automatickej expozície
(AE) ....................................................89, 90
Režim používateľských nastavení...... 75
Meranie ................................ 108, 185, 243
Indikátor zaostrenia .............................. 61
Režim oneskorenia expozície............261
Typ uzávierky ........................................262
Nehlučné fotografovanie............ 67, 237
Režim snímania ...................................... 70
Indikátor flexibilnej programovej
automatiky ............................................ 71
Detekcia blikania..................................185
Ikona aretácie času uzávierky ........... 281
Indikátor intervalového časovača.... 212
Indikátor „hodiny nie sú
nastavené“............................................. 40
Oblasti zaostrovacích polí.................... 54
Výstraha teploty ................................... 400
Technické informácie 405
Hľadáčik: Režim videosekvencií
Nasledujúce indikátory sa zobrazujú v hľadáčiku v režime
videosekvencií.
1
2
3
4
13
12
11
10
9
8
5
6
7
1 Veľkosť obrazu a frekvencia snímania/
kvalita snímky ............................ 116, 239
2 Názov súboru........................................ 165
3 Externé ovládanie záznamu.............. 346
4 Indikátor záznamu................................. 45
Indikátor „Žiadna videosekvencia“.... 46
5 Časový kód ............................................ 246
6 Zostávajúci čas ....................................... 45
406 Technické informácie
7 Režim snímania (fotografovanie
statických snímok)............................... 84
8 Úroveň zvuku........................................ 118
9 Citlivosť mikrofónu..................... 118, 244
10 Frekvenčná charakteristika................ 245
11 Redukcia šumu vetra........................... 245
12 Hlasitosť slúchadiel .............................245
13 Indikátor elektronickej stabilizácie
obrazu.......................................... 120, 243
Kontrolný panel
1
2
3 4
5
12
11
6
10
7
9
8
1 Ikona aretácie času uzávierky ........... 281 8 Počet zostávajúcich snímok ....... 34, 463
2 Čas uzávierky ....................................71, 73 9 Režim snímania ...................................... 84
3 Indikátor korekcie expozície ............... 82 10 Citlivosť ISO ............................................. 80
Hodnota korekcie expozície................ 82 11 Indikátor korekcie zábleskovej
4 Ikona aretácie clony ............................ 281
expozície ..............................................356
Ikona „Vypnutý blesk“ ........................107
5 Clona ......................................................... 72
6 Indikátor batérie .................................... 34 12 Indikátor synchronizácie blesku.......265
7 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok).................. 34
Technické informácie 407
Systém kreatívneho osvetlenia Nikon
Pokročilý systém kreatívneho osvetlenia (Creative Lighting System, CLS)
od spoločnosti Nikon ponúka zlepšenú komunikáciu medzi
fotoaparátom a kompatibilnými zábleskovými jednotkami na zlepšenie
fotografovania s bleskom.
Zábleskové jednotky kompatibilné so systémom
kreatívneho osvetlenia
Na zábleskových jednotkách kompatibilných so systémom kreatívneho
osvetlenia sú dostupné nasledujúce funkcie:
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
408 Technické informácie
SB-910
SB-900
SB-800
SB-5000
Samostatný blesk
Doplnkové riadenie
záblesku vyvažované
✔
i-TTL meraním i-TTL 1
Štandardný záblesk
✔2
i-TTL
Automatické
qA
✔
nastavenie clony
Automatický záblesk
—
A
bez merania TTL
Manuálny režim
GN
✔
s prioritou vzdialenosti
M Manuálny režim
✔
RPT Stroboskopický záblesk ✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔
✔2 ✔
—
—
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
✔ ✔
— —
—
—
✔4
✔4
—
4
—
—
—
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
—
—
—
— ✔5 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
— ✔4 —
— — —
✔ ✔ —
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔6
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
SB-500
—
—
SB-600
—
—
SB-700
— ✔4 ✔
— ✔4 —
SB-910
SB-900
SB-800
SB-5000
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
Hlavný blesk
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Diaľkové riadenie záblesku
✔
i-TTL i-TTL
✔
Rýchle bezdrôtové
[A:B]
✔
riadenie záblesku
Automatické
✔
qA
nastavenie clony
Automatický záblesk
A
—
bez merania TTL
M Manuálny režim
✔
RPT Stroboskopický záblesk ✔
i-TTL i-TTL
✔
Rýchle bezdrôtové
[A:B]
✔
riadenie záblesku
Automatické
nastavenie clony/
qA/A
✔6
Automatický záblesk
bez merania TTL
M Manuálny režim
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
RPT Stroboskopický záblesk
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
Rádiové pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Prenos hodnoty farebnej teploty (blesk)
Prenos hodnoty farebnej teploty (LED
svetlo)
Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP 8
Blokovanie zábleskovej expozície 9
Predzáblesk proti červeným očiam
Modelovacie osvetlenie (záblesk)
fotoaparátu
Zjednotené riadenie záblesku
Aktualizácia firmvéru zábleskovej
jednotky fotoaparátu
✔7
✔
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
—
✔
10
Technické informácie 409
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nedostupné s bodovým meraním expozície.
Môže sa zvoliť aj pomocou zábleskovej jednotky.
Voľba režimu qA/A uskutočňovaná na zábleskovej jednotke pomocou používateľských nastavení.
Dá sa zvoliť len pomocou možnosti fotoaparátu Flash control (Riadenie záblesku).
Dostupné len počas fotografovania makrosnímok.
Výber qA a A závisí od možnosti zvolenej pomocou hlavného blesku.
Podporuje rovnaké funkcie ako diaľkovo ovládané zábleskové jednotky pomocou optického AWL.
Dostupné len v režimoch riadenia záblesku i-TTL, qA, A, GN a M.
Dostupné len v režime riadenia záblesku i-TTL alebo vtedy, keď je blesk nastavený na vysielanie
monitorovacích predbežných bleskov v režime riadenia záblesku qA alebo A.
10 Aktualizáciu firmvéru pre SB-910 a SB-900 je možné vykonávať z fotoaparátu.
Bezdrôtová riadiaca záblesková jednotka SU-800
Po nasadení na fotoaparát kompatibilný so systémom kreatívneho osvetlenia (CLS)
možno zábleskovú jednotku SU-800 používať ako riadiacu jednotku pre
zábleskové jednotky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500
alebo SB-R200 v maximálne troch skupinách. Samotný model SU-800 nie je
vybavený bleskom.
A Modelovacie osvetlenie (záblesk)
Stlačenie ovládacieho prvku, ktorému sa priradila funkcia Preview (Kontrola)
pomocou Používateľského nastavenia f2 (Custom control assignment
(Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)) spôsobí, že zábleskové
jednotky kompatibilné so systémom CLS vyšlú modelovací záblesk. Táto funkcia
sa dá použiť s Pokročilým bezdrôtovým osvetlením na kontrolu celkového
účinku osvetlenia dosiahnutého pomocou viacerých zábleskových jednotiek;
účinok sa najlepšie preskúma pohľadom priamo na objekt namiesto displeja
fotoaparátu. Modelovacie osvetlenie (záblesk) sa dá vypnúť pomocou
Používateľského nastavenia e5 (Modeling flash (Modelovací záblesk)).
A Osvetlenie pomocou štúdiových stroboskopických bleskov
Ak chcete upraviť farbu a jas zobrazenia cez objektív kvôli ľahšiemu určeniu
výrezu snímky, vyberte možnosť Off (Vyp.) pre Používateľské nastavenie d8
(Apply settings to live view (Použiť nastavenia pre živý náhľad)).
410 Technické informácie
D Korekcia zábleskovej expozície
V režimoch riadenia záblesku i-TTL a automatickej clony (qA) sa korekcia
zábleskovej expozície zvolená pomocou voliteľného blesku alebo možnosti
Flash control (Riadenie záblesku) fotoaparátu pridá ku korekcii zábleskovej
expozície zvolenej pomocou možnosti Flash compensation (Korekcia
zábleskovej expozície) v ponuke snímania fotografií.
D Ostatné zábleskové jednotky
Nasledujúce zábleskové jednotky možno používať v automatickom režime bez
merania TTL aj v manuálnom režime.
Záblesková jednotka
Zábleskový režim
Automatický záblesk
A
bez merania TTL
M Manuálny režim
G Stroboskopický záblesk
Synchronizácia blesku
REAR s druhou lamelou
uzávierky 2
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
SB-50DX, SB-23,
SB-29, SB-21B,
SB-29S
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
1 Zábleskový režim sa automaticky nastaví na meranie TTL a zablokuje sa spúšť. Zábleskovú jednotku
nastavte na režim A (automatická aktivácia blesku bez merania TTL).
2 Dostupná vtedy, keď sa fotoaparát používa na voľbu zábleskového režimu.
D Používanie blokovania zábleskovej expozície s voliteľnými bleskami
Blokovanie zábleskovej expozície je dostupné s voliteľnými bleskami v režimoch
riadenia záblesku TTL a (tam, kde je podporované) monitorovacích predbežných
bleskov qA a monitorovacích predbežných bleskov A (ďalšie informácie nájdete
v príručke dodanej so zábleskovou jednotkou). Vezmite do úvahy, že keď sa
Pokročilé bezdrôtové osvetlenie použije na ovládanie diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek, bude potrebné nastaviť režim riadenia záblesku pre
hlavný blesk alebo minimálne jednu diaľkovo ovládanú skupinu na TTL, qA alebo
A. Oblasť meraná pre blokovanie zábleskovej expozície je nasledovná:
Záblesková jednotka
Samostatná záblesková jednotka
Použitá s inými zábleskovými
jednotkami (Pokročilé bezdrôtové
osvetlenie)
Zábleskový
režim
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
Meraná oblasť
6 mm kruh v strede obrazového poľa
Oblasť meraná zábleskovým expozimetrom
Celé obrazové pole
Oblasť meraná zábleskovým expozimetrom
Technické informácie 411
D Poznámky týkajúce sa voliteľných bleskov
Podrobné pokyny nájdete v príručke k zábleskovej jednotke. Ak jednotka
podporuje systém kreatívneho osvetlenia, pozrite si časť o digitálnych
jednookých zrkadlovkách kompatibilných so systémom kreatívneho osvetlenia.
Vezmite do úvahy, že tento fotoaparát nie je v príručkách k zábleskovým
jednotkám SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX zahrnutý v kategórii „digitálnych
jednookých zrkadloviek“.
Riadenie záblesku i-TTL je možné použiť pri citlivostiach ISO od 64 do 12800 (Z 7)
alebo od 100 do 12800 (Z 6). S hodnotami nad 12800 sa pri niektorých
vzdialenostiach alebo nastaveniach clony nemusia dosiahnuť požadované
výsledky. Ak po zhotovení fotografie v režime i-TTL alebo v automatickom režime
bez merania TTL bliká približne tri sekundy indikátor pripravenosti blesku (c),
blesk sa odpálil pri plnom výkone a fotografia môže byť podexponovaná (len pre
zábleskové jednotky kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia (CLS)).
Keď sa na fotografovanie s bleskom mimo fotoaparátu používa synchronizačný
kábel SC-17, SC-28 alebo SC-29, v režime i-TTL sa nemusí dosiahnuť správna
expozícia. Odporúčame vám, aby ste vybrali štandardný záblesk i-TTL. Zhotovte
skúšobný záber a výsledok si pozrite na displeji fotoaparátu.
V režime i-TTL používajte iba rozptylku alebo odrážací adaptér dodaný so
zábleskovou jednotkou. Nepoužívajte iné panely, napríklad difúzne, pretože by
to mohlo spôsobiť nesprávnu expozíciu.
V režime P je svetelnosť objektívu (minimálne clonové číslo) obmedzená podľa
citlivosti ISO tak, ako je to uvedené nižšie:
64
3,5
100
4
Svetelnosť objektívu pri ekvivalente citlivosti ISO:
200
400
800
1600
3200
5
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Ak je svetelnosť objektívu menšia než vyššie uvedená, maximálna hodnota clony
bude svetelnosťou objektívu.
Pomocné svetlo AF poskytuje fotoaparát, nie záblesková jednotka; SB-5000,
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-400 však poskytujú
predzáblesk proti červeným očiam.
Na fotografiách s bleskom, ktoré boli zhotovené s vysoko výkonným Battery Pack
SD-9 alebo SD-8A pripevneným priamo k fotoaparátu, sa môže objaviť šum vo
forme prúžkov. Znížte citlivosť ISO alebo zvýšte vzdialenosť medzi fotoaparátom
a napájacím zdrojom.
412 Technické informácie
Ďalšie príslušenstvo
Pre váš fotoaparát Nikon je k dispozícii množstvo príslušenstva.
Zdroje napájania • Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15b: Ďalšie batérie EN-EL15b sú
dostupné od miestnych predajcov a zástupcov servisu
spoločnosti Nikon. Môžu sa použiť aj batérie EN-EL15a/EN-EL15,
ale vezmite do úvahy, že pri jednom nabití nemusíte byť
schopní zhotoviť ekvivalentný počet snímok (0 465).
• Nabíjačka MH-25a: MH-25a je možné používať na nabíjanie batérií
EN-EL15b. Môžu sa používať aj nabíjačky MH-25.
• Nabíjací sieťový zdroj EH-7P: EH-7P je možné použiť na nabíjanie
batérií EN-EL15b vložených do fotoaparátu (batéria sa nabíja len
vtedy, keď je vypnutý fotoaparát). Nedá sa použiť na nabíjanie
batérií EN-EL15a/EN-EL15.
• Napájací konektor EP-5B, sieťový zdroj EH-5c a sieťové zdroje EH-5b: Toto
príslušenstvo možno použiť na dlhodobé napájanie
fotoaparátu. EP-5B sa vyžaduje na pripojenie fotoaparátu
k EH-5c/EH-5b; podrobnosti nájdete v časti „Pripojenie
napájacieho konektora a sieťového zdroja“ (0 418).
Filtre
• Na ochranu objektívu je možné použiť neutrálne šedé filtre (NC).
• Aby nevznikali reflexy, vyhýbajte sa používaniu filtra, keď je
snímaný objekt v protisvetle, alebo sa v obrazovom poli
nachádza zdroj silného svetla.
• Meranie so zdôrazneným stredom sa odporúča, ak sa pomocou
maticového merania expozície nepodarí dosiahnuť požadované
výsledky pri filtroch s expozičnými činiteľmi (faktormi filtra) nad
1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Podrobnosti nájdete
v príručke filtra.
• Filtre určené na špeciálne fotografické efekty môžu rušiť
automatické zaostrovanie alebo indikátor zaostrenia (I).
Bajonetové
Bajonetový adaptér FTZ (0 455)
adaptéry
Technické informácie 413
Káblové spúšte
Jednotky GPS
USB káble
Káble HDMI
Adaptéry pre
sánky na
príslušenstvo
Kryt sánok na
príslušenstvo
Krytky tela
Bezdrôtové
vysielače
Diaľková spúšť MC-DC2 (dĺžka 1 m): Keď sa pripojí ku konektoru pre
príslušenstvo fotoaparátu, MC-DC2 sa dá používať na diaľkové
spúšťanie uzávierky.
Jednotka GPS GP-1/GP-1A: Keď sa pripoja ku konektoru pre
príslušenstvo fotoaparátu, existujúce jednotky GP-1/GP-1A sa
dajú používať na záznam aktuálnej zemepisnej šírky, zemepisnej
dĺžky, nadmorskej výšky a UTC (svetový koordinovaný čas) so
snímkami zhotovenými s týmto fotoaparátom. Vezmite do úvahy,
že sa výroba jednotiek GP-1/GP-1A už skončila.
• USB kábel UC-E24: USB kábel s konektorom typu C na pripojenie
k fotoaparátu a konektorom typu A na pripojenie k USB
zariadeniu.
• USB kábel UC-E25: USB kábel s dvoma konektormi typu C.
Kábel HDMI HC-E1: Kábel HDMI s konektorom typu C na pripojenie
k fotoaparátu a konektorom typu A na pripojenie k zariadeniam
s funkciou HDMI.
Adaptér synchronizačného konektora AS-15: AS-15 namontujte na sánky
na príslušenstvo fotoaparátu pre pripojenie štúdiových
stroboskopických bleskov alebo iných zábleskových zariadení
prostredníctvom synchronizačného konektora.
Kryt sánok na príslušenstvo BS-1: Kryt chrániaci sánky na príslušenstvo,
keď nie je pripojená žiadna záblesková jednotka.
Krytka tela BF-N1: Krytka tela zabraňuje vniknutiu prachu do
fotoaparátu, keď nie je objektív na svojom mieste.
Bezdrôtový vysielač WT-7: WT-7 použite na odosielanie snímok
prostredníctvom bezdrôtovej siete, na ovládanie fotoaparátu
z počítača pomocou programu Camera Control Pro 2 (k dispozícii
samostatne), alebo na zhotovovanie a prezeranie snímok
diaľkovo z počítača alebo zariadenia smart.
Poznámka: Pri používaní bezdrôtového vysielača sa vyžaduje bezdrôtová sieť a určité
základné znalosti o sieťach. Nezabudnite aktualizovať softvér bezdrôtového vysielača na
najnovšiu verziu.
414 Technické informácie
Bezdrôtové
diaľkové
ovládače
Príslušenstvo
k okuláru
hľadáčika
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10/Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-T10:
Keď je pripojený bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10 ku
konektoru pre príslušenstvo, fotoaparát sa dá ovládať
bezdrôtovo pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača
WR-T10 (pri pripájaní WR-R10 sa uistite, že je kryt konektoru pre
príslušenstvo a konektorov USB a HDMI úplne otvorený).
WR-R10 sa môže používať aj na ovládanie rádiovo ovládaných
zábleskových jednotiek. Pre synchronizovanú spúšť zahŕňajúcu
viac ako jeden fotoaparát pripravte viaceré fotoaparáty
s pripojenými spárovanými jednotkami WR-R10.
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-1: Jednotky WR-1 sa používajú
s bezdrôtovými diaľkovými ovládačmi WR-R10 alebo WR-T10
alebo s ďalšími diaľkovými ovládačmi WR-1, pričom jednotky
WR-1 fungujú ako vysielače alebo prijímače. Ako vysielač sa
WR-1 dá použiť na ovládanie fotoaparátu a zhotovovanie
snímok prostredníctvom signálov vysielaných do prijímača
(WR-R10 alebo druhý WR-1) pripojeného ku konektoru pre
príslušenstvo fotoaparátu, zatiaľ čo ako prijímač prijíma
diaľkové príkazy z WR-T10 alebo osobitného vysielača WR-1.
Poznámka: Zabezpečte, aby bol firmvér pre WR-R10 a WR-1 aktualizovaný na najnovšiu
verziu (firmvér WR-R10 verzie 3.0 alebo novší a firmvér WR-1 verzie 1.0.1 alebo novšej).
Informácie o aktualizácii firmvéru nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu
oblasť. Pri aktualizácii firmvéru WR-R10 z verzií pred verziou 2.0 na verziu 3.0 alebo
novšiu kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
Gumená očnica DK-29: DK-29 uľahčuje sledovanie snímok
v hľadáčiku, pričom zabraňuje únave očí.
Technické informácie 415
Mikrofóny
Softvér
• Stereofónny mikrofón ME-1: ME-1 pripojte ku konektoru mikrofónu
na fotoaparáte na záznam stereofónneho zvuku a zníženie
možnosti zachytenia šumu zariadenia (ako sú napríklad zvuky
objektívu počas automatického zaostrovania).
• Bezdrôtový mikrofón ME-W1: Tento bezdrôtový mikrofón s funkciou
Bluetooth slúži na záznam mimo fotoaparátu.
Camera Control Pro 2: Umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu
z počítača a ukladanie fotografií priamo na pevný disk počítača.
Keď sa Camera Control Pro 2 používa na zachytenie fotografií
priamo do počítača, indikátor pripojenia k počítaču (PC) sa zobrazí
na kontrolnom paneli.
Poznámka: Používajte najnovšie verzie softvéru Nikon; pozrite si webovú stránku
spoločnosti Nikon pre váš región, kde nájdete najnovšie informácie o podporovaných
operačných systémoch. Pri predvolených nastaveniach bude Nikon Message Center 2
pravidelne kontrolovať aktualizácie softvéru a firmvéru Nikon, keď ste prihlásení ku kontu
prostredníctvom počítača a počas pripojenia počítača k internetu. Ak sa nájde
aktualizácia, automaticky sa zobrazí hlásenie.
Dostupnosť sa môže meniť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Najnovšie informácie nájdete na našej webovej
stránke alebo v našich brožúrach.
D Pripojenie a odpojenie krytu sánok na príslušenstvo
Kryt sánok na príslušenstvo BS-1 sa zasúva do sánok na príslušenstvo podľa
znázornenia. Ak chcete kryt odstrániť, pevne držte fotoaparát, palcom stlačte
kryt a posuňte ho v uvedenom smere.
416 Technické informácie
D Príchytka kábla HDMI/USB kábla
Aby sa predišlo náhodnému odpojeniu, pripojte dodanú príchytku ku káblom
HDMI alebo dodanému USB káblu podľa znázornenia (obrázok znázorňuje USB
kábel; vezmite do úvahy, že táto príchytka sa nemusí hodiť pre káble HDMI od
iných výrobcov). Pri používaní príchytky kábla uchovávajte monitor v úložnej
polohe.
Kábel HDMI patrí sem
Kábel HDMI patrí sem
USB kábel
Kábel HDMI patrí sem
Vložte výstupok do
zodpovedajúceho slotu
na fotoaparáte
a pripojte káblovú
príchytku
Kábel HDMI a USB kábel
používané súčasne
Technické informácie 417
Pripojenie napájacieho konektora a sieťového zdroja
Pred pripojením voliteľného napájacieho konektora a sieťového zdroja
vypnite fotoaparát.
1 Pripravte fotoaparát.
Otvorte kryt priestoru pre
batériu (q) a kryt napájacieho
konektora (w).
2 Vložte napájací konektor EP-5B.
Vložte konektor otočený podľa obrázka,
pričom pomocou konektora udržujte
oranžovú poistku proti vypadnutiu batérie
pri otvorených dvierkach potlačenú do
strany. Poistka zaistí konektor na mieste
po jeho úplnom zasunutí.
3 Zatvorte kryt priestoru pre
batériu.
Umiestnite kábel napájacieho
konektora tak, aby prechádzal
cez slot napájacieho
konektora a zatvorte kryt
priestoru pre batériu.
418 Technické informácie
4 Pripojte sieťový zdroj EH-5c/EH-5b.
Napájací kábel sieťového zdroja pripojte k sieťovej elektrickej
zásuvke na sieťovom zdroji (e) a napájací kábel k jednosmernej
zásuvke (r). Po privedení napájania do fotoaparátu pomocou
sieťového zdroja a napájacieho konektora sa zobrazí ikona P.
Technické informácie 419
Starostlivosť o fotoaparát
Zistite spôsob skladovania, čistenia a starostlivosti o fotoaparát.
Skladovanie
Keď nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte batériu a uskladnite
ju s nasadeným krytom kontaktov na chladnom a suchom mieste.
Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Fotoaparát neskladujte
s naftalínovými ani gáfrovými guľôčkami proti moliam ani na miestach,
ktoré:
• sú nedostatočne vetrané alebo vystavené pôsobeniu vlhkosti nad
60 %,
• sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole,
napríklad vedľa televízorov alebo rádií, alebo
• sú vystavené pôsobeniu teplôt vyšším ako 50 °C alebo nižším ako
–10 °C
Čistenie
Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlo ani iné prchavé chemikálie.
• Telo fotoaparátu: Na odstránenie prachu alebo textilných vlákien použite
ofukovací balónik a jemne utrite pomocou jemnej, suchej handričky.
Po používaní fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok
a soľ pomocou handričky jemne navlhčenej v destilovanej vode
a potom fotoaparát dôkladne vysušte. Dôležité: Prach a iné cudzie látky
vo vnútri fotoaparátu môžu spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje
záruka.
• Objektív, hľadáčik: Sklené plochy sa ľahko poškodia. Prach a textilné
vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate
aerosólový ofukovací balónik, nádobku držte v zvislej polohe, aby ste
zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo
iné nečistoty, na jemnú handričku naneste malé množstvo prostriedku
na čistenie objektívov a opatrne ich očistite.
• Monitor: Prach a textilné vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho
balónika. Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty,
zľahka utierajte povrch jemnou handričkou alebo semišom.
Nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože by tým mohlo dôjsť k poškodeniu
alebo poruche.
420 Technické informácie
Čistenie obrazového snímača
Ak máte podozrenie, že sa nečistoty alebo prach na obrazovom snímači
objavujú na fotografiách, môžete snímač vyčistiť pomocou možnosti
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) v ponuke nastavenia.
Snímač možno kedykoľvek vyčistiť použitím možnosti Clean now (Čistiť
teraz) alebo pomocou automatického čistenia, keď sa fotoaparát
vypína. Ak sa vyčistením snímača nepodarí vyriešiť problém, obráťte sa
na autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
❚❚ „Clean now (Čistiť teraz)“
Fotoaparát držte spodnou časťou nadol,
zvoľte Clean image sensor (Čistiť obrazový
snímač) v ponuke nastavenia, potom
zvýraznite Clean now (Čistiť teraz) a stlačte
J. Fotoaparát skontroluje a vyčistí obrazový
snímač. Pokiaľ sa nedokončí čistenie, žiadne
iné úkony nie je možné vykonávať;
neodstraňujte ani neodpájajte zdroj
napájania, pokiaľ sa čistenie neukončí
a nezobrazí sa ponuka nastavenia.
Technické informácie 421
D Čistenie obrazového snímača
Použitím ovládacích prvkov fotoaparátu počas vypínania sa preruší čistenie
obrazového snímača.
Ak sa čistenie obrazového snímača vykoná niekoľkokrát po sebe, funkcia čistenia
sa môže dočasne vypnúť, aby sa chránili vnútorné obvody fotoaparátu. Čistenie
možno zopakovať po krátkej prestávke.
422 Technické informácie
❚❚ „Automatic Cleaning (Automatické čistenie)“
Vyberte si z nasledujúcich možností:
6
Clean at shutdown
(Čistiť pri vypnutí)
Cleaning off
(Vypnutie čistenia)
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí počas
vypínania po každom vypnutí fotoaparátu.
Automatické čistenie obrazového snímača je vypnuté.
1 Zvoľte Automatic cleaning
(Automatické čistenie).
Zobrazte ponuku Clean image sensor
(Čistiť obrazový snímač) podľa popisu
v časti „Clean now (Čistiť teraz)“ (0 421).
Zvýraznite Automatic cleaning
(Automatické čistenie) a stlačte 2.
2 Zvoľte príslušnú možnosť.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
Technické informácie 423
Manuálne čistenie
Ak nie je možné odstrániť cudziu látku z obrazového snímača pomocou
čistenia obrazového snímača, snímač je možné vyčistiť manuálne podľa
nižšie uvedeného popisu. Vezmite však do úvahy, že snímač je
mimoriadne chúlostivý a ľahko sa poškodí; odporúčame, aby manuálne
čistenie vykonával len autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
1 Odpojte objektív.
Vypnite fotoaparát a odpojte objektív alebo krytku tela.
2 Skontrolujte obrazový snímač.
Držiac fotoaparát tak, aby svetlo dopadalo
na obrazový snímač, skontrolujte výskyt
prachu alebo vlákien na snímači. Ak nie sú
prítomné žiadne cudzie predmety, prejdite
na krok 4.
3 Vyčistite snímač.
Odstráňte všetok prach a nečistoty zo
snímača pomocou ofukovacieho balónika.
Nepoužívajte ofukovací štetec, pretože
štetiny by mohli poškodiť snímač.
Nečistoty, ktoré nie je možné odstrániť
pomocou ofukovacieho balónika, smú
odstrániť len zamestnanci autorizovaného servisu Nikon. V žiadnom
prípade by ste sa nemali dotýkať snímača ani utierať snímač.
4 Založte späť objektív alebo krytku tela.
424 Technické informácie
D Cudzie látky na obrazovom snímači
K obrazovému snímaču môžu prilipnúť cudzie látky, ktoré sa do fotoaparátu
dostanú pri odstránení alebo výmene objektívu alebo krytiek tela (alebo
v zriedkavých prípadoch mazivo či jemné čiastočky zo samotného fotoaparátu),
pričom sa môžu objaviť na fotografiách zhotovených za určitých podmienok. Na
ochranu fotoaparátu bez nasadeného objektívu použite krytku tela, ktorá sa
dodáva s fotoaparátom, pričom najprv opatrne odstráňte všetok prach a iné
nečistoty, ktoré mohli prilipnúť na bajonet fotoaparátu, bajonet objektívu
a krytku tela. Vyhýbajte sa pripevňovaniu krytky tela či výmene objektívov
v prašných prostrediach.
V prípade, že sa na obrazový snímač dostanú cudzie látky, použite možnosť
čistenia obrazového snímača tak, ako je to popísané v časti „Čistenie obrazového
snímača“ (0 421). Ak problém pretrváva, vyčistite snímač manuálne (0 424),
alebo ho nechajte vyčistiť v autorizovanom servise spoločnosti Nikon. Fotografie
ovplyvnené prítomnosťou nečistôt na snímači sa dajú upraviť pomocou
možností na čistenie snímok, ktoré sú dostupné v niektorých aplikáciách na
spracovanie obrazu.
D Servis fotoaparátu a príslušenstva
Tento fotoaparát je presný prístroj vyžadujúci pravidelný servis. Spoločnosť
Nikon odporúča prehliadku fotoaparátu u pôvodného predajcu alebo
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon raz za jeden až dva roky a jeho servis
raz za tri až päť rokov (tieto služby sú spoplatnené). Pravidelné prehliadky a servis
sa odporúčajú najmä pri profesionálnom používaní fotoaparátu. Súčasťou
prehliadok a servisu fotoaparátu by malo byť všetko príslušenstvo, ktoré sa
pravidelne používa s fotoaparátom, napríklad objektívy alebo voliteľné blesky.
Technické informácie 425
Starostlivosť o fotoaparát a batériu:
Upozornenia
Dbajte na to, aby fotoaparát nespadol: Ak sa výrobok vystaví pôsobeniu silných otrasov
alebo vibrácií, môže dôjsť k jeho poruche.
Fotoaparát uchovávajte v suchu: Výrobok nie je vodotesný a po ponorení do vody alebo
vystavení vysokej vlhkosti nemusí fungovať správne. Korózia vnútorného
mechanizmu môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie.
Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty: Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vchode do
vyhriatej budovy alebo pri vychádzaní z nej za chladného počasia, môžu spôsobiť
kondenzáciu vlhkosti vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia pôsobeniu
náhlej zmeny teploty ho vložte do puzdra alebo plastového vrecka, aby ste
zabránili kondenzácii vlhkosti.
Nepribližujte sa so zariadením k silným magnetickým poliam: Toto zariadenie nepoužívajte
ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné elektromagnetické žiarenie
alebo magnetické polia. Statické náboje alebo silné magnetické polia vytvárané
zariadeniami, akými sú rádiové vysielače, môžu spôsobovať rušenie displeja,
poškodenie údajov uložených na pamäťovej karte alebo môžu ovplyvniť vnútorné
obvody výrobku.
Objektív nenechávajte nasmerovaný na slnko: Objektív nenechávajte dlhodobo
nasmerovaný na slnko ani iné silné zdroje svetla. Intenzívne svetlo môže spôsobiť
poškodenie obrazového snímača a vznik efektu rozmazania na fotografiách.
Pred vybratím alebo odpojením zdroja energie výrobok vypnite: Neodpájajte výrobok ani
nevyberajte batériu, keď je výrobok zapnutý, alebo keď prebieha zápis alebo
odstraňovanie snímok. Násilné odpojenie napájania môže v týchto prípadoch
spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäte a interných obvodov. Ak chcete
zabrániť náhodnému prerušeniu napájania, výrobok neprenášajte na iné miesto,
keď je k nemu pripojený sieťový zdroj.
426 Technické informácie
Čistenie: Pri čistení tela fotoaparátu odstráňte pomocou ofukovacieho balónika
prach a textilné vlákna a potom telo fotoaparátu opatrne utrite jemnou, suchou
handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok a soľ
suchou handričkou jemne navlhčenou v čistej vode a potom celý fotoaparát
vysušte. Vo výnimočných prípadoch môže statická elektrina spôsobiť zosvetlenie
alebo stmavnutie LCD displejov. Neznamená to poruchu a zobrazenie sa čoskoro
vráti do normálneho stavu.
Objektívy, hľadáčiky a iné sklenené prvky sa ľahko poškodia. Prach a textilné vlákna
zľahka odstráňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate aerosólový
ofukovací balónik, nádobku držte v zvislej polohe, aby ste zabránili vytečeniu
tekutiny. Ak chcete zo sklenených povrchov odstrániť odtlačky prstov alebo iné
nečistoty, na jemnú handričku naneste malé množstvo prostriedku na čistenie
objektívu a opatrne očistite sklo.
Nedotýkajte sa obrazového snímača: Na obrazový snímač
v žiadnom prípade netlačte, nedotýkajte sa ho
čistiacimi nástrojmi ani ho nevystavujte pôsobeniu
silného prúdu vzduchu z ofukovacieho balónika.
Tieto činnosti by mohli poškriabať alebo inak
poškodiť snímač. Informácie o čistení obrazového
snímača nájdete v časti „Čistenie obrazového
snímača“ (0 421).
Obrazový snímač
Kontakty objektívu: Kontakty objektívu udržiavajte v čistote a dbajte na to, aby ste sa
ich nedotkli prstami alebo nástrojmi či inými predmetmi.
Skladovanie: Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Ak používate sieťový zdroj, odpojte ho, aby
nedošlo k vzniku požiaru. Ak nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte
batériu, aby ste zabránili jej vytečeniu, a fotoaparát uložte do plastového vrecka
spoločne s pohlcovačom vlhkosti. Do plastového vrecka však nevkladajte puzdro
fotoaparátu, pretože by sa tým mohol poškodiť materiál puzdra. Vezmite do úvahy,
že pohlcovač vlhkosti postupne stráca svoju schopnosť absorbovať vlhkosť
a v pravidelných intervaloch ho treba vymieňať.
Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste
zabránili vzniku plesne alebo sneti. Pred odložením fotoaparát zapnite
a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.
Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Pred odložením batérie nasaďte
kryt kontaktov.
Technické informácie 427
Poznámky k monitoru a hľadáčiku: Tieto displeje sú zhotovené s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99 % pixelov je účinných, s nie viac ako 0,01 %
chýbajúcich alebo chybných pixelov. A preto hoci tieto displeje môžu obsahovať
pixle, ktoré svietia nepretržite (biele, červené, modré alebo zelené) alebo nesvietia
nikdy (čierne), nie je to porucha a nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané
týmto zariadením.
V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný. Na monitor nepôsobte
nadmernou silou, pretože by tým mohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo poruche.
Prach alebo textilné vlákna je možné odstrániť pomocou ofukovacieho balónika.
Nečistoty možno odstrániť utretím povrchu monitora zľahka jemnou handričkou
alebo semišom. Ak sa monitor poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu
spôsobenému rozbitým sklom, a tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov
z monitora s pokožkou, ako aj ich vniknutiu do očí alebo úst.
V prípade, že sa počas vytvárania kompozície záberov v hľadáčiku necítite dobre,
alebo sa u vás prejavia ktorékoľvek z nasledujúcich príznakov, prerušte jeho
používanie, až kým sa váš stav nezlepší: nevoľnosť, bolesť očí, únava očí, závrat,
bolesť hlavy, stuhnutosť krku alebo ramien, nevoľnosť pri jazde autom alebo strata
koordinácie medzi rukami a očami. To isté platí v prípade, že sa začnete cítiť
nedobre pri sledovaní rýchleho blikania obrazovky snímania počas sériového
fotografovania.
Šum vo forme prúžkov sa môže v ojedinelých prípadoch objaviť na snímkach, ktoré
obsahujú jasné osvetlenie alebo objekty v protisvetle.
Batéria a nabíjačka: Batérie môžu pri nesprávnej manipulácii vytiecť alebo vybuchnúť.
Pri manipulácii s batériami a nabíjačkami dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné
pokyny:
• Používajte len batérie, ktoré boli schválené na používanie v tomto zariadení.
• Batériu nevystavujte pôsobeniu ohňa ani nadmerného tepla.
• Kontakty batérie udržujte čisté.
• Pred výmenou batérie vypnite fotoaparát.
• Batéria sa môže počas používania zohriať na vysokú teplotu. Pri manipulácii
s batériou bezprostredne po použití dávajte pozor.
428 Technické informácie
• Vyberte batériu z fotoaparátu alebo nabíjačky, ak ich nepoužívate, a nasaďte späť
kryt kontaktov. Tieto zariadenia spotrebúvajú energiu, aj keď sú vypnuté, pričom
môžu vybiť batériu natoľko, že sa nebude dať používať. Ak nebudete batériu
nejakú dobu používať, vložte ju do fotoaparátu a skôr, ako ju vyberiete kvôli
uskladneniu, úplne ju vybite. Batériu by ste mali skladovať na chladnom mieste
s okolitou teplotou 15 °C až 25 °C (vyhýbajte sa horúcim alebo mimoriadne
chladným miestam). Tento postup zopakujte aspoň raz sa šesť mesiacov.
• Opakované zapínanie a vypínanie fotoaparátu s úplne vybitou batériou skráti
výdrž batérie. Úplne vybité batérie sa musia pred opätovným použitím nabiť.
• Počas používania batérie sa môže vnútorná teplota batérie zvýšiť. Ak sa pokúsite
batériu nabiť pri jej zvýšenej vnútornej teplote, dôjde k zhoršeniu výkonu batérie,
pričom sa batéria nemusí nabiť, alebo sa nabije len čiastočne. Pred nabíjaním
počkajte, kým batéria nevychladne.
• Batériu nabíjajte vo vnútornom prostredí pri teplote okolia 5 °C až 35 °C.
Nepoužívajte batériu pri teplote okolia nižšej ako 0 °C alebo vyššej ako 40 °C;
nedodržaním tohto pokynu by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie alebo
zhoršeniu jej činnosti. Kapacita môže klesnúť a čas nabíjania sa môže predĺžiť pri
teplote batérie od 0 °C do 15 °C a od 45 °C do 60 °C. Batéria sa nenabije, ak je jej
teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 60 °C.
• Ak kontrolka CHARGE (NABÍJANIE) rýchlo bliká (približne osemkrát za sekundu) počas
nabíjania, overte, či sa teplota nachádza v správnom rozsahu, a potom odpojte
nabíjačku a vyberte a znova vložte batériu. Ak problém pretrváva, ihneď
prestaňte zariadenia používať a vezmite batériu a nabíjačku k svojmu predajcovi
alebo do autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
• Počas nabíjania nehýbte nabíjačkou ani sa nedotýkajte batérie. Nedodržanie
tohto upozornenia môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok, že
nabíjačka ukáže dokončenie nabíjania, aj keď je batéria nabitá len čiastočne.
Vyberte a znova vložte batériu, aby sa mohlo znova spustiť nabíjanie.
Technické informácie 429
• Kapacita batérie môže dočasne klesnúť, ak sa batéria nabíja pri nízkych teplotách
alebo sa používa pri teplotách, ktoré sú nižšie ako tie, pri ktorých sa nabíjala. Ak sa
batéria nabíja pri teplote nižšej ako 5 °C, indikátor výdrže batérie v zobrazení
Battery info (Informácie o batérii) môže ukazovať dočasné zníženie.
• Ďalším nabíjaním batérie po jej úplnom nabití sa môže zhoršiť výkon batérie.
• Značné skrátenie doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri
používaní pri izbovej teplote, znamená, že ju treba vymeniť. Kúpte si novú batériu
EN-EL15b.
• Dodaný napájací kábel a sieťový zásuvkový adaptér sú určené len na používanie
s MH-25a. Nabíjačku používajte iba s kompatibilnými batériami. Neskratujte
kontakty nabíjačky.
• Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej zásuvky. Nedodržanie tohto
bezpečnostného pokynu môže spôsobiť prehriatie a poškodenie nabíjačky.
• Batériu pred použitím nabite. Pred fotografovaním dôležitých udalostí si
pripravte náhradnú batériu a udržiavajte ju v plne nabitom stave. Náhradné
batérie nemusia byť v závislosti od konkrétnej lokality okamžite k dispozícii na
zakúpenie. Vezmite do úvahy, že v chladnom počasí má kapacita batérií
tendenciu klesať. Pred fotografovaním v exteriéri za chladného počasia
skontrolujte, či je batéria plne nabitá. Náhradnú batériu uchovávajte na teplom
mieste a v prípade potreby batérie vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže
obnoviť časť jej náboja.
• Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom
nezabudnite najprv zaizolovať kontakty samolepiacou páskou.
Nabíjací sieťový zdroj: Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny pri používaní nabíjacieho
sieťového zdroja.
• Počas nabíjania nepohybujte fotoaparátom. Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok, že fotoaparát ukáže
dokončenie nabíjania, aj keď je batéria nabitá len čiastočne. Odpojte a znova
pripojte zdroj, aby sa znova začalo nabíjanie.
• Neskratujte svorky zdroja. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo spôsobiť
prehriatie a poškodenie zdroja.
• Odpojte zdroj, keď sa nepoužíva.
430 Technické informácie
Technické parametre
Digitálny fotoaparát Nikon Z 7/Z 6
Typ
Typ
Bajonet objektívu
Objektív
Kompatibilné objektívy
Efektívny počet pixelov
Efektívny počet pixelov
Digitálny fotoaparát s podporou vymeniteľných
objektívov
Bajonet Nikon Z
• Objektívy NIKKOR s bajonetom Nikon Z
• Objektívy NIKKOR s bajonetom Nikon F
s bajonetovým adaptérom; môžu platiť obmedzenia
• Z 7: 45,7 milióna
• Z 6: 24,5 milióna
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixelov
35,9 × 23,9 mm snímač CMOS (formát Nikon FX)
• Z 7: 46,89 milióna
• Z 6: 25,28 milióna
Systém na odstránenie prachu Referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu na
snímku (vyžaduje sa Capture NX-D); čistenie
obrazového snímača
Ukladanie údajov
Veľkosť snímky (pixle)
• Z 7:
- Oblasť snímky FX (36 × 24)
8 256 × 5 504 (Large (Veľké): 45,4 M)
6 192 × 4 128 (Medium (Stredné): 25,6 M)
4 128 × 2 752 (Small (Malé): 11,4 M)
- Oblasť snímky DX (24 × 16)
5 408 × 3 600 (Large (Veľké): 19,5 M)
4 048 × 2 696 (Medium (Stredné): 10,9 M)
2 704 × 1 800 (Small (Malé): 4,9 M)
- Oblasť snímky 5 : 4 (30 × 24)
6 880 × 5 504 (Large (Veľké): 37,9 M)
5 152 × 4 120 (Medium (Stredné): 21,2 M)
3 440 × 2 752 (Small (Malé): 9,5 M)
Technické informácie 431
Ukladanie údajov
Veľkosť snímky (pixle)
432 Technické informácie
- Oblasť snímky 1 : 1 (24 × 24)
5 504 × 5 504 (Large (Veľké): 30,3 M)
4 128 × 4 128 (Medium (Stredné): 17,0 M)
2 752 × 2 752 (Small (Malé): 7,6 M)
• Oblasť snímky 16 : 9 (36 × 20)
8 256 × 4 640 (Large (Veľké): 38,3 M)
6 192 × 3 480 (Medium (Stredné): 21,5 M)
4 128 × 2 320 (Small (Malé): 9,6 M)
- Fotografie zhotovené počas záznamu videosekvencie
s veľkosťou obrazu 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
- Fotografie zhotovené počas záznamu videosekvencie s inými
veľkosťami obrazu: 1 920 × 1 080
• Z 6:
- Oblasť snímky FX (36 × 24)
6 048 × 4 024 (Large (Veľké): 24,3 M)
4 528 × 3 016 (Medium (Stredné): 13,7 M)
3 024 × 2 016 (Small (Malé): 6,1 M)
- Oblasť snímky DX (24 × 16)
3 936 × 2 624 (Large (Veľké): 10,3 M)
2 944 × 1 968 (Medium (Stredné): 5,8 M)
1 968 × 1 312 (Small (Malé): 2,6 M)
- Oblasť snímky 1 : 1 (24 × 24)
4 016 × 4 016 (Large (Veľké): 16,1 M)
3 008 × 3 008 (Medium (Stredné): 9,0 M)
2 000 × 2 000 (Small (Malé): 4,0 M)
• Oblasť snímky 16 : 9 (36 × 20)
6 048 × 3 400 (Large (Veľké): 20,6 M)
4 528 × 2 544 (Medium (Stredné): 11,5 M)
3 024 × 1 696 (Small (Malé): 5,1 M)
- Fotografie zhotovené počas záznamu videosekvencie
s veľkosťou obrazu 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
- Fotografie zhotovené počas záznamu videosekvencie s inými
veľkosťami obrazu: 1 920 × 1 080
Ukladanie údajov
Formát súborov
Systém Picture Control
Médiá
Systém súborov
• NEF (RAW): 12-bitové alebo 14-bitové (bezstratovo
komprimované, komprimované alebo
nekomprimované); k dispozícii veľké, stredné a malé
(stredné a malé snímky sa zaznamenajú s farebnou
(bitovou) hĺbkou 12 bitov pomocou bezstratovej
kompresie)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline kompatibilné s jemnou (približne
1 : 4), normálnou (približne 1 : 8) alebo základnou
(približne 1 : 16) kompresiou; dostupná je kompresia
v optimálnej kvalite
• NEF (RAW) + JPEG: Jedna fotografia zaznamenávaná vo
formátoch NEF (RAW) aj JPEG
Automatický režim, Štandardné, Neutrálne, Živé,
Monochromatický režim, Portrét, Krajina, Ploché,
Creative Picture Control (Kreatívny systém Picture
Control) (Sen, Ráno, Pop, Nedeľa, Pochmúrne,
Dramatické, Ticho, Bielené, Melancholické, Číre,
Džínsové, Hračka, Sépia, Modré, Červené, Ružové,
Drevené uhlie, Grafit, Binárne, Uhlík); zvolené Picture
Control sa dajú upraviť; ukladanie údajov pre vlastné
Picture Control
Pamäťové karty XQD
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Hľadáčik
Hľadáčik
1,27 cm/0,5-palcový (Quad VGA) OLED elektronický
hľadáčik s približne 3 690-tisíc bodmi s vyvážením
farieb a automatickým a 11-úrovňovým manuálnym
ovládaním jasu
Pokrytie obrazového poľa
Približne 100 % horizontálne a 100 % vertikálne
Zväčšenie
Približne 0,8× (50 mm objektív zaostrený na
nekonečno, −1,0 m −1)
Predsunutie výstupnej pupily 21 mm (−1,0 m −1; od stredu povrchu šošovky okulára
okuláru
hľadáčika)
Nastavenie dioptrickej
−4–+2 m −1
korekcie
Snímač pohľadu do hľadáčika Automaticky prepína zobrazenie medzi monitorom
a hľadáčikom
Technické informácie 433
Monitor
Monitor
Uzávierka
Typ
Čas uzávierky
Rýchlosť synchronizácie
blesku
Spúšť
Režim snímania
8 cm/3,2“, približne 2 100 tis.-bodový výklopný TFT
LCD displej citlivý na dotyk so 170° pozorovacím
uhlom, približne 100 % pokrytím obrazového poľa
a vyvážením farieb a manuálnym ovládaním jasu
s 11 úrovňami
Elektronicky ovládaná mechanická štrbinová uzávierka
s vertikálnym chodom; elektronická uzávierka
s použitím prvej lamely; elektronická uzávierka
1/8 000–30 s v krokoch po 1/3 alebo 1/2 EV, režimy bulb,
time, X200
X = 1/200 s; synchronizácia s uzávierkou pri 1/200 s alebo
dlhšom čase; podporovaná je automatická
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP
Jednotlivá snímka, pomalé sériové snímanie, rýchle
sériové snímanie, rýchle sériové snímanie (rozšírené),
samospúšť
Približná maximálna rýchlosť • Z 7:
snímania (meraná za
- Pomalé sériové snímanie: 1–5 sn./s
- Rýchle sériové snímanie: 5,5 sn./s (14-bitové NEF/RAW:
skúšobných podmienok
špecifikovaných spoločnosťou
5 sn./s)
Nikon)
- Rýchle sériové snímanie (rozšírené): 9 sn./s (14-bitové
NEF/RAW: 8 sn./s)
• Z 6:
- Pomalé sériové snímanie: 1–5 sn./s
- Rýchle sériové snímanie: 5,5 sn./s
- Rýchle sériové snímanie (rozšírené): 12 sn./s (14-bitové
NEF/RAW: 9 sn./s)
Samospúšť
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 snímok v intervaloch 0,5, 1, 2
alebo 3 s
434 Technické informácie
Expozícia
Systém merania
Režim merania
Rozsah (ISO 100, objektív
f/2,0, 20 °C)
Režim
Korekcia expozície
Expozičná pamäť
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index)
Funkcia Active D-Lighting
Viacnásobná expozícia
Ďalšie možnosti
Meranie TTL pomocou obrazového snímača
fotoaparátu
• Maticové meranie expozície
• Meranie so zdôrazneným stredom: 75 % dôraz daný pre
12 mm kruh v strede obrazového poľa; namiesto
toho môže dôraz vyplývať z priemeru celého
obrazového poľa
• Bodové meranie expozície: Meria sa 4 mm kruh (približne
1,5 % obrazového poľa) v strede zvoleného
zaostrovacieho bodu
• Meranie s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu
• Z 7: –3–+17 EV
• Z 6: –4–+17 EV
Automatický režim (b); programová automatika
s flexibilnou programovou automatikou (P); clonová
automatika (S); časová automatika (A); manuálny režim
(M); používateľské nastavenia (U1, U2, U3)
–5–+5 EV v prírastkoch po 1/3 alebo 1/2 EV dostupné
v režimoch P, S, A a M
Zistená hodnota jasu sa uloží do pamäte
• Z 7: ISO 64 – 25600 v krokoch po 1/3 alebo 1/2 EV. Môže
sa nastaviť aj na približne 0,3, 0,5, 0,7 alebo 1 EV
(ekvivalent ISO 32) pod ISO 64 alebo na približne 0,3,
0,5, 0,7, 1 alebo 2 EV (ekvivalent ISO 102400) nad
ISO 25600; dostupné je automatické nastavenie
citlivosti ISO
• Z 6: ISO 100 – 51200 v krokoch po 1/3 alebo 1/2 EV.
Môže sa nastaviť aj na približne 0,3, 0,5, 0,7 alebo 1 EV
(ekvivalent ISO 50) pod ISO 100 alebo na približne
0,3, 0,5, 0,7, 1 alebo 2 EV (ekvivalent ISO 204800) nad
ISO 51200; dostupné je automatické nastavenie
citlivosti ISO
Možnosť voľby z možností Auto (Automatický režim),
Extra high (Mimoriadne vysoká), High (Vysoká),
Normal (Normálna), Low (Nízka) alebo Off (Vyp.)
Pridanie, priemer, zosvetlenie, stmavenie
HDR (vysoký dynamický rozsah), potlačenie rušenia
režimu fotografií
Technické informácie 435
Zaostrenie
Hybridné automatické zaostrovanie s detekciou fázy/
kontrastu s pomocným svetlom AF
Rozsah detekcie (jednorazové
• Z 7: −2 – +19 EV (Pri automatickom zaostrovaní pri slabom
automatické zaostrovanie, režim
osvetlení: −4 – +19 EV)
snímania fotografií, ISO 100,
• Z 6: −3,5 – +19 EV (Pri automatickom zaostrovaní pri
objektív f/2,0, 20 °C)
slabom osvetlení: −6 – +19 EV)
Zaostrovacie režimy
• Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); kontinuálne automatické zaostrovanie
(AF-C); nepretržité automatické zaostrovanie (AF-F; dostupné
len v režime videosekvencií); prediktívne zaostrovanie
• Manuálne zaostrovanie (M): Možnosť použitia elektronického
diaľkomera
Zaostrovacie body (automatické • Z 7: 493
zaostrovanie na jednotlivé
• Z 6: 273
zaostrovacie body, režim snímania
fotografií, oblasť snímky FX)
Režim činnosti AF
Automatické zaostrovanie na malé objekty, automatické
zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body a dynamická
voľba zaostrovacích polí (automatické zaostrovanie na malé
objekty a dynamická voľba zaostrovacích polí sú dostupné
len v režime fotografií); širokoplošné automatické
zaostrovanie (S); širokoplošné automatické zaostrovanie (L);
automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa
Pamäť zaostrenia
Pamäť zaostrenia možno aktivovať stlačením tlačidla spúšte
do polovice (v režime jednorazového automatického
zaostrovania) alebo stlačením stredu pomocného voliča
Automatické zaostrovanie
Stabilizácia obrazu (VR)
Stabilizácia obrazu (VR)
fotoaparátu
Stabilizácia obrazu (VR)
objektívu
5-osový posun obrazového snímača
Optická (dostupná s objektívmi VR)
Blesk
Riadenie záblesku
Zábleskový režim
Korekcia zábleskovej expozície
436 Technické informácie
TTL: Riadenie záblesku i-TTL; doplnkové riadenie záblesku
vyvažované meraním i-TTL sa používa s maticovým meraním
expozície, meraním expozície so zdôrazneným stredom
a meraním s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu,
štandardný záblesk i-TTL s bodovým meraním expozície
Podporovaná synchronizácia blesku s prvou lamelou
uzávierky, synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky,
synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky,
predzáblesk proti červeným očiam, predzáblesk proti
červeným očiam so synchronizáciou blesku s dlhými časmi
uzávierky, vypnutý blesk
–3–+1 EV v prírastkoch po 1/3 alebo 1/2 EV dostupné
v režimoch P, S, A a M
Blesk
Indikátor pripravenosti blesku Rozsvieti sa po úplnom nabití voliteľného blesku; bliká
pri výstrahe podexponovania po odpálení blesku pri
plnom výkone
Sánky na príslušenstvo
ISO 518 aktívna drážka s kontaktmi pre synchronizáciu
a dáta a s bezpečnostným zámkom
Systém kreatívneho
Riadenie záblesku i-TTL, rádiom riadené Pokročilé
osvetlenia Nikon (CLS)
bezdrôtové osvetlenie, optické Pokročilé bezdrôtové
osvetlenie, modelovacie osvetlenie (záblesk),
blokovanie zábleskovej expozície, prenos hodnoty
farebnej teploty, automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP, zjednotené riadenie záblesku
Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej farby
Bracketing
Typy bracketingu
Videosekvencia
Systém merania
Režim merania
Veľkosť obrazu (pixle)
a frekvencia snímania
Automatika (3 typy), automatika pre prirodzené svetlo,
priame slnečné svetlo, oblačno, tieň, žiarovka, žiarivka
(7 typov), blesk, výber farebnej teploty
(2 500 K – 10 000 K), vlastné nastavenie (uložiť je
možné maximálne 6 hodnôt), všetky okrem výberu
farebnej teploty s jemným doladením
Expozícia, blesk, vyváženie bielej farby a ADL
Meranie TTL pomocou obrazového snímača
fotoaparátu
Maticové, so zdôrazneným stredom alebo s dôrazom
na predchádzanie preexponovaniu
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (postupné riadkovanie),
25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 920 × 1 080 (spomalená videosekvencia); 30p ×4,
25p ×4, 24p ×5
Skutočné frekvencie snímania pre 120p, 100p, 60p,
50p, 30p, 25p a 24p sú 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25
a 23,976 sn./s v uvedenom poradí; voľba kvality je
dostupná pri všetkých veľkostiach okrem
3 840 × 2 160, 1 920 × 1 080 120p/100p a spomalenej
videosekvencie 1 920 × 1 080, keď je kvalita pevne
nastavená na m (vysoká)
Technické informácie 437
Videosekvencia
Formát súborov
Kompresia videosignálu
Formát zaznamenávania
zvuku
Zariadenie na záznam zvuku
Korekcia expozície
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index)
Funkcia Active D-Lighting
Ďalšie možnosti
438 Technické informácie
MOV, MP4
Zdokonalené kódovanie videosignálu H.264/MPEG-4
Linear PCM, AAC
Vstavaný stereofónny alebo externý mikrofón
s možnosťou tlmenia; nastaviteľná citlivosť
–3–+3 EV v prírastkoch po 1/3 alebo 1/2 EV dostupné
v režimoch P, S, A a M
• Z 7:
- b: Automatické nastavenie citlivosti ISO (ISO 64 až
25600)
- P, S, A: Automatické nastavenie citlivosti ISO (ISO 64
až Hi 2) s voliteľným horným limitom
- M: Automatické nastavenie citlivosti ISO (ISO 64 až
Hi 2) dostupné s voliteľným horným limitom;
manuálna voľba (ISO 64 až 25600 v krokoch po 1/3
alebo 1/2 EV) s ďalšími dostupnými možnosťami
ekvivalentnými približne 0,3, 0,5, 0,7, 1 alebo 2 EV
(ekvivalent ISO 102400) nad ISO 25600
• Z 6:
- b: Automatické nastavenie citlivosti ISO (ISO 100 až
51200)
- P, S, A: Automatické nastavenie citlivosti ISO (ISO 100
až Hi 2) s voliteľným horným limitom
- M: Automatické nastavenie citlivosti ISO (ISO 100 až
Hi 2) dostupné s voliteľným horným limitom;
manuálna voľba (ISO 100 až 51200 v krokoch po 1/3
alebo 1/2 EV) s ďalšími dostupnými možnosťami
ekvivalentnými približne 0,3, 0,5, 0,7, 1 alebo 2 EV
(ekvivalent ISO 204800) nad ISO 51200
Možnosť voľby z možností Same as photo settings
(Rovnaké ako nastavenia fotografií), Extra high
(Mimoriadne vysoká), High (Vysoká), Normal
(Normálna), Low (Nízka) alebo Off (Vyp.)
Časozberné videosekvencie, elektronická stabilizácia
obrazu, časové kódy, výstup záznamu videosekvencie
(N-Log)
Prehrávanie
Prehrávanie
Rozhranie
USB
Výstup HDMI
Konektor pre príslušenstvo
Vstup zvuku
Výstup zvuku
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Zobrazovanie snímok na celej obrazovke
a zobrazovanie miniatúr (4, 9 alebo 72 snímok) so
zväčšením výrezu snímky, orezanie zväčšenia výrezu
snímky, prehrávanie videosekvencií, prezentácie
fotografií a/alebo videosekvencií, zobrazovanie
histogramov, zobrazovanie preexponovaných oblastí,
informácií o fotografiách, zobrazovanie údajov
o polohe, hodnotenie snímok a automatické otáčanie
snímok
Konektor typu C (SuperSpeed USB); odporúča sa
pripojenie k vstavanému portu USB
Konektor HDMI typu C
Možnosť použitia s MC-DC2 a iným voliteľným
príslušenstvom
Stereo mini-pin konektor (priemer 3,5 mm;
podporované zásuvné napájanie)
Stereo mini-pin konektor (priemer 3,5 mm)
• Štandardy: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Prevádzková frekvencia: 2 412–2 462 MHz (kanál 11)
a 5 180–5 320 MHz
• Maximálny výstupný výkon (EIRP):
- Z 7: Pásmo 2,4 GHz: 7,0 dBm
Pásmo 5 GHz: 12,1 dBm
- Z 6: Pásmo 2,4 GHz: 7,4 dBm
Pásmo 5 GHz: 12,2 dBm
• Overovanie: Otvorený systém, WPA2-PSK
Technické informácie 439
Wi-Fi/Bluetooth
Bluetooth
Dosah (priama viditeľnosť)
Zdroj napájania
Batéria
Nabíjací sieťový zdroj
Sieťový zdroj
Závit na pripojenie statívu
Závit na pripojenie statívu
Rozmery a hmotnosť
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
440 Technické informácie
• Komunikačné protokoly: Špecifikácia Bluetooth verzia 4.2
• Prevádzková frekvencia:
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Nízka energia Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
• Maximálny výstupný výkon (EIRP):
- Z 7: Bluetooth: 1,5 dBm
Nízka energia Bluetooth: 0 dBm
- Z 6: Bluetooth: 1,9 dBm
Nízka energia Bluetooth: 0,4 dBm
Približne 10 m bez rušenia; dosah sa môže meniť podľa
sily signálu a prítomnosti alebo neprítomnosti
prekážok
Jedna nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15b
(0 465); môže sa použiť aj EN-EL15a/EN-EL15, ale
vezmite do úvahy, že pri jednom nabití nemusíte byť
schopní zhotoviť ekvivalentný počet snímok a že
nabíjací sieťový zdroj je možné použiť len na nabíjanie
batérií EN-EL15b
Nabíjací sieťový zdroj EH-7P (dodáva sa len so Z 7)
Sieťový zdroj EH-5c/EH-5b (vyžaduje sa napájací
konektor EP-5B, ktorý je k dispozícii samostatne)
/ in. (ISO 1222)
14
Približne 134 × 100,5 × 67,5 mm
Približne 675 g s batériou a pamäťovou kartou, ale bez
krytky tela; približne 585 g (len telo fotoaparátu)
Prevádzkové podmienky
Teplota
Vlhkosť
0 °C–40 °C
85 % alebo menej (bez kondenzácie)
• Ak nie je uvedené inak, všetky merania sa vykonávajú v súlade s normami a smernicami Camera and Imaging
Products Association (CIPA).
• Všetky údaje platia pre fotoaparát s plne nabitou batériou.
• Vzorové obrázky zobrazené na fotoaparáte a obrázky a ilustrácie v príručkách slúžia len na vysvetlenie.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
❚❚ Nabíjačka MH-25a
Menovitý príkon
Menovitý výkon
Podporované batérie
Čas nabíjania
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Dĺžka napájacieho kábla
Hmotnosť
100–240 V stried., 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V jednosm./1,2 A
Nabíjateľné lítium-iónové batérie Nikon EN-EL15b
Približne 2 hodín a 35 minút pri okolitej teplote 25 °C
a úplnom vybití
0 °C–40 °C
Približne 95 × 33,5 × 71 mm, okrem výčnelkov
Približne 1,5 m, ak je súčasťou dodávky
Približne 115 g, okrem dodaného napájacieho
konektora (napájacieho kábla alebo sieťového
zásuvkového adaptéra)
Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
m stried., p jednosm., q Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
Technické informácie 441
❚❚ Nabíjací sieťový zdroj EH-7P (dodáva sa len so Z 7)
Menovitý príkon
Menovitý výkon
Podporované batérie
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
100–240 V stried., 50/60 Hz, MAX. 0,5 A
5,0 V jednosm./3,0 A
Nabíjateľné lítium-iónové batérie Nikon EN-EL15b
0 °C–40 °C
Približne 65,5 × 26,5 × 58,5 mm, bez zástrčkového
adaptéra
Približne 125 g, bez zástrčkového adaptéra
EH-7P sa dodáva s pripojeným zástrčkovým adaptérom v krajinách alebo regiónoch, kde sa to vyžaduje; tvar
zástrčkového adaptéra sa líši podľa krajiny predaja. Nepokúšajte sa odstrániť zástrčkový adaptér, keďže by to
mohlo poškodiť výrobok.
Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
m stried., p jednosm., q Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
❚❚ Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15b
Typ
Menovitá kapacita
Prevádzková teplota
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
7,0 V/1 900 mAh
0 °C – 40 °C
Približne 40 × 56 × 20,5 mm
Približne 80 g, bez krytu kontaktov
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody
spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka.
442 Technické informácie
A Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Majte na pamäti, že odstránením snímok z pamäťových kariet alebo iných
zariadení na ukladanie údajov alebo ich naformátovaním sa údaje pôvodných
snímok nevymažú úplne. Odstránené súbory na vyhodených zariadeniach na
ukladanie údajov možno niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru,
čo môže mať za následok zneužitie osobných údajov na snímkach. Za
zabezpečenie utajenia takýchto údajov zodpovedá používateľ.
Pred vyhodením pamäťového zariadenia alebo jeho odovzdaním inej osobe v ňom
vymažte všetky dáta bežným softvérom na vymazávanie alebo naformátujte
zariadenie a potom ho celé zaplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné
informácie (napríklad snímkami prázdnej oblohy). Pri fyzickom ničení pamäťového
zariadenia treba dbať na opatrnosť, aby ste sa neporanili.
Pred likvidáciou fotoaparátu alebo prevodom vlastníctva inej osobe by ste mali tiež
použiť možnosť Reset all settings (Resetovať všetky nastavenia) v ponuke
nastavenia fotoaparátu na odstránenie akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa
siete.
A Podporované štandardy
• DCF verzie 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) (Návrhový štandard pre
súborový systém fotoaparátov) je štandard v širokej miere používaný výrobcami
digitálnych fotoaparátov na zabezpečenie kompatibility medzi rôznymi
značkami fotoaparátov.
• Exif verzie 2.31: Tento fotoaparát podporuje štandard Exif (Exchangeable Image
File Format for Digital Still Cameras) verzie 2.31, ktorý umožňuje použiť
informácie uložené spolu s fotografiami na optimálnu reprodukciu farieb pri tlači
snímok na tlačiarňach kompatibilných so štandardom Exif.
• PictBridge: Štandard vyvinutý v spolupráci výrobcov digitálnych fotoaparátov
a tlačiarní, ktorý umožňuje tlač fotografií priamo na tlačiarni bez ich
predchádzajúceho prenosu do počítača.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením) je štandard pre multimediálne rozhrania používané v spotrebnej
elektronike a audiovizuálnych zariadeniach, ktorý umožňuje prenos
audiovizuálnych údajov a riadiacich signálov do zariadení podporujúcich
štandard HDMI prostredníctvom jedného kábla.
Technické informácie 443
A Informácie o ochranných známkach
IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco
Systems, Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách, pričom sa používa na
základe udelenej licencie. Windows je buď registrovaná ochranná známka alebo
ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo
ďalších krajinách. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, logá Apple, iPhone®, iPad®
a iPod touch® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované
v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Android, Google Play a logo Google
Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Robot Android je
reprodukovaný a upravovaný na základe diela vytvoreného a zdieľaného
spoločnosťou Google a používaného v súlade s podmienkami popísanými v licencii
Creative Commons 3.0 Attribution License. PictBridge je ochranná známka
asociácie Camera and Imaging Products Association (CIPA). XQD je ochranná
známka spoločnosti Sony Corporation. HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance. Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované
ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek
použitie takýchto značiek spoločnosťou Nikon Corporation je na základe udelenej
licencie.
Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo v ostatnej
dokumentácii dodanej s vaším výrobkom značky Nikon sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
444 Technické informácie
A Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
A Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2018 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva vyhradené.
A AVC Patent Portfolio License
TENTO VÝROBOK JE LICENCOVANÝ POD SÚBOROM PATENTOV AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE,
KTORÝ SPOTREBITEĽA OPRÁVŇUJE VYUŽÍVAŤ HO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY ZAMERANÉ NA
(i) KÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMOV V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO NA
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ VYTVORIL NA
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY A/ALEBO ZÍSKAL OD INEJ OPRÁVNENEJ OSOBY PODNIKAJÚCEJ
V SÚLADE S LICENCIOU ZAMERANOU NA POSKYTOVANIE VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC. PRE
ŽIADNE INÉ POUŽITIE NIE JE LICENCIA UDELENÁ ANI Z UVEDENÉHO NEVYPLÝVA. ĎALŠIE INFORMÁCIE
VÁM POSKYTNE SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE STRÁNKU
http://www.mpegla.com
Technické informácie 445
Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z
24–70mm f/4 S
Táto časť je súčasťou príručky objektívu pre zákazníkov, ktorí si kúpili
Súpravu objektívu NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. Vezmite do úvahy, že
v niektorých krajinách alebo regiónoch nemusia byť súpravy objektívov
dostupné.
Používanie objektívu
❚❚ Časti objektívu: Názvy a funkcie
1
2
4
5
6
7 8
9
10 11
12
3
13
14
446 Technické informácie ➜ Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Slnečné clony objektívu blokujú rozptýlené svetlo,
1 Slnečná clona objektívu ktoré by inak mohlo spôsobiť závoj alebo reflexy. Slúžia
tiež na ochranu objektívu.
Značka aretovanej
2 polohy slnečnej clony
objektívu
Použite pri pripevnení slnečnej clony objektívu.
Značka pre nasadenie
3
slnečnej clony objektívu
Upevňovacia značka
4
Použite pri pripevnení slnečnej clony objektívu.
slnečnej clony objektívu
Otočte na dosiahnutie priblíženia alebo oddialenia.
5 Krúžok zoomu
Pred použitím objektívu nezabudnite objektív vysunúť.
Stupnica ohniskových
6
vzdialeností
Slúži na určenie približnej ohniskovej vzdialenosti pri
Značka na stupnici
priblížení alebo oddialení objektívu.
7 ohniskových
vzdialeností
• Zvolený režim automatického zaostrovania: V režime
automatického zaostrovania môžete otočením tohto
prispôsobiteľného krúžku vykonať funkciu zvolenú
8 Ovládací krúžok
pomocou fotoaparátu.
• Zvolený režim manuálneho zaostrovania: Otočením
zaostrite.
Upevňovacia značka
9
Použite pri upevnení objektívu na fotoaparát.
objektívu
Gumené tesnenie
10
—
bajonetu objektívu
Používajú sa na prenos údajov do fotoaparátu
11 Kontakty procesora
a z fotoaparátu.
Vyberte A pre automatické zaostrovanie, M pre
manuálne zaostrovanie. Vezmite do úvahy, že bez
Volič režimov
12
ohľadu na vybrané nastavenie sa musí zaostrenie
zaostrovania
upraviť manuálne, keď sa zvolí režim manuálneho
zaostrovania pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu.
13 Predný kryt objektívu
—
14 Zadný kryt objektívu
—
Technické informácie ➜ Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S 447
❚❚ Pripojenie a odpojenie
Pripojenie objektívu
1 Zapnite fotoaparát, odstráňte krytku tela a odpojte zadný kryt
objektívu.
2 Umiestnite objektív na telo fotoaparátu, pričom zachovajte
upevňovaciu značku na objektíve zarovnanú s upevňovacou
značkou na tele fotoaparátu a potom otáčajte objektív proti smeru
hodinových ručičiek dovtedy, kým nezapadne na miesto.
Odpojenie objektívu
1 Vypnite fotoaparát.
2 Stlačte a podržte tlačidlo aretácie bajonetu počas otáčania
objektívu v smere hodinových ručičiek.
448 Technické informácie ➜ Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
❚❚ Pred použitím
Objektív je zasúvateľný a pred použitím sa musí vysunúť. Otáčajte
krúžok zoomu podľa znázornenia dovtedy, kým objektív nezapadne do
vysunutej polohy. Snímky je možné zhotovovať len vtedy, keď značka na
stupnici ohniskových vzdialeností ukazuje na polohu od 24 do 70 na
stupnici ohniskových vzdialeností.
Snímky je možné zhotovovať
v týchto ohniskových
vzdialenostiach
Ak chcete objektív zasunúť, otočte krúžok zoomu v opačnom smere,
ktorý sa zastaví pri dosiahnutí polohy (I) na stupnici ohniskových
vzdialeností.
Ak sa fotoaparát zapne so zasunutým objektívom, zobrazí sa výstraha.
Pred použitím objektívu vysuňte objektív.
Technické informácie ➜ Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S 449
❚❚ Pripojenie a odpojenie slnečnej clony objektívu
Zarovnajte upevňovaciu značku slnečnej clony objektívu (I) so značkou
pre nasadenie slnečnej clony objektívu (I) a potom otáčajte slnečnú
clonu objektívu (w) dovtedy, kým sa značka I nezarovná so značkou
aretovanej polohy slnečnej clony objektívu (K).
Ak chcete odpojiť slnečnú clonu, postupujte opačne podľa vyššie
uvedených krokov.
Keď nasadzujete alebo odstraňujete slnečnú clonu, držte ju blízko
symbolu I na jej základni a vyhýbajte sa príliš tesnému zovretiu.
Slnečnú clonu možno obrátiť a upevniť na objektív, keď sa nepoužíva.
❚❚ Keď je objektív pripojený
Poloha zaostrenia sa môže zmeniť, ak po zaostrení vypnete a potom
znova zapnete fotoaparát. Pred snímaním znova zaostrite. Ak ste
zaostrili na vopred zvolené miesto počas čakania na to, kedy sa objaví
váš objekt, odporúčame, aby ste nevypínali fotoaparát, pokiaľ sa
nezhotoví snímka.
450 Technické informácie ➜ Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Nedvíhajte ani nedržte objektív alebo fotoaparát len za slnečnú clonu
objektívu.
• Kontakty procesora udržiavajte v čistote.
• Ak by sa gumené tesnenie bajonetu objektívu poškodilo, okamžite
prestaňte zariadenie používať a vezmite objektív do autorizovaného
servisu Nikon na opravu.
• Založte predný a zadný kryt objektívu, keď sa objektív nepoužíva.
• Aby sa chránilo vnútro objektívu, objektív skladujte mimo pôsobenia
priameho slnečného svetla.
• Objektív udržiavajte v suchu. Korózia vnútorného mechanizmu môže
spôsobiť neopraviteľné poškodenie.
• Ponechanie objektívu na miestach s mimoriadne vysokou teplotou
môže spôsobiť poškodenie alebo zdeformovanie častí vyrobených zo
spevneného plastu.
• Prudké zmeny teploty môžu spôsobiť poškodenie v dôsledku
kondenzácie vo vnútornej aj na vonkajšej časti objektívu. Pred tým, ako
vezmete objektív z teplého do studeného prostredia alebo naopak,
vložte ho do jeho puzdra alebo plastového vrecka, aby sa spomalila
zmena teploty.
• Odporúčame umiestniť objektív do puzdra, aby ste ho chránili pred
poškriabaním počas prepravy.
Technické informácie ➜ Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S 451
Starostlivosť o objektív
• Odstraňovanie prachu zvyčajne postačuje na čistenie sklenených
povrchov objektívu.
• Škvrny a odtlačky prstov je možné odstrániť z prvkov objektívu
s fluórovou povrchovou vrstvou pomocou mäkkej, čistej bavlnenej
handričky alebo tkaniny na čistenie šošoviek; čistenie vykonávajte od
stredu smerom von pomocou kruhového pohybu. Na odstránenie
odolných škvŕn jemne utrite povrch mäkkou handričkou mierne
navlhčenou v malom množstve destilovanej vody, etanolu alebo
prostriedku na čistenie šošoviek. Akékoľvek značky v tvare kvapky,
ktoré zostali z tohto procesu na povrchu odpudzujúcom vodu a olej, je
možné následne odstrániť suchou handričkou.
• Pri čistení prvkov objektívu, ktoré nemajú fluórovú povrchovú vrstvu,
odstráňte škvrny a odtlačky prstov pomocou mäkkej, čistej bavlnenej
handričky alebo tkaniny na čistenie šošoviek mierne navlhčenej malým
množstvom etanolu alebo prostriedkom na čistenie šošoviek. Jemne
utrite zo stredu smerom von kruhovým pohybom, pričom dbajte na to,
aby ste nezanechali šmuhy ani sa nedotkli objektívu prstami.
• Na čistenie šošoviek nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako sú
riedidlo alebo benzén.
• Na ochranu predného prvku objektívu je možné použiť neutrálne šedé
filtre (NC) (k dispozícii samostatne).
• Ak sa objektív nebude dlhší čas používať, uskladnite ho na chladnom
a suchom mieste, aby sa predišlo vytváraniu plesní a hrdze.
Neskladujte ho na priamom slnečnom svetle s naftalínovými či
gáfrovými guľôčkami proti moliam.
452 Technické informácie ➜ Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Príslušenstvo
❚❚ Dodávané príslušenstvo
•
•
•
•
72 mm snímateľný predný kryt objektívu LC-72B
Zadný kryt objektívu LF-N1
Bajonetová slnečná clona objektívu HB-85
Puzdro na objektív CL-C1
D Používanie puzdra na objektív
• Puzdro je určené na ochranu objektívu pred poškriabaním, nie pred pádmi
alebo inými fyzickými otrasmi.
• Puzdro nie je odolné voči vode.
• Materiál použitý pre toto puzdro môže po potretí alebo navlhnutí vyblednúť,
púšťať farbu, môže sa zmrštiť alebo zmeniť farbu.
• Odstráňte prach mäkkou kefkou.
• Vodu a škvrny je možné odstrániť z povrchu mäkkou suchou handričkou.
Nepoužívajte alkohol, benzén, rozpúšťadlo ani iné prchavé chemikálie.
• Neskladujte na miestach vystavených pôsobeniu priameho slnečného svetla
alebo vysokých teplôt či vlhkosti.
• Puzdro nepoužívajte na čistenie monitora alebo prvkov objektívu.
• Dávajte pozor, aby objektív počas prepravy nevypadol z puzdra.
Materiál: polyester
❚❚ Kompatibilné príslušenstvo
72 mm závitové filtre
D Filtre
Naraz použite len jeden filter. Pred pripojením filtrov alebo otočením kruhových
polarizačných filtrov odstráňte slnečnú clonu objektívu.
Technické informácie ➜ Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S 453
Technické parametre
Bajonet
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Zaostrovací systém
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Clonové segmenty
Rozsah clony
Priemer filtrového závitu
Rozmery
Hmotnosť
Bajonet Nikon Z
24 – 70 mm
f/4
14 prvkov v 11 skupinách (vrátane 1 prvku ED
objektívu, 1 asférického prvku ED, 3 asférických
prvkov, prvkov s antireflexnou vrstvou Nano Crystal
Coat a predného prvku objektívu s fluórovou
povrchovou vrstvou)
• Formát FX: 84° – 34° 20´
• Formát DX: 61° – 22° 50´
Odstupňovaná v milimetroch (24, 28, 35, 50, 70)
Vnútorné zaostrovanie
0,3 m od obrazovej roviny pri všetkých nastaveniach
priblíženia
7 (okrúhly otvor clony)
f/4 – 22
72 mm (P = 0,75 mm)
Približne 77,5 mm maximálny priemer × 88,5 mm
(vzdialenosť od príruby bajonetu objektívu
fotoaparátu pri vysunutí objektívu)
Približne 500 g
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu, technických parametrov a činnosti tohto výrobku
kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
454 Technické informácie ➜ Užívateľská príručka objektívu NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Užívateľská príručka bajonetového adaptéra
FTZ
Tento bajonetový adaptér umožňuje upevnenie objektívov Nikon F
mount NIKKOR na bezzrkadlové fotoaparáty Nikon Z mount. Nedá sa
upevniť na fotoaparáty F mount (digitálne jednooké zrkadlovky Nikon)
ani 1 mount (pokročilé fotoaparáty s vymeniteľnými objektívmi Nikon 1)
či použiť s objektívmi 1 NIKKOR. Táto časť je súčasťou príručky
bajonetového adaptéra pre zákazníkov, ktorí si kúpili súpravu
bajonetového adaptéra. Vezmite do úvahy, že v niektorých krajinách
alebo regiónoch nemusia byť súpravy bajonetových adaptérov
dostupné.
Vezmite do úvahy, že v závislosti od objektívu môže adaptér
obmedzovať automatické zaostrovanie alebo iné funkcie fotoaparátu.
A Kompatibilné objektívy s bajonetom Nikon F
Informácie o objektívoch, ktoré je možné upevniť na bajonetový adaptér FTZ
určený na použitie s fotoaparátmi s bajonetom Nikon Z, nájdete v časti
Kompatibilné objektívy s bajonetom Nikon F, k dispozícii v Nikon Download
Center (Centrum sťahovania súborov spoločnosti Nikon):
https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/products/491/FTZ.html
Technické informácie ➜ Užívateľská príručka bajonetového adaptéra FTZ 455
Bajonetový adaptér
❚❚ Časti adaptéra
Bajonet objektívu
Bajonet fotoaparátu
2
3
6
7
4
8
1
5
1 Bajonet Nikon F (pripevňuje sa
k objektívu)
2 Kontakty na prenos signálov objektívu
3 Upevňovacia značka objektívu
4 Tlačidlo aretácie bajonetu
5 Závit na pripojenie statívu
6 Upevňovacia značka adaptéra
7 Bajonet Nikon Z (pripája sa
k fotoaparátu)
8 Kontakty procesora
456 Technické informácie ➜ Užívateľská príručka bajonetového adaptéra FTZ
❚❚ Pripojenie a odpojenie
Pred pripojením adaptéra k fotoaparátu alebo odpojením adaptéra od
fotoaparátu alebo pripojením objektívu k adaptéru alebo odpojením
objektívu od adaptéra vypnite fotoaparát. Vyberte miesto mimo
pôsobenia priameho slnečného svetla a dbajte na to, aby ste zabránili
vniknutiu prachu do zariadení. Počas pripájania objektívu dbajte na to,
aby nedošlo k stlačeniu tlačidla aretácie bajonetu fotoaparátu alebo
objektívu.
Pripojenie adaptéra a objektívu
1 Odstráňte krytku tela a zadný kryt objektívu z adaptéra a krytku
tela z fotoaparátu.
2 Pripojte adaptér
k fotoaparátu.
Pri zachovaní upevňovacej
značky adaptéra
zarovnanej s upevňovacou
značkou na tele
fotoaparátu (q)
umiestnite adaptér na fotoaparát a potom ho otáčajte proti smeru
hodinových ručičiek dovtedy, kým nezapadne na miesto (w).
3 Odstráňte zadný kryt objektívu.
Technické informácie ➜ Užívateľská príručka bajonetového adaptéra FTZ 457
4 Pripojte objektív
k adaptéru.
Pri zachovaní upevňovacej
značky objektívu
zarovnanej s upevňovacou
značkou objektívu na
adaptéri (e) umiestnite
objektív na adaptér
a potom ho otáčajte proti
smeru hodinových ručičiek
dovtedy, kým nezapadne
na miesto (r).
Odpojenie objektívu a adaptéra
1 Odpojte objektív.
Stlačte a podržte tlačidlo
aretácie bajonetu
adaptéra (q) počas
otáčania objektívu v smere
hodinových ručičiek (w).
Po odpojení objektívu
založte predný a zadný
kryt na objektív.
2 Odpojte adaptér.
Stlačte a podržte tlačidlo aretácie
bajonetu fotoaparátu (e) počas
otáčania adaptéra v smere
hodinových ručičiek (r). Po
odstránení adaptéra založte krytku
tela a zadný kryt na adaptér
a krytku tela na fotoaparát.
458 Technické informácie ➜ Užívateľská príručka bajonetového adaptéra FTZ
D Objektívy so vstavaným procesorom vybavené clonovými krúžkami
Pred pripojením objektívu so vstavaným procesorom vybaveného clonovým
krúžkom zvoľte minimálnu clonu (najvyššie clonové číslo).
D Nekompatibilné objektívy a príslušenstvo
Nasledujúce objektívy a príslušenstvo sa nedajú použiť. Pokus o násilné
pripojenie ktoréhokoľvek z týchto zariadení by mohol poškodiť adaptér alebo
objektív. Individuálna obmena môže spôsobiť to, že iné objektívy ako tie, ktoré
sú uvedené nižšie, sa stanú nekompatibilnými; nepoužívajte silu, ak sa stretnete
s odporom pri pokuse o pripojenie objektívu.
• Objektívy bez AI
• IX-NIKKOR
• Telekonvertor s automatickým
zaostrovaním TC-16A
• Objektívy vyžadujúce zaostrovaciu
jednotku AU-1 (400mm f/4,5, 600mm
f/5,6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• Objektívy rybie oko (6mm f/5,6,
7,5mm f/5,6, 8mm f/8, OP 10mm
f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Medzikrúžok K2
• 180–600mm f/8 ED (výrobné čísla
174041 – 174180)
• 360–1200mm f/11 ED (výrobné čísla
174031 – 174127)
• 200–600mm f/9,5 (výrobné čísla
280001 – 300490)
• Objektívy AF pre F3AF (AF 80mm
f/2,8, AF 200mm f/3,5 ED,
telekonvertor s automatickým
zaostrovaním TC-16)
• PC 28mm f/4 (výrobné číslo 180900
alebo nižšie)
• PC 35mm f/2,8 (výrobné čísla
851001 – 906200)
• PC 35mm f/3,5 (starý typ)
• Reflex 1000mm f/6,3 (starý typ)
• Objektívy NIKKOR-H Auto 2,8cm f/3,5
(28mm f/3,5) s výrobným číslom pod
362000
• Objektívy NIKKOR-S Auto 3,5cm f/2,8
(35mm f/2,8) s výrobným číslom pod
928000
• NIKKOR-S Auto 5cm f/2 (50mm f/2)
• Objektívy NIKKOR-Q Auto 13,5cm
f/3,5 (135mm f/3,5) s výrobným
číslom pod 753000
• Micro-NIKKOR 5,5cm f/3,5
• Medical-NIKKOR Auto 200mm f/5,6
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
85–250mm f/4–4,5
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
200–600mm f/9,5–10,5
Technické informácie ➜ Užívateľská príručka bajonetového adaptéra FTZ 459
Používanie bajonetového adaptéra
• Automatické zaostrovanie nemusí fungovať podľa očakávania, keď sa
adaptér použije s objektívom F-mount NIKKOR. Ak má fotoaparát
problém so zaostrením, nastavte režim činnosti AF na jednotlivý bod
a zvoľte stredové zaostrovacie pole, alebo zaostrite manuálne.
• Pri niektorých objektívoch nemusí funkcia stabilizácie obrazu
fotoaparátu fungovať podľa očakávania, alebo môže spôsobovať
vinetáciu či pokles v periférnom osvetlení.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Keď používate adaptér s objektívmi s hmotnosťou viac ako 1 300 g, pri
držaní fotoaparátu podopierajte objektív a nepoužívajte remienok
fotoaparátu. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo spôsobiť
poškodenie bajonetu objektívu fotoaparátu.
• Pri používaní teleobjektívov vybavených objímkou statívu pripevnite
statív radšej k objímke statívu objektívu ako k závitu na pripojenie
statívu na adaptéri.
• Udržiavajte kontakty na prenos signálov procesora a objektívu
v čistote.
• Adaptér udržiavajte v suchu. Korózia vnútorného mechanizmu môže
spôsobiť neopraviteľné poškodenie.
• Ponechanie adaptéra na miestach s mimoriadne vysokou teplotou
môže spôsobiť poškodenie alebo zdeformovanie častí vyrobených zo
spevneného plastu.
460 Technické informácie ➜ Užívateľská príručka bajonetového adaptéra FTZ
Starostlivosť o adaptér
• Nedotýkajte sa vnútorného priestoru bajonetového adaptéra. Na
odstránenie prachu použite ofukovací balónik alebo mäkký štetec,
pričom dávajte pozor, aby ste neodreli ani nepoškriabali vnútorné časti
adaptéra.
• Pri čistení adaptéra použite ofukovací balónik, aby ste odstránili prach
a nečistoty, a potom jemne utrite adaptér mäkkou suchou handričkou.
• Na čistenie adaptéra nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako sú
riedidlo alebo benzén.
• Ak sa adaptér nebude dlhší čas používať, uskladnite ho na chladnom
a suchom mieste, aby sa predišlo vytváraniu plesní a hrdze.
Neskladujte ho na priamom slnečnom svetle s naftalínovými či
gáfrovými guľôčkami proti moliam.
Príslušenstvo
❚❚ Dodávané príslušenstvo
• Krytka tela BF-1B
• Zadný kryt objektívu LF-N1
Technické parametre
Typ
Podporované fotoaparáty
Rozmery
Hmotnosť
Bajonetový adaptér
Bezzrkadlové fotoaparáty s bajonetom Nikon Z
Približne 70 mm priemer (bez výčnelkov) × 80 mm
Približne 135 g
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu, technických parametrov a činnosti tohto výrobku
kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
Technické informácie ➜ Užívateľská príručka bajonetového adaptéra FTZ 461
Schválené pamäťové karty
Fotoaparát je možné použiť s pamäťovými kartami XQD. Na záznam
videosekvencií sa odporúčajú karty s rýchlosťou zápisu 45 MB/s (300×)
alebo lepšie; nižšie rýchlosti môžu prerušiť záznam alebo prehrávanie,
alebo môžu spôsobiť trhavé a nerovnomerné prehrávanie. Informácie
o kompatibilite a činnosti získate od výrobcu.
462 Technické informácie
Kapacita pamäťových kariet
V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet snímok, ktoré je
možné uložiť na 64 GB kartu Sony QD-G64E XQD série G pri rôznych
nastaveniach kvality snímky a veľkosti obrazu, keď je možnosť FX
(36 × 24) zvolená pre Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
(platné k júlu 2018).
Z 7:
Kvalita snímky
Bezstratovo
komprimované
NEF (RAW)
Komprimované
Nekomprimované
TIFF (RGB)
Vysoká kvalita
JPEG 3
Normálna kvalita
Základná kvalita
12-bitová
14-bitová
12-bitová
14-bitová
12-bitová
14-bitová
Veľkosť
snímky
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľkosť
súboru 1
44,7 MB
31,5 MB
24,5 MB
55,8 MB
40,7 MB
49,4 MB
74,1 MB
85,1 MB
134,6 MB
76,5 MB
34,8 MB
17,2 MB
11,7 MB
6,8 MB
11,8 MB
7,0 MB
3,5 MB
3,8 MB
2,6 MB
1,6 MB
Počet snímok 1
748
1 000
1 400
654
1 000
845
748
654
412
723
1 500
1 900
3 200
6 500
3 700
6 400
12 700
7 500
12 300
24 100
Kapacita
vyrovnávacej
pamäte 2
23
19
19
19
23
19
23
18
21
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Technické informácie 463
Z 6:
Kvalita snímky
Bezstratovo
komprimované
NEF (RAW)
Komprimované
Nekomprimované
12-bitová
14-bitová
12-bitová
14-bitová
12-bitová
14-bitová
TIFF (RGB)
Vysoká kvalita
JPEG 3
Normálna kvalita
Základná kvalita
Veľkosť
snímky
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľkosť
súboru 1
22,5 MB
16,1 MB
12,7 MB
28,2 MB
20,4 MB
24,8 MB
38,5 MB
44,1 MB
69,3 MB
39,5 MB
18,4 MB
9,4 MB
6,6 MB
4,0 MB
6,4 MB
3,9 MB
2,1 MB
2,3 MB
1,7 MB
1,2 MB
Počet snímok
1 300
1 900
2 500
1 100
1 800
1 500
1 300
1 100
759
1 300
2 800
3 400
5 600
10 400
6 700
10 900
19 900
13 000
20 800
35 200
1
Kapacita
vyrovnávacej
pamäte 2
35
26
26
43
37
43
33
34
27
31
35
44
50
51
44
50
51
46
50
50
1 Všetky údaje sú približné. Veľkosť súboru sa mení podľa zaznamenanej scény.
2 Maximálny počet snímok, ktoré je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte pri ISO 100. Môže klesnúť
v niektorých situáciách, napríklad pri kvalitách snímky označených hviezdičkou („m“), alebo v prípade, že je
zapnutá automatická regulácia skreslenia.
3 Uvedené hodnoty predpokladajú kompresiu JPEG s prioritou veľkosti. Voľbou optimálnej kvality snímky
označenou hviezdičkou („m“; optimálna kompresia) sa zväčší veľkosť súboru snímok vo formáte JPEG;
zodpovedajúcim spôsobom poklesne aj počet snímok a kapacita vyrovnávacej pamäte.
464 Technické informácie
Výdrž batérie
Približná dĺžka metráže alebo približný počet záberov, ktoré je možné zaznamenať
s plne nabitou batériou EN-EL15b 1, sa líšia podľa režimu monitora. Čísla pre
fotografie 2 sú nasledovné:
• Viewfinder only (Len hľadáčik): 330 záberov (Z 7), 310 záberov (Z 6)
• Monitor only (Len monitor): 400 záberov (Z 7), 380 záberov (Z 6)
Čísla pre videosekvencie 3 sú:
• Viewfinder only (Len hľadáčik): 85 minút
• Monitor only (Len monitor): 85 minút
Výdrž batérie môžu skrátiť nasledujúce činnosti:
• Držanie tlačidla spúšte stlačeného do polovice
• Opakovaná činnosť automatického zaostrovania
• Zhotovovanie fotografií vo formáte NEF (RAW)
• Dlhé časy uzávierky
• Používanie funkcií Wi-Fi (bezdrôtovej siete LAN) a Bluetooth fotoaparátu
• Používanie fotoaparátu s pripojeným voliteľným príslušenstvom
• Opakované priblíženie a oddialenie
Ak chcete naplno využívať nabíjateľné batérie EN-EL15b Nikon:
• Udržiavajte kontakty batérie v čistote. Znečistené kontakty môžu znížiť výkon
batérie.
• Batérie používajte hneď po ich nabití. Nepoužívané batérie strácajú svoje nabitie.
1 Môžu sa použiť aj batérie EN-EL15a/EN-EL15, ale vezmite do úvahy, že pri jednom nabití nemusíte byť
schopní zhotoviť ekvivalentný počet záberov. Výdrž sa líši v závislosti od stavu batérie, teploty, intervalu
medzi zábermi a dĺžky času zobrazenia ponúk.
2 Štandard CIPA. Merané pri 23 °C (±2 °C) s objektívom NIKKOR Z 24–70mm f/4 S za nasledujúcich skúšobných
podmienok: jedna fotografia sa zhotovila pri predvolených nastaveniach raz za 30 s.
3 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s fotoaparátom pri predvolených nastaveniach a objektívom NIKKOR
Z 24–70mm f/4 S za podmienok špecifikovaných asociáciou Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Jednotlivé videosekvencie môžu trvať maximálne 29 minút 59 sekúnd; záznam sa môže ukončiť aj
pred dosiahnutím týchto obmedzení, ak sa zvýši teplota fotoaparátu.
Technické informácie 465
Register
Symboly
b (Automatický režim) ......................... 41, 45
P (Programová automatika)................. 70, 71
S (Clonová automatika) ......................... 70, 71
A (Časová automatika) ........................... 70, 72
M (Manuálny režim) ................................ 70, 73
U1/U2/U3....................................................... 70, 75
U (Jednotlivá snímka) ........................... 84, 87
V (Pomalé sériové snímanie) ........84, 111
W (Rýchle sériové snímanie) ..........84, 111
X (Rýchle sériové snímanie (rozšírené)) .
85, 111
E (Samospúšť) ......................................... 85, 87
L (Nehlučné fotografovanie) .................... 67
x (Elektronická uzávierka s použitím prvej
lamely)............................................................262
P (Mechanická uzávierka) ........................262
3 (Automatické zaostrovanie na malé
objekty)............................................................ 54
d (Automatické zaostrovanie na
jednotlivé zaostrovacie body) ................. 54
e (Dynamická voľba zaostrovacích polí) .
55
f (Širokoplošné automatické
zaostrovanie (S)) ........................................... 55
g (Širokoplošné automatické
zaostrovanie (L)) ........................................... 55
h (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa).............. 55
L (Maticové)..................................................108
M (So zdôrazneným stredom).................108
N (Bodové meranie) ...................................108
t (S dôrazom na predchádzanie
preexponovaniu)........................................108
J (Predzáblesk proti červeným očiam) ..
107, 354
L (Synchronizácia blesku s dlhými
časmi uzávierky) ............................... 107, 354
M (Synchronizácia blesku s druhou
lamelou uzávierky) .......................... 107, 355
E (Korekcia expozície).................................. 82
Tlačidlo K................................................49, 122
Tlačidlo O .......................................................... 51
Tlačidlo G ..................................................... 18
Tlačidlo c (E)................................................. 84
Tlačidlo S............................................... 80, 81
Tlačidlo W (Q).............................. 20, 122, 123
Tlačidlo X .............................................. 122, 139
Tlačidlo i.................................................... 21, 92
466 Technické informácie
Tlačidlo J..........................................................18
I (Indikátor zaostrenia)...............................61
c (Indikátor pripravenosti blesku)..........412
t ikona .............................................................. 40
Heslá začínajúce číslom
1 : 1 (24 × 24)..................................................106
16 : 9 (36 × 20) ...............................................106
5 : 4 (30 × 24)..................................................106
A
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting) ...................................................110
ADL bracketing (Bracketing ADL)...........198
AE & flash bracketing (Bracketing
automatickej expozície a intenzity
záblesku) .......................................................191
AE bracketing (Bracketing automatickej
expozície)......................................................191
AF activation (Aktivácia automatického
zaostrovania) ...............................................254
AF fine-tune (Jemné doladenie
automatického zaostrenia).....................299
AF speed (Rýchlosť automatického
zaostrovania) ...............................................290
AF tracking sensitivity (Citlivosť
sledovania automatického zaostrovania)
291
AF-C .......................................................................53
AF-C priority selection (Výber priority
kontinuálneho zaostrovania).................251
AF-F ..............................................................53, 121
AF-S .......................................................................52
AF-S priority selection (Voľba priority
jednorazového zaostrovania) ................251
After burst, show (Po sérii, zobraziť)......157
After delete (Po odstránení) .....................156
Airplane mode (Režim V lietadle)...........308
Apply settings to live view (Použiť
nastavenia pre živý náhľad)....................264
Asistent automatického zaostrovania ....43
Assign remote (WR) Fn button (Priradenie
Fn tlačidla diaľkového (bezdrôtového
diaľkového) ovládača) ..............................308
Attenuator (Tlmič)........................................244
Auto (White Balance) (Automatický režim
(Vyváženie bielej farby)) ..................... 64, 98
Auto bracketing (Automatický bracketing)
190, 267
Auto c ISO sensitivity control
(Automatické c nastavenie citlivosti ISO)
266
Auto distortion control (Automatická
regulácia skreslenia)........................ 184, 242
Auto external flash (Automatický externý
blesk) ..............................................................352
Auto ISO sensitivity control (Automatické
nastavenie citlivosti ISO) .........................169
Auto-area AF (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa).............. 55
Auto-area AF face/eye detection (Detekcia
tváre/očí s automatickým zaostrením
s automatickým výberom poľa)............252
Autofocus (Automatické zaostrovanie)251
Automatic display switch (Automatické
prepínanie zobrazenia).................................9
Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP ........................265
Automatické nastavenie citlivosti ISO.... 81
Automatické zaostrovanie.................52, 251
Automatický externý blesk.......................359
Automatický režim (Nastavenie Picture
Control)............................................................ 94
Automatika pre prirodzené svetlo
(Vyváženie bielej farby)....................... 64, 98
B
Bajonet objektívu........................................... 36
Bajonetový adaptér.....................................455
Batéria ......................................................... 28, 32
Batéria hodín ................................................... 40
Battery info (Informácie o batérii)..........310
Beep options (Možnosti zvukového
znamenia) .....................................................305
Bezdrôtové .....................................................341
Bezdrôtový diaľkový ovládač 307, 364, 415
Bezdrôtový vysielač (WT-7) ......................414
Blesk...............................................107, 349, 408
Blesk (Vyváženie bielej farby) ............. 64, 98
Blokovanie zábleskovej expozície 357, 411
Bracketing.......................................................267
Bracketing order (Poradie bracketingu) .....
268
Bulb ..................................................................... 78
Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu) (Vyváženie bielej farby)...65, 100,
173
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
119, 165
Chybové hlásenia............................... 394, 396
Citlivosť .............................................................. 80
Citlivosť ISO .............................................80, 240
CL mode shooting speed (Rýchlosť
snímania režimu CL)..................................261
Clean image sensor (Čistiť obrazový
snímač)................................................. 300, 421
Clona................................................................... 72
Clonová automatika...................................... 71
Cloudy (White balance) (Oblačno
(Vyváženie bielej farby)) ..................... 64, 98
Color space (Farebný priestor) ................182
Conformity marking (Označenie zhody) ...
309
Connect to PC (Pripojiť k počítaču)........309
Connect to smart device (Pripojiť
k zariadeniu smart) ....................................308
Continuous (Sériové snímanie).......... 84, 87
Continuous H (extended) (Rýchle sériové
snímanie (rozšírené)) .........................85, 111
Continuous H (Rýchle sériové snímanie) ...
84, 111
Continuous L (Pomalé sériové snímanie) ..
84, 111
Control panel brightness (Jas kontrolného
panela) ...........................................................297
Copyright (Autorské práva) ......................304
Creative Picture Control (Kreatívny systém
Picture Control)............................................. 94
Custom control assignment (Vlastné
priradenie funkcií ovládacím prvkom) 24,
271, 285
Customize i menu (Prispôsobiť ponuku
i) ................................................... 22, 269, 284
Č
Čas uzávierky ............................................ 71, 73
Časová automatika ........................................ 72
Časový spínač pohotovostného režimu 44
D
C
Camera Control Pro 2 .................................416
Capture NX-D .........................................68, 337
Center-weighted (So zdôrazneným
stredom)........................................................108
Centrum sťahovania súborov.......................ii
Date and time (Dátum a čas) ............39, 295
Date format (Formát dátumu)..........40, 295
Daylight saving time (Letný čas)......39, 295
DCF....................................................................443
Delete (Odstrániť) ....................... 51, 140, 155
Technické informácie 467
Detekcia očí s automatickým
zaostrovaním................................................. 57
Detekcia tváre s automatickým
zaostrovaním................................................. 57
Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk
372, 385
Diffraction compensation (Korekcia
difrakcie).............................................. 184, 242
Direct sunlight (White balance) (Priame
slnečné svetlo (Vyváženie bielej farby)) ...
64, 98
Distance-priority manual (Manuálny režim
s prioritou vzdialenosti) ...........................352
Distortion control (Korekcia skreslenia) .....
324
D-Lighting (Funkcia D-Lighting).............323
Dotyková obrazovka .............................. 10, 59
Dotyková spúšť ........................................ 10, 59
Dotykové ovládacie prvky.................... 10, 59
DX ......................................................................106
Dynamic-area AF (Dynamická voľba
zaostrovacích polí)..............................55, 113
E
Efekt filtra .......................................................... 97
Electronic VR (Elektronická stabilizácia
obrazu)................................................. 120, 243
EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na
ovládanie expozície) .................................257
Exif .....................................................................443
Exposure delay mode (Režim oneskorenia
expozície)......................................................261
Expozičná pamäť..................................... 89, 90
Expozícia...................................................82, 257
Externý mikrofón................................ 118, 416
F
Farebná teplota ........................... 65, 100, 173
File naming (Názvy súborov) ......... 165, 239
File number sequence (Postupnosť čísel
súborov) ........................................................263
Fine-tune optimal exposure (Jemné
doladenie optimálnej expozície)..........258
Firmware version (Verzia firmvéru)........313
Flash bracketing (Bracketing intenzity
záblesku) .......................................................191
Flash compensation (Korekcia zábleskovej
expozície)......................................................189
Flash control (Riadenie záblesku)...........186
Flash mode (Zábleskový režim) .... 107, 354
Flash shutter speed (Čas uzávierky pri
použití blesku).............................................266
468 Technické informácie
Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie
blesku)............................................................265
Flexibilná programová automatika ......... 71
Flicker reduction (Potlačenie rušenia) .185,
242
Fluorescent (White balance) (Žiarivka
(Vyváženie bielej farby)) ..................... 64, 98
Focus mode (Režim zaostrovania) ........... 52
Focus shift shooting (Snímanie
s posúvaním zaostrenia)..........................231
Focus tracking with lock-on (Sledovanie
zaostrenia s funkciou lock-on)...............252
Format memory card (Formátovať
pamäťovú kartu).........................................294
Formát DX.......................................................119
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným
bleskom ............................................... 349, 362
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania)....................... 116, 239
Framing grid display (Zobrazenie
pomocnej mriežky)....................................264
Frekvencia snímania.............................85, 116
Frequency response (Frekvenčná
charakteristika)............................................245
Funkčné tlačidlá.............................................. 24
FX ............................................................. 106, 119
G
Group flash (Skupinový blesk)....... 368, 376
H
HDMI ..............................................306, 345, 443
Headphone volume (Hlasitosť slúchadiel) .
245
Hi ..........................................................................80
High Dynamic Range (HDR) (Vysoký
dynamický rozsah (HDR)) ........................207
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO) ...................................... 183, 241
Highlight display (Zobrazenie
preexponovaných oblastí)......................292
Highlight-weighted (S dôrazom na
predchádzanie preexponovaniu).........108
Histogram ............................................. 126, 127
Hlasitosť ............................................................. 50
Hlavný príkazový volič..................................17
Hlavný vypínač................................................ 38
Hľadáčik ...................................................... 8, 404
Hodiny......................................................... 38, 40
I
Image comment (Poznámka k snímke)303
Image Dust Off ref photo (Referenčná
snímka na odstránenie vplyvu prachu na
snímku) ..........................................................301
Image overlay (Prelínanie snímok) ........326
Image quality (Kvalita snímky) ...... 104, 166
Image review (Ukážka snímok) ..... 123, 156
Image size (Veľkosť snímky) ........... 106, 166
Incandescent (White balance) (Žiarovka
(Vyváženie bielej farby)) ..................... 64, 98
Indikátor expozície ........................................ 74
Indikátor pripravenosti blesku ................412
Indikátor zaostrenia ...................................... 61
Information display (Zobrazenie
informácií).....................................................298
Informácie o blesku........................... 359, 384
Informácie o fotografii ...............................124
Informácie o ochranných známkach.....444
Informácie o snímaní ..................................128
Informácie o súbore ....................................125
Interval timer shooting (Intervalové
snímanie) ......................................................212
ISO sensitivity (Citlivosť ISO) ....................169
i-TTL................................................352, 353, 408
J
Jemné doladenie vyváženia bielej farby ....
99, 171
JPEG ..................................................................104
K
Kapacita pamäťových kariet ....................463
Kábel HDMI.....................................................414
Káblová spúšť .........................................78, 414
Kompatibilné objektívy .............................431
Konektor HDMI .............................................345
Konektor pre príslušenstvo ......................439
Kontakty procesora .....................................447
Kontrolka CHARGE (NABÍJANIE)................. 29, 30
Kontrolný panel ....................................... 5, 407
Korekcia expozície ...................... 82, 257, 266
Korekcia zábleskovej expozície...............356
Krajina (Nastavenie Picture Control) ....... 94
Krytka okuláru hľadáčika ...........................415
Krytka tela ................................................36, 414
L
L (veľké) ............................................................106
Language (Jazyk)...................................38, 294
LED lamp (Kontrolka LED) .........................307
Limit AF-area mode selection
(Obmedzenie voľby režimu činnosti AF) .
254
Limit monitor mode selection
(Obmedzenie voľby režimu monitora) ....
298
Limit selectable image area (Obmedzenie
voliteľnej oblasti snímky) ........................262
LINK mode (Režim PRIPOJENIA)..............365
LINK mode (Režim pripojenia).................307
Lo ......................................................................... 80
Location data (Údaje o polohe) ..............306
Long exposure NR (Redukcia šumu pri
dlhej expozícii) ............................................183
Low-light AF (Automatické zaostrovanie
pri slabom osvetlení) ................................255
M
M (stredné) ......................................................106
Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)................................. 179, 241
Manual (Manuálny režim) .........................352
Manual focus ring in AF mode (Krúžok
manuálneho zaostrovania v režime
automatického zaostrovania)................256
Manuálne zaostrovanie......................... 53, 61
Manuálny režim .....................................73, 360
Manuálny režim s prioritou vzdialenosti ...
360
Matrix metering (Maticové meranie
expozície)......................................................108
Max. continuous release (Max. počet
snímok pri sériovom snímaní) ...............261
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
81, 169
Metering (Meranie)......................................108
MF ......................................................................... 53
Microphone sensitivity (Citlivosť
mikrofónu).......................................... 118, 244
Mikrofón ................................................ 118, 416
Miniatúra ........................................................... 12
Minimálna clona ...........................................459
Minimum shutter speed (Maximálny čas
uzávierky)......................................................169
Mired.................................................................172
Modeling flash (Modelovací záblesk) ...267
Moja ponuka..................................................331
Monitor ................................................ 6, 10, 398
Monitor brightness (Jas monitora) ........295
Monitor color balance (Vyváženie farieb
monitora) ......................................................296
Technické informácie 469
Monitorovací predbežný blesk ...............411
Monochromatický režim (Nastavenie
Picture Control)............................................. 94
Movie file type (Typ súboru
videosekvencie)..........................................239
Movie quality (Kvalita videosekvencie) ......
116, 239
Multifunkčný volič ......................................... 18
Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia) ......................................................200
N
Nabíjací sieťový zdroj........29, 413, 430, 442
Nabíjačka..................................................28, 441
Nabíjanie batérie ............................................ 28
Nabíjateľná lítium-iónová batéria ..28, 413,
442
Napájací konektor.............................. 413, 418
NEF (RAW) ............................................. 104, 168
NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF
(RAW)).............................................................317
NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte
NEF (RAW))....................................................168
Neutrálne (Nastavenie Picture Control). 94
N-Log setting (Nastavenie N-Log)..........348
O
Objektív ....................................................36, 446
Objektív bez vstavaného procesora......300
Oblasť snímky...................................... 119, 165
Obnovenie predvolených nastavení.....387
Obrazový snímač............................2, 421, 427
Odstránenie aktuálnej snímky..........51, 140
Odstránenie objektívu z fotoaparátu...... 37
Odstránenie všetkých snímok .................141
Odstránenie vybraných snímok..............141
Ohnisková vzdialenosť ...............................449
Ochrana fotografií.......................................... 69
OK button (Tlačidlo OK) ................... 279, 290
Okulár hľadáčika...................................... 8, 415
Optical/radio AWL (Optické/rádiové AWL)
383
Optické AWL ........................................ 375, 382
Orezať...............................................................132
Ovládací krúžok .....................................61, 447
Ovládací prvok dioptrickej korekcie...........8
P
Pamäť zaostrenia..................................... 89, 90
Pamäťová karta ............................ 32, 462, 463
Pamäťová karta XQD...................................462
470 Technické informácie
Peaking highlights (Zvýraznenie obrysov
zaostrených oblastí) ..................................264
Perspective control (Ovládanie
perspektívy)..................................................325
PictBridge.............................................. 342, 443
Picture Control ............................. 94, 177, 241
Pinpoint AF (Automatické zaostrovanie na
malé objekty)........................................54, 113
Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania)..........................155
Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
155
Ploché (Nastavenie Picture Control) .......94
Počet zaostrovacích bodov ......................253
Počet záberov................................................465
Pomocník ..........................................................20
Pomocný príkazový volič............................. 17
Pomocný reflektor automatického
zaostrovania.................................................256
Pomocný volič .......................................... 17, 89
Ponuka nastavenia............................. 152, 293
Ponuka prehrávania .......................... 143, 154
Ponuka snímania fotografií ............ 143, 160
Ponuka snímania videosekvencií . 146, 238
Ponuka úprav.................................................314
Portrét (Nastavenie Picture Control) .......94
Posledné nastavenia ......................... 331, 335
Používanie blesku upevneného na
fotoaparáte...................................................350
Používateľské nastavenia 75, 148, 247, 294
Power off delay (Oneskorenie vypnutia
napájania) .....................................................260
Predvolené nastavenia...............................387
Preexponované oblasti ............. 62, 108, 126
Prehrávanie ......................................11, 49, 122
Prehrávanie snímok na celej obrazovke11,
49, 122
Preset manual (White balance) (Vlastné
nastavenie (Vyváženie bielej farby))..... 65,
98, 101
Priblíženie s použitím rozdelenia
zobrazenia ....................................................270
Prioritize viewfinder (Uprednostniť
hľadáčik) .............................................................9
Pripojenie k počítaču ..................................337
Pripojenie k zariadeniu smart ..................336
Pripojenie objektívu...................................... 36
Príchytka kábla ..............................................417
Príkazový volič........................................17, 281
Prípony.............................................................165
Príslušenstvo..................................................413
Problémy a riešenia .....................................388
Programová automatika.............................. 71
Q
Quick crop (Rýchly výrez)..........................132
Quick sharp (Rýchle zvýšenie ostrosti) ... 97
Quick wireless control (Rýchle bezdrôtové
ovládanie) .....................................................378
R
Rating (Hodnotenie) ...................................159
Rádiové AWL..................................................364
Rear-curtain sync (Synchronizácia blesku
s druhou lamelou uzávierky) .................107
Red-eye correction (Korekcia efektu
červených očí) .............................................323
Red-eye reduction (Predzáblesk proti
červeným očiam)........................................107
Release button to use dial (Používanie
príkazových voličov po uvoľnení tlačidla)
283
Release mode (Režim snímania).............111
Remote repeating (Diaľkovo ovládaný
stroboskopický záblesk) ..........................380
Repeating flash (Stroboskopický záblesk) .
353
Reset (Resetovanie) ..................161, 239, 250
Reset all settings (Resetovať všetky
nastavenia) ...................................................313
Reset custom settings (Resetovať
používateľské nastavenia) ......................250
Reset movie shooting menu (Resetovanie
ponuky snímania videosekvencií)........239
Reset photo shooting menu (Resetovanie
ponuky snímania fotografií)...................161
Reset user settings (Resetovať
používateľské nastavenia) ...............76, 294
Resetovanie....................................................313
Resize (Zmena veľkosti) .............................321
Reverse indicators (Obrátené indikátory) ..
283
Režim činnosti AF........................................... 54
Režim sériového snímania ..........84, 87, 111
Režim snímania............................................... 84
RGB.................................................126, 165, 182
Riadenie záblesku ........................................352
Riešenie problémov ....................................387
Rotate tall (Otočiť na výšku) ........... 123, 157
Rýchle bezdrôtové ovládanie ........ 370, 385
Rýchlo potiahnuť prstom ............................ 11
Rýchlosť synchronizácie blesku ..............351
S
Same as photo settings (Rovnaké ako
nastavenia fotografií)................................114
Save current frame (Uložiť aktuálnu
snímku) ..........................................................138
Save user settings (Uložiť používateľské
nastavenia) ............................................75, 294
Save/load settings (Uložiť/načítať
nastavenia) ...................................................311
Select date (Zvoliť dátum) .............. 141, 142
Select to send to smart device (Výber na
odoslanie do zariadenia smart).............134
Self-timer (Samospúšť).............. 87, 111, 259
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control)......................................... 94, 177, 241
Shade (White balance) (Tieň (Vyváženie
bielej farby)) ................................................... 98
Shutter spd & aperture lock (Aretácia času
uzávierky a clony).......................................281
Shutter type (Typ uzávierky) ....................262
Shutter-release button AE-L (Expozičná
pamäť tlačidla spúšte)..............................259
Side-by-side comparison (Porovnanie
vedľa seba) ...................................................329
Sieťový zdroj ........................................ 413, 418
Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) ....................................67, 237
Single frame (Jednotlivá snímka) ..... 84, 87,
111
Single-point AF (Automatické
zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie
body) ............................................. 54, 113, 121
Skupinový blesk............................................384
Sledovanie objektu........................................ 58
Slide show (Prezentácia)............................158
Slot empty release lock (Uzamknutie
spúšte bez pamäťovej karty)..................310
Slow sync (Synchronizácia blesku s dlhými
časmi uzávierky) .........................................107
Slúchadlá.........................................................245
SnapBridge ..............................................40, 336
Snímač pohľadu do hľadáčika ......................8
So zdôrazneným stredom.........................258
Spomalené videosekvencie......................117
Spot (Bodové meranie) ..............................108
Sprievodca ponukami ................................143
Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu) .............. 260, 306
Statív................................................................... 78
Stlačenie tlačidla spúšte do polovice...... 43
Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol ......... 44
Storage folder (Priečinok na ukladanie
údajov) ...........................................................161
S (malé).............................................................106
Technické informácie 471
Store points by orientation (Uložiť body
podľa orientácie) ........................................253
Straighten (Narovnať).................................324
Strih videosekvencií .......................... 135, 329
Stroboskopický záblesk .............................360
Stupnica ohniskových vzdialeností .......449
Svetelnosť objektívu ...................................412
Sync. release mode options (Možnosti
režimu synchronizovaného snímania) .....
261
Systém kreatívneho osvetlenia (CLS)....408
Š
Štandardné (Nastavenie Picture Control) ..
94
Štandardný záblesk i-TTL ..........................408
T
Technické parametre ..................................431
TIFF (RGB) ........................................................104
Time .................................................................... 78
Time zone (Časové pásmo)................39, 295
Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) .................................................39, 295
Timecode (Časový kód)..............................246
Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia)..........................................223
Tlačidlo AF-ON.................................................... 17
Tlačidlo DISP ...................................................... 15
Tlačidlo Fn1........................................................ 24
Tlačidlo Fn2........................................................ 24
Tlačidlo režimu monitora ...............................8
Tlačidlo spúšte ......................................... 43, 44
Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov............ 70
Tlačidlo záznamu videosekvencií............. 46
Touch controls (Dotykové ovládacie
prvky)..............................................................305
Trim (Orezať) ..................................................320
U
Upevňovacia značka objektívu ................. 36
USB .......................................................... 337, 342
Uzamknutie automatickej expozície 89, 90
Uzamknutie automatického zaostrovania.
89, 90
Ú
Údaje o expozícii ..........................................125
Údaje o polohe..............................................130
Údaje prehľadu .............................................131
Úprava videosekvencie.................... 135, 329
472 Technické informácie
Úroveň nabitia batérie ................................. 34
V
Veľkosť.................................................... 106, 166
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu) ...
112, 189, 243
Videosekvencie ...............................45, 49, 114
View all in continuous mode (Zobraziť
všetko v režime sériového snímania)..264
Viewfinder brightness (Jas hľadáčika) ..297
Viewfinder color balance (Vyváženie
farieb hľadáčika) .........................................297
ViewNX-i ...................................................68, 337
Vignette control (Ovládanie vinetácie).......
184, 242
Virtuálny horizont ................................... 15, 16
Vlastné nastavenie (Vyváženie bielej
farby)...............................................................175
Vlastné Picture Control ...........178, 179, 241
Volič fotografií/videosekvencií........... 41, 45
Volič režimov ................................................... 70
Volume (Hlasitosť)........................................305
Vykonanie/zrušenie výberu na odoslanie ..
134
Vyrovnávacia pamäť...................................... 86
Vyváženie bielej farby............................ 63, 98
Výber začiatočného bodu/koncového
bodu................................................................135
Výdrž batérie..................................................465
Východiskové nastavenia..........................143
Výrobné číslo výrobku.....................................4
W
WB (Vyváženie bielej farby) ................. 63, 98
WB bracketing (Bracketing vyváženia
bielej farby)...................................................195
Wide-area AF (Širokoplošné automatické
zaostrovanie) .............................. 55, 113, 121
Wi-Fi ........................................................ 109, 341
Wind noise reduction (Redukcia šumu
vetra)...............................................................245
Wireless remote (WR) options (Možnosti
diaľkového (bezdrôtového diaľkového)
ovládača).......................................................307
Wireless transmitter (WT-7) (Bezdrôtový
vysielač (WT-7)) ................................. 309, 341
Z
Zadávanie textu .....................................13, 162
Zaostrenie hľadáčika........................................8
Zaostrovací bod .............................................. 89
Zariadenie smart .......................109, 308, 336
Záznamníky s rozhraním HDMI...............346
Zjednotené riadenie záblesku.................353
Značka obrazovej roviny ............................. 62
Zobrazenie informácií .........................15, 401
Zostávajúce snímky....................................... 34
Zväčšenie výrezu snímky.......... 12, 127, 139
Zvislo vyklápateľný monitor..........................3
Ž
Živé (Nastavenie Picture Control) ............ 94
Technické informácie 473
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
SB9E03(1N)
6MOA101N-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising