Nikon | D850 | Nikon D850 Путівник по меню

Nikon D850 Путівник по меню
ЦИФРОВА ФОТОКАМЕРА
Путівник по меню
У цьому посібнику наведено детальний опис параметрів
меню, а також відомості про аксесуари та підключення
фотокамери до інших пристроїв.
Ua
Зміст
Путівник по меню
9
Значення за замовчуванням ................................................................. 9
D Меню відтворення: робота із зображеннями.......................... 19
Видалити ...................................................................................................... 20
Папка відтворення................................................................................... 20
Приховати зображення......................................................................... 21
Налашт. дисплея відтворення ............................................................ 22
Копіювати зображення.......................................................................... 23
Перегляд зображення............................................................................ 27
Після видалення........................................................................................ 27
Показувати після серії............................................................................ 28
Авт. повертання зображен................................................................... 28
Повернути вертикально ....................................................................... 29
Показ слайдів ............................................................................................. 29
Вибр. для надс. на інтел. пристр. ....................................................... 31
C Меню фотозйомки: параметри зйомки ..................................... 32
Банк меню режиму фотоз. .................................................................... 33
Розшир. банки меню фотоз.................................................................. 35
Папка для зберігання.............................................................................. 35
Називання файлів..................................................................................... 38
Вибір основного гнізда.......................................................................... 39
Функція додатк. гнізда ........................................................................... 39
Керування спалахом ............................................................................... 40
Область зображення............................................................................... 45
Якість зображення ................................................................................... 46
Розмір зображення ................................................................................. 47
Запис. у форматі NEF (RAW).................................................................. 48
Параметри чутливості ISO.................................................................... 49
2
Баланс білого............................................................................................. 50
Установити Picture Control .................................................................. 52
Керування Picture Control.................................................................... 53
Колірний простір ..................................................................................... 56
Активний D-Lighting............................................................................... 56
ЗШ під час тривал. експозиції
(зменшення шуму під час тривалої експозиції) .................... 57
ЗШ при високій чутл. ISO ...................................................................... 57
Керування віньєтуванням.................................................................... 58
Автом. виправл. спотв. .......................................................................... 59
Зменшення мерехтіння......................................................................... 60
Набір автобрекетингу............................................................................ 61
Багатократна експозиція ..................................................................... 62
HDR (розш. динам. діапаз.)................................................................... 69
Зйомка з інтервалами............................................................................ 70
Зйомка зі зсувом фокуса....................................................................... 80
Безшумна фотоз. live view.................................................................... 81
1 Меню відеозйомки: параметри відеозйомки ........................... 82
Скинути меню відеозйомки ................................................................ 83
Називання файлів.................................................................................... 83
Місце призначення................................................................................. 83
Область зображення.............................................................................. 83
Розмір кадру/част. кадрів .................................................................... 84
Якість відео................................................................................................. 85
Тип відеофайлу ......................................................................................... 85
Параметри чутливості ISO ................................................................... 85
Баланс білого............................................................................................. 86
Установити Picture Control .................................................................. 86
Керування Picture Control.................................................................... 86
Активний D-Lighting............................................................................... 86
ЗШ при високій чутл. ISO ...................................................................... 87
3
Зменшення мерехтіння.......................................................................... 87
Чутливість мікрофона ............................................................................ 88
Атенюатор ................................................................................................... 88
Амплітудно-част. характер................................................................... 89
Зменш. шуму при вітрі............................................................................ 89
Електронний VR......................................................................................... 89
Сповільнена відеозйомка..................................................................... 90
A Користувацькі параметри:
точне налаштування параметрів фотокамери........................ 99
Банк користув. параметрів ............................................................... 103
a: Автофокусування .................................................................................. 105
a1: Вибір пріоритету AF-C .................................................................. 105
a2: Вибір пріоритету AF-S .................................................................. 106
a3: Фокус. з відстеж. і фіксац............................................................. 107
a4: Вияв. обличчя для 3D-стеження .............................................. 108
a5: Область огляду 3D-стеж. ............................................................. 108
a6: Кількість точок фокус. .................................................................. 108
a7: Зберегти за положенням ............................................................ 109
a8: Активація АФ .................................................................................... 110
a9: Обмеж. вибір реж. зони АФ ....................................................... 111
a10: Обмеж. режиму автофокус. ..................................................... 111
a11: Закільц. вибір точки фок........................................................... 112
a12: Параметри точки фокус. ........................................................... 113
a13: Кільце ручного фокус. за АФ................................................... 114
b: Вимірювання/експозиція .................................................................. 115
b1: Значення кроку чутл. ISO............................................................ 115
b2: Кроки ЗЕ для регул.експоз......................................................... 115
b3: Знач. кроку кор.екс./спал. .......................................................... 115
b4: Зручна корекція експозиції....................................................... 116
b5: Матричне вимірювання .............................................................. 117
b6: Зона центр.-зважен. вимір. ........................................................ 117
b7: Точне налашт. оптим. експ......................................................... 117
4
c: Таймери/фіксація АЕ ............................................................................118
c1: Кнопка спуску затвора AE-L ....................................................... 118
c2: Таймер режиму очікування........................................................ 118
c3: Автоспуск............................................................................................ 119
c4: Затримка вимкн. монітора.......................................................... 119
d: Зйомка/відображення ........................................................................120
d1: Швидк. зйомки в реж. CL............................................................. 120
d2: Макс. непер. роботи затв............................................................ 120
d3: Відображення ISO........................................................................... 120
d4: Парам. реж. синхр. спуску .......................................................... 121
d5: Режим затримки експозиції....................................................... 121
d6: Електрон. передня шторка ........................................................ 121
d7: Послідовна нумер. файлів .......................................................... 122
d8: Колір виділення контурів ........................................................... 123
d9: Відображ. сітки видошук............................................................. 123
d10: Підсвічування РК-дисплея ....................................................... 124
d11: Live view у безпер. реж.............................................................. 125
d12: Оптичний VR................................................................................... 125
e: Брекетинг/спалах ..................................................................................126
e1: Швидк. синхр. спалаху.................................................................. 126
e2: Витримка для спалаху................................................................... 127
e3: Корекц.експоз. для спалах.......................................................... 127
e4: Автом. керув. чутлив. ISO M......................................................... 128
e5: Моделюючий спалах ..................................................................... 128
e6: Автобрекетинг (режим M) .......................................................... 129
e7: Порядок брекетингу ..................................................................... 129
f: Елементи керування .............................................................................130
f1: Признач. корист. ел. керув. ......................................................... 130
f2: Центр. кнопка мультисел. ............................................................ 142
f3: Фіксація витр. й діафрагми.......................................................... 144
f4: Налаштув. дисків керув................................................................. 144
5
f5: Мультиселектор............................................................................... 147
f6: Диск після відпуск. кнопки.......................................................... 147
f7: Інвертувати індикатори................................................................ 148
f8: Парам. кнопки live view ................................................................ 148
f9: Перемикач D..................................................................................... 148
f10: Признач. кнопок MB-D18........................................................... 149
g: Відео............................................................................................................ 152
g1: Признач. корист. ел. керув......................................................... 152
g2: Яскравість виділення.................................................................... 156
B Меню налаштування: налаштування фотокамери ................. 157
Форматувати карту пам’яті ............................................................... 158
Мова (Language) .................................................................................... 158
Часовий пояс і дата .............................................................................. 159
Яскравість монітора............................................................................. 160
Колірний баланс монітора ................................................................ 161
Віртуальний горизонт ......................................................................... 162
Інформаційний екран.......................................................................... 163
Точне налаштування АФ .................................................................... 164
Дані об’єкт. без вбуд. проц................................................................ 169
Чистити датчик зображення ............................................................ 169
Підняти дзерк. для чищення ............................................................ 170
Етал. знімок для видал. пилу ............................................................ 173
Коментар до зображення .................................................................. 175
Про авторські права ............................................................................ 176
Параметри звукових сигналів ......................................................... 177
Сенсорні елементи керування........................................................ 178
HDMI ............................................................................................................ 178
Дані розташування ............................................................................... 179
Парам. безпр. керув. (WR).................................................................. 180
Призн. дист. кноп. Fn (WR) ................................................................. 181
6
Режим польоту........................................................................................ 181
Підключитися до інт. пристрою ...................................................... 182
Надсилати на інт. пристр. (авто)...................................................... 183
Wi-Fi.............................................................................................................. 183
Bluetooth.................................................................................................... 184
Мережа....................................................................................................... 184
Завантаження Eye-Fi............................................................................. 185
Позначення відповідності ................................................................. 186
Тип елем. живл. MB-D18...................................................................... 187
Порядок елементів живл.................................................................... 188
Відомості про елемент живл. ........................................................... 189
Блок. затв. при пуст. гнізді ................................................................. 190
Зберегти/завант. параметри ............................................................ 191
Скинути всі параметри........................................................................ 193
Версія мікропрограми......................................................................... 193
N Меню обробки: створення оброблених копій ........................ 194
Обробка NEF (RAW)............................................................................... 197
Обтинати.................................................................................................... 201
Змінити розмір........................................................................................ 202
D-Lighting .................................................................................................. 204
Кориг. ефекту черв. очей ................................................................... 205
Вирівнювання.......................................................................................... 205
Виправлення спотвор.......................................................................... 206
Керування перспективою.................................................................. 207
Ефекти фільтра........................................................................................ 208
Монохромний ......................................................................................... 208
Накладання зображень....................................................................... 209
Обітнути відео......................................................................................... 212
Зіставлення варіантів........................................................................... 212
O Моє меню/m Останні налаштування .......................................... 214
7
Додаткові спалахи
219
Параметри керування спалахом..................................................... 219
Спалахи, установлені на фотокамері.................................................... 219
Зйомка з дистанційним керуванням спалахами.............................. 219
Оптичне AWL......................................................................................... 221
Спалах SB-5000/SB-500 ................................................................................ 221
Радіо AWL............................................................................................... 230
Установлення безпроводового підключення................................... 230
Налаштування параметрів спалахів...................................................... 234
Додавання спалаху, установленого на башмак для
аксесуарів .................................................................................................... 240
Корекція спалаху ................................................................................. 241
Оптичне/радіо AWL............................................................................. 242
Перегляд інформації про спалах..................................................... 243
Технічні примітки
246
Програмний режим експозиції........................................................ 246
Підключення ......................................................................................... 247
Установлення ViewNX-i ............................................................................... 247
Копіювання знімків на комп’ютер.......................................................... 248
Мережа Ethernet та безпроводові мережі ......................................... 251
Друк знімків...................................................................................................... 253
Перегляд знімків на екрані телевізора................................................ 256
Інші аксесуари ...................................................................................... 260
Ємність буфера ............................................................................................... 269
Під’єднання з’єднувача живлення та адаптера змінного
струму ............................................................................................................ 271
8
Путівник по меню
Значення за замовчуванням
Нижче наведено значення за замовчуванням для параметрів меню
фотокамери.
❚❚ Значення за замовчуванням для меню відтворення
Параметр
Папка відтворення (0 20)
Перегляд зображення (0 27)
Після видалення (0 27)
Показувати після серії (0 28)
Авт. повертання зображен. (0 28)
Повернути вертикально (0 29)
Показ слайдів (0 29)
Тип зображення
Інтервал кадру
За замовчуванням
Усі
Вимкнути
Показати наступне
Останнє зображення в серії
Увімкнути
Увімкнути
Нерухомі зобр. та відео
2с
❚❚ Значення за замовчуванням для меню фотозйомки
Параметр
Розшир. банки меню фотоз. (0 35)
Папка для зберігання (0 35)
Перейменувати
Вибрати папку за номером
Називання файлів (0 38)
Вибір основного гнізда (0 39)
Функція додатк. гнізда (0 39)
За замовчуванням
Вимкнути
ND850
100
DSC
Гніздо кар. пам. XQD
Запасне місце
Путівник по меню
9
Параметр
Керування спалахом (0 40)
Режим керування спалахом
Параметри безпр. спалаху
Дистанц. керування спалахом
Область зображення (0 45)
Вибрати обл. зображ.
Автом. обтинання DX
Відображ. маски видошукача
Якість зображення (0 46)
Розмір зображення (0 47)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Запис. у форматі NEF (RAW) (0 48)
Стиснення NEF (RAW)
Глиб. кольору NEF (RAW)
Параметри чутливості ISO (0 49)
Чутливість ISO
Автом. керув. чутлив. ISO
Баланс білого (0 50)
Точне налаштування
Вибрати колірну темп.
Поперед. налашт. вручну
Установити Picture Control (0 52)
Колірний простір (0 56)
Активний D-Lighting (0 56)
ЗШ під час тривал. експозиції (0 57)
ЗШ при високій чутл. ISO (0 57)
Керування віньєтуванням (0 58)
10 Путівник по меню
За замовчуванням
TTL
Вимкнути
Груповий спалах
FX (36 × 24)
Увімкнути
Вимкнути
JPEG normal
Великий
Великий
Стиснення без втрат
14 бітів
100
Вимкнути
Авто > AUTO0 Білі кольори (зменшити
теплі)
A-B: 0, G-M: 0
5000 К
d-1
Авто
sRGB
Вимкнути
Вимкнути
Звичайний
Звичайне
Параметр
Автом. виправл. спотв. (0 59)
Зменшення мерехтіння (0 60)
Параметр зменш. мерехтіння
Індикатор зменш. мерехтіння
Набір автобрекетингу (0 61)
Багатократна експозиція (0 62) *
Режим багатокр. експоз.
Кількість знімків
Режим накладання
Збер. всі знім. з різ. зн. експ.
HDR (розш. динам. діапаз.) (0 69)
Режим HDR
Диференціал експоз.
Розгладжування
Зйомка з інтервалами (0 70)
Вибр. день/час поч.
Інтервал
Інтервали × знімки/інтервал
Пом’якшення експозиції
Безшумна фотозйомка
Пріоритет інтервалу
Зйомка зі зсувом фокуса (0 80)
К-ть знім.
Ширина кроку фокусування
Інтервал до наступного знімка
Пом’якшення експозиції
Безшумна фотозйомка
Безшумна фотоз. live view (0 81)
За замовчуванням
Вимкнути
Не активувати
Увімкнути
AE та брекетинг спалаху
Вимкнути
2
Середній
Увімкнути
Вимкнути
Авто
Звичайне
Вимкнути
Зараз
1 хвилина
0001×1
Вимкнути
Вимкнути
Вимкнути
100
5
00
Вимкнути
Вимкнути
Вимкнути
* Скидання параметрів меню фотозйомки недоступне під час зйомки.
Путівник по меню 11
❚❚ Значення за замовчуванням для меню відеозйомки
Параметр
Називання файлів (0 83)
Місце призначення (0 83)
Область зображення (0 83)
Вибрати обл. зображ.
Автом. обтинання DX
Розмір кадру/част. кадрів (0 84)
Якість відео (0 85)
Тип відеофайлу (0 85)
Параметри чутливості ISO (0 85)
Максимальна чутливість
Авт. керув. ISO (режим M)
Чутливість ISO (режим M)
Баланс білого (0 86)
Точне налаштування
Вибрати колірну темп.
Поперед. налашт. вручну
Установити Picture Control (0 86)
Активний D-Lighting (0 86)
ЗШ при високій чутл. ISO (0 87)
Зменшення мерехтіння (0 87)
Чутливість мікрофона (0 88)
Атенюатор (0 88)
Амплітудно-част. характер. (0 89)
Зменш. шуму при вітрі (0 89)
Електронний VR (0 89)
12 Путівник по меню
За замовчуванням
DSC
Гніздо кар. пам. XQD
FX
Увімкнути
1920 × 1080; 60p
Висока якість
MOV
25600
Вимкнути
100
Настройки як для знімків
A-B: 0, G-M: 0
5000 К
d-1
Настройки як для знімків
Вимкнути
Звичайний
Авто
Авт. керування чутливістю
Не активувати
Широкий діапазон
Вимкнути
Вимкнути
Параметр
Сповільнена відеозйомка (0 90)
Інтервал
Час зйомки
Пом’якшення експозиції
Безшумна фотозйомка
Область зображення
Вибрати обл. зображ.
Автом. обтинання DX
Розмір кадру/част. кадрів
Пріоритет інтервалу
За замовчуванням
Вимкнути
5с
25 хвилин
Увімкнути
Вимкнути
FX
Увімкнути
1920 × 1080; 60p
Вимкнути
❚❚ Значення за замовчуванням для меню користувацьких параметрів
Параметр
a1 Вибір пріоритету AF-C (0 105)
a2 Вибір пріоритету AF-S (0 106)
a3 Фокус. з відстеж. і фіксац. (0 107)
Реакція АФ на перешкоду
Рух об’єкта
a4 Вияв. обличчя для 3D-стеження (0 108)
a5 Область огляду 3D-стеж. (0 108)
a6 Кількість точок фокус. (0 108)
a7 Зберегти за положенням (0 109)
a8 Активація АФ (0 110)
Спуск не у фокусі
a10 Обмеж. режиму автофокус. (0 111)
a11 Закільц. вибір точки фок. (0 112)
a12 Параметри точки фокус. (0 113)
Підсвіч. точки фокусування
Режим ручного фокусув.
Допоміжне динамічне АФ
a13 Кільце ручного фокус. за АФ (0 114)
За замовчуванням
Спуск
Фокус
3
(Звичайний)
Вимкнути
Звичайна
55 точок
Вимкнути
Затвор/AF-ON
Активувати
Без обмежень
Не закільцьовувати
Авто
Увімкнути
Увімкнути
Активувати
Путівник по меню 13
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
d4
d5
Параметр
Значення кроку чутл. ISO (0 115)
Кроки ЗЕ для регул.експоз. (0 115)
Знач. кроку кор.екс./спал. (0 115)
Зручна корекція експозиції (0 116)
Матричне вимірювання (0 117)
Зона центр.-зважен. вимір. (0 117)
Точне налашт. оптим. експ. (0 117)
Матричне вимірювання
Центрально-зваж. вимір.
Точкове вимірювання
Зважене вимір. яскравості
Кнопка спуску затвора AE-L (0 118)
Таймер режиму очікування (0 118)
Автоспуск (0 119)
Затримка автоспуску
Кількість знімків
Інтервал між знімками
Затримка вимкн. монітора (0 119)
Відтворення
Меню
Інформаційний екран
Перегляд зображення
Live view
Швидк. зйомки в реж. CL (0 120)
Макс. непер. роботи затв. (0 120)
Відображення ISO (0 120)
Парам. реж. синхр. спуску (0 121)
Режим затримки експозиції (0 121)
14 Путівник по меню
За замовчуванням
1/3 кроку
1/3 кроку
1/3 кроку
Вимкнути
Увімкн. виявлення обличчя
ø12 мм
0
0
0
0
Вимкнути
6с
10 с
1
0,5 с
10 с
1 хв
10 с
4с
10 хв
5 кадр./с
200
Показ. лічильник кадрів
Синхроніз.
Вимкнути
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Параметр
Електрон. передня шторка (0 121)
Послідовна нумер. файлів (0 122)
Колір виділення контурів (0 123)
Відображ. сітки видошук. (0 123)
Підсвічування РК-дисплея (0 124)
Live view у безпер. реж. (0 125)
Оптичний VR (0 125)
Швидк. синхр. спалаху (0 126)
Витримка для спалаху (0 127)
Корекц.експоз. для спалах. (0 127)
Автом. керув. чутлив. ISO M (0 128)
Моделюючий спалах (0 128)
Автобрекетинг (режим M) (0 129)
Порядок брекетингу (0 129)
Признач. корист. ел. керув. (0 130)
Кнопка попереднього перегляду
Кнопка поперед. перегляду + y
Кнопка Fn1
Кнопка Fn1 + y
Кнопка Fn2
Кнопка AF-ON
Допоміжний селектор
Центр допоміжного селектора
Центр допом. селектора + y
Кнопка BKT + y
Кнопка відеозйомки + y
Кнопки фокусування об’єктива
За замовчуванням
Не активувати
Увімкнути
Червоний
Вимкнути
Вимкнути
Увімкнути
Увімкнути
1/250 с
1/60 с
Увесь кадр
Об’єкт і фон
Увімкнути
Спалах/швидкість
[0] > [-] > [+]
Попередній перегляд
Немає
Немає
Вибрати область зображ.
Оцінювання
AF-ON
Вибір точки фокусування
Фіксація АЕ/АФ
Немає
Автобрекетинг
Немає
Лише фіксація АФ
Путівник по меню 15
Параметр
f2 Центр. кнопка мультисел. (0 142)
Режим зйомки
Режим відтворення
Увімкн./вимкн. масштаб.
Live view
f3 Фіксація витр. й діафрагми (0 144)
Фіксація витримки
Фіксація діафрагми
f4 Налаштув. дисків керув. (0 144)
Інвертувати обертання
Міняти гол./допоміжн.
f5
f6
f7
f8
f9
f10
Налаштування діафрагми
Меню та відтворення
Серій. зйомка доп. диском
Мультиселектор (0 147)
Диск після відпуск. кнопки (0 147)
Інвертувати індикатори (0 148)
Парам. кнопки live view (0 148)
Перемикач D (0 148)
Признач. кнопок MB-D18 (0 149)
Кнопка Fn
Кнопка Fn + y
Кнопка AF-ON
Мультиселектор
Інф. про знім./відтв. знімка
16 Путівник по меню
За замовчуванням
Вибрати цент. точку фок.
Увімкн./вимкн. масштаб.
Незначне збільшення (50%)
Вибрати цент. точку фок.
Вимкнути
Вимкнути
Корекція експозиції: U
Витримка/діафрагма: U
Налаштування експозиції: Вимкнути
Налаш. автофокусування: Вимкнути
Допоміжний диск керування
Вимкнути
10 кадрів
Нічого не робити
Ні
Активувати
Заднє освіт. РК-дисплея (D)
Фікс. АЕ (скин. при спуску)
Немає
Функція кнопки AF-ON фотокам.
Функція мультиселект. фотокам.
Інформ. D/Відтвор. C
Параметр
g1 Признач. корист. ел. керув. (0 152)
Кнопка попереднього перегляду
Кнопка поперед. перегляду + y
Кнопка Fn1
Кнопка Fn1 + y
Кнопка Fn2
Центр допоміжного селектора
Центр допом. селектора + y
Кнопка спуску затвора
g2 Яскравість виділення (0 156)
За замовчуванням
Маркування індексів
Немає
Маркування індексів
Немає
Немає
Фіксація АЕ/АФ
Немає
Фотозйомка
248
❚❚ Значення за замовчуванням для меню налаштування
Параметр
Часовий пояс і дата (0 159)
Синхронізація з інт. пристроєм
Літній час
Яскравість монітора (0 160)
Меню/відтворення
Live view
Колірний баланс монітора (0 161)
Інформаційний екран (0 163)
Точне налаштування АФ (0 164)
Точне нал. АФ (перемикач)
Чистити датчик зображення (0 169)
Чист. при запуску/вимкн.
Параметри звукових сигналів (0 177)
Увімк./вимк. звуковий сигнал
Гучність
Тон
За замовчуванням
Вимкнути
Вимкнути
0
0
A-B: 0, G-M: 0
Авто
Вимкнути
Чист. при запуску і вимкн.
Вимкнути
2
Низький
Путівник по меню 17
Параметр
Сенсорні елементи керування (0 178)
Увімк./вимк. сенс. ел. керув.
Гортання за повнок. відтв.
HDMI (0 178)
Вихідна розділ. здатність
Керування зовн. записуванням
Розширені параметри
Вихідний діапазон
Вихідн.розмір відобр.
Екранне відобр. live view
Подвійний монітор
Дані розташування (0 179)
Завантажити з інт. пристрою
Параметри зовн. пристрою GPS
Таймер режиму очікування
Установити час за супутн.
Парам. безпр. керув. (WR) (0 180)
Світлодіодна лампа
Режим з’єднання
Призн. дист. кноп. Fn (WR) (0 181)
Режим польоту (0 181)
Надсилати на інт. пристр. (авто) (0 183)
Bluetooth (0 184)
Підключення до мережі
Надсилати, коли вимкнено
Завантаження Eye-Fi (0 185)
Тип елем. живл. MB-D18 (0 187)
Порядок елементів живл. (0 188)
Блок. затв. при пуст. гнізді (0 190)
18 Путівник по меню
За замовчуванням
Активувати
ЛіворучVправоруч
Авто
Вимкнути
Авто
100%
Увімкнути
Увімкнути
Ні
Активувати
Так
Увімкнути
Сполучення
Немає
Не активувати
Вимкнути
Не активувати
Увімкнути
Активувати
LR6 (AA лужні)
Спершу ел. живл. MB-D18
Не блокувати затвор
D Меню відтворення: робота із зображеннями
Щоб відобразити меню відтворення, натисніть кнопку G і виберіть
вкладку K (меню відтворення).
Кнопка G
Параметр
Видалити
Папка відтворення
Приховати зображення
Налашт. дисплея відтворення
Копіювати зображення
Перегляд зображення
0
20
20
21
22
23
27
Параметр
Після видалення
Показувати після серії
Авт. повертання зображен.
Повернути вертикально
Показ слайдів
Вибр. для надс. на інтел. пристр.
0
27
28
28
29
29
31
A Див. також
Параметри меню за замовчуванням наведено в розділі «Значення за
замовчуванням для меню відтворення» (0 9).
Путівник по меню 19
Видалити
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Видалення кількох зображень.
Параметр
Q
R
Вибрані
Усі
Опис
Видалення вибраних знімків.
Видалення всіх знімків із папки,
наразі вибраної для відтворення.
Якщо вставлено дві карти, можна
вибрати карту, з якої буде
видалено знімки.
Папка відтворення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Вибір папки для відтворення.
Параметр
(Ім’я папки)
Усі
Поточна
Опис
Під час відтворення будуть доступні для перегляду знімки в
усіх папках, створених фотокамерою D850. Папки можна
перейменовувати за допомогою параметра меню фотозйомки
Папка для зберігання > Перейменувати.
Під час відтворення будуть відображатися знімки з усіх папок.
Під час відтворення будуть відображатися лише знімки з
поточної папки.
20 Путівник по меню
Приховати зображення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Приховайте або виявіть вибрані знімки, як описано нижче.
Приховані знімки можна побачити лише в меню Приховати
зображення, а видалити їх можна лише форматуванням карти
пам’яті.
D Захищені та приховані зображення
Якщо виявити захищене зображення, захист із нього буде також знято.
1 Виберіть пункт Вибрати/установити.
Виділіть пункт Вибрати/установити та
натисніть 2 (щоб пропустити решту
кроків та виявити всі знімки, виділіть
пункт Скасувати весь вибір і натисніть
кнопку J).
2 Виберіть знімки.
Щоб прокручувати знімки на карті
пам’яті, використовуйте мультиселектор
(щоб переглянути виділений знімок у
повноекранному режимі, натисніть і
утримуйте кнопку X), натисніть
центральну кнопку мультиселектора,
щоб вибрати поточний знімок. Вибрані знімки позначено
піктограмою R; щоб скасувати вибір знімка, виділіть його та
знову натисніть центральну кнопку мультиселектора.
Продовжуйте, поки не буде вибрано всі потрібні знімки.
Путівник по меню 21
3 Натисніть кнопку J.
Щоб завершити дію, натисніть кнопку J.
Кнопка J
Налашт. дисплея відтворення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Виберіть інформацію про знімок, яку буде відображено на екрані під
час відтворення. Натисніть 1 або 3, щоб виділити параметр, потім
натисніть 2, щоб вибрати параметр відображення інформації про
знімок. Позначка L відображається поряд із вибраними пунктами;
щоб скасувати вибір, виділіть пункт і натисніть 2. Щоб повернутися
до меню відтворення, натисніть кнопку J.
22 Путівник по меню
Копіювати зображення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Копіювання знімків з однієї карти пам’яті на іншу. Цей параметр
доступний, тільки якщо у фотокамеру вставлено дві карти пам’яті.
Параметр
Вибрати джерело
Вибрати зображення
Вибрати папку призн.
Копіювати зображення?
Опис
Виберіть карту, з якої потрібно копіювати знімки.
Виберіть знімки для копіювання.
Виберіть папку призначення на іншій карті пам’яті.
Скопіюйте вибрані знімки до вибраного місця
призначення.
1 Виберіть пункт Вибрати джерело.
Виділіть пункт Вибрати джерело та
натисніть 2.
2 Виберіть початкову карту.
Виділіть гніздо для карти пам’яті, з якої
потрібно копіювати зображення, та
натисніть кнопку J.
Путівник по меню 23
3 Виберіть пункт Вибрати зображення.
Виділіть пункт Вибрати зображення та
натисніть 2.
4 Виберіть початкову папку.
Виділіть папку, що містить зображення,
які потрібно копіювати, та натисніть 2.
5 Зробіть початковий вибір.
Перш ніж переходити до вибору або
скасування вибору окремих зображень,
можна позначити всі або всі захищені
зображення в папці для копіювання,
вибравши параметр Вибрати всі
зображення або Вибрати захищені
зображ. Щоб позначити для копіювання тільки окремі вибрані
зображення, виберіть пункт Скасувати весь вибір, перед тим як
продовжити.
6 Виберіть додаткові зображення.
Виділяйте знімки та натискайте
центральну кнопку мультиселектора,
щоб вибрати їх або скасувати вибір (щоб
переглянути виділений знімок у
повноекранному режимі, натисніть і
утримуйте кнопку X). Виділені
зображення буде позначено символом L. Натисніть кнопку J,
щоб перейти до кроку 7 після завершення вибору.
24 Путівник по меню
7 Виберіть пункт Вибрати папку призн.
Виділіть пункт Вибрати папку призн. та
натисніть 2.
8 Виберіть папку призначення.
Щоб увести номер папки, виберіть пункт
Вибрати папку за номером, уведіть
номер (0 36) і натисніть кнопку J. Якщо
папки з вибраним номером ще немає,
буде створено нову папку.
Щоб вибрати папку зі списку наявних
папок, виберіть пункт Вибрати папку зі
списку, виділіть папку та натисніть
кнопку J.
9 Скопіюйте зображення.
Виділіть пункт Копіювати зображення?
і натисніть кнопку J.
Буде відображено діалогове вікно
підтвердження; виділіть пункт Так і
натисніть кнопку J. Натисніть кнопку J
ще раз для виходу після завершення
копіювання.
Путівник по меню 25
D Копіювання зображень
Зображення не буде скопійовано, якщо на карті призначення бракує місця.
Перед копіюванням відеороликів перевірте, чи повністю заряджено
елемент живлення.
Якщо в папці призначення вже є зображення з
тим самим ім’ям, що й у зображення, яке
потрібно скопіювати, буде відображено
діалогове вікно підтвердження. Виберіть пункт
Замінити наявне зображ., щоб замінити
зображення новим, або Замінити всі, щоб
замінити всі наявні зображення з тими самими
іменами без подальших запитів. Щоб
продовжити без заміни зображення, виберіть пункт Пропустити або
виберіть Скасувати, щоб вийти без копіювання подальших зображень.
Захищені та приховані файли в папці призначення не буде замінено.
Стан захисту й оцінки буде скопійовано разом із зображеннями. Приховані
зображення копіювати не можна.
26 Путівник по меню
Перегляд зображення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Виберіть, чи будуть знімки автоматично відображатися на моніторі
відразу після зйомки. Якщо вибрано значення Вимкнути, знімки
можна відобразити, тільки натиснувши кнопку K.
Після видалення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Вибір знімка, який буде відображено після видалення зображення.
Параметр
S
T
U
Опис
Відображається наступний знімок. Якщо видалений
Показати
знімок був останнім кадром, буде відображено
наступне
попередній знімок.
Відображається попередній знімок. Якщо видалений
Показати
знімок був першим кадром, буде відображено наступний
попереднє
знімок.
Якщо знімки прокручували в порядку збереження, то
буде відображено наступний знімок, як описано для
Продовжити,
пункту Показати наступне. Якщо знімки прокручували в
як досі
зворотному порядку, буде відображено попередній
знімок, як описано для пункту Показати попереднє.
Путівник по меню 27
Показувати після серії
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Виберіть, який знімок буде відображено відразу після зйомки серії
кадрів у неперервному режимі роботи затвора: перший чи останній
кадр у серії. Цей параметр діє, тільки коли вимкнено функцію
Перегляд зображення (0 27).
Знімок, зроблений останнім (серія)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Відображається, якщо
вибрано Перше
зображення в серії
DSC_0015.jpg
Відображається, якщо
вибрано Останнє
зображення в серії
Авт. повертання зображен.
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Знімки, зроблені з вибраним значенням Увімкнути, містять
відомості про орієнтацію фотокамери і можуть автоматично
повертатися під час відтворення або перегляду в програмному
забезпеченні ViewNX-i або Capture NX-D. Зберігається інформація
про такі положення фотокамери:
Пейзажна
(горизонтальна)
орієнтація
Фотокамеру повернено
на 90° за годинниковою
стрілкою
Фотокамеру повернено
на 90° проти
годинникової стрілки
Інформація про орієнтацію фотокамери не записується, якщо
вибрано значення Вимкнути. Виберіть це значення під час зйомки з
панорамуванням або з об’єктивом, спрямованим вгору чи вниз.
28 Путівник по меню
Повернути вертикально
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Якщо вибрати значення Увімкнути, знімки у «вертикальній»
(портретній) орієнтації, зроблені зі значенням Увімкнути, вибраним
для параметра Авт. повертання зображен., будуть автоматично
повертатися для відображення на моніторі. Знімки, зроблені зі
значенням Вимкнути, вибраним для параметра Авт. повертання
зображен., буде відображено в «горизонтальній» (пейзажній)
орієнтації. Зауважте, що оскільки фотокамера вже знаходиться у
відповідному положенні під час зйомки, автоматичний поворот
зображень під час перегляду зображення виконуватися не буде.
Показ слайдів
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Показ слайдів зі знімків з поточної папки відтворення (0 20).
Приховані зображення (0 21) не відображаються.
Параметр
Почати
Опис
Почати показ слайдів.
Виберіть тип відображуваних зображень із таких варіантів:
Тип зображення Нерухомі зобр. та відео, Лише нерухомі зображ. та Лише
відео.
Інтервал кадру Вибір тривалості відображення кожного знімка.
Путівник по меню 29
Щоб розпочати показ слайдів, виділіть
пункт Почати та натисніть кнопку J. Під час
показу слайдів можна виконувати такі дії:
Дія
Опис
Перейти на кадр назад/ Натисніть 4, щоб повернутися до попереднього
уперед
кадру, 2 — щоб перейти до наступного кадру.
Натисніть 1 або 3, щоб змінити або приховати
Переглянути додаткову
інформацію про знімок (лише для нерухомих
інформацію про знімок
зображень).
Натисніть кнопку J, щоб призупинити показ слайдів.
Зробити паузу
Щоб знову розпочати показ, виділіть пункт
Перезапустити і натисніть кнопку J.
Натисніть кнопку X під час відтворення відео, щоб
Відрегулювати гучність
збільшити гучність, W (M) — щоб зменшити.
Вийти до меню
Натисніть кнопку G, щоб завершити показ слайдів і
відтворення
повернутися до меню відтворення.
Вийти до режиму
Натисніть кнопку K, щоб завершити показ слайдів і
відтворення
вийти до режиму відтворення.
Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб
Вийти до режиму зйомки
повернутися до режиму зйомки.
Після завершення показу слайдів буде
відображено діалогове вікно. Виберіть
пункт Перезапустити, щоб знову почати
показ слайдів, або Вийти, щоб повернутися
до меню відтворення.
30 Путівник по меню
Вибр. для надс. на інтел. пристр.
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Виберіть знімки для надсилання на інтелектуальний пристрій.
Відеоролики не можна вибирати для надсилання; знімки
надсилаються з розміром файлу 2 мегапікселі.
Параметр
Вибрати
зображення
Скасувати весь
вибір
Опис
Позначте знімки для надсилання на інтелектуальний
пристрій.
Зніміть позначки завантаження з усіх знімків.
Путівник по меню 31
C Меню фотозйомки: параметри зйомки
Щоб відобразити меню фотозйомки, натисніть кнопку G і виберіть
вкладку C (меню фотозйомки).
Кнопка G
Параметр
Банк меню режиму фотоз.
Розшир. банки меню фотоз.
Папка для зберігання
Називання файлів
Вибір основного гнізда
Функція додатк. гнізда
Керування спалахом
Область зображення
Якість зображення
Розмір зображення
Запис. у форматі NEF (RAW)
Параметри чутливості ISO
Баланс білого
Установити Picture Control
0
33
35
35
38
39
39
40
45
46
47
48
49
50
52
Параметр
Керування Picture Control
Колірний простір
Активний D-Lighting
ЗШ під час тривал. експозиції
ЗШ при високій чутл. ISO
Керування віньєтуванням
Автом. виправл. спотв.
Зменшення мерехтіння
Набір автобрекетингу
Багатократна експозиція
HDR (розш. динам. діапаз.)
Зйомка з інтервалами
Зйомка зі зсувом фокуса
Безшумна фотоз. live view
A Див. також
Параметри меню за замовчуванням наведено в розділі «Значення за
замовчуванням для меню відеозйомки» (0 9).
32 Путівник по меню
0
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
Банк меню режиму фотоз.
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Параметри меню фотозйомки зберігаються в одному з чотирьох
банків. Зміна параметрів в одному банку не впливає на інші, за
винятком параметрів Розшир. банки меню фотоз., Багатократна
експозиція, Зйомка з інтервалами і Зйомка зі зсувом фокуса.
Щоб зберегти певну комбінацію часто вживаних параметрів,
виберіть один із чотирьох банків і задайте ці параметри на
фотокамері. Нові параметри будуть зберігатися в банку навіть після
вимкнення фотокамери, їх буде відновлено при наступному
звертанні до цього банку. Різні комбінації параметрів можна
зберігати в різних банках, це дає змогу користувачеві миттєво
переходити з однієї комбінації до іншої, вибравши відповідний банк
у меню банків.
За замовчуванням чотири банки меню фотозйомки мають назви A, B,
C та D. Описовий заголовок довжиною до 20 символів можна додати,
як описано в розділі «Введення тексту» (0 38), виділивши банк меню
й натиснувши 2.
Путівник по меню 33
❚❚ Відновлення параметрів за замовчуванням
Щоб відновити параметри за
замовчуванням, виділіть банк у меню Банк
меню режиму фотоз. і натисніть кнопку
O (Q). Коли на екрані з’явиться діалогове
вікно підтвердження, виділіть пункт Так і
натисніть кнопку J, щоб відновити
параметри за замовчуванням для
вибраного банку. Параметри за
замовчуванням наведено в розділі
«Значення за замовчуванням для меню
фотозйомки» (0 9).
Кнопка O (Q)
A Банк меню режиму фотозйомки
На панелі керування та на інформаційних
екранах показано поточний банк меню режиму
фотозйомки.
A Див. також
Режими експозиції та спалаху, витримку та діафрагму можна включити до
банків меню режиму фотозйомки за допомогою параметра меню
фотозйомки Розшир. банки меню фотоз. (0 35). Відомості про вибір банку
меню режиму фотозйомки за допомогою елементів керування на корпусі
фотокамери наведено в описі користувацького параметра A >
Користувацький параметр f1 (Признач. корист. ел. керув., 0 130).
34 Путівник по меню
Розшир. банки меню фотоз.
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть значення Увімкнути, щоб додати режими експозиції та
спалаху, витримку (тільки в режимах S і M) і діафрагму (тільки в
режимах A і M) до відомостей, які буде збережено в кожному з
чотирьох банків меню фотозйомки. Ці значення будуть викликатися
щоразу, коли буде вибрано даний банк. Якщо вибрати значення
Вимкнути, буде відновлено значення параметрів, установлені до
вибору значення Увімкнути.
Папка для зберігання
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Перейменовуйте папки та виберіть папку, у якій зберігатимуться
нові зображення.
Папка
Номер папки
Ім’я папки
❚❚ Перейменувати
Кожна папка має 5-значне ім’я, якому передує 3-значний номер,
який призначається фотокамерою автоматично. Ім’я папки за
замовчуванням — «ND850». Щоб змінити ім’я, яке призначається
новим папкам, виберіть пункт Перейменувати та перейменуйте
папку, як описано в розділі «Введення тексту» (0 38). За потреби
можна відновити ім’я за замовчуванням, натиснувши й утримуючи
кнопку O (Q) під час відображення клавіатури. Наявні папки
неможливо перейменувати.
Путівник по меню 35
❚❚ Вибрати папку за номером
Щоб вибрати папку за номером або створити нову папку з поточним
іменем та новим номером, виконайте описані нижче дії.
1 Виберіть пункт Вибрати папку за
номером.
Виділіть пункт Вибрати папку за
номером і натисніть 2. Буде
відображено діалогове вікно з
підкресленим номером поточного
основного гнізда.
2 Виберіть номер папки.
Натискайте 4 або 2, щоб виділити цифру, та натискайте 1 або
3, щоб змінити її. Якщо папка з вибраним номером уже існує, то
ліворуч від її номера буде відображено піктограму W, X або Y:
• W: папка порожня;
• X: папку заповнено частково;
• Y: папка містить 5000 знімків або знімок із номером 9999. У цій
папці не можна більше зберегти жодного знімка.
Карту, на якій зберігається папка, показано піктограмою гнізда
карти у верхньому правому куті діалогового вікна «Вибрати
папку за номером». Карта, що використовується для нових папок,
залежить від значення, наразі вибраного для параметра Функція
додатк. гнізда (0 39).
3 Збережіть зміни та вийдіть із меню.
Натисніть кнопку J, щоб завершити дію та повернутися до
головного меню (щоб вийти без зміни папки для зберігання,
натисніть кнопку G). Якщо папки із зазначеним номером ще
немає, буде створено нову папку. Нові знімки будуть зберігатися
у вибраній папці, якщо вона ще не заповнена.
36 Путівник по меню
❚❚ Вибрати папку зі списку
Щоб вибрати папку зі списку наявних папок, виконайте описані
нижче дії.
1 Виберіть пункт Вибрати папку зі
списку.
Виділіть пункт Вибрати папку зі списку
та натисніть 2.
2 Виділіть папку.
Натискайте 1 або 3, щоб виділити папку.
3 Виберіть виділену папку.
Натисніть кнопку J, щоб вибрати виділену папку й повернутися
до головного меню. Нові знімки будуть зберігатись у вибраній
папці.
D Нумерація папок та файлів
Коли буде досягнуто номер папки 999, нові папки більше не
створюватимуться, і відповідно спуск затвора буде заблоковано, коли номер
файлу сягне 9999 або кількість файлів у папці сягне 5000, а також у разі
спроби записати відео, якщо фотокамера розрахує кількість файлів,
необхідну для запису відеоролика максимальної тривалості, і виявиться, що
це потребуватиме створення файлу з номером більшим ніж 9999 або папки,
яка містить більше 5000 файлів. Щоб продовжити зйомку, створіть папку з
номером, меншим ніж 999, або спробуйте змінити значення, вибрані для
параметрів Розмір кадру/част. кадрів та Якість відео (0 84, 85).
A Час увімкнення
Якщо карта пам’яті містить дуже велику кількість файлів або папок, то для
ввімкнення фотокамери може знадобитися більше часу, ніж зазвичай.
Путівник по меню 37
Називання файлів
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Знімки зберігаються з іменами файлів, що складаються з літер
«DSC_» або, у випадку зображень, які записуються з колірним
простором Adobe RGB (0 56), «_DSC», за якими йде чотиризначне
число та розширення із трьох літер (наприклад, «DSC_0001.JPG»).
Параметр Називання файлів використовується для вибору трьох
літер, які будуть використовуватися в імені файлу замість «DSC», як
описано в розділі «Введення тексту» (0 38).
A Введення тексту
Коли буде потрібно ввести текст, з’явиться діалогове вікно. Торкайтеся літер
на клавіатурі сенсорного екрана. Також можна використовувати
мультиселектор, щоб виділити потрібний символ в області клавіатури, та
натиснути центральну кнопку мультиселектора, щоб вставити виділений
символ у поточному положенні курсора (зауважте, що якщо ввести символ,
коли поле заповнено, то останній символ у полі буде видалено). Щоб
видалити символ у поточному положенні курсора, натисніть кнопку O (Q).
Щоб перемістити курсор у нове положення, торкніться екрана або
утримуйте натиснутою кнопку W (M) та натискайте 4 або 2. Щоб завершити
введення та повернутися до попереднього меню, натисніть кнопку J. Щоб
вийти без завершення введення тексту, натисніть кнопку G.
Область відображення тексту
Область клавіатури
38 Путівник по меню
A Розширення
Використовуються такі розширення: «.NEF» для зображень у форматі NEF
(RAW), «.TIF» для зображень у форматі TIFF (RGB), «.JPG» для зображень у
форматі JPEG, «.MOV» для відеороликів у форматі MOV, «.MP4» для
відеороликів у форматі MP4 і «.NDF» для еталонних даних для видалення
пилу. Зображення у форматах NEF і JPEG, записані як пари знімків із
параметрами якості NEF (RAW) + JPEG, мають однакові імена файлів, але різні
розширення.
Вибір основного гнізда
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть основне гніздо для зйомки та відтворення. Виберіть
варіант Гніздо кар. пам. XQD, щоб призначити основною карту
XQD, або Гніздо карти пам. SD, щоб вибрати карту SD.
Функція додатк. гнізда
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть функції, які виконуватимуть основна та додаткова карти,
коли у фотокамеру вставлено дві карти пам’яті.
Виберіть одне з таких значень: Запасне місце (додаткова карта
використовується лише тоді, коли основну карту заповнено),
Резервне копіювання (кожен знімок буде записано і на основну, і
на додаткову карти пам’яті) та RAW – основ., JPEG – додатк. (так
само, як і Резервне копіювання, за винятком того, що копії у
форматі NEF/RAW знімків, зроблених із параметрами NEF/RAW +
JPEG, зберігаються тільки на основну карту, а копії у форматі JPEG —
тільки на додаткову карту).
Путівник по меню 39
Керування спалахом
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть режим керування спалахом для
додаткових спалахів, установлених на
башмак для аксесуарів фотокамери, та
налаштуйте параметри зйомки зі спалахом,
установленим не на фотокамері. Відомості
про фотозйомку з використанням кількох
спалахів із дистанційним керуванням
наведено в розділі «Додаткові спалахи» (0 219).
❚❚ Режим керування спалахом
Коли на фотокамеру встановлено спалах
SB-5000, SB-500, SB-400 або SB-300, режим
керування спалахом, рівень потужності
спалаху та інші параметри можна
налаштувати за допомогою пункту меню
фотозйомки Керування спалахом >
Режим керування спалахом (у випадку
SB-5000 ці параметри також можна налаштувати за допомогою
елементів керування на спалаху). Доступні параметри залежать від
спалаху, який використовується, а параметри, що відображаються в
меню Режим керування спалахом, — від вибраного режиму. Для
інших спалахів параметри можна налаштовувати лише за
допомогою елементів керування спалаху.
40 Путівник по меню
• TTL. Режим i-TTL. У випадках використання спалахів SB-500, SB-400
та SB-300 корекцію спалаху можна налаштувати за допомогою
кнопки W (M).
• Автоматичний зовнішній спалах. У цьому режимі вихідна потужність
спалаху регулюється автоматично відповідно до кількості світла,
відбитого об’єктом; також доступна корекція спалаху.
Автоматичний зовнішній спалах підтримує режим «автоматичної
діафрагми» (qA) та «автоматичний режим без TTL» (A).
Автоматичний режим без TTL вибирається автоматично, якщо
встановлено об’єктив без вбудованого процесора, дані про
фокусну відстань і максимальну діафрагму якого не зазначено за
допомогою параметра меню налаштування Дані об’єкт. без вбуд.
проц. (0 169). Додаткові відомості наведено в посібниках до
спалахів.
• Руч. режим із пріор. відстані. Виберіть відстань до об’єкта; потужність
спалаху буде налаштовано автоматично. Також доступна корекція
спалаху.
• Вручну. Вибір рівня потужності спалаху вручну.
• Багаторазовий спалах. Спалах спрацьовує кілька разів, поки відкрито
затвор, створюючи ефект багатократної експозиції. Виберіть
рівень потужності спалаху (Вихід), кількість спрацьовувань
спалаху (Кратн.) і кількість спрацьовувань спалаху за секунду
(Частота, вимірюється в герцах). Доступні значення для параметра
Кратн. залежать від значень, вибраних для параметрів Вихід і
Частота; додаткові відомості наведено в документації з комплекту
спалаху.
Путівник по меню 41
❚❚ Параметри безпр. спалаху
Налаштуйте параметри синхронного
безпроводового дистанційного керування
кількома спалахами. Цей параметр
доступний лише тоді, коли на фотокамеру
встановлено спалах SB-5000 чи SB-500 або
безпроводовий пристрій дистанційного
керування WR-R10.
Параметр
Y
Y/Z
Z
Опис
Дистанційне керування спалахами здійснюється за
допомогою імпульсів низької потужності,
Оптичне AWL створюваних головним спалахом. Доступно лише зі
спалахом SB-5000 або SB-500, установленим на
башмак для аксесуарів фотокамери.
Цей параметр призначений для зйомки з
використанням спалахів як з оптичним керуванням,
так і з радіокеруванням. Вибирайте цей параметр,
Оптичне/
коли одночасно використовуються пристрій WR-R10 і
радіо AWL
спалах SB-500, установлений на башмак для
аксесуарів фотокамери. Для параметра Дистанц.
керування спалахом автоматично встановлюється
значення Груповий спалах (0 43).
Дистанційне керування спалахами здійснюється за
допомогою радіосигналів, які передає пристрій
WR-R10, під’єднаний до фотокамери. Доступно лише в
Радіо AWL
разі використання пристрою WR-R10 та спалахів із
дистанційним керуванням, які підтримують радіо
AWL.
Зйомку зі спалахом із дистанційним керуванням не
Вимкнути
задіяно.
A Пристрій WR-R10
Для використання пристрою WR-R10 необхідний адаптер WR-A10.
Обов’язково оновіть мікропрограму пристрою WR-R10 до останньої версії
(версії 3.0 або пізнішої); відомості про оновлення мікропрограми наведено
на веб-сайті Nikon для вашого регіону.
42 Путівник по меню
❚❚ Дистанц. керування спалахом
Виберіть із зазначених нижче параметрів
зйомки з дистанційним керуванням
спалахами.
Параметр
Груповий
спалах
Швидке
безпр.
керування
Дистанц.
багатораз.
спалах
Опис
Виберіть окремий режим керування спалахом і рівень
потужності спалаху для кожної групи спалахів із дистанційним
керуванням. Якщо вибрано значення Оптичне AWL або
Оптичне/радіо AWL для параметра Параметри безпр.
спалаху (0 42), можна вибрати канал, який буде
використовуватися головним спалахом для обміну даними зі
спалахами з дистанційним керуванням.
Виберіть цей параметр для керування загальною потужністю
спалахів. Для налаштування співвідношення між групами A та B
використовуйте пункт Парам. швид. безпр. керув., а для групи
C установіть потужність вручну (головний спалах не
спрацьовує). Крім того, можна налаштувати корекцію спалаху
для груп A та B, а також, якщо вибрано значення Оптичне AWL
або Оптичне/радіо AWL для параметра Параметри безпр.
спалаху (0 42), вибрати канал, який буде використовуватися
головним спалахом для обміну даними зі спалахами з
дистанційним керуванням.
Спалахи спрацьовують кілька разів поспіль, поки відкрито
затвор, створюючи ефект багатократної експозиції. Виберіть
рівень потужності спалаху (Вихід), максимальну кількість
спрацьовувань спалахів (Кратн.), кількість спрацьовувань
спалахів за секунду (Частота) та, якщо вибрано значення
Оптичне AWL або Оптичне/радіо AWL для параметра
Параметри безпр. спалаху (0 42), канал, який буде
використовуватися головним спалахом для обміну даними зі
спалахами з дистанційним керуванням. Зауважте, що загальна
кількість спрацьовувань спалахів може бути різною залежно від
значень, вибраних для параметрів Вихід і Частота; додаткові
відомості наведено в документації з комплекту спалаху.
Путівник по меню 43
❚❚ Дані спал. з дист. радіокер.
Перегляд списку спалахів, керування якими
наразі здійснюється за допомогою радіо
AWL.
44 Путівник по меню
Область зображення
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть область зображення й увімкніть або вимкніть
відображення маски видошукача.
❚❚ Вибрати обл. зображ.
У фотокамері можна вибрати зазначені нижче області зображення.
Параметр
Опис
Зображення записуються у форматі FX з кутом огляду,
еквівалентним куту огляду об’єктива NIKKOR,
установленого на фотокамеру формату 35 мм.
Вибір цього параметра призводить до зменшення кута
огляду та збільшення ефективної фокусної відстані
об’єктива приблизно в 1,2 раза.
Зображення записуються у форматі DX. Щоб обчислити
приблизну фокусну відстань об’єктива у форматі 35 мм,
помножте фактичне значення на 1,5.
c
FX (36 × 24)
l
1,2× (30 × 20)
a
DX (24 × 16)
b
m
5:4 (30 × 24)
Знімки записуються зі співвідношенням сторін 5 : 4.
1:1 (24 × 24)
Знімки записуються зі співвідношенням сторін 1 : 1.
❚❚ Автом. обтинання DX
Якщо вибрано значення Увімкнути, знімки, зроблені за допомогою
об’єктива DX, будуть автоматично записуватися у форматі DX з
використанням області зображення DX (24 × 16).
❚❚ Відображ. маски видошукача
Якщо вибрано значення Увімкнути, ділянку за межами областей
обтинання 1,2× (30 × 20), DX (24 × 16), 5:4 (30 × 24) та 1:1 (24 × 24)
буде показано сірим кольором у видошукачі.
Путівник по меню 45
Якість зображення
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть формат файлу та коефіцієнт стиснення (якість зображення).
Параметр
Тип файлу
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG fine★/
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic★/
NEF (RAW) +
JPEG basic
Зберігаються два зображення: одне у форматі NEF
(RAW), а друге — у форматі JPEG високої якості.
NEF/
JPEG
JPEG
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
Зберігаються два зображення: одне у форматі NEF
(RAW), а друге — у форматі JPEG стандартної якості.
Зберігаються два зображення: одне у форматі NEF
(RAW), а друге — у форматі JPEG базової якості.
JPEG fine★/
JPEG fine
JPEG normal★/
JPEG normal
Опис
Дані у форматі RAW з датчика зображення
зберігаються без подальшої обробки. Такі
параметри, як баланс білого та контрастність, можна
налаштувати після зйомки.
TIFF
(RGB)
46 Путівник по меню
Збереження зображень у форматі JPEG із
коефіцієнтом стиснення приблизно 1 : 4 (висока
якість).
Збереження зображень у форматі JPEG із
коефіцієнтом стиснення приблизно 1 : 8 (стандартна
якість).
Збереження зображень у форматі JPEG із
коефіцієнтом стиснення приблизно 1 : 16 (базова
якість).
Збереження зображень у форматі TIFF-RGB без
стиснення з глибиною кольору 8 бітів на канал
(24-бітовий колір). Формат TIFF підтримується
різноманітними програмами обробки зображень.
A Стиснення JPEG
Параметри якості зображення, позначені зірочкою (★), використовують
метод стиснення, що забезпечує максимальну якість; розмір файлів
залежить від сюжету зйомки. Параметри, не позначені зірочкою,
використовують тип стиснення, призначений для створення файлів
меншого розміру; отримані файли будуть приблизно однаковими за
розміром незалежно від сюжету зйомки.
Розмір зображення
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть розмір (у пікселях) знімків, що записуються фотокамерою.
Виберіть JPEG/TIFF, щоб задати розмір зображень у форматах JPEG
та TIFF, виберіть NEF (RAW), щоб задати розмір зображень у форматі
NEF (RAW).
Область
зображення
FX (36 × 24;
формат FX)
1,2× (30 × 20)
DX (24 × 16;
формат DX)
5:4 (30 × 24)
1:1 (24 × 24)
Параметр
Розмір (пікселі)
Розмір під час друку (см) *
Великий
Середній
Малий
Великий
Середній
Малий
Великий
Середній
Малий
Великий
Середній
Малий
Великий
Середній
Малий
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
58,3 × 38,8
43,6 × 29,1
29,1 × 19,4
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
* Приблизний розмір під час друку з роздільною здатністю 300 точок/дюйм. Під час друку розмір
зображення в дюймах дорівнює розмірові в пікселях, поділеному на роздільну здатність принтера в
точках на дюйм (точки/дюйм; 1 дюйм = приблизно 2,54 см).
Путівник по меню 47
Запис. у форматі NEF (RAW)
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть тип стиснення й глибину кольору для зображень у форматі
NEF (RAW).
❚❚ Стиснення NEF (RAW)
Параметр
N
Стиснення без
втрат
O
Стиснення
Без стиснення
Опис
Зображення у форматі NEF стискаються з
використанням зворотного алгоритму приблизно на
20–40% без втрати якості зображення.
Зображення у форматі NEF стискаються з
використанням незворотного алгоритму приблизно на
35–55% майже без втрати якості зображення.
Зображення у форматі NEF не стискаються.
❚❚ Глиб. кольору NEF (RAW)
Параметр
q
12 бітів
r
14 бітів
48 Путівник по меню
Опис
Зображення у форматі NEF (RAW) зберігаються з
глибиною кольору 12 бітів.
Зображення у форматі NEF (RAW) зберігаються з
глибиною кольору 14 бітів, при цьому розмір файлу
збільшується порівняно зі знімками з глибиною
кольору 12 бітів, оскільки збільшується обсяг даних про
колір.
Параметри чутливості ISO
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Налаштуйте параметри чутливості ISO для знімків.
Параметр
Опис
Налаштуйте чутливість ISO. Виберіть зі значень від 64 до
Чутливість ISO
25600 ISO. В окремих випадках доступні значення менші
ніж 64 ISO на 0,3–1 EV і більші ніж 25600 ISO на 0,3–2 EV.
Якщо вибрати значення Увімкнути, фотокамера буде
автоматично налаштовувати чутливість ISO, якщо
оптимальної експозиції не вдається досягти за значення,
вибраного для параметра Чутливість ISO. Можна
вибрати максимальну чутливість, щоб запобігти
встановленню зависоких значень чутливості ISO. Також
Автом. керув. чутлив.
можна вибрати значення витримки, за перевищення
ISO
якого буде задіяно автоматичне керування чутливістю
ISO, щоб уникнути недостатньої експозиції в режимах P і A
(максимальна витримка; вибирайте зі значень від 1/4000 с
до 30 с). Максимальну чутливість ISO для знімків,
зроблених із використанням додаткового спалаху, можна
вибрати за допомогою параметра Макс. чутливість зі M.
Путівник по меню 49
Баланс білого
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Налаштуйте баланс білого відповідно до типу джерела світла.
Параметр
v
Авто
Білі кольори (зменшити
теплі)
Звичайний
Кольори теплого освітл.
D
Автом. натур. освітлення
J
Лампа розжарювання
I
Освітлення люм. лампою
Натрієві лампи
Лампи тепл. біл. ден. світла
Біле люмінесцентне світло
Лампи хол. біл. ден. світла
Лампи білого денн. світла
Люмін. лампи денн. світла
Ртут. лампи з вис. кол. темп.
H
Пряме сонячне світло
N
Спалах
G
Хмарно
50 Путівник по меню
Опис
Баланс білого налаштовується автоматично
для отримання оптимальних результатів з
використанням більшості джерел світла. Для
отримання найкращих результатів
використовуйте об’єктив типу G, E або D.
Якщо спрацьовує додатковий спалах,
результати буде відкориговано відповідним
чином.
Баланс білого налаштовується відповідно до
природного світла, щоб наблизити кольори
на знімку до тих, які сприймаються
неозброєним оком.
Використовуйте при освітленні лампами
розжарювання.
Використовуйте з такими джерелами
освітлення:
• Освітлення натрієвими лампами
(наприклад, під час спортивних змагань).
• Люмінесцентні лампи теплого білого
світла.
• Люмінесцентні лампи білого світла.
• Люмінесцентні лампи холодного білого
світла.
• Люмінесцентні лампи білого денного
світла.
• Люмінесцентні лампи денного світла.
• Джерела світла з високою колірною
температурою (наприклад, ртутні лампи).
Використовуйте для зйомки об’єктів,
освітлених прямим сонячним світлом.
Використовуйте для зйомки з додатковими
спалахами.
Використовуйте при денному світлі за умов
хмарного неба.
Параметр
M
Тінь
K
Вибрати колірну темп.
L
Поперед. налашт. вручну
Опис
Використовуйте при денному світлі для
зйомки об’єктів у тіні.
Виберіть значення колірної температури зі
списку.
Використовуйте об’єкт, джерело світла або
наявний знімок як зразок для балансу
білого.
Путівник по меню 51
Установити Picture Control
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть спосіб обробки нових знімків. Зробіть вибір відповідно до
типу сюжету чи свого творчого задуму.
Параметр
Опис
Фотокамера автоматично регулює відтінки й тони на
основі системи Picture Control Стандартний. Кольори
облич на портретах виглядатимуть пом’якшеними, а
такі деталі, як листя і небо, на знімках, зроблених
надворі, — яскравішими порівняно зі знімками,
зробленими з використанням системи Picture Control
Стандартний.
Стандартна обробка для отримання збалансованих
результатів. Рекомендовано для більшості ситуацій.
Мінімальна обробка для отримання природних
результатів. Вибирайте для знімків, які згодом буде
оброблено.
Знімки вдосконалюються для отримання ефекту
яскравого фотовідбитка. Вибирайте для знімків, на яких
підкреслено основні кольори.
n
Авто
Q
Стандартний
R
Нейтральний
S
Яскравий
T
Монохромний
Використовуйте для монохромних знімків.
o
Портрет
Обробка портретів для відтворення природної
текстури шкіри та округлості форм.
p
Пейзаж
Створює неперевершені пейзажі та міські краєвиди.
q
Рівномірний
Збереження деталізації в широкому діапазоні тонів, від
виділень до тіней. Вибирайте для знімків, які згодом
буде ретельно оброблено.
52 Путівник по меню
Керування Picture Control
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Створюйте користувацькі системи Picture Control.
Параметр
Опис
Створіть нову користувацьку систему Picture Control на основі
Зберегти/
наявної попередньо налаштованої або користувацької
редагувати системи Picture Control або відредагуйте наявну
користувацьку систему Picture Control (0 54).
Перейменувати Перейменуйте вибрану систему Picture Control.
Видалити
Видаліть вибрану систему Picture Control.
Використовуйте зазначені нижче параметри, щоб копіювати
користувацькі системи Picture Control на карти пам’яті або з
них (якщо вставлено дві карти пам’яті, буде
використовуватися карта в основному гнізді; 0 39). Системи
Picture Control, скопійовані на карти пам’яті, можна
використовувати в інших фотокамерах або в сумісному
програмному забезпеченні.
Завантажити/ • Копіювати на фотокамеру. Копіювання користувацьких систем
зберегти
Picture Control з карти пам’яті в користувацькі системи
Picture Control від C-1 до C-9 на фотокамері та призначення
їм назви за бажанням.
• Видалити з карти. Видалення вибраних користувацьких систем
Picture Control з карти пам’яті.
• Копіювати на карту. Копіювання користувацької системи
Picture Control (від C-1 до C-9) з фотокамери до вибраного
місця (від 1 до 99) на карті пам’яті.
Путівник по меню 53
❚❚ Створення користувацьких систем Picture Control
Системи Picture Control, закладені у фотокамеру виробником, можна
змінювати та зберігати як користувацькі системи Picture Control.
1 Виберіть Зберегти/редагувати.
Виділіть пункт Зберегти/редагувати та
натисніть 2.
2 Виберіть систему Picture Control.
Виділіть наявну систему Picture Control і
натисніть 2 або натисніть кнопку J,
щоб перейти до кроку 4 для збереження
копії виділеної системи Picture Control
без подальших змін.
3 Внесіть зміни до вибраної системи
Picture Control.
Щоб скасувати зміни та почати заново з
параметрів за замовчуванням, натисніть
кнопку O (Q). Натисніть кнопку J після
завершення налаштувань.
4 Виберіть місце призначення.
Виберіть місце призначення для
користувацької системи Picture Control
(від C-1 до C-9) і натисніть 2.
54 Путівник по меню
5 Назвіть систему Picture Control.
Буде відображено діалогове вікно для введення тексту. За
замовчуванням нові системи Picture Control отримують назву
додаванням двозначного числа (призначається автоматично) до
назви наявної системи Picture Control; щоб вибрати іншу назву,
перейменуйте систему Picture Control, як описано в розділі
«Введення тексту» (0 38). Торкайтеся кнопки вибору клавіатури
для перемикання між режимами введення літер верхнього й
нижнього регістрів та спеціальних символів. Назва
користувацької системи Picture Control може містити не більше
дев’ятнадцяти символів. Будь-які символи, введені після
дев’ятнадцятого, буде видалено.
Область назви
Область клавіатури
Вибір клавіатури
A Параметри користувацьких систем Picture Control
Параметри, доступні для користувацьких систем Picture Control, такі самі, як
і для систем, від яких вони походять.
A Піктограма початкової системи Picture Control
Початкову систему Picture Control, від якої
походить користувацька система Picture Control,
позначено піктограмою у верхньому правому
куті екрана редагування.
Піктограма початкової
системи Picture Control
Путівник по меню 55
Колірний простір
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Колірний простір визначає гаму кольорів, доступних для
кольоровідтворення. Колірний простір sRGB рекомендовано для
друку й відображення загального призначення, а Adobe RGB, що
забезпечує ширшу гаму кольорів, призначений для використання в
професійних видавництвах та комерційному друці.
A Adobe RGB
Для точного кольоровідтворення зображень у колірному просторі Adobe
RGB необхідні прикладні програми, дисплеї та принтери, які підтримують
керування кольором.
A Колірний простір
Програми ViewNX-i і Capture NX-D автоматично вибирають правильний
колірний простір, коли відкривають знімки, зроблені цією фотокамерою. У
разі використання програмного забезпечення сторонніх виробників
досягнення бажаних результатів не гарантовано.
Активний D-Lighting
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Збереження деталізації у виділеннях і тінях для створення знімків із
природною контрастністю.
Параметр
Авто
Надвисокий/
Високий/
Звичайний/
Незначний
Вимкнути
Опис
Фотокамера автоматично налаштовує «Активний D-Lighting»
відповідно до умов зйомки.
Виберіть рівень «Активного D-Lighting».
«Активний D-Lighting» вимкнено.
56 Путівник по меню
ЗШ під час тривал. експозиції (зменшення шуму під час
тривалої експозиції)
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Якщо вибрано значення Увімкнути,
знімки з витримками довшими за 1 с, буде
оброблено для зменшення шуму (світлих
плям або пелени). Час, необхідний для
обробки, приблизно подвоюється; під час
обробки на місці відображення витримки/
діафрагми блимає піктограма «l m» і
виконувати зйомку не можна (якщо
вимкнути фотокамеру до завершення
обробки, знімок буде збережено, але зменшення шуму не буде
виконано). У неперервному режимі роботи затвора швидкість
зйомки знижується і, поки триває обробка знімків, ємність буфера
пам’яті зменшується.
ЗШ при високій чутл. ISO
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Знімки, зроблені за високих значень чутливості ISO, можна
обробляти, щоб знизити рівень «шуму».
Параметр
Опис
Зменшення рівня шуму (довільно розташованих світлих пікселів),
Високий/
особливо на знімках, зроблених за високих значень чутливості
Звичайний/
ISO. Виберіть ступінь застосування зменшення шуму зі значень
Незначний
Високий, Звичайний і Незначний.
Зменшення шуму виконується тільки за потреби, і ступінь його
Вимкнути застосування завжди менший, ніж у разі вибору значення
Незначний.
Путівник по меню 57
Керування віньєтуванням
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
«Віньєтування» — це зменшення яскравості по краях знімка. Функція
Керування віньєтуванням зменшує цей ефект для об’єктивів типів
G, E та D (за винятком об’єктивів PC). Ефект може різнитися залежно
від об’єктива, він найпомітніший при максимальній діафрагмі.
Виберіть одне зі значень Високе, Звичайне, Незначне та
Вимкнути.
D Керування віньєтуванням
Залежно від сюжету, умов зйомки та типу об’єктива на зображеннях у
форматі TIFF і JPEG може бути помітно шум (пелену) або зміни периферійної
яскравості, а користувацькі системи Picture Control і попередньо
налаштовані системи Picture Control, змінені порівняно з параметрами за
замовчуванням, можуть не давати бажаного ефекту. Зробіть пробні знімки та
перегляньте результати на моніторі. Керування віньєтуванням не
застосовується до відеороликів та багатократних експозицій.
58 Путівник по меню
Автом. виправл. спотв.
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть значення Увімкнути, щоб зменшити бочкоподібне
спотворення під час зйомки ширококутними об’єктивами та
подушкоподібне спотворення під час зйомки телеоб’єктивами
(зауважте, що краї видимої у видошукачі області може бути обрізано
на кінцевому знімку, а час, потрібний для обробки знімків перед
збереженням, може збільшитися). Цей параметр не застосовується
до відеороликів та доступний тільки з об’єктивами типів G, E та D (за
винятком серії PC, об’єктивів типу «риб’яче око» та деяких інших).
Досягнення бажаних результатів з іншими об’єктивами не
гарантовано. Перед використанням автоматичного виправлення
спотворення під час зйомки об’єктивами DX виберіть значення
Увімкнути для параметра Автом. обтинання DX або виберіть
область зображення DX (24 × 16); вибір інших параметрів може
призвести до отримання сильно обрізаних знімків або знімків зі
значним периферійним спотворенням (0 45).
A Обробка: виправлення спотворення
Відомості про створення копій наявних знімків зі зменшеним
бочкоподібним і подушкоподібним спотворенням наведено в описі
параметра «Виправлення спотвор.» (0 206).
Путівник по меню 59
Зменшення мерехтіння
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Зменшення ефектів сегментації зображення та (на знімках,
зроблених у неперервних режимах роботи затвора) нерівномірності
експозиції або забарвлення, спричинених мерехтінням таких
джерел світла, як люмінесцентні або ртутні лампи, під час зйомки з
використанням видошукача.
Параметр
Опис
Якщо вибрати значення Активувати, фотокамера буде
Параметр зменш. розраховувати час зйомки таким чином, щоб зменшити
мерехтіння
ефект мерехтіння. Зауважте, що частота кадрів може
зменшитися, поки задіяно зменшення мерехтіння.
Якщо вибрано значення
Увімкнути, то в разі виявлення
мерехтіння у видошукачі буде
відображатися піктограма
FLICKER (Мерехтіння), коли кнопку
спуску затвора натиснуто
Індикатор зменш. наполовину. Якщо мерехтіння
мерехтіння
виявлено, коли вибрано
Піктограма FLICKER
значення Не активувати для
(Мерехтіння)
параметра Параметр зменш.
мерехтіння, ця піктограма
блиматиме; щоб задіяти зменшення мерехтіння, виберіть
значення Активувати для параметра Параметр зменш.
мерехтіння.
60 Путівник по меню
A Зменшення мерехтіння в меню фотозйомки
Зробіть пробний знімок і перегляньте результати, перш ніж продовжувати
зйомку. Функція зменшення мерехтіння може виявити мерехтіння з
частотою 100 і 120 Гц (пов’язане відповідно з частотою змінного струму в
електромережі 50 і 60 Гц). Можливо, що мерехтіння не буде виявлено або
бажаних результатів не вдасться досягти під час зйомки з використанням
темного фону, джерел яскравого світла або декоративних світлових екранів
та інших нестандартних засобів освітлення. Залежно від джерела світла
можлива невелика затримка перед спуском затвора. Під час серійної зйомки
частота кадрів може зменшитися або стати нерівномірною. Крім того,
можливо, досягти бажаних результатів не вдасться, якщо частота струму в
електромережі змінюється під час зйомки.
Виявлення мерехтіння може не дати бажаного результату в разі
використання витримок довших ніж 1/100 с (включно з витримками від руки
та за часом), а також якщо вибрано режим роботи затвора MUP або задіяно
режим затримки експозиції.
Набір автобрекетингу
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Виберіть параметри, для яких виконуватиметься автобрекетинг.
Виберіть AE та брекетинг спалаху (j), щоб виконати брекетинг
експозиції та потужності спалаху, Брекетинг AE (k), щоб виконати
лише брекетинг експозиції, Брекетинг спалаху (l), щоб виконати
лише брекетинг потужності спалаху, Брекетинг балансу білого (m),
щоб виконати брекетинг балансу білого, або Брекетинг акт.
D-Lighting (y), щоб виконати брекетинг із використанням функції
«Активний D-Lighting». Зауважте, що брекетинг балансу білого
недоступний, якщо встановлено якість зображення NEF (RAW) або
NEF (RAW) + JPEG.
Путівник по меню 61
Багатократна експозиція
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Запис від двох до десяти кадрів у форматі NEF (RAW) у вигляді одного
знімка.
Параметр
Опис
• 0 Увімкнути (серія). Зйомка серії багатократних експозицій.
Виберіть значення Вимкнути, щоб відновити звичайну
зйомку.
Режим багатокр.
• Увімкнути (один знімок). Зйомка однієї багатократної
експоз.
експозиції.
• Вимкнути. Вихід без створення додаткових багатократних
експозицій.
Вибір кількості кадрів, які буде об’єднано для створення
Кількість знімків
одного знімка.
• Додати. Кадри накладаються без змін; підсилення не
регулюється.
• Середній. Перед накладанням кадрів величина підсилення
для кожного з них ділиться на загальну кількість знятих
кадрів (наприклад, підсилення для кожного кадру
дорівнюватиме 1/2 у разі 2 кадрів, 1/3 — у разі 3 кадрів
тощо).
• Висвітлювання. Фотокамера порівнює пікселі в усіх кадрах і
використовує тільки найсвітліші.
Режим
накладання
+
• Затемнення. Фотокамера порівнює пікселі в усіх кадрах і
використовує тільки найтемніші.
+
• Увімкнути. Збереження окремих знімків, які складають
кожну багатократну експозицію.
• Вимкнути. Видалення окремих знімків і збереження тільки
багатократної експозиції.
Вибр. першу експ. Вибір першого кадру з зображень у форматі NEF (RAW) на
(NEF)
карті пам’яті.
Збер. всі знім. з
різ. зн. експ.
62 Путівник по меню
❚❚ Створення багатократної експозиції
Багатократні експозиції не можна записувати в режимі live view.
Вийдіть з режиму live view, перед тим як продовжити.
A Подовжена тривалість записування
Якщо монітор вимкнеться від час відтворення або роботи з меню і протягом
приблизно 30 с не виконуватиметься жодних дій, зйомку буде завершено, а
багатократну експозицію буде створено з кадрів, записаних на той момент.
Час, доступний для зйомки наступного кадру, можна збільшити, вибравши
більші проміжки часу для користувацького параметра c2 (Таймер режиму
очікування, 0 118).
1 Виберіть пункт Багатократна
експозиція.
Виділіть пункт Багатократна
експозиція в меню фотозйомки та
натисніть 2.
2 Виберіть режим.
Виділіть пункт Режим багатокр. експоз.
і натисніть 2, потім натискайте 1 або 3,
щоб вибрати потрібний режим, та
натисніть кнопку J, щоб вибрати його.
Якщо вибрано значення Увімкнути
(серія) або Увімкнути (один знімок), на
панелі керування буде відображено
піктограму n.
Путівник по меню 63
3 Виберіть кількість знімків.
Виділіть параметр Кількість знімків і
натисніть 2.
Натискайте 1 або 3, щоб вибрати
кількість кадрів, які буде об’єднано для
створення одного знімка, а потім
натисніть кнопку J.
A Кнопка BKT
Якщо вибрано значення Багатократна
експозиція для користувацького параметра
f1 (Признач. корист. ел. керув.) > Кнопка
BKT + y (0 130), режим багатократної
експозиції можна вибрати натисканням
кнопки BKT і прокручуванням головного
диска керування, а кількість знімків —
натисканням кнопки BKT і прокручуванням
допоміжного диска керування. Режим і
кількість знімків показано на панелі
керування. Піктограми відображають режим
таким чином: a для Вимкнути, B для
Увімкнути (один знімок) та b для Увімкнути (серія).
64 Путівник по меню
4 Виберіть режим накладання.
Виділіть пункт Режим накладання й
натисніть 2, потім натискайте 1 або 3,
щоб вибрати потрібний режим, та
натисніть кнопку J, щоб вибрати його.
5 Виберіть, чи потрібно зберігати окремі
кадри.
Щоб вибрати, зберігати чи видаляти
окремі знімки, з яких складається
багатократна експозиція, виділіть пункт
Збер. всі знім. з різ. зн. експ. і натисніть
2, потім натискайте 1 або 3, щоб
вибрати потрібний варіант, і натисніть кнопку J, щоб вибрати
його.
6 Виберіть перший кадр.
Щоб вибрати перший кадр з наявних
знімків, зроблених зі значенням
Великий, вибраним для параметра
меню зйомки Розмір зображення >
NEF (RAW), виділіть пункт Вибр. першу
експ. (NEF) і натисніть 2. За допомогою
мультиселектора виділіть потрібне
зображення й натисніть кнопку J, щоб
вибрати його (щоб переглянути
виділене зображення в повноекранному
режимі, натисніть та утримуйте
кнопку X). Щоб вибрати зображення з
іншого гнізда чи іншої папки, натисніть
кнопку W (M).
Путівник по меню 65
7 Скомпонуйте кадр, виконайте фокусування та
зробіть знімок.
У режимах неперервної роботи затвора фотокамера
записує всі кадри за одну серію. Якщо вибрано
значення Увімкнути (серія), фотокамера буде
записувати багатократні експозиції, поки натиснуто кнопку
спуску затвора; якщо вибрано значення Увімкнути (один
знімок), зйомку багатократної експозиції буде завершено після
першого знімка. У режимі автоспуску фотокамера автоматично
записуватиме кількість кадрів, вибрану на кроці 3, незалежно від
значення, вибраного для користувацького параметра c3
(Автоспуск) > Кількість знімків (0 119); проте інтервал між
знімками визначає користувацький параметр c3 (Автоспуск) >
Інтервал між знімками. В інших режимах роботи затвора за
кожного натискання кнопки спуску затвора буде робитися по
одному знімку; продовжуйте зйомку, поки не буде записано всі
кадри. Якщо на кроці 6 було вибрано наявний знімок у форматі
NEF (RAW) як перший кадр, зйомка починатиметься з другого
кадру. Відомості про переривання багатократної експозиції до
того, як записано всі знімки, наведено в розділі «Завершення
багатократних експозицій» (0 68).
Піктограма n буде блимати, поки
зйомку не буде завершено. Якщо
вибрано значення Увімкнути (серія),
зйомку багатократних експозицій буде
закінчено тільки після вибору значення
Вимкнути для режиму багатократної
експозиції; якщо вибрано значення Увімкнути (один знімок),
зйомку в режимі багатократної експозиції буде автоматично
закінчено після завершення багатократної експозиції.
Піктограма n зникає з екрана після завершення зйомки
багатократної експозиції.
66 Путівник по меню
❚❚ Використання кнопки i
Щоб отримати доступ до наведених нижче
параметрів, потрібно натиснути кнопку K
під час зйомки багатократної експозиції, а
потім натиснути кнопку i. Використовуйте
сенсорний екран або здійснюйте навігацію
по меню за допомогою мультиселектора,
натискаючи 1 або 3, щоб виділяти пункти, і
Кнопка i
натискаючи кнопку J, щоб вибирати їх.
• Переглянути перебіг. Попередній перегляд
зображення, створеного з кадрів,
записаних на поточний момент.
• Повт. використ. ост. зн. експ. Повторна зйомка
останнього кадру.
• Зберегти та вийти. Створення багатократної
експозиції з кадрів, зроблених на
поточний момент.
• Скасувати та вийти. Вихід без записування багатократної експозиції.
Якщо вибрано значення Увімкнути для параметра Збер. всі знім.
з різ. зн. експ., буде збережено окремі кадри.
Путівник по меню 67
❚❚ Завершення багатократних експозицій
Щоб завершити багатократну експозицію
до того, як знято задану кількість кадрів,
виберіть значення Вимкнути для режиму
багатократної експозиції або натисніть
кнопку K, після чого натисніть кнопку i та
виберіть пункт Зберегти та вийти або
Скасувати та вийти. Якщо зйомку
завершено або вибрано значення Зберегти та вийти до того, як
зроблено зазначену кількість кадрів, то багатократну експозицію
буде створено з кадрів, уже записаних на той момент. Якщо вибрано
значення Середній для параметра Режим накладання, то
підсилення буде налаштовано відповідно до фактичної кількості
записаних кадрів. Зауважте, що зйомка завершиться автоматично,
якщо:
• виконано скидання двома кнопками;
• фотокамеру вимкнено;
• елемент живлення розряджено.
D Багатократна експозиція
На багатократних експозиціях може з’являтися шум (довільно розташовані
світлі пікселі, пелена або лінії).
Не виймайте та не замінюйте карту пам’яті під час записування
багатократної експозиції.
Поки триває зйомка, режим live view недоступний. Вибір режиму live view
скидає параметр Режим багатокр. експоз. до значення Вимкнути.
Параметри зйомки та інформація про знімок для багатократних експозицій
стосуються першого кадру.
A «Вибр. першу експ. (NEF)»
Якщо зображення у форматі NEF (RAW), вибране як перший кадр, було
записано зі значенням чутливості ISO від «Висока 0,3» до «Висока 2»,
електронна передня шторка затвора не буде використовуватися під час
зйомки багатократної експозиції, навіть якщо вибрано значення
Активувати для користувацького параметра d6 (Електрон. передня
шторка, 0 121).
68 Путівник по меню
A Зйомка з інтервалами
Якщо активувати зйомку з інтервалами до зйомки першого кадру,
фотокамера буде записувати знімки з вибраним інтервалом, поки не буде
зроблено кількість кадрів, зазначену в меню багатократної експозиції
(кількість знімків, наведена в меню зйомки з інтервалами, не береться до
уваги). Ці кадри буде записано як один знімок, а зйомку з інтервалами буде
завершено (якщо значення Увімкнути (один знімок) вибрано для режиму
багатократної експозиції, зйомку багатократної експозиції також буде
завершено автоматично).
A Інші параметри
Під час зйомки багатократної експозиції не можна форматувати карту
пам’яті і не можна змінювати деякі пункти меню, які виділено сірим
кольором.
HDR (розш. динам. діапаз.)
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Функція розширеного динамічного діапазону (High Dynamic
Range — HDR), застосована під час зйомки висококонтрастних
об’єктів, зберігає деталізацію у виділеннях і тінях шляхом об’єднання
двох знімків, зроблених із різними значеннями експозиції.
Параметр
Опис
• 0 Увімкнути (серія). Зробіть серію знімків у режимі HDR.
Виберіть значення Вимкнути, щоб відновити звичайну
зйомку.
Режим HDR
• Увімкнути (один знімок). Зробіть один знімок у режимі HDR.
• Вимкнути. Вихід без створення додаткових знімків у режимі
HDR.
Виберіть різницю експозиції між двома знімками, які буде
об’єднано для отримання знімка HDR. Вибирайте більші
Диференціал
значення в разі висококонтрастних об’єктів або виберіть
експоз.
значення Авто для автоматичного налаштування
диференціалу експозиції фотокамерою залежно від сюжету.
Виберіть ступінь згладжування меж між кадрами, які
Розгладжування
складають кожен знімок HDR.
Путівник по меню 69
Зйомка з інтервалами
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Фотографуйте з вибраним інтервалом, поки не буде зроблено
зазначену кількість знімків. Для зйомки з інтервалами виберіть будьякий режим роботи затвора, крім автоспуску (E).
Параметр
Почати
Вибр. день/час
поч.
Інтервал
Інтервали ×
знімки/інтервал
Пом’якшення
експозиції
Безшумна
фотозйомка
Опис
Почніть зйомку з інтервалами за 3 с (у разі вибору варіанта
Зараз для пункту Вибр. день/час поч.) або у вибрані дату й
час (Вибрати день/час). Зйомку буде продовжено з
вибраним інтервалом, поки не буде зроблено всі знімки.
Виберіть варіант початку. Щоб одразу почати зйомку,
виберіть варіант Зараз. Щоб почати зйомку в задані дату й
час, виберіть варіант Вибрати день/час.
Виберіть інтервал (у годинах, хвилинах та секундах) між
знімками.
Виберіть кількість інтервалів і кількість знімків на інтервал.
Якщо вибрати значення Увімкнути, фотокамера буде
узгоджувати налаштування експозиції з попереднім
кадром у режимах експозиції, відмінних від M (зауважте, що
функція пом’якшення експозиції дає бажаний результат у
режимі M, тільки якщо задіяно автоматичне керування
чутливістю ISO). Великі зміни яскравості об’єкта під час
зйомки можуть призвести до помітних коливань
експозиції — у такому разі може бути потрібно скоротити
інтервал між знімками.
Виберіть значення Увімкнути, щоб приглушити звук
клацання затвора під час зйомки.
70 Путівник по меню
Параметр
Пріоритет
інтервалу
Початкова папка
для зберігання
Опис
Виберіть, буде фотокамера віддавати пріоритет часу
експонування чи розподілу інтервалів за часом у режимах
експозиції P та A. Виберіть значення Увімкнути, щоб
обов’язково дотримуватися вибраного інтервалу під час
зйомки, або Вимкнути, щоб забезпечити правильну
експозицію знімків. Якщо вибрано значення Увімкнути,
переконайтеся, що для параметра Максимальна
витримка в розділі меню фотозйомки Параметри
чутливості ISO (0 49) > Автом. керув. чутлив. ISO
вибрано значення коротше, ніж інтервал. Також слід
використовувати ручне фокусування або, якщо
використовується автофокусування, вибрати значення
Спуск для користувацького параметра a1 (Вибір
пріоритету AF-C, 0 105) або a2 (Вибір пріоритету AF-S,
0 106) відповідно до вибору AF-C або AF-S.
Виділіть один з наведених нижче параметрів і натисніть 2,
щоб вибрати його або скасувати вибір.
• Нова папка. Для кожної нової серії створюється нова папка.
• Скинути нумерацію файлів. Нумерація файлів скидається до
0001 щоразу, коли створюється нова папка.
Путівник по меню 71
❚❚ Зйомка з інтервалами
D Перед зйомкою
Перед початком зйомки з інтервалами зробіть пробний знімок за поточних
параметрів та перегляньте результати на моніторі. Після задовільного
налаштування параметрів закрийте шторку окуляра видошукача, щоб
запобігти проникненню світла крізь видошукач і його впливу на знімки та
експозицію.
Перед налаштуванням часу початку виберіть пункт меню налаштування
Часовий пояс і дата та перевірте, чи правильно встановлено час і дату на
годиннику фотокамери (0 159).
Рекомендовано використовувати штатив і вимкнути функцію зменшення
вібрацій (VR) об’єктива. Установіть фотокамеру на штатив перед початком
зйомки. Щоб зйомку не було перервано, упевніться, що елемент живлення
фотокамери повністю заряджено. У разі сумнівів зарядіть елемент живлення
перед використанням або використовуйте адаптер змінного струму та
з’єднувач живлення (продаються окремо).
1 Виберіть пункт Зйомка з інтервалами.
Виділіть пункт Зйомка з інтервалами в
меню фотозйомки та натисніть 2, щоб
відобразити параметри зйомки з
інтервалами.
72 Путівник по меню
2 Налаштуйте параметри зйомки з інтервалами.
Виберіть день і час початку, інтервал, кількість знімків на інтервал
і параметри пом’якшення експозиції, безшумної фотозйомки,
пріоритету інтервалу та початкової папки.
• Щоб вибрати день і час початку:
Виділіть Вибр. день/час поч. і
натисніть 2.
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
Щоб одразу почати зйомку, виберіть варіант Зараз. Щоб почати
зйомку у вибрані дату й час, виберіть пункт Вибрати день/час,
потім виберіть дату та час і натисніть кнопку J.
• Щоб вибрати інтервал між знімками:
Виділіть Інтервал і
натисніть 2.
Виберіть інтервал (у годинах,
хвилинах і секундах) та
натисніть J.
Путівник по меню 73
• Щоб вибрати кількість знімків на інтервал:
Виділіть пункт
Інтервали × знімки/інтервал і
натисніть 2.
Виберіть кількість інтервалів і
кількість знімків на інтервал та
натисніть J.
У режимі S (покадровому) знімки для кожного інтервалу
робитимуться з частотою, вибраною для користувацького
параметра d1 (Швидк. зйомки в реж. CL; 0 120).
• Щоб задіяти або скасувати пом’якшення експозиції:
Виділіть Пом’якшення
експозиції та натисніть 2.
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
• Щоб задіяти або скасувати безшумну фотозйомку:
Виділіть Безшумна
фотозйомка й натисніть 2.
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
Якщо вибрати значення Увімкнути, звук клацання затвора або
дзеркала буде чутно лише під час піднімання чи опускання
дзеркала на початку та в кінці зйомки. Автофокусування не
можна використовувати.
74 Путівник по меню
• Щоб вибрати параметр пріоритету інтервалу:
Виділіть Пріоритет інтервалу
й натисніть 2.
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
Якщо вибрати значення Увімкнути, зйомка з інтервалами
закінчиться, якщо фотокамера не зможе сфокусуватися або
спуск затвора буде заблоковано з іншої причини.
• Вибір параметрів початкової папки:
Виділіть пункт Початкова
папка для зберігання й
натисніть 2.
Виділіть параметри й
натисніть 2, щоб вибрати їх
або скасувати вибір. Натисніть
кнопку J, щоб продовжити.
Путівник по меню 75
3 Почніть зйомку.
Виділіть пункт Почати й натисніть
кнопку J. Першу серію знімків буде
зроблено в заданий час початку або
приблизно через 3 с, якщо було вибрано
значення Зараз для параметра Вибр.
день/час поч. на кроці 2. Зйомку буде
продовжено з вибраним інтервалом, поки не буде зроблено всі
знімки.
A Під час зйомки
Під час зйомки з інтервалами на панелі
керування блиматиме піктограма Q.
Безпосередньо перед початком наступного
інтервалу зйомки на місці відображення
витримки буде показано кількість інтервалів, що
залишилися, а на місці відображення
діафрагми — кількість знімків, що залишилися для поточного інтервалу. В
інших випадках кількість інтервалів, що лишилися, та кількість знімків у
кожному інтервалі можна переглянути, натиснувши кнопку спуску затвора
наполовину (коли кнопку буде відпущено, відображатимуться значення
витримки та діафрагми, поки не спрацює таймер режиму очікування).
Поки триває зйомка з інтервалами, можна налаштовувати параметри,
використовувати меню та відтворювати знімки. Монітор автоматично
вимкнеться приблизно за чотири секунди перед кожним інтервалом.
Зауважте, що зміна параметрів фотокамери під час зйомки з інтервалами
може призвести до завершення зйомки.
A Режим роботи затвора
Незалежно від вибраного режиму роботи затвора фотокамера зробить
зазначену кількість знімків за кожний інтервал.
76 Путівник по меню
❚❚ Призупинення зйомки з інтервалами
Зйомку з інтервалами можна призупинити між інтервалами,
натиснувши кнопку J або вибравши пункт Пауза в меню зйомки з
інтервалами.
❚❚ Відновлення зйомки з інтервалами
Щоб одразу продовжити зйомку, виберіть пункт Перезапустити.
Виділіть
Перезапустити й
натисніть кнопку J.
Щоб продовжити зйомку в заданий час:
Для параметра Вибр.
день/час поч. виділіть
пункт Вибрати день/
час і натисніть 2.
Виберіть дату й час
початку та
натисніть J.
Виділіть
Перезапустити й
натисніть кнопку J.
❚❚ Завершення зйомки з інтервалами
Щоб завершити зйомку з інтервалами до того, як буде зроблено всі
знімки, виберіть пункт Вимкнути в меню зйомки з інтервалами.
Путівник по меню 77
❚❚ Знімок не зроблено
Знімки не буде зроблено з вибраним інтервалом, якщо поточний
інтервал завершиться до того, як буде зроблено знімки для
попереднього інтервалу, якщо заповнено карту пам’яті або вибрано
режим AF-S і фотокамера не може виконати фокусування (зауважте,
що фотокамера фокусується перед зйомкою кожного кадру). У
режимі автофокусування фотокамера або закінчить зйомку з
інтервалами (якщо вибрано значення Увімкнути для параметра
Пріоритет інтервалу), або пропустить наступний інтервал (якщо
вибрано значення Вимкнути для параметра Пріоритет інтервалу),
якщо не буде зроблено жодного знімка протягом восьми секунд.
D Бракує пам’яті
Якщо карту пам’яті заповнено, таймер зйомки з інтервалами буде
активовано, але знімки не буде зроблено. Продовжте зйомку (0 77) після
видалення кількох знімків або вимкнення фотокамери та вставлення іншої
карти пам’яті.
A Брекетинг
Налаштуйте параметри брекетингу перед початком зйомки з інтервалами.
Якщо режим брекетингу експозиції, спалаху або «Активного D-Lighting»
увімкнено під час виконання зйомки з інтервалами, фотокамера для
кожного інтервалу робитиме кількість знімків, зазначену в програмі
брекетингу, незалежно від кількості знімків, зазначеної в меню зйомки з
інтервалами. Якщо задіяно режим брекетингу балансу білого під час
виконання зйомки з інтервалами, фотокамера робитиме по одному знімку за
кожний інтервал та оброблятиме його, щоб створити кількість копій,
зазначену в програмі брекетингу. Зверніть увагу, що брекетинг не можна
використовувати під час зйомки з інтервалами, якщо вибрано значення
Увімкнути для параметра Пріоритет інтервалу.
78 Путівник по меню
A Зйомка з інтервалами
Вибирайте інтервал, довший за час, потрібний для зйомки вибраної кількості
кадрів, та, якщо використовується спалах, за час, потрібний для заряджання
спалаху. Якщо інтервал закороткий, кількість зроблених знімків буде
меншою за загальну кількість, зазначену на кроці 2 (кількість інтервалів,
помножену на кількість знімків за інтервал), або спалах може спрацювати на
меншій потужності, ніж потрібно для повної експозиції. Потужність спалаху
також може впасти нижче потрібного рівня, якщо робиться більше одного
знімка на інтервал. Зйомку з інтервалами не можна використовувати
одночасно з деякими функціями фотокамери, зокрема такими: live view,
відеозйомка, сповільнена відеозйомка (0 90), тривалі експозиції (зйомка з
витримкою від руки або за часом) і зсув фокуса (0 80). Крім того, зйомка з
інтервалами недоступна, коли вибрано значення Відеозйомка для
користувацького параметра g1 (Признач. корист. ел. керув.) > Кнопка
спуску затвора (0 152). Зауважте, що, оскільки витримка, частота кадрів та
час, потрібний для записування зображень на карту пам’яті, можуть
змінюватися від інтервалу до інтервалу, час між закінченням одного
інтервалу та початком наступного може бути різним. Якщо зйомку
неможливо продовжити за поточних параметрів (наприклад, якщо наразі
вибрано значення витримки A або % у ручному режимі експозиції,
інтервал дорівнює нулю або час початку менший за хвилину), на моніторі
з’явиться попередження.
Зйомку з інтервалами буде призупинено, якщо вибрати режим E (автоспуск)
або вимкнути й знову ввімкнути фотокамеру (поки фотокамеру вимкнено,
можна міняти елементи живлення й карти пам’яті, не закінчуючи зйомку з
інтервалами). Призупинення зйомки не впливає на параметри зйомки з
інтервалами.
A Безшумна фотозйомка
Якщо вибрати значення Увімкнути для параметра Безшумна фотозйомка,
деякі функції фотокамери будуть недоступні, зокрема такі:
• автофокусування
• значення чутливості ISO від «Висока 0,3» до «Висока 2» (0 49);
• зйомка зі спалахом (0 219);
• режим затримки експозиції (0 121);
• зменшення мерехтіння (0 60);
• брекетинг (0 61);
• багатократна експозиція (0 62).
Путівник по меню 79
Зйомка зі зсувом фокуса
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Функція зсуву фокуса полягає в тому, що фотокамера автоматично
варіює положення фокуса під час зйомки серії кадрів. Її можна
використовувати, щоб робити знімки, які згодом можна буде
скопіювати на комп’ютер і об’єднати за допомогою програмного
забезпечення сторонніх виробників, призначеного для суміщення
фокуса.
Параметр
Опис
Почніть зйомку. Фотокамера зробить вибрану кількість
Почати
знімків, змінюючи з кожним кадром дистанцію фокусування
на задану величину.
К-ть знім.
Виберіть кількість знімків (максимум 300).
Ширина кроку Виберіть величину, на яку змінюється дистанція
фокусування
фокусування з кожним знімком.
Виберіть інтервал між знімками. Виберіть 00, щоб
фотографувати зі швидкістю приблизно 5 кадр./с (режими
Інтервал до
роботи затвора S, CL, CH і MUP) або 3 кадр./с (режими роботи
наступного знімка затвора Q і QC). Щоб забезпечити належну експозицію в разі
використання спалаху, вибирайте інтервал достатньої
довжини, щоб спалах встиг зарядитися.
Якщо вибрати значення Увімкнути, фотокамера буде
узгоджувати налаштування експозиції з попереднім кадром
у режимах експозиції, відмінних від M (зауважте, що функція
Пом’якшення пом’якшення експозиції дає бажаний результат у режимі M,
експозиції
тільки якщо задіяно автоматичне керування чутливістю ISO).
Великі зміни яскравості об’єкта під час зйомки можуть
призвести до помітних коливань експозиції, у такому разі
може бути потрібно скоротити інтервал між знімками.
Безшумна
Виберіть значення Увімкнути, щоб приглушити звук
фотозйомка
клацання затвора під час зйомки.
Виділіть один з наведених нижче параметрів і натисніть 2,
щоб вибрати його або скасувати вибір.
Початкова папка
• Нова папка. Для кожної нової серії створюється нова папка.
для зберігання
• Скинути нумерацію файлів. Нумерація файлів скидається до
0001 щоразу, коли створюється нова папка.
80 Путівник по меню
Безшумна фотоз. live view
Кнопка G ➜ C меню фотозйомки
Усунення звуку клацання затвора під час фотозйомки live view.
Параметр
Опис
Зменшення вібрацій, спричинених спрацьовуванням
затвора під час зйомки пейзажів та інших нерухомих
об’єктів. Рекомендовано використовувати штатив.
Увімкнути (режим 1) Максимальна частота кадрів у режимі роботи затвора CH
становить приблизно 6 кадр./с. Для чутливості ISO (0 49)
можна встановити значення від «Низька 1» до 25600
одиниць.
Можна фотографувати з вищою частотою кадрів, ніж у
разі вибору параметра Увімкнути (режим 1). У режимах
роботи затвора S, Q, E і MUP буде робитися по одному
знімку за кожного натискання кнопки спуску затвора, а в
неперервних режимах зйомка буде виконуватися зі
Увімкнути (режим 2)
швидкістю приблизно 15 кадр./с (режими CL і QC) або
30 кадр./с (CH) протягом максимум 3 секунд. Область
зображення зафіксовано на значенні DX (24 × 16), розмір
зображення — на значенні 3600 × 2400, а якість
зображення — на значенні JPEG normal★.
Вимкнути
Безшумну фотозйомку live view вимкнено.
Путівник по меню 81
1 Меню відеозйомки: параметри відеозйомки
Щоб відобразити меню відеозйомки, натисніть кнопку G та
виберіть вкладку 1 (меню відеозйомки).
Кнопка G
Параметр
Скинути меню відеозйомки
Називання файлів
Місце призначення
Область зображення
Розмір кадру/част. кадрів
Якість відео
Тип відеофайлу
Параметри чутливості ISO
Баланс білого
Установити Picture Control
0
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
Параметр
Керування Picture Control
Активний D-Lighting
ЗШ при високій чутл. ISO
Зменшення мерехтіння
Чутливість мікрофона
Атенюатор
Амплітудно-част. характер.
Зменш. шуму при вітрі
Електронний VR
Сповільнена відеозйомка
A Див. також
Параметри меню за замовчуванням наведено в розділі «Значення за
замовчуванням для меню відеозйомки» (0 12).
82 Путівник по меню
0
86
86
87
87
88
88
89
89
89
90
Скинути меню відеозйомки
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виділіть пункт Так і натисніть кнопку J, щоб відновити значення за
замовчуванням для параметрів меню відеозйомки (0 12).
Називання файлів
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть префікс із трьох літер для називання файлів зображень, в
яких зберігаються відеоролики. Префікс за замовчуванням — «DSC»
(0 38).
Місце призначення
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть гніздо для збереження
відеороликів. У меню показано доступний
час відеозйомки для кожної з карт.
Відеозйомка автоматично завершується,
коли цей час вичерпано.
Область зображення
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть область зображення для відео.
❚❚ Автом. обтинання DX
Якщо вибрано значення Увімкнути, відеоролики, зняті за
допомогою об’єктива DX, будуть автоматично записуватися з
використанням області зображення DX (відеоформат DX).
Путівник по меню 83
Розмір кадру/част. кадрів
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть розмір кадру відео (у пікселях) та частоту кадрів.
r
s
t
Параметр 1
3840 × 2160 (4K UHD);
30p 2
3840 × 2160 (4K UHD);
25p 2
3840 × 2160 (4K UHD);
24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
A
B
C
1920 × 1080; 30p ×4
(упов.) 4
1920 × 1080; 25p ×4
(упов.) 4
1920 × 1080; 24p ×5
(упов.) 4
Максимальна швидкість
передавання даних (Мбіт/с)
(★ висока якість/Звичайна)
Максимальна довжина
144
48/24
29 хв 59 с 3
24/12
36
Записування: 3 хв
Відтворення: 12 хв
29
Записування: 3 хв
Відтворення: 15 хв
1 Фактична частота кадрів становить 29,97 кадр./с для номінального значення 30p, 23,976 кадр./с для
24p, та 59,94 кадр./с для 60p.
2 Коли вибрано цей параметр, якість відео зафіксовано на значенні «висока».
3 Кожен записаний відеоролик складається щонайбільше з 8 файлів обсягом до 4 ГБ кожний. Кількість
файлів і тривалість відео, записаного до кожного з них, залежить від значень, вибраних для
параметрів Розмір кадру/част. кадрів та Якість відео.
4 Відеоролики, записані зі швидкістю, більшою за номінальну в 4 або 5 разів, відтворюються з
номінальною швидкістю для створення ефекту сповільнення (наприклад, відеоролики, для яких
вибрано параметр 1920 × 1080; 30p ×4 (упов.), записуються зі швидкістю 120 кадр./с, а
відтворюються зі швидкістю 30 кадр./с). Якість відео зафіксовано на значенні «звичайна», а область
зображення — на значенні DX.
84 Путівник по меню
Якість відео
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть зі значень Висока якість та Звичайна.
Тип відеофайлу
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть формат файлу для відеороликів: MOV або MP4.
Параметри чутливості ISO
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Налаштуйте зазначені нижче параметри
чутливості ISO.
• Максимальна чутливість. Виберіть верхнє
граничне значення для автоматичного
керування чутливістю ISO зі значень від
200 ISO до Висока 2. Автоматичне
керування чутливістю ISO
використовується в режимах експозиції P, S та A, а також коли
вибрано значення Увімкнути для параметра Авт. керув. ISO
(режим M) у режимі експозиції M.
• Авт. керув. ISO (режим M). Виберіть значення Увімкнути для
використання автоматичного керування чутливістю ISO в режимі
експозиції M, виберіть значення Вимкнути для використання
значення, вибраного для параметра Чутливість ISO (режим M).
• Чутливість ISO (режим M). Виберіть чутливість ISO для режиму
експозиції M зі значень від 64 ISO до Висока 2. Автоматичне
керування чутливістю ISO використовується в інших режимах
експозиції.
A Автом. керув. чутлив. ISO
За високих значень чутливості ISO фотокамера може мати труднощі з
фокусуванням, а також може підвищитися рівень шуму (довільно
розташованих світлих пікселів, пелени або ліній). Цього можна уникнути,
вибравши менше значення для параметра Параметри чутливості ISO >
Максимальна чутливість.
Путівник по меню 85
Баланс білого
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть баланс білого для відео (0 50).
Виберіть значення Настройки як для
знімків, щоб використовувати параметр,
наразі вибраний для знімків.
Установити Picture Control
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть систему Picture Control для відео
(0 52). Виберіть значення Настройки як
для знімків, щоб використовувати
параметр, наразі вибраний для знімків.
Керування Picture Control
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Створення користувацьких систем Picture Control (0 53).
Активний D-Lighting
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Збереження деталізації у виділеннях і тінях
для створення відео з природною
контрастністю. Виберіть значення
Настройки як для знімків, щоб
використовувати параметр, наразі
вибраний для знімків (0 56).
86 Путівник по меню
ЗШ при високій чутл. ISO
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Зменшення рівня «шуму» (довільно розташованих світлих пікселів)
на відеороликах, записаних за високих значень чутливості ISO
(0 57).
Зменшення мерехтіння
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Зменшення інтенсивності мерехтіння та сегментації зображення під
час зйомки з освітленням люмінесцентними або ртутними лампами в
режимі live view або відеозйомки. Виберіть параметр Авто, щоб
фотокамера автоматично вибрала правильну частоту, або вручну
встановіть значення, що відповідає частоті в місцевій мережі
змінного струму.
D Зменшення мерехтіння в меню відеозйомки
Якщо за значення Авто не вдається досягти очікуваних результатів і невідомо
напевне, яка саме частота в місцевій електромережі, перевірте обидва
значення — 50 і 60 Гц — та виберіть те, яке дає кращий результат. Функція
зменшення мерехтіння може не забезпечити бажані результати, якщо об’єкт
надто яскравий. У такому разі виберіть меншу діафрагму (більше діафрагмове
число). Щоб запобігти появі мерехтіння, виберіть режим M і встановіть
витримку відповідно до частоти в місцевій електромережі: 1/125 с, 1/60 с або
1/30 с для 60 Гц; 1/100 с, 1/50 с або 1/25 с для 50 Гц.
Путівник по меню 87
Чутливість мікрофона
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Увімкніть або вимкніть вбудований чи
зовнішній мікрофон (0 266), відрегулюйте
його чутливість. Щоб автоматично
регулювати чутливість, виберіть значення
Авт. керування чутливістю, щоб вимкнути
записування звуку — значення Вимкнути
мікрофон. Щоб установити чутливість
мікрофона вручну, виберіть значення Ручне керування чутливістю
та встановіть потрібну чутливість.
A Піктограма 2
Якщо відеоролик було записано без звуку, під
час повнокадрового відтворення та
відтворення відео відображається піктограма
2.
Атенюатор
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть Активувати, щоб зменшити підсилення мікрофона й
запобігти спотворенню звуку під час відеозйомки в шумних умовах.
88 Путівник по меню
Амплітудно-част. характер.
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Якщо вибрати значення S Широкий діапазон, вбудований і
зовнішній мікрофони (0 260) будуть сприймати широкий діапазон
частот, від музики до вуличного шуму. Виберіть T Голосовий
діапазон, щоб виділяти голоси людей.
Зменш. шуму при вітрі
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть значення Увімкнути, щоб активувати фільтр високих
частот для вбудованого мікрофона (не впливає на додатковий
стерео мікрофон) та зменшити шум від вітру, що дме в мікрофон
(зауважте, що це може також вплинути на записування інших звуків).
Функцію зменшення шуму від вітру для додаткових стерео
мікрофонів, які її підтримують, можна ввімкнути або вимкнути за
допомогою елементів керування мікрофона.
Електронний VR
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Виберіть, чи задіяти електронне зменшення вібрацій у режимі відео.
Путівник по меню 89
Сповільнена відеозйомка
Кнопка G ➜ 1 меню відеозйомки
Фотокамера автоматично робить знімки з вибраним інтервалом,
щоб створити відеоролик сповільненої зйомки без звуку.
Параметр
Опис
Почніть сповільнену зйомку. Зйомка почнеться приблизно
Почати
через 3 с і буде продовжуватися з вибраним інтервалом
протягом вибраного часу зйомки.
Інтервал
Виберіть інтервал між знімками у хвилинах і секундах.
Час зйомки Виберіть час зйомки (у годинах і хвилинах).
Якщо вибрати значення Увімкнути, буде згладжено різкі
зміни експозиції в режимах експозиції, відмінних від M
(зауважте, що функція пом’якшення експозиції дає бажаний
Пом’якшення результат у режимі M, тільки якщо задіяно автоматичне
експозиції
керування чутливістю ISO). Великі зміни яскравості об’єкта під
час зйомки можуть призвести до помітних коливань
експозиції — у такому разі може бути потрібно скоротити
інтервал між знімками.
Безшумна
Виберіть значення Увімкнути, щоб приглушити звук
фотозйомка клацання затвора під час зйомки.
Виберіть область зображення для сповільненої зйомки.
Область
Доступні такі самі параметри, що й для пункту Область
зображення
зображення в меню відеозйомки (0 83).
Виберіть розмір і частоту кадрів для остаточного відеоролика.
Розмір кадру/
Доступні такі самі параметри, що й для пункту Розмір кадру/
част. кадрів
част. кадрів у меню відеозйомки (0 84).
90 Путівник по меню
Параметр
Пріоритет
інтервалу
Опис
Виберіть, буде фотокамера віддавати пріоритет часу
експонування чи розподілу інтервалів за часом у режимах
експозиції P та A. Виберіть значення Увімкнути, щоб
обов’язково дотримуватися вибраного інтервалу під час
зйомки, або Вимкнути, щоб забезпечити правильну
експозицію кадрів. Якщо вибрано значення Увімкнути,
переконайтеся, що для параметра Максимальна витримка в
розділі меню фотозйомки Параметри чутливості ISO
(0 49) > Автом. керув. чутлив. ISO вибрано значення
коротше, ніж інтервал. Також слід використовувати ручне
фокусування або, якщо використовується автофокусування,
вибрати значення Спуск для користувацького параметра a1
(Вибір пріоритету AF-C, 0 105) або a2 (Вибір пріоритету
AF-S, 0 106) відповідно до вибору AF-C або AF-S.
Путівник по меню 91
❚❚ Запис відеороликів сповільненої зйомки
A Перед зйомкою
Перед початком сповільненої відеозйомки зробіть пробний знімок за
поточних параметрів та перегляньте результати на моніторі. Відеоролики
сповільненої зйомки записуються з використанням ділянки обтинання
відео; щоб перевірити композицію, натисніть кнопку W (M) на екрані
Сповільнена відеозйомка (щоб повернутися до екрана Сповільнена
відеозйомка, натисніть кнопку W/M ще раз). Щоб отримати однорідне
забарвлення, виберіть параметр балансу білого (0 86), відмінний від v
(«Авто») та D («автоматичне натуральне освітлення»).
Рекомендовано використовувати штатив і вимкнути функцію зменшення
вібрацій (VR) об’єктива. Установіть фотокамеру на штатив перед початком
зйомки. Щоб зйомку не було перервано, використовуйте додатковий
адаптер змінного струму та з’єднувач живлення або повністю заряджений
елемент живлення. Щоб запобігти проникненню світла крізь видошукач і
його впливу на знімки та експозицію, закрийте шторку окуляра видошукача.
1 Виберіть параметр Сповільнена
відеозйомка.
Виділіть пункт меню відеозйомки
Сповільнена відеозйомка і натисніть
2, щоб відобразити параметри
сповільненої відеозйомки.
92 Путівник по меню
2 Налаштуйте параметри сповільненої відеозйомки.
Налаштуйте параметри сповільненої відеозйомки, як описано
нижче.
• Щоб вибрати інтервал між кадрами:
Виділіть Інтервал і
натисніть 2.
Виберіть інтервал, більший за
найдовшу очікувану витримку
(у хвилинах і секундах), і
натисніть кнопку J.
• Щоб вибрати загальну тривалість зйомки:
Виділіть Час зйомки й
натисніть 2.
Виберіть час зйомки (до 7 годин
59 хвилин) і натисніть кнопку J.
Путівник по меню 93
• Щоб задіяти або скасувати пом’якшення експозиції:
Виділіть Пом’якшення
експозиції та натисніть 2.
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
• Щоб задіяти або скасувати безшумну фотозйомку:
Виділіть Безшумна
фотозйомка й натисніть 2.
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
Якщо вибрати значення Увімкнути, звук клацання затвора або
дзеркала буде чутно лише під час підйому чи опускання
дзеркала на початку та в кінці зйомки.
• Щоб вибрати область зображення:
Виділіть Область зображення й
натисніть 2.
94 Путівник по меню
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
• Щоб вибрати розмір і частоту кадрів:
Виділіть Розмір кадру/част.
кадрів і натисніть 2.
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
• Щоб вибрати параметр пріоритету інтервалу:
Виділіть Пріоритет інтервалу
й натисніть 2.
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
Якщо вибрати значення Увімкнути, сповільнена відеозйомка
закінчиться, якщо фотокамера не зможе сфокусуватися або
спуск затвора буде заблоковано з іншої причини.
3 Почніть зйомку.
Виділіть пункт Почати й натисніть
кнопку J. Зйомка почнеться приблизно
за 3 с. Фотокамера робитиме знімки з
вибраним інтервалом протягом
вибраного часу зйомки. Після
завершення відеоролики сповільненої
зйомки записуються на карту пам’яті, вибрану за допомогою
пункту меню відеозйомки Місце призначення (0 83).
Путівник по меню 95
D Безшумна фотозйомка
Якщо вибрати значення Увімкнути для параметра Безшумна фотозйомка,
деякі функції фотокамери будуть недоступні, зокрема такі:
• значення чутливості ISO від «Висока 0,3» до «Висока 2» (0 85);
• зйомка зі спалахом (0 219);
• режим затримки експозиції (0 121);
• зменшення шуму під час тривалої експозиції (0 57);
• зменшення мерехтіння (0 60).
A Розрахунок тривалості остаточного відеоролика
Загальну кількість кадрів остаточного відеоролика можна розрахувати,
розділивши час зйомки на значення інтервалу й округливши результат.
Тривалість остаточного відеоролика потім можна розрахувати, розділивши
кількість знімків на частоту кадрів, вибрану для параметра Розмір кадру/
част. кадрів (0 84). Наприклад, відеоролик із 48 кадрів, записаний з
параметром 1920 × 1080; 24p, матиме тривалість близько двох секунд.
Максимальна тривалість відеороликів сповільненої зйомки становить
20 хвилин.
Розмір кадру/част. кадрів
Індикатор карти пам’яті
96 Путівник по меню
Тривалість запису/
максимальна тривалість
❚❚ Завершення зйомки
Щоб завершити зйомку до того, як усі знімки буде зроблено, виділіть
пункт Вимкнути в меню сповільненої відеозйомки й натисніть
кнопку J або натисніть кнопку J у проміжку між кадрами.
Відеоролик буде створено з кадрів, знятих на момент завершення
зйомки. Зауважте, що зйомка завершиться, а відеоролик не буде
записано в разі виймання або від’єднання джерела живлення чи в
разі виймання карти пам’яті з місця призначення.
❚❚ Знімок не зроблено
Фотокамера завершить сповільнену відеозйомку (якщо вибрано
значення Увімкнути для параметра Пріоритет інтервалу) або
пропустить наступний кадр (якщо вибрано значення Вимкнути для
параметра Пріоритет інтервалу), якщо вона не в змозі
сфокусуватися за допомогою автофокусування (зауважте, що
фотокамера фокусується заново перед кожним знімком).
D Відеоролики сповільненої зйомки
Сповільнену відеозйомку не можна використовувати одночасно з деякими
функціями фотокамери, зокрема такими: live view, відеозйомка, тривалі
експозиції (зйомка з витримкою від руки або за часом), автоспуск, брекетинг
(0 61), HDR (розширений динамічний діапазон; 0 69) багатократна
експозиція (0 62), зйомка з інтервалами (0 70) та зсув фокуса (0 80).
Зауважте, що через те, що витримка та час, потрібний для записування
зображення на карту пам’яті, можуть відрізнятися від знімка до знімка,
інтервал між закінченням записування поточного кадру та початком зйомки
наступного може бути різним. Зйомка не почнеться, якщо відеоролик
сповільненої зйомки не можна записати за поточних параметрів (наприклад,
якщо карту пам’яті заповнено, значення інтервалу або часу зйомки дорівнює
нулю, а також якщо значення інтервалу більше за час зйомки).
Зйомка може завершитися в разі використання елементів керування
фотокамери, зміни параметрів або під’єднання кабелю HDMI. Відеоролик
буде створено з кадрів, знятих на момент завершення зйомки. Щоб
завершити зйомку та зберегти знімок, натисніть кнопку спуску затвора до
кінця.
Путівник по меню 97
A Під час зйомки
Під час зйомки на панелі керування
відображатиметься індикатор перебігу
сповільненої зйомки та блиматиме піктограма
Q. Безпосередньо перед початком
записування кожного кадру на місці
відображення витримки відображається
залишок часу (у годинах і хвилинах). В інших випадках залишок часу можна
переглянути, натиснувши кнопку спуску затвора наполовину. Незалежно від
значення, вибраного для користувацького параметра c2 (Таймер режиму
очікування, 0 118), таймер режиму очікування не буде спрацьовувати під
час зйомки.
Щоб переглянути поточні параметри
сповільненої відеозйомки або завершити її
(0 97), натисніть кнопку G у проміжку між
знімками. Дані, відображені в меню
сповільненої відеозйомки під час зйомки,
включають параметр пом’якшення експозиції,
інтервал і залишок часу. Ці параметри не можна
змінювати, поки триває зйомка, також не можна
відтворювати знімки або налаштовувати інші параметри меню.
A Перегляд зображення
Кнопку K не можна використовувати для перегляду знімків, поки триває
зйомка, але поточний кадр буде відображатися кілька секунд після його
зйомки в разі вибору значення Увімкнути для параметра меню відтворення
Перегляд зображення (0 27). Під час відображення кадру не можна
виконувати жодні інші дії з відтворення.
A Див. також
Відомості про звуковий сигнал, що лунає після завершення зйомки,
наведено в описі параметра B > Параметри звукових сигналів (0 177).
98 Путівник по меню
A Користувацькі параметри: точне
налаштування параметрів фотокамери
Щоб відобразити меню користувацьких параметрів, натисніть
кнопку G і виберіть вкладку A (меню користувацьких параметрів).
Кнопка G
Користувацькі параметри використовуються для налаштування
параметрів фотокамери відповідно до особистих уподобань.
Групи користувацьких параметрів
Головне меню
Банк користув. параметрів (0 103)
Путівник по меню 99
Доступні такі користувацькі параметри:
Користувацький параметр
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
Банк користув. параметрів
Автофокусування
Вибір пріоритету AF-C
Вибір пріоритету AF-S
Фокус. з відстеж. і фіксац.
Вияв. обличчя для 3D-стеження
Область огляду 3D-стеж.
Кількість точок фокус.
Зберегти за положенням
Активація АФ
Обмеж. вибір реж. зони АФ
Обмеж. режиму автофокус.
Закільц. вибір точки фок.
Параметри точки фокус.
Кільце ручного фокус. за АФ 1
Вимірювання/експозиція
Значення кроку чутл. ISO
Кроки ЗЕ для регул.експоз.
Знач. кроку кор.екс./спал.
Зручна корекція експозиції
Матричне вимірювання
Зона центр.-зважен. вимір.
Точне налашт. оптим. експ.
100 Путівник по меню
0
103
105
106
107
108
108
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
115
116
117
117
117
Користувацький параметр
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Таймери/фіксація АЕ
Кнопка спуску затвора AE-L
Таймер режиму очікування
Автоспуск
Затримка вимкн. монітора
Зйомка/відображення
Швидк. зйомки в реж. CL
Макс. непер. роботи затв.
Відображення ISO
Парам. реж. синхр. спуску
Режим затримки експозиції
Електрон. передня шторка
Послідовна нумер. файлів
Колір виділення контурів
Відображ. сітки видошук.
Підсвічування РК-дисплея
Live view у безпер. реж.
Оптичний VR 2
Брекетинг/спалах
Швидк. синхр. спалаху
Витримка для спалаху
Корекц.експоз. для спалах.
Автом. керув. чутлив. ISO M
Моделюючий спалах
Автобрекетинг (режим M)
Порядок брекетингу
0
118
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
127
128
128
129
129
Путівник по меню 101
Користувацький параметр
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
g
g1
g2
Елементи керування
Признач. корист. ел. керув.
Центр. кнопка мультисел.
Фіксація витр. й діафрагми
Налаштув. дисків керув.
Мультиселектор
Диск після відпуск. кнопки
Інвертувати індикатори
Парам. кнопки live view
Перемикач D
Признач. кнопок MB-D18
Відео
Признач. корист. ел. керув.
Яскравість виділення
1 Доступно лише для об’єктивів, які підтримують цю функцію.
2 Доступно лише в разі використання сумісних об’єктивів AF-P, не обладнаних перемикачем
зменшення вібрацій.
102 Путівник по меню
0
130
142
144
144
147
147
148
148
148
149
152
156
Банк користув. параметрів
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Користувацькі параметри зберігаються в одному з чотирьох банків.
Зміна параметрів в одному банку не впливає на інші. Щоб зберегти
певну комбінацію часто вживаних параметрів, виберіть один із
чотирьох банків і задайте ці параметри на фотокамері. Нові
параметри будуть зберігатися в банку навіть після вимкнення
фотокамери, їх буде відновлено при наступному звертанні до цього
банку. Різні комбінації параметрів можна зберігати в різних банках,
це дає змогу користувачеві миттєво переходити з однієї комбінації
до іншої, вибравши відповідний банк у меню банків.
За замовчуванням чотири банки користувацьких параметрів мають
назви A, B, C та D. Описовий заголовок довжиною до 20 символів
можна додати, як описано в розділі «Введення тексту» (0 38),
виділивши банк меню та натиснувши 2.
Путівник по меню 103
❚❚ Відновлення параметрів за замовчуванням
Щоб відновити значення за замовчуванням,
виділіть банк у меню Банк користув.
параметрів та натисніть кнопку O (Q).
Коли на екрані з’явиться діалогове вікно
підтвердження, виділіть пункт Так і
натисніть кнопку J, щоб відновити
параметри за замовчуванням для
Кнопка O (Q)
вибраного банку (0 13).
A Див. також
Параметри меню за замовчуванням наведено в розділі «Значення за
замовчуванням для меню користувацьких параметрів» (0 13). Якщо
параметри в поточному банку було змінено порівняно зі значеннями за
замовчуванням, то поряд зі зміненими параметрами другого рівня меню
користувацьких параметрів буде показано зірочку.
104 Путівник по меню
a: Автофокусування
a1: Вибір пріоритету AF-C
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Коли режим AF-C вибрано для зйомки з видошукачем, цей параметр
визначає, чи можна фотографувати щоразу, коли натиснуто кнопку
спуску затвора (пріоритет спуску затвора), чи тільки коли
фотокамера виконала фокусування (пріоритет фокусування).
Параметр
G
Спуск
B
Фокус + спуск
E
Спуск + фокус
F
Фокус
Опис
Фотографувати можна щоразу, коли натиснуто кнопку
спуску затвора.
Фотографувати можна навіть тоді, коли об’єкт не у
фокусі. Якщо об’єкт темний або має низьку
контрастність і фотокамера працює в неперервному
режимі зйомки, тоді для першого знімка кожної серії
буде надано пріоритет фокусуванню, а для решти
знімків — частоті кадрів. Це забезпечує високу частоту
кадрів, якщо відстань до об’єкта під час зйомки не
змінюється.
Фотографувати можна навіть тоді, коли об’єкт не у
фокусі. У неперервному режимі частота кадрів
зменшується для покращення фокусування, якщо
об’єкт темний або низькоконтрастний.
Фотографувати можна, тільки коли відображено
індикатор фокусування (I).
Незалежно від вибраного значення фокус не буде зафіксовано, якщо
вибрано режим автофокусування AF-C. Фотокамера продовжуватиме
налаштовувати фокус до моменту спуску затвора.
Путівник по меню 105
a2: Вибір пріоритету AF-S
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Якщо для зйомки з використанням видошукача вибрано режим AF-S,
цей параметр визначає, чи можна фотографувати тільки тоді, коли
об’єкт у фокусі (пріоритет фокусування), чи щоразу, коли натиснуто
кнопку спуску затвора (пріоритет спуску затвора).
Параметр
G
Спуск
F
Фокус
Опис
Фотографувати можна щоразу, коли натиснуто кнопку
спуску затвора.
Фотографувати можна, тільки коли відображено індикатор
фокусування (I).
Незалежно від вибраного параметра, якщо відображено індикатор
фокусування (I) у режимі автофокусування AF-S, фокус буде
зафіксовано, поки кнопку спуску затвора натиснуто наполовину.
Фіксація фокуса триває до моменту спуску затвора.
106 Путівник по меню
a3: Фокус. з відстеж. і фіксац.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей параметр визначає спосіб, у який
система автофокусування реагує на зміни
відстані до об’єкта, коли під час зйомки з
використанням видошукача вибрано
режим AF-C.
❚❚ Реакція АФ на перешкоду
Виберіть, наскільки швидко реагуватиме система фокусування на
проходження якогось предмета між об’єктом і фотокамерою.
Виберіть значення між 5 (Затримка) та 1 (Швидка). Що вище
значення, то повільнішою буде реакція і менш імовірно, що буде
втрачено фокусування на початковому об’єкті. Що менше значення,
то швидшою буде реакція і легше буде перемістити фокус на
предмети, що перетинають поле огляду. Зауважте, що значення 2 та
1 (Швидка) будуть еквівалентні 3, якщо вибрано 3D-стеження або
автоматичний вибір зони АФ як режим зони АФ.
❚❚ Рух об’єкта
Виберіть значення Рівномірний для плавного фокусування під час
зйомки об’єктів, які рівномірно наближаються до фотокамери, або
Хаотичний для покращення реакції під час зйомки об’єктів, які
можуть різко починати рух або зупинятися.
Путівник по меню 107
a4: Вияв. обличчя для 3D-стеження
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть, чи буде фотокамера визначати обличчя та фокусуватися
на них, коли вибрано 3D-стеження як режим зони АФ.
a5: Область огляду 3D-стеж.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
У режимі 3D-стеження фотокамера відстежує об’єкти, які залишають
вибрану точку фокусування, та вибирає нові точки фокусування за
потреби, поки кнопку спуску затвора натиснуто наполовину.
Виберіть, чи буде 3D-стеження використовувати дані від
навколишніх точок фокусування для відстеження об’єктів, які хоч
трохи виходять за межі вибраної точки фокусування (Широка), чи
відстеження буде виконуватися виключно на основі даних від
ділянки, прилеглої до вибраної точки (Звичайна). Параметр
Широка рекомендовано використовувати для зйомки об’єктів, які
швидко рухаються.
a6: Кількість точок фокус.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть кількість точок фокусування, доступних для вибору вручну.
Параметр
Опис
1
55 точок
Вибирайте з 55 точок фокусування.
2
15 точок
Вибирайте з 15 точок фокусування.
Використовуйте для швидкого вибору
точки фокусування.
108 Путівник по меню
a7: Зберегти за положенням
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть, чи можна задавати окремі точки фокусування для
«горизонтальної» (пейзажної) орієнтації, для «вертикальної»
(портретної) орієнтації з поворотом фотокамери на 90° за
годинниковою стрілкою і для «вертикальної» орієнтації з поворотом
фотокамери на 90° проти годинникової стрілки.
Виберіть значення Вимкнути, щоб використовувати одні й ті самі
точку фокусування і режим зони АФ незалежно від орієнтації
фотокамери.
Фотокамеру повернено
на 90° проти
годинникової стрілки
Пейзажна
(горизонтальна)
орієнтація
Фотокамеру повернено
на 90° за годинниковою
стрілкою
Путівник по меню 109
Виберіть пункт Точка фокусування, щоб мати можливість окремо
вибрати точку фокусування, або Точка фокус. та реж. зони АФ, щоб
мати можливість окремо вибрати точку фокусування і режим зони
АФ.
Фотокамеру повернено
на 90° проти
годинникової стрілки
Пейзажна
(горизонтальна)
орієнтація
Фотокамеру повернено
на 90° за годинниковою
стрілкою
a8: Активація АФ
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть, чи можна використовувати для фокусування кнопку
спуску затвора (Затвор/AF-ON), чи фокусування можна
налаштовувати лише за допомогою кнопки AF-ON або інших
елементів керування, яким призначено функцію AF-ON (Лише
AF-ON). Якщо виділити пункт Лише AF-ON і натиснути 2, буде
відображено параметр Спуск не у фокусі. Виберіть значення
Активувати, щоб можна було фотографувати без фокусування, або
Не активувати, щоб спуск затвора був можливий лише після
виконання фокусування за допомогою елемента керування AF-ON.
Щоб фотографувати, коли вибрано варіант Не активувати,
сфокусуйтеся за допомогою елемента керування AF-ON та натисніть
кнопку спуску затвора, щоб спустити затвор. Зауважте, що параметр
Не активувати застосовується лише в разі вибору значення Фокус
для користувацького параметра a1 (Вибір пріоритету AF-C) або a2
(Вибір пріоритету AF-S) та вибору режиму зони АФ, відмінного від
автоматичного вибору зони АФ.
110 Путівник по меню
a9: Обмеж. вибір реж. зони АФ
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть режими зони АФ, які можна
вибрати за допомогою кнопки режиму АФ
та допоміжного диска керування під час
фотозйомки з використанням видошукача
(не впливає на режим live view). Виділіть
потрібні режими й натисніть 2, щоб
зробити або скасувати вибір. Натисніть
кнопку J, щоб зберегти зміни після завершення налаштувань.
a10: Обмеж. режиму автофокус.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть режими автофокусування,
доступні під час фотозйомки з
використанням видошукача. Якщо вибрати
лише один режим, буде неможливо
вибрати режим автофокусування за
допомогою кнопки режиму АФ та
головного диска керування.
Путівник по меню 111
a11: Закільц. вибір точки фок.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Вкажіть, чи буде вибір точки фокусування «закільцьовано» від
одного краю видошукача до іншого.
Параметр
Опис
Вибір точки фокусування
«закільцьовується» зверху
w
q
донизу, знизу доверху, справа
наліво та зліва направо; таким
Закільцювати
чином, наприклад, натискання
кнопки 2, коли виділено точку фокусування на правому
краю дисплея видошукача (q), призводить до вибору
відповідної точки фокусування на лівому краю дисплея (w).
Відображення точки фокусування обмежено зовнішніми
точками; таким чином, наприклад, натискання кнопки 2,
Не
закільцьовувати коли вибрано точку фокусування на правому краю
видошукача, не призведе до жодних змін.
112 Путівник по меню
a12: Параметри точки фокус.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть із наведених нижче параметрів відображення точки
фокусування.
Параметр
Опис
Виберіть, чи виділяти активну точку фокусування червоним
кольором у видошукачі.
• Авто. Вибрана точка фокусування за необхідності
автоматично підсвічується для створення контрасту з
Підсвіч. точки
фоном.
фокусування
• Увімкнути. Вибрана точка фокусування постійно підсвічується
незалежно від яскравості фону. Залежно від яскравості фону,
можливо, вибрану точку фокусування буде погано видно.
• Вимкнути. Вибрана точка фокусування не підсвічується.
Виберіть Увімкнути, щоб відображати активну точку
Режим ручного фокусування в режимі ручного фокусування, або Вимкнути,
фокусув.
щоб відображати точку фокусування тільки під час вибору
точки фокусування.
Виберіть Увімкнути для одночасного відображення вибраної
Допоміжне
точки фокусування та навколишніх точок фокусування в
динамічне АФ
режимі динамічного АФ.
Путівник по меню 113
a13: Кільце ручного фокус. за АФ
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей пункт відображається тільки для об’єктивів, які його
підтримують. Вибір значення Активувати дає змогу
використовувати кільце фокусування об’єктива для ручного
фокусування, коли фотокамера працює в режимі автофокусування.
Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб сфокусуватися, а
потім утримуйте її натиснутою наполовину і відрегулюйте фокус за
допомогою кільця фокусування. Щоб повторно сфокусуватися за
допомогою автофокусування, відпустіть кнопку спуску затвора та
натисніть її наполовину ще раз. Щоб кільце фокусування не можна
було використовувати для ручного фокусування, коли фотокамера
працює в режимі автофокусування, виберіть значення Не
активувати.
114 Путівник по меню
b: Вимірювання/експозиція
b1: Значення кроку чутл. ISO
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть крок, який використовується для налаштування чутливості
ISO. Поточне значення чутливості ISO за можливості зберігається
після зміни величини кроку. Якщо поточне налаштування чутливості
ISO недоступне при новому значенні кроку, його буде округлено до
найближчого доступного значення.
b2: Кроки ЗЕ для регул.експоз.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть крок, який використовується для налаштування витримки,
діафрагми та брекетингу.
b3: Знач. кроку кор.екс./спал.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть крок, який використовується для налаштування корекції
експозиції та спалаху.
Путівник по меню 115
b4: Зручна корекція експозиції
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей параметр визначає, чи потрібно використовувати кнопку E для
встановлення корекції експозиції. Якщо вибрано значення
Увімкнути (автоскидання) або Увімкнути, то цифра 0 у центрі
індикатора експозиції буде блимати, навіть якщо корекцію
експозиції встановлено на ±0.
Параметр
Опис
Корекцію експозиції можна встановити, прокрутивши один із
дисків керування (див. примітку нижче). Параметр, вибраний
Увімкнути
за допомогою диска керування, буде скинуто після вимкнення
(автоскидання) фотокамери або спрацьовування таймера режиму очікування
(параметри корекції експозиції, вибрані за допомогою кнопки
E, не буде скинуто).
Так само, як і для попереднього пункту, але значення корекції
експозиції, вибране за допомогою диска керування, не буде
Увімкнути
скинуто після вимкнення фотокамери або спрацьовування
таймера режиму очікування.
Корекція експозиції встановлюється натисканням кнопки E та
Вимкнути
прокручуванням головного диска керування.
A Міняти гол./допоміжн.
Диск, який використовується для встановлення корекції експозиції, коли
вибрано значення Увімкнути (автоскидання) або Увімкнути для
користувацького параметра b4 (Зручна корекція експозиції),
визначається значенням, вибраним для користувацького параметра f4
(Налаштув. дисків керув., 0 144) > Міняти гол./допоміжн. >
Налаштування експозиції.
Режим експозиції
P
S
A
M
f4 (Налаштув. дисків керув.) > Міняти гол./допоміжн. >
Налаштування експозиції
Увімкнути
Увімкнути (режим A)
Вимкнути
Допоміжний диск
Допоміжний диск
Допоміжний диск
керування
керування
керування
Головний диск
Допоміжний диск
Допоміжний диск
керування
керування
керування
Допоміжний диск
Допоміжний диск
Головний диск
керування
керування
керування
Недоступно
116 Путівник по меню
b5: Матричне вимірювання
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть пункт U Увімкн. виявлення обличчя, щоб активувати
функцію визначення обличчя під час портретної зйомки з
матричним вимірюванням та використанням видошукача.
b6: Зона центр.-зважен. вимір.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть розмір ділянки, якій надається найбільша вага в
центрально-зваженому вимірюванні. Якщо прилаштовано об’єктив
без вбудованого процесора або об’єктив AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15mm f/3.5–4.5E ED, установлюється фіксований розмір ділянки —
12 мм.
b7: Точне налашт. оптим. експ.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей параметр використовується для
точного налаштування значення експозиції,
вибраного фотокамерою. Експозицію
можна точно налаштувати окремо для
кожного методу вимірювання в межах від
+1 до –1 EV з кроком 1/6 EV.
D Точне налаштування експозиції
Експозицію можна точно налаштувати окремо для кожного банку
користувацьких параметрів; скидання двома кнопками не впливає на
налаштоване значення. Зауважте, що якщо піктограма корекції експозиції
(E) не відображається, то єдиним способом визначення ступеня зміни
експозиції є перегляд значення в меню точного налаштування.
Путівник по меню 117
c: Таймери/фіксація АЕ
c1: Кнопка спуску затвора AE-L
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть, чи буде зафіксовано експозицію, коли натиснуто кнопку
спуску затвора.
O
P
Параметр
Увімк. (натис.
наполовину)
Опис
Натискання кнопки спуску затвора наполовину
фіксує експозицію.
Експозицію буде зафіксовано, лише поки кнопку
Увімк. (режим серії)
спуску затвора натиснуто до кінця.
Натискання кнопки спуску затвора не фіксує
Вимкнути
експозицію.
c2: Таймер режиму очікування
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть час, протягом якого фотокамера продовжує вимірювати
експозицію, якщо не виконується жодних дій. Відображення
витримки та діафрагми на панелі керування й у видошукачі буде
вимкнено автоматично, коли таймер режиму очікування завершить
відлік часу.
Вибирайте меншу затримку таймера режиму очікування, щоб
подовжити термін служби елемента живлення.
118 Путівник по меню
c3: Автоспуск
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть тривалість затримки спуску затвора, кількість знімків та
інтервал між знімками в режимі автоспуску.
• Затримка автоспуску. Виберіть тривалість затримки спуску затвора.
• Кількість знімків. Натискайте 1 або 3, щоб вибрати кількість знімків,
які буде зроблено за кожного натискання кнопки спуску затвора.
• Інтервал між знімками. Виберіть інтервал між знімками у випадку,
коли значення параметра Кількість знімків більше ніж 1.
c4: Затримка вимкн. монітора
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть тривалість увімкненого стану монітора, коли не
виконується жодних дій під час відтворення (Відтворення; за
замовчуванням 10 с), перегляду зображення (Перегляд
зображення; за замовчуванням 4 с), відображення меню (Меню; за
замовчуванням 1 хвилина) чи інформації (Інформаційний екран; за
замовчуванням 10 с) або в режимах live view та відеозйомки (Live
view; за замовчуванням 10 хвилин). Вибирайте меншу затримку
вимкнення монітора для подовження терміну служби елемента
живлення.
Путівник по меню 119
d: Зйомка/відображення
d1: Швидк. зйомки в реж. CL
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть максимальну швидкість серійної зйомки в режимі CL.
d2: Макс. непер. роботи затв.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Для максимальної кількості знімків, які можна зробити за одну серію
в режимі неперервної зйомки, можна встановити значення від 1 до
200. Зауважте, що незалежно від вибраного параметра, немає
жодних обмежень на кількість знімків, які можна зробити за одну
серію, коли вибрано витримку 4 с або довшу в режимі експозиції S
або M.
A Буфер пам’яті
Незалежно від значення, вибраного для користувацького параметра d2,
швидкість зйомки зменшиться, коли буфер пам’яті буде заповнено (tAA).
d3: Відображення ISO
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть, які відомості будуть відображатися на панелі керування:
чутливість ISO (Показувати чутлив. ISO) чи кількість кадрів, що
залишилися (Показ. лічильник кадрів).
120 Путівник по меню
d4: Парам. реж. синхр. спуску
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть, чи буде спуск затворів на віддалених фотокамерах
синхронізовано зі спуском затвора на головній фотокамері, коли
використовується додатковий безпроводовий пристрій
дистанційного керування в режимі синхронізованого спуску.
d5: Режим затримки експозиції
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
У ситуаціях, коли найменший рух фотокамери може спричинити
розмиття знімків, можна затримати спуск затвора на час від
приблизно 0,2 до 3 секунд після піднімання дзеркала.
d6: Електрон. передня шторка
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть Активувати, щоб задіяти електронну передню шторку в
режимах Q, QC та MUP і тим самим уникнути розмиття зображення
внаслідок руху затвора. В інших режимах роботи затвора
використовується механічний затвор.
A Електронна передня шторка
Рекомендовано використовувати об’єктив типу G, E або D; виберіть пункт Не
активувати, якщо під час зйомки іншими об’єктивами на зображеннях
помітно лінії або пелену. Найкоротша витримка та максимальна чутливість
ISO, доступні для зйомки з електронною передньою шторкою, дорівнюють
1/2000 с і 25600 ISO відповідно.
Путівник по меню 121
d7: Послідовна нумер. файлів
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Коли зроблено знімок, фотокамера нумерує новостворений файл,
додаючи одиницю до останнього використаного номера. Цей
параметр визначає, чи продовжується нумерація файлів від
останнього використаного номера, коли створено нову папку, коли
відформатовано карту пам’яті або коли у фотокамеру встановлено
нову карту пам’яті.
Параметр
Увімкнути
Вимкнути
Скинути
Опис
Після створення нової папки, форматування карти пам’яті або
встановлення нової карти пам’яті у фотокамеру нумерація
файлів продовжується від останнього використаного номера
або від найбільшого номера файлу в поточній папці, залежно від
того, котрий номер більший. Якщо зроблено новий знімок, а
поточна папка містить знімок із номером 9999, то буде
автоматично створено нову папку, а нумерація файлів знову
почнеться з 0001.
Після створення папки, форматування карти пам’яті або
встановлення нової карти пам’яті у фотокамеру нумерація
файлів почнеться з 0001. Зауважте, що якщо буде зроблено
новий знімок, коли поточна папка містить 5000 знімків, то буде
автоматично створено нову папку.
Так само, як і для значення Увімкнути, за винятком того, що
номер кожного наступного знімка буде отримано додаванням
одиниці до найбільшого номера файлу в поточній папці. Якщо
папка порожня, нумерацію файлів буде скинуто до 0001.
122 Путівник по меню
D Порядок нумерації файлів
Якщо поточна папка має номер 999 і містить або 5000 знімків, або знімок із
номером 9999, то спуск затвора буде заблоковано й подальша зйомка буде
неможлива (крім того, функцію відеозйомки може бути вимкнено, якщо
фотокамера розрахує кількість файлів, необхідну для запису відеоролика
максимальної тривалості, і виявиться, що це потребуватиме створення
папки, яка містить більше 5000 файлів, або файлу з номером більшим ніж
9999). Виберіть значення Скинути для користувацького параметра
d7 (Послідовна нумер. файлів), після чого відформатуйте поточну карту
пам’яті або встановіть нову.
d8: Колір виділення контурів
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть колір для виділення контурів під час фокусування. Функцію
виділення контурів можна ввімкнути або вимкнути, а також
налаштувати її чутливість, натиснувши кнопку i під час роботи в
режимі live view та вибравши пункт Рівень виділення контурів.
d9: Відображ. сітки видошук.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть Увімкнути, щоб відображати за вимогою лінії сітки
кадрування у видошукачі для довідки при компонуванні знімків.
Путівник по меню 123
d10: Підсвічування РК-дисплея
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Якщо вибрано значення Вимкнути, підсвічування панелі керування
та кнопок буде ввімкнено, тільки поки перемикач живлення
встановлено в положення D. Якщо вибрано значення Увімкнути,
підсвічування залишатиметься ввімкненим, поки активний таймер
режиму очікування. Незалежно від вибраного параметра,
підсвічування вимкнеться, коли буде натиснуто кнопку спуску
затвора. Якщо вибрано значення Увімкнути, підсвічування знову
ввімкнеться після відпускання кнопки спуску затвора. Виберіть
значення Вимкнути, щоб збільшити термін служби елемента
живлення.
A Підсвічування кнопок
1
4
2
3
5
11
6
7
8
9
10
124 Путівник по меню
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Кнопка T
Кнопка U
Кнопка I
Кнопка Y
Покажчик диска вибору режиму
роботи затвора
Кнопка G
Кнопка L (Z/Q)
Кнопка X
Кнопка W (M)
Кнопка J
Кнопка K
Кнопка O (Q)
d11: Live view у безпер. реж.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть, чи можна використовувати перегляд зображення під час
серійної зйомки (режими CL, CH і QC) у режимі live view. Якщо вибрати
значення Вимкнути, під час зйомки кадрів буде вимкнено не лише
монітор, а й підсвічування монітора.
d12: Оптичний VR
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей пункт доступний лише в разі використання сумісних об’єктивів
AF-P, не обладнаних перемикачем зменшення вібрацій. Вибір
значення Увімкнути активує функцію зменшення вібрацій, яку буде
задіяно щоразу, коли кнопку спуску затвора буде натиснуто
наполовину. Виберіть значення Вимкнути, щоб вимкнути
зменшення вібрацій.
Путівник по меню 125
e: Брекетинг/спалах
e1: Швидк. синхр. спалаху
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей параметр визначає швидкість синхронізації спалаху.
Параметр
Опис
Автоматична високошвидкісна синхронізація FP
використовується, якщо встановлено сумісний спалах. Якщо
використовуються інші спалахи, установлюється значення
витримки 1/250 с. Якщо на екрані фотокамери відображається
значення витримки 1/250 с в режимі експозиції P або A,
1/250 с (авто FP)
автоматичну високошвидкісну синхронізацію FP буде
активовано, якщо фактична витримка буде коротшою за
1/250 с. Якщо спалах підтримує автоматичну високошвидкісну
синхронізацію FP, витримки від 1/8000 с можуть бути вибрані
фотокамерою (режими P і A) або користувачем (режими S і M).
Для швидкості синхронізації спалаху встановлюється вибране
1/250 с–1/60 с
значення.
A Фіксація витримки на граничному значенні швидкості синхронізації спалаху
Щоб зафіксувати витримку на граничному значенні швидкості синхронізації
спалаху в автоматичному режимі з пріоритетом витримки або в ручному
режимі експозиції, виберіть значення витримки, наступне після найдовшого
можливого значення (30 с або %). У видошукачі й на панелі керування також
буде відображено піктограму X (індикатор синхронізації спалаху) разом зі
значенням швидкості синхронізації спалаху.
A Автоматична високошвидкісна синхронізація FP
Автоматична високошвидкісна синхронізація FP дозволяє використовувати
спалах за найкоротших витримок, які підтримує фотокамера, що дає змогу
використовувати максимальну діафрагму для зменшення глибини різкості,
навіть якщо об’єкт освітлено ззаду яскравим сонячним світлом. Індикатор
режиму спалаху на інформаційному екрані відображає позначку «FP», коли
задіяно автоматичну високошвидкісну синхронізацію FP.
126 Путівник по меню
e2: Витримка для спалаху
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей параметр визначає найдовшу витримку, доступну в разі
використання синхронізації за першою або задньою шторкою або
зменшення ефекту червоних очей у програмному автоматичному
режимі або автоматичному режимі експозиції з пріоритетом
діафрагми (незалежно від вибраного параметра витримка може
мати значення до 30 с в автоматичному режимі з пріоритетом
витримки та ручному режимі експозиції або за таких параметрів
спалаху, як повільна синхронізація, повільна синхронізація за
задньою шторкою або зменшення ефекту червоних очей з
повільною синхронізацією).
e3: Корекц.експоз. для спалах.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть спосіб налаштування потужності спалаху фотокамерою в
разі використання корекції експозиції.
Параметр
YE
Увесь кадр
E
Лише тло
Опис
Рівень спалаху та корекцію експозиції буде
налаштовано для змінення експозиції по всьому кадру.
Корекція експозиції застосовується лише до фону.
Путівник по меню 127
e4: Автом. керув. чутлив. ISO M
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть орієнтир для встановлення експозиції у випадках, коли
спалах використовується з автоматичним керуванням чутливістю
ISO.
Параметр
e
Об’єкт і фон
f
Лише об’єкт
Опис
Під час налаштування чутливості ISO фотокамера враховує
освітлення як основного об’єкта, так і фону.
Чутливість ISO налаштовується тільки для забезпечення
правильної експозиції для основного об’єкта.
e5: Моделюючий спалах
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Якщо вибрано значення Увімкнути, коли фотокамера
використовується з додатковим спалахом, який підтримує систему
творчого освітлення Nikon, то буде робитися моделюючий спалах за
натискання кнопки Pv на фотокамері. Моделюючий спалах не буде
зроблено, якщо вибрано значення Вимкнути.
128 Путівник по меню
e6: Автобрекетинг (режим M)
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей пункт визначає, на які параметри впливає вибір значення AE та
брекетинг спалаху або Брекетинг AE для параметра меню
фотозйомки Набір автобрекетингу в ручному режимі експозиції.
F
G
H
I
Параметр
Спалах/
швидкість
Опис
Фотокамера варіює витримку (Брекетинг AE) або
витримку й рівень спалаху (AE та брекетинг спалаху).
Фотокамера варіює витримку й діафрагму (Брекетинг
Спалах/швидк./
AE) або витримку, діафрагму й рівень спалаху (AE та
діафрагма
брекетинг спалаху).
Спалах/
Фотокамера варіює діафрагму (Брекетинг AE) або
діафрагма
діафрагму й рівень спалаху (AE та брекетинг спалаху).
Фотокамера варіює тільки рівень спалаху (AE та
Лише спалах
брекетинг спалаху).
Брекетинг спалаху виконується тільки в режимі керуванням
спалахом i-TTL або qA (автоматична діафрагма). Якщо вибрано
значення, відмінне від Лише спалах, і спалах не використовується,
чутливість ISO буде зафіксовано на значенні для першого знімка,
коли задіяно автоматичне керування чутливістю ISO (0 49).
e7: Порядок брекетингу
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Якщо встановлено значення за замовчуванням [0] > [-] > [+] (H),
брекетинг експозиції, спалаху та балансу білого виконується в
такому порядку: спочатку робиться знімок без змін параметрів,
потім — знімок із найнижчим значенням, і насамкінець — знімок із
найбільшим значенням. Якщо вибрано значення [-] > [0] > [+] (I),
зйомка буде виконуватися в порядку від найменшого до
найбільшого значення. Цей параметр не впливає на брекетинг
«Активного D-Lighting».
Путівник по меню 129
f: Елементи керування
f1: Признач. корист. ел. керув.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть функції, які виконуватимуть елементи керування
фотокамери або самі, або в поєднанні з дисками керування.
❚❚ Натискання
Виберіть функції, які виконуватимуть зазначені нижче елементи
керування, виділіть потрібний параметр і натисніть центральну
кнопку мультиселектора.
0
v
x
V
8
Кнопка Pv
S
Кнопки фокусування об’єктива *
Кнопка Fn1
Кнопка Fn2
Кнопка AF-ON
Центр допоміжного селектора
* Кнопки фокусування об’єктива
виконуватимуть призначену функцію,
лише якщо вибрано режим AF-L за
допомогою перемикача функції
фокусування.
Кнопки фокусування
об’єктива
130 Путівник по меню
A «Натискання» та «натискання + диски керування»
Деяким елементам керування не можна призначити певні команди
одночасно як обидві функції — «натискання» та «натискання + диски
керування». Якщо таку команду призначити функцією «натискання», коли її
вже призначено функцією «натискання + диск керування», то для функції
«натискання + диск керування» буде встановлено параметр Немає, а якщо
таку команду призначити функцією «натискання + диски керування», коли її
вже призначено функцією «натискання», для функції «натискання» буде
встановлено параметр Немає.
Функції, які можна призначити цим елементам керування, зазначено
нижче.
0 v x V
8
Попер. налашт. точки фок.
✔
✔
—
—
✔
✔
Режим зони АФ
✔
✔
—
✔
✔
✔
Режим зони АФ + AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
Попередній перегляд
✔
✔
—
—
✔
—
Фіксація потуж. спалаху
✔
✔
—
—
✔
—
Фіксація АЕ/АФ
✔
✔
—
✔
✔
✔
Лише фіксація АЕ
✔
✔
—
✔
✔
✔
Фікс. АЕ (скин. при спуску)
✔
✔
—
✔
✔
—
Фіксація АЕ (утримання)
✔
✔
—
✔
✔
—
Лише фіксація АФ
✔
✔
—
✔
✔
✔
AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
IНе активув./активув.
✔
✔
—
—
✔
✔
Серія брекетингу
✔
✔
—
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
—
Параметр
A
K
q
q
r
B
C
D
E
F
A
h
1
4
S
Путівник по меню 131
0 v x V
8
S
Матричне вимірювання
✔
✔
—
—
✔
—
Центрально-зважене вимір.
✔
✔
—
—
✔
—
Точкове вимірювання
✔
✔
—
—
✔
—
Зважене вимірюв. яскравості
✔
✔
—
—
✔
—
Відображ. сітки видошук.
✔
✔
—
—
✔
—
Вірт. горизонт видошук.
✔
✔
—
—
✔
—
Вибір синхроніз. спуску
✔
✔
—
—
✔
✔
МОЄ МЕНЮ
✔
✔
✔
—
✔
—
Верхній пункт у МОЄ МЕНЮ
✔
✔
✔
—
✔
—
Параметр
L
M
N
t
b
!
c
%
3
K
c
J
K
Відтворення
✔
✔
—
—
✔
—
Оцінювання
—
—
✔
—
—
—
Вибрати цент. точку фок.
—
—
—
—
✔
—
Виділ. актив. точку фокус.
—
—
—
—
✔
—
Немає
✔
✔
✔
✔
✔
—
132 Путівник по меню
Доступні зазначені нижче параметри.
Параметр
A
K
q
q
r
Опис
Натискання елемента керування призводить до
вибору попередньо налаштованої точки
фокусування. Щоб задати цю точку, виберіть її та
натисніть елемент керування, водночас натискаючи
кнопку режиму АФ, поки точка фокусування не
почне блимати. Можна вибрати окремі точки
фокусування для «горизонтальної» (пейзажної)
орієнтації та для кожної з двох «вертикальних»
Попер. налашт.
(портретних) орієнтацій, якщо вибрано значення
точки фок.
Точка фокусування або Точка фокус. та реж. зони
АФ для користувацького параметра a7 (Зберегти за
положенням, 0 109). Якщо цю функцію призначено
кнопкам фокусування об’єктива, можна вибрати
попередньо налаштовану точку фокусування,
натиснувши та утримуючи кнопку фокусування
об’єктива. Відпустіть кнопку, щоб відновити
початковий вибір точки фокусування.
Виділіть цей параметр і натисніть 2, щоб вибрати
режим зони АФ (за винятком 3D-стеження).
Режим зони АФ Вибраний режим буде задіяно, поки натиснуто
даний елемент керування; після відпускання кнопки
буде відновлено початковий режим зони АФ.
Так само, як і для параметра Режим зони АФ,
Режим зони АФ + описаного вище, за винятком того, що натискання
AF-ON
елемента керування також активує
автофокусування.
Під час зйомки з використанням видошукача можна
виконати попередній перегляд глибини різкості,
поки натиснуто даний елемент керування. Під час
Попередній
фотозйомки live view можна натиснути цей елемент
перегляд
керування один раз, щоб установити максимальну
діафрагму об’єктива для полегшення перевірки
фокусування; натискання елемента керування
вдруге відновлює початкове значення діафрагми.
Натисніть елемент керування, щоб зафіксувати
Фіксація потуж. потужність спалаху для додаткових спалахів.
спалаху
Натисніть ще раз, щоб скасувати фіксацію потужності
спалаху.
Путівник по меню 133
Параметр
B
C
D
E
F
A
h
1
Опис
Фокус та експозицію зафіксовано, поки натиснуто
Фіксація АЕ/АФ
елемент керування.
Експозицію зафіксовано, поки натиснуто елемент
Лише фіксація АЕ
керування.
Експозиція фіксується натисканням елемента
керування і лишається зафіксованою, поки цей
Фікс. АЕ (скин.
елемент керування не буде натиснуто вдруге, поки
при спуску)
не спрацює затвор або поки не закінчить відлік
таймер режиму очікування.
Експозиція фіксується натисканням елемента
Фіксація АЕ
керування і лишається зафіксованою, поки його не
(утримання)
буде натиснуто вдруге або поки не закінчить відлік
таймер режиму очікування.
Фокус зафіксовано, поки натиснуто елемент
Лише фіксація АФ
керування.
Натискання елемента керування активує
AF-ON
автофокусування.
Якщо спалах наразі вимкнено, буде вибрано
синхронізацію за першою шторкою, поки натиснуто
IНе активув./
елемент керування. Якщо спалах наразі ввімкнено,
активув.
його натомість буде вимкнено, поки натиснуто
елемент керування.
Якщо натиснути елемент керування, поки задіяно
брекетинг експозиції, спалаху або «Активного
D-Lighting» у покадровому режимі або режимі
тихого спуску затвора, усі знімки в поточній
програмі брекетингу будуть робитися за кожного
Серія брекетингу
натискання кнопки спуску затвора. Якщо задіяно
брекетинг балансу білого або вибрано неперервний
режим роботи затвора (режим CH, CL або QC),
фотокамера повторюватиме серію брекетингу, поки
кнопка спуску затвора утримується натиснутою.
134 Путівник по меню
Параметр
4
L
M
N
t
+ NEF (RAW)
Матричне
вимірювання
Центральнозважене вимір.
Точкове
вимірювання
Зважене
вимірюв.
яскравості
b
Відображ. сітки
видошук.
!
Вірт. горизонт
видошук.
Опис
Якщо наразі вибрано один із параметрів якості
зображення JPEG, буде відображено індикатор
«RAW» на панелі керування та записано копію у
форматі NEF (RAW) наступного знімка, зробленого
після натискання елемента керування (початковий
параметр якості зображення буде відновлено після
відпускання кнопки спуску затвора). Копії у форматі
NEF (RAW) записуються з параметрами, наразі
вибраними для пунктів меню фотозйомки Запис. у
форматі NEF (RAW) та Розмір зображення > NEF
(RAW) (0 47, 48). Щоб вийти без збереження копії у
форматі NEF (RAW), натисніть елемент керування ще
раз.
Матричне вимірювання задіяно, поки натиснуто
елемент керування.
Центрально-зважене вимірювання задіяно, поки
натиснуто елемент керування.
Точкове вимірювання задіяно, поки натиснуто
елемент керування.
Зважене вимірювання яскравості задіяно, поки
натиснуто елемент керування.
Натисніть елемент керування, щоб увімкнути або
вимкнути відображення сітки кадрування у
видошукачі.
Натисніть елемент керування, щоб переглянути
відображення віртуального горизонту у видошукачі
(0 137).
Путівник по меню 135
Параметр
c
%
Вибір синхроніз.
спуску
МОЄ МЕНЮ
3
Верхній пункт у
МОЄ МЕНЮ
K
Відтворення
c
Оцінювання
J
K
Вибрати цент.
точку фок.
Виділ. актив.
точку фокус.
Немає
136 Путівник по меню
Опис
Коли під’єднано додатковий безпроводовий
пристрій дистанційного керування, даний елемент
керування можна використовувати, щоб по черзі
вибирати режими дистанційного спуску, головного
спалаху та синхронізованого спуску. Доступні
параметри залежать від значення, вибраного для
користувацького параметра d4 (Парам. реж. синхр.
спуску):
• якщо вибрано значення Синхроніз., можна
вибрати зі значень Спуск лише на головній
(утримуйте елемент керування натиснутим, щоб
фотографувати лише головною фотокамерою) та
Спуск лише на віддалених (утримуйте елемент
керування натиснутим, щоб фотографувати лише
віддаленими фотокамерами);
• якщо вибрано значення Не синхрон., можна
вибрати зі значень Синхронізований спуск
(утримуйте елемент керування натиснутим, щоб
синхронізувати спуск затворів на головній та
віддалених фотокамерах) та Спуск лише на
віддалених (утримуйте елемент керування
натиснутим, щоб фотографувати лише
віддаленими фотокамерами).
Якщо натиснути елемент керування, буде
відображено «МОЄ МЕНЮ».
Натисніть елемент керування, щоб перейти до
верхнього пункту меню «МОЄ МЕНЮ». Виберіть цей
параметр для швидкого доступу до пункту меню, що
часто використовується.
Елемент керування виконує таку ж функцію, що й
кнопка K. Виберіть у разі використання
телеоб’єктива або в інших обставинах, коли кнопку
K незручно натискати лівою рукою.
Щоб оцінити поточний знімок у режимі відтворення,
утримуйте елемент керування натиснутим і
натискайте 4 або 2.
Натисніть елемент керування, щоб вибрати
центральну точку фокусування.
Натискання елемента керування призводить до
виділення активної точки фокусування.
Натискання елемента керування не має жодних
наслідків.
A Віртуальний горизонт
Якщо натиснути елемент керування, якому призначено функцію Вірт.
горизонт видошук., у видошукачі буде відображено індикатори нахилу
вперед або назад і нахилу вбік. Натисніть елемент керування ще раз, щоб
скасувати відображення індикаторів.
Нахил убік
Фотокамеру нахилено
праворуч
Фотокамеру розташовано
рівно
Фотокамеру нахилено
ліворуч
Нахил уперед або назад
Фотокамеру нахилено
вперед
Фотокамеру розташовано
рівно
Фотокамеру нахилено
назад
У разі повороту фотокамери для зйомки у «вертикальній» (портретній)
орієнтації функції індикаторів нахилу вперед або назад і вбік поміняються
місцями. Зауважте, що відображення може бути неточним, коли фотокамеру
нахилено під гострим кутом уперед або назад. Якщо фотокамера не може
виміряти нахил, його величину не буде відображено.
Путівник по меню 137
❚❚ Натискання + диски керування
Щоб вибрати функції, які виконуватимуть зазначені нижче елементи
керування в поєднанні з дисками керування, виділіть потрібний
параметр і натисніть центральну кнопку мультиселектора.
1
w
9
Кнопка Pv + y
n
Q
Кнопка BKT + y
Кнопка Fn1 + y
Центр допом. селектора + y
Кнопка відеозйомки + y *
* Виберіть функцію, яку виконує кнопка відеозйомки в поєднанні з дисками керування, коли перемикач
вибору режиму live view встановлено в положення C.
A Кнопка BKT
Якщо задіяно режим розширеного динамічного діапазону або багатократної
експозиції, а кнопці BKT призначено іншу функцію, кнопку BKT не можна
використовувати в поєднанні з диском керування, поки не буде завершено
роботу в режимі розширеного динамічного діапазону або багатократної
експозиції.
138 Путівник по меню
Функції, які можна призначити цим елементам керування, зазначено
нижче.
Параметр
J
$
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
1 w 9 n Q
Вибрати область зображ.
✔
✔
✔
—
Фіксація витр. й діафрагми
✔
✔
✔
—
✔
✔
1 крок витримки/діафрагми
✔
✔
—
—
—
Ном. об’єк. без вбуд. проц.
✔
✔
✔
—
—
Активний D-Lighting
✔
✔
—
—
—
Режим затримки експозиції
✔
✔
—
—
—
Банк меню режиму фотоз.
✔
✔
✔
—
✔
Режим експозиції
—
—
—
—
✔
Баланс білого
—
—
—
—
✔
Автобрекетинг
—
—
—
✔
—
Багатократна експозиція
—
—
—
✔
—
HDR (розш. динам. діапаз.)
—
—
—
✔
—
Немає
✔
✔
✔
✔
✔
Доступні зазначені нижче параметри.
Параметр
J
$
Опис
Натисніть елемент
керування та прокрутіть
диск керування, щоб
вибрати одну з
попередньо заданих
Вибрати
областей зображення
область
(0 45). Якщо вибрати
зображ.
параметр Вибрати
область зображ., буде відображено перелік областей
зображення; виділяйте потрібні параметри й
натискайте 2, щоб вибрати їх або скасувати вибір, а
потім натисніть кнопку J.
Натисніть елемент керування та прокрутіть головний
диск керування, щоб зафіксувати витримку в режимах
Фіксація витр. й
S та M; натисніть елемент керування та прокрутіть
діафрагми
допоміжний диск керування, щоб зафіксувати
діафрагму в режимах A та M.
Путівник по меню 139
Параметр
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
Опис
Якщо натиснути елемент керування і прокручувати
диски керування, то витримка (режими експозиції S і M)
1 крок
або діафрагма (режими експозиції A і M) буде
витримки/
змінюватися з кроком 1 EV незалежно від значення,
діафрагми
вибраного для користувацького параметра b2 (Кроки
ЗЕ для регул.експоз., 0 115).
Натисніть елемент керування та прокрутіть диск
Ном. об’єк. без керування, щоб вибрати номер об’єктива, зазначений
вбуд. проц.
за допомогою параметра Дані об’єкт. без вбуд. проц.
(0 169).
Натисніть елемент керування та прокрутіть диски
Активний
керування, щоб налаштувати «Активний D-Lighting»
D-Lighting
(0 56).
Режим
Натисніть елемент керування та прокрутіть диск
затримки
керування, щоб вибрати режим затримки експозиції
експозиції
(0 121).
Натисніть елемент керування та прокрутіть диск
Банк меню
керування, щоб вибрати банк меню режиму
режиму фотоз.
фотозйомки (0 33).
Режим
Натисніть елемент керування та прокрутіть головний
експозиції
диск керування, щоб вибрати режим експозиції.
Натисніть елемент керування та прокрутіть головний
диск керування, щоб вибрати параметр балансу
Баланс білого білого, і допоміжний диск керування, щоб вибрати
пункт підменю v (якщо вибрано параметр Авто) або
I (Освітлення люм. лампою) (0 50).
Натисніть елемент керування та прокрутіть головний
диск керування, щоб вибрати кількість знімків у
Автобрекетинг
послідовності брекетингу, і допоміжний диск
керування, щоб вибрати крок брекетингу (0 61).
Натисніть елемент керування та прокрутіть головний
Багатократна
диск керування, щоб вибрати цей режим, і допоміжний
експозиція
диск керування, щоб вибрати кількість знімків (0 62).
Натисніть елемент керування та прокрутіть головний
HDR (розш.
диск керування, щоб вибрати цей режим, і допоміжний
динам. діапаз.) диск керування, щоб вибрати диференціал експозиції
(0 69).
Не виконується жодних дій, коли прокручують диски
Немає
керування, поки натиснуто елемент керування.
140 Путівник по меню
❚❚ Допоміжний селектор
Щоб вибрати функцію, яку буде призначено допоміжному
селектору, виділіть пункт 7 Допоміжний селектор і натисніть
центральну кнопку мультиселектора. Допоміжний селектор можна
використовувати для вибору точки фокусування (x Вибір точки
фокусування) або для тієї ж функції, яку виконує мультиселектор
(Y Функція мультиселектора). У разі вибору варіанта
Y Функція мультиселектора можна ще натиснути кнопку 2 і
вибрати параметр Збільшен. під час відтвор., щоб задати функцію,
яку допоміжний селектор буде виконувати в режимі збільшення під
час відтворення: прокручування знімків (Прокручування) або
перегляд інших знімків із тим самим коефіцієнтом збільшення
(Показувати наст./поп. кадр).
7
Допоміжний селектор
Путівник по меню 141
f2: Центр. кнопка мультисел.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей параметр визначає функцію
центральної кнопки мультиселектора для
зйомки з використанням видошукача,
відтворення та режиму live view (незалежно
від вибраного параметра, натискання
центральної кнопки мультиселектора під
час повнокадрового відображення
відеоролика починає його відтворення).
❚❚ Режим зйомки
J
A
K
Параметр
Вибрати цент.
точку фок.
Функція центральної кнопки мультиселектора
Вибір центральної точки фокусування.
Натискання центральної кнопки мультиселектора
призводить до вибору попередньо налаштованої
точки фокусування. Щоб задати цю точку, виберіть її
та натисніть центральну кнопку мультиселектора,
коли натиснуто кнопку режиму АФ, поки точка
Попер. налашт.
фокусування не почне блимати. Можна вибрати
точки фок.
окремі точки фокусування для «горизонтальної»
(пейзажної) орієнтації та для кожної з двох
«вертикальних» (портретних) орієнтацій, якщо
вибрано значення Точка фокусування або Точка
фокус. та реж. зони АФ для користувацького
параметра a7 (Зберегти за положенням, 0 109).
Натискання центральної кнопки мультиселектора
Виділ. актив. точку
призводить до виділення активної точки
фокус.
фокусування.
Натискання центральної кнопки мультиселектора
Немає
під час зйомки з використанням видошукача не має
жодних наслідків.
142 Путівник по меню
❚❚ Режим відтворення
n
o
p
u
Параметр
Увімкнути/
вимкнути ескізи
Функція центральної кнопки мультиселектора
Перехід від повнокадрового відтворення до
відтворення ескізів і навпаки.
У режимах повнокадрового відтворення та
Перегляд гістограм відтворення ескізів під час натискання центральної
кнопки мультиселектора відображається гістограма.
Перехід від повнокадрового відтворення або
відтворення ескізів до збільшення під час
відтворення і навпаки. Виберіть початкове
Увімкн./вимкн.
масштабування зі значень Незначне збільшення
масштаб.
(50%), 1 : 1 (100%) та Значне збільшення (200%).
Буде відображено збільшену ділянку зображення з
центром в активній точці фокусування.
Вибрати гніздо й
Відображення діалогового вікна вибору гнізда та
папку
папки.
❚❚ Live view
Параметр
J
Вибрати цент.
точку фок.
p
Увімкн./вимкн.
масштаб.
Немає
Функція центральної кнопки мультиселектора
Натискання центральної кнопки мультиселектора в
режимі live view призводить до вибору центральної
точки фокусування.
Натискайте центральну кнопку мультиселектора,
щоб вмикати й вимикати масштабування. Виберіть
початкове масштабування зі значень Незначне
збільшення (50%), 1 : 1 (100%) та Значне
збільшення (200%). Буде відображено збільшену
ділянку зображення з центром в активній точці
фокусування.
Натискання центральної кнопки мультиселектора в
режимі live view не має жодних наслідків.
Путівник по меню 143
f3: Фіксація витр. й діафрагми
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Вибір значення Увімкнути для параметра Фіксація витримки
фіксує значення витримки, наразі вибране в режимі S або M. Вибір
значення Увімкнути для параметра Фіксація діафрагми фіксує
значення діафрагми, наразі вибране в режимі A або M. Фіксація
витримки й діафрагми недоступна в режимі P.
f4: Налаштув. дисків керув.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей параметр керує роботою головного та допоміжного дисків
керування.
Параметр
Інвертувати
обертання
Опис
Змініть напрям обертання дисків
керування, коли вони
використовуються для
налаштування параметрів
Корекція експозиції та/або
Витримка/діафрагма. Виділіть
параметри та натисніть 2, щоб
зробити чи скасувати вибір, потім
натисніть кнопку J. Цей параметр також застосовується до
дисків керування додаткових батарейних блоків MB-D18.
144 Путівник по меню
Параметр
Міняти гол./
допоміжн.
Опис
• Налаштування експозиції. Якщо
вибрано значення Вимкнути, то
головний диск керування
регулює витримку, а
допоміжний — діафрагму. Якщо
вибрати значення Увімкнути, то
головний диск керування буде
регулювати діафрагму, а
допоміжний — витримку. Якщо вибрано значення
Увімкнути (режим A), головний диск керування буде
використовуватися для налаштування діафрагми тільки в
режимі експозиції A.
• Налаш. автофокусування. Якщо вибрано значення Увімкнути,
режим автофокусування можна вибрати, утримуючи
натиснутою кнопку режиму АФ і прокручуючи допоміжний
диск керування, а режим зони АФ можна вибрати, утримуючи
натиснутою кнопку режиму АФ і прокручуючи головний диск
керування.
Ці параметри також застосовуються до дисків керування
батарейного блока MB-D18.
Якщо вибрано значення Допоміжний диск керування, то
діафрагму можна налаштовувати тільки за допомогою
допоміжного диска керування (або за допомогою головного
диска керування, якщо для параметра Міняти гол./
допоміжн. > Налаштування експозиції вибрано значення
Увімкнути). Якщо вибрано значення Кільце діафрагми, то
Налаштування діафрагму можна налаштовувати тільки за допомогою кільця
діафрагми діафрагми об’єктива, а індикатор діафрагми на фотокамері
відображатиме діафрагму з кроком 1 EV (діафрагма для
об’єктивів типу G та E, як і раніше, встановлюється за
допомогою допоміжного диска керування). Зауважте, що
незалежно від вибраних параметрів кільце діафрагми
необхідно використовувати для налаштування діафрагми, коли
прилаштовано об’єктив без вбудованого процесора.
Путівник по меню 145
Параметр
Опис
Якщо вибрано значення Вимкнути, то мультиселектор
використовується для вибору знімка, який буде відображено
під час повнокадрового відтворення, для виділення ескізів і
навігації по меню. Якщо вибрано значення Увімкнути або
Увімк. (крім перегл. зображ.), то головний диск керування
можна використовувати для вибору знімка, який буде
показано під час повнокадрового відтворення, для
переміщення курсора ліворуч або праворуч під час
відтворення ескізів і для переміщення смуги виділення пунктів
меню вгору або вниз. Допоміжний диск керування
Меню та
використовується в режимі повнокадрового відтворення для
відтворення переходу вперед або назад відповідно до значення, вибраного
для параметра Серій. зйомка доп. диском, та в режимі
відтворення ескізів, щоб гортати сторінки вгору або вниз. Під
час відображення меню прокручуванням допоміжного диска
керування праворуч можна відобразити підменю для
вибраного параметра, а прокручуванням ліворуч —
попереднє меню. Щоб зробити вибір, натисніть 2, центральну
кнопку мультиселектора або кнопку J. Виберіть пункт Увімк.
(крім перегл. зображ.), щоб диски керування не можна було
використовувати для відтворення під час перегляду
зображення.
Якщо вибрано значення Увімкнути або Увімк. (крім перегл.
зображ.) для параметра Меню та відтворення, можна
прокручувати допоміжний диск керування під час
Серій. зйомка
повнокадрового відтворення для вибору папки, для переходу
доп. диском
вперед або назад на 10 або 50 кадрів за раз або для переходу
до наступного або попереднього захищеного зображення,
знімка чи відеоролика.
146 Путівник по меню
f5: Мультиселектор
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Якщо вибрати параметр Перезапус. таймер реж. очік., то
використання мультиселектора після завершення відліку таймером
режиму очікування буде активувати експонометр і запускати таймер
режиму очікування. Якщо вибрано значення Нічого не робити,
таймер не почне відлік після натискання мультиселектора.
f6: Диск після відпуск. кнопки
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Якщо вибрати значення Так, то налаштування, які зазвичай
виконуються утриманням натиснутою кнопки E, S (Q), I, BKT,
Y, W (M), T, U або кнопки режиму АФ та прокручуванням
диска керування, можна буде робити прокручуванням диска
керування після відпускання кнопки. Це також стосується елементів
керування, яким призначено Активний D-Lighting, Режим
затримки експозиції, Баланс білого або Режим експозиції як
функцію «натискання + диски керування» для користувацького
параметра f1 (Признач. корист. ел. керув., 0 130), та елементів
керування, яким призначено функцію Активний D-Lighting, Режим
затримки експозиції, Чутливість ISO, Режим експозиції,
Корекція експозиції або Вимірювання за допомогою
користувацького параметра f10 (Признач. кнопок MB-D18, 0 149).
Дія налаштування завершується після натискання будь-якої із
задіяних кнопок вдруге, після натискання кнопки спуску затвора
наполовину або завершення відліку часу таймером режиму
очікування.
Путівник по меню 147
f7: Інвертувати індикатори
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Якщо вибрано значення
(W), індикатори
експозиції на панелі керування, у видошукачі та на інформаційному
екрані буде відображено з від’ємними значеннями ліворуч, а
додатними — праворуч. Виберіть варіант
(V),
щоб відображати додатні значення ліворуч, а від’ємні — праворуч.
f8: Парам. кнопки live view
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть пункт Не активувати, щоб
вимкнути кнопку a для запобігання
випадковому запуску режиму live view.
Якщо вибрано пункт Актив. (таймер очік.
актив.), кнопку a можна використовувати
для запуску режиму live view, лише поки
активний таймер режиму очікування.
f9: Перемикач D
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть, чи прокручування перемикача живлення в положення D
лише активує підсвічування панелі керування та кнопок, чи також
вмикає інформаційний екран.
148 Путівник по меню
f10: Признач. кнопок MB-D18
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Цей параметр доступний, коли приєднано
додатковий універсальний батарейний
блок MB-D18. Виберіть функції, які
виконуватимуть елементи керування блока
MB-D18 або самі, або в поєднанні з дисками
керування.
Кнопка AF-ON блока MB-D18
LOCK
Кнопка Fn блока MB-D18
Мультиселектор блока MB-D18
❚❚ Кнопка Fn
Виберіть функцію, яка буде виконуватися натисканням кнопки Fn на
батарейному блоці. Додаткові відомості наведено в розділі
«Натискання» опису користувацького параметра f1 (Признач.
корист. ел. керув., 0 130).
A
q
r
D
E
4
L
M
Попер. налашт. точки фок.
Попередній перегляд
Фіксація потуж. спалаху
Фікс. АЕ (скин. при спуску)
Фіксація АЕ (утримання)
+ NEF (RAW)
Матричне вимірювання
Центрально-зважене вимір.
N
t
b
!
%
3
K
Точкове вимірювання
Зважене вимірюв. яскравості
Відображ. сітки видошук.
Вірт. горизонт видошук.
МОЄ МЕНЮ
Верхній пункт у МОЄ МЕНЮ
Відтворення
Немає
Путівник по меню 149
❚❚ Кнопка Fn + y
Виберіть функцію, яка буде виконуватися натисканням кнопки Fn на
батарейному блоці та прокручуванням диска керування. Додаткові
відомості наведено в розділі «Натискання + диски керування» опису
користувацького параметра f1 (Признач. корист. ел. керув.,
0 138).
J
$
v
w
y
z
1
2
3
4
Вибрати область зображ.
Фіксація витр. й діафрагми
1 крок витримки/діафрагми
Ном. об’єк. без вбуд. проц.
Активний D-Lighting
n
9
v
E
w
Режим затримки експозиції
Банк меню режиму фотоз.
Чутливість ISO 1
Режим експозиції 2
Корекція експозиції 3
Вимірювання 4
Немає
Виконує ту саму функцію, що й кнопка S (Q) фотокамери.
Виконує ту саму функцію, що й кнопка I фотокамери.
Виконує ту саму функцію, що й кнопка E фотокамери.
Виконує ту саму функцію, що й кнопка Y фотокамери.
❚❚ Кнопка AF-ON
Виберіть функцію, яка буде виконуватися натисканням кнопки AF-ON
на батарейному блоці. Додаткові відомості наведено в розділі
«Натискання» опису користувацького параметра f1 (Признач.
корист. ел. керув., 0 130).
G
A
K
q
B
Функція кнопки AF-ON фотокам. *
AF-ON
Режим зони АФ
Режим зони АФ + AF-ON
Фіксація АЕ/АФ
C
D
E
F
Лише фіксація АЕ
Фікс. АЕ (скин. при спуску)
Фіксація АЕ (утримання)
Лише фіксація АФ
Немає
* Елемент керування виконує таку ж функцію, яку наразі вибрано для кнопки AF-ON фотокамери.
150 Путівник по меню
❚❚ Мультиселектор
Мультиселектор на батарейному блоці можна використовувати для
вибору точки фокусування (x Вибір точки фокусування) або для
тієї ж функції, яку виконує мультиселектор фотокамери (Y Функція
мультиселект. фотокам.; зауважте, що в цьому випадку можна
вибрати значення Інформ. C/Відтвор. D для параметра Інф. про
знім./відтв. знімка, щоб змінити функції кнопок таким чином, щоб
натискання мультиселектора вгору або вниз призводило до
відображення додаткових зображень, а натискання його вліво або
вправо — до зміни відображуваної інформації про знімок).
Путівник по меню 151
g: Відео
g1: Признач. корист. ел. керув.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть функції, які виконуватимуть елементи керування
фотокамери або самі, або в поєднанні з дисками керування, коли
перемикач вибору режиму live view встановлено в положення 1.
❚❚ Натискання
Щоб вибрати функції, які буде призначено зазначеним нижче
елементам керування, виділіть потрібний параметр і натисніть
центральну кнопку мультиселектора.
0
v
x
8
G
Кнопка Pv
Кнопка Fn1
Кнопка Fn2
Центр допоміжного селектора
Кнопка спуску затвора
A «Натискання» та «натискання + диски керування»
Деяким елементам керування не можна призначити певні команди
одночасно як обидві функції — «натискання» та «натискання + диски
керування». Якщо таку команду призначити функцією «натискання», коли її
вже призначено функцією «натискання + диск керування», то для функції
«натискання + диск керування» буде встановлено параметр Немає, а якщо
таку команду призначити функцією «натискання + диски керування», коли її
вже призначено функцією «натискання», для функції «натискання» буде
встановлено параметр Немає.
152 Путівник по меню
Функції, які можна призначити цим елементам керування, зазначено
нижче.
0 v x
8
G
Діафр. з електропр. (відкр.)
✔
—
—
—
—
Діафр. з електропр. (закр.)
—
✔
—
—
—
Корекція експозиції +
✔
—
—
—
—
Корекція експозиції –
—
✔
—
—
—
Маркування індексів
✔
✔
✔
✔
—
Параметр
t
q
i
h
r
s
B
C
E
F
C
1
Інформ. про фотозйомку
✔
✔
✔
✔
—
Фіксація АЕ/АФ
—
—
—
✔
—
Лише фіксація АЕ
—
—
—
✔
—
Фіксація АЕ (утримання)
—
—
—
✔
—
Лише фіксація АФ
—
—
—
✔
—
Фотозйомка
—
—
—
—
✔
Відеозйомка
—
—
—
—
✔
Немає
✔
✔
✔
✔
—
Доступні зазначені нижче параметри.
Параметр
t
q
Опис
Поки натиснуто кнопку Pv, діафрагма збільшується.
Діафр. з
Використовуйте в поєднанні з користувацьким
електропр.
параметром g1 (Признач. корист. ел. керув.) >
(відкр.)
Кнопка Fn1 > Діафр. з електропр. (закр.), щоб
регулювати діафрагму за допомогою кнопок.
Поки натиснуто кнопку Fn1, діафрагма зменшується.
Використовуйте в поєднанні з користувацьким
Діафр. з
параметром g1 (Признач. корист. ел. керув.) >
електропр. (закр.) Кнопка попереднього перегляду > Діафр. з
електропр. (відкр.), щоб регулювати діафрагму за
допомогою кнопок.
Путівник по меню 153
Параметр
i
h
r
s
B
C
E
F
C
Опис
Поки натиснуто кнопку Pv, значення корекції
експозиції збільшується. Використовуйте в поєднанні
Корекція
з користувацьким параметром g1 (Признач. корист.
експозиції +
ел. керув.) > Кнопка Fn1 > Корекція експозиції –,
щоб регулювати корекцію експозиції за допомогою
кнопок.
Поки натиснуто кнопку Fn1, значення корекції
експозиції зменшується. Використовуйте в поєднанні
Корекція
з користувацьким параметром g1 (Признач. корист.
експозиції –
ел. керув.) > Кнопка попереднього перегляду >
Корекція експозиції +, щоб регулювати корекцію
експозиції за допомогою кнопок.
Натисніть елемент керування під час відеозйомки,
Маркування
щоб додати індекс у поточному положенні. Індекси
індексів
можна застосовувати під час перегляду та
редагування відеороликів.
Натисніть елемент керування, щоб відобразити
Інформ. про
інформацію про фотозйомку замість інформації про
фотозйомку
відеозйомку. Щоб повернутися до екрана
відеозйомки, натисніть елемент керування ще раз.
Фокус та експозицію зафіксовано, поки натиснуто
Фіксація АЕ/АФ
елемент керування.
Експозицію зафіксовано, поки натиснуто елемент
Лише фіксація АЕ
керування.
Експозиція фіксується натисканням елемента
Фіксація АЕ
керування і лишається зафіксованою, поки його не
(утримання)
буде натиснуто вдруге або поки не закінчить відлік
таймер режиму очікування.
Фокус зафіксовано, поки натиснуто елемент
Лише фіксація АФ
керування.
Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб
Фотозйомка
завершити відеозйомку та зробити знімок зі
співвідношенням сторін 16 : 9.
154 Путівник по меню
Параметр
1
Відеозйомка
Немає
Опис
Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб
активувати режим live view. Потім кнопку спуску
затвора можна буде натискати наполовину (тільки в
режимі автофокусування), щоб виконати
фокусування, та до кінця, щоб розпочати або
завершити відеозйомку. Коли перемикач режиму live
view встановлено в положення 1, кнопку спуску
затвора не можна використовувати для інших дій.
Щоб вийти з режиму live view, натисніть кнопку a.
Кнопка спуску затвора на додатковому
безпроводовому пульті дистанційного керування або
шнурі дистанційного керування виконує такі самі
функції, що й кнопка спуску затвора на фотокамері.
Натискання елемента керування не має жодних
наслідків.
A Діафрагма з електроприводом
Діафрагма з електроприводом доступна лише в режимах експозиції A та M, її
не можна використовувати, коли відображено інформацію про фотозйомку
(піктограма 6 вказує на неможливість використання діафрагми з
електроприводом). Під час регулювання діафрагми екран може мерехтіти.
D «Відеозйомка»
Коли вибрано значення Відеозйомка для параметра Кнопка спуску
затвора, зйомка з інтервалами недоступна.
Путівник по меню 155
❚❚ Натискання + диски керування
Щоб вибрати функції, які будуть виконувати зазначені нижче
елементи керування в поєднанні з дисками керування, виділіть
потрібний параметр і натисніть центральну кнопку
мультиселектора.
1
w
9
Кнопка Pv + y
Кнопка Fn1 + y
Центр допом. селектора + y
Зазначені нижче функції можна виконувати натисканням цих
елементів керування та прокручуванням диска керування.
Параметр
J
Вибрати область
зображ.
Немає
Опис
Натисніть елемент керування та прокрутіть головний
диск керування, щоб вибрати область зображення.
Область зображення не можна змінити під час зйомки.
Не виконується жодних дій, коли прокручують диски
керування, поки натиснуто елемент керування.
g2: Яскравість виділення
Кнопка G ➜ A меню користувацьких параметрів
Виберіть рівень яскравості, при якому буде задіяно відображення
виділення у відео. Що менше це значення, то більший діапазон
яскравості буде показано як виділення. Якщо вибрати значення 255,
то під час виділення яскравих ділянок буде показано лише області,
які можуть бути переекспонованими.
156 Путівник по меню
B Меню налаштування: налаштування
фотокамери
Щоб відобразити меню налаштування, натисніть кнопку G і
виберіть вкладку B (меню налаштування).
Кнопка G
Параметр
Форматувати карту пам’яті
Мова (Language)
Часовий пояс і дата
Яскравість монітора
Колірний баланс монітора
Віртуальний горизонт
Інформаційний екран
Точне налаштування АФ
Дані об’єкт. без вбуд. проц.
Чистити датчик зображення
Підняти дзерк. для чищення *
Етал. знімок для видал. пилу
Коментар до зображення
Про авторські права
Параметри звукових сигналів
Сенсорні елементи керування
HDMI
Дані розташування
0
158
158
159
160
161
162
163
164
169
169
170
173
175
176
177
178
178
179
Параметр
Парам. безпр. керув. (WR)
Призн. дист. кноп. Fn (WR)
Режим польоту
Підключитися до інт. пристрою
Надсилати на інт. пристр. (авто)
Wi-Fi
Bluetooth
Мережа
Завантаження Eye-Fi
Позначення відповідності
Тип елем. живл. MB-D18
Порядок елементів живл.
Відомості про елемент живл.
Блок. затв. при пуст. гнізді
Зберегти/завант. параметри
Скинути всі параметри
Версія мікропрограми
0
180
181
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
* Недоступно за низького рівня заряду елемента живлення.
A Див. також
Параметри меню за замовчуванням наведено в розділі «Значення за
замовчуванням для меню налаштування» (0 17).
Путівник по меню 157
Форматувати карту пам’яті
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Щоб розпочати форматування, виберіть
гніздо для карти пам’яті та пункт меню Так.
Зауважте, що форматування призводить
до незворотного видалення всіх знімків та
інших даних з карти у вибраному гнізді.
Перед форматуванням за потреби створіть
резервні копії даних.
D Під час форматування
Не вимикайте фотокамеру та не виймайте карту пам’яті під час
форматування.
A Форматування за допомогою двох кнопок
Карти пам’яті можна також форматувати, утримуючи одночасно
натиснутими кнопки O (Q) і S (Q) більше двох секунд.
Мова (Language)
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виберіть мову для меню та повідомлень фотокамери.
158 Путівник по меню
Часовий пояс і дата
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Змінюйте часові пояси, налаштуйте годинник фотокамери,
синхронізуйте годинник із годинником інтелектуального пристрою,
виберіть порядок відображення дати та ввімкніть або вимкніть
перехід на літній час.
Параметр
Часовий пояс
Дата й час
Синхронізація з
інт. пристроєм
Формат дати
Літній час
Опис
Виберіть часовий пояс. На годиннику фотокамери буде
автоматично налаштовано час у новому часовому поясі.
Налаштуйте годинник фотокамери.
Виберіть, чи буде налаштування годинника фотокамери
оновлюватися згідно з даними про час (загальний
координований час — UTC), часовий пояс і стандартний або
літній час, наданими інтелектуальним пристроєм, коли
синхронізацію активовано в застосунку SnapBridge.
Годинник фотокамери не можна синхронізувати з
інтелектуальним пристроєм під час зйомки з інтервалами
або у випадку, коли підключено пристрій GPS і вибрано
значення Так для параметра Дані розташування >
Параметри зовн. пристрою GPS > Установити час за
супутн. (0 179).
Виберіть порядок, у якому буде відображено день, місяць і
рік.
Увімкніть або вимкніть перехід на літній час. Годинник
фотокамери буде автоматично переведено на годину
вперед або назад. Значення за замовчуванням —
Вимкнути.
Якщо налаштування годинника буде скинуто, на панелі керування
блиматиме піктограма B, а на інформаційному екрані — індикатор
&.
Путівник по меню 159
Яскравість монітора
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Натискайте 1 або 3, щоб відрегулювати яскравість монітора.
Вибирайте більші значення, щоб збільшити яскравість, менші
значення, щоб її зменшити. Яскравість можна налаштувати окремо
для таких режимів відображення:
• Меню/відтворення. Налаштування яскравості екранів меню,
відтворення й інформаційного екрана.
• Live view. Налаштування яскравості екрана live view.
160 Путівник по меню
Колірний баланс монітора
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Використовуйте мультиселектор, як
показано на рисунку нижче, щоб
налаштувати колірний баланс монітора на
основі зразка зображення. Зразком
зображення є останній зі зроблених знімків
або, у режимі відтворення, останній із
відображених знімків; щоб вибрати інше
зображення, натисніть кнопку W (M) і
виберіть зображення зі списку ескізів (щоб
переглянути виділене зображення в
повнокадровому режимі, натисніть та
утримуйте кнопку X). Якщо на карті пам’яті
немає знімків, замість зразка зображення
буде відображено порожній кадр у сірій
рамці. Натисніть кнопку J для виходу після завершення
налаштувань. Колірний баланс монітора стосується лише меню,
відтворення і зображення з об’єктива, яке відображається в режимі
live view; на знімки, зроблені фотокамерою, він не впливає.
Збільшити інтенсивність зеленого
Збільшити інтенсивність
синього
Збільшити інтенсивність
жовтого
Збільшити інтенсивність пурпурового
Путівник по меню 161
Віртуальний горизонт
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Ця функція відображає інформацію про нахил уперед, назад і вбік на
основі відомостей, наданих датчиком нахилу фотокамери. Якщо
фотокамеру не нахилено ні ліворуч, ні праворуч, то опорну лінію
нахилу вбік буде відображено зеленим кольором. Якщо фотокамеру
не нахилено ні вперед, ні назад, точку в центрі екрана буде
відображено зеленим кольором. Кожна поділка еквівалентна куту 5°.
Фотокамеру
розташовано рівно
Фотокамеру нахилено
ліворуч або праворуч
Фотокамеру нахилено
вперед або назад
D Нахил фотокамери
Відображення віртуального горизонту не буде точним, коли фотокамеру
нахилено під гострим кутом уперед чи назад. Якщо фотокамера не може
виміряти нахил, його величину не буде відображено.
A Див. також
Відомості щодо перегляду віртуального горизонту у видошукачі наведено в
описі користувацького параметра A > f1 (Признач. корист. ел. керув.;
0 130, 137).
162 Путівник по меню
Інформаційний екран
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Якщо вибрано параметр Авто (AUTO), колір літер на інформаційному
екрані автоматично змінюватиметься з чорного на білий або з білого
на чорний, щоб забезпечити контраст із фоном. Щоб колір літер
завжди був однаковим, виберіть параметр Вручну і виберіть
значення Темне на світлому (B; чорні літери) або Світле на
темному (W; білі літери). Яскравість монітора буде автоматично
налаштовано для забезпечення максимальної контрастності
відносно вибраного кольору тексту.
Темне на світлому
Світле на темному
Путівник по меню 163
Точне налаштування АФ
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виконайте точне налаштування фокусування щонайбільше для
20 типів об’єктивів. Використовуйте лише за необхідності; точне
налаштування АФ не рекомендовано в більшості випадків, воно
може заважати звичайному фокусуванню. Автоматичне точне
налаштування доступне в режимі live view (0 166). Рекомендовано
виконувати точне налаштування на дистанції фокусування, яка часто
використовується; якщо виконати точне налаштування, наприклад,
на короткій дистанції фокусування, воно може виявитися менш
ефективним при довших відстанях.
Параметр
Точне нал. АФ
(перемикач)
Опис
• Увімкнути. Увімкнення точного налаштування АФ.
• Вимкнути. Вимкнення точного налаштування АФ.
Налаштуйте АФ для поточного
Поточне значення
об’єктива (лише для об’єктивів із
вбудованим процесором).
Натискайте 1, щоб перемістити
фокальну точку в напрямку від
фотокамери, або 3, щоб
Збережене
перемістити її в бік фотокамери;
значення
вибирайте зі значень у діапазоні
між +20 та –20. Можна зберегти
значення щонайбільше для 20
Попереднє значення
типів об’єктивів. Для кожного
типу об’єктива можна зберегти
лише одне значення.
Виберіть значення для точного налаштування АФ, яке
За
використовується, коли немає збереженого раніше значення
замовчуванням для поточного об’єктива (лише для об’єктивів із вбудованим
процесором).
164 Путівник по меню
Параметр
Опис
Перелік збережених раніше
значень точного налаштування
АФ. Щоб видалити об’єктив зі
списку, виділіть його та
натисніть кнопку O (Q). Щоб
змінити ідентифікатор об’єктива
(наприклад, щоб вибрати
Список збереж.
ідентифікатор, що збігається з
значень
двома останніми цифрами серійного номера об’єктива, щоб
відрізняти його від інших об’єктивів того самого типу, беручи
до уваги, що параметр Збережене значення можна
використовувати лише для одного об’єктива кожного типу),
виділіть потрібний об’єктив і натисніть 2. Буде відображено
меню; натискайте 1 або 3, щоб вибрати ідентифікатор, і
натисніть кнопку J, щоб зберегти зміни та вийти.
D Фотозйомка live view
Точне налаштування не застосовується до автофокусування під час
фотозйомки live view.
A Збережене значення
Для кожного типу об’єктива можна зберегти лише одне значення. У разі
використання телеконвертора можна зберегти окремі значення для кожної
комбінації об’єктива та телеконвертора.
Путівник по меню 165
❚❚ Автоматичне точне налаштування АФ
Автоматичне точне налаштування АФ виконується, як описано
нижче.
1 Підготуйте фотокамеру.
Установіть фотокамеру на штатив та наведіть її на плоский
висококонтрастний об’єкт, розташований паралельно фокальній
площині фотокамери. Зауважте, що автоматичне точне
налаштування АФ забезпечує найкращі результати при
максимальній діафрагмі та може не працювати за умов поганого
освітлення.
2 Активуйте режим live view.
Прокрутіть перемикач режимів live view
у положення C і натисніть кнопку a.
166 Путівник по меню
3 Налаштуйте параметри фокусування.
Прокрутіть перемикач режимів
фокусування в положення AF та
використовуйте кнопку режиму АФ і
диски керування, щоб вибрати такі
режими:
• режим автофокусування: AF-S;
• режим зони АФ: 5 (широка), 6 (звичайна)
або 3 (точкова).
4 Виберіть центральну точку
фокусування.
Натисніть центральну кнопку
мультиселектора, щоб вибрати
центральну точку фокусування.
5 Сфокусуйтеся.
Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб
сфокусуватися, а потім збільште зображення з об’єктива, щоб
переконатися, щоб об’єкт потрапив у фокус. За потреби фокус
можна відрегулювати вручну.
Путівник по меню 167
6 Виконайте автоматичне точне
налаштування АФ.
Натисніть кнопки режиму АФ та
відеозйомки одночасно й утримуйте їх
натиснутими, поки не з’явиться
діалогове вікно, показане на кроці 7 (для
цього потрібно трохи більше двох
секунд).
Кнопка режиму АФ
Кнопка відеозйомки
7 Збережіть нове значення.
Виділіть пункт Так і натисніть кнопку J,
щоб додати значення точного
налаштування АФ для поточного
об’єктива до списку збережених значень
(лише для об’єктивів із вбудованим
процесором). Зауважте, що для кожного
типу об’єктивів можна зберегти лише одне значення.
8 Активуйте точне налаштування АФ.
У меню налаштування фотокамери виберіть параметр Точне
налаштування АФ > Точне нал. АФ (перемикач), потім виділіть
пункт Увімкнути і натисніть кнопку J.
168 Путівник по меню
Дані об’єкт. без вбуд. проц.
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Збережіть дані про фокусну відстань і максимальну діафрагму
об’єктивів без вбудованого процесора, щоб мати можливість
використовувати для них функції, які зазвичай передбачені для
об’єктивів із вбудованим процесором.
Параметр
Опис
Номер об’єктива
Виберіть номер для ідентифікації об’єктива.
Фокусна відстань (мм) Зазначте фокусну відстань.
Максимальна
Зазначте максимальну діафрагму.
діафрагма
Чистити датчик зображення
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Пил і бруд, що потрапили всередину фотокамери під час заміни
об’єктивів або зняття захисної кришки, можуть пристати до датчика
зображення та вплинути на якість знімків. Параметр Чистити
датчик зображення активує вібрацію датчика для видалення пилу.
Параметр
Чистити зараз
Чист. при запуску/
вимкн.
Опис
Очищення датчика зображення виконується негайно.
• 5 Чистити при запуску. Датчик зображення автоматично
очищується при кожному ввімкненні фотокамери.
• 6 Чистити при вимкненні. Датчик зображення
автоматично очищується при кожному вимкненні
фотокамери.
• 7 Чист. при запуску і вимкн. Датчик зображення
автоматично очищується при кожному ввімкненні та
вимкненні фотокамери.
• Вимкнути чищення. Автоматичне очищення датчика
зображення вимкнено.
Путівник по меню 169
Підняти дзерк. для чищення
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Використовуйте цей параметр, щоб зафіксувати дзеркало в
піднятому положенні та мати можливість видалити вручну пил, який
не вдається видалити за допомогою функції Чистити датчик
зображення. Проте зауважте, що датчик зображення дуже
тендітний і його легко пошкодити, тому рекомендовано, щоб
очищення вручну виконував тільки авторизований представник
сервісного центру Nikon.
❚❚ Очищення вручну
Датчик можна очистити вручну, як описано нижче.
1 Зарядіть елемент живлення або під’єднайте адаптер змінного
струму.
Для огляду або очищення датчика зображення потрібне надійне
джерело живлення. Вимкніть фотокамеру і вставте повністю
заряджений елемент живлення або під’єднайте додатковий
адаптер змінного струму та з’єднувач живлення. Пункт Підняти
дзерк. для чищення доступний у меню налаштування, тільки
якщо рівень заряду елемента живлення більший ніж J і при
цьому фотокамеру не підключено до інтелектуального пристрою
через Bluetooth або до інших пристроїв через USB.
2 Зніміть об’єктив.
Вимкніть фотокамеру та зніміть об’єктив.
3 Виберіть Підняти дзерк. для чищення.
Увімкніть фотокамеру, виділіть пункт
Підняти дзерк. для чищення в меню
налаштування і натисніть 2.
170 Путівник по меню
4 Натисніть кнопку J.
На моніторі буде відображено
повідомлення, а на панелі керування
й у видошукачі з’явиться рядок рисок.
Щоб відновити звичайну роботу без
огляду датчика зображення, вимкніть
фотокамеру.
5 Підніміть дзеркало.
Натисніть кнопку спуску
затвора до кінця. Дзеркало
підніметься, і шторка
затвора відкриється, даючи
змогу побачити датчик
зображення. Відображення у видошукачі вимкнеться, а на панелі
керування блиматиме рядок рисок.
6 Огляньте датчик зображення.
Тримаючи фотокамеру таким чином,
щоб світло потрапляло на датчик
зображення, огляньте датчик на
наявність пилу або пуху. У разі
відсутності сторонніх предметів
перейдіть до кроку 8.
Путівник по меню 171
7 Очистіть датчик.
Видаліть пил і пух з поверхні датчика за
допомогою груші. Не використовуйте
грушу зі щіткою, оскільки щетина може
пошкодити датчик. Бруд, який не
вдається видалити за допомогою груші,
має видаляти лише авторизований
фахівець сервісного центру Nikon. У жодному разі не можна
чіпати або витирати датчик.
8 Вимкніть фотокамеру.
Дзеркало знову опуститься, і шторка затвора закриється.
Установіть об’єктив або захисну кришку.
D Використовуйте надійне джерело живлення
Шторка затвора дуже тендітна, і її легко пошкодити. Якщо вимкнути
фотокамеру, коли дзеркало піднято, шторка автоматично закриється. Щоб
запобігти пошкодженню шторки, дотримуйтеся таких застережень:
• не вимикайте фотокамеру, не виймайте й не від’єднуйте джерело
живлення, поки дзеркало піднято;
• якщо заряд елемента живлення стане низьким, коли дзеркало піднято,
пролунає звуковий сигнал і почне блимати індикатор автоспуску,
попереджаючи про те, що приблизно за дві хвилини шторка затвора
закриється, а дзеркало опуститься. Негайно припиніть очищення або
огляд.
172 Путівник по меню
Етал. знімок для видал. пилу
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Отримайте еталонні дані для функції видалення пилу із зображення
в програмі Capture NX-D (додаткові відомості наведено в
інтерактивній довідці до Capture NX-D). Функцію видалення пилу із
зображення не можна застосовувати до зображень у форматі NEF
(RAW) малого та середнього розміру.
Параметр Етал. знімок для видал. пилу доступний, тільки коли на
фотокамеру встановлено об’єктив із вбудованим процесором.
Рекомендовано використовувати об’єктив не формату DX із
фокусною відстанню не менше 50 мм. Якщо використовується
об’єктив зі змінною фокусною відстанню, необхідно максимально
збільшити масштаб зображення.
1 Виберіть варіант початку.
Виділіть один з указаних нижче
варіантів і натисніть кнопку J. Щоб
вийти без збереження даних для
видалення пилу із зображення,
натисніть кнопку G.
• Почати. Буде відображено
повідомлення, і у видошукачі та на
панелі керування буде відображено
індикатор «rEF».
• Очистити датчик і почати. Виберіть цей
параметр, щоб очистити датчик
зображення перед початком
процедури. Коли очищення буде
завершено, на екрані буде
відображено повідомлення, а у
видошукачі та на панелі керування
буде відображено індикатор «rEF».
Путівник по меню 173
2 Створіть кадр з однорідним білим об’єктом у видошукачі.
Розташуйте об’єктив на відстані приблизно десяти сантиметрів
від добре освітленого однорідного об’єкта білого кольору,
створіть кадр із цим об’єктом так, щоб він заповнював
видошукач, і натисніть кнопку спуску затвора наполовину.
У режимі автофокусування фокус буде автоматично встановлено
на нескінченність; у режимі ручного фокусування налаштуйте
фокус на нескінченність вручну.
3 Отримайте еталонні дані для видалення пилу.
Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб отримати еталонні
дані для видалення пилу із зображення. Після натискання кнопки
спуску затвора монітор вимкнеться.
Якщо об’єкт зйомки надто яскравий або
надто темний, фотокамері, можливо, не
вдасться отримати еталонні дані для
видалення пилу із зображення і буде
відображено повідомлення. Виберіть
інший еталонний об’єкт і повторіть
процедуру, починаючи з кроку 1.
174 Путівник по меню
D Очищення датчика зображення
Еталонні дані для видалення пилу із зображення, записані до проведення
очищення датчика зображення, не можна застосовувати до знімків,
зроблених після завершення очищення датчика зображення. Вибирайте
параметр Очистити датчик і почати, тільки якщо еталонні дані для
видалення пилу не будуть використовуватися для наявних знімків.
A Еталонні дані для видалення пилу із зображення
До знімків, зроблених за допомогою інших
об’єктивів або за інших значень діафрагми,
можна застосовувати одні й ті самі еталонні дані.
Еталонні знімки неможливо переглянути за
допомогою програмного забезпечення для
відтворення зображень на комп’ютері. Під час
перегляду таких знімків на фотокамері буде
відображено координатну сітку.
Коментар до зображення
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Після зйомки додайте коментарі до нових знімків. Коментарі можна
переглядати як метадані в програмі ViewNX-i або Capture NX-D.
Коментар також буде відображено на сторінці даних зйомки на
екрані інформації про знімок. Доступні зазначені нижче параметри.
• Ввести коментар. Введіть коментар, як описано в розділі «Введення
тексту» (0 38). Максимальна довжина коментаря становить
36 символів.
• Вкласти коментар. Виберіть цей параметр,
щоб додавати коментар до всіх
подальших знімків. Параметр Вкласти
коментар можна ввімкнути або вимкнути,
виділивши його та натиснувши 2. Після
вибору потрібного параметра натисніть
кнопку J, щоб вийти.
Путівник по меню 175
Про авторські права
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Після зйомки до нових знімків можна додати відомості про авторські
права. Відомості про авторські права включено до даних зйомки на
екрані інформації про знімок, їх також можна переглянути як
метадані в програмі ViewNX-i або Capture NX-D. Доступні зазначені
нижче параметри.
• Автор. Уведіть ім’я фотографа, як описано в розділі «Введення
тексту» (0 38). Максимальна довжина імені фотографа складає
36 символів.
• Авторські права. Введіть ім’я власника авторських прав, як описано в
розділі «Введення тексту» (0 38). Максимальна довжина імені
власника авторських прав складає 54 символи.
• Вклас. від. про авт. права. Виберіть цей
параметр, щоб додавати відомості про
авторські права до всіх подальших
знімків. Параметр Вклас. від. про авт.
права можна вмикати та вимикати,
виділивши його та натиснувши 2. Після
вибору потрібного параметра натисніть
кнопку J, щоб вийти.
D Про авторські права
Щоб уникнути несанкціонованого використання імен фотографа та
власника авторських прав, перед тим як позичати чи передавати
фотокамеру іншій особі, переконайтеся, що параметр Вклас. від. про авт.
права не вибрано, а поля Автор та Авторські права не заповнено.
Компанія Nikon не несе відповідальності за будь-які збитки або суперечки,
які виникли через використання параметра Про авторські права.
176 Путівник по меню
Параметри звукових сигналів
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виберіть тон і гучність звукового сигналу, який лунає під час
фокусування в режимі покадрового АФ (AF-S), під час фіксації фокуса
в режимі фотозйомки live view, під час виконання зворотного відліку
таймером спуску затвора в режимі автоспуску, якщо натиснуто
кнопку спуску затвора й при цьому вставлено карту пам’яті з
захистом від записування, коли кнопку спуску затвора натиснуто
вдруге під час зйомки з піднятим дзеркалом, після завершення
сповільненої зйомки або під час використання сенсорного екрана
для введення з клавіатури (0 38). Зауважте, що незалежно від
вибраного параметра звуковий сигнал не лунатиме в режимі відео
та в режимах тихого спуску затвора (режими Q і QC), а також якщо для
параметра Безшумна фотоз. live view вибрано будь-яке значення,
окрім Вимкнути (0 81). Звуковий сигнал не лунатиме під час
фокусування в режимі покадрового АФ у разі вибору значення
Спуск для користувацького параметра a2 (Вибір пріоритету AF-S,
0 106).
❚❚ Увімк./вимк. звуковий сигнал
Виберіть пункт Вимк. (лише звук дотику),
щоб вимкнути звукові сигнали, які лунають
у відповідь на використання сенсорних
елементів керування, або виберіть
Вимкнути, щоб звукові сигнали взагалі не
лунали. Якщо вибрати значення, відмінне
від Вимкнути, на інформаційному екрані
буде відображено піктограму c.
❚❚ Гучність
Відрегулюйте гучність звукового сигналу.
❚❚ Тон
Виберіть тон звукового сигналу: Високий або Низький.
Путівник по меню 177
Сенсорні елементи керування
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Налаштуйте сенсорні елементи керування монітора.
❚❚ Увімк./вимк. сенс. ел. керув.
Виберіть значення Не активувати, щоб запобігти випадковому
використанню сенсорних елементів керування, або Лише
відтворення, щоб задіяти сенсорні елементи керування лише в
режимі відтворення.
❚❚ Гортання за повнок. відтв.
Виберіть жест, який використовуватиметься для показу наступного
зображення в режимі повнокадрового відтворення: швидко
протягнути справа наліво чи швидко протягнути зліва направо.
HDMI
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Налаштування параметрів під’єднання до пристроїв HDMI (0 257).
178 Путівник по меню
Дані розташування
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Налаштуйте параметри даних розташування, які
використовуватимуться в разі підключення фотокамери до
пристрою GPS або інтелектуального пристрою.
Параметр
Опис
Виберіть Так, щоб завантажувати дані розташування з
інтелектуального пристрою та додавати їх до знімків,
зроблених протягом наступних двох годин (зауважте, що для
цього необхідно активувати функцію даних розташування в
Завантажити з
програмі SnapBridge). Якщо фотокамеру підключено
інт. пристрою
одночасно і до інтелектуального пристрою, і до пристрою
GPS, дані розташування буде завантажено з пристрою GPS.
Дані розташування неможливо отримати, якщо фотокамеру
вимкнено або таймер режиму очікування завершив відлік.
Перегляд даних розташування, наданих пристроєм GPS або
Положення інтелектуальним пристроєм (відображувані відомості
залежать від пристрою).
Налаштування параметрів під’єднання до додаткових
пристроїв GPS.
• Таймер режиму очікування. Виберіть, чи лишатиметься таймер
режиму очікування ввімкненим, поки під’єднано пристрій
GPS. Якщо вибрано значення Активувати, експонометр
буде вимкнено автоматично, якщо не виконуватиметься
жодних дій протягом часу, зазначеного для
користувацького параметра c2 (Таймер режиму
очікування, 0 118), щоб зменшити розряджання елемента
Параметри
живлення. Якщо під’єднано пристрій GP-1 або GP-1A, він
зовн. пристрою
буде лишатися ввімкненим протягом заданого часу після
GPS
спрацьовування таймера; щоб дати фотокамері час для
отримання даних розташування, затримку подовжено
щонайбільше на одну хвилину, починаючи з моменту
активації експонометра або увімкнення фотокамери.
Виберіть значення Не активувати, щоб вимкнути таймер
режиму очікування, коли під’єднано пристрій GPS.
• Установити час за супутн. Виберіть Так, щоб синхронізувати
годинник фотокамери з даними про час, що надаються
пристроєм GPS.
Путівник по меню 179
Парам. безпр. керув. (WR)
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Налаштуйте параметри додаткових безпроводових пристроїв
дистанційного керування WR-R10 та додаткових спалахів із
радіокеруванням, які підтримують покращене безпроводове
керування.
❚❚ Світлодіодна лампа
Активуйте або вимкніть світлодіодні індикатори стану на
безпроводовому пристрої дистанційного керування WR-R10,
установленому на фотокамеру. Додаткові відомості наведено в
документації з комплекту безпроводового пристрою дистанційного
керування.
❚❚ Режим з’єднання
Виберіть режим з’єднання для безпроводових пристроїв
дистанційного керування WR-R10, установлених на інших
фотокамерах, або спалахів із радіокеруванням, які підтримують
покращене безпроводове керування. Упевніться, що для інших
пристроїв вибрано той самий режим.
Параметр
Сполучення
PIN
Опис
Щоб сполучити фотокамеру з пристроєм WR-R10, установіть цей
пристрій на фотокамеру та натисніть кнопку сполучення.
Установіть підключення, увівши PINкод пристрою. Натискайте 4 або 2,
щоб виділяти цифри, натискайте 1
або 3, щоб внести зміни, потім
натисніть кнопку J, щоб увести та
відобразити вибраний PIN-код.
Незалежно від значення, вибраного для параметра Режим
з’єднання, прийом сигналів від сполучених безпроводових
пристроїв дистанційного керування буде завжди здійснюватися
пристроєм WR-R10. Користувачам пристрою дистанційного
керування WR-1 потрібно вибирати сполучення як режим з’єднання
для пристрою WR-1.
180 Путівник по меню
A Безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-R10
Пристрій WR-R10 під’єднується до фотокамери за допомогою адаптера
WR-A10. Обов’язково оновіть мікропрограму пристрою WR-R10 до останньої
версії. Для отримання інформації про оновлення мікропрограми відвідайте
веб-сайт Nikon для вашого регіону.
Призн. дист. кноп. Fn (WR)
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Якщо додатковий безпроводовий пристрій дистанційного
керування обладнано кнопкою Fn, виберіть функцію, яку вона буде
виконувати. Додаткові відомості наведено в описі користувацького
параметра f1 (Признач. корист. ел. керув., 0 130).
q
r
B
C
D
F
Попередній перегляд
Фіксація потуж. спалаху
Фіксація АЕ/АФ
Лише фіксація АЕ
A
h
4
a
Фікс. АЕ (скин. при спуску)
AF-ON
IНе активув./активув.
+ NEF (RAW)
Live view *
Немає
Лише фіксація АФ
* Виконує ту саму функцію, що й кнопка a фотокамери.
Режим польоту
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виберіть значення Активувати, щоб вимкнути функції
безпроводового зв’язку карт Eye-Fi, а також підключення Bluetooth і
Wi-Fi до інтелектуальних пристроїв. Підключення до інших пристроїв
за допомогою безпроводового передавача можна скасувати, тільки
знявши цей пристрій з фотокамери.
Путівник по меню 181
Підключитися до інт. пристрою
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Налаштування параметрів підключення до інтелектуальних
пристроїв.
Параметр
Почати
Захист паролем
Опис
Виконуйте інструкції на
екрані, щоб установити
підключення до
інтелектуального пристрою.
Виберіть пароль для підключень до інтелектуальних
пристроїв та ввімкніть чи вимкніть захист паролем.
Відомості про введення паролів наведено в розділі
«Введення тексту» (0 38).
A Безпека
Хоча однією з переваг цього виробу є можливість для інших осіб вільно
встановлювати підключення для безпроводового обміну даними в будьякому місці в межах його діапазону дії, можуть трапитися описані нижче
ситуації, якщо не задіяно безпеку.
• Крадіжка даних. Зловмисники можуть перехопити інформацію, що
передається засобами безпроводового зв’язку, з метою крадіжки
ідентифікаторів користувачів, паролів та іншої особистої інформації.
• Несанкціонований доступ. Користувачі, які не мають прав доступу, можуть
отримати доступ до мережі та змінити дані або вчинити інші зловмисні
діяння. Зауважте, що у зв’язку зі схемою безпроводових мереж
спеціалізовані атаки можуть дозволити несанкціонований доступ, навіть
коли задіяно безпеку.
182 Путівник по меню
Надсилати на інт. пристр. (авто)
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Якщо вибрано значення Увімкнути, нові знімки будуть автоматично
надсилатися на інтелектуальний пристрій (якщо фотокамеру в даний
момент не підключено до інтелектуального пристрою, знімки буде
позначено як такі, що підлягають надсиланню, і передано
наступного разу, коли буде встановлено безпроводове
підключення). Відеоролики не можна надсилати; знімки
надсилаються з розміром файлу 2 мегапікселі. Якщо вибрати
значення Вимкнути, коли вибрано зображення для надсилання,
буде відображено діалогове вікно підтвердження; щоб зняти
позначки завантаження з усіх зображень, виділіть пункт Так і
натисніть кнопку J.
A Позначення для надсилання
Одночасно може бути позначено для надсилання не більше 1000 знімків.
Якщо вибрано значення Резервне копіювання для параметра Функція
додатк. гнізда, можна позначити для надсилання лише копії знімків на карті
в основному гнізді.
Перед зміною оцінки знімків, позначених для надсилання, виберіть
значення Не активувати для параметра Bluetooth > Підключення до
мережі або вимкніть безпроводовий зв’язок, вибравши значення
Активувати для параметра Режим польоту.
Wi-Fi
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Налаштуйте параметри Wi-Fi (безпроводової локальної мережі).
Параметр
Опис
Параметри мережі Налаштування параметрів підключень Wi-Fi.
Поточні параметри Перегляд поточних параметрів мережі Wi-Fi.
Скинути параметри
Відновлення параметрів мережі Wi-Fi за замовчуванням.
підключення
Путівник по меню 183
Bluetooth
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Відображення переліку сполучених пристроїв та налаштування
параметрів для підключення до інтелектуальних пристроїв.
Фотокамеру можна сполучити щонайбільше з п’ятьма
інтелектуальними пристроями, але одночасно можна підключитися
лише до одного з них.
Параметр
Опис
Підключення до
Увімкнення або вимкнення Bluetooth.
мережі
Сполучені пристрої Перегляд переліку сполучених пристроїв.
Виберіть значення Вимкнути, щоб призупиняти
Надсилати, коли безпроводове передавання під час вимкнення
вимкнено
фотокамери або після завершення відліку таймером
режиму очікування.
Мережа
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Налаштуйте параметри підключення до комп’ютерів або серверів
FTP через безпроводові мережі або мережі Ethernet за допомогою
додаткового безпроводового передавача WT-7 (0 251).
184 Путівник по меню
Завантаження Eye-Fi
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Цей параметр відображається, тільки коли у фотокамеру вставлено
карту пам’яті Eye-Fi (продається окремо у сторонніх постачальників).
Виберіть пункт Активувати, щоб надсилати знімки до наперед
вибраного місця призначення. Зауважте, що знімки не будуть
надсилатися в разі недостатньої сили сигналу. Перед надсиланням
знімків через Eye-Fi виберіть значення Не активувати для
параметрів Режим польоту (0 181) та Bluetooth > Підключення
до мережі (0 184).
Дотримуйтеся всіх місцевих законів щодо безпроводових пристроїв
і вибирайте пункт Не активувати в місцях, де використання
безпроводових пристроїв заборонено.
D Карти Eye-Fi
Карти Eye-Fi можуть випромінювати радіосигнали, навіть коли вибрано
пункт Не активувати. Якщо відображається піктограма m, коли вибрано
пункт Не активувати, це означає, що фотокамера не в змозі керувати
картою Eye-Fi (0 186). У такому разі вимкніть фотокамеру та вийміть карту.
Вибирайте більші значення для користувацького параметра c2 (Таймер
режиму очікування, 0 118) під час використання карти Eye-Fi.
Дивіться посібник з комплекту карти Eye-Fi, а за довідками звертайтеся до
виробника. Фотокамеру можна використовувати, щоб вмикати та вимикати
карти Eye-Fi, але вона може не підтримувати інші функції Eye-Fi.
D Режим польоту (0 181)
Активація режиму польоту призводить до скасування завантаження Eye-Fi.
Щоб відновити завантаження Eye-Fi, виберіть значення Не активувати для
параметра Режим польоту, а потім — значення Активувати для параметра
Завантаження Eye-Fi.
Путівник по меню 185
Коли вставлено карту Eye-Fi, її стан
позначено піктограмою на інформаційному
екрані:
• j: завантаження Eye-Fi вимкнено;
• k: завантаження Eye-Fi ввімкнено, але
немає знімків, доступних для
завантаження;
• l (нерухома): завантаження Eye-Fi
ввімкнено; очікування початку завантаження;
• l (анімована): завантаження Eye-Fi ввімкнено; триває
завантаження даних;
• m: помилка — фотокамера не може керувати картою Eye-Fi. Якщо
на панелі керування або у видошукачі блимає індикатор W або
f, перевірте, чи оновлено мікропрограму карти Eye-Fi. Якщо
помилка не зникає після оновлення мікропрограми карти, вставте
іншу карту або відформатуйте карту у фотокамері, скопіювавши всі
знімки з неї на комп’ютер чи інший пристрій зберігання даних.
Якщо індикатор W/f не блимає, знімки можна робити, як
зазвичай, але, можливо, не вдасться змінювати параметри Eye-Fi.
A Підтримувані карти Eye-Fi
Деякі карти можуть не продаватись у деяких країнах або регіонах; за
додатковими відомостями зверніться до виробника. Карти Eye-Fi мають
використовуватися тільки в країні придбання. Обов’язково оновіть
мікропрограму карти Eye-Fi до останньої версії.
Позначення відповідності
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Перегляд переліку стандартів, яким відповідає фотокамера.
186 Путівник по меню
Тип елем. живл. MB-D18
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Щоб забезпечити належну роботу фотокамери, коли додатковий
універсальний батарейний блок MB-D18 використовується з
елементами живлення типу АА, виберіть параметр у цьому меню, що
відповідає типу елементів живлення, які вставлено в батарейний
блок.
Параметр
s
LR6 (AA лужні)
t
HR6 (AA Ni-MH)
u
FR6 (AA літієві)
Опис
Виберіть у разі використання лужних елементів
живлення LR6 типу АА.
Виберіть у разі використання нікельметалогідридних елементів живлення HR6 типу АА.
Виберіть у разі використання літієвих елементів
живлення FR6 типу АА.
A Використання елементів живлення типу AA
Ємність елементів живлення типу АА різко зменшується за температур
нижче 20 °C і залежить від марки й умов зберігання. У деяких випадках
елементи живлення можуть стати непридатними ще до закінчення терміну
використання. Деякі елементи живлення типу АА не можна
використовувати; з огляду на їхні робочі характеристики й обмежену
ємність, лужні елементи живлення мають меншу ємність порівняно з
деякими іншими типами, і їх слід використовувати лише у тих випадках, коли
інші варіанти недоступні, і тільки не за низьких температур. Фотокамера
відображає рівень заряду елементів живлення AA таким чином:
Панель керування
Видошукач
Опис
L
—
Елементи живлення повністю заряджено.
H
d
H
d
(блимає)
(блимає)
Низький рівень заряду елементів
живлення. Підготуйте заряджені
елементи живлення.
Спуск затвора заблоковано. Замініть
елементи живлення.
Путівник по меню 187
Порядок елементів живл.
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Зазначте, які елементи живлення будуть використовуватися в першу
чергу, коли приєднано додатковий універсальний батарейний блок
MB-D18: елемент живлення фотокамери чи елементи живлення в
батарейному блоці. Зауважте, що коли живлення блока MB-D18
забезпечується через додатковий адаптер змінного струму та
з’єднувач живлення, то буде використовуватися адаптер змінного
струму незалежно від вибраного параметра.
Коли використовуються елементи
живлення з блока MB-D18, на панелі
керування фотокамери відображається
піктограма w.
188 Путівник по меню
Відомості про елемент живл.
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Перегляньте відомості про елемент
живлення, що наразі використовується у
фотокамері.
Пункт
Заряд
К-ть знім.
Калібрув.
Стан ел.жв.
Опис
Поточний рівень заряду елемента живлення показано у
відсотках.
Кількість спусків затвора, зроблених з поточним елементом
живлення з часу його останнього заряджання. Зауважте, що
спуск затвора фотокамери іноді може відбуватися без
записування знімка, наприклад, при вимірюванні попереднього
налаштування балансу білого.
Цей пункт відображається тільки тоді, коли живлення
фотокамери забезпечується додатковим універсальним
батарейним блоком MB-D18 з елементом живлення EN-EL18c
(продається окремо).
• j: у зв’язку з багаторазовим використанням та
заряджанням необхідне калібрування, щоб забезпечити
точність вимірювання рівня заряду елемента живлення;
відкалібруйте елемент живлення перед заряджанням.
• —: калібрування не потрібне.
На екрані відображено п’ять рівнів стану елемента живлення.
Рівень 0 (k) вказує на максимальну ефективність елемента
живлення, 4 (l) — на те, що ресурс заряджання елемента
живлення вичерпано і його потрібно замінити. Зауважте, що для
нових елементів живлення, які заряджалися за температури
нижче 5 °C, може спостерігатися тимчасове скорочення ресурсу
заряджання; однак ці показники повернуться до норми після
заряджання елемента живлення за температури 20 °C або
вищої.
Путівник по меню 189
A Універсальний батарейний блок MB-D18
Відображення відомостей для блока MB-D18
показано на рисунку. У разі використання
елементів живлення EN-EL18c буде показано, чи
потрібне калібрування. Якщо використовуються
елементи живлення типу AA, їхній рівень заряду
показано за допомогою відповідної піктограми;
інші відомості не відображаються.
Блок. затв. при пуст. гнізді
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Вибір значення Не блокувати затвор дозволяє спуск затвора навіть
за відсутності карти пам’яті, хоча при цьому знімки не буде записано
(проте їх буде відображено на моніторі в демонстраційному режимі).
Якщо вибрано значення Блокувати затвор, то кнопка спуску
затвора функціонуватиме тільки тоді, коли у фотокамеру буде
вставлено карту пам’яті.
190 Путівник по меню
Зберегти/завант. параметри
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виберіть пункт Зберегти параметри, щоб зберегти наведені нижче
параметри на карту пам’яті або на карту пам’яті в основному гнізді,
якщо вставлено дві карти (якщо карту заповнено, буде відображено
повідомлення про помилку). Використовуйте цю функцію, щоб
обмінюватися параметрами з іншими фотокамерами D850.
Меню
Відтворення
Фотозйомка (усі
банки)
Параметр
Налашт. дисплея відтворення
Перегляд зображення
Після видалення
Авт. повертання зображен.
Повернути вертикально
Називання файлів
Керування спалахом
Область зображення
Якість зображення
Розмір зображення
Запис. у форматі NEF (RAW)
Параметри чутливості ISO
Баланс білого (з точним налаштуванням і попередніми
налаштуваннями d-1–d-6)
Установити Picture Control (користувацькі системи
Picture Control зберігаються як Авто)
Колірний простір
Активний D-Lighting
ЗШ під час тривал. експозиції
ЗШ при високій чутл. ISO
Керування віньєтуванням
Автом. виправл. спотв.
Зменшення мерехтіння
Набір автобрекетингу
Путівник по меню 191
Меню
Відеозйомка
Параметр
Називання файлів
Область зображення
Розмір кадру/част. кадрів
Якість відео
Тип відеофайлу
Параметри чутливості ISO
Баланс білого (з точним налаштуванням і попередніми
налаштуваннями d-1–d-6)
Установити Picture Control (користувацькі системи
Picture Control зберігаються як Авто)
Активний D-Lighting
ЗШ при високій чутл. ISO
Зменшення мерехтіння
Чутливість мікрофона
Атенюатор
Амплітудно-част. характер.
Зменш. шуму при вітрі
Електронний VR
Користувацькі
параметри (усі
банки)
Усі користувацькі параметри
Налаштування
Мова (Language)
Часовий пояс і дата (за винятком параметрів Дата й час і
Синхронізація з інт. пристроєм)
Інформаційний екран
Дані об’єкт. без вбуд. проц.
Чистити датчик зображення
Коментар до зображення
Про авторські права
Параметри звукових сигналів
Сенсорні елементи керування
HDMI
Дані розташування (за винятком параметра, вибраного
для пункту Завантажити з інт. пристрою)
192 Путівник по меню
Меню
Налаштування
Моє меню/
Останні
налаштування
Параметр
Парам. безпр. керув. (WR)
Призн. дист. кноп. Fn (WR)
Завантаження Eye-Fi
Блок. затв. при пуст. гнізді
Усі пункти меню «Моє меню»
Усі останні налаштування
Вибрати вкладку
Параметри, збережені за допомогою фотокамери D850, можна
відновити, вибравши пункт Завантажити параметри. Зауважте, що
параметр Зберегти/завант. параметри доступний, тільки коли у
фотокамеру вставлено карту пам’яті, а параметр Завантажити
параметри — тільки якщо на карті є збережені параметри.
A Збережені параметри
Параметри зберігаються у файлі з ім’ям, яке починається з літер «NCSETUP» і
закінчується двома символами, які різняться від фотокамери до
фотокамери. Фотокамера не зможе завантажити параметри, якщо змінити
ім’я файлу.
Скинути всі параметри
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Відновлення значень за замовчуванням усіх параметрів, окрім Мова
(Language) і Часовий пояс і дата (0 9). Відомості про авторські
права й інші дані, введені користувачем, також буде скинуто.
Рекомендовано зберегти параметри за допомогою пункту меню
налаштування Зберегти/завант. параметри перед виконанням
скидання (0 191).
Версія мікропрограми
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Перегляд поточної версії мікропрограми фотокамери.
Путівник по меню 193
N Меню обробки: створення оброблених копій
Щоб відобразити меню обробки, натисніть кнопку G і виберіть
вкладку N (меню обробки).
Кнопка G
Параметри меню обробки використовуються для створення
обрізаних або оброблених копій наявних знімків. Меню обробки
відображається, тільки коли у фотокамеру вставлено карту пам’яті,
яка містить знімки.
Параметр
7
k
8
i
j
Z
a
0
Обробка NEF (RAW)
197
Обтинати
201
Змінити розмір
202
D-Lighting
204
Кориг. ефекту черв. очей
205
Вирівнювання
205
Виправлення спотвор.
206
Параметр
e
m
l
o
9
p
0
Керування перспективою
207
Ефекти фільтра
208
Монохромний
208
Накладання зображень 1
209
Обітнути відео
212
Зіставлення варіантів 2
212
1 Можна вибрати, тільки натиснувши кнопку G та вибравши вкладку N.
2 Можна відобразити, тільки натиснувши кнопку i та вибравши пункт Обробка або утримуючи
натиснутою кнопку J і натиснувши 2 під час повнокадрового відтворення обробленого або
початкового зображення.
194 Путівник по меню
Створення оброблених копій
Щоб створити оброблену копію, виконайте описані нижче дії.
1 Виберіть пункт у меню обробки.
Натискайте 1 або 3, щоб виділити
пункт, а потім натисніть 2, щоб його
вибрати.
2 Виберіть знімок.
Виділіть знімок і натисніть кнопку J.
Щоб переглянути виділений знімок у
повноекранному режимі, натисніть і
утримуйте кнопку X.
Щоб переглянути зображення в інших
місцях, натисніть кнопку W (M) і
виберіть потрібну карту та папку.
A Обробити
Якщо зображення записано з параметрами якості зображення NEF +
JPEG, буде оброблено лише зображення у форматі NEF (RAW).
Фотокамера може бути не в змозі відображати або обробляти
зображення, отримані за допомогою інших пристроїв.
Путівник по меню 195
3 Виберіть параметри обробки.
Додаткові відомості наведено в розділі з описом вибраного
пункту. Щоб вийти без створення обробленої копії, натисніть
кнопку G.
A Затримка вимкн. монітора
Монітор вимкнеться, і дію буде скасовано, якщо протягом короткого
часу не виконуватиметься жодних дій. Усі незбережені зміни буде
втрачено. Щоб збільшити час, протягом якого монітор залишатиметься
ввімкненим, виберіть довший час відображення меню для
користувацького параметра c4 (Затримка вимкн. монітора, 0 119).
4 Створіть оброблену копію.
Натисніть кнопку J, щоб створити
оброблену копію. Оброблені копії
позначено піктограмою &.
A Обробка поточного зображення
Щоб створити оброблену копію поточного зображення, натисніть кнопку i
та виберіть пункт Обробка або утримуйте натиснутою кнопку J і натисніть
2.
D Обробка копій
Більшість параметрів можна застосовувати до копій, створених за
допомогою інших параметрів обробки, але (за винятком параметрів
Накладання зображень та Обітнути відео) кожний параметр можна
застосовувати тільки один раз (зауважте, що багаторазове редагування
може призвести до втрати деталізації). Параметри, які не можна застосувати
до поточного зображення, виділені сірим кольором і недоступні.
A Якість і розмір зображення
За винятком копій, створених за допомогою параметрів Обтинати та
Змінити розмір, копії мають такий самий розмір, що й оригінали. Копії,
створені з зображень у форматі JPEG, мають таку саму якість, що й оригінали,
тоді як створені з зображень у форматах NEF (RAW) і TIFF (RGB) зберігаються
у форматі JPEG fine★.
196 Путівник по меню
Обробка NEF (RAW)
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії у форматі JPEG знімків у форматі NEF (RAW). Якщо
меню обробки відображено натисканням кнопки G, можна
вибрати цей параметр, щоб скопіювати кілька зображень.
1 Виберіть пункт Обробка NEF (RAW).
Виділіть пункт меню обробки Обробка
NEF (RAW) і натисніть 2.
2 Виберіть місце призначення.
Якщо вставлено дві карти пам’яті, можна
вибрати місце призначення для копії у
форматі JPEG. Для цього виділіть пункт
Вибрати місце признач. і натисніть 2
(якщо вставлено тільки одну карту
пам’яті, перейдіть до кроку 3).
Виділіть гніздо для карти пам’яті й
натисніть кнопку J, коли з’явиться
відповідний запит.
Путівник по меню 197
3 Зазначте спосіб вибору зображень.
Виберіть один із таких варіантів:
• Вибрати зображення: вибір одного чи
кількох зображень вручну (перейдіть
до кроку 5);
• Виберіть дату: створення копій у форматі
JPEG усіх зображень у форматі NEF
(RAW), знятих у вибрані дні (перейдіть до кроку 4);
• Вибрати всі зображення: створення копій у форматі JPEG усіх
зображень у форматі NEF (RAW) на карті пам’яті (перейдіть до
кроку 4).
4 Виберіть початкове гніздо.
Якщо вставлено дві карти пам’яті, буде
запропоновано вибрати гніздо з картою,
на якій є зображення у форматі NEF
(RAW). Виділіть потрібне гніздо й
натисніть 2. Якщо на кроці 3 вибрано
параметр Вибрати всі зображення,
перейдіть до кроку 6.
198 Путівник по меню
5 Виберіть знімки.
Якщо на кроці 3 вибрано параметр
Вибрати зображення, буде
відображено діалогове вікно вибору
знімка з переліком лише зображень у
форматі NEF (RAW), створених за
допомогою цієї фотокамери. Виділяйте
зображення за допомогою
мультиселектора та натискайте центральну кнопку
мультиселектора, щоб вибрати їх або скасувати вибір; вибрані
зображення буде позначено піктограмою L. Щоб переглянути
виділене зображення в повноекранному режимі, натисніть і
утримуйте кнопку X. Натисніть кнопку J, щоб перейти до кроку 6
після завершення вибору.
Якщо на кроці 3 було вибрано параметр
Виберіть дату, буде відображено
список дат. Виділяйте дати за
допомогою мультиселектора і
натискайте 2, щоб вибрати їх або
скасувати вибір. Натисніть кнопку J,
щоб вибрати всі знімки у форматі NEF
(RAW), зроблені у вибрані дні, і перейдіть до кроку 6.
Путівник по меню 199
6 Виберіть параметри для копій у форматі JPEG.
Налаштуйте зазначені нижче параметри або виберіть пункт
Оригінал для використання параметра, який застосовувався під
час зйомки (параметри початкового знімка наведено під вікном
попереднього перегляду). Зауважте, що параметри балансу
білого та керування віньєтуванням недоступні для багатократних
експозицій або знімків, створених накладанням зображень, і що
корекцію експозиції можна налаштувати тільки в межах від –2 до
+2 EV.
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1 Якість зображення........................... 46
6 ЗШ при високій чутл. ISO ............... 57
2 Розмір зображення ......................... 47
7 Колірний простір.............................. 56
3 Баланс білого..................................... 50
8 Керування віньєтуванням............. 58
4 Корекція експозиції
9 Активний D-Lighting ....................... 56
5 Установити Picture Control............ 52
7 Скопіюйте знімки.
Виділіть пункт EXE і натисніть кнопку J,
щоб створити копію знімка у форматі
JPEG (якщо вибрано кілька знімків, буде
відображено діалогове вікно
підтвердження; виділіть пункт Так і
натисніть кнопку J, щоб створити копії у
форматі JPEG вибраних знімків). Щоб вийти без копіювання
знімків, натисніть кнопку G.
200 Путівник по меню
Обтинати
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створіть обрізану копію вибраного знімка. На вибраному знімку
вибрану ділянку обтинання показано жовтим кольором; створіть
обрізану копію, як описано нижче.
Дія
Зменшити розмір
ділянки обтинання
Збільшити розмір
ділянки обтинання
Змінити
співвідношення
сторін рамки
обтинання
Опис
Натисніть кнопку W (M), щоб зменшити розмір ділянки
обтинання.
Натисніть кнопку X, щоб збільшити розмір ділянки
обтинання.
Прокрутіть головний диск керування, щоб вибрати
співвідношення сторін.
Використовуйте мультиселектор, щоб вибрати
Розташувати рамку положення ділянки обтинання. Натисніть і утримуйте,
обтинання
щоб швидко перемістити рамку обтинання в потрібне
положення.
Попередньо
Натисніть центральну кнопку мультиселектора для
переглянути
попереднього перегляду обрізаного зображення.
результат обтинання
Натисніть кнопку J, щоб зберегти поточну обрізану
Створити копію
копію як окремий файл.
A Обтинання: якість і розмір зображення
Копії, створені зі знімків у форматі NEF (RAW),
NEF (RAW) + JPEG або TIFF (RGB), мають якість
зображення (0 46) JPEG fine★; обрізані копії,
створені зі знімків у форматі JPEG, мають таку
саму якість зображення, що й оригінал. Розмір
копії залежить від розміру та співвідношення
сторін ділянки обтинання, його значення
відображено в лівому верхньому куті екрана
обтинання.
A Перегляд обрізаних копій
Функція збільшення під час відтворення може бути недоступна для
обрізаних копій.
Путівник по меню 201
Змінити розмір
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте малі копії вибраних знімків.
1 Виберіть Змінити розмір.
Щоб змінити розмір вибраних
зображень, виділіть пункт меню
обробки Змінити розмір і натисніть 2.
2 Виберіть місце призначення.
Якщо вставлено дві карти пам’яті, можна
вибрати місце призначення для копій зі
зміненим розміром. Для цього виділіть
пункт Вибрати місце признач. і
натисніть 2 (якщо вставлено тільки одну
карту пам’яті, перейдіть до кроку 3).
Виділіть гніздо для карти пам’яті й
натисніть кнопку J, коли з’явиться
відповідний запит.
202 Путівник по меню
3 Виберіть розмір.
Виділіть пункт Вибрати розмір і
натисніть 2.
Виділіть потрібне значення і натисніть
кнопку J, коли з’явиться відповідний
запит.
4 Виберіть знімки.
Виділіть пункт Вибрати зображення та
натисніть 2.
Виділяйте знімки та натискайте
центральну кнопку мультиселектора,
щоб вибрати їх або скасувати вибір (щоб
переглянути виділений знімок у
повноекранному режимі, натисніть і
утримуйте кнопку X; щоб переглянути
знімки в інших місцях, натисніть кнопку
W/M). Вибрані знімки буде позначено піктограмою 8. Натисніть
кнопку J після завершення вибору. Зауважте, що розмір знімків,
зроблених зі співвідношенням сторін 5 : 4 (30 × 24) або
1 : 1 (24 × 24), не можна змінити.
Путівник по меню 203
5 Збережіть копії зі зміненим розміром.
Буде відображено діалогове вікно
підтвердження. Виділіть пункт Так і
натисніть кнопку J, щоб зберегти копії
зі зміненим розміром.
A Перегляд копій зі зміненим розміром
Функція збільшення під час відтворення може бути недоступна для копій зі
зміненим розміром.
A Якість зображення
Копії, створені зі знімків у форматі NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG або TIFF (RGB),
мають якість зображення (0 46) JPEG fine★; копії, створені зі знімків у
форматі JPEG, мають таку саму якість зображення, що й оригінали.
D-Lighting
Кнопка G ➜ N меню обробки
Параметр D-Lighting призначено для освітлення тіней, тому він
ідеально підходить для обробки темних знімків або знімків об’єктів,
освітлених іззаду.
До
Після
Натискайте 4 або 2, щоб вибрати рівень корекції. Ефект можна
попередньо переглянути на екрані редагування. Натисніть кнопку
J, щоб зберегти оброблену копію.
204 Путівник по меню
Кориг. ефекту черв. очей
Кнопка G ➜ N меню обробки
Цей параметр застосовується для виправлення ефекту «червоних
очей», спричиненого спрацьовуванням спалаху, та доступний тільки
для знімків, зроблених із застосуванням спалаху. Попередній
перегляд зображень, вибраних для коригування ефекту червоних
очей, можна виконати на екрані редагування. Перевірте результати
коригування ефекту червоних очей і натисніть кнопку J, щоб
створити копію. Зауважте, що коригування ефекту червоних очей не
завжди призводить до очікуваного результату та в дуже рідкісних
випадках може бути застосовано до частин зображення, які не
зазнали впливу ефекту червоних очей; ретельно переглядайте
зображення перед тим, як продовжити.
Вирівнювання
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створіть вирівняну копію вибраного
зображення. Натискайте 2, щоб виконати
поворот зображення за годинниковою
стрілкою на кут до п’яти градусів з кроком
приблизно 0,25 градуса, або натискайте 4,
щоб виконати поворот проти годинникової
стрілки (ефект можна попередньо
переглянути на екрані редагування; зауважте, що краї зображення
буде обрізано для створення копії прямокутної форми). Натисніть
кнопку J, щоб зберегти оброблену копію.
Путівник по меню 205
Виправлення спотвор.
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії зі зменшеним
периферійним спотворенням. Виберіть
пункт Авто для автоматичного
виправлення спотворення, а потім за
допомогою мультиселектора виконайте
точне налаштування, або виберіть пункт
Вручну для зменшення спотворення
вручну. Зауважте, що режим Авто недоступний для знімків, які було
зроблено з використанням автоматичного виправлення
спотворення; див. опис параметра «Автом. виправл. спотв.» (0 59).
Натискайте 2 для зменшення бочкоподібного спотворення або
натискайте 4 для зменшення подушкоподібного спотворення
(ефект можна попередньо переглянути на екрані редагування;
зауважте, що більші обсяги виправлення спотворення призводять
до збільшення розміру обрізаних ділянок із країв зображення).
Натисніть кнопку J, щоб зберегти оброблену копію. Зауважте, що
виправлення спотворення може призвести до значного обтинання
країв копій знімків, зроблених за допомогою об’єктивів DX зі
значеннями області зображення, відмінними від DX (24 × 16).
A Авто
Значення Авто використовується лише для знімків, створених за допомогою
об’єктивів типів G, E та D (крім серії PC, типу «риб’яче око» та деяких інших).
Досягнення бажаних результатів з іншими об’єктивами не гарантовано.
206 Путівник по меню
Керування перспективою
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії знімків, зроблених біля
підніжжя високого об’єкта, на яких
зменшено ефект перспективи.
Відрегулюйте ефект перспективи за
допомогою мультиселектора (зауважте, що
більші обсяги керування перспективою
призводять до збільшення розміру
обрізаних ділянок із країв зображення). Результати можна
попередньо переглянути на екрані редагування. Натисніть кнопку
J, щоб зберегти оброблену копію.
До
Після
Путівник по меню 207
Ефекти фільтра
Кнопка G ➜ N меню обробки
Виберіть один із наведених нижче ефектів колірних фільтрів. Після
налаштування ефектів фільтра, як описано нижче, натисніть кнопку
J, щоб створити копію знімка.
Параметр
Опис
Створює ефект фільтра природного освітлення, зменшуючи
Природне
інтенсивність синього кольору на знімку. Ефект можна
освітлення
попередньо переглянути на моніторі.
Створює копію з ефектом фільтра теплих тонів, який надає
Теплий фільтр копії «теплого» червонуватого відтінку. Ефект можна
попередньо переглянути на моніторі.
Монохромний
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії знімків з ефектами Чорнобілий, Сепія або Ціанотипія
(монохромний із синім відтінком).
У разі вибору ефектів Сепія або Ціанотипія
буде відображено вибране зображення в
режимі попереднього перегляду; щоб
збільшити насиченість кольору, натисніть
1, щоб її зменшити, натисніть 3. Натисніть
кнопку J, щоб створити монохромну копію.
208 Путівник по меню
Накладання зображень
Кнопка G ➜ N меню обробки
За допомогою функції накладання зображень можна об’єднати два
наявні знімки у форматі NEF (RAW), щоб створити одне зображення,
яке зберігається окремо від оригіналів. Результат, який дає
використання даних у форматі RAW з датчика зображення
фотокамери, значно кращий, ніж комбіновані знімки, створені в
програмах обробки зображень. Новий знімок зберігається з
поточними параметрами якості та розміру зображення. Перед
створенням накладання налаштуйте якість і розмір зображення
(0 46, 47; доступні всі параметри). Щоб створити копію у форматі
NEF (RAW), виберіть якість зображення NEF (RAW) і розмір
зображення Великий (накладання буде збережено як зображення у
форматі NEF/RAW великого розміру навіть у разі вибору значення
Малий або Середній).
+
1 Виберіть Накладання зображень.
Виділіть пункт меню обробки
Накладання зображень і натисніть 2.
Буде відображено параметри
накладання зображення з виділеним
пунктом Зобр. 1; натисніть кнопку J,
щоб відобразити діалогове вікно вибору
знімка, де показані лише зображення у форматі NEF (RAW)
великого розміру, створені цією фотокамерою (зображення у
форматі NEF/RAW малого й середнього розміру не можна
вибрати).
Путівник по меню 209
2 Виберіть перше зображення.
Виділіть за допомогою мультиселектора
перший знімок для накладання. Щоб
переглянути виділений знімок у
повнокадровому режимі, натисніть та
утримуйте кнопку X. Щоб переглянути
зображення в інших місцях, натисніть
кнопку W (M) і виберіть потрібну карту та папку. Натисніть
кнопку J, щоб вибрати виділений знімок і повернутися до
екрана попереднього перегляду.
3 Виберіть друге зображення.
Вибране зображення буде показано як Зобр. 1. Виділіть пункт
Зобр. 2 і натисніть кнопку J, потім виберіть другий знімок, як
описано на кроці 2.
4 Налаштуйте підсилення.
Виділіть Зобр. 1 або Зобр. 2 та
оптимізуйте експозицію для накладання,
натискаючи 1 і 3, щоб вибрати
коефіцієнт підсилення зі значень від 0,1
до 2,0. Повторіть процедуру для другого
зображення. Значення за
замовчуванням — 1,0; виберіть значення 0,5, щоб зменшити
підсилення вдвічі, або 2,0, щоб його подвоїти. Результат
підсилення можна побачити в стовпці Перегл.
210 Путівник по меню
5 Перегляньте накладання.
Щоб переглянути композицію, натисніть
4 або 2, щоб помістити курсор у
стовпець Перегл., потім натисніть 1 або
3, щоб виділити пункт Наклад., і
натисніть кнопку J (зауважте, що
кольори та яскравість зображення у
вікні попереднього перегляду можуть відрізнятися від
остаточного зображення). Щоб зберегти результат накладання
без попереднього перегляду, виберіть пункт Зберег. Щоб
повернутися до кроку 4 і вибрати нові знімки або налаштувати
підсилення, натисніть кнопку W (M).
6 Збережіть накладання.
Натисніть кнопку J під час
попереднього перегляду, щоб зберегти
накладання. Після створення
накладання отримане зображення буде
показано на моніторі в повнокадровому
режимі.
D Накладання зображень
Можна комбінувати лише знімки у форматі NEF (RAW) великого розміру з
однаковою областю зображення та глибиною кольору.
Накладання має ту саму інформацію про знімок (зокрема, дату зйомки, метод
вимірювання, витримку, діафрагму, режим експозиції, корекцію експозиції,
фокусну відстань та орієнтацію зображення), а також значення балансу
білого і Picture Control, що й знімок, вибраний як Зобр. 1. Поточний
коментар до зображення буде додано до накладання під час збереження,
однак відомості про авторські права не буде скопійовано. Накладання,
збережені у форматі NEF (RAW), використовують тип стиснення, вибраний
для параметра Стиснення NEF (RAW) в меню Запис. у форматі NEF (RAW),
та мають таку саму глибину кольору, що й початкові зображення.
Путівник по меню 211
Обітнути відео
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створення копії, з якої видалено непотрібний відзнятий епізод.
Зіставлення варіантів
Порівнюйте оброблені копії з початковими знімками. Цей параметр
доступний, тільки якщо відкрито меню обробки, для чого було
відображено копію або оригінал у повнокадровому режимі, а потім
або (а) утримано натиснутою кнопку J і натиснуто 2, або (б)
натиснуто кнопку i та вибрано пункт Обробка.
1 Виберіть знімок.
Виберіть оброблену копію (позначену
піктограмою &) або оригінал, який було
оброблено.
2 Відобразіть параметри обробки.
Натисніть 2, одночасно натискаючи й
утримуючи кнопку J, або натисніть
кнопку i та виберіть пункт Обробка.
3 Виберіть Зіставлення варіантів.
Виділіть пункт Зіставлення варіантів і
натисніть кнопку J.
212 Путівник по меню
4 Порівняйте копію з оригіналом.
Початкове зображення відображено ліворуч, а оброблена
копія — праворуч, угорі наведено список параметрів,
використаних під час створення копії. Натискайте 4 або 2, щоб
переходити від початкового зображення до обробленої копії та
навпаки. Щоб переглянути виділений знімок у повнокадровому
режимі, натисніть та утримуйте кнопку X. Якщо копію створено з
двох зображень за допомогою функції Накладання зображень
або початкове зображення копіювали кілька разів, натисніть 1
або 3, щоб переглянути інше початкове зображення. Натисніть
кнопку K, щоб вийти до режиму відтворення, або натисніть
кнопку J, щоб повернутися до режиму відтворення з вибраним
виділеним зображенням.
Параметри, використані для створення копії
Початкове зображення
Оброблена копія
D Зіставлення варіантів
Початкове зображення не буде відображено, якщо копію було створено зі
знімка, для якого було встановлено захист або який вже було видалено чи
приховано (0 21).
Путівник по меню 213
O Моє меню/m Останні налаштування
Щоб відобразити «Моє меню», натисніть кнопку G і виберіть
вкладку O (Моє меню).
Кнопка G
Параметр МОЄ МЕНЮ можна використовувати для створення та
редагування користувацького списку параметрів меню відтворення,
фотозйомки, відеозйомки, користувацьких параметрів,
налаштування й обробки для швидкого доступу (до 20 пунктів). За
бажанням замість меню «Моє меню» можна відобразити перелік
останніх налаштувань (0 218).
Можна додавати, видаляти параметри або змінювати їх порядок, як
описано нижче.
❚❚ Додавання параметрів у «Моє меню»
1 Виберіть Додати пункти.
У меню «Моє меню» (O) виділіть пункт
Додати пункти і натисніть 2.
2 Виберіть меню.
Виділіть назву меню, що містить
параметр, який потрібно додати, та
натисніть 2.
214 Путівник по меню
3 Виберіть пункт.
Виділіть потрібний пункт меню та
натисніть кнопку J.
4 Розташуйте новий пункт.
Натискайте 1 або 3, щоб перемістити
новий пункт угору або вниз у меню «Моє
меню». Натисніть кнопку J, щоб додати
новий пункт.
5 Додайте ще пункти.
Пункти, наразі відображені в меню «Моє
меню», позначено галочкою. Пункти,
позначені піктограмою V, вибирати не
можна. Повторіть кроки 1–4, щоб
вибрати додаткові пункти.
Путівник по меню 215
❚❚ Видалення параметрів з меню «Моє меню»
1 Виберіть Видалити пункти.
У меню «Моє меню» (O) виділіть пункт Видалити пункти та
натисніть 2.
2 Виберіть пункти.
Виділіть пункти та натисніть 2, щоб
вибрати їх або скасувати вибір. Вибрані
пункти буде позначено галочкою.
3 Видаліть вибрані пункти.
Натисніть кнопку J. Буде відображено
діалогове вікно підтвердження.
Натисніть кнопку J ще раз, щоб
видалити вибрані пункти.
A Видалення пунктів із меню «Моє меню»
Щоб видалити пункт, наразі виділений у меню «Моє меню», натисніть кнопку
O (Q). Буде відображено діалогове вікно підтвердження; натисніть кнопку
O (Q) ще раз, щоб вилучити вибраний пункт із меню «Моє меню».
216 Путівник по меню
❚❚ Змінення порядку параметрів у меню «Моє меню»
1 Виберіть Упорядкувати пункти.
У меню «Моє меню» (O) виділіть пункт Упорядкувати пункти і
натисніть 2.
2 Виберіть пункт.
Виділіть пункт меню, який потрібно
перенести, та натисніть кнопку J.
3 Розташуйте пункт.
Натискайте 1 або 3, щоб перемістити
пункт угору або вниз у меню «Моє
меню», і натисніть кнопку J. Повторіть
кроки 2–3, щоб перенести додаткові
пункти.
4 Вийдіть до меню «Моє меню».
Натисніть кнопку G, щоб повернутися
до меню «Моє меню».
Кнопка G
Путівник по меню 217
Останні налаштування
Щоб відобразити двадцять параметрів, що використовувалися
останніми, виберіть значення m ОСТАН. НАЛАШТУВАННЯ для
параметра O МОЄ МЕНЮ > Вибрати вкладку.
1 Виберіть пункт Вибрати вкладку.
У меню «Моє меню» (O) виділіть пункт
Вибрати вкладку і натисніть 2.
2 Виберіть m ОСТАН. НАЛАШТУВАННЯ.
Виділіть пункт m ОСТАН.
НАЛАШТУВАННЯ та натисніть кнопку
J. Назва меню зміниться з «МОЄ МЕНЮ»
на «ОСТАН. НАЛАШТУВАННЯ».
Пункти меню будуть додаватися на початок списку меню останніх
налаштувань у міру їх використання. Щоб знову відкрити «Моє
меню», виберіть значення O МОЄ МЕНЮ для параметра m ОСТАН.
НАЛАШТУВАННЯ > Вибрати вкладку.
A Видалення пунктів з меню останніх налаштувань
Щоб видалити пункт із меню останніх налаштувань, виділіть його та
натисніть кнопку O (Q). Буде відображено діалогове вікно підтвердження.
Натисніть кнопку O (Q) ще раз, щоб видалити вибраний пункт.
218 Путівник по меню
Додаткові спалахи
Фотокамеру можна використовувати з додатковими зовнішніми
спалахами.
У цьому розділі операції, пов’язані з використанням аксесуара,
підключеного до фотокамери, позначено символом C, а операції, пов’язані
з використанням спалахів із дистанційним керуванням — символом f.
Додаткові відомості щодо операцій, позначених символом f, наведено в
посібнику з експлуатації спалаху.
Параметри керування спалахом
Можна фотографувати з використанням спалаху, установленого на
башмак для аксесуарів фотокамери, та одного або кількох спалахів із
дистанційним керуванням.
Спалахи, установлені на фотокамері
Фотографуйте з використанням спалаху,
установленого на фотокамері. Додаткові
відомості наведено в посібниках з експлуатації
фотокамери та спалаху.
Зйомка з дистанційним керуванням спалахами
З одним або кількома спалахами з дистанційним керуванням можна
використовувати такі типи безпроводового керування спалахом
(покращене безпроводове керування, або AWL — Advanced Wireless
Lighting):
• Оптичне AWL з використанням спалаху, установленого на
башмак для аксесуарів (0 221)
Додаткові спалахи 219
• Радіо AWL (0 230)
• Радіо AWL з додатковим освітленням, яке забезпечує
спалах, установлений на башмак для аксесуарів (0 240)
• Радіо AWL з оптичним AWL, яке забезпечує спалах,
установлений на башмак для аксесуарів (0 242)
Радіокерування спалахом доступне, тільки коли фотокамеру
під’єднано до пристрою WR-R10 за допомогою адаптера WR-A10.
220 Додаткові спалахи
Оптичне AWL
Дистанційне керування спалахами може
здійснюватися за допомогою оптичних сигналів з
додаткового спалаху, установленого на башмак
для аксесуарів фотокамери, який виконує
функцію головного спалаху (оптичне AWL). Якщо
для цього використовується спалах SB-5000 або
SB-500, параметри можна налаштувати в меню фотокамери (див.
розділ «Спалах SB-5000/SB-500», 0 221); в іншому випадку
параметри необхідно налаштовувати за допомогою елементів
керування спалаху, як описано в документації з комплекту спалаху.
Відомості про розміщення спалахів та з інших питань наведено в
документації з комплекту спалахів.
Спалах SB-5000/SB-500
Установіть спалах на башмак для аксесуарів
фотокамери й виберіть значення Оптичне
AWL для параметра Керування
спалахом > Параметри безпр. спалаху в
меню фотозйомки. Значення параметра
Груповий спалах можна регулювати за
допомогою пункту Керування спалахом >
Дистанц. керування спалахом; пункт Дистанц. керування
спалахом для спалаху SB-5000 також містить значення Швидке
безпр. керування й Дистанц. багатораз. спалах. Доступні описані
нижче параметри.
A Спалах SB-5000
Коли спалах SB-5000 установлено на башмак для аксесуарів фотокамери,
значення параметра Керування спалахом можна також змінювати за
допомогою елементів керування на спалаху.
Додаткові спалахи 221
❚❚ Груповий спалах
Виберіть цей параметр, щоб налаштувати параметри окремо для
кожної групи.
1 C. Виберіть значення Груповий
спалах для параметра Керування
спалахом > Дистанц. керування
спалахом у меню фотозйомки.
2 C. Виберіть Параметри груп. спалаху.
Виділіть пункт Параметри груп.
спалаху на екрані керування спалахом і
натисніть 2.
3 C. Виберіть режим керування
спалахом.
Виберіть режим керування спалахом та
рівень потужності для головного
спалаху та спалахів у кожній групі:
• TTL: керування спалахом i-TTL;
• qA: автоматична діафрагма (доступна
лише для сумісних спалахів);
• M: вибір рівня потужності спалаху вручну;
• – – (вимкнено): спалахи не спрацьовують, і рівень спалаху не
можна регулювати.
Виберіть канал для головного спалаху.
Якщо до числа спалахів із дистанційним
керуванням входить SB-500, необхідно
вибрати канал 3, а в іншому разі можна
вибрати будь-який канал від 1 до 4.
222 Додаткові спалахи
4 f. Налаштуйте спалахи з дистанційним керуванням на той
самий канал, що й головний спалах.
Налаштуйте спалахи з дистанційним керуванням на канал,
вибраний на кроці 3.
5 f. Розподіліть спалахи з дистанційним керуванням за
групами.
Виберіть групу (A, B або C; якщо використовується головний
спалах SB-500 — A або B) для кожного спалаху з дистанційним
керуванням. Хоча немає жодних обмежень на кількість спалахів
із дистанційним керуванням, які можна використовувати, на
практиці це число не перевищує трьох на групу. Якщо
використовувати більшу кількість, світло від спалахів із
дистанційним керуванням буде заважати досягненню якісних
результатів.
6 C/f. Скомпонуйте кадр.
Скомпонуйте кадр і розташуйте спалахи. Додаткові відомості
наведено в документації з комплекту спалахів. Після
розташування спалахів натисніть на кожному з них кнопку «тест»,
щоб здійснити пробне спрацювання і перевірити, чи всі пристрої
нормально працюють. Також можна здійснити пробне
спрацювання спалахів, натиснувши кнопку i на екрані інформації
про спалах (0 243) і вибравши пункт M Тест спалаху.
7 C/f. Скомпонуйте кадр, виконайте фокусування та зробіть
знімок.
Додаткові спалахи 223
❚❚ Швидке безпроводове керування (тільки для спалаху SB-5000)
Вибирайте цей параметр, щоб керувати загальною корекцією рівня
спалахів у групах A і B та співвідношенням між ними, водночас
налаштовуючи вихідну потужність спалахів групи C вручну.
1 C. Виберіть значення Швидке безпр.
керування для параметра Керування
спалахом > Дистанц. керування
спалахом у меню фотозйомки.
2 C. Виберіть Парам. швид. безпр.
керув.
Виділіть пункт Парам. швид. безпр.
керув. на екрані керування спалахом і
натисніть 2.
3 C. Налаштуйте параметри спалахів.
Виберіть співвідношення між групами А
та B.
Налаштуйте корекцію спалахів у групах
A і B.
224 Додаткові спалахи
Виберіть режим керування спалахом і
рівень потужності для спалахів у групі C:
• M: вибір рівня потужності спалаху
вручну;
• – –: спалахи у групі C не спрацьовують.
Виберіть канал для головного спалаху.
Якщо до числа спалахів із дистанційним
керуванням входить SB-500, необхідно
вибрати канал 3, а в іншому разі можна
вибрати будь-який канал від 1 до 4.
4 f. Налаштуйте спалахи з дистанційним керуванням на той
самий канал, що й головний спалах.
Налаштуйте спалахи з дистанційним керуванням на канал,
вибраний на кроці 3.
5 f. Розподіліть спалахи з дистанційним керуванням за
групами.
Виберіть групу (A, B або C).
Хоча немає жодних обмежень на кількість спалахів із
дистанційним керуванням, які можна використовувати, на
практиці це число не перевищує трьох на групу. Якщо
використовувати більшу кількість, світло від спалахів із
дистанційним керуванням буде заважати досягненню якісних
результатів.
Додаткові спалахи 225
6 C/f. Скомпонуйте кадр.
Скомпонуйте кадр і розташуйте спалахи. Додаткові відомості
наведено в документації з комплекту спалахів. Після
розташування спалахів натисніть на кожному з них кнопку «тест»,
щоб здійснити пробне спрацювання і перевірити, чи всі пристрої
нормально працюють. Також можна здійснити пробне
спрацювання спалахів, натиснувши кнопку i на екрані інформації
про спалах (0 243) і вибравши пункт M Тест спалаху.
7 C/f. Скомпонуйте кадр, виконайте фокусування та зробіть
знімок.
226 Додаткові спалахи
❚❚ Дистанційний багаторазовий спалах (тільки для спалаху SB-5000)
Коли вибрано цей параметр, спалахи спрацьовують кілька разів,
поки відкрито затвор, створюючи ефект багатократної експозиції.
1 C. Виберіть значення Дистанц.
багатораз. спалах для параметра
Керування спалахом > Дистанц.
керування спалахом у меню
фотозйомки.
2 C. Виберіть Парам. дист. багат.
спалаху.
Виділіть пункт Парам. дист. багат.
спалаху в меню керування спалахом і
натисніть 2.
3 C. Налаштуйте параметри спалахів.
Виберіть рівень спалаху (Вихід),
максимальну кількість спрацьовувань
спалахів (Кратн.) і кількість
спрацьовувань спалахів за секунду
(Частота).
Активуйте або вимкніть вибрані групи.
Виберіть ON (Увімкнути), щоб
активувати вибрану групу, виберіть – –,
щоб її не активувати.
Додаткові спалахи 227
Виберіть канал для головного спалаху.
Якщо до числа спалахів із дистанційним
керуванням входить SB-500, необхідно
вибрати канал 3, а в іншому разі можна
вибрати будь-який канал від 1 до 4.
4 f. Налаштуйте спалахи з дистанційним керуванням на той
самий канал, що й головний спалах.
Налаштуйте спалахи з дистанційним керуванням на канал,
вибраний на кроці 3.
5 f. Розподіліть спалахи з дистанційним керуванням за
групами.
Виберіть групу (A, B або C) для кожного спалаху з дистанційним
керуванням. Хоча немає жодних обмежень на кількість спалахів
із дистанційним керуванням, які можна використовувати, на
практиці це число не перевищує трьох на групу. Якщо
використовувати більшу кількість, світло від спалахів із
дистанційним керуванням буде заважати досягненню якісних
результатів.
6 C/f. Скомпонуйте кадр.
Скомпонуйте кадр і розташуйте спалахи. Додаткові відомості
наведено в документації з комплекту спалахів. Після
розташування спалахів натисніть на кожному з них кнопку «тест»,
щоб здійснити пробне спрацювання і перевірити, чи всі пристрої
нормально працюють. Також можна здійснити пробне
спрацювання спалахів, натиснувши кнопку i на екрані інформації
про спалах (0 243) і вибравши пункт M Тест спалаху.
7 C/f. Скомпонуйте кадр, виконайте фокусування та зробіть
знімок.
228 Додаткові спалахи
A Оптичне AWL
Розташовуйте віконця датчиків на спалахах із дистанційним керуванням
таким чином, щоб вони сприймали світло від головного спалаху (будьте
особливо уважні, якщо фотокамеру не встановлено на штатив). Слідкуйте,
щоб пряме або потужне відбите світло від спалахів із дистанційним
керуванням не потрапляло в об’єктив фотокамери (в режимі TTL) або на
фотоелементи спалахів із дистанційним керуванням (режим qA), оскільки це
може негативно вплинути на експозицію. Щоб світло імпульсів низької
потужності, створюваних головним спалахом для синхронізації, не
відображалося на знімках, зроблених з невеликої відстані, вибирайте низькі
значення чутливості ISO чи малі діафрагми (великі діафрагмові числа). Після
завершення розташування спалахів із дистанційним керуванням зробіть
пробний знімок і перегляньте результати на моніторі фотокамери.
Додаткові спалахи 229
Радіо AWL
Щоб використовувати радіо AWL з сумісними
спалахами, прилаштуйте безпроводовий
пристрій дистанційного керування WR-R10 і
встановіть безпроводове підключення між
спалахами і пристроєм WR-R10.
Установлення безпроводового підключення
Перед використанням радіо AWL установіть безпроводове
підключення між пристроєм WR-R10 і спалахами з дистанційним
керуванням.
1 C. Під’єднайте пристрій WR-R10.
Під’єднайте пристрій WR-R10 до фотокамери. Додаткові
відомості наведено в документації з комплекту пристрою
WR-R10.
2 C. Виберіть значення Радіо AWL для
параметра Керування спалахом >
Параметри безпр. спалаху в меню
фотозйомки.
A Безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-R10
Для використання пристрою WR-R10 необхідний адаптер WR-A10.
Обов’язково оновіть мікропрограму пристрою WR-R10 до версії 3.0 або
пізнішої; відомості про оновлення мікропрограми наведено на веб-сайті
Nikon для вашого регіону.
230 Додаткові спалахи
3 C. Виберіть канал.
Налаштуйте перемикач каналів
пристрою WR-R10 на потрібний канал.
4 C. Виберіть режим з’єднання.
Виберіть пункт Парам. безпр. керув.
(WR) > Режим з’єднання в меню
налаштування (0 180) і виберіть один із
таких параметрів:
• Сполучення. Фотокамера підключається
лише до пристроїв, з якими її вже було
сполучено, щоб уникнути перешкод внаслідок сигналів від
інших пристроїв, розташованих неподалік. Оскільки
сполучення з кожним пристроєм необхідно встановлювати
окремо, для підключення великої кількості пристроїв
рекомендовано використовувати PIN.
• PIN. Використовується спільний обмін даними з усіма
пристроями з однаковим чотиризначним PIN-кодом. Це
оптимальний варіант для зйомки, в якій задіяно велику
кількість дистанційно керованих пристроїв. Якщо
використовуються кілька фотокамер з одним і тим самим PINкодом, керування спалахами буде здійснюватися лише з тієї, яка
першою встановила підключення, перешкоджаючи
підключенню решти фотокамер (світлодіодні індикатори на
пристроях WR-R10, під’єднаних до задіяних фотокамер, будуть
блимати).
Додаткові спалахи 231
5 f. Установіть безпроводове підключення.
Налаштуйте спалахи з дистанційним керуванням на режим
дистанційного керування радіо AWL і налаштуйте їх на канал,
вибраний на кроці 3, потім сполучіть кожен із них із пристроєм
WR-R10 відповідно до варіанта, вибраного на кроці 4:
• Сполучення. Активуйте сполучення на спалаху з дистанційним
керуванням і натисніть кнопку сполучення на пристрої WR-R10.
Сполучення буде завершено, коли індикатори LINK на пристрої
WR-R10 та спалаху блиматимуть жовтогарячим та зеленим
кольорами; щойно з’єднання буде встановлено, індикатор LINK
на спалаху з дистанційним керуванням почне світитися
зеленим кольором.
• PIN. Використовуйте елементи керування на спалаху з
дистанційним керуванням, щоб увести PIN-код, вибраний на
кроці 4. Щойно з’єднання буде встановлено, індикатор LINK на
спалаху з дистанційним керуванням почне світитися зеленим
кольором.
6 f. Переконайтеся, що індикатори готовності спалаху світяться
для всіх спалахів.
У режимі радіо AWL індикатор готовності спалаху засвітиться у
видошукачі фотокамери або на екрані інформації про спалах,
коли всі спалахи будуть готові.
A Перегляд списку спалахів із дистанційним керуванням
Щоб переглянути відомості про спалахи, керування якими наразі
здійснюється за допомогою радіо AWL, виберіть пункт Керування
спалахом > Дані спал. з дист. радіокер. у меню фотозйомки. Ідентифікатор
(«ім’я спалаху з дистанційним керуванням») кожного спалаху можна змінити
за допомогою його елементів керування.
Підключений спалах
Група
232 Додаткові спалахи
Індикатор готовності спалаху
A Повторне підключення
Поки канал, режим з’єднання та інші параметри лишатимуться незмінними,
пристрій WR-R10 у разі вибору режиму дистанційного керування буде
автоматично підключатися до тих спалахів, з якими раніше було
встановлено сполучення, і кроки 3–5 буде пропущено. Коли підключення
буде встановлено, індикатор LINK на спалаху почне світитися зеленим
кольором.
Додаткові спалахи 233
Налаштування параметрів спалахів
Після вибору значення Радіо AWL для
параметра Керування спалахом >
Параметри безпр. спалаху в меню
фотозйомки виберіть значення Груповий
спалах, Швидке безпр. керування або
Дистанц. багатораз. спалах для
параметра Дистанц. керування спалахом
і налаштуйте параметри, як описано нижче.
❚❚ Груповий спалах
Виберіть цей параметр, щоб налаштувати параметри окремо для
кожної групи.
1 C. Виберіть значення Груповий
спалах для параметра Керування
спалахом > Дистанц. керування
спалахом у меню фотозйомки.
2 C. Виберіть Параметри груп. спалаху.
Виділіть пункт Параметри груп.
спалаху на екрані керування спалахом і
натисніть 2.
234 Додаткові спалахи
3 C. Виберіть режим керування
спалахом.
Виберіть режим керування спалахом та
рівень потужності для головного
спалаху та спалахів у кожній групі:
• TTL: керування спалахом i-TTL;
• qA: автоматична діафрагма (доступна
лише для сумісних спалахів);
• M: вибір рівня потужності спалаху вручну;
• – – (вимкнено): спалахи не спрацьовують, і рівень спалаху не
можна регулювати.
4 f. Розподіліть спалахи з дистанційним керуванням за
групами.
Виберіть групу (A–F) для кожного спалаху з дистанційним
керуванням. Головний спалах може керувати щонайбільше 18
спалахами в будь-якій комбінації.
5 C/f. Скомпонуйте кадр.
Скомпонуйте кадр і розташуйте спалахи. Додаткові відомості
наведено в документації з комплекту спалахів. Після
розташування спалахів натисніть кнопку i на екрані інформації
про спалах (0 243) і виберіть пункт M Тест спалаху, щоб
здійснити пробне спрацювання спалахів і перевірити, чи всі вони
нормально працюють.
6 C. Скомпонуйте кадр, виконайте фокусування та зробіть
знімок.
Додаткові спалахи 235
❚❚ Швидке безпроводове керування
Вибирайте цей параметр, щоб керувати загальною корекцією рівня
спалахів у групах A і B та співвідношенням між ними, водночас
налаштовуючи вихідну потужність спалахів групи C вручну.
1 C. Виберіть значення Швидке безпр.
керування для параметра Керування
спалахом > Дистанц. керування
спалахом у меню фотозйомки.
2 C. Виберіть Парам. швид. безпр.
керув.
Виділіть пункт Парам. швид. безпр.
керув. на екрані керування спалахом і
натисніть 2.
3 C. Налаштуйте параметри спалахів.
Виберіть співвідношення між групами А
та B.
Налаштуйте корекцію спалахів у групах
A і B.
236 Додаткові спалахи
Виберіть режим керування спалахом та
рівень потужності для спалахів у групі C:
• M: вибір рівня потужності спалаху
вручну;
• – –: спалахи у групі C не спрацьовують.
4 f. Розподіліть спалахи з дистанційним керуванням за
групами.
Виберіть групу (A, B або C). Головний спалах може керувати
щонайбільше 18 спалахами в будь-якій комбінації.
5 C/f. Скомпонуйте кадр.
Скомпонуйте кадр і розташуйте спалахи. Додаткові відомості
наведено в документації з комплекту спалахів. Після
розташування спалахів натисніть кнопку i на екрані інформації
про спалах (0 243) і виберіть пункт M Тест спалаху, щоб
здійснити пробне спрацювання спалахів і перевірити, чи всі вони
нормально працюють.
6 C. Скомпонуйте кадр, виконайте фокусування та зробіть
знімок.
Додаткові спалахи 237
❚❚ Дистанційний багаторазовий спалах
Коли вибрано цей параметр, спалахи спрацьовують кілька разів,
поки відкрито затвор, створюючи ефект багатократної експозиції.
1 C. Виберіть значення Дистанц.
багатораз. спалах для параметра
Керування спалахом > Дистанц.
керування спалахом у меню
фотозйомки.
2 C. Виберіть Парам. дист. багат.
спалаху.
Виділіть пункт Парам. дист. багат.
спалаху в меню керування спалахом і
натисніть 2.
3 C. Налаштуйте параметри спалахів.
Виберіть рівень спалаху (Вихід),
максимальну кількість спрацьовувань
спалахів (Кратн.) і кількість
спрацьовувань спалахів за секунду
(Частота).
Активуйте або вимкніть вибрані групи.
Виберіть ON (Увімкнути), щоб
активувати вибрану групу, виберіть – –,
щоб не активувати її.
238 Додаткові спалахи
4 f. Розподіліть спалахи з дистанційним керуванням за
групами.
Виберіть групу (A–F) для кожного спалаху з дистанційним
керуванням. Головний спалах може керувати щонайбільше
18 спалахами в будь-якій комбінації.
5 C/f. Скомпонуйте кадр.
Скомпонуйте кадр і розташуйте спалахи. Додаткові відомості
наведено в документації з комплекту спалахів. Після
розташування спалахів натисніть кнопку i на екрані інформації
про спалах (0 243) і виберіть пункт M Тест спалаху, щоб
здійснити пробне спрацювання спалахів і перевірити, чи всі вони
нормально працюють.
6 C. Скомпонуйте кадр, виконайте фокусування та зробіть
знімок.
Додаткові спалахи 239
Додавання спалаху, установленого на башмак для
аксесуарів
Спалахи з радіокеруванням можна поєднувати з
будь-яким із зазначених нижче спалахів,
установленим на башмак для аксесуарів
фотокамери.
• SB-5000. Перед установленням спалаху
налаштуйте його на режим головного спалаху з
радіокеруванням (у верхньому лівому куті дисплея з’явиться
піктограма d) і виберіть груповий або дистанційний
багаторазовий спалах як режим керування спалахом. Після
прилаштування спалаху параметри можна налаштовувати за
допомогою елементів керування на ньому або використовуючи
пункти, доступні в меню фотокамери для параметра Параметри
груп. спалаху > Гол. спалах або для пункту «M» на екрані Парам.
дист. багат. спалаху.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600. Налаштуйте спалах на роботу в
автономному режимі та використовуйте елементи керування на
ньому для регулювання параметрів спалаху.
• SB-500, SB-400, SB-300. Установіть спалах на фотокамеру та налаштуйте
параметри за допомогою пункту Параметри груп. спалаху > Гол.
спалах у меню фотокамери.
240 Додаткові спалахи
Корекція спалаху
Корекцію спалаху можна
використовувати для зміни рівня
потужності головного спалаху та
спалахів із дистанційним
керуванням на величину від −3 до
+1 EV з кроком 1/3 EV. Щоб вибрати
значення корекції спалаху,
Кнопка W (M)
Допоміжний диск
натисніть кнопку W (M) і
керування
прокрутіть допоміжний диск
керування, поки на панелі
керування не буде відображено потрібне значення.
±0 EV (натиснуто
кнопку W/M)
–0,3 EV
+1,0 EV
Коли для головного спалаху або спалаху з дистанційним керуванням
установлено режим TTL або qA і при цьому вибрано значення
корекції спалаху, відмінне від ±0,0, то на панелі керування й у
видошукачі відображається піктограма Y, а поточне значення
корекції спалаху можна переглянути, натиснувши кнопку W (M).
Звичайну потужність спалаху можна відновити, налаштувавши
корекцію спалаху на ±0,0. Якщо вимкнути фотокамеру, значення
корекції спалаху не буде скинуто.
A Див. також
Щоб отримати відомості про:
• вибір кроку корекції спалаху, див. опис користувацького параметра A > b3
(Знач. кроку кор.екс./спал., 0 115);
• вибір застосування корекції спалаху разом із корекцією експозиції в разі
використання спалаху наведено в описі користувацького параметра A >
e3 (Корекц.експоз. для спалах., 0 127).
Додаткові спалахи 241
Оптичне/радіо AWL
Оптичне та радіо AWL можна використовувати
разом. Радіокерування спалахом здійснюється
пристроєм WR-R10, під’єднаним до фотокамери
(потрібен адаптер WR WR-A10), а оптичне
керування — блоком керування спалахами
SU-800 або спалахом SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 чи SB-500, установленим на башмак для аксесуарів
фотокамери. Перед тим як продовжити, установіть безпроводове
підключення між спалахами з радіокеруванням і пристроєм WR-R10.
Якщо на башмак для аксесуарів фотокамери встановлено пристрій
SB-500, виберіть значення Оптичне/радіо AWL для параметра
Керування спалахом > Параметри безпр. спалаху в меню
фотозйомки (0 42); для інших спалахів або пристрою SU-800 цей
параметр вибирається автоматично.
Єдиним значенням, доступним для
параметра Дистанц. керування спалахом
(0 43), буде Груповий спалах. Виберіть
групу (A–F) для кожного спалаху з
дистанційним керуванням. Помістіть
спалахи з оптичним керуванням у групи від
A до C, а спалахи з радіокеруванням — у
групи від D до F (щоб відобразити параметри для груп D–F, натисніть
1 або 3 на екрані параметрів групового спалаху).
242 Додаткові спалахи
Перегляд інформації про спалах
Фотокамера може відображати інформацію про спалахи SB-5000 і
SB-500, установлені на башмак для аксесуарів фотокамери й
налаштовані на роботу в режимі головного спалаху для оптичного
AWL, а також про спалахи, дистанційне керування якими
здійснюється в режимі радіо AWL за допомогою пристрою WR-R10.
Щоб переглянути інформацію про спалах під час зйомки з
використанням видошукача, натисніть кнопку R, щоб відобразити
на екрані відомості про зйомку, та натисніть кнопку R ще раз.
Відображувана інформація залежить від режиму керування
спалахом.
Кнопка R
A Зміна параметрів спалаху
Параметри спалаху можна змінити,
натиснувши кнопку i на екрані інформації про
спалах. Доступні параметри залежать від
спалаху та вибраних параметрів. Також можна
здійснити пробний спалах.
Додаткові спалахи 243
❚❚ Груповий спалах
1
2
3
5
6
4
❚❚ Швидке безпроводове керування
1
2
7
3
4
5
6
244 Додаткові спалахи
8
1 Індикатор готовності спалаху 1
2 Дистанційне керування
спалахом................................................ 43
Індикатор FP ........................................ 126
3 Режим дистанційного керування
спалахом 2................................... 222, 234
4 Режим групового керування
спалахами 3 ........................................... 42
Режим групового спалаху...... 222, 234
Рівень (вихідна потужність)/
корекція спалаху...................... 222, 234
5 Канал 2 ........................................... 222, 230
6 Режим з’єднання ................................180
1 Індикатор готовності спалаху 1
2 Дистанційне керування
спалахом................................................ 43
Індикатор FP ........................................ 126
3 Режим дистанційного керування
спалахом 2.............................................. 42
4 Співвідношення A : B................ 224, 236
5 Корекція спалаху....................... 224, 236
6 Режим керування спалахом і
рівень спалаху (вихідна
потужність) для групи C ........ 224, 236
7 Канал 2 ........................................... 224, 230
8 Режим з’єднання ................................180
❚❚ Дистанційний багаторазовий спалах
1 Індикатор готовності спалаху 1
1
2 3
7
2 Дистанційне керування
4
спалахом................................................ 43
8
5
3 Рівень спалаху
(вихідна потужність)............... 227, 238
6
4 Режим дистанційного керування
спалахом 2.............................................. 42
5 Кількість спрацювань
(кратність) ..................................227, 238
Частота..........................................227, 238
6 Стан групи
(активована/вимкнена) ......... 227, 238
7 Канал 2 ........................................... 227, 230
8 Режим з’єднання ................................ 180
1 Відображається в режимі радіо AWL у разі готовності всіх спалахів.
2 Оптичне AWL позначено піктограмою Y, радіо AWL — піктограмою Z, об’єднане оптичне та радіо
AWL — піктограмами Y та Z. Канал оптичного AWL для об’єднаного оптичного та радіо AWL
відображається, тільки коли SB-500 використовується як головний спалах.
3 Коли використовується об’єднане оптичне та радіо AWL, піктограми відображаються для кожної
групи.
A Інформація про спалах і параметри фотокамери
На екрані інформації про спалах показано
поточні параметри фотокамери, зокрема
режим експозиції, витримку, діафрагму та
чутливість ISO.
Додаткові спалахи 245
Технічні примітки
У цій главі наведено інформацію про програмний режим експозиції
фотокамери, підключення до інших пристроїв та сумісні аксесуари.
Програмний режим експозиції
Програмний режим експозиції для програмного автоматичного
режиму показано на графіку нижче.
12
14
f/1
16 15
f/1.4
1
/3
16
17
18
19
f/5.6
f/8
20
f/2.8
f/1.4 − f/16
Діафрагма
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
100 ISO; об’єктив із максимальною діафрагмою f/1.4 і мінімальною
діафрагмою f/16 (наприклад, AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Витримка (секунди)
Максимальне та мінімальне значення EV залежать від чутливості ISO;
зображений вище графік наведено для чутливості, яка відповідає
100 ISO. Коли використовується матричне вимірювання, значення,
що перевищують 16 1/3 EV, зменшуються до 16 1/3 EV.
246 Технічні примітки
Підключення
Установлення ViewNX-i
Щоб мати можливість передавати та переглядати знімки, а також
виконувати корекцію зображень, завантажте останню версію
інсталятора ViewNX-i із зазначеного нижче веб-сайту і виконуйте
інструкції на екрані, щоб завершити встановлення. Необхідне
з’єднання з Інтернетом. Вимоги до системи та інші відомості
наведено на веб-сайті Nikon для вашого регіону.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Використовуйте програмне забезпечення Capture NX-D компанії Nikon для
корекції знімків або для зміни параметрів зображень у форматі NEF (RAW) та
збереження їх в інших форматах. Програму Capture NX-D можна
завантажити з такого веб-сайту:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Технічні примітки 247
Копіювання знімків на комп’ютер
Перед тим як продовжити, упевніться, що встановлено програму
ViewNX-i (0 247).
1 Під’єднайте кабель USB.
Вимкніть фотокамеру та переконайтеся, що вставлено карту
пам’яті, а тоді під’єднайте USB-кабель з комплекту, як показано на
рисунку, та ввімкніть фотокамеру.
D Концентратори USB
Під’єднуйте фотокамеру безпосередньо до комп’ютера; не під’єднуйте
кабель через концентратор USB або клавіатуру.
A Використовуйте надійне джерело живлення
Щоб забезпечити безперебійне передавання даних, переконайтеся, що
елемент живлення фотокамери повністю заряджено.
A Під’єднання кабелів
Фотокамера обов’язково має бути вимкнена під час під’єднання або
від’єднання інтерфейсних кабелів. Не застосовуйте силу до роз’ємів і не
вставляйте їх під кутом.
248 Технічні примітки
2 Запустіть компонент Nikon Transfer 2 програми ViewNX-i.
Якщо відображається повідомлення з запитом про вибір
програми, виберіть Nikon Transfer 2.
D Під час передавання
Не вимикайте фотокамеру та не від’єднуйте USB-кабель, поки триває
передавання.
A Windows 7
Якщо відображається показане на рисунку діалогове вікно, виберіть
Nikon Transfer 2, як описано нижче.
1 У розділі Import pictures and videos
(Імпорт зображень і відео) виберіть
пункт Change program (Змінити
програму). Буде відображено діалогове
вікно вибору програми; виберіть
Nikon Transfer 2 і натисніть кнопку OK.
2 Двічі клацніть .
A Windows 10 та Windows 8.1
У Windows 10 та Windows 8.1 після
під’єднання фотокамери може
відображатися діалогове вікно
автовідтворення. Торкніться цього
діалогового вікна або клацніть його, а потім
торкніться або клацніть Nikon Transfer 2,
щоб вибрати Nikon Transfer 2.
A macOS/OS X
Якщо програма Nikon Transfer 2 не запускається автоматично,
переконайтеся, що фотокамеру підключено, а потім запустіть програму
Image Capture (входить до комплекту macOS та OS X) і виберіть
Nikon Transfer 2 як програму, яка буде автоматично відкриватися в разі
виявлення фотокамери.
Технічні примітки 249
3 Клацніть Start Transfer (Почати передавання).
Знімки з карти пам’яті буде скопійовано на комп’ютер.
Start Transfer (Почати передавання)
4 Завершіть з’єднання.
Після завершення передавання вимкніть фотокамеру та
від’єднайте USB-кабель.
A Додаткові відомості
Додаткові відомості про використання програми ViewNX-i наведено в
онлайновій довідці.
250 Технічні примітки
Мережа Ethernet та безпроводові мережі
Коли до фотокамери за допомогою USB-кабелю з комплекту
під’єднано додатковий безпроводовий передавач WT-7 (0 261),
його можна використовувати для підключення до комп’ютерів або
серверів FTP через безпроводові мережі або мережу Ethernet.
❚❚ Вибір режиму
Коли фотокамеру підключено до мережі за допомогою додаткового
безпроводового передавача WT-7, доступні зазначені нижче
режими.
Режим
Функція
Завантаження FTP
Передавання наявних знімків та відеороликів на
комп’ютер або сервер FTP або надсилання нових знімків
у міру зйомки.
Передавання
зображень
Керування
фотокамерою
Сервер HTTP
Керування фотокамерою за допомогою додаткового
програмного забезпечення Camera Control Pro 2 та
збереження нових знімків і відеороликів безпосередньо
на комп’ютер.
Фотозйомка та перегляд знімків у дистанційному режимі
з браузера комп’ютера або інтелектуального пристрою.
Відомості про використання додаткових безпроводових
передавачів наведено в посібниках із комплекту цих пристроїв.
Обов’язково оновіть усе споріднене програмне забезпечення до
останніх версій.
Технічні примітки 251
D Під час передавання
Під час передавання (поки триває передавання зображень через мережу
Ethernet або безпроводові мережі, або поки на фотокамері ще залишаються
знімки для передавання) недоступні деякі функції, зокрема такі:
• записування і відтворення відео;
• пункт меню фотозйомки Безшумна фотоз. live view > Увімкнути
(режим 2) (0 81).
A Відео
Відеоролики можна надсилати в режимі передавання, якщо фотокамеру
підключено до мережі Ethernet або безпроводової мережі і при цьому не
вибрано значення Автоматичне надсилання або Надіслати папку для
параметра Мережа > Параметри.
D Режим сервера HTTP
До функцій, недоступних у режимі сервера HTTP, належать:
• записування й відтворення відео на фотокамері;
• пункт меню фотозйомки Безшумна фотоз. live view > Увімкнути
(режим 2) (0 81).
D Надіслати папку
Якщо папка, вибрана для параметра меню налаштування Мережа >
Параметри > Надіслати папку, містить більше ніж 1000 файлів, лише перші
1000 (починаючи з найменшого номера файлу) буде надіслано до місця
призначення.
A Безпроводові передавачі
Основна відмінність між передавачами WT-7 і WT-7A/B/C полягає в кількості
підтримуваних каналів; якщо не вказано інше, усі посилання на WT-7 також
стосуються і пристроїв WT-7A/B/C.
252 Технічні примітки
Друк знімків
Вибрані зображення у форматі JPEG можна надрукувати на принтері
PictBridge, під’єднаному безпосередньо до фотокамери.
❚❚ Під’єднання принтера
Під’єднайте фотокамеру за допомогою USB-кабелю з комплекту. Не
застосовуйте силу до роз’ємів і не вставляйте їх під кутом.
Після ввімкнення фотокамери та принтера на моніторі буде
відображено екран привітання, а потім — екран відтворення
PictBridge.
D Вибір знімків для друку
Знімки, створені з параметрами якості зображення NEF (RAW) та TIFF (RGB)
(0 46), не можна вибирати для друку. Копії у форматі JPEG зображень у
форматі NEF (RAW) можна створювати за допомогою пункту Обробка NEF
(RAW) у меню обробки (0 197).
A Друк через пряме під’єднання USB
Упевніться, що елемент живлення повністю заряджений, або користуйтеся
додатковим адаптером змінного струму і з’єднувачем живлення. Під час
зйомки зображень, які буде потрібно надрукувати через пряме під’єднання
USB, установіть для параметра Колірний простір значення sRGB (0 56).
A Див. також
Відомості про подальші дії у випадку помилки під час друку наведено в
Посібнику користувача.
Технічні примітки 253
❚❚ Друк знімків по одному
1 Відобразіть потрібний знімок.
Натискайте 4 або 2, щоб переглянути інші знімки. Натисніть
кнопку X, щоб збільшити поточний кадр (щоб скасувати
збільшення, натисніть кнопку K). Щоб переглядати по шість
знімків за раз, натисніть кнопку W (M). Використовуйте
мультиселектор, щоб виділяти знімки, або натисніть кнопку X,
щоб відобразити виділений знімок у повнокадровому режимі.
Щоб переглянути зображення в інших місцях, натисніть кнопку
W (M) під час відображення ескізів і виберіть потрібну карту та
папку.
2 Налаштуйте параметри друку.
Натисніть кнопку J, щоб відобразити наведені нижче пункти,
потім натискайте 1 або 3, щоб виділити пункт, і натисніть 2, щоб
переглянути параметри (буде наведено лише параметри, які
підтримує даний принтер; щоб використовувати параметр за
замовчуванням, виберіть Принтер за замовчув.). Після вибору
параметра натисніть кнопку J, щоб повернутися до меню
параметрів принтера.
Параметр
Опис
Розмір сторінки Вибір розміру сторінки.
Цей параметр доступний лише в разі друку знімків по
Кількість копій одному. Натискайте 1 або 3, щоб вибрати кількість копій
(не більше 99).
Поле
Виберіть, чи друкувати знімки з білими полями.
Друк дати
Виберіть, чи друкувати час і дату зйомки.
Цей параметр доступний лише в разі друку знімків по
одному. Щоб вийти без обтинання, виділіть пункт Без
обтинання й натисніть кнопку J. Щоб виконати
обтинання поточного знімка, виділіть пункт Обтинати й
натисніть 2. Буде відображено діалогове вікно обтинання;
Обтинання
натискайте кнопку X, щоб збільшити розмір ділянки
обтинання, або кнопку W (M) — щоб зменшити, і
розташуйте рамку обтинання за допомогою
мультиселектора. Зауважте, що якість друку може
погіршитися, якщо друкувати малі обрізані зображення на
папері великого формату.
254 Технічні примітки
3 Почніть друк.
Виберіть пункт Розпочати друк і натисніть кнопку J, щоб
розпочати друк. Щоб скасувати завдання до того, як усі копії буде
надруковано, натисніть кнопку J.
❚❚ Друк кількох знімків
1 Відобразіть меню PictBridge.
Натисніть кнопку G на екрані відтворення PictBridge.
2 Виберіть параметр.
Виділіть один із зазначених нижче параметрів і натисніть 2.
• Друк вибраного. Вибір знімків для друку. Використовуйте
мультиселектор, щоб виділяти знімки (щоб переглянути
зображення в інших місцях, натисніть кнопку W (M) і виберіть
потрібну карту та папку; щоб відобразити поточний знімок у
повноекранному режимі, натисніть і утримуйте кнопку X), та,
утримуючи натиснутою кнопку L (Z/Q), натискайте 1 або 3,
щоб вибрати кількість копій (не більше 99). Щоб скасувати вибір
знімка, установіть кількість копій, що дорівнює нулю.
• Індексний друк. Щоб виконати індексний друк усіх знімків у
форматі JPEG на карті пам’яті, перейдіть до кроку 3. Зауважте,
що якщо на карті пам’яті записано більше 256 знімків, то буде
надруковано лише перші 256 зображень. Якщо розмір сторінки,
вибраний на кроці 3, замалий для індексного друку, буде
відображено попередження.
3 Налаштуйте параметри друку.
Налаштуйте параметри принтера, як описано на кроці 2 розділу
«Друк знімків по одному» (0 254).
4 Почніть друк.
Виберіть пункт Розпочати друк і натисніть кнопку J, щоб
розпочати друк. Щоб скасувати завдання до того, як усі копії буде
надруковано, натисніть кнопку J.
Технічні примітки 255
Перегляд знімків на екрані телевізора
Фотокамеру можна під’єднати до відеопристроїв високої чіткості за
допомогою додаткового кабелю HDMI (High-Definition Multimedia
Interface — інтерфейс мультимедійних даних високої чіткості; 0 264)
або кабелю HDMI типу C (продається окремо у сторонніх
постачальників). Обов’язково вимикайте фотокамеру перед
під’єднанням або від’єднанням кабелю HDMI.
Під’єднайте до фотокамери
Під’єднайте до пристрою високої
чіткості (виберіть кабель із
роз’ємом для пристрою HDMI)
Налаштуйте пристрій на канал HDMI, потім увімкніть фотокамеру і
натисніть кнопку K. Під час відтворення зображення будуть
відображатися на екрані телевізора. Гучність можна відрегулювати
за допомогою елементів керування телевізора; елементи керування
фотокамери використовувати не можна.
256 Технічні примітки
❚❚ Параметри HDMI
Параметр меню налаштування HDMI (0 178) визначає вихідну
роздільну здатність та інші розширені параметри HDMI.
Вихідна розділ. здатність
Виберіть формат виведення зображень на
пристрій HDMI. Якщо вибрано значення
Авто, фотокамера автоматично вибере
відповідний формат.
Керування зовн. записуванням
Керування зовнішнім записуванням дає змогу використовувати
елементи керування фотокамери, щоб починати або завершувати
записування, коли фотокамеру під’єднано через порт HDMI до
записувального пристрою стороннього виробника, який підтримує
відкритий протокол Atomos (записувальні пристрої Atomos
SHOGUN, NINJA або Monitor серії SUMO). На моніторі фотокамери
буде відображено піктограму: A відображається в режимі відео
live view, а B — під час відеозйомки (зауважте, що елементи
керування фотокамери не можна використовувати для відеозйомки,
коли вибрано значення розміру кадру 3840 × 2160 або 1920 × 1080
(уповільнення); натомість використовуйте елементи керування
записувального пристрою). Під час записування перевірте стан
записувального пристрою та відображення на його екрані, щоб
переконатися, що виконується збереження відзнятого епізоду на
пристрій. Зауважте, що залежно від записувального пристрою може
бути потрібно налаштувати його параметри; додаткові відомості
наведено в документації з комплекту записувального пристрою.
Технічні примітки 257
Розширені параметри
Параметр
Опис
Значення Авто рекомендовано для більшості ситуацій.
Якщо фотокамера не в змозі визначити правильний
вихідний діапазон відеосигналу RGB для пристрою HDMI,
можна вибрати один із таких варіантів:
Вихідний
• Обмежений діапазон. Для пристроїв із діапазоном вхідного
діапазон
відеосигналу RGB від 16 до 235. Виберіть це значення, якщо
помітно втрату деталізації в тінях.
• Повний діапазон. Для пристроїв із діапазоном вхідного
відеосигналу RGB від 0 до 255. Виберіть це значення, якщо
тіні «вибілені» або надто світлі.
Вихідн.розмір Виберіть покриття кадру по горизонталі і по вертикалі для
відобр.
вихідного сигналу HDMI: 95% або 100%.
Якщо вибрано значення Вимкнути, коли фотокамеру
підключено до пристрою HDMI, інформація про зйомку не
буде відображатися на моніторі під час фотозйомки live
Екранне відобр.
view. Зверніть увагу, що незалежно від вибраного
live view
параметра інформація про зйомку не відображається при
значеннях розміру кадру відео 1920 × 1080 (уповільнення)
та 3840 × 2160 (0 84).
Виберіть значення Увімкнути, щоб відображати вміст
екрана пристрою HDMI на моніторі фотокамери,
Вимкнути — щоб вимкнути монітор фотокамери для
економії енергії (зауважте, що незалежно від вибраного
Подвійний
значення монітор фотокамери лишається ввімкненим при
монітор
значеннях розміру кадру відео 1920 × 1080 (уповільнення)
та 3840 × 2160; 0 84). Параметр Подвійний монітор
вмикається автоматично, коли для параметра Екранне
відобр. live view вибрано значення Вимкнути.
258 Технічні примітки
A Відтворення зображень на екрані телевізора
Для тривалого відтворення рекомендовано використовувати адаптер
змінного струму та з’єднувач живлення (продаються окремо). Якщо краї
знімків не відображаються на екрані телевізора, виберіть значення 95% для
параметра HDMI > Розширені параметри > Вихідн.розмір відобр.
(0 258).
A Покази слайдів
Для автоматичного відтворення знімків можна використовувати пункт меню
відтворення Показ слайдів (0 29).
D Подвійний монітор
Незалежно від значення, вибраного для параметра Подвійний монітор,
зображення не відображатимуться на моніторі фотокамери, якщо вибрано
значення Увімкнути (режим 2) для параметра меню фотозйомки
Безшумна фотоз. live view (0 81).
A Використання записувальних пристроїв сторонніх виробників
У разі використання записувальних пристроїв сторонніх виробників
рекомендовано налаштувати такі параметри:
• HDMI > Розширені параметри > Вихідн.розмір відобр.: 100%
• HDMI > Розширені параметри > Екранне відобр. live view: Вимкнути
Технічні примітки 259
Інші аксесуари
Для роботи з фотокамерою D850 доступні різноманітні аксесуари.
Джерела
живлення
• Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL15a (0 189).
Додаткові елементи живлення EN-EL15a можна придбати у
місцевих роздрібних продавців та представників сервісних
центрів компанії Nikon. Також можна використовувати
елементи живлення EN-EL15b/EN-EL15.
• Зарядний пристрій MH-25a. MH-25a можна використовувати для
заряджання елементів живлення EN-EL15a. Також можна
використовувати зарядні пристрої MH-25.
• Універсальний батарейний блок MB-D18 (0 149, 187, 188). Пристрій
MB-D18 обладнано кнопкою спуску затвора, кнопками Fn та
AF-ON, мультиселектором, а також головним і допоміжним
дисками керування для підвищеної зручності роботи під час
зйомки у вертикальній (портретній) орієнтації. Під час
прикріплення пристрою MB-D18 знімайте кришку контактів
MB-D18 на фотокамері. У разі використання елементів
живлення EN-EL18c потрібні кришка відсіку для елемента
живлення BL-5 і зарядний пристрій MH-26a або MH-26. Також
можна використовувати елементи живлення EN-EL18b,
EN-EL18a й EN-EL18. Максимальна швидкість серійної зйомки
залежить від типу елемента живлення; нижче наведено
значення середньої максимальної частоти кадрів у разі
використання неперервного слідкувального АФ, ручного
режиму експозиції або автоматичного режиму експозиції із
пріоритетом витримки, витримки 1/250 с або коротшої та
решти параметрів за значень за замовчуванням.
Режим роботи затвора
Тип елемента
живлення
CH
CL
EN-EL15a/AA
7 кадр./с
1–6 кадр./с
EN-EL18c
9 кадр./с
1–8 кадр./с
Кількість знімків, які можна зробити за одну серію, також
залежить від джерела живлення; додаткові відомості
наведено в розділі «Ємність буфера» (0 269).
260 Технічні примітки
Джерела
живлення
Фільтри
Безпроводові
передавачі
(0 251)
• З’єднувач живлення EP-5B, адаптери змінного струму EH-5c і EH-5b. Ці
аксесуари можна використовувати для забезпечення
живлення фотокамери впродовж тривалого часу. Для
під’єднання фотокамери до адаптера EH-5c/EH-5b потрібен
з’єднувач EP-5B; додаткові відомості наведено в розділі
«Під’єднання з’єднувача живлення та адаптера змінного
струму» (0 271). Зауважте, що якщо фотокамера
використовується разом із блоком MB-D18, то з’єднувач
EP-5B необхідно вставляти у блок MB-D18, а не у фотокамеру.
Не намагайтеся користуватися фотокамерою, коли
з’єднувачі живлення вставлено одночасно у фотокамеру й у
блок MB-D18.
• Фільтри, призначені для фотозйомки зі спеціальними
ефектами, можуть завадити автофокусуванню або роботі
електронного далекоміра.
• Фотокамеру D850 не можна використовувати з лінійними
поляризаційними фільтрами. Натомість використовуйте
круговий поляризаційний фільтр C-PL або C-PLII.
• Нейтральні фільтри Neutral Color (NC) рекомендовано
використовувати для захисту об’єктива.
• Щоб уникнути появи ореолів, не рекомендовано
використовувати фільтр під час зйомки проти яскравого
світла, або коли джерело яскравого світла потрапляє в кадр.
• Центрально-зважене вимірювання рекомендовано для
фільтрів із коефіцієнтом експозиції (коефіцієнтом фільтра)
більшим за 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4,
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Додаткові
відомості наведено в посібниках до фільтрів.
• Безпроводовий передавач WT-7. Використовуйте передавач
WT-7, щоб надсилати знімки по безпроводовій мережі,
керувати роботою фотокамери з комп’ютера, на якому
запущено програму Camera Control Pro 2 (продається
окремо), або виконувати в дистанційному режимі зйомку та
перегляд знімків з комп’ютера або інтелектуального
пристрою.
Примітка. Для використання безпроводового передавача необхідно мати доступ
до безпроводової мережі та базові знання про мережі. Обов’язково оновіть
програмне забезпечення безпроводового передавача до останньої версії.
Технічні примітки 261
Безпроводові
передавачі
(0 251)
• Прокладки та кришки роз’ємів для USB-кабелів. Використовуйте
кришку роз’єму UF-4 для USB-кабелів та прокладку UF3-RU14
для USB-кабелю для запобігання випадковому від’єднанню.
Перед під’єднанням кабелю прилаштуйте кришку UF-4 до
роз’єму, який буде підключено до фотокамери, а прокладку
UF3-RU14 — до роз’єму, який буде підключено до
безпроводового передавача.
UF-4 (прилаштовується до роз’єму для підключення
до фотокамери)
UF3-RU14 (прилаштовується до роз’єму для
підключення до передавача WT-7)
262 Технічні примітки
Безпроводові
пристрої
дистанційного
керування
(0 180, 181)
Аксесуари
окуляра
видошукача
• Безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-R10/
безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-T10. Коли
безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-R10
під’єднано до 10-контактного роз’єму дистанційного
керування за допомогою адаптера WR-A10, фотокамерою
можна керувати за допомогою безпроводового пристрою
WR-T10. Пристрій WR-R10 також можна використовувати для
роботи з радіокерованими спалахами.
• Безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-1. Пристрої
WR-1 використовуються разом із безпроводовими
пристроями дистанційного керування WR-R10 чи WR-T10
або з іншими пристроями WR-1, при цьому пристрої WR-1
працюють або як передавачі, або як приймачі. Наприклад,
пристрій WR-1 можна під’єднати до 10-контактного роз’єму
дистанційного керування і використовувати як приймач, що
дає змогу здійснювати дистанційний спуск затвора з іншого
пристрою WR-1, що працює як передавач. Для використання
пристрою WR-R10 потрібен адаптер WR WR-A10.
Примітка. Обов’язково оновіть мікропрограму пристроїв WR-R10 та WR-1 до
останньої версії. Для отримання інформації про оновлення мікропрограми
відвідайте веб-сайт Nikon для вашого регіону.
• Гумовий наочник DK-19. DK-19 полегшує перегляд зображення у
видошукачі та запобігає втомі ока.
• Лінза налаштування діоптрій видошукача DK-17C. Для
пристосування видошукача до індивідуальних
особливостей зору доступні лінзи з діоптріями –3, –2, 0, +1 і
+2 м–1. Використовуйте лінзи налаштування діоптрій, лише
якщо бажаного фокусування не вдається досягти за
допомогою вбудованого регулятора налаштування діоптрій
(від –3 до +1 м–1). Перевірте дію лінз налаштування діоптрій
перед придбанням, щоб упевнитися, що вони дають змогу
досягти потрібного фокусування.
• Збільшуючий окуляр DK-17M. Окуляр DK-17M збільшує
зображення у видошукачі приблизно в 1,2 раза для
забезпечення більшої точності під час компонування кадру.
• Збільшувач окуляра DG-2. DG-2 збільшує зображення в центрі
видошукача для точнішого фокусування. Потрібен
перехідник для окуляра DK-18 (продається окремо).
Технічні примітки 263
Аксесуари
окуляра
видошукача
Кабелі HDMI
(0 256)
Програмне
забезпечення
• Перехідник для окуляра DK-18. DK-18 використовується, коли до
фотокамери D850 під’єднано збільшувач DG-2 або
пристосування для перегляду під прямим кутом DR-3.
• Окуляр із захистом від запотівання DK-14/окуляр із захистом від
запотівання DK-17A. Ці окуляри видошукача запобігають
запотіванню в умовах низької температури або підвищеної
вологості.
• Окуляр видошукача із фторованим покривом DK-17F. Обидві
поверхні захисного скла мають фторований покрив, який
легко чистити.
• Пристосування для перегляду під прямим кутом DR-5/пристосування
для перегляду під прямим кутом DR-4. Аксесуари DR-5 і DR-4
прилаштовуються до окуляра видошукача під прямим
кутом, що дає змогу дивитися у видошукач зверху, коли
фотокамеру розташовано для зйомки в горизонтальному
положенні. DR-5 підтримує налаштування діоптрій, а також
може збільшувати зображення у видошукачі в 2 рази для
більшої точності компонування (зауважте, що краї кадру
можуть не відображатися, коли зображення збільшено).
Кабель HDMI HC-E1. Кабель HDMI з роз’ємом типу C для
під’єднання до фотокамери та з роз’ємом типу A для
під’єднання до пристроїв HDMI.
Camera Control Pro 2. Програма дає змогу дистанційно керувати
фотокамерою з комп’ютера та зберігати знімки
безпосередньо на жорсткий диск комп’ютера. Коли програма
Camera Control Pro 2 використовується для зйомки
безпосередньо на комп’ютер, на панелі керування з’являється
індикатор з’єднання з комп’ютером (c).
Примітка. Користуйтеся останніми версіями програмного забезпечення Nikon.
Найновіші відомості про підтримувані операційні системи наведено на веб-сайті
Nikon для вашого регіону. За замовчуванням програма Nikon Message Center 2
періодично перевіряє наявність оновлень програмного забезпечення та
мікропрограм Nikon, коли ви працюєте на комп’ютері, підключеному до Інтернету,
увійшовши до облікового запису. У разі виявлення оновлення буде автоматично
відображено повідомлення.
264 Технічні примітки
Захисні кришки Захисна кришка BF-1B/захисна кришка BF-1A. Захисна кришка
захищає від пилу дзеркало, екран видошукача та датчик
зображення, коли об’єктив не прилаштовано.
Аксесуари до
Фотокамеру D850 оснащено 10-контактним роз’ємом
роз’єму
дистанційного керування для дистанційного керування й
дистанційного автоматичної зйомки. Роз’єм обладнано кришкою, яка
керування
захищає контакти, коли він не використовується. Можна
використовувати такі аксесуари (довжину вказано
приблизно):
• Шнур дистанційного керування MC-22/шнур дистанційного керування
MC-22A. Шнур для дистанційного спуску затвора з синім,
жовтим і чорним роз’ємами для під’єднання до пристрою
дистанційного керування спрацюванням затвора, що дає
змогу керувати звуковими та електронними сигналами
(довжина 1 м).
• Шнур дистанційного керування MC-30/шнур дистанційного керування
MC-30A. Шнур для дистанційного спуску затвора; можна
використовувати, щоб зменшити тремтіння фотокамери
(довжина 80 см).
• Шнур дистанційного керування MC-36/шнур дистанційного керування
MC-36A. Шнур для дистанційного спуску затвора; можна
використовувати для зйомки з інтервалами, для зменшення
тремтіння фотокамери, або щоб тримати затвор відкритим
протягом тривалої експозиції (довжина 85 см).
• Подовжувач MC-21/подовжувач MC-21A. Можна під’єднувати до
аксесуарів ML-3 або серії MC: 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30,
30A, 36 або 36A. Одночасно можна використовувати тільки
один подовжувач MC-21 або MC-21A (довжина 3 м).
• З’єднувальний шнур MC-23/з’єднувальний шнур MC-23A. З’єднує дві
фотокамери з 10-контактними роз’ємами дистанційного
керування для синхронної роботи (довжина 40 см).
• Перехідний з’єднувальний шнур MC-25/перехідний з’єднувальний шнур
MC-25A. Перехідний з’єднувальний шнур для переходу з
10-контактного роз’єму на двохконтактний призначено для
під’єднання пристроїв із двохконтактними роз’ємами,
зокрема пульта радіокерування MW-2, інтервалометра MT-2
і пульта дистанційного керування ML-2 (довжина 20 см).
Технічні примітки 265
• Адаптер WR WR-A10. Адаптер призначено для під’єднання
безпроводових пристроїв дистанційного керування WR-R10
до фотокамер з 10-контактним роз’ємом дистанційного
керування.
• Пристрій GPS GP-1/пристрій GPS GP-1A (0 179). Записує разом зі
знімками дані про поточні широту, довготу, висоту та
загальний координований час (UTC). Зауважте, що пристрої
GP-1/GP-1A знято з виробництва.
• Пульт дистанційного керування ML-3. Дозволяє здійснювати
інфрачервоне дистанційне керування на відстанях до 8 м.
Мікрофони
• Стерео мікрофон ME-1. Під’єднайте стерео мікрофон ME-1 до
гнізда для мікрофона на фотокамері, щоб записувати
стереофонічний звук та зменшити вплив шуму від
обладнання (наприклад, звуків, створюваних об’єктивом під
час автофокусування).
• Безпроводовий мікрофон ME-W1. Використовуйте цей
безпроводовий мікрофон Bluetooth для записування звуку
на відстані від фотокамери.
Кришки
Кришка башмака для аксесуарів BS-3/кришка башмака для аксесуарів
башмака для
BS-1. Кришка, що захищає башмак для аксесуарів. Башмак для
аксесуарів
аксесуарів використовується для додаткових спалахів.
Наявність у продажу залежить від країни або регіону. Останні відомості наведено на веб-сайті або в
брошурах компанії Nikon.
Аксесуари до
роз’єму
дистанційного
керування
266 Технічні примітки
A Затискач для кабелю HDMI/USB
Щоб уникнути випадкового від’єднання, прикріпіть затискач з комплекту до
кабелів HDMI або до USB-кабелю, що входить до комплекту, як показано на
рисунку (на рисунку показано USB-кабель; зауважте, що затискач може
підходити не до всіх кабелів HDMI сторонніх виробників). Під час
використання затискача для кабелю монітор повинен бути в положенні для
зберігання.
Кабель HDMI
проходить тут
Кабель HDMI
проходить тут
Кабель HDMI
проходить тут
USB-кабель
Кабелі HDMI та USB
використовуються
одночасно
Технічні примітки 267
A Прикріплення та зняття кришки башмака для аксесуарів
Кришку башмака для аксесуарів (продається
окремо) вставляють у башмак для аксесуарів
фотокамери, як показано на рисунку.
Щоб зняти кришку, міцно візьміть фотокамеру,
притисніть кришку донизу великим пальцем і
зсуньте в напрямку, показаному на рисунку.
A Прикріплення і зняття окуляра, що входить до комплекту постачання
Закрийте шторку окуляра видошукача, а потім
розблокуйте фіксатор (q), злегка захопіть
двома пальцями окуляр DK-17F, що входить до
комплекту постачання, прокрутіть його і зніміть,
як показано на рисунку (w). Щоб знову
приєднати окуляр, прокрутіть його в
протилежному напрямку. Додаткові окуляри
можна прикріплювати й знімати таким же
чином.
268 Технічні примітки
Ємність буфера
Заміна елемента живлення EN-EL15a, вставленого в додатковий
універсальний батарейний блок MB-D18, на EN-EL18c призводить до
зміни ємності буфера. У наведеній нижче таблиці вказано приблизну
кількість кадрів (за станом на вересень 2017 року), які можна
зберегти в буфері в режимі роботи затвора CH за чутливості 100 ISO,
коли вставлено карту XQD Sony QD-G64E ємністю 64 ГБ; фактична
ємність залежить від типу карти й умов зйомки (наприклад, ємність
буфера може зменшитися, якщо використовуються параметри
якості зображення з позначкою ★ або задіяно автоматичне
виправлення спотворення).
❚❚ Область зображення FX (36 × 24) *
Якість зображення
NEF (RAW), стиснення без втрат, 12 бітів
NEF (RAW), стиснення без втрат, 14 бітів
NEF (RAW), стиснення, 12 бітів
NEF (RAW), стиснення, 14 бітів
NEF (RAW), без стиснення, 12 бітів
NEF (RAW), без стиснення, 14 бітів
TIFF (RGB)
JPEG fine
JPEG normal
Розмір
зображення
Великий
Середній
Малий
Великий
Великий
Великий
Великий
Великий
Великий
Середній
Малий
Великий
Середній
Малий
Великий
Середній
Малий
Джерело живлення
EN-EL15a EN-EL18c
170
54
94
40
56
35
51
29
200
56
74
31
55
39
29
24
32
29
35
28
39
31
200
79
200
86
200
56
200
86
200
92
200
57
Технічні примітки 269
Якість зображення
JPEG basic
Розмір
зображення
Великий
Середній
Малий
Джерело живлення
EN-EL15a EN-EL18c
200
108
200
102
200
59
* Включно зі знімками, зробленими за допомогою об’єктивів не формату DX, коли вибрано значення
Увімкнути для параметра Автом. обтинання DX.
❚❚ Область зображення DX (24 × 16) *
Джерело живлення
Розмір
зображення
EN-EL15a EN-EL18c
Великий
200
91
NEF (RAW), стиснення без втрат, 12 бітів
Середній
200
56
Малий
200
54
NEF (RAW), стиснення без втрат, 14 бітів
Великий
200
45
NEF (RAW), стиснення, 12 бітів
Великий
200
102
NEF (RAW), стиснення, 14 бітів
Великий
200
48
NEF (RAW), без стиснення, 12 бітів
Великий
200
72
NEF (RAW), без стиснення, 14 бітів
Великий
200
43
Великий
113
54
TIFF (RGB)
Середній
200
71
Малий
200
73
Великий
200
138
JPEG fine
Середній
200
152
Малий
200
135
Великий
200
165
JPEG normal
Середній
200
158
Малий
200
143
Великий
200
176
JPEG basic
Середній
200
166
Малий
200
145
* Включно зі знімками, зробленими за допомогою об’єктивів DX, коли вибрано значення Увімкнути
для параметра Автом. обтинання DX.
Якість зображення
270 Технічні примітки
Під’єднання з’єднувача живлення та адаптера
змінного струму
Вимкніть фотокамеру перед прилаштуванням додаткового
з’єднувача живлення й адаптера змінного струму.
1 Підготуйте фотокамеру.
Відкрийте кришки відсіку для
елемента живлення (q) та
з’єднувача живлення (w).
2 Вставте з’єднувач живлення EP-5B.
Обов’язково вставляйте з’єднувач у
показаній орієнтації, притискаючи ним
жовтогарячий фіксатор елемента
живлення до одного боку. Фіксатор
заблокує з’єднувач, коли його буде
повністю вставлено.
3 Закрийте кришку відсіку
для елемента живлення.
Розташуйте кабель
з’єднувача живлення таким
чином, щоб він проходив
крізь паз для з’єднувача
живлення, та закрийте
кришку відсіку для елемента живлення.
Технічні примітки 271
4 Під’єднайте адаптер змінного струму EH-5c/EH-5b.
Під’єднайте силовий кабель адаптера змінного струму до роз’єму
змінного струму на адаптері (e), а силовий кабель під’єднайте до
роз’єму постійного струму (r). Коли живлення фотокамери
забезпечується адаптером змінного струму та з’єднувачем
живлення, на моніторі фотокамери відображається піктограма
P.
272 Технічні примітки
Даний посібник не може бути відтворений в будь-якій формі цілком
або частково (за винятком короткого цитування в статтях оглядах)
без письмового дозволу компанії NIKON.
SB9C04(Y6)
6MB417Y6-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising