Nikon | DF | Nikon Df Посібник користувача

Nikon Df Посібник користувача
Даний посібник не може бути відтворений в будь-якій формі
цілком або частково (за винятком короткого цитування в статтях
оглядах) без письмового дозволу компанії NIKON.
ЦИФРОВА ФОТОКАМЕРА
Посібник користувача
Підтримка клієнтів Nikon
Відвідайте наведений нижче сайт, щоб зареєструвати свою
фотокамеру та регулярно отримувати свіжу інформацію про продукти.
Ви знайдете відповіді на часті питання та зможете зв’язатися з нами для
консультації з технічних питань.
http://www.europe-nikon.com/support
Надруковано в Європі
SB3J01(Y6)
6MB192Y6-01
Ua
AMA15565
Ua
Дякуємо за те, що придбали цифрову дзеркальну фотокамеру Nikon з
одним об’єктивом. Щоб задіяти максимальний потенціал фотокамери,
уважно прочитайте всі інструкції та збережіть їх для інших
користувачів цього виробу.
Символи та умовні позначення
Щоб полегшити пошук потрібної інформації, використовуються такі
символи та умовні позначення:
D
Цією піктограмою позначені застереження — відомості, які слід
прочитати до використання фотокамери, щоб уникнути її
пошкодження.
A
Цією піктограмою позначені примітки — відомості, які слід прочитати
до використання фотокамери.
0
Цією піктограмою позначені посилання на інші сторінки цього
посібника.
Пункти меню, параметри та повідомлення, які відображаються на моніторі
фотокамери, виділено жирним шрифтом.
Параметри фотокамери
Пояснення, наведені в цьому посібнику, передбачають використання для
параметрів значень за замовчуванням.
Довідка
Отримайте поради щодо використання пунктів меню та знайдіть відповіді на
інші питання за допомогою функції довідки у фотокамері. Додаткові відомості
наведено на стор. 15.
A Заходи безпеки
Перед використанням фотокамери вперше ознайомтесь із
правилами техніки безпеки в розділі «Заходи безпеки» (0 x–xii).
Комплектація
Перевірте, чи в комплекті наявні такі речі:
Кришка башмака для
аксесуарів BS-1
Захисна кришка BF-1B
Фотокамера Df
Перезаряджуваний
літій-іонний елемент
живлення EN-EL14a
(з кришкою роз’єму)
Зарядний пристрій MH-24
(перехідник штекера
входить до комплекту
лише в країнах або
регіонах, де він необхідний;
форма перехідника
залежить від країни
продажу.)
Ремінець AN-DC9 (0 18)
Кришка окуляра
DK-26 (0 23)
USB-кабель UC-E6
Шнурок для кришки окуляра (0 23)
Компакт-диск ViewNX 2
Посібник користувача (цей
посібник)
Покупці комплектів з об’єктивом мають переконатися, що до
комплекту також включено об’єктив. Карти пам’яті продаються
окремо (0 363). Фотокамери, придбані в Японії, відображають меню та
повідомлення тільки англійською та японською мовами; інші мови не
підтримуються. Перепрошуємо за будь-які незручності, які це може
спричинити.
i
Зміст
Заходи безпеки ................................................................................................... x
Примітки .............................................................................................................xiii
Вступ
1
Ознайомлення з фотокамерою ................................................................... 1
Меню фотокамери...........................................................................................15
Перед початком роботи ...............................................................................18
Основи зйомки та відтворення
29
Фотозйомка ........................................................................................................29
Основи відтворення .......................................................................................34
Видалення непотрібних знімків ................................................................35
Режим експозиції
36
P: Програмний автоматичний режим .................................................38
S: Автоматичний режим із пріоритетом витримки.......................39
1/3 STEP (режими експозиції S і M) ...........................................................40
A: Автоматичний режим із пріоритетом діафрагми .....................41
M: Ручний режим...........................................................................................42
Тривалі експозиції (тільки в режимі M) .........................................44
Режим роботи затвора
46
Вибір режиму роботи затвора ...................................................................46
Режим автоспуску............................................................................................48
Режим піднімання дзеркала........................................................................50
ii
Параметри записування зображення
51
Область зображення...................................................................................... 51
Якість і розмір зображення......................................................................... 55
Якість зображення.......................................................................................55
Розмір зображення .....................................................................................58
Фокусування
59
Автофокусування ............................................................................................ 59
Режим автофокусування ..........................................................................59
Режим зони АФ .............................................................................................62
Вибір точки фокусування.........................................................................64
Фіксація фокуса.............................................................................................66
Ручне фокусування......................................................................................... 68
Чутливість ISO
70
Диск вибору чутливості ISO........................................................................ 70
Автоматичне керування чутливістю ISO............................................... 72
Експозиція
75
Вимірювання ..................................................................................................... 75
Фіксація автоекспозиції................................................................................ 77
Корекція експозиції........................................................................................ 79
iii
Баланс білого
81
Параметри балансу білого...........................................................................81
Точне налаштування балансу білого ......................................................84
Вибір колірної температури .......................................................................88
Попереднє налаштування вручну............................................................90
Фотозйомка з використанням видошукача.....................................90
Live view (точковий баланс білого) ......................................................93
Дії з попередніми налаштуваннями ....................................................96
Корекція зображення
100
Системи Picture Control.............................................................................. 100
Створення користувацьких систем Picture Control................... 106
Збереження деталей у світлих і темних ділянках
зображення................................................................................................. 110
Активний D-Lighting ................................................................................ 110
Розширений динамічний діапазон (HDR) ...................................... 112
Зйомка зі спалахом
116
Використання спалаху................................................................................ 116
Керування спалахом i-TTL ..................................................................... 124
Режими спалаху ............................................................................................. 125
Корекція спалаху........................................................................................... 128
Фіксація потужності спалаху.................................................................... 130
Інші параметри зйомки
133
Скидання двома кнопками: відновлення значень за
замовчуванням.......................................................................................... 133
Брекетинг ......................................................................................................... 136
Багатократна експозиція........................................................................... 149
Зйомка з інтервалами ................................................................................. 156
Об’єктиви без вбудованого процесора.............................................. 163
Об’єктиви не серії AI ................................................................................ 167
Дані розташування....................................................................................... 170
iv
Фотозйомка live view
172
Фокусування в режимі live view ......................................................... 175
Використання кнопки P ......................................................................... 179
Екран live view: фотозйомка в режимі live view .......................... 180
Інформаційний екран: фотозйомка в режимі live view............ 182
Ручне фокусування .................................................................................. 183
Додатково про відтворення
185
Повнокадрове відтворення......................................................................185
Інформація про знімок ........................................................................... 188
Відтворення ескізів.......................................................................................196
Відтворення за датою..................................................................................197
Ретельний розгляд: збільшення під час відтворення...................199
Захист знімків від видалення ...................................................................201
Видалення знімків.........................................................................................203
Повнокадрове відтворення, відтворення ескізів і
відтворення за датою ........................................................................ 203
Меню відтворення.................................................................................... 205
З’єднання
208
Інсталяція ViewNX 2......................................................................................208
Використання ViewNX 2 .............................................................................211
Копіювання знімків на комп’ютер ..................................................... 211
Перегляд знімків ....................................................................................... 213
Друк знімків .....................................................................................................214
Перегляд знімків на екрані телевізора ...............................................222
v
Путівник по меню
224
Значення за замовчуванням.................................................................... 224
D Меню відтворення: робота із зображеннями............................ 229
Папка відтворення .............................................................................. 230
Приховати зображення .................................................................... 230
Налашт. дисплея відтворення........................................................ 232
Перегляд зображення ....................................................................... 232
Після видалення ................................................................................... 233
Повернути вертикально ................................................................... 233
Показ слайдів......................................................................................... 234
C Меню зйомки: параметри зйомки .................................................. 235
Банк меню режиму зйомки.............................................................. 236
Папка для зберігання ......................................................................... 237
Називання файлів ................................................................................ 239
Колірний простір ................................................................................. 240
Керування віньєтуванням................................................................ 241
Автом. виправл. спотв. ...................................................................... 241
ЗШ під час тривал. експозиції (зменшення шуму під час
тривалої експозиції) ...................................................................... 242
ЗШ при високій чутл. ISO .................................................................. 242
A Користувацькі параметри: точне налаштування
параметрів фотокамери........................................................................ 243
Банк користувацьк. парам. .............................................................. 245
a: Автофокусування.................................................................................. 246
a1: Вибір пріоритету AF-C................................................................. 246
a2: Вибір пріоритету AF-S................................................................. 246
a3: Фокус. з відстеж. і фіксац. .......................................................... 247
a4: Активація АФ................................................................................... 247
a5: Підсвіч. точки фокус..................................................................... 248
a6: Закільц. вибір точки фок............................................................ 249
a7: Кількість точок фокус.................................................................. 249
b: Вимірювання/експозиція.................................................................. 250
b1: Зона центр.-зважен. вимір........................................................ 250
b2: Точне налашт. оптим. експ. ...................................................... 250
c: Таймери/фіксація АЕ ........................................................................... 251
c1: Кнопка спуску затвора AE-L...................................................... 251
c2: Таймер режиму очікування...................................................... 251
c3: Автоспуск.......................................................................................... 252
c4: Затримка вимкн. монітора ........................................................ 253
vi
d: Зйомка/відображення ....................................................................... 253
d1: Звуковий сигнал............................................................................ 253
d2: Відображ. сітки видошук. .......................................................... 253
d3: Відображення ISO......................................................................... 254
d4: Екранні підказки ........................................................................... 254
d5: Швидк. зйомки в реж. CL ........................................................... 254
d6: Макс. непер. роботи затв.......................................................... 254
d7: Послідовна нумер. файлів ........................................................ 255
d8: Інформаційний екран ................................................................. 256
d9: Підсвічування РК-дисплея........................................................ 256
d10: Режим затримки експоз. ......................................................... 256
e: Брекетинг/спалах ................................................................................. 257
e1: Швидк. синхр. спалаху ................................................................ 257
e2: Витримка для спалаху................................................................. 258
e3: Додатковий спалах ...................................................................... 258
e4: Корекц.експоз. для спалах........................................................ 259
e5: Моделюючий спалах ................................................................... 259
e6: Набір автобрекетингу................................................................. 259
e7: Автобрекетинг (режим M) ........................................................ 260
e8: Порядок брекетингу.................................................................... 260
f: Елементи керування ............................................................................ 261
f1: Кнопка D ........................................................................................... 261
f2: Кнопка OK.......................................................................................... 261
f3: Мультиселектор ............................................................................. 262
f4: Призначення кнопки Fn.............................................................. 263
f5: Призн. кнопк. попер. перегл..................................................... 266
f6: Признач. кнопки AE-L/AF-L........................................................ 267
f7: Налаштув. дисків керув............................................................... 267
f8: Диск після відпуск. кнопки ........................................................ 269
f9: Блок. затв. при пуст. гнізді ......................................................... 269
f10: Інвертувати індикатори............................................................ 269
f11: Легке точне налашт. витр. ....................................................... 270
B Меню налаштування: налаштування фотокамери .....................271
Форматувати карту пам’яті.............................................................. 272
Яскравість монітора ........................................................................... 273
Автомат. інформаційн. екран ......................................................... 273
Етал. знімок для видал. пилу........................................................... 274
Зменшення мерехтіння..................................................................... 276
vii
Часовий пояс і дата............................................................................. 276
Мова (Language)................................................................................... 277
Автом. повертання зображен. ....................................................... 277
Коментар до зображення................................................................. 278
Про авторські права........................................................................... 279
Зберегти/завант. параметри........................................................... 280
Віртуальний горизонт........................................................................ 282
Точне налаштування АФ................................................................... 283
Признач. дистанц. кнопки Fn.......................................................... 284
Безпроводов. мобіл. адаптер ......................................................... 284
Завантаження Eye-Fi ........................................................................... 285
Версія мікропрограми....................................................................... 286
N Меню обробки: створення оброблених копій........................... 287
Створення оброблених копій ............................................................. 289
D-Lighting ................................................................................................ 291
Коригув. ефекту черв. очей............................................................. 292
Обтинати.................................................................................................. 293
Монохромний ....................................................................................... 294
Ефекти фільтра...................................................................................... 295
Колірний баланс................................................................................... 296
Накладання зображень..................................................................... 297
Обробка NEF (RAW) ............................................................................. 300
Змінити розмір...................................................................................... 302
Швидка обробка................................................................................... 304
Вирівнювання........................................................................................ 304
Виправлення спотворення.............................................................. 305
Риб’яче око ............................................................................................. 305
Колірний контур................................................................................... 306
Кольоровий ескіз................................................................................. 306
Керування перспективою ................................................................ 307
Ефект мініатюри.................................................................................... 308
Вибірковий колір ................................................................................. 309
Зіставлення варіантів......................................................................... 311
O Моє меню/m Останні налаштування.............................................. 313
Останні налаштування............................................................................ 317
viii
Технічні зауваження
318
Сумісні об’єктиви...........................................................................................318
Інші аксесуари.................................................................................................323
Під’єднання з’єднувача живлення й адаптера змінного
струму ....................................................................................................... 326
Догляд за фотокамерою.............................................................................328
Зберігання.................................................................................................... 328
Очищення..................................................................................................... 328
Фільтр розмивання меж ........................................................................ 329
«Чистити зараз» .................................................................................... 329
«Чист. при запуску/вимкн.» ............................................................. 330
Очищення вручну................................................................................ 331
Догляд за фотокамерою й елементом живлення.
Застереження .............................................................................................335
Програмний режим експозиції (режим P)..........................................339
Усунення неполадок ....................................................................................340
Елемент живлення/дисплей................................................................. 340
Зйомка............................................................................................................ 341
Відтворення................................................................................................. 343
Різне ................................................................................................................ 345
Повідомлення про помилки.....................................................................346
Технічні характеристики............................................................................352
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)..................................... 360
Рекомендовані карти пам’яті ...................................................................363
Ємність карт пам’яті .....................................................................................364
Термін служби елемента живлення ......................................................367
Алфавітний покажчик..................................................................................368
Умови гарантії - Європейська сервісна гарантія Nikon................374
ix
Заходи безпеки
Перед використанням обладнання ознайомтеся з усіма нижченаведеними
правилами техніки безпеки, щоб уникнути пошкодження виробу Nikon та
травмування себе або інших. Зберігайте ці правила техніки безпеки там, де з
ними зможуть ознайомитися всі, хто буде користуватися виробом.
Наслідки, що виникають через порушення наведених у цьому розділі правил
техніки безпеки, позначено таким символом:
Цей символ позначає попередження. Перед використанням цього
A виробу Nikon ознайомтеся з усіма застереженнями, щоб уникнути
можливого травмування.
❚❚ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
A Уникайте потрапляння прямих сонячних
променів у кадр
Під час зйомки об'єктів із контровим
освітленням уникайте потрапляння
прямих сонячних променів у кадр.
Сонячне проміння, що фокусується
всередині фотокамери, коли сонце
знаходиться в кадрі чи близько до
його меж, може спричинити
загоряння.
A Не дивіться на сонце крізь видошукач
Якщо дивитися на сонце або інше
потужне джерело світла через
видошукач, можна отримати
невиліковне порушення зору.
A Використання регулятора налаштування
діоптрій видошукача
Якщо використовуєте регулятор
налаштування діоптрій та дивитесь у
видошукач, будьте обережні — не
попадіть пальцем в око.
A Не користуйтеся приладом за наявності
легкозаймистого газу
Не користуйтеся електронним
обладнанням за наявності
легкозаймистого газу, оскільки це
може спричинити вибух або
загоряння.
x
A Негайно вимкніть виріб у разі несправності
Якщо помітите дим або відчуєте
незвичайний запах від обладнання
або адаптера змінного струму
(продається окремо), негайно
від'єднайте адаптер змінного струму
та витягніть елемент живлення. Щоб
уникнути опіків, робити це слід
обережно. Продовження роботи
може спричинити травмування.
Після виймання елемента живлення
передайте обладнання
уповноваженому представнику
сервісного центру Nikon на огляд.
A Не розбирати
Торкання внутрішніх деталей
виробу може спричинити
травмування. У разі несправності
ремонт виробу здійснюється лише
кваліфікованим технічним
персоналом. Якщо корпус виробу
розіб'ється через падіння або іншу
причину, витягніть елемент
живлення та від'єднайте адаптер
змінного струму. Передайте виріб
уповноваженому представнику
сервісного центру Nikon на огляд.
A Тримайте виріб у місцях, недоступних для
дітей
Недотримання цих застережень може
спричинити травмування. Крім цього,
зауважте, що дрібні деталі можуть
спричинити задуху. Якщо дитина
проковтне деталь обладнання,
негайно зверніться до лікаря.
A Не обгортайте ремінець навколо шиї
немовлят або дітей
Обгортання шиї немовляти або
дитини ремінцем фотокамери може
спричинити удушення.
A Не тримайте фотокамеру, елемент
живлення або зарядний пристрій впродовж
тривалого часу, якщо ці пристрої ввімкнено
або якщо ними користуються
Деталі пристрою нагріваються. Якщо
залишити пристрій у прямому
контакті зі шкірою, це може
призвести до низькотемпературних
опіків.
A Не залишайте виріб у місцях, де на нього
буде діяти дуже висока температура,
наприклад, у закритому автомобілі або під
прямим сонячним світлом
Нехтування цим застереженням
може призвести до пошкодження
або пожежі.
A Під час користування елементами
живлення дотримуйтесь відповідних
застережень
У випадку неналежного
використання елементи живлення
можуть протекти або вибухнути. Під
час використання елементів
живлення з цим виробом
дотримуйтеся таких застережень:
• Використовуйте лише ті елементи
живлення, які рекомендовано для
використання з цим обладнанням.
• Не спричиняйте короткого
замикання та не розбирайте
елемент живлення.
• Перед заміною елемента живлення
переконайтеся, що виріб вимкнено.
У разі використання адаптера
змінного струму переконайтеся, що
його від'єднано від розетки.
• Не намагайтеся вставити елемент
живлення не тим боком або задом
наперед.
• Не піддавайте елемент живлення дії
вогню та високих температур.
• Не занурюйте елемент живлення у
воду та уникайте потрапляння води
на елемент живлення.
• Встановіть кришку на контакти
елемента живлення під час
транспортування. Не транспортуйте
та не зберігайте елемент живлення
поряд із металевими об'єктами,
наприклад, намистами чи
шпильками.
• Елементи живлення можуть
протекти, якщо вони повністю
розряджені. Щоб уникнути
пошкодження виробу, витягніть
елемент живлення після повної
розрядки.
• Якщо елемент живлення не
використовується, закрийте його
контакти кришкою та зберігайте у
прохолодному сухому місці.
• Елемент живлення може бути
гарячим відразу після використання,
або якщо виріб довгий час працював
від елемента живлення. Перед тим
як витягти елемент живлення,
вимкніть фотокамеру та дайте
елементу живлення охолонути.
• За наявності таких ознак, як
вицвітання чи деформація, негайно
припиніть використання елемента
живлення.
xi
A Під час роботи із зарядним пристроєм
•
•
•
•
•
дотримуйтеся відповідних застережень
Бережіть виріб від вологи.
Недотримання цього застереження
може призвести до травмування або
до несправності виробу через пожежу
або ураження електричним струмом.
Пил на металевих частинах
штепсельної вилки або біля них слід
видаляти сухою тканиною. Тривале
використання може спричинити
загоряння.
Уникайте перебування поблизу
зарядного пристрою під час грози.
Недотримання цих застережень
може спричинити ураження
електричним струмом.
Не беріть штепсельну вилку або
зарядний пристрій вологими
руками. Недотримання цього
застереження може призвести до
травмування або до несправності
виробу через пожежу або ураження
електричним струмом.
Не використовуйте виріб із
перетворювачами напруги чи
зарядними пристроями, які
призначені для перетворення
одного типу напруги на інший, а
також з інверторами, що
перетворюють постійний струм на
змінний. Недотримання цих
застережень може призвести до
пошкодження виробу або
спричинити перегрів чи загоряння.
A Користуйтеся відповідними кабелями
З метою дотримання правил
користування виробом при
під'єднанні кабелів до вхідних та
вихідних гнізд користуйтеся лише
кабелями з комплекту або кабелями,
придбаними у представників
компанії Nikon.
A Компакт-диски
Компакт-диски з програмним
забезпеченням або посібниками, не
можна використовувати з
програвачами аудіо компакт-дисків.
Прослуховування компакт-дисків на
програвачі аудіо компакт-дисків
може спричинити втрату слуху або
пошкодження обладнання.
xii
A Не спрямовуйте спалах на водіїв
транспортних засобів
Недотримання цих застережень
може спричинити аварію.
A Користуйтеся спалахом обережно
• Якщо додатковий спалах буде
торкатися шкіри або інших об'єктів,
це може спричинити опіки.
• Використання додаткових спалахів
біля очей людини може спричинити
тимчасове порушення зору. Спалах
повинен знаходитися не ближче ніж
на відстані одного метра від об’єкта
зйомки. Слід бути особливо
обережними при фотографуванні
немовлят.
A Уникайте контакту з рідким кристалом
Якщо екран розіб'ється, уникайте
травмування розбитим склом і
потрапляння рідкого кристалу на
шкіру або в очі чи рот.
A Не переносьте штатив із приєднаним
об’єктивом або фотокамерою
Ви можете перечепитися або
випадково вдарити оточуючих
людей, що може спричинити
травмування.
A Дотримуйтеся вказівок персоналу авіаліній
та медичних установ
Ця фотокамера випромінює
радіохвилі, які можуть
перешкоджати роботі авіаційних
приладів навігації або медичного
обладнання. Вимкніть функцію
безпроводової мережі, зніміть усе
безпроводове приладдя з
фотокамери перед посадкою на
борт літака та вимкніть фотокамеру
на час зльоту й посадки. У медичних
закладах дотримуйтеся вказівок
персоналу щодо використання
безпроводових пристроїв.
Примітки
• Забороняється відтворювати, передавати, • Компанія Nikon не несе відповідальність
за збитки, які сталися через використання
зберігати в інформаційно-пошукових
цього приладу.
системах та перекладати на будь-яку мову
в будь-якій формі та будь-якими засобами • Хоча для забезпечення точності та
повноти відомостей у цих посібниках
посібники з комплекту цього виробу без
докладено всіх зусиль, ми будемо вдячні
попередньої письмової згоди компанії
за повідомлення про помилки чи
Nikon.
недоліки, надіслані представнику компанії
• Компанія Nikon залишає за собою право
Nikon у вашому регіоні (адресу зазначено
змінювати описані в цих посібниках
окремо).
технічні характеристики обладнання та
програмного забезпечення у будь-який
час без попереднього повідомлення.
Примітки для користувачів у Європі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ ІСНУЄ НЕБЕЗПЕКА
ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ЗГІДНО ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ
ПРАВИЛАМИ.
Така позначка вказує на те, що
електричне й електронне
обладнання необхідно
утилізувати окремо.
Наведені нижче відомості
стосуються лише користувачів,
що мешкають у європейських
країнах:
• Цей виріб необхідно утилізувати окремо у
відповідному пункті збору відходів. Не
викидайте його разом із побутовим
сміттям.
• Роздільний збір і переробка відходів
допомагають зберегти природні ресурси
та попередити негативні наслідки для
здоров'я людей і довкілля, до яких може
призвести неправильна утилізація.
• За додатковою інформацією зверніться до
роздрібного продавця або місцевих
органів, що відповідають за утилізацію
відходів.
Така позначка на елементі
живлення означає, що елемент
живлення необхідно
утилізувати окремо.
Наведені нижче відомості
стосуються лише користувачів, що
мешкають у європейських країнах:
• Усі елементи живлення, з такою
позначкою або без неї, необхідно
утилізувати окремо у відповідному пункті
збору відходів. Не викидайте їх разом із
побутовим сміттям.
• За додатковою інформацією зверніться до
роздрібного продавця або місцевих
органів, що відповідають за утилізацію
відходів.
xiii
Утилізація пристроїв зберігання даних
Зверніть увагу на те, що видалення зображень і форматування карт пам'яті чи інших
пристроїв зберігання інформації не видаляє дані про зображення повністю. Інколи файли,
видалені з викинутих пристроїв для зберігання, можна поновити за допомогою
доступного у продажу програмного забезпечення, що може призвести до зловмисного
використання приватних зображень. Забезпечення конфіденційності цих даних –
особиста відповідальність користувача.
Перед тим як позбутися пристрою для зберігання даних або перед тим як передати його у
власність іншої особи, видаліть усі дані за допомогою відповідного комерційного
програмного забезпечення або відформатуйте пристрій, а потім цілком заповніть його
зображеннями, що не містять приватної інформації (наприклад, зображеннями пустого
неба). Також замініть усі зображення, вибрані для налаштування балансу білого (0 90).
Необхідно уникати ушкодження під час фізичного знищення пристроїв зберігання даних.
xiv
Повідомлення щодо заборони копіювання та відтворення
Зверніть увагу на те, що навіть факт володіння матеріалом, який здобуто в результаті
цифрового копіювання або відтворення за допомогою сканера, цифрової камери або
іншого пристрою, може каратися законом.
• Застереження щодо певних копій та репродукцій
• Об'єкти, копіювання та відтворення яких
Уряд видав застереження щодо копій та
заборонено законом
репродукцій цінних паперів, які видано
Забороняється копіювати та відтворювати
приватними компаніями (акцій, векселів,
паперові гроші, монети, цінні папери,
чеків, дарчих листів та інших), а також
урядові облігації або облігації органів
щодо сезонних квитків та купонів, за
місцевого самоврядування, навіть якщо
винятком мінімальної кількості
такі копії або репродукції мають позначку
необхідних екземплярів, що мають
«Зразок».
надаватися компанією для ділового
Заборонено копіювання та відтворення
використання. Також забороняється
паперових грошей, монет або цінних
копіювати та відтворювати видані урядом
паперів, що перебувають в обігу в інших
паспорти; ліцензії, видані державними
країнах.
органами або приватними організаціями;
посвідчення особистості та квитки,
Без попереднього дозволу від уряду
наприклад, проїздні квитки та талони на
заборонено копіювання та відтворення
харчування.
виданих урядом негашених поштових
марок або листівок.
• Дотримуйтеся повідомлень про авторські права
Заборонено копіювання та відтворення
виданих урядом марок і засвідчених
документів, перелік яких зазначено
законом.
Копіювання та відтворення захищених
авторським правом творчих робіт,
наприклад книг, нот, зображень, гравюр,
друкованих видань, мап, креслень, фільмів і
фотографій, регулюється національними та
міжнародними законами про авторські
права. Забороняється використання цього
виробу для створення нелегальних копій
або порушення законів про авторські права.
xv
Використовуйте лише фірмові електронні аксесуари компанії Nikon
Фотокамери компанії Nikon розроблені відповідно до найвищих стандартів, тож вони
містять складні електронні схеми. Лише фірмові електронні аксесуари компанії Nikon
(зокрема, зарядні пристрої, елементи живлення, адаптери змінного струму та аксесуари
для спалаху), сертифіковані компанією Nikon спеціально для використання з цією
цифровою фотокамерою Nikon, розроблені та випробувані з урахуванням вимог техніки
безпеки та експлуатаційних вимог, які висуваються до цих електронних схем.
Використання електронних аксесуарів виробництва інших компаній може
призвести до пошкодження фотокамери та скасування гарантії Nikon.
Використання літій-іонних елементів живлення, які не мають
голографічної печатки компанії Nikon, показаної на рисунку праворуч, та
виготовлені іншими постачальниками, може перешкоджати нормальній роботі
фотокамери або спричиняти перегрів, загоряння, розрив або протікання елементів
живлення.
За додатковою інформацією про фірмові аксесуари компанії Nikon зверніться до
місцевого уповноваженого дилера компанії Nikon.
xvi
D
Користуйтеся лише аксесуарами виробництва компанії Nikon
Лише фірмові аксесуари, сертифіковані компанією Nikon спеціально для
використання з фотокамерою Nikon, розроблені та випробувані з
урахуванням вимог техніки безпеки та експлуатаційних вимог, які
висуваються до цієї фотокамери. Використання аксесуарів виробництва
інших компаній може призвести до пошкодження фотокамери та скасування
гарантії Nikon.
D
Сервісне обслуговування фотокамери та аксесуарів
Фотокамера — це високоточний пристрій, який вимагає проведення
регулярного технічного обслуговування. Компанія Nikon рекомендує, щоб
огляд фотокамери проводив продавець або авторизований представник
сервісного центру Nikon раз на один-два роки, а технічне обслуговування
проводилося кожні три-п'ять років (ці послуги платні). У випадку
професійного використання фотокамери наполегливо рекомендується
проводити більш частий огляд і технічне обслуговування. На огляд або
технічне обслуговування фотокамери також слід надати аксесуари, що
регулярно використовуються у комплекті з нею, наприклад, об'єктиви чи
додаткові спалахи.
A
Перед зйомкою важливих кадрів
Перед зйомкою важливих подій (наприклад, на весіллях або перед
подорожами з фотокамерою) зробіть пробний кадр, щоб переконатися в
належному функціонуванні фотокамери. Компанія Nikon не несе
відповідальність за збитки або втрачені прибутки, які можуть бути
спричинені неналежною роботою виробу.
A
Концепція «постійного вдосконалення»
В межах власних зобов'язань щодо «концепції «постійного вдосконалення»,
тобто постійної підтримки виробу та навчання роботі з ним, компанія Nikon
розміщує інформацію, яка постійно оновлюється, на наступних сайтах:
• Для користувачів з США: http://www.nikonusa.com/
• Для користувачів з Європи та Африки: http://www.europe-nikon.com/support/
• Для користувачів з Азії, Океанії та Близького Сходу: http://www.nikon-asia.com/
Відвідайте ці веб-сайти, де ви завжди знайдете нову інформацію про виріб,
поради, відповіді на поширені запитання (FAQ) та загальні рекомендації
щодо цифрової фотозйомки та фотографування. За додатковою
інформацією можна звернутися до представника компанії Nikon у вашому
регіоні. Контактну інформацію наведено за такою адресою:
http://imaging.nikon.com/
xvii
xviii
XВступ
Ознайомлення з фотокамерою
Будь ласка, ознайомтесь з елементами керування та індикацією
фотокамери. Буде корисним додати цей розділ до закладок. Таким
чином ви зможете повертатися до нього під час ознайомлення з
подальшим матеріалом цього посібника.
Корпус фотокамери
9
X
10 11
1
1
2
12
3
13
4
14
5
15
6
7
8
1 Вушко для ремінця фотокамери
2 Диск корекції експозиції.................... 79
3 Кнопка розблокування диска
корекції експозиції .............................. 79
4 Диск вибору чутливості ISO.............. 70
5 Кнопка розблокування диска вибору
чутливості ISO........................................ 70
6 Мітка фокальної площини (E) ....... 69
7 Башмак для аксесуарів (для
додаткового спалаху) ....................... 116
8 Кришка башмака для аксесуарів
.................................................................. 116
9 Кнопка розблокування диска вибору
витримки................................................. 39
17
16
Перемикач живлення............................ 5
Кнопка спуску затвора........................31
Гніздо спуску затвора........................323
Диск режимів експозиції...................... 6
Кнопка D
Підсвічування РК-дисплея............... 5
Скидання двома кнопками .........133
15 Панель керування .................................. 8
16 Диск вибору режиму роботи затвора
....................................................................... 7
17 Диск вибору витримки .......................39
10
11
12
13
14
1
Корпус фотокамери (продовження)
4
5
6
13
14
7
X
8
9
1
11
3
2
16
10
2
1 Дзеркало ................................................. 50
2 Важіль сполучення вимірювання
..................................................................167
3 Мітка встановлення об’єктива......... 24
4 Кнопка D
Брекетинг........................137, 141, 145
5 Індикатор автоспуску.......................... 48
6 Кришка роз’єму синхронізації
спалаху
7 Кришка роз’єму USB
8 Кришка роз’єму HDMI
15
12
9
10
11
12
13
14
15
16
Кришка роз’єму для аксесуарів..... 325
Кнопка розблокування об’єктива ...25
Кнопка режиму АФ ...... 60, 63, 175, 176
Перемикач режимів фокусування
..................................................... 59, 68, 175
Роз’єм синхронізації спалаху ......... 117
Роз’єм USB ................................... 211, 214
Міні-роз’єм HDMI ............................... 222
Роз’єм для аксесуарів ...................... 325
7
1
8
9
2
3
X
10
4
5
6
11
1 Допоміжний диск керування ........ 267 6 Кришка з’єднувача живлення ........326
2 Кнопка Pv
7 Контакти процесора
Використання кнопки Pv
8 Байонет об’єктива ................................24
.............................................. 41, 174, 266 9 Сполучення АФ
3 Кнопка Fn
10 Гніздо для штатива
Використання кнопки Fn ............. 263
11 Захисна кришка............................24, 324
4 Кришка відсіку для елемента
живлення/гнізда для карти пам’яті
.................................................................... 19
5 Фіксатор кришки відсіку для
елемента живлення/гнізда для карти
пам’яті ...................................................... 19
3
Корпус фотокамери (продовження)
10
9
11
12
1
13
2
3
4
X
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19
20
21
1 Кнопка O
7 Кнопка W/M
Видалити .................................... 35, 203
Зменшення під час відтворення/
ескізи ........................................ 196, 197
2 Кнопка K
Скидання двома кнопками......... 133
Відтворення .............................. 34, 185
Режим спалаху................................ 126
3 Монітор
Корекція спалаху ........................... 128
Параметри перегляду .................... 11
Перегляд знімків .............................. 34 8 Кнопка P
Змінення параметрів на
Live view ............................................172
інформаційному екрані..................14
Повнокадрове відтворення .......185
Змінення параметрів у режимі live
4 Кнопка G
view..................................................... 179
Меню ........................................... 15, 224
Обробка знімків ............................. 290
5 Кнопка L/U
Довідка ................................................ 15 9 Окуляр видошукача .............................23
Захист.................................................201 10 Видошукач...............................................28
Баланс білого..................................... 82 11 Регулятор налаштування діоптрій
.....................................................................28
6 Кнопка X/T
12 Кнопка A
Збільшення під час відтворення
Використання кнопки фіксації AE/
..............................................................199
AФ .......................................... 66, 77, 267
Якість/розмір зображення......56, 58
4
13 Кнопка B
AF-ON ................................................... 60
14 Головний диск керування ............... 267
15 Перемикач режиму вимірювання
.................................................................... 76
16 Кнопка J (OK).............................. 16, 261
17 Мультиселектор ................................... 16
18 Блокування перемикача
фокусування ...........................................64
19 Індикатор доступу до карти пам’яті
.............................................................. 20, 32
20 Кнопка R (інформація) ......................11
21 Кнопка a ..............................................172
X
A
Перемикач живлення
Щоб увімкнути фотокамеру,
прокрутіть перемикач живлення, як
показано на рисунку.
Щоб вимкнути фотокамеру,
прокрутіть перемикач живлення, як
показано на рисунку.
A
Підсвітка РК-дисплея
Якщо натиснути кнопку D, коли фотокамеру
ввімкнено, то вмикається підсвічування панелі
керування (підсвітка РК-дисплея), щоб була
можливість бачити індикацію в темряві.
Підсвічування буде ввімкнено протягом приблизно
6 секунд, або поки не буде спущено затвор, або
поки не буде натиснуто кнопку D ще раз.
Кнопка D
5
Диск режимів експозиції
Щоб вибрати один із наведених нижче
режимів, підніміть і прокрутіть диск режимів
експозиції.
• P—Програмний автоматичний режим (0 38)
• S—Автоматичний режим із пріоритетом витримки
(0 39)
• A—Автоматичний режим із пріоритетом діафрагми
(0 41)
• M—Ручний режим (0 42)
X
6
Диск вибору режиму роботи затвора
Прокрутіть диск
вибору режиму роботи
затвора, щоб вибрати
режим роботи затвора
(0 46).
Диск вибору режиму роботи затвора
Режим
S
CL
CH
J
E
MUP
Опис
Фотокамера робить один
знімок під час кожного
Покадровий
натискання кнопки спуску
затвора.
Фотокамера робить знімки з
Неперервний
низькою швидкістю, поки
низькошвидкісний натиснуто кнопку спуску
затвора.
Фотокамера робить знімки з
Неперервний
високою швидкістю, поки
високошвидкісний натиснуто кнопку спуску
затвора.
Режим подібний до
Тихий спуск
покадрового, але зі
затвора
зменшенням шуму, який
створює фотокамера.
Автоспуск
Зйомка з використанням
автоспуску.
Піднімання
дзеркала
Піднімання дзеркала перед
зйомкою.
X
7
Панель керування
1
2
3
X
8
1 Витримка...........................................39, 42
Кількість інтервалів для зйомки з
інтервалами..........................................158
2 Індикатор заряду елемента
живлення................................................. 29
3 Індикатор брекетингу експозиції та
спалаху...................................................137
Індикатор брекетингу балансу білого
..................................................................141
Індикатор брекетингу активного
D-Lighting ..............................................145
4 Індикатор багатократної експозиції
..................................................................150
5 Діафрагма (діафрагмове число)
..............................................................41, 42
Діафрагма (кількість поділок) .......... 37
Кількість знімків за інтервал ..........158
Індикатор режиму ПК........................325
4
5
6
7
8
6 Індикатор поділки діафрагми...........37
7 «k» (з’являється, коли залишилося
більше 1000 кадрів)..............................30
8 Кількість кадрів, що залишилися.....30
Кількість знімків, що залишилися до
заповнення буфера пам’яті ...............47
Індикатор записування
попереднього налаштування балансу
білого ........................................................91
Індикатор режиму зйомки.............. 325
Індикатор під’єднання HDMI-CEC
.................................................................. 223
Видошукач
1
2
3
X
4
5
6 78
17
18
9
10
19
11 12 13 14 15
20
21 22 23 24
16
25
26
Примітка. Дисплей з усіма увімкненими індикаторами показано для наочності.
1 Сітка кадрування (відображається,
8 Індикатор режиму гнучкої програми
коли значення Увімкнути вибрано
.....................................................................38
для користувацького параметра d2)
9 Витримка .......................................... 39, 42
.................................................................. 253
Режим автофокусування....................59
2 Точки фокусування..................... 64, 249 10 Діафрагма (діафрагмове число)
Режим зони АФ ..................................... 62
.............................................................. 41, 42
Діафрагма (кількість поділок) ..........37
3 Рамки зони АФ ............................. 28, 189
4 Індикатор фокусування................32, 69 11 Індикатор монохромного режиму ...100
(відображається при виборі
5 Вимірювання.......................................... 75
монохромної системи Picture Control
6 Фіксація автоекспозиції (АЕ)............. 77
або системи Picture Control, похідної
7 Режим експозиції ................................. 36
від монохромної)
12 Попередження про низький заряд
елемента живлення .............................29
9
13
14
15
16
17
18
19
20
X
21
22
Індикатор активного D-Lighting....111 23 Індикатор брекетингу експозиції та
спалаху .................................................. 137
Індикатор HDR .....................................112
Індикатор брекетингу балансу білого
Індикатор чутливості ISO ................... 70
.................................................................. 141
«k» (з’являється, коли залишилося
Індикатор брекетингу активного Dбільше 1000 кадрів) ............................. 30
Lighting .................................................. 145
Індикатор фіксації потужності
24 Індикатор автоматичної чутливості
спалаху...................................................131
ISO ..............................................................72
Індикатор синхронізації спалаху...257 25 Кількість кадрів, що залишилися.....30
Індикатор поділки діафрагми .......... 37
Кількість знімків, що залишилися до
Індикатор експозиції........................... 43
заповнення буфера пам’яті ...............47
Індикація корекції експозиції........... 80
Індикатор записування
Індикатор нахилу вбік.......................265
попереднього налаштування балансу
білого ........................................................91
Індикатор корекції спалаху.............128
Значення корекції експозиції ...........80
Індикатор корекції експозиції.......... 80
Значення корекції спалаху ............. 128
Чутливість ISO ........................................70
Режим зони АФ ......................................62
26 Індикатор готовності спалаху * ..... 121
* Відображається, коли встановлено додатковий спалах (0 118). Індикатор
готовності спалаху світиться, коли спалах заряджено.
D
Елемент живлення відсутній
Коли елемент живлення повністю розряджений або відсутній, дисплей
видошукача тьмяніє. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
Звичайна яскравість дисплея видошукача відновиться, коли буде вставлено
повністю заряджений елемент живлення.
D Дисплеї панелі керування та видошукача
Яскравість дисплеїв панелі керування та видошукача може бути різною
залежно від температури, і час реагування дисплеїв може погіршитись за
низьких температур. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
10
Інформаційний екран
Натисніть кнопку R, щоб відобразити на
моніторі відомості про витримку, діафрагму,
кількість кадрів, що залишилися, режим зони АФ
та іншу інформацію про зйомку. Монітор
вмикається автоматично, коли такі параметри,
як баланс білого та якість зображення, змінюють
натисканням кнопки й поворотом диска
керування.
1 23
4
56
Кнопка R
7
8
9
10
11
12
13
25
24
23
22
21
X
14
15
20
19
18
17
16
Примітка. Дисплей з усіма увімкненими індикаторами показано для наочності.
1 Режим експозиції ................................. 36
2 Індикатор режиму гнучкої програми
.................................................................... 38
3 Індикатор синхронізації спалаху
.................................................................. 257
4 Витримка...........................................39, 42
Кількість знімків у послідовності
брекетингу експозиції та спалаху
.................................................................. 137
Кількість знімків у послідовності
брекетингу балансу білого.............. 141
Кількість експозицій (багатократна
експозиція) ........................................... 151
Фокусна відстань (для об’єктивів без
вбудованого процесора)................. 163
Колірна температура .......................... 88
5 Індикатор колірної температури.....88
6 Індикатор поділки діафрагми...........37
Індикатор об’єктива не серії AI ......168
7 Діафрагма (діафрагмове число)
.............................................................. 41, 42
Діафрагма (кількість поділок) ..........37
Крок брекетингу.........................138, 142
Кількість знімків у послідовності
брекетингу активного D-Lighting
...................................................................145
Режим багатократної експозиції ...150
Максимальна діафрагма (для
об’єктивів без вбудованого
процесора)............................................166
11
X
8 Індикатор автоматичного вибору
зони АФ.................................................... 64
Індикатор точок фокусування.......... 64
Індикатор режиму зони АФ............... 64
Індикатор 3D-стеження ...................... 64
9 Індикатор експозиції........................... 43
Індикація корекції експозиції........... 80
Індикатор виконання брекетингу
Брекетинг експозиції та спалаху
..............................................................137
Брекетинг балансу білого ...........141
10 Індикатор «Звуковий сигнал».........253
11 Індикатор сигналу супутника .........171
12 Індикатор зйомки з інтервалами
..................................................................160
13 «k» (з’являється, коли залишилося
більше 1000 кадрів) ............................. 30
14 Кількість кадрів, що залишилися .... 30
Індикатор автоматичного підсилення
багатократної експозиції .................152
Номер об’єктива, встановлений
вручну ....................................................166
15 Індикатор «Годинник не
налаштовано» ...............................27, 276
16 Призначення кнопки Fn................... 263
17 Призначення кнопки AE-L/AF-L ....... 267
18 Індикатор Picture Control................. 101
19 Індикатор зменшення шуму для
тривалої експозиції ........................... 242
20 Банк користувацьких параметрів
.................................................................. 245
21 Індикатор керування віньєтуванням
.................................................................. 241
22 Баланс білого..........................................81
Індикатор точного налаштування
балансу білого........................................85
23 Якість зображення................................55
24 Розмір зображення ..............................58
25 Режим спалаху .................................... 125
A
Вимикання монітора
Щоб прибрати інформацію про зйомку з монітора, натисніть кнопку R або
натисніть кнопку спуску затвора наполовину. Монітор автоматично
вимкнеться, якщо протягом приблизно 10 секунд не буде виконано жодної
дії.
A
Див. також
Відомості про вибір тривалості ввімкненого стану монітора наведено в описі
користувацького параметра c4 (Затримка вимкн. монітора, 0 253).
Відомості про зміну кольору букв на інформаційному екрані наведено в
описі користувацького параметра d8 (Інформаційний екран, 0 256). Є
можливість установити автоматичне ввімкнення інформаційного екрана,
коли кнопка спуску затвора натискається наполовину; додаткові відомості
наведено на стор. 273.
12
Інформаційний екран (продовження)
26 27
28 29 30 31 32
33
47
46
45
44
43
34
35
36
37
42
41
40
26 Індикатор області зображення........ 52
27 Режим роботи затвора ................... 7, 46
Швидкість неперервної зйомки.... 254
28 Режим затримки експозиції ........... 256
29 Індикатор фіксації потужності
спалаху................................................... 131
30 Індикатор корекції спалаху............. 128
Значення корекції спалаху.............. 128
31 Індикатор багатократної експозиції
.................................................................. 153
32 Індикатор корекції експозиції ......... 80
Значення корекції експозиції........... 80
33 Значення брекетингу активного DLighting .................................................. 111
34 Про авторські права.......................... 279
35 Індикатор заряду елемента
живлення фотокамери....................... 29
36 Індикатор коментаря до зображення
.................................................................. 278
37 Індикатор чутливості ISO................... 70
Чутливість ISO........................................ 70
Індикатор автоматичної чутливості
ISO.............................................................. 72
39
38
38 Призначення кнопки Pv....................266
39 Індикатор HDR .....................................113
Диференціал експозиції HDR..........114
40 Індикатор активного D-Lighting ....111
41 Індикатор зменшення шуму при
високих значеннях ISO......................242
42 Банк меню режиму зйомки .............236
43 Режим автофокусування....................59
44 Індикатор з’єднання карти Eye-Fi
...................................................................285
45 Автоматичне виправлення
спотворення .........................................241
46 Вимірювання ..........................................75
47 Індикатор брекетингу експозиції та
спалаху ...................................................137
Індикатор брекетингу балансу білого
...................................................................141
Індикатор брекетингу активного DLighting...................................................145
X
13
Кнопка P
Кнопка P використовується для швидкого
доступу до часто використовуваних параметрів
у режимі відтворення та під час фотозйомки з
використанням видошукача та в режимі live
view. Під час зйомки з використанням
видошукача можна натиснути кнопку P, щоб
Кнопка P
змінити параметри, наведені в нижній частині
інформаційного екрана. Виділіть пункти за
допомогою мультиселектора та натисніть кнопку J, щоб переглянути
параметри для виділеного пункту.
X
1 Банк меню режиму зйомки ............ 236
2 Зменшення шуму при високих
значеннях чутливості ISO................ 242
3 Активний D-Lighting ......................... 110
4 HDR (розширений динамічний
діапазон) ............................................... 112
5 Призначення кнопки Pv................... 266
6 Призначення кнопки Fn................... 263
7 Призначення кнопки AE-L/AF-L ....... 267
8 Picture Control...................................... 100
9 Зменшення шуму при тривалій
експозиції ............................................. 242
10 Банк користувацьких параметрів
.................................................................. 245
A
Спливаючі підказки
Підказка, що показує назву вибраної функції,
з’являється на інформаційному екрані. Спливаючі
підказки можна вимкнути за допомогою
користувацького параметра d4 (Екранні підказки;
0 254).
A
Див. також
Відомості щодо використання кнопки P для доступу до параметрів під час
фотозйомки в режимі live view див. на стор. 179 або див. стор. 290, щоб
отримати відомості щодо відображення параметрів обробки під час
повнокадрового відтворення.
14
Меню фотокамери
Доступ до більшості параметрів зйомки,
відтворення та налаштування можна отримати з
меню фотокамери. Щоб переглянути меню,
натисніть кнопку G.
Кнопка G
Вкладки
Виберіть одне з таких меню:
• D: Відтворення (0 229)
• C: Зйомка (0 235)
• A: Користувацькі параметри (0 243)
• B: Налаштування (0 271)
• N: Обробка (0 287)
• O/m: МОЄ МЕНЮ або ОСТАННІ
НАЛАШТУВАННЯ (за замовчуванням —
МОЄ МЕНЮ; 0 313)
X
Повзунок показує місцезнаходження в
поточному меню.
Поточні параметри відображено
піктограмами.
Параметри меню
Параметри поточного меню.
d
Якщо в нижньому лівому куті
монітора відображено піктограму
d, натисніть кнопку L (U), щоб
відобразити довідку. Поки
натиснуто кнопку, буде
відображатися опис поточного
параметра чи меню. Натисніть
кнопку 1 або 3, щоб прокрутити Кнопка L (U)
вміст екрана.
15
❚❚ Використання меню фотокамери
Для навігації по меню використовуються мультиселектор і кнопка J.
Переміщення курсора вгору
Кнопка J: вибір
виділеного пункту
Скасування та повернення
до попереднього меню
Вибір виділеного пункту
або відображення підменю
Переміщення курсора вниз
X
Для навігації по меню виконуйте описані нижче дії.
1
Відобразіть меню.
Щоб відобразити меню, натисніть кнопку
G.
Кнопка G
2
Виділіть піктограму
поточного меню.
Натисніть кнопку 4, щоб
виділити піктограму поточного
меню.
3
16
Виберіть меню.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб вибрати потрібне меню.
4
Перемістіть курсор до
вибраного меню.
Натисніть кнопку 2, щоб
перемістити курсор до вибраного
меню.
5
Виділіть пункт меню.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
виділити пункт меню.
X
6
Відобразіть параметри.
7
Виділіть параметр.
8
Виберіть виділений пункт.
Натисніть кнопку 2, щоб
переглянути параметри
вибраного пункту меню.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
виділити параметр.
Натисніть кнопку J, щоб вибрати
виділений пункт. Щоб вийти без вибору
пункту, натисніть кнопку G.
Зверніть увагу!
• Пункти меню, позначені сірим кольором, наразі недоступні.
• Хоча натискання кнопки 2 зазвичай має той самий ефект, що й
натискання кнопки J, але в деяких випадках вибір можна зробити
виключно за допомогою кнопки J.
• Щоб вийти з меню та повернутись у режим зйомки, натисніть кнопку
спуску затвора наполовину (0 33).
17
Перед початком роботи
Прикріплення ремінця фотокамери
Надійно прикріпіть ремінець до вушок фотокамери.
X
Заряджання елемента живлення
Живлення фотокамери забезпечується перезаряджуваним літійіонним елементом живлення EN-EL14a (постачається у комплекті). Щоб
забезпечити максимальну тривалість зйомки, перед початком роботи
зарядіть елемент живлення за допомогою зарядного пристрою MH-24
з комплекту. Якщо в комплекті постачається перехідник штекера,
підніміть штепсельну вилку та приєднайте перехідник. Переконайтеся,
що вилку вставлено повністю, потім вставте елемент живлення та
увімкніть зарядний пристрій в електромережу.
Заряджання елемента
живлення
Заряджання завершено
Заряджання повністю розрядженого елемента живлення триває
приблизно одну годину 50 хвилин. Після завершення заряджання
вимкніть зарядний пристрій з електромережі та вийміть елемент
живлення.
D
Заряджання елемента живлення
Заряджайте елемент живлення в приміщенні за температури
навколишнього середовища в межах 5 °C–35 °C. Елемент живлення не буде
заряджатися, якщо температура нижча за 0 °C або вища за 60 °C.
18
Установлення елемента живлення та
карти пам’яті
Перед тим як вставляти елементи живлення або карту пам’яті,
прокрутіть перемикач живлення у положення OFF (вимкнено).
D
Вставляння та виймання елементів живлення та карт пам’яті
Обов’язково вимикайте фотокамеру щоразу перед вставлянням або
вийманням елементів живлення чи карт пам’яті.
1
Відкрийте кришку відсіку для
елемента живлення/гнізда для карти
пам’яті.
X
Розблокуйте фіксатор (q) і відкрийте (w)
кришку відсіку для елемента живлення/
гнізда для карти пам’яті.
2
Установіть елемент живлення.
Установіть елемент живлення в показаній
орієнтації (q), використовуючи його, щоб
притиснути фіксатор елемента живлення до
одного боку. Фіксатор зафіксує елемент
живлення в посадочному місці, коли
елемент живлення буде повністю вставлено
(w).
Фіксатор елемента
живлення
A
Немає карти пам’яті
Якщо вимкнути фотокамеру із зарядженим
елементом живлення EN-EL14a та без карти пам’яті,
то на панелі керування та у видошукачі буде
відображено піктограму S.
19
Установіть карту пам’яті.
Тримаючи карту пам’яті, як показано на
рисунку праворуч, вставте її до
фотокамери, поки вона із клацанням не
стане на місце. Індикатор доступу до карти
пам’яті засвітиться на кілька секунд.
D Вставляння карт пам’яті
Якщо вставляти карту пам’яті в неправильній
орієнтації, то можна пошкодити фотокамеру
або карту пам’яті. Переконайтеся, що карта
пам’яті спрямована належним чином. Кришка
не закриється, якщо карту вставлено
неправильно.
X
4
Передній бік
16GB
3
Індикатор доступу до
карти пам’яті
Закрийте кришку відсіку для
елемента живлення/гнізда для карти
пам’яті.
A
Виймання елемента живлення
Вимкніть фотокамеру та відкрийте кришку відсіку
для елемента живлення/гнізда для карти пам’яті.
Натисніть фіксатор елемента живлення в
показаному стрілкою напрямку, щоб розблокувати
елемент живлення та вийняти його рукою.
A
20
16GB
Виймання карт пам’яті
Після того як згасне індикатор доступу до карти
пам’яті, вимкніть фотокамеру, відкрийте кришку
відсіку для елемента живлення/гнізда для карти
пам’яті та натисніть на карту, щоб вивільнити її (q).
Після цього карту можна вийняти рукою (w).
D
Елемент живлення та зарядний пристрій
Ознайомтесь із попередженнями та застереженнями, викладеними на
стор. x–xii та 335–338 цього посібника, та дотримуйтесь їх. Не
використовуйте елемент живлення при температурі навколишнього
середовища нижче 0 °C або вище 40 °C. Нехтування цим застереженням
може призвести до пошкодження елемента живлення або погіршити його
характеристики. Ємність елемента живлення може зменшитись, а тривалість
заряджання — збільшитись за температури від 0 °C до 15 °C і від 45 °C до
60 °C.
Якщо індикатор CHARGE (Заряджання) швидко блимає під час заряджання
(приблизно вісім разів на секунду), перевірте, чи знаходиться температура у
відповідному діапазоні, а потім від’єднайте зарядний пристрій від мережі,
вийміть і вставте елемент живлення ще раз. Якщо несправність не зникла,
негайно припиніть заряджання та віднесіть зарядний пристрій та елемент
живлення до продавця або до авторизованого представника сервісного
центру Nikon.
X
Не замикайте накоротко контакти зарядного пристрою. Нехтування цим
застереженням може спричинити перегрівання та пошкодження зарядного
пристрою. Під час заряджання не пересувайте зарядний пристрій та не
торкайтеся елемента живлення. Нехтування цим застереженням у
виняткових обставинах може призвести до того, що зарядний пристрій
показуватиме, що елемент живлення повністю заряджено, коли його
заряджено лише частково. Щоб поновити заряджання, вийміть елемент
живлення та вставте його ще раз.
Використовуйте зарядний пристрій тільки для заряджання сумісних із ним
елементів живлення. Від’єднуйте зарядний пристрій від мережі, коли не
користуєтесь ним.
21
A
Форматування карт пам’яті
Якщо карта пам’яті використовується у фотокамері
вперше або її було відформатовано в іншому
пристрої, виберіть пункт Форматувати карту
пам’яті в меню налаштувань та відформатуйте
карту пам’яті, дотримуючись інструкцій на екрані
(0 272). Зверніть увагу, що ця дія призводить до
незворотного видалення будь-яких даних, які
зберігаються на карті. Перед початком
форматування скопіюйте на комп’ютер знімки та інші дані, які необхідно
зберегти.
D
X
Карти пам’яті
• Після використання карти пам’яті можуть бути гарячими. Будьте обережні,
коли виймаєте карти пам’яті з фотокамери.
• Вимикайте живлення перед встановленням або вийманням карт пам’яті.
Під час форматування або під час записування, видалення або копіювання
даних на комп’ютер не виймайте карти пам’яті з фотокамери та не
вимикайте фотокамеру; також не виймайте та не від’єднуйте джерело
живлення. Нехтування цими застереженнями може призвести до втрати
даних або пошкодження фотокамери чи карти пам’яті.
• Не торкайтеся контактів карти пам’яті пальцями або металевими
предметами.
• Не згинайте карту пам’яті, не кидайте її та не піддавайте її дії сильних
механічних ударів.
• Не натискайте на корпус карти. Нехтування цим застереженням може
призвести до пошкодження карти.
• Бережіть карту пам’яті від дії води, підвищеної вологи та прямого
сонячного світла.
• Не форматуйте карти пам’яті на комп’ютері.
A
B
16G
Перемикач захисту від записування
Карти пам’яті SD укомплектовано
перемикачем захисту від записування для
запобігання випадковій втраті даних. Коли
цей перемикач знаходиться в положенні
Перемикач захисту від
«lock» (блокування), карту пам’яті
записування
неможливо форматувати, а знімки
неможливо видалити з карти або записати
на неї (якщо спробувати спустити затвор, на моніторі буде відображено
попередження). Щоб розблокувати карту пам’яті, перемістіть перемикач у
положення «write» (записування).
22
A
Кришка окуляра видошукача
Використовуйте шнурок з комплекту для кріплення кришки окуляра до
ремінця фотокамери, як показано на рисунку.
X
Щоб запобігти проникненню світла крізь видошукач та його впливу на
експозицію, встановлюйте кришку окуляра під час зйомки у режимі live view,
тривалих експозицій, зйомки з автоспуском та в інших ситуаціях, коли ви не
будете дивитись у видошукач, поки затвор залишається відкритим. Щоб
зняти кришку, притисніть защіпки та підніміть її.
A
Зняття окуляра видошукача
Окуляр видошукача має бути знятий, перш ніж
можна буде прикріпити додаткові лінзи
налаштування діоптрій видошукача. Щоб зняти
окуляр, злегка захопіть його великим і вказівним
пальцями та прокрутіть, як показано на рисунку.
23
Прикріплення об’єктива
Слідкуйте за тим, щоб у фотокамеру не потрапив пил у той час, коли
знято об’єктив. У цьому посібнику користувача для прикладу
здебільшого використано об’єктив AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special
Edition).
Приєднайте об’єктив, як показано на рисунку.
Зніміть захисну
кришку фотокамери
X
Зніміть задню захисну
кришку об’єктива
Мітка встановлення (фотокамера)
Сумістіть мітки
встановлення
Мітка встановлення (об’єктив)
Прокрутіть об’єктив, як показано на рисунку, до фіксації з клацанням
24
A
Від’єднання об’єктива
Фотокамера має бути вимкнена під час знімання
або заміни об’єктивів. Щоб зняти об’єктив,
натисніть і утримуйте кнопку розблокування
об’єктива (q), при цьому прокручуйте об’єктив за
годинниковою стрілкою (w). Після знімання
об’єктива встановіть на місце кришку й ковпачок
об’єктива та захисну кришку фотокамери.
A
Режим фокусування об’єктива
Якщо об’єктив обладнано перемикачем режиму
фокусування, виберіть режим автофокусування
(A, M/A або A/M).
X
D
Об’єктиви з вбудованим процесором і кільцем діафрагми
Якщо об’єктиви з вбудованим процесором обладнано кільцем діафрагми
(0 320), зафіксуйте діафрагму на мінімальному значенні (максимальне
діафрагмове число).
A
Об’єктиви без вбудованого процесора/не серії AI
Фотокамеру можна використовувати з об’єктивами без вбудованого
процесора та об’єктивами, не обладнаними механізмами AI (об’єктиви не
серії AI; 0 163).
A
Область зображення
Якщо використовується об’єктив DX, то область
зображення формату DX буде вибрано автоматично
(0 51).
Область зображення
25
Основні налаштування
Коли фотокамеру вмикають уперше, відображається діалогове вікно
вибору мови. Виберіть мову та встановіть час і дату. Поки не
встановлено час і дату, знімки робити не можна.
1
Увімкніть фотокамеру.
2
Виберіть мову.
X
26
Буде відображено діалогове вікно вибору мови.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
виділити потрібну мову, потім
натисніть кнопку J.
3
Виберіть часовий пояс.
4
Виберіть формат дати.
Буде відображено діалогове
вікно вибору часового поясу.
Натисніть кнопку 4 або 2, щоб
виділити місцевий часовий пояс
(у полі UTC відображається
різниця між вибраним часовим поясом і загальним
координованим часом (UTC) у годинах), і натисніть кнопку J.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
вибрати послідовність
відображення року, місяця та дня.
Натисніть кнопку J, щоб перейти
до наступного кроку.
5
Увімкніть або вимкніть
перехід на літній час.
Буде відображено параметри
переходу на літній час. Перехід на
літній час вимкнено за
замовчуванням; якщо перехід на
літній час діє в місцевому часовому поясі, натисніть кнопку 1,
щоб виділити Увімкнути, і натисніть кнопку J.
6
Установіть дату й час.
Буде відображено діалогове
вікно, показане праворуч.
Натисніть кнопку 4 або 2, щоб
вибрати пункт, натисніть кнопку
1 або 3, щоб внести зміни.
Натисніть кнопку J, щоб налаштувати годинник і вийти до
режиму зйомки (зауважте, що у фотокамері використовується
24-годинний формат часу).
X
A
Налаштування годинника
Налаштування мови та дати/часу можна змінити в будь-який момент за
допомогою параметрів меню налаштування Мова (Language) (0 277) і
Часовий пояс і дата (0 276). Годинник фотокамери також можна
налаштувати за допомогою даних, наданих пристроєм GPS (0 170).
A
Елемент живлення годинника
Годинник фотокамери працює від окремого перезаряджуваного елемента
живлення, котрий заряджається за потреби, коли у фотокамеру встановлено
основний елемент живлення, або коли робота фотокамери забезпечується
через додатковий з’єднувач живлення та адаптер змінного струму (0 323).
Двох днів заряджання буде достатньо, щоб забезпечити живлення
годинника приблизно на три місяці. Якщо при ввімкненні фотокамери
з’являється попередження, що годинник не налаштовано, а піктограма Y
на інформаційному екрані блимає, це свідчить про те, що елемент живлення
розряджено та налаштування годинника скинуто. Установіть на годиннику
правильний час і дату.
A
Годинник фотокамери
Годинник фотокамери менш точний, ніж більшість ручних і побутових
годинників. Регулярно звіряйте годинник із більш точними пристроями. За
потреби скоректуйте час.
27
Налаштування фокуса видошукача
Фотокамеру обладнано регулятором діоптрій, який дозволяє
пристосувати фотокамеру до індивідуальних особливостей зору.
Перед компонуванням кадрів у видошукачі впевніться в тому, що
зображення у видошукачі знаходиться у фокусі.
1
2
X
Увімкніть фотокамеру.
Зніміть ковпачок об’єктива та ввімкніть фотокамеру.
Сфокусуйте зображення у
видошукачі.
Прокручуйте регулятор
налаштування діоптрій, поки
рамки зони АФ не буде чітко
сфокусовано. Коли
використовуєте регулятор налаштування діоптрій, приклавши
око до видошукача, будьте обережні — не попадіть собі пальцем
або нігтем в око.
Рамки зони АФ
Видошукач не
сфокусовано
A
Видошукач сфокусовано
Налаштування фокуса видошукача
Якщо неможливо налаштувати фокус видошукача за допомогою описаного
вище способу, виберіть покадрове автофокусування (AF-S; 0 59), АФ за
однією точкою (0 62) та за центральною точкою фокусування (0 65), а потім
розташуйте висококонтрастний об’єкт у центральній точці фокусування та
натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб виконати фокусування
фотокамери. Коли фотокамера сфокусується, за допомогою регулятора
налаштування діоптрій надайте різкості об’єкту у видошукачі. За потреби
фокус видошукача можна налаштувати в більших межах, використовуючи
для цього додаткові коригуючі лінзи (0 324).
28
sОснови зйомки та
відтворення
Фотозйомка
Увімкнення фотокамери
Перед початком зйомки ввімкніть фотокамеру та перевірте рівень
заряду елемента живлення, а також кількість кадрів, що залишилися,
як описано нижче.
1
2
Увімкніть фотокамеру.
Увімкніть фотокамеру. Панель
керування ввімкнеться, а дисплей
видошукача засвітиться.
s
Перемикач живлення
Перевірте рівень заряду елемента
живлення.
Перевірте рівень заряду елемента живлення
у видошукачі або на панелі керування.
Піктограма
Панель керування Видошукач
L
—
K
—
H
d
H
(блимає)
d
(блимає)
Опис
Елемент живлення повністю заряджено.
Елемент живлення частково розряджено.
Низький заряд елемента живлення.
Зарядіть елемент живлення або
підготуйте запасний.
Елемент живлення розряджено, спуск
затвора заблоковано. Зарядіть або
замініть елемент живлення.
29
3
s
Перевірте кількість кадрів, що залишилися.
На панелі керування показана кількість
знімків, які можна зробити за поточних
параметрів (значення, більші за 1000,
будуть округлені до сотень у меншу
сторону, тобто значення від 2900 до 2999
будуть показані як 2,9 k). Коли ця кількість
дійде до нуля, на лічильнику кадрів буде блимати A, а на місці
відображення витримки буде блимати n або j. Установіть
іншу карту пам’яті або видаліть деякі знімки.
Вибір режиму експозиції
Підніміть диск режимів експозиції та
прокрутіть його для встановлення в потрібне
положення.
A
Очищення датчика зображення
Щоб видалити пил, під час увімкнення або вимкнення фотокамери
виконується вібрація фільтра розмивання меж, який накриває датчик
зображення (0 329).
30
Підготовка фотокамери
Під час компонування знімків у видошукачі
тримайте ручку фотокамери в правій руці, а
лівою рукою підтримуйте корпус фотокамери
або об’єктив. Злегка упріться ліктями в тулуб,
щоб забезпечити опору, та поставте одну ногу
на півкроку перед другою, щоб упевнено
стояти. Під час зйомки в портретній
(вертикальній) орієнтації тримайте
фотокамеру, як показано праворуч на
нижньому з трьох рисунків.
s
Фокусування та зйомка
1
Натисніть кнопку
спуску затвора
наполовину.
Точка фокусування
Щоб сфокусуватися,
натисніть кнопку спуску
затвора наполовину. Буде
відображено активну
точку фокусування.
Індикатор
фокусування
Ємність
буфера
31
2
Перевірте індикатори у видошукачі.
Якщо фокусування виконано, то у видошукачі відобразиться
індикатор фокусування (I).
Дисплей видошукача
I
2
4
2 4
(блимає)
Опис
Об’єкт у фокусі.
Точка фокусування знаходиться між
фотокамерою й об’єктом.
Точка фокусування знаходиться позаду об’єкта.
Фотокамера не може сфокусуватися на об’єкті в
точці фокусування за допомогою
автофокусування.
При натисканні кнопки спуску затвора наполовину
фокус буде зафіксовано, а кількість кадрів, які можна
зберегти в буфері пам’яті («t»; 0 47), буде
відображено у видошукачі.
s
Відомості про порядок дій у випадку, коли фотокамера не може
сфокусуватися за допомогою автофокусування, наведено в
розділі «Отримання якісних знімків у режимі автофокусування»
(0 61).
3
32
Зробіть знімок.
Плавно натисніть кнопку спуску
затвора до кінця, щоб спустити
затвор і зробити знімок. Поки
знімок записується на карту
пам’яті, індикатор доступу до
Індикатор доступу до карти
карти пам’яті буде світитися. Не
пам’яті
виймайте карту пам’яті, не
від’єднуйте та не виймайте джерело живлення, поки індикатор
не погасне, а збереження знімка не буде завершено.
A
Кнопка спуску затвора
Фотокамеру обладнано двоступеневою кнопкою спуску затвора.
Фотокамера фокусується, поки кнопку спуску затвора натиснуто
наполовину. Щоб зробити знімок, натисніть кнопку спуску затвора до кінця.
Фокусування: натисніть
наполовину
Зйомка: натисніть до
кінця
A
Таймер режиму очікування
Якщо протягом приблизно 6 секунд не виконуватиметься жодних дій,
відображення витримки та діафрагми у видошукачі та на панелі керування
буде вимкнено для економії заряду елемента живлення. Щоб повторно
ввімкнути відображення, натисніть кнопку спуску затвора наполовину.
Проміжок часу до завершення відліку таймера режиму очікування
автоматично можна налаштувати за допомогою користувацького параметра
c2 (Таймер режиму очікування, 0 251).
Експонометр
увімкнено
Експонометр
вимкнено
s
Експонометр
увімкнено
A
Вміст екрана вимкненої фотокамери
Якщо вставлено елемент живлення та карту пам’яті,
то коли фотокамеру вимкнено, буде відображено
кількість кадрів, що залишилися.
Панель керування
33
Основи відтворення
1
Натисніть кнопку K.
Знімок буде відображено на
моніторі.
Кнопка K
2
s
Перегляньте інші знімки.
Інші знімки можна відобразити,
натиснувши кнопку 4 або 2. Щоб
переглянути додаткові відомості
про поточний знімок, натискайте
кнопки 1 та 3 (0 188).
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
Щоб завершити відтворення та
повернутись до режиму зйомки,
натисніть кнопку спуску затвора
наполовину.
A
Перегляд зображення
Якщо значення Увімкнути вибрано для параметра меню відтворення
Перегляд зображення (0 232), знімки автоматично відображаються на
моніторі протягом кількох секунд після зйомки.
34
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Видалення непотрібних знімків
Щоб видалити знімок, наразі відображений на моніторі, натисніть
кнопку O. Зверніть увагу, що видалені знімки неможливо відновити.
1
Відобразіть знімок.
2
Видаліть знімок.
Відобразіть знімок, який потрібно
видалити, як описано на попередній
сторінці.
Натисніть кнопку O. Буде
відображено діалогове
вікно підтвердження.
Натисніть кнопку O ще раз,
щоб видалити зображення
Кнопка O
та повернутися до
відтворення. Щоб вийти без
видалення знімка, натисніть кнопку K.
s
A
Видалити
Щоб видалити вибрані зображення (0 205), усі зображення, зроблені у
вибрану дату (0 206), або усі зображення з поточної папки (0 205),
використовуйте параметр меню відтворення Видалити.
35
#
Режим експозиції
Щоб вибрати режим експозиції, підніміть і
прокрутіть диск режимів експозиції.
Режим
#
P
S
A
M
36
Опис
Програмний автоматичний режим (0 38). Фотокамера встановлює
значення витримки та діафрагми для отримання оптимальної
експозиції. Рекомендовано для миттєвих знімків та для інших ситуацій,
коли замало часу для регулювання параметрів фотокамери.
Автоматичний режим із пріоритетом витримки (0 39). Користувач вибирає
значення витримки; фотокамера вибирає відповідне значення
діафрагми для отримання найкращого результату. Використовуйте
для чіткого або розмитого відображення рухомих об’єктів.
Автоматичний режим із пріоритетом діафрагми (0 41). Користувач вибирає
значення діафрагми; фотокамера вибирає відповідне значення
витримки для отримання найкращого результату. Використовуйте для
отримання ефекту розмиття фону або для одночасного захоплення у
фокус фону та переднього плану.
Ручний режим (0 42). Користувач може налаштувати значення як
витримки, так і діафрагми. Установіть для витримки значення
«витримка від руки» (B) або «час» (T) для тривалих експозицій.
A
Типи об’єктивів
Під час використання об’єктива з вбудованим процесором, обладнаного
кільцем діафрагми (0 320), зафіксуйте кільце діафрагми на мінімальному
значенні діафрагми (максимальне діафрагмове число). Об’єктиви типу G та E
не обладнані кільцем діафрагми.
Під час використання об’єктивів без вбудованого процесора (0 163)
виберіть режим експозиції A або M та налаштуйте діафрагму за допомогою
кільця діафрагми об'єктива. Якщо для об’єктива без вбудованого процесора
вибрано режим експозиції P або S, то фотокамера буде працювати в режимі
експозиції A та у видошукачі буде відображено 7. Додаткові відомості
наведено на стор. 318.
A
Об’єктиви без вбудованого процесора (0 163)
Щоб регулювати діафрагму, використовуйте
кільце діафрагми об’єктива. Якщо максимальну
діафрагму об’єктива встановлено за допомогою
параметра Дані об’єкт. без вбуд. проц. у меню
налаштування (0 163), коли приєднано об’єктив
без вбудованого процесора, то поточне
діафрагмове число відображатиметься у
видошукачі та на панелі керування з
округленням до найближчої поділки на шкалі діафрагми. В іншому випадку
індикатори діафрагми показуватимуть лише кількість поділок (F, з
максимальною діафрагмою, відображеною як FA), при цьому діафрагмове
число потрібно зчитувати з кільця діафрагми об’єктива. Діафрагма для
об’єктивів, не обладнаних механізмами AI (об’єктиви не серії AI),
налаштовується за допомогою кільця діафрагми об’єктива. Зміни значень
діафрагми не відображаються на дисплеях фотокамери; використовуйте
допоміжний диск керування, щоб встановити на фотокамері значення
діафрагми, вибране з допомогою кільця діафрагми (0 168).
#
37
P: Програмний автоматичний режим
У цьому режимі фотокамера автоматично
встановлює значення витримки та діафрагми
відповідно до вбудованої програми для
отримання оптимальної експозиції в більшості
випадків.
#
A
Гнучка програма
У режимі експозиції P різні поєднання значень
витримки та діафрагми можна підібрати
прокручуванням головного диска керування під
час роботи експонометра («гнучка програма»).
Прокрутіть диск праворуч, щоб вибрати великі
діафрагми (малі значення діафрагмового числа)
для розмиття деталей фону або короткі витримки
для «заморожування» рухомих об’єктів. Прокрутіть
Головний диск
диск ліворуч, щоб вибрати малі діафрагми (великі
керування
значення діафрагмового числа) для збільшення
глибини різкості, або щоб вибрати довгі витримки
для розмиття рухомих об’єктів. Усі комбінації цих
Видошукач
значень призводять до отримання одного і того
самого значення експозиції. Коли задіяно гнучку
програму, у видошукачі відображається індикатор E. Щоб відновити
налаштування витримки та діафрагми за замовчуванням, потрібно
прокрутити головний диск керування, поки індикатор не зникне, вибрати
інший режим експозиції або вимкнути фотокамеру.
A
Див. також
Відомості щодо вбудованого програмного режиму експозиції наведено на
стор. 339.
38
S: Автоматичний режим із пріоритетом
витримки
В автоматичному режимі з пріоритетом
витримки значення витримки вибирається
поворотом диска вибору витримки, у той час як
фотокамера автоматично вибирає значення
діафрагми для отримання оптимальної
експозиції. Диск фіксується в положеннях 1/3 STEP,
X і T; щоб вибрати інше налаштування, під час прокручування диска
утримуйте натиснутою кнопку розблокування диска вибору витримки.
Диск вибору витримки
#
Кнопка розблокування диска вибору витримки
1/4000
с–1/2 с
Кроки 1/3 ЗЕ (0 40)
Синхронізація спалаху
(0 257)
1–4 с (червоний)
• Налаштування T (час, 0 44) і B (витримка від руки, 0 44) діють тільки
в режимі експозиції M.
A
Див. також
Відомості щодо використання диска керування для точного налаштування
витримки, вибраної диском вибору витримки, наведено в описі
користувацького параметра f11 (Легке точне налашт. витр.; 0 270). На
стор. 347 наведено відомості щодо дій у разі появи на місці відображення
витримки індикаторів «A» або «%», які блимають.
39
1/3 STEP (режими експозиції S і M)
Коли диск вибору витримки
встановлено в положення 1/3 STEP, то
витримку можна налаштувати з
кроком 1/3 EV прокручуванням
головного диска керування; вибрана
витримка відображається на панелі
керування та у видошукачі.
Вибирайте значення в діапазоні від 1/
4000 до 30 с. У режимі експозиції M
значення «витримка від руки» та
«час» можна використовувати для
запису тривалих експозицій.
#
40
Головний диск
керування
A: Автоматичний режим із пріоритетом
діафрагми
В автоматичному режимі з пріоритетом
діафрагми значення діафрагми вибирається
користувачем, у той час як фотокамера
автоматично вибирає значення витримки для
отримання оптимальної експозиції. Поки
активовано експонометр, прокрутіть
допоміжний диск керування, щоб вибрати
значення діафрагми в діапазоні від
мінімального до максимального значення для
встановленого об’єктива; вибране значення
діафрагми буде відображено на панелі
керування й у видошукачі.
Допоміжний диск
керування
#
A
Об’єктиви з кільцем діафрагми
Якщо вибрано значення Кільце діафрагми для користувацького параметра
f7 (Налаштув. дисків керув.) > Налаштування діафрагми (0 268), то
діафрагму можна налаштувати за допомогою кільця діафрагми об’єктива.
A
Попередній перегляд глибини різкості
Щоб заздалегідь переглянути вплив зміни
діафрагми, натисніть і утримуйте натиснутою
кнопку Pv. На об’єктиві буде закрито діафрагму до
значення, вибраного фотокамерою (режими
експозиції P та S) або користувачем (режими
експозиції A та M), що дозволить здійснити
попередній перегляд глибини різкості у
видошукачі.
Кнопка Pv
A
Користувацький параметр e5 — Моделюючий спалах
Цей параметр контролює ввімкнення моделюючого спалаху при натисканні
кнопки Pv, якщо використовуються додаткові спалахи, які підтримують
систему творчого освітлення Nikon (CLS; 0 118). Додаткові відомості
наведено на стор. 259.
41
M: Ручний режим
У ручному режимі експозиції можна
налаштувати як значення витримки, так і
значення діафрагми. Коли експонометр
увімкнено, прокрутіть допоміжний диск
керування, щоб установити діафрагму в
діапазоні від мінімального до максимального
значення для даного об’єктива; щоб встановити витримку, утримуйте
натиснутою кнопку розблокування диска вибору витримки і в цей час
повертайте диск вибору витримки. Використовуйте індикатори
експозиції для перевірки експозиції.
#
Допоміжний диск
керування
1/4000
с–1/2 с
Кроки 1/3 ЗЕ (0 40)
Синхронізація спалаху
(0 257)
Диск вибору
витримки
Тривалі експозиції
(0 44)
1–4 с (червоний)
42
A
Об’єктиви з кільцем діафрагми
Якщо вибрано значення Кільце діафрагми для користувацького параметра
f7 (Налаштув. дисків керув.) > Налаштування діафрагми (0 268), то
діафрагму можна налаштувати за допомогою кільця діафрагми об’єктива.
A
Індикатор експозиції
Якщо встановлено значення витримки, відмінне від «витримка від руки» або
«час», індикатор експозиції у видошукачі показує, чи буде знімок за поточних
налаштувань недо- або переекспонованим. Якщо перевищено межі
вимірювальної здатності системи вимірювання експозиції, то індикатори
почнуть блимати.
Оптимальна експозиція
Недоекспоновано на 1/3 EV
Переекспоновано на
більше, ніж 2 EV
A
Див. також
Відомості щодо використання диска керування для точного налаштування
витримки, вибраної диском вибору витримки, наведено в описі
користувацького параметра f11 (Легке точне налашт. витр.; 0 270).
Відомості про інвертування індикаторів експозиції таким чином, щоб від’ємні
значення відображалися праворуч, а додатні — ліворуч, наведено в описі
користувацького параметра f10 (Інвертувати індикатори, 0 269).
#
43
❚❚ Тривалі експозиції (тільки в режимі M)
#
Використовуйте наведені нижче витримки для
тривалих експозицій під час зйомки рухливих
вогнів, зірок, нічних пейзажів або феєрверків.
• Витримка від руки (B). Затвор залишається
відкритим, поки натиснуто кнопку спуску
Тривалість
затвора. Щоб запобігти розмиттю,
експозиції:
35 с
використовуйте штатив, додатковий
Діафрагма: f/25
безпроводовий пристрій дистанційного
керування (0 325) або шнур дистанційного
керування (0 325).
• Час (T). Розпочніть експонування натисканням кнопки спуску затвора
на фотокамері, додатковому шнурі дистанційного керування або
безпроводовому пристрої дистанційного керування. Затвор
залишатиметься відкритим протягом тридцяти хвилин, або поки
кнопку не буде натиснуто вдруге.
Перед зйомкою встановіть фотокамеру на штатив або покладіть її на
стійку рівну поверхню. Щоб запобігти втраті живлення до закінчення
експозиції, використовуйте повністю заряджений елемент живлення
або додатковий адаптер змінного струму та з’єднувач живлення.
Зауважте, що за тривалої експозиції можлива поява шуму (яскравих
плям, довільно розташованих світлих пікселів або пелени); перед
зйомкою виберіть значення Увімкнути для параметра меню зйомки
ЗШ під час тривал. експозиції (0 242). Щоб запобігти проникненню
світла крізь видошукач та його впливу на знімки або експозицію,
закрийте видошукач кришкою окуляра з комплекту (0 23).
1
44
Прокрутіть диск режимів
експозиції в положення M.
Диск режимів експозиції
2
Виберіть витримку.
Диск вибору витримки
Утримуючи натиснутою кнопку
розблокування диска вибору
витримки, прокрутіть диск
вибору витримки в положення
B (витримка від руки) або T (час;
якщо прокрутити диск вибору
витримки в положення 1/3 STEP,
Кнопка розблокування диска
вибору витримки
витримку можна вибрати
прокручуванням головного
диска керування). Якщо вибрано
значення «витримка від руки», на
панелі керування й у видошукачі
Витримка від руки
відображається індикатор A,
а якщо вибрано «час»,
відображається %.
#
Час
3
Відкрийте затвор.
Витримка від руки. Після фокусування натисніть до кінця кнопку
спуску затвора на фотокамері, додатковому шнурі дистанційного
керування або безпроводовому пристрої дистанційного
керування. Утримуйте кнопку спуску затвора натиснутою до
завершення експонування.
Час. Натисніть кнопку спуску затвора до кінця.
4
Закрийте затвор.
Витримка від руки. Зніміть палець із кнопки спуску затвора.
Час. Натисніть кнопку спуску затвора до кінця. Зйомку буде
автоматично припинено через тридцять хвилин.
45
k
Режим роботи затвора
Вибір режиму роботи затвора
Щоб вибрати режим роботи затвора, прокрутіть
диск вибору режиму роботи затвора в потрібне
положення (0 7).
Режим
S
k
CL
CH
J
E
MUP
Опис
Покадровий. Фотокамера робить один знімок за кожного натискання
кнопки спуску затвора.
Неперервний низькошвидкісний. Поки кнопка спуску затвора утримується
натиснутою, фотокамера записує 1–5 кадрів за секунду. 1 Частоту
кадрів можна вибрати за допомогою користувацького параметра d5
(Швидк. зйомки в реж. CL, 0 254).
Неперервний високошвидкісний. Поки кнопка спуску затвора утримується
натиснутою, фотокамера записує до 5,5 кадрів за секунду. 2
Тихий спуск затвора. Аналогічно покадровому режиму роботи затвора,
крім того що дзеркало не стає з клацанням на місце при повному
натисканні кнопки спуску затвора, що дозволяє керувати моментом
клацання дзеркала; при цьому клацання тихіше, ніж у покадровому
режимі роботи затвора. Крім того, звуковий сигнал не лунає
незалежно від параметра, вибраного для користувацького параметра
d1 (Звуковий сигнал; 0 253).
Автоспуск. Зйомка з використанням автоспуску (0 48).
Піднімання дзеркала. Вибирайте цей режим, щоб зменшити вплив
тремтіння фотокамери під час зйомки з телеоб’єктивом або під час
макрозйомки, а також в інших випадках, коли найменший рух
фотокамери може спричинити розмиття знімків.
1 Середня частота кадрів з використанням елемента живлення EN-EL14a, неперервного
слідкувального АФ, ручного вибору експозиції або автоекспозиції з пріоритетом
витримки, витримки 1/200 с або коротшої, решти параметрів, окрім користувацького
параметра d5, зі значеннями за замовчуванням, а також за доступної пам’яті в буфері.
2 Середня частота кадрів з використанням елемента живлення EN-EL14a,
неперервного слідкувального АФ, ручного вибору експозиції або автоекспозиції з
пріоритетом витримки, витримки 1/200 с або коротшої, інших параметрів зі
значеннями за замовчуванням, а також за доступної пам’яті в буфері.
46
Частота кадрів зменшується при довгих витримках або при дуже
малих діафрагмах (великих діафрагмових числах), коли ввімкнено
зменшення вібрацій (доступне для об’єктивів VR) або автоматичне
керування чутливістю ISO (0 70, 72), або в разі низького рівня заряду
елемента живлення.
A
Буфер пам’яті
Для тимчасового зберігання даних фотокамеру
оснащено буфером пам’яті, який дає змогу
продовжувати зйомку, поки знімки зберігаються на
карту пам’яті. Можна зробити до 100 знімків
поспіль. Проте зауважте, що швидкість зйомки
знижується, коли буфер заповнений (tAA).
Приблизна кількість зображень, які можна
зберегти в буфері за поточних параметрів,
відображається на лічильниках кадрів у видошукачі та на панелі керування,
коли натиснуто кнопку спуску затвора. На рисунку праворуч показано
індикатор, який відображається, коли в буфері можна зберегти ще
приблизно 55 знімків.
k
Поки знімки записуються на карту пам’яті, світитиметься індикатор доступу
до карти пам’яті. Залежно від умов зйомки та швидкодії карти пам’яті,
збереження знімка може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Не
виймайте карту пам’яті та не від’єднуйте джерело живлення, поки
світиться індикатор доступу. Якщо вимкнути фотокамеру за наявності
даних у буфері, живлення не вимкнеться, поки всі зображення, що є у буфері,
не будуть збережені. У випадку розрядження елемента живлення за
наявності зображень у буфері спуск затвора буде заблоковано, а
зображення будуть перенесені на карту пам’яті.
A
Live view
Якщо неперервний режим роботи затвора використовується під час
фотозйомки live view (0 172), то при натисканні кнопки спуску затвора
замість зображення, яке видно крізь об’єктив, буде показано знімки.
A
Див. також
Відомості про вибір максимальної кількості знімків, які можна зробити за
одну серію, наведено в описі користувацького параметра d6 (Макс. непер.
роботи затв., 0 254). Відомості про кількість знімків, які можна зробити за
одну серію, наведено на стор. 364.
47
Режим автоспуску
Автоспуск можна використовувати для зменшення тремтіння
фотокамери або для зйомки автопортретів.
k
1
Установіть фотокамеру на штатив.
2
Виберіть режим автоспуску.
Установіть фотокамеру на штатив або покладіть її на стійку рівну
поверхню.
Прокрутіть диск вибору режиму
роботи затвора в положення E.
Диск вибору режиму роботи
затвора
3
Скомпонуйте кадр.
A Закривайте видошукач
Щоб запобігти проникненню світла крізь видошукач, що негативно
впливає на знімки та експозицію, закрийте видошукач кришкою
окуляра DK-26 з комплекту (0 23).
4
48
Зробіть знімок.
Щоб виконати фокусування,
натисніть кнопку спуску затвора
наполовину. Потім натисніть
кнопку до кінця, щоб активувати
таймер автоспуску (зауважте, що таймер не буде активовано у
випадку, коли фотокамера не може виконати фокусування, або в
інших ситуаціях, коли не може відбутися спуск затвора).
Індикатор автоспуску почне блимати. За дві секунди до зйомки
індикатор автоспуску перестане блимати. Спуск затвора
відбудеться через десять секунд після запуску таймера. Щоб
скасувати зйомку, виберіть інший режим роботи затвора.
A
Див. також
Відомості про вибір тривалості автоспуску, кількості знімків та інтервалу між
знімками наведено в описі користувацького параметра c3 (Автоспуск;
0 252). Відомості про керування звуковим сигналом, що лунає під час
роботи автоспуску, наведено в описі користувацького параметра d1
(Звуковий сигнал; 0 253).
k
49
Режим піднімання дзеркала
Вибирайте цей режим, щоб зменшити розмиття, спричинене рухом
фотокамери під час піднімання дзеркала. Рекомендовано
використовувати штатив.
1
Виберіть режим піднімання
дзеркала.
Прокрутіть диск вибору режиму
роботи затвора в положення MUP.
Диск вибору режиму роботи
затвора
k
2
Підніміть дзеркало.
Скомпонуйте кадр, виконайте фокусування
та натисніть кнопку спуску затвора до кінця,
щоб підняти дзеркало.
D Піднімання дзеркала
При піднятому дзеркалі буде неможливо скомпонувати кадр у
видошукачі, також не виконуватиметься автофокусування та
вимірювання.
3
A
Зробіть знімок.
Натисніть кнопку спуску затвора до кінця
ще раз, щоб зробити знімок. Щоб запобігти
розмиттю зображення внаслідок руху
фотокамери, плавно натискайте кнопку спуску затвора. Дзеркало
опуститься після завершення зйомки.
Режим піднімання дзеркала
Знімок буде зроблено автоматично, якщо не виконуватиметься жодних дій
протягом приблизно 30 с після піднімання дзеркала.
50
dПараметри записування
зображення
Область зображення
Виберіть область зображення зі значень FX (36×24) 1,0× і DX (24×16) 1,5×.
Дисплей видошукача
d
Знімок з областю
зображення формату
FX (36×24)
Знімок з областю
зображення формату
DX (24×16)
A
Об’єктиви DX
Об’єктиви DX призначені для використання з фотокамерами формату DX і
відрізняються меншим кутом огляду порівняно з об’єктивами для
фотокамер формату 35мм. Якщо параметр Автом. обтинання DX вимкнено,
а для параметра Вибрати обл. зображ. вибрано значення FX (36×24) 1.0×
(формат FX), то можливе затінення країв зображень, коли встановлено
об’єктив DX. Це явище може бути непомітним у видошукачі, але під час
відтворення буває помітно зменшення роздільної здатності або затемнення
країв зображень.
51
❚❚ Вибрати обл. зображ.
Виберіть область зображення, що
використовується, коли встановлено об’єктив
не формату DX, або встановлено об’єктив DX і
вибрано значення Вимкнути для параметра
Автом. обтинання DX (0 53).
Параметр
Опис
Зображення зберігаються у форматі FX з
FX (36×24) 1.0× використанням усієї площі датчика зображення (36,0 ×
c (формат FX)
23,9 мм), створюючи кут огляду, який відповідає
об’єктиву NIKKOR для фотокамери формату 35мм.
Область 23,4 × 15,5 мм по центру датчика зображення
DX (24×16) 1.5× використовується для збереження знімків у форматі
a
(формат DX)
DX. Щоб обчислити приблизну фокусну відстань
об’єктива у форматі 35мм, помножте вихідні дані на 1,5.
❚❚ Автом. обтинання DX
d
Зазначте, чи вибирати автоматично режим
обтинання DX, коли встановлено об’єктив
формату DX.
Параметр
Опис
Фотокамера автоматично вибирає режим обтинання DX, коли
встановлено об’єктив формату DX. Якщо встановлено інший
Увімкнути
об’єктив, буде використано значення обтинання, вибране для
параметра Вибрати обл. зображ.
Використовується режим обтинання, вибраний для параметра
Вимкнути
Вибрати обл. зображ.
A
Дисплей видошукача
Розміри ділянки обтинання формату DX показано
праворуч; область за межами обтинання може бути
позначена сірим кольором, якщо значення
Вимкнути вибрано для користувацького
параметра a5 (Підсвіч. точки фокус.) >
Підсвічування точки АФ (0 248).
52
Формат DX
Потрібну область зображення можна задати за допомогою параметра
меню зйомки Область зображення або натисканням елемента
керування та прокручуванням диска керування.
❚❚ Меню області зображення
1
Виберіть у меню зйомки
пункт Область
зображення.
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть у меню зйомки
пункт Область зображення Кнопка G
(0 235) та натисніть кнопку
2.
2
3
Виберіть параметр.
Виділіть параметр Автом.
обтинання DX або Вибрати обл.
зображ. і натисніть 2.
d
Налаштуйте параметри.
Виберіть параметр і натисніть
кнопку J. Вибрана ділянка
обтинання відображається у
видошукачі (0 52).
A
Область зображення
Вибраний параметр буде відображено на
інформаційному екрані.
53
❚❚ Елементи керування фотокамери
1
Призначте функцію вибору області зображення
елементу керування фотокамери.
Виберіть пункт Вибрати обл. зображ. у якості параметра
«натискання + диски керування» для елемента керування
фотокамери в меню користувацьких параметрів (0 266). Вибір
області зображення можна призначити кнопці Fn
(користувацький параметр f4, Призначення кнопки Fn, 0 263),
кнопці Pv (користувацький параметр f5, Призн. кнопк. попер.
перегл., 0 266) або кнопці A AE-L/AF-L (користувацький параметр
f6, Признач. кнопки AE-L/AF-L, 0 267).
2
За допомогою вибраного елемента керування
вибирайте область зображення.
Область зображення можна вибрати, натиснувши вибрану кнопку
та прокрутивши головний або допоміжний диск керування, поки
у видошукачі не буде відображено потрібну ділянку обтинання
(0 51).
d
Значення, наразі вибране для області
зображення, можна переглянути у
видошукачі або на інформаційному екрані,
натиснувши кнопку для відображення
області зображення. Формат FX
відображається у вигляді «36 – 24», формат
DX — у вигляді «24 – 16».
D
Автом. обтинання DX
Вибраний елемент керування не можна використовувати для вибору області
зображення, якщо встановлено об’єктив формату DX і ввімкнено Автом.
обтинання DX.
A
Розмір зображення
Розмір зображення залежить від параметра, вибраного для області
зображення (0 58).
54
Якість і розмір зображення
Якість і розмір зображення разом визначають, скільки місця на карті
пам’яті займає кожний знімок. Зображення високої якості та великих
розмірів можна надрукувати на папері більших форматів, але вони
також потребують більше пам’яті, це означає, що на карті пам’яті
можна зберегти меншу кількість таких зображень (0 364).
Якість зображення
Виберіть формат файлу та коефіцієнт стиснення (якість зображення).
Параметр
Тип
файлу
NEF (RAW)
NEF
TIFF (RGB)
TIFF
(RGB)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic
NEF/
JPEG
Опис
Необроблені дані з датчика зображення
зберігаються безпосередньо на карту пам’яті. Такі
параметри, як баланс білого та контрастність, можна
налаштувати після зйомки.
Збереження знімків у форматі TIFF-RGB без стиснення
з глибиною кольору 8 бітів на канал (24-бітове
представлення кольору). Формат TIFF підтримується
різноманітними програмами з обробки зображень.
Збереження зображень у форматі JPEG із
коефіцієнтом стиснення приблизно 1:4 (висока
якість). *
Збереження зображень у форматі JPEG із
коефіцієнтом стиснення приблизно 1:8 (стандартна
якість). *
Збереження зображень у форматі JPEG із
коефіцієнтом стиснення приблизно 1:16 (базова
якість). *
Зберігаються два зображення: одне у форматі NEF
(RAW), а інше — у форматі JPEG високої якості.
Зберігаються два зображення: одне у форматі NEF
(RAW), а інше — у форматі JPEG стандартної якості.
Зберігаються два зображення: одне у форматі NEF
(RAW), а інше — у форматі JPEG базової якості.
d
* Значення Пріоритет розміру вибрано для параметра Стиснення JPEG.
55
Якість зображення можна налаштувати натисканням кнопки X (T) і
прокручуванням головного диска керування до відображення
потрібного параметра на інформаційному екрані.
Кнопка X (T)
d
Головний диск
керування
Інформаційний екран
A
Меню зйомки
Якість зображення можна також налаштувати за
допомогою параметра меню зйомки Якість
зображення (0 235).
A
Зображення у форматі NEF (RAW)
Зображення у форматі NEF (RAW) можна переглядати на фотокамері або за
допомогою програмного забезпечення, наприклад, Capture NX 2
(продається окремо; 0 325) або ViewNX 2 (наявне на компакт-диску
ViewNX 2 з комплекту постачання). Зауважте, що значення, вибране для
розміру зображення, не впливає на розмір файлів у форматі NEF (RAW). Під
час перегляду на комп’ютері зображення у форматі NEF (RAW) мають розмір,
заданий для великих зображень (розмір #) у таблиці на стор. 58. Копії у
форматі JPEG зображень у форматі NEF (RAW) можна створювати за
допомогою параметра меню обробки Обробка NEF (RAW) (0 300).
A
NEF+JPEG
Під час перегляду на фотокамері знімків, зроблених із параметрами NEF
(RAW) + JPEG, відображатиметься тільки зображення у форматі JPEG. Під час
видалення знімків, зроблених з такими параметрами, будуть видалені
обидва зображення: і у форматі NEF, і у форматі JPEG.
56
Наведені нижче параметри також доступні з меню зйомки. Натисніть
кнопку G, щоб відобразити меню, виділіть потрібний параметр і
натисніть 2.
❚❚ Стиснення JPEG
Виберіть тип стиснення для зображень у форматі JPEG.
O
P
Параметр
Пріоритет
розміру
Оптимальна
якість
Опис
Зображення стискаються приблизно до однакового
розміру файлу.
Оптимальна якість зображення. Розмір файлу
змінюється залежно від сюжету зйомки.
❚❚ Запис. у форм. NEF (RAW) > Тип
Виберіть тип стиснення для зображень у форматі NEF (RAW).
Параметр
N
Стиснення без
втрат
O Стиснення
Без стиснення
Опис
Зображення у форматі NEF стискаються з
використанням зворотного алгоритму приблизно
на 20–40% без втрати якості зображення.
Зображення у форматі NEF стискаються з
використанням незворотного алгоритму приблизно
на 35–55% майже без втрати якості зображення.
Зображення у форматі NEF не стискаються.
d
❚❚ Запис. у форм. NEF (RAW) > Глиб. кольору NEF (RAW)
Виберіть глибину кольору для зображень у форматі NEF (RAW).
Параметр
q 12 бітів
r 14 бітів
Опис
Зображення у форматі NEF (RAW) зберігаються з
глибиною кольору 12 бітів.
Зображення у форматі NEF (RAW) зберігаються з
глибиною кольору 14 бітів, при цьому розмір файлу
збільшується порівняно зі знімками з глибиною
кольору 12 бітів, оскільки збільшується об’єм даних
про колір.
57
Розмір зображення
Розмір зображення вимірюється в пікселях. Виберіть зі значень
# Великий, $ Середній та % Малий (зауважте, що розмір
зображення змінюється залежно від значення, вибраного для
параметра Область зображення, 0 51):
Область зображення
FX (36×24) 1.0×
(формат FX)
DX (24×16) 1.5×
(формат DX)
Параметр
Розмір (пікселі)
Великий
Середній
Малий
Великий
Середній
Малий
4928 × 3280
3696 × 2456
2464 × 1640
3200 × 2128
2400 × 1592
1600 × 1064
Розмір надрукованого знімка
(см) *
41,7 × 27,8
31,3 × 20,8
20,9 × 13,9
27,1 × 18,0
20,3 × 13,5
13,5 × 9,0
* Приблизний розмір під час друку з роздільною здатністю 300 точок/дюйм. Під час
друку розмір зображення в дюймах дорівнює розмірові в пікселях, поділеному на
роздільну здатність принтера в точках на дюйм (точки/дюйм; 1 дюйм=приблизно
2,54 см).
d
Розмір зображення можна налаштувати натисканням кнопки X (T)
і прокручуванням допоміжного диска керування до відображення
потрібного параметра на інформаційному екрані.
Кнопка X (T)
A
Допоміжний диск Інформаційний екран
керування
Меню зйомки
Розмір зображення також можна встановити за
допомогою параметра меню зйомки Розмір
зображення (0 235).
58
NФокусування
У цьому розділі наведено параметри фокусування, доступні під час
компонування кадру у видошукачі. Фокусування можна
налаштовувати автоматично (див. нижче) або вручну (0 68). Можна
також вибрати точку фокусування в автоматичному або ручному
режимі (0 64) чи скористатися фіксацією фокуса для зміни композиції
кадру після фокусування (0 66).
Автофокусування
Щоб скористатися автофокусуванням, Перемикач режимів
фокусування
прокрутіть перемикач режимів
фокусування в положення AF.
N
Режим автофокусування
Виберіть один із таких режимів автофокусування:
Режим
AF-S
AF-C
Опис
Покадрове АФ. Для зйомки нерухомих об’єктів. Фокус фіксується, коли
кнопку спуску затвора натиснуто наполовину. За параметрів за
замовчуванням затвор можна спустити, тільки коли відображається
індикатор фокусування (I) (пріоритет фокусування; 0 246).
Неперервне слідкувальне АФ. Для зйомки рухомих об’єктів. Фотокамера
виконує неперервне фокусування, поки кнопку спуску затвора
натиснуто наполовину. Якщо об’єкт рухається, у фотокамері буде
ввімкнено предиктивне фокусування з відстеженням (0 60), щоб
передбачити кінцеву відстань до об’єкта та змінити фокусування за
потреби. За замовчуванням затвор можна спустити незалежно від
того, чи перебуває об’єкт у фокусі (пріоритет спуску; 0 246).
59
Щоб вибрати режим автофокусування, натисніть кнопку режиму АФ
та прокручуйте головний диск керування, поки у видошукачі не
відобразиться потрібний параметр.
Кнопка режиму АФ
Головний диск
керування
AF-S
AF-C
A
N
Кнопка B
Для виконання фокусування фотокамери
натискання кнопки B дає той самий ефект, що й
натискання кнопки спуску затвора наполовину.
Кнопка B
A
Предиктивне фокусування з відстеженням
У режимі AF-C фотокамера розпочне предиктивне фокусування з
відстеженням, якщо об’єкт рухатиметься в напрямку фотокамери або від неї,
поки натиснуто кнопку спуску затвора наполовину або натиснуто кнопку
B. Таким чином фотокамера зможе відстежувати фокус із урахуванням
прогнозованого положення об’єкта в момент, коли відбудеться спуск
затвора.
A
Див. також
Відомості про використання пріоритету фокусування в режимі
неперервного слідкувального АФ наведено в описі користувацького
параметра a1 (Вибір пріоритету AF-C, 0 246). Відомості про використання
пріоритету спуску для покадрового АФ наведено в описі користувацького
параметра a2 (Вибір пріоритету AF-S, 0 246). Відомості про параметри
автофокусування, доступні в режимі live view, наведено на стор. 175.
60
A
Отримання якісних знімків у режимі автофокусування
Автофокусування не гарантує якості знімків при зазначених нижче умовах.
Спуск затвора може бути заблоковано, якщо за вибраних умов фотокамера
не може виконати фокусування, або може бути відображено індикатор
фокусування (I) та може пролунати звуковий сигнал фотокамери, що дасть
змогу спустити затвор, навіть коли об’єкт знаходиться не у фокусі. У таких
випадках використовуйте ручне фокусування (0 68) або фіксацію фокуса
(0 66), щоб сфокусуватися на іншому рівновіддаленому об’єкті, а потім
змінити композицію кадру.
Контраст між об’єктом і фоном невеликий або зовсім
відсутній.
Приклад: об’єкт і фон однакового кольору.
Об’єкти в точці фокусування знаходяться на різних
відстанях від фотокамери.
Приклад: об’єкт зйомки знаходиться в клітці.
Об’єкт знаходиться в оточенні регулярно
структурованих геометричних форм.
Приклад: жалюзі або ряд вікон на хмарочосі.
N
У точці фокусування знаходяться ділянки з різкою зміною
яскравості.
Приклад: об’єкт знаходиться наполовину в тіні.
Об’єкти на задньому плані виглядають візуально
більшими за об’єкт зйомки.
Приклад: будівля в кадрі знаходиться позаду об'єкта.
На об’єкті багато дрібних деталей.
Приклад: поле квітів або велика кількість інших дрібних
об’єктів майже однакової яскравості.
61
Режим зони АФ
N
62
Установіть спосіб вибору точки фокусування в режимі
автофокусування.
• АФ за однією точкою. Виберіть точку фокусування, як описано на
стор. 64; фотокамера фокусуватиметься тільки на об’єкті, який
перебуває у вибраній точці фокусування. Використовується для
зйомки нерухомих об’єктів.
• Динамічне АФ. Виберіть точку фокусування, як описано на стор. 64. У
режимі фокусування AF-C фотокамера фокусуватиметься на основі
інформації від оточуючих точок фокусування, якщо об’єкт на
короткий час залишить вибрану точку. Кількість точок фокусування
залежить від вибраного режиму:
- 9-точкове динамічне АФ. Вибирайте, коли є час на компонування
знімка або під час зйомки об’єктів, рух яких можна
спрогнозувати (наприклад, бігунів або гоночних машин на трасі).
- 21-точкове динамічне АФ. Вибирайте для зйомки об’єктів, рух яких
не можна передбачити (наприклад, футболісти під час гри).
- 39-точкове динамічне АФ. Вибирайте, коли об’єкт зйомки рухається
швидко та його важко впіймати в кадр за допомогою видошукача
(наприклад, птахи).
• 3D-стеження. Виберіть точку фокусування, як описано на стор. 64. У
режимі фокусування AF-C фотокамера стежитиме за об’єктами, котрі
залишають вибрану точку фокусування, та вибиратиме нові точки
фокусування за потреби. Використовуйте для швидкого
компонування кадрів з об’єктами, що хаотично рухаються з боку в
бік (наприклад, тенісисти). Якщо об’єкт залишає межі видошукача,
зніміть палець із кнопки спуску затвора та змініть композицію кадру,
щоб об’єкт знаходився у вибраній точці фокусування.
• Автоматичний вибір зони АФ. Фотокамера
автоматично визначає об’єкт і вибирає точку
фокусування. Якщо використовується
об’єктив типу G, E або D (0 320), фотокамера
може відрізняти людей від фону для
покращеного визначення об’єктів. Після того
як фотокамера виконає фокусування, активні точки фокусування
будуть тимчасово виділені. У режимі AF-C головна точка фокусування
залишатиметься виділеною після вимкнення виділення інших точок
фокусування.
Щоб вибрати режим зони АФ, натисніть кнопку режиму
автофокусування та прокручуйте допоміжний диск керування, поки у
видошукачі не відобразиться потрібний параметр.
Кнопка режиму АФ
Допоміжний диск
керування
Видошукач
N
A
3D-стеження
При натисканні кнопки спуску затвора наполовину кольори зони навколо
точки фокусування зберігаються у фотокамері. Таким чином, 3D-стеження
може не дати очікуваних результатів з об’єктами, які мають той самий колір,
що й фон, або які займають дуже малу ділянку кадру.
63
A
Режим зони АФ
Режим зони АФ відображено у видошукачі.
Режим зони АФ
Видошукач
Режим зони АФ
АФ за однією точкою
39-точкове динамічне АФ *
9-точкове динамічне АФ *
3D-стеження
21-точкове динамічне АФ *
Автоматичний вибір зони
АФ
Видошукач
* У видошукачі відображено лише активну точку фокусування. Решта точок
фокусування надає інформацію, щоб допомогти процесу фокусування.
A
Ручне фокусування
При ручному фокусуванні режим АФ за однією точкою вибирається
автоматично.
A
Див. також
Відомості про налаштування часу очікування фотокамери перед повторним
фокусуванням, коли об’єкт рухається перед фотокамерою, наведено в описі
користувацького параметра a3 (Фокус. з відстеж. і фіксац., 0 247).
Відомості про параметри автофокусування, доступні в режимі live view,
наведено на стор. 177.
N
Вибір точки фокусування
Фотокамера пропонує на вибір 39 точок фокусування, що дозволяє
компонувати знімки з основним об’єктом, розташованим майже в
будь-якій точці кадру.
1
Прокрутіть блокування перемикача
фокусування в положення ●.
Це дозволить використовувати
мультиселектор для вибору точки
фокусування.
Блокування
перемикача
64
2
Виберіть точку фокусування.
Використовуйте мультиселектор,
щоб вибрати точку фокусування у
видошукачі, поки ввімкнено
експонометр. Натисніть кнопку
J для вибору центральної точки
фокусування.
Після вибору точки фокусування,
блокування перемикача
фокусування можна прокрутити в
положення блокування (L), щоб
запобігти зміні вибраної точки
фокусування при натисканні
мультиселектора.
N
A
Автоматичний вибір зони АФ
У режимі автоматичного вибору зони АФ точка фокусування вибирається
автоматично; вибір точки фокусування вручну недоступний.
A
Див. також
Відомості про вибір підсвічування точки фокусування наведено в описі
користувацького параметра a5 (Підсвіч. точки фокус., 0 248). Відомості
про «закільцьований» вибір точки фокусування наведено в описі
користувацького параметра а6 (Закільц. вибір точки фок., 0 249).
Відомості про кількість точок фокусування, які можна вибрати за допомогою
мультиселектора, наведено в описі користувацького параметра a7
(Кількість точок фокус., 0 249). Відомості про зміну функції кнопки J
наведено в описі користувацького параметра f2 (Кнопка OK, 0 261).
65
Фіксація фокуса
Фіксацію фокуса можна використовувати для зміни композиції після
фокусування, що дає змогу фокусуватися на об’єкті, який не буде
знаходитись у точці фокусування в остаточній композиції. Якщо
фотокамера не може сфокусуватися за допомогою автофокусування
(0 61), то за допомогою фіксації фокуса також можна змінити
композицію кадру після фокусування на іншому об’єкті, який
знаходиться на тій самій відстані, що й початковий об’єкт. Фіксація
фокуса найбільш ефективна при виборі будь-якого режиму зони АФ,
окрім автоматичного вибору зони АФ (0 62).
N
1
Виконайте фокусування.
2
Зафіксуйте фокус.
Розташуйте об’єкт у вибраній
точці фокусування та натисніть
кнопку спуску затвора
наполовину, щоб почати
фокусування. Перевірте, чи у
видошукачі з’явився індикатор
фокусування (I).
Режим фокусування AF-C. Коли кнопку
спуску затвора буде натиснуто
наполовину (q), натисніть кнопку
A AE-L/AF-L (w), щоб зафіксувати
фокус та експозицію (у видошукачі
буде відображено піктограму AE-L).
Фокус залишиться зафіксованим,
поки натиснута кнопка A AE-L/AF-L,
навіть якщо потім прибрати палець з
кнопки спуску затвора.
Кнопка спуску затвора
Кнопка A AE-L/AF-L
Режим фокусування AF-S. Фокус
фіксується автоматично, коли
з’являється індикатор фокусування (I), та лишається
зафіксованим, поки не буде відпущено кнопку спуску затвора.
Фокус також можна зафіксувати, натиснувши кнопку A AE-L/AF-L
(див. вище).
66
3
Змініть композицію кадру та
зробіть знімок.
Фокус залишиться зафіксованим
від знімка до знімка, якщо кнопку
спуску затвора натиснуто
наполовину (AF-S), або якщо
кнопка A AE-L/AF-L утримується натиснутою. Це дає змогу зробити
кілька знімків поспіль з однаковим налаштуванням фокусування.
Не змінюйте відстань між фотокамерою та об’єктом, коли задіяно
фіксацію фокуса. Якщо об’єкт рухається, виконайте фокусування знову
на новій відстані.
N
A
Фіксація фокуса кнопкою B
Під час зйомки з використанням видошукача для фіксації фокуса можна
скористатися кнопкою B замість кнопки спуску затвора (0 60). Якщо
вибрано значення Лише AF-ON для користувацького параметра a4
(Активація АФ, 0 247), фотокамера не буде фокусуватися, коли кнопку
спуску затвора натиснуто наполовину; натомість фотокамера сфокусується,
коли буде натиснуто кнопку B, при цьому фокус зафіксується і
залишиться зафіксованим, поки кнопку не буде натиснуто ще раз. Затвор
можна спустити будь-коли, незалежно від значень, вибраних для
користувацьких параметрів a1 (Вибір пріоритету AF-C, 0 246) та a2 (Вибір
пріоритету AF-S, 0 246), а індикатор фокусування (I) не
відображатиметься у видошукачі.
A
Див. також
Відомості про використання кнопки спуску затвора для фіксації експозиції
наведено в описі користувацького параметра c1 (Кнопка спуску затвора
AE-L, 0 251). Відомості про вибір функції кнопки A AE-L/AF-L наведено в описі
користувацького параметра f6 (Признач. кнопки AE-L/AF-L, 0 267).
67
Ручне фокусування
Ручне фокусування можна використовувати з об’єктивами, які не
підтримують автофокусування (об’єктиви NIKKOR не серії AF), або
якщо автофокусування не дає бажаних результатів (0 61).
• Об’єктиви AF-S. Установіть перемикач режиму фокусування об’єктива в
положення M.
• Об’єктиви AF. Установіть перемикач
Перемикач режимів
фокусування
режиму фокусування об’єктива (за
наявності) та перемикач режимів
фокусування фотокамери в
положення M.
D
N
Об’єктиви AF
Не використовуйте об’єктиви AF,
коли перемикач режиму
фокусування об’єктива знаходиться в
положенні M, а перемикач режимів
фокусування фотокамери — у
положенні AF. Нехтування цим
застереженням може призвести до
пошкодження фотокамери або
об’єктива.
• Об’єктиви з ручним фокусуванням. Установіть перемикач режимів
фокусування фотокамери в положення M.
Щоб виконати фокусування вручну,
повертайте кільце фокусування об’єктива,
поки зображення, відображене у світлому
матовому полі видошукача, не потрапить у
фокус. Фотографувати можна в будь-який
момент, навіть коли зображення не у фокусі.
68
❚❚ Електронний далекомір
Індикатор фокусування видошукача можна
використовувати, щоб перевірити, чи перебуває
об’єкт у вибраній точці фокусування у фокусі
(можна вибрати будь-яку з 39 точок
фокусування). Після розташування об’єкта у
вибраній точці фокусування натисніть кнопку
спуску затвора наполовину та прокручуйте кільце фокусування
об’єктива, поки не буде відображено індикатор фокусування (I).
Зауважте, що під час зйомки об’єктів, зазначених на стор. 61,
індикатор фокусування інколи може відображатися, коли об’єкт не
знаходиться у фокусі; перед зйомкою перевірте фокус у видошукачі.
Відомості щодо використання електронного далекоміра з
додатковими телеконверторами AF-S/AF-I наведено на стор. 321.
N
A
Положення фокальної площини
Відстань між об’єктом і фотокамерою
вимірюється від мітки фокальної площини (E)
на корпусі фотокамери. Відстань між фланцем
кріплення об’єктива та фокальною площиною
становить 46,5 мм.
46,5 мм
Мітка фокальної
площини
69
S
Чутливість ISO
Диск вибору чутливості ISO
Для чутливості ISO можна встановлювати значення в діапазоні між 100
ISO та 12800 ISO з кроком 1/3 EV або ввибрати значення, приблизно на
0,3–1 EV менше за 100 ISO або на 0,3–4 EV більше за 12800 ISO для
особливих випадків.
Чутливість ISO вибирається за допомогою диска вибору чутливості
ISO. Утримуючи натиснутою кнопку розблокування диска вибору
чутливості ISO, поверніть диск у потрібне положення.
Диск вибору чутливості ISO
S
Кнопка розблокування диска вибору чутливості ISO
Поки диск рухається, вибране значення
показано у видошукачі.
70
A
Висока 0,3–Висока 4
Значення від Висока 0,3 до Висока 4 відповідають
чутливості ISO на 0,3–4 EV більшій за 12800 ISO
(еквівалент 16000–204800 ISO). На знімках, зроблених з
цими параметрами, найвірогідніше, буде шум (довільно
розташовані світлі пікселі, пелена або лінії).
A
Низька 0,3–Низька 1
Значення від Низька 0,3 до Низька 1 відповідають
чутливості ISO, на 0,3–1 EV меншій за 100 ISO (еквівалент
80–50 ISO). Використовуйте для більших значень
діафрагми при яскравому освітленні. Контрастність буде
трохи більшою за звичайну; у більшості випадків
рекомендовано значення чутливості 100 ISO або більше.
A
Див. також
Відомості про використання параметра меню зйомки ЗШ при високій чутл.
ISO для зменшення шуму при великих значеннях чутливості ISO наведено на
стор. 242.
S
71
Автоматичне керування
чутливістю ISO
Якщо значення Увімкнути вибрано для параметра меню зйомки
Автом. керув. чутлив. ISO > Автом. керув. чутлив. ISO, чутливість
ISO буде налаштовуватись автоматично кожного разу, коли
оптимальна експозиція не може бути досягнута за значення,
вибраного користувачем (чутливість ISO змінюється відповідним
чином при використанні спалаху).
1
Виберіть значення
Автом. керув. чутлив.
ISO для параметра меню
зйомки Автом. керув.
чутлив. ISO.
Щоб відобразити меню,
Кнопка G
натисніть кнопку G.
Виберіть у меню зйомки
пункт Автом. керув. чутлив. ISO, виділіть параметр Автом.
керув. чутлив. ISO та натисніть кнопку 2. Чутливість ISO
відображає значення, вибране диском вибору чутливості ISO.
S
2
Виберіть значення
Увімкнути.
Виділіть значення Увімкнути та
натисніть кнопку J (якщо
вибрано значення Вимкнути,
чутливість ISO залишиться
зафіксованою на значенні, установленому диском вибору
чутливості ISO).
72
3
Налаштуйте параметри.
Максимальне значення для
автоматичної чутливості ISO
можна вибрати за допомогою
параметра Максимальна
чутливість (мінімальне значення
для автоматичної чутливості ISO автоматично налаштовано на
100 ISO; зауважте, що якщо значення чутливості ISO, вибране
користувачем, вище за значення, вибране для параметра
Максимальна чутливість, натомість буде використано значення,
вибране користувачем). У режимах експозиції P та A
налаштування чутливості буде здійснюватися, тільки якщо
витримка, вибрана для параметра Максимальна витримка,
призведе до недостатньої експозиції (1/2000–1 с або Авто; у
режимах експозиції S і M значення чутливості ISO буде
змінюватися для досягнення оптимальної експозиції відповідно
до значення витримки, вибраного користувачем). Якщо вибрано
параметр Авто, фотокамера вибере максимальну витримку на
основі фокусної відстані об’єктива. Натисніть кнопку J для
виходу після завершення налаштувань.
S
73
A
Максимальна витримка
Автоматичний вибір витримки можна точно налаштувати, виділивши Авто і
натиснувши кнопку 2: наприклад, значення, менші за ті, що зазвичай
вибираються автоматично, можна використовувати з телеоб’єктивами для
зменшення розмиття зображення. Проте майте на увазі, що параметр Авто
доступний лише для об’єктивів із вбудованим процесором, або коли дані
об’єктива надано для об’єктивів без вбудованого процесора; якщо об’єктив
без вбудованого процесора використовується без даних об’єктива, то
максимальна витримка фіксується на значенні 1/30 с. Витримки можуть бути
довшими за вибрану максимальну, якщо оптимальну експозицію
неможливо отримати за чутливості ISO, вибраної для параметра
Максимальна чутливість.
A
Автоматичне керування чутливістю ISO
Шум (довільно розташовані світлі пікселі, пелена або лінії) має тенденцію
з’являтися при високих значеннях чутливості. Щоб зменшити рівень шуму,
використовуйте параметр меню зйомки ЗШ при високій чутл. ISO (див.
стор. 242). При використанні спалаху значення, вибране для параметра
Максимальна витримка, не береться до уваги, а використовується
значення, вибране для користувацького параметра e1 (Швидк. синхр.
спалаху, 0 257). Зауважте, що чутливість ISO може автоматично
збільшуватись, якщо автоматичне керування чутливістю ISO
використовується в поєднанні з режимами повільної синхронізації спалаху
(доступно для додаткових спалахів; 0 116), що може запобігати вибору
фотокамерою довгих витримок.
S
74
VЕкспозиція
Вимірювання
Вимірювання визначає спосіб налаштування експозиції фотокамерою.
Доступні такі параметри:
Параметр
a
Z
b
Опис
Матричне вимірювання. У більшості випадків забезпечує добрі
результати. Фотокамера вимірює експозицію у широкій зоні кадру
та встановлює її відповідно до розподілу тону, кольорів, композиції,
а з об’єктивами серій G, E або D (0 320) — даних про відстань (3D
колірне матричне вимірювання II; з іншими об’єктивами з
вбудованим процесором у фотокамері використовується колірне
матричне вимірювання II, яке не враховує 3D інформацію про
відстань). З об’єктивами без вбудованого процесора фотокамера
використовує колірне матричне вимірювання, якщо значення
фокусної відстані та максимальної діафрагми зазначені за
допомогою параметра меню налаштування Дані об’єкт. без вбуд.
проц. (0 164); в інших випадках фотокамера використовує
центрально-зважене вимірювання.
Центрально-зважене вимірювання. Фотокамера вимірює експозицію для
всього кадру, проте більшу вагу надає центральній зоні (якщо
встановлено об’єктив із вбудованим процесором, розмір зони
можна вибрати за допомогою користувацького параметра b1 Зона
центр.-зважен. вимір., 0 250; якщо встановлено об’єктив без
вбудованого процесора, зона має діаметр 12 мм). Класичний метод
вимірювання для зйомки портретів. Рекомендовано за
використання фільтрів з коефіцієнтом експозиції (коефіцієнтом
фільтра) більше 1×.
Точкове вимірювання. Фотокамера вимірює експозицію у колі
діаметром 4 мм (приблизно 1,5% кадру). Центр кола знаходиться в
поточній точці фокусування, що дає змогу вимірювати експозицію
для об’єктів поза центром (якщо використовується об’єктив без
вбудованого процесора або ввімкнено автоматичний вибір зони
АФ, то фотокамера виконує вимірювання в центральній точці
фокусування). Забезпечує правильну експозицію об’єкта, навіть
якщо фон значно світліший чи темніший за об’єкт.
Z
75
Щоб вибрати метод вимірювання,
прокручуйте перемикач режиму
вимірювання, поки у видошукачі не
відобразиться потрібний параметр.
Перемикач режиму
вимірювання
Z
A
Див. також
Відомості про вибір розміру зони, якій надається найбільша вага при
центрально-зваженому вимірюванні, наведено в описі користувацького
параметра b1 (Зона центр.-зважен. вимір., 0 250). Відомості про
встановлення окремих налаштувань для оптимальної експозиції при
кожному методі вимірювання наведено в описі користувацького параметра
b2 (Точне налашт. оптим. експ., 0 250).
76
Фіксація автоекспозиції
Використовуйте функцію фіксації автоекспозиції, щоб змінити
композицію знімків після використання параметрів центральнозваженого й точкового вимірювання для вимірювання експозиції.
Зауважте, що матричне вимірювання не дасть бажаного результату.
1
Зафіксуйте експозицію.
Розташуйте об’єкт у вибраній точці
фокусування та натисніть кнопку спуску
затвора наполовину. Коли кнопку спуску
затвора буде натиснуто наполовину, а
об’єкт буде розташовано в точці
фокусування, натисніть кнопку A AE-L/AF-L,
щоб зафіксувати експозицію та фокус (у разі
використання автофокусування впевніться,
що індикатор фокусування I з’явився у
видошукачі).
Кнопка спуску
затвора
Кнопка A AE-L/AF-L
Якщо задіяно фіксацію експозиції, у
видошукачі буде відображено індикатор
AE-L.
Z
2
Змініть композицію знімка.
Утримуючи натиснутою кнопку
A AE-L/AF-L, змініть композицію
кадру та зробіть знімок.
77
A
Область вимірювання
При точковому вимірюванні експозицію буде зафіксовано на значенні,
виміряному в колі діаметром 4 мм із центром у вибраній точці фокусування.
При центрально-зваженому вимірюванні експозицію буде зафіксовано на
значенні, виміряному в колі діаметром 12 мм у центрі видошукача.
A
Налаштування витримки та діафрагми
Поки задіяно фіксацію експозиції, можна налаштувати наведені нижче
параметри без зміни виміряного значення для експозиції:
Режим
експозиції
P
S
A
Параметр
Витримка та діафрагма (гнучка програма; 0 38)
Витримка
Діафрагма
Нові значення можна перевірити у видошукачі та на панелі керування.
Зауважте, що метод вимірювання не можна змінити, поки задіяно фіксацію
експозиції.
A
Див. також
Якщо для користувацького параметра c1 (Кнопка спуску затвора AE-L,
0 251) вибрано значення Увімкнути, то експозиція зафіксується, коли
кнопку спуску затвору буде натиснуто наполовину. Відомості про зміну
функції кнопки A AE-L/AF-L наведено в описі користувацького параметра f6
(Признач. кнопки AE-L/AF-L, 0 267).
Z
78
Корекція експозиції
Корекція експозиції використовується для вибору значення
експозиції, відмінного від значення, запропонованого фотокамерою,
що дає змогу робити знімки світлішими або темнішими. Ця функція
найбільш ефективна, якщо використовувати центрально-зважене або
точкове вимірювання (0 75). Вибирайте значення від –3 EV
(недостатня експозиція) до +3 EV (надмірна експозиція) з кроком 1/3
EV. Взагалі рекомендовано вибирати додатні значення, щоб зробити
об’єкт світлішим, а від’ємні, щоб зробити його темнішим.
–1 EV
Без корекції експозиції
+1 EV
Корекція експозиції налаштовується за допомогою диска корекції
експозиції. Утримуючи натиснутою кнопку розблокування диска
корекції експозиції, прокрутіть диск корекції експозиції в потрібне
положення.
Диск корекції експозиції
Z
Кнопка розблокування диска корекції експозиції
79
Поки диск рухається, вибране значення показано у видошукачі.
±0 EV
–0,3 EV
+2,0 EV
За значень, відмінних від 0, у центрі індикаторів
експозиції блиматиме цифра 0 (тільки в
режимах експозиції P, S і A), а коли значення
буде вибрано, то буде відображено піктограму E.
Звичайну експозицію можна відновити, налаштувавши корекцію
експозиції на 0.
Z
A
Режим експозиції M
У режимі експозиції M корекція експозиції впливає тільки на індикатор
експозиції; витримка та діафрагма залишаються незмінними.
A
Використання спалаху
Якщо використовується спалах, корекція експозиції впливає як на
експозицію, так і на рівень спалаху, змінюючи як яскравість основного
об’єкта, так і яскравість фону. Користувацький параметр e4 (Корекц.експоз.
для спалах., 0 259) можна використовувати, щоб обмежити вплив корекції
експозиції лише фоном.
A
Див. також
Відомості щодо автоматичного варіювання експозиції, рівня спалаху,
балансу білого або активного D-Lighting наведено на стор. 136.
80
rБаланс білого
Параметри балансу білого
Налаштування балансу білого гарантує, що на кольори знімка не
вплине колір джерела світла. Для більшості джерел світла
рекомендовано використовувати автоматичний баланс білого. Якщо
бажаного результату неможливо досягнути з використанням
автоматичного балансу білого, виберіть параметр зі списку нижче або
використовуйте попереднє налаштування балансу білого.
Параметр
v Авто
Звичайний
Кольори тепл. освітлення
J Лампа розжарювання
Колірна
темп. *
3500–
8000 K
3000 K
I Освітлення люм. лампою
Натрієві лампи
2700 K
Лампи тепл. біл. ден.
світ.
3000 K
Біле люмінесцент. світло
3700 K
Лампи хол. біл. ден.
світл.
4200 K
Лампи білого ден. світла
5000 K
Люм. лампи денн. світла
6500 K
Ртут.лампи з
вис.кол.тем.
7200 K
H Пряме сонячне світло
5200 K
Опис
Баланс білого налаштовується
автоматично. Використовуйте об’єктив
типу G, E або D, щоб отримати найкращі
результати. Якщо спрацьовує
додатковий спалах, результати будуть
налаштовані відповідним чином.
Використовуйте при освітленні лампами
розжарювання.
Використовуйте для таких джерел світла:
• Освітлення натрієвими лампами
(наприклад, під час спортивних змагань).
• Освітлення лампами теплого білого
денного світла.
• Освітлення лампами білого
люмінесцентного світла.
• Освітлення люмінесцентними лампами
холодного білого денного світла.
• Освітлення люмінесцентними лампами
білого денного світла.
• Освітлення люмінесцентними лампами
денного світла.
• Джерела світла з високою колірною
температурою (наприклад, ртутні лампи).
Використовуйте для об’єктів, освітлених
прямим сонячним світлом.
r
81
Параметр
Колірна
темп. *
N Спалах
5400 K
G Хмарно
6000 K
M Тінь
8000 K
Вибрати кол.
температуру
K
L Поперед. налашт. вручну
2500–
10000 K
—
Опис
Використовуйте для додаткових
спалахів.
Використовуйте при денному світлі за
умов хмарного неба.
Використовуйте при денному світлі для
затінених об’єктів.
Виберіть колірну температуру зі списку
значень (0 88).
Використовуйте об’єкт, джерело світла
або існуючий знімок у якості орієнтира
для балансу білого (0 90).
* Для всіх параметрів наведено приблизні значення, котрі не враховують точне
налаштування (якщо використовується).
Баланс білого налаштовується натисканням кнопки L (U) та
прокручуванням головного диска керування до відображення
потрібного параметра на інформаційному екрані.
Кнопка L (U)
r
A
Головний диск
керування
Інформаційний екран
Меню зйомки
Баланс білого можна також налаштувати за
допомогою параметра меню зйомки Баланс
білого (0 235), який також можна
використовувати для точного налаштування
балансу білого (0 84) або вимірювання значення
для попереднього налаштування балансу білого
(0 90). Пункт Авто в меню Баланс білого дає
можливість вибрати значення Звичайний і
Кольори тепл. освітлення, щоб зберегти теплі тони, створені лампами
розжарювання, а значення I Освітлення люм. лампою можна
використовувати, щоб вибрати джерело світла з різних типів ламп.
82
A
Освітлення студійними спалахами
Автоматично вибраний баланс білого не дасть бажаних результатів при
використанні великих студійних спалахів. Використовуйте попереднє
налаштування балансу білого або встановіть параметр Спалах і виконайте
точне налаштування балансу білого.
A
Колірна температура
Колір джерела світла, що сприймається оком, залежить від індивідуальних
особливостей сприйняття спостерігача та інших умов. Колірна температура
є об’єктивною характеристикою кольору джерела світла, що визначається
на основі температури, до якої потрібно нагріти об’єкт, щоб він
випромінював світло з такою самою довжиною хвиль. У той час як джерела
світла з колірною температурою близько 5000–5500 K виглядають білими,
джерела світла з нижчою колірною температурою, наприклад, лампи
розжарювання, видаються злегка жовтуватими або червонуватими.
Джерела світла з вищою колірною температурою виглядають з невеликим
відтінком синього кольору. Параметри балансу білого фотокамери
пристосовано до таких колірних температур:
• H (пряме сонячне світло): 5200 K
• I (натрієві лампи): 2700 K
• N (спалах): 5400 K
• J (лампи розжарювання)/I
• G (хмарно): 6000 K
(лампи теплого білого денного
• I (люмінесцентні лампи денного
світла): 3000 K
світла): 6500 K
• I (лампи білого люмінесцентного
• I (ртутні лампи з високою
світла): 3700 K
колірною температурою): 7200 K
• I (лампи холодного білого
• M (тінь): 8000 K
денного світла): 4200 K
• I (лампи білого денного світла):
5000 K
r
83
Точне налаштування балансу
білого
Баланс білого можна точно налаштувати, щоб скоригувати зміни
кольору джерела світла або додати відтінок певного кольору до
зображення. Щоб точно налаштувати баланс білого, використовуйте
параметр меню зйомки Баланс білого або натисніть кнопку L (U)
та прокрутіть допоміжний диск керування.
❚❚ Меню балансу білого
1
r
84
Виберіть параметр
балансу білого в меню
зйомки.
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть параметр меню
зйомки Баланс білого, потім Кнопка G
виберіть потрібне значення
балансу білого та натисніть кнопку 2. Якщо вибрано параметр,
відмінний від Авто, Освітлення люм. лампою, Вибрати кол.
температуру або Поперед. налашт. вручну, перейдіть до
кроку 2. Якщо вибрано параметр Авто чи Освітлення люм.
лампою, виділіть потрібний параметр та натисніть кнопку 2.
Додаткові відомості щодо точного налаштування попереднього
налаштування балансу білого наведено на стор. 97.
2
Виконайте точне
налаштування балансу
білого.
За допомогою
мультиселектора виконайте
точне налаштування балансу
Координати
білого. Баланс білого можна
точно налаштувати,
Налаштування
використовуючи осі: жовтий
(А) — синій (B) та зелений (G) — пурпуровий (M). Горизонтальна
вісь (жовтий — синій) відповідає колірній температурі, кожен
крок дорівнює приблизно 5 майредів. Вертикальна вісь
(зелений — пурпуровий) має ефект, подібний до використання
відповідних фільтрів корекції кольору (CC — color compensation).
Збільшити інтенсивність
зеленого
Зелений (G)
Синій (B)
Збільшити інтенсивність
пурпурового
Жовтий (А)
Пурпуровий (М)
Збільшити
інтенсивність
синього
3
Збільшити
інтенсивність
жовтого
r
Натисніть J.
Натисніть кнопку J, щоб зберегти
параметри та повернутися до меню
зйомки. Точне налаштування позначено
зірочкою («E») на інформаційному екрані.
85
❚❚ Кнопка L (U)
За параметрів, відмінних від K (Вибрати кол. температуру) та L
(Поперед. налашт. вручну), кнопку L (U) можна
використовувати, щоб точно налаштувати баланс білого вздовж осі
жовтий (А) — синій (B) (0 85; щоб виконати точне налаштування
балансу білого, коли вибрано значення L, використовуйте меню
зйомки, як описано на стор. 84). У кожному з обох напрямків доступні
шість значень; кожен крок дорівнює приблизно 5 майредів (0 87).
Натисніть кнопку L (U) та прокручуйте допоміжний диск
керування, поки потрібне значення не буде відображено на
інформаційному екрані. Щоб збільшити інтенсивність жовтого
кольору (А), прокрутіть допоміжний диск керування ліворуч. Щоб
збільшити інтенсивність синього кольору (В), прокрутіть допоміжний
диск керування праворуч. За будь-яких значень, окрім 0, на
інформаційному екрані буде відображатися зірочка («E»).
Кнопка L (U)
r
86
Допоміжний диск Інформаційний екран
керування
A
Точне налаштування балансу білого
Кольори на осях точного налаштування є відносними, а не абсолютними.
Наприклад, унаслідок переміщення курсору в напрямку B (синій), коли
вибрано «теплий» параметр, такий як J (лампа розжарювання), знімки
стануть злегка «холоднішими», але не насправді синіми.
A
«Майред»
Зміна колірної температури на одне й те саме значення призводить до
більшого впливу на колір за низьких колірних температур, ніж за високих.
Наприклад, зміна на 1000 K значно більше впливатиме на колір за колірної
температури 3000 K, ніж за 6000 K. Значення в майредах, яке обчислюється
множенням оберненого значення колірної температури на 10 6, є мірою
колірної температури, котра враховує описану особливість і
використовується в цій якості у фільтрах корекції колірної температури.
Наприклад:
• 4000 K–3000 K (різниця в 1000 K)=83 майреди
• 7000 K–6000 K (різниця в 1000 K)=24 майреди
A
Див. також
Якщо значення Брекетинг балансу білого вибрати для користувацького
параметра e6 (Набір автобрекетингу, 0 259), фотокамера створюватиме
кілька зображень за кожного натискання кнопки спуску затвора. Баланс
білого буде варіюватися з кожним знімком, виконуючи брекетинг значення,
наразі вибраного для балансу білого (0 141).
r
87
Вибір колірної температури
Коли для балансу білого вибрано налаштування K (Вибрати кол.
температуру), то колірну температуру можна обирати за допомогою
параметра меню зйомки Баланс білого, або використовуючи кнопку
L (U), мультиселектор та допоміжний диск керування.
D
Вибір колірної температури
Зауважте, що при використанні спалаху або освітленні люмінесцентними
лампами не вдасться досягнути бажаних результатів. Для цих джерел світла
вибирайте значення N (Спалах) або I (Освітлення люм. лампою). У разі
використання інших джерел світла зробіть пробний знімок, щоб визначити,
чи вибране значення є прийнятним.
❚❚ Меню балансу білого
Установіть значення для осей жовтий — синій та зелений —
пурпуровий (0 85).
1
Виберіть параметр
Вибрати кол.
температуру.
Натисніть кнопку G та
виберіть у меню зйомки
пункт Баланс білого.
Виділіть пункт Вибрати кол. Кнопка G
температуру та натисніть
кнопку 2.
r
2
Виберіть значення для осі
жовтий — синій.
Натисніть кнопку 4 або 2, щоб
виділити цифри, натисніть кнопку
1 або 3, щоб внести зміни.
Значення для осі жовтий (А) —
синій (B)
88
3
Виберіть значення для осі
зелений — пурпуровий.
Натисніть кнопку 4 або 2, щоб
виділити вісь G (зелений) або M
(пурпуровий). Щоб вибрати
значення, натисніть кнопку 1
або 3.
4
Значення для осі зелений (G) —
пурпуровий (M)
Натисніть J.
Щоб зберегти налаштування та
повернутися до меню зйомки,
натисніть кнопку J. Якщо для
осі зелений (G) — пурпуровий
(M) вибрано будь-яке значення,
крім 0, на інформаційному
екрані буде відображено зірочку («E»).
❚❚ Кнопка L (U)
Кнопку L (U) можна використовувати лише для вибору колірної
температури на осі жовтий (A) — синій (B). Натисніть кнопку L (U)
та прокручуйте допоміжний диск керування, поки на інформаційному
екрані не відобразиться потрібне значення (регулювання виконується
в майредах; 0 87). Щоб ввести колірну температуру безпосередньо з
кроком 10 K, натисніть кнопку L (U) та кнопку 4 або 2, щоб
виділити цифру, потім натисніть кнопку 1 або 3, щоб змінити
значення.
Кнопка
L (U)
r
Допоміжний диск Інформаційний екран
керуванняl
89
Попереднє налаштування
вручну
Попереднє налаштування вручну використовується для збереження
та виклику користувацьких параметрів балансу білого під час зйомки
за умов змішаного освітлення або за потреби корекції джерел світла із
сильним відтінком кольору. Фотокамера може зберігати до чотирьох
значень для попереднього налаштування балансу білого в попередніх
налаштуваннях від d-1 до d-4. Для попереднього налаштування
балансу білого доступні два методи:
Метод
Пряме вимірювання
Копіювання з існуючого
знімка
Опис
Нейтральний сірий або білий об’єкт розміщують за
такого освітлення, яке буде використовуватися під
час зйомки, і фотокамера вимірює баланс білого. Під
час фотозйомки в режимі live view (0 172) баланс
білого можна виміряти у вибраній ділянці кадру
(точковий баланс білого, 0 93).
Баланс білого копіюється зі знімка на карті пам’яті
(0 96).
Фотозйомка з використанням
видошукача
r
90
1
Освітіть еталонний об’єкт.
Помістіть нейтральний сірий або білий об’єкт за такого
освітлення, яке буде використовуватися на остаточному знімку. У
студійних умовах у якості еталонного об’єкта можна
використовувати стандартний сірий шаблон. Зверніть увагу, що
експозиція автоматично збільшується на 1 EV під час
вимірювання балансу білого; у режимі M налаштуйте експозицію
таким чином, щоб індикатор експозиції показував значення ±0
(0 43).
2
Виберіть значення балансу білого L (Поперед. налашт.
вручну).
Натисніть кнопку L (U) і прокручуйте головний диск керування,
поки на інформаційному екрані не буде відображено піктограму L.
Кнопка L (U)
Головний диск
керування
Інформаційний екран
A
Вимірювання попереднього налаштування балансу білого
(зйомка з використанням видошукача)
Попереднє налаштування вручну балансу білого не можна встановити, поки
триває зйомка в режимі HDR або багатократної експозиції (0 112, 149).
3
Виберіть попереднє налаштування.
Натисніть кнопку L (U) і прокручуйте допоміжний диск
керування, поки на інформаційному екрані не буде відображено
потрібне попереднє налаштування балансу білого (від d-1 до d-4).
r
Кнопка L (U)
4
Допоміжний диск Інформаційний екран
керування
Виберіть режим прямого
вимірювання.
Ненадовго відпустіть кнопку L (U),
потім натисніть її та утримуйте
натиснутою, поки на панелі керування та
у видошукачі не почне блимати
піктограма D.
Панель керування
Видошукач
91
5
Виміряйте баланс білого.
6
Перевірте результати.
До того як індикатори припинять
блимати, скомпонуйте кадр з еталонним
об’єктом таким чином, щоб він
заповнював видошукач, і натисніть кнопку спуску затвора до
кінця. Фотокамера виміряє значення для балансу білого та
збереже його на місці попереднього налаштування, вибраного на
кроці 3. Знімок не буде записано; баланс білого можна точно
виміряти, навіть коли фотокамера не сфокусована.
Якщо фотокамера успішно виміряла
значення для балансу білого, то
протягом приблизно шести секунд на
панелі керування блиматиме індикатор
C, а у видошукачі блиматиме
індикатор a.
Панель керування
Видошукач
Якщо освітлення надто слабке або надто
яскраве, можливо, фотокамері не
вдасться виміряти баланс білого. На
панелі керування й у видошукачі
приблизно шість секунд блиматиме
індикатор b a. Натисніть кнопку
спуску затвора наполовину, щоб
повернутися до кроку 5 та повторно
виміряти баланс білого.
r
A
Панель керування
Видошукач
Захищені попередні налаштування
Якщо поточне попереднє налаштування захищено (0 99), то при спробі
виміряти нове значення на панелі керування й у видошукачі блиматиме
піктограма 3.
92
D
Режим прямого вимірювання
Якщо під час зйомки з використанням видошукача не виконуватиметься
жодних дій, поки блимають індикатори, то режим прямого вимірювання
буде завершено через проміжок часу, що дорівнює сумі значень, вибраних
для користувацьких параметрів c4 (Затримка вимкн. монітора) >
Інформаційний екран (0 253) та c2 (Таймер режиму очікування, 0 251).
A
Вибір попереднього налаштування
Якщо вибрати значення Поперед. налашт. вручну
для параметра меню зйомки Баланс білого, буде
відображено діалогове вікно, показане праворуч;
виділіть попереднє налаштування та натисніть
кнопку J. Якщо для вибраного попереднього
налаштування наразі немає записаного значення,
буде встановлено баланс білого 5200 K, такий
самий, як для параметра Пряме сонячне світло.
Live view (точковий баланс білого)
У режимі live view баланс білого можна виміряти у вибраній ділянці
кадру, завдяки чому немає потреби в підготовці еталонного об’єкта
або заміні об’єктивів під час зйомки телеоб’єктивом.
1
Натисніть кнопку a.
Дзеркало підніметься, і зображення з
об’єктива буде відображено на моніторі
фотокамери.
r
Кнопка a
93
2
Виберіть значення балансу білого L (Поперед. налашт.
вручну).
Натисніть кнопку L (U) і прокручуйте головний диск
керування, поки на моніторі не буде відображено L.
Кнопка L (U)
3
r
Натисніть кнопку L (U) і прокручуйте допоміжний диск
керування, поки на моніторі не буде відображено потрібне
попереднє налаштування балансу білого (від d-1 до d-4).
Допоміжний диск
керування
Монітор
Виберіть режим прямого
вимірювання.
Ненадовго відпустіть кнопку L (U),
потім натисніть її та утримуйте натиснутою,
поки на моніторі не почне блимати
піктограма L. Позначку точкового
балансу білого (r) буде відображено у
вибраній точці фокусування.
94
Монітор
Виберіть попереднє налаштування.
Кнопка L (U)
4
Головний диск
керування
Монітор
5
Наведіть позначку на білу чи сіру зону.
6
Виміряйте баланс білого.
Поки на екрані блимає індикатор D, за
допомогою мультиселектора розташуйте
позначку r на білій чи сірій зоні об’єкта.
Натисніть кнопку J або натисніть кнопку
спуску затвора до кінця, щоб виміряти
баланс білого. Час, доступний для
вимірювання балансу білого, — це
значення, вибране для користувацького
параметра c4 (Затримка вимкн.
монітора) > Live view (0 253).
Якщо фотокамера не може виміряти баланс
білого, буде відображено повідомлення,
показане праворуч. Виберіть нову
позначку для балансу білого та повторіть
процедуру, починаючи з кроку 4.
Якщо вибрати значення Поперед. налашт.
вручну для параметра меню зйомки
Баланс білого, положення позначки, яке
використовувалося для вимірювання
попереднього налаштування балансу
білого, буде відображено на попередніх
налаштуваннях, записаних під час зйомки в
режимі live view.
r
A
Вимірювання попереднього налаштування балансу білого (Зйомка
в режимі live view)
Попереднє налаштування вручну балансу білого не можна встановити, поки
триває зйомка в режимі HDR (0 112).
95
Дії з попередніми налаштуваннями
❚❚ Копіювання балансу білого зі знімка
Щоб скопіювати значення балансу білого з існуючого знімка на місце
вибраного попереднього налаштування, виконайте наведені нижче
кроки.
1
Для параметра меню
зйомки Баланс білого
виберіть значення L
(Поперед. налашт.
вручну).
Натисніть кнопку G та
Кнопка G
виберіть у меню зйомки
пункт Баланс білого.
Виділіть параметр Поперед. налашт. вручну та натисніть кнопку
2.
2
Виберіть місце
призначення.
Виділіть місце призначення
для попереднього
налаштування (від d-1 до d-4)
та натисніть кнопку W (M).
r
3
Кнопка W (M)
Виберіть пункт Вибрати
зображення.
Виділіть пункт Вибрати
зображення та натисніть кнопку
2.
4
Виділіть початкове
зображення.
Виділіть початкове зображення.
96
5
Натисніть J.
Натисніть кнопку J, щоб скопіювати
значення балансу білого для виділеного
знімка на місце вибраного попереднього
налаштування. Якщо для виділеного знімка було створено
коментар (0 278), то його буде скопійовано в коментар до
вибраного попереднього налаштування.
A
Вибір початкового зображення
Щоб переглянути зображення, виділене на кроці 4, у повнокадровому
режимі, натисніть та утримуйте натиснутою кнопку X (T).
A
Вибір попереднього налаштування балансу білого
Натисніть кнопку 1, щоб виділити поточне
попереднє налаштування балансу білого (d-1–d-4) і
натисніть кнопку 2, щоб вибрати інше попереднє
налаштування.
r
A
Точне налаштування попереднього налаштування балансу білого
Точне налаштування вибраного попереднього
налаштування можна виконати, вибравши пункт
Точне налаштування та налаштувавши баланс
білого, як описано на стор. 85.
97
❚❚ Введення коментаря
Щоб ввести описовий коментар розміром до тридцяти шести
символів для вибраного попереднього налаштування балансу білого,
виконайте наведені нижче кроки.
1
Виберіть параметр L
(Поперед. налашт. вручну).
Виділіть параметр меню балансу
білого Поперед. налашт. вручну
та натисніть кнопку 2.
2
Виберіть попереднє
налаштування.
Виділіть потрібне попереднє
налаштування та натисніть
кнопку W (M).
Кнопка W (M)
3
Виберіть пункт Редагувати
коментар.
Виділіть параметр Редагувати
коментар і натисніть кнопку 2.
r
4
98
Відредагуйте коментар.
Відредагуйте коментар, як описано на
стор 107.
❚❚ Захист попереднього налаштування балансу білого
Щоб захистити вибране попереднє налаштування балансу білого,
виконайте описані нижче кроки. Захищені попередні налаштування
неможливо змінити, до них не можна застосувати функції Точне
налаштування та Редагувати коментар.
1
Виберіть параметр L
(Поперед. налашт. вручну).
Виділіть параметр меню балансу
білого Поперед. налашт. вручну
та натисніть кнопку 2.
2
Виберіть попереднє
налаштування.
Виділіть потрібне попереднє
налаштування та натисніть
кнопку W (M).
Кнопка W (M)
3
4
Виберіть пункт Захист.
Виділіть параметр Захист і
натисніть кнопку 2.
r
Виберіть значення
Увімкнути.
Виділіть значення Увімкнути та
натисніть кнопку J, щоб
захистити вибране значення
попереднього налаштування
балансу білого. Щоб зняти захист, виберіть значення Вимкнути.
99
J
Корекція зображення
Системи Picture Control
Унікальна система Picture Control, розроблена компанією Nikon, дає
змогу обмінюватися параметрами обробки зображень, зокрема
збільшенням різкості, контрастністю, насиченістю та відтінком, з
іншими сумісними пристроями та програмами.
Вибір Picture Control
Фотокамера дає змогу вибрати задані системи Picture Control.
Виберіть систему Picture Control відповідно до об’єкта або типу
сюжету.
Параметр
Q Стандартний
R Нейтральний
S Яскравий
J
T Монохромний
e Портрет
f Пейзаж
100
Опис
Стандартна обробка для отримання збалансованих
результатів. Рекомендовано для більшості ситуацій.
Мінімальна обробка для отримання природних
результатів. Вибирайте для знімків, які згодом будуть
ретельно оброблені або ретушовані.
Знімки обробляються для отримання ефекту яскравого
фотовідбитка. Вибирайте для знімків, на яких необхідно
підкреслити основні кольори.
Використовуйте для зйомки монохромних зображень.
Використовуйте для обробки портретів для відтворення
природної текстури шкіри та округлості форм.
Створює неперевершені пейзажі та міські краєвиди.
1
Відобразіть системи
Picture Control.
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть у меню зйомки
параметр Установ. Picture
Control та натисніть кнопку
2, щоб відобразити перелік
систем Picture Control.
2
Кнопка G
Виберіть Picture Control.
Виділіть потрібну систему Picture
Control і натисніть кнопку J.
A
Користувацькі системи Picture Control
Користувацькі системи Picture Control створюються шляхом внесення змін
до існуючих систем Picture Control за допомогою параметра меню зйомки
Керування Picture Control (0 106). Користувацькі системи Picture Control
можна зберегти на карту пам’яті для подальшого використання на інших
фотокамерах тієї самої моделі та в сумісних програмах (0 109).
J
A
Індикатор Picture Control
Поточна система Picture Control відображається на
інформаційному екрані, якщо натиснути кнопку R.
Індикатор Picture
Control
101
Змінення систем Picture Control
Існуючі задані або користувацькі системи Picture Control (0 106)
можна змінити відповідно до сюжету або творчих намірів
користувача. Вибирайте збалансоване поєднання параметрів за
допомогою параметра Швидке налаштув. або налаштовуйте
індивідуальні параметри вручну.
J
1
Виберіть Picture Control.
2
Налаштуйте параметри.
3
A
Виділіть потрібну систему Picture
Control у списку Picture Control
(0 100) і натисніть кнопку 2.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
виділити потрібний параметр
(0 103), і натисніть кнопку 4 або
2, щоб вибрати значення.
Повторюйте цей крок, поки всі
параметри не буде налаштовано, або виберіть параметр Швидке
налаштув., щоб вибрати задану комбінацію параметрів.
Параметри за замовчуванням можна відновити натисканням
кнопки O.
Натисніть J.
Внесення змін до початкових систем Picture Control
Системи Picture Control, які було змінено порівняно
зі значеннями за замовчуванням, позначено
зірочкою («E»).
102
❚❚ Параметри Picture Control
Параметр
Налаштування вручну
(усі системи Picture Control)
Опис
Вибирайте значення від –2 до +2, щоб зменшити або
збільшити ефект вибраної системи Picture Control
(зверніть увагу, що ця дія скидає всі налаштування,
зроблені вручну). Наприклад, вибір додатних значень
Швидке налаштув.
для системи Яскравий робить зображення
яскравішими. Параметр недоступний для системи
Picture Control Нейтральний або Монохромний.
Регулювання різкості контурів. Виберіть значення A,
щоб регулювати збільшення різкості автоматично
Збільшення
відповідно до типу сюжету, або виберіть одне зі значень
різкості
від 0 (відсутнє збільшення різкості) до 9 (що вище
значення, то інтенсивніше збільшення різкості).
Виберіть значення A, щоб регулювати контрастність
автоматично відповідно до типу сюжету, або виберіть
одне зі значень від –3 до +3 (вибирайте менші значення,
Контрастність щоб запобігти «знебарвленню» світлих ділянок
портретів під прямим сонячним світлом, або більші
значення, щоб зберегти деталі в туманних пейзажах та
на інших низькоконтрастних об’єктах).
Виберіть –1, щоб зменшити яскравість, +1 — щоб
Яскравість
збільшити. Не впливає на експозицію.
Регулювання яскравості кольорів. Виберіть A, щоб
регулювати насиченість автоматично відповідно до типу
Насиченість
сюжету, або виберіть одне зі значень від –3 до +3 (менші
значення зменшують насиченість, а більші —
збільшують її).
Вибирайте від’ємні значення (до –3), щоб зробити
червоні об’єкти більш фіолетовими, сині — більш
зеленими, а зелені — більш жовтими, або додатні
Відтінок
значення (до +3), щоб зробити червоні об’єкти більш
жовтогарячими, зелені — більш синіми, а сині — більш
фіолетовими.
Імітуйте ефект колірних фільтрів на монохромних
Ефекти
знімках. Виберіть зі значень: Off (Вимкнути), жовтий,
фільтра
жовтогарячий, червоний і зелений (0 105).
Виберіть тон, що використовується на монохромних
знімках, зі значень: B&W (чорно-білий), Sepia (Сепія),
Cyanotype (Ціанотипія) (монохромний з відтінком
блакитного), Red (Червоний), Yellow (Жовтий), Green
Тонування
(Зелений), Blue Green (Синьо-зелений), Blue (Синій),
Purple Blue (Синьо-фіолетовий), Red Purple
(Червоно-фіолетовий) (0 105).
Налаштування вручну
(тільки для не монохромних)
J
Налаштування вручну
(тільки для монохромних)
103
D
«A» (Авто)
Результати автоматичного регулювання збільшення різкості, контрастності
та насиченості змінюються залежно від експозиції та положення об’єкта в
кадрі. Використовуйте об’єктив типу G, E або D для отримання найкращих
результатів.
A
Користувацькі системи Picture Control
Параметри, доступні при роботі з користувацькими системами Picture
Control, такі самі, як і параметри системи, на основі якої було створено
користувацьку систему Picture Control.
A
Сітка Picture Control
Якщо натиснути кнопку W (M) на кроці 2 (стор. 102),
відображається сітка Picture Control, на якій
показано контрастність і насиченість вибраної
системи Picture Control по відношенню до інших
систем Picture Control (якщо вибрано
Монохромний, відображається лише
контрастність). Щоб повернутися до меню Picture
Control, відпустіть кнопку W (M).
Піктограми для систем Picture Control, які
використовують автоматичне регулювання
контрастності та насиченості, відображаються на
сітці Picture Control зеленим, а лінії відображаються
паралельно осям сітки.
A
J
104
Попередні параметри
Лінія під індикацією значення в меню параметрів
Picture Control позначає попереднє значення для
параметра. Використовуйте це значення для
довідки під час налаштування параметрів.
A
Ефекти фільтра (тільки для монохромних систем)
Параметри цього меню імітують ефект колірних фільтрів на монохромних
знімках. Доступні такі ефекти фільтра:
Y
O
R
G
Параметр
Опис
Жовтий
Покращує контрастність. Можна використовувати для
Жовтогарячий зменшення яскравості неба на знімках пейзажів.
Жовтогарячий фільтр створює більшу контрастність,
ніж жовтий, а червоний фільтр — більшу
Червоний
контрастність, ніж жовтогарячий.
Пом’якшує тони шкіри. Можна використовувати для
Зелений
портретів.
Зауважте, що ефекти, досягнуті за допомогою параметра Ефекти фільтра, є
більш вираженими, ніж ефекти, створені реальними скляними фільтрами.
A Тонування (тільки для монохромних систем)
Якщо натиснути кнопку 3, коли вибрано параметр
Тонування, відображаються параметри
насиченості. Натисніть кнопку 4 або 2, щоб
налаштувати насиченість. Керування насиченістю
недоступне, коли вибрано значення B&W (чорнобілий).
J
105
Створення користувацьких систем Picture
Control
Системи Picture Control з комплекту фотокамери можна змінювати та
зберігати як користувацькі системи Picture Control.
1
Виділіть у меню зйомки
параметр Керування
Picture Control.
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть у меню зйомки
параметр Керування
Picture Control та натисніть
кнопку 2.
2
Кнопка G
Виберіть параметр
Зберегти/редагувати.
Виділіть пункт Зберегти/
редагувати та натисніть 2.
3
J
106
Виберіть Picture Control.
Виділіть існуючу систему Picture
Control і натисніть кнопку 2, або
натисніть кнопку J, щоб перейти
до кроку 5 і зберегти копію
виділеної системи Picture Control
без подальших змін.
4
Внесіть зміни до вибраної
системи Picture Control.
Додаткові відомості наведено на
стор. 103. Щоб скасувати зміни та
почати заново зі значень за
замовчуванням, натисніть кнопку
O. Натисніть кнопку J, коли налаштування буде завершено.
5
Виберіть місце призначення.
6
Назвіть Picture Control.
Виберіть місце призначення для
користувацької системи Picture
Control (від C-1 до C-9) і натисніть
кнопку 2.
Буде відображено діалогове
Область
вікно введення тексту,
клавіатури
показане праворуч. За
Область
замовчуванням нові системи
назви
Picture Control отримують
назву додаванням двозначного числа (призначається
автоматично) до назви існуючої системи Picture Control; для
використання назви за замовчуванням перейдіть до кроку 7. Щоб
перемістити курсор в область назви, утримуйте натиснутою
кнопку W (M) і натисніть кнопку 4 або 2. Щоб ввести нову букву
в поточному місцезнаходженні курсора, за допомогою
мультиселектора виділіть потрібний символ в області клавіатури
та натисніть кнопку J. Щоб видалити символ у поточному
місцезнаходженні курсора, натисніть кнопку O.
J
Довжина назви для користувацької системи Picture Control має не
перевищувати 19 символів. Будь-який символ після
дев’ятнадцятого буде видалено.
107
7
Натисніть кнопку X
(T).
Натисніть кнопку X (T),
щоб зберегти зміни та вийти
з меню. Нова система Picture
Control з’явиться в списку
Кнопка X (T)
Picture Control.
A
Керування Picture Control > Перейменувати
Користувацькі системи Picture Control можна
перейменувати в будь-який час за допомогою
параметра Перейменувати в меню Керування
Picture Control.
Керування Picture Control > Видалити
J A
Параметр Видалити у меню Керування Picture Control можна
використовувати для видалення вибраних користувацьких систем Picture
Control, коли вони більше не потрібні.
A
Піктограма початкової системи Picture Control
Початкову задану систему Picture Control, на основі
якої створено користувацьку систему Picture
Control, показано піктограмою у верхньому
правому куті екрана редагування.
108
Піктограма
початкової системи
Picture Control
Обмін користувацькими системами
Picture Control
Користувацькі системи Picture Control, створені в програмі Picture
Control Utility з комплекту ViewNX 2 або додаткового програмного
забезпечення, такого як Capture NX 2, можна копіювати на карту
пам’яті та завантажувати у фотокамеру. Користувацькі системи Picture
Control, створені у фотокамері, можна копіювати на карту пам’яті та
використовувати в інших фотокамерах Df і програмах або видаляти,
якщо вони більше не потрібні.
Щоб скопіювати користувацькі
системи Picture Control на карту
пам’яті або з неї, або щоб видалити
користувацькі системи Picture Control
з карти пам’яті, виділіть параметр
Завантажити/зберегти в меню
Керування Picture Control і натисніть кнопку 2. Буде відображено
такі параметри:
• Копіювати на фотокамеру. Копіювання користувацьких систем Picture
Control з карти пам’яті до користувацьких систем Picture Control від
C-1 до C-9 на фотокамері та призначення їм назв за бажанням.
• Видалити з карти. Видалення вибраних
користувацьких систем Picture
Control з карти пам’яті. Діалогове
вікно підтвердження, показане
праворуч, буде відображено перед
видаленням Picture Control. Щоб
видалити вибрану систему Picture Control, виділіть пункт Так і
натисніть кнопку J.
• Копіювати на карту. Копіювання користувацької системи Picture Control
(від C-1 до C-9) з фотокамери до вибраного місця (від 1 до 99) на
карті пам’яті.
J
A
Збереження користувацьких систем Picture Control
За один раз можна зберегти на карту пам’яті до 99 користувацьких систем
Picture Control. Карту пам’яті можна використовувати тільки для зберігання
створених користувачем користувацьких систем Picture Control. Задані
системи Picture Control з комплекту фотокамери (0 100) не можна
скопіювати на карту пам’яті, перейменувати чи видалити.
109
Збереження деталей у світлих і
темних ділянках зображення
Активний D-Lighting
Активний D-Lighting зберігає деталі у світлих і темних ділянках,
створюючи знімки з природною контрастністю. Використовуйте цю
функцію для висококонтрастних сюжетів, наприклад, під час зйомки
яскраво освітленого пейзажу крізь двері чи вікно або для кадрів із
затіненими об’єктами в сонячний день. Ця функція найбільш
ефективна, якщо використовується з матричним вимірюванням
(0 75).
Активний D-Lighting вимкнено
Активний D-Lighting: Y Авто
J
A
«Активний D-Lighting» порівняно з «D-Lighting»
Параметр меню зйомки Активний D-Lighting відповідає за налаштування
експозиції перед зйомкою для оптимізації динамічного діапазону, тоді як
параметр D-Lighting у меню обробки (0 291) призначений для освітлення
тіней після зйомки.
110
Для використання активного D-Lighting виконайте такі дії:
1
Виберіть Активний DLighting у меню зйомки.
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть у меню зйомки
пункт Активний D-Lighting
і натисніть кнопку 2.
2
Кнопка G
Виберіть параметр.
Виділіть потрібний параметр і
натисніть кнопку J. Якщо
вибрано значення Y Авто,
фотокамера автоматично
налаштує активний D-Lighting
відповідно до умов зйомки (проте у режимі експозиції M значення
Y Авто відповідає значенню Q Звичайний).
J
D
Активний D-Lighting
На знімках, зроблених з активним D-Lighting, може з’являтися шум (довільно
розташовані світлі пікселі, пелена або лінії). На деяких об’єктах може
з’являтися нерівномірне затінювання. Активний D-Lighting не можна
використовувати за значень чутливості ISO «Висока 0,3» або більших.
A
Див. також
Коли значення Брекетинг активн. D-Lighting вибрано для
користувацького параметра e6 (Набір автобрекетингу, 0 259),
фотокамера варіюватиме інтенсивність активного D-Lighting для серії
знімків (0 145).
111
Розширений динамічний діапазон (HDR)
Режим розширеного динамічного діапазону (High Dynamic Range —
HDR) зберігає деталі у світлих і темних ділянках шляхом об’єднання
двох знімків, зроблених із різними значеннями експозиції. HDR
найбільш ефективний під час використання з матричним
вимірюванням (0 75; з іншими методами вимірювання й об’єктивом
без вбудованого процесора диференціал експозиції Авто дорівнює
приблизно 2 EV). Цей режим не можна використовувати для
збереження зображень у форматі NEF (RAW). У режимі HDR не можна
використовувати освітлення спалахом, брекетинг (0 136),
багатократну експозицію (0 149) або витримки B (витримка від руки)
та T (час).
+
Перша експозиція
(темніша)
1
J
112
Друга експозиція
(світліша)
Виберіть параметр HDR
(розш. динам. діапаз.).
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть параметр меню
зйомки HDR (розш. динам.
діапаз.) і натисніть кнопку
2.
Кнопка G
Комбіноване
зображення HDR
2
Виберіть режим.
Виділіть пункт Режим HDR і
натисніть кнопку 2.
Виділіть один із вказаних нижче
варіантів і натисніть кнопку J.
• Щоб зробити серію знімків HDR,
виберіть значення 6
Увімкнути (серія). Зйомка в
режимі HDR буде тривати, поки
не буде вибрано значення Вимкнути для параметра Режим
HDR.
• Щоб зробити один знімок HDR, виберіть значення Увімкнути (один
знімок). Звичайна зйомка автоматично відновиться після
створення одного знімка HDR.
• Щоб вийти без створення додаткових знімків HDR, виберіть значення
Вимкнути.
Коли задіяно режим HDR, у видошукачі
відображається індикатор u.
J
113
3
Виберіть диференціал
експозиції.
Щоб вибрати різницю експозиції
між двома знімками, виділіть
пункт Диференціал експоз. і
натисніть кнопку 2.
Буде відображено параметри,
показані праворуч. Виділіть
параметр і натисніть кнопку J.
Вибирайте більші значення для
висококонтрастних об’єктів, але
зауважте, що вибір значення, яке
перевищує необхідне, може завадити отриманню потрібних
результатів; якщо вибрано значення Авто, фотокамера
автоматично налаштує експозицію відповідно до сюжету.
4
Виберіть ступінь
розгладжування.
Щоб вибрати ступінь
вирівнювання меж між двома
зображеннями, виділіть пункт
Розгладжування та натисніть
кнопку 2.
J
114
Буде відображено параметри,
показані праворуч. Виділіть
параметр і натисніть кнопку J.
Вибір більших значень призведе
до утворення комбінованого
зображення з більш плавними
переходами. На деяких об’єктах може з’являтися нерівномірне
затінювання.
5
Скомпонуйте кадр, виконайте фокусування та зробіть
знімок.
Коли кнопку спуску затвора натиснуто
до кінця, фотокамера робить дві
експозиції. Поки триває об’єднання
зображень, на панелі керування буде
Панель керування
відображено індикатор l k, а у
видошукачі — l u. Поки збереження
не буде завершено, зйомку виконувати
буде неможливо. Незалежно від
Видошукач
значення, вибраного для режиму спуску
затвора, при кожному натисканні кнопки
спуску затвора буде зроблено лише один знімок.
Якщо вибрано значення Увімкнути (серія), режим HDR буде
вимкнено, тільки якщо вибрати значення Вимкнути для
параметра Режим HDR; якщо вибрано значення Увімкнути
(один знімок), режим HDR буде автоматично вимкнено після
того, як буде зроблено один знімок. Індикатор u зникає з екрана,
коли зйомку в режимі HDR завершено.
J
D
Компонування знімків HDR
Краї зображення буде обрізано. Можливо, досягти бажаних результатів не
вдасться, якщо фотокамера чи об’єкт рухаються під час зйомки.
Рекомендовано використовувати штатив. Залежно від сюжету, навколо
світлих об’єктів можуть з’являтися тіні, а навколо темних — світлі ореоли;
цей ефект можна зменшити налаштуванням ступеня розгладжування.
A
Зйомка з інтервалами
Якщо значення Увімкнути (серія) вибрано для параметра Режим HDR до
початку зйомки з інтервалами, фотокамера продовжить зйомку зображень
HDR з вибраним інтервалом (якщо вибрано значення Увімкнути (один
знімок), зйомка з інтервалами завершиться після того, як буде зроблено
один знімок).
115
l
Зйомка зі спалахом
Використання спалаху
Фотокамера підтримує систему творчого освітлення Nikon (Creative
Lighting System — CLS), її можна використовувати зі спалахами,
сумісними із CLS. Додаткові спалахи можна встановити
безпосередньо на башмак для аксесуарів фотокамери, як описано
нижче. Башмак для аксесуарів споряджено запобіжним фіксатором
для спалахів із фіксуючим штифтом.
1
2
Зніміть кришку башмака для
аксесуарів.
Установіть спалах на башмак для
аксесуарів.
Додаткові відомості наведено в посібнику з
комплекту спалаху.
l
116
A
Роз’єм синхронізації
Кабель синхронізації за потреби можна підключити
до роз’єму синхронізації. Не підключайте інший
спалах через кабель синхронізації, коли
виконується зйомка із синхронізацією за задньою
шторкою зі спалахом, встановленим на башмак для
аксесуарів фотокамери.
D
Користуйтеся лише аксесуарами спалахів компанії Nikon
Використовуйте лише спалахи компанії Nikon. Якщо прикласти до башмака
для аксесуарів від’ємну напругу або напругу понад 250 В, це може не лише
завадити звичайній роботі, але й пошкодити схему синхронізації
фотокамери або спалаху. Перед використанням спалаху Nikon, який не
зазначено в цьому розділі, зверніться за додатковою інформацією до
авторизованого представника сервісного центру Nikon.
l
117
Система творчого освітлення Nikon (CLS)
Покращена система творчого освітлення Nikon (CLS) оптимізує обмін
даними між фотокамерою та сумісними спалахами, що дозволяє
отримати більш якісні зображення при зйомці зі спалахом.
❚❚ Спалахи, сумісні з CLS
Фотокамеру можна використовувати з такими спалахами, сумісними з
CLS:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 та SB-R200:
Спалах
Характеристика
Ведуче
число 4
100 ISO
200 ISO
SB-910 1
34
48
SB-900 1
34
48
SB-800
38
53
SB-700 1
28
39
SB-600
30
42
SB-400 2
21
30
SB-300 2
18
25
SB-R200 3
10
14
1 Якщо на спалах SB-910, SB-900 або SB-700 встановлено колірний фільтр, а для
балансу білого вибрано параметр v або N (спалах), фотокамера
автоматично визначить фільтр і відповідним чином налаштує баланс білого.
2 Безпроводове керування спалахом недоступне.
3 Дистанційне керування здійснюється за допомогою додаткових спалахів
SB-910, SB-900, SB-800 чи SB-700 або блока безпроводового дистанційного
керування спалахами Speedlight SU-800.
4 м, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 та SB-600 з положенням
масштабувальної головки 35 мм; SB-910, SB-900 та SB-700 зі стандартним
освітленням.
• Блок безпроводового дистанційного керування спалахами Speedlight SU-800.
Якщо встановити блок SU-800 на фотокамері, сумісній з CLS, його
можна використовувати як блок дистанційного керування
спалахами SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 або SB-R200 (до
трьох груп). Блок SU-800 не обладнано спалахом.
l
A
Ведуче число
Щоб обчислити діапазон дії спалаху на повній потужності, слід поділити
ведуче число на значення діафрагми. Наприклад, спалах має ведуче число
34 м (100 ISO, 20 °C); його діапазон дії при діафрагмі f/5.6 становить 34÷5,6
або приблизно 6,1 метра. Для кожного збільшення чутливості ISO вдвічі слід
помножити ведуче число на квадратний корінь з двох (приблизно 1,4).
118
За використання спалахів, сумісних з CLS, доступні такі функції:
Спалахи, сумісні з CLS
SB-910
SB-900
SB-800 SB-700 SB-600
Одиночний спалах
З дистанційним керуванням
Покращене безпроводове керування
Головний
Збалансований заповнюючий
спалах i-TTL для цифрової
дзеркальної фотокамери з
одним об’єктивом 1
i-TTL
Стандартний спалах i-TTL для
цифрової дзеркальної
фотокамери з одним
об’єктивом
AA Автоматична діафрагма
A Автоматичний не TTL
GN Ручний з пріоритетом відстані
M Ручний
RPT Багаторазовий спалах
Дистанційне керування спалахом
i-TTL i-TTL
Швидке безпроводове
[A:B]
керування спалахом
AA Автоматична діафрагма
A Автоматичний не TTL
M Ручний
RPT Багаторазовий спалах
i-TTL i-TTL
Швидке безпроводове
[A:B]
керування спалахом
AA Автоматична діафрагма
A Автоматичний не TTL
M Ручний
RPT Багаторазовий спалах
Передача інформації про колірну
температуру спалаху
Автоматична високошвидкісна
синхронізація FP 6
Фіксація потужності спалаху 7
Допоміжне підсвічування АФ під час
АФ за кількома зонами
Зменшення ефекту червоних очей
Моделююче освітлення фотокамери
Вибір режиму спалаху фотокамери
Оновлення мікропрограми спалаху
фотокамери
SU-800
Блок
Зйомка
керування
великим
спалахами
планом
SB-R200 SB-400 SB-300
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
z
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z
z
—
—
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
—
z
z
—
z
z
—
—
z
—
—
z
—
—
z
—
z
—
z
—
—
z
z8
z
—
—
—
—
—
z
l
119
1 Недоступно при точковому вимірюванні.
2 Також можна вибрати на спалаху.
3 Вибір режиму AA/A на спалаху виконується за допомогою користувацьких
параметрів. Якщо дані про об’єктив не надано при використанні параметра Дані
об’єкт. без вбуд. проц. у меню налаштування, то для об’єктива без вбудованого
процесора буде вибрано режим «A».
4 Можна вибрати лише на фотокамері.
5 Якщо дані про об’єктив не надано за допомогою параметра Дані об’єкт. без
вбуд. проц. з меню налаштування, то з об’єктивами без вбудованого процесора
використовується режим «автоматичний не TTL» (A) незалежно від режиму,
вибраного на спалаху.
6 Доступно тільки в режимах керування спалахом i-TTL, AA, A, GN та M.
7 Доступно тільки у режимах керування спалахом i-TTL, AA та A.
8 Мікропрограми для спалахів SB-910 та SB-900 можна оновити з фотокамери.
l
A
Моделююче освітлення
Спалахи, сумісні з CLS, такі як SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 і SB-600,
виконують моделюючий спалах, коли на фотокамері натиснуто кнопку Pv.
Цю функцію можна використовувати разом із покращеним безпроводовим
керуванням, щоб попередньо переглянути загальний ефект від освітлення
кількома спалахами. Моделююче освітлення можна вимкнути за допомогою
користувацького параметра e5 Моделюючий спалах (0 259).
120
❚❚ Інші спалахи
Наведені нижче спалахи можна використовувати в режимі
«автоматичний не TTL» та в ручному режимі.
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
Режим спалаху
SB-24
A Автоматичний не TTL
✔
M Ручний
✔
Багаторазовий
G
✔
спалах
Синхронізація за
REAR
✔
задньою шторкою 3
SB-50DX
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2,
SB-29S 2
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔
Спалах
1 Автоматично встановлюється режим спалаху TTL, і блокується спуск затвора.
Установіть для спалаху режим A (автоматичний спалах не TTL).
2 Автофокусування доступне лише для об’єктивів AF-S VR Micro-Nikkor 105mm
f/2.8G IF-ED та AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
3 Доступно, коли для вибору режиму спалаху використовується фотокамера.
D
Примітки щодо додаткових спалахів
Додаткові вказівки наведено в посібнику з комплекту спалаху Speedlight.
Якщо спалах підтримує CLS, зверніться до розділу про цифрові дзеркальні
фотокамери з одним об’єктивом, сумісні з CLS. Фотокамеру Df не включено
до категорії «цифрова дзеркальна фотокамера з одним об’єктивом» у
посібниках з комплекту спалахів SB-80DX, SB-28DX і SB-50DX.
Керування спалахом i-TTL можна використовувати за чутливості ISO в
діапазоні від 100 до 12800. За значень, що перевищують 12800, бажаних
результатів, можливо, не вдасться досягнути на певних відстанях або за
деяких налаштувань діафрагми. Якщо індикатор готовності спалаху блимає
понад три секунди після того, як зроблено знімок, це свідчить про те, що
спалах спрацював на повній потужності, а знімок може бути
недоекспоновано.
l
Коли для зйомки зі спалахом, установленим не на фотокамері,
використовується кабель синхронізації спалаху 17, 28 або 29 серії SC, то в
режимі i-TTL, можливо, не вдасться досягнути належної експозиції.
Рекомендовано вибирати стандартне керування спалахом i-TTL. Зробіть
пробний знімок та перегляньте результати на моніторі.
У режимі i-TTL скористайтесь екраном спалаху або розсіювальним
плафоном, що постачається зі спалахом. Не користуйтесь іншими екранами,
такими як розсіюючі екрани, оскільки це може призвести до неналежної
експозиції.
121
Спалахи SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 та SB-400 забезпечують
зменшення ефекту червоних очей, а спалахи SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 та блок SU-800 забезпечують допоміжне підсвічування АФ з
урахуванням таких обмежень:
• SB-910 і SB-900. Допоміжне
підсвічування АФ доступне для
об’єктивів AF 17–135 мм, однак
17–19 мм
20–105 мм
106–135 мм
автофокусування доступне
лише для точок фокусування, показаних на рисунку праворуч.
• SB-800, SB-600 і SU-800. Допоміжне
підсвічування АФ доступне для
об’єктивів AF 24–105 мм, однак
24–34 мм
35–49 мм
50–105 мм
автофокусування доступне
лише для точок фокусування, показаних на рисунку праворуч.
• SB-700. Допоміжне підсвічування
АФ доступне для об’єктивів AF
24–135 мм, однак
24–135 мм
автофокусування доступне
лише для точок фокусування, показаних на рисунку праворуч.
У режимі експозиції P максимальна діафрагма (мінімальне діафрагмове
число) обмежується відповідно до чутливості ISO, як показано нижче:
Максимальна діафрагма при еквівалентному значенні ISO:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
4.8
5.6
6.7
8
9.5
11
13
Якщо максимальна діафрагма об’єктива менша за наведене вище значення,
максимальним значенням діафрагми буде максимальна діафрагма об’єктива.
l
122
A
Режим керування спалахом
На інформаційному екрані режим керування спалахом для додаткових
спалахів, приєднаних до башмака для аксесуарів фотокамери, показано
таким чином:
Синхронізація спалаху
Авто FP (0 257)
i-TTL
Автоматична діафрагма (АА)
Автоматичний спалах не TTL (A)
Ручний з пріоритетом відстані
(GN)
Ручний
Багаторазовий спалах
Покращене безпроводове
керування
—
l
123
Керування спалахом i-TTL
Коли на спалаху, сумісному з CLS (0 118), встановлено режим TTL,
фотокамера автоматично вибирає один з таких типів керування
спалахом:
Збалансований заповнюючий спалах i-TTL для цифрової дзеркальної фотокамери з одним
об’єктивом. Спалах робить серію майже невидимих попередніх спалахів
(попередніх тестуючих спалахів) безпосередньо перед основним спалахом.
Щоб налаштувати потужність спалаху для досягнення природного балансу
між основним об’єктом та навколишнім фоновим освітленням, попередні
спалахи, що відбиваються від предметів у всіх ділянках кадру, сприймаються
2016-сегментним датчиком RGB й аналізуються в поєднанні з даними про
відстань, наданою системою матричного вимірювання. Якщо
використовується об’єктив типу G, E або D, інформацію про відстань буде
враховано при обчисленні потужності спалаху. Точність розрахунку можна
збільшити для об’єктивів без вбудованого процесора, надавши дані про
об’єктив (фокусну відстань та максимальну діафрагму; див. 0 163).
Недоступно в разі використання точкового вимірювання.
Стандартний спалах i-TTL для цифрової дзеркальної фотокамери з одним об’єктивом.
Потужність спалаху налаштовується для забезпечення стандартного рівня
освітлення в кадрі; яскравість фону не береться до уваги. Рекомендовано для
знімків, на яких основний об’єкт виділяється за рахунок деталей фону, або
якщо використовується корекція експозиції. Стандартний спалах i-TTL для
цифрової дзеркальної фотокамери з одним об’єктивом буде ввімкнено
автоматично, якщо вибрано точкове вимірювання.
l
124
Режими спалаху
Фотокамера підтримує такі режими спалаху:
Режим спалаху
Синхронізація
за першою
шторкою
Зменшення
ефекту
червоних очей
Зменшення
ефекту
червоних очей
з повільною
синхронізацією
Повільна
синхронізація
Синхронізація
за задньою
шторкою
Опис
Цей режим рекомендовано для більшості ситуацій. У
програмному автоматичному режимі експозиції та
автоматичному режимі експозиції з пріоритетом діафрагми
значення витримки буде автоматично встановлено в
діапазоні від 1/200 до 1/60 с (від 1/4000 до 1/60 с із автоматичною
високошвидкісною синхронізацією FP; 0 257).
Вибирайте цей режим (використовується лише зі спалахами
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 та SB-400), щоб
зменшити ефект червоних очей, що іноді виникає внаслідок
спрацьовування спалаху. Цей режим не рекомендовано для
зйомки рухомих об’єктів або в інших ситуаціях, коли
потрібен швидкий спуск затвора. Під час зйомки
фотокамера має бути нерухомою.
Комбінування зменшення ефекту червоних очей з
повільною синхронізацією. Використовуйте для зйомки
портретів на фоні нічного ландшафту. Режим доступний
лише для спалахів SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 і
SB-400 в програмному автоматичному режимі та
автоматичному режимі експозиції із пріоритетом діафрагми.
Рекомендовано використовувати штатив, щоб запобігти
розмиттю, спричиненому тремтінням фотокамери.
Спалах поєднується з довгими витримками, наприклад,
тривалістю 30 с, для відтворення і об’єкта, і фону на знімку
вночі або при слабкому освітленні. Цей режим доступний
лише в програмному автоматичному режимі та
автоматичному режимі експозиції із пріоритетом діафрагми.
Рекомендовано використовувати штатив, щоб запобігти
розмиттю, спричиненому тремтінням фотокамери.
В автоматичному режимі з пріоритетом витримки або
ручному режимі експозиції спалах спрацьовує
безпосередньо перед закриванням затвора.
Використовуйте, щоб створювати ефект потоку світла за
об’єктами, що рухаються. У програмному автоматичному
режимі та автоматичному режимі з пріоритетом діафрагми
повільна синхронізація за задньою шторкою
використовується для відтворення на знімку і об’єкта, і фону.
Рекомендовано використовувати штатив, щоб запобігти
розмиттю, спричиненому тремтінням фотокамери.
l
125
❚❚ Вибір режиму спалаху
Щоб вибрати режим спалаху,
натисніть кнопку W (M) та
прокручуйте головний диск
керування, поки на інформаційному
екрані не буде вибрано потрібний
режим спалаху:
Синхронізація за першою
шторкою
Зменшення ефекту
червоних очей 1
Синхронізація за задньою шторкою 4
l
126
Кнопка W (M)
Головний диск
керування
Зменшення ефекту червоних
очей з повільною
синхронізацією 1, 2
Повільна синхронізація 3
1 Піктограма Y блимає, якщо спалах не підтримує зменшення ефекту червоних
очей.
2 Зменшення ефекту червоних очей з повільною синхронізацією доступне тільки в
режимах експозиції P та A. У режимах експозиції S та M зменшення ефекту
червоних очей з повільною синхронізацією стає зменшенням ефекту червоних
очей.
3 Доступно лише в режимах експозиції P та A. У режимах експозиції S та M повільна
синхронізація стає синхронізацією за першою шторкою.
4 У режимах експозиції P та A, якщо відпустити кнопку W (M), режим
синхронізації спалаху буде встановлено на повільну синхронізацію за
задньою шторкою.
A
Системи освітлення студійними спалахами
Синхронізацію за задньою шторкою не можна використовувати із
системами освітлення студійними спалахами, оскільки при цьому
неможливо забезпечити належну синхронізацію.
A
Витримка та діафрагма
Коли використовується додатковий спалах, витримку та діафрагму можна
налаштувати таким чином:
Режим
P
S
A
M
Витримка
Автоматично встановлюється
фотокамерою
(1/200 с–1/60 с) 1, 2
Вибране користувачем значення
(1/200 с–30 с) 2
Автоматично встановлюється
фотокамерою
(1/200 с–1/60 с) 1, 2
Вибране користувачем значення
(1/200 с–30 с, Витримка від руки, Час) 2
Діафрагма
Див. стор.
Автоматично
встановлюється
фотокамерою
38
Вибране
користувачем
значення 3
41
39
42
1 Можна встановити довгі витримки тривалістю до 30 с для режимів спалаху
повільної синхронізації, повільної синхронізації за задньою шторкою та
повільної синхронізації зі зменшенням ефекту червоних очей.
2 Коли значення 1/250 с (авто FP) або 1/200 с (авто FP) вибрано для
користувацького параметра e1 (Швидк. синхр. спалаху, 0 257), то з
додатковими спалахами, що підтримують автоматичну високошвидкісну
синхронізацію FP, можна використовувати короткі витримки від 1/4000 с.
3 Діапазон дії спалаху змінюється залежно від чутливості ISO та діафрагми.
Установлюючи діафрагму в режимах експозиції A та M, зверніться до таблиці
діапазонів дії спалаху з комплекту додаткового спалаху.
A
Див. також
Відомості про вибір швидкості синхронізації спалаху наведено в описі
користувацького параметра e1 (Швидк. синхр. спалаху, 0 257). Відомості
про вибір найдовшої витримки, доступної зі спалахом, наведено в описі
користувацького параметра e2 (Витримка для спалаху, 0 258).
l
127
Корекція спалаху
Корекція спалаху використовується для зміни потужності спалаху від
–3EV до +1EV з кроком 1/3 EV, що дає змогу змінювати яскравість
основного об’єкта відносно фону. Потужність спалаху можна
збільшити, завдяки чому основний об’єкт виглядатиме яскравішим,
або зменшити, щоб уникнути небажаних світлих ділянок або
відблисків.
Натисніть кнопку W (M) та
прокручуйте допоміжний диск
керування, поки потрібне значення
не буде відображено на
інформаційному екрані. Взагалі
рекомендовано вибирати додатні
значення, щоб зробити об’єкт
яскравішим, а від’ємні — щоб
зробити його темнішим.
Кнопка W (M)
Допоміжний диск
керування
За значень, відмінних від ±0,0, на
інформаційному екрані та у видошукачі буде
відображено піктограму Y, якщо відпустити
кнопку W (M). Поточне значення корекції
спалаху можна перевірити, натиснувши
кнопку W (M).
l
Звичайну потужність спалаху можна
відновити, налаштувавши корекцію спалаху
на ±0,0. Якщо вимкнути фотокамеру,
значення корекції спалаху не буде скинуто.
±0 EV
(кнопку W (M)
натиснуто)
–0,3 EV
+1,0 EV
128
A
Додаткові спалахи
Корекція спалаху, вибрана на додатковому спалаху, додається до корекції
спалаху, вибраної на фотокамері.
A
Див. також
Відомості про вибір способу об’єднання корекції спалаху й експозиції
наведено в описі користувацького параметра e4 (Корекц.експоз. для
спалах., 0 259). Відомості про автоматичне варіювання рівня спалаху для
серії знімків наведено на стор. 136.
l
129
Фіксація потужності спалаху
Ця функція використовується для фіксації потужності спалаху,
дозволяючи змінювати композицію знімків без зміни рівня спалаху та
забезпечуючи відповідність потужності спалаху освітленню об’єкта,
навіть якщо об’єкт розташовано не в центрі кадру. Потужність спалаху
налаштовується автоматично при будь-яких змінах чутливості ISO або
діафрагми. Фіксація потужності спалаху доступна лише для спалахів,
сумісних з CLS (0 118).
Для використання фіксації потужності спалаху виконайте такі дії:
1
Призначте функцію фіксації
потужності спалаху елементам
керування фотокамери.
Виберіть пункт Фіксація потужності
спалаху як функцію «натискання» для
користувацького параметра f4
(Призначення кнопки Fn, 0 263), f5
(Призн.кнопк.попер.перегл., 0 266) або f6 (Признач. кнопки
AE-L/AF-L, 0 267).
l
130
2
Встановіть спалах, сумісний з CLS.
3
Виберіть для спалаху потрібний режим.
Установіть спалах, сумісний з CLS (0 118), на башмак для
аксесуарів фотокамери.
Увімкніть спалах і виберіть режим спалаху: TTL, попередній
тестуючий спалах AA або попередній тестуючий спалах A.
Додаткові відомості наведено в посібнику до спалаху Speedlight.
4
Виконайте фокусування.
5
Зафіксуйте рівень спалаху.
6
Змініть композицію знімка.
7
Зробіть знімок.
8
Помістіть об’єкт у центр кадру та
натисніть кнопку спуску затвора
наполовину, щоб виконати
фокусування.
Упевніться, що індикатор готовності
спалаху (M) відображено у видошукачі,
потім натисніть кнопку, вибрану на кроці 1.
Буде виконано попередні тестуючі спалахи, щоб визначити
необхідну потужність спалаху. Потужність спалаху буде
зафіксовано на цьому рівні, а у видошукачі з’явиться піктограма
фіксації потужності спалаху (e).
Щоб зробити знімок, натисніть кнопку спуску затвора до кінця. За
бажанням можна зробити інші знімки без скасування фіксації
потужності спалаху.
l
Скасуйте фіксацію потужності спалаху.
Щоб скасувати фіксацію потужності спалаху, натисніть кнопку,
вибрану на кроці 1. Упевніться, що піктограма фіксації потужності
спалаху (e) більше не відображається у видошукачі.
131
A
Вимірювання
Області вимірювання для фіксації потужності спалаху при використанні
додаткових спалахів:
Спалах
Автономний спалах
Використання з
іншими спалахами
(покращене
безпроводове
керування)
l
132
Режим спалаху
i-TTL
AA
i-TTL
AA
А (головний спалах)
Область вимірювання
Коло діаметром 5 мм у центрі
кадру
Область, виміряна
експонометром спалаху
Увесь кадр
Область, виміряна
експонометром спалаху
tІнші параметри зйомки
Скидання двома кнопками:
відновлення значень за
замовчуванням
Для наведених нижче параметрів
фотокамери можна відновити
значення за замовчуванням,
утримуючи натиснутими разом
кнопки W (M) і D більше двох секунд
(ці кнопки позначено зеленою
точкою). Під час скидання
Кнопка W (M)
параметрів панель керування на
короткий час вимикається.
Кнопка D
t
133
❚❚ Параметри, доступні з меню зйомки 1
Параметр
Якість зображення
Розмір зображення
Баланс білого
Точне налаштування
HDR (розш. динам. діапаз.)
За замовчуванням
0
JPEG normal
55
Великий
58
Авто > Звичайний
81
A-B: 0, G-M: 0
84
Вимкнути 2
112
Автом. керув. чутлив. ISO
Вимкнути
72
Зйомка з інтервалами
Вимкнути 3
156
Без змін
100
Вимкнути 5
149
Параметри Picture Control 4
Багатократна експозиція
1 За винятком параметрів багатократної експозиції та зйомки з інтервалами, буде
скинуто лише параметри в банку, наразі вибраному в меню Банк меню режиму
зйомки (0 236). Параметри інших банків не буде змінено.
2 Диференціал експозиції та значення розгладжування не буде скинуто.
3 Якщо наразі виконується зйомка з інтервалами, її буде завершено. Значення часу
початку, інтервалу зйомки та кількості інтервалів і знімків не буде скинуто.
4 Тільки поточна система Picture Control.
5 Якщо наразі виконується багатократна експозиція, зйомку буде завершено, а
багатократну експозицію буде створено зі знімків, зроблених на той момент.
Значення підсилення та кількості знімків не буде скинуто.
t
134
❚❚ Інші параметри
Параметр
За замовчуванням
0
AF-S
59
АФ за однією точкою
62
Автофокусування (видошукач)
Режим автофокусування
Режим зони АФ
Автофокусування (live view)
Режим автофокусування
Режим зони АФ
Точка фокусування 1
AF-S
175
АФ зі звичайною зоною
177
Центр
64
Фіксація AE (утримання)
Вимкнути
66, 77
Брекетинг
Вимкнути
136
Корекція спалаху
Вимкнути
128
Синхронізація за першою
шторкою
125
Режим спалаху
Режим затримки експоз. 2
Вимкнути
256
Фіксація потужності спалаху
Вимкнути
130
Гнучка програма
Вимкнути
38
+ NEF (RAW)
Вимкнути
264
1 Точка фокусування не відображається, якщо для режиму зони АФ вибрано
автоматичний вибір зони АФ.
2 Будуть скинуті лише налаштування поточного банку, вибраного за допомогою
параметра Банк користувацьк. парам. (0 245). Параметри інших банків не буде
змінено.
t
135
Брекетинг
Брекетинг автоматично варіює експозицію, рівень спалаху, активний DLighting (Active D-Lighting — ADL) або баланс білого для кожного знімка,
створюючи «вилку» поточного значення. Вибирайте цей параметр у
ситуаціях, коли важко встановити значення експозиції, рівня спалаху
(тільки в режимі i-TTL та, якщо підтримується, у режимі керування
спалахом з автоматичним вибором діафрагми; див. стор. 119 та 124),
активного D-Lighting або балансу білого і при цьому немає часу на
перевірку результатів і налаштування параметрів кожного знімка, або щоб
перевірити ефект різних параметрів для одного й того самого об’єкта.
❚❚ Брекетинг експозиції та спалаху
Для варіювання значень експозиції та/або рівня спалаху для серії знімків
виконайте такі дії:
Експозицію змінено на:
0 EV
1
t
136
Експозицію змінено на:
–1 EV
Виберіть у меню
користувацьких
параметрів брекетинг
спалаху або експозиції
для користувацького
параметра e6 (Набір
автобрекетингу).
Експозицію змінено на:
+1 EV
Кнопка G
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виберіть користувацький
параметр e6 (Набір
автобрекетингу) у меню
користувацьких параметрів,
виділіть параметр та натисніть
кнопку J. Виберіть АЕ і
спалах, щоб змінювати як експозицію, так і рівень спалаху; виберіть
Лише АЕ, щоб змінювати тільки експозицію; виберіть Лише спалах,
щоб змінювати тільки рівень спалаху.
2
Виберіть кількість знімків.
Утримуючи натиснутою кнопку D, прокрутіть головний диск
керування, щоб вибрати кількість знімків у послідовності
брекетингу. Кількість знімків відображається на інформаційному
екрані.
Кількість знімків
Кнопка D
Головний диск
керування
Інформаційний екран
Індикатор брекетингу
експозиції та спалаху
За будь-яких значень, окрім r, на панелі
керування буде відображатися піктограма
Видошукач
M. У видошукачі відображається індикатор
D, а на інформаційному екрані відображається індикатор
брекетингу та піктограма, що вказує на тип брекетингу: v
(брекетинг експозиції та спалаху), w (брекетинг лише
експозиції) або x (брекетинг лише спалаху).
t
137
3
Виберіть крок експозиції.
Утримуючи натиснутою кнопку D, прокрутіть допоміжний диск
керування, щоб вибрати крок експозиції.
Крок експозиції
Кнопка D
Допоміжний диск Інформаційний екран
керування
За замовчуванням розмір кроку можна вибрати зі значень 0,3 (1/3),
0,7 (2/3), 1, 2 та 3 EV. Програми брекетингу з кроком 1/3 EV наведено
нижче.
Інформаційний екран
Кількість
знімків
0
Порядок брекетингу (EV)
0
3
0/+0,3/+0,7
3
0/–0,7/–0,3
2
0/+0,3
2
0/–0,3
3
0/–0,3/+0,3
5
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
t
A
Див. також
Відомості про вибір порядку виконання брекетингу наведено в описі
користувацького параметра e8 (Порядок брекетингу, 0 260).
138
4
Скомпонуйте кадр, виконайте
фокусування та зробіть знімок.
Фотокамера з кожним знімком варіюватиме експозицію та/або
рівень спалаху відповідно до вибраної програми брекетингу.
Зміни в значенні експозиції додаються до змін, внесених за
допомогою корекції експозиції (див. стор. 79).
За індикатором виконання брекетингу можна спостерігати,
увімкнувши інформаційний екран. На індикаторі виконання
брекетингу зникатиме сегмент після кожного зробленого знімка.
Кількість знімків: 3; крок: 0,7
Дисплей після першого знімка
❚❚ Скасування брекетингу
Щоб скасувати брекетинг, натисніть кнопку D і прокручуйте
головний диск керування, поки кількість знімків у послідовності
брекетингу не дорівнюватиме нулю (r) і не зникне піктограма
брекетингу (v, w або x). Під час наступного використання
брекетингу буде відновлено останню із задіяних програм. Брекетинг
можна також скасувати скиданням двома кнопками (0 133), хоча в
такому випадку під час наступного використання брекетингу не буде
відновлено останню із задіяних програм брекетингу.
t
139
A
Брекетинг експозиції та спалаху
У неперервному низькошвидкісному та неперервному високошвидкісному
режимах зйомку буде призупинено після того, як буде зроблено кількість
знімків, зазначену в програмі брекетингу. Зйомку буде продовжено з
наступним натисканням кнопки спуску затвора. У режимі автоспуску
фотокамера зробить кількість знімків, вибрану на кроці 2 на стор. 137, за
кожного натискання кнопки спуску затвора незалежно від значення,
вибраного для користувацького параметра c3 (Автоспуск) > Кількість
знімків (0 252); інтервал між знімками визначає користувацький параметр
c3 (Автоспуск) > Інтервал між знімками. В інших режимах фотокамера
робитиме один знімок під час кожного натискання кнопки спуску затвора.
Якщо карту пам’яті буде заповнено ще до того, як зроблено всі знімки з серії
брекетингу, то зйомку можна буде продовжити, починаючи з наступного
знімка в серії після того, як буде замінено карту пам’яті або видалено знімки,
щоб звільнити на ній місце. Якщо фотокамеру вимкнено до того, як зроблено
всі знімки в послідовності брекетингу, брекетинг буде продовжено з
наступного кадру послідовності після ввімкнення фотокамери.
A
Брекетинг експозиції
Фотокамера змінює експозицію шляхом варіювання витримки та діафрагми
(програмний автоматичний режим), діафрагми (автоматичний режим із
пріоритетом витримки) або витримки (автоматичний режим із пріоритетом
діафрагми, ручний режим експозиції). Якщо вибрано значення Увімкнути
для параметра Автом. керув. чутлив. ISO > Автом. керув. чутлив. ISO
(0 72) у режимах P, S та A та не встановлено спалах, фотокамера змінюватиме
експозицію, варіюючи чутливість ISO, і буде варіювати витримку та/або
діафрагму, лише якщо перевищено межі вимірювальної здатності системи
вимірювання експозиції. За допомогою користувацького параметра e7
(Автобрекетинг (режим M), 0 260) можна змінити спосіб, у який
фотокамера здійснює брекетинг експозиції та спалаху в ручному режимі
експозиції. Брекетинг може виконуватися шляхом варіювання рівня спалаху
разом з витримкою та/або діафрагмою або шляхом варіювання лише рівня
спалаху.
t
140
❚❚ Брекетинг балансу білого
Фотокамера створює кілька копій кожного знімка з різним балансом
білого. Додаткові відомості щодо балансу білого наведено на стор. 81.
1
Виберіть брекетинг балансу білого.
2
Виберіть кількість знімків.
Виберіть значення Брекетинг балансу
білого для користувацького параметра e6
Набір автобрекетингу.
Утримуючи натиснутою кнопку D, прокрутіть головний диск
керування, щоб вибрати кількість знімків у послідовності
брекетингу. Кількість знімків відображається на інформаційному
екрані.
Кількість знімків
Кнопка D
Головний диск
керування
Інформаційний екран
Індикатор брекетингу
балансу білого
За всіх налаштувань, крім r, піктограми M
і D відображаються відповідно на панелі
Видошукач
керування та у видошукачі; піктограма
y та індикатор брекетингу відображаються на
інформаційному екрані.
t
141
3
Виберіть крок брекетингу балансу білого.
Натиснувши кнопку D, прокрутіть допоміжний диск керування,
щоб вибрати налаштування балансу білого. Кожен крок дорівнює
приблизно 5 майредам.
Крок балансу білого
Кнопка D
Допоміжний диск Інформаційний екран
керування
Виберіть величину кроку 1 (5 майредів), 2 (10 майредів) або
3 (15 майредів). Більші значення B відповідають більшій
інтенсивності синього, а більші значення A — більшій
інтенсивності жовтого (0 87). Програми брекетингу з кроком 1
наведено нижче.
Інформаційний екран
Кількість
знімків
0
Крок балансу
білого
1
2
1B
0/1 B
2
1A
0/1 A
3
1 A, 1 B
0/1 A/1 B
t
A
Див. також
Означення терміна «майред» наведено на стор. 87.
142
Порядок брекетингу (EV)
0
4
Скомпонуйте кадр, виконайте
фокусування та зробіть знімок.
Після обробки кожного знімка буде створено ту кількість копій,
яка передбачена програмою брекетингу, і кожна копія матиме
відмінне значення балансу білого. Зміни балансу білого
додаються до значення балансу білого, установленого за
допомогою точного налаштування.
Якщо кількість знімків у програмі
брекетингу більша за кількість кадрів, що
залишилися, то на панелі керування
блиматиме піктограма n, у
видошукачі з’явиться та буде блимати
піктограма j, як показано на рисунку
праворуч, а кнопку спуску затвора буде
заблоковано. Зйомку можна буде почати
після встановлення нової карти пам’яті.
t
143
❚❚ Скасування брекетингу
Щоб скасувати брекетинг, натисніть кнопку D та повертайте
головний диск керування, поки кількість знімків у послідовності
брекетингу не буде дорівнювати нулю (r) і не зникне піктограма
y. Під час наступного використання брекетингу буде відновлено
останню із задіяних програм. Брекетинг можна також скасувати
скиданням двома кнопками (0 133), хоча в такому випадку під час
наступного використання брекетингу не буде відновлено останню із
задіяних програм брекетингу.
A
t
Брекетинг балансу білого
Брекетинг балансу білого недоступний, якщо вибрано якість зображення
NEF (RAW). Вибір параметрів якості зображень NEF (RAW), NEF (RAW)+JPEG
fine, NEF (RAW)+JPEG normal або NEF (RAW)+JPEG basic скасовує
брекетинг балансу білого.
Брекетинг балансу білого впливає тільки на колірну температуру (вісь
«жовтий–синій» при відображенні точного налаштування балансу білого,
0 84). Налаштування по осі «зелений–пурпуровий» не виконуються.
У режимі автоспуску (0 48) при кожному натисканні кнопки спуску затвора
буде створено кількість копій, передбачену програмою брекетингу балансу
білого, незалежно від значення, вибраного для користувацького параметра
c3 (Автоспуск) > Кількість знімків (0 252).
Якщо вимкнути фотокамеру, коли світиться індикатор доступу до карти
пам’яті, то живлення фотокамери вимкнеться тільки після того, як усі знімки
послідовності буде записано.
144
❚❚ Брекетинг активного D-Lighting
Фотокамера варіює значення активного D-Lighting для серії експозицій.
Додаткові відомості про активний D-Lighting наведено на стор. 110.
1
Виберіть Брекетинг активн.
D-Lighting.
Виберіть значення Брекетинг активн.
D-Lighting для користувацького параметра
e6 Набір автобрекетингу.
2
Виберіть кількість знімків.
Утримуючи натиснутою кнопку D, прокрутіть головний диск
керування, щоб вибрати кількість знімків у послідовності
брекетингу. Кількість знімків відображається на інформаційному
екрані.
Кількість знімків
Кнопка D
Головний диск
керування
Інформаційний екран
Індикатор брекетингу
активного D-Lighting
За всіх налаштувань, крім r, піктограми M і D відображаються
відповідно на панелі керування та у видошукачі; піктограма z
та індикатор брекетингу відображаються на інформаційному
екрані. Виберіть два знімки, щоб зробити один знімок із
вимкненим активним D-Lighting, а інший — із заданим значенням.
Виберіть від трьох до п’яти знімків, щоб зробити серію знімків з
послідовно встановленими значеннями активного D-Lighting: від
Вимкнути до Звичайний (три знімки), від Вимкнути до Високий
(чотири знімки) або від Вимкнути до Надвисокий 1 чи від
Незначний до Надвисокий 2 (п’ять знімків). Якщо вибрано
більше двох знімків, перейдіть до кроку 4.
t
145
3
Виберіть активний D-Lighting.
Натиснувши кнопку D, прокрутіть допоміжний диск керування,
щоб вибрати активний D-Lighting.
Кнопка D
Допоміжний диск
керування
Активний D-Lighting буде відображено на інформаційному
екрані.
Інформаційний екран
Активний
D-Lighting
Інформаційний екран
Активний
D-Lighting
Y
Авто
P
Високий
R
Незначний
c
Надвисокий 1
Q
Звичайний
d
Надвисокий 2
t
146
4
Скомпонуйте кадр, виконайте
фокусування та зробіть знімок.
Фотокамера з кожним знімком змінюватиме
значення активного D-Lighting відповідно
до вибраної програми брекетингу. За
індикатором виконання брекетингу можна
спостерігати, увімкнувши інформаційний
екран. На індикаторі виконання брекетингу
зникатиме сегмент після кожного
зробленого знімка.
Кількість знімків: 3
Дисплей після
першого знімка
t
147
❚❚ Скасування брекетингу
Щоб скасувати брекетинг, натисніть кнопку D та повертайте
головний диск керування, поки кількість знімків у послідовності
брекетингу не буде дорівнювати нулю (r) і не зникне піктограма
z. Під час наступного використання брекетингу буде відновлено
останню із задіяних програм. Брекетинг можна також скасувати
скиданням двома кнопками (0 133), хоча в такому випадку під час
наступного використання брекетингу не буде відновлено останню із
задіяних програм брекетингу.
A
t
Брекетинг активного D-Lighting
У неперервному низькошвидкісному та неперервному високошвидкісному
режимах зйомку буде призупинено після того, як буде зроблено кількість
знімків, зазначену в програмі брекетингу. Зйомку буде продовжено з
наступним натисканням кнопки спуску затвора. У режимі автоспуску
фотокамера зробить кількість знімків, вибрану на кроці 2 на стор. 145, за
кожного натискання кнопки спуску затвора незалежно від значення,
вибраного для користувацького параметра c3 (Автоспуск) > Кількість
знімків (0 252); інтервал між знімками визначає користувацький параметр
c3 (Автоспуск) > Інтервал між знімками. В інших режимах фотокамера
робитиме один знімок під час кожного натискання кнопки спуску затвора.
Якщо карту пам’яті буде заповнено ще до того, як зроблено всі знімки з серії
брекетингу, то зйомку можна буде продовжити, починаючи з наступного
знімка в серії після того, як буде замінено карту пам’яті або видалено знімки,
щоб звільнити на ній місце. Якщо фотокамеру вимкнено до того, як зроблено
всі знімки в послідовності брекетингу, брекетинг буде продовжено з
наступного кадру послідовності після ввімкнення фотокамери.
148
Багатократна експозиція
Виконайте кроки, описані нижче, щоб записати серії з кількох
експозицій (від двох до десяти) в одному знімку. Багатократні
експозиції дають змогу використовувати дані у форматі RAW з датчика
зображення фотокамери, щоб відтворити кольори зі значно вищою
якістю, ніж на знімках, накладених за допомогою програм обробки
зображень.
❚❚ Створення багатократної експозиції
Багатократні експозиції неможливо записувати в режимі live view.
Вийдіть з режиму live view, перед тим як продовжити. Зауважте, що за
замовчуванням зйомка припиниться, а багатократна експозиція буде
записана автоматично, якщо протягом 30 с не виконуватиметься
жодних дій.
A
Подовжена тривалість записування
У разі вибору інтервалів між експозиціями, більших за 30 с, збільште
затримку вимикання експонометра за допомогою користувацького
параметра c2 (Таймер режиму очікування, 0 251). Максимальний
інтервал між експозиціями на 30 с більший за значення, вибране для
користувацького параметра c2. Якщо монітор вимкнувся під час
відтворення або навігації по меню, зйомка завершиться через 30 с після
вимкнення експонометра, а багатократну експозицію буде створено з
експозицій, уже записаних на той момент.
1
Виберіть пункт меню
зйомки Багатократна
експозиція.
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть пункт меню зйомки
Багатократна експозиція
та натисніть кнопку 2.
t
Кнопка G
149
2
Виберіть режим.
Виділіть пункт Режим багатокр.
експоз. та натисніть кнопку 2.
Виділіть один із вказаних нижче
варіантів і натисніть кнопку J.
• Щоб зробити серію багатократних
експозицій, виберіть значення
6 Увімкнути (серія). Зйомка
багатократної експозиції буде
продовжуватися, поки не буде вибрано значення Вимкнути
для параметра Режим багатокр. експоз.
• Щоб зробити одну багатократну експозицію, виберіть значення
Увімкнути (один знімок). Звичайна зйомка автоматично
відновиться після створення однієї багатократної експозиції.
• Щоб вийти без створення додаткових багатократних експозицій, виберіть
значення Вимкнути.
Якщо вибрано значення Увімкнути (серія)
або Увімкнути (один знімок), на панелі
керування буде відображено піктограму n.
t
150
3
Виберіть кількість знімків.
Виділіть параметр Кількість
знімків та натисніть 2.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
вибрати кількість експозицій, які
буде об’єднано для створення
одного знімка, потім натисніть
кнопку J.
A
Диск керування
Якщо режим Багатократна експозиція
вибрано в якості параметра «+ диски
керування» для користувацького параметра
f4 (Призначення кнопки Fn, 0 263) або
f5 (Призн. кнопк. попер. перегл., 0 266), то
можна вибрати режим багатократної
експозиції натисканням вибраної кнопки та
прокручуванням головного диска керування, а
кількість знімків — натисканням кнопки та
прокручуванням допоміжного диска
керування. Вибрані параметри буде
відображено на інформаційному екрані; коли
активовано багатократну експозицію, то
режим багатократної експозиції
відображається таким чином: n (з індикатором
B праворуч) для Увімкнути (один знімок) та
n (з індикатором o праворуч) для Увімкнути (серія).
t
151
4
Виберіть коефіцієнт
підсилення.
Виділіть параметр Автоматичне
підсилення та натисніть 2.
Буде відображено наведені
нижче параметри. Виділіть
параметр і натисніть кнопку J.
• Увімкнути. Коефіцієнт підсилення
налаштовується відповідно до
кількості фактично записаних
експозицій (коефіцієнт підсилення кожної експозиції
встановлюється рівним 1/2 для 2 експозицій, 1/3 для 3 експозицій
тощо).
• Вимкнути. Коефіцієнт підсилення не налаштовується під час
записування багатократної експозиції. Рекомендовано для
зйомки сюжетів з темним фоном, але майте на увазі, що на
знімках може з’явитися шум (довільно розташовані світлі
пікселі, пелена або лінії).
t
152
5
Скомпонуйте кадр, виконайте
фокусування та зробіть знімок.
У режимах неперервної роботи затвора
(0 46) фотокамера записує всі експозиції за
одну серію. Якщо вибрано значення Увімкнути (серія),
фотокамера буде записувати багатократні експозиції, поки
натиснуто кнопку спуску затвора; якщо вибрано значення
Увімкнути (один знімок), зйомку багатократної експозиції буде
завершено після першого знімка. У режимі автоспуску
фотокамера автоматично записуватиме кількість експозицій,
вибраних на кроці 3, незалежно від значення, вибраного для
користувацького параметра c3 (Автоспуск) > Кількість знімків
(0 252); інтервал між знімками визначає користувацький
параметр c3 (Автоспуск) > Інтервал між знімками. В інших
режимах роботи затвора за кожного натискання кнопки спуску
затвора буде зроблено один знімок; продовжуйте зйомку, поки
не буде записано всі експозиції (відомості про переривання
багатократної експозиції до того, як записано всі знімки,
наведено на стор. 154).
Піктограма n буде блимати, поки зйомку не
буде завершено. Якщо вибрано значення
Увімкнути (серія), режим багатократної
експозиції буде завершено, тільки коли
значення Вимкнути буде вибрано для
режиму багатократної експозиції; якщо вибрано значення
Увімкнути (один знімок), режим багатократної експозиції буде
автоматично завершено після закінчення зйомки багатократної
експозиції. Піктограма n зникає з екрана після завершення
зйомки багатократної експозиції.
t
153
❚❚ Переривання багатократної експозиції
Щоб перервати багатократну експозицію до
завершення зйомки зазначеної кількості
експозицій, виберіть значення Вимкнути для
режиму багатократної експозиції. Якщо зйомка
завершується до того, як зроблено всю
зазначену кількість експозицій, то багатократну
експозицію буде створено з експозицій, уже записаних на цей момент.
Якщо активовано Автоматичне підсилення, то підсилення буде
налаштовано відповідно до кількості фактично записаних експозицій.
Зауважте, що зйомка завершиться автоматично, якщо:
• Виконано скидання двома кнопками (0 133)
• Фотокамеру вимкнено
• Елемент живлення розряджений
• Знімки видалено
t
154
D
Багатократні експозиції
Не виймайте та не замінюйте карту пам’яті під час записування
багатократної експозиції.
Інформація про зйомку, наведена на екрані інформації про знімок у режимі
відтворення (включно з датою збереження й орієнтацією фотокамери),
стосується першого знімка з серії багатократної експозиції.
Чутливість ISO зафіксовано на значенні чутливості для першого знімка з
кожної серії; прокручування диска вибору чутливості ISO під час зйомки не
має жодних наслідків.
A
Зйомка з інтервалами
Якщо ввімкнути зйомку з інтервалами до виконання першої експозиції,
фотокамера буде записувати експозиції з вибраними інтервалами часу, поки
не буде зроблено кількість експозицій, зазначену в меню багатократної
експозиції (кількість знімків, наведена в меню зйомки з інтервалами, не
береться до уваги). Ці експозиції будуть записані як один знімок, а зйомку з
інтервалами буде завершено (якщо значення Увімкнути (один знімок)
вибрано для режиму багатократної експозиції, зйомку багатократної
експозиції також буде завершено автоматично).
A
Інші параметри
Під час зйомки багатократної експозиції не можна форматувати карту
пам’яті і не можна змінювати деякі пункти меню, які виділено сірим
кольором.
t
155
Зйомка з інтервалами
Фотокамера може автоматично робити знімки із заданими
інтервалами.
D
Перед зйомкою
Для зйомки з інтервалами не вибирайте режими роботи затвора з
автоспуском (E) або підніманням дзеркала MUP. Перед початком зйомки з
інтервалами зробіть пробний знімок за поточних налаштувань та
перегляньте результати на моніторі.
Перед вибором часу початку виберіть пункт меню налаштування Часовий
пояс і дата та перевірте, чи правильно встановлено час і дату на годиннику
фотокамери (0 276).
Рекомендовано використовувати штатив. Установіть фотокамеру на штатив
перед початком зйомки. Щоб зйомку не було перервано, упевніться, що
елемент живлення фотокамери повністю заряджено. У разі сумнівів зарядіть
елемент живлення перед використанням або використовуйте адаптер
змінного струму та з’єднувач живлення (продаються окремо).
1
Виберіть пункт меню
зйомки Зйомка з
інтервалами.
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть у меню зйомки
параметр Зйомка з
інтервалами та натисніть
кнопку 2.
t
156
Кнопка G
2
Виберіть час початку.
3
Виберіть інтервал.
Виберіть один із наведених
нижче параметрів запуску.
• Щоб негайно почати зйомку,
виділіть пункт Зараз та
натисніть кнопку 2. Зйомка
починається приблизно через 3 с після завершення
налаштувань; перейдіть до кроку 3.
• Щоб вибрати час початку, виділіть
пункт Час початку та натисніть
кнопку 2 для відображення
варіантів часу початку, як
показано праворуч. Натисніть
кнопку 4 або 2, щоб виділити
години або хвилини, та натисніть 1 або 3, щоб внести зміни.
Щоб продовжити, натисніть 2.
Натисніть кнопку 4 або 2, щоб
виділити години, хвилини або
секунди; натисніть кнопку 1 або
3, щоб внести зміни. Виберіть
інтервал, довший за час,
потрібний для виконання кількості знімків, яку було вибрано на
кроці 4. Якщо інтервал надто короткий, кількість зроблених
знімків буде меншою за загальну кількість, зазначену на кроці 4
(кількість інтервалів, помножену на кількість знімків за інтервал).
Щоб продовжити, натисніть 2.
t
157
4
Виберіть кількість інтервалів
і кількість знімків за
інтервал.
Натисніть кнопку 4 або 2, щоб
виділити кількість інтервалів або
кількість знімків; натисніть
кнопку 1 або 3, щоб змінити
значення. Щоб продовжити,
натисніть 2.
Кількість Кількість
інтервалів знімків за
інтервал
5
t
158
Почніть зйомку.
Загальна
кількість
знімків
Виділіть значення Увімкнути та
натисніть кнопку J (щоб
повернутися до меню зйомки, не
починаючи зйомку з інтервалами,
виділіть значення Вимкнути та
натисніть кнопку J). Першу серію знімків буде зроблено в
зазначений час початку або приблизно через 3 с, якщо було
вибрано значення Зараз для параметра Вибрати час початку на
кроці 2. Зйомку буде продовжено з вибраним інтервалом, поки не
буде зроблено всі знімки. Зауважте, що оскільки витримка,
частота кадрів та час, потрібний для записування зображень на
карту пам’яті, можуть бути різними для кожного інтервалу, час
між закінченням одного інтервалу та початком наступного може
бути різним. Якщо зйомку не можна продовжити за поточних
параметрів (наприклад, якщо в ручному режимі експозиції
встановлено витримку B (витримка від руки) або T (час), або час
початку менший за хвилину), на моніторі з’явиться
попередження.
D
Бракує пам’яті
Якщо карту пам’яті заповнено, таймер зйомки з інтервалами буде
активовано, але знімки не буде зроблено. Продовжте зйомку (0 161) після
видалення кількох знімків або вимкніть фотокамеру та вставте іншу карту
пам’яті.
A
Закривайте видошукач
Щоб запобігти проникненню світла крізь видошукач та його впливу на
знімки й експозицію, закрийте видошукач кришкою окуляра DK-26 з
комплекту (0 23).
A
Зйомка з інтервалами
Зйомку з інтервалами не можна поєднувати з тривалими експозиціями
(0 44) або live view (0 172).
A
Режим роботи затвора
Незалежно від вибраного режиму роботи затвора фотокамера зробить
зазначену кількість знімків за кожний інтервал.
A
Брекетинг
Налаштуйте параметри брекетингу перед початком зйомки з інтервалами.
Якщо режим брекетингу експозиції, спалаху або активного D-Lighting
увімкнено під час виконання зйомки з інтервалами, фотокамера робитиме
кількість знімків, зазначену в програмі брекетингу, за кожний інтервал
незалежно від кількості знімків, зазначеної в меню зйомки з інтервалами.
Якщо режим брекетингу балансу білого активний під час виконання зйомки
з інтервалами, фотокамера робитиме по одному знімку за кожний інтервал
та оброблятиме його, щоб створити кількість копій, зазначену в програмі
брекетингу.
t
159
A
Під час зйомки
Під час зйомки з інтервалами на інформаційному
екрані блиматиме піктограма Q. Безпосередньо
перед початком наступного інтервалу зйомки
замість відображення витримки на панелі
керування буде показано кількість інтервалів, що
лишилася, а на місці індикатора діафрагми буде
показано кількість знімків, що лишилася для
поточного інтервалу. В інших випадках кількість
інтервалів, що лишилася, та кількість знімків у кожному інтервалі можна
переглянути, натиснувши кнопку спуску затвора наполовину (коли кнопку
буде відпущено, відображатимуться значення витримки та діафрагми, поки
не спрацює таймер режиму очікування).
Щоб переглянути поточні параметри зйомки з
інтервалами, виберіть пункт Зйомка з
інтервалами в проміжку між знімками. Під час
виконання зйомки з інтервалами в меню зйомки з
інтервалами буде показано час початку, поточний
інтервал та кількість інтервалів і знімків, що
залишилася. Жоден з цих параметрів не можна
міняти під час зйомки з інтервалами.
Під час виконання зйомки з інтервалами можна вільно переглядати знімки
та налаштовувати параметри зйомки та меню. Монітор автоматично
вимкнеться приблизно за чотири секунди перед кожним інтервалом.
t
160
❚❚ Призупинення зйомки з інтервалами
Зйомку з інтервалами можуть призупинити такі дії:
• Натискання кнопки J у проміжку між інтервалами
• Виділення пункту меню зйомки з інтервалами Почати > Пауза та
натискання кнопки J
• Вимкнення фотокамери й увімкнення її знову (за потреби можна
замінити карту пам’яті, поки фотокамеру вимкнено)
• Вибір режиму роботи затвора з автоспуском (E) або підніманням
дзеркала MUP
Щоб продовжити зйомку:
1
Виберіть новий час початку.
2
Продовжте зйомку.
Виберіть новий час початку, як
описано на стор. 157.
Виділіть пункт Перезапустити та
натисніть кнопку J. Зауважте, що
в разі призупинення зйомки з
інтервалами усі знімки, що
лишилися в поточному інтервалі,
буде скасовано.
t
161
❚❚ Переривання зйомки з інтервалами
Зйомка з інтервалами автоматично завершиться, якщо елемент
живлення розряджений. Зйомка з інтервалами також може
закінчитися з таких причин:
• Вибір пункту меню зйомки з інтервалами Почати > Вимкнути
• Виконання скидання двома кнопками (0 133)
• Скидання параметрів поточного банку меню режиму зйомки за
допомогою пункту меню зйомки Банк меню режиму зйомки
(0 236)
• Змінення параметрів брекетингу (0 136)
Після завершення зйомки з інтервалами буде відновлено звичайну
зйомку.
❚❚ Знімок не зроблено
Фотокамера пропустить поточний інтервал, якщо будь-яка з
наведених нижче ситуацій триває протягом восьми секунд або довше
після того, як інтервал мав розпочатися: ще має бути зроблено знімок
або знімки для попереднього інтервалу, буфер пам’яті заповнено або
фотокамері не вдається виконати фокусування в режимі AF-S
(зауважте, що фотокамера виконує фокусування щоразу перед
кожним знімком). Зйомку буде відновлено з наступним інтервалом.
t
162
Об’єктиви без вбудованого
процесора
Об’єктиви без вбудованого процесора можна використовувати в
режимах експозиції A та M, налаштувавши діафрагму за допомогою
кільця діафрагми об’єктива. Зазначивши дані про об’єктив (фокусну
відстань та максимальну діафрагму об’єктива), користувач може
отримати доступ до вказаних нижче функцій об’єктивів із вбудованим
процесором.
Якщо відома фокусна відстань об’єктива:
• Функцію масштабування спалаху можна використовувати для
додаткових спалахів (0 119)
• Фокусну відстань об’єктива наведено (із зірочкою) на екрані
інформації про знімок у режимі відтворення
Якщо відома максимальна діафрагма об’єктива:
• Значення діафрагми відображається на панелі керування й у
видошукачі
• Рівень спалаху налаштовується відповідно до діафрагми, якщо
спалах підтримує режим AA (автоматична діафрагма)
• Значення діафрагми наведено (із зірочкою) на екрані інформації про
знімок у режимі відтворення
Якщо зазначити максимальну діафрагму та фокусну відстань
об’єктива:
• Можна користуватися колірним матричним вимірюванням
(зауважте, що може знадобитися використання центральнозваженого або точкового вимірювання, щоб забезпечити точні
результати з певними об’єктивами, включно з об’єктивами ReflexNIKKOR)
• Підвищується точність центрально-зваженого та точкового
вимірювання, а також точність вибору потужності збалансованого
заповнюючого спалаху i-TTL для цифрової дзеркальної фотокамери
з одним об’єктивом
t
163
❚❚ Зберігання даних про об’єктиви без вбудованого процесора
У фотокамері можуть зберігатися дані щонайбільше про дев’ять
об’єктивів без вбудованого процесора. Щоб ввести або редагувати
дані про об’єктив без вбудованого процесора, виконайте такі дії:
1
Виберіть пункт Дані
об’єкт. без вбуд. проц.
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть пункт меню
налаштування Дані об’єкт.
без вбуд. проц. і натисніть
кнопку 2.
2
t
164
Кнопка G
Виберіть номер об’єктива.
Виділіть пункт Номер об’єктива
та натисніть кнопку 4 або 2, щоб
вибрати номер об’єктива від 1 до
9.
3
Зазначте фокусну відстань і
діафрагму.
Виділіть пункт Фокусна відстань
(мм) або Максимальна
діафрагма та натисніть кнопку 4
або 2, щоб змінити виділений
пункт. Фокусну відстань можна вибрати зі значень від 6 до
4000 мм, максимальну діафрагму — зі значень від f/1.2 до f/22.
A
Фокусна відстань відсутня в переліку
Якщо правильне значення фокусної відстані відсутнє в переліку,
виберіть максимально близьке значення, яке перевищує фактичну
фокусну відстань об’єктива.
A
Телеконвертори та об’єктиви зі змінною фокусною відстанню
Значення максимальної діафрагми для телеконверторів дорівнює
ефективній максимальній діафрагмі телеконвертора й об’єктива.
Зауважте, що відомості про об’єктив не змінюються під час зміни
фокусної відстані об’єктива без вбудованого процесора. Дані для різних
фокусних відстаней можна вводити під окремими номерами об’єктивів,
дані про об’єктив також можна редагувати, щоб відобразити нові
значення для фокусної відстані об’єктива та максимальної діафрагми
під час кожної зміни масштабування.
4
Виберіть метод сполучення з
експонометром.
Виділіть пункт Сполуч. з
експонометром і натисніть 2,
потім натисніть 1 або 3, щоб
виділити варіант Об’єктив серії
AI і натисніть кнопку J, щоб
вибрати його (вибирайте варіант
Об’єктив не серії AI, тільки якщо
об’єктив не обладнано
механізмом AI; 0 167).
t
165
5
Виберіть пункт Готово.
Виділіть пункт Готово та
натисніть кнопку J. Зазначені
значення фокусної відстані та
діафрагми буде збережено під
вибраним номером об’єктива.
❚❚ Виклик даних про об’єктив без вбудованого процесора
Дані про вибраний об’єктив без вбудованого процесора можна
викликати за номером об’єктива, як описано нижче.
1
Призначте вибір номера об’єктива певному елементу
керування фотокамери.
Виберіть Номер об’єкт. без вбуд. проц. у якості параметра «+
диски керування» для користувацького параметра f4
(Призначення кнопки Fn, 0 263), користувацького параметра f5
(Призн. кнопк. попер. перегл., 0 266) або користувацького
параметра f6 (Признач. кнопки AE-L/AF-L, 0 267).
2
Використовуйте вибраний елемент керування, щоб
вибирати номер об’єктива.
Натисніть вибрану кнопку та прокручуйте головний диск
керування, поки на інформаційному екрані не буде відображено
потрібний номер об’єктива.
Фокусна Максимальна
відстань діафрагма
t
Головний диск
керування
166
Номер
об’єктива
Об’єктиви не серії AI
Фотокамеру можна використовувати з об’єктивами не серії AI (тобто
об’єктивами, не обладнаними механізмами AI). Перед установленням
об’єктива обов’язково підніміть важіль сполучення вимірювання.
Недотримання цього застереження може призвести до пошкодження
фотокамери або об’єктива.
Важіль сполучення вимірювання
❚❚ Об’єктиви AI у порівнянні з об’єктивами не серії AI
Об’єктиви «без вбудованого процесора» поділяють на об’єктиви з
механізмами AI («об’єктиви серії AI») та без них («об’єктиви не серії
AI»).
Об’єктив AI
Об’єктив не серії AI
t
Виступ сполучення вимірювання
Виступ сполучення вимірювання
відсутній
A
Несумісні об’єктиви
Деякі об’єктиви не серії AI не можна прилаштовувати, навіть якщо піднято
важіль сполучення вимірювання. Додаткові відомості наведено на стор. 320.
A
Об’єктиви AI
Опустіть важіль сполучення вимірювання перед приєднанням об’єктивів
серії AI.
167
❚❚ Зйомка об’єктивами не серії AI
Відсутність механізму AI означає, що елементи керування фотокамери
не можна використовувати для налаштування діафрагми, коли
встановлено об’єктив не серії AI. Для досягнення оптимальної
експозиції необхідно вручну узгодити налаштування діафрагми на
фотокамері та об’єктиві.
1
Установіть об’єктив.
2
Виберіть номер об’єктива (0 166).
Прилаштуйте об’єктив не серії AI, для якого заздалегідь було
надано дані про об’єктив (0 164).
Перевірте, чи вибрано значення Об’єктив
не серії AI для параметра Дані об’єкт. без
вбуд. проц. > Сполуч. з експонометром.
На панелі керування буде блимати «F», а
на інформаційному екрані з’явиться
індикатор f.
3
Виберіть режим експозиції A або M.
4
Налаштуйте діафрагму.
t
5
Прокрутіть диск режимів експозиції в
положення A або M.
Виберіть значення діафрагми за
допомогою кільця діафрагми об’єктива.
Узгодьте налаштування діафрагми
фотокамери з об’єктивом.
Коли експонометр активовано, прокрутіть
допоміжний диск керування, щоб
установити на фотокамері значення
діафрагми, вибране на кроці 4.
168
6
Зробіть знімки.
Повторіть кроки 4 та 5 за потреби, щоб
змінити діафрагму під час зйомки.
t
169
Дані розташування
Додатковий пристрій GPS GP-1 та GP-1A (0 325) додає такі відомості
до знімків, зроблених після встановлення пристрою: широту, довготу,
висоту та загальний координований час (UTC). Ці дані відображаються
на сторінці даних розташування інформації про знімок (0 188).
❚❚ Приєднання пристрою GPS
Вимкніть фотокамеру та приєднайте пристрій GPS до роз’єму для
аксесуарів (0 325) за допомогою кабелю з комплекту пристрою.
Додаткові відомості наведено в посібнику до пристрою GPS.
❚❚ Параметри меню налаштування
Пункт меню налаштування Дані розташування містить наведені
нижче параметри.
• Таймер режиму очікування. Виберіть, чи вимикати експонометр
автоматично, коли підключено пристрій GPS.
Параметр
Опис
Експонометр буде вимкнено автоматично, якщо не
виконуватиметься жодних дій протягом часу, вибраного для
користувацького параметра c2 (Таймер режиму
очікування, 0 251; щоб надати фотокамері час для
Активувати
отримання даних розташування, затримку подовжено до
однієї хвилини, починаючи з моменту активації
експонометра або увімкнення фотокамери). Ці дії зменшують
розряджання елемента живлення.
Не
Експонометр не вимикається, поки підключено пристрій
активувати GPS.
t
170
• Положення. Цей параметр доступний, лише якщо приєднано пристрій
GPS, тоді він відображає поточні широту, довготу, висоту та
загальний координований час (UTC) за даними пристрою GPS.
• Налашт. час за супутником. Виберіть значення Так, щоб синхронізувати
годинник фотокамери за даними про час, що надаються пристроєм
GPS.
A
Загальний координований час (UTC)
Дані загального координованого часу (UTC) надаються пристроєм GPS, вони
не залежать від годинника фотокамери.
A
Піктограма o
Стан підключення показано піктограмою o:
• o (нерухома). Фотокамера встановила зв’язок із
пристроєм GPS. Інформація про знімки, зроблені,
коли відображено цю піктограму, містить
додаткову сторінку даних розташування (0 194).
• o (блимає). Пристрій GPS шукає сигнал. Знімки,
зроблені, коли ця піктограма блимає, не містять
даних розташування.
• Піктограма відсутня. Не отримано нових даних розташування від пристрою
GPS протягом двох секунд або довше. Знімки, зроблені за відсутності
піктограми o, не містять даних розташування.
t
171
x
Фотозйомка live view
Щоб робити знімки в режимі live view, виконайте наведені нижче
кроки.
D
Закрийте видошукач
Щоб запобігти проникненню світла крізь видошукач, що негативно впливає
на знімки та експозицію, перед зйомкою закрийте видошукач кришкою
окуляра DK-26 з комплекту (0 23).
1
Натисніть кнопку a.
Дзеркало підніметься, і зображення з
об’єктива буде відображено на моніторі
фотокамери. Об’єкт більше не буде
відображатись у видошукачі.
Кнопка a
2
x
172
Розташуйте точку фокусування.
Помістіть точку фокусування на об’єкт, як описано на стор. 175.
3
Виконайте фокусування.
Щоб сфокусуватися, натисніть кнопку
спуску затвора наполовину.
Поки виконується фокусування, точка
Кнопка A AE-L/AF-L
фокусування блиматиме зеленим. Якщо
фотокамера може виконати фокусування,
точка фокусування буде відображена
зеленим; якщо фотокамера не може
виконати фокусування, точка фокусування
буде блимати червоним (зауважте, що
фотографувати можна, навіть якщо точка
фокусування блимає червоним; перед зйомкою перевіряйте
фокусування на моніторі). Експозицію можна зафіксувати,
натиснувши кнопку A AE-L/AF-L (0 77); фокус буде зафіксовано,
якщо натиснути кнопку спуску затвора наполовину. У режимі
експозиції M експозицію можна налаштувати за допомогою
індикатора експозиції (0 43).
4
Зробіть знімок.
5
Вийдіть з режиму live view.
Щоб зробити знімок, натисніть кнопку
спуску затвора до кінця. Монітор буде
вимкнено.
Натисніть кнопку a, щоб вийти з режиму
live view.
x
173
A Попередній перегляд експозиції (тільки для режиму експозиції M)
У режимі експозиції M натискання кнопки Pv дає
змогу заздалегідь переглянути вплив налаштувань
поточної витримки, діафрагми та чутливості ISO на
експозицію.
Кнопка Pv
D
Завершення режиму live view
Режим live view буде автоматично завершено, якщо зняти об’єктив. Режим
live view також може бути автоматично завершено, щоб уникнути
пошкодження внутрішніх схем фотокамери. Вийдіть з режиму live view, коли
не використовуєте фотокамеру. Зауважте, що температура внутрішніх схем
фотокамери може підвищитися, а це може спричинити появу шуму
(яскравих плям, довільно розташованих світлих пікселів або пелени) у
наступних випадках (фотокамера може також стати відчутно гарячою, але це
не є ознакою несправності):
• Висока температура навколишнього середовища
• Протягом тривалого часу фотокамера працювала в режимі live view
• Протягом тривалого часу фотокамера працювала в неперервному режимі
роботи затвора
Якщо режим live view не вмикається за натискання кнопки a, зачекайте,
поки внутрішні схеми фотокамери охолонуть, і повторіть спробу.
x
174
Фокусування в режимі live view
Щоб сфокусуватися за допомогою
функції автофокусування, прокрутіть
перемикач режимів фокусування в
положення AF та виконайте наведені
нижче кроки, щоб вибрати режими
автофокусування та зони АФ.
Відомості про фокусування вручну
наведено на стор. 183.
Перемикач режимів
фокусування
❚❚ Вибір режиму фокусування
У режимі live view доступні такі режими автофокусування:
Режим
AF-S
AF-F
Опис
Покадрове АФ. Для зйомки нерухомих об’єктів. Фокус фіксується, коли
кнопку спуску затвора натиснуто наполовину.
Постійне слідкувальне АФ. Для зйомки рухомих об’єктів. Фотокамера
неперервно виконує фокусування, поки не буде натиснуто кнопку
спуску затвора. Фокус фіксується, коли кнопку спуску затвора
натиснуто наполовину.
Щоб вибрати режим автофокусування, натисніть кнопку режиму АФ і
прокручуйте головний диск керування, поки на моніторі не буде
відображено потрібний режим.
Кнопка режиму АФ
Головний диск
керування
Монітор
x
175
D
Автофокусування в режимі live view
Використовуйте об’єктив серії AF-S. Використовуючи інші об’єктиви або
телеконвертори, можна не досягти бажаних результатів. Зауважте, що в
режимі live view автофокусування виконується повільніше, а монітор під час
фокусування фотокамери може збільшувати яскравість або тьмяніти. Іноді
точка фокусування може відображатися зеленим, коли фотокамера не може
виконати фокусування. Фотокамера може бути не здатна виконати
фокусування в таких ситуаціях:
• Об’єкт містить лінії, паралельні довгому краю кадру
• Об’єкт недостатньо контрастний
• Об’єкт у точці фокусування містить ділянки з різкою зміною яскравості, або
на ньому є відблиск від прожектора, неонова вивіска або інше джерело
світла, яке змінює власну яскравість
• Наявні мерехтіння або сегментація зображення у світлі люмінесцентних,
ртутних, натрієвих або подібних ламп
• Використовується зоряний (хрестоподібний) фільтр або інші спеціальні
фільтри
• Об’єкт менший за точку фокусування
• Об’єкт знаходиться в оточенні регулярно структурованих геометричних
форм (наприклад, жалюзі або вікна хмарочоса)
• Об’єкт рухається
x
176
❚❚ Вибір режиму зони АФ
У режимі live view можна вибрати такі режими зони АФ:
Режим
!
$
%
&
Опис
АФ з пріоритетом обличчя. Використовуйте для портретів. Фотокамера
автоматично визначає обличчя та виконує фокусування на них;
вибране обличчя виділяється подвійною жовтою рамкою (якщо
визначено кілька облич, але не більше 35, фотокамера виконає
фокусування на найближчому об’єкті; щоб вибрати інший об’єкт,
використовуйте мультиселектор). Якщо фотокамера більше не може
визначити об’єкт (тому що, наприклад, об’єкт відвернувся від
фотокамери), рамка зникне.
АФ із широкою зоною. Використовується для зйомки з рук пейзажів та
інших не портретних об’єктів. Використовуйте мультиселектор, щоб
перемістити точку фокусування в будь-яке місце кадру, або натисніть
кнопку J, щоб розташувати точку фокусування в центрі кадру.
АФ зі звичайною зоною. Використовуйте для точного фокусування на
вибраній точці кадру. Використовуйте мультиселектор, щоб
перемістити точку фокусування в будь-яке місце кадру, або натисніть
кнопку J, щоб розташувати точку фокусування в центрі кадру.
Рекомендовано використовувати штатив.
АФ з відстеженням об’єкта. Помістіть точку фокусування на об’єкт зйомки
та натисніть кнопку J. Точка фокусування буде супроводжувати
вибраний об’єкт під час його руху в кадрі. Щоб завершити
відстеження, повторно натисніть кнопку J. Зауважте, що
фотокамера може не відстежувати певні об’єкти, якщо вони швидко
рухаються, залишають кадр або їх перекривають інші об’єкти, якщо
вони помітно змінюють свої розміри, колір або яскравість, якщо ці
об’єкти занадто малі, великі, яскраві або темні, або якщо колір чи
яскравість об’єктів подібні до фону.
x
177
Щоб вибрати режим зони АФ, натисніть кнопку режиму АФ і
прокручуйте допоміжний диск керування, поки на моніторі не
відобразиться потрібний режим.
Кнопка режиму АФ
x
178
Допоміжний диск
керування
Монітор
Використання кнопки P
Наведені нижче параметри
можна вибрати, натиснувши
кнопку P під час фотозйомки в
режимі live view. Виділіть пункти
за допомогою мультиселектора
та натисніть кнопку 2, щоб
Кнопка P
переглянути параметри для
виділеного пункту. Після вибору
необхідного параметра натисніть кнопку J, щоб вийти.
Параметр
Якість зображення
Розмір зображення
Опис
Вибір якості зображення (0 55).
Вибір розміру зображення (0 58).
Вибір Picture Control (0 100).
Установ. Picture
Control
Активний D-Lighting
Яскравість монітора
Налаштування активного D-Lighting для збереження
деталей у світлих і темних ділянках (0 110).
Налаштування яскравості
монітора в режимі live view
натисканням кнопок 1 та 3.
Зміна яскравості монітора ніяк не
впливає на знімки, що
записуються фотокамерою.
x
179
Екран live view: фотозйомка в режимі live
view
we
q
r
t
Пункт
q Залишок часу
Режим
w автофокусування
e Режим зони АФ
r Точка фокусування
t
x
180
Індикатор
експозиції
Опис
Час, що залишився до автоматичного
завершення режиму live view. Відображається,
якщо зйомка завершиться через 30 с або
раніше.
0
184
Поточний режим автофокусування.
175
Поточний режим зони АФ.
Поточна точка фокусування. Вміст екрана
змінюється залежно від параметра, вибраного
для режиму зони АФ (0 177).
Показує, чи буде знімок недо- чи
переекспонованим за поточних параметрів
(тільки для режиму експозиції M).
177
172
43
D
Екран live view
На моніторі можуть відображатися нерівні краї, кольорові облямівки,
неприродні кольори, муар та яскраві плями, та можуть з’явитися світлі
смужки на певних ділянках з блимаючими вивісками чи іншими джерелами
мерехтливого світла, або якщо об’єкт тимчасово освітлено проблисковим
світлом чи іншим джерелом яскравого миттєвого освітлення. Усі ці дефекти
зображення не буде відображено на кінцевому знімку. Крім того,
спотворення може спостерігатися, якщо панорамування виконується
горизонтально або об’єкт рухається на великій швидкості через кадр. На
моніторі можуть спостерігатися мерехтіння та сегментація зображення у
світлі люмінесцентних, ртутних або натрієвих ламп. Ці явища можна
зменшити, використовуючи параметр Зменшення мерехтіння (0 276),
хоча за певних значень витримки вони можуть проявитися на кінцевому
знімку. Під час фотозйомки в режимі live view не спрямовуйте фотокамеру
на сонце або інші потужні джерела освітлення. Нехтування цим
застереженням може призвести до пошкодження внутрішніх схем
фотокамери.
A
Експозиція
Залежно від сюжету зйомки експозиція може відрізнятися від тієї, яку було б
отримано без використання режиму live view. Вимірювання в режимі live
view налаштовується відповідно до відображення live view; знімки, створені
з такою експозицією, близькі до реального зображення на моніторі.
x
181
Інформаційний екран: фотозйомка в
режимі live view
Щоб увімкнути або вимкнути відображення індикаторів під час
фотозйомки live view, натисніть кнопку R.
Відображення
інформації увімкнено
Відображення
інформації вимкнено
16-кліткова сітка
кадрування
9-кліткова сітка кадрування
Співвідношення
сторін 1 : 1
x
182
Співвідношення
сторін 16 : 9
Віртуальний
горизонт (0 282)
Ручне фокусування
Щоб виконати ручне фокусування (0 68),
прокручуйте кільце фокусування об’єктива,
поки об’єкт не опиниться у фокусі.
Щоб збільшити зображення на моніторі
щонайбільше приблизно в 15 разів для точного
фокусування, натисніть кнопку X (T). Якщо
збільшити зображення з об’єктива, у нижньому
правому куті монітора з’явиться вікно навігації
в сірій рамці. Щоб прокручувати зображення
до ділянок кадру, яких не видно на моніторі,
використовуйте мультиселектор (доступно,
лише якщо АФ з широкою або звичайною
зоною вибрано для режиму зони АФ), або
натисніть W (M), щоб зменшити масштаб.
Кнопка X (T)
Вікно навігації
x
183
D
Екран зворотного відліку
Зворотний відлік відображається за 30 с до автоматичного завершення
режиму live view (0 180; таймер стає червоним, коли режим live view скоро
буде завершено для захисту внутрішніх схем, або за 5 с до автоматичного
вимикання монітора, якщо для користувацького параметра c4 — Затримка
вимкн. монітора > Live view; 0 253 — вибрано значення, відмінне від Без
обмежень). Залежно від умов зйомки таймер може з’явитися одразу після
вибору режиму live view. Зауважте, що хоча зворотний відлік не
відображається під час відтворення знімків, режим live view все одно буде
автоматично завершено, коли таймер закінчить зворотний відлік.
A
HDMI
Якщо фотокамеру підключено до
відеопристрою HDMI у режимі фотозйомки
live view, монітор фотокамери залишиться
ввімкненим, а на відеопристрої буде
відображено зображення з об’єктива, як
показано на рисунку праворуч. Якщо
пристрій підтримує стандарт HDMI-CEC,
виберіть значення Вимкнути для
параметра меню налаштування HDMI > Керування пристроєм (0 223)
перед зйомкою в режимі live view.
A
Див. також
Відомості щодо використання кнопки J для вибору центральної точки
фокусування або вмикання й вимикання масштабування наведено в описі
користувацького параметра f2 (Кнопка OK; 0 261). Відомості щодо
зменшення мерехтіння або вимірювання значення для точкового балансу
білого в режимі live view наведено на стор. 276 та 93.
x
184
IДодатково про
відтворення
Повнокадрове відтворення
Щоб відтворити знімки,
натисніть кнопку K. На моніторі
буде відображено останній зі
зроблених знімків.
Кнопка K
Мультиселектор
Допоміжний
диск керування
Кнопка O
Кнопка K
Кнопка G
Кнопка L (U)
Кнопка X (T)
Кнопка W (M)
Кнопка P
Кнопка J
Головний диск
керування
I
185
Щоб
Використовуйте
Опис
Натисніть кнопку 2, щоб переглянути
знімки в порядку їх збереження, натисніть
кнопку 4, щоб переглянути знімки у
зворотному порядку.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
переглянути інформацію про поточний
знімок (0 188).
W (M)
Додаткові відомості наведено на стор. 196.
X (T)
Додаткові відомості наведено на стор. 199.
Буде відображено діалогове вікно
підтвердження. Щоб видалити знімок,
натисніть кнопку O ще раз (0 203).
Щоб встановити або зняти захист
зображення, натисніть кнопку L (U)
(0 201).
Переглянути
додаткові знімки
Переглянути
інформацію про
знімки
Переглянути
ескізи
Збільшити знімок
Видалити
зображення
O
Змінити стан
захисту
L (U)
Повернутися до
режиму зйомки
Обробити знімок
I
186
/K
P
Монітор буде вимкнено. Фотографувати
можна відразу.
Створіть оброблену копію поточного
знімка (0 287).
A
Повернути вертикально
Щоб знімки, зроблені у вертикальній (портретній)
орієнтації, відображалися у вертикальному
положенні, виберіть значення Увімкнути для
параметра меню відтворення Повернути
вертикально (0 233).
A
Перегляд зображення
Коли значення Увімкнути вибрано для параметра меню відтворення
Перегляд зображення (0 232), знімки автоматично відображаються на
моніторі після зйомки протягом приблизно 4 с (оскільки фотокамера вже
знаходиться в правильному положенні, то автоматичний поворот
зображень під час перегляду зображень виконуватися не буде). У режимі
неперервної роботи затвора відображення починається з першого кадру
поточної серії після завершення зйомки.
A
Див. також
Відомості про вибір тривалості ввімкненого стану монітора, коли не
виконуються жодні дії, наведено в описі користувацького параметра c4
(Затримка вимкн. монітора, 0 253).
I
187
Інформація про знімок
Інформація про знімки накладається на зображення, відображені в
режимі повнокадрового відтворення. Натискайте кнопки 1 або 3,
щоб переглядати інформацію про знімок послідовно, як показано на
рисунку нижче. Зауважте, що «лише зображення», дані зйомки,
гістограми RGB та світлі ділянки відображаються, тільки якщо вибрано
відповідне значення для параметра Налашт. дисплея відтворення
(0 232). Дані розташування буде відображено, тільки якщо під час
зйомки використовувався додатковий пристрій GPS GP-1 або GP-1A.
1/ 12
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Інформація про файл
Немає (лише
зображення)
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Огляд
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
N I KON D f
100-1
Дані розташування
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , + 1 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
:S
:
:
:
N I KON D f
I
188
Виділення світлих
ділянок
Гістограма RGB
Дані зйомки
100-1
❚❚ Інформація про файл
12 3
4
5
1
2
3
4
5
1/ 12
12
11
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
10
9
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
8 7
6
6
7
8
9
10
11
12
Стан захисту..........................................201
Індикатор обробки.............................287
Точка фокусування 1, 2 .........................64
Рамки зони АФ 1.....................................28
Номер кадру/загальна кількість
кадрів
Якість зображення................................55
Розмір зображення..............................58
Область зображення 3 .........................51
Час зйомки .....................................27, 276
Дата зйомки...................................27, 276
Ім’я папки ..............................................237
Ім’я файлу ..............................................239
1 Відображається, тільки якщо вибрано значення Точка фокусування для
параметра Налашт. дисплея відтворення (0 232).
2 Якщо знімок було зроблено в режимі фокусування AF-S, на екрані буде
відображено точку, де фокус було зафіксовано вперше. Якщо знімок було
зроблено в режимі AF-C, точку фокусування буде відображено, тільки якщо було
вибрано режим зони АФ, відмінний від автоматичного вибору зони АФ, і
фотокамера змогла виконати фокусування.
3 Відображається жовтим кольором, якщо знімок у форматі DX (0 51).
I
189
❚❚ Виділення світлих ділянок
1 Світлі ділянки зображення 1
2 Номер папки — номер кадру 2 ..... 237
3 Поточний канал 1
1 Ділянки знімка, що блимають, указують на світлі
ділянки (ділянки, які можуть бути
переекспонованими) для поточного каналу.
Утримуйте натиснутою кнопку W (M) та натисніть
кнопку 4 або 2, щоб вибирати канали по черзі
таким чином:
Кнопка W (M)
RGB
(усі канали)
R
(червоний)
G
(зелений)
B
(синій)
2 Відображається жовтим кольором, якщо знімок у форматі DX (0 51).
I
190
❚❚ Гістограма RGB
1 Світлі ділянки зображення 1
2 Номер папки — номер кадру 2 ......237
3 Баланс білого .........................................81
Колірна температура ......................88
Точне налаштування балансу
білого....................................................84
Поперед. налашт. вручну...............90
4 Поточний канал 1
5 Гістограма (канал RGB). На всіх
гістограмах по горизонталі
позначається яскравість пікселів, а
по вертикалі — кількість пікселів.
6 Гістограма (червоний канал)
7 Гістограма (зелений канал)
8 Гістограма (синій канал)
1 Ділянки знімка, що блимають, указують на світлі
ділянки (ділянки, які можуть бути
переекспонованими) для поточного каналу.
Утримуйте натиснутою кнопку W (M) та натисніть
кнопку 4 або 2, щоб вибирати канали по черзі
таким чином:
Кнопка W (M)
RGB
(усі канали)
R
(червоний)
G
(зелений)
B
(синій)
Відображення світлих ділянок
вимкнено
2 Відображається жовтим кольором, якщо знімок у форматі DX (0 51).
I
191
A
Збільшення під час відтворення
Щоб збільшити знімок під час відображення
гістограми, натисніть кнопку X (T).
Використовуйте кнопки X (T) та W (M), щоб
збільшити або зменшити зображення, та
прокручуйте зображення за допомогою
мультиселектора. Гістограму буде оновлено, і вона
буде відображати тільки ті дані, що стосуються
частини зображення, видимої на моніторі.
A
Гістограми
Гістограми фотокамери містять лише довідкові відомості та можуть
відрізнятися від гістограм, які відображаються в програмах обробки
зображень. Нижче наведено кілька прикладів гістограм:
Якщо зображення містить об’єкти з
широким діапазоном яскравості, то
розподіл тонів буде відносно
рівномірним.
Якщо зображення темне, то розподіл тону
буде зсунуто ліворуч.
Якщо зображення яскраве, то розподіл
тону буде зсунуто праворуч.
Збільшення корекції експозиції зсуває розподіл тонів праворуч, а
зменшення — ліворуч. Гістограми дають приблизне уявлення про загальну
експозицію, якщо яскраве навколишнє освітлення ускладнює перегляд
знімків на моніторі.
I
192
❚❚ Дані зйомки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, + 5 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
: S / VR -O n
: Op t i o n a l
: S L OW
: T T L -B L , + 1. 0
N I KON D f
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P AC E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D f
100-1
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
100-1
11
12
1 Вимірювання ..........................................75
Витримка .......................................... 39, 42
Діафрагма......................................... 41, 42
2 Режим експозиції..................................36
Чутливість ISO 1 ......................................70
3 Корекція експозиції .............................79
Точне налаштування оптимальної
експозиції 2 ............................................250
4 Фокусна відстань .......................163, 322
5 Відомості про об’єктив......................163
6 Режим фокусування...................... 59, 68
Зменшення вібрацій (VR) об’єктива 3
7 Тип спалаху 4 .........................................116
Режим блока керування спалахами 4
8 Режим спалаху 4...................................125
9 Керування спалахом 4 .....118, 121, 258
Корекція спалаху 4 ..............................128
10 Модель фотокамери
11 Область зображення 5 .........................51
12 Номер папки — номер кадру 5 ......237
13 Баланс білого .........................................81
Колірна температура ......................88
Точне налаштування балансу
білого....................................................84
Попереднє налаштування вручну
................................................................90
14 Колірний простір ................................240
15 Picture Control ......................................100
16 Швидке налаштув. 6 ............................103
Початкова система Picture Control 7
...................................................................108
17 Збільшення різкості ...........................103
18 Контрастність.......................................103
19 Яскравість..............................................103
20 Насиченість 8 ........................................103
Ефекти фільтра 9 ..................................103
21 Відтінок 8 ................................................103
Тонування 9 ..................................103, 105
I
193
22
23
24
25
26
27
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
W ARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D f
28
29
100-1
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D f
22 Зменшення шуму при високих
значеннях чутливості ISO................ 242
Зменшення шуму при тривалій
експозиції ............................................. 242
23 Активний D-Lighting ......................... 110
24 Диференціал експозиції HDR ......... 112
Розгладжування HDR ........................ 112
25 Керування віньєтуванням............... 241
26 Журнал обробки................................. 287
27 Коментар до зображення................ 278
28 Ім’я фотографа 10 ................................ 279
29 Власник авторських прав 10 ............ 279
100-1
1 Відображається червоним, якщо знімок зроблено з увімкненим автоматичним
керуванням чутливістю ISO.
2 Відображається, якщо для користувацького параметра b2 (Точне налашт.
оптим. експ., 0 250) установлено значення, відмінне від нуля, для будь-якого
режиму вимірювання.
3 Відображається, тільки якщо приєднано об’єктив VR.
4 Відображається, тільки якщо використовується додатковий спалах (0 116).
5 Відображається жовтим кольором, якщо знімок у форматі DX (0 51).
6 Тільки для систем Picture Control: Стандартний, Яскравий, Портрет і Пейзаж.
7 Нейтральний, Монохромний та користувацькі системи Picture Control.
8 Не відображається для монохромних систем Picture Control.
9 Тільки для монохромних систем Picture Control.
10 Четверта сторінка даних зйомки відображається, лише якщо відомості про
авторські права було записано зі знімком, як описано на стор. 279.
❚❚ Дані розташування
I
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D f
194
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
100-1
Широта
Довгота
Висота
Загальний координований час (UTC)
❚❚ Загальні дані
1
23
1/ 12
NIKON D f
4
5
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
12
0, 0
100NC _ DF
DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2013 10: 02: 28
11
10 9 8
50mm
N
NOR
ORMAL
AL
4928x3280
13 14 15 16 17
27
26
–1. 3
0, 0
25
6
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
24 23
50mm
N
18
19
20
22 21
7
1 Номер кадру/загальна кількість
зображень
2 Стан захисту ......................................... 201
3 Індикатор обробки ............................ 287
4 Модель фотокамери
5 Гістограма, яка показує розподіл
тонів на зображенні (0 192).
6 Якість зображення ............................... 55
7 Розмір зображення ............................. 58
8 Область зображення 1 ........................ 51
9 Ім’я файлу.............................................. 239
10 Час зйомки..................................... 27, 276
11 Дата зйомки .................................. 27, 276
12 Ім’я папки.............................................. 237
13 Вимірювання.......................................... 75
14 Режим експозиції ................................. 36
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Витримка .......................................... 39, 42
Діафрагма......................................... 41, 42
Чутливість ISO 2 ......................................70
Фокусна відстань .......................163, 322
Індикатор даних розташування.....170
Індикатор коментаря до зображення
...................................................................278
Активний D-Lighting ..........................110
Picture Control ......................................100
Колірний простір ................................240
Режим спалаху 3...................................125
Баланс білого .........................................81
Колірна температура ......................88
Точне налаштування балансу
білого....................................................84
Попереднє налаштування вручну
................................................................90
Корекція спалаху 3 ..............................128
Режим блока керування спалахами 3
Корекція експозиції .............................79
1 Формат DX відображено жовтим кольором (0 51).
2 Відображається червоним, якщо знімок зроблено з увімкненим автоматичним
керуванням чутливістю ISO.
3 Відображається, тільки якщо знімок зроблено з додатковим спалахом (0 116).
I
195
Відтворення ескізів
Щоб відобразити знімки на «оглядових аркушах» по чотири, дев’ять
або 72 зображення, натисніть кнопку W (M).
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Повнокадрове
відтворення
Відтворення ескізів
Щоб
Використовуйте
Відобразити більше
зображень
W (M)
Відобразити менше
зображень
X (T)
Виділити зображення
Переглянути виділене
зображення
I
Видалити виділене
зображення
Змінити стан захисту
виділеного зображення
J
O
L (U)
Повернутися до
режиму зйомки
Обробити знімок
196
/K
P
Відтворення
за датою
Опис
Натисніть кнопку W (M), щоб
збільшити кількість зображень на
екрані.
Натисніть кнопку X (T), щоб
зменшити кількість зображень на
екрані. Коли відображено чотири
зображення, натисніть цю кнопку, щоб
переглянути виділене зображення в
повнокадровому режимі.
Використовуйте мультиселектор,
щоб виділити зображення для
повнокадрового відтворення,
збільшення під час відтворення
(0 199), видалення (0 203) або
захисту (0 201).
Щоб відобразити виділене
зображення в повнокадровому
режимі, натисніть кнопку J.
Додаткові відомості наведено на
стор. 203.
Додаткові відомості наведено на
стор. 201.
Монітор буде вимкнено.
Фотографувати можна відразу.
Створіть оброблену копію поточного
знімка (0 287).
Відтворення за датою
Щоб переглянути знімки, зроблені у вибрану дату, натисніть кнопку
W (M), коли відображено 72 знімки.
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Повнокадрове
відтворення
Відтворення ескізів
Список дат
Список ескізів
Відтворення за
датою
Дії, які можна виконувати, залежать від того, де розташовано курсор: у
списку дат чи в списку ескізів.
Щоб
Використовуйте
Переходити від
списку дат до списку
ескізів і навпаки
W (M)/J
Вийти до режиму
відтворення ескізів/
збільшити масштаб
виділеного знімка
X (T)
Виділити дати/
виділити зображення
Опис
Натисніть кнопку W (M) або J у списку
дат, щоб перемістити курсор до списку
ескізів. Щоб повернутися до списку дат,
натисніть кнопку W (M) ще раз.
• Список дат: вихід до 72-кадрового
відтворення.
• Список ескізів: натисніть і утримуйте
кнопку X (T), щоб збільшити
масштаб виділеного знімка.
• Список дат: виділіть дату.
• Список ескізів: виділіть знімок.
Вмикати й вимикати
повнокадрове
відтворення
J
Видалити виділені
знімки
O
Змінити стан захисту
виділеного знімка
L (U)
Список ескізів: перегляд виділеного
знімка.
• Список дат: видалення всіх знімків,
зроблених у вибрану дату.
• Список ескізів: видалення виділеного
знімка (0 203).
Додаткові відомості наведено на
стор. 201.
I
197
Щоб
Використовуйте
Повернутися до
режиму зйомки
Обробити знімок
I
198
/K
P
Опис
Монітор буде вимкнено.
Фотографувати можна відразу.
Список ескізів: створіть оброблену копію
знімка, виділеного в списку ескізів
(0 287).
Ретельний розгляд: збільшення
під час відтворення
Щоб збільшити зображення, відображене в режимі повнокадрового
відтворення, або зображення, наразі виділене в режимі відтворення
ескізів, натисніть кнопку X (T). Під час масштабування можна
виконувати такі дії:
Щоб
Використовуйте
Збільшити або
зменшити
зображення
X (T)/
W (M)
Переглянути
інші ділянки
зображення
Вибрати
обличчя
Опис
Щоб збільшити
масштаб
щонайбільше у
приблизно 30 (великі
зображення у
форматі 36 × 24/3 : 2),
23 (середні
зображення) або 15
разів (малі зображення), натисніть кнопку
X (T). Щоб зменшити масштаб, натисніть
кнопку W (M). Використовуйте
мультиселектор, щоб переглядати області
збільшеного зображення, які не відображено
на моніторі. Утримуйте мультиселектор
натиснутим, щоб швидко прокручувати
зображення для переходу до інших ділянок
кадру. Вікно навігації відображається, якщо
змінити коефіцієнт масштабування; область
зображення, яку наразі відображено на
моніторі, обведено жовтою рамкою.
Обличчя (до 35),
виявлені під час
масштабування,
обведено білою
рамкою у вікні
навігації. Прокрутіть
допоміжний диск
керування, щоб
переглянути інші
обличчя.
I
199
Щоб
Використовуйте
Переглянути
інші
зображення
Змінити стан
захисту
Повернутися
до режиму
зйомки
Обробити
знімок
I
200
Опис
Прокрутіть головний диск керування, щоб
переглянути ті самі області на інших знімках
при поточному коефіцієнті масштабування.
L (U)
/K
P
Додаткові відомості наведено на стор. 201.
Монітор буде вимкнено. Фотографувати
можна відразу.
Створіть оброблену копію поточного знімка
(0 287).
Захист знімків від видалення
У режимах повнокадрового відтворення, відтворення зі збільшенням,
відтворення ескізів і відтворення за датою можна використовувати
кнопку L (U), щоб захистити знімки від випадкового видалення.
Захищені файли неможливо видалити за допомогою кнопки O або
пункту меню відтворення Видалити. Зауважте, що захищені
зображення неодмінно буде видалено під час форматування карти
пам’яті (0 22, 272).
Щоб установити захист знімка, виконайте такі дії:
1
Виберіть зображення.
Відобразіть зображення в режимі повнокадрового відтворення
чи збільшення під час відтворення або виділіть його в списку
ескізів у режимі відтворення ескізів чи відтворення за датою.
Повнокадрове
відтворення
Відтворення ескізів
Відтворення за датою
I
201
2
Натисніть кнопку L
(U).
Знімок буде позначено
піктограмою P. Щоб зняти
захист зі знімка та мати
можливість видалити його,
Кнопка L (U)
відобразіть цей знімок або
виділіть його в списку
ескізів, потім натисніть кнопку L (U).
I
A
Зняття захисту з усіх зображень
Щоб зняти захист з усіх зображень у папці або папках, наразі вибраних у
меню Папка відтворення, під час відтворення натисніть одночасно кнопки
L (U) і O та утримуйте їх натиснутими протягом приблизно двох секунд.
202
Видалення знімків
Щоб видалити знімок, відображений у режимі повнокадрового
відтворення, або знімок, виділений у списку ескізів, натисніть кнопку
O. Щоб видалити кілька вибраних знімків, усі знімки, зроблені у
вибрану дату, або всі знімки з поточної папки відтворення,
використовуйте параметр меню відтворення Видалити. Видалені
знімки неможливо відновити. Зауважте, що захищені та приховані
знімки не можна видалити.
Повнокадрове відтворення, відтворення
ескізів і відтворення за датою
Натисніть кнопку O, щоб видалити поточний знімок.
1
Виберіть зображення.
2
Натисніть кнопку O.
Відобразіть зображення або виділіть його в списку ескізів у
режимі відтворення ескізів або відтворення за датою.
Буде відображено діалогове вікно
підтвердження.
Кнопка O
Повнокадрове
відтворення
Відтворення ескізів
Відтворення за датою
(список ескізів)
I
203
3
Натисніть кнопку O ще раз.
Щоб видалити знімок, натисніть кнопку O.
Щоб вийти без видалення знімка, натисніть
кнопку K.
Кнопка O
I
A
Відтворення за датою
Під час відтворення за датою можна видаляти всі знімки, зроблені у вибрану
дату, виділивши цю дату в списку дат і натиснувши кнопку O (0 197).
A
Див. також
Параметр меню відтворення Після видалення визначає, яке зображення
буде відображено після видалення: попереднє чи наступне (0 233).
204
Меню відтворення
Пункт Видалити в меню відтворення містить наведені нижче
параметри. Зауважте, що залежно від кількості знімків для видалення
може знадобитися деякий час.
Параметр
Q Вибрані
Опис
Видалення вибраних знімків.
Видалення всіх знімків, зроблених у вибрану дату
n Виберіть дату
(0 206).
R Усі
Видалення всіх знімків з папки,
наразі вибраної для
відтворення (0 230).
❚❚ Вибрані: видалення вибраних знімків
1
Виберіть значення
Вибрані для параметра
меню відтворення
Видалити.
Натисніть кнопку G та
виберіть у меню
Кнопка G
відтворення пункт
Видалити. Виділіть пункт
Вибрані та натисніть кнопку 2.
2
Виділіть знімок.
Щоб виділити знімок,
використовуйте мультиселектор.
Щоб переглянути виділений
знімок у повнокадровому режимі,
натисніть та утримуйте
натиснутою кнопку X (T).
I
205
3
Виберіть виділений
знімок.
Натисніть кнопку W (M), щоб
вибрати виділений знімок.
Вибрані знімки буде
позначено піктограмою O.
Кнопка W (M)
Повторіть кроки 2 та 3, щоб
вибрати додаткові знімки;
щоб скасувати вибір знімка, виділіть його та натисніть кнопку W
(M).
4
Щоб завершити дію,
натисніть кнопку J.
Буде відображено діалогове
вікно підтвердження; виділіть
пункт Так і натисніть кнопку J.
❚❚ Виберіть дату: видалення знімків, зроблених у вибрану дату
1
Виберіть пункт Виберіть
дату.
У меню видалення виділіть пункт
Виберіть дату та натисніть
кнопку 2.
I
206
2
Виділіть дату.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
виділити дату.
Щоб переглянути знімки,
зроблені у виділену дату,
натисніть кнопку W (M). Щоб
прокручувати знімки,
використовуйте
мультиселектор, або
Кнопка W (M)
натисніть і утримуйте
кнопку X (T), щоб
переглянути поточний знімок відображеним у повнокадровому
режимі. Щоб повернутися до списку дат, натисніть кнопку W (M).
3
4
Виберіть виділену дату.
Натисніть кнопку 2, щоб вибрати
всі знімки, зроблені у виділену
дату. Вибрані дати буде
позначено піктограмою M.
Повторіть кроки 2 та 3, щоб
вибрати додаткові дати; щоб скасувати вибір дати, виділіть її та
натисніть кнопку 2.
Щоб завершити дію,
натисніть кнопку J.
Буде відображено діалогове
вікно підтвердження; виділіть
пункт Так і натисніть кнопку J.
I
207
Q
З’єднання
Інсталяція ViewNX 2
Установіть програмне
ViewNX 2TM
забезпечення з комплекту
для перегляду та
редагування знімків і
відеороликів, скопійованих
на комп’ютер. Перед
інсталяцією ViewNX 2
Набір засобів обробки
переконайтеся, що
зображень
комп’ютер відповідає
вимогам, наведеним на
стор. 210. Зауважте, що якщо використовуються старіші версії
програмного забезпечення, які не підтримують фотокамеру Df,
можливо, зображення у форматі NEF (RAW) не вдасться успішно
перенести на комп’ютер. Користуйтеся останньою версією програми
ViewNX 2, яку можна завантажити з веб-сайтів, перелік яких наведено
на стор. xvii.
1
Q
208
Запустіть інсталятор.
Увімкніть комп’ютер, вставте
компакт-диск з інсталятором
ViewNX 2 і запустіть інсталятор.
2
3
Виберіть мову.
q Виберіть регіон (за потреби)
Якщо потрібної мови
немає в списку,
натисніть кнопку
Region Selection
(Вибір регіону), щоб
вибрати інший регіон,
а потім виберіть
потрібну мову (вибір
регіону недоступний у
європейському випуску).
Натисніть кнопку Install
(Інсталювати) та дотримуйтесь
інструкцій, відображених на екрані.
Посібник з інсталяції
Щоб отримати довідку щодо інсталяції
програми ViewNX 2, натисніть
Installation Guide (Посібник з
інсталяції) на кроці 3.
5
e Натисніть
кнопку
Next
(Далі)
Запустіть інсталятор.
D
4
w Виберіть
мову
Натисніть кнопку Install
(Інсталювати)
Вийдіть з інсталятора.
Windows
Mac OS
Натисніть кнопку Yes (Так)
Натисніть кнопку OK
Вийміть компакт-диск з інсталятором із пристрою
читання компакт-дисків.
Q
A
Windows
Щоб відвідати веб-сайт Nikon після встановлення ViewNX 2, виберіть у меню
«Пуск» Windows пункт All Programs (Усі програми) > Link to Nikon
(Ресурси Nikon) (необхідне з’єднання з Інтернетом).
209
A
Q
210
Вимоги до системи
Windows
Mac OS
• Знімки: Intel Celeron, Pentium 4
або Core із частотою 1,6 ГГц або • Знімки: Intel Core або Xeon
більш потужний
• Відео (відтворення): Core Duo з
• Відео (відтворення): Pentium D із
частотою 2 ГГц або більш
потужний; Intel Core i5 або
частотою 3,0 ГГц або більш
потужний; Intel Core i5 або
більш потужний
більш потужний
рекомендовано для перегляду
відео з розміром кадру 1280 ×
Процесор
рекомендовано для перегляду
720 або більше й частотою
відео з розміром кадру 1280 ×
720 або більше й частотою
кадрів 30 кадр./с або вище або
кадрів 30 кадр./с або вище або
відео з розміром кадру 1920 ×
1080 або більше
відео з розміром кадру 1920 ×
1080 або більше
• Відео (редагування): Intel Core i5
• Відео (редагування): Intel Core i5
або більш потужний
або більш потужний
Попередньо встановлені версії
ОС Windows 8, Windows 7,
Windows Vista та Windows XP;
OS X 10.8 або 10.7, Mac OS X 10.6
ОС
майте на увазі, що 64-розрядні
версії Windows XP не
підтримуються
• 32-розрядні Windows 8, Windows 7 або
Windows Vista: 1 ГБ або більше
(рекомендовано 2 ГБ або більше)
• OS X 10.8, 10.7: 2 ГБ або більше
Пам’ять • 64-розрядні Windows 8, Windows 7 або (рекомендовано 4 ГБ або більше)
(ОЗП)
Windows Vista: 2 ГБ або більше
• Mac OS X 10.6: 1 ГБ або більше
(рекомендовано 4 ГБ або більше)
(рекомендовано 4 ГБ або більше)
• Windows XP: 512 МБ або більше
(рекомендовано 2 ГБ або більше)
Вільне
місце на
Не менше 1 ГБ на системному диску (рекомендовано 3 ГБ або більше)
жорсткому
диску
Роздільна здатність: 1024 × 768
Роздільна здатність: 1024 × 768
пікселів (XGA) або більше
пікселів (XGA) або більше
Графічний (рекомендовано 1280 × 1024 пікселів або
(рекомендовано 1280 × 1024 пікселів або
пристрій більше)
більше)
Колір: 24-розрядний колір (мільйони
Колір: 24-розрядний колір (True
кольорів) або більше
Color) або більше
Найновіші відомості про операційні системи, що підтримуються, читайте на вебсайтах, перелік яких наведено на стор. xvii.
Використання ViewNX 2
Копіювання знімків на комп’ютер
Перед тим як продовжити, упевніться, що встановлено програмне
забезпечення з компакт-диска ViewNX 2, що входить до комплекту
(0 208).
1
Виберіть спосіб копіювання знімків на комп’ютер.
Виберіть один з таких способів:
• Пряме підключення USB: Вимкніть фотокамеру та впевніться, що на
ній установлено карту пам’яті. Підключіть фотокамеру до
комп’ютера за допомогою USB-кабелю з комплекту та ввімкніть
її.
A
Використовуйте надійне джерело живлення
Щоб забезпечити безперебійну передачу даних, перевірте, чи
елемент живлення фотокамери повністю заряджено. У разі сумнівів
зарядіть елемент живлення перед використанням або
використовуйте адаптер змінного струму та з’єднувач живлення
(продаються окремо).
A
Концентратори USB
Підключайте фотокамеру безпосередньо до комп’ютера; не
підключайте кабель через концентратор USB чи клавіатуру.
• Гніздо карти пам’яті SD. Якщо комп’ютер обладнано гніздом карти
пам’яті SD, карту можна вставляти безпосередньо в гніздо.
• Пристрій зчитування карт пам’яті. Підключіть до комп’ютера
пристрій зчитування карт пам’яті (продається окремо у
сторонніх постачальників) і вставте карту пам’яті.
Q
211
2
Запустіть програму Nikon Transfer 2 з пакета
програмного забезпечення ViewNX 2.
Якщо відображається повідомлення з запитом про вибір
програми, виберіть Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Якщо буде показано зображене нижче діалогове вікно, виберіть
Nikon Transfer 2, як описано нижче.
1 У розділі Import pictures and
videos (Імпорт знімків і відео)
натисніть Change program
(Змінити програму). Буде
відображено діалогове вікно
вибору програми; виберіть
Import file using
Nikon Transfer 2 (Імпорт
файлів за допомогою Nikon Transfer 2) і натисніть кнопку OK.
2 Двічі клацніть пункт Import file (Імпорт файлу).
3
Натисніть кнопку Start
Transfer (Почати
передачу).
За замовчуванням з карти
пам’яті на комп’ютер будуть
скопійовані всі знімки.
Start Transfer (Почати передачу)
4
Q
212
Завершіть з’єднання.
Якщо фотокамеру підключено до комп’ютера, вимкніть її та
від’єднайте USB-кабель. Якщо використовується пристрій
зчитування карт пам’яті або гніздо для карт пам’яті, виберіть
відповідний пункт меню для виймання знімного диска, котрий
відповідає карті пам’яті, потім витягніть карту пам’яті з пристрою
зчитування або гнізда.
Перегляд знімків
Після завершення передавання
знімки відображаються в програмі
ViewNX 2.
A
Пуск програми ViewNX 2 вручну
• Windows: двічі клацніть ярлик
ViewNX 2 на робочому столі.
• Mac OS: клацніть піктограму
ViewNX 2 на панелі швидкого
запуску.
❚❚ Обробка знімків
Щоб виконати обтинання знімків і регулювання
різкості та рівнів тонів, натисніть кнопку Edit
(Редагувати) на панелі інструментів ViewNX 2.
❚❚ Друк знімків
Натисніть кнопку Print (Друк) на панелі
інструментів ViewNX 2. Буде відображено
діалогове вікно, яке дозволяє друкувати знімки
на принтері, підключеному до комп’ютера.
A
Додаткові відомості
Додаткові відомості наведено в
інтерактивній довідці програми
ViewNX 2.
A
Під’єднання кабелів
Обов’язково вимикайте фотокамеру перед під’єднанням чи від’єднанням
кабелів. Не докладайте фізичних зусиль до роз’ємів і не вставляйте їх під
кутом. Закривайте кришку роз’єму, коли не користуєтесь ним.
Q
D
Під час передавання
Не вимикайте фотокамеру та не від’єднуйте USB-кабель, поки триває
передавання.
213
Друк знімків
Вибрані зображення у форматі JPEG можна надрукувати на принтері
PictBridge (0 362), підключеному безпосередньо до фотокамери.
Під’єднання принтера
Підключіть фотокамеру за допомогою USB-кабелю з комплекту.
1
2
Вимкніть фотокамеру.
Підключіть USB-кабель.
Увімкніть принтер і підключіть USB-кабель, як показано на
рисунку. Не докладайте фізичних зусиль до роз’ємів і не
вставляйте їх під кутом.
D Концентратори USB
Підключайте фотокамеру безпосередньо до принтера; не підключайте
кабель через концентратор USB.
3
Q
214
Увімкніть фотокамеру.
Спочатку на моніторі буде відображено екран привітання, а
потім — екран відтворення PictBridge.
A
Друк через пряме під’єднання USB
Перевірте, чи заряджено елемент живлення, або скористайтеся адаптером
змінного струму та з’єднувачем живлення. Під час зйомки зображень, які
потрібно надрукувати через пряме під’єднання USB, для параметра
Колірний простір слід вибрати значення sRGB (0 240).
D
Вибір знімків для друку
Зображення, створені з параметрами якості NEF (RAW) або TIFF (RGB) (0 55),
не можна вибирати для друку. Копії у форматі JPEG зображень у форматі NEF
(RAW) можна створювати за допомогою параметра меню обробки Обробка
NEF (RAW) (0 300).
A
Див. також
Відомості про подальші дії у випадку помилки під час друку наведено на
стор. 351.
Друк знімків по одному
1
2
Виберіть знімок.
Натисніть кнопку 4 або 2, щоб
переглянути додаткові знімки. Натисніть
кнопку X (T), щоб збільшити поточний
кадр (0 199; щоб скасувати збільшення, натисніть кнопку K).
Щоб водночас переглянути шість знімків, натисніть кнопку W (M).
Виділяйте зображення за допомогою мультиселектора, або
натисніть кнопку X (T), щоб відобразити виділене зображення
у повнокадровому режимі.
Відобразіть параметри друку.
Натисніть кнопку J, щоб відобразити
параметри друку PictBridge.
Q
215
3
Налаштуйте параметри друку.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб виділити параметр, потім
натисніть кнопку 2, щоб вибрати його.
Параметр
Опис
Виділіть розмір сторінки (у списку будуть зазначені лише
розміри, які підтримуються поточним принтером) і натисніть
Розмір кнопку J, щоб вибрати його та вийти до попереднього меню
сторінки (щоб друкувати з розміром сторінки за замовчуванням для
поточного принтера, виберіть параметр Принтер за
замовчув.).
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб вибрати кількість копій (не
Кількість
більше 99), потім натисніть кнопку J, щоб підтвердити вибір і
копій
повернутися до попереднього меню.
Цей параметр доступний тільки в разі його підтримки
принтером. Виділіть параметр Принтер за замовчув.
(використання поточних параметрів принтера), Друк із
Поле
полями (друк знімків з полями) або Без полів і натисніть
кнопку J, щоб підтвердити вибір і повернутися до
попереднього меню.
Виділіть параметр Принтер за замовчув. (використання
поточних параметрів принтера), Друк часового штампа
Часовий
(друк дати та часу, коли було зроблено знімки) або Без
штамп
часового штампа й натисніть кнопку J, щоб підтвердити
вибір і повернутися до попереднього меню.
Цей параметр доступний тільки в разі його підтримки
принтером. Щоб вийти без обтинання зображення, виділіть
пункт Без обтинання та натисніть кнопку J. Щоб обрізати
поточне зображення, виділіть пункт Обтинати та натисніть
кнопку 2.
Обтинання Буде відображено діалогове вікно обтинання; натисніть
кнопку X (T), щоб збільшити розмір ділянки обтинання,
або кнопку W (M) — щоб зменшити. Розташуйте рамку
обтинання за допомогою мультиселектора та натисніть
кнопку J. Зауважте, що якість друку може погіршитись, якщо
друкувати обрізані до малого розміру кадри на великих
форматах паперу.
Q
216
4
Почніть друк.
Виберіть пункт Розпочати друк і натисніть
кнопку J, щоб розпочати друк. Щоб
скасувати завдання до того, як усі копії буде
надруковано, натисніть кнопку J.
Друк кількох знімків
1
Відобразіть меню PictBridge.
Натисніть кнопку G на екрані
відтворення PictBridge (див. крок 3 на
стор. 214).
Кнопка G
2
Виберіть параметр.
Виділіть один із указаних нижче параметрів
і натисніть кнопку 2.
• Друк вибраного: виберіть знімки для друку.
• Виберіть дату: друк по одній копії всіх знімків, зроблених в
указану дату.
• Друк (DPOF): друк існуючого завдання друку, створеного за
допомогою параметра меню відтворення Завдання друку
DPOF (0 219). Поточне завдання друку буде показано на
кроці 3.
• Індексний друк: щоб виконати індексний друк усіх знімків у
форматі JPEG (0 55) на карті пам’яті, перейдіть до кроку 4.
Зауважте, що якщо на карті пам’яті записано більше, ніж 256
знімків, буде надруковано лише перші 256 знімків.
Q
217
3
Q
218
Виберіть знімки або дату.
Якщо вибрано параметр Друк
вибраного або Друк (DPOF) на
кроці 2, використовуйте
мультиселектор, щоб прокручувати
знімки на карті пам’яті. Щоб
відобразити поточний знімок у
повнокадровому режимі, натисніть W (M) + 13: вибір кількості копій
і утримуйте натиснутою кнопку
X (T). Щоб вибрати поточний
знімок для друку, утримуйте
натиснутою кнопку W (M) і
натисніть кнопку 1. Знімок буде
позначено піктограмою Z, і для
кількості примірників встановлено
значення 1. Утримуючи натиснутою Кнопка X (T): перегляд знімка у
кнопку W (M), натискайте кнопки 1 повнокадровому режимі
або 3, щоб визначити кількість
примірників для друку (до 99; щоб
скасувати вибір знімка, натисніть
кнопку 3, коли кількість
примірників для друку
дорівнюватиме 1). Повторюйте
процедуру, поки не виберете всі
потрібні знімки.
Якщо вибрано параметр Виберіть дату
на кроці 2, натисніть кнопку 1 або 3,
щоб виділити дату, та натисніть
кнопку 2, щоб зробити виділену
дату активною чи неактивною. Щоб
переглянути знімки, зроблені у
вибрану дату, натисніть кнопку
W (M). Щоб прокручувати знімки,
використовуйте мультиселектор,
або натисніть і утримуйте кнопку
X (T), щоб переглянути
поточний знімок відображеним у
повнокадровому режимі. Щоб
повернутися до діалогового вікна
вибору дати, натисніть кнопку
W (M) ще раз.
Кнопка X (T): перегляд
виділеного знімка у
повнокадровому режимі
Кнопка W (M): перегляд знімків для
вибраної дати
4
Відобразіть параметри друку.
5
Налаштуйте параметри друку.
6
Почніть друк.
Натисніть кнопку J, щоб відобразити
параметри друку PictBridge.
Виберіть розмір сторінки, поля та параметри часового штампу, як
описано на стор. 216 (якщо вибраний розмір сторінки замалий
для індексного друку, буде відображено застереження).
Виберіть пункт Розпочати друк і натисніть
кнопку J, щоб розпочати друк. Щоб
скасувати завдання до того, як усі копії буде
надруковано, натисніть кнопку J.
Створення завдання друку DPOF:
налаштування друку
Параметр меню відтворення Завдання друку DPOF
використовується, щоб створювати цифрові «завдання друку» для
принтерів, сумісних з PictBridge, та пристроїв, що підтримують формат
DPOF.
1
Виберіть значення
Вибрати/установити
для пункту меню
відтворення Завдання
друку DPOF.
Натисніть кнопку G та
Кнопка G
виберіть у меню
відтворення параметр
Завдання друку DPOF. Виділіть значення Вибрати/установити
та натисніть кнопку 2 (щоб видалити всі знімки із завдання друку,
виберіть пункт Скасувати весь вибір).
Q
219
2
3
Виберіть знімки.
Щоб прокручувати знімки на
карті пам’яті,
використовуйте
мультиселектор. Щоб
відобразити поточний
знімок у повнокадровому
режимі, натисніть і
утримуйте натиснутою
кнопку X (T). Щоб
вибрати поточний знімок
для друку, утримуйте
W (M) + 13: вибір кількості копій
натиснутою кнопку W (M) і
натисніть кнопку 1. Знімок
буде позначено
піктограмою Z, і для
кількості примірників
встановлено значення 1.
Утримуючи натиснутою
Кнопка X (T): перегляд знімка у
кнопку W (M), натискайте
повнокадровому режимі
кнопки 1 або 3, щоб
визначити кількість
примірників для друку (до
99; щоб скасувати вибір знімка, натисніть кнопку 3, коли кількість
примірників для друку дорівнюватиме 1). Повторюйте процедуру,
поки не виберете всі потрібні знімки.
Відобразіть параметри друку
даних.
Натисніть кнопку J, щоб
відобразити параметри друку
даних.
Q
220
4
Виберіть параметри друку даних.
5
Завершіть завдання друку.
Виділіть наведені нижче параметри та
натисніть кнопку 2, щоб увімкнути або
вимкнути виділений параметр (щоб
завершити завдання друку без додавання
цих відомостей, перейдіть до кроку 5).
• Друк даних зйомки: друкувати значення витримки та діафрагми на
кожному знімку із завдання друку.
• Друк дати: друкувати дату зйомки на кожному знімку із завдання
друку.
Виділіть пункт Готово та натисніть кнопку
J, щоб завершити завдання друку.
D
Завдання друку DPOF
Щоб надрукувати поточне завдання друку, коли фотокамеру підключено до
принтера PictBridge, виберіть пункт Друк (DPOF) у меню PictBridge та
виконайте дії, зазначені в розділі «Друк кількох знімків», щоб змінити та
надрукувати поточне завдання (0 217). Параметри друку дати та даних
зйомки у форматі DPOF не підтримуються, якщо друк відбувається
безпосередньо через з’єднання USB. Щоб надрукувати дату зйомки на
знімках з поточного завдання друку, скористайтеся параметром PictBridge
Часовий штамп.
Параметр Завдання друку DPOF не можна використовувати, якщо на карті
пам’яті бракує місця для збереження завдання друку.
Знімки у форматі NEF (RAW) (0 55) не можна вибрати за допомогою цього
параметра. Копії у форматі JPEG зображень у форматі NEF (RAW) можна
створювати за допомогою параметра меню обробки Обробка NEF (RAW)
(0 300).
Q
Якщо після створення завдання друку зображення були видалені за
допомогою комп’ютера або іншого пристрою, завдання друку можуть
друкуватися некоректно.
221
Перегляд знімків на екрані
телевізора
Кабель High-Definition Multimedia Interface (HDMI — інтерфейс
мультимедійних даних високої чіткості) з міні-роз'ємом типу C
(продається окремо у сторонніх постачальників) можна
використовувати для під’єднання фотокамери до відеопристроїв
високої чіткості.
1
Вимкніть фотокамеру.
2
Підключіть кабель HDMI, як показано на рисунку.
Обов’язково вимикайте фотокамеру перед під’єднанням або
від’єднанням кабелю HDMI.
Підключіть
пристрій високої
чіткості (виберіть
кабель із роз’ємом
для пристрою
HDMI)
Підключіть
фотокамеру
3
4
Налаштуйте пристрій на канал HDMI.
Увімкніть фотокамеру та натисніть
кнопку K.
Під час відтворення зображення будуть
відображатися на екрані телевізора.
Q
Кнопка K
A
HDMI і режим live view
Дисплеї HDMI, підключені за допомогою кабелю HDMI, можна
використовувати в режимі live view (0 172).
222
❚❚ Параметри HDMI
Параметр меню налаштування HDMI (0 271) регулює вихідну
роздільну здатність. Його можна використовувати, щоб мати
можливість дистанційного керування фотокамерою з пристроїв, які
підтримують стандарт HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–
Consumer Electronics Control — стандарт, який дозволяє
використовувати пристрої HDMI для керування периферійними
пристроями, які до них підключено).
Вихідна розділ. здатність
Виберіть формат виведення зображень на
пристрій HDMI. Якщо вибрано значення Авто,
фотокамера автоматично вибере відповідний
формат.
Керування пристроєм
Якщо вибрано значення Увімкнути для параметра меню
налаштування HDMI > Керування пристроєм, коли фотокамеру
підключено до телевізора, який підтримує стандарт HDMI-CEC, і
фотокамеру з телевізором увімкнено, то пульт дистанційного
керування телевізора можна використовувати замість
мультиселектора фотокамери та кнопки J під час повнокадрового
відтворення та показу слайдів. Якщо вибрано значення Вимкнути,
пульт дистанційного керування телевізора не можна
використовувати для керування фотокамерою.
A
Пристрої HDMI-CEC
Коли фотокамеру підключено до пристрою HDMI-CEC, на панелі керування
замість кількості кадрів, що залишилися, буде відображено піктограму ).
A
Керування пристроєм
Додаткові відомості наведено в посібнику до телевізора.
A
Відтворення знімків на екрані телевізора
Для тривалого відтворення рекомендовано використовувати адаптер
змінного струму та з’єднувач живлення (продаються окремо). Зображення
відображаються на весь екран телевізора, якщо інформацію про знімок
приховано під час повнокадрового відтворення (0 188). Зауважте, що під
час перегляду знімків на екрані телевізора краї знімків можуть виходити за
межі видимості.
Q
223
U
Путівник по меню
Значення за замовчуванням
Нижче наведено значення за замовчуванням для параметрів меню
фотокамери. Відомості про скидання двома кнопками наведено на
стор. 133.
❚❚ Значення за замовчуванням для параметрів меню відтворення
Параметр
Папка відтворення (0 230)
Перегляд зображення (0 232)
Після видалення (0 233)
Повернути вертикально (0 233)
Показ слайдів (0 234)
Інтервал кадру
За замовчуванням
NC_DF
Вимкнути
Показати наступне
Увімкнути
2с
❚❚ Значення за замовчуванням для параметрів меню зйомки 1
Параметр
Називання файлів (0 239)
Якість зображення (0 55)
Розмір зображення (0 58)
Область зображення
Вибрати обл. зображ. (0 52)
Автом. обтинання DX (0 52)
Стиснення JPEG (0 57)
Запис. у форм. NEF (RAW) (0 57)
Тип
Глиб. кольору NEF (RAW)
U
224
За замовчуванням
DSC
JPEG normal
Великий
FX (36×24) 1.0×
Увімкнути
Пріоритет розміру
Стиснення без втрат
14 бітів
Параметр
Баланс білого (0 81)
Точне налаштування (0 84)
Вибрати кол. температуру (0 88)
Поперед. налашт. вручну (0 90)
Установ. Picture Control (0 100)
Колірний простір (0 240)
Активний D-Lighting (0 110)
HDR (розш. динам. діапаз.)
Режим HDR (0 113)
Диференціал експоз. (0 114)
Розгладжування (0 114)
Керування віньєтуванням (0 241)
Автом. виправл. спотв. (0 241)
ЗШ під час тривал. експозиції (0 242)
ЗШ при високій чутл. ISO (0 242)
Автом. керув. чутлив. ISO (0 72)
Багатократна експозиція 2
Режим багатокр. експоз. (0 149)
Кількість знімків (0 151)
Автоматичне підсилення (0 152)
Зйомка з інтервалами (0 156)
За замовчуванням
Авто > Звичайний
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Стандартний
sRGB
Вимкнути
Вимкнути
Авто
Звичайне
Звичайне
Вимкнути
Вимкнути
Звичайний
Вимкнути
Вимкнути
2
Увімкнути
Скинути 3
1 Значення за замовчуванням можна відновити за допомогою пункту меню Банк
меню режиму зйомки (0 236). Буде скинуто лише параметри в поточному банку
меню режиму зйомки, за виключенням параметрів Багатократна експозиція та
Зйомка з інтервалами.
2 Стосується всіх банків. Параметри меню зйомки неможливо скинути під час
зйомки.
3 Стосується всіх банків. Час початку буде скинуто до значення Зараз, інтервал
буде скинуто до 1 хвилини, кількість інтервалів і кількість знімків буде скинуто до
1, для параметра Почати буде встановлено значення Вимкнути. Зйомку буде
завершено, коли буде виконано скидання.
U
225
❚❚ Значення за замовчуванням для меню користувацьких
параметрів *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b1
b2
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
U
226
Параметр
Вибір пріоритету AF-C (0 246)
Вибір пріоритету AF-S (0 246)
Фокус. з відстеж. і фіксац. (0 247)
Активація АФ (0 247)
Підсвіч. точки фокус. (0 248)
Підсвічування точки АФ
Режим ручного фокусув.
Закільц. вибір точки фок. (0 249)
Кількість точок фокус. (0 249)
Зона центр.-зважен. вимір. (0 250)
Точне налашт. оптим. експ. (0 250)
Матричне вимірювання
Центрально-зваж. вимір.
Точкове вимірювання
Кнопка спуску затвора AE-L (0 251)
Таймер режиму очікування (0 251)
Автоспуск (0 252)
Затримка автоспуску
Кількість знімків
Інтервал між знімками
Затримка вимкн. монітора (0 253)
Відтворення
Меню
Інформаційний екран
Перегляд зображення
Live view
Звуковий сигнал (0 253)
Відображ. сітки видошук. (0 253)
Відображення ISO (0 254)
За замовчуванням
Спуск
Фокус
3 (Звичайна)
Затвор/AF-ON
Авто
Увімкнути
Не закільцьовувати
39 точок
ø12 мм
0
0
0
Вимкнути
6с
10 с
1
0,5 с
10 с
1 хв
10 с
4с
10 хв
Вимкнути
Вимкнути
Вимкнути
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f1
f2
f3
f4
f5
f6
Параметр
Екранні підказки (0 254)
Швидк. зйомки в реж. CL (0 254)
Макс. непер. роботи затв. (0 254)
Послідовна нумер. файлів (0 255)
Інформаційний екран (0 256)
Підсвічування РК-дисплея (0 256)
Режим затримки експоз. (0 256)
Швидк. синхр. спалаху (0 257)
Витримка для спалаху (0 258)
Додатковий спалах (0 258)
Корекц. експоз. для спалах. (0 259)
Моделюючий спалах (0 259)
Набір автобрекетингу (0 259)
Автобрекетинг (режим M) (0 260)
Порядок брекетингу (0 260)
Кнопка D (0 261)
Кнопка OK (0 261)
Режим зйомки
Режим відтворення
Live view
Мультиселектор (0 262)
Призначення кнопки Fn (0 263)
Натискання
Натиск. + диски керування
Призн. кнопк. попер. перегл. (0 266)
Натискання
Натиск. + диски керування
Признач. кнопки AE-L/AF-L (0 267)
Натискання
Натиск. + диски керування
За замовчуванням
Увімкнути
3 кадр./с
100
Увімкнути
Авто
Вимкнути
Вимкнути
1/200 с
1/60 с
TTL
Увесь кадр
Увімкнути
АЕ і спалах
Спалах/швидкість
[0] > [-] > [+]
Заднє освітл. РК-дисплея (D)
Вибрати центр. точку фокус.
Увімкнути/вимкнути ескізи
Вибрати центр. точ. фокус.
Нічого не робити
Немає
Вибрати область зображення
Попередній перегляд
Немає
Фіксація АЕ/АФ
Немає
U
227
Параметр
f7 Налаштув. дисків керув. (0 267)
Інвертувати обертання
Міняти гол./допоміжн.
Налаштування діафрагми
Меню та відтворення
f8 Диск після відпуск. кнопки (0 269)
f9 Блок. затв. при пуст. гнізді (0 269)
f10 Інвертувати індикатори (0 269)
f11 Легке точне налашт. витр. (0 270)
За замовчуванням
Ні
Вимкнути
Допоміжний диск керування
Вимкнути
Ні
Не блокувати затвор
Вимкнути
* Значення за замовчуванням для поточного банку користувацьких параметрів
можна відновити за допомогою пункту меню Банк користувацьк. парам. (0 245).
❚❚ Значення за замовчуванням для параметрів меню
налаштування
Параметр
Яскравість монітора (0 273)
Автомат. інформаційн. екран (0 273)
Чистити датчик зображення (0 329)
Чист. при запуску/вимкн.
Зменшення мерехтіння (0 276)
Часовий пояс і дата
Літній час (0 276)
Автом. повертання зображен. (0 277)
HDMI (0 223)
Вихідна розділ. здатність
Керування пристроєм
Дані розташування (0 170)
Таймер режиму очікування
Налашт. час за супутником
Признач. дистанц. кнопки Fn (0 284)
Безпроводов. мобіл. адаптер (0 284)
Завантаження Eye-Fi (0 285)
U
228
За замовчуванням
0
Вимкнути
Чист. при запуску і вимкненні
Авто
Вимкнути
Увімкнути
Авто
Увімкнути
Активувати
Так
Як кнопка Fn фотокамери
Активувати
Активувати
D Меню відтворення:
робота із зображеннями
Щоб відобразити меню відтворення, натисніть кнопку G та виберіть
вкладку D (меню відтворення).
Кнопка G
Меню відтворення містить такі параметри:
Параметр
Видалити
Папка відтворення
Приховати зображення
Налашт. дисплея відтворення
Перегляд зображення
0
205
230
230
232
232
Параметр
Після видалення
Повернути вертикально
Показ слайдів
Завдання друку DPOF
0
233
233
234
219
A
Див. також
Значення за замовчуванням для параметрів меню наведено на стор. 224.
U
229
Папка відтворення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Виберіть папку для відтворення (0 185):
Параметр
NC_DF
Усі
Поточна
Опис
Під час відтворення будуть доступні для перегляду знімки з
усіх папок, створених фотокамерою Df.
Під час відтворення будуть відображатися знімки з усіх папок.
Під час відтворення будуть відображатися лише знімки з
поточної папки.
Приховати зображення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Приховування або викривання знімків. Приховані знімки можна
побачити лише в меню Приховати зображення, видалити їх можна
лише форматуванням карти пам’яті.
Параметр
Вибрати/
установити
Виберіть дату
Опис
Приховайте або викрийте вибрані зображення.
При виборі цього параметра
відобразиться список дат. Щоб
приховати всі знімки, зроблені
протягом певної дати, виділіть
потрібну дату та натисніть кнопку 2.
Вибрані дати позначено піктограмою
L; щоб викрити всі знімки, зроблені
протягом вибраної дати, виділіть її та
натисніть кнопку 2. Щоб завершити
дію, натисніть кнопку J.
Скасувати весь
Виявіть усі знімки.
вибір
D
Захищені та приховані зображення
Якщо викрити захищене зображення, захист із нього буде також знято.
U
230
Виконайте наведені нижче кроки, щоб приховати чи викрити вибрані
знімки.
1
Виберіть параметр Вибрати/
установити.
Виділіть параметр Вибрати/
установити та натисніть кнопку
2.
2
Виберіть знімки.
3
Натисніть J.
Щоб прокручувати знімки на
карті пам’яті,
використовуйте
мультиселектор (щоб
переглянути виділений
Кнопка W (M)
знімок відображеним на
весь екран, натисніть і
утримуйте натиснутою кнопку X (T)); натисніть кнопку W (M),
щоб вибрати поточний знімок. Вибрані знімки позначено
піктограмою R; щоб скасувати вибір знімка, виділіть його та
натисніть кнопку W (M) ще раз. Продовжуйте, поки не буде
вибрано всі потрібні знімки.
Щоб завершити дію, натисніть кнопку J.
U
231
Налашт. дисплея відтворення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Виберіть інформацію про знімок, яку
буде відображено на екрані під час
відтворення (0 188). Натисніть
кнопку 1 або 3, щоб виділити
параметр, потім натисніть кнопку 2,
щоб вибрати параметр відображення
інформації про знімок. Позначка L
відображається біля вибраних
параметрів; щоб скасувати вибір,
виділіть параметр і натисніть кнопку
2. Щоб повернутися до меню
відтворення, виділіть пункт Готово й
натисніть кнопку J.
Перегляд зображення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Виберіть, чи будуть знімки автоматично відображатися на моніторі
відразу після зйомки. Якщо вибрано значення Вимкнути, знімки
можна відобразити, тільки натиснувши кнопку K.
U
232
Після видалення
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Виберіть знімок, який буде відображено після видалення зображення.
Параметр
S Показати наступне
T Показати попереднє
U Продовжити, як досі
Опис
Відображається наступний знімок. Якщо видалений
знімок був останнім кадром, буде відображено
попередній знімок.
Відображається попередній знімок. Якщо видалений
знімок був першим кадром, буде відображено
наступний знімок.
Якщо знімки прокручували в порядку їх збереження,
то буде відображено наступний знімок, як описано
для пункту Показати наступне. Якщо знімки
прокручували в зворотному порядку, буде
відображено попередній знімок, як описано для
пункту Показати попереднє.
Повернути вертикально
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Виберіть, чи потрібно, щоб знімки з вертикальною (портретною)
орієнтацією автоматично поверталися під час відтворення. Зауважте,
що оскільки фотокамера вже знаходиться у відповідному положенні
під час зйомки, автоматичний поворот зображень під час перегляду
зображення виконуватися не буде.
Параметр
Опис
Під час відтворення на моніторі фотокамери буде виконуватись
автоматичний поворот знімків з вертикальною (портретною)
Увімкнути орієнтацією. Знімки, зроблені зі значенням Вимкнути для
параметра Автом. повертання зображен. (0 277) будуть
відображені в горизонтальній (ландшафтній) орієнтації.
Знімки у вертикальній (портретній) орієнтації відображаються в
Вимкнути
горизонтальній (ландшафтній) орієнтації.
U
233
Показ слайдів
Кнопка G ➜ D меню відтворення
Створіть показ слайдів, використовуючи знімки з поточної папки
відтворення (0 230). Приховані зображення (0 230) не
відображаються.
Параметр
Почати
Інтервал кадру
Опис
Почати показ слайдів.
Вибір тривалості відображення кожного знімка.
Щоб почати показ слайдів, виділіть пункт Почати та натисніть кнопку
J. Під час показу слайдів можна виконувати такі дії:
Щоб
Натисніть
Перейти на кадр
назад/уперед
Переглянути
додаткову
інформацію про
знімок
Призупинити/
продовжити
Вийти до меню
відтворення
Вийти до режиму
відтворення
Вийти до режиму
зйомки
Опис
Натисніть кнопку 4, щоб повернутися до
попереднього кадру. Натисніть кнопку 2,
щоб перейти до наступного кадру.
Зміна або приховання відображуваної
інформації про знімок (0 188).
J
G
K
Пауза чи відновлення показу слайдів.
Завершення показу слайдів і повернення
до меню відтворення.
Завершення показу слайдів і повернення
до режиму відтворення.
Натисніть кнопку спуску затвора
наполовину, щоб повернутися до режиму
зйомки.
Після завершення показу слайдів буде
відображено діалогове вікно, показане
праворуч. Виберіть пункт меню
Перезапустити, щоб знову почати показ
слайдів, або Вийти, щоб повернутися до меню
відтворення.
U
234
C Меню зйомки:
параметри зйомки
Щоб відобразити меню зйомки, натисніть кнопку G та виберіть
вкладку C (меню зйомки).
Кнопка G
Меню зйомки містить такі параметри:
Параметр
Банк меню режиму зйомки
Папка для зберігання
Називання файлів
Якість зображення
Розмір зображення
Область зображення
Стиснення JPEG
Запис. у форм. NEF (RAW)
Баланс білого
Установ. Picture Control
Керування Picture Control
0
236
237
239
55
58
51
57
57
81
100
106
Параметр
Колірний простір
Активний D-Lighting
HDR (розш. динам. діапаз.)
Керування віньєтуванням
Автом. виправл. спотв.
ЗШ під час тривал. експозиції
ЗШ при високій чутл. ISO
Автом. керув. чутлив. ISO
Багатократна експозиція
Зйомка з інтервалами
0
240
110
112
241
241
242
242
70
149
156
A
Див. також
Значення за замовчуванням для параметрів меню наведено на стор. 224.
U
235
Банк меню режиму зйомки
Кнопка G ➜ C меню зйомки
Параметри меню зйомки зберігаються в одному з чотирьох банків.
Зміна параметрів в одному з банків меню режиму зйомки не впливає
на інші, за винятком параметрів Багатократна експозиція, Зйомка з
інтервалами та внесення змін до систем Picture Control (швидке
налаштування та інші налаштування, зроблені вручну). Щоб зберегти
певну комбінацію параметрів, які часто використовуються, виберіть
один із чотирьох банків і задайте ці параметри на фотокамері. Нові
параметри буде збережено в банку навіть після вимкнення
фотокамери й буде відновлено при наступному звертанні до цього
банку. Різні комбінації параметрів можна зберігати в різних банках, це
дозволяє користувачеві миттєво переключатися з однієї комбінації на
іншу, вибравши відповідний банк у меню банків.
За замовчуванням чотири банки меню зйомки називаються A, B, C та
D. Описовий заголовок довжиною до 20 символів можна додати, як
описано на стор. 107, виділивши банк меню та натиснувши кнопку 2.
A
Банк меню режиму зйомки
На інформаційному екрані відображається
поточний банк меню режиму зйомки.
❚❚ Відновлення значень за замовчуванням
U
236
Щоб відновити значення за
замовчуванням, виділіть банк у
меню Банк меню режиму
зйомки та натисніть кнопку O.
Коли на екрані з’явиться
діалогове вікно підтвердження,
Кнопка O
виділіть Так і натисніть кнопку J,
щоб відновити значення за
замовчуванням для вибраного банку. На стор. 224 наведено перелік
параметрів за замовчуванням.
Папка для зберігання
Кнопка G ➜ C меню зйомки
Виберіть папку, в якій зберігатимуться нові зображення.
❚❚ Вибір папок за номером
1
Виберіть пункт Вибрати
папку за номером.
Виділіть пункт Вибрати папку за
номером і натисніть кнопку 2.
Буде відображено діалогове
вікно, показане праворуч.
2
3
Виберіть номер папки.
Натисніть кнопку 4 або 2, щоб виділити цифру, та натисніть
кнопку 1 або 3, щоб внести зміни. Якщо папка з вибраним
номером уже існує, то зліва від номера папки буде відображено
піктограму W, X або Y:
• W : папка порожня.
• X : папку заповнено частково.
• Y : папка містить 999 знімків або знімок з номером 9999. У цій
папці не можна зберігати додаткові знімки.
Збережіть зміни та вийдіть із меню.
Натисніть кнопку J, щоб завершити дію та повернутись до меню
зйомки (щоб вийти без вибору папки для зберігання, натисніть
кнопку G). Якщо папка із зазначеним номером ще не існує, буде
створено нову папку. Нові знімки будуть зберігатися у вибраній
папці, якщо вона не заповнена.
U
237
D
Нумерація папок та файлів
Якщо поточна папка має номер 999 і містить або 999 знімків, або знімок з
номером 9999, то кнопку спуску затвора буде заблоковано й подальша
зйомка буде неможлива. Щоб продовжити зйомку, створіть папку з
номером, меншим за 999, або виберіть вже існуючу папку з номером,
меншим за 999, і кількістю знімків, меншою за 999.
A
Час увімкнення
Якщо карта пам’яті містить дуже велику кількість папок, то на ввімкнення
фотокамери може знадобитися більше часу, ніж звичайно.
❚❚ Вибір папки зі списку
1
Виберіть пункт Вибрати
папку зі списку.
Виділіть пункт Вибрати папку зі
списку та натисніть кнопку 2.
U
238
2
Виділіть папку.
3
Виберіть виділену папку.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб виділити папку.
Натисніть кнопку J, щоб вибрати виділену папку та повернутись
до меню зйомки. Нові знімки будуть зберігатись у вибраній папці.
Називання файлів
Кнопка G ➜ C меню зйомки
Знімки зберігаються з іменами файлів, які складаються з букв «DSC_»
або, у разі використання колірного простору Adobe RGB, «_DSC», за
якими йде чотиризначний номер та розширення з трьох букв
(наприклад, «DSC_0001.JPG»). Параметр Називання файлів
використовується для вибору трьох букв, які будуть використані в
імені файлу замість «DSC». Відомості щодо редагування імен файлів
наведено на стор. 107.
A
Розширення
Використовуються такі розширення: «.NEF» для зображень у форматі NEF
(RAW), «.TIF» для зображень у форматі TIFF (RGB), «.JPG» для зображень у
форматі JPEG і «.NDF» для еталонних даних щодо видалення пилу. Файли у
форматах NEF і JPEG, записані як пари знімків з параметрами якості NEF
(RAW) + JPEG, мають однакові імена, але різні розширення.
U
239
Колірний простір
Кнопка G ➜ C меню зйомки
Колірний простір визначає гаму кольорів, доступних для
кольоровідтворення. Виберіть параметр sRGB для знімків, які будуть
друкуватись або використовуватись «як є», без подальших змін.
Параметр Adobe RGB забезпечує ширшу гаму кольорів, його
рекомендовано для зображень, які будуть істотно оброблені або
ретушовані після передавання на інший пристрій.
A
Колірний простір
Колірні простори визначають співвідношення кольорів і числових значень,
які представляють їх у графічному файлі. Колірний простір sRGB широко
використовується, у той час як колірний простір Adobe RGB зазвичай
використовується у видавництвах і комерційному друці. Простір sRGB
рекомендовано для зйомки фотографій, призначених для друку без
обробки або для перегляду в прикладних програмах, які не підтримують
керування кольором, або для зйомки фотографій, які будуть надруковані із
застосуванням технології ExifPrint, функції прямого друку на домашніх
принтерах або терміналах самообслуговування чи в інших комерційних
установах, які надають послуги друку. Знімки, зроблені в режимі Adobe RGB,
також можна друкувати із застосуванням цих варіантів, але кольори будуть
не такими яскравими.
Знімки у форматі JPEG, зроблені в колірному просторі Adobe RGB, сумісні зі
стандартом DCF; прикладні програми та принтери, які підтримують стандарт
DCF, автоматично виберуть належний колірний простір. Якщо прикладна
програма або пристрій не підтримує стандарт DCF, виберіть відповідний
колірний простір вручну. Колірний профіль ICC додається до знімків у
форматі TIFF, зроблених у колірному просторі Adobe RGB, це дозволить
прикладним програмам, які підтримують керування кольором, автоматично
вибрати належний колірний простір. Додаткові відомості наведено в
документації, яка надається з прикладною програмою або пристроєм.
A
Програмне забезпечення Nikon
Програми ViewNX 2 (з комплекту) і Capture NX 2 (продається окремо)
автоматично вибирають правильний колірний простір, коли відкривають
знімки, зроблені цією фотокамерою.
U
240
Керування віньєтуванням
Кнопка G ➜ C меню зйомки
«Віньєтування» — це зменшення яскравості по краях знімка.
Керування віньєтуванням знижує ефект віньєтування для об’єктивів
типів G, E та D (за виключенням об’єктивів DX і PC). Ефект може
різнитися залежно від об’єктива, він найбільш помітний при
максимальній діафрагмі. Виберіть одне зі значень Високе, Звичайне,
Незначне та Вимкнути.
A
Керування віньєтуванням
Залежно від сюжету, умов зйомки та типу об’єктива зображення у форматі
TIFF і JPEG можуть містити шум (пелену) або зміни яскравості на периферії
знімка, а користувацькі системи Picture Control і задані системи Picture
Control, для котрих були змінені значення за замовчуванням, можуть не
давати бажаного ефекту. Зробіть пробні знімки та перегляньте результати
на моніторі. Керування віньєтуванням неможливо застосувати до
багатократних експозицій (0 149) або зображень у форматі DX (0 52).
Автом. виправл. спотв.
Кнопка G ➜ C меню зйомки
Виберіть значення Увімкнути, щоб зменшити бочкоподібне
спотворення під час зйомки ширококутними об’єктивами або щоб
зменшити подушкоподібне спотворення під час зйомки
телеоб’єктивами (зауважте, що краї видимої у видошукачі області
можуть бути обрізані на кінцевому знімку, а час, потрібний для
обробки знімків перед збереженням, може збільшитися). Цей
параметр доступний тільки з об’єктивами типу G, E та D (за винятком
серії PC, об’єктивів типу «риб’яче око» та деяких інших). Досягнення
бажаних результатів з іншими об’єктивами не гарантовано. Перед
використанням автоматичного виправлення спотворення з
об’єктивами DX виберіть значення Увімкнути для параметра Автом.
обтинання DX або виберіть область зображення DX (24×16) 1.5×
(0 52). Вибір інших параметрів може призвести до появи сильно
обрізаних знімків або знімків зі значним периферійним
спотворенням.
A
Обробка: виправлення спотворення
Відомості щодо створення копій знімків зі зменшеним бочкоподібним або
подушкоподібним спотворенням наведено на стор. 305.
U
241
ЗШ під час тривал. експозиції
(зменшення шуму під час
тривалої експозиції)
Кнопка G ➜ C меню зйомки
Якщо вибрано значення Увімкнути, знімки з
витримками більше 1 с будуть оброблені для
зменшення шуму (яскравих плям, довільно
розташованих світлих пікселів або пелени).
Час, необхідний для обробки, приблизно
подвоюється; під час обробки на місці
відображення витримки/діафрагми блимає
піктограма «l m», виконувати зйомку не можна (якщо вимкнути
фотокамеру до завершення обробки, знімок буде збережено, але
зменшення шуму не буде виконано). У неперервному режимі роботи
затвора швидкість зйомки знижується і, поки триває обробка знімків,
ємність буфера пам’яті зменшується.
ЗШ при високій чутл. ISO
Кнопка G ➜ C меню зйомки
Знімки, зроблені за високих значень чутливості ISO, можна обробляти,
щоб зменшити рівень шуму.
Параметр
Опис
Високий Зменшує рівень шуму (довільно розташованих світлих пікселів,
Звичайний пелени або ліній), особливо на знімках, зроблених за високих
значень чутливості ISO. Виберіть ступінь застосування зменшення
Незначний шуму зі значень Високий, Звичайний і Незначний.
Зменшення шуму виконується тільки для значень чутливості 3200
ISO або більше. Рівень зменшення шуму менший, ніж
Вимкнути
застосовується при виборі значення Незначний для параметра
ЗШ при високій чутл. ISO.
U
242
A Користувацькі параметри:
точне налаштування параметрів
фотокамери
Щоб відобразити меню користувацьких параметрів, натисніть кнопку
G та виберіть вкладку A (меню користувацьких параметрів).
Кнопка G
Користувацькі параметри використовуються для налаштування
параметрів фотокамери відповідно до особистих уподобань.
Головне меню
Групи користувацьких параметрів
Банк користувацьк.
парам. (0 245)
U
243
Доступні такі користувацькі параметри:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
Користувацький параметр
Банк користувацьк. парам.
Автофокусування
Вибір пріоритету AF-C
Вибір пріоритету AF-S
Фокус. з відстеж. і фіксац.
Активація АФ
Підсвіч. точки фокус.
Закільц. вибір точки фок.
Кількість точок фокус.
Вимірювання/експозиція
Зона центр.-зважен. вимір.
Точне налашт. оптим. експ.
Таймери/фіксація АЕ
Кнопка спуску затвора AE-L
Таймер режиму очікування
Автоспуск
Затримка вимкн. монітора
Зйомка/відображення
Звуковий сигнал
Відображ. сітки видошук.
Відображення ISO
Екранні підказки
Швидк. зйомки в реж. CL
Макс. непер. роботи затв.
Послідовна нумер. файлів
Інформаційний екран
Підсвічування РК-дисплея
Режим затримки експоз.
0
245
246
246
247
247
248
249
249
250
250
251
251
252
253
253
253
254
254
254
254
255
256
256
256
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
Користувацький параметр
Брекетинг/спалах
Швидк. синхр. спалаху
Витримка для спалаху
Додатковий спалах
Корекц. експоз. для спалах.
Моделюючий спалах
Набір автобрекетингу
Автобрекетинг (режим M)
Порядок брекетингу
Елементи керування
Кнопка D
Кнопка OK
Мультиселектор
Призначення кнопки Fn
Призн. кнопк. попер. перегл.
Признач. кнопки AE-L/AF-L
Налаштув. дисків керув.
Диск після відпуск. кнопки
Блок. затв. при пуст. гнізді
Інвертувати індикатори
Легке точне налашт. витр.
Примітка. Якщо параметри у поточному банку було змінено порівняно зі
значеннями за замовчуванням (0 226), то на другому рівні меню
користувацьких параметрів змінені параметри буде позначено зірочкою.
U
244
0
257
258
258
259
259
259
260
260
261
261
262
263
266
267
267
269
269
269
270
Банк користувацьк. парам.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Користувацькі параметри зберігаються в одному з чотирьох банків.
Змінення параметрів в одному банку не впливає на інші. Щоб зберегти
певну комбінацію параметрів, які часто використовуються, виберіть
один із чотирьох банків і задайте ці параметри на фотокамері. Нові
параметри буде збережено в банку навіть після вимкнення
фотокамери та буде відновлено при наступному звертанні до цього
банку. Різні комбінації параметрів можна зберігати в різних банках, це
дозволяє користувачеві миттєво переключатися з однієї комбінації на
іншу, вибравши відповідний банк у меню банків.
За замовчуванням чотири банки користувацьких параметрів
називаються A, B, C та D. Описовий заголовок довжиною до
20 символів можна додати, як описано на стор. 107, виділивши банк
меню та натиснувши кнопку 2.
❚❚ Відновлення значень за замовчуванням
Щоб відновити значення за
замовчуванням, виділіть банк у
меню Банк користувацьк.
парам. та натисніть кнопку O.
Коли на екрані з’явиться
діалогове вікно підтвердження,
виберіть пункт Так і натисніть
кнопку J, щоб відновити
значення за замовчуванням для
вибраного банку (0 226).
Кнопка O
A
Банк користувацьк. парам.
На інформаційному екрані відображається
поточний банк користувацьких параметрів.
U
245
a: Автофокусування
a1: Вибір пріоритету AF-C
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Коли режим AF-C вибрано для зйомки з видошукачем (0 59), цей
параметр визначає, чи знімки можна буде робити щоразу під час
натискання кнопки спуску затвора (пріоритет спуску), чи тільки коли
фотокамера виконала фокусування (пріоритет фокусування).
Параметр
G Спуск
F Фокус
Опис
Знімки можна робити щоразу під час натискання кнопки
спуску затвора.
Знімки можна зробити, тільки коли відображено індикатор
фокусування (I).
Незалежно від вибраного значення фокус не буде зафіксовано, якщо
вибрано режим автофокусування AF-C. Фотокамера продовжуватиме
налаштовувати фокус до моменту спуску затвора.
a2: Вибір пріоритету AF-S
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо для зйомки з використанням видошукача вибрано режим AF-S
(0 59), цей параметр визначає, чи можна буде зробити знімок тільки
тоді, коли виконано фокусування (пріоритет фокусування), чи
щоразу під час натискання кнопки спуску затвора (пріоритет спуску).
Параметр
G Спуск
F Фокус
U
246
Опис
Знімки можна робити щоразу під час натискання кнопки
спуску затвора.
Знімки можна зробити, тільки коли відображено індикатор
фокусування (I).
Незалежно від вибраного параметра, якщо відображено індикатор
фокусування (I) у режимі автофокусування AF-S, фокус буде
зафіксовано, поки кнопку спуску затвора натиснуто наполовину.
Фіксація фокуса триває до моменту спуску затвора.
a3: Фокус. з відстеж. і фіксац.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Цей параметр керує регулюванням автофокусування при різких
значних змінах у відстані до об’єкта, якщо під час зйомки з
використанням видошукача вибрано режим AF-C (0 59).
Параметр
Опис
C 5 (Довга)
Коли відстань до об’єкта раптово змінюється, фотокамера
чекає протягом заданого періоду часу перед
D 3 (Звичайна) налаштуванням відстані до об’єкта. Це запобігає змінам
фокусування фотокамери, коли об’єкт тимчасово
) 2
перекривають інші предмети, які рухаються в кадрі.
E 1 (Коротка)
( 4
Вимкнути
Фотокамера відразу налаштовує фокусування, коли відстань
до об’єкта змінюється. Використовуйте для зйомки серії
об’єктів на різних відстанях у швидкій послідовності.
a4: Активація АФ
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрано параметр Затвор/AF-ON, для активації
автофокусування можна використовувати як кнопку спуску затвора,
так і кнопку B. Виберіть значення Лише AF-ON, щоб запобігти
виконанню фотокамерою фокусування у той час, коли кнопку спуску
затвора натиснуто наполовину.
U
247
a5: Підсвіч. точки фокус.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Параметри цього меню керують підсвічуванням точок фокусування.
❚❚ Підсвічування точки АФ
Виберіть, чи буде виділено активну точку фокусування у видошукачі
червоним кольором.
Параметр
Опис
Вибрана точка фокусування автоматично підсвічується за
необхідності створення контрасту з фоном.
Вибрана точка фокусування підсвічується завжди, незалежно від
Увімкнути яскравості фону. У залежності від яскравості фону вибрану точку
фокусування може бути погано видно.
Вибрана точка фокусування не підсвічується. Зону за межами
Вимкнути
поточної ділянки обтинання показано сірим кольором (0 52).
Авто
❚❚ Режим ручного фокусув.
Виберіть значення Увімкнути, щоб відобразити активну точку
фокусування в режимі ручного фокусування.
U
248
a6: Закільц. вибір точки фок.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Вкажіть, чи буде вибір точки фокусування «закільцьовано» від одного
краю видошукача до іншого.
Параметр
Опис
Вибір точки фокусування
«закільцьовується» зверху
w
q
донизу, знизу доверху,
справа наліво та зліва
Закільцювати
направо, відтак, наприклад,
натискання кнопки 2, коли виділено точку фокусування з
правого краю видошукача (q), призводить до вибору
відповідної точки фокусування з лівого краю (w).
Відображення точки фокусування обмежено зовнішніми
точками, відтак, наприклад, натискання кнопки 2, якщо
Не закільцьовувати
вибрано точку фокусування в правій частині видошукача,
не призведе до жодних змін.
a7: Кількість точок фокус.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть кількість точок фокусування, доступних для вибору вручну.
Параметр
Опис
# 39 точок
Вибирайте з 39 точок фокусування, як
показано на рисунку праворуч.
A 11 точок
Вибирайте з 11 точок фокусування, як
показано на рисунку праворуч.
Використовуйте для швидкого вибору точки
фокусування.
U
249
b: Вимірювання/експозиція
b1: Зона центр.-зважен. вимір.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Під час розрахунку експозиції в режимі
центрально-зваженого вимірювання найбільша
вага надається колу в центрі кадру. Діаметр (φ)
цього кола можна задати рівним 8, 12, 15 чи
20 мм або середньому значенню для всього
кадру.
Зауважте, що діаметр установлюється рівним 12 мм для об’єктивів без
вбудованого процесора незалежно від значення, вибраного для
параметра меню налаштування Дані об’єкт. без вбуд. проц. (0 163).
b2: Точне налашт. оптим. експ.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Цей параметр використовується для точного
налаштування значення експозиції, вибраного
фотокамерою. Точне налаштування експозиції
можна виконати окремо для кожного методу
вимірювання зі змінами в межах від +1 до –1 EV з
кроком 1/6 EV.
D
Точне налаштування експозиції
Точне налаштування експозиції можна виконати окремо для кожного банку
користувацьких параметрів, скидання двома кнопками не впливає на
налаштоване значення. Зауважте, що якщо піктограма корекції експозиції
(E) не відображається, то єдиним способом визначення ступеня зміни
експозиції є перегляд значення в меню точного налаштування. Корекція
експозиції (0 79) рекомендується для більшості випадків.
U
250
c: Таймери/фіксація АЕ
c1: Кнопка спуску затвора AE-L
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрано значення Увімкнути, експозицію буде зафіксовано
натисканням кнопки спуску затвора наполовину.
c2: Таймер режиму очікування
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть тривалість вимірювання експозиції
фотокамерою, якщо не виконуватиметься
жодних дій. Відображення витримки та
діафрагми на панелі керування й у видошукачі
буде вимкнено автоматично, коли таймер
закінчить зворотний відлік.
Вибирайте меншу затримку таймера режиму очікування, щоб
подовжити термін служби елемента живлення.
U
251
c3: Автоспуск
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Вибирайте тривалість затримки спуску затвора,
кількість знімків та інтервал між знімками в
режимі автоспуску.
• Затримка автоспуску. Виберіть тривалість
затримки спуску затвора (0 48).
• Кількість знімків. Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
вибрати кількість знімків, яку буде зроблено
за кожного натискання кнопки спуску затвора.
• Інтервал між знімками. Виберіть інтервал між
знімками у випадку, коли значення параметра
Кількість знімків більше, ніж 1.
U
252
c4: Затримка вимкн. монітора
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть тривалість перебування монітора
ввімкненим, коли не виконується жодних дій під
час відтворення (Відтворення; за
замовчуванням 10 с), перегляду зображення
(Перегляд зображення; за замовчуванням 4 с),
під час відображення меню (Меню; за
замовчуванням 1 хвилина) чи інформації (Інформаційний екран; за
замовчуванням 10 с) або в режимі live view (Live view; за
замовчуванням 10 хвилин). Вибирайте меншу затримку вимкнення
монітора для подовження терміну служби елемента живлення.
d: Зйомка/відображення
d1: Звуковий сигнал
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть тон звукового сигналу, котрий
звучатиме при фокусуванні фотокамери в
режимі покадрового автофокусування (AF-S;
0 59), при фіксації фокуса, під час зворотного
відліку таймера спуску затвора в режимі
автоспуску (0 48) або при спробі зробити
знімок, коли карту пам’яті заблоковано (0 22).
Щоб вимкнути звуковий сигнал, виберіть Вимкнути. На
інформаційному екрані буде відображено піктограму c, коли вибрано
параметр, відмінний від Вимкнути. Зауважте, що звуковий сигнал не
лунатиме в режимі тихого спуску затвора (режим J; 0 46) незалежно
від вибраного параметра.
d2: Відображ. сітки видошук.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть значення Увімкнути, щоб відображати за вимогою лінії сітки
кадрування у видошукачі для довідки при компонуванні знімка (0 9).
U
253
d3: Відображення ISO
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрано значення Увімкнути, то у видошукачі буде
відображено чутливість ISO замість кількості кадрів, що залишилися.
d4: Екранні підказки
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть значення Увімкнути, щоб відображати підказки для пунктів,
вибраних на інформаційному екрані (0 14).
d5: Швидк. зйомки в реж. CL
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть максимальну швидкість серійної
зйомки в режимі CL (неперервний
низькошвидкісний) (0 46; під час зйомки з
інтервалами цей параметр також визначає
швидкість покадрової зйомки).
d6: Макс. непер. роботи затв.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Значення максимальної кількості знімків, які можна зробити за одну
серію в режимі неперервної зйомки, може бути будь-яким від 1 до
100.
A
Буфер пам’яті
Незалежно від значення, вибраного для користувацького параметра d6,
швидкість зйомки зменшиться, коли буфер пам’яті буде заповнено (tAA).
Додаткові відомості про ємність буфера пам’яті наведено на стор. 364.
U
254
d7: Послідовна нумер. файлів
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Коли зроблено знімок, фотокамера нумерує
новостворений файл, додаючи одиницю до
останнього використаного номера. Цей
параметр визначає, чи продовжується
нумерація файлів від останнього використаного
номера, коли створено нову папку, коли
відформатовано карту пам’яті, або коли у фотокамеру встановлено
нову карту пам’яті.
Параметр
Опис
Після створення нової папки, форматування карти пам’яті або
встановлення нової карти пам’яті у фотокамеру нумерація файлів
продовжується від останнього використаного номера або від
Увімкнути найбільшого номера файлу в поточній папці, залежно від того,
котрий номер більший. Якщо зроблено новий знімок, а поточна
папка містить знімок із номером 9999, то буде автоматично
створено нову папку, а нумерація файлів знову почнеться з 0001.
Після створення папки, форматування карти пам’яті або
встановлення нової карти пам’яті у фотокамеру нумерація файлів
Вимкнути почнеться з 0001. Зауважте, що коли зроблено новий знімок, а
поточна папка містить 999 знімків, буде автоматично створено
нову папку.
Так само як і для значення Увімкнути, крім того, що номер
кожного наступного знімка буде отримано додаванням одиниці
Скинути
до найбільшого номера файлу в поточній папці. Якщо папка
порожня, нумерацію файлів буде скинуто до 0001.
D
Послідовна нумер. файлів
Якщо поточна папка має номер 999 і містить або 999 знімків, або знімок з
номером 9999, то кнопку спуску затвора буде заблоковано, а подальша
зйомка буде неможлива. Виберіть значення Скинути для користувацького
параметра d7 (Послідовна нумер. файлів), після чого або відформатуйте
поточну карту пам’яті, або вставте нову.
U
255
d8: Інформаційний екран
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрано параметр Авто (v), колір букв на інформаційному
екрані (0 11) автоматично змінюватиметься з чорного на білий або з
білого на чорний, щоб забезпечити контраст із фоном. Щоб колір букв
був завжди однаковим, виберіть параметр Вручну та виберіть
значення Темне на світлому (w; чорні букви) або Світле на темному
(x; білі букви). Яскравість монітора буде автоматично налаштовано
для забезпечення максимальної контрастності по відношенню до
вибраного кольору тексту.
Темне на світлому
d9: Підсвічування РК-дисплея
Світле на темному
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрано значення Вимкнути, підсвічування панелі керування
(підсвітка РК-дисплея) увімкнеться, тільки якщо натиснуто кнопку D.
Якщо вибрано значення Увімкнути, то підсвічування панелі
керування залишатиметься ввімкненим під час роботи таймера
режиму очікування (0 5; зауважте, що незалежно від вибраного
параметра підсвічування вимикається, коли натиснуто кнопку спуску
затвора). Виберіть значення Вимкнути, щоб збільшити термін служби
елемента живлення.
d10: Режим затримки експоз.
U
256
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
У випадках, коли найменший рух фотокамери
може розмити зображення на знімку, виберіть
значення 1 с, 2 с або 3 с для затримки спуску
затвора на одну, дві або три секунди після
піднімання дзеркала.
e: Брекетинг/спалах
e1: Швидк. синхр. спалаху
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Цей параметр визначає швидкість синхронізації спалаху.
Параметр
Опис
Автоматична високошвидкісна синхронізація FP
використовується за встановлення сумісного спалаху
(0 119). Якщо використовуються інші спалахи,
1/250 с (авто FP) встановлюється значення витримки 1/250 с. Коли фотокамера
показує витримку 1/250 с у режимах експозиції P або A,
автоматичну високошвидкісну синхронізацію FP буде
задіяно, якщо фактична витримка коротша за 1/250 с.
Автоматична високошвидкісна синхронізація FP
використовується за встановлення сумісного спалаху
(0 119). Якщо використовуються інші спалахи,
1/200 с (авто FP) встановлюється значення витримки 1/200 с. Коли фотокамера
показує витримку 1/200 с у режимах експозиції P або A,
автоматичну високошвидкісну синхронізацію FP буде
задіяно, якщо фактична витримка коротша за 1/200 с.
Швидкість синхронізації спалаху налаштовується на вибране
1/200 с–1/60 с
значення.
A
Фіксація витримки на граничному значенні швидкості
синхронізації спалаху
Щоб зафіксувати витримку на
граничному значенні швидкості
синхронізації спалаху в режимі
експозиції S або M, поверніть диск
вибору витримки в положення X.
У видошукачі та на панелі керування
також буде відображено піктограму
X (індикатор синхронізації спалаху).
A
Автоматична високошвидкісна синхронізація FP
Дозволяє використовувати спалах за найкоротших витримок, які підтримує
фотокамера, що дає змогу використовувати максимальну діафрагму для
зменшення глибини різкості, навіть якщо об’єкт освітлено ззаду яскравим
сонячним світлом. Індикатор режиму спалаху на інформаційному екрані
відображає позначку «FP», коли задіяно автоматичну високошвидкісну
синхронізацію FP (0 123).
U
257
e2: Витримка для спалаху
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Цей параметр визначає найдовшу доступну
витримку з використанням синхронізації за
першою або задньою шторкою або зменшення
ефекту червоних очей у режимі експозиції P або
A (незалежно від вибраного параметра
тривалість витримки може бути до 30 с в
режимах S і M або при таких параметрах спалаху, як повільна
синхронізація, повільна синхронізація за задньою шторкою або
зменшення ефекту червоних очей з повільною синхронізацією).
Діапазон доступних значень від 1/60 с (1/60 с) до 30 с (30 с).
e3: Додатковий спалах
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть режим керування додатковими спалахами SB-400 або
SB-300.
Параметр
Опис
Потужність спалаху налаштовується автоматично відповідно до
1 TTL
умов зйомки (0 124).
Вибір рівня потужності спалаху. Попередні тестуючі спалахи не
2 Вручну
робляться.
A
Режим керування спалахом
Режим керування спалахом відображено на
інформаційному екрані (0 11, 123).
U
258
e4: Корекц.експоз. для спалах.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть спосіб налаштування потужності спалаху фотокамерою в
разі використання корекції експозиції.
Параметр
YE Увесь кадр
E
Лише тло
Опис
Рівень спалаху та корекцію експозиції буде
налаштовано для змінення експозиції по всьому
кадру.
Корекція експозиції застосовується лише для фону.
e5: Моделюючий спалах
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрано значення Увімкнути, коли фотокамера
використовується з додатковим спалахом, який підтримує систему
творчого освітлення Nikon (0 118), то моделюючий спалах спрацює
при натисканні кнопки фотокамери Pv (0 41). Моделюючий спалах не
спрацьовує, якщо вибрано значення Вимкнути.
e6: Набір автобрекетингу
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть параметри, для яких виконуватиметься автобрекетинг
(0 136). Виберіть значення АЕ і спалах (j), щоб виконати брекетинг
експозиції та потужності спалаху, Лише АЕ (k), щоб виконати
брекетинг лише експозиції, Лише спалах (l), щоб виконати брекетинг
лише потужності спалаху, Брекетинг балансу білого (m), щоб
виконати брекетинг балансу білого (0 141), або Брекетинг активн.
D-Lighting (y), щоб виконати брекетинг з використанням активного
D-Lighting (0 145). Зауважте, що брекетинг балансу білого
недоступний, якщо встановлено якість зображення NEF (RAW) або NEF
(RAW) + JPEG.
U
259
e7: Автобрекетинг (режим M)
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Цей параметр визначає, на які параметри впливає значення АЕ і
спалах або Лише АЕ, вибране для користувацького параметра e6 у
ручному режимі експозиції.
Параметр
F Спалах/
швидкість
G Спалах/швидк./
діафрагма
H Спалах/
діафрагма
I
Лише спалах
Опис
Фотокамера варіює витримку (користувацький
параметр e6 налаштовано на Лише АЕ) або витримку
та рівень спалаху (користувацький параметр e6
налаштовано на АЕ і спалах).
Фотокамера варіює витримку та діафрагму
(користувацький параметр e6 налаштовано на Лише
АЕ) або витримку, діафрагму та рівень спалаху
(користувацький параметр e6 налаштовано на АЕ і
спалах).
Фотокамера варіює діафрагму (користувацький
параметр e6 налаштовано на Лише АЕ) або діафрагму
та рівень спалаху (користувацький параметр e6
налаштовано на АЕ і спалах).
Фотокамера варіює тільки рівень спалаху
(користувацький параметр e6 налаштовано на АЕ і
спалах).
Брекетинг спалаху виконується тільки з керуванням спалахом i-TTL
або AA. Якщо вибрано значення, відмінне від Лише спалах, а спалах не
використовується, чутливість ISO буде зафіксовано на значенні для
першого знімка, незалежно від параметра, вибраного для
автоматичного керування чутливістю ISO (0 72).
e8: Порядок брекетингу
U
260
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо використовується значення за замовчуванням [0] > [-] > [+] (H),
брекетинг експозиції, спалаху та балансу білого виконується в
порядку, описаному на стор. 137 і 141. Якщо вибрано значення [-] > [0]
> [+] (I), зйомка буде відбуватись у порядку від найменшого до
найбільшого значення. Цей параметр не впливає на брекетинг
активного D-Lighting.
f: Елементи керування
f1: Кнопка D
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть функцію кнопки D: увімкнення/вимкнення підсвічування
панелі керування (D Заднє освітл. РК-дисплея (D) увімкнути/
вимкнути) або увімкнення/вимкнення підсвічування панелі керування
та інформаційного екрана (DR D та інформаційний екран
увімкнути/вимкнути).
f2: Кнопка OK
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Цей параметр визначає функцію кнопки J під час зйомки з
використанням видошукача, у режимі відтворення та live view.
❚❚ Режим зйомки
Функція кнопки J
Параметр
J Вибрати центр. точку фокус. Вибір центральної точки фокусування.
K Виділити актив. точку фокус. Виділення активної точки фокусування.
Не використовується
Немає.
❚❚ Режим відтворення
Q
Параметр
Увімкнути/
вимкнути ескізи
Перегляд
R гістограм
Увімкнути/вимк.
S масштаб.
T Вибрати папку
Функція кнопки J
Перехід від повнокадрового відтворення до
відтворення ескізів і навпаки.
У режимах повнокадрового відтворення та відтворення
ескізів гістограма відображається (0 192), поки
натиснуто кнопку J.
Перехід від повнокадрового відтворення або
відтворення ескізів до збільшення під час відтворення і
навпаки. Виберіть початкове масштабування зі значень
Незначне збільшення, Середнє збільшення та
Значне збільшення. Буде відображено збільшену
ділянку зображення з центром в активній точці
фокусування (якщо знімок було зроблено під час
зйомки з використанням видошукача) або в центрі
зображення (якщо знімок було зроблено в режимі live
view).
Відображення діалогового вікна вибору папки.
U
261
❚❚ Live view
Функція кнопки J
Натискання кнопки J у режимі live view
Вибрати центр. точ.
призводить до вибору центральної точки
фокус.
фокусування.
Натисніть кнопку J, щоб увімкнути або вимкнути
масштабування. Виберіть початкове
масштабування зі значень Незначне збільшення,
Увімкнути/вимк.
Середнє збільшення та Значне збільшення.
масштаб.
Буде відображено збільшену ділянку зображення з
центром в активній точці фокусування.
Натискання кнопки J у режимі live view не
Не використовується
призводить до жодних дій.
Параметр
J
S
f3: Мультиселектор
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрано параметр Перезап. таймер реж. очік., то в разі
використання мультиселектора після спрацьовування таймера
режиму очікування (0 33) буде активовано експонометр, і таймер
режиму очікування почне відлік часу. Якщо вибрано значення Нічого
не робити, таймер не буде активовано після натискання
мультиселектора.
U
262
f4: Призначення кнопки Fn
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть функцію для кнопки Fn, яку вона
виконуватиме або сама (Натискання), або в
комбінації з дисками керування (Натиск. +
диски керування).
❚❚ Натискання
Якщо вибрати Натискання, буде відображено такі параметри:
Параметр
Попередній
q перегляд
r
B
C
D
E
F
A
s
Опис
Натисніть кнопку Fn для попереднього перегляду
глибини різкості (0 41).
Натисніть кнопку Fn, щоб зафіксувати потужність спалаху
Фіксація
(лише для сумісних спалахів, 0 118). Натисніть цю кнопку
потужності
ще раз, щоб скасувати фіксацію потужності спалаху
спалаху
(0 130).
Фокус і експозицію буде зафіксовано, поки натиснуто
Фіксація АЕ/АФ
кнопку Fn.
Лише фіксація
Експозицію буде зафіксовано, поки натиснуто кнопку Fn.
АЕ
Експозиція буде зафіксована після натискання кнопки Fn і
залишатиметься зафіксованою, поки цю кнопку не буде
Фікс. АЕ (скин.
натиснуто вдруге, поки не спрацює затвор, або поки
при спуску)
таймер режиму очікування не закінчить зворотний
відлік.
Експозиція буде зафіксована після натискання кнопки Fn і
Фіксація АЕ
лишатиметься зафіксованою, поки кнопку не буде
(утримання)
натиснуто вдруге або поки таймер режиму очікування не
закінчить зворотний відлік.
Лише фіксація
Фокус буде зафіксовано, поки натиснуто кнопку Fn.
АФ
AF-ON
Натискання кнопки Fn активує автофокусування.
Спалах
Спалах не спрацьовуватиме під час зйомки, поки
вимкнуто
натиснуто кнопку Fn.
U
263
Параметр
t
e
L
M
N
9
m
n
6
U
264
Опис
Якщо натиснути кнопку Fn, коли брекетинг експозиції,
спалаху або активного D-Lighting задіяно в покадровому
режимі або режимі тихого спуску затвора, усі знімки
згідно з поточною програмою брекетингу будуть
Серія
робитися за кожного натискання кнопки спуску затвора.
брекетингу
Якщо задіяно брекетинг балансу білого або вибрано
неперервний режим роботи затвора (режим CH або CL), то
фотокамера повторюватиме серію брекетингу, поки
кнопка спуску затвора утримується натиснутою.
Якщо задано якість зображення JPEG fine, JPEG normal
або JPEG basic, то після натискання кнопки Fn буде
відображено індикатор «RAW» на панелі керування, а
також буде записано копію наступного знімка у форматі
NEF (RAW) (щоб зберігати копії у форматі NEF/RAW для
+NEF (RAW)
серії знімків, утримуйте кнопку спуску затвора
натиснутою наполовину між знімками). Щоб вийти без
збереження копії у форматі NEF (RAW), повторно
натисніть кнопку Fn.
Матричне
Матричне вимірювання активовано, поки натиснуто
вимірювання кнопку Fn.
ЦентральноЦентрально-зважене вимірювання активовано, поки
зважене вимір. натиснуто кнопку Fn.
Точкове
Точкове вимірювання активовано, поки натиснуто
вимірювання кнопку Fn.
Відображ. сітки Натисніть кнопку Fn, щоб увімкнути або вимкнути
видошук.
відображення сітки кадрування у видошукачі (0 9).
Віртуал.
Натисніть кнопку Fn, щоб переглянути відображення
горизонт
віртуального горизонту у видошукачі (0 265).
видошукач.
Якщо натиснути кнопку Fn, буде відображено «МОЄ
МОЄ МЕНЮ
МЕНЮ» (0 313).
Натисніть кнопку Fn, щоб перейти до верхнього пункту
Верхній пункт у меню «МОЄ МЕНЮ». Виберіть цей параметр для
МОЄ МЕНЮ
швидкого доступу до пункту меню, що часто
використовується.
Параметр
K Відтворення
Немає
Опис
Кнопка Fn виконує ту саму функцію, що й кнопка K.
Виберіть у разі використання телеоб’єктива або в інших
обставинах, коли кнопку K незручно натискати лівою
рукою.
Натискання кнопки не призводить до жодних дій.
A
Несумісні параметри
Якщо значення, вибране для параметра Натискання, не можна
використовувати в поєднанні зі значенням, вибраним для параметра
Натиск. + диски керування, то буде відображено повідомлення, і для того з
параметрів Натискання чи Натиск. + диски керування, який було вибрано
першим, буде встановлено значення Немає.
A
Віртуальний горизонт видошукача
Коли значення Віртуал. горизонт видошукач. вибрано для
користувацького параметра f4 (Призначення кнопки Fn) > Натискання, то
натискання кнопки Fn змінює у видошукачі індикацію експозиції на
відображення нахилу вбік. Натисніть кнопку ще раз, щоб відновити звичайну
функцію індикатора.
Фотокамеру нахилено
Фотокамеру
Фотокамеру нахилено
праворуч
розташовано рівно
ліворуч
Видошукач
Зауважте, що відображення може бути неточним, коли фотокамеру
нахилено під гострим кутом уперед чи назад. Для відображення і нахилу
вперед, і нахилу вбік використовуйте параметр меню налаштування
Віртуальний горизонт (0 282).
U
265
❚❚ Натиск. + диски керування
Якщо вибрати Натиск. + диски керування, буде відображено такі
параметри:
Параметр
Вибрати
5 область
зображення
Опис
Утримуючи натиснутою кнопку Fn, прокрутіть диск
керування, щоб вибрати область зображення (0 51).
Утримуючи натиснутою кнопку Fn, прокрутіть диск
керування, щоб вибрати номер об’єктива, зазначений за
допомогою параметра Дані об’єкт. без вбуд. проц.
проц.
(0 163).
Утримуючи натиснутою кнопку Fn, прокрутіть диск
Активний
керування, щоб налаштувати активний D-Lighting
D-Lighting
(0 110).
Утримуючи натиснутою кнопку Fn, прокрутіть головний
HDR (розш.
диск керування, щоб вибрати Режим HDR, і прокрутіть
динам.
допоміжний диск керування, щоб вибрати Диференціал
діапаз.)
експоз. (0 112).
Утримуючи натиснутою кнопку Fn, прокрутіть диск
Автом. керув.
керування, щоб увімкнути або вимкнути автоматичне
чутлив. ISO
керування чутливістю ISO (0 72).
Утримуючи натиснутою кнопку Fn, прокрутіть головний
Багатократна диск керування, щоб вибрати режим багатократної
експозиція
експозиції; натисніть Fn і прокрутіть допоміжний диск
керування, щоб вибрати кількість експозицій (0 149).
Під час прокручування дисків керування з натиснутою
Немає
кнопкою Fn не виконується жодних дій.
Номер об’єкт.
w без вбуд.
y
U
V
W
f5: Призн. кнопк. попер. перегл.
U
266
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть функцію для кнопки Pv, яку вона
виконуватиме або сама (Натискання), або в
комбінації з дисками керування (Натиск. +
диски керування). Доступні такі самі функції, як
і для параметра Призначення кнопки Fn
(0 263). Значення за замовчуванням для
параметрів Натискання та Натиск. + диски керування —
Попередній перегляд (0 41) та Немає відповідно.
f6: Признач. кнопки AE-L/AF-L
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Виберіть функцію для кнопки A AE-L/AF-L, яку
вона виконуватиме або сама (Натискання), або
в комбінації з дисками керування (Натиск. +
диски керування). Доступні такі самі функції, як
і для параметра Призначення кнопки Fn
(0 263), за винятком значень HDR (розш.
динам. діапаз.) і Багатократна експозиція, які не доступні для
параметра Натиск. + диски керування. Значеннями за
замовчуванням для параметрів Натискання та Натиск. + диски
керування є Фіксація АЕ/АФ та Немає відповідно.
f7: Налаштув. дисків керув.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Цей параметр контролює роботу головного та допоміжного дисків
керування.
• Інвертувати обертання. Змініть напрям обертання дисків керування.
• Міняти гол./допоміжн. Якщо вибрано значення
Вимкнути, то головний диск керування
налаштовує витримку, а допоміжний —
діафрагму. Якщо вибрати значення
Увімкнути, то головний диск керування буде
налаштовувати діафрагму, а допоміжний —
витримку. Якщо вибрано значення Увімкнути (режим A), головний
диск керування буде використовуватися для налаштування
діафрагми лише в режимі експозиції A.
U
267
• Налаштування діафрагми. Якщо вибрано значення Допоміжний диск
керування, то діафрагму можна налаштовувати тільки за
допомогою допоміжного диска керування (або за допомогою
головного диска керування, якщо для параметра Міняти гол./
допоміжн. вибрано значення Увімкнути). Якщо вибрано значення
Кільце діафрагми, то діафрагму можна налаштовувати тільки за
допомогою кільця діафрагми об’єктива, а індикатор діафрагми на
фотокамері відображатиме діафрагму з кроком 1 EV (діафрагма для
об’єктивів типу G та E, як і раніше, встановлюється за допомогою
допоміжного диска керування). Зауважте, що незалежно від
вибраних параметрів, кільце діафрагми необхідно використовувати
для налаштування діафрагми, коли прилаштовано об’єктив без
вбудованого процесора.
• Меню та відтворення. Якщо вибрано значення Вимкнути, то для
вибору знімка, який буде відображено під час повнокадрового
відтворення, для виділення ескізів і переміщення по меню
використовується мультиселектор. Якщо вибрано значення
Увімкнути або Увімк. (крім перегл. зображ.), то головний диск
керування можна використовувати для вибору знімка, який буде
відображено під час повнокадрового відтворення, переміщення
курсора ліворуч або праворуч під час відтворення ескізів та для
переміщення смуги виділення пунктів меню вгору або вниз.
Допоміжний диск керування використовується для відображення
додаткової інформації про знімки під час повнокадрового
відтворення, а також для переміщення курсора вгору або вниз під
час відтворення ескізів. Виберіть значення Увімк. (крім перегл.
зображ.), щоб уникнути використання дисків керування в режимі
відтворення під час перегляду зображень. Під час відображення
меню прокручуванням допоміжного диска керування праворуч
можна відобразити підменю для вибраного параметра,
прокручуванням ліворуч — попереднє меню. Щоб зробити вибір,
натисніть кнопку 2 або J.
U
268
f8: Диск після відпуск. кнопки
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрати значення Так, то налаштування, які зазвичай
виконують, утримуючи натиснутою кнопку W (M), X (T), L (U),
режиму АФ або D та одночасно прокручуючи диск керування,
можна виконувати прокручуванням диска керування після
відпускання цієї кнопки (це також стосується кнопок Fn, Pv та
A AE-L/AF-L, якщо їм призначено функцію «+ диски керування», відмінну
від Вибрати область зображення, Номер об’єкт. без вбуд. проц. та
Автом. керув. чутлив. ISO, за допомогою користувацького
параметра f4 — Призначення кнопки Fn, f5 —
Призн.кнопк.попер.перегл. або f6 — Признач. кнопки AE-L/AF-L).
Налаштування завершується, коли будь-яку із задіяних кнопок
натиснуто вдруге, таймер режиму очікування завершив відлік або
кнопку спуску затвора натиснуто наполовину.
f9: Блок. затв. при пуст. гнізді
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрати значення Не блокувати затвор, спуск затвора
відбуватиметься навіть за відсутності карти пам’яті, хоча при цьому
знімки не будуть записані (проте їх буде відображено на моніторі в
демонстраційному режимі). Якщо вибрано значення Блокувати
затвор, то кнопка спуску затвора функціонуватиме тільки тоді, коли у
фотокамеру буде вставлено карту пам’яті.
f10: Інвертувати індикатори
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрано варіант
(W), індикатори експозиції
у видошукачі та на інформаційному екрані буде відображено з
від’ємними значеннями ліворуч, а з додатними — праворуч. Виберіть
варіант
(V), щоб відображати додатні значення
ліворуч, а від’ємні — праворуч.
U
269
f11: Легке точне налашт. витр.
Кнопка G ➜ A меню користувацьких
параметрів
Якщо вибрано значення Увімкнути, то головний диск керування
можна використовувати для корекції витримки, вибраної диском
вибору витримки, в межах ± 2/3 EV з кроком 1/3 EV. Якщо диск вибору
витримки встановлено в положення 4 (4 с, позначено червоним
кольором), то головний диск керування можна використовувати, щоб
вибрати значення витримки до 30 с.
U
270
B Меню налаштування:
налаштування фотокамери
Щоб відобразити меню налаштування, натисніть кнопку G і
виберіть вкладку B (меню налаштування).
Кнопка G
Меню налаштування містить такі параметри:
Параметр
Форматувати карту пам’яті
Яскравість монітора
Автомат. інформаційн. екран
Чистити датчик зображення
Підняти дзерк. для чищення 1
Етал. знімок для видал. пилу
Зменшення мерехтіння
Часовий пояс і дата
Мова (Language)
Автом. повертання зображен.
Коментар до зображення
0
272
273
273
329
331
274
276
276
277
277
278
Параметр
Про авторські права
Зберегти/завант. параметри
Віртуальний горизонт
Дані об’єкт. без вбуд. проц.
Точне налаштування АФ
HDMI
Дані розташування
Признач. дистанц. кнопки Fn
Безпроводов. мобіл. адаптер
Завантаження Eye-Fi 2
Версія мікропрограми
0
279
280
282
163
283
223
170
284
284
285
286
1 Недоступно за низького рівня заряду елемента живлення.
2 Відображається, тільки якщо вставлено сумісну карту пам’яті Eye-Fi (0 285).
A
Див. також
Значення за замовчуванням для параметрів меню наведено на стор. 228.
U
271
Форматувати карту пам’яті
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Карти пам’яті потрібно форматувати перед першим використанням
або після форматування в інших пристроях. Відформатуйте карту
пам’яті, як описано нижче.
D
Форматування карт пам’яті
Форматування карт пам’яті призводить до незворотного видалення даних,
які на них зберігаються. Перед початком форматування скопіюйте на
комп’ютер знімки та інші дані, які необхідно зберегти (0 211).
U
272
1
Виділіть Так.
2
Натисніть J.
Щоб вийти без форматування
карти пам’яті, виділіть варіант Ні
та натисніть J.
Натисніть кнопку J, щоб розпочати
форматування. Не виймайте карту пам’яті,
не виймайте та не від’єднуйте джерело
живлення до завершення форматування.
Яскравість монітора
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб вибрати
яскравість монітора для відтворення,
відображення меню та інформаційного екрана.
Вибирайте більші значення, щоб збільшити
яскравість, а менші значення — щоб зменшити
яскравість.
A
Див. також
Відомості щодо налаштування яскравості монітора в режимі live view
наведено на стор. 179.
Автомат. інформаційн. екран
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Якщо вибрано параметр Автомат. інформаційн. екран, то
інформація про зйомку буде автоматично відображатися на моніторі,
коли кнопка спуску затвора повертатиметься в початкове положення
після того, як її було натиснуто наполовину.
U
273
Етал. знімок для видал. пилу
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Отримайте еталонні дані для функції видалення пилу із зображення у програмі
Capture NX 2 (продається окремо; додаткові відомості наведено в посібнику
користувача Capture NX 2).
Параметр Етал. знімок для видал. пилу доступний тільки в тому випадку,
коли на фотокамеру встановлено об’єктив із вбудованим процесором.
Рекомендовано використовувати об’єктив не формату DX, з фокусною
відстанню не менше 50 мм. Якщо використовується об’єктив зі змінною
фокусною відстанню, необхідно максимально збільшити масштаб зображення.
1
Виберіть варіант початку.
Виділіть один з указаних нижче
варіантів і натисніть кнопку J. Щоб
вийти без збереження даних про
видалення пилу із зображення,
натисніть кнопку G.
• Почати. Буде відображено
повідомлення, показане праворуч, а у
видошукачі та на панелі керування буде
відображено індикатор «rEF».
• Очистити датчик і почати. Виберіть цей параметр,
щоб очистити датчик зображення перед
початком. Коли очищення буде завершено, на
екрані буде відображено повідомлення,
показане праворуч, а у видошукачі та на панелі
керування буде відображено індикатор «rEF».
2
U
274
Скомпонуйте кадр з невиразним білим об’єктом у видошукачі.
Розташуйте об’єктив на відстані приблизно десяти сантиметрів від добре
освітленого невиразного об’єкта білого кольору, скомпонуйте кадр з цим
об’єктом так, щоб він заповнював видошукач, і натисніть кнопку спуску
затвора наполовину.
У режимі автофокусування фокус буде автоматично встановлено на
нескінченність; у режимі ручного фокусування налаштуйте фокус на
нескінченність вручну.
3
Отримайте еталонні дані для видалення пилу.
Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб отримати еталонні
дані для видалення пилу із зображення. Після натискання кнопки
спуску затвора монітор вимикається. Зауважте, що якщо об’єкт
погано освітлено, буде виконуватися зменшення шуму, що
збільшить час записування даних.
Якщо об’єкт зйомки надто яскравий або
надто темний, фотокамері, можливо, не
вдасться отримати еталонні дані для
видалення пилу із зображення, і буде
відображено повідомлення, показане
праворуч. Виберіть інший еталонний об’єкт
і повторіть процедуру, починаючи з кроку 1.
D
Очищення датчика зображення
Еталонні дані для видалення пилу із зображення, записані до проведення
очищення датчика зображення, не можна використовувати для знімків,
зроблених після завершення очищення датчика зображення. Вибирайте
параметр Очистити датчик і почати, тільки якщо еталонні дані для
видалення пилу не будуть використовуватися для вже існуючих знімків.
D
Еталонні дані для видалення пилу із зображення
Для знімків, зроблених за допомогою інших
об’єктивів або при інших значеннях діафрагми,
можна використовувати одні й ті самі еталонні дані.
Еталонні знімки неможливо переглянути за
допомогою програмного забезпечення для
відтворення зображень на комп’ютері. Під час
перегляду таких знімків на фотокамері буде
відображено координатну сітку.
U
275
Зменшення мерехтіння
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Зменште інтенсивність мерехтіння та сегментації зображення під час
зйомки у світлі люмінесцентних або ртутних ламп у режимі live view.
Виберіть параметр Авто, щоб фотокамера автоматично вибрала
правильну частоту, або вручну встановіть значення, що відповідає
частоті в місцевій мережі змінного струму.
A
Зменшення мерехтіння
Якщо за значення Авто не вдалося досягти очікуваних результатів і
невідомо, яка саме частота в місцевій електромережі, перевірте обидва
значення 50 і 60 Гц та виберіть те значення, за якого отримано кращий
результат. Функція зменшення мерехтіння може не забезпечити належний
результат, якщо об’єкт надто яскравий. У такому випадку виберіть меншу
діафрагму (більше діафрагмове число).
Часовий пояс і дата
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Змініть часові пояси, налаштуйте годинник фотокамери, виберіть
порядок відображення дати та ввімкніть або вимкніть перехід на
літній час (0 27).
Параметр
Часовий пояс
Дата й час
Формат дати
Літній час
U
276
Опис
Виберіть часовий пояс. На годиннику фотокамери буде
автоматично налаштовано час у новому часовому поясі.
Налаштуйте годинник фотокамери. Якщо годинник не
налаштовано, на інформаційному екрані блиматиме
піктограма Y.
Виберіть порядок, в якому буде відображено день, місяць і
рік.
Увімкніть або вимкніть перехід на літній час. Годинник
фотокамери буде автоматично переведено на годину
вперед або назад. Значення за замовчуванням —
Вимкнути.
Мова (Language)
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виберіть мову для меню та повідомлень фотокамери.
Автом. повертання зображен.
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Знімки, зроблені при вибраному значенні Увімкнути, містять
відомості про орієнтацію фотокамери й автоматично повертаються
під час відтворення (0 187) або перегляду в програмному
забезпеченні ViewNX 2 (з комплекту) або Capture NX 2 (продається
окремо; 0 325). Зберігається інформація про такі положення
фотокамери:
Ландшафтна
(горизонтальна)
орієнтація
Фотокамера нахилена
на 90° за годинниковою
стрілкою
Фотокамера нахилена
на 90° проти
годинникової стрілки
Орієнтація фотокамери не записується, якщо вибрано значення
Вимкнути. Виберіть це значення під час зйомки панорам, або коли
об’єктив спрямовано вгору чи вниз.
A
Повернути вертикально
Щоб знімки з вертикальною (портретною) орієнтацією автоматично
поверталися під час відтворення, виберіть значення Увімкнути для
параметра меню відтворення Повернути вертикально (0 233).
U
277
Коментар до зображення
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Після зйомки додайте коментарі до нових знімків. Коментарі можна
переглянути у вигляді метаданих у програмному забезпеченні
ViewNX 2 (з комплекту) або Capture NX 2 (продається окремо; 0 325).
Коментар також буде відображено на сторінці даних зйомки на екрані
інформації про знімок (0 193).
• Готово. Збережіть зміни та поверніться до меню налаштування.
• Ввести коментар. Введіть коментар, як описано на стор 107.
Максимальна довжина коментаря становить 36 символів.
• Вкласти коментар. Виберіть цей параметр,
щоб додавати коментар до всіх подальших
знімків. Параметр Вкласти коментар можна
ввімкнути або вимкнути, виділивши його та
натиснувши кнопку 2.
U
278
Про авторські права
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Після зйомки до нових знімків можна додати відомості про авторські
права. Відомості про авторські права відображаються разом з іншими
даними зйомки на екрані інформації про знімок (0 193), їх можна
переглянути як метадані в програмах ViewNX 2 (з комплекту) або
Capture NX 2 (продається окремо; 0 325).
• Готово. Збережіть зміни та поверніться до меню налаштування.
• Автор. Введіть ім’я фотографа, як описано на стор. 107.
Максимальна довжина імені фотографа становить 36 символів.
• Авторські права. Введіть ім’я власника авторських прав, як
описано на стор. 107. Максимальна довжина імені власника
авторських прав становить 54 символи.
• Вкласти від. про автор. права. Виберіть цей
параметр, щоб додати дані про авторські
права до всіх подальших знімків. Параметр
Вкласти від. про автор. права можна
вмикати та вимикати, виділивши його та
натиснувши кнопку 2.
D
Про авторські права
Щоб уникнути несанкціонованого використання імен фотографа та
власника авторських прав, перед передаванням фотокамери іншій особі
переконайтеся, що параметр Вкласти від. про автор. права не вибрано, і
що поля Автор та Авторські права не заповнено. Компанія Nikon не несе
відповідальності за будь-які збитки або суперечки, які виникли через
використання параметра Про авторські права.
U
279
Зберегти/завант. параметри
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виберіть пункт Зберегти параметри, щоб зберегти наведені нижче
параметри на карту пам’яті (якщо карта пам’яті заповнена, з’явиться
повідомлення про помилку). Використовуйте цю функцію, щоб
обмінюватися параметрами між фотокамерами Df.
Меню
Відтворення
Зйомка
(усі банки)
U
280
Параметр
Налашт. дисплея відтворення
Перегляд зображення
Після видалення
Повернути вертикально
Банк меню режиму зйомки
Називання файлів
Якість зображення
Розмір зображення
Область зображення
Стиснення JPEG
Запис. у форм. NEF (RAW)
Баланс білого (з точним налаштуванням і попередніми
налаштуваннями d-1–d-4)
Установ. Picture Control
Колірний простір
Активний D-Lighting
Керування віньєтуванням
Автом. виправл. спотв.
ЗШ під час тривал. експозиції
ЗШ при високій чутл. ISO
Автом. керув. чутлив. ISO
Меню
Користувацькі
параметри (усі
банки)
Налаштування
МОЄ МЕНЮ/
ОСТАННІ
НАЛАШТУВАННЯ
Параметр
Усі користувацькі параметри
Автомат. інформаційн. екран
Чистити датчик зображення
Зменшення мерехтіння
Часовий пояс і дата (крім дати й часу)
Мова (Language)
Автом. повертання зображен.
Коментар до зображення
Про авторські права
Дані об’єкт. без вбуд. проц.
HDMI
Дані розташування
Признач. дистанц. кнопки Fn
Безпроводов. мобіл. адаптер
Завантаження Eye-Fi
Усі пункти меню «Моє меню»
Усі останні налаштування
Вибрати вкладку
Параметри, збережені за допомогою цієї моделі фотокамери, можна
відновити, якщо вибрати параметр Завантажити параметри.
Зауважте, що параметр Зберегти/завант. параметри стає
доступним, якщо карту пам’яті вставлено у фотокамеру, а параметр
Завантажити параметри стає доступним, тільки якщо на карті є
збережені параметри.
A
Збережені параметри
Параметри зберігаються у файлі з ім’ям NCSETUPD. Фотокамера не зможе
завантажити параметри, якщо ім’я файлу буде змінено.
U
281
Віртуальний горизонт
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Ця функція відображає інформацію про нахил вперед і вбік відповідно
до відомостей, наданих датчиком нахилу фотокамери. Якщо
фотокамеру не нахилено ні ліворуч, ні праворуч, то опорну лінію
нахилу вбік буде відображено зеленим кольором. Якщо фотокамеру
не нахилено ні вперед, ні назад, точку в центрі екрана буде
відображено зеленим кольором. Кожна поділка еквівалентна куту 5°.
Фотокамеру
розташовано рівно
Фотокамеру
нахилено ліворуч або
праворуч
Фотокамеру
нахилено вперед або
назад
D
Нахил фотокамери
Відображення віртуального горизонту не буде точним, коли фотокамеру
нахилено під гострим кутом уперед чи назад. Якщо фотокамера не може
виміряти нахил, його величину не буде відображено.
A
Див. також
Відомості щодо перегляду індикатора нахилу вбік у видошукачі наведено в
описі користувацького параметра f4 (Призначення кнопки Fn; 0 263, 265).
Відомості щодо відображення віртуального горизонту в режимі live view
наведено на стор. 182.
U
282
Точне налаштування АФ
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виконайте точне налаштування фокусування щонайбільше для
12 типів об’єктивів. Точне налаштування АФ не рекомендовано в
більшості випадків, воно може заважати звичайному фокусуванню.
Використовуйте лише за потреби.
Параметр
Опис
Точне нал. АФ • Увімкнути: увімкнути точне налаштування АФ.
(перемикач) • Вимкнути: вимкнути точне налаштування АФ.
Налаштуйте АФ для поточного
Переміщення
об’єктива (лише для об’єктивів із фокальної
вбудованим процесором).
точки в
напрямку від
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
вибрати значення від –20 до +20. фотокамери.
Збережене
Можна зберегти значення
значення
щонайбільше для 12 типів
об’єктивів. Для кожного типу
об’єктива можна зберегти лише
одне значення.
Виберіть значення для точного
налаштування АФ, яке
використовується, коли немає
За
збереженого раніше значення
замовчуванням
для поточного об’єктива (лише
для об’єктивів із вбудованим
процесором).
Переміщення
фокальної
точки в
напрямку до
фотокамери.
Поточне
значення
Попереднє
значення
Перелік збережених раніше значень точного налаштування
АФ. Щоб видалити об’єктив зі списку, виділіть його та натисніть
кнопку O. Щоб змінити ідентифікатор об’єктива (наприклад,
щоб вибрати ідентифікатор, що співпадає з двома останніми
цифрами серійного номера об’єктива, щоб відрізняти його від
інших об’єктивів того самого типу, беручи до уваги, що
параметр Збережене значення можна використовувати
Список збереж. лише з одним об’єктивом кожного типу), виділіть потрібний
об’єктив і натисніть кнопку 2.
значень
Буде відображено меню, показане
праворуч. Натискайте кнопки 1 або
3, щоб вибрати ідентифікатор, і
натисніть кнопку J, щоб зберегти
зміни та вийти.
U
283
D
Точне налаштування АФ
Коли застосовується точне налаштування АФ, фотокамера може бути не в
змозі виконати фокусування на мінімальну відстань або на нескінченність.
D
Live view
Точне налаштування не застосовується до автофокусування в режимі live
view.
A
Збережене значення
Для кожного типу об’єктива можна зберегти лише одне значення. У разі
використання телеконвертора окремі значення можна зберегти для кожної
комбінації об’єктива та телеконвертора.
Признач. дистанц. кнопки Fn
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виберіть функцію, яку будуть виконувати
кнопки Fn на додаткових безпроводових
пристроях дистанційного керування WR-1 і
WR-T10 (0 325).
Безпроводов. мобіл. адаптер
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Виберіть, чи буде фотокамера встановлювати безпроводові
підключення до інтелектуальних пристроїв, якщо до роз’єму USB
фотокамери підключено додатковий безпроводовий мобільний
адаптер WU-1a (0 324).
Параметр
Опис
Активувати безпроводові підключення до інтелектуальних
Активувати пристроїв, що використовують службову програму Wireless
Mobile Utility.
Не активувати безпроводові підключення до інтелектуальних
Не
пристроїв. Вибирайте цей параметр у місцях, де використання
активувати безпроводових пристроїв заборонено. Вибір цього параметра
також зменшує розряджання елемента живлення фотокамери.
U
284
Завантаження Eye-Fi
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Цей параметр буде відображено тільки тоді, коли карту пам’яті Eye-Fi
(продається окремо в сторонніх постачальників) вставлено до
фотокамери. Виберіть пункт Активувати, щоб завантажити знімки до
попередньо вибраного місця збереження. Зауважте, що знімки не
будуть завантажені за недостатньої сили сигналу.
Дотримуйтесь місцевих законів щодо безпроводових пристроїв і
вибирайте пункт Не активувати в місцях, де використовувати
безпроводові пристрої заборонено.
Коли встановлено карту Eye-Fi, її стан буде
відображено на інформаційному екрані такими
піктограмами:
• d: завантаження Eye-Fi вимкнено.
• e: завантаження Eye-Fi активовано, але немає
знімків для завантаження.
• f (нерухоме зображення): завантаження Eye-Fi активовано;
очікування початку завантаження.
• f (анімоване зображення): завантаження Eye-Fi активовано;
відбувається завантаження даних.
• g: помилка — фотокамера не може керувати картою Eye-Fi. Якщо на
панелі керування чи у видошукачі блимає індикатор W,
перегляньте відомості на стор. 349; якщо цей індикатор не блимає,
знімки можна робити як звичайно, але можуть виникнути проблеми
зі зміною параметрів Eye-Fi.
U
285
D
Карти Eye-Fi
Карти Eye-Fi можуть випромінювати радіосигнали, навіть коли вибрано
значення Не активувати. Якщо на моніторі буде відображено
попередження (0 349), вимкніть фотокамеру та вийміть карту.
Див. посібник користувача до карти Eye-Fi, за довідками звертайтеся до
виробника. Фотокамеру можна використовувати для ввімкнення та
вимкнення карт Eye-Fi, але вона може не підтримувати інші функції карт EyeFi.
Деякі з карт можуть не продаватись у певних країнах або регіонах; за
додатковими відомостями зверніться до виробника. Карти Eye-Fi слід
використовувати тільки в країні придбання. Упевніться, що мікропрограму
карти Eye-Fi було оновлено до останньої версії.
A
Використання карт Eye-Fi у режимі без точок доступу
Може знадобитися більше часу для підключення карт Eye-Fi, котрі
підтримують режим без точок доступу. Установіть для користувацького
параметра c2 (Таймер режиму очікування, 0 251) значення 30 с або
більше.
Версія мікропрограми
Кнопка G ➜ B меню налаштування
Перегляд поточної версії мікропрограми фотокамери.
U
286
N Меню обробки:
створення оброблених копій
Щоб відобразити меню обробки, натисніть кнопку G і виберіть
вкладку N (меню обробки).
Кнопка G
Параметри меню обробки використовуються для створення
обрізаних або оброблених копій існуючих знімків. Меню обробки
відображається, тільки коли карту пам’яті зі знімками вставлено у
фотокамеру.
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
Параметр
D-Lighting
Коригув. ефекту черв. очей
Обтинати
Монохромний
Ефекти фільтра
Колірний баланс
Накладання зображень 1
Обробка NEF (RAW)
Змінити розмір
Швидка обробка
0
291
292
293
294
295
296
297
300
302
304
e
(
)
f
g
h
i
u
p
Параметр
Вирівнювання
Виправлення спотворення
Риб’яче око
Колірний контур
Кольоровий ескіз
Керування перспективою
Ефект мініатюри
Вибірковий колір
Зіставлення варіантів 2
0
304
305
305
306
306
307
308
309
311
1 Можна вибрати, тільки якщо натиснути кнопку G та вибрати вкладку N.
2 Доступно, тільки якщо натиснути кнопку P, коли оброблене зображення або
оригінал відображено в режимі повнокадрового відтворення.
U
287
D
Обробка копій
Більшість параметрів можна застосовувати до копій, створених за
допомогою інших параметрів обробки, хоча кожний параметр (за винятком
Накладання зображень) можна застосовувати тільки один раз (зауважте,
що багаторазове редагування може призвести до втрати деталізації).
Параметри, які не можна застосувати до поточного зображення, виділені
сірим кольором і недоступні.
A
Якість зображення
Копії, створені із зображень у форматі JPEG, мають ті самі розмір та якість, що
й оригінал, крім випадків, коли копії створено за допомогою параметрів
Обтинати, Накладання зображень, Обробка NEF (RAW) та Змінити
розмір, у той час як копії, створені з фотографій у форматі NEF (RAW),
зберігаються як зображення великого розміру у форматі JPEG високої якості,
а копії, створені зі знімків у форматі TIFF (RGB), зберігаються як зображення у
форматі JPEG високої якості такого самого розміру, що й оригінал. Під час
збереження знімків у форматі JPEG використовується стиснення з
пріоритетом розміру.
U
288
Створення оброблених копій
Для створення обробленої копії:
1
Виберіть пункт у меню
обробки.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
виділити пункт, а потім кнопку 2,
щоб його вибрати.
2
Виберіть знімок.
Виділіть знімок і натисніть кнопку
J. Щоб переглянути виділений
знімок відображеним на весь
екран, натисніть і утримуйте
кнопку X (T).
A
Обробка
Коли зображення записано з параметрами якості зображення NEF +
JPEG (0 56), будуть оброблятися лише зображення у форматі NEF
(RAW). Фотокамера може бути не в змозі відображати або обробляти
зображення, отримані за допомогою інших пристроїв.
3
Виберіть параметри обробки.
Додаткові відомості наведено в розділі з
описом вибраного пункту. Щоб вийти без
створення обробленої копії, натисніть
кнопку G.
A
Затримка вимкн. монітора
Монітор вимкнеться, і дію буде скасовано, якщо протягом короткого
часу не виконуватиметься жодних дій. Будь-які незбережені зміни буде
втрачено. Щоб збільшити час, протягом якого монітор залишатиметься
ввімкненим, виберіть довший час відображення меню для
користувацького параметра c4 (Затримка вимкн. монітора; 0 253).
U
289
4
Створіть оброблену копію.
Натисніть кнопку J, щоб
створити оброблену копію.
Оброблені копії позначено
піктограмою o.
A
Створення оброблених копій під час відтворення
Оброблені копії також можна створювати під час відтворення.
Відобразіть знімок у
повнокадровому
режимі та натисніть
кнопку P.
U
290
Виділіть параметр і
натисніть кнопку J.
Створіть оброблену
копію.
D-Lighting
Кнопка G ➜ N меню обробки
Параметр D-Lighting призначено для освітлення тіней, тому він
ідеально підходить для обробки темних знімків або знімків об’єктів,
освітлених іззаду.
До
Після
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб вибрати рівень
коригування. Ефект можна попередньо
переглянути на екрані редагування. Натисніть
кнопку J, щоб створити копію знімка.
U
291
Коригув. ефекту черв. очей
Кнопка G ➜ N меню обробки
Цей параметр застосовується для виправлення ефекту «червоних
очей», спричиненого спрацьовуванням спалаху, та доступний тільки
для знімків, отриманих із застосуванням спалаху. Знімок, вибраний
для коригування ефекту червоних очей, можна переглянути на екрані
редагування. Перевірте результат коригування ефекту червоних очей
та створіть копію, як описано в наведеній нижче таблиці. Зауважте, що
коригування ефекту червоних очей не завжди призводить до
очікуваного результату та за дуже виняткових обставин може бути
застосовано до частин зображення, які не зазнали впливу ефекту
червоних очей; ретельно переглядайте зображення перед тим, як
продовжити.
Щоб
Збільшити
зображення
Зменшити
зображення
Переглянути
інші ділянки
зображення
U
292
Використовуйте
X (T)
W (M)
Скасувати
масштабування
J
Створити копію
J
Опис
Натисніть кнопку X (T), щоб збільшити
зображення, кнопку W (M) — щоб зменшити. Коли
масштаб знімка збільшено, використовуйте
мультиселектор, щоб переглядати ділянки
збільшеного зображення, які не відображено на
моніторі. Утримуйте мультиселектор натиснутим,
щоб швидко прокручувати зображення для
переходу до інших ділянок кадру. Вікно навігації
відображається, якщо натиснути кнопки
масштабування або мультиселектор; область
зображення, яку наразі відображено на моніторі,
обведено жовтою рамкою. Натисніть кнопку J,
щоб скасувати масштабування.
Якщо фотокамера виявить на вибраному знімку
ефект червоних очей, то буде створено копію та
виконано її обробку, щоб зменшити цей ефект.
Копію не буде створено, якщо фотокамера не в
змозі виявити ефект червоних очей.
Обтинати
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте обрізані копії вибраного знімка. На
вибраному знімку область обтинання обведено
жовтою рамкою; створіть обрізану копію, як
описано в наведеній нижче таблиці.
Щоб
Використовуйте
Зменшити розмір
ділянки
W (M)
обтинання
Збільшити розмір
ділянки
X (T)
обтинання
Змінити
співвідношення
сторін рамки
обтинання
Розташувати
рамку обтинання
Створити копію
J
Опис
Натисніть кнопку W (M), щоб зменшити розмір
ділянки обтинання.
Натисніть кнопку X (T), щоб збільшити розмір
ділянки обтинання.
Прокручуйте головний диск керування, щоб
вибирати співвідношення сторін 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4,
1 : 1 та 16 : 9.
Щоб вибрати положення ділянки обтинання,
використовуйте мультиселектор. Натисніть і
утримуйте кнопку мультиселектора, щоб швидко
перемістити рамку обтинання в потрібне
положення.
Збережіть поточну обрізану копію як окремий
файл.
A
Обтинання: якість і розмір зображення
Копії, створені зі знімків у форматі NEF (RAW), NEF
(RAW) + JPEG або TIFF (RGB), мають якість
зображення (0 55) JPEG fine; обрізані копії,
створені зі знімків у форматі JPEG, мають таку саму
якість зображення, що й оригінал. Розмір копії
змінюється залежно від розміру та співвідношення
сторін ділянки обтинання, його значення
відображено в лівому верхньому куті екрана обтинання.
A
Перегляд обрізаних копій
Функція збільшення під час відтворення може бути недоступна для
обрізаних копій.
U
293
Монохромний
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії знімків з ефектами Чорнобілий, Сепія або Ціанотипія (монохромний з
відтінком блакитного).
Вибір ефектів Сепія або Ціанотипія
відображає вибране зображення в
режимі попереднього перегляду;
щоб збільшити насиченість кольору,
натисніть кнопку 1, щоб зменшити
насиченість кольору — кнопку 3.
Натисніть кнопку J, щоб створити
монохромну копію.
U
294
Збільшити
насиченість
Зменшити
насиченість
Ефекти фільтра
Кнопка G ➜ N меню обробки
Вибирайте з наведених нижче ефектів фільтра. Після налаштування
ефектів фільтра, як описано нижче, натисніть кнопку J, щоб створити
копію знімка.
Параметр
Природне
освітлення
Теплий фільтр
Підсилювач
червоного
Підсилювач
зеленого
Підсилювач
синього
Опис
Створює ефект фільтра природного
освітлення, зменшуючи інтенсивність
синього кольору на знімку. Цей ефект
можна заздалегідь переглянути на
моніторі, як показано праворуч.
Створює копію з ефектом фільтра
теплих тонів, який надає копії «теплого»
червонуватого відтінку. Ефект можна
попередньо переглянути на моніторі.
Підсилює червоні (Підсилювач
червоного), зелені (Підсилювач
зеленого) або сині тони (Підсилювач
синього). Натисніть кнопку 1, щоб
збільшити ефект, кнопку 3 — щоб
зменшити.
Додає джерелам світла ефект зоряного
сяйва.
• Кількість точок: виберіть кількість
променів (чотири, шість або вісім).
• Величина фільтра: виберіть яскравість
джерел світла, до яких буде
Перетинання
застосовано ефект.
екрана
• Кут фільтра: виберіть кут нахилу
променів.
• Довжина точок: виберіть довжину променів.
• Підтверд.: попередній перегляд ефектів фільтра. Натисніть
кнопку X (T) для попереднього перегляду копії в
повнокадровому режимі.
• Зберегти: створіть оброблену копію.
Додає ефект фільтра згладжування.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб вибрати
інтенсивність ефекту фільтра.
Згладжування
U
295
Колірний баланс
Кнопка G ➜ N меню обробки
За допомогою мультиселектора створіть копію
зі зміненим колірним балансом, як показано
нижче. Дія ефекту відображається на моніторі
разом з гістограмами червоного, зеленого та
синього каналів (0 192), які надають відомості
про розподіл тонів на копії.
Збільшити інтенсивність зеленого
Створити оброблену копію
Збільшити інтенсивність
Збільшити інтенсивність
синього
жовтого
Збільшити інтенсивність пурпурового
A
Масштабування
Щоб збільшити зображення на моніторі, натисніть
кнопку X (T). Гістограму буде оновлено, вона
відображатиме лише ті дані, котрі стосуються
видимої на моніторі частини зображення. Після
збільшення знімка натискайте кнопку L (U), щоб
переходити від колірного балансу до
масштабування та навпаки. Коли вибрано
масштабування, можна збільшувати та зменшувати
зображення за допомогою кнопок X (T) і W (M) та прокручувати його за
допомогою мультиселектора.
U
296
Накладання зображень
Кнопка G ➜ N меню обробки
Функція накладання зображень об’єднує два існуючі знімки у форматі
NEF (RAW), щоб створити одне зображення, яке зберігається окремо
від оригіналів. Результат, який дає використання даних у форматі
RAW, що передаються від датчика зображення фотокамери, значно
кращий, ніж накладання, створені за допомогою програм обробки
зображень. Новий знімок зберігається з поточними налаштуваннями
якості та розміру зображення. Перед створенням накладання
встановіть якість і розмір зображення (0 55, 58; доступні всі
параметри). Щоб створити копію у форматі NEF (RAW), виберіть якість
зображення NEF (RAW).
+
1
Виберіть пункт Накладання
зображень.
Виділіть пункт меню обробки
Накладання зображень і
натисніть кнопку 2.
Буде відображено діалогове
вікно, показане праворуч, з
виділеним вікном Зобр. 1;
натисніть кнопку J, щоб
відобразити перелік знімків у
форматі NEF, створених цією
фотокамерою.
U
297
2
3
4
5
U
298
Виберіть перше зображення.
Виділіть за допомогою
мультиселектора перший знімок
для накладання зображень. Щоб
переглянути виділений знімок у
повнокадровому режимі,
натисніть і утримуйте натиснутою кнопку X (T). Натисніть
кнопку J, щоб вибрати виділений знімок і повернутися до
екрана попереднього перегляду.
Виберіть друге зображення.
Вибране зображення буде показано як Зобр. 1. Виділіть вікно
Зобр. 2 та натисніть кнопку J, потім виберіть другий знімок, як
описано для кроку 2.
Налаштуйте підсилення.
Виділіть Зобр. 1 або Зобр. 2 та
оптимізуйте експозицію для
накладання, натискаючи кнопки
1 або 3 для вибору коефіцієнта
підсилення зі значень від 0,1 до
2,0. Повторіть процедуру для другого зображення. Значення за
замовчуванням — 1,0; виберіть значення 0,5, щоб зменшити
підсилення вдвічі, або 2,0, щоб його подвоїти. Результат дії
відображається у стовпці Перегл.
Перегляньте накладання.
Натисніть кнопку 4 або 2, щоб
помістити курсор у стовпець
Перегл., натисніть кнопку 1 або
3, щоб виділити пункт Наклад.
Натисніть кнопку J, щоб
попередньо переглянути накладання, як показано на рисунку
праворуч (щоб зберегти накладання без попереднього
перегляду, виберіть пункт Зберег.). Щоб повернутися до кроку 4 і
вибрати нові знімки або налаштувати підсилення, натисніть
кнопку W (M).
6
Збережіть накладання.
Натисніть кнопку J під час
попереднього перегляду, щоб
зберегти накладання. Після
створення накладання отримане
зображення буде показано на
моніторі в повнокадровому режимі.
D
Накладання зображень
Можна комбінувати лише знімки у форматі NEF (RAW) з однаковою областю
зображення та глибиною кольору.
Накладання має ту саму інформацію про знімок (зокрема, дату зйомки,
вимірювання, витримку, діафрагму, режим експозиції, корекцію експозиції,
фокусну відстань та орієнтацію зображення), значення балансу білого та
Picture Control, що й знімок, вибраний для Зобр. 1. Поточний коментар до
зображення буде додано до накладання під час збереження; однак відомості
про авторські права не будуть скопійовані. Накладання, збережені у форматі
NEF (RAW), використовують тип стиснення, вибраний для параметра Тип у
меню Запис. у форм. NEF (RAW), та мають таку саму глибину кольору, що й
оригінальні зображення; накладання у форматі JPEG зберігаються з
використанням стиснення з пріоритетом розміру.
U
299
Обробка NEF (RAW)
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії у форматі JPEG знімків у форматі NEF (RAW).
1
Виберіть пункт Обробка NEF
(RAW).
Виділіть пункт меню обробки
Обробка NEF (RAW) та натисніть
кнопку 2, щоб відобразити
діалогове вікно вибору знімка, де
показано лише зображення у форматі NEF (RAW), створені за
допомогою цієї фотокамери.
2
U
300
Виберіть знімок.
Виділіть знімок (щоб переглянути
виділений знімок відображеним
на весь екран, натисніть і
утримуйте кнопку X (T)).
Натисніть кнопку J, щоб вибрати
виділений знімок і перейти до наступного кроку.
3
Виберіть параметри для копії у форматі JPEG.
Налаштуйте наведені нижче параметри. Зауважте, що параметри
балансу білого та керування віньєтуванням недоступні для
багатократних експозицій або зображень, які було створено
накладанням, і що корекцію експозиції можна зазначати тільки в
межах від –2 до +2 EV. Під час налаштування систем Picture Control
сітка Picture Control не відображається.
Якість зображення (0 55)
Розмір зображення (0 58)
Баланс білого (0 81)
Корекція експозиції (0 79)
Установ. Picture Control (0 100)
ЗШ при високій чутл. ISO (0 242)
Колірний простір (0 240)
Керування віньєтуванням (0 241)
D-Lighting (0 291)
4
Створіть копію знімка.
Виділіть EXE та натисніть кнопку
J, щоб створити копію
вибраного знімка у форматі JPEG
(щоб вийти без створення копії,
натисніть кнопку G).
U
301
Змінити розмір
Створюйте малі копії вибраних знімків.
1
Виберіть параметр Змінити
розмір.
Щоб змінити розмір вибраних
зображень, натисніть кнопку G
для відображення меню, а потім
виберіть пункт меню обробки
Змінити розмір.
2
Виберіть розмір.
Виділіть пункт Вибрати розмір і
натисніть кнопку 2.
Буде відображено параметри,
показані праворуч; виділіть
параметр і натисніть кнопку J.
U
302
Кнопка G ➜ N меню обробки
3
Виберіть знімки.
Виділіть пункт Вибрати
зображення та натисніть
кнопку 2.
Буде відображено діалогове
вікно, показане праворуч;
виділіть знімки за допомогою
мультиселектора та натисніть
кнопку W (M), щоб вибрати
знімок або скасувати вибір (щоб
переглянути виділений знімок відображеним на весь екран,
натисніть і утримуйте кнопку X (T)). Вибрані зображення буде
позначено піктограмою 8. Натисніть кнопку J після завершення
вибору.
4
Збережіть копії зі зміненим розміром.
Буде відображено діалогове вікно
підтвердження. Виділіть пункт Так і
натисніть кнопку J, щоб зберегти копії зі
зміненим розміром.
A
Перегляд копій зі зміненим розміром
Функція збільшення під час відтворення може бути недоступна для копій зі
зміненим розміром.
A
Якість зображення
Копії, створені зі знімків у форматах NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG або TIFF
(RGB), мають якість зображення (0 55) JPEG fine; копії, створені зі знімків
JPEG, мають таку саму якість зображення, що й оригінал.
U
303
Швидка обробка
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії зі збільшеними насиченістю та
контрастністю. Функція D-Lighting
застосовується за потреби, щоб освітлити темні
або освітлені ззаду об’єкти.
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб вибрати рівень
ефекту. Ефект можна попередньо переглянути
на екрані редагування. Натисніть кнопку J, щоб створити копію
знімка.
Вирівнювання
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створіть вирівняну копію вибраного
зображення. Натискайте кнопку 2, щоб
виконати поворот зображення за
годинниковою стрілкою на кут до п’яти градусів
з кроком приблизно 0,25 градуса, а кнопку 4 —
щоб виконати поворот проти годинникової
стрілки (ефект можна заздалегідь переглянути на екрані редагування;
зауважте, що краї зображення будуть обрізані для створення копії
прямокутної форми). Натисніть кнопку J, щоб створити копію знімка,
або кнопку K, щоб повернутися до режиму відтворення без
створення копії.
U
304
Виправлення спотворення
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії зі зменшеним спотворенням
периферійних ділянок зображення. Виберіть
пункт Авто для автоматичного виправлення
спотворення, а потім за допомогою
мультиселектора виконайте точне
налаштування, або виберіть пункт Вручну для
зменшення спотворення вручну (зауважте, що режим Авто
недоступний для знімків, які вже зроблено з автоматичним
виправленням спотворення; див. стор. 241). Натисніть кнопку 2 для
зменшення бочкоподібного спотворення, натисніть кнопку 4 для
зменшення подушкоподібного спотворення (ефект можна
попередньо переглянути на екрані редагування; зауважте, що більші
обсяги виправлення спотворення спричиняють збільшення розміру
області обтинання з країв зображення). Натисніть кнопку J, щоб
створити копію знімка, або кнопку K, щоб повернутися до режиму
відтворення без створення копії. Зауважте, що функція виправлення
спотворення може сильно обрізати чи спотворити краї копій знімків,
зроблених із використанням об’єктивів формату DX зі значенням
області зображення FX (36×24) 1.0×.
A
Авто
Значення Авто використовується лише для знімків, створених за допомогою
об’єктивів типів G, E та D (крім серії PC, типу «риб’яче око» та деяких інших).
Досягнення результатів з іншими об’єктивами не гарантовано.
Риб’яче око
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії, які виглядають, ніби їх знято
об’єктивом типу «риб’яче око». Натисніть
кнопку 2, щоб збільшити ефект (також буде
збільшено розмір області обтинання з країв
зображення), кнопку 4 — щоб зменшити його.
Отриманий результат можна заздалегідь
переглянути на екрані редагування. Натисніть кнопку J, щоб
створити копію знімка, або кнопку K, щоб повернутися до режиму
відтворення без створення копії.
U
305
Колірний контур
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створіть копію контурів знімка, щоб
використовувати її як основу для малювання.
Ефект можна попередньо переглянути на екрані
редагування. Натисніть кнопку J, щоб створити
копію знімка.
До
Кольоровий ескіз
Після
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створіть копію знімка, яка нагадує начерк,
виконаний кольоровими олівцями. Натисніть
кнопку 1 або 3, щоб виділити параметри
Яскравість або Контури, та натисніть кнопку 4
або 2, щоб внести зміни. Яскравість можна
збільшити, щоб зробити кольори більш
насиченими, або зменшити, щоб створити знебарвлену однотонну
копію, а контури можна зробити товстішими чи тоншими. Товстіші
контури роблять кольори більш насиченими. Результати можна
попередньо переглянути на екрані редагування. Натисніть кнопку J,
щоб створити копію знімка, або кнопку K, щоб повернутися до
режиму відтворення без створення копії.
U
306
Керування перспективою
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створюйте копії зі зменшеним впливом
перспективи на знімок, зроблений біля підніжжя
високого об’єкта. Змінюйте перспективу за
допомогою мультиселектора (зауважте, що
більші значення керування перспективою
спричиняють збільшення розміру області
обтинання з країв зображення). Результати можна попередньо
переглянути на екрані редагування. Натисніть кнопку J, щоб
створити копію знімка, або кнопку K, щоб повернутися до режиму
відтворення без створення копії.
До
Після
U
307
Ефект мініатюри
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створіть копію знімка, що виглядатиме як знімок діорами. Найкращі
результати буде отримано зі знімків, зроблених із високої точки
огляду. Ділянку, що потрапить у фокус на копії, показано жовтою
рамкою.
Щоб
Вибрати
орієнтацію
Натисніть
W (M)
Вибрати
положення
Якщо ділянка для ефекту мініатюри має
горизонтальну орієнтацію, натисніть кнопку 4 або
2, щоб вибрати висоту.
Вибрати розмір
Попередньо
переглянути
копію
Скасувати
Створити копію
U
308
Опис
Натисніть кнопку W (M), щоб вибрати орієнтацію
ділянки у фокусі.
Якщо ділянка для ефекту
мініатюри має
горизонтальну
орієнтацію, натисніть
кнопку 1 або 3, щоб
розташувати рамку, яка
показує ділянку копії, що
буде у фокусі.
Ділянка у фокусі
Якщо ділянка для ефекту
мініатюри має
вертикальну орієнтацію,
натисніть кнопку 4 або
2, щоб розташувати
рамку, яка показує
ділянку копії, що буде у
фокусі.
Якщо ділянка для ефекту мініатюри має
вертикальну орієнтацію, натисніть кнопку 1 або
3, щоб вибрати ширину.
X (T) Попередній перегляд копії.
K
J
Вихід до режиму відтворення без створення копії.
Створіть копію.
Вибірковий колір
Кнопка G ➜ N меню обробки
Створіть копію знімка, на якій у кольорі буде відтворено тільки
вибрані відтінки.
1
Виберіть пункт Вибірковий
колір.
Виділіть пункт меню обробки
Вибірковий колір і натисніть
кнопку 2, щоб відобразити
діалогове вікно вибору знімка.
2
Виберіть знімок.
3
Виберіть колір.
Виділіть знімок (щоб переглянути
виділений знімок відображеним
на весь екран, натисніть і
утримуйте кнопку X(T)).
Натисніть кнопку J, щоб вибрати
виділений знімок і перейти до наступного кроку.
Вибраний колір
Помістіть курсор на об’єкт за
допомогою
мультиселектора та
натисніть кнопку A AE-L/AF-L,
щоб вибрати колір об’єкта,
який залишиться на
Кнопка A AE-L/AF-L
остаточній копії знімка (у
фотокамери можуть
виникнути труднощі під час виявлення ненасичених кольорів;
вибирайте насичений колір). Щоб збільшити знімок для точного
вибору кольору, натисніть кнопку X (T). Щоб зменшити
масштаб, натисніть кнопку W (M).
U
309
4
Виділіть діапазон кольорів.
5
Виберіть діапазон кольорів.
6
7
U
310
Прокрутіть головний диск
керування, щоб виділити
діапазон для вибраного кольору.
Діапазон кольорів
Натисніть кнопку 1 або 3, щоб
збільшити або зменшити діапазон
подібних відтінків, які буде
включено до остаточного знімка.
Вибирайте значення від 1 до 7;
зауважте, що за вибору більших
значень може бути включено також відтінки інших кольорів.
Ефект можна попередньо переглянути на екрані редагування.
Виберіть додаткові кольори.
Для вибору додаткових кольорів
прокрутіть головний диск
керування, щоб виділити іншу з
трьох позицій вибору кольорів у
верхній частині екрана, та
повторіть кроки 3–5, щоб
вибрати інший колір. За потреби повторіть процедуру для
третього кольору. Щоб скасувати вибір виділеного кольору,
натисніть кнопку O, а щоб видалити всі кольори, натисніть і
утримуйте натиснутою кнопку O. Буде відображено діалогове
вікно підтвердження; виберіть пункт Так.
Збережіть відредаговану
копію.
Натисніть кнопку J, щоб
створити копію знімка.
Зіставлення варіантів
Порівнюйте оброблені копії з їхніми оригіналами. Цей параметр
доступний, тільки якщо натиснуто кнопку P для відображення меню
обробки, коли копію чи оригінал відтворено в повнокадровому
режимі.
1
2
Виберіть знімок.
У режимі повнокадрового
відтворення виберіть
оброблену копію (позначену
піктограмою o) або знімок,
який було оброблено, і
Кнопка P
натисніть кнопку P.
Виберіть пункт Зіставлення
варіантів.
Виділіть пункт Зіставлення
варіантів і натисніть кнопку J.
U
311
3
Порівняйте копію з
оригіналом.
Параметри, використані
для створення копії
Початкове зображення
відображено ліворуч, а
оброблена копія — праворуч,
угорі наведено список
параметрів, використаних під час
створення копії. Натискайте
Початкове Оброблена
кнопку 4 або 2, щоб переходити
зображення
копія
від початкового зображення до
обробленої копії та навпаки. Щоб
переглянути виділений знімок у повнокадровому режимі,
натисніть та утримуйте кнопку X (T). Якщо копію створено з
двох зображень за допомогою функції Накладання зображень
або початкове зображення копіювали кілька разів, натисніть
кнопку 1 або 3, щоб переглянути інші початкові зображення або
копії. Щоб вийти до режиму відтворення, натисніть кнопку K, або
натисніть кнопку J, щоб повернутися до режиму відтворення з
вибраним виділеним зображенням.
D
Зіставлення варіантів
Початкове зображення не буде відображено, якщо копію створено зі знімка,
який було захищено (0 201), видалено або приховано (0 230).
U
312
O Моє меню/m Останні
налаштування
Щоб відобразити «Моє меню», натисніть кнопку G і виберіть
вкладку O (Моє меню).
Кнопка G
Параметр МОЄ МЕНЮ можна використовувати для створення та
редагування користувацького списку параметрів меню відтворення,
зйомки, користувацьких параметрів, налаштування й обробки (до 20
параметрів). За бажанням замість меню «Моє меню» можна
відобразити перелік останніх налаштувань (0 317).
Можна додавати, видаляти параметри або змінювати їхній порядок, як
описано на наступних сторінках.
U
313
❚❚ Додавання параметрів у «Моє меню»
1
Виберіть пункт Додати
пункти.
У меню «Моє меню» (O) виділіть
пункт Додати пункти та
натисніть кнопку 2.
2
Виберіть меню.
3
Виберіть пункт.
4
Розташуйте новий пункт.
5
U
314
Виділіть назву меню, що містить
параметр, який потрібно додати,
та натисніть кнопку 2.
Виділіть потрібний пункт меню та
натисніть кнопку J.
Натискайте кнопку 1 або 3, щоб
переміщувати новий пункт угору
або вниз у меню «Моє меню».
Натисніть кнопку J, щоб додати
новий пункт.
Додайте ще пункти.
Пункти, наразі вибрані в меню «Моє меню»,
мають позначку. Пункти, позначені
піктограмою V, вибирати не можна.
Повторіть кроки 1–4, щоб вибрати
додаткові пункти.
❚❚ Видалення параметрів з меню «Моє меню»
1
Виберіть пункт Видалити пункти.
2
Виберіть пункти.
3
Виберіть пункт Готово.
4
У меню «Моє меню» (O) виділіть пункт Видалити пункти та
натисніть кнопку 2.
Виділіть пункти та натисніть
кнопку 2, щоб підтвердити або
скасувати вибір. Вибрані пункти
будуть мати позначки.
Виділіть пункт Готово та
натисніть кнопку J. Буде
відображено діалогове вікно
підтвердження.
Видаліть вибрані пункти.
Натисніть кнопку J, щоб
видалити вибрані пункти.
A
Видалення пунктів із меню «Моє меню»
Щоб видалити виділений пункт із меню «Моє меню», натисніть кнопку O.
Буде відображено діалогове вікно підтвердження. Натисніть кнопку O ще
раз, щоб видалити вибраний пункт із меню «Моє меню».
U
315
❚❚ Змінення порядку параметрів у меню «Моє меню»
1
Виберіть пункт Упорядкувати пункти.
2
Виберіть пункт.
3
Розташуйте пункт.
4
У меню «Моє меню» (O) виділіть пункт Упорядкувати пункти та
натисніть кнопку 2.
Виділіть пункт меню, який
потрібно перенести, та натисніть
кнопку J.
Натискайте кнопки 1 або 3, щоб
перенести пункт угору або вниз у
меню «Моє меню», та натисніть
кнопку J. Повторіть кроки 2–3,
щоб перенести додаткові пункти.
Вийдіть до меню «Моє
меню».
Натисніть кнопку G, щоб
повернутися до меню «Моє
меню».
Кнопка G
U
316
Останні налаштування
Щоб відобразити двадцять параметрів, що використовувалися
останніми, виберіть значення m ОСТАННІ НАЛАШТУВАННЯ для
параметра O МОЄ МЕНЮ > Вибрати вкладку.
1
Виберіть пункт Вибрати
вкладку.
У меню «Моє меню» (O) виділіть
пункт Вибрати вкладку та
натисніть кнопку 2.
2
Виберіть пункт m ОСТАННІ
НАЛАШТУВАННЯ.
Виділіть пункт m ОСТАННІ
НАЛАШТУВАННЯ та натисніть
кнопку J. Назва меню зміниться
з «МОЄ МЕНЮ» на «ОСТАННІ
НАЛАШТУВАННЯ».
Пункти меню будуть додаватися на початок списку меню останніх
налаштувань у міру їхнього використання. Щоб знову переглянути
«Моє меню», виберіть O МОЄ МЕНЮ для параметра m ОСТАННІ
НАЛАШТУВАННЯ > Вибрати вкладку.
A
Видалення пунктів меню останніх налаштувань
Щоб видалити пункт із меню останніх налаштувань, виділіть його та
натисніть кнопку O. Буде відображено діалогове вікно підтвердження.
Натисніть кнопку O ще раз, щоб видалити вибраний пункт.
U
317
n
Технічні зауваження
У цьому розділі наведено відомості про сумісні аксесуари, процедури
очищення та правила зберігання фотокамери, а також про дії, які слід
виконувати, якщо відображається повідомлення про помилку або під
час використання фотокамери виникають несправності.
Сумісні об’єктиви
Налаштування фотокамери
Об’єктиви з вбудованим
процесором 1
Об’єктив/аксесуар
AF NIKKOR типу G, E або D 2
AF-S, AF-I NIKKOR
Серія PC-E NIKKOR 4
PC Micro 85mm f/2.8D 6
Телеконвертор AF-S/AF-I 8
Інші AF NIKKOR (за винятком
об’єктивів для F3AF)
Об’єктиви без вбудованого
процесора 11
1
2
3
4
AI-P NIKKOR
Об’єктиви AI-, AI-модифіковані,
NIKKOR або Nikon серії E 12
Об’єктиви не серії AI
Medical-NIKKOR 120mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Телеконвертор типу AI 19
Фокусувальний міх PB-6 21
Автоматичні подовжувальні кільця
(11A, 12 або 13 серії PK; PN-11)
Режим фокусування
AF
M (з електронним
далекоміром)
M
Режим
експозиції
P
A
S
M
Система вимірювання
3D
L
Колірне
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔3
—
—
✔
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔5
✔7
✔
✔5
✔
✔
—
—
—
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔9
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
—
✔ 13
—
✔ 14
✔ 15
—
—
—
—
—
—
✔ 10
—
—
—
—
—
—
✔ 17
✔ 13
✔ 18
✔ 13
✔ 22
—
—
—
—
—
—
✔ 16
✔
—
✔5
✔ 20
✔ 20
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ 16
—
—
—
✔ 14
—
✔ 15
—
✔ 15
✔
✔ 15
✔
—
✔ 20
✔
—
✔ 13
—
—
✔
✔
Об’єктиви IX-NIKKOR використовувати не можна.
Зменшення вібрацій (VR) підтримується об’єктивами VR.
Точкове вимірювання виконується у вибраній точці фокусування (0 75).
Будьте обережні, коли використовуєте об’єктиви PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED зі
зсувом або нахилом, оскільки вони можуть дотикатися до корпусу фотокамери і
спричинити пошкодження або травмування.
5 Не можна використовувати зі зсувом або нахилом.
n
318
M
N
6 Системи вимірювання експозиції та керування спалахом цієї фотокамери можуть
працювати неналежним чином, якщо об’єктив зсунуто та/або нахилено, чи якщо
використовується діафрагма, відмінна від максимальної.
7 Тільки ручний режим експозиції.
8 Можна використовувати лише для об’єктивів AF-S та AF-I (0 321). Відомості про точки
фокусування, доступні для автофокусування та електронного визначення відстані
наведено на стор. 321.
9 Під час фокусування на мінімальній дистанції фокусування для об’єктивів AF 80–
200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Новий> або для AF 28–85mm
f/3.5–4.5 у положенні максимального масштабування індикатор фокусування може
відображатися, коли зображення на матовому екрані видошукача знаходиться не у
фокусі. Налаштовуйте фокус вручну, поки зображення у видошукачі не опиниться у
фокусі.
10 З максимальною діафрагмою f/5.6 або більшою.
11 Деякі об’єктиви використовувати не можна (див. стор. 320).
12 Діапазон повороту для AI 80–200mm f/2.8 ED з кріпленням на штативі обмежено
корпусом фотокамери. Фільтри не можна міняти, поки об’єктив AI 200–400mm f/4 ED
приєднано до фотокамери.
13 Якщо максимальну діафрагму об’єктива зазначено за допомогою параметра Дані
об’єкт. без вбуд. проц. (0 163), то значення діафрагми буде відображатися на панелі
керування й у видошукачі.
14 Можна використовувати тільки за умови, що фокусну відстань і максимальну
діафрагму об’єктива зазначено за допомогою параметра Дані об’єкт. без вбуд. проц.
(0 163). Використовуйте точкове або центрально-зважене вимірювання, якщо не
вдається досягнути бажаного результату.
15 Щоб покращити точність, зазначте фокусну відстань і максимальну діафрагму
об’єктива за допомогою параметра Дані об’єкт. без вбуд. проц. (0 163).
16 Можна використовувати, тільки якщо використовується параметр Дані об’єкт. без
вбуд. проц. (0 163) для зазначення фокусної відстані об’єктива та максимальної
діафрагми та для встановлення сполучення з експонометром на Об’єктив не серії AI
(0 167). Налаштуйте діафрагму фотокамери відповідно до значення, вибраного
кільцем діафрагми об’єктива.
17 Можна використовувати в ручному режимі експозиції, якщо вибрати витримку, довшу
за швидкість синхронізації спалаху на один або декілька кроків.
18 Експозиція визначається шляхом попереднього налаштування діафрагми об’єктива. В
автоматичному режимі експозиції з пріоритетом діафрагми заздалегідь налаштуйте
діафрагму за допомогою кільця діафрагми об’єктива перед фіксацією автоекспозиції
або зсувом об’єктива. У режимі ручної експозиції заздалегідь налаштуйте діафрагму за
допомогою кільця діафрагми об’єктива та визначте експозицію перед зсувом
об’єктива.
19 Потрібна корекція експозиції під час використання з об’єктивами AI 28–85mm f/3.5–
4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 або AF-S 80–200mm f/2.8D. Додаткові
відомості наведено в посібнику до телеконвертора.
20 З максимальною ефективною діафрагмою f/5.6 або більшою.
21 Потрібне автоматичне подовжувальне кільце PK-12 або PK-13. Залежно від орієнтації
фотокамери може знадобитися фокусувальний міх PB-6D.
22 Використовуйте попередньо налаштовану діафрагму. В автоматичному режимі
експозиції із пріоритетом діафрагми встановіть діафрагму за допомогою
фокусувального міха перед визначенням експозиції та зйомкою.
• Для модуля PF-4 Reprocopy Outfit потрібний тримач фотокамери PA-4.
• При автофокусуванні в режимі високої чутливості ISO може з’являтися шум у
вигляді смуг. Використовуйте ручне фокусування або фіксацію фокуса.
n
319
A
Ідентифікація об’єктивів із вбудованим процесором та об’єктивів
типу G, E та D
Рекомендовано використовувати об’єктиви з вбудованим процесором
(зокрема, типу G, E та D), але зауважте, що не можна користуватися
об’єктивами IX-NIKKOR. Об’єктиви з вбудованим процесором можна
відрізнити за наявністю контактів процесора, а об’єктиви типу G, E та D — за
наявністю відповідної літери на оправі об’єктива. Об’єктиви типу G та E не
обладнано кільцем діафрагми.
Контакти процесора
Об’єктив із вбудованим
процесором
Кільце діафрагми
Об’єктив типу G/E
Об’єктив типу D
A
Діафрагмове число об’єктива
Діафрагмове число в назвах об’єктивів — це максимальна діафрагма
об’єктива.
D
Несумісні аксесуари та об’єктиви без вбудованого процесора
Такі об’єктиви НЕ можна використовувати з фотокамерою Df:
• Телеконвертор TC-16AS AF
• Об’єктиви, для яких потрібен
фокусувальний блок AU-1 (400mm
f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm
f/11)
• Об’єктиви типу «риб’яче око» (6mm
f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm
f/5.6)
• 2.1cm f/4
• Подовжувальне кільце K2
• Об’єктиви AF для F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, телеконвертор AF
TC-16)
• PC 35mm f/3.5 (старого типу)
• Reflex 1000mm f/6.3 (старого типу)
• Об’єктиви NIKKOR-H Auto 2,8cm/3.5
(28mm/3.5) з серійними номерами,
меншими за 362000
n
320
• Об’єктиви NIKKOR-S Auto 3,5cm/2.8
(35mm/2.8) з серійними номерами,
меншими за 928000
• NIKKOR-S Auto 5cm/2 (50mm/2)
• Об’єктиви NIKKOR-Q Auto 13,5cm/3.5
(135mm/3.5) з серійними номерами,
меншими за 753000
• Micro-NIKKOR 5,5cm/3.5
• Medical-NIKKOR Auto 200mm/f5.6
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
85–250mm/f4–4.5
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
200–600mm/f9.5–10.5
Окремі об’єктиви інших типів можуть бути непридатними для використання, в
залежності від їхнього стану. Не намагайтеся силою приєднати об’єктив, який не
вдається легко сумістити з байонетом фотокамери.
A
Телеконвертори AF-S/AF-I
У наведеній нижче таблиці показано точки фокусування, доступні для
автофокусування та електронного визначення відстані, коли приєднано
телеконвертор AF-S/AF-I. Зауважте, що фотокамера іноді не в змозі
фокусуватися на темних або низькоконтрастних об’єктах, якщо ефективна
діафрагма менша, ніж f/5.6. Автофокусування недоступне, коли
телеконвертори використовуються з об’єктивом AF-S VR Micro-Nikkor 105mm
f/2.8G IF-ED.
Телеконвертор
TC-14E,
TC-14E II
Максимальна
діафрагма
об’єктива
Точки
фокусування
f/4 або
більше
1
f/5.6
TC-8001.25E ED
Точки
фокусування
f/2.8 або
більше
1
f/4
—3
f/5.6
2
2
f/4
f/5.6
TC-20E,
TC-20E II,
TC-20E III
Максимальна
діафрагма
об’єктива
f/5.6
f/2.8 або
більше
TC-17E II
Телеконвертор
—3
1 Дані фокусування для точок фокусування, відмінних від центральної,
отримуються від лінійних датчиків.
2 Якщо в якості режиму зони АФ вибрано автоматичний вибір зони АФ або
3D-стеження (0 62), то використовується АФ за однією точкою.
3 Автофокусування недоступне.
n
321
A
Обчислення кута огляду
Фотокамеру Df можна використовувати з об’єктивами Nikon для фотокамер
формату 35мм (135). Якщо увімкнено Автом. обтинання DX (0 52) і
приєднано об’єктив формату 35мм, то кут огляду буде таким самим, як і для
кадру 35мм плівки (36,0 × 23,9 мм); якщо приєднано об’єктив формату DX, кут
огляду буде автоматично налаштовано на 23,4 × 15,5 мм (формат DX).
Якщо приєднано об’єктив формату 35мм, кут огляду можна зменшити в
1,5 рази, вимкнувши параметр Автом. обтинання DX і вибравши значення
DX (24×16).
Розмір знімка FX (36×24) (36,0 × 23,9 мм,
відповідає фотокамері формату 35мм)
Об’єктив
Діагональ зображення
Розмір знімка DX (24×16) (23,4 × 15,5 мм,
відповідає фотокамері формату DX)
Кут огляду (FX (36×24); формат 35мм)
Кут огляду (DX (24×16); формат DX)
Кут огляду формату DX (24×16) приблизно в 1,5 рази менший за кут огляду
формату 35мм. Щоб обчислити фокусну відстань об’єктива у форматі 35мм,
коли вибрано значення DX (24×16), помножте фокусну відстань об’єктива
приблизно на 1,5 (наприклад, ефективна фокусна відстань об’єктива 50мм у
форматі 35мм дорівнюватиме 75 мм, коли вибрано значення DX (24×16)).
n
322
Інші аксесуари
На час написання посібника для фотокамери Df були доступні
наведені нижче аксесуари.
Джерела
живлення
Спускові
тросики
Фільтри
• Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL14a (0 18, 19):
також можна використовувати елемент живлення EN-EL14.
Додаткові елементи живлення EN-EL14a можна придбати в
місцевих роздрібних точках продажу та у авторизованих
представників сервісного центру Nikon.
• Зарядний пристрій MH-24 (0 18): для перезаряджання елементів
живлення EN-EL14a та EN-EL14.
• З’єднувач живлення EP-5A, адаптер змінного струму EH-5b: ці аксесуари
можна використовувати для забезпечення живлення
фотокамери впродовж тривалого часу (також можна
використовувати адаптери змінного струму EH-5a та EH-5). Для
під’єднання фотокамери до адаптера EH-5b потрібен з’єднувач
EP-5A; додаткові відомості наведено на стор. 326.
Спусковий тросик AR-3: приєднується до гнізда спуску для
запобігання тремтінню фотокамери під час зйомки великим
планом або за умов недостатнього освітлення.
• Фільтри, призначені для створення спеціальних ефектів на
знімках, можуть завадити автофокусуванню або дії
електронного далекоміра.
• Фотокамеру Df не можна використовувати з лінійними
поляризаційними фільтрами. Натомість використовуйте
кругові поляризаційні фільтри C-PL або C-PL II.
• Фільтри NC рекомендовано для захисту об’єктива.
• Щоб уникнути появи ореолів, не рекомендовано
використовувати фільтр, коли об’єкт знаходиться перед
джерелом яскравого світла або коли джерело яскравого світла
потрапляє в кадр.
• Центрально-зважене вимірювання рекомендовано для
фільтрів з коефіцієнтом експозиції (коефіцієнтом фільтра)
більше 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4,
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Додаткові
відомості наведено в посібниках до фільтрів.
Можливість придбання залежить від країни або регіону. Останні відомості див. на
сайті або в брошурах компанії.
n
323
• Гумовий наочник DK-19: DK-19 полегшує перегляд зображення у
видошукачі та запобігає втомі ока.
• Лінза налаштування діоптрій видошукача DK-17C: щоб прилаштувати
фотокамеру до індивідуальних особливостей зору, доступні
лінзи видошукача з діоптріями –3, –2, 0, +1 і +2 м–1.
Використовуйте лінзи налаштування діоптрій, лише якщо
бажаного фокусування неможливо досягнути за допомогою
вбудованого регулятора налаштування діоптрій (від –3 до
+1 м–1). Перевірте лінзи налаштування діоптрій перед
придбанням, щоб упевнитися, що з ними можна досягти
потрібного фокусування.
• Збільшуючий окуляр DK-17M: окуляр DK-17M збільшує зображення
у видошукачі приблизно в 1,2 × рази для забезпечення більшої
точності під час компонування кадру.
• Збільшувач окуляра DG-2: DG-2 збільшує зображення в центрі
видошукача для більш точного фокусування. Додатково
Аксесуари
потрібен перехідник для окуляра DK-18 (продається окремо).
окуляра
• Перехідник для окуляра DK-18: DK-18 використовується для
видошукача
під’єднання до фотокамери Df збільшуючого окуляра DG-2 або
пристосування для перегляду під прямим кутом DR-3.
• Окуляр із захистом від запотівання DK-14/окуляр із захистом від
запотівання DK-17A: ці окуляри видошукача запобігають
запотіванню в умовах низької температури або підвищеної
вологості.
• Пристосування для перегляду під прямим кутом DR-5/пристосування для
перегляду під прямим кутом DR-4: DR-5 і DR-4 прилаштовуються під
прямим кутом до окуляра видошукача, що дозволяє
переглядати зображення у видошукачі безпосередньо зверху,
коли фотокамера розташована для зйомки в горизонтальній
орієнтації. DR-5 підтримує налаштування діоптрій, а також
може збільшувати зображення у видошукачі у 2 рази для
забезпечення більшої точності компонування (зауважте, що
краї кадру можуть не відображатися, коли зображення
збільшено).
Захисна кришка BF-1B/захисна кришка BF-1A: захисна кришка захищає
Захисна
від пилу дзеркало, екран видошукача та фільтр розмивання меж,
кришка
коли об’єктив не встановлено.
Безпроводовий мобільний адаптер WU-1a: підтримує двосторонній
Безпроводові зв’язок між фотокамерою та інтелектуальними пристроями, на
яких запущено програму Wireless Mobile Utility. Використовуйте
мобільні
програму Wireless Mobile Utility, щоб робити знімки дистанційно
адаптери
або завантажувати існуючі знімки на інтелектуальний пристрій.
n
324
• Capture NX 2: програмний пакет для редагування знімків із
розширеними можливостями редагування, зокрема, вибором
контрольних точок і пензлем автоматичного ретушування.
• Camera Control Pro 2: програма дає змогу дистанційно керувати
фотокамерою з комп’ютера під час фотозйомки та зберігати
знімки безпосередньо на жорсткий диск комп’ютера. Якщо
програма Camera Control Pro 2 використовується для зйомки
безпосередньо на комп’ютер, то на панелі керування буде
відображено індикатор під’єднання до ПК c.
Програмне
забезпечення Примітка. Користуйтеся найновішими версіями програмного
забезпечення Nikon. Найновіші відомості про операційні
системи, що підтримуються, читайте на веб-сайтах, перелік яких
наведено на стор. xvii. За замовчуванням програма Nikon
Message Center 2 періодично перевіряє наявність оновлень
мікропрограмного та програмного забезпечення Nikon, коли ви
входите до системи на комп’ютері, підключеному до Інтернету. У
разі виявлення оновлення відповідне повідомлення з’явиться
автоматично.
• Безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-R10/WR-T10. Коли
безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-R10
встановлено на роз’єм для аксесуарів фотокамери, можна
керувати фотокамерою за допомогою безпроводового
Безпроводові пристрою дистанційного керування WR-T10.
пристрої
• Безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-1: Пристрої WR-1
дистанційновикористовуються у групах по два чи більше, при цьому один
го керування
пристрій працює як передавач, а решта — як приймачі.
Приймачі встановлюють на роз’єми для аксесуарів однієї чи
кількох фотокамер, завдяки чому передавач можна
використовувати для дистанційного спуску затвора на
фотокамерах або налаштування параметрів.
Фотокамеру Df обладнано роз’ємом
для аксесуарів, таких як шнури
дистанційного керування MC-DC2 (0 44) і
Аксесуари до пристрої GPS GP-1 і GP-1A (0 170), котрі
роз’єму для приєднують, сумістивши позначку 4
аксесуарів
на штекері з позначкою 2 поряд із
роз’ємом для аксесуарів (закривайте
кришку роз’єму фотокамери, коли
роз’єм не використовується).
n
325
Під’єднання з’єднувача живлення й
адаптера змінного струму
Вимкніть фотокамеру перед під’єднанням додаткового з’єднувача
живлення й адаптера змінного струму.
1
2
Підготуйте фотокамеру.
Відкрийте кришки відсіку для
елемента живлення/гнізда для
карти пам’яті (q) та з’єднувача
живлення (w).
Вставте з’єднувач живлення
EP-5A.
Переконайтеся, що з’єднувач
вставлено в показаній орієнтації, і
що він притискає фіксатор
елемента живлення до одного
боку. Фіксатор зафіксує з’єднувач,
коли його буде повністю
вставлено.
3
Закрийте кришку відсіку для
елемента живлення/гнізда
для карти пам’яті.
Розташуйте кабель з’єднувача
живлення таким чином, щоб він
проходив через паз для
з’єднувача живлення та закрийте
кришку відсіку для елемента
живлення/гнізда для карти пам’яті.
n
326
4
Підключіть адаптер змінного струму EH-5b.
Підключіть силовий кабель адаптера змінного струму до роз’єму
змінного струму адаптера (q), а силовий кабель з’єднувача EP-5A —
до роз’єму постійного струму (w). Коли фотокамера живиться від
адаптера змінного струму та з’єднувача живлення, на моніторі
відображається піктограма V.
n
327
Догляд за фотокамерою
Зберігання
Якщо фотокамерою не будуть користуватися протягом тривалого
часу, вийміть елемент живлення та покладіть його на зберігання в
прохолодне сухе місце, встановивши кришку роз’єму. Щоб запобігти
утворенню грибка або цвілі, зберігайте фотокамеру в сухих місцях з
належною вентиляцією. Не зберігайте фотокамеру разом з
нафталіновими або камфорними засобами від молі, а також у місцях,
які:
• погано вентилюються або мають вологість понад 60%;
• знаходяться поряд з приладами, що створюють сильні
електромагнітні поля, наприклад, телевізорами або
радіоприймачами;
• зазнають впливу температури вище 50 °C або нижче –10 °C.
Очищення
Корпус
фотокамери
Об’єктив,
дзеркало та
видошукач
Монітор
Для видалення пилу та пуху використовуйте грушу, потім
обережно протріть м’якою сухою тканиною. Після використання
фотокамери на пляжі або морському узбережжі видаліть пісок
або сіль за допомогою трохи зволоженої в дистильованій воді
тканини, а потім ретельно витріть. Увага! Пил або інші сторонні
матеріали всередині фотокамери можуть спричинити
пошкодження, на які гарантія не поширюється.
Ці скляні деталі можна легко пошкодити. Пил і пух видаляйте за
допомогою груші. Якщо використовується аерозольна груша,
тримайте її вертикально, щоб запобігти витіканню рідини. Щоб
видалити відбитки пальців та інші плями, нанесіть на м’яку
тканину невелику кількість рідини для очищення об’єктивів та
обережно протріть поверхню.
Пил і пух видаляйте за допомогою груші. Щоб видалити відбитки
пальців та інші плями, злегка протріть поверхню м’якою
тканиною чи замшею. Не тисніть на монітор, оскільки це може
призвести до пошкодження чи несправності.
Не використовуйте спирт, розчинник або інші леткі хімічні засоби.
n
328
Фільтр розмивання меж
Щоб запобігти появі муару, датчик зображення фотокамери, який
формує зображення, оснащено фільтром розмивання меж. Якщо є
підозра, що пил або бруд на фільтрі проявляються на знімках, можна
очистити фільтр за допомогою параметра меню налаштування
Чистити датчик зображення. Фільтр можна чистити в будь-який час
за допомогою параметра Чистити зараз, або чищення автоматично
відбувається під час увімкнення або вимкнення фотокамери.
❚❚ «Чистити зараз»
1
Виберіть пункт меню
налаштування Чистити
датчик зображення.
Щоб відобразити меню,
натисніть кнопку G.
Виділіть пункт меню
налаштування Чистити
датчик зображення та
натисніть кнопку 2.
2
Кнопка G
Виберіть пункт Чистити
зараз.
Фотокамера перевірить датчик
зображення та почне очищення.
Під час очищення на панелі
керування блимає піктограма
P, при цьому не можна
виконувати жодних дій. Не
виймайте та не від’єднуйте
джерело живлення, поки триває
очищення та відображається
піктограма P.
n
329
❚❚ «Чист. при запуску/вимкн.»
Виберіть з таких параметрів:
Параметр
Опис
Датчик зображення автоматично очищується щоразу
5 Чистити при запуску
під час увімкнення фотокамери.
Чистити при
Датчик зображення автоматично очищується щоразу
6
вимкненні
під час вимкнення фотокамери.
Чист. при запуску і Датчик зображення автоматично очищується щоразу
7
вимкненні
при ввімкненні та вимкненні фотокамери.
Автоматичне очищення датчика зображення
Вимкнути чищення
вимкнено.
1
Виберіть значення Чист. при
запуску/вимкн.
Відобразіть меню Чистити
датчик зображення, як описано
на кроці 2 на попередній сторінці.
Виділіть значення Чист. при
запуску/вимкн. і натисніть кнопку 2.
2
A
Виберіть параметр.
Виділіть параметр і натисніть
кнопку J.
Покладіть фотокамеру основою донизу
Процедура очищення датчика зображення є
найбільш ефективною, коли фотокамеру
встановлено основою донизу, як показано
праворуч.
n
330
D
Очищення датчика зображення
Використання елементів керування фотокамери під час увімкнення
перериває очищення датчика зображення.
Очищення відбувається за рахунок вібрації фільтра розмивання меж. Якщо
не вдалося повністю видалити пил за допомогою параметрів меню Чистити
датчик зображення, виконайте очищення датчика зображення вручну або
зверніться до авторизованого представника сервісного центру Nikon.
Якщо очищення датчика зображення виконується кілька разів поспіль, то
функція очищення датчика зображення може бути тимчасово вимкнена з
метою захисту внутрішніх схем фотокамери. Очищення можна виконати
знову після короткої перерви.
❚❚ Очищення вручну
Якщо за допомогою параметра меню налаштування Чистити датчик
зображення (0 329) не вдалося видалити сторонні предмети з
фільтра розмивання меж, його можна очистити вручну, як описано
нижче. Проте пам’ятайте, що фільтр дуже крихкий і його легко
пошкодити. Компанія Nikon рекомендує доручати очищення фільтра
тільки авторизованим фахівцям сервісного центру Nikon.
1
Зарядіть елемент живлення або приєднайте адаптер
змінного струму.
Для перевірки або очищення фільтра розмивання меж потрібне
надійне джерело живлення. Вимкніть фотокамеру та встановіть
повністю заряджений елемент живлення або приєднайте
додатковий з’єднувач живлення й адаптер змінного струму. Пункт
меню налаштування Підняти дзерк. для чищення доступний,
тільки якщо рівень заряду елемента живлення більший, ніж H.
2
Зніміть об’єктив.
Вимкніть фотокамеру та зніміть об’єктив.
n
331
3
Виберіть пункт Підняти
дзерк. для чищення.
Увімкніть фотокамеру та
натисніть кнопку G, щоб
відобразити меню. Виділіть
пункт меню налаштування
Кнопка G
Підняти дзерк. для
чищення і натисніть кнопку
2.
n
332
4
Натисніть J.
5
Підніміть дзеркало.
На моніторі буде відображено
повідомлення, показане праворуч, а також
буде відображено рядок рисок на панелі
керування та у видошукачі. Щоб
повернутися до звичайної роботи без
перевірки фільтра розмивання меж,
вимкніть фотокамеру.
Натисніть кнопку спуску
затвора до кінця. Дзеркало
підніметься, і шторка затвора
відкриється, даючи змогу
побачити фільтр розмивання меж. Дисплей видошукача буде
вимкнуто, а на панелі керування блиматиме рядок рисок.
6
Перевірте фільтр розмивання меж.
7
Очистіть фільтр.
8
Вимкніть фотокамеру.
Тримаючи фотокамеру таким чином, щоб
світло потрапляло на фільтр розмивання
меж, перевірте його на наявність пилу та
пуху. За відсутності сторонніх предметів
перейдіть до кроку 8.
Видаліть пил і пух з поверхні фільтра за
допомогою груші. Не використовуйте грушу
зі щіткою, оскільки щетина може
пошкодити фільтр. Бруд, який не вдається
видалити за допомогою груші, має видаляти
лише авторизований фахівець сервісного центру Nikon. За
жодних обставин не можна чіпати або витирати фільтр.
Дзеркало повернеться в нижнє положення, і шторка затвора
закриється. Установіть на місце об’єктив або захисну кришку.
A
Використовуйте надійне джерело живлення
Шторка затвора дуже тонка, її легко пошкодити. Якщо фотокамера
вимкнеться, коли дзеркало піднято, шторка автоматично закриється. Щоб
запобігти пошкодженню шторки, дотримуйтеся таких застережень:
• Не вимикайте фотокамеру та не від’єднуйте джерело живлення, коли
дзеркало перебуває в піднятому положенні.
• Якщо заряд елемента живлення зменшиться, коли дзеркало перебуває в
піднятому положенні, пролунає звуковий сигнал, і почне блимати
індикатор автоспуску, попереджаючи про те, що приблизно за дві хвилини
шторка затвора закриється, а дзеркало опуститься. Негайно припиніть
очищення або огляд.
n
333
D
Сторонні матеріали на фільтрі розмивання меж
Під час виготовлення та транспортування фотокамери компанія Nikon
вживає всіх можливих заходів для запобігання потраплянню сторонніх
матеріалів на фільтр розмивання меж. Проте фотокамеру Df розроблено для
використання зі змінними об’єктивами, що може призвести до потрапляння
сторонніх матеріалів усередину фотокамери під час знімання або заміни
об’єктивів. Потрапляючи всередину фотокамери, сторонні матеріали
можуть опинитися на фільтрі розмивання меж і за певних умов проявитися
на знімках. Щоб захистити фотокамеру за відсутності об’єктива, обов’язково
встановлюйте захисну кришку, що входить до комплекту фотокамери,
видаливши перед цим увесь пил та інші сторонні предмети, які можуть бути
на кришці. Не міняйте об’єктиви в запиленому середовищі.
У разі потрапляння сторонніх матеріалів на фільтр розмивання меж очистіть
його, як описано вище, або довірте його очищення авторизованому фахівцю
сервісного центру Nikon. Знімки, на якість яких вплинула наявність
сторонніх матеріалів на фільтрі, можна обробляти за допомогою програми
Capture NX 2 (продається окремо; 0 325) або функцій очищення
зображення, доступних у програмах сторонніх виробників.
D Сервісне обслуговування фотокамери та аксесуарів
Фотокамера — це високоточний пристрій, який вимагає проведення
регулярного технічного обслуговування. Компанія Nikon рекомендує раз на
один-два роки проводити огляд фотокамери продавцем або авторизованим
представником сервісного центру Nikon; обслуговування необхідно
проводити кожні три-п’ять років (зауважте, що ці послуги платні). У випадку
професійного використання фотокамери наполегливо рекомендується
частіше проводити огляд і технічне обслуговування. Для огляду або
обслуговування фотокамери необхідно також надати всі аксесуари, що
регулярно використовуються разом з нею, наприклад, об’єктиви чи
додаткові спалахи Speedlight.
n
334
Догляд за фотокамерою й
елементом живлення.
Застереження
Не кидайте фотокамеру. Виріб може вийти з ладу, якщо він зазнає впливу сильних
ударів або вібрації.
Бережіть від вологи. Цей виріб не є водонепроникним, він може вийти з ладу
після потрапляння у воду або під дією високої вологості. Корозія внутрішніх
механізмів може завдати непоправної шкоди.
Уникайте різких перепадів температури. Різкі перепади температури, наприклад, під
час входу в опалювану будівлю або виходу з неї в холодну погоду, можуть
призвести до утворення конденсату всередині пристрою. Щоб запобігти
конденсації, покладіть пристрій у футляр або поліетиленовий пакет перед
очікуваним різким перепадом температури.
Тримайте подалі від сильних магнітних полів. Не використовуйте та не зберігайте цей
пристрій поблизу приладів, які створюють сильне електромагнітне
випромінювання або магнітні поля. Сильні статичні заряди або магнітні поля,
створені приладами, наприклад радіопередавачами, можуть завадити роботі
монітора фотокамери, пошкодити дані, збережені на карті пам’яті, вплинути на
внутрішні схеми виробу.
Не залишайте об’єктив спрямованим на сонце. Не залишайте об’єктив спрямованим
на сонце або інше потужне джерело світла протягом тривалого часу.
Інтенсивне світло може призвести до погіршення роботи датчика зображення
або появи на фотографіях ефекту розмиття світлих об’єктів.
Вимикайте виріб перед вийманням чи від’єднанням джерела живлення. Не від’єднуйте
шнур живлення від мережі та не виймайте елемент живлення, коли виріб
увімкнено, або під час записування чи видалення зображень. Примусове
вимкнення живлення за таких обставин може призвести до втрати даних або
пошкодження внутрішньої пам’яті виробу чи його електронних схем. Щоб
уникнути випадкового переривання живлення, не переміщуйте виріб з одного
місця в інше з підключеним адаптером змінного струму.
n
335
Очищення. Під час очищення корпусу фотокамери використовуйте грушу для
делікатного видалення пилу та пуху, потім обережно протріть поверхню
м’якою сухою тканиною. Після використання фотокамери на пляжі або
морському узбережжі видаліть пісок або сіль за допомогою тканини, злегка
зволоженої в чистій воді, потім ретельно протріть фотокамеру насухо. За дуже
виняткових обставин статична електрика може призвести до збільшення чи
зменшення яскравості РК-дисплеїв. Це не є ознакою несправності, яскравість
дисплея невдовзі відновиться.
Об’єктив і дзеркало легко пошкодити. Пил і пух потрібно акуратно видаляти за
допомогою груші. Щоб запобігти витіканню рідини під час використання
аерозольної груші, тримайте її вертикально. Щоб видалити відбитки пальців та
інші плями з об’єктива, нанесіть на м’яку тканину невелику кількість рідини для
очищення об’єктивів та обережно протріть об’єктив.
Відомості про очищення фільтра розмивання меж наведено в розділі «Фільтр
розмивання меж» (0 329, 331).
Контакти об’єктива. Не допускайте забруднення контактів об’єктива.
Не торкайтеся шторки затвора. Шторка затвора дуже тонка, її легко пошкодити. За
жодних обставин не тисніть на шторку, не торкайтесь її інструментами для
очищення та не піддавайте впливу сильного потоку повітря з груші. Такі дії
можуть призвести до подряпин, деформування або розриву шторки.
Зберігання. Щоб запобігти утворенню грибка або цвілі, зберігайте фотокамеру в
сухих місцях з належною вентиляцією. Якщо використовується адаптер
змінного струму, від’єднуйте його від мережі, щоб запобігти пожежі. Якщо
пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть
елемент живлення, щоб уникнути його протікання, і покладіть фотокамеру в
поліетиленовий пакет з вологопоглиначем. Проте не зберігайте футляр
фотокамери в поліетиленовому пакеті, оскільки це може призвести до
псування матеріалу. Зауважте, що вологопоглинач із часом втрачає свою
здатність до поглинання вологи, тому його потрібно регулярно замінювати.
Щоб запобігти утворенню грибка або цвілі, виймайте фотокамеру з місця
зберігання принаймні раз на місяць. Увімкніть фотокамеру і спустіть затвор
кілька разів, перед тим як покласти її для подальшого зберігання.
Зберігайте елемент живлення в прохолодному сухому місці. Установіть кришку
роз’єму, перед тим як покласти елемент живлення для подальшого зберігання.
n
336
Примітки щодо монітора. Монітор вироблено з надзвичайно високою точністю;
щонайменше 99,99% пікселів є ефективними, не більше 0,01% відсутні або
дефектні. Тому якщо на моніторі можуть бути пікселі, котрі завжди світяться
(білі, червоні, сині або зелені) або ніколи не світяться (чорні), це не свідчить
про несправність і не впливає на зображення, записані пристроєм.
За яскравого світла можуть виникнути труднощі з переглядом зображень на
моніторі.
Не тисніть на монітор, оскільки це може призвести до його пошкодження або
неправильної роботи. Пил або пух на моніторі можна видалити грушею. Плями
можна делікатно видалити м’якою тканиною або замшею. Якщо монітор
розбився, слід проявляти обережність, щоб уникнути травмування уламками
скла та запобігти потраплянню рідких кристалів монітора на шкіру, в очі та рот.
Елементи живлення. У випадку неналежного використання елементи живлення
можуть протекти або вибухнути. Під час використання елементів живлення
дотримуйтеся таких застережень:
• Використовуйте лише елементи живлення, рекомендовані для використання
з цим обладнанням.
• Не піддавайте елемент живлення впливу високих температур або вогню.
• Не допускайте забруднення роз’єму елемента живлення.
• Вимикайте виріб перед заміною елемента живлення.
• Вийміть елемент живлення з фотокамери або зарядного пристрою, коли
ними не користуєтесь, і встановіть кришку роз’єму на місце. Пристрої
споживають невелику кількість заряду елемента живлення, навіть коли вони
вимкнені, це може повністю розрядити елемент живлення до його виходу з
ладу. Якщо елемент живлення не буде використовуватися деякий час,
установіть його у фотокамеру та розрядіть, потім вийміть та покладіть на
зберігання при навколишній температурі від 15 °C до 25 °C (не зберігайте
елемент живлення в місцях з високою або дуже низькою температурою).
Повторюйте цю процедуру хоча б раз на півроку.
• Повторне ввімкнення та вимкнення фотокамери з повністю розрядженим
елементом живлення зменшує термін його служби. Перед використанням
необхідно зарядити елементи живлення, які були повністю розряджені.
• Під час використання внутрішня температура елемента живлення може
підвищитися. Спроба заряджати елемент живлення з підвищеною
внутрішньою температурою може погіршити його характеристики, він може
не зарядитися або зарядитися лише частково. Заряджати можна після того,
як елемент живлення охолоне.
n
337
• Подальше заряджання повністю зарядженого елемента живлення може
погіршити його робочі характеристики.
• Помітне зменшення часу, протягом якого елемент живлення зберігає свій
заряд при використанні за кімнатної температури, вказує на необхідність
його заміни. Придбайте новий елемент живлення.
• Перед використанням зарядіть елемент живлення. Для важливої зйомки
приготуйте запасний елемент живлення і тримайте його повністю
зарядженим. У деяких регіонах можуть виникнути труднощі з терміновим
придбанням запасних елементів живлення. Зауважте, що в холодну погоду
ємність елемента живлення має тенденцію до зменшення. Перед зйомкою в
холодну погоду перевірте, чи елемент живлення повністю заряджений.
Тримайте запасний елемент живлення в теплому місці та виконайте заміну за
потреби. Після нагрівання холодний елемент живлення може відновити
частину свого заряду.
• Використані елементи живлення є цінною вторинною сировиною. Утилізуйте
їх відповідно до місцевого законодавства.
n
338
Програмний режим експозиції
(режим P)
Програмний режим експозиції для режиму P відображено на графіку:
14
f/1
13
11
12
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
100 ISO; об’єктив із максимальною діафрагмою f/1.4 і мінімальною
діафрагмою f/16 (наприклад, AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
16 15
f/1.4
16
17
18
19
f/5.6
f/8
20
f/2.8
f/4
f/1.4 − f/16
Діафрагма
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Витримка (секунди)
Максимальне та мінімальне значення EV змінюються залежно від
чутливості ISO; зображений вище графік наведено для чутливості, яка
відповідає 100 ISO. При використанні матричного вимірювання
значення, більші за 161/3 EV, зменшуються до 161/3 EV.
n
339
Усунення неполадок
Якщо фотокамера не працює належним чином, перегляньте список
поширених неполадок, перш ніж звернутися за консультацією до
продавця або до авторизованого представника сервісного центру
Nikon.
Елемент живлення/дисплей
Фотокамеру ввімкнено, але вона не реагує на будь-які дії. Зачекайте до завершення
записування. Якщо несправність не зникла, вимкніть фотокамеру. Якщо
фотокамера не вимикається, вийміть та вставте ще раз елемент живлення або,
якщо використовується адаптер змінного струму, від’єднайте та знову
підключіть адаптер змінного струму. Зауважте, що хоча буде втрачено всі дані,
які записуються в даний момент, виймання або від’єднання джерела живлення
не вплине на дані, які вже записано.
Зображення у видошукачі знаходиться не у фокусі. Налаштуйте фокус видошукача або
застосуйте додаткові коригуючі лінзи для окуляра (0 28, 324).
Видошукач темний. Установіть повністю заряджений елемент живлення (0 18,
29).
Дисплеї гаснуть без попередження. Вибирайте більші значення затримки для
користувацького параметра c2 (Таймер режиму очікування) або c4
(Затримка вимкн. монітора) (0 251, 253).
Дисплеї панелі керування та видошукача тьмяні і не реагують на команди. Час реакції та
яскравість цих дисплеїв змінюються залежно від температури.
Навколо вибраної точки фокусування видно тонкі лінії, або екран червоніє, коли виділено
точку фокусування. Ці явища є нормальними для цього типу видошукача й не
свідчать про несправність.
n
340
Зйомка
Щоб увімкнутися, фотокамері потрібен певний час. Видаліть файли або папки.
Кнопку спуску затвора заблоковано.
• Карту пам’яті заблоковано, заповнено або не вставлено (0 19, 29).
• Вибрано значення Блокувати затвор для користувацького параметра f9
(Блок. затв. при пуст. гнізді; 0 269).
• Фотокамера не виконує фокусування (0 32).
• Кільце діафрагми для об’єктива із вбудованим процесором не зафіксовано в
положенні, що відповідає максимальному діафрагмовому числу (не
застосовується до об’єктивів типу G та E). Якщо на панелі керування
відображено піктограму B, виберіть значення Кільце діафрагми для
користувацького параметра f7 (Налаштув. дисків керув.) > Налаштування
діафрагми, щоб використовувати кільце діафрагми об’єктива для
регулювання діафрагми (0 267).
• Об’єктив із вбудованим процесором встановлено з піднятим важелем
сполучення вимірювання (не стосується об’єктивів типу G та E; 0 167).
Камера повільно реагує на натискання кнопки спуску затвора. Виберіть значення
Вимкнути для користувацького параметра d10 (Режим затримки експоз.;
0 256).
За кожного натискання кнопки спуску затвора в режимі неперервної роботи затвора робиться
тільки один знімок. Вимкніть функцію HDR (0 112).
Знімки не у фокусі.
• Прокрутіть перемикач режимів фокусування в положення AF (0 59).
• Фотокамера не може сфокусуватися за допомогою автофокусування:
використовуйте ручне фокусування або фіксацію фокуса (0 66, 68).
• Кнопку спуску затвора не можна використовувати для фокусування, якщо
AF-ON призначено функцією Натискання для користувацького параметра
f4 (Призначення кнопки Fn, 0 263), f5 (Призн. кнопк. попер. перегл.,
0 266) або f6 (Признач. кнопки AE-L/AF-L, 0 267). Використовуйте кнопку,
якій призначено функцію AF-ON.
Витримку не вдається налаштувати за допомогою дисків керування. Використовується
спалах. Швидкість синхронізації спалаху можна встановити за допомогою
користувацького параметра e1 (Швидк. синхр. спалаху); у разі використання
сумісних спалахів установлюйте значення 1/250 с (авто FP) або 1/200 с (авто
FP) для можливості вибору повного діапазону значень витримки (0 257).
Фокус не фіксується при натисканні кнопки спуску затвора наполовину. Використовуйте
кнопку A AE-L/AF-L, щоб зафіксувати фокус, коли вибрано режим фокусування
AF-C.
n
341
Не вдається вибрати точку фокусування.
• Розблокуйте блокування перемикача фокусування (0 64).
• Автоматичний вибір зони АФ (0 62) або АФ з пріоритетом обличчя (0 177)
вибрано для режиму зони АФ: виберіть інший режим.
• Фотокамера працює в режимі відтворення (0 185), або використовуються
меню (0 224).
• Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб запустити таймер режиму
очікування (0 33).
Не вдається вибрати режим зони АФ. Вибрано режим ручного фокусування (0 68,
183).
Не вдається змінити розмір зображення. Для параметра Якість зображення
встановлено значення NEF (RAW) (0 55).
Фотокамера повільно зберігає знімки. Вимкніть зменшення шуму під час тривалої
експозиції (0 242).
На знімках з’являється шум (яскраві плями, довільно розташовані світлі пікселі, пелена або
лінії).
• Виберіть менше значення чутливості ISO або ввімкніть зменшення шуму при
високій чутливості ISO (0 70, 242).
• Значення витримки більше, ніж 1 с: використовуйте зменшення шуму при
тривалій експозиції (0 242).
• Щоб уникнути посилення ефектів шуму, вимкніть активний D-Lighting
(0 110).
На знімках з’являються плями. Очистіть передній та задній елементи об’єктива.
Якщо несправність не зникає, виконайте очищення датчика зображення
(0 329).
Неприродні кольори.
• Налаштуйте баланс білого відповідно до типу джерела світла (0 81).
• Налаштуйте параметри Установ. Picture Control (0 100).
Не вдається виміряти баланс білого. Об’єкт надто темний або надто яскравий (0 92).
Не вдається вибрати зображення як зразок для попереднього налаштування балансу білого.
Зображення було створено не фотокамерою Df (0 96).
Недоступний брекетинг балансу білого.
• Вибрано параметр якості зображення NEF (RAW) або NEF + JPEG (0 55, 141).
• Увімкнено режим багатократної експозиції (0 155).
Ефекти Picture Control різні для кожного із зображень. Параметр A (авто) вибрано для
збільшення різкості, контрастності або насиченості. Щоб забезпечити стабільні
результати для серії знімків, виберіть інше значення (0 103).
Не вдається змінити метод вимірювання. Задіяно фіксацію автоекспозиції (0 77).
n
342
Неможливо використати корекцію експозиції. Виберіть режим експозиції P, S або A
(0 38, 39, 41).
За тривалих експозицій спостерігається шум (червонуваті ділянки та інші артефакти).
Увімкніть зменшення шуму при тривалих експозиціях (0 242).
Яскравість зображення на моніторі відрізняється від експозиції знімків, зроблених у режимі
live view.
• Вибрано центрально-зважене або точкове вимірювання (0 75).
• Фотокамера працює в режимі експозиції M (0 174).
• Об’єкт надто темний або надто яскравий.
• Увімкнено активний D-Lighting (0 110).
• Знімок зроблено з тривалою експозицією (0 44).
• Використовується спалах (0 116).
Спостерігається мерехтіння або сегментація зображення в режимі live view. Виберіть
параметр Зменшення мерехтіння, який відповідає частоті в місцевій мережі
живлення змінного струму (0 276).
У режимі live view на екрані з’являються світлі смужки. Під час зйомки в режимі live
view в кадр попала вивіска, що блимає, спалах або інше джерело миттєвого
освітлення.
Відтворення
Не відтворюється зображення у форматі NEF (RAW). Знімок було зроблено з
параметром якості зображення NEF + JPEG (0 55).
Не вдається переглянути знімки, створені іншими фотокамерами. Знімки, створені
іншими фотокамерами, можуть відображатися неналежним чином.
Деякі знімки не відображаються під час відтворення. Виберіть значення Усі для
параметра Папка відтворення (0 230).
Знімки у вертикальній (портретній) орієнтації відображаються в горизонтальній
(ландшафтній) орієнтації.
• Виберіть значення Увімкнути для параметра Повернути вертикально
(0 233).
• Знімки було зроблено зі значенням Вимкнути для параметра Автом.
повертання зображен. (0 277).
• Під час зйомки фотокамера була спрямована вгору або вниз (0 277).
• Знімок відображено під час перегляду зображення (0 232).
Не вдається видалити знімок.
• Знімок захищено: зніміть захист (0 201).
• Карту пам’яті заблоковано (0 22).
n
343
Не вдається обробити знімок. Подальше редагування знімка за допомогою цієї
фотокамери неможливе (0 289).
З’являється повідомлення, що немає зображень для відтворення. Виберіть значення Усі
для параметра Папка відтворення (0 230).
Не вдається змінити завдання друку.
• Бракує місця на карті пам’яті: видаліть знімки (0 35, 203).
• Карту пам’яті заблоковано (0 22).
Не вдається надрукувати знімки. Знімки у форматі NEF (RAW) і TIFF не можна
друкувати через пряме під’єднання USB. Передайте знімки на комп’ютер та
надрукуйте їх за допомогою програмного забезпечення ViewNX 2 (з
комплекту) або Capture NX 2 (продається окремо; 0 325). Знімки у форматі NEF
(RAW) можна зберегти у форматі JPEG за допомогою функції Обробка NEF
(RAW) (0 300).
Знімок не відображається на відеопристрої високої чіткості. Упевніться, що підключено
кабель HDMI (продається окремо) (0 222).
Фотокамера не реагує на команди пульта дистанційного керування телевізора HDMI-CEC.
• Виберіть значення Увімкнути для параметра меню налаштування HDMI >
Керування пристроєм (0 223).
• Налаштуйте параметри HDMI-CEC для телевізора, як описано в документації
з комплекту пристрою.
Не вдається передати знімки на комп’ютер. ОС не сумісна з фотокамерою або
програмним забезпеченням для перенесення даних. Використовуйте пристрій
зчитування карт пам’яті, щоб копіювати знімки на комп’ютер (0 325).
Знімки не відображаються в програмі Capture NX 2. Оновіть програму до найновішої
версії (0 325).
Функція видалення пилу із зображення в програмі Capture NX 2 не дає бажаного ефекту.
Очищення датчика зображення призвело до переміщення пилу на фільтрі
розмивання меж. Еталонні дані для видалення пилу із зображення, записані до
проведення очищення датчика зображення, не можна використовувати для
знімків, зроблених після завершення очищення датчика зображення. Еталонні
дані для видалення пилу із зображення, записані після проведення очищення
датчика зображення, не можна використовувати для знімків, зроблених до
завершення очищення датчика зображення (0 275).
Зображення у форматі NEF (RAW) відображаються на комп’ютері не так, як на фотокамері.
Програмне забезпечення сторонніх виробників не відображає ефекти Picture
Control або активного D-Lighting. Використовуйте програму ViewNX 2
(постачається в комплекті) або додаткове програмне забезпечення Nikon,
наприклад, Capture NX 2 (продається окремо).
n
344
Різне
Невірна дата зйомки. Налаштуйте годинник фотокамери (0 27, 276).
Не вдається вибрати пункт меню. Деякі пункти недоступні за певних комбінацій
параметрів, або якщо не вставлено карту пам’яті.
n
345
Повідомлення про помилки
У цьому розділі наведено перелік індикаторів і повідомлень про помилки,
які можуть відображатися у видошукачі, на панелі керування або на
моніторі.
Індикатор
Панель
керування Видошукач
n
346
Проблема
Вирішення
• Кільце діафрагми
• Установіть кільце на
об’єктива не
мінімальну діафрагму
встановлено на
(максимальне
мінімальну діафрагму.
діафрагмове число).
• Об’єктив серії AI із
• Зніміть об’єктив,
вбудованим
опустіть важіль
B
процесором
сполучення
(блимає)
встановлено з піднятим вимірювання та
важелем сполучення
повторно прилаштуйте
вимірювання
об’єктив.
фотокамери (не
стосується об’єктивів
типу G та E).
Підготуйте повністю
Низький
заряд елемента заряджений запасний
H
d
живлення.
елемент живлення.
• Елемент живлення
• Перезарядіть або
розряджено.
замініть елемент
живлення.
• Елемент живлення
• Зверніться до
використовувати не
авторизованого
можна.
представника
H
d
сервісного центру
(блимає) (блимає)
Nikon.
• Замініть елемент
живлення або зарядіть
його, якщо
перезаряджуваний
літій-іонний елемент
живлення розряджено.
Не приєднано об’єктив,
або приєднано об’єктив
без вбудованого
процесора та не
Значення діафрагми буде
зазначено його
відображено, якщо
F
максимальну діафрагму. зазначено максимальну
Значення діафрагми
діафрагму.
відображається в
поділках від
максимальної діафрагми.
0
25
167
29
xvi, 18,
19
163
Індикатор
Панель
керування Видошукач
—
Проблема
Фотокамера не в змозі
2 4 сфокусуватися за
(блимає) допомогою
автофокусування.
Вирішення
0
Змініть композицію
кадру або сфокусуйтеся
вручну.
61, 68
• Використовуйте
меншу чутливість ISO
• У режимі експозиції:
P Використовуйте
Об’єкт надто яскравий;
додатковий фільтр
знімок буде
ND
переекспоновано.
S Зменште витримку
A Виберіть меншу
(Блимають
діафрагму (більше
індикатори
діафрагмове число)
експозиції та
витримки або
• Використовуйте
діафрагми)
більшу чутливість ISO
• У режимі експозиції:
Об’єкт надто темний;
P Використовуйте
знімок буде
спалах
недоекспоновано.
S Збільште витримку
A Виберіть більшу
діафрагму (менше
діафрагмове число)
B (витримка від руки)
Змініть витримку або
A
вибрано в режимі
виберіть режим
(блимає)
експозиції S.
експозиції M.
Змініть витримку або
%
T (час) вибрано в режимі
виберіть режим
(блимає)
експозиції S.
експозиції M.
P
k Триває обробка
Зачекайте до
(блимає) (блимає) зображень.
завершення обробки.
70
38, 323
39
41
70
38, 116
39
41
39, 42
39, 42
—
n
347
Індикатор
Панель
керування Видошукач
—
n
(блимає)
Проблема
Якщо індикатор блимає
протягом 3 с після
c
спрацьовування
(блимає)
спалаху, знімок може
бути недоекспоновано.
Недостатньо пам’яті для
збереження знімків за
поточних параметрів,
j
(блимає) або на фотокамері
вичерпано номери
папок і файлів.
Вирішення
Перевірте знімок на
моніторі; якщо він
недоекспонований,
налаштуйте параметри
та повторіть спробу.
• Зменште якість або
розмір.
• Видаліть знімки.
• Вставте нову карту
пам’яті.
Несправність
фотокамери.
Спустіть затвор. Якщо
помилка не зникає або
повторюється,
зверніться до
авторизованого
представника
сервісного центру
Nikon.
O
(блимає)
n
348
0
121
55, 58
203
19
—
Індикатор
Монітор
Немає карти
пам’яті.
Панель
керування
S
Проблема
Фотокамера не
може розпізнати
карту пам’яті.
• Помилка доступу
до карти пам’яті.
Цю карту пам’яті
не можна
W,
використовувати.
O
Можливо, її
(блимає)
пошкоджено.
Вставте іншу карту.
g
Карту пам’яті
заблоковано.
Переведіть
перемикач у
положення
записування.
Не доступно, якщо
карту Eye-Fi
заблоковано.
• Неможливо
створити папку.
W, Фотокамера не
O може керувати
(блимає) картою Eye-Fi.
Карту пам’яті
W,
заблоковано
X
(захищено від
(блимає)
записування).
W, Карту пам’яті Eye-Fi
O заблоковано (захист
(блимає) від записування).
Вирішення
0
Вимкніть фотокамеру та
перевірте, чи карту
19
вставлено належним
чином.
• Використовуйте карти, 363
рекомендовані
компанією Nikon.
• Упевніться, що
—
контакти чисті. Якщо
карту пошкоджено,
зверніться до
продавця або до
авторизованого
представника
сервісного центру
Nikon.
19, 203
• Видаліть файли або
вставте нову карту
пам’яті після
копіювання важливих
зображень на
комп’ютер або інший
пристрій.
• Перевірте, чи
285
мікропрограму карти
Eye-Fi було оновлено
до найновішої версії.
• Скопіюйте файли з
19
карти Eye-Fi на
комп’ютер чи інший
пристрій та
відформатуйте карту
або вставте нову.
Пересуньте перемикач
захисту карти пам’яті в
положення записування.
22
n
349
Індикатор
Монітор
Панель
керування
Проблема
Карту пам’яті не
Цю карту не
відформатовано
відформатовано. [C]
для використання
Відформатуйте
(блимає)
із цією
карту.
фотокамерою.
Налаштув.
Годинник
годинника
—
фотокамери не
скинуто
налаштовано.
Оновлення
мікропрограми
спалаху не
Мікропрограму
вдалося.
для спалаху,
Використовувати
встановленого на
—
спалах не можна.
фотокамеру, не
Зверніться до
було оновлено
авто- ризованого
належним чином.
представника
сервісного центру
Nikon.
n
350
Не вдалося
розпочати live
view. Зачекайте.
—
Папка не містить
зображень.
—
Усі зображення
приховано.
—
Вирішення
0
Відформатуйте карту
або вставте нову карту
пам’яті.
19
Налаштуйте годинник
фотокамери.
27, 276
Зверніться до
авторизованого
представника
сервісного центру
Nikon.
—
Відновити роботу в
режимі live view можна
буде після того, як
174
внутрішні схеми
фотокамери
охолонуть.
Виберіть папку із
Відсутні
зображеннями в меню
зображення на
Папка відтворення
19, 230
карті пам’яті або в
або вставте іншу карту
папках, вибраних
пам’яті, на якій є
для відтворення.
зображення.
Неможливо відтворити
зображення, поки не
буде вибрано іншу
папку або використано
Усі знімки в
230
параметр Приховати
поточній папці
зображення для
приховано.
відображення
принаймні одного
зображення.
Висока внутрішня
температура
фотокамери.
Індикатор
Монітор
Панель
керування
Не вдалося
відобразити цей
файл.
—
Не вдалося
вибрати цей
файл.
—
Перевірте
принтер.
—
Перевірте папір.
—
Зминання паперу.
—
Закінчився папір.
—
Перевірте запас
чорнила.
—
Закінчилось
чорнило.
—
Проблема
Вирішення
Файл було
створено або
змінено за
Файл неможливо
допомогою
відтворити на
комп’ютера чи
фотокамері.
іншої моделі
фотокамери, або
його пошкоджено.
Неможливо обробляти
Неможливо
зображення, отримані
обробити вибране
за допомогою інших
зображення.
пристроїв.
Перевірте принтер.
Щоб продовжити,
Помилка принтера. виберіть пункт
Продовжити (якщо
доступно).
Формат паперу в Вставте папір
потрібного формату та
принтері не
виберіть пункт
відповідає
Продовжити.
вибраному.
Усуньте зминання та
Папір застряг у
виберіть пункт
принтері.
Продовжити.
Вставте папір
У принтері
вибраного формату та
скінчився папір.
виберіть пункт
Продовжити.
Перевірте чорнило.
Помилка
Щоб продовжити,
картриджа.
виберіть пункт
Продовжити.
У принтері
Замініть картридж та
закінчилось
виберіть пункт
чорнило.
Продовжити.
0
—
289
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
* Додаткові відомості наведено в посібнику до принтера.
n
351
Технічні характеристики
❚❚ Цифрова фотокамера Nikon Df
Тип
Тип
Байонет об’єктива
Ефективний кут огляду
Цифрова дзеркальна фотокамера з одним об’єктивом
Байонет Nikon F (з контактами АФ і сполученням АФ)
Формат Nikon FX
Кількість ефективних пікселів
Кількість ефективних
16,2 мільйона
пікселів
Датчик зображення
Датчик зображення
Загальна кількість
пікселів
Система видалення пилу
Зберігання даних
Розмір зображення (у
пікселях)
Формат файлів
Система Picture Control
Носії
Файлова система
n
352
Датчик КМОН 36,0 × 23,9 мм
16,6 мільйона
Очищення датчика зображення, еталонні дані для видалення
пилу (потрібна додаткова програма Capture NX 2)
• Область зображення формату FX (36 × 24)
4928 × 3280 (#) 3696 × 2456 ($) 2464 × 1640 (%)
• Область зображення формату DX (24 × 16)
3200 × 2128 (#) 2400 × 1592 ($) 1600 × 1064 (%)
• NEF (RAW): 12 або 14 бітів, стиснення без втрат, звичайне
стиснення або без стиснення
• TIFF (RGB)
• JPEG: відповідає алгоритму JPEG-Baseline стиснення
високої (прибл. 1 : 4), стандартної (прибл. 1 : 8) або базової
(прибл. 1 : 16) якості (Пріоритет розміру); доступне
стиснення з параметром Оптимальна якість
• NEF (RAW)+JPEG: один і той самий знімок записується у
форматах NEF (RAW) та JPEG
Стандартний, нейтральний, яскравий, монохромний,
портрет, пейзаж; вибрану систему Picture Control можна
змінювати; можливість зберігання користувацьких систем
Picture Control
Карти пам’яті SD (Secure Digital) та SDHC і SDXC, які
підтримують стандарт UHS-I
DCF (Design Rule for Camera File System — правила
розробки для файлових систем фотокамер) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format — формат завдання цифрового
друку), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras — сумісний формат графічних файлів для
цифрових фотокамер) 2.3, PictBridge
Видошукач
Видошукач
Видошукач прямого візування з пентапризмою для
дзеркальних фотокамер з одним об’єктивом
Покриття кадру
• FX (36 × 24): прибл. 100% по горизонталі та 100% по
вертикалі
• DX (24 × 16): прибл. 97% по горизонталі та 97% по вертикалі
Збільшення
Прибл. 0,7× (об’єктив 50 мм f/1.4, сфокусований на
нескінченність, –1,0 м–1)
Точка фокуса видошукача 15 мм (–1,0 м–1; від центральної поверхні лінзи окуляра
видошукача)
Налаштування діоптрій
–3–+1 м–1
Екран фокусування
Матовий екран BriteView Clear Matte Mark VIII типу B з
рамками зони АФ (з можливістю відображення сітки
кадрування)
Дзеркало
Швидко-зворотного типу
Попередній перегляд
Натискання кнопки Pv зменшує діафрагму об’єктива до
глибини різкості
значення, вибраного користувачем (режими експозиції A та
M) або фотокамерою (режими експозиції P та S)
Діафрагма об’єктива
Миттєво-зворотного типу з електронним керуванням
Об’єктив
Сумісні об’єктиви
Затвор
Тип
Витримка
Швидкість синхронізації
спалаху
Сумісна з об’єктивами AF NIKKOR, включно з об’єктивами
типу G, E та D (певні обмеження стосуються об’єктивів PC),
об’єктивами DX (для області зображення DX 24 × 16 1,5×),
об’єктивами AI-P NIKKOR та об’єктивами без вбудованого
процесора. Об’єктиви IX NIKKOR та об’єктиви для F3AF не
підтримуються. Електронний далекомір можна
використовувати з об’єктивами з максимальною
діафрагмою f/5.6 або більшою (електронний далекомір
підтримує 7 центральних точок фокусування з
об’єктивами з максимальною діафрагмою f/8 або більшою
та 33 точки фокусування з об’єктивами з максимальною
діафрагмою f/7.1 або більшою).
Фокальний затвор з електронним керуванням та
вертикальним ходом шторок
1/4000–4 с з кроком 1 EV (1/4000–30 с з кроком 1/3 EV за
допомогою головного диска керування), X200 (тільки за
допомогою диска вибору витримки), витримка від руки,
«час»
X= 1/200 с; синхронізація із витримкою 1/250 с або довшою
(діапазон дії спалаху зменшується при значеннях швидкості
синхронізації від 1/200 до 1/250 с)
n
353
Спуск
Режим роботи затвора
Швидкість серійної
зйомки
Автоспуск
Експозиція
Вимірювання
n
354
S (покадровий), CL (неперервний низькошвидкісний),
CH (неперервний високошвидкісний), J (тихий спуск
затвора), E (автоспуск), MUP (піднімання дзеркала)
1–5 кадр./с (CL) або 5,5 кадр./с (CH)
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 1–9 кадрів з інтервалом 0,5, 1, 2 або 3 с
Вимірювання експозиції TTL за допомогою 2016-піксельного
датчика RGB
Метод вимірювання
• Матричне вимірювання: 3D колірне матричне вимірювання ІІ
(об’єктиви типів G, E та D), колірне матричне вимірювання
ІІ (інші об’єктиви з вбудованим процесором); колірне
матричне вимірювання доступне для об’єктивів без
вбудованого процесора, якщо зазначено дані про
об’єктив
• Центрально-зважене вимірювання: 75% ваги надається колу
діаметром 12 мм у центрі кадру. Діаметр цього кола
можна задати рівним 8, 15 або 20 мм, або зважування
може ґрунтуватися на середньому значенні для всього
кадру (для об’єктивів без вбудованого процесора
використовується коло діаметром 12 мм)
• Точкове вимірювання: вимірюється експозиція в колі
діаметром 4 мм (близько 1,5% кадру) з центром у
вибраній точці фокусування (у центральній точці
фокусування для об’єктивів без вбудованого процесора)
Діапазон (100 ISO, об’єктив • Матричне або центрально-зважене вимірювання: 0–20 EV
f/1.4, 20 °C)
• Точкове вимірювання: 2–20 EV
Сполучення з
Комбіноване для об’єктивів з вбудованим процесором та
експонометром
серії AI (складаний важіль сполучення вимірювання)
Режим експозиції
Програмний автоматичний режим з гнучкою програмою (P);
автоматичний режим із пріоритетом витримки (S);
автоматичний режим із пріоритетом діафрагми (A); ручний
режим (M)
Корекція експозиції
–3 – +3 EV з кроком 1/3 EV
Брекетинг експозиції
2–5 кадрів з кроком 1/3, 2/3, 1, 2 або 3 EV
Брекетинг спалаху
2–5 кадрів з кроком 1/3, 2/3, 1, 2 або 3 EV
Брекетинг балансу білого 2–3 кадри з кроком 1, 2 або 3
Брекетинг активного
2 кадри з використанням вибраного значення для одного з
D-Lighting
кадрів або 3–5 кадрів з попередньо налаштованими
значеннями для кожного кадру
Фіксація експозиції
Наявне значення освітленості фіксується кнопкою
A AE-L/AF-L
Експозиція
Чутливість ISO
(рекомендований
показник експозиції)
Активний D-Lighting
Фокусування
Автофокусування
Діапазон визначення
Вбудований двигун
об’єктива
Точка фокусування
Режим зони АФ
Фіксація фокуса
Спалах
Керування спалахом
Режим спалаху
100–12800 ISO з кроком 1/3 EV. Також можна встановити
прибл. на 0,3, 0,7 або 1 EV (еквівалент 50 ISO) нижче 100 ISO
або прибл. на 0,3, 0,7, 1, 2, 3 або 4 EV (еквівалент 204800 ISO)
вище 12800 ISO; доступне автоматичне керування
чутливістю ISO
Можна вибрати значення Авто, Надвисокий, +2/+1,
Високий, Звичайний, Незначний або Вимкнути
Блок датчиків автофокусування Nikon Multi-CAM 4800 з
TTL-визначенням фази, точним налаштуванням і 39
точками фокусування (включно з 9 перехресними
датчиками фокусування; 33 центральні точки фокусування
доступні зі значеннями діафрагми, меншими за f/5.6, але
більшими за f/8, 7 центральних точок фокусування доступні
зі значеннями діафрагми f/8)
–1 – +19 EV (100 ISO, 20 °C)
• Автофокусування (АФ): покадрове АФ (AF-S); неперервне
слідкувальне АФ (AF-C); предиктивне фокусування з
відстеженням автоматично активується відповідно до
стану об’єкта
• Ручне фокусування (M): можна використовувати електронний
далекомір
Можна вибрати з 39 або 11 точок фокусування
АФ за однією точкою; 9-, 21- або 39-точкове динамічне АФ,
3D-стеження, автоматичний вибір зони АФ
Фокус можна зафіксувати натисканням кнопки спуску
затвора наполовину (покадрове АФ) або натисканням
кнопки A AE-L/AF-L
TTL: керування спалахом i-TTL за допомогою
2016-піксельного датчика RGB доступне із спалахами
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 або SB-300;
збалансований заповнюючий спалах i-TTL для цифрової
дзеркальної фотокамери з одним об’єктивом
використовується з матричним та центрально-зваженим
вимірюванням, стандартний спалах i-TTL для цифрової
дзеркальної фотокамери з одним об’єктивом — з точковим
вимірюванням
Синхронізація за першою шторкою, повільна синхронізація,
синхронізація за задньою шторкою, зменшення ефекту
червоних очей, зменшення ефекту червоних очей з
повільною синхронізацією, повільна синхронізація за
задньою шторкою, підтримується автоматична
високошвидкісна синхронізація FP
n
355
Спалах
Корекція спалаху
Індикатор готовності
спалаху
Башмак для аксесуарів
Система творчого
освітлення Nikon (CLS —
Creative Lighting System)
Роз’єм синхронізації
Баланс білого
Баланс білого
Live view
Вбудований двигун
об’єктива
Режим зони АФ
Автофокусування
Монітор
Монітор
n
356
–3 – +1 EV з кроком 1/3 EV
Світиться, коли додатковий спалах повністю заряджено;
блимає після спрацьовування спалаху на повній потужності
Гарячий башмак згідно зі стандартом ISO 518 з контактами
синхронізації, передавання даних і запобіжним фіксатором
Покращене безпроводове керування підтримується з
SB-910, SB-900, SB-800 або SB-700 в якості головного спалаху
та SB-600 або SB-R200 в якості спалахів із дистанційним
керуванням, або SU-800 в якості блока керування
спалахами; автоматична високошвидкісна синхронізація FP
і моделююче освітлення підтримується всіма CLS-сумісними
спалахами, крім SB-400 та SB-300. Передача інформації про
колірну температуру та фіксацію потужності спалаху
підтримується всіма CLS-сумісними спалахами
Роз’єм синхронізації з різьбовою фіксацією за стандартом
ISO 519
Авто (2 типи), лампа розжарювання, освітлення
люмінесцентною лампою (7 типів), пряме сонячне світло,
спалах, хмарно, тінь, попереднє налаштування вручну
(можна зберегти до 4 значень, точкове вимірювання
балансу білого доступне в режимі live view), вибір колірної
температури (2500 K–10000 K), усі режими з можливістю
точного налаштування
• Автофокусування (АФ): покадрове АФ (AF-S); постійне
слідкувальне АФ (AF-F)
• Ручне фокусування (M)
АФ з пріоритетом обличчя, АФ із широкою зоною, АФ зі
звичайною зоною, АФ з відстеженням об’єкта
АФ із функцією визначення контрастності в будь-якому
місці кадру (фотокамера вибирає точку фокусування
автоматично, якщо вибрано АФ з пріоритетом обличчя або
АФ з відстеженням об’єкта)
8 см/3,2 дюйма, прибл. 921 тис. точок (VGA),
низькотемпературний полікремнієвий РК-дисплей на
тонкоплівкових транзисторах з кутом огляду прибл. 170°,
прибл. 100% покриттям кадру та регулюванням яскравості
Відтворення
Відтворення
Інтерфейс
USB
Вихід HDMI
Роз’єм для аксесуарів
Підтримувані мови
Підтримувані мови
Джерело живлення
Елемент живлення
Адаптер змінного струму
Гніздо для штатива
Гніздо для штатива
Габаритні розміри/вага
Габаритні розміри
(Ш × В × Г)
Вага
Повнокадрове відтворення та відтворення ескізів (по 4,
9 чи 72 зображення або за датою) зі збільшенням під час
відтворення, показ слайдів, відображення гістограм,
виділення світлих ділянок, інформація про знімок,
відображення даних розташування і автоматичне
повертання зображення
Hi-Speed USB
Міні-роз’єм HDMI типу C
Безпроводові пристрої дистанційного керування: WR-R10 і WR-1
(продаються окремо)
Шнур дистанційного керування: MC-DC2 (продається окремо)
Пристрій GPS: GP-1/GP-1A (продається окремо)
Англійська, арабська, голландська, грецька, датська,
індонезійська, іспанська, італійська, китайська (спрощена та
традиційна), корейська, німецька, норвезька, польська,
португальська (Португалія та Бразилія), російська,
румунська, тайська, турецька, угорська, українська, фінська,
французька, хінді, чеська, шведська, японська
Один перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення
EN-EL14a
Адаптер змінного струму EH-5b; необхідний з’єднувач
живлення EP-5A (продається окремо)
1 /4
дюйма (ISO 1222)
Прибл. 143,5 × 110 × 66,5 мм
Прибл. 765 г з елементом живлення та картою пам’яті, але
без захисної кришки; прибл. 710 г (тільки корпус
фотокамери)
n
357
Умови експлуатації
Температура
Вологість
0 °C–40 °C
85% або менше (без утворення конденсату)
• Якщо не вказано інше, усі значення дійсні для фотокамери з повністю зарядженим
елементом живлення, що працює за температури, зазначеної Асоціацією
виробників фотокамер і засобів обробки зображень (Camera and Imaging Products
Association — CIPA): 23 ±3 °C.
• Компанія Nikon залишає за собою право в будь-який час та без попереднього
повідомлення змінювати технічні характеристики обладнання та програмного
забезпечення, описаного в цьому посібнику. Компанія Nikon не несе
відповідальності за збитки, які могли статися внаслідок будь-яких помилок, які
може містити текст цього посібника.
Зарядний пристрій MH-24
Номінальна споживана
потужність
Номінальна вихідна
потужність
Сумісні елементи
живлення
Тривалість заряджання
Робоча температура
Габаритні розміри
(Ш × В × Г)
Вага
Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц, макс. 0,2 А
Постійний струм 8,4 В/0,9 А
Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення Nikon
EN-EL14a
Прибл. 1 година 50 хвилин за температури навколишнього
середовища 25 °C, якщо елемент живлення повністю
розряджено
0 °C–40 °C
Прибл. 70 × 26 × 97 мм, без перехідника штекера
Прибл. 96 г, без перехідника штекера
Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL14a
Тип
Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення
Номінальна ємність
7,2 В/1230 мА-год
Робоча температура
0 °C–40 °C
Габаритні розміри
Прибл. 38 × 53 × 14 мм
(Ш × В × Г)
Вага
Прибл. 49 г, без кришки роз’єму
n
358
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
Тип
Об’єктив AF-S типу G з вбудованим процесором та
байонетом F
Фокусна відстань
50 мм
Максимальна діафрагма f/1.8
Конструкція об’єктива
7 елементів у 6 групах (включно з 1 асферичним елементом)
Кут огляду
• Плівкові дзеркальні фотокамери Nikon з одним об’єктивом та
цифрові дзеркальні фотокамери Nikon з одним об’єктивом формату
FX: 47°
• Цифрові дзеркальні фотокамери Nikon з одним об’єктивом формату
DX: 31° 30´
Інформація про відстань Виведення у фотокамеру
Фокусування
Автофокусування, що керується мотором SWM, та окреме
кільце фокусування для ручного фокусування
Індикатор дистанції
0,45 м — нескінченність (∞)
фокусування
Мінімальна дистанція
0,45 м від фокальної площини
фокусування
Пелюстки діафрагми
7 (заокруглений отвір діафрагми)
Діафрагма
Повністю автоматична
Діапазон значень
f/1.8–16
діафрагми
Вимірювання
При максимальній діафрагмі
Розмір фільтра
58 мм (P = 0,75 мм)
Габаритні розміри
Прибл. 73 мм (макс. діаметр) × 52,5 мм (відстань від фланця
кріплення об’єктива фотокамери)
Вага
Прибл. 190 г
n
359
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
Будову об’єктива AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) показано
нижче.
Індикатор дистанції
фокусування
Мітка кріплення
бленди
Мітка дистанції фокусування
Мітка встановлення об’єктива
Ковпачок об’єктива
Задня захисна
кришка
об’єктива
Кільце фокусування
(0 68, 183)
Перемикач режиму
фокусування (0 25, 68)
n
360
Гумова прокладка для
кріплення об’єктива
Контакти процесора
(0 320)
D
Догляд за об’єктивом
• Коли прикріплено бленду об’єктива, не піднімайте та не тримайте об’єктив
чи фотокамеру лише за бленду.
• Не допускайте забруднення контактів процесора.
• У разі пошкодження гумової прокладки для кріплення об’єктива негайно
припиніть використання та віднесіть об’єктив на ремонт до
авторизованого сервісного центру Nikon.
• Щоб видалити пил і пух із поверхонь об’єктива, використовуйте грушу.
Щоб видалити плями та відбитки пальців, нанесіть на чисту м’яку
бавовняну тканину або серветку для очищення об’єктивів невелику
кількість етанолу або рідини для очищення об’єктивів і протріть об’єктив
круговими рухами від центра назовні. Не залишайте плями та не
торкайтеся скла пальцями.
• Не використовуйте для чищення об’єктива органічні розчинники, такі як
розчинники для фарб або бензол.
• Щоб захистити передній елемент об’єктива, користуйтеся блендою або
фільтрами NC.
• Перед тим як покласти об’єктив у гнучкий чохол, прикріпіть передню та
задню кришки.
• Якщо протягом тривалого часу об’єктив не буде використовуватися,
зберігайте його в прохолодному сухому місці, щоб запобігти появі грибка
та іржі. Не зберігайте в місцях впливу прямого сонячного світла або разом
з нафталіновими або камфорними засобами від молі.
• Бережіть об’єктив від вологи. Корозія внутрішніх механізмів може завдати
непоправної шкоди.
• Зберігання об’єктива в місцях з надмірно високою температурою може
призвести до пошкодження або деформації деталей, виготовлених з
армованого пластику.
A
•
•
•
•
Аксесуари з комплекту
Передня кришка для об’єктива із защіпкою LC-58 діаметром 58 мм
Задня захисна кришка об’єктива LF-4
Гнучкий чохол для об’єктива CL-1013
Бленда об’єктива HB-47 (спосіб кріплення показано на рисунку)
A
Додаткові аксесуари
• Різьбові фільтри діаметром 58 мм
n
361
A
Стандарти, що підтримуються
• Стандарт DCF, версія 2.0. Правила розробки для файлових систем фотокамер
(DCF — Design Rule for Camera File System) — стандарт, який широко
використовується в галузі цифрових фотокамер для забезпечення
сумісності фотокамер різних виробників.
• DPOF. Digital Print Order Format (формат завдання цифрового друку —
DPOF) — галузевий стандарт, що дозволяє друкувати знімки із завдань
друку, збережених на карті пам’яті.
• Exif, версія 2.3. Фотокамера підтримує сумісний формат графічних файлів для
цифрових фотокамер Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras) версії 2.3 — стандарт, згідно з яким відомості про зйомку
використовуються для оптимального кольоровідтворення під час друку
знімків на принтерах, що підтримують технологію Exif.
• PictBridge. Стандарт, розроблений у співпраці виробників у галузі цифрових
фотокамер та принтерів, який дозволяє виводити фотографії
безпосередньо на принтер без попереднього передавання їх на
комп’ютер.
• HDMI. High-Definition Multimedia Interface (Інтерфейс мультимедійних даних
високої чіткості) — стандарт мультимедійних інтерфейсів, які
використовуються в побутових електронних приладах та аудіо-/
відеопристроях, здатних передавати аудіовізуальні дані та сигнали
керування на HDMI-сумісні пристрої через з’єднання за допомогою одного
кабелю.
A
Відомості про товарні знаки
Mac OS та OS X є зареєстрованими товарними знаками корпорації Apple Inc.
у США та/або інших країнах. Microsoft, Windows і Windows Vista є
зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками корпорації
Microsoft Corporation у США та/або інших країнах. PictBridge є товарним
знаком. Логотипи SD, SDHC і SDXC є товарними знаками компанії SD-3C, LLC.
HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є товарними
знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing
LLC.
Усі інші товарні знаки, зазначені в цьому посібнику або в іншій документації з
комплекту виробу Nikon, є товарними знаками або зареєстрованими
товарними знаками відповідних компаній.
n
362
Рекомендовані карти пам’яті
Фотокамера підтримує карти пам’яті SD, SDHC та SDXC,
включно з картами SDHC та SDXC, сумісними з інтерфейсом
UHS-I. Вибираючи карти для використання з пристроєм зчитування
карт пам’яті, переконайтеся, що вони сумісні з ним. За відомостями
про особливості, експлуатацію та обмеження щодо використання
карт звертайтеся до виробника.
n
363
Ємність карт пам’яті
У наведеній нижче таблиці вказано приблизну кількість знімків, яку
можна зберегти на карті SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I ємністю 8 ГБ
за різних параметрів якості (0 55), розміру (0 58) та області
зображення (0 51).
❚❚ Область зображення формату FX (36×24) *
Якість зображення
NEF (RAW), стиснення
без втрат, 12 бітів
NEF (RAW), стиснення
без втрат, 14 бітів
NEF (RAW), стиснення,
12 бітів
NEF (RAW), стиснення,
14 бітів
NEF (RAW), без
стиснення, 12 бітів
NEF (RAW), без
стиснення, 14 бітів
Розмір
зображення
Розмір файлу 1
Кількість
зображень 1
Ємність буфера 2
—
15,4 МБ
279
37
—
19,4 МБ
216
29
—
13,9 МБ
377
47
—
17,0 МБ
315
38
—
26,5 МБ
279
30
—
34,3 МБ
216
25
Великий
49,1 МБ
151
21
TIFF (RGB)
Середній
28,3 МБ
265
25
Малий
13,2 МБ
566
36
Великий
7,9 МБ
729
100
JPEG fine 3
Середній
5,4 МБ
1100
100
Малий
3,0 МБ
2200
100
Великий
4,5 МБ
1400
100
Середній
2,8 МБ
2300
100
JPEG normal 3
Малий
1,6 МБ
4300
100
Великий
2,2 МБ
2800
100
JPEG basic 3
Середній
1,5 МБ
4600
100
Малий
0,9 МБ
8000
100
* Включно з зображеннями, знятими об’єктивами не формату DX, коли вибрано
значення Увімкнути для параметра Автом. обтинання DX.
n
364
❚❚ Область зображення формату DX (24×16) *
Якість зображення
NEF (RAW), стиснення
без втрат, 12 бітів
NEF (RAW), стиснення
без втрат, 14 бітів
NEF (RAW), стиснення,
12 бітів
NEF (RAW), стиснення,
14 бітів
NEF (RAW), без
стиснення, 12 бітів
NEF (RAW), без
стиснення, 14 бітів
Розмір
зображення
Розмір файлу 1
Кількість
зображень 1
Ємність буфера 2
—
7,2 МБ
618
100
—
8,9 МБ
484
96
—
6,6 МБ
818
100
—
7,9 МБ
692
100
—
12,0 МБ
618
72
—
15,3 МБ
484
53
Великий
21,5 МБ
349
29
TIFF (RGB)
Середній
12,6 МБ
593
39
Малий
6,2 МБ
1100
69
Великий
3,7 МБ
1500
100
JPEG fine 3
Середній
2,8 МБ
2200
100
Малий
1,9 МБ
3600
100
Великий
2,3 МБ
2900
100
Середній
1,6 МБ
4400
100
JPEG normal 3
Малий
1,1 МБ
7100
100
Великий
1,2 МБ
5700
100
JPEG basic 3
Середній
0,9 МБ
8600
100
Малий
0,7 МБ
12100
100
* Включно з зображеннями, знятими об’єктивами формату DX, коли вибрано
значення Увімкнути для параметра Автом. обтинання DX.
1 Усі числові значення є приблизними. Розмір файлу змінюється залежно від сюжету
зйомки.
2 Максимальна кількість кадрів, які можна зберегти в буфері пам’яті при 100 ISO.
Кількість зменшується, якщо вибрано значення Оптимальна якість для
параметра Стиснення JPEG (0 57), якщо знімки у форматі NEF (RAW) зроблено з
чутливістю ISO «Висока 0,3» чи вище, або ввімкнено зменшення шуму при
тривалих експозиціях чи автоматичне виправлення спотворення.
3 Вважається, що для параметра Стиснення JPEG вибрано значення Пріоритет
розміру. Якщо вибрати значення Оптимальна якість, то збільшиться розмір
файлів зображень у форматі JPEG; відповідно зменшаться кількість зображень і
ємність буфера пам’яті.
n
365
A
d6 — Макс. непер. роботи затв. (0 254)
Значення максимальної кількості знімків, які можна зробити за одну серію,
можна встановити від 1 до 100.
n
366
Термін служби елемента
живлення
Кількість знімків, які можна зробити з повністю зарядженим
елементом живлення EN-EL14a, залежить від стану елемента
живлення, температури та способу використання фотокамери.
Приклади показників наведені нижче.
• Стандарт CIPA 1: приблизно 1400 знімків
• Стандарт Nikon 2: приблизно 2900 знімків
1 Виміряно для об’єктива AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) при 23 °C
(±2 °C) за таких тестових умов: об’єктив змінює фокусування від
нескінченності до мінімального значення, та робиться один знімок з
параметрами за замовчуванням раз у 30 с. Live view не використовується.
2 Виміряно для об’єктива AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) при 20 °C
за таких тестових умов: якість зображення JPEG basic, розмір зображення
M (середній), витримка 1/250 с, триразова зміна фокусування від
нескінченності до мінімального значення після того, як кнопку спуску
затвора було натиснуто наполовину протягом трьох секунд; виконується
шість послідовних знімків, монітор залишається ввімкненим протягом
п’яти секунд, а потім вимикається; цикл повторюється після завершення
відліку часу таймером режиму очікування.
Зменшити термін служби елемента живлення можуть такі фактори:
• Використання монітора
• Утримання кнопки спуску затвора натиснутою наполовину
• Часте автофокусування
• Зйомка у форматі NEF (RAW) або TIFF (RGB)
• Довгі витримки
• Використання пристрою GPS GP-1 або GP-1A
• Використання карти Eye-Fi
• Використання безпроводового мобільного адаптера WU-1a або
безпроводових пристроїв дистанційного керування WR-R10/WR-1
• Використання режиму VR (зменшення вібрацій) для об’єктивів VR
Щоб забезпечити максимальну ефективність перезаряджуваних
елементів живлення Nikon EN-EL14a:
• Не допускайте забруднення контактів елемента живлення.
Забруднені контакти можуть зменшити ефективність роботи
елемента живлення.
• Використовуйте елементи живлення безпосередньо після
завершення заряджання. Елементи живлення втрачають свій заряд,
якщо їх не використовувати.
n
367
Алфавітний покажчик
Символи
P (Програмний автоматичний режим) .... 38
S (Автоматичний режим із пріоритетом
витримки) ........................................................... 39
A (Автоматичний режим із пріоритетом
діафрагми).......................................................... 41
M (Ручний режим).............................................. 42
B (Витримка від руки) ...................................... 44
T (Час)...................................................................... 44
1/3STEP...................................................................... 40
S (Покадровий) ............................................... 7, 46
CL (Неперервний низькошвидкісний) . 7, 46,
254
CH (Неперервний високошвидкісний).. 7, 46
J (Тихий спуск затвора)............................. 7, 46
E (Автоспуск)........................................... 7, 46, 48
MUP (Піднімання дзеркала) ................. 7, 46, 50
! (АФ з пріоритетом обличчя)................. 177
$ (АФ із широкою зоною)........................... 177
% (АФ зі звичайною зоною)........................ 177
& (АФ з відстеженням об’єкта)............... 177
a (Матричне вимірювання) ........................ 75
Z (Центрально-зважене вимірювання). 75
b (Точкове вимірювання)............................ 75
d (Довідка) .......................................................... 15
t (Буфер пам’яті) ........................................ 32, 47
Числа
12 бітів.................................................................... 57
14 бітів.................................................................... 57
2016-піксельний датчик RGB ........... 354, 355
3D-стеження.......................................... 62, 63, 64
A
Adobe RGB .......................................................... 240
AF-C ................................................................ 59, 246
AF-F........................................................................ 175
AF-S....................................................... 59, 175, 246
C
Camera Control Pro 2...................................... 325
Capture NX 2 56, 109, 240, 274, 277–279, 325
CEC......................................................................... 223
CLS ......................................................................... 118
D
n
368
DCF............................................................... 240, 362
Digital Print Order Format.......... 217, 219, 362
D-Lighting ........................................................... 291
DPOF................................................... 217, 219, 362
DX (24 × 16) 1,5 ×................................................ 52
E
Exif.......................................................................... 362
F
FX (36 × 24) 1,0 × ................................................ 52
H
HDMI................................................... 184, 222, 362
HDMI-CEC ............................................................ 223
I
i-TTL ............................................................. 119, 124
J
JPEG .................................................................. 55, 57
JPEG basic.............................................................. 55
JPEG fine ................................................................ 55
JPEG normal.......................................................... 55
L
L (Великий)............................................................ 58
Live view .................................................... 172–184
M
M (Середній)......................................................... 58
N
NEF (RAW).............................................. 55, 57, 300
P
PictBridge .................................................. 214, 362
Picture Control Utility...................................... 109
L (Поперед. налашт. вручну) ............ 82, 90
R
RGB............................................................... 191, 240
S
S (Малий) ............................................................... 58
sRGB....................................................................... 240
T
TIFF........................................................................... 55
U
USB-кабель............................................... 211, 214
UTC........................................................ 26, 171, 194
V
ViewNX 2....... 56, 109, 208, 211, 240, 277–279
W
WB ................................................................... 81, 141
А
Авто (Баланс білого) ........................................ 81
Автобрекетинг .............................. 136, 259, 260
Автобрекетинг (режим M)........................... 260
Автом. виправл. спотв. ................................. 241
Автом. керув. чутлив. ISO............................... 72
Автом. обтинання DX ............................... 52, 53
Автом. повертання зображен. .................. 277
Автомат. інформаційн. екран .................... 273
Автоматична високошвидкісна
синхронізація FP.................................. 119, 257
Автоматичний вибір зони АФ .............. 63, 64
Автоматичний режим із пріоритетом
витримки ............................................................ 39
Автоматичний режим із пріоритетом
діафрагми ........................................................... 41
Авторські права............................................... 279
Автоспуск ........................................ 7, 46, 48, 252
Автофокусування................... 59–67, 175–178
Адаптер змінного струму .................. 323, 326
АЕ і спалах (Набір автобрекетингу) ....... 136,
259
Аксесуари ........................................................... 323
Активація АФ..................................................... 247
Активний D-Lighting ............................ 110, 145
АФ.................................................. 59–67, 175–178
АФ з відстеженням об’єкта ......................... 177
АФ з пріоритетом обличчя ......................... 177
АФ за однією точкою ................................ 62, 64
АФ зі звичайною зоною ............................... 177
АФ із широкою зоною................................... 177
Б
Багатократна експозиція............................. 149
Байонет об’єктива............................................. 69
Баланс білого ............................................. 81, 141
Банк користувацьк. парам. ......................... 245
Банк меню режиму зйомки......................... 236
Башмак для аксесуарів ................................. 116
Без стиснення (Тип).......................................... 57
Безпроводов. мобіл. адаптер .................... 284
Безпроводовий мобільний адаптер....... 324
Безпроводовий пристрій дистанційного
керування.................................................. 44, 325
Блок. затв. при пуст. гнізді........................... 269
Брекетинг ..................... 136, 141, 145, 259, 260
Брекетинг активн. D-Lighting (Набір
автобрекетингу) .................................. 145, 259
Брекетинг балансу білого ........................... 141
Брекетинг балансу білого (Набір
автобрекетингу) .................................. 141, 259
Брекетинг експозиції.................. 136, 259, 260
Брекетинг спалаху....................... 136, 259, 260
Буфер пам’яті ............................................... 32, 47
В
Версія мікропрограми.................................. 286
Виберіть дату ................................. 206, 217, 230
Вибір пріоритету AF-C .................................. 246
Вибір пріоритету AF-S................................... 246
Вибірковий колір ............................................ 309
Вибрати кол. температуру (Баланс білого)..
82, 88
Вибрати обл. зображ. ............................... 52, 53
Видалити ...................................................... 35, 203
Видалити вибрані зображення................. 205
Видалити всі зображення............................ 205
Видалити поточне зображення......... 35, 203
Видалити пункти (Моє меню) .................... 315
Видошукач..................................... 9, 28, 324, 353
Вимірювання ....................................................... 75
Виправлення спотворення......................... 305
Вирівнювання ................................................... 304
Висока (чутливість)........................................... 71
Висока чіткість........................................ 222, 362
Витримка................................................. 39, 40, 42
Витримка від руки ............................................ 44
Витримка для спалаху................................... 258
Вихідна розділ. здатність (HDMI).............. 223
Від’єднання об’єктива ..................................... 25
Відновлення значень за замовчуванням .....
133, 224, 236, 245
Відображ. сітки видошук.............................. 253
Відображення ISO ........................................... 254
Відтворення................................................ 34, 185
Відтворення ескізів ........................................ 196
Відтворення за датою ................................... 197
Віртуальний горизонт................ 182, 265, 282
Г
Гістограма........................................ 191, 192, 261
Глибина кольору NEF (RAW) (Запис. у форм.
NEF (RAW)) .......................................................... 57
Глибина різкості ................................................ 41
Гнучка програма................................................ 38
Годинник...................................................... 26, 276
n
369
Д
Дані зйомки ....................................................... 193
Дані об’єкт. без вбуд. проц. ........................ 163
Дані розташування............................... 170, 194
Дата й час..................................................... 26, 276
Дзеркало...................................................... 50, 332
Динамічне АФ .............................................. 62, 64
Диск вибору витримки..................... 39, 40, 42
Диск вибору режиму роботи затвора . 7, 46
Диск вибору чутливості ISO ......................... 70
Диск корекції експозиції ............................... 79
Диск після відпуск. кнопки ......................... 269
Диск режимів експозиції .................... 6, 30, 36
Діафрагма............................................ 41–43, 268
Діафрагмове число ................................. 37, 320
Діоптрія ............................................................... 324
Довідка .................................................................. 15
Додати пункти (Моє меню) ......................... 314
Додатковий спалах ........................................ 258
Допоміжне підсвічування АФ.................... 122
Друк....................................................................... 214
Друк (DPOF) ....................................................... 217
Друк вибраного ............................................... 217
Е
Екранні підказки.............................................. 254
Експозиція........................................... 75–80, 136
Експонометр .............................................. 33, 251
Електронний далекомір................................. 69
Елемент живлення..................... 18, 19, 29, 358
Елемент живлення годинника .................... 27
Ескіз....................................................................... 261
Етал. знімок для видал. пилу...................... 274
Ефект мініатюри............................................... 308
Ефекти фільтра................................................. 295
Є
Ємність карт пам’яті....................................... 364
З
n
370
З’єднувач живлення............................. 323, 326
Завантаження Eye-Fi ...................................... 285
Завдання друку DPOF.................................... 219
Загальні дані...................................................... 195
Закільц. вибір точки фок. ............................ 249
Запис. у форм. NEF (RAW) .............................. 57
Заряджання елемента живлення............... 18
Зарядний пристрій.................................. 18, 358
Затримка вимкн. монітора.......................... 253
Захисна кришка ............................................... 324
Захист знімків ................................................... 201
Зберегти параметри...................................... 280
Зберегти/завант. параметри ..................... 280
Збільшення під час відтворення .............. 199
Звуковий сигнал .............................................. 253
Згладжування (Ефекти фільтра)................ 295
Зіставлення варіантів.................................... 311
Зйомка з інтервалами ................................... 156
Зменшення ефекту червоних очей......... 125
Зменшення ефекту червоних очей з
повільною синхронізацією....................... 125
Зменшення мерехтіння ................................ 276
Зменшення шуму............................................. 242
Змінити розмір................................................. 302
Значення за замовчуванням............ 133, 224
Зона центр.-зважен. вимір.......................... 250
ЗШ під час тривал. експозиції.................... 242
ЗШ при високій чутл. ISO ............................. 242
І
Інвертувати індикатори ............................... 269
Індексний друк................................................. 217
Індикатор готовності спалаху ......... 121, 131
Індикатор дистанції фокусування ........... 360
Індикатор експозиції ....................................... 43
Індикатор фокусування............. 31, 32, 66, 69
Інтервал кадру (Показ слайдів)................. 234
Інформаційний екран ............................ 11, 256
Інформація .................................................. 11, 188
Інформація під час відтворення..... 188, 232
Інформація про знімок ....................... 188, 232
Інформація про файл .................................... 189
К
Карта пам’яті .................... 19, 22, 272, 363, 364
Карта пам’яті SD.............. 19, 22, 272, 363, 364
Керування Picture Control ........................... 106
Керування віньєтуванням........................... 241
Керування перспективою ........................... 307
Керування пристроєм (HDMI) ................... 223
Керування спалахом...................................... 124
Кількість знімків........................................ 30, 364
Кількість копій (PictBridge).......................... 216
Кількість точок фокус.................................... 249
Кільце фокусування ....................................... 360
Кільце фокусування об’єктива. 68, 183, 360
Кнопка Fn............................................................. 263
Кнопка Pv................................... 41, 174, 259, 266
Кнопка D ................... 137, 138, 141, 142, 145
Кнопка R (інформація) ......................... 11, 182
Кнопка P............................................. 14, 179, 290
Кнопка a (live view)................................ 93, 172
Кнопка D..................................... 5, 133, 256, 261
Кнопка AE-L/AF-L ................................... 66, 77, 267
Кнопка B ......................................... 60, 67, 247
Кнопка OK........................................................... 261
Кнопка режиму АФ................. 60, 63, 175, 178
Кнопка розблокування вибору диска
чутливості ISO................................................... 70
Кнопка розблокування диска вибору
витримки ..................................................... 39, 42
Кнопка розблокування диска корекції
експозиції ........................................................... 79
Кнопка спуску затвора ..... 31, 33, 66, 77, 131
Кнопка спуску затвора AE-L ....................... 251
Ковпачок об’єктива........................................ 360
Колірна температура ........................ 82, 83, 88
Колірний баланс .............................................. 296
Колірний контур.............................................. 306
Колірний простір ............................................ 240
Кольоровий ескіз............................................ 306
Коментар до зображення............................ 278
Контакти процесора............................ 320, 360
Корекц. експоз. для спалах......................... 259
Корекція експозиції ......................................... 79
Корекція спалаху............................................. 128
Коригув. ефекту черв. очей........................ 292
Користувацькі параметри........................... 243
Кришка окуляра............................................... 159
Кут огляду........................................................... 322
Л
Монохромний................................................... 294
Монохромний (Установ. Picture Control)......
100
Мультиселектор .............................................. 262
Н
Лампа розжарювання (Баланс білого)..... 81
Легке точне налашт. витр............................ 270
Лише АЕ (Набір автобрекетингу) ... 136, 259
Лише спалах (Набір автобрекетингу) ... 136,
259
Літній час...................................................... 27, 276
М
Об’єктив............................. 24–25, 163, 283, 318
Об’єктив без вбудованого процесора ... 25,
163, 318
Об’єктив із вбудованим процесором ..... 25,
318, 320
Об’єктив не серії AI.................................. 25, 167
Об’єктив типу D...................................... 318, 320
Об’єктив типу E....................................... 318, 320
Об’єктив типу G...................................... 318, 320
Область зображення .................. 25, 51, 53, 58
Обробка NEF (RAW) ........................................ 300
Обтинання (PictBridge).................................. 216
Обтинати............................................................. 293
Оптимальна якість (Стиснення JPEG)....... 57
Освітлення люм. лампою (Баланс білого) ....
81
Останні налаштування.................................. 317
П
Майред .................................................................. 87
Макс. непер. роботи затв. ........................... 254
Максимальна витримка ................................. 73
Максимальна діафрагма............. 69, 122, 320
Максимальна чутливість ............................... 73
Матричне вимірювання................................. 75
Меню відтворення.......................................... 229
Меню зйомки .................................................... 235
Меню налаштування...................................... 271
Меню обробки.................................................. 287
Мінімальна діафрагма.............................. 25, 37
Міні-роз’єм HDMI............................................. 222
Мітка встановлення об’єктива .................. 360
Мітка дистанції фокусування..................... 360
Мітка фокальної площини ............................ 69
Мова (Language)....................................... 26, 277
Моделюючий спалах ..................................... 259
Моє меню............................................................ 313
Монітор .............................. 11, 34, 172, 185, 273
Набір автобрекетингу................................... 259
Називання файлів ........................................... 239
Накладання зображень................................ 297
Налашт. дисплея відтворення................... 232
Налаштув. дисків керув. ............................... 267
Налаштування фокуса видошукача .......... 28
Натисніть кнопку спуску затвора до кінця..
33
Натисніть кнопку спуску затвора
наполовину........................................................ 33
Нахил убік................................................. 265, 282
Нахил уперед .................................................... 282
Нейтральний (Установ. Picture Control) 100
Неперервне слідкувальне АФ ............ 59, 246
Неперервний високошвидкісний ......... 7, 46
Неперервний низькошвидкісний 7, 46, 254
Неперервний режим роботи затвора . 7, 46
Низька (чутливість) .......................................... 71
О
Панель керування................................................ 8
Папка відтворення ......................................... 230
Папка для зберігання .................................... 237
Пейзаж (Установ. Picture Control)............. 100
Перегляд зображення ........................ 187, 232
Перемикач живлення......................................... 5
Перемикач режимів фокусування..... 59, 68,
175, 183
n
371
Перемикач режиму вимірювання ............. 76
Перемикач режиму фокусування...... 25, 68,
360
Перетинання екрана (Ефекти фільтра) . 295
Піднімання дзеркала ............................ 7, 46, 50
Підняти дзерк. для чищення...................... 332
Підсвітка РК-дисплея................................ 5, 256
Підсвіч. точки фокус. ..................................... 248
Підсвічування ................................................... 256
Підсвічування РК-дисплея .......................... 256
Підсвічування точки АФ............................... 248
Підсилювач зеленого (Ефекти фільтра) 295
Підсилювач синього (Ефекти фільтра) .. 295
Підсилювач червоного (Ефекти фільтра).....
295
Після видалення .............................................. 233
Повернути вертикально.............................. 233
Повільна синхронізація ............................... 125
Повнокадрове відтворення....................... 185
Покадрове АФ ................................. 59, 175, 246
Покадровий..................................................... 7, 46
Показ слайдів.................................................... 234
Поле (PictBridge).............................................. 216
Поперед. налашт. вручну (Баланс білого)....
82, 90
Попередній тестуючий спалах........ 130, 131
Портрет (Установ. Picture Control)........... 100
Порядок брекетингу...................................... 260
Послідовна нумер. файлів........................... 255
Постійне слідкувальне АФ .......................... 175
Предиктивне фокусування з відстеженням
60
Призн. кнопк. попер. перегл...................... 266
Признач. дистанц. кнопки Fn..................... 284
Признач. кнопки AE-L/AF-L......................... 267
Призначення кнопки Fn .............................. 263
Прикріплення об’єктива................................ 24
Природне освітлення (Ефекти фільтра) 295
Пристрій GPS........................................... 170, 325
Приховати зображення ............................... 230
Пріоритет розміру (Стиснення JPEG)....... 57
Про авторські права...................................... 279
Програмний автоматичний режим .......... 38
Програмний режим експозиції ................ 339
Пряме сонячне світло (Баланс білого) .... 81
Р
n
372
Рамки зони АФ ................................................... 28
Регулятор налаштування діоптрій ............ 28
Режим автофокусування ...................... 59, 175
Режим експозиції ................................... 6, 30, 36
Режим затримки експоз............................... 256
Режим зони АФ ......................................... 62, 177
Режим роботи затвора ............................... 7, 46
Режим спалаху........................................ 125, 126
Режим фокусування................................ 59, 175
Риб’яче око ........................................................ 305
Роз’єм для аксесуарів.......................... 170, 325
Роз’єм синхронізації ...................................... 117
Роз’єм синхронізації спалаху..................... 117
Розмір..................................................................... 58
Розмір знімка .................................................... 322
Розмір зображення .......................................... 58
Розмір сторінки (PictBridge) ....................... 216
Розпочати друк (PictBridge).............. 216, 219
Розширений динамічний діапазон (HDR) ....
112
Ручне фокусування ................................. 68, 183
Ручний режим .................................................... 42
С
Світлі ділянки.................................................... 190
Сепія (Монохромний) ................................... 294
Серія ........................................................... 153, 254
Синхронізація за задньою шторкою...... 125
Синхронізація за першою шторкою....... 125
Система творчого освітлення ................... 118
Системи Picture Control...................... 100, 102
Скидання двома кнопками......................... 133
Скинути............................................. 133, 236, 245
Спалах ..................................... 116, 125, 128, 130
Спалах (Баланс білого).................................... 82
Співвідношення сторін................................. 293
Спусковий тросик........................................... 323
Стандартний (Установ. Picture Control). 100
Стандартний спалах i-TTL для цифрової
дзеркальної фотокамери з одним
об’єктивом ............................................. 119, 124
Стиснення (Тип) ................................................. 57
Стиснення JPEG.................................................. 57
Стиснення без втрат (Тип)............................. 57
Сумісні об’єктиви ............................................ 318
Т
Таймер .......................................................... 48, 156
Таймер режиму очікування....... 33, 170, 251
Телевізор ............................................................ 222
Теплий фільтр (Ефекти фільтра) ............... 295
Тип (Запис. у форм. NEF (RAW)) ................... 57
Тихий спуск затвора .................................... 7, 46
Тінь (Баланс білого).......................................... 82
Точка фокусування.. 31, 62, 64, 69, 177, 248,
249
Точкове вимірювання..................................... 75
Точковий баланс білого................................. 93
Точне налашт. оптим. експ. ........................ 250
Точне налаштування АФ.............................. 283
Точне налаштування балансу білого ....... 84
Тривалі експозиції ............................................ 44
У
Упорядкувати пункти (Моє меню)........... 316
Установ. Picture Control ................................ 100
Ф
Фіксація автоекспозиції ................................. 77
Фіксація АЕ ........................................................... 77
Фіксація експозиції........................................... 77
Фіксація потужності спалаху...................... 130
Фіксація фокуса.................................................. 66
Фільтр розмивання меж .............................. 329
Фокус видошукача .................................. 28, 324
Фокус. з відстеж. і фіксац. ............................ 247
Фокусна відстань................................... 165, 322
Фокусування з відстеженням ............. 60, 247
Формат DX............................................................ 52
Формат FX............................................................. 52
Формат дати ............................................... 26, 276
Форматувати карту пам’яті.................. 22, 272
Фотозйомка live view..................................... 172
Х
Хмарно (Баланс білого) .................................. 82
Ц
Центрально-зважене..................................... 250
Центрально-зважене вимірювання.......... 75
Ціанотипія (Монохромний) ........................ 294
Ч
Час............................................................................ 44
Часовий пояс ............................................. 26, 276
Часовий пояс і дата ................................. 26, 276
Часовий штамп (PictBridge) ........................ 216
Чистити датчик зображення...................... 329
Чорно-білий (Монохромний) .................... 294
Чутливість...................................................... 70, 72
Чутливість ISO.............................................. 70, 72
Ш
Швидк. зйомки в реж. CL ............................. 254
Швидк. синхр. спалаху ........................ 127, 257
Швидка обробка.............................................. 304
Шнур дистанційного керування 44, 50, 325
Штатив....................................................................... 3
Я
Якість зображення............................................ 55
Яскравий (Установ. Picture Control) ........ 100
Яскравість монітора....................................... 273
n
373
Умови гарантії - Європейська
сервісна гарантія Nikon
n
374
Шановний клієнте Nikon!
Дякуємо вам за те, що придбали цей продукт Nikon. За потреби
гарантійного обслуговування продукту Nikon зверніться до дилера, у
якого ви придбали продукт, або до представника нашої авторизованої
сервісної мережі на території продажу компанії Nikon Europe B.V.
(наприклад, Європа/ Росія/інші). Детальні відомості наведено на вебсайті:
http://www.europe-nikon.com/support
Щоб уникнути небажаних незручностей, радимо уважно
ознайомитися з посібниками користувача, перш ніж звертатися до
дилера або авторизованої сервісної мережі.
Устаткування Nikon має гарантію відсутності виробничих дефектів
протягом повного року з моменту покупки. Якщо протягом
гарантійного періоду виявляються дефекти продукту, які є наслідком
використання неякісних матеріалів або некваліфікованого збирання,
представники нашої авторизованої сервісної мережі в межах
території продажу компанії Nikon Europe B.V. виконають
безкоштовний ремонт продукту відповідно до умов і положень,
наведених нижче. Компанія Nikon залишає за собою право (на власний
розсуд) виконати заміну або ремонт продукту.
1. Ця гарантія надається лише після пред’явлення разом із продуктом
заповненої форми гарантії та оригіналу рахунка-фактури або
товарного чеку, на якому зазначено дату придбання, тип продукту
та назву компанії-дилера. Компанія Nikon залишає за собою право
відмовити в безкоштовному гарантійному обслуговуванні, якщо
зазначені вище документи відсутні або інформація, наведена в них,
неповна або нечітка.
2. Гарантія не поширюється на:
• необхідне обслуговування, ремонт і заміну частин, які зносилися
в результаті звичайного використання;
• модифікацію з метою оновлення продукту для використання, що
не відповідає зазначеному в посібнику користувача, без
попередньої письмової згоди компанії Nikon;
• транспортні витрати та ризики під час перевезення, прямо або
непрямо пов’язані з гарантією на продукти;
• пошкодження внаслідок модифікації або налаштування продукту,
здійснених без попередньої письмової згоди компанії Nikon з
метою приведення продукту у відповідність до місцевих або
національних технічних стандартів країн, для яких цей продукт
не було розроблено та виготовлено.
3. Гарантія не діятиме у таких випадках:
• пошкодження, спричинене неналежним використанням,
зокрема, але не виключно, використання продукту в неналежних
цілях або невідповідно до інструкцій із використання та
обслуговування, а також установлення та використання
продукту, що суперечить стандартам безпеки країни, у якій він
використовується;
• пошкодження в результаті нещасних випадків, зокрема, але не
виключно, дії блискавки, води, вогню або неналежного чи
недбалого використання;
• стирання, пошкодження або видалення напису моделі або
серійного номеру продукту;
• пошкодження внаслідок ремонту або налаштування продукту
неавторизованими сервісними центрами або особами;
• дефекти системи, до складу якої входить продукт або з якою він
використовується.
4. Ця сервісна гарантія не порушує законних прав споживача згідно з
чинним національним законодавством або прав споживача
відносно дилера згідно угоди купівлі-продажу.
Примітка: Перелік усіх авторизованих сервісних центрів Nikon можна
знайти на сторінці
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
375
Даний посібник не може бути відтворений в будь-якій формі
цілком або частково (за винятком короткого цитування в статтях
оглядах) без письмового дозволу компанії NIKON.
ЦИФРОВА ФОТОКАМЕРА
Посібник користувача
Підтримка клієнтів Nikon
Відвідайте наведений нижче сайт, щоб зареєструвати свою
фотокамеру та регулярно отримувати свіжу інформацію про продукти.
Ви знайдете відповіді на часті питання та зможете зв’язатися з нами для
консультації з технічних питань.
http://www.europe-nikon.com/support
Надруковано в Європі
SB8L03(Y6)
6MB192Y6-03
Ua
AMA15565
Ua
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising