Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Довідковий посібник (повні інструкції)

Nikon COOLPIX B500 Довідковий посібник (повні інструкції)
ЦИФРОВА ФОТОКАМЕРА
Довідковий посібник
• Уважно прочитайте цей посібник перед використанням фотокамери.
• Щоб забезпечити належне використання фотокамери,
обов’язково прочитайте розділ «Заходи безпеки» (стор. Avi).
• Після ознайомлення з цим посібником зберігайте його в легкодоступному
місці, щоб звертатися до нього для довідки в майбутньому.
Швидкий пошук теми
Ви можете повернутися до цієї сторінки, торкнувшись або клацнувши
правому куті будь-якої сторінки.
у нижньому
Основні теми
Вступ .................................................................................................................................................... iii
Зміст ...................................................................................................................................................... x
Компоненти фотокамери............................................................................................................ 1
Початок роботи ............................................................................................................................... 9
Основні операції зйомки та відтворення ..........................................................................16
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge) ......................................23
Функції зйомки...............................................................................................................................32
Функції відтворення ....................................................................................................................68
Відео ...................................................................................................................................................80
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера ..................91
Використання меню ................................................................................................................. 102
Технічні зауваження................................................................................................................. 148
Загальні теми
Заходи безпеки
Підключення до
інтелектуального
пристрою
Вибір режиму
зйомки
Використання
масштабування
Неперервна
зйомка
Редагування
зображень
(нерухомі
зображення)
Усунення
неполадок
Iндекс
ii
Вступ
Спочатку прочитайте це
Дякуємо вам за те, що придбали цифрову фотокамеру Nikon COOLPIX B500.
Символи та умовні позначення, що використовуються
у цьому посібнику
• Торкніться або клацніть
у нижньому правому куті кожної сторінки для
відображення «Швидкий пошук теми» (Aii).
• Символи
Символ
Опис
B
Ця піктограма позначає застереження та відомості, які слід прочитати
перед використанням фотокамери.
C
Ця піктограма позначає зауваження та відомості, які слід прочитати перед
використанням фотокамери.
A
Ця піктограма позначає інші сторінки, що містять відповідну інформацію.
•
•
•
•
Карти пам’яті SD, SDHC та SDXC позначено в цьому посібнику як «карти пам’яті».
Смартфони та планшети згадуються як «інтелектуальні пристрої».
Параметри на момент придбання згадуються як «параметри за замовчуванням».
Назви пунктів меню, які відображаються на екрані фотокамери, а також назви кнопок
і повідомлення, що відображаються на екрані комп’ютера, виділено жирним
шрифтом.
• Для більш чіткої демонстрації індикаторів позиції екрана зображення іноді відсутні в
цьому посібнику.
iii
Вступ
Спочатку прочитайте це
Інформація та застереження
Концепція «постійного вдосконалення»
У рамках концепції «постійного вдосконалення» корпорації Nikon, яка передбачає постійну
підтримку виробів і навчання щодо їхнього використання, на зазначених нижче веб-сайтах
можна отримати інформацію, що регулярно оновлюється.
• Для користувачів у США: http://www.nikonusa.com/
• Для користувачів у країнах Європи: http://www.europe-nikon.com/support/
• Для користувачів у Азії, країнах Океанії, Близького Сходу та Африки: http://www.nikon-asia.com/
Відвідуйте ці веб-сайти, щоб отримувати останні відомості про вироби, поради, відповіді на
поширені запитання та загальні рекомендації щодо цифрової обробки зображень і
фотозйомки. Додаткові відомості можна отримати в місцевого представника корпорації Nikon.
Контактну інформацію наведено на веб-сайті нижче.
http://imaging.nikon.com/
Виняткове використання фірмових електронних аксесуарів
Nikon
Фотокамери Nikon COOLPIX відповідають найвищим стандартам і обладнані складними
електронними схемами. Лише фірмові електронні аксесуари Nikon (зокрема, зарядні пристрої,
елементи живлення та адаптери змінного струму), сертифіковані корпорацією Nikon
спеціально для використання з цією цифровою фотокамерою Nikon, розроблені та перевірені
відповідно до експлуатаційних вимог і вимог безпеки до цих електронних схем.
ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ЕЛЕКТРОННИХ АКСЕСУАРІВ, ОКРІМ ФІРМОВИХ АКСЕСУАРІВ NIKON,
МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ФОТОКАМЕРИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ NIKON.
Докладніші відомості про фірмові аксесуари Nikon можна отримати в місцевого
уповноваженого дилера корпорації Nikon.
Підготовка до створення важливих знімків
Перш ніж робити знімки важливих подій (наприклад, весілля або подорожі), зробіть пробний
знімок, щоб переконатися в нормальному функціонуванні фотокамери. Корпорація Nikon не
несе жодної відповідальності за збитки або недоотримані прибутки, які можуть виникнути
внаслідок несправності виробу.
iv
Вступ
Спочатку прочитайте це
Посібники
• Забороняється відтворювати, передавати, переписувати, зберігати в системах відтворення
інформації або перекладати будь-якою мовою в будь-який спосіб будь-яку частину
посібників, які додаються до цього виробу, без попереднього письмового дозволу
корпорації Nikon.
• Ілюстрації та вміст екрана, показані в цьому посібнику, можуть відрізнятися від фактичних.
• Корпорація Nikon залишає за собою право на змінення специфікацій апаратного та
програмного забезпечення, описаного в цих посібниках, у будь-який час без попереднього
повідомлення.
• Корпорація Nikon не несе жодної відповідальності за будь-які збитки внаслідок
використання цього виробу.
• Було докладено значних зусиль, щоб забезпечити точність і повноту інформації, наведеної в
цих посібниках, однак ми будемо вдячні, якщо ви повідомите про помилки чи недоліки
місцевому представнику корпорації Nikon (адреса надається окремо).
Дотримуйтеся повідомлень про авторські права
Згідно із законом про авторські права, знімки та відеозаписи творів, захищених авторським
правом, зроблені цією фотокамерою, не можна використовувати без дозволу власника
авторських прав. Винятком є особисте використання, проте зауважте, що навіть до особистого
використання можуть застосовуватися обмеження у разі знімків або відеозаписів виставкових
експонатів або живого виконання.
Утилізація пристроїв зберігання даних
Зверніть увагу, що під час видалення зображень або форматування пристроїв зберігання
даних, наприклад карт пам’яті або вбудованої пам’яті фотокамери, не відбувається повне
стирання даних оригінальних зображень. Іноді видалені файли можна відновити з викинутого
пристрою зберігання даних за допомогою наявного у продажу програмного забезпечення, що
може призвести до зловмисного використання даних особистих зображень. Користувач
відповідає за конфіденційність таких даних.
Перш ніж викидати пристрій зберігання даних або передавати його у власність іншій особі,
обов’язково скиньте всі параметри фотокамери у Скинути все в меню налаштування (A103).
Після скидання видаліть усі дані на пристрої за допомогою наявного у продажу спеціального
програмного забезпечення або відформатуйте пристрій у пункті Форматувати пам’ять або
Форматувати картку в меню налаштування (A103), а потім заповніть його зображеннями,
які не містять особистої інформації (наприклад, знімками чистого неба).
Під час фізичного знищення карт пам’яті будьте обережні, щоб уникнути травмування та
пошкодження власності.
Позначення відповідності
Виконайте процедуру нижче для відображення деяких позначень відповідності, яким
відповідає фотокамера.
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Познач.
відповідності M натисніть кнопку k
v
Вступ
Спочатку прочитайте це
Заходи безпеки
Щоб уникнути майнової шкоди та травмування людей, уважно прочитайте розділ
«Заходи безпеки» перед використанням виробу.
Зберігайте ці інструкції з техніки безпеки в місці, доступному для всіх користувачів
виробу.
НЕБЕЗПЕЧНО
недотримання застережень, позначених
цим символом, створює високий ризик
тяжкої травми або смерті.
ОБЕРЕЖНО
недотримання застережень, позначених
цим символом, може призвести до тяжкої
травми або смерті.
УВАГА
недотримання застережень, позначених
цим символом, може призвести до
травмування або майнової шкоди.
ОБЕРЕЖНО
• Не використовуйте виріб під час ходьби або керування автотранспортним засобом.
Недотримання цього застереження може призвести до нещасних випадків або
травмування.
• Не розбирайте та не модифікуйте виріб. Якщо корпус виробу розіб’ється внаслідок
падіння або з іншої причини, не торкайтеся його внутрішніх деталей. Недотримання цих
застережень може призвести до ураження електричним струмом або іншої травми.
• У разі виявлення будь-яких відхилень у роботі виробу, як-от ознак диму, нагрівання
або нетипового запаху, негайно від’єднайте елементи живлення або джерело
живлення. Продовження роботи може спричинити пожежу, отримання опіків чи
інших травм.
• Бережіть виріб від вологи. Не торкайтеся виробу вологими руками. Не торкайтеся
штепсельної вилки вологими руками. Недотримання цих застережень може
призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
• Уникайте тривалого контакту шкіри з цим виробом, коли його ввімкнено в
електромережу. Недотримання цього застереження може призвести до
низькотемпературних опіків.
• Не використовуйте цей виріб за наявності займистого пилу чи газу, як-от пропану,
бензину чи аерозолів. Недотримання цього застереження може призвести до
вибуху або пожежі.
• Не спрямовуйте спалах на водія автотранспортного засобу. Недотримання цього
застереження може призвести до нещасних випадків.
vi
Вступ
Заходи безпеки
• Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці. Недотримання цього
застереження може призвести до травмування або виходу виробу з ладу. Крім того,
майте на увазі, що дрібні деталі становлять небезпеку удушення. Якщо дитина
проковтне будь-яку деталь цього виробу, негайно зверніться до лікаря.
• Не обкручуйте ремінці навколо шиї. Недотримання цього застереження може
призвести до нещасних випадків.
• Не використовуйте елементи живлення, зарядні пристрої та адаптери змінного
струму, які не призначені спеціально для роботи з цим виробом. У разі
використання елементів живлення, зарядних пристроїв та адаптерів змінного
струму, призначених для роботи з цим виробом, заборонено:
- пошкоджувати, модифікувати, силоміць тягнути або згинати шнури чи кабелі,
ставити на них важкі предмети та піддавати їх дії високих температур чи вогню;
- використовувати конвертори для подорожей, адаптери, призначені для
перетворення напруги та інвертори, що перетворюють постійний струм на
змінний.
Недотримання цих застережень може призвести до пожежі або ураження
електричним струмом.
• Не торкайтеся штекера, коли використовуєте адаптер змінного струму під час гроз.
Недотримання цього застереження може призвести до ураження електричним
струмом.
• Не торкайтеся виробу оголеними руками в умовах дуже високих або низьких
температур. Недотримання цього застереження може призвести до опіків або
обмороження.
УВАГА
• Вимикайте цей виріб в умовах, де його використання заборонено. Вимикайте
функцію безпроводового зв’язку, якщо використання безпроводового обладнання
заборонено. Радіочастотне випромінювання, створюване цим виробом, може
перешкоджати роботі обладнання, що використовується на борту літаків, а також в
лікарнях чи інших медичних закладах.
• Вийміть елементи живлення і від’єднайте адаптер змінного струму, якщо цей виріб
не буде використовуватися протягом тривалого часу. Недотримання цього
застереження може призвести до пожежі або виходу виробу з ладу.
• Не торкайтеся деталей, які рухаються, зокрема деталей об’єктива. Недотримання
цього застереження може призвести до травмування.
• Не допускайте спрацьовування спалаху, коли він перебуває в контакті зі шкірою чи
іншими предметами або в безпосередній близькості до них. Недотримання цього
застереження може призвести до опіків або займання.
• Не залишайте виріб у місцях, де він буде зазнавати дії дуже високих температур,
наприклад, у закритому автомобілі або під прямим сонячним промінням.
Недотримання цього застереження може призвести до пожежі або виходу виробу з
ладу.
vii
Вступ
Заходи безпеки
НЕБЕЗПЕКА! Елементи живлення
• Дотримуйтеся правил поводження з елементами живлення. Недотримання
наведених нижче застережень може призвести до протікання, перегрівання,
пробою або займання елементів живлення.
- Не намагайтеся заряджати елементи живлення, які не належать до
перезаряджуваних.
- Не піддавайте елементи живлення дії вогню або високих температур.
- Не розбирайте.
- Не закорочуйте контакти, торкаючись їх ланцюжками, шпильками чи іншими
металевими предметами.
- Не піддавайте елементи живлення та вироби, у які їх вставлено, дії сильних
механічних ударів.
• Заряджайте всі перезаряджувані елементи живлення EN-MH2 по чотири одночасно.
Недотримання цього застереження може призвести до протікання, перегрівання,
пробою або займання елементів живлення.
• Якщо рідина з елемента живлення потрапить в очі, промийте їх великою кількістю
чистої води і негайно зверніться до лікаря. Зволікання може призвести до
ушкодження очей.
УВАГА! Елементи живлення
• Заборонено знімати або пошкоджувати корпус елемента живлення. Категорично
заборонено користуватися елементами живлення з пошкодженим корпусом.
Недотримання цього застереження може призвести до протікання, перегрівання,
пробою або займання елементів живлення.
• Зберігайте елементи живлення в недоступному для дітей місці. Якщо дитина
проковтне елемент живлення, негайно зверніться до лікаря.
• Не занурюйте елементи живлення у воду та не піддавайте їх дії дощу. Недотримання цього
застереження може призвести до пожежі або виходу виробу з ладу. Якщо на виріб
потрапить волога, негайно витріть його насухо рушником або іншим подібним предметом.
• Негайно припиніть використання в разі виявлення будь-яких змін елементів
живлення, як-от знебарвлення чи деформації. Припиніть заряджання
перезаряджуваних елементів живлення EN-MH2, якщо вони не зарядилися
протягом зазначеного часу. Недотримання цього застереження може призвести до
протікання, перегрівання, пробою або займання елементів живлення.
• Вставляйте елементи живлення у правильній орієнтації. Не використовуйте
одночасно старі й нові елементи живлення або елементи живлення різних типів.
Недотримання цього застереження може призвести до протікання, перегрівання,
пробою або займання елементів живлення.
• Перед утилізацією ізолюйте контакти елементів живлення за допомогою стрічки.
Якщо контакти торкатимуться металевих предметів, це може призвести до
перегрівання, пробою або займання. Дотримуйтеся місцевих норм щодо переробки
або утилізації елементів живлення.
viii
Вступ
Заходи безпеки
• Якщо рідина з елемента живлення потрапить на шкіру або одяг, негайно промийте
уражене місце великою кількістю чистої води. Недотримання цього застереження
може призвести до подразнення шкіри.
ix
Вступ
Заходи безпеки
Зміст
Швидкий пошук теми................................................................................................................... ii
Основні теми................................................................................................................................................................................. ii
Загальні теми................................................................................................................................................................................. ii
Вступ ................................................................................................................................................... iii
Спочатку прочитайте це ................................................................................................................................ iii
Символи та умовні позначення, що використовуються у цьому посібнику .................................. iii
Інформація та застереження............................................................................................................................................ iv
Заходи безпеки .................................................................................................................................................. vi
Компоненти фотокамери........................................................................................................... 1
Корпус фотокамери .......................................................................................................................................... 2
Монітор................................................................................................................................................................... 4
Відображення іншої інформації на екрані (кнопка s)............................................................................ 4
Під час зйомки............................................................................................................................................................................. 5
Під час відтворення................................................................................................................................................................. 7
Початок роботи .............................................................................................................................. 9
Приєднання ремінця фотокамери та ковпачка об’єктива ........................................................... 10
Вставлення елементів живлення й карти пам’яті ............................................................................. 11
Придатні елементи живлення........................................................................................................................................ 11
Виймання елементів живлення або карти пам’яті........................................................................................... 12
Карти пам’яті та внутрішня пам’ять ............................................................................................................................ 12
Змінення кута монітора................................................................................................................................ 13
Налаштування фотокамери........................................................................................................................ 14
Основні операції зйомки та відтворення ......................................................................... 16
Зйомка зображень.......................................................................................................................................... 17
Використання спалаху ........................................................................................................................................................ 19
Записування відео.................................................................................................................................................................. 19
Відтворення зображень ............................................................................................................................... 20
Видалення зображень................................................................................................................................... 21
Екран вибору зображення для видалення........................................................................................................... 22
x
Зміст
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge) ..................................... 23
Інсталяція програми SnapBridge.............................................................................................................. 24
Підключення фотокамери до інтелектуального пристрою......................................................... 25
Вимкнення або увімкнення безпроводового підключення ..................................................................... 28
Надсилання зображень та функція Дистанційна зйомка.............................................................. 29
Надсилання зображень...................................................................................................................................................... 29
Дистанційна зйомка .............................................................................................................................................................. 30
Якщо в iOS з’являється діалогове вікно, пов’язане зі з’єднаннями Wi-Fi......................................... 30
Якщо зображення неможливо успішно надіслати.......................................................................................... 31
Функції зйомки.............................................................................................................................. 32
Вибір режиму зйомки.................................................................................................................................... 33
Режим A (авто)............................................................................................................................................... 34
Використання користувацького слайдера .......................................................................................................... 34
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки) ............................................................... 36
Поради та примітки про сюжетний режим.......................................................................................................... 37
Зйомка в режимі легкої панорами.............................................................................................................................. 43
Відтворення в режимі легкої панорами ................................................................................................................. 45
Творчий режим (застосування ефектів під час зйомки)................................................................ 46
Режим інтелектуального портрета (обробка облич людей під час зйомки) ....................... 48
Використання таймера посмішки ............................................................................................................................... 49
Використання автоколажу ............................................................................................................................................... 50
Налаштування функцій зйомки за допомогою мультиселектора............................................. 51
Режим спалаху.................................................................................................................................................. 52
Автоспуск............................................................................................................................................................ 54
Режим макрозйомки (зйомка зображень великим планом)....................................................... 56
Корекція експозиції (налаштування яскравості)............................................................................... 57
Використання масштабування.................................................................................................................. 58
Фокусування...................................................................................................................................................... 60
Кнопка спуску затвора ........................................................................................................................................................ 60
Використання функції АФ із пошуком об’єкта.................................................................................................... 60
Використання виявлення обличчя ............................................................................................................................ 61
Використання пом’якшення тону шкіри................................................................................................................. 62
Об’єкти, до яких не можна застосовувати автофокусування.................................................................. 62
Фіксація фокуса ........................................................................................................................................................................ 63
Параметри за промовчанням (режим спалаху, автоспуску та макрозйомки) .................... 64
Функції, які не можна використовувати водночас під час зйомки........................................... 66
xi
Зміст
Функції відтворення ................................................................................................................... 68
Збільшення під час відтворення .............................................................................................................. 69
Відтворення ескізів/відображення календаря.................................................................................. 70
Режим сортування за датою....................................................................................................................... 71
Перегляд і видалення зображень у серії.............................................................................................. 72
Перегляд зображень у серії ............................................................................................................................................ 72
Видалення зображень у серії ......................................................................................................................................... 73
Редагування зображень (нерухомі зображення) ............................................................................. 74
Перед редагуванням зображень................................................................................................................................. 74
Швидкі ефекти: змінення відтінку або тональності......................................................................................... 74
Швидка обробка: збільшення контрастності та насиченості.................................................................. 75
D-Lighting: збільшення яскравості та контрастності..................................................................................... 75
Коригув. ефекту черв. очей: коригування ефекту червоних очей під час зйомки з
використанням спалаху ..................................................................................................................................................... 76
Тонка обробка: обробка облич людей.................................................................................................................... 76
Зменшений знімок: зменшення розміру зображення.................................................................................. 78
Обтинання: створення обрізаної копії .................................................................................................................... 79
Відео .................................................................................................................................................. 80
Основні операції записування та відтворення відео...................................................................... 81
Зйомка нерухомих зображень під час записування відео........................................................... 84
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення коротких відео) ...... 85
Використання спеціальних ефектів........................................................................................................................... 87
Операції під час відтворення відео ........................................................................................................ 88
Редагування відео........................................................................................................................................... 89
Вилучення лише потрібного фрагмента відео .................................................................................................. 89
Збереження кадру з відео у вигляді нерухомого зображення.............................................................. 90
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера ................. 91
Використання зображень ........................................................................................................................... 92
Перегляд зображень на телевізорі......................................................................................................... 93
Друк зображень без комп’ютера ............................................................................................................. 95
Підключення фотокамери до принтера ................................................................................................................. 95
Друк зображень по одному............................................................................................................................................. 96
Друк кількох зображень..................................................................................................................................................... 97
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i).......................................................................... 99
Установлення програми ViewNX-i.............................................................................................................................. 99
Перенесення зображень на комп’ютер.................................................................................................................. 99
xii
Зміст
Використання меню ................................................................................................................ 102
Операції меню ................................................................................................................................................ 103
Екран вибору зображення ............................................................................................................................................ 105
Списки меню.................................................................................................................................................... 106
Меню зйомки .......................................................................................................................................................................... 106
Меню відео ............................................................................................................................................................................... 107
Меню відтворення .............................................................................................................................................................. 107
Меню параметрів мережі............................................................................................................................................... 108
Меню налаштування.......................................................................................................................................................... 109
Меню зйомки (загальні параметри зйомки) ..................................................................................... 110
Режим зображення (розмір і якість зображення)......................................................................................... 110
Меню зйомки для режиму A (автоматичний) ............................................................................... 111
Баланс білого (налаштування відтінку)................................................................................................................. 111
Неперервна зйомка ........................................................................................................................................................... 113
Чутливість ISO......................................................................................................................................................................... 115
Режим зони АФ ...................................................................................................................................................................... 116
Реж. автофокусування ...................................................................................................................................................... 119
Меню режиму інтелектуального портрета ....................................................................................... 120
Автоколаж ................................................................................................................................................................................. 120
Відстеження моргання ..................................................................................................................................................... 121
Меню відео....................................................................................................................................................... 122
Параметри відео................................................................................................................................................................... 122
Реж. автофокусування ...................................................................................................................................................... 126
Відео VR ....................................................................................................................................................................................... 127
Зменшення шуму вітру..................................................................................................................................................... 127
Частота кадрів ........................................................................................................................................................................ 128
Меню відтворення........................................................................................................................................ 129
Позначити для передачі.................................................................................................................................................. 129
Показ слайдів.......................................................................................................................................................................... 130
Захист............................................................................................................................................................................................ 131
Повернути зображення................................................................................................................................................... 131
Копіювати (копіювання з карти пам’яті у внутрішню пам’ять і навпаки) ...................................... 132
Парам. відображ. серії ...................................................................................................................................................... 133
Меню параметрів мережі .......................................................................................................................... 134
Використання клавіатури введення тексту....................................................................................................... 135
xiii
Зміст
Меню налаштування.................................................................................................................................... 136
Часовий пояс і дата ............................................................................................................................................................ 136
Параметри монітора.......................................................................................................................................................... 138
Штамп із датою....................................................................................................................................................................... 139
Фото VR........................................................................................................................................................................................ 140
Допоміж. підсвіч. АФ .......................................................................................................................................................... 140
Цифрове масштабув........................................................................................................................................................... 141
Параметри звуку................................................................................................................................................................... 141
Автомат. вимкнення ........................................................................................................................................................... 142
Форматувати картку/Форматувати пам’ять....................................................................................................... 143
Мова/Language ..................................................................................................................................................................... 143
Коментар до зображення............................................................................................................................................... 144
Про авторські права.......................................................................................................................................................... 145
Дані розташування.............................................................................................................................................................. 146
Скинути все .............................................................................................................................................................................. 146
Тип елем. живлення............................................................................................................................................................ 147
Позначення відповідності.............................................................................................................................................. 147
Версія мікропрограми...................................................................................................................................................... 147
Технічні зауваження................................................................................................................ 148
Примітки............................................................................................................................................................ 149
Примітки щодо функцій безпроводового зв’язку.......................................................................... 150
Догляд за виробом ....................................................................................................................................... 152
Фотокамера.............................................................................................................................................................................. 152
Елементи живлення............................................................................................................................................................ 153
Карти пам’яті............................................................................................................................................................................ 154
Очищення та зберігання............................................................................................................................ 155
Очищення.................................................................................................................................................................................. 155
Зберігання................................................................................................................................................................................. 155
Повідомлення про помилки..................................................................................................................... 156
Усунення неполадок .................................................................................................................................... 159
Імена файлів..................................................................................................................................................... 167
Додаткові аксесуари.................................................................................................................................... 168
Технічні характеристики............................................................................................................................ 169
Карти пам’яті, які можна використовувати........................................................................................................ 173
Iндекс .................................................................................................................................................................. 175
xiv
Зміст
Компоненти фотокамери
Корпус фотокамери....................................................................................................................... 2
Монітор ............................................................................................................................................... 4
1
Компоненти фотокамери
Корпус фотокамери
23 45 6
3
7
8
1
9
13
1
12 11 10
Елемент керування масштабуванням
...................................................................................... 58
f : ширококутна зйомка ....................58
g : телефото................................................58
h : відтворення ескізів ........................ 70
i : збільшення під час відтворення
........................................................................69
7
Мікрофон (стерео)
8
Спалах..............................................................19, 52
9
N-Mark (антена NFC).......................................25
10
Кнопка m (відкривання спалаху)...19, 52
11
Боковий елемент керування
масштабуванням...............................................58
2
Кнопка спуску затвора ................................18
3
Вушко для ремінця фотокамери...........10
12
Кнопка q (масштабування з
поверненням).....................................................59
4
Перемикач живлення та індикатор
вмикання живлення ......................................14
13
Об’єктив
5
Індикатор автоспуску...................................54
Допоміжний промінь АФ
6
Диск перемикання режимів ............ 17, 33
2
Компоненти фотокамери
Корпус фотокамери
1 2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
14 13
16
15
1
Монітор .............................................................4, 13
9
Роз’єм USB та аудіо- й відеовиходу.....92
2
Динамік
10
Кришка роз’єму .................................................92
3
Кнопка s (відображення) ....................4
11
Мультиселектор ............................................103
4
Індикатор спалаху...........................................52
12
Кнопка k (підтвердити вибір)............103
5
Кнопка b (e відеозйомка)....................81
13
Кнопка l (видалити).....................................21
6
Кнопка c (відтворення)...........................20
14
Кнопка d (меню) .....................................103
7
Вхідний роз’єм постійного струму
(для адаптера змінного струму, що
продається окремо від Nikon) ............ 168
15
Кришка відсіку для елемента
живлення/гнізда для карти пам’яті .....11
16
Роз’єм для штатива ......................................171
8
Мікророз’єм HDMI (тип D).........................92
3
Компоненти фотокамери
Корпус фотокамери
Монітор
Інформація, що відображається на екрані зйомки або відтворення, залежить від
поточних параметрів фотокамери та стану її використання.
Відображення іншої інформації на екрані (кнопка
s)
Щоб відобразити іншу інформацію на екрані під час
зйомки або відтворення, натисніть кнопку
s (відображення).
Під час зйомки
25m 0s
3200
25m 0s
3200
Відображення інформації
Кадр відео
Відображення діапазону
відео в кадрі.
Приховання інформації
Під час відтворення
4/4
4/4
1/250
125
F3
0.0
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Відображення інформації
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Інформація про рівень
тону (крім відео)
Відображення гістограми,
рівня тону та інформації
про зйомку (A8).
4
Компоненти фотокамери
Монітор
Приховання інформації
Під час зйомки
6
2
3
1
4
7
AF 5
8
10
22
26
25
24
23
21
20
F3
1/250
19 18
17
1
Режим зйомки....................................................33
2
Режим спалаху...................................................52
3
Режим макрозйомки .....................................56
4
Індикатор масштабування................. 56, 58
5
Індикатор фокусування...............................18
6
+1.0
29m 0s
999
16
999
9999
12
13
14
9
10
11
15
15
Кількість кадрів, що залишилися
(нерухомі зображення)................................17
16
Індикатор внутрішньої пам’яті................17
17
Рамка кадрування (сюжетний режим
Місяць чи Птахи або масштабування з
поверненням).............................................42, 59
Параметри відео (відео зі звичайною
швидкістю)......................................................... 122
18
Піктограма місця призначення
подорожі.............................................................136
7
Параметри відео (відео HS)................... 123
19
Чутливість ISO..................................................115
8
Режим зображення ..................................... 110
9
Легка панорама ................................................43
20
Індикатор рівня заряду елемента
живлення ...............................................................17
10
Піктограма «Фото VR»................................ 140
21
Індикатор «Дату не встановлено».....160
11
Піктограма «Відео VR» ............................... 127
22
Штамп із датою ...............................................139
12
Зменшення шуму вітру ............................. 127
23
Індикатор зв’язку Bluetooth...................135
13
Значення корекції експозиції
...................................................................... 34, 48, 57
24
Індикатор зв’язку Wi-Fi ..............................134
25
Дані розташування ......................................146
14
Час записування відео, що залишився
...................................................................................... 81
26
Режим польоту................................................134
5
Компоненти фотокамери
Монітор
47
49
46
45 HDR
44
43
42
H
L
120
5
10
2
48
50
51
52
10
60
41
40
37
39
38
PRE
35
27
28
36
33 32
34
Зона фокусування (АФ із пошуком
об’єкта)......................................................... 60, 117
Зона фокусування (виявлення обличчя,
домашньої тварини)............41, 48, 61, 116
30
Зона фокусування (відстеження
об’єкта).......................................................117, 118
31
Діафрагмове число ........................................ 60
32
Витримка ...............................................................60
33
Перегл./прих. сіт. кадр.............................. 138
34
М’який...................................................................... 48
35
Активний D-Lighting .....................................34
36
Тон шкіри ..............................................................48
37
Баланс білого .................................................. 111
Відтінок ...................................................................34
6
Компоненти фотокамери
Монітор
F3
+1.0
29m 0s
999
31
30 29 28 27
Зона фокусування (вручну або по
центру)......................................................... 63, 116
29
38
1/250
39
Пом’якшення тону шкіри............................48
40
Спеціальні ефекти ...........................................87
41
Чіткість.....................................................................34
42
Режим неперервної зйомки .........41, 113
43
Піктограма відстеження моргання ....121
44
У руках/на штативі...................................37, 38
45
Заднє освітлення (HDR) ...............................38
46
Багатократна експозиція з
висвітленням.......................................................39
47
Зйомка нерухомих зображень (під час
відеозйомки) .......................................................84
48
Індикатор автоспуску ...................................54
49
Таймер посмішки.............................................49
50
Автоколаж..................................................50, 120
51
Таймер для автопорт. ...................................54
52
Автоспуск у режимі портрета
домашньої тварини........................................41
Під час відтворення
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
24
23
22
10
11
12
9999.JPG
15/11/2016 12:00
21
999/999
9999/9999
29m 0s
29m 0s
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Піктограма сортування за датою .........71
13
Режим зображення......................................110
2
Піктограма захисту...................................... 131
14
Параметри відео ...........................................122
3
Відображення серії (якщо вибрано
Окремі знімки)........................................... 133
15
Легка панорама.................................................45
16
Піктограма зменшеного знімка .............78
17
Піктограма обтинання..........................69, 79
18
Вказівник відтворення легкої панорами
Вказівник відтворення серії
Вказівник відтворення відео
4
Піктограма тонкої обробки......................76
5
Піктограма швидких ефектів................... 74
6
Піктограма D-Lighting.................................. 75
7
Піктограма швидкої обробки .................75
Піктограма коригування ефекту
червоних очей .................................................. 76
19
Вказівник швидких ефектів
8
20
Час записування
9
Індикатор внутрішньої пам’яті
21
Дата записування
10
Номер поточного зображення/
загальна кількість зображень
22
Індикатор рівня заряду елемента
живлення ...............................................................17
11
Тривалість відео або час відтворення,
що минув
23
Номер і тип файлу ........................................167
24
Індикатор записаних даних
розташування..................................................146
12
Індикатор гучності..........................................88
7
Компоненти фотокамери
Монітор
Відображення інформації про рівень тону
Можна перевірити втрату контрастності деталізації у виділеннях та тінях за допомогою
гістограми, що відображається, або відображення рівня тону. Це забезпечує
рекомендації під час налаштування яскравості зображення за допомогою таких функцій,
як корекція експозиції.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2016 15:30
8
1
1
2
125
F3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Номер поточного зображення/
загальна кількість зображень
2
Гістограма1
3
Рівень тону2
4
Чутливість ISO ................................................. 115
5
Баланс білого .................................................. 111
6
Режим зображення ..................................... 110
7
Час записування.................................... 14, 136
8
Дата записування..................................14, 136
9
Номер і тип файлу ........................................167
10
Значення корекції експозиції .................57
11
Режим зйомки ....................................................33
12
Витримка................................................................60
13
Діафрагмове число.........................................60
Гістограма — це графік, який відображає розподіл тонів на зображенні. Горизонтальна вісь
відповідає яскравості пікселів, при цьому темні тони знаходяться зліва, а яскраві — справа.
Вертикальна вісь показує кількість пікселів.
Рівень тону вказує на рівень яскравості.
8
Компоненти фотокамери
Монітор
Початок роботи
Приєднання ремінця фотокамери та ковпачка об’єктива.........................................10
Вставлення елементів живлення й карти пам’яті...........................................................11
Змінення кута монітора .............................................................................................................13
Налаштування фотокамери .....................................................................................................14
9
Початок роботи
Приєднання ремінця фотокамери та ковпачка
об’єктива
Приєднайте ремінець фотокамери до ковпачка об’єктива, а потім — до фотокамери.
Закріпіть ремінець з обох боків.
B
Ковпачок об’єктива
• Якщо фотокамера не використовується, приєднайте ковпачок об’єктива, щоб захистити
об’єктив.
• Якщо ввімкнути фотокамеру, не знявши ковпачок об’єктива, відобразиться повідомлення
«Вимкніть фотокамеру та знову ввімкніть.». Зніміть ковпачок об’єктива, вимкніть
фотокамеру та знову ввімкніть.
10
Початок роботи
Приєднання ремінця фотокамери та ковпачка об’єктива
Вставлення елементів живлення й карти
пам’яті
3
1
4
6
5
2
78
Гніздо для карти пам’яті
• Утримуйте фотокамеру догори дном, щоб запобігти випаданню елементів живлення;
правильно спрямуйте позитивний (+) і негативний (–) контакти елементів живлення
та вставте їх.
• Вставте карту пам’яті до її фіксації із клацанням (5).
• Не вставляйте елементи живлення або карту пам’яті догори дном або задом наперед,
оскільки це може призвести до несправності.
• Закриваючи кришку, пересуньте її, обережно притискаючи частину, відмічену
позначкою 7.
B
Форматування карти пам’яті
Перший раз вставляючи в цю фотокамеру карту пам’яті, яка використовувалася в іншому
пристрої, обов’язково відформатуйте її за допомогою цієї фотокамери.
• Зверніть увагу, що під час форматування з карти пам’яті безповоротно
видаляються всі зображення та інші дані. Перед форматуванням карти пам’яті
обов’язково створіть копії всіх зображень, які потрібно зберегти.
• Вставте карту пам’яті у фотокамеру, натисніть кнопку d і виберіть параметр
Форматувати картку в меню налаштування (A103).
Придатні елементи живлення
• Чотири лужні елементи живлення LR6/L40 (розміру AA), які входять до комплекту
постачання*
• Чотири літієві елементи живлення FR6/L91 (розміру AA)
• Чотири перезаряджувані нікель-металогідридні (Ni-MH) елементи живлення EN-MH2
Перезаряджувані нікель-металогідридні елементи живлення EN-MH1 використовувати
не можна.
* Хоча у цьому посібнику вказано, що елементи живлення включено до комплекту
постачання, вони можуть не бути включені в деяких країнах або регіонах, де придбано
фотокамеру.
11
Початок роботи
Вставлення елементів живлення й карти пам’яті
B
Примітки про елементи живлення
• Не використовуйте одночасно старі та нові елементи живлення або елементи живлення
різних виробників і типів.
• Не можна використовувати елементи живлення з наведеними нижче дефектами.
Елементи живлення з
відшарованою
оболонкою
B
Елементи живлення,
ізоляція на яких не
покриває область навколо
негативного контакту
Елементи живлення,
у яких негативний
контакт плаский
Примітки про перезаряджувані нікель-металогідридні елементи
живлення EN-MH2
Якщо у фотокамері використовуються елементи живлення EN-MH2, заряджайте чотири таких
елементи одночасно за допомогою зарядного пристрою MH-73 (A153).
C
Лужні елементи живлення
Ефективність лужних елементів живлення значною мірою залежить від марки.
Виймання елементів живлення або карти пам’яті
Вимкніть фотокамеру та переконайтеся, що індикатор вмикання живлення та екран
вимкнулися, а потім відкрийте кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти
пам’яті.
• Обережно втисніть карту пам’яті у фотокамеру, щоб частково вивільнити її.
• Будьте обережні, торкаючись фотокамери, елементів живлення та карти пам’яті
відразу після використання фотокамери, оскільки вони можуть нагріватися.
Карти пам’яті та внутрішня пам’ять
Дані фотокамери, у тому числі зображення та відео, можна зберігати на карті пам’яті або
у внутрішній пам’яті фотокамери. Щоб використовувати внутрішню пам’ять фотокамери,
вийміть карту пам’яті.
12
Початок роботи
Вставлення елементів живлення й карти пам’яті
Змінення кута монітора
Кут монітора можна опустити прибл. на 85° або підняти прибл. на 90°.
B
Примітки про монітор
• Змінюючи кут монітора, не докладайте надмірних зусиль.
• Монітор не можна перемістити ліворуч або праворуч.
• Якщо фотокамера використовується в нормальних умовах, поверніть монітор у вихідне положення.
13
Початок роботи
Змінення кута монітора
Налаштування фотокамери
Зніміть ковпачок об’єктива перед тим, як вмикати фотокамеру.
1
Натисніть перемикач живлення, щоб увімкнути фотокамеру.
• Використовуйте мультиселектор для вибору та налаштування параметрів.
Перемикач живлення
Мультиселектор
Вгору
Праворуч
Ліворуч
Кнопка k
(підтвердити вибір)
Вниз
Кнопка d
• Буде відображено діалогове вікно вибору мови.
Натискайте HI на мультиселекторі, щоб виділити
мову, потім натисніть кнопку k, щоб вибрати її.
• Мову можна змінити в будь-який час за допомогою
меню налаштування (A103) M Мова/Language.
Мова/Language
Скасувати
2
Коли з’явиться діалогове вікно,
показане праворуч, виконайте наведені
нижче вказівки та натисніть кнопку d
або k.
У SnapBridge можна надсилати
фото на пристрій і ділитися ними.
Щоб налаштувати SnapBridge
• Якщо не встановлюється безпроводове
пізніше з меню параметрів мережі,
натисніть «MENU».
підключення з інтелектуальним пристроєм,
Пізніше
натисніть кнопку d і перейдіть до кроку 3.
• Якщо встановлюється безпроводове підключення з
інтелектуальним пристроєм, Натисніть кнопку k. Докладніше про процедуру
налаштування див. в розділі «Підключення до інтелектуального пристрою
(SnapBridge)» (A23).
3
Налашт
Коли з’явиться запит про налаштування годинника фотокамери,
натисніть HI, щоб виділити Так, а потім натисніть кнопку k.
14
Початок роботи
Налаштування фотокамери
4
Виділіть місцевий часовий пояс і
натисніть кнопку k.
• Щоб налаштувати літній час, натисніть H. Коли
літній час увімкнено, відображається час на одну
годину раніше, і W відображається у верхній частині
карти. Щоб вимкнути перехід на літній час, натисніть
кнопку I.
London, Casablanca
Назад
5
Натисніть HI, щоб вибрати формат дати, а потім натисніть
кнопку k.
6
Введіть поточні дату й час і натисніть
кнопку k.
• Натисніть JK, щоб виділити елементи, і натисніть
HI, щоб змінити.
• Натисніть кнопку k, щоб налаштувати годинник.
Дата й час
Д
М
Р
01 01 2016
г.
хв.
00 00
Редаг.
7
Коли відобразиться запит, виберіть пункт Так і натисніть кнопку
k.
• Налаштування буде завершено, коли на фотокамері відобразиться екран зйомки.
• Часовий пояс і дату можна змінити в будь-який час за допомогою меню налаштування
(A103) M Часовий пояс і дата.
15
Початок роботи
Налаштування фотокамери
Основні операції зйомки та
відтворення
Зйомка зображень .......................................................................................................................17
Відтворення зображень.............................................................................................................20
Видалення зображень ................................................................................................................21
16
Основні операції зйомки та відтворення
Зйомка зображень
Режим A (автоматичний) використовується у цьому посібнику в якості прикладу.
Режим A (автоматичний) дає змогу виконувати загальну зйомку за різноманітних умов
зйомки.
1
Поверніть диск перемикання режимів у положення A.
• Індикатор рівня заряду елемента живлення
b: рівень заряду елемента живлення високий.
B: рівень заряду елемента живлення низький.
• Кількість кадрів, що залишилися
Піктограма C відображається, якщо у фотокамеру
не вставлено жодної карти пам’яті, а зображення
зберігаються у внутрішній пам’яті.
• Натисніть кнопку s (відображення), щоб
відобразити іншу інформацію на екрані.
2
25m 0s
3200
Індикатор рівня заряду
елемента живлення
Кількість кадрів, що
залишилися
Тримайте фотокамеру нерухомо.
• Не затуляйте пальцями або іншими предметами об’єктив, спалах, допоміжний промінь
АФ, мікрофон і динамік.
17
Основні операції зйомки та відтворення
Зйомка зображень
3
Скомпонуйте кадр.
• Перемістіть елемент керування масштабуванням або боковий елемент керування
масштабуванням, щоб змінити положення масштабування об’єктива.
• У разі втрати об’єкта з огляду в положенні телефото об’єктива натисніть кнопку
q (масштабування з поверненням), щоб тимчасово розширити видиму область й
захопити об’єкт у кадр.
Зменшення
Збільшення
Збільшення
Зменшення
Кнопка q
4
Натисніть кнопку спуску затвора
наполовину.
• Натиснути кнопки спуску затвора «наполовину»
означає натиснути та утримувати кнопку у точці, де
відчувається незначний опір.
• Якщо об’єкт перебуває у фокусі, зона фокусування
або індикатор фокусування відображаються
зеленим.
• Під час використання цифрового масштабування
фотокамера фокусується на центрі кадру, а зона
фокусування не відображається.
• Якщо зона фокусування або індикатор фокусування
спалахують, фотокамері не вдалося сфокусуватися.
Змініть композицію та спробуйте знову натиснути
кнопку спуску затвора наполовину.
5
B
1/250
F3
Зона фокусування
Не прибираючи палець, натисніть
кнопку спуску затвора до кінця.
Примітки про збереження зображень або відео
Під час збереження зображень або відео спалахує індикатор, який указує на кількість кадрів,
що залишилися, або індикатор, який указує на час записування, що залишився. Не
відкривайте кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам’яті й не
виймайте елементи живлення або карту пам’яті, поки спалахує індикатор. Це може
призвести до втрати даних або пошкодження фотокамери чи карти пам’яті.
18
Основні операції зйомки та відтворення
Зйомка зображень
C
Функція автоматичного вимкнення
• Якщо протягом близько однієї хвилини не виконуються жодні операції, екран вимикається,
фотокамера переходить у режим очікування, а індикатор вмикання живлення спалахує.
Фотокамера вимикається після перебування в режимі очікування протягом близько трьох
хвилин.
• Щоб знову ввімкнути екран, коли фотокамера перебуває в режимі очікування, виконайте
якусь дію, наприклад натисніть перемикач живлення або кнопку спуску затвора.
C
Використання штатива
• Для стабілізації фотокамери в наведених нижче ситуаціях рекомендовано використовувати
штатив.
- Якщо спалах закрито в місцях зі слабким освітленням або вибрано режим зйомки, у якому
спалах не працює.
- Якщо масштабування встановлено в положення телефото.
• Якщо під час зйомки для стабілізації фотокамери використовується штатив, установіть для
параметра Фото VR у меню налаштування (A103) значення Вимк., щоб запобігти
потенційним помилкам, спричиненим цією функцією.
Використання спалаху
У ситуаціях, в яких потрібен спалах (наприклад, у темних
місцях, або якщо об’єкт підсвічується ззаду), натисніть
кнопку m (відкривання спалаху), щоб відкрити спалах.
• Коли спалах не використовується, закрийте його,
обережно натиснувши на нього до клацання.
Записування відео
Відобразіть екран зйомки й натисніть кнопку
b (e відеозйомка), щоб почати записування відео.
Натисніть кнопку b (e) знову, щоб завершити
записування.
19
Основні операції зйомки та відтворення
Зйомка зображень
Відтворення зображень
1
Натисніть кнопку c (відтворення), щоб
увійти в режим відтворення.
• Якщо натиснути й утримувати кнопку c, коли
фотокамеру вимкнуто, фотокамера ввімкнеться в
режимі відтворення.
2
За допомогою мультиселектора
виберіть зображення, яке потрібно
відобразити.
• Натисніть і утримуйте HIJK, щоб швидко
прокрутити зображення.
• Натисніть кнопку s (відображення), щоб
відобразити іншу інформацію на екрані.
• Щоб відтворити записане відео, натисніть кнопку k.
• Щоб повернутися до режиму зйомки, натисніть
кнопку c або кнопку спуску затвора.
• Якщо в режимі повнокадрового відтворення
відображається e, можна натиснути кнопку k,
щоб застосувати ефект до зображення.
Відображення попереднього
зображення
Відображення наступного
зображення
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Перемістіть елемент керування
масштабуванням у бік g (i) у режимі
повнокадрового відтворення, щоб
збільшити зображення.
3.0
• У режимі повнокадрового відтворення
перемістіть елемент керування
масштабуванням у бік f (h), щоб
перейти до режиму відтворення
ескізів і відобразити кілька зображень
на екрані.
20
Основні операції зйомки та відтворення
Відтворення зображень
1/20
Видалення зображень
1
Натисніть кнопку l (видалити) для
видалення зображення, що
відображається на екрані.
2
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть потрібний метод
видалення й натисніть кнопку k.
Поточне зображення
• Щоб вийти без видалення, натисніть кнопку d.
Видал. виділені зображ.
Видалити
Усі зображення
3
Виберіть пункт Так і натисніть кнопку
k.
• Видалені зображення не можна відновити.
Видалити 1 зображення?
Так
Ні
B
Видалення зображень у серії
• Зображення, відзняті неперервно, з використанням
багатократної експозиції з висвітленням, у творчому
режимі або з використанням функції «Автоколаж»,
зберігаються як серія. За промовчанням режимі
відтворення відображається лише одне зображення у серії
(основний знімок).
• Якщо натиснути кнопку l, коли відображається основний
0004.JPG
15/11/2016 15:30
знімок для серії зображень, усі зображення в серії
видаляються.
• Для видалення окремих зображень у серії натисніть кнопку k, щоб відобразити їх по
одному, а потім натисніть кнопку l.
C
1/5
Видалення зображення, відзнятого в режимі зйомки
Під час використання режиму зйомки натисніть кнопку l, щоб видалити останнє збережене
зображення.
21
Основні операції зйомки та відтворення
Видалення зображень
Екран вибору зображення для видалення
1
За допомогою кнопок мультиселектора
JK виберіть зображення, яке потрібно
видалити.
• Перемістіть елемент керування масштабуванням
(A2) у бік g (i), щоб перейти до режиму
повнокадрового відтворення, або в бік f (h), щоб
перейти до відтворення ескізів.
2
За допомогою кнопок HI виберіть
значення ON або OFF.
Видалити виділені зображ.
Назад
Видалити виділені зображ.
• Коли вибрано значення ON, під вибраним
зображенням відображається піктограма. Повторіть
кроки 1 і 2, щоб вибрати додаткові зображення.
Назад
3
Натисніть кнопку k, щоб підтвердити вибір зображення.
• Відобразиться діалогове вікно підтвердження. Щоб виконати потрібні дії,
дотримуйтеся вказівок на екрані.
22
Основні операції зйомки та відтворення
Видалення зображень
Підключення до інтелектуального
пристрою (SnapBridge)
Інсталяція програми SnapBridge ...........................................................................................24
Підключення фотокамери до інтелектуального пристрою ......................................25
Надсилання зображень та функція Дистанційна зйомка ...........................................29
23
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)
Інсталяція програми SnapBridge
Якщо інсталювати програму SnapBridge і встановити безпроводове
підключення між фотокамерою з підтримкою SnapBridge та
інтелектуальним пристроєм, можна надсилати зображення, зняті за
допомогою фотокамери, на інтелектуальний пристрій або
використовувати інтелектуальний пристрій для спуску затвора
фотокамери (A29).
• Дії описуються на прикладі програми SnapBridge версії 2.0. Використовуйте останню
версію програми SnapBridge. Порядок дій може відрізнятися залежно від
мікропрограми фотокамери, версії програми SnapBridge або операційної системи
інтелектуального пристрою.
• Щоб отримати інформацію про використання інтелектуального пристрою, див.
документацію, що входить до комплекту постачання інтелектуального пристрою.
1
Інсталюйте програму SnapBridge на інтелектуальному пристрої.
• Для iOS завантажте програму з Apple App Store®, для Android™ — з Google Play™.
Знайдіть програму за запитом «snapbridge» та інсталюйте її.
• Завітайте на відповідний сайт для завантаження, щоб отримати додаткову інформацію
про підтримувані версії ОС.
• «Програму SnapBridge 360/170» не можна використовувати з цією фотокамерою.
2
Увімкніть Bluetooth і Wi-Fi на інтелектуальному пристрої.
• Використовуйте програму SnapBridge для підключення до фотокамери. Не
можна підключитися з екрана параметрів Bluetooth на інтелектуальному
пристрої.
C
Екрани у програмі SnapBridge
1 Можна переглядати повідомлення від Nikon і довідку
програми SnapBridge, а також налаштовувати
параметри програми.
2 Початкове налаштування параметрів підключення для
інтелектуальних пристроїв і фотокамер.
3 Можна переглядати й видаляти зображення,
завантажені з фотокамери, а також ділитися ними.
1
24
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)
Інсталяція програми SnapBridge
2
3
Підключення фотокамери до
інтелектуального пристрою
• Використовуйте достатньо заряджений елемент живлення, щоб фотокамера не
вимкнулася під час процедури.
• Вставте до фотокамери карту пам’яті з достатнім вільним простором.
1
Фотокамера: виберіть пункт Меню
параметрів мережі (A103) M Підкл.
до інтел. пристр. і натисніть кнопку k.
Режим польоту
Підкл. до інтел. пристр.
Парам. автонадсилання
• Діалогове вікно з кроку 2 з’являється, коли
фотокамера вмикається вперше. У такому випадку
цей крок не є необхідним.
2
Фотокамера: коли з’явиться діалогове
вікно, показане праворуч, натисніть
кнопку k.
Wi-Fi
Bluetooth
Відн. пар. за промовч.
У SnapBridge можна надсилати
фото на пристрій і ділитися ними.
Щоб налаштувати SnapBridge
пізніше з меню параметрів мережі,
натисніть «MENU».
Пізніше
• З’явиться діалогове вікно із запитом про те, чи
потрібно використовувати функцію NFC. Якщо
функція NFC буде використовуватися, торкніться
мітки Y (N-Mark) на фотокамері антеною NFC
інтелектуального пристрою. Коли на
інтелектуальному пристрої з’явиться повідомлення
Start pairing? (Почати створення пари?),
торкніться кнопки OK і перейдіть до кроку 6. Якщо
функція NFC не буде використовуватися, натисніть
кнопку k.
3
Фотокамера: перевірте, щоб
відображалося діалогове вікно,
показане праворуч.
• Підготуйте інтелектуальний пристрій і перейдіть до
наступного кроку.
Пристрої з функцією NFC:
торкніться пристрою фотокамерою.
Пристрої без функції NFC:
натисніть OK.
Скасувати
Програма
SnapBridge
Фотокамера
На інтелектуальному пристрої
знайдіть SnapBridge у магазині
програм. Після встановлення
відкрийте програму SnapBridge.
Скасувати
25
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)
Підключення фотокамери до інтелектуального пристрою
Налашт
Далі
4
Інтелектуальний пристрій: запустіть програму
SnapBridge і торкніться Pair with camera
(Створити пару з фотокамерою).
• Коли з’явиться діалогове вікно для вибору фотокамери,
торкніться фотокамери, до якої потрібно підключитися.
• Якщо під час першого запуску програми SnapBridge не було
виконано підключення до фотокамери (це можна зробити,
натиснувши кнопку Skip (Пропустити) у верхньому
правому куті екрана), торкніться Pair with camera
(Створити пару з фотокамерою) на вкладці A і
перейдіть до кроку 5.
5
Інтелектуальний пристрій: на екрані Pair with
camera (Створити пару з фотокамерою)
торкніться імені фотокамери.
• У разі використання iOS, якщо під час підключення
з’являється діалогове вікно з поясненням процедури,
підтвердьте відомості та торкніться Understood
(Зрозуміло) (якщо це повідомлення не відображається,
прокрутіть екран вниз). Торкніться імені фотокамери ще раз, коли з’являється екран
для вибору аксесуарів (для відображення імені фотокамери може знадобитися деякий
час).
6
Фотокамера/
Код автент.
інтелектуальний
123456
пристрій: перевірте, чи
Перевірте, чи на інтелектуальному
на фотокамері та
пристрої показано той самий код
інтелектуальному
автентифікації, і натисніть OK.
пристрої
Скасувати
відображається один і
той же самий номер (шість цифр).
ОК
• У разі використання певних версій iOS номер може не відображатися на
інтелектуальному пристрої. У такому випадку перейдіть до кроку 7.
7
Фотокамера/інтелектуальний
пристрій: натисніть кнопку k на
фотокамері і кнопку PAIR
(Сполучення) в програмі
SnapBridge.
26
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)
Підключення фотокамери до інтелектуального пристрою
8
Фотокамера/інтелектуальний пристрій: завершіть налаштування
параметрів підключення.
Фотокамера: коли з’явиться діалогове вікно, показане
праворуч, натисніть кнопку k.
Інтелектуальний пристрій: торкніться кнопки OK, коли
з’явиться діалогове вікно, що вказує на завершення
створення пари.
Фотокамеру та інтелектуальний
пристрій з’єднано!
SnapBridge надсилатиме фотографії
на ваш пристрій після зйомки.
Далі
9
Фотокамера: Дотримуйтесь інструкцій, наведених на екрані, щоб
завершити процес налаштування.
• Щоб записати дані розташування на фотографії, виберіть Yes (Так), коли
відобразиться запит, та увімкніть функції даних розташування. Увімкніть функції даних
розташування на інтелектуальному пристрої, а на вкладці A програми SnapBridge M
Auto link options (Параметри автоматичного зв’язування) M увімкніть
параметр Synchronize location data (Синхронізувати дані розташування).
• Можна синхронізувати годинник фотокамери з даними про час, що надаються
інтелектуальним пристроєм. Для цього виберіть пункт Yes (Так), коли з’явиться
відповідний запит. На вкладці A програми SnapBridge M Auto link options
(Параметри автоматичного зв’язування) M увімкніть параметр Synchronize
clocks (Синхронізувати годинник).
Підключення фотокамери до інтелектуального пристрою завершено.
Нерухомі зображення, зняті за допомогою фотокамери, автоматично
надсилаються на інтелектуальний пристрій.
C
Додаткова інформація про програму SnapBridge
Щоб отримати додаткову інформацію про використання програми SnapBridge, див. онлайндовідку (після підключення див. меню програми SnapBridge M Help (Довідка)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
27
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)
Підключення фотокамери до інтелектуального пристрою
C
Якщо підключення завершилося неуспішно
• Якщо на фотокамері відображається повідомлення Не вдалося підключитися. під час
підключення
- Натисніть кнопку k і повторіть процедуру з кроку 2 (A25) у розділі «Підключення
фотокамери до інтелектуального пристрою», щоб виконати підключення ще раз.
- Натисніть кнопку d, щоб скасувати підключення.
• Проблему можна вирішити, якщо перезапустити програму. Повністю закрийте програму
SnapBridge, потім торкніться піктограми програми ще раз, щоб запустити її. Коли програма
запускається, повторіть процедуру з кроку 1 (A25) у розділі «Підключення фотокамери до
інтелектуального пристрою».
• Якщо фотокамера не може підключитися, а в iOS виникає помилка, можливо, фотокамера
зареєстрована в iOS як пристрій. У такому випадку запустіть програму параметрів iOS і
скасуйте реєстрацію пристрою (ім’я фотокамери).
Вимкнення або увімкнення безпроводового
підключення
Використовуйте будь-який з вказаних нижче способів вимкнення або увімкнення
підключення.
• Змініть налаштування параметра Меню параметрів мережі M Режим польоту на
фотокамері. Можна встановити значення Увімкнути, щоб вимкнути всі функції
зв’язку в місцях, де безпроводове підключення заборонено.
• Змініть налаштування параметра Меню параметрів мережі M Bluetooth M
Підключення до мережі на фотокамері.
• Змініть налаштування параметра на вкладці A M Auto link options (Параметри
автоматичного зв’язування) M Auto link (Автоматичне зв’язування) у
програмі SnapBridge.
Можна знизити споживання енергії інтелектуального пристрою, вимкнувши цей
параметр.
28
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)
Підключення фотокамери до інтелектуального пристрою
Надсилання зображень та функція
Дистанційна зйомка
Надсилання зображень
Існує три способи надсилання зображень.
1
2
3
Автоматичне надсилання
зображень на інтелектуальний
пристрій щоразу після
зйомки1, 2
Меню параметрів мережі на фотокамері M
Надсилати під час зйомки M встановіть для параметра
Нерухомі зображення значення Так.
Відеофайли не можна надсилати автоматично.
Вибір зображень на
фотокамері і надсилання їх на
інтелектуальний пристрій1, 2
Меню відтворення на фотокамері M використовуйте
параметр Позначити для передачі для вибору
зображень.
Відеофайли не можна вибрати для надсилання.
Використання
інтелектуального пристрою
для вибору зображень на
фотокамері і завантаження їх
на інтелектуальний пристрій
Вкладка A у програмі SnapBridge M торкніться
параметра Download pictures (Завантажити
зображення).
З’явиться діалогове вікно, пов’язане зі з’єднаннями Wi-Fi.
Торкніться OK3 і виберіть зображення.
Розмір зображень, що надсилаються, складає 2 мегапікселі (зображення, зроблені за
допомогою сюжетного режиму Легка панорама, завантажуються у своєму оригінальному
розмірі).
Коли для параметра Меню параметрів мережі M Bluetooth M Надсил., коли
вимкнено на фотокамері встановлено значення Увімкнути, зображення надсилаються на
інтелектуальний пристрій автоматично, навіть якщо фотокамеру вимкнено.
Залежно від того, яку версію iOS використовуєте, виберіть SSID фотокамери, торкнувшись
OK.
Див. розділ «Якщо в iOS з’являється діалогове вікно, пов’язане зі з’єднаннями Wi-Fi» (A30).
B
Примітки щодо з’єднання Wi-Fi
• Якщо інтелектуальний пристрій переходить в режим сну або виконується переключення з
програми SnapBridge на іншу програму, з’єднання Wi-Fi буде вимкнено.
• Деякі функції SnapBridge не можна використовувати під час
з’єднання Wi-Fi. Щоб скасувати з’єднання Wi-Fi, торкніться вкладки
A M F M Yes (Так).
29
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)
Надсилання зображень та функція Дистанційна зйомка
Дистанційна зйомка
Можна торкнутися вкладки A у програмі SnapBridge M Remote photography
(Дистанційна зйомка), щоб спустити затвор фотокамери за допомогою
інтелектуального пристрою.
• Виконуйте інструкції, наведені в програмі SnapBridge, щоб перейти до з’єднання WiFi. В iOS може з’явитися діалогове вікно, пов’язане зі з’єднаннями Wi-Fi. У такому
випадку див. розділ «Якщо в iOS з’являється діалогове вікно, пов’язане зі з’єднаннями
Wi-Fi» (A30).
Якщо в iOS з’являється діалогове вікно, пов’язане зі
з’єднаннями Wi-Fi
Програма SnapBridge зазвичай підключає фотокамеру та інтелектуальний пристрій
через Bluetooth. Однак слід переключатися на з’єднання Wi-Fi під час використання
параметра Download pictures (Завантажити зображення) або дистанційної зйомки.
Залежно від того, яку версію iOS використовуєте, може знадобитися переключити
з’єднання вручну. У такому випадку використовуйте вказану нижче процедуру для
налаштування з’єднання.
1
Запишіть SSID фотокамери (ім’я фотокамери
за замовченням) і пароль, що відображаються
на інтелектуальному пристрої, а потім
торкніться View options (Подивитися
параметри).
• SSID або пароль можна змінити за допомогою Меню
параметрів мережі M Wi-Fi M Тип підключення Wi-Fi
на фотокамері. Для захисту вашої конфіденційності
рекомендується регулярно змінювати пароль. Вимикайте
безпроводове підключення під час зміни пароля (A28).
2
Виберіть SSID, записаний на кроці 1, у списку
з’єднань.
• Під час першого підключення введіть пароль, записаний на
кроці 1, звертаючи увагу на символи верхнього і нижнього
регістру. Введення пароля не є необхідним після першого
підключення.
• З’єднання Wi-Fi завершено, коли позначка G
відображається поруч із SSID фотокамери, як показано на
екрані праворуч. Поверніться до програми SnapBridge і
скористайтеся програмою.
30
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)
Надсилання зображень та функція Дистанційна зйомка
Якщо зображення неможливо успішно надіслати
• Якщо підключення вимикається під час надсилання зображень за допомогою функції
Надсилати під час зйомки або Позначити для передачі на фотокамері,
підключення і надсилання зображень можуть відновитися, якщо вимкнути
фотокамеру та знову ввімкнути її.
• Можливо, буде можливо надіслати зображення, скасувавши
підключення і потім повторно встановивши його. Торкніться
вкладки A у програмі SnapBridge M D M Forget camera
(Забути фотокамеру) M виберіть фотокамеру,
підключення з якою потрібно скасувати M Yes (Так)*
виберіть, щоб скасувати підключення, а потім дотримуйтеся інструкцій з розділу
«Підключення фотокамери до інтелектуального пристрою» (A25), щоб установити
підключення знову.
* В iOS з’явиться діалогове вікно реєстрації пристроїв. Запустіть програму параметрів iOS і
скасуйте реєстрацію пристрою (ім’я фотокамери).
B
Примітки щодо надсилання зображень та функції дистанційної зйомки
• Коли фотокамера використовується, можливо, не вдасться надіслати зображення або
виконати дистанційну зйомку за допомогою програми SnapBridge. Крім цього, іноді
надсилання може бути скасовано.
• Коли для фотокамери встановлено вказані нижче параметри, буде неможливо надсилати
зображення або використовувати функцію дистанційної зйомки. Змініть параметри або
перейдіть до режиму відтворення.
- Сюжетний режим Нічний пейзаж (коли вибрано Y У руках), Нічний портрет (коли
вибрано Y У руках), Заднє освітлення (коли для параметра HDR встановлено значення
Увімк.), Спорт, Багатокр. експ. з висвітл., Легка панорама, Порт-т дом. тварини
(коли вибрано V Неперервна) або Птахи (коли вибрано V Неперервна)
- Автоколаж
- Коли для параметра Відстеження моргання встановлено значення Увімк.
- Коли для параметра Неперервна встановлено значення Неперервний H,
Неперервний L, Буфер попер. зйомки, Неперерв. H: 120 кадр./с або Неперерв. H:
60 кадр./с
31
Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)
Надсилання зображень та функція Дистанційна зйомка
Функції зйомки
Вибір режиму зйомки .................................................................................................................33
Режим A (авто) ............................................................................................................................34
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки).............................................36
Творчий режим (застосування ефектів під час зйомки) .............................................46
Режим інтелектуального портрета (обробка облич людей під час зйомки).....48
Налаштування функцій зйомки за допомогою мультиселектора ..........................51
Режим спалаху ...............................................................................................................................52
Автоспуск .........................................................................................................................................54
Режим макрозйомки (зйомка зображень великим планом) ....................................56
Корекція експозиції (налаштування яскравості)............................................................57
Використання масштабування ...............................................................................................58
Фокусування ...................................................................................................................................60
Параметри за промовчанням (режим спалаху, автоспуску та макрозйомки) ......64
Функції, які не можна використовувати водночас під час зйомки ........................66
32
Функції зйомки
Вибір режиму зйомки
Можна повернути диск перемикання режимів, щоб сумістити потрібний режим зйомки
з позначкою індикатора на корпусі фотокамери.
• Режим A (автоматичний)
Виберіть цей режим, щоб виконувати загальну зйомку за різноманітних умов зйомки.
• Режими y, o, j, e, o, d (сюжет)
Виберіть будь-який із сюжетних режимів на основі умов зйомки і робіть знімки з
відповідними параметрами для таких умов.
- y: Натисніть кнопку d і виберіть сюжетний режим.
- o (автоматичний вибір сюжету): Фотокамера розпізнає умови зйомки під час
створення кадру, і зйомка виконується відповідно до умов.
- j (нічний пейзаж): Використовуйте цей режим для зйомки нічних пейзажів.
- e (нічний портрет): Використовуйте цей режим для зйомки вечірніх і нічних
портретів із фоновим пейзажем.
- o (заднє освітлення): Використовуйте цей режим для зйомки об’єктів, освітлених
ззаду.
- d (спорт): Використовуйте цей режим для зйомки спортивних фотографій.
• Режим s (творчий)
Фотокамера одночасно зберігає чотири зображення з ефектами і одне зображення
без ефектів за один знімок.
• Режим F (Інтелектуал. портрет)
Використовуйте тонку обробку для обробки облич людей під час зйомки, а також
функцію таймера посмішки або автоколажу для зйомки зображень.
• Режим M (Показ короткого відео)
Фотокамера створює коротке відео тривалістю до 30 секунд (e 1080/30p або
S 1080/25p) шляхом записування й автоматичного об’єднання кількох
відеокліпів тривалістю кілька секунд.
C
Показ довідки
Опис функцій відображається під час змінення режиму зйомки або під час відображення
екрана налаштування.
Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб швидко активувати режим зйомки. Описи
можна відобразити або приховати за допомогою пункту Показ довідки у Параметри
монітора в меню налаштування.
33
Функції зйомки
Вибір режиму зйомки
Режим A (авто)
Виберіть цей режим, щоб виконувати загальну зйомку за
різноманітних умов зйомки.
• Зона фокусування для автофокусування залежить від
налаштування параметра Режим зони АФ (A116).
Значення за промовчанням: АФ із пошук. об'єкта
(A60).
Функції, доступні в режимі A (авто)
•
•
•
•
•
Користувацький слайдер (A34)
Режим спалаху (A52)
Автоспуск (A54)
Режим макрозйомки (A56)
Меню зйомки (A110, 111)
Використання користувацького слайдера
Можна настроїти яскравість (корекцію експозиції), чіткість, відтінок і функцію
«Активний D-Lighting» під час зйомки.
1
Натисніть кнопку мультиселектора K.
2
Виберіть елемент за допомогою кнопок
JK.
Яскравість (експозиція +/-)
+2.0
• F Відтінок: регулювання відтінку (червонуватий/
+0.3
синюватий) усього зображення.
• G Яскравість: регулювання чіткості всього
зображення.
-2.0
• o Яскравість (експозиція +/-): регулювання
яскравості всього зображення.
• J Активний D-Lighting: зниження втрати
деталізації у виділеннях і тінях. Виберіть рівень інтенсивності ефекту w (Інтенсивна),
x (Звичайна), y (Незначна).
34
Функції зйомки
Режим A (авто)
3
Відрегулюйте рівень за допомогою
кнопок HI.
Слайдер
Яскравість (експозиція +/-)
• Результати можна переглянути на екрані.
• Щоб установити інший елемент, поверніться до
кроку 2.
• Виберіть y Вийти, щоб приховати слайдер.
• Щоб скасувати всі параметри, виберіть P Скинути
й натисніть кнопку k. Поверніться до кроку 2 й
відрегулюйте всі параметри знову.
+2.0
+0.3
-2.0
Гістограма
4
Натисніть кнопку k після завершення налаштування.
• Параметри буде застосовано, і фотокамера повернеться до екрана зйомки.
C
Параметри користувацького слайдера
• Ця функція може бути недоступна для використання в поєднанні з іншими функціями (A66).
• Параметри яскравості (корекції експозиції), чіткості, відтінку та «Активного D-Lighting»
зберігаються в пам’яті фотокамери навіть після її вимкнення.
• Докладнішу інформацію див. у розділі «Використання гістограми» (A57).
C
Активний D-Lighting і D-Lighting
• Параметр Активний D-Lighting в меню зйомки знімає зображення, одночасно знижуючи
втрату деталізації у виділеннях, і регулює тон під час збереження зображень.
• Параметр D-Lighting (A75) в меню відтворення регулює тон збережених зображень.
35
Функції зйомки
Режим A (авто)
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Виберіть будь-який із сюжетних режимів на основі умов зйомки і робіть знімки з
відповідними параметрами для таких умов.
j Нічний пейзаж1, 2 (A37),
e Нічний портрет (A38),
o Заднє освітлення2 (A38),
d Спорт2 (A39)
o (автоматичний вибір
сюжету) (A37)
фотокамера розпізнає умови
зйомки під час створення
кадру, і зйомка виконується
відповідно до умов.
Поверніть диск перемикання
режимів у положення j, e,
o або d і зробіть знімки.
y
Портрет
Пейзаж
Багат. експ. з висвітл.
Вечірка/у приміщенні
Пляж
Сніг
Натисніть кнопку d для відображення сюжетного меню і виберіть один із вказаних
нижче сюжетних режимів за допомогою мультиселектора.
b Портрет (параметр за промовчанням)
k Великий план (A40)
c Пейзаж1, 2
u Їжа (A40)
U Багат. експ. з висвітл.3, 4 (A39)
m Феєрверк1, 3 (A40)
f Вечірка/у приміщенні2 (A40)
V Легка панорама2 (A43)
Z Пляж2
O Порт-т дом. тварини (A41)
z Сніг2
h Захід сонця
L Місяць1, 2 (A42)
2, 3
l Птахи1, 2 (A42)
i Сутінки/світанок1, 2, 3
1
2
3
4
Фотокамера фокусується на нескінченність.
Фотокамера фокусується на ділянці в центрі кадру.
Для довгої витримки рекомендується використовувати штатив. Установіть для параметра
Фото VR (A140) у меню налаштування значення Вимк., якщо під час зйомки для
стабілізації фотокамери використовується штатив.
Коли вибрано режим Ніч. пейзаж + сліди світ., фотокамера фокусується на області по
центру кадру. Коли вибрано режим Ніч. пейзаж + сліди зір. або Сліди зірок, фотокамера
фокусується на нескінченність.
36
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Поради та примітки про сюжетний режим
o Автом. вибір сюжету
• Фотокамера автоматично розпізнає умови зйомки під час створення кадру, завдяки чому
стає простішою зйомка відповідно до цих умов.
• Коли фотокамера автоматично розпізнає умови зйомки, піктограма режиму зйомки, що
відображається на екрані зйомки, змінюється відповідним чином.
e
Портрет (зйомка портретів однієї або двох осіб великим планом)
b
Портрет (зйомка портретів великої кількості людей або зображень, на яких фон
займає велику ділянку кадру)
f
Пейзаж
h
Нічний портрет* (зйомка портретів однієї або двох осіб великим планом)
c
Нічний портрет* (зйомка портретів великої кількості людей або зображень, на яких
фон займає велику ділянку кадру)
g
Нічний пейзаж*
i
Великий план
j
Заднє освітлення (зйомка об’єктів, відмінних від людей)
d
Заднє освітлення (зйомка портретних зображень)
d
Інші умови зйомки
* Одне зображення знімається з довгою витримкою.
• За деяких умов зйомки фотокамера може не вибрати потрібні налаштування. У такому разі
виберіть інший режим зйомки (A33).
• Якщо активовано цифрове масштабування, піктограма режиму зйомки змінюється на d.
j Нічний пейзаж
• Натисніть кнопку d, щоб вибрати Y У руках або Z На штативі у Нічний пейзаж.
• Y У руках (параметр за промовчанням):
- Коли піктограма j на екрані зйомки відображається зеленим, натисніть кнопку спуску
затвора до кінця, щоб відзняти серію зображень, які будуть об’єднані в одне
зображення та збережені.
- Після натискання кнопки спуску затвора до кінця тримайте фотокамеру нерухомо,
доки не відобразиться нерухоме зображення. Після створення зображення не
вимикайте фотокамеру, доки не відобразиться екран зйомки.
- Кут огляду (тобто область, видима в кадрі) збереженого зображення вужчий за
відображений на екрані зйомки.
• Z На штативі:
- Одне зображення знімається з довгою витримкою, якщо натиснути кнопку спуску
затвора до кінця.
- Функцію зменшення вібрацій вимкнуто, навіть коли для параметра Фото VR (A140) у
меню налаштування встановлено значення Увімк..
37
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
e Нічний портрет
• Перед зйомкою відкрийте спалах.
• Натисніть кнопку d, щоб вибрати Y У руках або Z На штативі у Нічний портрет.
• Y У руках (параметр за промовчанням):
- Коли піктограма e на екрані зйомки відображається зеленим, натисніть кнопку спуску
затвора до кінця, щоб відзняти серію зображень, які будуть об’єднані в одне
зображення та збережені.
- Після натискання кнопки спуску затвора до кінця тримайте фотокамеру нерухомо,
доки не відобразиться нерухоме зображення. Після створення зображення не
вимикайте фотокамеру, доки не відобразиться екран зйомки.
- Якщо під час неперервної зйомки об’єкт рухається, зображення може бути спотворене,
роздвоєне або розмите.
• Z На штативі:
- Одне зображення знімається з довгою витримкою, якщо натиснути кнопку спуску
затвора до кінця.
- Функцію зменшення вібрацій вимкнуто, навіть коли для параметра Фото VR (A140) у
меню налаштування встановлено значення Увімк..
o Заднє освітлення
• Натисніть кнопку d, щоб вибрати пункт Увімк. або Вимк., тобто увімкнути або
вимкнути функцію розширеного динамічного діапазону (HDR) у HDR залежно від умов
зйомки.
• Вимк. (параметр за промовчанням): спалах спрацьовує, щоб запобігти затіненню об’єкта
зйомки. Знімайте зображення з відкритим спалахом.
- Натисніть кнопку спуску затвора повністю, щоб зняти одне зображення.
• Увімк.: використовуйте під час зйомки зображень, які містять одночасно дуже яскраві та
дуже темні області.
- Після натискання кнопки спуску затвора до кінця фотокамера неперервно знімає
зображення та зберігає два таких зображення:
- зображення без ефекту накладання HDR;
- зображення, на якому втрату деталей у яскравих і темних областях мінімізовано
завдяки ефекту накладання HDR.
- Якщо пам’яті достатньо лише для збереження одного зображення, буде збережено
тільки зображення зі скоригованими темними ділянками, оброблене під час зйомки
функцією D-Lighting (A75).
- Після натискання кнопки спуску затвора до кінця тримайте фотокамеру нерухомо, доки
не відобразиться нерухоме зображення. Після створення зображення не вимикайте
фотокамеру, доки не відобразиться екран зйомки.
- Кут огляду (тобто область, видима в кадрі) збереженого зображення вужчий за
відображений на екрані зйомки.
- За деяких умов зйомки навколо яскравих об’єктів можуть з’явитися темні тіні (або
навколо темних об’єктів можуть з’явитися яскраві області).
38
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
d Спорт
• Якщо утримувати кнопку спуску затвора натиснутою до кінця, зображення зніматимуться
неперервно.
• Фотокамера може неперервно зняти до 7 зображень зі швидкістю близько 7.7 кадр./с
(коли для параметра Режим зображення встановлено значення P 4608 × 3456).
• Частота кадрів під час неперервної зйомки може стати повільною залежно від параметра
поточного режиму зображення, використовуваної карти пам’яті або умов зйомки.
• Значення фокусу, експозиції та відтінку для другого та наступних зображень фіксується на
значеннях, визначених для першого зображення.
y M U Багатокр. експ. з висвітл.
• Фотокамера автоматично знімає рухомі об’єкти через регулярні інтервали, порівнює всі
зображення і накладає тільки їх яскраві області, а потім зберігає їх як одне зображення.
Знімаються полоси світла, наприклад потік автомобільних фар або рух зірок.
• На екрані, що відображається, якщо вибрано параметр U Багатокр. експ. з висвітл.,
виберіть V Ніч. пейзаж + сліди світ., W Ніч. пейзаж + сліди зір. або S Сліди зірок.
Параметр
Опис
V Ніч. пейзаж
+ сліди світ.
Використовується для зйомки потоку автомобільних фар на фоні нічного
пейзажу.
• Знімки робляться з витримкою у 4 секунд кожні 4 секунд. Коли
зроблено 50 знімків, фотокамера автоматично зупиняє зйомку.
• Для кожних знятих 10 знімків автоматично зберігається одне зображення
з ефектом накладання, на якому накладаються полоси з початку зйомки.
W Ніч. пейзаж
+ сліди зір.
Використовується для зйомки руху зірок з нічним пейзажем у кадрі.
• Знімки робляться з витримкою у 20 секунд кожні 25 секунд. Коли
зроблено 300 знімків, фотокамера автоматично зупиняє зйомку.
• Для кожних знятих 30 знімків автоматично зберігається одне зображення
з ефектом накладання, на якому накладаються полоси з початку зйомки.
S Сліди зірок
Використовується для зйомки руху зірок
• Знімки робляться з витримкою у 25 секунд кожні 30 секунд. Коли
зроблено 300 знімків, фотокамера автоматично зупиняє зйомку.
• Для кожних знятих 30 знімків автоматично зберігається одне зображення
з ефектом накладання, на якому накладаються полоси з початку зйомки.
• В інтервалі під час зйомки екран може вимкнутися. Індикатор вмикання живлення
світиться, коли екран вимкнено.
• Щоб зупинити зйомку до її автоматичного завершення, натисніть кнопку k.
• Коли ви отримаєте всі бажані сліди, закінчіть зйомку. Якщо ви продовжите зйомку, деталі в
зонах композиції можуть зникнути.
• Зображення автоматично зберігаються під час зйомки. Зображення, що накладаються під
час завершення зйомки, групуються як серія та використовуються як основний знімок
(A72).
39
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
B
Примітки щодо багатократної експозиції з висвітленням
C
Час, що залишився
• Фотокамері не вдасться зняти зображення, якщо не вставлено карту пам’яті.
• Не повертайте диск перемикання режимів і не вставляйте нову карту пам’яті до завершення
зйомки.
• Використовуйте елементи живлення з достатнім залишковим зарядом, щоб запобігти
вимкненню фотокамери під час зйомки.
• Не можна використовувати корекцію експозиції (A57).
На екрані можна перевірити час, що залишився до
автоматичного завершення зйомки.
10m 0s
Завершити запис.
y M f Вечірка/у приміщенні
• Щоб уникнути ефектів тремтіння фотокамери, тримайте її нерухомо. Установіть для
параметра Фото VR (A140) у меню налаштування значення Вимк., якщо під час зйомки
для стабілізації фотокамери використовується штатив.
y M k Великий план
• Вмикається режим макрозйомки (A56), і фотокамера автоматично встановлює масштаб
у найближче положення, у якому вона може сфокусуватися.
• Зону фокусування можна перемістити. Натисніть кнопку k, за допомогою
мультиселектора HIJK перемістіть зону фокусування та натисніть кнопку k, щоб
застосувати налаштування.
y M u Їжа
• Вмикається режим макрозйомки (A56), і фотокамера автоматично встановлює масштаб у
найближче положення, у якому вона може сфокусуватися.
• Можна відрегулювати відтінок за допомогою кнопок
мультиселектора HI. Параметр відтінку зберігається в
пам’яті фотокамери навіть після її вимкнення.
• Зону фокусування можна перемістити. Натисніть кнопку
k, за допомогою кнопок мультиселектора
HIJK перемістіть зону фокусування й натисніть
кнопку k, щоб застосувати параметр.
25m 0s
3200
y M m Феєрверк
• Витримка фіксується на значенні в чотири секунди.
• Не можна використовувати корекцію експозиції (A57).
40
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
y M O Порт-т дом. тварини
• У разі наведення фотокамери на собаку або кота вона виявляє мордочку тварини й
фокусується на ній. За промовчанням затвор автоматично спускається, коли розпізнається
мордочка собаки або кота (автоспуск у режимі портрета домашньої тварини).
• На екрані, що відобразиться після вибору режиму O Порт-т дом. тварини, виберіть
пункт U Покадровий або V Неперервна.
- U Покадровий: Коли розпізнається мордочка собаки або кота, фотокамера знімає
одне зображення.
- V Неперервна: Коли розпізнається мордочка собаки або кота, фотокамера
неперервно знімає три зображення.
B
Автосп. р. Порт.дом.тв. та Таймер для автопорт.
Натисніть кнопку мультиселектора J (n), щоб вибрати один із наведених нижче параметрів.
• Y Автосп. р. Порт.дом.тв.: затвор автоматично спускається, коли фотокамера виявляє
мордочку собаки або кота.
- Цей параметр автоматично перемикається на k після зйомки п’яти серій.
- Затвор можна також спустити вручну, натиснувши кнопку спуску затвора. Якщо
встановлено значення V Неперервна, можна неперервно робити знімки, утримуючи
кнопку спуску затвора натиснутою до кінця.
• r5s Таймер для автопорт.: затвор спускається через 5 секунд після натискання кнопки
спуску затвора до кінця.
Скомпонуйте кадр після натискання кнопки спуску затвора до кінця.
- Докладнішу інформацію див. у розділі «Автоспуск» (A54).
- Фотокамера фокусується на мордочці собаки або кота чи обличчі людини в разі їх
виявлення.
- Фотокамера не може знімати зображення неперервно.
• k: затвор спускається після натискання кнопки спуску затвора до кінця.
- Фотокамера фокусується на мордочці собаки або кота чи обличчі людини в разі їх
виявлення.
- Якщо встановлено значення V Неперервна, можна неперервно робити знімки,
утримуючи кнопку спуску затвора натиснутою до кінця.
B
Зона фокусування
• Коли фотокамера розпізнає мордочку, навколо неї
відображається жовта рамка. Щойно фотокамера
сфокусується на мордочці, яка відображається всередині
подвійної рамки (зона фокусування), подвійна рамка стане
зеленою. Якщо не виявлено жодної мордочки, фотокамера
фокусується на об’єкті в центрі кадру.
• За деяких умов зйомки мордочку собаки або кота чи
обличчя людини може бути не виявлено, а всередині
рамки відображатимуться інші об’єкти.
41
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
25m 0s
3200
y M L Місяць
• У ширококутному положенні масштабування рамка кадрування відображається для
вказання кута огляду, еквівалентного об’єктиву 900 мм (у форматі 35 мм [135]). Якщо
захопити місяць у кадр усередині рамки кадрування і натиснути кнопку k, кут огляду стає
еквівалентним об’єктиву 900 мм.
• Можна відрегулювати відтінок за допомогою кнопок мультиселектора HI. Параметр
відтінку зберігається в пам’яті фотокамери навіть після її вимкнення.
• Регулювання яскравості за допомогою корекції експозиції (A57) відповідно до умов,
наприклад зростання або спадання місяця, і вимог зйомки.
y M l Птахи
• На екрані, що відобразиться після вибору режиму l Птахи, виберіть пункт
U Покадровий або V Неперервна.
• U Покадровий: під час кожного натискання кнопки спуску затвора знімається одне
зображення.
• V Неперервна: Якщо утримувати кнопку спуску затвора натиснутою до кінця,
зображення зніматимуться неперервно.
Фотокамера може неперервно зняти до 7 зображень зі швидкістю близько 7.7 кадр./с
(коли для параметра Режим зображення встановлено значення P 4608 × 3456).
• У ширококутному положенні масштабування рамка кадрування відображається для
вказання кута огляду, еквівалентного об’єктиву 440 мм (у форматі 35 мм [135]). Якщо
захопити птаха у кадр усередині рамки кадрування і натиснути кнопку k, кут огляду стає
еквівалентним об’єктиву 440 мм.
42
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Зйомка в режимі легкої панорами
Поверніть диск перемикання режимів у положення y M натисніть кнопку
d M виберіть V (легка панорама) M натисніть кнопку k
1
Виберіть W Звичайний або
X Широкий як діапазон зйомки та
натисніть кнопку k.
Легка панорама
Звичайний
Широкий
2
Скомпонуйте перший край сюжету
панорами, а потім натисніть кнопку
спуску затвора наполовину, щоб
сфокусуватися.
• Положення масштабування фіксується в
ширококутному положенні.
• Фотокамера фокусується на центрі кадру.
3
25m 0s
3200
Натисніть кнопку спуску затвора до
кінця, а потім приберіть палець із
кнопки спуску затвора.
• Для позначення напрямку руху фотокамери
відображаються піктограми KLJI.
4
Переміщуйте фотокамеру в одному з
чотирьох напрямків, доки індикатор
вказівника не досягне краю.
• Зйомка почнеться, щойно фотокамера виявить, у
якому напрямку вона рухається.
• Зйомку буде завершено, коли фотокамера зробить
знімок з указаним кутом огляду.
• Фокус та експозицію буде зафіксовано до
завершення зйомки.
43
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Вказівник
Приклад руху фотокамери
• Обертаючись навколо себе, повільно переміщуйте
фотокамеру за дугою в напрямку позначення (KLJI).
• Зйомка зупиняється приблизно за 15 секунд (якщо вибрано
W Звичайний) або за 30 секунд (якщо вибрано
X Широкий) до досягнення краю вказівником від
початку зйомки.
B
Примітки про зйомку в режимі легкої панорами
• Кут огляду зображення на збереженому зображенні вужчий за кут огляду на екрані під час
зйомки.
• Якщо занадто швидко рухати фотокамерою або сильно трусити нею, а також якщо об’єкт має
дуже невизначену форму (наприклад, стіни або темрява), може виникнути помилка.
• Якщо зйомка зупиниться, перш ніж фотокамера досягне половинної точки кута огляду
панорами, панорамне зображення не буде збережено.
C
Розмір зображення легкої панорами
• Є чотири різні розміри зображення (у пікселях), як описано нижче.
Коли встановлено значення W Звичайний
4800
920
1536
Коли встановлено значення X Широкий
9600
920
1536
• Якщо було відзнято більше половини кута огляду панорами, але зйомка зупинилася, не
досягнувши краю кута огляду, розмір зображення буде меншим.
44
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Відтворення в режимі легкої панорами
Перейдіть до режиму відтворення (A20), відобразіть
зображення, відзняте в режимі легкої панорами, у
режимі повнокадрового відтворення, а потім натисніть
кнопку k, щоб прокрутити зображення в напрямку, що
використовувався під час зйомки.
4/4
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Елементи керування відтворенням відображаються на
екрані під час відтворення. За допомогою кнопок
мультиселектора JK виберіть елемент керування, а
потім натисніть кнопку k, щоб виконати описані нижче
операції.
Функція
Піктограма
Опис
Перемотування
назад
A
Щоб прокрутити відтворення назад, утримуйте натиснутою
кнопку k.
Перемотування
вперед
B
Щоб прокрутити відтворення вперед, утримуйте натиснутою
кнопку k.
Призупинення відтворення. Наведені нижче дії можна
виконати в режимі паузи.
Призупинення
Завершення
B
E
G
C
Утримуйте натиснутою кнопку k для перемотування
назад.
D
Утримуйте натиснутою кнопку k для перемотування
вперед.
F
Відновлення автоматичного прокручування.
Повернення до режиму повнокадрового відтворення.
Примітки про зображення в режимі легкої панорами
• Зображення не можна редагувати на цій фотокамері.
• Можливо, на фотокамері не вдасться відтворити з прокручуванням або збільшити
зображення в режимі легкої панорами, відзняті за допомогою цифрової фотокамери іншої
марки або моделі.
B
Примітки про друк панорамних зображень
Залежно від параметрів принтера може не вдатися надрукувати зображення повністю. Крім
того, залежно від принтера може не вдатися виконати друк.
45
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Творчий режим (застосування ефектів під час
зйомки)
Фотокамера одночасно зберігає чотири зображення з
ефектами і одне зображення без ефектів за один знімок.
• Фотокамера фокусується на центрі кадру.
1
Натисніть кнопку k.
Розмаїття
• Відобразиться екран вибору ефектів.
25m 0s
Вибрати ефект
2
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть потрібний ефект і
натисніть кнопку k.
3200
Розмаїття
• Можна вибрати Розмаїття, Вибірк. колір
25m 0s
(червоний), Вибірк. колір (зелений),
Вибірковий колір (синій), Світло (параметр за
промовчанням), Глибина, Спогади, Класика або
Вибрати ефект
3200
Нуар.
• Зображення без ефектів відображається у верхній частині екрана. У нижній частині
екрана відображається чотири типи зображення з ефектами.
• До відео можна застосувати тільки один тип ефектів. За допомогою кнопок
JK виберіть потрібний ефект.
3
Натисніть кнопку спуску затвора або кнопку b (e відеозйомка)
для зйомки.
• П’ять збережених зображень обробляються як серія. Одне зображення із
застосованим ефектом використовується як основне зображення (A72).
B
Примітки про творчий режим
Коли Розмаїття вибрано як ефект, певні Параметри відео (A122) недоступні.
46
Функції зйомки
Творчий режим (застосування ефектів під час зйомки)
Функції, доступні у творчому режимі
Указані нижче функції доступні, якщо натиснути кнопку k на кроці 2:
• Режим спалаху (A52)
• Автоспуск (A54)
• Режим макрозйомки (A56)
• Корекція експозиції (A57)
• Меню зйомки (A110)
47
Функції зйомки
Творчий режим (застосування ефектів під час зйомки)
Режим інтелектуального портрета (обробка
облич людей під час зйомки)
Можна робити знімки за допомогою функції тонкої
обробки для обробки облич людей.
1
Натисніть кнопку мультиселектора K.
2
Застосуйте ефект.
Слайдер
• За допомогою кнопок JK виберіть потрібний
ефект.
• За допомогою кнопок HI виберіть інтенсивність
ефекту.
• Можна одночасно застосувати кілька ефектів.
B Пом’якш. тону шкіри, l Тон шкіри,
Q М’який, G Яскравість, o Яскравість
(експозиція +/-)
• Виберіть f Вийти, щоб приховати слайдер.
• Після перевірки параметрів для всіх ефектів
натисніть кнопку k.
Пом’якш. тону шкіри
5
4
3
2
1
OFF
Ефект
3
Скомпонуйте кадр і натисніть кнопку спуску затвора.
B
Примітки про режим інтелектуального портрета
• Інтенсивність ефекту на зображенні, що відображається на екрані зйомки, може відрізнятися
від інтенсивності на збереженому зображенні.
• Коли встановлено значення М’який, деякі Параметри відео (A122) недоступні.
Функції, доступні в режимі інтелектуального портрета
•
•
•
•
•
Таймер посмішки (A49)
Автоколаж (A50)
Режим спалаху (A52)
Автоспуск (A54)
Меню режиму інтелектуального портрета (A120)
48
Функції зйомки
Режим інтелектуального портрета (обробка облич людей під час зйомки)
Використання таймера посмішки
Якщо натиснути кнопку мультиселектора J для вибору
параметра a Таймер посмішки й натиснути кнопку
k, фотокамера автоматично спустить затвор у разі
виявлення усміхненого обличчя.
• Установлюйте функцію тонкої обробки, перш ніж
вибрати таймер посмішки (A48).
• Якщо натиснути кнопку спуску затвора для зйомки
зображення, таймер посмішки вимкнеться.
B
Таймер посмішки
Примітки про таймер посмішки
За деяких умов зйомки фотокамера може не виявляти обличчя або посмішки (A61). Для
зйомки можна також використати кнопку спуску затвора.
C
Якщо спалахує індикатор автоспуску
Під час використання таймера посмішки індикатор автоспуску спалахує, коли фотокамера
виявляє обличчя, і починає швидко спалахувати відразу після спуску затвора.
49
Функції зйомки
Режим інтелектуального портрета (обробка облич людей під час зйомки)
Використання автоколажу
Фотокамера може робити серію з чотирьох або дев’яти
зображень через певні інтервали та зберігати їх як одне
зображення (колаж).
1
За допомогою кнопки мультиселектора
J виберіть пункт n Автоколаж і
натисніть кнопку k.
• Відобразиться діалогове вікно підтвердження.
• Якщо натиснути кнопку d та вибрати пункт
Автоколаж до натискання J, можна налаштувати
значення параметрів для Кількість знімків,
Інтервал і Звук клацання затвора (A120).
• Якщо потрібно застосувати тонку обробку під час
зйомки, установіть ефект, перш ніж вибрати
автоколаж (A48).
2
Автоколаж
Зробіть знімок.
• Після натискання кнопки спуску затвора почнеться
відлік (близько п’яти секунд), і автоматично
спуститься затвор.
• Фотокамера автоматично спускає затвор для зйомки
решти зображень. Відлік починається приблизно за
три секунди до зйомки.
• Кількість знімків позначається піктограмою U на
екрані. Вона відображається зеленим під час зйомки й
набуває білого кольору після неї.
3
2
На екрані, що відобразиться, коли фотокамера завершить знімати
кількість зображень, встановлену у параметрі Кількість знімків,
виберіть Так і натисніть кнопку k.
• Зберігається колаж.
• Кожен зроблений знімок зберігається як індивідуальне зображення окремо від
колажу. Зображення групуються як серія, а зображення колажу використовується як
основний знімок (A72).
• Якщо вибрано Ні, колаж не зберігається.
B
Примітки про автоколаж
• Якщо натиснути кнопку спуску затвора, перш ніж фотокамера зробить указану кількість
знімків, зйомку буде скасовано й колаж збережено не буде. Знімки, зроблені до скасування
зйомки, зберігаються як індивідуальні зображення.
• Ця функція може бути недоступна для використання в поєднанні з іншими функціями (A66).
50
Функції зйомки
Режим інтелектуального портрета (обробка облич людей під час зйомки)
Налаштування функцій зйомки за допомогою
мультиселектора
Коли відображається екран зйомки, можна натиснути кнопки мультиселектора H (m)
J (n) I (p) K (o), щоб налаштувати функції, описані нижче.
• m Режим спалаху
Коли спалах відкрито, режим спалаху можна налаштувати відповідно до умов
зйомки.
• n Автоспуск, Таймер для автопорт.
Фотокамера спускає затвор через задану кількість секунд після натискання кнопки
спуску затвора.
• p Режим макрозйомки
Використовуйте режим макрозйомки під час зйомки зображень великим планом.
• o Корекція експозиції
Можна налаштувати загальну яскравість зображень.
Функції, які можна налаштувати, залежать від режиму зйомки.
51
Функції зйомки
Налаштування функцій зйомки за допомогою мультиселектора
Режим спалаху
Коли спалах відкрито, режим спалаху можна налаштувати відповідно до умов зйомки.
1
Натисніть кнопку m (відкривання спалаху),
щоб відкрити спалах.
• Коли спалах закрито, робота спалаху вимикається, і
відображається піктограма W.
2
Натисніть кнопку мультиселектора
H (X).
3
Виберіть потрібний режим спалаху
(A53) і натисніть кнопку k.
• Якщо параметр не буде застосовано натисканням
кнопки k, вибір буде скасовано.
C
Індикатор спалаху
• Можна перевірити стан спалаху, натиснувши кнопку спуску
затвора наполовину.
- Світиться: спалах спрацьовує після натискання кнопки
спуску затвора до кінця.
- Блимає: спалах заряджається. Знімати зображення не
можна.
- Не світиться: спалах не спрацьовує під час зйомки.
• Якщо рівень заряду елемента живлення низький, екран
вимкнеться під час заряджання спалаху.
52
Функції зйомки
Режим спалаху
Авто
Доступні режими спалаху
U
Авто
Спалах спрацьовує за потреби, наприклад в умовах слабкого освітлення.
• Індикатор режиму спалаху відображається тільки одразу після налаштування на
екрані зйомки.
V
Автореж. зі змен. еф. чер.оч.
Зменшення ефекту червоних очей на портретах, який спричинюється
використанням спалаху.
X
Заповнюючий спалах
Спалах спрацьовує щоразу під час зйомки. Використовується для «заповнення»
(підсвічування) тіней і об’єктів, освітлених ззаду.
Y
Повільна синхронізація
Підходить для вечірніх і нічних портретів із фоновим пейзажем. Спалах спрацьовує
за потреби освітлення основного об’єкта; тривала витримка затвора
використовується для зйомки фону в нічний час або за слабкого освітлення.
B
Примітки про зйомку з використанням спалаху
Коли спалах використовується у ширококутному положенні масштабування, область навколо
зображення може бути темною залежно від відстані до об’єкта.
Це можна покращити, якщо обережно перемістити елемент керування масштабуванням
вперед у положення телефото.
C
Налаштування режиму спалаху
• Цей параметр може бути недоступний у деяких режимах зйомки (A64).
• Для режиму A (автоматичний) застосований параметр зберігається в пам’яті фотокамери
навіть після її вимкнення.
C
Зменшення ефекту червоних очей
Якщо фотокамера виявляє ефект червоних очей під час збереження зображення, спочатку
потрібна область обробляється, щоб видалити цей ефект.
Під час зйомки зверніть увагу на таке:
• Для збереження зображень потрібно більше часу, ніж зазвичай.
• Зменшення ефекту червоних очей не завжди дає бажані результати.
• Дуже рідко зменшення ефекту червоних очей може застосовуватися до непотрібних ділянок
зображення. У таких випадках виберіть інший режим спалаху та повторіть зйомку.
53
Функції зйомки
Режим спалаху
Автоспуск
Фотокамера спускає затвор через задану кількість секунд після натискання кнопки
спуску затвора.
Установіть для параметра Фото VR (A140) у меню налаштування значення Вимк.,
якщо під час зйомки для стабілізації фотокамери використовується штатив.
1
Натисніть кнопку мультиселектора
J (n).
2
Виберіть кількість секунд до спуску
затвора і натисніть кнопку k.
Автоспуск
• n10s (10 секунди): рекомендовано
використовувати під час важливих подій, наприклад
весілля.
• n2s (2 секунди): рекомендовано використовувати,
щоб запобігти тремтінню фотокамери.
• r5s (5 секунд, таймер для автопортретів):
використовується для автопортретів.
• Якщо параметр не буде застосовано натисканням кнопки k, вибір буде скасовано.
3
Скомпонуйте кадр і натисніть кнопку спуску затвора
наполовину.
• Коли використовується параметр n10s (10 секунд) або n2s (2 секунди),
переконайтеся, що об’єкти перебувають у фокусі.
• Коли використовується параметр r5s (5 секунд, таймер для автопортретів), натисніть
кнопку спуску затвора до кінця у кроці 4, а потім скомпонуйте кадр.
54
Функції зйомки
Автоспуск
4
Натисніть кнопку спуску
затвора повністю.
9
• Почнеться відлік. Індикатор автоспуску
спалахує, а потім починає світитися
приблизно за одну секунду до спуску
затвора.
• Після спуску затвора для автоспуску буде
встановлено значення OFF.*
• Щоб зупинити відлік, натисніть кнопку
спуску затвора знову.
* Коли сюжетний режим Місяць вибрано
як режим зйомки, значення OFF не
встановлюється для автоспуску
автоматично. Щоб відключити автоспуск,
виберіть значення OFF на кроці 2.
C
1/250
F3
Фокус та експозиція під час зйомки з автоспуском
• n10s, n2s: фокус та експозиція фіксуються під час натискання кнопки спуску затвора до
кінця.
• r5s: фокус та експозиція встановлюються безпосередньо перед спуском затвора.
C
Налаштування для автоспуску
Цей параметр може бути недоступний у деяких режимах зйомки (A64).
55
Функції зйомки
Автоспуск
Режим макрозйомки (зйомка зображень
великим планом)
Використовуйте режим макрозйомки під час зйомки зображень великим планом.
1
Натисніть кнопку мультиселектора
I (p).
2
Виберіть пункт ON і натисніть кнопку
k.
Режим макрозйомки
• Якщо параметр не буде застосовано натисканням
кнопки k, вибір буде скасовано.
3
Перемістіть елемент керування
масштабуванням, щоб установити
коефіцієнт масштабування в
положення, у якому піктограма F та
індикатор масштабування відображатимуться зеленим.
• Якщо коефіцієнт масштабування перебуває в положенні, у якому F та індикатор
масштабування відображаються зеленим, фотокамера може фокусуватися на об’єктах
на відстані приблизно 10 см від об’єктива.
• Якщо елемент керування масштабування
встановлено в ширококутне положення та в області,
позначеній 1, фотокамера може фокусуватися на
об’єктах на відстані приблизно 1 см від об’єктива.
1
C
Налаштування режиму макрозйомки
• Цей параметр може бути недоступний у деяких режимах зйомки (A64).
• Для режиму A (автоматичний) застосований параметр зберігається в пам’яті фотокамери
навіть після її вимкнення.
56
Функції зйомки
Режим макрозйомки (зйомка зображень великим планом)
Корекція експозиції (налаштування
яскравості)
Можна налаштувати загальну яскравість зображень.
1
Натисніть кнопку мультиселектора
K (o).
2
Виберіть значення корекції експозиції й
натисніть кнопку k.
Корекція експозиції
• Щоб збільшити яскравість зображення, установіть
додатне (+) значення.
• Щоб зменшити яскравість зображення, установіть
від’ємне (–) значення.
• Значення корекції експозиції буде застосовано
навіть без натискання кнопки k.
Гістограма
• Якщо для режиму зйомки встановлено режим
інтелектуального портрета, замість екрана корекції
експозиції відображається екран тонкої обробки
(A48).
• Якщо для режиму зйомки встановлено режим A (авто), замість екрана корекції
експозиції відображається користувацький слайдер (A34).
C
+2.0
+0.3
-2.0
Значення корекції експозиції
Коли вибрано режим зйомки Багат. експ. з висвітл. (A39) або сюжетний режим Феєрверк
(A40), корекцію експозиції не можна використовувати.
C
Використання гістограми
Гістограма — це графік, який відображає розподіл тонів на зображенні. Використовуйте її як
вказівник під час корекції експозиції та зйомки без спалаху.
• Горизонтальна вісь відповідає яскравості пікселів, при цьому темні тони знаходяться зліва, а
яскраві — справа. Вертикальна вісь показує кількість пікселів.
• Збільшення значення корекції експозиції зміщує розподіл тонів управо, а зменшення —
уліво.
57
Функції зйомки
Корекція експозиції (налаштування яскравості)
Використання масштабування
Під час переміщення елемента керування
Зменшення
масштабуванням положення
варіооб’єктива змінюється.
• Щоб збільшити: перемістіть у бік g.
• Щоб зменшити: перемістіть у бік f.
Під час увімкнення фотокамери
масштабування встановлюється в
максимальне ширококутне положення.
• Повертання елемента керування
масштабуванням до кінця в будь-якому
напрямку швидко регулює масштабування
(крім випадків, коли здійснюється відеозйомка).
• Масштабування також можна
використовувати, перемістивши
боковий елемент керування
масштабуванням (A2) у положення
g або f.
Збільшення
Збільшення
Зменшення
• Під час переміщення елемента
керування масштабуванням на екрані
зйомки відображається індикатор
Оптичне
Цифрове
масштабування.
масштабування масштабування
• Цифрове масштабування, яке дає змогу
збільшити об’єкт ще приблизно в 4×
рази від максимального коефіцієнта оптичного масштабування, можна активувати
переміщенням елемента керування масштабуванням або бокового елемента
керування масштабуванням у бік g і його утриманням, коли на фотокамері
встановлено максимальне положення оптичного масштабування.
C
Цифрове масштабування
Індикатор масштабування спалахує синім, якщо вмикається цифрове масштабування, а потім
жовтим, якщо коефіцієнт збільшення масштабування продовжує підвищуватися.
• Індикатор масштабування синій: якість зображення непомітно зменшується з використанням
функції Dynamic Fine Zoom.
• Індикатор масштабування жовтий: за деяких обставин якість зображення може помітно
зменшуватися.
• Індикатор продовжує горіти синім для ширшої області, якщо розмір зображення менший.
• Індикатор масштабування може не спалахувати синім під час використання певних
параметрів неперервної зйомки або інших параметрів.
58
Функції зйомки
Використання масштабування
Використання масштабування з поверненням
У разі втрати об’єкта з огляду в положенні телефото об’єктива натисніть кнопку
q (масштабування з поверненням), щоб тимчасово розширити видиму область й
захопити об’єкт у кадр.
25m 0s
3200
Кнопка q
Рамка кадрування
• Утримуючи натиснутою кнопку q, захопіть об’єкт у кадр усередині рамки
кадрування екрана зйомки. Щоб ще більше розширити видиму область, перемістіть
елемент керування масштабуванням у положення f, утримуючи натиснутою кнопку
q.
• Відпустіть кнопку q, щоб повернутися до початкового положення масштабування.
• Масштабування з поверненням не доступне під час записування відео.
59
Функції зйомки
Використання масштабування
Фокусування
Кнопка спуску затвора
Натискання
наполовину
Натиснути кнопки спуску затвора «наполовину» означає
натиснути та утримувати кнопку у точці, де відчувається
незначний опір.
• Фокус та експозиція (витримка та діафрагмове число)
налаштовуються, коли кнопка спуску затвора натискається
наполовину. Фокус та експозиція залишаються
зафіксованими, поки кнопка утримується натиснутою
наполовину.
• Зона фокусування різниться залежно від режиму зйомки.
Натискання
до кінця
Натиснути кнопки спуску затвора повністю означає повністю
натиснути кнопку до кінця.
• Затвор спускається, коли кнопка спуску затвора
натискається повністю.
• Не докладайте зусиль, натискаючи кнопку спуску затвора,
оскільки це може призвести до тремтіння фотокамери та
розмиття зображень. Натискайте кнопку плавно.
Використання функції АФ із пошуком об’єкта
Якщо для параметра Режим зони АФ (A116) у режимі A (авто) установлено
значення АФ із пошук. об'єкта, фотокамера фокусується описаним нижче чином,
коли кнопка спуску затвора натискається наполовину.
• Фотокамера виявляє головний об’єкт і фокусується
на ньому. Коли об’єкт перебуває у фокусі, зона
фокусування відображається зеленим. Якщо
виявлено обличчя людини, фотокамера автоматично
встановлює пріоритет фокусування на ньому.
1/250
F3
Зони фокусування
• Якщо головний об’єкт не виявлено, фотокамера
автоматично вибирає одну або кілька з дев’яти зон
фокусування, що містять найближчий до фотокамери
об’єкт. Коли об’єкт перебуває у фокусі, зони
фокусування у фокусі відображаються зеленим.
1/250
F3
Зони фокусування
60
Функції зйомки
Фокусування
B
Примітки про функції АФ із пошуком об’єкта
• Залежно від умов зйомки, об’єкт, який визначається фотокамерою як головний, може
різнитися.
• Головний об’єкт може бути не виявлений за використання певних налаштувань параметра
Баланс білого.
• Фотокамера може неправильно виявити головний об’єкт за наведених нижче обставин.
- Об’єкт надто темний або яскравий
- Головний об’єкт не має чітко визначених кольорів
- Кадр скомпоновано таким чином, що головний об’єкт перебуває близько до краю екрана
- Об’єкт складається з повторюваних елементів
Використання виявлення обличчя
Під час використання параметрів зйомки фотокамера
використовує виявлення облич, щоб автоматично
фокусуватися на них.
• Режим o (автоматичний вибір сюжету) (A37)
• Сюжетний режим e (нічний портрет) або Портрет
(A36)
• Режим інтелектуального портрета (A48).
• Якщо для параметра Режим зони АФ (A116) у
режимі A (авто) (A34) установлено значення
Пріоритет обличчя
25m 0s
3200
Якщо фотокамера виявляє кілька облич, подвійна рамка відображається навколо
обличчя, на якому фокусуватиметься фотокамера, а одинарна рамка — навколо інших
облич.
Якщо після натискання кнопки спуску затвора наполовину не виявлено жодного
обличчя:
• У режимі o (автоматичний вибір сюжету) зона фокусування змінюється залежно від
умов зйомки, які розпізнає фотокамера.
• У сюжетних режимах e (нічний портрет) і Портрет, а також у режимі
інтелектуального портрета фотокамера фокусується на ділянці в центрі кадру.
• У режимі A (авто) фотокамера вибирає зону фокусування з найближчим до
фотокамери об’єктом.
B
Примітки про виявлення облич
• Здатність фотокамери виявляти обличчя залежить від багатьох чинників, зокрема від
напрямку, у якому спрямовано обличчя.
• Фотокамера не може виявити обличчя за наведених нижче обставин.
- Обличчя частково приховані сонцезахисними окулярами або іншими предметами
- Обличчя займають у кадрі забагато або замало місця
61
Функції зйомки
Фокусування
Використання пом’якшення тону шкіри
У вказаних нижче режимах зйомки в разі виявлення облич людей фотокамера обробляє
зображення для пом’якшення тону шкіри обличчя перед збереженням зображення (до
трьох облич).
• Режим інтелектуального портрета (A48).
- Можна налаштувати інтенсивність ефекту Пом’якш. тону шкіри.
• Режим o (автоматичний вибір сюжету) (A37)
• Режим e (нічний портрет) або Портрет у сюжетному режимі (A36)
Пом’якш. тону шкіри можна також застосовувати до збережених зображень за
допомогою параметра Тонка обробка у режимі відтворення (A76).
B
Примітки про пом’якшення тону шкіри
• Для збереження зображень після зйомки може знадобитися більше часу, ніж зазвичай.
• За деяких умов зйомки потрібне пом’якшення тону шкіри може не бути досягнуто, а цю
функцію може бути застосовано до ділянок, на яких відсутні обличчя.
Об’єкти, до яких не можна застосовувати
автофокусування
Фотокамера може неправильно сфокусуватися за наведених нижче обставин. Дуже
рідко об’єкт може не бути у фокусі, незважаючи на те, що зона фокусування або
індикатор фокусування відображаються зеленим.
• Об’єкт дуже темний
• Об’єкти в умовах зйомки різко контрастують один з одним (наприклад, перебування
сонця позаду об’єкта зйомки робить цей об’єкт дуже темним)
• Відсутній контраст між об’єктом зйомки та фоном (наприклад, під час зйомки
портрета людина одягнута в білу сорочку та стоїть на фоні білої стіни)
• На різних відстанях від фотокамери розташовано кілька об’єктів (наприклад, об’єкт у
клітці)
• Об’єкти з повторюваною текстурою (віконні жалюзі, будинки з багатьма рядами
однотипних вікон тощо)
• Об’єкт швидко рухається
У наведених вище випадках спробуйте натиснути кнопку спуску затвора наполовину,
щоб повторити фокусування кілька разів, або сфокусуйтеся на іншому об’єкті,
розташованому на такій самій відстані від фотокамери, що й потрібний об’єкт, і
використайте фіксацію фокуса (A63).
62
Функції зйомки
Фокусування
Фіксація фокуса
Зйомка з фіксацією фокуса рекомендується, коли фотокамера не активує зону
фокусування з потрібним об’єктом.
1
Установіть для параметра Режим зони АФ значення Центр у
режимі A (авто) (A116).
2
Розташуйте об’єкт у центрі
кадру й натисніть кнопку спуску
затвора наполовину.
• Фотокамера сфокусується на об’єкті, і
зону фокусування буде позначено
зеленим.
• Експозиція також фіксується.
3
1/250
F3
1/250
F3
Не прибираючи палець,
перекомпонуйте знімок.
• Зберігайте постійну відстань між фотокамерою та
об’єктом.
4
Натисніть кнопку спуску затвора до
кінця, щоб зробити знімок.
63
Функції зйомки
Фокусування
Параметри за промовчанням (режим спалаху,
автоспуску та макрозйомки)
Нижче наведено параметри за промовчанням для кожного режиму зйомки.
Спалах1
(A52)
A (авто)
Автоспуск
(A54)
Режим
макрозйомки
(A56)
U
Вимк.
Вимк.
o (автоматичний вибір
сюжету)
U2
Вимк.
Вимк.3
j (нічний пейзаж)
W4
Вимк.5
Вимк.4
e (нічний портрет)
V6
Вимк.
Вимк.4
o (заднє освітлення)
X/W7
Вимк.
d (спорт)
W4
Вимк.
b (портрет)
Сюжетні режими
Вимк.4
4
Вимк.4
V
Вимк.
Вимк.4
c (пейзаж)
W4
Вимк.5
Вимк.4
U (багат. експ. з висвітл.)
W4
n 2s5
Вимк.4
f (вечірка/у приміщенні)
V8
Вимк.
Вимк.4
Z (пляж)
U
Вимк.
Вимк.4
z (сніг)
U
Вимк.
Вимк.4
h (захід сонця)
W4
Вимк.
Вимк.4
i (сутінки/світанок)
W4
Вимк.5
Вимк.4
k (великий план)
W
Вимк.
Увімк.4
u (їжа)
W4
Вимк.
Увімк.4
m (феєрверк)
W4
Вимк.4
Вимк.4
V (легка панорама)
W4
Вимк.4
Вимк.4
O (портрет домашньої
тварини)
W4
Y9
Вимк.
n 2s
Вимк.4
4
L (місяць)
W
l (птахи)
W4
Вимк.
Вимк.
s (творчий режим)
U
Вимк.
Вимк.
F (інтелектуальний
портрет)
U10
Вимк.11
Вимк.4
M (показ короткого відео)
W4
Вимк.
Вимк.
64
Функції зйомки
Параметри за промовчанням (режим спалаху, автоспуску та макрозйомки)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Значення параметра, яке використовується за відкритого спалаху.
Фотокамера автоматично вибирає оптимальне значення параметра режиму спалаху для
вибраних нею умов зйомки. W (вимк.) можна вибрати вручну.
Не можна змінити. Фотокамера переходить у режим макрозйомки в разі вибору i.
Не можна змінити.
Не можна використовувати r5s Таймер для автопорт..
Не можна змінити. Якщо встановлено значення У руках, для параметра режиму спалаху
встановлюється автоматичний режим і повільна синхронізація зі зменшенням ефекту
червоних очей. Якщо встановлено значення На штативі, для параметра режиму спалаху
фіксується режим заповнюючого спалаху й повільна синхронізація зі зменшенням ефекту
червоних очей.
Для спалаху фіксується значення X (заповнюючий спалах), якщо для параметра HDR
установлено значення Вимк.. Спалах не спрацьовує, якщо для параметра HDR
установлено значення Увімк..
Можна переключитися на режим спалаху з повільною синхронізацією і зменшенням ефекту
червоних очей.
Можна використовувати параметри Y Автосп. р. Порт.дом.тв. та r5s Таймер для
автопорт. (A41). Значення n10s або n2s не можна використовувати.
Не можна використовувати, якщо для параметра Відстеження моргання встановлено
значення Увімк..
a Таймер посмішки (A49) та n Автоколаж (A50) можна використовувати у
поєднанні з n10s, n2s або r5s Таймер для автопорт..
65
Функції зйомки
Параметри за промовчанням (режим спалаху, автоспуску та макрозйомки)
Функції, які не можна використовувати
водночас під час зйомки
Деякі функції не можна використовувати з певними параметрами меню.
Обмежена
функція
Параметр
Опис
Неперервна (A113)
Якщо вибрано значення, відмінне від
Покадровий, не можна використовувати
спалах.
Відстеження
моргання (A121)
Якщо для параметра Відстеження моргання
встановлено значення Увімк., не можна
використовувати спалах.
Автоспуск
Режим зони АФ
(A116)
Якщо вибрано Відстеження об’єкта, не
можна використовувати автоспуск.
Режим
макрозйомки
Режим зони АФ
(A116)
Якщо вибрано Відстеження об’єкта, не
можна використовувати режим макрозйомки.
Режим
зображення
Неперервна (A113)
Режим зображення встановлюється залежно
від параметра неперервної зйомки:
• Буфер попер. зйомки: q (розмір
зображення: 1600 × 1200 пікселів)
• Неперерв. H: 120 кадр./с: O (розмір
зображення: 640 × 480 пікселів)
• Неперерв. H: 60 кадр./с: M (розмір
зображення: 1280 × 960 пікселів)
Баланс білого
Відтінок (за
допомогою
користувацького
слайдера) (A34)
Якщо відтінок регулюється за допомогою
користувацького слайдера, установити
параметр Баланс білого в меню зйомки не
можна Щоб установити Баланс білого,
виберіть P на екрані налаштування
користувацького слайдера, щоб скинути
яскравість, чіткість, відтінок і параметри
«Активного D-Lighting».
Неперервна
Автоспуск (A54)
Якщо використовується автоспуск, коли
вибрано параметр Буфер попер. зйомки, для
параметра фіксується значення Покадровий.
Чутливість ISO
Неперервна (A113)
Якщо вибрано Буфер попер. зйомки,
Неперерв. H: 120 кадр./с або Неперерв. H:
60 кадр./с, для параметра Чутливість ISO
фіксується значення Авто.
Режим зони АФ
Баланс білого
(A111)
Якщо для параметра Баланс білого в режимі
АФ із пошук. об'єкта вибрано значення,
відмінне від Авто, фотокамера не виявляє
головний об’єкт.
Відстеження
моргання
Автоколаж (A50)
Якщо вибрано Автоколаж, функція
Відстеження моргання вимикається.
Режим спалаху
66
Функції зйомки
Функції, які не можна використовувати водночас під час зйомки
Обмежена
функція
Параметр
Опис
Штамп із датою
Неперервна (A113)
Якщо вибрано Буфер попер. зйомки,
Неперерв. H: 120 кадр./с або Неперерв. H:
60 кадр./с, на зображеннях не можна
друкувати дату й час.
Цифрове
масштабув.
Режим зони АФ
(A116)
Якщо вибрано Відстеження об’єкта, не
можна використовувати цифрове
масштабування.
B
Примітки про цифрове масштабування
• Залежно від поточного режиму зйомки або поточних параметрів цифрове масштабування
може бути недоступне (A141).
• Під час використання цифрового масштабування фотокамера фокусується в центрі кадру.
67
Функції зйомки
Функції, які не можна використовувати водночас під час зйомки
Функції відтворення
Збільшення під час відтворення............................................................................................69
Відтворення ескізів/відображення календаря ...............................................................70
Режим сортування за датою ....................................................................................................71
Перегляд і видалення зображень у серії ...........................................................................72
Редагування зображень (нерухомі зображення)...........................................................74
68
Функції відтворення
Збільшення під час відтворення
Переміщення елемента керування масштабуванням у бік
g (i збільшення під час відтворення) у режимі
повнокадрового відтворення (A20) збільшує масштаб
зображення.
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Повнокадрове відтворення
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Зображення збільшено.
Вказівник
відображуваної
області
• Коефіцієнт збільшення можна змінити, перемістивши елемент керування
масштабуванням у бік f (h) або g (i).
• Щоб переглянути іншу область зображення, натискайте кнопки мультиселектора
HIJK.
• Коли відобразиться збільшене зображення, натисніть кнопку k, щоб повернутися
до режиму повнокадрового відтворення.
C
Обтинання зображень
Коли відобразиться збільшене зображення, можна натиснути кнопку d, щоб обітнути
зображення й залишити лише видиму частину, а потім зберегти його в окремому файлі (A79).
69
Функції відтворення
Збільшення під час відтворення
Відтворення ескізів/відображення календаря
Якщо перемістити елемент керування масштабуванням
у бік f (h відтворення ескізів) у режимі
повнокадрового відтворення (A20) зображення
відобразяться як ескізи.
1/20
f
(h)
0001. JPG
15/11/2016 15:30
Повнокадрове
відтворення
g
(i)
1/20
Відтворення ескізів
f (h)
f
(h)
g
(i)
Sun Mon
2 0 1 6 11
Tue Wed Thu
1
2
1
Fri
3
Sat
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
Відображення
календаря
• Можна змінити кількість відображених ескізів, перемістивши елемент керування
масштабуванням у бік f (h) або g (i).
• У режимі відтворення ескізів за допомогою кнопок мультиселектора
HIJK виберіть зображення, а потім натисніть кнопку k, щоб відобразити його в
режимі повнокадрового відтворення.
• У режимі відображення календаря натисніть HIJK, щоб вибрати дату, а потім
натисніть кнопку k, щоб відобразити зображення, відзняті цього дня.
B
Примітки про відображення календаря
Зображення, під час записування яких на фотокамері не було встановлено дату, вважаються
відзнятими 1 січня 2016 року.
70
Функції відтворення
Відтворення ескізів/відображення календаря
Режим сортування за датою
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M натисніть кнопку d M виберіть
піктограму меню N M C Сортувати за датою M натисніть кнопку k
За допомогою кнопок мультиселектора HI виберіть
дату, а потім натисніть кнопку k, щоб відтворити
зображення, відзняті у вибрану дату.
• Функції в меню відтворення (A129) можна
використовувати для зображень, відзнятих у вибрану
дату (за винятком Копіювати).
• Наведені нижче дії доступні, коли відображається
екран вибору дати зйомки.
- Кнопка d: доступні зазначені нижче функції.
• Показ слайдів
• Захист*
Сортувати за датою
20/11/2016
3
15/11/2016
1
05/11/2016
2
04/11/2016
10
* Такі ж налаштування можна застосувати до всіх зображень, відзнятих у вибрану дату.
- Кнопка l: видалення всіх зображень, відзнятих у вибрану дату.
B
Примітки про режим сортування за датою
• Можна вибрати до 29 останніх дат. Якщо для зображень існує більше 29 значень дат, усі
зображення, збережені раніше, ніж за останні 29 дат, буде об’єднано в категорію Інші.
• Можна відобразити 9 000 останніх зображень.
• Зображення, під час записування яких на фотокамері не було встановлено дату, вважаються
відзнятими 1 січня 2016 року.
71
Функції відтворення
Режим сортування за датою
Перегляд і видалення зображень у серії
Перегляд зображень у серії
Зображення, відзняті неперервно або створені за допомогою багатократної експозиції
з висвітленням, творчого режиму або функції автоколажу, зберігаються як серія.
Одне зображення у серії використовується як основний
1/5
знімок, що представляє серію під час відображення в
режимі повнокадрового відтворення або режимі
відтворення ескізів.
Щоб відобразити кожне зображення серії окремо,
натисніть кнопку k.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Після натискання кнопки k будуть доступні наведені
1/5
нижче дії.
• Щоб відобразити попереднє або наступне
зображення, натискайте кнопки мультиселектора
JK.
• Щоб відобразити зображення, які не входять до серії,
Назад
натисніть H для повернення до відображення
0004.JPG
15/11/2016 15:30
основного знімка.
• Щоб відобразити зображення серії як ескізи або
відтворити їх у режимі показу слайдів, установіть для параметра Парам. відображ.
серії в меню відтворення значення Окремі знімки (A133).
B
Параметри відображення серії
Зображення, відзняті за допомогою інших фотокамер, не можна відобразити як серію.
C
Параметри меню відтворення, доступні під час використання серії
• Коли зображення серії відображаються в режимі повнокадрового відтворення, натисніть
кнопку d, щоб вибрати функції в меню відтворення (A129).
• Якщо натиснути кнопку d під час відображення основного знімка, до всіх зображень серії
можна буде застосувати наведені нижче функції.
- Позначити для передачі, Захист, Копіювати
72
Функції відтворення
Перегляд і видалення зображень у серії
Видалення зображень у серії
Якщо натиснути кнопку l (видалити) для зображень у серії, буде видалено тільки певні
зображення — це залежить від режиму відображення серій.
• Якщо відображається основний знімок:
- Поточне зображення:
буде видалено всі зображення у відображеній
серії.
- Видалити виділені зображ.: якщо на екрані видалення вибраних зображень
вибрано основний знімок (A22), буде видалено
всі зображення в цій серії.
- Усі зображення:
буде видалено всі зображення на карті пам’яті або
у внутрішній пам’яті.
• Якщо зображення серії відображаються в режимі повнокадрового відтворення:
- Поточне зображення:
буде видалено зображення, що відображається.
- Видалити виділені зображ.: буде видалено вибрані зображення в серії.
- Уся серія:
буде видалено всі зображення у відображеній
серії.
73
Функції відтворення
Перегляд і видалення зображень у серії
Редагування зображень (нерухомі
зображення)
Перед редагуванням зображень
На цій фотокамері можна легко редагувати зображення. Відредаговані копії зберігаються в
окремих файлах.
Відредаговані копії зберігаються з тими самими датою та часом зйомки, що й оригінали.
C
Обмеження щодо редагування зображень
• Зображення можна редагувати до 10 разів. Нерухоме зображення, створене шляхом
редагування відео, можна редагувати до 9 разів.
• Можливо, не вдасться редагувати зображення певного розміру або за допомогою певних
функцій редагування.
Швидкі ефекти: змінення відтінку або тональності
Обробка зображень за допомогою багатьох ефектів.
Можна вибрати Картина, Фотоілюстрація, М’який портрет, Фоновий
монохромний портрет, «Риб’яче око», Перетинання екрана або Ефект
мініатюри.
1
2
У режимі повнокадрового відтворення
відобразіть зображення, до якого
потрібно застосувати ефект, і натисніть
кнопку k.
За допомогою кнопок мультиселектора
HIJK виберіть потрібний ефект і
натисніть кнопку k.
• Перемістіть елемент керування масштабуванням
(A2) у бік g (i), щоб перейти до режиму
повнокадрового відтворення, або в бік f (h), щоб
перейти до відтворення ескізів.
• Щоб вийти без збереження відредагованого
зображення, натисніть кнопку d.
3
Виберіть пункт Так і натисніть кнопку k.
• Буде створено відредаговану копію.
74
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Швидкі ефекти
Картина
Фотоілюстрація
М’який
портрет
Портрет
(колір + Ч-Б)
«Риб’яче око»
Перетинання
екрана
Скасувати
Перев.
Швидка обробка: збільшення контрастності та
насиченості
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M натисніть
кнопку d M Швидка обробка M натисніть кнопку k
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть потрібний рівень ефекту та
натисніть кнопку k.
Швидка обробка
• Відредагована версія відображається праворуч.
• Щоб вийти без збереження копії, натисніть J.
Звичайна
Величина
D-Lighting: збільшення яскравості та контрастності
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M натисніть
кнопку d M D-Lighting M натисніть кнопку k
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть ОК та натисніть кнопку k.
• Відредагована версія відображається праворуч.
• Щоб вийти без збереження копії, виберіть пункт
Скасувати і натисніть кнопку k.
D-Lighting
ОК
Скасувати
75
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Коригув. ефекту черв. очей: коригування ефекту
червоних очей під час зйомки з використанням
спалаху
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M натисніть
кнопку d M Кориг. еф. черв. очей M натисніть кнопку k
Перегляньте результат і натисніть кнопку
k.
Коригув. ефекту черв. очей
• Щоб вийти без збереження копії, натисніть кнопку
мультиселектора J.
Назад
B
Зберегти
Примітки про коригування ефекту червоних очей
• Коригування ефекту червоних очей можна застосовувати до зображень, тільки якщо
виявлено ефект червоних очей.
• Коригування ефекту червоних очей можна застосовувати до знімків домашніх тварин (собак
або котів), навіть якщо їхні очі не червоні.
• Коригування ефекту червоних очей на деяких зображеннях може не давати бажаних
результатів.
• Дуже рідко коригування ефекту червоних очей може застосовуватися до непотрібних
ділянок зображення, на яких це не потрібно.
Тонка обробка: обробка облич людей
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M натисніть
кнопку d M Тонка обробка M натисніть кнопку k
1
За допомогою кнопок мультиселектора
HIJK виберіть обличчя, яке
потрібно обробити, і натисніть кнопку
k.
Вибір об’єкта
• Якщо виявлено лише одне обличчя, перейдіть до
кроку 2.
Назад
76
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
2
За допомогою кнопок JK виберіть
ефект, потім за допомогою кнопок
HI виберіть рівень ефекту й натисніть
кнопку k.
Мале обличчя
• Можна одночасно застосувати кілька ефектів.
Налаштуйте або перевірте параметри для всіх
Назад
ефектів, перш ніж натиснути кнопку k.
F Мале обличчя, B Пом’якш. тону шкіри,
l Тон шкіри, m Зменшення відблисків, E Прихов. мішків під очима,
A Великі очі, G Вибілювання очей, n Тіні на повіках, o Туш для вій,
H Вибілювання зубів, p Губна помада, D Рум’янець
• Натисніть кнопку d, щоб повернутися на екран вибору людини.
3
Перегляньте результат і натисніть
кнопку k.
Попередній перегляд
• Щоб змінити параметри, натисніть кнопку J, щоб
повернутися до кроку 2.
• Щоб вийти без збереження відредагованого
зображення, натисніть кнопку d.
Зберегти
4
Виберіть пункт Так і натисніть кнопку
k.
• Буде створено відредаговану копію.
Зберегти?
Так
Ні
B
Примітки про тонку обробку
• За раз можна відредагувати одне обличчя. Щоб застосувати тонку обробку до іншого
обличчя, відредагуйте відредаговане зображення знову.
• Залежно від спрямування погляду облич або їх яскравості фотокамері може не вдатися
точно виявити обличчя, або функція тонкої обробки може мати неочікуваний результат.
• Якщо не виявлено жодного обличчя, відображається попередження й повертається екран
меню відтворення.
• Функція тонкої обробки доступна лише для зображень, відзнятих зі значеннями чутливості
ISO не вище 1600, якщо їх розмір становить не менше 640 × 480.
77
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Зменшений знімок: зменшення розміру зображення
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M натисніть
кнопку d M Зменшений знімок M натисніть кнопку k
1
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть потрібний розмір копії та
натисніть кнопку k.
• Для зображень, відзнятих із налаштуванням режиму
зображення l 4608 × 2592, відображається лише
640 × 360, а для зображень, відзнятих із
налаштуванням режиму зображення
s 3456 × 3456, — лише 480 × 480.
2
Виберіть пункт Так і натисніть кнопку
k.
• Буде створено відредаговану копію (з коефіцієнтом
стиснення приблизно 1:8).
Зменшений знімок
640 × 480
320 × 240
160 × 120
Створити файл зменшеного
знімка?
Так
Ні
78
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Обтинання: створення обрізаної копії
1
Перемістіть елемент керування масштабуванням, щоб збільшити
зображення (A69).
2
Відрегулюйте зображення так, щоб
відображалася лише частина, яку
потрібно залишити, а потім натисніть
кнопку d (меню).
• Перемістіть елемент керування масштабуванням у
бік g (i) або f (h), щоб налаштувати коефіцієнт
3.0
збільшення. Установіть коефіцієнт збільшення, за
якого відобразиться піктограма u.
• За допомогою кнопок мультиселектора HIJK прокрутіть до частини зображення,
яку потрібно відобразити.
3
Підтвердьте область, яку потрібно
зберегти, і натисніть кнопку k.
Обітнути
• Щоб знову встановити область, натисніть J.
Зберегти
4
Виберіть пункт Так і натисніть кнопку
k.
• Буде створено відредаговану копію.
Зберегти це
зображення як є?
Так
Ні
C
Розмір зображення
• Пропорції (співвідношення горизонтальної та вертикальної сторін) обрізаної копії такі самі,
як і в оригінального зображення.
• Якщо розмір зображення обрізаної копії становить 320 × 240 або менше, під час відтворення
зображення відображається в меншому розмірі.
79
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Відео
Основні операції записування та відтворення відео ...................................................81
Зйомка нерухомих зображень під час записування відео ........................................84
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення
коротких відео)..............................................................................................................................85
Операції під час відтворення відео......................................................................................88
Редагування відео ........................................................................................................................89
80
Відео
Основні операції записування та відтворення відео
1
Відкрийте екран зйомки.
Кадр відео
• Перевірте час записування відео, що залишився.
• Рекомендується відображати кадр відео, що вказує
область, яку буде записано на відео (A82).
25m 0s
3200
Час записування відео, що
залишився
2
Закрийте спалах (A19).
• Записування відео з відкритим спалахом може призвести до приглушення звуку.
3
Натисніть кнопку b (e відеозйомка),
щоб почати записування відео.
• Фотокамера фокусується на об’єкті в центрі кадру.
• Натисніть кнопку мультиселектора K, щоб
призупинити записування, а потім натисніть кнопку
K знову, щоб відновити записування (крім випадків,
коли в меню Параметри відео вибрано параметр
відео HS). Записування зупиниться автоматично,
якщо воно перебуває в режимі призупинення
близько п’яти хвилин.
12m30s
• Під час записування відео можна знімати нерухомі зображення натисканням кнопки
спуску затвора (A84).
4
Натисніть кнопку b (e відеозйомка) знову, щоб завершити
записування.
5
Виберіть відео в режимі
повнокадрового відтворення й
натисніть кнопку k, щоб відтворити
його.
10s
• Зображення з піктограмою параметрів відео — це
відеозапис.
0010. MP4
15/11/2016 15:30
Параметри відео
81
Відео
Основні операції записування та відтворення відео
Кадр відео
• Натисніть кнопку s, щоб відобразити кадр відео (A4). Перевірте діапазон відео
у кадрі перед записуванням відео.
• Область записування відео залежить від налаштувань параметра Параметри відео
або Відео VR в меню відео.
Максимальний час записування відео
Окремі файли відео не можуть перевищувати 4 ГБ за розміром або 29 хвилин за
тривалістю, навіть якщо на карті пам’яті достатньо вільного місця для довготривалішого
записування.
• Час записування, що залишився, для одного відео відображається на екрані зйомки.
• Фактичний час записування, що залишився, може залежати від вмісту відео, руху
об’єктів і типу карти пам’яті.
• Для записування відео рекомендовано використовувати карти пам’яті SD з класом
швидкості 6 або вище (A173). Записування відео може раптово зупинитися, якщо
використовується карта пам’яті з нижчим класом швидкості.
B
Температура фотокамери
• Фотокамера може нагрітися під час тривалого записування відео або за умов високої
температури навколишнього середовища.
• Якщо внутрішні компоненти фотокамери сильно нагріваються під час записування відео,
фотокамера автоматично зупиняє записування.
Відображається залишок часу до припинення записування (B10с).
Після припинення записування фотокамера вимикається.
Залиште фотокамеру вимкнутою, доки не охолонуть її внутрішні компоненти.
82
Відео
Основні операції записування та відтворення відео
Примітки про записування відео
B
Примітки про збереження зображень або відео
Під час збереження зображень або відео спалахує індикатор, який указує на кількість кадрів,
що залишилися, або індикатор, який указує на час записування, що залишився. Не
відкривайте кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам’яті й не
виймайте елементи живлення або карту пам’яті, поки спалахує індикатор. Це може
призвести до втрати даних або пошкодження фотокамери чи карти пам’яті.
B
Примітки про записані відео
• Якщо використовується внутрішня пам’ять фотокамери, для збереження відео може
знадобитися деякий час.
• Використання цифрового масштабування може спричинити незначне погіршення якості
зображення.
• Можуть бути записані звуки роботи елемента керування масштабуванням, масштабування,
руху приводу автофокусування об’єктива, механізму зменшення вібрацій і руху діафрагми під
час змінення яскравості.
• Наведені нижче явища можна побачити на екрані під час записування відео. Ці явища
зберігаються в записаному відео.
- На зображеннях можуть з’являтися смуги за умов освітлення лампою денного світла,
ртутною або натрієвою лампою.
- Зображення об’єктів, які швидко рухаються з одного боку кадру в інший, наприклад потяга
чи автомобіля, можуть перекошуватися.
- Усе відеозображення може спотворитися під час панорамування фотокамерою.
- Освітлювальні прилади або інші світлі зони можуть створювати залишкові зображення під
час переміщення фотокамери.
• Залежно від відстані до об’єкта або величини застосованого масштабування на об’єктах із
повторюваною текстурою (тканина, віконні жалюзі тощо) під час записування або відтворення
відео можуть з’являтися кольорові смуги. Це відбувається, коли текстура об’єкта та
розміщення датчика зображення збігаються. Це не свідчить про несправність.
B
Примітки про зменшення вібрацій під час відеозйомки
• Якщо для параметра Відео VR (A127) у меню відео встановлено значення Увімк.
(комбіноване), кут огляду (тобто область, видима в кадрі) під час записування відео
звужується.
• Якщо під час зйомки для стабілізації фотокамери використовується штатив, установіть для
параметра Відео VR значення Вимк., щоб запобігти потенційним помилкам, спричиненим
цією функцією.
B
Примітки про автофокусування для відеозйомки
Автофокусування може не працювати належним чином (A62). У такому разі спробуйте
виконати наведені нижче дії.
1. Перед початком відеозйомки встановіть для параметра Реж. автофокусування у меню
відео значення Покадрове АФ (значення за промовчанням).
2. Розташуйте в центрі кадру інший об’єкт, розміщений на тій самій відстані від фотокамери,
що й об’єкт зйомки, натисніть кнопку b (e відеозйомка), щоб почати записування, а потім
змініть композицію.
83
Відео
Основні операції записування та відтворення відео
Зйомка нерухомих зображень під час
записування відео
Якщо під час записування відео повністю натиснути
кнопку спуску затвора, один кадр буде збережено як
нерухоме зображення. Під час збереження нерухомого
зображення записування відео продовжується.
• Нерухоме зображення можна зняти, коли на екрані
відображається піктограма y. Якщо відображається
піктограма z, нерухоме зображення знімати не
можна.
• Розмір знятого нерухомого зображення
визначається розміром зображення відео (A122).
B
12m30s
Примітки про зйомку нерухомих зображень під час відеозйомки
• Під час відеозйомки не можна зберігати нерухомі зображення за наведених нижче обставин.
- Якщо час записування відео, що залишився, становить менше п’яти секунд
- Якщо для параметра Параметри відео (A122) встановлено значення Z 1080/60i,
U 1080/50i, g 480/30p, W 480/25p або відео HS
• У записаному відео може бути чутно звук роботи кнопки спуску затвора під час збереження
нерухомого зображення.
• Зображення може бути розмите, якщо фотокамера рухається під час натискання кнопки
спуску затвора.
84
Відео
Зйомка нерухомих зображень під час записування відео
Режим показу короткого відео (об’єднання
відеокліпів для створення коротких відео)
Фотокамера створює коротке відео тривалістю до
30 секунд (e 1080/30p або S 1080/25p) шляхом
записування й автоматичного об’єднання кількох
відеокліпів тривалістю кілька секунд.
1
Натисніть кнопку d (меню) і
налаштуйте параметри для записування
відео.
Кількість знімків
Спеціальні ефекти
Фонова музика
• Кількість знімків: установлення кількості відеокліпів,
Завершити записування
які записує фотокамера, і часу записування для кожного
відеокліпа. За промовчанням фотокамера записує
15 відеокліпів тривалістю 2 секунди кожний для
створення 30-секундного короткого відео.
• Спеціальні ефекти (A87): застосування різних ефектів до відео під час зйомки.
Ефекти можна змінити для кожного відеокліпа.
• Фонова музика: вибір фонової музики. Її можна попередньо переглянути,
перемістивши елемент керування масштабуванням (A2) у бік g (i).
• Після завершення налаштувань натисніть кнопку d або кнопку спуску затвора, щоб
вийти з меню.
2
Натисніть кнопку b (e відеозйомка),
щоб записати відеокліп.
• Фотокамера автоматично зупиняє записування
відеокліпа після завершення часу, зазначеного в
кроці 1.
• Записування відеокліпа можна тимчасово призупинити.
Див. розділ «Призупинення записування відео»
(A86).
3
0
15
25m 0s
3200
Перегляньте записаний відеокліп або
видаліть його.
• Щоб перевірити відеокліп, натисніть кнопку k.
• Щоб видалити відеокліп, натисніть кнопку l. Можна
видалити останній записаний відеокліп або всі
відеокліпи.
• Щоб продовжити записування відеокліпів, повторіть
дії кроку 2.
• Щоб змінити ефекти, поверніться до кроку 1.
12
15
Попередній перегляд
24m36s
3200
Кількість записаних відеокліпів
85
Відео
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення коротких
відео)
4
Збережіть показ короткого відео.
• Показ короткого відео зберігається після завершення записування фотокамерою
вказаної кількості відеокліпів.
• Щоб зберегти показ короткого відео до завершення записування фотокамерою
вказаної кількості відеокліпів, натисніть кнопку d, коли відображається екран
очікування зйомки, а потім виберіть Завершити записування.
• Після збереження показу короткого відео відеокліпи видаляються.
Операції під час відтворення відеокліпа
Щоб відрегулювати гучність під час відтворення відеокліпа,
перемістіть елемент керування масштабуванням (A2).
Елементи керування відтворенням відображаються на екрані.
Наведені нижче дії можна виконати натисканням кнопок
мультиселектора JK для вибору елемента керування, а
потім — кнопки k.
10s
Елементи керування відтворенням
Функція
Піктограма
Перемотування
назад
A
Перемотування
вперед
B
Опис
Щоб перемотати відео назад, утримуйте натиснутою кнопку k.
Щоб перемотати відео вперед, утримуйте натиснутою кнопку k.
Призупинення відтворення. Наведені нижче дії можна виконати в режимі паузи.
Призупинення
C
Перемотування відео на один кадр назад. Для неперервного
перемотування назад утримуйте натиснутою кнопку k.
D
Перемотування відео на один кадр уперед. Для
неперервного перемотування вперед утримуйте
натиснутою кнопку k.
F
Відновлення відтворення.
E
Завершення
відтворення
G
Повернення на екран зйомки.
Завершення
записування
p
Збереження показу короткого відео за допомогою записаних відеокліпів.
B
Примітки про записування показу короткого відео
C
Призупинення записування відео
• Фотокамері не вдасться записати відео, якщо не вставлено карту пам’яті.
• Не змінюйте карту пам’яті, доки не буде збережено показ короткого відео.
• Якщо натиснути кнопку спуску затвора, коли відображається екран очікування зйомки,
можна відзняти нерухоме зображення (l 4608 × 2592).
• Можна призупинити відеозйомку й відтворити зображення або перейти в інші режими зйомки
зображень. Відеозйомка відновиться в разі повторного переходу в режим показу короткого відео.
86
Відео
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення коротких
відео)
Функції, доступні в режимі показу короткого відео
•
•
•
•
•
Автоспуск (A54)
Режим макрозйомки (A56)
Корекція експозиції (A57)
Меню режиму показу короткого відео (A85)
Меню параметрів відео (A122)
Використання спеціальних ефектів
Застосування ефектів до зображень під час зйомки.
Поверніть диск перемикання режимів у положення n M натисніть кнопку d M
виберіть піктограму меню n M Спеціальні ефекти M натисніть кнопку k
Тип
Опис
O М’який
Пом’якшує зображення, злегка розмиваючи його.
P Ностальгічна
сепія
Додає тон сепії та зменшує контраст, стилізуючи зображення під
старий знімок.
F Висококонтр. монохр. Створює чорно-білий знімок із високою контрастністю.
I Вибірковий колір
Залишає тільки вибраний колір і робить інші кольори
чорно-білими.
l Поп
Підвищує насиченість кольорів усього зображення для
яскравого вигляду.
o Кроспроцес
Надає зображенню містичного вигляду на основі конкретного
кольору.
m Еф. іграш. фотокам. 1
Надає всьому зображенню жовтуватого відтінку й затемнює
його краї.
n Еф. іграш. фотокам. 2
Знижує насиченість кольорів усього зображення й затемнює
його краї.
b Дзеркало
Створює двостороннє симетричне зображення, права
половина якого є перевернутим віддзеркаленням лівої.
k Вимкнути
(параметр за
промовчанням)
Жодних ефектів не було застосовано до зображення.
• Якщо вибрано значення Вибірковий колір або
Кроспроцес, за допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть потрібний колір і
натисніть кнопку k, щоб застосувати колір.
Вибірковий колір
Зберегти
87
Відео
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення коротких
відео)
Операції під час відтворення відео
Щоб відрегулювати гучність, перемістіть елемент
керування масштабуванням під час відтворення відео
(A2).
Індикатор гучності
Елементи керування відтворенням відображаються на
екрані.
Наведені нижче дії можна виконати натисканням кнопок
мультиселектора JK для вибору елемента керування, а
потім — кнопки k.
Під час призупинення
Функція
Піктограма
Перемотування
назад
A
Щоб перемотати відео назад, утримуйте натиснутою кнопку k.
Перемотування
вперед
B
Щоб перемотати відео вперед, утримуйте натиснутою кнопку k.
Опис
Призупинення відтворення. Наведені нижче дії можна виконати в
режимі паузи.
Призупинення
Завершення
E
G
C
Перемотування відео на один кадр назад. Для
неперервного перемотування назад утримуйте
натиснутою кнопку k.
D
Перемотування відео на один кадр уперед. Для
неперервного перемотування вперед утримуйте
натиснутою кнопку k.
I
Вилучення потрібної частини відео та збереження її в
окремому файлі.
H
Вилучення одного кадру відео та збереження його як
нерухомого зображення.
F
Відновлення відтворення.
Повернення до режиму повнокадрового відтворення.
88
Відео
Операції під час відтворення відео
Редагування відео
Вилучення лише потрібного фрагмента відео
Потрібний фрагмент записаного відео можна зберегти як окремий файл.
1
Відтворіть потрібне відео та призупиніть його на початку
фрагмента, який потрібно вилучити (A88).
2
За допомогою кнопок мультиселектора
JK виберіть елемент керування I, а
потім натисніть кнопку k.
3
За допомогою кнопок HI виберіть
M (вибрати точку початку).
1m30s
Вибрати точку початку
• За допомогою кнопок JK перемістіть точку
початку.
• Щоб скасувати редагування, виберіть O (назад) і
натисніть кнопку k.
1m 0s
4
За допомогою кнопок HI виберіть
N (вибрати точку кінця).
Вибрати точку кінця
• За допомогою кнопок JK перемістіть точку кінця.
• Щоб переглянути вказану частину, виберіть G і
натисніть кнопку k. Натисніть кнопку k знову, щоб
зупинити попередній перегляд.
30s
5
За допомогою кнопок HI виберіть
m (зберегти) і натисніть кнопку k.
Зберегти
• Щоб зберегти відео, дотримуйтеся вказівок на
екрані.
30s
89
Відео
Редагування відео
B
Примітки про редагування відео
• Використовуйте елементи живлення з достатнім залишковим зарядом, щоб запобігти
вимкненню фотокамери під час редагування. Якщо індикатор рівня заряду елемента
живлення має значення B, редагувати відео не можна.
• Відео, створене редагуванням, не можна повторно редагувати.
• Фактично обтята частина відео може дещо відрізнятися від частини, для якої вибрано
початкову та кінцеву точки.
• Мінімальна тривалість відео після обтинання має складати дві секунди.
Збереження кадру з відео у вигляді нерухомого
зображення
Із записаного відео можна вилучити потрібний кадр і зберегти його як нерухоме
зображення.
• Призупиніть відео і відобразіть кадр, який потрібно
вилучити (A88).
• За допомогою кнопок мультиселектора JK виберіть
елемент керування H, а потім натисніть кнопку k.
• Коли відобразиться діалогове вікно підтвердження,
виберіть пункт Так і натисніть кнопку k, щоб
зберегти зображення.
• Якість нерухомих зображень, які потрібно
зберегти, — звичайна (з коефіцієнтом стиснення
приблизно 1:8). Розмір зображення визначається
розміром зображення оригінального відео (A122).
B
1m30s
Копіювати цей кадр як
нерухоме зображення?
Так
Ні
Примітки про збереження нерухомих зображень
Нерухомі зображення не можна зберігати з відео, записаних із налаштуванням Z 1080/60i,
U 1080/50i, g 480/30p, W 480/25p або відео HS (A122).
90
Відео
Редагування відео
Підключення фотокамери до
телевізора, принтера або комп’ютера
Використання зображень.........................................................................................................92
Перегляд зображень на телевізорі ......................................................................................93
Друк зображень без комп’ютера...........................................................................................95
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i) .......................................................99
91
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Використання зображень
Крім використання програми SnapBridge для перегляду знятих зображень, зображення
також можна використовувати різними способами, підключивши фотокамеру до
пристроїв, описаних нижче.
Перегляд зображень на телевізорі
Зображення та відео, зняті за допомогою фотокамери, можна
переглядати на телевізорі.
Спосіб підключення: підключіть відео- та аудіоштекери додаткового
аудіо-/відеокабелю до вхідних роз’ємів телевізора. Або підключіть
наявний у продажу кабель HDMI до вхідного роз’єму HDMI телевізора.
Друк зображень без комп’ютера
Якщо підключити фотокамеру до сумісного принтера PictBridge, можна
друкувати зображення без використання комп’ютера.
Спосіб підключення: підключіть фотокамеру безпосередньо до порту
USB принтера за допомогою USB-кабелю.
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i)
Зображення та відео можна переносити на комп’ютер для перегляду та
редагування.
Спосіб підключення: підключіть фотокамеру до порту USB комп’ютера
за допомогою USB-кабелю.
• Перед підключенням установіть на комп’ютері програму ViewNX-i.
B
Примітки щодо підключення кабелів до фотокамери
Мікророз’єм HDMI (тип D)
Роз’єм USB та аудіо- й
відеовиходу
Відкрийте кришку
роз’єму.
Вставте штекер.
• Обов’язково вимикайте фотокамеру перед тим, як підключати чи відключати кабелі.
Перевірте форму та напрямок штекерів, а також не вставляйте чи не видаляйте штекери під
кутом.
• Переконайтеся, що рівня заряду елемента живлення, що залишився, достатньо. За
використання адаптера змінного струму EH-67/EH-67s (продається окремо) живлення
фотокамери може здійснюватися від електричної розетки. За жодних обставин не
використовуйте інший адаптер змінного струму, крім EH-67/EH-67s. Недотримання цього
заходу безпеки може призвести до перегрівання або пошкодження фотокамери.
• Додаткову інформацію про способи підключення та подальші дії дивіться в документації
пристрою та в цьому документі.
92
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Використання зображень
Перегляд зображень на телевізорі
1
Вимкніть фотокамеру й підключіть її до телевізора.
• Перевірте форму та напрямок штекерів, а також не вставляйте чи не видаляйте
штекери під кутом.
Використання аудіо-/відеокабелю
Жовтий Білий Червоний
Якщо використовується наявний у продажу кабель HDMI
Мікророз’єм HDMI (тип D)
До гнізда HDMI
2
Установіть вхід телевізора на зовнішній вхід.
• Докладні відомості див. у документації, що входить до комплекту постачання
телевізора.
93
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Перегляд зображень на телевізорі
3
Натисніть та утримуйте кнопку
c (відтворення), щоб увімкнути
фотокамеру.
• Зображення буде показано на телевізорі.
• Екран фотокамери не вмикається.
94
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Перегляд зображень на телевізорі
Друк зображень без комп’ютера
Користувачі PictBridge-сумісних принтерів можуть підключати фотокамеру
безпосередньо до принтера та друкувати зображення без використання комп’ютера.
Підключення фотокамери до принтера
1
2
Увімкніть принтер.
Вимкніть фотокамеру й підключіть її до принтера за допомогою
USB-кабелю.
• Перевірте форму та напрямок штекерів, а також не вставляйте чи не видаляйте
штекери під кутом.
3
Увімкніть фотокамеру.
• На екрані фотокамери відобразиться екран привітання PictBridge (1), а потім екран
Вибір друку (2).
1
2
Вибір друку
15/11/2016
No. 32
95
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Друк зображень без комп’ютера
32
Друк зображень по одному
1
За допомогою кнопок мультиселектора
JK виберіть потрібне зображення й
натисніть кнопку k.
Вибір друку
15/11/2016
No. 32
• Перемістіть елемент керування масштабуванням у
бік f (h), щоб перейти до відтворення ескізів, або
в бік g (i), щоб перейти до повнокадрового
відтворення.
2
За допомогою кнопок HI виберіть
Копій та натисніть кнопку k.
• За допомогою кнопок HI установіть потрібну
кількість копій (не більше дев’яти) і натисніть кнопку
k.
PictBridge
1 роздруківок
Розпочати друк
Копій
Формат паперу
3
Виберіть пункт Формат паперу і
натисніть кнопку k.
• Виберіть потрібний формат паперу та натисніть
кнопку k.
• Щоб друкувати з параметром формату паперу,
налаштованим на принтері, виберіть За
промовчанням.
• Параметри формату паперу, доступні на фотокамері,
різняться залежно від принтера, що використовується.
4
Виберіть пункт Розпочати друк і
натисніть кнопку k.
PictBridge
4 роздруківок
Розпочати друк
Копій
Формат паперу
PictBridge
• Почнеться друк.
4 роздруківок
Розпочати друк
Копій
Формат паперу
96
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Друк зображень без комп’ютера
32
Друк кількох зображень
1
2
Коли відобразиться екран Вибір друку,
натисніть кнопку d (меню).
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть Формат паперу та
натисніть кнопку k.
Вибір друку
15/11/2016
No. 32
32
Меню друку
Вибір друку
• Виберіть потрібний формат паперу та натисніть
Друк. всі зображення
кнопку k.
Формат паперу
• Щоб друкувати з параметром формату паперу,
налаштованим на принтері, виберіть За
промовчанням.
• Параметри формату паперу, доступні на фотокамері, різняться залежно від принтера,
що використовується.
• Щоб вийти з меню друку, натисніть кнопку d.
3
Виберіть Вибір друку або Друк. всі
зображення та натисніть кнопку k.
Меню друку
Вибір друку
Друк. всі зображення
Формат паперу
97
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Друк зображень без комп’ютера
Вибір друку
Виберіть зображення (до 99) і кількість копій
Вибір друку
5
кожного з них (до 9).
• За допомогою мультиселектора
JK виберіть зображення і вкажіть
1
1
кількість копій для друку за допомогою
кнопки HI.
• На вибрані для друку зображення вказує
3
позначка a і кількість копій для друку.
Назад
Щоб скасувати вибір друку, установіть для
кількості копій значення 0.
• Перемістіть елемент керування масштабуванням у бік g (i), щоб перейти до
режиму повнокадрового відтворення, або в бік f (h), щоб перейти до
режиму відтворення ескізів.
• Натисніть кнопку k після завершення налаштування. Коли відобразиться
екран підтвердження кількості копій для друку, виберіть Розпочати друк і
натисніть кнопку k для початку друку.
Друк. всі зображення
Друкується одна копія кожного із зображень, збережених у внутрішній пам’яті
або на карті пам’яті.
• Коли відобразиться екран підтвердження кількості копій для друку, виберіть
Розпочати друк і натисніть кнопку k для початку друку.
98
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Друк зображень без комп’ютера
Перенесення зображень на комп’ютер
(ViewNX-i)
Установлення програми ViewNX-i
ViewNX-i — це безкоштовне програмне забезпечення, яке дає змогу переносити
зображення та відео на комп’ютер для перегляду та редагування.
Щоб установити ViewNX-i, завантажте останню версію інсталятора програми ViewNX-i із
вказаного нижче веб-сайту і дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити
установку.
ViewNX-i: http://downloadcenter.nikonimglib.com
Вимоги до системи та інші відомості див. на веб-сайті Nikon для свого регіону.
Перенесення зображень на комп’ютер
1
Підготуйте карту пам’яті, яка містить зображення.
Для перенесення зображень з карти пам’яті на комп’ютер можна скористатися
будь-яким зі способів нижче.
• Гніздо для карти пам’яті SD/пристрій зчитування карт пам’яті: вставте карту
пам’яті у гніздо для карти комп’ютера або пристрій зчитування карт пам’яті
(продається окремо), підключений до комп’ютера.
• Пряме підключення USB: вимкніть фотокамеру та переконайтеся, що в неї
вставлено карту пам’яті. Підключіть фотокамеру до комп’ютера за допомогою
USB-кабелю. Увімкніть фотокамеру.
Щоб перенести зображення, збережені у внутрішній пам’яті фотокамери, вийміть із
фотокамери карту пам’яті, перш ніж підключати її до комп’ютера.
99
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i)
Якщо відображається повідомлення про вибір програми, виберіть Nikon Transfer 2.
• Якщо використовується ОС
Windows 7
Якщо відображається діалогове вікно,
показане праворуч, виконайте
наведені нижче дії, щоб вибрати
програму Nikon Transfer 2.
1 У пункті Import pictures and
videos (Імпорт знімків і відео)
клацніть Change program
(Змінити програму). З’явиться
діалогове вікно вибору програми; установіть прапорець Nikon Transfer 2 і натисніть
кнопку OK.
2 Двічі клацніть піктограму Nikon Transfer 2.
• Якщо використовується ОС Windows 10 або
Windows 8.1
Якщо відображається діалогове вікно, показане
праворуч, клацніть діалогове вікно і натисніть
Import File (Імпорт файлів)/Nikon Transfer 2.
• Якщо використовується ОС OS X або macOS
Якщо програма Nikon Transfer 2 не запускається автоматично, запустіть програму
Image Capture (Створення фото), що постачається разом з комп’ютером Mac, коли
фотокамеру і комп’ютер підключено між собою, і виберіть програму Nikon Transfer 2 в
якості програми за промовчанням, що буде відкриватися, коли фотокамера
підключається до комп’ютера.
Якщо на карті пам’яті збережена велика кількість зображень, програма Nikon Transfer 2
може запускатися досить довго. Зачекайте, доки запуститься Nikon Transfer 2.
B
Примітки щодо підключення USB-кабелю
Робота не гарантується, якщо фотокамеру підключено до комп’ютера через концентратор USB.
C
Використання програми ViewNX-i
Додаткові відомості наведено в інтерактивній довідці для програми.
100
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i)
2
Після запуску програми Nikon Transfer 2 клацніть Start Transfer
(Розпочати перенесення).
Start Transfer
(Розпочати
перенесення)
• Почнеться перенесення зображень. Після завершення перенесення зображень
запуститься програма ViewNX-i, і відобразяться перенесені зображення.
3
Припинення підключення.
• Якщо використовується пристрій зчитування карт пам’яті або гніздо для карти пам’яті,
виберіть відповідний параметр операційної системи комп’ютера, щоб видалити
знімний диск, що відповідає карті пам’яті, а потім вийміть карту пам’яті із пристрою
зчитування карт пам’яті або гнізда для карти пам’яті.
• Якщо фотокамеру підключено до комп’ютера, вимкніть її та від’єднайте USB-кабель.
101
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i)
Використання меню
Операції меню............................................................................................................................. 103
Списки меню ................................................................................................................................ 106
Меню зйомки (загальні параметри зйомки) ................................................................. 110
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)............................................................ 111
Меню режиму інтелектуального портрета.................................................................... 120
Меню відео ................................................................................................................................... 122
Меню відтворення .................................................................................................................... 129
Меню параметрів мережі....................................................................................................... 134
Меню налаштування ................................................................................................................ 136
102
Використання меню
Операції меню
Можна відкрити перелічені нижче меню, натиснувши кнопку d (меню).
•
•
•
•
•
A Меню зйомки1, 2
D Меню відео1
G Меню відтворення3
J Меню параметрів мережі
z Меню налаштування
1
2
3
Натисніть кнопку d під час відображення екрана зйомки.
Піктограми меню та доступні параметри налаштування залежать від режиму зйомки.
Натисніть кнопку d під час відображення екрана відтворення. Піктограми меню та
доступні параметри налаштування залежать від режиму відтворення.
1
Натисніть кнопку d (меню).
• Відобразиться меню.
2
Натисніть кнопку
мультиселектора J.
Меню зйомки
Режим зображення
• Поточна піктограма меню виділяється
жовтим кольором.
Баланс білого
Неперервна
Чутливість ISO
Режим зони АФ
Реж. автофокусування
Піктограми меню
3
Виберіть піктограму меню й
натисніть кнопку k.
Часовий пояс і дата
• Параметри меню стануть доступними
для вибору.
Штамп із датою
Налаштування
Параметри монітора
Фото VR
Допоміж. підсвіч. АФ
Цифрове масштабув.
103
Використання меню
Операції меню
4
Виберіть параметр меню й
натисніть кнопку k.
Часовий пояс і дата
• Залежно від поточного режиму зйомки
та стану фотокамери деякі параметри
меню не можна налаштувати.
Параметри монітора
Штамп із датою
Фото VR
Допоміж. підсвіч. АФ
Цифрове масштабув.
5
Виберіть параметр і натисніть
кнопку k.
• Вибраний параметр буде застосовано.
• Коли завершите використання меню,
натисніть кнопку d.
• Коли відображається меню, можна
перейти до режиму зйомки,
натиснувши кнопку спуску затвора або
кнопку b (e).
104
Використання меню
Операції меню
Штамп із датою
Дата
Дата й час
Вимк.
Екран вибору зображення
Якщо під час керування меню фотокамери
відображається екран вибору зображень (схожий на
показаний праворуч), виконайте наведені нижче
процедури для вибору зображень.
Видалити виділені зображ.
Назад
1
За допомогою кнопок мультиселектора
JK виберіть потрібне зображення.
• Перемістіть елемент керування масштабуванням
(A2) у бік g (i), щоб перейти до режиму
повнокадрового відтворення, або в бік f (h), щоб
перейти до відтворення ескізів.
• Для параметра Повернути зображення можна
вибрати лише одне зображення. Перейдіть до кроку 3.
2
За допомогою кнопок HI виберіть
значення ON або OFF.
Видалити виділені зображ.
Назад
Видалити виділені зображ.
• Коли вибрано значення ON, поруч із зображенням
відображається піктограма. Повторіть кроки 1 і 2,
щоб вибрати додаткові зображення.
Назад
3
Натисніть кнопку k, щоб підтвердити вибір зображення.
• Коли відобразиться діалогове вікно підтвердження, виконайте вказівки на екрані.
105
Використання меню
Операції меню
Списки меню
Меню зйомки
Перейдіть у режим зйомки M натисніть кнопку d
Загальні параметри
Параметр
Режим зображення
Параметр за промовчанням
P 4608 × 3456
A
110
Режим A (автоматичний)
Параметр
Параметр за промовчанням
A
Баланс білого
Авто
111
Неперервна
Покадровий
113
Чутливість ISO
Авто
115
Режим зони АФ
АФ із пошук. об'єкта
116
Реж. автофокусування
Поперед. фокусування
119
Режим інтелектуального портрета
Параметр
Параметр за промовчанням
A
Автоколаж
–
120
Відстеження моргання
Вимк.
121
106
Використання меню
Списки меню
Меню відео
Перейдіть у режим зйомки M натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню
D M натисніть кнопку k
Параметр
Параметр за промовчанням
A
Параметри відео
e 1080/30p або S 1080/25p
122
Реж. автофокусування
Покадрове АФ
126
Відео VR
Увімк. (комбіноване)
127
Зменшення шуму вітру
Вимк.
127
Частота кадрів
–
128
Меню відтворення
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M натисніть кнопку d
Параметр
1
2
A
Позначити для передачі1
129
Швидка обробка2
75
D-Lighting2
75
Кориг. еф. черв. очей2
76
Тонка обробка2
76
Показ слайдів
130
Захист1
131
Повернути зображення1
131
Зменшений знімок2
78
Копіювати1
132
Парам. відображ. серії
133
Виберіть зображення на екрані вибору зображень. Докладнішу інформацію див. у розділі
«Екран вибору зображення» (A105).
Відредаговані зображення зберігаються в окремих файлах. Певні зображення може бути
неможливо редагувати.
107
Використання меню
Списки меню
Меню параметрів мережі
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню J M натисніть кнопку k
Параметр
A
Режим польоту
134
Підкл. до інтел. пристр.
134
Парам. автонадсилання
134
Wi-Fi
134
Bluetooth
135
Відн. пар. за промовч.
135
108
Використання меню
Списки меню
Меню налаштування
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M натисніть кнопку k
Параметр
A
Часовий пояс і дата
136
Параметри монітора
138
Штамп із датою
139
Фото VR
140
Допоміж. підсвіч. АФ
140
Цифрове масштабув.
141
Параметри звуку
141
Автомат. вимкнення
142
Форматувати картку/Форматувати пам’ять
143
Мова/Language
143
Коментар до зображ.
144
Про авторські права
145
Дані розташування
146
Скинути все
146
Тип елем. живлення
147
Познач. відповідності
147
Версія мікропрограми
147
109
Використання меню
Списки меню
Меню зйомки (загальні параметри зйомки)
Режим зображення (розмір і якість зображення)
Перейдіть у режим зйомки* M натисніть кнопку d M виберіть Режим
зображення M натисніть кнопку k
* Режим зображення можна налаштувати у будь-якому режимі зйомки, крім режиму показу
коротких відео. Налаштування також застосовується до інших режимів зйомки (крім
сюжетного режиму Легка панорама).
Вибір комбінації розміру та коефіцієнта стиснення зображення, що використовуватимуться під
час збереження зображень.
Що вище значення параметра режиму зображення, то більший розмір друку
зображення. Що нижчий коефіцієнт стиснення, то вища якість зображень, проте
кількість зображень, які можна зберегти, знижується.
Коефіцієнт стиснення
Пропорції
(горизонталь до вертикалі)
Q 4608 × 3456P
Прибл. 1:4
4:3
P 4608 × 3456 (параметр за
промовчанням)
Прибл. 1:8
4:3
Параметр*
R 3264 × 2448
Прибл. 1:8
4:3
r 2272 × 1704
Прибл. 1:8
4:3
4:3
q 1600 × 1200
Прибл. 1:8
O 640 × 480
Прибл. 1:8
4:3
g 4608 × 2592
Прибл. 1:8
16:9
s 3456 × 3456
Прибл. 1:8
1:1
* Числові значення вказують на кількість відзнятих пікселів.
Приклад: P 4608 × 3456 = прибл. 16 мегапікселів = 4608 × 3456 пікселів
B
Примітки про друк зображень із пропорціями 1:1
У разі друку зображень із пропорціями 1:1 установіть для параметра принтера значення
«Межа». На деяких принтерах неможливо виконати друк зображень із пропорціями 1:1.
B
Примітки про режим зображення
Ця функція може бути недоступна для використання в поєднанні з іншими функціями (A66).
C
Кількість зображень, які можна зберегти
• Під час зйомки на екрані відображається приблизна кількість зображень, які можна зберегти
(A17).
• Зверніть увагу, що через стиснення JPEG кількість зображень, які можна зберегти, значно
відрізнятиметься залежно від вмісту зображення, навіть під час використання карт пам’яті
однакової ємності з однаковими параметрами режиму зображення. До того ж, кількість
зображень, які можна зберегти, може значно відрізнятися залежно від виробника карти
пам’яті.
• Якщо залишилося принаймні 10 000 кадрів, для кількості кадрів, що залишилися,
відображається значення «9999».
110
Використання меню
Меню зйомки (загальні параметри зйомки)
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
Баланс білого (налаштування відтінку)
Поверніть диск перемикання режимів у положення A M натисніть кнопку
d M виберіть піктограму меню A M Баланс білого M натисніть кнопку k
Налаштування балансу білого відповідно до джерела освітлення або погоди для
наближення кольорів зображень до природних кольорів, якими їх бачить людина.
Параметр
Опис
a Авто (параметр за
промовчанням)
Баланс білого налаштовується автоматично.
b Попер. встан. уруч.
Використовуйте, якщо режими Авто, Лампа
розжарювання тощо не дають потрібного результату
(A112).
c Денне світло
Використовується під прямим сонячним промінням.
d Лампа розжарювання
Використовується за умов освітлення лампою
розжарювання.
e Лампа денного світла
Використовується за умов освітлення люмінесцентною
лампою.
f Хмарно
Використовується, коли хмарно.
g Спалах
Використовується зі спалахом.
B
Примітки про баланс білого
• Якщо для балансу білого встановлено будь-яке значення, відмінне від Авто або Спалах,
закрийте спалах (A19).
• Ця функція може бути недоступна для використання в поєднанні з іншими функціями (A66).
111
Використання меню
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
Використання попереднього налаштування вручну
Виконайте наведені нижче процедури, щоб виміряти значення балансу білого в умовах
освітлення, за якого виконується зйомка.
1
Розмістіть білий або сірий об’єкт-орієнтир під джерелом світла,
яке використовується під час зйомки.
2
За допомогою мультиселектора
HI виберіть Попер. встан. уруч. в
меню Баланс білого й натисніть кнопку
k.
• Об’єктив висовується у положення масштабування
для вимірювання.
3
Виберіть Виміряти.
Баланс білого
Авто
Попер. встан. уруч.
Денне світло
Лампа розжарювання
Лампа денного світла
Хмарно
Попер. встан. уруч.
• Щоб застосувати останнє виміряне значення,
виберіть елемент Скасувати й натисніть кнопку k.
Скасувати
Виміряти
4
Створіть кадр білого або сірого
об’єкта-орієнтира у вікні вимірювання
та натисніть кнопку k, щоб виміряти
значення.
• Після спуску затвора вимірювання буде виконано
(жодне зображення не зберігається).
Попер. встан. уруч.
Скасувати
Виміряти
Вікно вимірювання
B
Примітки про попереднє налаштування вручну
Не можна виміряти значення балансу білого для освітлення спалахом, якщо використовується
Попер. встан. уруч.. Під час зйомки з використанням спалаху встановіть для параметра
Баланс білого значення Авто або Спалах.
112
Використання меню
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
Неперервна зйомка
Поверніть диск перемикання режимів у положення A M натисніть кнопку
d M виберіть піктограму меню A M Неперервна M натисніть кнопку k
Параметр
Опис
U Покадровий
(параметр за
промовчанням)
Під час кожного натискання кнопки спуску затвора знімається одне
зображення.
k Неперервний H
Якщо утримувати кнопку спуску затвора натиснутою до кінця,
зображення зніматимуться неперервно.
• Фотокамера може неперервно зняти до 7 зображень зі
швидкістю близько 7.7 кадр./с (коли для режиму зображення
встановлено значення P 4608 × 3456).
m Неперервний L
Якщо утримувати кнопку спуску затвора натиснутою до кінця,
зображення зніматимуться неперервно.
• Фотокамера може неперервно зняти до 7 зображень зі
швидкістю близько 2 кадр./с (коли для режиму зображення
встановлено значення P 4608 × 3456). Якщо продовжити
утримувати кнопку спуску затвора натисненою повністю,
швидкість зменшується.
q Буфер попер.
зйомки
Зйомка до буфера попередньої зйомки починається, коли кнопку
спуску затвора натиснуто наполовину. Якщо натиснути кнопку
спуску затвора до кінця, фотокамера збереже поточні зображення, а
також зображення, відзняті безпосередньо перед натисканням
кнопки (A114). Буфер попередньої зйомки дає змогу легше
знімати ідеальні моменти.
• Фотокамера може неперервно зняти до 25 зображень зі
швидкістю близько 15 кадр./с (у тому числі максимально до
4 зображень, знятих до буфера попередньої зйомки).
• Режим зображення Для параметра фіксується значення
q (розмір зображення: 1600 × 1200 пікселів).
n Неперерв. H:
120 кадр./с
Під час кожного натискання кнопки спуску затвора до кінця
зображення знімаються неперервно з високою швидкістю.
• Фотокамера може неперервно зняти до 50 зображень зі
швидкістю близько 120 кадр./с.
• Режим зображення Для параметра фіксується значення
O (розмір зображення: 640 × 480 пікселів).
j Неперерв. H:
60 кадр./с
Під час кожного натискання кнопки спуску затвора до кінця
зображення знімаються неперервно з високою швидкістю.
• Фотокамера може неперервно зняти до 25 зображень зі
швидкістю близько 60 кадр./с.
• Режим зображення Для параметра фіксується значення
M (розмір зображення: 1280 × 960 пікселів).
113
Використання меню
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
B
Примітки про неперервну зйомку
• Фокус, експозиція та баланс білого фіксуються на значеннях, визначених для першого знімка
в кожній серії.
• Для збереження зображень може знадобитися деякий час після зйомки.
• Якщо збільшити чутливість ISO, на зроблених зображеннях може з’явитися шум.
• Частота кадрів може стати повільнішою залежно від параметра поточного режиму
зображення, типу карти пам’яті або умов зйомки.
• За використання параметра Буфер попер. зйомки, Неперерв. H: 120 кадр./с або
Неперерв. H: 60 кадр./с на зображеннях, зроблених за умов дії джерел світла, що мають
високу частоту блимання, наприклад люмінесцентної, ртутної або натрієвої лампи, можуть
з’явитися смуги або коливання яскравості чи відтінку.
• Ця функція може бути недоступна для використання в поєднанні з іншими функціями (A66).
C
Буфер попередньої зйомки
Якщо натиснути кнопку спуску затвора наполовину або до кінця, зображення зберігаються, як
описано нижче.
Натискання наполовину
Натискання до кінця
Зображення зберігаються до
натискання до кінця
Зображення зберігаються
натисканням до кінця
• Якщо кнопка спуску затвора натиснута наполовину, піктограма буфера попередньої зйомки
(Q) на екрані зйомки стає зеленою.
114
Використання меню
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
Чутливість ISO
Поверніть диск перемикання режимів у положення A M натисніть кнопку
d M виберіть піктограму меню A M Чутливість ISO M натисніть кнопку k
Вища чутливість ISO дає змогу знімати темніші об’єкти. Крім того, навіть якщо виконується
зйомка достатньо яскравих об’єктів, можна робити знімки з коротшою витримкою, а
також зменшити ефект розмиття внаслідок тремтіння фотокамери чи руху об’єкта.
• Якщо встановити вищу чутливість ISO, на зображеннях може з’явитися шум.
Параметр
Опис
a Авто
(параметр за промовчанням)
Для чутливості ISO автоматично вибирається значення
від ISO 125 до 1600.
I Авт. зафік. діапазон
Виберіть діапазон, у якому для фотокамери автоматично
налаштовується чутливість ISO, від ISO 125–400 або ISO
125–800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
Чутливість фіксується на вказаному значенні.
B
Примітки про чутливість ISO
Ця функція може бути недоступна для використання в поєднанні з іншими функціями (A66).
C
Відображення чутливості ISO на екрані зйомки
• Коли вибрано Авто, відображається E, якщо чутливість ISO збільшується.
• Коли вибрано Авт. зафік. діапазон, відображається максимальне значення чутливості ISO.
115
Використання меню
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
Режим зони АФ
Поверніть диск перемикання режимів у положення A M натисніть кнопку
d M виберіть піктограму меню A M Режим зони АФ M натисніть кнопку k
Налаштування вибору фотокамерою зони фокусування для автофокусування.
Параметр
Опис
Коли фотокамера виявляє
обличчя людини, вона
фокусується на цьому обличчі.
Докладнішу інформацію див. у
розділі «Використання
виявлення обличчя» (A61).
25m 0s
3200
a Пріоритет
обличчя
Зона фокусування
Якщо під час кадрування
композиції відсутні люди або не
виявлено облич, після
натискання кнопки спуску
затвора наполовину фотокамера
автоматично вибирає одну або
кілька з дев’яти зон фокусування,
що містять найближчий до
фотокамери об’єкт.
1/250
F3
Зони фокусування
x Вручну
За допомогою мультиселектора
HIJK перемістіть зону
фокусування на бажаний об’єкт.
• Щоб використовувати
мультиселектор для
налаштування режиму спалаху
або інших параметрів,
натисніть кнопку k. Щоб
повернутися до переміщення
зони фокусування, повторно
натисніть кнопку k.
Сфера рухомої зони
фокусування
Зона фокусування
116
Використання меню
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
Параметр
Опис
Фотокамера фокусується на
об’єкті в центрі кадру.
y Центр
25m 0s
3200
Зона фокусування
s Відстеження
об’єкта
M АФ із пошук.
об'єкта (параметр за
промовчанням)
Використовуйте цю функцію, щоб
робити знімки рухомих об’єктів.
Зафіксуйте об’єкт, на який
фокусується фотокамера. Зона
фокусування автоматично
переміщається, щоб відстежувати
об’єкт.
Докладнішу інформацію див. у
розділі «Використання функції
відстеження об’єкта» (A118).
Запустити
25m 0s
3200
Коли фотокамера виявляє
основний об’єкт, вона
фокусується на ньому.
Див. розділ «Використання
функції АФ із пошуком об’єкта»
(A60).
1/250
F3
Зони фокусування
B
Примітки про режим зони АФ
• Під час застосування цифрового масштабування фотокамера фокусується на області в
центрі кадру незалежно від параметра Режим зони АФ.
• Ця функція може бути недоступна для використання в поєднанні з іншими функціями (A66).
117
Використання меню
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
Використання функції відстеження об’єкта
Поверніть диск перемикання режимів в положення A M натисніть кнопку
d M виберіть піктограму меню A M Режим зони АФ M натисніть кнопку
k M s Відстеження об’єкта M натисніть кнопку k M натисніть кнопку d
1
Зафіксуйте об’єкт.
• Сумістіть об’єкт, який потрібно відстежити, з рамкою
в центрі кадру та натисніть кнопку k.
• Коли об’єкт зафіксовано, навколо нього
відображається жовта рамка (зона фокусування), і
фотокамера починає відстежувати об’єкт.
• Якщо не вдається зафіксувати об’єкт, рамка
відображається червоним.
Запустити
Змініть композицію та спробуйте зафіксувати об’єкт
ще раз.
• Щоб скасувати фіксацію об’єкта, натисніть кнопку k.
• Якщо фотокамера більше не може відстежувати зафіксований об’єкт, зона
фокусування зникає. Повторно зафіксуйте об’єкт.
2
25m 0s
3200
Натисніть кнопку спуску затвора до
кінця, щоб зробити знімок.
• У випадку натискання кнопки спуску затвора, коли
зона фокусування не відображається, фотокамера
фокусується на об’єкті в центрі кадру.
1/250
B
F3
Примітки про відстеження об’єкта
• У випадку виконання операцій, наприклад масштабування, під час відстеження об’єкта,
фіксування відміняється.
• Відстеження об’єкта може бути неможливим за певних умов зйомки.
118
Використання меню
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
Реж. автофокусування
Поверніть диск перемикання режимів у положення A M натисніть кнопку
d M виберіть піктограму меню A M Реж. автофокусування M натисніть
кнопку k
Вибір способу фокусування фотокамери під час зйомки нерухомих зображень.
Параметр
Опис
A Покадрове АФ
Фотокамера фокусується, лише коли кнопку спуску затвора
натиснуто наполовину.
B Постійне АФ
Фотокамера завжди фокусується, навіть якщо кнопку спуску
затвора не натиснуто наполовину. Під час фокусування
фотокамери чутно звук руху приводу об’єктива.
a Поперед.
фокусування (параметр
за промовчанням)
Навіть якщо кнопку спуску затвора не натиснуто наполовину,
фотокамера фокусується, коли виявляється рух об’єкта або в
разі значної зміни композиції кадрованого зображення.
C
Режим автофокусування для відеозйомки
Режим автофокусування для відеозйомки можна встановити за допомогою параметра Реж.
автофокусування (A126) у меню відео.
119
Використання меню
Меню зйомки для режиму A (автоматичний)
Меню режиму інтелектуального портрета
• Див. розділ «Режим зображення (розмір і якість зображення)» (A110) для
отримання відомостей про параметр Режим зображення.
Автоколаж
Поверніть диск перемикання режимів у положення F M натисніть кнопку
d M виберіть піктограму меню F M Автоколаж M натисніть кнопку k
Параметр
Опис
Кількість знімків
Установлення кількості знімків, які фотокамера робить автоматично
(кількість відзнятих зображень для сукупного зображення).
• 4 Можна вибрати (параметр за промовчанням) або 9.
Інтервал
Установлення часового інтервалу між кожним знімком.
• Короткий, Середній (параметр за промовчанням) або Довгий
— доступні для вибору варіанти.
Звук клацання
затвора
Увімкнення або вимкнення звуку клацання затвора під час зйомки з
функцією автоколажу.
• Стандартний, SLR, Магічний (параметр за промовчанням) або
Вимк. — доступні для вибору варіанти.
• Налаштування, указане для параметра Звук клацання затвора в
пункті Параметри звуку меню налаштування, не застосовується
до цього параметра.
120
Використання меню
Меню режиму інтелектуального портрета
Відстеження моргання
Поверніть диск перемикання режимів у положення F M натисніть кнопку
d M виберіть піктограму меню F M Відстеження моргання M натисніть
кнопку k
Параметр
Опис
y Увімк.
Фотокамера автоматично двічі спускає
затвор з кожним знімком і зберігає те
зображення, на якому очі об’єкта
відкриті.
• Якщо фотокамера зберегла
зображення, на якому очі об’єкта
заплющені, на кілька секунд
відобразиться діалогове вікно,
показане праворуч.
• Спалах не можна використовувати.
Вимк.
(параметр за
промовчанням)
Вимкнення відстеження моргання.
B
У щойно знятому зображенні
виявлено моргання.
Примітки про відстеження моргання
Ця функція може бути недоступна для використання в поєднанні з іншими функціями (A66).
121
Використання меню
Меню режиму інтелектуального портрета
Меню відео
Параметри відео
Перейдіть у режим зйомки M натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню
D M виберіть Параметри відео M натисніть кнопку k
Виберіть потрібний параметр відео для записування. Виберіть параметр записування
відео на звичайній швидкості, щоб записувати відео зі звичайною швидкістю, або відео
HS (A123), щоб записувати в уповільненому або прискореному режимі. Параметри
відео, які можна вибрати, різняться залежно від параметра Частота кадрів (A128).
• Для записування відео рекомендовано використовувати карти пам’яті SD із класом
швидкості 6 або вищим (A173).
Параметри відео зі звичайною швидкістю
Параметр (розмір
зображення/частота
кадрів1, формати файлів)
1
2
Розмір зображення
Пропорції
(горизонталь до вертикалі)
1080/30p
e
1080/25p
S
(параметр за
промовчанням)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Переплетений формат використовує поля на секунду.
Параметр недоступний за використання певних ефектів у творчому режимі або режимі
тонкої обробки.
122
Використання меню
Меню відео
Параметри відео HS
Записані відео відтворюються в уповільненому або прискореному режимі.
Див. розділ «Записування відео в уповільненому або прискореному режимі (відео HS)»
(A125).
Параметр
Розмір зображення
Пропорції (горизонталь
до вертикалі)
640 × 480
4:3
1/4-кратне уповільнення відео
• Макс. час записування2: 10 секунд
(час відтворення: 40 секунд)
1920 × 1080
16:9
2×-кратне прискорення відео
• Макс. час записування2: 2 хвилини
(час відтворення: 1 хвилина)
h
HS 480/4×1
a
j
HS 1080/0,5×1
Y
1
2
Опис
Параметр недоступний за використання певних ефектів у творчому режимі або режимі
тонкої обробки.
Під час записування відео фотокамеру можна перемикати на звичайну швидкість
записування відео, на уповільнений або прискорений режим записування відео.
Максимальний час записування, указаний тут, стосується лише фрагмента відео, який
записується в уповільненому або прискореному режимі.
B
Примітки про відео HS
• Звук не записується.
• На початку записування відео на фотокамері фіксується положення масштабування, фокус,
експозиція та баланс білого.
123
Використання меню
Меню відео
C
Відтворення в уповільненому та прискореному режимі
За записування зі звичайною швидкістю:
Час
записування
10 с
Час
відтворення
10 с
Під час записування зі швидкістю h/a HS 480/4×:
Відео записується зі швидкістю 4× від звичайної.
Відео відтворюється в уповільненому режимі за швидкості, нижчої за звичайну в 4×.
Час
записування
10 с
Час
відтворення
40 с
Відтворення в уповільненому режимі
Під час записування зі швидкістю j/Y HS 1080/0,5×:
Відео записується зі швидкістю 1/2 від звичайної.
Відео відтворюється у прискореному режимі за швидкості, вищої за звичайну в 2×.
Час
записування
Час
відтворення
10 с
5с
Відтворення у прискореному режимі
124
Використання меню
Меню відео
Записування відео в уповільненому або прискореному режимі
(відео HS)
Перейдіть у режим зйомки M натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню
D M виберіть Параметри відео M натисніть кнопку k
Відео, записані за допомогою параметра відео HS, можна відтворювати в уповільненому
режимі зі швидкістю 1/4 від звичайної швидкості відтворювання або у прискореному
режимі за швидкості, удвічі вищої за звичайну швидкість відтворювання.
1
За допомогою мультиселектора
HI виберіть параметр відео HS
(A123) та натисніть кнопку k.
• Застосувавши параметр, натисніть кнопку d, щоб
повернутися на екран зйомки.
Параметри відео
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0,5×
2
Натисніть кнопку b (e відеозйомка),
щоб почати записування.
• Фотокамера починає записування відео HS.
• З кожним натисканням кнопки k фотокамера
перемикається між записуванням відео зі
звичайною швидкістю та записуванням відео HS.
• Піктограма параметрів відео змінюється під час
перемикання між записуванням відео HS і
5s
записуванням відео зі звичайною швидкістю.
• У разі досягнення максимального часу записування
для відео HS (A123) фотокамера автоматично перемикається на записування відео зі
звичайною швидкістю.
3
Натисніть кнопку b (e відеозйомка), щоб завершити
записування.
125
Використання меню
Меню відео
Реж. автофокусування
Перейдіть у режим зйомки M натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню
D M виберіть Реж. автофокусування M натисніть кнопку k
Вибір способу фокусування фотокамери під час записування відео.
Параметр
Опис
A Покадрове
АФ (параметр за
промовчанням)
Фокус фіксується, коли починається записування відео.
Виберіть цей параметр, якщо відстань між фотокамерою й об’єктом
залишатиметься практично незмінною.
B Постійне АФ
Фотокамера неперервно фокусується.
Виберіть цей параметр, якщо відстань між фотокамерою й об’єктом
значно змінюватиметься під час записування. Звук фокусування
фотокамери може лунати на записаному відео. Рекомендується
використовувати параметр Покадрове АФ, щоб звук фокусування
фотокамери не лунав на відео.
C
Примітки про режим автофокусування
Якщо в розділі Параметри відео вибрано параметр відео HS, для цього параметра фіксується
значення Покадрове АФ.
126
Використання меню
Меню відео
Відео VR
Перейдіть у режим зйомки M натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню
D M виберіть Відео VR M натисніть кнопку k
Виберіть параметр зменшення вібрацій, який використовується під час записування
відео.
Установіть значення Вимк., коли використовується штатив, щоб стабілізувати
фотокамеру під час зйомки.
Параметр
Опис
V Увімк.
(комбіноване)
(параметр за
промовчанням)
Виконується оптична корекція тремтіння фотокамери за допомогою
зменшення вібрації (VR) зміщенням об’єктива, і одночасно
застосовується функція електронного VR шляхом обробки
зображення. Кут огляду (тобто область, видима в кадрі) стає вужчим.
g Увімк.
Виконується корекція тремтіння фотокамери за допомогою
зменшення вібрації (VR) зміщенням об’єктива.
Вимк.
Функцію зменшення вібрацій вимкнено.
B
Примітки про відео VR
• Якщо в розділі Параметри відео вибрано параметр відео HS, для цього параметра
фіксується значення Вимк..
• У деяких ситуаціях зменшення вібрацій може не повністю позбутися ефектів тремтіння
фотокамери.
Зменшення шуму вітру
Перейдіть у режим зйомки M натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню
D M Зменшення шуму вітру M натисніть кнопку k
Параметр
Опис
Y Увімк.
Зменшення сили звуку, що виникає, коли вітер дме на мікрофон під
час записування відео. Інші звуки може бути складно почути під час
відтворення.
Вимк. (параметр за
промовчанням)
Зменшення шуму вітру вимкнено.
127
Використання меню
Меню відео
Частота кадрів
Перейдіть у режим зйомки M натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню
D M виберіть Частота кадрів M натисніть кнопку k
Виберіть частоту кадрів (поля на секунду для переплетеного формату), яка
використовується під час записування відео. Якщо перемкнути частоту кадрів,
параметри, які можна встановити в пункті Параметри відео (A122), змінюються.
Параметр
Опис
30 кадр./с (30p/60i)
Підходить для відтворення на телевізорі з використанням
стандарту NTSC.
25 кадр./с (25p/50i)
Підходить для відтворення на телевізорі з використанням
стандарту PAL.
128
Використання меню
Меню відео
Меню відтворення
• Докладніше про функції редагування зображення див. у розділі «Редагування
зображень (нерухомі зображення)» (A74).
Позначити для передачі
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M натисніть кнопку d M виберіть
Позначити для передачі M натисніть кнопку k
Виберіть нерухомі зображення на фотокамері і надішліть їх на інтелектуальний
пристрій, на якому встановлено безпроводове підключення, за допомогою програми
SnapBridge.
На екрані вибору зображення (A105) виберіть або скасуйте зображення для
надсилання.
• Розмір зображень, що надсилаються, обмежено 2 мегапікселями (зображення,
зроблені за допомогою сюжетного режиму Легка панорама, завантажуються у
своєму оригінальному розмірі). Щоб надіслати нерухомі зображення в їх
оригінальному розмірі, використовуйте параметр Download pictures
(Завантажити зображення) у програмі SnapBridge.
• Відео файли недоступні для вибору. Для надсилання відео на інтелектуальний
пристрій використовуйте параметр Download pictures (Завантажити
зображення) у програмі SnapBridge.
• Зверніть увагу, що в разі вибору Скинути все (A146) в меню налаштування або
Відн. пар. за промовч. (A135) у меню параметрів мережі установлені
налаштування функції «Позначити для передачі» скасовуються.
129
Використання меню
Меню відтворення
Показ слайдів
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M натисніть кнопку d M виберіть
Показ слайдів M натисніть кнопку k
Відтворення зображень по одному в автоматизованому показі слайдів. Якщо в показі
слайдів відтворюються файли відео, відображається лише перший кадр кожного файлу.
1
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть Запустити та натисніть
кнопку k.
Показ слайдів
Запустити
• Розпочнеться показ слайдів.
Інтервал кадрів
• Щоб змінити інтервал між зображеннями, виберіть
Інтервал
Інтервал кадрів, натисніть кнопку k і вкажіть
потрібний час інтервалу, перш ніж вибрати
Пауза
Запустити.
• Щоб показ слайдів повторювався автоматично, виберіть Інтервал, натисніть кнопку
k і виберіть Запустити.
• Максимальний час відтворення становить приблизно 30 хвилин, навіть якщо
активовано параметр Інтервал.
2
Завершіть або перезапустіть показ
слайдів.
• Екран, показаний праворуч, відображається, коли
показ слайдів закінчено або призупинено. Щоб
вийти з показу, виберіть G і натисніть кнопку k.
Щоб продовжити показ слайдів, виберіть F і
натисніть кнопку k.
Дії під час відтворення
• Використовуйте мультиселектор JK, щоб відобразити попереднє/наступне
зображення. Натисніть і утримуйте JK, щоб швидко прокрутити зображення
вперед або назад.
• Щоб призупинити або закрити показ слайдів, натисніть кнопку k.
130
Використання меню
Меню відтворення
Захист
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M натисніть кнопку d M виберіть
Захист M натисніть кнопку k
Фотокамера захищає вибрані зображення від випадкового видалення.
Виберіть зображення для захисту або скасування захисту на екрані вибору зображення
(A105).
Зверніть увагу, що під час форматування карти пам’яті або внутрішньої пам’яті
фотокамери остаточно видаляються всі дані, зокрема захищені файли (A143).
Повернути зображення
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M натисніть кнопку d M виберіть
Повернути зображення M натисніть кнопку k
Укажіть орієнтацію, у якій збережені зображення відображатимуться під час
відтворення.
Нерухомі зображення можна обернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою або на
90 градусів проти годинникової стрілки.
Виберіть зображення на екрані вибору зображень (A105). Після появи екрана
повертання зображення натисніть кнопку мультиселектора JK, щоб повернути
зображення на 90 градусів.
Повернути зображення
Назад
Повернути зображення
Повернути зображення
Повернути
Повернути
Назад
Назад
Натисніть кнопку k, щоб завершити вибір орієнтації відображення та зберегти
інформацію про орієнтацію із зображенням.
131
Використання меню
Меню відтворення
Повернути
Повертання на
90 градусів за
годинниковою стрілкою
Повертання на
90 градусів проти
годинникової стрілки
Копіювати (копіювання з карти пам’яті у внутрішню пам’ять
і навпаки)
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M натисніть кнопку d M виберіть
Копіювати M натисніть кнопку k
Зображення можна копіювати з карти пам’яті у внутрішню пам’ять і навпаки.
• Якщо вставити карту пам’яті, яка не містить жодних зображень, і перевести
фотокамеру в режим відтворення, відобразиться У пам’яті відсутні зображення..
У такому випадку натисніть кнопку d, щоб вибрати Копіювати.
1
2
За допомогою мультиселектора
HI вкажіть призначення, до якого
копіюватимуться зображення, і
натисніть кнопку k.
Виберіть параметр копіювання й
натисніть кнопку k.
• Якщо вибрано параметр Виділені зображення,
укажіть зображення на екрані вибору зображень
(A105).
B
Копіювати
Із фотокам. на картку
Із картки на фотокам.
Із фотокам. на картку
Виділені зображення
Усі зображення
Примітки про копіювання зображень
• Можна скопіювати файли лише тих форматів, які може записувати ця фотокамера.
• Виконання цієї операції не гарантовано, якщо зображення знято фотокамерою іншої моделі
або змінено на комп’ютері.
C
Копіювання зображень у серії
• Якщо вибрати основний знімок для серії в розділі Виділені зображення, буде скопійовано
всі зображення серії.
• Якщо натиснути кнопку d, коли відображаються зображення в серії, буде доступна лише
функція копіювання Із картки на фотокам.. Якщо вибрати Поточна серія, копіюються всі
зображення в серії.
132
Використання меню
Меню відтворення
Парам. відображ. серії
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M натисніть кнопку d M виберіть
Парам. відображ. серії M натисніть кнопку k
Вибір способу показу зображень серії (A72).
Параметр
Опис
Q Окремі знімки
Кожне зображення в серії відображається окремо.
На екрані відтворення відображається символ F.
V Лише основний
знімок (параметр за
промовчанням)
Відображається лише основний знімок серії.
Параметри застосовуються до всіх серій, і значення параметра зберігається в пам’яті
фотокамери, навіть якщо вона вимкнута.
133
Використання меню
Меню відтворення
Меню параметрів мережі
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню J M натисніть кнопку k
Налаштуйте параметри безпроводової мережі, щоб підключити фотокамеру до
інтелектуального пристрою.
• Деякі параметри неможливо змінити під час встановленого безпроводового
підключення. Щоб змінити їх, відключіть безпроводове підключення.
Параметр
Опис
Режим польоту
Виберіть Увімкнути, щоб вимкнути всі безпроводові
підключення.
Підкл. до інтел. пристр.
Виберіть цей параметр, коли використовується програма
SnapBridge, для підключення фотокамери до
інтелектуального пристрою (A25).
Надсилати під час зйомки
Налаштуйте умови для автоматичного надсилання
зображень на інтелектуальний пристрій.
• Розмір зображень, що надсилаються, обмежено 2
мегапікселями (зображення, зроблені за допомогою
сюжетного режиму Легка панорама, завантажуються у
своєму оригінальному розмірі). Щоб надіслати нерухомі
зображення в їх оригінальному розмірі, використовуйте
параметр Download pictures (Завантажити
зображення) у програмі SnapBridge.
SSID*: змінення SSID. Установіть буквено-цифровий SSID (від
1 до 32 символів).
Wi-Fi
Автентиф./шифрування: увімкнення або вимкнення
шифрування зв’язку між фотокамерою та підключеним
Тип
інтелектуальним пристроєм.
підключення Зв’язок не шифрується, якщо вибрано Відкрити.
Wi-Fi
Пароль*: установлення пароля. Установіть
буквено-цифровий пароль (від 8 до 36 символів).
Канал: вибір каналу, який використовується для
безпроводового підключення.
Поточні
параметри
Відображення поточних параметрів.
134
Використання меню
Меню параметрів мережі
Параметр
Bluetooth
Опис
Підключення
Виберіть Вимк., щоб вимкнути підключення Bluetooth.
Сполучені
пристрої
Змініть інтелектуальний пристрій для підключення або
видаліть підключений інтелектуальний пристрій. Цю
фотокамеру можна сполучити щонайбільше з п’ятьма
інтелектуальними пристроями, але одночасно можна
підключитися лише до одного з них.
Надсил.,
коли
вимкнено
Налаштування зв’язку фотокамери з інтелектуальним
пристроєм, коли фотокамеру вимкнено або коли вона
знаходиться в режимі очікування (A19).
Відн. пар. за промовч.
Відновлення всіх параметрів мережі до значень за
промовчанням.
* Інформацію про введення буквено-цифрових символів див. у розділі «Використання
клавіатури введення тексту» (A135).
Використання клавіатури введення тексту
• Для вибору буквено-цифрових символів
використовуйте мультиселектор HIJK. Натисніть
кнопку k, щоб ввести вибраний символ у текстове
поле та перемістити курсор далі.
• Щоб помістити курсор у текстове поле, виберіть
N або O на клавіатурі та натисніть кнопку k.
• Щоб видалити один символ, натисніть кнопку l.
• Щоб застосувати параметр, виберіть P на клавіатурі
та натисніть кнопку k.
Текстове поле
SSID
Назад
Видалити
Клавіатура
135
Використання меню
Меню параметрів мережі
Меню налаштування
Часовий пояс і дата
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Часовий пояс і
дата M натисніть кнопку k
Установлення годинника фотокамери.
Параметр
Синхрон. з інт.
пристроєм
Дата й час*
Опис
Виберіть Увімкнути для синхронізації параметрів дати й часу з
інтелектуальним пристроєм. Увімкніть функцію синхронізації годинника в
програмі SnapBridge.
• Вибір поля: натисніть кнопки
мультиселектора JK.
• Редагування дати й часу: натискайте
кнопки HI.
• Застосування параметра: виберіть
поле параметра хвилин і натисніть
кнопку k.
Дата й час
Д
М
Р
01 01 2016
г.
хв.
00 00
Редаг.
Формат дати
Виберіть Рік/Місяць/День, Місяць/День/Рік або День/Місяць/Рік.
Часовий пояс*
Вибір часового поясу та функції літнього часу.
• Якщо після вибору місцевого часового поясу (w) встановити Місце
призн. подорожі (x), буде автоматично розрахована різниця між
часом місця призначення подорожі та місцевим часом, а дата й час
зберігатимуться для вибраної області.
* Можна встановити, тільки якщо для параметра Синхрон. з інт. пристроєм встановлено
значення Вимкнути.
136
Використання меню
Меню налаштування
Налаштування часового поясу
1
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть Часовий пояс та
натисніть кнопку k.
Часовий пояс і дата
Синхр. з інт. пристроєм
Дата й час
Формат дати
Часовий пояс
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
2
Виберіть w Місцевий часовий пояс
або x Місце призн. подорожі й
натисніть кнопку k.
• Дата й час на екрані залежать від вибраного
часового поясу (місцевого або місця призначення
подорожі).
3
Натисніть кнопку K.
Часовий пояс
Місцевий часовий пояс
Місце призн. подорожі
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
Часовий пояс
Місцевий часовий пояс
Місце призн. подорожі
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
4
Виберіть часовий пояс за допомогою
JK.
New York, Toronto, Lima
10:30
• Натисніть кнопку H, щоб увімкнути функцію
літнього часу. Відобразиться W. Натисніть кнопку
I, щоб вимкнути функцію літнього часу.
• Натисніть кнопку k, щоб застосувати часовий пояс.
• Якщо для параметра часового поясу місця
Назад
призначення подорожі або місцевого часового
поясу відображається неправильний час, виправте час у меню Дата й час.
137
Використання меню
Меню налаштування
–05:00
Параметри монітора
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Параметри
монітора M натисніть кнопку k
Параметр
Опис
Показ довідки
Опис функцій відображається під час змінення режиму зйомки або під
час відображення екрана налаштування.
• Параметр за промовчанням: Увімкнути
Перегляд
зображення
Увімкнення або вимкнення відображення відзнятого зображення
відразу після зйомки.
• Параметр за промовчанням: Увімк.
Яскравість
Регулювання яскравості.
• Параметр за промовчанням: 3
Перегл./прих. сіт.
кадр.
Налаштування відображення напрямних для кадрування на екрані
зйомки.
• Параметр за промовчанням: Вимк.
138
Використання меню
Меню налаштування
Штамп із датою
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Штамп із
датою M натисніть кнопку k
Під час зйомки на зображення можна вдрукувати дату й
час зйомки.
15.11.2016
Параметр
Опис
f Дата
Дата вдруковується на зображеннях.
S Дата й час
Дата й час вдруковуються на зображеннях.
Вимк. (параметр за
промовчанням)
Дата й час не вдруковуються на зображеннях.
B
Примітки про штамп із датою
• Удруковані дати й час утворюють постійну частину даних зображень, і їх не можна видалити.
Дату й час не можна вдрукувати на готових зображеннях.
• Дату й час не можна вдрукувати в наведених нижче ситуаціях.
- Коли для сюжетного режиму встановлено значення Нічний пейзаж (коли встановлено
значення Y У руках), Нічний портрет (коли встановлено значення Y У руках), Заднє
освітлення (коли для параметра HDR встановлено значення Увімк.) або Легка
панорама
- Коли для режиму неперервної зйомки (A113) встановлено значення Буфер попер.
зйомки, Неперерв. H: 120 кадр./с або Неперерв. H: 60 кадр./с
- Під час записування відео
- У випадку збереження нерухомих зображень під час записування відео
- У випадку створення нерухомих зображень шляхом редагування відео.
• За невеликого розміру зображення дату й час може бути важко прочитати.
139
Використання меню
Меню налаштування
Фото VR
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Фото VR M
натисніть кнопку k
Вибір параметра зменшення вібрацій, який використовується під час зйомки нерухомих
зображень.
Установіть значення Вимк., коли використовується штатив, щоб стабілізувати
фотокамеру під час зйомки.
Параметр
Опис
g Увімк. (параметр за
промовчанням)
Корекція тремтіння фотокамери здійснюється за допомогою
зменшення вібрації (VR) шляхом зміщення об’єктива.
Вимк.
Корекція не здійснюється.
B
Примітки про фото VR
• Після ввімкнення фотокамери або після перемикання з режиму відтворення в режим зйомки
зачекайте, доки екран зйомки не буде готовий, перш ніж робити знімки.
• Зображення на екрані можуть відображатися розмитими відразу після зйомки.
• У деяких ситуаціях зменшення вібрацій може не повністю позбутися ефектів тремтіння
фотокамери.
Допоміж. підсвіч. АФ
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Допоміж.
підсвіч. АФ M натисніть кнопку k
Параметр
Опис
a Авто
(параметр за
промовчанням)
Допоміжний промінь АФ автоматично засвічується під час натискання
кнопки спуску затвора за слабкого освітлення. Промінь діє в діапазоні
приблизно 2,0 м у максимальному ширококутному положенні та
приблизно 1,6 м у максимальному положенні телефото.
• Допоміжний промінь АФ може не світитися залежно від положення
зони фокусування або режиму зйомки.
Вимк.
Допоміжний промінь АФ не світиться.
140
Використання меню
Меню налаштування
Цифрове масштабув.
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Цифрове
масштабув. M натисніть кнопку k
Параметр
Опис
Увімк. (параметр за
промовчанням)
Цифрове масштабування ввімкнено.
Вимк.
Цифрове масштабування вимкнено.
B
Примітки про цифрове масштабування
• Цифрове масштабування не можна використовувати в наведених нижче режимах зйомки.
- Нічний пейзаж, Нічний портрет, Заднє освітлення (коли встановлено HDR), Портрет,
Легка панорама або сюжетний режим Порт-т дом. тварини
- Творчий режим
- Режим інтелектуального портрета
• Цифрове масштабування не можна використовувати в інших режимах зйомки за
використання певних параметрів (A67).
Параметри звуку
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Параметри
звуку M натисніть кнопку k
Параметр
Опис
Звук кнопки
Якщо вибрано значення Увімк. (за промовчанням), лунає один
звуковий сигнал під час виконання дій, два — за фокусування на
об’єкті та три — у разі помилки. Крім того, лунає звук екрана
привітання.
• Якщо вибрати сюжетний режим Порт-т дом. тварини або Птахи,
звуки вимикаються.
Звук клацання
затвора
Якщо вибрано значення Увімк. (за промовчанням), під час спуску
затвора лунає звук клацання затвора.
• Звук клацання затвора не лунає під час записування відео або
використання сюжетного режиму Порт-т дом. тварини чи Птахи.
141
Використання меню
Меню налаштування
Автомат. вимкнення
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Автомат.
вимкнення M натисніть кнопку k
Вибір періоду часу, через який фотокамера переходить у режим очікування (A19).
Можна вибрати 30 с, 1 хв (параметр за промовчанням), 5 хв або 30 хв.
C
Установлення функції автоматичного вимкнення
У наведених нижче ситуаціях установлюється фіксоване значення періоду часу до переходу
фотокамери в режим очікування.
• Коли відображено меню: 3 хвилини (коли для автоматичного вимкнення встановлено
значення 30 с або 1 хв).
• Під час зйомки з використанням параметра Автосп. р. Порт.дом.тв.: 5 хвилин (коли для
автоматичного вимкнення встановлено значення 30 с або 1 хв).
• Під час зйомки з використанням параметра Таймер посмішки: 5 хвилин (коли для
автоматичного вимкнення встановлено значення 30 с або 1 хв).
• Коли підключено аудіо-/відеокабель: 30 хвилин.
• Коли підключено кабель HDMI: 30 хвилин.
• Коли підключено адаптер змінного струму EH-67/EH-67s: 30 хвилин.
• Під час очікування підключення за допомогою функції Підкл. до інтел. пристр.: 30 хвилин
142
Використання меню
Меню налаштування
Форматувати картку/Форматувати пам’ять
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Форматувати
картку/Форматувати пам’ять M натисніть кнопку k
Використовуйте цей параметр для форматування карти пам’яті або внутрішньої пам’яті.
Під час форматування карти пам’яті або внутрішньої пам’яті остаточно
видаляються всі дані. Видалені дані не можна відновити. Перед форматуванням
обов’язково збережіть важливі зображення на комп’ютері.
Форматування карти пам’яті
• Вставте карту пам’яті у фотокамеру.
• Виберіть Форматувати картку в меню налаштування, а потім натисніть кнопку k.
Форматування внутрішньої пам’яті
• Витягніть карту пам’яті з фотокамери.
• Виберіть Форматувати пам’ять в меню налаштування, а потім натисніть кнопку k.
Щоб почати форматування, виберіть Форматувати на екрані, що відображається, і
натисніть кнопку k.
• Під час форматування не вимикайте фотокамеру та не відкривайте кришку відсіку
для елемента живлення/гнізда для карти пам’яті.
• Може бути неможливо вибрати цей параметр, коли встановлено безпроводове
підключення.
Мова/Language
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Мова/
Language M натисніть кнопку k
Виберіть мову для відображення меню та повідомлень фотокамери.
143
Використання меню
Меню налаштування
Коментар до зображення
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Коментар до
зображ. M натисніть кнопку k
Вкладіть коментар, який було попередньо зареєстровано, до зображень, які будуть
зняті.
Можна додати вкладені коментарі до зображень, що будуть надсилатися на
інтелектуальний пристрій за допомогою програми SnapBridge. Необхідно заздалегідь
налаштувати програму SnapBridge. Додаткові відомості наведено в інтерактивній
довідці до програми SnapBridge.
Вкладені коментарі можна також перевірити за допомогою метаданих ViewNX-i.
Параметр
Опис
Коментар, зареєстрований за
допомогою функції Ввести коментар,
вкладається до зображень.
• Виберіть Вкласти коментар,
натисніть кнопку K і встановіть
Вкласти коментар
прапорець, щоб увімкнути (w).
Якщо натиснути кнопку k, параметр
вмикається, і коментар буде
вкладатися до зображень, які будуть
зніматися після цього.
Ввести коментар
C
Коментар до зображення
Вкласти коментар
Ввести коментар
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Налашт
Можна зареєструвати коментар довжиною до 36 буквено-цифрових
символів.
• Виберіть Ввести коментар, натисніть кнопку K, відобразиться
екран введення. Докладніше про способи введення див. у розділі
«Використання клавіатури введення тексту» (A135).
Відображення коментарів до зображень
Коментарі до зображень не відображаються, навіть якщо зображення відтворюються на
фотокамері.
144
Використання меню
Меню налаштування
Підтвер.
Про авторські права
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Про авторські
права M натисніть кнопку k
Вкладіть інформацію про авторські права, яку було попередньо зареєстровано, до
зображень, які будуть зняті.
Можна додати інформацію про авторські права до зображень, що будуть надсилатися
на інтелектуальний пристрій за допомогою програми SnapBridge. Необхідно
заздалегідь налаштувати програму SnapBridge. Додаткові відомості наведено в
інтерактивній довідці до програми SnapBridge.
Інформацію про авторські права можна також перевірити за допомогою метаданих ViewNX-i.
Параметр
Опис
Вкл. інф. про авт.
права
Інформація про авторські права,
Про авторські права
зареєстрована з Автор або
Вкл. інф. про авт. права
Авторські права, вкладається до
Автор
зображень.
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
• Виберіть Вкл. інф. про авт.
Авторські права
права, натисніть кнопку K і
XXXXXXXXXXXXXXXX
встановіть прапорець, щоб
XXXXXXXXXXXXXXXX
увімкнути (w). Якщо натиснути
Налашт
Підтвер.
кнопку k, параметр вмикається, і
інформація про авторські права
буде вкладатися до зображень, які будуть зніматися після цього.
Автор
Можна зареєструвати ім’я автора довжиною до 36 буквено-цифрових символів.
• Виберіть Автор, натисніть кнопку K, відобразиться екран введення.
Докладніше про способи введення див. у розділі «Використання
клавіатури введення тексту» (A135).
Авторські права
Можна зареєструвати ім’я власника авторських прав довжиною до
54 буквено-цифрових символів.
• Виберіть Авторські права, натисніть кнопку K, відобразиться
екран введення. Докладніше про способи введення див. у розділі
«Використання клавіатури введення тексту» (A135).
B
Примітки про інформацію про авторські права
• Щоб запобігти незаконному використанню імен авторів та власників авторських прав під час
позичання або передачі фотокамери іншим власникам, обов’язково вимкніть параметр Вкл. інф.
про авт. права. Також перевірте, щоб ім’я автора та власника авторських прав було видалено.
• Nikon не несе відповідальності за будь-які проблеми чи пошкодження, що можуть виникнути
в результаті використання функції Про авторські права.
C
Відображення інформації про авторські права
• Інформація про авторські права не відображається, навіть якщо зображення відтворюються на фотокамері.
• Якщо ввести і Автор, і Авторські права, у програмі SnapBridge до зображень додається
тільки ім’я власника авторських прав.
145
Використання меню
Меню налаштування
Дані розташування
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Дані
розташування M натисніть кнопку k
Укажіть, чи потрібно додавати інформацію про розташування зйомки до зображень, що
знімаються.
Параметр
Опис
Завантажити з пристрою
Виберіть Так, щоб додати інформацію про розташування з
інтелектуального пристрою на зображення, що знімаються.
Увімкніть функцію визначення інформації про розташування в
програмі SnapBridge.
Положення
Відображення отриманої інформації про розташування.
• Інформація не оновлюється під час відображення. Щоб
оновити її, виконайте операцію Положення ще раз.
Скинути все
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Скинути все M
натисніть кнопку k
Якщо вибрано значення Скинути, буде відновлено параметри фотокамери за
промовчанням.
• Налаштування меню параметрів мережі також відновлюються до значень за
промовчанням.
• Певні значення, наприклад Часовий пояс і дата або Мова/Language, відновлено
не буде.
• Може бути неможливо вибрати цей параметр, коли встановлено безпроводове
підключення.
C
Скидання нумерації файлів
Щоб скинути нумерацію файлів до «0001», видаліть усі зображення, збережені на карті пам’яті
або у внутрішній пам’яті (A21), перш ніж вибрати значення Скинути все.
146
Використання меню
Меню налаштування
Тип елем. живлення
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Тип елем.
живлення M натисніть кнопку k
Щоб переконатися, що на фотокамері відображається правильний рівень заряду
елементів живлення (A17), виберіть тип, який відповідає елементам живлення, що
наразі використовуються.
Параметр
Опис
k Лужний (параметр за
промовчанням)
Лужні елементи живлення LR6/L40 (розміру AA)
l COOLPIX (Ni-MH)
Перезаряджувані нікель-металогідридні елементи
живлення Nikon EN-MH2
m Літієвий
Літієві елементи живлення FR6/L91 (розміру AA)
Позначення відповідності
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Познач.
відповідності M натисніть кнопку k
Перегляньте деякі позначення відповідності, яким відповідає фотокамера.
Версія мікропрограми
Натисніть кнопку d M виберіть піктограму меню z M виберіть Версія
мікропрограми M натисніть кнопку k
Перегляд поточної версії мікропрограми фотокамери.
• Може бути неможливо вибрати цей параметр, коли встановлено безпроводове
підключення.
147
Використання меню
Меню налаштування
Технічні зауваження
Примітки ........................................................................................................................................ 149
Примітки щодо функцій безпроводового зв’язку ...................................................... 150
Догляд за виробом.................................................................................................................... 152
Фотокамера......................................................................................................................... 152
Елементи живлення......................................................................................................... 153
Карти пам’яті....................................................................................................................... 154
Очищення та зберігання ........................................................................................................ 155
Очищення ............................................................................................................................ 155
Зберігання............................................................................................................................ 155
Повідомлення про помилки ................................................................................................. 156
Усунення неполадок ................................................................................................................ 159
Імена файлів ................................................................................................................................. 167
Додаткові аксесуари ................................................................................................................ 168
Технічні характеристики ........................................................................................................ 169
Карти пам’яті, які можна використовувати........................................................... 173
Iндекс............................................................................................................................................... 175
148
Технічні зауваження
Примітки
Примітки для користувачів з Європи
Така позначка вказує на те, що електричне та електронне обладнання
необхідно утилізувати окремо.
Наведені нижче положення стосуються лише користувачів у країнах
Європи.
• Цей виріб підлягає роздільному збиранню відходів у відповідних пунктах
прийому. Утилізація разом із побутовим сміттям заборонена.
• Роздільний збір та переробка відходів допомагають зберегти природні ресурси та
попередити негативні наслідки для здоров'я людей і довкілля, до яких може
призвести неправильна утилізація.
• Додаткові відомості можна отримати в дилера або місцевих органів, які відповідають
за управління збиранням відходів.
Цей символ на елементах живлення означає, що елементи живлення слід
утилізувати окремо від інших відходів.
Наведені нижче положення стосуються лише користувачів у країнах
Європи.
• Усі елементи живлення, незалежно від наявності цього символу,
підлягають роздільному збиранню відходів у відповідних пунктах прийому. Утилізація
разом із побутовим сміттям заборонена.
• Додаткові відомості можна отримати в дилера або місцевих органів, які відповідають
за управління збиранням відходів.
149
Технічні зауваження
Примітки
Примітки щодо функцій безпроводового
зв’язку
Обмеження щодо безпроводових пристроїв
Безпроводовий приймач-передавач, включений до цього виробу, відповідає
положенням про безпроводовий зв’язок у країні продажу й не призначений для
використання в інших країнах (вироби, придбані в ЄС або ЄАВТ, можуть
використовуватися в будь-якому місці в межах ЄС і ЄАВТ). Nikon не несе
відповідальності за використання в інших країнах. Користувачі, не впевнені щодо країни
початкового продажу, повинні звернутися до місцевого сервісного центру Nikon або
представника авторизованого сервісного центру Nikon. Це обмеження застосовується
лише до використання безпроводового зв’язку й не стосується жодного іншого аспекту
використання виробу.
Безпека
Хоча однією з переваг цього виробу є те, що з його допомогою інші користувачі можуть
вільно підключатися для безпроводового обміну даними у будь-якому місці в діапазоні
дії, можуть статися описані нижче ситуації в разі недотримання заходів безпеки.
• Викрадення даних. Зловмисники можуть перехоплювати безпроводові передачі,
щоб викрасти ідентифікатори користувачів, паролі та іншу особисту інформацію.
• Несанкціонований доступ. Неавторизовані користувачі можуть отримати доступ до
мережі та змінити дані або виконати інші зловмисні дії. Зверніть увагу, що відповідно
до конструкції безпроводових мереж спеціальні атаки можуть спричинити
несанкціонований доступ, навіть якщо дотримуються заходи безпеки. Nikon не несе
відповідальності за витік даних або інформації, який може статися під час
перенесення даних.
• Не підключайтеся до мереж, якщо не маєте дозволу для їх використання, навіть якщо
вони відображаються на вашому смартфоні або планшеті. Це може розцінюватися як
несанкціонований доступ. Підключайтеся тільки до мереж, для яких ви маєте дозвіл
на підключення.
Керування особистою інформацією та відмова від відповідальності
• Інформація користувача, зареєстрована та налаштована у виробі, зокрема
параметри підключення до безпроводової локальної мережі, а також інша особиста
інформація, можуть зазнавати змін і втрат у результаті помилки в роботі, контактної
електризації, пошкодження, несправності, ремонту або іншого обслуговування.
Завжди зберігайте окремі копії важливої інформації. Nikon не несе відповідальності
за будь-які прямі або непрямі збитки чи втрачену вигоду в результаті змін або втрат
вмісту, не пов’язаних із Nikon.
• Перш ніж викидати цей виріб або передавати його іншому власнику, виберіть
команду Скинути все в меню налаштування (A103), щоб видалити всю інформацію
користувача, зареєстровану або налаштовану у виробі, зокрема параметри
підключення до безпроводової локальної мережі та іншу особисту інформацію.
• Nikon не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що виникають в результаті
несанкціонованого використання цього виробу сторонніми сторонами, якщо виріб
викрадено або втрачено.
150
Технічні зауваження
Примітки щодо функцій безпроводового зв’язку
Застереження у разі експорту або вивезення цього виробу за кордон
Цей виріб контролюється відповідно до Правил експортного контролю США. Ви
повинні отримати дозвіл від уряду Сполучених Штатів на експорт цього виробу до
будь-якої країни, на яку накладено ембарго або спеціальний контроль, з цього списку:
Куба, Іран, Північна Корея, Судан та Сирія (список може змінюватися).
Повідомлення для користувачів в Україні
Cправжнім Нікон Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання COOLPIX B500
відповідає Технічному регламенту радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
http://www.nikon.ua/uk_UA/service_support/compliance.page
Специфікації безпроводового зв’язку
• Робоча частота:
- Wi-Fi: 2412–2462 МГц (канали 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 МГц
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц
- NFC: 13,56 МГц
• Максимальна вихідна потужність: 16,8 дБм (ЕІВП)
Виробник
Нікон Корпорейшн,
Шінагава Інтерсіті Башта С, 2-15-3, Конан,
Мінато-ку, Tокіо 108-6290, Япoнiя.
151
Технічні зауваження
Примітки щодо функцій безпроводового зв’язку
Догляд за виробом
Дотримуйтеся заходів безпеки, описаних нижче, а також попереджень у розділі «Заходи
безпеки» (Avi–ix) під час використання та зберігання пристрою.
Фотокамера
Не застосовуйте силу до фотокамери
Виріб може функціонувати неналежним чином, якщо зазнає сильних струсів або вібрацій. Крім
того, не торкайтесь об’єктива й не докладайте до нього силу.
Тримайте пристрій сухим
Якщо опустити пристрій у воду або піддати дії високої вологості, він буде пошкоджений.
Уникайте різких змін температури
Різкі зміни температури, які виникають, наприклад, якщо ввійти в тепле приміщення або вийти
з нього в холодний день, можуть призвести до конденсації вологи всередині пристрою. Щоб
уникнути конденсації, покладіть пристрій у чохол для перенесення або поліетиленовий пакет,
перш ніж він зазнає впливу різких змін температури.
Розташовуйте пристрій подалі від потужних магнітних полів
Не використовуйте та не зберігайте цей пристрій біля обладнання, яке створює потужне
електромагнітне випромінювання або магнітні поля. Це може призвести до втрати даних або
несправності фотокамери.
Не наводьте об’єктив на джерела яскравого світла протягом тривалого часу
Використовуючи або зберігаючи фотокамеру, намагайтеся не наводити об’єктив на сонце або
інші джерела яскравого світла протягом тривалого часу. Інтенсивне світло може спричинити
погіршення роботи датчика зображення або викликати ефект білого розмиття на знімках.
Вимикайте виріб перед вийманням або відключенням джерела живлення чи
карти пам’яті
Не виймайте елементи живлення, коли виріб увімкнено або під час записування чи видалення
зображень. Від’єднання елементів живлення за таких умов може призвести до втрати даних
або пошкодження карти пам’яті чи внутрішньої електричної схеми.
Примітки про монітор
• Екрани (у тому числі електронні видошукачі) сконструйовано з надзвичайно високою
точністю; щонайменше 99,99% пікселів є ефективними, та не більше як 0,01% пікселів відсутні
або пошкоджені. Отже, хоча такі дисплеї можуть містити пікселі, які постійно світяться (білі,
червоні, сині або зелені) або завжди вимкнені (чорні), це не є несправністю та не впливає на
зображення, записані за допомогою пристрою.
• За умов яскравого освітлення можуть виникнути труднощі з переглядом зображень.
• Не тисніть на монітор, оскільки це може призвести до пошкодження або несправності. Якщо
монітор розбився, будьте обережні, щоб не травмуватися розбитим склом та уникнути
потрапляння рідких кристалів із дисплея на шкіру, в очі або рот.
152
Технічні зауваження
Догляд за виробом
Елементи живлення
Застереження щодо використання
• Зверніть увагу, що елементи живлення можуть нагріватися після використання.
• Не використовуйте елементи живлення після рекомендованої дати завершення терміну
придатності.
• Не вмикайте й не вимикайте фотокамеру кілька разів поспіль, коли в неї вставлено елементи
живлення з низьким рівнем заряду.
Запасні елементи живлення із собою
Рекомендовано мати із собою запасні елементи живлення, особливо за певних умов зйомки. У
певних місцях може бути складно придбати елементи живлення.
Заряджання елементів живлення
Якщо використовуються додаткові перезаряджувані елементи живлення, зарядіть їх, перш ніж
робити знімки. На момент придбання елементи живлення не заряджені повністю.
Обов’язково прочитайте попередження, наведені в інструкціях з експлуатації, що входять до
комплекту постачання зарядного пристрою.
Заряджання перезаряджуваних елементів живлення
• Не використовуйте водночас елементи живлення з різним залишком заряду або елементи
живлення різних моделей чи виробників.
• У разі використання з цією фотокамерою елементів живлення EN-MH2 заряджайте чотири такі
елементи одночасно за допомогою зарядного пристрою MH-73. Використовуйте лише
зарядний пристрій MH-73 для заряджання елементів живлення EN-MH2.
• За допомогою зарядного пристрою MH-73 заряджайте тільки елементи живлення EN-MH2.
• Перезаряджувані нікель-металогідридні елементи живлення EN-MH1 використовувати не
можна.
Примітки про перезаряджувані нікель-металогідридні елементи живлення
• У разі багаторазового заряджання перезаряджуваних нікель-металогідридних елементів
живлення, у яких залишився певний заряд, під час використання елементів живлення може
передчасно відображатися повідомлення Елемент живлення розряджено.. Це
спричинено «ефектом пам’яті», через який тимчасово знижується обсяг заряду, який можуть
утримувати елементи живлення. Використовуйте елементи живлення до повного
розряджання, і вони повернуться до нормального стану.
• Перезаряджувані нікель-металогідридні елементи живлення розряджаються, навіть коли не
використовуються. Рекомендовано заряджати елементи живлення відразу перед
використанням.
Використання елементів живлення за низької температури
Ємність елементів живлення зменшується в холодні дні. Фотокамера може не ввімкнутися,
якщо розряджені елементи живлення використовуються за низької температури. Зберігайте
запасні елементи живлення в теплому місці та замінюйте їх за потреби. Коли холодні елементи
живлення нагріються, певна частина заряду відновиться.
Контакти елементів живлення
Бруд на контактах елементів живлення може завадити функціонуванню фотокамери. У разі
забруднення контактів елемента живлення перед використанням протріть їх чистою сухою
тканиною.
Залишок заряду в елементі живлення
Якщо вставити розряджені елементи живлення у фотокамеру, вона може показувати, що
елементи живлення мають достатній заряд. Це притаманно елементам живлення.
153
Технічні зауваження
Догляд за виробом
Утилізація використаних елементів живлення
Замініть елементи живлення, якщо вони більше не тримають заряд. Використані елементи
живлення є цінним ресурсом. Утилізуйте використані елементи живлення відповідно до
місцевих правил.
Карти пам’яті
Застереження щодо використання
• Використовуйте тільки карти пам’яті Secure Digital (A173).
• Обов’язково дотримуйтеся заходів безпеки, описаних у документації до карти пам’яті.
• Не наклеюйте на карту пам’яті ярлики та наклейки.
Форматування
• Не форматуйте карту пам’яті за допомогою комп’ютера.
• Під час першого вставляння в цю фотокамеру карти пам’яті, яка використовувалася в іншому
пристрої, обов’язково відформатуйте її за допомогою цієї фотокамери. Ми рекомендуємо
форматувати нові карти пам’яті за допомогою цієї фотокамери перед використанням їх із
нею.
• Зверніть увагу, що під час форматування з карти пам’яті безповоротно
видаляються всі зображення та інші дані. Перед форматуванням карти пам’яті
обов’язково створіть копії всіх зображень, які потрібно зберегти.
• Якщо повідомлення Картку не відформатовано. Форматувати картку? відображається,
коли фотокамера ввімкнена, потрібно відформатувати карту пам’яті. Якщо є дані, які не
потрібно видаляти, виберіть Ні. Скопіюйте потрібні дані на комп’ютер тощо. Якщо потрібно
відформатувати карту пам’яті, виберіть Так. Відобразиться діалогове вікно підтвердження.
Щоб розпочати форматування, натисніть кнопку k.
• Не виконуйте наведені нижче дії під час форматування, коли дані записуються на карту
пам’яті або видаляються з неї чи під час перенесення даних на комп’ютер. Нехтування цим
застереженням може спричинити втрату даних або пошкодження фотокамери чи карти
пам’яті.
- Відкривання кришки відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам’яті для
виймання/вставлення елементів живлення чи карти пам’яті.
- Вимкнення фотокамери.
- Відключення адаптера змінного струму.
154
Технічні зауваження
Догляд за виробом
Очищення та зберігання
Очищення
Не використовуйте спирт, розріджувач та інші леткі хімічні речовини.
Об’єктив
Намагайтеся не торкатися скляних деталей пальцями. Видаляйте пил і
побутовий бруд за допомогою груші (як правило, це невеликий пристрій із
гумовою грушею на одному кінці, яку накачують для створення потоку повітря
з іншого кінця). Щоб видалити відбитки пальців або інші плями, які не можна
очистити за допомогою груші, протріть об’єктив м’якою тканиною, рухаючи
нею по спіралі від центру об’єктива до країв. Якщо не вдасться очистити
об’єктив, очистьте його за допомогою тканини, злегка змоченої спеціальним
засобом для чищення об’єктивів.
Монітор
Видаляйте пил або побутовий бруд за допомогою груші. Щоб видалити
відбитки пальців та інші плями, почистьте монітор за допомогою м’якої сухої
тканини, уникаючи надмірного натискання.
Корпус
Видаліть пил, бруд або пісок за допомогою груші, а потім обережно протріть
корпус м’якою сухою тканиною. Після використання фотокамери на пляжі або
в інших місцях із великою кількістю пилу або піску витріть пісок, пил або сіль за
допомогою сухої тканини, злегка зволоженої прісною водою, а потім ретельно
висушіть. Зверніть увагу, що сторонні матеріали всередині
фотокамери можуть призвести до пошкоджень, на які не
розповсюджується дія гарантії.
Зберігання
Виймайте елементи живлення, якщо фотокамера не використовуватиметься протягом
тривалого періоду часу. Щоб запобігти утворенню цвілі або плісняви, виймайте
фотокамеру з місця зберігання принаймні один раз на місяць.
Увімкніть фотокамеру та спустіть затвор кілька разів, перш ніж знову покласти
фотокамеру на зберігання. Не зберігайте фотокамеру в перелічених нижче місцях:
• у місцях із поганою вентиляцією або вологістю понад 60%;
• у місцях із температурою вище 50°C або нижче –10°C;
• біля обладнання, яке створює потужні електромагнітні поля, наприклад біля
телевізорів або радіоприймачів.
155
Технічні зауваження
Очищення та зберігання
Повідомлення про помилки
У разі відображення повідомлення про помилку див. таблицю нижче.
Повідомлення
Зависока температура
елемента живлення.
Фотокамера вимкнеться.
A
Причина та спосіб усунення
Фотокамера вимикається автоматично. Перед
продовженням використання зачекайте, доки
температура фотокамери або елементів живлення не
знизиться.
–
Перемикач захисту від записування встановлено в
положення «блокування».
Посуньте перемикач захисту від записування в
положення «записування».
–
Помилка доступу до карти пам’яті.
• Використовуйте схвалену карту пам’яті.
• Переконайтеся, що контакти чисті.
• Переконайтеся, що карту пам’яті вставлено
правильно.
11, 173
Картку не
відформатовано.
Форматувати картку?
Карту пам’яті не відформатовано для використання у
фотокамері.
Під час форматування будуть видалені всі дані,
збережені на карті пам’яті. Якщо необхідно зберегти
копії будь-яких зображень, виберіть Ні і збережіть
копії на комп’ютері або іншому носії, перш ніж
форматувати карту пам’яті. Виберіть Так і натисніть
кнопку k, щоб форматувати карту пам’яті.
154
Бракує пам’яті.
Видаліть зображення або вставте нову карту пам’яті.
11, 21
Під час збереження зображення сталася помилка.
Вставте нову карту пам’яті або відформатуйте карту
пам’яті чи внутрішню пам’ять.
143
На фотокамері завершилися номери файлів.
Вставте нову карту пам’яті або відформатуйте карту
пам’яті чи внутрішню пам’ять.
143
Недостатньо місця для збереження копії.
Видаліть зображення з носія призначення.
21
Переконайтеся, що зображення можна редагувати.
74, 163
Фотокамера вимкнеться
для запобігання
перегріву.
Картку пам’яті захищено
від запису.
Цю картку не можна
використовувати.
Не вдається прочитати
цю картку.
Не вдається зберегти
зображення.
Не вдається змінити
зображення.
156
Технічні зауваження
Повідомлення про помилки
Повідомлення
A
Причина та спосіб усунення
Перевищення часу очікування під час збереження
відео на карту пам’яті.
Не вдається записати відео.
Виберіть карту пам’яті з більшою швидкістю
записування.
82, 173
У пам’яті відсутні
зображення.
У внутрішній пам’яті або на карті пам’яті немає
зображень.
• Вийміть карту пам’яті, щоб відтворювати
зображення із внутрішньої пам’яті.
• Щоб скопіювати на карту пам’яті зображення із
внутрішньої пам’яті фотокамери, натисніть кнопку d
для вибору пункту Копіювати в меню відтворення.
Файл не містить жодних
даних зображення.
Файл створено або змінено не на цій фотокамері.
Файл не можна переглянути на цій фотокамері.
Перегляньте файл на комп’ютері або пристрої, що
використовувалися для створення або редагування
цього файлу.
–
Усі зображення
приховані.
Відсутні зображення для показу слайдів тощо.
130
Це зображення не
вдається видалити.
Зображення захищене.
Вимкніть захист.
131
Відкрийте спалах.
Спалах закрито.
Відкривайте спалах під час зйомки в сюжетних режимах
Нічний портрет або Заднє освітлення (якщо для
параметра HDR встановлено значення Вимк.).
38, 52
Вимкніть фотокамеру та
знову ввімкніть.
Зніміть ковпачок об’єктива, вимкніть фотокамеру та
знову ввімкніть.
Якщо помилку усунути не вдасться, зверніться до
продавця або авторизованого представника служби
технічного обслуговування Nikon.
10, 159
Помилка передавання даних
Сталася помилка зв’язку із принтером.
95
Вимкніть фотокамеру та повторно підключіть USB-кабель.
Помилка системи.
Сталася помилка у внутрішній електричній схемі
фотокамери.
Вимкніть фотокамеру, вийміть і знову вставте елементи живлення,
а потім знов увімкніть фотокамеру. Якщо помилку усунути не
вдасться, зверніться до продавця або авторизованого
представника служби технічного обслуговування Nikon.
159
Помилка принтера:
перевірте стан
принтера.
Після вирішення проблеми виберіть Відновити та
натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
–
Помилка принтера:
перевірте папір.
Завантажте папір указаного розміру, виберіть
–
Відновити та натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
Помилка принтера:
зминання паперу.
Видаліть зім’ятий папір, виберіть Відновити та
натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
Помилка принтера:
закінчився папір.
Завантажте папір указаного розміру, виберіть
–
Відновити та натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
157
Технічні зауваження
Повідомлення про помилки
12
132
–
Повідомлення
A
Причина та спосіб усунення
Помилка принтера:
перевірте чорнило.
Проблема з чорнилами у принтері.
Перевірте наявність чорнила, виберіть Відновити та
натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
–
Помилка принтера:
закінчилося чорнило.
Замініть картридж із чорнилом, виберіть Відновити
та натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
–
Помилка принтера: файл
пошкоджено.
Проблема з файлом зображення для друку.
Виберіть Скасувати та натисніть кнопку k, щоб
скасувати друк.
–
* Щоб отримати подальші вказівки та інформацію, див. документацію, яка входить до
комплекту постачання принтера.
158
Технічні зауваження
Повідомлення про помилки
Усунення неполадок
Якщо фотокамера не функціонує належним чином, ознайомтеся з наведеним нижче
списком загальних проблем, перш ніж звернутися до продавця або авторизованого
представника служби технічного обслуговування Nikon.
Проблеми з живленням, дисплеєм і параметрами
A
Проблема
Причина та спосіб усунення
Фотокамеру
ввімкнено, але
вона не реагує на
дії.
• Зачекайте, доки фотокамера завершить записування.
• Якщо несправність не зникла, вимкніть фотокамеру.
Якщо фотокамера не вимикається, вийміть і знову вставте
елемент чи елементи живлення або, якщо
використовується адаптер змінного струму, від’єднайте та
знову під’єднайте його.
Зауважте, що хоча буде втрачено всі дані, записування
яких тривало, виймання чи від’єднання джерела живлення
не вплине на дані, які вже записано.
–
Не вдається
ввімкнути
фотокамеру.
Елементи живлення розряджені.
11, 153
19
Фотокамера
вимикається без
попередження.
• Фотокамера автоматично вимикається для збереження
енергії (функція автоматичного вимкнення).
• Фотокамера й елементи живлення можуть не працювати
належним чином за низької температури.
• Внутрішні компоненти фотокамери нагрілися. Залиште
фотокамеру вимкненою, доки не охолодяться її внутрішні
деталі, після чого спробуйте ввімкнути її знову.
14
19
На моніторі нічого
не
відображається.
• Фотокамеру вимкнено.
• Фотокамера автоматично вимикається для збереження
енергії (функція автоматичного вимкнення).
• Індикатор спалаху повільно блимає під час заряджання
спалаху. Зачекайте, доки завершиться заряджання.
• Фотокамеру підключено до телевізора або комп’ютера.
• Фотокамера знімає у сюжетному режимі Багатокр. експ.
з висвітл..
Фотокамера
нагрівається.
Якщо фотокамера використовується протягом тривалого
часу для зйомки відео, а також у разі використання в
середовищі високих температур фотокамера може
нагріватися; це не свідчить про несправність.
Важко розібрати
дані на моніторі.
• Занадто яскраве оточення.
- Перейдіть у темніше місце.
• Налаштуйте яскравість екрана.
159
Технічні зауваження
Усунення неполадок
153
–
–
–
–
–
–
138
Проблема
A
Причина та спосіб усунення
• Якщо годинник фотокамери не встановлено, на екрані зйомки
блимає піктограма O, а зображення та відео, збережені до
встановлення годинника, датуються «00/00/0000 00:00» і «01/
01/2016 00:00» відповідно. Установіть правильні час і дату в
пункті Часовий пояс і дата меню налаштування.
• Годинник фотокамери не такий точний, як звичайні
годинники. Періодично звіряйте годинник фотокамери з
точнішим джерелом часу та налаштовуйте його відповідно.
4, 136
На екрані не
відображається
інформація.
Інформацію зйомки та інформацію про знімок може бути
приховано. Натисніть кнопку s, доки не відобразиться
інформація.
4
Штамп із датою
Параметр
недоступний.
Часовий пояс і дата Параметр не встановлено в меню
налаштування.
136
Дата не друкується
на зображеннях,
навіть якщо
ввімкнено параметр
Штамп із датою.
• Поточний режим зйомки не підтримує Штамп із датою.
• Не можна друкувати дату на відео.
139
На екрані
спалахує
піктограма O.
Неправильні дата
й час запису.
Після ввімкнення
Елемент живлення годинника розряджено; усі параметри скинуто до
фотокамери
значень за промовчанням. Повторно налаштуйте параметри фотокамери.
відображається екран • Елемент живлення внутрішнього годинника використовується для
живлення годинника фотокамери та зберігання певних
установлення
налаштувань. Тривалість заряджання елемента живлення годинника
часового поясу й дати.
складає приблизно 10 годин, якщо вставити елементи живлення до
фотокамери або підключити адаптер змінного струму (продається
Параметри
окремо) до фотокамери, і елемент живлення годинника працює
фотокамери скинуто.
кілька днів, навіть якщо вийняти елементи живлення фотокамери.
–
Якщо для параметра Реж. автофокусування встановлено
Лунає звуковий сигнал. значення Постійне АФ або вибрано певний режим зйомки,
може лунати сигнал фокусування.
33, 126
Проблеми зі зйомкою
Проблема
A
Причина та спосіб усунення
Не вдається
перейти до
режиму зйомки.
Від’єднайте кабель HDMI або USB-кабель.
92
• Коли фотокамера перебуває в режимі відтворення, натисніть
кнопку c, кнопку спуску затвора або кнопку b (e).
• Коли відображаються меню, натисніть кнопку d.
• Індикатор спалаху блимає під час його заряджання.
• Елементи живлення розряджені.
2, 20
Не вдається
робити знімки або
записувати відео.
160
Технічні зауваження
Усунення неполадок
103
52
11, 153
Проблема
A
Причина та спосіб усунення
Фотокамері не
вдається
сфокусуватися.
• Об’єкт розташований надто близько. Спробуйте здійснити
зйомку за допомогою режиму автоматичного вибору сюжету,
сюжетного режиму Великий план або режиму макрозйомки.
• Важко сфокусуватися на об’єкті.
• Для параметра Допоміж. підсвіч. АФ у меню
налаштування встановіть значення Авто.
• Вимкніть і знов увімкніть фотокамеру.
33, 37,
40, 51,
56
62
140
Зображення
розмиті.
• Скористайтеся спалахом.
• Збільште значення чутливості ISO.
• Увімкніть функцію Фото VR під час зйомки нерухомих
зображень. Увімкніть функцію Відео VR під час
записування відео.
• Використовуйте штатив, щоб стабілізувати фотокамеру
(рекомендується використовувати одночасно з автоспуском).
52
115
127, 140
–
54
На зображеннях,
відзнятих із
використанням
спалаху, з’являються
яскраві цятки.
Спалах відбивається від дрібних частинок у повітрі. Закрийте
спалах.
Спалах не
спрацьовує.
• Спалах закрито.
19, 52
• Вибрано сюжетний режим, який обмежує використання спалаху. 64
66
• Увімкнено функцію, яка обмежує використання спалаху.
Не можна
використовувати
цифрове
масштабування.
• Цифрове масштабув. Для параметра встановлено
значення Вимк. у меню налаштування.
• Цифрове масштабування не можна використовувати з
певними режимами зйомки або за використання певних
параметрів в інших функціях.
141
Режим зображення
Параметр
недоступний.
Увімкнено функцію, яка обмежує Режим зображення.
66
• Вимк. У пункті Параметри звуку меню налаштування
для параметра Звук клацання затвора вибрано
значення . Відсутній звук у деяких режимах зйомки, навіть
якщо вибрано значення Увімк..
• Не затуляйте динамік.
141
Під час спуску
затвора немає
звуку.
Допоміжний
промінь АФ не
світиться.
Вимк. Для параметра Допоміж. підсвіч. АФ у меню
налаштування вибрано значення . Допоміжний промінь АФ
може не світитися залежно від положення зони фокусування
або режиму зйомки, навіть якщо вибрано значення Авто.
161
Технічні зауваження
Усунення неполадок
19, 52
67, 141
3
140
Проблема
A
Причина та спосіб усунення
Зображення
відображаються
змазаними.
Об’єктив брудний. Почистьте об’єктив.
Кольори
неприродні.
Баланс білого або відтінок не налаштовано належним чином. 40, 111
На зображенні
з’являються довільно
розташовані світлі
пікселі («шум»).
Об’єкт темний, і встановлено надто довгу витримку або зависоку
чутливість ISO. Шум можна зменшити такими способами:
• використовуючи спалах;
• указавши менше значення чутливості ISO.
19, 52, 64
Зображення надто
темні
(недотримані).
• Спалах закрито або вибрано режим зйомки, який обмежує
використання спалаху.
• Вікно спалаху заблоковано.
• Об’єкт розташовано за межами зони дії спалаху.
• Налаштуйте корекцію експозиції.
• Збільште чутливість ISO.
• Об’єкт підсвічується. Виберіть сюжетний режим Заднє
освітлення або відкрийте спалах і встановіть для режиму
спалаху значення X (заповнюючий спалах).
Зображення надто
яскраві
(перетримані).
Налаштуйте корекцію експозиції.
57
Виникають неочікувані
результати, коли для
спалаху встановлено
значення
V (автоматичний
режим зі зменшенням
ефекту червоних очей).
Використайте режим зйомки, відмінний від Нічний
портрет, і встановіть для режиму спалаху будь-який
параметр, відмінний від V (автоматичний режим зі
зменшенням ефекту червоних очей), а потім спробуйте
зробити знімок ще раз.
52, 64
Тони шкіри не
пом’якшуються.
• За деяких умов зйомки тони шкіри обличчя можуть не
пом’якшуватися.
• Якщо на зображенні не менше ніж чотири обличчя,
спробуйте використати ефект Пом’якш. тону шкіри в
пункті Тонка обробка меню відтворення.
Збереження знімків
триває довго.
У наведених нижче ситуаціях може знадобитися більше часу
для збереження зображень.
• Коли активовано функцію зменшення шуму, зокрема під час
зйомки в темному середовищі.
• Коли для режиму спалаху встановлено значення
V (автоматичний режим зі зменшенням ефекту червоних очей).
• Під час зйомки в сюжетному режимі Нічний пейзаж,
Нічний портрет або Заднє освітлення (якщо для
параметра HDR установлено значення Увімк.).
• Коли під час зйомки застосовується функція пом’якшення тону шкіри.
• Під час використання режиму неперервної зйомки.
162
Технічні зауваження
Усунення неполадок
155
52
115
17
170
57
115
38, 52
62
76
–
53
37, 38
48, 62
113
Проблеми з відтворенням
Проблема
A
Причина та спосіб усунення
Не вдається
відтворити файл.
• Ця фотокамера може не відтворити зображення, записані
за допомогою цифрової фотокамери іншої марки або
моделі.
• На цій фотокамері не можна відтворювати відео, записані
за допомогою цифрової фотокамери іншої марки або
моделі.
• Ця фотокамера може не відтворити дані, змінені на
комп’ютері.
–
Не вдається
збільшити
зображення.
• Збільшення під час відтворення не можна застосовувати
до відео.
• Коли збільшується масштаб для зображення малого
розміру, коефіцієнт збільшення, що відображається на
екрані, може відрізнятися від фактичного коефіцієнта
збільшення зображення.
• Можливо, фотокамері не вдасться збільшити зображення,
відзняті за допомогою цифрової фотокамери іншої марки
або моделі.
–
Не вдається
редагувати
зображення.
• Певні зображення не можна редагувати. Якщо
зображення вже редагувалися, ще раз змінити їх не
можна.
• На карті пам’яті або у внутрішній пам’яті недостатньо
вільного місця.
• На цій фотокамері не можна редагувати зображення,
відзняті іншими фотокамерами.
• Функції редагування зображень недоступні для відео.
Не вдається
повернути
зображення.
На цій фотокамері не можна повертати зображення, відзняті
цифровою фотокамерою іншої марки або моделі.
163
Технічні зауваження
Усунення неполадок
45, 74
–
–
–
–
Проблеми із зовнішніми пристроями
Проблема
Неможливо
встановити
безпроводове
підключення з
інтелектуальним
пристроєм.*
A
Причина та спосіб усунення
• Під час першого встановлення безпроводового
підключення див. розділ «Підключення до
інтелектуального пристрою (SnapBridge)».
• Крім того, див. розділ «Якщо підключення завершилося
неуспішно».
• Якщо встановлено безпроводове підключення, виконайте
указані нижче дії.
- Вимкніть і знов увімкніть фотокамеру.
- Перезапустіть програму SnapBridge.
- Скасуйте підключення, а потім встановіть його ще раз.
• Перевірте параметри Меню параметрів мережі на
фотокамері.
- Установіть для параметра Режим польоту значення
Вимкнути.
- Установіть для параметра Bluetooth M Підключення
значення Увімк..
• Якщо фотокамеру зареєстровано з двома або більше
інтелектуальними пристроями, виберіть інтелектуальний
пристрій, до якого потрібно підключитися, у Меню
параметрів мережі M Bluetooth M Сполучені
пристрої на фотокамері. Якщо у програмі SnapBridge
зареєстровано дві або більше фотокамери, перемкніть
підключення у програмі.
• Використовуйте достатньо заряджений елемент
живлення.
• Вставте до фотокамери карту пам’яті з достатнім вільним
простором.
• Від’єднайте кабель HDMI або USB-кабель.
• Увімкніть Bluetooth, Wi-Fi і функції даних розташування на
інтелектуальному пристрої.
• На вкладці A програми SnapBridge M Auto link options
(Параметри автоматичного зв’язування) M увімкніть
параметр Auto link (Автоматичне зв’язування). Якщо
цей параметр вимкнено, параметри Download pictures
(Завантажити зображення) і Remote photography
(Дистанційна зйомка) можна використовувати, але
зображення неможливо завантажувати автоматично.
164
Технічні зауваження
Усунення неполадок
23
28
31
–
31
134
135
–
11
92
–
–
Проблема
Причина та спосіб усунення
Неможливо
надіслати
зображення на
інтелектуальний
пристрій, на якому
встановлено
безпроводове
підключення за
допомогою
програми
SnapBridge.*
• Виконайте дії, описані нижче, під час автоматичного
надсилання.
- Установіть для параметра Меню параметрів мережі
M Надсилати під час зйомки M Нерухомі
зображення на фотокамері значення Так.
- На вкладці A програми SnapBridge M Auto link
options (Параметри автоматичного зв’язування)
M увімкніть параметр Auto link (Автоматичне
зв’язування).
- На вкладці A програми SnapBridge M Auto link
options (Параметри автоматичного зв’язування)
M увімкніть параметр Auto download (Автоматичне
завантаження).
- Якщо для параметра Меню параметрів мережі M
Bluetooth M Надсил., коли вимкнено на фотокамері
встановлено значення Вимкнути, увімкніть
фотокамеру або змініть значення параметра на
Увімкнути.
• Може бути неможливо надіслати зображення, або
надсилання може бути скасовано під час використання
фотокамери.
• Залежно від того, який стан фотокамери, може бути
неможливо надіслати зображення (або надсилання може
бути скасовано).
• Крім того, див. розділ «Якщо зображення неможливо
успішно надіслати».
A
134
–
–
135
–
31
31
Неможливо
виконувати
дистанційну зйомку з
інтелектуального
пристрою, на якому
встановлено
безпроводове
підключення за
допомогою програми
SnapBridge.*
• Неможливо виконувати дистанційну зйомку, коли у
внутрішній пам’яті або на карті пам’яті немає вільного
місця. Видаліть непотрібні зображення або вставте карту
пам’яті з достатньою кількістю вільного місця.
• Може бути неможливо виконувати дистанційну зйомку під
час використання фотокамери.
• Залежно від того, який стан фотокамери, може бути
неможливо виконувати дистанційну зйомку.
Неможливо
завантажити
нерухомі
зображення в їх
оригінальному
розмірі у програмі
SnapBridge.*
Для параметрів Надсилати під час зйомки і Позначити для
передачі на фотокамері розмір зображень, що завантажується,
обмежено 2 мегапікселями (зображення, зроблені за допомогою
сюжетного режиму Легка панорама, завантажуються у своєму
оригінальному розмірі). Щоб завантажити нерухомі зображення в
їх оригінальному розмірі, використовуйте параметр Download
pictures (Завантажити зображення) у програмі SnapBridge.
–
Зображення не
відображаються
на телевізорі.
• До фотокамери підключено комп’ютер або принтер.
• На карті пам’яті немає зображень.
• Вийміть карту пам’яті, щоб відтворювати зображення із
внутрішньої пам’яті.
–
–
12
165
Технічні зауваження
Усунення неполадок
–
–
31
Проблема
Після підключення
фотокамери до
комп’ютера не
запускається
програма Nikon
Transfer 2.
A
Причина та спосіб усунення
•
•
•
•
•
Фотокамеру вимкнено.
Елементи живлення розряджені.
USB-кабель не підключено належним чином.
Комп’ютер не розпізнає фотокамеру.
Комп’ютер не налаштовано на автоматичний запуск
програми Nikon Transfer 2. Докладніше про програму
Nikon Transfer 2 див. у довідці, що міститься у програмі
ViewNX-i.
–
92
92, 99
–
–
Не
відображаються
зображення, які
потрібно
надрукувати.
• На карті пам’яті немає зображень.
• Вийміть карту пам’яті, щоб надрукувати зображення із
внутрішньої пам’яті.
–
12
Не вдається
вибрати формат
паперу на
фотокамері.
Формат паперу не можна вибрати на фотокамері в
наведених нижче ситуаціях, навіть коли друк здійснюється
на PictBridge-сумісному принтері. Виберіть формат паперу за
допомогою принтера.
• Принтер не підтримує формати паперу, указані
фотокамерою.
• Принтер автоматично вибирає формат паперу.
–
* Див. розділ «Підключення до інтелектуального пристрою (SnapBridge)» (A23) та онлайндовідку для програми SnapBridge.
166
Технічні зауваження
Усунення неполадок
Імена файлів
Нижче описано, як зображенням або відео призначаються імена файлів.
Ім’я файлу: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2) (3)
(1) Ідентифікатор
Не відображається на екрані фотокамери.
• DSCN: оригінальні нерухомі зображення, відео, нерухомі
зображення, створені за допомогою редагування відео.
• SSCN: копії зменшеного знімка.
• RSCN: обрізані копії.
• FSCN: зображення, створені за допомогою функції редагування
зображень, окрім обтинання та зменшеного знімка, а також відео,
створені за допомогою функції редагування відео.
(2) Номер файлу
Призначається за зростанням, починаючи з «0001» і завершуючи
«9999».
(3) Розширення
Указує формат файлу.
• .JPG: Нерухоме зображення
• .MP4: Відео
167
Технічні зауваження
Імена файлів
Додаткові аксесуари
Зарядний пристрій,
перезаряджувані
елементи живлення*
• MH-73 Зарядний пристрій (включає чотири
перезаряджувані нікель-металогідридні елементи живлення
EN-MH2)
• Заміна перезаряджуваних елементів живлення: EN-MH2-B4
Перезаряджувані нікель-металогідридні елементи живлення
(комплект із чотирьох елементів живлення EN-MH2)
Адаптер змінного
струму
EH-67/EH-67s Адаптер змінного струму
Аудіо-/відеокабель
Аудіо-/відеокабель EG-CP16
Ремінець для носіння на
руці
Ремінець для носіння на руці AH-CP1
* У разі використання з фотокамерою перезаряджуваних нікель-металогідридних елементів
живлення EN-MH2 заряджайте чотири елементи живлення одночасно за допомогою
зарядного пристрою MH-73. Також не заряджайте одночасно елементи живлення з різним
рівнем заряду (A153). Перезаряджувані нікель-металогідридні елементи живлення
EN-MH1 використовувати не можна.
Доступність залежить від країни або регіону.
Актуальні відомості можна знайти на нашому веб-сайті або у брошурах.
168
Технічні зауваження
Додаткові аксесуари
Технічні характеристики
Цифрова фотокамера Nikon COOLPIX B500
Тип
Компактна цифрова фотокамера
Кількість ефективних
пікселів
16,0 мільйона (Після обробки зображень кількість
ефективних пікселів може зменшуватися.)
Датчик зображення
CMOS, 1/2,3 дюйма; прибл. 16,76 мільйона пікселів
Об’єктив
Об’єктив NIKKOR із 40×-кратним оптичним масштабуванням
Фокусна відстань
4.0–160 мм (кут огляду, еквівалентний куту огляду об’єктива
22.5–900 мм у форматі 35мм [135])
Діафрагмове число
f/3–6.5
Конструкція
12 елементів у 9 групах (3 елементи об’єктива ED)
Збільшення цифрового
масштабування
До 4× (кут огляду, еквівалентний куту огляду об’єктива з
фокусною відстанню прибл. 3600 мм у форматі 35мм [135])
Зменшення вібрацій
Зміщення об’єктива (нерухомі зображення)
Зміщення об’єктива та електронний VR (відео)
Автофокусування (АФ)
АФ із функцією визначення контрастності
Діапазон фокусування
• [W]: прибл. 30 см –∞ [T]: прибл. 3,5 м –∞
• Режим макрозйомки: прибл. 1 см –∞ (положення
ширококутної зйомки)
(Усі відстані виміряні від центру передньої поверхні
об’єктива.)
Вибір області
фокусування
Пріоритет обличчя, ручний із 99 зонами фокусування, центр,
відстеження об’єкта, АФ із пошуком об’єкта
Монітор
7,5 см (3-дюймовий), прибл. 921 тис. точок, TFT
РК-дисплей-дисплей із широким кутом огляду, покриттям
проти відблиску та 5-рівневим регулюванням яскравості, з
нахилом прибл. 85° униз та прибл. 90° угору
Покриття кадру (режим
зйомки)
Прибл. 99% по горизонталі по вертикалі (порівняно з
фактичним зображенням)
Покриття кадру (режим
відтворення)
Прибл. 99% по горизонталі по вертикалі (порівняно з
фактичним зображенням)
Зберігання
Носії
Внутрішня пам’ять (прибл. 20 МБ), карта пам’яті SD/SDHC/
SDXC
Файлова система
Відповідність стандартам DCF і Exif 2.3
Формати файлів
Нерухоме зображення: JPEG
Відео: MP4 (відео: H.264/MPEG-4 AVC, аудіо: AAC, стерео)
169
Технічні зауваження
Технічні характеристики
Розмір зображення
(пікселі)
•
•
•
•
•
•
•
•
Чутливість ISO (стандартна
вихідна чутливість)
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (доступно за використання в
автоматичному режимі)
16M (висока якість) [4608 × 3456P]
16M [4608 × 3456]
8M [3264 × 2448]
4M [2272 × 1704]
2M [1600 × 1200]
VGA [640 × 480]
16:9 [4608 × 2592]
1:1 [3456 × 3456]
Експозиція
Режим вимірювання
Матричний, центрально-зважений (цифрове масштабування
менше ніж 2×), точкова (цифрове масштабування 2× або
більше)
Регулювання експозиції
Запрограмована автоекспозиція й корекція експозиції
(–2,0 – +2,0 EV із кроком 1/3 EV)
Затвор
Комбінований електронно-механічний затвор CMOS
•
•
Витримка
Діафрагма
Діапазон
Автоспуск
1/1500–1 с
1/4000 с (максимальна швидкість під час високошвидкісної
неперервної зйомки)
• 25 с (Сліди зірок у сюжетному режимі
Багатокр. експ. з висвітл.)
Вибір фільтра ND з електронним керуванням (–2 AV)
2 кроки (f/3 та f/6 [W])
• 10 с, 2 с
• 5 с (таймер для автопортрета)
Спалах
Відстань (прибл.)
(чутливість ISO: авто)
[W]: 0,5–6,9 м
[T]: 3,5 м
Керування спалахом
Автоматичний режим спалаху TTL із попереднім тестуючим
спалахом
Інтерфейс
Роз’єм USB
Hi-Speed USB
• Підтримка прямого друку (PictBridge)
• Вихідний роз’єм аудіо/відео (можна вибрати NTSC або
PAL)
Вихідний роз’єм HDMI
Мікророз’єм HDMI (тип D)
вхідний роз’єм
постійного струму
Для EH-67/EH-67s Адаптер змінного струму (продається
окремо)
170
Технічні зауваження
Технічні характеристики
Wi-Fi (Безпроводова
локальна мережа)
Стандарти
Робоча частота
Автентифікація
Bluetooth
Протоколи зв’язку
Підтримувані мови
Джерела живлення
IEEE 802.11b/g (стандартний протокол безпроводової
локальної мережі)
2412–2462 МГц (1–11 каналів)
Відкрита система, WPA2-PSK
Специфікація Bluetooth версії 4.1
Англійська, арабська, бенгальська, болгарська, в’єтнамська,
гінді, голландська, грецька, данська, індонезійська, іспанська,
італійська, китайська (спрощена та традиційна), корейська,
маратхі, німецька, норвезька, перська, польська,
португальська (європейський та бразильський варіанти),
російська, румунська, сербська, тайська, тамільська, телуґу,
турецька, угорська, українська, фінська, французька, чеська,
шведська, японська
• Чотири лужні елементи живлення LR6/L40 (розміру AA)
• Чотири літієві елементи живлення FR6/L91 (розміру AA)
• Чотири EN-MH2 Перезаряджувані нікель-металогідридні
елементи живлення (продається окремо)
• EH-67/EH-67s Адаптер змінного струму (продається
окремо)
Термін служби елемента
живлення1
Нерухоме зображення
Запис відеороликів
(фактичний час роботи
від елемента живлення в
режимі запису)2
• Прибл. 600 кадрів за використання лужних елементів
живлення
• Прибл. 1240 кадрів за використання літієвих елементів
живлення
• Прибл. 750 кадрів за використання елементів живлення
EN-MH2
• Прибл. 1 год. 30 хв. за використання лужних елементів
живлення
• Прибл. 4 год. 30 хв. за використання літієвих елементів
живлення
• Прибл. 2 год. 35 хв. за використання елементів живлення
EN-MH2
1/4 (ISO 1222)
Роз’єм для штатива
Габаритні розміри
(ширина × висота × товщина) Прибл. 113,5 × 78,3 × 94,9 мм (без виступаючих частин)
Прибл. 542 г (з лужними елементами живлення LR6/L40 (типу
Вага
AA) та картою пам’яті)
Умови експлуатації
Температура
0°C–40°C
Вологість
Не вище ніж 85% (без утворення конденсату)
• Усі вимірювання виконуються відповідно до стандартів або правил Асоціації
виробників фотокамер і засобів обробки зображень (Camera and Imaging Products
Association — CIPA).
171
Технічні зауваження
Технічні характеристики
1
2
Термін служби елемента живлення не відображає використання програми SnapBridge і
може бути різним залежно від умов використання, зокрема температури, інтервалу між
знімками та часу відображення меню й зображень. Елементи живлення з комплекту
призначені лише для пробного використання. Показники, наведені для літієвих елементів
живлення, було отримано за допомогою наявних у продажу літієвих елементів живлення
Energizer® Ultimate FR6/L91 (типу AA).
Розмір одного файлу відео не повинен перевищувати 4 ГБ, а тривалість — 29 хвилин.
Записування може припинитися до того, як це обмеження буде досягнуто, якщо
температура фотокамери підвищиться.
• Корпорація Nikon не несе відповідальності за будь-які помилки, які може містити цей
посібник.
• Вигляд і технічні характеристики цього виробу можуть змінюватися без попереднього
повідомлення.
172
Технічні зауваження
Технічні характеристики
Карти пам’яті, які можна використовувати
Фотокамера підтримує карти пам’яті SD, SDHC та SDXC.
• Для записування відео рекомендовано використовувати карти пам’яті SD із класом
швидкості 6 або вище. У разі використання карти пам’яті з нижчим класом швидкості
записування відео може несподівано припинитися.
• За використання пристрою зчитування карт пам’яті переконайтеся, що він сумісний
із картою пам’яті.
• Для отримання інформації щодо функцій, роботи та обмежень у використанні
зверніться до виробника.
Відомості про торговельні марки
• Windows є зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком корпорації
Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
• Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними
знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків
компанією Nikon Corporation здійснюється за ліцензією.
• Apple®, App Store®, логотипи Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® та
iBooks є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Apple Inc. у
США та інших країнах.
• Android, Google Play і логотип Google Play є торговельними марками корпорації
Google LLC. Робот Android відтворений чи видозмінений з оригіналу, створеного й
розповсюджуваного корпорацією Google, і використаний згідно з умовами,
описаними в ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства версії 3.0.
• iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco Systems, Inc., у
США та/або інших країнах і використовується за ліцензією.
• Adobe, логотип Adobe та Reader є товарними знаками або зареєстрованими
товарними знаками Adobe Systems Incorporated у США та/або інших країнах.
• Логотипи SDXC, SDHC та SD є торговельними марками SD-3C, LLC.
• PictBridge є торговельною маркою.
• HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками або
зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi і логотип Wi-Fi є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками
Wi-Fi Alliance.
• N-Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у
США та інших країнах.
• Усі інші торговельні найменування, згадані в цьому посібнику або в іншій
документації, яка постачається разом із виробом Nikon, є торговельними марками
або зареєстрованими торговельними марками їхніх відповідних власників.
173
Технічні зауваження
Технічні характеристики
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Цей виріб ліцензовано згідно умов ліцензії AVC Patent Portfolio License для особистого
та некомерційного використання споживачем з метою (i) кодування відео відповідно до
стандарту AVC («відео стандарту AVC») та/або (ii) декодування відео стандарту AVC,
закодованого споживачем у ході особистої та некомерційної діяльності або
отриманого від постачальника відеовмісту, що має ліцензію на постачання відео
стандарту AVC. Ліцензія не надається для використання в будь-який інший спосіб, і
використання в будь-який інший спосіб не може бути передбачене ліцензією.
Додаткові відомості можна отримати в компанії MPEG LA, L.L.C.
Див. веб-сайт http://www.mpegla.com.
Ліцензія FreeType (FreeType2)
Частина цього програмного забезпечення охороняється авторським правом
© 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Усі права захищено.
Ліцензія MIT (HarfBuzz)
Частина цього програмного забезпечення охороняється авторським правом
© 2016 The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Усі права захищено.
174
Технічні зауваження
Технічні характеристики
Iндекс
Символи
D
A Автоматичний режим................. 33, 34
o Режим автоматичного вибору
сюжету.................................................... 33, 36, 37
o Режим заднього освітлення
.................................................................... 33, 36, 38
s Творчий режим............................. 33, 46
y Сюжетний режим ............... 33, 36
n Режим показу короткого відео .... 33, 85
d Спортивний режим............... 33, 36, 39
F Режим інтелектуального портрета
............................................................................. 33, 48
e Режим нічного портрета... 33, 36, 38
j Режим нічного пейзажу ..... 33, 36, 37
c Режим відтворення ............................... 20
C Режим сортування за датою............. 71
i Збільшення під час відтворення
............................................................................. 20, 69
f (ширококутна зйомка) ......................... 58
h Відтворення ескізів ...................... 20, 70
g (телефото) ....................................................... 58
q Кнопка масштабування з
поверненням................................................ 2, 59
k Кнопка підтвердження вибору ... 3, 103
c Кнопка відтворення........................ 3, 20
l Кнопка видалення............................... 3, 21
b e Кнопка відеозйомки ................. 3, 19
s Кнопка відображення ................. 3, 4
m Кнопка відкривання спалаху... 2, 19, 52
d Кнопка меню................................... 3, 103
n Автоспуск ............................................. 51, 54
m Режим спалаху...................................... 51, 52
p Режим макрозйомки...................... 51, 56
o Корекція експозиції ..... 34, 48, 51, 57
Y N-Mark ........................................................ 2, 25
D-Lighting .................................................. 75, 107
B
Bluetooth ................................................. 108, 135
E
EN-MH2 ..................................................... 153, 168
H
HDR............................................................................ 38
P
PictBridge...................................................... 92, 95
U
USB-кабель......................................... 92, 95, 99
V
ViewNX-i ................................................................. 99
W
Wi-Fi............................................................ 108, 134
А
Автоколаж ..................................... 50, 106, 120
Автоматичне вимкнення..... 19, 109, 142
Автоматичний режим ......................... 33, 34
Автоматичний режим із фіксацією
діапазону............................................................. 115
Автоматичний спалах .................................. 53
Автоспуск...................................................... 51, 54
Автоспуск у режимі портрета
домашньої тварини ....................................... 41
Автофокусування ................................ 62, 126
Адаптер змінного струму .............. 92, 168
Активний D-Lighting ..................................... 34
Аудіо-/відеокабель.................... 92, 93, 168
АФ із пошуком об’єкта ...................... 60, 117
Б
Багатократна експозиція з
висвітленням U..................................... 36, 39
Баланс білого ........................................ 106, 111
Боковий елемент керування
масштабуванням................................ 2, 18, 58
Буфер попередньої зйомки........ 113, 114
175
Технічні зауваження
Iндекс
В
Е
Великий план k.................................... 36, 40
Версія мікропрограми.................. 109, 147
Вечірка/у приміщенні f................. 36, 40
Видалення..................................................... 21, 73
Вилучення нерухомих зображень.... 88, 90
Високошвидкісна неперервна ............ 113
Витримка .............................................................. 60
Виявлення обличчя ....................................... 61
Відео HS.................................................... 123, 125
Відео VR .................................................... 107, 127
Відеозйомка ................................................ 19, 81
Відновлення параметрів за
промовчанням .................................... 108, 135
Відображення календаря .......................... 70
Відстеження моргання .................. 106, 121
Відстеження об’єкта.......................... 117, 118
Відтворення....................................... 20, 72, 88
Відтворення ескізів ............................... 20, 70
Відтворення зображень, відзнятих у
режимі легкої панорами ........................... 45
Відтінок .................................................................. 34
Внутрішня пам’ять........................................... 12
Вушко для ремінця фотокамери.............. 2
Вхідний роз’єм постійного струму......... 3
Елемент живлення........................................... 11
Елемент керування масштабуванням
........................................................................ 2, 18, 58
Завершення записування ......................... 86
Записування відео.................................. 19, 81
Записування відео в режимі
уповільнення........................................ 123, 125
Заповнюючий спалах ................................... 53
Зарядний пристрій ..................................... 168
Захист......................................................... 107, 131
Захід сонця h................................................... 36
Збільшення .......................................................... 58
Збільшення під час відтворення ..... 20, 69
Звук клацання затвора .................. 120, 141
Звук кнопки ...................................................... 141
Зйомка............................................................. 17, 33
Зйомка нерухомих зображень під час
записування відео ......................................... 84
Зменшений знімок.............................. 78, 107
Зменшення........................................................... 58
Зменшення ефекту червоних очей.... 53
Зменшення шуму вітру.................. 107, 127
Зона фокусування........................................... 18
Г
І
Гістограма....................................................... 8, 57
Гніздо аудіо-/відеовходу ................... 92, 93
Гніздо для карти пам’яті............................... 11
Гучність.................................................................. 88
Д
Дані розташування.......................... 109, 146
Дата й час................................................... 14, 136
Динамік...................................................................... 3
Диск перемикання режимів ...... 2, 17, 33
Діафрагмове число ....................................... 60
Додаткові аксесуари.................................. 168
Допоміжний промінь АФ...... 2, 109, 140
Друк......................................................... 92, 96, 97
З
Імена файлів ..................................................... 167
Індикатор автоспуску.............................. 2, 55
Індикатор спалаху...................................... 3, 52
Індикатор фокусування ................................. 5
Інтервал............................................................... 120
Інформація про зйомку.................................. 4
Інформація про рівень тону................. 4, 8
Ї
Їжа u............................................................... 36, 40
К
Кабель HDMI .............................................. 92, 93
Карта пам’яті ................................. 11, 154, 173
Карта пам’яті SD.......................... 11, 154, 173
176
Технічні зауваження
Iндекс
Кількість знімків.................................... 85, 120
Кількість кадрів, що залишилися..... 17, 110
Кнопка спуску затвора ........................... 2, 18
Коефіцієнт стиснення................................. 110
Коментар до зображ. ..................... 109, 144
Комп’ютер.................................................... 92, 99
Копіювати................................................ 107, 132
Корекція експозиції............. 34, 48, 51, 57
Коригування ефекту червоних очей
.......................................................................... 76, 107
Користувацький слайдер ......................... 34
Кришка відсіку для елемента живлення/
гнізда для карти пам’яті.................................. 3
Кришка роз’єму........................................... 3, 92
Л
Легка панорама V................................ 36, 43
Літієві елементи живлення........................ 11
Літній час.................................................... 15, 137
Лужні елементи живлення......................... 11
М
М’який .................................................................... 48
Масштабування ................................................ 58
Меню відео ............................................ 103, 122
Меню відтворення............................ 103, 129
Меню зйомки ............................. 103, 110, 111
Меню налаштування ....................... 103, 136
Меню параметрів мережі........... 103, 134
Меню режиму інтелектуального
портрета.................................................. 103, 120
Меню режиму показу короткого відео .... 85
Мікророз’єм HDMI.................................... 3, 92
Мікрофон (стерео) ............................................ 2
Місяць L ............................................................. 42
Мова .......................................................... 109, 143
Монітор............................................ 3, 4, 13, 155
Мультиселектор....................................... 3, 103
Н
Натискання наполовину ........................... 60
Неперервна зйомка ........................ 106, 113
О
Об’єктив ........................................................ 2, 169
Обтинання................................................... 69, 79
Оптичне масштабування ........................... 58
П
Парам. автонадсилання............... 108, 134
Параметри відео................................ 107, 122
Параметри відображення серії
............................................................... 72, 107, 133
Параметри звуку................................ 109, 141
Параметри монітора....................... 109, 138
Пейзаж c............................................................. 36
Перегл./прих. сіт. кадр......................... 6, 138
Перегляд зображення .............................. 138
Перезаряджуваний елемент живлення... 168
Перезаряджувані нікель-металогідридні
елементи живлення.......................................... 11
Перемикач живлення та індикатор
вмикання живлення ................................. 2, 14
Підключення до інтелектуального
пристрою ............................................... 108, 134
Пляж Z.................................................................. 36
Повернути зображення................ 107, 131
Повільна синхронізація.............................. 53
Повнокадрове відтворення .................... 20
Позначення відповідності ......... 109, 147
Позначити для передачі............... 107, 129
Покадрова зйомка........................................ 113
Покадрове АФ ................................................ 126
Показ довідки.................................................. 138
Показ слайдів....................................... 107, 130
Пом’якшення тону шкіри .......................... 48
Попереднє налаштування вручну .... 112
Портрет b ........................................................... 36
Порт-т дом. тварини O ..................... 36, 41
Постійне АФ ..................................................... 126
Поточні параметри..................................... 134
Принтер ........................................................ 92, 95
Пріоритет обличчя....................................... 116
Про авторські права...................... 109, 145
177
Технічні зауваження
Iндекс
Програма.............................................................. 24
Програма SnapBridge.................................. 24
Прямий друк.............................................. 92, 95
Птахи l ............................................................... 42
Р
Редагування відео.................................. 89, 90
Редагування зображень ............................ 74
Режим автоматичного вибору
сюжету.................................................... 33, 36, 37
Режим автофокусування
................................................. 106, 107, 119, 126
Режим відтворення........................................ 20
Режим заднього освітлення... 33, 36, 38
Режим зйомки.................................................... 33
Режим зображення .......................... 106, 110
Режим зони АФ ................................... 106, 116
Режим інтелектуального портрета.... 33, 48
Режим макрозйомки............................. 51, 56
Режим нічного пейзажу............. 33, 36, 37
Режим нічного портрета.......... 33, 36, 38
Режим показу короткого відео .... 33, 85
Режим польоту................................... 108, 134
Режим сортування за датою.................... 71
Режим спалаху........................................... 51, 52
Ремінець ................................................................ 10
Рівень заряду елемента живлення ..... 17
Рівень тону.............................................................. 8
Різниця в часі................................................... 137
Роз’єм USB та аудіо- й відеовиходу
...................................................... 3, 92, 93, 95, 99
Роз’єм для штатива................................. 3, 171
С
Синхр. з інт. пристроєм............................ 136
Скинути все .......................................... 109, 146
Сніг z ..................................................................... 36
Спалах ....................................................... 2, 19, 52
Спеціальні ефекти.................................. 85, 87
Спортивний режим ..................... 33, 36, 39
Сутінки/світанок i....................................... 36
Сюжетний режим ................................... 33, 36
Т
Таймер для автопортрета......................... 54
Таймер посмішки ........................................... 49
Творчий режим ....................................... 33, 46
Телевізор...................................................... 92, 93
Телефото ............................................................... 58
Тип елемента живлення.............. 109, 147
Тон шкіри ............................................................. 48
Тонка обробка.............................. 48, 76, 107
Ф
Феєрверк m............................................. 36, 40
Фіксація фокуса ................................................ 63
Фокусування....................................................... 60
Фонова музика.................................................. 85
Формат дати............................................. 15, 136
Формат паперу ........................................ 96, 97
Форматування ........................................ 11, 143
Форматування внутрішньої пам’яті
....................................................................... 109, 143
Форматування карт пам’яті ... 11, 109, 143
Фото VR.................................................... 109, 140
Ц
Цифрове масштабування ... 58, 109, 141
Ч
Час записування відео, що залишився
............................................................................. 81, 82
Часовий пояс .......................................... 15, 136
Часовий пояс і дата ................ 14, 109, 136
Частота кадрів ..................................... 107, 128
Чіткість .......................................................... 34, 48
Чутливість ISO...................................... 106, 115
Ш
Швидка обробка ................................... 75, 107
Швидкі ефекти.................................................. 74
Ширококутна зйомка ................................... 58
Штамп із датою.................................... 109, 139
Я
Яскравість.......................................................... 138
178
Технічні зауваження
Iндекс
Даний посібник не може бути відтворений в будь-якій формі
цілком або частково (за винятком короткого цитування в
статтях оглядах) без письмового дозволу компанії NIKON.
CT8K08(Y6)
6MN664Y6-08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising