Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 Довідковий посібник (повні інструкції)

Nikon COOLPIX A1000 Довідковий посібник (повні інструкції)
ЦИФРОВА ФОТОКАМЕРА
Довідковий посібник
• Уважно прочитайте цей посібник перед
використанням фотокамери.
• Щоб забезпечити належне використання фотокамери,
обов’язково прочитайте розділ «Заходи безпеки»
(стор. vi).
• Після ознайомлення з цим посібником зберігайте його
в легкодоступному місці, щоб звертатися до нього для
довідки в майбутньому.
Швидкий пошук теми
Ви можете повернутися до цієї сторінки, торкнувшись або клацнувши
правому куті будь-якої сторінки.
у нижньому
Основні теми
Вступ .................................................................................................................................................... iii
Зміст ...................................................................................................................................................... x
Компоненти фотокамери............................................................................................................ 1
Початок роботи .............................................................................................................................14
Основні операції зйомки та відтворення ..........................................................................22
Функції зйомки...............................................................................................................................30
Функції відтворення ....................................................................................................................83
Відео ...................................................................................................................................................95
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера ............... 109
Використання меню ................................................................................................................. 119
Технічні зауваження................................................................................................................. 181
Загальні теми
Заходи безпеки
Поради з
налаштування
експозиції
Ручне
фокусування
Творчий режим
Функції елементів
керування
Функції, які не
можна
використовувати
водночас
Усунення
неполадок
Iндекс
ii
Вступ
Прочитайте це в першу чергу
Дякуємо вам за те, що придбали цифрову фотокамеру Nikon COOLPIX A1000.
Символи та умовні позначення, що використовуються
у цьому посібнику
• Торкніться або клацніть
у нижньому правому куті кожної сторінки для
відображення сторінки «Швидкий пошук теми» (Aii).
• Символи
Символ
Опис
Ця піктограма позначає застереження та відомості, які слід прочитати
перед використанням фотокамери.
Ця піктограма позначає зауваження та відомості, які слід прочитати перед
використанням фотокамери.
Ця піктограма позначає інші сторінки, що містять відповідну інформацію.
•
•
•
•
У цьому посібнику карти пам’яті SD, SDHC та SDXC згадуються як «карти пам’яті».
Смартфони й планшети називаються «інтелектуальними пристроями».
Параметри на момент придбання згадуються як «параметри за промовчанням».
Назви пунктів меню, які відображаються на екрані фотокамери, а також назви кнопок
і повідомлення, що відображаються на екрані комп’ютера, виділено жирним
шрифтом.
• Для більш чіткої демонстрації індикаторів позиції екрана зображення іноді відсутні в
цьому посібнику.
iii
Вступ
Прочитайте це в першу чергу
Інформація та застереження
Концепція «постійного вдосконалення»
У рамках концепції «постійного вдосконалення» корпорації Nikon, яка передбачає постійну
підтримку виробів і навчання щодо їх використання, на зазначених нижче веб-сайтах можна
отримати інформацію, що регулярно оновлюється.
• Для користувачів у США: https://www.nikonusa.com/
• Для користувачів у Європі: https://www.europe-nikon.com/support/
• Для користувачів у Азії, країнах Океанії, Близького Сходу та Африки:
http://www.nikon-asia.com/
Відвідуйте ці веб-сайти, щоб отримувати поради, відповіді на поширені запитання, останні
відомості про вироби, а також загальні рекомендації щодо цифрової обробки зображень і
зйомки. Додаткові відомості можна отримати в місцевого представника корпорації Nikon.
Контактну інформацію наведено на вказаному нижче веб-сайті.
https://imaging.nikon.com/
Використовуйте тільки фірмові електронні аксесуари Nikon
Фотокамери Nikon COOLPIX відповідають найвищим стандартам та обладнані складними
електронними схемами. Лише фірмові електронні аксесуари Nikon (зокрема, зарядні пристрої,
елементи живлення, адаптери змінного струму й USB-кабелі), сертифіковані корпорацією
Nikon спеціально для використання із цією цифровою фотокамерою Nikon, розроблено та
перевірено відповідно до експлуатаційних вимог і вимог безпеки цих електронних схем.
ЯКЩО ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕ ФІРМОВІ ЕЛЕКТРОННІ АКСЕСУАРИ NIKON, А ІНШІ, ЦЕ МОЖЕ
ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ФОТОКАМЕРИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЙНОГО
ФОРМУЛЯРА NIKON.
Використання перезаряджуваних літій-іонних елементів живлення інших виробників без
голографічної наклейки Nikon може завадити звичайному режиму експлуатації фотокамери
або призвести до перегрівання, займання, пошкодження або протікання елементів живлення.
Голографічна наклейка указує, що цей
пристрій є автентичним виробом Nikon.
Додаткові відомості про фірмові аксесуари Nikon можна отримати в місцевого
вповноваженого дилера корпорації Nikon.
Підготовка до створення важливих знімків
Перш ніж робити знімки важливих подій (наприклад, весілля або подорожі), зробіть пробний
знімок, щоб переконатися в нормальному функціонуванні фотокамери. Корпорація Nikon не
несе жодної відповідальності за збитки або недоотримані прибутки, які можуть виникнути
внаслідок несправності виробу.
iv
Вступ
Прочитайте це в першу чергу
Посібники
• Забороняється відтворювати, передавати, переписувати, зберігати в
інформаційно-пошуковій системі або перекладати будь-якою мовою в будь-який спосіб
будь-яку частину посібників, які додаються до цього виробу, без попереднього письмового
дозволу корпорації Nikon.
• Ілюстрації та вміст екрана, показані в цьому посібнику, можуть відрізнятися від фактичних.
• Корпорація Nikon залишає за собою право на змінення технічних характеристик апаратного
та програмного забезпечення, описаного в цих посібниках, у будь-який час без
попереднього повідомлення.
• Корпорація Nikon не несе жодної відповідальності за будь-які збитки внаслідок
використання цього виробу.
• Докладено значних зусиль, щоб забезпечити точність і повноту інформації, наведеної в цих
посібниках, однак ми будемо вдячні, якщо ви повідомите про помилки чи недоліки
місцевому представнику корпорації Nikon (адреса надається окремо).
Дотримуйтеся повідомлень про авторські права
Згідно із законом про авторські права, знімки та відеозаписи творів, захищених авторським
правом, зроблені цією фотокамерою, не можна використовувати без дозволу власника
авторських прав. Винятком є особисте використання, проте зауважте, що навіть до особистого
використання можуть застосовуватися обмеження у разі знімків або відеозаписів виставкових
експонатів або живого виконання.
Утилізація пристроїв зберігання даних
Зверніть увагу, що під час видалення зображень або форматування пристроїв зберігання
даних, наприклад карт пам’яті або вбудованої пам’яті фотокамери, не відбувається повне
стирання даних оригінальних зображень. Іноді видалені файли можна відновити з викинутого
пристрою зберігання даних за допомогою наявного в продажу програмного забезпечення, що
може призвести до зловмисного використання даних особистих зображень. Користувач
відповідає за конфіденційність таких даних.
Перш ніж викидати пристрій зберігання даних або передавати його у власність іншій особі,
обов’язково скиньте всі параметри фотокамери, вибравши Скинути все в меню
налаштування (A120). Після скидання видаліть усі дані на пристрої за допомогою наявного в
продажу спеціального програмного забезпечення або відформатуйте пристрій, вибравши
Форматувати пам’ять чи Форматувати картку в меню налаштування (A120), а потім
заповніть його зображеннями, які не містять особистої інформації (наприклад, знімками
чистого неба). Під час фізичного знищення карт пам’яті будьте обережні, щоб уникнути
травмування та пошкодження власності.
Познач. відповідності
Виконайте наведені нижче дії для відображення позначень відповідності фотокамери.
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Познач. відповідності M кнопка k
v
Вступ
Прочитайте це в першу чергу
Заходи безпеки
Щоб уникнути майнової шкоди та травмування людей, уважно прочитайте розділ
«Заходи безпеки» перед використанням виробу.
Зберігайте ці інструкції з техніки безпеки в місці, доступному для всіх користувачів
виробу.
НЕБЕЗПЕЧНО
недотримання застережень, позначених
цим символом, створює високий ризик
тяжкої травми або смерті.
ОБЕРЕЖНО
недотримання застережень, позначених
цим символом, може призвести до
тяжкої травми або смерті.
УВАГА
недотримання застережень, позначених
цим символом, може призвести до
травмування або майнової шкоди.
ОБЕРЕЖНО
• Не використовуйте виріб під час ходьби або керування транспортним
засобом. Недотримання цього застереження може призвести до нещасних
випадків або травмування.
• Не розбирайте та не модифікуйте виріб. Якщо корпус виробу розіб’ється
внаслідок падіння або з іншої причини, не торкайтеся його внутрішніх
деталей. Недотримання цих застережень може призвести до ураження
електричним струмом або іншої травми.
• У разі виявлення будь-яких відхилень у роботі виробу, як-от ознак диму,
нагрівання або нетипового запаху, негайно від’єднайте елемент живлення
або джерело живлення. Продовження роботи може спричинити пожежу,
отримання опіків чи інших травм.
• Бережіть виріб від вологи. Не торкайтеся виробу вологими руками. Не
торкайтеся штепсельної вилки вологими руками. Недотримання цих
застережень може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
• Уникайте тривалого контакту шкіри з цим виробом, коли його ввімкнено в
електромережу. Недотримання цього застереження може призвести до
низькотемпературних опіків.
• Не використовуйте цей виріб за наявності займистого пилу чи газу, як-от
пропану, бензину чи аерозолів. Недотримання цього застереження може
призвести до вибуху або пожежі.
• Не спрямовуйте спалах на водія автотранспортного засобу. Недотримання
цього застереження може призвести до нещасних випадків.
vi
Вступ
Заходи безпеки
• Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці. Недотримання цього
застереження може призвести до травмування або виходу виробу з ладу. Крім того,
майте на увазі, що дрібні деталі становлять небезпеку удушення. Якщо дитина
проковтне будь-яку деталь цього виробу, негайно зверніться до лікаря.
• Не обкручуйте ремінці навколо шиї. Недотримання цього застереження може
призвести до нещасних випадків.
• Не використовуйте елементи живлення, зарядні пристрої, адаптери
змінного струму та USB-кабелі, які не призначені спеціально для роботи з
цим виробом. У разі використання елементів живлення, зарядних
пристроїв, адаптерів змінного струму та USB-кабелів, призначених для
роботи з цим виробом, заборонено:
- пошкоджувати, модифікувати, силоміць тягнути або згинати шнури чи
кабелі, ставити на них важкі предмети та піддавати їх дії високих
температур чи вогню;.
- використовувати конвертори для подорожей, адаптери, призначені
для перетворення напруги та інвертори, що перетворюють постійний
струм на змінний.
Недотримання цих застережень може призвести до пожежі або ураження
електричним струмом.
• Не торкайтеся штепсельної вилки в разі заряджання виробу чи
використання адаптера змінного струму під час грози. Недотримання цього
застереження може призвести до ураження електричним струмом.
• Не торкайтеся виробу оголеними руками в умовах дуже високих або
низьких температур. Недотримання цього застереження може призвести до
опіків або обмороження.
УВАГА
• Не залишайте об’єктив спрямованим на сонце або інше потужне джерело
світла. Світло, сфокусоване об’єктивом, може спричинити займання або
пошкодження внутрішніх деталей виробу. Під час зйомки об’єктів, освітлених ззаду,
уникайте потрапляння сонця в кадр.
• Вимикайте цей виріб в умовах, де його використання заборонено.
Вимикайте функцію безпроводового зв’язку, якщо використання
безпроводового обладнання заборонено. Радіочастотне випромінювання,
створюване цим виробом, може перешкоджати роботі обладнання, що
використовується на борту літаків, а також в лікарнях чи інших медичних закладах.
• Вийміть елемент живлення і від’єднайте адаптер змінного струму, якщо цей
виріб не буде використовуватися протягом тривалого часу. Недотримання
цього застереження може призвести до пожежі або виходу виробу з ладу.
• Не торкайтеся деталей, які рухаються, зокрема деталей об’єктива.
Недотримання цього застереження може призвести до травмування.
• Не допускайте спрацьовування спалаху, коли він перебуває в контакті зі
шкірою чи іншими предметами або в безпосередній близькості до них.
Недотримання цього застереження може призвести до опіків або займання.
vii
Вступ
Заходи безпеки
• Не залишайте виріб у місцях, де він буде зазнавати дії дуже високих
температур, наприклад, у закритому автомобілі або під прямим сонячним
промінням. Недотримання цього застереження може призвести до пожежі або
виходу виробу з ладу.
• Не можна транспортувати фотокамеру з прикріпленим штативом або
аналогічним аксесуаром. Недотримання цього застереження може призвести до
травмування або виходу виробу з ладу.
НЕБЕЗПЕКА! Елементи живлення
• Дотримуйтеся правил поводження з елементами живлення. Недотримання
наведених нижче застережень може призвести до протікання, перегрівання,
пробою або займання елементів живлення:
- Використовуйте лише перезаряджувані елементи живлення, схвалені для роботи
з цим виробом.
- Не піддавайте елементи живлення дії вогню або високих температур.
- Не розбирайте.
- Не закорочуйте контакти, торкаючись їх ланцюжками, шпильками чи іншими
металевими предметами.
- Не піддавайте елементи живлення та вироби, у які їх вставлено, дії сильних
механічних ударів.
• Заряджайте, лише як вказано. Недотримання цього застереження може
призвести до протікання, перегрівання, пробою або займання елементів живлення.
• Якщо рідина з елемента живлення потрапить в очі, промийте їх великою
кількістю чистої води і негайно зверніться до лікаря. Зволікання може
призвести до ушкодження очей.
УВАГА! Елементи живлення
• Зберігайте елементи живлення в недоступному для дітей місці. Якщо дитина
проковтне елемент живлення, негайно зверніться до лікаря.
• Не занурюйте елементи живлення у воду та не піддавайте їх дії дощу.
Недотримання цього застереження може призвести до пожежі або виходу виробу з
ладу. Якщо на виріб потрапить волога, негайно витріть його насухо рушником або
іншим подібним предметом.
• Негайно припиніть використання в разі виявлення будь-яких змін елементів
живлення, як-от знебарвлення чи деформації. Припиніть заряджання
перезаряджуваних елементів живлення EN-EL12, якщо вони не зарядилися
протягом зазначеного часу. Недотримання цих застережень може призвести до
протікання, перегрівання, пробою або займання елементів живлення.
• Якщо елементи живлення більше не потрібні, ізолюйте контакти за
допомогою стрічки. Якщо контакти торкатимуться металевих предметів, це може
призвести до перегрівання, пробою або займання.
viii
Вступ
Заходи безпеки
• Якщо рідина з елемента живлення потрапить на шкіру або одяг, негайно
промийте уражене місце великою кількістю чистої води. Недотримання
цього застереження може призвести до подразнення шкіри.
ix
Вступ
Заходи безпеки
Зміст
Швидкий пошук теми................................................................................................................... ii
Основні теми................................................................................................................................................................................. ii
Загальні теми................................................................................................................................................................................. ii
Вступ ................................................................................................................................................... iii
Прочитайте це в першу чергу ..................................................................................................................... iii
Символи та умовні позначення, що використовуються у цьому посібнику .................................. iii
Інформація та застереження............................................................................................................................................ iv
Заходи безпеки .................................................................................................................................................. vi
Компоненти фотокамери........................................................................................................... 1
Корпус фотокамери .......................................................................................................................................... 2
Основні функції елементів керування...................................................................................................... 4
Керування сенсорною панеллю .................................................................................................................. 7
Монітор/видошукач....................................................................................................................................... 10
Під час зйомки........................................................................................................................................................................... 10
Під час відтворення............................................................................................................................................................... 13
Початок роботи ............................................................................................................................ 14
Приєднання ремінця ..................................................................................................................................... 15
Вставлення елемента живлення й карти пам’яті .............................................................................. 16
Виймання елемента живлення або карти пам’яті ............................................................................................ 16
Заряджання елемента живлення ............................................................................................................. 17
Зміна кута монітора........................................................................................................................................ 19
Налаштування фотокамери........................................................................................................................ 20
Основні операції зйомки та відтворення ......................................................................... 22
Зйомка зображень.......................................................................................................................................... 23
Використання спалаху ........................................................................................................................................................ 25
Записування відео.................................................................................................................................................................. 25
Зйомка за допомогою сенсорного керування.................................................................................................. 26
Перемикання між монітором і видошукачем ..................................................................................................... 26
Відтворення зображень ............................................................................................................................... 27
Видалення зображень................................................................................................................................... 28
Екран вибору зображення для видалення........................................................................................................... 29
x
Зміст
Функції зйомки.............................................................................................................................. 30
Вибір режиму зйомки.................................................................................................................................... 31
Режим A (автоматичний) .......................................................................................................................... 32
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки) ............................................................... 33
Поради та примітки про сюжетний режим.......................................................................................................... 34
Зйомка в режимі легкої панорами.............................................................................................................................. 42
Відтворення в режимі легкої панорами ................................................................................................................. 44
Зйомка в режимі інтелектуального портрета (обробка облич людей під час зйомки) ....... 45
Творчий режим (застосування ефектів під час зйомки)................................................................ 51
Режими A, B, C і D (установлення експозиції для зйомки) ....................................................... 53
Поради з налаштування експозиції ........................................................................................................................... 54
Діапазон керування витримки (режими A, B, C і D).................................................................................. 56
Налаштування функцій зйомки за допомогою мультиселектора (m/n/p/o) ................. 57
Режим спалаху.................................................................................................................................................. 58
Автоспуск............................................................................................................................................................ 61
Режим фокусування ....................................................................................................................................... 63
Використання ручного фокусування ....................................................................................................................... 64
Використання користувацького слайдера.......................................................................................... 66
Корекція експозиції (регулювання яскравості)................................................................................. 68
Використання кнопки w (функція) ....................................................................................................... 69
Використання масштабування.................................................................................................................. 70
Використання зйомки за допомогою сенсорного керування.................................................... 72
Фокусування...................................................................................................................................................... 73
Кнопка спуску затвора ........................................................................................................................................................ 73
Використання АФ із пошуком об’єкта...................................................................................................................... 74
Використання виявлення обличчя ............................................................................................................................ 75
Об’єкти, до яких не можна застосовувати автофокусування.................................................................. 76
Фіксація фокуса ........................................................................................................................................................................ 77
Параметри за промовчанням (режим спалаху, Автоспуск і режим фокусування) ........... 78
Функції, які не можна використовувати водночас під час зйомки........................................... 80
Функції відтворення ................................................................................................................... 83
Збільшення під час відтворення .............................................................................................................. 84
Відтворення ескізів/відображення календаря.................................................................................. 85
Перегляд і видалення зображень у серії.............................................................................................. 86
Перегляд зображень у серії ............................................................................................................................................ 86
Видалення зображень у серії ......................................................................................................................................... 87
xi
Зміст
Редагування зображень (нерухомі зображення) ............................................................................. 88
Перед редагуванням зображень................................................................................................................................. 88
Швидка обробка: збільшення контрасту і та насиченості......................................................................... 89
D-Lighting: збільшення яскравості та контрасту .............................................................................................. 89
Кориг. еф. черв. очей: коригування ефекту червоних очей під час зйомки з
використанням спалаху ..................................................................................................................................................... 90
Тонка обробка: обробка облич людей.................................................................................................................... 90
Ефекти фільтра: застосування ефектів цифрового фільтра ...................................................................... 92
Обтинання: створення обрізаної копії .................................................................................................................... 94
Відео .................................................................................................................................................. 95
Основні операції записування та відтворення відео...................................................................... 96
Зйомка нерухомих зображень під час записування відео......................................................... 100
Сповільнена відеозйомка.......................................................................................................................... 101
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення коротких
відео)................................................................................................................................................................... 103
Операції під час відтворення відео ...................................................................................................... 106
Редагування відео......................................................................................................................................... 107
Виділення потрібної частини відео......................................................................................................................... 107
Збереження кадру відео як нерухомого зображення .............................................................................. 108
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера .............. 109
Використання зображень ......................................................................................................................... 110
Перегляд зображень на телевізорі....................................................................................................... 111
Друк зображень без комп’ютера ........................................................................................................... 112
Підключення фотокамери до принтера .............................................................................................................. 112
Друк зображень по одному.......................................................................................................................................... 113
Друк кількох зображень.................................................................................................................................................. 114
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i)........................................................................ 116
Інсталяція програми ViewNX-i .................................................................................................................................... 116
Перенесення зображень на комп’ютер............................................................................................................... 116
Використання меню ................................................................................................................ 119
Операції меню ................................................................................................................................................ 120
Екран вибору зображень ............................................................................................................................................... 122
Списки меню.................................................................................................................................................... 123
Меню зйомки .......................................................................................................................................................................... 123
Меню відео ............................................................................................................................................................................... 124
Меню відтворення .............................................................................................................................................................. 124
Меню параметрів мережі............................................................................................................................................... 125
Меню налаштування.......................................................................................................................................................... 126
Меню зйомки (для всіх режимів зйомки) ........................................................................................... 127
Якість зображення............................................................................................................................................................... 127
Розмір зображення............................................................................................................................................................. 129
xii
Зміст
Меню зйомки (режим A, B, C або D) ................................................................................................. 130
Баланс білого (регулювання відтінку) ................................................................................................................... 130
Вимірювання............................................................................................................................................................................ 133
Неперервна зйомка ........................................................................................................................................................... 134
Чутливість ISO......................................................................................................................................................................... 138
Брекетинг експозиції......................................................................................................................................................... 139
Режим зони АФ ...................................................................................................................................................................... 140
Реж. автофокусування ...................................................................................................................................................... 143
Фільтр зменш. шуму............................................................................................................................................................ 144
Поп. пер. експ. у реж. M................................................................................................................................................... 144
Меню відео....................................................................................................................................................... 145
Параметри відео................................................................................................................................................................... 145
Реж. автофокусування ...................................................................................................................................................... 150
Відео VR ....................................................................................................................................................................................... 151
Зменшення шуму вітру..................................................................................................................................................... 152
Частота кадрів ........................................................................................................................................................................ 152
Меню відтворення........................................................................................................................................ 153
Позначити для передачі.................................................................................................................................................. 153
Показ слайдів.......................................................................................................................................................................... 154
Захист............................................................................................................................................................................................ 155
Повернути зображення................................................................................................................................................... 155
Копіювати (копіювання з карти пам’яті у внутрішню пам’ять і навпаки) ...................................... 156
Відображення серії ............................................................................................................................................................. 157
Меню параметрів мережі .......................................................................................................................... 158
Використання клавіатури для введення тексту ............................................................................................. 160
Меню налаштування.................................................................................................................................... 161
Часовий пояс і дата ............................................................................................................................................................ 161
Параметри монітора.......................................................................................................................................................... 163
Автоактивація EVF (автоматичне перемикання екрана на видошукач) ....................................... 165
Штамп із датою....................................................................................................................................................................... 166
Автоспуск: після спуску................................................................................................................................................... 167
Фото VR........................................................................................................................................................................................ 168
Допоміж. підсвіч. АФ .......................................................................................................................................................... 169
Цифрове масштабув........................................................................................................................................................... 169
Бок. ел-т. керув. масшт...................................................................................................................................................... 170
Кнопка фіксації АЕ/АФ ...................................................................................................................................................... 171
Параметри звуку................................................................................................................................................................... 172
Автомат. вимкнення ........................................................................................................................................................... 172
Форматувати картку/Форматувати пам’ять....................................................................................................... 173
Мова/Language ..................................................................................................................................................................... 174
Вивід HDMI ................................................................................................................................................................................ 174
Зарядж. від комп’ютера.................................................................................................................................................... 175
xiii
Зміст
Коментар до зображ.......................................................................................................................................................... 176
Про авторські права.......................................................................................................................................................... 177
Дані розташування.............................................................................................................................................................. 178
Перемк. вибір Av/Tv ........................................................................................................................................................... 178
Виділення контурів РФ ..................................................................................................................................................... 179
Скинути все .............................................................................................................................................................................. 179
Сенсорне керув. ................................................................................................................................................................... 179
Познач. відповідності........................................................................................................................................................ 180
Версія мікропрограми...................................................................................................................................................... 180
Технічні зауваження................................................................................................................ 181
Примітки............................................................................................................................................................ 182
Примітки щодо функцій безпроводового зв’язку.......................................................................... 183
Догляд за виробом ....................................................................................................................................... 185
Фотокамера.............................................................................................................................................................................. 185
Елемент живлення............................................................................................................................................................... 186
Адаптер заряджання змінного струму ................................................................................................................. 187
Карти пам’яті............................................................................................................................................................................ 188
Очищення та зберігання............................................................................................................................ 189
Очищення.................................................................................................................................................................................. 189
Зберігання................................................................................................................................................................................. 189
Повідомлення про помилки..................................................................................................................... 190
Усунення неполадок .................................................................................................................................... 193
Імена файлів..................................................................................................................................................... 204
АКСЕСУАРИ....................................................................................................................................................... 205
Пульт дистанційного керування ML-L7................................................................................................................ 206
Технічні характеристики............................................................................................................................ 210
Карти пам’яті, які можна використовувати........................................................................................................ 214
Iндекс .................................................................................................................................................................. 216
xiv
Зміст
Компоненти фотокамери
Корпус фотокамери....................................................................................................................... 2
Основні функції елементів керування .................................................................................. 4
Керування сенсорною панеллю .............................................................................................. 7
Монітор/видошукач ....................................................................................................................10
1
Компоненти фотокамери
Корпус фотокамери
1 2 34 5
6
1
Спалах піднято
7
8
13
9
10
12
11
1
Вушко для ремінця .........................................15
2
Диск керування........................................................53
3
Кнопка спуску затвора.........................24, 73
4
Елемент керування масштабуванням
.......................................................................................70
f : ширококутна зйомка ................70
g : телефото ............................................70
h : відтворення ескізів.....................85
i : збільшення під час
відтворення .....................................84
5
Диск перемикання режимів.............23, 31
6
Індикатор автоспуску ...................................61
Допоміжний промінь АФ ........................169
Кришку об’єктива закрито
Компоненти фотокамери
Спалах ............................................................. 25, 58
8
Кнопка q (тимчасово скасувати
масштабування)................................................ 71
9
Боковий елемент керування
масштабуванням.............................................. 70
f : ширококутна зйомка................ 70
g : телефото............................................ 70
10 Кришка об’єктива
11 Об’єктив
12 Кнопка w (функція)..................................... 69
13 Мікрофон (стерео)
2
Корпус фотокамери
7
1
2
3 4 5
6
8
7
9
10
11
12
17 16 15 14 13
18
19
20
22
21
1
Датчик видошукача........................................26
12 Кнопка k (підтвердити вибір)............120
2
Електронний видошукач............................26
13 Кнопка l (видалити).................................... 28
3
Регулятор налаштування діоптрій.......26
14 Кнопка d (меню)......................................120
4
Кнопка x (монітор).....................................26
15 Кнопка b (відеозйомка e) ................... 96
5
Елемент керування K (відкривання
спалаху) ..........................................................25, 58
16 Кнопка g (AE-L/AF-L)........................... 6, 171
6
Перемикач живлення та індикатор
вмикання живлення (індикатор
заряджання).................................................17, 20
17 Монітор.......................................................... 10, 19
Кришка з’єднувача живлення (для
18 додаткового адаптера змінного
струму)
7
Кришка роз’єму............................................. 17, 110
8
Роз’єм мікро-USB................................... 17, 110
Кришка відсіку для елемента
19 живлення/гнізда для карти пам’яті..... 16
9
Мікророз’єм HDMI (тип D)......................110
20 Фіксуючий важіль............................................ 16
10 Кнопка c (відтворення) ...........................27
21 Роз’єм для штатива
Поворотний мультиселектор
11 (мультиселектор)*................................ 57, 120
22 Динамік
* У цьому посібнику натискання кнопки мультиселектора вгору, вниз, вліво або вправо
позначається як H, I, J або K.
3
Компоненти фотокамери
Корпус фотокамери
Основні функції елементів керування
Елемент керування
Головна функція
Під час
зйомки
Вибір режиму зйомки (A31).
Під час
зйомки
Перемістіть у напрямку g (i) (телефото), щоб
збільшити об’єкт, і перемістіть у напрямку
f (h) (ширококутна зйомка), щоб зменшити
об’єкт і переглянути більшу область.
Диск перемикання
режимів
Елемент керування
масштабуванням
Під час
відтворення
• Перемістіть у напрямку g (i), щоб
збільшити зображення, і перемістіть у
напрямку f (h), щоб відобразити
зображення як ескізи або календар.
• Регулювання гучності відтворення відео.
Під час
зйомки
Тимчасове збільшення кута огляду.
Під час
зйомки
Скористатися функцією, призначеною в
розділі Бок. ел-т. керув. масшт..
• Масштабування (параметр за
промовчанням): перемістіть у напрямку
g (телефото), щоб збільшити об’єкт, і
перемістіть у напрямку f (ширококутна
зйомка), щоб зменшити об’єкт і
переглянути більшу область.
• Ручне фокусування: коли для режиму
фокусування встановлено значення
E (ручне фокусування), регулює фокус.
• Встановлення діафрагмового числа,
чутливості ISO, корекції експозиції або
балансу білого.
Під час
зйомки
Коли кнопку натиснено наполовину:
установлення фокуса й експозиції.
Коли кнопку натиснено до кінця: спускання
затвора.
Кнопка масштабування
q (тимчасово скасувати)
Боковий елемент
керування
масштабуванням
Кнопка спуску затвора
Під час
відтворення
Повернення в режим зйомки.
4
Компоненти фотокамери
Основні функції елементів керування
Елемент керування
Головна функція
Під час
зйомки
Під час
відтворення
Пуск і припинення записування відео.
Повернення в режим зйомки.
Кнопка b (відеозйомка e)
Під час
зйомки
Під час
відтворення
• Коли відображається екран відтворення:
натисніть стрілки вгору (H), ліворуч (J),
вниз (I), праворуч (K) або поверніть
мультиселектор, щоб змінити
відображуване зображення.
• Коли відображається збільшене
зображення: переміщення області
відображення.
Під час
налаштування
• Виберіть елемент за допомогою HIJK
або повернувши мультиселектор, а потім
підтвердьте вибір, натиснувши кнопку k.
Під час
відтворення
• Відображення окремих зображень серії в
режимі повнокадрового відтворення.
(A28).
• Прокручування зображення, знятого в
режимі легкої панорами.
• Відтворення відео.
• Перехід від відтворення ескізів або
відображення збільшеного зображення до
повнокадрового відтворення.
Мультиселектор
Кнопка
k (підтвердити вибір)
• Коли відображається екран зйомки:
натисніть зазначені нижче кнопки, щоб
відобразити відповідні екрани
налаштування:
- угору (H): m (режим спалаху)
- ліворуч (J): n (автоспуск)
- вниз (I): p (режим фокусування)
- праворуч (K): o (корекція експозиції/
яскравість, яскравість кольорів, відтінок,
активний D-Lighting)
• Коли вибрано режим зйомки A (A53):
поверніть мультиселектор, щоб установити
гнучку програму.
• Коли вибрано режим зйомки B (A53):
поверніть мультиселектор, щоб установити
витримку.
• Коли вибрано режим зйомки C або D:
поверніть мультиселектор, щоб установити
діафрагмове число.
Під час
налаштування
Застосування елемента, вибраного за
допомогою мультиселектора.
5
Компоненти фотокамери
Основні функції елементів керування
Елемент керування
Головна функція
Під час
зйомки
Диск керування
Під час
відтворення
Під час
налаштування
Кнопка d (меню)
Під час
зйомки/
відтворення
• Коли вибрано режим зйомки A (A53):
установлення гнучкої програми.
• Коли вибрано режим зйомки B або
D (A53): установлення витримки.
• Коли вибрано режим зйомки C (A53):
установлення діафрагмового числа.
• Коли відображається екран відтворення:
зміна відображуваного зображення.
• Коли відображається збільшене
зображення: зміна коефіцієнта збільшення.
Вибір елемента.
Відображення або закриття меню (A120).
Під час
зйомки
Коли вибрано режим зйомки A, B, C або D:
відображення або закриття меню
налаштування, як-от Неперервна або Фото
VR.
Під час
зйомки
Фіксація експозиції та/або фокуса відповідно
до параметра Кнопка фіксації АЕ/АФ.
Під час
зйомки/
відтворення
Перемикання між монітором і видошукачем
(A26).
Кнопка w (функція)
Кнопка g (AE-L/AF-L)
Кнопка x (монітор)
Під час
зйомки
Кнопка c (відтворення)
Під час
відтворення
Під час
зйомки
Кнопка l (видалити)
Під час
відтворення
Відтворення зображень (A27).
• Коли фотокамеру вимкнено, натисніть і
утримуйте цю кнопку, щоб увімкнути
фотокамеру в режимі відтворення (A27).
• Повернення в режим зйомки.
Видалення останнього збереженого
зображення (A28).
Видалення зображень (A28).
6
Компоненти фотокамери
Основні функції елементів керування
Керування сенсорною панеллю
Монітор цієї фотокамери є сенсорною панеллю, якою можна керувати за допомогою
пальців.
Торкання
Торкніться сенсорної панелі.
• Торкніться, щоб вибрати елементи на екрані зйомки та
в меню.
• Торкніться, щоб вибрати зображення в режимі
відтворення ескізів.
• Швидко торкніться двічі в режимі повнокадрового
відтворення, щоб збільшити зображення. Швидко
торкніться двічі на збільшених зображеннях, щоб
скасувати збільшення під час відтворення.
• Торкніться, щоб скористатися функцією зйомки за допомогою сенсорного
керування.
• Торкніться, щоб ввести символи за допомогою клавіатури.
Можна торкнутися наведених нижче елементів (залежно від налаштувань і стану
фотокамери).
• Екран зйомки: зони в сірій рамці тощо.
• Меню: піктограми меню, пункти меню, зони в сірій рамці тощо.
Повернення на попередній
екран без зміни налаштувань
100
1/250
F3.4
Ефекти фільтра
М’який портрет
Вибірковий колір
Перетинання екрана
«Риб’яче око»
Ефект мініатюри
Картина
Віньєтування
0.0
25m 0s
500
Підтвер.
Екран зйомки
Меню
7
Компоненти фотокамери
Керування сенсорною панеллю
Швидке протягування
Посуньте палець угору, вниз, ліворуч або праворуч на
сенсорній панелі.
• Відображає попереднє або наступне зображення під
час відтворення (повнокадрове відтворення).
• Прокручує екран у меню та в режимі відтворення
ескізів.
Посування
Торкніться сенсорної панелі, посуньте палець угору,
униз, ліворуч або праворуч, а потім відпустіть.
• Прокручує екран у меню та в режимі відтворення
ескізів.
• Переміщає діапазон відображення, коли
відображається збільшене зображення.
• Керує слайдерами, наприклад у користувацькому
слайдері.
• Регулює точки початку й кінця під час редагування відео.
Розведення/зведення
Торкніться сенсорної панелі двома пальцями та
розведіть або зведіть їх.
• Змінює кількість ескізів, що відображаються в режимі
відтворення ескізів.
• Збільшує або зменшує зображення під час
відтворення.
8
Компоненти фотокамери
Керування сенсорною панеллю
B
Примітки щодо сенсорної панелі
• Ця фотокамера має сенсорну панель ємнісного типу. Вона може не реагувати, коли ви
торкаєтеся її нігтями або в рукавичках.
• Не натискайте на сенсорну панель загостреними жорсткими предметами.
• Не натискайте на сенсорну панель і не тріть її з надмірною силою.
• Сенсорна панель може не реагувати, якщо використовувати з нею окремо придбану
захисну плівку.
B
Примітки щодо роботи із сенсорною панеллю
• Фотокамера може не працювати належним чином, якщо ваші пальці все ще торкаються
сенсорної панелі або щось торкається сенсорної панелі в іншому місці, коли ви її торкаєтеся.
• Фотокамера може не працювати належним чином, якщо виконувати наведені нижче дії під
час посування, розведення чи зведення.
- Бити по сенсорній панелі.
- Переміщати пальці на надто коротку відстань.
- Ледве торкатися сенсорної панелі, рухаючи пальцями.
- Переміщати пальці занадто швидко.
- Під час зведення чи розведення робити завелику паузу між рухами двох пальців.
C
Увімкнення або вимкнення сенсорного керування
Можна ввімкнути або вимкнути сенсорне керування за допомогою параметра Сенсорне
керув. у меню налаштування (A120).
9
Компоненти фотокамери
Керування сенсорною панеллю
Монітор/видошукач
Інформація, що відображається на екрані зйомки або відтворення, залежить від
поточних параметрів фотокамери та стану її використання.
За промовчанням інформація відображається під час вмикання фотокамери й під час
керування нею та зникає за кілька секунд (якщо для параметра Інформація про
знімок установлено значення Авт. показ. інформ. в меню Параметри монітора
(A163)).
Під час зйомки
11
4
3
7
AF
56
2
1
840mm
10
12
8 9 10
13
14
x2.0
15
16
17
18
100
1/250
0.0
29m 0s
999
F3.4
10 AE-L ......................................................................... 171
Параметри відео (відео звичайної
11 швидкості).......................................................... 146
1
Режим зйомки.................................................... 31
Група ефектів (творчий режим)............ 51
2
Режим спалаху .................................................. 58
3
Режим фокусування ...................................... 63
4
Фіксація на нескінченності ...................... 40
5
Індикатор масштабування .................63, 70
6
Фокусна відстань (у форматі 35мм [135])
...................................................................................... 70
7
Індикатор фокусування .............................. 24
16
8
Збільшення цифрового масштабування
...................................................................................... 70
17 Зменшення шуму вітру ............................. 152
18 Фільтр зменшення шуму.......................... 144
9
AF-L..........................................................................171
12 Параметри відео (відео HS)................... 147
13 Якість зображення....................................... 127
14 Розмір зображення ..................................... 129
15 Легка панорама ................................................42
10
Компоненти фотокамери
Монітор/видошукач
Піктограма зменшення вібрацій
........................................................................ 151, 168
44
43
840mm
10
20
x2.0
19
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
100
1/250
F3.4
27
26
28
29
30
31
32
19 Панель кольорів ............................36, 39, 104
20 Індикатор експозиції .................................... 55
0.0
29m 0s
999
21
22
23
25
999
9999
24
33 Штамп із датою ............................................... 166
Піктограма місця призначення
34 подорожі ............................................................ 161
Значення корекції експозиції
21 .......................................................................45, 66, 68
35 Індикатор «Дату не встановлено» .... 194
36 Індикатор зв’язку Bluetooth................... 159
Час записування відео, що залишився
22 ...............................................................................96, 98
37 Індикатор зв’язку Wi-Fi.............................. 159
Підключення пульта дистанційного
38 керування через Bluetooth ................... 208
23 Індикатор готовності.................................... 58
Кількість кадрів, що залишилися
24 (нерухомі зображення)............................... 23
25 Індикатор внутрішньої пам’яті............... 23
26 Діафрагмове число........................................ 53
39 Режим польоту ............................................... 158
Зйомка за допомогою сенсорного
40 керування .............................................................72
27 Витримка............................................................... 53
28 Чутливість ISO..................................................138
41 Активний D-Lighting......................................66
42 М’який......................................................................45
Автоматичний індикатор чутливості
29 ISO ............................................................................138
43 Баланс білого................................................... 130
44 Тон шкіри ..............................................................45
30 Індикатор чутливості ISO.........................138
Індикатор рівня заряду елемента
31 живлення .............................................................. 23
Індикатор підключення адаптера
заряджання змінного струму
32 Індикатор підключення адаптера
змінного струму
11
Компоненти фотокамери
Монітор/видошукач
55
54
53
52
51
50
49
±0.3
±1.0
120
2m30s
61
60
59
58
57
56
±0.7
5
10
3
62
60
840mm
10
x2.0
63
48
64
47
65
46
45
100
1/250
F3.4
0.0
29m 0s
999
66
67
45 Відтінок............................................................45, 66
46 Пом’якшення тону шкіри........................... 45
Автоспуск у режимі портрета
58 домашньої тварини........................................38
47 Спеціальні ефекти ........................................104
48 Яскравість кольорів ...............................45, 66
59 Автоколаж.............................................................47
60 Таймер посмішки.............................................50
49 Режим неперервної зйомки..........38, 134
50 Брекетинг експозиції .................................139
Зйомка нерухомих зображень (під час
61 записування відео) ...................................... 100
Зона фокусування (виявлення обличчя,
62 домашньої тварини) ............38, 50, 75, 140
51 У руках/на штативі...................................35, 36
52 Заднє освітлення (HDR)............................... 37
63
53 Сповільнена відеозйомка .......................101
Багатократна експозиція з
54 висвітленням...................................................... 40
Зона фокусування (вручну, по центру)
........................................................................... 77, 141
Зона фокусування (відстеження
64 об’єкта)................................................................. 141
Зона фокусування (АФ із пошуком
65 об’єкта)......................................................... 74, 141
55 Піктограма відстеження моргання..... 49
56 Індикатор автоспуску................................... 61
Зона центрально-зваженого
66 вимірювання .................................................... 133
57 Таймер для автопортрета......................... 61
67 Область точкового вимірювання...... 133
12
Компоненти фотокамери
Монітор/видошукач
Під час відтворення
1 2345678
9
999/999
999/999
9999/9999
29m00s
29m00s
24
23
22
21
11
12
13
14
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
20
10
19 18
16 15
17
1
Піктограма захисту........................................155
14 Параметри відео ...........................................145
2
Відображення серії (якщо вибрано
Окремі знімки)........................................... 157
15 Якість зображення .......................................127
3
Піктограма ефектів фільтра...................... 92
4
Піктограма тонкої обробки...................... 90
5
Піктограма D-Lighting..................................89
6
Піктограма швидкої обробки ................. 89
7
Піктограма коригування ефекту
червоних очей ..................................................90
8
Піктограма позначки для передачі
................................................................................... 153
Індикатор рівня заряду елемента
21 живлення ...............................................................23
9
Індикатор внутрішньої пам’яті ...............23
Індикатор підключення адаптера
заряджання змінного струму
22 Індикатор підключення адаптера
змінного струму
16 Піктограма обтинання..........................84, 94
17 Індикатор гучності .......................................106
Вказівник відтворення відео
18 Вказівник відтворення серії
Вказівник відтворення легкої панорами
19 Час записування
20 Дата записування
Номер поточного зображення/
10 загальна кількість зображень
Тривалість відео або час відтворення,
11 що минув
23 Ім’я папки............................................................204
24 Номер і тип файлу ........................................204
12 Розмір зображення..................................... 129
13 Легка панорама ................................................ 44
13
Компоненти фотокамери
Монітор/видошукач
Початок роботи
Приєднання ремінця...................................................................................................................15
Вставлення елемента живлення й карти пам’яті............................................................16
Заряджання елемента живлення...........................................................................................17
Зміна кута монітора .....................................................................................................................19
Налаштування фотокамери.............................................................................................................. 20
14
Початок роботи
Приєднання ремінця
• Ремінець можна приєднати до вушка на будь-якій стороні (лівій або правій) корпуса
фотокамери.
15
Початок роботи
Приєднання ремінця
Вставлення елемента живлення й карти
пам’яті
Фіксатор елемента живлення
Гніздо для карти пам’яті
• Правильно зорієнтувавши позитивний і негативний контакти елемента живлення,
посуньте оранжевий фіксатор елемента живлення (3) і повністю вставте елемент
живлення (4).
• Вставте карту пам’яті до її фіксації (5).
• Не вставляйте елемент живлення чи карту пам’яті верхньою стороною донизу або у
зворотному напрямку, оскільки це може призвести до несправності.
• Якщо перемикач захисту від записування карти пам’яті встановлено в положення
блокування, буде неможливо знімати й видаляти зображення або форматувати карту
пам’яті.
• Дані фотокамери, зокрема зображення та відео, можна зберігати на карті пам’яті або
у внутрішній пам’яті. Щоб використовувати внутрішню пам’ять, вийміть карту пам’яті.
B
Форматування карти пам’яті
У разі першого вставлення в цю фотокамеру карти пам’яті, яка використовувалася в іншому
пристрої, обов’язково відформатуйте її за допомогою цієї фотокамери.
• Зверніть увагу, що під час форматування з карти пам’яті безповоротно
видаляються всі зображення та інші дані. Перед форматуванням карти пам’яті
обов’язково створіть копії всіх зображень, які потрібно зберегти.
• Вставте карту пам’яті у фотокамеру, натисніть кнопку d і виберіть пункт Форматувати
картку в меню налаштування (A120).
Виймання елемента живлення або карти пам’яті
Вимкніть фотокамеру та переконайтеся, що індикатор вмикання живлення й екран
вимкнулися, а потім відкрийте кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти
пам’яті.
• Посуньте фіксатор елемента живлення, щоб вивільнити елемент живлення.
• Обережно посуньте карту пам’яті у фотокамеру, щоб частково вивільнити карту
пам’яті.
• Будьте обережні, торкаючись фотокамери, елемента живлення та карти пам’яті
відразу після використання фотокамери, оскільки вони можуть нагріватися.
16
Початок роботи
Вставлення елемента живлення й карти пам’яті
Заряджання елемента живлення
Адаптер заряджання змінного струму*
Електрична розетка
USB-кабель (входить до
комплекту постачання)
Індикатор вмикання живлення
(індикатор заряджання)
* Може бути приєднано перехідник штекера залежно від країни або регіону покупки.
Форма перехідника штекера залежить від країни або регіону, де було придбано
фотокамеру.
• Заряджання починається після підключення фотокамери до електричної розетки,
коли встановлено елемент живлення, як показано на ілюстрації. Індикатор вмикання
живлення повільно блимає під час заряджання елемента живлення.
• Після завершення заряджання індикатор вмикання живлення (індикатор заряджання)
вимикається. Відключіть адаптер заряджання змінного струму від електричної розетки
та від’єднайте USB-кабель.
Тривалість заряджання складає приблизно 2 год. і 30 хв. для повністю розрядженого
елемента живлення.
• Неможливо зарядити елемент живлення, якщо індикатор вмикання живлення
(індикатор заряджання) швидко блимає, що може бути спричинено одним із указаних
нижче факторів.
- Температура навколишнього середовища не підходить для заряджання.
- USB-кабель або адаптер заряджання змінного струму не підключено належним
чином.
- Елемент живлення пошкоджено.
B
Примітки щодо USB-кабелю
• Не використовуйте USB-кабель, відмінний від UC-E21. Використання USB-кабелю, відмінного від
UC-E21, може призвести до перегрівання виробу, пожежі або ураження електричним струмом.
• Перевірте форму та напрямок штекерів, а також не вставляйте й не видаляйте штекери під кутом.
17
Початок роботи
Заряджання елемента живлення
B
Примітки щодо заряджання елемента живлення
• Фотокамеру можна використовувати під час заряджання елемента живлення, але це
збільшить тривалість заряджання. Індикатор вмикання живлення (індикатор заряджання)
вимикається під час використання фотокамери.
- Під час заряджання елемента живлення не можна записувати відео.
• За жодних обставин не використовуйте адаптер змінного струму іншої моделі або
виробника, окрім адаптера заряджання змінного струму EH-73P, а також не використовуйте
наявні в продажу USB-адаптер змінного струму чи зарядний пристрій для мобільного
телефону. Нехтування цим застереженням може спричинити перегрів або пошкодження
фотокамери.
18
Початок роботи
Заряджання елемента живлення
Зміна кута монітора
Напрямок і кут монітора можна налаштовувати.
Для звичайної зйомки
Для зйомки з низького положення
Для зйомки з високого положення
Для зйомки автопортретів
B
Примітки щодо монітора
• Рухаючи монітор, не застосовуйте надмірну силу та посувайте монітор повільно в діапазоні
його можливого регулювання, щоб не пошкодити з’єднання.
• Не торкайтеся задньої частини монітора. Нехтування цим
застереженням може призвести до неправильної роботи
продукту.
Будьте особливо обережні,
щоб не торкатися цих
ділянок.
19
Початок роботи
Зміна кута монітора
Налаштування фотокамери
Під час першого ввімкнення фотокамери відображаються екрани для налаштування
мови інтерфейсу та годинника фотокамери.
1
Увімкніть фотокамеру.
• Використовуйте мультиселектор для вибору та налаштування параметрів.
Мультиселектор
Вгору
Ліворуч
Перемикач
живлення
Праворуч
Вниз
Кнопка k
(підтвердити вибір)
• Буде відображено екран вибору мови. За
допомогою кнопок мультиселектора
HI виділіть мову й натисніть кнопку k, щоб
вибрати її. Набір мов, які відображаються,
залежить від країни або регіону.
Мова/Language
Скасувати
2
Виберіть Так й натисніть кнопку k.
Обрати часовий пояс та
установити дату й час?
Так
Ні
Скасувати
20
Початок роботи
Налаштування фотокамери
3
Виділіть місцевий часовий пояс і
натисніть кнопку k.
• Натисніть H, щоб установити літній час. Якщо
цю функцію ввімкнуто, час встановлюється на
одну годину раніше та відображається
піктограма W. Якщо натиснути I, щоб вимкнути
цю функцію, час повертається на одну годину
назад.
Місцевий часовий пояс
London, Casablanca
UTC+0
Назад
Підтвер.
4
Натисніть HI, щоб вибрати формат дати, а потім натисніть
кнопку k.
5
Введіть поточні дату й час для
годинника фотокамери та натисніть
кнопку k.
• Використовуйте кнопки JK для виділення
елементів і кнопки HI для їх зміни.
• Виберіть поле хвилин і натисніть кнопку k для
підтвердження налаштування.
6
Дата й час
Д
М
Р
01 01 2019
г.
хв.
00 00
Підтвер.
Коли з’явиться запит, виберіть Так і натисніть кнопку k.
• Коли налаштування буде завершено, фотокамера перейде до екрана зйомки.
C
Встановлення мови
Мову можна встановити в будь-який час в розділі Мова/Language меню налаштування z
(A120).
C
Змінення налаштувань часового поясу та дати
Установіть потрібні значення в розділі Часовий пояс і дата меню налаштування z.
Коли ввімкнуто літній час, у розділі Часовий пояс встановлюється час на годину раніше, а
коли літній час вимкнуто, налаштування часу повертається на годину назад.
21
Початок роботи
Налаштування фотокамери
Основні операції зйомки та
відтворення
Зйомка зображень .......................................................................................................................23
Відтворення зображень.............................................................................................................27
Видалення зображень ................................................................................................................28
22
Основні операції зйомки та відтворення
Зйомка зображень
Режим A (автоматичний) використовується в цьому посібнику як приклад. Режим
A (автоматичний) дає змогу виконувати загальну зйомку за різноманітних умов
зйомки.
1
Поверніть диск перемикання
режимів у положення A.
• Індикатор рівня заряду елемента живлення
b: рівень заряду елемента живлення високий.
B: рівень заряду елемента живлення низький.
• Кількість кадрів, що залишилися
Індикатор C відображається, якщо у
фотокамеру не вставлено жодної карти пам’яті, а
зображення зберігаються у внутрішній пам’яті.
Кількість кадрів, що
залишилися
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Індикатор рівня заряду
елемента живлення
2
Тримайте фотокамеру, не хитаючи її.
• Не затуляйте пальцями або іншими предметами об’єктив, спалах, допоміжний промінь
АФ, датчик видошукача, мікрофон і динамік.
23
Основні операції зйомки та відтворення
Зйомка зображень
3
Скомпонуйте кадр.
• Перемістіть елемент керування масштабуванням або боковий елемент керування
масштабуванням, щоб змінити положення масштабування об’єктива.
• Якщо ви втрачаєте з виду об’єкт, коли знімаєте з об’єктивом у положенні телефото,
натисніть кнопку q (тимчасово скасувати масштабування), щоб тимчасово
розширити область, видиму в кадрі. Це допоможе вам скомпонувати кадр із цим
об’єктом.
Зменшення
Збільшення
Збільшення
Зменшення
4
Натисніть кнопку спуску затвора
наполовину.
• Натиснути кнопки спуску затвора «наполовину»
означає натиснути й утримувати кнопку в точці,
де відчувається незначний опір.
• Коли об’єкт перебуває у фокусі, зона
фокусування або індикатор фокусування
відображається зеленим.
• У разі використання цифрового масштабування
фотокамера фокусується на центрі кадру, а зона
фокусування не відображається.
• Якщо зона фокусування або індикатор
фокусування блимають, фотокамері не вдалося
сфокусуватися. Змініть композицію та спробуйте
знову натиснути кнопку спуску затвора
наполовину.
5
Не прибираючи палець, натисніть
кнопку спуску затвора до кінця.
24
Основні операції зйомки та відтворення
Зйомка зображень
1/250
F3.4
Зона фокусування
B
Примітки щодо збереження зображень або відео
Під час збереження зображень або відео блимає індикатор, який указує на кількість кадрів, що
залишилися, або індикатор, який указує на час записування, що залишився. Не відкривайте
кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам’яті та не виймайте
елемент живлення чи карту пам’яті, поки блимає індикатор. Це може призвести до втрати
даних або пошкодження фотокамери чи карти пам’яті.
C
Функція автоматичного вимкнення
• Якщо протягом близько однієї хвилини не виконуються жодні операції, екран вимикається,
фотокамера переходить у режим очікування, а індикатор вмикання живлення блимає.
Фотокамера вимикається після перебування в режимі очікування протягом близько трьох
хвилин.
• Щоб знову ввімкнути екран, коли фотокамера перебуває в режимі очікування, виконайте
якусь дію, наприклад натисніть перемикач живлення або кнопку спуску затвора.
C
У разі використання штатива
• Для стабілізації фотокамери в наведених нижче ситуаціях рекомендовано використовувати
штатив.
- Під час зйомки в умовах слабкого освітлення, коли для режиму спалаху встановлено
значення W (вимкнуто).
- Коли масштабування встановлено в положення телефото.
• Якщо під час зйомки для стабілізації фотокамери використовується штатив, установіть для
параметра Фото VR у меню налаштування (A120) значення Вимкнути, щоб запобігти
потенційним помилкам, спричиненим цією функцією.
Використання спалаху
У ситуаціях, коли потрібен спалах, наприклад у
темних місцях або в разі освітлення об’єкта
ззаду, відкрийте спалах, перемістивши елемент
керування K (відкривання спалаху).
• Коли відображається екран зйомки,
натисканням мультиселектора H (m) можна
вибрати режим спалаху. Щоб установити
спрацьовування спалаху в усіх ситуаціях,
виберіть m (заповнюючий спалах).
• Коли спалах не використовується, обережно
опустіть його, доки він не зафіксується з клацанням.
Записування відео
Відобразіть екран зйомки й натисніть кнопку
b (e відеозйомка), щоб почати записування відео.
Натисніть кнопку b (e) знову, щоб завершити
записування.
25
Основні операції зйомки та відтворення
Зйомка зображень
Зйомка за допомогою сенсорного керування
Можна включити функцію сенсорного керування,
торкнувшись піктограми сенсорного керування на
екрані зйомки.
• Якщо вибрано параметр за промовчанням
A Сенсорний спуск затвора, спуск затвора
відбувається, коли ви просто торкаєтесь об’єкта
на екрані, не використовуючи кнопку спуску
затвора.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Перемикання між монітором і видошукачем
Рекомендовано використовувати видошукач, коли
через яскраве освітлення погано видно зображення
на моніторі, наприклад надворі під сонцем.
• Коли ви наближуєте обличчя до видошукача,
датчик видошукача реагує на це, вмикається
видошукач, а монітор вимикається (параметр за
промовчанням).
• Для перемикання між монітором і видошукачем
можна також використовувати кнопку
x (монітор).
Датчик видошукача
Видошукач
Регулювання діоптрій видошукача
Якщо екран у видошукачі погано видно, відрегулюйте
його. Для цього обертайте регулятор налаштування
діоптрій, одночасно дивлячись у видошукач.
• Будьте обережні, щоб не подряпати око кінчиками
пальців або нігтями.
Регулятор налаштування
діоптрій
B
Примітки щодо перевірки та налаштування кольорів зображень
Використовуйте монітор на задній панелі фотокамери, тому що монітор має кращу
відтворюваність кольорів, ніж видошукач.
26
Основні операції зйомки та відтворення
Зйомка зображень
Відтворення зображень
1
Натисніть кнопку c (відтворення), щоб
увійти в режим відтворення.
• Якщо натиснути й утримувати кнопку c, коли
фотокамеру вимкнено, фотокамера ввімкнеться в
режимі відтворення.
2
За допомогою мультиселектора
виберіть зображення для
відображення.
• Натисніть і утримуйте кнопку HIJK, щоб
швидко прокрутити зображення.
• Зображення також можна вибирати, обертаючи
мультиселектор або диск керування.
• Щоб відтворити записане відео, натисніть кнопку
k.
• Щоб повернутися до режиму зйомки, натисніть
кнопку c або кнопку спуску затвора.
• Перемістіть елемент керування
масштабуванням у бік g (i) у
режимі повнокадрового
відтворення, щоб збільшити
зображення.
Відображення попереднього
зображення
Відображення наступного
зображення
3.0
• У режимі повнокадрового
відтворення перемістіть елемент
керування масштабуванням у бік
f (h), щоб активувати режим
відтворення ескізів і відобразити
кілька зображень на екрані.
C
1/20
Керування сенсорною панеллю на екрані відтворення
За допомогою сенсорної панелі можна керувати екраном відтворення (A7).
27
Основні операції зйомки та відтворення
Відтворення зображень
Видалення зображень
1
У режимі відтворення натисніть кнопку
l (видалити) для видалення
зображення, що відображається на
екрані.
2
За допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть
потрібний метод видалення й
натисніть кнопку k.
Видалити
Поточне зображення
Видал. виділені зображ.
• Щоб вийти, не видаляючи зображення, натисніть
кнопку d.
3
Усі зображення
Виберіть Так й натисніть кнопку k.
• Видалені зображення неможливо відновити.
Видалити 1 зображення?
Так
Ні
B
Примітки щодо видалення зображень, одночасно збережених у
форматах RAW і JPEG
У разі використання фотокамери для видалення зображень, знятих зі значенням RAW + Fine
або RAW + Normal параметра Якість зображення (A123), збережені зображення
видаляються в обох форматах: RAW і JPEG. Не можна видалити тільки один формат.
B
Видалення зображень, відзнятих неперервно (серія)
• Зображення, відзняті неперервно або з використанням
функції «Автоколаж», зберігаються як серія. За
промовчанням в режимі відтворення відображається
лише одне зображення в серії (основний знімок).
• Натиснувши кнопку l під час відображення основного знімка
серії, ви видалите всі зображення в серії.
• Для видалення окремих зображень в серії натисніть кнопку k,
щоб відобразити їх по одному, а потім натисніть кнопку l.
C
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Видалення зображення, знятого в режимі зйомки
Під час використання режиму зйомки натисніть кнопку l, щоб видалити останнє збережене
зображення.
28
Основні операції зйомки та відтворення
Видалення зображень
Екран вибору зображення для видалення
1
За допомогою кнопок
мультиселектора JK (або
повертаючи його) виберіть
зображення, яке потрібно видалити.
• Перемістіть елемент керування масштабуванням
(A2) у бік g (i), щоб перейти до
повнокадрового відтворення, або в бік f (h),
щоб перейти до відтворення ескізів.
2
За допомогою кнопок HI виберіть
значення ON або OFF.
Видал. виділені зображ.
Назад
ON/OFF
Підтвер.
Видал. виділені зображ.
• Коли вибрано значення ON, під виділеним
зображенням відображається піктограма.
Повторіть кроки 1 і 2, щоб вибрати додаткові
зображення.
Назад
3
ON/OFF
Натисніть кнопку k, щоб підтвердити вибір зображення.
• Відобразиться діалогове вікно підтвердження. Щоб виконати потрібні дії,
дотримуйтеся вказівок на екрані.
29
Основні операції зйомки та відтворення
Видалення зображень
Підтвер.
Функції зйомки
Вибір режиму зйомки .................................................................................................................31
Режим A (автоматичний)........................................................................................................32
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки).............................................33
Творчий режим (застосування ефектів під час зйомки) .............................................51
Режими A, B, C і D (установлення експозиції для зйомки).....................................53
Налаштування функцій зйомки за допомогою мультиселектора
(m/n/p/o).....................................................................................................................................57
Режим спалаху ...............................................................................................................................58
Автоспуск .........................................................................................................................................61
Режим фокусування.....................................................................................................................63
Використання користувацького слайдера .......................................................................66
Корекція експозиції (регулювання яскравості) ..............................................................68
Використання кнопки w (функція).....................................................................................69
Використання масштабування ...............................................................................................70
Використання зйомки за допомогою сенсорного керування .................................72
Фокусування ...................................................................................................................................73
Параметри за промовчанням (режим спалаху, Автоспуск і режим
фокусування) ..................................................................................................................................78
Функції, які не можна використовувати водночас під час зйомки ........................80
30
Функції зйомки
Вибір режиму зйомки
Можна обертати диск перемикання режимів, щоб
зіставити потрібний режим зйомки з індикатором на
корпусі фотокамери.
• Режим A (автоматичний)
Виберіть цей режим, щоб виконувати загальну зйомку за різноманітних умов зйомки.
• Режим o (творчий)
Застосування ефектів до зображень під час зйомки.
• Режими y (сюжетні)
Натисканням кнопки d можна вибрати потрібний сюжетний режим, щоб знімати з
використанням параметрів, які підходять для тих чи інших умов.
У режимі Автом. вибір сюжету (налаштування за промовчанням) фотокамера
розпізнає умови зйомки під час створення кадру, завдяки чому можна робити знімки
відповідно до цих умов.
• Режим M (Показ коротк. відео)
Фотокамера створює коротке відео тривалістю до 30 секунд (e1080/30p або
S1080/25p) шляхом запису й автоматичного поєднання багатьох відеокліпів
тривалістю кілька секунд.
• Режими A, B, C і D
Вибирайте ці режими, коли потрібно мати більше контролю за витримкою та
діафрагмовим числом.
C
Показ довідки
Опис функцій відображається під час зміни режиму зйомки або під час відображення екрана
налаштування.
Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб швидко активувати режим зйомки. Описи
можна показати або приховати за допомогою параметра Показ довідки. Для цього виберіть
пункт Параметри монітора (A126) у меню налаштування.
31
Функції зйомки
Вибір режиму зйомки
Режим A (автоматичний)
Виберіть цей режим, щоб виконувати загальну
зйомку за різноманітних умов зйомки.
• Коли фотокамера виявляє обличчя людини, вона
фокусується на ньому (A75).
Функції, доступні в режимі A (автоматичний)
•
•
•
•
•
Режим спалаху (A58)
Автоспуск (A61)
Режим фокусування (A63)
Корекція експозиції (A68)
Меню зйомки (для всіх режимів зйомки) (A127)
32
Функції зйомки
Режим A (автоматичний)
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов
зйомки)
Виберіть будь-який із сюжетних режимів залежно від умов зйомки та робіть знімки з
відповідними параметрами.
Сюжетне меню
Автом. вибір сюжету
Портрет
Пейзаж
Сповіл. відеозйомка
Спорт
Нічний портрет
Вечірка/у приміщенні
Натисніть кнопку d, щоб відобразити сюжетне меню, і виберіть один із наведених далі
сюжетних режимів за допомогою мультиселектора.
o Автом. вибір сюжету (параметр за
промовчанням) (A34)
j Нічний пейзаж (A36)1
b Портрет
k Великий план (A36)
c Пейзаж1
u Їжа (A36)
N Сповіл. відеозйомка (A101)
d Спорт (A34)
2
o Заднє освітлення (A37)1
e Нічний портрет (A35)
p Легка панорама (A42)1
f Вечірка/у приміщенні (A35)1
O Порт-т дом. тварини (A38)
Z Пляж1
O М’який (A39)1
z Сніг1
I Вибірковий колір (A39)1
h Захід сонця1, 3
i Сутінки/світанок
1
2
3
4
5
m Феєрверк (A37)3, 4
U Багат. експ. з висвітл. (A40)5
1, 3
F Інтелектуал. портрет (A45)
Фотокамера фокусується на ділянці в центрі кадру.
Фотокамера фокусується на ділянці в центрі кадру (під час автофокусування).
У зв’язку з довгою витримкою рекомендується використовувати штатив. Установіть для
параметра Фото VR (A168) у меню налаштування значення Вимкнути, якщо під час
зйомки для стабілізації фотокамери використовується штатив.
Фотокамера фокусується на нескінченність (під час автофокусування).
У зв’язку з довгою витримкою рекомендується використовувати штатив.
33
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Поради та примітки про сюжетний режим
y M o Автом. вибір сюжету
• Фотокамера розпізнає умови зйомки під час створення кадру, завдяки чому можна
робити знімки відповідно до цих умов.
A
Портрет (зйомка портретів однієї або двох осіб великим планом)
B
Портрет (зйомка портретів великої кількості людей або зображень, на яких фон
займає велику ділянку кадру)
C
Пейзаж
D
Нічний портрет (зйомка портретів однієї або двох осіб великим планом)
E
Нічний портрет (зйомка портретів великої кількості людей або зображень, на
яких фон займає велику ділянку кадру)
F
Нічний пейзаж
G
Великий план
H
Заднє освітлення (зйомка об’єктів, відмінних від людей)
I
Заднє освітлення (зйомка портретних зображень)
J
Інші умови зйомки
• За деяких умов зйомки фотокамера може не вибрати потрібні налаштування. У такому разі
виберіть інший режим зйомки (A31).
• Коли активовано цифрове масштабування, піктограма режиму зйомки змінюється на J.
y M d Спорт
• Якщо утримувати кнопку спуску затвора натиснутою до кінця, зображення зніматимуться
неперервно.
• Фотокамера може неперервно зняти до 10 зображень зі швидкістю близько 10 кадр./с,
коли встановлено параметри Normal (якість зображення) і i 4608 × 3456 (розмір
зображення).
• Частота кадрів під час неперервної зйомки може знизитися залежно від поточного
налаштування якості зображення, розміру зображення, карти пам’яті, що
використовується, або умов зйомки.
• Значення фокуса, експозиції та відтінку для другого та наступних зображень фіксуються
на значеннях, визначених для першого зображення.
34
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
y M e Нічний портрет
• Відкрийте спалах перед зйомкою.
• На екрані, що відобразиться після вибору режиму e Нічний портрет, виберіть u У
руках або w На штативі.
• u У руках:
- Коли піктограма e на екрані зйомки має зелений колір, натисніть кнопку спуску
затвора до кінця, щоб відзняти серію зображень, які об’єднуються в одне зображення та
зберігаються.
- Коли піктограма e на екрані зйомки має білий колір, натисніть кнопку спуску затвора
до кінця, щоб зняти одне зображення.
- Після натискання кнопки спуску затвора до кінця тримайте фотокамеру нерухомо, доки
не відобразиться нерухоме зображення. Після створення знімка не вимикайте
фотокамеру, доки не відобразиться екран зйомки.
- Якщо під час неперервної зйомки об’єкт рухається, зображення може вийти
перекритим, спотвореним або розмитим.
- Кут огляду (тобто область, видима в кадрі) збереженого зображення вужчий за
відображений на екрані зйомки.
- За певних умов зйомки неперервна зйомка неможлива.
• w На штативі:
- Одне зображення знімається з довгою витримкою в разі натискання кнопки спуску
затвора до кінця.
- Зменшення вібрацій вимкнено незалежно від параметра Фото VR (A168) у меню
налаштування.
y M f Вечірка/у приміщенні
• Щоб уникнути ефектів тремтіння фотокамери, тримайте її, не хитаючи. Установіть для
параметра Фото VR (A168) у меню налаштування значення Вимкнути, якщо під час
зйомки для стабілізації фотокамери використовується штатив.
35
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
y M j Нічний пейзаж
• На екрані, що відобразиться після вибору режиму j Нічний пейзаж, виберіть u У
руках або w На штативі.
• u У руках:
- Коли піктограма j на екрані зйомки має зелений колір, натисніть кнопку спуску
затвора до кінця, щоб відзняти серію зображень, які об’єднуються в одне зображення та
зберігаються.
- Коли піктограма j на екрані зйомки має білий колір, натисніть кнопку спуску затвора
до кінця, щоб зняти одне зображення.
- Після натискання кнопки спуску затвора до кінця тримайте фотокамеру нерухомо, доки
не відобразиться нерухоме зображення. Після створення знімка не вимикайте
фотокамеру, доки не відобразиться екран зйомки.
- Кут огляду (тобто область, видима в кадрі) збереженого зображення вужчий за
відображений на екрані зйомки.
- За певних умов зйомки неперервна зйомка неможлива.
• w На штативі:
- Одне зображення знімається з довгою витримкою в разі натискання кнопки спуску
затвора до кінця.
- Зменшення вібрацій вимкнено незалежно від параметра Фото VR (A168) у меню
налаштування.
y M k Великий план
• Режим фокусування (A63) змінюється на p (макрозйомка), і фотокамера автоматично
встановлює масштаб у найближче положення, у якому вона може сфокусуватися.
• Можна перемістити зону фокусування. Натисніть кнопку k, за допомогою кнопок
мультиселектора HIJK (або повертаючи його) перемістіть зону фокусування й
натисніть кнопку k, щоб застосувати параметр.
y M u Їжа
• Режим фокусування (A63) змінюється на p (макрозйомка), і фотокамера автоматично
встановлює масштаб у найближче положення, у якому вона може сфокусуватися.
• Повертайте диск керування або мультиселектор,
щоб налаштувати відтінок. Параметр відтінку
зберігається в пам’яті фотокамери навіть після її
вимкнення.
• Можна перемістити зону фокусування. Натисніть
кнопку k, за допомогою кнопок мультиселектора
0.0
HIJK (або повертаючи його) перемістіть зону
25m 0s
фокусування й натисніть кнопку k, щоб застосувати
1/250 F3.4
500
100
параметр.
36
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
y M m Феєрверк
• Під час відображення екрана зйомки можна натиснути кнопку k, щоб сфокусуватися за
допомогою ручного фокусування. Щоб отримати додаткові відомості, див. крок 2 в розділі
«Використання ручного фокусування» (A64).
• Витримка фіксується на значенні в 4 секунди.
• Не можна використовувати корекцію експозиції (A68).
y M o Заднє освітлення
• На екрані, що відобразиться після вибору o Заднє освітлення, виберіть значення
Увімк. або Вимк., щоб увімкнути або вимкнути функцію розширеного динамічного
діапазону (HDR) відповідно до умов зйомки.
• Вимк.: спалах спрацьовує, щоб запобігти затіненню об’єкта зйомки. Знімайте зображення
з відкритим спалахом.
- Натисніть кнопку спуску затвора повністю, щоб зняти одне зображення.
• Увімк.: використовуйте під час зйомки зображень, які містять одночасно дуже яскраві та
дуже темні області.
- Після натискання кнопки спуску затвора до кінця фотокамера неперервно знімає
зображення та зберігає два наведених нижче зображення.
- Комбіноване зображення без використання HDR
- Комбіноване зображення з використанням HDR, у якому мінімізовано втрату
деталізації в яскравих областях або тінях
- Якщо пам’яті достатньо лише для збереження одного зображення, буде збережено
тільки зображення зі скоригованими темними ділянками, оброблене під час зйомки
функцією D-Lighting (A89).
- Після натискання кнопки спуску затвора до кінця тримайте фотокамеру нерухомо, доки
не відобразиться нерухоме зображення. Після створення знімка не вимикайте
фотокамеру, доки не відобразиться екран зйомки.
- Кут огляду (тобто область, видима в кадрі) збереженого зображення вужчий за
відображений на екрані зйомки.
- За деяких умов зйомки навколо яскравих об’єктів можуть з’являтися темні тіні, а навколо
темних об’єктів — яскраві ділянки.
B
Примітки щодо функції HDR
Рекомендується використовувати штатив. Установіть для параметра Фото VR (A168) у
меню налаштування значення Вимкнути, якщо для стабілізації фотокамери
використовується штатив.
37
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
y M O Порт-т дом. тварини
• У разі наведення фотокамери на собаку або кота вона виявляє мордочку собаки або кота
й фокусується на ній. За промовчанням затвор автоматично спускається, коли
розпізнається мордочка собаки або кота (автоспуск у режимі портрета домашньої
тварини).
• На екрані, що відобразиться після вибору режиму O Порт-т дом. тварини, виберіть
U Покадровий або V Неперервна.
- U Покадровий: коли розпізнається мордочка собаки або кота, фотокамера знімає
одне зображення.
- V Неперервна: коли розпізнається мордочка собаки або кота, фотокамера
неперервно знімає три зображення.
B
Автоспуск у режимі портрета домашньої тварини та таймер для
автопортрета
Указані далі параметри можна налаштувати, натиснувши кнопку мультиселектора J (n).
• Y Автосп. р. Порт.дом.тв.: фотокамера автоматично спускає затвор, коли розпізнає
мордочку собаки або кота.
- Після зйомки п’яти серій для автоспуску в режимі портрета домашньої тварини
встановлюється значення k.
- Затвор можна також спустити, натиснувши кнопку спуску затвора. Коли вибрано режим
V Неперервна, зображення знімаються неперервно, поки кнопка спуску затвора
утримується натиснутою до кінця.
• r5s Таймер для автопорт.: затвор спускається через 5 секунд після натискання кнопки
спуску затвора до кінця.
Скомпонуйте кадр після натискання кнопки спуску затвора до кінця.
- Додаткові відомості див. у розділі «Автоспуск» (A61).
- Фотокамера фокусується на мордочці собаки або кота чи обличчі людини в разі їх
виявлення.
- Фотокамера не може знімати зображення неперервно.
• k: фотокамера спускає затвор, коли кнопка спуску затвора натискається до кінця.
- Фотокамера фокусується на мордочці собаки або кота чи обличчі людини в разі їх
виявлення.
- Коли вибрано режим V Неперервна, зображення знімаються неперервно, поки кнопка
спуску затвора утримується натиснутою до кінця.
B
Зона фокусування
• Коли фотокамера розпізнає мордочку, навколо неї
відображається жовта рамка. Після того, як
фотокамера сфокусується на мордочці, що
відображається всередині подвійної рамки (зона
фокусування), подвійна рамка стане зеленою. Якщо не
виявлено жодної мордочки, фотокамера фокусується
на об’єкті в центрі кадру.
• За деяких умов зйомки мордочку собаки або кота чи
обличчя людини може бути не виявлено, а всередині
рамки відображатимуться інші об’єкти.
38
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M O М’який
• Легкий ефект плавного фокусування по всьому кадру для більш м’якого зображення.
• Деякі Параметри відео (A145) недоступні.
y M I Вибірковий колір
• Залишає тільки вибраний колір і робить інші кольори чорно-білими.
• Повертайте диск керування, щоб вибрати потрібний
колір.
100
39
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M U Багат. експ. з висвітл.
• Фотокамера автоматично знімає рухомі об’єкти через регулярні інтервали, порівнює всі
зображення та накладає тільки їх яскраві області, а потім зберігає їх як одне зображення.
Знімаються полоси світла, наприклад потік автомобільних фар або рух зірок.
• На екрані, що відобразиться після вибору режиму U Багат. експ. з висвітл., виберіть
V Ніч. пейзаж+сліди світ., W Ніч. пейзаж+сліди зір. або S Сліди зірок.
Параметр
Опис
Використовується для зйомки потоку автомобільних фар на фоні
нічного пейзажу.
• Фотокамера фокусується на ділянці в центрі кадру.
• Повертайте диск керування або мультиселектор, щоб вибрати
потрібний інтервал між знімками. Установлений інтервал стає
V Ніч.
витримкою. Щоб установити витримку, також можна торкнутись
пейзаж+сліди
індикатора витримки на екрані зйомки. Коли зроблено 50 знімків,
світ.
фотокамера автоматично зупиняє зйомку.
• Для кожних 10 знімків автоматично зберігається одне
комбіноване зображення, на якому накладаються полоси з
початку зйомки.
Використовується для зйомки руху зірок з нічним пейзажем у кадрі.
• Фокусування встановлене на нескінченність. На екрані зйомки
відображається символ R.
• Масштабування автоматично переміщується в максимальне
положення ширококутної зйомки.
W Ніч.
пейзаж+сліди • Знімки робляться з витримкою 20 секунд приблизно кожні
5 секунд. Коли зроблено 300 знімків, фотокамера автоматично
зір.
зупиняє зйомку.
• Для кожних 30 знімків автоматично зберігається одне
комбіноване зображення, на якому накладаються полоси з
початку зйомки.
S Сліди зірок
Використовується для зйомки руху зірок.
• Фокусування встановлене на нескінченність. На екрані зйомки
відображається символ R.
• Масштабування автоматично переміщується в максимальне
положення ширококутної зйомки.
• Знімки робляться з витримкою 25 секунд приблизно кожні
5 секунд. Коли зроблено 300 знімків, фотокамера автоматично
зупиняє зйомку.
• Для кожних 30 знімків автоматично зберігається одне
комбіноване зображення, на якому накладаються полоси з
початку зйомки.
• В інтервалі під час зйомки екран може вимкнутися. Індикатор вмикання живлення
світиться, коли екран вимкнено.
• Щоб зупинити зйомку до її автоматичного завершення, натисніть кнопку k, коли екран
увімкнено.
• Коли ви отримаєте всі бажані сліди, закінчіть зйомку. Якщо ви продовжите зйомку,
деталі в зонах композиції можуть зникнути.
40
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
B
Примітки щодо багатократної експозиції з висвітленням
• Фотокамера не може робити знімки, якщо карту пам’яті не вставлено.
• Не повертайте диск перемикання режимів і не виймайте карту пам’яті до завершення
зйомки.
• Завжди достатньо заряджайте елемент живлення фотокамери, щоб запобігти її раптовому
вимкненню.
• Не можна використовувати корекцію експозиції (A68).
• Коли використовується режим W Ніч. пейзаж+сліди зір. або S Сліди зірок,
телескопічне положення об’єктива обмежено кутом огляду, аналогічним об’єктиву прибл.
300 мм (у форматі 35мм [135]).
• Зменшення вібрацій вимкнено незалежно від параметра Фото VR (A168) у меню
налаштування.
C
Час, що залишився
На екрані можна перевірити час, що залишився до
автоматичного завершення зйомки.
10m 0s
Завершити запис.
41
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Зйомка в режимі легкої панорами
Поверніть диск перемикання режимів у положення y M кнопка d M
p Легка панорама M кнопка k
1
Виберіть W Звичайний або
X Широкий як діапазон зйомки
та натисніть кнопку k.
Легка панорама
Звичайний
Широкий
2
Скомпонуйте перший край сюжету
панорами та натисніть кнопку спуску
затвора наполовину для
фокусування.
• Положення масштабування фіксується в
ширококутному режимі.
• Фотокамера фокусується на центрі кадру.
3
100
1/250
F3.4
Натисніть кнопку спуску затвора до
кінця, а потім зніміть палець із
кнопки спуску затвора.
• Для позначення напрямку, у якому рухається
фотокамера, відображаються піктограми
KLJI.
4
Переміщуйте фотокамеру в одному з
чотирьох напрямків, доки індикатор
орієнтира не досягне краю.
• Зйомка починається, коли фотокамера виявить,
у якому напрямку вона рухається.
• Зйомку буде завершено, коли фотокамера
зробить знімок з указаним діапазоном.
• Фокус та експозицію буде зафіксовано до
завершення зйомки.
42
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Орієнтир
0.0
25m 0s
500
Приклад руху фотокамери
• Обертаючись навколо себе, повільно переміщуйте
фотокамеру за дугою в напрямку позначки
(KLJI).
• Зйомка зупиняється, якщо орієнтир не досягає
краю протягом приблизно 15 секунд (якщо
вибрано параметр W Звичайний) або 30 секунд
(якщо вибрано параметр X Широкий) після
початку зйомки.
B
Примітки щодо зйомки в режимі легкої панорами
• Діапазон на збереженому зображенні вужчий за діапазон на екрані під час зйомки.
• Якщо занадто швидко рухати фотокамерою або сильно її трусити чи якщо об’єкт має дуже
невизначену форму (наприклад, стіни або темрява), може виникнути помилка.
• Якщо зйомка зупиниться, перш ніж фотокамера досягне половинної точки діапазону
панорами, панорамне зображення не буде збережено.
C
Розмір зображення легкої панорами
Є чотири різні максимальні розміри зображення (у пікселях), як описано нижче. Якщо було
відзнято більше половини діапазону панорами, але зйомка зупинилася, не досягнувши краю
діапазону, розмір зображення буде меншим, ніж описано нижче.
Коли встановлено значення W Звичайний
4800
920
1536
Коли встановлено значення X Широкий
9600
920
1536
43
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Відтворення в режимі легкої панорами
Перейдіть до режиму відтворення (A27),
відобразіть зображення, зняте в режимі легкої
панорами, у режимі повнокадрового відтворення та
натисніть кнопку k, щоб прокрутити зображення в
напрямку, що використовувався під час зйомки.
• Поверніть мультиселектор або диск керування,
щоб перемотати відтворення вперед чи назад.
4/4
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Елементи керування відтворенням відображаються
на екрані під час відтворення.
За допомогою кнопок мультиселектора
JK виберіть елемент керування, а потім натисніть
кнопку k, щоб виконати описані нижче операції.
Функція
Піктограма
Опис
Перемотування
назад
A
Щоб перемотати відтворення назад, утримуйте натиснутою кнопку
k.*
Перемотування
вперед
B
Щоб перемотати відтворення вперед, утримуйте натиснутою кнопку
k.*
Пауза відтворення. Наведені нижче операції можна виконувати в
режимі паузи.
Пауза
Завершення
E
G
C
Утримуйте натиснутою кнопку k для перемотування назад.*
D
Утримуйте натиснутою кнопку k для перемотування вперед.*
F
Відновлення автоматичного прокручування.
Повернення до режиму повнокадрового відтворення.
* Ці операції також можна виконати, обертаючи мультиселектор або диск керування.
B
Примітки щодо зображень легкої панорами
• Зображення не можна редагувати на цій фотокамері.
• Можливо, фотокамері не вдасться відтворити із прокручуванням або збільшити зображення
в режимі легкої панорами, відзняті за допомогою цифрової фотокамери іншої марки або
моделі.
B
Примітки щодо друку панорамних зображень
Залежно від параметрів принтера може не вдатися надрукувати зображення повністю. На
деяких принтерах друк неможливий.
44
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Зйомка в режимі інтелектуального портрета (обробка
облич людей під час зйомки)
Можна робити знімки за допомогою функції тонкої обробки облич людей.
Поверніть диск перемикання режимів у положення y M кнопка d M
F Інтелектуал. портрет M кнопка k M кнопка d
1
Натисніть кнопку мультиселектора
K, щоб застосувати ефект.
• За допомогою кнопок JK виберіть потрібний
ефект.
• За допомогою кнопок HI виберіть
інтенсивність ефекту.
• Можна одночасно застосовувати декілька
ефектів.
B Пом’якш. тону шкіри, l Тон шкіри,
Q М’який, G Яскравість, o Яскравість
(експ. +/-)
• Виберіть f Вийти, щоб приховати повзунок.
• Налаштувавши потрібні ефекти, натисніть
кнопку k або виберіть f Вийти.
Слайдер
Пом’якш. тону шкіри
ОК
5
4
3
2
1
OFF
Ефекти
2
Скомпонуйте кадр і натисніть кнопку спуску затвора.
B
Примітки щодо інтелектуального портрета
• Коли встановлено значення М’який, деякі Параметри відео (A145) недоступні.
• Інтенсивність ефекту на зображенні, що відображається на екрані зйомки, може відрізнятися
від інтенсивності на збереженому зображенні.
C
Налаштування тонкої обробки
Гістограма відображається за вибору параметра Яскравість (експ. +/-).
Додаткові відомості див. у розділі «Використання гістограми» (A68).
45
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Функції, доступні в режимі інтелектуального портрета
•
•
•
•
•
•
•
Тонка обробка (A45)
Автоколаж (A47)
Відстеження моргання (A49)
Таймер посмішки (A50)
Режим спалаху (A58)
Автоспуск (A61)
Меню зйомки (для всіх режимів зйомки) (A127)
Використання функцій «Пом’якшення тону шкіри» і «Тон шкіри»
• Коли для сюжетного режиму Інтелектуал. портрет встановлено значення
Пом’якш. тону шкіри або Тон шкіри і фотокамера виявляє обличчя людини, вона
обробляє зображення для пом’якшення тону шкіри обличчя або регулювання
кольору обличчя перед збереженням зображення (до трьох облич).
• Можна також зберегти зображення із застосованим ефектом Пом’якш. тону шкіри
під час зйомки в сюжетному режимі Автом. вибір сюжету, Портрет або Нічний
портрет. Інтенсивність ефекту не можна відрегулювати.
• Ефекти Пом’якш. тону шкіри або Тон шкіри можна також застосувати через
параметр Тонка обробка у меню відтворення після зйомки (A90).
B
Примітки щодо використання функції «Пом’якшення тону шкіри»
• Для збереження зображень після зйомки може знадобитися більше часу, ніж зазвичай.
• За деяких умов зйомки потрібних результатів може не бути досягнуто, або ефекти можуть
застосуватися до ділянок, на яких відсутні обличчя.
46
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Використання функції «Автоколаж»
Фотокамера може робити серію з чотирьох або
дев’яти зображень через певні інтервали та
зберігати їх як одне зображення (колаж).
Поверніть диск перемикання режимів у положення y M кнопка d M
F Інтелектуал. портрет M кнопка k M Автоколаж M кнопка k
1
Установіть автоколаж.
• Кількість знімків: установлення кількості знімків, які автоматично зніматиме
фотокамера (кількість знятих зображень для агрегованого зображення). 4 (параметр
за промовчанням) і 9 — доступні для вибору параметри.
• Інтервал: установлення часового інтервалу між кожним знімком. Короткий,
Середній (параметр за промовчанням) і Довгий — доступні для вибору параметри.
• Звук клацання затвора: установлення необхідності активації звуку клацання
затвора під час зйомки за допомогою функції автоколажу.
Стандартний, SLR, Магічний (параметр за промовчанням) і Вимк. — доступні для
вибору параметри. Якщо встановити значення, відмінне від Вимк., почне лунати звук
зворотного відліку.
Значення, указане для параметра Звук клацання затвора в розділі Параметри
звуку меню налаштування, не застосовується до цього параметра.
• Завершивши налаштування, натисніть кнопку d або кнопку спуску затвора, щоб
вийти з меню.
2
За допомогою кнопки J
мультиселектора виберіть
n Автоколаж і натисніть кнопку k.
• Відобразиться діалогове вікно підтвердження.
• Якщо потрібно застосувати тонку обробку під
час зйомки, установіть цей ефект, перш ніж
вибрати автоколаж (A45).
Автоколаж
ОК
47
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
3
Зробіть знімок.
• Після натиснення кнопки спуску затвора
почнеться відлік (близько п’яти секунд), і затвор
спуститься автоматично.
• Фотокамера автоматично спускає затвор для
решти знімків. Відлік починається приблизно за
три секунди до зйомки.
• Кількість знімків позначається піктограмою U на
екрані. Вона відображається жовтим під час
зйомки й набуває білого кольору після неї.
4
2
На екрані, що відобразиться, коли фотокамера зробить вказану
кількість знімків, виберіть Так і натисніть кнопку k.
• Зберігається колаж.
• Кожний зроблений знімок зберігається як індивідуальне зображення окремо від
колажу. Зображення групуються як серія, а зображення колажу використовується як
основний знімок (A86).
• Якщо вибрано варіант Ні, колаж не зберігається.
B
Примітки щодо автоколажу
• Якщо виконати наведені нижче операції до того, як фотокамера зробить указану кількість
знімків, зйомку буде скасовано, а колаж збережено не буде. Знімки, зроблені до моменту
скасування зйомки, зберігаються як індивідуальні зображення.
- Натискання кнопки спуску затвора
- Відкриття або закриття спалаху
• Якщо зображення знято з використанням функції Штамп із датою (A166), штамп із датою
та часом виставляється лише в правому нижньому куті агрегованого зображення. Штамп із
датою та часом не можна виставити на кожному із зображень цього агрегованого
зображення.
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
48
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Використання функції «Відстеження моргання»
Фотокамера автоматично двічі спускає затвор із
кожним знімком і зберігає одне зображення, на
якому очі об’єкта відкриті.
• Якщо фотокамера зберегла зображення, на якому
очі об’єкта заплющені, на кілька секунд
відобразиться діалогове вікно, показане
праворуч.
У щойно знятому зображенні
виявлено моргання.
Поверніть диск перемикання режимів у положення y M кнопка d M
F Інтелектуал. портрет M кнопка k M Відстеження моргання M кнопка k
Виберіть Увімк. або Вимк. (значення за промовчанням) для
параметра Відстеження моргання і натисніть кнопку k.
B
Примітки щодо відстеження моргання
Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями (A80).
49
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Використання таймера посмішки
Фотокамера автоматично спускає затвор у разі виявлення усміхненого обличчя.
Поверніть диск перемикання режимів у положення y M кнопка d M
F Інтелектуал. портрет M кнопка k M кнопка d
За допомогою кнопки J
мультиселектора виберіть a Таймер
посмішки і натисніть кнопку k.
• Перед вибором таймера посмішки налаштуйте
функцію тонкої обробки (A45).
• У разі натискання кнопки спуску затвора для
зйомки зображення таймер посмішки
вимикається.
Таймер посмішки
ОК
B
Примітки щодо таймера посмішки
• За деяких умов зйомки фотокамера може не виявляти обличчя або посмішки (A75). Для
зйомки можна також використати кнопку спуску затвора.
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
C
Якщо блимає індикатор автоспуску
Під час використання таймера посмішки індикатор автоспуску блимає, коли фотокамера
виявляє обличчя, і миттєво починає швидко блимати після спуску затвора.
50
Функції зйомки
Сюжетний режим (зйомка відповідно до умов зйомки)
Творчий режим (застосування ефектів під час
зйомки)
Застосування ефектів до зображень під час зйомки.
• Доступні п’ять груп ефектів: Світло (параметр за
промовчанням), Глибина, Спогади, Класика і
Нуар.
1
Натисніть кнопку k.
• Відобразиться екран вибору ефектів.
2
За допомогою кнопок J K
мультиселектора виберіть ефект.
Група ефектів
Світло
• Щоб змінити групу ефектів, поверніть диск
керування.
• Щоб вийти без збереження вибору, натисніть H.
Сон
Назад
Налаштув.
Підтвер.
Ефекти
3
Щоб налаштувати ефект, натисніть
I.
• Якщо налаштовувати ефект не потрібно,
натисніть кнопку k, щоб перейти до кроку 6.
Світло
Поп
Назад
4
Налаштув.
Підтвер.
За допомогою кнопок J K виділіть
потрібний параметр і натисніть I.
• Виберіть Корекція експозиції, Контраст, Відтінок,
Насиченість або Периферійне освітлення.
Параметри, які можна вибрати, залежать від групи.
Корекція експозиції
Назад
51
Функції зйомки
Творчий режим (застосування ефектів під час зйомки)
Налаштув.
Скинути
5
За допомогою кнопок
J K відрегулюйте рівень ефекту й
натисніть кнопку k.
Контраст
50
Назад
Підтвер.
Слайдер
6
Натисніть кнопку спуску затвора або кнопку b (відеозйомка e)
для зйомки.
• Фотокамера виявляє головний об’єкт і фокусується на ньому (АФ із пошуком об’єкта)
(A74). Якщо виявлено обличчя людини, фотокамера автоматично встановлює
пріоритет фокусування на ньому.
C
Вибір групи ефектів
Щоб вибрати групу ефектів, також можна натиснути кнопку d, коли відображається екран,
показаний у кроці 1.
Функції, доступні у творчому режимі
•
•
•
•
•
Режим спалаху (A58)
Автоспуск (A61)
Режим фокусування (A63)
Корекція експозиції (A68)
Меню зйомки (для всіх режимів зйомки) (A127)
52
Функції зйомки
Творчий режим (застосування ефектів під час зйомки)
Режими A, B, C і D (установлення експозиції для
зйомки)
У режимах A, B, C і D можна встановити
експозицію (поєднання витримки та діафрагмового
числа) відповідно до умов зйомки. Можна також
встановити параметри меню зйомки (A120), щоб
отримати більше контролю при зйомці зображень.
Режим зйомки
1
2
3
Опис
A Програм. авт. режим
Можна дозволити фотокамері регулювати витримку та
діафрагмове число.
• Поєднання витримки та діафрагмового числа можна змінити,
повернувши диск керування або мультиселектор (гнучка
програма). Коли діє гнучка програма, у лівому верхньому куті
екрана відображається піктограма O (позначка гнучкої
програми).
• Щоб скасувати гнучку програму, повертайте диск керування
або мультиселектор у напрямку, протилежному до того, що
використовувався при її встановленні, доки позначка O не
зникне, змініть режим зйомки або вимкніть фотокамеру.
B Авто з пріор. витр.
Поверніть диск керування або мультиселектор, щоб установити
витримку.1 Фотокамера автоматично визначить діафрагмове число.
C Авто з пріор. діаф.
Поверніть диск керування або мультиселектор, щоб установити
діафрагмове число.2 Фотокамера автоматично визначить витримку.
D Ручний3
Установіть і витримку, і діафрагмове число. Поверніть диск
керування, щоб установити витримку.1 Поверніть
мультиселектор, щоб установити діафрагмове число.2
Щоб установити цю функцію, також можна торкнутись індикатора витримки на екрані зйомки.
Щоб установити цю функцію, також можна торкнутись індикатора діафрагмового числа на
екрані зйомки.
Призначення елементів керування для налаштування експозиції можна змінити за
допомогою параметра Перемк. вибір Av/Tv у меню налаштування (A120).
Гнучка програма діє.
Диск керування
100
Мультиселектор
1/250
Витримка
53
Функції зйомки
Режими A, B, C і D (установлення експозиції для зйомки)
F3.4
0.0
25m 0s
500
Діафрагмове число
Поради з налаштування експозиції
Відчуття динамічності та інтенсивність фонового розфокусування об’єктів залежать від
поєднання витримки й діафрагмового числа, навіть якщо експозиція не змінюється.
Ефект витримки
З короткою витримкою фотокамера зробить об’єкт, який рухається швидко, статичним
на вигляд, а з довгою — підкреслить рух об’єкта.
Коротша
1/1000 с
Довша
1/30 с
Ефект діафрагмового числа
Фотокамера може фокусуватися на об’єкті, передньому чи задньому плані або
навмисно розмивати фон об’єкта.
Велике діафрагмове число
(менша діафрагма)
f/8
Мале діафрагмове число
(більша діафрагма)
f/3.4
C
Витримка та діафрагмове число
• Діапазон керування витримки залежить від положення масштабування, діафрагмового числа
та значення чутливості ISO.
• Діафрагмове число цієї фотокамери також змінюється залежно від положення
масштабування.
• Якщо виконувати масштабування після встановлення експозиції, поєднання експозиції або
діафрагмове число можуть змінитися.
• Великі діафрагми (виражаються малими діафрагмовими числами) впускають у фотокамеру
більше світла, а малі діафрагми (великі діафрагмові числа) — менше світла. Найменше
діафрагмове число відповідає найбільшій діафрагмі, а найбільше діафрагмове
число — найменшій діафрагмі.
54
Функції зйомки
Режими A, B, C і D (установлення експозиції для зйомки)
B
Примітки щодо встановлення експозиції
Якщо об’єкт зйомки занадто темний або занадто яскравий, знайти відповідну експозицію буде
неможливо. У таких випадках блимає індикатор витримки чи індикатор діафрагмового числа (у
режимах A, B і C), або індикатор експозиції стає червоним (у режимі D), коли кнопку спуску
затвора натиснено наполовину. Змініть значення витримки або діафрагмове число.
B
Примітки щодо встановлення експозиції під час записування відео
Під час записування відео в режимі A, B, C або D налаштування витримки та діафрагмового
числа не застосовуються.
Індикатор експозиції (у режимі D)
Ступінь відхилення між відрегульованим і
оптимальним значеннями експозиції, виміряний
фотокамерою, відображається в індикаторі
експозиції на екрані. Ступінь відхилення в індикаторі
експозиції відображається за допомогою EV (від
–2 до +2 EV із кроком 1/3 EV).
100
1/250
F3.4
25m 0s
500
Індикатор експозиції
B
Примітки щодо чутливості ISO
Коли для параметра Чутливість ISO (A123) встановлено значення Авто (за промовчанням)
або Авт. зафік. діапазон, чутливість ISO в режимі D зафіксовано на позначці ISO 100.
Функції, доступні в режимах A, B, C і D
•
•
•
•
•
•
Режим спалаху (A57)
Автоспуск (A57)
Режим фокусування (A57)
Користувацький слайдер (A57)
Меню зйомки (A120)
Функції, які можна встановити за допомогою кнопки w (функція) (A121)
C
Зона фокусування
Зона фокусування для автофокусування залежить від налаштування параметра Режим зони
АФ (A123) у меню зйомки. Коли встановлено параметр АФ із пошук. об'єкта (за
промовчанням), фотокамера виявляє головний об’єкт і фокусується на ньому. Якщо виявлено
обличчя людини, фотокамера автоматично встановлює пріоритет фокусування на ньому.
55
Функції зйомки
Режими A, B, C і D (установлення експозиції для зйомки)
Діапазон керування витримки (режими A, B, C і D)
Діапазон керування витримки залежить від положення масштабування, діафрагмового
числа та значення чутливості ISO. Крім того, діапазон керування змінюється залежно від
наведених нижче параметрів неперервної зйомки.
Параметр
Діапазон керування (секунди)
Режим A
Режим B
Режим C
Режим D
Авто2
Чутливість
ISO1
(A138)
ISO 100–4002
ISO 100–8002
1/2000–1 с
Неперервний
H,
Неперервний
M,
Неперервний L
Неперервна
(A134)
2
1/2000–1 с
Буфер попер.
зйомки
1/4000–1/125 с
Неперерв. H:
120 кадр./с
1/4000–1/125 с
Неперерв. H:
60 кадр./с
1/4000–1/60 с
Зйомка з
інтервалами
1
1/2000–8 с
ISO 100, 200,
400, 800, 1600,
3200, 6400
Так сам, як за встановленого значення Покадровий
Налаштування чутливості ISO обмежується залежно від налаштування неперервної зйомки
(A81).
У режимі D чутливість ISO зафіксовано на значенні ISO 100.
56
Функції зйомки
Режими A, B, C і D (установлення експозиції для зйомки)
Налаштування функцій зйомки за допомогою
мультиселектора (m/n/p/o)
Коли відображається екран зйомки, можна натиснути кнопки мультиселектора H (m)
J (n) I (p) K (o), щоб установити функції, описані нижче.
• m Режим спалаху
Коли спалах відкрито, можна налаштувати режим спалаху відповідно до умов
зйомки. Спалах завжди спрацьовує, якщо вибрано параметр m (заповнюючий
спалах) або m (стандартний спалах).
• n Автоспуск/Таймер для автопорт.
Фотокамера спускає затвор через задану кількість секунд після натискання кнопки
спуску затвора.
• p Режим фокусування
Залежно від відстані до об’єкта можна встановити режим A (автофокусування) або
D (макрозйомка). Також можна вибрати режим E (ручне фокусування), коли
використовується режим зйомки A, B, C чи D або сюжетний режим Спорт чи
Феєрверк.
• o Користувацький слайдер/Корекція експозиції
- Користувацький слайдер: коли встановлено режим зйомки A, B, C або D,
можна налаштовувати яскравість (корекцію експозиції), яскравість кольорів,
відтінок і функцію «Активний D-Lighting».
- Корекція експозиції: якщо вибрано режим, відмінний від A, B, C або D, можна
налаштувати яскравість (корекцію експозиції).
Функції, які можна встановити, залежать від режиму зйомки.
57
Функції зйомки
Налаштування функцій зйомки за допомогою мультиселектора (m/n/p/
o)
Режим спалаху
Коли спалах відкрито, можна налаштувати режим спалаху відповідно до умов зйомки.
1
Перемістіть елемент керування
K (відкривання спалаху), щоб
відкрити спалах.
• Коли спалах закрито, функцію спалаху
вимкнено та відображається позначка S.
2
Натисніть кнопку мультиселектора
H (m).
3
Виберіть потрібний режим спалаху
(A59) і натисніть кнопку k.
Авто
• Якщо параметр не буде застосовано
натисканням кнопки k, вибір буде скасовано.
ОК
B
Індикатор готовності
Індикатор K блимає, поки спалах заряджається.
Фотокамера не може знімати зображення. Після
завершення зарядження індикатор K світиться постійно.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Індикатор готовності
58
Функції зйомки
Режим спалаху
Доступні режими спалаху
U
Авто
Спалах спрацьовує за необхідності, наприклад в умовах слабкого освітлення.
• Індикатор режиму спалаху відображається тільки одразу після налаштування на
екрані зйомки.
Автор. зі зм. еф.чер.оч./Зменш. еф. черв. очей
V
Зменште ефект червоних очей на портретах, який спричинюється використанням
спалаху (A60).
• Коли вибрано функцію Зменш. еф. черв. очей, спалах спрацьовує щоразу під
час зйомки.
Заповнюючий спалах/Стандартний спалах
X
Спалах спрацьовує щоразу під час зйомки.
Y
Повільна синхронізація
Підходить для вечірніх і нічних портретів, які містять фоновий пейзаж. Спалах
спрацьовує за необхідності для освітлення основного об’єкта; довга витримка
використовується для зйомки фону в нічний час або за слабкого освітлення.
B
Примітки щодо зйомки з використанням спалаху
Коли спалах використовується в ширококутному положенні масштабування, край зображення
може бути темним залежно від відстані зйомки.
Щоб покращити ситуацію, трохи відрегулюйте масштаб до положення телефото.
C
Налаштування режиму спалаху
Доступні режими спалаху залежать від режиму зйомки.
Режим спалаху
U Авто
V
X
Автор. зі зм. еф.чер.оч.
2
A1
B1
C1
–
–
–
–
–
w
–
–
–
–
–
w
y
D1
Зменш. еф. черв. очей
–
–
w
w
w
Заповнюючий спалах
w
–
–
–
–
–
Стандартний спалах
–
–
w
w
w
w
w
–
w
–
w
–
Y Повільна синхронізація
1
n
w
A, o
2
Для режимів зйомки A, B, C і D налаштування зберігаються в пам’яті фотокамери навіть
після її вимкнення.
Доступність залежить від налаштування. Додаткові відомості див. у розділі «Параметри за
промовчанням (режим спалаху, Автоспуск і режим фокусування)» (A78).
59
Функції зйомки
Режим спалаху
C
Авторежим зі зменшенням ефекту червоних очей/зменшення ефекту
червоних очей
Якщо фотокамера виявляє ефект червоних очей під час збереження зображення, перед його
збереженням потрібна область обробляється, щоб зменшити цей ефект.
Під час зйомки зверніть увагу на таке:
• Для збереження зображень потрібно більше часу, ніж зазвичай.
• Зменшення ефекту червоних очей не в усіх ситуаціях дає змогу досягти бажаних результатів.
• Дуже рідко зменшення ефекту червоних очей може застосовуватися до непотрібних ділянок
зображення. У таких випадках виберіть інший режим спалаху та повторіть зйомку.
60
Функції зйомки
Режим спалаху
Автоспуск
Фотокамера спускає затвор через задану кількість секунд після натискання кнопки
спуску затвора. Установіть для параметра Фото VR (A168) у меню налаштування
значення Вимкнути, якщо під час зйомки для стабілізації фотокамери
використовується штатив.
1
Натисніть кнопку мультиселектора J (n).
2
Виберіть кількість секунд до спуску
затвора і натисніть кнопку k.
Автоспуск
• n10s (10 секунд): рекомендовано
використовувати під час важливих подій,
наприклад весілля.
• n3s (3 секунди): рекомендовано
використовувати, щоб запобігти тремтінню
ОК
фотокамери.
• r5s (5 секунд, таймер для автопортретів): використовується для автопортретів.
• Якщо параметр не буде застосовано натисканням кнопки k, вибір буде скасовано.
3
Скомпонуйте кадр і натисніть кнопку спуску затвора
наполовину.
• Коли використовується параметр n10s (10 секунд) або n3s (3 секунди),
переконайтеся, що об’єкти перебувають у фокусі.
• Коли використовується параметр r5s (5 секунд, таймер для автопортретів), натисніть
кнопку спуску затвора до кінця в кроці 4, а потім скомпонуйте кадр.
4
Натисніть кнопку спуску
затвора до кінця.
9
• Почнеться відлік. Індикатор
автоспуску блимає, а потім починає
світитися приблизно за одну секунду
до спуску затвора.
• Щоб зупинити відлік, натисніть кнопку
спуску затвора знову.
61
Функції зйомки
Автоспуск
C
Фокус і експозиція під час зйомки з автоспуском
• n10s/n3s: фокус та експозиція фіксуються під час натискання кнопки спуску затвора до
кінця.
• r5s: фокус та експозиція встановлюються безпосередньо перед спуском затвора.
C
Налаштування для автоспуску
• Цей параметр може бути недоступний у деяких режимах зйомки (A78).
• За допомогою параметра Автоспуск: після спуску (A167) у меню налаштування можна
встановити, чи скасовувати автоспуск після його використання для зйомки.
62
Функції зйомки
Автоспуск
Режим фокусування
Можна вибрати режим фокусування відповідно до відстані зйомки.
1
Натисніть кнопку мультиселектора I (p).
2
Виберіть потрібний режим
фокусування (A63) і натисніть
кнопку k.
Автофокусування
• Якщо параметр не буде застосовано
натисканням кнопки k, вибір буде скасовано.
ОК
Доступні режими фокусування
A
Автофокусування
Використовуйте цей режим, коли відстань від об’єкта до об’єктива становить не
менше 50 см або не менше 2,0 м при максимальному телескопічному положенні
об’єктива.
D
Макрозйомка
Установіть цей режим для зйомки зображень великим планом.
Якщо коефіцієнт масштабування перебуває в положенні, у якому піктограма F та
індикатор масштабування відображаються зеленим, фотокамера може
фокусуватися на об’єктах на відстані приблизно 10 см від об’єктива. Якщо
масштабування перебуває в положенні з більшим кутом огляду, ніж коли
відображається піктограма G, фотокамера може фокусуватися на об’єктах на
відстані приблизно 1 см від об’єктива.
У максимальному телескопічному положенні об’єктива фотокамера може
фокусуватися на об’єктах на відстані приблизно 2,0 м від об’єктива.
E
Ручне фокусування
Сфокусуватися можна на будь-якому об’єкті на відстані приблизно від 1 см до
нескінченності (∞) від об’єктива (A64). Найближча відстань, на якій фотокамера
може сфокусуватися, залежить від положення масштабування.
C
Налаштування режиму фокусування
• Цей параметр може бути недоступний у деяких режимах зйомки (A78).
• Для режимів зйомки A, B, C і D налаштування зберігаються в пам’яті фотокамери навіть
після її вимкнення.
63
Функції зйомки
Режим фокусування
Використання ручного фокусування
Доступно в наведених далі режимах зйомки.
• Режими A, B, C і D.
• Сюжетний режим Спорт або Феєрверк.
1
Натисніть кнопку
мультиселектора I (p),
виберіть E (ручне
фокусування), а потім
натисніть кнопку k.
Ручне фокусування
ОК
2
За допомогою мультиселектора
налаштуйте фокусування під час
перевірки збільшеного огляду.
5
4
0.5m
3
• Відображається збільшений огляд центральної
2
ділянки зображення. Натисніть кнопку K, щоб
1
змінити огляд на 2×, 4× або 1×.
0
x4
AF
Готово
1/250 F3.4
500
• Поверніть мультиселектор за годинниковою
стрілкою, щоб сфокусуватися на ближніх
Рівень акцентування
об’єктах, або проти годинникової стрілки, щоб
сфокусуватися на віддалених об’єктах.
Фокусування можна відрегулювати точніше, повертаючи мультиселектор повільно.
Фокусування також можна відрегулювати, повертаючи диск керування.
• Якщо натиснути кнопку J, фотокамера фокусується на об’єкті в центрі кадру за
допомогою автофокусування. Після автофокусування фотокамери можна
скористатися ручним фокусуванням.
• Під час фокусування ділянки у фокусі виділяються білим (акцентування) (A65).
Натисніть HI, щоб налаштувати рівень акцентування.
• Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб підтвердити композицію кадру.
Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб зробити знімок.
3
Натисніть кнопку k.
• Установлений фокус зафіксується.
• Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб
зробити знімок.
• Щоб змінити фокус, натисніть кнопку k для
відображення екрана з кроку 2.
Відрег. РФ
100
64
Функції зйомки
Режим фокусування
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
C
E (ручне фокусування)
• Цифри, які відображаються для вимірювача праворуч на екрані в кроці 2, служать мірою
відстані до об’єкта у фокусі, коли вимірювач знаходиться біля центру.
• Найближча відстань, на якій фотокамера може сфокусуватися, залежить від положення
масштабування. У положенні масштабування з максимальним кутом огляду фотокамера
може фокусуватися на об’єктах на відстані приблизно 1 см від об’єктива. У максимальному
телескопічному положенні об’єктива фотокамера може фокусуватися на об’єктах на відстані
приблизно 2,0 м від об’єктива.
• Фактичний діапазон, у якому об’єкт може перебувати у фокусі, залежить від діафрагмового
числа й положення масштабування. Щоб дізнатися, чи об’єкт перебуває у фокусі,
перегляньте зображення після зйомки.
• Установіть для параметра Бок. ел-т. керув. масшт. (A126) у меню налаштування значення
Ручне фокусування, щоб у кроці 2 використовувати для фокусування боковий елемент
керування масштабуванням замість мультиселектора.
C
Ручне фокусування під час записування відео
Якщо вибрати режим фокусування E і натиснути кнопку b (e відеозйомка), під час
записування відео можна регулювати фокусування за допомогою диску керування або
мультиселектора.
C
Акцентування
• Діапазон рівня контрасту у фокусі можна змінити, відрегулювавши рівень акцентування.
Найкраще встановлювати низький рівень для об’єктів з високим контрастом та
високий — для об’єктів з низьким контрастом.
• Акцентування виділяє ділянки з високим контрастом на зображенні білим. За деяких умов
зйомки виділення може не працювати належним чином або можуть виділятися ділянки не у
фокусі.
• Відображення акцентування можна вимкнути за допомогою параметра Виділення
контурів РФ (A126) у меню налаштування.
• Коли в розділі Параметри відео (A124) у меню відео вибрано параметр відео HS,
акцентування не відображається під час записування відео.
C
Керування сенсорною панеллю на екрані зйомки з ручним фокусуванням
За допомогою сенсорної панелі можна керувати монітором (A7).
• Коли відображається збільшене зображення, розведіть або зведіть пальці, щоб змінити
коефіцієнт збільшення.
• Коли відображається збільшене зображення, посуньте палець по екрану, щоб переглянути
іншу ділянку зображення. Якщо торкнутися піктограми E, область відображення
повернеться в центр кадру.
C
Фокусування за допомогою пульта дистанційного керування ML-L7
(продається окремо)
• У режимі ручного фокусування відрегулювати фокус можна за допомогою кнопок
HI мультиселектора на пульті дистанційного керування.
• Якщо натиснути кнопку k на пульті дистанційного керування, можна зафіксувати
встановлений фокус на фотокамері.
65
Функції зйомки
Режим фокусування
Використання користувацького слайдера
Коли встановлено режим зйомки A, B, C або D, можна налаштовувати яскравість
(корекцію експозиції), яскравість кольорів, відтінок і функцію «Активний D-Lighting» під
час зйомки.
1
Натисніть кнопку мультиселектора K (o).
2
Виберіть елемент за допомогою
кнопок JK.
Яскравість (експ. +/-)
ОК
• F Відтінок: регулювання відтінку
(червонуватий/синюватий) усього зображення.
• G Яскравість: регулювання яскравості
кольорів всього зображення.
• o Яскравість (експ. +/-): регулювання
яскравості всього зображення.
• J Активний D-Lighting: зниження втрати
деталізації в яскравих областях і тінях. Виберіть рівень інтенсивності ефекту
w (висока), x (звичайна), y (низька).
3
Відрегулюйте рівень за допомогою
кнопок HI.
Слайдер
Яскравість (експ. +/-)
• Результати можна переглянути на екрані.
• Щоб налаштувати інший елемент, поверніться до
кроку 2.
• Виберіть f Вийти, щоб приховати повзунок.
• Щоб скасувати всі параметри, виберіть
g Скинути та натисніть кнопку k. Поверніться
до кроку 2 й відрегулюйте параметри знову.
ОК
Гістограма
4
Натисніть кнопку k після завершення налаштування.
• Параметри буде застосовано, і фотокамера повернеться до екрана зйомки.
66
Функції зйомки
Використання користувацького слайдера
C
Параметри користувацького слайдера
• Коли вибрано режим зйомки D, не можна використовувати параметр Яскравість (експ. +/-).
• Функція Активний D-Lighting не застосовується до відео, записаних, коли для параметра
Параметри відео встановлено значення h HS 720/4×.
• Під час використання функції Активний D-Lighting за деяких умов зйомки шум (довільно
розташовані світлі пікселі, пелена, лінії) може підсилюватися, навколо яскравих об’єктів
можуть з’являтися темні тіні, а навколо темних об’єктів – яскраві ділянки.
• Під час використання функції Активний D-Lighting можуть траплятися градаційні
пропуски залежно від об’єкта.
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
• Наведені нижче налаштування зберігаються в пам’яті фотокамери навіть після її вимкнення.
- Відтінок
- Яскравість
- Яскравість (експ. +/-)
- Активний D-Lighting
• Додаткові відомості див. у розділі «Використання гістограми» (A68).
C
Активний D-Lighting і D-Lighting
• Параметр Активний D-Lighting в меню зйомки знімає зображення, знижуючи втрату
деталізації в яскравих областях, і регулює тон під час збереження зображень.
• Параметр D-Lighting (A89) в меню відтворення регулює тон збережених зображень.
67
Функції зйомки
Використання користувацького слайдера
Корекція експозиції (регулювання яскравості)
Коли встановлено режим зйомки A (автоматичний), сюжетний режим, творчий режим
або режим показу короткого відео, можна налаштовувати яскравість (корекцію
експозиції).
1
Натисніть кнопку мультиселектора K (o).
2
Виберіть значення корекції
експозиції й натисніть кнопку k.
• Щоб зробити зображення світлішим, установіть
додатне (+) значення.
• Щоб зробити зображення темнішим, установіть
від’ємне (–) значення.
• Значення корекції експозиції буде застосовано
навіть без натискання кнопки k.
• Коли встановлено сюжетний режим зйомки
Інтелектуал. портрет, замість екрана корекції
експозиції відображається екран тонкої обробки
(A45).
C
Слайдер
Корекція експозиції
ОК
Гістограма
Значення корекції експозиції
• Корекцію експозиції не можна використовувати в наведених нижче сюжетних режимах.
- Сповіл. відеозйомка (Нічне небо (150 хвилин) або Сліди зірок (150 хвилин))
- Феєрверк
- Багат. експ. з висвітл.
• Якщо корекцію експозиції встановлено одночасно з використанням спалаху, корекція
застосовується як до експозиції фону, так і для результату спалаху.
C
Використання гістограми
Гістограма являє собою графік, який показує розподіл тонів на зображенні. Використовуйте її в
якості вказівника за використання корекції експозиції та зйомки без спалаху.
• Горизонтальна вісь відповідає яскравості пікселів, при цьому темні тони знаходяться зліва, а
яскраві — справа. Вертикальна вісь показує кількість пікселів.
• Збільшення значення корекції експозиції зміщує розподіл тону управо, а
зменшення — уліво.
68
Функції зйомки
Корекція експозиції (регулювання яскравості)
Використання кнопки w (функція)
Натискаючи кнопку w в режимі A, B, C або D, можна швидко налаштовувати
попередньо збережені параметри меню.
• Можна зберегти перелічені нижче параметри меню.
Якість зображення (A127)
Розмір зображення (A129)
Баланс білого (A130)
Вимірювання (A133)
1
Неперервна (A134)
Чутливість ISO (A138)
Режим зони АФ (A140)
Фото VR (A168)
Натисніть кнопку w (функція), коли відображено екран зйомки.
• Можна вибрати встановлені параметри налаштування меню (параметр за
промовчанням: Неперервна) і U Кнопка Fn.
Покадровий
ОК
2
За допомогою мультиселектора
виберіть налаштування та натисніть
кнопку k.
• Якщо параметр не буде застосовано
Підтвердити вибір
натисканням кнопки k, вибір буде скасовано.
• Щоб повернутися на екран зйомки без змін до
налаштувань, натисніть кнопку w або кнопку спуску затвора.
• Щоб установити інший параметр меню, виберіть U Кнопка Fn і натисніть кнопку k.
Виберіть потрібний параметр меню та натисніть кнопку k, щоб його встановити.
69
Функції зйомки
Використання кнопки w (функція)
Використання масштабування
У разі переміщення елемента керування масштабуванням або бокового елемента
керування масштабуванням положення масштабування об’єктива змінюється.
• Щоб збільшити: перемістіть у напрямку g.
• Щоб зменшити: перемістіть у напрямку f.
Під час вмикання фотокамери масштабування переміщується в максимальне
положення ширококутної зйомки.
Зменшення
Збільшення
Збільшення
Зменшення
Елемент керування масштабуванням
Боковий елемент керування масштабуванням
• Коли переміщується елемент керування
масштабуванням або боковий елемент керування
масштабуванням, на екрані зйомки відображаються
Оптичне
Цифрове
індикатор масштабування та фокусна відстань (у
масштабування масштабування
форматі 35мм [135]).
• Щоб увімкнути цифрове масштабування, за
допомогою якого можна збільшити об’єкт ще
приблизно в 4 рази відносно максимального коефіцієнта оптичного масштабування,
перемістіть елемент керування масштабуванням або боковий елемент керування
масштабуванням у положення g і утримуйте його, коли у фотокамері вибрано
максимальне положення оптичного масштабування.
• Повернувши елемент керування масштабуванням до кінця в будь-якому напрямку,
можна швидко відрегулювати масштабування (це не працює під час записування відео).
• Функцію бокового елемента керування масштабуванням можна задати в пункті Бок.
ел-т. керув. масшт. (A170) меню налаштування.
• Під час використання пульта дистанційного керування ML-L7 (продається окремо),
фотокамера збільшує масштабування, якщо на пульті натиснути кнопку +, і зменшує,
якщо натиснути кнопку –.
C
Цифрове масштабування
Індикатор масштабування стає синім, якщо вмикається цифрове масштабування, і жовтим,
якщо коефіцієнт збільшення масштабування продовжує підвищуватися.
• Індикатор масштабування синій: якість зображення непомітно зменшується за використання функції Dynamic Fine Zoom.
• Індикатор масштабування жовтий: у деяких випадках якість зображення може помітно зменшуватися.
• Індикатор продовжує горіти синім для ширшої області, якщо розмір зображення менший.
• Індикатор масштабування не засвічується синім у наведених нижче випадках.
- Коли встановлено значення Брекетинг експозиції.
- Під час записування відео.
• Індикатор масштабування може не засвічуватися синім у разі використання певних
налаштувань неперервної зйомки або інших налаштувань.
70
Функції зйомки
Використання масштабування
Використання тимчасового скасування масштабування
Якщо ви втрачаєте з виду об’єкт, коли знімаєте з
об’єктивом у положенні телефото, натисніть кнопку
q (тимчасово скасувати масштабування), щоб
тимчасово розширити область, видиму в кадрі (кут
огляду). Це допоможе вам скомпонувати кадр із цим
об’єктом.
• Натискаючи кнопку q, помістіть об’єкт
усередину рамки кадру на екрані зйомки. Щоб
розширити область, видиму в кадрі, перемістіть
елемент керування масштабуванням або боковий
елемент керування масштабуванням у напрямку
f, одночасно натискаючи кнопку q.
• Відпустіть кнопку q, щоб повернутися до
вихідного положення масштабування.
• Тимчасове скасування масштабування недоступне
під час записування відео.
70mm
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Рамка кадру
71
Функції зйомки
Використання масштабування
Використання зйомки за допомогою
сенсорного керування
Можна включити функцію сенсорного керування,
торкнувшись піктограми сенсорного керування на
екрані зйомки.
100
Параметр
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Опис
A Сенсорний спуск
затвора
(параметр за
промовчанням)
Фотокамера фокусується на об’єкті, до якого торкнулися, за
допомогою автофокусування та спускає затвор.
• Коли фотокамера розпізнає обличчя (A75), вона
фокусується на об’єкті, відображеному в зоні АФ з подвійною
рамкою.
• Для зйомки можна також використати кнопку спуску
затвора.
B Сенсорне АФ
Торкніться, щоб вибрати зону АФ для автофокусування в
наведених нижче випадках.
• У режимі A, B, C або D, для параметра Режим зони АФ
(A140) установлено значення Вручну (точка), Вручну
(нормальна) або Вручну (широка).
• Сюжетний режим Великий план або Їжа.
C Сенс. налашт.
відстеж. об’єкта
У режимі A, B, C або D, коли для параметра Режим зони АФ
установлено значення Відстеження об’єкта, можна вказати,
який об’єкт потрібно відстежувати, торкнувшись його.
D Вимкнути режим
сенс. зйомки
Вимикає зйомку за допомогою сенсорного керування.
B
Примітки щодо зйомки за допомогою сенсорного керування
• Набір відображуваних елементів залежить від режиму й налаштувань зйомки.
• Зона АФ, яку можна встановити дотиком, залежить від режиму й налаштувань зйомки.
• Коли вибрано режим фокусування E (ручне фокусування), фотокамера не регулює фокус,
навіть якщо торкнутись об’єкта.
• Коли відображається символ P, фотокамера не регулює фокус, навіть якщо торкнутись
об’єкта, тому що фокус зафіксовано.
• Буде знято тільки одне зображення, навіть якщо встановлено неперервну зйомку. Щоб
продовжити знімати зображення, натисніть кнопку спуску затвора.
• Зйомку за допомогою сенсорного керування не можна використовувати під час
записування відео.
72
Функції зйомки
Використання зйомки за допомогою сенсорного керування
Фокусування
Кнопка спуску затвора
Натискання
наполовину
Натиснути кнопки спуску затвора «наполовину» означає
натиснути й утримувати кнопку в точці, де відчувається
незначний опір.
• Фокус та експозиція (витримка та діафрагмове число)
налаштовуються, коли кнопку спуску затвора натиснено
наполовину. Фокус та експозиція залишаються
зафіксованими, поки кнопка утримується натиснутою
наполовину.
• Зона фокусування залежить від режиму зйомки.
Натискання
до кінця
Натиснути кнопки спуску затвора «до кінця» означає повністю
натиснути кнопку.
• Затвор спускається, коли кнопка спуску затвора
натискається повністю.
• Не докладайте силу, натискаючи кнопку спуску затвора,
оскільки це може призвести до тремтіння фотокамери та
розмиття зображень. Натискайте кнопку обережно.
73
Функції зйомки
Фокусування
Використання АФ із пошуком об’єкта
Якщо для параметра Режим зони АФ (A140) установлено значення АФ із пошук.
об'єкта у режимі A, B, C або D, а також у сюжетному режимі фотокамера фокусується
описаним нижче чином, коли кнопку спуску затвора натиснено наполовину.
• Фотокамера виявляє головний об’єкт і
фокусується на ньому. Коли об’єкт перебуває у
фокусі, зона фокусування відображається
зеленим. Якщо виявлено обличчя людини,
фотокамера автоматично встановлює пріоритет
фокусування на ньому.
1/250
F3.4
Зони фокусування
• Якщо головний об’єкт не виявлено, фотокамера
автоматично вибирає одну або кілька з дев’яти
зон фокусування, що містять найближчий до
фотокамери об’єкт. Коли об’єкт перебуває у
фокусі, зони фокусування у фокусі
відображаються зеленим.
1/250
F3.4
Зони фокусування
B
Примітки щодо АФ із пошуком об’єкта
• Об’єкт, який визначається фотокамерою як головний, залежить від умов зйомки.
• Головний об’єкт може бути не виявлений за використання певних значень параметра
Баланс білого або груп ефектів творчого режиму.
• Фотокамера може не виявити головний об’єкт належним чином за наведених нижче
обставин.
- Об’єкт надто темний або яскравий.
- Головний об’єкт не має чітко визначених кольорів.
- Кадр скомпоновано таким чином, що головний об’єкт перебуває близько до краю екрана.
- Об’єкт складається з повторюваних елементів.
74
Функції зйомки
Фокусування
Використання виявлення обличчя
За наведених нижче параметрів зйомки фотокамера
використовує виявлення облич, щоб автоматично
фокусуватися на них.
• Режим A (автоматичний) (A31).
• Сюжетний режим Автом. вибір сюжету,
Портрет, Нічний портрет або Інтелектуал.
0.0
портрет (A33).
25m 0s
1/250 F3.4
500
100
• Режим показу короткого відео (A103).
• Коли для параметра Режим зони АФ (A140)
встановлено значення Пріоритет обличчя.
Якщо фотокамера виявляє кілька облич, подвійна рамка відображається навколо
обличчя, на якому фокусуватиметься фотокамера, а одинарна рамка — навколо інших
облич.
Якщо після натискання кнопки спуску затвора наполовину не виявлено жодного
обличчя:
• У режимі A (автоматичний), режимі показу короткого відео, а також коли для
параметра Режим зони АФ установлено значення Пріоритет обличчя,
фотокамера вибирає зону фокусування, що містить найближчий до фотокамери
об’єкт.
• Коли вибрано Автом. вибір сюжету, зона фокусування змінюється залежно від
умов зйомки, які розпізнає фотокамера.
• У режимі Портрет, Нічний портрет або Інтелектуал. портрет фотокамера
фокусується на ділянці в центрі кадру.
B
Примітки щодо виявлення обличчя
• Здатність фотокамери виявляти обличчя залежить від багатьох чинників, зокрема від
напрямку, у якому спрямовано обличчя.
• Фотокамера не може виявити обличчя за наведених нижче обставин.
- Обличчя частково приховані сонцезахисними окулярами або іншими предметами.
- Обличчя займають у кадрі надто багато або надто мало місця.
75
Функції зйомки
Фокусування
Об’єкти, до яких не можна застосовувати
автофокусування
Фотокамера може не сфокусуватися належним чином у наведених нижче ситуаціях. У
рідкісних випадках об’єкт може не бути у фокусі, незважаючи на те, що зона
фокусування або індикатор фокусування відображаються зеленим:
• Об’єкт дуже темний.
• Об’єкти в умовах зйомки різко контрастують один з одним (наприклад, перебування
сонця позаду об’єкта зйомки робить цей об’єкт дуже темним).
• Відсутній контраст між об’єктом зйомки та фоном (наприклад, під час зйомки
портрета людина одягнута в білу сорочку та стоїть на фоні білої стіни).
• На різних відстанях від фотокамери розташовано кілька об’єктів (наприклад, об’єкт у
клітці).
• Об’єкти з повторюваною текстурою (віконні жалюзі, будинки з багатьма рядами
однотипних вікон тощо).
• Об’єкт швидко рухається.
У наведених вище ситуаціях спробуйте натиснути кнопку спуску затвора наполовину,
щоб повторити фокусування кілька разів, або сфокусуйтеся на іншому об’єкті,
розташованому на такій самій відстані від фотокамери, що й потрібний об’єкт, і
використайте фіксацію фокуса (A77).
Фотокамера також може фокусуватися за допомогою ручного фокусування (A63, 64).
76
Функції зйомки
Фокусування
Фіксація фокуса
Використовуйте фіксацію фокуса, щоб знімати креативні композиції, навіть коли зону
фокусування встановлено в центрі кадру.
1
Розташуйте об’єкт у центрі
кадру й натисніть кнопку
спуску затвора наполовину.
• Фотокамера фокусується на об’єкті,
і зона фокусування відображається
зеленим.
• Експозиція також фіксується.
2
1/250
F3.4
1/250
F3.4
Не прибираючи палець,
перекомпонуйте знімок.
• Обов’язково підтримуйте однакову відстань між
фотокамерою та об’єктом.
3
C
Натисніть кнопку спуску затвора до
кінця, щоб зробити знімок.
Переміщення зони фокусування в потрібне положення
У режимі зйомки A, B, C або D зону фокусування можна перемістити за допомогою
мультиселектора, установивши в пункті Режим зони АФ (A140) меню зйомки один із
параметрів ручного керування.
C
Використання кнопки g (AE-L/AF-L)
Для фіксації експозиції або фокуса замість натискання наполовину й утримання кнопки спуску
затвора (A171) можна використовувати кнопку g.
77
Функції зйомки
Фокусування
Параметри за промовчанням (режим спалаху,
Автоспуск і режим фокусування)
Нижче наведено параметри за промовчанням для кожного режиму зйомки.
Режим спалаху
(A57)
Автоспуск
(A57)
Режим
фокусування
(A57)
A (автоматичний)
U
k
A1
o (творчий режим)
U
k
A1
o (автоматичний вибір сюжету)
U2
k
A3
b (портрет)
V
k
y (сюжетний режим)
A3
c (пейзаж)
W
3
4
k
N (сповільнена відеозйомка)
W3
A3
k
d (спорт)
W3
k3
A5
e (нічний портрет)
V3
k
A3
f (вечірка/у приміщенні)
V6
k
A3
Z (пляж)
U
k
A1
z (сніг)
U
k
A1
h (захід сонця)
W3
k
A3
i (сутінки/світанок)
W3
k4
j (нічний пейзаж)
W
3
k
4
k (великий план)
U
k
u (їжа)
W3
k
A3
A3
A3
p3
p3
m (феєрверк)
W
3
3
k
o (заднє освітлення)
X/W7
k
A3
p (легка панорама)
W3
k3
A3
O (порт-т дом. тварини)
W3
Y8
A1
O (м’який)
U
k
A1
I (вибірковий колір)
U
k
A1
U (багат. експ. з висвітл.)
W3
n3s
A3
F (інтелектуал. портрет)
U9
k10
A3
M (показ коротк. відео)
W3
k
A1
A, B, C і D
X
k
A
78
Функції зйомки
Параметри за промовчанням (режим спалаху, Автоспуск і режим
фокусування)
E3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E (ручне фокусування) вибрати неможливо.
Фотокамера автоматично вибирає оптимальне значення параметра режиму спалаху для
вибраних нею умов зйомки. W (вимк.) можна вибрати вручну.
Не можна змінити.
Не можна використовувати r5s Таймер для автопорт..
Можна вибрати A (автофокусування) або E (ручне фокусування).
Можна активувати режим спалаху з повільною синхронізацією та зменшенням ефекту
червоних очей.
Коли для параметра HDR установлено значення Вимк., режим спалаху зафіксовано на
X (заповнюючий спалах). Коли для параметра HDR установлено значення Увімк., режим
спалаху зафіксовано на W (вимк.).
Можна використовувати параметри Y Автосп. р. Порт.дом.тв. та r5s Таймер для
автопорт.. Значення n10s і n3s не можна використовувати.
Не можна використовувати, якщо для параметра Відстеження моргання встановлено
значення Увімк..
a Таймер посмішки та n Автоколаж можна використовувати у поєднанні з n10s,
n3s або r5s Таймер для автопорт..
79
Функції зйомки
Параметри за промовчанням (режим спалаху, Автоспуск і режим
фокусування)
Функції, які не можна використовувати
водночас під час зйомки
Деякі функції не можна використовувати з певними параметрами меню.
Обмежена
функція
Режим спалаху
Автоспуск
Відтінок/
яскравість
кольорів (за
допомогою
користувацького
слайдера)
Якість
зображення
Розмір
зображення
Параметр
Опис
Під час збереження зображень у форматі RAW ефект
червоних очей не зменшується, навіть якщо
Якість зображення встановлено параметр V (авторежим зі
(A127)
зменшенням ефекту червоних очей/зменшення
ефекту червоних очей). Це стосується й одночасно
збережених зображень у форматі JPEG.
Коли вибрано параметр Неперервний H,
Неперервний M, Неперервний L, Буфер попер.
Неперервна (A134) зйомки, Неперерв. H: 120 кадр./с або
Неперерв. H: 60 кадр./с, спалах не можна
використовувати.
Брекетинг
Спалах не можна використовувати.
експозиції (A139)
Якщо для параметра Відстеження моргання
Відстеження
встановлено значення Увімк., спалах не можна
моргання (A49)
використовувати.
Режим зони АФ
Якщо вибрано Відстеження об’єкта, автоспуск не
(A140)
можна використовувати.
Якість зображення
(A127)
Якщо вибрано RAW, RAW + Fine або RAW +
Normal, відтінок і яскравість кольорів не можна
встановити за допомогою користувацького
слайдера.
• Коли вибрано параметр Буфер попер. зйомки,
для параметра Якість зображення фіксується
значення Normal.
Неперервна (A134)
• Коли вибрано параметр Неперерв. H: 120 кадр./с
або Неперерв. H: 60 кадр./с, не можна
використовувати RAW, RAW + Fine і RAW + Normal.
• Коли вибрано параметр RAW, для параметра
Розмір зображення фіксується значення
i 4608 × 3456.
Якість зображення • Коли вибрано параметр RAW + Fine або RAW +
(A127)
Normal, можна встановити Розмір зображення
для зображень у форматі JPEG. Однак не можна
вибрати значення e 4608 × 2592,
J 4608 × 3072 і H 3456 × 3456.
Розмір зображення встановлюється описаним нижче
чином залежно від параметра неперервної зйомки:
Неперервна (A134) • Буфер попер. зйомки: B 1600 × 1200
• Неперерв. H: 120 кадр./с: B 1600 × 1200
• Неперерв. H: 60 кадр./с: B 1600 × 1200
80
Функції зйомки
Функції, які не можна використовувати водночас під час зйомки
Обмежена
функція
Параметр
Опис
Баланс білого
Відтінок (за
допомогою
користувацького
слайдера) (A66)
Коли відтінок регулюється за допомогою
користувацького слайдера, параметр Баланс
білого у меню зйомки неможливо налаштувати.
Щоб налаштувати параметр Баланс білого,
виберіть g на екрані налаштування користувацького
слайдера, щоб скинути яскравість, яскравість
кольорів, відтінок і функцію «Активний D-Lighting».
Вимірювання
Активний D-Lighting
(за допомогою
користувацького
слайдера) (A66)
Під час використання функції Активний D-Lighting
параметр Вимірювання скидається до значення
Матричне.
Автоспуск (A61)
Якщо автоспуск використовується, коли вибрано
Буфер попер. зйомки, для параметра фіксується
значення Покадровий.
Якість зображення
(A127)
Коли вибрано параметр RAW, RAW + Fine або RAW
+ Normal, не можна використовувати Буфер
попер. зйомки, Неперерв. H: 120 кадр./с і
Неперерв. H: 60 кадр./с.
Брекетинг
експозиції
(A139)
Не можна використовувати одночасно.
Неперервна
(A134)
Коли вибрано параметр Буфер попер. зйомки,
Неперерв. H: 120 кадр./с або Неперерв. H: 60
кадр./с, значення для параметра Чутливість ISO
визначається автоматично відповідно до яскравості.
Автоспуск (A61)
Не можна використовувати Брекетинг експозиції.
Неперервна
(A134)
Не можна використовувати одночасно.
Режим
фокусування
(A63)
Коли встановлено E (ручне фокусування), Режим
зони АФ не можна використовувати.
Відтінок (за
допомогою
користувацького
слайдера) (A66)
Якщо відтінок регулюється за допомогою
користувацького слайдера в режимі АФ із пошук.
об'єкта, фотокамера не виявляє основний об’єкт.
Для виявлення основного об’єкта виберіть g на
екрані налаштування користувацького слайдера,
щоб скинути яскравість, яскравість кольорів,
відтінок і функцію «Активний D-Lighting».
Баланс білого
(A130)
Якщо для параметра Баланс білого в режимі АФ із
пошук. об'єкта вибрано значення, відмінне від
Авто, фотокамера не виявляє основний об’єкт.
Режим
фокусування
(A63)
Коли встановлено E (ручне фокусування), Реж.
автофокусування не можна використовувати.
Неперервна
Чутливість ISO
Брекетинг
експозиції
Режим зони АФ
Реж.
автофокусування
81
Функції зйомки
Функції, які не можна використовувати водночас під час зйомки
Обмежена
функція
Відстеження
моргання
Параметр
Автоколаж (A47)
Таймер посмішки
(A50)
Коли встановлено Таймер посмішки,
Відстеження моргання не можна
використовувати.
Якість зображення
(A127)
Коли вибрано RAW, RAW + Fine або RAW +
Normal, на зображеннях не можна виставити штамп
із датою та часом.
Неперервна
(A134)
Коли вибрано Буфер попер. зйомки, Неперерв.
H: 120 кадр./с або Неперерв. H: 60 кадр./с, на
зображеннях не можна виставити штамп із датою та
часом.
Якість зображення
(A127)
Коли вибрано RAW, RAW + Fine або RAW +
Normal, не можна використовувати цифрове
масштабування.
Режим зони АФ
(A140)
Якщо вибрано Відстеження об’єкта, не можна
використовувати цифрове масштабування.
Брекетинг
експозиції
(A139)
Звук клацання затвора вимкнено.
Штамп із датою
Цифрове
масштабув.
Звук клацання
затвора
B
Опис
Коли встановлено Автоколаж, Відстеження
моргання не можна використовувати.
Примітки щодо цифрового масштабування
• Залежно від поточного режиму зйомки або поточних параметрів цифрове масштабування
може бути недоступне (A169).
• Під час використання цифрового масштабування фотокамера фокусується в центрі кадру.
82
Функції зйомки
Функції, які не можна використовувати водночас під час зйомки
Функції відтворення
Збільшення під час відтворення............................................................................................84
Відтворення ескізів/відображення календаря ...............................................................85
Перегляд і видалення зображень у серії ...........................................................................86
Редагування зображень (нерухомі зображення)...........................................................88
83
Функції відтворення
Збільшення під час відтворення
Переміщення елемента керування масштабуванням у бік
g (i збільшення під час відтворення) у режимі
повнокадрового відтворення (A27) збільшує
зображення.
g (i)
4/4
g (i)
f (h)
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
3.0
Повнокадрове відтворення
Зображення збільшено.
Орієнтир
відображуваної
області
• Коефіцієнт збільшення можна змінити, перемістивши елемент керування
масштабуванням у бік f (h) або g (i). Масштаб також можна відрегулювати,
повертаючи диск керування.
• Щоб переглянути іншу область зображення, натискайте кнопки мультиселектора
HIJK.
• Коли відобразиться збільшене зображення, натисніть кнопку k, щоб повернутися
до режиму повнокадрового відтворення.
C
Обтинання зображень
Коли відобразиться збільшене зображення, можна натиснути кнопку d, щоб обтяти
зображення й залишити лише видиму частину, а потім зберегти його в окремому файлі (A94).
C
Керування сенсорною панеллю на екрані відтворення
За допомогою сенсорної панелі можна керувати екраном відтворення (A7).
84
Функції відтворення
Збільшення під час відтворення
Відтворення ескізів/відображення календаря
У разі переміщення елемента керування
масштабуванням у бік f (h відтворення ескізів) у
режимі повнокадрового відтворення (A27)
зображення відображаються як ескізи.
4/4
f (h)
1/20
f (h)
f (h)
Sun
Mon
Tue
1
2 0 1 9 11
Wed
Thu
Fri
Sat
1
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
g (i)
Повнокадрове
відтворення
g (i)
Відтворення ескізів
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
24
Відображення
календаря
• Можна змінити кількість відображених ескізів, перемістивши елемент керування
масштабуванням у бік f (h) або g (i).
• У режимі відтворення ескізів за допомогою кнопок мультиселектора HIJK (або
повертаючи його) виберіть зображення, а потім натисніть кнопку k, щоб
відобразити це зображення в режимі повнокадрового відтворення.
• У режимі відображення календаря натисніть HIJK або поверніть
мультиселектор, щоб вибрати дату й час, а потім натисніть кнопку k, щоб
відобразити зображення, зняті цього дня.
• Зображення також можна вибрати, повертаючи диск керування.
B
Примітки щодо відображення календаря
Зображення, під час записування яких на фотокамері не було встановлено дату, вважаються
відзнятими 1 січня 2019 року.
C
Керування сенсорною панеллю на екрані відтворення
За допомогою сенсорної панелі можна керувати екраном відтворення (A7).
85
Функції відтворення
Відтворення ескізів/відображення календаря
2
9
Перегляд і видалення зображень у серії
Перегляд зображень у серії
Зображення, відзняті неперервно або створені за допомогою функції автоколажу,
зберігаються як серія.
Одне зображення у серії використовується як
основний знімок, що представляє серію під час
відображення в режимі повнокадрового
відтворення або режимі відтворення ескізів.
Щоб відобразити кожне зображення серії окремо,
натисніть кнопку k.
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Після натиснення кнопки k будуть доступні
наведені нижче операції.
• Щоб відобразити попереднє або наступне
зображення, поверніть мультиселектор або
натискайте кнопки JK.
• Щоб відобразити зображення, які не входять до
Назад
серії, натисніть H для повернення до
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
відображення основного знімка.
• Щоб відобразити зображення серії як ескізи або
відтворити їх у режимі показу слайдів, установіть для параметра Відображення
серії (A157) у меню відтворення значення Окремі знімки.
B
1/5
Параметри відображення серії
Зображення, відзняті за допомогою інших фотокамер, не можна відобразити як серію.
C
Параметри меню відтворення під час використання серії
• Коли зображення серії відображаються в режимі повнокадрового відтворення, натисніть
кнопку d, щоб вибрати функції у меню відтворення (A153).
• Якщо натиснути кнопку d під час відображення основного знімка, до всіх зображень серії
можна буде застосувати такі налаштування:
- Позначити для передачі, Захист, Копіювати
86
Функції відтворення
Перегляд і видалення зображень у серії
Видалення зображень у серії
Якщо натиснути кнопку l (видалити) для зображень серії, зображення видалятимуться
залежно від режиму відображення серії.
• Якщо відображається основний знімок:
- Поточне зображення:
буде видалено всі зображення відображеної серії.
- Видал. виділені зображ.: якщо на екрані видалення виділених зображень
вибрано основний знімок (A29), буде видалено всі
зображення цієї серії.
- Усі зображення:
буде видалено всі зображення на карті пам’яті або у
внутрішній пам’яті.
• Якщо зображення серії відображаються в режимі повнокадрового відтворення:
- Поточне зображення:
буде видалено зображення, що відображається в
даний момент.
- Видал. виділені зображ.: буде видалено вибрані зображення серії.
- Уся серія:
буде видалено всі зображення відображеної серії.
87
Функції відтворення
Перегляд і видалення зображень у серії
Редагування зображень (нерухомі
зображення)
Перед редагуванням зображень
Можна з легкістю редагувати зображення на цій фотокамері. Відредаговані копії
зберігаються в окремих файлах.
Відредаговані копії зберігаються з тими самими датою та часом зйомки, що й оригінали.
C
Обмеження щодо редагування зображень
• Зображення у форматі RAW не можна редагувати.
• Зображення у форматі JPEG можна редагувати до 10 разів. Нерухоме зображення, створене
шляхом редагування відео, можна редагувати до 9 разів.
• Можливо, не вдасться редагувати зображення певного розміру або за допомогою певних
функцій редагування.
88
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Швидка обробка: збільшення контрасту і та
насиченості
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M кнопка d
M Швидка обробка M кнопка k
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть потрібний рівень ефекту й
натисніть кнопку k.
Швидка обробка
• Відредагована версія відображається праворуч.
• Щоб вийти без збереження копії, натисніть J.
Звичайна
Зберегти
D-Lighting: збільшення яскравості та контрасту
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M кнопка d
M D-Lighting M кнопка k
За допомогою кнопок мультиселектора
HI виберіть потрібний рівень ефекту й
натисніть кнопку k.
• Відредагована версія відображається праворуч.
• Щоб вийти без збереження копії, натисніть J.
D-Lighting
Звичайний
Зберегти
89
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Кориг. еф. черв. очей: коригування ефекту червоних
очей під час зйомки з використанням спалаху
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M кнопка d
M Кориг. еф. черв. очей M кнопка k
Перегляньте результат і натисніть кнопку
k.
Кориг. еф. черв. очей
• Щоб вийти без збереження копії, натисніть кнопку
мультиселектора J.
Назад
B
Зберегти
Примітки щодо коригування ефекту червоних очей
• Коригування ефекту червоних очей можна застосовувати до зображень, тільки якщо
виявлено ефект червоних очей.
• Коригування ефекту червоних очей може застосовуватися до знімків домашніх тварин
(собак або котів), навіть якщо їхні очі не червоні.
• Коригування ефекту червоних очей на деяких зображеннях може не давати бажаних
результатів.
• У рідкісних випадках коригування ефекту червоних очей може застосовуватися до інших
ділянок зображення, на яких це не потрібно.
Тонка обробка: обробка облич людей
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M кнопка d
M Тонка обробка M кнопка k
1
За допомогою кнопок
мультиселектора HIJK виберіть
обличчя, яке потрібно обробити, і
натисніть кнопку k.
Вибір об’єкта
• Якщо виявлено лише одне обличчя, перейдіть
до кроку 2.
Назад
90
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Підтвер.
2
За допомогою кнопок JK виберіть
ефект, потім за допомогою кнопок
HI виберіть рівень ефекту й
натисніть кнопку k.
Мале обличчя
• Можна одночасно застосовувати декілька
ефектів.
Назад
Перегляд
Відрегулюйте й перевірте параметри для всіх
ефектів, перш ніж натиснути кнопку k.
F Мале обличчя, B Пом’якш. тону шкіри, l Тон шкіри, m Зменшення
відблисків, E Прих. мішків під очима, A Великі очі, G Вибілювання очей,
n Тіні на повіках, o Туш для вій, H Вибілювання зубів, p Губна помада,
D Рум’янець
• Натисніть кнопку d, щоб повернутися на екран вибору людини.
3
Перегляньте результат і натисніть
кнопку k.
Попередній перегляд
• Якщо потрібно змінити параметри, натисніть
кнопку J, щоб повернутися до кроку 2.
• Щоб вийти без збереження відредагованого
зображення, натисніть кнопку d.
Зберегти
4
Виберіть Так й натисніть кнопку k.
• Буде створено відредаговану копію.
Зберегти?
Так
Ні
B
Примітки щодо тонкої обробки
• Можна відредагувати лише одне обличчя за раз. Щоб застосувати тонку обробку до іншого
обличчя, ще раз відредагуйте відредаговане зображення.
• Залежно від спрямування погляду облич або їхньої яскравості фотокамері може не вдатися
точно виявити обличчя, або функція тонкої обробки може мати неочікуваний результат.
• Якщо не виявлено жодного обличчя, відображається попередження, а екран повертається в
меню відтворення.
• Функція тонкої обробки доступна лише для зображень, відзнятих зі значеннями чутливості
ISO не вище 1600, якщо їх розмір становить не менше 640 × 480.
91
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Ефекти фільтра: застосування ефектів цифрового
фільтра
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M виберіть зображення M кнопка d
M Ефекти фільтра M кнопка k
Параметр
Опис
М’який портрет
Розмиває фон позаду людей. Якщо людей не виявлено, фокусується в
центрі кадру й розмиває навколишню область.
Вибірковий колір
Залишає тільки вибраний колір і робить інші кольори чорно-білими.
Перетинання
екрана
Створює зіркоподібні світлові промені, які відходять від яскравих
об’єктів, як-от сонячних відблисків чи вогнів великого міста. Підходить
для нічних пейзажів.
«Риб’яче око»
Створює зображення, які виглядають так, наче були зняті об’єктивом
типу «риб’яче око». Підходить для зображень, знятих у режимі
макрозйомки.
Ефект мініатюри
Створює зображення, які виглядають наче фото діорами великим
планом. Підходить для зображень, знятих з висоти, на яких основний
об’єкт поруч із центром кадру.
Картина
Створює зображення з ефектом картин.
Віньєтування
Знижує інтенсивність периферійного світла від центру до країв
зображення.
Фотоілюстрація
Підкреслює контури та зменшує кількість кольорів для створення
зображень з ефектом ілюстрацій.
Портрет (колір + Ч-Б)
Робить чорно-білим фон позаду людей. Якщо людей не виявлено,
зберігає кольори в центрі кадру й робить чорно-білою навколишню
область.
1
За допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть
потрібний ефект фільтра й натисніть
кнопку k.
• Якщо вибрано ефекти, відмінні від Вибірковий
колір, перейдіть до кроку 3.
Ефекти фільтра
М’який портрет
Вибірковий колір
Перетинання екрана
«Риб’яче око»
Ефект мініатюри
Картина
Віньєтування
Підтвер.
92
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
2
За допомогою кнопок H I виберіть
колір, який потрібно зберегти, а
потім натисніть кнопку k.
Вибірковий колір
ОК
3
Перегляньте результат і натисніть
кнопку k.
Попередній перегляд
• Буде створено відредаговану копію.
• Щоб вийти без збереження копії, натисніть J.
Назад
93
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Зберегти
Обтинання: створення обрізаної копії
1
Перемістіть елемент керування масштабуванням, щоб збільшити
зображення (A84).
2
Відрегулюйте зображення так, щоб
відображалася лише частина, яку
потрібно залишити, а потім натисніть
кнопку d (меню).
• Перемістіть елемент керування масштабуванням
у бік g (i) або f (h), щоб відрегулювати
3.0
коефіцієнт збільшення. Установіть коефіцієнт
збільшення, за якого відобразиться піктограма
u.
• За допомогою кнопок мультиселектора HIJK прокрутіть до частини зображення,
яку потрібно відобразити.
3
Підтвердьте область, яку необхідно
зберегти, і натисніть кнопку k.
• Якщо потрібно змінити область обтинання,
натисніть кнопку J, щоб повернутися до кроку
2.
• Щоб вийти без збереження обрізаного
зображення, натисніть кнопку d.
4
Обітнути
Назад
Зберегти
Виберіть Так й натисніть кнопку k.
• Буде створено відредаговану копію.
Зберегти це зображення як є?
Так
Ні
B
Примітки щодо обтинання
Зображення легкої панорами не можна редагувати.
C
Розмір зображення
• Пропорції (співвідношення горизонтальної та вертикальної сторін) обрізаної копії такі самі,
як і в оригінального зображення.
• Якщо розмір зображення обрізаної копії становить 320 × 240 або менше, під час відтворення
зображення відображається в меншому розмірі.
94
Функції відтворення
Редагування зображень (нерухомі зображення)
Відео
Основні операції записування та відтворення відео ...................................................96
Зйомка нерухомих зображень під час записування відео ..................................... 100
Сповільнена відеозйомка ...................................................................................................... 101
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення коротких
відео) ....................................................................................................................................................... 103
Операції під час відтворення відео................................................................................... 106
Редагування відео ..................................................................................................................... 107
95
Відео
Основні операції записування та відтворення
відео
1
Відобразіть екран зйомки.
• Перевірте час записування відео, що залишився.
• Рекомендується відображати кадр відео, що
вказує область, яку буде записано на відео
(A97).
Час записування відео, що
залишився
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Кадр відео
2
Натисніть кнопку
b (e відеозйомка), щоб почати
записування відео.
• Фотокамера фокусується на центрі кадру.
• Натисніть кнопку k, щоб призупинити
записування, а потім натисніть кнопку k знову,
щоб відновити записування (за винятком
випадків, коли в меню Параметри відео
вибрано параметр відео HS). Записування
завершиться автоматично, якщо воно перебуває
в режимі паузи близько п’яти хвилин.
• Нерухоме зображення можна зняти, натиснувши
кнопку спуску затвора під час запису відео
(A100).
3
4
AF
25m 0s
Натисніть кнопку b (e) знову, щоб завершити записування.
Виберіть відео в режимі
повнокадрового відтворення й
натисніть кнопку k, щоб відтворити
його.
• Зображення з піктограмою параметрів відео
представляє відео.
10s
100-0005.MP4
15/11/2019 15:30
Параметри відео
96
Відео
Основні операції записування та відтворення відео
Кадр відео
• Установіть для параметра Інформація про знімок у пункті Параметри монітора
(A163) меню налаштування значення Кадр від.+авт.пок.інф., щоб відобразити
кадр відео. Перевірте діапазон відео в кадрі перед записуванням відео.
• Область записування відео залежить від налаштувань Параметри відео або Відео
VR в меню відео.
Фокус і експозиція під час записування відео
• Під час записування відео фокус можна відрегулювати наведеним нижче чином
відповідно до налаштувань Реж. автофокусування (A143) у меню відео.
- A Покадрове АФ (параметр за промовчанням): фокус фіксується, коли
починається записування відео. Щоб використати функцію автофокусування під
час записування відео, натисніть кнопку мультиселектора J.
- B Постійне АФ: фокус повторно регулюється навіть під час записування
відео. Якщо натиснути кнопку g під час записування відео, експозиція або фокус
фіксується. Щоб зняти фіксацію, натисніть кнопку g ще раз.
• Якщо для режиму фокусування (A63) встановлено значення E (ручне
фокусування), відрегулюйте фокус вручну. Під час записування відео фокус можна
регулювати, повертаючи мультиселектор проти годинникової стрілки, щоб
сфокусуватися на віддалених об’єктах, або за годинниковою стрілкою, щоб
сфокусуватися на ближніх об’єктах. Фокусування також можна відрегулювати,
повертаючи диск керування. Установіть для параметра Бок. ел-т. керув. масшт.
(A170) у меню налаштування значення Ручне фокусування, щоб
використовувати для фокусування боковий елемент керування масштабуванням.
• Фотокамера надалі налаштовуватиме експозицію під час записування відео. Якщо
натиснути кнопку g, експозиція або фокус фіксується.
• Під час записування відео функція кнопки K залежить від значення параметра
Кнопка фіксації АЕ/АФ (A171) у меню налаштування.
- Якщо встановлено значення Лише фіксація АЕ або Фіксація АЕ (утримання):
натискання кнопки K фіксує фокус. Щоб зняти фіксацію, натисніть кнопку
K знову.
- Якщо встановлено значення Лише фіксація АФ: натискання кнопки K фіксує
експозицію. Щоб зняти фіксацію, натисніть кнопку K знову.
97
Відео
Основні операції записування та відтворення відео
Максимальний час записування відео
Окремі файли відео не можуть перевищувати 29 хвилин за тривалістю, навіть якщо на
карті пам’яті достатньо вільного місця для довшого записування.
Максимальний розмір одного відеофайлу становить 4 ГБ. Якщо розмір файлу
перевищує 4 ГБ, навіть коли ви записуєте менше 29 хвилин, його буде розділено на
кілька файлів, і його не можна буде відтворювати неперервно (A145).
• Час записування, що залишився, для одного відео відображається на екрані зйомки.
• Записування може припинитися до того, як буде досягнуто будь-яке з обмежень,
якщо температура фотокамери підвищиться.
• Фактичний час записування, що залишився, залежить від вмісту відео, руху об’єктів і
типу карти пам’яті.
• Для записування відео рекомендовано використовувати карти пам’яті SD із класом
швидкості 6 (Video Speed Class V6) або вище. Якщо в меню Параметри відео
встановлено значення d 2160/30p (4K UHD) або c 2160/25p (4K UHD),
рекомендовано використовувати карти пам’яті з UHS класу швидкості 3 (Video Speed
Class V30) або вище. У разі використання карти пам’яті з нижчим класом швидкості
записування відео може несподівано припинитися.
B
Температура фотокамери
• Фотокамера може нагрітися під час тривалого записування відео або за умов високої
температури навколишнього середовища.
• Якщо внутрішні компоненти фотокамери сильно нагріваються під час записування відео,
фотокамера автоматично зупиняє записування. Відображається залишок часу до
припинення записування (B10s).
Після припинення записування фотокамера вимикається.
Не вмикайте фотокамеру, доки не охолонуть її внутрішні деталі.
Примітки щодо записування відео
B
Примітки щодо збереження зображень або відео
• Під час збереження зображень або відео блимає індикатор, який указує на кількість кадрів,
що залишилися, або індикатор, який указує на час записування, що залишився. Не
відкривайте кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам’яті та не
виймайте елемент живлення чи карту пам’яті, поки блимає індикатор. Це може
призвести до втрати даних або пошкодження фотокамери чи карти пам’яті.
• Під час використання внутрішньої пам’яті фотокамери збереження відео може тривати
деякий час.
• За деяких налаштувань у розділі Параметри відео зберегти відео у внутрішню пам’ять або
скопіювати його з карти пам’яті у внутрішню пам’ять буває неможливо.
98
Відео
Основні операції записування та відтворення відео
B
Примітки щодо записаних відео
• Використання цифрового масштабування може спричинити незначне погіршення якості
зображення.
• Можуть записатися звуки роботи елемента керування масштабуванням, масштабування,
руху приводу об’єктива автофокусування, зменшення вібрацій відео та роботи діафрагми під
час змінення яскравості.
• Наведені нижче явища можна побачити на екрані під час записування відео. Ці явища
зберігаються в записаному відео.
- На зображеннях можуть з’являтися смуги за умов освітлення лампою денного світла,
ртутною або натрієвою лампою.
- Зображення об’єктів, які швидко рухаються з одного боку кадру в інший, наприклад потяг
або автомобіль, можуть виходити перекошеними.
- Усе зображення відео може бути перекошеним під час панорамування фотокамерою.
- Освітлення або інші світлі зони можуть створювати залишкові зображення під час
переміщення фотокамери.
• Залежно від відстані до об’єкта або застосованого коефіцієнта масштабування на об’єктах з
повторюваною текстурою (фрагмент тканини, вікно з решіткою тощо) під час записування та
відтворення відео можуть з’являтися кольорові смуги. Це відбувається, коли текстура об’єкта
та розміщення датчика зображення збігаються. Це не свідчить про несправність.
B
Примітки щодо зменшення вібрацій під час записування відео
• Коли для параметра Відео VR (A151) у меню відео встановлено значення Увімк.
(комбіноване), кут огляду (тобто область, видима в кадрі) під час записування відео стає
вужчим.
• Якщо під час записування для стабілізації фотокамери використовується штатив, установіть
для параметра Відео VR значення Вимкнути, щоб запобігти помилкам, які може
спричинити ця функція.
B
Примітки щодо автофокусування для записування відео
Автофокусування може не працювати належним чином (A76). У такому випадку
скористайтеся ручним фокусуванням (A63, 64) або спробуйте виконати наведені нижче дії.
1. Установіть для параметра Реж. автофокусування у меню відео значення Покадрове АФ
(за промовчанням), перш ніж починати записувати відео.
2. Розташуйте в центрі кадру інший об’єкт, розміщений на тій самій відстані від фотокамери, що
й об’єкт зйомки, натисніть кнопку b (e), щоб почати записування, а потім змініть
композицію.
99
Відео
Основні операції записування та відтворення відео
Зйомка нерухомих зображень під час
записування відео
Якщо під час записування відео повністю
натискається кнопка спуску затвора, один кадр
зберігається як нерухоме зображення (зображення
JPEG). Записування відео продовжується під час
збереження нерухомого зображення.
• Нерухоме зображення можна зняти, коли на
AF
екрані відображається піктограма Q. Якщо
25m 0s
відображається піктограма z, нерухоме
зображення зняти не можна.
• Розмір знятого нерухомого зображення такий же, як і розмір зображення відео
(A146). Якість зображення фіксується на рівні Normal.
B
Примітки щодо зйомки нерухомих зображень під час записування відео
• Під час відеозйомки не можна зберігати нерухомі зображення за наведених нижче обставин.
- Якщо час записування відео, що залишився, становить менше п’яти секунд.
- Коли в розділі Параметри відео (A145) вибрано параметр відео HS.
• Кадри відео, що були записані під час зйомки нерухомих зображень, можуть не
відтворюватися плавно.
• У записаному відео може бути чутно звук роботи кнопки спуску затвора під час збереження
нерухомого зображення.
• Якщо фотокамера рухалася під час натискання кнопки спуску затвора, зображення може
бути розмитим.
C
Зйомка нерухомих зображень за допомогою сенсорного керування
Під час записування відео можна знімати нерухомі
зображення, торкнувшись елемента Q на екрані.
AF
100
Відео
Зйомка нерухомих зображень під час записування відео
25m 0s
Сповільнена відеозйомка
Фотокамера може автоматично знімати нерухомі зображення із певним інтервалом для
створення сповільненої відеозйомки тривалістю приблизно 10 секунд.
• Коли для параметра Частота кадрів у меню відео встановлено значення 30 кадр./с
(30p/60p), знімається 300 зображень, які зберігаються зі значенням e 1080/30p.
Коли встановлено значення 25 кадр./с (25p/50p), знімається 250 зображень, які
зберігаються зі значенням S 1080/25p.
Поверніть диск перемикання режимів у положення y M кнопка d M
N Сповіл. відеозйомка M кнопка k
Час інтервалу
Тип (необхідний час зйомки)
30 кадр./с (30p/60p)
1
2
3
4
5
25 кадр./с (25p/50p)
O Міський пейзаж (10 хв.)1
2с
P Пейзаж (25 хвилин)2
5с
6с
Q Захід сонця (50 хвилин)2
10 с
12 с
R Нічне небо (150 хвилин)3, 4
30 с
36 с
S Сліди зірок (150 хвилин)4, 5
30 с
36 с
2,4 с
Фотокамера фокусується на ділянці в центрі кадру.
Фотокамера фокусується на нескінченність.
Підходить для запису руху зірок. Фокусування встановлене на нескінченність.
Масштабування автоматично переміщується в максимальне положення ширококутної
зйомки. Телескопічне положення об’єктива обмежено кутом огляду, аналогічним об’єктиву
прибл. 300 мм (у форматі 35мм [135]).
У результаті обробки зображень зірки мають вигляд ліній або світла. Фокусування
встановлене на нескінченність.
1
За допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть тип і
натисніть кнопку k.
101
Відео
Сповільнена відеозйомка
Сповіл. відеозйомка
Міський пейзаж (10 хв.)
Пейзаж (25 хвилин)
Захід сонця (50 хвилин)
Нічне небо (150 хвилин)
Сліди зірок (150 хвилин)
2
Визначте необхідність корекції
експозиції (яскравості) і натисніть
кнопку k (за винятком режимів
Сліди зірок (150 хвилин) та Нічне
небо (150 хвилин)).
Пейзаж (25 хвилин)
AE-L увімкн.
AE-L вимкн.
• Якщо вибрано значення AE-L увімкн.,
експозиція, що використовувалася для першого
зображення, використовується для всіх
зображень. Коли яскравість суттєво змінюється, наприклад у сутінки, рекомендується
використовувати значення AE-L вимкн..
3
4
Стабілізуйте фотокамеру за допомогою штатива.
Натисніть кнопку спуску затвора,
щоб зняти перше зображення.
25m 0s
• Установіть корекцію експозиції (A68) перед
першим спуском затвора. Корекцію експозиції
неможливо змінити після зйомки першого
0.0
зображення. Фокусування та відтінок фіксуються
25m 0s
після зйомки першого зображення.
1/250 F3.4
500
100
• Затвор автоматично спускається для другого та
наступних зображень.
• Екран може вимикатися, коли фотокамера не робить знімки. Індикатор вмикання
живлення блимає, коли екран вимкнено.
• Зйомка завершується автоматично після створення 300 або 250 зображень.
• Натисніть кнопку k, щоб завершити зйомку раніше необхідного часу зйомки та
створити сповільнену відеозйомку.
• Звук і нерухомі зображення зберегти не можна.
B
Примітки щодо сповільненої відеозйомки
• Фотокамера не може робити знімки, якщо карту пам’яті не вставлено.
• Не повертайте диск перемикання режимів і не виймайте карту пам’яті до завершення
зйомки.
• Завжди достатньо заряджайте елемент живлення фотокамери, щоб запобігти її раптовому
вимкненню.
• Сповільнену відеозйомку не можна записати, натиснувши кнопку b (e).
• Зменшення вібрацій вимкнено незалежно від параметра Фото VR (A168) у меню
налаштування.
102
Відео
Сповільнена відеозйомка
Режим показу короткого відео (об’єднання
відеокліпів для створення коротких відео)
Фотокамера створює коротке відео тривалістю до
30 секунд (e1080/30p або S1080/25p)
шляхом запису й автоматичного поєднання багатьох
відеокліпів тривалістю кілька секунд.
1
Натисніть кнопку d (меню) і
налаштуйте параметри записування
відео.
Показ коротк. відео
Кількість знімків
Спеціальні ефекти
Фонова музика
Завершити записування
• Кількість знімків: установіть кількість
відеокліпів, яку повинна записати фотокамера, а
також час кожного відеокліпа. За промовчанням
фотокамера записує 15 відеокліпів тривалістю
2 секунди кожен, щоб створити 30-секундне
коротке відео.
• Спеціальні ефекти (A104): застосування
різноманітних ефектів відео під час зйомки.
Ефекти можна змінити для кожного відеокліпа.
• Фонова музика: вибір фонової музики. Перемістіть елемент керування
масштабуванням (A2) у бік g (i) для попереднього перегляду.
• Завершивши налаштування, натисніть кнопку d або кнопку спуску затвора, щоб
вийти з меню.
2
Натисніть кнопку
b (e відеозйомка), щоб записати
відеокліп.
• Фотокамера автоматично припиняє запис
відеокліпу, коли спливає час, зазначений у кроці 1.
• Запис відеокліпів можна тимчасово призупинити.
Див. розділ «Призупинення запису відео»
(A105).
3
0
15
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Перевірте записаний відеокліп або
видаліть його.
• Для перевірки натисніть кнопку k.
• Для видалення натисніть кнопку l. Можна
видалити останній записаний відеокліп або всі
відеокліпи.
• Щоб продовжити запис відеокліпів, повторіть дії
з кроку 2.
• Щоб змінити ефекти, поверніться до кроку 1.
12
15
Перегляд
100
1/250
F3.4
0.0
24m36s
500
Кількість записаних
відеокліпів
103
Відео
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення
коротких відео)
4
Збережіть показ короткого відео.
• Показ короткого відео зберігається, коли фотокамера завершує запис зазначеної
кількості відеокліпів.
• Щоб зберегти показ короткого відео до завершення записування зазначеної кількості
відеокліпів, натисніть кнопку d під час відображення екрана очікування зйомки, а
потім виберіть Завершити записування.
• Відеокліпи видаляються після збереження показу короткого відео.
Спеціальні ефекти
Функція
Опис
O М’який
Пом’якшує зображення, злегка розмиваючи його.
P Ностальгічна сепія
Додає тон сепії та зменшує контраст, стилізуючи зображення
під стару фотографію.
F Висококонтр. монохр.
Створює чорно-білий знімок із високим контрастом.
I Вибірковий колір
Залишає тільки вибраний колір і робить інші кольори
чорно-білими.
l Поп
Збільшує насиченість кольору всього зображення, щоб
створити яскравий вигляд.
o Кроспроцес
Надає зображенню загадкового вигляду за допомогою
певного кольору.
m Еф. іграш. фотокам. 1
Надає всьому зображенню жовтуватого відтінку та затемнює
краї зображення.
n Еф. іграш. фотокам. 2
Зменшує насиченість кольору цілого зображення та затемнює
краї зображення.
b Дзеркало
Віддзеркалює ліву половину зображення від центру, щоб
створити симетричне зображення.
k Вимкнути (параметр
за промовчанням)
До зображення не застосовуються ефекти.
• Коли вибрано значення Вибірковий колір або
Кроспроцес, за допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть потрібний колір і
натисніть кнопку k, щоб застосувати його.
Вибірковий колір
ОК
104
Відео
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення
коротких відео)
Операції під час відтворення відеокліпів
Під час відтворення відеокліпу гучність можна
відрегулювати за допомогою елемента керування
масштабуванням (A2).
Елементи керування відтворенням відображаються на Елементи керування
відтворенням
екрані.
Щоб виконати описані нижче операції, скористайтеся кнопками мультиселектора
JK для вибору елемента керування та натисніть кнопку k.
Функція
Піктограма
Перемотування
назад
A
Щоб перемотати відео назад, утримуйте натиснутою кнопку k.
Опис
Перемотування
вперед
B
Щоб перемотати відео вперед, утримуйте натиснутою кнопку k.
Пауза відтворення. Наведені нижче операції можна виконувати в
режимі паузи.
Пауза
C
Перемотування відео на один кадр назад. Для
неперервного перемотування назад утримуйте
натиснутою кнопку k.
D
Перемотування відео на один кадр уперед. Для
неперервного перемотування вперед утримуйте
натиснутою кнопку k.
F
Відновлення відтворення.
E
Завершення
відтворення
G
Повернення до екрана зйомки.
Завершення
записування
p
Збережіть показ короткого відео за допомогою записаних
відеокліпів.
B
Примітки щодо запису показу короткого відео
• Фотокамера не може записувати відео, якщо карту пам’яті не вставлено.
• Не замінюйте карту пам’яті до збереження показу короткого відео.
C
Призупинення запису відео
• Нерухоме зображення з якістю зображення Normal і розміром e 4608 × 2592 можна зняти,
натиснувши кнопку спуску затвора під час відображення екрана очікування зйомки.
• Можна призупинити запис відео й відтворити зображення або перейти в інші режими
зйомки для створення знімків. Запис відео відновлюється після повернення до режиму
показу короткого відео.
Функції, доступні в режимі показу короткого відео
•
•
•
•
•
Автоспуск (A61)
Режим фокусування (A63)
Корекція експозиції (A68)
Меню показу короткого відео (A103)
Меню параметрів відео (A145)
105
Відео
Режим показу короткого відео (об’єднання відеокліпів для створення
коротких відео)
Операції під час відтворення відео
Під час відтворення відео гучність можна
відрегулювати за допомогою елемента керування
масштабуванням (A2).
Поверніть мультиселектор або диск керування, щоб
перемотати вперед чи назад.
Індикатор гучності
Елементи керування відтворенням відображаються
на екрані.
Щоб виконати описані нижче операції,
скористайтеся кнопками мультиселектора JK для
вибору елемента керування та натисніть кнопку k.
Під час паузи
Функція
Піктограма
Перемотування
назад
A
Щоб перемотати відео назад, утримуйте натиснутою кнопку k.
Опис
Перемотування
вперед
B
Щоб перемотати відео вперед, утримуйте натиснутою кнопку k.
Пауза відтворення. Наведені нижче операції можна виконувати в
режимі паузи.
Пауза
Завершення
C
Перемотування відео на один кадр назад. Для неперервного
перемотування назад утримуйте натиснутою кнопку k.*
D
Перемотування відео на один кадр уперед. Для неперервного
перемотування вперед утримуйте натиснутою кнопку k.*
F
Відновлення відтворення.
I
Виділення потрібної частини відео та збереження її в
окремому файлі.
H
Виділення одного кадру відео та збереження його як
окремого нерухомого зображення.
E
G
Повернення до режиму повнокадрового відтворення.
* Відео також можна перемотати вперед або назад на один кадр, повернувши
мультиселектор або диск керування.
C
Керування сенсорною панеллю під час відтворення відео
Торкніться екрана під час відтворення відео, щоб призупинити його (A7). Торкніться екрана,
коли відео призупинено, щоб відновити відтворення.
106
Відео
Операції під час відтворення відео
Редагування відео
Використовуйте достатньо заряджений елемент живлення, щоб запобігти вимкненню
фотокамери під час редагування. Якщо індикатор рівня заряду елемента живлення має
вигляд B, редагування відео неможливе.
Виділення потрібної частини відео
Потрібну частину записаного відео можна зберегти як окремий файл.
1
Відтворіть потрібне відео та призупиніть його на початку
фрагмента, який потрібно вилучити (A106).
2
За допомогою кнопок
мультиселектора JK виберіть
елемент керування I, а потім
натисніть кнопку k.
3
За допомогою кнопок HI виберіть
M (вибрати точку початку).
• Щоб перемістити точку початку, використовуйте
кнопки JK або повертайте диск керування. Її
положення також можна змінити, посунувши
піктограму точки початку (A7).
• Щоб скасувати редагування, виберіть O (назад)
і натисніть кнопку k.
4
За допомогою кнопок HI виберіть
N (вибрати точку кінця).
• Щоб перемістити точку кінця, використовуйте
кнопки JK або повертайте диск керування. Її
положення також можна змінити, посунувши
піктограму точки кінця.
• Щоб переглянути вказану частину, за
допомогою кнопок HI виберіть F, а потім
натисніть кнопку k. Натисніть кнопку k ще раз,
щоб припинити попередній перегляд.
107
Відео
Редагування відео
1m30s
Вибрати точку початку
1m 0s
Точка початку
Вибрати точку кінця
30s
Точка кінця
5
За допомогою кнопок HI виберіть
m (зберегти) і натисніть кнопку k.
Зберегти
• Щоб зберегти відео, виконуйте вказівки, що
з’являтимуться на екрані.
30s
B
Примітки щодо виділення частини відео
• Відео, створене редагуванням, не можна повторно редагувати.
• Фактична обрізана частина відео може дещо відрізнятися від частини, вибраної за
допомогою точок початку й кінця.
• Відео не можна обрізати таким чином, щоб їх тривалість була меншою за дві секунди.
Збереження кадру відео як нерухомого зображення
Потрібний кадр записаного відео можна виділити та зберегти як окреме нерухоме
зображення.
• Призупиніть відео на кадрі, який необхідно
виділити (A106).
• За допомогою кнопок мультиселектора
JK виберіть H і натисніть кнопку k.
• У діалоговому вікні підтвердження виберіть Так і
натисніть кнопку k, щоб зберегти зображення.
• Нерухоме зображення збережеться з якістю
зображення Normal. Розмір зображення
визначається розміром зображення
оригінального відео (A146).
B
Копіювати цей кадр як
нерухоме зображення?
Так
Ні
Обмеження щодо виділення нерухомих зображень
Нерухомі зображення неможливо виділити з відео, записаного з параметром відео HS.
108
Відео
Редагування відео
1m30s
Підключення фотокамери до
телевізора, принтера або
комп’ютера
Використання зображень...................................................................................................... 110
Перегляд зображень на телевізорі ................................................................................... 111
Друк зображень без комп’ютера........................................................................................ 112
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i) .................................................... 116
109
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Використання зображень
Крім використання програми SnapBridge для перегляду знятих зображень, зображення
також можна використовувати різними способами, підключивши фотокамеру до
пристроїв, описаних нижче.
Перегляд зображень на телевізорі
Зображення та відео, зняті фотокамерою, можна переглядати на
телевізорі.
Спосіб підключення: підключіть доступний у продажу кабель HDMI до
гнізда вхідного сигналу HDMI телевізора.
Друк зображень без комп’ютера
Якщо підключити фотокамеру до принтера, сумісного з PictBridge,
можна друкувати зображення, не використовуючи комп’ютер.
Спосіб підключення: підключіть фотокамеру безпосередньо до порту
USB принтера за допомогою USB-кабелю.
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i)
Зображення та відео можна переносити на комп’ютер для перегляду та
редагування.
Спосіб підключення: підключіть фотокамеру до порту USB комп’ютера
за допомогою USB-кабелю.
• Перед підключенням установіть на комп’ютері програму ViewNX-i.
B
Примітки щодо підключення кабелів до фотокамери
Роз’єм мікро-USB
Мікророз’єм HDMI (тип D)
Відкрийте кришку
роз’єму.
Вставте штекер.
• Обов’язково вимикайте фотокамеру перед тим, як підключати чи відключати кабелі.
Перевірте форму та напрямок штекерів, а також не вставляйте й не видаляйте штекери під
кутом.
• Переконайтеся, що елемент живлення фотокамери достатньо заряджено. За використання
адаптера змінного струму EH-62F (продається окремо) живлення фотокамери може
здійснюватися від електричної розетки. За жодних обставин не використовуйте інший
адаптер змінного струму, крім EH-62F. Недотримання цього заходу безпеки може призвести
до перегрівання або пошкодження фотокамери.
• Відомості про способи підключення та подальші операції див. у документації з комплекту
постачання пристрою, а також у цьому документі.
110
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Використання зображень
Перегляд зображень на телевізорі
1
Вимкніть фотокамеру й підключіть її до телевізора.
• Перевірте форму та напрямок штекерів, а також не вставляйте й не видаляйте
штекери під кутом.
Мікророз’єм HDMI (тип D)
2
До гнізда HDMI
Установіть на телевізорі зовнішній вхід як джерело.
• Докладні відомості див. у документації, що входить до комплекту постачання
телевізора.
3
Натисніть та утримуйте кнопку
c (відтворення), щоб увімкнути
фотокамеру.
• Зображення відобразяться на телевізорі.
• Для відтворення відео, які було збережено за
допомогою функції d 2160/30p (4K UHD) або
c 2160/25p (4K UHD) у якості 4K UHD,
використовуйте телевізор і кабель HDMI, що підтримують 4K.
B
Примітки щодо підключеного HDMI-кабелю
• Якщо перемкнути фотокамеру в режим зйомки, відобразиться екран зйомки, але в разі
підключення за допомогою HDMI-кабелю зйомка неможлива.
• На екрані для виходу HDMI відображається екран зйомки фотокамери, але аудіо не
виводиться.
• Відомості про зйомку та інформація про знімок не відображаються на екрані для виходу
HDMI.
• Коли підключено HDMI-кабель, не можна виконувати операції сенсорного керування.
• Меню параметрів мережі не можна вибрати, коли підключено HDMI-кабель.
111
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Перегляд зображень на телевізорі
Друк зображень без комп’ютера
Користувачі принтерів, сумісних із PictBridge, можуть підключати фотокамеру
безпосередньо до принтера та друкувати зображення без використання комп’ютера.
Підключення фотокамери до принтера
1
2
Увімкніть принтер.
Вимкніть фотокамеру й підключіть її до принтера за допомогою
USB-кабелю.
• Перевірте форму та напрямок штекерів, а також не вставляйте й не видаляйте
штекери під кутом.
3
Фотокамера автоматично вмикається.
• На екрані фотокамери відобразиться екран привітання PictBridge (1), а потім екран
Вибір друку (2).
1
2
Вибір друку
15/11/2019
No. 32
32
Підтвер.
B
Якщо екран привітання PictBridge не відображається
За прямого підключення фотокамери до деяких принтерів друк зображень неможливий,
якщо для параметра Авто вибрано значення Зарядж. від комп’ютера (A175). Якщо
екран привітання PictBridge не відображається після ввімкнення фотокамери, вимкніть
фотокамеру й відключіть USB-кабель. Установіть для параметра Зарядж. від
комп’ютера значення Вимк. і знову підключіть фотокамеру до принтера.
112
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Друк зображень без комп’ютера
Друк зображень по одному
1
За допомогою кнопок
мультиселектора JK виберіть
потрібне зображення й натисніть
кнопку k.
Вибір друку
15/11/2019
No. 32
• Перемістіть елемент керування масштабуванням
у бік f (h), щоб перейти до відтворення
ескізів, або в бік g (i), щоб перейти до
повнокадрового відтворення.
2
За допомогою кнопок HI виберіть
параметр Копій та натисніть кнопку
k.
• За допомогою кнопок HI установіть потрібну
кількість копій (не більше дев’яти) і натисніть
кнопку k.
3
Виберіть Формат паперу й натисніть
кнопку k.
32
Підтвер.
PictBridge
1 роздруківок
Розпочати друк
Копій
Формат паперу
PictBridge
• Виберіть потрібний формат паперу та натисніть
4 роздруківок
кнопку k.
• Щоб друкувати з параметром формату паперу,
Розпочати друк
налаштованим на принтері, виберіть За
Копій
промовчанням.
Формат паперу
• Параметри формату паперу, доступні на
фотокамері, залежать від принтера, що використовується.
4
Виберіть Розпочати друк й
натисніть кнопку k.
PictBridge
• Почнеться друк.
4 роздруківок
Розпочати друк
Копій
Формат паперу
113
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Друк зображень без комп’ютера
Друк кількох зображень
1
Коли відобразиться екран Вибір
друку, натисніть кнопку d (меню).
Вибір друку
15/11/2019
No. 32
32
Підтвер.
2
За допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть
Формат паперу й натисніть кнопку
k.
Меню друку
Вибір друку
Друк. всі зображення
Формат паперу
• Виберіть потрібний формат паперу та натисніть
кнопку k.
• Щоб друкувати з параметром формату паперу,
налаштованим на принтері, виберіть За
промовчанням.
• Параметри формату паперу, доступні на фотокамері, залежать від принтера, що
використовується.
• Щоб вийти з меню друку, натисніть кнопку d.
3
Виберіть Вибір друку або Друк. всі
зображення та натисніть кнопку k.
Меню друку
Вибір друку
Друк. всі зображення
Формат паперу
114
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Друк зображень без комп’ютера
Вибір друку
Виберіть зображення (до 99) і кількість
5
Вибір друку
копій кожного з них (до 9).
• За допомогою кнопок мультиселектора
JK виберіть зображення і вкажіть
1
1
кількість копій для друку за допомогою
кнопок HI.
• Поруч із вибраними для друку
3
зображеннями відображаються
Підтвер.
позначка a і кількість копій для друку.
Щоб скасувати вибір друку, установіть
для кількості копій значення 0.
• Перемістіть елемент керування масштабуванням у бік g (i), щоб перейти до
повнокадрового відтворення, або в бік f (h), щоб перейти до відтворення
ескізів.
• Натисніть кнопку k після завершення налаштування. Коли відобразиться
екран підтвердження кількості копій для друку, виберіть Розпочати друк і
натисніть кнопку k для початку друку.
Друк. всі зображення
Друкується одна копія кожного зображення, збереженого у внутрішній пам’яті
або на карті пам’яті.
• Коли відобразиться екран підтвердження кількості копій для друку, виберіть
Розпочати друк і натисніть кнопку k для початку друку.
115
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Друк зображень без комп’ютера
Перенесення зображень на комп’ютер
(ViewNX-i)
Інсталяція програми ViewNX-i
ViewNX-i — це програмне забезпечення від Nikon, яке дає змогу переносити
зображення й відео на комп’ютер для перегляду та редагування.
Щоб інсталювати ViewNX-i, завантажте останню версію інсталятора програми ViewNX-i
зі вказаного нижче веб-сайту та дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити
інсталяцію.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Вимоги до системи та іншу інформацію див. на веб-сайті компанії Nikon для свого
регіону.
Перенесення зображень на комп’ютер
Елементи, що відображаються на екрані комп’ютера, можуть змінитися після оновлення
версії операційної системи або програмного забезпечення.
1
Підготуйте карту пам’яті, яка містить зображення.
Для перенесення зображень з карти пам’яті на комп’ютер можна скористатися
будь-яким зі способів нижче.
• Гніздо для карти пам’яті SD/пристрій зчитування карт пам’яті: вставте карту
пам’яті в гніздо для карти комп’ютера або пристрій зчитування карт пам’яті
(продається окремо), підключений до комп’ютера.
• Пряме підключення USB: вимкніть фотокамеру та переконайтеся, що в неї
вставлено карту пам’яті. Підключіть фотокамеру до комп’ютера за допомогою
USB-кабелю.
Фотокамера автоматично вмикається.
Щоб перенести зображення, збережені у внутрішній пам’яті фотокамери, вийміть із
фотокамери карту пам’яті, перш ніж підключати її до комп’ютера.
B
Примітки щодо підключення фотокамери до комп’ютера
Відключіть усі інші пристрої з живленням через USB від комп’ютера. Одночасне
підключення фотокамери та інших пристроїв із живленням через USB може призвести до
несправності фотокамери, а також надмірного постачання живлення від комп’ютера, що
може спричинити пошкодження фотокамери або карти пам’яті.
116
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i)
Якщо відображається повідомлення про вибір програми, виберіть Nikon Transfer 2.
• Якщо використовується ОС
Windows 7
Якщо відображається діалогове вікно,
показане праворуч, виконайте
наведені нижче дії, щоб вибрати
програму Nikon Transfer 2.
1 У пункті Import pictures and
videos (Імпорт знімків і відео)
клацніть Change program
(Змінити програму).
Відобразиться діалогове вікно вибору програми. Виберіть Nikon Transfer 2 і
клацніть OK.
2 Двічі клацніть піктограму Nikon Transfer 2.
• Якщо використовується ОС Windows 10 або
Windows 8.1
Якщо відображається діалогове вікно, показане
праворуч, клацніть його та виберіть Import File
(Імпорт файлів)/Nikon Transfer 2.
• Якщо використовується ОС OS X або macOS
Якщо програма Nikon Transfer 2 не запускається автоматично, запустіть програму
Image Capture (Створення фото), що постачається разом з комп’ютером Mac, коли
фотокамеру підключено до комп’ютера, і виберіть програму Nikon Transfer 2 в якості
програми, що буде відкриватися за промовчанням, коли фотокамера підключається
до комп’ютера.
Якщо карта пам’яті містить велику кількість зображень, для запуску програми Nikon
Transfer 2 може знадобитися деякий час. Зачекайте, доки програма Nikon Transfer 2 не
запуститься.
B
Примітки щодо підключення USB-кабелю
Робота не гарантується, якщо фотокамеру підключено до комп’ютера через концентратор USB.
C
Використання програми ViewNX-i
Додаткові відомості наведено в інтерактивній довідці для програми.
117
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i)
2
Після запуску програми Nikon Transfer 2 клацніть Start Transfer
(Розпочати перенесення).
Start Transfer (Розпочати
перенесення)
• Почнеться перенесення зображень. Після завершення перенесення зображень
запуститься програма ViewNX-i і відобразяться перенесені зображення.
3
Завершіть підключення.
• Якщо використовується пристрій зчитування карт пам’яті або гніздо для карти пам’яті,
виберіть відповідний параметр операційної системи комп’ютера, щоб видалити
знімний диск, що відповідає карті пам’яті, а потім вийміть карту пам’яті з пристрою
зчитування карт пам’яті або гнізда для карти пам’яті.
• Якщо фотокамеру підключено до комп’ютера, вимкніть її та відключіть USB-кабель.
C
Capture NX-D
Використовуйте програмне забезпечення Capture NX-D від Nikon, щоб удосконалити
фотографії або змінити параметри для знімків у форматі RAW і зберегти їх в інших форматах.
Його можна завантажити з веб-сайту:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
118
Підключення фотокамери до телевізора, принтера або комп’ютера
Перенесення зображень на комп’ютер (ViewNX-i)
Використання меню
Операції меню............................................................................................................................. 120
Списки меню ................................................................................................................................ 123
Меню зйомки (для всіх режимів зйомки)........................................................................ 127
Меню зйомки (режим A, B, C або D).............................................................................. 130
Меню відео ................................................................................................................................... 145
Меню відтворення .................................................................................................................... 153
Меню параметрів мережі....................................................................................................... 158
Меню налаштування ................................................................................................................ 161
119
Використання меню
Операції меню
Можна встановити перелічені нижче меню, натиснувши кнопку d (меню).
•
•
•
•
•
A Меню зйомки1, 2
e Меню відео1
c Меню відтворення3
J Меню парам. мережі
z Меню налаштування
1
2
3
Натисніть кнопку d під час відображення екрана зйомки.
Піктограми меню та доступні параметри налаштування залежать від режиму зйомки.
Натисніть кнопку d під час відображення екрана відтворення.
1
Натисніть кнопку d (меню).
• Відобразиться меню.
2
Натисніть кнопку
мультиселектора J.
Меню зйомки
Якість зображення
Розмір зображення
• Поточна піктограма меню
виділяється жовтим кольором.
Піктограми меню
3
Виберіть піктограму
меню й натисніть кнопку
k.
Налаштування
Часовий пояс і дата
Параметри монітора
Автоактивація EVF
Штамп із датою
Автоспуск: після спуску
Фото VR
Допоміж. підсвіч. АФ
• Параметри меню стануть
доступними для вибору.
120
Використання меню
Операції меню
4
Виберіть параметр меню
й натисніть кнопку k.
Налаштування
Часовий пояс і дата
Параметри монітора
Автоактивація EVF
Штамп із датою
Автоспуск: після спуску
Фото VR
Допоміж. підсвіч. АФ
• Залежно від поточного режиму
зйомки та стану фотокамери
деякі параметри меню не можна
налаштувати.
5
Виберіть налаштування й
натисніть кнопку k.
Штамп із датою
• Вибране налаштування буде
Дата
Дата й час
застосовано.
Вимк.
• Завершивши використання
меню, натисніть кнопку d.
• Коли відображається меню,
можна перейти до режиму
зйомки, натиснувши кнопку спуску затвора або кнопку b (e).
C
Керування за допомогою диска керування або мультиселектора під час
відображення меню
Коли відображено меню або елементи для налаштування, можна вибирати елементи меню,
повертаючи диск керування або мультиселектор.
C
Робота з меню за допомогою сенсорної панелі
За допомогою сенсорної панелі можна керувати меню (A7).
Використання кнопки w (функція)
Натискаючи кнопку w в режимі A, B,
C або D, можна швидко налаштовувати
попередньо збережені елементи меню
(параметр за промовчанням:
Неперервна). Щоб установити інший
елемент меню, виберіть U Кнопка Fn і
вкажіть потрібний елемент меню.
121
Використання меню
Операції меню
Екран вибору зображень
Якщо під час керування меню фотокамери
відображається екран вибору зображень (схожий на
показаний праворуч), виконайте наведені нижче
процедури для вибору зображень.
Видал. виділені зображ.
Назад
1
За допомогою кнопок
мультиселектора JK (або
повертаючи його) виберіть потрібне
зображення.
ON/OFF
Підтвер.
Видал. виділені зображ.
• Перемістіть елемент керування масштабуванням
(A2) у бік g (i), щоб перейти до
ON/OFF
Підтвер.
Назад
повнокадрового відтворення, або в бік f (h),
щоб перейти до відтворення ескізів.
• Для параметра Повернути зображення можна вибрати лише одне зображення.
Перейдіть до кроку 3.
2
За допомогою кнопок HI виберіть
значення ON або OFF.
Видал. виділені зображ.
• Коли вибрано значення ON, під виділеним
зображенням відображається піктограма.
Повторіть кроки 1 і 2, щоб вибрати додаткові
зображення.
Назад
3
ON/OFF
Підтвер.
Натисніть кнопку k, щоб підтвердити вибір зображення.
• Коли відобразиться діалогове вікно підтвердження, дотримуйтесь інструкцій на екрані
для виконання дії.
122
Використання меню
Операції меню
Списки меню
Меню зйомки
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d
Загальні параметри
Параметр
Параметр за промовчанням
A
Якість зображення*
Normal
127
Розмір зображення*
i 4608 × 3456
129
* Також можна встановити натисканням кнопки w (функція) (A121).
Для режимів A, B, C і D
Параметр
Параметр за промовчанням
A
Баланс білого*
Авто (звичайний)
130
Вимірювання*
Матричне
133
Неперервна*
Покадровий
134
Чутливість ISO*
Авто
138
Брекетинг експозиції
• Кількість знімків: Брекетинг
вимкнуто
• Крок брекетингу: ±0,3
139
Режим зони АФ*
АФ із пошук. об'єкта
140
Реж. автофокусування
Поперед. фокусування
143
Фільтр зменш. шуму
Звичайний
144
Поп. пер. експ. у реж. M
Увімкнено
144
* Також можна встановити натисканням кнопки w (функція) (A121).
123
Використання меню
Списки меню
Меню відео
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d M піктограма меню e M кнопка k
Параметр за промовчанням
A
Параметри відео
e 1080/30p або S 1080/25p
145
Реж. автофокусування
Покадрове АФ
150
Відео VR
Увімк. (комбіноване)
151
Зменшення шуму вітру
Вимк.
152
Частота кадрів
–
152
Параметр
Меню відтворення
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M кнопка d
Параметр
1
2
A
Позначити для передачі1
153
Швидка обробка2
89
D-Lighting2
89
Кориг. еф. черв. очей2
90
Тонка обробка2
90
Ефекти фільтра2
92
Показ слайдів
154
Захист1
155
Повернути зображення1
155
Копіювати1
156
Відображення серії
157
Виберіть зображення на екрані вибору зображень. Додаткові відомості див. у розділі «Екран
вибору зображень» (A122).
Відредаговані зображення зберігаються в окремих файлах. Деякі зображення неможливо
редагувати.
124
Використання меню
Списки меню
Меню параметрів мережі
Натисніть кнопку d M піктограма меню J M кнопка k
Параметр
A
Режим польоту
158
Вибрати підключення
158
Підкл. до інтел. пристр.
158
Підключ. до пульта ДК
158
Парам. автонадсилання
158
Wi-Fi
159
Bluetooth
159
Відн. пар. за промовч.
159
125
Використання меню
Списки меню
Меню налаштування
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M кнопка k
Параметр
A
Часовий пояс і дата
161
Параметри монітора
163
Автоактивація EVF
165
Штамп із датою
166
Автоспуск: після спуску
167
Фото VR*
168
Допоміж. підсвіч. АФ
169
Цифрове масштабув.
169
Бок. ел-т. керув. масшт.
170
Кнопка фіксації АЕ/АФ
171
Параметри звуку
172
Автомат. вимкнення
172
Форматувати картку/Форматувати пам’ять
173
Мова/Language
174
Вивід HDMI
174
Зарядж. від комп’ютера
175
Коментар до зображ.
176
Про авторські права
177
Дані розташування
178
Перемк. вибір Av/Tv
178
Виділення контурів РФ
179
Скинути все
179
Сенсорне керув.
179
Познач. відповідності
180
Версія мікропрограми
180
* Також можна встановити натисканням кнопки w (функція) (A121).
126
Використання меню
Списки меню
Меню зйомки (для всіх режимів зйомки)
Якість зображення
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d M Якість зображення M кнопка k
Установіть якість зображення (коефіцієнт стиснення), що використовується при
збереженні зображень.
Що нижчий коефіцієнт стиснення, то вища якість зображення, але то менше зображень
можна зберегти.
Параметр також застосовується в інших режимах зйомки.
Параметр
Опис
a Fine
Вища якість зображення, ніж за параметра Normal.
Коефіцієнт стиснення прибл. 1:4
b Normal
(параметр за
промовчанням)
Звичайна якість зображення, підходить для більшості програм.
Коефіцієнт стиснення прибл. 1:8
F RAW
Дані з датчика зображення зберігаються без додаткової обробки.
Змінити параметри, задані під час зйомки, як-от баланс білого та
контраст, можна на комп’ютері.
• Для параметра Розмір зображення зафіксовано значення
i 4608 × 3456
Формат файлу: RAW (NRW), власний формат Nikon
G RAW + Fine
Одночасно записуються два зображення: одне у форматі RAW, а
друге у форматі JPEG з високою якістю.
H RAW + Normal
Одночасно записуються два зображення: одне у форматі RAW, а
друге у форматі JPEG зі звичайною якістю.
B
Примітки щодо якості зображення
• Якість зображення не можна налаштувати в наведених нижче режимах зйомки.
- Сюжетні режими Сповіл. відеозйомка і Легка панорама
- Режим показу короткого відео
• Зображення у форматі RAW не можна створити в наведених нижче режимах зйомки.
- Сюжетні режими
- Творчий режим
- Режим показу короткого відео
Якщо змінити режим зйомки на будь-який із наведених вище, коли вибрано якість
зображення RAW, то якість зображення зміниться на Fine або Normal.
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
127
Використання меню
Меню зйомки (для всіх режимів зйомки)
C
Зображення у форматі RAW із цієї фотокамери
• Зображення у форматі RAW не можна обробити на цій фотокамері.
• Щоб переглянути зображення у форматі RAW на комп’ютері, потрібно інсталювати на ньому
ViewNX-i (A116).
• Зображення у форматі RAW не можна безпосередньо редагувати чи друкувати. Щоб
налаштувати або обробити зображення у форматі RAW, потрібно перенести їх на комп’ютер,
а потім скористатися програмним забезпеченням, як-от Capture NX-D (A118).
C
Одночасне збереження зображень у форматах RAW та JPEG
• Зображення RAW та JPEG, які зберігаються одночасно, мають однаковий номер файлу, але
власні розширення: NRW і JPG відповідно (A204).
• Під час відтворення на фотокамері, відображається тільки зображення у форматі JPEG.
• Зауважте: якщо видалити зображення у форматі JPEG, збережене разом із ним зображення
RAW теж буде видалено.
C
Кількість зображень, які можна зберегти
• Під час зйомки на екрані відображається приблизна кількість зображень, які можна зберегти
(A23).
• Зверніть увагу, що у зв’язку зі стисненням JPEG кількість зображень, які можна зберегти,
значно відрізнятиметься залежно від вмісту зображення, навіть під час використання карт
пам’яті однакової ємності з однаковими параметрами якості й розміру зображення. До того
ж, кількість зображень, які можна зберегти, може значно відрізнятися залежно від виробника
карти пам’яті.
• Якщо залишилося принаймні 10 000 кадрів, для кількості кадрів, що залишилися,
відображається значення «9999».
128
Використання меню
Меню зйомки (для всіх режимів зйомки)
Розмір зображення
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d M Розмір зображення M кнопка k
Установіть розмір зображення (кількість пікселів), що використовується при збереженні
зображень у форматі JPEG.
Що більший розмір зображення, то більший розмір, у якому його можна надрукувати,
але то менше зображень можна зберегти.
Параметр також застосовується в інших режимах зйомки.
Пропорції (горизонталь до вертикалі)
Параметр*
i 4608 × 3456 (параметр за
промовчанням)
4:3
I 3264 × 2448
4:3
L 2272 × 1704
4:3
B 1600 × 1200
4:3
e 4608 × 2592
16:9
J 4608 × 3072
3:2
H 3456 × 3456
1:1
* Числові значення вказують на кількість знятих пікселів.
Приклад: i 4608 × 3456 = прибл. 16 мегапікселів, 4608×3456 пікселів
B
Примітки щодо друку зображень із пропорціями 1:1
Установіть для параметра принтера значення «Рамка» під час друку зображень із пропорціями
1:1.
На деяких принтерах неможливо виконати друк зображень із пропорціями 1:1.
B
Примітки щодо розміру зображення
• Розмір зображення не можна налаштувати в наведених нижче режимах зйомки.
- Сюжетні режими Сповіл. відеозйомка і Легка панорама
- Режим показу короткого відео
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
129
Використання меню
Меню зйомки (для всіх режимів зйомки)
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
• Див. розділи «Якість зображення» (A127) і «Розмір зображення» (A129), щоб
отримати відомості про Якість зображення і Розмір зображення.
Баланс білого (регулювання відтінку)
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Баланс білого M кнопка k
Налаштування балансу білого відповідно до джерела світла або погодних умов для
наближення кольорів зображень до природних кольорів, які бачить людина.
Параметр
a Авто (звичайний)
(параметр за
промовчанням)
a2 Авто (тепле
освітл.)
Опис
Баланс білого регулюється автоматично.
Коли встановлено параметр Авто (тепле освітл.), зображення
зберігаються в теплих тонах, якщо джерелом світла під час
зйомки є лампа розжарювання. Коли використовується спалах,
баланс білого регулюється відповідно до умов спалаху.
b Попер. встан.
уруч.
Використовується, якщо параметрів Авто (звичайний), Авто
(тепле освітл.), Лампа розжарювання тощо недостатньо для
потрібного результату (A132).
c Денне світло*
Використовується за умов прямого сонячного світла.
d Лампа
розжарювання*
Використовується за умов освітлення лампою розжарювання.
e Лампа денного
світла
Використовується за умов освітлення лампою денного світла
більшості типів. Доступні такі параметри: 1 (біла холодна лампа
денного світла), 2 (біла лампа денного світла) і 3 (лампа денного
світла).
f Хмарно*
Використовується під час зйомки під хмарним небом.
g Спалах*
Використовується зі спалахом.
x Вибр. колір. темп.
Використовується для прямого визначення колірної температури
(A131).
* Доступні точні регулювання на сім кроків. Щоб збільшити синій відтінок, рухайтеся в
додатному напрямку (+), а щоб збільшити червоний відтінок — у від’ємному (–).
B
Примітки щодо балансу білого
• Закрийте спалах, якщо для балансу білого встановлено значення, відмінне від Авто
(звичайний), Авто (тепле освітл.) або Спалах (A25).
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
130
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
C
Колірна температура
Колірна температура — об’єктивна міра кольорів джерел світла, що виражається в одиницях
абсолютної температури (K: Кельвін). Джерела світла з нижчими колірними температурами
мають червонуватий відтінок, а джерела світла з вищими колірними
температурами — синюватий.
Червоний
Синій
3000
1
2
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
0 a
1 Натрієві газорозрядні лампи: 2700K
7 Спалах: 5400K
Лампи розжарювання/
2 теплі лампи денного світла: 3000K
8 Хмарно: 6000K
3 Білі лампи денного світла: 3700K
Білі холодні лампи денного світла:
4 4200K
5 Білі лампи денного світла: 5000K
9 Лампи денного світла: 6500K
Ртутні газорозрядні лампи високої
0 температури: 7200K
a Тінь: 8000K
6 Пряме сонячне світло: 5200K
131
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
10000 [K]
Використання попереднього встановлення вручну
Виконайте наведені нижче процедури, щоб виміряти значення балансу білого в умовах
освітлення, за якого виконується зйомка.
1
Розмістіть білий або сірий об’єкт-орієнтир в умовах освітлення,
що використовуватиметься під час зйомки.
2
За допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть
Попер. встан. уруч. й натисніть
кнопку k.
• Об’єктив висовується в положення
масштабування для вимірювання.
3
Виберіть Виміряти.
Баланс білого
Авто (звичайний)
Авто (тепле освітл.)
Попер. встан. уруч.
Денне світло
Лампа розжарювання
Лампа денного світла
Хмарно
Попер. встан. уруч.
• Щоб застосувати останнє виміряне значення,
виберіть Скасувати й натисніть кнопку k.
Скасувати
Виміряти
4
Візьміть у кадр білий або сірий
об’єкт-орієнтир у вікні вимірювання
й натисніть кнопку k, щоб виміряти
значення.
Попер. встан. уруч.
• Спускається затвор, і здійснюється вимірювання
(зображення не зберігається).
Скасувати
Виміряти
Вікно вимірювання
B
Примітки щодо попереднього встановлення вручну
Не можна виміряти значення балансу білого для освітлення спалахом, якщо використовується
Попер. встан. уруч.. Під час зйомки з використанням спалаху встановіть для параметра
Баланс білого значення Авто (звичайний), Авто (тепле освітл.) або Спалах.
132
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Вимірювання
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Вимірювання M кнопка k
Процес вимірювання яскравості об’єкта для визначення експозиції називається
«вимірювання».
Використовується для встановлення методу вимірювання експозиції фотокамерою.
Параметр
Опис
G Матричне
(параметр за
промовчанням)
Фотокамера використовує для вимірювання широку ділянку
екрана.
Рекомендовано для звичайної зйомки.
q Центрально-зважене
Фотокамера вимірює весь кадр, але призначає найбільшу вагу
об’єкту в центрі кадру. Класичне вимірювання для портретів;
зберігає фонові деталі, а умови освітлення в центрі кадру
визначають експозицію.*
r Точкове
Фотокамера вимірює ділянку, обведену колом, у центрі кадру. Цей
параметр можна використовувати, коли об’єкт значно світліший
або темніший, ніж фон. Подбайте, щоб під час зйомки об’єкт
потрапив у ділянку, обведену колом.*
* Щоб установити фокус і експозицію для всіх об’єктів не в центрі, змініть Режим зони АФ на
ручний режим і встановіть зону фокусування в центрі кадру, а потім скористайтеся
фіксацією фокуса (A77).
B
Примітки щодо вимірювання
• Коли активовано цифрове масштабування, вибирається режим Центрально-зважене або
Точкове залежно від коефіцієнта масштабування.
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
C
Відображення на екрані зйомки
Коли вибрано Центрально-зважене або Точкове, відображається орієнтир для відстані
вимірювання (A12).
133
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Неперервна зйомка
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Неперервна M кнопка k
Параметр
Опис
U Покадровий
(параметр за
промовчанням)
За кожного натискання кнопки спуску затвора знімається одне
зображення.
k Неперервний H
Якщо утримувати кнопку спуску затвора натиснутою до кінця,
зображення зніматимуться неперервно.
• Фотокамера може неперервно зняти до 10 зображень зі
швидкістю близько 10 кадр./с, коли встановлено параметри
Normal (якість зображення) і i 4608 × 3456 (розмір
зображення).
K Неперервний M
Якщо утримувати кнопку спуску затвора натиснутою до кінця,
зображення зніматимуться неперервно.
• Фотокамера може неперервно зняти до 200 зображень зі
швидкістю близько 7 кадр./с, коли встановлено параметри Fine
або Normal (якість зображення) і i 4608 × 3456 (розмір
зображення).
m Неперервний L
Якщо утримувати кнопку спуску затвора натиснутою до кінця,
зображення зніматимуться неперервно.
• Фотокамера може неперервно зняти до 200 зображень зі
швидкістю близько 3 кадр./с, коли встановлено параметри Fine
або Normal (якість зображення) і i 4608 × 3456 (розмір
зображення).
L Буфер попер.
зйомки
Зйомка до буфера попередньої зйомки починається, коли кнопку
спуску затвора натиснуто наполовину. Якщо натиснути кнопку спуску
затвора до кінця, фотокамера збереже поточне зображення й інші
зображення, зняті безпосередньо перед натисненням кнопки (A135).
Буфер попередньої зйомки допомагає знімати ідеальні моменти.
• Фотокамера може неперервно зняти до 10 зображень зі
швидкістю близько 15 кадр./с (зокрема до 5 зображень, знятих
до буфера попередньої зйомки).
• Якість зображення фіксується на значенні Normal, а розмір
зображення — на значенні B 1600 × 1200.
n Неперерв. H:
120 кадр./с
За кожного натискання кнопки спуску затвора до кінця
зображення знімаються неперервно з високою швидкістю.
• Фотокамера може неперервно зняти до 60 зображень зі
швидкістю близько 120 кадр./с.
• Розмір зображення фіксується на значенні B 1600 × 1200.
j Неперерв. H:
60 кадр./с
За кожного натискання кнопки спуску затвора до кінця
зображення знімаються неперервно з високою швидкістю.
• Фотокамера може неперервно зняти до 60 зображень зі
швидкістю близько 60 кадр./с.
• Розмір зображення фіксується на значенні B 1600 × 1200.
M Зйомка з
інтервалами
Фотокамера автоматично неперервно знімає нерухомі
зображення з указаним інтервалом (A136).
134
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
B
Примітки щодо неперервної зйомки
• Фокус, експозиція та баланс білого фіксуються на значеннях, визначених для першого знімка
в кожній серії (за винятком режиму Зйомка з інтервалами).
• Для збереження зображень може знадобитися деякий час після зйомки.
• Якщо чутливість ISO збільшиться, на створених зображеннях може з’явитися шум.
• Частота кадрів може знизитися залежно від якості й розміру зображення, типу карти пам’яті
й умов зйомки (як-от при збереженні зображень у форматі RAW).
• Під час використання параметра Буфер попер. зйомки, Неперерв. H: 120 кадр./с або
Неперерв. H: 60 кадр./с на зображеннях, зроблених за джерел світла, що дуже швидко
блимають, як-от ламп денного світла, ртутних або натрієвих ламп, можуть з’явитися смуги
або коливання яскравості чи відтінку.
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
C
Буфер попередньої зйомки
Якщо натиснути кнопку спуску затвора наполовину або повністю, зображення
зберігатимуться, як описано нижче.
Натискання наполовину
Повне натискання
Зображення, збережені перед
повним натисканням
Зображення, збережені під час
повного натискання
• Піктограма буфера попередньої зйомки (N) на екрані зйомки стає зеленого кольору, якщо
кнопку спуску затвора натиснуто наполовину.
135
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Зйомка з інтервалами
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Неперервна M кнопка k M Зйомка з
інтервалами M кнопка k
1
Установіть потрібний інтервал між
кожним знімком.
Зйомка з інтервалами
хв.
• Виберіть елемент за допомогою кнопок JK, а
потім установіть час за допомогою кнопок HI.
• Натисніть кнопку k після завершення
налаштування.
с
02 30
Підтвер.
2
3
Натисніть кнопку d (меню), щоб відобразити екран зйомки.
Натисніть кнопку спуску затвора,
щоб зняти перше зображення.
• Затвор автоматично спускається з указаним
інтервалом для зйомки другого та наступних
зображень.
• Екран вимикається, й індикатор вмикання
живлення блимає під час інтервалів між
знімками.
4
2m30s
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Коли буде знято потрібну кількість зображень, натисніть кнопку
спуску затвора.
• Зйомка завершиться.
• Зйомка завершується автоматично в таких випадках:
- Коли карту пам’яті переповнено.
- Коли кількість неперервно знятих зображень досягає 9999.
136
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
B
Примітки щодо зйомки з інтервалами
• Щоб фотокамера не вимкнулася несподівано під час зйомки, використовуйте достатньо
заряджений елемент живлення.
• За використання адаптера змінного струму EH-62F (продається окремо; A205) живлення
фотокамери може здійснюватися від електричної розетки. За жодних обставин не
використовуйте інший адаптер змінного струму, крім EH-62F. Недотримання цього заходу
безпеки може призвести до перегрівання або пошкодження фотокамери.
• Не повертайте диск перемикання режимів в інше положення, поки триває зйомка з
інтервалами. Зйомка завершиться.
• Якщо за довгої витримки збереження зображення займає багато часу порівняно з указаним
інтервалом, деякі зі знімків під час зйомки з інтервалами може бути скасовано.
• Кнопку спуску затвора на пульті дистанційного керування ML-L7 (продається окремо) можна
використовувати для початку зйомки, але не для її завершення. Щоб завершити зйомку,
натисніть кнопку спуску затвора на фотокамері.
137
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Чутливість ISO
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Чутливість ISO M кнопка k
Вища чутливість ISO дає змогу знімати темніші об’єкти. Крім того, навіть якщо
виконується зйомка достатньо яскравих об’єктів, можна робити знімки з коротшою
витримкою, а також зменшити ефект розмиття внаслідок тремтіння фотокамери чи руху
об’єкта.
• Якщо встановити вищу чутливість ISO, на зображеннях може з’явитися шум.
Параметр
Опис
a Авто
(параметр за
промовчанням)
Для чутливості ISO автоматично вибирається значення в діапазоні
від 100 до 1600.
I Авт. зафік. діапазон
Можна вибрати діапазон, у якому фотокамера автоматично
налаштовує чутливість ISO: ISO 100–400 або ISO 100–800.
100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400
Чутливість ISO фіксується на вказаному значенні.
C
Примітки щодо чутливості ISO
• Якщо в режимі D (ручний) встановлено параметр Авто, ISO 100–400 або ISO 100–800,
чутливість ISO фіксується на значенні ISO 100.
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
C
Відображення чутливості ISO на екрані зйомки
• Якщо вибрано Авто або Авт. зафік. діапазон, відображається автоматично вказане
значення чутливості ISO.
• Щоб налаштувати цю функцію, також можна торкнутися відображення чутливості ISO на
екрані зйомки.
138
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Брекетинг експозиції
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B або C M кнопка d M
піктограма меню A, B або C M Брекетинг експозиції M кнопка k
Експозиція (яскравість) може змінюватись автоматично під час неперервної зйомки. Це
підходить для зйомки в умовах, коли важко відрегулювати яскравість зображення.
Параметр
Опис
Кількість знімків
Виберіть кількість зображень, які буде зроблено з неперервною
зйомкою: Брекетинг вимкнуто (параметр за промовчанням),
3 або 5.
Крок брекетингу
Виберіть ширину кроку для корекції експозиції: ±0,3 (параметр за
промовчанням), ±0,7 або ±1,0.
Зв'язок між налаштуваннями та порядком зйомки наведено нижче.
Кількість знімків
3
5
B
Крок брекетингу
Порядок зйомки
±0,3
0, -0,3, +0,3
±0,7
0, -0,7, +0,7
±1,0
0, -1,0, +1,0
±0,3
0, -0,7, -0,3, +0,3, +0,7
±0,7
0, -1,3, -0,7, +0,7, +1,3
±1,0
0, -2,0, -1,0, +1,0, +2,0
Примітки щодо брекетингу експозиції
• Брекетинг експозиції недоступний в режимі D (ручний).
• Якщо одночасно встановлено корекцію експозиції (A66) і значення ±0,3, ±0,7 або ±1,0
для параметра Крок брекетингу, застосовуються об’єднані значення корекції експозиції.
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
139
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Режим зони АФ
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Режим зони АФ M кнопка k
Укажіть, як фотокамера вибиратиме зону фокусування для автофокусування.
Параметр
Опис
Коли фотокамера виявляє обличчя
людини, вона фокусується на
ньому. Додаткові відомості див. у
розділі «Використання виявлення
обличчя» (A75).
100
a Пріоритет
обличчя
1/250
F3.4
Зона фокусування
Якщо в кадрі не виявлено жодних
облич, після натискання кнопки
спуску затвора наполовину
фотокамера автоматично вибирає
одну (або кілька) з дев’яти зон
фокусування, які містять об’єкт, що
розташовується найближче до
фотокамери.
1/250
F3.4
Зона фокусування
140
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
0.0
25m 0s
500
Параметр
Опис
За допомогою кнопок мультиселектора HIJK виберіть потрібну
зону фокусування.
Щоб за допомогою мультиселектора налаштувати режим спалаху або
інші параметри, натисніть кнопку k. Щоб повернутися до
переміщення зони фокусування, знову натисніть кнопку k.
N Вручну
(точка)
x Вручну
(нормальна)
O Вручну
(широка)
Рамки рухомої зони фокусування
Зона фокусування (по центру)
s Відстеження
об’єкта
M АФ із пошук.
об'єкта (параметр
за промовчанням)
Використовуйте цю функцію для
зйомки об’єктів, що рухаються.
Зареєструйте об’єкт, на якому
фокусується фотокамера. Зона
фокусування рухається
автоматично для відстеження
об’єкта. Додаткові відомості див. у
розділі «Використання
відстеження об’єкта» (A142).
Зона фокусування (рухома)
Вийти
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Зона фокусування
Коли фотокамера виявляє
основний об’єкт, вона
фокусується на ньому.
Додаткові відомості див. у розділі
«Використання АФ із пошуком
об’єкта» (A74).
1/250
F3.4
Зони фокусування
B
Примітки щодо режиму зони АФ
• Під час застосування цифрового масштабування фотокамера фокусується на області в
центрі кадру незалежно від параметра Режим зони АФ.
• Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями
(A80).
141
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Використання відстеження об’єкта
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Режим зони АФ M кнопка k M
s Відстеження об’єкта M кнопка k M кнопка d
1
Зареєструйте об’єкт.
• Сумістіть об’єкт, який потрібно відстежити, з
рамкою в центрі кадру та натисніть кнопку k.
• Після реєстрації об’єкта навколо нього
відображається жовта рамка (зона фокусування),
і фотокамера починає відстежувати цей об’єкт.
• Якщо не вдається зареєструвати об’єкт, рамка
відображається червоним кольором. Змініть
композицію кадру та повторіть спробу
зареєструвати об’єкт.
• Щоб скасувати реєстрацію об’єкта, натисніть
кнопку k.
• Якщо фотокамера більше не може відстежувати
зареєстрований об’єкт, зона фокусування
зникає. Повторно зареєструйте об’єкт.
2
Запустити
F3.4
100
1/250
100
1/250
F3.4
1/250
F3.4
Вийти
0.0
25m 0s
500
0.0
25m 0s
500
Натисніть кнопку спуску затвора до
кінця, щоб зробити знімок.
• Якщо натиснути кнопку спуску затвора, коли не
відображається зона фокусування, фотокамера
сфокусується на об’єкті в центрі кадру.
B
Примітки щодо відстеження об’єкта
• Якщо виконати якусь дію, наприклад масштабування, коли фотокамера відстежує об’єкт,
реєстрацію буде скасовано.
• За певних умов зйомки відстеження об’єкта може бути недоступним.
142
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Реж. автофокусування
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Реж. автофокусування M кнопка k
Укажіть, як фотокамера фокусуватиметься за зйомки нерухомих зображень.
Параметр
Опис
A Покадрове АФ
Фотокамера фокусується, лише якщо кнопку спуску затвора
натиснуто наполовину.
B Постійне АФ
Фотокамера завжди фокусується, навіть якщо кнопку спуску затвора
не натиснуто наполовину. Під час фокусування фотокамери лунає
звук руху привода об’єктива.
a Поперед.
фокусування
(параметр за
промовчанням)
Навіть якщо кнопку спуску затвора не натиснуто наполовину,
фотокамера фокусується, коли виявляється рух об’єкта або в разі
значної зміни композиції зображення в кадрі.
B
Примітки про режим автофокусування
Ця функція може бути недоступною для використання в комбінації з іншими функціями (A80).
C
Режим автофокусування для режиму показу короткого відео або
записування відео
Режим автофокусування для режиму показу короткого відео або записування відео можна
вибрати за допомогою параметра Реж. автофокусування (A150) в меню відео.
143
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Фільтр зменш. шуму
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Фільтр зменш. шуму M кнопка k
Установіть рівень функції зменшення шуму, що зазвичай використовується при
збереженні зображень.
Параметр
Опис
Q Високий
Виконує зменшення шуму на рівні, вищому за стандартний.
M Звичайний
(параметр за
промовчанням)
Виконує зменшення шуму на стандартному рівні.
R Низький
Виконує зменшення шуму на рівні, нижчому за стандартний.
Поп. пер. експ. у реж. M
Поверніть диск перемикання режимів у положення A, B, C або D M кнопка d
M піктограма меню A, B, C або D M Поп. пер. експ. у реж. M M кнопка k
Укажіть, чи відображати яскравість на екрані зйомки за зміни експозиції в режимі
D (ручний).
Параметр
Опис
Увімкнено
(параметр за
промовчанням)
Відображає яскравість на екрані зйомки.
Вимкнено
Не відображає яскравість на екрані зйомки.
144
Використання меню
Меню зйомки (режим A, B, C або D)
Меню відео
Параметри відео
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d M піктограма меню e M Параметри
відео M кнопка k
Виберіть потрібний параметр відео для записування. Виберіть звичайну швидкість у
параметрах відео, щоб записувати відео зі звичайною швидкістю, або відео HS (A147),
щоб записувати в уповільненому або прискореному режимі. Параметри відео, які
можна вибрати, залежать від параметра Частота кадрів (A152).
• Для записування відео рекомендовано використовувати карти пам’яті SD із класом
швидкості 6 (Video Speed Class V6) або вище (A214). Якщо в меню Параметри
відео встановлено значення d 2160/30p (4K UHD) або c 2160/25p (4K UHD),
рекомендовано використовувати карти пам’яті з UHS класу швидкості 3 (Video Speed
Class V30) або вище.
145
Використання меню
Меню відео
Параметри відео зі звичайною швидкістю
1
2
Параметр (розмір
зображення/
частота кадрів, формат
файлу)
Розмір
зображення
Пропорції
(горизонталь до
вертикалі)
Макс. час
записування на
файл
(прибл.)
d 2160/30p (4K UHD)1, 2
c 2160/25p (4K UHD)1, 2
3840 × 2160
16:9
9 хв.
e 1080/30p
S 1080/25p
(параметр за промовчанням)
1920 × 1080
16:9
25 хв.
e 1080/60p2
f 1080/50p2
1920 × 1080
16:9
13 хв.
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
29 хв.
i 720/60p
X 720/50p
1280 × 720
16:9
27 хв.
Не можна вибрати, коли використовується внутрішня пам’ять.
Не можна вибрати в сюжетному режимі М’який і Інтелектуал. портрет (коли
встановлено параметр М’який).
• Окремі файли відео не можуть перевищувати 29 хвилин за тривалістю, навіть якщо
на карті пам’яті достатньо вільного місця для довшого записування. Максимальний
розмір одного відеофайлу становить 4 ГБ. Якщо розмір файлу перевищує 4 ГБ, навіть
коли ви записуєте менше 29 хвилин, його буде розділено на кілька файлів, і його не
можна буде відтворювати неперервно.
• Фактичний час записування, що залишився, залежить від вмісту відео, руху об’єктів і
типу карти пам’яті.
146
Використання меню
Меню відео
Параметри відео HS
Записані відео відтворюються в уповільненому або прискореному режимі.
Див. розділ «Записування відео в уповільненому та прискореному режимі (відео HS)»
(A149).
Параметр
1
2
Опис
h HS 720/4×1
1280 × 720
16:9
Уповільнення відео до 1/4 швидкості
• Макс. час записування2:
7 хвилин і 15 секунд (час відтворення:
29 хвилин)
U HS 1080/2×1
1920 × 1080
16:9
Уповільнення відео до 1/2 швидкості
• Макс. час записування2:
14 хвилин і 30 секунд (час відтворення:
29 хвилин)
V HS 1080/0,5×
1920 × 1080
16:9
2-кратне прискорення відео
• Макс. час записування2:
29 хвилин (час відтворення: 14 хвилин і
30 секунд)
Не можна вибрати в сюжетному режимі М’який і Інтелектуал. портрет (коли
встановлено параметр М’який).
Під час записування відео фотокамеру можна переключати з режиму записування зі
звичайною швидкістю на режим уповільненого або прискореного записування відео.
Максимальний час записування, відображений тут, стосується випадків, коли записування
триває без перемикання на звичайну швидкість.
B
•
•
•
•
Розмір зображення
Пропорції
(горизонталь до
вертикалі)
Примітки щодо відео HS
Звук не записується.
Під час записування відео не можна зберігати нерухомі зображення.
Записування відео не можна призупинити.
На початку записування відео на фотокамері фіксується положення масштабування, фокус,
експозиція та баланс білого.
147
Використання меню
Меню відео
C
Відтворення з уповільненням або прискоренням
За записування зі звичайною швидкістю:
Час записування
10 с
Час відтворення
10 с
За записування зі швидкістю h HS 720/4×:
Відео записується зі швидкістю, що в 4 швидша від звичайної.
Відео відтворюється в уповільненому режимі за швидкості, що повільніша від звичайної в
4 рази.
10 с
Час записування
40 с
Час відтворення
Відтворення в уповільненому режимі
За записування зі швидкістю V HS 1080/0,5×:
Відео записується з 1/2 звичайної швидкості.
Відео відтворюється у прискореному режимі за швидкості, вищої від звичайної у 2 рази.
Час записування
10 с
Час відтворення
5с
Відтворення у прискореному режимі
148
Використання меню
Меню відео
Записування відео в уповільненому та прискореному режимі
(відео HS)
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d M піктограма меню e M Параметри
відео M кнопка k
Відео, записане в режимі відео HS, можна відтворити в уповільненому режимі зі
швидкістю, яка складає 1/4 або 1/2 від звичайної швидкості відтворення, або у
прискореному режимі зі швидкістю, удвічі більшою за звичайну.
1
За допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть
режим відео HS (A147) і натисніть
кнопку k.
• Застосувавши параметр, натисніть кнопку d,
щоб повернутися на екран зйомки.
2
Параметри відео
2160/30p
1080/30p
1080/60p
720/30p
720/60p
HS 720/4×
HS 1080/2×
Натисніть кнопку
b (e відеозйомка), щоб почати
записування.
• Фотокамера починає записування відео HS.
• Фотокамера перемикається між записуванням
відео зі звичайною швидкістю та записуванням
відео HS під час кожного натискання кнопки k.
• Піктограма параметрів відео змінюється в разі
перемикання між записуванням відео HS і
записуванням відео зі звичайною швидкістю.
3
Натисніть кнопку b (e), щоб завершити записування.
149
Використання меню
Меню відео
5s
Реж. автофокусування
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d M піктограма меню e M Реж.
автофокусування M кнопка k
Укажіть спосіб фокусування фотокамери в режимі показу короткого відео та під час
записування відео.
Параметр
Опис
A Покадрове АФ Коли починається записування відео, фокус фіксується.
Виберіть цей параметр, якщо відстань між фотокамерою й об’єктом
(параметр за
залишатиметься практично незмінною.
промовчанням)
B Постійне АФ
B
Фотокамера фокусується неперервно.
Виберіть цей параметр, якщо відстань між фотокамерою та об’єктом
значно змінюватиметься під час записування. Звук фокусування
фотокамери може лунати на записаному відео. Рекомендується
використовувати параметр Покадрове АФ, щоб запобігти
потраплянню звуку фокусування фотокамери на відео.
Примітки про режим автофокусування
Якщо в розділі Параметри відео вибрано параметр відео HS, для цього параметра фіксується
значення Покадрове АФ.
150
Використання меню
Меню відео
Відео VR
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d M піктограма меню e M Відео VR M
кнопка k
Виберіть параметр зменшення вібрацій у режимі показу короткого відео та під час
записування відео.
Виберіть Вимкнути, коли використовується штатив, щоб стабілізувати фотокамеру під
час записування.
Параметр
Опис
V Увімк.
(комбіноване)
(параметр за
промовчанням)
Виконується оптична корекція тремтіння фотокамери шляхом
зміщення об’єктива. Також виконується електронний VR за
допомогою електронної обробки. Кут огляду (тобто область, видима
в кадрі) стає вужчим.
g Увімкнути
Виконується корекція тремтіння фотокамери за допомогою
зменшення вібрації (VR) зміщенням об’єктива.
Вимкнути
Корекція не виконується.
B
Примітки щодо функції відео VR
• Якщо в розділі Параметри відео вибрано параметр відео HS, для цього параметра
фіксується значення Вимкнути.
• У деяких випадках тремтіння фотокамери може усуватися не повністю.
151
Використання меню
Меню відео
Зменшення шуму вітру
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d M піктограма меню e M Зменшення
шуму вітру M кнопка k
Параметр
Опис
Y Увімк.
Зменшення звуку, що виникає, коли вітер проходить через
мікрофон під час записування відео. Інші звуки може бути
складно почути під час відтворення.
Вимк. (параметр за
промовчанням)
Зменшення шуму вітру вимкнено.
B
Примітки щодо зменшення шуму вітру
Якщо в розділі Параметри відео вибрано параметр відео HS, для цього параметра фіксується
значення Вимк..
Частота кадрів
Перейдіть у режим зйомки M кнопка d M піктограма меню e M Частота
кадрів M кнопка k
Виберіть частоту кадрів, що використовується у сповільненій відеозйомці, режимі
показу короткого відео та під час записування відео. Якщо значення частоти кадрів
змінюється, параметри, які можна встановити в меню Параметри відео (A145), також
змінюються.
Параметр
Опис
30 кадр./с (30p/60p)
Слід обирати для відтворення на телевізорі зі стандартом NTSC.
25 кадр./с (25p/50p)
Слід обирати для відтворення на телевізорі зі стандартом PAL.
152
Використання меню
Меню відео
Меню відтворення
Див. розділ «Редагування зображень (нерухомі зображення)» (A88), щоб отримати
відомості про функції редагування зображення.
Позначити для передачі
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M кнопка d M Позначити для
передачі M кнопка k
Виберіть нерухомі зображення у фотокамері та передайте їх на інтелектуальний
пристрій із безпроводовим підключенням, встановленим за допомогою програми
SnapBridge.
На екрані вибору зображення (A122) виберіть або скасуйте вибір зображень для
передачі.
• Розмір зображень, що передаються, обмежено 2 мегапікселями. Щоб передати
нерухомі зображення в оригінальному розмірі, скористайтеся параметром
Download pictures (Завантажити зображення) у програмі SnapBridge.
• Відео й зображення у форматі RAW не можна вибрати. Для передачі відео на
інтелектуальний пристрій використовуйте параметр Download pictures
(Завантажити зображення) у програмі SnapBridge.
• Зверніть увагу, що в разі вибору параметра Скинути все (A179) в меню
налаштування або Відн. пар. за промовч. (A159) у меню параметрів мережі
установлені налаштування функції «Позначити для передачі» скасовуються.
153
Використання меню
Меню відтворення
Показ слайдів
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M кнопка d M Показ слайдів M
кнопка k
Відтворення зображень по одному в автоматизованому показі слайдів. Якщо в показі
слайдів відтворюються файли відео, відображається лише перший кадр кожного відео.
1
За допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть
Запустити й натисніть кнопку k.
Показ слайдів
Запустити
Інтервал кадрів
• Розпочнеться показ слайдів.
Інтервал
• Щоб змінити інтервал між зображеннями,
виберіть Інтервал кадрів, натисніть кнопку k,
укажіть потрібне значення інтервалу та виберіть
Пауза
Запустити.
• Щоб показ слайдів повторювався автоматично, виберіть Інтервал, натисніть кнопку
k і виберіть Запустити.
• Максимальний час відтворення становить 30 хвилин, навіть якщо ввімкнено параметр
Інтервал.
2
Завершіть або перезапустіть показ
слайдів.
• Екран, показаний праворуч, відображається,
коли показ слайдів завершено або призупинено.
Щоб вийти з показу, виберіть G, а потім
натисніть кнопку k. Щоб відновити показ
слайдів, виберіть F, а потім натисніть кнопку
k.
Дії під час відтворення
• За допомогою кнопок мультиселектора HIJK (або повертаючи його) відобразіть
попереднє/наступне зображення. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб швидко
прокрутити зображення вперед або назад.
• Щоб призупинити або завершити показ слайдів, натисніть кнопку k.
154
Використання меню
Меню відтворення
Захист
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M кнопка d M Захист M кнопка k
Фотокамера захищає виділені зображення від випадкового видалення.
Виберіть зображення для захисту або скасування захисту на екрані вибору зображень
(A122).
Зверніть увагу, що форматування карти пам’яті або внутрішньої пам’яті фотокамери
призведе до безповоротного видалення всіх даних, зокрема захищених файлів (A173).
Повернути зображення
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M кнопка d M Повернути
зображення M кнопка k
Укажіть орієнтацію, у якій збережені нерухомі зображення відображатимуться під час
відтворення.
Виберіть зображення на екрані вибору зображень (A122). Після відображення екрана
повертання зображення за допомогою кнопок мультиселектора JK (або повертаючи
його) поверніть зображення на 90 градусів.
Повернути зображення
Повернути зображення
Назад
Повернути
Підтвер.
Назад
Повернути зображення
Повернути
Підтвер.
Назад
Повернути
Натисніть кнопку k, щоб завершити вибір орієнтації відображення та зберегти
інформацію про орієнтацію із зображенням.
155
Використання меню
Меню відтворення
Підтвер.
Повертання на
90 градусів за
годинниковою стрілкою
Повертання на
90 градусів проти
годинникової стрілки
Копіювати (копіювання з карти пам’яті у внутрішню
пам’ять і навпаки)
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M кнопка d M Копіювати M
кнопка k
Зображення можна копіювати з карти пам’яті у внутрішню пам’ять і навпаки.
• Якщо вставлено карту пам’яті, яка не містить зображень, і фотокамера перебуває в режимі
відтворення, відображається повідомлення У пам’яті відсутні зображення.. У такому разі
натисніть кнопку d, щоб вибрати Копіювати.
1
2
За допомогою кнопок
мультиселектора HI укажіть, куди
копіюватимуться зображення, і
натисніть кнопку k.
Виберіть параметр копіювання й
натисніть кнопку k.
• У разі вибору параметра Виділені зображення
вкажіть зображення за допомогою екрана
вибору зображень (A122).
B
Копіювати
Із фотокам. на картку
Із картки на фотокам.
Із фотокам. на картку
Виділені зображення
Усі зображення
Примітки щодо копіювання зображень
• Можна скопіювати файли лише тих форматів, які може записувати ця фотокамера.
• Виконання цієї операції не гарантовано, якщо зображення відзнято фотокамерою іншої
моделі або змінено на комп’ютері.
C
Копіювання зображень у серії
• Якщо вибрати основний знімок серії в пункті Виділені зображення, буде скопійовано всі
зображення серії.
• Якщо натиснути кнопку d, коли відображаються зображення в серії, доступна лише
функція копіювання Із картки на фотокам.. Якщо вибрати пункт Поточна серія,
копіюються всі зображення в серії.
156
Використання меню
Меню відтворення
Відображення серії
Натисніть кнопку c (режим відтворення) M кнопка d M Відображення серії M
кнопка k
Виберіть, як відображатимуться зображення в серії (A86).
Параметр
Опис
Q Окремі знімки
Кожне зображення в серії відображається окремо.
На екрані відтворення відображається символ F.
C Лише основний
знімок (параметр за
промовчанням)
Відображається лише основний знімок для зображень у серії.
Параметри застосовуються до всіх серій, а значення параметрів зберігаються в пам’яті
фотокамери, навіть якщо вона вимкнута.
157
Використання меню
Меню відтворення
Меню параметрів мережі
Натисніть кнопку d M піктограма меню J M кнопка k
Налаштуйте параметри безпроводової мережі, щоб підключити фотокамеру до
інтелектуального пристрою або пульта дистанційного керування ML-L7 (продається
окремо).
• Якщо безпроводове підключення між фотокамерою й інтелектуальним пристроєм
встановлюється за допомогою програми SnapBridge, можна передавати зображення,
зняті фотокамерою, на інтелектуальний пристрій або виконувати дистанційну
зйомку. Відомості про процедуру підключення див. у документі «SnapBridge Посібник
із підключення».
• Деякі параметри не можна змінити, коли встановлено безпроводове підключення.
Щоб змінити їх, відключіть безпроводове підключення.
Параметр
Опис
Режим польоту
Виберіть Увімкнути, щоб вимкнути всі безпроводові
підключення.
Вибрати підключення
Укажіть, чи підключати фотокамеру до інтелектуального
пристрою або пульта дистанційного керування ML-L7
(продається окремо).
Підкл. до інтел. пристр.
Виберіть, якщо для підключення фотокамери до
інтелектуального пристрою використовується програма
SnapBridge. Додаткові відомості див. у документі «SnapBridge
Посібник із підключення».
• Виберіть Інтел. пристрій у пункті Вибрати
підключення, перш ніж вибирати цей параметр.
Підключ. до пульта ДК
Виберіть, якщо до фотокамери підключається пульт
дистанційного керування ML-L7 (продається окремо).
Фотокамера очікує встановлення підключення (A208).
• Виберіть Пульт дист. керування у пункті Вибрати
підключення, перш ніж вибирати цей параметр.
Парам. автонадсилання
Налаштуйте умови для автоматичного надсилання
зображень на інтелектуальний пристрій.
• Розмір зображень, що передаються, обмежено
2 мегапікселями. Щоб передати нерухомі зображення в
оригінальному розмірі, скористайтеся параметром
Download pictures (Завантажити зображення) у
програмі SnapBridge.
158
Використання меню
Меню параметрів мережі
Параметр
Опис
SSID*: змінення ідентифікатора SSID. Встановіть
буквено-цифровий ідентифікатор SSID (від 1 до 32 символів).
Wi-Fi
Тип
підключення
Wi-Fi
Автентиф./шифр.: установлення необхідності шифрування
зв’язку між фотокамерою та підключеним інтелектуальним
пристроєм.
Зв’язок не шифрується, якщо вибрано Відкрити.
Пароль*: установлення пароля. Встановіть
буквено-цифровий пароль (від 8 до 36 символів).
Канал: вибір каналу для підключення Wi-Fi. Якщо якість
зв’язку погана або швидкість передачі зображень
надзвичайно повільна при використанні підключення Wi-Fi,
спробуйте змінити канал.
Bluetooth
Поточні
параметри
Відображення поточних параметрів.
Підключення
до мережі
Виберіть Вимк., щоб вимкнути підключення Bluetooth.
Сполучені
пристрої
Зміна інтелектуального пристрою, що підключається до
фотокамери, або видалення підключеного інтелектуального
пристрою.
Для цієї фотокамери можна створити пару максимально з
п’ятьма інтелектуальними пристроями, але її можна
підключати одночасно тільки до одного пристрою.
Надсилати,
коли вимкн.
Налаштування зв’язку фотокамери з інтелектуальним
пристроєм, коли фотокамеру вимкнено або коли вона
знаходиться в режимі очікування (A25).
Відн. пар. за промовч.
Відновлення меню параметрів мережі до значень за
промовчанням.
* Інформацію про введення буквено-цифрових символів див. у розділі «Використання
клавіатури для введення тексту» (A160).
C
Індикатор зв’язку Bluetooth на екрані зйомки
• Світиться: фотокамеру підключено до інтелектуального пристрою через Bluetooth.
• Блимає: фотокамера очікує на повторне встановлення підключення до інтелектуального
пристрою. Він також блимає, коли розривається зв’язок Bluetooth під час надсилання
зображень (A201).
159
Використання меню
Меню параметрів мережі
Використання клавіатури для введення тексту
• Для вибору потрібних букв і цифр
використовуйте кнопки HIJK
мультиселектора. Натисніть кнопку k, щоб
ввести вибраний символ у текстовому полі, і
перемістіть курсор далі.
• Виберіть піктограму зміни типу символу й
натисніть кнопку k, щоб змінити тип символу.
• Щоб перемістити курсор у текстовому полі,
поверніть диск керування.
• Щоб видалити символи, перемістіть курсор у
текстове поле, яке потрібно видалити, і натисніть
кнопку l.
• Щоб застосувати параметр, виберіть P на
клавіатурі та натисніть кнопку k.
C
Текстове поле
Видалити
Ввес.
Клавіатура
Піктограма зміни типу символу
Керування сенсорною панеллю на клавіатурі для введення тексту
Можна вводити символи, торкаючись текстового поля, клавіатури або піктограми зміни типу
символу.
160
Використання меню
Меню параметрів мережі
Меню налаштування
Часовий пояс і дата
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Часовий пояс і дата M кнопка k
Налаштування годинника фотокамери.
Параметр
Опис
Синхр. з інт.
пристроєм
Виберіть Увімкнути для синхронізації параметрів дати й часу з
інтелектуальним пристроєм. Увімкніть функцію синхронізації годинника в
програмі SnapBridge.
Дата й час*
• Вибір поля: натискайте кнопки
мультиселектора JK.
• Редагування дати й часу:
натискайте кнопки HI. Дату й
час також можна змінити,
обертаючи мультиселектор або
диск керування.
• Застосування параметра: виберіть
параметр поля хвилин і натисніть
кнопку k.
Дата й час
Д
М
Р
01 01 2019
г.
хв.
00 00
Підтвер.
Формат дати
Вибір формату Рік/Місяць/День, Місяць/День/Рік або День/Місяць/
Рік.
Часовий пояс*
Вибір часового поясу та літнього часу.
• Якщо після вибору місцевого часового поясу (w) встановити
параметр Місце призн. подорожі (x), буде автоматично
розрахована різниця між часом місця призначення подорожі та
місцевим часовим поясом, а дата й час зберігатимуться для вибраного
регіону.
* Можна встановити, тільки якщо для параметра Синхр. з інт. пристроєм встановлено
значення Вимкнути.
Установлення часового поясу
1
За допомогою кнопок
мультиселектора HI виберіть
Часовий пояс й натисніть кнопку k.
Часовий пояс і дата
Синхр. з інт. пристроєм
Дата й час
Формат дати
Часовий пояс
London, Casablanca
UTC+0
161
Використання меню
Меню налаштування
15/11/2019 15:30
2
Виберіть w Місцевий часовий пояс
або x Місце призн. подорожі та
натисніть кнопку k.
• Дата й час на екрані залежать від вибраного
часового поясу (місцевого або місця
призначення подорожі).
3
Натисніть K.
Часовий пояс
Місцевий часовий пояс
Місце призн. подорожі
London, Casablanca
UTC+0
15/11/2019 15:30
Часовий пояс
Місцевий часовий пояс
Місце призн. подорожі
London, Casablanca
UTC+0
4
Виберіть часовий пояс за допомогою
кнопок JK.
15/11/2019 15:30
Місце призн. подорожі
• Натисніть H, щоб увімкнути функцію літнього
часу. Відобразиться символ W. Натисніть I,
щоб вимкнути функцію літнього часу.
New York, Toronto, Lima
• Натисніть кнопку k, щоб застосувати часовий
UTC-5
15/11/2019 10:30
пояс.
Назад
Підтвер.
• Якщо для параметра часового поясу місця
призначення подорожі або місцевого часового поясу відображається неправильний
час, виправте час у меню Дата й час.
162
Використання меню
Меню налаштування
Параметри монітора
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Параметри монітора M кнопка k
Параметр
Опис
Інформація про
знімок
Увімкнення або вимкнення відображення інформації на екрані.
Яскравість
монітора
Відрегулюйте яскравість монітора.
• Параметр за промовчанням: 3
Яскравість EVF
Відрегулюйте яскравість видошукача.
• Параметр за промовчанням: 3
Показ довідки
Опис функцій відображається під час зміни режиму зйомки або під
час відображення екрана налаштування.
• Параметр за промовчанням: Увімкнути
Перегляд
зображення
Увімкнення або вимкнення відображення знятого зображення
відразу після зйомки.
• Параметр за промовчанням: Увімк.
Інформація про знімок
Режим зйомки
Режим відтворення
4/4
Показати
інформацію
100
Авт. показ.
інформ.
(параметр за
промовчанням)
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Відображається така сама інформація, як у режимі Показати
інформацію, але вона приховується, як у режимі Прихов.
інформацію, якщо протягом кількох секунд не виконуються жодні
операції. Інформація знову відображатиметься після виконання
операції.
Прихов.
інформацію
163
Використання меню
Меню налаштування
Режим зйомки
Режим відтворення
4/4
С. кадр.+авт. пок.
інф.
100
1/250
0.0
25m 0s
500
F3.4
Крім інформації, показаної в
режимі Авт. показ. інформ.,
відображається сітка кадрування
для полегшення кадрування
знімків.
Сітка кадрування не
відображається під час
записування відео.
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Аналогічно параметру Авт.
показ. інформ..
4/4
Кадр
від.+авт.пок.інф.
100
1/250
0.0
25m 0s
500
F3.4
Крім інформації, показаної в
режимі Авт. показ. інформ.,
перед початком записування
відео відображається рамка, що
вказує на область, яку буде
охоплено під час записування
відео.
Рамка відео не відображається під
час записування відео.
164
Використання меню
Меню налаштування
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Аналогічно параметру Авт.
показ. інформ..
Автоактивація EVF (автоматичне перемикання екрана
на видошукач)
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Автоактивація EVF M кнопка k
Параметр
Опис
Увімкнути
(параметр за
промовчанням)
Коли ви наближаєте обличчя до видошукача, датчик видошукача
реагує на це, і екран автоматично перемикається з монітора на
видошукач.
Вимкнути
Навіть якщо наблизити обличчя до видошукача, екран не
перемикається на видошукач.
165
Використання меню
Меню налаштування
Штамп із датою
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Штамп із датою M кнопка k
Під час зйомки на зображеннях можна виставити
штамп із датою та часом зйомки.
15.11.2019
Параметр
Опис
W Дата
На зображеннях виставляється штамп із датою.
X Дата й час
На зображеннях виставляється штамп із датою та часом.
Вимк. (параметр за
промовчанням)
На зображеннях не виставляється штамп із датою та часом.
B
Примітки щодо штампа з датою
• Штамп із датою та часом становить невід’ємну частину даних зображення, і його неможливо
видалити. Штамп із датою та часом не можна виставити на готових зображеннях.
• Штамп із датою та часом не можна виставити в наведених нижче ситуаціях.
- Коли для сюжетного режиму встановлено значення Нічний портрет (коли встановлено
значення У руках), Нічний пейзаж (коли встановлено значення У руках), Заднє
освітлення (коли для параметра HDR встановлено значення Увімк.), Легка панорама
або Багат. експ. з висвітл..
- Коли для параметра Якість зображення (A127) встановлено значення RAW, RAW +
Fine або RAW + Normal.
- Коли для параметра Неперервна (A134) встановлено значення Буфер попер. зйомки,
Неперерв. H: 120 кадр./с або Неперерв. H: 60 кадр./с.
- Під час записування відео.
- У випадку збереження нерухомих зображень під час записування відео.
- При виділенні нерухомих зображень із відео під час відтворення відео.
• За невеликого розміру зображення штамп із датою та часом може бути важко прочитати.
166
Використання меню
Меню налаштування
Автоспуск: після спуску
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Автоспуск: після спуску M
кнопка k
Установіть, чи скасовувати автоспуск після його використання для зйомки (A61).
Параметр
Опис
o Вийти з реж. автоспуску
(параметр за промовчанням)
Автоспуск скасовується після зйомки.
• Після зйомки в сюжетному режимі Багат. експ. з
висвітл. автоспуск не скасовується. Щоб вимкнути
автоспуск, вручну встановіть для нього значення k.
• Автосп. р. Порт.дом.тв. і Таймер посмішки не
скасовуються.
k Залиш.в реж. автоспуску
Зйомка з автоспуском продовжується після зйомки.
• Автоспуск буде скасовано, якщо вимкнути фотокамеру.
• Автоколаж буде скасовано.
167
Використання меню
Меню налаштування
Фото VR
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Фото VR M кнопка k
Виберіть значення параметра зменшення вібрацій, яке використовуватиметься під час
зйомки нерухомих зображень.
Установіть значення Вимкнути, якщо під час зйомки для стабілізації фотокамери
використовується штатив.
Параметр
Опис
Увімкнути
(параметр за
промовчанням)
Виконується корекція тремтіння фотокамери за допомогою
зменшення вібрації (VR) зміщенням об’єктива.
Вимкнути
Корекція не виконується.
B
Примітки щодо функції фото VR
• Після ввімкнення фотокамери або переходу з режиму відтворення в режим зйомки
зачекайте, доки екран зйомки не буде готовий, перш ніж робити знімки.
• Зображення на екрані можуть відображатися розмитими відразу після зйомки.
• У деяких ситуаціях зменшення вібрацій може не повністю позбутися ефектів тремтіння
фотокамери.
168
Використання меню
Меню налаштування
Допоміж. підсвіч. АФ
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Допоміж. підсвіч. АФ M кнопка k
Параметр
Опис
a Авто
(параметр за
промовчанням)
Допоміжний промінь АФ автоматично засвічується під час
натискання кнопки спуску затвора за слабкого освітлення.
Діапазон дії променя становить близько 3,5 м у максимальному
положенні ширококутної зйомки та близько 5,0 м у
максимальному положенні телефото.
• Допоміжний промінь АФ може не засвічуватися залежно від
положення зони фокусування або режиму зйомки.
Вимк.
Допоміжний промінь АФ не засвічується.
Цифрове масштабув.
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Цифрове масштабув. M кнопка k
Параметр
Опис
Увімк.
(параметр за
промовчанням)
Цифрове масштабування ввімкнено.
Вимк.
Цифрове масштабування вимкнено.
B
Примітки щодо цифрового масштабування
• Цифрове масштабування не можна використовувати в наведених нижче сюжетних режимах.
- Портрет, Нічний портрет, Нічний пейзаж, Заднє освітлення (коли для параметра
HDR встановлено значення Увімк.), Легка панорама, Порт-т дом. тварини,
Інтелектуал. портрет.
• Цифрове масштабування не можна використовувати в інших режимах зйомки за
використання певних параметрів (A82).
169
Використання меню
Меню налаштування
Бок. ел-т. керув. масшт.
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Бок. ел-т. керув. масшт. M
кнопка k
Виберіть функцію, яка виконуватиметься під час зйомки при переміщенні бокового
елемента керування масштабуванням.
Параметр
Опис
Y Масштабування
(параметр за промовчанням)
Регулювання масштабування (A70).
E Ручне фокусування1
Якщо для режиму фокусування встановлено значення
E (ручне фокусування), регулюйте фокус за допомогою
бокового елемента керування масштабуванням (A64).
• Перемістіть боковий елемент керування
масштабуванням у бік g, щоб сфокусуватися на
віддалених об’єктах.
• Перемістіть боковий елемент керування
масштабуванням у бік f, щоб сфокусуватися на
ближніх об’єктах.
Z Діафрагма2
Установлення діафрагмового числа (A53).
Відображення екрана налаштування чутливості ISO
(A138).
Перемістіть боковий елемент керування масштабуванням,
коли відображається екран налаштування, щоб вибрати
елемент.
3
b Чутливість ISO
o Корекція експозиції
c Баланс білого
4
5
k Немає
1
2
3
4
5
Відображення екрана налаштування корекції експозиції
(A66, 68).
Перемістіть боковий елемент керування масштабуванням,
коли відображається екран налаштування, щоб вибрати
значення корекції.
Відображення екрана налаштування балансу білого
(A130).
Перемістіть боковий елемент керування масштабуванням,
коли відображається екран налаштування, щоб вибрати
елемент.
Боковий елемент керування масштабуванням не працює,
навіть якщо його рухати.
Коли для режиму фокусування встановлено режим, відмінний від E, боковий елемент
керування масштабуванням вимикається.
У режимах зйомки, у яких не можна встановити діафрагмове число, боковий елемент
керування масштабуванням вимикається.
Коли не можна встановити чутливість ISO, боковий елемент керування масштабуванням
вимикається.
Коли не можна встановити корекцію експозиції, боковий елемент керування
масштабуванням вимикається.
Коли не можна встановити баланс білого, боковий елемент керування масштабуванням
вимикається.
170
Використання меню
Меню налаштування
Кнопка фіксації АЕ/АФ
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Кнопка фіксації АЕ/АФ M кнопка k
Виберіть функцію, яка виконуватиметься під час зйомки, якщо натиснути кнопку
g (AE-L/AF-L) (A3).
Параметр
1
2
3
4
Опис
a Фіксація АЕ/АФ
(параметр за
промовчанням)
Утримуйте натиснутою кнопку g, щоб зафіксувати і фокус, і
експозицію.1
b Лише фіксація АЕ
Утримуйте натиснутою кнопку g, щоб зафіксувати експозицію.2
c Фіксація АЕ
(утримання)
Натисніть кнопку g, щоб зафіксувати експозицію. Фіксацію
експозицію не буде знято, навіть якщо натиснути кнопку спуску
затвора.3
Натисніть кнопку g ще раз, щоб зняти фіксацію експозиції.
d Лише фіксація
АФ
Утримуйте натиснутою кнопку g, щоб зафіксувати фокус.4
Коли відображається екран налаштування корекції експозиції, фіксація фокуса й експозиції
знімається.
Коли відображається екран налаштування корекції експозиції, фіксація експозиції
знімається.
Коли змінюється корекція експозиції, фіксація експозиції знімається.
Коли відображається екран налаштування корекції експозиції, фіксація фокуса знімається.
B
Примітки щодо кнопки фіксації АЕ/АФ
• В наведених нижче режимах зйомки експозиція не фіксується, навіть якщо натиснути кнопку
g.
- Режим D (ручний).
- Сюжетний режим Сповіл. відеозйомка (у режимах Нічне небо (150 хвилин) чи Сліди
зірок (150 хвилин)), Феєрверк або Багат. експ. з висвітл..
• Коли для режиму фокусування (A63) встановлено E (ручне фокусування), фокус не
фіксується, навіть якщо натиснути кнопку g.
171
Використання меню
Меню налаштування
Параметри звуку
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Параметри звуку M кнопка k
Параметр
Опис
Звук кнопки
Якщо вибрано значення Увімк. (параметр за промовчанням),
лунає один звуковий сигнал під час виконання дій, два — коли
виконано фокусування на об’єкті, і три — у разі помилки. Крім
того, лунає звук екрана привітання.
• Якщо вибрати сюжетний режим Порт-т дом. тварини,
звуки вимикаються.
Звук клацання затвора
Якщо вибрано значення Увімк. (параметр за промовчанням),
під час спуску затвора лунає звук клацання затвора.
• Звук клацання затвора не лунає під час записування відео
або використання сюжетного режиму Легка панорама чи
Порт-т дом. тварини.
Автомат. вимкнення
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Автомат. вимкнення M кнопка k
Установіть час, через який фотокамера переходить у режим очікування (A25).
Можна вибрати 30 с, 1 хв (параметр за промовчанням), 5 хв або 30 хв.
C
Налаштування функції автоматичного вимкнення
У наведених нижче ситуаціях установлюється фіксоване значення часу до переходу
фотокамери в режим очікування.
• Під час відображення меню: 3 хвилини (якщо для автоматичного вимкнення встановлено
значення 30 с або 1 хв).
• Під час зйомки з використанням режиму Автосп. р. Порт.дом.тв.: 5 хвилин (якщо для
автоматичного вимкнення встановлено значення 30 с або 1 хв).
• Під час зйомки з використанням режиму Таймер посмішки: 5 хвилин (якщо для
автоматичного вимкнення встановлено значення 30 с або 1 хв).
• Коли підключено адаптер змінного струму: 30 хвилин.
• Під час очікування підключення за допомогою функції Підкл. до інтел. пристр.: 30 хвилин.
172
Використання меню
Меню налаштування
Форматувати картку/Форматувати пам’ять
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Форматувати картку/Форматувати
пам’ять M кнопка k
Цей параметр використовується для форматування карти пам’яті або внутрішньої
пам’яті.
Після форматування карт пам’яті або внутрішньої пам’яті всі дані буде
безповоротно видалено. Видалені дані не можна відновити. Перед
форматуванням обов’язково збережіть важливі зображення на комп’ютері.
• За безпроводового підключення цей параметр може бути недоступним.
Форматування карти пам’яті
• Вставте карту пам’яті у фотокамеру.
• Виберіть Форматувати картку у меню налаштування, а потім натисніть кнопку k.
Форматування внутрішньої пам’яті
• Вийміть карту пам’яті з фотокамери.
• Виберіть Форматувати пам’ять у меню налаштування, а потім натисніть кнопку k.
Щоб почати форматування, виберіть Форматувати на екрані, що відображається, і
натисніть кнопку k.
• Під час форматування не вимикайте фотокамеру й не відкривайте кришку відсіку для
елемента живлення/гнізда для карти пам’яті.
173
Використання меню
Меню налаштування
Мова/Language
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Мова/Language M кнопка k
Вибір мови для відображення меню та повідомлень фотокамери.
Вивід HDMI
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Вивід HDMI M кнопка k
Виберіть роздільну здатність зображення при виведенні через HDMI.
Якщо вибрано значення Авто (параметр за промовчанням), автоматично вибирається
значення 2160p, 1080p або 720p відповідно до роздільної здатності, яку підтримує
телевізор.
174
Використання меню
Меню налаштування
Зарядж. від комп’ютера
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Зарядж. від комп’ютера M
кнопка k
Параметр
Опис
a Авто
(параметр за
промовчанням)
Коли фотокамеру підключено до ввімкненого комп’ютера (A110),
елемент живлення, вставлений у неї, автоматично заряджається за
рахунок енергії, що постачається комп’ютером.
• Індикатор вмикання живлення повільно блимає під час заряджання
елемента живлення. Після завершення заряджання індикатор
вмикання живлення (індикатор заряджання) перестає блимати й
починає світитися.
Вимк.
Елемент живлення, вставлений у фотокамеру, не заряджається, коли її
підключено до комп’ютера.
B
Примітки щодо заряджання від комп’ютера
• Якщо фотокамеру підключити до комп’ютера, вона автоматично ввімкнеться й почне
заряджатися. Коли фотокамеру вимкнено, заряджання зупиняється.
• Заряджання повністю розрядженого елемента живлення триває близько 5 годин. Тривалість
заряджання збільшується, якщо під час заряджання елемента живлення виконується
перенесення зображень.
• Фотокамера вимикається автоматично за відсутності зв’язку з комп’ютером протягом
30 хвилин після завершення заряджання елемента живлення.
B
Якщо індикатор вмикання живлення (індикатор заряджання) швидко
блимає
Неможливо виконати заряджання, імовірно, через одну з наведених нижче причин.
• Температура навколишнього середовища не підходить для заряджання. Заряджайте
елемент живлення в приміщенні з температурою навколишнього середовища від 5°C до
35°C.
• USB-кабель не підключено належним чином або пошкоджено елемент живлення.
Переконайтеся, що USB-кабель підключено належним чином, і за необхідності замініть
елемент живлення.
• Комп’ютер перебуває в режимі сну та не постачає енергію. Виведіть комп’ютер із режиму
сну.
• Елемент живлення не заряджається, оскільки комп’ютер не може постачати енергію
фотокамері у зв’язку з параметрами або технічними характеристиками комп’ютера.
175
Використання меню
Меню налаштування
Коментар до зображ.
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Коментар до зображ. M кнопка k
Вкладіть попередньо зареєстрований коментар до зображень, які будуть зняті.
Можна додати вкладені коментарі до зображень, що будуть надсилатися на
інтелектуальний пристрій за допомогою програми SnapBridge. Програму SnapBridge
потрібно налаштувати заздалегідь. Додаткові відомості наведено в інтерактивній довідці
для програми SnapBridge.
Вкладені коментарі також можна перевірити за допомогою метаданих ViewNX-i.
Параметр
Опис
Вкласти коментар
Коментар, зареєстрований
Коментар до зображ.
за допомогою функції
Ввести коментар,
Вкласти коментар
вкладається до зображень.
Ввести коментар
• Виберіть Вкласти
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
коментар, натисніть
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
кнопку K і встановіть
прапорець, щоб
Налашт
Підтвер.
увімкнути (w). Якщо
натиснути кнопку k,
параметр вмикається, і коментар буде вкладатися до
зображень, які будуть зніматися після цього.
Ввести коментар
Можна зареєструвати коментар довжиною до
36 буквено-цифрових символів.
• Виберіть Ввести коментар і натисніть кнопку K, щоб
відобразити екран введення.
Докладніше про способи введення див. у розділі
«Використання клавіатури для введення тексту» (A160).
B
Примітки щодо коментарів до зображень
Коментарі до зображення не можна вкласти до відео.
C
Відображення коментарів до зображень
Коментарі до зображень не відображаються, навіть якщо зображення відтворюються на
фотокамері.
176
Використання меню
Меню налаштування
Про авторські права
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Про авторські права M кнопка k
Вкладіть попередньо зареєстровану інформацію про авторські права до зображень, які
будуть зняті.
Можна додати вкладену інформацію про авторські права до зображень, що будуть
надсилатися на інтелектуальний пристрій за допомогою програми SnapBridge.
Програму SnapBridge потрібно налаштувати заздалегідь. Додаткові відомості наведено
в інтерактивній довідці для програми SnapBridge.
Вкладену інформацію про авторські права також можна перевірити за допомогою
метаданих ViewNX-i.
Параметр
Опис
Вкл. інф. про авт.
права
Інформація про авторські права,
Про авторські права
зареєстрована в параметрах
Вкл. інф. про авт. права
Автор і Авторські права,
Автор
вкладається до зображень.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Виберіть Вкл. інф. про авт.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
права, натисніть кнопку K і
Авторські права
встановіть прапорець, щоб
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
увімкнути (w). Якщо
Налашт
Підтвер.
натиснути кнопку k,
параметр вмикається, і
інформація про авторські права буде вкладатися до зображень,
які будуть зніматися після цього.
Автор
Можна зареєструвати ім’я автора довжиною до
36 буквено-цифрових символів.
• Виберіть Автор і натисніть кнопку K, щоб відобразити екран
введення. Докладніше про способи введення див. у розділі
«Використання клавіатури для введення тексту» (A160).
Авторські права
Можна зареєструвати ім’я власника авторських прав довжиною до
54 буквено-цифрових символів.
• Виберіть Авторські права і натисніть кнопку K, щоб
відобразити екран введення. Докладніше про способи введення
див. у розділі «Використання клавіатури для введення тексту»
(A160).
B
Примітки щодо інформації про авторські права
C
Відображення інформації про авторські права
• Інформацію про авторські права не можна вкласти до відео.
• Щоб запобігти незаконному використанню імен авторів та власників авторських прав під час
позичання або передачі фотокамери іншим власникам, обов’язково вимкніть параметр Вкл.
інф. про авт. права. Також перевірте, щоб ім’я автора та власника авторських прав було
видалено.
• Nikon не несе відповідальності за будь-які проблеми чи збитки, що можуть виникнути в
результаті використання функції Про авторські права.
• Інформація про авторські права не відображається, навіть якщо зображення відтворюються
на фотокамері.
• Якщо ввести і Автор, і Авторські права, у програмі SnapBridge до зображення буде додано
тільки ім’я власника авторських прав.
177
Використання меню
Меню налаштування
Дані розташування
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Дані розташування M кнопка k
Укажіть, чи додавати інформацію про розташування зйомки до знятих зображень.
Параметр
Опис
Отрим. з інт. пристрою
Виберіть Так, щоб додавати інформацію про розташування з
інтелектуального пристрою до зображень, що знімаються.
Увімкніть функцію інформації про розташування в програмі
SnapBridge.
Координати
Відображення отриманої інформації про розташування.
• Інформація не оновлюється під час відображення.
Щоб оновити її, виконайте операцію Координати ще раз.
Перемк. вибір Av/Tv
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Перемк. вибір Av/Tv M кнопка k
Змініть елементи керування для встановлення експозиції в режимі D.
Параметр
Опис
k Не перемикати вибір
(параметр за промовчанням)
Використовувати диск керування для налаштування
витримки (Tv) і мультиселектор для налаштування
діафрагмового числа (Av).
o Перемкнути вибір
Використовувати мультиселектор для налаштування
витримки (Tv) і диск керування для налаштування
діафрагмового числа (Av).
178
Використання меню
Меню налаштування
Виділення контурів РФ
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Виділення контурів РФ M кнопка k
Параметр
Опис
Увімк.
(параметр за
промовчанням)
У режимі E (ручне фокусування) для кращого фокусування
зони у фокусі виділяються білим на зображенні, що
відображається на екрані (A64, 65).
Вимк.
Виділення контурів вимкнено.
Скинути все
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Скинути все M кнопка k
Якщо вибрати пункт Скинути, буде відновлено параметри фотокамери за
промовчанням.
• Налаштування меню параметрів мережі також буде скинуто до значень за
промовчанням.
• Певні параметри, наприклад Часовий пояс і дата або Мова/Language, не
скидаються.
• За безпроводового підключення цей параметр може бути недоступним.
C
Скидання нумерації файлів
Щоб скинути нумерацію файлів до «0001», видаліть усі зображення, збережені на карті пам’яті
або у внутрішній пам’яті, перш ніж вибрати пункт Скинути все.
Сенсорне керув.
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Сенсорне керув. M кнопка k
Укажіть, чи ввімкнути сенсорне керування (A7).
Параметр за промовчанням: Увімкнути
179
Використання меню
Меню налаштування
Познач. відповідності
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Познач. відповідності M кнопка k
Перегляд позначень відповідності фотокамери.
Версія мікропрограми
Натисніть кнопку d M піктограма меню z M Версія мікропрограми M кнопка k
Перегляд поточної версії мікропрограми фотокамери.
• За безпроводового підключення цей параметр може бути недоступним.
180
Використання меню
Меню налаштування
Технічні зауваження
Примітки ........................................................................................................................................ 182
Примітки щодо функцій безпроводового зв’язку ...................................................... 183
Догляд за виробом.................................................................................................................... 185
Фотокамера......................................................................................................................... 185
Елемент живлення ........................................................................................................... 186
Адаптер заряджання змінного струму ................................................................... 187
Карти пам’яті....................................................................................................................... 188
Очищення та зберігання ........................................................................................................ 189
Очищення ............................................................................................................................ 189
Зберігання............................................................................................................................ 189
Повідомлення про помилки ................................................................................................. 190
Усунення неполадок ................................................................................................................ 193
Імена файлів ................................................................................................................................. 204
АКСЕСУАРИ ................................................................................................................................... 205
Пульт дистанційного керування ML-L7 .................................................................. 206
Технічні характеристики ........................................................................................................ 210
Карти пам’яті, які можна використовувати........................................................... 214
Iндекс............................................................................................................................................... 216
181
Технічні зауваження
Примітки
Примітки для користувачів у Європі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ
НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ ІСНУЄ НЕБЕЗПЕКА ВИБУХУ.
Така позначка вказує на те, що електричне й електронне обладнання
необхідно утилізувати окремо.
Наведені нижче відомості стосуються лише користувачів, що мешкають у
європейських країнах:
• Цей виріб необхідно утилізувати окремо у відповідному пункті збору
відходів. Не викидайте його разом із побутовим сміттям.
• Роздільний збір і переробка відходів допомагають зберегти природні ресурси та
попередити негативні наслідки для здоров'я людей і довкілля, до яких може
призвести неправильна утилізація.
• За додатковою інформацією зверніться до роздрібного продавця або місцевих
органів, що відповідають за утилізацію відходів.
УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ЗГІДНО ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ
ПРАВИЛАМИ.
Така позначка на елементі живлення означає, що елемент живлення
необхідно утилізувати окремо.
Наведені нижче відомості стосуються лише користувачів, що мешкають у
європейських країнах:
• Усі елементи живлення, з такою позначкою або без неї, необхідно
утилізувати окремо у відповідному пункті збору відходів. Не викидайте їх разом із
побутовим сміттям.
• За додатковою інформацією зверніться до роздрібного продавця або місцевих
органів, що відповідають за утилізацію відходів.
182
Технічні зауваження
Примітки
Примітки щодо функцій безпроводового
зв’язку
Обмеження щодо безпроводових пристроїв
Безпроводовий приймач, включений до цього виробу, відповідає положенням про
безпроводовий зв’язок у країні продажу й не призначений для використання в інших
країнах (вироби, придбані в ЄС або ЄАВТ, можуть використовуватися будь-де в межах
ЄС і ЄАВТ). Nikon не несе відповідальності за використання в інших країнах. Користувачі,
не впевнені щодо країни початкового продажу, повинні звернутися до місцевого
сервісного центру Nikon або представника авторизованого сервісного центру Nikon.
Це обмеження застосовується лише до використання безпроводового зв’язку й не
стосується жодного іншого аспекту використання виробу.
Безпека
Хоча однією з переваг цього виробу є те, що з його допомогою інші користувачі можуть
вільно підключатися для безпроводового обміну даними в будь-якому місці в діапазоні
дії, в разі недотримання заходів безпеки можливі описані нижче ситуації.
• Викрадення даних. Зловмисники можуть перехоплювати безпроводові передачі,
щоб викрасти ідентифікатори користувачів, паролі та іншу особисту інформацію.
• Несанкціонований доступ. Неавторизовані користувачі можуть отримати доступ до
мережі та змінити дані, а також виконати інші зловмисні дії. Зверніть увагу, що через
структуру безпроводових мереж можливий несанкціонований доступ через
спеціальні атаки, навіть якщо дотримуються заходи безпеки. Nikon не несе
відповідальності за витік даних або інформації, який може статися під час
перенесення даних.
• Не підключайтеся до мереж, якщо не маєте дозволу для їх використання, навіть якщо
вони відображаються на вашому смартфоні або планшеті. Це може розцінюватися як
несанкціонований доступ. Підключайтеся тільки до мереж, для яких ви маєте дозвіл
на підключення.
Керування особистою інформацією та відмова від відповідальності
• Інформація користувача, зареєстрована та налаштована на виробі, зокрема
параметри підключення до безпроводової локальної мережі, а також інша особиста
інформація, можуть зазнати змін або втратитися в результаті помилки в роботі,
контактної електризації, пошкодження, несправності, ремонту або іншого
обслуговування. Завжди зберігайте окремі копії важливої інформації. Nikon не несе
відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки чи втрачену вигоду в
результаті змін або втрат вмісту, не пов’язаних з Nikon.
• Перш ніж викидати цей виріб або передавати його іншому власнику, скористайтеся
функцією Скинути все в меню налаштування (A120), щоб видалити всю
інформацію користувача, зареєстровану або налаштовану на виробі, зокрема
параметри підключення до безпроводової локальної мережі та іншу особисту
інформацію.
• Nikon не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають в результаті
несанкціонованого використання цього виробу сторонніми сторонами, якщо виріб
викрадено або втрачено.
183
Технічні зауваження
Примітки щодо функцій безпроводового зв’язку
Застереження щодо експорту або вивезення цього виробу за кордон
Цей виріб контролюється відповідно до Правил експортного контролю США. Ви
повинні отримати дозвіл від уряду Сполучених Штатів на експорт цього виробу до
будь-якої країни, на яку накладено ембарго або спеціальний контроль, з цього списку:
Куба, Іран, Північна Корея, Судан та Сирія (список може змінюватися).
Повідомлення для користувачів в Україні
Cправжнім Нікон Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання COOLPIX A1000
відповідає Технічному регламенту радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
http://www.nikon.ua/uk_UA/service_support/compliance.page
Специфікації безпроводового зв’язку
• Максимальна вихідна потужність:
- Wi-Fi: 9,98 дБм (ЕІВП)
- Bluetooth: 3,54 дБм (ЕІВП)
- Bluetooth Low Energy: 2,98 дБм (ЕІВП)
• Робоча частота:
- Wi-Fi: 2412–2462 МГц (канали 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 МГц
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц
Виробник
Нікон Корпорейшн,
Шінагава Інтерсіті Башта С, 2-15-3, Конан,
Мінато-ку, Tокіо 108-6290, Япoнiя.
184
Технічні зауваження
Примітки щодо функцій безпроводового зв’язку
Догляд за виробом
Дотримуйтеся заходів безпеки, описаних нижче, а також попереджень у розділі «Заходи
безпеки» (Avi–ix) під час використання та зберігання пристрою.
Фотокамера
Не застосовуйте силу до фотокамери
Виріб може функціонувати неналежним чином, якщо зазнає впливу сильних струсів або
вібрації. Крім того, не торкайтесь об’єктива або його кришки та не докладайте до них силу.
Бережіть виріб від вологи
У разі занурення у воду або перебування в місці з високою вологістю прилад пошкодиться.
Уникайте різких змін температури
Різкі зміни температури, які виникають, наприклад, якщо ввійти в тепле приміщення або вийти
з нього в холодний день, можуть призвести до конденсації вологи всередині пристрою. Щоб
уникнути конденсації, покладіть пристрій у чохол для перенесення або поліетиленовий пакет,
перш ніж він зазнає впливу різких змін температури.
Розташовуйте пристрій подалі від потужних магнітних полів
Не використовуйте та не зберігайте цей пристрій біля обладнання, яке створює потужне
електромагнітне випромінювання або магнітні поля. Це може призвести до втрати даних або
несправності фотокамери.
Не наводьте об’єктив на джерела яскравого світла на тривалий
час
Використовуючи або зберігаючи фотокамеру, намагайтеся не наводити об’єктив на сонце або
інші джерела яскравого світла на тривалий час. Інтенсивне світло може спричинити
погіршення роботи датчика зображення або викликати ефект білого розмиття на знімках.
Вимикайте виріб перед вийманням або відключенням джерела
живлення чи карти пам’яті
Не виймайте елемент живлення, коли виріб увімкнено або під час збереження чи видалення
зображень. Від’єднання елементів живлення за таких умов може призвести до втрати даних
або пошкодження карти пам’яті чи внутрішньої електричної схеми.
185
Технічні зауваження
Догляд за виробом
Примітки щодо монітора
• Екрани (зокрема електронні видошукачі) сконструйовано з надзвичайно високою точністю;
щонайменше 99,99% пікселів є ефективними, та не більше як 0,01% пікселів відсутні або
пошкоджені. Отже, хоча такі дисплеї можуть містити пікселі, які постійно світяться (білі,
червоні, сині або зелені) або завжди вимкнені (чорні), це не є несправністю та не впливає на
зображення, записані за допомогою пристрою.
• За умов яскравого освітлення можуть виникнути труднощі з переглядом зображень на
моніторі.
• Не тисніть на монітор, оскільки це може призвести до пошкодження або несправності. Якщо
монітор розбився, будьте обережні, щоб не травмуватися розбитим склом та уникнути
потрапляння рідких кристалів із дисплея на шкіру, в очі або рот.
Елемент живлення
Застереження щодо використання
• Зверніть увагу, що елемент живлення може нагріватися після використання.
• Не використовуйте елемент живлення за температури навколишнього середовища нижче
0°C або вище 40°C, оскільки це може призвести до пошкодження або несправності.
• У разі появи будь-яких відхилень у роботі, як-от надмірне нагрівання, дим або незвичний
запах від елемента живлення, негайно припиніть використання та зверніться до продавця
або представника авторизованого сервісного центру Nikon.
• Після виймання елемента живлення з фотокамери або додаткового зарядного пристрою
покладіть елемент живлення в поліетиленовий пакет або іншу упаковку, щоб ізолювати його.
Заряджання елемента живлення
Перевірте рівень заряду елемента живлення перед використанням фотокамери та за потреби
замініть або зарядіть елемент живлення.
• Перед використанням заряджайте елемент живлення в приміщенні за температури
навколишнього середовища від 5°C до 35°C.
• Висока температура елемента живлення може завадити його належному або повному
заряджанню, а також знизити ефективність його роботи. Зверніть увагу, що елемент
живлення може нагріватися після використання; перед заряджанням зачекайте, доки він не
охолоне.
Якщо ви за допомогою адаптера заряджання змінного струму або комп’ютера спробуєте
зарядити елемент живлення, уставлений в цю фотокамеру, коли температура елемента
живлення буде нижче 0°C або вище 50°C, він не заряджатиметься.
• Не продовжуйте заряджати елемент живлення після повного заряджання, оскільки це може
призвести до зниження ефективності його роботи.
• Температура елемента живлення може підвищуватися під час заряджання. Однак це не є
несправністю.
Запасні елементи живлення із собою
Якщо можливо, під час важливої зйомки тримайте напоготові повністю заряджені запасні
елементи живлення.
Використання елемента живлення за низької температури
Ємність елементів живлення зменшується в холодні дні. Фотокамера може не ввімкнутися, якщо
розряджений елемент живлення використовується за низької температури. Зберігайте запасні
елементи живлення в теплому місці та замінюйте їх за потреби. Коли холодний елемент живлення
нагріється, певна частина заряду може відновитися.
186
Технічні зауваження
Догляд за виробом
Контакти елементів живлення
Бруд на контактах елементів живлення може завадити функціонуванню фотокамери. У разі
забруднення контактів елемента живлення перед використанням протріть їх чистою сухою
тканиною.
Заряджання повністю розрядженого елемента живлення
Увімкнення або вимкнення фотокамери за вставленого в неї повністю розрядженого елемента
живлення може спричинити скорочення терміну служби елемента живлення. Зарядіть
повністю розряджений елемент живлення перед використанням.
Зберігання елемента живлення
• Завжди виймайте елемент живлення з фотокамери або додаткового зарядного пристрою,
якщо він не використовується. Заряд елемента живлення втрачається незначними
кількостями, коли його вставлено у фотокамеру, навіть якщо вона не використовується. Це
може призвести до надмірного виснаження елемента живлення та повної втрати його
працездатності.
• Рекомендовано заряджати елемент живлення, який уже використовувався, принаймні раз
на шість місяців. Зберігаючи елемент живлення без використання тривалий час, принаймні
один раз на шість місяців заряджайте його і використовуйте фотокамеру, доки індикатор
рівня заряду елемента живлення не досягне позначки B, перш ніж знову покласти його
для зберігання.
• Помістіть елемент живлення в поліетиленовий пакет або іншу упаковку, щоб ізолювати його, і
зберігайте його у прохолодному місці. Елемент живлення слід зберігати в сухому приміщенні з
температурою навколишнього середовища від 15°C до 25°C. Не зберігайте елемент живлення
в гарячих або надзвичайно холодних приміщеннях.
Термін служби елемента живлення
Істотне скорочення часу роботи, протягом якого повністю заряджений елемент живлення
зберігає заряд за кімнатної температури, означає, що елемент живлення потрібно замінити.
Придбайте новий елемент живлення.
Утилізація використаних елементів живлення
Утилізуйте перезаряджувані елементи живлення відповідно до місцевих нормативних вимог,
але перед цим обов’язково ізолюйте контакти за допомогою стрічки.
Адаптер заряджання змінного струму
• Адаптер заряджання змінного струму EH-73P призначено для використання лише із
сумісними пристроями. Не використовуйте з моделями інших виробників або іншими
моделями пристроїв.
• Не використовуйте USB-кабель, відмінний від UC-E21. Використання USB-кабелю, відмінного
від UC-E21, може призвести до перегрівання виробу, пожежі або ураження електричним
струмом.
• За жодних обставин не використовуйте адаптер змінного струму іншої моделі або
виробника, окрім адаптера заряджання змінного струму EH-73P, а також не використовуйте
наявні в продажу USB-адаптер змінного струму чи зарядний пристрій для мобільного
телефону. Нехтування цим застереженням може спричинити перегрів або пошкодження
фотокамери.
• Адаптер EH-73P сумісний з електричними розетками змінного струму з напругою 100–240 В,
50/60 Гц. В інших країнах за потреби використовуйте перехідник штекера (наявний у
продажу). Для отримання додаткових відомостей про перехідники штекера зверніться до
туристичної агенції.
187
Технічні зауваження
Догляд за виробом
Карти пам’яті
Застереження щодо використання
• Використовуйте тільки карти пам’яті Secure Digital (A214).
• Обов’язково дотримуйтеся заходів безпеки, описаних у документації до карти пам’яті.
• Якщо перемикач захисту від записування карти пам’яті
встановлено в положення блокування, буде неможливо знімати
й видаляти зображення або форматувати карту пам’яті.
GB
• Не наклеюйте на карту пам’яті ярлики та наклейки.
Перемикач захисту
від записування
16
Форматування
• Не форматуйте карту пам’яті за допомогою комп’ютера.
• Під час першого вставляння в цю фотокамеру карти пам’яті, яка використовувалася в іншому
пристрої, обов’язково відформатуйте її за допомогою цієї фотокамери. Ми рекомендуємо
форматувати нові карти пам’яті за допомогою цієї фотокамери перед їх використанням із
цією фотокамерою.
• Зверніть увагу, що під час форматування з карти пам’яті безповоротно
видаляються всі зображення та інші дані. Перед форматуванням карти пам’яті
обов’язково створіть копії всіх зображень, які потрібно зберегти.
• Якщо відображається повідомлення Картку не відформатовано. Форматувати картку?,
коли фотокамера ввімкнена, потрібно відформатувати карту пам’яті. Якщо є дані, які не
потрібно видаляти, виберіть Ні. Скопіюйте потрібні дані на комп’ютер або інший пристрій.
Якщо потрібно відформатувати карту пам’яті, виберіть Так. Відобразиться діалогове вікно
підтвердження. Щоб розпочати форматування, натисніть кнопку k.
• Не виконуйте наведені нижче дії під час форматування, коли дані записуються на карту
пам’яті або видаляються з неї чи під час перенесення даних на комп’ютер. Нехтування цим
застереженням може спричинити втрату даних або пошкодження фотокамери чи карти
пам’яті.
- Відкрийте кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам’яті, щоб вийняти або
вставити елемент живлення чи карту пам’яті.
- Вимкнення фотокамери.
- Відключення адаптера змінного струму.
188
Технічні зауваження
Догляд за виробом
Очищення та зберігання
Очищення
Не використовуйте спирт, розріджувач та інші леткі хімікати.
Об’єктив/
видошукач
Не торкайтеся скляних частин пальцями. Видаляйте пил і ворс за допомогою
груші (зазвичай це невеликий пристрій, до одного кінця якого приєднаний
гумовий балон, під час стискання якого утворюється потік повітря з іншого
боку). Для видалення слідів від пальців та інших плям, які не вдається видалити
грушею, протирайте об’єктив м’якою тканиною спіральними рухами,
починаючи з центра об’єктива і просуваючись до країв. Якщо це не допоможе,
очистьте об’єктив тканиною, трохи змоченою доступним у продажу засобом
для очищення об’єктивів.
Монітор
Видаляйте пил і ворс за допомогою груші. Для видалення слідів від пальців або
інших плям очистьте монітор м’якою сухою тканиною; будьте обережні, щоб не
тиснути на монітор.
Корпус
За допомогою груші видаліть пил, бруд або пісок, а потім обережно протріть
м’якою сухою тканиною. Після використання фотокамери на пляжі або в
іншому середовищі з піском або пилом витріть із неї весь пісок, пил або сіль
м’якою тканиною, трохи змоченою прісною водою, і повністю висушіть.
Зверніть увагу, що сторонні частинки всередині фотокамери можуть
призвести до її пошкодження. У цьому разі гарантійний формуляр не
діятиме.
Зберігання
Виймайте елемент живлення, якщо не плануєте використовувати фотокамеру протягом
тривалого часу. Щоб запобігти утворенню плісняви або цвілі, виймайте фотокамеру з
місця зберігання принаймні один раз на місяць.
Перш ніж знову покласти фотокамеру на зберігання, увімкніть її та кілька разів спустіть
затвор. Не зберігайте фотокамеру в наведених нижче місцях.
• У місцях з поганою вентиляцією або вологістю понад 60%.
• У місцях із температурою вище 50°C або нижче –10°C.
• Біля обладнання, яке створює потужні електромагнітні поля, наприклад біля
телевізорів або радіоприймачів.
Дотримуйтеся застережень щодо зберігання елемента живлення, описаних у частині
«Елемент живлення» (A186) розділу «Догляд за виробом» (A185).
189
Технічні зауваження
Очищення та зберігання
Повідомлення про помилки
У разі появи повідомлення про помилку див. таблицю нижче.
Повідомлення
Зависока
температура
елемента живлення.
Фотокамера
вимкнеться.
A
Причина/спосіб усунення
Фотокамера вимкнеться автоматично. Перед
продовженням використання зачекайте, доки
температура фотокамери або елемента живлення не
знизиться.
–
Картку пам’яті
захищено від запису.
Перемикач захисту від записування знаходиться в
положенні «блокування». Розблокуйте його.
188
Цю картку не можна
використовувати.
Помилка доступу до карти пам’яті.
• Використовуйте схвалену карту пам’яті.
• Переконайтеся, що контакти чисті.
• Переконайтеся, що карту пам’яті вставлено
правильно.
16, 214
Картку не
відформатовано.
Форматувати картку?
Карту пам’яті не відформатовано для використання у
фотокамері.
Під час форматування будуть видалені всі дані,
збережені на карті пам’яті. Якщо потрібно зберегти копії
будь-яких зображень, виберіть Ні та збережіть копії на
комп’ютері або іншому носії, перш ніж форматувати
карту пам’яті. Виберіть Так і натисніть кнопку k, щоб
відформатувати карту пам’яті.
16, 188
Бракує пам’яті.
Видаліть зображення або вставте нову карту пам’яті.
16, 28
Під час збереження зображення сталася помилка.
Вставте нову карту пам’яті або відформатуйте карту
пам’яті чи внутрішню пам’ять.
16, 173
На фотокамері завершилися номери файлів.
Вставте нову карту пам’яті або відформатуйте карту
пам’яті чи внутрішню пам’ять.
16, 173
Недостатньо місця для збереження копії.
Видаліть зображення з носія призначення.
28
Не вдається змінити
зображення.
Переконайтеся, що зображення можна редагувати.
88, 199
Не вдається записати
відео.
Перевищення часу очікування під час збереження відео
на карту пам’яті.
98, 214
Виберіть карту пам’яті з більшою швидкістю записування.
Фотокамера
вимкнеться для
запобігання
перегріву.
Не вдається
прочитати цю картку.
Не вдається зберегти
зображення.
190
Технічні зауваження
Повідомлення про помилки
Повідомлення
A
Причина/спосіб усунення
У пам’яті відсутні
зображення.
У внутрішній пам’яті або на карті пам’яті немає
зображень.
• Вийміть карту пам’яті, щоб відтворювати зображення з
внутрішньої пам’яті.
• Щоб скопіювати на карту пам’яті зображення,
збережені у внутрішній пам’яті фотокамери, натисніть
кнопку d та виберіть Копіювати в меню
відтворення.
Файл не містить
жодних даних
зображення.
Файл створено або відредаговано не на цій фотокамері.
Файл не можна переглянути на цій фотокамері.
Перегляньте файл на комп’ютері або пристрої, що
використовувався для створення або редагування цього
файлу.
–
Неможливо вибрати
це зображення.
Зображення у форматі RAW та зображення, зняті іншими
фотокамерами, не можна позначити для передачі.
–
Усі зображення
приховані.
Відсутні зображення для показу слайдів або іншого
режиму.
–
Це зображення не
вдається видалити.
Зображення захищене.
Вимкніть захист.
155
Спалах закривається.
Коли встановлено сюжетний режим Автом. вибір
сюжету, можна зробити знімок, навіть якщо спалах
закритий, але спалах не спрацює.
34
Відкрийте спалах.
Коли встановлено сюжетний режим Нічний портрет
або Заднє освітлення, а для параметра HDR
встановлено значення Вимк., потрібно відкрити спалах,
щоб зробити знімок.
35, 37
Відсутня картка.
Для зйомки в сюжетному режимі Сповіл. відеозйомка
чи Багат. експ. з висвітл. або зйомки в режимі показу
короткого відео вставте карту пам’яті.
–
Вимкніть фотокамеру
та знову ввімкніть.
Сталася помилка в роботі об’єктива.
Не застосовуйте надмірну силу до об’єктива.
Якщо вимкнути фотокамеру та знову ввімкнути її, робота
об’єктива повернеться до норми.
Якщо помилка не зникає навіть після вимкнення та
ввімкнення фотокамери, зверніться до продавця або
представника авторизованого сервісного центру Nikon.
–
Помилка
передавання даних
Сталася помилка зв’язку з принтером.
Вимкніть фотокамеру та знову підключіть USB-кабель.
112
Помилка системи.
Сталася помилка у внутрішній електричній схемі
фотокамери.
Вимкніть фотокамеру, вийміть і знову вставте елемент
живлення, а потім знов увімкніть фотокамеру. Якщо
помилка не зникне, зверніться до продавця або
представника авторизованого сервісного центру Nikon.
193
191
Технічні зауваження
Повідомлення про помилки
16
120
Повідомлення
A
Причина/спосіб усунення
Помилка принтера:
перевірте стан
принтера.
Після вирішення проблеми виберіть Відновити та
натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
Помилка принтера:
перевірте папір.
Завантажте папір указаного розміру, виберіть
–
Відновити та натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
Помилка принтера:
зминання паперу.
Видаліть зім’ятий папір, виберіть Відновити та натисніть
кнопку k, щоб відновити друк.*
Помилка принтера:
закінчився папір.
Завантажте папір указаного розміру, виберіть
–
Відновити та натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
Помилка принтера:
перевірте чорнило.
Проблема з чорнилами у принтері.
Перевірте наявність чорнила, виберіть Відновити і
натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
–
Помилка принтера:
закінчилося чорнило.
Замініть картридж із чорнилом, виберіть Відновити та
натисніть кнопку k, щоб відновити друк.*
–
Помилка принтера:
файл пошкоджено.
Проблема з файлом зображення для друку.
Виберіть Скасувати та натисніть кнопку k, щоб скасувати
друк.*
–
–
–
* Щоб отримати подальші вказівки та інформацію, див. документацію, яка входить до
комплекту постачання принтера.
192
Технічні зауваження
Повідомлення про помилки
Усунення неполадок
Якщо фотокамера не функціонує належним чином, ознайомтеся з наведеним нижче
списком загальних проблем, перш ніж звертатися до продавця або представника
авторизованого сервісного центру Nikon.
Проблеми з живленням, дисплеєм і параметрами
Проблема
Причина/спосіб усунення
Фотокамеру
увімкнено, але
вона не реагує на
будь-які дії.
• Зачекайте, поки фотокамера завершить записування.
• Якщо несправність не зникла, вимкніть фотокамеру.
Якщо фотокамера не вимикається, вийміть і знову вставте
елемент чи елементи живлення (якщо використовується
адаптер змінного струму, від’єднайте та знову під’єднайте
адаптер змінного струму).
Зауважте, що хоча буде втрачено всі дані, що записувалися
в даний час, виймання чи від’єднання джерела живлення
не вплине на дані, які вже записано.
• Елемент живлення повністю розряджено.
Не вдається
ввімкнути
фотокамеру.
Фотокамера
вимикається без
попередження.
На моніторі або у
видошукачі нічого
не
відображається.
Фотокамера
нагрівається.
• Перемикач живлення вмикається через кілька секунд після
вставлення елемента живлення. Зачекайте кілька секунд,
перш ніж натискати перемикач живлення.
A
–
16, 17,
186
–
• Фотокамера автоматично вимикається для збереження
енергії (функція автоматичного вимкнення).
• Фотокамера й елемент живлення можуть не працювати
належним чином за низької температури.
• Внутрішні компоненти фотокамери нагрілися. Залиште
фотокамеру вимкненою, доки не охолодяться її внутрішні
компоненти, після чого спробуйте ввімкнути її знову.
25
• Фотокамеру вимкнено.
• Елемент живлення повністю розряджено.
• Фотокамера автоматично вимикається для збереження
енергії (функція автоматичного вимкнення).
• Не можна одночасно ввімкнути монітор і видошукач.
Перемикання між монітором і видошукачем може тривати
певний час.
• Фотокамеру підключено до комп’ютера.
20
23
25
• Здійснюється зйомка з інтервалами або в сюжетному режимі
Сповіл. відеозйомка чи Багат. експ. з висвітл..
–
Фотокамера може нагріватися, якщо працює в середовищі з
високою температурою або протягом тривалого часу
використовується для зйомки відео або надсилання
зображень; це не свідчить про несправність.
–
193
Технічні зауваження
Усунення неполадок
186
–
–
–
Проблема
Причина/спосіб усунення
Не вдається
зарядити елемент
живлення,
вставлений у
фотокамеру.
• Перевірте всі підключення.
• Якщо фотокамеру підключено до комп’ютера, вона може
не заряджатися з наведених нижче причин.
- Для параметра Зарядж. від комп’ютера в меню
налаштування вибрано значення Вимк..
- Заряджання зупиняється, коли фотокамеру вимкнено.
- Заряджання елемента живлення неможливе, якщо не
встановлено мову інтерфейсу фотокамери, дату й час,
або якщо дату й час було скинуто після повного
розряджання елемента живлення. Зарядіть елемент
живлення за допомогою адаптера заряджання змінного
струму.
- Заряджання може зупинитися, якщо комп’ютер перейде
в режим сну.
- За деяких технічних характеристик, параметрів і стану
комп’ютера заряджання елемента буває неможливим.
A
17
175
–
20
–
–
• Занадто яскраве оточення.
- Перейдіть у темніше місце.
- Використовуйте видошукач.
• Налаштуйте яскравість екрана.
26
Важко розібрати
дані на моніторі.
Видошукач погано
видно.
• Відрегулюйте діоптрії видошукача.
• Відрегулюйте яскравість видошукача.
26
163
Фотокамера не
перемикається
між монітором і
видошукачем.
• Екран не перемикається в наведених нижче випадках.
- За зміни масштабування під час записування відео.
- Під час відтворення відео.
- Під час редагування відео.
• Екран може не перемкнутися, коли з фотокамерою
працюють.
–
• Якщо годинник фотокамери не встановлено, на екрані
зйомки блимає піктограма O, а зображення та відео,
На екрані блимає
записані до встановлення годинника, датуються «00/00/
піктограма O.
0000 00:00» і «01/01/2019 00:00» відповідно.
Установіть правильні час і дату в пункті Часовий пояс і
дата меню налаштування.
• Годинник фотокамери не такий точний, як звичайні
Неправильні дата
годинники. Періодично звіряйте годинник фотокамери з
й час записування.
точнішим джерелом часу та налаштовуйте його відповідно.
194
Технічні зауваження
Усунення неполадок
163
11, 161
Проблема
A
Причина/спосіб усунення
На екрані не
відображається
інформація.
Для параметра Інформація про знімок в пункті
Параметри монітора меню налаштування вибрано
значення Прихов. інформацію.
163
Параметр Штамп
із датою
недоступний.
Часовий пояс і дата не встановлено в меню налаштування.
161
Штамп із датою не
виставляється на
зображеннях, навіть
якщо ввімкнено
параметр Штамп із
датою.
• Штамп із датою не виставляється в певних режимах зйомки
або при використанні певних параметрів в інших функціях.
• Штамп із датою не виставляється на відео.
80, 166
Елемент живлення годинника повністю розряджено; усі
параметри відновлено до значень за промовчанням.
Повторно налаштуйте параметри фотокамери.
• Елемент живлення внутрішнього годинника
використовується для живлення годинника фотокамери та
зберігання певних налаштувань. Тривалість заряджання
елемента живлення годинника складає приблизно
10 годин, якщо вставити елемент живлення в фотокамеру
або підключити адаптер змінного струму (продається
окремо) до фотокамери, і елемент живлення годинника
працює кілька днів, навіть якщо вийняти елемент живлення
фотокамери.
–
Після ввімкнення
фотокамери
відображається
екран
установлення
часового поясу й
дати.
Параметри
фотокамери
скинуто.
Лунає звуковий
сигнал.
Неможливо
вибрати меню.
Залежно від параметра Реж. автофокусування і режиму
зйомки може лунати звук фокусування.
31,
143,
150
• Деякі функції не можна використовувати з певними
параметрами меню.
• Деякі меню недоступні, коли встановлено безпроводове
підключення. Відключіть безпроводове підключення.
• Меню параметрів мережі не можна вибрати, коли
підключено HDMI-кабель.
80
195
Технічні зауваження
Усунення неполадок
–
–
Проблеми зі зйомкою
Проблема
Не вдається
перейти до
режиму зйомки.
Не вдається
робити знімки або
записувати відео.
Фотокамері не
вдається
сфокусуватися.
Під час зйомки на
екрані з’являються
кольорові смуги.
A
Причина/спосіб усунення
Від’єднайте USB-кабель.
110
• Коли фотокамера перебуває в режимі відтворення,
натисніть кнопку c, кнопку спуску затвора або кнопку
b (e).
• Коли відображаються меню, натисніть кнопку d.
• K блимає під час заряджання спалаху.
• Коли фотокамеру підключено до адаптера заряджання
змінного струму, не можна записувати відео.
• Не можна знімати під час підключення через HDMI-кабель.
• Вставте карту пам’яті, що містить достатньо вільного місця,
у фотокамеру.
• Елемент живлення повністю розряджено.
2, 27
• Об’єкт розташований надто близько. Спробуйте знімати за
допомогою сюжетного режиму Автом. вибір сюжету чи
Великий план або за допомогою режиму фокусування
для макрозйомки.
• Режим фокусування налаштовано неправильно. Перевірте
або змініть налаштування.
• Важко сфокусуватися на об’єкті.
• Установіть для параметра Допоміж. підсвіч. АФ в меню
налаштування значення Авто.
• Для режиму фокусування встановлено значення E (ручне
фокусування).
• Вимкніть і знову ввімкніть фотокамеру.
33, 34,
36, 63
Кольорові смуги можуть з’являтися під час зйомки об’єктів із
повторюваними елементами (як-от віконні жалюзі); це не
свідчить про несправність.
196
Технічні зауваження
Усунення неполадок
121
58
18
111
16
16, 17,
186
63
76
169
63, 64
–
–
Проблема
Зображення
розмиті.
Причина/спосіб усунення
• Скористайтеся спалахом.
• Збільште значення чутливості ISO.
• Увімкніть функцію Фото VR під час зйомки нерухомих
зображень. Увімкніть функцію Відео VR під час
записування відео.
• Використовуйте штатив, щоб стабілізувати фотокамеру
(рекомендується використовувати одночасно з
автоспуском).
A
58
138
151,
168
61
На зображеннях,
знятих з
використанням
спалаху,
з’являються яскраві
цятки.
Спалах відбивається від дрібних частинок у повітрі. Закрийте
спалах і встановіть для режиму спалаху значення W (вимк.).
58
Спалах не
спрацьовує.
• Спалах закрито.
• Спалах не спрацьовує в певних режимах зйомки або при
використанні певних параметрів в інших функціях.
25, 58
78, 80
Не вдається
використати
цифрове
масштабування.
• Для параметра Цифрове масштабув. в меню
налаштування встановлено значення Вимк..
• Цифрове масштабування не можна використовувати в
певних режимах зйомки або при використанні певних
параметрів в інших функціях.
169
Параметр Розмір
зображення
недоступний.
Параметр Розмір зображення не можна вибрати в певних
режимах зйомки або при використанні певних параметрів в
інших функціях.
80, 129
Під час спуску
затвора немає
звуку.
Для параметра Звук клацання затвора в пункті
Параметри звуку меню налаштування вибрано значення
Вимк.. У деяких режимах зйомки та за певних налаштувань
звук відсутній, навіть якщо вибрано значення Увімк..
172
Допоміжний
промінь АФ не
засвічується.
Для параметра Допоміж. підсвіч. АФ в меню налаштування
вибрано значення Вимк.. Допоміжний промінь АФ може не
засвічуватися залежно від положення зони фокусування або
поточного режиму зйомки, навіть якщо вибрано значення
Авто.
169
Зображення
відображаються
змазаними.
Об’єктив брудний. Очистьте об’єктив.
189
Кольори
неприродні.
Баланс білого або відтінок не налаштовано належним чином.
36, 66,
130
На зображенні
з’являються
довільно
розташовані світлі
пікселі («шум»).
Об’єкт темний, і встановлено надто довгу витримку або
зависоку чутливість ISO. Шум можна зменшити такими
способами:
• Використовуючи спалах.
• Вказавши менше значення чутливості ISO.
197
Технічні зауваження
Усунення неполадок
82, 169
25, 58
138
Проблема
Причина/спосіб усунення
A
Зображення надто
темні
(недоекспоновані).
• Спалах закрито, або вибрано режим зйомки, який обмежує
спалах.
• Вікно спалаху заблоковано.
• Об’єкт розташовано за межами діапазону дії спалаху.
• Відрегулюйте корекцію експозиції.
• Збільште чутливість ISO.
• Об’єкт підсвічується. Виберіть сюжетний режим Заднє
освітлення або відкрийте спалах і встановіть для режиму
спалаху значення X (заповнюючий спалах/стандартний
спалах).
25, 58,
78
23
211
66, 68
138
37, 58
Зображення надто
яскраві
(переекспоновані).
Відрегулюйте корекцію експозиції.
66, 68
Відкориговано не
ефект червоних
очей, а інші
ділянки.
Використайте режим зйомки, відмінний від Нічний портрет,
і встановіть для режиму спалаху будь-який параметр,
відмінний від V (авторежим зі зменшенням ефекту
червоних очей/зменшення ефекту червоних очей), а потім
спробуйте зробити знімок ще раз.
58, 78
Тон шкіри не
пом’якшується.
• За деяких умов зйомки тон шкіри обличчя може не
пом’якшуватися.
• Якщо на зображенні не менше ніж чотири обличчя,
спробуйте використати ефект Пом’якш. тону шкіри в
пункті Тонка обробка меню відтворення.
Збереження
знімків триває
довго.
У наведених нижче ситуаціях може знадобитися більше часу
для збереження знімків.
• Коли активовано функцію зменшення шуму, як, зокрема, під
час зйомки в темному середовищі.
• Коли для режиму спалаху встановлено значення
V (авторежим зі зменшенням ефекту червоних очей/
зменшення ефекту червоних очей)
• Під час зйомки зображень у таких сюжетних режимах:
- У руках у режимі Нічний портрет.
- У руках у режимі Нічний пейзаж.
- Для параметра HDR встановлено значення Увімк. у
режимі Заднє освітлення.
- Легка панорама
• Коли для параметра Якість зображення встановлено
значення RAW, RAW + Fine або RAW + Normal.
• Коли під час зйомки застосовується функція пом’якшення
тону шкіри.
• Під час використання режиму неперервної зйомки.
198
Технічні зауваження
Усунення неполадок
46
90
–
59
35
36
37
42
127
46
134
Проблема
На екрані або
зображеннях
з’являється
кільцеподібна
смуга або смуга
кольору веселки.
A
Причина/спосіб усунення
Під час зйомки в умовах заднього освітлення або якщо в кадр
чи за його межі потрапляє дуже потужне джерело світла
(наприклад, сонце), на зображеннях може з’явитися
кільцеподібна смуга або смуга кольору веселки (ореол).
Змініть положення джерела світла або скомпонуйте знімок
таким чином, щоб уникнути потрапляння в нього джерела
світла, а потім повторіть спробу.
–
Проблеми з відтворенням
Проблема
Не вдається
відтворити файл.
Не вдається
збільшити
зображення.
• Функцію збільшення під час відтворення не можна
застосовувати до відео.
• Фотокамера може не збільшувати зображення, зняті за
допомогою цифрової фотокамери іншого виробника або
моделі.
• Під час збільшення малого за розміром зображення
коефіцієнт збільшення, що відображається на екрані, може
відрізнятися від фактичного коефіцієнта збільшення
зображення.
Не вдається
редагувати
зображення.
• Певні зображення не можна редагувати. Якщо зображення
вже редагувалися, ще раз відредагувати їх не можна.
• На карті пам’яті або у внутрішній пам’яті недостатньо
вільного місця.
• На цій фотокамері не можна редагувати зображення, зняті
іншими фотокамерами.
• Функції редагування для зображень недоступні для відео.
Не вдається
повернути
зображення.
A
Причина/спосіб усунення
• Ця фотокамера може не відтворити зображення, записані
за допомогою цифрової фотокамери іншого виробника
або моделі.
• На цій фотокамері не можна відтворювати зображення у
форматі RAW та відео, збережені за допомогою цифрової
фотокамери іншого виробника або моделі.
• Ця фотокамера може не відтворити дані, відредаговані на
комп’ютері.
• Під час зйомки з інтервалами не можна відтворювати
файли.
На цій фотокамері не можна повертати зображення, відзняті
цифровою фотокамерою іншої моделі або іншого виробника.
199
Технічні зауваження
Усунення неполадок
–
–
–
134
–
44, 88
–
–
–
–
Проблеми із зовнішнім пристроєм
Проблема
Неможливо
встановити
безпроводове
підключення з
інтелектуальним
пристроєм.1
A
Причина/спосіб усунення
• Під час першого встановлення безпроводового
підключення дотримуйтесь інструкцій у документі
«SnapBridge Посібник із підключення».
• Якщо безпроводове підключення встановлено, виконайте
наведені нижче дії.
- Вимкніть і знову ввімкніть фотокамеру.
- Перезапустіть програму SnapBridge.
- Скасуйте підключення, а потім установіть його знову.
• Перевірте параметри Меню парам. мережі у фотокамері.
- Установіть для параметра Режим польоту значення
Вимкнути.
- Установіть для параметра Bluetooth M Підключення
до мережі значення Увімк..
- Установіть для параметра Вибрати підключення
значення Інтел. пристрій.
• Якщо фотокамеру зареєстровано з двома або більше
інтелектуальними пристроями, виберіть інтелектуальний
пристрій, до якого потрібно підключитися, у розділі Меню
парам. мережі M Bluetooth M Сполучені пристрої
фотокамери. Якщо дві або більше фотокамери
зареєстровано у програмі SnapBridge, змініть підключення
в програмі.
• Використовуйте достатньо заряджений елемент живлення.
• Вставте карту пам’яті, що містить достатньо вільного місця,
у фотокамеру.
• Від’єднайте кабель HDMI або USB-кабель.
• Увімкніть Bluetooth, Wi-Fi і функції даних розташування на
інтелектуальному пристрої.
• На вкладці A у програмі SnapBridge M Auto link options
(Параметри автоматичного зв’язування) M увімкніть
Auto link (Автоматичне зв’язування). Якщо цей
параметр вимкнено, можна використовувати параметри
Download pictures (Завантажити зображення) і
Remote photography (Дистанційна зйомка), але
зображення не завантажуватимуться автоматично.
200
Технічні зауваження
Усунення неполадок
–
–
158
159
–
16
110
–
–
Проблема
Причина/спосіб усунення
Неможливо надіслати
зображення на
інтелектуальний
пристрій, що має
безпроводове
підключення,
встановлене за
допомогою програми
SnapBridge.1
• Виконайте дії, описані нижче, під час автоматичного надсилання.
- Установіть для параметра Меню парам. мережі M
Парам. автонадсилання M Нерухомі зображення
на фотокамері значення Так.
- На вкладці A у програмі SnapBridge M Auto link
options (Параметри автоматичного зв’язування)
M увімкніть Auto link (Автоматичне зв’язування).
- На вкладці A у програмі SnapBridge M Auto link
options (Параметри автоматичного зв’язування) M
увімкніть Auto download (Automatsko preuzimanje).
- Якщо для параметра Меню парам. мережі M
Bluetooth M Надсилати, коли вимкн. на фотокамері
встановлено значення Вимкнути, увімкніть фотокамеру
або змініть значення на Увімкнути.
• Якщо через зв’язок Bluetooth потрібно передати велику кількість зображень,
під час надсилання зв’язок може бути розірвано. Якщо вимкнути фотокамеру
та знову ввімкнути її, вона повторно підключиться до інтелектуального
пристрою. Передача зображень відновиться, якщо повторно підключити
фотокамеру до інтелектуального пристрою в наведених нижче ситуаціях.
- Коли для параметра Меню парам. мережі M Парам.
автонадсилання M Нерухомі зображення на
фотокамері встановлено значення Так
- Коли зображення позначено для передачі в розділі Меню
відтворення M Позначити для передачі на фотокамері.
• Надсилання зображень може бути недоступним або
скасуватися під час використання фотокамери.
Неможливо здійснювати
дистанційну зйомку з
інтелектуального
пристрою, що має
безпроводове
підключення,
встановлене за
допомогою програми
SnapBridge.1
• Неможливо здійснювати дистанційну зйомку, коли у
внутрішній пам’яті або на карті пам’яті немає вільного
місця. Видаліть непотрібні зображення або вставте карту
пам’яті, на якій достатньо вільного місця.
• Дистанційна зйомка може бути недоступною під час
використання фотокамери.
A
158
–
–
159
–
–
–
–
Не можна завантажити
нерухомі зображення в
оригінальному розмірі
в програмі SnapBridge.1
Для параметрів Парам. автонадсилання і Позначити для
передачі на фотокамері розмір зображень, що
завантажуються, обмежено 2 мегапікселями. Щоб
завантажити нерухомі зображення в оригінальному розмірі,
скористайтеся параметром Download pictures
(Завантажити зображення) у програмі SnapBridge.
–
Якість зв’язку погана
або швидкість
передачі зображень
надзвичайно повільна
при використанні
безпроводового
підключення у
програмі SnapBridge.1
На фотокамері спробуйте змінити канал у розділі Меню
парам. мережі M Wi-Fi M Тип підключення Wi-Fi.
159
201
Технічні зауваження
Усунення неполадок
Проблема
Причина/спосіб усунення
Фотокамера не
реагує під час
роботи з пультом
дистанційного
керування ML-L7.2
• Фотокамеру не підключено до пульта дистанційного
керування ML-L7 (продається окремо). Натисніть кнопку
живлення на пульті дистанційного керування, щоб
установити з’єднання. Якщо символ M не відображається на
екрані зйомки, створіть пару ще раз.
• Пульт дистанційного керування можна використовувати лише
для зйомки.
• Кнопки w1/w2 на пульті дистанційного керування не
можна використовувати з цією фотокамерою.
A
208
206
206
Не можна
створити пару з
пультом
дистанційного
керування ML-L7.2
Перевірте параметри Меню парам. мережі у фотокамері.
• Установіть для параметра Вибрати підключення
значення Пульт дист. керування.
158
• Установіть для параметра Режим польоту значення Вимкнути.
• Установіть для параметра Bluetooth M Підключення до
мережі значення Увімк..
Зображення,
збережені на
фотокамері, не
відображаються на
підключеному
інтелектуальному
пристрої або
комп’ютері.
Якщо кількість зображень, збережених на карті пам’яті у
фотокамері, перевищує 10 000, зображення, що знімаються
після цього, можуть не відображатися на підключеному
–
пристрої.
• Зменште кількість зображень, збережених на карті пам’яті.
Скопіюйте необхідні зображення на комп’ютер або іншому носії.
Зображення не
відображаються
на телевізорі.
• Комп’ютер або принтер не підключено до фотокамери.
• На карті пам’яті немає зображень.
• Вийміть карту пам’яті, щоб відтворювати зображення з
внутрішньої пам’яті.
–
–
16
• Фотокамеру вимкнено.
• Елемент живлення повністю розряджено.
–
16, 17,
186
110,
116
–
–
Після підключення
• USB-кабель не підключено належним чином.
фотокамери до
комп’ютера не
запускається програма • Комп’ютер не розпізнає фотокамеру.
Nikon Transfer 2.
• Комп’ютер не налаштовано на автоматичний запуск
програми Nikon Transfer 2. Докладніше про програму Nikon
Transfer 2 див. у довідці, що міститься у програмі ViewNX-i.
Екран PictBridge
не відображається
після підключення
фотокамери до
принтера.
Не
відображаються
зображення, які
потрібно
надрукувати.
Деякі принтери, сумісні з PictBridge, можуть не відображати
екран привітання PictBridge та не друкувати зображення,
якщо для параметра Зарядж. від комп’ютера в меню
налаштування встановлено значення Авто. Установіть для
параметра Зарядж. від комп’ютера значення Вимк. і знову
підключіть фотокамеру до принтера.
175
• На карті пам’яті немає зображень.
• Вийміть карту пам’яті, щоб надрукувати зображення з
внутрішньої пам’яті.
–
16
202
Технічні зауваження
Усунення неполадок
Проблема
Не вдається
вибрати формат
паперу на
фотокамері.
1
2
A
Причина/спосіб усунення
Формат паперу не можна вибрати на фотокамері в наведених
нижче ситуаціях, навіть коли друк здійснюється на принтері,
сумісному з PictBridge. Виберіть формат паперу за допомогою
принтера.
• Принтер не підтримує формати паперу, указані
фотокамерою.
• Принтер автоматично вибирає формат паперу.
–
Див. документ «SnapBridge Посібник із підключення» та інтерактивну довідку SnapBridge.
Див. посібник користувача, що додається до пульта дистанційного керування ML-L7
(продається окремо).
203
Технічні зауваження
Усунення неполадок
Імена файлів
Нижче описано, як зображенням або відео призначаються імена файлів.
Ім’я файлу: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Ідентифікатор
Не показується на екрані фотокамери.
• DSCN: оригінальні нерухомі зображення, відео, нерухомі
зображення, створені за допомогою редагування відео.
• RSCN: обрізані копії.
• FSCN: зображення, створені за допомогою функції редагування
зображень, відмінної від обтинання, і відео, створені за допомогою
функції редагування відео.
(2) Номер файлу
Призначається за зростанням, починаючи з «0001» і завершуючи
«9999».
• Щоразу під час зйомки з інтервалами серії зображень створюється
нова папка, у якій зберігаються зображення, імена файлів яких
починаються з «0001».
(3) Розширення
Указує формат файлу.
• .JPG: нерухомі зображення у форматі JPEG.
• .NRW: нерухомі зображення у форматі RAW.
• .MP4: відео.
B
Примітки
Якщо знімати фото, коли для параметра Якість зображення (A127) установлено значення
RAW + Fine чи RAW + Normal, одночасно збереженим зображенням у форматі RAW та JPEG
призначаються однакові ідентифікатор і номер файлу. Пара зображень зберігається в одній
папці та рахується як один файл.
C
Папки для зберігання файлів
Нерухомі зображення та відео, зняті або записані за допомогою цієї фотокамери, зберігаються
в папках карти пам’яті або внутрішньої пам’яті.
• До імен папок додаються послідовні номери в порядку зростання, від «100» до «999».
• Нова папка створюється в таких випадках:
- Коли кількість файлів у папці досягає 999.
- Коли файл у папці отримує номер «9999».
204
Технічні зауваження
Імена файлів
АКСЕСУАРИ
Зарядний
пристрій
MH-65 Зарядний пристрій
Тривалість заряджання складає приблизно 2 год. і 30 хв. для повністю
розрядженого елемента живлення.
EH-62F Адаптер змінного струму
(підключайте, як показано)
Адаптер
змінного струму
Переконайтеся, що кабель з’єднувача живлення повністю вставлено в
гніздо для з’єднувача живлення, перш ніж вставляти адаптер змінного
струму у відсік для елемента живлення. Крім того, переконайтеся, що
кабель з’єднувача живлення повністю вставлено в гніздо відсіку для
елемента живлення, перш ніж закривати кришку відсіку для елемента
живлення/гнізда для карти пам’яті. Якщо частина кабелю виступає з
гнізда, можна пошкодити кришку або кабель, закриваючи кришку.
Аксесуари до
пульта
дистанційного
керування
Пульт дистанційного керування ML-L7
Інформацію про його використання див. у розділі «Пульт дистанційного
керування ML-L7» (A206).
Наявність залежить від країни або регіону.
Останню інформацію див. на нашому веб-сайті або у брошурах.
205
Технічні зауваження
АКСЕСУАРИ
Пульт дистанційного керування ML-L7
Можна створити пару (A208) між пультом дистанційного керування ML-L7, що
продається окремо, і фотокамерою, та використовувати пульт для керування
фотокамерою. Дії, описані в розділі «Компоненти та функції пульта дистанційного
керування (для COOLPIX A1000)» (A206), можна виконувати під час зйомки цією
фотокамерою.
• Для цієї фотокамери можна створити пару лише з одним пультом дистанційного
керування за раз. Якщо створити для фотокамери пару з іншим пультом
дистанційного керування, то працюватиме лише пульт, пару з яким створено
останньою.
• Див. посібник користувача, що додається до пульта дистанційного керування ML-L7.
Компоненти та функції пульта дистанційного керування
(для COOLPIX A1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Елемент керування
Функція
1
Кнопка –/кнопка +
Коли відображається екран зйомки, зображення
зменшується, якщо натиснути кнопку –, і збільшується,
якщо натиснути кнопку +.
2
Кнопка записування відео
Якщо натиснути цю кнопку, записування відео
починається, а якщо натиснути її ще раз, зупиняється.
Мультиселектор
• Діє подібно до мультиселектора на фотокамері,
даючи змогу налаштувати параметри на екрані
зйомки, як-от режим спалаху (A58), автоспуск
(A61), режим фокусування (A63),
користувацький слайдер (A66) і корекцію
експозиції (A68).
• Коли використовується ручне фокусування, його
можна налаштувати за допомогою HI (A64).
3
206
Технічні зауваження
АКСЕСУАРИ
Елемент керування
Функція
4
Кнопка живлення
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути пульт
дистанційного керування та шукати фотокамеру, з
якою створено пару. Натисніть і утримуйте цю кнопку
(принаймні 3 секунди), щоб шукати нову фотокамеру, з
якою можна створити пару. Щоб вимкнути пульт
дистанційного керування, натисніть кнопку ще раз.
5
Лампа стану
За її кольором і поведінкою можна визначити стан
пульта дистанційного керування або сеансу зйомки.
Додаткові відомості див. у розділі «Лампа стану на
пульті дистанційного керування (для COOLPIX A1000)»
(A207).
6
Кнопка спуску затвора
Діє подібно до кнопки спуску затвора на фотокамері.
• Дії, що виконуються натисканням наполовину та
натисканням і втриманням, недоступні.
• Коли використовується автоспуск, можна
натиснути цю кнопку під час відліку для скасування
зйомки.
7
Кнопка k (підтвердити
вибір)
Застосовує вибраний елемент. Коли регулюється
ручне фокусування, натисніть цю кнопку, щоб
зупинити фокусування.
8
Кнопки w1 (функція 1) /
w2 (функція 2)
Не можна використовувати з цією фотокамерою.
Лампа стану на пульті дистанційного керування
(для COOLPIX A1000)
Колір
Стан
Опис
Зелений
Блимає приблизно щосекунди
Пульт дистанційного керування шукає
фотокамеру, з якою створено пару.
Зелений
Блимає швидко (приблизно кожні
0,5 секунди)
Триває створення пари.
Зелений
Блимає приблизно кожні
3 секунди
Між пультом дистанційного керування та
фотокамерою встановлено підключення.
Помаранчевий Блимає один раз
Починається зйомка нерухомого
зображення.
Помаранчевий Блимає двічі
Завершується зйомка нерухомого
зображення (Сповіл. відеозйомка,
Багат. експ. з висвітл.).
Червоний
Блимає один раз
Починається записування відео.
Червоний
Блимає двічі
Завершується записування відео.
207
Технічні зауваження
АКСЕСУАРИ
Створення пари між фотокамерою та пультом дистанційного
керування
Перед першим використанням пульта дистанційного керування для нього потрібно
створити пару з фотокамерою.
1
2
Натисніть кнопку d на фотокамері.
3
Виберіть Вибрати підключення і
натисніть кнопку k.
4
Натисніть кнопку J мультиселектора, за допомогою кнопок
HI виберіть піктограму меню J, а потім натисніть кнопку k.
Виберіть Пульт дист. керування і
натисніть кнопку k.
Меню парам. мережі
Режим польоту
Вибрати підключення
Підкл. до інтел. пристр.
Підключ. до пульта ДК
Парам. автонадсилання
Wi-Fi
Bluetooth
Вибрати підключення
Пульт дист. керування
Інтел. пристрій
5
Виберіть Підключ. до пульта ДК і
натисніть кнопку k.
• Створення пари ввімкнено, і фотокамера очікує
на встановлення підключення.
208
Технічні зауваження
АКСЕСУАРИ
Меню парам. мережі
Режим польоту
Вибрати підключення
Підкл. до інтел. пристр.
Підключ. до пульта ДК
Парам. автонадсилання
Wi-Fi
Bluetooth
6
Натисніть і утримуйте (принаймні 3 секунди) кнопку живлення
на пульті дистанційного керування.
• Почнеться створення пари між фотокамерою та пультом дистанційного керування.
Протягом цього процесу лампа стану на пульті дистанційного керування блимає
приблизно кожні 0,5 секунди.
• Після створення пари між фотокамерою та
пультом дистанційного керування
встановлюється з’єднання. Якщо перейти в
режим зйомки, на екрані зйомки відображається
символ M.
• Якщо відображається повідомлення про
0.0
помилку створення пари, виконайте процедуру
25m 0s
ще раз, починаючи з кроку 5.
1/250 F3.4
500
100
Перемикання підключення на інтелектуальний пристрій
• Перемкніть підключення з Пульт дист. керування на Інтел. пристрій у пункті
Вибрати підключення в меню параметрів мережі фотокамери (A158, 208).
• Коли на інтелектуальному пристрої запущено програму SnapBridge, а між
фотокамерою та пультом дистанційного керування встановлено підключення, на
екрані зйомки відображається символ L.
• Під час першого встановлення безпроводового підключення з інтелектуальним
пристроєм дотримуйтеся інструкцій, наведених у документі «SnapBridge Посібник із
підключення».
209
Технічні зауваження
АКСЕСУАРИ
Технічні характеристики
Цифрова фотокамера Nikon COOLPIX A1000
Тип
Кількість ефективних
пікселів
Датчик зображення
Об’єктив
Фокусна відстань
Діафрагмове число
Конструкція
Збільшення цифрового
масштабування
Зменшення вібрацій
Автофокусування (АФ)
Діапазон
фокусування
Вибір області
фокусування
Видошукач
Покриття кадру
(режим зйомки)
Покриття кадру
(режим відтворення)
Монітор
Покриття кадру
(режим зйомки)
Покриття кадру
(режим відтворення)
Зберігання
Носії
Файлова система
Формати файлів
Компактна цифрова фотокамера
16,0 мільйона (функції обробки зображень можуть знизити
кількість ефективних пікселів)
1/2,3-дюймовий типу CMOS; загальна кількість пікселів: прибл.
16,79 мільйона
Об’єктив NIKKOR із 35-кратним оптичним масштабуванням
4.3–151 мм (кут огляду, аналогічний об’єктиву 24–840 мм для
формату 35мм [135])
f/3.4–6.9
13 елементів у 11 групах (включно з 4 елементами об’єктива зі
скла з наднизькою дисперсією (ED))
До 4 разів (кут огляду, аналогічний об’єктиву прибл. 3360 мм для
формату 35мм [135])
Зміщення об’єктива (нерухомі зображення.)
Поєднання зміщення об’єктива та електронного VR (відео)
АФ із функцією визначення контрастності
• [W]: прибл. 50 см–∞,
[T]: прибл. 2,0 м–∞
• Макрозйомка:
[W]: прибл. 1 см–∞,
[T]: прибл. 2,0 м–∞
(Усі відстані виміряно від центра передньої поверхні об’єктива)
Пріоритет обличчя, вручну (точкова), вручну (нормальна),
вручну (широка), відстеження об’єкта, АФ із пошуком об'єкта
Електронний видошукач, РК-дисплей із діагоналлю 0,5 см
(0,2 дюйма), еквів. прибл. 1166 тис. точок, з функцією регулювання
діоптрій (–4 – +4 м-1)
Прибл. 98% по горизонталі та по вертикалі (порівняно з дійсним
знімком)
Прибл. 98% по горизонталі та по вертикалі (порівняно з дійсним
знімком)
7,6 см (3-дюймовий), прибл. 1036 тис. точок, TFT РК-дисплей-дисплей з
широким кутом огляду (сенсорна панель), покриттям проти відблиску
та 5-рівневим налаштуванням яскравості, TFT РК-дисплей із можливістю
нахилу
Прибл. 98% по горизонталі та по вертикалі (порівняно з дійсним
знімком)
Прибл. 98% по горизонталі та по вертикалі (порівняно з дійсним
знімком)
Внутрішня пам’ять (прибл. 81 МБ), карта пам’яті SD/SDHC/SDXC
Відповідність стандартам DCF та Exif 2.31
Нерухоме зображення: JPEG, RAW (NRW) (власний формат Nikon)
Відео: MP4 (відео: H.264/MPEG-4 AVC, аудіо: AAC, стерео)
210
Технічні зауваження
Технічні характеристики
Розмір зображення
Нерухоме
зображення
Відео
Чутливість ISO
(стандартна вихідна
чутливість)
Експозиція
Режим вимірювання
Регулювання
експозиції
Затвор
Витримка
Діафрагма
Діапазон
Автоспуск
Спалах
Відстань (прибл.)
(Чутливість ISO: Авто)
Керування спалахом
16 M 4608 × 3456, 8 M 3264 × 2448,
4 M 2272 × 1704, 2 M 1600 × 1200,
16:9 12 M 4608 × 2592, 3:2 14 M 4608 × 3072,
1:1 3456 × 3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD),
1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p,
720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p,
HS 720/4×, HS 1080/2×, HS 1080/0,5×
• ISO 100–1600
• ISO 3200, 6400 (доступно за використання режиму A, B,
C або D)
Матричний, центрально-зважений, точкова
Програмний автоматичний режим експозиції з гнучкою
програмою, автоматичний режим із пріоритетом витримки,
автоматичний режим із пріоритетом діафрагми, ручний режим,
брекетинг експозиції, корекція експозиції (–3,0 – +3,0 EV із
кроком 1/3 EV)
Комбінований електронно-механічний затвор CMOS
• 1/2000–1 с
• 1/2000–8 с (режим B, C або D)
• 1/4000 с (максимальна швидкість під час високошвидкісної
неперервної зйомки)
• 25 с (Сліди зірок у сюжетному режимі Багат. експ. з
висвітл.)
Електромагнітна 3-пелюсткова ірисова діафрагма
7 кроків 1/3 EV (W) (режим C, D)
• 10 с, 3 с
• 5 с (таймер для автопортрета)
[W]: 0,5–6,0 м
[T]: 2,0–3,0 м
Автоматичний режим спалаху TTL із попереднім тестуючим
спалахом
Інтерфейс
Роз’єм USB
Вихідний роз’єм HDMI
Роз’єм мікро-USB (не використовуйте інший USB-кабель, крім
USB-кабелю UC-E21 з комплекту постачання), Hi-Speed USB
• Підтримка прямого друку (PictBridge)
Мікророз’єм HDMI (тип D)
211
Технічні зауваження
Технічні характеристики
Wi-Fi (Безпроводова
локальна мережа)
Стандарти
Робоча частота
Максимальна вихідна
потужність
Автентифікація
Bluetooth
Протоколи зв’язку
Робоча частота
Максимальна вихідна
потужність
Джерела живлення
Тривалість заряджання
Термін служби елемента
живлення1
Нерухоме
зображення
Запис відеороликів
(фактичний час
роботи від елемента
живлення в режимі
запису)2
Роз’єм для штатива
Габаритні розміри
(ширина × висота × товщина)
Вага
Умови експлуатації
Температура
Вологість
IEEE 802.11b/g (стандартний протокол безпроводової локальної мережі)
2412–2462 МГц (канали 1-11)
9,98 дБм (ЕІВП)
Відкрита система, WPA2-PSK
Специфікація Bluetooth версії 4.1
Bluetooth: 2402–2480 МГц
Bluetooth з низьким енергоспоживанням: 2402–2480 МГц
Bluetooth: 3,54 дБм (ЕІВП)
Bluetooth з низьким енергоспоживанням: 2,98 дБм (ЕІВП)
Один EN-EL12 Перезаряджуваний літій-іонний елемент
живлення (додається)
EH-62F Адаптер змінного струму (продається окремо)
Прибл. 2 год. 30 хв. (у разі використання адаптера заряджання
змінного струму EH-73P та за повного розрядження)
Прибл. 250 знімків за використання EN-EL12
Прибл. 55 хв. (у разі використання EN-EL12)
1/4 (ISO 1222)
Прибл. 114,2 × 71,7 × 40,5 мм
(без виступаючих частин)
Прибл. 330 г (з елементом живлення та картою пам’яті)
0°C–40°C
85% або менше (без утворення конденсату)
• Усі вимірювання виконуються відповідно до стандартів або правил Асоціації
виробників фотокамер і засобів обробки зображень (Camera and Imaging Products
Association — CIPA).
1
2
Термін служби елемента живлення не відображає використання програми SnapBridge і
залежить від умов використання, зокрема температури, інтервалу між знімками та часу
відображення меню й зображень.
Окремі файли відео не можуть перевищувати 29 хвилин за тривалістю, навіть якщо на карті
пам’яті достатньо вільного місця для довшого записування. Максимальний розмір одного
відеофайлу становить 4 ГБ. Якщо розмір файлу перевищує 4 ГБ, навіть коли ви записуєте
менше 29 хвилин, його буде розділено на кілька файлів, і його не можна буде відтворювати
неперервно.
212
Технічні зауваження
Технічні характеристики
EN-EL12 Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення
Тип
Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення
Номінальна ємність
3,7 В постійного струму, 1050 мА·год
Робоча температура
0°C–40°C
Габаритні розміри
(ширина × висота × товщина)
Прибл. 32 × 43,8 × 7,9 мм
Вага
Прибл. 22,5 г
EH-73P Адаптер заряджання змінного струму
Номінальна споживана
потужність
100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, MAX 0,14 А
Номінальна вихідна
потужність
5,0 В постійного струму, 1,0 А
Робоча температура
0°C–40°C
Габаритні розміри
Прибл. 55 × 22 × 54 мм (без перехідника штекера)
(ширина × висота × товщина)
Вага
Прибл. 51 г (без перехідника штекера)
Символи на цьому виробі позначають такі відомості:
D — Змінний струм; E — Постійний струм; F — Обладнання класу II (конструкція виробу
має подвійну ізоляцію).
• Корпорація Nikon не несе відповідальності за будь-які помилки, які може містити цей
посібник.
• Вигляд і технічні характеристики цього виробу можуть змінюватися без попереднього
повідомлення.
• Приклади зображень, що відображаються на фотокамері, а також зображення й ілюстрації в
посібнику наведено лише в ілюстративних цілях.
213
Технічні зауваження
Технічні характеристики
Карти пам’яті, які можна використовувати
Фотокамера підтримує карти пам’яті SD, SDHC та SDXC.
• Фотокамера підтримує UHS-I.
• Для записування відео рекомендовано використовувати карти пам’яті SD із класом
швидкості 6 (Video Speed Class V6) або вище. Якщо в меню Параметри відео
встановлено значення d 2160/30p (4K UHD) або c 2160/25p (4K UHD),
рекомендовано використовувати карти пам’яті з UHS класу швидкості 3 (Video Speed
Class V30) або вище. У разі використання карти пам’яті з нижчим класом швидкості
записування відео може несподівано припинитися.
• У разі використання пристрою зчитування карт пам’яті переконайтеся, що він
сумісний з картою пам’яті.
• Для отримання інформації щодо функцій, роботи й обмежень у використанні
зверніться до виробника.
Відомості про товарні знаки
• Windows є зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком корпорації
Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
• Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними
знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих
знаків корпорацією Nikon здійснюється за ліцензією.
• Apple®, App Store®, логотипи Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
та iBooks є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Apple
Inc. у США й інших країнах.
• Android, Google Play і логотип Google Play є торговельними марками корпорації
Google LLC. Робот Android відтворений чи видозмінений з оригіналу,
створеного й розповсюджуваного корпорацією Google, і використаний згідно з
умовами, описаними в ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства
версії 3.0.
• iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco Systems, Inc.
у США та/або інших країнах і використовується за ліцензією.
• Adobe, логотип Adobe, Acrobat і Reader є товарними знаками або
зареєстрованими товарними знаками Adobe Systems Incorporated у США та/або
інших країнах.
• Логотипи SDXC, SDHC та SD є товарними знаками SD-3C, LLC.
• PictBridge є товарним знаком.
214
Технічні зауваження
Технічні характеристики
• HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками
або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi і логотип Wi-Fi є товарними знаками або зареєстрованими товарними
знаками Wi-Fi Alliance.
• Усі інші товарні найменування, згадані в цьому посібнику або в іншій
документації, яка постачається разом із виробом Nikon, є товарними знаками
або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Цей виріб ліцензовано згідно умов ліцензії AVC Patent Portfolio License для особистого
та некомерційного використання споживачем з метою (i) кодування відео відповідно до
стандарту AVC («відео стандарту AVC») та/або (ii) декодування відео стандарту AVC,
закодованого споживачем під час особистої та некомерційної діяльності або
отриманого від постачальника відеовмісту, що має ліцензію на постачання відео
стандарту AVC. Для будь-якого іншого способу використання не надається та не
мається на увазі жодна ліцензія. Додаткові відомості можна отримати від компанії MPEG
LA, L.L.C.
Див. веб-сайт http://www.mpegla.com.
Ліцензія FreeType (FreeType2)
Частина цього програмного забезпечення охороняється авторським правом
© 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Усі права захищено.
Ліцензія MIT (HarfBuzz)
Частина цього програмного забезпечення охороняється авторським правом
© 2019 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Усі права захищено.
215
Технічні зауваження
Технічні характеристики
Iндекс
Символи
B
A Автоматичний режим.................. 31, 32
o Творчий режим............................ 31, 51
y Сюжетний режим ................ 31, 33
C Автоматичний режим із пріоритетом
діафрагми...................................................... 31, 53
B Автоматичний режим із пріоритетом
витримки....................................................... 31, 53
n Режим показу короткого відео
........................................................................... 31, 103
A Програмний автоматичний режим
.............................................................................. 31, 53
D Ручний режим..................................... 31, 53
c Режим відтворення ............................... 27
i Збільшення під час відтворення
............................................................................. 27, 84
f (ширококутна зйомка) .......... 2, 24, 70
h Відтворення ескізів ...................... 27, 85
g (телефото) ........................................ 2, 24, 70
g Кнопка AE-L/AF-L......................... 3, 6, 171
q Кнопка тимчасового скасування
масштабування ...................................... 2, 4, 71
k Кнопка підтвердження вибору
........................................................................ 3, 5, 120
c Кнопка відтворення................... 3, 6, 27
l Кнопка видалення......................... 3, 6, 28
Кнопка b (відеозйомка e)......... 3, 5, 25
w Кнопка функції ............................. 2, 6, 69
K Елемент керування відкриванням
спалаху...................................................... 3, 25, 58
d Кнопка меню............................. 3, 6, 120
x Кнопка монітора......................... 3, 6, 26
o Користувацький слайдер.......... 57, 66
n Автоспуск .............................................. 57, 61
p Режим фокусування ...................... 57, 63
m Режим спалаху..................................... 57, 58
o Корекція експозиції .... 45, 57, 66, 68
Bluetooth ................................................. 125, 159
C
Capture NX-D .................................................... 118
D
D-Lighting ................................................. 89, 124
H
HDR............................................................................ 37
P
PictBridge.................................................. 110, 112
U
USB-кабель........................... 17, 110, 112, 116
V
ViewNX-i ............................................................... 116
W
Wi-Fi............................................................. 125, 159
А
Авт. зафік. діапазон...................................... 138
Автоактивація EVF............................. 126, 165
Автоколаж ........................................................... 47
Автоматичне вимкнення..... 25, 126, 172
Автоматичний вибір сюжету o
............................................................................. 33, 34
Автоматичний режим .......................... 31, 32
Автоматичний режим із пріоритетом
витримки....................................................... 31, 53
Автоматичний режим із пріоритетом
діафрагми...................................................... 31, 53
Автоматичний спалах .................................. 59
Авторежим зі зменшенням ефекту
червоних очей ......................................... 59, 60
Автоспуск...................................................... 57, 61
Автоспуск у режимі портрета
домашньої тварини ....................................... 38
Автоспуск: після спуску ................ 126, 167
216
Технічні зауваження
Iндекс
Автофокусування
............................... 63, 76, 123, 124, 143, 150
Адаптер заряджання змінного струму
........................................................ vi, 17, 187, 213
Адаптер змінного струму ............ 110, 205
Аксесуари......................................................... 205
Активний D-Lighting .................................... 66
АФ із пошук. об’єкта........................... 74, 141
Б
Багатократна експозиція з
висвітленням U..................................... 33, 40
Баланс білого .............................. 69, 123, 130
Боковий елемент керування
масштабуванням ........... 2, 4, 24, 126, 170
Брекетинг експозиції...................... 123, 139
Буфер попередньої зйомки....... 134, 135
Відображення календаря .......................... 85
Відображення серії ................. 86, 124, 157
Відстеження моргання ............................... 49
Відстеження об’єкта ........................ 141, 142
Відтворення.................................... 27, 86, 106
Відтворення відео...................... 27, 96, 106
Відтворення ескізів............................... 27, 85
Відтворення легкої панорами............... 44
Відтінок .................................................................. 66
Внутрішня пам’ять........................................... 16
Вушко для ремінця.................................... 2, 15
Г
Гістограма................................................... 66, 68
Гніздо для карти пам’яті.............................. 16
Годинник .................................................... 20, 161
Гучність................................................................ 106
В
Д
Великий план k..................................... 33, 36
Версія мікропрограми.................. 126, 180
Вечірка/у приміщенні f.................. 33, 35
Вибірковий колір I ............................ 33, 39
Вибрати підключення..................... 125, 158
Видалення.................................................... 28, 87
Виділення контурів РФ .................. 126, 179
Видошукач.................................. 3, 10, 26, 189
Вилучення нерухомих зображень
....................................................................... 106, 108
Вимірювання................................ 69, 123, 133
Високошвидкісна неперервна ........... 134
Витримка ...................................................... 53, 56
Вихід HDMI ............................................ 126, 174
Виявлення обличчя ....................................... 75
Відео HS................................................... 147, 149
Відео VR .................................................... 124, 151
Відео в уповільненому режимі
....................................................................... 147, 149
Відео у прискореному режимі
....................................................................... 147, 149
Відновлення параметрів за
промовчанням .................................... 125, 159
Дані розташування........................... 126, 178
Дата й час................................................... 20, 161
Датчик видошукача ................................. 3, 26
Динамік...................................................................... 3
Диск керування ..................................... 2, 6, 53
Диск перемикання режимів
................................................................... 2, 4, 23, 31
Діафрагмове число ........................................ 53
Допоміжне підсвічування АФ... 126, 169
Допоміжний промінь АФ.............................. 2
Друк .................................................. 110, 113, 114
Е
Елемент живлення.... vi, 16, 17, 186, 212
Елемент керування масштабуванням
................................................................. 2, 4, 24, 70
Ефекти фільтра ...................................... 92, 124
Є
Ємність пам’яті.......................................... 23, 96
Ж
Живлення.............................................................. 20
З
Завершення записування ...................... 104
217
Технічні зауваження
Iндекс
Заднє освітлення o............................. 33, 37
Записування відео................................. 25, 96
Заповнюючий спалах ................................... 59
Заряджання від комп’ютера....... 126, 175
Зарядний пристрій..................................... 205
Захист......................................................... 124, 155
Захід сонця h ................................................... 33
Збільшення під час відтворення
............................................................................. 27, 84
Звук клацання затвора .................... 47, 172
Звук кнопки ...................................................... 172
Зйомка.................................................... 23, 31, 96
Зйомка з інтервалами.................... 134, 136
Зйомка за допомогою сенсорного
керування .................................................... 26, 72
Зйомка нерухомих зображень під час
записування відео ....................................... 100
Зменшення ефекту червоних очей
............................................................................. 59, 60
Зменшення шуму вітру ................. 124, 152
Зона фокусування.................................. 12, 24
Кількість знімків.................................... 47, 103
Кількість кадрів, що залишилися
.......................................................................... 23, 128
Кнопка Fn.............................................................. 69
Кнопка спуску затвора........... 2, 4, 24, 73
Кнопка фіксації АЕ/АФ ................... 126, 171
Колірна температура.................................. 131
Коментар до зображення............ 126, 176
Комп’ютер................................................ 110, 116
Копіювати............................................... 124, 156
Корекція експозиції............ 45, 57, 66, 68
Коригування ефекту червоних очей
.......................................................................... 90, 124
Користувацький слайдер................. 57, 66
Кришка відсіку для елемента живлення/
гнізда для карти пам’яті ...... 3, 16, 17, 110
Кришка роз’єму................................. 3, 17, 110
І
М’який ..................................................................... 45
М’який O............................................ 33, 39
Макрозйомка ..................................................... 63
Масштабування ....................................... 24, 70
Меню відео ........................................... 120, 145
Меню відтворення ........................... 120, 153
Меню зйомки ........................... 120, 127, 130
Меню налаштування....................... 120, 161
Меню параметрів мережі............ 120, 158
Меню показу короткого відео............ 103
Мікророз’єм HDMI.................................. 3, 110
Мікрофон (стерео) ............................................ 2
Мова/Language ................................. 126, 174
Монітор......................................... 3, 10, 19, 189
Мультиселектор................................. 3, 5, 120
Ім’я файлу .......................................................... 204
Індикатор автоспуску.............................. 2, 61
Індикатор внутрішньої пам’яті ........ 11, 13
Індикатор готовності .................................... 58
Індикатор заряджання............................ 3, 17
Індикатор рівня заряду елемента
живлення............................................................... 23
Індикатор фокусування............................... 10
Інтелектуальний портрет F......... 33, 45
Інтервал................................................................. 47
Інформація про знімок ............................. 163
Ї
Їжа u................................................................ 33, 36
К
Кабель HDMI .......................................... 110, 111
Карта пам’яті ................................ 16, 188, 214
Карта пам’яті SD......................... 16, 188, 214
Л
Легка панорама p ............................... 33, 42
Літній час.................................................... 21, 162
М
Н
Натискання наполовину ............. 4, 24, 73
Неперервна зйомка ............... 69, 123, 134
218
Технічні зауваження
Iндекс
Нічний пейзаж j .................................. 33, 36
Нічний портрет e ................................ 33, 35
О
Об’єктив ........................................................ 2, 210
Обтинання.................................................. 84, 94
П
Параметри автонадсилання...... 125, 158
Параметри відео............................... 124, 145
Параметри звуку................................ 126, 172
Параметри монітора....................... 126, 163
Пейзаж c............................................................. 33
Перегляд зображення .............................. 163
Перезаряджуваний літій-іонний
елемент живлення.... vi, 16, 17, 186, 213
Перемикання вибору Av/Tv...... 126, 178
Перемикач живлення та індикатор
вмикання живлення ................................ 3, 20
Підключення до інтелектуального
пристрою ................................................ 125, 158
Підключення до пульта ДК ......... 125, 158
Пляж Z.................................................................. 33
Повернути зображення................ 124, 155
Повільна синхронізація.............................. 59
Повнокадрове відтворення
............................................................ 13, 27, 84, 85
Поворотний мультиселектор............... 3, 5
Позначення відповідності.......... 126, 180
Позначити для передачі............... 124, 153
Покадрове АФ .................................... 143, 150
Покадровий...................................................... 134
Показ довідки.................................................. 163
Показ слайдів ...................................... 124, 154
Пом’якшення тону шкіри ................. 45, 46
Попереднє встановлення вручну .... 132
Попереднє фокусування ........................ 143
Попередній перегляд експозиції в
режимі M ................................................ 123, 144
Портрет b ........................................................... 33
Порт-т дом. тварини O ..................... 33, 38
Постійне АФ ......................................... 143, 150
Посунути................................................................... 7
Принтер .................................................... 110, 112
Пріоритет обличчя...................................... 140
Про авторські права....................... 126, 177
Програма ........................................................... 158
Програма SnapBridge................................ 158
Програмний автоматичний режим
.............................................................................. 31, 53
Прямий друк.......................................... 110, 112
Пульт дистанційного керування...... 206
Р
Регулятор налаштування діоптрій
................................................................................ 3, 26
Редагування відео........................................ 107
Редагування нерухомих зображень
...................................................................................... 88
Режим автофокусування
................................................. 123, 124, 143, 150
Режим відтворення........................................ 27
Режим зйомки.................................................... 31
Режим зони АФ ......................... 69, 123, 140
Режим показу короткого відео
........................................................................... 31, 103
Режим польоту.................................... 125, 158
Режим спалаху.......................................... 57, 58
Режим фокусування ............................. 57, 63
Ремінець ................................................................. 15
Різниця в часі.................................................... 161
Роз’єм для штатива................................. 3, 212
Роз’єм мікро-USB ........ 3, 17, 110, 112, 116
Розмір зображення................. 69, 123, 129
Ручне фокусування .............................. 63, 64
Ручний режим............................................ 31, 53
С
Сенсорна панель ............................................... 7
Сенсорне керування...................... 126, 179
Серія................................................................ 28, 86
Синхр. з інт. пристроєм ............................ 161
Скинути все ........................................... 126, 179
Сніг z ..................................................................... 33
219
Технічні зауваження
Iндекс
Спалах ....................................................... 2, 25, 58
Спеціальні ефекти............................ 103, 104
Сповільнена відеозйомка N....... 33, 101
Спорт d........................................................ 33, 34
Стандартний спалах...................................... 59
Сутінки/світанок i....................................... 33
Сюжетний режим .................................... 31, 33
Час записування відео, що залишився
............................................................................. 96, 98
Часовий пояс ........................................... 21, 161
Часовий пояс і дата ................ 20, 126, 161
Частота кадрів ..................................... 124, 152
Чутливість ISO............................. 69, 123, 138
Т
Ш
Таймер для автопортрета......................... 61
Таймер посмішки ............................................ 50
Творчий режим ........................................ 31, 51
Телевізор.................................................. 110, 111
Телефото ............................................................... 70
Тон шкіри .................................................... 45, 46
Тонка обробка.............................. 45, 90, 124
Торкнутися.............................................................. 7
Швидка обробка .................................. 89, 124
Швидко протягнути.......................................... 7
Ширококутна зйомка ................................... 70
Штамп із датою................................... 126, 166
Ф
Ч
Я
Якість зображення................... 69, 123, 127
Яскравість EVF ................................................ 163
Яскравість кольорів ............................ 45, 66
Яскравість монітора................................... 163
Феєрверк m.............................................. 33, 37
Фіксація фокуса ................................................ 77
Фільтр зменшення шуму ............. 123, 144
Фокусна відстань................................. 70, 210
Фокусування........... 24, 73, 140, 143, 150
Фонова музика ............................................... 103
Формат дати............................................. 21, 161
Формат паперу .................................... 113, 114
Форматування ........................................ 16, 173
Форматування внутрішньої пам’яті
................................................................................... 173
Форматування карт пам’яті ........... 16, 173
Форматування картки........... 16, 126, 173
Форматування пам’яті.................... 126, 173
Фото VR.................................................... 126, 168
Функції, які не можна використовувати
водночас............................................................... 80
Ц
Цифрове масштабування
.............................................................. 70, 126, 169
220
Технічні зауваження
Iндекс
Даний посібник не може бути відтворений в будь-якій формі
цілком або частково (за винятком короткого цитування в
статтях оглядах) без письмового дозволу компанії NIKON.
CT8L01(Y6)
2019
6MQ008Y6-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising