Nikon | D5600 | Nikon D500 Phụ lục Tài Liệu Hướng Dẫn Người Dùng

Nikon D500 Phụ lục Tài Liệu Hướng Dẫn Người Dùng
SB9D01(1Y)
6MB4541Y-01
Vi
Phụ lục Tài liệu hướng dẫn sử dụng
3 Thiết bị thông minh: Nhấp vào Wi-Fi connection (Kết nối Wi-Fi) khi
được nhắc.
Thiết bị thông minh sẽ nhắc bạn chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh. Bật máy
ảnh và tiếp tục sang bước tiếp theo.
* Không được nhấp vào Next (Tiếp theo) cho đến khi bạn hoàn tất Bước 4.
Mục Wi-Fi trong menu cài đặt cho máy ảnh bạn đã mua có tùy chọn
Thiết lập kết nối Wi-Fi mới, có thể dùng để thiết lập kết nối Wi-Fi trực
tiếp giữa máy ảnh và điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (sau
đây gọi tắt là “thiết bị thông minh”) có chạy ứng dụng SnapBridge.
Ứng dụng SnapBridge
Sử dụng SnapBridge để tải xuống hình ảnh hoặc điều khiển máy
ảnh từ xa bằng thiết bị thông minh của bạn. Trước khi tiếp tục,
xin lưu ý rằng:
• Bạn nên chắc chắn chỉ sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng.
• Bạn có thể tải xuống ứng dụng SnapBridge
trên Apple App Store® hoặc từ Google Play™.
• Thông tin mới nhất về SnapBridge có sẵn trên
trang web của Nikon.
• Thông tin về việc sử dụng ứng dụng có sẵn
thông qua trợ giúp trực tuyến tại địa chỉ:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Kết nối Trực Tiếp với Máy Ảnh qua Wi-Fi
4 Máy ảnh: Trong menu thiết lập máy ảnh, chọn
Wi-Fi, sau đó tìm Thiết lập kết nối Wi-Fi và
nhấn J.
SSID máy ảnh và mật khẩu sẽ được hiển thị.
D Trước khi Kết Nối
Trước khi tiếp tục:
• Bật Wi-Fi trên thiết bị thông minh (để biết chi tiết, hãy xem tài liệu đi kèm
với thiết bị).
• Đảm bảo pin trong máy ảnh và thiết bị thông minh được sạc đầy để tránh
tình trạng các thiết bị tắt bất ngờ.
• Kiểm tra xem còn đủ dung lượng trống trên thẻ nhớ máy ảnh không.
5 Thiết bị thông minh: Quay lại thiết bị thông minh
và nhấp vào Next (Tiếp theo).
Hướng dẫn kết nối Wi-Fi sẽ được hiển thị.
1 Thiết bị thông minh: Khởi chạy ứng dụng
SnapBridge và nhấp vào Skip (Bỏ qua).
• Nếu bạn đã khởi chạy ứng dụng trước đó, hộp
thoại chào mừng sẽ không được hiển thị; tiếp
tục sang Bước 2.
• Nhấp vào Connect to camera (Kết nối với
máy ảnh) để hiển thị hộp thoại ghép đôi
Bluetooth . Nhấp vào nút ở góc trên cùng
bên trái để quay lại hộp thoại chào mừng. Để
biết thông tin về kết nối Bluetooth, hãy xem
phần trợ giúp trực tuyến.
2 Thiết bị thông minh: Mở tab
, nhấp vào
6 Thiết bị thông minh: Sau khi đọc hướng dẫn, nhấp
, và chọn Wi-Fi mode (Chế
độ Wi-Fi).
2
vào View options (Tùy chọn chế độ xem).
Hộp thoại được hiển thị sẽ khác nhau theo thiết
bị thông minh và hệ điều hành:
• Trên thiết bị Android, nhấp vào View options
(Tùy chọn chế độ xem) sẽ hiển thị hộp thoại
cài đặt Wi-Fi của thiết bị thông minh.
1
3
D Không có Tùy Chọn “Wi-Fi mode (Chế độ Wi-Fi)” ?
Kiểm tra để đảm bảo ứng dụng SnapBridge là phiên bản mới nhất. Nếu
bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất nhưng vẫn không có tùy chọn
Wi-Fi mode (Chế độ Wi-Fi) thì hãy thoát khỏi ứng dụng và xác nhận rằng
ứng dụng không chạy ngầm, sau đó kiểm tra xem thiết bị có được kết
nối Internet không và khởi chạy lại ứng dụng.
• Trên thiết bị iOS, nhấp vào View options (Tùy chọn chế độ xem) sẽ
khởi chạy ứng dụng cài đặt iOS. Nhấp vào < Settings (< Cài đặt) để
xem ứng dụng cài đặt, sau đó cuộn lên và nhấp vào Wi-Fi, ở gần đầu
danh sách cài đặt.
7 Thiết bị thông minh: Chọn SSID được máy ảnh hiển thị ở Bước 4 và nhập
mật khẩu.
Tùy thuộc vào thiết bị thông minh và hệ điều hành, màn hình hiển thị
có thể khác với màn hình hiển thị bên dưới.
Android
Thông Tin Thương Hiệu
Apple®, App Store®, logo Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac, macOS
và OS X là các thương hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và
các quốc gia khác. Thương hiệu iPhone được sử dụng theo giấy phép
từ Aiphone Co., Ltd. Android, Google Play, và logo Google Play là các
thương hiệu của Google LLC. Robot Android được sao lại hoặc chỉnh sửa
từ tác phẩm do Google tạo ra và chia sẻ và được sử dụng theo các điều
khoản được mô tả trong Giấy Phép Ghi Nhận Tác Giả Creative Commons
3.0. IOS là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Cisco Systems,
Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác và được sử dụng theo giấy
phép.
iOS
D Kết nối lại
Trừ khi đã có sự thay đổi về mật khẩu, bạn sẽ không bị yêu cầu nhập
mật khẩu khi kết nối với máy ảnh vào lần tiếp theo.
8 Thiết bị thông minh: Quay lại ứng dụng
SnapBridge.
Sau khi kết nối Wi-Fi được thiết lập, ứng dụng
sẽ hiển thị các tùy chọn chế độ Wi-Fi. Xem phần
trợ giúp trực tuyến để biết thông tin về cách sử
dụng ứng dụng SnapBridge.
D Ngắt Kết Nối Wi-Fi
Để ngắt kết nối Wi-Fi, nhấp vào . Khi biểu
tượng đổi thành , nhấp vào và chọn Exit
Wi-Fi mode (Thoát chế độ Wi-Fi).
© 2019 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising