Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Referencia útmutató (teljes kézikönyv)

Nikon COOLPIX B600 Referencia útmutató (teljes kézikönyv)
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP
Referencia útmutató
• A fényképezőgép használata előtt alaposan
tanulmányozza át a jelen használati útmutatót.
• A fényképezőgép megfelelő használatának érdekében
mindenképpen olvassa el a „Saját biztonsága érdekében”
című fejezetet (vi. oldal).
• A használatú útmutatót elolvasása után tartsa elérhető
helyen, hogy szükség esetén később is
tanulmányozhassa.
Gyors témakeresés
Bármelyik oldalról visszaugorhat ide a jobb alsó sarokban található
kattintással vagy koppintással.
szimbólumra
Fő témák
Bevezetés............................................................................................................................................ iii
Tartalomjegyzék ............................................................................................................................... x
A fényképezőgép részei ................................................................................................................. 1
Kezdeti lépések ...............................................................................................................................10
Alapvető fényképezési és visszajátszási műveletek...........................................................16
Fényképezési funkciók .................................................................................................................23
Visszajátszási funkciók ..................................................................................................................63
Videók.................................................................................................................................................75
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz.....86
A menü használata.........................................................................................................................96
Probléma esetén.......................................................................................................................... 147
Műszaki tájékoztató.................................................................................................................... 160
Közös témák
Saját biztonsága
érdekében
Kreatív mód
Önkioldó
Makró mód
Zoom
Sorozatfelvétel
Hibaelhárítás
Tárgymutató
ii
Bevezetés
Először ezt olvassa el
A használati útmutatónkban alkalmazott szimbólumok
és megoldások
• A „Gyors témakeresés” (Aii) minden oldalról elérhető az oldal jobb alsó sarkában levő
ikonra kattintással vagy koppintással.
• Szimbólumok
Szimbólum
Leírás
Ez az ikon olyan figyelmeztetéseket és információkat jelöl, amit a
fényképezőgép használatának megkezdése előtt célszerű elolvasnia.
Ez az ikon olyan megjegyzéseket és információkat jelöl, amit a
fényképezőgép használatának megkezdése előtt célszerű elolvasnia.
Ez az ikon kapcsolódó információkat tartalmazó más oldalakat jelez.
• Az SD, az SDHC és az SDXC memóriakártyákra ez az útmutató memóriakártyaként
hivatkozik.
• Az okostelefonokra és a táblagépekre együttesen „okoseszközként” hivatkozunk a
továbbiakban.
• A fényképezőgép beállítása a megvásárlás időpontjában az „alapbeállítás”.
• A fényképezőgép képernyőjén megjelenő menüelemek neve, a gombok neve, valamint
a számítógép képernyőjén megjelenő üzenetek félkövér szedéssel láthatók.
• Ebben az útmutatóban a képernyőábrákról esetenként lehagytuk a fotót, hogy a
kijelzések tisztábban látszódjanak.
iii
Bevezetés
Először ezt olvassa el
Információk és óvintézkedések
Tanulás egy életen át
A Nikon Life-Long Learning (Tanulás egy életen át) folyamatos terméktámogatási és oktatási
kezdeményezésének részeként az alábbi weboldalakon folyamatosan frissített információk érhetők
el:
• Az Egyesült Államokban élő felhasználók számára: https://www.nikonusa.com/
• Az Európában élő felhasználók számára: https://www.europe-nikon.com/support/
• Ázsia, Óceánia és a Közel-Kelet területén, valamint az Afrikában élő felhasználók számára:
http://www.nikon-asia.com/
Látogasson el ezekre a weboldalakra, ahol tájékozódhat a legújabb termékekről, tippeket kaphat,
elolvashatja a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat, valamint általános tanácsokat
olvashat a digitális képfeldolgozással és fényképezéssel kapcsolatban. További információt a
legközelebbi Nikon márkakereskedésben kaphat. Kapcsolattartási információkért látogasson el az
alábbi weboldalra:
https://imaging.nikon.com/
Csak Nikon márkájú elektronikus tartozékokat használjon
A Nikon COOLPIX fényképezőgépek a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek, és bonyolult
elektromos áramköröket tartalmaznak. Csak a Nikon márkajelzéssel és a Nikon tanúsítványával
rendelkező, kifejezetten ehhez a Nikon digitális fényképezőgéphez készült elektronikus tartozékok
(ideértve az akkutöltőket, az akkumulátorokat, a hálózati tápegységeket és az USB-kábeleket)
felelnek meg bizonyítottan a készülékben található elektromos áramkörök működési és biztonsági
követelményeinek.
NEM NIKON GYÁRTMÁNYÚ ELEKTRONIKUS TARTOZÉKOK HASZNÁLATA ESETÉN A FÉNYKÉPEZŐGÉP
KÁROSODHAT, ÉS ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLHAT A KÉSZÜLÉKHEZ KAPOTT NIKON-GARANCIA.
Ha Nikon hologramos matricával nem rendelkező, harmadik féltől származó újratölthető lítium-ion
akkumulátort használ, az zavarhatja a fényképezőgép megfelelő működését és az akkumulátor
túlhevülését, gyulladását, repedését vagy szivárgását okozhatja.
Hologramos matrica: Igazolja, hogy ez
a termék eredeti Nikon gyártmány.
A Nikon márkájú tartozékokkal kapcsolatban a helyi Nikon által engedélyezett viszonteladóktól
kaphat bővebb tájékoztatást.
Fontos fényképek készítése előtt
Mielőtt fontos eseményekről készít fényképeket (mint pl. esküvők, vagy amikor fényképezőgéppel
utazik), készítsen tesztképet annak ellenőrzése érdekében, hogy a fényképezőgép megfelelően
működik-e. A Nikon nem felel a termék hibás működéséből eredő károkért vagy veszteségekért.
iv
Bevezetés
Először ezt olvassa el
Az útmutatókról
• A Nikon előzetes írásbeli engedélye nélkül a termékhez mellékelt útmutató semmilyen részét
nem szabad reprodukálni, továbbadni, átírni, visszakereshető rendszeren tárolni, illetve azt
bármilyen nyelvre, bármilyen formában, bármilyen céllal lefordítani.
• A használati útmutatóban levő illusztrációk és képernyőtartalmak eltérhetnek a tényleges
megjelenéstől.
• A Nikon fenntartja a jogot, hogy a jelen útmutatóban bemutatott hardver és szoftver műszaki
adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa.
• A Nikon nem vállal semmilyen felelősséget a termék használatából eredő károkért.
• Habár minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a jelen útmutatóban szereplő
adatok pontosak és teljesek legyenek, örömmel fogadjuk észrevételeit az esetleges hibákkal és
hiányosságokkal kapcsolatban a legközelebbi Nikon márkaképviseletnél (a címeket lásd külön).
Megfelelés a szerzői jogi megjegyzéseknek
A szerzői jogokra vonatkozó jogszabályok értelmében a fényképezőgéppel készített szerzői jogi
oltalom alatt álló fényképek és videofelvételek nem használhatók a szerzői jog tulajdonosának
engedélye nélkül. Kivételt képez ez alól a személyes használat, bár a kiállítás vagy élő előadás során
bemutatásra került fényképek vagy felvételek esetén a személyes használat is korlátozás alá eshet.
Az adattároló eszközök kidobása vagy továbbadása
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adattároló eszközökön – például memóriakártyákon vagy a
fényképezőgép beépített memóriájában – tárolt képek törlésekor, illetve az adattároló eszközök
formázásakor az eredeti képadatok nem törlődnek véglegesen. Kereskedelmi forgalomban kapható
szoftverekkel bizonyos esetekben visszaállíthatók a törölt fájlok a kidobott vagy továbbadott
tárolóeszközökről, ami lehetőséget teremt a személyes képadatok rosszindulatú felhasználására. Az
ilyen adatok megfelelő védelmének biztosítása a felhasználó felelőssége.
Mielőtt kidobná vagy más tulajdonába adná adattároló eszközét, törölje a fényképezőgép
beállításait a beállítómenü Alapértékek pontjában (A97). A visszaállítást követően kereskedelmi
törlőszoftverrel töröljön le minden adatot az eszközről vagy formázza azt a beállítómenü Memória
formázása vagy Kártya formázása pontjában (A97). Ezt követően töltse tele magánjellegű
információt nem tartalmazó képekkel (például üres égbolt képeivel).
Memóriakártyák fizikai megsemmisítése esetén legyen óvatos, nehogy sérülést vagy kárt okozzon.
Megfelelőségi jelölések
Az alábbi lépések követésével jelenítheti meg azokat a megfelelőségi jelzéseket, amelyeknek
a fényképezőgép megfelel.
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Megfelelőségi jelölések
M k gomb
v
Bevezetés
Először ezt olvassa el
Saját biztonsága érdekében
Az anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében a termék használata előtt olvassa
el a „Saját biztonsága érdekében” fejezetben foglaltakat.
A biztonsági útmutatót tartsa a fényképezőgép összes felhasználója számára hozzáférhető
helyen.
VESZÉLY
Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések
figyelmen kívül hagyása jelentősen
megnöveli a halálos kimenetelű vagy
súlyos sérülést okozó baleset esélyét.
FIGYELMEZTETÉS
Az ezzel az ikonnal jelzett
óvintézkedések figyelmen kívül hagyása
halált vagy súlyos sérülést okozhat.
FIGYELEM
Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések
figyelmen kívül hagyása személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
FIGYELMEZTETÉS
• Ne használja mozgás vagy jármű működtetése közben. Ezen óvintézkedés
figyelmen kívül hagyása balesetet vagy sérülést okozhat.
• Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Ne érintse meg a leejtés vagy más
baleset következtében hozzáférhetővé vált belső alkatrészeket. Ezen
óvintézkedések figyelmen kívül hagyása áramütést vagy más sérülést eredményezhet.
• Ha bármely rendellenességet észlel, például a termék füstöt, hőt vagy
szokatlan szagot áraszt, haladéktalanul távolítsa el az akkumulátort, vagy
válassza le a terméket az áramforrásról. A további használat tüzet, illetve égési vagy
egyéb sérülést okozhat.
• Tartsa szárazon. Ne érjen a termékhez nedves kézzel. Ne érjen a
csatlakozódugóhoz nedves kézzel. Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása
tüzet vagy áramütést okozhat.
• Szabad bőrfelülete ne érintkezzen hosszabb ideig a termékkel, amikor az be
van kapcsolva vagy csatlakozik az elektromos hálózathoz. Ezen óvintézkedés
figyelmen kívül hagyása enyhe égési sérüléshez vezethet.
• Ne használja a terméket gyúlékony por vagy gáz, úgymint propán, benzin vagy
aeroszolok jelenlétében. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása robbanást vagy
tüzet idézhet elő.
• Ne irányítsa a vakut gépjárművezető felé. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül
hagyása balesetet okozhat.
vi
Bevezetés
Saját biztonsága érdekében
• Tartsa a terméket gyermekektől távol. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása
sérülést okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti. Felhívjuk a figyelmét
arra is, hogy az apró alkatrészek fulladást okozhatnak. Amennyiben a gyermek a készülék
bármely alkatrészét lenyelte, haladéktalanul forduljon orvoshoz.
• A szíjakat ne tekerje a nyaka köré. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása
balesetet okozhat.
• Ne használjon olyan akkumulátort, töltőt, hálózati tápegységet és USB-kábelt,
amelyet nem kifejezetten ezzel a termékkel való használatra terveztek. A
termékhez tervezett akkumulátor, töltő, hálózati tápegység és USB-kábel
használata során:
- Ne károsítsa, alakítsa át, rántsa és hajlítsa meg a huzalokat és kábeleket, ne
helyezzen rájuk súlyos tárgyakat, illetve ne tegye ki azokat hő és nyílt láng
hatásának.
- Ne használjon egyik feszültségről a másikra történő átalakításra szolgáló úti
konvertert vagy adaptert, illetve egyenáram/váltóáram átalakítót.
Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne érjen a csatlakozódugóhoz a termék töltése közben, vagy amikor viharos
időben hálózati tápegységet használ. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása
áramütést okozhat.
• Ne érjen fedetlen kézzel a termékhez rendkívül magas, illetve alacsony
hőmérsékletnek kitett helyen. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása égési vagy
fagyási sérüléshez vezethet.
FIGYELEM
• Ne fordítsa hosszabb ideig az objektívet a nap vagy más erős fényforrás felé. Az
objektív lencséi által összegyűjtött fénysugarak tüzet okozhatnak, vagy károsíthatják a
termék belső alkatrészeit. Ellenfényben lévő téma fényképezésénél a nap semmiképpen
ne szerepeljen a képen.
• A terméket kapcsolja ki olyan környezetben, ahol használata nem
megengedett. Kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat olyan környezetben,
ahol a vezeték nélküli készülékek használata nem megengedett. A termék által
kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a légi járművek fedélzetén, valamint a
kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben található berendezések
működését.
• Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, akkor távolítsa el az
akkumulátort, és válassza le a hálózati tápegységet. Ezen óvintézkedés figyelmen
kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.
• Ne érjen az objektív mozgó alkatrészeihez, illetve más mozgó alkatrészekhez.
Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat.
• Ne használja a vakut, amikor az bőrfelülethez vagy tárgyakhoz ér, illetve
közvetlen közelükben van. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása égési sérülést
vagy tüzet okozhat.
vii
Bevezetés
Saját biztonsága érdekében
• Ne hagyja a terméket olyan környezetben, ahol hosszabb ideig lesz kitéve
rendkívül magas hőmérsékletnek, például zárt autóban vagy közvetlen
napfénynek kitett helyen. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat
vagy a termék meghibásodását eredményezheti.
• Ne szállítsa úgy a fényképezőgépet, hogy az állványra vagy hasonló tartozékra
van szerelve. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat vagy a
termék meghibásodását eredményezheti.
Az akkumulátorokkal kapcsolatos VESZÉLYEK
• Ne használja az akkumulátorokat rendeltetésüktől eltérő módon. Az alábbi
óvintézkedések figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését,
megrepedését vagy kigyulladását okozhatja:
- Csak a termékkel való használatra jóváhagyott akkumulátorokat használjon.
- Ne tegye ki az akkumulátorokat nyílt láng vagy erős hő hatásának.
- Ne szerelje szét.
- Ne zárja rövidre az érintkezőit azáltal, hogy nyaklánchoz, hajtűhöz vagy egyéb
fémtárgyhoz érinti.
- Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az azokat tartalmazó terméket erős fizikai
behatásnak.
• Csak a megadott módon töltse. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása az
akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását
okozhatja.
• Amennyiben az akkumulátorban lévő folyadék szembe kerül, tiszta vízzel
bőségesen öblítse ki, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ha nem cselekszik
haladéktalanul, az szemkárosodáshoz vezethet.
Az akkumulátorokkal kapcsolatos FIGYELMEZTETÉSEK
• Tartsa az akkumulátorokat gyermekektől távol. Amennyiben a gyermek lenyel
egy akkumulátort, haladéktalanul forduljon orvoshoz.
• Az akkumulátorokat ne merítse vízbe, és ne tegye ki eső hatásának. Ezen
óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását
eredményezheti. Ha a terméket nedvesség éri, haladéktalanul törölje szárazra
törölközővel vagy hasonló tárggyal.
• Ha valamely elváltozást – például elszíneződést vagy deformálódást –
tapasztal az akkumulátorokon, haladéktalanul függessze fel használatukat.
Amennyiben az EN-EL12 akkumulátorok nem töltődnek fel a megadott
időtartam alatt, fejezze be a töltésüket. Ezen óvintézkedések figyelmen kívül
hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy
kigyulladását okozhatja.
• A használaton kívül helyezett akkumulátorok érintkezőit szigetelje
ragasztószalaggal. Ha az érintkezőkhöz fémtárgy ér, az túlmelegedést, megrepedést
vagy tüzet okozhat.
viii
Bevezetés
Saját biztonsága érdekében
• Amennyiben az akkumulátorban lévő folyadék bőrre vagy ruhára kerül,
bőséges tiszta vízzel haladéktalanul öblítse le az érintett területet. Ezen
óvintézkedés figyelmen kívül hagyása bőrirritációt okozhat.
ix
Bevezetés
Saját biztonsága érdekében
Tartalomjegyzék
Gyors témakeresés.......................................................................................................................... ii
Fő témák............................................................................................................................................................................................ ii
Közös témák.................................................................................................................................................................................... ii
Bevezetés........................................................................................................................................... iii
Először ezt olvassa el.......................................................................................................................................... iii
A használati útmutatónkban alkalmazott szimbólumok és megoldások................................................ iii
Információk és óvintézkedések ......................................................................................................................................... iv
Saját biztonsága érdekében............................................................................................................................ vi
A fényképezőgép részei ................................................................................................................ 1
A fényképezőgép váza ....................................................................................................................................... 2
A monitor ................................................................................................................................................................ 4
A képernyőn megjelenő információk közötti átváltás (s gomb)......................................................... 4
Fényképezésnél............................................................................................................................................................................ 5
Visszajátszásnál............................................................................................................................................................................. 8
Kezdeti lépések .............................................................................................................................. 10
A szíj és az objektívsapka felszerelése ....................................................................................................... 11
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése................................................................................ 12
Az akkumulátor és a memóriakártya eltávolítása.................................................................................................. 12
Az akkumulátor töltése ................................................................................................................................... 13
A fényképezőgép beállítása .......................................................................................................................... 14
Alapvető fényképezési és visszajátszási műveletek.......................................................... 16
Fényképezés ....................................................................................................................................................... 17
A vaku használata ..................................................................................................................................................................... 19
Videók rögzítése ........................................................................................................................................................................ 19
Képek visszajátszása......................................................................................................................................... 20
Képek törlése ...................................................................................................................................................... 21
Képkiválasztó képernyő a törlési művelethez ......................................................................................................... 22
Fényképezési funkciók ................................................................................................................ 23
Fényképezési mód kijelölése ........................................................................................................................ 24
A (Automatikus) mód................................................................................................................................... 25
A kreatív szabályzó használata.......................................................................................................................................... 25
x
Tartalomjegyzék
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint).......................................... 27
A motívumprogramokkal kapcsolatos tanácsok és megjegyzések........................................................... 28
Fényképezés az Egyszerű panoráma funkcióval ................................................................................................... 36
Visszajátszás az Egyszerű panoráma funkcióval..................................................................................................... 38
Kreatív mód (Képhatások alkalmazása fényképezés közben) .......................................................... 39
Intelligens portré mód (az emberi arcok javítása fényképezéskor) ................................................ 41
A mosoly időzítő használata .............................................................................................................................................. 43
A Saját kollázs funkció használata................................................................................................................................... 44
A Vaku mód Önkioldó, a(z) Makró mód és az Expozíció-kompenzáció beállítása .................... 46
Vaku mód ............................................................................................................................................................. 47
Önkioldó............................................................................................................................................................... 49
Makró mód (Közeli képek készítése) .......................................................................................................... 50
Expozíció-kompenzáció (Fényerő beállítása) ......................................................................................... 51
A zoom használata............................................................................................................................................ 52
Élességállítás....................................................................................................................................................... 54
A kioldógomb ............................................................................................................................................................................. 54
Célkereső AF használata ....................................................................................................................................................... 55
Az arcérzékelés használata.................................................................................................................................................. 56
Automatikus élességállításra nem alkalmas témák ............................................................................................. 57
Élességrögzítés........................................................................................................................................................................... 58
Alapbeállítások (vaku mód, Önkioldó és makró mód) ........................................................................ 59
Fényképezéskor egyidejűleg nem használható funkciók .................................................................. 61
Visszajátszási funkciók ................................................................................................................. 63
Visszajátszás zoom............................................................................................................................................ 64
Kisképes visszajátszás/naptár-megjelenítés ........................................................................................... 65
Dátum szerinti lista mód ................................................................................................................................ 66
Sorozatfelvétellel készült képek megtekintése és törlése.................................................................. 67
Képsorozat képeinek megtekintése.............................................................................................................................. 67
Képsorozat képeinek törlése.............................................................................................................................................. 68
Képek szerkesztése (állóképek).................................................................................................................... 69
Képek szerkesztése előtt....................................................................................................................................................... 69
Gyors effektusok: Színárnyalat vagy hangulat módosítása............................................................................. 69
Gyors retusálás: A kontraszt és a színtelítettség növelése............................................................................... 70
D-Lighting: A fényerő és a kontraszt megnövelése............................................................................................. 70
Vörösszemhatás-korr.: Vörösszemhatás-korrekció vakuval történő fényképezés során ............... 71
Glamour retusálás: Az emberi arcok javítása............................................................................................................ 71
Kis kép: Kép méretének csökkentése............................................................................................................................ 73
Kivágás: Kivágott másolat készítése............................................................................................................................... 74
xi
Tartalomjegyzék
Videók................................................................................................................................................ 75
Videofelvételek készítésével és visszajátszásával kapcsolatos alapműveletek .......................... 76
Állóképek készítése videofelvétel közben ............................................................................................... 79
Rövid videó bemutató mód (videoklipek kombinálása rövid videókká) ...................................... 80
Videó visszajátszása közben használható műveletek.......................................................................... 83
Videók szerkesztése ......................................................................................................................................... 84
A videofelvétel kívánt szakaszának kivágása............................................................................................................ 84
Képkocka mentése állóképként videóból.................................................................................................................. 85
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz.... 86
Képek használata .............................................................................................................................................. 87
Képek megtekintése tévékészüléken ........................................................................................................ 88
Képek nyomtatása számítógép nélkül ...................................................................................................... 89
A fényképezőgép csatlakoztatása nyomtatóhoz .................................................................................................. 89
Képek egyesével történő nyomtatása ......................................................................................................................... 90
Több fénykép nyomtatása .................................................................................................................................................. 91
Képek átmásolása számítógépre (ViewNX-i)........................................................................................... 93
A ViewNX-i telepítése............................................................................................................................................................. 93
Képek átmásolása számítógépre..................................................................................................................................... 93
A menü használata........................................................................................................................ 96
Menüműveletek ................................................................................................................................................ 97
A képválasztó képernyő........................................................................................................................................................ 99
Menülisták ......................................................................................................................................................... 100
A Fényképezés menü.......................................................................................................................................................... 100
A Videó menü .......................................................................................................................................................................... 101
A Visszajátszás menü ........................................................................................................................................................... 101
A Hálózat menü ...................................................................................................................................................................... 102
A beállítómenü........................................................................................................................................................................ 103
A Fényképezés menü (minden fényképezési módban azonos) .................................................... 104
Képmód (Képméret és minőség)................................................................................................................................. 104
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)................................................................................... 106
Fehéregyensúly (színárnyalat beállítása)................................................................................................................. 106
Sorozatfelvétel ......................................................................................................................................................................... 108
ISO érzékenység...................................................................................................................................................................... 110
AF mező mód........................................................................................................................................................................... 111
Autofókusz mód ..................................................................................................................................................................... 114
xii
Tartalomjegyzék
Az Intelligens portré menü.......................................................................................................................... 115
Saját kollázs................................................................................................................................................................................ 115
Pislogásmentesítés................................................................................................................................................................ 116
A Videó menü................................................................................................................................................... 117
Videobeállítások...................................................................................................................................................................... 117
Autofókusz mód ..................................................................................................................................................................... 121
Videó VR....................................................................................................................................................................................... 122
A szél zajának csökk.............................................................................................................................................................. 123
Képkockasebesség ................................................................................................................................................................ 123
A Visszajátszás menü ..................................................................................................................................... 124
Megjelölés feltöltésre .......................................................................................................................................................... 124
Diavetítés..................................................................................................................................................................................... 125
Védelem....................................................................................................................................................................................... 126
Kép elforgatása........................................................................................................................................................................ 126
Másolás (Másolás a memóriakártyáról a belső memóriába, és fordítva) ............................................. 127
Sorozat megjelenítése ........................................................................................................................................................ 128
A Hálózat menü ............................................................................................................................................... 129
Csatlakozás okoseszközhöz ............................................................................................................................................. 129
Csatlakozás a távvezérlőhöz............................................................................................................................................ 129
Hálózati menülista................................................................................................................................................................. 130
A szövegbillentyűzet használata .................................................................................................................................. 132
A beállítómenü ................................................................................................................................................ 133
Időzóna és dátum.................................................................................................................................................................. 133
Monitorbeállítások................................................................................................................................................................. 135
Dátumbélyegző ...................................................................................................................................................................... 136
Önkioldó: kioldás után ........................................................................................................................................................ 137
Fénykép VR................................................................................................................................................................................. 138
AF-segédfény ........................................................................................................................................................................... 138
Digitális zoom........................................................................................................................................................................... 139
Hangbeállítások ...................................................................................................................................................................... 139
Automatikus kikapcs. ........................................................................................................................................................... 140
Kártya formázása/Memória formázása ..................................................................................................................... 141
Nyelv/Language ..................................................................................................................................................................... 141
Kísérőszöveg ............................................................................................................................................................................. 142
Szerzői jogi adatok ................................................................................................................................................................ 143
Helyadatok kijelzése ............................................................................................................................................................. 144
Töltés számítógépről ........................................................................................................................................................... 145
Alapértékek................................................................................................................................................................................ 146
Megfelelőségi jelölések...................................................................................................................................................... 146
Firmware verzió....................................................................................................................................................................... 146
xiii
Tartalomjegyzék
Probléma esetén......................................................................................................................... 147
Hibaelhárítás..................................................................................................................................................... 148
Hibaüzenetek ................................................................................................................................................... 157
Műszaki tájékoztató................................................................................................................... 160
Megjegyzések................................................................................................................................................... 161
Tájékoztatás a vezeték nélküli kommunikációs funkciókról ........................................................... 162
A termék gondozása ...................................................................................................................................... 164
A fényképezőgép................................................................................................................................................................... 164
Az akkumulátor........................................................................................................................................................................ 165
A töltőadapter.......................................................................................................................................................................... 166
Memóriakártyák ...................................................................................................................................................................... 167
Tisztítás és tárolás ........................................................................................................................................... 168
Tisztítás ......................................................................................................................................................................................... 168
Tárolás........................................................................................................................................................................................... 168
Fájlnevek ............................................................................................................................................................ 169
Tartozékok ......................................................................................................................................................... 170
ML-L7 Távvezérlő ................................................................................................................................................................... 171
Műszaki adatok ................................................................................................................................................ 175
A gépben használható memóriakártyák ................................................................................................................. 179
Tárgymutató ..................................................................................................................................................... 181
xiv
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép részei
A fényképezőgép váza.................................................................................................................... 2
A monitor ............................................................................................................................................ 4
1
A fényképezőgép részei
A fényképezőgép váza
3 45 6
3
7
8
2
1
11
1
10 9
Zoomvezérlő ........................................................52
f : Nagylátószög....................................... 52
g : Telefotó....................................................52
h : Kisképes visszajátszás .....................65
i : Visszajátszás zoom............................64
5
Önkioldó jelzőfény............................................49
AF-segédfény ....................................................138
6
Módválasztó tárcsa ...................................17, 24
7
Mikrofon (sztereó)
2
Kioldógomb.................................................. 18, 54
8
Vaku....................................................................19, 47
3
Szíj bújtatója .........................................................11
9
Oldalsó zoomvezérlő.......................................52
10
q (zoom visszaállító) gomb.......................53
4
Főkapcsoló/bekapcsolás jelzőfény
(töltésjelző lámpa)
......................................... 13, 14, 19, 31, 131, 145
11
Objektív
2
A fényképezőgép részei
A fényképezőgép váza
1
2
3
4
5
6
7
8
12 11 10 9
16
15
13
14
1
Hangszóró
10
d (menü) gomb...........................................97
2
b (e videofelvétel) gomb ....................... 76
11
s (kijelző) gomb .......................................... 4
3
c (visszajátszás) gomb................................20
12
Monitor ...................................................................... 4
4
Mikro USB-csatlakozó ............................. 13, 87
5
HDMI-mikro csatlakozó (D típusú)..........87
13
Tápcsatlakozó fedele (a külön
megvásárolható hálózati tápegységhez)
................................................................................... 170
6
Csatlakozófedél .......................................... 13, 87
14
Zárókar .....................................................................12
7
Választógomb*....................................................97
8
k (választás jóváhagyása) gomb...........97
15
Akkufoglalat/
kártyafedél .............................................................12
9
l (törlés) gomb................................................. 21
16
Állványmenet....................................................177
* A használati útmutatóban a választógomb felső, alsó, bal és jobb oldali lenyomását a következők
jelölik: H, I, J vagy K.
3
A fényképezőgép részei
A fényképezőgép váza
A monitor
A képernyőn fényképezés és visszajátszás közben megjelenő információk a fényképezőgép
beállításaitól és használati módjától függnek.
A képernyőn megjelenő információk közötti átváltás
(s gomb)
A képernyőn fényképezés és visszajátszás közben
megjelenő információk közötti átváltáshoz nyomja meg a
s (kijelző) gombot.
Fényképezésnél
25m 0s
500
Információk megjelenítése
25m 0s
500
Videókép
Egy képben jeleníti meg
egy videó tartományát.
Az információk elrejtése
Visszajátszásnál
4/4
4/4
1/250
125
F 3.3
0.0
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Információk megjelenítése
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Tónusszint-információ
(videók kivételével)
Hisztogram-, tónusszint- és
fényképezési információk
megjelenítése (A9).
4
A fényképezőgép részei
A monitor
Az információk elrejtése
Fényképezésnél
3
4 5
2
1
1440mm
10
24
23
200
22
8
6 AF
1/250
7
9
10
x2.0
11
12
13
+1.0
29m 0s
999
F 3.3
21 20 19
999
9999
18
14
15
16
17
1
Fényképezés mód............................................. 24
14
Szélzaj csökkentés..........................................123
2
Vaku mód ...............................................................47
15
Expozíciókompenzáció érték .....25, 41, 51
3
Makró mód............................................................ 50
16
Hátralévő videofelvételi idő ........................76
4
Zoomkijelző.................................................. 50, 52
17
Vaku készenléti jelzőfénye............................47
5
Gyújtótávolság (35mm-es [135]
formátumban).....................................................52
18
A még készíthető képek száma
(állóképek)..............................................................17
6
Élességjelző...........................................................18
19
Belső memória kijelzése ................................17
7
Digitális zoom nagyítása...............................52
20
F-érték.......................................................................54
8
Videobeállítások (normál sebességű
videók)................................................................... 117
21
Záridő........................................................................54
22
ISO érzékenység ..............................................110
23
Akkumulátor töltöttségi szintjének
jelzése .......................................................................17
24
Hálózati töltőadapter csatlakozik jelzés
Hálózati tápegység-csatlakozásjelző
9
Videobeállítások (HS-videók)................... 118
10
Képmód................................................................ 104
11
Egyszerű panoráma .........................................36
12
Fénykép VR ikon.............................................. 138
13
Videó VR ikon.................................................... 122
5
A fényképezőgép részei
A monitor
41
39
38
37
36 PRE
35
34
33
1440mm
10
x2.0
40
32
31
30
29
28
200
1/250
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
27
26
25
25
Dátumbélyegző .............................................. 136
33
Lágy............................................................................41
26
Úti cél időzónája ikon .................................. 133
34
Aktív D-Lighting .................................................25
27
„Nincs beállítva a dátum” jelzés............. 149
35
Alapozó smink .....................................................41
28
Wi-Fi kommunikációjelző.......................... 130
36
Fehéregyensúly................................................106
29
Bluetooth kommunikációjelző .............. 131
37
Színárnyalat ...........................................................25
30
Bluetooth távvezérlő csatlakoztatva
................................................................................... 173
38
Bőrlágyítás..............................................................41
39
Speciális hatások ................................................81
40
Élénkség ..................................................................25
41
Kompozíciós rács............................................135
31
Helyadatok begyűjtése............................... 144
32
Repülőgép-üzemmód ................................ 130
6
A fényképezőgép részei
A monitor
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
1440mm
10
10
x2.0
53
54
3
55
HDR
H
120
L
60
200
1/250
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
56
52
Kompozíciós keret (Hold vagy Madárles
motívumprogram mód vagy zoom
visszaállító) .....................................................35, 53
53
Fókuszmező (kézi, középső).............58, 111
Többsz. exp. világosítás.................................. 31
54
Fókuszmező (arcérzékelés,
kisállat-érzékelés) .................... 34, 41, 56, 111
47
Önkioldó kijelzése............................................. 49
55
Fókuszmező (célkereső AF) ..............55, 112
48
Háziá. port. auto. kiold....................................34
56
Fókuszmező (témakövetés)........... 112, 113
49
Mosoly időzítő.....................................................43
50
Saját kollázs................................................ 44, 115
51
Állókép készítése (videofelvétel közben)
...................................................................................... 79
42
Sorozatfelvétel mód.............................. 34, 108
43
Pislogásmentesítés ikon............................. 116
44
Kézben tartva/Állvánnyal ..................... 28, 29
45
Ellenfény (HDR)...................................................30
46
7
A fényképezőgép részei
A monitor
Visszajátszásnál
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
25
24
23
22
999/999 10
9999/9999
29m 0s 11
29m 0s
12
9999.JPG
15/11/2019 12:00
21
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Dátum szerinti lista ikon................................66
14
Videobeállítások ..............................................117
2
Védelem ikon.................................................... 126
15
Egyszerű panoráma..........................................38
3
Sorozatmegjelenítés (Egyéni képek
kiválasztása esetén)....................................... 128
16
Kis kép ikon............................................................73
17
Körülvágás ikon...........................................64, 74
18
Egyszerű panoráma visszajátszás segéd
Sorozat-visszajátszási segéd
Videó-visszajátszási segéd
4
Glamour retusálás ikon.................................. 71
5
Gyors effektusok ikon......................................69
6
D-Lighting ikon...................................................70
7
Gyors retusálás ikon.........................................70
19
Gyors effektusok segéd
8
Vörösszemhatás-korrekció ikon................71
20
Felvétel ideje
9
Belső memória kijelzése................................17
21
Felvétel dátuma
10
Aktuális kép száma/
képek száma összesen
22
Akkumulátor töltöttségi szintjének
jelzése .......................................................................17
11
Videó hossza vagy eltelt lejátszási idő
23
Hálózati töltőadapter csatlakozik jelzés
Hálózati tápegység-csatlakozásjelző
12
Hangerőjelző........................................................83
Rögzített helyadatok jelzője.....................144
Képmód................................................................ 104
24
13
25
Fájl száma és típusa .......................................169
8
A fényképezőgép részei
A monitor
Tónusszint-információ megjelenítése
A megjelenő hisztogramon vagy tónusszintkijelzésen ellenőrizheti a kontrasztcsökkenést a
világos és árnyékos területeken. Ezek támpontokat adnak a kép fényerejének beállításához
az expozíciókompenzáció és hasonló funkciók használatakor.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2019 15:30
8
1
1
2
125
F 3.3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Aktuális kép száma/
képek száma összesen
2
Hisztogram1
3
Tónusszint2
4
ISO érzékenység.............................................. 110
5
Fehéregyensúly ............................................... 106
6
Képmód................................................................ 104
7
Felvétel ideje ............................................. 14, 133
8
Felvétel dátuma.......................................14, 133
9
Fájl száma és típusa .......................................169
10
Expozíciókompenzáció értéke ..................51
11
Fényképezés mód .............................................24
12
Záridő........................................................................54
13
F-érték.......................................................................54
A hisztogram olyan grafikon, amely a tónusok eloszlását mutatja a képen. A vízszintes tengely
felel meg a képpont fényerejének; a sötét tónusok balra, a világosak pedig jobbra helyezkednek
el. A függőleges tengely mutatja a képpontok számát.
A tónusszint a fényerőt jelzi.
9
A fényképezőgép részei
A monitor
Kezdeti lépések
A szíj és az objektívsapka felszerelése.....................................................................................11
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése .............................................................12
Az akkumulátor töltése ................................................................................................................13
A fényképezőgép beállítása .......................................................................................................14
10
Kezdeti lépések
A szíj és az objektívsapka felszerelése
Csatlakoztassa az objektívsapkát a szíjhoz, a szíjat pedig a fényképezőgéphez.
Rögzítse a szíjat két helyen.
B
Objektívsapka
Amikor nem használja a fényképezőgépet, védje az objektívet az objektívsapka visszahelyezésével.
11
Kezdeti lépések
A szíj és az objektívsapka felszerelése
Az akkumulátor és a memóriakártya
behelyezése
Akkumulátor rögzítő zár
Kártyafoglalat
• Ügyelve arra, hogy az akkumulátor pozitív és negatív pólusa a megfelelő irányban álljon,
mozdítsa el a narancssárga akkurögzítő zárat (3), és tolja be teljesen az akkumulátort
(4).
• Csúsztassa be a memóriakártyát úgy, hogy az a helyére kattanjon (5).
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort vagy a memóriakártyát ne helyezze be fordítva, mert
ezzel a készülék meghibásodását okozhatja.
• Ha a memóriakártya írásvédelmi kapcsolója le van zárva, nem készíthet képet a
memóriakártyára, nem törölhet róla képet, és nem formázhatja a kártyát.
• A fényképezőgép adatai, beleértve a képeket és a videókat, egyaránt elmenthetők a
memóriakártyára vagy a belső memóriába. Ha a belső memóriát szeretné használni,
távolítsa el a memóriakártyát.
B
Memóriakártya formázása
Ha olyan memóriakártyát helyez az első alkalommal a fényképezőgépbe, amelyet egy másik
eszközzel használtak, formázza ezzel a fényképezőgéppel.
• Ne feledje, hogy a memóriakártya formázása minden képet és egyéb adatot
véglegesen töröl a memóriakártyáról. Ezért a memóriakártya formázása előtt feltétlenül
készítsen másolatot a megtartani kívánt képekről.
• Helyezze be a memóriakártyát a fényképezőgépbe, nyomja meg a d gombot, és válassza a
Beállítás menü (A97) Kártya formázása lehetőségét.
Az akkumulátor és a memóriakártya eltávolítása
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ellenőrizze, hogy a bekapcsolás jelzőfénye és a képernyő
ki legyen kapcsolva, majd nyissa ki az akkumulátor-/kártyafedelet.
• Az akkumulátor kiadásához tolja el az akkurögzítő zárat.
• A memóriakártyát óvatosan nyomja a fényképezőgépbe, ezzel részlegesen kioldja azt.
• Legyen óvatos, amikor a fényképezőgépet, az akkumulátort vagy a memóriakártyát
közvetlenül a fényképezőgép használata után kezeli, mert ezek forróak lehetnek.
• Miközben a készülék egy intelligens eszközzel kommunikál Bluetooth rendszeren
keresztül, a Hálózat menüben (A97) M Küldés kikapcs. állapotban, ekkor a
bekapcsolás jelzőfény még akkor is világítani kezd, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva.
12
Kezdeti lépések
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése
Az akkumulátor töltése
Töltőadapter*
Fali csatlakozó
Bekapcsolás jelzőfény (charge (tölt) feliratú lámpa)
USB-kábel (mellékelve)
* Csatlakozó adaptert is mellékelünk attól függően, hogy a terméket melyik országban vagy
régióban vásárolták. A csatlakozó adapter alakja a vásárlási ország vagy régió szerint eltérő.
• A töltés akkor indul, amikor a fényképezőgépet behelyezett akkumulátorral egy
elektromos fali aljzathoz csatlakoztatják az ábrán látható módon. A bekapcsolás jelzőfénye
(charge feliratú lámpa) lassan villog, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor töltődik.
• Amikor a töltés befejeződött, a bekapcsolás jelzőfénye (töltésjelző lámpa) kikapcsol. Húzza
ki a töltőadaptert az elektromos fali aljzatból, majd csatlakoztassa le az USB-kábelt.
A töltési idő teljesen lemerült akkumulátor esetén kb. 2 óra.
• Az akkumulátor nem töltődik, amikor a bekapcsolás jelzőfénye (töltésjelző lámpa) gyorsan
villog. Ennek lehetséges okai a következők:
- A környezeti hőmérséklet nem alkalmas a töltéshez.
- Az USB-kábel vagy a töltőadapter nincs megfelelően csatlakoztatva.
- Az akkumulátor megsérült.
B
Megjegyzések az USB-kábelre vonatkozóan
• UC-E21 típusútól eltérő USB-kábelt ne használjon. Ha az UC-E21 típusútól eltérő USB-kábelt
használ, az túlmelegedhet, ami tüzet és áramütést okozhat.
• Ellenőrizze a dugaszok alakját és tájolását, és egyenesen csatlakoztassa/húzza ki őket.
13
Kezdeti lépések
Az akkumulátor töltése
B
Megjegyzések az akkumulátor töltésére vonatkozóan
• A fényképezőgép használható az akkumulátor töltése közben, de a töltési idő megnövekszik. A
bekapcsolás jelzőfénye (charge (tölt) feliratú lámpa) a fényképezőgép használata közben
kikapcsol.
• Semmilyen körülmények között se használjon a(z) EH-73P típusú töltőadaptertől eltérő márkájú
vagy modellű hálózati tápegységet, és ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható USB
hálózati tápegységet, illetve mobiltelefonhoz tartozó akkumulátor töltőt. Ezen óvintézkedés be
nem tartása a fényképezőgép túlhevülését és károsodását okozhatja.
A fényképezőgép beállítása
A fényképezőgép első alkalommal történő bekapcsolásakor megjelennek a nyelv és a
fényképezőgép órájának beállítására szolgáló képernyők.
1
Kapcsolja be a fényképezőgépet.
• A választógomb segítségével adja meg a beállításokat.
Választógomb
Felfelé
Balra
Jobbra
Lefelé
Főkapcsoló
k gomb
(választás jóváhagyása)
• Megjelenik a nyelv kiválasztására szolgáló képernyő. A
HI választógomb használatával válasszon ki egy
nyelvet, majd nyomja meg az k gombot. A kijelzett
nyelvek az országtól vagy régiótól függően
eltérhetnek.
Nyelv/Language
Mégse
2
Válassza az Igen lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot.
Kiválasztja az időzónát és
beállítja a dátumot és az időt?
Igen
Nem
Mégse
14
Kezdeti lépések
A fényképezőgép beállítása
3
Jelölje ki az otthoni időzónát, majd
nyomja meg az k gombot.
• A nyári időszámítás beállításához nyomja meg a H
gombot. Bekapcsolás esetén az idő egy órával
korábbra áll be, és a W szimbólum látható. Ha a
kikapcsoláshoz megnyomja az I gombot, a rendszer
későbbre állítja az időt egy órával.
London, Casablanca
Vissza
4
A HI gomb megnyomásával válassza ki a dátumformátumot,
majd nyomja meg az k gombot.
5
Állítsa be a fényképezőgép óráján az
aktuális dátumot és időt, majd nyomja
meg az k gombot.
• A JK gomb megnyomásával jelölje ki az elemeket,
majd a módosításhoz nyomja meg a HI gombot.
• Válassza ki a perc mezőjét, majd nyomja meg az
k gombot a beállítás megerősítéséhez.
6
Dátum és idő
N
H
É
01 01 2019
ó
p
00 00
Szerk.
Ha a rendszer kéri, válassza ki az Igen opciót, majd nyomja meg az
k gombot.
• A beállítás befejeztével a fényképezőgép a fényképezés képernyőre vált.
C
Nyelv beállítása
A nyelv bármikor beállítható a Nyelv/Language pontban, a z Beállítás menüben (A97).
C
Az időzóna és a dátum módosítása
Állítsa be a Időzóna és dátum pontban, a z Beállítás menüben.
Az Időzóna pontban az idő egy órával korábbra van állítva, ha a nyári időszámítás van bekapcsolva,
és egy órával későbbre, ha pedig ki van kapcsolva.
15
Kezdeti lépések
A fényképezőgép beállítása
Alapvető fényképezési és
visszajátszási műveletek
Fényképezés.....................................................................................................................................17
Képek visszajátszása ......................................................................................................................20
Képek törlése....................................................................................................................................21
16
Alapvető fényképezési és visszajátszási műveletek
Fényképezés
A (automatikus) módot mutatjuk be példaként. A (automatikus) mód általános
fényképezésre használható számos különböző helyzetben.
1
Forgassa a módválasztó tárcsát a A
állásba.
• Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése
b: Az akkumulátor töltöttségi szintje magas.
B: Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
• Még készíthető képek száma
Az C felirat jelenik meg, ha a fényképezőgépben nem
található memóriakártya, és a képek a belső
memóriában kerülnek mentésre.
• A s (kijelző) gombbal léptesse a képernyőn az
információkat.
2
25m 0s
500
Akkumulátor töltöttségi
szintjének jelzése
A még
készíthető képek száma
Tartsa a fényképezőgépet mozdulatlanul.
• Az ujjait és más tárgyakat ne helyezzen az objektív, a vaku, az AF-segédfény, a mikrofon és
a hangszóró elé.
17
Alapvető fényképezési és visszajátszási műveletek
Fényképezés
3
Komponálja meg a képet.
• A zoomvezérlő vagy az oldalsó zoomvezérlő mozgatásával módosítsa az objektív
zoompozícióját.
• Ha telefotó pozícióban lévő objektívvel szem elől téveszti a témát, a q (zoom-visszaállító)
gombbal ideiglenesen szélesebbé teheti a látható területet, és könnyebben megtalálhatja
a témát.
Kicsinyítés
Nagyítás
Nagyítás
Kicsinyítés
q gomb
4
Nyomja le félig a kioldógombot.
• A kioldógomb „félig” lenyomása azt jelenti, hogy a
gombot nem nyomja lejjebb, amikor kis ellenerőt
észlel.
• Amikor a téma éles, a fókuszmező vagy az élességjelző
zölden világít.
• Ha a digitális zoomot használja, a fényképezőgép a kép
közepére állítja az élességet, és a fókuszmező nem
jelenik meg.
• Ha a fókuszmező vagy az élességjelző villog, a
fényképezőgép nem tud élességet állítani. Komponálja
újra a képet, majd próbálja meg ismét lenyomni félig a
kioldógombot.
1/250
F 3.3
Fókuszmező
5
Az ujja felemelése nélkül nyomja le
teljesen a kioldógombot.
18
Alapvető fényképezési és visszajátszási műveletek
Fényképezés
B
Megjegyzések a videók és a képek elmentésére vonatkozóan
Képek vagy videók mentésekor egy jelzés látható, amely a még készíthető képek számát vagy a
fennmaradó videorögzítési időt mutatja, vagy pedig a Várjon, amíg a fényképező- gép befejezi
a rögzítést. felirat látható. Ne nyissa fel az akkumulátor-/kártyafoglalat fedelét és ne
távolítsa el a memóriakártyát vagy az elemeket/akkumulátorokat, amikor jelzés villog. Ezzel
adatokat veszthet el, illetve a fényképezőgép vagy a memóriakártya károsodását okozhatja.
C
Az Automatikus kikapcs. funkció
• Ha körülbelül egy percig nem használja a fényképezőgép kezelőszerveit, a képernyő kikapcsol, a
fényképezőgép készenléti módba vált, és a bekapcsolás jelzőfénye villogni kezd. Készenléti
módból további három perc elteltével a fényképezőgép kikapcsol.
• A képernyő bekapcsolásához készenléti módba kapcsolt fényképezőgépnél hajtson végre egy
műveletet, például nyomja meg a főkapcsolót vagy a kioldógombot.
C
Állvány használata
• Az alábbi környezetekben javasolt az állvány használata a fényképezőgép stabilizálására:
- Amikor sötét helyen a vaku le van csukva vagy olyan fényképezés módot használ, amelyben a
vaku nem villan.
- Amikor a zoom a telefotó állásban van
• Ha állványt használ a fényképezőgép stabilizálására, a beállítás menüben (A97) a Fénykép VR
funkciót kapcsolja Ki annak érdekében, hogy megelőzze a funkció által esetlegesen okozott
hibákat.
A vaku használata
Sötét helyszíneken, ellenfényben lévő témák
fényképezésekor, illetve minden más olyan esetben, amikor
szükség van a vaku használatára, nyissa fel a vakut kézzel.
• Ha a kijelzőn a fényképezési képernyő látható, nyomja
meg a választógomb H (m) gombját a vaku mód
beállításához. Ha folyamatos vakuvillanásra van
szüksége, válassza az m (derítő vakuzás) opciót.
• Amikor nem használja, óvatosan lenyomva zárja le a
beépített vakut.
Videók rögzítése
Jelenítse meg a fényképezési képernyőt, és a videó
rögzítésének elindításához nyomja meg a b (e
videofelvétel) gombot. A felvétel befejezéséhez nyomja
meg ismét a b (e) gombot.
19
Alapvető fényképezési és visszajátszási műveletek
Fényképezés
Képek visszajátszása
1
Nyomja meg a c (visszajátszás) gombot
a visszajátszás módba való belépéshez.
• Ha a kikapcsolt fényképezőgépen lenyomva tartja a c
gombot, a fényképezőgép visszajátszási módban
kapcsol be.
2
A választógomb segítségével válassza ki a
megjeleníteni kívánt fényképet.
• A képek közötti gyors görgetéshez tartsa lenyomva a
HIJK gombokat.
• A s (kijelző) gombbal léptesse a képernyőn az
információkat.
• Videó lejátszásához nyomja meg a k gombot.
• Fényképezés módba visszatéréshez nyomja meg a
c gombot vagy a kioldógombot.
• Ha teljes képes visszajátszás módban e látható,
megnyomhatja az k gombot egy effektus
alkalmazásához a képre.
Az előző kép megjelenítése
A következő kép megjelenítése
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Teljes képes visszajátszás módban a
zoomvezérlő g (i) irányba történő
mozgatásával nagyíthatja fel a képet.
x3.0
• Teljes képes visszajátszás módban
mozgassa a zoomvezérlőt f (h)
irányba a kisképes visszajátszás módba
váltáshoz és több kép megjelenítéséhez
a képernyőn.
20
Alapvető fényképezési és visszajátszási műveletek
Képek visszajátszása
1/20
Képek törlése
1
Visszajátszás módban a képernyőn éppen
látható kép törléséhez nyomja meg a
l (törlés) gombot.
2
A választógomb HI oldalával jelölje ki a
kívánt törlési módot, és nyomja meg az
k gombot.
• Ha a kép törlése nélkül szeretne kilépni, nyomja meg a
d gombot.
3
Törlés
Aktuális kép
Kijelölt képek törlése
Összes kép
Válassza ki a Igen lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot.
• A törölt képek nem állíthatók vissza.
1 kép törlése?
Igen
Nem
B
Sorozatfelvétellel készült képek törlése (képsorozat)
• A sorozatfelvételként vagy többsz. exp. világosítással, kreatív
módban vagy saját kollázs funkcióval készített képeket a
készülék képsorozatként menti, és csak a képsorozat első
képe (a kulcskép) jelenik meg visszajátszás módban
(alapbeállítás).
• Amikor a kijelzőn a sorozat képeit képviselő kulcskép látható,
és megnyomja a l gombot, a fényképezőgép a sorozat
összes képét törli.
• Képsorozat egyes elemeinek törléséhez az k gombbal
jelenítse meg a sorozat összes elemét, és nyomja meg a l gombot.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
A fényképezés módban rögzített kép törlése
A fényképezési mód használatakor az utoljára mentett képet a l gombbal törölheti.
21
Alapvető fényképezési és visszajátszási műveletek
Képek törlése
Képkiválasztó képernyő a törlési művelethez
1
A JK választógombbal jelölje ki a törölni
kívánt képet.
Kijelölt képek törlése
• A zoomvezérlőt (A2) mozgassa g (i) irányba a teljes
képes vagy f (h) irányba a kisképes visszajátszáshoz.
Vissza
2
A HI gombbal jelölje ki az ON vagy OFF
lehetőséget.
Kijelölt képek törlése
• Az ON kijelölésekor egy ikon jelenik meg a kijelölt kép
alatt. További képek kijelöléséhez ismételje meg az 1.
és a 2. lépést.
Vissza
3
Nyomja meg az k gombot a kijelölés véglegesítéséhez.
• Megjelenik egy megerősítő párbeszédpanel. A művelet végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
22
Alapvető fényképezési és visszajátszási műveletek
Képek törlése
Fényképezési funkciók
Fényképezési mód kijelölése......................................................................................................24
A (Automatikus) mód ................................................................................................................25
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint) .......................27
Kreatív mód (Képhatások alkalmazása fényképezés közben)........................................39
Intelligens portré mód (az emberi arcok javítása fényképezéskor)..............................41
A Vaku mód Önkioldó, a(z) Makró mód és az Expozíció-kompenzáció beállítása ...46
Vaku mód ..........................................................................................................................................47
Önkioldó ............................................................................................................................................49
Makró mód (Közeli képek készítése)........................................................................................50
Expozíció-kompenzáció (Fényerő beállítása).......................................................................51
A zoom használata .........................................................................................................................52
Élességállítás ....................................................................................................................................54
Alapbeállítások (vaku mód, Önkioldó és makró mód)......................................................59
Fényképezéskor egyidejűleg nem használható funkciók................................................61
23
Fényképezési funkciók
Fényképezési mód kijelölése
A módválasztó tárcsát forgatva igazíthatja a kívánt
fényképezési mód jelét a fényképezőgép vázán található
jelzéshez.
• A (Automatikus) mód
Ebben a módban a legkülönbözőbb körülmények között
készíthetők felvételek.
• y, B, j, e, o, d (Motívumprogram) módok
A fényképezés körülményei alapján válassza valamelyik motívumprogram módot, és a
körülményeknek megfelelő beállításokkal készíthet fényképeket.
- y: Nyomja meg a d gombot és válasszon motívumprogram módot.
- B (auto. prog.-választó): A fényképezőgép felismeri a fényképezés körülményeit,
amikor Ön képet komponál, hogy a körülményeknek megfelelő beállításokkal
készíthessen fényképeket.
- j (éjszakai tájkép): Ezt a módot éjszakai tájképek készítésére használhatja.
- e (éjszakai portré): Olyan esti vagy éjszakai portrékhoz használja, amelyek háttere is
látható.
- o (ellenfény): Ezt a módot ellenfényes témák fényképezésére használhatja.
- d (sport): Ezt a módot sportfotók készítésére használhatja.
• s (Kreatív) mód
A fényképezőgép egy menetben négy képet készít hatásokkal és egyet hatások nélkül.
• F (Intelligens portré) mód
Használja a Glamour retusálás funkciót az emberi arcok javításához a fényképezés során,
és használja a mosoly időzítőt vagy a saját kollázs funkciót a képek elkészítéséhez.
• M (Rövid videó bemutató) mód
A fényképezőgép készít egy legfeljebb 30 másodperc hosszú rövid videót (e 1080/
30p vagy S 1080/25p) úgy, hogy több, néhány másodperc hosszúságú videoklipet
rögzít és kombinál eggyé.
C
Help (Súgó) megjelenítése
A fényképezési módok váltása közben vagy a beállító képernyő megjelenítésekor megjelenik a
funkciók leírása.
A kioldógomb félig történő lenyomásával gyorsan átválthat fényképezési módba. A leírásokat a
beállítás menü Súgó megjelenítése pontjában a Monitorbeállítások segítségével jelenítheti
meg vagy rejtheti el (A97).
24
Fényképezési funkciók
Fényképezési mód kijelölése
A (Automatikus) mód
Ebben a módban a legkülönbözőbb körülmények között
készíthetők felvételek.
• Az automatikus élességállítás fókuszmezője az AF mező
mód beállításától függően változik (A111). Az
alapbeállítás a Célkereső AF (A55).
Az A (Automatikus) módban használható funkciók
•
•
•
•
•
Kreatív szabályzó (A25)
Vaku mód (A47)
Önkioldó (A49)
Makró mód (A50)
Fényképezés menü (A104, 106)
A kreatív szabályzó használata
Fényképezéskor beállíthatja a fényerőt (expozíciókompenzációt), az élénkséget, a
színárnyalatot és az Aktív D-Lighting értéket.
1
Nyomja meg a választógomb K (o)
oldalát.
2
A JK gombbal válasszon ki egy elemet.
• F Színárnyalat: A teljes kép színárnyalatának
módosítása (vörösesebb/kékebb).
• G Élénkség: A teljes kép élénkségének módosítása.
• o Fényerő (Exp. +/-): A teljes kép fényerejének
módosítása.
• J Aktív D-Lighting: Csökkenti a részletveszteséget a
világos és árnyékos területeken. A hatás erősségét a
w (Magas), x (Normál), y (Alacsony) gombbal jelölheti ki.
25
Fényképezési funkciók
A (Automatikus) mód
Fényerő (Exp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
3
A HI gombbal állítsa be a szintet.
• A beállítás hatásának előnézetét megtekintheti a
képernyőn.
• Másik elem beállításához térjen vissza a 2. lépésre.
• Válassza a f Kilépés lehetőséget a csúszka
elrejtéséhez.
• Az összes beállítás törléséhez válassza a
g Visszaállítás lehetőséget, és nyomja meg az
k gombot. Térjen vissza a 2. lépésre, és adja meg újra
a beállításokat.
4
Szabályzó
Fényerő (Exp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
Hisztogram
Nyomja meg az k gombot, ha befejezte a beállítást.
• A beállítások érvénybe lépnek, és a fényképezőgép visszatér a fényképezés képernyőre.
C
A kreatív szabályzó beállításai
• Az Aktív D-Lighting funkció használatakor bizonyos fényképezési körülmények esetén a zajok
(véletlenszerűen elhelyezkedő fényes képpontok, köd, vonalak) elképzelhető, hogy
észrevehetőbben látszódnak, a fényes témák körül sötét árnyékok, a sötét témák körül pedig
fényes területek jelenhetnek meg.
• Az Aktív D-Lighting funkció használatakor a témától függően a fokozatosság hiánya fordulhat
elő.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem használható más funkciókkal (A61).
• Az alábbi beállításokat a fényképezőgép eltárolja a memóriájába, így azok még a fényképezőgép
kikapcsolása után is megmaradnak.
- Színárnyalat
- Élénkség
- Fényerő (Exp. +/-)
- Aktív D-Lighting
• További tudnivalókért lásd az „A hisztogram használata” (A51) részt.
C
Az Aktív D-Lighting és a D-Lighting funkció közötti különbség
• Az Aktív D-Lighting funkció úgy rögzíti a képeket, hogy közben csökkenti a minőségromlást a
fényes területeken, valamint korrigálja a képek tónusát a mentéskor.
• A Visszajátszás menü D-Lighting (A70) beállítása módosítja az elmentett képek tónusát.
26
Fényképezési funkciók
A (Automatikus) mód
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított
paraméterek szerint)
A fényképezés körülményei alapján válassza valamelyik motívumprogram módot, és a
körülményeknek megfelelő beállításokkal készíthet fényképeket.
j Éjszakai tájkép1, 2 (A28),
e Éjszakai portré (A29),
o Ellenfény2 (A30),
d Sport2 (A30)
B (Auto. prog. választó)
(A28)
A fényképezőgép felismeri a
fényképezés körülményeit,
amikor Ön képet komponál,
hogy a körülményeknek
megfelelő beállításokkal
készíthessen fényképeket.
Fordítsa a módválasztó tárcsát
j, e, o vagy d helyzetbe,
majd készítsen képeket.
y
Portré
Tájkép
Többsz. exp. Világosítá
Összejövetel/beltéri
Vízpart
Hó
A Motívumprogram menü megjelenítéséhez nyomja meg a d gombot, és a
választógombbal jelölje ki az alábbi motívumprogramok valamelyikét.
b Portré (alapbeállítás)
k Közeli (A32)
c Tájkép1, 2
u Étel (A33)
U Többsz. exp. Világosítá3 (A31)
m Tűzijáték4, 5 (A33)
f Összejövetel/beltéri2 (A32)
V Egyszerű panoráma2 (A36)
Z Vízpart2
O Háziállat portré (A34)
z Hó2
L Hold2 (A35)
h Naplemente2, 4
l Madárles2 (A35)
1, 2, 4
i Alkonyat/hajnal
1
2
3
4
5
Az élesség végtelenre van állítva.
A fényképezőgép az élességet a kép közepén lévő területre állítja be.
Állvány használata javasolt, mert a záridő hosszú.
Állvány használata javasolt, mert a záridő hosszú. Ha fényképezéskor állványt használ a
fényképezőgép stabilizálására, a Fénykép VR (A138) opciót állítsa Ki értékre a beállítás
menüben.
Az élesség végtelen értéken rögzül.
27
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
A motívumprogramokkal kapcsolatos tanácsok és
megjegyzések
B Auto. prog. választó
• A fényképezőgép felismeri a fényképezés körülményeit, amikor Ön képet komponál, hogy a
körülményeknek megfelelő beállításokkal készíthessen fényképeket.
e
Portré (közeli portré készítéséhez egy vagy két személyről)
b
Portré (portré készítéséhez több személyről, vagy olyan képekhez, ahol a háttér foglalja
el a kompozíció jelentős részét)
f
Tájkép
h
Éjszakai portré* (közeli portré készítéséhez egy vagy két személyről)
c
Éjszakai portré* (portré készítéséhez több személyről, vagy olyan képekhez, ahol a
háttér foglalja el a kompozíció jelentős részét)
g
Éjszakai tájkép*
i
Közeli
j
Ellenfény (nem személyeket tartalmazó témák fényképezéséhez)
d
Ellenfény (portrék készítéséhez)
d
Egyéb fényképezési körülmények
* Egy kép készül hosszú záridővel.
• A fényképezés körülményeitől függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem választja ki a
kívánt beállítást. Ebben az esetben válasszon másik fényképezés módot (A24).
• Ha a digitális zoom működik, a fényképezés mód ikon a d alakra vált.
j Éjszakai tájkép
• A d gomb lenyomásával jelölje ki a Éjszakai tájkép Y Kézben tartva vagy
Z Állvánnyal lehetőségét.
• Y Kézben tartva (alapbeállítás):
- Ha a j ikon a fényképezés képernyőn zölden világít, a kioldógombot teljesen lenyomva
képsorozatot készíthet, amelyet a készülék egyetlen képbe egyesít és ment.
- Amennyiben a fényképezési képernyőn az j ikon fehéren látható, a kioldógomb teljes
lenyomásával készítsen egy képet.
- Miután a kioldógombot teljesen lenyomta, a fényképezőgépet tartsa mozdulatlanul, amíg
egy állókép meg nem jelenik. A fénykép elkészítése után ne kapcsolja ki a fényképezőgépet
addig, amíg a képernyő vissza nem vált a fényképezés képernyőre.
- A mentett képen látható látószög (azaz a keretben látható képterület) szűkebb lehet, mint a
fényképezéskor a képernyőn látható képmező.
- Bizonyos fényképezési körülmények között előfordulhat, hogy a sorozatfelvétel nem
használható.
• Z Állvánnyal:
- A kioldógomb teljes lenyomásakor egy kép készül hosszú záridővel.
- A rázkódáscsökkentés akkor is ki van kapcsolva, ha a beállítás menüben a Fénykép VR
(A138) opció beállítása Be.
28
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
e Éjszakai portré
• Emelje fel a vakut, mielőtt fényképezni kezd.
• A d gomb lenyomásával jelölje ki a Éjszakai portré alatt a Y Kézben tartva vagy
Z Állvánnyal lehetőséget.
• Y Kézben tartva (alapbeállítás):
- Ha a e ikon a fényképezés képernyőn zölden világít, a kioldógombot teljesen lenyomva
képsorozatot készíthet, amelyet a készülék egyetlen képbe egyesít és ment.
- Amennyiben a fényképezési képernyőn az e ikon fehéren látható, a kioldógomb teljes
lenyomásával készítsen egy képet.
- Miután a kioldógombot teljesen lenyomta, a fényképezőgépet tartsa mozdulatlanul, amíg
egy állókép meg nem jelenik. A fénykép elkészítése után ne kapcsolja ki a fényképezőgépet
addig, amíg a képernyő vissza nem vált a fényképezés képernyőre.
- Ha a téma a sorozatfelvétel közben mozog, a képen torzulás, átfedés vagy elmosódás
jelentkezhet.
- Bizonyos fényképezési körülmények között előfordulhat, hogy a sorozatfelvétel nem
használható.
• Z Állvánnyal:
- A kioldógomb teljes lenyomásakor egy kép készül hosszú záridővel.
- A rázkódáscsökkentés akkor is ki van kapcsolva, ha a beállítás menüben a Fénykép VR
(A138) opció beállítása Be.
29
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
o Ellenfény
• A d gombbal a HDR-ben válassza a Be vagy Ki lehetőséget a nagy dinamikatartományú
(HDR) funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához, a fényképezés körülményei szerint.
• Ki (alapbeállítás): A vaku felvillan, hogy a téma ne legyen túl sötét. Emelje fel a vakut, mielőtt
fényképezni kezd.
- Egyetlen fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen a kioldógombot.
• Be: Nagyon világos és nagyon sötét területeket is tartalmazó fényképek készítésekor használja.
- Amennyiben nagy különbség észlelhető a fényes és sötét területek között, a HDR ikon zöldre
vált a fényképezési képernyőn.
- A kioldógomb teljes lenyomásakor a fényképezőgép sorozatfelvételt készít, és a következő
két képet menti:
- Egy nem HDR-kompozit képet
- Egy HDR-kompozit képet, amelyen a túlzott fények valamint árnyékok hatásai
ellensúlyozottak
- Miután a kioldógombot teljesen lenyomta, a fényképezőgépet tartsa mozdulatlanul, amíg
egy állókép meg nem jelenik. A fénykép elkészítése után ne kapcsolja ki a fényképezőgépet
addig, amíg a képernyő vissza nem vált a fényképezés képernyőre.
- A mentett képen látható látószög (azaz a keretben látható képterület) szűkebb lehet, mint a
fényképezéskor a képernyőn látható képmező.
- Bizonyos fényképezési körülmények között fekete árnyék jelenhet meg a nagyon világos
téma körül, vagy világos terület alakulhat ki a sötét téma körül.
- Amennyiben a HDR kompozíció nem valósítható meg, a fényképezőgép egy nem HDR
kompozíciós képet, valamint egy olyan képet ment el, amelyen a D-Lighting kijavította a
sötét területeket (A70).
- Ha csak egy fénykép mentésére elegendő a memória, akkor csak a fényképezéskor a DLighting hatással feldolgozott kép lesz mentve, amelyen a kép sötét részei javítva vannak.
B
A HDR lehetőséggel kapcsolatos megjegyzések
Állvány használata javasolt. Ha fényképezéskor állványt használ a fényképezőgép stabilizálására, a
Fénykép VR (A138) opciót állítsa Ki értékre a beállítás menüben.
d Sport
• A kioldógombot folyamatosan lenyomva tartva a fényképezőgép folyamatosan készít felvételeket.
• A fényképezőgép gyors egymásutánban kb. 7 felvételt tud készíteni, másodpercenként
7,7 kép sebességgel (ha az Képmód beállítása P 4608 × 3456).
• A sorozatfelvétel képkockasebessége a képmód aktuális beállításától, a memóriakártyától és a
fényképezés körülményétől függően lassabb is lehet.
• A második és a további képek élességállítása, expozíciója és színárnyalata az első képre
beállítottal azonos.
30
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
y M U Többszörös exp. Világosítás
• A fényképezőgép rendszeres időközönként több felvételt készít mozgó témákról,
összehasonlítja őket, kombinálja világos területeiket, majd egy képként menti őket. Megörökíti a
fénysávokat, például autólámpák vagy csillagok mozgását.
• A U Többszörös exp. Világosítás kiválasztása után megjelenő képernyőn válassza a
V Éjszakai táj + fénycs., W Éjszakai táj + csillagcs. vagy S Csillagcsíkok lehetőséget.
Opció
Leírás
V Éjszakai táj +
fénycs.
Ezzel az opcióval megörökítheti az autólámpák mozgását az éjszakai tájképen.
• A fényképezőgép az élességet a kép közepén lévő területre állítja be.
• A képek 4 másodperces záridővel készülnek. 50 felvétel elkészültével a
fényképezőgép automatikusan leáll.
• 10 képenként automatikusan készít és elment egy-egy kompozit képet,
amelyben egymásra másolja a a fényképezés indítása óta vett csíkokat.
W Éjszakai táj +
csillagcs.
Ezzel az opcióval megörökítheti a csillagok mozgását éjszakai tájképen.
• Az élesség végtelen értéken rögzül.
• A képek 20 másodpercenként készülnek, kb. 5 másodperces záridővel.
300 felvétel elkészültével a fényképezőgép automatikusan leáll.
• 30 képenként automatikusan készít és elment egy-egy kompozit képet,
amelyben egymásra másolja a a fényképezés indítása óta vett csíkokat.
S Csillagcsíkok
Ezzel az opcióval megörökítheti a csillagok mozgását.
• Az élesség végtelen értéken rögzül.
• A képek 25 másodpercenként készülnek, kb. 5 másodperces záridővel.
300 felvétel elkészültével a fényképezőgép automatikusan leáll.
• 30 képenként automatikusan készít és elment egy-egy kompozit képet,
amelyben egymásra másolja a a fényképezés indítása óta vett csíkokat.
• Két felvétel között a képernyő kikapcsolhat. A bekapcsolás jelzőfénye folyamatosan világít, amíg
ki van kapcsolva a képernyő.
• A fényképezés automatikus befejezés előtti leállításához nyomja meg az k gombot, miközben
a képernyő bekapcsolt állapotban van.
• Amikor megörökítette a kívánt fénycsóvákat, fejezze be a fényképezést. Ha folytatja a
fényképezést, a kompozíció egyes részletei elveszhetnek.
• A készülék a fényképezés közben automatikusan elmentett képeket és a végén összeállított
kompozit képet sorba rakja, és az első mentett képet használja kulcsképként (A67).
31
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
B
Megjegyzések a többsz. exp. kapcsán Világosítás
• A fényképezőgép nem tud felvételt készíteni, amennyiben nincs behelyezve memóriakártya.
• A fényképezés befejezése előtt ne fordítsa el a módválasztó tárcsát, és ne távolítsa el a
memóriakártyát.
• Használjon megfelelően feltöltött akkumulátort, hogy a fényképezőgép ne kapcsoljon ki
váratlanul.
• Expozíciókompenzáció nem használható (A51).
• A W Éjszakai táj + csillagcs. vagy a S Csillagcsíkok funkciók használatakor a zoomos
telefotó pozíciója egy kb. 500 mm-es objektívéval egyenértékű látószögre korlátozódik
(35mm-es [135] formátumban).
• A rázkódáscsökkentés a Beállítás menü Fénykép VR (A138) beállításának értékétől függetlenül
ki van kapcsolva.
C
Hátralevő idő
A képernyőn ellenőrizheti a fényképezés automatikus
befejeződéséig hátralevő időt.
10m 0s
Felvétel befejez.
y M f Összejövetel/beltéri
• A fényképezőgép rázkódásának hatásait a fényképezőgépet szilárdan tartva kerülheti el. Ha
fényképezéskor állványt használ a fényképezőgép stabilizálására, a Fénykép VR (A138)
opciót állítsa Ki értékre a beállítás menüben.
y M k Közeli
• A makró mód (A50) engedélyezve van, és a fényképezőgép automatikusan a legközelebbi
pozícióra nagyít, amelyre a fényképezőgép képes beállítani az élességet.
• Mozgathatja a fókuszmezőt. Nyomja meg az k gombot, a választógomb HIJK oldalával
mozgassa a fókuszmezőt, és nyomja meg az k gombot a beállítás alkalmazásához.
32
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
y M u Étel
• A makró mód (A50) engedélyezve van, és a fényképezőgép automatikusan a legközelebbi
pozícióra nagyít, amelyre a fényképezőgép képes beállítani az élességet.
• A színárnyalatot a választógomb HI oldalát megnyomva
módosíthatja. A színárnyalat-beállítást a fényképezőgép
eltárolja a memóriájába, és még a fényképezőgép
kikapcsolása után is megmarad.
• Mozgathatja a fókuszmezőt. Nyomja meg az k gombot, a
választógomb HIJK oldalával mozgassa a fókuszmezőt,
és nyomja meg az k gombot a beállítás alkalmazásához.
25m 0s
500
y M m Tűzijáték
• A záridő mindig 4 másodperc.
• A zoomos telefotó pozíciója egy kb. 500 mm-es objektívéval egyenértékű látószögre
korlátozódik (35mm-es [135] formátumban).
• Expozíciókompenzáció nem használható (A51).
33
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
y M O Háziállat portré
• Ha a fényképezőgépet kutyára vagy macskára irányítja, a fényképezőgép felismeri a kutya vagy
a macska arcát, és arra állítja be az élességet. Alapbeállítás szerint a zár automatikusan kiold
kutya vagy macska arcának észlelésekor (Háziá. port. auto. kiold.).
• A O Háziállat portré kiválasztása után megjelenő képernyőn válassza az U Egy kép vagy a
V Sorozatfelvétel lehetőséget.
- U Egy kép: Kutya vagy macska arcának észlelésekor a fényképezőgép egy felvételt készít.
- V Sorozatfelvétel: Kutya vagy macska arcának észlelésekor a fényképezőgép
sorozatfelvétellel három képet készít.
B
Háziállatportré, automatikus kioldás
A választógomb megnyomásakor az alábbi beállítások állíthatók be J (n).
• Y Háziá. port. auto. kiold.: Amikor a fényképezőgép egy kutya vagy egy macska arcát észleli,
automatikusan kioldja a zárat.
- A Háziá. port. auto. kiold. funkció öt felvétel készítése után k beállításra változik.
- A zárat a kioldógomb megnyomásával is kioldhatja. A V Sorozatfelvétel funkció
kiválasztásakor a kioldógomb teljes és folyamatos lenyomása közben a fényképezőgép
sorozatfelvételben készíti a képeket.
• k: A fényképezőgép a kioldógomb teljes lenyomásakor kioldja a zárat.
- A fényképezőgép ráfókuszál a kutya, macska vagy ember arcára, ha azt észleli.
- A V Sorozatfelvétel funkció kiválasztásakor a kioldógomb teljes és folyamatos lenyomása
közben a fényképezőgép sorozatfelvételben készíti a képeket.
B
Fókuszmező
• Amikor a fényképezőgép arcot érzékel, az arc egy sárga
keretben jelenik meg. Amikor a fényképezőgép egy kettős
keretben (fókuszmező) megjelenített arcra állítja az élességet,
a kettős keret színe zöldre változik. Abban az esetben, ha a
fényképezőgép nem érzékel arcokat, a kép közepén lévő
témára állítja az élességet.
• Bizonyos fényképezési körülmények esetén előfordulhat,
hogy a fényképezőgép nem ismeri fel a kutya, macska vagy
ember arcát, és helyette más téma jelenik meg egy kereten
belül.
34
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
25m 0s
500
y M L Hold
• A nagy látószögű zoom pozícióban a megjelenő kompozíciós keret a 35mm-es [135]
formátumban 1440 mm-es objektívvel egyenértékű látószöget jelzi. Ha a Holdat komponálja a
kompozíciós keretbe és megnyomja az k gombot, a látószög 1440 mm-es objektív
látószögével lesz egyenértékű.
• A színárnyalatot a választógomb HI oldalát megnyomva módosíthatja. A
színárnyalat-beállítást a fényképezőgép eltárolja a memóriájába, és még a fényképezőgép
kikapcsolása után is megmarad.
• Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (A51) a fényképezés körülményeinek
megfelelően (például hogy növekvő vagy fogyó holdról készít képet).
y M l Madárles
• A l Madárles kiválasztása után megjelenő képernyőn válassza az U Egy kép vagy a
V Sorozatfelvétel lehetőséget.
• U Egy kép: A fényképezőgép a kioldógomb minden egyes lenyomásakor egyetlen képet
készít.
• V Sorozatfelvétel: A kioldógombot folyamatosan lenyomva tartva a fényképezőgép
folyamatosan készít felvételeket.
A fényképezőgép gyors egymásutánban kb. 7 felvételt tud készíteni, másodpercenként 7,7 kép
sebességgel (ha az Képmód beállítása P 4608 × 3456).
• A nagy látószögű zoom pozícióban a megjelenő kompozíciós keret a 35mm-es [135]
formátumban 800 mm-es objektívvel egyenértékű látószöget jelzi. Ha madarat komponál a
kompozíciós keretbe és megnyomja a k gombot, a látószög 800 mm-es objektív látószögével
lesz egyenértékű.
35
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
Fényképezés az Egyszerű panoráma funkcióval
Állítsa be a módválasztó tárcsát a következők szerint: y M d gomb M
V (Egyszerű panoráma) M k gomb
1
2
Válassza a W Normál vagy a
X Széles lehetőséget fényképezési
tartományként, és nyomja meg az
k gombot.
Egyszerű panoráma
Normál
Széles
Komponálja meg a panorámakép első
szélét, majd az élesség beállításához
nyomja meg félig a kioldógombot.
• A zoompozíció nagy látószögű állásban rögzül.
• A fényképezőgép a kép közepére állítja az élességet.
25m 0s
500
3
Nyomja le teljesen a kioldógombot, majd
engedje fel azt.
• A KLJI a fényképezőgép mozgatásának irányát
jelzi.
4
A fényképezőgépet lassan mozgassa a
négy irány egyikébe, amíg a jelzés a
végére nem ér.
• Amikor a fényképezőgép érzékeli a mozgás irányát,
elkezdi a fényképezést.
• A fényképezés befejeződik, amikor a fényképezőgép
rögzítette a megadott fényképezési tartományt.
• A fényképezés befejezéséig az élesség és az expozíció
is rögzítve vannak.
36
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
Vezető
Példa a fényképezőgép bemozdulására
• A testét forgástengelynek használva mozgassa lassan a
fényképezőgépet egy ív mentén a jelzés (KLJI)
irányába.
• Ha a vezető 15 másodpercen belül (a W Normál
kiválasztásakor) vagy 30 másodpercen belül (a X
Széles kiválasztásakor) nem éri el a szélt, a fényképezés
leáll.
B
Megjegyzések az Egyszerű panoráma módban való fényképezésre
vonatkozóan
• Az elmentett kép szélessége kisebb lesz, mint a fényképezéskor a képernyőn látható.
• Ha a fényképezőgép túl gyorsan mozog vagy túl sokat rázkódik, illetve ha a téma túl egységes (pl.
falak vagy sötétség), hiba történhet.
• Ha a fényképezés leáll, mielőtt a fényképezőgép eléri a panorámatartomány felét, a
fényképezőgép nem menti el a panorámaképet.
C
Az Egyszerű panorámafelvétel mérete
Négyféle maximum képméret lehetséges (képpontszámban) a következők szerint. Ha a
fényképezőgépnek sikerült a panorámatartomány felénél többet rögzíteni, de nem a teljes
tartományt, a kép kisebb lesz, mint az alábbiakban feltüntetett érték.
W Normál beállításnál
4800
920
1536
X Széles beállításnál
9600
920
1536
37
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
Visszajátszás az Egyszerű panoráma funkcióval
Váltson visszajátszás módba (A20), teljes képes
visszajátszás módban jelenítse meg az egyszerű panoráma
funkcióval készített képet, majd nyomja meg az k gombot
a kép görgetéséhez a fényképezéskor használt irányba.
4/4
0004.JPG
15/11/2019 15:30
A visszajátszás vezérlőelemei visszajátszás közben a
képernyőn láthatók. A választógomb JK oldalának
használatával válasszon egy vezérlőelemet, majd nyomja
meg az k gombot az alábbi műveletek végrehajtásához.
Funkció
Ikon
Leírás
Visszatekerés
A
Tartsa lenyomva az k gombot a videogörgető visszatekeréséhez.
Gyors előre
B
Tartsa lenyomva az k gombot a videogörgető gyors
előretekeréséhez.
A visszajátszás szüneteltetése. Az alább felsorolt műveletek
szüneteltetés közben hajthatók végre.
Szünet
Befejez
B
E
G
C
Tartsa lenyomva az k gombot a visszatekeréshez.
D
Tartsa lenyomva az k gombot a görgetéshez.
F
Az automatikus görgetés folytatása.
Visszatérés teljes képes visszajátszás módba.
Megjegyzések az egyszerű panoráma képeivel kapcsolatban
• A képek ezen a fényképezőgépen nem szerkeszthetők.
• Előfordulhat, hogy más gyártmányú vagy márkájú digitális fényképezőgéppel készült egyszerű
panorámafényképeket ez a fényképezőgép nem képes visszajátszáskor görgetni vagy nagyítani.
B
Megjegyzések a panorámaképek nyomtatására vonatkozóan
A nyomtató beállításaitól függően előfordulhat, hogy a teljes képet nem lehet kinyomtatni.
Ezenfelül, a nyomtatást nem biztos, hogy a nyomtató támogatja.
38
Fényképezési funkciók
Motívumprogrammód (fotózás előre beállított paraméterek szerint)
Kreatív mód (Képhatások alkalmazása
fényképezés közben)
A fényképezőgép egy menetben négy képet készít
hatásokkal és egyet hatások nélkül.
• A fényképezőgép a kép közepére állítja az élességet.
1
Nyomja meg az k gombot.
Változatok
• Megjelenik a képhatás-kategóriaválasztó képernyő.
25m 0s
Effektus kiv.
2
A HI választógombbal jelölje ki a kívánt
képhatás kategóriáját, és nyomja meg az
k gombot.
500
Változatok
• A választható beállítások a következők: Változatok,
25m 0s
Kiválasztott szín (vörös), Kiválasztott szín (zöld),
Kiválasztott szín (kék), Fényes (alapbeállítás),
Árnyékos, Emlék, Klasszikus vagy Sötét.
Kész
500
• Képhatás-kategória kiválasztásakor a képhatások
nélküli kép a képernyő felső részén jelenik meg. A képernyő alsó részén négy,
képhatásokkal módosított képtípus jelenik meg.
• Videóknál csak egy képhatástípus alkalmazható. Nyomja meg az JK gombot a kívánt
képhatás kiválasztásához, ezután nyomja meg az k gombot.
3
A felvétel elkészítéséhez nyomja meg a kioldógombot vagy a b
(e videofelvétel) gombot.
• Az öt elmentett képet a készülék sorozatként kezeli. Egyikük, amelyen alkalmazva van a
képhatás, a kulcskép (A67).
B
Megjegyzések a Kreatív móddal kapcsolatban
Ha képhatás kategóriaként a Változatok lehetőséget választotta, a Videobeállítások (A117)
attól függően nem elérhető, hogy melyik képhatást szeretné alkalmazni egy videóra.
39
Fényképezési funkciók
Kreatív mód (Képhatások alkalmazása fényképezés közben)
A Kreatív módban használható funkciók
•
•
•
•
•
Vaku mód (A47)
Önkioldó (A49)
Makró mód (A50)
Expozíció-kompenzáció (A51)
Fényképezés menü (minden fényképezési módban elérhető) (A104)
40
Fényképezési funkciók
Kreatív mód (Képhatások alkalmazása fényképezés közben)
Intelligens portré mód (az emberi arcok javítása
fényképezéskor)
Az emberi arcok javításához készíthet képet a glamour
retusálás funkcióval.
1
Nyomja meg a választógomb K oldalát.
2
Alkalmazzon egy hatást.
Szabályzó
• A JK gombbal válassza ki a kívánt hatást.
• A HI gombbal válassza ki a hatás erősségét.
• Egyszerre több hatást is alkalmazhat.
B Bőrlágyítás, l Alapozó smink, Q Lágy,
G Élénkség, o Fényerő (Exp. +/-)
• Válassza a f Kilépés lehetőséget a csúszka
elrejtéséhez.
• A kívánt képhatások konfigurálását követően nyomja
meg az k gombot, vagy válassza ki a f Kilépés
lehetőséget.
Bőrlágyítás
5
4
3
2
1
OFF
Hatások
3
Komponálja meg a képet, majd nyomja le a kioldógombot.
B
Megjegyzések az Intelligens portré módról
• A hatás erőssége eltérhet a fényképezési képernyőn lévő kép és a mentett kép esetében
különböző lehet.
• A Lágy beállításakor néhány Videobeállítások (A117) nem elérhető.
C
Glamour retusálás beállításai
A Fényerő (Exp. +/-) kiválasztásakor egy hisztogram jelenik meg.
További tudnivalókért lásd az „A hisztogram használata” (A51) részt.
41
Fényképezési funkciók
Intelligens portré mód (az emberi arcok javítása fényképezéskor)
Az Intelligens portré módban használható funkciók
•
•
•
•
•
•
Glamour retusálás (A41)
Mosoly időzítő (A43)
Saját kollázs (A44)
Vaku mód (A47)
Önkioldó (A49)
Intelligens portré menü (A115)
Bőrlágyítás és Alapozó smink funkciók használata
A következő fényképezési módokban emberi arc érzékelésekor a fényképezőgép lágyítja az
arcbőrtónusokat (legfeljebb három arcon) a kép elmentése előtt.
• Ha az Intelligens portré üzemmódban a(z) Bőrlágyítás vagy a(z) Alapozó smink
funkció van beállítva, a fényképezőgép - ha emberi arcokat észlel - a felvétel mentése
előtt (legfeljebb három arc) feldolgozza a felvételt, vagyis lágyítja az arcbőr tónusát vagy
az arcbőr színét.
• A(z) Bőrlágyítás funkció képhatásait B (Auto. prog. választó), e (Éjszakai portré) vagy
Portré üzemmódokban történő fényképezés esetén is alkalmazza a készülék. A képhatás
erőssége nem módosítható.
• Ezen kívül a(z) Bőrlágyítás, illetve a(z) Alapozó smink képhatásai a(z) Glamour
retusálás funkción belül a fényképezés után a visszajátszás menüben is alkalmazhatók
(A71).
B
Megjegyzések a Bőrlágyítás és Alapozó smink funkciókkal kapcsolatosan
• A képek mentése a fényképezés után a megszokottnál több időbe telhet.
• Bizonyos fényképezési feltételek mellett a kívánt hatás nem érhető el, illetve a képhatások a kép
azon területein érvényesülhetnek, ahol nem látható arc.
42
Fényképezési funkciók
Intelligens portré mód (az emberi arcok javítása fényképezéskor)
A mosoly időzítő használata
Amikor megnyomja a választógomb J oldalát a
a Mosoly időzítő kiválasztásához, és megnyomja az
k gombot, a fényképezőgép mosolygó arc érzékelésekor
automatikusan kioldja a zárat.
• A mosoly időzítő (A41) kiválasztása előtt állítsa be a
glamour retusálás funkciót.
• Amikor egy kép elkészítéséhez megnyomja a
kioldógombot, a mosoly időzítő kikapcsol.
B
Mosoly időzítő
Megjegyzések a mosoly időzítővel kapcsolatban
Bizonyos fényképezési körülmények esetén elképzelhető, hogy a fényképezőgép nem ismeri fel az
arcokat, illetve a mosolyt (A56). A kioldógomb szintén használható a fényképezéshez.
C
Ha az önkioldó jelzőfény villog
Ha mosoly időzítőt használ, az önkioldó jelzőfény villog, ha a fényképezőgép felismer egy arcot, és
gyorsan villog a zár kioldása után.
43
Fényképezési funkciók
Intelligens portré mód (az emberi arcok javítása fényképezéskor)
A Saját kollázs funkció használata
A fényképezőgép bizonyos időközönként elkészít egy négy
vagy kilenc kép alkotta sorozatot, és azt egy képkockából
álló képként (kollázs képként) menti el.
1
Nyomja meg a választógomb J oldalát a
n Saját kollázs lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja meg az
k gombot.
Saját kollázs
• Megjelenik egy megerősítő párbeszédpanel.
• Ha megnyomja a d gombot és kiválasztja a Saját
kollázs lehetőséget a J gomb megnyomása előtt,
konfigurálhatja a Képek száma, Időköz és Zár
hangja (A115) beállításait.
• Ha fényképezéskor használni szeretné a glamour
retusálás funkciót, még a saját kollázs (A41)
kiválasztása előtt állítsa be a hatást.
2
Készítsen egy képet.
• Amikor megnyomja a kioldógombot, elindul a
visszaszámlálás (kb. öt másodperc), majd a zár
automatikusan kiold.
• A fényképezőgép a többi kép elkészítéséhez
automatikusan kioldja a zárat. A fényképezés előtt
elindul egy körülbelül három másodperces
2
visszaszámlálás.
• A képek számát a U jelzi a képernyőn. Ez fényképezés közben sárga színű, a fényképezés
után pedig fehér színűre vált.
3
A Képek száma alatt beállított számú felvétel elkészültekor
megjelenő képernyőn válassza a Igen lehetőséget, és nyomja meg
az k gombot.
• A fényképezőgép elmenti a kollázsképet.
• Az egyes képek a kollázskép mellett külön képként is tárolva lesznek. Ezeket a képeket
sorozatként csoportosítja a készülék, és a sorozat kulcsképe a kollázskép lesz (A67).
• A Nem választásakor a gép nem menti el a kollázsképet.
44
Fényképezési funkciók
Intelligens portré mód (az emberi arcok javítása fényképezéskor)
B
Megjegyzések a Saját kollázs funkcióval kapcsolatban
• A második és a további képek expozíciója és színárnyalata az első képre beállítottal azonos.
• Ha elvégzi a lent felsorolt műveleteket, még mielőtt a fényképezőgép elkészítette volna a
megadott számú képet, a fényképezés megszakad és a kollázskép nem lesz elmentve. A
fényképezés megszakadása előtt készített képek külön képekként kerülnek mentésre.
- A kioldógomb lenyomása
- A vaku felnyitása vagy lecsukása
- A módválasztó tárcsa elforgatása
- A főkapcsoló megnyomása
• Amennyiben a felvételek a(z) Dátumbélyegző (A136) funkcióval készültek, a dátum és idő
csak az elkészült felvétel jobb alsó sarkára kerül rá. A dátum és idő nem nyomtatható rá az
elkészült felvételben lévő összes képre.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem használható más funkciókkal (A61).
45
Fényképezési funkciók
Intelligens portré mód (az emberi arcok javítása fényképezéskor)
A Vaku mód Önkioldó, a(z) Makró mód és az
Expozíció-kompenzáció beállítása
Amikor a fényképezés képernyő látható, megnyomhatja a választógomb H (m) J (n)
I (p) K (o) oldalát az alábbi funkciók beállításához.
1
2
4
3
1
Vaku mód
Amikor a vaku fel van nyitva, kiválaszthatja a fényképezési körülményeknek megfelelő vaku
módot.
A(z) m (derítő vakuzás) kiválasztásakor minden esetben bekapcsol a vaku.
2
Önkioldó
A fényképezőgép a kioldógomb lenyomása után a késleltetéshez beállított másodpercek
letelte után kioldja a zárat.
3
Makró mód
Használja a makró módot közeli képek készítésekor.
4
• Kreatív szabályzó
Amikor a fényképezési mód értéke A, a fényképezéshez beállíthatja a fényerőt
(expozíciókompenzáció), az élénkséget, a színárnyalatot, valamint az aktív D-Lighting
értékét.
• Expozíció-kompenzáció
Ha a fényképezési mód eltér a(z) A módtól, beálllíthatja a fényerőt
(expozíciókompenzáció).
A módosítható funkciók a fényképezés módtól függően változnak.
46
Fényképezési funkciók
A Vaku mód Önkioldó, a(z) Makró mód és az Expozíció-kompenzáció
beállítása
Vaku mód
Amikor a vaku fel van nyitva, kiválaszthatja a fényképezési körülményeknek megfelelő vaku
módot.
1
Nyissa fel a vakut kézzel.
• Lenyomott helyzetében a vaku nem működik és a S
ikon látható.
2
Nyomja meg a választógomb H (X)
oldalát.
3
Válassza ki a kívánt vaku módot (A48), és
nyomja meg az k gombot.
Automatikus
• Ha nem hagyja jóvá a beállítást az k gombbal, a
kiválasztott beállítást a készülék nem fogja alkalmazni.
B
A vaku készenléti jelzőfénye
A vaku töltése közben a Q ikon villog. A fényképezőgéppel nem
lehet fényképezni. Amikor a töltés befejeződött, a kioldógomb
félig történő lenyomásakor a Q ikon folyamatosan világít.
25m 0s
500
Vaku készenléti jelzőfénye
47
Fényképezési funkciók
Vaku mód
Elérhető vaku módok
U
Automatikus
A vaku szükség esetén, például gyenge megvilágításnál villan.
• A vakumód jelzője csak közvetlenül a beállítás után jelenik meg a fényképezés
képernyőn.
V
Autom., vörössz.-hatás csökk.
A vaku miatt fellépő vörösszemhatás csökkentése a portrékon.
X
Derítés
A vaku minden fényképezéskor villan. Árnyékos helyek, ellenfényben levő témák
„derítésére” (megvilágítására) alkalmas.
Y
Hosszú záridős szinkron
Olyan esti vagy éjszakai portrékhoz használható, amelyek háttere is látható. A vaku
villan, ha meg kell világítani a főtémát vagy éjszakai, illetve gyengén megvilágított
háttér fényképezéséhez a készülék hosszú záridőt használ.
B
Megjegyzések a vakus fényképezéssel kapcsolatban
Ha nagy látószögű zoompozícióval használja a vakut, a kép széle sötéten jelenhet meg, a
fényképezési távolságtól függően.
A helyzet javítható azáltal, ha kicsit a telefotó pozíció felé mozdítja a zoom pozícióját.
C
A vaku mód beállítása
• A beállítás egyes fényképezés módokhoz esetleg nem használható (A59).
• Az A (automatikus) módban alkalmazott beállítás a fényképezőgép kikapcsolása után is
megmarad.
C
Vörösszemhatás-csökkentés
Ha a fényképezőgép a kép mentése közben „vörös szemet” érzékel, az érintett területet a fájl
mentése közben feldolgozza a vörösszemhatás-csökkentés érdekében.
Fényképezés közben vegye figyelembe az alábbiakat:
• A szokásosnál hosszabb időbe telhet a fényképek elmentése.
• A vörösszemhatás-csökkentés nem minden esetben jár a várt eredménnyel.
• Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a vörösszemhatás-csökkentés tévesen a kép többi részére is
kiterjed. Ilyen esetben válasszon másik vakumódot, és készítse el újra a felvételt.
48
Fényképezési funkciók
Vaku mód
Önkioldó
A fényképezőgép a kioldógomb lenyomása után a késleltetéshez beállított másodpercek
letelte után kioldja a zárat.
Ha fényképezéskor állványt használ a fényképezőgép stabilizálására, a Fénykép VR (A138)
opciót állítsa Ki értékre a beállítás menüben.
1
Nyomja meg a választógomb J (n)
oldalát.
2
Válassza ki, hogy a zár kioldásáig hány
másodperc teljen el, és nyomja meg az k
gombot.
Önkioldó
• n10s (10 másodperc): Használja fontos eseményeken,
például esküvőkön.
• n3s (3 másodperc): Használja a fényképezőgép
rázkódásának elkerülése érdekében.
• Ha nem hagyja jóvá a beállítást az k gombbal, a kiválasztott beállítást a készülék nem
fogja alkalmazni.
3
Komponálja meg a képet, majd nyomja le félig a kioldógombot.
• Ellenőrizze, hogy a téma az élesség középpontjában van-e.
4
Nyomja le teljesen a
kioldógombot.
9
• A visszaszámlálás elindul. Az önkioldó
jelzőfény villog, majd körülbelül egy
másodperccel a zár kioldása előtt
folyamatosan kezd világítani.
• A visszaszámlálás leállításához nyomja le
újra a kioldógombot.
C
1/250
F 3.3
Az Önkioldó beállítása
• A beállítás egyes fényképezés módokhoz esetleg nem használható (A59).
• A beállítás menüben lévő Önkioldó: kioldás után (A137) funkció segítségével beállítható,
hogy a készülék visszavonja-e az önkioldót, miután a fényképezéshez már felhasználta azt.
49
Fényképezési funkciók
Önkioldó
Makró mód (Közeli képek készítése)
Használja a makró módot közeli képek készítésekor.
1
Nyomja meg a választógomb I (p)
oldalát.
2
Válassza ki a o lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot.
Makró mód
• Ha nem hagyja jóvá a beállítást az k gombbal, a
kiválasztott beállítást a készülék nem fogja alkalmazni.
3
A zoomvezérlő használatával állítsa a
zoomarányt olyan állásba, ahol a F és a
zoom kijelző zöld színben látható.
• Ha a zoomarány olyan pozícióban van, melynél az F és a zoom kijelző zöld színben
látható, a fényképezőgép az objektívtől akár körülbelül 10 cm távolságra levő témára is
képes beállítani az élességet. Amikor a zoom a G jelzés megjelenítésénél nagyobb
látószögű pozíciónál van, a fényképezőgép az objektívtől legalább 1 cm távolságra lévő
témákra is tud élességet állítani.
C
A makró mód beállítása
• A beállítás egyes fényképezés módokhoz esetleg nem használható (A59).
• Az A (automatikus) módban alkalmazott beállítás a fényképezőgép kikapcsolása után is
megmarad.
50
Fényképezési funkciók
Makró mód (Közeli képek készítése)
Expozíció-kompenzáció (Fényerő beállítása)
Állíthat a kép általános fényerején.
1
Nyomja meg a választógomb K (o)
oldalát.
• Intelligens portré fényképezés módban a glamour
retusálás képernyő jelenik meg az
expozíciókompenzáció képernyő helyett (A41).
• A (auto) fényképezés módban van a kreatív szabályzó jelenik meg az
expozíciókompenzáció képernyő helyett (A25).
2
Válasszon ki egy ellensúlyozási értéket, és
nyomja meg az k gombot.
Expozíció-kompenzáció
+2.0
• A kép világosabbá tételéhez állítson be pozitív (+)
értéket.
• A kép sötétebbé tételéhez állítson be negatív (–)
értéket.
• Az ellensúlyozási értéket a készülék akkor is alkalmazza,
ha nem nyomja meg az k gombot.
+0.3
-2.0
Hisztogram
C
Az Expozíció-kompenzáció beállítása
Az expozíciókompenzáció nem használható az alábbi üzemmódokban:
• Többszörös exp. Világosítás
• Tűzijáték
C
A hisztogram használata
A hisztogram olyan grafikon, amely a tónusok eloszlását mutatja a képen. Ezt használhatja
útmutatásként, amikor expozíciókompenzációt használ és vaku nélkül fényképez.
• A vízszintes tengely felel meg a képpont fényerejének; a sötét tónusok balra, a világosak pedig
jobbra helyezkednek el. A függőleges tengely mutatja a képpontok számát.
• Az expozíciókompenzáció értékének növelésével a tónuseloszlás jobbra tolódik, csökkentésével
pedig balra.
51
Fényképezési funkciók
Expozíció-kompenzáció (Fényerő beállítása)
A zoom használata
A zoomvezérlő vagy az oldalsó zoomvezérlő mozgatásakor az objektív és a zoom pozíciója
változik.
• Nagyítás: Mozgassa a g irányba
• Kicsinyítés: Mozgassa a f irányba
A fényképezőgép bekapcsolásakor a zoom a maximális nagylátószögű helyzetbe áll be.
Kicsinyítés
Nagyítás
Nagyítás
Kicsinyítés
• A zoomvezérlő vagy az oldalsó
zoomvezérlő mozgatásakor a fényképezési
képernyőn egy zoom kijelző, a
Optikai
Digitális
gyújtótávolság (35mm-es [135]
zoom
zoom
formátumban) és a digitális zoom
nagyítása látható.
• A digitális zoom – ami lehetővé teszi a téma további, a maximális optikai zoomarány
körülbelül legfeljebb 4×-eséig való nagyítását – a zoomvezérlőnek vagy az oldalsó
zoomvezérlőnek g irányba mozgatásával és ott tartásával aktiválható, amikor a
fényképezőgép a maximális optikai zoom pozícióban van.
• Ha a zoomvezérlőt bármely irányban teljes mértékben elmozdítja, azzal gyorsan
beállítható a zoom (a zoom az oldalsó zoomvezérlő teljes elmozgatása esetén sem
állítódik be gyorsan).
• ML-L7 távvezérlő használata esetén (külön kapható) a fényképezőgép a távvezérlőn lévő
+ gomb hatására nagyítani kezd, a – gomb hatására pedig kicsinyíteni.
C
Digitális zoom és Dynamic Fine Zoom
A zoom kijelző kék színűre vált, amikor a digitális zoom aktív, és sárga színűre vált, amikor a nagyítást
tovább növeli.
• A zoom kijelző kék színű: A képminőség nem romlik észrevehetően a Dynamic Fine Zoom
használatakor.
• A zoom kijelző sárga színű: Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a képminőség észrevehetően
rosszabb, mint amikor a zoom kijelző kék színű.
• Amikor a kép mérete kisebb, a zoom kijelző nagyobb tartományban marad kék színű.
• A zoom kijelző esetleg nem vált kék színűre bizonyos sorozatfelvétel beállítások vagy más
beállítások használatakor.
52
Fényképezési funkciók
A zoom használata
A zoomvisszaállító használata
Ha telefotó pozícióban lévő objektívvel szem elől téveszti a témát, a q (zoom-visszaállító)
gombbal ideiglenesen szélesebbé teheti a látható területet, és könnyebben megtalálhatja a
témát.
360mm
25m 0s
500
q gomb
Kompozíciós keret
• A q gombot lenyomva tartva komponálja meg a témát a fényképezés képernyő
kompozíciós keretében. A látható terület módosításához mozgassa a zoomvezérlőt vagy
az oldalsó zoomvezérlőt, miközben nyomva tartja a(z) q gombot.
• Engedje fel a q gombot az eredeti zoom pozícióba való visszaállításhoz.
• A visszaugró zoom az alábbi helyzetekben nem elérhető.
- A kioldógomb félig történő nyomva tartása esetén
- Videofelvétel közben
53
Fényképezési funkciók
A zoom használata
Élességállítás
A kioldógomb
Nyomja le
félig
A kioldógomb „félig” lenyomása azt jelenti, hogy a gombot nem
nyomja lejjebb, amikor kis ellenerőt észlel.
• Az élesség és expozíció (záridő és f-érték) a kioldógomb félig
történő lenyomásakor áll be. Az élesség és az expozíció
mindaddig rögzített marad, amíg a kioldógombot félig
lenyomva tartja.
• A fókuszmező a fényképezés módtól függően változik.
Nyomja le
teljesen
A kioldógomb „teljes” lenyomása azt jelenti, hogy ütközésig
lenyomja azt.
• A zár a kioldógomb teljes lenyomásakor old ki.
• Ne nyomja le nagy erővel a kioldógombot, mert a
fényképezőgép ettől bemozdulhat és a kép elmosódottá
válhat. Finoman nyomja le a gombot.
54
Fényképezési funkciók
Élességállítás
Célkereső AF használata
Ha a(z) AF mező mód (A111) lehetőség Célkereső AF beállításra van állítva A
(automatikus) módban, a fényképezőgép a kioldógomb félig történő lenyomásakor az
alábbi módon állítja be az élességet.
• A fényképezőgép érzékeli a főtémát, és arra állítja be az
élességet. Amikor a téma éles, a fókuszmező zölden
világít. Ha emberi arcot érzékel, a fényképezőgép
automatikusan arra állítja be az élességet.
1/250
F 3.3
Fókuszmezők
• Ha nem érzékel főtémát, a fényképezőgép
automatikusan választ egy vagy több olyan
fókuszmezőt a kilenc közül, amely(ek) a
fényképezőgéphez legközelebbi témát tartalmazzák.
Amikor a téma éles, azok a fókuszmezők, amelyekben az
élesség be van állítva, zölden világítanak.
1/250
F 3.3
Fókuszmezők
B
Megjegyzések a Célkereső AF funkcióval kapcsolatban
• A fényképezés körülményeitől függően a fényképezőgép által főtémaként kiválasztott téma
esetleg változhat.
• A fényképezőgép esetleg nem észleli megfelelően a fő témát az alábbi szituációkban:
- Amikor a téma nagyon sötét vagy világos
- Ha a főtémán nem határozhatók meg a színek
- Ha a fényképet úgy komponálta meg, hogy a főtéma a képernyő szélén látható
- Ha a főtémát ismétlődő mintázatokból komponálta
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem használható más funkciókkal (A61).
55
Fényképezési funkciók
Élességállítás
Az arcérzékelés használata
A következő beállításokban a fényképezőgép az
arcérzékelést használja az élesség automatikus
beállításához az emberi arcokra.
• B (auto. prog. választó) mód (A28)
• e (éjszakai portré) vagy Portré
motívumprogrammódban (A27)
• Intelligens portré mód (A41)
• Ha a(z) AF mező mód (A111) lehetőség Arcprioritás beállításra van állítva A (automatikus)
módban (A25)
25m 0s
500
Ha a fényképezőgép több arcot érzékel, akkor a körül az arc körül, amelyre az élességet állítja,
kettős keret, míg a többi körül egyszeres keret jelenik meg.
Ha a kioldógomb félig lenyomásakor a gép nem érzékel arcot:
• B (Auto. prog. választó) módban a fókuszmező a gép által felismert fényképezési
körülménytől függően változik.
• e (éjszakai portré), Portré motívumprogram-vagy intelligens portré módban a
fényképezőgép az élességet a kép közepére állítja be.
• A (automatikus) módban a fényképezőgép kiválasztja azt a fókuszmezőt, amelyikben a
fényképezőgéphez legközelebb eső téma található.
B
Megjegyzések az Arcérzékelés funkcióval kapcsolatosan
• A fényképezőgép arcérzékelő képességét számos tényező befolyásolja, többek között az irány,
amerre az arcok néznek.
• A következő esetekben a fényképezőgép nem tudja felismerni az arcokat:
- Ha az arcok egy részét napszemüveg vagy más tárgy takarja
- Amikor a képen látható arcok aránya a kompozícióhoz viszonyítva túl nagy vagy túl kicsi
56
Fényképezési funkciók
Élességállítás
Automatikus élességállításra nem alkalmas témák
A élességállítás nem mindig működik megfelelően az alábbi esetekben. Előfordulhat, hogy a
fókuszmező és az élességjelző zölden világít, de a téma mégsem éles:
• A téma nagyon sötét
• A kép jelentősen eltérő fényerejű részeket tartalmaz a fényképezés körülményeiben
(például a nap a téma mögül süt, és ezért a téma nagyon sötétnek tűnik)
• A téma és a háttér között nincs elég kontraszt (például a portré alanya fehér ingben áll
egy fehér fal előtt)
• Olyan fényforrás-pontok, mint a lámpák és éjjeli látképek, illetve olyan témák, amelyeken
a fényerő változik (pl. neonfények)
• A képen több objektum is található a fényképezőgéptől eltérő távolságokban (például a
téma egy rács túloldalán helyezkedik el)
• Ismétlődő minták vannak a képen (függönyök, hasonló ablakok több sorban egy
épületen)
• A téma gyorsan mozog
A felsorolt esetekben a kioldógombot többször félig lenyomva próbálja újból beállítani az
élességet, esetleg állítsa az élességet egy másik, a fényképezőgéptől ugyanakkora távolságra
levő témára, és használja az élességrögzítés funkciót (A58).
57
Fényképezési funkciók
Élességállítás
Élességrögzítés
Az élességrögzítés használata akkor javasolt, ha a fényképezőgép nem aktiválja a kívánt
témát tartalmazó fókuszmezőt.
1
Állítsa az AF mező mód opciót Középső értékre az
A (automatikus) módban (A111).
2
Állítsa a témát a keret közepére,
és nyomja le félig a
kioldógombot.
• A fényképezőgép nem tudja beállítani az
élességet a témára, és a fókuszmező zölden
világít.
• Az expozíció is rögzítve van.
3
1/250
F 3.3
1/250
F 3.3
Az ujja felemelése nélkül komponálja meg
újra a képet.
• Tartsa ugyanazt a távolságot a fényképezőgép és a
tárgy között.
4
Nyomja le teljesen a kioldógombot a
felvétel elkészítéséhez.
58
Fényképezési funkciók
Élességállítás
Alapbeállítások (vaku mód, Önkioldó és makró
mód)
Az egyes fényképezési módok alapbeállításai az alábbiak.
Vaku mód
(A47)
Önkioldó
(A49)
Makró mód
(A50)
A (automatikus)
U
k
k
B (auto. prog. választó)
U1
k
k2
j (éjszakai tájkép)
W3
k
k3
e (éjszakai portré)
V4
k
k3
o (ellenfény)
X/W5
k
k3
d (sport)
W3
k3
k3
Motívumprogrammódok
b (portré)
V
k
k3
c (tájkép)
W3
k
k3
U (Többsz. exp. világosítás)
W3
n 3s
k3
f (összejövetel/beltéri)
V6
k
k3
Z (vízpart)
U
k
k3
z (hó)
U
k
k3
h (naplemente)
W3
k
k3
i (alkonyat/hajnal)
W3
k
k3
k (közeli)
U
k
o3
u (étel)
W3
k
o3
m (tűzijáték)
W3
k3
k3
V (egyszerű panoráma)
W3
k3
k3
O (háziállat portré)
W3
7
Y
k
L (hold)
W3
n 3s
k3
l (madárles)
W3
k
k
s (kreatív mód)
U
k
k
F (intelligens portré)
U8
k9
k3
M (rövid videó bemutató)
W3
k
k
59
Fényképezési funkciók
Alapbeállítások (vaku mód, Önkioldó és makró mód)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A fényképezőgép automatikusan a kiválasztott fényképezési körülményhez megfelelő
vakumódot állítja be. W (ki) manuálisan kiválasztható.
Nem módosítható. A fényképezőgép a i kiválasztásakor makró módba lép.
Nem módosítható.
Nem módosítható. A Kézben tartva lehetőség beállításakor a vaku mód automatikus,
vörösszem-hatás csökkentéssel beállításon van. A Állvánnyal lehetőség beállításakor a vaku
mód automatikus és hosszú záridejű szinkron beállításon van, vörösszemhatás-csökkentéssel.
Ha a HDR értéke Ki, a vaku mód X (derítővaku) értéken van rögzítve. A vaku nem villan, ha a
HDR funkció Be értéken áll.
Hosszú záridős szinkronba válthat vörösszemhatás-csökkentés móddal.
Y Háziá. port. auto. kiold. alkalmazható (A34). n10s vagy n3s nem használható.
Ha a Pislogásmentesítés beállítása Be, a vaku nem használható.
a Mosoly időzítő (A43) és n Saját kollázs (A44) alkalmazható a(z) n10s vagy n3s
lehetőségeken kívül.
60
Fényképezési funkciók
Alapbeállítások (vaku mód, Önkioldó és makró mód)
Fényképezéskor egyidejűleg nem használható
funkciók
Néhány funkció nem használható más menübeállításokkal.
Korlátozott
funkció
Beállítás
Leírás
Sorozatfelvétel
(A108)
Az Egy kép beállítás kivételével a vaku nem
használható.
Pislogásmentesítés
(A116)
Ha a Pislogásmentesítés beállítása Be, a vaku
nem használható.
Önkioldó
AF mező mód
(A111)
A Témakövetés használata esetén, az önkioldó
nem használható.
Makró mód
AF mező mód
(A111)
A Témakövetés használata esetén a makró mód
nem használható.
Sorozatfelvétel
(A108)
A Képmód beállítása a sorozatfelvétel
beállításától függően az alábbi:
• Fényk. előtti gyorstár: q (képméret: 1600 ×
1200 képpont)
• Sorozatfelv.N:120kép/mp: O (képméret:
640 × 480 képpont)
• Sorozatfelv. N:60 kép/mp: M (képméret:
1280 × 960 képpont)
Színárnyalat (a kreatív
szabályzó használata)
(A25)
Ha a színárnyalatot a kreatív szabályzóval állítja be,
a fényképezés menü Fehéregyensúly beállítása
nem adható meg. A Fehéregyensúly
beállításához válassza a g lehetőséget a kreatív
szabályzó beállítására szolgáló képernyőn a
fényerő, az élénkség, a színárnyalat és az aktív
D-Lighting visszaállításához.
Sorozatfelvétel
Önkioldó (A49)
• Amennyiben a kioldógombot megnyomja
azután, hogy az önkioldó visszaszámlálása már
elindult, a fényképezőgép nem készít
sorozatfelvételt még akkor sem, ha a(z)
Sorozatfelvétel N vagy Sorozatfelvétel A
funkció van kiválasztva.
• A fényképezőgép nem készít sorozatfelvételt
még akkor sem, ha a(z) Fényk. előtti gyorstár
funkció van kiválasztva.
ISO érzékenység
Sorozatfelvétel
(A108)
A Fényk. előtti gyorstár,
Sorozatfelv.N:120kép/mp vagy Sorozatfelv.
N:60 kép/mp kiválasztása esetén a ISO
érzékenység beállítása Automatikus értéken
rögzül.
Vaku mód
Képmód
Fehéregyensúly
61
Fényképezési funkciók
Fényképezéskor egyidejűleg nem használható funkciók
Korlátozott
funkció
Beállítás
Leírás
Színárnyalat (a kreatív
szabályzó használata)
(A25)
Amennyiben a színárnyalatot Célkereső AF
módban a kreatív szabályzó segítségével állította
be, a fényképezőgép nem tudja
megkülönböztetni a fő témát az emberi arcoktól.
A fő téma érzékelése érdekében válassza ki a(z) g
lehetőséget a kreatív szabályzó beállítási
képernyőjén, és állítsa vissza a fényerőt, az
élénkséget, a színárnyalatot és az aktív D-Lighting
értéket.
Fehéregyensúly
(A106)
Az Automatikus értéktől eltérő beállítás esetén a
Fehéregyensúly opciónál Célkereső AF
módban a fényképezőgép nem tudja
megkülönböztetni a fő témát az emberi arcoktól.
Pislogásmentesítés
Saját kollázs (A44)
A Saját kollázs érték használata esetén a
Pislogásmentesítés nem használható.
Dátumbélyegző
Sorozatfelvétel
(A108)
A Fényk. előtti gyorstár,
Sorozatfelv.N:120kép/mp, vagy Sorozatfelv.
N:60 kép/mp használata esetén a dátum és az
idő nem kerülhetnek a képekre.
Digitális zoom
AF mező mód
(A111)
A Témakövetés használata esetén a digitális
zoom nem használható.
AF mező mód
B
Megjegyzések a digitális zoomra vonatkozóan
• A fényképezés módtól vagy az aktuális beállítástól függően előfordulhat, hogy a digitális zoom
nem használható (A139).
• Digitális zoom használata esetén a fényképezőgép az élességet a kép közepére állítja be.
62
Fényképezési funkciók
Fényképezéskor egyidejűleg nem használható funkciók
Visszajátszási funkciók
Visszajátszás zoom .........................................................................................................................64
Kisképes visszajátszás/naptár-megjelenítés.........................................................................65
Dátum szerinti lista mód..............................................................................................................66
Sorozatfelvétellel készült képek megtekintése és törlése ...............................................67
Képek szerkesztése (állóképek) .................................................................................................69
63
Visszajátszási funkciók
Visszajátszás zoom
Teljes képes visszajátszás módban (A20) a zoomvezérlő
g (i visszajátszás zoom) irányba történő mozgatásával nagyíthatja a
képet.
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
g (i)
g
(i)
f
(h)
x3.0
Teljes képes visszajátszás
Megjelenített
terület útmutató
Kép kinagyítva.
• A nagyítási arány módosításához mozgassa a zoomvezérlőt f (h) vagy g (i) irányba.
• A kép egy másik területének megtekintéséhez nyomja meg a választógomb
HIJK oldalát.
• Nagyított kép megjelenítésekor nyomja meg az k gombot a teljes képes visszajátszás
módba váltáshoz.
C
Képek kivágása
Nagyított kép megjelenítésekor megnyomhatja a d gombot a kép kivágásához, hogy a külön
elmentett fájl csak a látható részt tartalmazza (A74).
64
Visszajátszási funkciók
Visszajátszás zoom
Kisképes visszajátszás/naptár-megjelenítés
Teljes képes visszajátszás módban (A20) a zoomvezérlőt
f (h kisképes visszajátszás) irányba mozgatva a képeket
kisképekként jelenítheti meg.
1/20
0001. JPG
15/11/2019 15:30
Teljes képes
visszajátszás
f
(h)
g
(i)
1/20
Kisképes visszajátszás
f (h)
f
(h)
g
(i)
Sun Mon
2 0 1 9 11
Tue Wed Thu
1
Fri
Sat
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
6
Naptár-megjelenítés
• A megjelenített kisképek számának módosításához mozgassa a zoomvezérlőt f (h)
vagy g (i) irányba.
• A kisképes visszajátszás mód használatakor nyomja meg a választógomb
HIJK oldalát egy kép kiválasztásához, majd nyomja meg az k gombot a kép
megjelenítéséhez teljes képes visszajátszás módban.
• Naptár-megjelenítés nézetben nyomja meg a választógomb HIJK részét a dátum
kiválasztásához, majd nyomja meg az k gombot az azon a napon készített fényképek
megjelenítéséhez.
B
Megjegyzések a naptár-megjelenítéssel kapcsolatban
Ha úgy készített képeket, hogy még nem állította be a fényképezőgépen a dátumot, akkor azok a
képek 2019. január 1. dátummal jelennek meg.
65
Visszajátszási funkciók
Kisképes visszajátszás/naptár-megjelenítés
2
Dátum szerinti lista mód
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M d gomb
M válassza ki a(z) N (visszajátszás mód) lehetőséget M C Dátum szerinti lista M
k gomb
A választógomb HI oldalával válasszon ki egy dátumot,
majd nyomja meg az k gombot a kiválasztott napon
készített képek megjelenítéséhez.
• A visszajátszás menü (A124) funkciói használhatók a
kiválasztott napon készített képeknél (kivéve Másolás).
• A felvételi dátum kiválasztása képernyőn az alábbi
műveletek hajthatók végre.
- d gomb: Az alábbi funkciók érhetők el.
• Diavetítés
• Védelem*
Dátum szerinti lista
20/11/2019
3
15/11/2019
1
05/11/2019
2
04/11/2019
10
* Ugyanaz a beállítás alkalmazható a kiválasztott napon rögzített minden képre.
- l gomb: Egy adott napon készült összes kép törlése.
B
Megjegyzések a Dátum szerinti lista módra vonatkozóan
• Maximum a legutóbbi 29 fényképezési nap választható ki. Ha 29 napnál többhöz tartozik fénykép,
akkor a legutóbbi 29 fényképezési napnál régebben készített képek az Egyebek csoportban,
együtt fognak megjelenni.
• A legfrissebb 9000 kép jeleníthető meg.
• Ha úgy készített képeket, hogy még nem állította be a fényképezőgépen a dátumot, akkor azok a
képek 2019. január 1. dátummal jelennek meg.
66
Visszajátszási funkciók
Dátum szerinti lista mód
Sorozatfelvétellel készült képek megtekintése és
törlése
Képsorozat képeinek megtekintése
A sorozatfelvételként, többsz. exp. világosítással, kreatív módban vagy saját kollázs
funkcióval készült képek képsorozatként vannak elmentve.
A képsorozat egyik képe kulcsképként szolgál a képsorozat
jelzésére a teljes képes visszajátszási módban vagy kisképes
visszajátszási módban történő megjelenítéskor.
Nyomja meg az k gombot, hogy egyenként jelenítse meg
a képsorozat képeit.
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Az k gomb megnyomása után az alább felsorolt
műveletek érhetők el.
• Az előző vagy a következő kép megtekintéséhez nyomja
meg a választógomb JK oldalát.
• A képsorozathoz nem tartozó képek megjelenítéséhez
nyomja meg a H gombot, ekkor visszatér a kulcskép
Vissza
megjelenítéséhez.
0004.JPG
15/11/2019 15:30
• Ha a sorozat képeit kis képekként vagy diavetítés
formájában szeretné megtekinteni, a Visszajátszás menü
(A128) Sorozat megjelenítési beáll. lehetőségénél válassza az Egyéni képek
értéket.
B
1/5
Sorozat megjelenítési opciók
Ezzel a fényképezőgéppel a más eszközzel készített sorozatképek nem jeleníthetők meg
sorozatfelvételként.
C
Képsorozat használata közben rendelkezésre álló visszajátszási opciók
• Amikor a képsorozat képei teljes képes visszajátszás módban jelennek meg, nyomja meg a
d gombot a funkciók kiválasztásához a visszajátszás menüben (A124).
• Amennyiben az alábbi visszajátszás menüpontokban lévő képválasztási képernyőn kiválaszt egy
fő képet, a beállítás a sorozatfelvételben lévő összes felvételre érvényes lesz.
- Megjelölés feltöltésre, Védelem, Másolás
67
Visszajátszási funkciók
Sorozatfelvétellel készült képek megtekintése és törlése
Képsorozat képeinek törlése
Amikor egy képsorozat képeinél megnyomja a l (törlés) gombot, a képek törlésére a
képsorozat megjelenítésének függvényében kerül sor.
• Amikor a kulcskép látható:
- Aktuális kép:
A megjelenített képsorozat összes képe törlődik.
- Kijelölt képek törlése: Ha a kijelölt képek törlése képernyőn a kulcskép van
kijelölve (A22), a képsorozat összes képe törlődik.
- Összes kép:
A memóriakártyán vagy a belső memóriában található
összes kép törlődik.
• Amikor a képsorozat képei teljes képes visszajátszás módban vannak megjelenítve:
- Aktuális kép:
Az aktuálisan látható kép törlődik.
- Kijelölt képek törlése: A sorozatból kiválasztott képek törlődnek.
- Teljes sorozat:
A megjelenített képsorozat összes képe törlődik.
68
Visszajátszási funkciók
Sorozatfelvétellel készült képek megtekintése és törlése
Képek szerkesztése (állóképek)
Képek szerkesztése előtt
A fényképezőgépen könnyen szerkesztheti a képeket. A szerkesztett másolatokat a gép
különálló fájlként menti.
A szerkesztett másolatok rögzítésének dátuma és időpontja megegyezik az eredeti
fényképével.
C
A képek szerkesztésének korlátozásai
• Egy kép legfeljebb 10 alkalommal szerkeszthető. A videókból készített állóképek legfeljebb
9 alkalommal szerkeszthetők.
• Bizonyos méretű képek nem szerkeszthetők, és bizonyos funkciók sem használhatók a
szerkesztéshez.
Gyors effektusok: Színárnyalat vagy hangulat módosítása
A képek feldolgozása különböző effektusokkal.
Az alábbiak közül lehet választani: Festmény, Illusztráció, Lágy portré, Portré (színes +
fekete-fehér), Halszemoptika, Csillogás vagy Miniatűr hatás.
1
2
Jelenítse meg teljes képes visszajátszás
módban a képet, amelyikre az effektust
alkalmazni kívánja, és nyomja meg az
k gombot.
A választógomb HIJK oldalával jelölje
ki a kívánt hatást, és nyomja meg az
k gombot.
• A zoomvezérlőt (A2) mozgassa g (i) irányba a teljes
képes vagy f (h) irányba a kisképes visszajátszásra
váltáshoz.
• Nyomja meg a d gombot a kilépéshez a
szerkesztett kép mentése nélkül.
3
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Gyors effektusok
Festmény
Illusztráció
Lágy portré
Portré (színes +
fekete-fehér)
Halszemoptika
Csillogás
Mégse
Válassza az Igen lehetőséget, majd nyomja meg az k gombot.
• Elkészül a szerkesztett másolat.
69
Visszajátszási funkciók
Képek szerkesztése (állóképek)
Ell.
Gyors retusálás: A kontraszt és a színtelítettség növelése
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M
Válasszon képet M d gomb M Gyors retusálás M k gomb
A HI választógombbal jelölje ki a kívánt
képhatást, és nyomja meg az k gombot.
Gyors retusálás
• A szerkesztett verzió a jobb oldalon jelenik meg.
• A másolat mentése nélküli kilépéshez nyomja meg a
választógomb J oldalát.
Normál
Érték
D-Lighting: A fényerő és a kontraszt megnövelése
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M
Válasszon képet M d gomb M D-Lighting M k gomb
A választógomb HI oldalával válassza ki az
Rendben lehetőséget, majd nyomja meg az
k gombot.
• A szerkesztett verzió a jobb oldalon jelenik meg.
• A másolat mentése nélküli kilépéshez válassza a Mégse
lehetőséget, és nyomja meg az k gombot.
70
Visszajátszási funkciók
Képek szerkesztése (állóképek)
D-Lighting
Rendben
Mégse
Vörösszemhatás-korr.: Vörösszemhatás-korrekció
vakuval történő fényképezés során
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M
Válasszon képet M d gomb M Vörösszemhatás-korr. M k gomb
Tekintse meg az eredményt, és nyomja meg az
k gombot.
Vörösszemhatás-korrekció
• A másolat mentése nélküli kilépéshez nyomja meg a
választógomb J oldalát.
Vissza
B
Mentés
Megjegyzések a Vörösszemhatás-korrekcióval kapcsolatban
• Ha a fényképezőgép nem érzékel vörös szemet, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a
képernyő visszatér a visszajátszás menübe.
• A vörösszemhatás-korrekció háziállatokra (kutyák és macskák) akkor is alkalmazva lehet, ha a
szemük nem is vörös.
• A vörösszemhatás-korrekció nem minden képnél jár a várt eredménnyel.
• Ritkán a vörösszemhatás-csökkentés szükségtelenül a kép többi részére is alkalmazva lehet.
Glamour retusálás: Az emberi arcok javítása
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M
Válasszon képet M d gomb M Glamour retusálás M k gomb
1
A választógomb HIJK oldalával
válassza ki a retusálni kívánt arcot, és
nyomja meg az k gombot.
Témaválasztás
• Ha csak egy arc lett észlelve, folytassa a 2. lépéssel.
Vissza
71
Visszajátszási funkciók
Képek szerkesztése (állóképek)
2
A választógomb JK oldalával jelölje ki a
hatást, a HI oldallal válassza ki a hatás
szintjét, és nyomja meg az k gombot.
Kisebb arc
• Egyszerre több hatást is alkalmazhat.
Az k gomb megnyomása előtt módosítsa vagy
ellenőrizze a hatások beállításait.
Vissza
F Kisebb arc, B Bőrlágyítás, l Alapozó smink,
m Fényesség csökkentése, E Táskás szem
eltüntetése, A Nagyobb szemek, G Szemek fehérítése, n Szemfesték,
o Szempillafesték, H Fogak fehérítése, p Rúzs, D Arcpirosítás
• Nyomja meg az d gombot a személy kiválasztására szolgáló képernyőre való
visszatéréshez.
3
Tekintse meg az eredményt, és nyomja
meg az k gombot.
Előnézet
• A beállítások módosításához nyomja meg a
J gombot, hogy visszatérjen a 2. lépésre.
• Nyomja meg a d gombot a kilépéshez a
szerkesztett kép mentése nélkül.
Mentés
4
Válassza ki a Igen lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot.
• Elkészül a szerkesztett másolat.
Elmenti?
Igen
Nem
B
Megjegyzések a Glamour retusálással kapcsolatban
• Egyszerre csak egy arc szerkeszthető. Ha a glamour retusálást másik arcra is szeretné alkalmazni,
szerkessze újra a szerkesztett képet.
• Az arcok irányától vagy a téma fényerejétől függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem
ismeri fel megfelelően az arcokat, vagy nem a várt módon végezhető el a glamour retusálás
funkció.
• Ha a fényképezőgép nem érzékel arcokat, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a
képernyő visszatér a visszajátszás menübe.
• A glamour retusálás funkció csak az 1600 vagy kisebb ISO érzékenységgel és a 640 × 480 vagy
nagyobb méretben készült képekre alkalmazható.
72
Visszajátszási funkciók
Képek szerkesztése (állóképek)
Kis kép: Kép méretének csökkentése
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M Válasszon
képet M d gomb M Kis kép M k gomb
1
A választógomb HI oldalaival jelölje ki a
másolat kívánt méretét, és nyomja meg az
k gombot.
• A l 4608 × 2592 képmód beállítással készült
képeknél csak a 640 × 360, a s 3456 × 3456
beállítással készülteknél pedig csak a 480 × 480
látható.
2
Kis kép
640 × 480
320 × 240
160 × 120
Válassza ki a Igen lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot.
• Elkészül a szerkesztett másolat (körülbelül
1:8 tömörítési aránnyal).
Kis képfájl készítése?
Igen
Nem
73
Visszajátszási funkciók
Képek szerkesztése (állóképek)
Kivágás: Kivágott másolat készítése
1
2
Mozgassa a zoomvezérlőt a kép nagyításához (A64).
Állítsa be úgy a képet, hogy csak a
megtartani kívánt rész legyen látható,
majd nyomja meg a d (menü) gombot.
• Mozgassa a zoomvezérlőt a g (i) vagy f (h)
irányba a nagyítási arány módosításához. Állítson be
olyan nagyítási arányt, amelyiknél a u látható.
• A választógomb HIJK oldalával keresse meg a kép
azon részét, amelyet meg szeretne jeleníteni.
3
Erősítse meg a megtartandó területet, és
nyomja meg az k gombot.
x3.0
Kivágás
• A terület újbóli megtekintéséhez nyomja meg a
J gombot.
Mentés
4
Válassza ki a Igen lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot.
• Elkészül a szerkesztett másolat.
Kép mentése
ahogy látszik?
Igen
Nem
B
Megjegyzések a Képkivágás funkcióval kapcsolatban
Az egyszerű panorámaképek nem szerkeszthetők.
C
Képméret
A kivágás utáni képarány (vízszintes a függőlegeshez) megegyezik az eredeti képével.
74
Visszajátszási funkciók
Képek szerkesztése (állóképek)
Videók
Videofelvételek készítésével és visszajátszásával kapcsolatos alapműveletek .......76
Állóképek készítése videofelvétel közben.............................................................................79
Rövid videó bemutató mód (videoklipek kombinálása rövid videókká) ...................80
Videó visszajátszása közben használható műveletek .......................................................83
Videók szerkesztése.......................................................................................................................84
75
Videók
Videofelvételek készítésével és visszajátszásával
kapcsolatos alapműveletek
1
Jelenítse meg a fényképezés képernyőt.
• Ellenőrizze a hátralévő videofelvételi időt.
• Javasoljuk, hogy azt a videó-képkivágást jelenítse meg,
amelyet videofelvételként kíván rögzíteni. (A77).
Hátralévő videofelvételi idő
25m 0s
500
Videókép
2
Csukja le a vakut (A19).
• Előfordulhat, hogy felemelt vaku mellett a felvétel hangja tompábban hallható.
3
A videofelvétel elindításához nyomja meg
a b (e videofelvétel) gombot.
• A fényképezőgép a kép közepére állítja az élességet.
• Nyomja meg a választógomb K oldalát a felvétel
szüneteltetéséhez, és nyomja meg újra a K oldalt a
felvétel folytatásához (kivéve ha HS videobeállítás van
kiválasztva a Videobeállítások alatt). A felvétel
automatikusan leáll öt perc szüneteltetés után.
• Készíthet állóképet is, ha a videó rögzítése közben
lenyomja a kioldógombot (A79).
12m30s
4
A videó rögzítésének befejezéséhez nyomja meg ismét a b (e)
gombot.
5
Válasszon ki egy videót teljes képes
visszajátszás módban, és nyomja meg az
k gombot a lejátszáshoz.
10s
• A videó ikonnal rendelkező kép egy videót takar.
0010. MP4
15/11/2019 15:30
76
Videók
Videofelvételek készítésével és visszajátszásával kapcsolatos alapműveletek
Videókép
• A s gomb megnyomásával jelenítse meg a videó-képkivágást (A4). Mielőtt videót
rögzítene, ellenőrizze, hogy a képkivágás megfelelő-e.
• A videóban rögzített képkivágás függ a videómenü Videobeállítások vagy Videó VR
beállításaitól is.
Maximális videofelvételi idő
A videofájlok nem haladhatják meg a 29 perc hosszúságot, még akkor sem, ha a
memóriakártyán a szabad hely ennél hosszabb felvétel elkészítését is lehetővé tenné. Egy
videofájl maximális mérete 4 GB.
Amennyiben a fájl mérete meghaladja a 4 GB értéket, a rögzítés még akkor is leáll, ha
29 percnél kevesebb időtartamot rögzített.
• Az egy videó esetében rendelkezésre álló hátralévő felvételi idő a fényképezés képernyőn
látható.
• A tényleges hátralévő rögzítési idő a videó tartalmának, a téma mozgásának és a
memóriakártya típusának függvényében változhat.
• A 6 vagy gyorsabb SD sebességosztályú (V6 videó sebességosztályú) memóriakártyák
használata javasolt a videók készítésére (A179). Ha alacsonyabb sebességosztályú
memóriakártyát használ, a videofelvétel váratlanul megszakadhat.
B
A fényképezőgép hőmérséklete
• A fényképezőgép felmelegedhet hosszabb videofelvétel rögzítésekor, vagy ha a
fényképezőgépet forró helyen használja.
• Ha videofelvétel készítésekor a fényképezőgép belseje túlságosan felmelegszik, a készülék
automatikusan leállítja a felvételt. A felvétel leállításáig hátralévő idő (B10s) megjelenik a
monitoron, és a visszaszámlálás elindul.
A felvétel leállítását követően a fényképezőgép kikapcsol.
A fényképezőgépet ne kapcsolja be, amíg a fényképezőgép belseje le nem hűlt.
77
Videók
Videofelvételek készítésével és visszajátszásával kapcsolatos alapműveletek
Megjegyzések a videók rögzítésével kapcsolatban
B
Megjegyzések a videók és a képek elmentésére vonatkozóan
• Képek vagy videók mentésekor egy jelzés látható, amely a még készíthető képek számát vagy a
fennmaradó videorögzítési időt mutatja, vagy pedig a Várjon, amíg a fényképező- gép
befejezi a rögzítést. felirat látható. Ne nyissa fel az akkumulátor-/kártyafoglalat fedelét
és ne távolítsa el a memóriakártyát vagy az elemeket/akkumulátorokat, amikor jelzés
villog. Ezzel adatokat veszthet el, illetve a fényképezőgép vagy a memóriakártya károsodását
okozhatja.
• A fényképezőgép belső memóriájának használatakor a videók mentése eltarthat egy ideig.
B
Megjegyzések a rögzített videókkal kapcsolatban
• A digitális zoom használatakor a képminőség romolhat.
• A felvételen hallható lehet a zoomvezérlő működésének, a zoomnak, az automatikus
élességállítás motorjának, a rázkódáscsökkentésnek, valamint a fényerő módosításakor a rekesz
működésének a hangja.
• Videók rögzítése közben az alábbi jelenségek jelentkezhetnek a képernyőn. Ezek a jelenségek a
rögzített videókkal együtt kerülnek mentésre.
- Sávok jelenhetnek meg neon, higanygőz- vagy nátriumgőz-lámpák fényeinek hatására.
- A képen az egyik oldalától a másikig gyorsan mozgó tárgyak, mint mozgó vonat vagy autó,
elmosódottan jelenhetnek meg.
- Ha a fényképezőgépet gyorsan mozgatja, a teljes kép elmosódott lehet.
- A fényforrások vagy egyéb fényes területek visszamaradt képeket okozhatnak a fényképezőgép
mozgatása után.
• A téma távolságától és a zoom beállításától függően színes sávok tűnhetnek fel az ismétlődő
mintákat tartalmazó témákon (függönyök, ablakredőnyök stb.) a videók rögzítésekor és
visszajátszásakor. Ez akkor történik, ha a téma mintázata és a képérzékelő jellemzői zavaró hatással
vannak egymásra; ez nem jelent hibás működést.
B
Megjegyzések a videók rögzítése közben használt rázkódáscsökkentéssel
kapcsolatosan
• Amikor a Videó VR beállítása a videó menüben (A122) Be (hibrid) értéken áll, a látószög (azaz
a keretben látható terület) videó rögzítésekor szűkebb lesz.
• Ha videórögzítéskor állványt használ a fényképezőgép stabilizálására, állítsa a Videó VR opciót Ki
értékre, hogy megelőzze a funkció által okozott potenciális hibákat.
B
Megjegyzések a videofelvétel közbeni automatikus élességállítással
kapcsolatban
Az automatikus élességállítás nem mindig működik megfelelően (A57). Ebben az esetben
próbálkozzon az alábbiakkal:
1. A videofelvétel megkezdése előtt állítsa az Autofókusz mód opciót Egyszeri AF (alapbeállítás)
értékre a videó menüben.
2. A fényképezőgépet irányítsa egy másik – a kompozíció közepére helyezett – tárgyra, amely
ugyanolyan távolságra helyezkedik el, mint az eredetileg rögzíteni kívánt téma, a videofelvétel
elindításához nyomja meg a b (e videofelvétel) gombot, majd a fényképezőgépet irányítsa az
eredeti témára.
78
Videók
Videofelvételek készítésével és visszajátszásával kapcsolatos alapműveletek
Állóképek készítése videofelvétel közben
Ha lenyomja az exponáló gombot videofelvétel közben, a
fényképezőgép egy képkockát elment állóképként. Az
állókép rögzítése közben a videofelvétel folytatódik.
• Állókép akkor rögzíthető, ha y látható a képernyőn. Ha
z látható, állókép nem rögzíthető.
• A rögzített állókép mérete megegyezik a videókép
méretével (A117).
B
12m30s
Megjegyzések a videofelvétel közben készített állóképekkel kapcsolatban
• Videofelvétel közben nem készíthető állókép a következő esetekben:
- Ha a hátralévő rögzítési idő kevesebb, mint öt másodperc.
- Amikor a Videobeállítások (A117) értéke Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/30p,
W 480/25p vagy HS videó.
• Az állókép készítésekor hallható zárhang a rögzített videofelvételbe is belekerülhet.
• Ha a fényképezőgép mozog a kioldógomb megnyomásakor, a fénykép elmosódott lehet.
79
Videók
Állóképek készítése videofelvétel közben
Rövid videó bemutató mód (videoklipek
kombinálása rövid videókká)
A fényképezőgép készít egy legfeljebb 30 másodperc
hosszú rövid videót (e 1080/30p vagy S 1080/
25p) úgy, hogy több, néhány másodperc hosszúságú
videoklipet rögzít és kombinál eggyé.
1
Nyomja meg a d (menü) gombot, és
konfigurálja a videórögzítés beállításait.
Képek száma
Speciális hatások
• Képek száma: Állítsa be a fényképezőgép által rögzítendő
Háttérzene
videoklipek számát, valamint a videoklipek rögzítési idejét.
Felvétel befejezése
Alapbeállításként a fényképezőgép 15 darab 2 másodperces
videoklipet rögzít, amelyekből egy 30 másodperces rövid
videót készít.
• Speciális hatások (A81): Rögzítéskor különféle
hatásokat alkalmazhat a videókra. A hatások az egyes videoklipekhez módosíthatók.
• Háttérzene: Válassza ki a háttérzenét. Mozgassa a zoomvezérlőt (A2) a(z) g (i) felé az
előnézethez.
• A beállítások végrehajtása után nyomja meg a d gombot vagy a kioldógombot
menüből való kilépéshez.
2
Videoklip rögzítéséhez nyomja meg a
b (e videofelvétel) gombot.
• A fényképezőgép automatikusan leállítja a videoklip
rögzítését az 1. lépésben megadott idő leteltekor.
• A videoklip rögzítése ideiglenesen szüneteltethető.
Lásd „A videofelvétel szüneteltetése” (A82).
0
15
25m 0s
500
3
Ellenőrizze a rögzített videoklipet vagy
törölje azt.
• Az ellenőrzéshez nyomja meg az k gombot.
• A törléshez nyomja meg a l gombot. Az utoljára
rögzített vagy az összes videoklip törölhető.
• A videoklipek rögzítésének folytatásához ismételje
meg a 2. lépés műveleteit.
• A hatások módosításához térjen vissza az 1. lépéshez.
12
15
Előnézet
24m36s
500
Rögzített videoklipek száma
80
Videók
Rövid videó bemutató mód (videoklipek kombinálása rövid videókká)
4
Mentse el a rövid videó bemutatót.
• A rövid videó bemutató mentésére akkor kerül sor, amikor a fényképezőgép végzett a
megadott számú videoklip rögzítésével.
• Ha a rövid videó bemutatót azelőtt szeretné elmenteni, hogy a fényképezőgép végzett a
megadott számú videoklip rögzítésével, nyomja meg a d gombot, amikor a
fényképezés készenlét képernyő látható, majd válassza ki a Felvétel befejez. lehetőséget.
• A videoklipek törlődnek a rövid videó bemutató mentése után.
Speciális hatások
Típus
Leírás
O Lágy
A kép lágyítása a teljes kép kis mértékű homályosításával.
P Nosztalgikus
szépia
Szépia tónust ad a képnek és lecsökkenti a kontrasztot, hogy régi
fénykép benyomását keltse.
F Erős kontr.
monokróm
Erősen kontrasztos fekete-fehér fényképet készít.
I Kiválasztott szín
Csak a kiválasztott színt őrzi meg, a többi színt fekete-fehérré változtatja.
l Pop
Növeli a teljes kép színtelítettségét, világosabbá téve azt.
o Kereszthívás
A képnek egy adott szín alapján titokzatos megjelenést ad.
m Játékkamera hatás 1
A teljes képnek sárgás árnyalatot ad, és sötétíti a kép széleit.
n Játékkamera hatás 2
Csökkenti a teljes kép színtelítettségét, és sötétíti a kép széleit.
b Tükör
A kép bal oldalát középről indítva áttükrözi, szimmetrikus képet
létrehozva ezáltal.
k Ki
(alapbeállítás)
Nincs semmilyen effektus alkalmazva a képen.
• A Kiválasztott szín vagy a Kereszthívás
kiválasztásakor a HI választógombbal jelölje ki a
kívánt színt, és nyomja meg az k gombot a szín
alkalmazásához.
Kiválasztott szín
Mentés
81
Videók
Rövid videó bemutató mód (videoklipek kombinálása rövid videókká)
Videoklip visszajátszása közben használható műveletek
A hangerő beállításához mozgassa a zoomvezérlőt (A2) a
videoklip lejátszásakor.
A visszajátszási vezérlőelemek a képernyőn láthatók.
Az alább felsorolt műveletek végrehajtásához a
választógomb JK oldala segítségével válasszon ki egy
vezérlőelemet, majd nyomja meg az k gombot.
Funkció
Ikon
Visszajátszás vezérlőelemek
Leírás
Visszatekerés
A
Tartsa nyomva az k gombot a videó visszatekeréséhez.
Gyors előre
B
Tartsa lenyomva az k gombot a videó gyors előretekeréséhez.
A visszajátszás szüneteltetése. Az alább felsorolt műveletek
szüneteltetés közben hajthatók végre.
Szünet
E
C
A videó visszaléptetése egyetlen képkockával. Tartsa
nyomva az k gombot a videó folyamatos
visszatekeréséhez.
D
A videó előretekerése egyetlen képkockával. Tartsa nyomva
az k gombot a videó folyamatos előretekeréséhez.
F
A visszajátszás folytatása.
Visszajátszás
vége
G
Visszatérés a fényképezés képernyőre.
Felvétel
befejezése
p
Mentse el a rövid videó bemutatót a rögzített videoklipekből.
B
Megjegyzések a rövid videó bemutató rögzítésével kapcsolatban
• A fényképezőgép nem tud videókat rögzíteni, ha nincs behelyezve memóriakártya.
• Ne cserélje ki a memóriakártyát, amíg a rövid videó bemutató mentése nem fejeződött be.
C
A videofelvétel szüneteltetése
• Állóképet (l 4608 × 2592) úgy készíthet, hogy megnyomja a kioldógombot, amikor a
fényképezés készenlét képernyő látható.
• A videofelvételt szüneteltetheti és lejátszhatja a képeket, de akár más fényképezési módba is
átkapcsolhat. A videofelvétel folytatódik, amikor újra belép a rövid videó bemutató módba.
A rövid videó bemutató módban használható funkciók
•
•
•
•
•
Önkioldó (A49)
Makró mód (A50)
Expozíció-kompenzáció (A51)
Rövid videó bemutató menü (A80)
Videobeállítások menü (A117)
82
Videók
Rövid videó bemutató mód (videoklipek kombinálása rövid videókká)
Videó visszajátszása közben használható
műveletek
A hangerő beállításához mozgassa a zoomvezérlőt (A2) a
videó lejátszásakor.
Hangerőjelző
A visszajátszási vezérlőelemek a képernyőn láthatók.
Az alább felsorolt műveletek végrehajtásához a
választógomb JK oldala segítségével válasszon ki egy
vezérlőelemet, majd nyomja meg az k gombot.
Szüneteltetéskor
Funkció
Ikon
Visszatekerés
A
Tartsa nyomva az k gombot a videó visszatekeréséhez.
Leírás
Gyors előre
B
Tartsa lenyomva az k gombot a videó gyors előretekeréséhez.
A visszajátszás szüneteltetése. Az alább felsorolt műveletek
szüneteltetés közben hajthatók végre.
Szünet
Befejez
E
G
C
A videó visszaléptetése egyetlen képkockával. Tartsa nyomva
az k gombot a videó folyamatos visszatekeréséhez.
D
A videó előretekerése egyetlen képkockával. Tartsa nyomva
az k gombot a videó folyamatos előretekeréséhez.
I
Kijelöli a videó kívánt szakaszát, és külön fájlként menti el.
H
Kijelöli a videó egy képkockáját, és állóképként menti el.
F
A visszajátszás folytatása.
Visszatérés teljes képes visszajátszás módba.
83
Videók
Videó visszajátszása közben használható műveletek
Videók szerkesztése
Videók szerkesztése közben használjon megfelelően feltöltött akkumulátort, hogy a
fényképezőgép ki ne kapcsoljon. Ha az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése B, videó
szerkesztésére nincs lehetőség.
A videofelvétel kívánt szakaszának kivágása
A rögzített videó kívánt része külön fájlként is menthető.
1
Játssza vissza a kívánt videót, és szüneteltesse a lejátszást a
kivágandó rész kezdőpontjánál (A83).
2
A JK választógombbal válassza ki a
I vezérlőelemet, majd nyomja meg az
k gombot.
3
A HI gombbal jelölje ki a
M lehetőséget (válasszon kezdőpontot).
1m30s
Válasszon kezdőpontot
• A JK segítségével mozgassa a kezdőpontot.
• A szerkesztés megszakításához válassza a O (vissza)
lehetőséget, és nyomja meg az k gombot.
1m 0s
4
A választógomb HI oldalával válassza ki
a N lehetőséget (válasszon vége pontot).
Válasszon vége pontot
• A JK segítségével mozgassa a végpontot.
• A kijelölt rész előnézetéhez válassza a G lehetőséget,
majd nyomja meg az k gombot. Nyomja meg ismét
az k gombot az előnézet leállításához.
30s
84
Videók
Videók szerkesztése
5
A HI gombbal válassza ki a m (mentés)
opciót, majd nyomja meg az k gombot.
Mentés
• A videó mentéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
30s
B
Videók képkockáinak kinyerésével kapcsolatos megjegyzések
• A szerkesztéssel készült videókat nem lehet még egyszer vágni.
• Egy videó ténylegesen megvágott része némileg eltérhet a kezdő- és végpontokkal
meghatározott résztől.
• Videók két másodpercnél rövidebbre nem vághatók.
Képkocka mentése állóképként videóból
A rögzített videókból a kívánt képkocka kiemelhető és állóképként elmenthető.
• Szüneteltesse a videót, és jelenítse meg a kiemelni
kívánt képkockát (A83).
• A JK választógombbal válassza ki a H vezérlőelemet,
majd nyomja meg az k gombot.
• A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenésekor
válassza a Igen lehetőséget, és a mentéshez nyomja
meg az k gombot.
• Az így mentett állóképek képminősége normál
(tömörítési arány kb. 1:8). A kép méretét az eredeti videó
képmérete határozza meg (A117).
B
1m30s
Másolja állóképként ezt a
képkockát?
Igen
Nem
A képek kinyerésére vonatkozó korlátozások
Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/30p, W 480/25p vagy HS videó beállítással rögzített
videókból nem lehet kinyerni állóképeket.
85
Videók
Videók szerkesztése
A fényképezőgép csatlakoztatása
televízióhoz, számítógéphez,
nyomtatóhoz
Képek használata............................................................................................................................87
Képek megtekintése tévékészüléken......................................................................................88
Képek nyomtatása számítógép nélkül....................................................................................89
Képek átmásolása számítógépre (ViewNX-i) ........................................................................93
86
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek használata
A felvett képek nemcsak a SnapBridge alkalmazással élvezhetők, hanem külső eszközökre is
továbbíthatók, az alábbiak szerint.
Képek megtekintése tévékészüléken
A fényképezőgéppel készített képek és videók TV-készüléken is
megtekinthetők.
A csatlakoztatás módja: A kereskedelmi forgalomban kapható HDMI-kábelt
csatlakoztassa a tévé HDMI-bemenetéhez.
Képek nyomtatása számítógép nélkül
Ha a fényképezőgépet PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja,
számítógép használata nélkül is nyomtathat képeket.
A csatlakoztatás módja: Csatlakoztassa a fényképezőgépet közvetlenül a
nyomtató USB-portjához az USB-kábellel.
Képek átmásolása számítógépre (ViewNX-i)
A képeket és videókat áttöltheti számítógépre, és ott megnézheti,
szerkesztheti azokat.
A csatlakoztatás módja: Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógép
USB-portjához az USB-kábellel.
• A számítógéphez csatlakoztatás előtt telepítse a ViewNX-i alkalmazást a
számítógépre.
B
Megjegyzések a kábelek fényképezőgéphez való csatlakoztatásával
kapcsolatban
Mikro USB-csatlakozó
HDMI-mikro csatlakozó (D típusú)
Nyissa ki a
csatlakozófedelet.
Illessze be a csatlakozót.
• Ne felejtse el kikapcsolni a fényképezőgépet a kábelek csatlakoztatása vagy leválasztása előtt.
Ellenőrizze a dugaszok alakját és tájolását, és egyenesen csatlakoztassa/húzza ki őket.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a fényképezőgép akkumulátora megfelelően fel legyen töltve. Az
EH-62F (külön beszerezhető) hálózati tápegység segítségével ez a fényképezőgép elektromos fali
aljzatból is ellátható árammal. Kizárólag az EH-62F hálózati tápegységet használja a
fényképezőgéphez. Ezen óvintézkedés be nem tartása esetén a fényképezőgép túlmelegedhet
vagy károsodhat.
• A csatlakoztatás módjával és a további műveletekre vonatkozó információkkal kapcsolatban lásd
az adott eszköz dokumentációját ezen a dokumentumon kívül.
87
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek használata
Képek megtekintése tévékészüléken
1
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és egy kereskedelmi forgalomban
kapható HDMI kábellel csatlakoztassa azt a televízióhoz.
• Ellenőrizze a dugaszok alakját és tájolását, és egyenesen csatlakoztassa/húzza ki őket.
HDMI-mikro csatlakozó (D típusú)
2
A(z) HDMI-aljzatba
Állítsa be a TV bemenetét a külső bemenet megjelenítésére.
• Részletes tájékoztatást a televízióhoz mellékelt dokumentációban talál.
3
Tartsa lenyomva a c (visszajátszás)
gombot a fényképezőgép
bekapcsolásához.
• A képek a televíziókészüléken jelennek meg.
• A fényképezőgép képernyője nem kapcsol be.
88
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek megtekintése tévékészüléken
Képek nyomtatása számítógép nélkül
A fényképezőgép közvetlenül is csatlakoztatható PictBridge-kompatibilis nyomtatókhoz, így
a képek közvetlenül, számítógép közbeiktatása nélkül kinyomtathatók.
A fényképezőgép csatlakoztatása nyomtatóhoz
1
2
Kapcsolja be a nyomtatót.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és csatlakoztassa a nyomtatóhoz az
USB-kábellel.
• Ellenőrizze a dugaszok alakját és tájolását, és egyenesen csatlakoztassa/húzza ki őket.
3
A fényképezőgép automatikusan bekapcsol.
• A fényképezőgép képernyőjén megjelenik a PictBridge kezdőképernyő (1), majd a
Kijelöltek nyomtatása képernyő (2).
1
2
Kijelöltek nyomtatása
15/11/2019
B
No. 32
32
Ha a PictBridge képernyő nem jelenik meg
Ha a Töltés számítógépről (A145) beállítás értéke Automatikus, előfordulhat, hogy
bizonyos nyomtatókon nem lehet közvetlen kapcsolaton keresztül kinyomtatni a
fényképezőgépen tárolt képeket. Ha a fényképezőgép bekapcsolását követően nem jelenik
meg a monitoron a PictBridge kezdőképernyője, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki
az USB-kábelt. A Töltés számítógépről beállításhoz válassza a Ki értéket, és csatlakoztassa
újból a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.
89
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek nyomtatása számítógép nélkül
Képek egyesével történő nyomtatása
1
A választógomb JK részével jelölje ki a
kívánt képet, majd nyomja meg az
k gombot.
Kijelöltek nyomtatása
15/11/2019
No. 32
• A zoomvezérlőt mozgassa f (h) irányba a kis képes,
g (i) irányba a teljes képes visszajátszásra váltáshoz.
2
A választógomb HI részeivel válassza ki
az Másolatok lehetőséget, majd nyomja
meg az k gombot.
• A HI résszel állítsa be a példányszámot (legfeljebb
kilenc), és nyomja meg az k gombot.
PictBridge
1 példány
Nyomtatás indítása
Másolatok
Papírméret
3
Válassza a Papírméret lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot.
• Válassza ki a kívánt papírméretet, és nyomja meg az
k gombot.
• Válassza ki a Alapbeállítás lehetőséget a
nyomtatáshoz a nyomtatón beállított papírméret
használatával.
• A fényképezőgépen kiválasztható
papírméret-beállításokat a használt nyomtató határozza meg.
4
Válassza ki a Nyomtatás indítása
lehetőséget, majd nyomja meg az k
gombot.
• Megkezdődik a nyomtatás.
PictBridge
4 példány
Nyomtatás indítása
Másolatok
Papírméret
PictBridge
4 példány
Nyomtatás indítása
Másolatok
Papírméret
90
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek nyomtatása számítógép nélkül
32
Több fénykép nyomtatása
1
2
Amikor megjelenik a Kijelöltek
nyomtatása képernyő, nyomja meg a
d (menü) gombot.
A választógomb HI oldalával válassza ki
a Papírméret opciót, majd nyomja meg
az k gombot.
Kijelöltek nyomtatása
15/11/2019
No. 32
32
Nyomtatás menü
Kijelölés nyomtatása
• Válassza ki a kívánt papírméretet, és nyomja meg az
Összes kép nyomtatása
k gombot.
Papírméret
• Válassza ki a Alapbeállítás lehetőséget a
nyomtatáshoz a nyomtatón beállított papírméret
használatával.
• A fényképezőgépen kiválasztható papírméret-beállításokat a használt nyomtató határozza
meg.
• A nyomtatási menüből való kilépéshez nyomja meg a d gombot.
3
Válassza a Kijelölés nyomtatása vagy
Összes kép nyomtatása lehetőséget,
majd nyomja meg az k gombot.
Nyomtatás menü
Kijelölés nyomtatása
Összes kép nyomtatása
Papírméret
91
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek nyomtatása számítógép nélkül
Kijelölés nyomtatása
Válassza ki a képeket (legfeljebb 99-et), és adja
Kijelöltek nyomtatása
5
meg az egyes képekre vonatkozó
példányszámot (legfeljebb 9).
• A választógomb JK oldalával válassza ki a
1
1
képeket, majd a HI oldallal adja meg a
nyomtatandó másolatok számát.
• A nyomtatásra kijelölt képeket a jelzés
3
azonosítja, illetve megjelenik rajtuk a
Vissza
beállított példányszám is. A nyomtatásra
kijelölés törléséhez állítsa a példányszámot 0 értékre.
• A zoomvezérlőt mozgassa g (i) irányba a teljes képes, vagy f (h) irányba a
kisképes visszajátszásra váltáshoz.
• Nyomja meg az k gombot, ha befejezte a beállítást. Amikor megjelenik
nyomtatási példányszámot megerősítő képernyő, válassza a Nyomtatás
indítása lehetőséget, és nyomja meg az k gombot a nyomtatás elkezdéséhez.
Összes kép nyomtatása
A nyomtató egyenként kinyomtatja a belső memóriában vagy a memóriakártyán
tárolt összes képet.
• Amikor megjelenik nyomtatási példányszámot megerősítő képernyő, válassza a
Nyomtatás indítása lehetőséget, és nyomja meg az k gombot a nyomtatás
elkezdéséhez.
92
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek nyomtatása számítógép nélkül
Képek átmásolása számítógépre (ViewNX-i)
A ViewNX-i telepítése
A ViewNX-i egy Nikon szoftver, amely lehetővé teszi a képek és videók átvitelét
számítógépre, azok megtekintése és szerkesztése céljából.
A ViewNX-i telepítéséhez töltse le a ViewNX-i telepítőjének legújabb verzióját a következő
webhelyről, és telepítse a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
A rendszerkövetelményeket és további információkat lásd a régióhoz tartozó Nikon
webhelyen.
Képek átmásolása számítógépre
A számítógép képernyőjén megjelenő menüpontok az operációs rendszer vagy a szoftver
verziójának frissítésekor változhatnak.
1
Készítse elő a képeket tartalmazó memóriakártyát.
A képek memóriakártyáról számítógépre másolásához az alábbi módszerek használhatja.
• SD kártyafoglalat/kártyaolvasó: Helyezze be a memóriakártyát a számítógép
kártyafoglalatába vagy a számítógéphez csatlakoztatott a kártyaolvasóba (kereskedelmi
forgalomba kapható).
• Közvetlen USB kapcsolat: Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ellenőrizze, hogy a
memóriakártya a fényképezőgépben található. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a
számítógéphez az USB-kábellel. A fényképezőgép automatikusan bekapcsol.
A fényképezőgép belső memóriájában tárolt képek átviteléhez, távolítsa el a
memóriakártyát a fényképezőgépből mielőtt a számítógéphez csatlakoztatná.
B
A fényképezőgép számítógéphez csatlakoztatásával kapcsolatos
megjegyzések
Csatlakoztassa le az összes többi USB-eszközt a számítógépről. Hibás működést okozhat, ha a
fényképezőgépet más USB-eszközökkel együtt csatlakoztatja a számítógéphez. Ilyenkor
előfordulhat az is, hogy a fényképezőgép túl sok áramot vesz fel, ami a memóriakártya vagy a
fényképezőgép károsodásához vezethet.
93
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek átmásolása számítógépre (ViewNX-i)
Amennyiben egy megjelenő üzenet arra kéri, hogy válasszon programot, válassza a Nikon
Transfer 2 alkalmazást.
• Windows 7 használata esetén
Ha megjelenik a jobb oldalon látható
párbeszédpanel, kövesse az alábbi
lépéseket a Nikon Transfer 2
kiválasztásához.
1 Az Import pictures and videos
(Képek és videók importálása)
menüben kattintson a Change
program (Programváltás) elemre.
Megjelenik egy programválasztó párbeszédpanel; válassza a Nikon Transfer 2
lehetőséget, és kattintson az OK elemre.
2 Kattintson duplán a Nikon Transfer 2 ikonra.
• Windows 10 vagy Windows 8.1 használatakor
Ha megjelenik a jobb oldalon látható párbeszédpanel,
kattintson a párbeszédablakba, majd az Import File
(Fájl importálása)/Nikon Transfer 2 lehetőségre.
• OS X vagy macOS használata esetén
Ha nem indul el automatikusan a Nikon Transfer 2, indítsa el a Mac Image Capture
(Képletöltő) saját alkalmazását (a fényképezőgép legyen a számítógéphez
csatlakoztatva), és válassza a Nikon Transfer 2-t alapértelmezett megnyitandó
alkalmazásként a fényképezőgépnek a számítógéphez történő csatlakoztatásakor.
Ha a memóriakártya nagy számú képet tartalmaz, időbe telhet, amíg a Nikon Transfer 2
elindul. Várja meg, amíg a Nikon Transfer 2 elindul.
B
Megjegyzések az USB-kábel csatlakoztatásával kapcsolatban
A megfelelő működés nem garantált, ha a fényképezőgép USB-hubon keresztül csatlakozik a
számítógéphez.
C
ViewNX-i használata
Használatáról további információkat az online súgóban talál.
94
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek átmásolása számítógépre (ViewNX-i)
2
A Nikon Transfer 2 elindulása után kattintson az Start Transfer
(Átvitel megkezdése) elemre.
Start Transfer
(Átvitel megkezdése)
• Megkezdődik a képek átvitele. Az átvitel befejezése után elindul a ViewNX-i, és
megjelennek az átmásolt felvételek.
3
Szakítsa meg a kapcsolatot.
• Külső vagy belső kártyaolvasó használata esetén válassza ki a memóriakártyának megfelelő
cserélhető meghajtó eltávolítása lehetőséget, majd vegye ki a memóriakártyát az
olvasóból.
• Ha a fényképezőgép a számítógéphez csatlakozik, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
válassza le az USB-kábelt.
95
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz, számítógéphez, nyomtatóhoz
Képek átmásolása számítógépre (ViewNX-i)
A menü használata
Menüműveletek..............................................................................................................................97
Menülisták...................................................................................................................................... 100
A Fényképezés menü (minden fényképezési módban azonos)................................. 104
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód) ............................................................... 106
Az Intelligens portré menü ...................................................................................................... 115
A Videó menü ............................................................................................................................... 117
A Visszajátszás menü.................................................................................................................. 124
A Hálózat menü............................................................................................................................ 129
A beállítómenü............................................................................................................................. 133
96
A menü használata
Menüműveletek
A d (menü) gomb megnyomásával megjeleníthető a menüképernyő, és módosíthatók a
fényképezőgép beállításai.
• A megjelenő menü a fényképezőgép állapotától függően változó (fényképezés vagy
visszajátszás közben).
• A menüpontok a képernyő bal oldalán lévő ikonok révén kategóriákba vannak sorolva.
Fényképezéskor
Visszajátszás közben
Visszajátszás menü
Fényképezés menü
Képmód
Megjelölés feltöltésre
Fehéregyensúly
Gyors retusálás
Sorozatfelvétel
D-Lighting
ISO érzékenység
Vörösszemhatás-korr.
AF mező mód
Glamour retusálás
Autofókusz mód
Diavetítés
Menükategóriák
A Fényképezés menü1
D Videó menü
J Hálózat menü
z Beállítómenü
•
•
•
•
1
2
Menükategóriák
•
•
•
•
N Visszajátszás mód menü
G Visszajátszás menü2
J Hálózat menü
z Beállítómenü
Az ikonok a fényképezés módjától függően változnak.
Az ikonok a visszajátszás módjától függően változnak.
1
A menüképernyő
megjelenítéséhez nyomja
meg a d (menü)
gombot.
Képmód
Fehéregyensúly
Sorozatfelvétel
ISO érzékenység
AF mező mód
Autofókusz mód
2
A választógomb J
megnyomásával lépjen a
menükategória-kiválasztási
területre.
Fényképezés menü
Képmód
Fehéregyensúly
Sorozatfelvétel
ISO érzékenység
AF mező mód
Autofókusz mód
97
A menü használata
Menüműveletek
3
Nyomja meg a(z) HI gombot a
menükategóriák módosításához.
Beállítás
Időzóna és dátum
Monitorbeállítások
Dátumbélyegző
Önkioldó: kioldás után
Fénykép VR
AF-segédfény
4
Nyomja meg a(z) k gombot a
menükategória jóváhagyásához.
• A képernyőn a kiválasztott
menükategóriához tartozó menüpontok
jelennek meg.
Időzóna és dátum
Monitorbeállítások
Dátumbélyegző
Önkioldó: kioldás után
Fénykép VR
AF-segédfény
5
A(z) HI gomb megnyomásával
válasszon menüpontot, azután
a(z) k gombbal hagyja jóvá a
kiválasztást.
• Bizonyos opciók az aktuális fényképezés
módtól és a fényképezőgép állapotától
függően nem választhatók.
6
A(z) HI gomb megnyomásával
válasszon ki egy beállítást,
azután a(z) k gombbal hagyja
jóvá a kiválasztást.
• Ha végzett a menü használatával, nyomja
meg a d gombot.
• Amikor a képernyőn egy menü látható, a
kioldógomb vagy a b (e videofelvétel)
gomb lenyomásával visszatérhet fényképezési módba.
C
Időzóna és dátum
Monitorbeállítások
Dátumbélyegző
Önkioldó: kioldás után
Fénykép VR
AF-segédfény
Dátumbélyegző
Dátum
Dátum és idő
Ki
Vaku mód, önkioldó, makró mód és expozíció-kompenzáció beállításai
Ha a kijelzőn a fényképezési képernyő látható, az egyik választógomb HIJK megnyomásával
módosíthatja az olyan beállításokat, mint például a vaku mód vagy az önkioldó (A46).
98
A menü használata
Menüműveletek
A képválasztó képernyő
Ha a fényképezőgép menüjének használata közben a jobb
oldalon látható vagy hasonló képkiválasztó képernyő
jelenik meg, kövesse az alábbi műveleteket a képek
kijelöléséhez.
Védelem
Vissza
1
A JK választógombbal jelölje ki a kívánt
képet.
Védelem
• A zoomvezérlőt (A2) mozgassa g (i) irányba a teljes
képes vagy f (h) irányba a kisképes visszajátszáshoz.
• Csak egy kép választható ki a Kép elforgatása
funkcióhoz. Folytassa a 3. lépéssel.
Vissza
2
A HI gombbal jelölje ki az ON vagy OFF
lehetőséget.
Védelem
• Az ON kijelölésekor egy ikon jelenik meg a kijelölt kép
alatt. További képek kijelöléséhez ismételje meg az 1.
és a 2. lépést.
Vissza
3
Nyomja meg az k gombot a kijelölés véglegesítéséhez.
• A megerősítő párbeszédpanel megjelenésekor kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
99
A menü használata
Menüműveletek
Menülisták
A Fényképezés menü
Lépjen fényképezés módba M d gomb
Közös opciók (beállítások)
Opció
Alapbeállítás
P 4608 × 3456
Képmód
A
104
A (automatikus) módhoz
Opció
Alapbeállítás
A
Fehéregyensúly
Automatikus
106
Sorozatfelvétel
Egy kép
108
ISO érzékenység
Automatikus
110
AF mező mód
Célkereső AF
111
Autofókusz mód
Előfókusz
114
Intelligens portré módhoz
Opció
Alapbeállítás
A
Saját kollázs
• Képek száma: 4
• Időköz: Közepes
• Zár hangja: Varázslatos
115
Pislogásmentesítés
Ki
116
100
A menü használata
Menülisták
A Videó menü
Fényképezés mód M d gomb M válassza ki a(z) D (videó menü) ikont M k gomb
Opció
Alapbeállítás
A
Videobeállítások
e 1080/30p vagy S 1080/25p
117
Autofókusz mód
Egyszeri AF
121
Videó VR
Be (hibrid)
122
A szél zajának csökk.
Ki
123
Képkockasebesség
–
123
A Visszajátszás menü
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M d gomb
Opció
1
2
A
Megjelölés feltöltésre1
124
Gyors retusálás2
70
D-Lighting2
70
Vörösszemhatás-korr.2
71
Glamour retusálás2
71
Diavetítés
125
Védelem1
126
Kép elforgatása1
126
Kis kép2
73
Másolás1
127
Sorozat megjelenítése
128
Jelöljön ki egy képet a kép kiválasztására szolgáló képernyőn. További tudnivalók: „A képválasztó
képernyő” (A99).
A szerkesztett képeket a készülék különálló fájlként menti. Előfordulhat, hogy egyes képek nem
szerkeszthetők.
101
A menü használata
Menülisták
A Hálózat menü
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a J (hálózat menü) elemet M k gomb
Opció
A
Repülőgép üzemmód
130
Válassza ki a kapcsolatot
130
Kapcs. intell. eszközhöz
130
Kapcsol. a távvezérlőhöz
130
Auto. küldési beállítások
130
Wi-Fi
130
Bluetooth
131
Alapbeáll. visszaállítása
131
102
A menü használata
Menülisták
A beállítómenü
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M k gomb
Opció
A
Időzóna és dátum
133
Monitorbeállítások
135
Dátumbélyegző
136
Önkioldó: kioldás után
137
Fénykép VR
138
AF-segédfény
138
Digitális zoom
139
Hangbeállítások
139
Automatikus kikapcs.
140
Kártya formázása/Memória formázása
141
Nyelv/Language
141
Kísérőszöveg
142
Szerzői jogi adatok
143
Helyadatok kijelzése
144
Töltés számítógépről
145
Alapértékek
146
Megfelelőségi jelölések
146
Firmware verzió
146
103
A menü használata
Menülisták
A Fényképezés menü (minden fényképezési
módban azonos)
Képmód (Képméret és minőség)
Fényképezés mód M d gomb M Képmód M k gomb
Válassza ki a képméret és a képtömörítési arány kombinációját, amit a fényképezőgép a
fényképek elmentésekor használ.
Minél magasabb a képmód beállítása, annál nagyobb lehet a képek nyomtatási mérete, és
minél kisebb a tömörítési arány, annál jobb a képek minősége, ugyanakkor csökken a
tárolható képek száma is.
A beállítást más fényképezési módokra is alkalmazza.
Tömörítési arány
Kép arány
(vízszintes a
függőlegeshez)
Q 4608 × 3456P
Kb. 1:4
4:3
P 4608 × 3456
(alapbeállítás)
Kb. 1:8
4:3
Opció*
R 3264 × 2448
Kb. 1:8
4:3
r 2272 × 1704
Kb. 1:8
4:3
q 1600 × 1200
Kb. 1:8
4:3
O 640 × 480
Kb. 1:8
4:3
g 4608 × 2592
Kb. 1:8
16:9
s 3456 × 3456
Kb. 1:8
1:1
* A numerikus értékek a rögzített képpontok számát jelzik.
Példa: P 4608 × 3456 = kb. 16 megapixel, 4608 × 3456 képpont
B
Megjegyzések az 1:1 képarányú képek nyomtatásával kapcsolatosan
Módosítsa a nyomtató beállítását „Keret” értékre, ha 1:1 képarányú képeket nyomtat. Egyes
nyomtatók nem tudják kinyomtatni a képeket 1:1 képaránnyal.
B
Megjegyzések a képmóddal kapcsolatban
• A képmód nem állítható be a következő fényképezés módokban:
- Egyszerű panoráma motívumprogram mód
- Rövid videó bemutató mód
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem használható más funkciókkal (A61).
104
A menü használata
A Fényképezés menü (minden fényképezési módban azonos)
C
A még menthető képek száma
• A még menthető képek becsült száma fényképezés közben a képernyőn ellenőrizhető (A17).
• Ne feledje, hogy a JPEG-tömörítésből adódóan a képek tartalmától függően nagymértékben
változhat a menthető képek száma, még akkor is, ha azonos kapacitású memóriakártyákat és
azonos képmód beállításokat használ. Emellett a még menthető képek számát a használt
memóriakártya gyártmánya is befolyásolhatja.
• Ha a fényképezőgéppel még 10 000 vagy több felvétel készíthető, a képernyőn a még készíthető
képek számánál csak „9999” jelenik meg.
105
A menü használata
A Fényképezés menü (minden fényképezési módban azonos)
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
Fehéregyensúly (színárnyalat beállítása)
Forgassa el a módválasztó tárcsát A M d gomb M válassza ki a
A (fényképezés menü) elemet M Fehéregyensúly M k gomb
Állítsa be a fehéregyensúlyt az időjárási körülményekhez vagy a fényforráshoz, hogy a képek
színei megegyezzenek azzal, amit szabad szemmel is lát.
Opció
Leírás
a Automatikus
(alapbeállítás)
A fehéregyensúly automatikusan kerül beállításra.
b Manuális beáll.
Akkor használja, ha az Automatikus, Izzólámpa stb.
beállítással nem érte el a kívánt eredményt (A107).
c Napfény
Közvetlen napfényben ajánlott.
d Izzólámpa
Izzólámpás megvilágítás esetén ajánlott.
e Fénycső
Fénycsöves megvilágítás esetén ajánlott.
f Felhős
Felhős, borús körülmények esetén ajánlott.
g Vaku
Vaku használata esetén ajánlott.
B
Megjegyzések a Fehéregyensúly funkcióról
• Csukja le a vakut, ha a fehéregyensúly beállítása nem Automatikus vagy Vaku (A19).
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem használható más funkciókkal (A61).
106
A menü használata
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
A Manuális beáll. használata
Az alábbi eljárással megmérheti a fehéregyensúlyt az aktuális fényviszonyok között.
1
Helyezzen egy fehér vagy szürke tárgyat a fényképezéskor használni
kívánt megvilágításba.
2
A választógomb HI oldalával válassza ki
az Manuális beáll. lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot.
• Az objektívzoom pozícióba áll a mérés
végrehajtásához.
Fehéregyensúly
Automatikus
Manuális beáll.
Napfény
Izzólámpa
Fénycső
Felhős
3
Válassza a Mérés lehetőséget.
Manuális beáll.
• Az utolsó mért érték használatához válassza a Mégse
lehetőséget, és nyomja meg az k gombot.
Mégse
Mérés
4
Komponálja a referenciaként használt
fehér vagy szürke tárgyat a mérőablakba,
és nyomja meg az k gombot az érték
méréséhez.
• A zár kiold, és megtörténik a mérés (kép mentésére
nem kerül sor).
Manuális beáll.
Mégse
Mérés
Mérőablak
B
Megjegyzések a Manuális beállításról
A Manuális beáll. funkcióval vakus megvilágítás fehéregyensúlya nem mérhető. Ha vakuval
fényképez, állítsa a Fehéregyensúly beállítást Automatikus vagy Vaku értékre.
107
A menü használata
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
Sorozatfelvétel
Forgassa el a módválasztó tárcsát A M d gomb M válassza ki a
A (fényképezés menü) elemet M Sorozatfelvétel M k gomb
Opció
U Egy kép
(alapbeállítás)
Leírás
A fényképezőgép a kioldógomb minden egyes lenyomásakor egyetlen
képet készít.
A kioldógombot folyamatosan lenyomva tartva a fényképezőgép
folyamatosan készít felvételeket.
k Sorozatfelvétel N • A fényképezőgép gyors egymásutánban kb. 7 képet tud rögzíteni,
másodpercenként 7,7 kép sebességgel (ha a Képmód beállítása
P 4608 × 3456).
m Sorozatfelvétel A
A kioldógombot folyamatosan lenyomva tartva a fényképezőgép
folyamatosan készít felvételeket.
• A fényképezőgép gyors egymásutánban kb. 14 képet tud rögzíteni,
másodpercenként 2 kép sebességgel (ha a Képmód beállítása
P 4608 × 3456). Amennyiben a kioldógombot továbbra is
folyamatosan teljesen lenyomva tartja, a képkockasebesség lelassul.
q Fényk. előtti
gyorstár
A Fényk. előtti gyorstár fényképezés akkor kezdődik, amikor a
kioldógombot félig lenyomja. Amikor a kioldógombot teljesen
lenyomja, a fényképezőgép menti az aktuális képet, valamint a gomb
lenyomása előtt közvetlenül rögzített képeket (A109). A Fényk. előtti
gyorstár megkönnyíti a tökéletes pillanatok megragadását.
• A fényképezőgép gyors egymásutánban kb. 25 képet tud rögzíteni,
másodpercenként 15 kép sebességgel (ebben benne van a Fényk.
előtti gyorstár legfeljebb 4 képe is).
• A(z) Képmód állandó értéke q (képméret: 1600 × 1200 képpont).
n
Sorozatfelv.N:120kép/mp
A kioldógomb teljes lenyomásakor a gép folyamatosan, nagy
sebességgel rögzíti a képeket.
• A fényképezőgép gyors egymásutánban kb. 50 képet tud rögzíteni,
másodpercenként 120 kép sebességgel.
• A(z) Képmód állandó értéke O (képméret: 640 × 480 képpont).
j Sorozatfelv.
N:60 kép/mp
A kioldógomb teljes lenyomásakor a gép folyamatosan, nagy
sebességgel rögzíti a képeket.
• A fényképezőgép gyors egymásutánban kb. 25 képet tud rögzíteni,
másodpercenként 60 kép sebességgel.
• A(z) Képmód állandó értéke M (képméret: 1280 × 960 képpont).
108
A menü használata
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
B
Megjegyzések a Sorozatfelvétel móddal kapcsolatban
• Az élesség, expozíció és a fehéregyensúly minden sorozatban az első képnél meghatározott
értéken marad.
• A képek elmentése egy kis időt vehet igénybe a fényképezést követően.
• Ha az ISO-érzékenység nő, a rögzített képek zajosak lehetnek.
• A sorozatfelvétel képkockasebessége a képmód aktuális beállításától, a memóriakártyától és a
fényképezés körülményeitől függően lassabb is lehet.
• A Fényk. előtti gyorstár, Sorozatfelv.N:120kép/mp vagy Sorozatfelv. N:60 kép/mp
használatakor a képeken sávok jelenhetnek meg, vagy a fényerő, illetve a színárnyalat hirtelen
változásai fordulhatnak elő, ha a kép olyan gyorsan villogó megvilágításban készült, mint a
fénycső, higanygőz- vagy nátriumgőz-lámpa fénye.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem használható más funkciókkal (A61).
C
Fényképezés előtti gyorstár
A kioldógomb félig vagy teljesen történő lenyomásakor a képek az alábbiaknak megfelelően
lesznek elmentve.
Félig lenyomva
Teljesen lenyomva
A teljes lenyomás előtt elmentett képek A teljes lenyomás után elmentett
képek
• A fényképezés előtti gyorstár ikonja (Q) a kioldógomb félig történő lenyomásakor zöld színre vált
a fényképezés képernyőn.
109
A menü használata
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
ISO érzékenység
Forgassa el a módválasztó tárcsát A M d gomb M válassza ki a
A (fényképezés menü) elemet M ISO érzékenység M k gomb
Magasabb ISO érzékenységgel sötétebb témákat is fényképezhet. Továbbá, még hasonló
megvilágítású témák esetén is nagyobb zársebességgel fényképezhet, így csökkentheti a
fényképezőgép rázkódása és a téma mozgása miatti bemozdulást.
• Magasabb ISO érzékenység esetén a képek zajosak lehetnek.
Opció
Leírás
a Automatikus
(alapbeállítás)
Az érzékenység kiválasztása automatikusan történik az ISO
125–1600 tartományból.
I Fix tartományú autom.
Az ISO érzékenység automatikus beállításához használható
választható tartományok a következők: ISO 125–400 vagy
ISO 125–800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
A fényképezőgép az ISO-érzékenységet a megadott értéken
rögzíti.
B
Megjegyzések az ISO érzékenységről
Előfordulhat, hogy ez a funkció nem használható más funkciókkal (A61).
C
Az ISO érzékenység megjelenítése a fényképezés képernyőn
• Az Automatikus beállítás használata esetén az E ikon jelenik meg, ha az ISO érzékenység nő.
• A Fix tartományú autom. kiválasztása esetén az ISO érzékenység maximális értéke jelenik meg.
110
A menü használata
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
AF mező mód
Forgassa el a módválasztó tárcsát A M d gomb M válassza ki a
A (fényképezés menü) elemet M AF mező mód M k gomb
A fókuszmező kiválasztási módjának beállítása automatikus élességállításnál.
Opció
Leírás
Ha a fényképezőgép emberi arcot
érzékel, az élességet arra az arcra
állítja. További tudnivalókért lásd:
„Az arcérzékelés használata”
(A56).
25m 0s
500
a Arc-prioritás
Fókuszmező
Emberi témák vagy észlelhető
arcok nélküli kép komponálásakor
a fényképezőgép a kioldógomb
félig történő lenyomásakor
automatikusan kiválaszt egyet
vagy többet a kilenc
fókuszmezőből, amelyek a
fényképezőgéphez legközelebbi
témát tartalmazzák.
1/250
F 3.3
Fókuszmezők
x Manuális
A választógomb
HIJK oldalával mozgassa a
fókuszmezőt a kívánt helyre.
• A választógombnak a vaku mód
vagy más beállítások
konfigurálására való
használatához nyomja meg az
k gombot. Az k gombbal
visszatérhet a
fókuszmező-mozgató
képernyőre.
Mozgatható fókuszmező
hatóköre
Fókuszmező
111
A menü használata
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
Opció
Leírás
A fényképezőgép az élességet a
kép közepén lévő témára állítja be.
y Középső
25m 0s
500
Fókuszmező
s Témakövetés
M Célkereső AF
(alapbeállítás)
Ezzel a funkcióval mozgó témákról
készíthet fényképeket. Regisztrálja
a témát, amelyikre a
fényképezőgép az élességet állítja.
A fókuszmező automatikusan
mozog, hogy kövesse a témát.
További tudnivalókért lásd az
„Témakövetés használata” (A113)
részt.
Kezdés
25m 0s
500
Ha a fényképezőgép érzékeli a fő
témát, az élességet arra a témára
állítja.
Lásd „Célkereső AF használata”
(A55).
1/250
F 3.3
Fókuszmezők
B
Megjegyzések az AF mező módra vonatkozóan
• Digitális zoom használatakor a fényképezőgép az élességet az AF mező mód beállításától
függetlenül a kép közepére állítja be.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem használható más funkciókkal (A61).
112
A menü használata
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
Témakövetés használata
Állítsa a módválasztó tárcsát a következőre: A M d gomb M válassza ki a(z)
A (fényképezés menü) ikont M AF mező mód M k gomb M s Témakövetés M
k gomb M d gomb
1
Rögzítsen egy témát.
• A követni kívánt témát igazítsa a kép közepén lévő
kerethez, majd nyomja meg az k gombot.
• Amikor rögzítette a témát, akörül egy sárga keret
(fókuszmező) jelenik meg, és a fényképezőgép követi a
témát.
• Amikor a téma nem rögzíthető, a keret pirosan világít.
Ilyenkor módosítsa a kompozíciót, és próbálja újra
beállítani a témát.
• A téma rögzítésének megszüntetéséhez nyomja meg
az k gombot.
• Ha a fényképezőgép nem tudja tovább követni a
rögzített témát, a fókuszmező eltűnik. Rögzítse újra a
témát.
2
Kezdés
25m 0s
500
Kilépés
25m 0s
500
A kép elkészítéséhez nyomja le teljesen a
kioldógombot.
• Ha a kioldógombot akkor nyomja le, amikor nem
látható a fókuszmező, a fényképezőgép a kép közepén
lévő témára állítja az élességet.
1/250
B
F 3.3
Megjegyzések a Témakövetéssel kapcsolatban
• Ha műveleteket végez (például zoomol), miközben a fényképezőgép egy témát követ, a téma
rögzítése megszakad.
• Bizonyos fényképezési feltételek mellett a témakövetés nem működik.
113
A menü használata
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
Autofókusz mód
Forgassa el a módválasztó tárcsát A M d gomb M válassza ki a
A (fényképezés menü) elemet M Autofókusz mód M k gomb
Az élességállítás módjának beállítása állóképek fényképezésekor.
Opció
Leírás
A Egyszeri AF
A fényképezőgép csak akkor állítja be az élességet, amikor a
kioldógombot félig lenyomva tartja.
B Állandó AF
A fényképezőgép már a kioldógomb félig lenyomása előtt is
folyamatosan állítja az élességet. Hallható az objektív motorjának
mozgása, miközben a fényképezőgép élességet állít.
a Előfókusz
(alapbeállítás)
A fényképezőgép a kioldógomb félig történő lenyomása előtt is
automatikusan állítja az élességet, ha mozog a téma vagy ha a
megkomponált kép jelentősen módosul.
C
Autofókusz mód videofelvétel készítéséhez
Videofelvétel készítéséhez az autofókusz mód a Autofókusz mód (A121) lehetőséggel állítható
be a videó menüben.
114
A menü használata
A Fényképezés menü (A (automatikus) mód)
Az Intelligens portré menü
• A Képmód részletesebb ismertetéséért lásd: „Képmód (Képméret és minőség)” (A104).
Saját kollázs
Forgassa el a módválasztó tárcsát F M d gomb M válassza ki a
F (intelligens portré) elemet M Saját kollázs M k gomb
Opció
Leírás
Képek száma
Állítsa be a fényképezőgép által automatikusan készített képek számát
(összesített képhez készített képek száma).
• 4 (alapbeállítás) vagy a 9 választható ki.
Időköz
A fényképek közötti időköz beállítása.
• Rövid, Közepes (alapbeállítás) vagy Hosszú választható.
Zár hangja
Beállíthatja, hogy hallható legyen-e a zár hangja a saját kollázs funkcióval
való fényképezéskor.
• Normál, SLR, Varázslatos (alapbeállítás) vagy Ki választható.
• A beállítás menü Hangbeállítások részének Zár hangja pontjában
megadott beállítás nincs hatással erre a beállításra.
115
A menü használata
Az Intelligens portré menü
Pislogásmentesítés
Forgassa el a módválasztó tárcsát F M d gomb M válassza ki a
F (intelligens portré) elemet M Pislogásmentesítés M k gomb
Opció
Leírás
y Be
A fényképezőgép automatikusan kétszer
oldja ki a zárat minden képkészítéskor, és
azt a képet menti el, amelyiken a téma
szeme nyitva van.
• Ha a fényképezőgép olyan képet
mentett, amelyen az alany szeme
csukva lehet, néhány másodpercig a
jobb oldalon látható párbeszédablakot
jeleníti meg.
• A vaku nem használható.
Ki
(alapbeállítás)
Kikapcsolja a pislogásmentesítést.
B
Megjegyzések a pislogásmentesítéssel kapcsolatban
Előfordulhat, hogy ez a funkció nem használható más funkciókkal (A61).
116
A menü használata
Az Intelligens portré menü
A fényképezéskor pislogás volt
érzékelhető.
A Videó menü
Videobeállítások
Lépjen be a fényképezés módba M d gomb M válassza ki a D (videó menü)
elemet M Videobeállítások M k gomb
Válassza ki a kívánt videobeállítást a rögzítéshez. Válassza a normál sebességű videobeállítást
a videók rögzítéshez normál sebességen vagy a HS-videobeállítást (A118) a rögzítéshez
lassított vagy gyorsított módban. A kiválasztható videobeállítások köre a
Képkockasebesség beállítástól függ (A123).
• A 6 vagy gyorsabb SD sebességosztályú (V6 videó sebességosztályú) memóriakártyák
használata javasolt a videók készítésére (A179).
Normál sebességű videobeállítások
Opció
(Képméret/
képkockasebesség1,
fájlformátum)
1
2
Képméret
Kép arány
(vízszintes a függőlegeshez)
e 1080/30p
S 1080/25p
(alapbeállítás)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
A váltottsoros formátum a másodpercenkénti mezők száma beállítást használja.
A beállítás nem választható bizonyos hatások használatakor a kreatív módban (A39) vagy a
glamour retusálás (A41) közben.
117
A menü használata
A Videó menü
HS videók beállításai
A rögzített videók gyorsított vagy lassított módban játszhatók vissza.
Lásd „Videofelvétel készítése lassított vagy gyorsított felvétellel (HS videó)” (A120).
Opció
Képméret
Kép arány
(vízszintes a függőlegeshez)
f HS 480/4×1
V HS 1080/0,5×1
1
2
1/4-sebességű lassított videók
• Max. felvételi idő2: 10 másodperc
(visszajátszási idő: 40 másodperc)
640 × 480
4:3
2×-es sebességű gyorsított videók
• Max. felvételi idő2: 2 perc
(visszajátszási idő: 1 perc)
1920 × 1080
16:9
A beállítás nem választható bizonyos hatások használatakor a kreatív módban (A39) vagy a
glamour retusálás (A41) közben.
Videofelvétel közben a fényképezőgép normál sebességű videorögzítésről lassú vagy gyors
videó rögzítésére kapcsolható.
Az itt mutatott maximum rögzítési idő arra az esetre vonatkozik, amikor a rögzítés normál
sebességre történő visszaváltás nélkül folytatódik.
B
•
•
•
•
Leírás
Megjegyzések a HS-videókkal kapcsolatban
Hangrögzítés nem történik.
Videofelvétel közben nem készíthető állókép.
A videofelvétel nem szüneteltethető.
A videofelvétel elindulásakor a zoom pozíció és az élességállítás funkció zárolva van.
118
A menü használata
A Videó menü
C
Visszajátszás lassított vagy gyorsított felvétellel
Normál sebességen történő rögzítésekor:
Rögzítési idő
10 mp
Visszajátszási idő
10 mp
Ha a felvételi beállítás f HS 480/4×:
A videók rögzítése a normál sebesség 4×-esével történik.
A videók visszajátszása lassítva, 4× kisebb sebességen történik.
10 mp
Rögzítési idő
Visszajátszási idő
40 mp
Lassított visszajátszás
Ha a felvételi beállítás V HS 1080/0,5×:
A videók rögzítése a normál sebesség 1/2-szeresével történik.
A videók visszajátszása gyorsítva, 2× nagyobb sebességen történik.
Rögzítési idő
10 mp
Visszajátszási idő
5 mp
Gyorsított visszajátszás
119
A menü használata
A Videó menü
Videofelvétel készítése lassított vagy gyorsított felvétellel (HS
videó)
Lépjen be a fényképezés módba M d gomb M válassza ki a D (videó menü)
elemet M Videobeállítások M k gomb
A HS videó beállítással készült videók a normál sebességhez képest lassítva, 1/4 sebességgel,
illetve gyorsítva, a normálhoz képest kétszeres sebességgel is lejátszhatók.
1
A választógomb HI oldalával válasszon
ki egy HS videobeállítást (A118), és
nyomja meg az k gombot.
• A beállítás alkalmazása után nyomja meg a
d gombot a visszatéréshez a fényképezés
képernyőre.
2
Videobeállítások
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0,5×
A felvétel elindításához nyomja meg a
b (e videofelvétel) gombot.
• A fényképezőgép megkezdi egy HS videó rögzítését.
• A fényképezőgép az k gomb megnyomására átvált
normál sebességű vagy HS videó rögzítésére.
• A videobeállítások ikon a HS videó rögzítése és a
normál sebességű videofelvétel közötti átváltáskor
megváltozik.
• A HS videók (A118) maximális felvételi idejének
elérésekor a fényképezőgép automatikusan normál
sebességű videorögzítésre kapcsol át.
3
A felvétel befejezéséhez nyomja meg a b (e) gombot.
120
A menü használata
A Videó menü
5s
Autofókusz mód
Lépjen be a fényképezés módba M d gomb M válassza ki a D (videó menü)
elemet M Autofókusz mód M k gomb
Az élességállítás módjának beállítása videózáskor.
Opció
Leírás
A Egyszeri AF
(alapbeállítás)
Az élesség a videó rögzítésének elindításakor rögzül.
Akkor válassza ezt az opciót, ha a fényképezőgép és a téma közötti távolság
előreláthatóan nem nagyon változik.
B Állandó AF
Az élesség folyamatosan végtelenre van állítva.
Válassza ezt az opciót, ha a fényképezőgép és a tárgy közötti távolság
előreláthatóan jelentősen változni fog. Az élességállítás hangja hallható
lehet a felvételen is. Az Egyszeri AF használata ajánlott a felvételt zavaró, a
fényképezőgép élességállítása okozta zaj megszüntetésére.
C
Megjegyzések az Autofókusz móddal kapcsolatban
Ha a Videobeállítások menüben a HS-videobeállítást választotta, a beállítás Egyszeri AF értéken
rögzül.
121
A menü használata
A Videó menü
Videó VR
Lépjen be a fényképezés módba M d gomb M válassza ki a D (videó menü)
elemet M Videó VR M k gomb
Válassza ki a videók rögzítésekor használt rázkódáscsökkentés beállítását.
Amikor videofelvétel közben állványt használ a fényképezőgép stabilizálásához, válassza a Ki
értéket.
Opció
Leírás
V Be (hibrid)
(alapbeállítás)
Az objektíveltolás módszerével optikai ellensúlyozással korrigálja a
fényképezőgép rázkódását. Ezenfelül képfeldolgozás révén elektronikus
VR módszert alkalmaz. A látószög (azaz a képkivágásban látható terület)
szűkebb lesz.
g Be
Az objektív eltolás VR alkalmazásával optikai ellensúlyozással korrigálja a
fényképezőgép rázkódását.
Ki
A készülék nem alkalmaz ellensúlyozást.
B
Megjegyzések a Videó VR-rel kapcsolatban
• Ha a Videobeállítások menüben a HS-videobeállítást választotta, a beállítás Ki értéken rögzül.
• A fényképezőgép rázkódásának hatásai néhány helyzetben nem küszöbölhetők ki teljes
mértékben.
122
A menü használata
A Videó menü
A szél zajának csökk.
Lépjen be a fényképezés módba M d gomb M válassza ki a D (videó menü)
elemet M A szél zajának csökk. M k gomb
Opció
Leírás
Y Be
Videofelvétel közben csökkenti a mikrofont érő szél keltette zajt.
Előfordulhat, hogy visszajátszás közben más hangok nehezen hallhatók.
Ki
(alapbeállítás)
A szél zajának csökkentése ki van kapcsolva.
B
Megjegyzések a szél zajának csökkentésével kapcsolatban
Ha a Videobeállítások menüben a HS-videobeállítást választotta, a beállítás Ki értéken rögzül.
Képkockasebesség
Lépjen be a fényképezés módba M d gomb M válassza ki a D (videó menü)
elemet M Képkockasebesség M k gomb
Válassza ki a videofelvételhez használni kívánt képkockasebességet (mező/másodperc a
váltottsoros formátum esetében). A képkockasebesség beállítás módosításakor a
Videobeállítások (A117) alatt beállítható opció köre megváltozik.
Opció
Leírás
30 kép/mp (30p/60i)
TV készüléken, a NTSC szabvánnyal való lejátszáshoz.
25 kép/mp (25p/50i)
TV készüléken, a PAL szabvánnyal való lejátszáshoz.
123
A menü használata
A Videó menü
A Visszajátszás menü
• A képszerkesztő funkciók részletesebb ismertetéséért lásd: „Képek szerkesztése
(állóképek)” (A69).
Megjelölés feltöltésre
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M d gomb
M Megjelölés feltöltésre M k gomb
Válassza ki a fényképezőgép visszajátszási képernyőjén azokat az állóképeket, amelyeket
automatikusan fel szeretne tölteni az intelligens eszközre.
Az okoseszközökkel történő csatlakoztatással vagy a(z) SnapBridge alkalmazás használatával
kapcsolatosan lásd a(z) „SnapBridge Csatlakoztatási útmutató” című részt és a(z) SnapBridge
online súgóját.
1
A képválasztási képernyőn (A99) válassza ki az intelligens eszközre
feltölteni kívánt állóképeket.
2
A(z) SnapBridge alkalmazás segítségével létesítsen Bluetooth
kapcsolatot a fényképezőgép és az intelligens eszköz között.
3
A lap a(z) SnapBridge alkalmazásban M Auto link (Automatikus
kapcsolódás) M Engedélyez Auto download (Automatikus
letöltés)
• A kiválasztott állóképeket a rendszer feltölti az intelligens eszközre.
B
Megjegyzések a Megjelölés feltöltésre funkcióval kapcsolatban
• Az állóképek 2 megapixeles képméretben kerülnek feltöltésre.
• Videók nem tölthetők fel.
• Ha eredeti méretükben szeretné feltölteni az állóképeket, vagy videókat szeretne feltölteni,
használja a Download pictures (Képek letöltése) opciót a SnapBridge alkalmazásban.
• Ha kiválasztja a Alapértékek (A146) értéket a beállítás menüben vagy a Alapbeáll.
visszaállítása (A131) értéket a Hálózat menüben, a Megjelölés feltöltésre beállításai törlődnek.
C
Auto. küldési beállítások
A hálózati menüben lévő Küldés fotózás közben (A130) funkció aktiválása esetén az
állóképeket a rendszer automatikusan az intelligens eszközre küldi abban a pillanatban, amikor
azokat elkészíti a fényképezőgéppel.
124
A menü használata
A Visszajátszás menü
Diavetítés
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M d gomb
M Diavetítés M k gomb
Képek visszajátszása egymás után, automatikus „diavetítés” formájában. Amikor videók is
szerepelnek a diavetítésben, azoknak csak az első képkockája jelenik meg.
1
A választógomb HI részeivel válassza ki
az Kezdés lehetőséget, majd nyomja meg
az k gombot.
Diavetítés
Kezdés
• Megkezdődik a diavetítés.
Képidőköz
• A képek közötti időköz módosításához válassza a
Ismétlés
Képidőköz lehetőséget, nyomja meg az k gombot,
és a Kezdés kiválasztása előtt adja meg az időköz
Szünet
kívánt időtartamát.
• Ha azt szeretné, hogy a lejátszás végén a diavetítés automatikusan újrainduljon, válassza az
Ismétlés lehetőséget, és nyomja meg az k gombot, mielőtt kiválasztaná a Kezdés
lehetőséget.
• A maximális visszajátszási idő körülbelül 30 perc, akkor is, ha az Ismétlés lehetőség be van
kapcsolva.
2
Fejezze be vagy indítsa újra a diavetítést.
• Ha a diavetítés véget ért vagy megállt, a jobb oldalon
látható képernyő jelenik meg a kijelzőn. A diavetítésből
való kilépéshez válassza a G opciót, majd nyomja
meg az k gombot. A diavetítés folytatásához válassza
ki a F opciót, majd nyomja meg az k gombot.
Műveletek visszajátszás közben
• A választógomb HIJK oldalával megjelenítheti az előző/következő képet. Nyomja
meg és tartsa lenyomva a gombot a képek gyors előre-/hátragörgetéséhez.
• Nyomja meg az k gombot a diavetítés szüneteltetéséhez vagy befejezéséhez.
125
A menü használata
A Visszajátszás menü
Védelem
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M d gomb
M Védelem M k gomb
A fényképezőgép védi a kijelölt képeket a véletlen törlés ellen.
A képkiválasztó képernyőn válassza ki azokat a képeket, amelyeket védeni szeretne vagy
amelyek védelmét meg szeretné szüntetni (A99).
Ne feledje, hogy a fényképezőgép belső memóriájának, illetve memóriakártyájának
formázásakor az összes adat, beleértve a védett fájlokat is, véglegesen törlődik (A141).
Kép elforgatása
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M d gomb
M Kép elforgatása M k gomb
Állítsa be azt a tájolást, amelyben a mentett képek visszajátszáskor megjelennek.
A fényképeket elforgathatja 90 fokkal az óramutató járásával megegyező és 90 fokkal az
ellentétes irányban.
Jelöljön ki egy képet a kép kiválasztására szolgáló képernyőn (A99). Amikor megjelenik a
Kép elforgatása képernyő, nyomja meg a választógomb JK oldalát a kép 90 fokos
elforgatásához.
Kép elforgatása
Vissza
Kép elforgatása
Kép elforgatása
Forgatás
Forgatás
Vissza
Vissza
Forgatás
Elforgatás 90 fokkal, az
óramutató járásával
megegyező irányban
Elforgatás 90 fokkal, az
óramutató járásával
ellenkező irányban
Az k gomb lenyomásával véglegesítheti a tájolást, és a képpel együtt elmentheti a tájolási
információkat.
126
A menü használata
A Visszajátszás menü
Másolás (Másolás a memóriakártyáról a belső memóriába, és
fordítva)
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M d gomb
M Másolás M k gomb
A képek átmásolhatók a belső memóriából a memóriakártyára, és fordítva is.
• Ha egy képeket nem tartalmazó memóriakártyát helyez be a készülékbe és a
fényképezőgép visszajátszás módba van kapcsolva, a A memória nem tartalmaz
képet. jelenik meg. Ebben az esetben nyomja meg a d gombot a Másolás
kiválasztásához.
1
2
A választógomb HI oldalával válassza ki
a helyet, ahová a képeket másolni
szeretné, majd nyomja meg az
k gombot.
Válasszon egy másolási opciót, és nyomja
meg az k gombot.
• Ha a Kiválasztott képek opciót választja, a képek
megadásához használja a képek kijelölésére szolgáló
képernyőt (A99).
B
Másolás
Kamerából a kártyára
Kártyáról a kamerába
Kamerából a kártyára
Kiválasztott képek
Összes kép
Megjegyzések a képek másolásával kapcsolatban
• Csak olyan formátumú fájlok másolhatók, amelyekben a fényképezőgép képes rögzíteni.
• A más típusú fényképezőgéppel készített képek és a számítógéppel módosított képek esetén
ezeknek a műveleteknek a sikeressége nem garantált.
C
Képsorozat képeinek másolása
• Ha egy sorozatot kulcsképét választja ki a Kiválasztott képek menüben, a sorozat összes képét
átmásolja.
• Amikor a képsorozat képei teljes képes visszajátszás módban vannak megjelenítve, a(z)
Kamerából a kártyára lehetőség nem választható.
• Amikor a képsorozat képei teljes képes visszajátszás módban vannak megjelenítve, a
képsorozatban lévő összes kép átmásolódik, amennyiben kiválasztja a(z) Aktuális sorozat
funkciót a(z) Kártyáról a kamerába menüben.
127
A menü használata
A Visszajátszás menü
Sorozat megjelenítése
Nyomja meg a(z) c gombot a visszajátszás módba történő belépéshez M d gomb
M Sorozat megjelenítése M k gomb
Válassza ki a sorozat képeinek megjelenítésére használt módszert (A67).
Opció
Leírás
Q Egyéni képek
Minden képet megjelenít a sorozatból. A visszajátszás képernyőn
a F jelenik meg.
V Csak kulcskép
(alapbeállítás)
Csak a sorozat kulcsképét jeleníti meg.
A fényképezőgép alkalmazza a beállításokat az összes képsorozatra, és a beállításokat a
memóriában eltárolja azután is, hogy a készüléket kikapcsolja.
128
A menü használata
A Visszajátszás menü
A Hálózat menü
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a J (hálózat menü) elemet M k gomb
Amikor vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre a fényképezőgép és egy intelligens eszköz, vagy
a fényképezőgép és a(z) ML-L7 távvezérlő (külön kapható) között, konfigurálni kell a
beállításokat.
Csatlakozás okoseszközhöz
Amikor a készüléket intelligens eszközhöz csatlakoztatja, a fényképezőgéppel és az
intelligens eszközzel is kezelhető.
Telepítse a SnapBridge alkalmazást okoseszközén.
Állítsa először a(z) Válassza ki a kapcsolatot (A130) elemet a hálózati menüben
Intelligens eszköz (alapbeállítás) lehetőségre.
• A csatlakoztatási módszerek a következők.
- Bluetooth kapcsolat: Automatikusan feltölthetők állóképek (a feltöltés 2 megapixeles
képméretben történik). Amikor legelső alkalommal létesít Bluetooth kapcsolatot, a
hálózati menüben lévő Kapcs. intell. eszközhöz (A130) funkció segítségével
párosítsa össze a fényképezőgépet és az intelligens eszközt.
A(z) Bluetooth kapcsolat létrejötte után Wi-Fi kapcsolatra is válthat.
- Wi-Fi kapcsolat: Állóképeket (2 megapixeles vagy eredeti méretben) és videókat
tölthet le az intelligens eszközre, illetve távolról is fényképezhet.
• A csatlakoztatással vagy a(z) SnapBridge alkalmazás használatával kapcsolatosan lásd a(z)
„SnapBridge Csatlakoztatási útmutató” című részt és a(z) SnapBridge online súgóját.
Csatlakozás a távvezérlőhöz
Állítsa először a(z) Válassza ki a kapcsolatot (A130) elemet a hálózati menüben
Távkioldó lehetőségre.
A fényképezőgép és a távvezérlő Bluetooth rendszeren keresztül csatlakozik egymáshoz.
Amikor legelső alkalommal csatlakoztatja a fényképezőgépet a távvezérlőhöz, párosítsa
össze a két eszközt.
A távvezérlővel kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a „ML-L7 Távvezérlő” című
fejezetet (A171).
129
A menü használata
A Hálózat menü
Hálózati menülista
Néhány beállítás nem állítható be addig, amíg a vezeték nélküli kapcsolat aktív. Ezek
beállításához válassza le a vezeték nélküli kapcsolatot.
Opció
Leírás
Repülőgép üzemmód
Az Be kijelölésével kapcsolja ki az összes vezeték nélküli
kapcsolatot.
Válassza ki a kapcsolatot
Válassza ki, hogy a fényképezőgépet a(z) Intelligens eszköz
(alapbeállítás) vagy a(z) Távkioldó lehetőséghez szeretné
csatlakoztatni.
Kapcs. intell. eszközhöz
Amikor a készüléket a legelső alkalommal csatlakoztatja
intelligens eszközhöz Bluetooth révén, a két eszközt párosítani
kell egymással.
További tudnivalókért lásd a(z) „SnapBridge Csatlakoztatási
útmutató” című részt és a(z) SnapBridge online súgóját.
Kapcsol. a távvezérlőhöz
Amikor a fényképezőgépet legelső alkalommal csatlakoztatja
a(z) ML-L7 távvezérlőhöz (külön kapható), a két eszközt
párosítani kell egymással (A173).
Küldés fotózás
közben
Állóképek
A(z) Igen lehetőség beállításakor az állóképek az elkészülés
pillanatában automatikusan egy Bluetooth révén
csatlakoztatott intelligens eszközre küldhetők.
• Az automatikus küldéshez a(z) SnapBridge alkalmazást
szintén konfigurálni kell. A A lapon a SnapBridge
alkalmazásban M Auto link (Automatikus kapcsolódás)
M engedélyezze a Auto download (Automatikus
letöltés) lehetőséget.
• Az állóképek 2 megapixeles képméretben kerülnek
feltöltésre. Ha eredeti méretükben szeretné megvalósítani a
feltöltést, használja a Download pictures (Képek
letöltése) opciót a SnapBridge alkalmazásban.
• Amennyiben a visszajátszás menüben Megjelölés feltöltésre
(A124) funkciót használ, a fényképezőgép visszajátszás
menüjében kiválaszthatók azok az állóképek, amelyeket
automatikusan szeretne feltölteni egy intelligens eszközre.
Feltöltés (képek) Beállíthatja, hogy az állóképeket milyen feltételek mellett küldje
automatikusan.
SSID*: Állítson be egy 1–32 karakterből álló alfanumerikus
SSID-azonosítót.
Hitelesítés/kódolás: Kiválasztható a kommunikáció titkosítása.
A kommunikáció nem titkosított, ha az Nyitott van kijelölve.
Wi-Fi
Wi-Fi kapcsolat
típusa
Jelszó*: Állítson be egy 8–36 karakterből álló alfanumerikus jelszót.
• A személyes adatok védelme érdekében ajánlott
rendszeresen változtatni a jelszót.
Csatorna: Kiválasztható a Wi-Fi kapcsolathoz használatos
csatorna. Ha a kommunikáció gyenge minőségű, vagy a
képfeltöltési sebesség rendkívül lassú Wi-Fi kapcsolat használata
esetén, próbáljon meg csatornát váltani.
Aktuális
beállítások
Hagyja jóvá az aktuális Wi-Fi kapcsolat típusa beállítást a
listában.
130
A menü használata
A Hálózat menü
Opció
Leírás
Kapcsolat
Válassza ki a(z) Engedélyez vagy Letilt elemet a(z) Bluetooth
kommunikációhoz.
Párosított
eszközök
Megjeleníthetők a már párosított okoseszközök.
Módosíthatja a csatlakozáshoz használt intelligens eszközt, vagy
törölheti a párosított intelligens eszközöket.
• A fényképezőgép akár öt okoseszközzel is párosítható
(csatlakoztatni viszont egyszerre csak egy eszközt lehet).
Küldés
kikapcs.
állapotban
A(z) Be vagy Ki elem kiválasztásával állítsa be, hogy a
fényképezőgép kommunikáljon-e az intelligens eszközzel,
amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy készenléti
módban áll (A19).
• Küldés kikapcs. állapotban révén történő kommunikáció
során a bekapcsolás jelzőfény még a fényképezőgép
kikapcsolt állapotában is világít.
Bluetooth
Alapbeáll. visszaállítása
A Hálózat menü alapbeállításainak visszaállítása.
* A beviteli módszer részletes leírása itt található: „A szövegbillentyűzet használata” (A132).
C
Bluetooth Kommunikációjelzés és Wi-Fi kommunikációjelzés a fényképezési
képernyőn
• A(z) Bluetooth kommunikációjelzéssel kapcsolatos tudnivalók
- Amennyiben a fényképezőgép Bluetooth révén intelligens eszközhöz csatlakozik, a(z) L ikon
látható.
- Amennyiben a fényképezőgép arra vár, hogy létrejöjjön a kapcsolat egy intelligens eszközzel,
a(z) L ikon villog. Szintén villog, amennyiben a(z) Bluetooth kommunikáció megszakadt a képek
feltöltése közben (A155).
• A Wi-Fi kommunikációjelzéssel kapcsolatos tudnivalók
- Amennyiben a fényképezőgép felkészül egy intelligens eszközhöz Wi-Fi-n keresztül történő
csatlakozásra, a(z) h ikon villog.
- Amennyiben a fényképezőgép Wi-Fi-n keresztül intelligens eszközhöz csatlakozik, a(z) h ikon
látható.
131
A menü használata
A Hálózat menü
A szövegbillentyűzet használata
• A választógomb HIJK oldalával válassza ki az
alfanumerikus karaktereket. Nyomja meg az k gombot
a kiválasztott karakter beviteléhez a szövegmezőbe és a
kurzor továbbléptetéséhez a következő helyre.
• Mozgassa a kurzort szövegmezőbe, válassza ki a N vagy
O lehetőséget a billentyűzeten, és nyomja meg az
k gombot.
• Egy karakter törléshez nyomja meg az l gombot.
• A beállítás alkalmazásához válassza a P lehetőséget a
billentyűzeten, és nyomja meg az k gombot.
Szövegmező
SSID
Vissza
Törlés
Billentyűzet
132
A menü használata
A Hálózat menü
A beállítómenü
Időzóna és dátum
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Időzóna és dátum
M k gomb
A fényképezőgép órájának beállítása.
Opció
Dátum és idő
Leírás
• Mező kiválasztása: Nyomja meg a
választógomb JK oldalát.
• A dátum és az idő módosítása: Nyomja
meg a HI oldalt.
• Beállítás jóváhagyása: Válassza ki a perc
beállítást, majd nyomja meg az
k gombot.
Dátum és idő
N
H
É
01 01 2019
ó
p
00 00
Szerk.
Dátumformátum
Válassza az Év/Hónap/Nap, Hónap/Nap/Év vagy Nap/Hónap/Év elemet.
Időzóna
Az időzóna és a nyári időszámítás beállítása.
• Amikor az Úticél időzónája (x) az otthoni időzóna (w) beállítása után
van beállítva, a készülék automatikusan kiszámolja az úticél időzónája és az
otthoni időzóna közötti időkülönbséget, és elmenti a kiválasztott régióhoz
tartozó dátumot és időt.
133
A menü használata
A beállítómenü
Az időzóna beállítása
1
A választógomb HI részeivel válassza ki
az Időzóna lehetőséget, majd nyomja
meg az k gombot.
Időzóna és dátum
Dátum és idő
Dátumformátum
Időzóna
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
2
Válassza ki az w Otthoni időzóna vagy
az x Úticél időzónája lehetőséget, és
nyomja meg az k gombot.
• A képernyőn megjelenített dátum és idő annak
megfelelően változik, hogy az otthoni időzóna vagy az
úti cél időzónája van-e kiválasztva.
3
Nyomja meg a K gombot.
Időzóna
Otthoni időzóna
Úticél időzónája
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
Időzóna
Otthoni időzóna
Úticél időzónája
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
4
A JK gombbal válassza ki az időzónát.
• A H gombbal bekapcsolhatja a nyári időszámítás
funkciót, ekkor a W ikon lesz látható. Nyomja meg a
választógomb I oldalát a nyári időszámítás funkció
letiltásához.
• Nyomja meg az k gombot az időzóna
alkalmazásához.
• Ha nem a pontos idő látható az otthoni vagy az úticél
időzóna beállításánál, állítsa be az időt a Dátum és idő
menüben.
134
A menü használata
A beállítómenü
New York, Toronto, Lima
10:30
Vissza
–05:00
Monitorbeállítások
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Monitorbeállítások
M k gomb
Opció
Leírás
Súgó
megjelenítése
A fényképezési módok váltása közben vagy a beállító képernyő
megjelenítésekor megjelenik a funkciók leírása.
• Alapbeállítás: Be
Kép előnézete
Állítsa be, hogy a fényképezés után közvetlenül megjelenjen-e az
elkészített kép, vagy sem.
• Alapbeállítás: Be
Fényerő
Állítsa be a fényerőt.
• Alapbeállítás: 3
Kompozíc.rács
megj./elr.
Itt állíthatja be, hogy a keretes útmutató megjelenjen-e a fényképezés
képernyőn.
• Alapbeállítás: Ki
135
A menü használata
A beállítómenü
Dátumbélyegző
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Dátumbélyegző M
k gomb
A képkészítés dátuma és ideje a képekre kerülhet
fényképezéskor.
15.11.2019
Opció
Leírás
f Dátum
A képekre a felvétel dátuma kerül.
S Dátum és idő
A képekre a felvétel dátuma és ideje kerül.
Ki
(alapbeállítás)
A képekre nem kerül rá a felvétel dátuma és ideje.
B
Megjegyzések a Dátumbélyegzővel kapcsolatban
• A rábélyegzett dátum és idő véglegesen a kép részét alkotja és nem törölhető. A képek
elkészülése után azokra nem nyomtatható dátum és idő.
• A dátum és idő nem kerülnek a képre az alábbi esetekben:
- Ha a motívumprogrammód beállítása: Éjszakai tájkép (ha a beállítás: Kézben tartva),
Éjszakai portré (ha a beállítás: Kézben tartva), Ellenfény (ha a(z) HDR beállítása: Be),
Többszörös exp. Világosítás vagy Egyszerű panoráma
- Ha a sorozatfelvétel (A108) beállítása Fényk. előtti gyorstár, Sorozatfelv.N:120kép/mp
vagy Sorozatfelv. N:60 kép/mp
- Videók rögzítésekor
- Ha állóképet készít videofelvétel közben
- Állóképek videók szerkesztésével való létrehozásakor
• A nyomtatott dátum és idő kis képméret esetén esetleg nehezen olvasható.
136
A menü használata
A beállítómenü
Önkioldó: kioldás után
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Önkioldó: kioldás
után M k gomb
Beállítható, hogy az önkioldó kikapcsoljon-e, miután fényképezéshez használták (A49).
Opció
Leírás
Kilép. az önkiold. módból
(alapbeállítás)
Az önkioldó fényképezés után kikapcsol.
• Többsz. exp. Világosítá vagy Hold módban történő
fényképezés után az önkioldó n3s (3 másodperc) beállításra
van állítva. Az önkioldó befejezéséhez manuálisan állítsa az
önkioldót k beállításra.
• A(z) Háziá. port. auto. kiold. és Mosoly időzítő beállítás
nem kapcsol ki.
Önkioldó módban marad
Az önkioldó fényképezés után továbbra is aktív marad.
• A fényképezőgép kikapcsolásakor az önkioldó is kikapcsol.
• A(z) Saját kollázs kikapcsol.
137
A menü használata
A beállítómenü
Fénykép VR
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Fénykép VR M
k gomb
Válassza ki az állóképek készítésekor alkalmazott rázkódáscsökkentés beállítását.
Amikor fényképezéskor állványt használ a fényképezőgép stabilizálásához, válassza a Ki
értéket.
Opció
Leírás
g Be
(alapbeállítás)
Az objektív eltolás VR alkalmazásával optikai ellensúlyozással korrigálja
a fényképezőgép rázkódását.
Ki
A készülék nem alkalmaz ellensúlyozást.
B
Megjegyzések a Fénykép VR-rel kapcsolatban
• Bekapcsolás, illetve visszajátszás módból fényképezés módba váltás után várjon a fényképezéssel,
amíg megjelenik a fényképezés mód képernyő.
• A képek a fényképezőgép képernyőjén elmosódva jelenhetnek meg közvetlenül a fényképezés
után.
• A rázkódáscsökkentés egyes helyzetekben nem tudja teljesen semlegesíteni a fényképezőgép
rázkódását.
AF-segédfény
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M AF-segédfény M
k gomb
Opció
Leírás
a Automatikus
(alapbeállítás)
Az AF-segédfény automatikusan kigyullad, ha gyenge megvilágítás mellet
nyomja meg a kioldógombot. A megvilágítás hatótávolsága körülbelül
1,5 m maximális széles szögű állás mellett, és kb. 3,0 m maximális
telefotó-pozíció esetén.
• Az AF-segédfény nem világít a fókuszmezőtől vagy a fényképezés
módtól függően.
Ki
Az AF-segédfény nem világít.
138
A menü használata
A beállítómenü
Digitális zoom
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Digitális zoom M
k gomb
Opció
Leírás
Be
(alapbeállítás)
A digitális zoom be van kapcsolva.
Ki
A digitális zoom ki van kapcsolva.
B
Megjegyzések a digitális zoomra vonatkozóan
• A digitális zoom nem használható a következő fényképezés módokban:
- Éjszakai tájkép, Éjszakai portré, Ellenfény (ha a(z) HDR beállítása: Be), Portré, Többsz.
exp. Világosítá (ha Éjszakai táj + csillagcs. vagy Csillagcsíkok van beállítva), Tűzijáték,
Egyszerű panoráma vagy Háziállat portré mód
- Kreatív mód
- Intelligens portré mód
• A digitális zoom más fényképezés módokban bizonyos beállításokkal nem használható (A62).
Hangbeállítások
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Hangbeállítások M
k gomb
Opció
Leírás
Gombnyomás
hangja
A Be (alapbeállítás) használata esetén a fényképezőgép egy hangjelzéssel
jelzi a műveletek végrehajtását, két hangjelzéssel az élesség témára
állítását és három hangjelzéssel a hibát. Bekapcsoláskor az üdvözlő
képernyő hangja is hallható.
• Nem hallhatók hangok a Háziállat portré és Madárles
motívumprogram módok használatakor.
Zár hangja
A Be (alapbeállítás) használata esetén a zár hangja hallható a zár
kioldásakor.
• A zár hangja nem hallható videók rögzítésekor, valamint a(z) Egyszerű
panoráma, Háziállat portré vagy Madárles mód használatakor.
139
A menü használata
A beállítómenü
Automatikus kikapcs.
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Automatikus
kikapcs. M k gomb
Állítsa be az időt, amelynek letelte után a fényképezőgép készenléti üzemmódba lép
(A19).
A beállítható értékek a 30 mp, 1 perc (alapbeállítás), 5 perc és 30 perc.
C
Az automatikus kikapcsolás funkció beállítása
A fényképezőgép készenléti módba lépése előtt eltelő idő rögzített érték a következő szituációk
során:
• Menü megjelenítésekor: 3 perc (ha az automatikus kikapcsolás 30 mp vagy 1 perc értékre van
állítva)
• A Háziá. port. auto. kiold. módban való fényképezéskor: 5 perc (ha az automatikus kikapcsolás
30 mp vagy 1 perc értékre van állítva)
• A Mosoly időzítő módban való fényképezéskor: 5 perc (ha az automatikus kikapcsolás 30 mp
vagy 1 perc értékre van állítva)
• Ha HDMI-kábel csatlakozik: 30 perc
• Amikor a fényképezőgép hálózati tápegységhez kapcsolódik: 30 perc
• Miközben a készülék várakozik egy intelligens eszközhöz történő csatlakozásra: 30 perc
140
A menü használata
A beállítómenü
Kártya formázása/Memória formázása
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Kártya formázása/
Memória formázása M k gomb
Ezzel az beállítással formázhatja a memóriakártyát vagy a belső memóriát.
A memóriakártya vagy a belső memória formázása véglegesen törli az összes
adatot. A törölt adatok nem állíthatók vissza. Formázás előtt mentse számítógépre a
megőrizni kívánt képeket.
• Elképzelhető, hogy a beállítás nem választható ki mindaddig, amíg nem jön létre vezeték
nélküli kapcsolat.
Memóriakártya formázása
• Helyezzen be egy memóriakártyát a fényképezőgépbe.
• Válassza a Kártya formázása lehetőséget a beállítás menüben, majd nyomja meg az
k gombot.
A belső memória formázása
• Vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépből.
• Válassza a Memória formázása lehetőséget a beállítás menüben, majd nyomja meg az
k gombot.
A formázás elindításához válassza a Formázás lehetőséget a megjelenített képernyőn, és
nyomja meg az k gombot.
• Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, illetve ne nyissa ki az akkumulátor-/kártyafoglalat
fedelét formázás közben.
Nyelv/Language
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Nyelv/Language M
k gomb
Kiválaszthatja a fényképezőgép menüinek és üzeneteinek nyelvét.
141
A menü használata
A beállítómenü
Kísérőszöveg
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Kísérőszöveg M
k gomb
Itt hozzárendelheti a korábban beállított kísérőszöveget a rögzítendő képekhez.
• A SnapBridge alkalmazás segítségével okoseszközre küldeni kívánt képekre kísérőszöveg
helyezhető el. Először a SnapBridge alkalmazást kell konfigurálnia. További tájékoztatást a
SnapBridge alkalmazás online súgójában talál.
• A hozzáfűzött kísérőszöveg a ViewNX-i metaadatai révén is megtekinthető.
Opció
Kísérőszöveg
hozzáfűzése
Kísérőszöveg
beírása
B
Leírás
Kísérőszöveg beírása segítségével
regisztrált kísérőszöveg csatolódik a
képekhez.
• Válassza az Kísérőszöveg
hozzáfűzése pontot, nyomja meg a
K gombot és jelölje be a négyzetet
(w). Az k gomb megnyomása
engedélyezi a beállítást, és csatolja a
kísérőszöveget az ezután rögzítendő
képekhez.
Megjegyzés
Kísérőszöveg hozzáfűzése
Kísérőszöveg beírása
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beállít
A kísérőszöveg hossza legfeljebb 36 alfanumerikus karakter lehet.
• A beviteli képernyő megjelenítéséhez válassza az Kísérőszöveg
beírása pontot, és nyomja meg a K gombot. A beviteli módszer
részletes leírása itt található: „A szövegbillentyűzet használata” (A132).
Megjegyzések a kísérőszövegekkel kapcsolatban
Videókhoz nem illeszthetők be kísérőszövegek.
C
Kísérőszöveg megjelenítése
A kísérőszöveg nem jelenik meg a képeknek a fényképezőgépen történő visszajátszásakor.
142
A menü használata
A beállítómenü
Jóváhagy
Szerzői jogi adatok
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Szerzői jogi adatok
M k gomb
Itt hozzárendelheti a korábban beállított szerzői jogi adatokat a rögzítendő képekhez.
• A SnapBridge alkalmazás segítségével okoseszközre küldeni kívánt képekre szerzői jogi
információk helyezhetők el. Először a SnapBridge alkalmazást kell konfigurálnia. További
tájékoztatást a SnapBridge alkalmazás online súgójában talál.
• A hozzáfűzött szerzői jogi információk a ViewNX-i metaadatai révén is megtekinthetők.
Opció
Szerzői adatok
csatolása
Leírás
Művész és Szerzői jog segítségével
regisztrált szerzői jogi adatok
csatolódnak a képekhez.
• Válassza az Szerzői adatok
csatolása pontot, nyomja meg a K
gombot és jelölje be a négyzetet
(w). Az k gomb megnyomása
engedélyezi a beállítást és a szerzői
jogi adatok csatolódnak az ez után
rögzített képekhez.
Szerzői jogi információ
Szerzői adatok csatolása
Művész
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Szerzői jog
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beállít
Jóváhagy
Művész
A művész nevének hossza legfeljebb 36 alfanumerikus karakter lehet.
• A beviteli képernyő megjelenítéséhez válassza az Művész pontot, és
nyomja meg a K gombot. A beviteli módszer részletes leírása itt
található: „A szövegbillentyűzet használata” (A132).
Szerzői jog
Legfeljebb 54 alfanumerikus karakterből álló nevű szerzőijog-tulajdonost
regisztrálhat
• A beviteli képernyő megjelenítéséhez válassza az Szerzői jog pontot,
és nyomja meg a K gombot. A beviteli módszer részletes leírása itt
található: „A szövegbillentyűzet használata” (A132).
B
Megjegyzések a szerzői jogi adatokkal kapcsolatban
• Videókhoz nem illeszthetők be szerzői jogi adatok.
• A művészek és szerzőijog-tulajdonosok nevével való visszaélések megelőzésére a fényképezőgép
kölcsönadása vagy tulajdonjogának átruházása előtt tiltsa le a Szerzői adatok csatolása
beállítást. Ezenkívül töröljön minden adatot a művész neve és a szerzőijog-tulajdonos neve
mezőből.
• A Nikon nem felelős a Szerzői jogi információ használatából eredő bajokért vagy károkért.
C
Szerzői jogi adatok megjelenítése
• A szerzői jogi adatok nem jelennek meg még a képeknek a fényképezőgépen való
visszajátszásakor sem.
• Ha a Művész és a Szerzői jog információkat is megadja, csak a szerzői jog tulajdonosának neve
kerül rá a képekre a SnapBridge alkalmazásban.
143
A menü használata
A beállítómenü
Helyadatok kijelzése
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Helyadatok
kijelzése M k gomb
E funkció révén megjeleníthetők az intelligens eszközről begyűjtött helyadatok.
Helyadatok begyűjtése egy intelligens eszközről
Az okoseszközökkel történő csatlakoztatással vagy a(z) SnapBridge alkalmazás használatával
kapcsolatosan lásd a(z) „SnapBridge Csatlakoztatási útmutató” című részt és a(z) SnapBridge
online súgóját.
1
A(z) SnapBridge alkalmazás segítségével létesítsen Bluetooth
kapcsolatot a fényképezőgép és az intelligens eszköz között.
2
A A lapon a SnapBridge alkalmazásban M Auto link
(Automatikus kapcsolódás) M engedélyezze a Synchronize
location data (Helyadatok szinkronizálása) lehetőséget.
• Helyadatok begyűjtésekor a fényképezőgép fényképezési képernyőjén a(z) z ikon látható.
• Amikor látható a(z) z ikon, a rendszer beilleszti a helyadatokat a készített képekre.
• A helyadatok begyűjtésének leállításához tiltsa le a(z) Synchronize location data
(Helyadatok szinkronizálása) funkciót.
144
A menü használata
A beállítómenü
Töltés számítógépről
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Töltés
számítógépről M k gomb
Opció
Leírás
Amikor a fényképezőgép egy bekapcsolt számítógéphez csatlakozik
(A93), a fényképezőgépbe helyezett akkumulátor automatikusan a
számítógépről töltődik.
a Automatikus
• A bekapcsolás jelzőfénye (charge feliratú lámpa) lassan villog, ami azt
(alapbeállítás)
jelenti, hogy az akkumulátor töltődik. Amikor a töltés befejeződött, a
bekapcsolás jelzőfénye (töltésjelző lámpa) villogás helyett világítani
kezd.
A fényképezőgépbe helyezett akkumulátor nem töltődik, amikor a gép
számítógéphez csatlakozik.
Ki
B
Megjegyzések a számítógépről való töltésre vonatkozóan
• Ha számítógéphez csatlakozik, a fényképezőgép bekapcsol, és megkezdi a feltöltést. A feltöltés
leáll, ha a fényképezőgép kikapcsol.
• A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 5 órát vesz igénybe. A töltési idő hosszabb
lesz, ha az akkumulátor töltése közben képeket másol.
• Az akkumulátor töltésének befejeztével a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, ha 30 percig
nem történik kommunikáció a számítógéppel.
B
Amikor a bekapcsolás-jelzőfény (charge feliratú lámpa) gyorsan villog
Az akkumulátort nem lehet feltölteni. Ennek lehetséges okai a következők:
• A környezeti hőmérséklet nem alkalmas a töltéshez. Az akkumulátort beltérben, 5°C és 35°C
közötti hőmérsékleten töltse fel.
• Az USB-kábel nem csatlakozik megfelelően, vagy hibás az akkumulátor. Csatlakoztassa
megfelelően az USB-kábelt, vagy ha szükséges, cserélje ki az akkumulátort.
• A számítógép energiatakarékos módban van, és nem szolgáltat áramot. Ébressze fel a
számítógépet.
• Az akkumulátor nem tölthető, mert a számítógép a beállításai vagy műszaki jellemzői miatt nem
tud áramot szolgáltatni a fényképezőgép számára.
145
A menü használata
A beállítómenü
Alapértékek
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Alapértékek M
k gomb
A Visszaállítás opció választásakor a fényképezőgép beállításai visszaállnak az
alapértelmezett értékekre.
• A hálózat menü alapbeállításai is visszaállnak.
• Bizonyos beállítások, például az Időzóna és dátum vagy a Nyelv/Language nem állnak
alapértékre.
• Elképzelhető, hogy a beállítás nem választható ki mindaddig, amíg nem jön létre vezeték
nélküli kapcsolat.
C
A fájlsorszámozás visszaállítása
Ha a fájlsorszámozást ismét „0001” értéktől szeretné kezdeni, a belső memóriáról vagy a
memóriakártyáról törölje az összes képet (A21) az Alapértékek parancs használata előtt.
Megfelelőségi jelölések
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Megfelelőségi
jelölések M k gomb
Megtekinthet egyes megfelelőségi jelöléseket, amelyeknek a fényképezőgép megfelel.
Firmware verzió
Nyomja meg a d gombot M válassza ki a z (beállítás) elemet M Firmware verzió M
k gomb
Megtekintheti a fényképezőgép aktuális firmware verzióját.
• Elképzelhető, hogy a beállítás nem választható ki mindaddig, amíg nem jön létre vezeték
nélküli kapcsolat.
146
A menü használata
A beállítómenü
Probléma esetén
Hibaelhárítás ................................................................................................................................. 148
Hibaüzenetek................................................................................................................................ 157
147
Probléma esetén
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép nem működik megfelelően, tekintse át az alábbiakat, mielőtt a
forgalmazóhoz vagy hivatalos Nikon szervizhez fordul.
• Elképzelhető, hogy a fényképezőgép egyszeri kikapcsolásával a probléma magától
megoldódik.
• Amennyiben nem talál az észlelt jelenséghez illő bejegyzést, tekintse meg a(z)
„Hibaüzenetek” részt (A157) vagy a(z) Nikon (az Ön régiója szerinti) weboldalát.
Tápellátási, megjelenítési, beállítási problémák
Probléma
A fényképezőgép
be van kapcsolva,
de nem válaszol.
A
Ok/megoldás
• Várja meg, amíg a felvétel befejeződik.
• Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
Ha a fényképezőgép nem kapcsol ki, távolítsa el, majd
helyezze vissza az akkumulátort vagy az akkumulátorokat, ha
hálózati tápegységet használ, válassza le, majd csatlakoztassa
újra a hálózati tápegységet.
Vegye figyelembe, hogy az éppen rögzítés alatt álló adatok
elvesznek, a már rögzített adatokra azonban nincs hatással a
tápellátás eltávolítása vagy leválasztása.
A fényképezőgép
Az akkumulátor lemerült.
nem kapcsolható be.
–
12, 13,
165
19
A fényképezőgép
figyelmeztetés
nélkül kikapcsol.
• Az energiatakarékosság érdekében a fényképezőgép
automatikusan kikapcsol (automatikus kikapcsolás funkció).
• Alacsony hőmérsékleten a fényképezőgép és az akkumulátor
nem biztos, hogy működik.
• A fényképezőgép vagy az akkumulátor belseje
túlmelegedett. Hagyja kikapcsolva a fényképezőgépet, amíg
a fényképezőgép belseje le nem hűl, majd próbálja ismét
bekapcsolni.
14
17
19
A monitor üres.
• Ki van kapcsolva a fényképezőgép.
• Az akkumulátor lemerült.
• Az energiatakarékosság érdekében a fényképezőgép
automatikusan kikapcsol (automatikus kikapcsolás funkció).
• A fényképezőgép TV-hez vagy számítógéphez van
csatlakoztatva.
• Többszörös exp. Világosítás motívumprogram
fényképezési mód van folyamatban.
A fényképezőgép
melegszik.
A fényképezőgép felmelegedhet, ha hosszabb ideig használják
például videók rögzítésére, illetve ha a fényképezőgépet forró
környezetben használják; ami nem jelent hibát.
148
Probléma esetén
Hibaelhárítás
165
–
–
–
–
A
Probléma
Ok/megoldás
13
A
fényképezőgépbe
helyezett
akkumulátort nem
lehet feltölteni.
• Ellenőrizze az összes csatlakozást.
• Amikor a fényképezőgép számítógéphez csatlakozik,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép az alábbi okok miatt
nem töltődik:
- Ki a Töltés számítógépről értéke a Beállítás menüben.
- Az akkumulátor töltése leáll, amikor a fényképezőgépet
kikapcsolja.
- Az akkumulátor nem tölthető, ha a fényképezőgép nyelvét,
dátumát és idejét nem állította be, illetve ha a dátum és az
idő visszaállt az alapértelmezett értékre, amikor a
fényképezőgép órájának az akkumulátora lemerült. Az
akkumulátor töltéséhez használja a töltőadaptert.
- Az akkumulátor töltése leállhat, amikor a számítógép alvó
módba lép.
- A számítógép specifikációjától, beállításaitól és állapotától
függően előfordulhat, hogy az akkumulátort nem lehet
tölteni.
• A környezet túl világos.
- Menjen sötétebb helyre.
• Állítsa be a képernyő fényerejét.
–
A monitor nehezen
látható.
145
–
14
–
–
135
• Ha a fényképezőgép órája nincs beállítva, a O villog a
fényképezés képernyőn, és az óra beállítása előtt készített
képeket és videókat a készülék rendre a „00/00/0000 00:00”
és a „01/01/2019 00:00” dátummal menti el. Állítsa be a
helyes dátumot és időt a beállítás menü Időzóna és dátum
részében.
• A fényképezőgép órája nem annyira pontos, mint a normál órák.
Rendszeresen ellenőrizze a fényképezőgép órájának idejét egy
pontosabb időmérőhöz viszonyítva, és állítsa be, ha szükséges.
4, 133
Nem látható
információ a
képernyőn.
Lehet, hogy rejtett a fényképezési és képinformáció. Nyomja
meg addig a s gombot, amíg meg nem jelenik az
információ.
4
Dátumbélyegző
nem érhető el.
Időzóna és dátum nincs beállítva a beállítómenüben.
133
Nem jelenik meg
dátum a képeken,
pedig be van
kapcsolva a
Dátumbélyegző
funkció.
• A dátum nem kerül rá a képekre bizonyos fényképezés
módokban, illetve bizonyos beállítások használatakor más
funkciókkal sem.
• A videofelvételekre nem kerülhet dátum.
61, 136
A O villog a
képernyőn.
Helytelen a felvétel
dátuma és
időpontja.
149
Probléma esetén
Hibaelhárítás
Probléma
Ha a
fényképezőgép be
van kapcsolva,
megjelenik az
időzóna és dátum
beállítása
képernyő.
A fényképezőgép
beállításai
alaphelyzetbe
álltak.
A fényképezőgép
hangot ad ki.
A
Ok/megoldás
Az óra akkumulátora lemerült; minden beállítás visszaállt az
alapértékre. Konfigurálja ismét a fényképezőgép beállításait.
• A beépített óra akkumulátora táplálja a fényképezőgép
óráját, és őriz egyes beállításokat. Az óra akkumulátorának
feltöltése kb. 10 órát vesz igénybe az akkumulátor
behelyezése vagy a (külön kapható) töltőadapter
csatlakoztatása után, és az óra akkumulátora a fő akkumulátor
eltávolítása után is több napig működik.
–
A fényképezőgép hallható élességállítási hangot adhat ki, ha az
Autofókusz mód beállítása Állandó AF, valamint egyes
fényképezés módokban is.
24, 114,
121
Fényképezéssel kapcsolatos problémák
Probléma
Nem lehet
fényképezés
módba váltani.
Nem lehet képeket,
illetve videókat
készíteni.
A fényképezőgép
nem tudja állítani
az élességet.
Húzza ki a HDMI-kábelt vagy az USB-kábelt.
87
• Visszajátszás módban nyomja meg a c gombot, a
kioldógombot vagy a b (e) gombot.
• A menük megjelenítésekor nyomja meg a d gombot.
• A vaku töltése közben a(z) Q (vaku készenléti jelzőfénye)
villog. Várjon, amíg a töltés befejeződik.
• Helyezzen be egy elegendő szabad helyet tartalmazó
memóriakártyát a fényképezőgépbe.
• Az akkumulátor lemerült.
2, 20
• A téma túl közel van. Próbálja meg a fényképezést az Auto.
prog. választó mód, a Közeli motívumprogram mód vagy a
makró mód használatával.
• A témára nehéz beállítani az élességet.
• A beállítás menüben állítsa az AF-segédfény opciót
Automatikus értékre.
• Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja be ismét.
24, 28,
32, 46,
50
57
138
150
Probléma esetén
Hibaelhárítás
A
Ok/megoldás
97
47
12
12, 13,
165
–
Probléma
A
Ok/megoldás
A fényképek
elmosódottak.
• Használjon vakut.
• Növelje az ISO-érzékenység értékét.
• Állóképek készítésekor kapcsolja be a Fénykép VR funkciót.
Videó rögzítésekor kapcsolja be a Videó VR funkciót.
• A fényképezőgép stabilizálásához használjon állványt (az
önkioldóval együtt használva még hatékonyabb).
47
110
122,
138
49
Fénylő pontok
láthatók a vakuval
készült képeken.
A vaku fénye visszaverődik a levegőben található részecskékről.
Csukja le a vakut.
19, 47
A vaku nem villan.
• A vaku le van csukva.
• A vaku nem aktiválódik bizonyos fényképezés módokban,
illetve bizonyos beállítások használatakor más funkciókkal
sem.
19, 47
59, 61
Nem használható a
digitális zoom.
• A Digitális zoom beállítás értéke a beállítás menüben Ki.
• A digitális zoom nem használható bizonyos fényképezés
módokban, illetve bizonyos beállítások használatakor más
funkciókkal sem.
139
62, 139
Képmód nem
érhető el.
A(z) Képmód funkció nem választható ki bizonyos fényképezés
módokban, illetve bizonyos beállítások használatakor más
funkciókkal sem.
Nem hallható
hangjelzés a
kioldógomb
megnyomásakor.
• Ki van kiválasztva a Zár hangja opciónál a beállítás menü
Hangbeállítások pontjában. Egyes fényképezési
módokban nincs hang, még akkor sem, ha a Be érték van
kiválasztva.
• Ne takarja el a hangszórót.
Az AF-segédfény
nem világít.
Ki van kiválasztva a beállítás menü AF-segédfény pontjában. A
fókuszmező helyzetétől vagy az aktuális motívumprogram
módtól függően előfordulhat, hogy az AF-segédfény még akkor
sem világít, ha az Automatikus beállítást választotta.
138
A fényképek
foltosak.
Szennyezett az objektív. Tisztítsa meg az objektívet.
168
A színek
természetellenesek.
A színárnyalat vagy a fehéregyensúly beállításai nem
megfelelőek.
33, 106
Véletlenszerűen
elhelyezkedő
fényes képpontok
láthatók a képen
(„zajos” a kép).
A téma sötét, a záridő túl hosszú vagy az ISO-érzékenység
értéke túl nagy. A zaj a következő módszerekkel csökkenthető:
• A vaku használata
• Alacsonyabb ISO érzékenység beállítása
151
Probléma esetén
Hibaelhárítás
61, 104
139
3
47
110
Probléma
A
Ok/megoldás
A képek túl sötétek
(alulexponáltak).
• A vaku nincs felnyitva vagy olyan fényképezés módot
választott, amely korlátozza a vaku használatát.
• A vaku takarásban van.
• A téma kívül esik a vaku hatótávolságán.
• Állítsa be az expozíció-kompenzációt.
• Növelje az ISO-érzékenységet.
• A téma ellenfényben van. Válassza az Ellenfény
motívumprogram módot, vagy a vaku módbeállítása legyen
X (derítő vakuzás).
19, 47,
59
17
176
51
110
30, 47
A képek túl
világosak
(túlexponáltak).
Állítsa be az expozíció-kompenzációt.
51
A vörös szemen
kívüli területek lettek
korrigálva.
Használjon az Éjszakai portré módtól különböző fényképezés
módot, a vakut állítsa V (automatikus,
vörösszemhatás-csökkentéssel) beállítástól eltérő értékre, és
próbálja meg újból elkészíteni a képet.
47, 59
A fényképezőgép
nem lágyítja a
bőrtónusokat.
• Bizonyos fényképezési körülmények között elképzelhető,
hogy az arcbőr tónusa nem lágyítható.
• Négy vagy több arcot tartalmazó képeknél próbálja a
Bőrlágyítás beállítást használni a visszajátszás menü
Glamour retusálás pontjában.
A képek mentése
időt vesz igénybe.
Az alábbi esetekben a képek mentése több időt vehet igénybe:
• Ha a zajcsökkentés aktív, például gyenge fényviszonyok
mellett
• Ha a vaku mód beállítása V (automatikus,
vörösszemhatás-csökkentéssel)
• Amikor Éjszakai tájkép, Éjszakai portré vagy Ellenfény
motívumprogrammódban fényképez (a HDR beállítása Be)
• Ha fényképezés közben a bőr lágyítás funkció működik
• Sorozatfelvétel mód használatakor
152
Probléma esetén
Hibaelhárítás
42
71
–
48
28, 29
41, 42
108
Visszajátszással kapcsolatos problémák
A
Probléma
Ok/megoldás
A fájl nem játszható
vissza.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja lejátszani a
más márkájú vagy típusú digitális fényképezőgéppel mentett
képeket.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja lejátszani a
más márkájú vagy típusú digitális fényképezőgéppel mentett
videókat.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem képes
visszajátszani a számítógépen szerkesztett adatokat.
–
A kép nem
nagyítható.
• A visszajátszás zoom a videók esetén nem használható.
• Kisméretű képre zoomoláskor a képernyőn látható nagyítási
arány eltérhet a kép tényleges nagyítási arányától.
• Előfordulhat, hogy más márkájú vagy típusú digitális
fényképezőgéppel készült fényképeket a fényképezőgép
nem képes nagyítani.
–
A képet nem lehet
szerkeszteni.
• Egyes képek nem szerkeszthetők. Előfordulhat, hogy a már
szerkesztett képek újra nem szerkeszthetők.
• Nincs elég szabad hely a memóriakártyán vagy a belső
memóriában.
• A fényképezőgéppel más készülékkel rögzített képek nem
szerkeszthetők.
• A képeken alkalmazott szerkesztési funkciók videókhoz nem
használhatók.
A képet nem lehet
elforgatni.
Más márkájú vagy típusú digitális fényképezőgéppel készült
képeket a fényképezőgép nem tud elforgatni.
153
Probléma esetén
Hibaelhárítás
38, 69
–
–
–
–
Külső eszközproblémák
A
Probléma
Ok/megoldás
–
A(z) Kapcs. intell.
eszközhöz nem
választható ki.1/Kapcs.
intell. eszközhöz révén
nem lehet a
fényképezőgépet
intelligens eszközhöz
csatlakoztatni.1
• Amikor legelső alkalommal hoz létre vezeték nélküli
kapcsolatot, olvassa el a mellékelt „SnapBridge
Csatlakoztatási útmutató” dokumentumot.
• Az akkumulátor töltöttségi szintje legyen megfelelő.
• Helyezzen be egy elegendő szabad helyet tartalmazó
memóriakártyát a fényképezőgépbe.
• Húzza ki a HDMI-kábelt vagy az USB-kábelt.
• A fényképezőgép Hálózat menü részében állítsa be a
következőket.
- Repülőgép üzemmód: Ki
- Válassza ki a kapcsolatot: Intelligens eszköz
- Bluetooth M Kapcsolat: Engedélyez
• Engedélyezze a(z) Bluetooth funkciót az intelligens
eszközön.
• A fényképezőgép Hálózat menü részében állítsa be a
következőket.
- Repülőgép üzemmód: Ki
- Válassza ki a kapcsolatot: Intelligens eszköz
- Bluetooth M Kapcsolat: Engedélyez
• Ha a fényképezőgépet több intelligens eszközzel
párosították, válassza ki azt az intelligens eszközt,
amelyhez csatlakozni szeretne a fényképezőgép
Hálózat menü M Bluetooth M Párosított
eszközök menüpontjában.
• Amennyiben a(z) SnapBridge alkalmazásban több
fényképezőgép is regisztrálva van, váltson arra a
fényképezőgépre, amelyet a(z) SnapBridge
alkalmazással csatlakoztatni szeretne.
129
A párosított
okoseszközök Bluetooth
használata esetén nem
automatikusan
csatlakoznak
egymáshoz.1
154
Probléma esetén
Hibaelhárítás
–
12
87
129
–
131
–
Probléma
A képek nem tölthetők
fel egy olyan intelligens
eszközre, amely a(z)
SnapBridge
alkalmazással
csatlakozik.1
A
Ok/megoldás
• Az automatikus összekapcsolási funkción keresztül a
feltöltés csak Bluetooth révén létrejött kapcsolat esetén
történik automatikusan. Az automatikus feltöltéshez
állítsa be a következőket.
- Hálózat menü M Küldés fotózás közben M
Állóképek a fényképezőgépen: Igen
- A lap a(z) SnapBridge alkalmazásban M Auto link
(Automatikus kapcsolódás) M Auto download
(Automatikus letöltés): Engedélyez
- Amennyiben a fényképezőgépen a(z) Hálózat
menü M Bluetooth M Küldés kikapcs.
állapotban beállítás Ki lehetőségre van állítva,
módosítsa a beállítást Be lehetőségre, vagy kapcsolja
be a fényképezőgépet.
• Amennyiben Bluetooth kommunikáció során nagy
mennyiségű képet szükséges feltölteni, a feltöltés
közben megszakadhat a kommunikáció. A
fényképezőgép kikapcsolása, majd ismételt
visszakapcsolása esetén az intelligens eszközzel a
kapcsolat visszaáll.
Az alábbi helyzetekben a feltöltés a fényképezőgép
ismételt csatlakoztatása után folytatódik.
- Ha a fényképezőgépen a(z) Hálózat menü M Küldés
fotózás közben M Állóképek beállítás Igen
lehetőségre van állítva.
- Ha a fényképezőgép Visszajátszás menü M
Megjelölés feltöltésre menüjében vannak kijelölve
képek a feltöltésre.
• Elképzelhető, hogy a képek nem tölthetők fel, vagy azok
feltöltése megszakad, ha a fényképezőgépet éppen használják.
130
–
131
–
–
Eredeti méretben nem
tölthetők le állóképek
olyan intelligens eszközre,
amely SnapBridge
alkalmazással csatlakozik.1
A fényképezőgép Küldés fotózás közben és
Megjelölés feltöltésre beállítása esetén az állóképek
2 megapixeles méretben kerülnek feltöltésre. Ha eredeti
méretükben szeretné megvalósítani a feltöltést, használja
a Download pictures (Képek letöltése) opciót a
SnapBridge alkalmazásban.
–
Távoli fényképezés nem
lehetséges olyan
intelligens eszközről,
amely SnapBridge
alkalmazással
csatlakozik.1
• Nem lehet távvezérelt fényképezést végezni, ha nincs
szabad hely a belső memóriában vagy a
memóriakártyán. Törölje a szükségtelen képeket vagy
helyezzen be egy elegendő szabad hellyel rendelkező
memóriakártyát.
• Elképzelhető, hogy nem lehet távvezérelt fényképezést
alkalmazni úgy, hogy közben a fényképezőgépet
használják.
–
Az SnapBridge
alkalmazással Wi-Fi
kapcsolat használata
mellett a kommunikáció
gyenge minőségű, illetve
a képfeltöltési sebesség
rendkívül lassú.
A fényképezőgépen próbálja meg módosítani a csatornát
a(z) Hálózat menü M Wi-Fi M Wi-Fi kapcsolat típusa
M Csatorna menüben.
130
155
Probléma esetén
Hibaelhárítás
Ok/megoldás
• Az akkumulátor töltöttségi szintje legyen megfelelő.
• A fényképezőgép Hálózat menü részében állítsa be a
következőket.
- Repülőgép üzemmód: Ki
- Válassza ki a kapcsolatot: Távkioldó
- Bluetooth M Kapcsolat: Engedélyez
–
129
173
A fényképezőgép nem
válaszol ML-L7
távvezérlő általi
működtetés esetén.2
• A fényképezőgép nem csatlakozik a(z) ML-L7
távvezérlőhöz (külön kapható). Nyomja meg a
távvezérlőn lévő bekapcsolás gombot a kapcsolat
létrehozásához. Amennyiben a fényképezési
képernyőn nem látható a(z) M ikon, végezze el ismét a
párosítást.
• A távvezérlő kizárólag fényképezési műveletekre
használható.
• A távvezérlőn lévő w1/w2 gombok nem
használhatók a fényképezőgéppel.
A képek nem jelennek
meg a televízión.
A Nikon Transfer 2 nem
indul el, ha a
fényképezőgép
számítógéphez
csatlakozik.
1
2
A
Probléma
A(z) Kapcsol. a
távvezérlőhöz nem
választható ki.2/A(z)
Kapcsol. a távvezérlőhöz
nem használható a(z) ML-L7
távvezérlővel való
párosításhoz.2
171
171
• A fényképezőgéphez számítógép vagy nyomtató csatlakozik. –
• A memóriakártya nem tartalmaz képeket.
–
• Vegye ki a memóriakártyát a gép belső memóriájában
12
lévő képek visszajátszásához.
•
•
•
•
•
Ki van kapcsolva a fényképezőgép.
Az akkumulátor lemerült.
Az USB-kábel csatlakoztatása nem megfelelő.
A számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet.
A számítógép nincs beállítva a Nikon Transfer 2 szoftver
automatikus indítására. A Nikon Transfer 2 programmal
kapcsolatos további információkat a ViewNX-i súgó
információi között találja.
–
87
87, 93
–
–
A fényképezőgép
nyomtatóhoz
csatlakoztatásakor nem jelenik
meg a PictBridge képernyő.
Bizonyos PictBridge-kompatibilis nyomtatók esetén előfordulhat,
hogy a PictBridge kezdőképernyője nem jelenik meg, és a képek
nem nyomtathatók, amikor a Beállítás menü Töltés
számítógépről lehetőségénél az Automatikus beállítást
választja. A Töltés számítógépről beállításhoz válassza a Ki
értéket, és csatlakoztassa újból a fényképezőgépet a
nyomtatóhoz.
145
Nem jelennek meg a
nyomtatásra kijelölt
fényképek.
• A memóriakártya nem tartalmaz képeket.
• Vegye ki a memóriakártyát, hogy kinyomtathassa a gép
belső memóriájában lévő képeket.
–
12
Nem lehet papírméretet
választani a
fényképezőgéppel.
Az alábbi szituációkban a fényképezőgép nem képes
kiválasztani a papírméretet PictBridge-kompatibilis
nyomtató esetén sem. Használja a nyomtatót a
papírméret kiválasztásához.
• A nyomtató nem támogatja a fényképezőgép által
használt papírméretet.
• A nyomtató automatikusan választja ki a papírméretet.
–
Lásd a(z) „SnapBridge Csatlakoztatási útmutató” című részt és a(z) SnapBridge online súgóját.
Lásd a(z) ML-L7 távvezérlőhöz (külön kapható) kapott Használati útmutatót.
156
Probléma esetén
Hibaelhárítás
Hibaüzenetek
Hibaüzenet megjelenése esetén lásd az alábbi táblázatot.
• Amennyiben nem talál az észlelt jelenséghez illő bejegyzést, tekintse meg a(z)
„Hibaelhárítás” részt (A148).
Kijelzés
Az akkumulátor
hőmérséklete
megemelkedett. A
fényképezőgép kikapcsol.
A
Ok/megoldás
A fényképezőgép automatikusan kikapcsol. A további
használat előtt várja meg, amíg a fényképezőgép vagy az
akkumulátor lehűl.
–
Az írásvédelmi kapcsoló zárolva van. Oldja fel.
167
Hiba lépett fel a memóriakártya elérésekor.
• Használjon jóváhagyott memóriakártyát.
• Ellenőrizze, hogy tiszták-e az érintkezők.
• Ellenőrizze, hogy a memóriakártya megfelelően van-e
behelyezve.
12, 179
A kártya nincs
megformázva.
Megformázza a kártyát?
A memóriakártya nincs megformázva a
fényképezőgéppel való használathoz.
A formázás törli a memóriakártyán tárolt összes adatot.
Ha meg szeretné tartani a képek másolatát, ügyeljen rá,
hogy a Nem lehetőséget válassza, és mentse el a képeket
számítógépre vagy más eszközre a memóriakártya
formázása előtt. Válassza az Igen lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot a memóriakártya
formázásához.
167
Betelt a memória.
Töröljön képeket vagy helyezzen be egy új
memóriakártyát.
12, 21
Hiba lépett fel a kép mentésekor.
Helyezzen be új memóriakártyát, vagy formázza a
memóriakártyát vagy a belső memóriát.
12, 141
A fényképezőgép a felhasználható fájlszámok végére ért.
Helyezzen be új memóriakártyát, vagy formázza a
memóriakártyát vagy a belső memóriát.
12, 141
Nincs elegendő hely a másolat mentéséhez.
Töröljön képeket a célhelyről.
21
Ellenőrizze, hogy a képek szerkeszthetők.
69, 153
A túlmelegedés
megelőzése érdekében a
fényképezőgép kikapcsol.
A memóriakártya
írásvédett.
Ez a kártya nem
használható.
A kártya nem olvasható.
A kép nem menthető.
A képet nem lehet
módosítani.
157
Probléma esetén
Hibaüzenetek
Kijelzés
A
Ok/megoldás
Videó nem rögzíthető.
Időtúllépési hiba lépett fel a videó memóriakártyára
rögzítése közben.
Használjon gyorsabb írási sebességre képes
memóriakártyát.
A memória nem tartalmaz
képet.
Nincsenek képek a belső memóriában vagy a
memóriakártyán.
• Vegye ki a memóriakártyát a gép belső memóriájában
lévő képek visszajátszásához.
• A fényképezőgép belső memóriájában tárolt
képeknek a memóriakártyára történő másolásához a
visszajátszás menüben a d gombot megnyomva
válassza ki a Másolás parancsot.
A fájl nem tartalmaz
képadatokat.
A fájlt nem ezzel a fényképezőgéppel készítették vagy
szerkesztették.
A fájl ezen a fényképezőgépen nem tekinthető meg.
Tekintse meg a fájlt egy számítógépen vagy a fájl
létrehozásához vagy szerkesztéséhez használt eszközön.
–
Ez a kép nem választható ki.
Más fényképezőgéppel készített képek nem jelölhetők ki
feltöltésre.
–
Az összes kép rejtett.
Nincs megjeleníthető kép diavetítéshez stb.
125
Ez a kép nem törölhető.
A kép védelemmel van ellátva.
Szüntesse meg a kép védelmét.
126
Vaku felnyitása
A vaku le van csukva.
Nyissa fel a vakut, mielőtt Éjszakai portré vagy
Ellenfény motívumprogrammódban fényképez (ha a
HDR beállítása Ki).
29, 47
Kapcsolja ki, majd újra be
a fényképezőgépet.
Hiba lépett fel az objektív működésében.
Ne fejtsen ki túl nagy erőt az objektívre.
A fényképezőgép kikapcsolása, majd ismételt
visszakapcsolása hatására az objektív működése visszaáll
a normál működésre.
Amennyiben a hiba a fényképezőgép ki- majd újra
visszakapcsolása után is fennáll, forduljon a
forgalmazóhoz vagy hivatalos Nikon szervizhez.
148
Kommunikációs hiba
Hiba lépett fel a nyomtatóval való kommunikáció során.
89
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és csatlakoztassa újra az USB-kábelt.
Rendszerhiba
Hiba lépett fel a fényképezőgép belső elektronikájában.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, vegye ki, majd tegye
vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a
fényképezőgépet. Ha a hiba nem szűnik meg, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a Nikon hivatalos képviselőjéhez.
148
Nyomtatóhiba. Ellenőrizze
a nyomtató állapotát.
A probléma megoldása után válassza a Folytatás
lehetőséget, és nyomja meg az k gombot a nyomtatás
folytatásához.*
–
Nyomtatóhiba: ellenőrizze
a papírellátást.
Töltse be a megfelelő méretű papírt, majd válassza a
Folytatás lehetőséget, és nyomja meg az k gombot a
nyomtatás folytatásához.*
–
158
Probléma esetén
Hibaüzenetek
77, 179
12
127
Kijelzés
A
Ok/megoldás
Nyomtatóhiba:
begyűrődött a papír.
Vegye ki az elakadt papírt, majd válassza a Folytatás
lehetőséget, és nyomja meg az k gombot a nyomtatás
folytatásához.*
–
Nyomtatóhiba: elfogyott a
papír.
Töltse be a megfelelő méretű papírt, majd válassza a
Folytatás lehetőséget, és nyomja meg az k gombot a
nyomtatás folytatásához.*
–
Nyomtatóhiba: ellenőrizze
a tintát/festéket.
Probléma a nyomtatóban található festékkel.
Ellenőrizze a festéket, majd válassza a Folytatás
lehetőséget, és nyomja meg az k gombot a nyomtatás
folytatásához.*
–
Nyomtatóhiba: elfogyott a
tinta/festék.
Cserélje ki a festékpatront, majd válassza a Folytatás
lehetőséget, és nyomja meg az k gombot a nyomtatás
folytatásához.*
–
Nyomtatóhiba: hibás fájl.
Probléma van a nyomtatandó képfájllal.
Válassza a Mégse lehetőséget, és nyomja meg az
k gombot a nyomtatás megszakításához.
–
* Részletes tájékoztatás és útmutatás a nyomtatóhoz mellékelt dokumentációban található.
159
Probléma esetén
Hibaüzenetek
Műszaki tájékoztató
Megjegyzések ............................................................................................................................... 161
Tájékoztatás a vezeték nélküli kommunikációs funkciókról........................................ 162
A termék gondozása .................................................................................................................. 164
A fényképezőgép ............................................................................................................... 164
Az akkumulátor ................................................................................................................... 165
A töltőadapter ..................................................................................................................... 166
Memóriakártyák.................................................................................................................. 167
Tisztítás és tárolás........................................................................................................................ 168
Tisztítás................................................................................................................................... 168
Tárolás .................................................................................................................................... 168
Fájlnevek......................................................................................................................................... 169
Tartozékok...................................................................................................................................... 170
ML-L7 Távvezérlő................................................................................................................ 171
Műszaki adatok............................................................................................................................. 175
A gépben használható memóriakártyák.................................................................... 179
Tárgymutató.................................................................................................................................. 181
160
Műszaki tájékoztató
Megjegyzések
Megjegyzések európai vásárlóink számára
FIGYELEM: A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEMEK/AKKUMULÁTOROK
HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES.
Ez az ikon azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket
elkülönítve kell begyűjteni.
Az alábbi információ kizárólag az európai vásárlókra vonatkozik:
• Ezt a terméket külön, erre a célra kijelölt helyen gyűjtik be. Ne dobja ki
háztartási hulladékként.
• Az elkülönített begyűjtés és az újrahasznosítás segít a természeti erőforrások
megóvásában, valamint megelőzi a helytelen ártalmatlanítás miatt bekövetkező, az
emberi egészségre és a környezetre káros hatásokat.
• Amennyiben bővebb információt szeretne kapni, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval
vagy a hulladékkezelésért felelős helyi szervekkel.
AZ ELHASZNÁLT ELEMEKET/AKKUMULÁTOROKAT AZ UTASÍTÁSOKNAK
MEGFELELŐEN GYŰJTSE.
Ez a jel az elemen/akkumulátoron azt jelzi, hogy az elemet/akkumulátort külön
kell begyűjteni.
Az alábbi információ kizárólag az európai vásárlókra vonatkozik:
• Minden elemet/akkumulátort – akár meg van jelölve ezzel a jellel, akár nem –
megfelelő begyűjtési ponton elkülönítve kell begyűjteni. Ne dobja ki
háztartási hulladékként.
• Amennyiben bővebb információt szeretne kapni, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval
vagy a hulladékkezelésért felelős helyi szervekkel.
161
Műszaki tájékoztató
Megjegyzések
Tájékoztatás a vezeték nélküli kommunikációs
funkciókról
Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó korlátozások
A termékben lévő vezeték nélküli adóvevő megfelel az értékesítés országában érvényes
vezeték nélküli szabályozásoknak, és nem használható más országokban (az Európai
Unióban és az EFTA országaiban vásárolt termék bárhol használható az Európai Unióban és
az EFTA országaiban). A Nikon nem vállal felelősséget a más országokban történő
használatért. Azok a felhasználók, akik nem biztosak az eredeti értékesítési országban,
forduljanak a helyi Nikon szervizközponthoz vagy egy hivatalos Nikon szervizhez. Ez a
korlátozás csak a vezeték nélküli funkcióra érvényes, és nem érinti a termék egyéb
használatát.
Biztonság
Bár e termék előnyei közé tartozik, hogy hatókörén belül vezeték nélkül lehet adatokat
cserélni vele, a következő hátrányokkal járhat a védelem kikapcsolása:
• Adatlopás: Rosszindulatú harmadik felek a vezeték nélküli átvitel lehallgatásával
ellophatják a felhasználói azonosítókat, jelszavakat és egyéb személyes információkat.
• Engedély nélküli hozzáférés: Illetéktelen felhasználók hozzáférhetnek a hálózathoz, és ott
megváltoztathatják az adatokat vagy más rosszindulatú cselekményeket hajthatnak
végre. Felhívjuk figyelmét, hogy a vezeték nélküli hálózatok kialakítása miatt célzott
támadásokkal bekapcsolt védelem mellett is történhet illetéktelen hozzáférés. A Nikon
nem felelős az adatok vagy információk adatátvitel során előforduló kiszivárgásáért.
• Ne kapcsolódjon rá olyan hálózatra, amelyhez nincs jogosultsága, akkor sem, ha az illető
hálózat megjelenik okostelefonján vagy táblagépén. Az ilyen rákapcsolódás illetéktelen
hozzáférésnek minősülhet. Csak olyan hálózatokra kapcsolódjon, amelyekhez
jogosultsággal rendelkezik.
Személyes adatok kezelése és jogi nyilatkozat
• A készüléken regisztrált és konfigurált felhasználói információk, beleértve a vezeték
nélküli LAN csatlakozási beállításokat és egyéb személyes információkat, módosulhatnak
és elveszhetnek a készülék meghibásodása, statikus elektromosság, baleset, javítás vagy
egyéb helytelen kezelés miatt. A fontos információkról mindig tartson külön másolatot. A
Nikon nem vállal felelősséget a nem Nikon-nal kapcsolatos tartalmak módosulása vagy
elvesztése okozta közvetlen vagy közvetett károkért vagy nyereségvesztésért.
• Mielőtt kidobna vagy továbbadna valakinek egy adattároló eszközt, az eszközön
regisztrált és konfigurált minden felhasználói adat – beleértve a vezeték nélküli LAN
csatlakozási beállításokat és egyéb személyes információkat – törlése érdekében a
beállítás menüben (A97) hajtsa végre az Alapértékek funkciót.
• A Nikon nem felelős az e termék illetéktelen használata miatt bekövetkező esetleges
károkért a termék ellopása vagy elvesztése esetén.
162
Műszaki tájékoztató
Tájékoztatás a vezeték nélküli kommunikációs funkciókról
A termék exportálásához vagy külföldre viteléhez kapcsolódó óvintézkedések
Ez a termék az Egyesült Államok Exporteljárási Szabályai (EAR) hatálya alá esik. Az Egyesült
Államok kormányzatának engedélye nélkül exportálható, az alábbi országok kivételével,
amelyek e fejezet írásának időpontjában embargó vagy külön ellenőrzés alatt állnak: Kuba,
Irán, Észak-Korea, Szudán és Szíria (a lista változhat).
Megjegyzés európai vásárlóink számára
Megfelelőségi nyilatkozat (Európa)
A Nikon Corporation ezennel kijelenti, hogy a COOLPIX B600 típusú rádióberendezés eleget
tesz a 2014/53/EU irányelv előírásainak.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon olvasható:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Maximális kimeneti teljesítmény:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Bluetooth Alacsony energiafelhasználás: 2,12 dBm (EIRP)
• Működési frekvencia:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11. csatorna)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Alacsony energiafelhasználás: 2402–2480 MHz
163
Műszaki tájékoztató
Tájékoztatás a vezeték nélküli kommunikációs funkciókról
A termék gondozása
Ehhez tartsa be a(z) „Saját biztonsága érdekében” (Avi–ix) részben található
figyelmeztetések mellett az alábbi előírásokat is.
A fényképezőgép
A készüléket ne tegye ki erős ütődéseknek
Az erős ütődések és rázkódás a fényképezőgép meghibásodását okozhatják. Ne érintse meg és ne
fejtsen ki erőt az objektívre.
Tartsa szárazon a készüléket
A fényképezőgépet károsítja, ha vízbe merül, vagy ha magas páratartalmú helyen tárolják.
Kerülje a hirtelen hőmérséklet-változást
A hőmérséklet hirtelen változása páralecsapódást idézhet elő a készülékben. Ez például akkor
fordulhat elő, ha Ön fűtött épületből kimegy a hideg utcára, vagy bejön onnan. Ilyenkor a
páralecsapódás és a hőmérséklet ingadozás megakadályozása érdekében helyezze a készüléket
hordozó tokba vagy jól záródó műanyag zacskóba.
Tartsa távol a fényképezőgépet az erős mágneses mezőktől
Ne használja és ne tárolja a készüléket olyan berendezések közelében, amelyek erős
elektromágneses sugárzást vagy mágneses mezőt hoznak létre. Ez adatvesztést, illetve a
fényképezőgép meghibásodását okozhatja.
Ne tartsa az objektívet hosszú ideig erős fényforrás felé
A fényképezőgép használata vagy tárolása során ne fordítsa az objektívet hosszú ideig a nap vagy
más erős fényforrás felé. Az erős fény károsíthatja a képérzékelőt, és elmosódott fehér foltokat
hozhat létre a fényképeken, illetve torzíthatja azokat.
A tápellátás megszüntetése vagy a memóriakártya eltávolítása
előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet
Ne vegye ki az akkumulátort a készülék bekapcsolt állapotában, fényképezéskor vagy a képek
törlése közben. Ha ilyenkor megszünteti a tápellátást, elveszhetnek az adatok és károsodhat a
memóriakártya vagy a fényképezőgép elektronikája.
164
Műszaki tájékoztató
A termék gondozása
A monitorral kapcsolatos megjegyzések
• A monitorok (és az elektronikus keresők) rendkívül precízen összeállított eszközök; a képpontok
legalább 99,99 százaléka működik, és legfeljebb 0,01 százaléka hiányzik vagy hibás. Ezért az
említett kijelzők tartalmazhatnak képpontokat, melyek mindig világítanak (fehéren, pirosan,
kéken vagy zölden), vagy soha nem világítanak (feketék), ez azonban nem utal hibás működésre
és nincs hatással a készülékkel rögzített képekre.
• Erős fényben előfordulhat, hogy a képek nehezen láthatók a monitoron.
• Ne nyomja meg erősen a monitort, mivel ezzel a monitor sérülését vagy meghibásodását
okozhatja. Ha a monitor megsérül, legyen óvatos, nehogy az üvegszilánkok sérülést okozzanak, és
vigyázzon, nehogy a folyadékkristály a szemébe, szájába vagy a bőrére kerüljön.
Az akkumulátor
Óvintézkedések
• Az akkumulátor a használat során felmelegedhet.
• Ne használja az akkumulátort, ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb 0°C-nál vagy magasabb
40°C-nál, mivel ez az akkumulátor meghibásodását okozhatja.
• Ha olyan rendellenességeket észlel, mint pl. az akkumulátorból eredő túl magas hőmérséklet, füst
vagy szokatlan szag, azonnal szakítsa meg a készülék használatát, és forduljon a forgalmazóhoz
vagy egy hivatalos Nikon szervizhez.
• Miután kivette az akkumulátort a fényképezőgépből vagy az opcionális akkumulátor töltőből, a
szigetelése érdekében helyezze műanyag vagy bármilyen tasakba.
Az akkumulátor töltése
Amikor előveszi a fényképezőgépet, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és ha szükséges,
töltse fel az akkumulátort.
• Használat előtt zárt térben töltse fel az akkumulátort, 5°C és 35°C közötti környezeti
hőmérsékleten.
• A magas akkumulátor hőmérséklet megakadályozhatja az akkumulátor megfelelő töltését és
csökkentheti az akkumulátor teljesítményét. Az akkumulátor használat közben felmelegedhet.
Mielőtt tölteni kezdené, várja meg, hogy lehűljön.
Ha az akkumulátort a fényképezőgépbe helyezve a töltőadapter vagy számítógép használatával
tölti, az akkumulátor 0°C alatt, illetve 50°C felett nem töltődik.
• Ha az akkumulátor már teljesen fel van töltve, ne folytassa a töltést, mert ez ronthatja az
akkumulátor teljesítményét.
• Az akkumulátor hőmérséklete töltés közben megemelkedhet. Ez azonban nem jelent
meghibásodást.
Tartalék akkumulátorok
Fontos események fényképezéséhez lehetőleg vigyen magával egy teljesen feltöltött tartalék
akkumulátort.
Az akkumulátor használata hidegben
Hideg időben az akkumulátor a szokásosnál hamarabb lemerülhet. Ha alacsony hőmérsékleten lemerülő
félben lévő akkumulátort használ, a fényképezőgép nem biztos, hogy bekapcsol. A tartalék akkumulátort
tartsa meleg helyen (pl. a belső zsebében), és szükség esetén helyezze be a gépbe. A hidegben lemerült
akkumulátor felmelegedés után részben visszanyerheti a töltöttségét.
165
Műszaki tájékoztató
A termék gondozása
Akkumulátor érintkezők
Az akkumulátor érintkezőinek beszennyeződése megakadályozhatja a fényképezőgép működését.
Ha az akkumulátor érintkezői beszennyeződnének, használat előtt törölje le azokat tiszta, száraz
ruhával.
Lemerült akkumulátor töltése
Ha a fényképezőgépet be- vagy kikapcsolja, miközben lemerült akkumulátor van behelyezve, az
akkumulátor élettartama csökkenhet. Használat előtt töltse fel a lemerült akkumulátort.
Az akkumulátor tárolása
• Amikor nem használja, az akkumulátort mindig távolítsa el a fényképezőgépből vagy az
opcionális akkumulátor töltőről. A fényképezőgépbe helyezett akkumulátor feszültsége
minimális mértékben csökken akkor is, ha nem használja a készüléket. Ezzel az akkumulátort
túlságosan lemerítheti, és használhatatlanná válhat.
• Javasolt hat hónapon belül feltölteni a lemerült akkumulátort. Ha az akkumulátort hosszabb ideig
tárolja, legalább hathavonta töltse fel újra, és mielőtt újfent eltárolná, addig használja a
fényképezőgépet, amíg az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése B nem lesz.
• Szállításakor az akkumulátort a szigetelése érdekében helyezze műanyag vagy bármilyen tasakba, és
tárolja hűvös helyen. Az akkumulátort száraz helyen kell tárolni, 15°C és 25°C közötti környezeti
hőmérsékleten. Az akkumulátort ne tárolja forró vagy nagyon hideg helyen.
Akkumulátor élettartama
Ha a szobahőmérsékleten használt teljesen feltöltött akkumulátor egyre gyorsabban lemerül, cserélje
ki. Vásároljon új akkumulátort.
Használt akkumulátorok újrahasznosítása
Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően hasznosítsa újra, de előbb
mindenképpen szigetelje ragasztószalaggal érintkezőjüket.
A töltőadapter
• A(z) EH-73P típusú töltőadapter csak kompatibilis készülékhez használható. Más gyártmányú vagy
típusú készüléket ne használjon.
• UC-E21 típusútól eltérő USB-kábelt ne használjon. Az UC-E21 típusútól eltérő USB-kábel
használata túlmelegedést, tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.
• Semmilyen körülmények között se használjon a(z) EH-73P típusú töltőadaptertől eltérő márkájú
vagy modellű hálózati tápegységet, és ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható USB
hálózati tápegységet, illetve mobiltelefonhoz tartozó akkumulátor töltőt. Ezen óvintézkedés be
nem tartása a fényképezőgép túlhevülését és károsodását okozhatja.
• A(z) EH-73P töltőadapter 100–240 V, 50/60 Hz-es váltóáramú elektromos hálózatokon
használható. Más országokban használjon csatlakozó adaptert (kereskedelmi forgalomban
kapható), ha szükséges. A csatlakozó adapterekkel kapcsolatos tudnivalókért lépjen kapcsolatba
az utazási irodával.
166
Műszaki tájékoztató
A termék gondozása
Memóriakártyák
Óvintézkedések
• Kizárólag Secure Digital típusú memóriakártyákat használjon (A179).
• Feltétlenül tartsa be a memóriakártya dokumentációjában olvasható óvintézkedéseket.
• Ha a memóriakártya írásvédelmi kapcsolója le van zárva, nem
készíthet képet a memóriakártyára, nem törölhet róla képet, és nem
formázhatja a kártyát.
GB
• A memóriakártyákra ne ragasszon címkét vagy matricát.
Írásvédelmi kapcsoló
16
Formázás
• A memóriakártyát ne formázza számítógépen.
• Ha másik eszközben használt memóriakártyát helyez első ízben a fényképezőgépbe, formázza
meg azt először a fényképezőgépben. A fényképezőgépben való használat előtt javasoljuk az új
memóriakártyák formázását a fényképezőgéppel.
• Ne feledje, hogy a formázás véglegesen töröl minden képet és egyéb adatot a
memóriakártyáról. Ezért a memóriakártya formázása előtt feltétlenül készítsen másolatot a
megtartani kívánt képekről.
• Ha bekapcsolt fényképezőgép mellett A kártya nincs megformázva. Megformázza a
kártyát? üzenet jelenik meg, akkor a kártyát a használatba vétel előtt meg kell formázni. Ha olyan
adatok vannak rajta, amelyeket nem szeretne törölni, válassza a Nem lehetőséget. Másolja át a
szükséges adatokat egy számítógépre stb. Ha formázni szeretné a memóriakártyát, válassza a
Igen lehetőséget. Megjelenik a megerősítő párbeszédpanel. A formázás megkezdéséhez nyomja
meg az k gombot.
• Az alábbi műveleteket ne hajtsa végre formázás közben, akkor, amikor a fényképezőgép adatot ír
a memóriakártyára vagy töröl onnan, illetve a számítógépre történő adatátvitel közben. A fentiek
figyelmen kívül hagyása adatvesztéshez vezethet, illetve károsíthatja a fényképezőgépet vagy a
memóriakártyát:
- Az akkufedél/kártyafedél kinyitása az akkumulátor vagy a memóriakártya eltávolítása/
behelyezése érdekében.
- Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Húzza ki a hálózati tápegységet.
167
Műszaki tájékoztató
A termék gondozása
Tisztítás és tárolás
Tisztítás
Ne használjon alkoholt, hígítót és más illékony vegyszereket.
Objektív
Ne érjen kézzel az objektív üvegéhez. A por és textilfoszlányok eltávolításához
használjon pumpát (ez egy kis, üreges nyelű ecset, amelynek az egyik végén
gumigömb van, és azzal levegőt lehet kifújni az ecset másik végén). A pumpával el
nem távolítható ujjlenyomatokat és egyéb foltokat puha törlőkendővel törölje le
az objektívről, a közepétől a széle felé haladó, körkörös mozdulatokkal. Ha az
objektív még így sem lett tiszta, törölje le egy kereskedelemben kapható
objektívtisztító folyadékkal kissé megnedvesített törlőruhával.
Monitor
A por vagy textilfoszlányok eltávolításához használjon pumpát. Az ujjlenyomatokat
és más foltokat puha, száraz törlőruhával törölje le, ügyelve arra, hogy ne nyomja
meg a monitort.
Váz
Por, homok vagy egyéb szennyeződés eltávolítására használjon pumpát, majd
puha, száraz ruhával óvatosan törölgesse át a fényképezőgépet. Tengerparton
vagy más homokos, illetve poros helyen való használat után tiszta vízzel kissé
megnedvesített, puha ruhával törölgesse le a fényképezőgépről a rárakódott
homokot, port és sót, majd gondosan szárítsa meg a készüléket. Megjegyzés: a
fényképezőgépbe került idegen anyagok olyan károsodást okozhatnak,
amelyre a jótállás nem vonatkozik.
Tárolás
Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet. A
penészedés és rozsdásodás elkerülésére havonta legalább egyszer vegye ki a
fényképezőgépet a tárolóhelyről.
Mielőtt ismét visszarakná a helyére, kapcsolja be, és nyomja le néhányszor a kioldógombot.
Ne tárolja a fényképezőgépet az alábbi helyeken:
• Rossz szellőzésű vagy 60%-nál magasabb páratartalmú helyen
• Olyan helyen, ahol 50 °C-nál magasabb vagy –10 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnek
lehet kitéve
• Erős elektromágneses mezőt előidéző készülék, például televízió vagy rádió közelében.
Az akkumulátor tárolásához kövesse a „A termék gondozása” (A164) című fejezet „Az
akkumulátor” (A165) című részében foglalt óvintézkedéseket.
168
Műszaki tájékoztató
Tisztítás és tárolás
Fájlnevek
A képek vagy videók fájlneve a következő részekből áll.
Fájlnév: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Azonosító
Nem látható a fényképezőgép képernyőjén.
• DSCN: Eredeti állóképek, videók, a videoszerkesztő funkcióval készített
állóképek
• SSCN: Kis kép másolatok
• RSCN: Kivágott másolatok
• FSCN: A képszerkesztő funkciókkal létrehozott képek (a kis kép és
kivágás kivételével) és videoszerkesztéssel készült videók
(2) Fájl száma
Az értékek növekvő sorrendben követik egymást, a „0001” értéktől kezdve a
„9999” értékig.
(3) Kiterjesztés
A fájlformátumot jelöli.
• .JPG: Állóképek
• .MP4: Videók
169
Műszaki tájékoztató
Fájlnevek
Tartozékok
Akkumulátor
töltő
MH-65 akkutöltő
A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 2 óra 30 percet vesz
igénybe.
EH-62F hálózati tápegység
(csatlakoztassa az ábra szerint)
Hálózati
tápegység
Ügyeljen rá, hogy a tápcsatlakozó mindig teljes mértékben beleilleszkedjen
a tápcsatlakozó-aljzatba, mielőtt a hálózati tápegységet belehelyezi az
akkufoglalatba. Ezenfelül ügyeljen rá, hogy a tápcsatlakozó kábele teljesen
beleilleszkedjen az akkufoglalat nyílásába, mielőtt lezárja az akkufoglalat
fedelét/kártyafedelet. Ha a vezeték részben kilóg a vájatból, a fedél
bezárásakor a fedél vagy a kábel megsérülhet.
A távvezérlő
tartozékai
ML-L7 Távvezérlő
A készülék használatáról további információk itt találhatók: „ML-L7
Távvezérlő” (A171).
Csuklószíj
AH-CP1 Csuklószíj
Az elérhetőség országonként vagy régiónként változhat.
A legfrissebb információkat ellenőrizze a webhelyünkön vagy a tájékoztató füzetekben.
170
Műszaki tájékoztató
Tartozékok
ML-L7 Távvezérlő
A fényképezőgép összepárosítható (A173) a külön kapható ML-L7 távvezérlővel, így a
készülék a távvezérlőről működtethető. A fényképezőgéppel történő fényképezéskor a(z) „A
távvezérlő részei és funkciói (COOLPIX B600 esetén)” (A171) című részben foglalt
műveletek végezhetők el.
• A fényképezőgép egyszerre csak egy távvezérlővel párosítható össze. Ha a
fényképezőgépet másik távvezérlővel párosították össze, csak az újonnan párosított
távvezérlő aktiválódik.
• Lásd a(z) ML-L7 távvezérlőhöz kapott Használati útmutatót.
A távvezérlő részei és funkciói (COOLPIX B600 esetén)
1
5
2
6
3
7
8
4
Vezérlő
Funkció
1
– gomb/+ gomb
Ha a fényképezési képernyő látható, a – gomb
megnyomása kicsinyítési, míg a + gomb megnyomása
nagyítási funkcióval bír.
2
Videofelvétel gomb
A gomb megnyomásakor a készülék videofelvételt kezd
rögzíteni, a gomb újbóli megnyomásával pedig a felvétel
leállítható.
Választógomb
A fényképezőgépen található választógombhoz
hasonlóképpen működik, segítségével konfigurálhatók a
fényképezési képernyőn lévő beállítások, így a kreatív
szabályzó (A25), a vaku mód (A47), az önkioldó (A49),
a makró mód (A50) és az expozíció-kompenzáció
(A51).
3
171
Műszaki tájékoztató
Tartozékok
Vezérlő
Funkció
4
Be-/kikapcsoló gomb
A gomb megnyomásával a távvezérlő bekapcsolható,
továbbá ezzel a gombbal kereshetők a már párosított
fényképezőgépek. A gomb nyomva tartásával (legalább
3 másodperc) új, párosításra váró fényképezőgép
keresése indítható. A távvezérlő kikapcsolása a gomb
újbóli megnyomásával történik.
5
Állapotjelző fény
A távvezérlő állapotát, illetve a fényképezési folyamat
állapotát szín és viselkedés alapján jelzi. További
tudnivalókért lásd az „A távvezérlőn lévő állapotjelző fény
(COOLPIX B600 esetén)” (A172) részt.
6
Kioldógomb
A fényképezőgépen található kioldógombhoz
hasonlóképpen működik.
• A félig lenyomás és a nyomva tartás műveletek nem
lehetségesek.
• Az önkioldó használatakor ha lenyomja a gombot a
visszaszámlálás alatt, a fényképezés visszavonódik.
7
k (választás jóváhagyása)
gomb
Ezzel aktiválható a kiválasztott elem.
8
w1 (1. funkció) /
w2 (2. funkció) gombok
Ezzel a fényképezőgéppel nem használható.
A távvezérlőn lévő állapotjelző fény (COOLPIX B600 esetén)
Szín
Állapot
Leírás
Zöld
Kb. másodpercenként villog
A távvezérlő egy már korábban párosított
fényképezőgépet keres.
Zöld
Gyorsan villog
(kb. 0,5 másodpercenként)
A párosítási folyamat éppen zajlik.
Zöld
Kb. 3 másodpercenként villog
A távvezérlő és a fényképezőgép között
létrejött a kapcsolat.
Narancssárga
Egyszer felvillan
Állókép-felvétel indul.
Kétszer felvillan
Állókép-felvétel vége (Többszörös exp.
Világosítás).
Piros
Egyszer felvillan
Videofelvétel indul.
Piros
Kétszer felvillan
Videofelvétel vége.
Narancssárga
172
Műszaki tájékoztató
Tartozékok
A fényképezőgép és a távvezérlő párosítása
Mielőtt első alkalommal használni kezdi a távvezérlőt, azt párosítani kell a fényképezőgéppel.
• Ellenőrizze, hogy elegendő-e az akkumulátor töltöttsége.
1
2
Nyomja meg a fényképezőgépen lévő d gombot.
3
Válassza az Válassza ki a kapcsolatot
lehetőséget, majd nyomja meg az k
gombot.
Nyomja meg a választógombot J, a(z) HI segítségével válassza ki
a(z) J (hálózati menü) elemet, majd nyomja meg a(z) k gombot.
Repülőgép üzemmód
Válassza ki a kapcsolatot
Kapcs. intell. eszközhöz
Kapcsol. a távvezérlőhöz
Auto. küldési beállítások
Wi-Fi
4
Válassza az Távkioldó lehetőséget, majd
nyomja meg az k gombot.
Válassza ki a kapcsolatot
Távkioldó
Intelligens eszköz
5
Válassza az Kapcsol. a távvezérlőhöz
lehetőséget, majd nyomja meg az k
gombot.
• A párosítás engedélyezett, a fényképezőgép pedig a
kapcsolat létrejöttére várakozik.
• Amennyiben a(z) Kapcsol. a távvezérlőhöz nem
választható ki, állítsa be a következőket a hálózati
menüben:
- Repülőgép üzemmód: Ki
- Bluetooth M Kapcsolat M Engedélyez
173
Műszaki tájékoztató
Tartozékok
Repülőgép üzemmód
Válassza ki a kapcsolatot
Kapcs. intell. eszközhöz
Kapcsol. a távvezérlőhöz
Auto. küldési beállítások
Wi-Fi
6
Tartsa nyomva a távvezérlőn lévő be-/kikapcsoló gombot (legalább
3 másodpercig).
• Ekkor elindul a fényképezőgép és a távvezérlő párosítása. A folyamat közben a távvezérlőn
lévő állapotjelző fény kb. 0,5 másodpercenként villog.
• Ha a párosítás kész, létrejött a kapcsolat a
fényképezőgép és a távvezérlő között. Fényképezési
módba lépéskor a fényképezési képernyőn a(z) M ikon
látható.
• Ha párosítási hibaüzenet jelenik meg, végezze el ismét
a folyamatot az 5. lépéstől kezdődően.
25m 0s
500
A kapcsolat átváltása intelligens eszközre
• Váltson Válassza ki a kapcsolatot (A130) a hálózati menüben Távkioldó beállításról
Intelligens eszköz beállításra.
• A(z) SnapBridge alkalmazás elindításakor a párosított okoseszközök Bluetooth révén
csatlakoznak a fényképezőgéphez. A fényképezőgép fényképezési képernyőjén a(z) L
ikon látható.
• Az okoseszközökkel történő csatlakoztatással kapcsolatosan lásd a(z) „SnapBridge
Csatlakoztatási útmutató” című részt és a(z) SnapBridge online súgóját.
174
Műszaki tájékoztató
Tartozékok
Műszaki adatok
Nikon COOLPIX B600 digitális fényképezőgép
Típus
Kompakt digitális fényképezőgép
Tényleges pixelszám
16,0 millió (a képfeldolgozás csökkentheti a tényleges
pixelszámot.)
Képérzékelő
1/2,3 hüvelykes CMOS; összesen kb. 16,76 millió képpont
Objektív
NIKKOR objektív 60×-os optikai zoommal
Gyújtótávolság
4.3–258 mm (a látószög megegyezik a 24–1440 mm-es
objektívével 35mm-es [135-ös] formátumban kifejezve)
f-érték
f/3.3–6.5
Felépítés
16 elem 11 csoportban (4 ED objektívtag és 1 szuper ED
objektívtag)
Digitális zoom nagyítása
4×-esig (a látószög 35mm-es [135] formátumban 5760 mm-es
objektívvel egyenértékű)
Rázkódáscsökkentés
Objektív eltolás (állóképek)
Objektíveltolás és elektronikus VR kombinációja (videók)
Automatikus élességállítás
(AF)
Kontrasztérzékelő AF
Fókusztartomány
• [W]: Kb. 50 cm–∞,
[T]: Kb. 2 m–∞
• Makró mód:
[W]: Kb. 1 cm–∞,
[T]: Kb. 2 m–∞
(Az összes távolság az objektív frontlencséjének közepétől
mérve értendő)
Fókuszmező kiválasztása
Arc-prioritás, kézi választás 99 fókuszmezővel, középső,
témakövetés, célkereső AF
Monitor
7,6 centiméteres (3 huvelykes), kb. 921 000 képpontos,
nagylátószögű TFT LCD monitor tükröződésgátló bevonattal és 5
fokozatú fényerő-állítási lehetőséggel
Képfedés (fényképezés
módban)
Kb. 99% vízszintesen és függőlegesen (a tényleges képhez
viszonyítva)
Képfedés (visszajátszás
módban)
Kb. 99% vízszintesen és függőlegesen (a tényleges képhez
viszonyítva)
Adattárolás
Adathordozó
Belső memória (kb. 83 MB), SD/SDHC/SDXC memóriakártya
Fájlrendszer
DCF és Exif 2.3-kompatibilis
Fájlformátumok
Állóképek: JPEG
Videók: MP4 (Videó: H.264/MPEG-4 AVC, Hang: AAC sztereó)
175
Műszaki tájékoztató
Műszaki adatok
Képméret
Állóképek
16 M (magas) 4608 × 3456P, 16 M 4608 × 3456,
8 M 3264 × 2448, 4 M 2272 × 1704, 2 M 1600 × 1200,
VGA 640 × 480, 16:9 12 M 4608 × 2592, 1:1 3456 × 3456
Videók
1080/30p, 1080/25p, 1080/60i, 1080/50i, 720/30p, 720/25p,
480/30p, 480/25p, HS 480/4×, HS 1080/0,5×
ISO érzékenység
(szabványos kimeneti
érzékenység)
Expozíció
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (Automatikus módban)
Fénymérés módja
Mátrix, középre súlyozott (2× vagy kisebb digitális zoom), szpot
(2× vagy nagyobb digitális zoom)
Expozíció vezérlés
Programozott automatikus expozíció expozíciókompenzációval
(–2,0 – +2,0 Fé, 1/3 Fé lépésekben)
Zár
Mechanikus és CMOS elektronikus zár
Záridő
Rekesz
Tartomány
• 1/1600–1 mp
• 1/4000 mp (maximális sebesség nagy sebességű
sorozatfelvételkor)
• 25 mp (Csillagcsíkok a Többszörös exp. Világosítás
motívumprogrammódban)
Elektromágneses 6 lamellás írisz
8 lépés 1/3 Fé (W) lépésközökkel
Önkioldó
10 mp, 3 mp
Vaku
Tartomány
(hozzávetőleges)
(ISO érzékenység:
Automatikus)
Vakuvezérlés
[W]: 0,5–6,8 m
[T]: 2,0–3,4 m
Automatikus TTL vakuzás mérő elővillantásokkal
Illesztőfelület
USB csatlakozó
Mikro USB-csatlakozó (kizárólag a mellékelt UC-E21 USB-kábellel
használható, más USB-kábellel nem), Hi-Speed USB
• Direct Print (közvetlen nyomtatás) támogatása (PictBridge)
HDMI kimeneti csatlakozó HDMI-mikro csatlakozó (D típusú)
Wi-Fi (Vezeték nélküli
hálózat)
Szabványok
IEEE 802.11b/g (standard vezeték nélküli LAN-protokoll)
Működési frekvencia
2412–2462 MHz (1–11 csatornák)
Maximális kimeneti
teljesítmény
11,3 dBm (EIRP)
Hitelesítés
Nyílt rendszer, WPA2-PSK
176
Műszaki tájékoztató
Műszaki adatok
Bluetooth
Kommunikációs
protokollok
Bluetooth Specification Version 4.1
Működési frekvencia
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Alacsony energiafelhasználás: 2402–2480 MHz
Maximális kimeneti
teljesítmény
Tápellátás
Töltési idő
Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
Bluetooth Alacsony energiafelhasználás: 2,12 dBm (EIRP)
Egy EN-EL12 Lítium-ion akkumulátor (mellékelve)
EH-62F hálózati tápegység (külön megvásárolható)
Körülbelül 2 óra (EH-73P töltőadapter használatával, teljesen
lemerült állapotból)
akku élettartama1
Állóképek
Videó rögzítése
(felvételkészítéshez
rendelkezésre álló
tényleges
akkumulátorélettartam)2
Állványmenet
Az EN-EL12 használatával kb. 280 felvétel készíthető
Kb. 1 óra 5 perc (EN-EL12 használata esetén)
1/4 (ISO 1222)
Méretek (Sz × M × H)
Kb. 121,6 × 81,5 × 99,2 mm (a kiálló részektől eltekintve)
Tömeg
Kb. 500 g (beleértve az akkumulátort és a memóriakártyát is)
Működési környezet
Hőmérséklet
0°C–40°C
Páratartalom
85% vagy kevesebb (lecsapódás nélkül)
• Valamennyi mérést a Camera and Imaging Products Association (CIPA) szabványai vagy
iránymutatásai szerint végeztük el.
1
2
Az akkumulátor élettartama nem tükrözi a SnapBridge használatát, továbbá függ a használatának
körülményeitől, többek között a hőmérséklettől, a felvételek időközétől, valamint a menük és a
képek megjelenítésének időtartamától.
A videofájlok nem haladhatják meg a 29 perc hosszúságot, még akkor sem, ha a memóriakártyán
a szabad hely ennél hosszabb felvétel elkészítését is lehetővé tenné. Egy videofájl maximális
mérete 4 GB. Amennyiben a fájl mérete meghaladja a 4 GB értéket, a rögzítés még akkor is leáll,
ha 29 percnél kevesebb időtartamot rögzített.
177
Műszaki tájékoztató
Műszaki adatok
EN-EL12 Lítium-ion akkumulátor
Típus
Lítium-ion akkumulátor
Névleges kapacitás
DC 3,7 V, 1050 mAh
Működési hőmérséklet
0°C–40°C
Méretek (Sz × M × H)
Kb. 32 × 43,8 × 7,9 mm
Tömeg
Kb. 22,5 g
EH-73P töltőadapter
Névleges bemeneti
teljesítmény
100–240 V váltóáram, 50/60 Hz, max. 0,14 A
Névleges kimenő
teljesítmény
5,0 V egyenáram, 1,0 A
Működési hőmérséklet
0°C–40°C
Méretek (Sz × M × H)
Kb. 55 × 22 × 54 mm (csatlakozó adapter nélkül)
Tömeg
Kb. 51 g (csatlakozó adapter nélkül)
A terméken feltüntetett szimbólumok az alábbi jelentéssel bírnak:
D Váltakozó áram, E Egyenáram, F II. érintésvédelmi osztályba sorolt berendezés (Kettős
szigeteléssel ellátott termék.)
• A Nikon semmilyen felelősséget nem vállal a jelen útmutatóban szereplő esetleges hibákért.
• A termék műszaki adatai és megjelenése előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
• A fényképezőgép képernyőjét jelző mintaképek, valamint az útmutatóban lévő képek és ábrák
csak illusztrációk.
178
Műszaki tájékoztató
Műszaki adatok
A gépben használható memóriakártyák
A fényképezőgép az SD, SDHC és SDXC memóriakártyákat támogatja.
• A 6 vagy gyorsabb SD sebességosztályú (V6 videó sebességosztályú) memóriakártyák
használata javasolt a videók készítésére. Ha alacsonyabb sebesség osztályú
memóriakártyát használ, a videofelvétel váratlanul megszakadhat.
• Ha kártyaolvasót használ, gondoskodjon arról, hogy az kompatibilis legyen a
memóriakártyával.
• Funkcióikkal, működésükkel és használati korlátaikkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon
ezek gyártóihoz.
Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések
• A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, a Nikon
Corporation licenc alapján használja azokat.
• Az Apple®, App Store®, az Apple logók, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® és
az iBooks az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és
más országokban.
• Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegyei. Az Android
robot a Google által elvégzett és megosztott munka alapján lett reprodukálva vagy
módosítva, és a Creative Commons 3.0 forrásmegjelölési licenc vonatkozik rá.
• Az iOS a Cisco Systems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban, és licenc alapján használjuk.
• Az Adobe, az Adobe embléma, az Acrobat és a Reader az Adobe Systems védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• Az SDXC, az SDHC és az SD emblémák az SD-3C, LLC védjegyei.
• A PictBridge védjegy.
• A HDMI név, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing,
LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
179
Műszaki tájékoztató
Műszaki adatok
• A Wi-Fi és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• A használati útmutatóban és a Nikon termékhez tartozó egyéb dokumentációkban
említett egyéb márkanevek tulajdonosuk védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Ez a termék az AVC Patent Portfolio License alapján személyes és nem kereskedelmi célú
használatra engedélyezett (i) videó kódolására az AVC szabványnak („AVC videó”)
megfelelően és/vagy (ii) olyan AVC videó dekódolására, amelyet személyes és nem
kereskedelmi célú felhasználó kódolt és/vagy amely AVC videó szolgáltatására
felhatalmazott szolgáltatótól származik. Az engedély semmilyen más jellegű használatra
nem vonatkozik.
Bővebb információkért forduljon az MPEG LA, L.L.C.-hez.
Lásd: http://www.mpegla.com.
FreeType Licenc (FreeType2)
A szoftver egyes részei a © 2012 The FreeType Project szerzői jogi védelme alá esnek
(https://www.freetype.org). Minden jog fenntartva.
MIT Licenc (HarfBuzz)
A szoftver egyes részei a © 2019 The HarfBuzz Project szerzői jogi védelme alá esnek
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Minden jog fenntartva.
180
Műszaki tájékoztató
Műszaki adatok
Tárgymutató
Szimbólumok
A Automatikus mód........................... 24, 25
B Auto. prog. választó mód... 24, 27, 28
o Ellenfény mód............................ 24, 27, 30
s Kreatív mód....................................... 24, 39
y Motívumprogram mód .... 24, 27
n Rövidvideó-bemutató mód ...... 24, 80
d Sport mód..................................... 24, 27, 30
F Intelligens portré mód ................. 24, 41
e Éjszakai portré mód................ 24, 27, 29
j Éjszakai tájkép mód ................ 24, 27, 28
c Visszajátszás mód ..................................... 20
C Dátum szerinti listamód ....................... 66
i Visszajátszás zoom ............................ 20, 64
f (Nagy látószög)........................................... 52
h Kisképes visszajátszás.................... 20, 65
g (Telefotó)........................................................... 52
q Zoom visszaállító gomb .................. 2, 53
k Választás jóváhagyása gomb........ 3, 97
c Visszajátszás gomb ............................ 3, 20
l Törlés gomb.............................................. 3, 21
b (e Videofelvétel) gomb.................. 3, 19
s Kijelző gomb ....................................... 3, 4
d Menü gomb........................................ 3, 97
n Önkioldó................................................ 46, 49
m Vaku mód................................................ 46, 47
p Makró mód........................................... 46, 50
o Expozíció-kompenzáció
............................................................ 25, 41, 46, 51
A
A belső memória formázása.................... 141
A még készíthető képek száma..... 17, 105
A szél zajának csökkentése............ 101, 123
AF mező mód......................................... 100, 111
AF-segédfény................................... 2, 103, 138
Akkumulátor................... vi, 12, 13, 165, 177
Akkumulátor töltő.......................................... 170
Akkumulátorfedél/kártyafedél ............. 3, 13
Aktív D-Lighting................................................. 25
Aktuális beállítások........................................ 130
Alapbeáll. visszaállítása.................... 102, 131
Alapértékek............................................ 103, 146
Alapozó smink ........................................... 41, 42
Alkalmazás.......................................................... 130
Alkonyat/hajnal i........................................... 27
Arcérzékelés.......................................................... 56
Arc-prioritás ........................................................ 111
Auto. küldési beállítások ................. 102, 130
Auto. prog. választó mód........... 24, 27, 28
Autofókusz mód ............ 100, 101, 114, 121
Automatikus élességállítás............... 57, 121
Automatikus kikapcs. ............... 19, 103, 140
Automatikus mód.................................... 24, 25
Automatikus vakuzás..................................... 48
Á
Állandó AF ................................................ 114, 121
Állóképek készítése videofelvétel közben
...................................................................................... 79
Állóképek kinyerése................................ 83, 85
Állványmenet .............................................. 3, 177
B
Beállítás menü.......................................... 97, 133
Belső memória.................................................... 12
Belső memória kijelzése................................... 8
Bluetooth ................................................. 102, 131
Bőr lágyítás................................................... 41, 42
C
Célkereső AF.............................................. 55, 112
Cs
Csatlakozófedél .................................... 3, 13, 87
D
Dátum és idő ............................................ 14, 133
Dátum szerinti lista mód ............................. 66
Dátumbélyegző ................................... 103, 136
181
Műszaki tájékoztató
Tárgymutató
Dátumformátum .................................... 15, 133
Derítés..................................................................... 48
Diavetítés.................................................. 101, 125
Digitális zoom............................... 52, 103, 139
Direct Print (közvetlen nyomtatás)
............................................................................. 87, 89
D-Lighting................................................... 70, 101
Dynamic Fine Zoom........................................ 52
Firmware verzió................................... 103, 146
Fix tartományú automatikus.................... 110
Formázás ..................................................... 12, 141
Fókuszmező.......................................................... 18
Főkapcsoló/bekapcsolás jelzőfény ... 2, 14
E
GY
Egy kép ................................................................. 108
Egyszeri AF ............................................... 114, 121
Egyszerű panoráma V......................... 27, 36
Egyszerű panoráma visszajátszás............ 38
Elem/akkumulátor töltöttségi szintje ... 17
Ellenfény mód ................................... 24, 27, 30
Előfókusz.............................................................. 114
Expozíció ellensúlyozás....... 25, 41, 46, 51
É
Éjszakai portré mód ....................... 24, 27, 29
Éjszakai tájkép mód........................ 24, 27, 28
Élességállítás........................................................ 54
Élességjelző.............................................................. 5
Élességrögzítés ................................................... 58
Élénkség......................................................... 25, 41
Étel u............................................................... 27, 33
F
Fájlnevek.............................................................. 169
Fehéregyensúly................................... 100, 106
Felvétel befejezése........................................... 81
Fennmaradó videorögzítési idő...... 76, 77
Fényerő................................................................. 135
Fénykép VR.............................................. 103, 138
Fényképek szerkesztése ............................... 69
Fényképezés....................................... 17, 24, 76
Fényképezés előtti gyorstár......... 108, 109
Fényképezés menü.................. 97, 104, 106
Fényképezés mód............................................ 24
Fényképezési információ................................. 4
F-érték ..................................................................... 54
G
Glamour retusálás.......................... 41, 71, 101
Gombnyomás hangja ................................. 139
Gyors effektusok ....................................... 20, 69
Gyors retusálás......................................... 70, 101
Gyorsított videók................................. 118, 120
Gyújtótávolság......................................... 52, 175
H
Hangbeállítások ................................... 103, 139
Hangerő .................................................................. 83
Hangszóró ................................................................ 3
Hálózat menü.......................................... 97, 129
Hálózati tápegység .............................. 87, 170
Háttérzene............................................................. 80
Háziállat portré automatikus kioldása
...................................................................................... 34
Háziállat portré O................................... 27, 34
HDMI-kábel .................................................. 87, 88
HDMI-mikro csatlakozó ........................... 3, 87
HDR............................................................................ 30
Helyadatok kijelzése ......................... 103, 144
Hisztogram....................................................... 9, 51
Hold L.................................................................... 35
Hosszú záridős szinkron............................... 48
Hó z........................................................................ 27
HS videó.................................................... 118, 120
I
Időköz..................................................................... 115
Időkülönbség.................................................... 134
Időzóna......................................................... 15, 133
Időzóna és dátum...................... 14, 103, 133
Intelligens portré menü ..................... 97, 115
Intelligens portré mód.......................... 24, 41
182
Műszaki tájékoztató
Tárgymutató
ISO-érzékenység .................................. 100, 110
K
Kapcs. intelligens eszközhöz ........ 102, 130
Kapcsol. a távvezérlőhöz................. 102, 130
Kártya formázása.......................... 12, 103, 141
Kártyafoglalat....................................................... 12
Kép elforgatása..................................... 101, 126
Kép előnézete................................................... 135
Képek száma.............................................. 80, 115
Képkockasebesség ............................. 101, 123
Képmód ................................................... 100, 104
Kioldógomb............................................ 2, 18, 54
Kis kép ........................................................... 73, 101
Kisképes visszajátszás............................. 20, 65
Kivágás........................................................... 64, 74
Kísérőszöveg ......................................... 103, 142
Kompozíc.rács megj./elr. ...................... 6, 135
Közeli k ........................................................ 27, 32
Kreatív mód.................................................. 24, 39
Kreatív szabályzó ............................................... 25
Monitorbeállítások.............................. 103, 135
Mosoly időzítő..................................................... 43
Motívumprogram mód........................ 24, 27
Módválasztó tárcsa ............................ 2, 17, 24
N
Nagy látószög...................................................... 52
Nagysebességű sorozatfelvétel ............ 108
Naplemente h.................................................. 27
Naptár-megjelenítés ....................................... 65
Ny
Nyári időszámítás ................................... 15, 134
Nyelv ........................................................... 103, 141
Nyomtatás ............................................ 87, 90, 91
Nyomtató...................................................... 87, 89
O
Objektív........................................................... 2, 175
Oldalsó zoomvezérlő........................ 2, 18, 52
Ó
Óra................................................................... 14, 133
L
Ö
Lassított videók..................................... 118, 120
Lágy ........................................................................... 41
Lenyomás félig................................................... 54
Lítium-ion akkumulátor
................................................ vi, 12, 13, 165, 178
P
M
Madárles l ......................................................... 35
Makró mód.................................................. 46, 50
Manuális beáll................................................... 107
Másolás...................................................... 101, 127
Megfelelőségi jelölések.................. 103, 146
Megjelölés feltöltésre ....................... 101, 124
Memória formázása ........................... 103, 141
Memóriakártya............................. 12, 167, 179
Memóriakártyák formázása .............. 12, 141
Mikro USB-csatlakozó ...... 3, 13, 87, 89, 93
Mikrofon (sztereó)................................................ 2
Monitor...................................................... 3, 4, 168
Önkioldó....................................................... 46, 49
Önkioldó jelzőfény ..................................... 2, 49
Önkioldó: kioldás után ..................... 103, 137
Összejövetel/beltéri f ........................ 27, 32
Papírméret.................................................... 90, 91
PictBridge...................................................... 87, 89
Pislogásmentesítés............................. 100, 116
Portré b ................................................................. 27
R
Repülőgép-üzemmód ..................... 102, 130
Rövid videó bemutató menü .................... 80
Rövid videó bemutató mód............. 24, 80
S
Saját kollázs.................................... 44, 100, 115
SD memóriakártya...................... 12, 167, 179
SnapBridge alkalmazás............................... 130
Sorozat............................................................. 21, 67
183
Műszaki tájékoztató
Tárgymutató
Sorozat megjelenítése ............ 67, 101, 128
Sorozatfelvétel ..................................... 100, 108
Speciális hatások....................................... 80, 81
Sport mód............................................ 24, 27, 30
Súgó megjelenítése...................................... 135
Sz
Számítógép.................................................. 87, 93
Szerzői jogi adatok ............................ 103, 143
Szíj................................................................................ 11
Szíj fűzőlyuk ............................................................. 2
Színárnyalat........................................................... 25
T
Tartozékok .......................................................... 170
Tájkép c................................................................ 27
Távvezérlő............................................................ 171
Telefotó ................................................................... 52
Teljes képes visszajátszás.............................. 20
Témakövetés........................................... 112, 113
Tónusszint................................................................. 9
Tónusszint-információ ................................ 4, 9
Többsz. exp. Világosítás U................. 27, 31
Töltés jelzőfénye........................................... 2, 13
Töltés számítógépről ....................... 103, 145
Töltőadapter........................... vi, 13, 166, 178
Tömörítési arány ............................................. 104
Törlés................................................................ 21, 68
Tűzijáték m.................................................. 27, 33
TV........................................................................ 87, 88
Videó menü ............................................... 97, 117
Videó visszajátszása ....................... 20, 76, 83
Videó VR.................................................... 101, 122
Videók szerkesztése ........................................ 84
ViewNX-i ................................................................. 93
Visszajátszás........................................ 20, 67, 83
Visszajátszás menü............................... 97, 124
Visszajátszás mód.............................................. 20
Visszajátszási zoom ................................ 20, 64
Vízpart Z............................................................... 27
Vörösszemhatás-csökkentés ..................... 48
Vörösszemhatás-korrekció ................ 71, 101
W
Wi-Fi............................................................. 102, 130
Z
Zár hangja................................................. 115, 139
Záridő ....................................................................... 54
Zoom ........................................................................ 52
Zoomvezérlő.......................................... 2, 18, 52
U
USB-kábel ..................................... 13, 87, 89, 93
V
Vaku ............................................................. 2, 19, 47
Vaku készenléti jelzőfénye.......................... 47
Vaku mód..................................................... 46, 47
Válassza ki a kapcsolatot ................. 102, 130
Választógomb ............................................... 3, 97
Védelem.................................................... 101, 126
Videobeállítások.................................... 101, 117
Videofelvétel ............................................... 19, 76
184
Műszaki tájékoztató
Tárgymutató
A kézikönyv vagy annak egyes részei kizárólag a NIKON
CORPORATION előzetes írásbeli engedélyével reprodukálhatók
(kivéve az elemző cikkekben vagy ismertetőkben megjelenő
rövid idézeteket).
CT9A01(1M)
2019
6MQ0191M-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising