Nikon | D500 | Nikon D500 Kasutusjuhendi lisa

Nikon D500 Kasutusjuhendi lisa
SB9D01(Y1)
6MB454Y1-01
Et
Kasutusjuhendi lisa
3 Nutiseade: puudutage vastuseks viibale Wi-Fi connection (Wi-Fi
ühendus).
Nutiseade kuvab viiba panna kaamera valmis. Lülitage kaamera sisse ja
jätkake järgmise sammuga.
*Ärge puudutage valikut Next (Järgmine) enne sammu 4 täitmist.
Punktile Wi-Fi teie ostetud kaamera seadistusmenüüs on lisatud uus
valik Establish Wi-Fi connection (Wi-Fi ühenduse loomine), mida
saab kasutada Wi-Fi otseühenduse loomiseks kaamera ja SmartBridgerakendusega nutitelefoni või tahvelarvuti (allpool „nutiseadme”) vahel.
SnapBridge-rakendus
Kasutage SnapBridge’i piltide allalaadimiseks või kaamera
kaugjuhtimiseks teie nutiseadmest. Enne jätkamist pidage silmas
järgnevat.
• Kasutate kindlasti antud rakenduse uusimat versiooni.
• SnapBridge-rakenduse saab alla laadida
veebipoodidest Apple App Store® ja Google
Play™.
• Uusimat teavet SnapBridge’i kohta leiate
Nikoni veebisaidilt.
• Teavet rakenduse kasutamise kohta saab
vaadata onlain-abist aadressil:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
4 Kaamera: valige kaamera seadistusmenüüs
Wi-Fi, tõstke esile Establish Wi-Fi connection
(Wi-Fi ühenduse loomine) ja vajutage J.
Kuvatakse kaamera SSID ja parool.
Otse läbi Wi-Fi kaameraga ühendamine
D Enne ühendamist
Enne jätkamist.
• Lubage nutiseadmel Wi-Fi (täpsemalt vt antud seadmega kaasas olevast
dokumentatsioonist).
• Seadmete ootamatu väljalülitumise vältimiseks veenduge, et kaamera ja
nutiseadme akud on täielikult laetud.
• Kontrollige vaba ruumi olemasolu kaamera mälukaardil.
5 Nutiseade: naaske nutiseadmele ja puudutage
valikut Next (Järgmine).
Kuvatakse Wi-Fi ühenduse juhised.
1 Nutiseade: käivitage SnapBridge-rakendus ja
puudutage valikut Skip (Edasi).
• Kui olete selle rakenduse eelnevalt käivitanud, siis
tervitusdialoogi ei kuvata; jätkake sammuga 2.
• Valiku Connect to camera (Ühenda
kaameraga) puudutamine kuvab Bluetooth i
sidumisdialoogi. Tervitusdialoogi naasmiseks
puudutage ülemises vasakus nurgas -nuppu.
Teavet Bluetooth-ühenduste kohta vt onlainabist.
2 Nutiseade: avage vahekaart
, puudutage
6 Nutiseade: pärast juhiste lugemist puudutage
ja valige Wi-Fi mode
(Wi-Fi režiim).
valikut View options (Valikute vaatamine).
Kuvatav dialoog oleneb nutiseadmest ja
operatsioonisüsteemist.
• Android-seadmetel kuvatakse valiku View
options (Valikute vaatamine) puudutamisel
nutiseadme Wi-Fi sätete dialoog.
2
1
3
D Valik „Wi-Fi mode” (Wi-Fi režiim) puudub?
Kontrollige, et SnapBridge-rakendus ei ole aegunud. Kui kasutate uusimat
versiooni ja Wi-Fi režiimi valik ikkagi puudub, väljuge rakendusest ning
veenduge, et see ei töötaks taustal ja kontrollige seejärel, kas seade on internetti
ühendatud ning käivitage rakendus uuesti.
• iOS-seadmetel käivitab valiku View options (Valikute vaatamine)
puudutamine iOS-i sätete rakenduse. Puudutage valikut < Settings
(Sätted) sätete rakenduse vaatamiseks ning kerige seejärel üles ja
puudutage sätete loendi ülaosas valikut Wi-Fi.
7 Nutiseade: valige kaamera poolt sammus 4 kuvatud SSID ja sisestage
parool.
Olenevalt nutiseadmest ja operatsioonisüsteemist võivad kuvad allpool
kujutatutest erineda.
Android
Kaubamärgi teave
Apple®, App Store®, Apple’i logod, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac,
macOS ja OS X on Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud
kaubamärgid. iPhone’i kaubamärki kasutatakse Aiphone Co., Ltd.
litsentsi alusel. Android, Google Play ja Google Play logo on Google LLC
kaubamärgid. Androidi robot on reprodutseeritud või modifitseeritud
Google’i loodud ja jagatud teosest ning seda kasutatakse vastavalt
litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution Licence kirjeldatud
tingimustele. IOS on Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides ning seda
kasutatakse litsentsi alusel.
iOS
D Taasühendamine
Kui parool ei ole vahepeal muutunud, ei nõuta teilt järgmisel kaameraga
ühendamisel parooli sisestamist.
8 Nutiseade: naaske SnapBridge-rakendusse.
Kui Wi-Fi ühendus on loodud, kuvab rakendus
Wi-Fi režiimi valikud. SnapBridge-rakenduse
kasutamise kohta vt onlain-abist.
D Wi-Fi ühenduste lõpetamine
Wi-Fi ühenduse lõpetamiseks puudutage . Kui see
ikoon muutub ikooniks , puudutage ja valige
Exit Wi-Fi mode (Wi-Fi režiimist väljumine).
© 2019 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising