Nikon | D3400 | Nikon D3400 Kasutusjuhend

Nikon D3400 Kasutusjuhend
Nikon D3400
DIGITAALNE FOTOAPARAAT
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult
või osaliselt (v.a lühikeste tsitaatidena arvustustes või ülevaadetes) ilma
NIKON CORPORATION-i kirjaliku loata, on keelatud.
Kasutusjuhend
(koos garantiiga)
AMA16613
Trükitud Euroopas
Et
SB6E01(Y1)
6MB360Y1-01
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk xi).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
Et
Teie pildid. Maailm. Ühenduses
Tere tulemast SnapBridge‘i — Nikoni uude, teie pildinduskogemust
rikastavasse teenuste perekonda. SnapBridge kõrvaldab Bluetooth®
madalenergia (BLE) tehnoloogiat ja spetsiaalset tarkvararakendust
kasutades barjääri teie kaamera ja ühilduva nutiseadme vahel. Teie
Nikoni kaamera ja objektiividega jäädvustatud süžeed edastatakse
nende võtmisel automaatselt nutiseadmesse. Neid on ka võimalik
kergesti üles laadida andmesalvestuse pilveteenustesse, pakkumaks
juurdepääsu kõigile teie seadmetele. Te võite jagada oma
vaimustust millal ja kus iganes soovite.
Alustamaks, laadige rakendus SnapBridge alla!
Laias valikus mugavuste kasutamiseks
laadige rakendus SnapBridge kohe oma
nutiseadmesse alla. Mõne lihtsa sammuga
ühendab see rakendus teie Nikoni
kaamerad ühilduva iPhone®, iPad® ja/või
iPod touch® seadme või
operatsioonisüsteemil Android™ töötava
nutiseadmega. SnapBridge on tasuta
saadaval Apple App Store® ja Google Play™
kaudu ning järgmiselt veebisaidilt:
http://snapbridge.nikon.com
Uusimat teavet SnapBridge’i kohta leiate oma piirkonna Nikoni
veebisaidilt (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
See SnapBridge‘i pakutav erutav pildinduskogemus…
Automaatne pildiedastus kaamerast
nutiseadmesse tänu püsiühendusele nende kahe
seadme vahel — fotode online-jagamine muutub
kergemaks kui kunagi varem
Fotode ja pisipiltide üleslaadimine
pilveteenusesse NIKON IMAGE SPACE
Valik teie pildindustegevust rikastavaid teenuseid,
sealhulgas:
• Piltidele kuni kahe tunnustusteabe kirje
(nt autoriõiguse, kommentaaride, teksti ja
logode) jäädvustamine
• Kaamera kuupäeva, kellaaja ja asukoha
andmete automaatne värskendamine
• Kaamera püsivara uuenduste vastuvõtt
i
Täielikud juhised oma kaamera kasutamise kohta leiate Täielikust
kasutusjuhendist (Reference Manual) (0 vi). Kaamera kõige tõhusamaks
kasutuseks lugege kindlasti põhjalikult käesolevat Kasutusjuhendit ning
hoidke see toote kõikide kasutajate jaoks alati käepärast.
Sümbolid ja kokkuleppemärgid
Et kergendada teie otsimisvaeva, kasutatakse järgnevaid sümboleid ja
kokkuleppemärke:
D
See ikoon tähistab ettevaatusabinõusid; teavet, mida tuleb enne
kasutamist lugeda kaamera kahjustamise vältimiseks.
A
See ikoon tähistab märkusi; teavet, millega tuleb tutvuda enne kaamera
kasutamist.
0 See ikoon tähistab viiteid käesoleva juhendi teistele lehekülgedele.
Kaamera ekraanile kuvatavad menüükirjed, valikud ja teated on näidatud paksus
kirjas.
Kaamera sätted
Käesolevas juhendis toodud selgitustes on eeldatud vaikesätete kasutamist.
Ettevõtte Nikon kasutajatugi
Külastage alljärgnevat veebilehte, et registreerida oma kaamera ning hoida end
kursis värskeima toodet puudutava teabega. Veebilehelt saate vastused korduma
kippuvatele küsimustele (KKK) ning võite võtta meiega ühendust tehnilise abi
saamiseks.
http://www.europe-nikon.com/support
A Teie turvalisuse tagamiseks
Enne kaamera esmakordset kasutamist tutvuge ohutusjuhistega peatükis „Teie
turvalisuse tagamiseks” (0 xi–xiv).
ii
Pakendi sisu
Veenduge, et kõik siin loetletud esemed on teie kaameraga kaasas.
Pildiotsija kummist kate
DK-25 (komplektis
ühendatult kaameraga)
Korpuse kaas BF-1B
Kaamera D3400
EN-EL14a liitium-ioonaku (koos
klemmi kattega)
MH-24 akulaadija (pistikuadapter on
kaasas riikides või piirkondades, kus
see on vajalik; kuju sõltub müügikoha
riigist)
Rihm AN-DC3
Kasutusjuhend (käesolev brošüür)
Garantiikiri (trükitud selle juhendi
tagakaanel)
Objektiivikomplekti valinud ostjatel tuleb veenduda, et pakendis on ka
objektiiv. Mälukaarte müüakse eraldi (0 84). Jaapanis ostetud
kaamerate menüüd ja sõnumid kuvatakse ainult inglise ja jaapani keeles;
teisi keeli ei toetata. Me vabandame sellest põhjustatud võimalike
ebamugavuste eest.
iii
Lühijuhend
Järgige neid samme D3400 kasutamise kiireks alustamiseks.
1 Kinnitage kaamera rihm (0 10).
Kinnitage rihm vastavalt joonisele. Korrake seda teise aasaga.
2 Laadige aku (0 10).
3 Sisestage aku ja mälukaart (0 12).
4 Kinnitage objektiiv (0 15).
5 Lülitage kaamera sisse (0 17).
iv
6 Valige keel ja seadke kell (0 17).
Pärast keele valimist ilmub viip kaamera ja nutiseadme
ühendamiseks. Väljumiseks ilma ühendamata vajutage G nuppu.
Järgige kella seadmiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
7 Kadreerige foto (0 27).
8 Vajutage päästik pooleldi alla (0 30).
9 Pildistage (0 31).
v
Täielik kasutusjuhend
Lisateabe saamiseks teie Nikoni kaamera kasutamise kohta laadige alla
kaamera Täielik kasutusjuhend alltoodud veebisaidilt. Täielikku
kasutusjuhendit saab vaadata Adobe Readeri abil.
1 Käivitage oma arvutis veebilehitseja ning avage Nikoni juhendite
allalaadimissait aadressil http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Navigeerige soovitud toote leheküljele ja laadige vastav juhend alla.
A ViewNX-i ja Capture NX-D tarkvara
Kasutage ViewNX-i-d fotode peenhäälestuseks või piltide nende vaatamiseks
arvutisse kopeerimiseks. ViewNX-i saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Kasutage Capture NX-D-d arvutisse kopeeritud piltide peenhäälestuseks ja NEF
(RAW) piltide teistesse formaatidesse konvertimiseks. Capture NX-D on
allalaadimiseks saadaval aadressil:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Samuti võite sellelt veebisaidilt leida uusimat teavet Nikoni tarkvara, sh
süsteeminõuete kohta.
vi
Sisukord
Pakendi sisu ............................................................................................... iii
Teie turvalisuse tagamiseks.................................................................... xi
Teatised...................................................................................................... xv
Bluetooth................................................................................................... xx
Sissejuhatus
1
Kaameraga tutvumine .............................................................................. 1
Kaamera korpus..................................................................................................... 1
Pildiotsija.................................................................................................................. 4
Režiiminupp............................................................................................................ 5
I (E/#) nupp ........................................................................................................ 6
Teabeekraan ........................................................................................................... 7
Esimesed sammud
Kinnitage kaamera rihm ..................................................................................
Laadige aku..........................................................................................................
Sisestage aku ja mälukaart .............................................................................
Kinnitage objektiiv ............................................................................................
Kaamera häälestus ............................................................................................
Teravustage pildiotsija.....................................................................................
Aku tase ja järelejäänud särituste arv .........................................................
10
10
10
12
15
17
25
26
vii
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
27
„Sihi-ja-pildista” režiimid (i ja j) ....................................................... 27
Fotode vaatamine .............................................................................................. 35
Soovimatute fotode kustutamine ................................................................ 37
Videote salvestamine ............................................................................. 38
Videote vaatamine ............................................................................................. 42
Soovimatute videode kustutamine ............................................................. 44
Juhendirežiim
45
Juhend ....................................................................................................... 45
Juhendirežiimi menüüd ................................................................................... 46
Juhendi kasutamine .......................................................................................... 49
Sätete valik vastavalt objektile või olukorrale
(Stseenirežiim)
51
k Portrait (Portree).................................................................................... 51
l Landscape (Maastik)............................................................................. 51
p Child (Laps).............................................................................................. 51
m Sports (Sport) .......................................................................................... 52
n Close up (Lähivõte)............................................................................... 52
o Night Portrait (Öine portree)............................................................. 52
viii
Eriefektid
% Night Vision (Öine nägemine) .........................................................
S Super Vivid (Üliergas) ..........................................................................
T Pop............................................................................................................
U Photo Illustration (Fotoillustratsioon)...........................................
' Toy Camera Effect (Mängukaamera efekt) ..................................
( Miniature Effect (Pisipildi efekt) ......................................................
3 Selective Color (Selektiivne värv) ...................................................
1 Silhouette (Siluett) ...............................................................................
2 High Key (Hele tonaalsus)..................................................................
3 Low Key (Tume tonaalsus) ................................................................
Võimalikud valikud reaalaja vaates .............................................................
Režiimid P, S, A ja M
Režiim P (Programmeeritud automaatne)................................................
Režiim S (Automaatne katiku prioriteet)...................................................
Režiim A (Avaprioriteediga automaatrežiim) ..........................................
Režiim M (Käsitsi) ...............................................................................................
Särikompensatsioon .........................................................................................
Kaamera menüüd
53
53
54
54
54
54
54
54
55
55
55
56
62
63
63
64
65
67
69
Menüü valikud.......................................................................................... 70
Kaamera menüüde kasutamine ................................................................... 73
ViewNX-i
76
ViewNX-i installimine .............................................................................. 76
ViewNX-i kasutamine .............................................................................. 77
Piltide arvutisse kopeerimine ........................................................................ 77
ix
Tehnilised märkused
80
Ühilduvad objektiivid ............................................................................. 80
Muud tarvikud.......................................................................................... 82
Kaamera eest hoolitsemine................................................................... 85
Hoiustamine ......................................................................................................... 85
Puhastamine......................................................................................................... 85
Kaamera ja aku eest hoolitsemine: ettevaatusabinõud .................. 86
Veateated.................................................................................................. 90
Tehnilised andmed.................................................................................. 94
Aku tööiga............................................................................................... 110
Garantiitingimused - Nikon Euroopa Teeninduse Garantii........... 113
x
Teie turvalisuse tagamiseks
Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote
kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.
Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.
OHTLIK. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa suure ohu
surma või raskete vigastuste tekkeks.
HOIATUS. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda surma
või raske vigastusega.
ETTEVAATUST. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
vigastuse või varalise kahjuga.
HOIATUS
• Mitte kasutafa kõndimise või mootorsõiduki juhtimise ajal.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid
vigastusi.
• Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage
mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.
• Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või
ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.
Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.
• Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut märgade
kätega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.
• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini või
aerosoolide läheduses.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse või süttimisega.
xi
• Ärge vaadake läbi objektiivi või kaamera otse päikesesse või muusse ereda
valguse allikasse.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada nägemiskahjustust.
• Ärge suunake välku või automaatse teravustamise abi valgustit mootorsõiduki
juhi suunas.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega.
Lisaks pidage silmas, et väikesed osad kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on
selle toote mistahes osa alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Ärge kasutage akusid, laadijaid või vahelduvvooluadaptereid, mis ei ole
spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega
kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate ja vahelduvvooluadapterite
kasutamisel vältige alljärgnevat.
- Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake ega
painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning ärge
laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.
- Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või
adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või
vahelduvvooluadapteri kasutamisel.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga kohtades.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või külmakahjustusega.
ETTEVAATUST
• Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele
suunatuna.
Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada toote siseosi.
Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt kaugel.
Kaadril lähedal paikneva päikese korral võib kaamerasse fookustatud päikesevalgus
süttimist põhjustada.
xii
• Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage see toode välja. Blokeerige
juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus juhtmevabade seadmete kasutamine
on keelatud.
Antud toote tekitatav raadiosageduskiirgus võib häirida seadmestiku tööd lennukil või
haiglates või teistes meditsiiniasutustes.
• Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei
kasutata.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
• Ärge puudutage objektiivi liikuvaid osi ega muid liikuvaid osi.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastusega.
• Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus
läheduses.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.
• Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse, nt
suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
OHTLIK (Akud)
• Vältige akude väärkäitlemist.
Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist,
ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
- Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
- Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
- Mitte lahti võtta.
- Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude
metallesemetega puudutades.
- Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
• Ärge üritage EN-EL14a akusid laadida selleks mitte spetsiaalselt ettenähtud
laadijate abil.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist,
lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning
pöörduge viivitamatult arsti poole.
Tegevusega viivitamine võib lõppeda silmavigastustega.
xiii
HOIATUS (Akud)
• Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas.
Kui laps on aku/patarei alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge kastke akusid vette ja kaitske neid vihma eest.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
Toote märjaks saamisel kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.
• Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel
katkestage kasutamine viivitamatult. Kui EN-EL14a akude laadimine ei lõpe
ettenähtud aja jooksul, lõpetage nende laadimine.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist,
ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Isoleerige aku klemmid enne kõrvaldamist teibiga.
Metallobjektide kokkupuude klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist,
lõhkemist või süttimist. Andke akud korduvkasutusse või kõrvaldage need kooskõlas
kohalike eeskirjadega.
• Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda
viivitamatult rohke puhta veega.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda nahaärritusega.
xiv
Teatised
• Kaasasoleva kasutusjuhendi mitte ühtegi
osa ei tohi reprodutseerida, edastada,
ümber kirjutada, kopeerida ega tõlkida
ühtegi keelde üheski vormis, ühelgi viisil
ilma Nikoni eelneva kirjaliku loata.
• Nikon jätab endale õiguse muuta
käesolevates juhendites kirjeldatud
riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ning ilma eelneva
etteteatamiseta.
• Nikonit ei saa süüdistada kahjus, mis
tuleneb antud toote kasutamisel.
• Kuigi on püütud teha kõik, et info antud
kasutusjuhendites on täpne ning õige,
oleks tänuväärne, kui tooksite oma
kohalikule ametlikule Nikoni esindajale
välja ükskõik mis vigu või väljajätmisi
antud dokumendis.
Teated Euroopa klientidele
HOIATUS: PATAREI/AKU ASENDAMISEL EBAÕIGE TÜÜBIGA ESINEB PLAHVATUSOHT.
KASUTATUD PATAREID/AKUD TULEB LIKVIDEERIDA VASTAVALT JUHISTELE.
See sümbol näitab, et elektrija elektroonikaseadmestik
tuleb koguda eraldi.
See patareil/akul olev sümbol
osutab, et patareid/akud
tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes
Euroopa riikide kasutajatele:
• Antud toodet tuleb
utiliseerida selleks ettenähtud
kogumispunktides. Ärge visake seda
majapidamisjäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab
säilitada loodusvarasid ning ära hoida
ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud
võimalikke negatiivseid tagajärgi
inimtervisele ja keskkonnale.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust
edasimüüja või vastava kohaliku
ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
Alljärgnev kehtib üksnes
Euroopa riikide kasutajatele:
• Kõik patareid/akud, olenemata sellest, kas
nad on märgitud selle sümboliga või
mitte, tuleb kogumiseks viia eraldi
sobivasse kogumispunkti. Ärge visake
neid majapidamisjäätmete hulka.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust
edasimüüja või vastava kohaliku
ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
xv
Kopeerimise ja paljundamise keelu teatis
Pidage silmas, et skanneri, digitaalkaamera või muu seadme abil digitaalselt kopeeritud
või reprodutseeritud materjali omamine võib samuti osutuda seaduse järgi karistatavaks.
• Kirjed, mille kopeerimine või paljundamine on
• Teatud koopiate ning reproduktsioonide hoiatus
seaduse järgi keelatud
Valitsus on välja andnud hoiatuse
Ärge kopeerige ega reprodutseerige
erafirmade poolt väljastatud
paberraha, münte, väärtpabereid, riigi või väärtpaberite (aktsiad, arved, tšekid,
omavalitsuse võlakirju, isegi kui koopiad
kingisertifikaadid jne), kuukaartide või
või reproduktsioonid on varustatud
kupongide kopeerimise või
märgisega „Näidis”.
reprodutseerimise kohta v.a minimaalselt
Välisriigis käibel oleva paberraha, müntide vajalik hulk koopiaid ettevõtte tööalaseks
kasutuseks. Samuti ei tohi kopeerida või
või väärtpaberite kopeerimine või
reprodutseerida valitsuse poolt
reprodutseerimine on keelatud.
väljastatud passe, ametiasutuste ja
Keelatud on valitsuse poolt välja antud
eraühenduste väljastatud lubasid, IDkasutamata postmarkide või postkaartide kaarte ning pileteid nagu näiteks
kopeerimine või reprodutseerimine ilma
pääsmed ja lõunatalongid.
riigiasutuse eelneva loata.
• Järgige autoriõiguse teatiseid
Keelatud on valitsuse poolt välja antud
Autoriõiguse seaduse järgi on keelatud
markide ja seaduses ettenähtud
autorõigusega kaitstud teostest antud
sertifitseeritud dokumentide kopeerimine kaameraga tehtud fotode või salvestuste
ja reprodutseerimine.
kasutamine ilma autoriõiguse hoidja
loata. Erandid kehtivad isiklikule
kasutusele, kuid pidage silmas, et näituste
või etenduste fotode või salvestuste jaoks
võib ka isiklik kasutus olla piiratud.
xvi
Andmekandjate kõrvaldamine
Pidage silmas, et piltide kustutamine või mälukaardi või muu andmekandja
vormindamine ei kustuta andmekandjalt esialgseid pildiandmeid lõplikult. Kustutatud
faile saab mõnikord ära visatud andmekandjatelt taastada, kasutades müügil olevat
tarkvara, võimaldades nii isiklike pildiandmete kuritahtlikku kasutamist. Selliste andmete
privaatsuse tagamise eest vastutab kasutaja.
Enne andmekandja ära viskamist või selle teisele isikule üle andmist kustutage müügil
oleva kustutustarkvara abil kõik andmed või vormindage seade ning täitke see isiklikku
teavet mittesisaldavate piltidega (nt pildid selgest taevast). Vigastuste vältimiseks
andmekandjate füüsilisel hävitamisel toimige ettevaatlikult.
Enne kaamera ära viskamist või selle teisele isikule üle andmist kustutage samuti kaamera
häälestusmenüü valikuga Reset all settings (Lähtesta kõik sätted) kõik isiklikud
võrguandmed.
AVC Patent Portfolio License
SEE TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE'I ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA
MITTEKAUBANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS (i) VIDEO KODEERIMISEKS VASTAVUSES AVC
STANDARDIGA ("AVC VIDEO") JA/VÕI (ii) SELLISE AVC VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE KODEERIS
TARBIJA SEOSES ISIKLIKU JA MITTEKAUBANDUSLIKU TEGEVUSEGA JA/VÕI MIS SAADI AVC VIDEOTE
LEVITAMISE LITSENTSI OMAVALT TEENUSEPAKKUJALT. ÜHTEGI LITSENTSI EI ANTA JA ÜKSKI LEPING EI
SISALDA TINGIMUSI MUUOTSTARBELISEKS KASUTAMISEKS. TÄIENDAVAT TEAVET VÕITE SAADA
ETTEVÕTTELT MPEG LA, L.L.C. VT http://www.mpegla.com
xvii
Kasutage ainult Nikoni kaubamärgiga elektroonikatarvikuid
Nikoni kaamerad on konstrueeritud vastavalt kõige kõrgematele standarditele ja
sisaldavad keerulist elektroonikat. Ainult Nikoni elektroonikatarvikud (sh laadijad, akud,
vahelduvvooluadaptrid ja välklambid), mis on Nikoni sertifitseeritud antud Nikoni
digikaameraga kasutamiseks, on välja töötatud ja kontrollitud töötamaks vastavalt selle
elektroonika töö- ja ohutusnõuetele.
Mitte-Nikoni elektroonikatarvikute kasutamine võib kaamerat
kahjustada ning tühistada teie Nikoni garantii. Kolmandate tootjate,
ilma paremal kujutatud Nikoni turvahologrammita liitium-ioonakude
kasutamine võib segada kaamera normaalset tööd ning põhjustada
akude ülekuumenemist, süttimist, purunemist või lekkimist.
Nikoni lisatarvikute kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust kohaliku Nikoni
müügiesindajaga.
xviii
D Kasutage ainult Nikoni kaubamärgi tarvikuid
Ainult Nikoni tootemärgi tarvikud, mille Nikon on sertifitseerinud just teie Nikoni
digitaalkaameraga kasutamiseks, on välja töötatud ja näidanud ennast
töökindlatena, lähtuvalt kasutusohutuse nõuetest. MITTE-NIKONI TARVIKUTE
KASUTAMINE VÕIB KAAMERAT KAHJUSTADA JA TÜHISTADA TEIE NIKONI GARANTII.
A Enne tähtsate piltide tegemist
Enne piltide tegemist olulistel sündmustel (nagu pulmad või enne kaamera
kaasa võtmist reisile), tehke proovipildistamine, et veenduda kaamera töökorras
olemises. Nikon ei vastuta kahjustuste või kaotatud kasumi eest, mis võivad olla
põhjustatud seadme tõrgetest.
A Elukestev õpe
Osana Nikoni „Elukestva õppe” programmi raames pakutavast tooteabist ja koolitusest on pidevalt uuendatav informatsioon saadaval järgmistel
veebisaitidel:
• Kasutajatele USAs: http://www.nikonusa.com/
• Kasutajatele Euroopas ja Aafrikas: http://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajatele Aasias, Okeaanias ja Lähis-Idas: http://www.nikon-asia.com/
Külastage neid lehekülgi, et pidada sammu uusimate näpunäidete,
tooteinformatsiooni, vastustega korduma kippuvatele küsimustele ning üldise
infoga digitaalfotograafia kohta. Lisainfo võib olla saadaval Nikoni esindajalt teie
piirkonnas. Külastage järgmist veebilehte kontaktinformatsiooni saamiseks:
http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Antud toode allub Ameerika Ühendriikide ekspordiameti eeskirjadele (EAR). Ameerika
Ühendriikide valitsuse luba ei ole nõutav eksportimiseks riikidesse, mida ei ole siin
loetletud; luba eeldavad riigid nagu Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (nimekiri
võib muutuda) on siiani kuulunud embargo või erireguleerimise alla.
Juhtmevabade seadmete kasutamine võib olla keelatud mõnedes riikides või
piirkondades. Võtke ühendust Nikoni ametliku esindajaga enne toote juhtmevabade
funktsioonide kasutamist väljaspool osturiiki.
xx
Teatised Euroopa klientidele
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp D3400 raadioseade
vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Turvalisus
Kuigi antud toote üheks eeliseks on võimalus vabalt ühenduda juhtmevabaks
andmevahetuseks kogu selle sideulatuses, on aktiveerimata andmeturbe korral
võimalikud järgmised juhtumid.
• Andmevargus: Pahatahtlikud kolmandad isikud võivad sekkuda juhtmevabasse
andmevahetusse ning varastada kasutajatunnuseid, paroole ja muid isikuandmeid.
• Volitamata juurdepääs: Volitamata kasutajad võivad saada juurdepääsu võrku ning
muuta andmeid või sooritada teisi pahatahtlike toiminguid. Pidage silmas, et
juhtmevabade võrkude ehitus võimaldab spetsialiseeritud rünnakuga saavutada
juurdepääs ka aktiveeritud andmeturbe korral.
• Turvamata võrgud: avatud võrkudesse ühendamisega kaasneb volitamata juurdepääsu
risk. Kasutage ainult turvalisi võrke.
xxi
xxii
Sissejuhatus
Kaameraga tutvumine
Võtke mõni minut aega ja tutvuge kaamera nuppude ja kuvadega. Ehk
on abiks, kui märgite selle jaotise järjehoidjaga ja vaatate seda aeg-ajalt
ülejäänud juhendit lugedes.
Kaamera korpus
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Video salvestusnupp............................. 39
8 Käsuvaliku nupp
2 Toitelüliti............................................18, 23
9 Režiiminupp ...............................................5
3 Päästik ................................................30, 31 10 A/L nupp............................................ 71
4 E/N nupp.........................................65, 67 11 Tarvikupesa (valikuliste välklampide
jaoks)
5 R (teabe) nupp ................................. 7, 26
6 Kaamera rihma avad ............................. 10 12 Fookustasandi märgis (E)
7 Kõlar
D Kõlar
Ärge paigutage kõlarit magnetkandjate lähedusse. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib kahjustada magnetkandjatele salvestatud andmeid.
1
2
1
3
4
14
9
5
13
10
11
12
1 Automaatse teravustamise abi valgusti
Taimeri tuli
Punasilmsuse vähendamise tuli
6
15
7
8
9 Kaugjuhtimispuldi ML-L3 infrapuna
vastuvõtja............................................... 84
10 CPU-kontaktid
2 Sisseehitatud välk.................................. 33 11 Peegel
3 M/Y nupp.............................................. 62 12 Objektiivi paigaldus .............................. 15
4 Mikrofon................................................... 41 13 Korpuse kaas ............................... iii, 15, 83
5 Ühenduse kate
14 USB-pistmik............................................. 77
6 Fn nupp..................................................... 71 15 HDMI pistmik
7 Objektiivi vabastusnupp ...................... 16
8 Paigaldusmärk........................................ 15
D Sulgege ühenduse kate
Sulgege ühenduse kate, kui pistmikke ei kasutata. Pistmikesse sattunud
võõrollus võib häirida andmeedastust.
2
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Pildiotsija kummist kate
13 O nupp ..................................................... 37
2 Pildiotsija okulaar .............................. 4, 25 14 Mälukaardi juurdepääsu tuli ............... 31
3 Dioptri reguleerimise nupp................. 25 15 Akupesa katte lukk ..........................12, 13
4 K nupp.................................................... 35 16 Akupesa kate.....................................12, 13
5 G nupp................................................ 69 17 I/E/# nupp .............................................6
6 X nupp ...............................................33, 35 18 Statiivi pesa
7 W/Q nupp ........................................35, 73 19 Ekraan ............................................ 7, 27, 35
8 P nupp.........................................................9 20 Aku lukk..............................................12, 13
9 a nupp..............................................27, 38 21 Toitepistmiku kate valikulise
toitepistmiku jaoks
10 J (OK) nupp........................................... 73
11 Mitmikvalija............................................. 73
12 Mälukaardi pilu kate .......................12, 13
3
Pildiotsija
1 Fookuspunktid ....................................... 29
2 Teravustamisе näidik ............................ 30
9 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1 000
särituse jaoks)........................................ 26
3 Automaatse särituse (AE) luku näidik
10 Välklambi valmisoleku näidik ............. 33
4 Säriaeg...................................................... 66
11 Paindliku programmi näidik
5 Ava (f-arv) ................................................ 66
6 Eriefektide režiimi näidik ..................... 53
12 Säritusnäidik............................................ 66
Särikompensatsiooni kuva .................. 67
Elektrooniline kaugusemõõtja
7 Aku tühjenemise hoiatus..................... 26
13 Välgu kompenseerimise näidik .............9
8 Järelejäänud särituste arv.................... 26
Järelejäänud võtete arv enne
mälupuhvri täitumist
Valge tasakaalu salvestamise näidik
Särikompensatsiooni väärtus ............. 67
Välgu kompenseerimisväärtus
ISO-tundlikkus ...........................................9
14 Särikompensatsiooni näidik................ 67
15 Automaatse ISO-tundlikkuse näidik
16 Hoiatusnäidik.......................................... 90
Märkus: kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud
helendavatena.
4
Režiiminupp
Kaamera võimaldab valida järgmiste võtterežiimide ja g režiimi
vahel:
Režiimid P, S, A ja M
• P—Programmeeritud automaatne (0 62, 63)
• S—Automaatne katiku prioriteet (0 62, 63)
• A—Avaprioriteediga automaatrežiim (0 62, 64)
• M—Käsitsi (0 62, 65)
Eriefektide režiimid (0 53)
g režiim (0 45)
Automaatrežiimid
• i Automaatne (0 27)
• j Automaatne (ilma välguta) (0 27)
Stseenirežiimid
• k Portree (0 51)
• l Maastik (0 51)
• p Laps (0 51)
• m Sport (0 52)
• n Lähivõte (0 52)
• o Öine portree (0 52)
5
I (E/#) nupp
Katiku vabastamise viisi (vabastusrežiimi)
valimiseks vajutage I (E/#) nuppu, tõstke
mitmikvalijaga esile soovitud suvand ja
vajutage J.
I (E/#) nupp
Režiim
8
I
J
E
"
#
6
Kirjeldus
Single frame (Üksikkaader): kaamera teeb iga kord päästikule vajutamisel
ühe foto.
Continuous (Pidev): kaamera teeb fotosid päästikule vajutamise vältel.
Quiet shutter release (Vaikne katiku vabastus): sama mis üksikkaader, aga lisaks
vähendatakse kaamera müra.
Self-timer (Taimer): taimeriga pildistamine. Taimer käivitub päästiku lõpuni
alla vajutamisel ja katik vabastatakse umbes 10 sekundi pärast.
Delayed remote (ML-L3) (Viivitusega kaugjuhtimine (ML-L3)): katik vabastatakse
2 s pärast valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi päästikule vajutamist.
Quick-response remote (ML-L3) (Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)): katik
vabastatakse valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi päästikule vajutamisel.
Teabeekraan
Sätete vaatamine: Teabeekraani vaatamiseks
vajutage R nuppu.
R nupp
1 Võtterežiim
i automaatne/
j automaatne (ilma välguta) ..... 27
Stseenirežiimid................................ 51
Eriefektide režiim ............................ 53
Režiimid P, S, A ja M......................... 62
2 Eye-Fi ühenduse näidik ........................ 71
3 Bluetooth-ühenduse näidik ................ 19
Lennukirežiim ......................................... 71
4 Vinjeti reguleerimise näidik ................ 70
5 Kuupäevatempli näidik ........................ 71
6 Stabiliseerimise näidik.......................... 70
7 Välklambi juhtimise näidik
Välgu kompenseerimise näidik
valikuliste välklampide jaoks
8 Vabastusrežiim ..........................................6
9 „Piiksu” näidik ......................................... 71
7
10 Ava (f-arv) ................................................ 66 16 Järelejäänud särituste arv.................... 26
Ava näidik ................................................ 66
Valge tasakaalu salvestamise näidik
11 Säriaeg...................................................... 66 17 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1 000
Säriaja näidik........................................... 66
särituse jaoks)........................................ 26
12 Automaatse särituse (AE) luku näidik
18 Säritusnäidik............................................ 66
Särikompensatsiooni näidik................ 67
13 Automaatse teravustamise ala
režiimi näidik ............................................9 19 Abi ikoon.................................................. 90
Fookuspunkt ........................................... 29
14 Aku näidik................................................ 26
15 ISO-tundlikkus ...........................................9
ISO-tundlikkuse näidik
Automaatse ISO-tundlikkuse näidik
Märkus: kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud
helendavatena.
A Ekraani väljalülitamine
Ekraanilt võtteteabe kõrvaldamiseks vajutage R nuppu või vajutage päästik
pooleldi alla. Ekraan lülitub automaatselt välja tegevuse puudumisel umbes
8 sekundi jooksul (ekraani sisselülitatuse aega saab valida häälestusmenüü
suvandis Auto off timers (Automaatse väljalülituse taimerid)).
8
Sätete muutmine: Sätete muutmiseks kuva
allservas vajutage P nuppu, tõstke vastavad
kirjed mitmikvalijaga esile ja vajutage J
esiletõstetud kirje valikute vaatamiseks. Te
võite sätete muutmiseks samuti vajutada
reaalaja vaate ajal P nuppu.
P nupp
1 Valge tasakaal
2 Pildi suurus
3 Pildikvaliteet
4 Aktiivne D-Lighting
5 Välgurežiim
6 ISO-tundlikkus
7 Särikompensatsioon
Sätete reguleerimine erinevate valgustustüüpide
korral.
Valige suurus uute fotode jaoks.
Valige failiformaat ja tihendamissuhe.
Detailsustaseme parendamine esiletõstetud ja
varju jäävates kohtades kõrgkontrastsetes
tingimustes.
Valige välgurežiim.
Määrake kaamera tundlikkus valgusele.
Särituse reguleerimine kaamera mõõdetud
väärtusest kogu kaadri eredamaks või
tumedamaks muutmiseks.
Välgu kompenseerimine Reguleerige välgu taset.
8
9 Set Picture Control
(Picture Controli seade)
10 Mõõtmine
11 Automaatse
12
teravustamise ala režiim
Teravustamisrežiim
Picture Controlid määravad, kuidas uusi fotosid
töödeldakse. Valige Picture Control vastavalt
stseeni tüübile või oma loomingulisele ülesandele.
Valige, kuidas kaamera säritust mõõdab.
Valige teravustamisala valimise viis.
Valige, kuidas kaamera teravustab.
9
Esimesed sammud
Kinnitage kaamera rihm
Kinnitage rihm kindlalt kaamera kahte kinnitusaasa.
Laadige aku
Kaasasoleva pistikuadapteri korral tõstke seinapistik ja ühendage
pistikuadapter, nii nagu all vasakul kujutatud, jälgides, et pistik oleks
lõpuni sisestatud. Sisestage aku ja ühendage laadija. Täielikult
tühjenenud aku laadimiseks kulub umbes üks tund ja 50 minutit.
Aku laeb
Laadimine lõppenud
D
Laadimise ajal
Ärge liigutage laadimise ajal laadijat ega puudutage akut. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib väga harvadel juhtudel põhjustada seda, et laadija näitab aku
täitumist, kuigi aku on alles pooleldi laetud. Eemaldage ja paigaldage aku taas, et
laadimist uuesti alustada.
10
D Aku laadimine
Lugege ja järgige hoiatusi ja ettevaatusmärkusi lk xi–xiv ja 86–89 käesolevas
juhendis. Laadige akut sisetingimustes ümbritseval temperatuuril 5 °C–35 °C.
Ärge kasutage akut ümbritseval temperatuuril alla 0 °C või üle 40 °C; selle
ettevaatusabinõu eiramine võib akut kahjustada või halvendada selle
tööomadusi. Maht võib väheneda ja laadimisaeg pikeneda aku temperatuuril
0 °C kuni 15 °C ja 45 °C kuni 60 °C. Temperatuuril alla 0 °C või üle 60 °C aku ei lae.
Laadimistule CHARGE kiire vilkumise korral (umbes kaheksa korda sekundis)
laadimise ajal kontrollige, et temperatuurivahemik vastaks nõuetele ja lahutage
seejärel laadija ning eemaldage ja paigaldage aku uuesti. Kui probleem püsib,
lõpetage kohe kasutamine ning viige aku ja laadija tagasi oma jaemüüjale või
Nikoni ametlikule esindajale.
Ärge lühistage laadija klemme. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
ülekuumenemise ja laadija kahjustumisega.
Kasutage laadijat ainult ühilduvate akude laadimiseks. Kui seda ei kasutata,
lahutage laadija toitevõrgust.
11
Sisestage aku ja mälukaart
Enne aku või mälukaartide sisestamist või eemaldamist veenduge, et
toitelüliti on asendis OFF (VÄLJAS). Sisestage aku vastavalt joonisele,
surudes aku abil oranži aku luku ühele küljele. Lõpuni sisestamisel
lukustab lukk aku kohale.
Aku lukk
Libistage mälukaarti joonisel kujutatud asendis hoides sisse, kuni see
kohale klõpsatab.
A Kella aku
Kaamera kell on varustatud eraldi laetava toiteallikaga, mida laetakse vastavalt
vajadusele paigaldatud põhiaku korral. Kolmepäevasest laadimisest piisab kella
tööks umbes kuu aja jooksul. Kui kaamera sisselülitamisel kuvatakse
hoiatusteade, et kell on seadmata, on kella aku tühjenenud ja kell lähtestatud.
Seadke kell õigele ajale ja kuupäevale.
12
❚❚ Aku ja mälukaartide eemaldamine
Aku eemaldamine
Aku eemaldamiseks lülitage kaamera välja ja
avage akupesa kate. Vajutage aku lukku aku
vabastamiseks noolega näidatud suunas ja
eemaldage seejärel aku käega.
Mälukaartide eemaldamine
Kui mälukaardi juurdepääsu tuli on kustunud,
lülitage kaamera välja, avage mälukaardi pilu
kate ning vajutage kaardile selle väljutamiseks
(q). Kaardi saab seejärel eemaldada käega
(w).
A Mälukaartide vormindamine
Mälukaardi esmakordsel kasutamisel kaameras või
pärast selle mõnes muus seadmes vormindamist
valige häälestusmenüüs Format memory card
(Mälukaardi vormindamine) ja järgige kaardi
vormindamiseks ekraanijuhiseid (0 71). Pidage
silmas, et see kustutab jäädavalt kõik kaardil olla
võivad andmed. Enne alustamist kopeerige
kindlasti arvutisse kõik fotod ja muud andmed,
mida soovite säilitada.
13
D Mälukaardid
• Mälukaardid võivad pärast kasutamist osutuda kuumaks. Toimige
mälukaartide kaamerast eemaldamisel ettevaatlikult.
• Ärge eemaldage mälukaarte kaamerast, lülitage kaamerat välja ega eemaldage
või lahutage toiteallikat vormindamise või andmete salvestamise, kustutamise
või arvutisse kopeerimise ajal. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib
põhjustada andmekadu või kaamera või kaardi kahjustusi.
• Ärge puudutage kaardiklemme sõrmede ega metallesemetega.
• Vältige painutamist, maha pillamist ja tugevaid lööke.
• Ärge rakendage kaardi ümbrisele jõudu. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
kaarti kahjustada.
• Hoida vee, kuumuse, kõrge niiskustaseme ja otsese päikesevalguse eest.
• Ärge vormindage mälukaarte arvutis.
14
Kinnitage objektiiv
Vältige hoolikalt tolmu sattumist kaamerasse objektiivi või korpuse
kaane eemaldamisel.
Eemaldage kaamera
korpuse kaas
Eemaldage objektiivi
tagakork
Paigaldusmärk (kaamera)
Joondage
paigaldusmärgid
Paigaldusmärk (objektiiv)
Pöörake objektiivi, nii nagu on näidatud, kuni see kohale klõpsatab.
Enne pildistamist eemaldage kindlasti objektiivi kaas.
15
A Objektiivi eemaldamine
Jälgige, et objektiivide eemaldamise või
vahetamise ajal oleks kaamera välja lülitatud.
Objektiivi eemaldamiseks vajutage ja hoidke
objektiivi vabastusnuppu (q), pöörates objektiivi
päripäeva (w). Pärast objektiivi eemaldamist
paigaldage tagasi objektiivi kaaned ja kaamera
korpuse kaas.
A Sissetõmmatava objektiivitoru nuppudega objektiivid
Enne kaamera kasutamist vabastage objektiiv ja tõmmake see välja. Hoides
sissetõmmatava objektiivitoru nuppu alla vajutatult (q), pöörake suumirõngast
vastavalt joonisele (w).
Sissetõmmatava objektiivitoru nupp
Sissetõmmatud objektiiviga ei ole pildistamine
võimalik; veateate kuvamisel kaamera sisse
lülitamisel sissetõmmatud objektiiviga pöörake
suumirõngast kuni teate ekraanilt kadumiseni.
A Sissetõmmatava objektiivitoru nuppudega objektiivide sissetõmbamine
Objektiivi sisse tõmbamiseks, kui kaamerat ei
kasutata, hoidke sissetõmmatava objektiivitoru
nuppu (q) ja pöörake suumirõngas asendisse „L”
(lukus) vastavalt joonisele (w). Tõmmake objektiiv
enne selle kaamerast eemaldamist sisse ning
hoiduge sissetõmmatava objektiivitoru nupule
vajutamast objektiivi kinnitamise või eemaldamise
ajal.
16
Kaamera häälestus
❚❚ Seadistamine nutitelefoni või tahvelarvuti abil
Kontrollige enne jätkamist kaamerat veendumaks, et aku on
täielikult laetud ja mälukaardil on vaba ruumi. Installige oma
nutitelefonis või tahvelarvutis (edaspidi „nutiseade”)
SnapBridge-rakendus, nii nagu on kirjeldatud esikaane
siseküljel ning lubage Bluetooth. Pidage silmas, et tegelik
ühendus kaameraga luuakse SnapBridge-rakenduse abil; ärge kasutage
Bluetoothi sätteid oma nutiseadme sätete rakendusest. Alljärgnevad
juhised viitavad SnapBridge-rakenduse versioonile 2.0; viimase
versiooni kohta vt SnapBridge Ühendusjuhend (pdf), mida saab alla
laadida järgmiselt veebisaidilt:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
17
Kaamera ja nutiseadme tegelikud kuvad võivad allpool kujutatutest
erineda.
1 Kaamera: Lülitage kaamera sisse.
Kuvatakse keele valiku dialoog.
Kasutage menüüdes navigeerimiseks mitmikvalijat ja J nuppu.
Toitelüliti
1 Üles
J nupp (valida)
4 Vasakule
2 Paremale
3 Alla
Mitmikvalija
Vajutage 1 ja 3 keele esile tõstmiseks ja J selle valimiseks. Keelt
saab muuta igal ajal häälestusmenüü suvandis Language (Keel).
18
2 Kaamera: Paremal kujutatud dialoogi
kuvamisel vajutage J. Kui paremal
kujutatud dialoogi ei kuvata või kui
soovite kaamerat uuesti konfigureerida,
tõstke häälestusmenüüs esile Connect to
smart device (Nutiseadmega
ühendamine) ja vajutage J. Kui te ei
soovi kasutada nutiseadet kaamera konfigureerimiseks, seadke
kell käsitsi (0 24).
3 Kaamera/nutiseade: Alustage sidumist.
Kaamera jääb ootama ühendamist; käivitage nutiseadmes rakendus
SnapBridge ja järgige ekraanijuhiseid sidumisele kuuluva kaamera
nime puudutamiseks.
4 Kaamera: Veenduge, et kaameral on
kuvatud paremal näidatud sõnum ning
valmistage ette nutiseade.
5 Nutiseade: Käivitage SnapBridge-rakendus
ja puudutage Pair with camera (Siduda
kaameraga). Kaamera valiku viiba
ilmumisel puudutage kaamera nime.
19
6 Nutiseade: Dialoogis „Pair with camera”
(Siduda kaameraga) puudutage kaamera
nime. Esmakordselt kaamerat
iOS-seadmega siduvatele kasutajatele
kuvatakse kõigepealt sidumisjuhised;
pärast nende juhiste lugemist kerige
kuva allserva ja puudutage Understood
(Sain aru). Kui seejärel palutakse teil
valida vastav lisaseade, puudutage
uuesti kaamera nime (kaamera nime
kuvamine võib toimuda mõningase
viivitusega).
7 Kaamera/nutiseade: Veenduge, et kaameral ja nutiseadmel on
kuvatud sama kuuekohaline number. Mõned iOS-i versioonid
võivad numbrit mitte kuvada; kui numbrit ei kuvata, jätkake
sammuga 8.
20
8 Kaamera/nutiseade: Vajutage kaameral J ja puudutage nutiseadmel
PAIR (SIDUDA) (kuva oleneb antud seadmest ja
operatsioonisüsteemist).
9 Kaamera/nutiseade: Lõpetage sidumine.
• Kaamera: Paremal toodud sõnumi
kuvamisel vajutage J.
• Nutiseade: Paremal toodud sõnumi
kuvamisel puudutage OK.
21
10 Kaamera: Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid seadistamise
lõpetamiseks.
• Võimaldamaks kaameral fotodele asukohaandmete lisamist valige Yes (Jah)
vastuseks küsimusele „Download location data from smart device?”
(Laadida asukohaandmed nutiseadmest?) ning aktiveerige seejärel
nutiseadmel asukohateenused ja lubage Auto link options
(Automaatühenduse suvandid) > Synchronize location data
(Asukohaandmete sünkroniseerimine) SnapBridge-rakenduse
vahekaardil .
• Kaamera kella sünkroniseerimiseks nutiseadme edastatava ajaga valige Yes
(Jah) vastuseks küsimusele „Sync clock with smart device?”
(Sünkroniseerida kell nutiseadmega?) ning lubage seejärel Auto
link options (Automaatühenduse suvandid) > Synchronize
clocks (Kellade sünkroniseerimine) SnapBridge-rakenduse
vahekaardil .
Nutiseade ja kaamera on nüüd ühendatud. Kõik kaameraga tehtud pildid
laaditakse automaatselt nutiseadmesse üles.
22
❚❚ Häälestamine kaamera menüüdest
Kaamera kella saab seada käsitsi.
1 Lülitage kaamera sisse.
Kuvatakse keele valiku dialoog.
Kasutage menüüdes navigeerimiseks mitmikvalijat ja J nuppu.
Toitelüliti
1 Üles
J nupp (valida)
4 Vasakule
2 Paremale
3 Alla
Mitmikvalija
Vajutage 1 ja 3 keele esile tõstmiseks ja J selle valimiseks. Keelt
saab muuta igal ajal häälestusmenüü suvandis Language (Keel).
23
2 Paremal kujutatud dialoogi ilmumisel
vajutage G.
G nupp
3 Seadke kaamera kell.
Kasutage kaamera kella seadmiseks mitmikvalijat ja J nuppu.
q
w
Valige ajavöönd
e
Valige kuupäeva formaat
r
Valige suveaja suvand
Seadistage aeg ja kuupäev
(arvestage, et kaamera kasutab
24-tunnist kella)
Kella saab igal ajal reguleerida häälestusmenüü suvandis Time zone
and date (Ajavöönd ja kuupäev) > Date and time (Kuupäev ja
kellaaeg).
24
Teravustage pildiotsija
Pärast objektiivi kaane
eemaldamist pöörake dioptri
reguleerimise nuppu, kuni
fookuspunktid on teravas
fookuses. Kui kasutate seda
nuppu ning silm on asetatud
pildiotsijale, tuleb ette vaadata, et
kogemata sõrme või küünega mitte silma torgata.
Fookuspunktid
Pildiotsija ei ole teravustatud
Pildiotsija on teravustatud
Kaamera on nüüd kasutusvalmis. Jätkake lk 27 fotode tegemise kohta.
25
Aku tase ja järelejäänud särituste arv
Vajutage R nuppu ning kontrollige teabeekraanil aku taset ja
järelejäänud särituste arvu.
Aku tase
R nupp
Järelejäänud särituste arv
Aku tase
Madala aku taseme korral kuvatakse vastav hoiatus ka pildiotsijasse. Kui
teabeekraan ei ilmu R nupu vajutamisel, on aku tühjenenud ja vajab
laadimist.
Teabeekraan
L
K
Pildiotsija
—
—
H
d
H
(vilgub)
d
(vilgub)
Kirjeldus
Aku on täielikult laetud.
Aku on osaliselt tühjenenud.
Tühjenev aku. Pange valmis täielikult laetud
varuaku või valmistuge aku laadimiseks.
Aku on tühi. Laadige aku.
Järelejäänud särituste arv
Väärtused üle 1 000 näidatakse tuhandetes, tähistatult tähega „k”.
26
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
„Sihi-ja-pildista” režiimid (i ja j)
Selles jaotises kirjeldatakse fotode tegemist
režiimides i ja j. i ja j on automaatsed „sihi-japildista” režiimid, kus enamiku sätteid vastavalt
võtteoludele määrab kaamera; ainus erinevus nende
kahe vahel seisneb selles, et j režiimis välk ei tööta.
1 Pöörake režiiminupp
Režiiminupp
asendisse i või j.
Fotosid on võimalik kadreerida nii
pildiotsijas kui ka ekraanil (reaalaja vaade).
Reaalaja vaate alustamiseks vajutage a
nuppu.
a nupp
Piltide kadreerimine
pildiotsijas
Piltide kadreerimine ekraanil
(reaalaja vaade)
27
2 Seadke kaamera valmis.
Pildiotsijaga pildistamine: Fotode kadreerimisel pildiotsijas hoidke
käepidet paremas käes ja toetage kaamera korpust või objektiivi
vasaku käega. Toetage küünarnukid rinna külgedele.
Reaalaja vaade: Fotode ekraanil kadreerimisel hoidke käepidet
paremas käes ning toetage objektiivi vasaku käega.
A Fotode kadreerimine portree (püsti) paigutuses
Portree (püsti) paigutuses fotode kadreerimisel hoidke kaamerat allpool
kujutatud viisil.
Fotode kadreerimine pildiotsijas
28
Fotode ekraanil kadreerimine
3 Kadreerige foto.
Pildiotsijaga pildistamine: Kadreerige foto
pildiotsijas nii, et põhiobjekt jääks
vähemalt ühte 11 fookuspunktist.
Fookuspunkt
Reaalaja vaade: Vaikesätetel tuvastab
kaamera automaatselt näod ja valib
fookuspunkti. Kui ühtegi nägu ei
tuvastatud, teravustab kaamera
objektidele kaadri keskosa läheduses.
Fookuspunkt
A Suumobjektiivi kasutamine
Enne teravustamist pöörake fookuskauguse
reguleerimiseks ja foto kadreerimiseks
suumirõngast. Kasutage suumirõngast objekti
lähemale suumimiseks, et see täidaks suurema osa
kaadrist, või selle kaugemale suumimiseks, et
suurendada lõppfotol nähtavat ala (lähemale
suumimiseks valige objektiivi fookuskauguse
skaalal pikem fookuskaugus, kaugemale
suumimiseks lühem fookuskaugus).
Lähemale suumimine
Suumirõngas
Kaugemale suumimine
29
4 Vajutage päästik pooleldi alla.
Pildiotsijaga pildistamine: Vajutage
päästik teravustamiseks
pooleldi alla (nõrgalt
valgustatud objekti korral võib
välklamp kerkida ja töötada
automaatse teravustamise abi
Teravustamisnäidik
valgusti). Teravustamise
lõpetamisel kõlab piiks (liikuva
objekti korral võib piiks puududa) ja pildiotsijasse ilmub
teravustamisnäidik (I).
Teravustamisnäidik
I
I
(vilgub)
Kirjeldus
Objekt on fookuses.
Kaamera ei suuda teravustada automaatset
teravustamist kasutades. Vt lk 91.
Reaalaja vaade: Kaamera teravustamisel
vilgub fookuspunkt roheliselt. Kui kaamera
suudab teravustada, kuvatakse
fookuspunkt roheliselt; vastasel juhul
vilgub fookuspunkt punaselt.
30
5 Pildistage.
Foto tegemiseks vajutage
päästik sujuvalt lõpuni alla.
Mälukaardi juurdepääsu tuli
süttib ning foto kuvatakse
mõneks sekundiks ekraanile.
Ärge väljutage mälukaarti ega
eemaldage või lahutage
toiteallikat enne, kui see tuli on
kustunud ja salvestamine
lõppenud.
Mälukaardi juurdepääsu tuli
Reaalaja vaate lõpetamiseks vajutage a
nuppu.
A Päästik
Kaamera päästik on kaheastmeline. Päästiku pooleldi alla vajutamisel kaamera
teravustab. Pildistamiseks vajutage päästik lõpuni alla.
Teravustage: vajutage
pooleldi alla
Pildistage: vajutage
lõpuni alla
Samuti lõpetab päästiku pooleldi alla vajutamine taasesituse ning seab kaamera
valmis koheseks kasutamiseks.
31
A Stseeni automaatne valimine (stseeni automaatne valija)
Reaalaja vaate valimisel režiimis i või j
analüüsib kaamera päästiku automaatseks
teravustamiseks pooleldi alla vajutamisel
automaatselt objekti ja valib sobiva võtterežiimi.
Valitud režiim kuvatakse ekraanile.
c
d
e
f
Z
Portree
Maastik
Lähivõte
Öine portree
Automaatne
Automaatne (ilma
b
välguta)
Inimportree objektid
Maastikud ja linnapanoraamid
Kaamerale lähedal olevad objektid
Tumedal taustal kadreeritud portree-objektid
Režiimile i või j sobilikud objektid või mis ei sobitu
ülalpool loetletud kategooriatesse
A Ooterežiimi taimer (pildiotsijaga pildistamine)
Aku säästmiseks lülituvad pildiotsija ja teabeekraan välja tegevuse
puudumisel umbes kaheksa sekundi jooksul. Kuva
taasaktiveerimiseks vajutage päästik pooleldi alla. Ajavahemikku
kuni ooterežiimi taimeri automaatse aegumiseni saab valida
häälestusmenüü suvandis Auto off timers (Automaatse
väljalülituse taimerid) (0 71).
Säritusmõõturid väljas
Säritusmõõturid sees
A Mahaloenduskuva (reaalaja vaade)
30 sekundit enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist kuvatakse
mahaloendamine (taimer muutub punaseks 5 sekundit enne automaatse
väljalülituse taimeri aegumist (Auto off timers (Automaatse väljalülituse
taimerid); 0 71) või enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist sisemiste
vooluahelate kaitseks). Võtteoludest olenevalt võib taimer ilmuda kohe reaalaja
vaate valimisel.
32
A Sisseehitatud välk
Lisavalgustuse vajadusel nõuetekohaseks
särituseks režiimis i kerkib sisseehitatud välk
automaatselt päästiku pooleldi alla vajutamisel.
Kerkinud välklambi korral on pildistamine
võimalik ainult siis, kui on kuvatud välklambi
valmisoleku näidik (M). Kui välklambi valmisoleku
näidik puudub, toimub välklambi laadimine;
eemaldage sõrm lühidalt päästikult ja proovige
uuesti.
Välgu mittekasutamisel seadke see tagasi suletud
asendisse, vajutades seda õrnalt allapoole, kuni
lukusti kohale klõpsatab.
A Reaalaja vaate suumitud eelvaade
Vaate suurendamiseks ekraanil kuni umbes 8,3× täpseks teravustamiseks
vajutage X nuppu. Vaate suurendamisel läbi objektiivi ilmub kuva alumisse
paremasse nurka hallis raamis navigatsiooniaken. Kasutage mitmikvalijat
ekraanil mittenähtavatele kaadri aladele kerimiseks või vajutage W (Q)
kaugemale suumimiseks.
X nupp
Navigatsiooniaken
33
A Reaalaja vaates pildistamine
Kuigi need ei ilmu lõpp-pildil, võivad ekraanil ilmuda sakilised ääred, värvide
rikkumine, muaree ja eredad laigud ning vilkuvate märkide ja teiste vahelduvate
valgusallikatega alades või objekti lühidal valgustamisel stroboskoobi või muu
ereda hetkelise valgusallikaga võivad ilmuda eredad piirkonnad või triibud.
Lisaks võib moonutus esineda liikuvate objektide korral, seda eriti horisontaalse
panoraamvõtte või horisontaalselt suurel kiirusel läbi kaadri liikuva objekti
korral. Luminofoor-, elavhõbe-kvarts- või naatriumlampide kasutamisel ekraanil
nähtavat värelust ja tükeldust saab vähendada valiku Flicker reduction
(Väreluse vähendamine) (0 71) abil, kuid need võivad mõningatel säriaegadel
siiski jääda lõppfotol nähtavaks. Vältige kaamera sihtimist päikese või teiste
tugevate valgusallikate suunas. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera elektroonika kahjustusi. Reaalaja vaade lõpeb automaatselt
režiiminupu pööramisel asendisse g või selle asendist g teisele sättele
pööramisel.
Et vältida läbi pildiotsija siseneva valguse fotol ilmumist või särituse rikkumist,
soovitame enne pildistamist ilma silma pildiotsija juures hoidmata katta
pildiotsija käega või muude esemetega, näiteks valikulise okulaari kattega.
34
Fotode vaatamine
K vajutamisel kuvatakse pilt ekraanile.
K nupp
Teiste piltide vaatamiseks vajutage 4 või 2.
❚❚ Pisipildi taasesitus
Piltide kuvamiseks nelja, üheksa või 72 pildiga
kuvalehtedel (pisipildi taasesitus) vajutage
W (Q) nuppu. Kasutage mitmikvalijat või
käsuvaliku nuppu piltide esile tõstmiseks ja
vajutage J esiletõstetud pildi täiskaadris
kuvamiseks. Vajutage X kuvatavate piltide
arvu vähendamiseks.
W (Q) nupp
35
❚❚ Kalendri taasesitus
Valitud kuupäeval tehtud piltide vaatamiseks Kuupäevade loend
(kalendri taasesitus) vajutage 72 pildi
kuvamise ajal W (Q) nuppu. Vajutage W (Q)
nuppu ümberlülitamiseks kuupäevade
loendi ja valitud kuupäeva pisipiltide loendi
vahel. Kasutage mitmikvalijat kuupäevade
loendis kuupäevade või pisipiltide loendis
piltide esile tõstmiseks. Kuupäevade loendis
kursori ajal vajutage X 72-kaadrilisse
Pisipiltide loend
taasesitusse naasmiseks.
36
Soovimatute fotode kustutamine
Ekraanile kuvatud foto kustutamiseks vajutage O nuppu. Pidage silmas,
et kustutatud pilte ei saa taastada.
1 Kuvage antud foto.
Kuvage foto, mida soovite kustutada.
K nupp
2 Kustutage foto.
Vajutage O nuppu. Kuvatakse
kinnitusdialoog; vajutage uuesti O nuppu
kustutamiseks ja taasesitusse naasmiseks.
O nupp
37
Videote salvestamine
Videoid on võimalik salvestada reaalaja vaates.
1 Vajutage a nuppu.
Vaade läbi objektiivi kuvatakse ekraanile.
D Ikoon 0
Ikoon 0 näitab, et videoid ei ole võimalik
salvestada.
a nupp
2 Seadke kaamera valmis.
Hoidke käepidet paremas käes ja toetage kaamera korpust või
objektiivi vasaku käega.
3 Teravustage.
Vajutage päästik teravustamiseks pooleldi
alla.
38
4 Alustage salvestamist.
Salvestamise alustamiseks vajutage video
salvestusnuppu. Ekraanile kuvatakse
salvestamise näidik koos järelejäänud
ajaga.
Video salvestusnupp
Salvestamise näidik
Järelejäänud aeg
5 Lõpetage salvestamine.
Salvestuse lõpetamiseks vajutage uuesti
video salvestusnuppu. Salvestamine lõpeb
automaatselt maksimaalse pikkuse
saavutamisel, mälukaardi täitumisel või
mõne teise režiimi valimisel. Vajutage a
nuppu reaalaja vaate lõpetamiseks.
39
A Maksimaalne pikkus
Üksikute videofailide maksimaalne suurus on 4 GB; maksimaalne pikkus sõltub
valikutest suvandites Movie settings (Videosätted) > Frame size/ frame rate
(Kaadri suurus/kaadrikiirus) ja Movie quality (Video kvaliteet) võttemenüüs
(0 70), nii nagu allpool näidatud. Pidage silmas, et olenevalt mälukaardi
kirjutuskiirusest võib pildistamine lõppeda enne selle pikkuse saavutamist.
Kaadri suurus/kaadrikiirus 1
Maksimaalne pikkus 2
L 1920×1080; 60p
10 min
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
High quality
O 1920×1080; 25p
(kõrgkvaliteet)
P 1920×1080; 24p
20 min
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normal
s 1920×1080; 25p
(tavaline)
k 1920×1080; 24p
29 min 59 s
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Nimiväärtus. Tegelikud kaadrikiirused sageduste 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p jaoks on vastavalt 59,94, 50,
29,97, 25 ja 23,976 fps (kaadrit sekundis).
2 Pisipildi efekti režiimis salvestatud videod on taasesitamisel kuni kolme minuti pikkused.
Video kvaliteet
40
D Videote salvestamine
Luminofoor-, elavhõbe-kvarts- või naatriumlampide kasutamisel või liikuvate
objektide korral, eriti horisontaalse panoraamvõtte korral või objekti suurel
kiirusel läbi kaadri liikumisel, võivad ekraanil ja lõppvideos ilmuda värelus,
tükeldused ja moonutused (värelust ja tükeldust saab vähendada valikuga
Flicker reduction (Väreluse vähendamine); 0 71). Samuti võivad ilmuda
sakilised servad, valed värvid, muaree ja eredad laigud. Kaadri mõnedes vilkuvate
märkide ja teiste vahelduvate valgusallikatega alades või objekti lühiajalisel
valgustamisel stroboskoobi või muu ereda hetkelise valgusallikaga võivad
ilmuda eredad piirkonnad või tükeldus. Vältige kaamera sihtimist päikese või
teiste tugevate valgusallikate suunas. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera elektroonika kahjustusi.
Kaamera võib salvestada nii videot kui ka heli; ärge katke salvestamisel mikrofoni.
Pidage silmas, et sisseehitatud mikrofon võib salvestada objektiivi automaatse
teravustamise ja stabiliseerimisega kaasnevat müra.
Välklampi ei saa videosalvestuse ajal kasutada.
D Mahaloenduskuva
30 s enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist kuvatakse mahaloendamine.
Sõltuvalt võtteoludest võib taimer ilmuda vahetult videosalvestuse alustamisel.
Arvestage, et olenemata järelejäänud salvestusajast lõpeb reaalaja vaade ikkagi
automaatselt taimeri aegumisel.
41
Videote vaatamine
Vajutage K taasesituse alustamiseks ja kerige seejärel pilte kuni mõne
video (tähistatud ikooniga 1) ilmumiseni.
K nupp
Vajutage J taasesituse alustamiseks; jooksvat positsiooni näitab video
edenemisriba.
Ikoon 1
Pikkus
Jooksev positsioon/kogupikkus
Video edenemisriba
Juhik
Helitugevus
42
Võimalikud on järgmised toimingud:
Toiming
Kasutage
Paus
Kirjeldus
Taasesitus peatatakse.
Mängi
Video peatamisel või tagasi/edasi kerimise
ajal jätkatakse taasesitust.
Edasi/tagasi
kerimine
Kiirus kasvab iga vajutusega vastavalt 2×,
4×, 8× kuni 16×; hoidke all video algusesse
või lõppu siirdumiseks (esimest kaadrit
tähistab h ekraani ülemises paremas
nurgas, viimast kaadrit i). Kui taasesitus
on peatatud, kerib video edasi või tagasi
ühe kaadri kaupa; hoidke all pidevaks edasi
või tagasi kerimiseks.
Aegluubis
taasesituse
alustamine
Aegluubis taasesituse alustamiseks
vajutage peatatud video ajal 3.
Pöörake käsuvaliku nuppu 10 s võrra edasi
või tagasi üleminekuks.
Üleminek 10 s
Helitugevuse
reguleerimine
Täiskaadris
taasesituse
jätkamine
X/W (Q)
K/
Helitugevuse suurendamiseks vajutage X,
vähendamiseks W (Q).
Vajutage K või 1 täiskaadris taasesitusse
väljumiseks.
43
Soovimatute videode kustutamine
Jooksvalt ekraanile kuvatava video kustutamiseks vajutage O nuppu.
Pidage silmas, et kustutatud videoid ei saa taastada.
1 Kuvage video.
Kuvage video, mida soovite kustutada.
K nupp
2 Kustutage video.
Vajutage O nuppu. Kuvatakse
kinnitusdialoog; vajutage uuesti O nuppu
video kustutamiseks ja taasesitusse
naasmiseks.
O nupp
44
Juhendirežiim
Juhend
Juhendirežiim võimaldab juurdepääsu mitmetele
sageli kasutatavatele ja kasulikele funktsioonidele.
Juhendi ülemine tase kuvatakse režiiminupu
pööramisel asendisse g.
Aku näidik (0 26)
Järelejäänud särituste arv (0 26)
Võtterežiim: võtterežiimi ikoonile ilmub
juhendirežiimi näidik.
Valige järgmiste võimaluste hulgast:
Shoot (Pildistamine)
Piltide tegemine.
View/delete (Vaatamine/kustutamine)
Piltide vaatamine ja/või kustutamine.
Retouch (Retušeerimine)
Piltide retušeerimine.
Set up (Seadistus)
Kaamera sätete muutmine.
45
Juhendirežiimi menüüd
Juurdepääsuks neile menüüdele tõstke esile Shoot (Pildistamine),
View/delete (Vaatamine/kustutamine), Retouch (Retušeerimine) või
Set up (Seadistus) ja vajutage J.
❚❚ Shoot (Pildistamine)
Easy operation (Lihtne
kasutamine)
4 Auto (Automaatne)
Advanced operation (Edasijõudnutele)
Soften backgrounds
(Taustade pehmendamine)
Ava reguleerimine.
Bring more into focus (Tuua
rohkem fookusesse)
Freeze motion (people)
(Liikumise seiskamine
(inimesed))
Freeze motion (vehicles)
$
Säriaja valimine.
(Liikumise seiskamine
(sõidukid))
Show water flowing
(Voolava vee näitamine)
Valge tasakaalu
reguleerimine
Capture reds in sunsets
päikeseloojangute
(Päikeseloojangu punaste
erksate värvide
toonide jäädvustamine) *
tabamiseks.
Take bright photos (Eredate Särikompensatsiooni
H
fotode tegemine) *
reguleerimine
eredate (heledas
Take dark (low key) photos
tonaalsuses) või
(Tumedate (tumedas
tumedate (tumedas
tonaalsuses) fotode
tonaalsuses) fotode
tegemine) *
tegemiseks.
#
5 No flash (Ilma välguta)
9
Distant subjects (Kaugel
asuvad objektid)
! Close-ups (Lähivõtted)
Sleeping faces
(Magavad näod)
Moving subjects
9
(Liikuvad objektid)
7 Landscapes (Maastikud)
8
6 Portraits (Portreed)
Night portrait (Öine
portree)
Photograph night
5 landscapes (Öiste
maastike pildistamine)
"
* Mõjutab teisi valiku Advanced operation (Edasijõudnutele) suvandeid.
Vaikesätete taastamiseks lülitage kaamera välja ja siis uuesti sisse.
46
„Pildistamise alustamine”
Tõstke valik esile ja vajutage J.
• Use the viewfinder (Kasutada pildiotsijat)
• Use live view (Kasutada reaalaja vaadet)
• Shoot movies (Videote tegemine)
„Veel sätteid”
Kui kuvatud on More settings (Veel sätteid),
saate selle valiku esile tõsta ja vajutada 2
juurdepääsuks järgmistele sätetele
(kasutatavad sätted sõltuvad valitud
võttesuvandist):
• Flash settings (Välklambi sätted) > Flash
mode (Välgurežiim)
• Flash settings (Välklambi sätted) > Flash
compensation (Välgu kompenseerimine)
• Release mode (Vabastusrežiim)
• ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted) > ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
• ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted) > Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine)
• Set Picture Control (Picture Controli seade)
• Exposure compensation
(Särikompensatsioon)
• White balance (Valge tasakaal)
❚❚ View/Delete (Vaatamine/kustutamine)
View single photos (Üksikute fotode
vaatamine)
View multiple photos (Mitme foto vaatamine)
Choose a date (Valige kuupäev)
View a slide show (Slaidiesituse vaatamine)
Delete photos (Fotode kustutamine)
A Juhendirežiim
Režiiminupu teisele sättele pööramisel või kaamera väljalülitamisel lähtestatakse
juhendirežiim valikule Easy operation (Lihtne kasutamine) > Auto
(Automaatne).
47
❚❚ Retouch (Retušeerimine)
Trim (Trimmimine)
Filter effects (cross screen) (Filtriefektid
(ristekraan))
Filter effects (soft) (Filtriefektid (pehme))
Photo illustration (Fotoillustratsioon)
Miniature effect (Pisipildi efekt)
Selective color (Selektiivne värv)
❚❚ Set up (Seadistus)
Image quality (Pildikvaliteet)
Image size (Pildi suurus)
Auto off timers (Automaatse väljalülituse
taimerid)
Date stamp (Kuupäevatempel)
Display and sound settings (Kuva- ja
helisätted)
Monitor brightness (Ekraani eredus)
Info background color (Teabe taustavärv)
Auto info display (Automaatne teabeekraan)
Beep (Piiks)
Movie settings (Videosätted)
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/
kaadrikiirus)
Movie quality (Video kvaliteet)
Microphone (Mikrofon)
Wind noise reduction (Tuulemüra
vähendamine)
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Playback display options (Taasesituse
kuvavalikud)
Clock and language (Kell ja keel)
Format memory card (Mälukaardi
vormindamine)
HDMI
Airplane mode (Lennukirežiim)
Smart device connection (Nutiseadme
ühendus)
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) *
Slot empty release lock (Vabastuse lukustus
tühja pilu korral)
* Kasutatav ainult sisestatud ühilduva Eye-Fi mälukaardiga.
V.a Flicker reduction (Väreluse vähendamine), Clock and language
(Kell ja keel), Format memory card (Mälukaardi vormindamine),
HDMI, Airplane mode (Lennukirežiim), Smart device connection
(Nutiseadme ühendus), Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) ja Slot
empty release lock (Vabastuse lukustus tühja pilu korral),
rakenduvad sätete muudatused ainult juhendirežiimis ning ei kajastu
teistes võtterežiimides.
48
Juhendi kasutamine
Kuvatud juhendi korral on võimalikud järgmised toimingud:
Toiming
Kasutage
Naasmine juhendi
ülemisele tasemele
Ekraani
sisselülitamine
Menüü
esiletõstmine
Kirjeldus
Vajutage G ekraani sisse lülitamiseks või
juhendi ülemisele tasandile naasmiseks.
G nupp
Vajutage 1, 3, 4 või 2 menüü
esiletõstmiseks.
Vajutage 1 või 3 menüüvalikute esile
tõstmiseks.
Valikute
esiletõstmine
Esiletõstetud
menüü või suvandi
valimine
Vajutage 1, 3, 4 või 2 valikute esile
tõstmiseks allpool kujutatule sarnastel
kuvadel.
Vajutage J esiletõstetud menüü või
suvandi valimiseks.
49
Toiming
Kasutage
Kirjeldus
Vajutage 4 eelmisele kuvale naasmiseks.
Loobumiseks ja eelmisele kuvale
naasmiseks allpool kujutatuga sarnastelt
kuvadelt tõstke esile & ja vajutage J.
Eelmisele kuvale
naasmine
Ikooni d kuvamisel ekraani alumises
vasakus nurgas saab abi kuvada nupule
W (Q) vajutades. Vajutage 1 või 3 läbi
kuva kerimiseks või vajutage uuesti W (Q)
väljumiseks.
Abi vaatamine
W (Q) nupp
50
d (abi) ikoon
Sätete valik vastavalt objektile või
olukorrale (Stseenirežiim)
Kaamera pakub valiku „stseenirežiime”. Stseenirežiimi valikul
optimeeritakse häälestus automaatselt vastavalt valitud stseenile,
muutes loomingulise pildistamise sama lihtsaks kui režiimivaliku, pildi
kadreerimise ja ülesvõtmise, nii nagu on kirjeldatud lk 27.
Režiiminupuga saab valida järgmisi stseene:
k Portrait (Portree)
m Sports (Sport)
l Landscape (Maastik)
n Close up (Lähivõte)
p Child (Laps)
o Night Portrait (Öine
portree)
k Portrait (Portree)
Kasutage pehmetes loomulikes nahatoonides portreede jaoks. Kui
objekt paikneb taustast eemal või kasutatakse telefoto objektiivi,
pehmendatakse taustadetaile, andmaks kompositsioonile sügavuse
taju.
l Landscape (Maastik)
Kasutage erksate maastikuvõtete jaoks päevavalguses.
Märkus: sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
p Child (Laps)
Kasutage hetkvõteteks lastest. Riietus ja taustadetailid esitatakse
elavates värvides ning nahatoonid jäävad pehmeks ja loomulikuks.
51
m Sports (Sport)
Lühikesed säriajad tarretavad liikumise dünaamilistel spordifotodel
selgelt eristuva põhiobjektiga.
Märkus: sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
n Close up (Lähivõte)
Kasutage lillede, putukate jt väikeste objektide lähivõteteks (väga
väikestel kaugustel teravustamiseks võib kasutada lähivõtte objektiivi).
o Night Portrait (Öine portree)
Kasutage loomuliku tasakaalu saavutamiseks põhiobjekti ja tausta vahel
nõrgas valgustuses portreede jaoks.
A Hägususe vältimine
Kasutage statiivi kaamera rappumisest pikkadel säriaegadel tingitud hägususe
vältimiseks.
52
Eriefektid
Eriefekte saab kasutada fotode tegemisel ja videote salvestamisel.
Alljärgnevate efektide valimiseks pöörake režiiminupp asendisse q
ja pöörake käsuvaliku nuppu kuni soovitud valiku ekraanile ilmumiseni.
Režiiminupp
Käsuvaliku nupp
Ekraan
% Night Vision (Öine nägemine) ( Miniature Effect (Pisipildi
efekt)
S Super Vivid (Üliergas)
3 Selective Color (Selektiivne
värv)
T Pop
1 Silhouette (Siluett)
U Photo Illustration
(Fotoillustratsioon)
2 High Key (Hele tonaalsus)
' Toy Camera Effect
(Mängukaamera efekt)
3 Low Key (Tume tonaalsus)
% Night Vision (Öine nägemine)
Kasutage pimedas ühevärviliste piltide salvestamiseks suure ISOtundlikkusega.
Märkus: automaatne teravustamine on kasutatav ainult reaalaja vaates; kasutage
käsitsi teravustamist, kui kaamera ei ole võimeline teravustama. Sisseehitatud
välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
53
S Super Vivid (Üliergas)
Üldise küllastatuse ja kontrastsuse suurendamine piltide elavamaks
muutmiseks.
T Pop
Üldise küllastatuse suurendamine pildi elavamaks muutmiseks.
U Photo Illustration (Fotoillustratsioon)
Kontuuride teravdamine ja värvipaleti lihtsustamine reaalaja vaates
kohandatava plakatiefekti saavutamiseks (0 56).
Märkus: selles režiimis salvestatud videod taasesituvad kui liikumatute piltide
seeriast koostatud slaidiesitus.
' Toy Camera Effect (Mängukaamera efekt)
Fotode ja videote tegemine, mis paistavad olevat võetud
mängukaameraga. Seda efekti saab reguleerida reaalaja vaates (0 57).
( Miniature Effect (Pisipildi efekt)
Dioraami piltidena näivate fotode tegemiseks. Töötab kõige paremini
kõrgest vaatepunktist pildistamisel. Pisipildi efektiga videoid
mängitakse suurel kiirusel, tihendades u 45-minutilise 1 920 × 1 080/30p
filmitud materjali videoks, mille taasesituseks kulub umbes kolm
minutit. Seda efekti saab reguleerida reaalaja vaates (0 58).
Märkus: heli koos videoga ei salvestata. Sisseehitatud välk ja automaatse
teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
3 Selective Color (Selektiivne värv)
Kõik värvid peale valitud värvide salvestatakse must-valgetena. Seda
efekti saab reguleerida reaalaja vaates (0 60).
Märkus: sisseehitatud välk lülitub välja.
54
1 Silhouette (Siluett)
Objektide siluetid eredal taustal.
Märkus: sisseehitatud välk lülitub välja.
2 High Key (Hele tonaalsus)
Kasutage eredates stseenides valgusega täidetud kujutiste loomiseks.
Märkus: sisseehitatud välk lülitub välja.
3 Low Key (Tume tonaalsus)
Kasutage tumedates stseenides tumedate, tumedas tonaalsuses,
teravate helendustega piltide loomiseks.
Märkus: sisseehitatud välk lülitub välja.
A Hägususe vältimine
Kasutage statiivi kaamera rappumisest pikkadel säriaegadel tingitud hägususe
vältimiseks.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) salvestus ei ole võimalik režiimides %, S, T, U, ', ( ja 3. Neis
režiimides valikuga NEF (RAW) või NEF (RAW) + JPEG fine (peen) tehtud pildid
salvestatakse JPEG-piltidena. Nende sätetega loodud JPEG-pildid salvestatakse
peenkvaliteediga piltidena.
A Režiimid U ja (
Automaatne teravustamine ei ole videosalvestuse ajal võimalik. Reaalaja vaate
värskendamissagedus langeb koos kaadrikiirusega pidevas vabastusrežiimis;
automaatse teravustamise kasutamine reaalaja vaates katkestab eelvaate.
55
Võimalikud valikud reaalaja vaates
Sätteid valitud efekti jaoks reguleeritakse reaalaja vaate kuval.
❚❚ U Photo Illustration (Fotoillustratsioon)
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Reguleerige kontuuri paksust.
Vajutage J paremal kujutatud valikute
kuvamiseks. Vajutage 4 või 2 kontuuride
jämedamaks või peenemaks muutmiseks.
3 Vajutage J.
Seadistuse lõpetamisel vajutage väljumiseks J. Reaalaja vaatest
väljumiseks vajutage a nuppu.
56
❚❚ ' Toy Camera Effect (Mängukaamera efekt)
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Reguleerige suvandeid.
Vajutage J paremal kujutatud valikute
kuvamiseks. Vajutage 1 või 3, et tõsta
esile Vividness (Erksus) või Vignetting
(Vinjettimine) ning vajutage 4 või 2
muutmiseks. Reguleerige erksust värvide
rohkem või vähem küllastunuks
muutmiseks, vinjettimist selle ulatuse muutmiseks.
3 Vajutage J.
Seadistuse lõpetamisel vajutage väljumiseks J. Reaalaja vaatest
väljumiseks vajutage a nuppu.
57
❚❚ ( Miniature Effect (Pisipildi efekt)
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Seadke fookuspunkt.
Kasutage mitmikvalijat fookuspunkti
paigutamiseks teravustatavale alale ja
vajutage päästik seejärel teravustamiseks
pooleldi alla. Pisipildi efekti suvandite
ajutiseks kuvalt eemaldamiseks ja vaate
suurendamiseks ekraanil täpseks
teravustamiseks vajutage X. Vajutage W (Q) pisipildi efekti kuva
taastamiseks.
3 Kuvage valikud.
Vajutage J pisipildi efekti suvandite
kuvamiseks.
58
4 Reguleerige suvandeid.
Vajutage 4 või 2 teravustatava ala
paigutuse valikuks ja 1 või 3 selle laiuse
reguleerimiseks.
5 Vajutage J.
Seadistuse lõpetamisel vajutage väljumiseks J. Reaalaja vaatest
väljumiseks vajutage a nuppu.
59
❚❚ 3 Selective Color (Selektiivne värv)
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Kuvage valikud.
Vajutage J selektiivsete värvivalikute
kuvamiseks.
3 Valige värv.
Kadreerige objekt valges ruudus ekraani
keskel ja vajutage 1 antud objekti värvi
valimiseks ühena lõpp-pildile jäävatest
värvidest (kaameral võib tekkida raskusi
küllastumata värvide määramisega; valige
küllastunud värv). Kuva keskosa
täpsemaks värvivalikuks lähemale
suumimiseks vajutage X. Vajutage W (Q)
kaugemale suumimiseks.
60
Valitud värv
4 Valige värvivahemik.
Vajutage 1 või 3 lähedaste värvitoonide
vahemiku laiendamiseks või
kitsendamiseks lõpp-pildil kasutamiseks.
Valige väärtused vahemikust 1 kuni 7;
arvestage, et suuremad väärtused võivad
kaasata toone teistest värvidest.
Värvivahemik
5 Valige täiendavaid värve.
Täiendavate värvide valimiseks pöörake
käsuvaliku nuppu mõne teise kolmest
värviruudust esile tõstmiseks kuva
ülaservas ning korrake samme 3 ja 4 veel
ühe värvi valimiseks. Vajadusel korrake
kolmanda värvi jaoks. Esiletõstetud värvi
valiku tühistamiseks vajutage O (Kõikide
värvide eemaldamiseks vajutage ja hoidke O. Kuvatakse
kinnitusdialoog; valige Yes (Jah)).
6 Vajutage J.
Seadistuse lõpetamisel vajutage väljumiseks J. Pildistamisel
salvestatakse värvilistena ainult valitud värvitoonides objektid; kõik
ülejäänud salvestatakse must-valgetena. Reaalaja vaatest
väljumiseks vajutage a nuppu.
61
Režiimid P, S, A ja M
Käsuvaliku nuppu pöörates saab valida säriaja ja ava
üle erineval tasemel kontrolli võimaldavaid režiime P,
S, A ja M:
Režiim
Kirjeldus
Soovitatav hetkvõteteks ja muudes olukordades,
Programmeeritud
kus ei ole piisavalt aega kaamera seadistamiseks.
P
automaatne (0 63)
Kaamera valib säriaja ja ava optimaalseks
särituseks.
Kasutage liikumise peatamiseks või
Automaatne katiku
S
hägustamiseks. Kasutaja valib säriaja; kaamera
prioriteet (0 63)
valib ava parima tulemuse saavutamiseks.
Kasutage tausta hägustamiseks või nii esi- kui
Avaprioriteediga
tagaplaani teravustamiseks. Kasutaja valib ava;
A
automaatrežiim (0 64) kaamera valib säriaja parima tulemuse
saavutamiseks.
Kasutaja kontrollib nii säriaega kui ava.
M Käsitsi (0 65)
Pikaajalisteks säritusteks valige säriajaks kas „Bulb”
(pirn) või „Time” (aeg).
A Sisseehitatud välgu kasutamine
Välklambiga pildistamisel vajutage M (Y) nuppu välgu tõstmiseks.
62
Režiim P (Programmeeritud automaatne)
Seda režiimi soovitatakse hetkvõtete tegemiseks ja alati, kui tahate jätta
säriaja ja ava kaamera hoolde. Kaamera reguleerib automaatselt
säriaega ja ava optimaalse särituse saavutamiseks enamikus
olukordades.
Režiim S (Automaatne katiku prioriteet)
Automaatses katiku prioriteedi korral saate
valida säriaja samal ajal, kui kaamera valib
automaatselt optimaalseks särituseks vajaliku
ava. Pöörake käsuvaliku nuppu soovitud
säriaja valimiseks: pöörake paremale lühemate
ja vasakule pikemate säriaegade jaoks.
Käsuvaliku nupp
63
Režiim A (Avaprioriteediga automaatrežiim)
Avaprioriteediga automaatrežiimis saate
valida ava, samal ajal kui kaamera valib
automaatselt säriaja, mis annab optimaalse
särituse. Pöörake käsuvaliku nuppu vasakule
suuremate avade (väiksemate f-arvude) ja
paremale väiksemate avade (suuremate farvude) jaoks.
64
Käsuvaliku nupp
Režiim M (Käsitsi)
Käsitsi säritusrežiimis määrate te nii säriaja kui ava. Jälgides
säritusnäidikut (0 66), reguleerige säriaeg ja ava. Säriaja valimiseks
pöörake käsuvaliku nuppu (paremale lühemate ja vasakule pikemate
säriaegade jaoks). Ava reguleerimiseks hoidke E (N) nuppu all ja
pöörake käsuvaliku nuppu (vasakule suuremate avade/väiksemate farvude ja paremale väiksemate avade/suuremate f-arvude jaoks).
Säriaeg
Käsuvaliku nupp
Ava
E (N) nupp
Käsuvaliku nupp
65
A Säriaeg ja ava
Säriaega ja ava näidatakse pildiotsijas ja teabeekraanil.
Säriaeg
Ava
Lühikesed säriajad (antud näites
1/1 600 s) seiskavad liikumise.
Pikad säriajad (siin 1 s) hägustavad
liikumist.
Suured avad (nt f/5,6; pidage meeles, et
mida väiksem on f-arv, seda suurem on
ava) hägustavad detaile põhiobjekti
ees ja taga.
Väikesed avad (anud juhul f/22)
teravustavad nii tausta kui esiplaani.
A Säritusnäidik
Optimaalne säritus
66
Alasäritus 1/3 EV
Ülesäritatud üle 2 EV võrra
Särikompensatsioon
Särikompensatsiooni kasutatakse režiimides P, S, A, stseeni ja % särituse
muutmiseks erinevaks kaamera soovitatud väärtusest piltide eredamaks
või tumedamaks muutmiseks (0 96). Üldiselt muudavad positiivsed
väärtused objekti eredamaks ja negatiivsed väärtused tumedamaks.
–1 EV
Särikompensatsioon
puudub
+1 EV
67
Särikompensatsiooni väärtuse valikuks hoidke E (N) nuppu ja pöörake
käsuvaliku nuppu, kuni soovitud väärtus on valitud pildiotsijas või
teabeekraanil.
+
E (N) nupp
Käsuvaliku nupp
–0,3 EV
Teabeekraan
+2 EV
Normaalse särituse taastamiseks seadke särikompensatsioon väärtusele
±0. Režiimides P, S, A ja M särikompensatsiooni kaamera väljalülitamisel ei
lähtestata. Stseeni- ja % režiimis lähtestatakse särikompensatsioon muu
režiimi valimisel või kaamera väljalülitamisel.
A Teabeekraan
Särikompensatsiooni suvandeid on samuti
võimalik reguleerida teabeekraanil (0 9).
68
Kaamera menüüd
Kaamera menüüd võimaldavad juurdepääsu
enamikule võtte-, taasesitus- ja
häälestussuvanditele. Menüüde vaatamiseks
vajutage G nuppu.
G nupp
Vahekaardid
Valige järgmiste menüüde hulgast:
• D: Taasesitus (0 70)
• N: Retušeerimine (0 72)
• C: Pildistamine (0 70)
• m: Viimased sätted (0 72)
• B: Häälestus (0 71)
Liugur näitab positsiooni jooksvas
menüüs.
Jooksvaid sätteid tähistatakse
ikoonidega.
Menüü valikud
Jooksva menüü valikud.
Abi ikoon (0 73)
69
Menüü valikud
❚❚ D Taasesitusmenüü: Pildihaldus
Delete (Kustuta)
Playback folder (Taasesituskaust)
Playback display options (Taasesituse
kuvavalikud)
Image review (Pildi ülevaatus)
Auto image rotation (Pildi automaatne
pööramine)
Rotate tall (Pööra portreeformaati)
Slide show (Slaidiesitus)
Rating (Hinnang)
Select to send to smart device (Valida
nutiseadmesse saatmiseks)
❚❚ C Võttemenüü: Võttesuvandid
Reset shooting menu (Võttemenüü lähtestus)
Image quality (Pildikvaliteet)
Image size (Pildi suurus)
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted)
White balance (Valge tasakaal)
Set Picture Control (Picture Controli seade)
Color space (Värviruum)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Noise reduction (Müravähendus)
Vignette control (Vinjeti reguleerimine)
Auto distortion control (Automaatne venituse
juhtimine)
Focus mode (Teravustamisrežiim)
AF-area mode (Automaatse teravustamise ala
režiim)
Built-in AF-assist illuminator (Sisseehitatud
automaatse teravustamise abi valgusti)
Metering (Mõõtmine)
Flash cntrl for built-in flash/Optional flash
(Sisseehitatud välgu/valikulise välklambi
juhtimine)
Optical VR (Optiline stabiliseerimine) *
Movie settings (Videosätted)
* Kasutatav ainult koos seda valikut toetavate objektiividega.
70
❚❚ B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Reset setup options (Häälestussuvandite
lähtestus)
Format memory card (Mälukaardi
vormindamine)
Date stamp (Kuupäevatempel)
Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev) 1
Language (Keel) 1
Monitor brightness (Ekraani eredus)
Info display format (Teabekuva vorming)
Auto info display (Automaatne teabeekraan)
Auto off timers (Automaatse väljalülituse
taimerid)
Self-timer (Taimer)
Remote on duration (ML-L3) (Kestev
kaugseadis (ML-L3))
Lock mirror up for cleaning (Peegli
puhastamiseks üles lukustamine) 2
Image Dust Off ref photo (Pildilt tolmutäppide
eemalduse võrdlusfoto)
Image comment (Pildi kommentaar)
Copyright Information (Autoriõiguse teave)
Beep (Piiks)
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Buttons (Nupud)
Rangefinder (Kaugusemõõtja)
Manual focus ring in AF mode (Käsitsi
teravustamise rõngas automaatse
teravustamise režiimis) 3
File number sequence (Failinumbri järjestus)
Storage folder (Hoiukaust)
File naming (Failide nimetamine)
HDMI
Location data (Asukohaandmed)
Airplane mode (Lennukirežiim)
Connect to smart device (Ühendamine
nutiseadmega)
Send to smart device (auto) (Saata
nutiseadmesse (automaatne))
Bluetooth
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) 4
Conformity marking (Vastavusmärgis)
Slot empty release lock (Vabastuse lukustus
tühja pilu korral)
Reset all settings (Kõikide sätete lähtestus)
Firmware version (Püsivara versioon)
1 Vaikesäte oleneb ostukoha riigist.
2 Mittekasutatav tühjeneva aku korral.
3 Kasutatav ainult koos seda valikut toetavate objektiividega.
4 Kasutatav ainult sisestatud ühilduva Eye-Fi mälukaardiga.
71
❚❚ N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) töötlus)
Trim (Trimmimine)
Resize (Suuruse muutmine)
D-Lighting
Quick retouch (Kiirretušeerimine)
Red-eye correction (Punasilmsuse
korrigeerimine)
Straighten (Sirgestamine)
Distortion control (Moonutuse juhtimine)
Perspective control (Perspektiivi juhtimine)
Fisheye (Kalasilm-objektiiv)
Filter effects (Filtriefektid)
Monochrome (Ühevärviline)
Image overlay (Pildi ülekate)
Color outline (Värvikontuur)
Photo illustration (Fotoillustratsioon)
Color sketch (Värviskits)
Miniature effect (Pisipildi efekt)
Selective color (Selektiivne värv)
Painting (Maal)
Edit movie (Video redigeerimine)
Side-by-side comparison (Kõrvutamine) *
* Kasutatav ainult retušeerimismenüü kuvamisel P nupule vajutades ja valides
Retouch (Retušeerimine) täiskaadris taasesituses retušeeritud või originaalpildi
kuvamise ajal.
❚❚ m Viimased sätted
Viimaste sätete menüüs loetletakse kakskümmend kõige viimasena
kasutatud sätet.
A Lisateabe saamiseks
Eraldi menüüvalikute kohta vt kaamera sisespikrist (0 73).
72
Kaamera menüüde kasutamine
Mitmikvalijat ja nuppu J kasutatakse kaamera menüüdes
navigeerimiseks.
1: Viia kursor üles
J nupp: valida
esiletõstetud kirje
4: Tühistamine ja naasmine
eelmisesse menüüsse
2: Valida esiletõstetud kirje
või kuvada alammenüü
3: Viia kursor alla
Menüüdes navigeerimiseks järgige allkirjeldatud samme.
1 Kuvage menüüd.
Vajutage G nuppu menüüde
kuvamiseks.
G nupp
A Ikoon d (Abi)
Ekraani alumises vasakus nurgas kuvatud ikooni d korral saab jooksvalt valitud
suvandi või menüü kirjeldust kuvada nupule W (Q) vajutades. Vajutage 1 või 3
läbi kuva kerimiseks. Menüüdesse naasmiseks vajutage uuesti W (Q).
W (Q) nupp
73
2 Tõstke esile jooksva menüü
ikoon.
Tõstke esile jooksva menüü
ikoon, vajutades 4.
3 Valige menüü.
Vajutage soovitud menüü valimiseks 1 või 3.
4 Viige kursor valitud menüüle.
Kursori viimiseks valitud
menüüle vajutage 2.
5 Tõstke menüükirje esile.
Vajutage menüükirje
esiletõstmiseks 1 või 3.
74
6 Kuvage valikud.
Vajutage valitud menüükirje
valikute kuvamiseks 2.
7 Tõstke valik esile.
Vajutage valiku
esiletõstmiseks 1 või 3.
8 Valige esiletõstetud kirje.
Vajutage J esiletõstetud kirje valimiseks.
Väljumiseks ilma valikut tegemata
vajutage G nuppu.
Pidage silmas alljärgnevat:
• Hallina kuvatud menüükirjed ei ole hetkel kasutatavad.
• Nupu 2 vajutamisel on üldjuhul sama toime nagu nupu J
vajutamisel, siiski saab mõningatel juhtudel valiku teha ainult nupuga
J.
• Menüüdest väljumiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik
pooleldi alla (0 31).
75
ViewNX-i
ViewNX-i installimine
Fotode peenhäälestuseks ning piltide üleslaadimiseks ja vaatamiseks
laadige alla ViewNX-i installeerija viimane versioon alljärgnevalt
veebisaidilt ja järgige installimise lõpetamiseks ekraanijuhiseid. Nõutav
on internetiühendus. Süsteeminõudeid ja muud teavet vaadake oma
piirkonna Nikoni veebisaidilt.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Kasutage Nikoni Capture NX-D tarkvara fotode peenhäälestuseks või NEF (RAW)
piltide sätete muutmiseks ja nende teistes formaatides salvestamiseks.
Capture NX-D on allalaadimiseks saadaval aadressil:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
76
ViewNX-i kasutamine
Piltide arvutisse kopeerimine
Enne jätkamist veenduge, et olete installinud ViewNX-i (0 76).
1 Ühendage USB-kaabel.
Pärast kaamera välja lülitamist ja veendumist, et mälukaart on
sisestatud, ühendage USB-kaabel (saadaval eraldi) vastavalt
joonisele ja lülitage kaamera seejärel sisse.
D USB-jaoturid
Ühendage kaamera otse arvutiga; ärge ühendage kaablit USB-jaoturi ega
klaviatuuri kaudu.
A Kasutage töökindlat toiteallikat
Kindlustamaks, et andmete teisaldamist ei katkestata, veenduge, et kaamera
aku on täielikult laetud.
A Kaablite ühendamine
Jälgige, et kaamera oleks liidesekaablite ühendamise või lahtiühendamise
ajal välja lülitatud. Ärge kasutage jõudu ega püüdke sisestada pistmikke
nurga all.
77
2 Käivitage ViewNX-i komponent Nikon Transfer 2.
Programmi valikut pakkuva sõnumi kuvamisel valige
Nikon Transfer 2.
D Teisaldamise ajal
Ärge lülitage teisaldamise ajal kaamerat välja ega ühendage USB-kaablit
lahti.
A Windows 7
Alljärgneva dialoogi ilmumisel valige allkirjeldatud viisil Nikon Transfer 2.
1 Punktis Import pictures and videos
(Piltide ja videote importimine) klõpsake
Change program (Programmi vahetus).
Kuvatakse programmivaliku dialoog;
valige Nikon Transfer 2 ja klõpsake OK.
2 Topeltklõpsake
.
A Windows 10 ja Windows 8.1
Windows 10 ja Windows 8.1 võivad kaamera
ühendamisel kuvada AutoPlay viiba.
Puudutage või klõpsake seda dialoogi ja
seejärel puudutage või klõpsake
Nikon Transfer 2 valimiseks
Nikon Transfer 2.
A OS X
Kui Nikon Transfer 2 automaatselt ei käivitu, veenduge, et kaamera on
ühendatud ning käivitage seejärel Image Capture (OS X koosseisu kuuluv
rakendus) ja valige Nikon Transfer 2 kui kaamera tuvastamisel avanev
rakendus.
78
3 Klõpsake Start Transfer (Alusta teisaldust).
Mälukaardil asuvad pildid kopeeritakse arvutisse.
Start Transfer (Alusta teisaldust)
4 Lõpetage ühendus.
Teisaldamise lõpetamisel lülitage kaamera välja ja ühendage
USB-kaabel lahti.
A Lisateabe saamiseks
Lisateavet ViewNX-i kasutamise kohta vaadake onlain-abist.
79
Tehnilised märkused
Lugege sellest peatükist teavet ühilduvate tarvikute, kaamera
puhastamise ja hoiustamise kohta ning mida teha veateate kuvamise või
probleemide korral kaamera kasutamisega.
Ühilduvad objektiivid
Antud kaamera toetab automaatset teravustamist ainult koos AF-P ning
E- ja G-tüüpi AF-S objektiividega. AF-S objektiivide nimetused algavad
kui AF-S ja AF-P objektiivide nimetused kui AF-P; objektiivi tüübi (D, E, G
või CPU) määramise kohta vt lk 81. Teiste automaatse teravustamisega
(AF) objektiividega automaatset teravustamist ei toetata. Alljärgnevas
tabelis on loetletud ühilduvate objektiividega kasutatavad funktsioonid
pildiotsijaga pildistamisel:
Kaamera säte
Objektiiv 1
E-tüüpi objektiiv
G-tüüpi AF-S/AF-P
NIKKOR
G-tüüpi AF NIKKOR
D-tüüpi objektiiv
PC-E NIKKOR seeria 4, 5
PC Micro 85mm f/2,8D 7
Teised AF NIKKOR (v.a
objektiivid F3AF jaoks)
AI-P NIKKOR
1
2
3
4
5
80
Teravustamisrežiim
Võtterežiim
MF (käsitsi
Muud
AF (Automaatne teravustamine,
MF (käsitsi
M režiiteravustamine) koos elektroonilise teravustamine)
mid
kaugusemõõtjaga)
z
z
z
z
z
Mõõtmissüsteem
L
M
N
z z2
z
z
z
z
z
z z2
—
—
—
—
z
z
z6
z6
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
—
z
—
z z2
— —
z z2
z z2
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z9
z
z3
—
—
—
Paigaldatud AF-S telekonverteri korral eeldab kombineeritud ava vähemalt f/5,6.
Laotuspunktide mõõtmisel mõõdetakse valitud fookuspunkti.
Säritusnäidik deaktiveeritud.
PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED nihkenupp võib objektiivi pööramisel kaamera korpusega kokku puutuda.
Objektiivi nihutamine ja/või kallutamine mõjutab säritust.
6 Ei saa kasutada nihutamise või kallutamisega.
7 Optimaalseks särituseks peab objektiiv olema seatud suurimale avale ning mitte nihutatud või kallutatud.
8 AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 (Uus) või AF 28–85mm f/3,5–4,5 objektiivi
suumimisel kuni väikseima teravustamiskauguseni on võimalik teravustamisnäidiku kuvamine (I) ka siis, kui
kujutis pildiotsija kašee-ekraanil ei ole fookuses. Veenduge enne pildistamist, et kujutis pildiotsija ekraanil on
teravustatud.
9 Suurima avaga vähemalt f/5,6.
D IX NIKKOR objektiivid
IX NIKKOR objektiive ei saa kasutada. IX NIKKOR objektiivi paigaldamise
üritamine võib objektiivi või kaamerat kahjustada.
A CPU- ja G-, E- ja D-tüüpi objektiivide tuvastamine
CPU-objektiivid on tuvastatavad CPU-kontaktide järgi, G-, E- ja D-tüüpi
objektiivid objektiivi torul oleva tähe järgi. G- ja E-tüüpi objektiividel puudub
objektiivi ava rõngas.
CPU-kontaktid
CPU-objektiiv
Ava rõngas
G- või E-tüüpi objektiiv
D-tüüpi objektiiv
81
Muud tarvikud
Kirjutamise ajal olid D3400 jaoks saadaval järgmised tarvikud.
Toiteallikad
Filtrid
82
• Liitium-ioonaku EN-EL14a (0 10): täiendavad EN-EL14a akud on
saadaval kohalike jaemüüjate ja Nikoni ametliku esindaja juures.
Samuti võib kasutada EN-EL14 akusid.
• Akulaadija MH-24 (0 10): EN-EL14a ja EN-EL14 akude laadimiseks.
• Toitepistmik EP-5A ja vahelduvvooluadapter EH-5b: need tarvikud
tagavad kaamera toite pikema ajavahemiku jooksul (samuti saab
kasutada EH-5a ja EH-5 vahelduvvooluadaptereid). Toitepistmik
EP-5A on vajalik kaamera ühendamiseks EH-5b, EH-5a või EH-5-ga.
• Filtrid eriefektidega pildistamiseks võivad segada automaatset
teravustamist või elektroonilise kaugusemõõtja tööd.
• D3400 ei saa kasutada koos lineaarselt polariseerivate filtritega.
Selle asemel kasutage C-PL või C-PL II ringpolarisatsioonfiltreid.
• Soovitatav on kasutada NC filtreid objektiivi kaitsmiseks.
• Varikujutise vältimiseks ei ole filtri kasutamine soovitatav vastu
eredat valgust kadreeritud objekti korral või kui kaadris asub
ereda valguse allikas.
• Keskelekaalutud mõõtmist soovitatakse koos filtritega, mille
säritustegurid (filtritegurid) on üle 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0,
X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8,
B12). Täpsemalt vt filtri juhendist.
• Okulaari kate DK-5: väldib läbi pildiotsija siseneva valguse fotol
ilmumist või särituse rikkumist.
• DK-20C okulaari parandusläätsed: läätsed on saadaval dioptriga –5, –4,
–3, –2, 0, +0,5, +1, +2 ja +3 m–1, kui kaamera dioptri reguleerimise
nupp on neutraalasendis (–1 m–1). Kasutage okulaari
parandusläätsi ainult siis, kui soovitud teravustamist ei ole
võimalik saavutada sisseehitatud dioptri reguleerimise nupuga
(–1,7 kuni +0,5 m–1). Katsetage okulaari parandusläätsi enne
ostmist veendumaks, et soovitud teravustamist on võimalik
Pildiotsija
saavutada. Pildiotsija kummist katet ei saa kasutada koos okulaari
okulaari
parandusläätsedega.
tarvikud
• Suurendi DG-2: DG-2 suurendab pildiotsija keskel kuvatud stseeni
suurema täpsuse saavutamiseks teravustamisel. Nõutav on
okulaaradapter (saadaval eraldi).
• Okulaaradapter DK-22: DK-22 kasutatakse suurendi DG-2
kinnitamisel.
• Täisnurkne vaatelisand DR-6: DR-6 kinnitub pildiotsija okulaarile
täisnurga all, võimaldades kujutist pildiotsijas vaadata objektiivi
suhtes täisnurga all (näiteks otse ülalt, kui kaamera on
horisontaalasendis).
Korpuse kaas BF-1B/korpuse kaas BF-1A: korpuse kaas hoiab peegli,
Korpuse kaas pildiotsija ekraani ja pildianduri objektiivi puudumisel
tolmuvabana.
Tarvikupesa Tarvikupesa kate BS-1: tarvikupesa kaitsev kate. Tarvikupesa
katted
kasutatakse valikuliste välguseadmete jaoks.
USB-kaablid USB-kaabel UC-E20 (0 77)
HDMI-kaabel HC-E1: HDMI-kaabel C-tüüpi pistmikuga kaameraga ja AHDMI-kaablid
tüüpi pistmikuga HDMI-seadmetega ühendamiseks.
83
Juhtmevaba kaugjuhtimispult ML-L3 (0 6): ML-L3 kasutab 3 V CR2025
akut.
Kaugjuhtimispuldid
Vajutades akupesa lukustit paremale (q), suruge sõrmeküüs
tühimikku ja avage akupesa (w). Jälgige, et aku oleks sisestatud
õigetpidi (r).
❚❚ Tunnustatud mälukaardid
Kaamera toetab SD, SDHC ja SDXC mälukaarte, k.a UHS-I
ühilduvaid SDHC ja SDXC kaardid. Videosalvestuseks on
soovitatav kasutada SD kiirusklassi 6 või paremaid kaarte;
aeglasemad kaardid võivad põhjustada salvestamise katkestamise.
Kaartide valimisel kaardilugejates kasutamiseks veenduge, et need
antud seadmega ühilduvad. Omaduste, kasutamise ja piirangute
küsimustes pöörduge vastava tootja poole.
A Valikulised tarvikud
Kättesaadavus oleneb antud riigist või piirkonnast. Vaadake uusimat teavet meie
veebisaidilt või brošüüridest.
84
Kaamera eest hoolitsemine
Hoiustamine
Kui kaamerat pikemat aega ei kasutata, eemaldage aku ning hoidke seda
jahedas kuivas kohas paigaldatud klemmikattega. Hallituse või kopituse
tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas hästi õhutatud kohas.
Ärge hoidke oma kaamerat koos naftaliinist või kamprist koitõrje
pallikestega või paikades, mis:
• on halvasti õhutatud või üle 60% õhuniiskusega
• asuvad tugevaid elektromagnetvälju tekitavate seadmete kõrval,
nagu näiteks telerid või raadiod
• on temperatuuriga üle 50 °C või alla –10 °C
Puhastamine
Kaamera
korpus
Objektiiv,
peegel ja
pildiotsija
Ekraan
Kasutage tolmu ja ebemete eemaldamiseks puhurit ning pühkige
seejärel õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast kaamera kasutamist
rannas või mere ääres pühkige ära liiv või sool destilleeritud vees
kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage hoolikalt. Tähtis: tolm või muu
võõrollus kaamera sisemuses võib põhjustada garantiiga mitte kaetud
kahjustusi.
Need klaasist komponendid on kergesti kahjustatavad. Eemaldage
tolm ja ebemed puhuri abil. Aerosoolpihusti kasutamisel hoidke
purki vedeliku lekkimise vältimiseks vertikaalselt. Sõrmejälgede ja
muude plekkide eemaldamiseks kandke väike hulk
objektiivipuhastit pehmele lapile ja puhastage hoolikalt.
Eemaldage tolm ja ebemed puhuri abil. Sõrmejälgede ja muude
plekkide eemaldamisel pühkige pinda õrnalt pehme lapi või
seemisnahaga. Ärge rakendage survet, kuna see võib põhjustada
kahjustusi või talitlushäireid.
Ärge kasutage alkoholi, vedeldit ega muid lenduvaid kemikaale.
85
Kaamera ja aku eest hoolitsemine:
ettevaatusabinõud
Ärge pillake maha: tugevad löögid või vibratsioon võivad põhjustada toote
talitlushäireid.
Hoidke kuivana: toode ei ole veekindel ja selle vette kastmine või suures niiskuses
hoidmine võib põhjustada talitlushäireid. Sisemehhanismi roostetamine võib
põhjustada parandamatuid kahjustusi.
Vältige järske temperatuurimuutusi: temperatuuri äkilised muutused, nagu sisenemine
külmal päeval köetud ruumi või sealt lahkumine, võivad põhjustada seadmesisest
kondenseerumist. Kondenseerumise vältimiseks paigutage seade enne äkilisi
temperatuurimuutusi kandeümbrisesse või kilekotti.
Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest: ärge kasutage ega hoidke seadet tugevat
elektromagnetkiirgust või magnetvälju tekitavate seadmete lähedal. Seadmete,
nagu raadiosaatjate tekitatavad tugevad staatilised laengud või magnetväljad
võivad häirida ekraani tööd, kahjustada mälukaardile salvestatud andmeid või
mõjutada toote siselülitusi.
Ärge jätke objektiivi suunatuna päikese poole: ärge jätke objektiivi pikemaks ajaks
suunatuna päikese või muu tugeva valgusallika poole. Intensiivne valgus võib
põhjustada pildianduri halvenemist või tekitada fotodel valge häguefekti.
Lülitage toode enne toiteallika eemaldamist või lahutamist välja: ärge lahutage pistikut ega
eemaldage akut sisselülitatud toote korral või piltide salvestamise või kustutamise
ajal. Toitekatkestus võib neil juhtudel põhjustada andmekadu või toote mälu või
siselülituste kahjustusi. Juhusliku toitekatkestuse vältimiseks hoiduge ühendatud
vahelduvvooluadapteriga toote ühest kohast teise kandmisest.
86
Puhastamine: kaamera korpuse puhastamisel kasutage puhurit õrnaks tolmu ja
ebemete eemaldamiseks ning pühkige seejärel õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast
kaamera kasutamist rannas või mere ääres pühkige ära liiv ja sool puhtas vees
kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage kaamera seejärel põhjalikult.
Objektiiv ja peegel on kergesti kahjustatavad. Tolm ja ebemed tuleb eemaldada
õrnalt puhuri abil. Aerosoolpuhuri kasutamisel hoidke purki vedeliku lekkimise
vältimiseks vertikaalselt. Objektiivilt sõrmejälgede ja muude plekkide
eemaldamiseks kandke väike kogus objektiivi puhastit pehmele lapile ja pühkige
objektiivi hoolikalt.
Pildianduri puhastamise kohta vt Täielikust kasutusjuhendist (Reference Manual).
Ärge puudutage katiku katet: katiku kate on ülimalt õhuke ja kergesti kahjustatav. Mitte
mingil juhul ei tohi kattele vajutada, seda puhastusvahenditega puudutada või
sellele puhurist tugevaid õhuvoole suunata. Selline tegevus võib katet kriimustada,
deformeerida või rebestada.
Hoiustamine: hallituse või kopituse tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas
hästi õhutatud kohas. Vahelduvvooluadapteri kasutamisel ühendage adapter
süttimise vältimiseks lahti. Kui toodet pikka aega ei kasutata, eemaldage lekke
vältimiseks aku ja hoidke kaamerat kuivatusainet sisaldavas kilekotis. Ärge siiski
hoidke kaamera vutlarit kilekotis, kuna see võib põhjustada materjali halvenemist.
Arvestage, et kuivatusaine kaotab pikapeale oma niiskuse imamise võime ning
seda tuleb regulaarselt vahetada.
Hallituse või kopituse vältimiseks võtke kaamera vähemalt kord kuus hoiukohast
välja. Lülitage kaamera sisse ja vabastage enne selle kõrvale panemist mõned
korrad katik.
Hoidke akut jahedas kuivas kohas. Paigaldage enne aku kõrvale panemist
klemmikate.
87
Märkused ekraani kohta: ekraan on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega;
töötavad vähemalt 99,99% pikslitest ning puuduvaid või defektseid piksleid ei ole
üle 0,01%. Seetõttu, kuigi need ekraanid võivad sisaldada püsivalt helendavaid
(valgeid, punaseid, siniseid või rohelisi) või kustunud (musti) piksleid, ei kujuta see
endast tööhäiret ning ei mõjuta seadme abil salvestatavaid pilte.
Ekraanil kuvatavaid pilte võib olla eredas valguses raske vaadata.
Ärge rakendage ekraanile survet, kuna see võib põhjustada kahjustusi või
talitlushäireid. Ekraanil oleva tolmu või ebemed saab eemaldada puhuriga. Plekke
saab eemaldada õrnalt pehme lapi või seemisnahaga pühkides. Ekraani
purunemisel tuleb olla hoolikas, et vältida klaasikildudega vigastamist ning ekraani
vedelkristalli kokkupuudet nahaga ja selle silma või suhu sattumist.
Muaree: muaree on interferentsimuster, mis tekib pildil regulaarselt korduva
ruudustiku, nagu näiteks kangamuster või hoone akende read, kattumisel kaamera
pildianduri ruudustikuga. Kui märkate oma fotodel muareed, proovige muuta
kaugust objektini, suumige lähemale ja kaugemale või muutke kaamera ja objekti
vahelist nurka.
D Kaamera ja tarvikute hooldus
Kaamera on täppisseade ning nõuab korralist hooldust. Nikon soovitab, et
kaamera vaataks üle algne jaemüüja või Nikoni ametlik esindaja kord ühe või
kahe aasta jooksul ning et seda hooldataks kord iga kolme kuni viie aasta jooksul
(tasulised teenused). Kui kaamerat kasutatakse igapäevatöös, on sagedane
ülevaatus ja hooldus eriti soovitatavad. Kaamera ülevaatusel või hooldamisel
peaksid korraliselt kasutatavad tarvikud, nagu näiteks objektiivid või valikulised
välklambid, kaasas olema.
88
Aku ja laadija: akud võivad vale käsitsemise korral lekkida või plahvatada. Lugege ja
järgige hoiatusi ja ettevaatusmärkusi lk xi–xiv käesolevas juhendis. Järgige akude ja
laadijate käsitsemisel järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud akusid.
• Ärge hoidke akut leegi lähedal ega ülemäärase kuumuse käes.
• Hoidke akuklemmid puhtana.
• Lülitage toode enne aku vahetamist välja.
• Kui akut ei kasutata, eemaldage see kaamerast või laadijast ja paigaldage
klemmikate. Need seadmed kasutavad veidike laengut ka väljalülitatult ning
võivad pikapeale aku tühjendada, kuni see enam ei tööta. Kui akut pikemat aega
ei kasutata, sisestage see kaamerasse ja laske sel enne eemaldamist tühjaks
töötada ning hoiustage seejärel ümbritseval temperatuuril 15 °C kuni 25 °C
(vältige kuumi või eriti külmi kohti). Korrake seda protseduuri vähemalt üks kord
kuue kuu jooksul.
• Kaamera korduv sisse ja välja lülitamine täielikult tühjenenud aku korral
lühendab aku tööiga. Täielikult tühjenenud akud tuleb enne kasutamist laadida.
• Aku kasutamisel võib selle sisetemperatuur tõusta. Kõrgenenud
sisetemperatuuriga aku laadimise üritamine kahjustab aku talitlust ning aku võib
jääda tühjaks või saada laetud ainult osaliselt. Laske akul enne laadimist jahtuda.
• Täis aku jätkuv laadimine võib nõrgendada aku talitlust.
• Täis laetud aku märgatav kasutusaja lühenemine ruumitemperatuuril näitab, et
aku nõuab vahetamist. Ostke uus EN-EL14a aku.
• Enne kasutamist laadige aku. Enne oluliste sündmuste pildistamist hoidke valmis
täislaetud varuaku. Mõnes kohas võib vahetusakude ostmine lühikese
etteteatamisega olla keeruline. Arvestage, et külmadel päevadel kipub akude
maht vähenema. Veenduge enne väljas külma ilmaga pildistamist, et aku on täis.
Hoidke varuakut soojas kohas ja vahetage need kaks vastavalt vajadusele.
Soojendatuna võib külm aku osa oma laengust taastada.
• Kasutatud akud on väärtuslik ressurss; suunake need taaskasutusse vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
89
Veateated
Selles jaotises on loetletud pildiotsijale ja ekraanile ilmuvad näidikud ja
veateated.
A Hoiatusikoonid
Vilkuv d ekraanil või s pildiotsijas näitab, et nuppu W (Q) vajutades saab
ekraanile kuvada hoiatus- või veateadet.
Näidik
Ekraan
Lens not attached (Objektiiv
puudub)
Before taking photos, rotate the
zoom ring to extend the lens.
(Pöörake enne pildistamist
suumirõngast objektiivi
väljatoomiseks.)
Shutter release disabled.
Recharge battery. (Katiku
vabastus blokeeritud. Laadige
aku.)
This battery cannot be used. It
does not communicate properly
with this camera. To use the
camera safely, choose a battery
designated for use in this camera.
(Seda akut ei saa kasutada. Sellel
puudub nõuetekohane
andmeside antud kaameraga.
Kaamera turvaliseks
kasutamiseks valige selle
kaamera jaoks ettenähtud aku.)
Initialization error. Turn camera
off and then on again.
(Initsialiseerimisviga. Lülitage
kaamera välja ja seejärel uuesti
sisse.)
90
Pildiotsija
Lahendus
• Kinnitage ühilduv objektiiv.
F/s
• Mitte E- või G-tüüpi objektiivi korral
(vilgub)
valige režiim M.
Paigaldatud sissetõmmatava
objektiivitoru nupuga objektiivi
ühendamisel sisse tõmmatud
F
objektiivitoruga. Vajutage
(vilgub)
sissetõmmatava objektiivitoru nuppu ja
pöörake suumirõngast objektiivi
väljatoomiseks.
d/s
(vilgub)
Lülitage kaamera välja ja laadige või
vahetage aku.
d
(vilgub)
Kasutage Nikoni heakskiidetud akut.
d/
k
(vilgub)
Lülitage kaamera välja, eemaldage ja
vahetage aku ning lülitage kaamera
uuesti sisse.
Näidik
Ekraan
Pildiotsija
Lahendus
Battery level is low. Complete
operation and turn camera off
Lõpetage puhastus ning lülitage kaamera
immediately. (Tühjenev aku.
—
välja ja laadige või vahetage aku.
Lõpetage töö ja lülitage kaamera
viivitamatult välja.)
s
Clock not set (Kell on seadmata)
Seadke kaamera kell.
(vilgub)
No memory card inserted
S/s Lülitage kaamera välja ja kontrollige, et
(Mälukaart puudub)
(vilgub) kaart oleks õigesti sisestatud.
Memory card is locked. Slide lock
Mälukaart on lukustatud
to “write” position. (Mälukaart on
(kirjutuskaitstud). Nihutage kaardi
(
lukustatud. Nihutage lukusti
(vilgub) kirjutuskaitse lüliti kirjutusasendisse
kirjutusasendisse „write”.)
„write”.
• Kasutage tunnustatud kaarti.
This memory card cannot be used.
• Vormindage kaart. Kui probleem püsib,
Card may be damaged. Insert
võib kaart olla kahjustatud. Pöörduge
(/
another card. (Seda mälukaarti ei
Nikoni ametliku esindaja poole.
k
saa kasutada. Kaart võib olla
(vilgub) • Viga uue kausta loomisel. Kustutage
kahjustatud. Sisestage teine
faile või sisestage uus mälukaart.
mälukaart.)
• Sisestage uus mälukaart.
This card is not formatted. Format
T Vormindage mälukaart või lülitage
the card. (See kaart ei ole
(vilgub) kaamera välja ja sisestage uus mälukaart.
vormindatud. Vormindage kaart.)
• Vähendage kvaliteeti või suurust.
j/A/s
Card is full (Kaart on täis)
• Kustutage fotosid.
(vilgub)
• Sisestage uus mälukaart.
Kaamera ei suuda teravustada
●
automaatset teravustamist kasutades.
—
(vilgub) Muutke kompositsiooni või teravustage
käsitsi.
91
Näidik
Ekraan
Pildiotsija
Subject is too bright (Objekt on
liiga ere)
s
(vilgub)
Subject is too dark (Objekt on liiga
tume)
No "Bulb" in S mode (S-režiimis
puudub „pirn”)
No "Time" in S mode (S-režiimis
puudub „aeg”)
—
—
92
Lahendus
• Kasutage madalamat ISO-tundlikkust.
• Kasutage müügil olevat ND-filtrit.
• Režiimis:
S Vähendage säriaega
A Valige väiksem ava (suurem f-arv)
% Valige teine võtterežiim
• Kasutage suuremat ISO-tundlikkust.
• Kasutage välku.
• Režiimis:
S Pikendage säriaega
A Valige suurem ava (väiksem f-arv)
A/s
(vilgub)
Muutke säriaega või valige režiim M.
&/s
(vilgub)
Välk töötas täisvõimsusel. Kontrollige
N
fotot ekraanil; alasärituse korral
(vilgub)
reguleerige sätteid ja proovige uuesti.
• Kasutage välku.
• Muutke kaugust objektini, ava, välgu
N/s
ulatust või ISO-tundlikkust.
(vilgub)
• Objektiivi fookuskaugus on alla 18 mm:
kasutage suuremat fookuskaugust.
Näidik
Ekraan
Pildiotsija
Lahendus
Error. Press shutter release button
Vabastage katik. Vea püsimisel või
again. (Viga. Vajutage uuesti
sagedasel esinemisel pöörduge Nikoni
päästikule.)
ametliku esindaja poole.
Start-up error. Contact a NikonO
authorized service
(vilgub)
representative. (Viga
Pöörduge Nikoni ametliku esindaja
käivitamisel. Pöörduge Nikoni
poole.
ametliku esindaja poole.)
Metering error (Mõõtmisviga)
Unable to start live view. Please
Enne kui reaalaja vaadet või video
wait for camera to cool. (Ei saa
—
salvestamist jätkate, oodake, et sisemised
alustada reaalaja vaadet. Palun
vooluahelad jahtuksid.
oodake, kuni kaamera jahtub.)
Taasesituseks valitud kaustas puuduvad
Folder contains no images.
pildid. Valige menüüst Playback folder
—
(Kaustas puuduvad pildid.)
(Taasesituskaust) pilte sisaldav kaust või
sisestage piltidega mälukaart.
Cannot display this file. (Seda faili
—
Faili ei ole võimalik kaameras taasesitada.
ei ole võimalik kuvada.)
Cannot select this file. (Seda faili
Teistes seadmetes loodud pilte ei saa
—
ei ole võimalik valida.)
retušeerida.
• Teistes seadmetes loodud videoid ei saa
redigeerida.
This movie cannot be edited.
—
(Seda videot ei saa redigeerida.)
• Videod peavad olema vähemalt kahe
sekundi pikkused.
Mälukaardil puuduvad NEF (RAW) pildid
No image for retouching. (Puudub
—
kasutamiseks valikuga NEF (RAW)
retušeeritav pilt.)
processing (NEF (RAW) töötlus).
Network access not available until
camera cools. (Võrguühendus ei
Lülitage kaamera välja ja proovige pärast
—
ole võimalik kuni kaamera
kaamera jahtuda laskmist uuesti.
jahtumiseni.)
93
Tehnilised andmed
❚❚ Digitaalkaamera Nikon D3400
Tüüp
Tüüp
Objektiivi paigaldamine
Efektiivne fookusnurk
Efektiivseid piksleid
Efektiivseid piksleid
24,2 miljonit
Pildiandur
Pildiandur
Piksleid kokku
Tolmu vähendamise
süsteem
23,5 × 15,6 mm CMOS andur
24,72 miljonit
Pildilt tolmutäppide eemalduse võrdlusandmed (nõutav
on Capture NX-D tarkvara)
Mälu
Pildi suurus (piksleid)
Failiformaat
Picture Controli süsteem
Andmekandjad
Failisüsteem
94
Digitaalne üheobjektiiviline peegelkaamera
Nikoni F-kinnitus (automaatse teravustamise
kontaktidega)
Nikoni DX-formaat; fookuskaugus vastab u 1,5× FXformaadi fookusnurgaga objektiivi fookuskaugusele
•
•
•
•
•
6 000 × 4 000 (suur)
4 496 × 3 000 (keskmine)
2 992 × 2 000 (väike)
NEF (RAW): 12-bitine, tihendatud
JPEG: vastab JPEG baasvormingule peene (u 1 : 4),
tavalise (u 1 : 8) või põhitaseme (u 1 : 16) tihendusega
• NEF (RAW) + JPEG: üks foto salvestatud nii NEF (RAW) kui
ka JPEG-formaadis
Standardne, neutraalne, ergas, ühevärviline, portree,
maastik, ühetaoline; valitud Picture Controle on võimalik
muuta
SD (Secure Digital) ja UHS-I ühilduvad SDHC ja SDXC
mälukaardid
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Pildiotsija
Pildiotsija
Kaadri teravussügavus
Suurendus
Keskpunkt
Dioptri reguleerimine
Teravustamisekraan
Peegelkaamera peegel
Objektiivi ava
Silmadekõrgune pentapeegliga üheobjektiiviline
peegelpildiotsija
u 95% horisontaalselt ja 95% vertikaalselt
u 0,85× (50 mm f/1,4 objektiiv lõpmatuses, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; pildiotsija okulaariläätse keskpinnast)
–1,7 – +0,5 m–1
B-tüüpi BriteView Clear Matte Mark VII ekraan
Kiirnaasmine
Elektrooniliselt juhitav kohene naasmine
Objektiiv
Automaatse teravustamise Automaatne teravustamine on kasutatav AF-P ning E- ja
toetus
G-tüüpi AF-S objektiividega.
Katik
Tüüp
Kiirus
Välklambi
sünkroniseerimiskiirus
Vabastus
Vabastusrežiim
Kaadri ettenihke kiirus
Taimer
Elektrooniliselt juhitav vertikaalselt liikuv fookustasandi
katik
1/4 000 – 30 s sammuga 1/3 EV; Bulb (pirn); Time (aeg)
X = 1/200 s; sünkroniseerib katikuga säriajal 1/200 s või
pikemal
8 (üksikkaader), I (pidev), J (vaikne katiku vabastus),
E (taimer), " (viivitusega kaugjuhtimisrežiim; ML-L3),
# (kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim; ML-L3)
Kuni 5 kaadrit sekundis (fps)
Märkus: kaadrikiirustes on eeldatud käsitsi teravustamine,
käsitsi või automaatse katiku prioriteediga säritus,
säriaeg 1/250 s või lühem ja teised sätted vaikeväärtustel.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 säritust
95
Säritus
Mõõtmine
TTL särituse mõõtmine 420 pikslist RGB-andurit
kasutades
Mõõtmismeetod
• Maatriksmõõtmine: 3D-värvimaatriksi mõõtmine II (E- ja Gtüüpi objektiivid)
• Keskelekaalutud mõõtmine: 75% kaalust omistatakse 8 mm
ringile kaadri keskel
• Laotuspunktide mõõtmine: mõõdetakse 3,5 mm ringi
(u 2,5% kaadrist) keskmega valitud fookuspunktis
Vahemik (ISO 100, f/1,4
• Maatriks- või keskelekaalutud mõõtmine: 0–20 EV
objektiiv, 20 °C)
• Laotuspunktide mõõtmine: 2–20 EV
Säritusmõõturi ühendus
CPU
Režiim
Automaatrežiimid (i automaatne; j automaatne, ilma
välguta); programmeeritud automaatne paindliku
programmiga (P); automaatne katiku prioriteet (S);
avaprioriteediga automaatrežiim (A); käsitsi (M);
stseenirežiimid (k portree; l maastik; p laps; m sport;
n lähivõte; o öine portree); eriefektide režiimid (% öine
nägemine; S üliergas; T pop; U fotoillustratsioon;
' mängukaamera efekt; ( pisipildi efekt; 3 selektiivne
värv; 1 siluett; 2 hele tonaalsus; 3 tume tonaalsus)
Särikompensatsioon
Reguleeritav –5 – +5 EV võrra sammuga 1/3 EV P, S, A, M,
stseeni ja % režiimides
Särituse lukustus
Heledus lukustatakse tuvastatud väärtusel nupuga
A (L)
ISO-tundlikkus (soovitatav ISO 100 – 25600 sammuga 1 EV. Automaatse ISOsäritusindeks)
tundlikkuse juhtimise võimalus
Aktiivne D-Lighting
Sees, väljas
96
Teravustamine
Automaatne
teravustamine
Nikon Multi-CAM 1000 automaatse teravustamise anduri
moodul koos TTL-faasituvastuse, 11 fookuspunktiga (sh
üks risttüüpi andur) ja automaatse teravustamise abi
valgustiga (ulatus u 0,5 – 3 m)
Tuvastamisvahemik
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektiivi servo
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo automaatne
teravustamine (AF-S); pidev automaatse
servoteravustamise režiim (AF-C); automaatne AF-S/
AF-C valik (AF-A); teravustamise prognoositav jälgimine
aktiveeritakse automaatselt vastavalt objekti olekule
• Käsitsi teravustamine (MF): kasutada saab elektroonilist
kaugusemõõtjat
Fookuspunkt
Saab valida 11 fookuspunkti seast
Automaatse teravustamise Ühe punkti automaatne teravustamine, dünaamilise ala
ala režiim
automaatne teravustamine, automaatala automaatne
teravustamine, ruumiline kalkeerimine (11 punkti)
Teravustamise lukustus
Teravustamist saab lukustada päästiku pooleldi alla
vajutades (üksikservo automaatne teravustamine) või
nuppu A (L) vajutades
Välklamp
Sisseehitatud välk
Juhtnumber
Välklambi juhtimine
Välgurežiim
i, k, p, n, o, S, T, U, ': automaatvälk automaatse
avanemisega
P, S, A, M: käsitsi avamine nupu vabastamisel
u 7, 8 käsivälguga (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL-välklambi juhtimine 420-pikslise RGB-anduriga
on kasutatav sisseehitatud välguga; digitaalse
üheobjektiivilise peegelkaamera i-TTL tasakaalustatud
täitevälku kasutatakse koos maatriks- ja keskelekaalutud
mõõtmisega, digitaalse üheobjektiivilise peegelkaamera
standardset i-TTL välku koos laotuspunktide
mõõtmisega
Automaatne, automaatne koos punasilmsuse
vähendamisega, automaatne aeglane
sünkroniseerimine, automaatne aeglane
sünkroniseerimine koos punasilmsuse vähendamisega,
täitevälk, punasilmsuse vähendamine, aeglane
sünkroniseerimine, aeglane sünkroniseerimine koos
punasilmsuse vähendamisega, tagakardin koos aeglase
sünkroniseerimisega, tagakardina sünkroniseerimine,
väljas
97
Välklamp
Välgu kompenseerimine
Välklambi valmisoleku
näidik
Tarvikupesa
Reguleeritav −3 – +1 EV sammuga 1/3 EV P, S, A, M ja
stseenirežiimides
Süttib täis laetud sisseehitatud välgu või valikulise
välklambi korral; vilgub pärast välgu töötamist
täisväljundiga
ISO 518 sünkroonpesa sünkronisatsiooni ja
andmekontaktide ning ohutuslukuga
Nikoni CLS tugi
Nikoni
Loovvalgustussüsteem
(Creative Lighting System,
CLS)
Sünkroniseerimisterminal AS-15 sünkroniseerimisterminali adapter (saadaval
eraldi)
Valge tasakaal
Valge tasakaal
Automaatne, hõõglamp, luminofoor (7 tüüpi), otsene
päikesevalgus, välk, pilvine, vari, eelseatud käsitsi, kõik
peale eelseatud käsitsi režiimi koos peenhäälestusega
Reaalaja vaade
Objektiivi servo
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo automaatne
teravustamine (AF-S); täisajaga automaatne
servoteravustamine (AF-F)
• Käsitsi teravustamine (MF)
Automaatse teravustamise Automaatne teravustamine näo prioriteediga, laiala
ala režiim
automaatne teravustamine, normaalala automaatne
teravustamine, objekti jälgimisega automaatne
teravustamine
Automaatne
Kontrastitajuga automaatne teravustamine üle kogu
teravustamine
kaadri (näo prioriteedi või objekti jälgimisega
automaatsel teravustamisel valib kaamera fookuspunkti
automaatselt)
Automaatne stseenivalik Kasutatav režiimides i ja j
Video
Mõõtmine
Mõõtmismeetod
Kaadri suurus (pikslites) ja
kaadrikiirus
98
TTL säritusmõõtmine põhipildianduri abil
Maatriks
• 1 920 × 1 080; 60p (progressiivne), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Tegelikud kaadrikiirused 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p jaoks
on vastavalt 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kaadrit
sekundis (fps); valikud toetavad nii ★ kõrget kui ka
normaalset pildikvaliteeti
Video
Failiformaat
Videotihendus
Audiosalvestuse formaat
Audiosalvestuse seade
ISO-tundlikkus
Ekraan
Ekraan
Taasesitus
Taasesitus
Liides
USB
HDMI-väljund
Bluetooth
Sideprotokollid
Töösagedus
Maksimaalne
väljundvõimsus
Ulatus (vaatejoon)
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding (täiustatud
videokodeerimine)
Lineaarne PCM
Sisseehitatud monauraalne mikrofon; tundlikkus
reguleeritav
ISO 100 – 25600
7,5 cm (3 tolli), u 921 kilopunkti (VGA) TFT LCD 170°
vaatenurgaga, u 100% kaadri teravussügavus ja ereduse
reguleerimine
Täiskaadris ja pisipildi (4, 9 või 72 pilti või kalender)
taasesitus koos taasesitussuumi, taasesitussuumi
kärpimise, taasesituse näosuumi, video taasesituse, foto
ja/või video slaidiesituse, histogrammi kuva, helendite,
fototeabe, asukohaandmete, pildi automaatse
pööramise, pildi hindamise ja pildi kommentaariga (kuni
36 tähemärki)
Hi-Speed USB Micro-USB pistmik; soovitatav on ühendus
sisseehitatud USB-pordiga
C-tüüpi HDMI pistmik
Bluetooth spetsifikatsioon versioon 4.1
• Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
8,1 dBm (EIRP)
Ligikaudu 10 m ilma häireteta; ulatus oleneb signaali
tugevusest ning takistuste olemasolust või puudumisest
99
Toetatavad keeled
Toetatavad keeled
Toiteallikas
Aku
Vahelduvvooluadapter
Statiivi pesa
Statiivi pesa
Mõõtmed/kaal
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Töökeskkond
Temperatuur
Niiskus
Araabia, bengaali, bulgaaria, hiina (lihtsustatud ja
traditsiooniline), tšehhi, taani, hollandi, inglise, soome,
prantsuse, saksa, kreeka, hindi, ungari, indoneesia, itaalia,
jaapani, korea, marathi, norra, pärsia, poola, portugali
(Portugali ja Brasiilia), rumeenia, vene, serbia, hispaania,
rootsi, tamiili, telugu, tai, türgi, ukraina, vietnami
Üks EN-EL14a liitium-ioonaku
EH-5b vahelduvvooluadapter; nõuab EP-5A
toitepistmikku (saadaval eraldi)
/4 tolli (ISO 1222)
1
u 124 × 98 × 75,5 mm
u 445 g koos aku ja mälukaardiga, kuid ilma korpuse
kaaneta; u 395 g (ainult kaamera korpus)
0 °C – 40 °C
85% või vähem (kondenseerumiseta)
• Kui ei ole näidatud teisiti, teostati kõik mõõtmised kooskõlas kaamera- ja pildindustoodete assotsiatsiooni
(Camera and Imaging Products Association, CIPA) standardite või suunistega.
• Kõik näitajad on täislaetud akuga kaamera kohta.
• Kaameral kuvatavad näidispildid ning juhendis toodud pildid ja illustratsioonid on ainult kirjeldamise
eesmärgil.
• Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida
käesolevas juhendis esineda võivate vigade tõttu.
100
❚❚ MH-24 akulaadija
Nimisisend
Nimiväljund
Toetatavad akud
Laadimisaeg
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
AC 100–240 V, 50/60 Hz, maksimaalselt 0,2 A
DC 8,4 V/0,9 A
Nikoni EN-EL14a liitium-ioonakud
u 1 tund 50 minutit ümbritseval temperatuuril 25 °C
täielikult tühjenenud aku korral
0 °C – 40 °C
u 70 × 26 × 97 mm, ilma pistikuadapterita
u 96 g, ilma pistikuadapterita
Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:
m AC (vahelduvvool), p DC (alalisvool), q II klassi seadmed (Toote konstruktsioon on topeltisolatsiooniga.)
❚❚ EN-EL14a liitium-ioonaku
Tüüp
Nimivõimsus
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Laetav liitium-ioonaku
7,2 V/1 230 mAh
0 °C – 40 °C
u 38 × 53 × 14 mm
u 49 g, ilma klemmikatteta
101
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR ja AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3,5–5,6G objektiivid
Tüüp
Fookuskaugus
Suurim ava
Objektiivi konstruktsioon
Fookusnurk
Fookuskauguse skaala
Kaugusteave
Suum
Teravustamine
Stabiliseerimine (ainult
AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3,5–5,6G VR)
Väikseim teravustamiskaugus
Objektiiviava labad
Objektiiviava
Avavahemik
Mõõtmine
Kinnitatava filtri suurus
Mõõtmed
Kaal
102
G-tüüpi AF-P DX objektiiv sisseehitatud CPU ja Fkinnitusega
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 elementi 9 grupis (2 asfäärilise objektiivi elementi)
76° – 28° 50´
Gradueeritud millimeetrites (18, 24, 35, 45, 55)
Väljund kaamerasse
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Samm-mootori juhitav automaatne teravustamine;
eraldi teravustamisrõngas käsitsi teravustamiseks
Objektiivi nihe võnkepooli mootorite (voice coil motor,
VCM) abil
0,25 m fokaaltasandist kõikides suumiasendites
7 (ümar objektiiviava)
Täisautomaatne
• 18 mm fookuskaugus: f/3,5–22
• 55 mm fookuskaugus: f/5,6–38
Väikseim kuvatav ava oleneb kaameral valitud
säritussammu suurusest.
Täisava
55 mm (P = 0,75 mm)
u 64,5 mm maksimaalne läbimõõt × 62,5 mm (kaugus
kaamera objektiivi kinnitusäärikust sissetõmmatud
objektiivi korral)
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR: u 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G: u 195 g
A AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G
Üldiselt kasutatakse käesolevas juhendis illustreerimiseks objektiivi AF-P DX
NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR. AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR ja
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G on varustatud sissetõmmatava
objektiivitoruga.
1 Objektiivi kaas
6 Objektiivi kinnitusmärk ........................ 15
2 Objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk
7 CPU-kontaktid
3 Sissetõmmatava objektiivitoru
nupp ........................................................ 16
8 Teravustamisrõngas
4 Fookuskauguse skaala
9 Suumirõngas........................................... 29
10 Objektiivi tagakork
5 Fookuskauguse märk
103
❚❚ AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR ja AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4,5–6,3G ED objektiivid
Tüüp
Fookuskaugus
Suurim ava
Objektiivi konstruktsioon
Fookusnurk
Fookuskauguse skaala
Kaugusteave
Suum
Teravustamine
Stabiliseerimine (ainult
AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4,5–6,3G ED VR)
Väikseim teravustamiskaugus
Objektiiviava labad
Objektiiviava
Avavahemik
Mõõtmine
Kinnitatava filtri suurus
Mõõtmed
Kaal
104
G-tüüpi AF-P DX objektiiv sisseehitatud CPU ja Fkinnitusega
70–300 mm
f/4,5–6,3
14 elementi 10 grupis (sh 1 ED objektiivi element)
22° 50´ – 5° 20´
Gradueeritud millimeetrites (70, 100, 135, 200, 300)
Väljund kaamerasse
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Samm-mootori juhitav automaatne teravustamine;
eraldi teravustamisrõngas käsitsi teravustamiseks
Objektiivi nihe võnkepooli mootorite (voice coil motor,
VCM) abil
1,1 m fokaaltasandist kõikides suumiasendites
7 (ümar objektiiviava)
Täisautomaatne
• 70 mm fookuskaugus: f/4,5–22
• 300 mm fookuskaugus: f/6,3–32
Väikseim kuvatav ava oleneb kaameral valitud
säritussammu suurusest.
Täisava
58 mm (P = 0,75 mm)
u 72 mm maksimaalne läbimõõt × 125 mm (kaugus
kaamera objektiivi kinnitusäärikust)
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR: u 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED: u 400 g
A AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR, AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED
1 Objektiivi kaas
6 Fookuskauguse märk
2 Objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk
7 Objektiivi kinnitusmärk ........................ 15
3 Teravustamisrõngas
8 CPU-kontaktid
4 Suumirõngas........................................... 29
9 Objektiivi tagakork
5 Fookuskauguse skaala
105
❚❚ AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5,6G ED VR II objektiiv
G-tüüpi AF-S DX objektiiv sisseehitatud CPU ja Fkinnitusega
Fookuskaugus
55–200 mm
Suurim ava
f/4–5,6
Objektiivi konstruktsioon
13 elementi 9 grupis (sh 1 ED objektiivi element)
Fookusnurk
28° 50´ – 8°
Fookuskauguse skaala
Gradueeritud millimeetrites (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Kaugusteave
Väljund kaamerasse
Suum
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Teravustamine
Nikoni siseteravustamise (Internal Focusing, IF)
süsteem Silent Wave mootoriga juhitava automaatse
teravustamise ja eraldi teravustamisrõngaga käsitsi
teravustamiseks
Stabiliseerimine
Objektiivi nihe võnkepooli mootorite (voice coil
motor, VCM) abil
Väikseim teravustamiskaugus 1,1 m fokaaltasandist kõikides suumiasendites
Objektiiviava labad
7 (ümar objektiiviava)
Objektiiviava
Täisautomaatne
Avavahemik
• 55 mm fookuskaugus: f/4–22
• 200 mm fookuskaugus: f/5,6–32
Mõõtmine
Täisava
Kinnitatava filtri suurus
52 mm (P = 0,75 mm)
Mõõtmed
u 70,5 mm maksimaalne läbimõõt × 83 mm (kaugus
kaamera objektiivi kinnitusäärikust sissetõmmatud
objektiivi korral)
Kaal
u 300 g
Tüüp
Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas
juhendis esineda võivate vigade tõttu.
106
A AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5,6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5,6G ED VR II on varustatud sissetõmmatava
objektiivitoruga.
1 Objektiivi kaas
7 Fookuskauguse märk
2 Objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk
8 Objektiivi kinnitusmärk ........................ 15
3 Teravustamisrõngas
9 CPU-kontaktid
4 Suumirõngas........................................... 29 10 A-M-režiimi lüliti
5 Sissetõmmatava objektiivitoru
11 Stabiliseerimise SISSE/VÄLJA lüliti
nupp ........................................................ 16 12 Objektiivi tagakork
6 Fookuskauguse skaala
107
A Kaubamärgi teave
IOS on Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
Windows on Microsoft Corporation’i kas registreeritud kaubamärk või
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Mac OS X, Apple®, App
Store®, Apple’i logod, iPhone®, iPad® ja iPod touch® on Apple Inc. USAs ja/või
teistes riikides registreeritud kaubamärgid. Android on Google Inc. kaubamärk.
Androidi robot on reprodutseeritud või modifitseeritud Google’i loodud ja
jagatud teosest ja seda kasutatakse vastavalt Creative Commons 3.0 autorile
viitamise litsentsis kirjeldatud tingimustele. PictBridge’i logo on kaubamärk. SD,
SDHC ja SDXC logod on SD-3C, LLC kaubamärgid. HDMI, HDMI logo ja HighDefinition Multimedia Interface (kõrglahutusega multimeedialiides) on HDMI
Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon
Corporation’i poolt toimub litsentsi alusel.
Kõik muud käesolevas juhendis või muus Nikoni tootega tarnitavas
dokumentatsioonis mainitud kaubamärgid on nende vastavate hoidjate
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
A Vastavusmärgis
Standardeid, millele kaamera vastab, saab vaadata häälestusmenüü suvandis
Conformity marking (Vastavusmärgis) (0 71).
108
A FreeType litsents (FreeType2)
Osa sellest tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.
A MIT litsents (HarfBuzz)
Osa sellest tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kõik õigused kaitstud.
A Sertifikaadid
109
Aku tööiga
Filmitava videomaterjali pikkus või salvestatavate võtete arv täis laetud
akude korral sõltub aku seisukorrast, temperatuurist, võtetevahelisest
intervallist ja menüüde kuvamiseks kuluvast ajast. Allpool on toodud
näidisarvud EN-EL14a (1 230 mAh) akude jaoks.
• Fotod, üksikkaadri vabastusrežiim (CIPA standard 1): ligikaudu 1 200 võtet
• Videod: ligikaudu 60 minutit kiirusel 1 080/60p 2
1 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR objektiiviga järgmistes
katsetingimustes: objektiivi tsükkel lõpmatusest kuni miinimumkauguseni ning üks foto vaikesätetel iga
30 s järel; ekraan lülitati pärast foto tegemist 4 s sisse; testija ootas ooterežiimi taimeri aegumist pärast
ekraani välja lülitamist; välku kasutati täisvõimsusel igal teisel võttel. Reaalaja vaadet ei kasutatud.
2 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) vaikesätetel kaamera ja AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR
objektiiviga kaamera- ja pildindustoodete assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products Association, CIPA)
määratud tingimustel. Eraldi videod võivad olla kuni 20 minutit pikad ja suurusega kuni 4 GB; kaamera
temperatuuri tõusmisel võib salvestamine lõppeda ka enne nende piiride saavutamist.
110
Järgmised toimingud võivad lühendada aku tööiga:
• ekraani kasutamine
• päästiku hoidmine pooleldi alla vajutatult
• korduv automaatne teravustamine
• NEF (RAW) fotode tegemine
• pikad säriajad
• kaamera Bluetooth-funktsioonide kasutamine
• kaamera kasutamine koos ühendatud valiktarvikutega
• VR (stabiliseerimise) režiimi kasutamine VR-objektiividega
• korduv lähemale ja kaugemale suumimine AF-P objektiiviga.
Abinõud Nikoni EN-EL14a akude maksimaalse tööea tagamiseks:
• Hoidke akukontaktid puhtana. Määrdunud kontaktid võivad
vähendada aku jõudlust.
• Kasutage akusid kohe pärast laadimist. Kasutamata akud tühjenevad.
111
112
Garantiitingimused - Nikon Euroopa
Teeninduse Garantii
Lugupeetud Nikoni klient,
Täname teid antud Nikon toote ostmise eest. Peaks teie Nikon toode
vajama garantiiteenust võtke palun ühendust edasimüüjaga, kelle käest
te seadme ostsite või siis mõne meie Nikon Europe B.V.
müügiterritooriumil (nt Euroopa/Venemaa/jt) asuva volitatud
teenindusvõrgustiku liikmega. Täpsemalt vt:
http://www.europe-nikon.com/support
Mitte vajalike ebamugavuste vältimiseks soovitame teil kasutaja juhend
enne edasimüüja või volitatud teeninduskeskuste võrgustikuga
ühenduse võtmist hoolikalt läbi lugeda.
Teie Nikon seadmel on garantii kõikide valmistaja poolsete defektide
vastu ühe aastase perioodi vältel alates seadme ostukuupäevast. Kui
nimetatud garantiiperioodi jooksul osutub seade kas materjalidest või
koostetööst tingitult defektseks remondib meie volitatud
teeninduskeskuste võrgustik Nikon Europe B.V. müügiterritooriumil
toote ilma töö või detailide eest tasu küsimata alljärgnevatel tingimustel
ära. Nikonil on õigus (enda valikul) toode ära remontida või välja
vahetada.
1. Nimetatud garantii kehtib ainult täidetud garantiikaardi ning
ostutšeki esitamisel, kus on ära märgitud ostukuupäev, toote tüüp
ning edasimüüja nimi koos toote nimetusega. Nikonil on õigus
keelduda tasuta garantiiteenusest juhul kui ülalnimetatud
dokumente ei ole võimalik esitada või kui seal toodud info ei ole
täielik või loetav.
113
2. Antud garantii ei kata:
• tavalisest kulumisest ja kasutamisest tingitud hooldamist,
parandamist või vahetamist.
• modifikatsioone toote parendamiseks tema esialgse, kasutaja
juhendis kirjeldatud tavalise kasutamiseesmärgiga võrreldes, ilma
Nikoni poolse eelneva kirjaliku heakskiiduta.
• transpordikulusid ning kõiki transpordiriske, millised on otseselt
või kaudselt seotud toodete garantiiga.
• kõik kahjustused, millised on tingitud muudatustest või
reguleerimistest, mis võidakse tootele teha ilma Nikoni eelneva
kirjaliku heakskiiduta selleks, et seade vastaks kohalikele või
riiklikele tehnilistele standarditele, millised on kehtivad mõnes
teises riigis kui see, mille jaoks toode oli esialgselt välja töötatud ja/
või valmistatud.
3. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
• valesti kasutamisest tingitud kahjustused, sealhulgas, kuid mitte
ainult seadme mittesihipärane või kasutajajuhendis kirjeldatud
tavalisele kasutamisele mitte vastav kasutamine ning toote
hooldamine ja paigaldamine või kasutamine kasutamisriigis
kehtivatele ohutusnõuetele mitte vastavalt.
• õnnetustest tingitud kahjustused sealhulgas, kuid mitte ainult äike,
vesi, tuli, valesti kasutamine ning hoolimatus.
• tootel toodud seerianumbri või mudeli muutmine, moonutamine,
loetamatus või eemaldamine.
• volitamata teenindusorganisatsioonide või isikute poolt teostatud
remonttöödest või reguleerimistest tingitud kahjustused.
• defektid süsteemides, millesse toode on integreeritud või millega
koos teda kasutatakse.
114
4. Käesolev garantii ei oma mõju kehtivate riiklike seadustega tagatud
tarbijate seaduslikele õigustele ega ostu/müügi lepingust
tulenevatele tarbija õigusele edasimüüja vastu.
Märkus: Ülevaate kõikidest volitatud Nikoni Teeninduskeskustest leiate te
internetist aadressilt (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
115
E
L
P
Nikon D3400
M
SA
DIGITAALNE FOTOAPARAAT
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult
või osaliselt (v.a lühikeste tsitaatidena arvustustes või ülevaadetes) ilma
NIKON CORPORATION-i kirjaliku loata, on keelatud.
Kasutusjuhend
(koos garantiiga)
AMA16613
Trükitud Euroopas
Et
SB8I04(Y1)
6MB360Y1-04
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk xi).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
Et
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising