Nikon | D3400 | Nikon D3400 Täielik kasutusjuhend (üksikasjalikud juhised)

Nikon D3400 Täielik kasutusjuhend (üksikasjalikud juhised)
DIGITAALNE FOTOAPARAAT
Täielik kasutusjuhend
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk xi).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
Et
Teie pildid. Maailm. Ühenduses
Tere tulemast SnapBridge‘i — Nikoni uude, teie pildinduskogemust
rikastavasse teenuste perekonda. SnapBridge kõrvaldab Bluetooth®
madalenergia (BLE) tehnoloogiat ja spetsiaalset tarkvararakendust
kasutades barjääri teie kaamera ja ühilduva nutiseadme vahel. Teie
Nikoni kaamera ja objektiividega jäädvustatud süžeed edastatakse
nende võtmisel automaatselt nutiseadmesse. Neid on ka võimalik
kergesti üles laadida andmesalvestuse pilveteenustesse, pakkumaks
juurdepääsu kõigile teie seadmetele. Te võite jagada oma
vaimustust millal ja kus iganes soovite.
Alustamaks, laadige rakendus SnapBridge alla!
Laias valikus mugavuste kasutamiseks
laadige rakendus SnapBridge kohe oma
nutiseadmesse alla. Mõne lihtsa sammuga
ühendab see rakendus teie Nikoni
kaamerad ühilduva iPhone®, iPad® ja/või
iPod touch® seadme või
operatsioonisüsteemil Android™ töötava
nutiseadmega. SnapBridge on tasuta
saadaval Apple App Store® ja Google Play™
kaudu ning järgmiselt veebisaidilt:
http://snapbridge.nikon.com
Uusimat teavet SnapBridge’i kohta leiate oma piirkonna Nikoni
veebisaidilt (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
See SnapBridge‘i pakutav erutav pildinduskogemus…
Automaatne pildiedastus kaamerast
nutiseadmesse tänu püsiühendusele nende kahe
seadme vahel — fotode online-jagamine muutub
kergemaks kui kunagi varem
Fotode ja pisipiltide üleslaadimine
pilveteenusesse NIKON IMAGE SPACE
Valik teie pildindustegevust rikastavaid teenuseid,
sealhulgas:
• Piltidele kuni kahe tunnustusteabe kirje
(nt autoriõiguse, kommentaaride, teksti ja
logode) jäädvustamine
• Kaamera kuupäeva, kellaaja ja asukoha
andmete automaatne värskendamine
• Kaamera püsivara uuenduste vastuvõtt
i
Kaamera kõige tõhusamaks kasutuseks lugege kindlasti põhjalikult kõiki
juhiseid ning hoidke neid toote kõikide kasutajate jaoks alati käepärast.
Sümbolid ja kokkuleppemärgid
Et kergendada teie otsimisvaeva, kasutatakse järgnevaid sümboleid ja
kokkuleppemärke:
D
See ikoon tähistab ettevaatusabinõusid; teavet, mida tuleb enne
kasutamist lugeda kaamera kahjustamise vältimiseks.
A
See ikoon tähistab märkusi; teavet, millega tuleb tutvuda enne kaamera
kasutamist.
0 See ikoon tähistab viiteid käesoleva juhendi teistele lehekülgedele.
Kaamera ekraanile kuvatavad menüükirjed, valikud ja teated on näidatud paksus
kirjas.
Kaamera sätted
Käesolevas juhendis toodud selgitustes on eeldatud vaikesätete kasutamist.
A Teie turvalisuse tagamiseks
Enne kaamera esmakordset kasutamist tutvuge ohutusjuhistega peatükis „Teie
turvalisuse tagamiseks” (0 xi–xiv).
ii
Sisukord
Teie turvalisuse tagamiseks.................................................................... xi
Teatised...................................................................................................... xv
Bluetooth................................................................................................... xx
Sissejuhatus
1
Kaameraga tutvumine .............................................................................. 1
Kaamera korpus..................................................................................................... 1
Pildiotsija.................................................................................................................. 4
Režiiminupp............................................................................................................ 5
R (teabe) nupp ..................................................................................................... 6
P nupp ................................................................................................................... 11
Esimesed sammud
Kinnitage kaamera rihm ..................................................................................
Laadige aku..........................................................................................................
Sisestage aku ja mälukaart .............................................................................
Kinnitage objektiiv ............................................................................................
Kaamera häälestus ............................................................................................
Teravustage pildiotsija.....................................................................................
Käsiraamat
12
12
12
13
15
18
26
27
Kaamera menüüd: ülevaade.................................................................. 27
Kaamera menüüde kasutamine ................................................................... 28
Aku tase ja järelejäänud särituste arv.................................................. 31
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
32
„Sihi-ja-pildista” režiimid (i ja j) ....................................................... 32
Taasesituse põhivõtted........................................................................... 40
Soovimatute fotode kustutamine................................................................ 41
iii
Juhendirežiim
42
Juhend ....................................................................................................... 42
Juhendirežiimi menüüd ................................................................................... 43
Juhendi kasutamine .......................................................................................... 46
Sätete valik vastavalt objektile või olukorrale (Stseenirežiim) 48
k Portrait (Portree).................................................................................... 48
l Landscape (Maastik)............................................................................. 49
p Child (Laps).............................................................................................. 49
m Sports (Sport) .......................................................................................... 49
n Close up (Lähivõte)............................................................................... 50
o Night Portrait (Öine portree)............................................................. 50
Eriefektid
51
% Night Vision (Öine nägemine) .......................................................... 52
S Super Vivid (Üliergas)........................................................................... 52
T Pop ............................................................................................................ 52
U Photo Illustration (Fotoillustratsioon)............................................ 53
' Toy Camera Effect (Mängukaamera efekt) ................................... 53
( Miniature Effect (Pisipildi efekt)....................................................... 53
3 Selective Color (Selektiivne värv) .................................................... 54
1 Silhouette (Siluett) ................................................................................ 54
2 High Key (Hele tonaalsus) .................................................................. 54
3 Low Key (Tume tonaalsus) ................................................................. 55
Võimalikud valikud reaalaja vaates.............................................................. 56
Veel pildistamisest
Vabastusrežiimi valimine.......................................................................
Pidev pildistamine (valangurežiim) .....................................................
Vaikne katiku vabastus ..........................................................................
Taimeri režiim...........................................................................................
iv
62
62
63
65
66
Teravustamine.......................................................................................... 69
Teravustamisrežiim ........................................................................................... 69
Automaatse teravustamise ala režiim ........................................................ 74
Teravustamise lukustus ................................................................................... 79
Käsitsi teravustamine ....................................................................................... 81
Pildi kvaliteet ja suurus........................................................................... 84
Pildikvaliteet ........................................................................................................ 84
Pildi suurus ........................................................................................................... 86
Sisseehitatud välgu kasutamine ........................................................... 87
Automaatse avanemisega režiimid............................................................. 87
Käsitsi avamisrežiimid ...................................................................................... 89
ISO-tundlikkus .......................................................................................... 93
Kaugjuhtimispuldi abil pildistamine.................................................... 95
Valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi kasutamine.................................... 95
Režiimid P, S, A ja M
98
Säriaeg ja ava............................................................................................ 98
Režiim P (Programmeeritud automaatne)................................................ 99
Režiim S (Automaatne katiku prioriteet)................................................. 101
Režiim A (Avaprioriteediga automaatrežiim) ........................................ 103
Režiim M (Käsitsi) ............................................................................................. 105
Pikaajalised säritused (ainult režiimis M)................................................. 107
Säritus....................................................................................................... 111
Mõõtmine ........................................................................................................... 111
Automaatse särituse lukk.............................................................................. 113
Särikompensatsioon ....................................................................................... 115
Välgu kompenseerimine ............................................................................... 117
Heledalt valgustatud ja varjus olevate detailide säilitamine ........ 119
Aktiivne D-Lighting......................................................................................... 119
v
Valge tasakaal ........................................................................................ 121
Valge tasakaalu peenhäälestus .................................................................. 124
Käsitsi eelseadistus.......................................................................................... 126
Picture Controlid ................................................................................... 132
Picture Controli valimine .............................................................................. 132
Picture Controlide muutmine ..................................................................... 134
Videote salvestamine ja vaatamine
138
Videote salvestamine ........................................................................... 138
Videosätted........................................................................................................ 141
Videote vaatamine ................................................................................ 144
Videote redigeerimine ......................................................................... 146
Videote trimmimine ....................................................................................... 146
Valitud kaadrite salvestamine..................................................................... 150
Taasesitus ja kustutamine
152
Täiskaadris taasesitus ........................................................................... 152
Pisipildi taasesitus ........................................................................................... 153
Kalendri taasesitus .......................................................................................... 154
P nupp ................................................................................................................. 155
Fototeave ................................................................................................ 156
Üksikasjalisemalt: taasesitussuum..................................................... 165
Fotode kaitsmine kustutamise eest................................................... 168
Piltide hindamine .................................................................................. 169
Üksikute piltide hindamine.......................................................................... 169
Mitmete piltide hindamine .......................................................................... 170
Fotode kustutamine.............................................................................. 171
Taasesituse ajal................................................................................................. 171
Taasesitusmenüü............................................................................................. 172
Slaidiesitused ......................................................................................... 174
Slaidiesituse valikud ....................................................................................... 176
vi
Ühendused
177
ViewNX-i installimine ............................................................................ 177
Piltide arvutisse kopeerimine.............................................................. 178
Fotode printimine.................................................................................. 181
Printeri ühendamine....................................................................................... 181
Piltide printimine ükshaaval ........................................................................ 182
Mitme pildi printimine ................................................................................... 183
Piltide vaatamine televiisoris .............................................................. 184
Kaamera menüüd
186
D Taasesitusmenüü: Pildihaldus ........................................................... 186
Taasesitusmenüü valikud ............................................................................. 186
Playback Folder (Taasesituskaust)..................................................... 187
Playback Display Options (Taasesituse kuvavalikud) ................. 187
Image Review (Pildi ülevaatus)........................................................... 188
Auto Image Rotation (Pildi automaatne pööramine)................. 188
Rotate Tall (Pööra portreeformaati).................................................. 189
Select to Send to Smart Device (Valida nutiseadmesse
saatmiseks) ........................................................................................... 189
C Võttemenüü: Võttesuvandid................................................................ 190
Võttemenüü valikud ....................................................................................... 190
Reset Shooting Menu (Võttemenüü lähtestus) ............................ 192
ISO Sensitivity Settings (ISO-tundlikkuse sätted)......................... 192
Color Space (Värviruum) ....................................................................... 194
Noise Reduction (Müravähendus)..................................................... 195
Vignette Control (Vinjeti reguleerimine) ........................................ 195
Auto Distortion Control (Automaatne venituse juhtimine)..... 196
Built-in AF-assist Illuminator (Sisseehitatud automaatse
teravustamise abi valgusti)............................................................. 196
Flash Cntrl for Built-in Flash/Optional Flash
(Sisseehitatud välgu/valikulise välklambi juhtimine)............ 197
Optical VR (Optiline stabiliseerimine) .............................................. 198
vii
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus ................................................... 199
Häälestusmenüü valikud .............................................................................. 199
Reset Setup Options (Häälestussuvandite lähtestus) ................ 201
Format Memory Card (Mälukaardi vormindamine).................... 201
Date Stamp (Kuupäevatempel).......................................................... 202
Time Zone and Date (Ajavöönd ja kuupäev) ................................ 205
Language (Keel)....................................................................................... 205
Monitor Brightness (Ekraani eredus)................................................ 205
Info Display Format (Teabekuva vorming) .................................... 206
Auto Info Display (Automaatne teabeekraan).............................. 206
Auto off Timers (Automaatse väljalülituse taimerid) ................. 207
Self-Timer (Taimer) ................................................................................. 208
Remote on Duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3))...... 208
Image Dust Off Ref Photo (Pildilt tolmutäppide eemalduse
võrdlusfoto).......................................................................................... 209
Image Comment (Pildi kommentaar) .............................................. 211
Copyright Information (Autoriõiguse teave) ................................ 212
Beep (Piiks) ................................................................................................ 213
Flicker Reduction (Väreluse vähendamine) ................................... 213
Buttons (Nupud) ...................................................................................... 214
Rangefinder (Kaugusemõõtja) ........................................................... 216
Manual Focus Ring in AF Mode (Käsitsi teravustamise
rõngas automaatse teravustamise režiimis)............................. 217
File Number Sequence (Failinumbri järjestus) ............................. 218
Storage Folder (Hoiukaust).................................................................. 219
File Naming (Failide nimetamine)..................................................... 221
Location Data (Asukohaandmed) ..................................................... 221
Airplane Mode (Lennukirežiim).......................................................... 222
Connect to Smart Device (Ühendamine nutiseadmega).......... 222
Send to Smart Device (Auto) (Saata nutiseadmesse
(automaatne))...................................................................................... 223
Bluetooth ................................................................................................... 223
Eye-Fi Upload (Eye-Fi üleslaadimine)............................................... 224
Conformity Marking (Vastavusmärgis)............................................ 225
Slot Empty Release Lock (Vabastuse lukustus tühja
pilu korral)............................................................................................. 226
Reset All Settings (Kõikide sätete lähtestus) ................................. 226
Firmware Version (Püsivara versioon) ............................................. 226
viii
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine............................ 227
Retušeerimismenüü valikud ........................................................................ 227
Retušeeritud koopiate loomine.................................................................. 228
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) töötlus) ................................... 230
Trim (Trimmimine) .................................................................................. 232
Resize (Suuruse muutmine)................................................................. 233
D-Lighting .................................................................................................. 235
Quick Retouch (Kiirretušeerimine) .................................................... 236
Red-Eye Correction (Punasilmsuse korrigeerimine) ................... 236
Straighten (Sirgestamine)..................................................................... 237
Distortion Control (Moonutuse juhtimine).................................... 237
Perspective Control (Perspektiivi juhtimine)................................. 238
Fisheye (Kalasilm-objektiiv) ................................................................. 238
Filter Effects (Filtriefektid)..................................................................... 239
Monochrome (Ühevärviline) ............................................................... 240
Image Overlay (Pildi ülekate) .............................................................. 241
Color Outline (Värvikontuur)............................................................... 243
Photo Illustration (Fotoillustratsioon).............................................. 244
Color Sketch (Värviskits)........................................................................ 244
Miniature Effect (Pisipildi efekt) ......................................................... 245
Selective Color (Selektiivne värv)....................................................... 246
Painting (Maal) ......................................................................................... 248
Side-by-side Comparison (Kõrvutamine)........................................ 249
m Viimased sätted ................................................................................. 251
Tehnilised märkused
252
Ühilduvad objektiivid ........................................................................... 252
Ühilduvad CPU-objektiivid........................................................................... 252
Ühilduvad mitte-CPU objektiivid ............................................................... 254
Nikoni Loovvalgustussüsteem (Creative Lighting System,
CLS) ..................................................................................................... 262
Muud tarvikud ........................................................................................ 267
Toitepistmiku ja vahelduvvooluadapteri ühendamine ..................... 270
ix
Kaamera eest hoolitsemine................................................................. 272
Hoiustamine ...................................................................................................... 272
Puhastamine...................................................................................................... 272
Pildianduri puhastamine............................................................................... 273
Kaamera ja aku eest hoolitsemine: ettevaatusabinõud ................ 276
Kasutatavad sätted ............................................................................... 281
Rikkeotsing ............................................................................................. 282
Aku/kuva............................................................................................................. 282
Pildistamine (kõik režiimid).......................................................................... 283
Pildistamine (P, S, A, M)................................................................................ 287
Taasesitus ........................................................................................................... 288
Bluetooth............................................................................................................ 289
Mitmesugust ..................................................................................................... 289
Veateated................................................................................................ 290
Tehnilised andmed................................................................................ 295
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR ja
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G objektiivid ................... 306
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR ja
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED objektiivid........... 312
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5,6G ED VR II objektiivid ........... 317
Mälukaardi maht ................................................................................... 323
Aku tööiga............................................................................................... 324
Indeks....................................................................................................... 326
x
Teie turvalisuse tagamiseks
Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote
kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.
Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.
OHTLIK. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa suure ohu
surma või raskete vigastuste tekkeks.
HOIATUS. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda surma
või raske vigastusega.
ETTEVAATUST. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
vigastuse või varalise kahjuga.
HOIATUS
• Mitte kasutafa kõndimise või mootorsõiduki juhtimise ajal.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid
vigastusi.
• Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage
mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.
• Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või
ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.
Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.
• Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut märgade
kätega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.
• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini või
aerosoolide läheduses.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse või süttimisega.
xi
• Ärge vaadake läbi objektiivi või kaamera otse päikesesse või muusse ereda
valguse allikasse.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada nägemiskahjustust.
• Ärge suunake välku või automaatse teravustamise abi valgustit mootorsõiduki
juhi suunas.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega.
Lisaks pidage silmas, et väikesed osad kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on
selle toote mistahes osa alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Ärge kasutage akusid, laadijaid või vahelduvvooluadaptereid, mis ei ole
spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega
kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate ja vahelduvvooluadapterite
kasutamisel vältige alljärgnevat.
- Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake ega
painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning ärge
laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.
- Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või
adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või
vahelduvvooluadapteri kasutamisel.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga kohtades.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või külmakahjustusega.
ETTEVAATUST
• Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele
suunatuna.
Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada toote siseosi.
Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt kaugel.
Kaadril lähedal paikneva päikese korral võib kaamerasse fookustatud päikesevalgus
süttimist põhjustada.
xii
• Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage see toode välja. Blokeerige
juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus juhtmevabade seadmete kasutamine
on keelatud.
Antud toote tekitatav raadiosageduskiirgus võib häirida seadmestiku tööd lennukil või
haiglates või teistes meditsiiniasutustes.
• Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei
kasutata.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
• Ärge puudutage objektiivi liikuvaid osi ega muid liikuvaid osi.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastusega.
• Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus
läheduses.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.
• Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse, nt
suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
OHTLIK (Akud)
• Vältige akude väärkäitlemist.
Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist,
ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
- Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
- Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
- Mitte lahti võtta.
- Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude
metallesemetega puudutades.
- Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
• Ärge üritage EN-EL14a akusid laadida selleks mitte spetsiaalselt ettenähtud
laadijate abil.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist,
lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning
pöörduge viivitamatult arsti poole.
Tegevusega viivitamine võib lõppeda silmavigastustega.
xiii
HOIATUS (Akud)
• Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas.
Kui laps on aku/patarei alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge kastke akusid vette ja kaitske neid vihma eest.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
Toote märjaks saamisel kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.
• Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel
katkestage kasutamine viivitamatult. Kui EN-EL14a akude laadimine ei lõpe
ettenähtud aja jooksul, lõpetage nende laadimine.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist,
ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Isoleerige aku klemmid enne kõrvaldamist teibiga.
Metallobjektide kokkupuude klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist,
lõhkemist või süttimist. Andke akud korduvkasutusse või kõrvaldage need kooskõlas
kohalike eeskirjadega.
• Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda
viivitamatult rohke puhta veega.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda nahaärritusega.
xiv
Teatised
• Kaasasoleva kasutusjuhendi mitte ühtegi
osa ei tohi reprodutseerida, edastada,
ümber kirjutada, kopeerida ega tõlkida
ühtegi keelde üheski vormis, ühelgi viisil
ilma Nikoni eelneva kirjaliku loata.
• Nikon jätab endale õiguse muuta
käesolevates juhendites kirjeldatud
riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ning ilma eelneva
etteteatamiseta.
• Nikonit ei saa süüdistada kahjus, mis
tuleneb antud toote kasutamisel.
• Kuigi on püütud teha kõik, et info antud
kasutusjuhendites on täpne ning õige,
oleks tänuväärne, kui tooksite oma
kohalikule ametlikule Nikoni esindajale
välja ükskõik mis vigu või väljajätmisi
antud dokumendis.
Teated Euroopa klientidele
HOIATUS: PATAREI/AKU ASENDAMISEL EBAÕIGE TÜÜBIGA ESINEB PLAHVATUSOHT.
KASUTATUD PATAREID/AKUD TULEB LIKVIDEERIDA VASTAVALT JUHISTELE.
See sümbol näitab, et elektrija elektroonikaseadmestik
tuleb koguda eraldi.
See patareil/akul olev sümbol
osutab, et patareid/akud
tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes
Euroopa riikide kasutajatele:
• Antud toodet tuleb
utiliseerida selleks ettenähtud
kogumispunktides. Ärge visake seda
majapidamisjäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab
säilitada loodusvarasid ning ära hoida
ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud
võimalikke negatiivseid tagajärgi
inimtervisele ja keskkonnale.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust
edasimüüja või vastava kohaliku
ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
Alljärgnev kehtib üksnes
Euroopa riikide kasutajatele:
• Kõik patareid/akud, olenemata sellest, kas
nad on märgitud selle sümboliga või
mitte, tuleb kogumiseks viia eraldi
sobivasse kogumispunkti. Ärge visake
neid majapidamisjäätmete hulka.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust
edasimüüja või vastava kohaliku
ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
xv
Kopeerimise ja paljundamise keelu teatis
Pidage silmas, et skanneri, digitaalkaamera või muu seadme abil digitaalselt kopeeritud
või reprodutseeritud materjali omamine võib samuti osutuda seaduse järgi karistatavaks.
• Kirjed, mille kopeerimine või paljundamine on
• Teatud koopiate ning reproduktsioonide hoiatus
seaduse järgi keelatud
Valitsus on välja andnud hoiatuse
Ärge kopeerige ega reprodutseerige
erafirmade poolt väljastatud
paberraha, münte, väärtpabereid, riigi või väärtpaberite (aktsiad, arved, tšekid,
omavalitsuse võlakirju, isegi kui koopiad
kingisertifikaadid jne), kuukaartide või
või reproduktsioonid on varustatud
kupongide kopeerimise või
märgisega „Näidis”.
reprodutseerimise kohta v.a minimaalselt
Välisriigis käibel oleva paberraha, müntide vajalik hulk koopiaid ettevõtte tööalaseks
kasutuseks. Samuti ei tohi kopeerida või
või väärtpaberite kopeerimine või
reprodutseerida valitsuse poolt
reprodutseerimine on keelatud.
väljastatud passe, ametiasutuste ja
Keelatud on valitsuse poolt välja antud
eraühenduste väljastatud lubasid, IDkasutamata postmarkide või postkaartide kaarte ning pileteid nagu näiteks
kopeerimine või reprodutseerimine ilma
pääsmed ja lõunatalongid.
riigiasutuse eelneva loata.
• Järgige autoriõiguse teatiseid
Keelatud on valitsuse poolt välja antud
Autoriõiguse seaduse järgi on keelatud
markide ja seaduses ettenähtud
autorõigusega kaitstud teostest antud
sertifitseeritud dokumentide kopeerimine kaameraga tehtud fotode või salvestuste
ja reprodutseerimine.
kasutamine ilma autoriõiguse hoidja
loata. Erandid kehtivad isiklikule
kasutusele, kuid pidage silmas, et näituste
või etenduste fotode või salvestuste jaoks
võib ka isiklik kasutus olla piiratud.
xvi
Andmekandjate kõrvaldamine
Pidage silmas, et piltide kustutamine või mälukaardi või muu andmekandja
vormindamine ei kustuta andmekandjalt esialgseid pildiandmeid lõplikult. Kustutatud
faile saab mõnikord ära visatud andmekandjatelt taastada, kasutades müügil olevat
tarkvara, võimaldades nii isiklike pildiandmete kuritahtlikku kasutamist. Selliste andmete
privaatsuse tagamise eest vastutab kasutaja.
Enne andmekandja ära viskamist või selle teisele isikule üle andmist kustutage müügil
oleva kustutustarkvara abil kõik andmed või vormindage seade ning täitke see isiklikku
teavet mittesisaldavate piltidega (nt pildid selgest taevast). Vigastuste vältimiseks
andmekandjate füüsilisel hävitamisel toimige ettevaatlikult.
Enne kaamera ära viskamist või selle teisele isikule üle andmist kustutage samuti kaamera
häälestusmenüü valikuga Reset all settings (Lähtesta kõik sätted) kõik isiklikud
võrguandmed.
AVC Patent Portfolio License
SEE TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE'I ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA
MITTEKAUBANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS (i) VIDEO KODEERIMISEKS VASTAVUSES AVC
STANDARDIGA ("AVC VIDEO") JA/VÕI (ii) SELLISE AVC VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE KODEERIS
TARBIJA SEOSES ISIKLIKU JA MITTEKAUBANDUSLIKU TEGEVUSEGA JA/VÕI MIS SAADI AVC VIDEOTE
LEVITAMISE LITSENTSI OMAVALT TEENUSEPAKKUJALT. ÜHTEGI LITSENTSI EI ANTA JA ÜKSKI LEPING EI
SISALDA TINGIMUSI MUUOTSTARBELISEKS KASUTAMISEKS. TÄIENDAVAT TEAVET VÕITE SAADA
ETTEVÕTTELT MPEG LA, L.L.C. VT http://www.mpegla.com
xvii
Kasutage ainult Nikoni kaubamärgiga elektroonikatarvikuid
Nikoni kaamerad on konstrueeritud vastavalt kõige kõrgematele standarditele ja
sisaldavad keerulist elektroonikat. Ainult Nikoni elektroonikatarvikud (sh laadijad, akud,
vahelduvvooluadaptrid ja välklambid), mis on Nikoni sertifitseeritud antud Nikoni
digikaameraga kasutamiseks, on välja töötatud ja kontrollitud töötamaks vastavalt selle
elektroonika töö- ja ohutusnõuetele.
Mitte-Nikoni elektroonikatarvikute kasutamine võib kaamerat
kahjustada ning tühistada teie Nikoni garantii. Kolmandate tootjate,
ilma paremal kujutatud Nikoni turvahologrammita liitium-ioonakude
kasutamine võib segada kaamera normaalset tööd ning põhjustada
akude ülekuumenemist, süttimist, purunemist või lekkimist.
Nikoni lisatarvikute kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust kohaliku Nikoni
müügiesindajaga.
xviii
D Kasutage ainult Nikoni kaubamärgi tarvikuid
Ainult Nikoni tootemärgi tarvikud, mille Nikon on sertifitseerinud just teie Nikoni
digitaalkaameraga kasutamiseks, on välja töötatud ja näidanud ennast
töökindlatena, lähtuvalt kasutusohutuse nõuetest. MITTE-NIKONI TARVIKUTE
KASUTAMINE VÕIB KAAMERAT KAHJUSTADA JA TÜHISTADA TEIE NIKONI GARANTII.
A Enne tähtsate piltide tegemist
Enne piltide tegemist olulistel sündmustel (nagu pulmad või enne kaamera
kaasa võtmist reisile), tehke proovipildistamine, et veenduda kaamera töökorras
olemises. Nikon ei vastuta kahjustuste või kaotatud kasumi eest, mis võivad olla
põhjustatud seadme tõrgetest.
A Elukestev õpe
Osana Nikoni „Elukestva õppe” programmi raames pakutavast tooteabist ja koolitusest on pidevalt uuendatav informatsioon saadaval järgmistel
veebisaitidel:
• Kasutajatele USAs: http://www.nikonusa.com/
• Kasutajatele Euroopas ja Aafrikas: http://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajatele Aasias, Okeaanias ja Lähis-Idas: http://www.nikon-asia.com/
Külastage neid lehekülgi, et pidada sammu uusimate näpunäidete,
tooteinformatsiooni, vastustega korduma kippuvatele küsimustele ning üldise
infoga digitaalfotograafia kohta. Lisainfo võib olla saadaval Nikoni esindajalt teie
piirkonnas. Külastage järgmist veebilehte kontaktinformatsiooni saamiseks:
http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Antud toode allub Ameerika Ühendriikide ekspordiameti eeskirjadele (EAR). Ameerika
Ühendriikide valitsuse luba ei ole nõutav eksportimiseks riikidesse, mida ei ole siin
loetletud; luba eeldavad riigid nagu Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (nimekiri
võib muutuda) on siiani kuulunud embargo või erireguleerimise alla.
Juhtmevabade seadmete kasutamine võib olla keelatud mõnedes riikides või
piirkondades. Võtke ühendust Nikoni ametliku esindajaga enne toote juhtmevabade
funktsioonide kasutamist väljaspool osturiiki.
xx
Teatised Euroopa klientidele
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp D3400 raadioseade
vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Turvalisus
Kuigi antud toote üheks eeliseks on võimalus vabalt ühenduda juhtmevabaks
andmevahetuseks kogu selle sideulatuses, on aktiveerimata andmeturbe korral
võimalikud järgmised juhtumid.
• Andmevargus: Pahatahtlikud kolmandad isikud võivad sekkuda juhtmevabasse
andmevahetusse ning varastada kasutajatunnuseid, paroole ja muid isikuandmeid.
• Volitamata juurdepääs: Volitamata kasutajad võivad saada juurdepääsu võrku ning
muuta andmeid või sooritada teisi pahatahtlike toiminguid. Pidage silmas, et
juhtmevabade võrkude ehitus võimaldab spetsialiseeritud rünnakuga saavutada
juurdepääs ka aktiveeritud andmeturbe korral.
• Turvamata võrgud: avatud võrkudesse ühendamisega kaasneb volitamata juurdepääsu
risk. Kasutage ainult turvalisi võrke.
xxi
xxii
Sissejuhatus
Kaameraga tutvumine
Võtke mõni minut aega ja tutvuge kaamera nuppude ja kuvadega. Ehk
on abiks, kui märgite selle jaotise järjehoidjaga ja vaatate seda aeg-ajalt
ülejäänud juhendit lugedes.
Kaamera korpus
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Video salvestusnupp........................... 139
8 Käsuvaliku nupp
2 Toitelüliti.................................................. 19
9 Režiiminupp ...............................................5
3 Päästik ................................................35, 36 10 A/L nupp................. 80, 113, 168, 215
4 E/N nupp........................... 106, 116, 117 11 Tarvikupesa (valikuliste välklampide
jaoks) ............................................ 262, 268
5 R (teabe) nupp .......................... 6, 8, 143
6 Kaamera rihma avad ............................. 12 12 Fookustasandi märgis (E) .................. 82
7 Kõlar
D Kõlar
Ärge paigutage kõlarit magnetkandjate lähedusse. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib kahjustada magnetkandjatele salvestatud andmeid.
Sissejuhatus
1
2
1
3
4
14
9
5
13
6
10
11
12
15
7
8
1 Automaatse teravustamise abi
8
valgusti........................................... 73, 196 9
Taimeri tuli............................................... 67
Punasilmsuse vähendamise
tuli ......................................................88, 90 10
2 Sisseehitatud välk.................................. 87 11
Paigaldusmärk ........................................ 15
Kaugjuhtimispuldi ML-L3 infrapuna
vastuvõtja............................................... 96
CPU-kontaktid
Peegel ..................................................... 274
3 M/ Y nupp..............................87, 89, 117 12 Objektiivi paigaldus ........................15, 82
4 Mikrofon........................................ 139, 141 13 Korpuse kaas .................................. 15, 268
5 Ühenduse kate
14 USB-pistmik.................................. 178, 181
6 Fn nupp................................................... 214 15 HDMI pistmik ........................................ 184
7 Objektiivi vabastusnupp ...................... 16
D Sulgege ühenduse kate
Sulgege ühenduse kate, kui pistmikke ei kasutata. Pistmikesse sattunud
võõrollus võib häirida andmeedastust.
2
Sissejuhatus
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Pildiotsija kummist kate....................... 68 13 O nupp ............................................ 41, 171
2 Pildiotsija okulaar ....................... 4, 26, 68 14 Mälukaardi juurdepääsu tuli .........14, 36
3 Dioptri reguleerimise nupp................. 26 15 Akupesa katte lukk ..........................13, 14
4 K nupp........................................... 40, 152 16 Akupesa kate.....................................13, 14
5 G nupp....................................... 27, 186 17 I/E/# nupp ................62, 63, 65, 66, 95
6 X nupp ................................................... 165 18 Statiivi pesa
7 W/Q nupp ............................ 28, 153, 165 19 Ekraan .......................... 6, 32, 40, 138, 152
8 P nupp............................................. 11, 155 20 Aku lukk..............................................13, 14
9 a nupp........................................... 32, 138 21 Toitepistmiku kate valikulise
toitepistmiku jaoks............................. 270
10 J (OK) nupp........................................... 28
11 Mitmikvalija............................................. 28
12 Mälukaardi pilu kate .......................13, 14
Sissejuhatus
3
Pildiotsija
1 Fookuspunktid ................... 26, 34, 74, 76
2 Teravustamisе näidik ......................35, 82
9 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1 000
särituse jaoks)........................................ 31
3 Automaatse särituse (AE)
luku näidik............................................ 113
10 Välklambi valmisoleku näidik ............. 38
4 Säriaeg.................................... 98, 101, 105
12 Säritusnäidik..........................................106
Särikompensatsiooni kuva ................115
Elektrooniline kaugusemõõtja ......... 216
5 Ava (f-arv) .............................. 98, 103, 105
6 Eriefektide režiimi näidik ..................... 51
7 Aku tühjenemise hoiatus..................... 31
8 Järelejäänud särituste arv.................... 31
Järelejäänud võtete arv enne
mälupuhvri täitumist........................... 64
Valge tasakaalu salvestamise
näidik............................................ 126, 127
Särikompensatsiooni väärtus ........... 115
Välgu kompenseerimisväärtus......... 117
ISO-tundlikkus ............................... 93, 192
11 Paindliku programmi näidik.............. 100
13 Välgu kompenseerimise näidik ........117
14 Särikompensatsiooni näidik.............. 115
15 Automaatse ISO-tundlikkuse
näidik .....................................................193
16 Hoiatusnäidik........................................ 290
Märkus: kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud
helendavatena.
4
Sissejuhatus
Režiiminupp
Kaamera võimaldab valida järgmiste võtterežiimide ja g režiimi
vahel:
Režiimid P, S, A ja M
• P—Programmeeritud automaatne (0 99)
• S—Automaatne katiku prioriteet (0 101)
• A—Avaprioriteediga automaatrežiim (0 103)
• M—Käsitsi (0 105)
Eriefektide režiimid (0 51)
g režiim (0 42)
Automaatrežiimid
• i Automaatne (0 32)
• j Automaatne (ilma välguta) (0 32)
Stseenirežiimid
• k Portree (0 48)
• l Maastik (0 49)
• p Laps (0 49)
• m Sport (0 49)
• n Lähivõte (0 50)
• o Öine portree (0 50)
Sissejuhatus
5
R (teabe) nupp
Vajutage R nuppu teabeekraani vaatamiseks või läbi kuvasuvandite
kerimiseks.
❚❚ Pildiotsijaga pildistamine
Vajutage R nuppu ekraanil säriaja, ava,
järelejäänud särituste arvu, automaatse
teravustamise ala režiimi ja muu võtteteabe
vaatamiseks.
R nupp
1 Võtterežiim
i automaatne/
j automaatne (ilma välguta) ..... 32
Stseenirežiimid................................ 48
Eriefektide režiim ............................ 51
Režiimid P, S, A ja M......................... 98
2 Eye-Fi ühenduse näidik ...................... 224
3 Bluetooth-ühenduse näidik ....... 20, 223
Lennukirežiim ....................................... 222
6
Sissejuhatus
4 Vinjeti reguleerimise näidik .............. 195
5 Kuupäevatempli näidik ...................... 202
6 Stabiliseerimise näidik.......................... 17
7 Välklambi juhtimise näidik ................ 197
Välgu kompenseerimise näidik
valikuliste välklampide jaoks........... 265
8 Vabastusrežiim ....................................... 62
9 „Piiksu” näidik ....................................... 213
10 Ava (f-arv) .............................. 98, 103, 105 16 Järelejäänud särituste arv.................... 31
Ava näidik ..................................... 104, 106
Valge tasakaalu salvestamise
näidik..................................................... 126
11 Säriaeg.................................... 98, 101, 105
Säriaja näidik................................ 102, 106 17 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1 000
särituse jaoks)........................................ 31
12 Automaatse särituse (AE)
luku näidik............................................ 113 18 Säritusnäidik.......................................... 106
Särikompensatsiooni näidik..............115
13 Automaatse teravustamise ala
režiimi näidik ......................................... 74 19 Abi ikoon................................................290
Fookuspunkt ........................................... 76
14 Aku näidik................................................ 31
15 ISO-tundlikkus ........................................ 93
ISO-tundlikkuse näidik ................ 93, 194
Automaatse ISO-tundlikkuse
näidik..................................................... 193
Märkus: kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud
helendavatena.
A Ekraani väljalülitamine
Ekraanilt võtteteabe kõrvaldamiseks vajutage R nuppu või vajutage päästik
pooleldi alla. Ekraan lülitub automaatselt välja tegevuse puudumisel u 8 sekundi
jooksul (ekraani väljalülitamise viivituse valikut vt Auto off timers (Automaatse
väljalülituse taimerid), lk 207).
Sissejuhatus
7
❚❚ Reaalaja vaade ja videorežiim
Reaalaja vaate alustamiseks vajutage
pildiotsijaga pildistamise ajal a nuppu. Edasi
võite vajutada R nuppu läbi kuvasuvandite
kerimiseks, nii nagu allpool näidatud.
a nupp
R nupp
Foto näidikute kuvamine
Video näidikute kuvamine
(0 138, 143) *
Kadreerimisruudustik*
Näidikute varjamine*
* Videosalvestusel kuvatakse salvestatavat ala näitav kärbe; ringiga ümbritsetud
alad tähistavad videokaadri kärpe ääri (video näidikute kuvamisel varjutatakse
videokaadri kärpest väljapoole jääv ala hallilt).
8
Sissejuhatus
Reaalaja vaate kuva
Element
q Võtterežiim
w
Käsitsi videosätete
näidik
e Järelejäänud aeg
r
Tuulemüra
vähendamine
t
Mikrofoni
tundlikkus
0
32, 48,
51, 98
Kirjeldus
Jooksvalt režiiminupuga valitud režiim.
Kuvatakse On (Sees) valikul punktis Manual
movie settings (Käsitsi videosätted) režiimis M.
Aeg, mis on jäänud reaalaja vaate automaatse
lõppemiseni. Kuvatakse, kui pildistamise lõpuni
on jäänud 30 s või vähem.
Kuvatakse On (Sees) valikul võttemenüü punktis
Movie settings (Videosätted) > Wind noise
reduction (Tuulemüra vähendamine).
Mikrofoni tundlikkus videosalvestuseks.
10
142
141
Helitase helisalvestuse jaoks. Kui tase on liiga
kõrge, kuvatakse punaselt; reguleerige vastavalt
mikrofoni tundlikkust.
u Video kaadri suurus Videorežiimis salvestatud videote kaadri suurus.
i Teravustamisrežiim Jooksev teravustamisrežiim.
Automaatse
o teravustamise ala Jooksev automaatse teravustamise ala režiim.
režiim
y Helitase
142
141
141
70
75
Sissejuhatus
9
Element
Järelejäänud aeg
!0
(videorežiim)
„Video puudub”
!1
ikoon
!2 Fookuspunkt
!3 Säritusnäidik
Kirjeldus
0
Järelejäänud aeg videorežiimis.
139
Näitab, et videoid ei ole võimalik salvestada.
—
Jooksev fookuspunkt. Kuva oleneb automaatse
teravustamise ala režiimi valikust (0 75).
Näitab foto ala- või ülesäritust jooksval
seadistusel (ainult režiimis M).
75
106
Märkus: kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud
helendavatena.
D Mahaloenduskuva
30 sekundit enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist kuvatakse
mahaloendamine (0 9); taimer muutub punaseks 5 sekundit enne automaatse
väljalülituse taimeri aegumist (0 207) või enne reaalaja vaate automaatset
lõpetamist sisemiste vooluahelate kaitseks. Võtteoludest olenevalt võib taimer
ilmuda kohe reaalaja vaate valimisel. Video salvestamine lõpetatakse
automaatselt taimeri aegumisel, olenemata järelejäänud salvestusajast.
10 Sissejuhatus
P nupp
Sätete muutmiseks teabeekraani allservas
vajutage P nuppu, tõstke vastavad kirjed
mitmikvalijaga esile ning vajutage J
esiletõstetud kirje valikute vaatamiseks.
Samuti võite sätete muutmiseks vajutada
reaalaja vaates P nuppu.
• Image quality (Pildikvaliteet) (0 84)
P nupp
• Image size (Pildi suurus) (0 86)
• White balance (Valge tasakaal) (0 121)
• Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
(0 119)
• Flash mode (Välgurežiim) (0 88, 90)
• ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) (0 93)
• Focus mode (Teravustamisrežiim) (0 69)
• AF-area mode (Automaatse
teravustamise ala režiim) (0 74)
• Metering (Mõõtmine) (0 111)
• Set Picture Control (Picture Controli seade) (0 132)
• Flash compensation (Välgu kompenseerimine) (0 117)
• Exposure compensation (Särikompensatsioon) (0 115)
Sissejuhatus 11
Esimesed sammud
Kinnitage kaamera rihm
Kinnitage rihm kindlalt kaamera kahte kinnitusaasa.
Laadige aku
Kaasasoleva pistikuadapteri korral tõstke seinapistik ja ühendage
pistikuadapter, nii nagu all vasakul kujutatud, jälgides, et pistik oleks
lõpuni sisestatud. Sisestage aku ja ühendage laadija. Täielikult
tühjenenud aku laadimiseks kulub umbes üks tund ja 50 minutit.
Aku laeb
Laadimine lõppenud
D Aku ja laadija
Lugege ja järgige hoiatusi ja ettevaatusmärkusi lk xi–xiv ja 276–280 käesolevas
juhendis.
12 Esimesed sammud
Sisestage aku ja mälukaart
Enne aku või mälukaartide sisestamist või eemaldamist veenduge, et
toitelüliti on asendis OFF (VÄLJAS). Sisestage aku vastavalt joonisele,
surudes aku abil oranži aku luku ühele küljele. Lõpuni sisestamisel
lukustab lukk aku kohale.
Aku lukk
Libistage mälukaarti joonisel kujutatud asendis hoides sisse, kuni see
kohale klõpsatab.
A Kella aku
Kaamera kell on varustatud eraldi laetava toiteallikaga, mida laetakse vastavalt
vajadusele paigaldatud põhiaku korral. Kolmepäevasest laadimisest piisab kella
tööks umbes kuu aja jooksul. Kui kaamera sisselülitamisel kuvatakse
hoiatusteade, et kell on seadmata, on kella aku tühjenenud ja kell lähtestatud.
Seadke kell õigele ajale ja kuupäevale.
Esimesed sammud 13
❚❚ Aku ja mälukaartide eemaldamine
Aku eemaldamine
Aku eemaldamiseks lülitage kaamera välja ja
avage akupesa kate. Vajutage aku lukku aku
vabastamiseks noolega näidatud suunas ja
eemaldage seejärel aku käega.
Mälukaartide eemaldamine
Kui mälukaardi juurdepääsu tuli on kustunud,
lülitage kaamera välja, avage mälukaardi pilu
kate ning vajutage kaardile selle väljutamiseks
(q). Kaardi saab seejärel eemaldada käega
(w).
D Mälukaardid
• Mälukaardid võivad pärast kasutamist osutuda kuumaks. Toimige
mälukaartide kaamerast eemaldamisel ettevaatlikult.
• Ärge eemaldage mälukaarte kaamerast, lülitage kaamerat välja ega eemaldage
või lahutage toiteallikat vormindamise või andmete salvestamise, kustutamise
või arvutisse kopeerimise ajal. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib
põhjustada andmekadu või kaamera või kaardi kahjustusi.
• Ärge puudutage kaardiklemme sõrmede ega metallesemetega.
• Vältige painutamist, maha pillamist ja tugevaid lööke.
• Ärge rakendage kaardi ümbrisele jõudu. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
kaarti kahjustada.
• Hoida vee, kuumuse, kõrge niiskustaseme ja otsese päikesevalguse eest.
• Ärge vormindage mälukaarte arvutis.
14 Esimesed sammud
Kinnitage objektiiv
Vältige hoolikalt tolmu sattumist kaamerasse objektiivi või korpuse
kaane eemaldamisel. Käesolevas juhendis kasutatakse illustreerimiseks
üldiselt objektiivi AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR.
Eemaldage kaamera
korpuse kaas
Eemaldage objektiivi
tagakork
Paigaldusmärk (kaamera)
Joondage
paigaldusmärgid
Paigaldusmärk (objektiiv)
Pöörake objektiivi, nii nagu on näidatud, kuni see kohale klõpsatab.
Enne pildistamist eemaldage kindlasti objektiivi kaas.
Esimesed sammud 15
A Sissetõmmatava objektiivitoru nuppudega objektiivid
Enne kaamera kasutamist vabastage objektiiv ja tõmmake see välja. Hoides
sissetõmmatava objektiivitoru nuppu alla vajutatult (q), pöörake suumirõngast
vastavalt joonisele (w).
Sissetõmmatava objektiivitoru nupp
Sissetõmmatud objektiiviga ei ole pildistamine
võimalik; veateate kuvamisel kaamera sisse
lülitamisel sissetõmmatud objektiiviga pöörake
suumirõngast kuni teate ekraanilt kadumiseni.
A Objektiivi eemaldamine
Jälgige, et objektiivide eemaldamise või
vahetamise ajal oleks kaamera välja lülitatud.
Objektiivi eemaldamiseks vajutage ja hoidke
objektiivi vabastusnuppu (q), pöörates objektiivi
päripäeva (w). Pärast objektiivi eemaldamist
paigaldage tagasi objektiivi kaaned ja kaamera
korpuse kaas.
16 Esimesed sammud
A Stabiliseerimine (VR)
Stabiliseerimise lubamiseks valige On (Sees)
võttemenüü (0 198) suvandis Optical VR
(Optiline stabiliseerimine) seda suvandit toetava
objektiivi korral või, stabiliseerimise lülitiga
objektiivi korral, nihutage objektiivi
stabiliseerimise lüliti asendisse ON (SEES).
Stabiliseerimise aktiveerimisel ilmub
teabeekraanile stabiliseerimise näidik.
A Sissetõmmatava objektiivitoru nuppudega objektiivide sissetõmbamine
Objektiivi sisse tõmbamiseks, kui kaamerat ei
kasutata, hoidke sissetõmmatava objektiivitoru
nuppu (q) ja pöörake suumirõngas asendisse „L”
(lukus) vastavalt joonisele (w). Tõmmake objektiiv
enne selle kaamerast eemaldamist sisse ning
hoiduge sissetõmmatava objektiivitoru nupule
vajutamast objektiivi kinnitamise või eemaldamise
ajal.
Esimesed sammud 17
Kaamera häälestus
❚❚ Seadistamine nutitelefoni või tahvelarvuti abil
Kontrollige enne jätkamist kaamerat veendumaks, et aku on
täielikult laetud ja mälukaardil on vaba ruumi. Installige oma
nutitelefonis või tahvelarvutis (edaspidi „nutiseade”)
SnapBridge-rakendus, nii nagu on kirjeldatud esikaane
siseküljel ning lubage Bluetooth. Pidage silmas, et tegelik
ühendus kaameraga luuakse SnapBridge-rakenduse abil; ärge kasutage
Bluetoothi sätteid oma nutiseadme sätete rakendusest. Alljärgnevad
juhised viitavad SnapBridge-rakenduse versioonile 2.0; viimase
versiooni kohta vt SnapBridge Ühendusjuhend (pdf), mida saab alla
laadida järgmiselt veebisaidilt:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
18 Esimesed sammud
Kaamera ja nutiseadme tegelikud kuvad võivad allpool kujutatutest
erineda.
1 Kaamera: Lülitage kaamera sisse.
Kuvatakse keele valiku dialoog.
Kasutage menüüdes navigeerimiseks mitmikvalijat ja J nuppu.
Toitelüliti
1 Üles
J nupp (valida)
4 Vasakule
2 Paremale
3 Alla
Mitmikvalija
Vajutage 1 ja 3 keele esile tõstmiseks ja J selle valimiseks. Keelt
saab muuta igal ajal häälestusmenüü suvandis Language (Keel).
Esimesed sammud 19
2 Kaamera: Paremal kujutatud dialoogi
kuvamisel vajutage J. Kui paremal
kujutatud dialoogi ei kuvata või kui
soovite kaamerat uuesti konfigureerida,
tõstke häälestusmenüüs esile Connect to
smart device (Ühendamine
nutiseadmega) ja vajutage J. Kui te ei
soovi kasutada nutiseadet kaamera konfigureerimiseks, seadke
kell käsitsi (0 25).
3 Kaamera/nutiseade: Alustage sidumist.
Kaamera jääb ootama ühendamist; käivitage nutiseadmes rakendus
SnapBridge ja järgige ekraanijuhiseid sidumisele kuuluva kaamera
nime puudutamiseks.
4 Kaamera: Veenduge, et kaameral on
kuvatud paremal näidatud sõnum ning
valmistage ette nutiseade.
5 Nutiseade: Käivitage SnapBridge-rakendus
ja puudutage Pair with camera (Siduda
kaameraga). Kaamera valiku viiba
ilmumisel puudutage kaamera nime.
20 Esimesed sammud
6 Nutiseade: Dialoogis „Pair with camera”
(Siduda kaameraga) puudutage kaamera
nime. Esmakordselt kaamerat
iOS-seadmega siduvatele kasutajatele
kuvatakse kõigepealt sidumisjuhised;
pärast nende juhiste lugemist kerige
kuva allserva ja puudutage Understood
(Sain aru). Kui seejärel palutakse teil
valida vastav lisaseade, puudutage
uuesti kaamera nime (kaamera nime
kuvamine võib toimuda mõningase
viivitusega).
7 Kaamera/nutiseade: Veenduge, et kaameral ja nutiseadmel on
kuvatud sama kuuekohaline number. Mõned iOS-i versioonid
võivad numbrit mitte kuvada; kui numbrit ei kuvata, jätkake
sammuga 8.
Esimesed sammud 21
8 Kaamera/nutiseade: Vajutage kaameral J ja puudutage nutiseadmel
PAIR (SIDUDA) (kuva oleneb antud seadmest ja
operatsioonisüsteemist).
9 Kaamera/nutiseade: Lõpetage sidumine.
• Kaamera: Paremal toodud sõnumi
kuvamisel vajutage J.
• Nutiseade: Paremal toodud sõnumi
kuvamisel puudutage OK.
22 Esimesed sammud
10 Kaamera: Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid seadistamise
lõpetamiseks.
• Võimaldamaks kaameral fotodele asukohaandmete lisamist valige Yes (Jah)
vastuseks küsimusele „Download location data from smart device?”
(Laadida asukohaandmed nutiseadmest?) ning aktiveerige seejärel
nutiseadmel asukohateenused ja lubage Auto link options
(Automaatühenduse suvandid) > Synchronize location data
(Asukohaandmete sünkroniseerimine) SnapBridge-rakenduse
vahekaardil .
• Kaamera kella sünkroniseerimiseks nutiseadme edastatava ajaga valige Yes
(Jah) vastuseks küsimusele „Sync clock with smart device?”
(Sünkroniseerida kell nutiseadmega?) ning lubage seejärel Auto
link options (Automaatühenduse suvandid) > Synchronize
clocks (Kellade sünkroniseerimine) SnapBridge-rakenduse
vahekaardil .
Nutiseade ja kaamera on nüüd ühendatud. Kõik kaameraga tehtud pildid
laaditakse automaatselt nutiseadmesse üles.
Esimesed sammud 23
❚❚ Häälestamine kaamera menüüdest
Kaamera kella saab seada käsitsi.
1 Lülitage kaamera sisse.
Kuvatakse keele valiku dialoog.
Kasutage menüüdes navigeerimiseks mitmikvalijat ja J nuppu.
Toitelüliti
1 Üles
J nupp (valida)
4 Vasakule
2 Paremale
3 Alla
Mitmikvalija
Vajutage 1 ja 3 keele esile tõstmiseks ja J selle valimiseks. Keelt
saab muuta igal ajal häälestusmenüü suvandis Language (Keel).
24 Esimesed sammud
2 Paremal kujutatud dialoogi ilmumisel
vajutage G.
G nupp
3 Seadke kaamera kell.
Kasutage kaamera kella seadmiseks mitmikvalijat ja J nuppu.
q
w
Valige ajavöönd
e
Valige kuupäeva formaat
r
Valige suveaja suvand
Seadistage aeg ja kuupäev
(arvestage, et kaamera kasutab
24-tunnist kella)
Kella saab igal ajal reguleerida häälestusmenüü suvandis Time zone
and date (Ajavöönd ja kuupäev) > Date and time (Kuupäev ja
kellaaeg).
Esimesed sammud 25
Teravustage pildiotsija
Pärast objektiivi kaane
eemaldamist pöörake dioptri
reguleerimise nuppu, kuni
fookuspunktid on teravas
fookuses. Kui kasutate seda
nuppu ning silm on asetatud
pildiotsijale, tuleb ette vaadata, et
kogemata sõrme või küünega mitte silma torgata.
Fookuspunktid
Pildiotsija ei ole teravustatud
26 Esimesed sammud
Pildiotsija on teravustatud
Käsiraamat
Kaamera menüüd: ülevaade
Kaamera menüüd võimaldavad juurdepääsu
enamikule võtte-, taasesitus- ja
häälestussuvanditele. Menüüde vaatamiseks
vajutage G nuppu.
G nupp
Vahekaardid
Valige järgmiste menüüde hulgast:
• D: Taasesitus (0 186)
• N: Retušeerimine (0 227)
• C: Pildistamine (0 190)
• m: Viimased sätted (0 251)
• B: Häälestus (0 199)
Liugur näitab positsiooni jooksvas
menüüs.
Jooksvaid sätteid tähistatakse
ikoonidega.
Menüü valikud
Jooksva menüü valikud.
Abi ikoon (0 28)
Käsiraamat 27
Kaamera menüüde kasutamine
Mitmikvalijat ja nuppu J kasutatakse kaamera menüüdes
navigeerimiseks.
1: Viia kursor üles
J nupp: valida
esiletõstetud kirje
4: Tühistamine ja naasmine
eelmisesse menüüsse
2: Valida esiletõstetud kirje
või kuvada alammenüü
3: Viia kursor alla
A Ikoon d (Abi)
Ekraani alumises vasakus nurgas kuvatud ikooni d korral saab jooksvalt valitud
suvandi või menüü kirjeldust kuvada nupule W (Q) vajutades. Vajutage 1 või 3
läbi kuva kerimiseks. Menüüdesse naasmiseks vajutage uuesti W (Q).
W (Q) nupp
28 Käsiraamat
❚❚ Menüüdes navigeerimine
Menüüdes navigeerimiseks järgige allkirjeldatud samme.
1 Kuvage menüüd.
Vajutage G nuppu menüüde
kuvamiseks.
G nupp
2 Tõstke esile jooksva menüü
ikoon.
Tõstke esile jooksva menüü
ikoon, vajutades 4.
3 Valige menüü.
Vajutage soovitud menüü valimiseks 1 või 3.
4 Viige kursor valitud menüüle.
Kursori viimiseks valitud
menüüle vajutage 2.
Käsiraamat 29
5 Tõstke menüükirje esile.
Vajutage menüükirje
esiletõstmiseks 1 või 3.
6 Kuvage valikud.
Vajutage valitud menüükirje
valikute kuvamiseks 2.
7 Tõstke valik esile.
Vajutage valiku
esiletõstmiseks 1 või 3.
8 Valige esiletõstetud kirje.
Vajutage J esiletõstetud kirje valimiseks.
Väljumiseks ilma valikut tegemata
vajutage G nuppu.
Pidage silmas alljärgnevat:
• Hallina kuvatud menüükirjed ei ole hetkel kasutatavad.
• Nupu 2 vajutamisel on üldjuhul sama toime nagu nupu J
vajutamisel, siiski saab mõningatel juhtudel valiku teha ainult nupuga
J.
• Menüüdest väljumiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik
pooleldi alla (0 36).
30 Käsiraamat
Aku tase ja järelejäänud särituste arv
Vajutage R nuppu ning kontrollige teabeekraanil aku taset ja
järelejäänud särituste arvu.
Aku tase
R nupp
Järelejäänud särituste arv
Aku tase
Madala aku taseme korral kuvatakse vastav hoiatus ka pildiotsijasse. Kui
teabeekraan ei ilmu R nupu vajutamisel, on aku tühjenenud ja vajab
laadimist.
Teabeekraan
L
K
Pildiotsija
—
—
H
d
H
(vilgub)
d
(vilgub)
Kirjeldus
Aku on täielikult laetud.
Aku on osaliselt tühjenenud.
Tühjenev aku. Pange valmis täielikult laetud
varuaku või valmistuge aku laadimiseks.
Aku on tühi. Laadige aku.
Järelejäänud särituste arv
Väärtused üle 1 000 näidatakse tuhandetes, tähistatult tähega „k”.
Käsiraamat 31
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
„Sihi-ja-pildista” režiimid (i ja j)
Selles jaotises kirjeldatakse fotode tegemist
režiimides i ja j. i ja j on automaatsed „sihi-japildista” režiimid, kus enamiku sätteid vastavalt
võtteoludele määrab kaamera; ainus erinevus nende
kahe vahel seisneb selles, et j režiimis välk ei tööta.
1 Pöörake režiiminupp
Režiiminupp
asendisse i või j.
Fotosid on võimalik kadreerida nii
pildiotsijas kui ka ekraanil (reaalaja vaade).
Reaalaja vaate alustamiseks vajutage a
nuppu.
a nupp
Piltide kadreerimine
pildiotsijas
32 Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
Piltide kadreerimine ekraanil
(reaalaja vaade)
2 Seadke kaamera valmis.
Pildiotsijaga pildistamine: Fotode kadreerimisel pildiotsijas hoidke
käepidet paremas käes ja toetage kaamera korpust või objektiivi
vasaku käega. Toetage küünarnukid rinna külgedele.
Reaalaja vaade: Fotode ekraanil kadreerimisel hoidke käepidet
paremas käes ning toetage objektiivi vasaku käega.
A Fotode kadreerimine portree (püsti) paigutuses
Portree (püsti) paigutuses fotode kadreerimisel hoidke kaamerat allpool
kujutatud viisil.
Fotode kadreerimine pildiotsijas
Fotode ekraanil kadreerimine
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted 33
3 Kadreerige foto.
Pildiotsijaga pildistamine: Kadreerige foto
pildiotsijas nii, et põhiobjekt jääks
vähemalt ühte 11 fookuspunktist.
Fookuspunkt
Reaalaja vaade: Vaikesätetel tuvastab
kaamera automaatselt näod ja valib
fookuspunkti. Kui ühtegi nägu ei
tuvastatud, teravustab kaamera
objektidele kaadri keskosa läheduses.
Fookuspunkt
A Suumobjektiivi kasutamine
Enne teravustamist pöörake fookuskauguse
reguleerimiseks ja foto kadreerimiseks
suumirõngast. Kasutage suumirõngast objekti
lähemale suumimiseks, et see täidaks suurema osa
kaadrist, või selle kaugemale suumimiseks, et
suurendada lõppfotol nähtavat ala (lähemale
suumimiseks valige objektiivi fookuskauguse
skaalal pikem fookuskaugus, kaugemale
suumimiseks lühem fookuskaugus).
Lähemale suumimine
Suumirõngas
Kaugemale suumimine
34 Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
4 Vajutage päästik pooleldi alla.
Pildiotsijaga pildistamine: Vajutage
päästik teravustamiseks
pooleldi alla (nõrgalt
valgustatud objekti korral võib
välklamp kerkida ja töötada
automaatse teravustamise abi
Teravustamisnäidik
valgusti). Teravustamise
lõpetamisel kõlab piiks (liikuva
objekti korral võib piiks puududa) ja pildiotsijasse ilmub
teravustamisnäidik (I).
Teravustamisnäidik
I
I
(vilgub)
Kirjeldus
Objekt on fookuses.
Kaamera ei suuda teravustada automaatset
teravustamist kasutades. Vt lk 72.
Reaalaja vaade: Kaamera teravustamisel
vilgub fookuspunkt roheliselt. Kui kaamera
suudab teravustada, kuvatakse
fookuspunkt roheliselt; vastasel juhul
vilgub fookuspunkt punaselt.
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted 35
5 Pildistage.
Foto tegemiseks vajutage
päästik sujuvalt lõpuni alla.
Mälukaardi juurdepääsu tuli
süttib ning foto kuvatakse
mõneks sekundiks ekraanile.
Ärge väljutage mälukaarti ega
eemaldage või lahutage
toiteallikat enne, kui see tuli on
kustunud ja salvestamine
lõppenud.
Mälukaardi juurdepääsu tuli
Reaalaja vaate lõpetamiseks vajutage a
nuppu.
A Päästik
Kaamera päästik on kaheastmeline. Päästiku pooleldi alla vajutamisel kaamera
teravustab. Pildistamiseks vajutage päästik lõpuni alla.
Teravustage: vajutage
pooleldi alla
Pildistage: vajutage
lõpuni alla
Samuti lõpetab päästiku pooleldi alla vajutamine taasesituse ning seab kaamera
valmis koheseks kasutamiseks.
36 Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
A Stseeni automaatne valimine (stseeni automaatne valija)
Reaalaja vaate valimisel režiimis i või j
analüüsib kaamera päästiku automaatseks
teravustamiseks pooleldi alla vajutamisel
automaatselt objekti ja valib sobiva võtterežiimi.
Valitud režiim kuvatakse ekraanile.
c
d
e
f
Z
Portree
Maastik
Lähivõte
Öine portree
Automaatne
Automaatne (ilma
b
välguta)
Inimportree objektid
Maastikud ja linnapanoraamid
Kaamerale lähedal olevad objektid
Tumedal taustal kadreeritud portree-objektid
Režiimile i või j sobilikud objektid või mis ei sobitu
ülalpool loetletud kategooriatesse
A Ooterežiimi taimer (pildiotsijaga pildistamine)
Aku säästmiseks lülituvad pildiotsija ja teabeekraan välja tegevuse
puudumisel umbes kaheksa sekundi jooksul. Kuva
taasaktiveerimiseks vajutage päästik pooleldi alla. Ajavahemikku
kuni ooterežiimi taimeri automaatse aegumiseni saab valida
häälestusmenüü suvandis Auto off timers (Automaatse
väljalülituse taimerid) (0 207).
Säritusmõõturid väljas
Säritusmõõturid sees
A Ooterežiimi taimer (reaalaja vaade)
Ekraan lülitub välja tegevuse puudumisel umbes kümne minuti jooksul.
Ajavahemikku kuni ekraani automaatse väljalülitumiseni saab valida
häälestusmenüü suvandis Auto off timers (Automaatse väljalülituse
taimerid) (0 207).
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted 37
A Sisseehitatud välk
Lisavalgustuse vajadusel nõuetekohaseks
särituseks režiimis i kerkib sisseehitatud välk
automaatselt päästiku pooleldi alla vajutamisel
(0 87). Kerkinud välklambi korral on pildistamine
võimalik ainult siis, kui on kuvatud välklambi
valmisoleku näidik (M). Kui välklambi valmisoleku
näidik puudub, toimub välklambi laadimine;
eemaldage sõrm lühidalt päästikult ja proovige
uuesti.
Välgu mittekasutamisel seadke see tagasi suletud
asendisse, vajutades seda õrnalt allapoole, kuni
lukusti kohale klõpsatab.
A Reaalaja vaate suumitud eelvaade
Vaate suurendamiseks ekraanil kuni umbes 8,3× täpseks teravustamiseks
vajutage X nuppu. Vaate suurendamisel läbi objektiivi ilmub kuva alumisse
paremasse nurka hallis raamis navigatsiooniaken. Kasutage mitmikvalijat
ekraanil mittenähtavatele kaadri aladele kerimiseks või vajutage W (Q)
kaugemale suumimiseks.
X nupp
38 Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
Navigatsiooniaken
A Säritus
Olenevalt stseenist võib säritus erineda sellest, mis saadakse, kui reaalaja vaadet
ei kasutata.
A Reaalaja vaates pildistamine
Kuigi need ei ilmu lõpp-pildil, võivad ekraanil ilmuda sakilised ääred, värvide
rikkumine, muaree ja eredad laigud ning vilkuvate märkide ja teiste vahelduvate
valgusallikatega alades või objekti lühidal valgustamisel stroboskoobi või muu
ereda hetkelise valgusallikaga võivad ilmuda eredad piirkonnad või triibud.
Lisaks võib moonutus esineda liikuvate objektide korral, seda eriti horisontaalse
panoraamvõtte või horisontaalselt suurel kiirusel läbi kaadri liikuva objekti
korral. Luminofoor-, elavhõbe-kvarts- või naatriumlampide kasutamisel ekraanil
nähtavat värelust ja tükeldust saab vähendada valiku Flicker reduction
(Väreluse vähendamine) (0 213) abil, kuid need võivad mõningatel
säriaegadel siiski jääda lõppfotol nähtavaks. Vältige kaamera sihtimist päikese
või teiste tugevate valgusallikate suunas. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera elektroonika kahjustusi. Reaalaja vaade lõpeb automaatselt
režiiminupu pööramisel asendisse g või selle asendist g teisele sättele
pööramisel.
Et vältida läbi pildiotsija siseneva valguse fotol ilmumist või särituse rikkumist,
soovitame enne pildistamist ilma silma pildiotsija juures hoidmata katta
pildiotsija käega või muude esemetega, näiteks valikulise okulaari kattega
(0 68).
A HDMI
HDMI videoseadmega ühendatud kaamera korral kuvab videoseade vaate läbi
objektiivi. HDMI-CEC-i toetava seadme korral valige enne reaalaja vaates
pildistamist Off (Väljas) häälestusmenüü (0 185) punktis HDMI > Device
control (Seadme juhtimine).
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted 39
Taasesituse põhivõtted
1 Vajutage K nuppu.
Foto kuvatakse ekraanile.
K nupp
2 Teiste piltide vaatamine.
Teiste piltide vaatamiseks
vajutage 4 või 2.
Taasesituse lõpetamiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik
pooleldi alla.
40 Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
Soovimatute fotode kustutamine
Ekraanile kuvatud foto kustutamiseks vajutage O nuppu. Pidage silmas,
et kustutatud pilte ei saa taastada.
1 Kuvage antud foto.
Kuvage foto, mida soovite kustutada.
K nupp
2 Kustutage foto.
Vajutage O nuppu. Kuvatakse
kinnitusdialoog; vajutage uuesti O nuppu
kustutamiseks ja taasesitusse naasmiseks.
O nupp
A Kustutamine
Taasesitusmenüü valik Delete (Kustuta) võimaldab mitme pildi kustutamist
(0 172).
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted 41
Juhendirežiim
Juhend
Juhendirežiim võimaldab juurdepääsu mitmetele
sageli kasutatavatele ja kasulikele funktsioonidele.
Juhendi ülemine tase kuvatakse režiiminupu
pööramisel asendisse g.
Aku näidik (0 31)
Järelejäänud särituste arv (0 31)
Võtterežiim: võtterežiimi ikoonile ilmub
juhendirežiimi näidik.
Valige järgmiste võimaluste hulgast:
Shoot (Pildistamine)
Piltide tegemine.
View/delete (Vaatamine/kustutamine)
Piltide vaatamine ja/või kustutamine.
Retouch (Retušeerimine)
Piltide retušeerimine.
Set up (Seadistus)
Kaamera sätete muutmine.
42 Juhendirežiim
Juhendirežiimi menüüd
Juurdepääsuks neile menüüdele tõstke esile Shoot (Pildistamine),
View/delete (Vaatamine/kustutamine), Retouch (Retušeerimine) või
Set up (Seadistus) ja vajutage J.
❚❚ Shoot (Pildistamine)
Easy operation (Lihtne
kasutamine)
4 Auto (Automaatne)
Advanced operation (Edasijõudnutele)
Soften backgrounds
(Taustade pehmendamine)
Bring more into focus
(Tuua rohkem fookusesse)
Freeze motion (people)
(Liikumise seiskamine
(inimesed))
Freeze motion (vehicles)
$
(Liikumise seiskamine
(sõidukid))
Show water flowing
(Voolava vee näitamine)
#
5 No flash (Ilma välguta)
9
Distant subjects (Kaugel
asuvad objektid)
! Close-ups (Lähivõtted)
Sleeping faces
(Magavad näod)
Moving subjects
9
(Liikuvad objektid)
7 Landscapes (Maastikud)
8
6 Portraits (Portreed)
Night portrait (Öine
portree)
Photograph night
5 landscapes (Öiste
maastike pildistamine)
"
Ava reguleerimine.
Säriaja valimine.
Valge tasakaalu
reguleerimine
päikeseloojangute
erksate värvide
tabamiseks.
Take bright photos (Eredate Särikompensatsiooni
H
fotode tegemine) *
reguleerimine
eredate (heledas
Take dark (low key) photos
tonaalsuses) või
(Tumedate (tumedas
tumedate (tumedas
tonaalsuses) fotode
tonaalsuses) fotode
tegemine) *
tegemiseks.
Capture reds in sunsets
(Päikeseloojangu punaste
toonide jäädvustamine) *
* Mõjutab teisi valiku Advanced operation (Edasijõudnutele) suvandeid.
Vaikesätete taastamiseks lülitage kaamera välja ja siis uuesti sisse.
Juhendirežiim 43
„Pildistamise alustamine”
Tõstke valik esile ja vajutage J.
• Use the viewfinder (Pildiotsija kasutamine)
• Use live view (Reaalaja vaate kasutamine)
• Shoot movies (Videote tegemine)
„Veel sätteid”
Kui kuvatud on More settings (Veel sätteid),
saate selle valiku esile tõsta ja vajutada 2
juurdepääsuks järgmistele sätetele
(kasutatavad sätted sõltuvad valitud
võttesuvandist):
• Flash settings (Välklambi sätted) > Flash
mode (Välgurežiim)
• Flash settings (Välklambi sätted) > Flash
compensation (Välgu kompenseerimine)
• Release mode (Vabastusrežiim)
• ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted) > ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
• ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted) > Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine)
• Set Picture Control (Picture Controli seade)
• Exposure compensation
(Särikompensatsioon)
• White balance (Valge tasakaal)
❚❚ View/Delete (Vaatamine/kustutamine)
View single photos (Üksikute fotode
vaatamine)
View multiple photos (Mitme foto vaatamine)
Choose a date (Valige kuupäev)
View a slide show (Slaidiesituse vaatamine)
Delete photos (Fotode kustutamine)
A Juhendirežiim
Režiiminupu teisele sättele pööramisel või kaamera väljalülitamisel lähtestatakse
juhendirežiim valikule Easy operation (Lihtne kasutamine) > Auto
(Automaatne).
44 Juhendirežiim
❚❚ Retouch (Retušeerimine)
Trim (Trimmimine)
Filter effects (cross screen) (Filtriefektid
(ristekraan))
Filter effects (soft) (Filtriefektid (pehme))
Photo illustration (Fotoillustratsioon)
Miniature effect (Pisipildi efekt)
Selective color (Selektiivne värv)
❚❚ Set up (Seadistus)
Image quality (Pildikvaliteet)
Image size (Pildi suurus)
Auto off timers (Automaatse väljalülituse
taimerid)
Date stamp (Kuupäevatempel)
Display and sound settings (Kuva- ja
helisätted)
Monitor brightness (Ekraani eredus)
Info background color (Teabe taustavärv)
Auto info display (Automaatne teabeekraan)
Beep (Piiks)
Movie settings (Videosätted)
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/
kaadrikiirus)
Movie quality (Video kvaliteet)
Microphone (Mikrofon)
Wind noise reduction (Tuulemüra
vähendamine)
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Playback display options (Taasesituse
kuvavalikud)
Clock and language (Kell ja keel)
Format memory card (Mälukaardi
vormindamine)
HDMI
Airplane mode (Lennukirežiim)
Smart device connection (Nutiseadme
ühendus)
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) *
Slot empty release lock (Vabastuse lukustus
tühja pilu korral)
* Kasutatav ainult sisestatud ühilduva Eye-Fi mälukaardiga (0 224).
V.a Flicker reduction (Väreluse vähendamine), Clock and language
(Kell ja keel), Format memory card (Mälukaardi vormindamine),
HDMI, Airplane mode (Lennukirežiim), Smart device connection
(Nutiseadme ühendus), Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) ja Slot
empty release lock (Vabastuse lukustus tühja pilu korral),
rakenduvad sätete muudatused ainult juhendirežiimis ning ei kajastu
teistes võtterežiimides.
Juhendirežiim 45
Juhendi kasutamine
Kuvatud juhendi korral on võimalikud järgmised toimingud:
Toiming
Kasutage
Naasmine juhendi
ülemisele tasemele
Ekraani
sisselülitamine
Menüü
esiletõstmine
Kirjeldus
Vajutage G ekraani sisse lülitamiseks või
juhendi ülemisele tasandile naasmiseks.
G nupp
Vajutage 1, 3, 4 või 2 menüü
esiletõstmiseks.
Vajutage 1 või 3 menüüvalikute esile
tõstmiseks.
Valikute
esiletõstmine
Esiletõstetud
menüü või suvandi
valimine
46 Juhendirežiim
Vajutage 1, 3, 4 või 2 valikute esile
tõstmiseks allpool kujutatule sarnastel
kuvadel.
Vajutage J esiletõstetud menüü või
suvandi valimiseks.
Toiming
Kasutage
Kirjeldus
Vajutage 4 eelmisele kuvale naasmiseks.
Loobumiseks ja eelmisele kuvale
naasmiseks allpool kujutatuga sarnastelt
kuvadelt tõstke esile & ja vajutage J.
Eelmisele kuvale
naasmine
Ikooni d kuvamisel ekraani alumises
vasakus nurgas saab abi kuvada nupule
W (Q) vajutades. Vajutage 1 või 3 läbi
kuva kerimiseks või vajutage uuesti W (Q)
väljumiseks.
Abi vaatamine
W (Q) nupp
d (abi) ikoon
Juhendirežiim 47
Sätete valik vastavalt objektile või
olukorrale (Stseenirežiim)
Kaamera pakub valiku „stseenirežiime”. Stseenirežiimi valikul
optimeeritakse häälestus automaatselt vastavalt valitud stseenile,
muutes loomingulise pildistamise sama lihtsaks kui režiimivaliku, pildi
kadreerimise ja ülesvõtmise, nii nagu on kirjeldatud lk 32.
Režiiminupuga saab valida järgmisi stseene:
k Portrait (Portree)
m Sports (Sport)
l Landscape (Maastik)
n Close up (Lähivõte)
p Child (Laps)
o Night portrait (Öine
portree)
k Portrait (Portree)
Kasutage pehmetes loomulikes
nahatoonides portreede jaoks. Kui objekt
paikneb taustast eemal või kasutatakse
telefoto objektiivi, pehmendatakse
taustadetaile, andmaks kompositsioonile
sügavuse taju.
48 Sätete valik vastavalt objektile või olukorrale (Stseenirežiim)
l Landscape (Maastik)
Kasutage erksate maastikuvõtete jaoks
päevavalguses.
A Märkus
Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
p Child (Laps)
Kasutage hetkvõteteks lastest. Riietus ja
taustadetailid esitatakse elavates
värvides ning nahatoonid jäävad
pehmeks ja loomulikuks.
m Sports (Sport)
Lühikesed säriajad tarretavad liikumise
dünaamilistel spordifotodel selgelt
eristuva põhiobjektiga.
A Märkus
Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
Sätete valik vastavalt objektile või olukorrale (Stseenirežiim) 49
n Close up (Lähivõte)
Kasutage lillede, putukate jt väikeste
objektide lähivõteteks (väga väikestel
kaugustel teravustamiseks võib kasutada
lähivõtte objektiivi).
o Night Portrait (Öine portree)
Kasutage loomuliku tasakaalu
saavutamiseks põhiobjekti ja tausta
vahel nõrgas valgustuses portreede
jaoks.
A Hägususe vältimine
Kasutage statiivi kaamera rappumisest pikkadel säriaegadel tingitud hägususe
vältimiseks.
50 Sätete valik vastavalt objektile või olukorrale (Stseenirežiim)
Eriefektid
Eriefekte saab kasutada fotode tegemisel ja videote salvestamisel.
Alljärgnevate efektide valimiseks pöörake režiiminupp asendisse q
ja pöörake käsuvaliku nuppu kuni soovitud valiku ekraanile ilmumiseni.
Režiiminupp
Käsuvaliku nupp
Ekraan
% Night Vision (Öine nägemine) ( Miniature Effect (Pisipildi
efekt)
S Super Vivid (Üliergas)
3 Selective Color (Selektiivne
värv)
T Pop
1 Silhouette (Siluett)
U Photo Illustration
(Fotoillustratsioon)
2 High Key (Hele tonaalsus)
' Toy Camera Effect
(Mängukaamera efekt)
3 Low Key (Tume tonaalsus)
Eriefektid 51
% Night Vision (Öine nägemine)
Kasutage pimedas ühevärviliste piltide
salvestamiseks suure ISO-tundlikkusega.
A Märkus
Automaatne teravustamine on kasutatav ainult reaalaja vaates; kasutage käsitsi
teravustamist, kui kaamera ei ole võimeline teravustama. Sisseehitatud välk ja
automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
S Super Vivid (Üliergas)
Üldise küllastatuse ja kontrastsuse
suurendamine piltide elavamaks
muutmiseks.
T Pop
Üldise küllastatuse suurendamine pildi
elavamaks muutmiseks.
52 Eriefektid
U Photo Illustration (Fotoillustratsioon)
Kontuuride teravdamine ja värvipaleti
lihtsustamine reaalaja vaates
kohandatava plakatiefekti saavutamiseks
(0 56).
A Märkus
Selles režiimis salvestatud videod taasesituvad kui liikumatute piltide seeriast
koostatud slaidiesitus.
' Toy Camera Effect (Mängukaamera efekt)
Fotode ja videote tegemine, mis
paistavad olevat võetud
mängukaameraga. Seda efekti saab
reguleerida reaalaja vaates (0 57).
( Miniature Effect (Pisipildi efekt)
Dioraami piltidena näivate fotode
tegemiseks. Töötab kõige paremini
kõrgest vaatepunktist pildistamisel.
Pisipildi efektiga videoid mängitakse
suurel kiirusel, tihendades u
45-minutilise 1 920 × 1 080/30p filmitud
materjali videoks, mille taasesituseks
kulub umbes kolm minutit. Seda efekti
saab reguleerida reaalaja vaates (0 58).
A Märkus
Heli koos videoga ei salvestata. Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi
valgusti lülituvad välja.
Eriefektid 53
3 Selective Color (Selektiivne värv)
Kõik värvid peale valitud värvide
salvestatakse must-valgetena. Seda
efekti saab reguleerida reaalaja vaates
(0 60).
A Märkus
Sisseehitatud välk lülitub välja.
1 Silhouette (Siluett)
Objektide siluetid eredal taustal.
A Märkus
Sisseehitatud välk lülitub välja.
2 High Key (Hele tonaalsus)
Kasutage eredates stseenides valgusega
täidetud kujutiste loomiseks.
A Märkus
Sisseehitatud välk lülitub välja.
54 Eriefektid
3 Low Key (Tume tonaalsus)
Kasutage tumedates stseenides
tumedate, tumedas tonaalsuses, teravate
helendustega piltide loomiseks.
A Märkus
Sisseehitatud välk lülitub välja.
A Hägususe vältimine
Kasutage statiivi kaamera rappumisest pikkadel säriaegadel tingitud hägususe
vältimiseks.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) salvestus ei ole võimalik režiimides %, S, T, U, ', ( ja 3. Neis
režiimides valikuga NEF (RAW) või NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG peen)
tehtud pildid salvestatakse JPEG-piltidena. Nende sätetega loodud JPEG-pildid
salvestatakse peenkvaliteediga piltidena.
A Režiimid U ja (
Automaatne teravustamine ei ole videosalvestuse ajal võimalik. Reaalaja vaate
värskendamissagedus langeb koos kaadrikiirusega pidevas vabastusrežiimis;
automaatse teravustamise kasutamine reaalaja vaates katkestab eelvaate.
Eriefektid 55
Võimalikud valikud reaalaja vaates
Sätteid valitud efekti jaoks reguleeritakse reaalaja vaate kuval.
❚❚ U Photo Illustration (Fotoillustratsioon)
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Reguleerige kontuuri paksust.
Vajutage J paremal kujutatud valikute
kuvamiseks. Vajutage 4 või 2 kontuuride
jämedamaks või peenemaks muutmiseks.
3 Vajutage J.
Seadistuse lõpetamisel vajutage väljumiseks J. Reaalaja vaatest
väljumiseks vajutage a nuppu.
56 Eriefektid
❚❚ ' Toy Camera Effect (Mängukaamera efekt)
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Reguleerige suvandeid.
Vajutage J paremal kujutatud valikute
kuvamiseks. Vajutage 1 või 3, et tõsta
esile Vividness (Erksus) või Vignetting
(Vinjettimine) ning vajutage 4 või 2
muutmiseks. Reguleerige erksust värvide
rohkem või vähem küllastunuks
muutmiseks, vinjettimist selle ulatuse muutmiseks.
3 Vajutage J.
Seadistuse lõpetamisel vajutage väljumiseks J. Reaalaja vaatest
väljumiseks vajutage a nuppu.
Eriefektid 57
❚❚ ( Miniature Effect (Pisipildi efekt)
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Seadke fookuspunkt.
Kasutage mitmikvalijat fookuspunkti
paigutamiseks teravustatavale alale ja
vajutage päästik seejärel teravustamiseks
pooleldi alla. Pisipildi efekti suvandite
ajutiseks kuvalt eemaldamiseks ja vaate
suurendamiseks ekraanil täpseks
teravustamiseks vajutage X. Vajutage W (Q) pisipildi efekti kuva
taastamiseks.
3 Kuvage valikud.
Vajutage J pisipildi efekti suvandite
kuvamiseks.
58 Eriefektid
4 Reguleerige suvandeid.
Vajutage 4 või 2 teravustatava ala
paigutuse valikuks ja 1 või 3 selle laiuse
reguleerimiseks.
5 Vajutage J.
Seadistuse lõpetamisel vajutage väljumiseks J. Reaalaja vaatest
väljumiseks vajutage a nuppu.
Eriefektid 59
❚❚ 3 Selective Color (Selektiivne värv)
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Kuvage valikud.
Vajutage J selektiivsete värvivalikute
kuvamiseks.
3 Valige värv.
Kadreerige objekt valges ruudus ekraani
keskel ja vajutage 1 antud objekti värvi
valimiseks ühena lõpp-pildile jäävatest
värvidest (kaameral võib tekkida raskusi
küllastumata värvide määramisega; valige
küllastunud värv). Kuva keskosa
täpsemaks värvivalikuks lähemale
suumimiseks vajutage X. Vajutage W (Q)
kaugemale suumimiseks.
60 Eriefektid
Valitud värv
4 Valige värvivahemik.
Vajutage 1 või 3 lähedaste värvitoonide
vahemiku laiendamiseks või
kitsendamiseks lõpp-pildil kasutamiseks.
Valige väärtused vahemikust 1 kuni 7;
arvestage, et suuremad väärtused võivad
kaasata toone teistest värvidest.
Värvivahemik
5 Valige täiendavaid värve.
Täiendavate värvide valimiseks pöörake
käsuvaliku nuppu mõne teise kolmest
värviruudust esile tõstmiseks kuva
ülaservas ning korrake samme 3 ja 4 veel
ühe värvi valimiseks. Vajadusel korrake
kolmanda värvi jaoks. Esiletõstetud värvi
valiku tühistamiseks vajutage O (Kõikide
värvide eemaldamiseks vajutage ja hoidke O. Kuvatakse
kinnitusdialoog; valige Yes (Jah)).
6 Vajutage J.
Seadistuse lõpetamisel vajutage väljumiseks J. Pildistamisel
salvestatakse värvilistena ainult valitud värvitoonides objektid; kõik
ülejäänud salvestatakse must-valgetena. Reaalaja vaatest
väljumiseks vajutage a nuppu.
Eriefektid 61
Veel pildistamisest
Vabastusrežiimi valimine
Katiku vabastamise viisi (vabastusrežiimi)
valimiseks vajutage I (E/#) nuppu, tõstke
mitmikvalijaga esile soovitud suvand ja
vajutage J.
I (E/#) nupp
Režiim
8
I
J
E
"
#
Kirjeldus
Single frame (Üksikkaader): kaamera teeb iga kord päästikule vajutamisel
ühe foto.
Continuous (Pidev): kaamera teeb fotosid päästikule vajutamise vältel
(0 63).
Quiet shutter release (Vaikne katiku vabastus): sama mis üksikkaader, aga lisaks
vähendatakse kaamera müra (0 65).
Self-timer (Taimer): piltide tegemine taimeriga (0 66).
Delayed remote (ML-L3) (Viivitusega kaugjuhtimine (ML-L3)): katik vabastatakse
2 s pärast valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi päästikule vajutamist
(0 95).
Quick-response remote (ML-L3) (Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)): katik
vabastatakse valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi päästikule vajutamisel
(0 95).
62 Veel pildistamisest
Pidev pildistamine (valangurežiim)
Režiimis I (Continuous (Pidev)) pildistab kaamera pidevalt päästiku
lõpuni alla vajutamise vältel.
1 Vajutage I (E/#) nuppu.
I (E/#) nupp
2 Valige I (Continuous (Pidev)).
Tõstke esile I (Continuous (Pidev)) ja
vajutage J.
3 Teravustage.
Kadreerige võte ja teravustage.
4 Pildistage.
Kaamera teeb fotosid päästiku lõpuni alla
vajutamise vältel.
Veel pildistamisest 63
A
Mälu puhver
Kaamera on varustatud mälupuhvriga ajutiseks salvestamiseks, võimaldamaks
jätkata pildistamist fotode mälukaardile salvestamise ajal. Järjest on võimalik
teha kuni 100 fotot (v.a säriaja 4 sekundit või pikema valikul režiimis S või M, kus
ühes valangus tehtavate võtete arv ei ole piiratud). Aku tühjenemisel puhvris
asuvate piltide korral blokeeritakse katiku vabastamine ning pildid kantakse üle
mälukaardile.
A Kaadrikiirus
Pidevas vabastusrežiimis tehtavate fotode arvu kohta vt lk 296. Täitunud
mälupuhvri või tühjeneva aku korral võib kaadrikiirus langeda.
A Sisseehitatud välk
Pidevat vabastusrežiimi ei ole võimalik kasutada koos sisseehitatud välguga;
pöörake režiiminupp asendisse j (0 32) või lülitage välk välja (0 87).
A Puhvri suurus
Ligikaudset võimalikku mälupuhvrisse
salvestatavate piltide arvu jooksval häälestusel
näidatakse säriarvu kuval päästiku vajutamise
ajal.
64 Veel pildistamisest
Vaikne katiku vabastus
Valige see režiim kaamera mürataseme minimeerimiseks. Kaamera
teravustamisel piiksu ei kõla.
1 Vajutage I (E/#) nuppu.
I (E/#) nupp
2 Valige J (Quiet shutter release (Vaikne
katiku vabastus)).
Tõstke esile J (Quiet shutter release
(Vaikne katiku vabastus)) ja vajutage J.
3 Pildistage.
Vajutage päästik pildistamiseks lõpuni alla.
Veel pildistamisest 65
Taimeri režiim
Taimerit saab kasutada autoportreede või koos fotograafiga
grupifotode jaoks. Enne jätkamist paigaldage kaamera statiivile või
paigutage see kindlale tasasele pinnale.
1 Vajutage I (E/#) nuppu.
I (E/#) nupp
2 Valige režiim E (Self-timer (Taimer)).
Tõstke esile E (Self-timer (Taimer)) ja
vajutage J.
3 Kadreerige foto.
66 Veel pildistamisest
4 Pildistage.
Vajutage päästik
teravustamiseks pooleldi alla
ning seejärel lõpuni alla.
Taimeri tuli hakkab vilkuma ja
kõlab piiksumine. Kaks
sekundit enne foto tegemist
lõpetab tuli vilkumise ja piiksumine muutub kiiremaks. Katik
vabastatakse kümme sekundit pärast taimeri käivitamist.
Pidage silmas, et taimer võib mitte käivituda või foto võib jääda
tegemata, kui kaamera ei suuda teravustada või muus olukorras, kus
katiku vabastamine ei ole võimalik. Taimeri peatamiseks ilma fotot
tegemata lülitage kaamera välja.
Veel pildistamisest 67
A Katke pildiotsija
Et vältida läbi pildiotsija siseneva valguse fotol ilmumist või särituse rikkumist,
soovitame pildistamisel ilma silma pildiotsija juures hoidmata katta pildiotsija
käega või muude esemetega, näiteks valikulise okulaari kattega (0 268). Katte
paigaldamiseks eemaldage pildiotsija kummist kate (q) ja paigaldage kate
vastavalt joonisele (w). Pildiotsija kummist katte eemaldamisel hoidke kaamerat
kindlalt.
Pildiotsija kummist kate
Okulaari kate
A Sisseehitatud välgu kasutamine
Enne välklambiga pildistamist režiimides, mis vajavad välklambi käsitsi tõstmist,
vajutage M (Y) nuppu välklambi tõstmiseks ja oodake kuni näidiku M
pildiotsijasse ilmumiseni (0 38). Välklambi tõstmisel pärast taimeri käivitamist
pildistamine katkestatakse.
A Häälestusmenüü valik Self-Timer (Taimer)
Taimeri tööaja ja tehtavate võtete arvu kohta vt valikut Self-timer (Taimer)
häälestusmenüüs (0 208).
68 Veel pildistamisest
Teravustamine
Teravustamist on võimalik reguleerida automaatselt (vt allpool) või
käsitsi (0 81). Kasutaja saab samuti valida fookuspunkti automaatseks
või käsitsi teravustamiseks (0 76) või kasutada teravustamise lukustust
foto kompositsiooni muutmiseks pärast teravustamist (0 79).
Teravustamisrežiim
Pildiotsijaga pildistamisel saab valida järgmisi teravustamisrežiime:
Valik
AF-A
Auto-servo AF
(Automaatse
servoteravustamise
režiim)
Kirjeldus
Kaamera valib statsionaarse objekti korral
automaatselt üksikservo automaatse
teravustamise režiimi ja liikuva objekti korral
pideva automaatse servoteravustamise režiimi.
Katikut saab vabastada ainult siis, kui kaamera
on võimeline teravustama.
Statsionaarsete objektide jaoks. Teravustamine
lukustub päästiku pooleldi alla vajutamisel.
Katikut saab vabastada ainult siis, kui kaamera
on võimeline teravustama.
Liikuvate objektide jaoks. Kaamera teravustab
pidevalt päästiku pooleldi alla vajutamise ajal.
Katikut saab vabastada ainult siis, kui kaamera
on võimeline teravustama.
Single-servo AF
(Üksikservo
automaatne
teravustamine)
Continuous-servo AF
(Pidev automaatse
AF-C
servoteravustamise
režiim)
Manual focus
MF
Teravustage käsitsi (0 81).
(Käsitsi teravustamine)
AF-S
Arvestage, et valikud AF-S ja AF-C on võimalikud ainult režiimides P, S, A ja
M.
Veel pildistamisest 69
Reaalaja vaates pildistamisel saab valida järgmisi teravustamisrežiime:
Valik
Single-servo AF
(Üksikservo
AF-S
automaatne
teravustamine)
Kirjeldus
Statsionaarsete objektide jaoks. Teravustamine
lukustub päästiku pooleldi alla vajutamisel.
Liikuvate objektide jaoks. Kaamera teravustab
Full-time-servo AF
pidevalt kuni päästiku vajutamiseni.
AF-F (Täisajaga automaatne
Teravustamine lukustub päästiku pooleldi alla
servoteravustamine)
vajutamisel.
Manual focus
MF
Teravustage käsitsi (0 81).
(Käsitsi teravustamine)
Arvestage, et režiimides U, ' ja ( AF-F puudub.
❚❚ Teravustamisrežiimi valimine
Teravustamisrežiimi valimiseks järgige alltoodud samme.
1 Kuvage teravustamisrežiimi valikud.
Vajutage P nuppu, tõstke teabeekraanil
esile jooksev teravustamisrežiim ja
vajutage J.
P nupp
Pildiotsijaga pildistamine
70 Veel pildistamisest
Reaalaja vaade
2 Valige teravustamisrežiim.
Tõstke esile teravustamisrežiim ja vajutage J.
Pildiotsijaga pildistamine
Reaalaja vaade
A Teravustamise prognoositav jälgimine
Režiimis AF-C või pildiotsijaga pildistamisel pideva automaatse
servoteravustamise valikul režiimis AF-A, kui objekt liigub kaamera suunas,
alustab kaamera päästiku pooleldi alla vajutamisel teravustamise prognoositavat
jälgimist. See võimaldab kaameral jälgida fookust, üritades prognoosida objekti
asukohta katiku vabastamisel.
D Pidev automaatse servoteravustamise režiim
Režiimis AF-C või pideva automaatse servoteravustamise valikul režiimis AF-A
määrab kaamera teravustamise olekule kõrgema prioriteedi (kasutab laiemat
teravustamisvahemikku) kui režiimis AF-S ning katiku vabastus võib toimuda
enne teravustamisnäidiku ilmumist.
Veel pildistamisest 71
A Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega
Alltoodud tingimustel ei toimi automaatne teravustamine hästi. Katiku
vabastamine võib olla blokeeritud, kui kaamera ei suuda antud tingimustes
teravustada või teravustamisnäidik (I) võib olla kuvatud ning kaamera anda
piiksu, võimaldades katiku vabastamist ka siis, kui objekt ei ole teravustatud.
Sellistel juhtudel teravustage käsitsi (0 81) või lukustage fookus (0 79) teisele
sama kaugel asuvale objektile ja komponeerige foto uuesti.
Kontrast tausta ja objekti vahel on ebapiisav või puudub.
Näide: objekt on taustaga sama värvi.
Fookuspunkt sisaldab kaamerast erineval kaugusel objekte.
Näide: objekt on puuris.
Objekti üle domineerivad geomeetrilised mustrid.
Näide: aknakatted või akende rivi pilvelõhkujal.
Fookuspunkt sisaldab teravalt kontrastse heledusega alasid.
Näide: objekt on pooleldi varjus.
Taustaobjektid näivad põhiobjektist suuremana.
Näide: mõni ehitis kaadris objekti taga.
Objekt sisaldab palju väikeseid detaile.
Näide: lilleaas või muud objektid, mis on väikesed või mille
eredus on ühesugune.
72 Veel pildistamisest
A Automaatse teravustamise abi valgusti
Objekti halva valgustuse korral süttib automaatse
teravustamise abi valgusti automaatselt
automaatse teravustamise abistamiseks päästiku
pooleldi alla vajutamisel (koos mõningate
piirangutega; 0 284). Pidage silmas, et valgusti
võib selle kiiresti mitu korda järjest kasutamisel
kuumeneda ja lambi kaitsmiseks pärast pidevat
kasutamist automaatselt välja lülituda. Normaalne
talitlus taastub pärast lühikest pausi.
Automaatse teravustamise
abi valgusti
Veel pildistamisest 73
Automaatse teravustamise ala režiim
Valige fookuspunkti valimise viis automaatsel teravustamisel.
Pildiotsijaga pildistamisel on võimalikud järgmised valikud:
c
Valik
Single-point AF
(Ühe punkti
automaatne
teravustamine)
d
Dynamic-area
AF (Dünaamilise
ala automaatne
teravustamine)
f
3D-tracking
(11 points)
(Ruumiline
kalkeerimine
(11 punkti))
e
Auto-area AF
(Automaatala
automaatne
teravustamine)
Kirjeldus
Statsionaarsete objektide jaoks. Fookuspunkt valitakse
käsitsi, kaamera teravustab ainult objektile valitud
fookuspunktis.
Mittestatsionaarsete objektide jaoks.
Teravustamisrežiimides AF-A ja AF-C valib kasutaja
mitmikvalija (0 76) abil fookuspunkti, kuid kaamera
teravustab objekti lühiajalisel valitud punktist
lahkumisel ümbritsevate fookuspunktide andmete
alusel.
Teravustamisrežiimides AF-A ja AF-C valib kasutaja
fookuspunkti mitmikvalija abil (0 76). Objekti
liikumisel pärast kaamera teravustamist kasutab
kaamera ruumilist kalkeerimist uue fookuspunkti
valimiseks ja fookuse esialgsel objektil lukustatuna
hoidmiseks päästiku pooleldi alla vajutamise ajal.
Kaamera tuvastab objekti automaatselt ja valib
fookuspunkti.
Arvestage, et automaatse teravustamise ala režiimid d (Dynamic-area
AF (Dünaamilise ala automaatne teravustamine)) ja f (3D-tracking
(11 points) (Ruumiline kalkeerimine (11 punti))) ei ole kasutatavad
teravustamisrežiimi AF-S valikul.
A Ruumiline kalkeerimine (11 punkti)
Kui objekt lahkub pildiotsijast, eemaldage sõrm päästikult ja kadreerige foto
uuesti objektiga, mis on valitud fookuspunktis. Arvestage, et päästiku pooleldi
alla vajutamisel salvestatakse fookuspunkti ümbritsevas alas olevad värvid
kaamerasse. Seega ei pruugi ruumiline kalkeerimine anda soovitud tulemusi
objektide puhul, mis on taustaga sarnast värvi või mis katavad väga väikese ala
kaadrist.
74 Veel pildistamisest
Režiimides peale i, j ja ( on reaalaja vaates võimalik valida järgmisi
automaatse teravustamise ala režiime:
Valik
Kirjeldus
Kasutage portreede jaoks.
Kaamera tuvastab ja
teravustab portree-objektid
automaatselt; valitud
Face-priority AF
objekt tähistatakse kollase
(Automaatne
topelt raamiga (mitme näo
6 teravustamine
tuvastamisel teravustab
näo
kaamera lähimale objektile;
prioriteediga)
muu objekti valimiseks kasutage mitmikvalijat). Kui
kaamera ei suuda enam objekti tuvastada (näiteks kui
objekt on näo kaamerast ära pööranud), siis raami enam
ei kuvata.
Kasutage käeshoitavateks
võteteks maastiku ja teiste
Wide-area AF
mitte-portree objektide
(Lai-ala
puhul.
7
automaatne
teravustamine)
Kasutage täpseks
teravustamiseks valitud
Normal-area AF kohas kaadris. Soovitav on
(Normaalala
kasutada statiivi.
8
automaatne
teravustamine)
Veel pildistamisest 75
Valik
Subjecttracking AF
(Automaatne
9
teravustamine
objekti
jälgimisega)
Kirjeldus
Kasutage mitmikvalijat
fookuspunkti objektile
seadmiseks ja vajutage J
jälgimise alustamiseks.
Fookuspunkt jälgib valitud
objekti selle liikumisel läbi
kaadri. Jälgimise
lõpetamiseks vajutage
uuesti J. Pidage silmas, et kaamera võib mitte olla
suuteline jälgima objekte, kui need liiguvad kiiresti,
lahkuvad kaadrist või on teiste objektide poolt varjatud,
muudavad nähtavalt suurust, värvi või eredust või on liiga
väikesed, liiga suured, liiga eredad, liiga tumedad või
tausta värvi või eredusega sarnased.
Pidage silmas, et automaatne teravustamine koos objekti jälgimisega ei
ole kasutatav režiimides %, U, 'ja 3.
A Fookuspunkti käsitsi valimine
Fookuspunkti valimiseks saab kasutada mitmikvalijat. V. a objekti jälgimisega
automaatsel teravustamisel, valitakse fookuspunkti valimise ajal J vajutamisel
keskfookuspunkt. Objekti jälgimisega automaatsel teravustamisel käivitab J
vajutamine aga objekti jälgimise. Automaatala automaatsel teravustamisel ei ole
fookuspunkti käsitsi valimine võimalik.
76 Veel pildistamisest
❚❚ Automaatse teravustamise ala režiimi valimine
Automaatse teravustamise ala režiimi valikuks järgige alltoodud samme.
1 Kuvage automaatse teravustamise ala
režiimi valikud.
Vajutage P nuppu, tõstke teabeekraanil
esile jooksev automaatse teravustamise
ala režiim ja vajutage J.
P nupp
Pildiotsijaga pildistamine
Reaalaja vaade
2 Valige automaatse teravustamise ala režiim.
Tõstke valik esile ja vajutage J.
Pildiotsijaga pildistamine
Reaalaja vaade
A Automaatse teravustamise ala režiim
Automaatse teravustamise ala režiimi valikud võtterežiimides peale P, S, A või M
lähtestatakse võtterežiimi muutmisel.
Veel pildistamisest 77
D Automaatse teravustamise kasutamine reaalaja vaates
Telekonverteritega võivad soovitud tulemused jääda saavutamata (0 252).
Pidage silmas, et reaalaja vaates toimub automaatne teravustamine aeglasemalt
ning ekraan võib kaamera teravustamise ajal muutuda eredamaks või
tumedamaks. Fookuspunkt võib vahel olla kuvatud rohelisena, kui kaamera ei
ole võimeline teravustama. Kaameral võib teravustamine ebaõnnestuda
järgmistel juhtudel:
• objekt sisaldab paralleeljooni kaadri pikema servaga
• objektil puudub kontrast
• fookuspunktis olev objekt sisaldab teravalt kontrastse eredusega alasid või
sisaldab kohtvalgustust, neoonmärki või muud eredust muutvat valgusallikat
• luminofoor-, elavhõbe-kvarts-, naatriumlambi või sarnase valgustuse all ilmub
värelus või tükeldus
• kasutusel on rist- (täht-) filter või mõni muu erifilter
• objekt näib väiksem kui fookuspunkt
• objektil domineerivad korrapärased geomeetrilised mustrid (nt aknakatted või
pilvelõhkuja akende rida)
• objekt liigub
78 Veel pildistamisest
Teravustamise lukustus
Teravustamise lukustust saab kasutada kompositsiooni muutmiseks
pärast teravustamist režiimides AF-A, AF-S ja AF-C (0 69), mis võimaldab
teravustada lõpliku kompositsiooni fookuspunktist puuduvale objektile.
Kui kaamera ei suuda teravustada automaatse teravustamise (0 72) abil,
võib samuti kasutada teravustamise lukustust pärast teravustamist
mõnele esialgse objektiga sama kaugel asuvale objektile ja seejärel foto
uuesti komponeerida. Teravustamise lukustus on kõige efektiivsem, kui
automaatse teravustamise ala režiimiks on valitud režiimist e (Autoarea AF (Automaatala automaatne teravustamine)) erinev režiim
(0 74).
1 Teravustage.
Teravustamise alustamiseks seadke objekt valitud
fookuspunkti ja vajutage päästik pooleldi alla.
Veenduge, et pildiotsijasse on ilmunud
teravustamisnäidik (I) (pildiotsijaga pildistamisel) või et
fookuspunkt on roheliseks muutunud (reaalaja vaates).
Pildiotsijaga pildistamine
Reaalaja vaade
A Automaatse särituse lukk
Nupu A (L) vajutamine sammus 2 lukustab samuti särituse (0 113).
Veel pildistamisest 79
2 Lukustage fookus.
Teravustamisrežiimides AF-A ja AF-C (pildiotsijaga
pildistamine): hoides päästikut pooleldi alla
vajutatult (q), vajutage fookuse
lukustamiseks A (L) nuppu (w). Fookus
jääb lukustatuks A (L) nupu vajutamise
ajaks, isegi kui eemaldate hiljem oma
sõrme päästikult.
Päästik
A (L) nupp
AF-S (pildiotsijaga pildistamine) ja reaalaja vaade: fookus lukustub
automaatselt ja jääb lukustatuks kuni sõrme päästikult
eemaldamiseni. Teravustamist on samuti võimalik lukustada A (L)
nupule vajutades (vt ülalpool).
3 Komponeerige foto uuesti ja pildistage.
Teravustamine jääb võtete vahel lukustatuks, kui hoiate
päästikut pooleldi alla vajutatult (AF-S) või nuppu A (L)
alla vajutatult, mis võimaldab mitme järjestikuse foto
tegemist sama teravustamisega.
Ärge muutke lukustatud teravustamise ajal kaamera ja objekti
vahelist kaugust. Objekti liikumisel teravustage uuesti uuel kaugusel.
Pildiotsijaga pildistamine
80 Veel pildistamisest
Reaalaja vaade
Käsitsi teravustamine
Käsitsi teravustamist saab kasutada automaatse teravustamise
puudumisel või kui see ei anna soovitud tulemusi (0 72).
1 Valige käsitsi teravustamine.
A-M, M/A-M või A/M-M režiimi lülitiga objektiivi korral nihutage lüliti
asendisse M.
A-M-režiimi lüliti
M/A-M-režiimi lüliti
Teravustamisrežiimi lülitita objektiivi korral valige MF (käsitsi
teravustamine) suvandis Focus mode (Teravustamisrežiim) (0 69).
2 Teravustage.
Käsitsi teravustamiseks reguleerige
objektiivi teravustamisrõngast kuni pildi
teravdumiseni pildiotsija läbipaistval
mattväljal. Fotosid saab teha igal ajal, ka
siis, kui pilt ei ole fookuses.
A AF-P objektiivid
AF-P objektiivi (0 252) kasutamisel käsitsi teravustamise režiimis hakkab
pildiotsijas vilkuma teravustamisnäidik (I) (või, reaalaja vaates, hakkab ekraanil
vilkuma fookuspunkt) hoiatamaks, et teravustamisrõnga edasine antud suunas
pööramine ei too objekti fookusesse.
Veel pildistamisest 81
❚❚ Elektrooniline kaugusemõõtja (pildiotsijaga pildistamine)
Pildiotsija teravustamise näidikut saab
kasutada, et määrata, kas objekt valitud
fookuspunktis on teravustatud (fookuspunkti
saab valida 11 fookuspunkti hulgast). Pärast
objekti paigutamist valitud fookuspunkti
vajutage päästik pooleldi alla ja keerake
objektiivi teravustamisrõngast, kuni kuvatakse
teravustamisnäidik (I). Pidage silmas, et lk 72
loetletud objektide korral võib teravustamisnäidik mõnikord ilmuda ka
teravustamata objekti puhul; kontrollige teravustamist enne pildistamist
pildiotsijas.
A Käsitsi teravustamise valimine kaameral
M/A (automaatne teravustamine käsitsi
muutmisega) või A/M (automaatne teravustamine
käsitsi muutmisega/automaatse teravustamise
prioriteet) toetusega objektiivi korral võib käsitsi
teravustamiseks samuti kasutada kaamera
teravustamisrežiimi MF (käsitsi teravustamine;
0 69). Seejärel on teravustamist võimalik
reguleerida käsitsi, sõltumata objektiivil valitud
režiimist.
A Fookustasandi asukoht
Objekti ja kaamera vahelise kauguse määramiseks
mõõtke fookustasandi märgisest (E) kaamera
korpusel. Vahekaugus objektiivi kinnitusääriku ja
fookustasandi märgise vahel on 46,5 mm.
46,5 mm
Fookustasandi märgis
82 Veel pildistamisest
A Reaalaja vaade
Vajutage X nuppu reaalaja vaates täpseks
teravustamiseks lähemale suumimiseks (0 38).
X nupp
Veel pildistamisest 83
Pildi kvaliteet ja suurus
Pildi kvaliteet ja suurus määravad koos kui palju ruumi iga foto
mälukaardil võtab. Suuremaid, kõrgema kvaliteediga pilte saab ka
suuremalt printida, kuid need nõuavad samuti rohkem mälu, mis
tähendab, et selliseid pilte saab vähem mälukaardile (0 323) salvestada.
Pildikvaliteet
Valige failiformaat ja tihendamissuhe (pildikvaliteet).
Valik
Failitüüp
Kirjeldus
Salvestatakse kaks pilti: üks NEF (RAW) pilt ja
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF/JPEG
üks peenkvaliteediga JPEG-pilt.
(NEF (RAW) + JPEG peen)
Pildianduri toorandmed salvestatakse
vahetult mälukaardile. Sätteid, nagu valge
NEF (RAW)
NEF
tasakaal ja kontrast, on võimalik pärast
pildistamist reguleerida.
JPEG-piltide salvestamine tihendamissuhtega
JPEG fine (JPEG peen)
u 1 : 4 (peen pildikvaliteet).
JPEG-piltide salvestamine tihendamissuhtega
JPEG normal
JPEG
(JPEG tavaline)
u 1 : 8 (tavaline pildikvaliteet).
JPEG basic
JPEG-piltide salvestamine tihendamissuhtega
(JPEG põhikvaliteet)
u 1 : 16 (põhikvaliteet).
A NEF (RAW) + JPEG
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG peen) seadega tehtud fotode
kaameras vaatamisel kuvatakse ainult JPEG-pilt. Kui nende sätetega tehtud fotod
kustutatakse, kustutatakse nii NEF- kui ka JPEG-pildid.
84 Veel pildistamisest
1 Kuvage pildikvaliteedi suvandid.
Vajutage P nuppu, tõstke teabeekraanil
esile jooksev pildikvaliteet ja vajutage J.
P nupp
2 Valige failitüüp.
Tõstke valik esile ja vajutage J.
A NEF (RAW) pildid
NEF (RAW) valik suvandis Image quality (Pildikvaliteet) määrab sätte Image
size (Pildi suurus) kui Large (Suur) (0 86). Valik Date stamp
(Kuupäevatempel) (0 202) ei ole võimalik pildikvaliteedi sätetega NEF (RAW)
või NEF (RAW) + JPEG peen.
A NEF (RAW) piltide teistesse formaatidesse konverteerimine
JPEG-koopiaid NEF (RAW) piltidest saab luua valikuga NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) töötlus) retušeerimismenüüs (0 230) või tarkvara, nagu
Capture NX-D abil (0 177).
Veel pildistamisest 85
Pildi suurus
Pildi suurust mõõdetakse pikslites. Valige kas # Large (Suur),
$ Medium (Keskmine) või % Small (Väike):
Pildi suurus
Suurus (pikslites)
Printimise suurus (cm) *
# Large (Suur)
6 000 × 4 000
50,8 × 33,9
$ Medium (Keskmine)
4 496 × 3 000
38,1 × 25,4
% Small (Väike)
2 992 × 2 000
25,3 × 16,9
* Ligikaudne suurus printimisel tihedusega 300 dpi. Printimise suurus tollides
võrdub pildi suurusega pikslites jagatud printeri eraldusvõimega täppides tolli
kohta (dots per inch) (dpi; 1 toll = u 2,54 cm).
1 Kuvage pildi suuruse valikud.
Vajutage P nuppu, tõstke teabeekraanil
esile jooksev pildi suurus ja vajutage J.
P nupp
2 Valige pildi suurus.
Tõstke valik esile ja vajutage nuppu J.
86 Veel pildistamisest
Sisseehitatud välgu kasutamine
Kaamera toetab mitmesuguseid välgurežiime halvasti valgustatud või
tagant valgustatud objektide pildistamiseks.
Automaatse avanemisega režiimid
Režiimides i, k, p, n, o, S, T, U ja ' avaneb sisseehitatud välk
automaatselt ja töötab vastavalt vajadusele.
1 Valige välgurežiim.
Hoides M (Y) nuppu all, pöörake käsuvaliku nuppu kuni soovitud
välgurežiimi teabeekraanile ilmumiseni.
+
M (Y) nupp
Käsuvaliku nupp
Teabeekraan
2 Pildistage.
Välklamp kerkib vastavalt
vajadusele päästiku pooleldi
alla vajutamisel ja töötab
pildistamise hetkel. Kui
välklamp automaatselt ei kerki,
ÄRGE üritage seda käega tõsta.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib välklampi kahjustada.
Veel pildistamisest 87
❚❚ Välgurežiimid
Kasutatavad on järgmised välgurežiimid:
• No (automaatne): halva valgustuse või tagant valgustatud objekti
korral tõuseb välk automaatselt päästiku pooleldi alla vajutamisel ja
töötab vastavalt vajadusele. Ei ole kasutatav režiimis o.
• Njo (automaatne + punasilmsuse vähendamine): kasutage
portreede jaoks. Välklamp kerkib ja töötab vastavalt vajadusele, kuid
enne selle töötamist süttib punasilmsuse vähendamise tuli
„punasilmsuse” vähendamise abistamiseks. Ei ole kasutatav režiimis
o.
• Njr (automaatne aeglane sünkroniseerimine + punasilmsus):
sama, mis automaatne koos punasilmsuse vähendamisega, kuid
taustavalgustuse tabamiseks kasutatakse pikki säriaegu. Kasutage
öiste või nõrgas valguses portreede jaoks. Kasutatav o režiimis.
• Nr (automaatne aeglane sünkroniseerimine): taustavalgustuse
püüdmiseks öösel või nõrgas valgustuses võtete korral kasutatakse
pikki säriaegu. Kasutatav o režiimis.
• j (välk väljas): välklamp ei tööta.
A Teabeekraan
Välgurežiimi on samuti võimalik valida
teabeekraanil.
88 Veel pildistamisest
Käsitsi avamisrežiimid
Režiimides P, S, A ja M tuleb välklampi tõsta käsitsi. Välk ei tööta, kui see ei
ole tõstetud.
1 Tõstke välklamp üles.
Välklambi tõstmiseks vajutage M (Y)
nuppu.
M (Y) nupp
2 Valige välgurežiim.
Hoides M (Y) nuppu all, pöörake käsuvaliku nuppu kuni soovitud
välgurežiimi teabeekraanile ilmumiseni.
+
M (Y) nupp
Käsuvaliku nupp
Teabeekraan
3 Pildistage.
Välk töötab iga kord pildi tegemisel.
Veel pildistamisest 89
❚❚ Välgurežiimid
Kasutatavad on järgmised välgurežiimid:
• N (täitevälk): välklamp töötab igal võttel.
• Nj (punasilmsuse vähendamine): kasutage portreede jaoks. Välk
töötab iga võttega, kuid enne selle töötamist süttib punasilmsuse
vähendamise tuli abistamiseks „punasilmsuse” vähendamisel.
• Njp (aeglane sünkroniseerimine + punasilmsus): sama, mis
„punasilmsuse vähendamine” ülalpool, välja arvatud, et säriaeg
pikeneb automaatselt taustavalguse tabamiseks öösel või nõrga
valgustuse korral. Kasutage portreedele taustavalguse lisamiseks.
Puudub režiimides S ja M.
• Np (aeglane sünkroniseerimine): sama, mis „täitevälk” ülalpool,
v.a et säriaeg pikeneb automaatselt taustavalguse tabamiseks öösel
või nõrgas valgustuses. Kasutage, kui te tahate jäädvustada nii objekti
kui tausta. Puudub režiimides S ja M.
• Nt (tagakardin + aeglane sünkroniseerimine): sama, mis
„tagakardina sünkroniseerimine” allpool, välja arvatud, et säriaeg
pikeneb automaatselt taustavalguse tabamiseks öösel või nõrga
valgustuse korral. Kasutage, kui te tahate jäädvustada nii objekti kui
tausta. Puudub režiimides S ja M.
• Nq (tagakardina sünkroniseerimine): välklamp töötab vahetult
enne katiku sulgumist, luues valgusvoo liikuvate valgusallikate taha,
nii nagu all paremal kujutatud. Puudub režiimides P ja A.
Esikardina sünkroniseerimine
90 Veel pildistamisest
Tagakardina sünkroniseerimine
A Sisseehitatud välgu langetamine
Energia säästmiseks välklambi mittekasutamise
ajal vajutage seda õrnalt allapoole, kuni riiv kohale
klõpsatab.
A Sisseehitatud välk
Objektiivide kohta, mida saab kasutada koos sisseehitatud välguga, vt lk 258.
Varjude vältimiseks eemaldage objektiivi päikesekaitsed. Välklambi minimaalne
ulatus on 0,6 m ja seda ei saa kasutada lähivõteteks lähivõtete suumobjektiiviga.
Katiku vabastamine võib ajutiselt blokeeruda, et kaitsta välklampi pärast selle
kasutamist mitmes järjestikuses võttes. Veidi aja pärast saab välklampi uuesti
kasutada.
A Sisseehitatud välguga kasutatavad säriajad
Sisseehitatud välgu kasutamisel on säriaeg piiratud järgmiste vahemikega:
Režiim
i, k, p, n, S, T, U, ', P, A
o
S
M
Säriaeg
/ /
/
1/200–30 s
1 200–1 60 s
1 200–1 s
/
1 200–30 s, Bulb (pirn), Time (aeg)
Veel pildistamisest 91
A Ava, tundlikkus ja välgu ulatus
Välklambi tööulatus muutub koos tundlikkusega (ISO ekvivalent) ja avaga.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
200
2
2,8
4
5,6
8
11
—
Ava ISO-väärtusel
400
800 1600
2,8
4
5,6
4
5,6
8
5,6
8
11
8
11
—
11
—
—
—
—
—
—
—
—
92 Veel pildistamisest
3200
8
11
—
—
—
—
—
6400
11
—
—
—
—
—
—
Ligikaudne ulatus
m
1,0–6,0
0,7–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO-tundlikkus
Kaamera valgustundlikkust saab reguleerida vastavalt olemasolevale
valgushulgale. Mida suurem on ISO-tundlikkus, seda vähem valgust on
särituseks vaja, mis võimaldab kasutada lühemaid säriaegu või
väiksemaid avasid. Valik Auto (Automaatne) lubab kaameral seada
ISO-tundlikkuse automaatselt vastavalt valgustustingimustele;
automaatseade kasutamiseks režiimides P, S, A ja M, valige Auto ISO
sensitivity control (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine)
suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
võttemenüüs (0 193).
Režiim
i, j, %
P, S, A, M
Muud võtterežiimid
ISO-tundlikkus
Automaatne
100 – 25600 sammuga 1 EV
Automaatne; 100 – 25600 sammuga 1 EV
1 Kuvage ISO-tundlikkuse valikud.
Vajutage P nuppu, tõstke teabeekraanil
esile jooksev ISO-tundlikkus ja
vajutage J.
P nupp
Veel pildistamisest 93
2 Valige ISO-tundlikkus.
Tõstke valik esile ja vajutage J.
94 Veel pildistamisest
Kaugjuhtimispuldi abil pildistamine
Valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi kasutamine
Valikulist ML-L3 kaugjuhtimispulti (0 269) saab kasutada kaamera
rappumise vähendamiseks või autoportreede tegemiseks. Enne
jätkamist paigaldage kaamera statiivile või paigutage see kindlale
tasasele pinnale.
1 Vajutage I (E/#) nuppu.
I (E/#) nupp
2 Valige kaugjuhtimisrežiim.
Tõstke esile " (Delayed remote (ML-L3)
(Viivitusega kaugjuhtimine (ML-L3))) või
# (Quick-response remote (ML-L3)
(Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim
(ML-L3))) ja vajutage J.
Veel pildistamisest 95
3 Kadreerige foto.
Kontrollige teravustamist, vajutades
päästik pooleldi alla.
4 Tehke foto.
Kauguselt 5 m või vähem suunake ML-L3
saatja kaamera infrapuna vastuvõtjale
(0 2) ning vajutage ML-L3 päästikule.
Viivitusega kaugjuhtimisrežiimis süttib
taimeri tuli umbes kaheks sekundiks enne
katiku vabastamist. Kiirreageeringuga
kaugjuhtimisrežiimis hakkab taimeri tuli
vilkuma kohe pärast katiku vabastamist.
Pidage silmas, et taimer võib mitte käivituda või foto võib jääda
tegemata, kui kaamera ei suuda teravustada või muus olukorras, kus
katiku vabastamine ei ole võimalik.
A Enne kaugjuhtimispuldi ML-L3 kasutamist
Enne kaugjuhtimispuldi ML-L3 esmakordset kasutamist eemaldage aku
läbipaistev plastikust isolatsioonileht.
A Katke pildiotsija
Et vältida läbi pildiotsija siseneva valguse fotol ilmumist või särituse rikkumist,
soovitame enne pildistamist ilma silma pildiotsija juures hoidmata (0 268) katta
pildiotsija valikulise okulaari kattega (0 68).
96 Veel pildistamisest
A Kaamera päästik
ML-L3 kaugvabastusrežiimi valikul ja katiku vabastamisel kaamera päästikule
vajutades töötab kaamera üksikkaadri vabastusrežiimis.
A Väljumine kaugjuhtimispuldi režiimist
Kaugjuhtimisrežiim lõpetatakse automaatselt, kui häälestusmenüü (0 208)
suvandis Remote on duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3)) valitud aja
jooksul ei tehtud ühtegi fotot. Kaugjuhtimisrežiim tühistatakse samuti kaamera
välja lülitamisel või võttesuvandite lähtestamisel valikuga Reset shooting menu
(Võttemenüü lähtestamine).
A Sisseehitatud välgu kasutamine
Enne välklambiga pildistamist käsitsi avamisega režiimides (0 89) vajutage
M (Y) nuppu välklambi tõstmiseks ja oodake kuni näidiku M ilmumiseni
pildiotsijasse (0 38). Pildistamine katkestatakse välklambi tõstmisel pärast
ML-L3 päästikule vajutamist. Välklambi kasutamise vajadusel reageerib kaamera
ML-L3 päästikule ainult pärast välgu laadimist. Automaatse avanemisega
režiimides alustab välklamp laadimist kaugjuhtimisrežiimi valimisel; kui välklamp
on laetud, kerkib ja töötab see automaatselt vastavalt vajadusele.
Veel pildistamisest 97
Režiimid P, S, A ja M
Säriaeg ja ava
Režiimid P, S, A ja M võimaldavad erineval tasemel
kontrolli säriaja ja ava üle:
Režiim
P
Programmeeritud
automaatne (0 99)
S
Automaatne katiku
prioriteet (0 101)
A
Avaprioriteediga
automaatrežiim
(0 103)
M Käsitsi (0 105)
98 Režiimid P, S, A ja M
Kirjeldus
Soovitatav hetkvõteteks ja muudes olukordades,
kus ei ole piisavalt aega kaamera seadistamiseks.
Kaamera valib säriaja ja ava optimaalseks
särituseks.
Kasutage liikumise peatamiseks või
hägustamiseks. Kasutaja valib säriaja; kaamera
valib ava parima tulemuse saavutamiseks.
Kasutage tausta hägustamiseks või nii esi- kui
tagaplaani teravustamiseks. Kasutaja valib ava;
kaamera valib säriaja parima tulemuse
saavutamiseks.
Kasutaja kontrollib nii säriaega kui ava.
Pikaajalisteks säritusteks valige säriajaks kas „Bulb”
(pirn) või „Time” (aeg).
Režiim P (Programmeeritud automaatne)
Seda režiimi soovitatakse
Režiiminupp
hetkvõtete tegemiseks ja alati, kui
tahate jätta säriaja ja ava kaamera
hoolde. Kaamera reguleerib
automaatselt säriaega ja ava
optimaalse särituse
saavutamiseks enamikus
olukordades.
Programmeeritud automaatses režiimis pildistamiseks pöörake
režiiminupp asendisse P.
Režiimid P, S, A ja M 99
A Paindlik programm
Režiimis P on käsuvaliku nuppu pöörates võimalik valida erinevaid säriaja ja ava
kombinatsioone („paindlik programm”). Pöörake nuppu paremale suurte avade
(väikeste f-arvude) ja lühikeste säriaegade, vasakule väikeste avade (suurte farvude) ja pikkade säriaegade jaoks. Kõik kombinatsioonid annavad sama
särituse.
Pöörake paremale taustadetailide hägustamiseks
või liikumise seiskamiseks.
Käsuvaliku nupp
Pöörake vasakule teravussügavuse suurendamiseks
või liikumise hägustamiseks.
Paindliku programmi töötamisel ilmub
pildiotsijasse ja teabeekraanile näidik U (R).
Vaikimisi säriaja ja ava seadete taastamiseks
pöörake käsuvaliku nuppu kuni selle näidiku
kadumiseni, valige mõni muu režiim või lülitage
kaamera välja.
100 Režiimid P, S, A ja M
Režiim S (Automaatne katiku prioriteet)
See režiim võimaldab teil juhtida säriaega: valige lühikesed säriajad
liikumise „tarretamiseks”, pikad säriajad liikuvaid objekte hägustades
liikumisefekti loomiseks. Kaamera reguleerib ava automaatselt
optimaalse särituse saavutamiseks.
Lühikesed säriajad (nt 1/1 600 s)
tarretavad liikumise.
Pikad säriajad (nt 1 s)
hägustavad liikumist.
Säriaja valimiseks:
1 Pöörake režiiminupp
Režiiminupp
asendisse S.
Režiimid P, S, A ja M 101
2 Valige säriaeg.
Pöörake käsuvaliku nuppu soovitud säriaja
valimiseks: pöörake paremale lühemate ja
vasakule pikemate säriaegade jaoks.
Käsuvaliku nupp
102 Režiimid P, S, A ja M
Režiim A (Avaprioriteediga automaatrežiim)
Selles režiimis on võimalik reguleerida ava teravussügavuse kontrolliks
(teravustatuna näiv vahemaa põhiobjekti ees ja taga). Kaamera
reguleerib säriaega automaatselt optimaalse särituse saavutamiseks.
Suured avad (väikesed f-arvud, nt f/5,6)
hägustavad detaile põhiobjekti ees ja
taga.
Väikesed avad (suured f-arvud, nt f/22)
toovad esiplaani ja tausta fookusesse.
Ava valimiseks:
1 Pöörake režiiminupp
Režiiminupp
asendisse A.
Režiimid P, S, A ja M 103
2 Valige ava.
Pöörake käsuvaliku nuppu vasakule
suuremate avade (väiksemate f-arvude) ja
paremale väiksemate avade (suuremate farvude) jaoks.
Käsuvaliku nupp
104 Režiimid P, S, A ja M
Režiim M (Käsitsi)
Käsitsi säritusrežiimis määrate te nii säriaja kui ava. Säriaegu „Bulb” (pirn)
ja „Time” (aeg) saab kasutada pikkade säriaegade jaoks liikuvate tulede,
tähistaeva, öövaadete või ilutulestike pildistamisel (0 107).
1 Pöörake režiiminupp
Režiiminupp
asendisse M.
Režiimid P, S, A ja M 105
2 Valige ava ja säriaeg.
Jälgides säritusnäidikut (vt allpool), reguleerige säriaeg ja ava. Säriaja
valimiseks pöörake käsuvaliku nuppu (paremale lühemate ja
vasakule pikemate säriaegade jaoks). Ava reguleerimiseks hoidke
E (N) nuppu all ja pöörake käsuvaliku nuppu (vasakule suuremate
avade/väiksemate f-arvude ja paremale väiksemate avade/
suuremate f-arvude jaoks).
Säriaeg
Käsuvaliku nupp
Ava
E (N) nupp
Käsuvaliku nupp
A Säritusnäidik
Paigaldatud E- võl G-tüüpi objektiivi (0 252) korral ja suvanditest „Bulb” (pirn)
või „Time” (aeg) erineva säriaja valikul (0 107) näitab säritusnäidik pildiotsijas ja
teabeekraanil, kas foto saab jooksvatel sätetel ala- või ülesäritatud.
Optimaalne säritus
106 Režiimid P, S, A ja M
Alasäritus 1/3 EV
Ülesäritatud üle 2 EV võrra
Pikaajalised säritused (ainult režiimis M)
Valige järgmised säriajad pikaajaliste särituste
jaoks liikuvate tulede, tähistaeva, öövaadete
või ilutulestike pildistamisel.
• Bulb (pirn) (A): Katik jääb avatuks kogu
päästiku lõpuni alla vajutamise ajaks.
Kasutage hägususe vältimiseks statiivi.
Särituse pikkus: 35 s
• Time (aeg) (&): Kasutage särituse
Ava: f/25
alustamiseks kaamera või valikulise
kaugjuhtimispuldi päästikut. Katik jääb avatuks kolmekümneks
minutiks või kuni uuesti nupule vajutamiseni.
Enne jätkamist paigaldage kaamera statiivile või paigutage see kindlale
tasasele pinnale. Et vältida läbi pildiotsija siseneva valguse fotol ilmumist
või särituse rikkumist, soovitame enne pildistamist ilma silma pildiotsija
juures hoidmata (0 268) katta pildiotsija käega või muude esemetega,
näiteks valikulise okulaari kattega (0 68). Toitekatkestuse vältimiseks
enne särituse lõpetamist kasutage lõpuni laetud akut. Arvestage sellega,
et pikkades säritustes võib tekkida müra (eredad täpid, juhuslikult
paiknevad eredad pikslid või udusus).
Režiimid P, S, A ja M 107
❚❚ Bulb (pirn)
1 Pöörake režiiminupp
Režiiminupp
asendisse M.
2 Valige säriaeg.
Pöörake käsuvaliku nuppu säriaja valikuks
sätte Bulb (pirn) (A) jaoks.
Käsuvaliku nupp
3 Tehke foto.
Pärast teravustamist vajutage kaamera päästik lõpuni alla. Särituse
lõpetamisel võtke sõrm päästikult.
108 Režiimid P, S, A ja M
❚❚ Time (aeg)
1 Pöörake režiiminupp
Režiiminupp
asendisse M.
2 Valige säriaeg.
Pöörake käsuvaliku nuppu säriaja valikuks
sätte „Time” (aeg) (&) jaoks.
Käsuvaliku nupp
3 Avage katik.
Pärast teravustamist vajutage kaamera või valikulise
kaugjuhtimispuldi päästik lõpuni alla.
4 Sulgege katik.
Korrake sammus 3 tehtud toimingut.
Režiimid P, S, A ja M 109
A ML-L3 kaugjuhtimispuldid
ML-L3 kaugjuhtimispuldi kasutamisel valige üks järgmistest
kaugjuhtimisrežiimidest, nii nagu on kirjeldatud lk 95: " (Delayed remote
(ML-L3) (Viivitusega kaugjuhtimine (ML-L3))) või # (Quick-response remote
(ML-L3) (Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim (ML-L3))). Pidage silmas, et
pildistamine toimub režiimis „Time” (aeg) ka säriaja „Bulb” (pirn)/A valikul.
Säritus algab päästiku vajutamisel kaugjuhtimispuldil ja lõpeb 30 minuti pärast
või uuesti nupule vajutamisel.
110 Režiimid P, S, A ja M
Säritus
Mõõtmine
Valige, kuidas kaamera määrab särituse.
Meetod
Kirjeldus
Annab loomulikud tulemused enamikus olukordades.
Matrix metering
Kaamera mõõdab laia kaadriala ja määrab särituse
L
(Maatriksmõõtmine) vastavalt toonide jaotusele, värvile, kompositsioonile ja
kaugusele.
Center-weighted
Klassikaline mõõtmismeetod portreede jaoks. Kaamera
metering
mõõdab kogu kaadrit, kuid omistab suurima kaalu selle
M
(Keskelekaalutud
keskalale. Soovitatav, kui kasutatakse filtreid
mõõtmine)
säritusteguriga (filtriteguriga) üle 1×.
Valige see režiim objekti õige särituse tagamiseks ka
Spot metering
sellest palju eredama või tumedama tausta korral.
N (Laotuspunktide
Kaamera mõõdab jooksvat fookuspunkti; kasutage
mõõtmine)
keskmest eemale jäävate objektide mõõtmiseks.
Režiimid P, S, A ja M 111
1 Kuvage mõõtmissuvandid.
Vajutage P nuppu, tõstke teabeekraanil
esile jooksev mõõtmismeetod ja
vajutage J.
P nupp
2 Valige mõõtmismeetod.
Tõstke valik esile ja vajutage J.
A Laotuspunktide mõõtmine
e (Auto-area AF (Automaatala automaatne teravustamine)) valikul
suvandis AF-area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) pildiotsijaga
pildistamisel (0 74) mõõdab kaamera keskfookuspunkti.
112 Režiimid P, S, A ja M
Automaatse särituse lukk
Kasutage automaatse särituse lukku fotode taaskomponeerimiseks
pärast särituse mõõtmist meetoditega M (Center-weighted metering
(Keskelekaalutud mõõtmine)) ja N (Spot metering (Laotuspunktide
mõõtmine)); pidage silmas, et automaatse särituse lukk ei ole kasutatav
režiimides i ja j.
1 Lukustage säritus.
Päästik
Seadke objekt valitud fookuspunkti ja
vajutage päästik pooleldi alla. Hoides
päästikut pooleldi alla vajutatult ja objekti
fookuspunktis, vajutage A (L) nuppu
särituse lukustamiseks.
A (L) nupp
Kui särituse lukustus toimib, ilmub
pildiotsijasse ja ekraanile näidik AE-L.
Režiimid P, S, A ja M 113
2 Komponeerige foto uuesti.
Hoidke nuppu A (L) all,
komponeerige foto uuesti ja
pildistage.
A Säriaja ja ava reguleerimine
Kui särituse lukustus toimib, saab mõõdetud särituse väärtust muutmata
reguleerida järgmisi sätteid:
Režiim
Programmeeritud automaatne
Automaatne katiku prioriteet
Avaprioriteediga automaatrežiim
Säte
Säriaeg ja ava
(paindlik programm; 0 100)
Säriaeg
Ava
Kui särituse lukustus toimib, ei saa mõõtmismeetodit ennast muuta.
114 Režiimid P, S, A ja M
Särikompensatsioon
Särikompensatsiooni kasutatakse särituse muutmiseks erinevaks
kaamera soovitatud väärtusest piltide eredamaks või tumedamaks
(0 297) muutmiseks. Üldiselt muudavad positiivsed väärtused objekti
eredamaks ja negatiivsed väärtused tumedamaks. See on kõige
efektiivsem kasutamisel koos meetoditega M (Center-weighted
metering (Keskelekaalutud mõõtmine)) või N (Spot metering
(Laotuspunktide mõõtmine)) (0 111).
–1 EV
Särikompensatsioon
puudub
+1 EV
Režiimid P, S, A ja M 115
Särikompensatsiooni väärtuse valikuks hoidke E (N) nuppu ja pöörake
käsuvaliku nuppu, kuni soovitud väärtus on valitud pildiotsijas või
teabeekraanil.
+
E (N) nupp
Käsuvaliku nupp
–0,3 EV
Teabeekraan
+2 EV
Normaalse särituse taastamiseks seadke särikompensatsioon väärtusele
±0. Režiimides P, S, A ja M särikompensatsiooni kaamera väljalülitamisel ei
lähtestata. Stseeni- ja % režiimis lähtestatakse särikompensatsioon muu
režiimi valimisel või kaamera väljalülitamisel.
A Teabeekraan
Särikompensatsiooni suvandeid on samuti
võimalik reguleerida teabeekraanil (0 11).
A Režiim M
Režiimis M mõjutab särikompensatsioon ainult säritusnäidikut.
A Välgu kasutamine
Välgu kasutamisel mõjutab särikompensatsioon nii tausta säritust kui ka välgu
taset.
116 Režiimid P, S, A ja M
Välgu kompenseerimine
Välgu kompenseerimist kasutatakse välklambi väljundi muutmiseks
kaamera soovitatud tasemelt, muutes põhiobjekti eredust tausta suhtes.
Välgu väljundtaset saab suurendada põhiobjekti eredamaks
muutmiseks või vähendada soovimatute helenduste või peegelduste
vältimiseks (0 299).
Hoidke M (Y) ja E (N) nuppe vajutatult ja pöörake käsuvaliku nuppu
kuni soovitud väärtuse valimiseni pildiotsijas või teabeekraanil. Üldiselt
muudavad positiivsed väärtused põhiobjekti eredamaks ja negatiivsed
väärtused tumedamaks. Välgu normaalse väljundi taastamiseks seadke
välgu kompensatsioon väärtusele ±0. Kaamera väljalülitamisel välgu
kompenseerimist ei lähtestata (stseenirežiimis lähtestatakse välgu
kompenseerimine muu režiimi valimisel või kaamera väljalülitamisel).
M (Y) nupp
+
Käsuvaliku nupp
Teabeekraan
E (N) nupp
–0,3 EV
+1 EV
Režiimid P, S, A ja M 117
A Teabeekraan
Välgu kompenseerimise valikuid on samuti
võimalik reguleerida teabeekraanil (0 11).
A Valikulised välklambid
Välgu kompenseerimist saab samuti kasutada koos valikuliste välklampidega,
mis toetavad Nikoni Loovvalgustussüsteemi (Nikon Creative Lighting System,
CLS; vt lk 262). Valikulise välklambiga valitud välgu kompenseerimine liidetakse
kaameraga valitud välgu kompenseerimisele.
118 Režiimid P, S, A ja M
Heledalt valgustatud ja varjus olevate
detailide säilitamine
Aktiivne D-Lighting
Aktiivne D-Lighting säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad
detailid, luues loomuliku kontrastiga fotosid. Kasutage suure
kontrastsusega stseenide korral, nt ereda valgusega välisstseeni
pildistamisel läbi akna või ukse või varjus olevate objektide
pildistamiseks päikesepaistelisel päeval. Aktiivne D-Lighting ei ole
soovitatav režiimis M; teistes režiimides on see kõige tõhusam
kasutamisel koos valikuga L (Matrix metering (Maatriksmõõtmine);
0 111).
Aktiivne D-Lighting: Off (Väljas)
Aktiivne D-Lighting: On (Sees)
1 Kuvage aktiivse D-Lightingu valikud.
Vajutage P nuppu, tõstke teabeekraanil
esile Aktiivne D-Lighting ja vajutage J.
P nupp
Režiimid P, S, A ja M 119
2 Valige suvand.
Tõstke esile On (Sees) või Off (Väljas) ja
vajutage J.
D Aktiivne D-Lighting
Mõnede objektide korral võite märgata ebaühtlast varjutust, varjusid ümber
eredate objektide või halosid ümber tumedate objektide. Aktiivset D-Lightingut
ei saa kasutada videotega.
A „Active D-Lighting” (Aktiivne D-Lighting) ja „D-Lighting”
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) reguleerib säritust enne pildistamist
selle dünaamilise vahemiku optimeerimiseks, samas kui suvand D-Lighting
retušeerimismenüüs (0 235) helendab varje pärast pildistamist.
120 Režiimid P, S, A ja M
Valge tasakaal
Valge tasakaal kindlustab, et värvid pole mõjutatud valgusallika värvist.
Automaatne valge tasakaal on soovitatav enamiku valgusallikate korral;
vajaduse korral on võimalik valida teisi väärtusi vastavalt valgusallika
tüübile:
Valik
v Auto (Automaatne)
Incandescent
(Hõõglamp)
Fluorescent
I
(Luminofoor)
Direct sunlight
H
(Otsene päikesevalgus)
N Flash (Välklamp)
G Cloudy (Pilvine)
M Shade (Vari)
Preset manual
L
(Käsitsi eelseadistus)
J
Kirjeldus
Automaatne valge tasakaalu reguleerimine.
Soovitatav enamikes olukordades.
Kasutage hõõglambivalgustuse korral.
Kasutage valgusallikatega, mis on loetletud lk 123.
Kasutage otsese päikesevalgusega valgustatud
objektide korral.
Kasutage koos välklambiga.
Kasutage päevavalguses lauspilves taeva korral.
Kasutage päevavalguses, kui objekt on varjus.
Mõõtke valge tasakaal või kopeerige see
olemasolevalt fotolt (0 126).
Režiimid P, S, A ja M 121
1 Kuvage valge tasakaalu valikud.
Vajutage P nuppu, tõstke teabeekraanil
esile jooksev valge tasakaalu säte ja
vajutage J.
P nupp
2 Valige valge tasakaalu suvand.
Tõstke valik esile ja vajutage nuppu J.
122 Režiimid P, S, A ja M
A Võttemenüü
Valge tasakaalu saab samuti valida, kasutades
suvandit White balance (Valge tasakaal)
võttemenüüs (0 190), mida saab kasutada ka
valge tasakaalu peenhäälestuseks (0 124) või
eelseadistatud valge tasakaalu väärtuse
mõõtmiseks (0 126).
Valikut I Fluorescent (Luminofoor) menüüs
White balance (Valge tasakaal) saab kasutada
valgusallika valikuks paremal kujutatud
pirnitüüpide hulgast.
A Värvitemperatuur
Valgusallika tajutav värvus oleneb vaatajast ja muudest tingimustest.
Värvitemperatuur on valgusallika värvuse objektiivne näitaja, mis määratakse
temperatuuri järgi, milleni objekt peaks kuumenema, et ta kiirgaks sama
lainepikkusega valgust. Kui valgusallikad, mille värvitemperatuur jääb
vahemikku 5 000–5 500 K, paistavad valgena, paistavad madalama
värvitemperatuuriga valgusallikad, nagu näiteks hõõglambid, kergelt kollakad
või punakad. Kõrgema värvitemperatuuriga valgusallikad paistavad sinakana.
Kaamera valge tasakaalu valikud on kohandatud vastavalt järgmistele
värvitemperatuuridele (kõik arvud on ligikaudsed):
• I (naatriumlambid): 2 700 K
• H (otsene päikesevalgus): 5 200 K
• J (hõõglambid)/
• N (välklamp): 5 400 K
I (soe-valge luminofoor): 3 000 K
• G (pilvine): 6 000 K
• I (valge luminofoor): 3 700 K
• I (päevavalguse luminofoor): 6 500 K
• I (külm-valge luminofoor): 4 200 K
• I (kõrge temperatuuriga elavhõbe• I (päevavalguse valge luminofoor):
kvarts): 7 200 K
5 000 K
• M (vari): 8 000 K
Režiimid P, S, A ja M 123
Valge tasakaalu peenhäälestus
Valge tasakaalu saab peenhäälestada, et kompenseerida valgusallika
värvimuutusi või lisada pildile soovitud värvinihet. Valge tasakaalu
peenhäälestuseks kasutatakse võttemenüü valikut White balance
(Valge tasakaal).
1 Kuvage peenhäälestuse valikud.
Tõstke esile üks valge tasakaalu
suvanditest ja vajutage 2 (Fluorescent
(Luminofoor) valikul tõstke esile
soovitud valgustustüüp ja vajutage 2;
pidage silmas, et peenhäälestust ei saa
kasutada koos valikuga Preset manual
(Käsitsi eelseadistus)).
2 Valge tasakaalu peenhäälestus.
Kasutage valge tasakaalu
Koordinaadid
peenhäälestuseks mitmikvalijat. Valge
tasakaalu saab peenhäälestada
merevaikkollase (A) – sinise (B) teljel
sammuga 0,5 ja rohelise (G) –
fuksiinpunase (M) teljel sammuga 0,25.
Horisontaalne (merevaikkollane-sinine)
telg vastab värvitemperatuurile, samas kui
Reguleerimine
vertikaalsel (roheline-fuksiinpunane) teljel
on sarnane mõju värvikompensatsiooni
(CC) filtritega. Horisontaaltelje skaala on sammuga u 5 miredit,
vertikaaltelg sammuga u 0,05 hajustiheduse ühikut.
3 Salvestage muudatused ja väljuge.
Vajutage J.
124 Režiimid P, S, A ja M
A Valge tasakaalu peenhäälestus
Värvid peenhäälestuse telgedel on suhtelised, mitte absoluutsed. Näiteks viies
kursori väärtusele B (sinine), kui on valitud „soe” säte, nt J (hõõglamp),
muutuvad fotod veidi „külmemaks”, kuid mitte siniseks.
A „Mired”
Iga antud värvitemperatuuri muutus tekitab madalamatel temperatuuridel
suurema värvierinevuse kui kõrgematel. Näiteks muutus 1 000 K tekitab
temperatuuril 3 000 K palju suurema värvierinevuse kui temperatuuril 6 000 K.
Mired, mis arvutatakse kui värvitemperatuuri pöördväärtuse ja teguri 10 6
korrutis, on värvitemperatuuri mõõtühik, mis arvestab selliste erinevustega ning
mida seetõttu kasutatakse värvitemperatuuri kompensatsioonifiltrites. Näiteks:
• 4 000 K – 3 000 K (erinevus 1 000 K) = 83 miredit
• 7 000 K – 6 000 K (erinevus 1 000 K) = 24 miredit
Režiimid P, S, A ja M 125
Käsitsi eelseadistus
Käsitsi eelseadistust kasutatakse valge tasakaalu kohandatud
seadistuste salvestamiseks ja taastamiseks segatud valgustusega
pildistamisel või valgusallikate kompenseerimiseks tugeva värvinihke
korral. Eelseadistatud valge tasakaalu määramiseks on kaks meetodit:
Meetod
Measure
(Mõõtmine)
Kirjeldus
Neutraalne hall või valge objekt asetatakse valguse kätte, mida
kasutatakse lõppfotol, ning mõõdetakse kaameraga valge
tasakaal (vt allpool).
Use photo
Valge tasakaal kopeeritakse mälukaardil olevalt fotolt (0 130).
(Foto kasutamine)
❚❚ Eelseadistatud valge tasakaalu väärtuse mõõtmine
1 Valgustage võrdlusobjekt.
Asetage neutraalne hall või valge objekt valgusse, mida kasutatakse
lõppfotol.
2 Kuvage valge tasakaalu valikud.
Tõstke võttemenüüs esile White
balance (Valge tasakaal) ja vajutage 2
valge tasakaalu valikute kuvamiseks.
Tõstke esile Preset manual (Käsitsi
eelseadistus) ja vajutage 2.
3 Valige Measure (Mõõtmine).
Tõstke esile Measure (Mõõtmine) ja
vajutage 2.
126 Režiimid P, S, A ja M
4 Valige Yes (Jah).
Kuvatakse paremal kujutatud menüü;
tõstke esile Yes (Jah) ja vajutage J.
Kaamera lülitub eelseadistatud
mõõtmisrežiimi.
Kui kaamera on valge tasakaalu
mõõtmiseks valmis, ilmub pildiotsijasse ja
teabeekraanile vilkuv D (L).
5 Mõõtke valge tasakaal.
Enne kui näidikud lõpetavad vilkumise,
kadreerige võrdlusobjekt nii, et see täidab
pildiotsija ning vajutage päästik täielikult
alla. Ühtegi fotot ei salvestata; valge
tasakaalu saab mõõta täpselt ka siis, kui kaamera ei ole fookuses.
Režiimid P, S, A ja M 127
6 Kontrollige tulemusi.
Kui kaamera suutis mõõta valge tasakaalu
väärtuse, kuvatakse paremal kujutatud
sõnum ning pildiotsijas hakkab vilkuma
a ja kaamera naaseb võtterežiimi.
Koheselt võtterežiimi naasmiseks vajutage
päästik pooleldi alla.
Kui valgustus on liiga tume või liiga ere, ei
pruugi kaamera valge tasakaalu mõõta.
Teabeekraanile kuvatakse vastavasisuline
teade ja pildiotsijasse ilmub vilkuv b a.
Pöörduge tagasi sammule 5 ja mõõtke
valge tasakaal uuesti.
128 Režiimid P, S, A ja M
D Eelseadistatud valge tasakaalu mõõtmine
Tegevuse puudumisel kuvade vilkumise ajal lõpetatakse otsene mõõtmine
häälestusmenüü (0 207) suvandis Auto off timers (Automaatse väljalülituse
taimerid) määratud aja möödudes.
D Valge tasakaalu eelseadistus
Kaamera saab korraga salvestada vaid ühe eelseadistatud valge tasakaalu
väärtuse; olemasolev väärtus asendatakse uue mõõdetud väärtusega. Pidage
silmas, et valge tasakaalu mõõtmisel suurendatakse säritust automaatselt 1 EV
võrra; säritusrežiimis M reguleerige säritus nii, et säritusnäidik näitaks ±0 (0 106).
A Teised meetodid eelseadistatud valge tasakaalu mõõtmiseks
Sisenemiseks eelseadistatud mõõtmisrežiimi (vt ülalpool) pärast eelseadistatud
valge tasakaalu valimist teabeekraanil (0 122) vajutage mõne sekundi jooksul
J. Kui valge tasakaal on määratud Fn nupule (0 214), saab valge tasakaalu
eelseadistuse mõõtmisrežiimi aktiveerida mõne sekundi jooksul Fn nupule
vajutades pärast valge tasakaalu eelseadistuse valimist Fn nupu ja käsuvaliku
nupu abil.
A Hallid tahvlid
Täpsemate tulemuste saavutamiseks kasutage valge tasakaalu mõõtmiseks
standardset halli tahvlit.
Režiimid P, S, A ja M 129
❚❚ Valge tasakaalu kopeerimine fotolt
Järgige alltoodud samme mälukaardil olevalt fotolt valge tasakaalu
väärtuse kopeerimiseks.
1 Valige Preset manual (Käsitsi
eelseadistus).
Tõstke võttemenüüs esile White balance
(Valge tasakaal) ja vajutage 2 valge
tasakaalu valikute kuvamiseks. Tõstke esile
Preset manual (Käsitsi eelseadistus) ja
vajutage 2.
2 Valige Use photo (Foto kasutamine).
Tõstke esile Use photo (Foto kasutamine)
ja vajutage 2.
3 Valige Select image (Vali pilt).
Tõstke esile Select image (Vali pilt) ja
vajutage 2 (järelejäänud sammude
vahelejätmiseks ja viimati valitud pildi
kasutamiseks valge tasakaalu
eelseadistamiseks valige This image (See
pilt)).
4 Valige kaust.
Tõstke esile lähtepilti sisaldav kaust ja
vajutage 2.
130 Režiimid P, S, A ja M
5 Tõstke lähtepilt esile.
Esiletõstetud pildi vaatamiseks täiskaadris
vajutage ja hoidke nuppu X.
6 Kopeerige valge tasakaal.
Vajutage J eelseadistatud valge tasakaalu seadmiseks esiletõstetud
foto valge tasakaalu väärtusele.
Režiimid P, S, A ja M 131
Picture Controlid
Picture Controlid kujutavad endast pilditöötluse sätete, nagu teravdus,
selgus, kontrast, eredus, küllastus ja värvitoon eelseadistatud
kombinatsioone. Te võite valida Picture Controli vastavalt antud
stseenile või kohandada sätteid vastavalt oma loomingulisele
ülesandele.
Picture Controli valimine
Valige Picture Control vastavalt objektile või stseeni tüübile.
Q
R
Valik
Standard
(Standardne)
Neutral
(Neutraalne)
S Vivid (Ergas)
Monochrome
(Ühevärviline)
Portrait
e
(Portree)
Landscape
f
(Maastik)
T
Kirjeldus
Soovitatav enamikus olukordades, see valik kasutab
standardtöötlust tasakaalustatud tulemuste saavutamiseks.
Hea valik fotode jaoks, mida hiljem töödeldakse või
retušeeritakse, see valik kasutab minimaalset töötlust
loomulike tulemuste saavutamiseks.
Valige fotode jaoks, mis rõhutavad põhivärve. Pilte
võimendatakse erksa, fotoprindi efekti saavutamiseks.
Ühevärviliste fotode tegemiseks.
Töödelge portreesid loomuliku naha tekstuuri ja pehme
ilme saavutamiseks.
Loob elavaid maastikke ja linnapanoraame.
Valige fotode jaoks, mida hiljem oluliselt töödeldakse või
q Flat (Ühetaoline) retušeeritakse. Detailid säilitatakse laias toonide vahemikus
heledatest aladest varjudeni.
132 Režiimid P, S, A ja M
1 Kuvage Picture Controli valikud.
Vajutage P nuppu, tõstke esile jooksev
Picture Control ja vajutage J.
P nupp
2 Valige Picture Control.
Tõstke Picture Control esile ja vajutage J.
Režiimid P, S, A ja M 133
Picture Controlide muutmine
Picture Controle saab muuta vastavalt stseenile või kasutaja
loovsuundumusele. Valige Quick adjust (Kiirreguleerimine)
tasakaalustatud sätete kombinatsiooni jaoks või reguleerige eri sätteid
käsitsi.
1 Valige Picture Control.
Tõstke võttemenüüs esile Set Picture
Control (Picture Controli seade) ja
vajutage 2. Tõstke esile soovitud Picture
Control ja vajutage 2.
2 Reguleerige sätted.
Vajutage 1 või 3 soovitud sätte esile
tõstmiseks ja 4 või 2 väärtuse valimiseks
sammuga 1 või pöörake käsuvaliku nuppu
väärtuse valimiseks sammuga 0,25
(0 135). Korrake seda sammu, kuni kõik
sätted on reguleeritud või valige
mitmikvalijaga Quick adjust (Kiirreguleerimine) kombineeritud
eelseadistuse valikuks. Vaikesätete taastamiseks vajutage nuppu O.
3 Salvestage muudatused ja väljuge.
Vajutage J.
Picture Controlid, mida on vaikesätetega
võrreldes muudetud, on tähistatud tärniga
(„*”).
134 Režiimid P, S, A ja M
❚❚ Picture Controli sätted
Valik
Contrast
(Kontrast)
Brightness
(Eredus)
Kirjeldus
Valitud Picture Controli mõju summutamine või
suurendamine (pidage silmas, et see lähtestab kogu käsitsi
reguleerimise). Ei ole kasutatav Picture Controlidega
Neutral (Neutraalne), Monochrome (Ühevärviline) või
Flat (Ühetaoline).
Kontuuride teravuse kontroll. Valige A teravduse
automaatseks reguleerimiseks vastavalt stseeni tüübile.
Reguleerige selgust käsitsi või valige A kaameral
automaatseks selguse reguleerimiseks. Olenevalt stseenist
võivad mõningatel sätetel ümber eredate objektide
ilmuda varjud või ümber tumedate objektide halod.
Selgust ei rakendata videotele.
Reguleerige kontrasti käsitsi või valige A kaameral
automaatseks kontrasti reguleerimiseks.
Ereduse suurendamine või vähendamine ilma detailide
kaota esiletõstetes või varjudes.
Saturation
(Küllastumine)
Värvide erksuse kontroll. Valige A küllastuse automaatseks
reguleerimiseks vastavalt stseeni tüübile.
Hue
(Värvitoon)
Värvitooni reguleerimine.
Filter effects
(Filtriefektid)
Ühevärvilistel fotodel värvifiltrite efekti simuleerimine
(0 137).
Toning
(Toonimine)
Tooni valimine ühevärviliste fotode jaoks (0 137).
Quick adjust
(Kiirreguleerimine)
Sharpening
(Teravdus)
Käsitsi reguleerimine
(kõik Picture Controlid)
Clarity
(Selgus)
Käsitsi reguleerimine
(ainult mitte-ühevärviline)
Käsitsi reguleerimine
(ainult ühevärviline)
Režiimid P, S, A ja M 135
D „A” (Automaatne)
Automaatse teravduse, selguse, kontrasti ja küllastuse tulemused olenevad
säritusest ning objekti asetusest ja suurusest kaadris.
A Ümberlülitamine käsitsi ja automaatse režiimi vahel
Vajutage X nuppu ümberlülitamiseks käsitsi ja
automaatse (A) teravduse, selguse, kontrasti ja
küllastuse reguleerimise vahel.
A Eelmised sätted
Tähis j väärtuse kuva all Picture Controli
seadistusmenüüs tähistab antud sätte eelmist
väärtust. Kasutage seda seadistuste reguleerimisel
võrdlusena.
136 Režiimid P, S, A ja M
A Filtriefektid (ainult ühevärvilisel juhul)
Selle menüü suvandid simuleerivad ühevärvilistel fotodel värvifiltrite efekti.
Kasutatavad on järgmised filtriefektid:
Y
O
R
G
Valik
Kollane
Oranž
Punane
Roheline
Kirjeldus
Võimendab kontrasti. Saab kasutada taeva ereduse
vähendamiseks maastikufotodel. Oranž tekitab suuremat
kontrasti kui kollane, punane suuremat kontrasti kui oranž.
Pehmendab nahatoone. Võib kasutada portreedel.
A Toonimine (ainult ühevärvilisel juhul)
Vajutades 3, kui valitud on Toning (Toonimine),
kuvatakse küllastumise suvandid. Vajutage 4 või
2 küllastumise reguleerimiseks sammuga 1 või
pöörake käsuvaliku nuppu väärtuse valimiseks
sammuga 0,25. Kui valitud on B&W (mustvalge), ei
ole küllastumise reguleerimine võimalik.
Režiimid P, S, A ja M 137
Videote salvestamine ja vaatamine
Videote salvestamine
Videoid on võimalik salvestada reaalaja vaates.
1 Vajutage a nuppu.
Vaade läbi objektiivi kuvatakse ekraanile.
D Ikoon 0
Ikoon 0 (0 10) näitab, et videoid ei ole
võimalik salvestada.
A Enne salvestamist
Enne salvestamist režiimis A või M (0 103, 105)
valige ava.
2 Teravustage.
Kadreerige avakaader ja teravustage.
Pidage silmas, et automaatsel
teravustamisel näo prioriteediga
tuvastatavate objektide arv on
videosalvestusel väiksem.
138 Videote salvestamine ja vaatamine
a nupp
3 Alustage salvestamist.
Salvestamise alustamiseks vajutage video
salvestusnuppu. Ekraanile kuvatakse
salvestamise näidik koos järelejäänud
ajaga. Heli salvestatakse sisseehitatud
mikrofoni kaudu (0 2); vaadake ette, et
salvestamise ajal mitte mikrofoni kinni
Video salvestusnupp
katta. V.a režiimides i ja j, on säritust
võimalik lukustada nupule A (L) (0 113) Salvestamise näidik
vajutades või (stseeni, P, S, A ja % režiimis)
muuta kuni ±3 EV võrra sammuga 1/3 EV
nuppu E (N) vajutades ja käsuvaliku
nuppu pöörates (0 116; arvestage sellega,
et olenevalt objekti eredusest ei pruugi
särituse muudatustel olla nähtavat mõju).
Järelejäänud aeg
4 Lõpetage salvestamine.
Salvestuse lõpetamiseks vajutage uuesti video salvestusnuppu.
Salvestamine lõpeb automaatselt maksimaalse pikkuse
saavutamisel, mälukaardi täitumisel või mõne teise režiimi valimisel.
5 Lõpetage reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu reaalaja vaate lõpetamiseks.
A Fotode tegemine video salvestamise ajal
Videosalvestuse lõpetamiseks, foto tegemiseks ja reaalaja vaatesse väljumiseks
vajutage päästik lõpuni alla ja hoidke selles asendis kuni katiku vabastuseni.
Videote salvestamine ja vaatamine 139
A Maksimaalne pikkus
Eraldi videofailide maksimaalne pikkus on 4 GB (maksimaalse salvestusaja kohta
vt lk 141); pidage silmas, et olenevalt mälukaardi kirjutuskiirusest võib
pildistamine lõppeda enne selle pikkuse saavutamist (0 269).
D Videote salvestamine
Luminofoor-, elavhõbe-kvarts- või naatriumlampide kasutamisel või liikuvate
objektide korral, eriti horisontaalse panoraamvõtte korral või objekti suurel
kiirusel läbi kaadri liikumisel, võivad ekraanil ja lõppvideos ilmuda värelus,
tükeldused ja moonutused (väreluse ja tükelduse vähendamise kohta vt Flicker
reduction (Väreluse vähendamine); 0 213). Samuti võivad ilmuda sakilised
servad, valed värvid, muaree ja eredad laigud. Kaadri mõnedes vilkuvate märkide
ja teiste vahelduvate valgusallikatega alades või objekti lühiajalisel valgustamisel
stroboskoobi või muu ereda hetkelise valgusallikaga võivad ilmuda eredad
piirkonnad või tükeldus. Vältige kaamera sihtimist päikese või teiste tugevate
valgusallikate suunas. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada kaamera
elektroonika kahjustusi.
Kaamera võib salvestada nii videot kui ka heli; ärge katke salvestamisel mikrofoni.
Pidage silmas, et sisseehitatud mikrofon võib salvestada objektiivi automaatse
teravustamise ja stabiliseerimisega kaasnevat müra.
Välklampi ei saa videosalvestuse ajal kasutada.
Olenemata valitud mõõtmismeetodist kasutatakse maatriksmõõtmist. Säriaja ja
ISO-tundlikkuse reguleerimine toimub automaatselt, v.a On (Sees) valikul
punktis Manual movie settings (Käsitsi videosätted) (0 142) režiimis M
kaamera korral.
140 Videote salvestamine ja vaatamine
Videosätted
Kaamera võimaldab valida järgmisi videosuvandeid.
• Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus) ja Movie
quality (Video kvaliteet): maksimaalne pikkus oleneb suvandite
valikust.
Kaadri suurus/kaadrikiirus 1
Maksimaalne pikkus 2
L 1920×1080; 60p
10 min
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
High quality
O 1920×1080; 25p
(kõrgkvaliteet)
P 1920×1080; 24p
20 min
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normal
s 1920×1080; 25p
(tavaline)
k 1920×1080; 24p
29 min 59 s
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Nimiväärtus. Tegelikud kaadrikiirused sageduste 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p jaoks on vastavalt 59,94, 50,
29,97, 25 ja 23,976 fps (kaadrit sekundis).
2 Pisipildi efekti režiimis salvestatud videod on taasesitamisel kuni kolme minuti pikkused.
Video kvaliteet
• Microphone (Mikrofon): Sisseehitatud mikrofoni sisse või välja
lülitamine või mikrofoni tundlikkuse reguleerimine. Valige Auto
sensitivity (Automaatne tundlikkus) tundlikkuse automaatseks
reguleerimiseks, Microphone off (Mikrofon väljas) helisalvestuse
väljalülitamiseks; mikrofoni tundlikkuse käsitsi valikuks valige Manual
sensitivity (Käsitsi tundlikkus) ja valige tundlikkus.
Videote salvestamine ja vaatamine 141
• Wind noise reduction (Tuulemüra vähendamine): Valige On (Sees)
madallõikefiltri aktiveerimiseks sisseehitatud mikrofoni jaoks üle
mikrofoni puhuva tuule tekitatud müra vähendamiseks (arvestage, et
see võib mõjutada ka teisi helisid).
• Manual movie settings (Käsitsi videosätted): Valige On (Sees)
säriaja ja ISO-tundlikkuse käsitsi reguleerimise võimaldamiseks
režiimis M kaamera korral. Võimalik on valida lühikest säriaega kuni
1/4 000 s; pikim võimalik säriaeg oleneb kaadrikiirusest: 1/30 s
kaadrikiirusel 24p, 25p ja 30p, 1/50 s kiirusel 50p ja 1/60 s kiirusel 60p. Kui
säriaeg on reaalaja vaate alustamisel väljaspool seda vahemikku,
seatakse see automaatselt toetatavale väärtusele ning jääb sellele
reaalaja vaate lõpetamiseni. Arvestage, et ISO-tundlikkus fikseeritakse
valitud väärtusele; kaamera ei reguleeri ISO-tundlikkust automaatselt
On (Sees) valikul suvandis ISO sensitivity settings (ISOtundlikkuse sätted) > Auto ISO sensitivity control (Automaatne
ISO-tundlikkuse juhtimine) võttemenüüs (0 193).
1 Valige Movie settings (Videosätted).
Vajutage G nuppu menüüde
kuvamiseks. Tõstke võttemenüüs esile
Movie settings (Videosätted) ja
vajutage 2.
2 Valige videosuvandid.
Tõstke esile soovitud suvand ja vajutage
2, seejärel tõstke esile valik ja vajutage J.
A HDMI
HDMI videoseadmega ühendatud kaamera korral kuvab videoseade vaate läbi
objektiivi. HDMI-CEC-i toetava seadme korral valige enne reaalaja vaates
pildistamist Off (Väljas) häälestusmenüü (0 185) punktis HDMI > Device
control (Seadme juhtimine).
142 Videote salvestamine ja vaatamine
A Reaalaja vaate kuva
Videokärbet saab vaadata reaalaja vaates,
vajutades R nuppu kuvatüübi „näita
videonäidikuid”, „varja näidikud” või
„kadreerimisruudustik” valikuks (0 8).
Videonäidikute kuvamisel võimaldab P nupu
vajutamine juurdepääsu järgmistele videosätetele:
video kaadri suurus/kvaliteet, valge tasakaal
(0 121), mikrofoni tundlikkus (0 141),
särikompensatsioon (0 115), teravustamisrežiim
(0 70), automaatse teravustamise ala režiim
(0 75), tuulemüra vähendamine (0 142) ja Picture
Control (0 132). On (Sees) valikul suvandis Movie
settings (Videosätted) > Manual movie settings
(Käsitsi videosätted) (0 142) režiimis M on
särikompensatsiooni asemel võimalik reguleerida
ISO-tundlikkust (0 93).
P nupp
1920×1080; 60p või 1920×1080; 50p valik suvandis Frame size/frame rate
(Kaadri suurus/kaadrikiirus) (0 141) vähendab videokärpe suurust. Kärbitud
vaade näidatakse ekraanil.
Teabeekraan
(1920×1080; 60p/
1920×1080; 50p)
Salvestamise ajal
Videote salvestamine ja vaatamine 143
Videote vaatamine
Videod on täiskaadris taasesitusel tähistatud ikooniga 1 (0 152).
Vajutage J taasesituse alustamiseks; jooksvat positsiooni näitab video
edenemisriba.
Ikoon 1
Pikkus
Jooksev positsioon/kogupikkus
Video edenemisriba
Juhik
Helitugevus
Võimalikud on järgmised toimingud:
Toiming
Kasutage
Paus
Kirjeldus
Taasesitus peatatakse.
Mängi
Video peatamisel või tagasi/edasi kerimise
ajal jätkatakse taasesitust.
Edasi/tagasi
kerimine
Kiirus kasvab iga vajutusega vastavalt 2×,
4×, 8× kuni 16×; hoidke all video algusesse
või lõppu siirdumiseks (esimest kaadrit
tähistab h ekraani ülemises paremas
nurgas, viimast kaadrit i). Kui taasesitus
on peatatud, kerib video edasi või tagasi
ühe kaadri kaupa; hoidke all pidevaks edasi
või tagasi kerimiseks.
Aegluubis
taasesituse
alustamine
Aegluubis taasesituse alustamiseks
vajutage peatatud video ajal 3.
144 Videote salvestamine ja vaatamine
Toiming
Kasutage
Pöörake käsuvaliku nuppu 10 s võrra edasi
või tagasi üleminekuks.
Üleminek 10 s
Helitugevuse
reguleerimine
Täiskaadris
taasesituse
jätkamine
Kirjeldus
X/W (Q)
K/
Helitugevuse suurendamiseks vajutage X,
vähendamiseks W (Q).
Vajutage K või 1 täiskaadris taasesitusse
väljumiseks.
Videote salvestamine ja vaatamine 145
Videote redigeerimine
Trimmige filmitud materjali video redigeeritud koopiate loomiseks või
salvestage valitud kaadrid liikumatute JPEG-piltidena.
Valik
Choose start/end point
f
(Algus-/lõpp-punkti valik)
Save selected frame
g
(Salvesta valitud kaader)
Kirjeldus
Koopia loomine, millest soovimatu materjal on
eemaldatud.
Salvestada valitud kaader liikumatu JPEG
pildina.
Videote trimmimine
Videote trimmitud koopiate loomiseks:
1 Kuvage video täiskaadris.
2 Peatage video uuel avakaadril.
Taasesitage video, nii nagu on kirjeldatud
lk 144, vajutades J taasesituse
alustamiseks ja jätkamiseks ning 3 selle
peatamiseks ning vajutades 4 või 2 või
pöörates käsuvaliku nuppu soovitud
kaadri leidmiseks. Teie ligikaudset
asukohta videos saab tuvastada video
edenemisribalt. Peatage taasesitus uuele
avakaadrile jõudmisel.
146 Videote salvestamine ja vaatamine
Video edenemisriba
3 Valige Choose start/end point (Algus-/
lõpp-punkti valik).
Vajutage P nuppu, seejärel tõstke esile
Choose start/end point (Algus-/lõpppunkti valik) ja vajutage 2.
P nupp
4 Valige Start point (Alguspunkt).
Koopia loomiseks algusega jooksvast
kaadrist valige Start point (Alguspunkt)
ja vajutage J. Jooksvale kaadrile eelnevad
kaadrid eemaldatakse koopia
salvestamisel sammus 9.
Alguspunkt
Videote salvestamine ja vaatamine 147
5 Kinnitage uus alguspunkt.
Kui soovitud kaader ei ole jooksvalt
kuvatud, vajutage 4 või 2 edasi või tagasi
kerimiseks (10 s üleminekuks edasi- või
tagasisuunas pöörake käsuvaliku nuppu).
6 Valige lõpp-punkt.
Vajutage A (L) ümberlülitamiseks algus- (w) ja lõpp-punkti (x)
valiku tööriista vahel ning valige seejärel lõppkaader, nagu on
kirjeldatud sammus 5. Jooksvale kaadrile järgnevad kaadrid
eemaldatakse koopia salvestamisel sammus 9.
Lõpp-punkt
7 Looge koopia.
Kui soovitud kaader on kuvatud, vajutage 1.
8 Vaadake video eelvaadet.
Koopia eelvaates vaatamiseks tõstke esile
Preview (Eelvaade) ja vajutage J
(eelvaate katkestamiseks ja suvandite
salvestamise menüüsse naasmiseks
vajutage 1). Jooksvast koopiast
loobumiseks ning uue algus- või lõpppunkti valimiseks, nagu on kirjeldatud eelnevatel lehekülgedel,
tõstke esile Cancel (Tühista) ja vajutage J; koopia salvestamiseks
jätkake sammuga 9.
148 Videote salvestamine ja vaatamine
9 Salvestage koopia.
Tõstke esile Save as new file (Salvestada
uue failina) ja vajutage J koopia uude
faili salvestamiseks. Esialgse video
asendamiseks redigeeritud koopiaga
tõstke esile Overwrite existing file
(Kirjutada üle olemasolev fail) ja
vajutage J.
D Videote trimmimine
Videod peavad olema vähemalt kahe sekundi pikkused. Kui mälukaardil ei ole
piisavalt vaba ruumi, koopiat ei salvestata.
Koopiatele jäetakse originaaliga sama loomise aeg ja kuupäev.
A Filmitud materjali ava- või lõppkaadrite eemaldamine
Video filmitud materjalist ainut avakaadrite eemaldamiseks, jätkake sammuga 7
ilma nuppu A (L) vajutamata sammus 6. Filmitud materjalist ainult
lõppkaadrite eemaldamiseks valige End point (Lõpp-punkt) sammus 4 ja
jätkake sammuga 7 ilma nuppu A (L) vajutamata sammus 6.
Videote salvestamine ja vaatamine 149
Valitud kaadrite salvestamine
Valitud kaadri koopia salvestamiseks liikumatu JPEG-pildina:
1 Peatage video soovitud kaadril.
Taasesitage video, nii nagu on kirjeldatud
lk 144, vajutades J taasesituse
alustamiseks ja jätkamiseks ning 3 selle
peatamiseks. Peatage video kaadril, mida
soovite kopeerida.
2 Valige Save selected frame (Salvesta
valitud kaader).
Vajutage P nuppu, seejärel tõstke esile
Save selected frame (Salvesta valitud
kaader) ja vajutage 2.
P nupp
150 Videote salvestamine ja vaatamine
3 Looge liikumatu koopia.
Jooksvast kaadrist liikumatu koopia
loomiseks vajutage 1.
4 Salvestage koopia.
Tõstke esile Yes (Jah) ja vajutage J
valitud kaadrist peenkvaliteediga (0 84)
JPEG-koopia loomiseks.
A Salvesta valitud kaader
Valikuga Save selected frame (Salvesta valitud kaader) loodud video
liikumatuid JPEG-koopiaid ei ole võimalik retušeerida. Video liikumatutel JPEGpiltidel puuduvad mõningad fototeabe kategooriad (0 156).
Videote salvestamine ja vaatamine 151
Taasesitus ja kustutamine
Täiskaadris taasesitus
Fotode taasesituseks vajutage K nuppu. Kõige viimasena tehtud foto
kuvatakse ekraanile.
K nupp
Toiming
Kasutage
Teiste fotode
vaatamine
Täiendava
fototeabe
vaatamine
Naasmine
võtterežiimi
Kirjeldus
Fotode vaatamiseks salvestusjärjekorras
vajutage 2 või vaatamiseks vastupidises
järjekorras 4.
Kuvatava fototeabe muutmine (0 156).
K/
Video mängimine
152 Taasesitus ja kustutamine
Võtterežiimi väljumiseks vajutage K nuppu
või vajutage päästik pooleldi alla.
Kui jooksev pilt on märgitud videot
tähistava ikooniga 1, algab J vajutamisel
video taasesitus (0 144).
Pisipildi taasesitus
Piltide kuvamiseks 4, 9 või 72 pildiga „kuvalehtedel” vajutage nuppu
W (Q).
W (Q)
W (Q)
X
X
Täiskaadris
taasesitus
Toiming
Pisipildi taasesitus
Kasutage
Piltide
esiletõstmine
Kirjeldus
Kasutage piltide esile tõstmiseks
mitmikvalijat või käsuvaliku nuppu.
Vajutage J esiletõstetud pildi täiskaadris
kuvamiseks.
Esiletõstetud pildi
vaatamine
Naasmine
võtterežiimi
Kalendri
taasesitus
K/
Võtterežiimi väljumiseks vajutage K
nuppu või vajutage päästik pooleldi alla.
Taasesitus ja kustutamine 153
Kalendri taasesitus
Valitud kuupäeval tehtud piltide vaatamiseks vajutage 72 pildi kuvamise
ajal W (Q) nuppu.
W (Q)
W (Q) Kuupäevade loend
X
Pisipiltide loend
X
Täiskaadris
taasesitus
Pisipildi taasesitus
Kalendri taasesitus
Toiminguid saab teostada vastavalt sellele, kas kursor on kuupäevade
loendis või pisipiltide loendis:
Toiming
Ümberlülitamine
kuupäevade loendi
ja pisipiltide loendi
vahel
Kasutage
W (Q)
Väljumine
pisipiltide
taasesitusse/
esiletõstetud foto
lähemale
suumimine
X
• Kuupäevade loend: väljumine 72 kaadri
taasesitusse.
• Pisipiltide loend: esiletõstetud pildi
suurendamiseks vajutage ja hoidke X
nuppu.
• Kuupäevade loend: kuupäeva
esiletõstmine.
• Pisipiltide loend: pildi esiletõstmine.
Kuupäevade/piltide
esiletõstmine
Täiskaadris
taasesitusse
ümberlülitumine
Naasmine
võtterežiimi
Kirjeldus
Vajutage kuupäevade loendis W (Q) või
J nuppu kursori pisipiltide loendisse
viimiseks. Kuupäevade loendisse
naasmiseks vajutage uuesti W (Q).
Pisipiltide loend: esiletõstetud pildi
vaatamine.
K/
154 Taasesitus ja kustutamine
Võtterežiimi väljumiseks vajutage K
nuppu või vajutage päästik pooleldi alla.
P nupp
P nupu vajutamisel täiskaadri, pisipildi või
kalendri taasesituses kuvatakse alltoodud
valikud. Tõstke kirjed esile ja vajutage 2
valikute vaatamiseks.
• Rating (Hinnang): jooksva pildi hindamine
(0 169).
• Retouch (Retušeerimine) (ainult fotod):
P nupp
retušeerimismenüü (0 227) valikute
kasutamine antud fotost retušeeritud
koopia loomiseks.
• Edit movie (Video redigeerimine) (ainult videod):
videote redigeerimine video
redigeerimismenüü valikute abil (0 146).
Videoid on samuti võimalik redigeerida
peatatud video taasesituse ajal P nupule
vajutades.
• Select to send to smart device/deselect (Valida nutiseadmesse saatmiseks/
tühistada valik) (ainult fotod): fotode valimine nutiseadmesse
üleslaadimiseks.
P-nupu menüüst väljumiseks ja taasesitusse naasmiseks vajutage uuesti
P nuppu.
Taasesitus ja kustutamine 155
Fototeave
Fototeave kantakse täiskaadris taasesituses kuvatavatele piltidele.
Vajutage 1 või 3 fototeabe sirvimiseks, nii nagu allpool kujutatud.
Pidage silmas, et valikud „ainult pilt”, pildistamisandmed, RGB
histogrammid, helendid ja ülevaate andmed kuvatakse ainult vastava
valiku korral suvandis Playback display options (Taasesituse
kuvasuvandid) (0 187). Asukohaandmed kuvatakse ainult siis, kui
need olid pildile manustatud (0 221).
Faili teave
Puudub (ainult pilt)
Ülevaade
Helendid
Asukohaandmed
RGB histogramm
Pildistamisandmed
156 Taasesitus ja kustutamine
❚❚ Faili teave
1 Kaitse olek.............................................. 168
7 Pildi suurus .............................................. 86
2 Retušeerimise näidik........................... 228
8 Salvestamise aeg........................... 25, 205
3 Üleslaadimise märge ................. 155, 189
4 Kaadri number/piltide koguarv
9 Salvestamise kuupäev ................. 25, 205
10 Kausta nimi............................................ 219
5 Faili nimi................................................. 221 11 Hinnang.................................................. 169
6 Pildikvaliteet ........................................... 84
❚❚ Helendid *
1 Pildi helendid
2 Kausta number–kaadri number
* Vilkuvad alad näitavad helendeid (võimalikke ülesäritatavaid piirkondi).
Taasesitus ja kustutamine 157
❚❚ RGB histogramm
1 Histogramm (RGB kanal). Kõikides
histogrammides näitab
horisontaaltelg piksli eredust,
vertikaaltelg pikslite arvu.
2 Histogramm (punane kanal)
3 Histogramm (roheline kanal)
4 Histogramm (sinine kanal)
5 Valge tasakaal....................................... 121
Valge tasakaalu peenhäälestus ........ 124
Käsitsi eelseadistus.............................. 126
A Taasesitussuum
Pildi lähemale suumimiseks histogrammi
kuvamisel vajutage X. Kasutage nuppe X ja W (Q)
pildi lähemale ja kaugemale suumimiseks ning
mitmikvalijat selle kerimiseks. Histogrammi
värskendatakse, et näidata andmeid ainult pildi
ekraanil nähtava osa kohta.
158 Taasesitus ja kustutamine
A Histogrammid
Kaamera histogrammid on mõeldud ainult abivahendiks ja need võivad erineda
pildindusrakendustes kuvatavatest. Allpool on kujutatud mõned
näidishistogrammid:
Kui pilt sisaldab laias vahemikus
eredusega objekte, on toonide jaotus
suhteliselt ühtlane.
Kui pilt on tume, on toonide jaotus
nihutatud vasakule.
Kui pilt on ere, on toonide jaotus
nihutatud paremale.
Särikompensatsiooni suurendamine nihutab toonide jaotust paremale ja selle
vähendamine vasakule. Histogrammid annavad umbkaudse ülevaate üleüldisest
säritusest, kui ereda ümbritseva valgustuse tõttu on raske fotosid ekraanil näha.
Taasesitus ja kustutamine 159
❚❚ Pildistamisandmed
1 Mõõtmine .............................................. 111
Säriaeg...................................................... 98
Ava............................................................. 98
7 Välgu tüüp ....................................197, 262
Käsujuhi režiim 2
2 Võtterežiim.......................... 32, 48, 51, 98
ISO-tundlikkus 1 ...................................... 93
9 Välklambi juhtimine............................ 197
Välgu kompenseerimine....................117
8 Välgurežiim .......................................88, 90
3 Särikompensatsioon ........................... 115 10 Kaamera nimetus
4 Fookuskaugus....................................... 261
5 Objektiivi andmed
6 Teravustamisrežiim ............................... 69
Objektiivi VR (stabiliseerimine) 2
......................................................... 17, 198
1 Kuvatakse punasena, kui foto tegemise ajal oli ISO-tundlikkuse automaatne
juhtimine sisse lülitatud.
2 Kuvatakse ainult pildistamisel seda funktsiooni toetavate tarvikutega.
160 Taasesitus ja kustutamine
11 Valge tasakaal....................................... 121 12 Värviruum ..............................................194
Valge tasakaalu peenhäälestus........ 124 13 Picture Control *.................................... 132
Käsitsi eelseadistus.............................. 126
* Kuvatavad elemendid olenevad valitud Picture Controlist.
14 Müravähendus...................................... 195 17 Retušeerimise ajalugu ........................227
15 Aktiivne D-Lighting * ........................... 119 18 Pildi kommentaar ................................211
16 Vinjeti reguleerimine .......................... 195
* AUTO kuvatakse, kui foto tehti sisselülitatud aktiivse D-Lightinguga.
Taasesitus ja kustutamine 161
19 Fotograafi nimi * ................................... 212 20 Autoriõiguse hoidja * ........................... 212
* Autoriõiguse teave kuvatakse ainult siis, kui see on koos fotoga salvestatud
häälestusmenüü suvandi Copyright information (Autoriõiguse teave) abil.
162 Taasesitus ja kustutamine
❚❚ Ülevaate andmed
1 Kaadri number/piltide koguarv
16 Mõõtmine .............................................. 111
2 Üleslaadimise märge ................. 155, 189 17 Võtterežiim .......................... 32, 48, 51, 98
3 Kaitse olek.............................................. 168 18 Säriaeg...................................................... 98
4 Retušeerimise näidik........................... 228 19 Ava............................................................. 98
20 ISO-tundlikkus 1 ...................................... 93
5 Kaamera nimetus
6 Pildi kommentaari näidik................... 211 21 Fookuskaugus....................................... 261
7 Asukohaandmete näidik.................... 221 22 Aktiivne D-Lighting 2 ........................... 119
8 Toonide jaotust pildil näitav
histogramm (0 159).
23 Picture Control...................................... 132
24 Värviruum .............................................. 194
9 Pildikvaliteet ........................................... 84 25 Välgurežiim .......................................88, 90
10 Pildi suurus .............................................. 86 26 Välgu kompenseerimine....................117
Käsujuhi režiim 3
11 Faili nimi................................................. 221
12 Salvestamise aeg .......................... 25, 205 27 Valge tasakaal....................................... 121
Valge tasakaalu peenhäälestus ........ 124
13 Salvestamise kuupäev ................. 25, 205
Käsitsi eelseadistus.............................. 126
14 Kausta nimi............................................ 219
28 Särikompensatsioon ........................... 115
15 Hinnang.................................................. 169
1 Kuvatakse punasena, kui foto tegemise ajal oli ISO-tundlikkuse automaatne
juhtimine sisse lülitatud.
2 AUTO kuvatakse, kui foto tehti sisselülitatud aktiivse D-Lightinguga.
3 Kuvatakse ainult pildistamisel seda funktsiooni toetavate tarvikutega.
Taasesitus ja kustutamine 163
❚❚ Asukohaandmed
Laiuskraad, pikkuskraad ja muud asukohaandmed saadakse
nutiseadmest ja olenevad selle valikust (0 221). Videote korral vastavad
andmed salvestamise alguse kohale.
164 Taasesitus ja kustutamine
Üksikasjalisemalt: taasesitussuum
Vajutage X nuppu täiskaadris taasesituses kuvatud või pisipildi või
kalendri taasesituses esiletõstetud pildi suurendamiseks. Suumi ajal on
võimalikud järgmised toimingud:
Toiming
Kasutage
Lähemale või
kaugemale
suumimine
X/
W (Q)
Kirjeldus
Vajutage X suurendamiseks maksimaalselt kuni u
38 × (suured pildid), 28× (keskmised pildid) või 19×
(väikesed pildid). Vajutage W (Q) kaugemale
suumimiseks. Kasutage suurendatud foto korral
mitmikvalijat ekraanilt välja jäänud alade
vaatamiseks. Hoidke mitmikvalijat vajutatult kiiresti
kaadri teistele aladele kerimiseks. Suumiteguri
muutmisel kuvatakse lühidalt navigatsiooniaken;
hetkel ekraanil näha olev ala tähistatakse kollase
raamiga. Suumitegurit näitab vastav riba
navigatsiooniakna allservas; 100% suumiteguri
korral kuvatakse see riba roheliselt.
Pildi teiste alade
vaatamine
Pildi kärpimine
P
Nägude lähemale
suumimine
P
Pildi kärpimiseks hetkel ekraanil nähtava alani
vajutage P ja valige Trim (Trimmimine) (0 166).
Kaamera tuvastatud nägude lähemale suumimiseks
vajutage P ja valige Face zoom (Näo suum)
(0 167). See valik on kasutatav ainult nägude
tuvastamisel. Nägude tuvastamisel lähemale
suumitud RGB histogrammi (0 158) ajal on Face
zoom (Näo suum) valitav P-nupu menüüs (Trim
(Trimmimine) aga puudub).
Taasesitus ja kustutamine 165
Toiming
Kasutage
Kirjeldus
Teiste piltide
vaatamine
Pöörake käsuvaliku nuppu sama koha vaatamiseks
teistel piltidel jooksva suumiteguriga.
Taasesitussuum lõpetatakse video kuvamisel.
Suumi
tühistamine
Suumi tühistamine ja täiskaadris taasesitusse
naasmine.
Kaitse oleku
muutmine
A (L) Täpsemalt vt lk 168.
❚❚ Fotode kärpimine
Järgige alljärgnevaid samme taasesitussuumis kuvatud fotode
kärpimiseks hetkel ekraanil nähtava alani.
1 Vajutage P.
Pärast suumi reguleerimist ja foto kerimist,
kuni ainult säilitatav ala on ekraanil nähtav,
vajutage P nuppu.
P nupp
2 Valige Trim (Trimmimine).
Tõstke esile Trim (Trimmimine) ja
vajutage 2.
3 Valige Done (Valmis).
Tõstke esile Done (Valmis) ja vajutage J
ainult ekraanil kuvatavat osa sisaldava
kärbitud koopia loomiseks.
166 Taasesitus ja kustutamine
❚❚ Näo suum
Kaamera tuvastatud näo lähemale
suumimiseks vajutage suumi kuval P nuppu,
tõstke esile Face zoom (Näo suum) ja
vajutage J.
P nupp
Jooksev objekt tähistatakse
navigatsiooniaknas valge raamiga. Vajutage X
või W (Q) lähemale või kaugemale
suumimiseks või kasutage mitmikvalijat teiste
nägude vaatamiseks.
Taasesitus ja kustutamine 167
Fotode kaitsmine kustutamise eest
Vajutage A (L) nuppu jooksva pildi kaitsmiseks juhusliku kustutamise
eest. Kaitstud failid tähistatakse ikooniga P ning neid ei ole võimalik
kustutada O nupu ega valiku Delete (Kustuta) abil taasesitusmenüüs.
Pidage silmas, et kaitstud pildid kustutatakse mälukaardi vormindamisel
(0 201). Kaitse eemaldamiseks antud pildilt selle kustutamise
võimaldamiseks kuvage või tõstke see esile ja vajutage A (L) nuppu.
A (L) nupp
A Kaitse eemaldamine kõikidelt piltidelt
Kaitse eemaldamiseks kõikidelt piltidelt menüüs Playback folder
(Taasesituskaust) (0 187) jooksvalt valitud kaustas või kaustades vajutage
taasesituse ajal korraga nuppe A (L) ja O umbes kahe sekundi jooksul.
168 Taasesitus ja kustutamine
Piltide hindamine
Hinnake pilte või märgistage neid kandidaatidena hilisemaks
kustutamiseks. Hinnanguid saab samuti vaadata ViewNX-i ja
Capture NX-D tarkvaras. Kaitstud pilte ei ole võimalik hinnata.
Üksikute piltide hindamine
1 Valige pilt.
Kuvage või tõstke pilt esile.
2 Kuvage taasesituse valikud.
Vajutage P nuppu taasesituse valikute
kuvamiseks.
P nupp
3 Valige Rating (Hinnang).
Tõstke esile Rating (Hinnang) ja
vajutage 2.
4 Valige hinnang.
Vajutage 4 või 2 hinnangu valimiseks
nullist kuni viie tärnini või valige ) antud
pildi märkimiseks kandidaadina hilisemaks
kustutamiseks. Toimingu lõpetamiseks
vajutage J.
Taasesitus ja kustutamine 169
Mitmete piltide hindamine
Mitme pildi hindamiseks kasutage taasesitusmenüü valikut Rating
(Hinnang).
1 Valige Rating (Hinnang).
Tõstke taasesitusmenüüs esile Rating
(Hinnang) ja vajutage 2.
2 Hinnake pilte.
Kasutage piltide esile tõstmiseks
mitmikvalijat (jooksvalt esile tõstetud pildi
täiskaadris vaatamiseks vajutage ja hoidke
all X nuppu) ning hoides W (Q) nuppu all,
vajutage 1 või 3 hinnangu valimiseks
nullist kuni viie tärnini või valige ) pildi
märgistamiseks kandidaadina hilisemaks kustutamiseks. Toimingu
lõpetamiseks vajutage J.
170 Taasesitus ja kustutamine
Fotode kustutamine
Jooksva foto kustutamiseks vajutage uuesti O nuppu. Mitme valitud
foto, kõikide valitud kuupäeval tehtud fotode või kõikide jooksva
taasesituskausta fotode kustutamiseks kasutage taasesitusmenüü
valikut Delete (Kustuta). Kustutatud fotosid ei ole võimalik taastada.
Pidage silmas, et kaitstud pilte ei saa kustutada.
Taasesituse ajal
Vajutage O nuppu jooksva foto kustutamiseks.
1 Vajutage O nuppu.
Kuvatakse kinnitusdialoog.
O nupp
2 Vajutage uuesti O nuppu.
Foto kustutamiseks vajutage uuesti O
nuppu. Väljumiseks ilma fotot kustutamata
vajutage nuppu K.
A Kalendri taasesitus
Kalendri taasesituse ajal võite kustutada kõik valitud kuupäeval tehtud fotod,
tõstes antud kuupäeva kuupäevaloendis esile ja vajutades nuppu O (0 154).
Taasesitus ja kustutamine 171
Taasesitusmenüü
Taasesitusmenüü suvand Delete (Kustuta) võimaldab järgmisi valikuid.
Pidage silmas, et olenevalt piltide arvust võib kustutamine nõuda
mõningat aega.
Valik
Kirjeldus
Q Selected (Valitud) Kustutada valitud pildid.
Select date
Kustutada kõik valitud kuupäeval tehtud pildid
n
(Valitud kuupäev) (0 173).
Kustutatakse kõik pildid hetkel taasesituseks valitud
R All (Kõik)
kaustas (0 187).
❚❚ Valitud: valitud fotode kustutamine
1 Valige esiletõstetud pilt.
Tõstke pilt mitmikvalijaga esile ja vajutage
W (Q) nuppu valikuks või valiku
tühistamiseks (esiletõstetud pildi
täiskaadris vaatamiseks vajutage ja hoidke
X-nuppu). Valitud pildid märgitakse
ikooniga O. Korrake soovi järgi täiendavate
W (Q) nupp
piltide valikuks.
2 Toimingu lõpetamiseks vajutage J.
Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile
Yes (Jah) ja vajutage J.
172 Taasesitus ja kustutamine
❚❚ Valitud kuupäev: valitud kuupäeval tehtud fotode kustutamine
1 Valige kuupäevad.
Tõstke esile kuupäev ja vajutage 2 kõikide
esiletõstetud kuupäeval tehtud piltide
valikuks. Valitud kuupäevad märgitakse
linnukesega. Korrake soovi järgi
täiendavate kuupäevade valikuks; antud
kuupäeva valiku tühistamiseks tõstke see
esile ja vajutage 2.
2 Toimingu lõpetamiseks vajutage J.
Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile
Yes (Jah) ja vajutage J.
Taasesitus ja kustutamine 173
Slaidiesitused
Taasesitusmenüü valikut Slide show (Slaidiesitus) kasutatakse
slaidiesituse kuvamiseks jooksva taasesituskausta piltidest (0 187).
1 Valige Slide show (Slaidiesitus).
Tõstke taasesitusmenüüs esile Slide show
(Slaidiesitus) ja vajutage 2.
2 Alustage slaidiesitust.
Tõstke slaidiesituse menüüs esile Start
(Alusta) ja vajutage J.
Slaidiesituse ajal saab teostada järgmisi toiminguid:
Toiming
Kasutage
Täiendava
fototeabe
vaatamine
Kuvatava fototeabe muutmine (0 156).
Esituse peatamine. Jätkamiseks valige
Restart (Taasalusta).
Paus
Helitugevuse
suurendamine/
vähendamine
Väljumine
taasesitusrežiimi
Kirjeldus
Eelmisele kaadrile naasmiseks vajutage 4,
järgmisele kaadrile üleminekuks vajutage 2.
Tagasi/edasi
üleminek
Video taasesitusel vajutage X helitugevuse
X / W (Q) suurendamiseks, W (Q) selle
vähendamiseks.
Esituse lõpetamine ja taasesitusrežiimi
K
naasmine.
174 Taasesitus ja kustutamine
Paremal näidatud dialoog kuvatakse esituse
lõppemisel. Valige taasalustamiseks Restart
(Taasalusta) või valige taasesitusmenüüsse
naasmiseks Exit (Välju).
Taasesitus ja kustutamine 175
Slaidiesituse valikud
Enne slaidiesituse alustamist võimaldab slaidiesituse menüü valida
kuvatavaid pilte nende tüübi või hinnangu järgi ning määrata iga pildi
kuvamise kestust.
• Image type (Pildi tüüp): Valige kas Still
images and movies (Liikumatud pildid ja
videod), Still images only (Ainult
liikumatud pildid), Movies only (Ainult
videod) või By rating (Hinnangu järgi).
Ainult valitud hinnangutega piltide
kaasamiseks tõstke esile By rating
(Hinnangu järgi) ja vajutage 2. Kuvatakse
hinnangute loend; tõstke esile soovitud
hinnangud ja vajutage 2 esiletõstetud
hinnanguga piltide valikuks või valiku
tühistamiseks slaidiesitusse kaasamiseks.
Valitud hinnangud märgitakse linnukesega.
Kui soovitud hinnangud on valitud,
vajutage väljumiseks J.
• Frame interval (Kaadri kuvamise kestus):
Valige liikumatute piltide kuvamise kestus.
176 Taasesitus ja kustutamine
Ühendused
ViewNX-i installimine
Fotode peenhäälestuseks ning piltide üleslaadimiseks ja vaatamiseks
laadige alla ViewNX-i installeerija viimane versioon alljärgnevalt
veebisaidilt ja järgige installimise lõpetamiseks ekraanijuhiseid. Nõutav
on internetiühendus. Süsteeminõudeid ja muud teavet vaadake oma
piirkonna Nikoni veebisaidilt.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Kasutage Nikoni Capture NX-D tarkvara fotode peenhäälestuseks või NEF (RAW)
piltide sätete muutmiseks ja nende teistes formaatides salvestamiseks.
Capture NX-D on allalaadimiseks saadaval aadressil:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Ühendused 177
Piltide arvutisse kopeerimine
Enne jätkamist veenduge, et olete installinud ViewNX-i (0 177).
1 Ühendage USB-kaabel.
Pärast kaamera välja lülitamist ja veendumist, et mälukaart on
sisestatud, ühendage USB-kaabel (saadaval eraldi) vastavalt
joonisele ja lülitage kaamera seejärel sisse.
D USB-jaoturid
Ühendage kaamera otse arvutiga; ärge ühendage kaablit USB-jaoturi ega
klaviatuuri kaudu.
A Kasutage töökindlat toiteallikat
Kindlustamaks, et andmete teisaldamist ei katkestata, veenduge, et kaamera
aku on täielikult laetud.
A Kaablite ühendamine
Jälgige, et kaamera oleks liidesekaablite ühendamise või lahtiühendamise
ajal välja lülitatud. Ärge kasutage jõudu ega püüdke sisestada pistmikke
nurga all.
178 Ühendused
2 Käivitage ViewNX-i komponent Nikon Transfer 2.
Programmi valikut pakkuva sõnumi kuvamisel valige
Nikon Transfer 2.
D Teisaldamise ajal
Ärge lülitage teisaldamise ajal kaamerat välja ega ühendage USB-kaablit
lahti.
A Windows 7
Alljärgneva dialoogi ilmumisel valige allkirjeldatud viisil Nikon Transfer 2.
1 Punktis Import pictures and videos
(Piltide ja videote importimine) klõpsake
Change program (Programmi vahetus).
Kuvatakse programmivaliku dialoog;
valige Nikon Transfer 2 ja klõpsake OK.
2 Topeltklõpsake
.
A Windows 10 ja Windows 8.1
Windows 10 ja Windows 8.1 võivad kaamera
ühendamisel kuvada AutoPlay viiba.
Puudutage või klõpsake seda dialoogi ja
seejärel puudutage või klõpsake
Nikon Transfer 2 valimiseks
Nikon Transfer 2.
A OS X
Kui Nikon Transfer 2 automaatselt ei käivitu, veenduge, et kaamera on
ühendatud ning käivitage seejärel Image Capture (OS X koosseisu kuuluv
rakendus) ja valige Nikon Transfer 2 kui kaamera tuvastamisel avanev
rakendus.
Ühendused 179
3 Klõpsake Start Transfer (Alusta teisaldust).
Mälukaardil asuvad pildid kopeeritakse arvutisse.
Start Transfer (Alusta teisaldust)
4 Lõpetage ühendus.
Teisaldamise lõpetamisel lülitage kaamera välja ja ühendage
USB-kaabel lahti.
A Lisateabe saamiseks
Lisateavet ViewNX-i kasutamise kohta vaadake onlain-abist.
180 Ühendused
Fotode printimine
Valitud JPEG-pilte saab printida otse kaameraga ühendatud PictBridgeprinteriga (0 303).
Printeri ühendamine
Ühendage kaamera USB-kaabli abil (saadaval eraldi). Ärge kasutage
jõudu ega püüdke sisestada pistmikke nurga all.
Kaamera ja printeri sisselülitamisel kuvatakse tiitelkuva, millele järgneb
PictBridge’i taasesituse kuva.
D Fotode valimine printimiseks
NEF (RAW) fotosid (0 84) ei saa printimiseks valida. JPEG-koopiaid NEF (RAW)
piltidest saab luua valikuga NEF (RAW) processing (NEF (RAW) töötlus)
retušeerimismenüüs (0 230).
D Kuupäeva pealetrükk
On (Sees) valikul PrintBridge’i menüü suvandis Print date (Kuupäeva
printimine) ilmub kuupäev häälestusmenüü suvandi Date stamp
(Kuupäevatempel) (0 202) abil salvestatud kuupäeva sisaldavate fotode
printimisel kaks korda. Siiski võidakse pealetrükitud kuupäev välja kärpida, kui
fotosid kärbitakse või prinditakse ilma ääristeta.
Ühendused 181
Piltide printimine ükshaaval
1 Kuvage soovitud pilt.
Teiste piltide vaatamiseks vajutage 4 või 2. Vajutage nuppu X
jooksva kaadri suurendamiseks (0 165; suumist väljumiseks
vajutage K). Korraga kuue pildi vaatamiseks vajutage W (Q) nuppu.
Kasutage mitmikvalijat piltide esile tõstmiseks või vajutage X
esiletõstetud pildi täiskaadris kuvamiseks.
2 Reguleerige printeri sätteid.
Vajutage J alljärgnevate valikute kuvamiseks, edasi vajutage 1 või
3 kirje esile tõstmiseks ja vajutage 2 valikute vaatamiseks
(loendatud on ainult antud printeri toetatavad valikud; vaikevaliku
kasutamiseks valige Printer default (Printeri vaikeseade)). Pärast
valikut vajutage J printeri seadistusmenüüsse naasmiseks.
Valik
Page size
(Lehekülje
suurus)
No. of copies
(Koopiate arv)
Border (Ääris)
Print date
(Kuupäeva
printimine)
Cropping
(Kärpimine)
Kirjeldus
Valige lehekülje suurus.
See valik on loendis ainult piltide ühekaupa printimisel.
Vajutage 1 või 3 koopiate arvu valimiseks (maksimaalselt
99).
Valige, kas fotosid raamida valgete ääristega.
Valige, kas printida fotodele salvestamise aeg ja kuupäev.
See valik on loendis ainult piltide ühekaupa printimisel.
Väljumiseks ilma pilti kärpimata tõstke esile No cropping
(Kärpimata) ja vajutage J. Jooksva pildi kärpimiseks tõstke
esile Crop (Kärbe) ja vajutage 2. Kuvatakse kärpe valiku
dialoog; vajutage X kärpe suurendamiseks, W (Q) selle
vähendamiseks ja kasutage mitmikvalijat kärpe asetamiseks.
Pidage silmas, et printimise kvaliteet võib langeda, kui
väikseid kärpeid prinditakse suurtes suurustes.
3 Alustage printimist.
Valige Start printing (Alusta printimist) ja vajutage J printimise
alustamiseks. Et katkestada enne, kui kõik koopiad on prinditud,
vajutage J.
182 Ühendused
Mitme pildi printimine
1 Kuvage PictBridge’i menüü.
Vajutage G nuppu PictBridge’i taasesituskuval.
2 Valige suvand.
Tõstke esile üks alljärgnevatest valikutest ja vajutage 2.
• Print select (Prindi valik): Valige prinditavad pildid. Kasutage
mitmikvalijat piltide esile tõstmiseks (esiletõstetud pildi
täisekraanil vaatamiseks vajutage ja hoidke all X nuppu) ning
hoides W (Q) nuppu all, vajutage 1 või 3 koopiate arvu
valimiseks. Pildi valiku tühistamiseks seadke koopiate arvuks null.
• Select date (Valitud kuupäev): Prinditakse üks koopia kõikidest valitud
kuupäevadel tehtud piltidest. Vajutage 1 või 3 kuupäevade
esiletõstmiseks ja 2 valimiseks või valiku tühistamiseks.
Esiletõstetud kuupäeval tehtud piltide vaatamiseks vajutage
W (Q). Kasutage läbi piltide kerimiseks mitmikvalijat või vajutage ja
hoidke all X jooksva pildi täisekraanil vaatamiseks. Kuupäeva valiku
dialoogi naasmiseks vajutage uuesti W (Q).
• Index print (Kuvaleht): Kuvalehe loomiseks kõikidest mälukaardil
olevatest JPEG-piltidest jätkake sammuga 3. Pidage silmas, et kui
mälukaart sisaldab üle 256 pildi, prinditakse ainult esimesed 256
pilti. Kui sammus 3 valitud lehekülje suurus ei ole kuvalehe jaoks
piisav, kuvatakse sellekohane hoiatus.
3 Reguleerige printeri sätteid.
Reguleerige printeri sätteid, nii nagu on kirjeldatud sammus 2, lk 182.
4 Alustage printimist.
Valige Start printing (Alusta printimist) ja vajutage J printimise
alustamiseks. Et katkestada enne, kui kõik koopiad on prinditud,
vajutage J.
Ühendused 183
Piltide vaatamine televiisoris
Kaamera ühendamiseks kõrglahutusega videoseadmetega saab
kasutada kõrglahutusega multimeedialiidese (High-Definition
Multimedia Interface, HDMI) kaablit (0 268). Lülitage kaamera enne
HDMI-kaabli ühendamist või lahutamist alati välja.
Ühendage kaameraga
Ühendage kõrglahutusega seadmega
(valige kaabel konnektoriga
HDMI-seadme jaoks)
Lülitage seade HDMI-kanalile, lülitage kaamera sisse ja vajutage K
nuppu. Taasesitusel kuvatakse pildid teleriekraanil. Pidage silmas, et
piltide ääred võivad jääda kuvamata.
A Taasesituse helitugevus
Helitugevust saab reguleerida teleri nuppudega; kaamera juhtnuppe ei saa
kasutada.
A Taasesitus televiisoris
Pikemaajaliseks taasesituseks on soovitav kasutada vahelduvvooluadapterit
(saadaval eraldi).
184 Ühendused
❚❚ Väljunderaldusvõime valimine
Piltide väljundformaadi valimiseks HDMIseadmesse valige HDMI > Output resolution
(Väljunderaldusvõime) kaamera
häälestusmenüüs (0 199). Auto
(Automaatne) valikul valib kaamera
automaatselt sobiva formaadi.
❚❚ Kaamera juhtimine televiisori kaugjuhtimispuldiga
On (Valikul) suvandis HDMI > Device control (Seadme juhtimine)
häälestusmenüüs (0 199) HDMI-CEC toetusega televiisoriga ühendatud
kaamera ning sisselülitatud kaamera ja televiisori korral saab teleri
juhtpulti täiskaadris taasesitusel ja slaidiesitustes kasutada kaamera
mitmikvalija ja J nupu asemel. Off (Väljas) valikul ei ole teleri juhtpuldi
kasutamine kaamera juhtimiseks võimalik, kuid kaamerat saab kasutada
reaalaja vaates fotode ja videote tegemiseks.
A HDMI-CEC seadmed
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface –Consumer Electronics
Control) on standard, mis võimaldab HDMI-seadmete kasutamist nendega
ühendatud välisseadmete juhtimiseks. Kaamera HDMI-CEC seadmega
ühendamisel ilmub pildiotsijas järelejäänud särituste arvu kohale sümbol ).
A 1 920 × 1 080 60p/50p
1920×1080; 60p või 1920×1080; 50p valikul suvandis Movie settings
(Videosätted) > Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus) võib
salvestamise ajal põhjustada hälbeid HDMI-väljundi lahutusvõimes ja
kaadrikiiruses.
A HDMI > Väljunderaldusvõime
Videoväljundi eraldusvõimeks ei saa valida 1920×1080; 60p ega
1920×1080; 50p. Mõningad seadmed ei pruugi toetada suvandi Output
resolution (Väljunderaldusvõime) sätet Auto (Automaatne).
Ühendused 185
Kaamera menüüd
D Taasesitusmenüü: Pildihaldus
Taasesitusmenüü kuvamiseks vajutage G ja valige vahekaart
D (taasesitusmenüü).
G nupp
Taasesitusmenüü valikud
Taasesitusmenüü sisaldab järgmisi valikuid:
Valik
Delete (Kustuta)
Playback folder (Taasesituskaust)
Playback display options (Taasesituse
kuvavalikud)
Image review (Pildi ülevaatus)
Auto image rotation (Pildi
automaatne pööramine)
Rotate tall (Pööra portreeformaati)
Slide show (Slaidiesitus)
Image type (Pildi tüüp)
Frame interval (Kaadri kuvamise
kestus)
Rating (Hinnang)
Select to send to smart device (Valida
nutiseadmesse saatmiseks)
186 D Taasesitusmenüü: Pildihaldus
Vaikesäte
—
All (Kõik)
0
172
187
—
187
On (Sees)
188
On (Sees)
188
On (Sees)
189
Still images and movies
(Liikumatud pildid ja videod)
174
2s
—
170
—
189
Playback Folder (Taasesituskaust)
G nupp ➜ D taasesitusmenüü
Valige kaust taasesituseks:
Valik
Kirjeldus
Taasesitusel on nähtavad pildid kõikidest D3400 abil loodud
kaustadest.
All (Kõik) Taasesitusel on nähtavad pildid kõikidest kaustadest.
Current Taasesitusel kuvatakse ainult võttemenüüs (0 219) jooksvalt kausta
(Jooksev) Storage folder (Hoiukaust) jaoks valitud kausta fotod.
D3400
Playback Display Options (Taasesituse kuvavalikud)
G nupp ➜ D taasesitusmenüü
Valige taasesituse fototeabe kuval näidatav
teave (0 156). Vajutage 1 või 3
esiletõstmiseks ja 2 valimiseks või valiku
tühistamiseks. Valitud kirjed märgitakse
linnukesega. Taasesitusmenüüsse naasmiseks
vajutage J.
D Taasesitusmenüü: Pildihaldus 187
Image Review (Pildi ülevaatus)
G nupp ➜ D taasesitusmenüü
Valige, kas kuvada pildid pärast pildistamist kohe automaatselt
ekraanile. Off (Väljas) valikul saab pilte kuvada ainult D nuppu
vajutades.
Auto Image Rotation (Pildi automaatne pööramine)
G nupp ➜ D taasesitusmenüü
Valikuga On (Sees) tehtud fotod sisaldavad andmeid kaamera
paigutuse kohta, mis võimaldab neid automaatselt pöörata taasesitusel
või vaatamisel ViewNX-i-s või Capture NX-D-s (saadaval eraldi).
Salvestatakse järgmised paigutused:
Maastiku (lai) paigutus
90° päripäeva pööratud
kaamera
90° vastupäeva pööratud
kaamera
Off (Väljas) valikul kaamera paigutust ei salvestata. Valige see suvand
panoraamvõttel või kui pildistate alla või üles suunatud objektiiviga.
188 D Taasesitusmenüü: Pildihaldus
Rotate Tall (Pööra portreeformaati)
G nupp ➜ D taasesitusmenüü
On (Sees) valikul pööratakse „püsti” (portreepaigutusega) pildid
automaatselt ekraanil kuvamiseks (valikuga Off (Väljas) suvandis Auto
image rotation (Pildi automaatne pööramine) tehtud pildid
kuvatakse endiselt maastikupaigutuses). Arvestage, et kuna kaamera on
ise pildistamise ajal vastavalt orienteeritud, ei pöörata kujutisi piltide
ülevaatusel automaatselt.
Select to Send to Smart Device (Valida nutiseadmesse
saatmiseks)
G nupp ➜ D taasesitusmenüü
Valige fotod nutiseadmesse üleslaadimiseks. Videoid ei saa
üleslaadimiseks valida.
Valik
Select image(s)
(Piltide valik)
Deselect all
(Tühistada kõik
valikud)
Kirjeldus
Piltide märkimine nutiseadmesse üleslaadimiseks.
Üleslaadimise märgiste eemaldamine kõikidelt piltidelt.
D Taasesitusmenüü: Pildihaldus 189
C Võttemenüü: Võttesuvandid
Võttemenüü kuvamiseks vajutage G ja valige vahekaart
C (võttemenüü).
G nupp
Võttemenüü valikud
Võttemenüü sisaldab järgmisi valikuid:
Valik
Vaikesäte
Reset shooting menu
—
(Võttemenüü lähtestus)
Image quality (Pildikvaliteet)
JPEG normal (JPEG tavaline)
Image size (Pildi suurus)
Large (Suur)
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
P, S, A, M
100
ISO sensitivity
Muud
(ISO-tundlikkus)
Auto (Automaatne)
režiimid
Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse
On (Sees)
juhtimine)
Maximum sensitivity
25600
(Maksimaalne tundlikkus)
Minimum shutter speed
Auto (Automaatne)
(Maksimaalne säriaeg)
White balance (Valge tasakaal)
Auto (Automaatne)
Cool-white fluorescent (Külm-valge
Fluorescent (Luminofoor)
luminofoor)
Set Picture Control (Picture
Standard (Standardne)
Controli seade)
Color space (Värviruum)
sRGB
Active D-Lighting (Aktiivne
On (Sees)
D-Lighting)
Noise reduction (Müravähendus)
On (Sees)
Vignette control (Vinjeti
Normal (Tavaline)
reguleerimine)
190 C Võttemenüü: Võttesuvandid
0
192
84
86
93
193
121
123
132
194
119
195
195
Valik
Auto distortion control
(Automaatne venituse juhtimine)
Focus mode (Teravustamisrežiim)
Vaikesäte
0
Off (Väljas)
196
Auto-servo AF (Automaatse
servoteravustamise režiim)
Live view/movie (Reaalaja vaade/ Single-servo AF (Üksikservo automaatne
video)
teravustamine)
AF-area mode (Automaatse teravustamise ala režiim)
Single-point AF (Ühe punkti automaatne
n, 1, 2, 3
teravustamine)
Viewfinder
Dynamic-area AF (Dünaamilise ala
m
(Pildiotsija)
automaatne teravustamine)
Muud
Auto-area AF (Automaatala automaatne
režiimid
teravustamine)
Face-priority AF (Automaatne
k, l, p, o
teravustamine näo prioriteediga)
Live view/movie
Normal-area AF (Normaalala automaatne
n
(Reaalaja vaade/
teravustamine)
video)
Muud
Wide-area AF (Lai-ala automaatne
režiimid
teravustamine)
Built-in AF-assist illuminator
(Sisseehitatud automaatse
On (Sees)
teravustamise abi valgusti)
Metering (Mõõtmine)
Matrix metering (Maatriksmõõtmine)
Flash cntrl for built-in flash/
Optional flash (Sisseehitatud
TTL
välgu/valikulise välklambi
juhtimine)
Optical VR (Optiline
On (Sees)
stabiliseerimine) *
Movie settings (Videosätted)
Frame size/frame rate (Kaadri
1920×1080; 60p
suurus/kaadrikiirus)
Viewfinder (Pildiotsija)
Movie quality (Video kvaliteet)
Microphone (Mikrofon)
Wind noise reduction (Tuulemüra
vähendamine)
Manual movie settings (Käsitsi
videosätted)
Normal (Tavaline)
Auto sensitivity (Automaatne tundlikkus)
Off (Väljas)
69
70
74
75
196
111
197
198
141,
142
Off (Väljas)
* Kasutatav ainult koos seda valikut toetavate objektiividega.
Märkus: Olenevalt kaamera seadistusest võivad mõned kirjed olla
varjutatud ja mittekasutatavad.
C Võttemenüü: Võttesuvandid 191
Reset Shooting Menu (Võttemenüü lähtestus)
G nupp ➜ C võttemenüü
Valige Yes (Jah) võttemenüü sätete lähtestamiseks.
A Võttesuvandite lähtestus
Yes (Jah) valikul punktis Reset shooting menu (Võttemenüü lähtestus)
lähtestatakse vaikeväärtustele ka Picture Controli sätted (0 134) ja järgmised
suvandid:
Valik
Vabastusrežiim
m
Muud režiimid
Fookuspunkt
Paindlik programm
A (L) nupu hoidmine
Välgurežiim
i, k, p, n, S, T, '
o
U
P, S, A, M
Särikompensatsioon
Välgu kompenseerimine
Vaikesäte
Pidev
Üksikkaader
Keskel
Väljas
Väljas
Automaatne
Automaatne aeglane
sünkroniseerimine
Ilma välguta
Täitevälk
Väljas
Väljas
0
62
76
100
215
87, 89
115
117
ISO Sensitivity Settings (ISO-tundlikkuse sätted)
G nupp ➜ C võttemenüü
ISO-tundlikkuse reguleerimine (0 93).
192 C Võttemenüü: Võttesuvandid
❚❚ Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
Seda valikut saab kasutada E- ja G-tüüpi objektiividega (0 253) režiimis
P, S, A või M kaamera korral. Off (Väljas) valikul jääb ISO-tundlikkus
fikseerituks kasutaja valitud väärtusele (0 93). On (Sees) valikul
reguleeritakse ISO-tundlikkust automaatselt, kui kasutaja valitud väärtus
ei võimalda optimaalse särituse saavutamist. Automaatse ISOtundlikkuse maksimaalset väärtust saab valida suvandis Maximum
sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) menüüs Auto ISO sensitivity
control (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) (valige madalamad
väärtused vältimaks müra (juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus
või jooned), kuid pidage silmas, et kui kasutaja valitud ISO-tundlikkus on
suurem suvandis Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus)
valitud väärtusest, kasutatakse kasutaja valitud väärtust; minimaalne
automaatne ISO-tundlikkus seatakse automaatselt väärtusele ISO 100).
Režiimides P ja A reguleeritakse tundlikkust ainult alasärituse korral
suvandis Minimum shutter speed (Maksimaalne säriaeg) valitud
säriajal (1/2 000 – 30 s või Auto (Automaatne); režiimides S ja M
reguleeritakse tundlikkus optimaalse särituse saavutamiseks kasutaja
valitud säriajal). Auto (Automaatne) valikul valib kaamera maksimaalse
säriaja vastavalt objektiivi fookuskaugusele. Pikemaid säriaegu
kasutatakse ainult siis, kui optimaalset säritust ei ole võimalik saavutada
suvandis Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) valitud ISOtundlikkusel.
On (Sees) valikul ilmub pildiotsijasse ISO AUTO
ja teabeekraanile ISO-A. Need näidikud
vilguvad tundlikkuse muutmisel kasutaja
valitud väärtuselt.
C Võttemenüü: Võttesuvandid 193
A Maksimaalne tundlikkus/maksimaalne säriaeg
Kui ISO-tundlikkuse automaatne juhtimine on sisse
lülitatud, näitavad ISO-tundlikkuse ja säriaja
näidikud teabeekraanil maksimaalset tundlikkust
ja maksimaalset säriaega.
Maksimaalne tundlikkus
Maksimaalne säriaeg
A Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
Pidage silmas, et ISO-tundlikkust võidakse automaatselt suurendada, kui
automaatse ISO-tundlikkuse juhtimist kasutatakse koos aeglase
sünkroniseerimisega välgurežiimidega (kasutatavad sisseehitatud välgu ja lk 262
loetletud valikuliste välguseadmetega), mis võivad takistada kaameral pika
säriaja valimist. Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine on kasutatav ainult i-TTL
välklambi juhtimise režiimis (0 197, 262); teistes režiimides kasutatakse suvandis
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) valitud väärtust sisseehitatud välgu või
valikuliste välklampidega tehtud piltide jaoks.
Color Space (Värviruum)
G nupp ➜ C võttemenüü
Värviruum määrab värvide reproduktsioonil kasutatava värvigamma.
sRGB on soovitatav üldotstarbeliseks printimiseks ja kuvamiseks,
Adobe RGB selle laiema värvigammaga professionaalsete
publikatsioonide ja kommertstrükiste jaoks. Olenemata valitud
suvandist salvestatakse videod sRGB värviruumis.
A Adobe RGB
Adobe RGB pildid nõuavad värvide täpseks reproduktsiooniks värvihaldust
toetavaid rakendusi, kuvareid ja printereid.
A Värviruum
ViewNX-i ja Capture NX-D valivad antud kaameraga tehtud fotode avamisel
automaatselt õige värviruumi. Kolmandate tootjate tarkvaraga ei ole tulemused
garanteeritud.
194 C Võttemenüü: Võttesuvandid
Noise Reduction (Müravähendus)
G nupp ➜ C võttemenüü
Valige On (Sees) müra (eredad laigud,
juhuslikult paiknevad eredad pikslid või
udusus) vähendamiseks fotodel.
Müravähendus toimub kõikidel ISOtundlikkustel, kuid on kõige märgatavam kõrgematel väärtustel.
Töötlemiseks kuluv aeg säriaegadel üle 1 s võib kasvada umbes kaks
korda; töötlemise ajal vilgub pildiotsijas „l m” ning pildistamine ei
ole võimalik. Müra ei vähendata, kui kaamera enne töötlemise lõppu
välja lülitatakse.
Off (Väljas) valikul toimub müravähendus ainult vastavalt vajadusele;
müravähenduse ulatus on väiksem kui valiku On (Sees) korral.
Vignette Control (Vinjeti reguleerimine)
G nupp ➜ C võttemenüü
„Vinjettimine” on ereduse langus foto servades. Vignette control
(Vinjeti reguleerimine) vähendab vinjettimist E- ja G-tüüpi
objektiividega (0 253). Selle tulemused olenevad objektiivist ning on
kõige paremini märgatavad maksimaalse ava korral. Võimalikud valikud
on High (Kõrge), Normal (Normaalne), Low (Madal) ja Off (Väljas).
A Vinjeti reguleerimine
Sõltuvalt stseenist, võtteoludest ja objektiivi tüübist võib JPEG-piltidele ilmuda
müra (udusus) või muutused äärealade ereduses ning eelseadistatud Picture
Controlid, mida on vaikesätetega võrreldes muudetud, ei pruugi anda soovitud
tulemusi. Tehke proovivõtteid ja vaadake ekraanilt tulemusi. Vinjeti
reguleerimine ei kohaldu videotele (0 138) ega FX-formaati toetavate
objektiividega tehtud piltidele.
C Võttemenüü: Võttesuvandid 195
Auto Distortion Control (Automaatne venituse juhtimine)
G nupp ➜ C võttemenüü
Valige On (Sees) tünnmoonutuse vähendamiseks lainurk-objektiividega
pildistamisel ja padimoonutuse vähendamiseks pikkade objektiividega
pildistamisel (pidage silmas, et pildiotsijas nähtaval oleva ala servad
võidakse lõpp-fotost välja kärpida ning et fotode töötlemiseks vajalik
aeg enne salvestamise algust võib pikeneda). See valik ei kohaldu
videotele ning on kasutatav ainult E- ja G-tüüpi objektiividega (v.a
kalasilm-objektiiv ja mõned teised objektiivid); teiste objektiividega ei
ole tulemused garanteeritud.
A Retušeerimine: moonutuse juhtimine
Vähendatud tünn- ja padimoonutusega koopiate loomise kohta
olemasolevatest fotodest vt lk 237.
Built-in AF-assist Illuminator (Sisseehitatud automaatse
teravustamise abi valgusti)
G nupp ➜ C võttemenüü
Valige, kas sisseehitatud automaatse
teravustamise abi valgusti süttib abistamaks
teravustamisel nõrga valgustuse korral.
Valik
Automaatse teravustamise
abi valgusti
Kirjeldus
Automaatse teravustamise abi valgusti valgustab nõrga
On (Sees)
valgustuse korral (täpsemalt vt lk 284).
Automaatse teravustamise abi valgusti ei valgusta abistamiseks
Off (Väljas) teravustamisel. Nõrga valgustuse korral ei pruugi kaamera suuta
automaatselt teravustada.
196 C Võttemenüü: Võttesuvandid
Flash Cntrl for Built-in Flash/Optional Flash (Sisseehitatud
välgu/valikulise välklambi juhtimine)
G nupp ➜ C võttemenüü
Valige sisseehitatud välgu välgurežiimiks kas P, S, A või M. Valikulise
välklambi SB-500, SB-400 või SB-300 ühendamisel ja sisselülitamisel
muutub see valik menüüks Optional flash (Valikuline välklamp), mida
kasutatakse välgurežiimi valikuks valikulise välklambi jaoks.
Valik
1 TTL
2
Manual
(Käsitsi)
Kirjeldus
Välklambi väljund reguleeritakse automaatselt vastavalt
võtteoludele.
Valige välgu tase. Täisvõimsusel on sisseehitatud välgu
juhtnumber ligikaudu 8 (m, ISO 100, 20 °C).
A Käsitsi
Manual (Käsitsi) valikul ja välklambi tõstmisel
hakkab pildiotsijas vilkuma ikoon Y ja
teabeekraanile ilmub 0.
C Võttemenüü: Võttesuvandid 197
A TTL-välklambi juhtimine
E- või G-tüüpi objektiivi kasutamisel koos sisseehitatud välgu (0 87) või
valikuliste välklampidega (0 262) toetatakse järgmisi välklambi juhtimise tüüpe.
• i-TTL tasakaalustatud täitevälk digitaalsele üheobjektiivilisele peegelkaamerale: Andmeid
420-pikslisest RGB-andurist kasutatakse välklambi väljundi reguleerimiseks,
saavutamaks loomulikku tasakaalu põhiobjekti ja tausta vahel.
• i-TTL standardne täitevälk digitaalsele üheobjektiivilisele peegelkaamerale: Välklambi
väljund reguleeritakse põhiobjektile; tausta eredust ei arvestata.
Standardset i-TTL välgu juhtimist kasutatakse koos laotuspunkti mõõtmisega või
selle valimisel valikulise välklambiga. Kõigil muudel juhtudel kasutatakse i-TTL
tasakaalustatud täitevälku digitaalsele üheobjektiivilisele peegelkaamerale.
Optical VR (Optiline stabiliseerimine)
G nupp ➜ C võttemenüü
See valik kuvatakse ainult koos seda toetavate objektiividega. On (Sees)
valik lubab stabiliseerimise, mis aktiveeritakse iga kord päästiku pooleldi
alla vajutamisel (0 309, 314, 318). Stabiliseerimise keelamiseks valige
Off (Väljas).
A Stabiliseerimise näidik
On (Sees) valikul suvandis Optical VR (Optiline
stabiliseerimine) ilmub teabeekraanile
stabiliseerimise näidik.
198 C Võttemenüü: Võttesuvandid
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Häälestusmenüü kuvamiseks vajutage G ja valige vahekaart
B (häälestusmenüü).
G nupp
Häälestusmenüü valikud
Häälestusmenüü sisaldab järgmisi valikuid:
Valik
Reset setup options (Häälestussuvandite
lähtestus)
Format memory card (Mälukaardi
vormindamine)
Date stamp (Kuupäevatempel)
Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev) 1
Sync with smart device (Nutiseadmega
sünkroniseerimine)
Daylight saving time (Suveaeg)
Language (Keel) 1
Monitor brightness (Ekraani eredus)
Info display format (Teabekuva vorming)
AUTO/SCENE/EFFECTS (AUTOMAATNE/
STSEEN/EFEKTID)
P/S/A/M
Auto info display (Automaatne teabeekraan)
Auto off timers (Automaatse väljalülituse
taimerid)
Self-timer (Taimer)
Self-timer delay (Taimeri viivitus)
Number of shots (Võtete arv)
Vaikesäte
0
—
201
—
201
Off (Väljas)
202
Off (Väljas)
205
Off (Väljas)
—
0
205
205
205
Graphic (Graafiline)
206
Graphic (Graafiline)
On (Sees)
206
Normal (Tavaline)
207
10 s
1
208
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 199
Valik
Vaikesäte
Remote on duration (ML-L3) (Kestev
1 min
kaugseadis (ML-L3))
Lock mirror up for cleaning (Peegli
—
puhastamiseks üles lukustamine) 2
Image Dust Off ref photo (Pildilt
—
tolmutäppide eemalduse võrdlusfoto)
Image comment (Pildi kommentaar)
—
Copyright Information (Autoriõiguse teave)
—
Beep (Piiks)
Low (Madal)
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Auto (Automaatne)
Buttons (Nupud)
Assign Fn button (Fn nupu määramine)
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
AE/AF lock (Automaatse
Assign AE-L/AF-L button (Automaatse
särituse/automaatse
särituse lukustuse/automaatse
teravustamise lukustus)
teravustamise lukustuse nupu määramine)
Shutter-release button AE-L (Automaatse
Off (Väljas)
särituse lukustus päästikuga)
AF activation (Automaatse teravustamise
Enable (Lubada)
aktiveerimine)
Rangefinder (Kaugusemõõtja)
Off (Väljas)
Manual focus ring in AF mode (Käsitsi
teravustamise rõngas automaatse
Enable (Lubada)
teravustamise režiimis) 3
File number sequence (Failinumbri järjestus)
Off (Väljas)
Storage folder (Hoiukaust)
—
File naming (Failide nimetamine)
DSC
HDMI
Output resolution (Väljunderaldusvõime)
Auto (Automaatne)
Device control (Seadme juhtimine)
On (Sees)
Location data (Asukohaandmed)
Download from smart device (Nutiseadmest
No (Ei)
allalaadimine)
Position (Asukoht)
—
Airplane mode (Lennukirežiim)
Disable (Keelata)
Connect to smart device (Ühendamine
—
nutiseadmega)
Send to smart device (auto) (Saata
Off (Väljas)
nutiseadmesse (automaatne))
Bluetooth
Network connection (Võrguühendus)
Disable (Keelata)
Paired devices (Seotud seadmed)
—
Send while off (Saatmine väljalülitatult)
On (Sees)
200 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
0
208
273
209
211
212
213
213
214
215
215
215
216
217
218
219
221
185
221
222
222
223
223
Valik
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) 4
Conformity marking (Vastavusmärgis)
Slot empty release lock (Vabastuse lukustus
tühja pilu korral)
Reset all settings (Kõikide sätete lähtestus)
Firmware version (Püsivara versioon)
1
2
3
4
Vaikesäte
Enable (Lubada)
—
Release locked (Vabastus
lukustatud)
—
—
0
224
225
226
226
226
Vaikesäte oleneb ostukoha riigist.
Mittekasutatav tühjeneva aku korral.
Kasutatav ainult koos seda valikut toetavate objektiividega.
Kasutatav ainult sisestatud ühilduva Eye-Fi mälukaardiga (0 224).
Märkus: Olenevalt kaamera seadistusest võivad mõned kirjed olla
varjutatud ja mittekasutatavad.
Reset Setup Options (Häälestussuvandite lähtestus)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige Yes (Jah) kõikide sätete peale Time zone and date (Ajavöönd ja
kuupäev), Language (Keel), Storage folder (Hoiukaust) ja
Bluetooth > Paired devices (Seotud seadmed) ülalloetletud
vaikeväärtustele lähtestamiseks.
Format Memory Card (Mälukaardi vormindamine)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Mälukaardid tuleb vormindada enne esmakordset kasutamist või pärast
teistes seadmetes vormindamist. Vormindage kaart allpool kirjeldatud
viisil.
D Mälukaartide vormindamine
Mälukaartide vormindamine kustutab jäädavalt kõik neil leiduvad andmed. Enne
alustamist kopeerige kindlasti arvutisse kõik fotod ja muud andmed, mida
soovite säilitada (0 178).
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 201
1 Tõstke esile Yes (Jah).
Väljumiseks ilma mälukaarti
vormindamata tõstke esile No (Ei) ja
vajutage J.
2 Vajutage J.
Mälukaardi vormindamise ajal kuvatakse
sellekohane teade. Ärge eemaldage enne
vormindamise lõpetamist mälukaarti ega
eemaldage või lahutage toiteallikat.
Date Stamp (Kuupäevatempel)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige fotodele nende tegemisel kantav kuupäevateave.
Kuupäevatempleid ei saa olemasolevatele fotodele lisada ega neilt
eemaldada.
Valik
Off (Väljas)
Kirjeldus
Kellaaeg ja kuupäev ei ilmu fotodele.
Date
(Kuupäev)
15 . 04 . 2016
Selle valiku kehtimisel
tehtud fotodele kantakse
Date and time kuupäev või kuupäev ja
15 . 04 . 2016 10 : 02
b (Kuupäev ja
kellaaeg.
kellaaeg)
Date counter Uutele fotodele kantakse pildistamiskuupäeva ja valitud
c (Kuupäeva
kuupäeva vahele jäävate päevade arvu näitav ajamärge
loendur)
(0 203).
a
202 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Sätetel peale Off (Väljas) tähistab valitud
suvandit ikoon d teabeekraanil.
A Kuupäevatempel
Kuupäev salvestatakse suvandis Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev)
valitud järjestuses (0 205). Pealetrükitud kuupäev võib piltide retušeerimisel
loodud koopiatel saada välja kärbitud või osutuda mitteloetavaks (0 227).
Kuupäev ei ilmu NEF (RAW) või NEF (RAW) + JPEG piltidele.
❚❚ Date Counter (Kuupäeva loendur)
Selle valiku kehtimise ajal tehtud piltidele
kantakse antud tuleviku kuupäevani jäänud
või mineviku kuupäevast möödunud päevade
arv. Kasutage seda lapse kasvu jälgimiseks või
sünnipäevani või laulatuseni jäänud päevade
mahaloendamiseks.
02 / 15 . 04 . 2016
Tuleviku kuupäev
(kaks päeva jäänud)
02 / 19 . 04 . 2016
Mineviku kuupäev
(kaks päeva möödunud)
Kaamera pakub kolme pilu kuupäevade salvestamiseks.
1 Sisestage esimene kuupäev.
Esmakordsel Date counter (Kuupäeva
loendur) valikul tuleb teil sisestada
kuupäev esimesse pilusse. Sisestage
kuupäev mitmikvalija abil ja vajutage J
kuupäevade loendisse väljumiseks.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 203
2 Sisestage täiendavaid või redigeerige
olemasolevaid kuupäevi.
Kuupäeva muutmiseks või täiendavate
kuupäevade sisestamiseks tõstke vastav
pilu esile, vajutage 2 ja sisestage kuupäev
nii nagu ülalpool kirjeldatud.
3 Valige kuupäev.
Tõstke pilu kuupäevade loendis esile ja vajutage J.
4 Valige kuupäeva loenduri formaat.
Tõstke esile Display options
(Kuvasuvandid), vajutage 2, tõstke esile
kuupäeva formaat ja vajutage J.
5 Väljuge kuupäeva loenduri menüüsse.
Väljumiseks kuupäeva loenduri menüüsse vajutage J.
204 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Time Zone and Date (Ajavöönd ja kuupäev)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Muutke ajavööndeid, sünkroniseerige kell nutiseadme kellaga, seadke
kaamera kell, valige kuupäeva kuvamisjärjestus ning lülitage suveaeg
sisse või välja.
Valik
Time zone
(Ajavöönd)
Date and time
(Kuupäev ja kellaaeg)
Sync with smart
device (Nutiseadmega
sünkroniseerimine)
Date format
(Kuupäeva formaat)
Daylight saving time
(Suveaeg)
Kirjeldus
Valige ajavöönd. Kaamera kell seatakse automaatselt
uue vööndi ajale.
Seadke kaamera kell (0 25).
Valige, kas kaamera kell seatakse nutiseadmest saadud
ajale (koordineeritud maailmaaeg ehk UTC),
ajavööndile ning standard- või suveajale.
Valige päeva, kuu ja aasta kuvamisjärjestus.
Suveaja sisse- või väljalülitamine. Kaamera kell
keeratakse automaatselt ühe tunni võrra ette või taha.
Language (Keel)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige keel kaamera menüüde ja teadete kuvamiseks.
Monitor Brightness (Ekraani eredus)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Ekraani ereduse valikuks vajutage 1 või 3. Ereduse suurendamiseks
valige suuremad väärtused, selle vähendamiseks väiksemad.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 205
Info Display Format (Teabekuva vorming)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige teabekuva vorming (0 6). Vorminguid on võimalik valida eraldi
automaatse, stseeni- ja eriefektide režiimi ning režiimide P, S, A ja M jaoks.
Klassikaline
Graafiline
1 Valige võtterežiimi suvand.
Tõstke esile AUTO/SCENE/EFFECTS
(AUTOMAATNE/STSEEN/EFEKTID) või
P/S/A/M ja vajutage 2.
2 Valige kujundus.
Tõstke esile soovitud kujundus ja
vajutage J.
Auto Info Display (Automaatne teabeekraan)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valikul On (Sees) ilmub teabeekraan päästiku pooleldi alla vajutamisel.
Off (Väljas) valikul saab teabeekraani vaadata R nuppu vajutades.
206 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Auto off Timers (Automaatse väljalülituse taimerid)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
See valik määrab, kui kauaks jääb ekraan sisselülitatuks tegevuse
puudumisel menüüde kuvamise ja taasesituse ajal (Playback/menus
(Taasesitus/menüüd)), fotode pärast pildistamist ekraanil kuvamisel
(Image review (Pildi ülevaatus)) ja reaalaja vaates (Live view
(Reaalaja vaade)) ning kui kauaks jäävad ooterežiimi taimer, pildiotsija
ja teabeekraan tegevuse puudumisel sisselülitatuks (Standby timer
(Ooterežiimi taimer)). Valige aku tühjenemise piiramiseks lühemad
automaatse väljalülituse viivitused.
Valik
C Short
(Lühike)
D Normal
(Tavaline)
E Long
(Pikk)
F Custom
(Kohandatud)
Kirjeldus (kõik ajad on ligikaudsed)
Automaatse väljalülituse taimerid seatakse järgmistele
väärtustele:
Playback/menus
Image
Live view Standby timer
(Taasesitus/
review (Pildi (Reaalaja (Ooterežiimi
menüüd)
ülevaatus)
vaade)
taimer)
Short
20 s
4s
5 min
4s
(Lühike)
Normal
5 min
4s
10 min
8s
(Tavaline)
Long
10 min
20 s
20 min
1 min
(Pikk)
Valige eraldi viivitused režiimide Playback/menus
(Taasesitus/menüüd), Image review (Pildi ülevaatus), Live
view (Reaalaja vaade) ja Standby timer (Ooterežiimi taimer)
jaoks. Seadistamise lõpetamisel vajutage J.
A Automaatse väljalülituse taimerid
Ekraan ja pildiotsija ei lülitu automaatselt välja, kui kaamera on ühendatud arvuti
või printeriga USB kaudu.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 207
Self-Timer (Taimer)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige katiku vabastuse viivitus ja tehtavate võtete arv.
• Self-timer delay (Taimeri viivitus): Valige katiku vabastuse viivitus.
• Number of shots (Võtete arv): Vajutage 1 ja 3 igal päästikule vajutamisel
tehtavate võtete arvu valimiseks (1 kuni 9; väärtustel peale 1 tehakse
võtted intervalliga u 4 sekundit).
Remote on Duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3))
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige, kui kaua kaamera ootab signaali valikuliselt kaugjuhtimispuldilt
ML-L3 enne kaugjuhtimispuldi vabastusrežiimi tühistamist. Aku
säästmiseks valige lühemad ajad. See säte kohaldub ainult pildiotsijaga
pildistamisele.
208 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Image Dust Off Ref Photo (Pildilt tolmutäppide eemalduse
võrdlusfoto)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Võrdlusandmete hankimine Capture NX-D pildilt tolmutäppide
eemalduse suvandi jaoks (täpsemalt vt Capture NX-D onlain-abist).
Image Dust Off ref photo (Pildilt tolmutäppide eemalduse
võrdlusfoto) on kasutatav ainult E- või G-tüüpi objektiiviga kaamera
korral. Soovitatav on kasutada objektiivi fookuskaugusega vähemalt
50 mm. Suumobjektiivi kasutamisel suurendage suumiga lõpuni.
1 Valige Start (Alusta).
Tõstke esile Start (Alusta) ja vajutage J.
Väljumiseks ilma tolmutäppide pildilt
eemaldamise andmeid hankimata
vajutage G.
Kuvatakse paremal näidatud sõnum ning
pildiotsijasse ilmub „rEF”.
2 Kadreerige pildiotsijas ilma eriliste tundemärkideta valge objekt.
Hoides objektiivi umbes kümne sentimeetri kaugusel hästi
valgustatud ilma eriliste tundemärkideta valgest objektist,
kadreerige objekt nii, et see täidaks pildiotsija ja vajutage seejärel
päästik pooleldi alla.
Automaatse teravustamise režiimis seatakse fookus automaatselt
lõpmatusse; käsitsi teravustamise režiimis seadke fookus lõpmatusse
käsitsi.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 209
3 Hankige pildilt tolmutäppide eemalduse võrdlusandmed.
Vajutage päästik pildilt tolmutäppide eemalduse võrdlusandmete
saamiseks lõpuni alla. Ekraan lülitub päästiku vajutamisel välja.
Kui võrdlusobjekt on liiga hele või liiga
tume, ei pruugi kaamera omandada pildilt
tolmutäppide eemalduse võrdlusandmeid
ning kuvatakse paremal olev teade. Valige
muu võrdlusobjekt ja korrake protseduuri
alates sammust 1.
D Pildilt tolmutäppide eemalduse võrdlusandmed
Samu võrdlusandmeid saab kasutada erinevate
objektiividega või erinevate avadega tehtud
fotode jaoks. Võrdluspilte ei saa vaadata arvuti
pildindustarkvara kasutades. Võrdluspiltide
vaatamisel kaameras kuvatakse ruudustikmuster.
210 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Image Comment (Pildi kommentaar)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Lisage uutele fotodele nende tegemisel kommentaar. Kommentaare
saab vaadata kui metaandmeid rakendustes ViewNX-i või Capture NX-D.
Kommentaar on samuti nähtav fototeabe kuva pildistamisandmete
leheküljel (0 161). Kasutatavad on järgmised valikud:
• Input comment (Kommentaari sisestamine): Sisestage kommentaar, nii nagu
allpool kirjeldatud. Kommentaar võib sisaldada kuni 36 tähemärki.
• Attach comment (Lisa kommentaar): Valige see
suvand antud kommentaari lisamiseks
kõikidele järgnevatele fotodele. Suvandit
Attach comment (Lisa kommentaar) on
võimalik sisse ja välja lülitada, tõstes see
esile ja vajutades 2. Pärast soovitud sätte
valimist vajutage väljumiseks J.
A Tekstisisestus
Teksti sisestamise vajadusel kuvatakse paremal
kujutatud dialoog. Kasutage mitmikvalijat
soovitud tähemärgi klaviatuurialal esile tõstmiseks
ja vajutage J esiletõstetud sümboli lisamiseks
kursori jooksvas asukohas (pidage silmas, et kui
sümboli sisestamisel on väli täis, viimane sümbol
väljal kustutatakse). Sümboli kustutamiseks kursori
all vajutage O nuppu. Kursori uude asukohta
viimiseks pöörake käsuvaliku nuppu. Sisestamise
lõpetamiseks ja eelmisesse menüüsse naasmiseks
vajutage X. Väljumiseks teksti sisestamist
lõpetamata vajutage G.
Teksti kuvamise ala
Klaviatuuriala
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 211
Copyright Information (Autoriõiguse teave)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Lisage uutele fotodele nende tegemisel autoriõiguse teave.
Autoriõiguse teave lisatakse fototeabe kuval näidatavatele
pildistamisandmetele ning seda saab vaadata rakendustes ViewNX-i või
Capture NX-D kui metaandmeid. Võimalikud on järgmised valikud:
• Artist (Autor): Sisestage fotograafi nimi, nagu on kirjeldatud lk 211.
Fotograafi nimi võib koosneda kuni 36 tähemärgist.
• Copyright (Autoriõigus): Sisestage autoriõiguse hoidja nimi, nagu on
kirjeldatud lk 211. Autoriõiguse hoidja nimed võivad sisaldada kuni 54
tähemärki.
• Attach copyright information (Lisada autoriõiguse
teave): Valige see suvand autoriõiguse teabe
lisamiseks kõigile järgnevaile fotodele.
Suvandit Attach copyright information
(Lisada autoriõiguse teave) on võimalik
sisse ja välja lülitada, tõstes selle esile ja
vajutades 2. Pärast soovitud sätte valimist
vajutage väljumiseks J.
D Autoriõiguse teave
Autori või autoriõiguse hoidja nimede volitamata kasutamise vältimiseks
veenduge enne kaamera teisele isikule laenamist või üleandmist, et suvand
Attach copyright information (Lisada autoriõiguse teave) ei ole valitud ja et
väljad Artist (Autor) ja Copyright (Autoriõigus) on tühjad. Nikon ei võta endale
vastutust suvandi Copyright information (Autoriõiguse teave) kasutamisest
tulenevate mis tahes kahjude või vaidluste eest.
212 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Beep (Piiks)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige kaamera teravustamisel ning taimeri ja kaugjuhtimispuldi
režiimides kõlava piiksu toon (High (Kõrge) või Low (Madal)). Piiksu
vaigistamiseks valige Off (Väljas).
Jooksev säte kuvatakse teabeekraanile:
3 kuvatakse, kui piiks on sees, 2 selle välja
lülitamisel.
Flicker Reduction (Väreluse vähendamine)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Väreluse ja tükelduse vähendamine luminofoor- või elavhõbekvartslampide valguses reaalaja vaates (0 39) või videosalvestusel
(0 138). Valige Auto (Automaatne), lubamaks kaameral automaatselt
valida õiget sagedust või valige sagedus käsitsi vastavalt kohalikule
võrgusagedusele.
A Väreluse vähendamine
Kui Auto (Automaatne) valik ei andnud soovitud tulemusi või kui te ei ole kindel
kohalikus võrgusageduses, katsetage mõlemat võimalust 50 ja 60 Hz ning valige
neist see, mis annab paremaid tulemusi. Väreluse vähendamine võib mitte anda
soovitud tulemusi, kui objekt on väga ere, sel juhul tuleb enne reaalaja vaate
alustamist valida režiim A või M ja väiksem ava (suurem f-arv). Pidage silmas, et
väreluse vähendamine ei ole kasutatav On (Sees) valikul suvandis Movie
settings (Videosätted) > Manual movie settings (Käsitsi videosätted)
(0 142) režiimis M.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 213
Buttons (Nupud)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
❚❚ Assign Fn Button (Fn nupu määramine)
Valige Fn nupu funktsioon.
Fn nupp
Valik
Image quality/size
v (Pildi kvaliteet/
suurus)
ISO sensitivity
w
(ISO-tundlikkus)
m
White balance
(Valge tasakaal)
!
Active D-Lighting
(Aktiivne
D-Lighting)
Kirjeldus
Hoides Fn nuppu all, pöörake käsuvaliku nuppu pildi
kvaliteedi ja suuruse valimiseks (0 84).
Hoides Fn nuppu all, pöörake käsuvaliku nuppu
ISO-tundlikkuse valimiseks (0 93).
Hoides Fn nuppu all, pöörake valge tasakaalu
valikuks käsuvaliku nuppu (ainult režiimides P, S, A ja
M; 0 121).
Hoides Fn nuppu all, pöörake käsuvaliku nuppu
aktiivse D-Lightingu valimiseks (ainult režiimides P, S,
A ja M; 0 119).
214 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
❚❚ Assign AE-L/AF-L Button (Automaatse särituse lukustuse/automaatse
teravustamise lukustuse nupu määramine)
Valige A (L) nupu funktsioon.
A (L) nupp
Valik
Kirjeldus
AE/AF lock (Automaatse
A (L) nupu vajutamine lukustab
B särituse/automaatse
teravustamise ja särituse.
teravustamise lukustus)
AE lock only
C (Ainult automaatse
A (L) nupu vajutamine lukustab särituse.
särituse lukustus)
Säritus lukustub A (L) nupu vajutamisel ja
AE lock (Hold)
jääb lukustatuks kuni uuesti nupule
E (Automaatse särituse
vajutamiseni või ooterežiimi taimeri
lukustus (püsiv))
aegumiseni.
AF lock only
A (L) nupu vajutamine lukustab
F (Ainult automaatse
teravustamise.
teravustamise lukustus)
AF-ON (Automaatne
A (L) nupu vajutamine alustab automaatse
A
teravustamine sees)
teravustamise.
❚❚ Shutter-Release Button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga)
Valikul On (Sees) lukustub säritus päästiku pooleldi alla vajutamisel.
❚❚ AF Activation (Automaatse teravustamise aktiveerimine)
Valige, kas kaamera teravustab päästiku pooleldi alla vajutamisel.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 215
Rangefinder (Kaugusemõõtja)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige On (Sees), et kasutada säritusnäidikut määramaks, kas kaamera
on käsitsi teravustamise režiimis õigesti teravustatud (0 81; pange
tähele, et see funktsioon ei ole kasutatav võtterežiimis M, kus
säritusnäidik selle asemel näitab, kas objekt on õigesti säritatud).
Näidik
Kirjeldus
Objekt on fookuses.
Fookuspunkt on veidi objekti ees.
Fookuspunkt on tugevalt objekti ees.
Fookuspunkt on veidi objekti taga.
Fookuspunkt on tugevalt objekti taga.
Kaamera ei suuda õiget fookust määrata.
A Elektroonilise kaugusemõõtja kasutamine
Elektrooniline kaugusemõõtja nõuab objektiivi suurima avaga vähemalt f/5,6.
Olukordades, kus kaamera ei suuda automaatse teravustamise (0 72) abil
teravustada, võivad soovitud tulemused jääda saavutamata. Elektrooniline
kaugusemõõtja ei ole kasutatav reaalaja vaates.
216 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Manual Focus Ring in AF Mode (Käsitsi teravustamise
rõngas automaatse teravustamise režiimis)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
See valik kuvatakse ainult koos seda toetavate objektiividega. Enable
(Lubada) valik võimaldab kasutada objektiivi teravustamisrõngast
käsitsi teravustamiseks automaatse teravustamise režiimis kaamera
korral; seda nimetatakse „automaatseks teravustamiseks käsitsi
muutmisega” (M/A). Pärast päästiku teravustamiseks pooleldi alla
vajutamist hoidke seda pooleldi alla vajutatult ja reguleerige fookust
teravustamisrõnga abil. Uuesti automaatse teravustamise režiimis
teravustamiseks tõstke sõrm päästikult ja vajutage seejärel uuesti
pooleldi alla. Objektiivi teravustamisrõnga kasutamise vältimiseks
automaatses teravustamisrežiimis kaamera korral valige Disable
(Keelata).
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 217
File Number Sequence (Failinumbri järjestus)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Foto tegemisel nimetab kaamera vastava faili, liites viimasena kasutatud
faili numbrile ühe. See valik määrab, kas failide numeratsioon jätkub
viimasest kasutatud numbrist uue kausta loomisel, mälukaardi
vormindamisel või uue mälukaardi sisestamisel kaamerasse.
Valik
Kirjeldus
Uue kausta loomisel, mälukaardi vormindamisel või uue
mälukaardi kaamerasse sisestamisel jätkub failide numeratsioon
On
viimasest kasutatud numbrist või suurimast faili numbrist jooksvas
(Sees)
kaustas, neist kahest suurimast. Kui foto tegemisel sisaldab jooksev
kaust fotot numbriga 9999, luuakse automaatselt uus kaust,
alustades failide nummerdamist uuesti 0001-st.
Uue kausta loomisel, mälukaardi vormindamisel või kaamerasse
Off
uue mälukaardi sisestamisel lähtestatakse failide numeratsioon
(Väljas)
0001-le. Pidage silmas, et kui foto tegemisel sisaldab jooksev kaust
999 fotot, luuakse uus kaust automaatselt.
Sama, mis On (Sees) valikul, kuid uuele fotole omistatakse faili
Reset
number, mis on ühe võrra suurem suurimast faili numbrist jooksvas
(Lähtestus) kaustas. Tühja kausta korral lähtestatakse failide numeratsioon
0001-le.
D Failinumbri järjestus
Kui jooksva kausta number on 999 ning see sisaldab kas 999 fotot või fotot
numbriga 9999, blokeeritakse päästik ja edasine pildistamine ei ole võimalik.
Valige Reset (Lähtestus) suvandis File number sequence (Failinumbri
järjestus) ning vormindage seejärel jooksev mälukaart või sisestage uus.
218 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Storage Folder (Hoiukaust)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige kaust järgnevate piltide salvestamiseks.
❚❚ Kaustade valimine kausta numbri järgi
1 Valige Select folder by number (Kausta valik numbri järgi).
Tõstke esile Select folder by number (Kausta valik numbri järgi) ja
vajutage 2.
2 Valige kausta number.
Vajutage 4 või 2 numbri esile tõstmiseks ja 1 või 3 selle
muutmiseks. Kui valitud numbriga kaust on juba olemas, kuvatakse
kausta numbrist vasakul ikoon W, X või Y:
• W : Kaust on tühi.
• X : Kaust on osaliselt täis.
• Y : Kaust sisaldab 999 pilti või pilti numbriga 9999. Sellesse kausta
enam pilte salvestada ei saa.
3 Salvestage muudatused ja väljuge.
Vajutage J toimingu lõpetamiseks ja peamenüüse naasmiseks
(väljumiseks ilma hoiukausta valimata vajutage G nuppu). Antud
numbriga kausta puudumisel luuakse uus kaust. Järgnevad fotod
salvestatakse valitud kausta, kui see juba täis ei ole.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 219
❚❚ Kaustade valimine loendist
1 Valige Select folder from list (Kausta
valik loendist).
Tõstke esile Select folder from list
(Kausta valik loendist) ja vajutage 2.
2 Tõstke esile üks kaustadest.
Kausta esile tõstmiseks vajutage 1 või 3.
3 Valige esiletõstetud kaust.
Esiletõstetud kausta valimiseks ja peamenüüsse naasmiseks vajutage
J. Järgnevad fotod salvestatakse valitud kausta.
D Kausta ja faili numbrid
Kui jooksva kausta number on 999 ning see sisaldab kas 999 pilti või pilti
numbriga 9999, blokeeritakse katiku vabastus ja edasine pildistamine ei ole
võimalik. Pildistamise jätkamiseks looge kaust numbriga alla 999 või valige
olemasolev kaust numbriga alla 999 ja vähem kui 999 pildiga.
A Käivitusaeg
Väga palju faile või kaustu sisaldava mälukaardi korral võib kaamera käivitumine
nõuda lisaaega.
220 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
File Naming (Failide nimetamine)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Fotod salvestatakse failinimedega, mis koosnevad sümbolitest „DSC_”
või, Adobe RGB värviruumi korral (0 194), „_DSC” koos järgneva
neljakohalise numbri ja kolmetähelise laiendiga (nt „DSC_0001.JPG”).
Suvandit File naming (Failide nimetamine) kasutatakse kolme tähe
valimiseks failinime „DSC” osa asendamiseks. Failinimede redigeerimise
kohta vt lk 211.
A Laiendid
Kasutatakse järgmisi laiendeid: „.NEF” NEF (RAW) piltide, „.JPG” JPEG-piltide,
„.MOV” videote ja „.NDF” tolmutäppide eemalduse võrdlusandmete jaoks.
Pildikvaliteedi sätetega NEF (RAW) + JPEG salvestatud NEF- ja JPEG-piltidel on
sama failinimi, kuid erinevad laiendid.
Location Data (Asukohaandmed)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Asukohaandmete sätete reguleerimine kasutamiseks nutiseadmega
ühendatud kaamera korral.
Valik
Download from
smart device
(Nutiseadmest
allalaadimine)
Position
(Asukoht)
Kirjeldus
Valige Yes (Jah) asukohaandmete nutiseadmest alla
laadimiseks ja nende järgneva kahe tunni vältel tehtud
piltidele manustamiseks. Väljalülitatud kaamera või aegunud
ooterežiimi taimeri korral ei ole asukohaandmete hankimine
võimalik.
Nutiseadmest hangitud asukohaandmete vaatamine
(kuvatavad kirjed olenevad antud seadmest). Videote jaoks
vastavad andmed salvestamise algusele.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 221
Airplane Mode (Lennukirežiim)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valige Enable (Lubada) Eye-Fi kaartide ja nutiseadmetega Bluetoothühenduste keelamiseks.
Connect to Smart Device (Ühendamine nutiseadmega)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Sätete reguleerimine nutiseadmetega
ühendamiseks.
A Turvalisus
Kuigi antud toote üheks eeliseks on võimalus teistel vabalt ühenduda
juhtmevabaks andmevahetuseks kogu selle sideulatuses, on aktiveerimata
andmeturbe korral võimalikud järgmised juhtumid:
• Andmevargus: Pahatahtlikud kolmandad isikud võivad sekkuda juhtmevabasse
andmevahetusse ning varastada kasutajatunnuseid, paroole ja muid
isikuandmeid.
• Volitamata juurdepääs: Volitamata kasutajad võivad saada juurdepääsu võrku
ning muuta andmeid või sooritada teisi pahatahtlikke toiminguid. Pidage
silmas, et juhtmevabade võrkude ehitus võimaldab spetsialiseeritud
rünnakuga saavutada volitamata juurdepääsu ka aktiveeritud andmeturbe
korral.
222 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Send to Smart Device (Auto) (Saata nutiseadmesse
(automaatne))
G nupp ➜ B häälestusmenüü
On (Sees) valikul laaditakse uued fotod automaatselt üles
nutiseadmesse (kui kaamera ei ole hetkel nutiseadmega ühendatud,
märgitakse fotod üleslaadimiseks ning laaditakse üles järgmisel
juhtmevaba ühenduse loomisel). Videoid üles ei laadita.
A Üleslaadimise märgistus
Korraga saab üleslaadimiseks märkida kuni 1 000 fotot.
Enne üleslaadimiseks märgitud fotode hinnangu muutmist valige Disable
(Keelata) suvandis Bluetooth > Network connection (Võrguühendus) või
lülitage juhtmevaba andmeside välja, valides Enable (Lubada) suvandis
Airplane mode (Lennukireziim).
Bluetooth
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Seotud seadmete loendi koostamine ja sätete reguleerimine
nutiseadmetega ühendamiseks.
Valik
Network connection
(Võrguühendus)
Paired devices
(Seotud seadmed)
Kirjeldus
Bluetoothi lubamine või keelamine.
Seotud seadmete vaatamine.
Valige Off (Väljas) juhtmevaba andmeside
Send while off
peatamiseks väljalülitatud kaamera või ooterežiimi
(Saatmine väljalülitatult)
taimeri aegumise korral.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 223
Eye-Fi Upload (Eye-Fi üleslaadimine)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
See valik kuvatakse ainult kaamerasse sisestatud Eye-Fi mälukaardi
korral (saadaval eraldi kolmandatelt tarnijatelt). Valige Enable (Lubada)
fotode üleslaadimiseks eelvalitud sihtkohta. Pidage silmas, et pilte ei
laeta üles, kui signaali tugevus on ebapiisav. Enne piltide läbi Eye-Fi
üleslaadimist valige Disable (Keelata) suvandis Airplane mode
(Lennukirežiim) (0 222) ja Bluetooth > Network connection
(Võrguühendus) (0 223).
Järgige kõiki kohalikke juhtmevabu seadmeid puudutavaid seadusi ja
valige Disable (Keelata) kohtades, kus juhtmevabad seadmed on
keelatud.
D Eye-Fi kaardid
Eye-Fi kaardid võivad saata juhtmevabu signaale ka valiku Disable (Keelata)
korral. Ikooni g ilmumine valiku Disable (Keelata) kehtimisel näitab, et kaamera
ei kontrolli Eye-Fi kaarti (0 291); lülitage kaamera välja ja eemaldage kaart.
Eye-Fi kaardi kasutamisel valige pikemad vahemikud häälestusmenüü suvandis
Auto off timers (Automaatse väljalülituse taimerid) > Standby timer
(Ooterežiimi taimer).
Vaadake Eye-Fi kaardiga kaasas olevat juhendit ja pöörduge kõikide küsimustega
tootja poole. Kaamerat saab kasutada Eye-Fi kaartide sisse- ja väljalülitamiseks,
aga see võib mitte toetada teisi Eye-Fi funktsioone.
D Lennukirežiim (0 222)
Lennukirežiimi aktiveerimine keelab Eye-Fi üleslaadimise. Eye-Fi üleslaadimise
jätkamiseks valige Disable (Keelata) suvandis Airplane mode (Lennukirežiim)
enne valikut Enable (Lubada) suvandis Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine).
224 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Eye-Fi kaardi sisestamisel näitab selle olekut
vastav ikoon teabeekraanil:
• d: Eye-Fi üleslaadimine keelatud.
• e: Eye-Fi üleslaadimine lubatud, kuid
puuduvad pildid üleslaadimiseks.
• f (staatiline): Eye-Fi üleslaadimine lubatud;
ootab üleslaadimise alustamist.
• f (animeeritud): Eye-Fi üleslaadimine
lubatud; toimub andmete üleslaadimine.
• g: Viga — kaamera ei suuda Eye-Fi kaarti kontrollida. Vilkuva (
ilmumisel pildiotsijasse kontrollige, et Eye-Fi kaardi püsivara on
uuendatud; vea püsimisel pärast kaardi püsivara uuendamist
sisestage teine kaart või vormindage kaart kaameras, kopeerides
eelnevalt kõik sellel asuvad pildid arvutisse või muule mälukandjale.
Kui näidik ( ei vilgu, on pilte võimalik teha normaalselt, kuid võib
osutuda võimatuks muuta Eye-Fi sätteid.
A Toetatavad Eye-Fi kaardid
Mõningad kaardid ei pruugi olla saadaval kõikides riikides või piirkondades;
täpsemalt küsige vastavalt tootjalt. Eye-Fi kaardid on kasutamiseks ainult
ostukoha riigis. Jälgige, et Eye-Fi kaardi püsivara oleks uuendatud viimase
versioonini.
Conformity Marking (Vastavusmärgis)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Standardite valiku vaatamine, millele kaamera vastab.
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus 225
Slot Empty Release Lock (Vabastuse lukustus tühja pilu
korral)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Valikul Release locked (Vabastus lukustatud) on päästik kasutatav
ainult kaamerasse sisestatud mälukaardi korral. Valik Enable release
(Luba vabastus) võimaldab katiku vabastamist ka mälukaardi
puudumisel, kuigi pilte sel juhul ei salvestata (kuid need kuvatakse
ekraanile demorežiimis).
Reset All Settings (Kõikide sätete lähtestus)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Kõikide sätete peale Language (Keel), Time zone and date (Ajavöönd
ja kuupäev) ja režiimi g valikute lähtestamine nende
vaikeväärtustele (0 190, 192, 201). Samuti lähtestatakse autoriõiguse
teave, pildi kommentaarid ja teised kasutaja loodud sissekanded. Olge
selle valiku kasutamisel ettevaatlik: pärast sätete lähtestamist saab
esialgseid väärtusi taastada ainult iga vastavat kirjet käsitsi korrigeerides.
Firmware Version (Püsivara versioon)
G nupp ➜ B häälestusmenüü
Kaamera jooksva püsivara versiooni vaatamine.
226 B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
Retušeerimismenüü kuvamiseks vajutage G ja valige vahekaart
N (retušeerimismenüü).
G nupp
Retušeerimismenüü valikud
Retušeerimismenüü valikuid kasutatakse trimmitud või retušeeritud
koopiate loomiseks olemasolevatest piltidest. Retušeerimismenüü
kuvatakse ainult kaamerasse sisestatud fotosid sisaldava mälukaardi korral.
0
k
1
i
2
j
e
(
r
)
m
Valik
NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) töötlus)
Trim (Trimmimine)
Resize (Suuruse
muutmine)
D-Lighting
Quick retouch
(Kiirretušeerimine)
Red-eye correction
(Punasilmsuse
korrigeerimine)
Straighten (Sirgestamine)
Distortion control
(Moonutuse juhtimine)
Perspective control
(Perspektiivi juhtimine)
Fisheye (Kalasilmobjektiiv)
Filter effects (Filtriefektid)
0
230
232
l
o
233
235
236
q
U
g
236
237
237
u
3
)
238
f
238
p
Valik
Monochrome
(Ühevärviline)
Image overlay (Pildi
ülekate)
Color outline
(Värvikontuur)
Photo illustration
(Fotoillustratsioon)
Color sketch (Värviskits)
Miniature effect (Pisipildi
efekt)
Selective color (Selektiivne
värv)
Painting (Maal)
Edit movie (Video
redigeerimine)
Side-by-side comparison
(Kõrvutamine) *
0
240
241
243
244
244
245
246
248
146
249
239
* Kasutatav ainult retušeerimismenüü kuvamisel P nupule vajutades ja valides
Retouch (Retušeerimine) täiskaadris taasesituses retušeeritud või originaalpildi
kuvamise ajal.
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 227
Retušeeritud koopiate loomine
Retušeeritud koopia loomiseks:
1 Kuvage retušeerimisvalikud.
Tõstke retušeerimismenüüs esile soovitud
valik ja vajutage 2.
2 Valige pilt.
Tõstke pilt esile ja vajutage J
(esiletõstetud pildi täisekraanil
vaatamiseks vajutage ja hoidke all
nuppu X).
A Retušeerimine
Kaamera võib mitte olla võimeline kuvama või retušeerima teiste
seadmetega loodud pilte. Pildikvaliteediga NEF (RAW) + JPEG (0 84)
salvestatud pildi korral rakenduvad retušeerimisvalikud ainult RAW-koopiale.
3 Valige retušeerimissuvandid.
Täpsemalt vt valitud punktile vastavast jaotisest. Väljumiseks
retušeeritud koopiat loomata vajutage G.
4 Looge retušeeritud koopia.
Vajutage J retušeeritud koopia
loomiseks. V.a fototeabe „ainult pilt”
lehekülje (0 156), on retušeeritud koopiad
tähistatud ikooniga Z.
228 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
A Retušeeritud koopiate loomine taasesituse ajal
Retušeeritud koopia loomiseks täiskaadris taasesituses kuvatud pildist (0 152)
vajutage P, tõstke esile Retouch (Retušeerimine), vajutage 2 ja valige
retušeerimissuvand (v.a Image overlay (Pildi ülekate)).
A Koopiate retušeerimine
Enamikku valikuid saab rakendada teiste retušeerimisvalikutega loodud
koopiatele, kuigi eranditena Image overlay (Pildi ülekate) ja Edit movie (Video
redigeerimine) > Choose start/end point (Algus-/lõpp-punkti valik), saab iga
valikut rakendada vaid ühekordselt (pidage silmas, et mitmekordne
redigeerimine võib põhjustada detailide kadu). Antud pildi jaoks
mittekohalduvad valikud on varjutatud ja neid ei saa kasutada.
A Pildi kvaliteet ja suurus
V.a valikutega Trim (Trimmimine) ja Resize (Suuruse muutmine) loodud
koopiate, on JPEG-piltidest loodud koopiad originaaliga sama suuruse ja
kvaliteediga, NEF (RAW) fotodest loodud koopiad salvestatakse aga suurte
peenkvaliteediga JPEG-piltidena.
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 229
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) töötlus)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
JPEG koopiate loomine NEF (RAW) fotodest.
1 Valige NEF (RAW) processing (NEF
(RAW) töötlus).
Tõstke retušeerimismenüüs esile NEF
(RAW) processing (NEF (RAW) töötlus) ja
vajutage 2 pildivaliku dialoogi
kuvamiseks ainult antud kaameraga
loodud NEF (RAW) piltidest.
2 Valige foto.
Kasutage foto esiletõstmiseks
mitmikvalijat (esiletõstetud pildi
vaatamiseks täiskaadris vajutage ja hoidke
all nuppu X). Vajutage J esiletõstetud
foto valimiseks ja järgmisele sammule
siirdumiseks.
230 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
3 Valige sätted JPEG-koopia jaoks.
Reguleerige allpool loetletud sätteid. Pidage silmas, et valge tasakaal
ja vinjeti reguleerimine ei ole kasutatavad ülekattega loodud
piltidega (0 241) ning särikompensatsiooni tulemused võivad
erineda foto tegemisel oodatutest.
Pildikvaliteet (0 84)
Pildi suurus (0 86)
Valge tasakaal (0 121)
Särikompensatsioon (0 115)
Picture Control (0 132)
Suure ISO müravähendus
Värviruum (0 194)
Vinjeti reguleerimine (0 195)
D-Lighting (0 235)
4 Kopeerige foto.
Tõstke esile EXE ja vajutage J valitud
fotost JPEG-koopia loomiseks. Väljumiseks
ilma fotot kopeerimata vajutage G
nuppu.
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 231
Trim (Trimmimine)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Valitud fotost kärbitud koopia loomine.
Valitud foto kuvatakse koos kollaselt näidatud
valitud kärpega; looge kärbitud koopia, nii
nagu alltoodud tabelis kirjeldatud.
Toiming
Kärpe
suurendamine
Kärpe
vähendamine
Kasutage
X
W (Q)
Kirjeldus
Vajutage X nuppu kärbitud piirkonna
suurendamiseks.
Vajutage W (Q) nuppu kärpe suuruse
vähendamiseks.
Kärpe kuvasuhte
muutmine
Pöörake käsuvaliku nuppu kuvasuhte valimiseks.
Kärpe nihutamine
Kasutage mitmikvalijat kärpe asetamiseks.
Vajutage ja hoidke kärpe kiiresti soovitud
asendisse nihutamiseks.
Koopia loomine
Antud kärpe salvestamine eraldi failina.
A Pildi suurus
Koopia suurus (mis sõltub kärpe suurusest ja kuvasuhtest) kuvatakse kärpe kuva
ülemises vasakus nurgas.
A Kärbitud koopiate vaatamine
Taasesitussuum võib kärbitud koopiate kuvamisel olla mittekasutatav.
A Vaadake lisaks
Piltide kärpimise kohta taasesitussuumis vt lk 166.
232 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
Resize (Suuruse muutmine)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Valitud fotost väikeste koopiate loomine.
1 Valige Resize (Suuruse muutmine).
Valitud piltide suuruse mõõtmiseks tõstke
retušeerimismenüüs esile Resize (Suuruse
muutmine) ja vajutage 2.
2 Valige suurus.
Tõstke esile Choose size (Suuruse valik)
ja vajutage 2.
Tõstke esile üks valikutest ja vajutage J.
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 233
3 Valige pildid.
Tõstke esile Select image (Vali pilt) ja
vajutage 2.
Tõstke pildid mitmikvalijaga esile ja
vajutage W (Q) nuppu valikuks või valiku
tühistamiseks (esiletõstetud pildi
täisekraanil vaatamiseks vajutage ja
hoidke X nuppu). Valitud pildid
märgitakse ikooniga 1. Valiku lõpetamisel
vajutage J.
W (Q) nupp
4 Salvestage muudetud suurusega
koopiad.
Kuvatakse kinnitusdialoog. Tõstke esile
Yes (Jah) ja vajutage J muudetud
suurusega koopiate salvestamiseks.
A Muudetud suurusega koopiate vaatamine
Muudetud suurusega koopiate kuvamisel võib taasesitussuum olla
mittekasutatav.
234 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
D-Lighting
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
D-Lighting helendab varje, olles ideaalne tumedate või
tagantvalgustatud fotode korral.
Enne
D-Lighting
(U Portrait (Portree)
deaktiveeritud)
D-Lighting
(M Portrait (Portree)
aktiveeritud)
Vajutage 4 või 2 korrigeerimise määra valimiseks; seda efekti saab
redigeerimiskuval eelnevalt vaadata. Vajutage J foto kopeerimiseks.
❚❚ „Portrait” (Portree)
Selle valiku aktiveerimiseks või
deaktiveerimiseks tõstke esile Portrait
(Portree) ja vajutage 2. Aktiveeritud valiku
Portrait (Portree) korral rakendab kaamera
D-Lightingut ainult inimportree objektidele,
helendades kuni kolme sellist objekti, jättes
tausta puudutamata reflektoriga sarnase
efekti saavutamiseks.
A Portree-objektid
Kaamera valib automaatselt kuni kolm D-Lightingu portree-objekti (pidage
silmas, et portree D-Lightingut ei saa rakendada valikuga Off (Väljas)
taasesitusmenüü suvandis Auto image rotation (Pildi automaatne
pööramine) tehtud fotodele; 0 188). Olenevalt kompositsioonist ja objektide
asetusest võivad soovitud tulemused jääda saavutamata; kui te ei ole rahul,
tühistage valik Portrait (Portree).
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 235
Quick Retouch (Kiirretušeerimine)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Koopiate tegemine võimendatud küllastatuse
ja kontrastsusega. D-Lightingut kasutatakse
vastavalt vajadusele tumedate või
tagantvalgustatud objektide eredamaks
muutmiseks.
Vajutage 4 või 2 kontrasteerimise valikuks.
Vajutage J foto kopeerimiseks.
Red-Eye Correction (Punasilmsuse korrigeerimine)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Seda valikut kasutatakse välgu põhjustatud „punasilmsuse”
korrigeerimiseks ning seda saab kasutada ainult välklambiga tehtud
fotode korral. Punasilmsuse korrigeerimiseks valitud fotot saab
redigeerimiskuval eelnevalt vaadata. Kontrollige punasilmsuse
korrigeerimise tulemusi ja vajutage J koopia loomiseks. Arvestage, et
punasilmsuse korrigeerimine ei pruugi alati anda soovitud tulemusi ja
see võib väga harvadel juhtudel rakenduda pildi osadele, mida
punasilmsus ei puuduta; kontrollige enne jätkamist hoolikalt eelvaadet.
236 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
Straighten (Sirgestamine)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Valitud pildist sirgestatud koopia loomine.
Vajutage 2 pildi pööramiseks päripäeva kuni
viie kraadi võrra sammuga ligikaudu 0,25
kraadi, 4 selle pööramiseks vastupäeva
(pidage silmas, et pildi servi trimmitakse
täisnurkse koopia saamiseks). Vajutage J
retušeeritud koopia salvestamiseks.
Distortion Control (Moonutuse juhtimine)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Vähendatud perifeerse moonutusega
koopiate loomine. Valige Auto (Automaatne)
kaameral moonutuse automaatseks
korrigeerimiseks ning teostage seejärel
peenhäälestus mitmikvalija abil või valige
Manual (Käsitsi) moonutuse käsitsi
vähendamiseks (arvestage, et Auto
(Automaatne) ei ole kasutatav automaatse venituse juhtimisega tehtud
fotodega; vt lk 196).
Vajutage 2 tünn-moonutuse, 4 padi-moonutuse vähendamiseks
(pidage silmas, et ulatuslikum moonutuse juhtimine põhjustab pildi
servade suuremat kärpimist). Retušeeritud koopia salvestamiseks
vajutage J.
D Automaatne
Auto (Automaatne) on kasutamiseks ainult E- ja G-tüüpi objektiividega tehtud
piltidega (v.a kalasilm ja mõned teised objektiivid); teiste objektiividega ei ole
tulemused garanteeritud.
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 237
Perspective Control (Perspektiivi juhtimine)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Koopiate loomine, kus on vähendatud
perspektiivi efekte pildistamisel kõrge objekti
jalamilt. Kasutage perspektiivi reguleerimiseks
mitmikvalijat (arvestage, et ulatuslikumal
perspektiivi juhtimisel kärbitakse ka servi
rohkem). Vajutage J retušeeritud koopia
salvestamiseks.
Enne
Pärast
Fisheye (Kalasilm-objektiiv)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Koopiate loomine, mis paistavad olevat
võetud kalasilm-objektiiviga. Vajutage 2
efekti suurendamiseks (see suurendab ühtlasi
pildi servadest välja kärpimist), 4 selle
vähendamiseks. Retušeeritud koopia
salvestamiseks vajutage J.
238 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
Filter Effects (Filtriefektid)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Pärast allpool kirjeldatud filtriefektide reguleerimist vajutage J foto
kopeerimiseks.
Valik
Kirjeldus
Skylight
Loob taevavalgusfiltri efekti,
(Taevavalgus) muutes pildi vähem siniseks.
Warm filter
(Soe filter)
Loob soojatoonilise filtriefektiga
koopia, andes koopiale „sooja”
punase varjundi.
Lisab valgusallikatele keskpunktist
hargnevate kiirtevihkude efekti.
• Number of points (Punktide arv):
valige neli, kuus või kaheksa.
• Filter amount (Filtri väärtus): valige
Cross screen
kasutatava valgusallika eredus.
(Ristekraan) • Filter angle (Filtri rakurss): valige
punktide rakurss.
• Length of points (Punktide ulatus): valige punktide ulatus.
• Confirm (Kinnita): filtriefektide eelvaade. Vajutage X koopia
eelvaate täiskaadris vaatamiseks.
• Save (Salvesta): retušeeritud koopia loomine.
Pehme filtriefekti lisamine.
Vajutage 4 või 2 filtri tugevuse
valikuks.
Soft
(Pehme)
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 239
Monochrome (Ühevärviline)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Fotode kopeerimine Black-and-white
(Mustvalge), Sepia (Seepiapruun) või
Cyanotype (Tsüanotüüpia) (sinine-valge
ühevärvilisus) kujul.
Sepia (Seepiapruun) või Cyanotype
(Tsüanotüüpia) valikul kuvatakse valitud pildi
eelvaade; vajutage 1 värviküllastuse
suurendamiseks, 3 selle vähendamiseks.
Vajutage J ühevärvilise koopia loomiseks.
Küllastuse suurendamine
Küllastuse vähendamine
240 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
Image Overlay (Pildi ülekate)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Pildi ülekatmisel kaasatakse kaks olemasolevat NEF (RAW) fotot ühtse,
originaalidest eraldi salvestatava pildi loomiseks; tulemused, mis
kasutavad kaamera pildianduri RAW-andmeid, on märgatavalt paremad
kui pildirakendustega loodud ülekatted. Uus pilt salvestatakse jooksva
pildikvaliteedi ja suuruse sätetega; enne ülekatte loomist seadistage
pildi kvaliteet ja suurus (0 84, 86; kõik valikud on kasutatavad).
NEF (RAW) koopia loomiseks valige pildikvaliteet NEF (RAW).
+
1 Valige Image overlay (Pildi ülekate).
Tõstke retušeerimismenüüs esile Image
overlay (Pildi ülekate) ja vajutage 2.
Kuvatakse paremal kujutatud dialoog esile
tõstetud valikuga Image 1 (Pilt 1);
vajutage J antud kaameraga loodud
NEF (RAW) piltide loendi kuvamiseks.
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 241
2 Valige esimene pilt.
Kasutage mitmikvalijat, et tõsta esile
esimene foto ülekattes. Esiletõstetud foto
vaatamiseks täiskaadris vajutage ja hoidke
X nuppu. Esiletõstetud foto valimiseks ja
eelvaate ekraanile naasmiseks vajutage J.
3 Valige teine pilt.
Valitud pilt ilmub kui Image 1 (Pilt 1). Tõstke esile Image 2 (Pilt 2) ja
vajutage J ning valige seejärel teine foto vastavalt sammule 2.
4 Reguleerige võimendust.
Tõstke esile Image 1 (Pilt 1) või Image 2
(Pilt 2) ja optimeerige ülekatte säritust,
vajutades 1 või 3 võimenduse valimiseks
vahemikust 0,1 kuni 2,0. Korrake seda teise
pildiga. Vaikeväärtus on 1,0; valige 0,5
pool- või 2,0 topeltvõimenduse jaoks.
Võimenduse efekt on näha veerus Preview (Eelvaade).
5 Vaadake ülekatte eelvaadet.
Kompositsiooni eelvaateks, nii nagu
paremal kujutatud, vajutage 4 või 2
kursori eelvaate veerule viimiseks, seejärel
vajutage 1 või 3 suvandi Overlay
(Ülekate) esile tõstmiseks ja vajutage J
(pidage silmas, et värvid ja eredus
eelvaatel võivad lõpp-pildist erineda). Ülekatte salvestamiseks ilma
eelvaadet kuvamata valige Save (Salvesta). Sammule 4 naasmiseks
ning uute fotode valimiseks või võimsuse reguleerimiseks vajutage
W (Q).
242 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
6 Salvestage ülekate.
Eelvaate kuvamise ajal vajutage J
ülekatte salvestamiseks. Pärast ülekatte
loomist kuvatakse ekraanile täiskaadris
lõpptulemusena saadud pilt.
D Pildi ülekate
Ülekattel on sama fototeave pildiga Image 1 (Pilt 1). Ülekattele lisatakse selle
salvestamisel jooksva pildi kommentaar; autoriõiguse teavet aga ei kopeerita.
Color Outline (Värvikontuur)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Fotost kontuurkoopia loomine maalimisel
alusena kasutamiseks. Vajutage J
retušeeritud koopia salvestamiseks.
Enne
Pärast
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 243
Photo Illustration (Fotoillustratsioon)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Kontuuride teravdamine ja värvide
lihtsustamine plakatiefekti saavutamiseks.
Vajutage 2 või 4 kontuuride jämedamaks või
peenemaks muutmiseks. Retušeeritud koopia
salvestamiseks vajutage J.
Enne
Pärast
Color Sketch (Värviskits)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Fotost värvipliiatsitega tehtud skitsi
meenutava koopia loomine. Vajutage 1 või
3, et tõsta esile Vividness (Erksus) või
Outlines (Kontuurid) ning vajutage 4 või 2
muutmiseks. Erksust võib suurendada,
muutmaks värve enam küllastunuks, või siis
vähendada pleekinud ühevärvilise efekti
saavutamiseks, kontuure saab muuta jämedamaks või peenemaks.
Jämedamad kontuurid muudavad värve küllastunumaks. Retušeeritud
koopia salvestamiseks vajutage J.
244 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
Miniature Effect (Pisipildi efekt)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Koopia loomine, mis näeb välja nagu dioraami foto. Parimad tulemused
saab kõrgest vaatepunktist tehtud fotodega. Koopial teravustatud
piirkond on tähistatud kollase raamiga.
Toiming
Paigutuse
valik
Vajutage
Kirjeldus
W (Q)
Vajutage W (Q) teravustatud ala paigutuse valimiseks.
Laipaigutuses töödeldava
ala korral vajutage 1 või
3 koopial teravustatud
ala tähistava raami
paigutamiseks.
Teravustatud
ala valik
Teravustatud ala
Püstpaigutuses
töödeldava ala korral
vajutage 4 või 2 koopial
teravustatud ala tähistava
raami paigutamiseks.
Laipaigutuses ala korral vajutage 4 või 2 kõrguse
valikuks.
Suuruse valik
Püstpaigutuses ala korral vajutage 1 või 3 laiuse
valikuks.
Koopia
loomine
Koopia loomine.
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 245
Selective Color (Selektiivne värv)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Koopia loomine ainult valitud värvitoonides.
1 Valige Selective color (Selektiivne värv).
Tõstke retušeerimismenüüs esile Selective
color (Selektiivne värv) ja vajutage 2.
2 Valige foto.
Tõstke foto esile ja vajutage J
(esiletõstetud foto täiskaadris vaatamiseks
vajutage ja hoidke all nuppu X).
3 Valige värv.
Kasutage mitmikvalijat kursori soovitud
objektile seadmiseks ning vajutage A (L)
objekti värvi valimiseks ühena lõppkoopiasse jäävatest (kaameral võib tekkida
raskusi küllastumata värvide määramisega;
valige küllastunud värv). Pildil täpsemaks
värvivalikuks suurendamiseks vajutage X. A (L) nupp
Vajutage W (Q) kaugemale suumimiseks. Valitud värv
246 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
4 Tõstke esile värvivahemik.
Värvivahemik
Pöörake käsuvaliku nuppu
värvivahemiku esile tõstmiseks
valitud värvi jaoks.
5 Valige värvivahemik.
Vajutage 1 või 3 lähedaste värvitoonide
vahemiku laiendamiseks või
kitsendamiseks lõppfotol kasutamiseks.
Valige väärtused vahemikust 1 kuni 7;
arvestage, et suuremad väärtused võivad
kaasata toone teistest värvidest.
6 Valige täiendavaid värve.
Täiendavate värvide valimiseks
pöörake käsuvaliku nuppu
mõne teise kolmest
värviruudust esile tõstmiseks
kuva ülaservas ning korrake
samme 3–5 veel ühe värvi
valimiseks. Vajadusel korrake
kolmanda värvi jaoks. Esiletõstetud värvi valiku tühistamiseks
vajutage O (kõikide värvide eemaldamiseks vajutage ja hoidke O.
Kuvatakse kinnitusdialoog; valige Yes (Jah)).
7 Salvestage redigeeritud koopia.
Vajutage J foto kopeerimiseks.
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 247
Painting (Maal)
G nupp ➜ N retušeerimismenüü
Maalikunsti efekti saavutamiseks detaile ja
värve rõhutava koopia loomine. Vajutage J
retušeeritud koopia salvestamiseks.
Enne
Pärast
248 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
Side-by-side Comparison (Kõrvutamine)
Retušeeritud koopiate võrdlemine originaalfotodega. See valik on
kasutatav ainult retušeerimismenüü kuvamisel P nuppu vajutades ja
valides Retouch (Retušeerimine) koopia või originaali täiskaadris
taasesituse ajal.
1 Valige pilt.
Valige retušeeritud koopia (tähistatud
ikooniga Z) või täiskaadris taasesituses
retušeeritud foto. Vajutage P, tõstke esile
Retouch (Retušeerimine) ja vajutage 2.
P nupp
2 Valige Side-by-side comparison
(Kõrvutamine).
Tõstke retušeerimismenüüs esile Side-byside comparison (Kõrvutamine) ja
vajutage J.
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine 249
3 Võrrelge koopiat originaaliga.
Koopia loomiseks
Lähtepilt on kuvatud vasakul, retušeeritud
kasutatavad valikud
koopia paremal, koos kuva ülaservas
loetletud koopia loomiseks kasutatud
valikutega. Vajutage 4 või 2 lähtepildi ja
retušeeritud koopia vahel
ümberlülitamiseks. Esiletõstetud pildi
vaatamiseks täiskaadris vajutage ja hoidke
X nuppu. Kahest pildist valikuga Image
Lähtepilt
Retušeeritud
overlay (Pildi ülekate) loodud koopia
koopia
korral vajutage 1 või 3 teise lähtepildi
vaatamiseks. Mitme koopia korral
jooksvast lähtepildist vajutage 1 või 3 teiste koopiate vaatamiseks.
Vajutage J taasesitusrežiimi naasmiseks koos esiletõstetud pildi
kuvamisega.
D Kõrvutamine
Lähtekujutist ei kuvata, kui koopia loomiseks kasutatud foto oli hiljem kustutatud
või koopia loomise ajal kaitstud (0 168).
250 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
m Viimased sätted
Viimaste sätete menüü kuvamiseks vajutage G ja valige vahekaart
m (viimased sätted).
G nupp
Viimaste sätete menüü loetleb 20 kõige
viimasena kasutatud sätet. Vajutage 1 või 3
suvandi esile tõstmiseks ja 2 selle valimiseks.
A Kirjete eemaldamine viimaste sätete menüüst
Antud kirje eemaldamiseks viimaste sätete menüüst tõstke see esile ja vajutage
O nuppu. Kuvatakse kinnitusdialoog; vajutage uuesti O valitud kirje
kustutamiseks.
m Viimased sätted 251
Tehnilised märkused
Lugege sellest peatükist teavet ühilduvate tarvikute, kaamera
puhastamise ja hoiustamise kohta ning mida teha veateate kuvamise või
probleemide korral kaamera kasutamisega.
Ühilduvad objektiivid
Ühilduvad CPU-objektiivid
Antud kaamera toetab automaatset teravustamist ainult koos AF-P ning
E- ja G-tüüpi AF-S objektiividega. AF-S objektiivide nimetused algavad
kui AF-S ja AF-P objektiivide nimetused kui AF-P; objektiivi tüübi (D, E, G
või CPU) määramise kohta vt lk 253. Teiste automaatse teravustamisega
(AF) objektiividega automaatset teravustamist ei toetata. Alljärgnevas
tabelis on loetletud ühilduvate objektiividega kasutatavad funktsioonid
pildiotsijaga pildistamisel:
Kaamera säte
Objektiiv 1
E-tüüpi objektiiv
G-tüüpi AF-S/AF-P
NIKKOR
G-tüüpi AF NIKKOR
D-tüüpi objektiiv
PC-E NIKKOR seeria 4, 5
PC Micro 85mm f/2,8D 7
Teised AF NIKKOR (v.a
objektiivid F3AF jaoks)
AI-P NIKKOR
Teravustamisrežiim
Võtterežiim
MF (käsitsi
Muud
AF (Automaatne teravustamine,
MF (käsitsi
M režiiteravustamine) koos elektroonilise teravustamine)
mid
kaugusemõõtjaga)
z
z
z
z
z
L
M
N
z z2
z
z
z
z
z
z z2
—
—
—
—
z
z
z6
z6
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
—
z
—
z z2
— —
z z2
z z2
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z9
z
z3
—
—
—
1 Paigaldatud AF-S telekonverteri korral eeldab kombineeritud ava vähemalt f/5,6.
2 Laotuspunktide mõõtmisel mõõdetakse valitud fookuspunkti (0 111).
3 Säritusnäidik deaktiveeritud.
252 Tehnilised märkused
Mõõtmissüsteem
4
5
6
7
8
PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED nihkenupp võib objektiivi pööramisel kaamera korpusega kokku puutuda.
Objektiivi nihutamine ja/või kallutamine mõjutab säritust.
Ei saa kasutada nihutamise või kallutamisega.
Optimaalseks särituseks peab objektiiv olema seatud suurimale avale ning mitte nihutatud või kallutatud.
AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 (Uus) või AF 28–85mm f/3,5–4,5 objektiivi
suumimisel kuni väikseima teravustamiskauguseni on võimalik teravustamisnäidiku kuvamine (I) ka siis, kui
kujutis pildiotsija kašee-ekraanil ei ole fookuses. Veenduge enne pildistamist, et kujutis pildiotsija ekraanil on
teravustatud.
9 Suurima avaga vähemalt f/5,6.
• Videote salvestamisel suure ISO-tundlikkusega võib automaatsel
teravustamisel ilmuda joonte kujul müra. Kasutage käsitsi
teravustamist või teravustamise lukustust.
D IX NIKKOR objektiivid
IX NIKKOR objektiive ei saa kasutada. IX NIKKOR objektiivi paigaldamise
üritamine võib objektiivi või kaamerat kahjustada.
A CPU- ja G-, E- ja D-tüüpi objektiivide tuvastamine
CPU-objektiivid on tuvastatavad CPU-kontaktide järgi, G-, E- ja D-tüüpi
objektiivid objektiivi torul oleva tähe järgi. G- ja E-tüüpi objektiividel puudub
objektiivi ava rõngas.
CPU-kontaktid
CPU-objektiiv
Ava rõngas
G- või E-tüüpi objektiiv
D-tüüpi objektiiv
A D-tüüpi objektiivid
D-tüüpi objektiive saab kasutada ainult režiimis M kaamera korral. Muu režiimi
valik blokeerib katiku vabastuse. Ava tuleb reguleerida käsitsi objektiivi ava
rõnga ja kaamera mõõtmissüsteemi abil ning i-TTL-välklambi juhtimine ei ole
kasutatav.
Tehnilised märkused 253
Ühilduvad mitte-CPU objektiivid
Mitte-CPU objektiive saab kasutada ainult režiimis M kaamera korral.
Muu režiimi valik blokeerib katiku vabastuse. Ava tuleb reguleerida
käsitsi objektiivi ava rõnga ja kaamera mõõtmissüsteemi abil, i-TTLvälklambi juhtimine ja teised CPU-objektiivi nõudvad funktsioonid ei ole
kasutatavad. Mõningad mitte-CPU objektiivid ei ole kasutatavad; vt
jaotist „Mitteühilduvad tarvikud ja mitte-CPU objektiivid” allpool.
Kaamera säte
Objektiiv/tarvik
AI-, AI-modifitseeritud, NIKKOR
või Nikon seeria E objektiivid
Mitte-AI-objektiivid
Medical NIKKOR 120mm f/4
Refleks-NIKKOR
PC NIKKOR
AI-tüüpi telekonverter
PB-6 teravustamise lõõtslisatarvik 6
Automaatse särituse rõngad
(PK-seeria 11A, 12 või 13; PN-11)
1
2
3
4
5
6
Teravustamine
MF (käsitsi
AF (Automaatne teravustamine,
MF (käsitsi
teravustamine) koos elektroonilise teravustamine)
kaugusemõõtjaga)
Režiim
M
Muud
režiimid
—
z1
z
z2
—
—
—
—
—
—
z1
z
—
z4
z5
z
z
z
z
z
z2
z 2, 3
z2
z2
z2
—
—
—
—
—
—
z1
z
z2
—
—
z1
z
z2
—
Suurima avaga vähemalt f/5,6.
Säritusnäidikut ei ole võimalik kasutada.
Võimalik kasutada pikemate säriaegadega kui välgu sünkroniseerimiskiirus ühel või enamal sammul.
Ei saa kasutada nihutamise või kallutamisega.
Suurima efektiivse avaga f/5,6 või rohkem.
Kinnitada vertikaalselt (pärast kinnitamist saab kasutada horisontaalselt).
254 Tehnilised märkused
D Mitteühilduvad tarvikud ja mitte-CPU objektiivid
Alljärgnevaid tarvikuid ja mitte-CPU-objektiive EI saa kasutada koos D3400-ga:
• TC-16A AF-telekonverter
• AU-1 teravustamisseadet nõudvad objektiivid (400mm f/4,5, 600mm f/5,6,
800mm f/8, 1200mm f/11)
• Kalasilm-objektiiv (6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6, 8mm f/8, OP 10mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Pikendusrõngas K2
• 180–600mm f/8 ED (seerianumbrid 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (seerianumbrid 174031–174127)
• 200–600mm f/9,5 (seerianumbrid 280001–300490)
• AF-objektiivid F3AF jaoks (AF 80mm f/2,8, AF 200mm f/3,5 ED, AF telekonverter
TC-16)
• PC 28mm f/4 (seerianumber 180900 või varasem)
• PC 35mm f/2,8 (seerianumbrid 851001–906200)
• PC 35mm f/3,5 (vana tüüpi)
• Reflex 1000mm f/6,3 (vana tüüpi)
• Reflex 1000mm f/11 (seerianumbrid 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (seerianumbrid 200111–200310)
Tehnilised märkused 255
D Automaatse teravustamise abi valgustus
Automaatse teravustamise abi valgusti ulatus on ligikaudu 0,5–3,0 m; kasutage
koos valgustiga objektiivi fookuskaugusega 18–200 mm ja eemaldage objektiivi
päikesekaitse. Automaatse teravustamise abi valgustus ei ole kasutatav
järgmiste objektiividega:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2,8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–500mm f/5,6E ED VR
256 Tehnilised märkused
Kaugusel alla 1 m võivad järgmised objektiivid blokeerida automaatse
teravustamise abi valgusti ning häirida nõrga valgustuse korral automaatset
teravustamist:
• AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3,5–4,5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2,8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8E ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1,8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED
• AF-S NIKKOR 85mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1,8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED
Tehnilised märkused 257
D Sisseehitatud välk
Sisseehitatud välku on võimalik kasutada koos objektiiviga fookuskaugusega
18–300 mm, ehkki teatavatel juhtudel ei pruugi välk mõningates vahemikes või
fookuskaugustel objekti täielikult valgustada objektiivi heidetavate varjude tõttu
(vt alltoodud illustratsiooni), samal ajal kui objekti punasilmsuse vähendamise
tule eest varjavad objektiivid võivad häirida punasilmsuse vähendamist. Varjude
vältimiseks eemaldage objektiivi päikesekaitsed.
Vari
Vinjettimine
Välklambi minimaalne ulatus on 0,6 m ja seda ei saa kasutada lähivõteteks
lähivõtete suumobjektiividega. Välklamp ei pruugi järgmiste objektiivide
kasutamisel tervet objekti valgustada allpool loetletud kaugustest väiksematel:
Objektiiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3,5–4,5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2,8–4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2,8D IF-ED
258 Tehnilised märkused
Suumiasend
24 mm
24 mm
35 mm
24 mm
35–80 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
Minimaalne kaugus ilma
vinjettimiseta
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Vinjettimine puudub
Vinjettimine puudub
1,0 m
Vinjettimine puudub
Objektiiv
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2,8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3,5–4,5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3,5–4,5D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3,5–4,5G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3,5–5,6G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3,5–5,6G
IF-ED, AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G
ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3,5–5,6G ED VR
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2,8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1,4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28–35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
Minimaalne kaugus ilma
vinjettimiseta
1,5 m
1,0 m
Vinjettimine puudub
1,5 m
Vinjettimine puudub
1,0 m
Vinjettimine puudub
1,0 m
Vinjettimine puudub
1,0 m
Vinjettimine puudub
2,5 m
1,0 m
Vinjettimine puudub
2,0 m
Vinjettimine puudub
1,0 m
Vinjettimine puudub
24 mm
1,0 m
35–200 mm
Vinjettimine puudub
35 mm
50 mm
105–300 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
1,5 m
1,0 m
Vinjettimine puudub
2,5 m
1,0 m
Vinjettimine puudub
1,0 m
1,5 m
Vinjettimine puudub
Suumiasend
Tehnilised märkused 259
Objektiiv
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8E ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3,5–5,6G
IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED *
Suumiasend
50 mm
70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
200 mm
250 mm
300 mm
24 mm
Minimaalne kaugus ilma
vinjettimiseta
1,0 m
Vinjettimine puudub
1,0 m
Vinjettimine puudub
1,5 m
1,0 m
Vinjettimine puudub
1,5 m
Vinjettimine puudub
1,5 m
1,0 m
Vinjettimine puudub
4,0 m
3,0 m
2,5 m
3,0 m
* Mitte nihutatult või kallutatult.
Kasutamisel koos objektiiviga AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED ei suuda välk
kõikidel kaugustel kogu objekti valgustada.
260 Tehnilised märkused
A Fookusnurga arvutamine
Säritusala moodustab 35 mm kaamera korral 36 × 24 mm. Sellega võrreldes on
D3400 säritusala 23,5 × 15,6 mm, mis tähendab, et 35 mm kaamera fookusnurk
on ligikaudu 1,5 korda D3400 omast suurem. Objektiivide ligikaudse
fookuskauguse arvutamiseks D3400 jaoks 35 mm formaadis tuleb objektiivi
fookuskaugus korrutada umbes 1,5-ga.
Pildi suurus (35 mm formaat)
(36 × 24 mm)
Objektiiv
Pildi diagonaal
Pildi suurus (D3400)
(23,5 × 15,6 mm)
Fookusnurk (35 mm formaat)
Fookusnurk (D3400)
Tehnilised märkused 261
Nikoni Loovvalgustussüsteem (Creative
Lighting System, CLS)
Nikoni täiustatud Loovvalgustussüsteem (CLS) pakub parendatud
ühendust kaamera ja ühilduvate välguseadmete vahel täiustatud
välguga pildistamisel. Paigaldatud valikulise välklambi korral
sisseehitatud välk ei tööta.
❚❚ CLS-ühilduvad välguseadmed
CLS-ühilduvate välguseadmetega on kasutatavad alljärgnevad
funktsioonid:
z
—4
z
z
z
z
z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
z
z
z
—
z — — z6 — — —
z
—
z
z
z7
z
z
z
—
—
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
z z2 z — — z z
SB-400
z2
SU-800
z2
SB-R200
z z z — — z z
SB-500
z
SB-600
z
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Põhiseade
Optiline täiustatud
juhtmevaba valgustus
262 Tehnilised märkused
SB-5000
Üksikvälk
i-TTL tasakaalustatud
täitevälk digitaalsele
üheobjektiivilisele
peegelkaamerale 1
i-TTL
i-TTL standardne
täitevälk digitaalsele
üheobjektiivilisele
peegelkaamerale
%A Automaatne ava
A Automaatne mitte-TTL
GN Käsitsi kaugusprioriteet
M Käsitsi
RPT Välgu kordus
Välklambi kaugjuhtimine
i-TTL i-TTL
Välklambi juhtmevaba
[A:B]
kiirjuhtimine
%A Automaatne ava
A Automaatne mitte-TTL
M Käsitsi
RPT Välgu kordus
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
z8
z7
— — — — — — —
z
z
—
z
—
z
z
—
z
—
z
z
—
z
—
z
z
z z — z9 — — —
z
—
z
z
—
z 10
z z z — — z —
— — z — — z z
z — z — — — z
z
z
—
z
—
z
z
—
z
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
—
SB-300
z z z — z — —
SB-400
z
SB-R200
z
SB-500
z z z — z — —
SU-800
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
z
SB-700
SB-5000
Kaugjuhtimine
Optiline täiustatud
juhtmevaba valgustus
i-TTL i-TTL
Välklambi juhtmevaba
[A:B]
kiirjuhtimine
Automaatne ava/
%A/A
automaatne mitte-TTL
M Käsitsi
RPT Välgu kordus
Raadio teel juhitav täiustatud juhtmevaba valgustus
Värviteabe edastus (välklamp)
Värviteabe edastus (LED-valgusti)
Automaatse teravustamise abi mitmikala
automaatseks teravustamiseks
Punasilmsuse vähendamine
Kaamera välgurežiimi valik
Kaamera välguseadme püsivara uuendamine
—
—
—
z
—
1
2
3
Ei ole kasutatav koos laotuspunktide mõõtmisega.
Võib samuti valida välguseadmega.
%A/A režiimi valik välguseadmega kohandatud sätete kasutamisega. Mitte E- või G-tüüpi objektiivi korral
valitakse „A”.
4 Mitte E- või G-tüüpi objektiivi korral valitakse „A”.
5 Valida saab ainult kaameraga (0 197).
6 Kasutatav ainult lähivõtetel.
7 Mitte E- või G-tüüpi objektiivi korral valitakse „A” olenemata välguseadmega valitud režiimist.
8 %A ja A valik sõltub peavälguga valitud suvandist.
9 Kasutatav ainult käsujuhi režiimis.
10 Püsivara uuendusi SB-910 ja SB-900 jaoks saab teha kaamerast.
SU-800 juhtmevaba kiirvälgu käsujuht: CLS-ühilduvale kaamerale paigaldatud
SU-800 saab kasutada käsujuhina välguseadmetele SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 või SB-R200 kuni kolmes grupis.
SU-800 ise ei ole välguga varustatud.
Tehnilised märkused 263
❚❚ Muud välguseadmed
Automaatses ja käsitsi mitte-TTL režiimis on võimalik kasutada järgmisi
välguseadmeid. Kasutage režiimis S või M kaameraga ja 1/200 s või pikema
säriaja valikuga.
Välguseade
Välgurežiim
Automaatne mitteA
TTL
M Käsitsi
G Välgu kordus
Tagakardina
REAR
sünkroniseerimine 4
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
z
—
z
z
z
—
z
—
z
—
z
z
z
z
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
SB-50DX
z
1
1 Valige režiim P, S, A või M, langetage sisseehitatud välk ja kasutage ainult valikulist välklampi.
2 Välgurežiim seadistatakse automaatselt TTL-ile ja katiku vabastus blokeeritakse. Lülitage välguseade režiimi
A (mitte-TTL automaatvälk).
3 Automaatset teravustamist saab kasutada ainult AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED ja AF-S Micro
NIKKOR 60mm f/2,8G ED objektiividega.
4 Kasutatav ainult kaameraga välgurežiimi valikul.
A Sünkroniseerimisterminali adapter AS-15
Kaamera tarvikupesale paigaldatud sünkroniseerimisterminali adapteri AS-15
(saadaval eraldi) korral on välgutarvikuid võimalik ühendada
sünkroniseerimiskaabli kaudu.
D Kasutage ainult Nikoni välgutarvikuid
Kasutage ainult Nikoni välguseadmeid. Tarvikupesale rakendatavad negatiivsed
pinged või pinged üle 250 V võivad mitte ainult takistada tavatalitlust, vaid
kahjustada ka kaamera või välklambi sünkroonskeemi. Enne käesolevas jaotises
loetlemata Nikoni välguseadme kasutamist pöörduge lisateabe saamiseks
Nikoni ametliku esindaja poole.
264 Tehnilised märkused
D Märkused valikuliste välklampide kohta
Täpsemalt vt antud kiirvälgu juhendist. CLSi toetava välguseadme korral
vaadake CLS-ühilduvaid digitaalseid üheobjektiivilisi peegelkaameraid käsitlevat
jaotist. D3400 puudub „digitaalsete ühe objektiiviga peegelkaamerate”
kategoorias SB-80DX, SB-28DX ja SB-50DX juhendites.
Valikulise välguseadme ühendamisel võtterežiimides peale j, % ja 3 töötab
välklamp koos iga võttega, seda isegi režiimides, milles sisseehitatud välku ei saa
kasutada.
i-TTL välklambi juhtimist saab kasutada ISO-tundlikkusel 100 kuni 12800. Suurel
ISO-tundlikkusel võib mõningate teiste valikuliste välguseadmetega tehtud
fotodel ilmuda müra (jooned); valige sel juhul väiksem väärtus. Kui välklambi
valmisoleku näidik vilgub umbes kolm sekundit pärast pildistamist, töötas
välklamp täisvõimsusel ning foto võib tulla alasäritusega (ainult CLS-ühilduvad
välguseadmed; särituse ja välgu laadimise näidikute kohta teistel seadmetel vt
vastava välklambi juhendist).
Kui SC-seeria 17, 28 või 29 sünkroniseerimiskaablit kasutatakse kaameravälise
välguga pildistamiseks, ei pruugi i-TTL režiimis õiget säritust saavutada. Me
soovitame kasutada laotuspunktide mõõtmist standardse i-TTL-välklambi
juhtimise valikul. Tehke proovivõte ja vaadake ekraanilt tulemusi.
i-TTL režiimis kasutage välklambipaneeli või välklambiga kaasas olevat
põrkeadapterit. Ärge kasutage teisi paneele, nagu näiteks hajutamispaneelid,
kuna see võib tekitada ebaõigeid säritusi.
Kui välgu kompenseerimise seadmiseks kasutatakse valikuliste SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 või SB-600 juhtnuppe või SU-800 juhtmevaba kiirvälgu
käsujuhti, ilmub teabeekraanile Y.
Tehnilised märkused 265
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-400 on
punasilmsuse vähendamisega ning SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 ja SU-800 automaatse teravustamise abivalgustusega koos järgmiste
piirangutega:
• SB-5000: 24–135 mm automaatse
teravustamisega objektiivide korral
on automaatse teravustamise abi
valgustus kasutatav paremal
kujutatud fookuspunktidega.
• SB-910 ja SB-900: 17–135 mm
automaatse teravustamisega
objektiivide korral on automaatse
teravustamise abi valgustus
kasutatav paremal kujutatud
fookuspunktidega.
• SB-800, SB-600 ja SU-800: 24–105 mm
automaatse teravustamisega
objektiivide korral on automaatse
teravustamise abi valgustus
kasutatav paremal kujutatud
fookuspunktidega.
• SB-700: 24–135 mm automaatse
teravustamisega objektiivide korral
on automaatse teravustamise abi
valgustus kasutatav paremal
kujutatud fookuspunktidega.
24–37 mm
38–135 mm
17–135 mm
24 mm
25–105 mm
24–135 mm
Olenevalt kasutatavast objektiivist ja salvestatavast stseenist võib
teravustamisnäidik (I) ilmuda ka teravustamata objekti korral või kaamera ei
pruugi olla võimeline teravustama ning katiku vabastamine blokeeritakse.
266 Tehnilised märkused
Muud tarvikud
Kirjutamise ajal olid D3400 jaoks saadaval järgmised tarvikud.
Toiteallikad
Filtrid
• Liitium-ioonaku EN-EL14a (0 12): täiendavad EN-EL14a akud on
saadaval kohalike jaemüüjate ja Nikoni ametliku esindaja juures.
Samuti võib kasutada EN-EL14 akusid.
• Akulaadija MH-24 (0 12): EN-EL14a ja EN-EL14 akude laadimiseks.
• Toitepistmik EP-5A ja vahelduvvooluadapter EH-5b: need tarvikud
tagavad kaamera toite pikema ajavahemiku jooksul (samuti saab
kasutada EH-5a ja EH-5 vahelduvvooluadaptereid). Toitepistmik
EP-5A on vajalik kaamera ühendamiseks EH-5b, EH-5a või EH-5-ga;
täpsemalt vt lk 270.
• Filtrid eriefektidega pildistamiseks võivad segada automaatset
teravustamist või elektroonilise kaugusemõõtja tööd.
• D3400 ei saa kasutada koos lineaarselt polariseerivate filtritega.
Selle asemel kasutage C-PL või C-PL II ringpolarisatsioonfiltreid.
• Soovitatav on kasutada NC filtreid objektiivi kaitsmiseks.
• Varikujutise vältimiseks ei ole filtri kasutamine soovitatav vastu
eredat valgust kadreeritud objekti korral või kui kaadris asub
ereda valguse allikas.
• Keskelekaalutud mõõtmist soovitatakse koos filtritega, mille
säritustegurid (filtritegurid) on üle 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0,
X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8,
B12). Täpsemalt vt filtri juhendist.
Tehnilised märkused 267
• Okulaari kate DK-5 (0 68): väldib läbi pildiotsija siseneva valguse
fotol ilmumist või särituse rikkumist.
• DK-20C okulaari parandusläätsed: läätsed on saadaval dioptriga –5, –4,
–3, –2, 0, +0,5, +1, +2 ja +3 m–1, kui kaamera dioptri reguleerimise
nupp on neutraalasendis (–1 m–1). Kasutage okulaari
parandusläätsi ainult siis, kui soovitud teravustamist ei ole
võimalik saavutada sisseehitatud dioptri reguleerimise nupuga
(–1,7 kuni +0,5 m–1). Katsetage okulaari parandusläätsi enne
ostmist veendumaks, et soovitud teravustamist on võimalik
Pildiotsija
saavutada. Pildiotsija kummist katet ei saa kasutada koos okulaari
okulaari
parandusläätsedega.
tarvikud
• Suurendi DG-2: DG-2 suurendab pildiotsija keskel kuvatud stseeni
suurema täpsuse saavutamiseks teravustamisel. Nõutav on
okulaaradapter (saadaval eraldi).
• Okulaaradapter DK-22: DK-22 kasutatakse suurendi DG-2
kinnitamisel.
• Täisnurkne vaatelisand DR-6: DR-6 kinnitub pildiotsija okulaarile
täisnurga all, võimaldades kujutist pildiotsijas vaadata objektiivi
suhtes täisnurga all (näiteks otse ülalt, kui kaamera on
horisontaalasendis).
Korpuse kaas BF-1B/korpuse kaas BF-1A: korpuse kaas hoiab peegli,
Korpuse kaas pildiotsija ekraani ja pildianduri objektiivi puudumisel
tolmuvabana.
Tarvikupesa Tarvikupesa kate BS-1: tarvikupesa kaitsev kate. Tarvikupesa
katted
kasutatakse valikuliste välguseadmete jaoks.
USB-kaablid USB-kaabel UC-E20 (0 178, 181)
HDMI-kaabel HC-E1 (0 184): HDMI-kaabel C-tüüpi pistmikuga
HDMI-kaablid kaameraga ja A-tüüpi pistmikuga HDMI-seadmetega
ühendamiseks.
268 Tehnilised märkused
Juhtmevaba kaugjuhtimispult ML-L3 (0 95): ML-L3 kasutab 3 V CR2025
akut.
Kaugjuhtimispuldid
Vajutades akupesa lukustit paremale (q), suruge sõrmeküüs
tühimikku ja avage akupesa (w). Jälgige, et aku oleks sisestatud
õigetpidi (r).
❚❚ Tunnustatud mälukaardid
Kaamera toetab SD, SDHC ja SDXC mälukaarte, k.a UHS-I
ühilduvaid SDHC ja SDXC kaardid. Videosalvestuseks on
soovitatav kasutada SD kiirusklassi 6 või paremaid kaarte;
aeglasemad kaardid võivad põhjustada salvestamise katkestamise.
Kaartide valimisel kaardilugejates kasutamiseks veenduge, et need
antud seadmega ühilduvad. Omaduste, kasutamise ja piirangute
küsimustes pöörduge vastava tootja poole.
A Valikulised tarvikud
Kättesaadavus oleneb antud riigist või piirkonnast. Vaadake uusimat teavet meie
veebisaidilt või brošüüridest.
Tehnilised märkused 269
Toitepistmiku ja vahelduvvooluadapteri ühendamine
Lülitage kaamera enne valikulise toitepistmiku ja
vahelduvvooluadapteri ühendamist välja.
1 Seadke kaamera valmis.
Avage akupesa (q) ja
toitepistmiku (w) katted.
2 Sisestage EP-5A toitepistmik.
Sisestage pistmik joonisel kujutatud
asendis, surudes sellega kõrvale aku oranži
lukustit. Veenduge, et pistik on täielikult
sisestatud.
3 Sulgege akupesa kate.
Seadke toitepistmiku kaabel
nii, et see läbiks toitepistmiku
pilu ja sulgege akupesa kate.
270 Tehnilised märkused
4 Ühendage vahelduvvooluadapter EH-5b.
Ühendage vahelduvvooluadapteri toitekaabel
vahelduvvooluadapteri (e) vahelduvvoolupistmikusse ja
toitekaabel alalisvoolupistmikusse (r). Vahelduvvooluadapteri ja
toitepistmiku kasutamisel kaamera toiteks kuvatakse ekraanile
ikoon P.
Tehnilised märkused 271
Kaamera eest hoolitsemine
Hoiustamine
Kui kaamerat pikemat aega ei kasutata, eemaldage aku ning hoidke seda
jahedas kuivas kohas paigaldatud klemmikattega. Hallituse või kopituse
tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas hästi õhutatud kohas.
Ärge hoidke oma kaamerat koos naftaliinist või kamprist koitõrje
pallikestega või paikades, mis:
• on halvasti õhutatud või üle 60% õhuniiskusega
• asuvad tugevaid elektromagnetvälju tekitavate seadmete kõrval,
nagu näiteks telerid või raadiod
• on temperatuuriga üle 50 °C või alla –10 °C
Puhastamine
Kaamera
korpus
Objektiiv,
peegel ja
pildiotsija
Ekraan
Kasutage tolmu ja ebemete eemaldamiseks puhurit ning pühkige
seejärel õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast kaamera kasutamist
rannas või mere ääres pühkige ära liiv või sool destilleeritud vees
kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage hoolikalt. Tähtis: tolm või muu
võõrollus kaamera sisemuses võib põhjustada garantiiga mitte kaetud
kahjustusi.
Need klaasist komponendid on kergesti kahjustatavad. Eemaldage
tolm ja ebemed puhuri abil. Aerosoolpihusti kasutamisel hoidke
purki vedeliku lekkimise vältimiseks vertikaalselt. Sõrmejälgede ja
muude plekkide eemaldamiseks kandke väike hulk
objektiivipuhastit pehmele lapile ja puhastage hoolikalt.
Eemaldage tolm ja ebemed puhuri abil. Sõrmejälgede ja muude
plekkide eemaldamisel pühkige pinda õrnalt pehme lapi või
seemisnahaga. Ärge rakendage survet, kuna see võib põhjustada
kahjustusi või talitlushäireid.
Ärge kasutage alkoholi, vedeldit ega muid lenduvaid kemikaale.
272 Tehnilised märkused
Pildianduri puhastamine
Kui kahtlustate, et mustus või tolm pildianduril võib fotodele ilmuda, on
sensorit võimalik allkirjeldatud viisil puhastada. Pidage seejuures silmas,
et filter on ülimalt õrn ja kergesti kahjustatav. Nikon soovitab lasta filtrit
puhastada ainult Nikoni ametlikul teeninduspersonalil.
1 Laadige aku.
Pildianduri kontrollimisel või puhastamisel on nõutav töökindel
toiteallikas. Veenduge enne jätkamist, et aku on täis.
2 Eemaldage objektiiv.
Lülitage kaamera välja ja eemaldage objektiiv.
3 Valige Lock mirror up for cleaning
(Peegli puhastamiseks üles
lukustamine).
Lülitage kaamera sisse ja tõstke
häälestusmenüüs esile Lock mirror up for
cleaning (Peegli puhastamiseks üles
lukustamine) ning vajutage 2 (arvestage,
et seda võimalust ei saa kasutada aku tasemel H või madalamal).
4 Vajutage J.
Ekraanile kuvatakse paremal näidatud
teade.
Tehnilised märkused 273
5 Tõstke peegel.
Vajutage päästik lõpuni alla. Peegel
tõstetakse üles ja katiku kate avaneb,
paljastades pildianduri.
6 Vaadake pildiandur üle.
Hoides kaamerat nii, et valgus langeks
pildiandurile, vaadake kaamera sisemus
üle tolmu või ebemete suhtes. Võõrkehade
puudumisel jätkake sammuga 8.
7 Puhastage andur.
Eemaldage tolm ja ebemed andurilt
puhuri abil. Ärge kasutage puhuri harja,
sest harjased võivad andurit kahjustada.
Mustust, mida ei saa puhuriga eemaldada,
võib eemaldada vaid Nikoni ametlik
teeninduspersonal. Mitte mingil juhul ei
tohi andurit puudutada ega seda pühkida.
8 Lülitage kaamera välja.
Peegel naaseb alumisse asendisse ja katiku kate sulgub. Paigaldage
tagasi objektiiv või korpuse kaas.
274 Tehnilised märkused
A Kasutage töökindlat toiteallikat
Katiku kate on õrn ja kergesti kahjustatav. Kui kaamera lülitub välja koos tõstetud
peegliga, sulgub kate automaatselt. Katte kahjustuse ära hoidmiseks järgige
järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Tõstetud peegli korral ärge lülitage kaamerat välja ega eemaldage või
ühendage lahti toiteallikat.
• Kui aku peegli tõstmise ajal tühjeneb, kõlab piiks ja taimeri tuli hakkab vilkuma,
hoiatades, et katiku kate sulgub ja peegel langetatakse umbes kahe minuti
pärast. Lõpetage puhastamine või ülevaatus viivitamata.
D Võõrollus pildianduril
Objektiivide või korpuse kaante eemaldamise või vahetamise ajal kaamerasse
sattunud võõrollus (või, harvadel juhtudel, määrdeaine või peened osakesed
kaamerast enesest) võib pildiandurile kinnituda ning sealt teatavates
tingimustes pildistatud fotodele ilmuda. Kaamera kaitsmiseks objektiivi
puudumisel paigaldage kindlasti kaameraga kaasas olev korpuse kaas,
eemaldades eelnevalt hoolikalt kogu kaamera ja objektiivi kinnitusele või
korpuse kaanele kleepunud võimaliku tolmu ja muu võõrolluse. Hoiduge
korpuse kaane kinnitamisest või objektiivide vahetamisest tolmuses keskkonnas.
Võõrolluse pildiandurile sattumisel puhastage andur käsitsi (0 273) või laske see
puhastada Nikoni ametlikul teeninduspersonalil. Anduril leiduva võõrolluse
tõttu kahjustatud fotosid on võimalik retušeerida mõnede pildindusrakenduste
pildipuhastusvõimalusi kasutades.
D Kaamera ja tarvikute hooldus
Kaamera on täppisseade ning nõuab korralist hooldust. Nikon soovitab, et
kaamera vaataks üle algne jaemüüja või Nikoni ametlik esindaja kord ühe või
kahe aasta jooksul ning et seda hooldataks kord iga kolme kuni viie aasta jooksul
(tasulised teenused). Kui kaamerat kasutatakse igapäevatöös, on sagedane
ülevaatus ja hooldus eriti soovitatavad. Kaamera ülevaatusel või hooldamisel
peaksid korraliselt kasutatavad tarvikud, nagu näiteks objektiivid või valikulised
välklambid, kaasas olema.
Tehnilised märkused 275
Kaamera ja aku eest hoolitsemine:
ettevaatusabinõud
Ärge pillake maha: tugevad löögid või vibratsioon võivad põhjustada toote
talitlushäireid.
Hoidke kuivana: toode ei ole veekindel ja selle vette kastmine või suures niiskuses
hoidmine võib põhjustada talitlushäireid. Sisemehhanismi roostetamine võib
põhjustada parandamatuid kahjustusi.
Vältige järske temperatuurimuutusi: temperatuuri äkilised muutused, nagu sisenemine
külmal päeval köetud ruumi või sealt lahkumine, võivad põhjustada seadmesisest
kondenseerumist. Kondenseerumise vältimiseks paigutage seade enne äkilisi
temperatuurimuutusi kandeümbrisesse või kilekotti.
Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest: ärge kasutage ega hoidke seadet tugevat
elektromagnetkiirgust või magnetvälju tekitavate seadmete lähedal. Seadmete,
nagu raadiosaatjate tekitatavad tugevad staatilised laengud või magnetväljad
võivad häirida ekraani tööd, kahjustada mälukaardile salvestatud andmeid või
mõjutada toote siselülitusi.
Ärge jätke objektiivi suunatuna päikese poole: ärge jätke objektiivi pikemaks ajaks
suunatuna päikese või muu tugeva valgusallika poole. Intensiivne valgus võib
põhjustada pildianduri halvenemist või tekitada fotodel valge häguefekti.
Lülitage toode enne toiteallika eemaldamist või lahutamist välja: ärge lahutage pistikut ega
eemaldage akut sisselülitatud toote korral või piltide salvestamise või kustutamise
ajal. Toitekatkestus võib neil juhtudel põhjustada andmekadu või toote mälu või
siselülituste kahjustusi. Juhusliku toitekatkestuse vältimiseks hoiduge ühendatud
vahelduvvooluadapteriga toote ühest kohast teise kandmisest.
276 Tehnilised märkused
Puhastamine: kaamera korpuse puhastamisel kasutage puhurit õrnaks tolmu ja
ebemete eemaldamiseks ning pühkige seejärel õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast
kaamera kasutamist rannas või mere ääres pühkige ära liiv ja sool puhtas vees
kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage kaamera seejärel põhjalikult.
Objektiiv ja peegel on kergesti kahjustatavad. Tolm ja ebemed tuleb eemaldada
õrnalt puhuri abil. Aerosoolpuhuri kasutamisel hoidke purki vedeliku lekkimise
vältimiseks vertikaalselt. Objektiivilt sõrmejälgede ja muude plekkide
eemaldamiseks kandke väike kogus objektiivi puhastit pehmele lapile ja pühkige
objektiivi hoolikalt.
Pildianduri puhastamise kohta vt jaotisest „Pildianduri puhastamine” (0 273).
Ärge puudutage katiku katet: katiku kate on ülimalt õhuke ja kergesti kahjustatav. Mitte
mingil juhul ei tohi kattele vajutada, seda puhastusvahenditega puudutada või
sellele puhurist tugevaid õhuvoole suunata. Selline tegevus võib katet kriimustada,
deformeerida või rebestada.
Hoiustamine: hallituse või kopituse tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas
hästi õhutatud kohas. Vahelduvvooluadapteri kasutamisel ühendage adapter
süttimise vältimiseks lahti. Kui toodet pikka aega ei kasutata, eemaldage lekke
vältimiseks aku ja hoidke kaamerat kuivatusainet sisaldavas kilekotis. Ärge siiski
hoidke kaamera vutlarit kilekotis, kuna see võib põhjustada materjali halvenemist.
Arvestage, et kuivatusaine kaotab pikapeale oma niiskuse imamise võime ning
seda tuleb regulaarselt vahetada.
Hallituse või kopituse vältimiseks võtke kaamera vähemalt kord kuus hoiukohast
välja. Lülitage kaamera sisse ja vabastage enne selle kõrvale panemist mõned
korrad katik.
Hoidke akut jahedas kuivas kohas. Paigaldage enne aku kõrvale panemist
klemmikate.
Tehnilised märkused 277
Märkused ekraani kohta: ekraan on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega;
töötavad vähemalt 99,99% pikslitest ning puuduvaid või defektseid piksleid ei ole
üle 0,01%. Seetõttu, kuigi need ekraanid võivad sisaldada püsivalt helendavaid
(valgeid, punaseid, siniseid või rohelisi) või kustunud (musti) piksleid, ei kujuta see
endast tööhäiret ning ei mõjuta seadme abil salvestatavaid pilte.
Ekraanil kuvatavaid pilte võib olla eredas valguses raske vaadata.
Ärge rakendage ekraanile survet, kuna see võib põhjustada kahjustusi või
talitlushäireid. Ekraanil oleva tolmu või ebemed saab eemaldada puhuriga. Plekke
saab eemaldada õrnalt pehme lapi või seemisnahaga pühkides. Ekraani
purunemisel tuleb olla hoolikas, et vältida klaasikildudega vigastamist ning ekraani
vedelkristalli kokkupuudet nahaga ja selle silma või suhu sattumist.
Muaree: muaree on interferentsimuster, mis tekib pildil regulaarselt korduva
ruudustiku, nagu näiteks kangamuster või hoone akende read, kattumisel kaamera
pildianduri ruudustikuga. Kui märkate oma fotodel muareed, proovige muuta
kaugust objektini, suumige lähemale ja kaugemale või muutke kaamera ja objekti
vahelist nurka.
Aku ja laadija: akud võivad vale käsitsemise korral lekkida või plahvatada. Lugege ja
järgige hoiatusi ja ettevaatusmärkusi lk xi–xiv käesolevas juhendis. Järgige akude ja
laadijate käsitsemisel järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud akusid.
• Ärge hoidke akut leegi lähedal ega ülemäärase kuumuse käes.
• Hoidke akuklemmid puhtana.
• Lülitage toode enne aku vahetamist välja.
• Kui akut ei kasutata, eemaldage see kaamerast või laadijast ja paigaldage
klemmikate. Need seadmed kasutavad veidike laengut ka väljalülitatult ning
võivad pikapeale aku tühjendada, kuni see enam ei tööta. Kui akut pikemat aega
ei kasutata, sisestage see kaamerasse ja laske sel enne eemaldamist tühjaks
töötada ning hoiustage seejärel ümbritseval temperatuuril 15 °C kuni 25 °C
(vältige kuumi või eriti külmi kohti). Korrake seda protseduuri vähemalt üks kord
kuue kuu jooksul.
278 Tehnilised märkused
• Kaamera korduv sisse ja välja lülitamine täielikult tühjenenud aku korral
lühendab aku tööiga. Täielikult tühjenenud akud tuleb enne kasutamist laadida.
• Aku kasutamisel võib selle sisetemperatuur tõusta. Kõrgenenud
sisetemperatuuriga aku laadimise üritamine kahjustab aku talitlust ning aku võib
jääda tühjaks või saada laetud ainult osaliselt. Laske akul enne laadimist jahtuda.
• Laadige akut sisetingimustes ümbritseval temperatuuril 5 °C – 35 °C. Ärge
kasutage akut ümbritseval temperatuuril alla 0 °C või üle 40 °C; selle
ettevaatusabinõu eiramine võib akut kahjustada või halvendada selle
tööomadusi. Aku temperatuuridel 0 °C kuni 15 °C ja 45 °C kuni 60 °C võib selle
maht väheneda ja laadimisaeg pikeneda. Selle temperatuuril alla 0 °C või üle
60 °C aku ei lae.
• Lambi CHARGE kiire vilkumise korral laadimise ajal (umbes kaheksa korda sekundis)
veenduge, et temperatuurivahemik vastab nõuetele ning ühendage seejärel
laadija lahti ning eemaldage ja paigaldage aku uuesti. Kui probleem püsib,
lõpetage kohe kasutamine ning viige aku ja laadija tagasi oma jaemüüjale või
Nikoni ametlikule esindajale.
• Ärge liigutage laadimise ajal laadijat ega puudutage akut. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib väga harvadel juhtudel põhjustada seda, et laadija näitab aku
täitumist, kuigi aku on alles pooleldi laetud. Eemaldage ja paigaldage aku taas, et
laadimist uuesti alustada.
• Täis aku jätkuv laadimine võib nõrgendada aku talitlust.
• Täis laetud aku märgatav kasutusaja lühenemine ruumitemperatuuril näitab, et
aku nõuab vahetamist. Ostke uus EN-EL14a aku.
• Kasutage laadijat ainult ühilduvate akude laadimiseks. Kui seda ei kasutata,
lahutage laadija toitevõrgust.
• Ärge lühistage laadija klemme. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
ülekuumenemise ja laadija kahjustumisega.
Tehnilised märkused 279
• Enne kasutamist laadige aku. Enne oluliste sündmuste pildistamist hoidke valmis
täislaetud varuaku. Mõnes kohas võib vahetusakude ostmine lühikese
etteteatamisega olla keeruline. Arvestage, et külmadel päevadel kipub akude
maht vähenema. Veenduge enne väljas külma ilmaga pildistamist, et aku on täis.
Hoidke varuakut soojas kohas ja vahetage need kaks vastavalt vajadusele.
Soojendatuna võib külm aku osa oma laengust taastada.
• Kasutatud akud on väärtuslik ressurss; suunake need taaskasutusse vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
280 Tehnilised märkused
Kasutatavad sätted
Alljärgnevas tabelis on loetletud kohandatavad sätted iga režiimi jaoks.
Arvestage sellega, et olenevalt valitud suvandist võivad mõningad
sätted olla mittekasutatavad.
Võttemenüü
Muud sätted
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
White balance (Valge tasakaal)
Set Picture Control (Picture
Controli seade)
Active D-Lighting (Aktiivne
D-Lighting)
Noise reduction (Müravähendus)
Focus mode (Teravustamisrežiim)
(pildiotsija)
Focus mode (Teravustamisrežiim)
(reaalaja vaade/video)
AF-area mode (Automaatse
teravustamise ala režiim)
(pildiotsija)
AF-area mode (Automaatse
teravustamise ala režiim)
(reaalaja vaade/video)
Built-in AF-assist illuminator
(Sisseehitatud automaatse
teravustamise abi valgusti)
Metering (Mõõtmine)
Flash cntrl for built-in flash
(Sisseehitatud välgu)/Optional
flash (Valikulise välklambi
juhtimine)
Flash compensation (Välgu
kompenseerimine)
Exposure compensation
(Särikompensatsioon)
Flash mode (Välgurežiim)
P, S,
i j A, M
— — z
— — z
— —
—
2
—2
z
k,
p,
n,
o
z1
—
l,
S,
m % T U ' ( 3
1
z — z1 z1 z1 z1 z1
— — — — — — —
1,
2,
3
z1
—
— — — — — — — — —
z —2 —2 — — —2 — — — —
z z
z
z z — z z z z z z
z z
z
z z — z z z z z z
z z
z
z z z z z z z z z
z z
z
z z — z z z — z z
— —
z
z z z3 z z3 z3 — z3 z
z z
z
z — — z z z — z z
— —
z
— — — — — — — — —
— —
z
— — — — — — — — —
— —
z
z z — — — — — — —
— —
z
z z z — — — — — —
z —
z
z — — z z z — — —
1 Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) ei ole
kasutatav.
2 Fikseeritud sättele On (Sees).
3 Automaatne teravustamine objekti jälgimisega ei ole kasutatav.
Tehnilised märkused 281
Rikkeotsing
Kui kaamera ei tööta ootuspäraselt, kontrollige enne oma jaemüüja või
Nikoni ametliku esindaja poole pöördumist alltoodud tavaprobleemide
loetelu.
Aku/kuva
Kaamera on sisse lülitatud, kuid ei reageeri: oodake kuni salvestamise lõpetamiseni. Kui
probleem püsib, lülitage kaamera välja. Kui kaamera ei lülitu välja, eemaldage ja
sisestage aku või, kui kasutate vahelduvvooluadapterit, lahutage ja ühendage see
uuesti. Arvestage sellega, et kuigi lähevad kaduma kõik jooksvalt salvestatavad
andmed, juba salvestatud andmeid toiteallika eemaldamine või lahutamine ei
mõjuta.
Kaamera väljalülitumine võtab aega: kaamera kontrollib pildiandurit. Ärge eemaldage
akut ega lahutage vahelduvvooluadapterit enne, kui kaamera on välja lülitunud.
Pildiotsija ei ole fookuses: reguleerige pildiotsija teravustamist (0 26). Kui see
probleemi ei lahenda, valige üksikservo automaatne teravustamine (AF-S; 0 69),
ühe punkti automaatne teravustamine (c; 0 74) ja keskfookuspunkt ning
kadreerige seejärel mõni kontrastne objekt keskfookuspunktis ja vajutage päästik
kaamera teravustamiseks pooleldi alla. Kui kaamera on teravustatud, kasutage
dioptri reguleerimise nuppu objekti pildiotsijas selgesse fookusesse seadmiseks.
Vajaduse korral võib pildiotsija fookust täiendavalt reguleerida valikuliste
parandusläätsedega (0 268).
Kuvad lülituvad ilma hoiatamata välja: valige pikemad viivitused suvandis Auto off
timers (Automaatse väljalülituse taimerid) (0 207).
Teabekuva ei ilmu ekraanile: päästik on pooleldi alla vajutatud. Kui teabeekraan sõrme
päästikult eemaldamisel ei ilmu, kontrollige, kas suvandis Auto info display
(Automaatne teabekuva) (0 206) on valitud On (Sees) ja kas aku on laetud.
Pildiotsija kuva ei reageeri ja on tuhm: selle kuva reaktsiooniaeg ja eredus sõltub
temperatuurist.
282 Tehnilised märkused
Pildistamine (kõik režiimid)
Kaameral kulub sisselülitumiseks palju aega: kustutage faile või kaustu.
Katiku vabastus blokeeritud:
• Mälukaart on lukustatud, täis või sisestamata (0 13, 292).
• Release locked (Vabastus lukustatud) on valitud suvandis Slot empty release
lock (Vabastuse lukustus tühja pilu korral) (0 226) ja puudub sisestatud
mälukaart (0 13).
• Toimub sisseehitatud välgu laadimine (0 38).
• Kaamera ei ole teravustatud (0 35).
• Paigaldatud objektiiv ei ole E- ega G-tüüpi ja kaamera ei ole režiimis M (0 253).
Pidevas võtterežiimis päästikule vajutamisel tehakse ainult üks võte: pidev võtterežiim ei ole
kasutatav sisseehitatud välgu töötamisel (0 64, 87).
Lõppfoto on suurem kui pildiotsijas näidatud ala: pildiotsija horisontaalne ja vertikaalne
kaadri teravussügavus on ligikaudu 95%.
Fotod ei ole fookuses:
• Paigaldatud objektiivi ei saa kasutada koos automaatse teravustamisega:
teravustage käsitsi või vahetage automaatset teravustamist toetava objektiiviga
(0 81, 253).
• Kaamera ei suuda teravustada automaatse teravustamise abil: kasutage käsitsi
teravustamist või teravustamise lukustust (0 72, 79, 81).
• Kaamera on käsitsi teravustamise režiimis: teravustage käsitsi (0 81).
Teravustamine ei lukustu päästiku pooleldi alla vajutamisel: kasutage A (L) nuppu
teravustamise lukustamiseks väljalülitatud reaalaja vaate korral ja
teravustamisrežiimi AF-C valikul või liikuvate objektide pildistamisel AF-A režiimis
(0 79).
Fookuspunkti ei saa valida:
• e Valitud on (Auto-area AF (Automaatala automaatne teravustamine);
0 74): valige mõni teine automaatse teravustamise ala režiim.
• Vajutage päästik ooterežiimi taimeri käivitamiseks pooleldi alla (0 37).
Ei ole võimalik valida automaatse teravustamise ala režiimi: valitud on käsitsi teravustamine
(0 69, 81).
Tehnilised märkused 283
Automaatse teravustamise abi valgusti ei sütti:
• Automaatse teravustamise abi valgusti ei sütti AF-C valikul automaatse
teravustamise režiimiks (0 69) või pideva automaatse servoteravustamise valikul
AF-A režiimis kaamera korral. Valige AF-S. Automaatse teravustamise ala
valikutel peale e (automaatala automaatne teravustamine) valige
keskfookuspunkt (0 74, 76).
• Kaamera on reaalaja vaates.
• Suvandis Built-in AF-assist illuminator (Sisseehitatud automaatse
teravustamise abi valgusti) (0 196) on valitud Off (Väljas).
• Valgusti on automaatselt välja lülitunud. Pideval kasutamisel võib valgusti
kuumeneda; laske sel jahtuda.
Pildi suurust ei saa muuta: valitud on pildikvaliteet NEF (RAW) (0 85).
Kaamera on fotode salvestamisel aeglane:
• Sõltuvalt võtteoludest ja mälukaardi tööst võib juurdepääsu tuli pidevas
vabastusrežiimis põleda kuni umbes ühe minuti jooksul pärast pildistamise
lõpetamist.
• Lülitage müravähendus välja (0 195).
284 Tehnilised märkused
Müra (eredad laigud, juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned) fotodel:
• Eredaid laike, juhuslikult paiknevaid eredaid piksleid, udusust ja jooni saab
vähendada ISO-tundlikkust langetades.
• Kasutage võttemenüü suvandit Noise reduction (Müravähendus) eredate
laikude või udususe esinemise piiramiseks pikemate säriaegadega kui 1 s tehtud
fotodel (0 195).
• Udusus ja eredad laigud võivad näidata, et kaamera sisetemperatuur on tõusnud
seoses kõrge ümbritseva temperatuuri, pikkade säritustega või muudel sarnastel
põhjustel: lülitage kaamera välja ja laske sel enne pildistamise jätkamist jahtuda.
• Suurel ISO-tundlikkusel võivad mõningate teiste valikuliste välguseadmetega
tehtud fotodel ilmuda jooned; valige väiksem väärtus.
• Suurel ISO-tundlikkusel, sh automaatsel ISO-tundlikkuse juhtimisel valitud
suurtel väärtustel on juhuslikult paiknevaid eredaid piksleid võimalik vähendada,
lülitades sisse valiku Noise reduction (Müravähendus) (0 195).
• Suurel ISO-tundlikkusel võivad eredad laigud, udusus või jooned olla enam
märgatavad pikkade särituste korral ning kõrgel ümbritseval temperatuuril või
aktiveeritud aktiivse D-Lightinguga, valikuga Flat (Ühetaoline) suvandis
Set Picture Control (Picture Controli seade) (0 132) või Picture Controli
parameetrite äärmistel väärtustel tehtud fotodel (0 135).
• Režiimis % võivad juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned olla
enam märgatavad nõrgas valgustuses tehtud piltidel.
Pildistamine ei toimi kaugjuhtimispuldi päästikule vajutamisel:
• Vahetage kaugjuhtimispuldi aku (0 269).
• Valige kaugjuhtimispuldi vabastusrežiim (0 95).
• Toimub välklambi laadimine (0 38).
• Suvandis Remote on duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3)) (0 208)
valitud aeg on läbi.
• Ere valgus segab ML-L3 kaugjuhtimispulti.
Piiks ei tööta:
• Suvandis Beep (Piiks) (0 213) on valitud Off (Väljas).
• Kaamera on katiku vaikse vabastuse režiimis (0 65) või toimub videosalvestus
(0 138).
• Valitud on teravustamisrežiim MF või AF-C või objekt liikus režiimi AF-A valikul
(0 69).
Tehnilised märkused 285
Plekid fotodel: puhastage objektiivi esi- ja tagaelementi. Kui probleem püsib,
puhastage pildiandur käsitsi (0 273) või pöörduge Nikoni ametliku esindaja poole.
Kuupäeva pealetrükk ei tööta: valitud on pildikvaliteet NEF (RAW) (0 85, 202).
Heli koos videotega ei salvestata: suvandis Movie settings (Videosätted) >
Microphone (Mikrofon) (0 141) on valitud Microphone off (Mikrofon väljas).
Reaalaja vaade lõpeb ootamatult või ei alga: reaalaja vaade võib automaatselt lõppeda
vältimaks kaamera sisemiste vooluahelate kahjustamist, kui:
• Ümbritsev temperatuur on kõrge
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud reaalaja vaates või videote salvestamiseks
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud pidevas vabastusrežiimis. Kui reaalaja
vaade selle alustamise üritamisel ei käivitu, oodake, kuni sisemised vooluahelad
jahtuvad ja proovige seejärel uuesti. Pidage silmas, et kaamera võib
puudutamisel tunduda soojana, kuid see ei tähenda talitlushäiret.
Reaalaja vaates ilmuvad pildi artefaktid: „müra” (juhuslikult paiknevad eredad pikslid,
udusus või jooned) ja ootamatud värvid võivad reaalaja vaates ilmuda vaate läbi
objektiivi lähemale suumimisel (0 38); videote korral oleneb juhuslikult
paiknevate eredate pikslite, udususe ja eredate laikude kogus kaadri suurusest ja
kiirusest (0 141). Juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või eredad laigud
võivad samuti olla tingitud kaamera sisemiste vooluahelate temperatuuritõusust
reaalaja vaate ajal; väljuge reaalaja vaatest, kui kaamerat ei kasutata.
Värelus või tükeldus reaalaja vaates või videosalvestusel: valige suvand Flicker reduction
(Väreluse vähendamine), mis vastab kohaliku vooluvõrgu sagedusele (0 213).
Eredad triibud reaalaja vaates või video salvestamisel: reaalaja vaates või video
salvestamisel kasutati vilkuvat märki, välklampi või muud lühiajalist valgusallikat.
Menüükirjet ei ole võimalik valida: mõned valikud ei ole kasutatavad kõikides režiimides.
286 Tehnilised märkused
Pildistamine (P, S, A, M)
Katiku vabastus blokeeritud:
• Paigaldatud objektiiv ei ole E- ega G-tüüpi: pöörake kaamera režiiminupp
asendisse M (0 105, 253).
• Režiiminupp pöörati asendisse S pärast säriaja „Bulb” (pirn) või „Time” (aeg)
valikut režiimis M: valige uus säriaeg (0 101).
Kogu säriajavahemik ei ole kasutatav:
• Välklamp on kasutusel (0 91).
• On (Sees) valikul võttemenüü suvandis Movie settings (Videosätted) > Manual
movie settings (Käsitsi videosätted) sõltub kasutatavate säriaegade vahemik
kaadrikiirusest (0 142).
Ei saa valida soovitud ava: võimalike avade vahemik sõltub kasutatavast objektiivist.
Ebaloomulikud värvid:
• Reguleerige valge tasakaal vastavalt valgusallikale (0 121).
• Reguleerige suvandi Set Picture Control (Picture Controli seade) sätteid
(0 132).
Valge tasakaalu ei saa mõõta: objekt on liiga tume või liiga hele (0 128).
Pilti ei ole võimalik valida eelseadistatud valge tasakaalu lähtekujutiseks: pilt ei ole loodud
D3400-ga (0 130).
Picture Controli toime on piltide vahel erinev: teravdamise, kontrasti või küllastumise
jaoks on valitud A (automaatne). Järjepidevate tulemuste saavutamiseks fotode
seerias valige teine säte (0 136).
Mõõtmist ei saa muuta: automaatne säritus on lukustatud (0 113).
Särikompensatsiooni ei saa kasutada: kaamera on režiimis M. Valige teine režiim (0 98,
116).
Müra (punakad alad või muud artefaktid) pikkadel säritustel: lülitage müravähendus sisse
(0 195).
Tehnilised märkused 287
Taasesitus
NEF (RAW) pilti ei taasesitata: foto tehti pildikvaliteediga NEF (RAW) + JPEG (0 84).
Ei saa vaadata teiste kaameratega salvestatud pilte: teiste kaamera markidega salvestatud
piltide kuvamine ei pruugi toimida nõuetekohaselt.
Mõningaid pilte ei kuvata taasesituse ajal: valige All (Kõik) suvandis Playback folder
(Taasesituskaust) (0 187).
„Püsti” (portree) paigutuses fotod kuvatakse „laias” (maastiku) paigutuses:
• Valige On (Sees) suvandis Rotate tall (Pööra portreeformaati) (0 189).
• Foto tehti Off (Väljas) valikuga suvandis Auto image rotation (Pildi
automaatne pööramine) (0 188).
• Foto kuvatakse pildi ülevaatuses (0 188, 189).
• Kaamera oli foto tegemisel suunatud üles või alla (0 188).
Pilti ei saa kustutada:
• Pilt on kaitstud: eemaldage kaitse (0 168).
• Mälukaart on lukustatud (0 291).
Pilti ei saa retušeerida: fotot ei ole selle kaameraga võimalik edasi redigeerida (0 228).
Fotot ei saa printimiseks valida: foto on NEF (RAW) formaadis. Teisaldage fotod arvutisse
ja printige Capture NX-D abil (0 177). NEF (RAW) fotosid saab salvestada JPEGformaadis valikuga NEF (RAW) processing (NEF (RAW) töötlus) (0 230).
Pilti ei kuvata televiisoris: HDMI-kaabel (0 184) ei ole nõuetekohaselt ühendatud.
Kaamera ei reageeri HDMI-CEC televiisori kaugjuhtimispuldile:
• Valige On (Sees) suvandis HDMI > Device control (Seadme juhtimine)
häälestusmenüüs (0 185).
• Reguleerige televiisori HDMI-CEC sätteid, nagu on kirjeldatud seadme
saatedokumentatsioonis.
Fotosid ei saa arvutisse teisaldada: operatsioonisüsteem ei ühildu kaamera või
teisaldustarkvaraga. Kasutage fotode arvutisse kopeerimiseks kaardilugejat
(0 177).
Arvuti kuvab NEF (RAW) pilte kaamerast erinevalt: kolmanda poole tarkvara ei kuva Picture
Controlide, aktiivse D-Lightingu või vinjeti reguleerimise toimet. Kasutage
Capture NX-D-d (0 177).
288 Tehnilised märkused
Bluetooth
Mälukaardi juurdepääsu tuli (0 36) süttib väljalülitatud kaamera korral: kaamera edastab
andmeid nutiseadmesse. See ei ole talitlushäire.
Ei õnnestu ühendada juhtmevabade printerite ja teiste juhtmevabade seadmetega: kaamera
suudab ühendada ainult installitud SnapBridge rakendusega seadmetega.
Mitmesugust
Salvestuskuupäev ei ole õige: seadke kaamera kell (0 25, 205).
Menüükirjet ei ole võimalik valida: mõned valikud ei ole sätete teatud kombinatsioonide
puhul kasutatavad või mälukaart ei ole sisestatud (0 13, 227, 281).
Tehnilised märkused 289
Veateated
Selles jaotises on loetletud pildiotsijale ja ekraanile ilmuvad näidikud ja
veateated.
A Hoiatusikoonid
Vilkuv d ekraanil või s pildiotsijas näitab, et nuppu W (Q) vajutades saab
ekraanile kuvada hoiatus- või veateadet.
Näidik
Ekraan
Lens not attached (Objektiiv
puudub)
Before taking photos, rotate the
zoom ring to extend the lens.
(Pöörake enne pildistamist
suumirõngast objektiivi
väljatoomiseks.)
Shutter release disabled.
Recharge battery. (Katiku
vabastus blokeeritud. Laadige
aku.)
This battery cannot be used. It
does not communicate properly
with this camera. To use the
camera safely, choose a battery
designated for use in this camera.
(Seda akut ei saa kasutada. Sellel
puudub nõuetekohane
andmeside antud kaameraga.
Kaamera turvaliseks
kasutamiseks valige selle
kaamera jaoks ettenähtud aku.)
Initialization error. Turn camera
off and then on again.
(Initsialiseerimisviga. Lülitage
kaamera välja ja seejärel uuesti
sisse.)
290 Tehnilised märkused
Lahendus
• Kinnitage ühilduv objektiiv.
F/s
• Mitte E- või G-tüüpi objektiivi
(vilgub)
korral valige režiim M.
Paigaldatud sissetõmmatava
objektiivitoru nupuga objektiivi
ühendamisel sisse tõmmatud
F
objektiivitoruga. Vajutage
(vilgub)
sissetõmmatava objektiivitoru
nuppu ja pöörake suumirõngast
objektiivi väljatoomiseks.
0
252
105
d/s
(vilgub)
Lülitage kaamera välja ja laadige
või vahetage aku.
12,
13
d
(vilgub)
Kasutage Nikoni heakskiidetud
akut.
267
d/
k
(vilgub)
Lülitage kaamera välja, eemaldage
ja vahetage aku ning lülitage
kaamera uuesti sisse.
13,
18
Pildiotsija
16
Näidik
Ekraan
Pildiotsija
Lahendus
0
Battery level is low. Complete
operation and turn camera off
Lõpetage puhastus ning lülitage
immediately. (Tühjenev aku.
—
kaamera välja ja laadige või
275
Lõpetage töö ja lülitage kaamera
vahetage aku.
viivitamatult välja.)
s
25,
Clock not set (Kell on seadmata)
Seadke kaamera kell.
(vilgub)
205
Lülitage kaamera välja ja
No memory card inserted
S/s
kontrollige, et kaart oleks õigesti
13
(Mälukaart puudub)
(vilgub)
sisestatud.
Memory card is locked. Slide lock
Mälukaart on lukustatud
to “write” position. (Mälukaart on
(
(kirjutuskaitstud). Nihutage kaardi
—
lukustatud. Nihutage lukusti
(vilgub) kirjutuskaitse lüliti
kirjutusasendisse „write”.)
kirjutusasendisse „write”.
• Kasutage tunnustatud kaarti.
269
• Vormindage kaart. Kui probleem 201
püsib, võib kaart olla
kahjustatud. Pöörduge Nikoni
ametliku esindaja poole.
This memory card cannot be used.
• Viga uue kausta loomisel.
13,
Card may be damaged. Insert
Kustutage faile või sisestage uus 171
(/
another card. (Seda mälukaarti ei
mälukaart.
k
saa kasutada. Kaart võib olla
•
Sisestage uus mälukaart.
13
(vilgub)
kahjustatud. Sisestage teine
• Eye-Fi kaart jätkab juhtmevaba
224
mälukaart.)
signaali saatmist pärast Disable
(Keelata) valikut suvandis Eye-Fi
upload (Eye-Fi üleslaadimine).
Juhtmevaba andmeedastuse
lõpetamiseks lülitage kaamera
välja ja eemaldage kaart.
Eye-Fi kaart on lukustatud
Not available if Eye-Fi card is
(/
(kirjutuskaitsega). Nihutage kaardi
locked. (Mitte kasutatav
k
—
kirjutuskaitse lüliti
lukustatud Eye-Fi kaardi korral.)
(vilgub)
kirjutusasendisse „write”.
This card is not formatted. Format
Vormindage mälukaart või lülitage
T
13,
the card. (See kaart ei ole
kaamera välja ja sisestage uus
(vilgub)
201
vormindatud. Vormindage kaart.)
mälukaart.
Tehnilised märkused 291
Näidik
Ekraan
Lahendus
• Vähendage kvaliteeti või suurust.
j/A/s
Card is full (Kaart on täis)
• Kustutage fotosid.
(vilgub)
• Sisestage uus mälukaart.
Kaamera ei suuda teravustada
automaatset teravustamist
●
—
kasutades. Muutke
(vilgub)
kompositsiooni või teravustage
käsitsi.
• Kasutage madalamat
ISO-tundlikkust.
• Kasutage müügil olevat
ND-filtrit.
Subject is too bright (Objekt on
• Režiimis:
liiga ere)
S Vähendage säriaega
A Valige väiksem ava (suurem
f-arv)
s
(vilgub)
% Valige teine võtterežiim
• Kasutage suuremat
ISO-tundlikkust.
• Kasutage välku.
Subject is too dark (Objekt on liiga
• Režiimis:
tume)
S Pikendage säriaega
A Valige suurem ava (väiksem
f-arv)
No "Bulb" in S mode (S-režiimis
A/s
puudub „pirn”)
(vilgub) Muutke säriaega või valige
No "Time" in S mode (S-režiimis
&/s režiim M.
puudub „aeg”)
(vilgub)
Välk töötas täisvõimsusel.
N
Kontrollige fotot ekraanil;
—
(vilgub) alasärituse korral reguleerige
sätteid ja proovige uuesti.
292 Tehnilised märkused
Pildiotsija
0
84
171
13
35,
72,
81
93
267
102
104
5
93
87
102
104
102,
105
—
Näidik
Ekraan
—
Error. Press shutter release button
again. (Viga. Vajutage uuesti
päästikule.)
Start-up error. Contact a Nikonauthorized service
representative. (Viga
käivitamisel. Pöörduge Nikoni
ametliku esindaja poole.)
Metering error (Mõõtmisviga)
Unable to start live view. Please
wait for camera to cool. (Ei saa
alustada reaalaja vaadet. Palun
oodake, kuni kaamera jahtub.)
Folder contains no images.
(Kaustas puuduvad pildid.)
Pildiotsija
N/s
(vilgub)
O
(vilgub)
Lahendus
0
• Kasutage välku.
87
• Muutke kaugust objektini, ava,
92,
välgu ulatust või ISO-tundlikkust. 93,
104
• Objektiivi fookuskaugus on alla
—
18 mm: kasutage suuremat
fookuskaugust.
• Ühendatud on valikuline
—
välguseade SB-400 või SB-300:
välk on põrkeasendis või
teravustamiskaugus on väga
väike. Jätkake pildistamist;
vajaduse korral suurendage
teravustamiskaugust fotol
varjude ilmumise vältimiseks.
Vabastage katik. Vea püsimisel või
sagedasel esinemisel pöörduge
—
Nikoni ametliku esindaja poole.
Pöörduge Nikoni ametliku
esindaja poole.
—
—
Enne kui reaalaja vaadet või video
salvestamist jätkate, oodake, et
sisemised vooluahelad jahtuksid.
286
—
Taasesituseks valitud kaustas
puuduvad pildid. Valige menüüst
Playback folder
(Taasesituskaust) pilte sisaldav
kaust või sisestage piltidega
mälukaart.
13,
187
Tehnilised märkused 293
Näidik
Ekraan
Pildiotsija
Lahendus
Cannot display this file. (Seda faili
Faili ei ole võimalik kaameras
—
ei ole võimalik kuvada.)
taasesitada.
Cannot select this file. (Seda faili
Teistes seadmetes loodud pilte ei
—
ei ole võimalik valida.)
saa retušeerida.
• Teistes seadmetes loodud
videoid ei saa redigeerida.
This movie cannot be edited.
—
(Seda videot ei saa redigeerida.)
• Videod peavad olema vähemalt
kahe sekundi pikkused.
Mälukaardil puuduvad NEF (RAW)
No image for retouching. (Puudub
pildid kasutamiseks valikuga
—
retušeeritav pilt.)
NEF (RAW) processing (NEF
(RAW) töötlus).
Network access not available until
Lülitage kaamera välja ja proovige
camera cools. (Võrguühendus ei
—
pärast kaamera jahtuda laskmist
ole võimalik kuni kaamera
uuesti.
jahtumiseni.)
Kontrollige printerit. Jätkamiseks
Check printer. (Kontrollige
—
valige Continue (Jätka)
printerit.)
(võimaluse korral).
Paber ei ole valitud suuruses.
Check paper. (Kontrollige
—
Sisestage õiges suuruses paber ja
paberit.)
valige Continue (Jätka).
Puhastage ummistus ja valige
Paper jam. (Paberiummistus.)
—
Continue (Jätka).
Sisestage valitud suuruses paber ja
Out of paper. (Paber otsas.)
—
valige Continue (Jätka).
Check ink supply. (Kontrollige
Kontrollige tinti. Jätkamiseks
—
tindivarustust.)
valige Continue (Jätka).
Vahetage tint ja valige Continue
Out of ink. (Tint otsas.)
—
(Jätka).
* Täpsemalt vt printeri juhendist.
294 Tehnilised märkused
0
—
228
138
149
230
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Tehnilised andmed
❚❚ Digitaalkaamera Nikon D3400
Tüüp
Tüüp
Objektiivi paigaldamine
Efektiivne fookusnurk
Digitaalne üheobjektiiviline peegelkaamera
Nikoni F-kinnitus (automaatse teravustamise
kontaktidega)
Nikoni DX-formaat; fookuskaugus vastab u 1,5× FXformaadi fookusnurgaga objektiivi fookuskaugusele
Efektiivseid piksleid
Efektiivseid piksleid
24,2 miljonit
Pildiandur
Pildiandur
Piksleid kokku
Tolmu vähendamise
süsteem
23,5 × 15,6 mm CMOS andur
24,72 miljonit
Pildilt tolmutäppide eemalduse võrdlusandmed (nõutav
on Capture NX-D tarkvara)
Mälu
Pildi suurus (piksleid)
Failiformaat
Picture Controli süsteem
Andmekandjad
Failisüsteem
•
•
•
•
•
6 000 × 4 000 (suur)
4 496 × 3 000 (keskmine)
2 992 × 2 000 (väike)
NEF (RAW): 12-bitine, tihendatud
JPEG: vastab JPEG baasvormingule peene (u 1 : 4),
tavalise (u 1 : 8) või põhitaseme (u 1 : 16) tihendusega
• NEF (RAW) + JPEG: üks foto salvestatud nii NEF (RAW) kui
ka JPEG-formaadis
Standardne, neutraalne, ergas, ühevärviline, portree,
maastik, ühetaoline; valitud Picture Controle on võimalik
muuta
SD (Secure Digital) ja UHS-I ühilduvad SDHC ja SDXC
mälukaardid
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Tehnilised märkused 295
Pildiotsija
Pildiotsija
Kaadri teravussügavus
Suurendus
Keskpunkt
Dioptri reguleerimine
Teravustamisekraan
Peegelkaamera peegel
Objektiivi ava
Silmadekõrgune pentapeegliga üheobjektiiviline
peegelpildiotsija
u 95% horisontaalselt ja 95% vertikaalselt
u 0,85× (50 mm f/1,4 objektiiv lõpmatuses, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; pildiotsija okulaariläätse keskpinnast)
–1,7 – +0,5 m–1
B-tüüpi BriteView Clear Matte Mark VII ekraan
Kiirnaasmine
Elektrooniliselt juhitav kohene naasmine
Objektiiv
Automaatse teravustamise Automaatne teravustamine on kasutatav AF-P ning E- ja
toetus
G-tüüpi AF-S objektiividega.
Katik
Tüüp
Kiirus
Välklambi
sünkroniseerimiskiirus
Vabastus
Vabastusrežiim
Kaadri ettenihke kiirus
Taimer
296 Tehnilised märkused
Elektrooniliselt juhitav vertikaalselt liikuv fookustasandi
katik
1/4 000 – 30 s sammuga 1/3 EV; Bulb (pirn); Time (aeg)
X = 1/200 s; sünkroniseerib katikuga säriajal 1/200 s või
pikemal
8 (üksikkaader), I (pidev), J (vaikne katiku vabastus),
E (taimer), " (viivitusega kaugjuhtimisrežiim; ML-L3),
# (kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim; ML-L3)
Kuni 5 kaadrit sekundis (fps)
Märkus: kaadrikiirustes on eeldatud käsitsi teravustamine,
käsitsi või automaatse katiku prioriteediga säritus,
säriaeg 1/250 s või lühem ja teised sätted vaikeväärtustel.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 säritust
Säritus
Mõõtmine
TTL särituse mõõtmine 420 pikslist RGB-andurit
kasutades
Mõõtmismeetod
• Maatriksmõõtmine: 3D-värvimaatriksi mõõtmine II (E- ja Gtüüpi objektiivid)
• Keskelekaalutud mõõtmine: 75% kaalust omistatakse 8 mm
ringile kaadri keskel
• Laotuspunktide mõõtmine: mõõdetakse 3,5 mm ringi
(u 2,5% kaadrist) keskmega valitud fookuspunktis
Vahemik (ISO 100, f/1,4
• Maatriks- või keskelekaalutud mõõtmine: 0–20 EV
objektiiv, 20 °C)
• Laotuspunktide mõõtmine: 2–20 EV
Säritusmõõturi ühendus
CPU
Režiim
Automaatrežiimid (i automaatne; j automaatne, ilma
välguta); programmeeritud automaatne paindliku
programmiga (P); automaatne katiku prioriteet (S);
avaprioriteediga automaatrežiim (A); käsitsi (M);
stseenirežiimid (k portree; l maastik; p laps; m sport;
n lähivõte; o öine portree); eriefektide režiimid (% öine
nägemine; S üliergas; T pop; U fotoillustratsioon;
' mängukaamera efekt; ( pisipildi efekt; 3 selektiivne
värv; 1 siluett; 2 hele tonaalsus; 3 tume tonaalsus)
Särikompensatsioon
Reguleeritav –5 – +5 EV võrra sammuga 1/3 EV P, S, A, M,
stseeni ja % režiimides
Särituse lukustus
Heledus lukustatakse tuvastatud väärtusel nupuga
A (L)
ISO-tundlikkus (soovitatav ISO 100 – 25600 sammuga 1 EV. Automaatse ISOsäritusindeks)
tundlikkuse juhtimise võimalus
Aktiivne D-Lighting
Sees, väljas
Tehnilised märkused 297
Teravustamine
Automaatne
teravustamine
Nikon Multi-CAM 1000 automaatse teravustamise anduri
moodul koos TTL-faasituvastuse, 11 fookuspunktiga (sh
üks risttüüpi andur) ja automaatse teravustamise abi
valgustiga (ulatus u 0,5 – 3 m)
Tuvastamisvahemik
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektiivi servo
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo automaatne
teravustamine (AF-S); pidev automaatse
servoteravustamise režiim (AF-C); automaatne AF-S/
AF-C valik (AF-A); teravustamise prognoositav jälgimine
aktiveeritakse automaatselt vastavalt objekti olekule
• Käsitsi teravustamine (MF): kasutada saab elektroonilist
kaugusemõõtjat
Fookuspunkt
Saab valida 11 fookuspunkti seast
Automaatse teravustamise Ühe punkti automaatne teravustamine, dünaamilise ala
ala režiim
automaatne teravustamine, automaatala automaatne
teravustamine, ruumiline kalkeerimine (11 punkti)
Teravustamise lukustus
Teravustamist saab lukustada päästiku pooleldi alla
vajutades (üksikservo automaatne teravustamine) või
nuppu A (L) vajutades
Välklamp
Sisseehitatud välk
Juhtnumber
Välklambi juhtimine
Välgurežiim
298 Tehnilised märkused
i, k, p, n, o, S, T, U, ': automaatvälk automaatse
avanemisega
P, S, A, M: käsitsi avamine nupu vabastamisel
u 7, 8 käsivälguga (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL-välklambi juhtimine 420-pikslise RGB-anduriga
on kasutatav sisseehitatud välguga; digitaalse
üheobjektiivilise peegelkaamera i-TTL tasakaalustatud
täitevälku kasutatakse koos maatriks- ja keskelekaalutud
mõõtmisega, digitaalse üheobjektiivilise peegelkaamera
standardset i-TTL välku koos laotuspunktide
mõõtmisega
Automaatne, automaatne koos punasilmsuse
vähendamisega, automaatne aeglane
sünkroniseerimine, automaatne aeglane
sünkroniseerimine koos punasilmsuse vähendamisega,
täitevälk, punasilmsuse vähendamine, aeglane
sünkroniseerimine, aeglane sünkroniseerimine koos
punasilmsuse vähendamisega, tagakardin koos aeglase
sünkroniseerimisega, tagakardina sünkroniseerimine,
väljas
Välklamp
Välgu kompenseerimine
Välklambi valmisoleku
näidik
Tarvikupesa
Reguleeritav −3 – +1 EV sammuga 1/3 EV P, S, A, M ja
stseenirežiimides
Süttib täis laetud sisseehitatud välgu või valikulise
välklambi korral; vilgub pärast välgu töötamist
täisväljundiga
ISO 518 sünkroonpesa sünkronisatsiooni ja
andmekontaktide ning ohutuslukuga
Nikoni CLS tugi
Nikoni
Loovvalgustussüsteem
(Creative Lighting System,
CLS)
Sünkroniseerimisterminal AS-15 sünkroniseerimisterminali adapter (saadaval
eraldi)
Valge tasakaal
Valge tasakaal
Automaatne, hõõglamp, luminofoor (7 tüüpi), otsene
päikesevalgus, välk, pilvine, vari, eelseatud käsitsi, kõik
peale eelseatud käsitsi režiimi koos peenhäälestusega
Reaalaja vaade
Objektiivi servo
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo automaatne
teravustamine (AF-S); täisajaga automaatne
servoteravustamine (AF-F)
• Käsitsi teravustamine (MF)
Automaatse teravustamise Automaatne teravustamine näo prioriteediga, laiala
ala režiim
automaatne teravustamine, normaalala automaatne
teravustamine, objekti jälgimisega automaatne
teravustamine
Automaatne
Kontrastitajuga automaatne teravustamine üle kogu
teravustamine
kaadri (näo prioriteedi või objekti jälgimisega
automaatsel teravustamisel valib kaamera fookuspunkti
automaatselt)
Automaatne stseenivalik Kasutatav režiimides i ja j
Video
Mõõtmine
Mõõtmismeetod
Kaadri suurus (pikslites) ja
kaadrikiirus
TTL säritusmõõtmine põhipildianduri abil
Maatriks
• 1 920 × 1 080; 60p (progressiivne), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Tegelikud kaadrikiirused 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p jaoks
on vastavalt 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kaadrit
sekundis (fps); valikud toetavad nii ★ kõrget kui ka
normaalset pildikvaliteeti
Tehnilised märkused 299
Video
Failiformaat
Videotihendus
Audiosalvestuse formaat
Audiosalvestuse seade
ISO-tundlikkus
Ekraan
Ekraan
Taasesitus
Taasesitus
Liides
USB
HDMI-väljund
Bluetooth
Sideprotokollid
Töösagedus
Maksimaalne
väljundvõimsus
Ulatus (vaatejoon)
300 Tehnilised märkused
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding (täiustatud
videokodeerimine)
Lineaarne PCM
Sisseehitatud monauraalne mikrofon; tundlikkus
reguleeritav
ISO 100 – 25600
7,5 cm (3 tolli), u 921 kilopunkti (VGA) TFT LCD 170°
vaatenurgaga, u 100% kaadri teravussügavus ja ereduse
reguleerimine
Täiskaadris ja pisipildi (4, 9 või 72 pilti või kalender)
taasesitus koos taasesitussuumi, taasesitussuumi
kärpimise, taasesituse näosuumi, video taasesituse, foto
ja/või video slaidiesituse, histogrammi kuva, helendite,
fototeabe, asukohaandmete, pildi automaatse
pööramise, pildi hindamise ja pildi kommentaariga (kuni
36 tähemärki)
Hi-Speed USB Micro-USB pistmik; soovitatav on ühendus
sisseehitatud USB-pordiga
C-tüüpi HDMI pistmik
Bluetooth spetsifikatsioon versioon 4.1
• Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
8,1 dBm (EIRP)
Ligikaudu 10 m ilma häireteta; ulatus oleneb signaali
tugevusest ning takistuste olemasolust või puudumisest
Toetatavad keeled
Toetatavad keeled
Toiteallikas
Aku
Vahelduvvooluadapter
Statiivi pesa
Statiivi pesa
Mõõtmed/kaal
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Töökeskkond
Temperatuur
Niiskus
Araabia, bengaali, bulgaaria, hiina (lihtsustatud ja
traditsiooniline), tšehhi, taani, hollandi, inglise, soome,
prantsuse, saksa, kreeka, hindi, ungari, indoneesia, itaalia,
jaapani, korea, marathi, norra, pärsia, poola, portugali
(Portugali ja Brasiilia), rumeenia, vene, serbia, hispaania,
rootsi, tamiili, telugu, tai, türgi, ukraina, vietnami
Üks EN-EL14a liitium-ioonaku
EH-5b vahelduvvooluadapter; nõuab EP-5A
toitepistmikku (saadaval eraldi)
/4 tolli (ISO 1222)
1
u 124 × 98 × 75,5 mm
u 445 g koos aku ja mälukaardiga, kuid ilma korpuse
kaaneta; u 395 g (ainult kaamera korpus)
0 °C – 40 °C
85% või vähem (kondenseerumiseta)
• Kui ei ole näidatud teisiti, teostati kõik mõõtmised kooskõlas kaamera- ja pildindustoodete assotsiatsiooni
(Camera and Imaging Products Association, CIPA) standardite või suunistega.
• Kõik näitajad on täislaetud akuga kaamera kohta.
• Kaameral kuvatavad näidispildid ning juhendis toodud pildid ja illustratsioonid on ainult kirjeldamise
eesmärgil.
• Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida
käesolevas juhendis esineda võivate vigade tõttu.
Tehnilised märkused 301
❚❚ MH-24 akulaadija
Nimisisend
Nimiväljund
Toetatavad akud
Laadimisaeg
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
AC 100–240 V, 50/60 Hz, maksimaalselt 0,2 A
DC 8,4 V/0,9 A
Nikoni EN-EL14a liitium-ioonakud
u 1 tund 50 minutit ümbritseval temperatuuril 25 °C
täielikult tühjenenud aku korral
0 °C – 40 °C
u 70 × 26 × 97 mm, ilma pistikuadapterita
u 96 g, ilma pistikuadapterita
Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:
m AC (vahelduvvool), p DC (alalisvool), q II klassi seadmed (Toote konstruktsioon on topeltisolatsiooniga.)
❚❚ EN-EL14a liitium-ioonaku
Tüüp
Laetav liitium-ioonaku
Nimivõimsus
7,2 V/1 230 mAh
Töötemperatuur
0 °C – 40 °C
Mõõtmed (L × K × S)
u 38 × 53 × 14 mm
Kaal
u 49 g, ilma klemmikatteta
Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas
juhendis esineda võivate vigade tõttu.
302 Tehnilised märkused
❚❚ Toetatavad standardid
• DCF versioon 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF)
(kujundusreegel kaamera failisüsteemile) on laialdaselt kasutatav
digitaalkaamerate tööstuses erinevate kaameramarkide ühilduvuse
tagamiseks.
• Exif versioon 2.3: D3400 toetab Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras (vahetatav pildiformaat digitaalsete kaamerate
jaoks)) versiooni 2.3, standardit, kus fotodega salvestatud teavet
kasutatakse optimaalse värvide reproduktsiooni saavutamiseks
piltide väljatrükil Exif-ühilduvatel printeritel.
• PictBridge: digikaamerate ja printerite tootjate koostöös valminud
standard, mis võimaldab fotosid vahetult printerisse edastada ilma
neid eelnevalt arvutisse teisaldamata.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (kõrglahutusega
multimeedialiides) on standard tarbeelektroonikas ja audiovideoseadmetes kasutatavate multimeedialiideste jaoks, mis
võimaldab audiovisuaalsete andmete ja juhtsignaalide edastamist
HDMI-ühilduvatele seadmetele läbi ühe kaabliühenduse.
Tehnilised märkused 303
A Kaubamärgi teave
IOS on Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
Windows on Microsoft Corporation’i kas registreeritud kaubamärk või
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Mac OS X, Apple®, App
Store®, Apple’i logod, iPhone®, iPad® ja iPod touch® on Apple Inc. USAs ja/või
teistes riikides registreeritud kaubamärgid. Android on Google Inc. kaubamärk.
Androidi robot on reprodutseeritud või modifitseeritud Google’i loodud ja
jagatud teosest ja seda kasutatakse vastavalt Creative Commons 3.0 autorile
viitamise litsentsis kirjeldatud tingimustele. PictBridge’i logo on kaubamärk. SD,
SDHC ja SDXC logod on SD-3C, LLC kaubamärgid. HDMI, HDMI logo ja HighDefinition Multimedia Interface (kõrglahutusega multimeedialiides) on HDMI
Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon
Corporation’i poolt toimub litsentsi alusel.
Kõik muud käesolevas juhendis või muus Nikoni tootega tarnitavas
dokumentatsioonis mainitud kaubamärgid on nende vastavate hoidjate
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
A Vastavusmärgis
Standardeid, millele kaamera vastab, saab vaadata häälestusmenüü suvandis
Conformity marking (Vastavusmärgis) (0 225).
304 Tehnilised märkused
A FreeType litsents (FreeType2)
Osa sellest tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.
A MIT litsents (HarfBuzz)
Osa sellest tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kõik õigused kaitstud.
A Sertifikaadid
Tehnilised märkused 305
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR ja
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G
objektiivid
Lugege seda jaotist, kui ostsite kaamera koos mõnedes riikides või
piirkondades saada oleva AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR või
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G objektiivikomplektiga. Objektiivi
osad on loetletud allpool.
1 Objektiivi kaas
6 Objektiivi kinnitusmärk ........................ 15
2 Objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk
7 CPU-kontaktid ......................................253
3 Sissetõmmatava objektiivitoru
nupp ........................................................ 16
8 Teravustamisrõngas.............................. 81
4 Fookuskauguse skaala
9 Suumirõngas........................................... 34
10 Objektiivi tagakork
5 Fookuskauguse märk
Need sissetõmmatavad objektiivid on kasutamiseks ainult koos Nikoni
DX-formaadis digitaalsete üheobjektiiviliste peegelkaameratega;
üheobjektiivilisi peegelfilmikaameraid ning D3-seeria, D2-seeria,
D1-seeria, D700, D300-seeria, D200, D100, D90, D80, D70-seeria, D60,
D50, D40-seeria, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100 ja D3000
digitaalseid üheobjektiivilisi peegelkaameraid ei toetata. Nende
objektiivide kasutamisel koos D5, D4-seeria, D810-seeria, D800-seeria,
Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 või D3300-ga
veenduge, et kaamera püsivara on uuendatud viimase versioonini.
306 Tehnilised märkused
❚❚ Teravustamine
Teravustamisrežiimi saab valida kaamera juhtnuppude abil (0 69).
Automaatne teravustamine
Automaatse teravustamise režiimis kaamera korral (0 69) toimub
teravustamise reguleerimine automaatselt. Teravustamisrõngast saab
samuti kaamera teravustamiseks kasutada pooleldi alla vajutatud
päästiku (või alla vajutatud AF-ON nupu) korral; seda nimetatakse
„automaatseks teravustamiseks käsitsi muutmisega” (M/A). Automaatne
teravustamine jätkub teist korda päästiku pooleldi alla vajutamisel (või
AF-ON nupu vajutamisel). Pidage silmas, et teravustamisrõnga
puudutamine automaatse teravustamise ajal muudab fookuse asetust.
Käsitsi teravustamine
Käsitsi teravustamise režiimis kaamera korral saab teravustamist
reguleerida objektiivi teravustamisrõngast pöörates (0 81).
Väljalülitatud kaamera või aegunud ooterežiimi taimeri korral ei saa
teravustamisrõngast teravustamiseks kasutada ning suumirõnga
pööramine muudab fookuse asetust; lülitage kaamera enne
teravustamist sisse või vajutage päästikut ooterežiimi taimeri
taasaktiveerimiseks.
D5200 kaamerate kasutajatel tuleb silmas pidada, et kui ooterežiimi
taimeri aegumine on keelatud, muutub fookuse asetus taimeri
taaskäivitamisel. Teravustage enne pildistamist uuesti. Käsitsi
teravustamisel ja teistes olukordades, kus on võimalik katiku
vabastamine mitte kohe pärast teravustamist, on soovitatav kasutada
pikemaid ooteaegu.
Tehnilised märkused 307
❚❚ Sisseehitatud välgu kasutamine
Sisseehitatud välgu kasutamisel jälgige, et objekt jääks vähemalt 0,6 m
kaugusele ja eemaldage vinjettimise (varjud kohtades, kus objektiivi ots
varjab sisseehitatud välku) vältimiseks objektiivi päikesekatted.
Vari
Vinjettimine
Kaamera
D5500/D5300/D5200/D3400/D3300
308 Tehnilised märkused
Suumiasend
18 mm
24, 35, 45 ja
55 mm
Minimaalne kaugus ilma
vinjettimiseta
1,0 m
Vinjettimine
puudub
❚❚ Stabiliseerimine (ainult VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR)
Kaamerale paigaldatud AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR korral
saab stabiliseerimise lubamiseks või keelamiseks kasutada valikut
Optical VR (Optiline stabiliseerimine) võttemenüüs (0 198). On
(Sees) valikul aktiveeritakse stabiliseerimine iga kord päästiku pooleldi
alla vajutamisel. Suurendades kasutatavate säriaegade vahemikku,
vähendab stabiliseerimine kaamera rappumisest tingitud hägusust,
võimaldades tavalisega võrreldes kuni 4,0 sammu võrra pikemaid
säriaegu. Stabiliseerimise mõju säriajale mõõdetakse vastavalt Kaameraja Pildindustoodete Assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products
Association, CIPA) standarditele; FX-formaadis objektiivide mõõtmiseks
kasutatakse FX-formaadis digitaalseid üheobjektiivilisi
peegelkaameraid, DX-formaadis objektiivide mõõtmiseks DX-formaadis
kaameraid. Suumobjektiive mõõdetakse maksimaalse suumi korral.
D Stabiliseerimine
• Stabiliseerimise kasutamisel vajutage päästik pooleldi alla ja oodake enne selle
lõpuni alla vajutamist, kuni kujutis pildiotsijas on stabiliseerunud.
• Aktiveeritud stabiliseerimise korral võib pärast katiku vabastamist esineda
kujutise hüplemist pildiotsijas. See ei tähenda talitlushäiret.
• Panoraamvõtte korral rakendub stabiliseerimine ainult panoraamimisega
mitteseotud liikumisele (näiteks horisontaalse panoraamvõtte korral rakendub
stabiliseerimine ainult vertikaalsele rappumisele), kergendades nii oluliselt
kaamera sujuvat laias kaares liikumist.
• Sisseehitatud välguga varustatud kaamera korral blokeeritakse
stabiliseerimine välgu laadimise ajaks.
• Stabiliseerimine on üldiselt soovitatav statiivile paigaldatud kaamera korral,
kuid olenevalt võtteoludest ja statiivi tüübist võite eelistada selle välja lülitada.
• Stabiliseerimine on soovitatav üksjalale paigaldatud kaamera korral.
Tehnilised märkused 309
❚❚ Kaasasolevad tarvikud
• LC-55A 55 mm pealeklõpsatav esiläätse kaas
• Objektiivi tagakork
❚❚ Ühilduvad tarvikud
•
•
•
•
55 mm pealekruvitavad filtrid
LF-4 objektiivi tagakork
CL-0815 objektiivi vutlar
HB-N106 bajonettlukuga päikesekaitse
Joondage objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk (●) objektiivi
päikesekaitse joondusmärgiga ( ) vastavalt joonisele q ning
pöörake seejärel päikesekaitset (w) kuni märgi ● joondumiseni
objektiivi päikesekaitse lukustusmärgiga (—).
Päikesekaitse kinnitamisel või eemaldamisel hoidke seda allosas
asuva sümboli lähedalt ja hoiduge liiga tugevalt haaramast.
Korralikult kinnitamata päikesekaitse korral võib tekkida vinjettimine.
Kui seda ei kasutata, võib päikesekaitse ümber pöörata ja objektiivile
paigaldada.
310 Tehnilised märkused
❚❚ Tehnilised andmed
Tüüp
Fookuskaugus
Suurim ava
Objektiivi konstruktsioon
Fookusnurk
Fookuskauguse skaala
Kaugusteave
Suum
Teravustamine
Stabiliseerimine (ainult
AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3,5–5,6G VR)
Väikseim teravustamiskaugus
Objektiiviava labad
Objektiiviava
Avavahemik
Mõõtmine
Kinnitatava filtri suurus
Mõõtmed
Kaal
G-tüüpi AF-P DX objektiiv sisseehitatud CPU ja Fkinnitusega
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 elementi 9 grupis (2 asfäärilise objektiivi elementi)
76° – 28° 50´
Gradueeritud millimeetrites (18, 24, 35, 45, 55)
Väljund kaamerasse
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Samm-mootori juhitav automaatne teravustamine;
eraldi teravustamisrõngas käsitsi teravustamiseks
Objektiivi nihe võnkepooli mootorite (voice coil motor,
VCM) abil
0,25 m fokaaltasandist (0 82) kõikides suumiasendites
7 (ümar objektiiviava)
Täisautomaatne
• 18 mm fookuskaugus: f/3,5–22
• 55 mm fookuskaugus: f/5,6–38
Väikseim kuvatav ava oleneb kaameral valitud
säritussammu suurusest.
Täisava
55 mm (P = 0,75 mm)
u 64,5 mm maksimaalne läbimõõt × 62,5 mm (kaugus
kaamera objektiivi kinnitusäärikust sissetõmmatud
objektiivi korral)
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR: u 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G: u 195 g
Tehnilised märkused 311
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR
ja AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED
objektiivid
Lugege seda jaotist, kui ostsite kaamera koos mõnedes riikides või
piirkondades saada oleva AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR
või AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED objektiivikomplektiga.
Objektiivi osad on loetletud allpool.
1 Objektiivi kaas
6 Fookuskauguse märk
2 Objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk
7 Objektiivi kinnitusmärk ........................ 15
3 Teravustamisrõngas.............................. 81
8 CPU-kontaktid ......................................253
4 Suumirõngas........................................... 34
9 Objektiivi tagakork
5 Fookuskauguse skaala
Need objektiivid on kasutamiseks ainult koos Nikoni DX-formaadis
digitaalsete üheobjektiiviliste peegelkaameratega; üheobjektiivilisi
peegelfilmikaameraid ning D3-seeria, D2-seeria, D1-seeria, D700,
D300-seeria, D200, D100, D90, D80, D70-seeria, D60, D50, D40-seeria,
D7000, D5100, D5000, D3200, D3100 ja D3000 digitaalseid
üheobjektiivilisi peegelkaameraid ei toetata. Nende objektiivide
kasutamisel koos D5, D4-seeria, D810-seeria, D800-seeria, Df, D750,
D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 või D3300-ga veenduge, et
kaamera püsivara on uuendatud viimase versioonini.
312 Tehnilised märkused
❚❚ Teravustamine
Teravustamisrežiimi saab valida kaamera juhtnuppude abil (0 69).
Automaatse teravustamise ja kaugusemõõtja funktsioonid on toetatud
kõikidel fookuskaugustel. Ignoreerige antud objektiivi kasutamisel kõiki
kaamera juhendi automaatse teravustamise ja kaugusemõõtja
piiranguid loetlevaid jaotisi objektiivide kohta suurima avaga alla f/5,6.
Automaatne teravustamine
Automaatse teravustamise režiimis kaamera korral (0 69) toimub
teravustamise reguleerimine automaatselt. Teravustamisrõngast saab
samuti kaamera teravustamiseks kasutada pooleldi alla vajutatud
päästiku (või alla vajutatud AF-ON nupu) korral; seda nimetatakse
„automaatseks teravustamiseks käsitsi muutmisega” (M/A). Automaatne
teravustamine jätkub teist korda päästiku pooleldi alla vajutamisel (või
AF-ON nupu vajutamisel). Pidage silmas, et teravustamisrõnga
puudutamine automaatse teravustamise ajal muudab fookuse asetust.
Käsitsi teravustamine
Käsitsi teravustamise režiimis kaamera korral saab teravustamist
reguleerida objektiivi teravustamisrõngast pöörates (0 81).
Väljalülitatud kaamera või aegunud ooterežiimi taimeri korral ei saa
teravustamisrõngast teravustamiseks kasutada ning suumirõnga
pööramine muudab fookuse asetust; lülitage kaamera enne
teravustamist sisse või vajutage päästikut ooterežiimi taimeri
taasaktiveerimiseks.
D5200 kaamerate kasutajatel tuleb silmas pidada, et kui ooterežiimi
taimeri aegumine on keelatud, muutub fookuse asetus taimeri
taaskäivitamisel. Teravustage enne pildistamist uuesti. Käsitsi
teravustamisel ja teistes olukordades, kus on võimalik katiku
vabastamine mitte kohe pärast teravustamist, on soovitatav kasutada
pikemaid ooteaegu.
Tehnilised märkused 313
❚❚ Stabiliseerimine (ainult VR, AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED)
Kaamerale paigaldatud AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR
korral saab stabiliseerimise lubamiseks või keelamiseks kasutada valikut
Optical VR (Optiline stabiliseerimine) võttemenüüs (0 198). On
(Sees) valikul aktiveeritakse stabiliseerimine iga kord päästiku pooleldi
alla vajutamisel. Suurendades kasutatavate säriaegade vahemikku,
vähendab stabiliseerimine kaamera rappumisest tingitud hägusust,
võimaldades tavalisega võrreldes kuni 4,0 sammu võrra pikemaid
säriaegu. Stabiliseerimise mõju säriajale mõõdetakse vastavalt Kaameraja Pildindustoodete Assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products
Association, CIPA) standarditele; FX-formaadis objektiivide mõõtmiseks
kasutatakse FX-formaadis digitaalseid üheobjektiivilisi
peegelkaameraid, DX-formaadis objektiivide mõõtmiseks DX-formaadis
kaameraid. Suumobjektiive mõõdetakse maksimaalse suumi korral.
D Stabiliseerimine
• Stabiliseerimise kasutamisel vajutage päästik pooleldi alla ja oodake enne selle
lõpuni alla vajutamist, kuni kujutis pildiotsijas on stabiliseerunud.
• Aktiveeritud stabiliseerimise korral võib pärast katiku vabastamist esineda
kujutise hüplemist pildiotsijas. See ei tähenda talitlushäiret.
• Panoraamvõtte korral rakendub stabiliseerimine ainult panoraamimisega
mitteseotud liikumisele (näiteks horisontaalse panoraamvõtte korral rakendub
stabiliseerimine ainult vertikaalsele rappumisele), kergendades nii oluliselt
kaamera sujuvat laias kaares liikumist.
• Sisseehitatud välguga varustatud kaamera korral blokeeritakse
stabiliseerimine välgu laadimise ajaks.
• Stabiliseerimine on üldiselt soovitatav statiivile paigaldatud kaamera korral,
kuid olenevalt võtteoludest ja statiivi tüübist võite eelistada selle välja lülitada.
• Stabiliseerimine on soovitatav üksjalale paigaldatud kaamera korral.
314 Tehnilised märkused
❚❚ Kaasasolevad tarvikud
• LC-58 58 mm pealeklõpsatav esiläätse kaas
• Objektiivi tagakork
❚❚ Ühilduvad tarvikud
•
•
•
•
58 mm pealekruvitavad filtrid
LF-4 objektiivi tagakork
CL-1020 objektiivi vutlar
HB-77 bajonettlukuga päikesekaitse
Joondage objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk (●) objektiivi
päikesekaitse joondusmärgiga ( ) vastavalt joonisele q ning
pöörake seejärel päikesekaitset (w) kuni märgi ● joondumiseni
objektiivi päikesekaitse lukustusmärgiga (—).
Päikesekaitse kinnitamisel või eemaldamisel hoidke seda allosas
asuva sümboli lähedalt ja hoiduge liiga tugevalt haaramast.
Korralikult kinnitamata päikesekaitse korral võib tekkida vinjettimine.
Kui seda ei kasutata, võib päikesekaitse ümber pöörata ja objektiivile
paigaldada. Ümberpööratud päikesekaitset saab paigaldada ja
eemaldada seda lukustusmärgi (—) lähedalt hoides pöörates.
Tehnilised märkused 315
❚❚ Tehnilised andmed
Tüüp
Fookuskaugus
Suurim ava
Objektiivi konstruktsioon
Fookusnurk
Fookuskauguse skaala
Kaugusteave
Suum
Teravustamine
Stabiliseerimine (ainult
AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4,5–6,3G ED VR)
Väikseim teravustamiskaugus
Objektiiviava labad
Objektiiviava
Avavahemik
Mõõtmine
Kinnitatava filtri suurus
Mõõtmed
Kaal
316 Tehnilised märkused
G-tüüpi AF-P DX objektiiv sisseehitatud CPU ja Fkinnitusega
70–300 mm
f/4,5–6,3
14 elementi 10 grupis (sh 1 ED objektiivi element)
22° 50´ – 5° 20´
Gradueeritud millimeetrites (70, 100, 135, 200, 300)
Väljund kaamerasse
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Samm-mootori juhitav automaatne teravustamine;
eraldi teravustamisrõngas käsitsi teravustamiseks
Objektiivi nihe võnkepooli mootorite (voice coil motor,
VCM) abil
1,1 m fokaaltasandist (0 82) kõikides suumiasendites
7 (ümar objektiiviava)
Täisautomaatne
• 70 mm fookuskaugus: f/4,5–22
• 300 mm fookuskaugus: f/6,3–32
Väikseim kuvatav ava oleneb kaameral valitud
säritussammu suurusest.
Täisava
58 mm (P = 0,75 mm)
u 72 mm maksimaalne läbimõõt × 125 mm (kaugus
kaamera objektiivi kinnitusäärikust)
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED VR: u 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4,5–6,3G ED: u 400 g
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5,6G ED VR II
objektiivid
Lugege seda jaotist, kui ostsite kaamera koos mõnedes riikides või
piirkondades saada oleva AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5,6G ED VR II
objektiivikomplektiga. Objektiivi osad on loetletud allpool.
1 Objektiivi kaas
7 Fookuskauguse märk
2 Objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk
8 Objektiivi kinnitusmärk ........................ 15
3 Teravustamisrõngas.............................. 81
9 CPU-kontaktid ...................................... 253
4 Suumirõngas........................................... 34 10 A-M-režiimi lüliti..................................... 81
5 Sissetõmmatava objektiivitoru
11 Stabiliseerimise SISSE/VÄLJA
nupp ........................................................ 16
lüliti ........................................................ 318
6 Fookuskauguse skaala
12 Objektiivi tagakork
Antud objektiiv on kasutamiseks ainult DX-formaadi Nikoni
digitaalkaameraga.
❚❚ Teravustamine
Teravustamisrežiim on määratud kaamera teravustamisrežiimi ja
objektiivi A-M režiimi lüliti asendiga (0 81).
Tehnilised märkused 317
❚❚ Stabiliseerimine (VR)
Stabiliseerimise lubamiseks nihutage stabiliseerimise
lüliti asendisse ON ning see aktiveeritakse iga kord
päästiku pooleldi alla vajutamisel. Suurendades
kasutatavate säriaegade vahemikku, vähendab
stabiliseerimine kaamera rappumisest tingitud hägusust,
võimaldades tavalisega võrreldes kuni 4,0 sammu võrra pikemaid
säriaegu. Stabiliseerimise mõju säriajale mõõdetakse vastavalt Kaameraja Pildindustoodete Assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products
Association, CIPA) standarditele; FX-formaadis objektiivide mõõtmiseks
kasutatakse FX-formaadis digitaalseid üheobjektiivilisi
peegelkaameraid, DX-formaadis objektiivide mõõtmiseks DX-formaadis
kaameraid. Suumobjektiive mõõdetakse maksimaalse suumi korral.
D Stabiliseerimine
• Stabiliseerimise kasutamisel vajutage päästik pooleldi alla ja oodake enne selle
lõpuni alla vajutamist, kuni kujutis pildiotsijas on stabiliseerunud.
• Aktiveeritud stabiliseerimise korral võib pärast katiku vabastamist esineda
kujutise hüplemist pildiotsijas. See ei tähenda talitlushäiret.
• Panoraamvõtte korral rakendub stabiliseerimine ainult panoraamimisega
mitteseotud liikumisele (näiteks horisontaalse panoraamvõtte korral rakendub
stabiliseerimine ainult vertikaalsele rappumisele), kergendades nii oluliselt
kaamera sujuvat laias kaares liikumist.
• Ärge lülitage stabiliseerimise töötamise ajal kaamerat välja ega eemaldage
objektiivi.
• Sisseehitatud välguga varustatud kaamera korral blokeeritakse
stabiliseerimine välgu laadimise ajaks.
• Statiivile paigaldatud kaamera korral valige OFF, v.a fikseerimata statiivi pea või
üksjalg-statiivile paigaldatud kaamera korral, kui on soovitatav valida ON.
318 Tehnilised märkused
❚❚ Kaasasolevad tarvikud
• LC-52 52 mm pealeklõpsatav esiläätse kaas
• Objektiivi tagakork
❚❚ Ühilduvad tarvikud
•
•
•
•
52 mm pealekruvitavad filtrid
LF-4 objektiivi tagakork
CL-0915 objektiivi elastne kott
HB-37 bajonettlukuga päikesekaitse
Joondage objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk (●) objektiivi
päikesekaitse joondusmärgiga ( ) vastavalt joonisele q ning
pöörake seejärel päikesekaitset (w) kuni märgi ● joondumiseni
objektiivi päikesekaitse lukustusmärgiga (—).
Päikesekaitse kinnitamisel või eemaldamisel hoidke seda allosas
asuva sümboli lähedalt ja hoiduge liiga tugevalt haaramast.
Korralikult kinnitamata päikesekaitse korral võib tekkida vinjettimine.
Kui seda ei kasutata, võib päikesekaitse ümber pöörata ja objektiivile
paigaldada. Ümberpööratud päikesekaitset saab paigaldada ja
eemaldada seda lukustusmärgi (—) lähedalt hoides pöörates.
Tehnilised märkused 319
❚❚ Tehnilised andmed
G-tüüpi AF-S DX objektiiv sisseehitatud CPU ja Fkinnitusega
Fookuskaugus
55–200 mm
Suurim ava
f/4–5,6
Objektiivi konstruktsioon
13 elementi 9 grupis (sh 1 ED objektiivi element)
Fookusnurk
28° 50´ – 8°
Fookuskauguse skaala
Gradueeritud millimeetrites (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Kaugusteave
Väljund kaamerasse
Suum
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Teravustamine
Nikoni siseteravustamise (Internal Focusing, IF)
süsteem Silent Wave mootoriga juhitava automaatse
teravustamise ja eraldi teravustamisrõngaga käsitsi
teravustamiseks
Stabiliseerimine
Objektiivi nihe võnkepooli mootorite (voice coil
motor, VCM) abil
Väikseim teravustamiskaugus 1,1 m fokaaltasandist (0 82) kõikides suumiasendites
Objektiiviava labad
7 (ümar objektiiviava)
Objektiiviava
Täisautomaatne
Avavahemik
• 55 mm fookuskaugus: f/4–22
• 200 mm fookuskaugus: f/5,6–32
Mõõtmine
Täisava
Kinnitatava filtri suurus
52 mm (P = 0,75 mm)
Mõõtmed
u 70,5 mm maksimaalne läbimõõt × 83 mm (kaugus
kaamera objektiivi kinnitusäärikust sissetõmmatud
objektiivi korral)
Kaal
u 300 g
Tüüp
Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas
juhendis esineda võivate vigade tõttu.
320 Tehnilised märkused
D Objektiivi eest hoolitsemine
• Hoidke CPU-kontaktid puhtana.
• Kasutage objektiivi pindadelt tolmu ja ebemete eemaldamiseks puhurit.
Plekkide ja sõrmejälgede eemaldamiseks kandke pehmele puuvillasele või
läätsepuhastuse lapile väike kogus etanooli või läätsepuhastit ja puhastage
ringidega keskelt ääre poole, hoidudes plekke jätmast ja klaasi sõrmedega
puudutamast.
• Ärge kunagi kasutage objektiivi puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, nagu
värvivedeldi või benseen.
• Objektiivi esiläätse kaitsmiseks võib kasutada objektiivi päikesekaitset või NC
filtreid.
• Enne objektiivi selle vutlarisse panemist paigaldage eelnevalt eesmine ja
tagumine kate.
• Paigaldatud päikesekaitse korral ärge tõstke ega hoidke objektiivi seda ainult
päikesekaitsest hoides.
• Kui objektiivi pikemat aega ei kasutata, hoidke seda hallituse ja roostetamise
vältimiseks jahedas kuivas kohas. Ärge hoidke seda otseses päikesevalguses või
koos naftaliini või kamprit sisaldavate koitõrjepallikestega.
• Hoidke objektiivi kuivana. Sisemehhanismi roostetamine võib põhjustada
parandamatuid kahjustusi.
• Objektiivi jätmine väga kuumadesse kohtadesse võib kahjustada või koolutada
selle armeeritud plastikust osi.
Tehnilised märkused 321
A Märkus lai- ja ülilainurk-objektiivide kohta
Automaatne teravustamine ei pruugi anda soovitud tulemusi allpool
näidatutega sarnastes olukordades.
1 Taustaobjektid hõivavad põhiobjektiga võrreldes suurema osa fookuspuntist:
Kui fookuspunt sisaldab nii tausta- kui
esiplaani objekte, võib kaamera
teravustada taustale ja objekt jääda
fookusest välja, seda eriti lai- ja ülilainurkobjektiivide korral.
Näide: kauge portreevõte taustast
eemal asuva objektiga
2 Objekt sisaldab palju väikeseid detaile.
Kaameral võib olla raskusi teravustamisel
palju peeneid detaile sisaldavale objektile.
Näide: lilleaas
Kasutage sellistel juhtudel käsitsi teravustamist või lukustage fookus teisele sama
kaugel asuvale objektile ja komponeerige foto uuesti. Täpsemalt vt „Head
tulemused automaatse teravustamisega” (0 72).
322 Tehnilised märkused
Mälukaardi maht
Järgmises tabelis on toodud ligikaudsed piltide arvud, mida on võimalik
salvestada 16 GB SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I mälukaardile
erinevatel pildi kvaliteedi ja suuruse sätetel.
Pildikvaliteet
NEF (RAW) + JPEG fine
(NEF (RAW) + JPEG peen) 3
NEF (RAW)
JPEG fine (JPEG peen)
JPEG normal (JPEG tavaline)
JPEG basic
(JPEG põhikvaliteet)
Pildi suurus
Faili suurus 1
Piltide arv 1
Puhvri maht 2
Suur
33,0 MB
320
6
—
Suur
Keskmine
Väike
Suur
Keskmine
Väike
Suur
Keskmine
Väike
20,5 MB
12,6 MB
7,6 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,0 MB
2,5 MB
1,8 MB
1,1 MB
505
920
1 500
2 900
1 800
3 000
5 600
3 500
5 700
10 300
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Kõik arvud on ligikaudsed. Tulemused sõltuvad mälukaardi tüübist, kaamera seadistusest ja salvestatavast
stseenist.
2 Maksimaalne mälupuhvrisse salvestatavate särituste arv ISO 100 korral. Langeb sisselülitatud
müravähenduse (0 195), automaatse venituse juhtimise (0 196) või Date stamp
(Kuupäevatempel) (0 202) valiku korral.
3 Pildi suurus kohaldub ainult JPEG-piltidele. NEF (RAW) piltide suurust ei saa muuta. Faili suurus on
NEF (RAW) ja JPEG piltide summa.
Tehnilised märkused 323
Aku tööiga
Filmitava videomaterjali pikkus või salvestatavate võtete arv täis laetud
akude korral sõltub aku seisukorrast, temperatuurist, võtetevahelisest
intervallist ja menüüde kuvamiseks kuluvast ajast. Allpool on toodud
näidisarvud EN-EL14a (1 230 mAh) akude jaoks.
• Fotod, üksikkaadri vabastusrežiim (CIPA standard 1): ligikaudu 1 200 võtet
• Videod: ligikaudu 60 minutit kiirusel 1 080/60p 2
1 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR objektiiviga järgmistes
katsetingimustes: objektiivi tsükkel lõpmatusest kuni miinimumkauguseni ning üks foto vaikesätetel iga
30 s järel; ekraan lülitati pärast foto tegemist 4 s sisse; testija ootas ooterežiimi taimeri aegumist pärast
ekraani välja lülitamist; välku kasutati täisvõimsusel igal teisel võttel. Reaalaja vaadet ei kasutatud.
2 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) vaikesätetel kaamera ja AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR
objektiiviga kaamera- ja pildindustoodete assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products Association, CIPA)
määratud tingimustel. Eraldi videod võivad olla kuni 20 minutit pikad ja suurusega kuni 4 GB; kaamera
temperatuuri tõusmisel võib salvestamine lõppeda ka enne nende piiride saavutamist.
324 Tehnilised märkused
Järgmised toimingud võivad lühendada aku tööiga:
• ekraani kasutamine
• päästiku hoidmine pooleldi alla vajutatult
• korduv automaatne teravustamine
• NEF (RAW) fotode tegemine
• pikad säriajad
• kaamera Bluetooth-funktsioonide kasutamine
• kaamera kasutamine koos ühendatud valiktarvikutega
• VR (stabiliseerimise) režiimi kasutamine VR-objektiividega
• korduv lähemale ja kaugemale suumimine AF-P objektiiviga.
Abinõud Nikoni EN-EL14a akude maksimaalse tööea tagamiseks:
• Hoidke akukontaktid puhtana. Määrdunud kontaktid võivad
vähendada aku jõudlust.
• Kasutage akusid kohe pärast laadimist. Kasutamata akud tühjenevad.
Tehnilised märkused 325
Indeks
Sümbolid
i (Automaatrežiim)..................................5, 32
j (Automaatne (ilma välguta) režiim) .....5,
32
k (Portree)....................................................5, 48
l (Maastik) ...................................................5, 49
p (Laps) .........................................................5, 49
m (Sport)........................................................5, 49
n (Lähivõte) .................................................5, 50
o (Öine portree) .........................................5, 50
q (Eriefektid)........................................5, 51
% (Öine nägemine)........................................ 52
S (Üliergas)....................................................... 52
T (Pop).............................................................. 52
U (Fotoillustratsioon) ............................ 53, 56
' (Mängukaamera efekt) ..................... 53, 57
( (Pisipildi efekt)..................................... 53, 58
3 (Selektiivne värv)................................ 54, 60
1 (Siluett).......................................................... 54
2 (Hele tonaalsus) ......................................... 54
3 (Tume tonaalsus)....................................... 55
P (Programmeeritud automaatne)5, 98, 99
S (Automaatne katiku prioriteet) 5, 98, 101
A (Avaprioriteediga automaatrežiim).5, 98,
103
M (Käsitsi)............................................. 5, 98, 105
g (Juhend)................................................. 42
U (paindlik programm)...............................100
8 (Üksikkaader) ............................................. 62
I (Pidev) ................................................... 62, 63
E (Taimer).................................................. 62, 66
J (Vaikne katiku vabastus) ................. 62, 65
" (Viivitusega kaugjuhtimine (ML-L3)) ....
62, 95
# (Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim
(ML-L3))..................................................... 62, 95
c (Ühe punkti automaatne
teravustamine).............................................. 74
d (Dünaamilise ala automaatne
teravustamine).............................................. 74
e (Automaatala automaatne
teravustamine).............................................. 74
f (Ruumiline kalkeerimine) ..................... 74
326 Tehnilised märkused
6 (Automaatne teravustamine näo
prioriteediga)................................................. 75
7 (Lai-ala automaatne teravustamine) ..75
8 (Normaalala automaatne
teravustamine).............................................. 75
9 (Automaatne teravustamine objekti
jälgimisega)....................................................76
L (Maatriksmõõtmine) ..............................111
M (Keskelekaalutud mõõtmine) .............111
N (Laotuspunktide mõõtmine)...............111
o (automaatvälk)....................................88
j (punasilmsuse vähendamine)..... 88, 90
p (aeglane sünkroniseerimine) . 88, 90
q (tagakardina sünkroniseerimine) 90
Y (Välgu kompenseerimine)..................117
E (Särikompensatsioon)............................115
m (Valge tasakaal) .......................................121
L (Käsitsi eelseadistus)............................126
3 („Piiksu” näidik) .........................................213
I (teravustamise näidik)............... 35, 79, 82
N (välklambi valmisoleku näidik) 4, 38, 265
a (reaalaja vaate) nupp .....................32, 138
P nupp............................................. 11, 143, 155
R nupp.................................................................6
t (mälu puhver).....................................64, 323
Numerics
420-piksline RGB-andur ..........198, 297, 298
A
Abi........................................................................ 28
Adobe RGB......................................................194
Aeglane sünkroniseerimine................. 88, 90
AE-L (Automaatse särituse lukk) .............113
AE-L/AF-L nupp................................ 80, 113, 215
AF (Automaatne teravustamine) .......69–80
AF-A..................................................................... 69
Automaatse teravustamise aktiveerimine .
215
AF-C..................................................................... 69
AF-F ..................................................................... 70
AF-S .............................................................. 69, 70
Ajavöönd ..................................................25, 205
Ajavöönd ja kuupäev ...........................25, 205
Aktiivne D-Lighting .....................................119
Aku ..................................... 12, 13, 31, 267, 302
Algus-/lõpp-punkti valik............................146
Alusta printimist (PictBridge)......... 182, 183
A-M-režiimi lüliti ....................................81, 317
Asukohaandmed................................ 164, 221
Automaatala automaatne teravustamine
(automaatse teravustamise ala režiim) 74
Automaatne (Valge tasakaal)...................121
Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine.....
193, 194
Automaatne katiku prioriteet..................101
Automaatne teabeekraan.........................206
Automaatne teravustamine ................69–80
Automaatne teravustamine objekti
jälgimisega ..................................................... 76
Automaatne venituse juhtimine ............196
Automaatse servoteravustamise režiim 69
Automaatse särituse lukk..........................113
Automaatse teravustamise abi valgusti 73,
196, 256
Automaatse teravustamise ala režiim .... 74
Automaatse väljalülituse taimerid.........207
Automaatvälk .................................................. 88
Autoriõiguse teave ......................................212
Ava........................................................... 103, 106
Avaprioriteediga automaatrežiim..........103
B
Bluetooth ................................................. xx, 223
Bulb (pirn) .......................................................107
C
E
Edit movie (Video redigeerimine) ..........150
Ekraan..................................................... 152, 205
Ekraani eredus...............................................205
Elektrooniline kaugusemõõtja .........82, 216
Ergas (Picture Controli seade) .................132
Eriefektide režiim............................................ 51
Esikardina sünkroniseerimine.................... 90
E-tüüpi objektiiv ...........................................253
Exif versioon 2.3............................................303
Eye-Fi üleslaadimine ...................................224
F
Automaatne teravustamine näo
prioriteediga .................................................. 75
Faili teave .............................................. 156, 157
Failide nimetamine......................................221
Failinumbri järjestus....................................218
f-arv ...................................................................103
Filtrid.................................................................267
Filtriefektid ..................................135, 137, 239
Fn nupp ............................................................214
Fookuskaugus ...............................................261
Fookuskauguse skaala.............306, 312, 317
Fookusnurk.....................................................261
Fookuspunkt............................... 34, 74, 76, 82
Fookustasandi märgis .................................. 82
Fotode kaitsmine .........................................168
Fotoillustratsioon..................................56, 244
Fototeave .............................................. 156, 187
G
Capture NX-D ................................................177
CEC ....................................................................185
CLS.....................................................................262
CPU-kontaktid ...............................................253
CPU-objektiiv.................................................252
D
DCF versioon 2.0...........................................303
Dioptri reguleerimise nupp...............26, 268
D-Lighting.......................................................235
D-tüüpi objektiiv ..........................................253
Dünaamilise ala automaatne
teravustamine ............................................... 74
G-tüüpi objektiiv ..........................................253
H
H.264.................................................................300
HDMI....................................................... 184, 303
HDMI-CEC .......................................................185
Helendid................................................ 157, 187
Helitugevus .......................................... 145, 174
Hi (tundlikkus) ................................................. 93
Hinnang................................................. 169, 176
Histogramm ......................................... 158, 187
Hoiukaust........................................................219
Hõõglamp (Valge tasakaal).......................121
Häälestusmenüü ..........................................199
Tehnilised märkused 327
Häälestussuvandite lähtestus..................201
I
Infrapuna vastuvõtja..................................... 96
ISO-tundlikkus........................................93, 192
i-TTL................................................197, 198, 262
i-TTL standardne täitevälk digitaalsele
üheobjektiivilisele peegelkaamerale .198,
262
i-TTL tasakaalustatud täitevälk digitaalsele
üheobjektiivilisele peegelkaamerale .198,
262
J
Jooksva pildi kustutamine ........................171
JPEG..................................................................... 84
JPEG peen ......................................................... 84
JPEG põhikvaliteet ......................................... 84
JPEG tavaline.................................................... 84
Juhendirežiim.................................................. 42
Juurdepääsu tuli............................................. 36
Järelejäänud särituste arv ........................... 31
K
Kaadri kuvamise kestus (Slaidiesitus)....176
Kaadri suurus/kaadrikiirus.........................141
Kadreerimisruudustik ......................................8
Kalasilm-objektiiv.........................................238
Kalendri taasesitus.......................................154
Kasutatavad sätted ......................................281
Kaugjuhtimispult...................................95, 269
Kaugusemõõtja......................................82, 216
Keel.............................................................19, 205
Kell ..............................................................25, 205
Kella aku ............................................................ 13
Keskelekaalutud mõõtmine .....................111
Keskmine (pildi suurus)................................ 86
Kestev kaugseadis (ML-L3)........................208
Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim
(ML-L3) ...................................................... 62, 95
Kiirretušeerimine..........................................236
Kiirvälk..............................................................262
Koopiate arv (PictBridge)...........................182
Korpuse kaas............................................. 2, 268
Kustutada kõik pildid..................................172
Kustutamine............................................41, 171
Kuupäev ja kellaaeg ....................................205
328 Tehnilised märkused
Kuupäeva formaat ................................25, 205
Kuupäeva loendur ............................. 202, 203
Kuupäeva printimine (PictBridge)..........182
Kuupäevatempel ..........................................202
Kõikide sätete lähtestus.............................226
Kõrglahutus.......................................... 184, 303
Kõrvutamine ..................................................249
Kärpimine (PictBridge) ...............................182
Käsitsi.........................................................81, 105
Käsitsi eelseadistus (Valge tasakaal).....121,
126
Käsitsi teravustamine...................... 69, 70, 81
Käsitsi teravustamise rõngas automaatse
teravustamise režiimis..............................217
Käsitsi videosätted .......................................142
L
Laadija ............................................. 12, 267, 302
Lai-ala automaatne teravustamine..........75
Laotuspunktide mõõtmine.......................111
Lehekülje suurus (PictBridge) ..................182
Lennukirežiim ................................................222
Loovvalgustussüsteem ..............................262
Luminofoor (Valge tasakaal) .......... 121, 123
Lähtestus ......................................192, 201, 226
M
Maal...................................................................248
Maastik (Picture Controli seade) .............132
Maatriksmõõtmine ......................................111
Maksimaalne säriaeg...................................193
Maksimaalne tundlikkus............................193
Mikrofon ..........................................................141
Mired.................................................................125
Mitte-CPU objektiiv .....................................254
Moonutuse juhtimine.................................237
Mustvalge........................................................240
Mõõtmine .......................................................111
Mälu puhver ............................................64, 323
Mälukaardi maht ..........................................323
Mälukaardi vormindamine .......................201
Mälukaart ..............................13, 201, 269, 323
Müravähendus ..............................................195
N
NEF (RAW) ...................................... 84, 221, 230
NEF (RAW) töötlus........................................230
Neutraalne (Picture Controli seade)......132
Nikon Transfer 2............................................179
Normaalala automaatne teravustamine 75
Nupud ..............................................................214
Nutiseadmega sünkroniseerimine.........205
Näo suum........................................................167
O
Objektiiv ......................................... 15, 252, 306
Objektiivi paigaldamine ...................2, 15, 82
Objektiivi stabiliseerimise lüliti ........17, 318
Objektiivi teravustamisrõngas ........81, 306,
312, 317
Ooterežiimi taimer................................37, 207
Optiline stabiliseerimine ...........................198
Otsene päikesevalgus (Valge tasakaal) 121
P
Paigaldusmärk.....................15, 306, 312, 317
Paindlik programm......................................100
Peegel.......................................................... 2, 273
Peegli puhastamiseks üles lukustamine.....
273
Pehme (Filtriefektid) ...................................239
Perspektiivi juhtimine.................................238
PictBridge.............................................. 181, 303
Picture Controli seade ................................134
Picture Controlid ................................ 132, 134
Pidev (vabastusrežiim) .......................... 62, 63
Pidev automaatse servoteravustamise
režiim................................................................ 69
Piiks ...................................................................213
Pildi automaatne pööramine...................188
Pildi kommentaar.........................................211
Pildi suurus ....................................................... 86
Pildi tüüp (Slaidiesitus)...............................176
Pildi ülekate....................................................241
Pildi ülevaatus ...............................................188
Pildikvaliteet .................................................... 84
Pildilt tolmutäppide eemalduse
võrdlusfoto...................................................209
Pildiotsija............................................. 4, 26, 296
Pildiotsija okulaarikate ................................. 68
Pildiotsija teravustamine............................. 26
Pildistamisandmed......................................160
Pilvine (Valge tasakaal)...............................121
Pisipildi efekt...........................................58, 245
Pisipildi taasesitus........................................153
Portree (Picture Controli seade)..............132
Prindi valik ......................................................183
Printimine .......................................................181
Programmeeritud automaatne................. 99
Punasilmsuse korrigeerimine ..................236
Punasilmsuse vähendamine ............... 88, 90
Päästik ...................................... 36, 79, 113, 215
Pööra portreeformaati ...............................189
Püsivara versioon .........................................226
R
Reaalaja vaade........................................32, 138
Režiiminupp........................................................5
Retušeerimismenüü ....................................227
RGB .......................................................... 158, 194
RGB histogramm ..........................................158
Ristekraan (Filtriefektid).............................239
Ruumiline kalkeerimine (automaatse
teravustamise ala režiim) .......................... 74
S
Salvesta valitud kaader ..............................150
Seadme juhtimine (HDMI) ........................185
Seepiapruun...................................................240
Selektiivne värv......................................60, 246
Sirgestamine ..................................................237
Sisseehitatud automaatse teravustamise
abi valgusti .................................. 73, 196, 256
Sisseehitatud välgu juhtimine.................197
Sisseehitatud välk ..........................38, 87, 258
Sissetõmmatava objektiivitoru nupp .... 16,
17, 306, 317
Slaidiesitus......................................................174
SnapBridge .................................................... i, 18
Soe filter (Filtriefektid)................................239
sRGB ..................................................................194
Stabiliseerimine ........ 17, 198, 309, 314, 318
Standardne (Picture Controli seade).....132
Stseeni automaatne valija........................... 37
Stseenirežiim ................................................... 48
Suur (pildi suurus).......................................... 86
Suurus........................................................86, 141
Suuruse muutmine......................................233
Suveaeg ....................................................25, 205
Särikompensatsioon ...................................115
Säritus............................................111, 113, 115
Tehnilised märkused 329
Särituse lukustus...........................................113
Säritusmõõturid.............................................. 37
Säritusnäidik............................................10, 106
Säritusrežiim .................................................... 98
T
Taasesitus.................................................40, 152
Taasesituse kuvavalikud ............................187
Taasesituse teave ............................... 156, 187
Taasesituskaust .............................................187
Taasesitusmenüü .........................................186
Taasesitussuum.............................................165
Taevavalgus (Filtriefektid).........................239
Tagakardina sünkroniseerimine ............... 90
Taimer ................................................62, 66, 208
Tarvikud...........................................................267
Teabeekraan ............................................. 6, 206
Teabekuva vorming ....................................206
Televiisor .........................................................184
Teravustamine..........................................69–83
Teravustamise lukustus ............................... 79
Teravustamise näidik ...................... 35, 79, 82
Teravustamisekraan ....................................296
Teravustamisnäidik ......................... 35, 79, 82
Teravustamisrežiim ....................................... 69
Teravustamisrežiimi lüliti ............................ 81
Time (aeg) .......................................................107
Toitepistmik ......................................... 267, 270
Toonimine............................................. 135, 137
Trimmimine.......................................... 166, 232
Tsüanotüüpia.................................................240
Tundlikkus................................................93, 192
Tuulemüra vähendamine..........................142
Täisajaga automaatne
servoteravustamine .................................... 70
Täiskaadris taasesitus..................................152
U
USB-kaabel...................................178, 181, 268
V
Vabastuse lukustus tühja pilu korral .....226
Vabastusrežiim................................................ 62
Vahelduvvooluadapter .................... 267, 270
Vaikne katiku vabastus.......................... 62, 65
Vajutage päästik lõpuni alla ....................... 36
Vajutage päästik pooleldi alla............. 35, 36
330 Tehnilised märkused
Valang................................................................. 63
Valge tasakaal................................................121
Valge tasakaalu peenhäälestus ...............124
Valida nutiseadmesse saatmiseks ..........189
Valida nutiseadmesse saatmiseks
(automaatne)...............................................223
Valikuline välklamp............................ 197, 262
Valitud piltide kustutamine......................172
Vari (Valge tasakaal) ....................................121
Vastavusmärgis .............................................225
Video kvaliteet...............................................141
Video redigeerimine ...................................146
Video salvestusnupp...................................139
Videod ..............................................................138
Videosätted ....................................................141
Videote trimmimine ....................................146
ViewNX-i ..........................................................177
Viimased sätted ............................................251
Viivitusega kaugjuhtimine (ML-L3)... 62, 95
Vinjeti reguleerimine ..................................195
Võtete arv........................................................324
Võttemenüü ...................................................190
Võttemenüü lähtestus................................192
Väike (pildi suurus)......................................... 86
Välgu kompenseerimine ...........................117
Välgu ulatus...................................................... 92
Välgurežiim................................................ 88, 90
Väljunderaldusvõime (HDMI)...................185
Välk ...................................................................... 87
Välklambi juhtimine ....................................198
Välklambi sünkroniseerimiskiirus....91, 296
Välklambi valmisoleku näidik ...... 4, 38, 265
Välklamp......................................... 38, 197, 262
Välklamp (Valge tasakaal) .........................121
Väreluse vähendamine..................... 140, 213
Värvikontuur ..................................................243
Värviruum .......................................................194
Värviskits..........................................................244
Värvitemperatuur.........................................123
W
WB (Valge tasakaal) .....................................121
Ä
Ääris (PictBridge) ..........................................182
Ü
Ühe punkti automaatne teravustamine
(automaatse teravustamise ala režiim) 74
Ühendamine nutiseadmega ....................222
Ühetaoline (Picture Controli seade) ......132
Ühevärviline...................................................240
Ühevärviline (Picture Controli seade)...132
Ühilduvad objektiivid .................................252
Üksikkaader (vabastusrežiim).................... 62
Üksikservo automaatne teravustamine 69,
70
Ülevaate andmed.........................................163
Tehnilised märkused 331
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult
või osaliselt (v.a lühikeste tsitaatidena arvustustes või ülevaadetes) ilma
NIKON CORPORATION-i kirjaliku loata, on keelatud.
SB8I03(Y1)
6MB354Y1-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising