Nikon | D5300 | Nikon D5300 Kasutusjuhend

Nikon D5300 Kasutusjuhend
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult või osaliselt (v.a
lühikeste tsitaatidena arvustustes või ülevaadetes) ilma NIKON CORPORATION-i kirjaliku
loata, on keelatud.
DIGITAALNE FOTOAPARAAT
Kasutusjuhend
Ettevõtte Nikon kasutajatugi
Külastage alljärgnevat veebilehte, et registreerida oma kaamera ning hoida end kursis
värskeima toodet puudutava teabega. Veebilehelt saate vastused korduma kippuvatele
küsimustele (KKK) ning võite võtta meiega ühendust tehnilise abi saamiseks.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15848
Trükitud Euroopas
SB6A02(Y1)
6MB221Y1-02
Et
Tootedokumentatsioon
Dokumentatsioon antud toote jaoks koosneb Kasutusjuhendist (käesolev brošüür) ja Täielikust
kasutusjuhendist (Reference Manual) (pdf). Kaamera kõige tõhusamaks kasutuseks lugege
kindlasti põhjalikult kõiki juhiseid ning hoidke neid toote kõikide kasutajate jaoks alati
käepärast.
Kaamera kasutamise põhivõtete kohta vt Kasutusjuhendist (käesolev brošüür). Täielikku
tooteinformatsiooni, vt Täielikust kasutusjuhendist (Reference Manual), mida saab pdf-failina
alla laadida alltoodud veebisaidilt ja vaadata Adobe Readeri või Adobe Acrobat Readeri 5.0 või
uuema abil.
1 Käivitage oma arvutis veebilehitseja ning avage järgmine sait:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Valige keel ja laadige alla Täielikust kasutusjuhendist (Reference Manual).
3 Topeltklõpsake allalaaditud faili.
Sümbolid ja kokkuleppemärgid
Teie otsimisvaeva kergendamiseks kasutatakse järgmisi sümboleid ja kokkuleppemärke:
D
See ikoon märgib ohutusnõudeid; teavet, millega peaks tutvuma enne toote
kasutamist, et vältida kaamera kahjustumist.
A
See ikoon tähistab märkusi – teavet, millega peaks tutvuma enne toote kasutamist.
0
See ikoon tähistab viiteid käesoleva juhendi teistele lehekülgedele.
Kaamera ekraanile kuvatavad menüükirjed, valikud ja teated on näidatud paksus kirjas.
Kaamera sätted
Käesolevas juhendis toodud selgitustes on eeldatud vaikesätete kasutamist.
A Teie turvalisuse tagamiseks
Enne kaamera esmakordset kasutamist tutvuge ohutusjuhistega peatükis „Teie turvalisuse tagamiseks”
(0 vi–xii).
Pakendi sisu
Veenduge, et pakend sisaldab:
BS-1 tarvikupesa kate
DK-25 pildiotsija kummist kate
BF-1B korpuse kaas
Kaamera D5300
EN-EL14a liitium-ioonaku (koos
klemmikattega)
MH-24 akulaadija (pistikuadapter
on kaasas riikides või piirkondades, kus
see on vajalik; selle kuju oleneb
müügikoha riigist)
AN-DC3 rihm
UC-E17 USB-kaabel
EG-CP16 audio/video-kaabel
DK-5 okulaari kate
ViewNX 2 CD-ROM
Kasutusjuhendist (käesolev brošüür)
Garantiikiri
Objektiivikomplektiga variandi ostmisel veenduge, et pakendis on ka objektiiv. Mälukaarte
müüakse eraldi (0 66). Jaapanis ostetud kaamerate menüüd kuvatakse ainult inglise ja jaapani
keeles; teisi keeli ei toetata. Me vabandame sellest põhjustatud võimalike ebamugavuste eest.
i
Lühijuhend
Järgige alltoodud samme D5300 kasutamise kiireks alustamiseks.
1
Kinnitage kaamera rihm (0 9).
Kinnitage rihm vastavalt joonisele. Korrake seda teise aasaga.
ii
2
Laadige aku (0 9).
3
Sisestage aku ja mälukaart (0 10).
4
Kinnitage objektiiv (0 11).
5
Avage ekraan (0 6, 12).
6
Lülitage kaamera sisse (0 12).
7
8
Valige keel ja seadke kaamera kell (0 13).
9
Vajutage päästik pooleldi alla (0 19).
10
Kadreerige foto (0 18).
Pildistage (0 19).
iii
Sisukord
Pakendi sisu .................................................................................................................................................... i
Lühijuhend.....................................................................................................................................................ii
Teie turvalisuse tagamiseks ....................................................................................................................vi
Teatised ..........................................................................................................................................................ix
Asukohaandmed.......................................................................................................................................xiii
Juhtmevaba side...................................................................................................................................... xiv
Sissejuhatus
1
Kaameraga tutvumine ...............................................................................................................................1
Esimesed sammud
„Sihi-ja-pildista” režiimid (i ja j)
9
17
Fotode pildiotsijas kadreerimine ........................................................................................................ 18
Fotode vaatamine...................................................................................................................................... 20
Soovimatute piltide kustutamine ........................................................................................................ 21
Fotode kadreerimine ekraanil .............................................................................................................. 22
Fotode vaatamine...................................................................................................................................... 25
Soovimatute piltide kustutamine ........................................................................................................ 25
Videote salvestamine .............................................................................................................................. 26
Videote vaatamine .................................................................................................................................... 29
Soovimatute videote kustutamine...................................................................................................... 30
Sätete valik vastavalt objektile või olukorrale (Stseenirežiim)
31
Režiiminupp................................................................................................................................................. 32
k Portrait (Portree) .............................................................................................................................. 32
l Landscape (Maastik) ....................................................................................................................... 32
p Child (Laps) ........................................................................................................................................ 32
m Sports (Sport)..................................................................................................................................... 32
n Close up (Lähivõte) ......................................................................................................................... 32
Muud stseenid ............................................................................................................................................ 33
o Night Portrait (Öine portree) ....................................................................................................... 33
r Night Landscape (Öine maastik) ................................................................................................ 33
s Party/Indoor (Pidu/siseruum)...................................................................................................... 33
t Beach/Snow (Rand/lumi) .............................................................................................................. 33
u Sunset (Päikeseloojang) ................................................................................................................ 33
v Dusk/Dawn (Videvik/koidik) ........................................................................................................ 33
w Pet Portrait (Lemmikloomaportree) ......................................................................................... 33
x Candlelight (Küünlavalgus) ........................................................................................................... 33
y Blossom (Õis) ..................................................................................................................................... 34
z Autumn Colors (Sügisvärvid)....................................................................................................... 34
0 Food (Toit) ........................................................................................................................................... 34
iv
Special Effects (Eriefektid)
35
% Night Vision (Öine nägemine) .....................................................................................................35
g Color Sketch (Värviskits)................................................................................................................35
' Toy Camera Effect (Mängukaamera efekt)..............................................................................35
( Miniature Effect (Pisipildi efekt)..................................................................................................36
3 Selective Color (Selektiivne värv) ...............................................................................................36
1 Silhouette (Siluett)...........................................................................................................................36
2 High Key (hele tonaalsus)..............................................................................................................36
3 Low Key (Tume tonaalsus) ............................................................................................................36
) HDR Painting (HDR maal) ..............................................................................................................36
Reaalaja vaates kasutatavad valikud...................................................................................................37
Režiimid P, S, A ja M
41
Režiim P (Programmeeritud automaatne)........................................................................................42
Režiim S (Automaatne katiku prioriteet) ...........................................................................................42
Režiim A (Avaprioriteediga automaatrežiim)...................................................................................42
Režiim M (Käsitsi)........................................................................................................................................42
Särikompensatsioon .................................................................................................................................44
Asukohaandmed
45
Asukohaandmete integreerimine fotodesse ja videotesse ........................................................45
Wi-Fi
48
Mida Wi-Fi saab teie heaks teha...........................................................................................................48
Juurdepääs kaamerale ............................................................................................................................49
Kaamera menüüd
54
Menüü valikud............................................................................................................................................55
ViewNX 2
59
ViewNX 2 installeerimine .......................................................................................................................59
ViewNX 2 kasutamine..............................................................................................................................61
Piltide arvutisse kopeerimine ................................................................................................................61
Piltide vaatamine........................................................................................................................................62
Tehnilised märkused
63
Ühilduvad objektiivid ..............................................................................................................................63
Muud tarvikud............................................................................................................................................64
Tunnustatud mälukaardid ......................................................................................................................66
Kaamera eest hoolitsemine...................................................................................................................67
Kaamera ja akude eest hoolitsemine: ettevaatusabinõud.........................................................68
Veateated.....................................................................................................................................................71
Tehnilised andmed...................................................................................................................................74
Garantiitingimused - Nikon Euroopa Teeninduse Garantii........................................................88
v
Teie turvalisuse tagamiseks
Vältimaks teie Nikoni toote kahjustusi või teie enda või teiste vigastusi, lugege enne seadme kasutamist
hoolikalt läbi alljärgnevad ohutusabinõud. Hoidke neid ohutusjuhiseid kohas, kus kõik toote kasutajad
saavad neid lugeda.
Käesolevas peatükis toodud juhiste eiramisest põhjustatud võimalike tagajärgede tähistamiseks
kasutatakse järgmist sümbolit:
ikoon tähistab hoiatusi. Et vältida võimalikke vigastusi, lugege kõiki hoiatusi enne antud
A See
Nikoni toote kasutamist.
❚❚ HOIATUSED
A Hoidke päike kaadrist väljas
Hoidke päike kaugel väljaspool kaadrit, kui
pildistate tagant valgustatud objekte.
Päikesevalgust otse kaadrisse teravustades
võite põhjustada tulekahju.
A Ärge vaadake läbi pildiotsija otse päikesesse
Päikest või muid tugevaid valgusallikaid läbi
pildiotsija vaadates võite saada püsivaid
nägemiskahjustusi.
A Pildiotsija dioptri reguleerimise nupu kasutamine
Vaadake ette, et pildiotsija dioptri
reguleerimise nupu kasutamisel pildiotsijasse
vaadates sõrm juhuslikult silma ei satuks.
A Lülitage koheselt välja tõrke tekkimisel
Kui märkate aparaadist või adapterist
(saadaval eraldi) tulevat suitsu või ebatavalist
lõhna, lahutage adapter põletustest hoidudes
viivitamatult vooluvõrgust ning eemaldage
aku aparaadist. Töö jätkamine võib
põhjustada vigastusi. Pärast aku eemaldamist
viige seade ülevaatuseks Nikoni ametlikku
teeninduskeskusesse.
A Ärge kasutage tuleohtlike gaaside juuresolekul
Ärge kasutage elektroonilisi seadmeid
tuleohtlike gaaside juuresolekul, sest selle
tulemusel võib toimuda plahvatus või süttida
tulekahju.
vi
A Hoidke laste eest
Antud ettevaatusabinõu eiramine võib
lõppeda vigastustega. Lisaks pidage silmas, et
väikesed osad võivad põhjustada lämbumist.
Kui laps neelas alla seadmestiku mis tahes osa,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
A Ärge võtke seadet ise lahti
Toote siseosade puudutamine võib
põhjustada vigastusi. Rikke korral tuleb toode
parandada ainult kvalifitseeritud tehniku
poolt. Kui aparaat murdub kukkumise või muu
õnnetuse tagajärjel lahti, eemaldage aku ja/
või adapter ning viige seade Nikoni ametlikku
teeninduskeskusesse ülevaatusele.
A Ärge pange kaamera rihma ümber lapse või imiku kaela
Kaamera rihma panemine ümber lapse või
imiku kaela võib lõppeda lämbumissurmaga.
A Seadmetega töötamisel ja nende kasutamisel vältige
pikaajalist kokkupuudet kaamera, aku või laadijaga
See põhjustab seadme osade kuumenemist.
Seadme pikaajaline nahaga kokkupuutumine
võib põhjustada madalatemperatuurilisi
põletusi.
A Ärge jätke toodet väga kõrge temperatuuri kätte, nagu
näiteks suletud autosse või otsese päikesevalguse
kätte
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kahjustusi või tulekahju.
A Ärge sihtige välklambiga mootorsõiduki juhti
Antud ettevaatusabinõu eiramine võib
lõppeda õnnetusjuhtumiga.
A Järgige välklambi kasutamisel ohutusnõudeid
• Kasutades välklampi naha vahetus
läheduses võivad tekkida põletushaavad.
• Kasutades välklampi silmadele liiga lähedal,
võivad tekkida ajutised nägemishäired.
Välklamp peab jääma objektist vähemalt
ühe meetri kaugusele. Eriti ettevaatlik tuleb
olla väikelapsi pildistades.
A Vältige kokkupuudet vedelkristalliga
Kui ekraan peaks purunema, tuleks vältida
vigastusi katkisest klaasist ning vedelkristalli
sattumist nahale, silma või suhu.
• Ärge põletage akut. Ärge pange teda liigse
kuumuse kätte.
• Ärge pange akut vette ega tehke seda
märjaks.
• Aku transportimisel paigaldage klemmikate.
Ärge transportige või hoidke akut
metallobjektide nagu kaelakettide või
juuksenõelte läheduses.
• Lõpuni tühjenenud akud kalduvad lekkima.
Et vältida seadme vigastusi, eemaldage aku,
kui see on täiesti tühi.
• Kui aku pole kasutuses, kinnitage
klemmikate ning hoidke seda jahedas ning
kuivas.
• Aku võib olla koheselt pärast kasutamist
tuline, seda samuti seadme pikemaajalisel
kasutamisel. Enne aku eemaldamist lülitage
kaamera välja ning laske akul jahtuda.
• Kui märkate aku juures muutusi, nagu
värvimuutus või deformatsioon, lõpetage
koheselt selle kasutamine.
A Ärge kandke statiive koos neile kinnitatud objektiivi või
kaameraga
Te võite kukkuda või tahtmatult juuresviibijaid
lüüa ning vigastusi põhjustada.
A Akusid käsitsedes tuleb järgida vastavaid
ettevaatusabinõusid
Akud võivad vale käsitsemise korral lekkida,
üle kuumeneda, lõhkeda või plahvatada.
Antud toote kasutamisel järgige akude
käsitsemisel järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette
nähtud akusid.
• Ärge tekitage akus lühist või demonteerige
seda.
• Hoidke akut või kaamerat, kuhu see on
sisestatud, tugevate löökide eest.
• Olge kindlad, et seade on välja lülitatud
enne, kui hakkate akut vahetama. Kui
kasutate vahelduvvoolu adapterit, olge
kindlad, et see on pistikupesast väljas.
• Ärge proovige patareid seadmesse tagurpidi
asetada.
vii
A Laadijat käsitsedes tuleb jälgida vastavaid
ettevaatusabinõusid
• Hoidke kuivana. Antud ettevaatusabinõude
eiramine võib lõppeda tulekahju või
elektrilöögiga.
• Ärge tekitage laadija klemmidel lühist.
Antud ettevaatusabinõu eiramine võib
lõppeda ülekuumenemise ja laadija
kahjustumisega.
• Pistiku metallist osadele või nende lähedale
langenud tolm tuleks eemaldada kuiva
riidega pühkides. Kasutamise jätkamine võib
lõppeda tulekahjuga.
• Ärge minge laadija lähedale äikesetormide
ajal. Antud ettevaatusabinõu eiramine võib
lõppeda elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut või laadijat märgade
kätega. Antud ettevaatusabinõude eiramine
võib lõppeda elektrilöögiga.
• Ärge kasutage alalisvoolu- vahelduvvoolu
vahelditega ega kaasaskantavate
konverterite ja adapteritega, mis on
valmistatud üht tüüpi pinge muundamiseks
teist tüüpi pingeks. Antud ettevaatusabinõu
mittejärgimine võib toodet kahjustada,
põhjustada ülekuumenemise või tulekahju.
A Kasutage sobivaid juhtmeid
Kui ühendate juhtmeid sisenditesse või
väljunditesse, kasutage vaid Nikoni
müüdavaid juhtmeid, et pidada kinni seadme
juhistest.
viii
A CD-ROMid
CD-ROMe, kus sisaldub tarkvara või
kasutusjuhendid, ei tohiks kasutada
muusikakeskuses. Antud CD-ROMide
muusikakeskuses mängimine võib põhjustada
kuulmiskahjustusi või seadme rikkeid.
A Järgige lennuki- ja haiglapersonali juhiseid.
Enne lennukisse sisenemist eemaldage Eye-Fi
kaardid ja valige Off (Väljas) suvandis
Location data (Asukohaandmed) > Record
location data (Asukohaandmete
salvestamine) ning lülitage toode välja
õhkutõusmisel ja maandumisel või lennukivõi haiglapersonali nõudmisel. Seadme
kiiratavad raadiolained võivad segada lennuki
navigatsioonisüsteemi või haigla
meditsiiniaparatuuri tööd.
Teatised
• Kaasasoleva kasutusjuhendi mitte ühtegi osa ei
tohi reprodutseerida, edastada, ümber
kirjutada, kopeerida ega tõlkida ühtegi keelde
üheski vormis, ühelgi viisil ilma Nikoni eelneva
kirjaliku loata.
• Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevates
juhendites kirjeldatud riistvara ja tarkvara
väliskuju ja tehnilisi andmeid igal ajal ning ilma
eelneva etteteatamiseta.
• Nikonit ei saa süüdistada kahjus, mis tuleneb
antud toote kasutamisel.
• Kuigi on püütud teha kõik, et info antud
kasutusjuhendites on täpne ning õige, oleks
tänuväärne, kui tooksite oma kohalikule
ametlikule Nikoni esindajale välja ükskõik mis
vigu või väljajätmisi antud dokumendis.
ix
Teated Euroopa klientidele
HOIATUS
PATAREI/AKU ASENDAMISEL EBAÕIGE TÜÜBIGA ESINEB PLAHVATUSOHT. KASUTATUD PATAREID/
AKUD TULEB LIKVIDEERIDA VASTAVALT JUHISTELE.
See sümbol näitab, et elektri- ja
elektroonikaseadmestik tuleb koguda
eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa
riikide kasutajatele:
• Antud toodet tuleb utiliseerida
selleks ettenähtud kogumispunktides. Ärge
visake seda majapidamisjäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säilitada
loodusvarasid ning ära hoida ebaõigest
kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke
negatiivseid tagajärgi inimtervisele ja
keskkonnale.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja
või vastava kohaliku ametiasutusega, kes
vastutab prügimajanduse eest.
x
See patareil/akul olev sümbol osutab,
et patareid/akud tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa
riikide kasutajatele:
• Kõik patareid/akud, olenemata sellest, kas nad
on märgitud selle sümboliga või mitte, tuleb
kogumiseks viia eraldi sobivasse
kogumispunkti. Ärge visake neid
majapidamisjäätmete hulka.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja
või vastava kohaliku ametiasutusega, kes
vastutab prügimajanduse eest.
Kopeerimise ja paljundamise keelu teatis
Pidage silmas, et skanneri, digitaalkaamera või muu seadme abil digitaalselt kopeeritud või
reprodutseeritud materjali omamine võib samuti osutuda seaduse järgi karistatavaks.
• Kirjed, mille kopeerimine või paljundamine on seaduse
järgi keelatud
Ärge kopeerige ega reprodutseerige paberraha,
münte, väärtpabereid, riigi või omavalitsuse
võlakirju, isegi kui koopiad või reproduktsioonid
on varustatud märgisega „Näidis”.
Välisriigis käibel oleva paberraha, müntide või
väärtpaberite kopeerimine või
reprodutseerimine on keelatud.
Keelatud on valitsuse poolt välja antud
kasutamata postmarkide või postkaartide
kopeerimine või reprodutseerimine ilma
riigiasutuse eelneva loata.
Keelatud on valitsuse poolt välja antud markide
ja seaduses ettenähtud sertifitseeritud
dokumentide kopeerimine ja reprodutseerimine.
• Teatud koopiate ning reproduktsioonide hoiatus
Valitsus on välja andnud hoiatuse erafirmade
poolt väljastatud väärtpaberite (aktsiad, arved,
tšekid, kingisertifikaadid jne), kuukaartide või
kupongide kopeerimise või reprodutseerimise
kohta v.a minimaalselt vajalik hulk koopiaid
ettevõtte tööalaseks kasutuseks. Samuti ei tohi
kopeerida või reprodutseerida valitsuse poolt
väljastatud passe, ametiasutuste ja
eraühenduste väljastatud lubasid, ID-kaarte ning
pileteid nagu näiteks pääsmed ja lõunatalongid.
• Järgige autoriõiguse teatiseid
Autoriõigusega kaitstud loovtööde, nagu näiteks
raamatute, muusika, maalide, puulõigete,
trükiste, kaartide, joonistuste, videote ja fotode
kopeerimine ja reprodutseerimine allub riiklikele
ning rahvusvahelistele autoriõiguse seadustele.
Ärge kasutage antud toodet ebaseaduslike
koopiate tegemiseks või autoriõiguste
rikkumiseks.
Andmekandjate kõrvaldamine
Pidage silmas, et piltide kustutamine või mälukaardi või muu andmekandja vormindamine ei kustuta
andmekandjalt esialgseid pildiandmeid lõplikult. Kustutatud faile saab mõnikord ära visatud
andmekandjatelt taastada, kasutades müügil olevat tarkvara, võimaldades nii isiklike pildiandmete
kuritahtlikku kasutamist. Selliste andmete privaatsuse tagamise eest vastutab kasutaja.
Enne andmekandja kõrvaldamist või selle teisele isikule üle andmist valige Off (Väljas) häälestusmenüü
suvandis Location data (Asukohaandmed) > Record location data (Asukohaandmete salvestamine)
(0 46) ning kustutage müügil oleva kustutustarkvara abil kõik andmed või vormindage seade ning täitke
see isiklikku teavet mittesisaldavate piltidega (nt pildid selgest taevast). Asendage kindlasti ka kõik käsitsi
eelseadistuseks valitud pildid. Teekonnalogi andmete kustutamiseks mälukaardilt valige Location data
(Asukohaandmed) > Log list (Logide loend) ja kustutage kõik logid. Wi-Fi sätteid on võimalik lähtestada
vaikeväärtustele, valides häälestusmenüüs Wi-Fi > Network settings (Võrgusätted) > Reset network
settings (Lähtesta võrgusätted). Vigastuste vältimiseks andmekandjate füüsilisel hävitamisel toimige
ettevaatlikult.
AVC Patent Portfolio License
SEE TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE'I ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA MITTEKAUBANDUSLIKUKS
KASUTAMISEKS (i) VIDEO KODEERIMISEKS VASTAVUSES AVC STANDARDIGA ("AVC VIDEO") JA/VÕI (ii) SELLISE AVC VIDEO
DEKODEERIMISEKS, MILLE KODEERIS TARBIJA SEOSES ISIKLIKU JA MITTEKAUBANDUSLIKU TEGEVUSEGA JA/VÕI MIS SAADI AVC
VIDEOTE LEVITAMISE LITSENTSI OMAVALT TEENUSEPAKKUJALT. ÜHTEGI LITSENTSI EI ANTA JA ÜKSKI LEPING EI SISALDA TINGIMUSI
MUUOTSTARBELISEKS KASUTAMISEKS. TÄIENDAVAT TEAVET VÕITE SAADA ETTEVÕTTELT MPEG LA, L.L.C.
VT http://www.mpegla.com
xi
Kasutage ainult Nikoni kaubamärgiga elektroonikatarvikuid
Nikoni kaamerad on konstrueeritud vastavalt kõige kõrgematele standarditele ja sisaldavad keerulist
elektroonikat. Ainult Nikoni elektroonikatarvikud (sh laadijad, akud, vahelduvvooluadaptrid ja
välklambid), mis on Nikoni sertifitseeritud antud Nikoni digikaameraga kasutamiseks, on välja töötatud ja
kontrollitud töötamaks vastavalt selle elektroonika töö- ja ohutusnõuetele.
Mitte-Nikoni elektroonikatarvikute kasutamine võib kaamerat kahjustada ning tühistada
teie Nikoni garantii. Kolmandate tootjate, ilma paremal kujutatud Nikoni
turvahologrammita liitium-ioonakude kasutamine võib segada kaamera normaalset tööd
ning põhjustada akude ülekuumenemist, süttimist, purunemist või lekkimist.
Nikoni lisatarvikute kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust kohaliku Nikoni müügiesindajaga.
D
Kasutage ainult Nikoni kaubamärgi tarvikuid
Ainult Nikoni tootemärgi tarvikud, mille Nikon on sertifitseerinud just teie Nikoni digitaalkaameraga
kasutamiseks, on välja töötatud ja näidanud ennast töökindlatena, lähtuvalt kasutusohutuse nõuetest.
MITTE-NIKONI TARVIKUTE KASUTAMINE VÕIB KAAMERAT KAHJUSTADA JA TÜHISTADA TEIE NIKONI GARANTII.
A
Enne tähtsate piltide tegemist
Enne piltide tegemist olulistel sündmustel (nagu pulmad või enne kaamera kaasa võtmist reisile), tehke
proovipildistamine, et veenduda kaamera töökorras olemises. Nikon ei vastuta kahjustuste või kaotatud
kasumi eest, mis võivad olla põhjustatud seadme tõrgetest.
A
Elukestev õpe
Osana Nikoni „Elukestva õppe” programmi raames pakutavast tooteabist ja -koolitusest on pidevalt
uuendatav informatsioon saadaval järgmistel veebisaitidel:
• Kasutajatele USAs: http://www.nikonusa.com/
• Kasutajatele Euroopas ja Aafrikas: http://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajatele Aasias, Okeaanias ja Lähis-Idas: http://www.nikon-asia.com/
Külastage neid lehekülgi, et pidada sammu uusimate näpunäidete, tooteinformatsiooni, vastustega
korduma kippuvatele küsimustele ning üldise infoga digitaalfotograafia kohta. Lisainfo võib olla
saadaval Nikoni esindajalt teie piirkonnas. Külastage järgmist veebilehte kontaktinformatsiooni
saamiseks: http://imaging.nikon.com/
xii
Asukohaandmed
Teekonnalogid: Asukohaandmed salvestatakse koos piltidega On (Sees) valikul suvandis Location data
(Asukohaandmed) > Record location data (Asukohaandmete salvestamine) (0 45). Lisaks sellele
jätkab kaamera Start (Alusta) valikul punktis Location data (Asukohaandmed) > Create log (Loo logi)
> Log location data (Logi asukohaandmed) häälestusmenüüs asukohaandmete logimist ka
väljalülitatult. Seadme poolt tekitatud raadiolained võivad mõjutada meditsiiniseadmeid ja lennukite
navigatsioonisüsteeme; olukordades, kus satelliitnavigatsiooni seadmete kasutamine on piiratud või
keelatud, nagu näiteks haiglates või lennukites, valige kindlasti Off (Väljas) suvandis Record location
data (Asukohaandmete salvestamine) ja lülitage kaamera välja.
Asukohaandmete jagamine: Pidage silmas, et teekonnalogidesse salvestatud või piltidele lisatud
asukohaandmetest on võimalik tuletada aadresse ja muid isikuandmeid. Olge ettevaatlik piltide ja
teekonnalogide jagamisel või nende Internetti või muudesse kolmandatele isikutele vaadatavatesse
kohtadesse postitamisel. Vt „Andmekandjate kõrvaldamine” (0 xi) asukohaandmete kustutamise kohta
enne kaamera või mälukaartide kõrvaldamist.
Navigatsioon: Seadme teatatud asukoht, kõrgus ja muud asukohaandmed on vaid ligikaudsed ning ei ole
ette nähtud vaatluseks ega navigatsiooniks. Toote välitingimustes, nagu näiteks mägironimisel või
matkamisel, kasutamisel võtke kindlasti kaasa asjakohased kaardid või muud navigatsiooniseadmed.
Kasutuspiirangud: Asukohaandmete funktsioon võib mitte töötada oodatud viisil mõningates riikides või
piirkondades, sh (2013. a novembri seisuga) Hiinas ja Hiina piiri läheduses. Mõnedes riikides, sh Hiinas, on
satelliitnavigatsiooni ja teiste asukohaandmete seadmete volitamata kasutamine keelatud; enne reisi
alustamist uurige seda oma reisikorraldajalt või külastatavate riikide saatkonnast või turismiametist. Keelu
kehtimisel valige Off (Väljas) suvandis Record location data (Asukohaandmete salvestamine).
xiii
Juhtmevaba side
See toode, mis sisaldab Ameerika Ühendriikides välja töötatud krüpteerimistarkvara, allub Ameerika
Ühendriikide Ekspordiagentuuri eeskirjadele ning eksportimine või reeksportimine on keelatud mistahes
riiki, mille suhtes on Ameerika Ühendriigid kehtestanud kaubavahetuse embargo. Embargo on hetkel
kehtestatud järgmiste riikide suhtes: Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria.
xiv
Teatised Euroopa klientidele
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp D5300 raadioseade vastab direktiivi
2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf.
Turvalisus
Kuigi antud toote üheks eeliseks on võimalus vabalt ühenduda juhtmevabaks andmevahetuseks kogu
selle sideulatuses, on aktiveerimata andmeturbe korral võimalikud alljärgnevad juhtumid.
• Andmevargus: pahatahtlikud kolmandad isikud võivad sekkuda juhtmevabasse andmevahetusse ning
varastada kasutajatunnuseid, paroole ja muid isikuandmeid.
• Volitamata juurdepääs: volitamata isikud võivad saada juurdepääsu võrku ning muuta andmeid või
sooritada teisi pahatahtlikke toiminguid. Pidage silmas, et juhtmevabade võrkude ehitus võimaldab
spetsialiseeritud rünnakuga saavutada volitamata juurdepääsu ka aktiveeritud andmeturbe korral.
xv
xvi
Sissejuhatus
Kaameraga tutvumine
Võtke mõni minut aega ja tutvuge kaamera nuppude ja kuvadega. Ehk on abiks, kui märgite
selle jaotise järjehoidjaga ja vaatate seda aeg-ajalt ülejäänud juhendit lugedes.
Kaamera korpus
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Režiiminupp ..................................... 3
2 Reaalaja vaate lüliti
Reaalaja vaade ..........................22
Video............................................26
3 R (teabe) nupp................................. 7
4 Kaamera rihma avad ...................... 9
5 E/N nupp
Särikompensatsioon .................44
Ava reguleerimine....................42
Välgu kompenseerimine
6 Päästik ..............................................19
7 Toitelüliti ........................................... 2
8 Video salvestusnupp ....................26
9 Kaugjuhtimispuldi ML-L3
infrapuna vastuvõtja (ees).......65
10 Automaatse teravustamise abi
valgusti
Taimeri tuli
Punasilmsuse vähendamise tuli
25
14
15
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Korpuse kaas
CPU-kontaktid
Sisseehitatud välk......................... 21
Kõlar....................................................2
Fookustasandi märgis (E)
M/Y nupp...............................34, 41
Välgurežiim
Välgu kompenseerimine
Ühenduse kate
Fn nupp
Fn nupu kasutamine................ 55
Kinnitusmärk ................................. 11
Objektiivi vabastusnupp............. 16
s/E/# nupp....................................4
Pidev pildistamine......................4
Taimer............................................4
Kaugjuhtimispult ........................4
Peegel
26
27
28
29
30
21
23 Objektiivi kinnitus......................... 11
24 Tarvikupesa kate
25 Tarvikupesa (valikuliste
välguseadmete jaoks)
26 Stereomikrofon ............................. 28
27 Välismikrofoni pistmik
28 USB ja A/V ühendus
Arvutiga ühendamine............. 61
29 Tarvikute sisend ............................ 65
30 HDMI minipistiku pistmik
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Pildiotsija okulaar ..................... 5, 14
2 Pildiotsija kummist kate
3 G nupp
Menüüd...................................... 54
4 Kaugjuhtimispuldi ML-L3
infrapuna vastuvõtja (taga).... 65
5 Ekraan
Sätete vaatamine ........................7
Reaalaja vaade.......................... 22
Täiskaadris taasesitus.............. 20
6 Statiivi pesa
7 Dioptri reguleerimise nupp ....... 14
8 P nupp
Sätete muutmine teabeekraanil
.....................................................8
9 A/L nupp................................... 55
Fotode kaitsmine kustutamise
eest
10 Käsuvaliku nupp
11 K nupp
Taasesitus................................... 20
12 Mälukaardi pilu kate.............. 10, 15
13 J (OK) nupp.................................. 57
14 Mitmikvalija.................................... 57
15 O nupp
Piltide kustutamine taasesituse
ajal............................................ 21
16 Mälukaardi juurdepääsu tuli ...... 19
22
17 Toitepistmiku kate valikulise
toitepistmiku jaoks
18 Akupesa katte lukk................. 10, 15
19 Akupesa kate .......................... 10, 15
20 W/Q nupp
Pisipildid .....................................20
Taasesituse vähendamine
Abi ................................................54
21 X nupp.............................................20
Taasesituse suurendamine
22 Aku lukk .................................... 10, 15
D
Kõlar
Ärge paigutage kõlarit magnetkandjate lähedusse. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kahjustada
magnetkandjatele salvestatud andmeid.
A
Toitelüliti
Kaamera sisselülitamiseks pöörake toitelülitit
vastavalt joonisele.
2
Kaamera väljalülitamiseks pöörake toitelülitit
vastavalt joonisele.
Režiiminupp
Kaamera võimaldab valida järgmiste võtterežiimide vahel:
Režiimid P, S, A ja M
Kasutage neid režiime kaamera häälestuse
täielikuks juhtimiseks.
• P—Programmeeritud automaatne (0 42)
• S—Automaatne katiku prioriteet (0 42)
• A—Avaprioriteediga automaatrežiim (0 42)
• M—Käsitsi (0 42)
Eriefektide režiimid
Pildistamine ajal eriefektide kasutamine.
• % Night vision (Öine nägemine) (0 35)
• g Color sketch (Värviskits) (0 35, 37)
• ' Toy camera effect (Mängukaamera efekt) (0 35, 38)
• ( Miniature effect (Pisipildi efekt) (0 36, 38)
• 3 Selective color (Selektiivne värv) (0 36, 39)
• 1 Silhouette (Siluett) (0 36)
• 2 High key (Hele tonaalsus) (0 36)
• 3 Low key (Tume tonaalsus) (0 36)
• ) HDR painting (HDR maal) (0 36)
Automaatrežiimid
Kasutage neid režiime lihtsaks sihi-ja-pildista
stiilis pildistamiseks.
• i Auto (Automaatne) (0 17)
• j Auto (flash off) (Automaatne (ilma välguta))
(0 17)
Stseenirežiimid
Kaamera optimeerib sätted automaatselt vastavalt režiiminupuga valitud stseenile. Ühildage oma
valik pildistatava stseeniga.
• k Portrait (Portree) (0 32)
• m Sports (Sport) (0 32)
• l Landscape (Maastik) (0 32)
• n Close up (Lähivõte) (0 32)
• p Child (Laps) (0 32)
• h Muud stseenid (0 33)
3
Nupp s (E/#)
Katiku vabastamise viisi (vabastusrežiimi) valimiseks
vajutage s (E/#) nuppu, tõstke esile soovitud suvand
ja vajutage J.
s (E/#) nupp
Režiim
8
!
9
J
E
"
#
4
Kirjeldus
Single frame (Üksikkaader): Kaamera teeb ühe foto iga kord, kui vajutatakse päästikule.
Continuous L (Pidev aeglane): Kaamera teeb päästikule vajutamise ajal fotosid aeglasel kiirusel.
Continuous H (Pidev kiire): Kaamera teeb päästikule vajutamise ajal fotosid suurel kiirusel.
Quiet shutter release (Vaikne katiku vabastus): Sama mis üksikaader, aga lisaks vähendatakse kaamera
müra.
Self-timer (Taimer): taimeriga pildistamine. Taimer käivitub päästiku pooleldi alla vajutamisel ja
katik vabastatakse umbes 10 sekundi pärast.
Delayed remote (ML-L3) (Viivitusega kaugjuhtimine): katik vabastatakse 2 s pärast valikulise ML-L3
kaugjuhtimispuldi päästikule vajutamist.
Quick-response remote (ML-L3) (Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim): katik vabastatakse päästikule
vajutamisel valikulisel ML-L3 kaugjuhtimispuldil.
Pildiotsija
1
2
3
78
4
5
6
1 Kadreerimisruudustik (kuvatakse
On (Sees) valikul kohandatud
sättes d2) ....................................55
2 Fookuspunktid...............................19
3 Automaatse teravustamise ala
raamid ................................... 14, 18
4 Tühjeneva aku hoiatus.................15
5 Ühevärvilisuse näidik (kuvatakse
režiimis % või Picture Controli
Monochrome
(Ühevärviline) või valikul
Monochrome
(Ühevärviline) põhineva
Picture Controli valikul)............35
6 „Mälukaart puudub” näidik ........10
7 Teravustamise näidik ...................19
8 Automaatse särituse (AE) luku
näidik
9 Säriaeg .............................................43
9
10
16
Ava (f-arv) ....................................... 43
Eriefektide režiimi näidik ............ 35
Kahvelduse näidik
Järelejäänud särituste arv .......... 13
Järelejäänud võtete arv enne
mälupuhvri täitumist............... 19
Valge tasakaalu salvestamise
näidik
Särikompensatsiooni väärtus .... 44
Välgu kompenseerimisväärtus
ISO-tundlikkus..................................8
Hõiverežiimi näidik
14 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle
1000 särituse jaoks).................. 13
10
11
12
13
11 12
17
18
19
20
13 14 15
21
15 Välklambi valmisoleku näidik .... 21
16 Paindliku programmi näidik
17 Säritusnäidik................................... 43
Särikompensatsiooni kuva ......... 44
Elektrooniline kaugusemõõtja
18 Välgu kompenseerimise näidik
19 Särikompensatsiooni näidik....... 44
20 Automaatse ISO tundlikkuse
näidik
21 Hoiatusnäidik................................. 71
Märkus: illustratiivsel eemärgil on kõik näidikud kujutatud helendavatena.
D
Pildiotsija
Pildiotsija kuva reaktsiooniaeg ja eredus võivad temperatuurist olenevalt muutuda.
5
Ekraan
Ekraani nurka on võimalik muuta ja seda pöörata, nii nagu allpool näidatud.
180°
90°
180°
Tavakasutus
Pöörake ekraan vastu kaamerat esiküljega väljapoole.
See asend on soovitatav tavapildistamiseks.
Madala nurga all võtted
Reaalaja vaate võtete kadreerimiseks kaameraga
maapinna lähedal.
Kõrge nurga all võtted
Reaalaja vaate võtete kadreerimine pea kohal hoitava
kaameraga.
Autoportreed
Kasutage autoportreede jaoks reaalaja vaates. Ekraan
näitab valmispildi peegelkujutist.
D
Ekraani kasutamine
Pöörake ekraani õrnalt joonisel kujutatud piirides. Ärge kasutage jõudu. Nende ettevaatusabinõude
eiramine võib kahjustada ühendust ekraani ja kaamera korpuse vahel. Ekraani kaitseks, kui kaamerat ei
kasutata, keerake see esiküljega all kaamera korpuse vastu.
6
Teabeekraan
Sätete vaatamine: teabekuva vaatamiseks vajutage R nuppu.
R nupp
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
20
21
22
24
1 Võtterežiim
i automaatne/
j automaatne (ilma välguta)
...................................................17
Stseenirežiimid..........................31
Eriefektide režiim......................35
Režiimid P, S, A ja M...................41
2 Ava (f-arv)........................................43
Ava kuva ..........................................43
3 Säriaeg .............................................43
Säriaja kuva.....................................43
4 Kahvelduse näidik........................... 8
5 Automaatse särituse (AE) luku
näidik
6 Automaatala automaatse
teravustamise näidik
Ruumilise kalkeerimise näidik
Fookuspunkt ..................................19
7 Vabastusrežiim ................................ 4
8 Eye-Fi ühenduse näidik
23
Wi-Fi ühenduse näidik................. 53
Teekonnalogi näidik
Satelliidisignaali näidik ............... 46
Särituse viivituse režiim .............. 55
Mitmiksärituse näidik .................. 55
Kuupäeva printimise näidik ....... 55
Stabiliseerimise näidik ................ 16
Välklambi juhtimise näidik
Välgu kompenseerimise näidik
valikuliste välklampide jaoks
17 „Piiksu” näidik................................ 55
18 Aku näidik....................................... 15
19 ISO-tundlikkus..................................8
ISO-tundlikkuse näidik
Automaatse ISO tundlikkuse
näidik
9
10
11
12
13
14
15
16
20 ADL-kahvelduse kogus
21 Järelejäänud särituste arv........... 13
Valge tasakaalu salvestamise
näidik
Hõiverežiimi näidik
22 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle
1000 särituse jaoks) .................. 13
23 Säritusnäidik................................... 43
Särikompensatsiooni näidik....... 44
Kahveldusprogressi näidik
24 Abi ikoon......................................... 71
Märkus: kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud helendavatena.
A
Ekraani väljalülitamine
Ekraanilt võtteteabe kõrvaldamiseks vajutage R nuppu või vajutage päästik pooleldi alla. Ekraan
lülitub automaatselt välja tegevuse puudumisel umbes 8 sekundi jooksul (kohandatud sätet c2, Auto
off timers (Automaatse väljalülituse taimerid), saab kasutada, et valida, kui kauaks jääb ekraan sisse).
7
Sätete muutmine: sätete muutmiseks kuva allservas vajutage P nuppu,
tõstke vastavad kirjed mitmikvalijaga esile ning vajutage J
esiletõstetud kirje valikute vaatamiseks.
1
2
3
4
5
6
7
P nupp
14
1 Pildikvaliteet
2 Pildi suurus
3 Auto bracketing
(Automaatkahveldus)
4 HDR (High Dynamic Range (Lai
dünaamiline vahemik))
5 Aktiivne D-Lighting
6 Valge tasakaal
7 ISO-tundlikkus
8 Särikompensatsioon
Välgu kompenseerimine
Välgurežiim
Mõõtmine
Automaatse teravustamise ala
režiim
13 Teravustamisrežiim
14 Picture Control
9
10
11
12
8
13
12
11
10
9
8
Valige failiformaat ja tihendamissuhe.
Valige suurus uute fotode jaoks.
Valige kahveldussamm (särituse ja valge tasakaalu kahveldus) või lülitage ADL
kahveldus sisse või välja.
Kaamera ühendab kaks erineval säritusel tehtud fotot esiletõstetud ja varjus
olevate detailide parendamiseks.
Detailsustaseme parendamine esiletõstetud ja varju jäävates kohtades
kõrgkontrastsetes tingimustes.
Sätete reguleerimine erinevate valgustustüüpide korral.
Kaamera valgustundlikkuse määramine.
Särituse reguleerimine kaamera mõõdetud väärtuse suhtes piltide eredamaks või
tumedamaks muutmiseks.
Välgu taseme reguleerimine.
Välgurežiimi valimine.
Valige, kuidas kaamera mõõdab särituse.
Valige teravustamisala valimise viis.
Valige, kuidas kaamera teravustab.
Valige, kuidas kaamera pilte töötleb.
Esimesed sammud
Lülitage kaamera enne akude või mälukaartide sisestamist või eemaldamist alati välja.
1
Kinnitage rihm.
Kinnitage rihm, nii nagu näidatud. Korrake seda teise aasaga.
2
Laadige aku.
Kaasasoleva pistikuadapteri korral tõstke seinapistik ja ühendage pistikuadapter, nii
nagu all vasakul kujutatud, jälgides, et pistik oleks lõpuni sisestatud. Sisestage aku ja
ühendage laadija. Täielikult tühjenenud aku täis laadimine võtab aega umbes ühe tunni
ja 50 minutit.
Aku laeb
Laadimine lõppenud
D
Laadimise ajal
Ärge liigutage laadimise ajal laadijat ega puudutage akut. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib väga
harvadel juhtudel põhjustada seda, et laadija näitab aku täitumist, kuigi aku on alles pooleldi laetud.
Eemaldage ja paigaldage aku taas, et laadimist uuesti alustada.
9
3
Sisestage aku ja mälukaart.
Paigaldage aku vastavalt joonisele, surudes aku abil oranži aku luku ühele küljele.
Lõpuni sisestamisel lukustab lukk aku kohale.
Aku lukk
16GB
Libistage mälukaart sisse, kuni see kohale klõpsatab.
Kirjutuskaitse lüliti
Juhusliku andmekao vältimiseks on SD-mälukaardid varustatud
kirjutuskaitse lülitiga. Kui see lüliti on asendis „lock” (lukus), ei saa
mälukaarti vormindada ning fotosid ei saa kustutada ega salvestada
(püüdes katikut vabastada, kõlab piiks). Mälukaardi
lahtilukustamiseks nihutage see lüliti kirjutusasendisse „write”.
D
B
16G
A
Kirjutuskaitse lüliti
Mälukaardid
• Mälukaardid võivad pärast kasutamist osutuda kuumaks. Toimige mälukaartide kaamerast
eemaldamisel ettevaatlikult.
• Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist lülitage toide välja. Ärge eemaldage mälukaarte
kaamerast, lülitage kaamerat välja ega eemaldage või lahutage toiteallikat vormindamise või
andmete salvestamise, kustutamise või arvutisse kopeerimise ajal. Nende ettevaatusabinõude
eiramine võib põhjustada andmekadu või kaamera või kaardi kahjustusi.
• Ärge puudutage kaardi kontakte sõrmede ega metallesemetega.
• Vältige mahakukkumist, paindumist ja tugevaid lööke.
• Ärge rakendage kaardi ümbrisele jõudu. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kaarti kahjustada.
• Hoida vee, kuumuse, kõrge niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.
• Ärge vormindage mälukaarte arvutis.
10
4
Kinnitage objektiiv.
Jälgige objektiivi või korpuse kaane eemaldamisel, et tolm kaamerasse ei satuks.
Eemaldage kaamera
korpuse kaas
Eemaldage objektiivi
tagakork
Kinnitusmärk (kaamera)
Joondage paigaldusmärgid
Kinnitusmärk (objektiiv)
Pöörake objektiivi, nii nagu on näidatud, kuni see kohale klõpsatab.
Enne pildistamist eemaldage kindlasti objektiivi kaas.
11
5
Avage ekraan.
Avage ekraan, nii nagu näidatud. Ärge kasutage jõudu.
6
Lülitage kaamera sisse.
Kuvatakse keele valiku dialoog.
A
Sissetõmmatava objektiivitoru nuppudega objektiivid
Enne kaamera kasutamist vabastage ja tõmmake
suumirõngas välja. Hoides sissetõmmatava
objektiivitoru nuppu alla vajutatult (q), pöörake
suumirõngast vastavalt joonisele (w).
Sissetõmmatava
objektiivitoru nupp
Sissetõmmatud objektiivi korral ei ole pildistamine
võimalik; veateate kuvamisel sissetõmmatud
objektiiviga kaamera sisse lülitamisel pöörake
suumirõngast kuni teate ekraanilt kadumiseni.
12
7
Valige keel ning seadke kaamera kell.
Kasutage mitmikvalijat ja J nuppu keele
valikuks ja kaamera kella seadmiseks.
Kursori ülesviimine
J nupp: esiletõstetud
kirje valimine
Valida esiletõstetud
kirje või kuvage
alammenüü
Kursori allaviimine
q
w
Valige keel
r
Valige ajavöönd
Valige kuupäeva
formaat
t
Valige suveaja suvand
8
e
Seadistage aeg ja
kuupäev (arvestage, et
kaamera kasutab
24-tunnist kella)
Kontrollige aku taset ja järelejäänud särituste arvu.
Vajutage R nuppu ning kontrollige aku taset ja järelejäänud
särituste arvu. Järelejäänud särituste arvu jaoks näidatakse
väärtused üle 1000 tuhandetes, tähistatult tähega „k”.
R nupp
Aku tase (0 15)
Järelejäänud särituste arv
13
9
Teravustage pildiotsija.
Pärast objektiivi kaane eemaldamist pöörake dioptri
reguleerimise nuppu, kuni automaatse teravustamise
ala raamid on teravas fookuses. Kui kasutate seda
nuppu ning silm on asetatud pildiotsijale, tuleb ette
vaadata, et kogemata sõrme või küünega mitte silma
torgata.
Automaatse
teravustamise ala
raamid
Pildiotsija ei ole teravustatud
Pildiotsija on teravustatud
D
Aku laadimine
Lugege ja järgige hoiatusi ja ettevaatusteateid lk vi–viii ja 68–70 käesolevas juhendis. Laadige akut
ümbritseval temperatuuril 5 °C–35 °C. Ärge kasutage akut ümbritseval temperatuuril alla 0 °C või üle
40 °C; selle ettevaatusabinõu eiramine võib akut kahjustada või halvendada selle tööomadusi. Maht
võib väheneda ja laadimisaeg suureneda aku temperatuuril 0 °C kuni 15 °C ja 45 °C kuni 60 °C.
Temperatuuril alla 0 °C või üle 60 °C aku ei lae. Kui tuli CHARGE laadimise ajal kiiresti (umbes kaheksa
korda sekundis) vilgub, veenduge, et temperatuurivahemik vastab nõuetele ning ühendage seejärel
laadija lahti ning eemaldage ja paigaldage aku uuesti. Kui probleem püsib, lõpetage kohe kasutamine
ning viige aku ja laadija tagasi oma jaemüüjale või Nikoni ametlikule esindajale.
Kasutage laadijat ainult ühilduvate akude laadimiseks. Kui seda ei kasutata, lahutage laadija
toitevõrgust.
14
A
Aku tase
Aku taset näidatakse teabeekraanil (kui aku on tühjenemas, kuvatakse
vastav hoiatus ka pildiotsijasse). Kui teabeekraan ei ilmu R nupu
vajutamisel, on aku tühjenenud ja vajab laadimist.
Teabeekraan
L
K
Pildiotsija
—
—
H
d
Kirjeldus
Aku on täielikult laetud.
Aku on osaliselt tühi.
Tühjenev aku. Pange valmis täielikult laetud varuaku või
valmistuge aku laadimiseks.
H
d
(vilgub)
(vilgub)
Aku on tühi. Laadige aku.
A
Aku eemaldamine
Aku eemaldamiseks lülitage kaamera välja ja avage akupesa kate. Vajutage
aku lukku aku vabastamiseks noolega näidatud suunas ja eemaldage
seejärel käega aku.
A
Mälukaartide vormindamine
Mälukaardi esimesel kasutamisel kaameras või pärast vormindamist mõnes
muus seadmes valige häälestusmenüüs Format memory card
(Mälukaardi vormindamine) ning järgige kaardi vormindamiseks
ekraanijuhiseid (0 55). Pidage silmas, et see kustutab lõplikult kõik kaardil
olevad andmed. Enne alustamist kopeerige kindlasti arvutisse kõik fotod ja
muud andmed, mida soovite säilitada.
Mälukaartide eemaldamine
Kui mälukaardi juurdepääsu tuli on kustunud, lülitage kaamera välja,
avage mälukaardi pilu kate ning vajutage kaardile selle väljutamiseks (q).
Kaardi saab seejärel eemaldada käega (w).
16GB
A
15
A
A-M, M/A-M ja A/M-M lüliti
Automaatse teravustamise kasutamisel A-M režiimi lülitiga objektiiviga
nihutage lüliti asendisse A (M/A-M või A/M-M lülitiga objektiivi korral valige M/A
või A/M). Teiste selle kaameraga kasutatavate objektiivide kohta vt lk 63.
A
Stabiliseerimine (VR)
Stabiliseerimise lubamiseks valige On (Sees) võttemenüü suvandis Optical
VR (Optiline stabiliseerimine) seda suvandit toetava objektiivi korral või,
stabiliseerimise lülitiga objektiivi korral, nihutage objektiivi stabiliseerimise
lüliti asendisse ON (SEES). Stabiliseerimise aktiveerimisel ilmub teabeekraanile
stabiliseerimise näidik.
A
Objektiivi eemaldamine
Jälgige, et objektiivide eemaldamise või vahetamise ajal oleks kaamera välja
lülitatud. Objektiivi eemaldamiseks vajutage ja hoidke objektiivi
vabastusnuppu (q), pöörates objektiivi päripäeva (w). Pärast objektiivi
eemaldamist paigaldage tagasi objektiivi kaaned ja kaamera korpuse kaas.
A
Sissetõmmatava objektiivitoru nuppudega sissetõmbuvad objektiivid
Objektiivi sisse tõmbamiseks, kui kaamerat ei kasutata, hoidke
sissetõmmatava objektiivitoru nuppu (q) ja pöörake suumirõngas asendisse
„L” (lukus), nii nagu joonisel kujutatud (w). Tõmmake objektiiv enne selle
kaamerast eemaldamist sisse ning hoiduge sissetõmmatava objektiivitoru
nupule vajutamast objektiivi kinnitamise või eemaldamise ajal.
A
Kaamera kell
Kaamera kell ei ole nii täpne kui enamik käe- ja kodukelli. Kontrollige kella regulaarselt täpsemate
ajanäitajate järgi ning seadke see vajaduse korral õigeks.
A
Kella aku
Kaamera kell on varustatud eraldi laetava toiteallikaga, mida laetakse vastavalt vajadusele paigaldatud
põhiaku korral. Kolmepäevasest laadimisest piisab kella tööks umbes kuu aja jooksul. Kui kaamera
sisselülitamisel kuvatakse hoiatusteade, et kell on seadmata, on kella aku tühjenenud ja kell lähtestatud.
Seadke kell õigele ajale ja kuupäevale.
16
„Sihi-ja-pildista” režiimid
(i ja j)
Selles jaotises kirjeldatakse fotode ja videote tegemist režiimides i ja
j, automaatsetes „sihi ja pildista” režiimides, kus kaamera määrab
enamiku sätteid vastavalt võtteoludele.
Enne alustamist lülitage kaamera sisse ja keerake
režiiminupp asendisse i või j (ainus erinevus nende kahe
vahel on, et režiimis j välklamp ei tööta).
Režiiminupp
Pildiotsijaga pildistamine
Pildistamine
0 18
Fotode vaatamine
0 20
Fotode kustutamine
0 21
Pildistamine
0 22
Fotode vaatamine
0 25
Fotode kustutamine
0 25
Videote tegemine
0 26
Videote vaatamine
0 29
Videote kustutamine
0 30
Reaalaja vaade
17
Fotode pildiotsijas kadreerimine
1
Seadke kaamera valmis.
Fotode kadreerimisel pildiotsijas hoidke
käepidet paremas käes ja liigutage
kaamerat või objektiivi vasaku käega.
Portreeformaadis (püstpaigutuses) fotode kadreerimisel hoidke
kaamerat paremal kujutatud viisil.
2
Kadreerige foto.
Kadreerige foto pildiotsijas põhiobjektiga automaatse
teravustamise ala raamides.
Automaatse teravustamise ala
raamid
A
Suumobjektiivi kasutamine
Enne teravustamist pöörake fookuskauguse reguleerimiseks ja foto
kadreerimiseks suumirõngast. Kasutage suumirõngast objekti
lähemale suumimiseks, et see täidaks suurema osa kaadrist, või selle
kaugemale suumimiseks, et suurendada lõppfotol nähtavat ala
(lähemale suumimiseks valige fookuskauguse skaalal pikem
fookuskaugus, kaugemale suumimiseks lühem fookuskaugus).
Lähemale suumimine
Suumirõngas
Kaugemale suumimine
Sissetõmmatava objektiivitoru nupuga (0 12) objektiivi korral
vajutage ja hoidke nuppu all ning pöörake suumirõngast kuni
objektiivi vabanemise ja vasakul näidatud teate kadumiseni ning
reguleerige suumi seejärel suumirõnga abil.
18
3
Vajutage päästik pooleldi alla.
Vajutage päästik teravustamiseks pooleldi alla
(nõrgalt valgustatud objekti korral võib välklamp
kerkida ja töötada automaatse teravustamise abi
valgusti). Teravustamise lõpetamisel kõlab piiks
(liikuva objekti korral võib piiks puududa) ja
pildiotsijasse ilmub teravustamisnäidik (I).
Fookuspunkt
Teravustamisnäidik
Kirjeldus
I
Objekt on teravustatud.
Kaamera ei suuda teravustada
I (vilgub)
automaatset teravustamist kasutades. Vt
lk 72.
Teravustamisnäidik
4
Puhvri maht
Pildistage.
Foto tegemiseks vajutage päästik sujuvalt lõpuni alla.
Mälukaardi juurdepääsu tuli süttib ning foto
kuvatakse mõneks sekundiks ekraanile. Ärge väljutage
mälukaarti ega eemaldage või lahutage toiteallikat
enne, kui see tuli on kustunud ja salvestamine lõppenud.
Mälukaardi
juurdepääsu tuli
A
Päästik
Kaamera päästik on kaheastmeline. Päästiku pooleldi alla vajutamisel kaamera teravustab.
Pildistamiseks vajutage päästik lõpuni alla.
Teravustage: vajutage
Pildistamine: vajutage
pooleldi alla
lõpuni alla
Päästiku pooleldi alla vajutamine lõpetab ka taasesituse ning seab kaamera valmis koheseks
kasutamiseks.
19
Fotode vaatamine
K vajutamisel kuvatakse pilt ekraanile.
K nupp
Teiste piltide vaatamiseks vajutage 4 või 2.
❚❚ Pisipildi taasesitus
Et kuvada pilte nelja, 12 või 80 pildiga „kuvalehtedel”
(pisipildi taasesitus), vajutage nuppu W (Q). Kasutage
piltide esile tõstmiseks mitmikvalijat või käsuvaliku
nuppu ja vajutage J esiletõstetud pildi täiskaadris
kuvamiseks. Kuvatavate piltide arvu vähendamiseks
vajutage X.
W (Q) nupp
❚❚ Kalendri taasesitus
Valitud kuupäeval tehtud piltide vaatamiseks (kalendri
taasesitus) vajutage nuppu W (Q), kui kuvatud on
80 pilti. Vajutage W (Q) nuppu kuupäevade ja
pisipiltide loendi vahel ümber lülitamiseks valitud
kuupäeva jaoks. Kasutage mitmikvalijat kuupäevade
esiletõstuks kuupäevade loendis või piltide esiletõstuks
pisipiltide loendis. Kuupäevade loendis kursori korral
vajutage X naasmiseks 80-kaadrilisse taasesitusse.
20
Pisipiltide loend
Kuupäevade loend
Soovimatute piltide kustutamine
Kuvage foto, mida soovite kustutada.
K nupp
Vajutage O, kuvatakse kinnitusdialoog.
O nupp
Pildi kustutamiseks vajutage O nuppu uuesti.
A
Ooterežiimi taimer
Aku säästmiseks lülituvad pildiotsija ja teabeekraan tegevuse puudumisel umbes kaheksa sekundi
jooksul välja. Kuva taasaktiveerimiseks vajutage päästik pooleldi alla. Ajavahemikku kuni ooterežiimi
taimeri automaatse aegumiseni saab valida kohandatud sättes c2 (Auto off timers (Automaatse
väljalülituse taimerid); 0 55).
Säritusmõõturid sees
Säritusmõõturid väljas
Säritusmõõturid sees
A
Sisseehitatud välk
Lisavalgustuse vajadusel nõuetekohaseks särituseks režiimis i kerkib
sisseehitatud välk automaatselt päästiku pooleldi alla vajutamisel (0 19).
Kerkinud välklambi korral on pildistamine võimalik ainult siis, kui on
kuvatud välklambi valmisoleku näidik (M). Kui välklambi valmisoleku
näidik puudub, toimub välklambi laadimine; eemaldage sõrm lühidalt
päästikult ja proovige uuesti.
Välgu mittekasutamisel seadke see tagasi suletud asendisse, vajutades
seda õrnalt allapoole, kuni lukusti kohale klõpsatab.
21
Fotode kadreerimine ekraanil
1
Pöörake reaalaja vaate lülitit.
Vaade läbi objektiivi kuvatakse kaamera ekraanile
(reaalaja vaade).
Reaalaja vaate lüliti
2
Seadke kaamera valmis.
Hoidke käepidet paremas käes ja toetage
kaamera korpust või objektiivi vasaku
käega.
Portreeformaadis (püstpaigutuses) fotode kadreerimisel hoidke
kaamerat paremal kujutatud viisil.
3
Teravustage.
Vajutage päästik pooleldi alla. Kaamera teravustamise
ajal vilgub fookuspunkt roheliselt. Kui kaamera suudab
teravustada, kuvatakse roheline fookuspunkt; kui
kaamera ei ole võimeline teravustama, vilgub
fookuspunkt punasena.
22
Fookuspunkt
4
Tehke pilt.
Vajutage päästik lõpuni alla. Salvestamise ajal lülitub
ekraan välja ja süttib mälukaardi juurdepääsu tuli. Ärge
väljutage mälukaarti ega eemaldage või lahutage
toiteallikat enne, kui see tuli on kustunud ja salvestamine
lõppenud. Salvestamise lõpetamisel kuvatakse foto
mõneks sekundiks ekraanile. Reaalaja vaatest
väljumiseks pöörake reaalaja vaate lülitit.
Mälukaardi juurdepääsu tuli
A
Automaatne stseenivalik (Stseeni automaatne valija)
Kui režiimis i või j on valitud reaalaja vaade, analüüsib kaamera
automaatselt objekti ja valib sobiva võtterežiimi, kui automaatne
teravustamine on lubatud. Valitud režiim kuvatakse ekraanile.
Portrait
c (Portree)
Landscape
d (Maastik)
Close up
e (Lähivõte)
Night portrait
f (Öine portree)
Inimportree objektid
Maastikud ja linnapanoraamid
Kaamerale lähedal olevad objektid
Tumedal taustal kadreeritud portree-objektid
Auto
Z (Automaatne)
b
Auto (flash off)
(Automaatne
(ilma välguta))
Režiimile i või j sobilikud objektid või mis ei sobitu ülalpool loetletud
kategooriatesse
23
D
Pildistamine reaalaja vaate režiimis
Kuigi need ei ilmu lõpp-pildile, võib horisontaalse panoraamvõtte või kiiresti läbi kaadri liikuva objekti
korral ekraanil esineda moonutusi. Eredad valgusallikad võivad panoraamvõtte korral jätta ekraanile
järelkujutisi. Samuti võivad ilmuda eredad täpid. Luminofoor-, elavhõbe-kvarts- või naatriumlampide
kasutamisel ekraanil nähtavat värelust ja triipe saab vähendada valiku Flicker reduction (Väreluse
vähendamine) (0 55) abil, kuid need võivad mõningatel säriaegadel siiski jääda lõppfotol nähtavaks.
Pildistamisel reaalaja vaate režiimis vältige kaamera sihtimist päikese või muu tugeva valgusallika
suunas. Antud ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada kaamera elektroonika kahjustusi.
Reaalaja vaade lõpeb automaatselt ekraani sulgemisel (ekraani sulgemine ei lõpeta reaalaja vaadet
televiisorites või teistel välisekraanidel).
Reaalaja vaade võib automaatselt lõppeda, et ära hoida kaamera sisemiste vooluahelate kahjustumist;
väljuge reaalaja vaatest, kui kaamerat ei kasutata. Arvestage sellega, et kaamera sisemiste vooluahelate
temperatuur võib tõusta ja müra (eredad kohad, juhuslikult paiknevad eredad pikslid või udusus) võib
ilmuda kuvale järgmistel juhtudel (kaamera võib muutuda ka märgatavalt soojaks, kuid see ei tähenda
tööhäireid):
• Ümbritsev temperatuur on kõrge
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud reaalaja vaates või videote salvestamiseks
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud pidevas vabastusrežiimis
Kui reaalaja vaade selle alustamise üritamisel ei käivitu, oodake, kuni sisemised vooluahelad jahtuvad ja
proovige seejärel uuesti.
D
Mahaloenduskuva
30 sekundit enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist kuvatakse mahalugemine (automaatse
väljalülituse taimer muutub punaseks 5 sekundit enne selle aegumist (0 55) või enne reaalaja vaate
lõpetamist sisemiste vooluahelate kaitseks). Võtteoludest olenevalt võib taimer ilmuda kohe reaalaja
vaate valimisel.
24
Fotode vaatamine
K vajutamisel kuvatakse pilt ekraanile.
K nupp
Teiste piltide vaatamiseks vajutage 4 või 2.
Soovimatute piltide kustutamine
Kuvage foto, mida soovite kustutada.
K nupp
Vajutage O, kuvatakse kinnitusdialoog.
O nupp
Pildi kustutamiseks vajutage O nuppu uuesti.
25
Videote salvestamine
Videoid on võimalik salvestada reaalaja vaates.
1
Pöörake reaalaja vaate lülitit.
Vaade läbi objektiivi kuvatakse ekraanile.
D
Ikoon 0
Ikoon 0 näitab, et videoid ei ole võimalik salvestada.
Reaalaja vaate lüliti
2
Seadke kaamera valmis.
Hoidke käepidet paremas käes ja toetage
kaamera korpust või objektiivi vasaku
käega.
3
Teravustage.
Vajutage päästik teravustamiseks pooleldi alla.
Fookuspunkt
4
Alustage salvestamist.
Salvestamise alustamiseks vajutage video
salvestusnuppu. Ekraanile kuvatakse salvestamise
näidik koos järelejäänud ajaga.
Video salvestusnupp
Salvestamise näidik
Järelejäänud aeg
26
5
Lõpetage salvestamine.
Salvestuse lõpetamiseks vajutage uuesti video
salvestusnuppu. Salvestamine lõpeb automaatselt
maksimaalse pikkuse saavutamisel, mälukaardi
täitumisel, mõne teise režiimi valimisel või ekraani
sulgemisel (ekraani sulgemine ei lõpeta salvestamist
televiisorites või teistel välisekraanidel). Reaalaja
vaatest väljumiseks pöörake reaalaja vaate lülitit.
A
Maksimaalne pikkus
Üksikute videofailide maksimaalne suurus on 4 GB; maksimaalne pikkus sõltub valikutest suvandites
Movie settings (Videosätted) > Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus) ja Movie
quality (Video kvaliteet), nii nagu allpool näidatud. Arvestage, et olenevalt mälukaardi
kirjutuskiirusest võib filmimine lõppeda enne selle pikkuse saavutamist (0 66).
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Kaadri suurus/kaadrikiirus
Kaadri suurus (pikslites)
Kaadrikiirus 1
60p 2
50p 3
30p 2
1920 × 1080
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Maksimaalne pikkus (kvaliteetvideo ★/
tavakvaliteediga video) 4
10 min/20 min
20 min/29 min 59 s
29 min 59 s/
29 min 59 s
1 Nimiväärtus. Tegelikud kaadrikiirused sageduste 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p jaoks on vastavalt 59,94, 50, 29,97, 25 ja
23,976 fps (kaadrit sekundis).
2 Kasutatav NTSC valikul suvandis Video mode (Videorežiim) (0 55).
3 Kasutatav PAL valikul suvandis Video mode (Videorežiim).
4 Pisipildi efekti režiimis salvestatud videod on taasesitusel kuni kolme minuti pikkused.
27
D
Videote salvestamine
Luminofoor-, elavhõbe-kvarts- või naatriumlampide kasutamisel või horisontaalse panoraamvõtte
korral või objekti kiirel liikumisel läbi kaadri võivad ekraanil ja lõppsalvestuses ilmuda värelus,
tükeldused ja moonutused (värelust ja tükeldusi võib vähendada suvandi Flicker reduction (Väreluse
vähendamine); 0 55) abil. Eredad valgusallikad võivad panoraamvõtte korral jätta järelkujutisi.
Samuti võivad ilmuda sakilised servad, valed värvid, muaree ja eredad täpid. Objekti lühiajalisel
valgustamisel välklambi või muu hetkelise ereda valgusallikaga võivad kaadri mõningates kohtades
ilmuda eredad triibud. Videote salvestamise ajal vältige kaamera suunamist päikese või teiste tugevate
valgusallikate suunas. Antud ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada kaamera elektroonika
kahjustusi.
Kaamera võib salvestada nii videot kui heli; ärge katke salvestamisel mikrofoni. Pidage silmas, et
sisseehitatud mikrofon võib salvestada objektiivi automaatse teravustamise ja stabiliseerimisega
kaasnevat müra.
Välklampi ei saa videosalvestuse ajal kasutada.
Reaalaja vaade võib automaatselt lõppeda, et ära hoida kaamera sisemiste vooluahelate kahjustumist;
väljuge reaalaja vaatest, kui kaamerat ei kasutata. Arvestage sellega, et kaamera sisemiste vooluahelate
temperatuur võib tõusta ja müra (eredad kohad, juhuslikult paiknevad eredad pikslid või udusus) võib
ilmuda kuvale järgmistel juhtudel (kaamera võib muutuda ka märgatavalt soojaks, kuid see ei tähenda
tööhäireid):
• Ümbritsev temperatuur on kõrge
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud reaalaja vaates või videote salvestamiseks
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud pidevas vabastusrežiimis
Kui reaalaja vaade selle või videosalvestuse alustamise üritamisel ei käivitu, oodake, kuni sisemised
vooluahelad jahtuvad ja proovige seejärel uuesti.
D
Mahaloenduskuva
Mahaloendamine kuvatakse 30 s enne reaalaja vaate automaatset lõppemist. Olenevalt võtteoludest
võib taimer ilmuda kohe pärast videosalvestuse algust. Arvestage, et olenemata järelejäänud
salvestusajast lõpeb reaalaja vaade ikkagi automaatselt taimeri aegumisel. Enne kui video salvestamist
jätkate, oodake, et sisemised vooluahelad jahtuksid.
28
Videote vaatamine
Vajutage K taasesituse alustamiseks ja kerige seejärel
pilte kuni mõne video (tähistatud ikooniga 1)
ilmumiseni.
K nupp
Vajutage J taasesituse alustamiseks; jooksvat positsiooni näitab video edenemisriba.
Ikoon 1
Pikkus
Jooksev positsioon/kogupikkus
Helitugevus
Video edenemisriba
Juhik
Võimalikud on järgmised toimingud:
Toiming
Kasutage
Kirjeldus
Peata
Taasesitus peatatakse.
Mängi
Video peatamisel või tagasi/edasi kerimise ajal jätkatakse taasesitust.
Kiirus kasvab iga vajutusega vastavalt 2×, 4×, 8× kuni 16×; hoidke all video
algusesse või lõppu siirdumiseks (esimest kaadrit tähistab h ekraani
ülemises paremas nurgas, viimast kaadrit i). Kui taasesitus on peatatud,
kerib video edasi või tagasi ühe kaadri kaupa; hoidke all pidevaks edasi või
tagasi kerimiseks.
Edasi/tagasi
kerimine
Üleminek 10 s
Helitugevuse
reguleerimine
Täiskaadris
taasesituse
jätkamine
Pöörake käsuvaliku nuppu 10 s võrra edasi või tagasi üleminekuks.
X/W (Q)
Helitugevuse suurendamiseks vajutage X, vähendamiseks W (Q).
/K Täiskaadris taasesitusest väljumiseks vajutage nuppu 1 või K.
29
Soovimatute videote kustutamine
Kuvage kustutamisele kuuluv video (videod on
tähistatud ikoonidega 1).
K nupp
Vajutage O, kuvatakse kinnitusdialoog.
O nupp
Video kustutamiseks vajutage O nuppu uuesti.
30
Sätete valik vastavalt objektile või
olukorrale (Stseenirežiim)
Kaamera pakub valiku „stseenirežiime”. Stseenirežiimi valikul optimeeritakse häälestus
automaatselt vastavalt valitud stseenile, muutes loomingulise pildistamise sama lihtsaks kui
režiimivaliku, pildi kadreerimise ja ülesvõtmise, nii nagu on kirjeldatud lk 17.
Allpool loetletud stseene saab valida
režiiminupuga.
k Portrait (Portree)
l Landscape (Maastik)
p Child (Laps)
m Sports (Sport)
n Close up (Lähivõte)
Järgmisi stseene saab valida, pöörates režiiminupu asendisse h ja pöörates käsuvaliku nuppu, kuni
soovitud stseeni ekraanile ilmumiseni.
o Night Portrait (Öine portree)
r Night Landscape (Öine maastik)
s Party/Indoor (Pidu/ruumis)
t Beach/Snow (Rand/lumi)
u Sunset (Päikeseloojang)
v Dusk/Dawn (Hämarik/koidik)
w Pet Portrait (Lemmikloomaportree)
x Candlelight (Küünlavalgus)
y Blossom (Õis)
z Autumn Colors (Sügisvärvid)
0 Food (Toit)
31
Režiiminupp
Režiiminupuga saab valida järgmisi stseene:
Režiiminupp
k Portrait (Portree)
Kasutage pehmetes loomulikes nahatoonides portreede jaoks. Kui objekt paikneb taustast
eemal või kasutatakse telefoto objektiivi, pehmendatakse taustadetaile, andmaks
kompositsioonile sügavuse taju.
l Landscape (Maastik)
Kasutage erksateks maastikuvõteteks päevavalguses.
Märkus: Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
p Child (Laps)
Kasutage hetkvõteteks lastest. Riietus ja taustadetailid esitatakse elavates värvides ning
nahatoonid jäävad pehmeks ja loomulikuks.
m Sports (Sport)
Lühikesed säriajad peatavad liikumise dünaamilistes spordivõtetes ja toovad põhiobjekti
selgelt esile.
Märkus: Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
n Close up (Lähivõte)
Kasutage lillede, putukate jt väikeste objektide lähivõteteks (väga väikestel kaugustel
teravustamiseks võib kasutada lähivõtte objektiivi).
32
Muud stseenid
Alljärgnevate stseenide valimiseks pöörake režiiminupp asendisse h ja pöörake käsuvaliku
nuppu kuni soovitud stseeni ekraanile ilmumiseni.
Režiiminupp
Käsuvaliku nupp
Ekraan
o Night Portrait (Öine portree)
Kasutage loomuliku tasakaalu saavutamiseks põhiobjekti ja tausta vahel nõrgas valguses
portreevõtete korral.
r Night Landscape (Öine maastik)
Vähendab müra ja ebaloomulikke värve öiste maastike pildistamisel, sh tänavavalgustuse ja
neoonreklaamide korral.
Märkus: Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
s Party/Indoor (Pidu/siseruum)
Siseruumi taustvalgustuse efektide tabamine. Kasutage pidude ja teiste siseruumi stseenide
jaoks.
t Beach/Snow (Rand/lumi)
Eredas päikesevalguses vee-, lume- või liivaavaruste tabamiseks.
Märkus: Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
u Sunset (Päikeseloojang)
Säilitab päikeseloojangule ja -tõusule omased sügavad varjundid.
Märkus: Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
v Dusk/Dawn (Videvik/koidik)
Säilitab värvid, mis on nähtavad nõrgas loomulikus valguses enne koidikut või pärast
päikeseloojangut.
Märkus: Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
w Pet Portrait (Lemmikloomaportree)
Kasutage aktiivsete lemmikloomade portreede jaoks.
Märkus: Automaatse teravustamise abi valgusti lülitub välja.
x Candlelight (Küünlavalgus)
Küünlavalguses pildistamiseks.
Märkus: Sisseehitatud välk lülitub välja.
33
y Blossom (Õis)
Kasutage lilleaasade, õitsevate viljapuuaedade ja teiste õitsevate maastike pildistamiseks.
Märkus: Sisseehitatud välk lülitub välja.
z Autumn Colors (Sügisvärvid)
Sügislehtede briljantse punase ja kollase tabamiseks.
Märkus: Sisseehitatud välk lülitub välja.
0 Food (Toit)
Kasutage erksateks fotodeks toidust.
Märkus: Välklambiga pildistamisel vajutage M (Y) nuppu välklambi tõstmiseks.
A
Hägususe vältimine
Kasutage statiivi kaamera värisemisest pikkadel säriaegadel tingitud hägususe vältimiseks.
34
Special Effects (Eriefektid)
Eriefekte saab kasutada pilte salvestades.
%
g
'
(
3
Night Vision (Öine
nägemine)
Color Sketch (Värviskits)
Toy Camera Effect
(Mängukaamera efekt)
Miniature Effect (Pisipildi
efekt)
Selective Color (Selektiivne
värv)
1 Silhouette (Siluett)
2 High Key (Hele tonaalsus)
3 Low Key (Tume tonaalsus)
) HDR Painting (HDR maal)
Alljärgnevate stseenide valimiseks pöörake režiiminupp asendisse q ja pöörake käsuvaliku
nuppu kuni soovitud valiku ekraanile ilmumiseni.
Režiiminupp
Käsuvaliku nupp
Ekraan
% Night Vision (Öine nägemine)
Kasutage pimedas ühevärviliste piltide salvestamiseks suure ISO-tundlikkusega.
Märkus: Piltidel võib tekkida müra juhuslikult paiknevate eredate pikslite, udususe või joonte
kujul. Automaatne teravustamine on kasutatav ainult reaalaja vaates; kasutage käsitsi
teravustamist; kui kaamera ei ole võimeline teravustama. Sisseehitatud välk ja automaatse
teravustamise abi valgusti lülituvad välja.
g Color Sketch (Värviskits)
Kaamera tuvastab ja värvib kontuure värviskitsi efekti saamiseks. Seda efekti saab
reguleerida reaalaja vaate ajal (0 37).
Märkus: Selles režiimis salvestatud videod taasesituvad kui liikumatutest piltidest koostatud
slaidiesitus.
' Toy Camera Effect (Mängukaamera efekt)
Fotode ja videote tegemine, mis paistavad olevat võetud mängukaameraga. Seda efekti
saab reguleerida reaalaja vaate ajal (0 38).
35
( Miniature Effect (Pisipildi efekt)
Dioraami piltidena näivate fotode tegemiseks. Töötab kõige paremini kõrgest vaatepunktist
pildistamisel. Pisipildi efektiga videoid taasesitatakse suurel kiirusel, tihendades 45-minutilise
1920 × 1080/30p filmitud materjali videoks, mille taasesituseks kulub umbes kolm minutit.
Seda efekti saab reguleerida reaalaja vaate ajal (0 38).
Märkus: Heli koos videotega ei salvestata. Sisseehitatud välk ja automaatse teravustamise abi
valgusti lülituvad välja.
3 Selective Color (Selektiivne värv)
Kõik värvid peale valitud värvide salvestatakse must-valgetena. Seda efekti saab reguleerida
reaalaja vaate ajal (0 39).
Märkus: Sisseehitatud välk lülitub välja.
1 Silhouette (Siluett)
Objektide siluetid eredal taustal.
Märkus: Sisseehitatud välk lülitub välja.
2 High Key (hele tonaalsus)
Kasutage eredates stseenides valgusega täidetud kujutiste loomiseks.
Märkus: Sisseehitatud välk lülitub välja.
3 Low Key (Tume tonaalsus)
Kasutage tumedates stseenides tumedate, tumedas tonaalsuses ja teravate helenditega
piltide loomiseks.
Märkus: Sisseehitatud välk lülitub välja.
) HDR Painting (HDR maal)
Iga kord foto tegemisel pildistab kaamera kaks erineva säritusega kaadrit ning kombineerib
need detaile ja värve rõhutava maalikunsti efekti saavutamiseks.
Märkus: Seda efekti ei ole võimalik vaadata reaalaja vaates eelvaatena. Arvestage, et soovitud
tulemust ei pruugi saavutada, kui kaamera või objekt pildistamise ajal liigub. Salvestamise
ajal kuvatakse vastav teade ja rohkem fotosid teha ei saa. Sisseehitatud välk lülitub välja,
pidev pildistamine blokeeritakse ja videod salvestatakse režiimis j.
A
Hägususe vältimine
Kasutage statiivi kaamera värisemisest pikkadel säriaegadel tingitud hägususe vältimiseks.
36
Reaalaja vaates kasutatavad valikud
❚❚ g Color Sketch (Värviskits)
1
Valige reaalaja vaade.
Pöörake reaalaja vaate lülitit. Vaade läbi objektiivi kuvatakse
ekraanile.
Reaalaja vaate lüliti
2
Reguleerige suvandeid.
Vajutage J paremal kujutatud valikute kuvamiseks.
Vajutage 1 või 3 tõstmaks esile Vividness (Erksus)
või Outlines (Kontuurid) ning vajutage 4 või 2
muutmiseks. Erksust võib suurendada muutmaks
värve enam küllastunuks, või siis vähendada pleekinud
ühevärvilise efekti saavutamiseks, kontuure saab
muuta jämedamaks või peenemaks. Joonte paksuse
suurendamine muudab ka värvid küllastunumaks.
3
Vajutage J.
Väljumiseks seadistamise lõpetamisel vajutage J. Reaalaja vaatest väljumiseks pöörake
reaalaja vaate lülitit. Valitud sätted jäävad kehtima ja rakenduvad pildiotsijaga tehtud
fotodele.
A
NEF (RAW)
NEF (RAW) salvestus ei võimalik režiimides %, g, ', (, 3 ja ). Neis režiimides valikuga NEF (RAW) või
NEF (RAW)+JPEG tehtud pildid salvestatakse JPEG-piltidena. Sätetel NEF (RAW)+JPEG loodud JPEGpildid salvestatakse valitud JPEG-kvaliteediga, sättega NEF (RAW) tehtud pildid salvestatakse
peenkvaliteediga.
A
Režiimid g ja (
Automaatne teravustamine ei ole videosalvestuse ajal võimalik. Reaalaja vaate värskendamissagedus
langeb koos kaadrikiirusega pidevates vabastusrežiimides; automaatse teravustamise kasutamine
reaalaja vaates pildistamisel katkestab eelvaate.
37
❚❚ ' Toy Camera Effect (Mängukaamera efekt)
1
Valige reaalaja vaade.
Pöörake reaalaja vaate lülitit. Vaade läbi objektiivi kuvatakse
ekraanile.
Reaalaja vaate lüliti
2
Reguleerige suvandeid.
Vajutage J paremal kujutatud valikute kuvamiseks.
Vajutage 1 või 3 tõstmaks esile Vividness (Erksus)
või Vignetting (Vinjettimine) ning vajutage 4 või 2
muutmiseks. Reguleerige erksust värvide rohkem või
vähem küllastunuks, vinjettimist selle ulatuse
muutmiseks.
3
Vajutage J.
Väljumiseks seadistamise lõpetamisel vajutage J. Reaalaja vaatest väljumiseks pöörake
reaalaja vaate lülitit. Valitud sätted jäävad kehtima ja rakenduvad pildiotsijaga tehtud
fotodele.
❚❚ ( Miniature Effect (Pisipildi efekt)
1
Valige reaalaja vaade.
Pöörake reaalaja vaate lülitit. Vaade läbi objektiivi kuvatakse
ekraanile.
Reaalaja vaate lüliti
38
2
Seadke fookuspunkt.
Kasutage mitmikvalijat fookuspunkti paigutamiseks
teravustatavale alale ja vajutage päästik seejärel
pooleldi alla. Pisipildi efekti suvandite ajutiseks kuvalt
eemaldamiseks ja vaate suurendamiseks ekraanil
täpseks teravustamiseks vajutage X. Pisipildi efekti
kuva taastamiseks vajutage W (Q).
3
Kuvage valikud.
Vajutage J pisipildi efekti suvandite kuvamiseks.
4
Reguleerige valikuid.
Vajutage 4 või 2 teravustatava ala paigutuse
valimiseks ja 1 või 3 selle suuruse reguleerimiseks.
5
Naaske reaalaja vaatesse.
Vajutage J reaalaja vaatesse naasmiseks. Reaalaja vaatest väljumiseks pöörake reaalaja
vaate lülitit. Valitud sätted jäävad kehtima ja rakenduvad pildiotsijaga tehtud fotodele.
❚❚ 3 Selective Color (Selektiivne värv)
1
Valige reaalaja vaade.
Pöörake reaalaja vaate lülitit. Vaade läbi objektiivi kuvatakse
ekraanile.
Reaalaja vaate lüliti
2
Kuvage valikud.
Vajutage J selektiivse värvi valikute kuvamiseks.
39
3
Valige värv.
Valitud värv
Kadreerige objekt valges ruudus ekraani keskel ja
vajutage 1 antud objekti värvi valimiseks ühena lõpppildile jäävatest värvidest (kaameral võib tekkida
raskusi küllastumata värvide määramisega; valige
küllastunud värv). Kuva keskosa täpsemaks
värvivalikuks lähemale suumimiseks vajutage
X. Vajutage W (Q) kaugemale suumimiseks.
4
Valige värvivahemik.
Värvivahemik
Vajutage 1 või 3 lähedaste värvitoonide vahemiku
laiendamiseks või kitsendamiseks lõpp-pildil
kasutamiseks. Valige väärtused vahemikust 1 kuni 7;
arvestage, et suuremad väärtused võivad kaasata
toone teistest värvidest.
5
Valige täiendavaid värve.
Täiendavate värvide valimiseks pöörake käsuvaliku
nuppu mõne teise kolmest värviruudust esile
tõstmiseks ekraani ülaservas ning korrake samme 3 ja 4
veel ühe värvi valimiseks. Vajadusel korrake kolmanda
värvi jaoks. Esiletõstetud värvi valiku tühistamiseks
vajutage O (Kõikide värvide eemaldamiseks vajutage ja
hoidke O. Kuvatakse kinnitusdialoog; valige Yes (Jah)).
6
Pöörduge tagasi reaalaja vaate kuvale.
Vajutage J reaalaja vaatesse naasmiseks. Pildistamisel salvestatakse värvilistena ainult
valitud värvitoonides objektid; kõik ülejäänud salvestatakse must-valgetena. Reaalaja
vaatest väljumiseks pöörake reaalaja vaate lülitit. Valitud sätted jäävad kehtima ja
rakenduvad pildiotsijaga tehtud fotodele.
40
Režiimid P, S, A ja M
Režiimid P, S, A ja M võimaldavad erineval tasemel kontrolli säriaja ja ava üle:
Režiim
Programmeeritud
P automaatne (0 42)
Automaatne katiku
S prioriteet (0 42)
Avaprioriteediga
A automaatrežiim (0 42)
M Käsitsi (0 42)
Kirjeldus
Soovitatav hetkvõteteks ja muudes olukordades, kus ei ole piisavalt aega
kaamera seadistamiseks. Kaamera valib säriaja ja ava optimaalseks
särituseks.
Kasutage liikumise peatamiseks või hägustamiseks. Kasutaja valib säriaja;
kaamera valib ava parima tulemuse saavutamiseks.
Kasutage tausta hägustamiseks või nii esi- kui tagaplaani teravustamiseks.
Kasutaja valib ava; kaamera valib säriaja parima tulemuse saavutamiseks.
Kasutaja kontrollib nii säriaega kui ava. Pikaajalisteks säritusteks valige
säriajaks kas „Bulb” (pirn) või „Time” (aeg).
A
Sisseehitatud välgu kasutamine
Välklambiga pildistamisel vajutage M (Y) nuppu välklambi tõstmiseks.
41
Režiim P (Programmeeritud automaatne)
Seda režiimi soovitatakse hetkvõtete tegemiseks ja alati, kui tahate jätta säriaja ja ava kaamera
hoolde. Kaamera reguleerib automaatselt säriaega ja ava optimaalse särituse saavutamiseks
enamikus olukordades.
Režiim S (Automaatne katiku prioriteet)
Automaatses katiku prioriteedis saate valida säriaja samal ajal, kui kaamera valib automaatselt
optimaalse särituse seisukohalt vajaliku ava.
Pöörake käsuvaliku nuppu soovitud säriaja valimiseks:
pöörake paremale lühemate ja vasakule pikemate
säriaegade jaoks.
Käsuvaliku nupp
Režiim A (Avaprioriteediga automaatrežiim)
Avaprioriteediga automaatrežiimis valite ava, samas kui kaamera valib automaatselt säriaja
optimaalse särituse tagamiseks.
Pöörake käsuvaliku nuppu vasakule suuremate avade
(väiksemate f-arvude) ja paremale väiksemate avade
(suuremate f-arvude) jaoks.
Käsuvaliku nupp
Režiim M (Käsitsi)
Käsitsi režiimis määrate ise nii säriaja kui ka ava.
Jälgides säritusnäidikut, reguleerige säriaeg ja ava.
E (N) nupp
Säriaja valimiseks pöörake käsuvaliku nuppu (paremale
lühemate ja vasakule pikemate säriaegade jaoks). Ava
reguleerimiseks hoidke E (N) nuppu all ja pöörake
käsuvaliku nuppu (vasakule suuremate avade/
väiksemate f-arvude ja paremale väiksemate avade/
suuremate f-arvude jaoks).
Käsuvaliku nupp
42
A
Säriaeg ja ava
Säriaega ja ava näidatakse pildiotsijas ja teabeekraanil.
Säriaeg
Ava
Lühikesed säriajad (antud näites 1/1600 s) seiskavad
liikumise.
Pikad säriajad (siin 1 s) hägustavad liikumist.
Suured avad (nt f/5,6; pidage meeles, et mida
väiksem on f-arv, seda suurem on ava) hägustavad
detaile põhiobjekti ees ja taga.
Väikesed avad (anud juhul f/22) teravustavad nii
tausta kui esiplaani.
A
Säritusnäidik
Optimaalne säritus
Alasäritus 1/3 EV
Ülesäritatud üle 2 EV võrra
43
Särikompensatsioon
Särikompensatsiooni kasutatakse särituse muutmiseks erinevaks kaamera soovitatud
väärtusest piltide eredamaks või tumedamaks (0 75) muutmiseks.
–1 EV
Särikompensatsioon puudub
Särikompensatsiooni väärtuse
valikuks, hoidke E (N) nuppu ja
pöörake käsuvaliku nuppu, kuni
soovitud väärtus on valitud
pildiotsijas või teabeekraanil.
Normaalsärituse taastamiseks seadke
särikompensatsioon väärtusele ±0
(muu režiimi valikul lähtestatakse
särikompensatsiooni muudatused
režiimis %). Särikompensatsiooni ei
lähtestata kaamera väljalülitamisel.
A
E (N) nupp
Käsuvaliku nupp
–0,3 EV
Teabeekraan
Särikompensatsiooni suvandeid on samuti võimalik reguleerida teabeekraanil
(0 8).
44
+1 EV
+2 EV
Asukohaandmed
Asukohaandmete integreerimine fotodesse ja
videotesse
Sisseehitatud asukohaandmete seade võimaldab salvestada
satelliitnavigatsioonisüsteemidest saadud teavet kaamera jooksva paiknemise kohta
(laiuskraad, pikkuskraad, kõrgus merepinnast) koos jooksva ajaga (UTC) ja lisada selle
kaameraga tehtud fotodele ja videotele. Asukohaandmete funktsioon töötab kõige paremini
takistamata taevavaatega kohtades.
1
Valige Location data (Asukohaandmed).
Vajutage G nuppu menüüde kuvamiseks,
tõstke häälestusmenüüs esile Location data
(Asukohaandmed) ja vajutage 2.
G nupp
2
Valige Record location data
(Asukohaandmete salvestamine).
Tõstke esile Record location data
(Asukohaandmete salvestamine) ja vajutage
2.
3
Valige On (Sees).
Tõstke esile On (Sees) ja vajuatge J kaamera
sisseehitatud asukohaandmete ploki
aktiveerimiseks. Kaamera alustab
asukohaandmete vastuvõttu
navigatsioonisatelliitidelt.
A
Enne asukohaandmete funktsiooni aktiveerimist
Enne asukohaandmete funktsiooni kasutamist lugege hoiatusi lk vi kuni xiii ning veenduge, et kell on
seatud õigele ajale ja kuupäevale Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev) (0 55). Vältimaks
kaamera ootamatut väljalülitumist, veenduge, et aku on laetud.
45
4
Kontrollige satelliidisignaali tugevust.
Vajutage R nuppu ja kontrollige satelliidisignaali
tugevust teabeekraanil.
R nupp
5
Pildistage.
Asukohaandmed satelliit-navigatsioonisüsteemist salvestatakse koos iga tehtud foto või
videoga ning neid saab taasesitusel vaadata fototeabe ekraanil või kanda kaardile
kaasasoleva ViewNX 2 tarkvara abil (0 62).
6
Lülitage asukohaandmete funktsioon
välja.
Kui te seda enam ei vaja, lülitage
asukohaandmete funktsioon välja valides Off
(Väljas) häälestusmenüü suvandis Location data
(Asukohaandmed) > Record location data
(Asukohaandmete salvestamine).
A
Satelliidisignaali näidik
Signaali tugevus kuvatakse asukohaandmete kuval järgmiselt:
• # (staatiline): kaamera salvestab laiuskraadi, pikkuskraadi ja kõrguse
merepinnast.
• $ (staatiline): kaamera salvestab ainult laius- ja pikkuskraadi; kõrgust ei
salvestata.
• % (vilgub): asukohta ei salvestata.
46
D
Asukohaandmed
Kohalikud geograafilised ja atmosfääritingimused võivad takistada või aeglustada asukohaandmete
omandamist. Kaamera võib mitte suuta asukohaandmeid vastu võtta siseruumides, maa all või
metallkonteinerites või sildade ja teiste suurte konstruktsioonide, puude, elektriliinide või muude
satelliidisignaale varjavate või peegeldavate objektide läheduses. Hea vastuvõtuga kohtade otsimisel
pöörake tähelepanu oma jalgealusele ja ümbrusele. Navigatsioonisatelliitide paiknemine muutub
pidevalt takistades või pidurdades asukohaandmete omandamist kindlatel kellaaegadel.
Asukohaandmete omandamist võib samuti segada mobiiltelefonide või teiste
navigatsioonisatelliitidele lähedase sagedusel saatvate seadmete juuresolek.
Pidage silmas, et osadel juhtudel võib kaameral signaali vastuvõtt nõuda mõningat aega kohe pärast
aku sisestamist, asukohaandmete funktsiooni esmakordset aktiveerimist või pärast pikka kasutuspausi.
Videote jaoks kehtivad asukohaandmed salvestuse alguse kohta. Pidage silmas, et kaamera
väljalülitamine ei deaktiveeri asukohaandmete funktsiooni.
Olenevalt satelliidisüsteemi andmete täpsusest ja kohaliku topograafia mõjust satelliidivastuvõtule
võivad koos piltidega salvestatavad asukohaandmed tegelikust asukohast kuni mitmesaja meetri võrra
erineda.
47
Wi-Fi
Mida Wi-Fi saab teie heaks teha
Installeerige rakendus Wireless Mobile Utility oma Androidi või iOS seadmesse nutiseadmel
vaate läbi kaamera objektiivi kuvamiseks, pildistamiseks ja kaamera kaugjuhtimiseks ning
piltide kaamerast allalaadimiseks nende Internetis jagamiseks.
Piltide allalaadimine
Kaugjuhtimispult
Täpsemalt vt utiliidi Wireless Mobile Utility juhendist (0 49).
48
Piltide jagamine
Juurdepääs kaamerale
Enne läbi Wi-Fi (juhtmevaba LAN) ühendamist installeerige oma Androidi või iOS
nutiseadmesse rakendus Wireless Mobile Utility. Juhised kaamerale juudepääsuks olenevad
nutiseadme kasutatava ühenduse tüübist.
Android
• Push-button WPS (Nupust käivitatav WPS): Kui nutiseade toetab nupust käivitatavat WPSi (st, on
varustatud valikuga WPS button connection (WPS-nupuga ühendus) menüüs Wi-Fi
settings (Wi-Fi sätted)), saab nutiseadmega ühendamiseks kasutada seda lihtsat meetodit
(0 50).
• PIN-entry WPS (PIN-sisestusega WPS): WPSi toetava nutiseadme korral saab ühenduse loomiseks
kasutada kaamerat, sisestades nutiseadme kuvatud PIN-koodi (0 51).
• View SSID (Vaata SSIDi): Kui nutiseade ei toeta WPSi, võib ühenduse loomiseks valida
nutiseadmel kaamera SSIDi (0 52).
iOS
• View SSID (Vaata SSIDi): Ühendage, valides nutiseadmel kaamera SSIDi (0 52).
A
Rakenduse installimine
1 Leidke rakendus.
Ühendage nutiseadmel Google Play teeninduse, App Store saitide või muu rakenduste müügikohaga
ning otsige „Wireless Mobile Utility”. Täpsemalt vt nutiseadmega kaasas olevat juhendist.
2 Installeerige rakendus.
Lugege läbi rakenduse kirjeldus ja installeerige see. Rakenduse Wireless Mobile Utility juhend on
pdf-failina allalaadimiseks saadaval järgmistel URL-aadressidel:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) (Wi-Fi turvaseadistus) on standard lihtsaks turvalise juhtmevaba võrgu
loomiseks. Ühenduse loomisega kaasnevate sammude ja nutiseadme ooteaja kohta vt nutiseadmega
kaasas olevast dokumentatsioonist.
49
WPS (ainult Android)
1
Aktiveerige kaamera sisseehitatud Wi-Fi.
Vajutage G nuppu menüüde kuvamiseks,
tõstke häälestusmenüüs esile Wi-Fi ja vajutage
2. Tõstke esile Network connection
(Võrguühendus) ja vajutage 2, edasi tõstke esile
Enable (Aktiveerida) ja vajutage J. Oodake
G nupp
mõned sekundid kuni Wi-Fi aktiveerumiseni.
2
Ühendage.
Lubage WPS-nupuga ühendused kaamera ja nutiseadme vahel:
• Kaamera: Tõstke esile Network settings
(Võrgusätted) ja vajutage 2.
Tõstke esile Push-button WPS (Nupust
käivitatav WPS) ja vajutage 2 kaamera WPSühenduseks ettevalmistamiseks. Kaamera
ootab nutiseadmelt WPS-ühenduse nõuet
umbes kahe minuti jooksul. Ooteaja
pikendamiseks vajutage J.
• Nutiseade: Valige Wi-Fi settings (Wi-Fi sätted) > WPS button connection (WPSnupuga ühendus).
3
Käivitage rakendus Wireless Mobile Utility.
Käivitage rakendus Wireless Mobile Utility nutiseadmel. Kuvatakse põhidialoog.
50
PINi sisestus (ainult Android)
1
Aktiveerige kaamera sisseehitatud Wi-Fi.
Vajutage G nuppu menüüde kuvamiseks,
tõstke häälestusmenüüs esile Wi-Fi ja vajutage
2. Tõstke esile Network connection
(Võrguühendus) ja vajutage 2, edasi tõstke esile
Enable (Aktiveerida) ja vajutage J. Oodake
G nupp
mõned sekundid kuni Wi-Fi aktiveerumiseni.
2
Valige Network settings (Võrgusätted) > PIN-entry WPS (PIN-sisestusega
WPS).
Tõstke esile Network settings (Võrgusätted) ja
vajutage 2.
Tõstke esile PIN-entry WPS (PIN-sisestusega
WPS) ja vajutage 2.
3
Sisestage PIN.
Sisestage nutiseadme kuvatud PIN. Vajutage 4 või 2 numbrite esile tõstmiseks ja
vajutage 1 või 3 muutmiseks. Sisestamise lõpetamisel vajutage J.
4
Käivitage rakendus Wireless Mobile Utility.
Käivitage rakendus Wireless Mobile Utility nutiseadmel. Kuvatakse põhidialoog.
51
SSID (Android ja iOS)
1
Aktiveerige kaamera sisseehitatud Wi-Fi.
Vajutage G nuppu menüüde kuvamiseks,
tõstke häälestusmenüüs esile Wi-Fi ja vajutage
2. Tõstke esile Network connection
(Võrguühendus) ja vajutage 2, edasi tõstke esile
Enable (Aktiveerida) ja vajutage J. Oodake
G nupp
mõned sekundid kuni Wi-Fi aktiveerumiseni.
2
Kuvage kaamera SSID.
Tõstke esile Network settings (Võrgusätted) ja
vajutage 2.
Tõstke esile View SSID (SSIDi vaatamine) ja
vajutage 2.
3
Valige kaamera SSID.
Valige kaamera SSID nutiseadme kuvatud võrkude loendist.
4
Käivitage rakendus Wireless Mobile Utility.
Käivitage rakendus Wireless Mobile Utility nutiseadmel. Kuvatakse põhidialoog.
52
❚❚ Ühenduse lõpetamine
Wi-Fi saab keelata järgnevalt:
• Valides kaamera häälestusmenüüs Wi-Fi > Network connection (Võrguühendus) >
Disable (Keela)
• Alustades videosalvestust
• Lülitades kaamera välja
❚❚ Vaikesätete taastamine
Võrgu vaikesätete taastamiseks valige Wi-Fi > Network settings (Võrgusätted) > Reset
network settings (Võrgusätete lähtestus). Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Yes (Jah)
ja vajutage J võrgu vaikesätete taastamiseks.
A
Wi-Fi kuva
Aktiveeritud Wi-Fi korral vilgub teabeekraanil ikoon c. See ikoon lõpetab
vilkumise ühenduse loomisel ja andmevahetuse toimumisel kaamera ja
nutiseadme vahel.
D
Wi-Fi
Enne Wi-Fi-funktsiooni kasutamist lugege hoiatusi lk xiv kuni xv. Wi-Fi deaktiveerimiseks kohtades, kus
see on keelatud, valige Wi-Fi > Network connection (Võrguühendus) > Disable (Keela) kaamera
häälestusmenüüs. Pidage silmas, et aktiveeritud Wi-Fi korral ei saa Eye-Fi kaarte kasutada ning et
ooterežiimi taimer ei lülitu välja andmevahetuse ajal rakenduse Wireless Mobile Utility nutiseadmel ja
kaamera vahel. Andmevahetuse puudumisel umbes 5 minuti jooksul lülitub ooterežiimi taimer välja.
Kaamera Wi-Fi-funktsioon töötab ainult sisestatud mälukaardi korral ning seda ei saa kasutada koos
ühendatud USB- või HDMI-kaabliga. Toitekao vältimiseks ühenduse ajal laadige aku enne
võrguühenduse aktiveerimist.
53
Kaamera menüüd
Kaamera menüüd võimaldavad juurdepääsu
enamikule võtte-, taasesitus- ja häälestussuvanditele.
Menüüde vaatamiseks vajutage G nuppu.
G nupp
Vahekaardid
Valige järgmiste menüüde hulgast:
•
•
•
•
D: Taasesitus
C: Pildistamine
• A: Kohandatud sätted
• B: Häälestus
N: Retušeerimine
m/O: Recent settings (Viimased sätted) või My Menu
(Minu menüü) (vaikimisi sama mis Recent
settings (Viimased sätted))
Jooksvad sätted on tähistatud ikoonidega.
Menüü valikud
Kuvatava menüü valikud.
d
Valitud suvandi või menüü kirjelduse kuvamiseks vajutage
W (Q) nuppu. Vajutage 1 või 3 läbi kuva kerimiseks.
Menüüdesse naasmiseks vajutage uuesti W (Q).
W (Q) nupp
54
Menüü valikud
❚❚ D Taasesitusmenüü: piltide haldamine
Delete (Kustuta)
Playback folder (Taasesituskaust)
Playback display options (Taasesituse
kuvavalikud)
Image review (Pildi ülevaatus)
Rotate tall (Pööra portreeformaati)
Slide show (Slaidiesitus)
DPOF print order (DPOF-printimisjärjestus)
Rating (Hinnang)
Select to send to smart device (Valida
nutiseadmele saatmiseks)
❚❚ C Võttemenüü: võttesuvandid
Reset shooting menu (Võttemenüü
lähtestus)
Storage folder (Hoiukaust)
Image quality (Pildikvaliteet)
Image size (Pildi suurus)
NEF (RAW) recording (Salvestus)
White balance (Valge tasakaal)
Set Picture Control (Picture Controli seade)
Manage Picture Control (Picture Controli
haldus)
Auto distortion control (Automaatne
venituse juhtimine)
Color space (Värviruum)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
HDR (high dynamic range (lai dünaamiline
vahemik))
Long exposure NR (Pika säriaja müravähendus)
High ISO NR (Suure ISO müravähendus)
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted)
Release mode (Vabastusrežiim)
Multiple exposure (Mitmiksäritus)
Interval timer shooting (Intervalltaimeriga
pildistamine)
Optical VR (Optiline stabiliseerimine) *
Movie settings (Videosätted)
* Kasutatav ainult koos seda valikut toetavate objektiividega.
❚❚ A Kohandatud sätted: kaamera sätete peenhäälestus
Reset custom settings (Kohandatud sätete
c2 Auto off timers (Automaatse
lähtestus)
väljalülituse taimerid)
a Autofocus (Automaatne teravustamine)
c3 Self-timer (Taimer)
a1 AF-C priority selection (Automaatse
c4 Remote on duration (ML-L3) (Kestev
teravustamise prioriteedi valik)
kaugseadis (ML-L3))
a2 Number of focus points
d Shooting/display (Pildistamine/kuva)
(Fookuspunktide arv)
d1 Beep (Piiks)
a3 Built-in AF-assist illuminator
d2 Viewfinder grid display (Pildiotsija
(Sisseehitatud automaatse teravustamise ruudustiku kuvamine)
abi valgusti)
d3 ISO display (ISO kuvamine)
a4 Rangefinder (Kaugusemõõtja)
d4 File number sequence (Failinumbri
b Exposure (Säritus)
järjestus)
b1 EV steps for exposure cntrl (EV sammud d5 Exposure delay mode (Särituse
särituse juhtimisel)
viivituse režiim)
c Timers/AE lock (Taimerid/automaatse
d6 Print date (Kuupäeva printimine)
särituse lukk)
c1 Shutter-release button AE-L
(Automaatse särituse lukustus päästikuga)
e Bracketing/flash (Kahveldus/välk)
e1 Flash cntrl for built-in flash
(Sisseehitatud välgu juhtimine)
e2 Auto bracketing set (Automaatse
kahvelduse seade)
f Controls (Juhtnupud)
f1 Assign Fn button (Fn-nupu määramine)
f2 Assign AE-L/AF-L button (Automaatse
särituse/automaatse teravustamise
lukustuse nupu määramine)
f3 Reverse dial rotation (Nupu
vastassuunas pööramine)
f4 Slot empty release lock (Vabastuse
lukustus tühja pilu korral)
f5 Reverse indicators (Vastassuunalised
näidikud)
❚❚ B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Format memory card (Mälukaardi
vormindamine)
Monitor brightness (Ekraani eredus)
Info display format (Teabekuva vorming)
Auto info display (Automaatne teabeekraan)
Clean image sensor (Puhasta pildiandur)
Lock mirror up for cleaning (Lukusta peegel
puhastamiseks üles)
Image Dust Off ref photo (Pildilt
tolmutäppide eemalduse võrdlusfoto)
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev)
Language (Keel)
Auto image rotation (Pildi automaatne
pööramine)
Image comment (Pildi kommentaar)
Location data (Asukohaandmed)
Video mode (Videorežiim)
HDMI
Remote control (Kaugjuhtimispult)
Wi-Fi
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) *
Conformity marking (Vastavusmärgistus)
Firmware version (Püsivara versioon)
* Kasutatav ainult, kui on sisestatud ühilduv Eye-Fi mälukaart.
55
❚❚ N Retušeerimismenüü: retušeeritud koopiate loomine
D-Lighting
Red-eye correction (Punasilmsuse
korrigeerimine)
Trim (Trimmimine)
Monochrome (Ühevärviline)
Filter effects (Filtriefektid)
Color balance (Värvitasakaal)
Image overlay (Pildi ülekate)
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
töötlus)
Resize (Suuruse muutmine)
Quick retouch (Kiirretušeerimine)
Straighten (Sirgestamine)
Distortion control (Moonutuse
juhtimine)
Fisheye (Kalasilm-objektiiv)
Color outline (Värvikontuur)
Color sketch (Värviskits)
Perspective control (Perspektiivi
juhtimine)
Miniature effect (Pisipildi efekt)
Selective color (Selektiivne värv)
Edit movie (Video redigeerimine)
Side-by-side comparison (Kõrvutamine) *
* Kasutatav ainult kui retušeerimismenüü kuvamisel P nupule vajutades ja valides Retouch
(Retušeerimine) täiskaadris taasesituses retušeeritud või originaalpildi kuvamise ajal.
❚❚ m Recent settings (Viimased sätted)/O My Menu (Minu menüü) (vaikimisi sama mis
m Recent settings (Viimased sätted))
A
Lisateabe saamiseks
Teavet eri menüüsuvandite kohta saab kaamera sisespikrist (0 54).
56
Kaamera menüüde kasutamine
Mitmikvalijat ja nuppu J kasutatakse kaamera menüüdes navigeerimiseks.
Kursori ülesviimine
J nupp: esiletõstetud kirje valimine
Valida esiletõstetud kirje või kuvada
alammenüü
Tühistamine ja eelmisesse
menüüsse naasmine
Kursori allaviimine
Menüüdes navigeerimiseks järgige allkirjeldatud samme.
1
Kuvage menüüd.
Vajutage G nuppu menüüde kuvamiseks.
G nupp
2
Tõstke esile jooksva menüü ikoon.
Tõstke esile jooksva menüü ikoon, vajutades 4.
3
Valige menüü.
Vajutage soovitud menüü valimiseks 1 või 3.
57
4
Viige kursor valitud menüüle.
Kursori viimiseks valitud menüüle vajutage 2.
5
Tõstke menüükirje esile.
Vajutage menüükirje esiletõstmiseks 1 või 3.
6
Kuvage valikud.
Vajutage valitud menüükirje valikute kuvamiseks 2.
7
Tõstke valik esile.
Vajutage valiku esiletõstmiseks 1 või 3.
8
Valige esiletõstetud kirje.
Vajutage esiletõstetud kirje valimiseks J. Väljumiseks
ilma valikut tegemata vajutage nuppu G.
Pidage silmas alljärgnevat:
• Hallina kujutatud menüükirjed ei ole hetkel kasutatavad.
• Nupu 2 vajutamisel on üldjuhul sama toime nagu nupu J vajutamisel, siiski saab
mõningatel juhtudel valiku teha ainult nupuga J.
• Menüüdest väljumiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik pooleldi alla (0 19).
58
ViewNX 2
ViewNX 2 installeerimine
Installige kaasasolev tarkvara teie arvutisse
kopeeritud fotode ja videote kuvamiseks ja
redigeerimiseks. Enne ViewNX 2 installimist
veenduge, et teie arvuti vastab lk 60 toodud
süsteemsetele nõuetele. Kasutage kindlasti
ViewNX 2 viimast versiooni, mida saab alla
laadida lk xii toodud veebisaitidelt, kuna
varasemad versioonid ilma D5300 toetuseta ei
pruugi NEF (RAW) pilte õigesti teisaldada.
1
Käivitage installija.
ViewNX 2TM
Teie pilditöötluse tööriistad
q Valige piirkond (vajaduse korral)
Käivitage arvuti, sisestage installi-CD ja
käivitage installija. Kuvatakse keele valiku
dialoog. Soovitud keele puudumisel
klõpsake Region Selection (Piirkonna
valik) mõne teise piirkonna valikuks
(Euroopa väljaandes piirkonna valik
puudub).
2
w Valige keel
e Klõpsake
Next
(Järgmine)
Käivitage installeerija.
Klõpsake Install (Installi) ja järgige ekraanijuhiseid.
Klõpsake Install (Installi)
59
3
4
A
Väljuge installeerijast.
Windows
Mac OS
Klõpsake Yes (Jah)
Klõpsake OK
Eemaldage installi-CD CD-ROM-seadmest.
Süsteemsed nõuded
CPU
OS
Mälu
(RAM)
Windows
• Fotod: Intel Celeron, Pentium 4, Core seeria;
1,6 GHz või parem
• Videod (taasesitus): 3,0 GHz või parem Pentium D;
Intel Core i5 või parem on soovitatav videote
vaatamiseks kaadri suurusega 1280×720 või
suuremaga kaadrikiirusel 30 fps (kaadrit sekundis)
või suuremal või videote vaatamiseks kaadri
suurusega 1920×1080 või suuremaga
• Videod (redigeerimine): Intel Core i5 või parem
Eelinstallitud Windows 8, Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP versionid; arvesrage,
et 64-bitiste Windows XP versioonide tugi puudub
• 32-bitine Windows 8, Windows 7 või Windows Vista: 1 GB
või rohkem (soovitatavalt 2 GB või rohkem)
• 64-bitine Windows 8, Windows 7 või Windows Vista: 2 GB
või rohkem (soovitatavalt 4 GB või rohkem)
• Windows XP: 512 MB või rohkem (soovitatav 2 GB või
rohkem)
Mac OS
• Fotod: Intel Core või Xeon seeria
• Videod (taasesitus): Core Duo 2 GHz või parem; Intel
Core i5 või parem on soovitatav videote
vaatamiseks kaadri suurusega 1280×720 või
suuremaga kaadrikiirusel 30 fps (kaadrit sekundis)
või suuremal või videote jaoks kaadri suurusega
1920×1080 või suuremaga
• Videod (redigeerimine): Intel Core i5 või parem
OS X 10.8 või 10.7, Mac OS X 10.6
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB või rohkem (soovitatavalt 4 GB või
rohkem)
• Mac OS X 10.6: 1 GB või rohkem (soovitatavalt 4 GB või
rohkem)
Kõvaketta
Vähemalt 1 GB vaba ruumi süsteemikettal (soovitatavalt 3 GB või rohkem)
ruum
Eraldusvõime: 1024×768 pikslit (XGA) või rohkem
Eraldusvõime: 1024×768 pikslit (XGA) või rohkem
Graafika (soovitatavalt 1280×1024 pikslit või rohkem)
(soovitatavalt 1280×1024 pikslit või rohkem)
Värv: 24-bitine värv (True Color) või rohkem
Värv: 24-bitine värv (miljoneid värvitoone) või rohkem
Vt veebisaite lk xii värskeima teabe leidmiseks toetatavate operatsioonisüsteemide kohta.
60
ViewNX 2 kasutamine
Piltide arvutisse kopeerimine
Enne jätkamist veenduge, et olete installinud antud tarkvara kaasasolevalt ViewNX 2 CD-lt
(0 59).
1
Ühendage USB-kaabel.
Pärast kaamera välja lülitamist ja veendumist, et mälukaart on sisestatud, ühendage
kaasasolev USB-kaabel nagu näidatud ja lülitage kaamera seejärel sisse.
2
Käivitage ViewNX 2 komponent Nikon Transfer 2.
Programmi valiku sõnumi kuvamisel valige Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Alljärgneva dialoogi ilmumisel valige allkirjeldatud viisil Nikon Transfer 2.
1 Punktis Import pictures and videos (Piltide ja
videote importimine) klõpsake Change program
(Programmi vahetus). Kuvatakse programmivaliku
dialoog; valige Import File using Nikon Transfer 2
(Faili importimine Nikon Transfer 2 abil) ja
klõpsake OK.
2 Topeltklõpsake Import File (Faili importimine).
3
Klõpsake Start Transfer (Alusta teisaldust).
Vaikimisi kopeeritakse arvutisse kõik mälukaardil
asuvad pildid.
A
Teisaldamise ajal
Ärge lülitage teisaldamise ajal kaamerat välja ega
ühendage USB-kaablit lahti.
Start Transfer (Alusta teisaldust)
4
Lõpetage ühendus.
Teisaldamise lõpetamisel lülitage kaamera välja ja ühendage USB-kaabel lahti.
61
Piltide vaatamine
Pildid kuvatakse ViewNX 2-s teisaldamise lõpetamisel.
A
ViewNX 2 käsitsi käivitamine
• Windows: topeltklõpsake ViewNX 2 ikooni töölaual.
• Mac OS: klõpsake ViewNX 2 ikooni kaustas Dock.
❚❚ Fotode retušeerimine
Piltide kärpimiseks ja toiminguteks, nagu näiteks teravuse ja toonide
taseme reguleerimine, klõpsake nuppu Edit (Redigeerimine)
ViewNX 2 tööriistaribal.
❚❚ Videote redigeerimine
Toiminguteks, nagu näiteks videotelt kaameraga võetud soovimatu
filmitud materjali trimmimine, klõpsake nuppu Movie Editor
(Videoredaktor) ViewNX 2 tööriistaribal.
❚❚ Piltide printimine
Klõpsake nuppu Print (Prindi) ViewNX 2 tööriistaribal. Kuvatakse
dialoog, mis võimaldab teil printida pilte arvutiga ühendatud printeril.
❚❚ Asukohaandmete vaatamine
Pildistamiskohtade vaatamiseks või teekonnalogide kuvamiseks
klõpsake nuppu Map (Kaart) ViewNX 2 tööriistaribal.
A
Lisateabe saamiseks
Lisateavet ViewNX 2 kasutamise kohta vaadake sisespikrist.
A
Nikoni veebisaidil vaatamine
Nikoni veebisaidi külastamiseks pärast ViewNX 2 installimist valige All Programs (Kõik programmid) >
Link to Nikon (Link Nikonile) Windowsi Start-menüüst (nõutav on internetiühendus).
62
Tehnilised märkused
Lugege seda peatükki, saamaks teavet ühilduvate tarvikute, kaamera puhastamise ja
hoiustamise kohta ning mida teha, kui kuvatakse veateade või teil on probleeme kaamera
kasutamisega.
Ühilduvad objektiivid
Antud kaamera toetab automaatset teravustamist ainult koos AF-S, AF-P ja AF-I CPUobjektiividega. AF-S objektiivide nimetused algava tähtedega AF-S, AF-P objektiivide
nimetused tähtedega AF-P ja AF-I objektiivide nimetused tähtedega AF-I. Teiste automaatse
teravustamisega (AF) objektiividega automaatset teravustamist ei toetata. Järgmises tabelis
on loetletud ühilduvate objektiividega kasutatavad funktsioonid pildiotsijaga pildistamisel:
Kaamera säte
Teravustamine
Režiim
Mõõtmine
MF (käsitsi
L
M
teravustamine, koos
N
elektroonilise
Objektiiv/tarvik
AF
kaugusemõõtjaga) MF M Muud režiimid 3D Värv
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z
z z
z
z
—
z1
Muud tüüpi G või D AF NIKKOR
—
z
z z
z
z
—
z1
PC-E NIKKOR seeria 2, 3
—
z4
z z
z
z
—
z1
PC Micro 85mm f/2,8D 5
—
z4
z z
—
z
—
z1
AF-S/AF-I telekonverter
z6
z6
z z
z
z
—
z1
Teised AF NIKKOR (v.a objektiivid F3AF jaoks)
—
z7
z z
z
—
✔
z1
AI-P NIKKOR
—
z8
z z
z
—
✔
z1
1 Laotuspunktide mõõtmise mõõturid valisid fookuspunkti.
2 Toimige objektiivide PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED kallutamisel või nihutamisel ettevaatlikult, kuna need võivad
kaamera korpusega kokku puutuda ning kahjustusi või vigastusi põhjustada.
3 Objektiivi nihutamine ja/või kallutamine mõjutab säritust.
4 Ei saa kasutada nihutamise või kallutamisega.
5 Optimaalseks särituseks peab objektiiv olema seatud suurimale avale ning mitte nihutatud või kallutatud.
6 Suurima efektiivse avaga f/5,6 või kiiremaga.
7 AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 (Uus) või AF 28–85mm f/3,5–4,5 objektiivi suumimisel
kuni väikseima teravustamiskauguseni on võimalik teravustamisnäidiku kuvamine (I) ka siis, kui kujutis pildiotsija
kašee-ekraanil ei ole fookuses. Veenduge enne pildistamist, et pilt pildiotsija ekraanil on teravustatud.
8 Suurima avaga f/5,6 või rohkem.
• Videote salvestamisel suure ISO-tundlikkusega võib automaatsel teravustamisel ilmuda joonte kujul müra. Kasutage
käsitsi teravustamist või teravustamise lukustust.
D
IX NIKKOR objektiivid
IX NIKKOR objektiive ei saa kasutada.
63
Muud tarvikud
Kirjutamise ajal olid D5300 jaoks saadaval järgmised tarvikud.
Toiteallikad
Filtrid
Pildiotsija
okulaari
tarvikud
Tarkvara
• Liitium-ioonaku EN-EL14a (0 9): Täiendavad EN-EL14a akud on saadaval kohalike
jaemüüjate ja Nikoni ametliku esindaja juures. Samuti võib kasutada EN-EL14 akusid.
• Akulaadija MH-24 (0 9): EN-EL14a ja EN-EL14 akude laadimiseks.
• Toitepistmik EP-5A, vahelduvvooluadapter EH-5b: Need tarvikud tagavad kaamera toite pikema
ajavahemiku jooksul (samuti saab kasutada EH-5a ja EH-5 vahelduvvooluadaptereid).
Kaamera ühendamiseks EH-5b, EH-5a või EH-5-ga on vajalik toitepistmik EP-5A.
• Filtrid eriefektidega pildistamiseks võivad segada automaatset teravustamist või
elektroonilise kaugusemõõtja tööd.
• D5300 ei saa kasutada koos lineaarselt polariseerivate filtritega. Selle asemel kasutage
C-PL või C-PLII ringpolarisatsioonfiltreid.
• Kasutage NC filtreid objektiivi kaitsmiseks.
• Varikujutise vältimiseks ei ole filtri kasutamine soovitatav vastu eredat valgust
kadreeritud objekti korral või kui kaadris asub ereda valguse allikas.
• Keskelekaalutud mõõtmist soovitatakse koos filtritega, mille säritustegurid (filtritegurid)
on üle 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400,
A2, A12, B2, B8, B12). Täpsemalt vt filtri juhendist.
• DK-20C okulaari parandusläätsed: Läätsed on saadaval dioptriga –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2
ja +3 m–1, kui kaamera dioptri reguleerimise nupp on neutraalasendis (– 1 m–1).
Kasutage okulaari parandusläätsi ainult siis, kui soovitud teravustamist ei ole võimalik
saavutada sisseehitatud dioptri reguleerimise nupuga (–1,7 kuni +1,0 m–1). Katsetage
okulaari reguleerimise läätsi enne ostmist veendumaks, et soovitud teravustamist on
võimalik saavutada. Pildiotsija kummist katet ei saa kasutada koos okulaari
parandusläätsedega.
• Suurendi DG-2: DG-2 suurendab pildiotsija keskel kuvatud stseeni suurema täpsuse
saavutamiseks teravustamisel. Nõutav on okulaariadapter (saadaval eraldi).
• Okulaariadapter DK-22: DK-22 kasutatakse suurendi DG-2 kinnitamisel. Selle adapteri
kinnitamisel ei saa ekraani pöörata.
• Täisnurkne vaatelisand DR-6: DR-6 kinnitub pildiotsija okulaarile täisnurga all, võimaldades
kujutist pildiotsijas vaadata objektiivi suhtes täisnurga all (näiteks otse ülalt, kui kaamera
on horisontaalasendis). Selle tarviku kinnitamisel ei saa ekraani pöörata.
• Capture NX 2: Täielik piltide redigeerimise pakett, mis võimaldab näiteks valge tasakaalu
reguleerimist ja värvikontrolli punkte.
• Camera Control Pro 2: Võimaldab kaamera kaugjuhtimist arvutist videote ja fotode
salvestamiseks ning fotode salvestamist vahetult arvuti kõvakettale.
Märkus: Kasutage Nikoni tarkvara kõige uuemaid versioone. Enamik Nikoni tarkvarast on
automaatse uuendamisega (Nikon Message Center 2), kui arvuti on Internetti ühendatud.
Vt veebisaite lk xii värskeima teabe leidmiseks toetatavate operatsioonisüsteemide kohta.
64
Korpuse kaas
Korpuse kaas BF-1B/korpuse kaas BF-1A: Korpuse kaas hoiab peegli, pildiotsija ekraani ja
pildianduri tolmuvabana, kui objektiiv ei ole omal kohal.
• Juhtmevaba kaugjuhtimispult ML-L3 (0 4): ML-L3 kasutab 3 V CR2025 akut.
Vajutades akupesa lukustit paremale (q), suruge sõrmeküüs tühimikku ja avage
akupesa (w). Jälgige, et aku oleks sisestatud õiget pidi (r).
• Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-R10 */WR-T10: Juhtmevaba kaugjuhtimiskontrolleri
KaugjuhtimisWR-R10 ühendamine võimaldab kaamera juhtmevaba juhtimist juhtmevaba
puldid/juhtkaugjuhtimiskontrolleri WR-T10. WR-T10 kasutab 3 V CR2032 akut.
mevaba
kaugjuhtimiskontroller
Tarvikute
sisendi
lisaseadmed
Suruge sõrmeküüs akupesa riivi taha ja avage akupesa (q). Jälgige, et aku oleks
sisestatud õiget pidi (e).
• Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-1: WR-1 seadmeid kasutatakse kahe või enama kaupa
gruppides, kus üks neist töötab saatja ja ülejäänud vastuvõtjatena. Vastuvõtjad
ühendatakse ühe või enama kaamera tarvikute sisenditele, võimaldamaks saatja
kasutamist kaamerate katikute kaugvabastuseks.
Stereomikrofon ME-1 *
D5300 on varustatud tarvikute sisendiga WR-1 ja WR-R10
juhtmevabade kaugjuhtimiskontrollerite, MC-DC2 kaugjuhtimisjuhtmete
ja GP-1/GP-1A GPS-seadmete jaoks, mis ühendatakse märgiga 4
pistmikul kohakuti märgiga 2 tarvikute sisendi kõrval (sisendi
mittekasutamisel sulgege ühenduse kate).
USB ja A/V
ühenduse
tarvikud
• UC-E17 ja UC-E6 USB-kaablid (0 61): Kaasasolev UC-E17 kaabel ei ole eraldi saadaval; ostke
selle asemel UC-E6 kaableid.
• EG-CP16 audio-video kaablid
Mikrofonid
* Juhtmevaba kaugjuhtimiskontrollerit ei ole võimalik ühendada korraga koos stereomikrofoniga ME-1.
Tarvikute jõuga ühendamise üritamine võib kaamerat või tarvikut kahjustada.
A
Valikulised tarvikud
Kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast. Vaadake uusimat teavet meie veebisaidilt või brošüüridest.
65
Tunnustatud mälukaardid
Kaamera toetab SD, SDHC ja SDXC mälukaarte, k.a UHS-I ühilduvaid SDHC ja SDXC
kaardid. Videosalvestuseks on soovitatav kasutada SD kiirusklassi 6 või paremaid
kaarte; aeglasemad kaardid võivad põhjustada salvestamise katkestamise. Kaartide
valimisel kaardilugejates kasutamiseks veenduge, et need antud seadmega ühilduvad.
Omaduste, kasutamise ja piirangute küsimustes pöörduge vastava tootja poole.
66
Kaamera eest hoolitsemine
Hoiustamine
Kui kaamerat pikemat aega ei kasutata, eemaldage aku ning hoidke seda jahedas kuivas kohas
paigaldatud klemmikattega. Hallituse või kopituse tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat
kuivas hästi õhutatud kohas. Ärge hoidke oma kaamerat koos naftaliinist või kamprist koitõrje
pallikestega või paikades, mis:
• on halvasti õhutatud või üle 60% niiskusesisaldusega
• asuvad tugevaid elektromagnetvälju tekitavate seadmete kõrval, nagu näiteks telerid või
raadiod
• on temperaturiga üle 50 °C või alla –10 °C
Puhastamine
Kaamera
korpus
Objektiiv,
peegel ja
pildiotsija
Ekraan
Tolmu ja ebemete eemaldamiseks kasutage puhurit, seejärel pühkige õrnalt pehme kuiva
lapiga. Pärast kaamera kasutamist rannas või mere ääres pühkige ära liiv või sool
destilleeritud vees kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage hoolikalt. Tähtis: tolm või muu
võõrollus kaamera sisemuses võib põhjustada garantiiga mitte kaetud kahjustusi.
Need klaasist komponendid on kergesti kahjustatavad. Eemaldage tolm ja ebemed puhuri
abil. Aerosoolpihusti kasutamisel hoidke vedeliku lekkimise takistamiseks purki vertikaalselt.
Sõrmejälgede ja muude plekkide eemaldamiseks kandke väike hulk objektiivipuhastit
pehmele lapile ja puhastage hoolikalt.
Eemaldage tolm ja ebemed puhuri abil. Sõrmejälgede ja muude plekkide eemaldamisel
pühkige pinda õrnalt pehme lapiga või seemisnahaga. Ärge rakendage survet, kuna see võib
põhjustada kahjustusi või tööhäireid.
Ärge kasutage alkoholi, vedeldit ega muid lenduvaid kemikaale.
D
Kaamera ja tarvikute hooldus
Kaamera on täppisseade ning nõuab korralist hooldust. Nikon soovitab, et kaamera vaataks üle algne
jaemüüja või Nikoni ametlik esindaja kord ühe või kahe aasta jooksul ning et seda hooldataks kord iga
kolme kuni viie aasta jooksul (tasulised teenused). Kui kaamerat kasutatakse igapäevatöös, on
sagedane ülevaatus ja hooldus eriti soovitatavad. Kaamera ülevaatusel või hooldamisel peaksid
korraliselt kasutatavad tarvikud, nagu näiteks objektiivid või valikulised välklambid, kaasas olema.
67
Kaamera ja akude eest hoolitsemine:
ettevaatusabinõud
Kaamera eest hoolitsemine
Ärge maha pillake: Tugevad löögid või vibratsioon võivad põhjustada toote tööhäireid.
Hoidke kuivana: Toode ei ole veekindel ja selle vette kastmine või suures niiskuses hoidmine võib põhjustada
tööhäireid. Sisemehhanismi roostetamine võib põhjustada parandamatuid kahjustusi.
Vältige järske temperatuurimuutusi: Temperatuuri äkilised muutused, nagu sisenemine külmal päeval köetud
ruumi või sealt lahkumine, võivad põhjustada seadmesisest kondenseerumist. Kondenseerumise
ärahoidmiseks asetage seade enne äkilisi temperatuurimuutusi kandekotti või kilekotti.
Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest: Ärge kasutage ega hoidke seadet tugevat elektromagnetkiirgust või
magnetvälju tekitavate aparaatide lähedal. Tugevad staatilised laengud või magnetväljad, mida tekitavad
sellised aparaadid, nagu näiteks raadiosaatjad, võivad häirida ekraani tööd, kahjustada mälukaardile
salvestatud andmeid või mõjutada toote siselülitusi.
Ärge jätke objektiivi suunatuna päikese poole: Ärge jätke objektiivi pikemaks ajaks suunatuna päikese või muu
tugeva valgusallika poole. Intensiivne valgus võib põhjustada pildianduri halvenemist või anda fotodel
valge häguefekti.
Lülitage toode enne toiteallika eemaldamist või lahutamist välja: Ärge tõmmake toodet pistikust välja ega
eemaldage akut ajal, kui toode on sisse lülitatud või kui piltide salvestamine või kustutamine on pooleli.
Sellisel puhul võib toite katkestamisega kaasneda andmete kadu või toote mälu ja siselülituste
kahjustumine. Juhusliku toitekatkestuse ärahoidmiseks vältige toote kandmist ühest kohast teise ajal, mil
vahelduvvooluadapter on ühendatud.
Puhastamine: Kaamera korpuse puhastamisel kasutage puhurit tolmu ja ebemete õrnaks eemaldamiseks,
seejärel pühkige õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast kaamera kasutamist rannas või mere ääres pühkige ära
liiv ja sool puhtas vees õrnalt niisutatud lapiga ja seejärel kuivatage kaamera põhjalikult.
Objektiiv ja peegel on kergesti kahjustatavad. Tolm ja ebemed tuleb eemaldada õrnalt puhuri abil.
Aerosoolpuhuri kasutamisel hoidke vedeliku väljavoolu vältimiseks purki vertikaalselt. Objektiivilt
sõrmejälgede ja muude plekkide eemaldamiseks kandke väike kogus objektiivi puhastit pehmele lapile ja
puhastage objektiiv hoolikalt.
Pildianduri puhastamise kohta vt Täielikust kasutusjuhendist (Reference Manual).
Ärge puudutage katiku katet: Katiku kate on ülimalt õhuke ja kergesti kahjustatav. Mitte mingil juhul ei tohi
kattele vajutada, seda puhastusvahenditega puudutada või sellele puhurist tugevaid õhuvoole suunata.
Selline tegevus võib katet kriimustada, deformeerida või rebestada.
68
Hoiustamine: Hallituse või kopituse tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas hästi õhutatud kohas.
Vahelduvvooluadapteri kasutamisel ühendage adapter tulekahju vältimiseks lahti. Kui toodet pikka aega
ei kasutata, eemaldage lekke ärahoidmiseks aku ja hoidke kaamerat kuivatusainet sisaldavas kilekotis.
Ärge siiski hoidke kaamera ümbrist kilekotis, kuna see võib põhjustada materjali halvenemist. Arvestage,
et kuivatusaine kaotab pikapeale oma niiskuse imamise võime ning seda tuleb korraliselt vahetada.
Hallituse või kopituse vältimiseks võtke kaamera hoiukohast välja vähemalt kord kuus. Lülitage kaamera
sisse ja vabastage katik paar korda enne selle kõrvale panemist.
Hoidke akut jahedas kuivas kohas. Paigaldage klemmikate kohale enne aku kõrvale panemist.
Märkused ekraani kohta: Ekraan on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega; töötavad vähemalt 99,99%
pikslitest ning puuduvaid või defektseid piksleid ei ole üle 0,01%. Seetõttu, kuigi need ekraanid võivad
sisaldada püsivalt helendavaid (valgeid, punaseid, siniseid või rohelisi) või kustunud (musti) piksleid, ei
kujuta see endast tööhäiret ning ei mõjuta seadme abil salvestatavaid pilte.
Ekraanil kuvatavaid pilte võib olla eredas valguses raske vaadata.
Ärge rakendage ekraanile survet, kuna see võib kaasa tuua kahjustuse või tõrke. Ekraanil oleva tolmu või
ebemed saab eemaldada puhuriga. Plekke saab eemaldada õrnalt pehme lapi või seemisnahaga
pühkides. Ekraani purunemisel tuleb olla hoolikas, hoidumaks klaasikildudega vigastamisest ning vältida
ekraani vedelkristalli kokkupuudet nahaga ja selle silma või suhu sattumist.
Muaree: Muaree on interferentsimuster, mis tekib pildil regulaarselt korduva ruudustiku, nagu näiteks
kangamuster või hoone akende read, kattumisel kaamera pildianduri ruudustikuga. Kui märkate oma
fotodel muareed, proovige muuta kaugust objektini, suumige lähemale ja kaugemale või muutke
kaamera ja objekti vahelist nurka.
Aku eest hoolitsemine
Akud võivad vale käsitsemise korral lekkida või plahvatada. Järgige akude käsitsemisel järgmisi
ettevaatusabinõusid:
• Kasutage üksnes antud seadmestiku jaoks ette nähtud akusid.
• Ärge hoidke akut leegi lähedal ega ülemäärase kuumuse käes.
• Hoidke akuklemmid puhtana.
• Enne aku vahetamist lülitage toode välja.
• Kui akut ei kasutata, eemaldage see kaamerast või laadijast ja paigaldage klemmikate. Need seadmed
kasutavad veidike laengut ka väljalülitatult ning võivad pikapeale aku tühjendada, kuni see enam ei
tööta. Kui akut pikemat aega ei kasutata, sisestage see kaamerasse ja laske sel enne eemaldamist
tühjaks töötada ning hoiustage seejärel ümbritseval temperatuuril 15 °C kuni 25 °C (vältige kuumi või
eriti külmi kohti). Korrake seda protseduuri vähemalt üks kord kuue kuu jooksul.
• Kaamera korduv sisse ja välja lülitamine täielikult tühjenenud aku korral lühendab aku tööiga. Täielikult
tühjenenud akud tuleb enne kasutamist laadida.
69
• Aku kasutamisel võib selle sisetemperatuur tõusta. Kõrgenenud sisetemperatuuriga aku laadimise
üritamine kahjustab aku talitlust ning aku võib jääda tühjaks või saada laetud ainult osaliselt. Laske akul
enne laadimist jahtuda.
• Täis aku jätkuv laadimine võib nõrgendada aku talitlust.
• Täis laetud aku märgatav kasutusaja lühenemine ruumitemperatuuril näitab, et aku nõuab vahetamist.
Ostke uus EN-EL14a aku.
• Enne kasutamist laadige aku. Enne oluliste sündmuste pildistamist hoidke täislaetud EN-EL14a aku
tagavaraks. Mõnes kohas võib vahetusakude ostmine lühikese etteteatamisega olla keeruline.
Arvestage, et külmadel päevadel kipub akude maht vähenema. Veenduge enne väljas külma ilmaga
pildistamist, et aku oleks täis. Hoidke varuakut soojas kohas ja vajadusel vahetage need kaks.
Soojendatuna võib külm aku osa oma laetusest taastada.
• Kasutatud akud on väärtuslik ressurss; suunake need taaskasutusse vastavalt kohalikele eeskirjadele.
70
Veateated
Selles peatükis on loetletud pildiotsijale ja ekraanile kuvatavad näidikud ja veateated.
A
Hoiatusikoonid
Vilkuv d ekraanil või s pildiotsijas näitab, et nuppu W (Q) vajutades saab ekraanile kuvada hoiatus- või
veateadet.
Näidik
Ekraan
Lock lens aperture ring at
minimum aperture (largest f/number). (Lukustage objektiivi
avarõngas minimaalsele avale
(suurim f-arv).)
Lens not attached (Objektiiv
puudub)
Before taking photos, rotate the
zoom ring to extend the lens.
(Enne pildistamist pöörake
suumirõngast objektiivi
väljatoomiseks.)
Shutter release disabled.
Recharge battery. (Katiku
vabastus blokeeritud. Laadige
aku.)
This battery cannot be used.
Choose battery designated for
use in this camera. (Seda akut ei
saa kasutada. Valige selle
kaamera jaoks ettenähtud aku.)
Initialization error. Turn the
camera off and then on again.
(Viga käivitamisel. Lülitage
kaamera välja ja siis uuesti
sisse.)
Battery level is low. Complete
operation and turn camera off
immediately. (Aku on
tühjenemas. Lõpetage töö ja
lülitage kaamera viivitamatult
välja.)
Clock not set (Kell on seadmata)
No SD card inserted (Puudub SDkaart)
Memory card is locked.
Slide lock to “write” position.
(Mälukaart on lukustatud.
Lükake lukusti kirjutusasendisse
„write”.)
This memory card cannot be
used. Card may be damaged.
Insert another card. (See
mälukaart ei ole kasutatav.
Kaart võib olla kahjustatud.
Sisestage teine mälukaart.)
Pildiotsija
Lahendus
B
(vilgub)
Seadke objektiivi avarõngas minimaalsele avale (suurim f-arv).
F/s
(vilgub)
• Paigaldage mitte-IX NIKKOR objektiiv.
• Mitte-CPU-objektiivi korral valige režiim M.
F
(vilgub)
Sissetõmmatava objektiivitoru nupuga objektiiv
kinnitatakse sisse tõmmatud objektiivitoruga. Vajutage
sissetõmmatava objektiivitoru nuppu ja pöörake
suumirõngast objektiivi väljatoomiseks.
d/s
(vilgub)
Lülitage kaamera välja ja laadige või vahetage aku.
d
(vilgub)
Kasutage Nikoni heakskiidetud akut.
d/k
(vilgub)
—
Lülitage kaamera välja, eemaldage ja vahetage aku ning
lülitage kaamera uuesti sisse.
Lõpetage puhastus ning lülitage kaamera välja ja laadige või
vahetage aku.
—
S/s
(vilgub)
Seadke kaamera kell.
Lülitage kaamera välja ja kontrollige, et kaart oleks õigesti
sisestatud.
(
(vilgub)
Mälukaart on lukustatud (kirjutuskaitstud). Lükake kaardi
kirjutuskaitse lüliti kirjutusasendisse „write”.
(/k
(vilgub)
• Kasutage heakskiidetud kaarti.
• Vormindage kaart. Kui probleem püsib, võib kaart olla
kahjustatud. Pöörduge Nikoni ametliku esindaja poole.
• Viga uue kausta loomisel. Kustutage faile või sisestage
uus mälukaart.
• Sisestage uus mälukaart.
71
Näidik
Ekraan
This card is not formatted.
Format the card. (See kaart ei ole
vormindatud. Vormindage
kaart.)
Card is full (Kaart on täis)
—
Pildiotsija
T
(vilgub)
j/A/s
(vilgub)
●
(vilgub)
Subject is too bright (Objekt on
liiga ere)
s
(vilgub)
Subject is too dark (Objekt on
liiga tume)
No “Bulb” in S mode (S-režiimis
puudub „pirn”)
No “Time” in S mode (S-režiimis
puudub „aeg”)
—
—
72
A
(vilgub)
&
(vilgub)
N
(vilgub)
N/s
(vilgub)
Lahendus
Vormindage mälukaart või lülitage kaamera välja ja
sisestage uus.
• Vähendage kvaliteeti või suurust.
• Kustutage fotosid.
• Sisestage uus mälukaart.
Kaamera ei suuda teravustada automaatset teravustamist
kasutades. Muutke kompositsiooni või teravustage käsitsi.
• Kasutage madalamat ISO-tundlikkust.
• Kasutage ND kommertsfiltrit.
• Režiimis:
S vähendage säriaega
A Valige väiksem ava (suurem f-arv)
% Valige muu võtterežiim
• Kasutage suuremat ISO-tundlikkust.
• Kasutage välku.
• Režiimis:
S Suurendage säriaega
A Valige suurem ava (väiksem f-arv)
Muutke säriaega või valige režiim M.
Välk töötas täisvõimsusel. Kontrollige fotot ekraanil;
alasärituse korral reguleerige sätteid ja proovige uuesti.
• Kasutage välku.
• Muutke kaugust objektini, ava, välgu ulatust või ISO
tundlikkust.
• Objektiivi fookuskaugus on alla 18 mm: kasutage
suuremat fookuskaugust.
Näidik
Ekraan
Error. Press shutter release
button again. (Viga. Vajutage
uuesti päästikule.)
Start-up error. Contact a Nikonauthorized service
representative. (Viga
käivitamisel. Pöörduge Nikoni
ametliku esindaja poole.)
Metering error (Mõõtmisviga)
Unable to start live view. Please
wait for camera to cool.
(Reaalaja vaadet ei saa alustada.
Laske kaameral jahtuda.)
Pildiotsija
Lahendus
Vabastage katik. Vea püsimisel või sagedasel esinemisel
pöörduge Nikoni ametliku esindaja poole.
O
(vilgub)
Pöörduge Nikoni ametliku esindaja poole.
—
Enne kui reaalaja vaadet või video salvestamist jätkate,
oodake, et sisemised vooluahelad jahtuksid.
—
Taasesituseks valitud kaustas puuduvad pildid (arvestage, et
see sõnum kuvatakse, kui mälukaart sisestati pärast Current
(Jooksev) valikut taasesitusmenüü suvandis Playback
folder (Taasesituskaust) ja taasesitust alustati enne ühegi
pildi tegemist). Sisestage teine mälukaart või valige All
(Kõik) suvandis Playback folder (Taasesituskaust).
—
Faili ei ole võimalik kaameras taasesitada.
—
Teistes seadmetes loodud pilte ei saa retušeerida.
—
Kaameraga üritavad ühendust luua korraga mitu nutiseadet.
Oodake mõned minutid enne uuesti proovimist.
Error. (Viga.)
—
Valige Disable (Keela) punktis Wi-Fi > Network
connection (Võrguühendus) ja valige seejärel uuesti
Enable (Luba).
Network access not available
until camera cools.
(Võrguühendus ei ole võimalik
kuni kaamera jahtumiseni.)
—
Lülitage kaamera välja ja proovige pärast kaamera jahtuda
laskmist uuesti.
Folder contains no images.
(Kaustas puuduvad pildid.)
Cannot display this file. (Seda
faili ei ole võimalik kuvada.)
Cannot select this file. (Seda faili
ei ole võimalik valida.)
Could not connect; multiple
devices detected. Try again
later. (Ühendus ei õnnestunud;
mitme seadme tuvastamine.
Proovige hiljem uuesti.)
73
Tehnilised andmed
❚❚ Digitaalkaamera Nikon D5300
Tüüp
Tüüp
Objektiivi paigaldamine
Efektiivne fookusnurk
Efektiivseid piksleid
Efektiivseid piksleid
24,2 miljonit
Pildiandur
Pildiandur
Piksleid kokku
Tolmu vähendamise
süsteem
23,5 × 15,6 mm CMOS andur
24,78 miljonit
Pildianduri puhastamine, pildilt tolmutäppide eemalduse võrdlusandmed
(nõutav on valikuline Capture NX 2 tarkvara)
Mälu
Pildi suurus (piksleid)
Failiformaat
Picture Control süsteem
Andmekandjad
Failisüsteem
Pildiotsija
Pildiotsija
Kaadri teravussügavus
Suurendus
Keskpunkt
Dioptri reguleerimine
Teravustamisekraan
Peegelkaamera peegel
Objektiivi ava
74
Ühe objektiiviga digitaalne peegelkaamera
Nikoni F-kinnitus (automaatse teravustamise kontaktidega)
Nikoni DX-formaat; fookuskaugus vastab u 1,5× FX-formaadi fookusnurgaga
objektiivi fookuskaugusele
•
•
•
•
6000 × 4000 (suur)
• 4496 × 3000 (keskmine)
2992 × 2000 (väike)
NEF (RAW): 12- või 14-bitine, tihendatud
JPEG: vastab JPEG baasvormingule peene (u 1 : 4), tavalise (u 1 : 8) või
põhitaseme (u 1 : 16) tihendusega
• NEF (RAW) + JPEG: üks foto salvestatud nii NEF (RAW) kui ka JPEG-formaadis
Standard (Standardne), Neutral (Neutraalne), Vivid (Ergas), Monochrome
(Ühevärviline), Portrait (Portree/püstpaigutus), Landscape (Maastik/
rõhtpaigutus); valitud Picture Controle on võimalik kohandada; kohandatud
Picture Controlide hoidla
SD (Secure Digital) ja UHS-I ühilduvad SDHC ja SDXC mälukaardid
DCF (Design Rule for Camera File System) (kaamera failisüsteemi norm) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format) (digitaalne prindijärjekorra formaat), Exif
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3 (standardne
kujutiseformaat), PictBridge
Silmadekõrgune pentapeegliga ühe objektiiviga peegelpildiotsija
U 95% horisontaalselt ja 95% vertikaalselt
U 0,82× (50 mm f/1,4 objektiiv lõpmatuses, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; pildiotsija okulaariläätse keskpinnast)
–1,7 – +1,0 m–1
B-tüüpi BriteView Clear Matte Mark VII ekraan
Kiirnaasmine
Elektrooniliselt juhitav viivitamatu naasmine
Objektiiv
Ühilduvad objektiivid
Automaatne teravustamine on kasutatav AF-S, AF-P ja AF-I objektiividega.
Automaatne teravustamine ei ole kasutatav muud tüüpi G- ja D-objektiividega,
AF-objektiividega (IX NIKKOR ja objektiivid F3AF jaoks ei ole toetatud) ja AI-P
objektiividega. Mitte-CPU objektiive on võimalik kasutada režiimis M, kuid ilma
kaamera säritusmõõturita.
Elektroonilist kaugusemõõtjat saab kasutada objektiividega suurima avaga f/5,6
või rohkem.
Katik
Tüüp
Kiirus
Välklambi
sünkroniseerimiskiirus
Vabastus
Vabastusrežiim
Kaadri ettenihke kiirus
Taimer
Säritus
Mõõtmisrežiim
Mõõtmismeetod
Vahemik (ISO 100, f/1,4
objektiiv, 20 °C)
Säritusmõõturi ühendus
Režiim
Särikompensatsioon
Kahveldus
Särituse lukustus
Elektrooniliselt juhitav vertikaalselt liikuv fookustasandi katik
1/4000–30 s sammuga 1/3 või 1/2 EV; Bulb (pirn); Time (aeg)
X = 1/200 s; sünkroniseerib katikuga säriajal 1/200 s või pikemal
8 (üksikkaader), ! (pidev aeglane), 9 (pidev kiire), J (vaikne katiku
vabastus), E (taimer), " (viivitusega kaugjuhtimisrežiim; ML-L3), #
(kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim; ML-L3); intervalltaimeriga pildistamise
toetus
• !: kuni 3 fps (kaadrit sekundis)
• 9: kuni 5 fps (kaadrit sekundis) (JPEG ja 12-bitine NEF/RAW) või 4 fps (14bitine NEF/RAW)
Märkus: Kaadrikiirused on toodud järgmistel eeldustel: pidev automaatse
servoteravustamise režiim, käsitsi või automaatse katiku prioriteediga säritus,
säriaeg 1/250 s või lühem, Release (Vabastus) valik kohandatud sättes a1 (AF-C
priority selection (Pideva automaatse teravustamise prioriteedi valik)) ja
ülejäänud sätted vaikeväärtustel.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 säritust
TTL särituse mõõtmine 2016 piksliga RGB-andurit kasutades
• Maatriksmõõtmine: 3D-värvimaatriksi mõõtmine II (G-, E- ja D-tüüpi objektiivid);
värvimaatriksi mõõtmine II (teised CPU-objektiivid)
• Keskelekaalutud mõõtmine: 75% kaalust omistatakse 8 mm ringile kaadri keskel
• Laotuspunktide mõõtmine: mõõdetakse 3,5 mm ringi (u 2,5% kaadrist) keskmega
valitud fookuspunktis
• Maatriks- või keskelekaalutud mõõtmine: 0–20 EV
• Laotuspunktide mõõtmine: 2–20 EV
CPU
Automaatrežiimid (i automaatne; j automaatne, ilma välguta); programmeeritud
automaatne koos paindliku programmiga (P); automaatne katiku prioriteet (S);
avaprioriteediga automaatrežiim (A); käsitsi (M); stseenirežiimid (k portree; l maastik;
p laps; m sport; n lähivõte; o öine portree; r öine maastik; s seltskond/siseruum; t rand/lumi;
u päikeseloojang; v hämarik/koidik; w lemmiklooma portree; x küünlavalgus; y õis; z sügisvärvid;
0 toit); eriefektide režiimid (% öine nägemine; g värviskits; ' mängukaamera efekt; ( pisipildi
efekt; 3 selektiivne värv; 1 siluett; 2 hele tonaalsus; 3 tume tonaalsus; ) HDR maal)
Reguleeritav –5 – +5 EV võrra sammuga 1/3 või 1/2 EV režiimides P, S, A ja M
• Särituskahveldus: 3 võtet sammuga 1/3 või 1/2 EV
• Valge tasakaalu kahveldus: 3 võtet sammuga 1
• Aktiivse D-Lightingu kahveldus: 2 võtet
Heledus lukustatakse tuvastatud väärtusel nupuga A (L)
75
Säritus
ISO-tundlikkus (soovitatav ISO 100–12800 sammuga 1/3 EV. Samuti seatav väärtusele u 0,3, 0,7 või 1 EV (ISO
säritusindeks)
25600 ekvivalent) üle ISO 12800; võimalik on automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine
Aktiivne D-Lighting
Y Automaatne, Z Eriti kõrge, P Kõrge, Q Normaalne, R Madal, ! Väljas
Teravustamine
Automaatne
teravustamine
Tuvastusvahemik
Objektiivi servo
Fookuspunkt
Automaatse
teravustamise ala režiim
Teravustamise lukustus
Välklamp
Sisseehitatud välk
Juhtnumber
Välklambi juhtimine
Välgurežiim
Välgu kompenseerimine
Välklambi valmisoleku
näidik
Tarvikupesa
Nikoni
Loovvalgustussüsteem
(Creative Lighting System,
CLS)
Sünkroniseerimisterminal
Valge tasakaal
Valge tasakaal
76
Nikon Multi-CAM 4800DX automaatse teravustamise anduri moodul koos TTLfaasituvastuse, 39 fookuspunktiga (sh 9 risttüüpi andur) ja automaatse
teravustamise abi valgusti (ulatus u 0,5–3 m)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo AF (AF-S); pidev automaatse
servoteravustamise režiim (AF-C); automaatne AF-S/AF-C valik (AF-A);
teravustamise prognoositav jälgimine aktiveeritakse automaatselt vastavalt
objekti olekule
• Käsitsi teravustamine (MF): kasutada võib elektroonilist kaugusemõõtjat
Valida saab 39 või 11 fookuspunkti seast
Ühe punkti automaatne teravustamine; 9, 21 või 39 punktiga dünaamilise ala
automaatne teravustamine, ruumiline kalkeerimine, automaatala automaatne
teravustamine
Teravustamist saab lukustada päästiku pooleldi alla vajutades (üksikservo
automaatne teravustamine) või nuppu A (L) vajutades
i, k, p, n, o, s, w, g, ' :automaatvälk automaatse avanemisega
P, S, A, M, 0: käsitsi avamine nupu vabastamisel
U 12, 13 koos käsivälguga (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL-välklambi juhtimine kasutades 2016-pikslist RGB-andurit on
kasutatav sisseehitatud välguga ja SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-400 või SB-300-ga; digitaalne ühe objektiiviga peegelkaamera i-TTL
tasakaalustatud täitevälku kasutatakse koos maatriks- ja keskelekaalutud
mõõtmisega, digitaalse ühe objektiiviga peegelkaamera standardset i-TTL
välku koos laotuspunktide mõõtmisega
Automaatne, automaatne koos punasilmsuse vähendamisega, automaatne
aeglane sünkroniseerimine, automaatne aeglane sünkroniseerimine koos
punasilmsuse vähendamisega, täitevälk, punasilmsuse vhendamine, aeglane
sünkroniseerimine, aeglane sünkroniseerimine koos punasilmsuse
vähendamisega, tagakardin koos aeglase sünkroniseerimisega, tagakardina
sünkroniseerimine, väljas
–3 – +1 EV sammuga 1/3 või 1/2 EV
Süttib täis laetud sisseehitatud välgu või valikulise välguseadme korral; vilgub
pärast välgu töötamist täisväljundiga
ISO 518 sünkroonpesa sünkronisatsiooni ja andmekontaktide ning ohutuslukuga
Täiustatud juhtmevaba valgustus toetatud koos SB-910, SB-900, SB-800 või
SB-700 kui põhivälguga või SU-800 kui käsujuhiga; välklambi värviteabe
edastus on toetatud kõikide CLS-ühilduvate välguseadmetega
AS-15 sünkroniseerimisterminali adapter (saadaval eraldi)
Automaatne, hõõglamp, luminofoor (7 tüüpi), otsene päikesevalgus, välk, pilvine,
vari, eelseatud käsitsi, kõik peale eelseatud käsitsi režiimi koos peenhäälestusega.
Reaalaja vaade
Objektiivi servo
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo automaatne teravustamine) (AF-S);
täisajaga automaatne servoteravustamine (AF-F)
• Käsitsi teravustamine (MF)
Automaatse
Näoprioriteediga automaatne teravustamine, laiala automaatne teravustamine,
teravustamise ala režiim normaalala automaatne teravustamine, objekti jälgimisega automaatne
teravustamine
Automaatne
Kontrastitajuga automaatne teravustamine üle kogu kaadri (näo prioriteedi või
teravustamine
objekti jälgimisega automaatsel teravustamisel valib kaamera fookuspunkti
automaatselt)
Automaatne stseenivalik Kasutatav režiimides i ja j
Video
Mõõtmine
Mõõtmismeetod
Kaadri suurus (pikslites) ja
kaadrikiirus
TTL säritusmõõtmine põhipildianduri abil
Maatriks
• 1920 × 1080, 60p (progressiivne)/50p/30p/25p/24p, ★ kõrge/normaalne
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ kõrge/normaalne
• 640 × 424, 30p/25p, ★ kõrge/normaalne
Kaadrikiirused 30p (tegelik kaadrikiirus 29,97 fps (kaadrit sekundis)) ja 60p
(tegelik kaadrikiirus 59,94 fps) on kasutatavad NTSC valikul videorežiimiks. 25p
ja 50p on kasutatavad PAL valikul videorežiimiks. Tegelik kaadrikiirus valikul 24p
on 23,976 fps (kaadrit sekundis).
Failiformaat
MOV
Videotihendus
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding (täiustatud videokodeerimine)
Audiosalvestuse formaat Lineaarne PCM
Audiosalvestuse seade
Sisseehitatud või väline stereomikrofon; tundlikkus reguleeritav
ISO-tundlikkus
ISO 100–12800; seatav ka väärtusele u 0,3, 0,7 või 1 EV (ISO 25600 ekvivalent) üle
ISO 12800
Ekraan
Ekraan
Taasesitus
Taasesitus
Liides
USB
Videoväljund
HDMI-väljund
Tarvikute sisend
Audiosisend
8,1 cm/3,2 tolli (3 : 2), u 1037 kilopunkti (720 × 480 × 3 = 1 036 800 punkti),
muudetava vaatenurgaga TFT ekraan 170° vaatenurgaga, u 100% kaadri
teravussügavus ja ereduse reguleerimine
Täiskaadri ja pisipildi (4, 12 või 80 pilti või kalender) taasesitus koos
taasesitussuumi, video taasesituse, foto ja/või video slaidiesituse, histogrammi
näidiku, helendite, automaatse pildi pööramise, pildi hindamise ja pildi
kommentaariga (kuni 36 tähemärki)
Kiir-USB
NTSC, PAL
C-tüüpi mini-pin HDMI pistmik
Juhtmevabade kaugjuhtimiskontrollerid: WR-1, WR-R10 (saadaval eraldi)
Kaugjuhtimisjuhtmed: MC-DC2 (saadaval eraldi)
GPS-seadmed: GP-1/GP-1A (saadaval eraldi)
Stereo minipistiku pesa (läbimõõt 3,5 mm); toetab valikulisi ME-1
stereomikrofone
77
Juhtmevaba side
Standardid
Sideprotokollid
Töösagedus
Maksimaalne
väljundvõimsus
Ulatus (vaatejoon)
Andmeedastuskiirus
Turvalisus
Juhtmevaba side
seadistus
Juurdepääsuprotokollid
Asukohaandmed
Vastuvõtusagedus
Geodeesia
Toetatavad keeled
Toetatavad keeled
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
2412–2462 MHz (kanalid 1–11)
7,8 dBm (EIRP)
Ligikaudu 30 m (häirete puudumisel; kaugus oleneb signaali tugevusest ning
takistuste olemasolust või puudumisest)
54 Mbps
Maksimaalsed loogilised andmekiirused vastavalt IEEE standardile. Tegelikud
kiirused võivad erineda.
• Autentimine: avatud süsteem, WPA2-PSK
• Krüpteerimine: AES
Toetab WPS-i
Infrastruktuur
1575,42 MHz (C/A kood)
WGS84
Araabia, bengaali, hiina (lihtsustatud ja traditsiooniline), tšehhi, taani, hollandi,
inglise, soome, prantsuse, saksa, kreeka, hindi, ungari, indoneesia, itaalia, jaapani,
korea, norra, pärsia, poola, portugali (Portugali ja Brasiilia), rumeenia, vene,
hispaania, rootsi, tamiili, tai, türgi, ukraina, vietnami
Toiteallikas
Aku
Vahelduvvooluadapter
Üks laetav liitium-ioonaku EN-EL14a
EH-5b vahelduvvooluadapter; nõuab EP-5A toitepistmikku (saadaval eraldi)
Statiivi pesa
Statiivi pesa
1/ 4
Mõõtmed/kaal
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Töökeskkond
Temperatuur
Niiskus
tolli (ISO 1222)
U 125 × 98 × 76 mm
U 530 g koos aku ja mälukaardiga, kuid ilma korpuse kaaneta; u 480 g (ainult
kaamera korpus)
0 °C – 40 °C
85 % või alla selle (kondenseerumiseta)
• Kui teisiti ei ole ära märgitud, teostati kõik mõõtmised kooskõlas kaamera- ja pildindustoodete assotsiatsiooni
Camera and Imaging Products Association (CIPA) standardite või suunistega.
• Kõik näitajad on täislaetud akuga kaamera kohta.
• Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi andmeid igal
ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas juhendis esineda
võivate vigade tõttu.
78
❚❚ MH-24 akulaadija
Nimisisend
Nimiväljund
Toetatavad akud
Laadimisaeg
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
AC 100–240 V, 50/60 Hz, maksimaalselt 0,2 A
DC 8,4 V / 0,9 A
Nikoni EN-EL14a laetavad liitium-ioonakud
U 1 tund 50 minutit ümbritseval temperatuuril 25 °C täielikult tühjenenud aku
korral
0 °C – 40 °C
U 70 × 26 × 97 mm, ilma pistikuadapterita
U 96 g, ilma pistikuadapterita
Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:
m AC (vahelduvvool), p DC (alalisvool), q II klassi seadmed (Toote konstruktsioon on topeltisolatsiooniga.)
❚❚ EN-EL14a liitium-ioonaku
Tüüp
Nimivõimsus
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Laetav liitium-ioonaku
7,2 V / 1230 mAh
0 °C – 40 °C
U 38 × 53 × 14 mm
U 49 g, ilma pistikuadapterita
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR ja AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G
objektiivid
Tüüp
Fookuskaugus
Suurim ava
Objektiivi konstruktsioon
Fookusnurk
Fookuskauguse skaala
Kaugusteave
Suum
Teravustamine
Stabiliseerimine (ainult
AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3,5–5,6G VR)
Väikseim
teravustamiskaugus
Objektiiviava labad
Objektiiviava
Avavahemik
Mõõtmine
Kinnitatava filtri suurus
Mõõtmed
Kaal
G-tüüpi AF-P DX objektiiv sisseehitatud CPU ja F-kinnitusega
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 elementi 9 grupis (2 asfäärilise objektiivi elementi)
76° – 28° 50´
Gradueeritud millimeetrites (18, 24, 35, 45, 55)
Väljund kaamerasse
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Samm-mootori juhitav automaatne teravustamine; eraldi teravustamisrõngas
käsitsi teravustamiseks
Objektiivi nihe võnkepooli mootorite (voice coil motor, VCM) abil
0,25 m fokaaltasandist kõikides suumiasendites
7 (ümar objektiiviava)
Täisautomaatne
• 18 mm fookuskaugus: f/3,5–22
• 55 mm fookuskaugus: f/5,6–38
Väikseim kuvatav ava oleneb kaameral valitud säritussammu suurusest.
Täisava
55 mm (P = 0,75 mm)
U 64,5 mm maksimaalne läbimõõt × 62,5 mm (kaugus kaamera objektiivi kinnitusäärikust
sissetõmmatud objektiivi korral)
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR: u 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G: u 195 g
79
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR II objektiiv
Tüüp
Fookuskaugus
Suurim ava
Objektiivi konstruktsioon
Fookusnurk
Fookuskauguse skaala
Kaugusteave
Suum
Teravustamine
Stabiliseerimine
Väikseim
teravustamiskaugus
Objektiiviava labad
Objektiiviava
Avavahemik
Mõõtmine
Kinnitatava filtri suurus
Mõõtmed
Kaal
80
G-tüüpi AF-S DX objektiiv sisseehitatud CPU ja F-kinnitusega
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 elementi 12 grupis (sh 1 ED objektiivi element ja 1 asfäärilise objektiivi element)
76° – 11° 30´
Gradueeritud millimeetrites (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Väljund kaamerasse
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Nikoni siseteravustamise (Nikon Internal Focusing, IF) süsteem mootoriga Silent
Wave Motor juhitava automaatse teravustamise ja teravustamisrõngaga käsitsi
teravustamiseks
Objektiivi nihe võnkepooli mootorite (voice coil motor, VCM) abil
0,45 m fokaaltasandist kõikides suumiasendites
7 (ümar objektiiviava)
Täisautomaatne
• 18 mm fookuskaugus: f/3,5–22
• 140 mm fookuskaugus: f/5,6–38
Väikseim kuvatav ava oleneb kaameral valitud säritussammu suurusest.
Täisava
67 mm (P = 0,75 mm)
U 78 mm maksimaalne läbimõõt × 97 mm (kaugus kaamera objektiivi kinnitusäärikust)
U 490 g
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR II objektiiv
Tüüp
Fookuskaugus
Suurim ava
Objektiivi konstruktsioon
Fookusnurk
Fookuskauguse skaala
Kaugusteave
Suum
Teravustamine
Stabiliseerimine
Väikseim
teravustamiskaugus
Objektiiviava labad
Objektiiviava
Avavahemik
Mõõtmine
Kinnitatava filtri suurus
Mõõtmed
Kaal
G-tüüpi AF-S DX objektiiv sisseehitatud CPU ja F-kinnitusega
18–55 mm
f/3,5–5,6
11 elementi 8 grupis (sh 1 asfäärilise objektiivi element)
76° – 28° 50´
Gradueeritud millimeetrites (18, 24, 35, 45, 55)
Väljund kaamerasse
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Automaatne teravustamine Silent Wave mootori abil ja eraldi teravustamisrõngas
käsitsi teravustamiseks
Objektiivi nihe võnkepooli mootorite (voice coil motor, VCM) abil
• AF: 0,28 m fookustasandist kõikides suumiasendites
• MF: 0,25 m fookustasandist kõikides suumiasendites
7 (ümar objektiiviava)
Täisautomaatne
• 18 mm fookuskaugus: f/3,5–22
• 55 mm fookuskaugus: f/5,6–38
Väikseim kuvatav ava oleneb kaameral valitud säritussammu suurusest.
Täisava
52 mm (P = 0,75 mm)
U 66 mm läbimõõt × 59,5 mm (kaugus kaamera objektiivi kinnitusäärikust sissetõmmatud objektiivi
korral)
U 195 g
Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi andmeid igal
ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas juhendis esineda
võivate vigade tõttu.
81
A
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR ja AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G on sissetõmmatava
objektiivitoruga.
Fookuskauguse märk
Objektiivi kinnitusmärk (0 11)
Fookuskauguse skaala
CPU-kontaktid
Objektiivi tagakork
Sissetõmmatava objektiivitoru
nupp (0 12)
Objektiivi kaas
Teravustamisrõngas
Suumirõngas (0 18)
A
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
Käesolevas juhendis on illustreerimiseks tavaliselt kasutatud objektiivi AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3,5–5,6G ED VR.
Fookuskauguse märk
Fookuskauguse skaala
Objektiivi kinnitusmärk (0 11)
CPU-kontaktid
Objektiivi kaas
Objektiivi tagakork
Suumirõngas (0 18)
Teravustamisrõngas
82
A-M-režiimi lüliti (0 16)
Stabiliseerimise SISSE/VÄLJA lüliti
A
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR II on varustatud sissetõmmatava objektiivitoruga.
Fookuskauguse märk
Objektiivi kinnitusmärk (0 11)
Fookuskauguse skaala
Sissetõmmatava objektiivitoru nupp (0 12)
CPU-kontaktid
Objektiivi tagakork
Objektiivi kaas
Teravustamisrõngas
A-M režiimi lüliti (0 16)
Stabiliseerimise SISSE/VÄLJA lüliti
Suumirõngas (0 18)
83
A
Kaubamärgi teave
IOS on Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või
teistes riikides ja seda kasutatakse litsentsi all. Mac OS ja OS X on Apple Inc. kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides. Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporation’i
kas registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
PictBridge’i logo on kaubamärk. SD, SDHC ja SDXC logod on SD-3C, LLC kaubamärgid. HDMI, HDMI
logo ja High-Definition Multimedia Interface (kõrglahutusega multimeedialiides) on HDMI Licensing
LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance’i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud
käesolevas juhendis või muus Nikoni tootega tarnitavas dokumentatsioonis mainitud kaubamärgid on
nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
A
Vastavusmärgistus
Standardeid, millele kaamera vastab, saab vaadata valikuga Conformity marking
(Vastavusmärgistus) häälestusmenüüs (0 55).
A
FreeType litsents (FreeType2)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2013 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.
A
MIT litsents (HarfBuzz)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2013 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kõik õigused kaitstud.
84
A
Aku tööiga
Filmitava videomaterjali pikkus või salvestatavate võtete arv täis laetud akude korral sõltub aku
seisukorrast, temperatuurist, võtetevahelisest intervallist ja menüüde kuvamiseks kuluvast ajast.
Allpool on toodud näidisarvud EN-EL14a (1230 mAh) akude jaoks.
• Fotod, üksikkaadri vabastusrežiim (CIPA standard 1): ligikaudu 600 võtet
• Fotod, pidev vabastusrežiim (Nikoni standard 2): ligikaudu 2000 võtet
• Videod: ligikaudu 50 minutit kiirusel 1080/60p ja 1080/50p 3
1 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR II objektiiviga
järgmistes katsetingimustes: objektiivi tsükkel lõpmatusest kuni miinimumkauguseni ning üks
foto vaikesätetel iga 30 s järel; ekraan lülitati pärast foto võtmist 4 s välja; testija ootas ooterežiimi
taimeri aegumist pärast ekraani välja lülitamist; välku kasutati täisvõimsusel igal teisel võttel.
Reaalaja vaadet ei kasutatud.
2 Mõõdetud temperatuuril 20 °C AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G VR II objektiiviga järgmistes
katsetingimustes: stabiliseerimine väljas, pidev kiire vabastusrežiim, teravustamisrežiim AF-C,
pildikvaliteet JPEG põhiline, pildi suurus M (keskmine), valge tasakaal v, ISO-tundlikkus ISO 100,
säriaeg 1/250 s, teravustamise tsükkel lõpmatusest minimaalse kauguseni kolm korda pärast
päästiku pooleldi 3 s jooksul alla vajutamist; edasi tehti järjest kuus võtet ja ekraan lülitati sisse 4 s
jooksul ja siis välja; tsüklit korrati pärast ooterežiimi taimeri aegumist.
3 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) vaikesätetel kaamera ja AF-S DX NIKKOR 18–55mm
f/3,5–5,6G VR II objektiiviga kaamera- ja pildindustoodete assotsiatsiooni (Camera and Imaging
Products Association, CIPA) määratud tingimustel. Eraldi videod võivad olla kuni 20 minutit pikad ja
suurusega kuni 4 GB; kaamera temperatuuri tõusmisel võib salvestamine lõppeda ka enne nende
piiride saavutamist.
Järgmised toimingud võivad lühendada aku tööiga:
• Ekraani kasutamine
• Päästiku hoidmine pooleldi alla vajutatult
• Korduv automaatne teravustamine
• NEF (RAW) fotode tegemine
• Pikad säriajad
• Sisseehitatud Wi-Fi või asukohaandmete funktsioonide või valikulise asukohaandmete seadme
kasutamine
• Eye-Fi kaardi kasutamine
• VR (stabiliseerimise) režiimi kasutamine VR-objektiividega
• Korduv lähemale ja kaugemale suumimine AF-P objektiiviga.
Abinõud laetavate Nikoni EN-EL14a akude maksimaalse tööea tagamiseks:
• Hoidke akukontaktid puhtana. Määrdunud kontaktid võivad vähendada aku jõudlust.
• Kasutage akusid kohe pärast laadimist. Kasutamata akud tühjenevad.
85
86
87
Garantiitingimused - Nikon Euroopa
Teeninduse Garantii
Lugupeetud Nikoni klient,
Täname teid antud Nikon toote ostmise eest. Peaks teie Nikon toode vajama garantiiteenust
võtke palun ühendust edasimüüjaga, kelle käest te seadme ostsite või siis mõne meie Nikon
Europe B.V. müügiterritooriumil (nt Euroopa/Venemaa/jt) asuva volitatud
teenindusvõrgustiku liikmega. Täpsemalt vt:
http://www.europe-nikon.com/support
Mitte vajalike ebamugavuste vältimiseks soovitame teil kasutaja juhend enne edasimüüja või
volitatud teeninduskeskuste võrgustikuga ühenduse võtmist hoolikalt läbi lugeda.
Teie Nikon seadmel on garantii kõikide valmistaja poolsete defektide vastu ühe aastase
perioodi vältel alates seadme ostukuupäevast. Kui nimetatud garantiiperioodi jooksul osutub
seade kas materjalidest või koostetööst tingitult defektseks remondib meie volitatud
teeninduskeskuste võrgustik Nikon Europe B.V. müügiterritooriumil toote ilma töö või
detailide eest tasu küsimata alljärgnevatel tingimustel ära. Nikonil on õigus (enda valikul)
toode ära remontida või välja vahetada.
1. Nimetatud garantii kehtib ainult täidetud garantiikaardi ning ostutšeki esitamisel, kus on
ära märgitud ostukuupäev, toote tüüp ning edasimüüja nimi koos toote nimetusega.
Nikonil on õigus keelduda tasuta garantiiteenusest juhul kui ülalnimetatud dokumente ei
ole võimalik esitada või kui seal toodud info ei ole täielik või loetav.
2. Antud garantii ei kata:
• tavalisest kulumisest ja kasutamisest tingitud hooldamist, parandamist või
vahetamist.
• modifikatsioone toote parendamiseks tema esialgse, kasutaja juhendis kirjeldatud
tavalise kasutamiseesmärgiga võrreldes, ilma Nikoni poolse eelneva kirjaliku
heakskiiduta.
• transpordikulusid ning kõiki transpordiriske, millised on otseselt või kaudselt seotud
toodete garantiiga.
• kõik kahjustused, millised on tingitud muudatustest või reguleerimistest, mis
võidakse tootele teha ilma Nikoni eelneva kirjaliku heakskiiduta selleks, et seade
vastaks kohalikele või riiklikele tehnilistele standarditele, millised on kehtivad mõnes
teises riigis kui see, mille jaoks toode oli esialgselt välja töötatud ja/või valmistatud.
88
3. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
• valesti kasutamisest tingitud kahjustused, sealhulgas, kuid mitte ainult seadme
mittesihipärane või kasutajajuhendis kirjeldatud tavalisele kasutamisele mitte vastav
kasutamine ning toote hooldamine ja paigaldamine või kasutamine kasutamisriigis
kehtivatele ohutusnõuetele mitte vastavalt.
• õnnetustest tingitud kahjustused sealhulgas, kuid mitte ainult äike, vesi, tuli, valesti
kasutamine ning hoolimatus.
• tootel toodud seerianumbri või mudeli muutmine, moonutamine, loetamatus või
eemaldamine.
• volitamata teenindusorganisatsioonide või isikute poolt teostatud remonttöödest või
reguleerimistest tingitud kahjustused.
• defektid süsteemides, millesse toode on integreeritud või millega koos teda
kasutatakse.
4. Käesolev garantii ei oma mõju kehtivate riiklike seadustega tagatud tarbijate seaduslikele
õigustele ega ostu/müügi lepingust tulenevatele tarbija õigusele edasimüüja vastu.
Märkus: Ülevaate kõikidest volitatud Nikoni Teeninduskeskustest leiate te internetist aadressilt
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
89
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult või osaliselt (v.a
lühikeste tsitaatidena arvustustes või ülevaadetes) ilma NIKON CORPORATION-i kirjaliku
loata, on keelatud.
DIGITAALNE FOTOAPARAAT
Kasutusjuhend
Ettevõtte Nikon kasutajatugi
Külastage alljärgnevat veebilehte, et registreerida oma kaamera ning hoida end kursis
värskeima toodet puudutava teabega. Veebilehelt saate vastused korduma kippuvatele
küsimustele (KKK) ning võite võtta meiega ühendust tehnilise abi saamiseks.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15848
Trükitud Euroopas
SB8K04(Y1)
6MB221Y1-04
Et
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising