Nikon | D7500 | Nikon D7500 Kasutusjuhend

Nikon D7500 Kasutusjuhend
Nikon D7500
DIGITAALKAAMERA
Kasutusjuhend
(koos garantiiga)
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult
või osaliselt (v.a lühikeste tsitaatidena arvustustes või ülevaadetes) ilma
NIKON CORPORATION-i kirjaliku loata, on keelatud.
AMA16729
Trükitud Euroopas
Et
SB9C04(Y1)
6MB386Y1-04
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk xii).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
Et
i
Hankige SnapBridge kohe!
Kasutage SnapBridge’i kaamera kaugjuhtimiseks teie nutitelefonist või
tahvelarvutist (nutiseadmest) ja piltide kaamerast allalaadimiseks.
Laadige see tasuta alla täna!
SnapBridge on tasuta saadaval Apple App
Store® ja Google Play™ kaudu ning järgmiselt
veebisaidilt:
http://snapbridge.nikon.com
Külastage Nikoni veebisaiti kõige värskemate
SnapBridge’i uudiste lugemiseks.
Ühendage oma kaamera ja nutiseade
Kaamera ja nutiseadme sidumiseks järgige alltoodud samme:
1 Käivitage kaameral ühenduse viisard.
2 Puudutage kaamera nime oma nutiseadmel.
3 Vajutage kaamera J nuppu ja
puudutage Pair (Siduda) nutiseadmel
(vastav kuva oleneb antud seadmest ja
operatsioonisüsteemist).
Täpsemalt sidumise kohta vt lk 28.
D7500 mudeli nimetus: N1610
Laiendage SnapBridge’iga oma pildinduskogemust.
Laadige alla fotosid läbi „alati sees” ühenduse oma kaamerast
nutiseadmesse, muutes online fotode jagamise hõlpsamaks
ja pingevabamaks kui iganes.
Laadige üles fotosid ja pisipilte NIKON IMAGE SPACE
pilvetalletusteenusesse.
Rikastage oma pildinduskogemust, kasutades SnapBridge’i:
• Kaamera kaugjuhtimiseks
• Tunnustuste (mistahes kahe autoriõiguse teabe,
kommentaari, teksti või logo) otse oma fotodele lisamiseks
• Aja ja asukoha automaatseks üleslaadimiseks teie
nutiseadmest kaamerasse
• Kaamera püsivara uuenduste saamiseks
A Veel SnapBridge’i kohta
Lisateabe saamiseks kasutage SnapBridge rakenduse online abi.
i
Kaamera kõige tõhusamaks kasutuseks lugege kindlasti põhjalikult kõiki
juhendeid ning hoidke neid toote kõikide kasutajate jaoks alati
käepärast.
Sümbolid ja tähistused
Teie otsimisvaeva kergendamiseks kasutatakse järgmisi sümboleid ja tähistusi:
D
See ikoon tähistab ettevaatusabinõusid; teavet, millega tuleb tutvuda
enne toote kasutamist, et vältida kaamera kahjustumist.
A
See ikoon tähistab märkusi; teavet, millega tuleb tutvuda enne
kaamera kasutamist.
0
See ikoon tähistab viiteid käesoleva juhendi teistele jaotistele.
Kaamera ekraanile kuvatavad menüükirjed, valikud ja teated on näidatud paksus
kirjas. Kaamera ja nutiseadme menüüd ja dialoogid võivad siin toodutest erineda.
Kogu käesolevas juhendis viidatakse nutitelefonidele ja tahvelarvutitele kui
„nutiseadmetele”.
Kaamera sätted
Käesolevas juhendis toodud selgitustes on eeldatud vaikesätete kasutamist.
ATeie turvalisuse tagamiseks
Enne kaamera esmakordset kasutamist tutvuge ohutusjuhistega peatükis „Teie
turvalisuse tagamiseks” (0 xii).
ii
Ettevõtte Nikon kasutajatugi
Külastage alljärgnevat veebilehte, et registreerida oma kaamera ning hoida end
kursis värskeima toodet puudutava teabega. Veebilehelt saate vastused korduma
kippuvatele küsimustele (KKK) ning võite võtta meiega ühendust tehnilise abi
saamiseks.
http://www.europe-nikon.com/support
❚❚ Menüüjuht
Lisateabe saamiseks menüüvalikute ja teemade kohta, nagu kaamera printeri või
teleriga ühendamine, laadige alla kaamera Menüüjuht (Menu Guide) Nikoni
veebisaidilt, nii nagu allpool kirjeldatud. Menüüjuht on pdf-formaadis ja seda saab
vaadata Adobe Readeri või Adobe Acrobat Readeri abil.
1 Käivitage oma arvutis veebibrauser ning avage Nikoni juhendite allalaadimise
veebisait aadressil http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Navigeerige soovitud toote leheküljele ja laadige vastav juhend alla.
iii
Pakendi sisu
Veenduge, et kõik siin loetletud esemed on teie kaameraga kaasas.
Pildiotsija kummist kate DK-28
(0 90; on kaamerale
kinnitatud)
Korpuse kaas BF-1B
(0 24, 287)
Kaamera D7500 (0 1)
Liitium-ioonaku EN-EL15a koos klemmikattega (0 19, 21)
Akulaadija MH-25a (koos müügikoha riigist või piirkonnast sõltuva kujuga
vahelduvvoolu seinaadapteri või toitekaabliga; 0 19)
Okulaari kate DK-5 (0 90)
Garantiikiri (trükitud selle juhendi
Rihm AN-DC3 BK (0 19)
tagakaanel)
USB-kaabel UC-E20
Kasutusjuhend (käesolev juhend)
Objektiivikomplektiga valiku ostjatel tuleb veenduda, et pakendis on ka
objektiiv. Mälukaarte müüakse eraldi. Jaapanis ostetud kaamerate
menüüd ja teated kuvatakse ainult inglise ja jaapani keeles; teisi keeli ei
toetata. Vabandame sellest põhjustatud võimalike ebamugavuste
pärast.
A ViewNX-i ja Capture NX-D arvutitarkvara
Kasutage rakendust ViewNX-i fotode peenhäälestuseks või piltide nende
vaatamiseks arvutisse kopeerimiseks, või rakendust Capture NX-D arvutisse
kopeeritud piltide peenhäälestuseks ja NEF (RAW) piltide teistesse formaatidesse
konverteerimiseks. Need rakendused on allalaadimiseks saadaval aadressil:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Sellelt veebisaidilt leiate samuti värskeimat teavet Nikoni tarkvara, sh
süsteeminõuete kohta.
iv
Sisukord
Pakendi sisu ............................................................................................... iv
Teie turvalisuse tagamiseks................................................................... xii
Teatised..................................................................................................... xvi
Sissejuhatus
1
Kaameraga tutvumine .............................................................................. 1
Kaamera korpus..................................................................................................... 1
Režiiminupp............................................................................................................ 6
Juhtpaneel............................................................................................................... 8
Pildiotsija.................................................................................................................. 9
Dioptri reguleerimise nupp............................................................................ 11
Kallutatava ekraani kasutamine.................................................................... 12
Puuteekraani kasutamine ............................................................................... 14
Mitmikvalija.......................................................................................................... 18
Esimesed sammud
19
Kinnitage kaamera rihm .................................................................................. 19
Laadige aku.......................................................................................................... 19
Sisestage aku ja mälukaart ............................................................................. 21
Kinnitage objektiiv ............................................................................................ 24
Lülitage kaamera sisse ..................................................................................... 26
Ühendamine SnapBridge’i abil
28
Mida SnapBridge saab teie jaoks teha................................................. 29
Mida te vajate ........................................................................................... 30
Nutiseadme ettevalmistamine .............................................................. 31
Sidumine ja ühendamine ....................................................................... 32
Ühenduse näpunäited ............................................................................ 37
Wi-Fi viip (ainult iOS) ........................................................................................ 37
Veel sidumise ja ühendamise kohta..................................................... 39
„Unable to connect.” (Ei suuda ühendust luua.)..................................... 39
Sidumisprobleemid........................................................................................... 39
Piltide allalaadimine.......................................................................................... 40
v
Käsiraamat
41
Kaamera menüüd: Ülevaade ................................................................. 41
Kaamera menüüde kasutamine .................................................................... 42
Aku tase ja järelejäänud särituste arv ................................................. 46
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
48
„Sihi-ja-pildista” stiilis pildistamine (režiimid i ja j)..................... 48
Näpunäiteid reaalaja vaate kohta................................................................. 56
Taasesituse põhivõtted .......................................................................... 59
Soovimatute fotode kustutamine ................................................................ 60
Sätete valik vastavalt objektile või olukorrale
(Stseenirežiim)
61
Stseenirežiimi valimine .......................................................................... 61
Eriefektid
64
Eriefektide valimine ................................................................................ 64
Võimalikud valikud reaalaja vaates.............................................................. 66
Režiimid P, S, A ja M
72
Režiimi valimine....................................................................................... 72
P: Programmeeritud automaatne ................................................................. 73
S: Automaatne katiku prioriteet..................................................................... 74
A: Avaprioriteediga automaatrežiim............................................................ 75
M: Käsitsi ................................................................................................................. 76
Pikad säriajad (ainult režiimis M) ................................................................... 79
Kasutaja sätted: režiimid U1 ja U2
83
Kasutaja sätete salvestamine ......................................................................... 83
Kasutaja sätete ennistamine........................................................................... 84
Kasutaja sätete lähtestamine ......................................................................... 85
vi
Vabastusrežiim
86
Vabastusrežiimi valimine ....................................................................... 86
Taimeri režiim (E) .................................................................................... 89
Peegel üleval režiim (MUP) ....................................................................... 91
Pildi salvestamise suvandid
93
Pildi ala....................................................................................................... 93
Pildikvaliteet ............................................................................................. 97
Pildi suurus................................................................................................ 99
Teravustamine
100
Automaatne teravustamine................................................................. 100
Automaatse teravustamise režiim ............................................................. 100
Automaatse teravustamise ala režiim ...................................................... 103
Teravustamise lukustus ................................................................................. 111
Käsitsi teravustamine............................................................................ 115
ISO-tundlikkus
118
ISO-tundlikkuse sätted ......................................................................... 118
Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine ........................................... 120
Säritus
123
Mõõtmine ................................................................................................ 123
Automaatse särituse lukk..................................................................... 125
Särikompensatsioon ............................................................................. 127
vii
Valge tasakaal
130
Valge tasakaalu valikud ....................................................................... 130
Valge tasakaalu peenhäälestus .......................................................... 134
Värvitemperatuuri valimine ................................................................ 137
Käsitsi eelseadistus ............................................................................... 139
Pildiotsijaga pildistamine ............................................................................. 139
Reaalaja vaade (laotuspunkti valge tasakaal)........................................ 143
Eelseadistuste haldamine............................................................................. 146
Pildi parendamine
148
Picture Controlid ................................................................................... 148
Picture Controli valimine .............................................................................. 148
Picture Controlide muutmine ..................................................................... 150
Heledalt valgustatud ja varjus olevate detailide säilitamine ....... 153
Aktiivne D-Lighting......................................................................................... 153
Lai dünaamiline vahemik (High Dynamic Range, HDR)..................... 155
Välklambiga pildistamine
159
Sisseehitatud välgu kasutamine......................................................... 159
Automaatse avanemisega režiimid .......................................................... 159
Käsitsi avamisrežiimid.................................................................................... 161
Välklambi juhtimise režiim .................................................................. 164
Välgu kompenseerimine...................................................................... 167
FV-lukustus ............................................................................................. 169
Sisseehitatud välgu teabe vaatamine ............................................... 172
Valikulised välklambid ......................................................................... 174
Kaugjuhtimispuldi abil pildistamine
175
Valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi kasutamine ............................ 175
viii
Videote salvestamine ja vaatamine
179
Videote salvestamine............................................................................ 179
i nupu kasutamine ......................................................................................... 183
Reaalaja vaate kuva: videod......................................................................... 185
Näidikute vaatamine ja varjamine............................................................. 187
Kaadri suurus, kaadrikiirus ja video kvaliteet......................................... 188
Viited .................................................................................................................... 189
Videokärbe ......................................................................................................... 190
Fotode tegemine videorežiimis.................................................................. 191
Videote vaatamine................................................................................. 194
Videote redigeerimine .......................................................................... 196
Videote trimmimine........................................................................................ 196
Valitud kaadrite salvestamine ..................................................................... 200
Muud võttesuvandid
201
R nupp (pildiotsijaga pildistamine) .................................................. 201
i nupp ...................................................................................................... 205
Kahe nupuga lähtestus: vaikesätete taastamine............................. 206
Kahveldus ................................................................................................ 209
Asukohaandmed.................................................................................... 223
Veel taasesitusest
225
Piltide vaatamine ................................................................................... 225
Täiskaadris taasesitus ..................................................................................... 225
Pisipildi taasesitus............................................................................................ 225
Kalendri taasesitus........................................................................................... 226
Puuteekraani kasutamine ............................................................................. 228
i nupp ................................................................................................................. 230
Fototeave................................................................................................. 231
Üksikasjalisemalt: taasesitussuum ..................................................... 240
ix
Fotode kaitsmine kustutamise eest................................................... 242
Piltide hindamine .................................................................................. 243
Üksikute piltide hindamine.......................................................................... 243
Mitmete piltide hindamine .......................................................................... 244
Fotode valimine üleslaadimiseks ....................................................... 245
Üksikute fotode valimine.............................................................................. 245
Mitmete fotode valimine .............................................................................. 246
Fotode kustutamine.............................................................................. 247
Taasesituse ajal................................................................................................. 247
Taasesitusmenüü............................................................................................. 248
Menüüloend
250
A Kaamera menüüd
Lisateavet kaamera menüüde kohta saab Menüüjuhist, mille saab alla laadida
Nikoni veebisaidilt (0 iii).
D Taasesitusmenüü: Pildihaldus ........................................................... 250
C Foto võttemenüü: Foto võttesuvandid................................................ 252
1 Video võttemenüü: Video võttesuvandid............................................. 257
A Kohandatud sätted: Kaamera sätete peenhäälestus............................. 260
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus ................................................... 268
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine ........................... 275
O Minu menüü/m Viimased sätted ................................................... 278
Tehnilised märkused
279
Ühilduvad objektiivid ........................................................................... 279
Ühilduvad CPU-objektiivid........................................................................... 279
Ühilduvad mitte-CPU objektiivid............................................................... 285
Muud tarvikud........................................................................................ 287
x
Kaamera eest hoolitsemine ................................................................. 288
Hoiustamine ...................................................................................................... 288
Puhastamine...................................................................................................... 288
Pildianduri puhastamine............................................................................... 289
Kaamera ja aku eest hoolitsemine: ettevaatusabinõud................. 296
Rikkeotsing.............................................................................................. 301
Aku/kuva............................................................................................................. 301
Pildistamine (kõik režiimid) .......................................................................... 302
Pildistamine (P, S, A, M) .................................................................................... 305
Taasesitus............................................................................................................ 306
Bluetooth ja Wi-Fi (juhtmevabad võrgud).............................................. 308
Mitmesugust...................................................................................................... 308
Veateated ................................................................................................ 309
Tehnilised andmed ................................................................................ 315
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR objektiivid............ 329
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II objektiivid......... 336
Tunnustatud mälukaardid ................................................................... 346
Mälukaardi maht.................................................................................... 347
Aku tööiga ............................................................................................... 349
Indeks ....................................................................................................... 351
Garantiitingimused - Nikon Euroopa Teeninduse Garantii ........... 359
xi
Teie turvalisuse tagamiseks
Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote
kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.
Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.
OHTLIK. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa suure ohu
surma või raskete vigastuste tekkeks.
HOIATUS. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda surma
või raske vigastusega.
ETTEVAATUST. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
vigastuse või varalise kahjuga.
HOIATUS
• Mitte kasutada kõndimise või mootorsõiduki juhtimise ajal.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid
vigastusi.
• Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage
mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.
• Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või
ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.
Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.
• Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut märgade
kätega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.
• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini või
aerosoolide läheduses.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse või süttimisega.
xii
• Ärge vaadake läbi objektiivi või kaamera otse päikesesse või muusse ereda
valguse allikasse.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada nägemiskahjustust.
• Ärge suunake välku või automaatse teravustamise abi valgustit mootorsõiduki
juhi suunas.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega.
Lisaks pidage silmas, et väikesed osad kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on
selle toote mistahes osa alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Ärge kasutage akusid, laadijaid või vahelduvvooluadaptereid, mis ei ole
spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega
kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate ja vahelduvvooluadapterite
kasutamisel vältige alljärgnevat.
- Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake ega
painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning ärge
laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.
- Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või
adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või
vahelduvvooluadapteri kasutamisel.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga kohtades.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või külmakahjustusega.
ETTEVAATUST
• Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele
suunatuna.
Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada toote
siseosi. Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt
kaugel. Kaadril lähedal paikneva päikese korral võib kaamerasse fookustatud
päikesevalgus süttimist põhjustada.
xiii
• Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage see toode välja. Blokeerige
juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus juhtmevabade seadmete kasutamine
on keelatud.
Antud toote tekitatav raadiosageduskiirgus võib häirida seadmestiku tööd lennukil või
haiglates või teistes meditsiiniasutustes.
• Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei
kasutata.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
• Ärge puudutage objektiivi liikuvaid osi ega muid liikuvaid osi.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastusega.
• Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus
läheduses.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.
• Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse, nt
suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
OHTLIK (Akud)
• Vältige akude väärkäitlemist.
Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist,
ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
- Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
- Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
- Mitte lahti võtta.
- Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude
metallesemetega puudutades.
- Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
• Ärge üritage EN-EL15a akusid laadida selleks mitte spetsiaalselt ettenähtud
laadijate abil.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist,
lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning
pöörduge viivitamatult arsti poole.
Tegevusega viivitamine võib lõppeda silmavigastustega.
xiv
HOIATUS (Akud)
• Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas.
Kui laps on aku/patarei alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge kastke akusid vette ja kaitske neid vihma eest.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
Toote märjaks saamisel kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.
• Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel
katkestage kasutamine viivitamatult. Kui EN-EL15a akude laadimine ei lõpe
ettenähtud aja jooksul, lõpetage nende laadimine.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist,
ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Isoleerige aku klemmid enne kõrvaldamist teibiga.
Metallobjektide kokkupuude klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist,
lõhkemist või süttimist. Andke akud korduvkasutusse või kõrvaldage need kooskõlas
kohalike eeskirjadega.
• Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda
viivitamatult rohke puhta veega.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda nahaärritusega.
xv
Teatised
• Kaasasoleva kasutusjuhendi mitte ühtegi
osa ei tohi reprodutseerida, edastada,
ümber kirjutada, kopeerida ega tõlkida
ühtegi keelde üheski vormis, ühelgi viisil
ilma Nikoni eelneva kirjaliku loata.
• Nikon jätab endale õiguse muuta
käesolevates juhendites kirjeldatud
riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ning ilma eelneva
etteteatamiseta.
xvi
• Nikonit ei saa süüdistada kahjus, mis
tuleneb antud toote kasutamisel.
• Kuigi on püütud teha kõik, et info antud
kasutusjuhendites on täpne ning õige,
oleks tänuväärne, kui tooksite oma
kohalikule ametlikule Nikoni esindajale
välja ükskõik mis vigu või väljajätmisi
antud dokumendis.
Teated Euroopa klientidele
HOIATUS: PATAREI/AKU ASENDAMISEL EBAÕIGE TÜÜBIGA ESINEB PLAHVATUSOHT.
KASUTATUD PATAREID/AKUD TULEB LIKVIDEERIDA VASTAVALT JUHISTELE.
See sümbol näitab, et elektrija elektroonikaseadmestik
tuleb koguda eraldi.
See patareil/akul olev sümbol
osutab, et patareid/akud
tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes
Euroopa riikide kasutajatele:
• Antud toodet tuleb
utiliseerida selleks ettenähtud
kogumispunktides. Ärge visake seda
majapidamisjäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab
säilitada loodusvarasid ning ära hoida
ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud
võimalikke negatiivseid tagajärgi
inimtervisele ja keskkonnale.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust
edasimüüja või vastava kohaliku
ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
Alljärgnev kehtib üksnes
Euroopa riikide kasutajatele:
• Kõik patareid/akud, olenemata sellest, kas
nad on märgitud selle sümboliga või
mitte, tuleb kogumiseks viia eraldi
sobivasse kogumispunkti. Ärge visake
neid majapidamisjäätmete hulka.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust
edasimüüja või vastava kohaliku
ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
xvii
Kopeerimise ja paljundamise keelu teatis
Pidage silmas, et skanneri, digitaalkaamera või muu seadme abil digitaalselt kopeeritud
või reprodutseeritud materjali omamine võib samuti osutuda seaduse järgi karistatavaks.
• Kirjed, mille kopeerimine või paljundamine on
• Teatud koopiate ning reproduktsioonide hoiatus
seaduse järgi keelatud
Valitsus on välja andnud hoiatuse
Ärge kopeerige ega reprodutseerige
erafirmade poolt väljastatud
paberraha, münte, väärtpabereid, riigi või väärtpaberite (aktsiad, arved, tšekid,
omavalitsuse võlakirju, isegi kui koopiad
kingisertifikaadid jne), kuukaartide või
või reproduktsioonid on varustatud
kupongide kopeerimise või
märgisega „Näidis”.
reprodutseerimise kohta v.a minimaalselt
Välisriigis käibel oleva paberraha, müntide vajalik hulk koopiaid ettevõtte tööalaseks
kasutuseks. Samuti ei tohi kopeerida või
või väärtpaberite kopeerimine või
reprodutseerida valitsuse poolt
reprodutseerimine on keelatud.
väljastatud passe, ametiasutuste ja
Keelatud on valitsuse poolt välja antud
eraühenduste väljastatud lubasid, IDkasutamata postmarkide või postkaartide kaarte ning pileteid nagu näiteks
kopeerimine või reprodutseerimine ilma
pääsmed ja lõunatalongid.
riigiasutuse eelneva loata.
• Järgige autoriõiguse teatiseid
Keelatud on valitsuse poolt välja antud
Autoriõiguse seaduse järgi on keelatud
markide ja seaduses ettenähtud
autorõigusega kaitstud teostest antud
sertifitseeritud dokumentide kopeerimine kaameraga tehtud fotode või salvestuste
ja reprodutseerimine.
kasutamine ilma autoriõiguse hoidja
loata. Erandid kehtivad isiklikule
kasutusele, kuid pidage silmas, et näituste
või etenduste fotode või salvestuste jaoks
võib ka isiklik kasutus olla piiratud.
xviii
Andmekandjate kõrvaldamine
Pidage silmas, et piltide kustutamine või mälukaardi või muu andmekandja
vormindamine ei kustuta andmekandjalt esialgseid pildiandmeid lõplikult. Kustutatud
faile saab mõnikord ära visatud andmekandjatelt taastada, kasutades müügil olevat
tarkvara, võimaldades nii isiklike pildiandmete kuritahtlikku kasutamist. Selliste andmete
privaatsuse tagamise eest vastutab kasutaja.
Enne andmekandja ära viskamist või selle teisele isikule üle andmist kustutage müügil
oleva kustutustarkvara abil kõik andmed või vormindage seade ning täitke see isiklikku
teavet mittesisaldavate piltidega (nt pildid selgest taevast). Vigastuste vältimiseks
andmekandjate füüsilisel hävitamisel toimige ettevaatlikult.
Enne kaamera kasutusest kõrvaldamist või üle andmist teisele isikule tuleb kaamera
häälestusmenüü valikuga Reset all settings (Kõikide sätete lähtestus) kustutada kõik
isiklikud võrguandmed.
xix
AVC Patent Portfolio License
SEE TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE'I ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA
MITTEKAUBANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS (i) VIDEO KODEERIMISEKS VASTAVUSES AVC STANDARDIGA
("AVC VIDEO") JA/VÕI (ii) SELLISE AVC VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE KODEERIS TARBIJA SEOSES ISIKLIKU
JA MITTEKAUBANDUSLIKU TEGEVUSEGA JA/VÕI MIS SAADI AVC VIDEOTE LEVITAMISE LITSENTSI OMAVALT
TEENUSEPAKKUJALT. ÜHTEGI LITSENTSI EI ANTA JA ÜKSKI LEPING EI SISALDA TINGIMUSI
MUUOTSTARBELISEKS KASUTAMISEKS. TÄIENDAVAT TEAVET VÕITE SAADA ETTEVÕTTELT MPEG LA, L.L.C.
VT http://www.mpegla.com
Kasutage ainult Nikoni kaubamärgiga elektroonikatarvikuid
Nikoni kaamerad on konstrueeritud vastavalt kõige kõrgematele standarditele ja
sisaldavad keerulist elektroonikat. Ainult Nikoni elektroonikatarvikud (sh laadijad, akud,
vahelduvvooluadapterid ja välklambid), mis on Nikoni sertifitseeritud antud Nikoni
digikaameraga kasutamiseks, on välja töötatud ja kontrollitud töötamaks vastavalt selle
elektroonika töö- ja ohutusnõuetele.
Mitte-Nikoni elektroonikatarvikute kasutamine võib kaamerat
kahjustada ning tühistada teie Nikoni garantii. Kolmandate tootjate,
ilma paremal kujutatud Nikoni turvahologrammita liitium-ioonakude
kasutamine võib segada kaamera normaalset tööd ning põhjustada
akude ülekuumenemist, süttimist, purunemist või lekkimist.
Nikoni lisatarvikute kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust kohaliku Nikoni
müügiesindajaga.
xx
D Kasutage ainult Nikoni kaubamärgi tarvikuid
Ainult Nikoni tootemärgi tarvikud, mille Nikon on sertifitseerinud just teie Nikoni
digitaalkaameraga kasutamiseks, on välja töötatud ja näidanud ennast
töökindlatena, lähtuvalt kasutusohutuse nõuetest. MITTE-NIKONI TARVIKUTE
KASUTAMINE VÕIB KAAMERAT KAHJUSTADA JA TÜHISTADA TEIE NIKONI GARANTII.
A Enne tähtsate piltide tegemist
Enne piltide tegemist olulistel sündmustel (nagu pulmad või enne kaamera
kaasa võtmist reisile), tehke proovipildistamine, et veenduda kaamera töökorras
olemises. Nikon ei vastuta kahjustuste või kaotatud kasumi eest, mis võivad olla
põhjustatud seadme tõrgetest.
A Elukestev õpe
Osana Nikoni „Elukestva õppe” programmi raames pakutavast tooteabist ja koolitusest on pidevalt uuendatav informatsioon saadaval järgmistel
veebisaitidel:
• Kasutajatele USAs: http://www.nikonusa.com/
• Kasutajatele Euroopas ja Aafrikas: http://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajatele Aasias, Okeaanias ja Lähis-Idas: http://www.nikon-asia.com/
Külastage neid lehekülgi, et pidada sammu uusimate näpunäidete,
tooteinformatsiooni, vastustega korduma kippuvatele küsimustele ning üldise
infoga digitaalfotograafia kohta. Lisainfo võib olla saadaval Nikoni esindajalt teie
piirkonnas. Külastage järgmist veebilehte kontaktinformatsiooni saamiseks:
http://imaging.nikon.com/
xxi
❚❚ Bluetooth ja Wi-Fi (juhtmevabad LANid)
Antud toode allub Ameerika Ühendriikide ekspordiameti eeskirjadele (EAR). Ameerika
Ühendriikide valitsuse luba ei ole nõutav eksportimiseks riikidesse, mida ei ole siin
loetletud; luba eeldavad riigid nagu Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (nimekiri
võib muutuda) on siiani kuulunud embargo või erireguleerimise alla.
Juhtmevabade seadmete kasutamine võib olla keelatud mõnedes riikides või
piirkondades. Võtke ühendust Nikoni ametliku esindajaga enne toote juhtmevabade
funktsioonide kasutamist väljaspool osturiiki.
xxii
Teatised Euroopa klientidele
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp D7500 raadioseade
vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7500.pdf.
xxiii
Turvalisus
Kuigi antud toote üheks eeliseks on võimalus vabalt ühenduda juhtmevabaks
andmevahetuseks kogu selle sideulatuses, on aktiveerimata andmeturbe korral
võimalikud järgmised juhtumid.
• Andmevargus: Pahatahtlikud kolmandad isikud võivad sekkuda juhtmevabasse
andmevahetusse ning varastada kasutajatunnuseid, paroole ja muid isikuandmeid.
• Volitamata juurdepääs: Volitamata kasutajad võivad saada juurdepääsu võrku ning
muuta andmeid või sooritada teisi pahatahtlike toiminguid. Pidage silmas, et
juhtmevabade võrkude ehitus võimaldab spetsialiseeritud rünnakuga saavutada
juurdepääs ka aktiveeritud andmeturbe korral.
• Turvamata võrgud: avatud võrkudesse ühendamisega kaasneb volitamata juurdepääsu
risk. Kasutage ainult turvalisi võrke.
xxiv
Sissejuhatus
Kaameraga tutvumine
Võtke mõni minut aega ja tutvuge kaamera nuppude ja kuvadega. Abiks
võib olla, kui märgite selle jaotise järjehoidjaga ja vaatate seda aeg-ajalt
ülejäänud juhendit lugedes.
Kaamera korpus
Vabastusrežiimi nupp........................... 86
Režiiminupp ...............................................6
Kaamera rihma ava................................ 19
Režiiminupu lukustuse vabastaja .........6
Vabastusrežiimi nupu lukustuse
vabastaja ................................................ 86
6 Tarvikupesa (valikulise välklambi jaoks)
................................................................ 287
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
Video salvestusnupp........................... 179
Toitelüliti .............................................. 5, 26
Päästik.................................................52, 53
E nupp..........................................127, 206
S/Q nupp ...............................118, 268
Juhtpaneel ................................................ 8
13 Fookustasandi märgis (E) ............... 116
1
Kaamera korpus (järg)
1 Sisseehitatud välk ......................... 55, 159 10 Tarvikute sisendi ja kuulari pistmiku
kate ............................................... 184, 223
2 Stereomikrofon ........................... 183, 259
3 Automaatse teravustamise abi valgusti 11 Objektiivi vabastusnupp ...................... 25
4
5
6
7
8
........................................................ 52, 261 12 Automaatse teravustamise režiimi
nupp ............................................. 100, 103
Taimeri tuli............................................... 89
Punasilmsuse vähendamise tuli
13 Teravustamisrežiimi valija ........ 100, 115
....................................................... 160, 162
14 Välismikrofoni pistmik............... 184, 287
Peegel .............................................. 91, 292
15 USB-pistmik...........................................287
Objektiivi kinnitusmärk ........................ 24
16 HDMI pistmik ........................................ 287
M/Y nupp ......................... 159, 161, 167
17 Tarvikute sisend .......................... 223, 287
Infrapuna vastuvõtja........................... 176
18 Kuulari pistmik......................................184
D nupp ..................................... 158, 209
9 USB, HDMI ja välismikrofoni ühenduste
kate ........................................................ 287
A Sulgege ühenduse kate
Sulgege ühenduse kate, kui pistmikke ei kasutata. Pistmikku sattunud võõrollus
võib häirida andmeedastust.
2
1 Alamkäsuvaliku nupp ......................... 266
7 Statiivi pesa
2 Fn1 nupp ....................................... 266, 267 8 CPU-kontaktid
3 Fn2 nupp ....................................... 266, 267 9 Objektiivi paigaldamine.............. 24, 116
4 Akupesa kate.....................................21, 23 10 Automaatse teravustamise ühendus
5 Akupesa katte lukk ..........................21, 23 11 Korpuse kaas ............................. iv, 24, 287
6 Toitepistmiku kate
3
Kaamera korpus (järg)
1 O/Q nupp............................ 60, 247, 268 13 A nupp ....................... 111, 125, 266, 267
2
3
4
5
6
K nupp........................................... 59, 225
Kallutatav ekraan ....................12, 14, 269
G nupp....................................... 41, 250
L/U nupp....................... 42, 130, 242
X/T nupp .................. 57, 97, 99, 240
14
15
16
17
18
Põhikäsuvaliku nupp........................... 266
Kõlar ....................................................5, 194
a nupp........................................... 49, 179
Mitmikvalija.......................................18, 42
J nupp.....................................18, 42, 266
7 W/Z nupp................................. 123, 225 19 Teravustamise valija lukk................... 107
8
9
10
11
12
4
R nupp......................................... 187, 201
Pildiotsija okulaar .............................. 9, 11
Silmasensor ............................................. 13
Pildiotsija kummist kate....................... 90
Dioptri reguleerimise nupp................. 11
20
21
22
23
Mälukaardi juurdepääsu tuli .........53, 87
Mälukaardi pilu kate........................21, 23
i nupp..................................183, 205, 230
Reaalaja vaate valija ..................... 49, 179
A LCD-valgustid
Toitelüliti pööramine D suunas aktiveerib ooterežiimi taimeri ja
juhtpaneeli taustavalgustuse (LCD-valgusti), võimaldades kuva
pimedas lugemist. Valgustid jäävad pärast toitelüliti vabastamist
helendama veel mõneks sekundiks ning ooterežiimi taimer jääb
aktiveerituks kuni katiku vabastamiseni või toitelüliti uuesti D
suunas pööramiseni.
Toitelüliti
D Kõlar
Ärge paigutage kõlarit magnetkandjate lähedusse. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib kahjustada magnetkandjatele salvestatud andmeid.
5
Režiiminupp
Kaamera võimaldab valida alljärgnevaid režiime. Režiimi valimiseks
vajutage režiiminupu lukustuse vabastajat ja pöörake režiiminuppu.
Režiiminupp
Režiiminupu lukustuse vabastaja
1 Režiimid P, S, A ja M:
P—Programmeeritud
automaatne............................. 73
S—Automaatne katiku
prioriteet .................................. 74
A—Avaprioriteediga
automaatrežiim ...................... 75
M—Käsitsi....................................... 76
2 Automaatrežiimid:
i Automaatne............................... 48
j Automaatne (ilma välguta) .... 48
3 Eriefektide režiimid .............................. 64
4 Režiimid U1 ja U2................................... 83
5 Stseenirežiimid...................................... 61
A Mitte-CPU objektiivid
Mitte-CPU (0 285) objektiive saab kasutada ainult režiimis M. Muu režiimi valik
blokeerib mitte-CPU objektiivi korral katiku vabastuse.
6
A Piiksud reaalaja vaates
Reaalaja vaates režiiminupu keeramisel võib kõlada piiks. See ei näita viga ega
talitlushäiret.
7
Juhtpaneel
Juhtpaneel näitab sisselülitatud kaamera korral mitmesuguseid
kaamera sätteid. Siin kujutatud elemendid ilmuvad kaamera esimesel
sisselülitamisel; teavet teiste sätete kohta leiate käesoleva juhendi
vastavatest jaotistest.
1 Säriaeg................................................74, 76
6 Mõõtmine ..............................................123
2 Ava (f-arv) ..........................................75, 76
3 ISO-tundlikkus ...................................... 118
7 ISO-tundlikkuse näidik ....................... 118
Automaatse ISO-tundlikkuse näidik
................................................................ 121
4 Järelejäänud särituste arv.................... 47
5 Aku näidik................................................ 46
A Väljalülitatud kaamera kuva
Sisestatud mälukaardi ja akuga väljalülitatud
kaamera korral kuvatakse järelejäänud särituste arv
(mõned mälukaardid võivad harvadel juhtudel
kuvada seda teavet ainult sisselülitatud kaamera
korral).
8
Juhtpaneel
Pildiotsija
1 Eriefektide režiimi näidik ..................... 64
2 Ühevärvilisuse näidik ................... 64, 148
7 Fookuspunktid...................... 52, 107, 260
8 1,3× DX-kärpimise näidik ..............93, 94
3 Automaatse teravustamise ala raamid
9 Pikikalde näidik 1, 2
............................................................11, 51 10 Väreluse tuvastamine ......................... 255
4 „Mälukaart puudub” näidik................. 21 11 Külgkalde näidik 1, 3
5 1,3× DX-kärpimine ..........................93, 94 12 Teravustamise näidik .......... 52, 111, 116
6 Kadreerimisruudustik (kuvatakse On
13 Automaatse särituse (AE) lukk.......... 125
(Sees) valikul kohandatud sättes d6,
14 Paindliku programmi näidik................ 73
Viewfinder grid display
(Pildiotsija ruudustiku kuva))
................................................................ 264
9
15 Säriaeg................................................74, 76 25 Säritusnäidik............................................ 77
Särikompensatsiooni kuva ................ 127
16 Ava (f-arv) ..........................................75, 76
17 HDR-näidik ............................................ 156
18 Särituse/välgu kahvelduse näidik.... 210
WB-kahvelduse näidik ........................ 215
ADL-kahvelduse näidik....................... 219
19 Tühjeneva aku hoiatus ......................... 46
20
21
22
23
26 Välgu kompenseerimise näidik ........ 167
27 Särikompensatsiooni näidik.............. 128
28 Automaatse ISO-tundlikkuse näidik
................................................................ 121
29 Järelejäänud särituste arv.................... 47
Järelejäänud võtete arv enne mälu
ISO-tundlikkuse näidik ....................... 118
puhvri täitumist ........................... 87, 347
„k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1000
ISO-tundlikkus ......................................118
särituse jaoks)........................................ 47
Eelseadistatud käsitsi valge tasakaalu
Välklambi valmisoleku näidik .... 55, 271
salvestamise näidik ............................ 139
FV-lukustuse näidik ............................. 169
24 Välklambi sünkroniseerimise näidik
................................................................ 265
1 Kuvamiseks vajutage nuppu, millele kohandatud sättes f1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnupu määramine), 0 266) on määratud funktsioon Viewfinder
virtual horizon (Pildiotsija virtuaalne horisont).
2 „Püstpaigutuses” (portree) pildistamiseks pööratud kaamera korral töötab külgkalde näidikuna.
3 „Püstpaigutuses” (portree) pildistamiseks pööratud kaamera korral töötab pikikalde näidikuna.
Märkus: kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud helendavatena.
D Aku puudub
Täielikult tühjenenud või puuduva aku korral muutub pildiotsija kuva tumedaks.
See on normaalne ega tähenda riket. Täislaetud aku paigaldamisel muutub
pildiotsija kuva taas normaalseks.
D Juhtpaneeli ja pildiotsija kuvad
Juhtpaneeli ja pildiotsija kuvade eredus oleneb temperatuurist ning kuvade
reaktsiooniaeg võib madalatel temperatuuridel pikeneda. See on normaalne ega
tähenda riket.
10
Dioptri reguleerimise nupp
Pöörake dioptri reguleerimise
nuppu, kuni automaatse
teravustamise ala raamid on
teravas fookuses. Kui kasutate
seda nuppu silmaga pildiotsijal,
tuleb ette vaadata, et kogemata
sõrme või küünega mitte silma
torgata.
Automaatse
teravustamise ala
raamid
Pildiotsija ei ole
teravustatud
Pildiotsija on teravustatud
11
Kallutatava ekraani kasutamine
Ekraani on võimalik kallutada, nii nagu allpool näidatud.
Tavakasutus: Ekraani kasutatakse
tavaliselt hoiuasendis.
Võtted madala nurga alt: Kallutage
ekraan üles reaalaja vaates
pildistamiseks madalal hoitud
kaameraga.
Võtted kõrge nurga alt: Kallutage ekraan
alla reaalaja vaates pildistamiseks
kõrgel hoitud kaameraga.
12
D Ekraani kasutamine
Pöörake ekraani õrnalt, kuni tunnete vastupanu. Ärge kasutage jõudu. Nende
ettevaatusabinõude eiramine võib kaamerat või ekraani kahjustada. Statiivile
paigaldatud kaamera korral tuleb jälgida, et ekraan statiiviga kokku ei puutuks.
Ärge tõstke ega kandke kaamerat seda ekraanist hoides. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib kaamerat kahjustada. Kui ekraani pildistamiseks ei kasutata, viige
see tagasi hoiuasendisse.
Pide ja kaamera ekraani ümbrus võivad muutuda
kuumaks. See ei tähenda riket.
Vältige vedeliku sattumist ekraani sisepinnale.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada
toote talitlushäireid.
See ala muutub eriti
kuumaks.
A Teabeekraani automaatne väljalülitus
Aktiveeritud ooterežiimi taimeri korral lülitab silmasensor silma pildiotsijale
viimisel teabeekraani automaatselt välja. Silma pildiotsijalt eemaldamisel lülitub
ekraan uuesti sisse. Soovi korral võite teabeekraani väljalülitumise blokeerida
häälestusmenüü valikuga Info display auto off (Teabeekraani automaatne
väljalülitus) (0 269). Pidage siiski silmas, et sellest valikust olenemata lülitub
teabeekraan ooterežiimi taimeri aegumisel välja.
13
Puuteekraani kasutamine
Puutetundlik ekraan toetab järgmisi toiminguid:
Puuteklikk
Nipsake sõrmega lühidalt üle ekraani vasakule
või paremale.
Libistus
Libistage sõrmega üle ekraani.
Venitus/pigistus
Asetage kaks sõrme ekraanile ja viige need
laiali või pigistage kokku.
14
❚❚ Puuteekraani kasutamine
Taasesituse (0 228) ajal saab puuteekraani kasutada järgmisteks
toiminguteks.
• Teiste piltide vaatamine
• Lähemale või kaugemale suumimine
• Pisipiltide vaatamine
• Videote vaatamine
Reaalaja vaates saab puuteekraani kasutada pildistamiseks (puutekatik;
0 16) või laotuspunkti valge tasakaalu väärtuse mõõtmiseks (0 143).
Puuteekraani saab samuti kasutada tippimiseks (0 270) või menüüdes
navigeerimiseks (0 45).
D Puuteekraan
Puuteekraan reageerib staatilisele elektrile ning ei pruugi reageerida selle
katmisel kolmandate tootjate kaitsekilega või sõrmeküüntega või kinnastatud
kätega puudutamisel. Ärge kasutage ülemäärast jõudu ega puudutage ekraani
teravate esemetega.
D Puuteekraani kasutamine
Puuteekraan ei pruugi reageerida oodatud viisil, kui üritate seda kasutada, jättes
oma peopesa või muu sõrme sellele teises kohas toetuma. See võib mitte
tuvastada teisi liigutusi liiga pehme puudutuse korral, sõrmede liiga kiirelt või
liiga lühikeselt liigutamisel või nende ekraanist eraldumisel või kahe sõrme
ebaõige koordinatsiooni korral pigistamisel või venitamisel.
A Puutejuhikute lubamine või keelamine
Puutejuhikuid saab lubada või keelata häälestusmenüü valikuga Touch controls
(Puutejuhikud) (0 271).
A Vaadake lisaks
Puutekliki suuna valiku kohta teiste piltide vaatamiseks täiskaadris taasesitusel vt
B > Touch controls (Puutejuhikud) (0 271).
15
❚❚ Puutepildistamine (puutekatik)
Puudutage ekraani teravustamiseks ja tõstke
sõrm foto tegemiseks.
Puudutage joonisel kujutatud ikooni ekraani
võtterežiimis puudutamisel täidetava
toimingu valimiseks. Valige üks järgmistest
suvanditest:
Valik
Kirjeldus
Puudutage ekraani fookuspunkti määramiseks ja
teravustamiseks (ainult automaatne
(Touch shutter/AF:
teravustamine; puutekatikut ei saa kasutada käsitsi
On (Puutekatik/
teravustamiseks asendisse M pööratud
8 automaatne
teravustamisrežiimi valija korral). Teravustamine
teravustamine: Sees))
lukustub sõrme ekraanile jätmise ajal; katiku
vabastamiseks tõstke sõrm ekraanilt.
(Touch AF: On
Nii nagu ka ülalpool, kuid sõrme ekraanilt tõstmine
ei vabasta katikut. Aktiveeritud objekti jälgimise
! (Puutega
korral saab jooksval objektil teravustada ekraani
automaatne
teravustamine: Sees)) puudutades.
(Touch shutter/AF:
Off (Puutekatik/
Puutekatiku ja automaatse teravustamise
9 automaatne
blokeerimine.
teravustamine:
Väljas))
Puutepildistamisel teravustamise kohta vt „Teravustamine” (0 100).
16
D Pildistamine puutepildistamise valikutega
Päästikut saab teravustamiseks ja pildistamiseks kasutada ka puutepildistamise
valikute aktiveerimist näitava ikooni 8 kuvamise korral. Kasutage päästikut
fotode tegemiseks pidevas võtterežiimis (0 86) ja videosalvestuse ajal.
Puutepildistamise võimalusi saab kasutada ainult pidevas võtterežiimis
ühekaupa piltide tegemiseks ning neid ei saa kasutada fotode tegemiseks
videosalvestuse ajal.
Puuteekraani ei saa kasutada fookuspunkti määramiseks asendis L (lukus)
teravustamise valija luku korral (0 107), kuid seda saab siiski kasutada objekti
valimiseks näo prioriteediga automaatse teravustamise valikul automaatse
teravustamise ala režiimiks (0 103).
Taimeri režiimis (0 89) lukustub teravustamine valitud objektile ekraani
puudutamisel ning taimer käivitub sõrme ekraanilt tõstmisel. Vaikesätetel
vabastatakse katik umbes 10 s pärast taimeri käivitamist; seda viivitust ja võtete
arvu saab muuta kohandatud sättes c3 (Self-timer (Taimer), 0 263). Kui valik
suvandis Number of shots (Võtete arv) on suurem kui 1, teeb kaamera
automaatselt ühe pildi teise järel kuni valitud arvu võtete salvestamiseni.
17
Mitmikvalija
Käesolevas juhendis on mitmikvalijat kasutavad toimingud tähistatud
ikoonidega 1, 3, 4 ja 2.
1: mitmikvalija ülespoole vajutamine
J nupp
4: mitmikvalija
vasakule vajutamine
2: mitmikvalija
paremale vajutamine
3: mitmikvalija allapoole vajutamine
18
Esimesed sammud
Kinnitage kaamera rihm
Kinnitage rihm kindlalt kaamera aasadesse.
Laadige aku
Sisestage aku ja ühendage laadija (sõltuvalt riigist või piirkonnast on
laadijaga kaasas kas vahelduvvoolu seinaadapter või toitekaabel).
Täielikult tühjenenud aku täislaadimine võtab aega umbes kaks tundi ja
35 minutit.
• Vahelduvvoolu seinaadapter: ühendage vahelduvvoolu seinaadapter
laadija vahelduvvoolu sisendisse (q). Nihutage vahelduvvoolu
seinaadapteri lukku vastavalt joonisele (w) ja pöörake adapterit 90°
selle kohale fikseerimiseks (e). Sisestage aku ja ühendage laadija.
Vahelduvvoolu seinaadapteri
lukk
90°
19
• Toitekaabel: pärast toitekaabli pistikuga ühendamist joonisel kujutatud
asendis sisestage aku ja ühendage kaabel.
Aku laadimise ajal hakkab vilkuma lamp CHARGE (LAADIMINE).
Aku laeb
20
Laadimine lõppenud
Sisestage aku ja mälukaart
Enne aku või mälukaardi sisestamist või eemaldamist veenduge, et
toitelüliti on asendis OFF (VÄLJAS). Paigaldage aku vastavalt joonisele,
surudes aku abil oranži aku luku ühele küljele. Lõpuni sisestamisel
lukustab lukk aku kohale.
Aku lukk
Hoides mälukaarti joonisel kujutatud asendis, libistage see otse pilusse,
kuni see kohale klõpsatab.
A Aku ja laadija
Lugege ja järgige hoiatusi jaotistest „Teie turvalisuse tagamiseks” (0 xii) ja
„Kaamera ja aku eest hoolitsemine: ettevaatusabinõud” (0 296).
21
D Mälukaardid
• Mälukaardid võivad pärast kasutamist osutuda kuumaks. Toimige
mälukaartide kaamerast eemaldamisel ettevaatlikult.
• Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist lülitage toide välja. Ärge
eemaldage mälukaarte kaamerast, lülitage kaamerat välja ega eemaldage või
lahutage toiteallikat vormindamise või andmete salvestamise, kustutamise või
arvutisse kopeerimise ajal. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib
põhjustada andmekadu või kaamera või kaardi kahjustusi.
• Ärge puudutage kaardiklemme sõrmede ega metallesemetega.
• Vältige painutamist, maha pillamist ja tugevaid lööke.
• Ärge rakendage kaardi ümbrisele jõudu. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
kaarti kahjustada.
• Hoida vee, kuumuse, kõrge niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.
• Ärge vormindage mälukaarte arvutis.
A Mälukaart puudub
Kui ei ole sisestatud ühtegi mälukaarti,
kuvatakse juhtpaneelile ja pildiotsijasse S.
Laetud akuga kaamera välja lülitamisel
kuvatakse juhtpaneelil mälukaardi puudumisel
S.
A Kirjutuskaitse lüliti
B
16G
Juhusliku andmekao vältimiseks on SDmälukaardid varustatud kirjutuskaitse
lülitiga. Kui see lüliti on asendis „lukus”,
ei ole mälukaarti võimalik vormindada
ning fotosid ei saa kustutada ega
Kirjutuskaitse lüliti
salvestada (katiku vabastamise
üritamisel kuvatakse ekraanile
sellekohane hoiatus). Mälukaardi lahtilukustamiseks nihutage see lüliti
kirjutusasendisse „write”.
22
❚❚ Aku ja mälukaartide eemaldamine
Mälukaartide eemaldamine
Olles veendunud, et mälukaardi juurdepääsu
tuli on kustunud, lülitage kaamera välja, avage
mälukaardi pilu kate ja vajutage kaarti selle
väljutamiseks (q). Kaardi saab seejärel
eemaldada käega (w).
16GB
Aku eemaldamine
Aku eemaldamiseks lülitage kaamera välja ja
avage akupesa kate. Vajutage aku lukku aku
vabastamiseks noolega näidatud suunas ja
eemaldage seejärel käega aku.
23
Kinnitage objektiiv
Vältige hoolikalt tolmu sattumist kaamerasse objektiivi või korpuse
kaane eemaldamisel. Käesolevas juhendis on illustreerimiseks üldiselt
kasutatud objektiivi AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR.
Eemaldage
kaamera
korpuse kaas
Eemaldage objektiivi tagakork
Kinnitusmärk (kaamera)
Joondage kinnitusmärgid
Kinnitusmärk (objektiiv)
Pöörake objektiivi, nii nagu näidatud, kuni see kohale klõpsatab
Enne pildistamist eemaldage kindlasti objektiivi kaas.
24
A Objektiivi eemaldamine
Jälgige, et objektiivide eemaldamise või
vahetamise ajal oleks kaamera välja lülitatud.
Objektiivi eemaldamiseks vajutage ja hoidke
objektiivi vabastusnuppu (q), pöörates objektiivi
päripäeva (w). Pärast objektiivi eemaldamist
paigaldage tagasi objektiivi kaaned ja kaamera
korpuse kaas.
D Ava rõngaga CPU-objektiivid
Ava rõngaga (0 280) CPU-objektiivide korral lukustage ava minimaalsele sättele
(suurimale f-arvule).
25
Lülitage kaamera sisse
Kaamera esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil mitmikvalija ja J
nupu abil valida keel.
Kuvatakse ühendamisviisard; kaamera ja
nutiseadme sidumiseks jätkake punktist
„Ühendamine SnapBridge’i abil” (0 28).
Jätkamiseks ilma SnapBridge’i kasutamata
kaamera nutiseadmega sidumiseks vajutage
G ning kasutage mitmikvalijat ja J nuppu
kaamera kella seadmiseks. Muud toimingud ei
ole enne kella seadmist võimalikud.
G nupp
26
q
w
Valige ajavöönd
e
Valige kuupäeva formaat
r
Valige suveaja säte
Seadke aeg ja kuupäev (arvestage, et
kaamera kasutab 24-tunnist kella)
D Sidumise jätkamine hilisemal kuupäeval
Kui te ei lõpetanud sidumist kaamera esmakordsel sisselülitamisel, võite sellega
igal ajal uuesti alustada, valides kaamera häälestusmenüüs Connect to smart
device (Nutiseadmega ühendamine) (0 272).
27
Ühendamine SnapBridge’i abil
Kasutage SnapBridge’i kaamera kaugjuhtimiseks teie nutiseadmest ja
piltide kaamerast allalaadimiseks. Käesolevas jaotises kirjeldatakse
SnapBridge-rakenduse kasutamist juhtmevabaks ühenduseks teie
kaamera ja nutiseadme vahel. Alljärgnevad juhised viitavad SnapBridgerakenduse versioonile 2.0; viimase versiooni kohta vt SnapBridge
Ühendusjuhend (pdf), mida saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
A Liides
SnapBridge-rakenduse liides sisaldab menüüd (q) ja kolme vahekaarti (w–r).
q Sätete reguleerimine või rakenduse abi
või Nikoni teatiste vaatamine.
w Sätete reguleerimine, peamiselt
kaameraga ühendamiseks.
e Kaamerast alla laaditud piltide
vaatamine või piltide kustutamine või
jagamine.
r Juurdepääs teenusele NIKON IMAGE
SPACE vastava erirakenduse kaudu
(nõutavad on rakenduse installimine ja
Nikoni ID).
A Veel SnapBridge’i kohta
Üksikasjalisemat teavet vaadake online-abist (pärast sidumise lõpetamist saate
online-abi vaadata, valides Help (Abi) SnapBridge-rakenduse menüüs).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
28
Mida SnapBridge saab teie jaoks teha
SnapBridge-rakendus võimaldab:
• Laadida alla pilte nende tegemisel või valida allalaadimiseks varasemaid
fotosid
• Pildistada kaugjuhtimisega SnapBridge-rakenduse juhkuid kasutades;
pildid laaditakse nutiseadmesse nende tegemisel
• Nutiseadme asukohaandmete üleslaadimist kaamerasse
• Kaamera kella sünkroniseerimist nutiseadme edastatava ajaga
• Piltide varustamist kommentaaride, salvestamisaja ja muu teabega
nende tegemisel
29
Mida te vajate
Kaamera
Nutiseade
Mälukaart
Aku
30
Nutiseadme ettevalmistamine
Enne ühendamist valmistage oma nutiseade ette, installides
SnapBridge-rakenduse ning aktiveerides funktsioonid Bluetooth ja
Wi-Fi.
1 Otsige „snapbridge” Apple App Store® (iOS) või
Google Play™ (Android™) teenustes ning installige
SnapBridge-rakendus.
Teavet toetatavate operatsioonisüsteemide kohta leiate
allalaadimissaidilt. Antud kaamera ei ole ühilduv SnapBridge 360/
170 rakendusega.
2 Aktiveerige nutiseadmel Bluetooth ja Wi-Fi. Pidage silmas, et
tegelik ühendus kaameraga luuakse SnapBridge-rakenduse abil;
ärge üritage kasutada ühendamiseks oma seadme rakendust
Settings (Sätted).
31
Sidumine ja ühendamine
Enne sidumist veenduge, et kaamera mälukaardil on vaba ruumi.
Ootamatute katkestuste vältimiseks tuleb samuti kontrollida, et
kaamera aku on täielikult laetud.
Alljärgnevates juhistes on illustreerimiseks kasutatud Androidi
nutiseadet.
1 Kaamera: Seadistusmenüü kuvamiseks vajutage G nuppu ja
valige ikoon B.
G nupp
2 Kaamera: Valige seadistusmenüüs Connect to smart device
(Nutiseadmega ühendamine), tõstke esile Start (Alusta) ja
vajutage J.
32
3 Kaamera: Järgneva sõnumi ilmumisel
vajutage J.
4 Kaamera: Veenduge, et kaameral on
kuvatud paremal näidatud sõnum ning
valmistage ette nutiseade.
5 Nutiseade: Käivitage SnapBridge-rakendus
ja puudutage Pair with camera (Siduda
kaameraga).
Kaamera valiku viiba ilmumisel puudutage
kaamera nime.
33
6 Nutiseade: Dialoogis „Pair with camera”
(Siduda kaameraga) puudutage kaamera
nime.
Esmakordselt kaamerat iOS-seadmega
siduvatele kasutajatele kuvatakse
kõigepealt sidumisjuhised; pärast nende
juhiste lugemist kerige kuva allserva ja
puudutage Understood (Sain aru). Kui
seejärel palutakse teil valida vastav
lisaseade, puudutage uuesti kaamera nime
(kaamera nime kuvamine võib toimuda
mõningase viivitusega).
7 Kaamera/nutiseade: Veenduge, et kaameral ja nutiseadmel on
kuvatud sama kuuekohaline number.
Mõned iOS-i versioonid võivad numbrit mitte kuvada; kui numbrit ei
kuvata, jätkake sammuga 8.
34
8 Kaamera/nutiseade: Vajutage kaameral J ja puudutage nutiseadmel
PAIR (SIDUDA) (kuva oleneb antud seadmest ja
operatsioonisüsteemist).
9 Kaamera/nutiseade: Lõpetage sidumine.
• Kaamera: Paremal toodud sõnumi
kuvamisel vajutage J.
• Nutiseade: Paremal toodud sõnumi
kuvamisel puudutage OK.
35
10 Kaamera: Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid seadistamise
lõpetamiseks.
• Võimaldamaks kaameral fotodele asukohaandmete lisamist valige Yes (Jah)
vastuseks küsimusele „Download location data from smart device?”
(Laadida asukohaandmed nutiseadmest?) ning aktiveerige seejärel
nutiseadmel asukohateenused ja lubage Auto link options
(Automaatühenduse suvandid) > Synchronize location data
(Asukohaandmete sünkroniseerimine) SnapBridge-rakenduse
vahekaardil .
• Kaamera kella sünkroniseerimiseks nutiseadme edastatava ajaga valige Yes
(Jah) vastuseks küsimusele „Sync clock with smart device?”
(Sünkroniseerida kell nutiseadmega?) ning lubage seejärel Auto
link options (Automaatühenduse suvandid) > Synchronize
clocks (Kellade sünkroniseerimine) SnapBridge-rakenduse
vahekaardil .
Nutiseade ja kaamera on nüüd ühendatud. Kõik kaameraga tehtud pildid
laaditakse automaatselt nutiseadmesse üles.
36
Ühenduse näpunäited
Lugege seda jaotist abiks ühenduse loomisel või piltide kaamerast
allalaadimisel.
Wi-Fi viip (ainult iOS)
SnapBridge kasutab kaamera ja nutiseadme vaheliseks ühenduseks
tavaliselt Bluetoothi, kuid lülitub ümber Wi-Fi-le kaugjuhtimisega
pildistamise ja sarnaste ülesannete jaoks. Mõnedes iOS-i versioonides
pakub SnapBridge teile teha see ümberlülitus käsitsi, mis juhul tuleb
järgida alltoodud samme.
1 Olles märkinud üles kaamera võrgunime (SSID)
ja parooli, puudutage View options (Valikute
vaatamine). Vaikimisi on SSID sama kaamera
nimega.
2 Valige võrguloendist sammus 1 üles märgitud
SSID.
37
3 Esmakordsel läbi Wi-Fi ühendamisel palutakse
teil sisestada kaamera parool. Sisestage
sammus 1 üles märgitud parool (pidage silmas,
et paroolid on tõstutundlikud). Ühenduse
loomisel ilmub kaamera SSID kõrvale ✔, nii
nagu paremal kujutatud; naaske SnapBridge-rakendusse.
Järgmisel kaameraga ühendamisel teilt parooli sisestamist ei
nõuta. Kaamera Wi-Fi SSID-d ja parooli on võimalik muuta
kaamera häälestusmenüü valikuga Wi-Fi > Network settings
(Võrgusätted). Me soovitame teie privaatsuse kaitseks parooli
perioodiliselt muuta.
38
Veel sidumise ja ühendamise kohta
Selles jaotises kirjeldatakse mõningaid SnapBridge-rakenduse
kasutamisel tekkida võivaid olukordi.
„Unable to connect.” (Ei suuda ühendust luua.)
Kui kaamera kuvab sõnumi, et see ei suutnud ühendust luua, vajutage J
ja naaske sammule 3 (0 33) jaotises „Sidumine ja ühendamine”.
Sidumise tühistamiseks vajutage G nuppu.
Sidumisprobleemid
Kaamera ühendamisel probleemide tekkimisel proovige alljärgnevat:
• SnapBridge-rakendusest väljumine ja selle taaskäivitamine. Väljuge
SnapBridge-rakendusest ja veenduge, et see ei jäänud taustal
töötama. Rakenduse uuesti käivitamiseks puudutage selle ikooni ja
korrake seejärel punkti „Sidumine ja ühendamine” sammust 1.
• iOS-ilt kaamera „unustamise” nõudmine (ainult iOS). Sidumise
ebaõnnestumisel iOS-seadmel võib seade ikkagi kaamera nime
mäletada ning sel juhul tuleb teil iOS-ilt nõuda kaamera „unustamist”,
nii nagu allpool näidatud.
39
Piltide allalaadimine
Kui allalaadimine toimub aeglaselt või muude probleemide korral piltide
nutiseadmesse allalaadimisel lõpetage side ja proovige seadmeid uuesti
siduda.
1 Nutiseade: Avage
SnapBridge-rakenduses
vahekaart , puudutage
> Forget camera
(Unusta kaamera) >
D7500 ning puudutage
Yes (Jah) vastuseks
vastavale viibale side
lõpetamiseks. iOS-i
kasutajatel tuleb seejärel
nõuda iOS-ilt kaamera „unustamist”, nii nagu allpool näidatud.
2 Kaamera: Valige kaamera häälestusmenüüs Connect to smart
device (Nutiseadmega ühendamine), tõstke esile Start (Alusta),
vajutage J ning järgige kaamera nutiseadmega sidumiseks
juhiseid sammust 2 (0 32) „Sidumine ja ühendamine”.
40
Käsiraamat
Kaamera menüüd: Ülevaade
Kaamera menüüd võimaldavad juurdepääsu
enamikele võtte-, taasesitus- ja
häälestussuvanditele. Menüüde vaatamiseks
vajutage G nuppu.
G nupp
Vahekaardid
Valige järgmiste menüüde hulgast:
• D: Taasesitusmenüü (0 250)
• C: Foto võttemenüü (0 252)
• 1: Video võttemenüü (0 257)
• A: Kohandatud sätete menüü (0 260)
• B: Häälestusmenüü (0 268)
• N: Retušeerimismenüü (0 275)
• O/m: MY MENU (MINU MENÜÜ) või RECENT
SETTINGS (VIIMASED SÄTTED) (vaikimisi MY
MENU (MINU MENÜÜ); 0 278)
Liugur näitab positsiooni jooksvas
menüüs.
Jooksvad sätted tähistatakse ikoonidega.
Menüüvalikud
Jooksva menüü valikud.
Abi ikoon (0 42)
41
Kaamera menüüde kasutamine
❚❚ Menüüjuhikud
Te võite menüüdes navigeerimiseks kasutada puuteekraani või
mitmikvalijat ja J nuppu.
1: viia kursor üles
J nupp: valida
esiletõstetud kirje
2: valida esiletõstetud kirje või
kuvada alammenüü
4: tühistamine ja naasmine
eelmisesse menüüsse
3: viia kursor alla
A d (Abi) ikoon
Ikooni d kuvamisel ekraani alumises vasakus nurgas saab jooksvalt valitud
suvandi või menüü kirjelduse kuvada L (U) nuppu vajutades. Läbi kuva
kerimiseks vajutage 1 või 3. Menüüdesse naasmiseks vajutage uuesti L (U).
L (U) nupp
42
❚❚ Menüüdes navigeerimine
Menüüdes navigeerimiseks järgige allkirjeldatud samme.
1 Kuvage menüüd.
Vajutage G nuppu menüüde
kuvamiseks.
G nupp
2 Tõstke esile jooksva menüü
ikoon.
Tõstke esile jooksva menüü
ikoon, vajutades 4.
3 Valige menüü.
Vajutage 1 või 3 soovitud menüü valimiseks.
4 Viige kursor valitud menüüle.
Kursori valitud menüüle
viimiseks vajutage 2.
43
5 Tõstke menüükirje esile.
Menüükirje esiletõstmiseks
vajutage 1 või 3.
6 Kuvage valikud.
Vajutage 2 valitud
menüükirje valikute
kuvamiseks.
7 Tõstke valik esile.
Valiku esiletõstmiseks
vajutage 1 või 3.
8 Valige esiletõstetud kirje.
Vajutage J esiletõstetud kirje valimiseks. Väljumiseks
ilma valikut tegemata vajutage nuppu G.
Pidage silmas alljärgnevat:
• Hallina kuvatud menüükirjed ei ole hetkel kasutatavad.
• Nupu 2 vajutamisel on üldjuhul sama toime nagu nupu J
vajutamisel, siiski saab mõningatel juhtudel valiku teha ainult nupuga
J.
• Menüüdest väljumiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik
pooleldi alla.
44
❚❚ Puuteekraani kasutamine
Menüüdes navigeerimiseks võib samuti kasutada järgmisi puuteekraani
toiminguid.
Kerimine
Kerimiseks libistage üles- või
allapoole.
Menüü
valimine
Menüü valimiseks puudutage
vastavat menüü ikooni.
Puudutage menüükirjeid suvandite
Suvandite
kuvamiseks ja puudutage ikoone või
valimine/
liugureid nende muutmiseks.
sätete
Väljumiseks ilma sätteid muutmata
reguleerimine
puudutage 6.
45
Aku tase ja järelejäänud särituste arv
❚❚ Aku tase
Aku taset näidatakse juhtpaneelil ja pildiotsijas.
Juhtpaneel
46
Pildiotsija
Juhtpaneel
Pildiotsija
L
K
J
I
—
Kirjeldus
H
d
Tühjenev aku. Laadige aku või pange valmis
varuaku.
H
d
(vilgub)
(vilgub)
Katiku vabastus blokeeritud. Laadige või
vahetage aku.
Aku on täielikult laetud.
—
—
Aku on osaliselt tühi.
—
❚❚ Järelejäänud särituste arv
Juhtpaneel ja pildiotsija näitavad fotode arvu,
mida on võimalik jooksval häälestusel teha
(väärtused üle 1 000 ümardatakse allapoole
lähima sajani; nt 2 100 ja 2 199 vahele jäävad
väärtused kuvatakse kui 2,1 k).
Järelejäänud särituste arv
Juhtpaneel
Pildiotsija
47
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
„Sihi-ja-pildista” stiilis pildistamine (režiimid
i ja j)
Käesolevas jaotises kirjeldatakse pildistamist
režiimides i ja j. i ja j on automaatsed „sihi-japildista” režiimid, kus enamuse seadeid määrab
kaamera vastavalt võtteoludele; ainus erinevus nende
kahe vahel on, et režiimis j välk ei tööta.
1 Lülitage kaamera sisse.
Teabeekraan ja juhtpaneel
hakkavad helendama.
48
Toitelüliti
2 Vajutades režiiminupu
Režiiminupp
lukustuse vabastajat
kaamera peal, pöörake
režiiminupp asendisse i või
j.
Režiiminupu lukustuse vabastaja
Fotosid saab kadreerida pildiotsijas või
ekraanil (reaalaja vaade). Reaalaja vaate
alustamiseks pöörake reaalaja vaate valija
asendisse C ja vajutage a nuppu.
Reaalaja vaate valija
a nupp
Piltide kadreerimine
pildiotsijas
Piltide ekraanil kadreerimine
(reaalaja vaade)
49
3 Seadke kaamera valmis.
Pildiotsijaga pildistamine: fotode kadreerimisel pildiotsijas hoidke
käepidet paremas käes ja toetage kaamera korpust või objektiivi
vasaku käega. Toetage oma küünarnukid rinna külgedele.
Reaalaja vaade: fotode ekraanil kadreerimisel hoidke käepidet paremas
käes ja toetage objektiivi vasaku käega.
A Fotode kadreerimine püstpaigutuses (portree)
Püstpaigutuses (portree) fotode kadreerimisel hoidke kaamerat allpool
kujutatud viisil.
Fotode kadreerimine
pildiotsijas
50
Fotode ekraanil
kadreerimine
4 Kadreerige foto.
Pildiotsijaga pildistamine: kadreerige foto
pildiotsijas põhiobjektiga automaatse
teravustamise ala raamides.
Automaatse teravustamise
ala raamid
Reaalaja vaade: vaikesätetel tuvastab
kaamera automaatselt näod ja valib
fookuspunkti. Kui ühtegi nägu ei
tuvastatud, kasutage mitmikvalijat
fookuspunkti põhiobjektile seadmiseks.
Fookuspunkt
A Suumobjektiivi kasutamine
Kasutage suumirõngast objekti lähemale
suumimiseks, et see täidaks suurema osa kaadrist,
või selle kaugemale suumimiseks, et suurendada
lõppfotol nähtavat ala (lähemale suumimiseks
valige fookuskauguse skaalal suurem
fookuskaugus, kaugemale suumimiseks lühem
fookuskaugus).
Lähemale
suumimine
Kaugemale
suumimine
Suumirõngas
51
5 Vajutage päästik pooleldi alla.
Pildiotsijaga pildistamine: vajutage päästik
teravustamiseks pooleldi alla (nõrgalt
valgustatud objekti korral võib süttida
automaatse teravustamise abi valgusti).
Teravustamise lõpetamisel ilmuvad
pildiotsijasse aktiivne fookuspunkt ja
teravustamisnäidik (I).
Fookuspunkt
Teravustamise näidik
Teravustamisnäidik
I
F
H
F H
(vilgub)
Kirjeldus
Objekt on fookuses.
Fookuspunkt on kaamera ja objekti vahel.
Fookuspunkt on objekti taga.
Kaamera ei suuda automaatse teravustamise abil
teravustada (0 114).
Reaalaja vaade: kaamera teravustamise ajal
vilgub fookuspunkt roheliselt. Kui kaamera
suudab teravustada, kuvatakse
fookuspunkt rohelisena; vastasel juhul
vilgub fookuspunkt punasena.
Fookuspunkt
52
6 Pildistage.
Foto tegemiseks vajutage
päästik sujuvalt lõpuni alla.
Mälukaardi juurdepääsu tuli
süttib ning foto kuvatakse
mõneks sekundiks ekraanile.
Ärge väljutage mälukaarti ega
eemaldage või lahutage
toiteallikat enne, kui see tuli on
kustunud ja salvestamine
lõppenud.
Mälukaardi juurdepääsu tuli
Reaalaja vaate lõpetamiseks vajutage a
nuppu.
a nupp
53
A Ooterežiimi taimer (pildiotsijaga pildistamine)
Tegevuse puudumisel umbes kuue sekundi vältel lülitub pildiotsija
koos mõnede juhtpaneeli kuvadega aku säästmiseks välja. Kuva
taasaktiveerimiseks vajutage päästik pooleldi alla. Ooterežiimi
taimeri automaatset ooteaega saab valida kohandatud sättes c2
(Standby timer (Ooterežiimi taimer), 0 263).
Säritusmõõturid sees
54
Säritusmõõturid väljas
A Sisseehitatud välk
Lisavalgustuse vajadusel nõuetekohaseks
särituseks režiimis i kerkib sisseehitatud välk
automaatselt päästiku pooleldi alla vajutamisel.
Kerkinud välklambi korral on pildistamine võimalik
ainult siis, kui on kuvatud välklambi valmisoleku
näidik (M). Kui välklambi valmisoleku näidik
puudub, toimub välklambi laadimine; eemaldage
sõrm lühidalt päästikult ja proovige uuesti.
Pildiotsija
Reaalaja vaade
Energia säästmiseks välklambi mittekasutamise
ajal vajutage seda õrnalt allapoole, kuni riiv kohale
klõpsatab.
55
Näpunäiteid reaalaja vaate kohta
❚❚ Näidikute vaatamine ja varjamine
Vajutage R nuppu läbi järgmiste kuvade kerimiseks.
56
Virtuaalne horisont
Teave sees
Kadreerimisjuhikud
Teave väljas
❚❚ Reaalaja vaate suumitud eelvaade
Vajutage X (T) nuppu vaate suurendamiseks ekraanil maksimaalselt
kuni umbes 17 ×. Kuva alumisse paremasse nurka ilmub hallis raamis
navigatsiooniaken. Kasutage mitmikvalijat kaadri ekraanil
mittenähtavatele aladele kerimiseks või vajutage W (Z) kaugemale
suumimiseks.
X (T) nupp
Navigatsiooniaken
D Mahaloendamiskuva
30 s enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist kuvatakse mahaloendamine
(taimer muutub punaseks vahetult enne reaalaja vaate lõpetamist sisemiste
vooluahelate kaitseks või, valikutel peale No limit (Piiramata) kohandatud
sättes c4—Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus) > Live view
(Reaalaja vaade); 0 263—5 s enne ekraani automaatset väljalülitamist).
Võtteoludest olenevalt võib reaalaja vaate valimisel taimer ilmuda kohe.
A Ekraani väljalülituse viivitus (reaalaja vaade)
Ekraan lülitub välja tegevuse puudumisel umbes kümne minuti jooksul. Aega
enne ekraani automaatselt välja lülitumist saab valida kohandatud sättes c4
(Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus), 0 263) > Live view
(Reaalaja vaade).
A Säritus
Olenevalt stseenist võib säritus erineda sellest, mis saadakse ilma reaalaja vaadet
kasutamata.
57
D Pildistamine reaalaja vaates
Vältimaks pildiotsija kaudu siseneva valguse mõju fotodele ja säritusele võib
pildiotsija kummist katte eemaldada ja katta pildiotsija enne pildistamist
kaasasoleva okulaari kattega (0 90).
Kuigi need ei ilmu lõpp-pildil, võivad ekraanile ilmuda sakilised servad, rikutud
värvid, muaree ja eredad laigud ning vilkuvate märkide ja muude vahelduvate
valgusallikatega alades või objekti valgustamisel stroboskoobi või muu ereda
hetkelise valgusallikaga võivad ilmuda eredad piirkonnad või ribad. Lisaks võib
moonutus tekkida liikuvate objektidega, seda eriti horisontaalse panoraamvõtte
korral või kui objekt liigub suure kiirusega läbi kaadri. Luminofoor-, elavhõbekvartslampide või naatriumlampide puhul ekraanil nähtavat värelust ja tükeldust
saab vähendada, kasutades video võttemenüü valikut Flicker reduction
(Väreluse vähendamine) (0 259), kuigi need võivad mõne säriaja puhul ikkagi
lõplikul fotol nähtavaks jääda. Reaalaja vaates pildistamisel vältige kaamera
suunamist päikese või muu tugeva valgusallika poole. Antud ettevaatusabinõu
eiramine võib põhjustada kaamera elektroonika kahjustusi.
Reaalaja vaate kasutamine pikema aja vältel võib
põhjustada pideme ja kaamera ekraani
ümbritsevate alade kuumenemist. See ei tähenda
riket.
See ala muutub eriti
kuumaks.
58
Taasesituse põhivõtted
1 Vajutage K nuppu.
Ekraanile kuvatakse foto.
K nupp
2 Vaadake veel pilte.
Teiste piltide vaatamiseks vajutage 4 või
2 või nipsake sõrmega ekraanil vasakule
või paremale. Lisateabe vaatamiseks
kuvatava foto kohta vajutage 1 ja 3
(0 231).
Taasesituse lõpetamiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik
pooleldi alla.
A Pildi ülevaatus
On (Sees) valikul suvandi Image review (Pildi ülevaatus) jaoks
taasesitusmenüüs (0 250) kuvatakse fotod pärast pildistamist automaatselt
ekraanile.
59
Soovimatute fotode kustutamine
Jooksvalt ekraanil kuvatud foto kustutamiseks vajutage O (Q) nuppu.
Pidage silmas, et juba kustutatud fotosid ei saa taastada.
1 Kuvage foto.
Kuvage foto, mida soovite kustutada,
nagu on kirjeldatud jaotises „Taasesituse
põhivõtted” (0 59).
K nupp
2 Kustutage foto.
Vajutage O (Q) nuppu. Kuvatakse
kinnitusdialoog; vajutage uuesti O (Q)
nuppu pildi kustutamiseks ja taasesitusse
naasmiseks. Väljumiseks ilma pilti
kustutamata vajutage K.
O (Q) nupp
A Kustutamine
Valitud piltide (0 248), kõigi valitud kuupäeval tehtud piltide (0 249) või kõikide
mälukaardil valitud kohas olevate piltide (0 248) kustutamiseks kasutage
taasesitusmenüü valikut Delete (Kustuta).
60
Sätete valik vastavalt objektile või
olukorrale (Stseenirežiim)
Kaamera pakub valiku „stseenirežiime”. Stseenirežiimi valikul
optimeeritakse häälestus automaatselt vastavalt valitud stseenile,
muutes loomingulise pildistamise lihtsaks režiimi valikuks, pildi
kadreerimiseks ja pildistamiseks, nii nagu on kirjeldatud jaotises „‘Sihi-japildista’ stiilis pildistamine (režiimid i ja j)” (0 48).
Stseenirežiimi valimine
Alljärgnevate stseenide valikuks pöörake režiiminupp asendisse SCENE ja
pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud stseeni ekraanile
ilmumiseni.
Režiiminupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Ekraan
Pidage silmas, et videosalvestuse käigus ei saa stseeni muuta.
61
❚❚ Stseenid
Valik
62
k
Portrait (Portree)
l
Landscape (Maastik)
p
Child (Laps)
m
Sports (Sport)
n
Close Up (Lähivõte)
o
Night Portrait (Öine
portree)
r
Night Landscape (Öine
maastik)
s
Party/Indoor
(Pidu/siseruum)
t
Beach/Snow (Rand/lumi)
Kirjeldus
Kasutage pehmetes loomulikes nahatoonides
portreede jaoks. Kui objekt paikneb taustast eemal
või kasutatakse telefoto objektiivi, pehmendatakse
taustadetaile, andmaks kompositsioonile sügavuse
taju.
Kasutage erksate maastikuvõtete jaoks
päevavalguses. 1, 2
Kasutage hetkvõteteks lastest. Riietus ja
taustadetailid esitatakse elavates värvides ning
nahatoonid jäävad pehmeks ja loomulikuks.
Lühikesed säriajad tarretavad liikumise
dünaamilistel spordifotodel selgelt eristuva
põhiobjektiga. 1, 2
Kasutage lillede, putukate jt väikeste objektide
lähivõteteks (väga väikestel kaugustel
teravustamiseks võib kasutada lähivõtte objektiivi).
Kasutage loomuliku tasakaalu saavutamiseks
põhiobjekti ja tausta vahel nõrgas valgustuses
portreede jaoks.
Vähendab müra ja ebaloomulikke värve öiste
maastike pildistamisel, sh tänavavalgustus ja
neoonreklaamid. 1, 2
Siseruumi taustvalgustuse efektide tabamine.
Kasutage pidude ja teiste siseruumi stseenide jaoks.
Eredas päikesevalguses vee-, lume- või
liivaavaruste tabamiseks. 1, 2
Valik
Kirjeldus
Säilitab päikeseloojangule ja -tõusule omased
sügavad värvitoonid. 1, 2
Säilitab värvid, mis on nähtavad nõrgas loomulikus
valguses enne koidikut või pärast päikeseloojangut. 1, 2
Kasutage aktiivsete lemmikloomade portreede
jaoks. 2
u
Sunset (Päikeseloojang)
v
w
Dusk/Dawn
(Hämarik/koidik)
Pet Portrait
(Lemmikloomaportree)
x
Candlelight (Küünlavalgus) Küünlavalguses pildistamiseks. 1
y
Blossom (Õis)
z
Autumn Colors
(Sügisvärvid)
0
Food (Toit)
Kasutage lilleaasade, õieehtes viljapuuaedade ja
teiste õitsevate maastike pildistamiseks. 1
Sügislehtede briljantse punase ja kollase
tabamiseks. 1
Kasutage erksateks fotodeks toidust. Välklambiga
pildistamisel vajutage M (Y) nuppu välklambi
tõstmiseks (0 161).
1 Sisseehitatud välk lülitub välja.
2 Automaatse teravustamise abi valgusti lülitub välja.
A Hägususe vältimine
Kasutage statiivi kaamera rappumisest pikkadel säriaegadel tingitud hägususe
vältimiseks.
63
Eriefektid
Eriefekte saab kasutada fotode tegemisel ja videote salvestamisel.
Eriefektide valimine
Alljärgnevate efektide valikuks pöörake režiiminupp asendisse EFFECTS ja
pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud valiku ekraanile
ilmumiseni.
Režiiminupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Ekraan
Pidage silmas, et videosalvestuse käigus ei saa efekti muuta.
❚❚ Eriefektid
Valik
%
f
d
e
'
64
Kirjeldus
Kasutage pimedas ühevärviliste piltide salvestamiseks
suure ISO-tundlikkusega (kui kaamera ei ole võimeline
teravustama, on võimalik käsitsi teravustamine). 1
Üldist küllastust ja kontrasti suurendatakse pildile
Super Vivid (Üliergas)
erksuse lisamiseks.
Üldist küllastust suurendatakse pildile elavuse
Pop
lisamiseks.
Kontuuride teravdamine ja värvide lihtsustamine
Photo Illustration
reaalaja vaates kohandatava plakatiefekti saavutamiseks
(Fotoillustratsioon) (0 66). Selles režiimis salvestatud videod taasesituvad
kui liikumatute piltide seeriast koostatud slaidiesitus.
Toy Camera Effect
Nagu mängukaameraga tehtud fotode ja videote
(Mängukaamera
loomine. Seda efekti saab reguleerida reaalaja vaates
efekt)
(0 67).
Night Vision
(Öine nägemine)
Valik
Effect
i Miniature
(Pisipildi efekt)
Kirjeldus
Dioraami piltidena näivate fotode tegemiseks. Töötab
kõige paremini kõrgest vaatepunktist pildistamisel.
Pisipildi efektiga videoid taasesitatakse suurel kiirusel,
tihendades u 45-minutilise 1 920 × 1 080/30p filmitud
materjali hääletuks videoks, mille taasesituseks kulub
umbes kolm minutit. Seda efekti saab reguleerida
reaalaja vaates (0 68). 1, 2
Kõik värvid peale valitud värvide salvestatakse mustvalgetena. Seda efekti saab reguleerida reaalaja vaates
(0 70). 1
u
Selective Color
(Selektiivne värv)
1
Silhouette (Siluett)
Objektide siluetid eredal taustal. 1
2
High Key
(Hele tonaalsus)
Low Key
(Tume tonaalsus)
Kasutage heledate stseenide pildistamisel valgusega
täidetud kujutiste loomiseks. 1
Kasutage tumedate stseenide pildistamisel, tumedas
tonaalsuses ja teravate helenditega piltide loomiseks. 1
3
1 Sisseehitatud välk lülitub välja.
2 Automaatse teravustamise abi valgusti lülitub välja.
A Hägususe vältimine
Kasutage statiivi kaamera rappumisest pikkadel säriaegadel tingitud hägususe
vältimiseks.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) salvestus ei ole võimalik režiimides %, f, d, e, ', ( ja u. Neis
režiimides valikuga NEF (RAW) või NEF (RAW) + JPEG tehtud pildid salvestatakse
JPEG-piltidena. Sätetel NEF (RAW) + JPEG loodud JPEG-pildid salvestatakse
valitud JPEG-kvaliteediga, sättega NEF (RAW) tehtud pildid salvestatakse
peenkvaliteediga.
A e ja i režiimid
Automaatne teravustamine ei ole videosalvestuse ajal võimalik. Pidevas
vabastusrežiimis reaalaja vaate värskendamissagedus langeb koos
kaadrikiirusega; automaatse teravustamise kasutamine reaalaja vaates katkestab
eelvaate.
65
Võimalikud valikud reaalaja vaates
Valitud efekti seadeid reguleeritakse reaalaja vaate kuval.
❚❚ e Fotoillustratsioon
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Reguleerige kontuuri paksust.
Vajutage J valikute kuvamiseks. Vajutage
4 või 2 kontuuride paksemaks või
peenemaks muutmiseks.
3 Vajutage J.
Seadistamise lõpetamisel vajutage väljumiseks J.
66
❚❚ ' Mängukaamera efekt
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Reguleerige suvandeid.
Vajutage J valikute kuvamiseks. Vajutage
1 või 3 suvandite Vividness (Erksus) või
Vignetting (Vinjettimine) esile
tõstmiseks ja 4 või 2 nende muutmiseks.
Reguleerige erksust värvide küllastuse
suurendamiseks või vähendamiseks,
vinjettimist vinjettimise ulatuse kontrolliks.
3 Vajutage J.
Seadistamise lõpetamisel vajutage väljumiseks J.
67
❚❚ i Pisipildi efekt
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Seadke fookuspunkt.
Kasutage mitmikvalijat fookuspunkti
paigutamiseks teravustatavale alale ja
vajutage päästik seejärel teravustamise
kontrolliks pooleldi alla. Pisipildi efekti
suvandite ajutiseks kuvalt eemaldamiseks
ja vaate suurendamiseks ekraanil täpseks
teravustamiseks vajutage X (T). Vajutage W (Z) pisipildi efekti
kuva taastamiseks.
3 Kuvage valikud.
Vajutage J pisipildi efekti suvandite
kuvamiseks.
68
4 Reguleerige suvandeid.
Vajutage 4 või 2 teravustatava ala
paigutuse valikuks ja vajutage 1 või 3
selle laiuse reguleerimiseks.
5 Vajutage J.
Seadistamise lõpetamisel vajutage väljumiseks J.
69
❚❚ u Selektiivne värv
1 Valige reaalaja vaade.
Vajutage a nuppu. Vaade läbi objektiivi
kuvatakse ekraanile.
a nupp
2 Kuvage valikud.
Vajutage J selektiivsete värvivalikute
kuvamiseks.
3 Valige värv.
Kadreerige objekt valges ruudus ekraani
keskel ja vajutage 1 antud objekti värvi
valimiseks ühena lõpp-pildile jäävatest
värvidest (kaameral võib tekkida raskusi
küllastumata värvide määramisega; valige
küllastunud värv). Kuva keskosa
täpsemaks värvivalikuks lähemale
suumimiseks vajutage X (T). Vajutage
W (Z) kaugemale suumimiseks.
70
Valitud värv
4 Valige värvivahemik.
Värvivahemik
Vajutage 1 või 3 lähedaste värvitoonide
vahemiku laiendamiseks või
kitsendamiseks lõpp-pildil kasutamiseks.
Valige väärtused vahemikust 1 kuni 7;
arvestage, et suuremad väärtused võivad
kaasata toone teistest värvidest.
5 Valige täiendavaid värve.
Täiendavate värvide
valimiseks pöörake
põhikäsuvaliku nuppu mõne
teise kolmest värviruudust
esile tõstmiseks kuva ülaservas
ning korrake samme 3 ja 4 veel
ühe värvi valimiseks. Vajadusel
korrake kolmanda värvi jaoks. Esiletõstetud värvi valiku
tühistamiseks vajutage O (Q). Kõikide värvide eemaldamiseks
vajutage ja hoidke O (Q). Kuvatakse kinnitusdialoog; valige Yes
(Jah).
6 Vajutage J.
Seadistamise lõpetamisel vajutage väljumiseks J. Pildistamisel
salvestatakse värvilistena ainult valitud värvitoonides objektid; kõik
ülejäänud salvestatakse must-valgetena.
71
Režiimid P, S, A ja M
Režiimid P, S, A ja M võimaldavad erineval tasemel
kontrolli säriaja ja ava üle.
Režiimi valimine
Režiim
P
S
A
M
Kirjeldus
Programmeeritud automaatne (0 73): kaamera määrab säriaja ja ava
optimaalseks särituseks. Soovitatav hetkvõteteks ja muudes
olukordades, kus ei ole piisavalt aega kaamera seadistamiseks.
Automaatne katiku prioriteet (0 74): kasutaja valib säriaja; kaamera valib
ava parimate tulemuste saavutamiseks. Kasutage liikumise peatamiseks
või hägustamiseks.
Avaprioriteediga automaatrežiim (0 75): kasutaja valib ava; kaamera valib
parimate tulemuste saavutamiseks vajaliku säriaja. Kasutage tausta
hägustamiseks või nii esi- kui tagaplaani teravustamiseks.
Käsitsi (0 76): kasutaja määrab nii säriaja kui ka ava. Pikaajalisteks
säritusteks valige säriajaks kas Bulb (pirn) (A) või Time (aeg) (%).
A Objektiivide tüübid
Ava rõngaga CPU-objektiivi (0 280) kasutamisel lukustage ava rõngas
minimaalsele avale (suurimale f-arvule). G- ja E-tüüpi objektiividel ava rõngas
puudub.
Mitte-CPU objektiive saab kasutada ainult režiimis M (käsitsi), kus ava saab
reguleerida ainult objektiivi ava rõngaga. Mistahes muu režiimi valik blokeerib
katiku vabastuse. Täpsemalt vt „Ühilduvad objektiivid” (0 279).
72
P: Programmeeritud automaatne
Selles režiimis reguleerib kaamera automaatselt säriaega ja ava vastavalt
sisseehitatud programmile, et saavutada enamikus olukordades
optimaalne säritus.
A Paindlik programm
Režiimis P on sisselülitatud säritusmõõturite
korral võimalik põhikäsuvaliku nuppu pöörates
valida erinevaid säriaja ja ava kombinatsioone
(„paindlik programm”). Pöörake nuppu paremale
suurte avade jaoks (väikesed f-arvud), mis
hägustavad taustadetaile, või lühikeste
säriaegade jaoks, mis „tarretavad” liikumise.
Pöörake nuppu vasakule väikeste avade jaoks
(suured f-arvud), mis suurendavad
teravussügavust, või pikkade säriaegade jaoks,
mis hägustavad liikumist. Kõik kombinatsioonid
annavad sama särituse. Paindliku programmi
kasutamisel kuvatakse paindliku programmi
näidik (O või E). Vaikimisi säriaja ja ava seadete
taastamiseks pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni
selle näidiku kadumiseni, valige mõni muu režiim
või lülitage kaamera välja.
Põhikäsuvaliku nupp
Pildiotsija
Ekraan
A Vaadake lisaks
Säritusmõõturite aktiveerimise kohta vt „Ooterežiimi taimer (pildiotsijaga
pildistamine)” (0 54).
73
S: Automaatne katiku prioriteet
Automaatses katiku prioriteedis valite teie säriaja, samas kui kaamera
valib automaatselt ava optimaalse särituse saavutamiseks.
Säriaja valimiseks pöörake sisselülitatud
säritusmõõturite ajal põhikäsuvaliku nuppu.
Säriajaks võib valida „v” või väärtuse
vahemikust 30 s kuni 1/8 000 s.
Põhikäsuvaliku nupp
Juhtpaneel
Ekraan
A Vaadake lisaks
Mida teha vilkuva näidiku „A” („Pirn”) või „%” („Aeg”) ilmumisel säriaja
kuvadele, vt jaotisest „Veateated” (0 309).
74
A: Avaprioriteediga automaatrežiim
Avaprioriteediga automaatrežiimis valite teie ava, samas kui kaamera
valib automaatselt säriaja optimaalse särituse saavutamiseks.
Ava valimiseks objektiivi väikseima ja suurima
väärtuse vahel pöörake alamkäsuvaliku
nuppu ajal, mil säritusmõõturid on sisse
lülitatud.
Alamkäsuvaliku nupp
Juhtpaneel
Ekraan
A Piiksud reaalaja vaates
Reaalaja vaates ava reguleerimisel, reaalaja vaate valija kasutamisel või
režiiminupu pööramisel võib kõlada piiks. See ei näita viga ega talitlushäiret.
75
M: Käsitsi
Käsitsi säritusrežiimis määrate ise nii säriaja kui ka ava. Kui
säritusmõõturid on sisse lülitatud, pöörake põhikäsuvaliku nuppu säriaja
ning alamkäsuvaliku nuppu ava valikuks. Säriaja võib valida kui „v”
või vahemikust 30 s kuni 1/8 000 s või jätta katik avatuks määramatuks
ajaks pika säriaja jaoks (A või %, 0 79). Ava väärtuse saab valida
objektiivi minimaalse ja suurima ava vahel. Kasutage särituse
kontrollimiseks säritusnäidikuid.
Ava:
Alamkäsuvaliku
nupp
Säriaeg:
Põhikäsuvaliku
nupp
76
A AF Mikro NIKKOR objektiivid
Välise säritusmõõturi kasutamisel tuleb säritusarvu arvesse võtta ainult objektiivi
ava rõnga kasutamisel ava seadmiseks.
A Säritusnäidikud
Säriaja valikul peale „bulb” (pirn) ja „time” (aeg) näitavad säritusnäidikud, kas foto
saab jooksvatel sätetel ala- või ülesäritatud. Olenevalt kohandatud sätte b2 (EV
steps for exposure cntrl (EV sammud särituse juhtimiseks), 0 262) valikust
näidatakse ala- ja ülesäritust sammuga 1/3 EV või 1/2 EV. Säritusmõõturite
süsteemi piiride ületamisel hakkavad need kuvad vilkuma.
Kohandatud säte b2 väärtusel 1/3 sammu
Optimaalne säritus
Alasäritus 1/3 EV võrra
Ülesäritus 2 EV võrra
Juhtpaneel
Pildiotsija
(pildiotsijaga
pildistamine)
Ekraan
(reaalaja vaade)
77
A Piiksud reaalaja vaates
Reaalaja vaates ava reguleerimisel, reaalaja vaate valija kasutamisel või
režiiminupu pööramisel võib kõlada piiks. See ei näita viga ega talitlushäiret.
A Särituse eelvaade
Režiimides P, S, A ja M saab reaalaja vaates eelnevalt
jälgida säriaja, ava ja ISO-tundlikkuse muutuste
mõju säritusele: vajutage lihtsalt i nuppu ja valige
On (Sees) suvandis Exposure preview (Särituse
eelvaade) (arvestage, et kuigi
särikompensatsiooni saab seada väärtustele
vahemikust –5 kuni +5 EV, saab ekraanil eelnevalt
vaadata ainult väärtusi vahemikust –3 kuni +3).
Särituse eelvaade ei ole võimalik säriaegadel A (pirn) ja % (aeg) ning
eelvaade ei pruugi täpselt näidata lõpptulemust kahvelduse ajal, säriajal v,
särituse eelvaate kasutamisel koos Aktiivse D-Lightinguga (0 153) või HDR-iga
(lai dünaamiline vahemik; 0 155), A (automaatne) valikul Picture Controli
kontrasti parameetriks (0 151) või sisseehitatud välgu kasutamisel või
ühendatud valikulise välklambi korral. Väga ereda või tumeda objekti korral ei
pruugi säritus kuval täpselt kajastuda ning säritusnäidik hakkab vilkuma.
A Vaadake lisaks
Säritusnäidikute ümberpööramise kohta, nii et negatiivsed väärtused kuvataks
paremal ja positiivsed vasakul, vt A > Kohandatud säte f5 (Reverse indicators
(Vastassuunalised näidikud), 0 267).
78
Pikad säriajad (ainult režiimis M)
Valige järgmised säriajad pikkade särituste
jaoks liikuvate tulede, tähistaeva, öövaadete
või ilutulestike pildistamisel.
• Bulb (pirn) (A): katik jääb avatuks kogu
päästiku all hoidmise ajaks. Hägustumise
vältimiseks kasutage statiivi või valikulist
Säriaeg: A
juhtmevaba kaugjuhtimiskontrollerit
(35-sekundiline säritus)
(0 287) või kaugjuhtimisjuhet (0 287).
Ava: f/25
• Time (aeg) (%): kasutage särituse
alustamiseks kaamera, valikulise
kaugjuhtimispuldi, kaugjuhtimisjuhtme või
juhtmevaba kaugjuhtimiskontrolleri päästikut. Katik jääb avatuks kuni
uuesti nupule vajutamiseni.
Enne alustamist paigaldage kaamera statiivile või paigutage see kindlale
tasasele pinnale. Vältimaks läbi pildiotsija siseneva valguse fotol
ilmumist või särituse rikkumist, eemaldage pildiotsija kummist kate ja
katke pildiotsija kaasasoleva okulaari kattega (0 90). Nikon soovitab
kaamera toitekao vältimiseks avatud katiku ajal kasutada täielikult
laetud akut või valikulist vahelduvvooluadapterit. Arvestage sellega, et
pikaajalistel säritustel võib ilmuda müra (eredad laigud, juhuslikult
paiknevad eredad pikslid või udusus). Eredaid laike ja udusust saab
vähendada, valides On (Sees) foto võttemenüü suvandis Long
exposure NR (Pika säriaja müravähendus) (0 255).
79
❚❚ Bulb (pirn)
1 Pöörake režiiminupp
Režiiminupp
asendisse M.
2 Valige säriaeg.
Kui säritusmõõturid on sisse lülitatud, pöörake põhikäsuvaliku
nuppu säriaja „Bulb” (pirn) (A) valikuks.
Põhikäsuvaliku
nupp
Juhtpaneel
Ekraan
3 Tehke foto.
Pärast teravustamist vajutage päästik kaameral, valikulisel
juhtmevabal kaugjuhtimiskontrolleril või kaugjuhtimisjuhtmel
lõpuni alla. Eemaldage sõrm päästikult särituse lõpetamisel.
80
❚❚ Time (aeg)
1 Pöörake režiiminupp
Režiiminupp
asendisse M.
2 Valige säriaeg.
Kui säritusmõõturid on sisse lülitatud, pöörake põhikäsuvaliku
nuppu säriaja „Time” (aeg) (%) valikuks.
Põhikäsuvaliku
nupp
Juhtpaneel
Ekraan
3 Avage katik.
Pärast teravustamist vajutage päästik kaameral, valikulisel
kaugjuhtimispuldil, kaugjuhtimisjuhtmel või juhtmevabal
kaugjuhtimiskontrolleril lõpuni alla.
4 Sulgege katik.
Korrake sammus 3 tehtud toimingut.
81
A ML-L3 kaugjuhtimispuldid
Kaugjuhtimispuldi ML-L3 kasutamisel valige kaugjuhtimisrežiim (Delayed
remote (Viivitusega kaugjuhtimine), Quick-response remote
(Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim) või Remote mirror-up
(Kaugjuhtimine peegliga üleval)) foto võttemenüü suvandis Remote control
mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) (0 175). Pidage silmas, et ML-L3
kaugjuhtimispuldi kasutamisel toimub pildistamine režiimis „Time” (aeg) ka
säriaja „Bulb” (pirn)/A valikul. Säritus algab päästiku vajutamisel
kaugjuhtimispuldil ja lõpeb 30 minuti möödudes või uuesti nupule vajutamisel.
82
Kasutaja sätted: režiimid U1 ja U2
Sageli kasutatavate sätete määramine režiiminupu asenditele U1 ja U2.
Kasutaja sätete salvestamine
1 Valige režiim.
Režiiminupp
Pöörake režiiminupp soovitud
režiimile.
2 Reguleerige sätted.
Tehke soovitud muudatused paindliku programmi (režiim P), säriaja
(režiimid S ja M), ava (režiimid A ja M), särituse ja välgu
kompenseerimise, välgurežiimi, fookuspunkti, mõõtmise,
automaatse teravustamise ja automaatse teravustamise ala režiimi ja
kahvelduse sätetes ning foto ja video võttemenüüs ja kohandatud
sätete menüüs.
A Kasutaja sätted
Režiimide U1 ja U2 jaoks ei saa salvestada järgmisi sätteid.
Foto võttemenüü:
• Storage folder (Hoiukaust)
• Choose image area (Pildi ala valik)
• Manage Picture Control (Picture
Controli haldus)
• Remote control mode (ML-L3)
(Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3))
• Multiple exposure (Mitmiksäritus)
• Interval timer shooting
(Intervalltaimeriga pildistamine)
Video võttemenüü:
• Choose image area (Pildi ala valik)
• Manage Picture Control (Picture
Controli haldus)
• Time-lapse movie (Intervallvideo)
Kohandatud sätete menüü:
• a10 (Manual focus ring in AF mode
(Käsitsi teravustamise rõngas
automaatse teravustamise režiimis))
• d9 (Optical VR (Optiline
stabiliseerimine))
83
3 Valige Save user settings (Salvesta
kasutaja sätted).
Vajutage G nuppu menüüde
kuvamiseks. Tõstke häälestusmenüüs esile
Save user settings (Salvesta kasutaja
sätted) ja vajutage 2.
G nupp
4 Valige Save to U1 (Salvesta kui U1) või Save to U2 (Salvesta kui
U2).
Tõstke esile Save to U1 (Salvesta kui U1) või Save to U2 (Salvesta
kui U2) ja vajutage 2.
5 Salvestage kasutaja sätted.
Tõstke esile Save settings (Salvesta sätted) ja vajutage J
sammudes 1 ja 2 valitud sätete määramiseks režiiminupu sammus 4
valitud asenditele.
Kasutaja sätete ennistamine
Pöörake lihtsalt režiiminupp
asendisse U1 valikuga Save to U1
(Salvesta kui U1) määratud
sätete ennistamiseks või
asendisse U2 valikuga Save to U2
(Salvesta kui U2) määratud
sätete ennistamiseks.
84
Režiiminupp
Kasutaja sätete lähtestamine
Asenditele U1 või U2 määratud sätete vaikeväärtustele lähtestamiseks
toimige järgmiselt:
1 Valige Reset user settings (Lähtesta
kasutaja sätted).
Vajutage G nuppu menüüde
kuvamiseks. Tõstke häälestusmenüüs esile
Reset user settings (Lähtesta kasutaja
sätted) ja vajutage 2.
G nupp
2 Valige Reset U1 (Lähtesta U1) või Reset U2 (Lähtesta U2).
Tõstke esile Reset U1 (Lähtesta U1) või Reset U2 (Lähtesta U2) ja
vajutage 2.
3 Lähtestage kasutaja sätted.
Tõstke esile Reset (Lähtesta) ja vajutage J.
85
Vabastusrežiim
Vabastusrežiimi valimine
Vabastusrežiimi valimiseks vajutage
vabastusrežiimi nupu lukustuse vabastajat ja
pöörake vabastusrežiimi nuppu nii, et osuti
näitaks soovitud sättele.
Osuti
Režiim
S
CL
CH
Q
QC
E
MUP
86
Kirjeldus
Üksikkaader: kaamera teeb iga kord päästikule vajutamisel ühe foto.
Pidev vähene kiirus: päästiku all hoidmisel salvestab kaamera fotosid
kiirusel 1–7 kaadrit sekundis. * Kaadrikiirust saab valida kohandatud
sättes d1 (CL mode shooting speed (Võttekiirus pidevas vähese
kiirusega režiimis), 0 263).
Pidev suur kiirus: päästiku all hoidmisel salvestab kaamera fotosid kiirusel
kuni 8 kaadrit sekundis. * Kasutage aktiivsete objektide jaoks.
Vaikne katiku vabastus: sama, mis üksikkaadri korral, kuid peegel ei klõpsata
päästiku lõpuni alla vajutamisel tagasi kohale, võimaldades kasutajal
juhtida peegli klõpsu ajastust, mis on samuti vaiksem kui üksikkaadri
režiimis. Lisaks ei tööta piiks, olenemata häälestusmenüü suvandi Beep
options (Piiksu suvandid) valikust (0 271).
QC (vaikne pidev) katiku vabastus: päästiku all hoidmisel salvestab kaamera
fotosid kiirusel kuni 3 kaadrit sekundis. * Kaamera müra on vähendatud.
Taimer: taimeriga pildistamine (0 89).
Peegel üleval: valige see režiim kaamera rappumise minimeerimiseks
telefoto või lähivõtte tegemisel või muus olukorras, kus kaamera
väikseimgi liikumine võib põhjustada fotode hägustumist (0 91).
* Keskmine kaadrikiirus EN-EL15a akuga, pideva automaatse servoteravustamise režiimis, käsitsi või
automaatse katiku prioriteediga säritusega, säriajaga 1/250 s või kiiremaga, ülejäänud sätted (või, CL korral,
ülejäänud sätted peale kohandatud sätte d1) vaikeväärtustel ning järelejäänud mälu korral mälu puhvris.
Teatavates tingimustes võivad siintoodud kiirused jääda saavutamata. Kaadrikiirus võib langeda suure ISOtundlikkuse (Hi 0,3–Hi 5), eriti väikeste avade (suurte f-arvude) või pikkade säriaegade, sisselülitatud
stabiliseerimise (kasutatav VR-objektiividega) või automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise (0 120) korral,
teatavat tüüpi objektiivide kasutamisel või tühjeneva aku korral või väreluse tuvastamisel aktiveeritud
väreluse vähendamise korral foto võttemenüüs (0 255). Välklambi töötamisel tehakse vaid üks pilt.
A Mälu puhver
Kaamera on varustatud mälu puhvriga ajutiseks salvestamiseks, võimaldamaks
jätkata pildistamist fotode mälukaardile salvestamise ajal. Kaadrikiirus langeb
puhvri täitumisel (tAA).
Ligikaudne jooksval seadistusel puhvrisse salvestatavate piltide arv kuvatakse
päästikule vajutamisel säriarvu kuvadele.
Fotode mälukaardile salvestamise ajal süttib mälukaardi juurdepääsu tuli.
Olenevalt võtteoludest ja mälukaardi näitajatest võib salvestamine võtta aega
mõnest sekundist kuni mõne minutini. Ärge eemaldage mälukaarti ega
eemaldage või lahutage toiteallikat enne, kui juurdepääsu tuli on kustunud.
Kaamera välja lülitamisel puhvrisse jäänud andmetega ei lülitu toide välja enne,
kui kõik puhvris asuvad pildid on salvestatud. Aku tühjenemisel puhvris asuvate
piltide korral blokeeritakse katiku vabastamine ja pildid salvestatakse
mälukaardile.
87
A Reaalaja vaade
Pideva vabastusrežiimi kasutamisel reaalaja vaates kuvatakse fotod päästikule
vajutamise ajal vaate asemel läbi objektiivi.
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Maksimaalse ühes valangus tehtavate fotode arvu valiku kohta vt A >
Kohandatud säte d2 (Max. continuous release (Maksimaalne pidev
vabastus), 0 263).
• Ühes valangus tehtavate piltide arvu kohta vt „Mälukaardi maht” (0 347).
88
Taimeri režiim (E)
Taimerit saab kasutada kaamera rappumise vähendamiseks ja
autoportreede jaoks.
1 Valige taimeri režiim.
Vajutage vabastusrežiimi
nupu lukustuse vabastajat ja
pöörake vabastusrežiimi nupp
asendisse E.
Vabastusrežiimi nupp
2 Kadreerige foto ja teravustage.
Taimeri kasutamine ei ole võimalik, kui kaamera ei suuda
teravustada üksikservo automaatse teravustamise abil
või teistes olukordades, kus katikut ei ole võimalik
vabastada.
3 Käivitage taimer.
Taimeri käivitamiseks vajutage
päästik lõpuni alla. Taimeri tuli
hakkab vilkuma. Kaks sekundit
enne foto tegemist lõpetab
taimeri tuli vilkumise. Katik vabastatakse umbes kümme sekundit
pärast taimeri käivitamist.
Taimeri enne foto tegemist välja lülitamiseks pöörake vabastusrežiimi
nupp teisele sättele.
89
A Katke pildiotsija
Pildistamisel ilma silma pildiotsija juures hoidmata eemaldage pildiotsija
kummist kate (q) ja paigaldage kaasasolev okulaari kate vastavalt joonisele (w).
See väldib läbi pildiotsija siseneva valguse fotol ilmumist või särituse rikkumist.
Pildiotsija kummist katte eemaldamisel hoidke kaamerat kindlalt.
Pildiotsija kummist kate
Okulaari kate
D Sisseehitatud välgu kasutamine
Enne välklambiga pildistamist režiimides, mis vajavad välklambi käsitsi tõstmist,
vajutage M (Y) nuppu välklambi tõstmiseks ja oodake kuni välklambi
valmisoleku näidiku (M) kuvamiseni (0 161). Pildistamine katkestatakse
välklambi tõstmisel pärast taimeri käivitamist. Arvestage, et olenemata
kohandatud sättes c3 (Self-timer (Taimer); 0 263) valitud särituste arvust
tehakse välklambi töötamisel vaid üks foto.
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Taimeri tööaja, tehtavate võtete arvu ja nende vahelise intervalli valimise kohta
vt A > Kohandatud säte c3 (Self-timer (Taimer); 0 263).
• Taimeri kasutamisel kõlavate piiksude kohta vt B > Beep options (Piiksu
suvandid) (0 271).
90
Peegel üleval režiim (MUP)
Valige see režiim tõstetud peegli korral kaamera liikumisest tingitud
hägususe minimeerimiseks. Peegel üleval režiimi kasutamiseks vajutage
vabastusrežiimi nupu lukustuse vabastajat ja pöörake vabastusrežiimi
nupp asendisse MUP (peegel üleval).
Vabastusrežiimi nupu lukustuse vabastaja
Vabastusrežiimi nupp
Pärast päästiku pooleldi alla vajutamist
fookuse ja särituse seadmiseks vajutage
päästik peegli tõstmiseks lõpuni alla.
Juhtpaneelile kuvatakse 4; vajutage
päästik pildistamiseks uuesti lõpuni alla
(reaalaja vaates ei ole peegli tõstmine vajalik; pilt tehakse päästiku
esimesel lõpuni alla vajutamisel). Kõlab piiks, kui ei ole valitud Off
(Väljas) suvandis Beep options (Piiksu suvandid) > Beep on/off (Piiks
sees/väljas) häälestusmenüüs (0 271). Pildistamise lõppemisel peegel
langeb.
D Peegel üleval
Tõstetud peegliga ei ole fotode kadreerimine pildiotsijas võimalik ning
automaatset teravustamist ja mõõtmist ei teostata.
91
A Peegel üleval režiim
Pildistamine toimub automaatselt tegevuse puudumisel tõstetud peegli korral
umbes 30 s jooksul.
A Hägususe vältimine
Kaamera liikumisest tingitud hägustumise vältimiseks vajutage päästikule
sujuvalt või kasutage valikulist kaugjuhtimispulti, juhtmevaba
kaugjuhtimiskontrollerit või kaugjuhtimisjuhet (0 287). Valikulise ML-L3
kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta üles tõstetud peegliga pildistamisel vt
„Kaugjuhtimispuldi abil pildistamine” (0 175). Soovitatav on statiivi kasutamine.
A Vaadake lisaks
Elektroonilise esikardina katiku kasutamise kohta edasiseks hägususe
vähendamiseks vt A > Kohandatud säte d4 (Electronic front-curtain shutter
(Elektrooniline esikardina katik), 0 264).
92
Pildi salvestamise suvandid
Pildi ala
Valige pildi ala kas DX (24×16) või 1.3× (18×12).
Valik
Kirjeldus
a
DX (24×16)
Pildid salvestatakse pildi alaga 23,5 × 15,7 mm (DX-formaat).
Z
1.3× (18×12)
Pildid salvestatakse pildi alaga 18,0 × 12,0 mm, luues telefoto
efekti ilma objektiivide vahetamise vajaduseta.
Pildiotsija kuva
Foto pildi alaga DX (24×16)
Foto pildi alaga 1,3× (18×12)
93
A Pildi ala
Valitud suvand kuvatakse ekraanile.
Teabeekraan
Võttekuva
A Pildiotsija kuva
1,3× DX-kärpimise valikul kuvatakse pildiotsijasse
ikoon s.
1,3× DX-kärpimine
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Videosalvestusel kasutatavate kärbete kohta vt „Videokärbe” (0 190).
• Erinevate pildi ala sätete korral salvestatavate piltide arvu kohta vt „Mälukaardi
maht” (0 347).
94
Pildi ala saab valida foto võttemenüü suvandis Choose image area
(Pildi ala valik) või vastavat nuppu vajutades ja käsuvaliku nuppu
pöörates.
❚❚ Pildi ala valiku menüü
1 Valige Choose image area (Pildi ala
valik).
Tõstke foto võttemenüüs esile Choose
image area (Pildi ala valik) ja vajutage 2.
2 Reguleerige sätted.
Valige suvand ja vajutage J. Valitud kärbe
kuvatakse pildiotsijas (0 94).
A Pildi suurus
Pildi suurus oleneb pildi ala valikust (0 99).
95
❚❚ Kaamera juhtnupud
1 Määrake pildi ala valik kaamera juhtnupule.
Kasutage kohandatud sätet f1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnupu määramine), 0 266) valiku Choose image
area (Pildi ala valik) antud juhtnupule määramiseks.
2 Kasutage valitud juhtnuppu pildi ala valikuks.
Pildi ala valikuks võib vajutada valitud juhtnuppu ja pöörata põhi- või
alamkäsuvaliku nuppu kuni soovitud kärpe pildiotsijasse ilmumiseni
(0 94).
Pildi ala jooksva valiku vaatamiseks
vajutage seda nuppu pildi ala kuvamiseks
juhtpaneelile või teabeekraanile. DXformaat kuvatakse kui „24 - 16” ja 1,3× kui
„18 - 12”.
96
Pildikvaliteet
D7500 toetab järgmisi pildikvaliteedi valikuid:
Valik
Failitüüp
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW)+ JPEG fine★
(NEF (RAW)+ JPEG peen★)/
NEF (RAW)+ JPEG fine
(NEF (RAW)+ JPEG peen)
NEF (RAW)+ JPEG normal ★
(NEF (RAW)+ JPEG tavaline★)/
NEF (RAW)+ JPEG normal
(NEF (RAW)+ JPEG tavaline)
NEF (RAW)+ JPEG basic★
(NEF (RAW)+ JPEG põhikvaliteet★)/
NEF (RAW)+ JPEG basic
(NEF (RAW)+ JPEG põhikvaliteet)
Salvestatakse kaks pilti, üks NEF
(RAW) pilt ja üks
peenkvaliteediga JPEG-pilt.
NEF/
JPEG
JPEG basic★(JPEG põhikvaliteet★)/
JPEG basic (JPEG põhikvaliteet)
Salvestatakse kaks pilti, üks NEF
(RAW) pilt ja üks tavakvaliteediga
JPEG-pilt.
Salvestatakse kaks pilti, üks NEF
(RAW) pilt ja üks põhikvaliteediga
JPEG-pilt.
JPEG fine★(JPEG peen★)/
JPEG fine (JPEG peen)
JPEG normal★(JPEG tavaline★)/
JPEG normal (JPEG tavaline)
Kirjeldus
RAW toorandmed pildiandurist
salvestatakse ilma täiendava
töötlemiseta. Sätteid, nagu valge
tasakaal ja kontrast, on võimalik
pärast pildistamist reguleerida.
JPEG
JPEG-piltide salvestamine
tihendamissuhtega umbes 1:4
(peenkvaliteet).
JPEG-piltide salvestamine
tihendamissuhtega u 1:8
(tavakvaliteet).
JPEG-piltide salvestamine
tihendamissuhtega umbes 1:16
(põhikvaliteet).
A Vaadake lisaks
Erinevatel pildi kvaliteedi ja suuruse sätetel salvestatavate piltide arvu kohta vt
„Mälukaardi maht” (0 347).
97
Pildikvaliteedi seadmiseks vajutage X (T) nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte teabeekraanile ilmumiseni.
X (T) nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
A JPEG-tihendus
Tärniga („★”) märgitud pildikvaliteedi valikud kasutavad maksimaalse kvaliteedi
tagamisele suunatud tihendamist; failide suurus oleneb antud stseenist. Ilma
tärnita valikud kasutavad väiksemate failide tekitamisele suunatud
tihendustüüpi; failid tulevad enam-vähem ühesuurused, sõltumata antud
stseenist.
A NEF (RAW) pildid
NEF (RAW) valik fikseerib pildi suuruse kui Large (Suur). JPEG-koopiaid NEF
(RAW) piltidest saab luua Capture NX-D või muu tarkvara abil või valikuga NEF
(RAW) processing (töötlemine) retušeerimismenüüs (0 275).
A NEF+JPEG
NEF (RAW) + JPEG valikuga tehtud fotode kaameras vaatamisel kuvatakse ainult
JPEG-pilt. Nende sätetega tehtud fotode kustutamisel kustutatakse nii NEF- kui
ka JPEG-pildid.
A Foto võttemenüü
Pildikvaliteeti on võimalik reguleerida ka foto võttemenüü valikuga Image
quality (Pildikvaliteet) (0 253).
98
Pildi suurus
Pildi suurust mõõdetakse pikslites. Valige kas # Large (Suur),
$ Medium (Keskmine) või % Small (Väike) (arvestage, et pildi suurus
oleneb suvandi Choose image area (Pildi ala valik), 0 93) valikust:
Pildi ala
DX (24×16)
1.3× (18×12)
Valik
Large (Suur)
Medium (keskmine)
Small (väike)
Large (Suur)
Medium (keskmine)
Small (väike)
Suurus (pikslites)
5 568 × 3 712
4 176 × 2 784
2 784 × 1 856
4 272 × 2 848
3 200 × 2 136
2 128 × 1 424
Pildi suuruse seadmiseks vajutage X (T) nuppu ja pöörake
alamkäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte teabeekraanile ilmumiseni.
X (T) nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
A Foto võttemenüü
Pildi suurust on võimalik reguleerida ka foto võttemenüü valikuga Image size
(Pildi suurus) (0 253).
99
Teravustamine
Teravustamist on võimalik reguleerida automaatselt (0 100) või käsitsi
(0 115). Kasutaja saab samuti valida fookuspunkti automaatseks või
käsitsi teravustamiseks (0 107) või kasutada teravustamise lukustust
foto kompositsiooni muutmiseks pärast teravustamist (0 111).
Automaatne teravustamine
Automaatse teravustamise
kasutamiseks pöörake
teravustamisrežiimi valija
asendisse AF.
Teravustamisrežiimi valija
Automaatse teravustamise režiim
Pildiotsijaga pildistamisel saab valida järgmisi automaatse
teravustamise režiime:
Režiim
AF-A
AF-S
AF-C
100
Kirjeldus
Automaatse servoteravustamise režiim: kaamera valib statsionaarse objekti
korral automaatselt üksikservo automaatse teravustamise ja liikuva
objekti korral pideva automaatse servoteravustamise režiimi.
Üksikservo automaatne teravustamine: liikumatute objektide jaoks.
Teravustamine lukustub päästiku pooleldi alla vajutamisel. Vaikesätetel
on katiku vabastamine võimalik ainult teravustamisnäidiku (I) kuvamisel
(teravustamise prioriteet; 0 260).
Pidev automaatse servoteravustamise režiim: liikuvate objektide jaoks. Pooleldi
alla vajutatud päästiku korral teravustab kaamera pidevalt; objekti
liikumisel kasutab kaamera teravustamise prognoositavat jälgimist
(0 102) objekti lõppkauguse ennustamiseks ja teravustamise
reguleerimiseks vastavalt vajadusele. Vaikesätetel on katiku vabastamine
võimalik ka teravustamata objekti korral (vabastusprioriteet; 0 260).
Reaalaja vaates saab valida järgmisi automaatse teravustamise režiime:
Režiim
AF-S
AF-F
Kirjeldus
Üksikservo automaatne teravustamine: liikumatute objektide jaoks.
Teravustamine lukustub päästiku pooleldi alla vajutamisel. Te võite
samuti teravustada oma objekti ekraanil puudutades, mil juhul lukustub
teravustamine kuni pildistamiseks sõrme ekraanilt tõstmiseni.
Täisajaga automaatne servoteravustamine: liikuvate objektide jaoks. Kaamera
teravustab pidevalt kuni päästiku vajutamiseni. Teravustamine lukustub
päästiku pooleldi alla vajutamisel. Te võite samuti teravustada oma
objekti ekraanil puudutades, mil juhul lukustub teravustamine kuni
pildistamiseks sõrme ekraanilt tõstmiseni.
Automaatse teravustamise režiimi
valikuks vajutage automaatse
teravustamise režiimi nuppu ja
pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni
soovitud sätte kuvamiseni.
Automaatse
teravustamise
režiimi nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Juhtpaneel
Pildiotsija
Ekraan
101
A Teravustamise prognoositav jälgimine (pildiotsijaga pildistamine)
Režiimis AF-C või pideva automaatse servoteravustamise valikul režiimis AF-A, kui
objekt liigub kaamera suunas või sellest eemale, alustab kaamera päästiku
pooleldi alla vajutamisel teravustamise prognoositavat jälgimist. See võimaldab
kaameral jälgida fookust ja prognoosida objekti asukohta katiku vabastamisel.
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Teravustamise prioriteedi kasutamise kohta pidevas automaatse
servoteravustamise režiimis vt A > Kohandatud säte a1 (AF-C priority
selection (AF-C prioriteedi valik), 0 260).
• Vabastusprioriteedi kasutamise kohta üksikservo automaatsel teravustamisel
vt A > Kohandatud säte a2 (AF-S priority selection (AF-S prioriteedi valik),
0 260).
• Alamkäsuvaliku nupu kasutamise kohta teravustamisrežiimi valikuks vt A >
Kohandatud säte f3 (Customize command dials (Käsuvaliku nuppude
kohandamine)) > Change main/sub (Põhi-/alam- vahetus) (0 266).
102
Automaatse teravustamise ala režiim
Automaatse teravustamise ala režiim määrab, kuidas kaamera valib
fookuspunkti automaatseks teravustamiseks. Pildiotsijaga pildistamisel
on võimalikud järgmised valikud:
• Ühe punkti automaatne teravustamine: valige fookuspunkt; kaamera
teravustab ainult objektile valitud fookuspunktis. Kasutage liikumatute
objektide puhul.
• Dünaamilise ala automaatne teravustamine: valige fookuspunkt.
Teravustamisrežiimides AF-A ja AF-C teravustab kaamera objekti valitud
punktist lühiajalisel lahkumisel ümbritsevate fookuspunktide andmete
alusel. Fookuspunktide arv oleneb valitud režiimist:
- 9 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine: kasutage piisava aja
korral foto komponeerimiseks või pildistades objekte, mis liiguvad
ettearvatavalt (nt jooksjad või võidusõiduautod rajal).
- 21 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine: valige see režiim, kui
pildistatavad objektid liiguvad ettearvamatult (nt mängijad
jalgpalliväljakul).
- 51 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine: valige see režiim, kui
pildistatavad objektid liiguvad kiiresti ja neid on raske pildiotsijas
kadreerida (nt linnud).
103
• Ruumiline kalkeerimine: valige fookuspunkt. Teravustamisrežiimides AF-A
ja AF-C jälgib kaamera objekte nende lahkumisel valitud fookuspunktist
ja valib vastavalt vajadusele uusi fookuspunkte. Kasutage kiireks piltide
tegemiseks korrapäratult servast serva liikuvate objektide (nt
tennisemängijate) korral. Objekti pildiotsijast lahkumisel eemaldage
sõrm päästikult ja komponeerige foto uuesti, nii et objekt on valitud
fookuspunktis.
• Grupeeritud ala automaatne teravustamine: kaamera kasutab
teravustamiseks kasutaja poolt valitud fookuspunktide gruppi,
vähendades nii kaamera põhiobjekti asemel taustale teravustamise
riski. Valige objektide jaoks, mida on raske pildistada üksikut
fookuspunkti kasutades. Nägude tuvastamisel üksikservo automaatsel
teravustamisel (AF-S režiimis või üksikservo automaatse teravustamise
valikul režiimis AF-A), määrab kaamera prioriteedi portree-objektidele.
• Automaatala automaatne teravustamine: kaamera
tuvastab automaatselt objekti ja valib
fookuspunkti (portree-objektide korral
suudab kaamera objekti selle paremaks
tuvastamiseks taustast eristada). Aktiivsed
fookuspunktid tõstetakse pärast kaamera
teravustamist lühidalt esile; režiimides AF-C ja
AF-A jääb põhifookuspunkt esiletõstetuks pärast teiste fookuspunktide
väljalülitamist.
104
A Ruumiline kalkeerimine
Päästiku pooleldi alla vajutamisel salvestatakse fookuspunkti ümbritsevas alas
olevad värvid kaamerasse. Seega ei pruugi ruumiline kalkeerimine anda soovitud
tulemusi objektide puhul, mis on taustaga sarnast värvi või mis katavad väga
väikese ala kaadrist.
105
Reaalaja vaates saab valida järgmisi automaatse teravustamise ala
režiime:
• ! Automaatne teravustamine näo prioriteediga:
kasutage portreede jaoks. Kaamera tuvastab
ja teravustab portreeobjektid automaatselt;
valitud objekt tähistatakse kollase
topeltraamiga (kui on tuvastatud rohkem
nägusid, teravustab kaamera lähima objekti;
erineva objekti valimiseks kasutage
mitmikvalijat). Kui kaamera ei suuda enam objekti tuvastada (näiteks
kui objekt on pea kaamerast ära pööranud), siis raami enam ei kuvata.
Ekraani puudutamisel teravustab kaamera sõrmest lähimale näole
ning teeb foto sõrme ekraanilt tõstmisel.
• $ Lai-ala automaatne teravustamine: kasutage
käeshoitavateks maastikuvõteteks ja teiste
mitte-portree objektide jaoks.
• % Normaalala automaatne teravustamine:
kasutage täpseks teravustamiseks valitud
kohal kaadris. Soovitatav on kasutada
statiivi.
106
• & Automaatne teravustamine objekti jälgimisega:
kasutage mitmikvalijat fookuspunkti
objektile seadmiseks ja vajutage J jälgimise
alustamiseks. Fookuspunkt jälgib valitud
objekti selle läbi kaadri liikumisel. Jälgimise
lõpetamiseks vajutage uuesti J. Jälgimist
saab samuti alustada vastavat objekti
ekraanil puudutades; jälgimise lõpetamiseks ja foto tegemiseks tõstke
sõrm ekraanilt. Juba alustatud jälgimise korral teravustab kaamera
ekraani puudutamisel antud objektile ning foto tehakse sõrme
ekraanilt tõstmisel. Arvestage, et kaamera võib mitte suuta jälgida
objekte, kui nad liiguvad kiiresti, lahkuvad kaadrist või on varjatud
teiste objektide poolt, muudavad nähtavalt oma suurust, värvi või
eredust või on liiga väiksed või liiga suured, liiga eredad või liiga
tumedad või värvilt või ereduselt taustaga sarnased.
A Käsitsi fookuspunkti valik
Fookuspunkti valikuks võib kasutada
mitmikvalijat. Teravustamise valija
luku asendisse L pööramine
blokeerib käsitsi fookuspunkti valiku.
Teravustamise valija lukk
107
Automaatse teravustamise ala
režiimi valikuks vajutage
automaatse teravustamise režiimi
nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku
nuppu kuni soovitud sätte
kuvamiseni.
Automaatse
teravustamise
režiimi nupp
Juhtpaneel
108
Pildiotsija
Alamkäsuvaliku
nupp
Ekraan
A Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine)
Automaatse teravustamise ala režiim kuvatakse juhtpaneelil ja pildiotsijas.
Automaatse
teravustamise ala režiim
Ühe punkti
automaatne
teravustamine
9 punktiga
dünaamilise ala
automaatne
teravustamine *
21 punktiga
dünaamilise ala
automaatne
teravustamine *
51 punktiga
dünaamilise ala
automaatne
teravustamine *
Juhtpaneel
Pildiotsija
Pildiotsija fookuspunkti
kuva
Ruumiline
kalkeerimine
Grupeeritud ala
automaatne
teravustamine
Automaatala
automaatne
teravustamine
* Pildiotsijas kuvatakse ainult aktiivne fookuspunkt. Ülejäänud fookuspunktid annavad teavet
teravustamise abistamiseks.
A AF-S/AF-I telekonverterid (pildiotsijaga pildistamine)
Ruumilise kalkeerimise või automaatala automaatse teravustamise valikul
automaatse teravustamise ala režiimiks AF-S/AF-I telekonverteri kasutamisel
valitakse kombineeritud ava korral alla f/5,6 automaatselt ühe punkti
automaatne teravustamine.
109
D Automaatse teravustamise kasutamine reaalaja vaates
Kasutage AF-S või AF-P objektiivi. Teised objektiivid või telekonverterid ei pruugi
tagada soovitud tulemusi. Pidage silmas, et reaalaja vaates toimub automaatne
teravustamine aeglasemalt ja ekraan võib kaamera teravustamise ajal muutuda
eredamaks või tumedamaks. Fookuspunkt võib vahel olla kuvatud rohelisena,
kui kaamera ei ole võimeline teravustama. Kaameral võib teravustamine
ebaõnnestuda järgmistel juhtudel:
• Objekt sisaldab paralleeljooni kaadri pikema servaga
• Objektil puudub kontrast
• Fookuspunktis olev objekt omab teravalt kontrastse eredusega alasid või
koosneb kohtpunktvalgustusest või neoonmärgist või muust valgusallikast,
mis muudab eredust
• Luminofoor-, elavhõbe-kvarts-, naatriumlambi või sarnase valgustuse all ilmub
värelus või tükeldus
• Kasutusel on rist- (täht-) filter või mõni muu erifilter
• Objekt näib väiksem kui fookuspunkt
• Objektil domineerivad korrapärased geomeetrilised mustrid (nt aknakatted või
pilvelõhkuja akende rida)
• Objekt liigub
A Fookuspunkti valik
Välja arvatud objekti jälgimisega automaatse teravustamise korral, valitakse
fookuspunkti valiku ajal J vajutamisel keskfookuspunkt. Objekti jälgimisega
automaatse teravustamise korral alustatakse J vajutamisel selle asemel objekti
jälgimisega. Käsitsi fookuspunkti valikut ei saa automaatala automaatsel
teravustamisel kasutada.
A Vaadake lisaks
Pildiotsijaga pildistamine—Teavet teemade kohta:
• Mitmikvalijaga valitavate fookuspunktide arvu valimise kohta vt A >
Kohandatud säte a4 (Number of focus points (Fookuspunktide arv), 0 260).
• Eraldi fookuspunktide valiku kohta vertikaalse ja horisontaalse paigutuse jaoks
vt A > Kohandatud säte a5 (Store points by orientation (Punktide
salvestamine paigutuse järgi), 0 261).
• Fookuspunkti valiku „pööramise” kohta vt A > Kohandatud säte a7 (Focus
point wrap-around (Fookuspunkti pööramine), 0 261).
Pildiotsijaga pildistamine/reaalaja vaade: põhikäsuvaliku nupu kasutamise kohta
automaatse teravustamise ala valikuks vt A > Kohandatud säte f3 (Customize
command dials (Käsuvaliku nuppude kohandamine)) > Change main/sub
(Põhi-/alam- vahetus) (0 266).
110
Teravustamise lukustus
Teravustamise lukustust saab kasutada kompositsiooni muutmiseks
pärast teravustamist, mis võimaldab teravustada objekti, mis ei ole
lõppkompositsiooni fookuspunktis. Kui kaamera ei suuda teravustada
automaatse teravustamise (0 114) abil, võib samuti kasutada
teravustamise lukustust pärast teravustamist mõnele esialgse objektiga
sama kaugel asuvale objektile ja seejärel foto uuesti komponeerida.
Teravustamise lukustus on kõige tõhusam, kui automaatse
teravustamise ala režiimiks on valitud automaatala automaatsest
teravustamisest erinev režiim (0 103).
1 Teravustage.
Teravustamise alustamiseks seadke objekt valitud
fookuspunkti ja vajutage päästik pooleldi alla.
Kontrollige, et teravustamisnäidik (I) ilmus
pildiotsijasse (pildiotsijaga pildistamine) või et
fookuspunkt muutus roheliseks (reaalaja vaade).
Pildiotsijaga pildistamine
Reaalaja vaade
111
2 Lukustage fookus.
Teravustamisrežiimid AF-A ja AF-C
(pildiotsijaga pildistamine): Hoides päästikut
pooleldi alla vajutatult (q), vajutage nii
teravustamise kui särituse lukustamiseks
A AE-L/AF-L nuppu (w) (pildiotsijasse
kuvatakse ikoon AE-L). Teravustamine jääb
A AE-L/AF-L nupu vajutamise ajaks
lukustatuks, isegi kui hiljem sõrme
päästikult eemaldate.
Päästik
A AE-L/AF-L nupp
AF-S (pildiotsijaga pildistamine) ja reaalaja vaade: Teravustamine lukustub
automaatselt ja jääb lukustatuks kuni sõrme päästikult
eemaldamiseni. Teravustamist on samuti võimalik lukustada A AE-L/
AF-L nuppu vajutades (vt ülalpool).
112
3 Komponeerige foto uuesti ja pildistage.
Teravustamine jääb võtete vahel lukustatuks, kui hoiate
päästikut pooleldi alla vajutatult (AF-S ja reaalaja vaade)
või A AE-L/AF-L nuppu vajutatult, mis võimaldab mitme
järjestikuse foto tegemist sama teravustamise seadega.
Pildiotsijaga pildistamine
Reaalaja vaade
Ärge muutke lukustatud teravustamise ajal kaamera ja objekti vahelist
kaugust. Kui objekt liigub, teravustage uuesti uuel kaugusel.
A Vaadake lisaks
Päästiku kasutamise kohta särituse lukustamiseks vt A > Kohandatud säte c1
(Shutter-release button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga),
0 262).
113
A Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega
Alltoodud tingimustel ei toimi automaatne teravustamine hästi. Katiku
vabastamine võib olla blokeeritud, kui kaamera ei suuda antud tingimustes
teravustada või teravustamisnäidik (I) võib olla kuvatud ning kaamera anda
piiksu, võimaldades katiku vabastamist ka siis, kui objekt ei ole teravustatud.
Sellistel juhtudel teravustage käsitsi (0 115) või lukustage fookus (0 111) teisele
sama kaugel asuvale objektile ja komponeerige foto uuesti.
Kontrast tausta ja objekti vahel on ebapiisav või puudub.
Näide: objekt on taustaga sama värvi.
Fookuspunkt sisaldab kaamerast erineval kaugusel
objekte.
Näide: objekt on puuris.
Objekti üle domineerivad geomeetrilised mustrid.
Näide: aknakatted või akende rivi pilvelõhkujal.
Fookuspunkt sisaldab teravalt kontrastse heledusega
alasid.
Näide: objekt on pooleldi varjus.
Taustaobjektid näivad põhiobjektist suuremana.
Näide: objekti taga kaadris on ehitis.
Objekt sisaldab palju peeneid detaile.
Näide: lilleaas või muud objektid, mis on väikesed või
mille eredus on ühesugune.
114
Käsitsi teravustamine
Käsitsi teravustamist saab kasutada automaatset teravustamist
mittetoetavate objektiividega (mitte-AF NIKKOR-objektiivid) või kui
automaatne teravustamine ei anna soovitud tulemusi (0 114).
• AF-objektiivid: seadke objektiivi
Teravustamisrežiimi valija
teravustamisrežiimi lüliti (selle
olemasolul) ja kaamera
teravustamisrežiimi valija
asendisse M.
D AF-objektiivid
Ärge kasutage automaatse teravustamise (AF) objektiive objektiivi
teravustamisrežiimi lülitiga asendis M ja kaamera teravustamisrežiimi valijaga
asendis AF. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kaamerat või objektiivi
kahjustada. See ei kohaldu AF-S objektiividele, mida saab kasutada režiimis M
ilma kaamera teravustamisrežiimi valijat asendisse M seadmata.
• Käsitsi teravustamisega objektiivid: teravustage käsitsi.
Käsitsi teravustamiseks reguleerige objektiivi
teravustamisrõngast, kuni objekt on
teravustatud. Fotosid saab teha igal ajal, isegi
siis, kui pilt ei ole fookuses.
115
❚❚ Elektrooniline kaugusemõõtja (pildiotsijaga pildistamine)
Pildiotsija teravustamise näidikuga saab
määrata, kas valitud fookuspunktis olev objekt
on teravustatud (fookuspunkti saab valida
kõigi 51 fookuspunkti hulgast). Pärast objekti
paigutamist valitud fookuspunkti vajutage
päästik pooleldi alla ja keerake objektiivi
teravustamisrõngast, kuni kuvatakse
teravustamisnäidik (I). Pidage silmas, et jaotises „Heade tulemuste
saavutamine automaatse teravustamisega” (0 114) loetletud objektide
korral võib teravustamisnäidik mõnikord ilmuda ka teravustamata
objekti puhul; kontrollige teravustamist enne pildistamist pildiotsijas.
Elektroonilise kaugusemõõtja kasutamise kohta koos valikuliste
AF-S/AF-I telekonverteritega vt „AF-S/AF-I telekonverterid” (0 281).
A AF-P objektiivid
AF-P objektiivi (0 279) kasutamisel käsitsi teravustamise režiimis hakkab
pildiotsijas vilkuma teravustamisnäidik (või, reaalaja vaates, ekraanil hakkab
vilkuma fookuspunkt) hoiatamaks, et teravustamisrõnga antud suunas
pööramise jätkamine ei too objekti fookusesse.
A Fookustasandi asukoht
Vahemaa määramiseks objekti ja kaamera
vahel mõõtke seda fookustasandi märgisest
(E) kaamera korpusel. Vahekaugus objektiivi
kinnitusääriku ja fookustasandi vahel on
46,5 mm.
46,5 mm
Fookustasandi märgis
116
A Reaalaja vaade
Vajutage X (T) nuppu reaalaja vaates
täpsemaks teravustamiseks lähemale suumimiseks
(0 57).
X (T) nupp
117
ISO-tundlikkus
Kaamera valgustundlikkust saab reguleerida vastavalt olemasolevale
valgushulgale.
ISO-tundlikkuse sätted
Valige sätete hulgast vahemikus ISO 100 kuni ISO 51200 sammuga 1/3 EV.
Eriolukordades saab samuti kasutada sätteid umbes 0,3 kuni 1 EV alla
ISO 100 ja 0,3 kuni 5 EV üle ISO 51200. Automaatsed, stseeni või
eriefektide režiimid võimaldavad samuti valikut AUTO, mis lubab
kaameral valida ISO-tundlikkust automaatselt vastavalt
valgustustingimustele.
Režiimid
P, S, A, M
%
Valikud
Lo 1–Lo 0,3; 100–51200; Hi 0,3–Hi 5
Auto
Muud võtterežiimid Auto; Lo 1–Lo 0,3; 100–51200; Hi 0,3–Hi 5
ISO-tundlikkust saab reguleerida,
vajutades S (Q) nuppu ja
pöörates põhikäsuvaliku nuppu
kuni soovitud sätte ilmumiseni.
S (Q) nupp
Juhtpaneel
118
Pildiotsija
Põhikäsuvaliku
nupp
A Foto võttemenüü
ISO-tundlikkust on samuti võimalik reguleerida foto võttemenüüst. Fotode jaoks
sätete reguleerimiseks valige foto võttemenüüs ISO sensitivity settings (ISOtundlikkuse sätted) (0 253).
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse valitud väärtus ekraanile.
A ISO-tundlikkus
Mida suurem on ISO-tundlikkus, seda vähem valgust on vaja särituseks, mis
võimaldab kasutada lühemaid säriaegu või väiksemaid avasid, kuid seda suurem
on pildi mürast (juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned)
mõjutamise tõenäosus. Müra on eriti tõenäoline sätetel Hi 0.3 (Kõrge 0,3) kuni
Hi 5 (Kõrge 5).
A Hi 0.3 (Kõrge 0,3) – Hi 5 (Kõrge 5)
Sätted Hi 0.3 (Kõrge 0,3) kuni Hi 5 (Kõrge 5) vastavad ISO-tundlikkustele
0,3–5 EV üle ISO 51200 (ISO 64000–1640000 ekvivalent).
A Lo 0.3 (Madal 0,3) – Lo 1 (Madal 1)
Sätted Lo 0.3 (Madal 0,3) kuni Lo 1 (Madal 1) vastavad ISO-tundlikkustele
0,3–1 EV alla ISO 100 (ISO 80–50 ekvivalent). Kasutage suuremate avade jaoks
ereda valgustuse korral. Kontrast on tavalisest veidi kõrgem; enamikul juhtudel
on soovitatav ISO-tundlikkus ISO 100 või suurem.
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• ISO-tundlikkuse sammu valiku kohta vt A > Kohandatud säte b1 (ISO
sensitivity step value (ISO-tundlikkuse samm); 0 261).
• Müra vähendamise kohta suurel ISO-tundlikkusel tehtud fotodel vt C > High
ISO NR (Suure ISO müravähendus) (0 255).
• Müra vähendamise kohta suurel ISO-tundlikkusel tehtud videotel vt 1 > High
ISO NR (Suure ISO müravähendus) (0 259).
119
Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
(ainult režiimides P, S, A ja M)
On (Sees) valikul foto võttemenüü suvandis ISO sensitivity settings
(ISO-tundlikkuse sätted) > Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) reguleeritakse ISOtundlikkust automaatselt, kui kasutaja valitud väärtus ei võimalda
saavutada optimaalset säritust (ISO-tundlikkust reguleeritakse välgu
kasutamisel vastavalt vajadusele).
1 Valige Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine).
Valige foto võttemenüüs ISO sensitivity
settings (ISO-tundlikkuse sätted), tõstke
esile Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine) ja vajutage 2.
2 Valige On (Sees).
Tõstke esile On (Sees) ja vajutage J (Off
(Väljas) valikul jääb ISO-tundlikkus
fikseerituks kasutaja valitud väärtusele).
120
3 Reguleerige sätted.
Automaatse ISO-tundlikkuse maksimaalse
väärtuse saab valida suvandis Maximum
sensitivity (Maksimaalne tundlikkus)
(minimaalne väärtus automaatseks ISO
juhtimiseks seatakse automaatselt kui ISO
100; arvestage, et kui kasutaja valitud ISOtundlikkus on suurem suvandis Maximum sensitivity
(Maksimaalne tundlikkus) valitust, kasutatakse kasutaja valitud
väärtust). Režiimides P ja A toimub tundlikkuse reguleerimine ainult
siis, kui suvandis Minimum shutter speed (Maksimaalne säriaeg)
valitud säriaeg võib põhjustada alasäritust (1/4 000–30 s või Auto
(Automaatne); režiimides S ja M reguleeritakse ISO-tundlikkust
optimaalse särituse saavutamiseks kasutaja valitud säriajal). Valiku
Auto (Automaatne) korral valib kaamera maksimaalse säriaja
vastavalt objektiivi fookuskaugusele; lühikesed säriajad võimaldavad
vähendada hägusust kiiresti liikuvate objektide pildistamisel.
Seadistamise lõpetamisel vajutage väljumiseks J.
Maksimaalse ISO-tundlikkuse valimiseks sisseehitatud välgu või
valikulise välklambiga tehtud fotode jaoks kasutage suvandit
Maximum sensitivity with M (Maksimaalne tundlikkus M). Valik
Same as without flash (Sama, mis ilma välguta) seab maksimaalse
ISO-tundlikkuse jooksvalt suvandis Maximum sensitivity
(Maksimaalne tundlikkus) valitud väärtusele.
On (Sees) valikul kuvatakse tekst ISO AUTO.
Tundlikkuse muutmisel erinevaks kasutaja
valitud väärtustest hakkavad need näidikud
vilkuma ja juhtpaneelile kuvatakse
muudetud väärtus.
121
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse automaatse ISO-tundikkuse juhtimise näidik ekraanile.
A Maksimaalne säriaeg
Automaatset säriaja valikut saab peenhäälestada, tõstes esile valiku Auto
(Automaatne) ja vajutades 2: näiteks tavaliselt automaatselt valitavatest
väärtustest lühemaid väärtusi saab kasutada telefoto objektiividega hägususe
vähendamiseks. Pidage siiski silmas, et valik Auto (Automaatne) töötab ainult
CPU-objektiividega. Kui suvandis Maximum sensitivity (Maksimaalne
tundlikkus) valitud ISO-tundlikkus ei võimalda optimaalse särituse saavutamist,
võib säriaeg pikeneda üle valitud maksimumi.
A Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
Välklambi kasutamisel seatakse maksimaalne säriaeg suvandis Minimum
shutter speed (Maksimaalne säriaeg) valitud väärtusele, v.a juhul, kui see
väärtus on lühem kohandatud sättest e1 (Flash sync speed (Välklambi
sünkroniseerimiskiirus), 0 265) või pikem kohandatud sättest e2 (Flash
shutter speed (Välklambi säriaeg), 0 265), mis juhul kasutatakse selle asemel
kohandatud sättes e2 valitud väärtust. Pidage silmas, et ISO-tundlikkust võidakse
automaatselt suurendada, kui automaatse ISO-tundlikkuse juhtimist kasutatakse
koos aeglase sünkroniseerimise välgurežiimidega (kasutatavad sisseehitatud
välgu ja ühilduvate valikuliste valklampidega), mis võivad takistada kaameral
pikkade säriaegade valimist.
A Automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise lubamine ja keelamine
Automaatse ISO-tundlikkuse sisse või välja lülitamiseks vajutage S (Q) nuppu
ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu. Kui automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine on
sisse lülitatud, kuvatakse tekst ISO AUTO.
122
Säritus
Mõõtmine
(ainult režiimides P, S, A ja M)
Valige, kuidas kaamera määrab särituse režiimides P, S, A ja M (teistes
režiimides valib kaamera mõõtmismeetodi automaatselt).
Valik
a
Z
b
4
Kirjeldus
Maatriks: annab loomulikud tulemused enamikus olukordades. Kaamera
mõõdab laia kaadriala ja seab särituse vastavalt toonide jaotusele,
värvile, kompositsioonile ning, G-, E- või D-tüüpi objektiividega (0 280),
kaugusteabele (3D-värvimaatriksi mõõtmine III; teiste CPUobjektiividega kasutab kaamera värvimaatriksi mõõtmist III, mis ei hõlma
3D kaugusteavet).
Keskelekaalutud: kaamera mõõdab kogu kaadri, kuid omistab suurima
kaalu kaadri keskalale (ala suurust on pildiotsijaga pildistamisel võimalik
valida kohandatud sättes b5, Center-weighted area (Keskelekaalutud
ala), 0 262). Klassikaline mõõtmine portreede jaoks; soovitatav, kui
kasutatakse filtreid säritusteguriga (filtriteguriga) üle 1×.
Laotuspunkt: Kaamera mõõdab ringi keskmega jooksvas fookuspunktis,
mis võimaldab mõõta keskmest välja jäävaid objekte (automaatala
automaatse teravustamise töötamisel mõõdab kaamera
keskfookuspunkti). Ringi läbimõõduks pildiotsijaga pildistamiseks on
3,5 mm ehk u 2,5% kaadrist. Tagab objekti nõuetekohase särituse ka
palju eredama või tumedama tausta korral.
Ereduskorrektsiooniga: kaamera omistab suurima kaalu helenditele.
Kasutage detailide kao vähendamiseks helendites, nt rambivalguses
esinejate pildistamisel.
123
Mõõtmismeetodi valikuks vajutage W (Z) nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte kuvamiseni.
W (Z) nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Juhtpaneel
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse valitud suvand ekraanile.
A Ereduskorrektsiooniga mõõtmine
Keskelekaalutud mõõtmist võidakse kasutada ereduskorrektsiooniga mõõtmise
valikul mõningate CPU-objektiividega (AI-P NIKKOR objektiivid ja automaatse
teravustamisega (AF) mitte G-, E- või D-tüüpi objektiivid; 0 280).
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Valiku kohta, kas maatriksmõõtmine kasutab näotuvastust, vt A > Kohandatud
säte b4 (Matrix metering (Maatriksmõõtmine), 0 262).
• Iga mõõtmismeetodi optimaalse särituse jaoks eraldi reguleerimise kohta vt
A > Kohandatud säte b6 (Fine-tune optimal exposure (Optimaalse särituse
peenhäälestus), 0 262).
124
Automaatse särituse lukk
Kasutage automaatse särituse lukku fotode uuesti kadreerimiseks pärast
keskelekaalutud ja laotuspunktide mõõtmise (0 123) kasutamist
särituse mõõtmiseks.
1 Lukustage säritus.
Päästik
Seadke objekt valitud fookuspunkti ja
vajutage päästik pooleldi alla. Hoides
päästikut pooleldi all ja objekti
fookuspunktis, vajutage A AE-L/AF-L
nuppu särituse lukustamiseks
(automaatse teravustamise kasutamisel
veenduge, et pildiotsijasse ilmub
teravustamisindikaator I).
A AE-L/AF-L nupp
Kui särituse lukustus toimib, ilmub
pildiotsijasse ja ekraanile näidik AE-L.
125
2 Komponeerige foto uuesti.
Hoides A AE-L/AF-L nuppu alla
vajutatult, komponeerige foto
uuesti ja pildistage.
A Laotuspunktide mõõtmine
Laotuspunktide mõõtmisel lukustatakse säritus valitud fookuspunktis mõõdetud
väärtusele.
A Säriaja ja ava reguleerimine
Kui särituse lukustus toimib, saab mõõdetud särituse väärtust muutmata
reguleerida järgmisi sätteid:
Režiim
P
S
A
Säte
Säriaeg ja ava (paindlik programm; 0 73)
Säriaeg
Ava
Uusi väärtusi saab kontrollida kaamera kuvadel.
Pidage silmas, et särituse lukustuse ajal ei saa mõõtmist muuta.
A Vaadake lisaks
Päästiku kasutamise kohta särituse lukustamiseks vt A > Kohandatud säte c1
(Shutter-release button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga),
0 262). On (half press) (Sees (poolvajutus)) valikul lukustub säritus päästiku
pooleldi alla vajutamisel.
126
Särikompensatsioon
(ainult režiimid P, S, A, M, SCENE ja EFFECTS)
Särikompensatsiooni kasutatakse särituse muutmiseks erinevaks
kaamera soovitatud väärtusest piltide eredamaks või tumedamaks
muutmiseks. See on kõige tõhusam kasutamisel koos keskelekaalutud
või laotuspunktide mõõtmisega (0 123). Valige väärtus vahemikust
–5 EV (alasäritus) kuni +5 EV (ülesäritus) sammuga 1/3 EV. Üldiselt
muudavad positiivsed väärtused objekti eredamaks ja negatiivsed
väärtused tumedamaks.
–1 EV
Särikompensatsioon
puudub
+1 EV
Särikompensatsiooni väärtuse valimiseks
vajutage E nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku
nuppu kuni soovitud väärtuse kuvamiseni.
E nupp
Põhikäsuvaliku nupp
±0 EV
(E nupp vajutatud)
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
127
Väärtuste korral peale ±0,0 vilgub 0
säritusnäidikute keskel (v.a režiim M) ning
ikoon E kuvatakse juhtpaneelile ja
pildiotsijasse pärast E nupu vabastamist.
Särikompensatsiooni jooksvat väärtust saab
kontrollida säritusnäidiku abil, vajutades
nuppu E.
Normaalsärituse taastamiseks seadke särikompensatsioon väärtusele
±0. V.a režiimides SCENE ja EFFECTS, särikompensatsiooni ei lähtestata
kaamera välja lülitamisel (režiimides SCENE ja EFFECTS lähtestatakse
särikompensatsioon mõne teise režiimi valimisel või kaamera välja
lülitamisel).
A Režiim M
Režiimis M mõjutab särikompensatsioon ainult säritusnäidikut; säriaeg ja ava ei
muutu.
A Välklambiga pildistamine
Välgu kasutamisel mõjutab särikompensatsioon nii välgu taset kui ka säritust,
muutes nii põhiobjekti kui ka tausta eredust. Kohandatud sätet e3 (Exposure
comp. for flash (Välgu särikompensatsioon), 0 265) saab kasutada
särikompensatsiooni mõju kitsendamiseks ainult taustale.
128
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Särikompensatsiooni sammu valiku kohta vt A > Kohandatud säte b2 (EV
steps for exposure cntrl (EV sammud särituse juhtimiseks), 0 262).
• Särikompensatsiooni reguleerimise kohta ilma E nuppu vajutamata vt A >
Kohandatud säte b3 (Easy exposure compensation (Lihtne
särikompensatsioon), 0 262).
• Särituse, välgu taseme, valge tasakaalu või aktiivse D-Lightingu automaatse
muutmise kohta vt „Kahveldus” (0 209).
129
Valge tasakaal
(ainult režiimides P, S, A ja M)
Valge tasakaal kindlustab, et värvid pole mõjutatud valgusallika värvist.
Valge tasakaalu valikud
Režiimides peale P, S, A ja M määrab kaamera valge tasakaalu
automaatselt. Automaatne valge tasakaal on soovitatav enamiku
valgusallikate korral režiimides P, S, A ja M, kuid vajaduse korral on
võimalik valida teisi väärtusi vastavalt valgusallika tüübile:
Valik (värvitemp. *)
v Auto (Automaatne)
Normal (Tavaline) (3 500–8 000 K)
Keep warm lighting colors (Soojade
valgustustoonide säilitamine)
(3 500–8 000 K)
J
I
130
Kirjeldus
Valge tasakaalu reguleeritakse
automaatselt. Parimate tulemuste
saavutamiseks kasutage G-, E- või D-tüüpi
objektiivi. Välgu töötamisel
reguleeritakse tulemused vastavalt.
Incandescent (Hõõglamp) (3 000 K)
Kasutage hõõglambi valguses.
Fluorescent (Luminofoor)
Kasutage koos:
Sodium-vapor lamps
(Naatriumlambid) (2 700 K)
Warm-white fluorescent (Soe-valge
luminofoor) (3 000 K)
White fluorescent (Valge luminofoor)
(3 700 K)
Cool-white fluorescent (Külm-valge
luminofoor) (4 200 K)
Day white fluorescent (Päevavalguse
valge luminofoor) (5 000 K)
Daylight fluorescent (Päevavalguse
luminofoor) (6 500 K)
High temp. mercury-vapor (Kõrge
temperatuuriga elavhõbe-kvarts)
(7 200 K)
• Naatriumlampidega valgustus
(kasutatakse spordirajatistes).
• Soe-valged luminofoorvalgustid.
• Valged luminofoorvalgustid.
• Külm-valged luminofoorvalgustid.
• Päevavalguse valged
luminofoorvalgustid.
• Päevavalguse luminofoorvalgustid.
• Kõrge värvitemperatuuriga
valgusallikad (nt elavhõbekvartslambid).
H
Valik (värvitemp. *)
Kirjeldus
Direct sunlight (Otsene päikesevalgus) Kasutage otseses päikesevalguses
(5 200 K)
objektidega.
N
Flash (Välklamp) (5 400 K)
G
Cloudy (Pilvine) (6 000 K)
M
Shade (Vari) (8 000 K)
K
Choose color temp.
(Värvitemperatuuri valik)
(2 500–10 000 K)
Välklambiga pildistamiseks.
Kasutage päevavalguses lauspilves taeva
korral.
Kasutage päevavalguses varjus olevate
objektidega.
Valige värvitemperatuur väärtuste
loendist (0 137).
Kasutage objekti, valgusallikat või
olemasolevat fotot võrdlusobjektina
valge tasakaalu jaoks (0 139).
* Kõik arvud on ligikaudsed ega kajasta peenhäälestust (selle olemasolul).
L
Preset manual (Käsitsi eelseadistus)
Valge tasakaalu seadmiseks vajutage L (U) nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte kuvamiseni.
L (U) nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse valitud suvand ekraanile.
131
A Võttemenüüd
Valge tasakaalu saab reguleerida ka suvandiga White balance (Valge tasakaal)
foto või video võttemenüüs (0 254, 258), mida saab samuti kasutada valge
tasakaalu peenhäälestuseks (0 134) või valge tasakaalu eelseadistuste
käitlemiseks (0 139). Menüü White balance (Valge tasakaal) valik Auto
(Automaatne) võimaldab valida režiime Normal (Tavaline) ja Keep warm
lighting colors (Soojade valgustustoonide säilitamine), mis säilitavad
hõõglambivalguse sooje värvitoone, samal ajal kui valik I Fluorescent
(Luminofoor) võimaldab valida pirn-tüüpi valgusallikat.
A Stuudiovälgu valgustus
Automaatne valge tasakaal ei pruugi anda soovitud tulemusi suurte
stuudiovälklampidega. Kasutage käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu või valige
valge tasakaaluks Flash (Välklamp) ning kasutage valge tasakaalu
reguleerimiseks peenhäälestust.
132
A Värvitemperatuur
Valgusallika tajutav värvus oleneb vaatajast ja muudest tingimustest.
Värvitemperatuur on valgusallika värvuse objektiivne näitaja, mis määratakse
temperatuuri järgi, milleni objekt peaks kuumenema sama lainepikkusega
valguse kiirgamiseks. Kui valgusallikad, mille värvitemperatuur jääb vahemikku
5 000–5 500 K, paistavad valgena, paistavad madalama värvitemperatuuriga
valgusallikad, näiteks hõõglambid, kergelt kollakad või punakad. Kõrgema
värvitemperatuuriga valgusallikad paistavad sinakana.
„Soojemad” (punasemad) värvid
„Külmemad” (sinisemad) värvid
q I (naatriumlambid): 2 700 K
w J (hõõglambid)/I (soe-valge luminofoor.): 3 000 K
e I (valge luminofoor): 3 700 K
r I (külm-valge luminofoor): 4 200 K
t I (päevavalguse luminofoor): 5 000 K
y H (otsene päikesevalgus): 5 200 K
u N (välklamp): 5 400 K
i G (pilvine): 6 000 K
o I (päevavalguse luminofoor): 6 500 K
!0 I (kõrge temperatuuriga elavhõbe-kvarts): 7 200 K
!1 M (vari): 8 000 K
Märkus: kõik arvud on ligikaudsed.
133
Valge tasakaalu peenhäälestus
Sätete korral peale K (Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik))
on valge tasakaalu võimalik „peenhäälestada”, et kompenseerida
valgusallika värvimuutusi või lisada pildile soovitud varjundit.
❚❚ Valge tasakaalu menüü
Valge tasakaalu peenhäälestuseks foto võttemenüüst valige White
balance (Valge tasakaal) ja järgige alltoodud samme.
1 Kuvage peenhäälestuse suvandid.
Tõstke esile valge tasakaalu suvand ja
vajutage 2 (alammenüü kuvamisel valige
soovitud suvand ja vajutage uuesti 2
peenhäälestuse suvandite kuvamiseks;
käsitsi eelseadistuse peenhäälestuse kohta
vt „Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu
peenhäälestus”, 0 147).
2 Teostage valge tasakaalu peenhäälestus.
Koordinaadid
Kasutage valge tasakaalu
peenhäälestuseks mitmikvalijat. Valge
tasakaalu saab peenhäälestada kollase
(A)–sinise (B) teljel sammuga 0,5 ja rohelise
(G)–fuksiinpunase (M) teljel sammuga
0,25. Horisontaalne (merevaikkollanesinine) telg vastab värvitemperatuurile,
Reguleerimine
samas kui vertikaalsel (rohelinefuksiinpunane) teljel on sarnane mõju
vastavatele värvikompensatsiooni (color
compensation, CC) filtritele. Horisontaaltelje skaala on sammuga u
5 miredit, vertikaaltelje skaala sammuga u 0,05 hajustiheduse ühikut.
134
3 Vajutage J.
Vajutage J sätete salvestamiseks ja foto võttemenüüsse
naasmiseks.
❚❚ L (U) nupp
Sätetel peale K (Choose color
temp. (Värvitemperatuuri valik))
ja L (Preset manual (Käsitsi
eelseadistus)) on L (U) nuppu
võimalik kasutada valge tasakaalu
peenhäälestuseks merevaikkollase
(A)–sinise (B) teljel (0 134; valge
L (U) nupp
Alamkäsuvaliku
tasakaalu peenhäälestuseks L
nupp
valikul kasutage võttemenüüsid,
nagu on kirjeldatud lõigus „Käsitsi
eelseadistatud valge tasakaalu peenhäälestus” 0 147). Vajutage
L (U) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu valge tasakaalu
peenhäälestuseks sammuga 0,5 (kus igale täissammule vastab u
5 miredit) kuni soovitud väärtuse kuvamiseni. Alamkäsuvaliku nupu
vasakule pööramine suurendab merevaikkollase (A) kogust.
Alamkäsuvaliku nupu paremale pööramine suurendab sinise (B) kogust.
Juhtpaneel
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse valitud väärtus ekraanile.
135
A Valge tasakaalu peenhäälestus
Peenhäälestatud valge tasakaalu korral kuvatakse valge tasakaalu sätte kõrvale
tärn („E”). Pidage silmas, et värvid peenhäälestuse telgedel on suhtelised, mitte
absoluutsed. Näiteks liigutades kursorit B (sinise) suunas, kui valge tasakaalu
jaoks on valitud „soe” säte, nagu J (hõõglamp), muutuvad fotod veidi
„külmemaks”, kuid mitte päriselt siniseks.
A „Mired”
Iga värvitemperatuuri muutus tekitab madalamatel värvitemperatuuridel
suurema värvierinevuse kui kõrgematel. Näiteks 1 000 K suurune muutus tekitab
palju suurema erinevuse värvitemperatuuril 3 000 K kui värvitemperatuuril
6 000 K. Mired, mis arvutatakse korrutades värvitemperatuuri pöördväärtuse
teguriga 10 6, on värvitemperatuuri mõõt, mis arvestab sellist erinevust ja on
sellisena värvitemperatuuri kompensatsioonifiltrites kasutatav ühik. Näiteks:
• 4 000 K–3 000 K (erinevus 1 000 K) = 83 miredit
• 7 000 K–6 000 K (erinevus 1 000 K) = 24 miredit
A Vaadake lisaks
Valge tasakaalu varieerimise kohta jooksva väärtuse „kahveldamiseks” vt
„Kahveldus” (0 215).
136
Värvitemperatuuri valimine
K (Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)) valikul valge
tasakaalu jaoks järgige värvitemperatuuri valikuks alltoodud samme.
D Värvitemperatuuri valimine
Pidage silmas, et soovitud tulemusi ei saavutata välklambi või
luminofoorvalgustuse kasutamisel. Valige nende valgusallikate jaoks N (Flash
(Välklamp)) või I (Fluorescent (Luminofoor)). Muude valgusallikate korral
tehke valitud väärtuse sobivuse määramiseks proovivõte.
❚❚ Valge tasakaalu menüü
Värvitemperatuuri saab valida foto võttemenüü suvandis White
balance (Valge tasakaal). Sisestage väärtused merevaikkollase–sinise
ja rohelise–fuksiinpunase telgede jaoks (0 134), nii nagu allpool
kirjeldatud.
1 Valige Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik).
Valige foto võttemenüüs White balance (Valge tasakaal), seejärel
tõstke esile Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik) ja
vajutage 2.
2 Valige väärtused merevaikkollase–sinise ja rohelise–
fuksiinpunase jaoks.
Vajutage 4 või 2 numbrite esiletõstmiseks merevaikkollase (A)–
sinise (B) või rohelise (G)–fuksiinpunase (M) telje jaoks ja vajutage 1
või 3 nende muutmiseks.
Telje merevaikkollane (A)–
sinine (B) väärtus
Telje roheline (G)–
fuksiinpunane (M) väärtus
137
3 Vajutage J.
Vajutage J muudatuste salvestamiseks ja võttemenüüdesse
naasmiseks. Rohelise (G)–fuksiinpunase (M) telje jaoks 0-st erineva
väärtuse valikul kuvatakse ikooni K kõrvale tärn („E”).
❚❚ L (U) nupp
Valikul K (Choose color temp.
(Värvitemperatuuri valik)) saab
värvitemperatuuri valikuks
kasutada nuppu L (U), kuid
ainult merevaikkollase (A)–sinise (B)
teljel. Vajutage L (U) nuppu ja
pöörake alamkäsuvaliku nuppu
kuni soovitud väärtuse ilmumiseni L (U) nupp
(reguleerimine toimub miredites;
0 136). Värvitemperatuuri otse
sisestamiseks vajutage L (U)
nuppu ja seejärel 4 või 2 numbri
esile tõstmiseks ning 1 või 3 selle
muutmiseks.
Juhtpaneel
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse valitud väärtus ekraanile.
138
Alamkäsuvaliku
nupp
Käsitsi eelseadistus
Käsitsi eelseadistust kasutatakse valge tasakaalu kohandatud
seadistuste salvestamiseks ja taastamiseks segatud valgustusega või
tugeva varjundiga valgusallikate kompenseerimiseks. Kaamera
võimaldab käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu jaoks salvestada kuni
kuus väärtust d-1 kuni d-6. Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu
seadmiseks on kaks meetodit:
Meetod
Kirjeldus
Neutraalne hall või valge objekt asetatakse lõppfotol
kasutatava valguse kätte ning mõõdetakse kaameraga
Otsene mõõtmine
valge tasakaal. Reaalaja vaates saab valge tasakaalu
mõõta kaadri valitud alas (laotuspunkti valge tasakaal,
0 143).
Kopeerimine olemasolevalt Valge tasakaal kopeeritakse mälukaardil olevalt fotolt
fotolt
(0 146).
Pildiotsijaga pildistamine
1 Valgustage võrdlusobjekt.
Asetage neutraalne valge või hall objekt lõppfotol kasutatava
valguse kätte. Stuudiotingimustes saab võrdlusobjektina kasutada
tavalist halli tahvlit. Pidage silmas, et valge tasakaalu mõõtmisel
suurendatakse säritust automaatselt 1 EV võrra; režiimis M
reguleerige säritus nii, et säritusnäidik näitaks ±0 (0 77).
139
2 Seadke valge tasakaal väärtusele L (Preset manual (Käsitsi
eelseadistus)).
Vajutage L (U) nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu, kuni
teabeekraanile ilmub L.
L (U) nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
3 Valige eelseadistus.
Vajutage L (U) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni
valge tasakaalu soovitud eelseadistuse (d-1 kuni d-6) teabeekraanile
ilmumiseni.
L (U) nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
A Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu mõõtmine (pildiotsijaga pildistamine)
Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu ei ole võimalik mõõta intervallvideo
salvestamisel või HDR-foto tegemisel (0 155) või mitmiksärituse (0 256) ajal.
140
4 Valige otsene mõõterežiim.
Vabastage korraks L (U) nupp ja
vajutage seda seejärel nii kaua, kuni
juhtpaneelil ja pildiotsijas hakkab
vilkuma D.
5 Mõõtke valge tasakaal.
Mõni sekund enne näidikute vilkumise
lõpetamist kadreerige võrdlusobjekt nii,
et see täidaks pildiotsija ning vajutage
päästik lõpuni alla. Kaamera mõõdab
valge tasakaalu väärtuse ja salvestab selle sammus 3 valitud
eelseadistuses. Ühtegi fotot ei salvestata; valge tasakaalu saab mõõta
täpselt ka siis, kui kaamera ei ole fookuses.
A Kaitstud eelseadistused
Kaitstud jooksva eelseadistuse korral (0 147) hakkab uue väärtuse mõõtmise
üritamisel juhtpaneelil ja pildiotsijas vilkuma 3.
141
6 Kontrollige tulemusi.
Kui kaamera suutis mõõta valge
tasakaalu väärtuse, hakkab juhtpaneelil
vilkuma C ja pildiotsijasse ilmub
vilkuv a. Võtterežiimi väljumiseks
vajutage päästik pooleldi alla.
Kui valgustus on liiga tume või liiga ere,
ei pruugi kaamera valge tasakaalu
mõõta. Juhtpaneelile ja pildiotsijasse
ilmub vilkuv b a. Vajutage päästik
sammule 5 naasmiseks pooleldi alla ja
mõõtke valge tasakaal uuesti.
D Otsene mõõterežiim
Tegevuse puudumisel kuvade vilkumise ajal pildiotsijaga pildistamisel lõpeb
otsene mõõterežiim kohandatud sättes c2 (Standby timer (Ooterežiimi
taimer), 0 263) määratud aja möödudes.
A Eelseadistuse valimine
Preset manual (Käsitsi eelseadistus) valikul
suvandis White balance (Valge tasakaal) foto
võttemenüüs kuvatakse valge tasakaalu
eelseadistused; tõstke üks eelseadistustest esile ja
vajutage J. Valitud eelseadistusele vastava
väärtuse puudumisel seatakse valge tasakaal
väärtusele 5 200 K, mis vastab suvandile Direct
sunlight (Otsene päikesevalgus).
142
Reaalaja vaade (laotuspunkti valge tasakaal)
Reaalaja vaates saab valge tasakaalu mõõta kaadri valitud alas ilma
võrdlusobjekti ette valmistamata ja objektiive vahetamata telefotode
tegemisel.
1 Vajutage a nuppu.
Peegel tõstetakse üles ja objektiivi kaudu avanev vaade kuvatakse
kaamera ekraanile.
2 Seadke valge tasakaal väärtusele L (Käsitsi eelseadistus).
Vajutage L (U) nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu, kuni
ekraanile ilmub L.
L (U) nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Ekraan
143
3 Valige eelseadistus.
Vajutage L (U) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni
valge tasakaalu soovitud eelseadistuse (d-1 kuni d-6) ekraanile
ilmumiseni.
L (U) nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
4 Valige otsene mõõterežiim.
Vabastage korraks L (U) nupp ja
vajutage seda seejärel nii kaua, kuni ikoon
L ekraanil hakkab vilkuma. Valitud
fookuspunktis kuvatakse laotuspunkti
valge tasakaalu sihtmärk (r).
5 Paigutage sihtmärk valgele või hallile alale.
L kuval vilkumise ajal viige r
mitmikvalijaga objekti valgele või hallile
alale. Sihtmärki ümbritseva ala täpsemaks
paigutamiseks suurendamiseks vajutage
X (T) nuppu. Te võite samuti mõõta
valge tasakaalu suvalises kohas kaadris
oma objekti ekraanil puudutades; sel juhul
ei ole J nuppu või päästikut vaja vajutada, nagu sammus 6
kirjeldatud.
144
6 Mõõtke valge tasakaal.
Valge tasakaalu mõõtmiseks vajutage J
või vajutage päästik lõpuni alla. Valge
tasakaalu mõõtmiseks kasutatav aeg on
määratud kohandatud sättega c4
(Monitor off delay (Ekraani väljalülituse
viivitus)) > Live view (Reaalaja vaade)
(0 263).
Kui kaamera ei suuda valge tasakaalu
mõõta, kuvatakse sellekohane sõnum.
Valige uus valge tasakaalu sihtmärk ja
korrake toimingut alates sammust 5.
7 Väljuge otsesest mõõterežiimist.
Otsesest mõõterežiimist väljumiseks vajutage L (U) nuppu.
Valge tasakaalu eelseadistuste
vaatamiseks valige Preset manual (Käsitsi
eelseadistus) suvandis White balance
(Valge tasakaal) foto või video
võttemenüüs. Reaalaja vaates salvestatud
eelseadistuste korral kuvatakse valge
tasakaalu eelseadistuse mõõtmiseks
kasutatud sihtmärkide asukoht.
A Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu mõõtmine (reaalaja vaade)
Eelseadistatud käsitsi valge tasakaalu seadmine ei ole võimalik HDR-särituse ajal
(0 155).
145
Eelseadistuste haldamine
❚❚ Valge tasakaalu kopeerimine fotolt
Järgige alltoodud samme olemasolevalt fotolt valge tasakaalu väärtuse
valitud eelseadistusse kopeerimiseks.
1 Valige Preset manual (Käsitsi
eelseadistus).
Valige foto võttemenüüs White balance
(Valge tasakaal), seejärel tõstke esile
Preset manual (Käsitsi eelseadistus) ja
vajutage 2.
2 Valige sihtkoht.
Tõstke sihtkoha eelseadistus (d-1 kuni d-6)
esile ja vajutage W (Z).
3 Valige Select image (Vali pilt).
Tõstke esile Select image (Vali pilt) ja
vajutage 2.
4 Tõstke esile lähtepilt.
Tõstke lähtepilt esile. Esiletõstetud pildi
vaatamiseks täiskaadris vajutage ja hoidke
X (T) nuppu.
146
5 Kopeerige valge tasakaal.
Vajutage J, et kopeerida esiletõstetud foto valge tasakaalu väärtus
valitud eelseadistusse. Kui esiletõstetud foto on varustatud
kommentaariga (0 270), kopeeritakse see valitud eelseadistuse
kommentaari.
A Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu peenhäälestus
Valitud eelseadistust saab peenhäälestada,
valides Fine-tune (Peenhäälestus) ja
reguleerides valge tasakaalu vastavalt
kirjeldusele lõigus „Valge tasakaalu
peenhäälestus” (0 134).
A Kommentaari redigeerimine
Kuni 36 tähemärgist koosneva kirjeldava
kommentaari sisestamiseks jooksva valge
tasakaalu jaoks valige käsitsi eelseadistatud valge
tasakaalu menüüs Edit comment (Kommentaari
redigeerimine) ja sisestage kommentaar.
A Kaitse
Jooksva valge tasakaalu eelseadistuse kaitsmiseks
valige käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu
menüüs Protect (Kaitse), seejärel tõstke esile On
(Sees) ja vajutage J. Kaitstud eelseadistusi ei ole
võimalik muuta ning valikud Fine-tune
(Peenhäälestus) ja Edit comment (Kommentaari
redigeerimine) ei ole kasutatavad.
147
Pildi parendamine
Picture Controlid
(ainult režiimides P, S, A, ja M)
Režiimides P, S, A ja M määrab Picture Controli valik piltide töötlemise viisi
(teistes režiimides valib kaamera Picture Controli automaatselt).
Picture Controli valimine
Valige Picture Control vastavalt objektile või stseeni tüübile.
Valik
n
Auto
(Automaatne)
Q
Standard
(Standardne)
R
Neutral
(Neutraalne)
S
Vivid (Ergas)
T
f
Monochrome
(Ühevärviline)
Portrait
(Portree)
Landscape
(Maastik)
q
Flat (Tasane)
e
148
Kirjeldus
Kaamera reguleerib automaatselt värvitoone ja varjundeid
Picture Controli Standard (Standardne) alusel. Picture
Controliga Standard (Standardne) võrreldes muutub
portree-objektide jume pehmemaks ning lehestik ja taevas
välisvõtetel erksamaks.
Standardne töötlemine tasakaalustatud tulemuste
saavutamiseks. Soovitatav enamikus olukordades.
Minimaalne töötlus loomuliku tulemuse saavutamiseks.
Valige fotode puhul, mida hiljem töödeldakse või
retušeeritakse.
Pilte võimendatakse erksa, fotoprindi efekti saavutamiseks.
Valige fotode puhul, mis rõhutavad põhivärve.
Ühevärviliste fotode tegemiseks.
Portreede töötlemine loomuliku naha tekstuuri ja pehme
ilme saavutamiseks.
Loob elavaid maastikke ja linnamaastikke.
Detailid säilitatakse laias toonide vahemikus heledatest
aladest varjudeni. Valige fotode puhul, mida hiljem oluliselt
töödeldakse või retušeeritakse.
1 Valige Set Picture Control (Seadistatud
Picture Control).
Tõstke foto võttemenüüs esile Set Picture
Control (Seadistatud Picture Control) ja
vajutage 2.
2 Valige Picture Control.
Tõstke Picture Control esile ja vajutage J.
A Kohandatud Picture Controlid
Kohandatud Picture Controlid luuakse, tehes muudatusi olemasolevates Picture
Controlides valiku Manage Picture Control (Picture Controli haldus) abil foto
või video võttemenüüs (0 254, 258). Kohandatud Picture Controle saab
salvestada mälukaardile, et jagada neid teiste sama mudeli ja ühilduva
tarkvaraga kaameratega.
A Picture Controli näidik
Jooksev Picture Control kuvatakse ekraanil.
Teabeekraan
Võttekuva
149
Picture Controlide muutmine
Olemasolevaid eelseadistatud või kohandatud Picture Controle (0 149)
saab muuta vastavalt stseenile või kasutaja loovsuundumusele. Valige
Quick adjust (Kiirreguleerimine) tasakaalustatud sätete
kombinatsiooni jaoks või reguleerige eri sätteid käsitsi.
1 Valige Picture Control.
Tõstke Picture Controlide loendis (0 148)
esile soovitud Picture Control ja vajutage
2.
2 Kohandage sätted.
Vajutage 1 või 3 soovitud sätte esile
tõstmiseks ja 4 või 2 vastava väärtuse
valikuks sammuga 1 või pöörake
alamkäsuvaliku nuppu väärtuse valikuks
sammuga 0,25 (0 151; kasutatavad
suvandid olenevad Picture Controli
valikust). Korrake seda sammu kuni kõikide sätete reguleerimiseni
või valige eelseadistatud sätete kombinatsioon, tõstes esile Quick
adjust (Kiirreguleerimine) ja vajutades 4 või 2. Vaikesätete
taastamiseks vajutage nuppu O (Q).
3 Vajutage J.
A Algsete Picture Controlide muutmine
Picture Controlid, mida on vaikesätetega võrreldes
muudetud, on tähistatud tärniga („E”).
150
❚❚ Picture Controli sätted
Valik
Käsitsi reguleerimine
Kirjeldus
Valitud Picture Controli mõju summutamiseks või
Quick adjust
suurendamiseks (pidage silmas, et see lähtestab kogu käsitsi
(Kiirreguleerimine) reguleerimise). Ei ole kasutatav kohandatud Picture
Controlidega (0 149).
Sharpening
Kontuuride teravuse kontroll. Valige A teravduse automaatseks
(Teravdamine) reguleerimiseks vastavalt stseeni tüübile.
Reguleerige selgust käsitsi või valige A laskmaks kaameral
selgust automaatselt reguleerida. Olenevalt stseenist võivad
Clarity (Selgus) mõningatel sätetel ümber eredate objektide ilmuda varjud või
ümber tumedate objektide halod. Selgust ei saa kasutada
videotega.
Contrast
Reguleerige kontrasti käsitsi või valige A kaameral
(Kontrast)
automaatseks kontrasti reguleerimiseks.
Brightness
Ereduse suurendamine või vähendamine ilma detailide kaota
(Eredus)
esiletõstetes või varjudes.
Saturation
Kontrollige värvide erksust. Valige A küllastuse automaatseks
(Küllastumine) reguleerimiseks vastavalt stseeni tüübile.
Hue (Värvitoon) Reguleerige värvitooni.
Filter effects
Simuleerige ühevärvilistel fotodel värvifiltrite efekti (0 152).
(Filtriefektid)
Toning
Valige toon ühevärviliste fotode jaoks (0 152).
(Toonimine)
A „n Auto” Picture Control
n Auto (Automaatne) valikul suvandis Set
Picture Control (Seadistatud Picture Control) on
sätteid võimalik reguleerida vahemikus A-2 kuni
A+2. Alamkäsuvaliku nupu pööramine ei toimi.
D „A” (Automaatne)
Automaatse teravduse, selguse, kontrasti ja küllastumise tulemused olenevad
säritusest ja objekti asetusest kaadris. Parimate tulemuste saavutamiseks
kasutage G-, E- või D-tüüpi objektiive.
151
A Ümberlülitamine käsitsi ja automaatse seadistamise vahel
Vajutage X (T) nuppu ümberlülitamiseks
käsitsi ja automaatsete (A) sätete vahel teravduse,
selguse, kontrasti ja küllastumise reguleerimiseks.
A Eelmised sätted
Näidik j vastava väärtuse all Picture Controli
seadistusmenüüs tähistab antud sätte eelmist
väärtust. Kasutage seda seadistuste reguleerimisel
võrdlusena.
A Filtriefektid (ainult ühevärviline)
Selle menüü suvandid simuleerivad ühevärvilistel fotodel värvifiltrite efekti.
Kasutatavad on järgmised filtriefektid:
Y
O
R
G
Valik
Kollane
Oranž
Punane
Roheline
Kirjeldus
Võimendab kontrasti. Saab kasutada taeva ereduse
vähendamiseks maastikufotodel. Oranž tekitab suuremat
kontrasti kui kollane, punane suuremat kontrasti kui oranž.
Pehmendab nahatoone. Võib kasutada portreedel.
A Toonimine (ainult ühevärviline)
Vajutades 3, kui valitud on Toning (Toonimine),
kuvatakse küllastumise suvandid. Vajutage 4 või
2 küllastumise reguleerimiseks. B&W (mustvalge)
valikul ei ole küllastumise reguleerimine võimalik.
152
Heledalt valgustatud ja varjus olevate
(ainult režiimides P, S, A ja M)
detailide säilitamine
Aktiivne D-Lighting
Aktiivne D-Lighting säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad
detailid, luues loomuliku kontrastiga fotosid. Kasutage suure
kontrastsusega stseenide korral, nt ereda valgusega välisstseeni
pildistamisel läbi akna või ukse või varjus olevate objektide
pildistamiseks päikesepaistelisel päeval. See on kõige tõhusam
kasutamisel koos maatriksmõõtmisega (0 123).
Aktiivne D-Lighting väljas
Aktiivne D-Lighting: Y Automaatne
A „Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)” ja „D-Lighting”
Foto ja video võttemenüü suvand Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
reguleerib säritust enne pildistamist selle dünaamilise vahemiku
optimeerimiseks, samas kui suvand D-Lighting retušeerimismenüüs (0 275)
helendab piltides varje pärast pildistamist.
153
Aktiivse D-Lightingu kasutamiseks toimige järgmiselt:
1 Valige Active D-Lighting (Aktiivne
D-Lighting).
Tõstke foto võttemenüüs esile Active
D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) ja
vajutage 2.
2 Valige suvand.
Tõstke soovitud valik esile ja vajutage J.
Y Auto (Automaatne) valikul reguleerib
kaamera Aktiivse D-Lightingu
automaatselt vastavalt võtteoludele
(režiimis M on Y Auto (Automaatne)
siiski samaväärne režiimiga Q Normal
(Normaalne)).
D Aktiivne D-Lighting
Aktiivse D-Lightinguga tehtud fotodel võib ilmuda müra (juhuslikult paiknevad
eredad pikslid, udusus või jooned). Mõnede objektide puhul võib olla nähtav
ebaühtlane varjutus. Aktiivne D-Lighting ei kohaldu kõrge ISO-tundlikkuse korral
(Hi 0,3–Hi 5).
A Aktiivne D-Lighting ja videod
Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes) valikul video võttemenüü
suvandis Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) ja Auto (Automaatne)
valikul foto võttemenüüs tehakse videod valikule Normal (Normaalne) vastava
sättega. Aktiivne D-Lighting ei kohaldu kaadri suuruse 3 840 × 2 160 korral.
A Vaadake lisaks
Aktiivse D-Lightingu varieerimise kohta võtete seerias vt „Kahveldus” (0 219).
154
Lai dünaamiline vahemik (High Dynamic Range, HDR)
Kõrgkontrastsete objektidega kasutamisel säilitab lai dünaamiline
vahemik (High Dynamic Range, HDR) detailid heledates alades ja
varjudes, kombineerides kahte erineva säritusega tehtud võtet. HDR
töötab kõige tõhusamalt koos maatriksmõõtmisega (0 123;
laotuspunktide või keskelekaalutud mõõtmise ja mitte-CPU objektiivi
korral vastab tugevus Auto (Automaatne) väärtusele Normal
(Normaalne)). Seda ei saa kasutada NEF (RAW) piltide salvestamiseks.
Välklampi, kahveldust (0 209), mitmiksäritust (0 256) ja
intervallpildistamist (0 259) ei saa kasutada sisselülitatud HDR-i korral
ning säriajad A ja % ei ole kasutatavad.
+
Esimene säritus
(tumedam)
Teine säritus (eredam)
Kombineeritud HDRkujutis
1 Valige HDR (high dynamic range) (HDR
(lai dünaamiline vahemik)).
Tõstke foto võttemenüüs esile HDR (high
dynamic range) (HDR (lai dünaamiline
vahemik)) ja vajutage 2.
155
2 Valige režiim.
Tõstke esile HDR mode (HDR-režiim) ja
vajutage 2.
Tõstke esile üks järgmistest suvanditest ja
vajutage J.
• HDR-fotode seeria tegemiseks valige 6 On
(series) (Sees (seeria)). HDRpildistamine jätkub kuni Off (Väljas)
valikuni suvandis HDR mode (HDRrežiim).
• Ühe HDR-foto tegemiseks valige On (single photo) (Sees (üksikfoto)).
Tavaline pildistamine jätkub automaatselt pärast ühe HDR-foto
tegemist.
• Väljumiseks täiendavaid HDR-fotosid tegemata valige Off (Väljas).
On (series) (Sees (seeria)) või On (single
photo) (Sees (üksikfoto)) valikul
kuvatakse pildiotsijasse ikoon l.
3 Valige HDR strength (HDR tugevus).
Särituse sammu valimiseks kahe võtte
vahel (HDR tugevus), tõstke esile HDR
strength (HDR tugevus) ja vajutage 2.
Tõstke soovitud valik esile ja vajutage J.
Auto (Automaatne) valikul reguleerib
kaamera HDR tugevust automaatselt
vastavalt antud stseenile.
156
4 Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.
Kaamera teeb päästiku lõpuni alla
vajutamisel kaks säritust. Kujutiste
kombineerimisel hakkab juhtpaneelil
vilkuma l j ja pildiotsijas l l;
fotosid ei saa teha kuni salvestamise
lõpetamiseni. Olenemata vabastusrežiimi
jooksvast valikust tehakse iga kord
päästikule vajutamisel ainult üks foto.
Valikul On (series) (Sees (seeria)) lülitub HDR välja ainult Off
(Väljas) valikul suvandis HDR mode (HDR-režiim); valikul On
(single photo) (Sees (üksikfoto)) lülitub HDR pärast pildistamist
automaatselt välja. HDR-pildistamise lõpetamisel kaob ikoon l
kuvalt.
D HDR-fotode kadreerimine
Pildi servad kärbitakse välja. Kaamera või objekti liikumisel pildistamise ajal
võivad soovitud tulemused jääda saavutamata. Soovitatav on statiivi
kasutamine. Olenevalt stseenist võib efekt olla mittenähtav, ümber eredate
objektide võivad ilmuda varjud või ümber tumedate objektide halod. Mõnede
objektide puhul võib olla nähtav ebaühtlane varjutus.
157
A BKT nupp
HDR (high dynamic range) (HDR (lai
dünaamiline vahemik)) valikul kohandatud
sättes f1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnupu määramine)) > BKT
button + y (BKT nupp + y) (0 266) saab HDRrežiimi valida BKT nuppu vajutades ja
põhikäsuvaliku nuppu pöörates ning tugevust
BKT nuppu vajutades ja alamkäsuvaliku nuppu
pöörates. Režiim ja tugevus kuvatakse
juhtpaneelile: režiimile vastavad ikoonid on 5
valiku Off (Väljas), B valiku On (single photo)
(Sees (üksikfoto)) ja 6 valiku On (series) (Sees (seeria)) jaoks, tugevusele
vastavad ikoonid on & valiku Auto (Automaatne), 7 valiku Extra high (Eriti
kõrge), 8 valiku High (Kõrge), 9 valiku Normal (Normaalne) ja ! valiku Low
(Madal) jaoks.
A Intervalltaimeriga pildistamine
On (series) (Sees (seeria)) valikul suvandis HDR mode (HDR-režiim) enne
intervalltaimeriga pildistamise alustamist jätkab kaamera HDR-fotode tegemist
valitud intervalliga (valikul On (single photo) (Sees (üksikfoto)) lõpeb
intervalltaimeriga pildistamine pärast esimest võtet).
158
Välklambiga pildistamine
Sisseehitatud välgu kasutamine
Sisseehitatud välku saab kasutada mitte ainult ebapiisava loomuliku
valgustuse korral, vaid ka varjude ja tagantvalgustatud objektide
täitmiseks või sära lisamiseks objekti silmadesse.
Automaatse avanemisega režiimid
Režiimides i, k, p, n, o, s, w, f, d, e ja ' kerkib sisseehitatud välk
automaatselt ja töötab vastavalt vajadusele.
1 Valige välgurežiim.
Hoides M (Y) nuppu all, pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni
soovitud välgurežiimi kuvamiseni.
M (Y) nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse valitud suvand ekraanile.
A Vaadake lisaks
Valikuliste välklampide kasutamise kohta vt Menüüjuhist.
159
2 Pildistage.
Välklamp kerkib vastavalt
vajadusele päästiku pooleldi
alla vajutamisel ja töötab
pildistamise hetkel. Kui
välklamp automaatselt ei kerki,
ÄRGE üritage seda käega tõsta.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib välklampi kahjustada.
❚❚ Välgurežiimid
Kasutatavad on järgmised välgurežiimid:
Automaatvälk: halva valgustuse või tagantvalgustatud objekti korral
tõuseb välk automaatselt päästiku pooleldi alla vajutamisel üles ja
töötab vastavalt vajadusele. Puudub o režiimis.
Automaatne koos punasilmsuse vähendamisega: kasutage portreede jaoks.
Välklamp kerkib ja töötab vastavalt vajadusele, kuid enne selle
töötamist süttib punasilmsuse vähendamise tuli abistamiseks
„punasilmsuse” vähendamisel. Puudub o režiimis.
Automaatne aeglane sünkroniseerimine koos punasilmsuse vähendamisega: sama,
mis automaatne koos punasilmsuse vähendamisega, kuid pikki
säriaegu kasutatakse taustavalgustuse tabamiseks. Kasutage öiste või
nõrgas valguses portreede jaoks. Kasutatav o režiimis.
Automaatne aeglane sünkroniseerimine: pikki säriaegu kasutatakse
taustavalgustuse püüdmiseks öistes või nõrgas valgustuses võtetes.
Kasutatav o režiimis.
j
160
Väljas: välklamp ei tööta.
Käsitsi avamisrežiimid
Režiimides P, S, A, M ja 0 tuleb välklamp tõsta käsitsi. Välk ei tööta, kui see
ei ole tõstetud.
1 Tõstke välklamp üles.
Välklambi tõstmiseks vajutage M (Y)
nuppu. Pidage silmas, et väljalülitatud
välgu või ühendatud välise välguseadme
korral sisseehitatud välk ei tõuse; jätkake
sammuga 2.
M (Y) nupp
2 Valige välgurežiim (ainult režiimides P, S, A ja M).
Hoides M (Y) nuppu all, pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni
soovitud välgurežiimi kuvamiseni.
M (Y) nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
3 Pildistage.
Valikute korral peale j töötab välk iga kord pildi tegemisel.
161
❚❚ Välgurežiimid
Kasutatavad on järgmised välgurežiimid:
Täitevälk: välklamp töötab igal võttel.
Punasilmsuse vähendamine: kasutage portreede jaoks. Välk töötab iga
võttega, kuid enne selle töötamist süttib punasilmsuse vähendamise
tuli abistamiseks „punasilmsuse” vähendamisel. Puudub 0 režiimis.
Punasilmsuse vähendamine koos aeglase sünkroniseerimisega: sama, mis
„punasilmsuse vähendamine” ülalpool, v.a et säriaeg pikeneb
automaatselt taustavalguse tabamiseks öösel või nõrga valgustuse
korral. Kasutage portreedele taustavalguse lisamiseks. Puudub
režiimides S, M ja 0.
Aeglane sünkroniseerimine: sama, mis „täitevälk” ülalpool, v.a et säriaeg
pikeneb automaatselt taustavalguse tabamiseks öösel või nõrga
valgustuse korral. Kasutage, kui te tahate jäädvustada nii objekti kui
tausta. Puudub režiimides S, M ja 0.
Aeglane tagakardina sünkroniseerimine: sama, mis „tagakardina
sünkroniseerimine” allpool, v.a et säriaeg pikeneb automaatselt
taustavalguse tabamiseks öösel või nõrga valgustuse korral. Kasutage,
kui te tahate jäädvustada nii objekti kui tausta. Puudub režiimides S, M
ja 0. Seadistamise lõpetamisel kuvatakse S.
Tagakardina sünkroniseerimine: välk töötab vahetult enne katiku
sulgumist, luues valgusvoo liikuvate valgusallikate taha, nii nagu all
paremal kujutatud. Puudub režiimides P, A ja 0.
Esikardina sünkroniseerimine
j
162
Tagakardina
sünkroniseerimine
Väljas: välklamp ei tööta. Puudub 0 režiimis.
A Sisseehitatud välgu langetamine
Energia säästmiseks välklambi mittekasutamise
ajal vajutage seda õrnalt allapoole, kuni riiv kohale
klõpsatab.
D Sisseehitatud välk
Varjude vältimiseks eemaldage objektiivi päikesekaitsed. Välklambi minimaalne
ulatus on u 0,6 m ja seda ei saa kasutada lähivõteteks makrofunktsiooniga
suumobjektiividega. Kasutage objektiividega fookuskaugusega 16 mm kuni
300 mm; välgu kasutamisel objektiividega fookuskaugusega alla 16 mm võib
perifeerne valgustus langeda. i-TTL välklambi juhtimine on kasutatav ISOtundlikkusel 100 kuni 12800; väärtustel üle 12800 võivad soovitud tulemused
mõningate avaväärtuste vahemike korral jääda saavutamata.
Kui välklamp töötab pidevas vabastusrežiimis (0 86), tehakse iga kord päästikule
vajutamisel ainult üks pilt.
Katiku vabastamine võib ajutiselt blokeeruda, et kaitsta välklampi pärast selle
kasutamist mitmes järjestikuses võttes. Veidi aja pärast saab välklampi uuesti
kasutada.
A Sisseehitatud välguga kasutatavad säriajad
Järgmised säriajad on võimalikud sisseehitatud välguga.
Režiim
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A *
k
o
S*
M*
Säriaeg
/ /
/ /
1
/250–1 s
1
/250–30 s
1 250–1 60 s
1 250–1 30 s
/250–30 s, A, %
1
* Lühikesi säriaegu kuni 1/8 000 s saab kasutada valikuliste välklampidega, mis toetavad automaatse
fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimist 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automaatne
fookustasand)) või 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automaatne fookustasand))
valikul kohandatud sättes e1 (Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus),
0 265). 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automaatne fookustasand)) valikul saab
sisseehitatud välguga kasutada lühikesi säriaegu kuni 1/320 s.
163
Välklambi juhtimise režiim
Režiimides P, S, A ja M saab välklambi juhtimise
režiimi sisseehitatud välgu jaoks valida foto
võttemenüü suvandis Flash control
(Välklambi juhtimine) > Flash control mode
(built-in) (Välklambi juhtimise režiim
(sisseehitatud)). Võimalikud valikud
olenevad valitud suvandist.
Valik
TTL
Kirjeldus
Välgu taset reguleeritakse automaatselt vastavalt võtteoludele.
Välgu tase valitakse suvandis Manual output amount (Käsitsi
Manual (Käsitsi)
väljundkogus).
Välk töötab avatud katiku ajal korduvalt, luues mitmiksärituse
efekti. Valige välgu tase (Output (Väljund)), seadme
maksimaalne töötamiskordade arv (Times (Kordi)) ja välgu
Repeating flash töötamiskordade arv sekundis (Frequency (Sagedus) hertsides).
(Välgu kordus) Suvandi Times (Kordi) võimalikud valikud olenevad suvandi
Output (Väljund) valikust; välgu tegelik töötamiskordade arv
võib lühikeste säriaegade või madalamate sageduste korral olla
väiksem.
A „Kordi”
Suvandi Repeating Flash (Välgu kordus) > Times (Kordi) võimalikud valikud
olenevad välgu väljundist.
Väljund
1/4
1/8
1/16
164
Võimalikud valikud suvandis
„Kordi”
2
2–5
2–10
Väljund
1/32
1/64
1/128
Võimalikud valikud suvandis
„Kordi”
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
A Välklambi juhtimine valikuliste välklampide jaoks
Valikulise välklambi ühendamisel asendub foto võttemenüü suvand Flash
control (Välklambi juhtimine) > Flash control mode (built-in) (Välklambi
juhtimise režiim (sisseehitatud)) suvandiga Flash control mode (external)
(Välklambi juhtimise režiim (väline)).
A Välklambi juhtimise režiim
i-TTL välklambi juhtimise korral määrab kaamera välgu taseme vahetult enne
peavälgu töötamist kiiratud peaaegu nähtamatute eelvälkude (monitooritud
eelvälkude) seerialt peegeldunud valguse alusel. Kaamera toetab järgmisi i-TTL
välklambi juhtimise režiime:
• i-TTL tasakaalustatud täitevälk digitaalsele üheobjektiivilisele peegelkaamerale:
Objektidelt kogu kaadris peegeldunud eelvälgud registreeritakse 180K-pikslise
(u 180 000 pikslit) RGB-anduriga ning analüüsitakse välgu väljundi
reguleerimiseks loomuliku tasakaalu saavutamiseks põhiobjekti ja ümbritseva
taustavalgustuse vahel. G-, E- või D-tüüpi objektiivi kasutamisel arvestatakse
välklambi väljundi arvutamisel ka kaugusteavet. Ei ole kasutatav
laotuspunktide mõõtmisel.
• Standardne i-TTL täitevälk digitaalsele üheobjektiivilisele peegelkaamerale: välklambi
väljund reguleeritakse kaadri standardtasemel valgustuse saavutamiseks;
tausta eredust ei arvestata. Soovitatav võtete jaoks, kus põhiobjekt on
rõhutatud taustadetailide arvelt, või kui kasutatakse särikompensatsiooni.
Standardne i-TTL täitevälk digitaalsele üheobjektiivilisele peegelkaamerale
aktiveeritakse automaatselt laotuspunktide mõõtmise valimisel.
165
A Ava, tundlikkus ja välgu ulatus
Välklambi tööulatus muutub koos tundlikkusega (ISO ekvivalent) ja avaga.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
400
2,8
4
5,6
8
11
16
22
32
Ava ISO-väärtusel
800
1600
4
5,6
5,6
8
8
11
11
16
16
22
22
32
32
—
—
—
3200
8
11
16
22
32
—
—
—
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Ligikaudne ulatus
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Režiimis P on suurim ava (minimaalne f-arv) piiratud ISO-tundlikkusega
alljärgnevalt:
100
2,8
200
3,5
400
4
Suurim ava ISO-väärtusel:
800
1600
3200
5
5,6
7,1
6400
8
12800
10
Kui objektiivi suurim ava on ülaltoodust väiksem, võetakse suurima ava
väärtuseks objektiivi suurim ava.
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Välgu väärtuse lukustamise kohta mõõdetava objekti jaoks enne foto
taaskomponeerimist vt „FV-lukustus” (0 169).
• Automaatse fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimise lubamise või
keelamise ja välklambi sünkroniseerimiskiiruse valimise kohta vt A >
Kohandatud säte e1 (Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus),
0 265).
• Kõige pikema võimaliku säriaja valimise kohta välklambi kasutamisel vt A >
Kohandatud säte e2 (Flash shutter speed (Välklambi säriaeg), 0 265).
166
Välgu kompenseerimine
(ainult režiimides P, S, A, M ja SCENE)
Välgu kompenseerimist kasutatakse välklambi väljundi muutmiseks
vahemikus –3 EV kuni +1 EV sammuga 1/3 EV, muutes põhiobjekti
eredust tausta suhtes. Välklambi väljundit on võimalik suurendada, et
muuta põhiobjekti eredamaks, või vähendada, et vältida soovimatuid
helendusi või peegeldusi.
Vajutage M (Y) nuppu ja pöörake
alamkäsuvaliku nuppu kuni
soovitud väärtuse kuvamiseni.
Üldiselt muudavad positiivsed
väärtused põhiobjekti eredamaks ja
negatiivsed väärtused
tumedamaks.
M (Y) nupp
±0 EV
(M (Y) nupp vajutatud)
–0,3 (–1/3) EV
Alamkäsuvaliku
nupp
+1,0 EV
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse valitud väärtus välgu kompenseerimise reguleerimisel
ekraanile.
167
Väärtustel peale ±0,0 kuvatakse pärast M (Y) nupu vabastamist ikoon
Y. Välgu kompenseerimise jooksva väärtuse kinnitamiseks vajutage
nuppu M (Y).
Tavavälgu taastamiseks seadke välgu kompenseerimine väärtusele ±0,0.
Välja arvatud režiimis SCENE, särikompensatsiooni ei lähtestata kaamera
välja lülitamisel (režiimis SCENE lähtestatakse särikompensatsioon mõne
teise režiimi valimisel või kaamera välja lülitamisel).
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Välgu kompenseerimise sammu valiku kohta vt A > Kohandatud säte b2 (EV
steps for exposure cntrl (EV sammud särituse juhtimiseks), 0 262).
• Valimise kohta, kas välklambi kasutamisel rakendada välgu kompenseerimist
lisaks särikompensatsioonile, vt A > Kohandatud säte e3 (Exposure comp. for
flash (Välgu särikompensatsioon), 0 265).
• Välgutaseme automaatse varieerimise kohta võtete seerias vt „Kahveldus”
(0 209).
168
FV-lukustus
Seda funktsiooni kasutatakse välklambi väljundi lukustamiseks, mis
võimaldab fotosid ümber komponeerida ilma välgutaset muutmata
ning tagab välklambi väljundi vastavuse objektile ka siis, kui objekt ei
asu kaadri keskel. Välklambi väljundit reguleeritakse automaatselt
vastavalt ISO-tundlikkuse ja ava mis tahes muutustele.
FV-lukustuse kasutamiseks toimige järgmiselt:
1 Määrake FV-lukustus ühele kaamera
juhtnupule.
Määrake funktsioon FV lock (FV-lukustus)
ühele juhtnuppudest kohandatud sättes f1
(Custom control assignment
(Kohandatud juhtnupu määramine),
0 266).
2 Valige TTL-välklambi juhtimine.
Valige TTL foto võttemenüü suvandis
Flash control (Välklambi juhtimine) >
Flash control mode (built-in) (Välklambi
juhtimise režiim (sisseehitatud)).
3 Tõstke välklamp üles.
Režiimides P, S, A, M ja 0 vajutage välgu
tõstmiseks M (Y) nuppu. Režiimides i, k,
p, n, o, s, w, f, d, e ja ' kerkib
välklamp automaatselt vastavalt
vajadusele.
M (Y) nupp
169
4 Teravustage.
Paigutage objekt kaadri
keskele ja vajutage päästik
teravustamiseks pooleldi alla.
5 Lukustage välgutase.
Veenduge, et välklambi valmisoleku
näidik (M) on kuvatud ja vajutage
sammus 1 valitud juhtnuppu. Välklamp
saadab sobiva välgutaseme määramiseks monitooritud eelvälgu.
Välklambi väljund lukustatakse sellele tasemele ning kuvale ilmub
FV-lukustuse ikoon (e).
6 Komponeerige foto uuesti.
7 Tehke foto.
Vajutage päästik pildistamiseks lõpuni alla. Soovi korral võib ilma FVlukustust vabastamata teha täiendavaid pilte.
8 Vabastage FV-lukustus.
FV-lukustuse vabastamiseks vajutage sammus 1 valitud juhtnuppu.
Veenduge, et FV-lukustuse ikoon (e) on kadunud.
170
A Mõõtmine
Sisseehitatud välgu kasutamisel ilma välise välguseadmeta on FV-lukustuse
mõõtmisala piiratud 4 mm ringiga kaadri keskel. Sisseehitatud välgu kasutamisel
kaugvälguseadmeid juhtiva peavälguna mõõdab kaamera kogu kaadrit.
171
Sisseehitatud välgu teabe vaatamine
Režiimides P, S, A ja M vajutage R nuppu välguteabe teabeekraanil
(0 201) vaatamiseks üles tõstetud sisseehitatud välgu korral. Kuvatav
teave oleneb välgu juhtimise režiimist.
❚❚ TTL
1 Välklambi valmisoleku näidik ............. 55
2 Välklambi juhtimise režiim ................164
3 Välgurežiim ........................................... 162
4 Välgu kompenseerimine.................... 167
❚❚ Manual (Käsitsi) (0 164)
1 Välklambi juhtimise režiim
2 Välgu tase
❚❚ Repeating Flash (Välgu kordus) (0 164)
1 Välklambi juhtimise režiim
2 Välgu tase
3 Töötamiste arv (kordi)
Sagedus
172
A Välguteave ja kaamera sätted
Välguteabe kuva näitab kaamera valitud sätteid,
sh võtterežiimi, säriaega, ava ja ISO-tundlikkust.
A Välklambi juhtimise režiim
Teabeekraan näitab välklambi juhtimise režiimi
alljärgnevalt:
i-TTL
Käsitsi
Välgu kordus
173
Valikulised välklambid
Te saate:
• Paigaldada valikulise välklambi tarvikupesale (vt
välguseadme juhendist)
• Juhtida kaugvälguseadmeid optiliste signaalidega
sisseehitatud välgult (vt Menüüjuhist)
• Juhtida kaugvälguseadmeid optiliste signaalidega
tarvikupesale paigaldatud valikuliselt välklambilt (vt
Menüüjuhist)
• Paigaldada tarvikupesale SB-5000 kaugvälguseadmete
juhtimiseks WR-R10 kaudu edastatavate raadiosignaalidega
SB-5000-l valitud sätteid kasutades (vt Menüüjuhist)
• Juhtida kaugvälguseadmeid optiliste signaalidega
sisseehitatud välgult ja WR-R10 kaudu edastatavate
raadiosignaalidega (vt Menüüjuhist)
• Juhtida kaugvälguseadmeid WR-R10 kaudu edastatavate
raadiosignaalidega (vt Menüüjuhist)
174
Kaugjuhtimispuldi abil pildistamine
Valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi
kasutamine
Valikulist ML-L3 kaugjuhtimispulti (0 287) saab kasutada kaamera
rappumise vähendamiseks või autoportreede tegemiseks.
1 Valige Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim
(ML-L3)).
Tõstke foto võttemenüüs esile Remote
control mode (ML-L3)
(Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) ja vajutage
2.
2 Valige kaugjuhtimisrežiim.
Tõstke esile üks alljärgnevatest suvanditest ja vajutage J.
%
$
Valik
Delayed remote
(Viivitusega
kaugjuhtimine)
Quick-response remote
(Kiirreageeringuga
kaugjuhtimisrežiim)
Kirjeldus
Katik vabastatakse 2 s pärast ML-L3 päästikule
vajutamist.
Katik vabastatakse ML-L3 päästiku vajutamisel.
&
Remote mirror-up
(Peegli kaugtõstmine)
Vajutage ML-L3 päästikut üks kord peegli
tõstmiseks ning uuesti katiku vabastamiseks ja
foto tegemiseks. Väldib kaamera liikumisest
tingitud hägustumist peegli tõstmisel.
7
Off (Väljas)
Katikut ei saa vabastada ML-L3 abil.
3 Kadreerige foto.
Paigaldage kaamera statiivile või paigutage see kindlale tasasele
pinnale.
175
4 Pildistage.
Kauguselt 5 m või vähem suunake ML-L3
saatja kaamera infrapuna vastuvõtjale
ning vajutage ML-L3 päästikule. Viivitusega
kaugjuhtimisrežiimis süttib taimeri tuli
umbes kaheks sekundiks enne katiku
vabastamist. Kiirreageeringuga
kaugjuhtimisrežiimis hakkab taimeri tuli
vilkuma pärast katiku vabastamist. Peegli kaugtõstmise režiimis tõstab
ML-L3 päästiku ühekordne vajutamine peegli; katik vabastatakse ja
taimeri tuli hakkab vilkuma 30 s möödudes või teist korda nupule
vajutamisel.
A Vabastusrežiim
Valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldiga pildistamisel tehakse pildid üksikkaadri
ettenihke režiimis olenemata vabastusrežiimi nupuga tehtud valikust.
D Enne valikuliste kaugjuhtimispultide ML-L3 kasutamist
Enne kaugjuhtimispuldi esmakordset kasutamist eemaldage aku läbipaistev
plastikust isolatsioonileht.
176
A Sisseehitatud välgu kasutamine
Enne välklambiga pildistamist käsitsi avamisrežiimides (0 161) vajutage M (Y)
nuppu välklambi tõstmiseks ja oodake kuni näidiku (M) kuvamiseni (0 55).
Pildistamine katkestatakse välklambi tõstmisel kaugjuhtimisrežiimis. Välklambi
kasutamise vajadusel reageerib kaamera ML-L3 päästikule ainult pärast välgu
laadimist. Automaatse avanemisega režiimides (0 159) alustab välklamp
laadimist kaugjuhtimisrežiimi valimisel; kui välklamp on laetud, kerkib ja töötab
see automaatselt vastavalt vajadusele.
Punasilmsuse vähendamist toetavates välgurežiimides süttib punasilmsuse
vähendamise tuli umbes üheks sekundiks enne katiku vabastamist. Viivitusega
kaugrežiimis süttib taimeri tuli kaheks sekundiks ning siis süttib üheks sekundiks
enne katiku vabastamist punasilmsuse vähendamise tuli.
A Teravustamine kaugjuhtimisrežiimis
Pideva automaatse servoteravustamise režiimi valikul ei reguleeri kaamera
teravust pidevalt; pidage siiski silmas, et sõltumata valitud automaatse
teravustamise režiimist, saab teravustada, vajutades kaamera päästiku enne
pildistamist pooleldi alla. Automaatse või üksikservo automaatse teravustamise
valikul või reaalaja vaates kaamera korral viivitusega või kiirreageeringuga
kaugjuhtimisrežiimis teravustab kaamera enne pildistamist automaatselt; kui
kaamera ei ole võimeline teravustama pildiotsijaga pildistamisel, naaseb see
ooterežiimi ilma katikut vabastamata.
A Peegli kaugtõstmise režiim
Tõstetud peegliga ei ole fotode kadreerimine pildiotsijas võimalik ning
automaatset teravustamist ja mõõtmist ei teostata.
177
A Väljumine kaugjuhtimisrežiimist
Kaugjuhtimisrežiim lõpetatakse automaatselt, kui fotot ei tehtud kohandatud
sättes c5 (Remote on duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3)), 0 263)
valitud aja jooksul, Off (Väljas) valikul suvandis Remote control mode (ML-L3)
(Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)), kahe nupuga lähtestusel (0 206) või
võttesuvandite lähtestamisel valikuga Reset photo shooting menu (Foto
võttemenüü lähtestamine) (0 252).
D Päästiku määramine
Record movies (Videote salvestamine) valikul kohandatud sättes g1 (Custom
control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) > Shutter-release
button (Päästik) ei ole ML-L3 kasutamine asendisse 1 pööratud reaalaja vaate
valija korral võimalik.
A Katke pildiotsija
Vältimaks läbi pildiotsija siseneva valguse fotodel ilmumist või särituse rikkumist,
eemaldage pildiotsija kummist kate ja katke pildiotsija kaasasoleva okulaari
kattega (0 90).
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Ajavahemiku valiku kohta, mille vältel kaamera jääb ooterežiimi, oodates
signaali kaugjuhtimispuldilt, vt A > Kohandatud säte c5 (Remote on duration
(ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3)); 0 263).
• Kaugjuhtimispuldi kasutamisel kõlava piiksu kohta vt B > Beep options (Piiksu
suvandid) (0 271).
178
Videote salvestamine ja vaatamine
Videote salvestamine
Videoid on võimalik salvestada reaalaja vaates.
1 Pöörake reaalaja vaate valija asendisse 1
(video reaalaja vaade).
Reaalaja vaate valija
2 Vajutage a nuppu.
Peegel tõuseb ja vaade objektiivi kaudu
kuvatakse kohandatult kooskõlas
säritusega kaamera ekraanile. Objekt ei ole
enam pildiotsijas nähtav.
a nupp
A Ikoon 0
Ikoon 0 (0 185) näitab, et videoid ei ole võimalik salvestada.
A Valge tasakaal
Režiimides P, S, A ja M võib valge tasakaalu seada igal ajal, vajutades L (U)
nuppu ja pöörates põhikäsuvaliku nuppu (0 130).
179
3 Teravustage.
Kadreerige avakaader ja vajutage päästik
teravustamiseks pooleldi alla; täpseks
teravustamiseks lähemale suumimise
kohta, nagu on kirjeldatud lõigus „Reaalaja
vaate suumitud eelvaade” (0 57), vajutage X (T) nuppu. Pidage
silmas, et automaatsel teravustamisel näo prioriteediga
tuvastatavate objektide arv on videosalvestusel väiksem.
A Säritus
Videorežiimis on võimalik reguleerida järgnevaid särituse sätteid:
P, S 1
A
M
Muud
võtterežiimid
Ava
—
✔
✔
Säriaeg
—
—
✔
ISO-tundlikkus
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
—
—
—
1 Režiimis S on säritus sama režiimiga P.
2 ISO-tundlikkuse ülemist piiri saab valida suvandis ISO sensitivity settings (ISOtundlikkuse sätted) > Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus)
video võttemenüüs (0 257).
3 Olenemata valikust suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted) >
Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) või ISO sensitivity
(mode M) (ISO-tundlikkus (režiim M)) on ülemine piir On (Sees) valikul video
võttemenüü suvandis Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine) ISO 51200.
4 On (Sees) valikul video võttemenüü suvandis ISO sensitivity settings (ISOtundlikkuse sätted) > Auto ISO control (mode M) (Automaatne ISO
juhtimine (režiim M)) saab ISO-tundlikkuse ülemist piiri valida suvandis Maximum
sensitivity (Maksimaalne tundlikkus).
Režiimis M saab säriaega valida vahemikust 1/25 s kuni 1/8 000 s (pikim
kasutatav säriaeg sõltub kaadrikiirusest; 0 188). Teistes režiimides
reguleeritakse säriaega automaatselt. Üle- või alasäritatud objekti korral
režiimides peale A või M lõpetage reaalaja vaade ja alustage seda uuesti või
valige režiim A ja reguleerige ava.
180
4 Alustage salvestamist.
Salvestamise alustamiseks vajutage video
salvestusnuppu. Ekraanile kuvatakse
salvestamise näidik koos järelejäänud
ajaga. Särituse saab lukustada A AE-L/AF-L
nuppu (0 125) vajutades või muuta kuni
±3 EV võrra sammuga 1/3 EV
Video salvestusnupp
särikompensatsiooni kasutades (0 127);
laotuspunktide mõõtmine ei ole kasutatav. Salvestamise näidik
Automaatse teravustamise režiimis saab
kaamerat ümber teravustada vajutades
päästiku pooleldi alla või puudutades
objekti ekraanil.
Järelejäänud aeg
A Audio
Kaamera võimaldab salvestada nii videot kui heli; ärge katke video
salvestamise ajal mikrofoni kaamera esiküljel. Pidage silmas, et sisseehitatud
mikrofon võib salvestada kaamera või objektiivi tekitatud helisid automaatse
teravustamise, stabiliseerimise või ava muutmise käigus.
181
5 Lõpetage salvestamine.
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti
video salvestusnuppu. Salvestamine lõpeb
automaatselt maksimaalse pikkuse
saavutamisel või mälukaardi täitumisel
(pidage silmas, et olenevalt mälukaardi
kirjutuskiirusest võib pildistamine lõppeda
enne maksimaalse pikkuse saavutamist).
6 Väljuge reaalaja vaatest.
Reaalaja vaatest väljumiseks vajutage
nuppu a.
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Kaamera teravustamise valimise viisi kohta videorežiimis vt „Automaatne
teravustamine” (0 100).
• Teravustamise kohta objektiivi teravustamisrõnga abil vt „Käsitsi
teravustamine” (0 115).
182
i nupu kasutamine
Juurdepääsuks alltoodud valikutele vajutage
videorežiimis i nuppu. Kasutage
puuteekraani või navigeerige menüüs
mitmikvalija ja J nupu abil, kasutades
mitmikvalijat kirjete esile tõstmiseks ja
vajutades 2 vastavate valikute vaatamiseks
ning vajutades J esiletõstetud suvandi
valimiseks ja i-nupu menüüsse naasmiseks.
Võttekuvale väljumiseks vajutage uuesti i
nuppu.
Valik
Choose image area
(Pildi ala valik)
Frame size/frame rate
(Kaadri suurus/
kaadrikiirus)
Movie quality
(Video kvaliteet)
Active D-Lighting
(Aktiivne D-Lighting)
Microphone sensitivity
(Mikrofoni tundlikkus)
Frequency response
(Sageduskaja)
Wind noise reduction
(Tuulemüra
vähendamine)
i nupp
Kirjeldus
Pildi ala valik videote jaoks (0 190).
Kaadri suuruse ja kiiruse valik (0 188).
Valige video kvaliteet (0 188).
Aktiivse D-Lightingu reguleerimine (0 153). Ei ole
kasutatav kaadri suurusel 3 840 × 2 160 (0 188).
Vajutage 1 või 3 mikrofoni
tundlikkuse reguleerimiseks.
See mõjutab nii
sisseehitatud kui ka
välismikrofone (0 287).
Sisseehitatud või välismikrofonide sageduskaja juhtimine.
Tuulemüra vähendamise lubamine või keelamine
sisseehitatud mikrofoni madallõikefiltri abil.
183
Valik
Set Picture Control
(Picture Controli
määramine)
Kirjeldus
Picture Controli valik videote jaoks (0 148).
Vajutage 1 või 3 ekraani ereduse reguleerimiseks
(arvestage, et see mõjutab ainult reaalaja vaadet ning ei
mõjuta fotosid ega videoid või ekraani eredust menüüde
või taasesituse jaoks; 0 269).
Multi-selector power Valige Enable (Lubada) elektriliselt juhitava ava
aperture (Mitmikvalijaga lubamiseks. Vajutage 1 ava suurendamiseks, 3 selle
elektriliselt juhitav ava) vähendamiseks.
Valige, kas näidata kaadri
Helendid
kõige eredamaid alasid
(helendeid) kuval viirutatult.
Monitor brightness
(Ekraani eredus)
Highlight display
(Helendite kuva)
Headphone volume
(Kuulari helitugevus)
Electronic VR
(Elektrooniline
stabiliseerimine)
Vajutage 1 või 3 kuulari helitugevuse reguleerimiseks.
Valige On (Sees) elektroonilise stabiliseerimise
lubamiseks. Ei ole kasutatav kaadri suurusel 3 840 × 2 160
(0 188). Pidage silmas, et sisselülitatud elektroonilise
stabiliseerimise ja DX valiku korral suvandis Choose
image area (Pildi ala valik) fookusnurk väheneb ja kaadri
servad kärbitakse välja.
A Välismikrofoni kasutamine
Valikulist stereomikrofoni ME-1 või juhtmevaba mikrofoni ME-W1 saab kasutada
videote helisalvestuseks (0 287).
A Kuularid
Võimalik on kasutada kolmandate tootjate kuulareid. Pidage silmas, et kõrgetele
helitasemetele võib vastata suur helitugevus; eriti ettevaatlik tuleb olla kuularite
kasutamisel.
184
Reaalaja vaate kuva: videod
Element
Kirjeldus
q „Video puudub” ikoon Näitab, et videoid ei ole võimalik salvestada.
Audioväljundi helitugevus kuularitesse. Kuvatakse
ühendatud kolmandate tootjate kuularite korral
w Kuulari helitugevus
(0 184).
e Mikrofoni tundlikkus Mikrofoni tundlikkus (0 183).
Helitase helisalvestuse jaoks. Kui tase on liiga kõrge,
kuvatakse punaselt; reguleerige vastavalt mikrofoni
r Helitase
tundlikkust.
Videote jaoks kasutatav salvestusaeg.
t Järelejäänud aeg
Kaadri suurus videosalvestuseks (0 188).
y Video kaadri suurus
u Helendite kuva näidik Kuvatakse sisselülitatud helendite kuva korral (0 184).
„Elektriliselt juhitav
Näitab, et elektriliselt juhitav ava ei ole kasutatav
i ava puudub” näidik
(0 184).
Elektroonilise
Kuvatakse sisselülitatud elektroonilise stabiliseerimise
o stabiliseerimise näidik korral (0 184).
Tuulemüra
Kuvatakse sisselülitatud tuulemüra vähendamise korral
!0 vähendamine
(0 183).
Jooksev sageduskaja (0 183).
!1 Sageduskaja
185
D Mahaloendamiskuva
30 s enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist kuvatakse mahaloendamine
(taimer muutub punaseks vahetult enne reaalaja vaate lõpetamist sisemiste
vooluahelate kaitseks või, valikutel peale No limit (Piiramata) kohandatud
sättes c4—Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus) > Live view
(Reaalaja vaade); 0 263—5 s enne ekraani automaatset väljalülitamist).
Võtteoludest olenevalt võib reaalaja vaate valimisel taimer ilmuda kohe. Video
salvestamine lõpetatakse automaatselt taimeri aegumisel, olenemata
järelejäänud salvestusajast.
A Sätete reguleerimine videosalvestuse ajal
Kuulari helitugevust ei ole salvestamise ajal võimalik reguleerida. Valikutel peale
I (mikrofon väljas) on salvestuse käigus võimalik valida kõiki teisi mikrofoni
tundlikkuse sätteid peale I.
186
Näidikute vaatamine ja varjamine
Näidikute varjamiseks või kuvamiseks ekraanil vajutage R nuppu.
Virtuaalne horisont
Histogramm
Teave sees
Teave väljas
Kadreerimisjuhikud
187
Kaadri suurus, kaadrikiirus ja video kvaliteet
Video võttemenüü suvandit Frame size/frame rate (Kaadri suurus/
kaadrikiirus) kasutatakse videokaadri suuruse (pikslites) ja kaadrikiiruse
valimiseks. Samuti saab valida suvandi Movie quality (Video kvaliteet)
kahe väärtuse vahel: kõrge ja tavaline. Koos määravad need valikud
maksimaalse bitikiiruse vastavalt alltoodud tabelile.
Valik 1
Maksimaalne bitikiirus
(Mbps) (★ kõrge kvaliteet/
tavaline)
Maksimaalne
pikkus
3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
r
3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
144
s
3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
t
y/y 1920 × 1080; 60p
48/24
z/z 1920 × 1080; 50p
29 min 59 s 3
1920
×
1080;
30p
1/1
2/2 1920 × 1080; 25p
24/12
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
1 Tegelik kaadrikiirus on 29,97 fps (kaadrit sekundis) nimiväärtuse 30p, 23,976 fps nimiväärtuse 24p ja
59,94 fps nimiväärtuse 60p jaoks.
2 Selle valiku korral kuvatakse ekraanile k ning video kvaliteet fikseeritakse kui „kõrge”.
3 Iga video salvestatakse kuni 8-s 4 GB failis. Failide arv ja nende pikkus oleneb suvandite Frame size/
frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus) ja Movie quality (Video kvaliteet)
valikutest.
188
Viited
Valiku Index marking (Tähistusviide)
määramisel ühele juhtnuppudest kohandatud
sättes g1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnupu määramine),
0 267) saate salvestamise ajal seda
juhtnuppu vajutades lisada tähistusviiteid
vastavate kaadrite leidmiseks redigeerimisel ja
taasesitusel (0 195; arvestage, et i režiimis
ei saa viiteid lisada). Igale videole võib lisada
kuni 20 viidet.
Viide
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Kaadri suuruse, kaadrikiiruse, mikrofoni tundlikkuse ja ISO-tundlikkuse kohta vt
„Video võttemenüü: Video võttesuvandid” (0 257).
• Nupu J funktsiooni valimist vt A > Kohandatud säte f2 (OK button (OK
nupp); 0 266).
• Fn1, Fn2 ja A AE-L/AF-L nuppude funktsioonide valimist vt A > Kohandatud säte
g1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine);
0 267).
• Valiku kohta, kas päästikut saab kasutada reaalaja vaate alustamiseks või
videosalvestuse alustamiseks ja lõpetamiseks, vt A > Kohandatud säte g1
(Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) >
Shutter-release button (Päästik) (0 267).
189
Videokärbe
Videod on kuvasuhtega 16 : 9 ja salvestatakse kärpega, mis oleneb
kaadri suurusest ja suvandi Choose image area (Pildi ala valik) valikust
video võttemenüüs (0 188, 257).
1 920 × 1 080 ja
1 280 × 720 (DX)
1 920 × 1 080 ja
1 280 × 720 (1,3×)
3 840 × 2 160
Videokärpe suurused on toodud allpool:
• Kaadri suurusel 3 840 × 2 160 moodustab videokärbe ligikaudu
16,2 × 9,1 mm, olenemata valikust suvandis Choose image area (Pildi
ala valik). Näiv fookuskaugus on ligikaudu 1,5× suurem kui DXformaadi korral.
• DX valikul suvandis Choose image area (Pildi ala valik) ja kaadri
suurusel 1 920 × 1 080 või 1 280 × 720 moodustab videokärbe
ligikaudu 23,5 × 13,3 mm.
• 1.3× valikul suvandis Choose image area (Pildi ala valik) ja kaadri
suurusel 1 920 × 1 080 või 1 280 × 720 moodustab videokärbe
ligikaudu 18,0 × 10,1 mm. Näiv fookuskaugus on ligikaudu 1,3×
suurem kui DX-formaadi korral.
190
Fotode tegemine videorežiimis
Fotode tegemiseks videorežiimis (reaalaja vaates või
videosalvestuse ajal) valige Take photos (Pildistamine)
kohandatud sättes g1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnupu määramine)) > Shutter-release
button (Päästik) (0 267). Seejärel saab päästikut lõpuni
alla vajutades teha igal ajal fotosid kuvasuhtega 16 : 9. Video
salvestamise korral see lõpetatakse ja antud hetkeni filmitud materjal
salvestatakse.
Välja arvatud kaadri suuruse 3 840 × 2 160 (0 188) korral salvestatakse
fotod foto võttemenüü suvandis Image quality (Pildikvaliteet) (0 97)
valitud formaadis; kaadri suurusega 3 840 × 2 160 tehtud fotod
salvestatakse pildikvaliteediga JPEG peen★. Pildi suuruse kohta vt „Pildi
suurus” (0 192). Pidage silmas, et asendisse 1 pööratud reaalaja vaate
valija korral ei ole särituse eelvaade fotode jaoks võimalik; täpseid
tulemusi võib režiimis M saavutada särituse eelvaatega asendisse C
pööratud reaalaja vaate valijaga.
191
❚❚ Pildi suurus
Videorežiimis tehtud fotode suurus oleneb videokaadri suurusest
(0 188) ja, kaadri suurusega 1 920 × 1 080 ja 1 280 × 720 fotode korral,
pildi alast ja suvandi Image size (Pildi suurus) valikust foto
võttemenüüs (0 99).
Kaadri suurus
3 840 × 2 160
Pildi ala
Pildi suurus
—
DX
1 920 × 1 080
1 280 × 720
1,3×
Suur
Keskmine
Väike
Suur
Keskmine
Väike
Suurus (pikslites)
3 840 × 2 160
5 568 × 3 128
4 176 × 2 344
2 784 × 1 560
4 272 × 2 400
3 200 × 1 800
2 128 × 1 192
A HDMI
HDMI-seadmega ühendatud kaamera korral ilmub vaade läbi objektiivi nii
kaamera ekraanile kui ka HDMI-seadmesse.
A Juhtmevabad kaugjuhtimiskontrollerid ja kaugjuhtimisjuhtmed
Record movies (Videosalvestus) valikul kohandatud sättes g1 (Custom
control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) > Shutter-release
button (Päästik) (0 267) saab valikuliste juhtmevabade
kaugjuhtimiskontrollerite ja kaugjuhtimisjuhtmete (0 287) päästikuid pooleldi
alla vajutada reaalaja vaate alustamiseks või lõpuni alla vajutada videosalvestuse
alustamiseks ja lõpetamiseks.
192
D Videote salvestamine
Videod salvestatakse sRGB värviruumis. Luminofoor-, elavhõbe-kvartslampide
või naatriumlampide kasutamisel või liikuvate objektide korral, eriti
horisontaalse panoraamvõtte korral või objekti kiirel horisontaalselt läbi kaadri
liikumisel võivad ekraanil ja lõppsalvestuses ilmuda värelus, tükeldused või
moonutused (väreluse ja tükelduse vähendamise kohta vt Flicker reduction
(Väreluse vähendamine), 0 259). Värelus võib ilmuda ka elektriliselt juhitava
ava kasutamisel. Samuti võivad ilmuda sakilised servad, värviline ääris, muaree ja
eredad laigud. Kaadri mõningates alades võivad vilkuvate märkide ja teiste
vahelduvate valgusallikate korral või objekti lühidal valgustamisel stroboskoobi
või muu ereda hetkelise valgusallikaga ilmuda eredad piirkonnad või ribad.
Vältige kaamera suunamist päikese või teiste tugevate valgusallikate suunas.
Antud ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada kaamera elektroonika
kahjustusi. Arvestage, et videorežiimis vaatel läbi objektiivi (0 57) lähemale
suumimisel võib ilmuda müra (juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või
jooned).
Välklampi ei saa kasutada.
Salvestamine lõpeb automaatselt objektiivi eemaldamisel või režiiminupu või
reaalaja vaate valija uuele sättele pööramisel.
Reaalaja vaate kasutamine pikema aja vältel võib
põhjustada pideme ja kaamera ekraani
ümbritsevate alade kuumenemist. See ei tähenda
riket.
See ala muutub eriti
kuumaks.
A Piiksud reaalaja vaates
Reaalaja vaates ava reguleerimisel, reaalaja vaate valija kasutamisel või
režiiminupu pööramisel võib kõlada piiks. See ei näita viga ega talitlushäiret.
193
Videote vaatamine
Videod on täiskaadris taasesitusel tähistatud ikooniga 1 (0 225).
Taasesituse alustamiseks puudutage ekraanil ikooni a või vajutage J;
teie jooksvat positsiooni näitab video edenemisriba.
1 ikoon
Pikkus
Jooksev positsioon/kogupikkus
a ikoon
Video
edenemisriba
Helitugevus
Juhik
Võimalikud on järgmised toimingud:
Toiming
Paus
Esitus
Tagasi/edasi kerimine
Aegluubis taasesituse
alustamine
194
Kirjeldus
Vajutage 3 taasesituse peatamiseks.
Vajutage J taasesituse jätkamiseks pärast video
peatamist või tagasi/edasi kerimise ajal.
Vajutage 4 tagasi, 2 edasi
kerimiseks. Kiirus kasvab
iga vajutusega vastavalt
2×, 4×, 8× kuni 16×; hoidke juhtnuppu vajutatult video
algusesse või lõppu siirdumiseks (esimest kaadrit
tähistab h ekraani ülemises paremas nurgas, viimast
kaadrit i). Peatatud taasesituse korral kerib video
tagasi või edasi ühe kaadri kaupa; hoidke juhtnuppu
vajutatult pideva tagasi või edasi kerimise jaoks.
Vajutage peatatud video ajal 3 aegluubis taasesituse
alustamiseks.
Toiming
Üleminek 10 s
Edasi/tagasi üleminek
Helitugevuse
reguleerimine
Video trimmimine
Väljumine
Kirjeldus
Pöörake põhikäsuvaliku nuppu ühe sammu võrra 10 s
vahele jätmiseks edasi- või tagasisuunas.
Pöörake alamkäsuvaliku nuppu järgmise või eelmise
viite juurde siirdumiseks või viimasele või esimesele
kaadrile üleminekuks, kui videos puuduvad viited.
Vajutage X (T) helitugevuse suurendamiseks,
W (Z) selle vähendamiseks.
Vajutage i nuppu video redigeerimisvalikute
vaatamiseks (0 196).
Vajutage 1 või K väljumiseks täiskaadris taasesitusse.
Võtterežiimi naasmine Võtterežiimi väljumiseks vajutage päästik pooleldi alla.
A Ikoon p
Viidetega videod (0 189) on täiskaadris
taasesituses tähistatud ikooniga p.
195
Videote redigeerimine
Trimmige filmitud materjali video redigeeritud koopiate loomiseks või
salvestage valitud kaadrid liikumatute JPEG-piltidena.
9
4
Valik
Choose start/end point
(Algus-/lõpp-punkti valik)
Save selected frame
(Salvesta valitud kaader)
Kirjeldus
Looge koopia, millest soovimatu filmitud materjal
on eemaldatud.
Salvestage valitud kaader liikumatu JPEG-pildina.
Videote trimmimine
Videote trimmitud koopiate loomiseks toimige järgmiselt:
1 Kuvage video täiskaadris (0 225).
2 Peatage video uuel avakaadril.
Taasesitage video, nagu on kirjeldatud
lõigus „Videote vaatamine” (0 194),
vajutades J taasesituse alustamiseks ja
jätkamiseks ning 3 peatamiseks ja
vajutades 4 või 2 või pöörates põhi- või
alamkäsuvaliku nuppe soovitud kaadri
Video edenemisriba
leidmiseks. Video edenemisriba
võimaldab hinnata ligikaudset jooksvat
asukohta videos. Peatage taasesitus uue avakaadrini jõudmisel.
196
3 Valige Choose start/end point (Algus-/
lõpp-punkti valik).
Vajutage i nuppu, tõstke esile Choose
start/end point (Algus-/lõpp-punkti
valik) ja vajutage J.
4 Valige Start point (Alguspunkt).
Koopia loomiseks algusega jooksvast
kaadrist valige Start point (Alguspunkt)
ja vajutage J. Jooksvale kaadrile eelnevad
kaadrid eemaldatakse koopia
salvestamisel sammus 9.
Alguspunkt
5 Kinnitage uus alguspunkt.
Kui soovitud kaader ei ole jooksvalt
kuvatud, vajutage 4 või 2 edasi või tagasi
kerimiseks (10 s vahele jätmiseks edasi- või
tagasisuunas pöörake põhikäsuvaliku
nuppu ühe samu võrra; siirdumiseks
viitele või video esimesele või viimasele
kaadrile, pöörake alamkäsuvaliku nuppu).
197
6 Valige lõpp-punkt.
Vajutage L (U) alguspunkti (w) valikult
lõpp-punkti (x) valikule üleminekuks ning
valige seejärel lõppkaader, nagu on
kirjeldatud sammus 5. Valitud kaadrile
järgnevad kaadrid eemaldatakse koopia
salvestamisel sammus 9.
L (U) nupp
Lõpp-punkt
7 Looge koopia.
Kui soovitud lõppkaader on kuvatud, vajutage 1.
8 Vaadake video eelvaadet.
Koopia eelvaateks tõstke esile Preview
(Eelvaade) ja vajutage J (eelvaate
katkestamiseks ja suvandite salvestamise
menüüsse naasmiseks vajutage 1).
Jooksvast koopiast loobumiseks ning uue
algus- või lõpp-punkti valimiseks, nii nagu
eespool kirjeldatud, tõstke esile Cancel (Tühista) ja vajutage J;
koopia salvestamiseks jätkake sammuga 9.
198
9 Salvestage koopia.
Tõstke esile Save as new file (Salvestada
uue failina) ja vajutage J koopia uude
faili salvestamiseks. Esialgse video
asendamiseks redigeeritud koopiaga
tõstke esile Overwrite existing file
(Kirjutada üle olemasolev fail) ja
vajutage J.
A Videote trimmimine
Videod peavad olema vähemalt kahe sekundi pikkused. Kui mälukaardil ei ole
piisavalt vaba ruumi, koopiat ei salvestata.
Koopiatele jäetakse originaaliga sama loomise aeg ja kuupäev.
A Filmitud materjali ava- või lõppkaadrite eemaldamine
Video filmitud materjalist ainut avakaadrite eemaldamiseks jätkake sammuga 7
ilma sammus 6 L (U) nuppu vajutamata. Filmitud materjalist ainult
lõppkaadrite eemaldamiseks valige sammus 4 End point (Lõpp-punkt) ja
jätkake sammuga 7 ilma sammus 6 L (U) nuppu vajutamata.
A Retušeerimismenüü
Videoid saab lisaks ka redigeerida, kasutades retušeerimismenüüs valikut Edit
movie (Video redigeerimine) (0 277).
199
Valitud kaadrite salvestamine
Valitud kaadri koopia salvestamiseks liikumatu JPEG-pildina:
1 Peatage video soovitud kaadril.
Taasesitage video, nii nagu on kirjeldatud
lõigus „Videote vaatamine” (0 194),
vajutades J taasesituse alustamiseks ja
jätkamiseks ning 3 selle peatamiseks.
Peatage video kaadril, mida soovite
kopeerida.
2 Valige Save selected frame (Salvesta
valitud kaader).
Vajutage i nuppu, tõstke esile Save
selected frame (Salvesta valitud kaader)
ja vajutage J jooksvast kaadrist JPEGkoopia loomiseks (0 97).
A Salvesta valitud kaader
Valikuga Save selected frame (Salvesta valitud kaader) loodud video
liikumatuid JPEG-koopiaid ei ole võimalik retušeerida. Video liikumatutel JPEGpiltidel puuduvad mõningad fototeabe kategooriad (0 231).
200
Muud võttesuvandid
R nupp (pildiotsijaga pildistamine)
Pildiotsijaga pildistamisel võite vajutada R
nuppu teabeekraani vaatamiseks andmetega
nagu säriaeg, ava, järelejäänud särituste arv ja
automaatse teravustamise ala režiim.
R nupp
1 Võtterežiim.................................................6
2 Paindliku programmi näidik ............... 73
7 Aktiivse D-Lightingu näidik............... 153
8 Picture Controli näidik ........................ 148
3 Välklambi sünkroniseerimise näidik
9 Pildi ala näidik......................................... 93
................................................................ 265 10 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1 000
4 Säriaeg................................................74, 76
särituse jaoks)........................................ 47
5 Ava (f-arv) ..........................................75, 76 11 Järelejäänud särituste arv ................... 47
Intervallseeria salvestamise näidik
6 Vabastusrežiim ....................................... 86
................................................................ 259
Pidev võttekiirus .................................... 86
201
12 Säritusnäidik ........................................... 77
Särikompensatsiooni kuva ................ 127
Kahveldusprogressi näidik
Särituse ja välgu kahveldus........ 210
WB-kahveldus................................ 215
13 Valge tasakaal....................................... 130
Valge tasakaalu peenhäälestuse näidik
................................................................ 134
14 Pildi kommentaari näidik................... 270
15 Autoriõiguse teave .............................. 271
16 Pildi suurus .............................................. 99
17 Pildikvaliteet ........................................... 97
18 Automaatse teravustamise režiim... 100
19 Automaatse teravustamise ala režiimi
näidik..................................................... 103
20 Mõõtmine ..............................................123
21 Särituse ja välgu kahvelduse näidik
................................................................ 210
WB-kahvelduse näidik ........................215
ADL-kahvelduse näidik....................... 219
HDR-näidik............................................. 155
22 ADL-kahvelduse kogus....................... 219
HDR tugevus .........................................156
Mitmiksärituse näidik.......................... 256
A Ekraani väljalülitamine
Võtte- või välguteabe ekraanilt kustutamiseks vajutage uuesti R nuppu või
vajutage päästik pooleldi alla. Ekraan lülitub automaatselt välja tegevuse
puudumisel umbes 4 sekundi jooksul. Ekraan lülitub samuti välja silmasensori
katmisel või läbi pildiotsija vaatamisel. Ekraani sisselülitatuks jäämise aja valiku
kohta enne selle automaatset väljalülitamist vt kohandatud sätet c4 (Monitor off
delay (Ekraani väljalülituse viivitus), 0 263).
202
23 Bluetooth-ühenduse näidik .............. 273 33 „Piiksu” näidik ....................................... 271
Lennukirežiim ....................................... 272 34 Aku näidik ................................................ 46
24 Wi-Fi ühenduse näidik .............. 272, 273 35 ISO-tundlikkuse näidik........................ 118
Eye-Fi ühenduse näidik ...................... 273
ISO-tundlikkus ...................................... 118
25 Satelliidisignaali näidik....................... 224
Automaatse ISO-tundlikkuse näidik
................................................................ 120
26 Pika särituse müravähenduse näidik
................................................................ 255 36 i ikoon ...................................................205
27 Vinjettimise juhtimise näidik ............ 255 37 Välgurežiim ..................................159, 161
28 Automaatne venituse juhtimine...... 255 38 Välklambi juhtimise näidik ................ 164
29 Elektrooniline esikardina katik ........ 264 39 FV-lukustuse näidik ............................. 169
30 Särituse viivituse režiim...................... 264 40 Välgu kompenseerimise näidik ........ 167
Välgu kompenseerimisväärtus.........167
31 Stabiliseerimise näidik........................ 265
32 Intervalltaimeri näidik ........................ 256 41 Särikompensatsiooni näidik..............127
Särikompensatsiooni väärtus ........... 127
Intervallseeria näidik........................... 259
„Kell seadmata” näidik........................ 204
Märkus: kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud helendavatena.
203
A Vaadake lisaks
Teabeekraani teksti värvi muutmise kohta vt B > Information display
(Teabeekraan), (0 269).
A Ikoon Y („Kell seadmata”)
Kaamera kell on varustatud eraldi laetava toiteallikaga, mida laetakse vastavalt
vajadusele, kui paigaldatud on põhiaku või kaamera toiteks kasutatakse valikulist
toitepistmikku ja vahelduvvooluadapterit (0 287). Kaks päeva laadimist tagab
kella töö umbes kolmeks kuuks. Ikooni Y vilkumisel teabeekraanil on kell
lähtestatud ning uute fotodega salvestatavad kuupäev ja kellaaeg ei ole õiged.
Kasutage häälestusmenüü suvandit Time zone and date (Ajavöönd ja
kuupäev) > Date and time (Kuupäev ja kellaaeg) kella õigele ajale ja
kuupäevale seadmiseks (0 268).
204
i nupp
Juurdepääsuks alltoodud suvanditele
vajutage pildiotsijaga ja reaalaja vaates
pildistamisel i nuppu. Kasutage puuteekraani
või navigeerige menüüs mitmikvalija ja J
nupu abil, kasutades mitmikvalijat kirjete esile
tõstmiseks ja vajutades J vastavate valikute
vaatamiseks. Võtterežiimi naasmiseks
vajutage päästik pooleldi alla.
i nupp
❚❚ Pildiotsijaga pildistamine
Valik
Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu
määramine)
Choose image area (Pildi ala valik)
Set Picture Control (Picture Controli määramine)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Long exposure NR (Pika särituse müravähendus)
High ISO NR (Suure ISO müravähendus)
Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim
(ML-L3))
0
266
93
148
153
255
255
175
❚❚ Reaalaja vaates pildistamine
Valik
Choose image area (Pildi ala valik)
Image quality (Pildikvaliteet)
Image size (Pildi suurus)
Set Picture Control (Picture Controli määramine)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim
(ML-L3))
Electronic front-curtain shutter (Elektrooniline
esikardina katik)
Exposure preview (Särituse eelvaade)
Monitor brightness (Ekraani eredus)
0
93
97
99
148
153
175
264
78
269
205
Kahe nupuga lähtestus: vaikesätete
taastamine
Kaamera allpool loetletud sätteid
on võimalik lähtestada
vaikeväärtustele, hoides nuppe W
(Z) ja E üle kahe sekundi korraga
all (need nupud on märgitud
rohelise täpiga). Sätete
lähtestamise ajal lülitub juhtpaneel
lühiajaliselt välja.
E nupp
W (Z) nupp
❚❚ Foto võttemenüüst juurdepääsetavad sätted
Valik
Image quality (Pildikvaliteet)
Image size (Pildi suurus)
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
P, S, A, M
Other modes (Muud režiimid)
Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine)
White balance (Valge tasakaal)
Peenhäälestus
Picture Control settings (Picture Controli sätted) 1
HDR (high dynamic range) (HDR (lai dünaamiline vahemik))
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Flicker reduction setting (Väreluse vähendamise säte)
Flicker reduction indicator (Väreluse vähendamise näidik)
Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3))
Multiple exposure (Mitmiksäritus)
Interval timer shooting (Intervalltaimeriga pildistamine)
206
Vaikesäte
JPEG normal (tavaline)
Large (Suur)
100
Auto (Automaatne)
Off (Väljas)
Auto (Automaatne) > Normal (Tavaline)
A-B: 0, G-M: 0
Muutmata
Off (Väljas) 2
Disable (Keelata)
On (Sees)
Off (Väljas)
Off (Väljas) 3
Väljas 4
1 Ainult jooksev Picture Control.
2 HDR tugevust ei lähtestata.
3 Mitmiksärituse käigus pildistamine peatatakse ja mitmiksäritus luuakse antud hetkeni salvestatud
säritustest. Võimendust ja võtete arvu ei lähtestata.
4 Intervalltaimeriga pildistamise korral see lõpetatakse. Alguskuupäeva, -aega, pildistamisintervalli,
intervallide ja võtete arvu ning särituse silumist ei lähtestata.
❚❚ Video võttemenüüst juurdepääsetavad sätted
Valik
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
ISO sensitivity (mode M) (ISO-tundlikkus (režiim M))
Auto ISO control (mode M) (Automaatne ISOtundlikkuse juhtimine (režiim M))
Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus)
White balance (Valge tasakaal)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine)
Vaikesäte
100
Off (Väljas)
51200
Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes)
Off (Väljas)
Off (Väljas)
❚❚ Muud sätted
Valik
Automaatne teravustamine (pildiotsija)
Automaatse teravustamise režiim
%
Muud režiimid
Automaatse teravustamise ala režiim
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, f, d,
e, ', u, P, S, A, M
Automaatne teravustamine (reaalaja vaade)
Automaatse teravustamise režiim
Automaatse teravustamise ala režiim
m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Vaikesäte
AF-S
AF-A
Ühe punkti automaatne teravustamine
51 punktiga dünaamilise ala automaatne
teravustamine
Automaatala automaatne teravustamine
AF-S
Lai-ala automaatne teravustamine
Normaalala automaatne teravustamine
Automaatne teravustamine näo
prioriteediga
207
Valik
Fookuspunkt 1
Exposure preview (Särituse eelvaade)
Multi-selector power aperture (Mitmikvalijaga elektriliselt
juhitav ava)
Highlight display (Helendite kuva)
Headphone volume (Kuulari helitugevus)
Metering (Mõõtmine)
Automaatse särituse lukk (püsiv)
Kahveldus
Flash compensation (Välgu kompenseerimine)
Exposure compensation (Särikompensatsioon)
Flash mode (Välgurežiim)
i, k, p, n, w, f, d, '
s
o
0, P, S, A, M
e
FV lock (FV-lukustus)
Paindlik programm
Exposure delay mode (Särituse viivitusrežiim)
Vaikesäte
Keskel
Off (Väljas)
Disable (Keelata)
Off (Väljas)
15
Maatriks
Väljas
Väljas 2
Väljas
Väljas
Automaatne
Automaatne + punasilmsuse
vähendamine
Automaatne + aeglane sünkroniseerimine
Täitevälk
Väljas
Väljas
Väljas
Off (Väljas)
1 Fookuspunkti ei kuvata, kui automaatse teravustamise ala režiimiks on valitud automaatala automaatne
teravustamine.
2 Võtete arv lähtestatakse nulli. Kahveldussamm lähtestatakse väärtusele 1 EV (särituse/välgu kahveldus) või
1 (valge tasakaalu kahveldus). Kahevõtteliste ADL kahveldusprogrammide teise võtte jaoks valitakse Y
Auto (Automaatne).
208
Kahveldus
(ainult režiimides P, S, A ja M)
Kahveldus muudab automaatselt iga võttega kergelt säritust, välgu
taset, Aktiivset D-Lightingut (Active D-Lighting, ADL) või valge
tasakaalu, „kahveldades” jooksva väärtuse. Valige tingimustes, kus õige
seadistamine on raskendatud ning ei ole aega tulemuste kontrollimiseks
ja seadistuse reguleerimiseks iga võtte puhul või erinevate sätete
katsetamiseks sama objekti jaoks.
Kahveldust reguleeritakse foto võttemenüü
suvandis Auto bracketing set
(Automaatkahvelduse seade) järgmiste
valikutega:
• AE & flash bracketing (Automaatse särituse ja välgu
kahveldus): kaamera varieerib säritust ja välgu
taset fotode seerias (0 210). Arvestage, et
välgu kahveldus on kasutatav ainult i-TTL ja, selle toetamisel,
automaatavaga (qA) välklambi juhtimise režiimides (0 165).
• AE bracketing (Automaatse särituse kahveldus): kaamera varieerib säritust
fotode seerias.
• Flash bracketing (Välgu kahveldus): kaamera varieerib välgu taset fotode
seerias.
• WB bracketing (WB-kahveldus): kaamera teeb igast fotost mitmeid erineva
valge tasakaalu seadega koopiaid (0 215).
• ADL bracketing (ADL-kahveldus): kaamera varieerib aktiivset D-Lightingut
fotode seerias (0 219).
209
❚❚ Särituse ja välgu kahveldus
Särituse ja/või välgu taseme varieerimine fotode seerias.
Särituse muutus:
0 EV
Särituse muutus:
–1 EV
Särituse muutus:
+1 EV
1 Valige võtete arv.
Vajutades BKT nuppu, pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida
võtete arv kahveldusseerias.
Võtete arv
BKT nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Järelejäänud võtted/võtete arv
Nullist erinevatel sätetel kuvatakse
juhtpaneelile ikoon M. Pildiotsijasse
ilmub D ning teabeekraanile kuvatakse
kahveldusnäidik koos kahvelduse tüüpi
näitava ikooniga: v (särituse ja välgu
kahveldus), w (ainult
särituskahveldus) või x (ainult välgu
kahveldus).
210
Särituse ja välgu
kahvelduse näidik
2 Valige särituse samm.
Vajutades BKT nuppu, pöörake särituse sammu valimiseks
alamkäsuvaliku nuppu.
Särituse samm
BKT nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
Vaikesätetel on valitavad sammud 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 ja 3 EV. Allpool
on loetletud kahveldusprogrammid sammuga 0,3 (1/3) EV.
Teabeekraan
Võtete
arv
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Kahveldusjärjestus (EV-des)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/
+1,3
Pidage silmas, et särituse sammu 2 EV või rohkem korral on
maksimaalne võtete arv 5; kui sammus 1 valiti suurem väärtus,
määratakse võtete arvuks automaatselt 5.
211
3 Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.
Kaamera varieerib võttest võttesse säritust ja/või välgu
taset vastavalt valitud kahveldusprogrammile. Särituse
muudatused liidetakse särikompensatsiooni omadele
(0 127).
Kahvelduse toimimisel kuvatakse kahveldusprogressi näidik.
Näidikult kaob iga võtte järel üks segment.
Võtete arv: 3; samm: 0,7
Kuva pärast esimest võtet
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse kahveldussätted ekraanile.
A Vaadake lisaks
Teavet teemade kohta:
• Sammu suurendamise kohta vt A > Kohandatud säte b2 (EV steps for
exposure cntrl (EV sammud särituse juhtimiseks), 0 262).
• Kahveldusjärjestuse valimise kohta vt A > Kohandatud säte e5 (Bracketing
order (Kahveldusjärjestus), 0 266).
• BKT nupu funktsiooni valimise kohta vt A > Kohandatud säte f1 (Custom
control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) > BKT button +
y (BKT nupp + y) (0 266).
212
❚❚ Kahvelduse tühistamine
Kahvelduse tühistamiseks vajutage BKT nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni kõikide võtete kadumiseni
kahveldusjärjestusest ning kahveldusnäidikute väljalülitumiseni
juhtpaneelil ja pildiotsijas. Viimati kasutatud programmi kasutatakse
uuesti kahvelduse järgmisel aktiveerimisel. Kahveldust on võimalik
tühistada ka kahe nupuga lähtestusega (0 206), kuid sel juhul ei taastata
kahveldusprogrammi järgmisel kahvelduse aktiveerimisel.
A Null võtet
Võtete lõppemisel kahveldusseerias näitab reaalaja vaate kuva „–/–”.
A Särituse ja välgu kahveldus
Pidevates vabastusrežiimides (0 86) peatub pildistamine peale
kahveldusprogrammis määratud arvu võtete tegemist. Pildistamine jätkub
uuesti päästikule vajutamisel.
Mälukaardi täitumisel enne seeria kõikide võtete tegemist on pildistamist
võimalik jätkata seeria järgmisest võttest pärast mälukaardi vahetamist või
piltide kustutamist mälukaardil ruumi vabastamiseks. Kaamera väljalülitamisel
enne seeria kõikide võtete tegemist jätkub kahveldamine järgmisest võttest
pärast kaamera sisselülitamist.
213
A Särituskahveldus
Kaamera muudab säritust, varieerides säriaega ja ava (režiim P), ava (režiim S) või
säriaega (režiimid A ja M). On (Sees) valikul suvandis ISO sensitivity settings
(ISO-tundlikkuse sätted) > Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISOtundlikkuse juhtimine) (0 120) režiimides P, S ja A varieerib kaamera
automaatselt ISO-tundlikkust optimaalse särituse saavutamiseks säritussüsteemi
piiride ületamisel; režiimis M kasutab kaamera esmalt automaatset ISOtundlikkuse juhtimist, et tuua säritus optimaalsele võimalikult lähedale, ning
seejärel kahveldab seda, varieerides säriaega.
214
❚❚ Valge tasakaalu kahveldus
Kaamera teeb igast fotost mitmeid erineva valge tasakaalu seadega
koopiaid.
1 Valige võtete arv.
Vajutades BKT nuppu, pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida
võtete arv kahveldusseerias.
Võtete arv
BKT nupp
WB-kahvelduse näidik
Põhikäsuvaliku
nupp
Nullist erinevatel sätetel kuvatakse
juhtpaneelil ja pildiotsijas vastavalt M ja
D; teabeekraanile ilmub ikoon y
koos kahveldusnäidikuga.
215
2 Valige valge tasakaalu samm.
Vajutades BKT nuppu, pöörake valge tasakaalu sammu valimiseks
alamkäsuvaliku nuppu. Iga samm vastab ligikaudu 5 miredile.
Valge tasakaalu samm
BKT nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
Valige samm 1 (5 miredit), 2 (10 miredit) või 3 (15 miredit). Kõrgemad
B väärtused vastavad suurematele sinise kogustele, kõrgemad A
väärtused suurematele merevaikkollase kogustele (0 134). Allpool
on loetletud kahveldusprogrammid sammuga 1.
Teabeekraan
216
Võtete
arv
2
2
3
Valge tasakaalu
samm
1B
1A
1 A, 1 B
Kahveldusjärjestus
0/1B
0/1A
0/1A/1B
3 Kadreerige foto, teravustage ja
pildistage.
Igat võtet töödeldakse ja tehakse sellest
kahveldusprogammis määratud arv
erineva valge tasakaaluga koopiaid. Valge
tasakaalu muudatused lisanduvad valge tasakaalu peenhäälestuses
tehtavale reguleerimisele.
Kui võtete arv kahveldusprogrammis
ületab järelejäänud särituste arvu,
hakkab juhtpaneelil vilkuma n,
pildiotsijasse ilmub vilkuv ikoon j,
nagu paremal kujutatud, ning katiku
vabastus blokeeritakse. Pildistamist
saab alustada uue mälukaardi
sisestamisel.
217
❚❚ Kahvelduse tühistamine
Kahvelduse tühistamiseks vajutage BKT nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni kõikide võtete kadumiseni
kahveldusjärjestusest ning kahveldusnäidikute väljalülitumiseni
juhtpaneelil ja pildiotsijas. Viimati kasutatud programmi kasutatakse
uuesti kahvelduse järgmisel aktiveerimisel. Kahveldust on võimalik
tühistada ka kahe nupuga lähtestusega (0 206), kuid sel juhul
kahveldusprogrammi kahvelduse järgmisel aktiveerimisel ei taastata.
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse kahveldussätted ekraanile.
A Null võtet
Võtete lõppemisel kahveldusseerias näitab reaalaja vaate kuva „–/–”.
A Valge tasakaalu kahveldus
Valge tasakaalu kahveldus ei ole kasutatav pildikvaliteedi NEF (RAW) korral. NEF
(RAW) või NEF (RAW) +JPEG valik tühistab valge tasakaalu kahvelduse.
Valge tasakaalu kahveldus mõjutab ainult värvitemperatuuri (merevaikkollasesinise telg valge tasakaalu peenhäälestuse kuval, 0 134). Rohelise-fuksiinpunase
telge ei muudeta.
Taimeri režiimis (0 89) tehakse valge tasakaalu programmis määratud arv
koopiaid iga kord katiku vabastamisel sõltumata valikust kohandatud sättes c3
(Self-timer (Taimer)) > Number of shots (Võtete arv) (0 263).
Kaamera väljalülitamisel, kui mälukaardi juurdepääsu tuli põleb, ootab kaamera,
kuni kõik seeria fotod on salvestatud.
218
❚❚ ADL-kahveldus
Kaamera varieerib Aktiivset D-Lightingut särituste seerias.
1 Valige võtete arv.
Vajutades BKT nuppu, pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida
võtete arv kahveldusseerias.
ADL-kahvelduse
kogus
BKT nupp
Võtete arv
Põhikäsuvaliku
nupp
Nullist erinevatel sätetel kuvatakse
juhtpaneelil ja pildiotsijas vastavalt M ja
D; teabeekraanile ilmub ikoon z
koos kahvelduse kogusega.
219
Valige kaks võtet, et teha üks foto väljalülitatud Aktiivse
D-Lightinguga ja teine valitud väärtusel. Valige kolm kuni viis võtet
fotode seeria jaoks Aktiivse D-Lightingu seadel Off (Väljas), Low
(Madal) ja Normal (Normaalne) (kolm võtet), Off (Väljas), Low
(Madal), Normal (Normaalne) ja High (Kõrge) (neli võtet) või Off
(Väljas), Low (Madal), Normal (Normaalne), High (Kõrge) ja Extra
high (Eriti kõrge) (viis võtet). Kui valisite rohkem kui kaks võtet,
jätkake sammuga 3.
2 Valige Aktiivne D-Lighting.
Vajutades BKT nuppu, pöörake
Aktiivse D-Lightingu valimiseks
alamkäsuvaliku nuppu.
BKT nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
Aktiivne D-Lighting näidatakse teabeekraanil ja juhtpaneelil.
Aktiivne D-Lighting
220
Y
Auto
(Automaatne)
R
Low (Madal)
Q
Normal (Tavaline)
P
High (Kõrge)
Z
Extra high
(Eriti kõrge)
Teabeekraan
Juhtpaneeli kuva
3 Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.
Kaamera varieerib Aktiivset D-Lightingut võttelt võttele
vastavalt valitud kahveldusprogrammile. Kahvelduse
toimimisel kuvatakse kahveldusprogressi näidik.
Näidikult kaob iga võtte järel üks segment.
Võtete arv: 3
Kuva pärast esimest võtet
A Reaalaja vaade
Reaalaja vaates kuvatakse kahveldussätted ekraanile.
221
❚❚ Kahvelduse tühistamine
Kahvelduse tühistamiseks vajutage BKT nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni kõikide võtete kadumiseni
kahveldusjärjestusest ning kahveldusnäidikute väljalülitumiseni
juhtpaneelil ja pildiotsijas. Viimati kasutatud programmi kasutatakse
uuesti kahvelduse järgmisel aktiveerimisel. Kahveldust on võimalik
tühistada ka kahe nupuga lähtestusega (0 206), kuid sel juhul ei taastata
kahveldusprogrammi järgmisel kahvelduse aktiveerimisel.
A Null võtet
Võtete lõppemisel kahveldusseerias näitab reaalaja vaate kuva „–/–”.
A ADL-kahveldus
Pidevates vabastusrežiimides (0 86) peatub pildistamine peale
kahveldusprogrammis määratud arvu võtete tegemist. Pildistamine jätkub
uuesti päästikule vajutamisel.
Mälukaardi täitumisel enne seeria kõikide võtete tegemist on pildistamist
võimalik jätkata seeria järgmisest võttest pärast mälukaardi vahetamist või
piltide kustutamist mälukaardil ruumi vabastamiseks. Kaamera väljalülitamisel
enne seeria kõikide võtete tegemist jätkub kahveldamine järgmisest võttest
pärast kaamera sisselülitamist.
222
Asukohaandmed
GPS-seadet GP-1/GP-1A (saadaval eraldi) saab sellega kaasas oleva
kaabli abil ühendada kaamera tarvikute sisendisse (0 1), mis võimaldab
fotode tegemisel salvestada teavet kaamera jooksva asukoha kohta.
Lülitage kaamera enne GP-1/GP-1A ühendamist välja; täpsemalt vt
GP-1/GP-1A juhendist.
❚❚ Häälestusmenüü valikud
Häälestusmenüü kirje Location data (Asukohaandmed) sisaldab
alltoodud valikuid.
• Position (Asukoht): jooksev laiuskraad, pikkuskraad, kõrgus merepinnast
ja koordineeritud maailmaaeg (UTC).
• External GPS device options (Välise GPS-seadme valikud) > Standby timer
(Ooterežiimi taimer): valige, kas lubada ooterežiimi taimer ühendatud
GPS-seadme korral.
Valik
Enable
(Lubada)
Disable
(Keelata)
Kirjeldus
Ooterežiimi taimer lubatud. Taimer aegub aku säästmiseks
automaatselt tegevuse puudumisel kohandatud sättes c2
(Standby timer (Ooterežiimi taimer), 0 263) määratud aja
jooksul. Ühendatud GP-1 või GP-1A seadme korral jääb seade
aktiivseks määratud ajavahemiku jooksul pärast taimeri aegumist;
jätmaks kaamerale aega asukohaandmete hankimiseks,
pikendatakse seda viivitust kuni ühe minutini pärast
säritusmõõturite aktiveerimist või kaamera sisse lülitamist.
Ooterežiimi taimer on keelatud tagamaks asukohaandmete
katkematut salvestamist.
• External GPS device options (Välise GPS-seadme valikud) > Set clock from satellite
(Kella seadmine satelliidilt): Valige Yes (Jah) kaamera kella
sünkroniseerimiseks GPS-seadme edastatava ajaga.
223
A Nutiseadmed
Asukohaandmete nutiseadmest allalaadimiseks ja nende järgnevatesse
fotodesse manustamiseks looge juhtmevaba ühendus ja valige Yes (Jah)
suvandis Location data (Asukohaandmed) > Download from smart device
(Nutiseadmest allalaadimine) häälestusmenüüs (0 271).
A Koordineeritud maailmaaeg (UTC)
UTC-andmeid edastab GPS-seade ning see on sõltumatu kaamera kellast.
A Ikoon o
Ühenduse olekut näitab ikoon o:
• o (staatiline): asukohaandmed on hangitud.
• o (vilgub): GP-1/GP-1A otsib signaali. Vilkuva ikooni ajal tehtud pildid ei sisalda
asukohaandmeid.
• Ikoon puudub: asukohaandmeid ei ole GP-1/GP-1A abil uuendatud vähemalt
kahe sekundi jooksul. Vilkuva ikooni o ajal tehtud pildid ei sisalda
asukohaandmeid.
224
Veel taasesitusest
Piltide vaatamine
W (Z)
W (Z)
X (T)
X (T)
Täiskaadris
taasesitus
Pisipildi taasesitus
Kalendri taasesitus
Täiskaadris taasesitus
Fotode taasesitamiseks vajutage K nuppu.
Kõige viimasena tehtud foto kuvatakse
ekraanile. Täiendavate piltide vaatamiseks
nipsake vasakule või paremale või vajutage 4
või 2; lisateabe vaatamiseks antud foto kohta
vajutage 1 või 3 (0 231).
Pisipildi taasesitus
K nupp
Mitmete piltide vaatamiseks vajutage
täiskaadris kuvatud pildi ajal W (Z) nuppu.
Kuvatavate piltide arv kasvab W (Z) nupu iga
vajutusega 4-st 9-ni ja 72-ni ning väheneb
vastavalt iga X nupu vajutusega. Libistage
sõrmega üle ekraani üles või alla kerimiseks
või kasutage mitmikvalijat piltide esile
W (Z) nupp
tõstmiseks.
225
Kalendri taasesitus
Valitud kuupäeval tehtud piltide vaatamiseks
vajutage nuppu W (Z), kui kuvatud on 72
pilti.
W (Z) nupp
Kasutage puuteekraani või mitmikvalijat
Kuupäevade loend
kuupäevade esile tõstmiseks; valitud
kuupäeval tehtud pildid ilmuvad pisipiltide
loendis. Vajutage J või W (Z) kursori
pisipiltide loendisse viimiseks, kus saate
mitmikvalijaga valida pilte täiskaadris
taasesituseks, taasesitussuumiks (0 240),
kaitsmiseks (0 242) või kustutamiseks
(0 247), või vajutage ja hoidke X (T)
Pisipiltide loend
nuppu esiletõstetud pildi täiskaadris
vaatamiseks. Vajutage W (Z) nuppu
kuupäevade loendisse naasmiseks. 72 kaadriga taasesitusse väljumiseks
vajutage kuupäevade loendis asuva kursori korral X (T) nuppu.
226
A Pööra portreeformaati
„Püsti” (portreepaigutusega) piltide
püstpaigutuses kuvamiseks valige On (Sees)
taasesitusmenüü (0 251) suvandis Rotate tall
(Pööra portreeformaati).
A Pildi ülevaatus
On (Sees) valikul suvandis Image review (Pildi ülevaatus) taasesitusmenüüs
(0 250) kuvatakse fotod pärast pildistamist automaatselt ekraanile (kuna
kaamera on juba õiges asendis, ei pöörata pilte ülevaatusel automaatselt).
Pidevates vabastusrežiimides algab kuvamine pärast pildistamise lõppu jooksva
seeria esimese fotoga.
227
Puuteekraani kasutamine
Taasesituse ajal saab puuteekraani kasutada järgmisteks toiminguteks:
Teiste piltide vaatamiseks nipsake
vasakule või paremale.
Teiste piltide
vaatamine
Täiskaadris vaates puudutage
kuva allserva kaadri ettenihke riba
kuvamiseks ning libistage siis
sõrmega vasakule või paremale
kiiresti teiste piltide juurde
kerimiseks.
Kiiresti teiste
piltide juurde
kerimine
Kaadri ettenihke riba
Kasutage venitamise ja
pigistamise liigutusi lähemale ja
kaugemale suumimiseks ning
Lähemale
libistamist kerimiseks (0 240).
suumimine (ainult Puudutage kiiresti kaks korda
järjest ekraani täiskaadris
fotod)
taasesituses lähemale
suumimiseks või suumi
tühistamiseks.
228
Pisipiltide
vaatamine
Kasutage täiskaadris taasesituses
pitsitusliigutust pisipiltide
vaatesse (0 225) „kaugemale
suumimiseks”. Kasutage
venitamist ja pigistamist
kuvatavate piltide arvu 4, 9 või
72 kaadrit valimiseks.
Puudutage ekraanijuhikut video
taasesituse alustamiseks (videod
on tähistatud ikooniga 1).
Puudutage ekraani peatamiseks
või jätkamiseks või puudutage 6
väljumiseks täiskaadris
taasesitusse (arvestage, et mõned
ikoonid video taasesituse kuval ei
Videote vaatamine reageeri puuteekraani
liigutustele).
Juhik
229
i nupp
i nupu vajutamisel täiskaadris või pisipildi
taasesituses kuvatakse allpool loetletud
valikud. Kasutage valimiseks puuteekraani või
mitmikvalijat ja J nuppu.
• Rating (Hinnang): jooksva pildi hindamine
(0 243).
• Select to send to smart device/deselect (Valida
i nupp
nutiseadmesse saatmiseks/tühistada valik) (ainult
fotod): fotode valimine nutiseadmesse
üleslaadimiseks.
• Retouch (Retušeerimine) (ainult fotod): kasutage
retušeerimismenüü (0 275) suvandeid
jooksvast fotost retušeeritud koopia
loomiseks.
• Volume control (Helitugevuse regulaator) (ainult
videod): helitugevuse reguleerimine videote
taasesitusel.
• Edit movie (Video redigeerimine) (ainult videod): videote redigeerimine video
redigeerimismenüü valikute abil (0 196). Video taasesituse peatamisel
saab videoid samuti redigeerida i nuppu vajutades.
• Choose folder (Kausta valik): kausta valik taasesituseks. Tõstke kaust esile ja
vajutage J esiletõstetud kaustas asuvate piltide vaatamiseks.
i-nupu menüüst väljumiseks ja taasesitusse naasmiseks vajutage i
nuppu uuesti.
230
Fototeave
Fototeave kuvatakse täiskaadris taasesituses piltidele. Vajutage 1 või 3
fototeabe sirvimiseks. Pidage silmas, et „ainult pilt”, pildistamisandmed,
RGB-histogrammid, helendid ja ülevaate andmed kuvatakse ainult
vastava valiku korral suvandis Playback display options (Taasesituse
kuvavalikud) (0 250). Asukohaandmed kuvatakse ainult siis, kui need
on pildile manustatud (0 223).
Faili teave
Puudub (ainult pilt)
Ülevaate andmed
Helendid
Asukohaandmed
RGB histogramm
Pildistamisandmed
231
❚❚ Faili teave
1 Kaitse olek.............................................. 242
8 Pildi suurus .............................................. 99
2 Retušeerimise näidik........................... 275
9 Pildi ala ..................................................... 93
3 Üleslaadimise märge .......................... 245 10 Salvestamise aeg.................................. 268
4 Fookuspunkt * ....................................... 107
5 Automaatse teravustamise ala raamid *
.................................................................. 51
6 Kaadri number/kaadrite koguarv
11 Salvestamise kuupäev ........................268
12 Hinnang.................................................. 243
13 Kausta nimi............................................ 252
14 Faili nimi.................................................252
7 Pildikvaliteet ........................................... 97
* Kuvatakse ainult Focus point (Fookuspunkt) valikul menüüs Playback display options
(Taasesituse kuvavalikud) (0 250) ja kui valitud foto oli tehtud pildiotsijaga.
232
❚❚ Helendid
1 Pildi helendid *
3 Jooksev kanal *
2 Kausta number—kaadri number .... 252
* Vilkuvad alad näitavad helendeid (võimalikke ülesäritatavaid
alasid) jooksva kanali jaoks. Hoidke W (Z) nuppu all ja
vajutage 4 või 2 allkirjeldatud viisil läbi kanalite kerimiseks:
W (Z) nupp
RGB
(kõik kanalid)
R
(punane)
G
(roheline)
B
(sinine)
233
❚❚ RGB histogramm
1 Pildi helendid *
2 Kausta number—kaadri number .... 252
3 Valge tasakaal....................................... 130
Värvitemperatuur ......................... 137
Valge tasakaalu peenhäälestus
....................................................... 134
Käsitsi eelseadistus....................... 139
5 Histogramm (RGB kanal). Kõikides
histogrammides näitab horisontaaltelg
piksli eredust, vertikaaltelg pikslite
arvu.
6 Histogramm (punane kanal)
7 Histogramm (roheline kanal)
8 Histogramm (sinine kanal)
4 Jooksev kanal *
* Vilkuvad alad näitavad helendeid (võimalikke ülesäritatavaid
alasid) jooksva kanali jaoks. Hoidke W (Z) nuppu all ja
vajutage 4 või 2 allkirjeldatud viisil läbi kanalite kerimiseks:
W (Z) nupp
RGB
(kõik kanalid)
R
(punane)
G
(roheline)
Helendite kuva väljas
234
B
(sinine)
A Taasesitussuum
Fotol lähemale suumimiseks histogrammi
kuvamisel vajutage X (T). Kasutage X (T) ja
W (Z) nuppe lähemale ja kaugemale
suumimiseks ning mitmikvalijat pildi kerimiseks.
Histogrammi uuendatakse, et näidata andmeid
ainult pildi ekraanil nähtava osa kohta.
A Histogrammid
Kaamera histogrammid on mõeldud ainult abivahendiks ja need võivad erineda
pildindusrakendustes kuvatavatest. Allpool on kujutatud mõned
näidishistogrammid:
Kui pilt sisaldab laias vahemikus
eredusega objekte, on toonide jaotus
suhteliselt ühtlane.
Kui pilt on tume, on toonide jaotus
nihutatud vasakule.
Kui pilt on ere, on toonide jaotus
nihutatud paremale.
Suurenev särikompensatsioon nihutab toonide jaotust paremale ja vähenev
särikompensatsioon nihutab toonide jaotust vasakule. Histogrammid annavad
umbkaudse ülevaate üleüldisest säritusest, kui ereda ümbritseva valgustuse
tõttu on raske fotosid ekraanil näha.
235
❚❚ Pildistamisandmed
1 Mõõtmine .............................................. 123
Säriaeg................................................74, 76
Ava.......................................................75, 76
2 Võtterežiim.................................................6
ISO-tundlikkus 1 .................................... 118
3 Särikompensatsioon ........................... 127
Optimaalse särituse häälestus 2........ 262
7 Valge tasakaal....................................... 130
Värvitemperatuur ......................... 137
Valge tasakaalu peenhäälestus
.......................................................134
Käsitsi eelseadistus....................... 139
8 Värviruum ..............................................254
9 Kaamera nimetus
4 Fookuskaugus....................................... 284 10 Pildi ala ..................................................... 93
5 Objektiivi andmed............................... 279 11 Kausta number—kaadri number..... 252
6 Teravustamisrežiim .................... 100, 115
Objektiivi VR (stabiliseerimine) 3
12 Välgu tüüp
15 Välklambi juhtimine............................ 164
Välgu kompenseerimine.................... 167
13 Välklambi kaugjuhtimine
14 Välgurežiim ........................................... 159
236
16 Picture Control 4 ................................... 148
17 Suure ISO müravähendus .................. 255 20 Vinjettimise juhtimine ........................ 255
Pika särituse müravähendus............. 255 21 Retušeerimise ajalugu ........................ 275
18 Aktiivne D-Lighting ............................. 153 22 Pildi kommentaar ................................ 270
19 HDR tugevus ......................................... 155
237
23 Fotograafi nimi 5 ................................... 271 24 Autoriõiguse hoidja 5 .......................... 271
1 Kuvatakse punasena, kui foto tegemise ajal oli ISO-tundlikkuse automaatne juhtimine sisse lülitatud.
2 Kuvatakse, kui kohandatud sättes b6 (Fine-tune optimal exposure (Optimaalse
särituse peenhäälestus), 0 262) on mingi mõõtmismeetodi jaoks valitud nullist erinev väärtus.
3 Kuvatakse ainult VR-objektiivi kasutamisel.
4 Kuvatavad kirjed olenevad valitud Picture Controlist.
5 Pildistamisandmete viies lehekülg kuvatakse ainult siis, kui koos fotoga salvestati autoriõiguse teave,
kasutades häälestusmenüü valikut Copyright information (Autoriõiguse teave).
❚❚ Asukohaandmed
Laiuskraad, pikkuskraad jt asukohaandmed pärinevad GPS- või
nutiseadmest ja olenevad neist (0 223). Videote korral vastavad
andmed salvestamise alustamise asukohale.
238
❚❚ Ülevaate andmed
1
2
3
4
Kaadri number/piltide koguarv
Üleslaadimise märge .......................... 245
Kaitse olek.............................................. 242
Retušeerimise näidik........................... 275
5 Kaamera nimetus
6 Pildi kommentaari näidik................... 270
7 Asukohaandmete näidik.................... 223
8 Histogramm, mis näitab toonide
jaotust pildil (0 235).
9 Pildikvaliteet ........................................... 97
10 Pildi suurus .............................................. 99
11 Pildi ala ..................................................... 93
12
13
14
15
Faili nimi................................................. 252
Salvestamise aeg ................................. 268
Kausta nimi............................................ 252
Salvestamise kuupäev ........................ 268
16 Hinnang.................................................. 243
17
18
19
20
Mõõtmine .............................................. 123
Võtterežiim .................................................6
Säriaeg................................................74, 76
Ava.......................................................75, 76
21 ISO-tundlikkus * .................................... 118
22
23
24
25
26
Fookuskaugus....................................... 284
Aktiivne D-Lighting ............................. 153
Picture Control...................................... 148
Värviruum .............................................. 254
Välgurežiim ..................................160, 162
27 Valge tasakaal....................................... 130
Värvitemperatuur ......................... 137
Valge tasakaalu peenhäälestus
....................................................... 134
Käsitsi eelseadistus.......................139
28 Välgu kompenseerimine....................167
Käsujuhi režiim
29 Särikompensatsioon ........................... 127
* Kuvatakse punasena, kui foto tegemise ajal oli ISO-tundlikkuse automaatne juhtimine sisse lülitatud.
239
Üksikasjalisemalt: taasesitussuum
Täiskaadris taasesituses kuvatud pildil
lähemale suumimiseks vajutage X (T)
nuppu või puudutage ekraani kiiresti kaks
korda järjest. Kui suum on sisse lülitatud, saab
teha järgmisi toiminguid:
X (T) nupp
Toiming
Lähemale või
kaugemale
suumimine/
pildi teiste alade
vaatamine
240
Kirjeldus
Vajutage X (T) või
kasutage venitusliigutusi
suurendamiseks
maksimaalselt kuni u 34×
(suured pildid 24 × 16/DX
formaadis), 26× (keskmised
pildid) või 17× (väikesed
pildid). Vajutage W (Z) või
kasutage pitsitusliigutusi kaugemale suumimiseks.
Lähemale suumitud foto korral kasutage mitmikvalijat või
libistage sõrmega üle ekraani pildi ekraanilt puuduvate
alade vaatamiseks. Hoidke mitmikvalijat all kiiresti kaadri
teistele aladele kerimiseks. Suumiteguri muutmisel
kuvatakse navigatsiooniaken; hetkel ekraanil näha olev
ala on tähistatud kollase raamiga. Suumitegurit näitab
riba navigatsiooniakna all, muutudes roheliseks
suumiteguril 1 : 1.
Toiming
Pildi kärpimine
Nägude valimine
Kirjeldus
Pildi kärpimiseks ekraanil jooksvalt nähtava alani vajutage
i, tõstke esile Quick crop (Kiirkärbe) ja vajutage J.
Pidage silmas, et Quick crop (Kiirkärbe) ei ole kasutatav
RGB histogrammi kuvamise ajal (0 235).
Suumimisel tuvastatud
Ekraanijuhik
näod märgitakse
navigatsiooniaknas valge
raamiga. Pöörake
alamkäsuvaliku nuppu või
puudutage ekraanijuhikut
teiste nägude vaatamiseks.
Kaitse oleku
muutmine
Pöörake põhikäsuvaliku nuppu või puudutage ikoone
x või y kuva allservas teistel piltidel sama asukoha
vaatamiseks jooksva suumiteguriga. Taasesitussuum
lõpetatakse video kuvamisel.
Vajutage L (U) piltide kaitsmiseks või kaitse
eemaldamiseks (0 242).
Võtterežiimi
naasmine
Võtterežiimi väljumiseks vajutage päästik pooleldi alla või
vajutage K nuppu.
Teiste piltide
vaatamine
Menüüde kuvamine Vajutage G menüüde vaatamiseks (0 250).
241
Fotode kaitsmine kustutamise eest
Täiskaadris, suumitud, pisipildi ja kalendri taasesituses vajutage
L (U) nuppu fotode kaitsmiseks juhusliku kustutamise eest. Kaitstud
faile ei ole võimalik kustutada nupuga O (Q) ega valikuga Delete
(Kustuta) taasesitusmenüüs. Arvestage sellega, et kaitstud pildid
kustutatakse siiski mälukaardi vormindamisel (0 268).
Foto kaitsmiseks:
1 Valige pilt.
Kuvage pilt täiskaadris või taasesitussuumis või tõstke see esile
pisipiltide loendis.
2 Vajutage L (U) nuppu.
Foto märgitakse ikooniga P. Fotolt kaitse
eemaldamiseks selle kustutamise
võimaldamiseks kuvage või tõstke see
pisipiltide loendis esile ja vajutage L
(U) nuppu.
L (U) nupp
A Kaitse eemaldamine kõikidelt piltidelt
Kaitse eemaldamiseks kõikidelt piltidelt menüüs Playback folder
(Taasesituskaust) jooksvalt valitud kaustas või kaustades, vajutage taasesituse
ajal korraga nuppe L (U) ja O (Q) umbes kahe sekundi jooksul.
242
Piltide hindamine
Hinnake pilte või märgistage neid kandidaatidena hilisemaks
kustutamiseks. Hinnanguid saab vaadata ka ViewNX-i-s ja Capture NX-D-s.
Kaitstud pilte ei ole võimalik hinnata.
Üksikute piltide hindamine
1 Valige pilt.
Kuvage või tõstke antud pilt esile.
2 Kuvage taasesituse valikud.
Vajutage i nuppu taasesituse valikute
kuvamiseks.
i nupp
3 Valige Rating (Hinnang).
Tõstke esile Rating (Hinnang) ja vajutage
J.
4 Valige hinnang.
Vajutage 4 või 2 hinnangu valimiseks
nullist kuni viie tärnini või valige ) antud
pildi märkimiseks kandidaadina hilisemaks
kustutamiseks. Toimingu lõpetamiseks
vajutage J.
243
Mitmete piltide hindamine
Mitmete piltide hindamiseks kasutage taasesitusmenüü valikut Rating
(Hinnang).
1 Valige Rating (Hinnang).
Tõstke taasesitusmenüüs esile Rating
(Hinnang) ja vajutage 2.
2 Hinnake pilte.
Kasutage piltide esiletõstmiseks
mitmikvalijat (jooksvalt esile tõstetud pildi
täiskaadris vaatamiseks vajutage ja hoidke
all X/T nuppu) ning vajutage ja hoidke
seejärel W (Z) nuppu, vajutades 1 või 3
nuppu hinnangu valimiseks nullist kuni
viie tärnini või valige ) antud pildi märkimiseks kandidaadina
hilisemaks kustutamiseks. Toimingu lõpetamiseks vajutage J.
244
Fotode valimine üleslaadimiseks
Fotode valimiseks nutiseadmesse üleslaadimiseks järgige alltoodud
samme. Videoid ei saa üleslaadimiseks valida.
Üksikute fotode valimine
1 Valige foto.
Kuvage foto või tõstke see esile pisipiltide loendis pisipildi
taasesituses.
2 Kuvage taasesituse valikud.
Vajutage i nuppu taasesituse valikute
kuvamiseks.
i nupp
3 Valige Select to send to smart device/
deselect (Valida nutiseadmesse
saatmiseks/tühistada valik).
Tõstke esile Select to send to smart
device/deselect (Valida nutiseadmesse
saatmiseks/tühistada valik) ja vajutage
J. Üleslaadimiseks valitud pildid
tähistatakse ikooniga W; valiku
tühistamiseks kuvage või tõstke pilt esile
ning korrake samme 2 ja 3.
245
Mitmete fotode valimine
Mitme foto üleslaadimisoleku muutmiseks järgige alltoodud samme.
1 Valige Select image(s) (Pildi/piltide
valik).
Valige taasesitusmenüüs Select to send to
smart device (Valida nutiseadmesse
saatmiseks), tõstke esile Select image(s)
(Pildi/piltide valik) ja vajutage 2.
2 Valige fotod.
Tõstke fotod mitmikvalijaga esile ja vajutage W (Z) nuppu
valimiseks või valiku tühistamiseks (esiletõstetud pildi täisekraanil
vaatamiseks vajutage ja hoidke X/T nuppu). Valitud fotod
märgitakse ikooniga W.
3 Vajutage J.
Toimingu lõpetamiseks vajutage J.
A Kõikide fotode valiku tühistamine
Kõikide fotode valiku tühistamiseks valige taasesitusmenüüs Select to send to
smart device (Valida nutiseadmesse saatmiseks), tõstke esile Deselect all
(Tühista kõik) ja vajutage J. Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Yes (Jah) ja
vajutage J üleslaadimise märgistuse eemaldamiseks kõikidelt fotodelt
mälukaardil.
246
Fotode kustutamine
Jooksva foto kustutamiseks vajutage O (Q) nuppu. Mitme valitud foto,
kõikide valitud kuupäeval tehtud fotode või kõikide fotode antud
taasesituskaustas kustutamiseks kasutage taasesitusmenüü valikut
Delete (Kustuta). Kustutatud fotosid ei ole võimalik taastada. Pidage
silmas, et kaitstud või varjatud pilte ei ole võimalik kustutada.
Taasesituse ajal
Jooksva foto kustutamiseks vajutage nuppu O (Q).
1 Vajutage O (Q) nuppu.
Kuvatakse kinnitusdialoog.
O (Q) nupp
2 Vajutage O (Q) nuppu uuesti.
Foto kustutamiseks vajutage O (Q)
nuppu. Väljumiseks ilma fotot kustutamata
vajutage nuppu K.
O (Q) nupp
A Kalendri taasesitus
Kalendri taasesituse ajal võite kustutada kõik fotod, mis on tehtud valitud
kuupäeval, tõstes kuupäeva kuupäevaloendis esile ja vajutades O (Q) nuppu
(0 226).
A Vaadake lisaks
Pärast antud pildi kustutamist kuvatava pildi valiku kohta vt K > After delete
(Pärast kustutamist) (0 251).
247
Taasesitusmenüü
Taasesitusmenüü punkt Delete (Kustuta) võimaldab järgmisi valikuid.
Pidage silmas, et olenevalt piltide arvust võib kustutamine nõuda
teatavat aega.
Q
n
R
Valik
Selected
(Valitud)
Select date
(Valitud
kuupäev)
All (Kõik)
Kirjeldus
Valitud piltide kustutamine (0 248).
Kustutada kõik valitud kuupäeval tehtud pildid (0 249).
Kustutatakse kõik pildid hetkel taasesituseks valitud kaustas
(0 250).
❚❚ Selected (Valitud): valitud fotode kustutamine
1 Valige pildid.
Kasutage pildi esiletõstmiseks
mitmikvalijat ja vajutage W (Z) nuppu
valimiseks või valiku tühistamiseks. Valitud
pildid märgitakse ikooniga O
(esiletõstetud pildi täisekraanil
vaatamiseks vajutage ja hoidke X/T
W (Z) nupp
nuppu). Korrake soovi järgi täiendavate
piltide valikuks.
2 Toimingu lõpetamiseks vajutage J.
Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Yes
(Jah) ja vajutage J.
248
❚❚ Select Date (Valitud kuupäev): valitud kuupäeval tehtud fotode kustutamine
1 Valige kuupäevad.
Tõstke kuupäev esile ja vajutage 2 kõikide
esiletõstetud kuupäeval tehtud piltide
valimiseks. Valitud pildid märgitakse
ikooniga M. Korrake soovi kohaselt
täiendavate kuupäevade valikuks; antud
kuupäeva valiku tühistamiseks tõstke see
esile ja vajutage 2.
2 Toimingu lõpetamiseks vajutage J.
Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Yes
(Jah) ja vajutage J.
249
Menüüloend
Selles jaotises on loetletud kasutatavad kaamera menüüde valikud.
Täpsemalt vt Menüüjuht.
D Taasesitusmenüü: Pildihaldus
Delete (Kustuta)
Selected (Valitud)
Mitme pildi kustutamine (0 248).
Select date (Valitud kuupäev)
All (Kõik)
Playback folder (Taasesituskaust)
(vaikimisi All (Kõik))
(Kausta nimi)
Kausta valik taasesituseks.
All (Kõik)
Current (Jooksev)
Hide image (Peida pilt)
Select/set (Vali/sea)
Piltide peitmine või avamine. Peidetud pildid
kuvatakse ainult menüüs „Hide image (Peida
Select date (Valitud kuupäev)
pilt)” ja neid ei saa taasesitada.
Deselect all (Tühistada kõik valikud)
Playback display options (Taasesituse kuvavalikud)
Basic photo info (Põhiline fototeave)
Taasesituse fototeabe kuval näidatava teabe
valik (0 231).
Focus point (Fookuspunkt)
Additional photo info (Täiendav fototeave)
None (image only) (Puudub (ainult pilt))
Highlights (Helendid)
RGB histogram (RGB histogramm)
Shooting data (Pildistamisandmed)
Overview (Ülevaade)
Image review (Pildi ülevaatus)
On (Sees)
Off (Väljas)
250
(vaikimisi Off (Väljas))
Valige, kas kuvada pildid pärast pildistamist
kohe automaatselt ekraanile (0 227).
After delete (Pärast kustutamist)
(vaikimisi Show next (Näita järgmist))
Show next (Näita järgmist)
Valige pärast pildi kustutamist kuvatav pilt.
Show previous (Näita eelmist)
Continue as before (Jätka nagu enne)
Auto image rotation (Pildi automaatne pööramine)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Valige, kas salvestada fotode tegemisel
kaamera paigutus.
Off (Väljas)
Rotate tall (Pööra portreeformaati)
On (Sees)
Off (Väljas)
Slide show (Slaidiesitus)
Start (Alusta)
Image type (Pildi tüüp)
Frame interval (Kaadri kuvamise kestus)
Rating (Hinnang)
(vaikimisi On (Sees))
Valige, kas pöörata pildid taasesitusel
kuvamiseks „püsti” (portreepaigutusse)
(0 227).
Slaidiesituse loomine jooksva
taasesituskausta piltidest.
Mitmete piltide hindamine (0 244).
Select to send to smart device (Valida nutiseadmesse saatmiseks)
Select image(s) (Pildi/piltide valik)
Fotode valimine nutiseadmesse
üleslaadimiseks (0 246).
Deselect all (Tühistada kõik valikud)
251
C Foto võttemenüü: Foto võttesuvandid
Reset photo shooting menu (Foto võttemenüü lähtestus)
Yes (Jah)
Valige Yes (Jah) foto võttemenüü suvandite
vaikeväärtuste taastamiseks.
No (Ei)
Storage folder (Hoiukaust)
Rename (Ümbernimetamine)
Kausta valik järgnevate piltide salvestamiseks.
Select folder by number (Kausta valik numbri
järgi)
Select folder from list (Kausta valik loendist)
File naming (Failide nimetamine)
File naming (Failide nimetamine)
Kolmetähelise eesliite valik pildifailidele
fotode salvestamiseks. Vaikimisi eesliide on
„DSC”.
Flash control (Välklambi juhtimine)
Flash control mode (built-in) (Välklambi
Välklambi juhtimise režiimi valimine või
juhtimise režiim (sisseehitatud))
juhtmevaba välklambiga pildistamise sätete
reguleerimine (0 164).
Flash control mode (external) (Välklambi
juhtimise režiim (väline))
Wireless flash options (Juhtmevaba välgu
valikud)
Group flash options (Grupivälgu valikud)
Radio remote flash info (Raadiojuhitava
kaugvälgu teave)
Choose image area (Pildi ala valik)
(vaikimisi DX (24×16))
DX (24×16)
Pildi ala valik (0 93).
1.3× (18×12)
252
Image quality (Pildikvaliteet)
(vaikimisi JPEG normal (JPEG tavaline))
NEF (RAW) + JPEG fine★
Failiformaadi ja tihendamissuhte valik
(NEF (RAW) + JPEG peen★)
(pildikvaliteet, 0 97). Tärniga („★”) tähistatud
valikute korral toimub tihendamine
NEF (RAW) + JPEG fine
kvaliteediprioriteediga, tärnita valikutes on
(NEF (RAW) + JPEG peen)
prioriteediks aga faili suuruse vähendamine.
NEF (RAW) + JPEG normal★
(NEF (RAW) + JPEG tavaline★)
NEF (RAW) + JPEG normal
(NEF (RAW) + JPEG tavaline)
NEF (RAW) + JPEG basic★
(NEF (RAW) + JPEG pohikvaliteet★)
NEF (RAW) + JPEG basic
(NEF (RAW) + JPEG pohikvaliteet)
NEF (RAW)
JPEG fine★ (JPEG peen★)
JPEG fine (JPEG peen)
JPEG normal★ (JPEG tavaline★)
JPEG normal (JPEG tavaline)
JPEG basic★ (JPEG pohikvaliteet★)
JPEG basic (JPEG pohikvaliteet)
Image size (Pildi suurus)
(vaikimisi Large (Suur))
Large (Suur)
Pildi suuruse valik pikslites (0 99).
Medium (Keskmine)
Small (väike)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) salvestus)
NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
Tihendamistüübi ja värvisügavuse bittides
tihendus)
valik NEF (RAW) piltide jaoks.
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) varvisugavus
bittides)
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
ISO-tundlikkuse sätete reguleerimine fotode
Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISO- jaoks (0 118, 120).
tundlikkuse juhtimine)
253
White balance (Valge tasakaal)
(vaikimisi Auto (Automaatne))
Auto (Automaatne)
Valge tasakaalu valik vastavalt valgusallikale
(0 130).
Incandescent (Hõõglamp)
Fluorescent (Luminofoor)
Direct sunlight (Otsene päikesevalgus)
Flash (Välklamp)
Cloudy (Pilvine)
Shade (Vari)
Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)
Preset manual (Käsitsi eelseadistus)
Set Picture Control (Picture Controli määramine)
(vaikimisi Auto (Automaatne))
Auto (Automaatne)
Uute fotode töötlemisviisi valik. Valige
vastavalt stseeni tüübile või oma
Standard (Standardne)
loomingulisele ülesandele (0 148).
Neutral (Neutraalne)
Vivid (Ergas)
Monochrome (Ühevärviline)
Portrait (Portree)
Landscape (Maastik)
Flat (Tasane)
Manage Picture Control (Picture Controli haldus)
Save/edit (Salvesta/redigeeri)
Kohandatud Picture Controlide loomine
(0 149).
Rename (Ümbernimetamine)
Delete (Kustuta)
Load/save (Laadi/salvesta)
Color space (Värviruum)
sRGB
Adobe RGB
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Auto (Automaatne)
Extra high (Eriti kõrge)
High (Kõrge)
Normal (Tavaline)
Low (Madal)
Off (Väljas)
254
(vaikimisi sRGB)
Värviruumi valik fotode jaoks.
(vaikimisi Off (Väljas))
Säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad
detailid, luues loomuliku kontrastiga fotosid
(0 153).
Long exposure NR (Pika särituse müravähendus)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
„Müra” (eredad laigud või udusus)
vähendamine pikkade säriaegadega tehtud
Off (Väljas)
fotodel.
High ISO NR (Suure ISO müravähendus)
(vaikimisi Normal (Tavaline))
High (Kõrge)
„Müra” (juhuslikult paiknevad eredad pikslid)
vähendamine suure ISO-tundlikkusega
Normal (Tavaline)
tehtud fotodel.
Low (Madal)
Off (Väljas)
Vignette control (Vinjettimise juhtimine)
(vaikimisi Normal (Tavaline))
High (Kõrge)
Ereduse languse vähendamine fotode
servadel G-, E- ja D-tüüpi objektiivide
Normal (Tavaline)
kasutamisel (v.a PC-objektiivid). Efekt on
Low (Madal)
kõige märgatavam suurima ava korral.
Off (Väljas)
Auto distortion control (Automaatne venituse juhtimine)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Tünnmoonutuse vähendamine
lainurkobjektiividega pildistamisel ja
Off (Väljas)
padimoonutuse vähendamine pikkade
objektiividega pildistamisel.
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Flicker reduction setting (Väreluse
See valik töötab pildiotsijaga pildistamisel.
vähendamise säte)
Valige Enable (Lubada) suvandis Flicker
reduction setting (Väreluse vähendamise
Flicker reduction indicator (Väreluse
säte) võtte aja reguleerimiseks väreluse mõju
vähendamise näidik)
vähendamiseks luminofoor- või elavhõbekvarts-valgustuse korral. Suvand Flicker
reduction indicator (Väreluse
vähendamise näidik) määrab, kas kuvada
väreluse tuvastamisel pildiotsijas ikoon
FLICKER (VÄRELUS).
255
Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3))
(vaikimisi Off (Väljas))
Delayed remote (Viivitusega kaugjuhtimine) Kaamera käitumise valimine kasutamisel koos
ML-L3 kaugjuhtimispuldiga.
Quick-response remote (Kiirreageeringuga
kaugjuhtimisrežiim)
Remote mirror-up (Peegli kaugtõstmine)
Off (Väljas)
Auto bracketing set (Automaatkahvelduse seade) (vaikimisi AE & flash bracketing (Automaatse
särituse ja välgu kahveldus))
AE & flash bracketing (Automaatse särituse ja Valige kahveldatav(ad) säte või sätted
välgu kahveldus)
automaatkahvelduse kasutamisel (0 209).
AE bracketing (Automaatse särituse
kahveldus)
Flash bracketing (Välgu kahveldus)
WB bracketing (WB-kahveldus)
ADL bracketing (ADL-kahveldus)
Multiple exposure (Mitmiksäritus)
Multiple exposure mode (Mitmiksärituse
Kahe kuni kümne NEF (RAW) särituse
režiim)
salvestamine ühe fotona.
Number of shots (Võtete arv)
Overlay mode (Ülekatte režiim)
Keep all exposures (Hoida kõik säritused)
HDR (high dynamic range) (HDR (Lai dünaamiline vahemik))
HDR mode (HDR-režiim)
Säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad
detailid kontrastsete stseenide pildistamisel
HDR strength (HDR tugevus)
(0 155).
Interval timer shooting (Intervalltaimeriga pildistamine)
Start (Alusta)
Pildistamine valitud intervalliga kuni
määratud arvu võtete salvestamiseni.
Start options (Alustamisvalikud)
Interval (Intervall)
No. of intervals×shots/interval (Intervallide
arv × võtted/intervall)
Exposure smoothing (Särituse silumine)
256
1 Video võttemenüü: Video võttesuvandid
Reset movie shooting menu (Video võttemenüü lähtestus)
Yes (Jah)
Valige Yes (Jah) video võttemenüü suvandite
vaikeväärtuste taastamiseks.
No (Ei)
File naming (Failide nimetamine)
Kolmetähelise eesliite valik pildifailidele
videote salvestamiseks. Vaikimisi eesliide on
„DSC”.
Choose image area (Pildi ala valik)
(vaikimisi DX)
DX
Pildi ala valik (0 190).
1.3×
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus)
(vaikimisi 1 920×1 080; 60p)
3840×2160; 30p
Video kaadri suurus (pikslites) ja kaadrikiiruse
valik (0 188).
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
Movie quality (Video kvaliteet)
(vaikimisi High quality (Kõrge kvaliteet))
High quality (Kõrge kvaliteet)
Video kvaliteedi valimine (0 188).
Normal (Tavaline)
Movie file type (Videofaili tüüp)
(vaikimisi MOV)
MOV
Videofaili tüübi valimine.
MP4
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
Maximum sensitivity (Maksimaalne
ISO-tundlikkuse sätete reguleerimine videote
tundlikkus)
jaoks.
Auto ISO control (mode M) (Automaatne ISOtundlikkuse juhtimine (režiim M))
ISO sensitivity (mode M) (ISO-tundlikkus
(režiim M))
257
White balance (Valge tasakaal)
(vaikimisi Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes))
Same as photo settings (Sama, mis
Valge tasakaalu valik videote jaoks (0 130).
fotosätetes)
Valige Same as photo settings (Sama, mis
fotosätetes) vastava jooksva fotosätte
Auto (Automaatne)
kasutamiseks.
Incandescent (Hõõglamp)
Fluorescent (Luminofoor)
Direct sunlight (Otsene päikesevalgus)
Cloudy (Pilvine)
Shade (Vari)
Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)
Preset manual (Käsitsi eelseadistus)
Set Picture Control (Picture Controli määramine)
(vaikimisi Same as photo settings (Sama, mis
fotosätetes))
Same as photo settings (Sama, mis
Picture Controli valik videote jaoks (0 148).
fotosätetes)
Valige Same as photo settings (Sama, mis
fotosätetes) vastava jooksva fotosätte
Auto (Automaatne)
kasutamiseks.
Standard (Standardne)
Neutral (Neutraalne)
Vivid (Ergas)
Monochrome (Ühevärviline)
Portrait (Portree)
Landscape (Maastik)
Flat (Tasane)
Manage Picture Control (Picture Controli haldus)
Save/edit (Salvesta/redigeeri)
Kohandatud Picture Controlide loomine
(0 149).
Rename (Ümbernimetamine)
Delete (Kustuta)
Load/save (Laadi/salvesta)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Same as photo settings (Sama, mis
fotosätetes)
Extra high (Eriti kõrge)
High (Kõrge)
Normal (Tavaline)
Low (Madal)
Off (Väljas)
258
(vaikimisi Off (Väljas))
Säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad
detailid loomuliku kontrastiga videote
loomiseks (0 153). Valige Same as photo
settings (Sama, mis fotosätetes) vastava
jooksva fotosätte kasutamiseks.
High ISO NR (Suure ISO müravähendus)
(vaikimisi Normal (Tavaline))
High (Kõrge)
„Müra” (juhuslikult paiknevad eredad pikslid)
vähendamine suure ISO-tundlikkusega
Normal (Tavaline)
salvestatud videotel.
Low (Madal)
Off (Väljas)
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
(vaikimisi Auto (Automaatne))
Auto (Automaatne)
Vähendab värelust ja tükeldust luminofoorvõi elavhõbe-kvartslampide kasutamisel
50 Hz
reaalaja vaates ja videosalvestusel (0 179).
60 Hz
Microphone sensitivity (Mikrofoni tundlikkus)(vaikimisi Auto sensitivity (Automaatne tundlikkus))
Auto sensitivity (Automaatne tundlikkus)
Sisseehitatud või välismikrofonide (0 183)
sisse või välja lülitamine või mikrofoni
Manual sensitivity (Käsitsi tundlikkus)
tundlikkuse reguleerimine.
Microphone off (Mikrofon väljas)
Frequency response (Sageduskaja)
(vaikimisi Wide range (Lai vahemik))
Wide range (Lai vahemik)
Sisseehitatud ja välismikrofonide sageduskaja
juhtimine (0 183).
Vocal range (Häälevahemik)
Wind noise reduction (Tuulemüra vähendamine)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Sisseehitatud mikrofoni madallõikefiltri
aktiveerimise valik tuulemüra
Off (Väljas)
vähendamiseks.
Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige, kas lubada elektrooniline
stabiliseerimine videorežiimis.
Off (Väljas)
Time-lapse movie (Intervallvideo)
Start (Alusta)
Interval (Intervall)
Shooting time (Pildistamisaeg)
Exposure smoothing (Särituse silumine)
Kaamera teeb automaatselt fotosid valitud
intervalliga hääletu intervallvideo loomiseks.
259
A Kohandatud sätted: Kaamera sätete peenhäälestus
Reset custom settings (Kohandatud sätete lähtestus)
Yes (Jah)
Valige Yes (Jah) kohandatud sätete
vaikeväärtuste taastamiseks.
No (Ei)
a Autofocus (Automaatne teravustamine)
a1 AF-C priority selection (Pideva automaatse teravustamise prioriteedi valik) (vaikimisi Release
(Vabastus))
Release (Vabastus)
Režiimi AF-C valikul pildiotsijaga pildistamiseks
määrab see suvand, kas fotosid saab teha alati
Focus (Teravustamine)
päästikule vajutamisel (vabastusprioriteet) või
ainult teravustatud kaamera korral
(teravustamisprioriteet).
a2 AF-S priority selection (Üksikservo automaatse teravustamise prioriteedi valik)
(vaikimisi
Focus (Teravustamine))
Release (Vabastus)
Valikul AF-S pildiotsijaga pildistamiseks
määrab see suvand, kas pildistamine on
Focus (Teravustamine)
võimalik ainult teravustatud kaamera korral
(teravustamisprioriteet) või iga kord päästikule
vajutamisel (vabastusprioriteet).
a3 Focus tracking with lock-on (Teravustamise jälgimine koos lukustusega) (vaikimisi 3 (Normal)
(3 (Tavaline)))
5 (Long) (5 (Pikk))–1 (Short) (1 (Luhike)),
Valige, kuidas pidev automaatse
Off (Väljas)
servoteravustamise režiim reageerib objekti
kauguse järskudele suurtele muutustele
(pidevat automaatse servoteravustamise
režiimi kasutatakse teravustamisrežiimi AF-C
valikul pildiotsijaga pildistamisel või kui
kaamera valib pideva servoteravustamise AF-A
režiimis).
a4 Number of focus points (Fookuspunktide arv)
(vaikimisi 51 points (51 punkti))
51 points (51 punkti)
Võimaliku fookuspunktide arvu valik
pildiotsijas fookuspunktide käsitsi valimisel.
11 points (11 punkti)
260
a5 Store points by orientation (Punktide salvestamine paigutuse järgi) (vaikimisi Off (Väljas))
Yes (Jah)
Valige, kas pildiotsija hoiab fookuspunkte
vertikaalse ja horisontaalse paigutuse jaoks
Off (Väljas)
eraldi.
a6 AF activation (Automaatse teravustamise aktiveerimine)
(vaikimisi Shutter/AF-ON (Katik/AF-ON))
Shutter/AF-ON (Katik/AF-ON)
Valige, kas kaamera teravustab päästiku
pooleldi alla vajutamisel. Valikul AF-ON only
AF-ON only (Ainult AF-ON)
(Ainult sisselülitatud automaatne
teravustamine) kaamera päästiku pooleldi
alla vajutamisel ei teravusta.
a7 Focus point wrap-around (Fookuspunkti pööramine) (vaikimisi No wrap (Ilma pööramata))
Wrap (Pööramisega)
Valige, kas pildiotsija fookuspunkti valik
„pöördub” kuva ühest servast teise.
No wrap (Ilma pööramiseta)
a8 Focus point options (Fookuspunkti suvandid)
Focus point illumination (Fookuspunkti
Fookuspunkti kuvasätete reguleerimine
valgustus)
pildiotsijas.
Manual focus mode (Käsitsi teravustamise
režiim)
a9 Built-in AF-assist illuminator (Sisseehitatud automaatse teravustamise abi valgusti)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Valige, kas sisseehitatud automaatse
teravustamise abi valgusti valgustab, et
Off (Väljas)
abistada teravustamisel nõrga valgustuse
korral.
a10 Manual focus ring in AF mode (Käsitsi teravustamise rõngas automaatse teravustamise
režiimis)
(vaikimisi Enable (Lubada))
Enable (Lubada)
See valik on kasutatav ühilduvate
objektiividega. Valige Disable (Keelata)
Disable (Keelata)
teravustamisrõnga kasutamise keelamiseks
automaatse teravustamise režiimis.
b Metering/exposure (Mõõtmine/säritus)
b1 ISO sensitivity step value (ISO-tundlikkuse samm)
(vaikimisi 1/3 step (1/3 sammu))
1/3 step (1/3 sammu)
ISO-tundlikkuse reguleerimisel kasutatava
sammu valik.
1/2 step (1/2 sammu)
261
b2 EV steps for exposure cntrl (EV sammud särituse juhtimiseks) (vaikimisi 1/3 step (1/3 sammu))
1/3 step (1/3 sammu)
Valige sammud säriaja, ava, särituse ja välgu
kompenseerimise ja kahvelduse
1/2 step (1/2 sammu)
reguleerimiseks.
b3 Easy exposure compensation (Kerge särikompensatsioon)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Auto reset) (Sees (Automaatne lähtestus)) Valige, kas särikompensatsiooni saab
reguleerida vaid käsuvaliku nuppu pöörates,
On (Sees)
ilma E nuppu vajutamata.
Off (Väljas)
b4 Matrix metering (Maatriksmõõtmine)
(vaikimisi Face detection on (Näotuvastus sees))
Face detection on (Näotuvastus sees)
Valige Face detection on (Näotuvastus
sees) näotuvastuse lubamiseks
Face detection off (Näotuvastus väljas)
maatriksmõõtmisega portreevõtete korral
pildiotsijaga pildistamisel (0 123).
b5 Center-weighted area (Keskelekaalutud ala)
(vaikimisi  8 mm)
 6 mm– 13 mm, Average (Keskmine)
Pildiotsijaga pildistamisel keskelekaalutud
mõõtmisel suurima omistatud kaaluga ala
suuruse valik.
b6 Fine-tune optimal exposure (Optimaalse särituse peenhäälestus)
(vaikimisi No (Ei))
Yes (Jah)
Särituse peenhäälestus iga mõõtmismeetodi
jaoks. Suuremad väärtused annavad
No (Ei)
eredamaid, väiksemad väärtused
tumedamaid säritusi.
c Timers/AE lock (Taimerid/automaatse särituse lukk)
c1 Shutter-release button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga)(vaikimisi Off (Väljas))
On (half press) (Sees (poolvajutus))
Valige, kas säritus lukustub päästikule
vajutamisel.
On (burst mode) (Sees (valangurežiim))
Off (Väljas)
262
c2 Standby timer (Ooterežiimi taimer)
(vaikimisi 6 s)
4 s–30 min, No limit (Piiramata)
Määrake, kui kaua kaamera jätkab särituse
mõõtmist tegevuse puudumisel (0 54).
c3 Self-timer (Taimer)
Self-timer delay (Taimeri viivitus)
Valige katiku vabastuse viivitus, tehtavate
võtete arv ja võtetevaheline intervall taimeri
Number of shots (Võtete arv)
režiimis.
Interval between shots (Võtetevaheline
intervall)
c4 Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)
Playback (Taasesitus)
Valige, kui kauaks jääb ekraan tegevuse
puudumisel sisselülitatuks.
Menus (Menüüd)
Information display (Teabeekraan)
Image review (Pildi ülevaatus)
Live view (Reaalaja vaade)
c5 Remote on duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3))
(vaikimisi 1 min)
1 min–15 min
Valige aeg, mille kestel kaamera ootab
signaali kaugjuhtimispuldilt enne
kaugjuhtimisrežiimi tühistamist (0 175).
d Shooting/display (Pildistamine/kuva)
d1 CL mode shooting speed (Võttekiirus pidevas vähese kiirusega režiimis)
(vaikimisi 3 fps (3 kaadrit sekundis))
7 fps (7 kaadrit sekundis)Valige kaadri ettenihke kiirus režiimis CL (pidev
vähene kiirus).
1 fps (1 kaadrit sekundis)
d2 Max. continuous release (Max võtete arv pidevas vabastusrežiimis)
(vaikimisi 100)
1–100
Valige maksimaalne võtete arv, mida saab
teha ühe valanguga pidevas vabastusrežiimis.
263
d3 Exposure delay mode (Särituse viivitusrežiim)
(vaikimisi Off (Väljas))
3 s–1 s, Off (Väljas)
Olukordades, kus väikseimgi kaamera
liikumine võib pilte hägustada, valige 1 s, 2 s
või 3 s katiku vabastusega viivitamiseks
ligikaudu üks, kaks või kolm sekundit pärast
peegli tõstmist.
d4 Electronic front-curtain shutter (Elektrooniline esikardina katik)
(vaikimisi Disable (Keelata))
Enable (Lubada)
Katiku liikumisest tingitud hägusust
kõrvaldava elektroonilise esikardina katiku
Disable (Keelata)
lubamine või keelamine MUP režiimis.
d5 File number sequence (Failinumbri järjestus)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Valige, kuidas kaamera määrab failide
numbrid.
Off (Väljas)
Reset (Lähtestus)
d6 Viewfinder grid display (Pildiotsija ruudustiku kuva)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige, kas kuvada kadreerimisruudustik
pildiotsijas.
Off (Väljas)
d7 ISO display (ISO kuva)
Show ISO sensitivity (Näita ISO-tundlikkust)
Show frame count (Näita kaadrite arvu)
d8 LCD illumination (LCD-valgustus)
On (Sees)
Off (Väljas)
(vaikimisi Show frame count (Näita kaadrite arvu))
Valige, kas kuvada ISO-tundlikkus pildiotsijas
järelejäänud särituste arvu asemel.
(vaikimisi Off (Väljas))
Valige, kas juhtpaneeli valgustatakse aktiivse
ooterežiimi taimeri korral.
A Elektrooniline esikardina katik
Soovitatav on kasutada G, E või D objektiivi; valige Disable (Keelata) joonte või
udususe märkamisel teiste objektiividega pildistamisel. Lühim võimalik säriaeg
ja maksimaalne ISO-tundlikkus elektroonilise esikardina katikuga on vastavalt
1/2 000 s ja ISO 51200. Elektroonilist esikardina katikut ei saa kasutada koos ML-L3
kaugjuhtimispuldiga.
264
d9 Optical VR (Optiline stabiliseerimine)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Stabiliseerimise sisse või välja lülitamine. See
valik on kasutatav ainult seda toetava
Off (Väljas)
objektiivi korral.
e Bracketing/flash (Kahveldus/välklamp)
e1 Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus)
(vaikimisi 1/250 s)
1/320 s (Auto FP) (1/320 s (automaatne
Välklambi sünkroniseerimiskiiruse valik.
fookustasand)), 1/250 s (Auto FP) (1/250 s
(automaatne fookustasand)),1/250 s–1/60 s
e2 Flash shutter speed (Välklambi säriaeg)
(vaikimisi 1/60 s)
1/60 s–30 s
Välgu kasutamisel režiimides P ja A valige
kõige pikem võimalik säriaeg.
e3 Exposure comp. for flash (Välklambi särikompensatsioon)
(vaikimisi Entire frame (Kogu kaader))
Entire frame (Kogu kaader)
Valige, kuidas kaamera reguleerib välgu taset
särikompensatsiooni kasutamisel.
Background only (Ainult taust)
A Säriaja fikseerimine välklambi sünkroniseerimiskiiruse piirväärtusele
Säriaja fikseerimiseks sünkroniseerimiskiiruse piirväärtusele režiimis S või M
valige kõige pikemast võimalikust säriajast järgmine säriaeg (30 s või %).
Pildiotsijasse ja juhtpaneelile kuvatakse X (välklambi sünkroniseerimise näidik).
A Automaatse fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimine
Valik „Auto FP” (automaatne fookustasand) võimaldab ühilduvate
välguseadmete kasutamist lühimal kaamera toetataval säriajal. Automaatse
fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimine aktiveeritakse automaatselt
valitud välgu sünkroniseerimiskiirusest lühemate säriaegade korral (1/320 s või
1/250 s, olenevalt valikust), võimaldades laiemate avade kasutamist vähendatud
teravussügavuse jaoks isegi päevavalguses. Kui säriaja näidikud juhtpaneelil ja
pildiotsijas näitavad režiimides P ja A välklambi sünkroniseerimiskiirusega
võrdset väärtust, aktiveeritakse automaatse fookustasandi suure kiirusega
sünkroniseerimine ikkagi ka veidi lühema tegeliku säriaja korral. Aktiveeritud
automaatse fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimise korral näitab
välgurežiimi näidik teabeekraanil „FP”.
265
e4 Auto M ISO sensitivity control (Automaatne M ISO-tundlikkuse juhtimine)
(vaikimisi Subject and background (Objekt ja taust))
Subject and background (Objekt ja taust)
Valige, kas automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine välklambiga pildistamisel
Subject only (Ainult objekt)
reguleeritakse õigesti säritama nii objekti kui
ka tausta või ainult põhiobjekti.
e5 Bracketing order (Kahveldusjärjestus)
(vaikimisi MTR > under > over (MTR > alla > üle))
MTR > under > over (MTR > alla > üle)
Kahveldusjärjestuse valik särituse, välklambi
ja valge tasakaalu kahvelduseks.
Under > MTR > over (Alla > MTR > üle)
f Controls (Juhtnupud)
f1 Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)
Fn1 button (Fn1 nupp)
Valige kaamera juhtnuppudele määratavad
funktsioonid, kas eraldi või käsuvaliku
Fn1 button + y (Fn1 nupp + y)
nuppudega kombineeritult.
Fn2 button (Fn2 nupp)
Fn2 button + y (Fn2 nupp + y)
AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L nupp)
AE-L/AF-L button + y
(AE-L/AF-L nupp + y)
BKT button + y (BKT nupp + y)
Movie record button + y
(Video salvestusnupp + y)
f2 OK button (OK nupp)
Shooting mode (Võtterežiim)
Valige J nupu funktsioon.
Playback mode (Taasesitusrežiim)
Live view (Reaalaja vaade)
f3 Customize command dials (Käsuvaliku nuppude kohandamine)
Reverse rotation (Vastassuunas pööramine) Põhi- ja alamkäsuvaliku nuppude
funktsioonide valik.
Change main/sub (Põhi-/alam- vahetus)
Menus and playback (Menüüd ja taasesitus)
Sub-dial frame advance (Alamkäsuvaliku
nupp kaadrite kerimiseks)
266
f4 Release button to use dial (Nupu vabastus juhtnupu kasutamiseks)
(vaikimisi No (Ei))
Yes (Jah)
Valik Yes (Jah) võimaldab tavaliselt vastavat
nuppu hoides ja käsuvaliku nuppu pöörates
No (Ei)
tehtavaid reguleerimisi teha käsuvaliku
nuppu pöörates pärast antud nupu
vabastamist. Seadistus lõpeb uuesti antud
nupule vajutamisel, päästiku pooleldi alla
vajutamisel või ooterežiimi taimeri aegumisel.
f5 Reverse indicators (Näidikute pöördesitus)
(vaikimisi
)
Valikul
(W) kuvatakse
säritusnäidikud juhtpaneelil, pildiotsijas ja
teabeekraanil negatiivsete väärtustega
vasakul ja positiivsete väärtustega paremal.
Valige
(V) positiivsete
väärtuste vasakul ja negatiivsete väärtuste
paremal kuvamiseks.
g Movie (Video)
g1 Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)
Fn1 button (Fn1 nupp)
Funktsiooni määramine kaamera
juhtnuppudele reaalaja vaates asendisse 1
Fn2 button (Fn2 nupp)
pööratud reaalaja vaate valija korral.
AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L nupp)
Arvestage, et Record movies (Videote
Shutter-release button (Päästik)
salvestamine) valikul suvandis Shutterrelease button (Päästik) ei saa päästikut
kasutada muudeks toiminguteks peale
videosalvestuse.
267
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Format memory card (Mälukaardi vormindamine)
Vormindamise alustamiseks valige Yes (Jah).
Pidage silmas, et vormindamine kustutab
kaardilt jäädavalt kõik sellel asuvad pildid ja
muud andmed. Enne vormindamist tehke
kindlasti vajalikud varukoopiad.
Save user settings (Salvesta kasutaja sätted)
Save to U1 (Salvesta kui U1)
Sageli kasutatavate sätete määramine
režiiminupu asenditele U1 ja U2 (0 83).
Save to U2 (Salvesta kui U2)
Reset user settings (Lähtesta kasutaja sätted)
Reset U1 (Lähtesta U1)
Asenditele U1 või U2 määratud sätete
vaikeväärtustele lähtestamine (0 85).
Reset U2 (Lähtesta U2)
Language (Keel)
Vt lk 323.
Valige keel kaamera menüüde ja teadete
kuvamiseks.
Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev)
Time zone (Ajavöönd)
Muutke ajavööndeid, seadke kaamera kell,
sünkroniseerige kell nutiseadme kellaga,
Date and time (Kuupäev ja kellaaeg)
valige kuupäeva kuvamise järjekord ja
Sync with smart device (Sünkroniseerida
lülitage suveaeg sisse või välja.
nutiseadmega)
Date format (Kuupäeva formaat)
Daylight saving time (Suveaeg)
A Mälukaartide vormindamine
Ärge lülitage kaamerat vormindamise ajal välja ega eemaldage akut või
mälukaarti.
Lisaks valikule Format memory card (Mälukaardi vormindamine)
häälestusmenüüs saab mälukaarte vormindada O (Q) ja S (Q) nuppude abil:
hoidke mõlemat nuppu korraga allavajutatult kuni vormindamisnäidikute
kuvamiseni ja vajutage seejärel uuesti neid nuppe mälukaardi vormindamiseks.
268
Monitor brightness (Ekraani eredus)
Menus/playback (Menüüd/taasesitus)
Menüüde, taasesituse ja reaalaja vaate
kuvade ereduse reguleerimine.
Live view (Reaalaja vaade)
Monitor color balance (Ekraani värvitasakaal)
Ekraani värvitasakaalu reguleerimine.
Virtual horizon (Virtuaalne horisont)
Virtuaalse horisondi kuva kaamera
kaldeanduri andmete alusel.
Information display (Teabeekraan)
(vaikimisi Auto (Automaatne))
Auto (Automaatne)
Teabeekraani reguleerimine erinevate
vaatamistingimuste jaoks.
Manual (Käsitsi)
Auto info display (Automaatne teabeekraan)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Valige, kas teabeekraan ilmub päästiku
pooleldi alla vajutamisel.
Off (Väljas)
Info display auto off (Teabeekraani automaatne väljalülitus)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Valige, kas silmasensor lülitab silma
pildiotsijale asetamisel teabeekraani välja.
Off (Väljas)
AF fine-tune (Automaatse teravustamise peenhäälestus)
AF fine-tune (On/Off) (Automaatse
Teravustamise peenhäälestus erinevate
teravustamise peenhäälestus (Sees/Väljas)) objektiivi tüüpide jaoks. Enamikus
olukordades ei ole automaatse teravustamise
Saved value (Salvestatud väärtus)
häälestus soovitatav ja see võib segada
Default (Vaikesäte)
normaalset teravustamist; kasutage ainult siis,
List saved values (Salvestatud väärtuste
kui see on nõutav. Reaalaja vaates on võimalik
loend)
automaatne peenhäälestus; täpsemalt vt
Menüüjuhist, mille saab alla laadida Nikoni
veebisaidilt (0 iii).
Clean image sensor (Puhasta pildiandur)
Clean now (Puhasta kohe)
Pildianduri vibreerimine tolmu
eemaldamiseks (0 289).
Clean at startup/shutdown (Puhasta
käivitamisel/väljalülitamisel)
Lock mirror up for cleaning (Lukusta peegel puhastamiseks üles)
Lukustage peegel üles, et tolmu saaks
pildiandurilt puhuriga eemaldada (0 292).
269
Image Dust Off ref photo (Pildilt tolmutäppide eemalduse võrdlusfoto)
Start (Alusta)
Võrdlusandmete hankimine Capture NX-D
Clean sensor and then start (Puhasta andur ja valiku Image Dust Off (Tolmu mõju
minimeerimine) jaoks (0 iv).
alusta)
Image comment (Pildi kommentaar)
Attach comment (Kommentaari lisamine)
Input comment (Kommentaari sisestamine)
Uutele fotodele nende tegemisel
kommentaari lisamine. Kommentaare saab
vaadata kui metaandmeid rakendustes
ViewNX-i või Capture NX-D (0 iv).
A Teksti sisestamine
Tekstisisestuse vajadusel kuvatakse klaviatuur. Sisestage tekst vastavaid
sümboleid puuteekraanil puudutades (ülemise ja alumise registri ja sümbolite
klaviatuuri valimiseks puudutage klaviatuuri valimise nuppu). Samuti saab
kasutada mitmikvalijat soovitud sümboli klaviatuurialal esiletõstmiseks ja
vajutada J esiletõstetud sümboli kursori jooksvasse positsiooni sisestamiseks
(arvestage, et kui sümboli sisestamisel on antud väli juba täis, siis välja viimane
sümbol kustutatakse). Kursori all asuva sümboli kustutamiseks vajutage O (Q)
nuppu. Kursori uude asukohta viimiseks puudutage kuva või hoidke W (Z)
nuppu ja vajutage 4 või 2. Sisestamise lõpetamiseks ja eelmisesse menüüsse
naasmiseks vajutage X (T) nuppu.
Teksti kuvamise ala
Klaviatuuriala
270
Klaviatuuri valik
Copyright information (Autoriõiguse teave)
Attach copyright information (Lisada
Lisage uutele fotodele nende tegemisel
autoriõiguse teave)
autoriõiguse teave. Autoriõiguse teavet saab
vaadata kui metaandmeid rakendustes
Artist (Autor)
ViewNX-i või Capture NX-D (0 iv).
Copyright (Autoriõigus)
Beep options (Piiksu valikud)
Beep on/off (Piiks sees/väljas)
Volume (Helitugevus)
Pitch (Helikõrgus)
Touch controls (Puutejuhikud)
Enable/disable touch controls (Puutejuhikute
lubamine/keelamine)
Full-frame playback flicks (Täiskaadris
taasesituse puuteklikid)
Flash warning (Välklambi hoiatus)
On (Sees)
Off (Väljas)
Valige piiksu helikõrgus ja -tugevus.
Puutejuhtimise sätete reguleerimine (0 14).
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees) valikul hakkab välgu vajadusel
optimaalse särituse tagamiseks vilkuma
välklambi valmisoleku näidik (M).
HDMI
Output resolution (Väljunderaldusvõime)
Sätete reguleerimine ühenduseks HDMIseadmetega.
Advanced (Erivõimalused)
Location data (Asukohaandmed)
Download from smart device (Laadida alla
Asukohaandmete sätete reguleerimine
nutiseadmest)
(0 223).
Position (Asukoht)
External GPS device options (Välis-GPSseadme valikud)
Wireless remote (WR) options (Juhtmevaba kaugjuhtimiskontrolleri valikud)
LED lamp
LED-lambi ja ühendusrežiimi sätete
reguleerimine valikuliste juhtmevabade
Link mode (Ühendusrežiim)
kaugjuhtimiskontrollerite jaoks.
271
Assign remote (WR) Fn button (Kaugjuhtimise (WR) Fn nupu määramine)
(vaikimisi None
(Puudub))
FV lock (FV-lukustus)
Valige Fn nupu funktsioon valikulistel
AE/AF lock (Automaatse särituse/automaatse juhtmevabadel kaugjuhtimiskontrolleritel.
teravustamise lukk)
AE lock only (Ainult automaatse särituse
lukustus)
AE lock (Reset on release) (Automaatse
särituse lukustus (Lähtestus vabastamisel))
AF lock only (Ainult automaatse
teravustamise lukustus)
AF-ON (Automaatse teravustamise
sisselülitamine)
Modeling flash (Kujundusvälk)
Flash off (Ilma välguta)
+ NEF (RAW)
Live view (Reaalaja vaade)
Same as camera Fn1 button (Sama, mis
kaamera Fn1 nupp)
Same as camera Fn2 button (Sama, mis
kaamera Fn2 nupp)
Same as camera 4 button (Sama, mis
kaamera 4 nupp)
None (puudub)
Airplane mode (Lennukirežiim)
(vaikimisi Disable (Keelata))
Enable (Lubada)
Lubage lennukirežiim Eye-Fi kaartide
juhtmevabade funktsioonide ning Bluetooth
Disable (Keelata)
ja Wi-Fi nutiseadmeühenduste keelamiseks.
Juhtmevaba saatja abil teiste seadmetega
ühendamist saab keelata ainult saatja
kaamerast eemaldades.
Connect to smart device (Nutiseadmega ühendamine)
Start (Alusta)
Nutiseadmega ühendamiseks valige Start
(Alusta) ja järgige ekraanijuhiseid. Valik
Password protection (Parooliga kaitse)
Password protection (Parooliga kaitse)
määrab, kas Bluetooth-ühendused on
parooliga kaitstud.
272
Send to smart device (auto) (Saata nutiseadmesse (automaatne))
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige On (Sees) fotode nende tegemisel
nutiseadmesse üleslaadimiseks.
Off (Väljas)
Wi-Fi
Network settings (Võrgusätted)
Current settings (Jooksvad sätted)
Reset connection settings (Ühenduse sätete
lähtestus)
Bluetooth
Network connection (Võrguühendus)
Paired devices (Seotud seadmed)
Send while off (Saata väljalülitatult)
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine)
Enable (Lubada)
Disable (Keelata)
Wi-Fi (juhtmevaba LAN) sätete reguleerimine
nutiseadmetega ühendamiseks.
Bluetooth-ühenduste sätete reguleerimine
nutiseadmetega.
(vaikimisi Enable (Lubada))
Piltide üleslaadimine eelvalitud sihtkohta. See
valik kuvatakse ainult sisestatud toetatava
Eye-Fi kaardi korral.
Conformity marking (Vastavusmärgistus)
Valiku standardite vaatamine, millele
kaamera vastab.
Battery info (Akuteave)
Teabe vaatamine kaamerasse sisestatud aku
kohta.
Slot empty release lock (Vabastuse lukustus tühja pilu korral)
(vaikimisi Enable release (Lubada vabastus))
Release locked (Vabastus lukustatud)
Valige, kas katiku vabastus töötab ka
mälukaardi puudumisel.
Enable release (Lubada vabastus)
273
Save/load settings (Sätete salvestamine/laadimine)
Save settings (Sätete salvestamine)
Kaamera sätete mälukaardile salvestamine
või nende sealt laadimine. Sätete faile saab
Load settings (Sätete laadimine)
jagada teiste D7500 kaameratega.
Reset all settings (Kõikide sätete lähtestus)
Reset (Lähtestus)
Kõikide sätete lähtestus peale valikute
häälestusmenüü suvandites Language
Do not reset (Mitte lähtestada)
(Keel) ja Time zone and date (Ajavöönd ja
kuupäev).
Firmware version (Püsivara versioon)
Kaamera jooksva püsivara versiooni
vaatamine.
D Kõikide sätete lähtestus
Samuti lähestatakse autoriõiguse teave koos teiste kasutaja loodud kirjetega. Me
soovitame teil enne lähtestamist salvestada sätted häälestusmenüü valikuga
Save/load settings (Sätete salvestamine/laadimine).
274
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine
NEF (RAW) processing (töötlus)
Select image(s) (Pildi/piltide valik)
Select date (Valitud kuupäev)
Select all images (Valida kõik pildid)
Trim (Trimmimine)
JPEG koopiate loomine NEF (RAW) fotodest.
Valitud fotost kärbitud koopia loomine.
Resize (Suuruse muutmine)
Select image(s) (Pildi/piltide valik)
Choose size (Suuruse valik)
D-Lighting
Valitud fotodest väikeste koopiate loomine.
Varjude helendamiseks. Valige tumedate või
tagantvalgustatud fotode jaoks.
Quick retouch (Kiirretušeerimine)
Koopiate tegemine võimendatud küllastatuse
ja kontrastsusega.
Red-eye correction (Punasilmsuse korrigeerimine)
„Punasilmsuse” korrigeerimine välklambiga
tehtud fotodel.
Straighten (Sirgestamine)
Sirgestatud koopiate loomine. Koopiaid saab
sirgestada kuni 5° ulatuses sammuga
ligikaudu 0,25°.
Distortion control (Moonutuse juhtimine)
Auto (Automaatne)
Vähendatud perifeerse moonutusega
koopiate loomine. Kasutage tünnmoonutuse
Manual (Käsitsi)
vähendamiseks lainurk-objektiiviga või
padimoonutuse vähendamiseks telefoto
objektiividega tehtud fotodel. Valige Auto
(Automaatne) laskmaks kaameral moonutusi
automaatselt korrigeerida.
275
Perspective control (Perspektiivi juhtimine)
Koopiate loomine, kus on vähendatud
perspektiivi efekte pildistamisel kõrge objekti
jalamilt.
Fisheye (Kalasilm-objektiiv)
Koopiate loomine, mis näivad olevat tehtud
kalasilm-objektiiviga.
Filter effects (Filtriefektid)
Skylight (Taevavalgus)
Järgmiste filtriefektide loomine:
• Skylight (Taevavalgus): taevavalgusfiltri efekt
Warm filter (Soe filter)
• Warm filter (Soe filter): sooja tooniga filtriefekt
Cross screen (Ristekraan)
• Cross screen (Ristekraan): lisab valgusallikatele
Soft (Pehme)
keskpunktist hargnevate kiirtevihkude
efekti
• Soft (Pehme): pehme filtriefekt
Monochrome (Ühevärviline)
Black-and-white (Mustvalge)
Fotode kopeerimine kujul Black-and-white
(mustvalge), Sepia (seepiapruun) või
Sepia (Seepiapruun)
Cyanotype (tsüanotüüpia) (sinine-valge
Cyanotype (Tsüanotüüpia)
ühevärvilisus).
Image overlay (Pildi ülekate)
Pildi ülekate ühendab kaks olemasolevat NEF
(RAW) fotot üheks, originaalidest eraldi
salvestatavaks pildiks. Image overlay (Pildi
ülekate) saab valida ainult vajutades G ja
valides vahekaardi N.
Color outline (Värvikontuur)
Kontuurkoopia loomine fotodest
kasutamiseks alusena maalimisel.
Photo illustration (Fotoillustratsioon)
Kontuuride teravdamine ja värvide
lihtsustamine plakatiefekti saavutamiseks.
Color sketch (Värviskits)
Fotost koopia loomine, mis meenutab
värvipliiatsitega tehtud skitsi.
276
Miniature effect (Pisipildi efekt)
Koopia loomine, mis näeb välja nagu
dioraami foto. Valige mitmikvalija abil
teravustatud ala asend ja paigutus. Parimad
tulemused saab kõrgest vaatepunktist tehtud
fotodega.
Selective color (Selektiivne värv)
Koopia loomine ainult valitud värvitoonides.
Viige kursor soovitud värvidega objektidele ja
vajutage A AE-L/AF-L nuppu. Valitud värvid
(maksimaalselt kolm) ilmuvad raamides kuva
ülaosas; pöörake põhikäsuvaliku nuppu
antud raami esile tõstmiseks ja vajutage 1 või
3 valitud värvitoonide vahemiku
suurendamiseks või vähendamiseks.
Painting (Maal)
Detaile ja värve rõhutava maalikunsti efektiga
koopia loomine.
Edit movie (Video redigeerimine)
Choose start/end point (Algus-/lõpp-punkti Trimmige filmitud materjali videote
valik)
redigeeritud koopiate loomiseks või
Save selected frame (Salvesta valitud kaader) salvestage valitud kaadrid liikumatute JPEGpiltidena (0 196).
Side-by-side comparison (Kõrvutamine)
Retušeeritud koopiate võrdlemine
originaalfotodega. Side-by-side comparison
(Kõrvutamine) on kasutatav ainult
retušeerimismenüü kuvamisel nupule i
vajutades ja valides Retouch
(Retušeerimine) täiskaadris taasesituses
kuvatud retušeeritud või originaalpildi korral.
277
O Minu menüü/m Viimased sätted
Add items (Kirjete lisamine)
PLAYBACK MENU (TAASESITUSMENÜÜ)
PHOTO SHOOTING MENU (FOTO VÕTTEMENÜÜ)
MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO
VÕTTEMENÜÜ)
CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD
SÄTETE MENÜÜ)
SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ)
RETOUCH MENU (RETUŠEERIMISMENÜÜ)
Remove items (Kirjete eemaldamine)
Kohandatud menüü loomine kuni 20
taasesitusmenüüst, foto ja video
võttemenüüst, kohandatud sätete, häälestusja retušeerimismenüüst valitud kirjega.
Kirjete kustutamine menüüst My Menu (Minu
menüü).
Rank items (Kirjete järjestamine)
Choose tab (Vahekaardi valik)
MY MENU (MINU MENÜÜ)
RECENT SETTINGS (VIIMASED SÄTTED)
278
Kirjete järjestamine menüüs My Menu (Minu
menüü).
(vaikimisi MY MENU (MINU MENÜÜ))
Valige vahekaardil „My Menu (Minu menüü)/
Recent Settings (Viimased sätted)” kuvatav
menüü. Valige RECENT SETTINGS
(VIIMASED SÄTTED) 20st kõige viimati
kasutatud sättest koosneva menüü
kuvamiseks.
Tehnilised märkused
Lugege seda peatükki, saamaks teavet ühilduvate tarvikute, kaamera
puhastamise ja hoiustamise kohta ning mida teha, kui kuvatakse
veateade või teil on probleeme kaamera kasutamisega.
Ühilduvad objektiivid
Ühilduvad CPU-objektiivid
Nikon soovitab CPU-objektiive (peale IX NIKKOR objektiivide) ja eriti
kõiki kaamera pakutavaid võimalusi toetavaid G-, E- ja D-tüüpi
objektiive.
Kaamera säte
Teravustamisrežiim
Võtterežiim
Mõõtmissüsteem
MF
L2
M3
Muud
(koos elektroonilise
N4
1 M
režiimid 3D Värv
kaugusemõõtjaga)
Objektiiv/tarvik
AF
Tüüp G, E või D 6; AF-S, AF-P,
z
z
AF-I
7, 8
—
z9
PC-E NIKKOR seeria
—
z9
PC NIKKOR 19mm f/4E ED 8, 10
PC Micro 85mm f/2,8D 11
—
z9
AF-S / AF-I telekonverter
z 12
z 12
Teised AF NIKKOR (v.a
z
z 13
objektiivid F3AF jaoks)
AI-P NIKKOR
—
z 14
1 Käsitsi teravustamine on võimalik kõikide objektiividega.
2 Maatriks.
3 Keskelekaalutud.
4 Laotuspunkt (mõõturite valitav fookuspunkt).
5 Ereduskorrektsiooniga.
45
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
✔
z
—
z
z
—
✔
z
—
279
6 Stabiliseerimine (VR) toetatud VR-objektiividega.
7 PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED nihkenupp võib objektiivi pööramisel kaamera korpusega kokku puutuda.
Lisaks ei pruugi objektiivi kaamera korpusega kokkupuutumise tõttu kõik nihke ja pööramise
kombinatsioonid olla kasutatavad.
8 Objektiivi nihutamine ja/või kallutamine segab säritust.
9 Ei saa kasutada nihutamise või kallutamisega.
10 Mõned nihke ja pööramise kombinatsioonid ei pruugi objektiivi kaamera korpusega kokkupuutumise tõttu
olla kasutatavad.
11 Optimaalseks särituseks peab objektiiv olema seatud suurimale avale ning ei tohi olla nihutatud ega
kallutatud.
12 Suurima efektiivse avaga f/5,6 või rohkem.
13 Objektiivide AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 (Uus) või AF 28–85mm
f/3,5–4,5 minimaalse fookuskauguseni lähemale suumimisel võib teravustamisnäidik (I) ilmuda ka
teravustamata kujutise korral pildiotsija kašee-ekraanil. Veenduge enne pildistamist, et kujutis pildiotsija
ekraanil on fookuses.
14 Suurima avaga f/5,6 või rohkem.
A CPU- ning G-, E- ja D-tüüpi objektiivide tuvastamine
CPU-objektiivid (eriti G-, E- ja D-tüüpi) on soovitatavad, kuid arvestage sellega, et
IX-NIKKOR-i objektiivide kasutamine ei ole võimalik. CPU-objektiivid on
tuvastavad CPU-kontaktide järgi, G-, E- ja D-tüüpi objektiivid objektiivi torul
oleva tähe järgi. G- ja E-tüüpi objektiividel puudub objektiivi ava rõngas.
CPU-kontaktid
CPU-objektiiv
280
Ava rõngas
G-/E-tüüpi objektiiv
D-tüüpi objektiiv
A AF-S/AF-I telekonverterid
Kombineeritud ava korral kaamera kasutamisel koos AF-S/AF-I telekonverteriga
on väiksem kui f/5,6 ning võrdne või suurem kui f/8, on automaatne
teravustamine ja elektrooniline kaugusemõõtja kasutatavad ainult keskses
fookuspunktis ning kaamera ei pruugi suuta teravustada tumedaid või vähese
kontrastiga objekte. Ühe punkti automaatset teravustamist kasutatakse, kui
automaatse teravustamise ala režiimiks (0 103) on valitud ruumiline
kalkeerimine või automaatala automaatne teravustamine. Automaatne
teravustamine ei ole kasutatav telekonverterite kasutamisel objektiiviga AF-S VR
Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED. Telekonverterite TC-17E II, TC-20E, TC-20E II
või TC-20E III kasutamisel objektiiviga AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR on
automaatne teravustamine võimalik ainult AF-S režiimis.
A Objektiivi f-arv
Objektiivi nimetuses olev f-arv on objektiivi suurim ava.
D Punasilmsuse vähendamine
Objekti punasilmsuse vähendamise tule eest blokeerivad objektiivid võivad
segada punasilmsuse vähendamist.
281
A VR-objektiivid
Kuna nende stabiliseerimissüsteemi (VR) konstruktsioon võib põhjustada lõppfotodel udusust, ei soovitata allpool loetletud objektiive pikkade särituste või
suure ISO-tundlikkusega tehtud fotode jaoks. Teiste VR-objektiivide kasutamisel
soovitame stabiliseerimise välja lülitada.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm
• AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm
f/3,5–5,6G IF-ED
f/4,5–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5G ED VR
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3,5–5,6G ED VR
A Automaatse teravustamise abi valgustus
Automaatse teravustamise abi valgusti ulatus on u 0,5–3,0 m; valgusti
kasutamisel kasutage objektiivi fookuskaugusega 18–200 mm. Mõned
objektiivid võivad teatavatel fookuskaugustel valgusti blokeerida. Eemaldage
valgusti kasutamisel objektiivi päikesekaitsed. Lisateavet koos automaatse
teravustamise abi valgustiga kasutatavate objektiivide kohta võib leida
Menüüjuhist, mida saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
282
A Sisseehitatud välk
Sisseehitatud välgu minimaalne ulatus on 0,6 m ja seda ei saa kasutada
lähivõteteks lähivõtete suumobjektiividega. Seda on võimalik kasutada koos
CPU-objektiividega fookuskaugusega 16–300 mm, ehkki mõningatel juhtudel ei
pruugi välk objekti objektiivist tingitud varjude tõttu teatavatel kaugustel või
fookuskaugustel täielikult valgustada. Järgnevad illustratsioonid kujutavad
vinjettimise efekti, mis on põhjustatud objektiivi tekitatud varjudest välklambi
kasutamisel. Perifeerne valgustus võib fookuskaugustel alla 16 mm langeda.
Vari
Vinjettimine
Varjude vältimiseks eemaldage objektiivi päikesekaitsed. Lisateavet koos
sisseehitatud välguga kasutatavate objektiivide kohta võib leida kaamera
Menüüjuhist, mida saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
283
A Fookusnurga arvutamine
Säritusala moodustab 35 mm kaamera korral 36 × 24 mm. D7500 säritusala DX
(24×16) valikul foto võttemenüü suvandis Choose image area (Pildi ala valik)
on aga 23,5 × 15,7 mm, mis tähendab, et 35 mm kaamera fookusnurk on
ligikaudu 1,5 korda suurem D7500 omast (valikul 1.3× (18×12) säritusala
väheneb, vähendades fookusnurka veel umbes 1,3×).
1 Objektiiv
2 35 mm formaadi pildi suurus (36 × 24 mm)
3 Pildi suurus valikul DX (24×16) suvandis Choose image area (Pildi ala valik)
(23,5 × 15,7 mm)
4 Pildi suurus valikul 1.3× (18×12) suvandis Choose image area (Pildi ala valik)
(18,0 × 12,0 mm)
5 Pildi diagonaal
6 35 mm formaadi fookusnurk
7 Fookusnurk valikul DX (24×16) suvandis Choose image area (Pildi ala valik)
8 Fookusnurk valikul 1.3× (18×12) suvandis Choose image area (Pildi ala valik)
284
Ühilduvad mitte-CPU objektiivid
Mitte-CPU objektiive saab kasutada ainult režiimis M kaamera korral.
Muu režiimi valik blokeerib katiku vabastuse. Ava tuleb reguleerida
avarõngaga käsitsi ning kaamera mõõtmissüsteemi, i-TTL välklambi
juhtimist ja muid CPU-objektiivi nõudvaid funktsioone ei saa kasutada.
Mõningad mitte-CPU objektiivid ei ole kasutatavad; vt „Mitteühilduvad
tarvikud ja mitte-CPU objektiivid” (0 286).
Kaamera säte
Teravustamisrežiim
MF (koos
elektroonilise
kaugusemõõtjaga)
Võtterežiim
Muud
Objektiiv/tarvik
AF
MF
M
režiimid
AI-, AI-modifitseeritud NIKKOR või
—
z1
z
z2
—
Nikoni seeria E-objektiivid
—
Medical NIKKOR 120mm f/4
—
z
z
z 2, 3
Reflex NIKKOR
—
—
z
z2
—
z
z2
—
PC NIKKOR
—
z4
AI-tüüpi telekonverter
—
z5
z
z2
—
PB-6 teravustamise lõõts-lisatarvik 6
—
z1
z
z2
—
Automaatse särituse rõngad (PK-seeria
—
z1
z
z2
—
11A, 12 või 13; PN-11)
1 Suurima avaga f/5,6 või rohkem.
2 Säritusnäidikut ei ole võimalik kasutada.
3 Saab kasutada ühe või enama sammu võrra välgu sünkroniseerimiskiirusest pikematel säriaegadel.
4 Ei saa kasutada nihutamise või kallutamisega.
5 Suurima efektiivse avaga f/5,6 või rohkem.
6 Kinnitage vertikaalpaigutuses (juba kinnitatult saab kasutada ka horisontaalpaigutuses).
285
D Mitteühilduvad tarvikud ja mitte-CPU objektiivid
Järgmisi vahendeid EI saa kasutada koos D7500-ga:
• TC-16A AF-telekonverter
• Mitte-AI-objektiivid
• AU-1 teravustamisseadet nõudvad objektiivid
(400mm f/4,5, 600mm f/5,6, 800mm f/8,
1 200mm f/11)
• Kalasilm-objektiiv (6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6, 8mm
f/8, OP 10mm f/5,6)
• 2,1cm f/4
• Pikendusrõngas K2
• 180–600mm f/8 ED (seerianumbrid
174041–174180)
• 360–1 200mm f/11 ED (seerianumbrid
174031–174127)
• 200–600mm f/9,5 (seerianumbrid
280001–300490)
286
• AF-objektiivid F3AF jaoks (AF 80mm f/2,8, AF
200mm f/3,5 ED, AF telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (seerianumber 180900 või varasem)
• PC 35mm f/2,8 (seerianumbrid 851001–906200)
• PC 35mm f/3,5 (vana tüüpi)
• Reflex 1 000mm f/6,3 (vana tüüpi)
• Reflex 1 000mm f/11 (seerianumbrid
142361–143000)
• Reflex 2 000mm f/11 (seerianumbrid
200111–200310)
Muud tarvikud
Kirjutamise ajal olid D7500 jaoks saadaval järgmised tarvikud.
• EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 liitium-ioonakud (0 19,
21); pidage silmas, et EN-EL15 võimaldab ühe
laadimisega teha vähem pilte kui EN-EL15b/EN-EL15a
Toiteallikad
(0 349)
• MH-25a akulaadija (0 19)
• EP-5B toitepistmik, EH-5b või EH-5c
vahelduvvooluadapter
• Pildiotsija kummist kate DK-28
• Okulaari kate DK-5
Pildiotsija okulaari
• DK-20C okulaari parandusläätsed
tarvikud
• DK-21M suurendav okulaar
• DG-2 suurendusklaas (nõuab DK-22 okulaaradapterit)
• Täisnurkne vaatelisand DR-6
• Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller ML-L3 (0 175)
Kaugjuhtimispuldid/
• Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-R10/
juhtmevabad
Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-T10
kaugjuhtimiskontrollerid/
• Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-1
kaugjuhtimisjuhtmed
• Kaugjuhtimisjuhe MC-DC2 (0 79)
GP-1 GPS-seade/GP-1A GPS-seade (0 223); pidage
GPS-seadmed
silmas, et GP-1/GP-1A seadmete tootmine on lõpetatud
USB-kaablid
USB-kaabel UC-E20
HDMI-kaablid
HDMI-kaabel HC-E1
• Stereomikrofon ME-1
Mikrofonid
• Juhtmevaba mikrofon ME-W1
Tarvikupesa katted
Tarvikupesa kate BS-1
Korpuse kaas
Korpuse kaas BF-1B/korpuse kaas BF-1A
Tarkvara
Camera Control Pro 2
Kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast. Vaadake uusimat teavet meie veebisaidilt või brošüüridest.
287
Kaamera eest hoolitsemine
Hoiustamine
Kui kaamerat pikemat aega ei kasutata, eemaldage aku ning hoidke seda
jahedas kuivas kohas paigaldatud klemmikattega. Hallituse või kopituse
tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas hästi õhutatud kohas.
Ärge hoidke oma kaamerat koos naftaliinist või kamprist koitõrje
pallikestega või paikades, mis:
• on halvasti õhutatud või üle 60% niiskusesisaldusega
• asuvad tugevat elektromagnetkiirgust eraldavate seadmete kõrval,
nagu näiteks telerid või raadiod
• on avatud temperatuurile üle 50 °C või alla –10 °C
Puhastamine
Kaamera
korpus
Objektiiv,
peegel ja
pildiotsija
Ekraan
Tolmu ja ebemete eemaldamiseks kasutage puhurit, seejärel
pühkige õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast kaamera kasutamist
rannas või mere ääres pühkige ära liiv või sool destilleeritud vees
kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage hoolikalt. Tähtis: tolm või muu
võõrollus kaamera sisemuses võib põhjustada garantiiga mitte kaetud
kahjustusi.
Need klaasist komponendid on kergesti kahjustatavad. Eemaldage
tolm ja ebemed puhuri abil. Aerosoolpihusti kasutamisel hoidke
vedeliku lekkimise takistamiseks purki vertikaalselt. Sõrmejälgede
ja muude plekkide eemaldamiseks kandke väike hulk
objektiivipuhastit pehmele lapile ja puhastage hoolikalt.
Eemaldage tolm ja ebemed puhuri abil. Sõrmejälgede ja muude
plekkide eemaldamisel pühkige pinda õrnalt pehme lapiga või
seemisnahaga. Ärge rakendage survet, kuna see võib põhjustada
kahjustusi või tööhäireid.
Ärge kasutage alkoholi, vedeldit ega muid lenduvaid kemikaale.
288
Pildianduri puhastamine
Kui kahtlustate, et mustus või tolm pildianduril võib fotodel ilmuda,
saate anduri puhastamiseks kasutada häälestusmenüü suvandit Clean
image sensor (Puhasta pildiandur). Andurit saab alati puhastada
suvandiga Clean now (Puhasta kohe) või automaatselt kaamera sissevõi väljalülitamisel.
❚❚ „Clean Now (Puhasta kohe)”
Hoides kaamerat põhjaga allapoole, valige
häälestusmenüüs Clean image sensor
(Puhasta pildiandur), tõstke esile Clean now
(Puhasta kohe) ja vajutage J. Kaamera
kontrollib pildiandurit ja alustab seejärel
puhastamist. Juhtpaneelil vilgub P ja
muud toimingud ei ole puhastamise ajal
võimalikud. Ärge eemaldage ega lahutage
toiteallikat enne puhastamise lõpetamist ja
häälestusmenüü kuvamist.
289
❚❚ „Clean at Startup/Shutdown (Puhasta käivitamisel/väljalülitamisel)”
Valige üks järgmistest suvanditest:
5
6
7
Valik
Clean at startup (Puhasta
käivitamisel)
Clean at shutdown
(Puhasta väljalülitamisel)
Clean at startup &
shutdown
(Puhasta käivitamisel ja
väljalülitamisel)
Cleaning off
(Puhastamine väljas)
Kirjeldus
Pildiandurit puhastatakse automaatselt iga kord,
kui kaamera sisse lülitatakse.
Pildiandurit puhastatakse automaatselt iga kord,
kui kaamera välja lülitatakse.
Pildiandurit puhastatakse automaatselt
käivitamisel ja väljalülitamisel.
Pildianduri automaatse puhastamise
väljalülitamine.
1 Valige Clean at startup/shutdown
(Puhasta käivitamisel/väljalülitamisel).
Kuvage menüü Clean image sensor
(Puhasta pildiandur), nagu on kirjeldatud
lõigus „Puhasta kohe” (0 289). Tõstke esile
Clean at startup/shutdown (Puhasta
käivitamisel/väljalülitamisel) ja vajutage
2.
2 Valige suvand.
Tõstke suvand esile ja vajutage J.
290
D Pildianduri puhastamine
Kaamera juhtnuppude kasutamine käivitamisel katkestab pildianduri
puhastamise. Pildianduri puhastamist ei saa teostada käivitamisel, kui välk laeb.
Kui tolmu ei õnnestu täielikult eemaldada menüü Clean image sensor (Puhasta
pildiandur) suvandite abil, puhastage pildiandur käsitsi (0 292) või pöörduge
Nikoni ametliku esindaja poole.
Kui pildiandurit puhastatakse mitu korda järjest, võib pildianduri puhastamine
olla ajutiselt blokeeritud, et kaitsta kaamera siselülitusi. Puhastamist saab uuesti
teostada pärast lühikest ooteaega.
291
❚❚ Käsitsi puhastamine
Kui võõrollust ei saa pildiandurilt eemaldada kasutades Clean image
sensor (Puhasta pildiandur) suvandit häälestusmenüüs (0 289), võib
andurit puhastada käsitsi, nii nagu allpool kirjeldatud. Pidage siiski
meeles, et andur on ülimalt õrn ja kergesti kahjustatav. Nikoni soovitusel
peaks andurit puhastama ainult Nikoni ametlik teeninduspersonal.
1 Laadige aku või ühendage vahelduvvooluadapter.
Pildianduri kontrollimisel või puhastamisel on nõutav töökindla
toiteallika kasutamine. Lülitage kaamera välja ja paigaldage täielikult
laetud aku või ühendage valikuline vahelduvvooluadapter ja
toitepistmik. Suvand Lock mirror up for cleaning (Lukusta peegel
puhastamiseks üles) on häälestusmenüüs valitav ainult siis, kui
kaamera ei ole Bluetoothi kaudu ühendatud nutiseadmega ja aku
tase on üle J.
2 Eemaldage objektiiv.
Lülitage kaamera välja ja eemaldage objektiiv.
3 Valige Lock mirror up for cleaning
(Lukusta peegel puhastamiseks üles).
Lülitage kaamera sisse ja tõstke
häälestusmenüüs esile Lock mirror up for
cleaning (Lukusta peegel
puhastamiseks üles) ja vajutage 2.
292
4 Vajutage J.
Ekraanile kuvatakse vastav teade ja
juhtpaneelile ning pildiotsijasse ilmub
kriipsukeste rida. Tavatalitluse
taastamiseks ilma pildianduri
kontrollimiseta lülitage kaamera välja.
5 Tõstke peegel.
Vajutage päästik lõpuni alla. Peegel
tõstetakse üles ja katiku kate avaneb,
paljastades pildianduri. Pildiotsija kuva
lülitub välja ja kriipsukeste rida
juhtpaneelil hakkab vilkuma.
6 Vaadake pildiandur üle.
Hoides kaamerat nii, et valgus langeks
pildiandurile, kontrollige, et anduril ei
oleks tolmu või ebemeid. Võõrkehade
puudumisel jätkake sammuga 8.
293
7 Puhastage andur.
Eemaldage tolm ja ebemed andurilt
puhuri abil. Ärge kasutage puhur-harja,
sest harjased võivad andurit kahjustada.
Mustust, mida ei saa puhuriga eemaldada,
tohib eemaldada vaid Nikoni ametlik
teeninduspersonal. Mitte mingil juhul ei
tohi te andurit puudutada ega seda pühkida.
8 Lülitage kaamera välja.
Peegel naaseb alumisse asendisse ja katiku kate sulgub. Asetage
kohale objektiiv või korpuse kaas.
A Kasutage töökindlat toiteallikat
Katiku kate on õrn ja kergesti kahjustatav. Kui kaamera lülitub välja koos tõstetud
peegliga, sulgub kate automaatselt. Katte kahjustuse vältimiseks järgige järgmisi
ettevaatusabinõusid:
• Tõstetud peegli korral ärge lülitage kaamerat välja ega eemaldage või
ühendage lahti toiteallikat.
• Kui aku peegli tõstmise ajal tühjeneb, kõlab piiks ja taimeri tuli hakkab vilkuma,
hoiatades, et katiku kate sulgub ja peegel langetatakse umbes kahe minuti
pärast alla. Lõpetage puhastamine või kontrollimine viivitamata.
294
D Võõrollus pildianduril
Objektiivide või korpuse kaante eemaldamise või vahetamise ajal kaamerasse
sattunud võõrollus (või, väga harvadel juhtudel, määrdeaine või peened
osakesed kaamerast endast) võib pildiandurile kinnituda ning sealt teatavates
tingimustes pildistatud fotodele ilmuda. Kaamera kaitsmiseks objektiivi
puudumisel paigaldage kindlasti kaameraga kaasas olev korpuse kaas,
eemaldades eelnevalt hoolikalt kogu kaamera ja objektiivi kinnitusele või
korpuse kaanele kleepunud võimaliku tolmu ja muu võõrolluse. Hoiduge
korpuse kaane kinnitamisest või objektiivide vahetamisest tolmuses keskkonnas.
Võõrolluse pildiandurile sattumisel kasutage pildianduri puhastamise valikut, nii
nagu on kirjeldatud lõigus „Pildianduri puhastamine” (0 289). Probleemi
püsimisel puhastage andur käsitsi (0 292) või laske see puhastada Nikoni
ametlikul teeninduspersonalil. Anduril leiduva võõrolluse tõttu kahjustatud
fotosid on võimalik retušeerida mõnede pildindusrakenduste
pildipuhastusvõimalusi kasutades.
D Kaamera ja tarvikute hooldus
Kaamera on täppisseade ning nõuab korralist hooldust. Nikon soovitab, et
kaamera vaataks üle algne jaemüüja või Nikoni ametlik esindaja kord ühe või
kahe aasta jooksul ning et seda hooldataks kord iga kolme kuni viie aasta jooksul
(tasulised teenused). Kui kaamerat kasutatakse igapäevatöös, on sagedane
ülevaatus ja hooldus eriti soovitatavad. Kaamera ülevaatusel või hooldamisel
peaksid korraliselt kasutatavad tarvikud, nagu näiteks objektiivid või valikulised
välklambid, kaasas olema.
295
Kaamera ja aku eest hoolitsemine:
ettevaatusabinõud
Ärge pillake maha: tugevad löögid või vibratsioon võivad põhjustada toote
tööhäireid.
Hoidke kuivana: toode ei ole veekindel ja selle vette kastmine või suures niiskuses
hoidmine võib põhjustada tööhäireid. Sisemehhanismi roostetamine võib
põhjustada parandamatuid kahjustusi.
Vältige järske temperatuurimuutusi: temperatuuri äkilised muutused, nagu sisenemine
külmal päeval köetud ruumi või sealt lahkumine, võivad põhjustada seadmesisest
kondenseerumist. Kondenseerumise ärahoidmiseks asetage seade enne äkilisi
temperatuurimuutusi kandekotti või kilekotti.
Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest: ärge kasutage ega hoidke seadet tugevat
elektromagnetkiirgust või magnetvälju tekitavate seadmete lähedal. Seadmete,
nagu raadiosaatjad, tekitatavad staatilised laengud või magnetväljad võivad
häirida ekraani tööd, kahjustada mälukaardile salvestatud andmeid või mõjutada
toote siseelektroonikat.
Ärge jätke objektiivi suunatuna päikese poole: ärge jätke objektiivi pikemaks ajaks
suunatuna päikese või muu tugeva valgusallika poole. Intensiivne valgus võib
põhjustada pildianduri halvenemist või anda fotodel valge häguefekti.
Lülitage toode enne toiteallika eemaldamist või lahutamist välja: ärge tõmmake toodet
pistikust välja ega eemaldage akut ajal, kui toode on sisse lülitatud või kui piltide
salvestamine või kustutamine on pooleli. Sellisel puhul võib toite katkestamisega
kaasneda andmete kadu või toote mälu ja siselülituste kahjustumine. Juhusliku
toitekatkestuse ärahoidmiseks vältige toote kandmist ühest kohast teise ajal, mil
vahelduvvooluadapter on ühendatud.
296
Puhastamine: kaamera korpuse puhastamisel kasutage puhurit tolmu ja ebemete
õrnaks eemaldamiseks, seejärel pühkige õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast
kaamera kasutamist rannas või mere ääres pühkige ära liiv ja sool puhtas vees
õrnalt niisutatud lapiga ja seejärel kuivatage kaamera põhjalikult. Harvadel
juhtudel võib staatiline elekter põhjustada LCD-kuvarite heledamaks või
tumedamaks muutumist. See ei tähenda tööhäiret ja kuva muutub varsti tagasi
tavapäraseks.
Objektiiv ja peegel on kergesti kahjustatavad. Tolm ja ebemed tuleb eemaldada
õrnalt puhuri abil. Aerosoolpihusti kasutamisel hoidke vedeliku lekkimise
takistamiseks purki vertikaalselt. Objektiivilt sõrmejälgede ja muude plekkide
eemaldamiseks kandke väike kogus objektiivi puhastit pehmele lapile ja
puhastage objektiiv hoolikalt.
Pildianduri puhastamise kohta vt „Pildianduri puhastamine” (0 289, 292).
Objektiivi kontaktid: hoidke objektiivi kontaktid puhtad.
Ärge puudutage katiku katet: katiku kate on ülimalt õhuke ja kergesti kahjustatav. Mitte
mingil juhul ei tohi kattele vajutada, seda puhastusvahenditega puudutada või
sellele puhurist tugevaid õhuvoole suunata. Selline tegevus võib katet kriimustada,
deformeerida või rebestada.
Katiku kate võib näida ebaühtlaselt värvituna, kuid see ei mõjuta pilte ega tähenda
väärtalitlust.
Hoiustamine: hallituse või kopituse tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas
hästi õhutatud kohas. Vahelduvvooluadapteri kasutamisel ühendage adapter
tulekahju vältimiseks lahti. Kui toodet pikka aega ei kasutata, eemaldage lekke
ärahoidmiseks aku ja hoidke kaamerat kuivatusainet sisaldavas kilekotis. Ärge siiski
hoidke kaamera ümbrist kilekotis, kuna see võib põhjustada materjali halvenemist.
Arvestage, et kuivatusaine kaotab pikapeale oma niiskuse imamise võime ning
seda tuleb korraliselt vahetada.
Hallituse või kopituse vältimiseks võtke kaamera hoiukohast välja vähemalt kord
kuus. Lülitage kaamera sisse ja vabastage katik paar korda enne selle kõrvale
panemist.
Hoidke akut jahedas kuivas kohas. Paigaldage klemmikate kohale enne aku kõrvale
panemist.
297
Märkused ekraani kohta: ekraan on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega;
töötavad vähemalt 99,99% pikslitest ning puuduvaid või defektseid piksleid ei ole
üle 0,01%. Seetõttu, kuigi need ekraanid võivad sisaldada püsivalt helendavaid
(valgeid, punaseid, siniseid või rohelisi) või kustunud (musti) piksleid, ei kujuta see
endast tööhäiret ning ei mõjuta seadme abil salvestatavaid pilte.
Ekraanil kuvatavaid pilte võib olla eredas valguses raske vaadata.
Ärge rakendage ekraanile survet, kuna see võib kaasa tuua kahjustuse või tõrke.
Ekraanil oleva tolmu või ebemed saab eemaldada puhuriga. Plekke saab
eemaldada õrnalt pehme lapi või seemisnahaga pühkides. Ekraani purunemisel
tuleb olla hoolikas, hoidumaks klaasikildudega vigastamisest ning vältida ekraani
vedelkristalli kokkupuudet nahaga ja selle silma või suhu sattumist.
Aku ja laadija: akud võivad vale käsitsemise korral lekkida või plahvatada. Järgige
akude ja laadijate käsitsemisel järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud akusid.
• Ärge hoidke akut leegi lähedal ega ülemäärase kuumuse käes.
• Hoidke akuklemmid puhtana.
• Enne aku vahetamist lülitage toode välja.
• Kui akut ei kasutata, eemaldage see kaamerast või laadijast ja paigaldage
klemmikate. Need seadmed kasutavad veidike laengut ka väljalülitatult ning
võivad pikapeale aku tühjendada, kuni see enam ei tööta. Kui akut mõnda aega ei
kasutata, paigaldage see kaamerasse ja laske sel enne kaamerast hoiustamiseks
eemaldamist tühjeneda. Akut tuleb hoida jahedas kohas ümbritseva
temperatuuriga 15 °C kuni 25 °C (vältige kuumi või eriti külmi kohti). Korrake seda
protseduuri vähemalt üks kord kuue kuu jooksul.
• Kaamera korduv sisse- ja väljalülitamine täielikult tühjenenud aku korral
lühendab aku tööiga. Täielikult tühjenenud akud tuleb enne kasutamist laadida.
298
• Aku kasutamisel võib selle sisetemperatuur tõusta. Kõrgenenud
sisetemperatuuriga aku laadimise üritamine kahjustab aku talitlust ning aku võib
jääda tühjaks või saada laetud ainult osaliselt. Laske akul enne laadimist jahtuda.
• Laadige akut sisetingimustes ümbritseval temperatuuril 5 °C–35 °C. Ärge
kasutage akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 0 °C või üle 40 °C; selle
ettevaatusabinõu eiramine võib akut kahjustada või halvendada selle
tööomadusi. Maht võib väheneda ja laadimisaeg suureneda aku temperatuuril
0 °C kuni 15 °C ja 45 °C kuni 60 °C. Aku ei lae, kui temperatuur on alla 0 °C või üle
60 °C.
• Kui tuli CHARGE (LAADIMINE) laadimise ajal kiiresti (umbes kaheksa korda sekundis)
vilgub, veenduge, et temperatuurivahemik vastab nõuetele ning ühendage
seejärel laadija lahti ning eemaldage ja paigaldage aku uuesti. Kui probleem
püsib, lõpetage kohe kasutamine ning viige aku ja laadija tagasi oma jaemüüjale
või Nikoni ametlikule esindajale.
• Ärge liigutage laadimise ajal laadijat ega puudutage akut. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib väga harvadel juhtudel põhjustada seda, et laadija näitab aku
täitumist, kuigi aku on alles pooleldi laetud. Eemaldage ja paigaldage aku taas, et
laadimist uuesti alustada.
• Aku maht võib ajutiselt langeda, kui akut on laetud madalatel temperatuuridel
või seda kasutatakse laadimise ajal valitsenud temperatuurist madalamal
temperatuuril. Aku laadimisel temperatuuril alla 5 °C võib aku tööea näidik
Battery info (Akuteave) (0 273) kuval näidata ajutist vähenemist.
• Täis aku jätkuv laadimine võib nõrgendada aku talitlust.
299
• Täielikult laetud aku märgatav kasutusaja lühenemine toatemperatuuril näitab,
et aku nõuab vahetamist. Ostke uus aku.
• Kaasas olev toitekaabel ja vahelduvvoolu seinaadapter on kasutamiseks ainult
MH-25a-ga. Kasutage laadijat ainult ühilduvate akude laadimiseks. Kui seda ei
kasutata, lahutage laadija toitevõrgust.
• Ärge tekitage laadija klemmidel lühist. Antud ettevaatusabinõu eiramine võib
lõppeda ülekuumenemise ja laadija kahjustumisega.
• Enne kasutamist laadige aku. Olulistel sündmustel pildistamisel hoidke
tagavaraks täislaetud varuaku. Mõnes kohas võib vahetusakude ostmine lühikese
etteteatamisega olla keeruline. Arvestage, et külmadel päevadel kipub akude
maht vähenema. Veenduge enne väljas külma ilmaga pildistamist, et aku oleks
täis. Hoidke varuakut soojas kohas ja vajadusel vahetage need kaks.
Soojendatuna võib külm aku osa oma laetusest taastada.
• Kasutatud akud on väärtuslik ressurss; suunake need taaskasutusse vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
300
Rikkeotsing
Kui kaamera ei tööta ootuspäraselt, kontrollige alljärgnevat
tavaprobleemide loetelu enne jaemüüja või Nikoni ametliku esindajaga
ühenduse võtmist.
Aku/kuva
Kaamera on sisse lülitatud, kuid ei reageeri: oodake kuni salvestamise lõpetamiseni. Kui
probleem püsib, lülitage kaamera välja. Kui kaamera ei lülitu välja, eemaldage ja
sisestage aku või juhul kui kasutate vahelduvvooluadapterit, lahutage ja ühendage
see uuesti. Arvestage sellega, et kuigi lähevad kaduma kõik jooksvalt salvestatavad
andmed, juba salvestatud andmeid toiteallika eemaldamine või lahutamine ei
mõjuta.
Pildiotsija ei ole fookuses: reguleerige pildiotsija fookust (0 11). Kui see probleemi ei
lahenda, valige üksikservo automaatne teravustamine (AF-S; 0 100), ühe punkti
automaatne teravustamine (0 103) ja keskfookuspunkt (0 110) ning kadreerige
seejärel mõni kontrastne objekt keskfookuspunktis ja vajutage päästik kaamera
teravustamiseks pooleldi alla. Kui kaamera on teravustatud, kasutage dioptri
reguleerimise nuppu objekti pildiotsijas selgesse fookusesse seadmiseks. Vajaduse
korral võib pildiotsija fookust täiendavalt reguleerida valikuliste
parandusläätsedega (0 287).
Pildiotsija on tume: sisestage täielikult laaditud aku (0 19, 46).
Kuvad lülituvad ilma hoiatamata välja: valige pikemad viivitused kohandatud sättes c2
(Standby timer (Ooterežiimi taimer)) või c4 (Monitor off delay (Ekraani
väljalülituse viivitus); 0 263).
Juhtpaneeli või pildiotsija kuvad ei reageeri ja on tuhmid: nende kuvade reageerimisaeg ja
eredus oleneb temperatuurist.
Fookuspunkti esile tõstmisel muutub pildiotsija kuva punaseks: see on antud tüüpi pildiotsija
puhul tavaline ega viita tööhäirele.
301
Pildistamine (kõik režiimid)
Kaameral kulub sisselülitumiseks palju aega: kustutage faile või kaustu.
Katiku vabastus blokeeritud:
• Mälukaart on lukustatud, täis või sisestamata (0 21, 22).
• Häälestusmenüü (0 273) suvandis Slot empty release lock (Vabastuse
lukustus tühja pilu korral) on valitud Release locked (Vabastus lukustatud)
ning ühtegi mälukaarti ei ole sisestatud (0 21).
• Toimub sisseehitatud välgu laadimine (0 55).
• CPU-objektiivi ava rõngas ei ole lukustatud suurimal f-arvul (ei kohaldu G- ja Etüüpi objektiividele).
• Paigaldatud on mitte-CPU objektiiv, kuid kaamera ei ole režiimis M (0 72).
Kaamera reageerib päästikule aeglaselt: valige Off (Väljas) kohandatud sättes d3
(Exposure delay mode (Särituse viivitusrežiim); 0 264).
Pildistamine ei toimi kaugjuhtimispuldi päästikule vajutamisel:
• Vahetage kaugjuhtimispuldi aku.
• Valige muu suvand peale Off (Väljas) punktis Remote control mode (ML-L3)
(Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) (0 175).
• Toimub välklambi laadimine (0 177).
• Kohandatud sättes c5 (Remote on duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis
(ML-L3)), 0 263) valitud aeg on läbi.
• Ere valgus segab kaugjuhtimispulti.
Pidevas võtterežiimis päästikule vajutamisel tehakse ainult üks võte: pidev võtterežiim ei ole
kasutatav sisseehitatud välgu töötamisel (0 163) või koos HDR-iga (lai
dünaamiline vahemik; 0 155).
Fotod ei ole fookuses:
• Pöörake teravustamisrežiimi valija asendisse AF (0 100).
• Kaamera ei suuda automaatse teravustamisega teravustada: kasutage käsitsi
teravustamist või teravustamise lukustust (0 111, 115).
Piiks ei kõla:
• Valitud on Off (Väljas) suvandis Beep options (Piiksu suvandid) > Beep on/off
(Piiks sees/väljas) (0 271).
• Valitud on teravustamisrežiim AF-C või objekti liikumine AF-A valikul (0 100).
302
Teravustamine ei lukustu päästiku pooleldi alla vajutamisel: kasutage A AE-L/AF-L nuppu
teravustamise lukustamiseks teravustamisrežiimi AF-C valikul või liikuvate objektide
pildistamisel AF-A režiimis.
Fookuspunkti ei saa valida:
• Vabastage teravustamise valija lukk (0 107).
• Valitud on automaatala automaatne teravustamine või reaalaja vaates
automaatne teravustamine näo prioriteediga; valige muu režiim (0 103).
• Kaamera on taasesitusrežiimis (0 225) või menüüd on kasutusel (0 250).
• Vajutage päästik ooterežiimi taimeri käivitamiseks pooleldi alla (0 54).
Ei ole võimalik valida automaatse teravustamise režiimi: valitud on käsitsi teravustamine
(0 100, 115).
Ei ole võimalik valida automaatse teravustamise ala režiimi: valitud on käsitsi teravustamine
(0 100, 115).
Pildi suurust ei saa muuta: suvand Image quality (Pildikvaliteet) on seatud sättele
NEF (RAW) (0 97).
Kaamera on fotode salvestamisel aeglane: lülitage pika särituse müravähendus välja
(0 255).
Automaatse teravustamise abi valgusti ei sütti:
• Automaatse teravustamise abi valgusti ei sütti AF-C valikul automaatse
teravustamise režiimiks (0 100) või pideva automaatse servoteravustamise
valikul AF-A režiimis kaamera korral. Valige AF-S. Valikute korral peale automaatala
automaatne teravustamine automaatse teravustamise ala režiimiks valige
keskfookuspunkt (0 110).
• Kaamera on reaalaja vaates.
• Off (Väljas) on valitud kohandatud sättes a9 (Built-in AF-assist illuminator
(Sisseehitatud automaatse teravustamise abi valgusti), 0 261).
• Valgusti on automaatselt välja lülitunud. Pideval kasutamisel võib valgusti
kuumeneda; laske sel jahtuda.
Plekid fotodel: puhastage objektiivi esi- ja tagaelementi. Probleemi püsimisel
puhastage pildiandurit (0 289).
303
Müra (eredad laigud, juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned) fotodel:
• Eredaid laike, juhuslikult paiknevaid eredaid piksleid, udusust ja jooni saab
vähendada ISO-tundlikkust langetades.
• Kasutage foto võttemenüü valikut Long exposure NR (Pika säriaja
müravähendus) eredate laikude või udususe esinemise piiramiseks säriaegadel
üle 1 s tehtud fotodel (0 255).
• Udusus ja eredad laigud võivad näidata, et kaamera sisetemperatuur on tõusnud
seoses kõrge ümbritseva temperatuuri või pikkade säritustega või muudel
sarnastel põhjustel: lülitage kaamera välja ja laske sel enne pildistamise jätkamist
jahtuda.
• Suure ISO-tundlikkuse korral võivad pildistamisel mõningate valikuliste
välklampidega ilmuda jooned; sel juhul valige väiksem väärtus.
• Suurel ISO-tundlikkusel, sh suurte automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise sätete
korral saab juhuslikult paiknevaid eredaid piksleid vähendada, valides High
(Kõrge), Normal (Tavaline) või Low (Madal) suvandis High ISO NR (Suure ISO
müravähendus) foto või video võttemenüüs (0 255, 259).
• Suure ISO-tundlikkuse korral võivad eredad laigud, juhuslikult paiknevad eredad
pikslid, udusus või jooned olla veelgi märgatavamad pikkadel säriaegadel,
mitmiksärituste ja kõrge ümbritseva temperatuuriga või aktiveeritud
D-Lightinguga tehtud fotode korral, Flat (Tasane) valikul suvandis Set Picture
Control (Picture Controli määramine) (0 148) või äärmiste väärtuste valikul
Picture Controli parameetrite jaoks (0 151).
• Režiimis % võivad juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned olla
veelgi märgatavamad nõrgas valgustuses tehtud piltidel.
Värelus või tükeldus videorežiimis: valige suvand Flicker reduction (Väreluse
vähendamine) video võttemenüüs, mis vastab kohaliku vooluvõrgu sagedusele
(0 259).
Eredad piirkonnad või ribad reaalaja vaates: reaalaja vaates kasutati vilkuvat märki,
välklampi või muud lühiajalist valgusallikat.
Koos videotega ei salvestata heli: Microphone off (Mikrofon väljas) on valitud
suvandis Microphone sensitivity (Mikrofoni tundlikkus) video võttemenüüs
(0 259).
304
Reaalaja vaade lõpeb ootamatult või ei alga: reaalaja vaade võib automaatselt lõppeda
kaamera sisemiste vooluahelate kahjustumise vältimiseks järgmistel juhtudel:
• Ümbritsev temperatuur on kõrge
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud reaalaja vaates või videote salvestamiseks
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud pidevates vabastusrežiimides
Kui reaalaja vaade ei lülitu sisse nupu a vajutamisel, siis oodake, et sisemised
vooluahelad jahtuksid ja proovige seejärel uuesti. Pidage silmas, et kaamera võib
puudutamisel tunduda soojana, kuid see ei tähenda tööhäiret.
Reaalaja vaates ilmuvad artefaktid: „müra” (juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus
või jooned) ja ootamatud värvid võivad ilmuda vaate läbi objektiivi lähemale
suumimisel (0 57) reaalaja vaates; videote korral mõjutab juhuslikult paiknevate
eredate pikslite, udususe ja eredate laikude kogust ja paiknemist kaadri suuruse ja
kiiruse valik (0 188). Juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või eredad
laigud võivad samuti olla tingitud kaamera sisemiste vooluahelate temperatuuri
tõusust reaalaja vaates; väljuge reaalaja vaatest, kui kaamerat ei kasutata.
Menüükirjet ei ole võimalik valida: mõningad valikud ei ole kasutatavad kõikides
režiimides.
Pildistamine (P, S, A, M)
Katiku vabastus blokeeritud:
• Ühendatud on mitte-CPU objektiiv: pöörake kaamera režiiminupp asendisse M
(0 72).
• Režiiminupp pöörati asendisse S pärast säriaja A või % valikut režiimis M:
valige uus säriaeg (0 74).
Kogu säriaja vahemik ei ole kasutatav: välklamp on kasutusel. Välklambi
sünkroniseerimiskiirust saab valida kohandatud sättes e1 (Flash sync speed
(Välklambi sünkroniseerimiskiirus)); ühilduvate välguseadmete kasutamisel
valige säriaegade täisvahemikuks 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automaatne
fookustasand)) või 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automaatne fookustasand))
(0 265).
Ei saa mõõta valge tasakaalu: objekt on liiga tume või liiga hele (0 142).
Pilti ei ole võimalik valida eelseadistatud valge tasakaalu lähtekujutiseks: pilti ei loodud
D7500-ga (0 146).
305
Valge tasakaalu kahveldus ei ole kasutatav:
• Valitud on pildikvaliteet NEF (RAW) või NEF + JPEG (0 97).
• Aktiveeritud on mitmiksärituse režiim (0 256).
Picture Controli efekt erineb pilditi: Auto (Automaatne) valik suvandis Set Picture
Control (Picture Controli määramine), suvandi Auto (Automaatne) baasil
Picture Controli valik või A (automaatne) valik teravduse, selguse, kontrasti või
küllastumise jaoks. Püsivate tulemuste saavutamiseks fotode seerias valige muu
säte (0 151).
Mõõtmist ei saa muuta: toimib automaatse särituse lukustus (0 125).
Särikompensatsiooni ei ole võimalik kasutada: kaamera on režiimis M. Valige muu režiim.
Müra (punakad alad või muud artefaktid) ilmuvad pikkadel säritustel: lubage pika särituse
müravähendus (0 255).
Taasesitus
NEF (RAW) pilti ei taasesitata: foto tehti pildikvaliteediga NEF + JPEG (0 97).
Ei saa vaadata teiste kaameratega tehtud pilte: teiste kaameramudelitega salvestatud
piltide kuvamine ei pruugi korralikult toimida.
Mõningaid fotosid ei kuvata taasesituse ajal: valige All (Kõik) suvandis Playback folder
(Taasesituskaust) (0 250).
Kaamera kuvab teate, et kaustas puuduvad pildid: valige All (Kõik) suvandis Playback
folder (Taasesituskaust) (0 250).
„Püsti” (portree) formaadi fotod kuvatakse „laias” (maastik) formaadis:
• Foto tehti suvandi Auto image rotation (Pildi automaatne pööramine)
(0 251) valikuga Off (Väljas).
• Valige On (Sees) suvandis Rotate tall (Pööra portreeformaati) (0 251).
• Foto kuvatakse pildi ülevaatuses (0 227).
• Kaamera oli pildistamisel suunatud üles või alla.
Pilti ei saa kustutada:
• Pilt on kaitstud: eemaldage kaitse (0 242).
• Mälukaart on lukustatud (0 22).
306
Pilti ei saa retušeerida: fotot ei saa selle kaameraga edasi redigeerida.
Ei saa valida fotot printimiseks: foto on NEF (RAW) formaadis. Teisaldage fotod arvutisse
ja printige Capture NX-D-ga (0 iv). NEF (RAW) fotosid saab salvestada JPEGformaadis valikuga NEF (RAW) processing (NEF (RAW) töötlus)) (0 275).
Fotot ei kuvata kõrglahutusega videoseadmes: veenduge, et HDMI-kaabel (saadaval
eraldi) on ühendatud.
Fotosid ei saa arvutisse teisaldada: Operatsioonisüsteem ei ühildu kaamera või
teisaldustarkvaraga. Kasutage fotode arvutisse kopeerimiseks kaardilugejat.
Valik Image Dust Off (Tolmutäppide eemaldus pildilt) Capture NX-D-s ei anna soovitud tulemusi:
pildianduri puhastamine muudab tolmu paiknemist pildianduril. Enne pildianduri
puhastamist salvestatud tolmutäppide eemalduse võrdlusandmeid ei saa
kasutada fotodega, mis on tehtud pärast pildianduri puhastamist. Pildilt
tolmutäppide eemalduse andmeid, mis on salvestatud pärast pildianduri
puhastamist, ei saa kasutada fotodega, mis on tehtud enne pildianduri
puhastamist.
Arvuti kuvab NEF (RAW) pilte kaamerast erinevalt: kolmandate tarnijate tarkvara ei kuva
Picture Controlide, Aktiivse D-Lightingu või vinjettimise juhtimise mõju. Kasutage
Capture NX-D-d (0 iv).
307
Bluetooth ja Wi-Fi (juhtmevabad võrgud)
Nutiseadmed ei kuva kaamera SSIDi (võrgunime):
• Veenduge, et Disable (Keelata) on valitud suvandis Airplane mode
(Lennukirežiim) kaamera häälestusmenüüs (0 272).
• Veenduge, et kaamera häälestusmenüü punktis Bluetooth > Network
connection (Võrguühendus) on valitud Enable (Lubada).
• Proovige lülitada nutiseadme Wi-Fi välja ja siis uuesti sisse.
Ei saa ühendada juhtmevabade printerite ja muude juhtmevabade seadmetega: antud kaamera
võimaldab ühendada ainult seadmetega, kuhu on installitud rakendus SnapBridge.
Mitmesugust
Salvestuskuupäev ei ole õige: kaamera kell ei ole nii täpne kui enamik käe- ja kodukelli.
Kontrollige kella regulaarselt täpsemate ajanäitajate järgi ning seadke see vajaduse
korral õigeks.
Menüükirjet ei saa valida: mõned valikud ei ole kasutatavad sätete teatud
kombinatsioonide puhul või kui mälukaart ei ole sisestatud. Arvestage, et suvand
Battery info (Akuteave) ei ole kasutatav, kui kaamera toiteks kasutatakse valikulist
toitepistmikku ja vahelduvvooluadapterit.
308
Veateated
Käesolevas jaotises on loetletud pildiotsijale, juhtpaneelile ja ekraanile
kuvatavad hoiatusnäidikud ja veateated.
Näidik
Juhtpaneel Pildiotsija
Probleem
B
Objektiivi ava rõngas ei ole
(vilgub)
seatud minimaalsele avale.
H
d
Tühjenev aku.
• Aku on tühi.
H
(vilgub)
d
(vilgub)
• Akut ei ole võimalik
kasutada.
• Kaamerasse on sisestatud
äärmiselt tühjenenud
liitium-ioonaku või mõni
kolmanda tootja aku.
• Kõrge aku temperatuur.
• Objektiiv puudub.
i
(vilgub)
—
• Paigaldatud on mitte-CPU
objektiiv.
Kaamera ei suuda
F H
teravustada automaatse
(vilgub)
teravustamise abil.
Lahendus
Seadke rõngas minimaalsele
avale (suurim f-arv; 0 72).
Pange valmis täielikult laetud
varuaku (0 19).
• Laadige või vahetage aku
(0 19, 21, 287).
• Pöörduge Nikoni ametliku
esindaja poole.
• Vahetage aku või laadige
liitium-ioonaku selle
tühjenemisel.
• Eemaldage aku ja laske sel
jahtuda.
• Kinnitage CPU-objektiiv. Juba
kinnitatud CPU-objektiivi
korral eemaldage ja
taaskinnitage objektiiv
(0 24, 279).
• Valige režiim M (0 72).
Muutke kompositsiooni või
teravustage käsitsi
(0 114, 115).
309
Näidik
Juhtpaneel Pildiotsija
Lahendus
• Kasutage madalamat ISOtundlikkust (0 118).
• Võtterežiimis:
P Kasutage kolmandate
tootjate ND filtrit
Objekt on liiga ere; tekib foto
S Vähendage säriaega
ülesäritus.
(0 74)
A Valige väiksem ava
(suurem f-arv; 0 75)
(Säritusnäidikud koos
säriaja või ava näidikuga
% Valige muu võtterežiim
vilguvad)
(0 6)
• Kasutage suuremat ISOtundlikkust (0 118).
• Võtterežiimis:
Objekt on liiga tume; tekib
P Kasutage välku (0 161)
foto alasäritus.
S Suurendage säriaega
(0 74)
A Valige suurem ava
(väiksem f-arv; 0 75)
A
Muutke säriaega või valige
A valitud režiimis S.
(vilgub)
režiim M (0 74, 76).
%
Muutke säriaega või valige
% valitud režiimis S.
(vilgub)
režiim M (0 74, 76).
P
k
Oodake töötlemise
Käimas on töötlemine.
(vilgub)
(vilgub)
lõpetamiseni.
310
Probleem
Näidik
Juhtpaneel Pildiotsija
—
M
(vilgub)
n
(vilgub)
j
(vilgub)
O
(vilgub)
Probleem
Näidiku vilkumisel 3 s jooksul
pärast välklambi töötamist
võib foto osutuda
alasäritatuks.
Lahendus
Kontrollige fotot ekraanil;
alasärituse korral reguleerige
sätteid ja proovige uuesti
(0 225).
• Vähendage kvaliteeti või
suurust (0 97, 99).
Puudub piisav mälu edasiste • Kustutage fotosid, olles
fotode salvestamiseks
eelnevalt olulised pildid
jooksvatel sätetel või
arvutisse või mõnda teise
kaamera on ammendanud
seadmesse kopeerinud
faili- või kaustanumbrid.
(0 247).
• Sisestage uus mälukaart
(0 21).
Vabastage katik. Vea püsimisel
või sagedasel esinemisel
Kaamera talitlushäire.
pöörduge Nikoni ametliku
esindaja poole.
311
Näidik
Ekraan
Probleem
Kaamera ei
tuvasta
mälukaarti.
• Mälukaardi
juurdepääsu
viga.
Lahendus
Lülitage kaamera välja ja
kontrollige, et kaart oleks
õigesti sisestatud (0 21).
• Kasutage Nikoni
tunnustatud kaarti (0 346).
• Vea püsimisel pärast kaardi
korduvalt väljutamist ja
tagasi sisestamist võib kaart
olla kahjustatud. Pöörduge
jaemüüja või Nikoni
ametliku esindaja poole.
• Kustutage faile või sisestage
uus mälukaart, kui olete
olulised pildid arvutisse või
muusse seadmesse
kopeerinud (0 21, 247).
• Veenduge, et Eye-Fi kaardi
püsivara on uuendatud.
• Kopeerige failid Eye-Fi
kaardilt arvutisse või teise
seadmesse ja vormindage
kaart või sisestage uus kaart
(0 21).
S
Cannot access this
memory card. Insert
another card. (See
mälukaart ei ole
juurdepääsetav.
Sisestage teine kaart.)
W,
O
(vilgub)
g
W,
O
(vilgub)
Kaameral pole
võimalik Eye-Fi
kaarti juhtida.
W,
X
(vilgub)
Mälukaart on
lukustatud
(kirjutuskaitsega). Lükake kaardi kirjutuskaitse
lüliti kirjutusasendisse „write”
(0 22).
Eye-Fi kaart on
lukustatud
(kirjutuskaitsega).
Memory card is locked.
Slide lock to „write”
position. (Mälukaart on
lukustatud. Lükake
lukusti kirjutusasendisse
„write”.)
Not available if Eye-Fi
card is locked. (Mitte
kasutatav lukustatud
Eye-Fi kaardi korral.)
312
Juhtpaneel
No memory card.
(Mälukaart puudub.)
• Ei suuda luua
uut kausta.
W,
O
(vilgub)
Näidik
Ekraan
Juhtpaneel
Probleem
This card is not
Mälukaart on
formatted. Format the
[C] kaameras
card. (See kaart ei ole
(vilgub) kasutamiseks
vormindatud.
vormindamata.
Vormindage kaart.)
The clock is not set.
Kaamera kell on
—
(Kell on seadmata.)
seadmata.
Unable to start live
view. Please wait.
Kaamera
(Reaalaja vaadet ei saa
—
sisetemperatuur
alustada. Palun
on kõrge.
oodake.)
Taasesituseks
Folder contains no
valitud
images. (Kaustas
—
mälukaardil või
puuduvad pildid.)
kausta(de)s
puuduvad pildid.
All images are hidden.
(Kõik pildid on
peidetud.)
Cannot display this file.
(Seda faili ei ole
võimalik kuvada.)
Lahendus
Vormindage mälukaart või
sisestage uus mälukaart
(0 21, 268).
Seadke kaamera kell (0 268).
Oodake enne reaalaja vaates
pildistamise või
videosalvestuse jätkamist,
kuni sisemised vooluahelad
jahtuvad.
Valige menüüst Playback
folder (Taasesituskaust)
pilte sisaldav kaust või
sisestage piltidega mälukaart
(0 21, 250).
Ühtegi pilti ei saa taasesitada
enne, kui valitakse teine kaust
või kasutatakse valikut Hide
image (Peida pilt), et
võimaldada vähemalt ühe
pildi kuvamist (0 250).
—
Kõik pildid antud
kaustas on
peidetud.
—
Fail on loodud või
muudetud muu
seadme või
Faili ei ole võimalik kaameras
erinevat marki
taasesitada.
kaameraga või fail
on rikutud.
313
Näidik
Ekraan
Juhtpaneel
Probleem
Lahendus
Cannot select this file.
Valitud pilti ei saa Teistes seadmetes loodud
(Seda faili ei ole
—
retušeerida.
pilte ei saa retušeerida.
võimalik valida.)
• Teistes seadmetes loodud
videoid ei saa redigeerida.
This movie cannot be
Valitud videot ei
edited. (Seda videot ei
—
• Videod peavad olema
saa redigeerida.
saa redigeerida.)
vähemalt kahe sekundi
pikkused (0 196).
Kontrollige printerit.
Check printer.
—
Printeri viga.
Jätkamiseks valige Continue
(Kontrollige printerit.)
(Jätka) (võimaluse korral) *.
Paber printeris ei Sisestage õiges suuruses
Check paper.
—
ole valitud
paber ja valige Continue
(Kontrollige paberit.)
suuruses.
(Jätka) *.
Paper jam.
Paber on printeris Puhastage ummistus ja valige
—
(Paberiummistus.)
kinni jäänud.
Continue (Jätka) *.
Sisestage valitud suuruses
Out of paper. (Paber on
Printeris on paber
—
paber ja valige Continue
otsas.)
otsas.
(Jätka) *.
Check ink supply.
Kontrollige tinti. Jätkamiseks
(Kontrollige
—
Tindi viga.
valige Continue (Jätka) *.
tindivarustust.)
Printeris on tint
Vahetage tint ja valige
Out of ink. (Tint otsas.)
—
otsas.
Continue (Jätka) *.
* Täpsemalt vt printeri juhendist.
314
Tehnilised andmed
❚❚ Digitaalkaamera Nikon D7500
Tüüp
Tüüp
Objektiivi paigaldamine
Efektiivne fookusnurk
Efektiivseid piksleid
Efektiivseid piksleid
Digitaalne üheobjektiiviline peegelkaamera
Nikoni F-kinnitus (automaatse teravustamise
ühenduse ja kontaktidega)
Nikon DX formaat; fookuskaugus 35 mm [135]
formaadis vastab u 1,5× FX-formaadi fookusnurgaga
objektiividele
20,9 miljonit
Pildiandur
Pildiandur
23,5 × 15,7 mm CMOS-andur
Piksleid kokku
21,51 miljonit
Tolmu vähendamise süsteem Pildianduri puhastamine, pildilt tolmutäppide
eemalduse võrdlusandmed (nõutav valikuline
Capture NX-D tarkvara)
Mälu
Pildi suurus (piksleid)
• DX (24×16) pildi ala
5 568 × 3 712 (Large (Suur): 20,7 M)
4 176 × 2 784 (Medium (Keskmine): 11,6 M)
2 784 × 1 856 (Small (Väike): 5,2 M)
• 1,3× (18×12) pildi ala
4 272 × 2 848 (Large (Suur): 12,2 M)
3 200 × 2 136 (Medium (Keskmine): 6,8 M)
2 128 × 1 424 (Small (Väike): 3,0 M)
• Videosalvestuse ajal tehtud fotod pildi alaga DX
5 568 × 3 128 (Large (Suur))
4 176 × 2 344 (Medium (Keskmine))
2 784 × 1 560 (Small (Väike))
315
Mälu
Pildi suurus (piksleid)
Failiformaat
Picture Control süsteem
Andmekandjad
Failisüsteem
Pildiotsija
Pildiotsija
Kaadri teravussügavus
Suurendus
Keskpunkt
Dioptri reguleerimine
Teravustamisekraan
316
• Videosalvestuse ajal tehtud fotod pildi alaga 1,3×
4 272 × 2 400 (Large (Suur))
3 200 × 1 800 (Medium (Keskmine))
2 128 × 1 192 (Small (Väike))
• Videosalvestuse ajal tehtud fotod kaadri suurusega
3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
• NEF (RAW): 12- või 14-bitine, tihendatud kadudeta või
tihendatud
• JPEG: JPEG-baasvorming, ühitatav peene (u 1 : 4),
tavalise (u 1 : 8) või põhilise (u 1 : 16) tihendusega;
optimaalse kvaliteediga tihenduse võimalus
• NEF (RAW) + JPEG: üks foto salvestatud nii NEF (RAW) kui
ka JPEG-formaadis
Automaatne, Standardne, Neutraalne, Ergas,
Ühevärviline, Portree, Maastik, Tasane; valitud Picture
Controle on võimalik kohandada; kohandatud Picture
Controlide hoidla
SD (Secure Digital) ja UHS-I ühilduvad SDHC ja SDXC
mälukaardid
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Silmadekõrgune pentaprismaga üheobjektiiviline
peegelpildiotsija
• DX (24×16) pildi ala: u 100% horisontaalselt ja 100%
vertikaalselt
• 1,3× (18×12) pildi ala: u 97% horisontaalselt ja 97%
vertikaalselt
U 0,94× (50 mm f/1,4 objektiiv lõpmatuses, –1,0 m–1)
18,5 mm (–1,0 m–1; pildiotsija okulaariläätse
keskpinnast)
–2–+1 m–1
B-tüüpi BriteView Clear Matte Mark II ekraan koos
automaatse teravustamise ala raamidega (kuvada
saab kadreerimisruudustikku)
Pildiotsija
Peegelkaamera peegel
Objektiivi ava
Objektiiv
Ühilduvad objektiivid
Kiirnaasmine
Elektrooniliselt juhitav viivitamatu naasmine
Ühilduv AF NIKKOR objektiividega, sh G-, E- ja D-tüüpi
objektiivid (teatavad piirangud kehtivad PC
objektiividele) ning AI-P NIKKOR objektiivid ja mitteCPU AI objektiivid (ainult režiim M). IX NIKKOR
objektiive, objektiive F3AF jaoks ning mitte-AI
objektiive ei ole võimalik kasutada.
Elektroonilist kaugusemõõtjat saab kasutada
objektiividega suurima avaga vähemalt f/5,6 (suurima
avaga vähemalt f/8 objektiividega toetab
elektrooniline kaugusemõõtja 1 keskfookuspunkti).
Katik
Tüüp
Kiirus
Välklambi
sünkroniseerimiskiirus
Vabastus
Vabastusrežiim
Ligikaudne kaadri ettenihke
kiirus
Elektrooniliselt juhitav vertikaalselt liikuv
fookustasandi mehaaniline katik; elektrooniline
esikardina katik kasutatav peegliga üleval
vabastusrežiimis
1/8 000–30 s sammuga 1/3 või 1/2 EV, bulb (pirn), time
(aeg), X250
X = 1/250 s; sünkroniseerib katikuga 1/320 s või pikemaga
(välgu ulatus langeb säriaegadel vahemikus 1/250 kuni
1/320 s)
S (üksikkaader), CL (pidev vähene kiirus), CH (pidev suur
kiirus), Q (katiku vaikne vabastus), QC (katiku pidev
vaikne vabastus), E (taimer), MUP (peegel üleval)
• CL: 1–7 fps (kaadrit sekundis)
• CH: 8 fps (kaadrit sekundis)
Märkus: Need kaadrikiirused eeldavad pidevat
automaatset servoteravustamise režiimi, käsitsi või
katiku prioriteediga automaatset säritust, säriaega
1/250 s või lühemat, Release (Vabastus) valikut
kohandatud sättes a1 (AF-C priority selection
(Pideva automaatse teravustamise prioriteedi
valik)) ja ülejäänud sätteid vaikeväärtustel.
317
Vabastus
Taimer
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 säritust intervalliga 0,5, 1, 2 või 3 s
Kaugjuhtimisrežiimid (ML-L3) Viivitusega kaugjuhtimine, kiirreageeringuga
kaugjuhtimisrežiim, peegli kaugtõste
Säritus
Mõõtmissüsteem
Mõõtmisrežiim
Vahemik (ISO 100, f/1,4
objektiiv, 20 °C)
Säritusmõõturi ühendus
Režiim
318
TTL särituse mõõtmine u 180K (180 000) piksliga RGBanduriga
• Maatriks: 3D-värvimaatriksi mõõtmine III (G-, E- ja Dtüüpi objektiivid); värvimaatriksi mõõtmine III (teised
CPU-objektiivid)
• Keskelekaalutud: u 75% kaalust omistatakse 8 mm
ringile kaadri keskel. Ringi läbimõõduks võib valida 6,
10 või 13 mm või teostada kaalumist kogu kaadri
keskmise alusel
• Laotuspunkt: mõõdab ringi läbimõõduga u 3,5 mm
(u 2,5% kaadrist) keskmega valitud fookuspunktis
• Ereduskorrektsiooniga: kasutatav G-, E- ja D-tüüpi
objektiividega
• Maatriks-, keskelekaalutud või ereduskorrektsiooniga
mõõtmine: 0–20 EV
• Laotuspunktide mõõtmine: 2–20 EV
CPU
Automaatrežiimid (i automaatne; j automaatne ilma välguta);
stseenirežiimid (k portree; l maastik; p laps; m sport; n
lähivõte; o öine portree; r öine maastik; s pidu/siseruum; t rand/
lumi; u päikeseloojang; v hämarik/koidik; w lemmiklooma portree;
x küünlavalgus; y õis; z sügisvärvid; 0 toit); eriefektide režiimid
(% öine nägemine; f üliergas; d pop; e fotoillustratsioon;
' mängukaamera efekt; i pisipildi efeckt; u selektiivne värv;
1 siluett; 2 hele tonaalsus; 3 tume tonaalsus);
programmeeritud automaatne koos paindliku
programmiga (P); automaatne katiku prioriteet (S);
avaprioriteediga automaatrežiim (A); käsitsi (M);
U1 (kasutajasätted 1); U2 (kasutajasätted 2)
Säritus
Särikompensatsioon
Särituse lukustus
ISO-tundlikkus (soovitatav
säritusindeks)
Aktiivne D-Lighting
Teravustamine
Automaatne teravustamine
Tuvastusvahemik
Objektiivi servo
Fookuspunkt
Automaatse teravustamise
ala režiim
Teravustamise lukustus
Reguleeritav –5–+5 EV võrra sammuga 1/3 või 1/2 EV
režiimides P, S, A, M, SCENE ja EFFECTS
Heledus lukustatakse tuvastatud väärtusel
ISO 100–51200 sammuga 1/3 või 1/2 EV. Samuti saab
seada väärtustele u 0,3, 0,5, 0,7 või 1 EV (ISO 50
ekvivalent) võrra alla ISO 100 või u 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4
või 5 EV (ISO 1640000 ekvivalent) üle ISO 51200;
võimalik on automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
Võimalikud valikud on Auto (Automaatne), Extra
high (Eriti kõrge), High (Kõrge), Normal (Tavaline),
Low (Madal) või Off (Väljas)
Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II automaatse
teravustamise anduri moodul koos TTL faasituvastuse,
peenhäälestuse, 51 fookuspunktiga (sh 15 risttüüpi
andurit; f/8 toetatud 1 anduriga) ja automaatse
teravustamise abi valgustiga (tööulatus u 0,5–3 m)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo automaatne
teravustamine (AF-S); pidev automaatne
servoteravustamise režiim (AF-C); automaatne
AF-S/AF-C valik (AF-A); teravustamise prognoositav
jälgimine aktiveeritakse automaatselt vastavalt
objekti olekule
• Käsitsi teravustamine (M): kasutada saab elektroonilist
kaugusemõõtjat
Valida saab 51 või 11 fookuspunkti seast
Ühe punkti automaatne teravustamine; 9, 21 või
51 punktiga dünaamilise ala automaatne
teravustamine, ruumiline kalkeerimine, grupeeritud
ala automaatne teravustamine, automaatala
automaatne teravustamine
Teravustamist saab lukustada päästiku pooleldi alla
vajutades (üksikservo automaatne teravustamine) või
A AE-L/AF-L nupule vajutades
319
Välklamp
Sisseehitatud välk
i, k, p, n, o, s, w, f, d, e, ': automaatvälk
automaatse avanemisega
P, S, A, M, 0: käsitsi avamine nupu vabastamisel
Juhtnumber
U 12, 12 koos käsivälguga (m, ISO 100, 20 °C)
Välklambi juhtimine
TTL: i-TTL välklambi juhtimine 180K (180 000) piksliga
RGB-anduri abil on kasutatav sisseehitatud välguga;
i-TTL tasakaalustatud täitevälku digitaalsele
üheobjektiivilisele peegelkaamerale kasutatakse koos
maatriks-, keskelekaalutud ja ereduskorrektsiooniga
mõõtmisega, standardset i-TTL täitevälku digitaalsele
üheobjektiivilisele peegelkaamerale koos
laotuspunktide mõõtmisega
Välgurežiim
Automaatne, automaatne koos punasilmsuse
vähendamisega, automaatne aeglane
sünkroniseerimine, automaatne aeglane
sünkroniseerimine koos punasilmsuse
vähendamisega, täitevälk, punasilmsuse
vähendamine, aeglane sünkroniseerimine, aeglane
sünkroniseerimine koos punasilmsuse
vähendamisega, tagakardin koos aeglase
sünkroniseerimisega, tagakardina sünkroniseerimine,
väljas; automaatse fookustasandi suure kiirusega
sünkroniseerimise toetus
Välgu kompenseerimine
–3–+1 EV sammuga 1/3 või 1/2 EV
Välklambi valmisoleku näidik Süttib sisseehitatud välgu või valikulise välklambi
täielikul laadimisel; vilgub pärast välklambi
täisvõimsusel töötamist
Tarvikupesa
ISO 518 sünkroonpesa sünkronisatsiooni ja
andmekontaktide ning ohutuslukuga
Nikoni Loovvalgustussüsteem i-TTL välklambi juhtimine, raadio teel juhitav
(Creative Lighting System,
täiustatud juhtmevaba valgustus, optiline täiustatud
CLS)
juhtmevaba valgustus, kujundusvalgustus, FVlukustus, värviteabe edastus, automaatse
fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimine,
automaatse teravustamise abi mitmikala
automaatseks teravustamiseks
Sünkroniseerimisterminal
AS-15 sünkroniseerimisterminali adapter (saadaval
eraldi)
320
Valge tasakaal
Valge tasakaal
Kahveldus
Kahvelduse tüübid
Reaalaja vaade
Režiimid
Objektiivi servo
Automaatse teravustamise
ala režiim
Automaatne teravustamine
Video
Mõõtmissüsteem
Mõõtmisrežiim
Kaadri suurus (pikslites) ja
kaadrikiirus
Failiformaat
Videotihendus
Automaatne (2 tüüpi), hõõglamp, luminofoor
(7 tüüpi), otsene päikesevalgus, välklamp, pilvine,
varjus, eelseadistatud käsitsi (salvestada saab kuni 6
väärtust, reaalaja vaates on võimalik laotuspunkti
valge tasakaalu mõõtmine), värvitemperatuuri valik
(2 500 K–10 000 K), kõik koos peenhäälestusega
Säritus, välk, valge tasakaal ja ADL
C (foto reaalaja vaate), 1 (video reaalaja vaade)
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo automaatne
teravustamine (AF-S); täisajaga automaatne
servoteravustamine (AF-F)
• Käsitsi teravustamine (M)
Automaatne teravustamine näo prioriteediga, lai-ala
automaatne teravustamine, normaalala automaatne
teravustamine, objekti jälgimisega automaatne
teravustamine
Kontrastitajuga automaatne teravustamine üle kogu
kaadri (näo prioriteedi või objekti jälgimisega
automaatsel teravustamisel valib kaamera
fookuspunkti automaatselt)
TTL säritusmõõtmine põhipildianduri abil
Maatriks-, keskelekaalutud või ereduskorrektsiooniga
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiivne), 25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Tegelikud kaadrikiirused 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p
jaoks on vastavalt 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kaadrit
sekundis (fps); ★ kõrge kvaliteet on kasutatav kõikidel
kaadri suurustel, tavakvaliteet on kasutatav kõikidel
suurustel peale 3 840 × 2 160
MOV, MP4
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding (täiustatud
videokodeerimine)
321
Video
Audiosalvestuse formaat
Audiosalvestuse seade
ISO-tundlikkus (soovitatav
säritusindeks)
Aktiivne D-Lighting
Muud valikud
Ekraan
Ekraan
Taasesitus
Taasesitus
322
Lineaarne PCM, AAC
Sisseehitatud stereo- või välismikrofon; reguleeritava
tundlikkusega
• Režiim M: automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
(ISO 100 kuni Hi 5) kasutatav koos valitava
ülempiiriga; käsitsi valik (ISO 100 kuni 51200
sammuga 1/3 või 1/2 EV) koos kasutatavate
täiendavate valikutega, mis vastavad u 0,3, 0,5, 0,7, 1,
2, 3, 4 või 5 EV (ISO 1640000 ekvivalent) üle ISO 51200
• Režiimid P, S ja A: automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine (ISO 100 kuni Hi 5) valitava ülempiiriga
• % (EFFECT) režiim: automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine (ISO 100 kuni Hi 5)
• Muud režiimid: automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
(ISO 100 kuni 12800)
Võimalikud valikud on Same as photo settings
(Sama, mis fotosätetes), Extra high (Eriti kõrge),
High (Kõrge), Normal (Tavaline), Low (Madal) või
Off (Väljas)
Tähistusviited, intervallvideod, elektrooniline
stabiliseerimine
8-cm/3,2 tolli, u 922 kilopunkti (VGA) kallutatav TFT
puutetundlik LCD ekraan 170° vaatenurgaga, u 100%
kaadri teravussügavusega, käsitsi ekraani ereduse
reguleerimise ja kuvari sisse/välja lülitamist kontrolliva
silmasensoriga
Täiskaadri ja pisipildi (4, 9 või 72 pilti või kalender)
taasesitus koos taasesitussuumi, taasesitussuumi
kärpimise, video taasesituse, foto ja/või video
slaidiesitusega, histogrammi kuvaga, helendite,
fototeabe, asukohaandmete kuva, piltide hindamise ja
automaatse pildi pööramisega
Liides
USB
HDMI-väljund
Tarvikute sisend
Audiosisend
Audioväljund
Juhtmevaba/Bluetooth
Juhtmevaba
Bluetooth
Ulatus (vaatejoon)
Toetatavad keeled
Toetatavad keeled
Hi-Speed USB Micro B pistmik; soovitatav on kasutada
ühenduseks sisseehitatud USB-porti
C-tüüpi HDMI pistmik
Saab kasutada koos MC-DC2 jt valikuliste tarvikutega
Stereo minipistiku pesa (3,5 mm läbimõõt; plug-in
power toetus)
Stereo minipistiku pesa (3,5 mm läbimõõt)
•
•
•
•
•
•
Standardid: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Töösagedus: 2 412–2 462 MHz (kanalid 1–11)
Maksimaalne väljundvõimsus: 8,4 dBm (EIRP)
Autentimine: Avatud süsteem, WPA2-PSK
Sideprotokollid: Bluetoothi spetsifikatsioon versioon 4.1
Töösagedus
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
• Maksimaalne väljundvõimsus (EIRP)
Bluetooth: 6,4 dBm
Bluetooth Low Energy: 6,4 dBm
Ligikaudu 10 m häirete puudumisel; kaugus oleneb
signaali tugevusest ning takistuste olemasolust või
puudumisest
Araabia, bengaali, bulgaaria, hiina (lihtsustatud ja
traditsiooniline), tšehhi, taani, hollandi, inglise, soome,
prantsuse, saksa, kreeka, hindi, ungari, indoneesia,
itaalia, jaapani, korea, marathi, norra, pärsia, poola,
portugali (Portugali ja Brasiilia), rumeenia, vene, serbia,
hispaania, rootsi, tamiili, telugu, tai, türgi, ukraina,
vietnami
323
Toiteallikas
Aku
Vahelduvvooluadapter
Statiivi pesa
Statiivi pesa
Mõõtmed/kaal
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Üks EN-EL15a liitium-ioonaku; EN-EL15b/EN-EL15 on
samuti võimalik kasutada, kuid pidage silmas, et vahel
võib EN-EL15 ühe laadimisega võimaldada teha
vähem pilte kui EN-EL15b/EN-EL15a (0 349)
EH-5b/EH-5c vahelduvvooluadapter; nõuab EP-5B
toitepistmikku (saadaval eraldi)
/4 tolli (ISO 1222)
1
U 135,5 × 104 × 72,5 mm
U 720 g koos aku ja mälukaardiga, kuid ilma korpuse
kaaneta; u 640 g (ainult kaamera korpus)
Töökeskkond
Temperatuur
0 °C–40 °C
Niiskus
85% või vähem (kondenseerumiseta)
• Kui pole märgitud teisiti, on kõik mõõtmised teostatud vastavuses kaamerate ja pildindustoodete
assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products Association, CIPA) standardite või suunistega.
• Kõik näitajad on toodud täislaetud akuga kaamera kohta.
• Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara välimust ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma ette teatamata. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas
kasutusjuhendis esineda võivate vigade tõttu.
324
❚❚ Akulaadija MH-25a
Nimisisend
Nimiväljund
Toetatavad akud
Laadimisaeg
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Toitekaabli pikkus (selle
olemasolul)
Kaal
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Nikoni EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 liitium-ioonakud
U 2 tundi 35 minutit ümbritseval temperatuuril 25 °C ja
täielikult tühjenenud aku korral
0 °C–40 °C
U 95 × 33,5 × 71 mm, ilma väljaulatuvate osadeta
U 1,5 m
U 115 g, ilma kaasasoleva toitepistmikuta (toitejuhtme
või vahelduvvoolu seinaadapterita)
Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:
m AC, p DC, q II klassi elektriseade (Toote konstruktsioon on topeltisolatsiooniga.)
❚❚ Liitium-ioonaku EN-EL15a
Tüüp
Nimivõimsus
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Laetav liitium-ioonaku
7,0 V/1 900 mAh
0 °C–40 °C
U 40 × 56 × 20,5 mm
U 78 g, ilma klemmikatteta
325
A Toetatavad standardid
• DCF-versioon 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) on laialdaselt
kasutatav standard digitaalkaamerate tööstuses erinevate kaameramarkide
ühilduvuse tagamiseks.
• Exif versioon 2.31: kaamera toetab Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) (Vahetatav pildiformaat digitaalsete kaamerate jaoks)
versiooni 2.31, standardit, kus fotodega salvestatud teavet kasutatakse
optimaalse värvide reproduktsiooni saavutamiseks piltide väljatrükil Exifühilduvatel printeritel.
• PictBridge: digitaalkaamerate ja printerite tootjate koostöös valminud standard,
mis võimaldab fotosid vahetult printerisse edastada ilma neid eelnevalt
arvutisse teisaldamata.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (kõrglahutusega multimeedialiides)
on standard tarbeelektroonikas ja audio-videoseadmetes kasutatavate
multimeedialiideste jaoks, mis võimaldab audiovisuaalsete andmete ja
juhtsignaalide edastamist HDMI-ühilduvatele seadmetele läbi ühe
kaabliühenduse.
A Vastavusmärgistus
Standardeid, millele kaamera vastab, saab vaadata valikuga Conformity
marking (Vastavusmärgistus) häälestusmenüüs (0 273).
A FreeType litsents (FreeType2)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.
A MIT litsents (HarfBuzz)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2017 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kõik õigused
kaitstud.
326
A Kaubamärgi teave
iOS on Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides ja seda kasutatakse litsentsi alusel. Windows
on Microsoft Corporation’i kas registreeritud kaubamärk või kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Mac, macOS, OS X, Apple®, App
Store®, Apple’i logod, iPhone®, iPad®, ja iPod touch® on Apple Inc. USAs ja/või
teistes riikides registreeritud kaubamärgid. Android, Google Play ja Google Play
logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Androidi robot on reprodutseeritud
või modifitseeritud Google'i loodud ja jagatud teosest ning seda kasutatakse
vastavalt litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution License kirjeldatud
tingimustele. PictBridge’i logo on kaubamärk. SD, SDHC ja SDXC logod on SD-3C,
LLC kaubamärgid. HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface
(kõrglahutusega multimeedialiides) on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance’i kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
Bluetooth® märksõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon
Corporation’i poolt toimub litsentsi alusel.
Kõik muud käesolevas juhendis või muus Nikoni tootega tarnitavas
dokumentatsioonis mainitud kaubamärgid on nende vastavate omanike
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
327
A Sertifikaadid
328
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
objektiivid
Lugege seda jaotist, kui ostsite kaamera koos mõnedes riikides või
piirkondades saada oleva AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR
objektiivikomplektiga. Objektiivi osad on loetletud allpool.
1 Objektiivi päikesekaitse * ................... 334
7 Fookuskauguse märk
2 Objektiivi päikesekaitse lukustusmärk
................................................................ 334
8 Teravustamisrõngas............................ 115
9
3 Objektiivi päikesekaitse joondusmärk
10
................................................................ 334
11
4 Objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk
................................................................ 334 12
5 Suumirõngas........................................... 51 13
6 Fookuskauguse skaala
* Valikuline.
Objektiivi kinnitusmärk ........................ 24
Objektiivi kummist kinnitustihend
CPU-kontaktid ...................................... 280
A-M-režiimi lüliti .................................. 330
Stabiliseerimise SISSE/VÄLJA lüliti
................................................................ 332
329
❚❚ Teravustamine
Teravustamisrežiim on määratud kaamera teravustamisrežiimi ja
objektiivi A-M-režiimi lüliti asendiga. Kaamera teravustamisrežiimi
valimise kohta vt kaamera juhendist.
Kaamera
teravustamisrežiim
AF
MF
Objektiivi teravustamisrežiim
A
M
Automaatne
Käsitsi teravustamine
teravustamine käsitsi
elektroonilise
muutmisega *
kaugusemõõtjaga
—
* Käsitsi muutmine on kasutatav ainult kaameral üksikservo automaatse teravustamise (AF-S) valikul.
Automaatne teravustamine
1 Seadke kaamera režiimi AF (automaatne teravustamine).
2 Nihutage objektiivi A-M-režiimi lüliti asendisse A.
3 Teravustage.
Teravustamiseks vajutage päästik pooleldi alla. Üksikservo
automaatse teravustamise (AF-S) režiimis on teravustamist võimalik
reguleerida, hoides päästikut pärast automaatse teravustamise
lõpetamist pooleldi alla vajutatult ja pöörates käsitsi
teravustamisrõngast. Ärge pöörake teravustamisrõngast enne
automaatse teravustamise lõppemist. Automaatse teravustamisega
uuesti teravustamiseks vajutage päästik pooleldi alla või vajutage
AF-ON nuppu.
Käsitsi teravustamine
1 Nihutage objektiivi A-M-režiimi lüliti asendisse M.
2 Teravustage.
Teravustage käsitsi objektiivi teravustamisrõnga abil.
❚❚ Suum ja teravussügavus
Enne teravustamist pöörake suumirõngast fookuskauguse
reguleerimiseks ja kadreerige foto. Teravussügavuse eelvaate
(avaastme) võimalusega kaamera korral on võimalik teravussügavuse
eelvaade pildiotsijas.
Märkus: Teravustamiskauguse lühenemisel fookuskaugus väheneb.
330
❚❚ Ava
Ava reguleeritakse kaamera juhtnuppude abil.
Suum ja suurim ava
Suumi muutused võivad muuta suurimat ava kuni 1 1/3 EV võrra. Kaamera
arvestab sellega särituse seadmisel siiski automaatselt ning kaamera
seadistust ei ole vaja pärast suumi reguleerimist muuta.
❚❚ Sisseehitatud välgu kasutamine
Sisseehitatud välgu kasutamisel jälgige, et objekt jääks vähemalt 0,6 m
kaugusele ja eemaldage vinjettimise (varjud kohtades, kus objektiivi ots
sisseehitatud välku varjab) vältimiseks objektiivi päikesekaitsed.
Vari
Vinjettimine
Antud objektiivi alljärgnevatele kaameratele paigaldamisel ei pruugi
sisseehitatud välk alltoodud kaugustest lähemal kogu objekti
valgustada:
Kaamera
D7500/D7200/D7100/D7000/ D300
seeria/D200/D100
D90/D80/D50
Suumiasend
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/
D5000/D3400/D3300/D3200/D3100/
D3000/D70 seeria/D60/D40 seeria
Minimaalne kaugus ilma
vinjettimiseta
1,0 m
Vinjettimine
puudub
2,5 m
1,0 m
Vinjettimine
puudub
24 mm
1,0 m
35–140 mm
Vinjettimine
puudub
331
❚❚ Stabiliseerimine (VR)
Stabiliseerimine (VR) vähendab kaamera rappumisest tingitud hägusust,
võimaldades pikendada säriaegu kuni 4 astme võrra (mõõdetult
fookuskaugusel 140 mm D300s kaameraga vastavalt kaamerate ja
pildindustoodete assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products
Association, CIPA) standarditele; efektiivsus oleneb antud fotograafist ja
võtteoludest). See suurendab kasutatavat säriaegade vahemikku ja
võimaldab ilma statiivita käest pildistamist laias valikus olukordades.
Stabiliseerimise SISSE/VÄLJA lüliti kasutamine
• Stabiliseerimise lubamiseks valige ON (SEES). Stabiliseerimine
aktiveeritakse päästiku pooleldi alla vajutamisel,
vähendades kaamera rappumise mõju objekti
paremaks kadreerimiseks ja teravustamiseks.
• Stabiliseerimise välja lülitamiseks valige OFF (VÄLJAS).
332
D Stabiliseerimise kasutamine: Märkused
• Stabiliseerimise kasutamisel vajutage päästik pooleldi alla ja oodake kuni
kujutise stabiliseerumiseni pildiotsijas enne päästiku lõpuni alla vajutamist.
• Aktiveeritud stabiliseerimise korral võib pildiotsijas pärast katiku vabastamist
esineda pildi hüplemist. See ei tähenda riket.
• Kaamera panoraamvõtte korral rakendub stabiliseerimine ainult panoraamis
mitteosalevale liikumisele (näiteks horisontaalse panoraamvõtte korral
rakendub stabiliseerimine ainult vertikaalsele rappumisele), kergendades nii
oluliselt kaamera sujuvat liikumist laias kaares.
• Ärge lülitage kaamerat välja ega eemaldage objektiivi aktiveeritud
stabiliseerimise korral. Objektiivi toitekatkestuse korral stabiliseerimise ajal
võib objektiiv raputamisel lõgiseda. See ei kujuta endast talitlushäiret ja selle
kõrvaldamiseks piisab objektiivi tagasi kinnitamisest ja kaamera sisse
lülitamisest.
• Sisseehitatud välguga kaamera korral blokeeritakse stabiliseerimine välklambi
laadimise ajaks.
• Statiivile paigaldatud kaamera korral valige OFF (VÄLJAS), vaid kinnitamata
statiivipea või üksjalg-statiivile paigaldatud kaamera korral on soovitatav valida
ON (SEES).
333
❚❚ Objektiivi päikesekaitse
Objektiivi päikesekaitse kaitseb objektiivi ja blokeerib muidu sähvatusi
või varikujutisi põhjustada võiva uitvalguse.
Päikesekaitse kinnitamine
Joondage objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk (●) objektiivi
päikesekaitse joondusmärgiga ( ) ning pöörake seejärel
päikesekaitset (w) kuni ● märgi joondumiseni objektiivi päikesekaitse
lukustusmärgiga (—).
Päikesekaitse kinnitamisel või eemaldamisel hoidke seda allosas asuva
sümboli
lähedalt ja hoiduge liiga tugevalt haaramast.
Nõuetekohaselt kinnitamata päikesekaitse korral võib tekkida
vinjettimine.
Päikesekaitse võib selle mittekasutamisel ümber pöörata ja objektiivile
paigaldada.
❚❚ Kaasasolevad tarvikud
• LC-67 67 mm objektiivi pealeklõpsatav kaas
• Objektiivi tagakork
❚❚ Ühilduvad tarvikud
• 67 mm pealekruvitavad filtrid
• Bajonettlukuga päikesekaitse HB-32
• Objektiivi elastne vutlar CL-1018
334
❚❚ Tehnilised andmed
Tüüp
Fookuskaugus
Suurim ava
Objektiivi konstruktsioon
Fookusnurk
Fookuskauguse skaala
Kaugusteave
Suum
Teravustamine
Stabiliseerimine
Väikseim teravustamiskaugus
Objektiiviava labad
Objektiiviava
Ava vahemik
Mõõtmine
Kinnitatava filtri suurus
Mõõtmed
Kaal
G-tüüpi AF-S DX objektiiv sisseehitatud CPU ja Fkinnitusega
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 elementi 12 grupis (sh 1 ED objektiivi element ja
1 asfäärilise objektiivi element)
76°–11° 30´
Gradueeritud millimeetrites (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Väljund kaamerasse
Käsitsi suum eraldi suumirõngaga
Silent Wave mootoriga juhitav Nikoni
siseteravustamise (Internal Focusing, IF) süsteem ja
eraldi teravustamisrõngas käsitsi teravustamiseks
Objektiivi nihe võnkepooliga mootorite (voice coil
motors, VCM) abil
0,45 m fokaaltasandist kõikides suumiasendites
7 (ümar objektiiviava)
Täisautomaatne
• 18 mm fookuskaugus: f/3,5–22
• 140 mm fookuskaugus: f/5,6–38
Minimaalne kuvatav ava võib oleneda kaameraga
valitud säritussammu suurusest.
Täisava
67 mm (P = 0,75 mm)
U 78 mm maksimaalne diameeter × 97 mm (kaugus
kaamera objektiivi kinnitusäärikust)
U 490 g
Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara välimust ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma ette teatamata. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas
kasutusjuhendis esineda võivate vigade tõttu.
335
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR
II objektiivid
Lugege seda jaotist, kui ostsite kaamera koos mõnedes riikides või
piirkondades saada oleva AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR
II objektiivikomplektiga. Objektiivi osad on loetletud allpool.
1 Objektiivi päikesekaitse...................... 342
9 Kauguse märkjoon
2 Objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk
10 Teravustamisrõngas............................ 115
................................................................ 342 11 Paigaldusmärk........................................ 24
3 Objektiivi päikesekaitse lukustusmärk
12 Objektiivi kummist kinnitustihend
................................................................ 342
13 CPU-kontaktid ...................................... 280
4 Objektiivi päikesekaitse paigaldusmärk
14 Teravustamisrežiimi lüliti................... 337
................................................................ 342
15 Stabiliseerimise SISSE/VÄLJA lüliti... 340
5 Suumirõngas........................................... 51
16 Stabiliseerimisrežiimi lüliti ................ 340
6 Fookuskauguse skaala
17 Suumi luku lüliti
7 Fookuskauguse märk
8 Kauguse skaala
336
❚❚ Teravustamine
Teravustamisrežiim on määratud kaamera teravustamisrežiimi ja
objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendiga. Kaamera
teravustamisrežiimi valimise kohta vt kaamera juhendist.
Kaamera
teravustamisrežiim
AF
MF
Objektiivi teravustamisrežiim
M/A
M
Automaatne
Käsitsi teravustamine
teravustamine käsitsi
elektroonilise
muutmisega
kaugusemõõtjaga
Käsitsi teravustamine elektroonilise
kaugusemõõtjaga
M/A (Automaatne teravustamine käsitsi muutmisega)
1 Nihutage objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse M/A.
2 Teravustage.
Soovi korral võib automaatse teravustamise tühistada
teravustamisrõngast pöörates ja päästikut pooleldi alla vajutatult
hoides (või, AF-ON nupuga kaamera korral, AF-ON nuppu vajutades).
Automaatse teravustamisega uuesti teravustamiseks vajutage
päästik pooleldi alla või vajutage uuesti AF-ON nuppu.
Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega
Vt „Märkus lai- ja ülilainurk-objektiivide kohta” (0 345).
337
❚❚ Suum ja teravussügavus
Enne teravustamist pöörake suumirõngast fookuskauguse
reguleerimiseks ja kadreerige foto. Teravussügavuse eelvaate
(avaastme) võimalusega kaamera korral on võimalik teravussügavuse
eelvaade pildiotsijas.
Märkus: Objektiiv kasutab Nikoni siseteravustamise (Internal Focusing, IF)
süsteemi. Erinevalt teistest objektiividest fookuskaugus väheneb
teravustamiskauguse lühenemisel. Pidage silmas, et
teravustamiskauguse näidik on mõeldud ainult suuniseks ja ei pruugi
kaugust objektini täpselt näidata ning võib mitte näidata ∞ kaugetele
objektidele teravustatud kaamera korral.
Suumirõnga lukustamiseks pöörake see 18 mm asendisse ja nihutage
suumi lukk asendisse LOCK (LUKUS). See takistab objektiivi oma raskuse
tõttu välja tulemisest kaamera ühest kohast teise viimisel.
❚❚ Ava
Ava reguleeritakse kaamera juhtnuppude abil.
Suum ja suurim ava
Suumi muutused võivad muuta suurimat ava kuni 1 1/3 EV võrra. Kaamera
arvestab sellega särituse seadmisel siiski automaatselt ning kaamera
seadistust ei ole vaja pärast suumi reguleerimist muuta.
338
❚❚ Sisseehitatud välgu kasutamine
Sisseehitatud välgu kasutamisel jälgige, et objekt jääks vähemalt 0,6 m
kaugusele ja eemaldage vinjettimise (varjud kohtades, kus objektiivi ots
sisseehitatud välku varjab) vältimiseks objektiivi päikesekaitsed.
Vari
Vinjettimine
Antud objektiivi alljärgnevatele kaameratele paigaldamisel ei pruugi
sisseehitatud välk alltoodud kaugustest lähemal kogu objekti
valgustada:
Kaamera
D7500/D7200/D7100/D7000/
D300 seeria/D200/D100
D90/D80
Suumiasend
18 mm
24–200 mm
24 mm
35 mm
50–200 mm
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/
D5000/D3400/D3300/D3200/D3100/
D3000/D70 seeria/D60/D50/
D40 seeria
Minimaalne kaugus ilma
vinjettimiseta
1,0 m
Vinjettimine
puudub
1,0 m
1,0 m
Vinjettimine
puudub
24 mm
1,0 m
35–200 mm
Vinjettimine
puudub
339
❚❚ Stabiliseerimine (VR)
Stabiliseerimise SEES/VÄLJAS lüliti kasutamine
• Stabiliseerimise lubamiseks valige ON (SEES). Stabiliseerimine
aktiveeritakse päästiku pooleldi alla vajutamisel, vähendades kaamera
rappumise mõju objekti paremaks kadreerimiseks ja teravustamiseks.
• Stabiliseerimise välja lülitamiseks valige OFF (VÄLJAS).
S
Stabiliseerimisrežiimi lüliti kasutamine
• Valige NORMAL (TAVALINE) parendatud stabiliseerimiseks statsionaarsete
objektide pildistamisel.
• Valige ACTIVE (AKTIIVNE) vibratsiooni mõju vähendamiseks liikuvast
sõidukist pildistamisel ja teistes kaamera aktiivse liikumisega
olukordades.
340
D Stabiliseerimise kasutamine: Märkused
• Stabiliseerimise kasutamisel vajutage päästik pooleldi alla ja oodake kuni
kujutise stabiliseerumiseni pildiotsijas enne päästiku lõpuni alla vajutamist.
• Aktiveeritud stabiliseerimise korral võib pildiotsijas pärast katiku vabastamist
esineda pildi hüplemist. See ei tähenda riket.
• Panoraamvõtete jaoks nihutage stabiliseerimisrežiimi lüliti asendisse NORMAL
(TAVALINE). Kaamera panoraamvõtte korral rakendub stabiliseerimine ainult
panoraamis mitteosalevale liikumisele (näiteks horisontaalse panoraamvõtte
korral rakendub stabiliseerimine ainult vertikaalsele rappumisele),
kergendades nii oluliselt kaamera sujuvat liikumist laias kaares.
• Ärge lülitage kaamerat välja ega eemaldage objektiivi aktiveeritud
stabiliseerimise korral. Objektiivi toitekatkestuse korral stabiliseerimise ajal
võib objektiiv raputamisel lõgiseda. See ei kujuta endast talitlushäiret ja selle
kõrvaldamiseks piisab objektiivi tagasi kinnitamisest ja kaamera sisse
lülitamisest.
• Sisseehitatud välguga kaamera korral blokeeritakse stabiliseerimine välklambi
laadimise ajaks.
• AF-ON nupuga kaamerate korral ei toimu stabiliseerimine vajutatud AF-ON nupu
ajal.
• Statiivile paigaldatud kaamera korral valige OFF (VÄLJAS), vaid kinnitamata
statiivipea või üksjalg-statiivile paigaldatud kaamera korral on soovitatav valida
ON (SEES).
341
❚❚ Objektiivi päikesekaitse
Objektiivi päikesekaitse kaitseb objektiivi ja blokeerib muidu sähvatusi
või varikujutisi põhjustada võiva uitvalguse.
Päikesekaitse kinnitamine
Joondage objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk (●) objektiivi
päikesekaitse joondusmärgiga ( ) ning pöörake seejärel
päikesekaitset (w) kuni ● märgi joondumiseni objektiivi päikesekaitse
lukustusmärgiga (—).
Päikesekaitse kinnitamisel või eemaldamisel hoidke seda allosas asuva
sümboli
lähedalt ja hoiduge liiga tugevalt haaramast.
Nõuetekohaselt kinnitamata päikesekaitse korral võib tekkida
vinjettimine.
Päikesekaitse võib selle mittekasutamisel ümber pöörata ja objektiivile
paigaldada.
❚❚ Kaasasolevad tarvikud
•
•
•
•
LC-72 72 mm objektiivi pealeklõpsatav kaas
Objektiivi tagakork
Bajonettlukuga päikesekaitse HB-35
Objektiivi elastne vutlar CL-1018
❚❚ Ühilduvad tarvikud
72 mm pealekruvitavad filtrid
342
❚❚ Tehnilised andmed
G-tüüpi AF-S DX Zoom-NIKKOR objektiiv sisseehitatud
CPU ja F-kinnitusega, konstrueeritud kasutamiseks
Nikoni DX-formaadi digitaalsete üheobjektiiviliste
peegelkaameratega
Fookuskaugus
18–200 mm
Suurim ava
f/3,5–5,6
Objektiivi konstruktsioon
16 elementi 12 grupis (sh 2 ED objektiivi elementi ja
3 asfäärilist objektiivi elementi)
Fookusnurk
76°–8°
Fookuskauguse skaala
Gradueeritud millimeetrites (18, 24, 35, 50, 70, 135,
200)
Kaugusteave
Väljund kaamerasse
Suum
Käsitsi suum eraldi suumirõngaga
Teravustamine
Silent Wave mootoriga juhitav Nikoni
siseteravustamise (Internal Focusing, IF) süsteem ja
eraldi teravustamisrõngas käsitsi teravustamiseks
Stabiliseerimine
Objektiivi nihe võnkepooliga mootorite (voice coil
motors, VCM) abil
Teravustamiskauguse näidik 0,5 m kuni lõpmatuseni (∞)
Väikseim teravustamiskaugus 0,5 m fokaaltasandist kõikides suumiasendites
Objektiiviava labad
7 (ümar objektiiviava)
Objektiiviava
Täisautomaatne
Ava vahemik
• 18 mm fookuskaugus: f/3,5–22
• 200 mm fookuskaugus: f/5,6–36
Mõõtmine
Täisava
Kinnitatava filtri suurus
72 mm (P = 0,75 mm)
Mõõtmed
U 77 mm maksimaalne diameeter × 96,5 mm (kaugus
kaamera objektiivi kinnitusäärikust)
Kaal
U 565 g
Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara välimust ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma ette teatamata. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas
kasutusjuhendis esineda võivate vigade tõttu.
Tüüp
343
D Objektiivi eest hoolitsemine
• Hoidke CPU-kontaktid puhtana.
• Objektiivi kummist kinnitustihendi kahjustumisel lõpetage koheselt
kasutamine ja viige objektiiv parandamiseks Nikoni ametlikku
teeninduskeskusesse.
• Kasutage puhurit tolmu ja ebemete eemaldamiseks objektiivi pindadelt.
Plekkide ja sõrmejälgede eemaldamiseks kandke väike kogus etanooli või
objektiivi puhastit puhtale pehmele puuvillasele lapile või läätsepuhastuse
salvrätile ja puhastage ringidega keskelt väljapoole, hoidudes mustusplekke
jätmast ja klaasi sõrmedega puudutamast.
• Ärge kunagi kasutage objektiivi puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, nagu
värvivedeldi või benseen.
• Objektiivi esielemendi kaitseks võib kasutada objektiivi päikesekaitset või
Neutral Color (NC) filtreid.
• Enne objektiivi selle vutlarisse paigutamist paigaldage selle esi- ja tagakork.
• Paigaldatud päikesekaitse korral ärge tõstke ega hoidke objektiivi seda ainult
päikesekaitsest hoides.
• Kui objektiivi pikemat aega ei kasutata, hoidke seda jahedas kuivas kohas
hallituse ja rooste vältimiseks. Ärge hoidke seda otseses päikesevalguses või
koos naftaliini või kamprit sisaldavate koitõrjepallikestega.
• Hoidke objektiivi kuivana. Sisemehhanismi roostetamine võib põhjustada
parandamatuid kahjustusi.
• Objektiivi eriti kuumadesse kohtadesse jätmine võib kahjustada või
deformeerida armeeritud plastikdetaile.
344
A Märkus lai- ja ülilainurk-objektiivide kohta
Automaatne teravustamine ei pruugi anda soovitud tulemusi allpool
kujutatutega sarnastes olukordades.
1 Taustaobjektid hõlmavad põhiobjektiga võrreldes suurema osa fookuspunktist:
Kui fookuspunkt sisaldab nii esi- kui
tagaplaani objekte, võib kaamera
teravustada taustale ja objekt jääda
fookusest välja, eriti lai- ja ülilainurkobjektiivide korral.
Näide: kauge portreevõte taustast
eemal
2 Objekt sisaldab palju peeneid detaile.
Kaameral võib tekkida raskusi
teravustamisel palju peeneid detaile
sisaldavatele objektidele.
Näide: lilleaas
Sellistel juhtudel teravustage käsitsi või lukustage fookus teisele sama kaugel
asuvale objektile ja komponeerige foto uuesti. Täpsemalt vt „Head tulemused
automaatse teravustamisega” (0 114).
345
Tunnustatud mälukaardid
Kaamera toetab SD, SDHC ja SDXC mälukaarte, sh UHS-I
ühilduvaid SDHC ja SDXC kaarte. Videosalvestuseks on
soovitatav kasutada UHS 3. kiirusklassi või paremaid kaarte;
aeglasemad kaardid võivad põhjustada salvestamise katkemist. Kaartide
valimisel kaardilugejas kasutamiseks veenduge, et need on antud
seadmega ühilduvad. Funktsioonide, kasutamise ja kasutuspiirangute
küsimustes pöörduge vastava tootja poole.
346
Mälukaardi maht
Järgmises tabelis on toodud ligikaudsed piltide arvud, mida on võimalik
salvestada 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC mälukaardile
erinevate pildikvaliteedi (0 97), pildi suuruse (0 99) ja pildi ala sätetega
(seisuga juuni 2017; 0 93).
❚❚ DX (24 × 16) pildi ala
Pildikvaliteet
NEF (RAW), tihendatud kadudeta,
12-bitine
NEF (RAW), tihendatud kadudeta,
14-bitine
NEF (RAW), tihendatud, 12-bitine
NEF (RAW), tihendatud, 14-bitine
JPEG fine (peen) 3
JPEG normal (tavaline) 3
JPEG basic (põhiline) 3
Pildi suurus
Faili suurus 1
Piltide arv 1
Puhvri maht 2
—
20,5 MB
436
74
—
25,5 MB
339
50
—
—
Suur
Keskmine
Väike
Suur
Keskmine
Väike
Suur
Keskmine
Väike
17,5 MB
21,5 MB
10,4 MB
6,3 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
587
492
1 000
1 700
3 300
2 000
3 300
6 300
4 000
6 300
11 300
100
73
100
100
100
100
100
100
100
100
100
347
❚❚ 1,3× (18 × 12) pildi ala
Pildikvaliteet
NEF (RAW), tihendatud kadudeta,
12-bitine
NEF (RAW), tihendatud kadudeta,
14-bitine
NEF (RAW), tihendatud, 12-bitine
NEF (RAW), tihendatud, 14-bitine
Pildi suurus
Faili suurus 1
Piltide arv 1
Puhvri maht 2
—
13,1 MB
713
100
—
15,6 MB
559
100
—
11,0 MB
949
100
—
13,4 MB
803
100
Suur
6,6 MB
1 700
100
Keskmine
4,2 MB
2 700
100
JPEG fine (peen) 3
Väike
2,4 MB
4 600
100
Suur
3,4 MB
3 300
100
Keskmine
2,2 MB
5 100
100
JPEG normal (tavaline) 3
Väike
1,3 MB
8 600
100
Suur
1,8 MB
6 200
100
Keskmine
1,2 MB
9 500
100
JPEG basic (põhiline) 3
Väike
0,8 MB
14 700
100
1 Kõik arvud on ligikaudsed. Faili suurus oleneb salvestatud stseenist.
2 Maksimaalne mälupuhvris salvestatavate särituste arv tundlikkusel ISO 100. Langeb tärniga („★”) märgitud
pildikvaliteedi korral või automaatse venituse juhtimise töötamisel.
3 Arvud on toodud suuruse prioriteediga JPEG-tihenduse jaoks. Tärniga („★”; optimaalne tihendus)
pildikvaliteedi valik suurendab JPEG-pildifaile; vastavalt väheneb piltide arv ja puhvri maht.
A d2—Max. Continuous Release (Max võtete arv pidevas vabastusrežiimis) (0 263)
Maksimaalse fotode arvu ühes valangus saab valida vahemikust 1 kuni 100.
348
Aku tööiga
Video filmitud materjal või võtete arv, mida täislaetud akuga salvestada
saab, on erinev ning sõltub aku seisukorrast, ümbritsevast
temperatuurist, võtetevahelisest intervallist ja menüüde kuvamise ajast.
Allpool on toodud näidisarvud EN-EL15a (1 900 mAh) akude jaoks 1.
• Fotod, üksikkaadri vabastusrežiim (CIPA standard 2): u 950 võtet
• Fotod, pidev vabastusrežiim (Nikoni standard 3): u 3 880 võtet
• Videod 4: u 80 minutit HD filmitud materjali
1 EN-EL15a asemel on samuti võimalik kasutada EN-EL15b või EN-EL15 akusid, kuid pidage silmas, et
mõnikord võimaldab EN-EL15 ühe laadimisega teha vähem pilte kui EN-EL15b/EN-EL15a.
2 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR objektiiviga järgmistes
katsetingimustes: objektiivi tsükkel lõpmatusest kuni miinimumkauguseni ning üks foto vaikesätetel iga
30 s järel; välklampi kasutati igal teisel võttel. Reaalaja vaadet ei kasutatud.
3 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3,5–5,6G ED VR objektiiviga järgmistes
katsetingimustes: pildikvaliteet JPEG normal (tavaline), pildi suurus L (suur), säriaeg 1/250 s, päästik pooleldi
alla vajutatud kolmeks sekundiks ja teravustamise tsükkel lõpmatusest minimaalse kauguseni kolm korda;
edasi tehti järjest kuus võtet ja ekraan lülitati sisse viieks sekundiks ja siis välja; tsüklit korrati pärast
ooterežiimi taimeri aegumist.
4 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) kaamera vaikesätetel objektiiviga AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3,5–5,6G ED VR kaamerate ja pildindustoodete assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products Association,
CIPA) määratud tingimustes. Üksikud videod koosnevad ühest või enamast kuni 4 GB suurusest failist
kogupikkusega kuni 29 minutit 59 sekundit; kaamera temperatuuri tõusmisel võib salvestamine lõppeda
enne nende piirideni jõudmist.
349
Järgmised toimingud võivad lühendada aku tööiga:
• Ekraani kasutamine
• Päästiku hoidmine pooleldi alla vajutatult
• Korduv automaatne teravustamine
• NEF (RAW) fotode tegemine
• Pikad säriajad
• Kaamera Wi-Fi (juhtmevaba LAN) ja Blutoothi funktsioonide
kasutamine
• Kaamera kasutamine koos ühendatud valikuliste tarvikutega
• VR (stabiliseerimise) režiimi kasutamine VR-objektiividega
• AF-P objektiiviga korduvalt lähemale ja kaugemale suumimine.
Abinõud Nikoni EN-EL15a liitium-ioonakude maksimaalse tööea
tagamiseks:
• Hoidke akukontaktid puhtana. Määrdunud kontaktid võivad
vähendada aku töönäitajaid.
• Kasutage akusid kohe pärast laadimist. Kasutamata akud tühjenevad.
350
Indeks
Sümbolid
i (Automaatrežiim)...................................... 48
j (Automaatne (ilma välguta) režiim) ... 48
SCENE (Stseenirežiim) ..................................... 61
EFFECTS (Eriefektid) .......................................... 64
k (Portree)........................................................ 62
l (Maastik)....................................................... 62
p (Laps)............................................................. 62
m (Sport)............................................................ 62
n (Lähivõte)..................................................... 62
o (Öine portree)............................................. 62
r (Öine maastik) ............................................ 62
s (Pidu/siseruum) ......................................... 62
t (Rand/lumi).................................................. 62
u (Päikeseloojang) ........................................ 63
v (Hämarik/koidik)........................................ 63
w (Lemmikloomaportree) .......................... 63
x (Küünlavalgus)............................................. 63
y (Õis) ................................................................ 63
z (Sügisvärvid)................................................ 63
0 (Toit)................................................................ 63
% (Öine nägemine)........................................ 64
f (Üliergas)....................................................... 64
d (Pop) ............................................................. 64
e (Fotoillustratsioon) ............................ 64, 66
' (Mängukaamera efekt) ..................... 64, 67
i (Pisipildi efekt)................................... 65, 68
u (Selektiivne värv)................................ 65, 70
1 (Siluett).......................................................... 65
2 (Hele tonaalsus) ......................................... 65
3 (Tume tonaalsus)....................................... 65
P (Programmeeritud automaatne)........... 73
S (Automaatne katiku prioriteet) .............. 74
A (Avaprioriteediga automaatrežiim)...... 75
M (Käsitsi)........................................................... 76
U1/U2.................................................................... 83
S (Üksikkaader) ................................................ 86
CL (Pidev vähene kiirus) ................................ 86
CH (Pidev suur kiirus)...................................... 86
Q (Vaikne katiku vabastus)........................... 86
QC (Vaikne pidev katiku vabastus)............. 86
E (Taimer).................................................. 86, 89
MUP (Peegel üleval) .................................. 86, 91
! (Automaatne teravustamine näo
prioriteediga)...............................................106
$ (Lai-ala automaatne teravustamine) 106
% (Normaalala automaatne
teravustamine)............................................106
& (Automaatne teravustamine objekti
jälgimisega)..................................................107
a (Maatriks)...................................................123
Z (Keskelekaalutud)...................................123
b (Laotuspunkt) ..........................................123
4 (Ereduskorrektsiooniga)......................123
AUTO (Automaatvälk)....................................160
Y (Punasilmsuse vähendamine) . 160, 162
SLOW (Aeglane sünkroniseerimine) .......160,
162
REAR (Tagakardina sünkroniseerimine).162
E (Särikompensatsioon)............................127
Y (Välgu kompenseerimine)..................167
O (Paindlik programm)................................. 73
a (Reaalaja vaate) nupp ....................49, 179
i nupp...........................................183, 205, 230
R (Teabe) nupp........................... 56, 187, 201
J nupp.....................................................42, 266
D lüliti ...................................................................5
L (Käsitsi eelseadistus)................. 131, 139
D (Kahveldus) ............................................209
I (Teravustamise näidik) ......... 52, 111, 116
t (Mälu puhver).............................................. 87
M (Välklambi valmisoleku näidik).............. 55
Numerics
1,3×....................................................................190
1,3× (18×12)..................................................... 93
A
Abi........................................................................ 42
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) .....
254, 258
ADL-kahveldus.................................... 209, 219
Aeg ....................................................................268
Aeglane sünkroniseerimine ........... 160, 162
Aegluubis taasesitus ...................................194
AE-L/AF-L nupp....................................... 112, 125
AF (Automaatne teravustamine)..100–114
AF activation (Automaatse teravustamise
aktiveerimine) .............................................261
AF fine-tune (Automaatse teravustamise
peenhäälestus)............................................269
AF-A...................................................................100
AF-C......................................................... 100, 260
AF-F ...................................................................101
351
AF-P ...................................................................279
AF-S ...................................... 100, 101, 260, 279
After delete (Pärast kustutamist)............251
Airplane mode (Lennukirežiim) ..............272
Aktiivne D-Lighting ..................153, 183, 219
Aku ..................................... 19, 21, 46, 273, 325
Aku laadimine.................................................. 19
Aku tööiga ......................................................349
Algus-/lõpp-punkti valik............................196
A-M-režiimi lüliti ...........................................329
Assign remote (WR) Fn button
(Kaugjuhtimise (WR) Fn nupu
määramine) ..................................................272
Asukohaandmed ................................ 223, 238
Auto bracketing set
(Automaatkahvelduse seade)................256
Auto distortion control (Automaatne
venituse juhtimine) ...................................255
Auto image rotation (Pildi automaatne
pööramine)...................................................251
Auto info display (Automaatne
teabeekraan)................................................269
Auto ISO sensitivity control (Automaatne
ISO-tundlikkuse juhtimine).....................257
Auto M ISO sensitivity control
(Automaatne välgu ISO-tundlikkuse
juhtimine) .....................................................266
Automaatala automaatne teravustamine..
104, 109
Automaatkahvelduse seade.....................209
Automaatne (Seadistatud Picture Control)
148
Automaatne (Valge tasakaal)......... 130, 132
Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine.....
120
Automaatne katiku prioriteet.................... 74
Automaatne teravustamine ...........100–114
Automaatne teravustamine näo
prioriteediga ................................................106
Automaatne teravustamine objekti
jälgimisega ...................................................107
Automaatse servoteravustamise režiim .....
100
Automaatse särituse ja välgu kahveldus ....
209, 210
Automaatse särituse kahveldus.... 209, 210
Automaatse särituse lukk..........................125
Automaatse teravustamise abi ...............261
Automaatse teravustamise ala raamid.....9,
11, 232
Automaatse teravustamise ala režiim ..103
352
Automaatse teravustamise režiim .........100
Automaatse teravustamise režiimi nupp ...
101, 108
Automaatvälk ................................................160
Autoriõigus........................................... 238, 271
Ava................................................................75–76
Avaprioriteediga automaatrežiim............75
B
Battery info (Akuteave) ..............................273
Beep options (Piiksu valikud)...................271
BKT nupp ................................................ 158, 266
Bluetooth ...............................................xxii, 273
Bulb (pirn) .................................................. 79, 80
C
Camera Control Pro 2..................................287
Capture NX-D.....................................................iv
Choose image area (Pildi ala valik)........252,
257
CL mode shooting speed (Võttekiirus
pidevas vähese kiirusega režiimis).......263
Clean image sensor (Puhasta pildiandur)...
289
Color outline (Värvikontuur) ....................276
Color sketch (Värviskits).............................276
Color space (Värviruum) ............................254
Conformity marking (Vastavusmärgistus)..
273
Connect to smart device (Nutiseadmega
ühendamine) ...............................................272
CPU-kontaktid ...............................................280
CPU-objektiiv ..........................................25, 279
Custom control assignment (Kohandatud
juhtnupu määramine) .................... 266, 267
D
Date and time (Kuupäev ja kellaaeg) ....268
Date format (Kuupäeva formaat) ...........268
Daylight saving time (Suveaeg) ..............268
DCF ....................................................................326
Dioptri reguleerimise nupp..... 11, 287, 301
Distortion control (Moonutuse juhtimine)
275
D-Lighting.......................................................275
D-tüüpi objektiiv...........................................280
Dünaamilise ala automaatne
teravustamine ................................... 103, 109
DX (24×16)........................................................ 93
DX-formaat .....................................................190
E
Edit movie (Video redigeerimine) ..........277
Ekraan..........................................12, 14, 59, 225
Ekraani eredus...............................................184
Electronic front-curtain shutter
(Elektrooniline esikardina katik) ...........264
Electronic VR (Elektrooniline
stabiliseerimine) .........................................259
Elektriliselt juhitav ava ...............................184
Elektrooniline kaugusemõõtja ................116
Elektrooniline stabiliseerimine................184
Ereduskorrektsiooniga mõõtmine.........123
Ergas (Seadistatud Picture Control).......148
Eriefektid ........................................................... 64
Esikardina sünkroniseerimine .................162
E-tüüpi objektiiv ...........................................280
EV steps for exposure cntrl (EV sammud
särituse juhtimiseks) .................................262
Exif .....................................................................326
Exposure delay mode (Särituse
viivitusrežiim) ..............................................264
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) ....273
F
f-arv ............................................................72, 281
File naming (Failide nimetamine) 252, 257
File number sequence (Failinumbri
järjestus) ........................................................264
Filter effects (Filtriefektid).........................276
Filtriefektid .....................................................152
Fine-tune optimal exposure (Optimaalse
särituse peenhäälestus)...........................262
Firmware version (Püsivara versioon)...274
Fisheye (Kalasilm-objektiiv)......................276
Flash control (Välklambi juhtimine) ......252
Flash shutter speed (Välklambi säriaeg) .....
265
Flash sync speed (Välklambi
sünkroniseerimiskiirus) ............................265
Flash warning (Välklambi hoiatus).........271
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
255, 259
Fn1 nupp ................................................ 266, 267
Fn2 nupp ................................................ 266, 267
Fookuskaugus ...............................................283
Fookuskauguse skaala ..................... 329, 336
Fookusnurk.....................................................284
Fookuspunkt....... 51, 52, 103, 107, 116, 261
Fookustasandi märgis ................................116
Format memory card (Mälukaardi
vormindamine) ...........................................268
Foto võttemenüü .........................................252
Fotode kaitsmine .........................................242
Fotoillustratsioon........................................... 64
Fototeave ........................................................231
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/
kaadrikiirus)..................................................257
Frequency response (Sageduskaja).......259
Full-frame playback flicks (Täiskaadris
taasesituse puuteklikid)...........................271
FV-lukustus.....................................................169
G
GPS .......................................................... 223, 238
Grupeeritud ala automaatne
teravustamine .............................................104
G-tüüpi objektiiv ..........................................280
H
H.264.................................................................321
HDMI..............................................192, 271, 326
HDMI pistmik ......................................................2
Helendid..........................................................233
Helendite kuva ..............................................184
Helitugevus ....................................................195
Hi (Kõrge) ........................................................119
Hide image (Peida pilt)...............................250
High Dynamic Range (HDR) (Lai
dünaamiline vahemik) ................... 155, 256
High ISO NR (Suure ISO müravähendus) ....
255, 259
Hinnang...........................................................243
Histogramm ......................................... 234, 235
Hõõglamp (Valge tasakaal).......................130
Häälestusmenüü ..........................................268
I
Image comment (Pildi kommentaar)....270
Image Dust Off ref photo (Pildilt
tolmutäppide eemalduse võrdlusfoto).....
270
Image overlay (Pildi ülekate)....................276
Image quality (Pildikvaliteet) ...................253
Image review (Pildi ülevaatus) ................250
Image size (Pildi suurus) ............................253
Info display auto off (Teabeekraani
automaatne väljalülitus)..........................269
Information display (Teabeekraan) .......269
353
Interval timer shooting (Intervalltaimeriga
pildistamine)................................................256
ISO display (ISO kuva).................................264
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) ...............253
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted) .................................................. 253, 257
ISO sensitivity step value (ISO-tundlikkuse
samm).............................................................261
ISO-tundlikkus.................. 118, 120, 257, 264
ISO-tundlikkuse sätted..................... 120, 257
i-TTL...................................................................165
J
Jooksva pildi kustutamine .................60, 247
JPEG..................................................................... 97
JPEG basic (põhikvaliteet)........................... 97
JPEG fine (peen).............................................. 97
JPEG normal (tavaline) ................................. 97
Juhtmevaba ................................................... xxii
Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller ...271,
272, 287
Juhtpaneel...........................................................8
K
Kaadri suurus/kaadrikiirus.........................188
Kaadrikiirus.....................................................188
Kadreerimisjuhikud ..............................56, 187
Kahe nupuga lähtestus ..............................206
Kahveldus.............................................. 209, 256
Kallutatav ekraan............................................ 12
Kasutaja sätted................................................ 83
Kaugjuhtimisjuhe..................................79, 287
Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3) .....................175
Kaugjuhtimisseade............................ 175, 287
Keel....................................................................323
Kell .....................................................................268
Kella aku ..........................................................204
Kella seadmine satelliidilt..........................223
Keskelekaalutud ................................. 123, 262
Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim
(Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) ................175
Kohandatud sätted......................................260
Korpuse kaas............................................. 3, 287
Kustutamine............................................60, 247
Kuulari helitugevus......................................184
Kuularid............................................................184
Kuvasuhe.........................................................190
Kõikide piltide kustutamine .....................248
Kõlar .......................................................................5
Kõrglahutus....................................................326
Kärbe.................................................................190
354
Käsitsi.........................................................76, 115
Käsitsi eelseadistus (Valge tasakaal).....131,
139
Käsitsi teravustamine..................................115
Käsuvaliku nupp ...........................................266
L
L (suur) .......................................................99, 192
Lai-ala automaatne teravustamine........106
Language (Keel) ............................................268
Laotuspunkt ...................................................123
Laotuspunkti valge tasakaal.....................143
LCD illumination (LCD-valgustus) ..........264
LCD-valgustus ....................................................5
LED lamp .........................................................271
Liitium-ioonaku...............................................19
Link mode (Ühendusrežiim).....................271
Lo (Madal) .......................................................119
Lock mirror up for cleaning (Lukusta
peegel puhastamiseks üles)...................292
Long exposure NR (Pika särituse
müravähendus)...........................................255
Luminofoor (Valge tasakaal) ....................130
Lähtestus .........................................................206
M
M (keskmine)............................................99, 192
Maastik (Seadistatud Picture Control) ..148
Maatriksmõõtmine ......................................123
Maksimaalne säriaeg...................................121
Maksimaalne tundlikkus............................121
Manage Picture Control (Picture Controli
haldus).................................................. 254, 258
Manual focus ring in AF mode (Käsitsi
teravustamise rõngas automaatse
teravustamise režiimis) ............................261
Matrix metering (Maatriksmõõtmine) ..262
Max. continuous release (Max võtete arv
pidevas vabastusrežiimis) .......................263
Maximum sensitivity (Maksimaalne
tundlikkus)....................................................257
Menüüjuht ..........................................................iii
Microphone sensitivity (Mikrofoni
tundlikkus)....................................................259
Mikrofon .......................................183, 184, 259
Mikrofoni tundlikkus ...................................183
Miniature effect (Pisipildi efekt) ..............277
Minimaalne ava........................................ 25, 72
Mired.................................................................136
Mitmikvalijaga elektriliselt juhitav ava .184
Mitte-CPU objektiiv .....................................285
Monitooritud eelvälk ........................ 165, 170
Monitor brightness (Ekraani eredus) ....269
Monitor color balance (Ekraani
värvitasakaal)...............................................269
Monitor off delay (Ekraani väljalülituse
viivitus)...........................................................263
Monochrome (Ühevärviline)....................276
Movie file type (Videofaili tüüp) .............257
Movie quality (Video kvaliteet) ...............257
Movie-record button (Video
salvestusnupp)............................................266
Multiple exposure (Mitmiksäritus).........256
Mõõtmine .......................................................123
Mälu puhver..................................................... 87
Mälukaardi maht ..........................................347
Mälukaart ................................ 21, 47, 346, 347
Mängukaamera efekt.................................... 64
MY MENU (MINU MENÜÜ) ........................278
N
NEF (RAW)......................................................... 97
NEF (RAW) processing (töötlus) ..............275
NEF (RAW) recording (salvestus) ............253
Neutraalne (Seadistatud Picture Control) ..
148
Normaalala automaatne teravustamine.....
106
Number of focus points (Fookuspunktide
arv)...................................................................260
Nutiseade.....................................224, 251, 272
O
Objektiiv .................................. 24, 25, 279, 329
Objektiivi kaamerast eemaldamine......... 25
Objektiivi kinnitamine.................................. 24
Objektiivi kinnitusmärk................................ 24
Objektiivi paigaldamine ................ 3, 24, 116
Objektiivi stabiliseerimise lüliti ..... 332, 340
Objektiivi teravustamisrõngas ..... 115, 329,
336
OK button (OK nupp)..................................266
OK nupp ............................................................ 42
Ooterežiimi taimer................................54, 223
Optical VR (Optiline stabiliseerimine)...265
Otsene päikesevalgus (Valge tasakaal) 131
P
Paigaldusmärk.............................. 24, 329, 336
Paindlik programm........................................ 73
Painting (Maal)..............................................277
Peegel.............................................. 91, 175, 292
Peegel üleval............................................. 86, 91
Peegli kaugtõstmine (Kaugjuhtimisrežiim
(ML-L3))..........................................................175
Perspective control (Perspektiivi
juhtimine) .....................................................276
Photo illustration (Fotoillustratsioon) ..276
PictBridge........................................................326
Picture Controli määramine .....................148
Picture Controlid ................................ 148, 150
Pidev automaatse servoteravustamise
režiim..............................................................100
Pidev suur kiirus.............................................. 86
Pidev vabastusrežiim .................................... 86
Pidev vähene kiirus........................................ 86
Pildi ala.....................93, 95, 99, 183, 252, 257
Pildi ala valik............................................93, 190
Pildi suurus ..............................................99, 284
Pildi ülevaatus ...............................................227
Pildikvaliteet .................................................... 97
Pildiotsija....................................9, 11, 287, 316
Pildiotsija fookus ...................................11, 287
Pildiotsija okulaar........................................... 90
Pildiotsija okulaarikate ................................. 90
Pildistamisandmed......................................236
Pilvine (Valge tasakaal)...............................131
Pisipildi efekt............................................. 65, 68
Pisipilt ...............................................................225
Playback display options (Taasesituse
kuvavalikud).................................................250
Playback folder (Taasesituskaust) ..........250
Pop ...................................................................... 64
Portree (Seadistatud Picture Control)...148
Programmeeritud automaatne................. 73
Punasilmsuse vähendamine .......... 160, 162
Puuteekraan.....................................14, 16, 228
Puutejuhikud ..........................................14, 228
Puutekatik......................................................... 16
Puuteklikk ................................................14, 271
Päästik .......................... 53, 111, 125, 262, 267
Q
Quick retouch (Kiirretušeerimine)..........275
R
Rating (Hinnang) ..........................................251
Reaalaja vaade..............................49, 179–193
Reaalaja vaate valija .............................49, 179
RECENT SETTINGS (VIIMASED SÄTTED) 278
Red-eye correction (Punasilmsuse
korrigeerimine) ...........................................275
355
356
Release button to use dial (Nupu vabastus
juhtnupu kasutamiseks) ..........................267
Remote control mode (ML-L3)
(Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) ................256
Remote on duration (ML-L3) (Kestev
kaugseadis (ML-L3)) ..................................263
Reset (Lähtestus) ..........................................274
Reset all settings (Kõikide sätete lähtestus)
274
Reset custom settings (Kohandatud sätete
lähtestus).......................................................260
Reset movie shooting menu (Video
võttemenüü lähtestus).............................257
Reset photo shooting menu (Foto
võttemenüü lähtestus).............................252
Reset user settings (Lähtesta kasutaja
sätted) .............................................................. 85
Resize (Suuruse muutmine)......................275
Režiiminupp ........................................................6
Režiiminupu lukustuse vabastaja................6
Retušeerimismenüü .......................... 230, 275
Reverse indicators (Näidikute
pöördesitus).................................................267
RGB ....................................................................234
Rotate tall (Pööra portreeformaati) .......251
Ruumiline kalkeerimine ..........104, 105, 109
Sisseehitatud välk .................................55, 159
Slide show (Slaidiesitus).............................251
Slot empty release lock (Vabastuse
lukustus tühja pilu korral) .......................273
Stabiliseerimine ............... 184, 259, 332, 340
Standardne (Seadistatud Picture Control) .
148
Standardne i-TTL täitevälk digitaalsele
üheobjektiivilisele peegelkaamerale ..165
Standby timer (Ooterežiimi taimer).......263
Statiiv .....................................................................3
Storage folder (Hoiukaust)........................252
Store points by orientation (Punktide
salvestamine paigutuse järgi)................261
Straighten (Sirgestamine) .........................275
Stseenirežiim....................................................61
Suurim ava ............................................ 166, 281
Suurus........................................................99, 192
Säriaeg......................................................... 74, 76
Särikompensatsioon ................127, 262, 265
Säritus.....................................................123–129
Särituse eelvaade ........................................... 78
Särituse lukustus...........................................125
Särituskahveldus .......................209, 210, 256
Säritusmõõturid.............................................. 54
Säritusnäidik............................................77, 267
S
T
S (väike) .....................................................99, 192
Sageduskaja ...................................................183
Salvesta valitud kaader .................... 196, 200
Save user settings (Salvesta kasutaja
sätted) .............................................................. 83
Save/load settings (Sätete salvestamine/
laadimine).....................................................274
SD-mälukaart ..........................................47, 347
Select date (Valitud kuupäev)..................250
Select to send to smart device (Valida
nutiseadmesse saatmiseks)....................251
Selective color (Selektiivne värv)............277
Selektiivne värv........................................ 65, 70
Self-timer (Taimer) .......................................263
Send to smart device (auto) (Saata
nutiseadmesse (automaatne)) ..............273
Set Picture Control (Picture Controli
määramine) ........................................ 254, 258
Shutter-release button AE-L (Automaatse
särituse lukustus päästikuga) ................262
Side-by-side comparison (Kõrvutamine)....
277
Silmasensor ...................................................... 13
Taasesitus.................................................59, 225
Taasesituse kuvavalikud ............................231
Taasesituse teave .........................................231
Taasesitusmenüü .........................................250
Taasesitussuum.............................................240
Tagakardina sünkroniseerimine .............162
Taimer.......................................................... 86, 89
Tarvikud ...........................................................287
Tasane (Seadistatud Picture Control)....148
Taustavalgustus .................................................5
Teabeekraan...................................................201
Teabeekraani automaatne väljalülitus ... 13
Teave....................................................... 201, 231
Teksti sisestamine ........................................270
Teravustamise jälgimine.................. 102, 260
Teravustamise lukustus..............................111
Teravustamise näidik ................. 52, 111, 116
Teravustamise prognoositav jälgimine102
Teravustamisekraan ....................................316
Teravustamisnäidik..................... 52, 111, 116
Teravustamisrežiim .....................................100
Teravustamisrežiimi valija.........................100
Time (aeg) .................................................. 79, 81
Time zone (Ajavöönd) ................................268
Time zone and date (Ajavöönd ja
kuupäev) .......................................................268
Time-lapse movie (Intervallvideo) .........259
Toitepistmik ...................................................287
Toonimine ............................................ 151, 152
Touch controls (Puutejuhikud) ...............271
Trim (Trimmimine).......................................275
Tundlikkus ......................... 118, 120, 253, 257
Tuulemüra vähendamine..........................183
Tähistusviide........................................ 189, 195
Täisajaga automaatne
servoteravustamine ..................................101
Täiskaadris taasesitus .................................225
U
UTC....................................................................224
V
Vabastusrežiim................................................ 86
Vabastusrežiimi nupp................................... 86
Vabastusrežiimi nupu lukustuse vabastaja
86
Vahelduvvooluadapter ..............................287
Vaikesätete taastamine.................... 206, 274
Vaikesätted........................................... 206, 274
Vaikne katiku vabastus................................. 86
Vaikne pidev katiku vabastus .................... 86
Vajutage päästik lõpuni alla ....................... 53
Vajutage päästik pooleldi alla ................... 52
Valge tasakaal...................................... 130, 215
Valge tasakaalu kahveldus.............. 209, 215
Valge tasakaalu peenhäälestus...............134
Valida nutiseadmesse saatmiseks..........246
Valida nutiseadmesse saatmiseks/
tühistada valik .............................................245
Valitud kuupäev............................................249
Valitud piltide kustutamine......................248
Vari (Valge tasakaal) ....................................131
Vastavusmärgistus.......................................326
Video kvaliteet ..............................................188
Video reaalaja vaade...................................179
Video redigeerimine ......................... 196, 230
Video salvestusnupp...................................181
Video võttemenüü.......................................257
Videod..............................................................179
Videote trimmimine....................................196
Viewfinder grid display (Pildiotsija
ruudustiku kuva) ........................................264
ViewNX-i..............................................................iv
Vignette control (Vinjettimise juhtimine) ..
255
Viivitusega kaugjuhtimine
(Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) ................175
Virtuaalne horisont...............................56, 187
Virtual horizon (Virtuaalne horisont).....269
Võtete arv........................................................349
Välgu kahveldus ........................209, 210, 256
Välgu kompenseerimine ...........................167
Välgu ulatus....................................................166
Välgurežiim .......................................... 160, 162
Välis-GPS-seadme valikud.........................223
Välismikrofon.................................................184
Välismikrofoni pistmik.....................................2
Välklambi säriaeg .........................................163
Välklambi sünkroniseerimiskiirus...........317
Välklambi valmisoleku näidik . 55, 170, 271
Välklamp...................... 55, 159, 160, 167, 169
Välklamp (Valge tasakaal) .........................131
Värvitemperatuur......................131, 133, 137
Värvitemperatuuri valik (Valge tasakaal)....
131, 137
W
WB (Valge tasakaal) ..................130, 215, 258
WB-kahveldus...................................... 209, 215
White balance (Valge tasakaal) ..... 254, 258
Wi-Fi .........................................................xxii, 273
Wind noise reduction (Tuulemüra
vähendamine) .............................................259
Wireless remote (WR) options
(Juhtmevaba kaugjuhtimiskontrolleri
valikud) ..........................................................271
Ü
Ühe punkti automaatne teravustamine .....
103, 109
Ühevärviline ...................................................148
Ühilduvad objektiivid .................................279
Üksikkaader...................................................... 86
Üksikservo automaatne teravustamine ......
100, 101
Ülevaate andmed.........................................239
Üliergas .............................................................. 64
357
358
Garantiitingimused - Nikon Euroopa
Teeninduse Garantii
Lugupeetud Nikoni klient,
Täname teid antud Nikon toote ostmise eest. Peaks teie Nikon toode
vajama garantiiteenust võtke palun ühendust edasimüüjaga, kelle käest
te seadme ostsite või siis mõne meie Nikon Europe B.V.
müügiterritooriumil (nt Euroopa/Venemaa/jt) asuva volitatud
teenindusvõrgustiku liikmega. Täpsemalt vt:
http://www.europe-nikon.com/support
Mitte vajalike ebamugavuste vältimiseks soovitame teil kasutaja juhend
enne edasimüüja või volitatud teeninduskeskuste võrgustikuga
ühenduse võtmist hoolikalt läbi lugeda.
Teie Nikon seadmel on garantii kõikide valmistaja poolsete defektide
vastu ühe aastase perioodi vältel alates seadme ostukuupäevast. Kui
nimetatud garantiiperioodi jooksul osutub seade kas materjalidest või
koostetööst tingitult defektseks remondib meie volitatud
teeninduskeskuste võrgustik Nikon Europe B.V. müügiterritooriumil
toote ilma töö või detailide eest tasu küsimata alljärgnevatel tingimustel
ära. Nikonil on õigus (enda valikul) toode ära remontida või välja
vahetada.
1. Nimetatud garantii kehtib ainult täidetud garantiikaardi ning
ostutšeki esitamisel, kus on ära märgitud ostukuupäev, toote tüüp
ning edasimüüja nimi koos toote nimetusega. Nikonil on õigus
keelduda tasuta garantiiteenusest juhul kui ülalnimetatud
dokumente ei ole võimalik esitada või kui seal toodud info ei ole
täielik või loetav.
359
2. Antud garantii ei kata:
• tavalisest kulumisest ja kasutamisest tingitud hooldamist,
parandamist või vahetamist.
• modifikatsioone toote parendamiseks tema esialgse, kasutaja
juhendis kirjeldatud tavalise kasutamiseesmärgiga võrreldes, ilma
Nikoni poolse eelneva kirjaliku heakskiiduta.
• transpordikulusid ning kõiki transpordiriske, millised on otseselt
või kaudselt seotud toodete garantiiga.
• kõik kahjustused, millised on tingitud muudatustest või
reguleerimistest, mis võidakse tootele teha ilma Nikoni eelneva
kirjaliku heakskiiduta selleks, et seade vastaks kohalikele või
riiklikele tehnilistele standarditele, millised on kehtivad mõnes
teises riigis kui see, mille jaoks toode oli esialgselt välja töötatud ja/
või valmistatud.
3. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
• valesti kasutamisest tingitud kahjustused, sealhulgas, kuid mitte
ainult seadme mittesihipärane või kasutajajuhendis kirjeldatud
tavalisele kasutamisele mitte vastav kasutamine ning toote
hooldamine ja paigaldamine või kasutamine kasutamisriigis
kehtivatele ohutusnõuetele mitte vastavalt.
• õnnetustest tingitud kahjustused sealhulgas, kuid mitte ainult äike,
vesi, tuli, valesti kasutamine ning hoolimatus.
• tootel toodud seerianumbri või mudeli muutmine, moonutamine,
loetamatus või eemaldamine.
• volitamata teenindusorganisatsioonide või isikute poolt teostatud
remonttöödest või reguleerimistest tingitud kahjustused.
• defektid süsteemides, millesse toode on integreeritud või millega
koos teda kasutatakse.
360
4. Käesolev garantii ei oma mõju kehtivate riiklike seadustega tagatud
tarbijate seaduslikele õigustele ega ostu/müügi lepingust
tulenevatele tarbija õigusele edasimüüja vastu.
Märkus: Ülevaate kõikidest volitatud Nikoni Teeninduskeskustest leiate te
internetist aadressilt (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
361
E
L
P
Nikon D7500
M
SA
DIGITAALKAAMERA
Kasutusjuhend
(koos garantiiga)
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult
või osaliselt (v.a lühikeste tsitaatidena arvustustes või ülevaadetes) ilma
NIKON CORPORATION-i kirjaliku loata, on keelatud.
AMA16729
Trükitud Euroopas
Et
SB9C04(Y1)
6MB386Y1-04
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk xii).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
Et
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising