Nikon | D850 | Nikon D850 Kasutusjuhend

Nikon D850 Kasutusjuhend
Nikon D850
DIGITAALKAAMERA
Kasutusjuhend
(koos garantiiga)
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult
või osaliselt (v.a lühikeste tsitaatidena arvustustes või ülevaadetes) ilma
NIKON CORPORATION-i kirjaliku loata, on keelatud.
AMA16786
Trükitud Euroopas
Et
SB9C03(Y1)
6MB404Y1-03
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk x).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
Et
Kaamera kõige tõhusamaks kasutamiseks lugege kindlasti põhjalikult
kõiki juhiseid ning hoidke neid toote kõikide kasutajate jaoks alati
käepärast.
Sümbolid ja tähistused
Teie otsimisvaeva kergendamiseks kasutatakse järgmisi sümboleid ja tähistusi:
D
See ikoon tähistab ohutusnõudeid; teavet, millega tuleb tutvuda enne
toote kasutamist, et vältida kaamera kahjustumist.
A
See ikoon tähistab märkusi; teavet, millega tuleb tutvuda enne
kaamera kasutamist.
0
See ikoon tähistab viiteid käesoleva juhendi teistele jaotistele.
Kaamera ekraanile kuvatavad menüükirjed, valikud ja teated on näidatud paksus
kirjas.
Kogu käesolevas juhendis viidatakse nutitelefonidele ja tahvelarvutitele kui
„nutiseadmetele”.
Kaamera sätted
Käesolevas juhendis toodud selgitustes on eeldatud vaikesätete kasutamist.
A Teie turvalisuse tagamiseks
Enne kaamera esmakordset kasutamist tutvuge ohutusjuhistega peatükis „Teie
turvalisuse tagamiseks” (0 x).
Ettevõtte Nikon kasutajatugi
Külastage alljärgnevat veebilehte, et registreerida oma kaamera ning hoida end
kursis värskeima toodet puudutava teabega. Veebilehelt saate vastused korduma
kippuvatele küsimustele (KKK) ning võite võtta meiega ühendust tehnilise abi
saamiseks.
http://www.europe-nikon.com/support
D850 Model Name: N1608
Kaamera juhendid
D850 jaoks on saadaval järgmised juhendid.
D850 kasutusjuhend (käesolev
juhend)
Omandage kaamera kasutamise põhivõtted koos antud
kaamera iseärasustega.
Menüüjuht (PDF)
Lisateabe saamiseks menüüvalikute ja teemade, nagu
kaamera ühendamine arvuti, printeri või teleriga, laadige
Nikoni allalaadimiskeskusest alla kaamera Menüüjuht (pdf).
nikon allalaadimiskeskus D850
https://downloadcenter.nikonimglib.com/et/products/359/D850.html
Veebijuhendid (HTML)
Kasutusjuhendi ja Menüüjuhi sisu saab vaadata järgmisel
veebiaadressil:
nikon veebijuhend D850
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/et/
i
Pakendi sisu
Veenduge, et kõik siin loetletud esemed on teie kaameraga kaasas.
Korpuse kaas BF-1B (0 19)
Digitaalkaamera D850 (0 1)
Liitium-ioonaku EN-EL15a koos klemmikattega (0 14, 16)
Akulaadija MH-25a (koos müügikoha riigist oleneva tüübi ja kujuga seinaadapteri
või toitekaabliga; 0 14)
HDMI/USB-kaabli klamber (0 298)
SnapBridge Ühendusjuhend
USB-kaabel UC-E22
(digitaalsetele üheobjektiivilistele
Rihm AN-DC18 (0 14)
peegelkaameratele)
Kasutusjuhend (käesolev juhend)
Garantiikiri (trükitud selle juhendi
tagakaanel)
Objektiivikomplekti valinud ostjatel tuleb veenduda, et pakendis on ka
objektiiv. Mälukaarte müüakse eraldi. Jaapanis ostetud kaamerate
menüüd ja teated kuvatakse ainult inglise ja jaapani keeles; teisi keeli ei
toetata. Vabandame sellest põhjustatud võimalike ebamugavuste
pärast.
A ViewNX-i ja Capture NX-D arvutitarkvara
Kasutage ViewNX-i tarkvara fotode peenhäälestuseks või piltide nende
vaatamiseks arvutisse kopeerimiseks või Capture NX-D tarkvara arvutisse
kopeeritud piltide peenhäälestuseks ja NEF (RAW) piltide teistesse formaatidesse
konverteerimiseks. Neid rakendusi saab alla laadida aadressilt
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Sellelt veebisaidilt leiate samuti värskeimat teavet Nikoni tarkvara, sh
süsteeminõuete kohta.
ii
Sisukord
Pakendi sisu ................................................................................................ ii
Teie turvalisuse tagamiseks..................................................................... x
Teatised..................................................................................................... xiv
Sissejuhatus
1
Kaameraga tutvumine .............................................................................. 1
Kaamera korpus..................................................................................................... 1
Juhtpaneel............................................................................................................... 5
Pildiotsija kuva ....................................................................................................... 7
Dioptri reguleerimise nupp............................................................................... 9
Kallutatava ekraani kasutamine.................................................................... 10
Puuteekraani kasutamine ............................................................................... 12
Esimesed sammud
14
Kinnitage kaamera rihm .................................................................................. 14
Laadige aku.......................................................................................................... 14
Sisestage aku ja mälukaart ............................................................................. 16
Kinnitage objektiiv ............................................................................................ 19
Põhihäälestus ...................................................................................................... 21
Õpetus
24
Kaamera menüüd: ülevaade.................................................................. 24
Kaamera menüüde kasutamine ................................................................... 25
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted ................................................ 30
Aku tase ja järelejäänud särituste arv ......................................................... 30
„Sihi-ja-pildista” stiilis pildistamine ............................................................. 32
Fotode vaatamine.............................................................................................. 35
iii
Reaalaja vaates pildistamine
37
Automaatne teravustamine .................................................................. 41
Teravustamisrežiimi valimine......................................................................... 41
Automaatse teravustamise ala režiimi valimine...................................... 42
Käsitsi teravustamine ............................................................................. 44
i nupu kasutamine ................................................................................. 45
Mitmikekraani suum.......................................................................................... 48
Hääletu reaalaja vaates pildistamine........................................................... 49
Negatiivi digitaator ............................................................................................ 52
Reaalaja vaate kuva ................................................................................ 54
Teabeekraan......................................................................................................... 55
Puutepildistamine (puutekatik) ........................................................... 56
Videod
59
Videote salvestamine ............................................................................. 59
Viited ....................................................................................................................... 64
i nupu kasutamine............................................................................................ 65
Pildi ala: videokärpe valik................................................................................. 68
Kaadri suurus, kaadrikiirus ja video kvaliteet............................................ 69
Reaalaja vaate kuva............................................................................................ 71
Teabeekraan......................................................................................................... 72
Fotode tegemine videorežiimis .................................................................... 73
Videote vaatamine .................................................................................. 76
Videote redigeerimine ........................................................................... 78
Videote trimmimine .......................................................................................... 78
Valitud kaadrite salvestamine........................................................................ 82
iv
Pildi salvestamise suvandid
83
Pildi ala....................................................................................................... 83
Pildikvaliteet ............................................................................................. 88
Pildi suurus................................................................................................ 91
Kahe mälukaardi kasutamine ................................................................ 93
Teravustamine
94
Automaatne teravustamine................................................................... 94
Automaatse teravustamise režiim ............................................................... 98
Automaatse teravustamise ala režiim ...................................................... 100
Fookuspunkti valimine .................................................................................. 105
Teravustamise lukustus ................................................................................. 108
Käsitsi teravustamine............................................................................ 111
Vabastusrežiim
113
Vabastusrežiimi valimine ..................................................................... 113
Toiteallikas ja kaadrikiirus ............................................................................. 114
Taimeri režiim (E) .................................................................................. 116
Peegel üleval režiim (MUP) ..................................................................... 118
ISO-tundlikkus
119
Käsitsi reguleerimine............................................................................. 119
Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine ........................................... 121
v
Säritus
124
Mõõtmine................................................................................................ 124
Säritusrežiim........................................................................................... 126
P: Programmeeritud automaatne .............................................................. 128
S: Automaatne katiku prioriteet.................................................................. 129
A: Avaprioriteediga automaatrežiim......................................................... 130
M: Käsitsi .............................................................................................................. 131
Pikad säriajad (ainult režiimis M) ........................................................ 133
Säriaja ja ava lukk .................................................................................. 136
Automaatse särituse (AE) lukk ............................................................ 137
Särikompensatsioon ............................................................................. 139
Kahveldus................................................................................................ 142
Valge tasakaal
156
Valge tasakaalu valikud ....................................................................... 156
Valge tasakaalu peenhäälestus .......................................................... 161
Värvitemperatuuri valimine ................................................................ 163
Käsitsi eelseadistus ............................................................................... 165
Pildiotsijaga pildistamine ............................................................................. 166
Reaalaja vaade (laotuspunkti valge tasakaal)........................................ 169
Eelseadistuste haldamine............................................................................. 172
Pildi parendamine
175
Picture Controlid ................................................................................... 175
Picture Controli valimine .............................................................................. 175
Picture Controlide muutmine ..................................................................... 177
Heledalt valgustatud ja varjus olevate detailide säilitamine ....... 180
Aktiivne D-Lighting......................................................................................... 180
Lai dünaamiline vahemik (HDR)................................................................. 182
vi
Valikulised välklambid
187
Välklambi kasutamine .......................................................................... 187
Pildistamine kaamerale paigaldatud välklambiga.......................... 190
Välgurežiimid.......................................................................................... 192
Välgu kompenseerimine ...................................................................... 194
FV-lukustus.............................................................................................. 196
Välguteave tarvikupesale paigaldatud seadmete jaoks ................ 198
Kaugvälguseadmed............................................................................... 202
Muud võttesuvandid
203
R nupp .................................................................................................... 203
Käsuvaliku nuppude kasutamine ....................................................... 207
i nupp ...................................................................................................... 208
Kahe nupuga lähtestus: vaikesätete taastamine............................. 209
Fookuse nihutamisega pildistamine.................................................. 212
Mitte-CPU objektiivid............................................................................ 218
Asukohaandmed.................................................................................... 221
Veel taasesitusest
223
Piltide vaatamine ................................................................................... 223
Täiskaadris taasesitus ..................................................................................... 223
Pisipildi taasesitus............................................................................................ 223
Taasesitusnupud .............................................................................................. 224
Puuteekraani kasutamine ............................................................................. 226
i nupp ................................................................................................................. 228
Fototeave................................................................................................. 229
Üksikasjalikumalt: taasesitussuum..................................................... 238
Fotode kaitsmine kustutamise eest ................................................... 240
vii
Piltide hindamine .................................................................................. 241
Fotode valimine üleslaadimiseks ....................................................... 243
Üksikute fotode valimine.............................................................................. 243
Mitmete fotode valimine .............................................................................. 244
Fotode kustutamine.............................................................................. 245
Taasesituse ajal................................................................................................. 245
Taasesitusmenüü............................................................................................. 246
Menüüloend
248
A Kaamera menüüd
Lisateavet kaamera menüüde kohta saab Menüüjuhist, mille saab alla laadida
Nikoni veebisaidilt (0 i).
D Taasesitusmenüü: Pildihaldus.......................................................
C Foto võttemenüü: Võttesuvandid ................................................
1 Video võttemenüü: Video võttesuvandid....................................
A Kohandatud sätted: Kaamera sätete peenhäälestus.................
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus ............................................
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine ..............
O Minu menüü/m Viimased sätted ...................................................
viii
248
250
256
260
271
278
280
Tehnilised märkused
281
Ühilduvad objektiivid ........................................................................... 281
Nikoni Loovvalgustussüstem (Nikon Creative Lighting
System, CLS)...................................................................................... 288
Muud tarvikud ........................................................................................ 295
Valikulised akukomplektid MB-D18................................................... 299
MB-D18 osad ..................................................................................................... 299
Akukomplekti kasutamine............................................................................ 302
Tehnilised andmed.......................................................................................... 310
Kaamera eest hoolitsemine ................................................................. 311
Hoiustamine ...................................................................................................... 311
Puhastamine...................................................................................................... 311
Pildianduri puhastamine............................................................................... 312
Kaamera ja aku eest hoolitsemine: ettevaatusabinõud................. 319
Rikkeotsing.............................................................................................. 324
Aku/kuva............................................................................................................. 324
Pildistamine ....................................................................................................... 325
Taasesitus............................................................................................................ 328
Bluetooth ja Wi-Fi (juhtmevabad võrgud).............................................. 329
Mitmesugust...................................................................................................... 329
Veateated ................................................................................................ 330
Tehnilised andmed ................................................................................ 336
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend ... 351
Tunnustatud mälukaardid ................................................................... 360
Mälukaardi maht.................................................................................... 362
Aku tööiga ............................................................................................... 365
Indeks ....................................................................................................... 367
Garantiitingimused - Nikon Euroopa Teeninduse Garantii ........... 377
ix
Teie turvalisuse tagamiseks
Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote
kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.
Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.
OHTLIK. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa suure ohu
surma või raskete vigastuste tekkeks.
HOIATUS. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda surma
või raske vigastusega.
ETTEVAATUST. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
vigastuse või varalise kahjuga.
HOIATUS
• Mitte kasutada kõndimise või mootorsõiduki juhtimise ajal.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid
vigastusi.
• Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage
mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.
• Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või
ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.
Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.
• Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut märgade
kätega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.
• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini või
aerosoolide läheduses.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse või süttimisega.
x
• Ärge vaadake läbi objektiivi või kaamera otse päikesesse või muusse ereda
valguse allikasse.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada nägemiskahjustust.
• Ärge suunake välku või automaatse teravustamise abi valgustit mootorsõiduki
juhi suunas.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega.
Lisaks pidage silmas, et väikesed osad kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on
selle toote mistahes osa alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Ärge kasutage akusid, laadijaid või vahelduvvooluadaptereid, mis ei ole
spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega
kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate ja vahelduvvooluadapterite
kasutamisel vältige alljärgnevat.
- Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake ega
painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning ärge
laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.
- Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või
adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või
vahelduvvooluadapteri kasutamisel.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga kohtades.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või külmakahjustusega.
ETTEVAATUST
• Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele
suunatuna.
Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada toote
siseosi. Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt
kaugel. Kaadril lähedal paikneva päikese korral võib kaamerasse fookustatud
päikesevalgus süttimist põhjustada.
xi
• Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage see toode välja. Blokeerige
juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus juhtmevabade seadmete kasutamine
on keelatud.
Antud toote tekitatav raadiosageduskiirgus võib häirida seadmestiku tööd lennukil või
haiglates või teistes meditsiiniasutustes.
• Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei
kasutata.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
• Ärge puudutage objektiivi liikuvaid osi ega muid liikuvaid osi.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastusega.
• Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus
läheduses.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.
• Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse, nt
suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
OHTLIK (Akud)
• Vältige akude väärkäitlemist.
Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist,
ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
- Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
- Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
- Mitte lahti võtta.
- Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude
metallesemetega puudutades.
- Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
• Ärge üritage EN-EL15a akusid laadida selleks mitte spetsiaalselt ettenähtud
laadijate abil.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist,
lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning
pöörduge viivitamatult arsti poole.
Tegevusega viivitamine võib lõppeda silmavigastustega.
xii
HOIATUS (Akud)
• Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas.
Kui laps on aku/patarei alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge kastke akusid vette ja kaitske neid vihma eest.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
Toote märjaks saamisel kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.
• Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel
katkestage kasutamine viivitamatult. Kui EN-EL15a akude laadimine ei lõpe
ettenähtud aja jooksul, lõpetage nende laadimine.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist,
ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Isoleerige aku klemmid enne kõrvaldamist teibiga.
Metallobjektide kokkupuude klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist,
lõhkemist või süttimist. Andke akud korduvkasutusse või kõrvaldage need kooskõlas
kohalike eeskirjadega.
• Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda
viivitamatult rohke puhta veega.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda nahaärritusega.
xiii
Teatised
• Kaasasoleva kasutusjuhendi mitte ühtegi
osa ei tohi reprodutseerida, edastada,
ümber kirjutada, kopeerida ega tõlkida
ühtegi keelde üheski vormis, ühelgi viisil
ilma Nikoni eelneva kirjaliku loata.
• Nikon jätab endale õiguse muuta
käesolevates juhendites kirjeldatud
riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ning ilma eelneva
etteteatamiseta.
xiv
• Nikonit ei saa süüdistada kahjus, mis
tuleneb antud toote kasutamisel.
• Kuigi on püütud teha kõik, et info antud
kasutusjuhendites on täpne ning õige,
oleks tänuväärne, kui tooksite oma
kohalikule ametlikule Nikoni esindajale
välja ükskõik mis vigu või väljajätmisi
antud dokumendis.
Teated Euroopa klientidele
HOIATUS: PATAREI/AKU ASENDAMISEL EBAÕIGE TÜÜBIGA ESINEB PLAHVATUSOHT.
KASUTATUD PATAREID/AKUD TULEB LIKVIDEERIDA VASTAVALT JUHISTELE.
See sümbol näitab, et elektrija elektroonikaseadmestik
tuleb koguda eraldi.
See patareil/akul olev sümbol
osutab, et patareid/akud
tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes
Euroopa riikide kasutajatele:
• Antud toodet tuleb
utiliseerida selleks ettenähtud
kogumispunktides. Ärge visake seda
majapidamisjäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab
säilitada loodusvarasid ning ära hoida
ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud
võimalikke negatiivseid tagajärgi
inimtervisele ja keskkonnale.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust
edasimüüja või vastava kohaliku
ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
Alljärgnev kehtib üksnes
Euroopa riikide kasutajatele:
• Kõik patareid/akud, olenemata sellest, kas
nad on märgitud selle sümboliga või
mitte, tuleb kogumiseks viia eraldi
sobivasse kogumispunkti. Ärge visake
neid majapidamisjäätmete hulka.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust
edasimüüja või vastava kohaliku
ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
xv
Kopeerimise ja paljundamise keelu teatis
Pidage silmas, et skanneri, digitaalkaamera või muu seadme abil digitaalselt kopeeritud
või reprodutseeritud materjali omamine võib samuti osutuda seaduse järgi karistatavaks.
• Kirjed, mille kopeerimine või paljundamine on
• Teatud koopiate ning reproduktsioonide hoiatus
seaduse järgi keelatud
Valitsus on välja andnud hoiatuse
Ärge kopeerige ega reprodutseerige
erafirmade poolt väljastatud
paberraha, münte, väärtpabereid, riigi või väärtpaberite (aktsiad, arved, tšekid,
omavalitsuse võlakirju, isegi kui koopiad
kingisertifikaadid jne), kuukaartide või
või reproduktsioonid on varustatud
kupongide kopeerimise või
märgisega „Näidis”.
reprodutseerimise kohta v.a minimaalselt
Välisriigis käibel oleva paberraha, müntide vajalik hulk koopiaid ettevõtte tööalaseks
kasutuseks. Samuti ei tohi kopeerida või
või väärtpaberite kopeerimine või
reprodutseerida valitsuse poolt
reprodutseerimine on keelatud.
väljastatud passe, ametiasutuste ja
Keelatud on valitsuse poolt välja antud
eraühenduste väljastatud lubasid, IDkasutamata postmarkide või postkaartide kaarte ning pileteid nagu näiteks
kopeerimine või reprodutseerimine ilma
pääsmed ja lõunatalongid.
riigiasutuse eelneva loata.
• Järgige autoriõiguse teatiseid
Keelatud on valitsuse poolt välja antud
Autoriõiguse seaduse järgi on keelatud
markide ja seaduses ettenähtud
autorõigusega kaitstud teostest antud
sertifitseeritud dokumentide kopeerimine kaameraga tehtud fotode või salvestuste
ja reprodutseerimine.
kasutamine ilma autoriõiguse hoidja
loata. Erandid kehtivad isiklikule
kasutusele, kuid pidage silmas, et näituste
või etenduste fotode või salvestuste jaoks
võib ka isiklik kasutus olla piiratud.
xvi
Andmekandjate kõrvaldamine
Pidage silmas, et piltide kustutamine või mälukaardi või muu andmekandja
vormindamine ei kustuta andmekandjalt esialgseid pildiandmeid lõplikult. Kustutatud
faile saab mõnikord ära visatud andmekandjatelt taastada, kasutades müügil olevat
tarkvara, võimaldades nii isiklike pildiandmete kuritahtlikku kasutamist. Selliste andmete
privaatsuse tagamise eest vastutab kasutaja.
Enne andmekandja ära viskamist või selle teisele isikule üle andmist kustutage müügil
oleva kustutustarkvara abil kõik andmed või vormindage seade ning täitke see isiklikku
teavet mittesisaldavate piltidega (nt pildid selgest taevast). Vigastuste vältimiseks
andmekandjate füüsilisel hävitamisel toimige ettevaatlikult.
Enne kaamera kasutusest kõrvaldamist või üle andmist teisele isikule tuleb kaamera
häälestusmenüü valikuga Reset all settings (Kõikide sätete lähtestus) kustutada kõik
isiklikud võrguandmed.
xvii
AVC Patent Portfolio License
SEE TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE'I ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA
MITTEKAUBANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS (i) VIDEO KODEERIMISEKS VASTAVUSES AVC STANDARDIGA
("AVC VIDEO") JA/VÕI (ii) SELLISE AVC VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE KODEERIS TARBIJA SEOSES ISIKLIKU
JA MITTEKAUBANDUSLIKU TEGEVUSEGA JA/VÕI MIS SAADI AVC VIDEOTE LEVITAMISE LITSENTSI OMAVALT
TEENUSEPAKKUJALT. ÜHTEGI LITSENTSI EI ANTA JA ÜKSKI LEPING EI SISALDA TINGIMUSI
MUUOTSTARBELISEKS KASUTAMISEKS. TÄIENDAVAT TEAVET VÕITE SAADA ETTEVÕTTELT MPEG LA, L.L.C.
VT http://www.mpegla.com
Kasutage ainult Nikoni kaubamärgiga elektroonikatarvikuid
Nikoni kaamerad on konstrueeritud vastavalt kõige kõrgematele standarditele ja
sisaldavad keerulist elektroonikat. Ainult Nikoni elektroonikatarvikud (sh laadijad, akud,
vahelduvvooluadapterid ja välklambid), mis on Nikoni sertifitseeritud antud Nikoni
digikaameraga kasutamiseks, on välja töötatud ja kontrollitud töötamaks vastavalt selle
elektroonika töö- ja ohutusnõuetele.
Mitte-Nikoni elektroonikatarvikute kasutamine võib kaamerat
kahjustada ning tühistada teie Nikoni garantii. Kolmandate tootjate,
ilma paremal kujutatud Nikoni turvahologrammita liitium-ioonakude
kasutamine võib segada kaamera normaalset tööd ning põhjustada
akude ülekuumenemist, süttimist, purunemist või lekkimist.
Nikoni lisatarvikute kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust kohaliku Nikoni
müügiesindajaga.
D Kasutage ainult Nikoni kaubamärgi tarvikuid
Ainult Nikoni kaubamärgi tarvikud, mille Nikon on sertifitseerinud just teie
Nikoni digitaalkaameraga kasutamiseks, on välja töötatud ja näidanud ennast
töökindlatena, lähtuvalt kasutusohutuse nõuetest. MITTE-NIKONI TARVIKUTE
KASUTAMINE VÕIB KAAMERAT KAHJUSTADA JA TÜHISTADA TEIE NIKONI GARANTII.
xviii
A Enne tähtsate piltide tegemist
Enne piltide tegemist olulistel sündmustel (nagu pulmad või enne kaamera
kaasa võtmist reisile), tehke proovipildistamine, et veenduda kaamera töökorras
olemises. Nikon ei vastuta kahjustuste või kaotatud kasumi eest, mis võivad olla
põhjustatud seadme tõrgetest.
A Elukestev õpe
Osana Nikoni „Elukestva õppe” programmi raames pakutavast tooteabist ja koolitusest on pidevalt uuendatav informatsioon saadaval järgmistel
veebisaitidel:
• Kasutajatele USAs: http://www.nikonusa.com/
• Kasutajatele Euroopas ja Aafrikas: http://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajatele Aasias, Okeaanias ja Lähis-Idas: http://www.nikon-asia.com/
Külastage neid lehekülgi, et pidada sammu uusimate näpunäidete,
tooteinformatsiooni, vastustega korduma kippuvatele küsimustele ning üldise
infoga digitaalfotograafia kohta. Lisainfo võib olla saadaval Nikoni esindajalt teie
piirkonnas. Külastage järgmist veebilehte kontaktinformatsiooni saamiseks:
http://imaging.nikon.com/
xix
❚❚ Bluetooth ja Wi-Fi (juhtmevabad LANid)
Antud toode allub Ameerika Ühendriikide ekspordiameti eeskirjadele (EAR). Ameerika
Ühendriikide valitsuse luba ei ole nõutav eksportimiseks riikidesse, mida ei ole siin
loetletud; luba eeldavad riigid nagu Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (nimekiri
võib muutuda) on siiani kuulunud embargo või erireguleerimise alla.
Juhtmevabade seadmete kasutamine võib olla keelatud mõnedes riikides või
piirkondades. Võtke ühendust Nikoni ametliku esindajaga enne toote juhtmevabade
funktsioonide kasutamist väljaspool osturiiki.
xx
Teatised Euroopa klientidele
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp D850 raadioseade
vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D850.pdf.
xxi
Turvalisus
Kuigi antud toote üheks eeliseks on võimalus vabalt ühenduda juhtmevabaks
andmevahetuseks kogu selle sideulatuses, on aktiveerimata andmeturbe korral
võimalikud järgmised juhtumid.
• Andmevargus: Pahatahtlikud kolmandad isikud võivad sekkuda juhtmevabasse
andmevahetusse ning varastada kasutajatunnuseid, paroole ja muid isikuandmeid.
• Volitamata juurdepääs: Volitamata kasutajad võivad saada juurdepääsu võrku ning
muuta andmeid või sooritada teisi pahatahtlike toiminguid. Pidage silmas, et
juhtmevabade võrkude ehitus võimaldab spetsialiseeritud rünnakuga saavutada
juurdepääs ka aktiveeritud andmeturbe korral.
• Turvamata võrgud: avatud võrkudesse ühendamisega kaasneb volitamata juurdepääsu
risk. Kasutage ainult turvalisi võrke.
xxii
Sissejuhatus
Kaameraga tutvumine
Võtke mõni minut aega kaamera nuppude ja kuvadega tutvumiseks. Ehk
on abiks, kui märgite selle jaotise järjehoidjaga ja vaatate seda aeg-ajalt
ülejäänud juhendit lugedes.
Kaamera korpus
9
8
1
10
11
2
12
3
13
4
4
5
14
6
7
17
15
16
1 T nupp .......................................88, 91
2 Vabastusrežiimi nupu lukustuse
vabastaja .............................................. 113
3 Vabastusrežiimi nupp......................... 113
4 Kaamera rihma ava................................ 14
5 U nupp ............................................... 156
6 I nupp.............................................. 126
7 Y nupp.................................................. 124
8 Stereomikrofon ...................................... 65
9 Video salvestusnupp............................. 59
10
11
12
13
14
15
16
17
Toitelüliti .................................................. 21
Päästik....................................................... 32
E nupp..........................................139, 209
S /Q nupp .............................. 119, 271
Juhtpaneel..................................................5
Dioptri reguleerimise nupp....................9
Fookustasandi märgis (E) ............... 112
Tarvikupesa (valikulise välklambi
jaoks) ............................................ 187, 295
1
Kaamera korpus (järg)
1
3
4
14
5
15
16
2
13
12 11
10
6
17
7
18
8
19
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Taimeri tuli............................................. 116
Mõõturi ühenduse hoob
BKT nupp ................................................ 142
Välklambi sünkroniseerimisklemmi
kate ........................................................ 188
Kümnetihvtilise kaugterminali kate
Audioühenduse kate
USB-pistmiku kate
HDMI-ühenduse kate
Automaatse teravustamise režiimi
nupp .................................. 41, 42, 98, 100
Teravustamisrežiimi valija ....41, 94, 111
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Objektiivi vabastusnupp ...................... 20
Objektiivi kinnitusmärk ........................ 19
Peegel ............................................ 118, 315
Välklambi sünkroniseerimisklemm
................................................................ 188
Kümnetihvtiline kaugterminal ......... 295
Kuulari pistmik..................................67, 72
Välismikrofoni pistmik........................295
USB-pistmik...........................................295
HDMI-pistmik........................................ 295
Korpuse kaas .................................. 19, 295
D Sulgege ühenduse kate
Sulgege ühenduse kate, kui pistmikke ei kasutata. Pistmikku sattunud võõrollus
võib häirida andmeedastust.
2
1
6
2
7
3
8
4
10
9
5
1
2
3
4
5
6
Alamkäsuvaliku nupp
7
Pv nupp.......................... 44, 127, 268, 270 8
Fn1 nupp ....................................... 268, 270
Akupesa katte lukk ................................ 16
Akupesa kate.....................................16, 18 9
Objektiivi paigaldamine.............. 19, 112 10
CPU-kontaktid
Kontaktikate valikulisele MB-D18
mitme toiteallikaga
akukomplektile ................................... 299
Statiivi pesa
Toitepistmiku kate
D Kõlar
Ärge paigutage kõlarit magnetkandjate lähedusse. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib kahjustada magnetkandjatele salvestatud andmeid.
3
Kaamera korpus (järg)
1
2
3
4
12
13
17
18
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
14
15
16
19
20
21
24
Pildiotsija ...................................... 7, 9, 116
Okulaari katiku hoob........................... 116
O /Q nupp........................... 36, 245, 271
K nupp........................................... 35, 223
G nupp....................................... 24, 248
L/Z/Q nupp ................... 25, 175, 240
X nupp ............................................ 40, 238
W/M nupp ................. 192, 194, 223, 238
J nupp ........................................... 25, 224
Fn2 nupp .............................. 242, 268, 270
Kallutatav ekraan .......10, 12, 37, 59, 223
Pildiotsija okulaar ............................9, 116
23
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
22
Kõlar ...................................................... 3, 76
Alamvalija .......... 106, 108, 137, 268, 270
AF-ON nupp ................... 99, 109, 261, 268
Põhikäsuvaliku nupp
Mitmikvalija.....................25, 34, 268, 269
Teravustamise valija lukk................... 105
Mälukaardi pilu kate........................16, 18
R nupp............................55, 72, 198, 203
Reaalaja vaate valija ........................37, 59
a nupp............................37, 59, 169, 270
i nupp..............................45, 65, 208, 228
Mälukaardi juurdepääsu tuli ............... 32
Juhtpaneel
Juhtpaneel näitab sisselülitatud kaamera korral kaamera
mitmesuguseid sätteid. Siin kujutatud elemendid ilmuvad kaamera
esimesel sisselülitamisel; teavet teiste sätete kohta leiate käesoleva
juhendi vastavatest jaotistest.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10 9
Säritusrežiim ......................................... 126
Foto võttemenüü pank ...................... 250
Säriaeg........................................... 129, 131
Aku näidik................................................ 30
Ava (f-arv) ..................................... 130, 131
XQD-kaardi ikoon.............................16, 93
SD-kaardi ikoon................................16, 93
Järelejäänud särituste arv........... 31, 362
8
9 Automaatse teravustamise ala
režiim..................................................... 100
10 Automaatse teravustamise režiim..... 98
11 Valge tasakaal....................................... 156
12 Pildi suurus (TIFF- ja JPEG-pildid)....... 91
13 Pildikvaliteet ........................................... 88
14 B („kell seadmata”) näidik
15 Mõõtmine .............................................. 124
A B („kell seadmata”) näidik
Kaamera kell kasutab eraldi laaditavat toiteallikat, mida laaditakse vastavalt
vajadusele paigaldatud põhiaku või valikulise toitepistmiku ja
vahelduvvooluadapteri toitel töötava kaamera korral (0 295). Kaks päeva
laadimist tagab kella töö umbes kolme kuu jooksul. Vilkuv ikoon B juhtpaneelil
näitab, et kell on lähtestatud ning koos uute fotodega salvestatavad kuupäev ja
kellaaeg ei ole õiged. Seadke kell õigele ajale ja kuupäevale valikuga Time zone
and date (Ajavöönd ja kuupäev) > Date and time (Kuupäev ja kellaaeg)
häälestusmenüüs (0 271).
5
A LCD-valgustid
Toitelüliti pööramine suunas D
aktiveerib nuppude ja juhtpaneeli
taustavalgustuse, hõlbustades nii
kaamera pimedas kasutamist.
Taustavalgustus jääb pärast
toitelüliti vabastamist põlema veel
mõneks sekundiks, kuni ooterežiimi
taimer on aktiivne või kuni katiku
vabastamiseni või toitelüliti uuesti D
suunas pööramiseni.
Toitelüliti
D Juhtpaneeli ja pildiotsija kuvad
Juhtpaneeli ja pildiotsija kuvade eredus oleneb temperatuurist ning kuvade
reaktsiooniaeg võib madalatel temperatuuridel pikeneda. See on normaalne ega
tähenda riket.
6
Pildiotsija kuva
2
3
4
5
6
1
7 8 9 10 11 12 13
21 22
23
14 15 16 17 18
24
1 Külgkalde näidik 1, 2
2 Automaatse teravustamise ala
raamid ........................................................9
3 Kadreerimisruudustik (kuvatakse On
(Sees) valikul kohandatud sättes d9,
Viewfinder grid display
(Pildiotsija ruudustiku
kuva))................................................... 265
4 Fookuspunktid ..................... 94, 105, 261
5 Pikikalde näidik 1, 3
6 Väreluse tuvastamine ......................... 254
7 Teravustamise näidik .......... 32, 108, 112
25 26
19 20
27
Mõõtmine .............................................. 124
Automaatse särituse (AE) lukk.......... 137
Säriaja luku ikoon........................ 136, 268
Säriaeg........................................... 129, 131
Automaatse teravustamise režiim..... 98
12 Ava luku ikoon ............................. 136, 268
13 Ava (f-arv) ..................................... 130, 131
Ava (astmete arv)................................. 130
8
9
10
11
7
14
15
16
17
18
19
20
21
Säritusrežiim ......................................... 126
Välgu kompenseerimise näidik........ 194
Särikompensatsiooni näidik.............. 139
ISO-tundlikkuse näidik ....................... 119
Automaatse ISO-tundlikkuse
näidik..................................................... 121
ISO-tundlikkus ...................................... 119
Eelseadistatud valge tasakaalu
salvestamise näidik............................ 165
Aktiivse D-Lightingu kogus............... 180
Automaatse teravustamise ala
režiim..................................................... 100
„k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1 000
särituse jaoks)........................................ 31
Välklambi valmisoleku näidik 4 ......... 187
FV-lukustuse näidik ............................. 196
22 Välklambi sünkroniseerimise
näidik..................................................... 266
23 Ava astme näidik.................................. 130
24 Säritusnäidik.......................................... 132
Särikompensatsiooni kuva ................ 139
25 Aku tühjenemise hoiatus..................... 30
26 Särituse/välgu kahvelduse näidik....143
WB-kahvelduse näidik ........................148
ADL-kahvelduse näidik....................... 152
27 Järelejäänud särituste arv........... 31, 362
Järelejäänud võtete arv enne
mälupuhvri täitumist................ 115, 362
Särikompensatsiooni väärtus ........... 139
Välgu kompenseerimisväärtus......... 194
Arvutirežiimi näidik
1 Kuvamiseks vajutage nuppu, millele kohandatud sättes f1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnupu määramine), 0 268) on määratud funktsioon Viewfinder
virtual horizon (Pildiotsija virtuaalne horisont).
2 Töötab pikikalde näidikuna püstpaigutuses (portree) kaamera korral.
3 Töötab külgkalde näidikuna püstpaigutuses (portree) kaamera korral.
4 Kuvatakse ühendatud valikulise välklambi korral (0 187). Välklambi valmisoleku näidik süttib, kui
välklamp on laetud.
Märkus: kujutatud ekraanil helendavad kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil.
D Aku puudub
Täielikult tühjenenud või puuduva aku korral muutub pildiotsija kuva tumedaks.
See on normaalne ega tähenda riket. Täislaetud aku paigaldamisel muutub
pildiotsija kuva taas normaalseks.
8
Dioptri reguleerimise nupp
Tõstke dioptri reguleerimise nupp ja pöörake
seda, kuni pildiotsija kuva, fookuspunktid ja
automaatse teravustamise ala raamid on
teravalt fookuses. Kui kasutate seda nuppu
ning silm on pildiotsijal, tuleb ette vaadata, et
kogemata sõrme või küünega mitte silma
torgata. Kui olete teravustamise
reguleerimisega rahul, lükake dioptri reguleerimise nupp tagasi sisse.
Fookuspunkt
Pildiotsija ei ole
teravustatud
Automaatse
teravustamise ala
raamid
Pildiotsija on teravustatud
A Pildiotsija dioptri reguleerimise läätsed
Pildiotsija dioptri edasiseks reguleerimiseks saab
kasutada parandusläätsi (saadaval eraldi; 0 295).
Enne pildiotsija dioptri reguleerimise läätsede
paigaldamist eemaldage pildiotsija okulaar
DK-17F, sulgedes pildiotsija katiku okulaari luku
(q) vabastamiseks ning haarates seejärel okulaari
kergelt sõrme ja pöidla vahele ja keerates selle
lahti, nii nagu joonisel kujutatud (w).
9
Kallutatava ekraani kasutamine
Ekraani on võimalik kallutada ja pöörata, nii nagu allpool näidatud.
Tavakasutus: ekraani kasutatakse
tavaliselt hoiuasendis.
Madala nurga alt võtted: kallutage
ekraan üles reaalaja vaates
pildistamiseks madalal hoitud
kaameraga.
Kõrge nurga alt võtted: kallutage ekraan
alla reaalaja vaates pildistamiseks
kõrgel hoitud kaameraga.
10
D Ekraani kasutamine
Pöörake ekraani õrnalt, peatudes vastupanu tundmisel. Ärge kasutage jõudu.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib kaamerat või ekraani kahjustada.
Statiivile paigaldatud kaamera korral tuleb ette vaadata, et ekraan statiiviga
kokku ei puutuks.
Ärge tõstke ega kandke kaamerat seda ekraanist hoides. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib kaamerat kahjustada. Kui ekraani pildistamiseks ei kasutata, viige
see tagasi hoiuasendisse.
Ärge puudutage ekraani taga asuvat ala ega laske
vedelikul selle sisepinnale sattuda. Nende
ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada
toote tööhäireid.
Vältige eriti hoolikalt selle
piirkonna puudutamist.
11
Puuteekraani kasutamine
Puutetundlik ekraan toetab järgmisi toiminguid:
Puuteklikk
Sõrmega lühidalt vasakule või paremale üle
ekraani nipsamine.
Libistus
Sõrmega üle ekraani libistamine.
Venitus/pigistus
Asetage kaks sõrme ekraanile ning viige need
lahku või pigistage kokku.
12
❚❚ Puuteekraani kasutamine
Taasesituse (0 226) ajal saab puuteekraani kasutada järgmisteks
toiminguteks:
• Teiste piltide vaatamine
• Lähemale või kaugemale suumimine
• Pisipiltide vaatamine
• Videote vaatamine
Reaalaja vaates saab puuteekraani kasutada pildistamiseks (puutekatik;
0 56) või laotuspunkti valge tasakaalu väärtuse mõõtmiseks (0 169).
Puuteekraani saab samuti kasutada tippimiseks (0 273) või menüüdes
navigeerimiseks (0 29).
D Puuteekraan
Puuteekraan reageerib staatilisele elektrile ning ei pruugi reageerida selle
kolmandate tootjate kaitsekilega katmisel või küünte või kinnastatud kätega
puudutamisel. Ärge kasutage ülemäärast jõudu ega puudutage ekraani teravate
esemetega.
D Puuteekraani kasutamine
Puuteekraan ei pruugi reageerida oodatud viisil, kui üritate seda kasutada, jättes
oma peopesa või muu sõrme sellel teise kohta. See võib mitte tuvastada teisi
toiminguid liiga pehme puudutuse korral, sõrmede liiga kiiresti või liiga lühidalt
liigutamisel või nende ekraanist eraldumisel või kahe sõrme ebaõige
koordinatsiooni korral pigistamisel või venitamisel.
A Puutejuhikute lubamine ja keelamine
Puutejuhikute lubamiseks või keelamiseks saab kasutada valikut Touch controls
(Puutejuhikud) häälestusmenüüs (0 274).
A Vaadake lisaks
Puutekliki suuna valiku kohta täiskaadris taasesituses teiste piltide vaatamiseks
vt B > Touch controls (Puutejuhikud) (0 274).
13
Esimesed sammud
Kinnitage kaamera rihm
Kinnitage rihm kindlalt kaamera aasade külge.
Laadige aku
Sisestage aku ja ühendage laadija (sõltuvalt riigist või piirkonnast on
laadijaga kaasas kas vahelduvvoolu seinaadapter või toitekaabel).
Täielikult tühjenenud aku täis laadimine võtab aega umbes kaks tundi ja
35 minutit.
• Vahelduvvoolu seinaadapter: ühendage vahelduvvoolu seinaadapter
laadija vahelduvvoolu sisendisse (q). Nihutage vahelduvvoolu
seinaadapteri lukku vastavalt joonisele (w) ja pöörake adapterit 90°
selle kohale fikseerimiseks (e). Sisestage aku ja ühendage laadija
vooluvõrku.
Vahelduvvoolu seinaadapteri lukk
90°
14
• Toitekaabel: pärast toitekaabli pistikuga ühendamist joonisel kujutatud
asendis sisestage aku ja ühendage kaabel vooluvõrku.
Aku laadimise ajal vilgub laadimistuli CHARGE (LAADIMINE).
Aku laeb
Laadimine lõppenud
D Aku ja laadija
Lugege ja järgige hoiatusi ja ettevaatusabinõusid jaotistest „Teie turvalisuse
tagamiseks” (0 x) ja „Kaamera ja aku eest hoolitsemine: ettevaatusabinõud”
(0 319).
15
Sisestage aku ja mälukaart
Enne aku või mälukaartide sisestamist või eemaldamist veenduge, et
toitelüliti on asendis OFF (VÄLJAS). Sisestage aku joonisel kujutatud
asendis, surudes aku abil oranži aku luku ühele küljele. Kui aku on
täielikult sisestatud, lukustab lukk aku kohale.
Aku lukk
Hoides mälukaarti joonisel kujutatud asendis, libistage see otse
vastavasse pilusse, kuni see kohale klõpsatab.
• XQD mälukaardid:
• SD mälukaardid:
16
D Mälukaardid
• Mälukaardid võivad pärast kasutamist olla kuumad. Olge mälukaartide
kaamerast eemaldamisel ettevaatlik.
• Enne mälukaartide sisestamist või eemaldamist lülitage toide välja.
Vormindamise või andmete salvestamise, kustutamise või arvutisse
kopeerimise ajal ei tohi mälukaarti kaamerast eemaldada, kaamerat välja
lülitada ega eemaldada või lahti ühendada toiteallikat. Nende
ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada andmekadu või kaamera või
kaardi kahjustusi.
• Ärge puudutage kaardiklemme sõrmede ega metallesemetega.
• Vältige painutamist, maha pillamist ja tugevaid lööke.
• Ärge tarvitage kaardi ümbrise kallal jõudu. Selle ettevaatusabinõu eiramine
võib kaarti kahjustada.
• Hoida vee, suure niiskuse või otsese päikesevalguse eest.
• Ärge vormindage mälukaarte arvutis.
A Kirjutuskaitse lüliti
SD mälukaardid on juhusliku andmekao
vältimiseks varustatud kirjutuskaitse
lülitiga. Kui see lüliti on „lukustatud”
asendis, ei ole mälukaarti võimalik
vormindada ning fotosid ei saa
Kirjutuskaitse lüliti
kustutada ega salvestada (katiku
vabastamise üritamisel kuvatakse ekraanile vastav hoiatus). Mälukaardi
lahtilukustamiseks nihutage lüliti „kirjutusasendisse”.
A Mälukaart puudub
Kui ei ole sisestatud ühtegi mälukaarti, kuvatakse
juhtpaneelile ja pildiotsijasse S. Laetud
akuga kaamera välja lülitamisel kuvatakse
juhtpaneelil mälukaardi puudumisel S.
17
❚❚ Aku ja mälukaartide eemaldamine
Aku eemaldamine
Lülitage kaamera välja ja avage akupesa kate.
Vajutage aku lukku noolega näidatud suunas
aku vabastamiseks ja eemaldage seejärel
käega aku.
Mälukaartide eemaldamine
Olles veendunud, et mälukaardi juurdepääsu tuli on kustunud, lülitage
kaamera välja, avage mälukaardi pilu kate ja eemaldage kaart, nagu
allpool kirjeldatud.
• XQD mälukaardid: vajutage kaardi osaliseks
väljutamiseks väljutusnuppu (q). Edasi saab
kaarti eemaldada käega (w).
XQD mälukaardid
• SD-mälukaardid: vajutage kaarti sisse ja
seejärel vabastage see (q). Edasi saab kaarti
eemaldada käega (w).
SD mälukaardid
18
Kinnitage objektiiv
Vältige hoolikalt tolmu sattumist kaamerasse, kui objektiiv või korpuse
kaas on eemaldatud. Käesolevas juhendis on illustreerimiseks üldiselt
kasutatud objektiivi AF-S NIKKOR 50mm f/1,4G.
Eemaldage kaamera
korpuse kaas
Eemaldage objektiivi tagakork
Kinnitusmärk (kaamera)
Joondage
kinnitusmärgid
Kinnitusmärk (objektiiv)
Pöörake objektiivi, nii nagu näidatud, kuni see kohale klõpsatab
Enne pildistamist eemaldage kindlasti objektiivi kaas.
19
A Objektiivi eemaldamine
Veenduge, et objektiivide eemaldamise või
vahetamise ajal on kaamera välja lülitatud.
Objektiivi eemaldamiseks vajutage ja hoidke
objektiivi vabastusnuppu (q) all, keerates
objektiivi samal ajal päripäeva (w). Pärast
objektiivi eemaldamist paigaldage tagasi objektiivi
kaaned ja kaamera korpuse kaas.
D Ava rõngaga CPU-objektiivid
Ava rõngaga (0 284) CPU-objektiivide korral lukustage ava minimaalsele sättele
(suurimale f-arvule).
20
Põhihäälestus
Menüüde esmakordsel kuvamisel on keele valik häälestusmenüüs
automaatselt esile tõstetud. Valige keel ja seadke kaamera kell.
1 Lülitage kaamera sisse.
Toitelüliti
2 Valige häälestusmenüüs Language
(Keel).
Vajutage G nuppu kaamera menüüde
kuvamiseks, tõstke häälestusmenüüs esile
Language (Keel) ja vajutage 2. Menüüde
kasutamise kohta vt „Kaamera menüüde
kasutamine” (0 25).
G nupp
A Nutiseadmetega ühendamine SnapBridge’i abil
Installige oma nutiseadmesse SnapBridge-rakendus piltide
kaamerast allalaadimiseks või kaamera kaugjuhtimiseks.
Täpsemalt vt kaasasolevast SnapBridge Ühendusjuhend
(digitaalsetele üheobjektiivilistele peegelkaameratele).
21
3 Valige keel.
Vajutage 1 või 3 soovitud keele
esiletõstmiseks ja vajutage J.
4 Valige Time zone and date (Ajavöönd ja
kuupäev).
Valige Time zone and date (Ajavöönd ja
kuupäev) ja vajutage 2.
5 Seadke ajavöönd.
Valige Time zone (Ajavöönd) ja vajutage
2. Vajutage 4 või 2 kohaliku ajavööndi
esiletõstmiseks (väli UTC näitab valitud
ajavööndi ja koordineeritud maailmaaja
ehk UTC vahet tundides) ja vajutage J.
22
6 Lülitage suveaeg sisse või välja.
Valige Daylight saving time (Suveaeg) ja
vajutage 2. Suveaeg on vaikimisi
väljalülitatud; suveaja kehtimisel kohalikus
ajavööndis vajutage 1 valiku On (Sees)
esiletõstmiseks ning vajutage J.
7 Seadke kuupäev ja kellaaeg.
Valige Date and time (Kuupäev ja
kellaaeg) ja vajutage 2. Vajutage 4 või 2
välja valimiseks, 1 või 3 muutmiseks.
Vajutage J, kui kell on jooksvale
kuupäevale ja ajale seatud (pidage silmas,
et kaamera kasutab 24-tunnist kella).
8 Seadke kuupäeva formaat.
Valige Date format (Kuupäeva formaat)
ja vajutage 2. Vajutage 1 või 3 aasta, kuu
ja päeva kuvamisjärjestuse valimiseks ning
vajutage J.
9 Väljuge võtterežiimi.
Võtterežiimi väljumiseks vajutage päästik
pooleldi alla.
23
Õpetus
Kaamera menüüd: ülevaade
Kaamera menüüd võimaldavad juurdepääsu
enamikule võtte-, taasesitus- ja
häälestusvalikutele. Menüüde vaatamiseks
vajutage G nuppu.
G nupp
Vahekaardid
Valige järgmiste menüüde hulgast:
• D: Taasesitus (0 248)
• C: Foto võttemenüü (0 250)
• 1: Video võttemenüü (0 256)
• A: Kohandatud sätted (0 260)
• B: Häälestus (0 271)
• N: Retušeerimine (0 278)
• O/m: MY MENU (MINU MENÜÜ) või RECENT
SETTINGS (VIIMASED SÄTTED) (vaikimisi MY
MENU (MINU MENÜÜ); 0 280)
Liugur näitab asukohta jooksvas menüüs.
Jooksvad sätted kuvatakse ikoonidega.
Menüüvalikud
Jooksva menüü valikud.
Abi ikoon (0 25)
24
Kaamera menüüde kasutamine
❚❚ Menüü juhtnupud
Menüüdes navigeerimiseks saab kasutada puuteekraani või
mitmikvalijat ja J nuppu.
Mitmikvalija
Viia kursor üles
Valida esiletõstetud
kirje
Tühistada ja pöörduda
tagasi eelmisesse
menüüsse
Valida esiletõstetud
kirje või kuvada
alammenüü
Viia kursor alla
J nupp
Valida esiletõstetud kirje
A Ikoon d (Abi)
Ikooni d kuvamisel ekraani alumises vasakus nurgas saab jooksvalt valitud suvandi
või menüü kirjeldust kuvada nupule L (Z/Q) vajutades. Läbi kuva kerimiseks
vajutage 1 või 3. Menüüdesse naasmiseks vajutage uuesti L (Z/Q).
L (Z/Q) nupp
25
❚❚ Menüüdes navigeerimine
Menüüdes navigeerimiseks järgige alltoodud samme.
1 Kuvage menüüd.
Menüüde kuvamiseks vajutage nuppu
G.
G nupp
2 Tõstke esile jooksva menüü
ikoon.
Vajutage 4 jooksva menüü
ikooni esiletõstmiseks.
3 Valige menüü.
Vajutage 1 või 3 soovitud menüü valimiseks.
4 Viige kursor valitud menüüle.
Kursori viimiseks valitud
menüüle vajutage 2.
26
5 Tõstke menüükirje esile.
Menüükirje esiletõstmiseks
vajutage 1 või 3.
6 Kuvage valikud.
Valitud menüükirje valikute
kuvamiseks vajutage 2.
7 Tõstke valik esile.
Valiku esiletõstmiseks
vajutage 1 või 3.
8 Valige esiletõstetud kirje.
Vajutage J esiletõstetud kirje valimiseks.
Väljumiseks ilma valikut tegemata
vajutage nuppu G.
J nupp
27
Pidage silmas alljärgnevat:
• Hallina kuvatud menüükirjed ei ole hetkel kasutatavad.
• Nupule 2 või mitmikvalija keskele vajutamisel on üldjuhul sama toime
nagu nupu J vajutamisel, siiski saab mõningatel juhtudel valiku teha
ainult nupuga J.
• Menüüdest väljumiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik
pooleldi alla.
28
❚❚ Puuteekraani kasutamine
Menüüdes navigeerimiseks saab samuti kasutada järgmisi puuteekraani
toiminguid.
Kerimine
Kerimiseks libistage üles või alla.
Menüü
valimine
Menüü valimiseks puudutage menüü
ikooni.
Puudutage menüükirjeid suvandite
Suvandite
kuvamiseks ning puudutage ikoone
valimine/
või liugureid nende muutmiseks.
sätete
Väljumiseks sätteid muutmata
reguleerimine
puudutage Z.
29
Pildistamise ja taasesituse põhivõtted
Aku tase ja järelejäänud särituste arv
Enne fotode tegemist kontrollige allkirjeldatud viisil aku taset ja
järelejäänud särituste arvu.
❚❚ Aku tase
Aku taset näidatakse juhtpaneelil ja
pildiotsijas.
Juhtpaneel
Pildiotsija
Ikoon
Juhtpaneel
L
K
J
I
Pildiotsija
—
—
—
—
H
d
H
(vilgub)
d
(vilgub)
Kirjeldus
Aku on täielikult laetud.
Aku on osaliselt tühjenenud.
Tühjenev aku. Laadige aku või pange valmis
varuaku.
Katiku vabastus blokeeritud. Laadige või vahetage
aku.
A Väljalülitatud kaamera kuva
Sisestatud mälukaardi ja akuga väljalülitatud
kaamera korral kuvatakse mälukaardi ikoon ja
järelejäänud särituste arv (mõningad mälukaardid
võivad harvadel juhtudel seda teavet kuvada ainult
sisselülitatud kaamera korral).
Juhtpaneel
30
❚❚ Järelejäänud särituste arv
Kaameral on kaks mälukaardi pilu: üks XQDkaartide ja teine SD-kaartide jaoks. Kahe
sisestatud mälukaardi korral määratakse neist
mõlema roll suvandite Primary slot selection
(Esmase pesa valik) ja Secondary slot
function (Teisese pesa funktsioon) valikuga;
suvandi Secondary slot function (Teisese
pesa funktsioon) vaikeväärtusel Overflow
(Ületäitumine) (0 93) kasutatakse teisest
pesa ainult esmases pesas asuva kaardi
täitumisel.
Juhtpaneeli kuva näitab jooksvalt sisestatud
kaarte (siintoodud näitel on kujutatud kuva
mõlemasse pilusse sisestatud kaartide korral).
Vea korral (näiteks kui mälukaart on täis või
mälukaart SD-pesas on lukustatud) hakkab
vastava kaardi ikoon vilkuma (0 330).
Juhtpaneel ja pildiotsija näitavad fotode arvu,
mida on võimalik jooksval häälestusel teha
(arvud üle 1000 ümardatakse allapoole lähima
sajani; nt 4000 ja 4099 vahele jäävad
väärtused kuvatakse kui 4,0 k).
SD mälukaardi pesa
XQD mälukaardi pesa
Juhtpaneel
Järelejäänud särituste arv
Juhtpaneel
Pildiotsija
31
„Sihi-ja-pildista” stiilis pildistamine
1 Seadke kaamera valmis.
Fotode kadreerimisel pildiotsijas hoidke
käepidet paremas käes ja toetage kaamera
korpust või objektiivi vasaku käega.
Fotode kadreerimisel portree (püsti)
paigutuses hoidke kaamerat joonisel
kujutatud viisil.
2 Kadreerige foto.
Vaikeseadistusel teravustab kaamera
keskfookuspunktis asuvale objektile.
Kadreerige foto pildiotsijas põhiobjektiga
keskfookuspunktis.
Fookuspunkt
32
3 Vajutage päästik pooleldi
alla.
Teravustamiseks vajutage
päästik pooleldi alla.
Teravustamise lõpetamisel
ilmub pildiotsijasse
teravustamisnäidik (I).
Pildiotsija kuva
I
F
H
F H
(vilgub)
Teravustamise näidik
Kirjeldus
Objekt on fookuses.
Fookuspunkt on kaamera ja objekti vahel.
Fookuspunkt on objekti taga.
Kaamera ei suuda automaatse teravustamisega
teravustada fookuspunktis asuvat objekti (0 110).
4 Pildistage.
Foto tegemiseks vajutage
päästik sujuvalt lõpuni alla.
Mälukaardi juurdepääsu tuli
süttib ning foto kuvatakse
mõneks sekundiks ekraanile.
Ärge väljutage mälukaarti ega
eemaldage või lahutage
toiteallikat enne, kui see tuli on
kustunud ja salvestamine
lõpetatud.
Mälukaardi juurdepääsu tuli
33
A Ooterežiimi taimer (pildiotsijaga pildistamine)
Pildiotsija ja mõned juhtpaneeli kuvad lülituvad aku säästmiseks
välja tegevuse puudumisel umbes kuue sekundi jooksul. Kuvade
taasaktiveerimiseks vajutage päästik pooleldi alla.
Säritusmõõturid sees
Säritusmõõturid väljas
Ooterežiimi taimeri automaatset ooteaega saab reguleerida kohandatud sättes
c2 (Standby timer (Ooterežiimi taimer), 0 263).
A Mitmikvalija
Sisselülitatud säritusmõõturite korral saab
fookuspunkti valimiseks kasutada mitmikvalijat
(0 105).
Mitmikvalija
34
Fotode vaatamine
1 Vajutage K nuppu.
Ekraanile kuvatakse foto. Vastav ikoon
näitab jooksvalt kuvatud pilti sisaldavat
mälukaarti.
K nupp
2 Vaadake veel pilte.
Teiste piltide kuvamiseks vajutage 4 või 2
või nipsake sõrmega kuval vasakule või
paremale (0 226).
Taasesituse lõpetamiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik
pooleldi alla.
A Pildi ülevaatus
On (Sees) valikul suvandis Image review (Pildi ülevaatus) taasesitusmenüüs
(0 249) kuvatakse fotod pärast pildistamist automaatselt ekraanile.
A Vaadake lisaks
Mälukaardi valimise kohta taasesituseks vt „Taasesitusnupud” (0 224).
35
❚❚ Soovimatute fotode kustutamine
Jooksvalt ekraanile kuvatud foto kustutamiseks vajutage O (Q) nuppu.
Pidage silmas, et juba kustutatud fotosid ei saa taastada.
1 Kuvage foto.
Kuvage kustutamisele kuuluv foto, nii
nagu on kirjeldatud jaotises „Fotode
vaatamine” (0 35). Jooksva pildi asukohta
näitab ikoon kuva alumises vasakus
nurgas.
2 Kustutage foto.
Vajutage O (Q) nuppu. Kuvatakse
kinnitusdialoog; vajutage O (Q) nuppu
uuesti kustutamiseks ja taasesitusse
naasmiseks. Väljumiseks ilma pilti
kustutamata vajutage K.
O (Q) nupp
A Kustutamine
Mitme pildi kustutamiseks või kustutamisele kuuluvaid pilte sisaldava
mälukaardi valimiseks kasutage valikut Delete (Kustuta) taasesitusmenüüs
(0 246).
36
Reaalaja vaates pildistamine
Fotode tegemiseks reaalaja vaates järgige alltoodud samme.
1 Pöörake reaalaja vaate valija asendisse
C (reaalaja vaates pildistamine).
Reaalaja vaate valija
2 Vajutage a nuppu.
Peegel tõstetakse üles ja objektiivi kaudu
avanev vaade kuvatakse kaamera
ekraanile. Objekt ei ole enam pildiotsijas
nähtav.
a nupp
3 Seadke fookuspunkt.
Seadke fookuspunkt objektile, nii nagu on kirjeldatud jaotises
„Automaatse teravustamise ala režiimi valimine” (0 42).
37
4 Teravustage.
Teravustamiseks vajutage päästik pooleldi
alla.
Kaamera teravustamise ajal vilgub
fookuspunkt roheliselt ja katiku vabastus on blokeeritud. Kui
kaamera suudab teravustada, kuvatakse fookuspunkt rohelisena; kui
kaamera ei ole võimeline teravustama, vilgub fookuspunkt punasena
(pidage silmas, et pildistada on võimalik ka punaselt vilkuva
fookuspunkti korral; enne pildistamist kontrollige teravustamist
ekraanil). Särituse saab lukustada alamvalija (0 137) keskele
vajutades; fookus lukustub päästiku pooleldi alla vajutamisel.
D Automaatse teravustamise kasutamine reaalaja vaates
Kasutage AF-S või AF-P objektiivi. Teised objektiivid või telekonverterid ei
pruugi tagada soovitud tulemusi. Pidage silmas, et reaalaja vaates toimub
automaatne teravustamine aeglasemalt ja ekraan võib kaamera
teravustamise ajal muutuda eredamaks või tumedamaks. Fookuspunkt võib
vahel olla kuvatud rohelisena, kui kaamera ei ole võimeline teravustama.
Kaameral võib teravustamine ebaõnnestuda järgmistel juhtudel:
• Objekt sisaldab kaadri pikema servaga paralleelseid jooni
• Objektil puudub kontrast
• Fookuspunktis olev objekt omab teravalt kontrastse eredusega alasid või
sisaldab punktvalgustust või neoonmärki või muud muutuva eredusega
valgusallikat
• Luminofoor-, elavhõbe-kvartslambi, naatriumlambi või sarnase valgustuse
all ilmuvad värelus või triibud
• Kasutusel on rist-(täht-)filter või muu erifilter
• Objekt näib väiksem kui fookuspunkt
• Objektil domineerivad korrapärased geomeetrilised mustrid (nt
aknakatted või pilvelõhkuja akende rida)
• Objekt liigub
38
5 Tehke pilt.
Vajutage päästik pildistamiseks lõpuni alla.
Ekraan lülitub välja.
6 Väljuge reaalaja vaatest.
Reaalaja vaatest väljumiseks vajutage
nuppu a.
A Särituse eelvaade
Reaalaja vaates võite vajutada J säriaja, ava ja ISOtundlikkuse mõju eelvaateks säritusele. Säritust
saab reguleerida ±5 EV võrra (0 139), kuigi
eelvaate kuval kajastuvad ainult väärtused
vahemikus –3 kuni +3 EV. Pidage silmas, et
eelvaade ei pruugi lõpptulemust täpselt edasi
anda välgu, aktiivse D-Lightingu (0 180), HDR-i (lai
dünaamiline vahemik; 0 182) või kahvelduse
kasutamisel, A (automaatne) valikul Picture Controli parameetris Contrast
(Kontrast) (0 178) või p valikul säriajaks. Väga ereda või tumeda objekti
korral hakkavad säritusnäidikud vilkuma, hoiatades, et eelvaade ei pruugi täpselt
säritusele vastata. Särituse eelvaade ei ole kasutatav säriaja A või % valikul.
39
A Reaalaja vaate suumitud eelvaade
Vajutage X nuppu vaate suurendamiseks ekraanil maksimaalselt kuni u 16×.
Kuva alumisse paremasse nurka ilmub hallis raamis navigatsiooniaken. Kasutage
mitmikvalijat kaadri ekraanil mittenähtavatele aladele kerimiseks või vajutage
W (M) kaugemale suumimiseks.
X nupp
Navigatsiooniaken
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Ekraani sisselülitatuks jäämise aja valiku kohta reaalaja vaates vt A >
kohandatud säte c4 (Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus),
0 264).
• Video salvestusnupu, käsuvaliku nuppude ja mitmikvalija keskme rolli valiku
kohta vt A > kohandatud säte f1 (Custom control assignment (Kohandatud
juhtnuppude määramine)) > Movie record button + y (Video
salvestusnupp + y) (0 268) ja f2 (Multi selector center button (Mitmikvalija
kesknupp), 0 268).
• Nupu a tahtmatu kasutamise vältimise kohta vt A > kohandatud säte f8 (Live
view button options (Reaalaja vaate nupu valikud), 0 270).
40
Automaatne teravustamine
Automaatse teravustamisega
pildistamiseks pöörake
teravustamisrežiimi valija
asendisse AF.
Teravustamisrežiimi valija
Teravustamisrežiimi valimine
Reaalaja vaates on kasutatavad järgmised automaatse teravustamise
režiimid:
Režiim
AF-S
AF-F
Kirjeldus
Üksikservo automaatne teravustamine: liikumatute objektide jaoks.
Teravustamine lukustub päästiku pooleldi alla vajutamisel. Teravustada
saab samuti antud objekti ekraanil puudutades, mis juhul teravustamine
lukustub kuni sõrme pildistamiseks kuvalt tõstmiseni.
Täisajaga automaatne servoteravustamine: liikuvate objektide jaoks. Kaamera
teravustab pidevalt kuni päästiku vajutamiseni. Teravustamine lukustub
päästiku pooleldi alla vajutamisel. Teravustada saab samuti antud objekti
ekraanil puudutades, mis juhul teravustamine lukustub kuni sõrme
pildistamiseks kuvalt tõstmiseni.
Automaatse teravustamise režiimi valimiseks vajutage automaatse
teravustamise režiimi nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu soovitud
režiimi ekraanile ilmumiseni.
Automaatse
teravustamise
režiimi nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
41
Automaatse teravustamise ala režiimi valimine
Reaalaja vaates saab valida järgmisi automaatse teravustamise ala
režiime:
Režiim
!
5
6
3
42
Kirjeldus
Automaatne teravustamine näo prioriteediga: kasutage portreede jaoks.
Kaamera tuvastab ja teravustab portreeobjektid automaatselt; valitud
objekt tähistatakse kollase topeltraamiga (mitme näo tuvastamisel
teravustab kaamera lähima objekti; erineva objekti valimiseks kasutage
mitmikvalijat). Kui kaamera ei suuda enam objekti tabada (näiteks kui
objekt on kaamerast kõrvale vaadanud), siis raami enam ei kuvata. Ekraani
puudutamisel teravustab kaamera sõrmele lähima näo ning pildistab
sõrme ekraanilt eemaldamisel.
Lai-ala automaatne teravustamine: kasutage käest tehtavateks
maastikuvõteteks ja teiste mitte-portree objektide puhul. Kasutage
mitmikvalijat või puutejuhikuid fookuspunkti viimiseks kaadris soovitud
kohta või vajutage mitmikvalija keskele fookuspunkti kaadri keskele
seadmiseks.
Normaalala automaatne teravustamine: teravustage valitud koht kaadris.
Kasutage mitmikvalijat või puutejuhikuid fookuspunkti viimiseks kaadris
soovitud kohta või vajutage mitmikvalija keskele fookuspunkti kaadri
keskele seadmiseks. Soovitatav on kasutada statiivi.
Koondatud automaatne teravustamine: sama kui normaalala automaatne
teravustamine, kuid väiksema fookuspunkti kasutamisega fookuse
väiksematele objektidele koondamiseks.
Režiim
&
Kirjeldus
Automaatne teravustamine objekti jälgimisega: seadke fookuspunkt objektile ja
vajutage mitmikvalija keskele. Fookuspunkt jälgib valitud objekti selle
liikumisel läbi kaadri. Jälgimise lõpetamiseks vajutage uuesti mitmikvalija
keskele. Jälgimist võib samuti alustada antud objekti ekraanil
puudutades; jälgimise lõpetamiseks ja foto tegemiseks tõstke sõrm
ekraanilt. Juba toimuva jälgimise korral teravustab kaamera mistahes
kohas ekraani puudutamisel jooksvale objektile ning foto tehakse sõrme
ekraanilt tõstmisel. Arvestage, et kaamera võib mitte suuta jälgida
objekte, kui nad liiguvad kiiresti, lahkuvad kaadrist või on varjatud teiste
objektide poolt, muudavad nähtavalt oma suurust, värvi või eredust või
on liiga väikesed või liiga suured, liiga eredad või liiga tumedad või värvilt
või ereduselt taustaga sarnased.
Automaatse teravustamise ala režiimi valimiseks vajutage automaatse
teravustamise režiimi nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu soovitud
režiimi ekraanile ilmumiseni.
Automaatse
teravustamise
režiimi nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
43
Käsitsi teravustamine
Käsitsi teravustamiseks (0 111) pöörake
objektiivi teravustamisrõngast, kuni objekt on
teravustatud. Vaate suurendamiseks täpseks
teravustamiseks ekraanil vajutage X nuppu
(0 40).
X nupp
Te võite samuti aktiveerida
teravuskontuurimise teravustatud objektide
värviliselt tähistamiseks. Teravuskontuurimise
aktiveerimiseks vajutage i ja valige säte peale
Off (Väljas) suvandis Peaking level
(Kontuurimistase) (0 45).
Teravustatud ala
A Teravustamise eelvaade reaalaja vaates
Vajutage Pv nuppu ajutiseks suurima ava valikuks teravustamise paremaks
eelvaateks reaalaja vaates; kuvatakse suurima ava ikoon (0 54). Ava esialgse
väärtuse taastamiseks vajutage nuppu uuesti või kasutage automaatset
teravustamist. Teravustamise eelvaates päästiku pildistamiseks lõpuni alla
vajutamisel taastub enne foto tegemist ava esialgne väärtus.
44
i nupu kasutamine
Juurdepääsuks alltoodud valikutele vajutage
reaalaja vaates pildistamisel i nuppu.
Kasutage puuteekraani või navigeerige
menüüs mitmikvalija ja J nupu abil, vajutades
1 või 3 kirjete esile tõstmiseks, 2 valikute
vaatamiseks ning J esiletõstetud suvandi
valimiseks ja i-nupu menüüsse naasmiseks.
Võttekuvale väljumiseks vajutage uuesti i
nuppu.
Valik
Choose image area
(Pildi ala valik)
Active D-Lighting
(Aktiivne D-Lighting)
Electronic frontcurtain shutter
(Elektrooniline
esikardina katik)
Monitor brightness
(Ekraani eredus)
i nupp
Kirjeldus
Pildi ala valimine reaalaja vaates pildistamiseks (0 83).
Aktiivse D-Lightingu reguleerimine (0 180).
Elektroonilise esikardina katiku lubamine või keelamine üles
tõstetud peegliga pildistamiseks (0 265).
Vajutage 1 või 3 ekraani
ereduse reguleerimiseks
reaalaja vaates (arvestage, et
see mõjutab ainult reaalaja
vaadet ja ei mõjuta fotosid või
videoid või ekraani eredust
menüüde või taasesituse jaoks;
ekraani ereduse
reguleerimiseks menüüde ja taasesituse jaoks kasutage
häälestusmenüü suvandit Monitor brightness (Ekraani
eredus); 0 271).
45
Valik
Kirjeldus
Reaalaja vaates pildistamisel
saab ekraani valge tasakaalu
(värvitooni) seada fotode jaoks
kasutatavast erinevale
väärtusele (0 156). See võib
osutuda kasulikuks, kui
valgustus võtete kadreerimisel
Photo live view
erineb fotode tegemise ajal
display WB (Foto
kasutatavast, nagu see on mõnikord välklambi või
reaalaja vaate kuva
eelseadistatud valge tasakaalu kasutamisel. Foto reaalaja
valge tasakaal)
vaate kuva valge tasakaalu reguleerimine tegeliku foto jaoks
kasutatavaga sarnase efekti saavutamiseks hõlbustab
vastavate tulemuste ettekujutamist. Ekraanil ja fotol sama
valge tasakaalu kasutamiseks valige None (Puudub). Ekraani
valge tasakaal lähtestatakse kaamera väljalülitamisel, kuid
viimati kasutatud väärtust saab valida, vajutades a nuppu
U nupu vajutamise ja hoidmise ajal.
Kaadri kahe eraldi ala kõrvuti
vaatamine (0 48). Seda valikut
Split-screen display saab kasutada näiteks hoonete
zoom (Mitmikekraani horisondiga joondamiseks.
suum)
Silent live view
photography
Katiku tekitatava heli kõrvaldamine fotode tegemisel (0 49).
(Hääletu reaalaja
vaates pildistamine)
46
Valik
Peaking level
(Kontuurimistase)
Kirjeldus
Teravustatud objektid
tähistatakse värviliste
kontuuridega, seda ka
teravustamissuumi ajal (0 40).
Valige kas 3 (high sensitivity)
(3 (kõrge tundlikkus)),
2 (standard) (2 (standardne)),
1 (low sensitivity)(1 (madal
tundlikkus)) või Off (Väljas);
mida kõrgem on säte, seda
suurem on teravustatuna
näidatav sügavus.
Kontuurimisvärvi saab muuta
kohandatud sättes d8 (Peaking
highlight color
(Kontuurimisvärv), 0 265).
Teravustatud ala
Negative digitizer Positiivide loomine värvilistest või mustvalgetest
(Negatiivi digitaator) filminegatiividest (0 52).
47
Mitmikekraani suum
Valikul Split-screen display zoom
(Mitmikekraani suum) reaalaja vaates
pildistamise i nupu menüüs jaguneb kuva
kaheks paneeliks, mis näitavad kõrvuti kaadri
tugevalt suumitud erinevaid alasid.
Suurendatud alade asukohta näidatakse
navigatsiooniaknas.
Navigatsiooniaken
Kasutage X ja W (M) nuppe lähemale ja
kaugemale suumimiseks või kasutage
L (Z/Q) nuppu paneeli valimiseks ja
vajutage 4 või 2 valitud ala vasemale või
paremale kerimiseks. 1 või 3 vajutamine
kerib mõlemaid alasid korraga üles või alla.
Valitud ala keskel olevale objektile
teravustamiseks vajutage päästik pooleldi
alla. Mitmikekraani kuvalt väljumiseks
vajutage i nuppu.
48
Teravustatud ala
Hääletu reaalaja vaates pildistamine
Katiku tekitatavate helide kõrvaldamiseks reaalaja vaates pildistamisel
vajutage i nuppu ja valige On (Mode 1) (Sees (Režiim 1)) või On
(Mode 2) (Sees (Režiim 2)) suvandis Silent live view photography
(Hääletu reaalaja vaates pildistamine).
Valik
Kirjeldus
Katiku põhjustatud vibratsiooni vähendamine maastike jt
liikumatute objektide pildistamisel. Soovitatav on kasutada
On (Mode 1)
statiivi. Maksimaalne kaadrikiirus vabastusrežiimis CH on ligikaudu
(Sees (Režiim 1))
6 kaadrit sekundis. ISO-tundlikkust (0 119) saab seada
väärtustele Lo 1 kuni 25600.
Valikuga On (Mode 1) (Sees (Režiim 1)) võrreldes saab fotosid
teha suuremal kiirusel. Vabastusrežiimides S, Q, E ja MUP tehakse
igal päästikule vajutamisel üks foto, samas kui pidevates
On (Mode 2)
vabastusrežiimides tehakse fotosid kiirusel u 15 fps (kaadrit
(Sees (Režiim 2)) sekundis) (CL ja QC) või 30 fps (CH) maksimaalselt 3 sekundi jooksul.
Pildi ala fikseeritakse kui DX (24×16), pildi suurus kui
3 600 × 2 400 ning pildikvaliteet kui JPEG normal★ (JPEG
tavaline★).
Off (Väljas)
Hääletu reaalaja vaates pildistamine deaktiveeritud.
49
A Hääletu reaalaja vaates pildistamine
Mitmiksäritusega pildistamine (0 254) ja pika särituse müravähendus on
deaktiveeritud (0 253) ja välku ei saa kasutada. Pidevates vabastusrežiimides
fikseeritakse teravustamine ja säritus iga seeria esimesele võttele vastavatele
väärtustele. Luminofoor-, elavhõbe-kvarts- või naatriumlampide valgustuse
korral võib ekraanil ja fotodel ilmuda värelus ja tükeldus (väreluse ja tükelduse
vähendamise kohta vt video võttemenüü valiku Flicker reduction (Väreluse
vähendamine) jaotist, 0 254), samal ajal kui liikuvad objektid võivad ilmuda
moonutatult, eriti kaamera horisontaalsel panoraamimisel või objekti suurel
kiirusel horisontaalselt läbi kaadri liikumisel. Samuti võivad ilmuda sakilised
servad, värviline ääris, muaree ja heledad laigud. Vilkuvate märkide jt
vahelduvate valgusallikatega valgustatud stseenides või objekti lühidal
valgustamisel stroboskoobi või muu ereda hetkelise valgusallikaga võivad
ilmuda eredad piirkonnad või triibud.
Järelejäänud särituste arvu asemel näidatakse pildistamise jätkamiseks jäänud
aega.
Hääletut reaalaja vaates pildistamist saab samuti aktiveerida või deaktiveerida
võttemenüü valikuga Silent live view photography (Hääletu reaalaja vaates
pildistamine) (0 255).
A Kaamera helid
Kuuldav võib olla kaamera teravustamisel kostuv heli, nagu ka avamehhanismi
tekitatav heli ava reguleerimisel režiimis A või M või pildistamisel režiimis P või S.
A Kohandatud säte d11
On (Sees) valikul kohandatud sättes d11 (Live view in continuous mode
(Reaalaja vaade pidevas režiimis), 0 266), kui suvandis Silent live view
photography (Hääletu reaalaja vaates pildistamine) on valitud On (Mode 1)
(Sees (Režiim 1)), kustub ekraan päästikule vajutamisel lühidalt ning lülitub siis
pildi näitamiseks uuesti sisse. On (Mode 2) (Sees (Režiim 2)) valikul pilte nende
tegemisel ei kuvata; selle asemel ilmub pildi tegemisel ekraanile ikoon C
(valanguga pildistamise ajal see ikoon vilgub).
50
A „On (Mode 2) (Sees (Režiim 2))”
Valiku On (Mode 2) (Sees (Režiim 2)) korral on võimalik reguleerida järgmisi
sätteid:
P, S
A
M
1
Ava
—
✔
✔
Säriaeg
—
—
✔2
ISO-tundlikkus 3
—
—
✔
1 Säritus režiimi S jaoks on sama režiimiga P.
2 Valige säriaeg vahemikus 1/30 s kuni 1/8 000 s.
3 Režiimis M saab ISO-tundlikkust seada käsitsi väärtustele vahemikus Lo 1 kuni 25600 või reguleerida
kaamera poolt automaatselt. Teistes säritusrežiimides reguleerib kaamera ISO-tundlikkuse automaatselt.
Särikompensatsioon võimaldab muuta säritust kuni ±3 EV võrra. Võimalik on
särituse eelvaade ekraanil. J vajutamisel kuvatakse särituse valitud ja mõõdetud
väärtuste vahet näitav säritusnäidik (0 132); näidiku varjamiseks vajutage uuesti
J.
Valikut On (Mode 2) (Sees (režiim 2)) ei saa kasutada koos mõningate kaamera
funktsioonidega, nagu paindlik programm (0 128), kahveldus (0 142), aktiivne
D-Lighting (0 180), HDR (lai dünaamiline vahemik, 0 182), vinjettimise
juhtimine (0 253), automaatne venituse juhtimine (0 253), särituse viivituse
režiim (0 264) ja Picture Controli parameeter Clarity (Selgus) (0 178). RAW
primary - JPEG secondary (RAW esmane - JPEG teisene) valikul foto
võttemenüü suvandis Secondary slot function (Teisese pesa funktsioon)
salvestatakse JPEG-pildid kaartidele mõlemas pilus.
A „On (Mode 2) (Sees (Režiim 2))” ja fototeave
Valikuga On (Mode 2) (Sees (Režiim 2)) suvandis Silent live view photography
(Hääletu reaalaja vaates pildistamine) ja valge tasakaaluga v (automaatne)
tehtud piltide fototeave ei sisalda värvitemperatuuri (0 234).
51
Negatiivi digitaator
Positiivide salvestamiseks filminegatiivide koopiatest vajutage i nuppu
ja valige Color negatives (Värvilised negatiivid) või Monochrome
negatives (Ühevärvilised negatiivid) suvandis Negative digitizer
(Negatiivi digitaator).
1 Asetage negatiivid ühetaolise valge või halli tausta ette.
Me soovitame kasutada AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED või
muud mikroobjektiivi ning kas loomulikku valgust või kõrge Ra
(värviedastusindeks) näitajaga kunstlikku valgusallikat, nagu
valguskast või kõrge CRI-ga luminofoorlamp.
2 Vajutage reaalaja vaates i nuppu, tõstke
esile Negative digitizer (Negatiivi
digitaator) ja vajutage 2.
Värvid kuval ilmuvad pöördesituses.
Välgurežiimiks seatakse automaatselt s;
välgu kasutamiseks valige muu
välgurežiim.
3 Valige filmi tüüp.
Tõstke esile Color negatives (Värvilised
negatiivid) või Monochrome negatives
(Ühevärvilised negatiivid) ja vajutage J.
4 Komponeerige võte filminegatiivi kaadriga.
52
5 Reguleerige säritus.
Vajutage J ereduse reguleerimise valikute
kuvamiseks ja vajutage 1 või 3 särituse
reguleerimiseks. Objekti suurendatult
vaatamiseks vajutage X (0 40). Vajutage
jätkamiseks J.
6 Tehke foto.
Vajutage päästik foto tegemiseks lõpuni alla ja salvestage see JPEGformaadis.
D Negatiivi digitaator
Tolmu, kriimustuste või kulunud filmi tõttu ebaühtlaste värvide korrigeerimise
võimalused puuduvad. Fotod salvestatakse JPEG-formaadis olenemata
pildikvaliteedi valikust; JPEG-valikuga tehtud fotod salvestatakse valitud sättega,
NEF (RAW) või TIFF (RGB) valikuga tehtud fotod aga JPEG fine★ (JPEG peen★)
formaadis. Mõned menüüvalikud ja funktsioonid, sh kahveldus ja fookuse
nihutamine, ei ole kasutatavad. Säritusrežiimiks seatakse A ning seda ei saa
muuta.
53
Reaalaja vaate kuva
r t
q
w
y
e
Element
q Järelejäänud aeg
Foto reaalaja vaate kuva
w valge tasakaalu näidik
e Suurima ava näidik
Kirjeldus
Reaalaja vaate automaatse lõpetamiseni jäänud aeg.
Kuvatakse, kui pildistamise lõpuni on jäänud 30 s või
vähem.
Ekraani värvitoon (foto reaalaja vaate kuva valge
tasakaal). Võimalik reguleerida i-nupu menüü
valikuga Photo live view display WB (Foto reaalaja
vaate kuva valge tasakaal) (0 45).
Kuvatakse Pv nupu vajutamisel suurima ava
valimiseks (0 44).
Automaatse teravustamise
Jooksev automaatse teravustamise režiim (0 41).
r režiim
Automaatse teravustamise
Jooksev automaatse teravustamise ala režiim (0 42).
t ala režiim
Jooksev fookuspunkt. Kuva oleneb automaatse
y Fookuspunkt
teravustamise ala režiimi valikust.
D Mahaloendamiskuva
30 s enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist kuvatakse mahaloendamine
(taimer muutub punaseks vahetult enne reaalaja vaate lõpetamist sisemiste
vooluahelate kaitseks või, muu valiku peale No limit (Piiramata) korral
kohandatud sättes c4—Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus) >
Live view (Reaalaja vaade); 0 264—5 s enne ekraani automaatset
väljalülitamist). Sõltuvalt võtteoludest võib taimer ilmuda kohe pärast reaalaja
vaate valikut.
54
Teabeekraan
Näidikute varjamiseks või kuvamiseks ekraanil vajutage R nuppu.
Histogramm kuvatakse ainult särituse eelvaates (0 39) või On (Mode 2)
(Sees (Režiim 2)) valikul suvandis Silent live view photography
(Hääletu reaalaja vaates pildistamine) (0 49). Negatiivi digitaatoriga
ei ole virtuaalne horisont ja histogramm kasutatavad.
Virtuaalne horisont
(0 272)
Histogramm
Teave sees
Teave väljas
Kadreerimisjuhikud
55
Puutepildistamine (puutekatik)
Puudutage ekraani teravustamiseks ja tõstke
sõrm foto tegemiseks.
Puudutage illustratsioonil kujutatud ikooni
võtterežiimis ekraani puudutamisel täidetava
toimingu valikuks. Valige üks järgmistest
suvanditest:
Valik
W
(Touch shutter/AF: On)
(Puutekatik/automaatne
teravustamine: Sees)
(Touch AF: On) (Puudutusega
V automaatne teravustamine:
Sees)
(Touch shutter/AF: Off)
X (Puutekatik/automaatne
teravustamine: Väljas)
Kirjeldus
Puudutage ekraani fookuspunkti
paigutamiseks ja teravustamiseks (ainult
automaatsel teravustamisel; puutekatikut ei
saa kasutada asendisse M pööratud
teravustamisrežiimi valija korral käsitsi
teravustamise valikuks). Teravustamine
lukustub sõrme ekraanile jäämise ajaks; katiku
vabastamiseks tõstke sõrm ekraanilt.
Nii nagu ülalpool, ainult et sõrme ekraanilt
tõstmine ei vabasta katikut. Aktiveeritud
objekti jälgimise (0 42) korral saab jooksval
objektil teravustada ekraani puudutades.
Puutekatik ja puutega automaatne
teravustamine blokeeritud.
Puutepildistamisel teravustamise kohta vt „Automaatne teravustamine”
(0 41).
56
D Pildistamine puutepildistamise valikute abil
Päästikut saab teravustamiseks ja pildistamiseks kasutada ka aktiveeritud
puutekatikut näitava ikooni W kuvamisel. Kasutage päästikut fotode tegemiseks
pidevas võtterežiimis (0 113) ja video salvestamisel. Puutepildistamise valikud
võimaldavad pidevas võtterežiimis teha vaid ühe pildi korraga ning neid ei saa
kasutada fotode tegemiseks video salvestamise ajal.
Puuteekraani ei saa kasutada fookuspunkti paigutamiseks asendis L (lukus)
teravustamise valija luku (0 105) korral, kuid seda saab ikkagi kasutada objekti
valikuks näo prioriteediga automaatse teravustamise valikul automaatse
teravustamise ala režiimiks (0 42).
Taimeri režiimis (0 116) lukustub fookus valitud objektil ekraani puudutamisel
ning taimer käivitub sõrme ekraanilt tõstmisel. Vaikesätetel vabastatakse katik
umbes 10 s pärast taimeri käivitumist; viivitust ja võtete arvu saab muuta
kohandatud sättes c3 (Self-timer (Taimer), 0 264). Suurema kui 1 väärtuse
valikul suvandis Number of shots (Võtete arv) teeb kaamera järjestikku pilte
kuni valitud arvu võtete salvestamiseni.
57
D Pildistamine reaalaja vaates
Sulgege pildiotsija okulaari katik, et läbi pildiotsija sisenev valgus fotosid või
säritust ei mõjutaks (0 116).
Kuigi need ei ilmu lõpp-pildil, võivad ekraanile ilmuda sakilised servad, rikutud
värvid, muaree ja eredad laigud, aga samuti eredad alad või triibud vilkuvate
märkide või muude vahelduvate valgusallikate korral või objekti valgustamisel
stroboskoobi või muu ereda hetkelise valgusallikaga. Lisaks võib esineda
moonutus liikuvate objektide, eriti horisontaalse panoraamvõtte või objekti
suurel kiirusel läbi kaadri liikumise korral. Luminofoor-, elavhõbe-kvartslampide
või naatriumlampide puhul ekraanil nähtavat värelust ja tükeldust saab
vähendada valikuga Flicker reduction (Väreluse vähendamine) video
võttemenüüs (0 258), kuigi need võivad mõne säriaja puhul ikkagi lõppfotol
nähtavaks jääda. Reaalaja vaates pildistamisel vältige kaamera sihtimist päikese
või muude tugevate valgusallikate suunas. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera elektroonika kahjustusi.
Sõltumata valikust kohandatud sättes c2 (Standby timer (Ooterežiimi taimer),
0 263) ooterežiimi taimer pildistamise ajal ei aegu.
A Piiksud reaalaja vaates
Piiks võib reaalaja vaates kõlada ava reguleerimisel või reaalaja vaate valija
kasutamisel.
58
Videod
Sellest jaotisest leiate teavet videote salvestamise ja vaatamise kohta.
Videote salvestamine
Videoid on võimalik salvestada reaalaja vaates.
1 Pöörake reaalaja vaate valija asendisse 1
(video reaalaja vaade).
Reaalaja vaate valija
2 Vajutage a nuppu.
Peegel tõuseb ja vaade objektiivi kaudu
kuvatakse kohandatult kooskõlas
säritusega kaamera ekraanile. Objekt ei ole
enam pildiotsijas nähtav.
a nupp
D Ikoon 0
Ikoon 0 (0 71) näitab, et videoid ei ole võimalik salvestada.
A Valge tasakaal
Valge tasakaalu võib seada igal ajal, vajutades U nuppu ja pöörates
käsuvaliku nuppu (0 156).
59
3 Valige teravustamisrežiim (0 41).
4 Valige automaatse teravustamise ala
režiim (0 42).
A Koondatud automaatne teravustamine
Koondatud automaatne teravustamine ei ole
videorežiimis kasutatav.
5 Teravustage.
Kadreerige avakaader ja vajutage
teravustamiseks AF-ON nuppu. Pidage
silmas, et automaatsel teravustamisel näo
prioriteediga tuvastatavate objektide arv
on videosalvestuse ajal väiksem.
AF-ON nupp
A Teravustamine
Teravustamist saab samuti reguleerida, vajutades päästiku enne
salvestamise alustamist pooleldi alla või teravustada käsitsi, nii nagu on
kirjeldatud jaotises „Käsitsi teravustamine” (0 44).
60
6 Alustage salvestamist.
Salvestamise alustamiseks vajutage video
salvestusnuppu. Ekraanile kuvatakse
salvestamise näidik koos järelejäänud
ajaga. Särituse saab lukustada alamvalija
(0 137) keskele vajutades või muuta seda
kuni ± 3 EV võrra särikompensatsiooni
kasutades (0 139); laotuspunktide
mõõtmine ei ole kasutatav. Automaatse
teravustamise režiimis saab kaamerat
ümber teravustada nupu AF-ON abil või
vastavat objekti ekraanil puudutades.
Video salvestusnupp
Salvestamise näidik
Järelejäänud aeg
A Audio
Kaamera võimaldab salvestada nii videot kui heli; ärge katke video
salvestamise ajal mikrofoni kaamera esiküljel. Pidage silmas, et sisseehitatud
mikrofon võib salvestada kaamera või objektiivi tekitatud helisid automaatse
teravustamise, stabiliseerimise või ava muutmise käigus.
61
7 Lõpetage salvestamine.
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti
video salvestusnuppu. Salvestamine lõpeb
automaatselt maksimaalse pikkuse
saavutamisel või mälukaardi täitumisel
(arvestage, et olenevalt mälukaardi
kirjutuskiirusest võib salvestamine
lõppeda enne maksimaalse pikkuse saavutamist).
8 Väljuge reaalaja vaatest.
Reaalaja vaatest väljumiseks vajutage
nuppu a.
62
A Säritusrežiim
Videorežiimis on võimalik reguleerida järgmisi särituse sätteid:
P, S 1
A
M
Ava
—
✔
✔
Säriaeg
—
—
✔
ISO-tundlikkus
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Säritus režiimi S jaoks on sama režiimiga P.
2 ISO-tundlikkuse ülempiiri saab valida suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted) > Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) video võttemenüüs
(0 257).
3 Olenemata suvandite ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted) >
Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) või ISO sensitivity (mode
M) (ISO-tundlikkus (režiim M)) valikust on ülempiir On (Sees) valikul video võttemenüü
suvandis Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine) ISO 25600.
4 On (Sees) valikul video võttemenüü suvandis ISO sensitivity settings (ISOtundlikkuse sätted) > Auto ISO control (mode M) (Automaatne ISO
juhtimine (režiim M)) on ISO-tundlikkuse ülempiiri võimalik valida suvandis Maximum
sensitivity (Maksimaalne tundlikkus).
Säritusrežiimis M saab säriaega valida vahemikust 1/25 s kuni 1/8 000 s (pikim
kasutatav säriaeg sõltub kaadrikiirusest; 0 69). Teistes säritusrežiimides
reguleeritakse säriaega automaatselt. Kui režiimis P või S on objekt üle- või
alasäritatud, väljuge reaalaja vaatest ja alustage seda uuesti või valige säritus A ja
reguleerige ava.
63
Viited
Suvandi Index marking (Tähistusviide)
määramisel antud juhtnupule kohandatud
sättes g1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnuppude määramine),
0 270) saate vajutada valitud juhtnuppu
salvestamise ajal viidete lisamiseks, mida saab
redigeerimise ja taasesituse ajal kasutada
vastavate kaadrite leidmiseks (0 76). Igale
videole võib lisada kuni 20 viidet.
Viide
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Mitmikvalija keskme funktsiooni valimist vt A > kohandatud säte f2 (Multi
selector center button (Mitmikvalija kesknupp); 0 268).
• Nuppude Fn1, Fn2 ja Pv ning alamvalija keskme funktsioonide valimist vt A >
kohandatud säte g1 (Custom control assignment (Kohandatud
juhtnuppude määramine); 0 270).
• Päästiku kasutamise valimise kohta kas reaalaja vaate alustamiseks või
videosalvestuse alustamiseks ja lõpetamiseks vt A > kohandatud säte g1
(Custom control assignment (Kohandatud juhtnuppude määramine)) >
Shutter-release button (Päästik) (0 270).
• Nupu a tahtmatu kasutamise vältimise kohta vt A > kohandatud säte f8 (Live
view button options (Reaalaja vaate nupu valikud); 0 270).
64
i nupu kasutamine
Juurdepääsuks alltoodud valikutele vajutage
videorežiimis i nuppu. Kasutage
puuteekraani või navigeerige menüüs
mitmikvalija ja J nupu abil, vajutades 1 või 3
kirjete esile tõstmiseks, 2 valikute
vaatamiseks ning J esiletõstetud suvandi
valimiseks ja i-nupu menüüsse naasmiseks.
Võttekuvale väljumiseks vajutage uuesti i
nuppu.
i nupp
Valik
Kirjeldus
Choose image area (Pildi
Pildi ala valimine videote jaoks (0 68).
ala valik)
Frame size/frame rate
(Kaadri suurus/
Kaadri suuruse ja kiiruse valimine (0 69).
kaadrikiirus)
Movie quality (Video
Video kvaliteedi valimine (0 69).
kvaliteet)
Aktiivse D-Lightingu reguleerimine (0 180). Ei ole
Active D-Lighting
kasutatav kontuurimistaseme kuvamisel või kaadri
(Aktiivne D-Lighting) suurustel 1920 × 1080 (slow-mo) (aegluup) ja 3840 × 2160
(0 69).
Vajutage 1 või 3 mikrofoni
tundlikkuse reguleerimiseks
(0 258). Mõjutatud on nii
Microphone sensitivity sisseehitatud kui ka
(Mikrofoni tundlikkus) välismikrofon (0 295).
Mikrofoni võimenduse vähendamine ning
Attenuator (Atenuaator) audiomoonutuse vältimine valjus keskkonnas
videosalvestusel.
Frequency response
(Sageduskaja)
Sisseehitatud või välismikrofoni sageduskaja kontroll
(0 259).
65
Valik
Wind noise reduction
(Tuulemüra
vähendamine)
Kirjeldus
Tuulemüra vähendamise lubamine või keelamine
sisseehitatud mikrofoni madallõikefiltri abil (0 259).
Kui on sisestatud kaks mälukaarti, saate valida
videosalvestuseks kasutatava kaardi (0 256).
Vajutage 1 või 3 ekraani ereduse reguleerimiseks
Monitor brightness
(arvestage, et see mõjutab ainult reaalaja vaadet, aga mitte
(Ekraani eredus)
fotosid ega videoid või ekraani eredust menüüde ja
taasesituse jaoks; 0 45).
Multi-selector power Valige Enable (Lubada) elektriliselt juhitava ava
aperture (Mitmikvalijaga lubamiseks. Vajutage 1 ava laiendamiseks, 3 selle
elektriliselt juhitav ava) kitsendamiseks.
Multi selector exposure
Enable (Lubada) valik võimaldab särikompensatsiooni
comp. (Mitmikvalijaga
seadmist vajutades 1 või 3.
särikompensatsioon)
Pattern 1 (Muster 1) või Pattern 2 (Muster 2) valikul
kasutatakse helendite (kaadri heledate alade)
tähistamiseks varjutust. Ereduse taset helendite
kuvamiseks saab valida kohandatud sättes g2 (Highlight
brightness (Helendite eredus), 0 270). Helendite
kuvamisel funktsioon Peaking level (Kontuurimistase)
deaktiveeritakse.
Destination (Sihtkoht)
Helendid
Highlight display
(Helendite kuva)
Muster 1
Headphone volume
(Kuulari helitugevus)
Electronic VR
(Elektrooniline
stabiliseerimine)
66
Muster 2
Vajutage 1 või 3 kuulari helitugevuse reguleerimiseks.
Valige On (Sees) elektroonilise stabiliseerimise
aktiveerimiseks videorežiimis. Ei ole kasutatav kaadri
suurusel 1 920 × 1 080 (aegluup) ja 3 840 × 2 160 (0 69).
Pidage silmas, et elektroonilise stabiliseerimise
sisselülitamisel funktsioon Peaking level
(Kontuurimistase) deaktiveeritakse, fookusnurk väheneb
ning kaadri servad kärbitakse välja.
Valik
Kirjeldus
Valige, kas teravustatud
objektid tähistatakse käsitsi
teravustamisel värviliste
kontuuridega.
Teravustatud ala
Peaking level
(Kontuurimistase)
Valige kas 3 (high
sensitivity) (3 (kõrge
tundlikkus)), 2 (standard)
(2 (standardne)), 1 (low
sensitivity) (1 (madal
tundlikkus)) või Off
(Väljas); mida kõrgem on
säte, seda suurem on
teravustatuna näidatav sügavus. Kontuurimisvärvi saab
muuta kohandatud sättes d8 (Peaking highlight color
(Kontuurimisvärv), 0 265). Kontuurimine ei ole kasutatav
sisselülitatud helendite kuva korral või kaadri suurustel
1920 × 1080 (slow-mo) (aegluup) ja 3840 × 2160 (0 69) või
aktiivse D-Lightingu (0 180) või elektroonilise
stabiliseerimise kasutamisel.
A Välismikrofoni kasutamine
Valikulist ME-1 stereomikrofoni või ME-W1 juhtmevaba mikrofoni saab kasutada
videote helisalvestuseks (0 295).
A Kuularid
Võimalik on kasutada kolmandate tootjate kuulareid. Pidage silmas, et kõrgetele
helitasemetele võib vastata suur helitugevus; eriti ettevaatlik tuleb olla kuularite
kasutamisel.
67
Pildi ala: videokärpe valik
Pildi ala saab valida video võttemenüü suvandis Image area (Pildi ala) >
Choose image area (Pildi ala valik). Valige FX „FX-baasil
videoformaadis” ja DX „DX-baasil videoformaadis” videote tegemiseks.
Nende kahe erinevus on illustreeritud allpool.
FX
DX
Salvestatavate alade suurused on u 35,9 × 20,2 mm (FX-baasil
videoformaat) ja 23,5 × 13,2 mm (DX-baasil videoformaat). DX-formaadi
objektiivi ja On (Sees) valikuga video võttemenüü suvandis Image area
(Pildi ala) > Auto DX crop (Automaatne DX-kärbe) (0 84) tehtud
videod salvestatakse DX-baasil videoformaadis, nagu kõik videod
(olenemata objektiivist või valikust suvandis Image area (Pildi ala) >
Choose image area (Pildi ala valik)) kaadri suurusega 1 920 × 1 080
(aegluup). Elektroonilise stabiliseerimise aktiveerimine valikuga On
(Sees) suvandis Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine)
i-nupu menüüs vähendab kärpe suurust, suurendades veidi näivat
fookuskaugust.
68
Kaadri suurus, kaadrikiirus ja video kvaliteet
Video võttemenüü suvandit Frame size/frame rate (Kaadri suurus/
kaadrikiirus) kasutatakse videokaadri suuruse (pikslites) ja kaadrikiiruse
valikuks. Lisaks võimaldab suvand Movie quality (Video kvaliteet)
kahte valikut: kõrge ja tavaline. Koos määravad need suvandid
maksimaalse bitikiiruse, nagu on näidatud alltoodud tabelis.
Valik 1
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
Maksimaalne bitikiirus
(Mbps) (★ kõrgkvaliteet/
Maksimaalne pikkus
tavakvaliteet)
144
48/24
29 min 59 s 3
24/12
36
B
1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo)
(aegluup) 4
1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo)
(aegluup) 4
Salvestus: 3 min
Taasesitus:
12 min
C
1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo)
(aegluup) 4
29
Salvestus: 3 min
Taasesitus:
15 min
A
1 Tegelik kaadrikiirus on 29,97 fps (kaadrit sekundis) nimiväärtuse 30p, 23,976 fps nimiväärtuse 24p ja
59,94 fps nimiväärtuse 60p jaoks.
2 Selle valiku korral fikseeritakse video kvaliteediks „kõrge”.
3 Iga video salvestatakse kuni 8 failina suuruses kuni 4 GB. Failide arv ja nende suurus sõltub valikutest
suvandites Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus) ja Movie quality
(Video kvaliteet).
4 Vt „Aegluubis videod” (0 70).
69
❚❚ Aegluubis videod
Hääletute aegluubis videote tegemiseks valige 1920×1080; 30p ×4
(slow-mo) (aegluup), 1920×1080; 25p ×4 (slow-mo) (aegluup) või
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo) (aegluup) video võttemenüü suvandis
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus). 4- või 5-kordsel
nimikiirusel salvestatud videod taasesitatakse aegluubi efekti
saavutamiseks nimikiirusel; näiteks valiku 1920×1080; 30p ×4 (slowmo) (aegluup) korral salvestatakse videod kaadrikiirusel u 120 fps
(kaadrit sekundis) (120p) ning taasesitatakse kiirusel 30 fps (30p).
Kaadri suurus/kaadrikiirus
1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo) (aegluup)
1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo) (aegluup)
1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo) (aegluup)
Salvestatud
120p
100p
120p
Kaadrikiirus *
Taasesitatakse
30p
25p
24p
* Tegelik kaadrikiirus on 119,88 fps (kaadrit sekundis) nimiväärtuse 120p, 29,97 fps nimiväärtuse 30p ja
23,976 fps nimiväärtuse 24p jaoks.
D Aegluubis videod
Aegluubis valiku korral fikseeritakse kvaliteet kui „tavaline” ning pildi ala kui DX
olenemata kasutatavast objektiivist ja valikust video võttemenüü suvandis
Image area (Pildi ala) > Choose image area (Pildi ala valik) (0 256). Näo
prioriteediga, koondatud või objekti jälgimisega automaatse teravustamise
valikul automaatse teravustamise ala režiimiks (0 42) kasutatakse videote
salvestamisel lai-ala automaatset teravustamist.
70
Reaalaja vaate kuva
q
w
e
r
t
y
u
io
!0
!1
!2
!3
Element
q „Video puudub” näidik
Kirjeldus
Näitab, et videoid ei ole võimalik salvestada.
Kuvatakse sisselülitatud tuulemüra vähendamise
w Tuulemüra vähendamine korral (0 259).
Elektroonilise
Kuvatakse sisselülitatud elektroonilise
e stabiliseerimise näidik
stabiliseerimise korral (0 259).
Audioväljundi helitugevus kuularitesse. Kuvatakse
r Kuulari helitugevus
ühendatud kolmandate tootjate kuularite korral.
Jooksev sageduskaja (0 259).
t Sageduskaja
Mikrofoni tundlikkus (0 258).
y Mikrofoni tundlikkus
Helitase audiosalvestuseks. Kui tase on liiga kõrge,
kuvatakse punaselt; reguleerige vastavalt mikrofoni
u Helitase
tundlikkust.
Kuvatakse videote samaaegsel HDMI kaudu
i HDMI salvestamise näidik ühendatud seadmele salvestamisel.
Kuvatakse aktiveeritud atenuaatori korral (0 259).
o Atenuaatori näidik
Videote jaoks kasutatav salvestusaeg.
!0 Järelejäänud aeg
Kaadri suurus videosalvestuseks (0 69).
!1 Video kaadri suurus
Kuvatakse sisselülitatud helendite kuva korral.
!2 Helendite kuva näidik
„Puudub elektriliselt
Näitab elektriliselt juhitava ava puudumist.
!3 juhitav ava” näidik
71
Teabeekraan
Näidikute varjamiseks või kuvamiseks ekraanil vajutage R nuppu.
Virtuaalne horisont
(0 272)
Teave sees
Histogramm
Teave väljas
Kadreerimisjuhikud
D Mahaloendamiskuva
Mahaloendamine kuvatakse 30 s enne reaalaja vaate automaatset lõppemist
(0 54). Olenevalt võtteoludest võib taimer ilmuda kohe pärast videosalvestuse
algust. Arvestage, et olenemata järelejäänud salvestusajast lõpeb reaalaja vaade
ikkagi automaatselt taimeri aegumisel.
A Sätete reguleerimine videosalvestuse ajal
Kuulari helitugevust ei saa videosalvestuse ajal reguleerida. Valikul peale I
(mikrofon väljas) saab mikrofoni tundlikkust salvestamise ajal muuta mis tahes
sättele peale I.
72
Fotode tegemine videorežiimis
Fotode tegemiseks videorežiimis (kas reaalaja vaates või
videosalvestuse käigus) valige Take photos (Fotode
tegemine) kohandatud sättes g1 (Custom control
assignment (Kohandatud juhtnuppude määramine)) >
Shutter-release button (Päästik) (0 270). Seejärel saab
teha fotosid kuvasuhtega 16 : 9 igal ajal päästikut lõpuni alla vajutades.
Video salvestamise korral see lõpetatakse ja antud hetkeni filmitud
materjal salvestatakse.
Peale kaadri suuruse 3 840 × 2 160 (0 69), salvestatakse fotod suvandis
Image quality (Pildikvaliteet) foto võttemenüüs (0 88) valitud
formaadis; kaadri suurusega 3 840 × 2 160 tehtud fotod salvestatakse
pildikvaliteediga JPEG fine (peen)★. Pildi suuruse kohta vt „Pildi suurus”
(0 74). Arvestage, et reaalaja vaate valija pööramisel asendisse 1 ei ole
fotode särituse eelvaade võimalik; soovitatav on kasutada režiimi P, S või
A, kuid täpseid tulemusi saab saavutada režiimis M, kasutades särituse
eelvaadet asendisse C pööratud reaalaja vaate valijaga.
73
❚❚ Pildi suurus
Videorežiimis tehtud fotode suurus sõltub pildi alast (0 256) ja valikust
foto võttemenüü suvandis Image size (Pildi suurus) (0 91).
Pildi ala
FX
DX
Pildi suurus
Large (suur)
Medium (keskmine)
Small (väike)
Large (suur)
Medium (keskmine)
Small (väike)
Suurus (pikslites)
8 256 × 4 640
6 192 × 3 480
4 128 × 2 320
5 408 × 3 040
4 048 × 2 272
2 704 × 1 520
D Videote salvestamine
Videod salvestatakse sRGB värviruumis. Luminofoor-, elavhõbe-kvarts- või
naatriumlampide kasutamisel või liikuva objekti korral, eriti kaamera
horisontaalsel panoraamimisel või objekti kiirel horisontaalsel läbi kaadri
liikumisel võivad ekraanil ja lõppvideos ilmuda värelus, tükeldused ja
moonutused (väreluse ja tükelduse vähendamise kohta vt video võttemenüü
valiku Flicker reduction (Väreluse vähendamine) jaotist, 0 258). Värelus võib
ilmuda ka elektriliselt juhitava ava kasutamisel. Samuti võivad ilmuda sakilised
servad, värviline ääris, muaree ja heledad laigud. Kaadri mõningates
piirkondades võivad vilkuvate märkide või muude vahelduvate valgusallikate
korral või objekti lühidal valgustamisel stroboskoobi või muu ereda hetkelise
valgusallikaga ekraanile ilmuda eredad alad või triibud. Videote salvestamise ajal
vältige kaamera suunamist päikese või teiste tugevate valgusallikate suunas.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada kaamera elektroonika
kahjustusi. Arvestage sellega, et müra (juhuslikult paiknevad eredad pikslid,
udusus või jooned) ja ootamatud värvid võivad ilmuda, kui te suumite lähemale
läbi objektiivi vaatega (0 40) videorežiimis.
Välklampi ei saa kasutada.
Salvestamine lõpeb automaatselt objektiivi eemaldamisel või reaalaja vaate
valija uuele väärtusele pööramisel.
74
A Juhtmevabad kaugjuhtimiskontrollerid ja kaugjuhtimisjuhtmed
Record movies (Videosalvestus) valikul kohandatud sättes g1 (Custom
control assignment (Kohandatud juhtnuppude määramine)) > Shutterrelease button (Päästik) (0 270) saab valikuliste juhtmevabade
kaugjuhtimiskontrollerite ja kaugjuhtimisjuhtmete päästikuid (0 295) pooleldi
alla vajutada reaalaja vaate alustamiseks ning lõpuni alla vajutada
videosalvestuse alustamiseks ja lõpetamiseks.
75
Videote vaatamine
Videod on täiskaadris taasesitusel tähistatud ikooniga 1 (0 223).
Taasesituse alustamiseks puudutage ekraanil ikooni a või vajutage
mitmikvalija keskele; jooksvat positsiooni näitab video edenemisriba.
Ikoon 1
Pikkus
Ikoon a
Jooksev positsioon/kogupikkus
Video edenemisriba Helitugevus
Juhik
Võimalikud on järgmised toimingud:
Toiming
Paus
Esitus
Tagasi/edasi
kerimine
Aegluubis
taasesituse
alustamine
76
Kirjeldus
Vajutage 3 taasesituse peatamiseks.
Vajutage mitmikvalija keskele taasesituse jätkamiseks
pärast video peatamist või selle tagasi/edasi kerimisel.
Vajutage 4 tagasi, 2 edasi
kerimiseks. Kiirus kasvab iga
vajutusega vastavalt 2×, 4×, 8×
kuni 16×; hoidke nuppu vajutatult video algusesse või
lõppu siirdumiseks (esimest kaadrit tähistab h ekraani
ülemises paremas nurgas, viimast kaadrit i). Kui taasesitus
on peatatud, kerib video tagasi või edasi ühe kaadri kaupa;
hoidke nuppu vajutatult pideva tagasi või edasi kerimise
jaoks.
Aegluubis taasesituse alustamiseks vajutage peatatud
video ajal 3.
Toiming
Vahelejätt 10 s
Edasi/tagasi
üleminek
Helitugevuse
reguleerimine
Video
redigeerimisvalikute
vaatamine
Väljumine
Võtterežiimi
naasmine
Kirjeldus
Pöörake põhikäsuvaliku nuppu 10 s vahele jätmiseks edasivõi tagasisuunas.
Pöörake alamkäsuvaliku nuppu järgmise või eelmise viite
juurde siirdumiseks või viimasele või esimesele kaadrile
üleminekuks, kui videos puuduvad viited.
Vajutage X helitugevuse suurendamiseks, W (M) selle
vähendamiseks.
Vajutage i või J video redigeerimisvalikute vaatamiseks
(0 78).
Vajutage 1 või K täiskaadris taasesitusse väljumiseks.
Võtterežiimi väljumiseks vajutage päästik pooleldi alla.
A Ikoon p
Viidetega videod (0 64) on täiskaadris
taasesituses tähistatud ikooniga p.
77
Videote redigeerimine
Trimmige filmitud materjali video redigeeritud koopiate loomiseks või
salvestage valitud kaadrid liikumatute JPEG-piltidena.
9
4
Valik
Kirjeldus
Choose start/end point
Koopia loomine eemaldatud soovimatu filmitud
(Algus-/lõpp-punkti valik) materjaliga.
Save current frame
(Jooksva kaadri
Valitud kaadri salvestamine liikumatu JPEG-pildina.
salvestamine)
Videote trimmimine
Videote trimmitud koopiate loomiseks:
1 Kuvage video täiskaadris (0 223).
2 Peatage video uuel avakaadril.
Taasesitage video, nii nagu on kirjeldatud
jaotises „Videote vaatamine” (0 76),
vajutades mitmikvalija keskele taasesituse
alustamiseks ja jätkamiseks ning 3
peatamiseks ja vajutades 4 või 2 või
pöörates põhi- või alamkäsuvaliku nuppu
Video edenemisriba
soovitud kaadri leidmiseks. Video
edenemisriba võimaldab hinnata
ligikaudset jooksvat asukohta videos. Peatage taasesitus uue
avakaadrini jõudmisel.
78
3 Valige Choose start/end point (Algus-/
lõpp-punkti valik).
Vajutage i või J, seejärel tõstke esile
Choose start/end point (Algus-/lõpppunkti valik) ja vajutage 2.
4 Valige Start point (Alguspunkt).
Koopia loomiseks algusega jooksvast
kaadrist tõstke esile Start point
(Alguspunkt) ja vajutage J. Jooksvale
kaadrile eelnevad kaadrid eemaldatakse
koopia salvestamisel sammus 9.
Alguspunkt
5 Kinnitage uus alguspunkt.
Kui soovitud kaader ei ole jooksvalt
kuvatud, vajutage 4 või 2 edasi või tagasi
liikumiseks (10 s vahelejätmiseks edasi- või
tagasisuunas pöörake põhikäsuvaliku
nuppu; siirdumiseks viitele või, viideteta
video korral, esimesele või viimasele
kaadrile pöörake alamkäsuvaliku nuppu).
79
6 Valige lõpp-punkt.
Vajutage L (Z/Q) alguspunktilt (w) lõpppunktile (x) ümberlülitamiseks ja valige
seejärel lõppkaader, nagu on kirjeldatud
sammus 5. Jooksvale kaadrile järgnevad
kaadrid eemaldatakse koopia
salvestamisel sammus 9.
L (Z/Q) nupp
Lõpp-punkt
7 Looge koopia.
Kui soovitud kaader on kuvatud, vajutage 1.
8 Vaadake videot eelvaates.
Koopia eelvaateks tõstke esile Preview
(Eelvaade) ja vajutage J (eelvaate
katkestamiseks ja suvandite salvestamise
menüüsse naasmiseks vajutage 1).
Jooksvast koopiast loobumiseks ja
ülalkirjeldatud viisil uue algus- või lõpppunkti valikuks tõstke esile Cancel (Tühista) ja vajutage J; koopia
salvestamiseks jätkake sammuga 9.
80
9 Salvestage koopia.
Koopia uude faili salvestamiseks tõstke
esile Save as new file (Salvestada uue
failina) ja vajutage J. Esialgse video
asendamiseks redigeeritud koopiaga
tõstke esile Overwrite existing file
(Olemasoleva faili ülekirjutamine) ja
vajutage J.
D Videote trimmimine
Videod peavad olema vähemalt kahe sekundi pikkused. Kui mälukaardil ei ole
piisavalt vaba ruumi, koopiat ei salvestata.
Koopiatele jäetakse originaaliga sama loomise aeg ja kuupäev.
A Filmitud materjali ava- või lõppkaadrite eemaldamine
Filmitud materjalist ainult avakaadrite eemaldamiseks jätkake sammuga 7 ilma
sammus 6 nuppu L (Z/Q) vajutamata. Filmitud materjalist ainult lõppkaadrite
eemaldamiseks valige sammus 4 End point (Lõpp-punkt), valige lõppkaader ja
jätkake sammuga 7 ilma sammus 6 nuppu L (Z/Q) vajutamata.
A Retušeerimismenüü
Videoid saab samuti redigeerida retušeerimismenüü valikuga Trim movie
(Video trimmimine) (0 279).
81
Valitud kaadrite salvestamine
Valitud kaadri koopia salvestamiseks liikumatu JPEG-pildina:
1 Peatage video soovitud kaadril.
Taasesitage video, nii nagu on kirjeldatud
jaotises „Videote vaatamine” (0 76),
vajutades mitmikvalija keskele taasesituse
alustamiseks ja jätkamiseks ning 3
peatamiseks. Peatage video kaadril, mida
soovite kopeerida.
2 Valige Save current frame (Jooksva
kaadri salvestamine).
Vajutage i või J, seejärel tõstke esile Save
current frame (Jooksva kaadri
salvestamine) ja vajutage J jooksvast
kaadrist JPEG-koopia loomiseks. Pilt
salvestatakse video võttemenüü suvandis
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus) (0 69) valitud
mõõtmetega.
A Jooksva kaadri salvestamine
Valikuga Save current frame (Jooksva kaadri salvestamine) loodud video
liikumatuid JPEG-koopiaid ei ole võimalik retušeerida. Video liikumatutel JPEGpiltidel puuduvad mõningad fototeabe kategooriad (0 229).
82
Pildi salvestamise suvandid
Pildi ala
Valige pildi ala FX (36×24) (FX-formaat), DX (24×16) (DX-formaat),
5 : 4 (30×24), 1.2× (30×20) või 1:1 (24×24).
FX-formaat
DX-formaadi (24×16)
pildi ring
5:4
DX-formaat
1:1
1,2×
FX-formaadi (36×24)
pildi ring
83
❚❚ Pildi ala suvandid
Kaamera võimaldab valida alljärgnevaid pildi alasid:
Valik
c
l
a
b
m
Kirjeldus
Pildid salvestatakse FX-formaadis NIKKORi objektiivile vastava
fookusnurgaga 35 mm formaadi kaameral.
See valik vähendab fookusnurka ja suurendab objektiivi näivat
1.2× (30×20)
fookuskaugust u 1,2×.
Pildid salvestatakse DX-formaadis. Objektiivi ligikaudse
DX (24×16)
fookuskauguse arvutamiseks 35 mm formaadis korrutage 1,5-ga.
FX (36×24)
5 : 4 (30×24) Pildid salvestatakse kuvasuhtega 5 : 4.
1 : 1 (24×24) Pildid salvestatakse kuvasuhtega 1 : 1.
❚❚ Automaatne kärpe valik
Automaatseks DX-kärpe valikuks paigaldatud DX-objektiivi korral valige
On (Sees) video võttemenüü suvandis Image area (Pildi ala) > Auto DX
crop (Automaatne DX-kärpimine) (0 251). Foto võttemenüüs või
kaamera juhtnuppudega valitud pildi ala kasutatakse ainult paigaldatud
mitte-DX objektiivi korral. Valige Off (Väljas) jooksvalt valitud pildi ala
kasutamiseks kõikide objektiividega.
D Automaatne DX-kärpimine
Kaamera juhtnuppe ei saa pildi ala valikuks kasutada paigaldatud DX-objektiivi ja
sisselülitatud Auto DX crop (Automaatne DX-kärpimine) korral (0 87).
84
❚❚ Pildiotsija maski kuva
On (Sees) valikul foto võttemenüü suvandis Image area (Pildi ala) >
Viewfinder mask display (Pildiotsija maski kuva) kuvatakse kärbetest
1.2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) ja 1:1 (24×24) välja jääv ala
hallina.
1,2× (30×20)
DX (24×16)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
A DX-objektiivid
DX-objektiivid on ette nähtud kasutamiseks DX-formaadi kaameratega ning on
35 mm formaadi kaameratega võrreldes väiksema fookusnurgaga. Väljalülitatud
valiku Auto DX crop (Automaatne DX-kärpimine) korral ja valikul peale
DX (24×16) (DX-formaat) suvandis Image area (Pildi ala) ning paigaldatud DXobjektiivi korral võivad pildi servad olla varjutatud. See ei pruugi ilmuda
pildiotsijas, kuid piltide taasesitusel võite märgata lahutusvõime langust või et
pildi servad on pimedasse jäänud.
A Pildi ala
Valitud suvand kuvatakse teabeekraanile.
85
Pildi ala saab valida foto võttemenüü suvandis Image area (Pildi ala) >
Choose image area (Pildi ala valik) või juhtnupule vajutades ja
käsuvaliku nuppu pöörates.
❚❚ Pildi ala menüü
1 Valige Image area (Pildi ala).
Tõstke foto võttemenüüs esile Image area
(Pildi ala) ja vajutage 2.
2 Valige Choose image area (Pildi ala
valik).
Tõstke esile Choose image area (Pildi ala
valik) ja vajutage 2.
3 Reguleerige sätted.
Tehke valik ja vajutage J. Valitud kärbe
kuvatakse pildiotsijas.
A Pildi suurus
Pildi suurus oleneb pildi ala valikust.
86
❚❚ Kaamera juhtnupud
1 Määrake pildi ala valik kaamera juhtnupule.
Kasutage kohandatud sätet f1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnuppude määramine), 0 268) valiku Choose
image area (Pildi ala valimine) antud juhtnupule määramiseks.
2 Kasutage valitud juhtnuppu pildi ala valikuks.
Pildi ala valikuks võib vajutada valitud juhtnuppu ja pöörata põhi- või
alamkäsuvaliku nuppu kuni soovitud kärpe pildiotsijasse ilmumiseni
(0 85).
Pildi ala jooksva valiku vaatamiseks
vajutage seda nuppu pildi ala kuvamiseks
juhtpaneelile või teabeekraanile. FXformaat kuvatakse kui „36 - 24”, 1,2 × kui
„30 - 20”, DX-formaat kui „24 - 16”, 5 : 4 kui
„30 - 24” ja 1 : 1 kui „24 - 24”.
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Videosalvestusel kasutatavate kärbete kohta vt „Pildi ala: videokärpe valik”
(0 68).
• Erinevatel pildi ala sätetel salvestatavate piltide arvu kohta vt „Mälukaardi
maht” (0 362).
87
Pildikvaliteet
D850 toetab järgmisi pildikvaliteedi valikuid.
Valik
Faili tüüp
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW)+JPEG fine★
(NEF (RAW)+JPEG peen★)/
NEF (RAW)+JPEG fine
(NEF (RAW)+JPEG peen)
NEF (RAW)+JPEG normal★
(NEF (RAW)+JPEG tavaline★)/
NEF (RAW)+JPEG normal
(NEF (RAW)+JPEG tavaline)
NEF (RAW)+JPEG basic★
(NEF (RAW)+JPEG põhikvaliteet★)/
NEF (RAW)+JPEG basic
(NEF (RAW)+JPEG põhikvaliteet)
Salvestatakse kaks pilti, üks NEF
(RAW) pilt ja üks peenkvaliteediga
JPEG-pilt.
NEF/
JPEG
JPEG
JPEG basic★ (JPEG põhikvaliteet★)/
JPEG basic (JPEG põhikvaliteet)
TIFF (RGB)
Salvestatakse kaks pilti, üks NEF
(RAW) pilt ja üks tavakvaliteediga
JPEG-pilt.
Salvestatakse kaks pilti, üks NEF
(RAW) pilt ja üks põhikvaliteediga
JPEG-pilt.
JPEG fine★ (JPEG peen★)/
JPEG fine (JPEG peen)
JPEG normal★ (JPEG tavaline★)/
JPEG normal (JPEG tavaline)
Kirjeldus
RAW (toor-) andmed pildiandurist
salvestatakse ilma täiendava
töötlemiseta. Sätteid, nagu valge
tasakaal ja kontrast, on võimalik
pärast pildistamist reguleerida.
TIFF
(RGB)
JPEG-piltide salvestamine
tihendamissuhtega u 1 : 4
(peenkvaliteet).
JPEG-piltide salvestamine
tihendamissuhtega u 1 : 8
(tavakvaliteet).
JPEG-piltide salvestamine
tihendamissuhtega u 1 : 16
(põhikvaliteet).
Tihendamata TIFF-RGB-piltide
salvestamine
8-bitise värvisügavusega kanali
kohta (24-bitine värv). TIFF-i toetab
lai valik pildindusrakendusi.
A Vaadake lisaks
Erinevate pildikvaliteedi ja suuruse seadistustega salvestatavate piltide arvu
kohta vt „Mälukaardi maht” (0 362).
88
Pildikvaliteedi seadmiseks vajutage T nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte juhtpaneelile ilmumiseni.
T nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
A JPEG-tihendus
Tärniga („★”) tähistatud pildikvaliteedi valikud kasutavad maksimaalse kvaliteedi
tagamiseks ettenähtud tihendust; failide suurus oleneb vastavast stseenist. Ilma
tärnita valikud kasutavad väiksemate failide saamiseks ettenähtud tihendust; faili
suurus ei sõltu märkimisväärselt salvestatavast stseenist.
A NEF+JPEG
Kui sisestatud on ainult üks mälukaart, kuvatakse NEF (RAW) + JPEG seadega
tehtud fotode kaameras vaatamisel ainult JPEG-pilt. Mõlema koopia samale
mälukaardile salvestamisel kustutatakse foto kustutamisel mõlemad koopiad.
JPEG-koopia salvestamisel eraldi mälukaardile valikuga Secondary slot
function (Teisese pesa funktsioon) > RAW primary - JPEG secondary (RAW
esmane - JPEG teisene) tuleb kumbki koopia kustutada eraldi.
A Pildikvaliteedi menüü
Pildikvaliteeti on võimalik reguleerida ka foto võttemenüü (0 251) valikuga
Image quality (Pildikvaliteet).
89
❚❚ NEF (RAW) tihendus
NEF (RAW) piltide jaoks tihenduse tüübi valimiseks tõstke foto
võttemenüüs esile NEF (RAW) recording (NEF (RAW) salvestus) > NEF
(RAW) compression (NEF (RAW) tihendus) ja vajutage 2.
N
O
Valik
Lossless
compressed
(Kadudeta
tihendus)
Kirjeldus
NEF-pilte tihendatakse pööratava algoritmi abil, mis
vähendab faili suurust u 20–40% võrra ilma pildikvaliteeti
mõjutamata.
Compressed
(Tihendatud)
NEF-pilte tihendatakse mittepööratava algoritmi abil, mis
vähendab faili suurust u 35–55% võrra pildikvaliteeti
peaaegu mõjutamata.
Uncompressed
(Tihendamata)
NEF-pilte ei tihendata.
❚❚ NEF (RAW) värvisügavus bittides
Värvisügavuse bittides valimiseks NEF (RAW) piltide jaoks tõstke foto
võttemenüüs esile NEF (RAW) recording (NEF (RAW) salvestus) > NEF
(RAW) bit depth (NEF (RAW) värvisügavus bittides) ja vajutage 2.
q
Valik
12-bit
(12-bitine)
r
14-bit
(14-bitine)
Kirjeldus
NEF (RAW) pildid salvestatakse värvisügavusega 12 bitti.
NEF (RAW) pildid salvestatakse värvisügavusega 14 bitti,
luues 12-bitise värvisügavusega võrreldes suuremaid faile,
kuid salvestades rohkem värviandmeid.
A NEF (RAW) pildid
JPEG-koopiaid NEF (RAW) piltidest saab luua Capture NX-D või muu tarkvara abil
või kasutades retušeerimismenüü (0 278) valikut NEF (RAW) processing (NEF
(RAW) töötlemine).
90
Pildi suurus
Pildi suurust mõõdetakse pikslites. Valige kas # Large (suur),
$ Medium (keskmine) või % Small (väike) (arvestage, et pildi suurus
oleneb suvandi Image area (Pildi ala) valikust, 0 83):
Pildi ala
FX (36×24; FX-formaat)
1,2× (30×20)
DX (24×16; DX-formaat)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
Valik
Large (suur)
Medium (keskmine)
Small (väike)
Large (suur)
Medium (keskmine)
Small (väike)
Large (suur)
Medium (keskmine)
Small (väike)
Large (suur)
Medium (keskmine)
Small (väike)
Large (suur)
Medium (keskmine)
Small (väike)
Suurus (pikslites)
8 256 × 5 504
6 192 × 4 128
4 128 × 2 752
6 880 × 4 584
5 152 × 3 432
3 440 × 2 288
5 408 × 3 600
4 048 × 2 696
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
5 152 × 4 120
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
4 128 × 4 128
2 752 × 2 752
91
Pildi suuruse seadmiseks JPEG- ja TIFF-piltide jaoks vajutage T
nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte
juhtpaneelile ilmumiseni. Kasutage NEF (RAW) piltide suuruse valikuks
foto võttemenüü suvandit Image size (Pildi suurus) > NEF (RAW).
T nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
A Pildi suuruse menüü
Pildi suurust JPEG- ja TIFF-piltide jaoks on võimalik
reguleerida ka suvandi Image size (Pildi suurus) >
JPEG/TIFF abil foto võttemenüüs (0 251).
Väikesed ja keskmise suurusega NEF (RAW) pildid
salvestatakse kadudeta tihendusega 12-bitises
formaadis sõltumata valikutest NEF (RAW)
compression (NEF (RAW) tihendus) ja NEF
(RAW) bit depth (NEF (RAW) värvisügavus
bittides) jaoks menüüs NEF (RAW) recording (NEF (RAW) salvestus).
92
Kahe mälukaardi kasutamine
Kahe kaamerasse sisestatud mälukaardi korral võite ühe neist valida kui
esmase kaardi foto võttemenüü suvandis Primary slot selection
(Esmase pesa valik) (0 250). Valige XQD card slot (XQD mälukaardi
pesa) XQD mälukaardi pesas asuva kaardi esmaseks kaardiks
määramiseks, SD card slot (SD mälukaardi pesa) SD-kaardi valimiseks.
Esmase ja teisese kaardi kasutust saab valida foto võttemenüü suvandis
Secondary slot function (Teisese pesa funktsioon) (0 250). Valige kas
Overflow (Ületäitumine) (teisest kaarti kasutatakse ainult esmase
kaardi täitumisel), Backup (Varundus) (iga pilt salvestatakse nii
esmasele kui ka teisesele kaardile) või RAW primary - JPEG secondary
(RAW esmane - JPEG teisene) (sama, mis Backup (Varundus), v.a et
NEF/RAW + JPEG sätetel salvestatud fotode NEF/RAW-koopiad
salvestatakse ainult esmasele kaardile ja JPEG-koopiad ainult teisesele
kaardile).
A „Backup” (Varundus) ja „RAW primary - JPEG secondary” (RAW esmane - JPEG teisene)
Kaamera näitab järelejäänud särituste arvu vähesema mäluga kaardil. Katiku
vabastamine blokeeritakse kummagi kaardi täitumisel.
A Videote salvestamine
Kui kaamerasse on sisestatud kaks mälukaarti, on videosalvestuseks kasutatavat
pilu võimalik määrata video võttemenüü valiku Destination (Sihtkoht) abil
(0 256).
93
Teravustamine
Selles jaotises kirjeldatakse võimalikke teravustamisvalikuid fotode
pildiotsijas kadreerimisel. Teravustamist on võimalik reguleerida
automaatselt (0 94) või käsitsi (0 111). Kasutaja saab valida ka
fookuspunkti automaatseks või käsitsi teravustamiseks (0 105) või
kasutada teravustamise lukustust foto kompositsiooni muutmiseks
pärast teravustamist (0 108).
Automaatne teravustamine
Automaatse teravustamise
kasutamiseks pöörake
teravustamisrežiimi valija
asendisse AF.
Teravustamisrežiimi valija
Kaamera kasutab teravustamisel
153 fookuspunkti, millest joonisel sümboliga
r tähistatud 55 punkti saab valida kasutaja
(0 105).
Kasutaja valitavad
fookuspunktid
94
A Ristandurid
Ristandur-fookuspunktide kasutatavus oleneb kasutatavast objektiivist.
Objektiiv
Ristandurid (ristandur-fookuspunktid
on esile tõstetud hallilt 2)
Allpool loetletutest erinevad AF-S ja AF-P
objektiivid suurima avaga f/4 või rohkem 1
99 ristandurit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
AF-S ja AF-P objektiivid suurima avaga alla
f/4 1
Mitte–AF-S, mitte–AF-P objektiivid
63 ristandurit
45 ristandurit
1 Maksimaalse suumi korral, suumobjektiivide puhul.
2 Teised fookuspunktid kasutavad horisontaaljooni tuvastavaid joonandureid.
95
A AF-S/AF-I telekonverterid ja kasutatavad fookuspunktid
Paigaldatud AF-S või AF-I telekonverteri korral on illustratsioonidel kujutatud
fookuspunkte võimalik kasutada automaatseks teravustamiseks ja
elektrooniliseks kaugusemõõtmiseks (arvestage, et suurima kombineeritud ava
korral alla f/5,6 võib kaamera mitte suuta teravustada tumedatele või
vähekontrastsetele objektidele).
Telekonverter
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
96
Objektiivi Kasutatavad fookuspunktid (ristandursuurim ava 1 fookuspunktid on esile tõstetud hallilt 2)
f/5,6
153 fookuspunkti (55 valitavat)
koos 99 ristanduriga
153 fookuspunkti (55 valitavat)
koos 45 ristanduriga
37 fookuspunkti (17 valitavat)
koos 25 ristanduriga
Telekonverter
Objektiivi Kasutatavad fookuspunktid (ristandursuurim ava 1 fookuspunktid on esile tõstetud hallilt 2)
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
15 fookuspunkti (9 valitavat) koos
5 ristanduriga
1 Maksimaalse suumi korral, suumobjektiivide puhul.
2 Muud fookuspunktid kasutavad horisontaaljooni tuvastavaid
joonandureid, kuid arvestage, et ainult 5 ristanduri korral tuvastavad
vertikaaljooni ainult sümboliga ■ tähistatud.
Automaatne teravustamine ei ole võimalik telekonverterite kasutamisel koos
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED objektiividega.
97
Automaatse teravustamise režiim
Valige järgmiste automaatse teravustamise režiimide hulgast:
Režiim
AF-S
AF-C
Kirjeldus
Üksikservo automaatne teravustamine: liikumatute objektide jaoks.
Teravustamine lukustub päästiku pooleldi alla vajutamisel. Vaikesätetel
on katiku vabastamine võimalik ainult teravustamisnäidiku (I) kuvamisel
(teravustamise prioriteet; 0 260).
Pidev automaatse servoteravustamise režiim: liikuvate objektide jaoks. Pooleldi
alla vajutatud päästiku korral teravustab kaamera pidevalt; objekti
liikumisel kasutab kaamera teravustamise prognoositavat jälgimist (0 99)
objekti lõppkauguse ennustamiseks ja teravustamise reguleerimiseks
vastavalt vajadusele. Vaikesätetel on katiku vabastamine võimalik ka
teravustamata objekti korral (vabastuse prioriteet; 0 260).
Automaatse teravustamise režiimi valikuks vajutage automaatse
teravustamise režiimi nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni
soovitud sätte pildiotsijasse ja juhtpaneelile ilmumiseni.
Juhtpaneel
Automaatse
teravustamise
režiimi nupp
98
Põhikäsuvaliku
nupp
Pildiotsija
A AF-ON nupp
Kaamera teravustamisel toimib AF-ON nupu
vajutamine samuti nagu päästiku pooleldi alla
vajutamine.
AF-ON nupp
A Teravustamise prognoositav jälgimine
Režiimis AF-C alustab kaamera teravustamise prognoositavat jälgimist objekti
kaamera suunas või sellest eemale liikumisel pooleldi alla vajutatud päästiku või
vajutatud AF-ON nupu korral. See võimaldab kaameral jälgida fookust ja
prognoosida objekti asukohta katiku vabastamisel.
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Teravustamise prioriteedi kasutamise kohta pidevas automaatse
servoteravustamise režiimis vt A > kohandatud säte a1 (AF-C priority
selection (AF-C prioriteedi valik), 0 260).
• Vabastusprioriteedi kasutamise kohta üksikservo automaatse teravustamise
režiimis vt A > kohandatud säte a2 (AF-S priority selection (AF-S prioriteedi
valik), 0 260).
• Kaamera teravustamise vältimise kohta päästiku pooleldi alla vajutamisel vt
A > kohandatud säte a8 (AF activation (Automaatse teravustamise
aktiveerimine), 0 261).
• Teravustamisrežiimi piiramise kohta valikutega AF-S või AF-C vt A > kohandatud
säte a10 (Autofocus mode restrictions (Automaatse teravustamise režiimi
piirangud), 0 262).
• Alamkäsuvaliku nupu kasutamise kohta teravustamisrežiimi valikuks vt
A > kohandatud säte f4 (Customize command dials (Käsuvaliku nuppude
kohandamine)) > Change main/sub (Põhi-/alam- vahetus) (0 269).
• Reaalaja vaates või videosalvestuse ajal kasutavate automaatse teravustamise
valikute kohta vt „Automaatne teravustamine” (0 41).
99
Automaatse teravustamise ala režiim
Valige fookuspunkti valimise viis automaatsel teravustamisel.
• Ühe punkti automaatne teravustamine: valige fookuspunkt; kaamera
teravustab ainult objekti valitud fookuspunktis. Kasutage liikumatute
objektide puhul.
• Dünaamilise ala automaatne teravustamine: valige fookuspunkt.
Teravustamisrežiimis AF-C teravustab kaamera objekti valitud punktist
lühiajalisel lahkumisel ümbritsevate fookuspunktide andmete alusel.
Fookuspunktide arv oleneb valitud režiimist:
- 9 või 25 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine: kasutage
piisava aja korral foto komponeerimiseks või pildistades objekte, mis
liiguvad ettearvatavalt (nt jooksjad või võidusõiduautod rajal).
- 72 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine: valige see režiim, kui
pildistatavad objektid liiguvad ettearvamatult (nt mängijad
jalgpalliväljakul).
- 153 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine: valige see režiim,
kui pildistatavad objektid liiguvad kiiresti ja neid on raske pildiotsijas
kadreerida (nt linnud).
100
• Ruumiline kalkeerimine: valige fookuspunkt. Teravustamisrežiimis AF-C
jälgib kaamera objekte nende lahkumisel valitud fookuspunktist ja
valib uusi fookuspunkte vastavalt vajadusele. Kasutage kiireks piltide
tegemiseks korrapäratult servast serva liikuvate objektide (nt
tennisemängijate) korral. Objekti pildiotsijast lahkumisel eemaldage
sõrm päästikult ja komponeerige foto uuesti, nii et objekt on valitud
fookuspunktis.
• Grupeeritud ala automaatne teravustamine: kaamera teravustab kasutaja
valitud fookuspunktide grupile, vähendades põhiobjekti asemel
taustale teravustamise ohtu. Valige objektide jaoks, mida on raske
pildistada ühte fookuspunkti kasutades. Nägude tuvastamisel
teravustamisrežiimis AF-S omistab kaamera prioriteedi
portreeobjektidele.
• Automaatala automaatne teravustamine: kaamera
avastab automaatselt objekti ja valib
fookuspunkti; näo tuvastamisel annab
kaamera prioriteedi portree-objektile.
Aktiivsed fookuspunktid tõstetakse lühidalt
esile pärast kaamera teravustamist; režiimis
AF-C kuvatakse põhifookuspunkt pärast
ülejäänud fookuspunktide kustumist.
101
Automaatse teravustamise režiimi valikuks vajutage automaatse
teravustamise režiimi nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni
soovitud sätte pildiotsijasse ja juhtpaneelile ilmumiseni.
Juhtpaneel
Automaatse
teravustamise
režiimi nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
Pildiotsija
A Ruumiline kalkeerimine
Päästiku pooleldi alla vajutamisel salvestatakse fookuspunkti ümbritsevas alas
olevad värvid kaamerasse. Seega ei pruugi ruumiline kalkeerimine anda soovitud
tulemusi objektide puhul, mis on taustaga sarnast värvi või mis katavad väga
väikese ala kaadrist.
102
A Automaatse teravustamise ala režiim
Automaatse teravustamise ala režiim kuvatakse juhtpaneelil ja pildiotsijas.
Automaatse
teravustamise ala režiim
Juhtpaneel
Pildiotsija
Pildiotsija fookuspunkti
kuva
Ühe punkti
automaatne
teravustamine
9 punktiga
dünaamilise ala
automaatne
teravustamine *
25 punktiga
dünaamilise ala
automaatne
teravustamine *
72 punktiga
dünaamilise ala
automaatne
teravustamine *
153 punktiga
dünaamilise ala
automaatne
teravustamine *
Ruumiline
kalkeerimine
Grupeeritud ala
automaatne
teravustamine
Automaatala
automaatne
teravustamine
* Pildiotsijas kuvatakse ainult aktiivne fookuspunkt. Ülejäänud fookuspunktid annavad teavet
teravustamise abistamiseks.
103
A AF-S/AF-I telekonverterid
Ruumilise kalkeerimise või automaatala automaatse teravustamise valikul
automaatse teravustamise ala režiimiks AF-S/AF-I telekonverteri kasutamisel
valitakse kombineeritud ava korral alla f/5,6 automaatselt ühe punkti
automaatne teravustamine.
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Automaatse teravustamise kohandumise kohta objekti kauguse muutumisega
vt A > kohandatud säte a3 (Focus tracking with lock-on (Teravustamise
jälgimine koos lukustusega), 0 260).
• Valiku kohta, kas kaamera tuvastab ja teravustab nägusid ruumilise
kalkeerimise valikul automaatse teravustamise ala režiimiks vt A > kohandatud
säte a4 (3D-tracking face-detection (Ruumiline kalkeerimine nägude
tuvastamisega), 0 260).
• Jälgitava ala valiku kohta päästiku pooleldi alla vajutamisel ruumilise
kalkeerimise valikul automaatse teravustamise ala režiimiks vt A > kohandatud
säte a5 (3D-tracking watch area (Ruumilise kalkeerimise jälgimisala),
0 261).
• Eraldi fookuspunktide ja/või automaatse teravustamise ala režiimide valiku
kohta portree ja maastikupaigutusega fotode jaoks vt A > kohandatud säte a7
(Store by orientation (Salvestamine orientatsiooni järgi), 0 261).
• Automaatse teravustamise ala valiku piiramise kohta vt A > kohandatud säte
a9 (Limit AF-area mode selection (Automaatse teravustamise ala valiku
piiramine), 0 261).
• Fookuspunkti kuvamise valiku kohta vt A > kohandatud säte a12 (Focus point
options (Fookuspunkti valikud), 0 262).
• Põhikäsuvaliku nupu kasutamise kohta automaatse teravustamise ala režiimi
valikuks vt A > kohandatud säte f4 (Customize command dials (Käsuvaliku
nuppude kohandamine)) > Change main/sub (Põhi-/alam- vahetus)
(0 269).
• Reaalaja vaates või videosalvestuse ajal kasutatavate automaatse
teravustamise valikute kohta vt „Automaatse teravustamise ala režiimi valik”
(0 42).
104
Fookuspunkti valimine
Kaamera kasutab teravustamisel
153 fookuspunkti, millest joonisel kujutatud
55 saab valida käsitsi, võimaldades
komponeerida fotosid põhiobjektiga
praktiliselt suvalises kohas kaadris.
Fookuspunkti valimiseks järgige alltoodud
samme (grupeeritud ala automaatse teravustamise korral võite järgida
neid samme antud grupi fookuspunktide valimiseks).
1 Pöörake teravustamise valija
lukk asendisse ●.
See võimaldab fookuspunkti
valikuks kasutada
mitmikvalijat.
Teravustamise valija lukk
2 Valige fookuspunkt.
Kasutage pildiotsijas
fookuspunkti valimiseks
mitmikvalijat, kui
säritusmõõturid on sisse
lülitatud. Keskfookuspunkti
valikuks vajutage mitmikvalija
keskele.
105
Teravustamise valija luku võib
pärast valimist pöörata
lukustusasendisse (L), et
vältida valitud fookuspunkti
muutmist mitmikvalija
vajutamisel.
A Alamvalija
Alamvalijat saab fookuspunkti
valimiseks kasutada mitmikvalija
asemel. Alamvalija keskele
vajutamine lukustab teravustamise
ja särituse (0 108, 137). Kasutage
alamvalijat, nii nagu joonisel
kujutatud; külgedele vajutamine ei
pruugi anda soovitud tulemusi.
Alamvalija
Vaadake ette, et alamvalija
kasutamisel sõrme või küünega mitte silma torgata.
A Automaatala automaatne teravustamine
Fookuspunkt valitakse automaatala automaatsel teravustamisel automaatselt;
käsitsi ei ole võimalik fookuspunkti valida.
106
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Mitmikvalijaga valitavate fookuspunktide arvu valimise kohta vt A >
kohandatud säte a6 (Number of focus points (Fookuspunktide arv), 0 261).
• Eraldi fookuspunktide ja/või automaatse teravustamise ala režiimide valiku
kohta vertikaalse ja horisontaalse paigutuse jaoks vt A > kohandatud säte a7
(Store by orientation (Salvestamine orientatsiooni järgi), 0 261).
• Fookuspunkti valiku „pööramise” kohta vt A > kohandatud säte a11 (Focus
point wrap-around (Fookuspunkti pööramine), 0 262).
• Fookuspunkti valgustamise valiku kohta vt A > kohandatud säte a12 (Focus
point options (Fookuspunkti valikud), 0 262).
• Alamvalija funktsiooni muutmise kohta vt A > kohandatud säte f1 (Custom
control assignment (Kohandatud juhtnuppude määramine)) > Subselector (Alamvalija) (0 268) ja Sub-selector center (Alamvalija kesknupp)
(0 268).
• Mitmikvalija kesknupu funktsiooni muutmise kohta vt A > kohandatud säte f2
(Multi selector center button (Mitmikvalija kesknupp), 0 268).
107
Teravustamise lukustus
Teravustamise lukustust saab kasutada kompositsiooni muutmiseks
pärast teravustamist, mis võimaldab teravustada objekti, mis ei ole
lõpliku kompositsiooni fookuspunktis. Kui kaamera ei ole võimeline
automaatse teravustamisega (0 110) teravustama, saab kasutada ka
teravustamise lukustust foto ümberkomponeerimiseks pärast
teravustamist teisele, algse objektiga samal kaugusel olevale objektile.
Teravustamise lukustus on kõige tõhusam, kui automaatse
teravustamise ala režiimiks on valitud automaatala automaatsest
teravustamisest erinev režiim (0 100).
1 Teravustage.
Teravustamise alustamiseks
seadke objekt valitud
fookuspunkti ja vajutage
päästik pooleldi alla.
Veenduge, et pildiotsijasse
ilmub teravustamisnäidik (I).
2 Lukustage fookus.
Teravustamisrežiim AF-C (0 98): hoides
päästikut pooleldi alla vajutatult (q),
vajutage alamvalija keskele (w) nii
teravustamise kui särituse
lukustamiseks (pildiotsijas kuvatakse
vastav AE-L ikoon). Teravustamine jääb
alamvalija keskele vajutamise ajaks
lukustatuks, isegi kui hiljem sõrme
päästikult eemaldate.
Päästik
Alamvalija
108
Teravustamisrežiim AF-S: teravustamisnäidiku (I) ilmumisel lukustub
teravustamine automaatselt ja jääb lukustatuks kuni sõrme
päästikult eemaldamiseni. Teravustamist on samuti võimalik
lukustada alamvalija keskele vajutades (vt ülalpool).
3 Komponeerige foto uuesti ja
pildistage.
Päästiku pooleldi alla
vajutatult hoidmisel (AF-S) või
jätkuvalt alamvalija keskele
vajutamisel jääb
teravustamine võtete vahel
lukustatuks, võimaldades nii teha järjest mitu fotot sama
teravustamise seadistusega.
Ärge muutke lukustatud teravustamise ajal kaamera ja objekti vahelist
kaugust. Kui objekt liigub, teravustage uuesti uuel kaugusel.
A Teravustamise lukustamine AF-ON nupuga
Pildiotsijaga pildistamisel on teravustamist päästiku asemel võimalik lukustada
AF-ON nupuga (0 99). AF-ON only (Ainult AF-ON) valikul kohandatud sättes a8
(AF activation (Automaatse teravustamise aktiveerimine), 0 261) ei
teravusta kaamera päästiku pooleldi alla vajutamisel, vaid nupu AF-ON
vajutamisel, mille korral teravustamine lukustub ning jääb lukustatuks kuni
uuesti AF-ON nupule vajutamiseni.
A Vaadake lisaks
Päästiku kasutamise kohta särituse lukustamiseks vt A > kohandatud säte c1
(Shutter-release button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga),
0 263).
109
A Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega
Alltoodud tingimustel ei toimi automaatne teravustamine hästi. Katiku vabastus
võib olla blokeeritud, kui kaamera ei suuda antud tingimustes teravustada, või
teravustamisnäidik (●) võib olla kuvatud ning kaamera anda piiksu, võimaldades
katiku vabastamist ka siis, kui objekt ei ole teravustatud. Kasutage sellistel
juhtudel käsitsi teravustamist (0 111) või kasutage teravustamise lukustust
(0 108) teisele sama kaugel asuvale objektile fokuseerimiseks ja komponeerige
foto uuesti.
Kontrast tausta ja objekti vahel on vähene või puudub.
Näide: objekt on taustaga sama värvi.
Fookuspunkt sisaldab kaamerast erineval kaugusel olevaid
objekte.
Näide: objekt on puuris.
Objekti üle domineerivad geomeetrilised mustrid.
Näide: aknakatted või akende rivi pilvelõhkujal.
Fookuspunkt sisaldab teravalt kontrastse eredusega alasid.
Näide: objekt on pooleldi varjus.
Taustaobjektid näivad põhiobjektist suuremana.
Näide: ehitis on kaadris objekti taga.
Objekt sisaldab palju väikeseid detaile.
Näide: lilleaas või muud objektid, mis on väikesed või mille eredus on
ühesugune.
110
Käsitsi teravustamine
Käsitsi teravustamist saab kasutada automaatset teravustamist
mittetoetavate objektiividega (mitte-AF NIKKOR-objektiivid) või kui
automaatne teravustamine ei anna soovitud tulemusi (0 110).
• AF-objektiivid: seadke objektiivi
Teravustamisrežiimi valija
teravustamisrežiimi lüliti (selle
olemasolul) ja kaamera
teravustamisrežiimi valija
asendisse M.
D AF-objektiivid
Ärge kasutage AF-objektiive teravustamisrežiimi lülitiga asendis M ja kaamera
teravustamisrežiimi valijaga asendis AF. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
kaamerat või objektiivi kahjustada. See ei kohaldu AF-S ja AF-P objektiividele,
mida saab kasutada M režiimis ilma kaamera teravustamisrežiimi valijat
asendisse M seadmata.
• Käsitsi teravustamisega objektiivid: teravustage käsitsi.
Käsitsi teravustamiseks reguleerige objektiivi
teravustamisrõngast kuni pildi
teravustumiseni pildiotsija läbipaistval
mattväljal. Fotosid saab teha igal ajal, isegi siis,
kui pilt ei ole fookuses.
111
❚❚ Elektrooniline kaugusemõõtja
Pildiotsija teravustamise näidikuga saab
määrata, kas valitud fookuspunktis olev objekt
on teravustatud (valida võib suvalise punkti 55
fookuspunkti hulgast). Pärast objekti
paigutamist valitud fookuspunkti vajutage
päästik pooleldi alla ja pöörake objektiivi
teravustamisrõngast kuni
teravustamisnäidiku (I) kuvamiseni. Pidage silmas, et jaotises „Heade
tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega” (0 110) loetletud
objektide korral võib teravustamisnäidik mõnikord ilmuda ka
teravustamata objekti puhul; kontrollige teravustamist enne pildistamist
pildiotsijas. Elektroonilise kaugusemõõtja kasutamise kohta koos
valikuliste AF-S/AF-I telekonverteritega vt „AF-S/AF-I telekonverterid ja
kasutatavad fookuspunktid” (0 96).
A AF-P objektiivid
AF-P objektiivi (0 281) kasutamisel käsitsi teravustamise režiimis hakkab
pildiotsijas vilkuma teravustamisnäidik (või, reaalaja vaates, hakkab ekraanil
vilkuma fookuspunkt) hoiatamaks, et teravustamisrõnga edasine antud suunas
pööramine objekti ei teravusta.
A Fookustasandi asukoht
Vahemaa määramiseks objekti ja kaamera
vahel mõõtke seda fookustasandi märgisest
(E) kaamera korpusel. Vahekaugus objektiivi
kinnitusääriku ja fookustasandi vahel on
46,5 mm.
46,5 mm
Fookustasandi märgis
112
Vabastusrežiim
Vabastusrežiimi valimine
Vabastusrežiimi valimiseks vajutage
vabastusrežiimi nupu lukustuse vabastajat ja
pöörake vabastusrežiimi valijat nii, et osuti
oleks soovitud sättega kohakuti.
Osuti
Režiim
S
Kirjeldus
Üksikkaader: kaamera teeb iga kord päästikule vajutamisel ühe foto.
QC
Pidev vähene kiirus: kaamera teeb päästiku all hoidmisel fotosid kohandatud
sättes d1 (CL mode shooting speed (CL-režiimi võttekiirus), 0 114,
264) valitud kaadrikiirusel.
Pidev suur kiirus: kaamera teeb päästiku all hoidmisel fotosid jaotises
„Toiteallikas ja kaadrikiirus” toodud kaadrikiirusel (0 114). Kasutage
aktiivsete objektide puhul.
Vaikne katiku vabastus: sama, mis üksikkaadri korral, kuid peegel ei klõpsata
päästiku lõpuni alla vajutamisel tagasi kohale, võimaldades kasutajal
juhtida peegli klõpsu ajastust, mis on samuti vaiksem kui üksikkaadri
režiimis. Lisaks ei kõla piiks, olenemata sätte Beep options (Piiksu
valikud) > Beep on/off (Piiks sees/väljas) valikust häälestusmenüüs
(0 274).
QC (vaikne pidev) katiku vabastus: päästiku all hoidmisel salvestab kaamera
kuni 3 kaadrit sekundis. Kaamera müra on vähendatud.
E
Taimer: taimeriga pildistamine (0 116).
CL
CH
Q
113
Režiim
Kirjeldus
Peegel üleval: valige see režiim kaamera rappumise minimeerimiseks
MUP telefoto või lähivõtte tegemisel või muus olukorras, kus kaamera
väikseimgi liikumine võib põhjustada fotode hägustumist (0 118).
Toiteallikas ja kaadrikiirus
Maksimaalne kaadri ettenihke kiirus oleneb toiteallikast. Alltoodud
väärtused kujutavad endast võimalikke keskmisi kaadrikiirusi pidevas
automaatse servoteravustamise režiimis, käsitsi või automaatse katiku
prioriteediga säritusega, kaadrikiirusel 1/250 s või kiiremal, ülejäänud
sätetega peale kohandatud sätte d1 vaikeväärtustel ja vaba mäluga
mälupuhvris.
Toiteallikas
EN-EL15a aku või EP-5B toitepistmiku või
EH-5c/EH-5b AC vahelduvvooluadapteriga
kaamera
MB-D18-ga (EN-EL15a või AA) kaamera
MB-D18-ga (EN-EL18c) kaamera
Maksimaalne kaadrikiirus (fps)
(kaadrit sekundis)
CH
CL
7
1–6
7
9
1–6
1–8
Mõningates tingimustes ei pruugi siintoodud kiirused olla saavutatavad.
Kaadrikiirus langeb mõningate objektiivide korral, pikkadel säriaegadel,
väga väikeste avade (suurte f-arvude) või suurte ISO-tundlikkuste (Hi 0,3
kuni Hi 2) korral või ISO-tundlikkuse muutmisel automaatse ISOtundlikkuse juhtimisega (0 121), väreluse tuvastamisel Enable
(Lubada) valikul foto võttemenüü suvandis Flicker reduction
(Väreluse vähendamine) > Flicker reduction setting (Väreluse
vähendamise säte) (0 254), sisselülitatud vibratsiooni vähendamise
korral (kasutatav VR-objektiividega), tühjeneva aku korral, tühjenevate
või külmade AA-tüüpi patareide korral MB-D18 akukomplektis või
paigaldatud mitte-CPU objektiivi ja valiku Aperture ring (Ava rõngas)
korral kohandatud sättes f4 (Customize command dials (Käsuvaliku
nuppude kohandamine)) > Aperture setting (Ava seadmine)
(0 269).
114
A Mälu puhver
Kaamera on varustatud mälu puhvriga ajutiseks salvestamiseks, võimaldamaks
jätkata pildistamist fotode mälukaardile salvestamise ajal. Pidage siiski silmas, et
kaadrikiirus langeb puhvri täitumisel (tAA).
Päästiku pooleldi alla vajutamisel kuvatakse
särituste arvu näidikutele pildiotsijas ja
juhtpaneelil ligikaudne jooksval seadistusel
mälupuhvrisse salvestatavate piltide arv, mida
saab reaalaja vaates ekraanil vaadata. See arv
võib vahetult pärast kaamera sisselülitamist
korraks langeda.
Fotode mälukaardile salvestamise ajal süttib
mälukaardi juurdepääsu tuli. Olenevalt võtteoludest ja mälukaardi töönäitajatest
võib salvestamine võtta aega mõnest sekundist kuni mõne minutini. Ärge
eemaldage mälukaarti ega eemaldage või lahutage toiteallikat enne, kui
juurdepääsu tuli on kustunud. Kaamera välja lülitamisel puhvrisse jäänud
andmetega ei lülitu toide välja enne, kui kõik puhvris asuvad pildid on
salvestatud. Aku tühjenemisel puhvris asuvate piltide korral blokeeritakse katiku
vabastamine ja pildid salvestatakse mälukaardile.
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Fotode pildistamisjärgse kuvamisjärjestuse valiku kohta igas valangus vt D >
After burst, show (Pärast valangut, näita) (0 249).
• Maksimaalse ühes valangus tehtavate fotode arvu valiku kohta vt A >
kohandatud säte d2 (Max. continuous release (Max pidev vabastus), 0 264).
• Ühes valangus tehtavate piltide arvu kohta vt „Mälukaardi maht” (0 362).
115
Taimeri režiim (E)
Taimerit saab kasutada kaamera rappumise vähendamiseks ja
autoportreede jaoks.
1 Valige taimeri režiim.
Vajutage vabastusrežiimi nupu lukustuse
vabastajat ja pöörake vabastusrežiimi
nupp asendisse E.
2 Kadreerige foto ja teravustage.
Üksikservo automaatse teravustamise
režiimis (0 98) on pildistamine võimalik
ainult teravustamisnäidiku (I) ilmumisel
pildiotsijasse.
A
Sulgege pildiotsija okulaari katik
Pildistamisel ilma silma pildiotsija juures
hoidmata sulgege pildiotsija okulaari katik, et
läbi pildiotsija sisenev valgus ei ilmuks fotodele
ega häiriks säritust.
116
3 Käivitage taimer.
Taimeri käivitamiseks vajutage
päästik lõpuni alla. Taimeri tuli
hakkab vilkuma. Kaks sekundit
enne foto tegemist lõpetab
taimeri tuli vilkumise. Katik vabastatakse umbes kümme sekundit
pärast taimeri käivitamist.
Taimeri enne foto tegemist välja lülitamiseks pöörake vabastusrežiimi
nupp teisele sättele.
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Taimeri kestuse, tehtavate võtete arvu ja nende vahelise intervalli valimise
kohta vt A > kohandatud säte c3 (Self-timer (Taimer); 0 264).
• Taimeri kasutamisel kõlavate piiksude kohta vt B > Beep options (Piiksu
valikud) (0 274).
117
Peegel üleval režiim (MUP)
Valige see režiim peegli tõstmisel kaamera
liikumisest tingitud hägususe
minimeerimiseks. Üleval peegliga režiimi
kasutamiseks vajutage vabastusrežiimi nupu
lukustuse vabastajat ning pöörake
vabastusrežiimi nupp asendisse MUP (peegel
üleval). Pärast päästiku fookuse ja särituse
seadmiseks pooleldi alla vajutamist vajutage
see peegli tõstmiseks lõpuni alla.
Juhtpaneelile kuvatakse Z; vajutage päästik
pildistamiseks uuesti lõpuni alla (reaalaja
vaates ei ole peegli tõstmine vajalik; pilt
tehakse päästiku esimesel lõpuni alla vajutamisel). Valikul peale Off
(Väljas) häälestusmenüü suvandis Beep options (Piiksu valikud) >
Beep on/off (Piiks sees/väljas) (0 274) kõlab piiks. Pildistamise
lõppemisel laskub peegel alla.
D Peegel üleval
Tõstetud peegliga ei ole fotode kadreerimine pildiotsijas võimalik ning
automaatset teravustamist ja mõõtmist ei teostata.
A Peegel üleval režiim
Pilt tehakse automaatselt tegevuse puudumisel umbes 30 s jooksul pärast peegli
tõstmist.
A Hägususe vältimine
Kaamera liikumisest tingitud hägustumise vältimiseks vajutage päästikut
sujuvalt. Soovitatav on kasutada statiivi.
A Vaadake lisaks
Elektroonilise esikardina katiku kasutamise kohta hägustumise edasiseks
vähendamiseks vt A > kohandatud säte d6 (Electronic front-curtain shutter
(Elektrooniline esikardina katik), 0 265).
118
ISO-tundlikkus
Käsitsi reguleerimine
Kaamera valgustundlikkust saab reguleerida vastavalt olemasolevale
valgushulgale. Valige sätete hulgast vahemikus ISO 64 kuni ISO 25600
sammuga, mis vastab väärtusele 1/3 EV. Eriolukordades on võimalik
kasutada ka väärtusi u 0,3 kuni 1 EV võrra alla ISO 64 ja 0,3 kuni 2 EV võrra
üle ISO 25600. Mida suurem on ISO-tundlikkus, seda vähem valgust on
särituse jaoks vaja, mis omakorda võimaldab lühemaid säriaegu või
väiksemaid avasid.
ISO-tundlikkuse reguleerimiseks vajutage S (Q) nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud väärtuse juhtpaneelile ja
pildiotsijasse ilmumiseni.
S (Q) nupp
Juhtpaneel
Pildiotsija
Põhikäsuvaliku nupp
A ISO-tundlikkuse menüü
ISO-tundlikkust on samuti võimalik reguleerida
valiku ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted) abil foto võttemenüüs (0 252).
119
A ISO-tundlikkus
Mida suurem on ISO-tundlikkus, seda vähem valgust on vaja särituseks, mis
võimaldab lühemaid säriaegu või väiksemaid avasid, kuid muudab
tõenäolisemaks pildil esineva müra (juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus
või jooned). Müra on eriti tõenäoline sätete korral vahemikus Hi 0.3 kuni Hi 2.
A Hi 0.3–Hi 2
Sätted Hi 0.3 kuni Hi 2 vastavad ISO-tundlikkustele 0,3–2 EV võrra üle ISO 25600
(ISO 32000–102400 ekvivalent).
A Lo 0.3–Lo 1
Sätted Lo 0.3 kuni Lo 1 vastavad ISO-tundlikkustele 0,3–1 EV võrra alla ISO 64
(ISO 50–32 ekvivalent). Kasutage suuremate avade jaoks ereda valgustuse korral.
Kontrast on tavalisest veidi suurem; enamikul juhtudel soovitatakse ISOtundlikkust ISO 64 või üle selle.
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• ISO-tundlikkuse sammu valiku kohta vt A > kohandatud säte b1 (ISO
sensitivity step value (ISO-tundlikkuse sammu väärtus); 0 262).
• ISO-tundlikkuse kuvamise kohta juhtpaneelil vt A > kohandatud säte d3 (ISO
display (ISO kuva); 0 264).
• Müra vähendamise kohta suure ISO-tundlikkusega tehtud fotodel vt C > High
ISO NR (Suure ISO müravähendus) (0 253).
• Müra vähendamise kohta suure ISO-tundlikkusega tehtud videotel vt 1 > High
ISO NR (Suure ISO müravähendus) (0 258).
120
Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
On (Sees) valikul foto võttemenüü suvandis ISO sensitivity settings
(ISO-tundlikkuse sätted) > Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) reguleeritakse ISOtundlikkust automaatselt, kui kasutaja valitud väärtus ei võimalda
saavutada optimaalset säritust (ISO-tundlikkust reguleeritakse välgu
kasutamisel vastavalt vajadusele).
1 Valige Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine).
Valige foto võttemenüüs ISO sensitivity
settings (ISO-tundlikkuse sätted), tõstke
esile Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine) ning vajutage 2.
2 Valige On (Sees).
Tõstke esile On (Sees) ja vajutage J (Off
(Väljas) valikul jääb ISO-tundlikkus
fikseerituks kasutaja valitud väärtusele).
121
3 Reguleerige sätted.
Automaatse ISO-tundlikkuse maksimaalse
väärtuse saab valida suvandis Maximum
sensitivity (Maksimaalne tundlikkus)
(automaatse ISO-tundlikkuse
minimaalseks väärtuseks seatakse
automaatselt ISO 64; arvestage sellega, et
kui kasutaja valitud ISO-tundlikkus on suurem suvandis Maximum
sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) valitust, kasutatakse kasutaja
valitud väärtust). Säritusrežiimides P ja A toimub tundlikkuse
reguleerimine ainult siis, kui suvandis Minimum shutter speed
(Maksimaalne säriaeg) valitud säriaeg võib põhjustada alasäritust
(1/4000–30 s või Auto (Automaatne); režiimides S ja M reguleeritakse
ISO-tundlikkust optimaalse särituse saavutamiseks kasutaja valitud
säriajal). Valiku Auto (Automaatne) korral valib kaamera
maksimaalse säriaja, mis põhineb objektiivi fookuskaugusel;
lühemate säriaegade valik kiiresti liikuvate objektide pildistamisel
vähendab hägusust. Seadistamise lõpetamisel vajutage väljumiseks
J.
Maksimaalse ISO-tundlikkuse valikuks valikulise välklambiga tehtud
fotode jaoks kasutage valikut Maximum sensitivity with M
(Maksimaalne tundlikkus välguga). Valikul Same as without flash
(Sama, mis ilma välguta) seatakse maksimaalne tundlikkus välguga
pildistamisel suvandis Maximum sensitivity (Maksimaalne
tundlikkus) jooksvalt valitud väärtusele.
On (Sees) valikul ilmub pildiotsijasse ja
juhtpaneelile ISO AUTO. Tundlikkuse
muutmisel kasutaja valitud väärtustest
erinevaks hakkavad need näidikud vilkuma
ning pildiotsijasse ja juhtpaneelile ilmub
muudetud väärtus.
122
A Maksimaalne säriaeg
Automaatset säriaja valikut saab peenhäälestada, tõstes esile valiku Auto
(Automaatne) ja vajutades 2: näiteks tavaliselt automaatselt valitavatest
väärtustest lühemaid väärtusi saab kasutada telefoto objektiividega hägususe
vähendamiseks. Arvestage siiski sellega, et režiim Auto (Automaatne) töötab
ainult CPU-objektiividega; kui mitte-CPU-objektiivi kasutatakse ilma objektiivi
andmeteta, fikseeritakse maksimaalne säriaeg väärtusel 1/30 s. Säriajad võivad
ületada valitud maksimumi, kui suvandi Maximum sensitivity (Maksimaalne
tundlikkus) jaoks valitud ISO-tundlikkusel ei saavutata optimaalset säritust.
A Automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise sisse ja välja lülitamine
Automaatse ISO-tundlikkuse sisse või välja lülitamiseks vajutage S (Q) nuppu
ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu. Juhtpaneelile ja pildiotsijasse ilmuvad ikoonid
ISO AUTO, kui automaatne ISO tundlikkuse juhtimine on sisse lülitatud ja ISO selle
välja lülitamisel.
A Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
Välklambi kasutamisel seatakse maksimaalne säriaeg suvandis Minimum
shutter speed (Maksimaalne säriaeg) valitud väärtusele, v.a juhul, kui see
väärtus on lühem kohandatud sättest e1 (Flash sync speed (Välgu
sünkroniseerimiskiirus), 0 266) või pikem kohandatud sättest e2 (Flash
shutter speed (Välklambi säriaeg), 0 266), mille korral kasutatakse selle
asemel kohandatud sättes e2 valitud väärtust. Pidage silmas, et ISO-tundlikkust
võidakse automaatselt suurendada automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise
kasutamisel koos aeglase sünkroniseerimise välgurežiimidega (kasutatavad
valikuliste välguseadmetega), mis võib kaameral takistada pikkade säriaegade
valimist.
A Vaadake lisaks
Särituse seadmisel kasutatava baasväärtuse valiku kohta välgu kasutamisel koos
automaatse ISO-tundlikkuse juhtimisega vt A > kohandatud säte e4 (Auto M ISO
sensitivity control (Automaatne välguga ISO-tundlikkuse juhtimine),
0 267).
123
Säritus
Mõõtmine
Mõõtmine määrab, kuidas kaamera särituse seadistab. Kasutatavad on
järgmised valikud:
Valik
L
M
N
t
124
Kirjeldus
Maatriks: annab loomulikud tulemused enamikus olukordades. Kaamera
mõõdab kaadris laia ala ning seab särituse vastavalt toonide jaotusele,
värvile, kompositsioonile ja, G-, E- või D-tüüpi objektiivide korral (0 281),
kaugusteabele (3D-värvimaatriksi mõõtmine III; teiste CPU-objektiivide
korral kasutab kaamera värvimaatriksi mõõtmist III, ilma 3D
kaugusteabeta).
Keskelekaalutud: Kaamera mõõdab kogu kaadri, kuid omistab suurima
kaalu kaadri keskalale (CPU-objektiivi kasutamisel on ala suurust
võimalik valida kohandatud sättes b6, Center-weighted area
(Keskelekaalutud ala), 0 263; mitte-CPU või AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15mm f/3,5–4,5E ED objektiivi korral vastab ala 12 mm läbimõõduga
ringile). Klassikaline mõõtmine portreede jaoks; soovitatav, kui
kasutatakse filtreid säritusteguriga (filtriteguriga) üle 1×.
Laotuspunkt: kaamera mõõdab 4 mm läbimõõduga ringi (u 1,5% kaadrist).
Ring on tsentreeritud jooksvale fookuspunktile, mis võimaldab mõõta
keskmest välja jäävaid objekte (mitte-CPU või AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15mm f/3,5–4,5E ED objektiivi kasutamisel või automaatala automaatse
teravustamise korral mõõdab kaamera keskfookuspunkti). Tagab objekti
nõuetekohase särituse ka palju eredama või tumedama tausta korral.
Ereduskorrektsiooniga: kaamera määrab suurima kaalu heledatele aladele.
Kasutage detailide kao vähendamiseks heledates alades, nt laval
rambivalguses esinejate pildistamisel.
Mõõtmismeetodi valikuks vajutage Y nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku
nuppu kuni soovitud sätte pildiotsijasse ja juhtpaneelile ilmumiseni.
Juhtpaneel
Y nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Pildiotsija
A Mitte-CPU-objektiivi andmed
Mitte-CPU objektiivide fookuskauguse ja suurima ava määramine
häälestusmenüü (0 218) suvandis Non-CPU lens data (Mitte-CPU objektiivi
andmed) võimaldab kaameral valitud maatriksi korral kasutada värvimaatriksi
mõõtmist ning parendab keskelekaalutud ja laotuspunktide mõõtmise täpsust.
Keskelekaalutud mõõtmist kasutatakse ereduskorrektsiooniga mõõtmise
valimisel mitte-CPU objektiivide korral või maatriksmõõtmise valimisel
puuduvate objektiivi andmetega mitte-CPU objektiivide korral. Arvestage, et
keskelekaalutud mõõtmist võidakse samuti kasutada ereduskorrektsiooniga
mõõtmise valikul mõningate CPU-objektiivide korral (AI-P NIKKOR objektiivid ja
AF objektiivid peale tüüpide G, E ja D; 0 284).
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Näotuvastuse kasutamise kohta maatriksmõõtmisel vt A > kohandatud säte
b5 (Matrix metering (Maatriksmõõtmine), 0 263).
• Optimaalse särituse saavutamise kohta eraldi iga mõõtmismeetodi
reguleerimisel vt A > kohandatud säte b7 (Fine-tune optimal exposure
(Optimaalse särituse peenhäälestus), 0 263).
125
Säritusrežiim
Et määrata, kuidas kaamera särituse reguleerimisel säriaega ja ava valib,
vajutage nuppu I ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud
suvandi juhtpaneelile ilmumiseni.
I nupp
Režiim
e
f
g
h
126
Põhikäsuvaliku
nupp
Kirjeldus
Programmeeritud automaatne (0 128): kaamera määrab säriaja ja ava
optimaalseks särituseks. Soovitatav hetkvõteteks ja muudes
olukordades, kus ei ole piisavalt aega kaamera seadistamiseks.
Automaatne katiku prioriteet (0 129): kasutaja valib säriaja; kaamera valib
ava parimate tulemuste saavutamiseks. Kasutage liikumise peatamiseks
või hägustamiseks.
Avaprioriteediga automaatrežiim (0 130): kasutaja valib ava; kaamera valib
parimate tulemuste saavutamiseks vajaliku säriaja. Kasutage tausta
hägustamiseks või nii esi- kui ka tagaplaani teravustamiseks.
Käsitsi (0 131): kasutaja määrab nii säriaja kui ka ava. Pikkadeks
säritusteks valige säriajaks kas Bulb (pirn) (A) või Time (aeg) (%).
A Objektiivide tüübid
Kasutades ava rõngaga CPU-objektiivi (0 284), lukustage ava rõngas
minimaalsele avale (suurimale f-arvule). G- ja E-tüüpi objektiividel ava rõngas
puudub.
Mitte-CPU objektiivide (0 218) kasutamisel valige säritusrežiim A
(avaprioriteediga automaatrežiim) või M (käsitsi). Teistes režiimides valitakse
mitte-CPU-objektiivi kasutamisel säritusrežiim A automaatselt (0 284).
Juhtpaneelil hakkab vilkuma säritusrežiimi näidik (P või S) ja pildiotsijasse
kuvatakse A.
A Teravussügavuse eelvaade
Ava mõju eelvaateks vajutage ja hoidke all Pv
nuppu. Objektiiv seatakse kaamera valitud ava
väärtusele (režiimid P ja S) või kasutaja valitud
väärtusele (režiimid A ja M), võimaldades
teravussügavuse eelvaadet pildiotsijas.
Pv nupp
A Kohandatud säte e5—Modeling flash (Kujundusvälk)
See säte määrab, kas Nikoni Loovvalgustussüsteemi (CLS; 0 288) toetavad
valikulised välklambid kasutavad Pv nupule vajutamisel kujundusvälku.
127
P: Programmeeritud automaatne
Selles režiimis reguleerib kaamera automaatselt säriaega ja ava vastavalt
sisseehitatud programmile, et saavutada enamikus olukordades
optimaalne säritus.
A Paindlik programm
Säritusrežiimis P on sisselülitatud säritusmõõturite
korral võimalik põhikäsuvaliku nuppu pöörates
valida erinevaid säriaja ja ava kombinatsioone
(„paindlik programm”). Kõik kombinatsioonid
annavad sama särituse. Paindliku programmi
kasutamisel ilmub juhtpaneelile tärn („U”). Säriaja
ja ava vaikesätete taastamiseks pöörake käsuvaliku
nuppu, kuni tärni enam ei kuvata, valige mõni muu
režiim või lülitage kaamera välja.
Põhikäsuvaliku nupp
A Vaadake lisaks
Säritusmõõturite aktiveerimise kohta vt „Ooterežiimi taimer (Pildiotsijaga
pildistamine)” (0 34).
128
S: Automaatne katiku prioriteet
Automaatses katiku prioriteedis saate valida säriaja samal ajal, kui
kaamera valib automaatselt optimaalse särituse saavutamiseks vajaliku
ava.
Säriaja valimiseks pöörake sisselülitatud
säritusmõõturite ajal põhikäsuvaliku nuppu.
Säriajaks võib valida „p” või väärtuse
vahemikust 30 s kuni 1/8 000 s. Säriaega on
võimalik lukustada valitud sättele (0 136).
Põhikäsuvaliku nupp
129
A: Avaprioriteediga automaatrežiim
Avaprioriteediga automaatrežiimis valite ava, samas kui kaamera valib
automaatselt säriaja optimaalse särituse saavutamiseks.
Ava valimiseks objektiivi väikseima ja suurima
väärtuse vahel pöörake alamkäsuvaliku
nuppu ajal, mil säritusmõõturid on sisse
lülitatud. Ava on võimalik lukustada valitud
väärtusele (0 136).
Alamkäsuvaliku nupp
A Mitte-CPU objektiivid (0 284)
Kasutage ava reguleerimiseks objektiivi ava
rõngast. Kui mitte-CPU objektiivi kasutamisel
määrati selle maksimaalne ava häälestusmenüü
(0 218) suvandis Non-CPU lens data (MitteCPU objektiivi andmed), kuvatakse jooksev farv pildiotsijasse ja juhtpaneelile ümardatult
lähima täisastmeni. Vastasel juhul näitavad ava
näidikud ainult astmete arvu (F, kus suurim
ava on kuvatud kui FA) ja f-arvu tuleb lugeda
objektiivi ava rõngalt.
130
M: Käsitsi
Käsitsi säritusrežiimis määrate ise nii säriaja kui ka ava. Kui
säritusmõõturid on sisse lülitatud, pöörake põhikäsuvaliku nuppu säriaja
ning alamkäsuvaliku nuppu ava valikuks. Säriaja võib valida kui „p”
või vahemikust 30 s kuni 1/8 000 s või jätta katik määramatult avatuks pika
säriaja jaoks (A või %, 0 133). Ava väärtuse saab valida objektiivi
minimaalse ja maksimaalse ava vahel. Kasutage särituse kontrollimiseks
säritusnäidikuid.
Ava
Alamkäsuvaliku nupp
Säriaeg
Põhikäsuvaliku nupp
Säriaega ja ava on võimalik lukustada valitud väärtusele (0 136).
131
A AF Micro NIKKOR objektiivid
Välise säritusmõõturi kasutamisel tuleb säritusarvu arvesse võtta ainult objektiivi
ava rõnga kasutamisel ava seadmiseks.
A Säritusnäidikud
Säritusnäidikud pildiotsijas ja juhtpaneelil näitavad, kas foto saab jooksvatel
sätetel ala- või ülesäritatud. Olenevalt kohandatud sätte b2 (EV steps for
exposure cntrl (EV särituse juhtimise sammud), 0 262) valikust näidatakse
ala- ja ülesäritust sammuga 1/3 EV, 1/2 EV või 1 EV. Särimõõtmissüsteemi
piirangute ületamisel hakkavad kuvad vilkuma.
Kohandatud säte b2 väärtusel 1/3 sammu
Optimaalne säritus
Alasäritus 1/3 EV
Ülesäritus üle 3 EV võrra
Juhtpaneel
Pildiotsija
A Vaadake lisaks
Säritusnäidikute ümberpööramise kohta, nii et negatiivsed väärtused kuvataks
paremal ja positiivsed vasakul, vt A > kohandatud säte f7 (Reverse indicators
(Näidikute pöördesitus), 0 269).
132
Pikad säriajad (ainult režiimis M)
Valige järgmised säriajad pikkadeks säritusteks liikuvatest tuledest,
tähtedest, öistest maastikest või ilutulestikest.
• Bulb (pirn) (A): katik jääb avatuks kogu päästiku all hoidmise ajaks.
Hägususe vältimiseks kasutage statiivi või valikulist juhtmevaba
kaugjuhtimiskontrollerit või kaugjuhtimisjuhet (0 295).
• Time (aeg) (%): kasutage särituse alustamiseks kaamera, valikulise
kaugjuhtimisjuhtme või juhtmevaba kaugjuhtimiskontrolleri
päästikut. Katik jääb avatuks kuni uuesti nupule vajutamiseni.
Säriaeg: A (35-sekundiline säritus)
Ava: f/25
1 Seadke kaamera valmis.
Paigaldage kaamera statiivile või paigutage see kindlale tasasele
pinnale.
A Pikad säriajad
Sulgege pildiotsija okulaari katik, et vältida foto mõjutamist läbi pildiotsija
siseneva valgusega (0 116). Toitekatkestuse vältimiseks avatud katiku ajal
soovitab Nikon kasutada täislaetud akut või valikulist
vahelduvvooluadapterit. Arvestage, et pikkadel säritustel võib ilmuda müra
(eredad täpid, juhuslikult paiknevad eredad pikslid või udusus). Eredaid laike
ja udusust saab vähendada, valides On (Sees) suvandis Long exposure NR
(Pika säriaja müravähendus) foto võttemenüüs (0 253).
133
2 Valige säritusrežiim M.
Vajutage I nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu, kuni
juhtpaneelile ilmub M.
I nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
3 Valige säriaeg.
Kui säritusmõõturid on sisse lülitatud,
pöörake põhikäsuvaliku nuppu säriaja
Bulb (pirn) (A) või Time (aeg) (%)
valikuks. Bulb (pirn) (A) või Time (aeg)
(%) valikul säritusnäidikud ei ilmu.
Bulb (pirn)
Time (aeg)
4 Avage katik.
Bulb (pirn): pärast teravustamist vajutage päästik kaameral või
valikulisel kaugjuhtimisjuhtmel või juhtmevabal
kaugjuhtimiskontrolleril lõpuni alla. Hoidke päästikut all, kuni säritus
on lõppenud.
Time (aeg): vajutage päästik lõpuni alla.
134
5 Sulgege katik.
Bulb (pirn): eemaldage sõrm päästikult.
Time (aeg): vajutage päästik lõpuni alla.
135
Säriaja ja ava lukk
Säriaja lukku on võimalik kasutada automaatses katiku prioriteediga ja
käsitsi säritusrežiimis, ava lukku avaprioriteediga automaatrežiimis ja
käsitsi säritusrežiimis. Säriaja ja ava lukk ei ole kasutatavad
programmeeritud automaatses säritusrežiimis.
1 Määrake säriaja ja ava lukk kaamera juhtnupule.
Määrake Shutter spd & aperture lock (Säriaja ja ava lukk) ühele
juhtnuppudest kohandatud sättes f1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnuppude määramine), 0 268).
2 Lukustage säriaeg ja/või ava.
Säriaeg (säritusrežiimid S ja M): vajutage valitud
nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu
kuni ikoonide F ilmumiseni pildiotsijasse
ja juhtpaneelile.
Säriaja lahtilukustamiseks vajutage seda
nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu
kuni ikoonide F kuvadelt kadumiseni.
Ava (säritusrežiimid A ja M): vajutage valitud
nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu
kuni ikoonide F ilmumiseni pildiotsijasse
ja juhtpaneelile.
Ava lahtilukustamiseks vajutage seda
nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu
kuni ikoonide F kuvadelt kadumiseni.
A Vaadake lisaks
Säriaja ja/või ava valitud väärtustel lukustatuna hoidmise kohta vt A >
kohandatud säte f3 (Shutter spd & aperture lock (Säriaja ja ava lukk); 0 268).
136
Automaatse särituse (AE) lukk
Kasutage automaatse särituse lukku fotode uuesti kadreerimiseks pärast
keskelekaalutud ja laotuspunktide mõõtmise (0 124) kasutamist
särituse mõõtmiseks.
1 Lukustage säritus.
Päästik
Seadke objekt valitud fookuspunkti ja
vajutage päästik pooleldi alla. Päästik
pooleldi alla vajutatud ja objekt
fookuspunkti seatud, vajutage särituse
lukustamiseks alamvalija keskele
(automaatse teravustamise kasutamisel
veenduge, et pildiotsijasse ilmus
teravustamisnäidik I).
Kui särituse lukustus toimib, ilmub
pildiotsijasse näidik AE-L.
Alamvalija
2 Komponeerige foto uuesti.
Hoides alamvalija keskosa alla
vajutatult, komponeerige foto
uuesti ja pildistage.
137
A Laotuspunktide mõõtmine
Laotuspunktide mõõtmisel lukustatakse säritus valitud fookuspunktis mõõdetud
väärtusele (0 124).
A Säriaja ja ava reguleerimine
Kui särituse lukustus toimib, saab särituse mõõdetud väärtust muutmata
reguleerida järgmisi sätteid:
Säritusrežiim
P
S
A
Säte
Säriaeg ja ava (paindlik programm; 0 128)
Säriaeg
Ava
Uusi väärtusi saab kontrollida pildiotsijas ja juhtpaneelil. Pidage silmas, et
särituse lukustuse ajal ei saa mõõtmist muuta.
A Vaadake lisaks
Päästiku kasutamise kohta särituse lukustamiseks vt A > kohandatud säte c1
(Shutter-release button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga),
0 263). On (half press) (Sees (poolvajutus)) valikul lukustub säritus päästiku
pooleldi alla vajutamisel.
138
Särikompensatsioon
Särikompensatsiooni kasutatakse särituse muutmiseks erinevaks
kaamera soovitatud väärtusest piltide eredamaks või tumedamaks
muutmiseks. See on kõige tõhusam kasutamisel koos keskelekaalutud
või laotuspunktide mõõtmisega (0 124). Valige väärtus vahemikust
–5 EV (alasäritus) kuni +5 EV (ülesäritus) sammuga 1/3 EV. Üldiselt
muudavad positiivsed väärtused objekti eredamaks ja negatiivsed
väärtused tumedamaks.
–1 EV
Särikompensatsioon
puudub
+1 EV
Särikompensatsiooni väärtuse valikuks vajutage E nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte pildiotsijasse ja juhtpaneelile
ilmumiseni.
E nupp
Põhikäsuvaliku nupp
139
±0 EV (E nupp vajutatud)
–0,3 EV
+2,0 EV
Väärtustel peale ±0,0 vilgub 0
säritusnäidikute keskel (peale säritusrežiimi
M) ning ikoon E kuvatakse pildiotsijasse ja
juhtpaneelile pärast nupu E vabastamist.
Särikompensatsiooni jooksvat väärtust saab
kontrollida säritusnäidiku abil, vajutades
nuppu E.
Tavasärituse taastamiseks seadke särikompensatsioon väärtusele ±0,0.
Särikompensatsiooni ei lähtestata kaamera välja lülitamisel.
A Säritusrežiim M
Säritusrežiimis M mõjutab särikompensatsioon ainult säritusnäidikut; säriaeg ja
ava ei muutu.
A Välklambi kasutamine
Välklambi kasutamisel mõjutab särikompensatsioon nii välgu taset kui ka
säritust, muutes nii põhiobjekti kui ka tausta eredust. Kohandatud sätet e3
(Exposure comp. for flash (Särikompensatsioon välgu jaoks), 0 266) saab
kasutada särikompensatsiooni mõju piiramiseks ainult taustaga.
140
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Särikompensatsiooni sammu valiku kohta vt A > kohandatud säte b3 (Exp./
flash comp. step value (Särituse/välgu kompenseerimise sammu väärtus),
0 262).
• Särikompensatsiooni reguleerimise kohta ilma E nuppu vajutamata vt A >
kohandatud säte b4 (Easy exposure compensation (Kerge
särikompensatsioon), 0 263).
• Teavet särituse, välgu taseme, valge tasakaalu või aktiivse D-Lightingu
automaatse muutmise kohta vt „Kahveldus” (0 142).
141
Kahveldus
Kahveldus muudab automaatselt iga võttega kergelt säritust, välgu
taset, Aktiivset D-Lightingut (Active D-Lighting, ADL) või valge
tasakaalu, „kahveldades” jooksvat väärtust. Valige olukordades, kus
õigete sätete määramine on raskendatud ning puudub aeg tulemuste
kontrollimiseks ja sätete korrigeerimiseks iga võtte jaoks või sama
objekti jaoks erinevate sätetega katsetamiseks.
Kahveldust reguleeritakse foto võttemenüü
suvandis Auto bracketing set
(Automaatkahvelduse seade) järgmiste
valikutega:
• AE & flash bracketing (Automaatse särituse ja välgu
kahveldus): Kaamera varieerib säritust ja välku
fotode seerias (0 143). Pidage silmas, et
välgu kahveldus on kasutatav i-TTL režiimis ja, selle toetusel, ainult
automaatavaga (qA) välgu juhtimise režiimides (0 189, 288).
• AE bracketing (Automaatse särituse kahveldus): Kaamera varieerib säritust
fotode seerias.
• Flash bracketing (Välgu kahveldus): Kaamera varieerib välgu taset fotode
seerias.
• WB bracketing (WB-kahveldus): Kaamera teeb igast fotost mitmeid erineva
valge tasakaalu seadega koopiaid (0 148).
• ADL bracketing (ADL kahveldus): Kaamera varieerib aktiivset D-Lightingut
fotode seerias (0 152).
142
❚❚ Särituse ja välgu kahveldus
Särituse ja/või välgu taseme varieerimine fotode seerias:
Särituse muutus: 0 EV
Särituse muutus: –1 EV
Särituse muutus: +1 EV
1 Valige võtete arv.
Vajutades BKT nuppu, pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida
võtete arv kahveldusseerias. Võtete arv kuvatakse juhtpaneelile.
Võtete arv
BKT nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Särituse ja välgu kahvelduse
näidik
Nullist erinevate väärtuste korral ilmub
juhtpaneelile ikoon M koos särituse ja
valge tasakaalu kahvelduse näidikuga
ning pildiotsijasse ilmub BKT.
143
2 Valige särituse samm.
Vajutades BKT nuppu, pöörake särituse sammu valimiseks
alamkäsuvaliku nuppu.
Särituse samm
BKT nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
Vaikesätetel on valitavad sammud 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 ja 3 EV. Allpool
on loetletud kahveldusprogrammid sammuga 0,3 (1/3) EV.
Juhtpaneeli kuva
Võtete arv
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Kahveldusjärjestus (EV-des)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Pidage silmas, et särituse sammu 2 EV või rohkem korral on
maksimaalne võtete arv 5; kui sammus 1 valiti suurem väärtus,
määratakse võtete arvuks automaatselt 5.
144
3 Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.
Kaamera varieerib võttest võttesse säritust ja/või välgu taset
vastavalt valitud kahveldusprogrammile. Särituse muudatused
liituvad särikompensatsiooniga (0 139).
Kahvelduse töötamisel kuvatakse pildiotsijasse ja juhtpaneelile
kahveldusprogressi näidik. Näidikult kaob iga võtte järel üks
segment.
Võtete arv: 3; samm: 0,7
Kuva pärast esimest võtet
145
❚❚ Kahvelduse tühistamine
Kahvelduse lõpetamiseks vajutage BKT nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku
nuppu kuni kahveldusseeria võtete arvu nulli jõudmiseni ning (r) ja M
kadumiseni. Viimati kasutatud programmi kasutatakse uuesti
kahvelduse järgmisel aktiveerimisel. Kahveldust on võimalik tühistada
ka kahe nupuga lähtestusega (0 209), kuid sel juhul ei taastata
kahveldusprogrammi järgmisel kahvelduse aktiveerimisel.
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Särituse sammu valiku kohta vt A > kohandatud säte b2 (EV steps for
exposure cntrl (EV sammud särituse juhtimiseks), 0 262).
• Kahveldusjärjestuse valimise kohta vt A > kohandatud säte e7 (Bracketing
order (Kahveldusjärjestus), 0 267).
• BKT nupu funktsiooni valiku kohta vt A > kohandatud säte f1 (Custom control
assignment (Kohandatud juhtnuppude määramine)) > BKT button + y
(BKT nupp + y) (0 268).
146
A Särituse ja välgu kahveldus
Pidevas vähese kiirusega, pidevas suure kiirusega ja vaikses pidevas režiimis
peatub pildistamine pärast kahveldusprogrammis määratud arvu võtete
tegemist. Pildistamine jätkub uuesti päästikule vajutamisel.
Mälukaardi täitumisel enne seeria kõikide võtete tegemist on pildistamist
võimalik jätkata seeria järgmisest võttest pärast mälukaardi vahetamist või
piltide kustutamist mälukaardilt ruumi vabastamiseks. Kaamera väljalülitamisel
enne seeria kõikide võtete tegemist jätkub kahveldamine järgmisest võttest
pärast kaamera sisselülitamist.
A Särituskahveldus
Kaamera muudab säritust, varieerides säriaega ja ava (programmeeritud
automaatne), ava (automaatne katiku prioriteet) või säriaega (avaprioriteediga
automaatrežiim, käsitsi säritusrežiim). On (Sees) valikul suvandis ISO sensitivity
settings (ISO-tundlikkuse sätted) > Auto ISO sensitivity control
(Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) (0 121) režiimides P, S ja A varieerib
kaamera säritussüsteemi piiride ületamisel ISO-tundlikkust automaatselt
optimaalse särituse saavutamiseks; režiimis M kasutab kaamera esmalt
automaatset ISO-tundlikkuse juhtimist optimaalsele võimalikult lähedase
särituse saavutamiseks ning kahveldab seejärel antud säritust säriaega
varieerides. Kohandatud säte e6 (Auto bracketing (mode M)
(Automaatkahveldus (režiim M)), 0 267) võimaldab muuta, kuidas kaamera
teostab särituse ja välgu kahveldust käsitsi säritusrežiimis. Kahveldust on
võimalik teostada, varieerides välgu taset koos säriaja ja/või avaga või siis ainult
välgu taset varieerides.
147
❚❚ Valge tasakaalu kahveldus
Kaamera teeb igast fotost mitmeid erineva valge tasakaalu seadega
koopiaid.
1 Valige võtete arv.
Vajutades BKT nuppu, pöörake põhikäsuvaliku nuppu võtete arvu
valimiseks kahveldusseerias. Võtete arv kuvatakse juhtpaneelile.
Võtete arv
BKT nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Nullist erinevate väärtuste korral ilmub
juhtpaneelile ikoon W koos valge
tasakaalu kahvelduse näidikuga ning
pildiotsijasse ilmub BKT.
148
WB-kahvelduse näidik
2 Valige valge tasakaalu samm.
Vajutades BKT nuppu, pöörake valge tasakaalu reguleerimissammu
valimiseks alamkäsuvaliku nuppu. Iga samm vastab väärtusele
umbes 5 miredit.
Valge tasakaalu
samm
BKT nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
Valige sammuks 1 (5 miredit), 2 (10 miredit) või 3 (15 miredit).
Suuremad B väärtused vastavad suuremale sinise kogusele,
suuremad A väärtused suuremale merevaikkollase kogusele (0 161).
Allpool on loetletud kahveldusprogrammid sammuga 1.
Juhtpaneeli kuva
Võtete Valge tasakaalu
arv
samm
0
1
3
1B
3
1A
2
1B
2
1A
3
1 A, 1 B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Kahveldusjärjestus
0
0/1 B/2 B
0/2 A/1 A
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/
2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
149
3 Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.
Igat võtet töödeldakse ja tehakse sellest kahveldusprogammis
määratud arv erineva valge tasakaaluga koopiaid. Valge tasakaalu
muudatused lisanduvad valge tasakaalu peenhäälestuses tehtavale
reguleerimisele.
Kui võtete arv kahveldusprogrammis
ületab järelejäänud särituste arvu,
hakkab juhtpaneelil vilkuma n koos
vastava kaardi ikooniga, vilkuv ikoon
j ilmub pildiotsijasse ning katiku
vabastus blokeeritakse. Pildistamist
saab alustada uue mälukaardi
sisestamisel.
150
❚❚ Kahvelduse tühistamine
Kahvelduse lõpetamiseks vajutage BKT nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku
nuppu kuni kahveldusseeria võtete arvu nulli jõudmiseni ning (r) ja
W kadumiseni. Viimati kasutatud programmi kasutatakse uuesti
kahvelduse järgmisel aktiveerimisel. Kahveldust on võimalik tühistada
ka kahe nupuga lähtestusega (0 209), kuid sel juhul ei taastata
kahveldusprogrammi järgmisel kahvelduse aktiveerimisel.
A Valge tasakaalu kahveldus
Valge tasakaalu kahveldus ei ole kasutatav pildikvaliteedi NEF (RAW) korral. NEF
(RAW) või NEF (RAW) + JPEG valimine tühistab valge tasakaalu kahvelduse.
Valge tasakaalu kahveldus mõjutab ainult värvitemperatuuri (merevaikkollasesinise telg valge tasakaalu peenhäälestuse kuval, 0 161). Rohelise-fuksiinpunase
telge ei muudeta.
Taimeri režiimis tehakse kahveldusprogrammis määratud arv koopiaid iga kord
katiku vabastamisel sõltumata valikust kohandatud sättes c3 (Self-timer
(Taimer)) > Number of shots (Võtete arv) (0 264).
Kaamera väljalülitamisel, kui mälukaardi juurdepääsu tuli põleb, ootab kaamera,
kuni kõik seeria fotod on salvestatud.
151
❚❚ ADL kahveldus
Kaamera varieerib aktiivset D-Lightingut särituste seerias.
1 Valige võtete arv.
Vajutades BKT nuppu, pöörake põhikäsuvaliku nuppu võtete arvu
valimiseks kahveldusseerias. Võtete arv kuvatakse juhtpaneelile.
Võtete arv
BKT nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
ADL-kahvelduse näidik
Nullist erinevate väärtuste korral ilmub juhtpaneelile ikoon d
koos ADL-kahvelduse näidikuga ning pildiotsijasse ilmub BKT. Valige
kaks võtet, et teha üks foto väljalülitatud aktiivse D-Lightinguga ja
teine foto valitud väärtusega. Valige kolm kuni viis võtet fotode
seeria tegemiseks aktiivse D-Lightingu valikutega vastavalt Off
(Väljas), Low (Madal) ja Normal (Normaalne) (kolm võtet), Off
(Väljas), Low (Madal), Normal (Normaalne) ja High (Kõrge) (neli
võtet) või Off (Väljas), Low (Madal), Normal (Normaalne), High
(Kõrge) ja Extra high (Eriti kõrge) (viis võtet). Kui valisite rohkem kui
kaks võtet, jätkake sammuga 3.
152
2 Valige aktiivne D-Lighting.
Vajutades BKT nuppu, pöörake aktiivse D-Lightingu valimiseks
alamkäsuvaliku nuppu.
BKT nupp
Alamkäsuvaliku nupp
Aktiivne D-Lighting kuvatakse juhtpaneelile.
Juhtpaneeli kuva
ADL
Y Auto (Automaatne)
Z Extra high (Eriti kõrge)
P High (Kõrge)
Q Normal (Normaalne)
R Low (Madal)
153
3 Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.
Kaamera varieerib aktiivset D-Lightingut võttest võttesse vastavalt
valitud kahveldusprogrammile. Kahvelduse töötamisel kuvatakse
juhtpaneelile kahveldusprogressi näidik. Näidikult kaob iga võtte
järel üks segment.
Võtete arv: 3
154
Kuva pärast esimest võtet
❚❚ Kahvelduse tühistamine
Kahvelduse lõpetamiseks vajutage BKT nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku
nuppu kuni kahveldusseeria võtete arvu nulli jõudmiseni ning (r) ja
d kadumiseni. Viimati kasutatud programmi kasutatakse uuesti
kahvelduse järgmisel aktiveerimisel. Kahveldust on võimalik tühistada
ka kahe nupuga lähtestusega (0 209), kuid sel juhul ei taastata
kahveldusprogrammi järgmisel kahvelduse aktiveerimisel.
A ADL kahveldus
Pidevas vähese kiirusega, pidevas suure kiirusega ja vaikses pidevas režiimis
peatub pildistamine pärast kahveldusprogrammis määratud arvu võtete
tegemist. Pildistamine jätkub uuesti päästikule vajutamisel.
Mälukaardi täitumisel enne seeria kõikide võtete tegemist on pildistamist
võimalik jätkata seeria järgmisest võttest pärast mälukaardi vahetamist või
piltide kustutamist mälukaardilt ruumi vabastamiseks. Kaamera väljalülitamisel
enne seeria kõikide võtete tegemist jätkub kahveldamine järgmisest võttest
pärast kaamera sisselülitamist.
155
Valge tasakaal
Valge tasakaalu valikud
Valge tasakaal kindlustab, et värvid pole mõjutatud valgusallika värvist.
Automaatne valge tasakaal on soovitatav enamiku valgusallikate puhul.
Kui automaatne valge tasakaal ei anna soovitud tulemusi, kasutage
valikuid alltoodud loendist või kasutage eelseadistatud valget tasakaalu.
Valik (Värvitemp. *)
v Auto (Automaatne)
Keep white (reduce warm colors) (Valge
säilitamine (soojade värvide
vähendamine)); 3 500–8 000 K)
Normal (Normaalne) (3 500–8 000 K)
Keep warm lighting colors (Sooja
valgustuse värvide säilitamine)
(3 500–8 000 K)
light auto (Loomuliku valguse
D Natural
automaatseadistus) (4 500–8 000 K)
J
156
Incandescent (Hõõglamp) (3 000 K)
Kirjeldus
Enamiku valgusallikate korral
reguleeritakse valge tasakaal
optimaalsete tulemuste saavutamiseks
automaatselt. Parimate tulemuste
saavutamiseks kasutage G-, E- või Dtüüpi objektiive. Valikulise välklambi
töötamisel reguleeritakse tulemused
vastavalt. Värvitemperatuuri saab
pildistamise järel vaadata taasesituse
teabekuval (0 229).
Valge tasakaal reguleeritakse
vastamaks loomulikule valgusele,
luues palja silmaga nähtavatele
lähedasi värve.
Kasutage hõõglambivalgustuse korral.
Valik (Värvitemp. *)
I
Kirjeldus
Fluorescent (Luminofoor)
Kasutada koos:
Sodium-vapor lamps (naatriumlambid)
(2 700 K)
Warm-white fluorescent (soe-valge
luminofoor) (3 000 K)
White fluorescent (valge luminofoor)
(3 700 K)
Cool-white fluorescent (külm-valge
luminofoor) (4 200 K)
Day white fluorescent (päevavalguse
valge luminofoor) (5 000 K)
Daylight fluorescent (päevavalguse
luminofoor) (6 500 K)
High temp. mercury-vapor
(kõrgtemperatuuriga elavhõbe-kvarts)
(7 200 K)
Direct sunlight (otsene päikesevalgus)
(5 200 K)
• Naatriumlambivalgustusega
(kasutatakse spordirajatistes).
• Soe-valge luminofoorvalgustusega.
• Valge luminofoorvalgustusega.
• Külm-valge luminofoorvalgustusega.
• Päevavalguse valge
luminofoorvalgustusega.
• Päevavalguse
luminofoorvalgustusega.
• Kõrge värvitemperatuuriga
valgusallikatega (nt elavhõbekvartslampidega).
Kasutage otsese päikesevalgusega
H
valgustatud objektide korral.
Kasutage koos valikuliste
N Flash (välklamp) (5 400 K)
välklampidega.
Kasutage päevavalguses lauspilves
G Cloudy (pilvine) (6 000 K)
taeva korral.
Kasutage päevavalguses, kui objekt on
M Shade (vari) (8 000 K)
varjus.
Choose color temp. (Värvitemperatuuri
Valige värvitemperatuur väärtuste
K valik) (2 500–10 000 K)
loendist (0 163).
Kasutage objekti, valgusallikat või
olemasolevat fotot võrdlusobjektina
L Preset manual (Käsitsi eelseadistus)
valge tasakaalu jaoks (0 165).
* Kõik väärtused on ligikaudsed ega kajasta peenhäälestust (selle olemasolul).
157
Valge tasakaalu valikuks vajutage U nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku
nuppu kuni soovitud sätte juhtpaneelile ilmumiseni.
U nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
v (Auto (Automaatne)) või I (Fluorescent (Luminofoor)) valikul
saab teha alamvaliku U nuppu vajutades ja alamkäsuvaliku nuppu
pöörates.
U nupp
158
Alamkäsuvaliku
nupp
A Võttemenüüd
Valge tasakaalu saab reguleerida ka foto või video võttemenüü (0 252, 257)
suvandiga White balance (Valge tasakaal), mida saab kasutada ka valge
tasakaalu peenhäälestuseks (0 161) või valge tasakaalu eelseadistuste (0 165)
haldamiseks.
A v („Automaatne”)
v (Auto (Automaatne)) võimaldab valikuid v0 (Keep white (reduce warm
colors) (Valge säilitamine (soojade värvide vähendamine))), v1 (Normal
(Normaalne)) ja v2 (Keep warm lighting colors (Sooja valgustuse värvide
säilitamine)). v0 (Keep white (reduce warm colors) (Valge säilitamine
(soojade värvide vähendamine)) muudab hõõglambi valguses salvestatud
valged toonid näima valgena, v2 (Keep warm lighting colors (Sooja
valgustuse värvide säilitamine) säilitab aga tavaliselt hõõgvalgustuse all
tajutavad soojad toonid.
A D („Loomuliku valguse automaatseadistus”)
D (Natural light auto (Loomuliku valguse automaatseadistus)) ei pruugi
kunstlikus valguses anda soovitud tulemusi. Valige v (Auto (Automaatne))
või antud valgusallikale vastav suvand.
A Stuudio välklambi valgustus
v (Auto (Automaatne)) ei pruugi anda soovitud tulemusi suurte stuudio
välguseadmetega. Kasutage eelseadistatud valge tasakaalu või valige valge
tasakaaluks N (Flash (Välklamp)) ning kasutage valge tasakaalu reguleerimiseks
peenhäälestust.
A Vaadake lisaks
Valge tasakaalu varieerimise kohta jooksva väärtuse „kahvelduseks” vt (0 142).
159
A Värvitemperatuur
Valgusallika tajutav värvus oleneb vaatajast ja muudest tingimustest.
Värvitemperatuur on valgusallika värvuse objektiivne mõõt, mis on defineeritud
temperatuuri järgi, milleni objekti peaks kuumutama, et ta kiirgaks sama
lainepikkusega valgust. Kui valgusallikad, mille värvitemperatuur jääb
vahemikku 5 000–5 500 K, paistavad valgena, paistavad madalama
värvitemperatuuriga valgusallikad, näiteks hõõglambid, kergelt kollakad või
punakad. Kõrgema värvitemperatuuriga valgusallikad paistavad sinakana.
„Soojemad” (punasemad) värvid
3000
q
w
4000
e
r
„Külmemad” (sinisemad) värvid
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
q I (naatriumlambid): 2 700 K
w J (hõõglambid)/I (soe-valge luminofoor): 3 000 K
e I (valge luminofoor): 3 700 K
r I (külm-valge luminofoor): 4 200 K
t I (päevavalguse valge luminofoor): 5 000 K
y H (otsene päikesevalgus): 5 200 K
u N (välklamp): 5 400 K
i G (pilvine): 6 000 K
o I (päevavalguse luminofoor): 6 500 K
!0 I (kõrgtemperatuuriga elavhõbe-kvarts): 7 200 K
!1 M (vari): 8 000 K
Märkus: Kõik arvud on ligikaudsed.
160
!1
10000
[K]
Valge tasakaalu peenhäälestus
Sätetel peale K (Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)) saab
valge tasakaalu „peenhäälestada”, et kompenseerida valgusallika
värvimuutusi või lisada pildile soovitud värvinihet.
1 Kuvage peenhäälestuse valikud.
Tõstke esile üks valge tasakaalu valikutest
ja vajutage 2 (alammenüü kuvamisel
valige soovitud suvand ja vajutage uuesti
2 peenhäälestuse valikute kuvamiseks;
eelseadistatud käsitsi valge tasakaalu
peenhäälestuse kohta vt „Eelseadistatud
käsitsi valge tasakaalu peenhäälestus”, 0 174).
2 Peenhäälestage valge tasakaalu.
Koordinaadid
Kasutage valge tasakaalu
peenhäälestuseks mitmikvalijat. Valge
tasakaalu saab peenhäälestada kollase
(A)–sinise (B) teljel sammuga 0,5 ja rohelise
(G)–fuksiinpunase (M) teljel sammuga
0,25. Horisontaalne (merevaikkollanesinine) telg vastab värvitemperatuurile,
Reguleerimine
samas kui vertikaalsel (rohelinefuksiinpunane) teljel on sarnane mõju
vastavatele värvikompensatsiooni (color compensation, CC) filtritele.
Horisontaaltelje skaala on sammuga u 5 miredit, vertikaaltelje skaala
sammuga u 0,05 hajustiheduse ühikut.
161
3 Vajutage J.
Vajutage J sätete salvestamiseks ja foto
võttemenüüsse naasmiseks.
Peenhäälestatud valge tasakaalu korral
kuvatakse juhtpaneelile tärn („U”).
A Peenhäälestus reaalaja vaates
Valge tasakaalu peenhäälestuseks reaalaja vaates hoidke U nuppu ja kasutage
mitmikvalijat. Vajutage 4 või 2 Merevaikkollase–Sinise ja 1 või 3 Rohelise–
Fuksiinpunase jaoks.
U nupp
A Valge tasakaalu peenhäälestus
Värvid peenhäälestuse telgedel on suhtelised, mitte absoluutsed. Näiteks
liigutades kursorit B (sinise) suunas, kui valge tasakaalu jaoks on valitud „soe”
seadistus, nagu J (Incandescent (hõõglamp)), muutuvad fotod veidi
„külmemaks”, kuid mitte siniseks.
A „Mired”
Iga värvitemperatuuri muutus tekitab madalamatel värvitemperatuuridel
suurema värvierinevuse kui kõrgematel. Näiteks 1 000 K suurune muutus annab
palju suurema erinevuse värvitemperatuuril 3 000 K kui värvitemperatuuril
6 000 K. Mired, mis arvutatakse, korrutades värvitemperatuuri pöördväärtuse
teguriga 10 6, on värvitemperatuuri mõõt, mis arvestab sellist erinevust ja on
sellisena värvitemperatuuri kompensatsioonifiltrites kasutatav ühik. Näiteks:
• 4 000 K–3 000 K (erinevus 1 000 K) = 83 miredit
• 7 000 K–6 000 K (erinevus 1 000 K) = 24 miredit
162
Värvitemperatuuri valimine
Järgige alltoodud samme värvitemperatuuri valimiseks K (Choose
color temp. (Värvitemperatuuri valik)) valikul valge tasakaalu jaoks.
D Värvitemperatuuri valimine
Pidage silmas, et soovitud tulemusi ei saavutata välklambi või
luminofoorvalgustuse kasutamisel. Valige nende valgusallikate jaoks N (Flash
(Välklamp)) või I (Fluorescent (Luminofoor)). Muude valgusallikate korral
tehke valitud väärtuse sobivuse määramiseks proovivõte.
❚❚ Valge tasakaalu menüü
Värvitemperatuuri saab valida foto võttemenüü suvandis White
balance (Valge tasakaal). Sisestage väärtused merevaikkollase–sinise
ja rohelise–fuksiinpunase telgede jaoks, nii nagu allpool kirjeldatud.
1 Valige Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)
Valige foto võttemenüüs White balance (Valge tasakaal), seejärel
tõstke esile Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik) ja
vajutage 2.
2 Valige väärtused merevaikkollase–sinise ja rohelise–
fuksiinpunase jaoks.
Vajutage 4 või 2 numbrite esile tõstmiseks merevaikkollase (A)–
sinise (B) teljel või rohelise (G)–fuksiinpunase (M) teljel ning vajutage
1 või 3 muutmiseks.
Merevaikkollase (A)–sinise
(B) telje väärtus
Rohelise (G)–fuksiinpunase
(M) telje väärtus
163
3 Vajutage J.
Vajutage J muudatuste salvestamiseks ja
foto võttemenüüsse naasmiseks. Rohelise
(G)-fuksiinpunase (M) telje jaoks 0-st
erineva väärtuse valikul kuvatakse
juhtpaneelile tärn („U”).
❚❚ U nupp
K (Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)) valikul võimaldab
U nupp valida värvitemperatuuri, kuid ainult merevaikkollase (A)–
sinise (B) teljel. Vajutage U nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu
kuni soovitud väärtuse juhtpaneelile ilmumiseni (reguleerimine toimub
miredites; 0 162). Värvitemperatuuri otse sisestamiseks vajutage U
nuppu ja seejärel 4 või 2 numbri esile tõstmiseks ning 1 või 3 selle
muutmiseks.
U nupp
164
Alamkäsuvaliku
nupp
Käsitsi eelseadistus
Käsitsi eelseadistust kasutatakse valge tasakaalu kohandatud
seadistuste salvestamiseks ja taastamiseks, mida kasutatakse segatud
valgustusega pildistamisel või valgusallikate kompenseerimiseks tugeva
värvinihke korral. Kaamera võimaldab eelseadistatud valge tasakaalu
jaoks salvestada kuni kuus väärtust d-1 kuni d-6. Eelseadistatud valge
tasakaalu määramiseks on kaks meetodit:
Meetod
Otsene mõõtmine
Kopeerimine
olemasolevalt fotolt
Kirjeldus
Neutraalne hall või valge objekt asetatakse valguse kätte,
mida kasutatakse lõppfotol, ning mõõdetakse kaameraga
valge tasakaal (0 166). Reaalaja vaates (0 37, 59) saab
valge tasakaalu mõõta kaadri valitud alas (laotuspunkti
valge tasakaal, 0 169).
Valge tasakaal kopeeritakse mälukaardil olevalt fotolt
(0 172).
A Valge tasakaalu eelseadistused
Valge tasakaalu eelseadistuse muudatused rakenduvad kõikidele foto
võttemenüü pankadele (0 250).
165
Pildiotsijaga pildistamine
1 Valgustage võrdlusobjekt.
Asetage valge või hall objekt valgusse, mida kasutatakse lõppfotol.
Stuudiotingimustes saab võrdlusobjektina kasutada tavalist halli
tahvlit. Pidage silmas, et valge tasakaalu mõõtmisel suurendatakse
säritust automaatselt 1 EV võrra; säritusrežiimis M reguleerige säritus
nii, et säritusnäidik näitaks ±0 (0 132).
2 Seadke valge tasakaal valikule L (Preset manual (Käsitsi
eelseadistus)).
Vajutage U nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu, kuni
juhtpaneelile ilmub L.
U nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
A Eelseadistatud käsitsi valge tasakaalu mõõtmine (pildiotsijaga pildistamine)
Eelseadistatud valge tasakaalu ei ole võimalik mõõta intervallvideo salvestamisel
või HDR-foto tegemisel või mitmiksärituse käigus.
166
3 Valige eelseadistus.
Vajutage U nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni valge
tasakaalu soovitud eelseadistuse (d-1 kuni d-6) juhtpaneelile
ilmumiseni.
U nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
4 Valige otsene mõõterežiim.
Vabastage korraks U nupp ja vajutage
seda seejärel nii kaua, kuni ikoon L
juhtpaneelil hakkab vilkuma. Vilkuv D
ilmub ka juhtpaneelil ja pildiotsijas.
5 Mõõtke valge tasakaal.
Mõni sekund enne, kui näidikud lõpetavad vilkumise,
kadreerige võrdlusobjekt nii, et see täidab pildiotsija, ja
vajutage päästik lõpuni alla. Kaamera mõõdab valge
tasakaalu väärtuse ja salvestab selle sammus 3 valitud
eelseadistuses. Ühtegi fotot ei salvestata; valge tasakaalu saab mõõta
täpselt ka siis, kui kaamera ei ole teravustatud.
167
6 Kontrollige tulemusi.
Kui kaameral valge tasakaalu väärtuse
mõõtmine õnnestus, vilgub juhtpaneelil
C ning pildiotsijasse ilmub vilkuv
a. Võtterežiimi väljumiseks vajutage
päästik pooleldi alla.
Kui valgustus on liiga tume või liiga ere,
ei pruugi kaamera valge tasakaalu
mõõta. Juhtpaneelile ja pildiotsijasse
ilmub vilkuv b a. Vajutage päästik
sammule 5 naasmiseks pooleldi alla ja
mõõtke valge tasakaal uuesti.
D Otsene mõõterežiim
Tegevuse puudumisel kuvade vilkumise ajal pildiotsijaga pildistamisel lõpeb
otsene mõõterežiim kohandatud sättes c2 (Standby timer (Ooterežiimi
taimer), 0 263) määratud aja möödudes.
A Kaitstud eelseadistused
Kui jooksev eelseadistus on kaitstud (0 174), vilgub uue väärtuse mõõtmise
üritamisel juhtpaneelil ja pildiotsijas 3.
A Eelseadistuse valimine
Preset manual (Käsitsi eelseadistus) valikul foto
võttemenüü suvandis White balance (Valge
tasakaal) kuvatakse valge tasakaalu
eelseadistused; tõstke antud eelseadistus esile ja
vajutage J. Valitud eelseadistusele vastava
väärtuse puudumisel seatakse valge tasakaal
väärtusele 5200 K, mis vastab suvandile Direct
sunlight (Otsene päikesevalgus).
168
Reaalaja vaade (laotuspunkti valge tasakaal)
Reaalaja vaates (0 37, 59) saab valge tasakaalu mõõta kaadri valitud alal
ning seetõttu puudub vajadus võrdlusobjekti ettevalmistamiseks või
objektiivi vahetamiseks telefotode tegemisel.
1 Vajutage a nuppu.
Peegel tõstetakse üles ja objektiivi kaudu avanev vaade kuvatakse
kaamera ekraanile.
2 Seadke valge tasakaal valikule L (Preset manual (Käsitsi
eelseadistus)).
Vajutage U nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu, kuni
ekraanile ilmub L.
U nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
169
3 Valige eelseadistus.
Vajutage U nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni valge
tasakaalu soovitud eelseadistuse (d-1 kuni d-6) ekraanile ilmumiseni.
U nupp
Alamkäsuvaliku
nupp
4 Valige otsene mõõterežiim.
Vabastage korraks U nupp ja vajutage
seda seejärel nii kaua, kuni ikoon L
ekraanil hakkab vilkuma. Valitud
fookuspunktis kuvatakse laotuspunkti
valge tasakaalu sihtmärk (r).
5 Paigutage sihtmärk valgele või hallile alale.
L vilkumise ajal kuval viige r
mitmikvalijaga objekti valgele või hallile
alale. Et suurendada sihtmärki ümbritsevat
ala täpsemaks paigutamiseks, vajutage X
nuppu. Te võite samuti mõõta valge
tasakaalu kaadri suvalises kohas antud
objekti ekraanil puudutades, sel juhul ei
ole vaja vajutada mitmikvalija keskele või päästikule, nii nagu
kirjeldatud sammus 6.
170
6 Mõõtke valge tasakaal.
Valge tasakaalu mõõtmiseks vajutage
mitmikvalija keskele või vajutage päästik
lõpuni alla. Valge tasakaalu mõõtmiseks
kasutatav aeg on määratud kohandatud
sättega c4 (Monitor off delay (Ekraani
väljalülituse viivitus)) > Live view
(Reaalaja vaade) (0 264).
Kui kaamera ei suuda valge tasakaalu
mõõta, kuvatakse vastav teade. Valige uus
valge tasakaalu sihtmärk ja korrake
toimingut alates sammust 5.
7 Väljuge otsesest mõõterežiimist.
Otsesest mõõterežiimist väljumiseks vajutage U nuppu.
Valge tasakaalu eelseadistuste
vaatamiseks valige Preset manual (Käsitsi
eelseadistus) foto või video võttemenüü
suvandis White balance (Valge tasakaal).
Eelseadistatud valge tasakaalu
mõõtmiseks kasutatud sihtmärkide
paiknemine kuvatakse reaalaja vaates
salvestatud eelseadistustel.
D Eelseadistatud käsitsi valge tasakaalu mõõtmine (reaalaja vaade)
Eelseadistatud käsitsi valge tasakaalu ei saa mõõta HDR-särituse käigus (0 182)
ega None (Puudub) valikul suvandis Photo live view display WB (Foto
reaalaja vaate kuva valge tasakaal) i-nupu menüüs (0 45).
171
Eelseadistuste haldamine
❚❚ Valge tasakaalu kopeerimine fotolt
Järgige alltoodud samme olemasolevalt fotolt valge tasakaalu väärtuse
valitud eelseadistusse kopeerimiseks.
1 Valige Preset manual (Käsitsi
eelseadistus).
Valige foto võttemenüüs White balance
(Valge tasakaal), seejärel tõstke esile
Preset manual (Käsitsi eelseadistus) ja
vajutage 2.
2 Valige sihtkoht.
Tõstke sihtkoha eelseadistus (d-1 kuni d-6)
esile ja vajutage mitmikvalija keskele.
3 Valige Select image (Vali pilt).
Tõstke esile Select image (Vali pilt) ja
vajutage 2.
172
4 Tõstke esile lähtepilt.
Tõstke lähtepilt esile. Esiletõstetud pildi
vaatamiseks täiskaadris vajutage ja hoidke
all nuppu X.
Teistest kohtadest piltide vaatamiseks
vajutage W (M) ning valige soovitud
mälukaart ja kaust (0 224).
5 Kopeerige valge tasakaal.
Vajutage J, et kopeerida esiletõstetud foto valge tasakaalu väärtus
valitud eelseadistusse. Kui esiletõstetud foto on varustatud
kommentaariga (0 273), kopeeritakse see valitud eelseadistuse
kommentaari.
173
A Eelseadistatud valge tasakaalu peenhäälestus
Valitud eelseadistust saab peenhäälestada, valides
Fine-tune (Peenhäälestus) ja reguleerides valge
tasakaalu, nagu on kirjeldatud jaotises „Valge
tasakaalu peenhäälestus” (0 161).
A Kommentaari redigeerimine
Jooksva valge tasakaalu eelseadistuse jaoks kuni
36 tähemärgist koosneva kirjeldava kommentaari
sisestamiseks valige Edit comment
(Kommentaari redigeerimine) eelseadistatud
käsitsi valge tasakaalu menüüs ja sisestage
kommentaar (0 273).
A Kaitse
Jooksva valge tasakaalu eelseadistuse kaitsmiseks
valige Protect (Kaitse) eelseadistatud käsitsi valge
tasakaalu menüüs, seejärel tõstke esile On (Sees)
ja vajutage J. Kaitstud eelseadistusi ei ole võimalik
muuta ja valikuid Fine-tune (Peenhäälestus) ja
Edit comment (Kommentaari redigeerimine) ei
saa kasutada.
174
Pildi parendamine
Picture Controlid
Picture Controli valimine
Valige Picture Control vastavalt objektile või stseeni tüübile.
Valik
n
Auto
(Automaatne)
Q
Standard
(Standardne)
R
Neutral
(Neutraalne)
S
Vivid (Ergas)
T
p
Monochrome
(Ühevärviline)
Portrait
(Portree)
Landscape
(Maastik)
q
Flat (Tasane)
o
Kirjeldus
Kaamera reguleerib värvitoone ja varjundeid automaatselt
vastavalt Picture Controlile Standard (Standardne).
Portree-objektide jume ilmub pehmemana ning
elemendid nagu lehestik ja taevas välisvõtetel erksamana
Standard (Standardne) Picture Controliga tehtud
piltidega võrreldes.
Standardne töötlemine tasakaalustatud tulemuste
saavutamiseks. Soovitatav enamikus olukordades.
Minimaalne töötlus loomulike tulemuste saavutamiseks.
Valige fotode puhul, mida hiljem töödeldakse või
retušeeritakse.
Pilte parendatakse erksa, fotoprindi efekti saavutamiseks.
Valige fotode puhul, mis rõhutavad põhivärve.
Ühevärviliste fotode tegemiseks.
Portreede töötlemine loomuliku nahatekstuuri ja pehme
ilme saavutamiseks.
Loob elavaid loodus- ja linnamaastikke.
Detailid säilitatakse laias toonide vahemikus helenditest
varjudeni. Valige fotode puhul, mida hiljem oluliselt
töödeldakse või retušeeritakse.
175
1 Vajutage L (Z/Q).
Kuvatakse Picture Controlide loend.
L (Z/Q) nupp
2 Valige Picture Control.
Tõstke esile soovitud Picture Control ja
vajutage J.
A Kohandatud Picture Controlid
Kohandatud Picture Controlid luuakse muudatustega olemasolevates Picture
Controlides, kasutades foto või video võttemenüü (0 252, 258) suvandit
Manage Picture Control (Picture Controli haldus). Kohandatud Picture
Controle saab salvestada mälukaardile, et jagada neid teiste sama mudeli ja
ühilduva tarkvaraga kaameratega.
A Picture Controli näidik
Jooksev Picture Control kuvatakse teabeekraanile
R nupu vajutamisel.
A Võttemenüüd
Picture Controle on samuti võimalik valida foto või video võttemenüü (0 252,
257) suvandis Set Picture Control (Picture Controli seade).
176
Picture Controlide muutmine
Olemasolevaid eelseadistatud või kohandatud Picture Controle (0 176)
saab muuta vastavalt stseenile või kasutaja loomingulistele soovidele.
Valige suvandiga Quick adjust (Kiirreguleerimine) tasakaalustatud
sätete kombinatsioon või reguleerige üksikuid sätteid käsitsi.
1 Valige Picture Control.
Tõstke Picture Controlide loendis (0 175)
esile soovitud Picture Control ja vajutage
2.
2 Reguleerige sätted.
Vajutage 1 või 3 soovitud sätte esile
tõstmiseks ja 4 või 2 väärtuse valikuks
sammuga 1 või pöörake alamkäsuvaliku
nuppu väärtuse valimiseks sammuga 0,25
(0 178; kasutatavad valikud olenevad
valitud Picture Controlist). Korrake seda
sammu, kuni kõik sätted on reguleeritud või valige eelseadistatud
sätete kombinatsioon, tõstes esile Quick adjust (Kiirreguleerimine)
ja vajutades 4 või 2. Vaikesätete taastamiseks vajutage nuppu
O (Q).
3 Vajutage J.
A Algsete Picture Controlide muutmine
Vaikesätetega võrreldes muudetud Picture
Controlid tähistatakse menüüs Set Picture
Control (Picture Controli seade) tärniga („U”).
177
❚❚ Picture Controli sätted
Valik
Käsitsi reguleerimine
Kirjeldus
Valitud Picture Controli mõju summutamine või tõstmine
Quick adjust
(pidage silmas, et see lähtestab kogu käsitsi reguleerimise). Ei
(Kiirreguleerimine)
ole kasutatav kohandatud Picture Controlidega (0 176).
Sharpening
Kontuuride teravuse kontroll. Valige A teravduse
(Teravdus)
automaatseks reguleerimiseks vastavalt stseeni tüübile.
Reguleerige selgust käsitsi või valige A laskmaks kaameral seda
automaatselt reguleerida. Olenevalt stseenist võivad
Clarity (Selgus) mõningatel sätetel ümber eredate objektide ilmuda varjud või
ümber tumedate objektide halod. Selgust ei saa rakendada
videotele.
Contrast
Reguleerige kontrasti käsitsi või valige A laskmaks kaameral
(Kontrast)
seda automaatselt reguleerida.
Brightness
Ereduse suurendamine või vähendamine ilma detailide kaota
(Eredus)
helendites või varjudes.
Saturation
Värvide erksuse kontroll. Valige A küllastumise automaatseks
(Küllastumine) reguleerimiseks vastavalt stseeni tüübile.
Hue (Värvitoon) Värvitooni reguleerimine.
Filter effects
Ühevärvilistel fotodel värvifiltrite efekti simuleerimine
(Filtriefektid)
(0 179).
Toning
Ühevärvilistel fotodel kasutatava värvivarjundi valimine
(Toonimine)
(0 179).
A „n Automaatne” Picture Control
n Auto (Automaatne) valikul suvandis Set
Picture Control (Picture Controli seade) on
sätteid võimalik reguleerida vahemikus A-2 kuni
A+2. Alamkäsuvaliku nupu pööramisel ei ole
mingit mõju.
D „A” (Automaatne)
Automaatse teravduse, selguse, kontrasti ja küllastumise tulemused olenevad
säritusest ja objekti asetusest kaadris. Parimate tulemuste saavutamiseks
kasutage G-, E- või D-tüüpi objektiive.
178
A Ümberlülitus käsitsi ja automaatrežiimi vahel
Vajutage X nuppu teravduse, selguse, kontrasti ja
küllastumise käsitsi ja automaatsete (A) sätete
vahel ümberlülitamiseks.
A Eelmised sätted
Näidik j Picture Controli seadistusmenüü
väärtuse kuva all tähistab antud sätte eelmist
väärtust. Kasutage seda seadistuste reguleerimisel
võrdlusena.
A Filtriefektid (ainult ühevärviline)
Selle menüü suvandid simuleerivad ühevärvilistel fotodel värvifiltrite efekti.
Kasutatavad on järgmised filtriefektid:
Valik
Y Kollane
O Oranž
R Punane
Kirjeldus
Võimendab kontrasti. Saab kasutada taeva ereduse
vähendamiseks maastikufotodel. Oranž tekitab suuremat
kontrasti kui kollane, punane suuremat kontrasti kui oranž.
G Roheline Pehmendab nahatooni. Võib kasutada portreedel.
A Toonimine (ainult ühevärviline)
3 vajutamisel, kui valitud on Toning (Toonimine),
kuvatakse küllastumise suvandid. Vajutage
küllastumise reguleerimiseks 4 või 2. B&W
(mustvalge) valikul ei ole küllastumise
reguleerimine võimalik.
A Puutejuhikud
Näidiku puudutamisel kuvatakse puutejuhikud
Picture Controli sätete reguleerimiseks.
179
Heledalt valgustatud ja varjus olevate
detailide säilitamine
Aktiivne D-Lighting
Aktiivne D-Lighting säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad
detailid, luues loomuliku kontrastiga fotosid. Kasutage suure
kontrastsusega stseenide korral, nt ereda valgusega välisstseeni
pildistamisel läbi ukse või akna või varjus olevate objektide
pildistamiseks päikesepaistelisel päeval. See on kõige tõhusam
kasutamisel koos maatriksmõõtmisega (0 124).
Aktiivne D-Lighting väljas
Aktiivne D-Lighting: Y Automaatne
A „Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)” ja „D-Lighting”
Foto ja video võttemenüüde suvand Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
reguleerib säritust enne pildistamist selle dünaamilise vahemiku
optimeerimiseks, samas kui suvand D-Lighting retušeerimismenüüs (0 278)
helendab varje piltidel pärast pildistamist.
D Aktiivne D-Lighting
Aktiivse D-Lightinguga tehtud fotodel võib ilmuda müra (juhuslikult paiknevad
eredad pikslid, udusus või jooned). Mõnede objektide puhul võib olla nähtav
ebaühtlane varjutus. Aktiivne D-Lighting ei rakendu suurtel ISO-tundlikkustel
(Hi 0,3–Hi 2).
180
Aktiivse D-Lightingu kasutamiseks toimige järgmiselt:
1 Valige Active D-Lighting (Aktiivne
D-Lighting).
Tõstke foto võttemenüüs esile Active
D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) ja
vajutage 2.
2 Valige suvand.
Tõstke soovitud valik esile ja vajutage J.
Y Auto (Automaatne) valikul reguleerib
kaamera automaatselt aktiivset
D-Lightingut vastavalt võtteoludele
(säritusrežiimis M on Y Auto
(Automaatne) siiski samaväärne režiimiga
Q Normal (Normaalne)).
A Aktiivne D-Lighting ja videod
Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes) valikul video võttemenüü
suvandis Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) ja Auto (Automaatne)
valikul foto võttemenüüs kasutatakse videote jaoks valikule Normal
(Normaalne) vastavat sätet. Aktiivne D-Lighting ei rakendu kaadri suurustel
1 920 × 1 080 (aegluup) ja 3 840 × 2 160.
A Vaadake lisaks
Aktiivse D-Lightingu varieerimise kohta võtteseerias vt „Kahveldus” (0 142).
181
Lai dünaamiline vahemik (HDR)
Kõrgkontrastsete objektidega kasutamisel säilitab lai dünaamiline
vahemik (High Dynamic Range, HDR) detailid heledates alades ja
varjudes, kombineerides kahte erineva säritusega tehtud võtet. HDR
töötab kõige tõhusamalt koos maatriksmõõtmisega (0 124;
laotuspunkti ja keskelekaalutud mõõtmise ning mitte-CPU objektiivi
korral vastab särituse samm Auto (Automaatne) väärtusele u 2 EV).
Seda ei saa kasutada koos kaamera mõningate funktsioonidega, nagu
NEF (RAW) salvestus, välk (0 187), kahveldus (0 142), mitmiksäritus,
fookuse nihutamine ja intervallpildistamine ning säriaegadega A ja
%.
+
Esimene säritus
(tumedam)
Teine säritus (eredam)
1 Valige HDR (high dynamic range) (lai
dünaamiline vahemik).
Tõstke foto võttemenüüs esile HDR (high
dynamic range) (lai dünaamiline
vahemik) ja vajutage 2.
182
Kombineeritud HDR-pilt
2 Valige režiim.
Tõstke esile HDR mode (HDR-režiim) ja
vajutage 2.
Tõstke esile üks järgmistest suvanditest ja
vajutage J.
• HDR-fotode seeria tegemiseks valige 0 On
(series) (Sees (seeria)). HDRpildistamine jätkub kuni Off (Väljas)
valikuni režiimi HDR mode (HDR-režiim)
jaoks.
• Ühe HDR-foto tegemiseks valige On (single photo) (Sees (üksikfoto)).
Tavapildistamine jätkub automaatselt pärast ühe HDR-foto
tegemist.
• Väljumiseks ilma täiendavaid HDR-fotosid tegemata valige Off (Väljas).
On (series) (Sees (seeria)) või On (single
photo) (Sees (üksikfoto)) valikul
kuvatakse juhtpaneelile ikoon y.
183
3 Valige särituse samm.
Särituse sammu valimiseks kahe võtte
vahel tõstke esile Exposure differential
(Särituse samm) ja vajutage 2.
Kuvatakse särituse sammu valikud. Tõstke
valik esile ja vajutage J. Suure
kontrastsusega objektide jaoks valige
suuremad väärtused, kuid pidage silmas,
et vajalikust suurema väärtuse valik ei
pruugi anda soovitud tulemusi; valikul
Auto (Automaatne) reguleerib kaamera
automaatselt säritust vastavalt antud stseenile.
4 Valige silumise ulatus.
Üleminekute silumise ulatuse valikuks
kahe pildi vahel tõstke esile Smoothing
(Silumine) ja vajutage 2.
Kuvatakse silumisvalikud. Tõstke valik esile
ja vajutage J. Suuremad väärtused
annavad sujuvamate üleminekutega
komposiitpildi. Mõnede objektide puhul
võib olla nähtav ebaühtlane varjutus.
184
5 Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.
Päästiku lõpuni alla vajutamisel teeb
kaamera kaks säritust. Kujutiste
kombineerimisel hakkab juhtpaneelil
vilkuma „l y” ja pildiotsijas
l u; fotosid ei saa teha kuni
salvestamise lõpetamiseni. Olenemata
vabastusrežiimi jooksvast valikust
tehakse iga kord päästikule vajutamisel
ainult üks foto.
Valikul On (series) (Sees (seeria)) lülitub HDR välja ainult Off
(Väljas) valikul suvandis HDR mode (HDR-režiim); valikul On
(single photo) (Sees (üksikfoto)) lülitub HDR pärast foto tegemist
automaatselt välja. HDR-pildistamise lõpetamisel kaob ikoon y
kuvalt.
D HDR-fotode kadreerimine
Pildi ääred kärbitakse välja. Kaamera või objekti liikumisel pildistamise ajal
võivad soovitud tulemused jääda saavutamata. Soovitatav on kasutada statiivi.
Olenevalt stseenist võivad ümber eredate objektide ilmuda varjud või ümber
tumedate objektide halod; seda efekti on võimalik vähendada silumisulatuse
reguleerimisega.
185
A BKT nupp
HDR (high dynamic range) (lai dünaamiline
vahemik) valikul kohandatud sättes f1 (Custom
control assignment (Kohandatud juhtnuppude
määramine)) > BKT button + y (BKT nupp + y)
(0 268) on HDR-režiimi võimalik valida BKT nuppu
vajutades ja põhikäsuvaliku nuppu pöörates ning
särituse sammu valida BKT nuppu vajutades ja
alamkäsuvaliku nuppu pöörates. Režiim ja särituse
samm kuvatakse juhtpaneelile: režiimi jaoks
kasutatakse ikoone a valiku Off (Väljas), B valiku
On (single photo) (Sees (üksikfoto)) ja b valiku
On (series) (Sees (seeria)) jaoks, ikoonid särituse sammu jaoks on vastavalt 6,
7, 8 ja 9 valikute 1 EV, 2 EV, 3 EV ja Auto (Automaatne) jaoks.
A Intervalltaimeriga pildistamine
On (series) (Sees (seeria)) valikul suvandis HDR mode (HDR-režiim) enne
intervalltaimeriga pildistamist jätkab kaamera HDR-fotode tegemist valitud
intervalliga (valikul On (single photo) (Sees (üksikfoto)) lõpeb
intervalltaimeriga pildistamine pärast esimest võtet).
A Foto võttemenüü pangad
HDR-sätteid on võimalik reguleerida eraldi iga panga jaoks (0 250), kuid
üleminekul pangale, kus HDR on aktiveeritud mitmiksärituse või
intervalltaimeriga pildistamise ajal, HDR deaktiveeritakse. HDR deaktiveeritakse
samuti üleminekul pangale, kus pildikvaliteedi jaoks on valitud üks NEF (RAW)
suvanditest.
186
Valikulised välklambid
Fotode tegemiseks välklambiga paigaldage kaamera tarvikupesale
valikuline välklamp (0 288). Välguseadmete kasutamise kohta vt antud
seadmega kaasas olevast dokumentatsioonist. Teavet mitmete
kaugvälguseadmete kasutamise kohta võib leida Menüüjuhist, mis on
saadaval Nikoni veebisaitidel (0 i).
Välklambi kasutamine
Järgige alltoodud samme valikulise välklambi kaamerale paigaldamiseks
ja selle abil fotode tegemiseks.
1 Paigaldage seade tarvikupesale.
Täpsemalt vt seadme juhendist.
2 Lülitage kaamera ja välguseade sisse.
Välklamp alustab laadimist; laadimise lõpetamisel kuvatakse
pildiotsijasse välklambi valmisoleku näidik (c).
187
3 Reguleerige välgu sätteid.
Valige välgurežiim (0 192) ja välklambi juhtimise režiim (0 190).
4 Reguleerige säriaeg ja ava.
5 Pildistage.
D Kasutage ainult Nikoni välklambi tarvikuid
Kasutage ainult Nikoni välguseadmeid. Tarvikupesale rakendatavad negatiivsed
pinged või pinged üle 250 V võivad mitte ainult takistada tavatalitlust, vaid
kahjustada ka kaamera või välklambi sünkroonskeemi. Enne käesolevas jaotises
loetlemata Nikoni välguseadme kasutamist pöörduge lisateabe saamiseks
Nikoni ametliku esindaja poole.
A Säriaeg
Valikulise välklambi kasutamisel saab säriaega seada järgmiselt:
Režiim
Säriaeg
P, A
Kaamera seab automaatselt (1/250 s–1/60 s) *
S
Kasutaja valitud väärtus (1/250 s–30 s)
M
Kasutaja valitud väärtus (1/250 s–30 s, Bulb (pirn) (A), Time (aeg) (%))
* Aeglase sünkroniseerimise, aeglase tagakardina sünkroniseerimise ja aeglase sünkroniseerimise koos
punasilmsuse vähendamisega välgurežiimides saab määrata kuni 30 s pikkuse säriaja.
A Sünkroniseerimisklemm
Sünkroniseerimisklemmi saab vajaduse korral
ühendada sünkroniseerimiskaabliga. Ärge
ühendage teist välguseadet
sünkroniseerimiskaabli kaudu, kui pildistate
tagakardina sünkroniseerimise välklambiga ja
välguseade on paigaldatud kaamera tarvikupesale.
188
A i-TTL välklambi juhtimine
CLS-ühilduva välguseadme kasutamisel TTL-režiimis valib kaamera automaatselt
ühe järgmistest välklambi juhtimise tüüpidest:
• i-TTL tasakaalustatud täitevälk digitaalsele ühe objektiiviga peegelkaamerale: välklamp
saadab vahetult enne põhivälku seeria peaaegu nähtamatuid eelvälke
(monitooritud eelvälgud). Objektidelt peegeldunud eelvälgud üle kogu kaadri
kogutakse 180 K (180 000) piksliga RGB-anduri poolt ja analüüsitakse koos
maatriksmõõtmise kaugusandmetega välklambi väljundi reguleerimiseks,
saavutamaks loomulikku tasakaalu põhiobjekti ja ümbritseva taustavalguse
vahel. G-, E- või D-tüüpi objektiivi kasutamisel arvestatakse välklambi väljundi
arvutamisel ka kaugusteavet. Mitte-CPU-objektiivide jaoks saab arvutustäpsust
tõsta, lisades objektiivi andmed (fookuskaugus ja suurim ava; 0 218). Ei ole
kasutatav laotuspunktide mõõtmisel.
• Standardne i-TTL täitevälk digitaalsele üheobjektiivilisele peegelkaamerale: välklambi
väljund reguleeritakse kaadri standardtasemel valgustuse saavutamiseks;
tausta eredust ei arvestata. Soovitatav võtete jaoks, kus põhiobjekt on
rõhutatud taustadetailide arvelt, või kui kasutatakse särikompensatsiooni.
Standardne i-TTL täitevälk digitaalse üheobjektiivilise peegelkaamera jaoks
aktiveeritakse automaatselt laotuspunktide mõõtmise valimisel.
189
Pildistamine kaamerale paigaldatud
välklambiga
Kaamerale paigaldatud ühtset välklambi
juhtimist toetava välguseadme (SB-5000,
SB-500, SB-400 või SB-300) korral saab
välklambi juhtimise režiimi, välgu taset jt
välgusätteid reguleerida foto võttemenüü
valikus Flash control (Välklambi juhtimine) >
Flash control mode (Välklambi juhtimise
režiim) (SB-5000 võimaldab neid sätteid reguleerida ka välguseadmelt).
Võimalikud valikud olenevad kasutatavast välklambist (0 288), suvandi
Flash control mode (Välklambi juhtimise režiim) all kuvatavad valikud
aga valitud režiimist. Teiste välguseadmete sätteid saab reguleerida ainult
välguseadme juhtnuppudega.
• TTL: i-TTL režiim. SB-500, SB-400 ja SB-300 korral saab välgu
kompenseerimist reguleerida W (M) nupu abil (0 194).
• Auto external flash (Automaatne välisvälk): Selles režiimis reguleeritakse
väljundit automaatselt vastavalt objektilt peegelduvale valgushulgale;
samuti saab kasutada välgu kompenseerimist. Automaatne välisvälk
toetab režiime „automaatava” (qA) ja „automaatne mitte-TTL” (A);
automaatne mitte-TTL valitakse automaatselt, kui on paigaldatud
mitte-CPU objektiiv ilma fookuskauguse ja suurima ava andmete
määramiseta häälestusmenüü (0 218) suvandis Non-CPU lens data
(Mitte-CPU objektiivi andmed). Täpsemalt vt välguseadme
juhendist.
• Distance-priority manual (Käsitsi kaugusprioriteet): Valige kaugus objektini;
välgu väljund reguleeritakse automaatselt. Samuti on võimalik välgu
kompenseerimine.
190
• Manual (Käsitsi): Valige välgu tase käsitsi.
• Repeating flash (Välgu kordus): Välk töötab avatud katiku ajal korduvalt,
tekitades mitmiksärituse efekti. Valige välgu tase (Output (Väljund)),
seadmete maksimaalne töötamiskordade arv (Times (Kordus)) ja
välgu töötamiste arv sekundis (Frequency (Sagedus), mõõdetult
hertsides). Suvandi Times (Kordus) kasutatavad valikud sõltuvad
suvandite Output (Väljund) ja Frequency (Sagedus) valikutest;
täpsemalt vt välguseadmega kaasas olevast dokumentatsioonist.
A Ühtne välklambi juhtimine
Ühtne välklambi juhtimine võimaldab kaameral ja välguseadmel sätete jagamist.
Kaamerale paigaldatud ühtset välklambi juhtimist toetava välguseadme korral
kajastuvad kas kaameras või välguseadmes tehtud välgusätete muudatused
mõlemas seadmes, nagu ka valikulise Camera Control Pro 2 tarkvara abil tehtud
muudatused.
191
Välgurežiimid
Kaamera toetab järgmisi välgurežiime:
Välgurežiim
Esikardina
sünkroniseerimine
Punasilmsuse
vähendamine
Kirjeldus
See režiim on soovitatav enamikus olukordades.
Programmeeritud automaatses ja avaprioriteediga
automaatrežiimis valitakse säriaeg vahemikust 1/250 kuni
1/60 s (1/8 000 kuni 1/60 s välgu kasutamisel koos automaatse
fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimisega;
0 266).
Kui välguseade toetab punasilmsuse vähendamist, valige
see režiim mõnikord välgust tingitud „punasilmsuse” efekti
vähendamiseks. Ei ole soovitatav kasutada liikuvate
objektide korral või muudes katiku kiiret reageerimist
nõudvates olukordades. Ärge liigutage kaamerat
pildistamise ajal.
Kombineerib punasilmsuse vähendamise aeglase
sünkroniseerimisega. Kasutage öiste maastike taustal
tehtavate portreede jaoks. See režiim on kasutatav ainult
Punasilmsuse
vähendamine koos programmeeritud automaatses ja avaprioriteediga
automaatses säritusrežiimis. Kaamera rappumisest tingitud
aeglase
sünkroniseerimisega hägususe vältimiseks on soovitatav kasutada statiivi.
Välk kombineeritakse pikkade säriaegadega kuni 30 s nii
objekti kui ka tausta jäädvustamiseks öösel või hämaras
valguses. See režiim on kasutatav ainult programmeeritud
automaatses ja avaprioriteediga automaatses
Aeglane
sünkroniseerimine säritusrežiimis. Kaamera rappumisest tingitud hägususe
vältimiseks on soovitatav kasutada statiivi.
Automaatses katiku prioriteediga või käsitsi säritusrežiimis
töötab välk vahetult enne katiku sulgumist. Kasutage
valgusvoo efekti saavutamiseks liikuvate objektide taga.
Programmeeritud automaatses ja avaprioriteediga
automaatrežiimis kasutatakse aeglast tagakardina
Tagakardina
sünkroniseerimine sünkroniseerimist nii objekti kui ka tausta jäädvustamiseks.
Kaamera rappumisest tingitud hägususe vältimiseks on
soovitatav kasutada statiivi.
Välk väljas
192
Välk ei tööta.
❚❚ Välgurežiimi valimine
Välgurežiimi valikuks vajutage
W (M) nuppu ja pöörake
põhikäsuvaliku nuppu kuni
soovitud välgurežiimi valimiseni
juhtpaneelil:
W (M) nupp
Põhikäsuvaliku
nupp
Esikardina
sünkroniseerimine
Punasilmsuse
vähendamine 1
Punasilmsuse
vähendamine koos
aeglase
sünkroniseerimisega 1, 2
Välk väljas
Tagakardina
sünkroniseerimine 4
Aeglane
sünkroniseerimine 3
1 Punasilmsuse vähendamist mittetoetava välguseadme korral vilgub ikoon Y.
2 Punasilmsuse vähendamine koos aeglase sünkroniseerimisega on kasutatav ainult säritusrežiimides P ja A.
Režiimides S ja M muutub punasilmsuse vähendamine koos aeglase sünkroniseerimisega lihtsalt
punasilmsuse vähendamiseks.
3 Kasutatav ainult säritusrežiimides P ja A. Režiimides S ja M muutub aeglane sünkroniseerimine esikardina
sünkroniseerimiseks.
4 Säritusrežiimides P ja A määratakse W (M) nupu vabastamisel välklambi sünkroniseerimise
režiimiks aeglane tagakardina sünkroniseerimine.
A Stuudiovälgu süsteemid
Tagakardina sünkroniseerimist ei saa kasutada stuudiovälgu süsteemidega, sest
ei ole võimalik saavutada nõuetekohast sünkroniseerimist.
193
Välgu kompenseerimine
Välgu kompenseerimist kasutatakse välklambi väljundi muutmiseks
vahemikus –3 EV kuni +1 EV sammuga 1/3 EV, muutes põhiobjekti
eredust tausta suhtes. Välklambi väljundit on võimalik suurendada, et
muuta põhiobjekti eredamaks, või vähendada, et vältida soovimatuid
helendeid või peegeldusi. Üldiselt muudavad positiivsed väärtused
põhiobjekti eredamaks ja negatiivsed väärtused tumedamaks.
Välgu kompenseerimise väärtuse
valikuks vajutage W (M) nuppu ja
pöörake alamkäsuvaliku nuppu
kuni soovitud väärtuse
juhtpaneelile ilmumiseni.
W (M) nupp
±0 EV
(W/M nupp vajutatud)
–0,3 EV
Alamkäsuvaliku
nupp
+1,0 EV
Kõikide väärtuste korral peale ±0,0 kuvatakse pärast nupu W (M)
vabastamist juhtpaneelile ja pildiotsijasse ikoon Y. Välgu
kompenseerimise jooksva väärtuse kinnitamiseks vajutage nuppu
W (M).
Tavavälgu taastamiseks seadke välgu kompenseerimine väärtusele ±0,0.
Välgu kompenseerimist ei lähtestata kaamera välja lülitamisel.
194
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Välgu kompenseerimise sammu valiku kohta vt A > kohandatud säte b3 (Exp./
flash comp. step value (Särituse/välgu kompenseerimise sammu väärtus),
0 262).
• Välgu kompenseerimise rakendamise kohta lisaks särikompensatsioonile
välklambi kasutamisel vt A > kohandatud säte e3 (Exposure comp. for flash
(Välgu särikompensatsioon), 0 266).
• Välgutaseme automaatse varieerimise kohta võtteseerias vt „Kahveldus”
(0 142).
195
FV-lukustus
Seda funktsiooni kasutatakse välklambi väljundi lukustamiseks, mis
võimaldab fotosid ümber komponeerida ilma välgutaset muutmata
ning tagab välklambi väljundi vastavuse objektile ka siis, kui objekt ei
asu kaadri keskel. Välklambi väljundit reguleeritakse automaatselt
vastavalt ISO-tundlikkuse ja ava muutustele. FV-lukustus on kasutatav
ainult koos CLS-ühilduvate välguseadmetega (0 288).
FV-lukustuse kasutamiseks toimige järgmiselt:
1 Määrake FV-lukustus kaamera
juhtnupule.
Määrake FV lock (FV-lukustus) ühele
juhtnuppudest kohandatud sättes f1
(Custom control assignment
(Kohandatud juhtnuppude
määramine), 0 268).
2 Ühendage CLS-ühilduv välguseade.
Paigaldage CLS-ühilduv välguseade (0 288) kaamera tarvikupesale.
3 Seadke välguseade sobivale režiimile.
Lülitage välguseade sisse ja valige välgurežiimiks TTL, monitooritud
eelvälk qA või monitooritud eelvälk A. Täpsemalt vt välguseadmega
kaasas olevast dokumentatsioonist.
4 Teravustage.
Paigutage objekt kaadri
keskele ja vajutage päästik
teravustamiseks pooleldi alla.
196
5 Lukustage välgu tase.
Veenduge, et pildiotsijasse on
kuvatud välklambi valmisoleku
näidik (M) ja vajutage sammus 1 valitud nuppu. Välklamp saadab
sobiva välgutaseme määramiseks monitooritud eelvälgu. Välklambi
väljund lukustatakse sellele tasemele ning pildiotsijasse ilmub FVlukustuse ikoon (e).
6 Komponeerige foto uuesti.
7 Tehke foto.
Vajutage päästik pildistamiseks lõpuni alla. Soovi korral võib ilma FVlukustust vabastamata teha täiendavaid pilte.
8 Vabastage FV-lukustus.
FV-lukustuse vabastamiseks vajutage sammus 1 valitud juhtnuppu.
Veenduge, et FV-lukustuse ikoon (e) on pildiotsijast kadunud.
197
Välguteave tarvikupesale paigaldatud
seadmete jaoks
Kaamera võib kuvada välguteavet kaamera tarvikupesale paigaldatud
ühtset välklambi juhtimist toetavate välguseadmete (SB-5000, SB-500,
SB-400 ja SB-300) jaoks. Välguteabe vaatamiseks vajutage R nuppu
teabeekraanil (0 203). Kuvatav teave oleneb välklambi juhtimise
režiimist.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
8
9
1 Välklambi valmisoleku näidik ........... 187
2 Põrke ikoon (kuvatakse üles kallutatud
välklambi pea korral)
3 Suumipea asetuse hoiatus (kuvatakse
suumipea ebaõige asetuse korral)
4 Välklambi juhtimise režiim ................ 190
FP näidik.................................................266
5 Välgu kompenseerimine
(TTL) .............................................. 190, 194
6 Välgurežiim ...........................................192
7 Välklambi juhtimise režiim ................ 201
8 FV-lukustuse näidik .............................196
9 Välgu kompenseerimine.................... 194
❚❚ Automaatne välisvälk
1
2
198
1 Välklambi juhtimise režiim ................ 190
FP näidik.................................................266
2 Välgu kompenseerimine
(automaatava)............................ 190, 194
❚❚ Käsitsi kaugusprioriteet
1
2
3
1 Välklambi juhtimise režiim ................ 190
FP näidik................................................. 266
2 Välgu kompenseerimine (käsitsi
kaugusprioriteet)....................... 190, 194
3 Kaugus.................................................... 190
❚❚ Käsitsi
1
2
1 Välklambi juhtimise režiim ................ 190
FP näidik................................................. 266
2 Välgu tase .............................................. 190
❚❚ Välgu kordus
1
2
3
1 Välklambi juhtimise režiim ................ 190
2 Välgu tase (väljund)............................. 190
3 Kiirgamiste arv (kordi) ........................ 190
Sagedus.................................................. 190
199
A Välguteave ja kaamera sätted
Välguteabe kuva näitab kaamera valitud sätteid,
sh säritusrežiimi, säriaega, ava ja ISO-tundlikkust.
A Välgusätete muutmine
Välgusätete muutmiseks vajutage i nuppu välgu
teabekuval. Kasutatavad valikud olenevad antud
välguseadmest ja valitud sätetest. Samuti saab
kasutada proovivälku.
200
A Välklambi juhtimise režiim
Teabekuva näitab välklambi juhtimise režiimi
kaamera tarvikupesale paigaldatud valikuliste
välklampide jaoks alljärgnevalt:
Välklambi sünkroniseerimine Automaatne fookustasand (0 266)
i-TTL
Automaatne ava (qA)
Mitte-TTL automaatvälk
(A)
Käsitsi kaugusprioriteet
(GN)
Käsitsi
Välgu kordus
—
Täiustatud juhtmevaba
valgustus
201
Kaugvälguseadmed
Nikoni veebisaitidel (0 i) saada olev Menüüjuht sisaldab teavet järgmiste
teemade kohta:
• Kaugvälguseadmete juhtimine optiliste signaalidega
tarvikupesale paigaldatud valikuliselt välklambilt
• Raadiojuhitavate kaugvälguseadmete kasutamine
• Raadiojuhitavate kaugvälguseadmete kasutamine
üheaegselt tarvikupesale paigaldatud välklambiga
• Üheaegne raadiojuhitavate ja optiliselt juhitavate
kaugvälguseadmete kasutamine
Raadiojuhitav välk on kasutatav ainult WR-A10 adapteri abil WR-R10-ga
ühendatud kaamera korral. Lisateavet välgufunktsioonide kohta vt
„Nikoni Loovvalgustussüsteem (Nikon Creative Lighting System, CLS)”
(0 288).
202
Muud võttesuvandid
R nupp
Pildiotsijaga pildistamise ajal võite vajutada R nuppu teabeekraani
vaatamiseks andmetega, nagu säriaeg, ava, järelejäänud särituste arv ja
automaatse teravustamise ala režiim.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Bluetooth-ühenduse näidik .............. 275
Lennukirežiim ....................................... 275
2 Wi-Fi-ühenduse näidik ....................... 275
Eye-Fi-ühenduse näidik...................... 276
3 Satelliidisignaali näidik....................... 222
4 Pika särituse müravähenduse
näidik..................................................... 253
5 Vinjettimise kontrolli näidik .............. 253
6 Automaatne venituse juhtimine...... 253
7 Elektrooniline esikardina katik ......... 265
8 Särituse viivituse režiim...................... 264
13
9 Intervalltaimeri näidik......................... 255
Intervallseeria näidik........................... 259
& („kell seadmata”) näidik ....... 206, 271
10 „Piiksu” näidik ....................................... 274
11 Kaamera aku näidik ............................... 30
MB-D18 aku/patarei tüübi kuva....... 276
MB-D18 aku/patarei näidik ............... 299
12 Valge tasakaal....................................... 156
13 Picture Controli näidik ........................ 175
14 Värviruum .............................................. 253
15 Foto võttemenüü pank ...................... 250
16 Pildi ala näidik......................................... 83
17 Aktiivse D-Lightingu näidik............... 180
203
18 19 20
27
28
29
30
31
18 Välklambi sünkroniseerimise
näidik..................................................... 266
19 Säriaja luku ikoon................................. 136
20 Säriaeg........................................... 129, 131
21 Ava astme näidik.................................. 130
22 Ava (f-arv) ..................................... 130, 131
Ava (astmete arv)................................. 130
23 Säritusnäidik ......................................... 132
Särikompensatsiooni kuva ................ 139
Kahveldusprogressi näidik:
Särituse ja välgu kahveldus........ 143
WB-kahveldus................................ 148
24 Pildi kommentaari näidik................... 273
25 Autoriõiguse teabe näidik ................. 273
26 i ikoon ................................................... 208
204
21 22
23
24
25
26
27 Paindliku programmi näidik..............128
28 Säritusrežiim ......................................... 126
29 Jooksva kaadri paiknemine
kahveldusseerias ......................143, 148
ADL-kahvelduse kogus ...................... 152
HDR-särituse samm............................. 182
HDR (seeria) näidik .............................. 182
Särituste arv (mitmiksäritus) ............. 254
Mitmiksärituse (seeria) näidik........... 254
30 Särituse ja välgu kahvelduse
näidik..................................................... 143
WB-kahvelduse näidik ........................ 148
ADL-kahvelduse näidik.......................152
HDR-näidik.............................................182
Mitmiksärituse näidik..........................254
31 Vabastusrežiim .....................................113
36
32
33
34
35
37
38
39
44 43 42 41
32 Särikompensatsiooni näidik.............. 139
Särikompensatsiooni väärtus ........... 139
33 Välgu kompenseerimise näidik........ 194
Välgu kompenseerimisväärtus......... 194
34 FV-lukustuse näidik ............................. 196
35 Mõõtmine .............................................. 124
36 Ava luku ikoon...................................... 136
37 ISO-tundlikkus ...................................... 119
ISO-tundlikkuse näidik ....................... 119
Automaatse ISO-tundlikkuse
näidik..................................................... 121
38 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1 000
särituse jaoks)........................................ 31
40
39 Järelejäänud särituste arv .......... 31, 362
Manuaalobjektiivi number ................ 218
40 Pildikvaliteet ........................................... 88
Teisese pesa funktsioon ....................... 93
Pildi suurus .............................................. 91
XQD-kaardi ikoon.............................16, 93
SD-kaardi ikoon ................................16, 93
41 Automaatse teravustamise režiim..... 98
42 Automaatse teravustamise ala
režiim............................................ 100, 103
43 Välklambi juhtimise režiim ................ 190
44 Välgurežiim ...........................................192
Märkus: kujutatud ekraanil helendavad kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil.
205
A Ekraani väljalülitamine
Võtte- või välguteabe ekraanilt kustutamiseks vajutage R nuppu või vajutage
päästik pooleldi alla. Ekraan lülitub automaatselt välja tegevuse puudumisel
umbes 10 sekundi jooksul. Ekraani sisselülitatuks jäämise aja valiku kohta enne
selle automaatset väljalülitamist vt A > kohandatud säte c4 (Monitor off delay
(Ekraani väljalülituse viivitus), 0 264).
A & näidik
Kaamera kell kasutab eraldi laaditavat toiteallikat, mida laaditakse vastavalt
vajadusele paigaldatud põhiaku või valikulise toitepistmiku ja
vahelduvvooluadapteri toitel töötava kaamera korral. Kaks päeva laadimist
tagab kella töö umbes kolme kuu jooksul. Vilkuv ikoon & teabeekraanil näitab, et
kell on lähtestatud ning koos uute fotodega salvestatavad kuupäev ja kellaaeg ei
ole õiged. Seadke kell õigele ajale ja kuupäevale valikuga Time zone and date
(Ajavöönd ja kuupäev) > Date and time (Kuupäev ja kellaaeg)
häälestusmenüüs (0 271).
A Vaadake lisaks
Teksti värvi muutmise kohta teabeekraanil vt B > Information display
(Teabeekraan) (0 272).
206
Käsuvaliku nuppude kasutamine
Sätteid teabeekraanil saab reguleerida, hoides
all üht alljärgnevatest nuppudest ja pöörates
käsuvaliku nuppu:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; valge tasakaalu
peenhäälestuseks hoidke nuppu vajutatult
ja kasutage mitmikvalijat)
• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• Automaatse teravustamise režiim (0 98, 100)
• Kõik nupud, millele saab määrata funktsiooni kohandatud sättes f1
(Custom control assignment (Kohandatud juhtnuppude
määramine), 0 268) või f10 (Assign MB-D18 buttons (MB-D18
nuppude määramine), 0 270), kui neid saab kasutada
kombinatsioonis käsuvaliku nuppudega
A Valge tasakaal
Vajutage U nuppu valge tasakaalu sätete
reguleerimiseks teabeekraanil. Pöörake
põhikäsuvaliku nuppu valge tasakaalu režiimi
valikuks ja alamkäsuvaliku nuppu alamvalikuks
režiimis v (automaatne) või I (luminofoor),
värvitemperatuuri (režiim K, „värvitemperatuuri
valik”) või eelseadistatud valge tasakaalu (käsitsi
eelseadistuse režiim) valimiseks. Režiimides peale
K („värvitemperatuuri valik”) ja käsitsi eelseadistuse võite kasutada mitmikvalijat
valge tasakaalu peenhäälestuseks merevaikkollase (A)–sinise (B) ja rohelise (G)–
fuksiinpunase (M) telgedel.
207
i nupp
Juurdepääsuks alltoodud valikutele vajutage
pildiotsijaga pildistamise ajal i nuppu.
Kasutage puuteekraani või navigeerige
menüüs mitmikvalija ja J nupu abil, vajutades
1 või 3 kirjete esile tõstmiseks ja J valikute
vaatamiseks. Võtterežiimi naasmiseks
vajutage päästik pooleldi alla.
Valik
Photo shooting menu bank (Foto võttemenüü pank)
Custom settings bank (Kohandatud seadete menüü)
Custom control assignment (Kohandatud
juhtnuppude määramine)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Choose image area (Pildi ala valik)
Long exposure NR (Pika särituse müravähendus)
High ISO NR (Suure ISO müravähendus)
208
0
250
260
268
180
86
253
253
i nupp
Kahe nupuga lähtestus: vaikesätete
taastamine
Kaamera allpool loetletud sätteid
on võimalik lähtestada
vaikeväärtustele, hoides nuppe
T ja E üle kahe sekundi korraga
all (need nupud on märgitud
rohelise täpiga). Sätete
lähtestamise ajal lülitub juhtpaneel
lühiajaliselt välja.
T nupp
E nupp
209
❚❚ Foto võttemenüüst juurdepääsetavad sätted 1
Valik
Extended photo menu banks (Laiendatud fotomenüü
pangad)
Image quality (Pildikvaliteet)
Image size (Pildi suurus)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISOtundlikkuse juhtimine)
White balance (Valge tasakaal)
Vaikimisi
Off (Väljas)
JPEG normal (JPEG tavaline)
Large (Suur)
Large (Suur)
100
Off (Väljas)
Auto (Automaatne) > Keep white (reduce warm
colors) (Valge säilitamine (soojade värvide
vähendamine))
A-B: 0, G-M: 0
Muutmata
Peenhäälestus
Picture Controli sätted 2
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Flicker reduction setting (Väreluse vähendamise säte)
Disable (Keelata)
Flicker reduction indicator (Väreluse vähendamise
On (Sees)
näidik)
Multiple exposure (Mitmiksäritus)
Väljas 3
HDR (high dynamic range) (lai dünaamiline vahemik)
Väljas 4
Silent live view photography (Hääletu reaalaja vaates
Off (Väljas)
pildistamine)
1 V.a mitmiksäritus, lähtestatakse vaid suvandiga Photo shooting menu bank (Foto
võttemenüü pank) valitud jooksva panga sätted (0 250). Sätted ülejäänud pankades ei muutu.
2 Ainult jooksev Picture Control.
3 Mitmiksärituse käigus pildistamine peatatakse ja mitmiksäritus luuakse antud hetkeni salvestatud
säritustest. Ülekatte režiimi, võtete arvu ja suvandit Keep all exposures (Hoida kõik
säritused) ei lähtestata.
4 Särituse sammu ja silumist ei lähtestata.
❚❚ Video võttemenüüst juurdepääsetavad sätted
Valik
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
ISO sensitivity (mode M) (ISO-tundlikkus (režiim M))
White balance (Valge tasakaal)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine)
210
Vaikimisi
100
Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes)
Off (Väljas)
Off (Väljas)
❚❚ Muud sätted
Valik
Fookuspunkt 1
Eelseadistatud fookuspunkt
Säritusrežiim
Paindlik programm
Exposure compensation (Särikompensatsioon)
Automaatse särituse lukk, püsiv
Särituse eelvaade
Shutter speed lock (Säriaja lukk)
Aperture lock (Ava lukk)
Automaatse teravustamise režiim
Automaatse teravustamise ala režiim
Pildiotsija
Reaalaja vaade
Photo live view display WB (Foto reaalaja vaate kuva
valge tasakaal)
Multi-selector power aperture (Mitmikvalijaga
elektriliselt juhitav ava)
Multi selector exposure comp. (Mitmikvalijaga
särikompensatsioon)
Highlight display (Helendite kuva)
Headphone volume (Kuulari helitugevus)
Metering (Mõõtmine)
Kahveldus
Flash mode (Välgurežiim)
Flash compensation (Välgu kompenseerimine)
FV lock (FV-lukustus)
Exposure delay mode (Särituse viivituse režiim)
Vaikimisi
Keskel
Keskel
Programmeeritud automaatne
Väljas
Väljas
Väljas
Väljas
Off (Väljas)
Off (Väljas)
AF-S
Ühe punkti automaatne teravustamine
Normaalala automaatne teravustamine
None (Puudub)
Disable (Keelata)
Disable (Keelata)
Off (Väljas)
15
Maatriksmõõtmine
Väljas 2
Esikardina sünkroniseerimine
Väljas
Väljas
Off (Väljas) 3
1 Automaatala automaatse teravustamise valikul automaatse teravustamise ala režiimiks fookuspunkti ei
kuvata.
2 Võtete arv lähtestatakse nulli. Kahveldussamm lähtestatakse väärtusele 1 EV (särituse/välgu kahveldus) või
1 (valge tasakaalu kahveldus). Kahevõtteliste ADL kahveldusprogrammide teise võtte jaoks valitakse
Y Auto (Automaatne).
3 Lähtestatakse ainult jooksvalt suvandis Custom settings bank (Kohandatud seadete
menüü) valitud panga sätted (0 260). Sätted ülejäänud pankades ei muutu.
211
Fookuse nihutamisega pildistamine
Fookuse nihutamise käigus varieerib kaamera fookust fotode seerias
automaatselt. Seda funktsiooni saab kasutada fotode tegemiseks, mida
saab hiljem arvutisse kopeerida ja kombineerida kolmandate tootjate
fookuse virnastamise tarkvara abil.
D Enne pildistamist
Kasutage AF-S või AF-P objektiivi. Pärast sobiva objektiivi paigaldamist pöörake
teravustamisrežiimi valija asendisse AF ja valige muu vabastusrežiim peale E.
Parimate tulemuste jaoks soovitame valida säritusrežiim A või M, et ava
pildistamise ajal ei muutuks; seadke ava kahe või kolme sammu võrra
maksimaalsest allapoole ning keelake automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine, et
ISO-tundlikkus pildistamise ajal ei muutuks. Pärast sätete reguleerimist tehke
proovivõte ja vaadake tulemusi ekraanil. Pärast sätete soovikohast reguleerimist
sulgege pildiotsija okulaari katik, et läbi pildiotsija sisenev valgus ei ilmuks
fotodele ega häiriks säritust.
Me soovitame kasutada statiivi ja keelata objektiivi stabiliseerimine (VR).
Paigaldage kaamera enne pildistamist statiivile. Kindlustamaks, et pildistamist ei
katkestata, veenduge, et kaamera aku on täielikult laetud. Kahtluse korral laadige
aku enne kasutamist või kasutage vahelduvvooluadapterit ja toitepistmikku
(saadaval eraldi).
❚❚ Fookuse nihutamisega pildistamine
1 Valige Focus shift shooting (Fookuse nihutamisega
pildistamine).
Tõstke foto võttemenüüs esile Focus shift shooting (Fookuse
nihutamisega pildistamine) ja vajutage 2 fookuse nihutamise
valikute kuvamiseks.
212
2 Reguleerige fookuse nihutamise sätteid.
Reguleerige fookuse nihutamise sätteid, nii nagu allpool kirjeldatud.
• Võtete arvu valimiseks:
Tõstke esile No. of shots (Võtete
arv) ja vajutage 2.
Valige võtete arv (max 300) ja
vajutage J.
Soovitame teha rohkem võtteid, kui arvate vajaliku olevat, ning
eemaldada neist liigsed fookuse virnastamisel. Putukate või muude
väikeste objektide fotod võivad nõuda üle 100 võtte, samas kui
lainurk-objektiiviga eest taha pildistatud maastikufotoks piisab
vaid mõnest võttest.
• Teravustamiskauguse muutuse valimiseks iga võttega:
Tõstke esile Focus step width
(Teravustamissammu laius) ja
vajutage 2.
Vajutage 4 teravustamissammu
laiuse vähendamiseks, 2 selle
suurendamiseks. Vajutage J
jätkamiseks.
Soovitatav on kasutada väärtust 5 või väiksemat, kuna kõrgemad
sätted suurendavad võtete virnastamisel mõnede alade
teravustamata jäämist. Katsetage enne pildistamist erinevaid
sätteid.
213
• Võtetevahelise intervalli valimiseks:
Tõstke esile Interval until next shot
(Intervall järgmise võtteni) ja
vajutage 2.
Valige sekundite arv võtete vahel ja
vajutage J.
Valige 00 fotode tegemiseks kiirusel ligikaudu 5 fps (kaadrit
sekundis) (vabastusrežiimid S, CL, CH ja MUP) või 3 fps
(vabastusrežiimid Q ja QC). Ilma välguta pildistamisel on soovitatav
säte 00; õige särituse tagamiseks välgu kasutamisel valige välgu
laadimiseks piisavalt pikk intervall.
• Särituse silumise lubamiseks või keelamiseks:
Tõstke esile Exposure smoothing
(Särituse silumine) ja vajutage 2.
Tõstke valik esile ja vajutage J.
On (Sees) valik lubab kaameral reguleerida säritust vastavalt
eelmisele võttele režiimides peale M (pidage silmas, et särituse
silumine toimub režiimis M ainult automaatse ISO-tundlikkuse
juhtimise kasutamisel). Objekti ereduse suured muutused
pildistamise käigus võivad põhjustada särituse selgeid erinevusi,
mis võib nõuda võtetevahelise intervalli lühendamist. Off (Väljas)
on soovitatav, kui valgustus ja muud tingimused pildistamise aja ei
muutu, On (Sees) maastike ja muu sarnase pildistamisel muutuvas
valgustuses.
214
• Hääletu pildistamise lubamiseks või keelamiseks:
Tõstke esile Silent photography
(Hääletu pildistamine) ja vajutage
2.
Tõstke valik esile ja vajutage J.
Valige On (Sees) katiku vaigistamiseks pildistamisel.
• Valige lähtekausta suvandid:
Tõstke esile Starting storage folder
(Lähtehoiukaust) ja vajutage 2.
Tõstke suvandid esile ja vajutage 2
valimiseks või valiku tühistamiseks.
Vajutage J jätkamiseks.
Valige New folder (Uus kaust) uue kausta loomiseks iga uue seeria
jaoks, Reset file numbering (Failinumbrite lähtestus)
failinumbrite lähtestamiseks 0001-le uue kausta loomisel.
A Lähivõtted
Teravussügavuse vähenemise tõttu lühikestel teravustamiskaugustel soovitame
kaamerale lähedal asuvate objektide pildistamisel valida väiksemad
teravustamissammud ja suurendada võtete arvu.
215
3 Alustage pildistamist.
Tõstke esile Start (Alusta) ja vajutage J.
Pildistamine algab u 3 s pärast. Kaamera
teeb fotosid valitud intervalliga, alates
pildistamise alguses valitud
teravustamiskaugusest ja suurendades
seda valitud teravustamissammu kaupa
iga võttega lõpmatuse suunas. Pildistamine lõpeb valitud arvu
võtete tegemisel või fookuse lõpmatusse jõudmisel. Pildistamise
lõpetamiseks enne kõikide võtete tegemist valige Off (Väljas) foto
võttemenüü suvandis Focus shift shooting (Fookuse
nihutamisega pildistamine) või vajutage päästik pooleldi alla või
vajutage võtete vahel J nuppu.
A Pildistamise ajal
Fookuse nihutamisega pildistamise ajal vilgub
juhtpaneelil ikoon Q. Vahetult enne järjekordset
võtet näitab säriaja kuva järelejäänud võtete arvu.
Sõltumata valikust kohandatud sättes c2 (Standby
timer (Ooterežiimi taimer), 0 263) ooterežiimi
taimer pildistamise ajal ei aegu.
Fookuse nihutamisega pildistamise käigus on võimalik reguleerida sätteid,
kasutada menüüsid ning taasesitada pilte. Ekraan lülitub umbes neli sekundit
enne iga võtet automaatselt välja. Pidage silmas, et kaamera seadistuse
muutmine fookuse nihutamisega pildistamise käigus võib pildistamise lõpetada.
216
D Fookuse nihutamisega pildistamine
Välgu kasutamisel valige intervall, mis on välklambi laadimiseks vajalikust ajast
pikem. Liiga lühikese intervalli korral võib välk töötada täissärituseks vajalikust
väiksema võimsusega. Fookuse nihutamine on kasutatav ainult paigaldatud AF-S
või AF-P objektiivi korral ja seda ei saa kasutada, kui kaamera kell ei ole seatud
ega mälukaart sisestatud. Seda ei saa kasutada koos kaamera mõningate
funktsioonidega, sh reaalaja vaade (0 37), videosalvestus (0 59),
intervallvideod, kahveldus, taimer (0 116), pikad säriajad (pirni või aja režiimis
pildistamine; 0 133), HDR (High Dynamic Range (lai dünaamiline vahemik)),
mitmiksäritus ja intervalltaimeriga pildistamine. Pidage silmas, et kuna säriaeg ja
piltide salvestamiseks vajalik aeg võib võtete vahel erineda, võib samuti erineda
aeg ühe intervalli lõpust järgmise intervalli alguseni. Kui pildistamine ei ole
jooksval seadistusel võimalik (nt säriaja A või % valikul), kuvatakse ekraanile
vastav hoiatus.
A Hääletu pildistamine
On (Sees) valik suvandis Silent photography (Hääletu pildistamine)
deaktiveerib kaamera mõningad funktsioonid, nagu:
• ISO-tundlikkused Hi 0.3 kuni Hi 2 (0 119)
• Välklambiga pildistamine (0 187)
• Särituse viivituse režiim (0 264)
• Väreluse vähendamine (0 258)
217
Mitte-CPU objektiivid
Mitte-CPU objektiive saab kasutada säritusrežiimides A ja M, kasutades
ava seadmiseks objektiivi ava rõngast. Objektiivi andmete (objektiivi
fookuskaugus ja suurim ava) määramine võimaldab kasutada järgmisi
CPU-objektiivide funktsioone.
Kui objektiivi fookuskaugus on teada:
• Valikuliste välklampidega on võimalik automaatsuumi kasutamine
• Objektiivi fookuskaugus näidatakse (tärniga) taasesituse fototeabe
kuval
Kui objektiivi suurim ava on teada:
• Ava väärtus kuvatakse juhtpaneelil ja pildiotsijas
• qA (automaatava) režiimi toetava välguseadme korral reguleeritakse
välgu taset vastavalt ava muutustele
• Ava näidatakse (tärniga) taasesituse fototeabe kuval
Nii objektiivi fookuskauguse kui ka suurima ava määramine:
• Võimaldab värvimaatriksmõõtmist (arvestage sellega, et täpsete
tulemuste saavutamine mõnede objektiividega, sh Reflex-NIKKOR-i
objektiividega, võib nõuda keskelekaalutud või laotuspunktide
mõõtmise kasutamist)
• Parendab keskelekaalutud ja laotuspunktide mõõtmistäpsust ning
digitaalse üheobjektiivilise peegelkaamera i-TTL tasakaalustatud
täitevälgu täpsust
218
Mitte-CPU objektiivi jaoks andmete sisestamiseks või muutmiseks
toimige järgmiselt:
1 Valige Non-CPU lens data (Mitte-CPU
objektiivi andmed).
Tõstke häälestusmenüüs esile Non-CPU
lens data (Mitte-CPU objektiivi andmed)
ja vajutage 2.
2 Valige objektiivi number.
Tõstke esile Lens number (Objektiivi
number) ja vajutage 4 või 2 objektiivi
numbri valimiseks.
3 Sisestage fookuskaugus ja ava.
Tõstke esile Focal length (mm)
(Fookuskaugus (mm)) või Maximum
aperture (Suurim ava) ja vajutage 4 või
2 esiletõstetud väärtuse muutmiseks.
4 Salvestage sätted ja väljuge.
Vajutage J. Antud fookuskaugus ja ava salvestatakse valitud
objektiivi numbri all.
219
Objektiivi andmete leidmiseks mitte-CPU objektiivi kasutamisel:
1 Määrake mitte-CPU objektiivi numbri valik kaamera juhtnupule.
Määrake Choose non-CPU lens number (Mitte-CPU objektiivi
numbri valik) ühele juhtnuppudest kohandatud sättes f1 (Custom
control assignment (Kohandatud juhtnuppude määramine),
0 268).
2 Kasutage valitud juhtnuppu objektiivi numbri valikuks.
Vajutage valitud nuppu ja pöörake põhi- või alamkäsuvaliku nuppu
kuni soovitud objektiivi numbri juhtpaneelile ilmumiseni.
Fookuskaugus
Põhikäsuvaliku nupp
Suurim ava
Objektiivi number
A Fookuskaugust ei ole näidatud
Kui õige fookuskaugus loendis puudub, valige lähim väärtus, mis on objektiivi
tegelikust fookuskaugusest suurem.
A Telekonverterid ja suumobjektiivid
Telekonverterite suurim ava on telekonverteri ja objektiivi kombineeritud suurim
ava. Arvestage sellega, et mitte-CPU objektiivide lähemale ja kaugemale
suumimisel objektiivi andmeid ei reguleerita. Erinevate fookuskauguste
andmeid võib sisestada eraldi objektiivi numbritena või redigeerida antud
objektiivi andmeid vastavalt selle fookuskauguse ja suurima ava uutele
väärtustele iga kord suumi reguleerimisel.
220
Asukohaandmed
Kaamera kümnetihvtilise kaugterminaliga (0 295) saab kaasasoleva
kaabliga ühendada GP-1/GP-1A GPS-seadme kaamera jooksva asukoha
salvestamiseks fotode tegemisel ja vaatamiseks taasesituse fototeabe
kuval (0 229). Lülitage kaamera enne GP-1/ GP-1A ühendamist välja;
täpsemalt vt GP-1/GP-1A juhendist.
❚❚ Häälestusmenüü valikud
Häälestusmenüü kirje Location data (Asukohaandmed) sisaldab
alljärgnevaid valikuid.
• Position (Asukoht): Jooksev laiuskraad, pikkuskraad, kõrgus,
koordineeritud maailmaaeg (UTC).
• External GPS device options (Välise GPS-seadme valikud) > Standby timer
(Ooterežiimi taimer): Valige, kas ooterežiimi taimer on ühendatud GPSseadme korral lubatud või mitte.
Valik
Enable
(Lubada)
Disable
(Keelata)
Kirjeldus
Ooterežiimi taimer on lubatud. Taimer aegub aku säästmiseks
automaatselt tegevuse puudumisel kohandatud sättes c2
(Standby timer (Ooterežiimi taimer), 0 263) määratud aja vältel.
Ühendatud GP-1 või GP-1A korral jääb seade aktiivseks
ettemääratud ajavahemiku jooksul pärast taimeri aegumist;
kaamerale asukohaandmete hankimiseks aja jätmiseks
pikendatakse viivitust kuni ühe minutini pärast säritusmõõturite
aktiveerimist või kaamera sisse lülitamist.
Ooterežiimi taimer on keelatud tagamaks asukohaandmete
katkestamata salvestamist.
• External GPS device options (Välise GPS-seadme valikud) > Set clock from satellite
(Kella seadmine satelliidilt): Valige Yes (Jah) kaamera kella
sünkroniseerimiseks GPS-seadme edastatud ajaga.
221
A Ikoon o
Ühenduse olekut näitab ikoon o:
• o (staatiline): Asukohaandmed on saadud.
• o (vilgub): GP-1/GP-1A on signaali otsimas.
Vilkuva ikooni ajal tehtud fotod ei sisalda
asukohaandmeid.
• Ikoon puudub: Uusi asukohaandmeid ei ole GP-1/
GP-1A kaudu vastu võetud vähemalt kahe
sekundi jooksul. Puuduva ikooni o ajal tehtud
fotod ei sisalda asukohaandmeid.
A Nutiseadmed
Asukohaandmete nutiseadmest allalaadimiseks ja nende järgnevatele fotodele
manustamiseks looge vastav juhtmevaba ühendus, aktiveerige
asukohaandmete funktsioon SnapBridge-rakenduses ja valige Yes (Jah)
suvandis Location data (Asukohaandmed) > Download from smart device
(Allalaadimine nutiseadmest) häälestusmenüüs (0 274).
A Koordineeritud maailmaaeg (UTC)
UTC-andmeid edastab GPS-seade ning need ei sõltu kaamera kellast.
222
Veel taasesitusest
Piltide vaatamine
W
W
W
X
X
X
Täiskaadris
taasesitus
Pisipildi taasesitus
Täiskaadris taasesitus
Fotode taasesitamiseks vajutage K nuppu.
Kõige viimasena tehtud foto kuvatakse
ekraanile. Teiste piltide kuvamiseks nipsake
vasakule või paremale või vajutage 4 või 2;
lisateabe vaatamiseks antud foto kohta
vajutage 1 või 3 (0 229).
Pisipildi taasesitus
K nupp
Mitme pildi korraga vaatamiseks vajutage
pildi täiskaadris taasesituses W (M) nuppu.
Kuvatavate piltide arv kasvab igal W (M)
nupule vajutamisel vastavalt kui 4, 9 ja 72 ning
väheneb igal X nupule vajutamisel. Libistage
sõrmega üle puuteekraani üles või alla
kerimiseks või kasutage mitmikvalijat piltide
W (M) nupp
esile tõstmiseks.
223
Taasesitusnupud
1
2
3
4
5
6
1 O (Q): Jooksva pildi
kustutamine......................................... 245
2 G: Menüüde vaatamine................ 248
3 L (Z/Q): Jooksva pildi kaitse...... 240
4 X: Lähemale suumimine.................... 238
5 W (M): Mitme pildi vaatamine......... 223
6 J: Kasutage koos mitmikvalijaga, nii
nagu allpool kirjeldatud
❚❚ J nupu kasutamine koos mitmikvalijaga
J+
Pilu/kausta valiku dialoogi kuvamine. Mälukaardi ja kausta
valimiseks piltide taasesituseks tõstke esile vastav pilu ja
vajutage 2 kaustade loendi kuvamiseks, seejärel tõstke esile
kaust ja vajutage J.
J+
Jooksvast fotost retušeeritud koopia loomine (0 278).
J+
Fotode üleslaadimine läbi juhtmevaba või Ethernet-võrgu
kaameraga ühendatud WT-7 korral (0 295).
A Kaks mälukaarti
Kahe sisestatud mälukaardi korral vajutage taasesituseks mälukaardi valimiseks
72 pisipildi kuvamise ajal W (M) nuppu.
224
A Pööra portreeformaati
„Püsti” (portreepaigutusega) piltide
püstpaigutuses kuvamiseks valige On (Sees)
suvandis Rotate tall (Pööra portreeformaati)
taasesitusmenüüs (0 249).
A Pildi ülevaatus
On (Sees) valikul suvandis Image review (Pildi ülevaatus) taasesitusmenüüs
(0 249) kuvatakse fotod pärast pildistamist automaatselt ekraanile (kuna
kaamera on juba õiges asendis, ei pöörata pilte ülevaatusel automaatselt).
Pidevas vabastusrežiimis algab kuvamine pärast pildistamise lõppu jooksva
seeria esimese fotoga.
A Vaadake lisaks
Teavet leiate järgmistest jaotistest:
• Ekraani sisselülitatuks jäämise aja valiku kohta tegevuse puudumisel vt
A > kohandatud säte c4 (Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus),
0 264).
• Mitmikvalija keskme funktsiooni valimist vt A > kohandatud säte f2 (Multi
selector center button (Mitmikvalija kesknupp), 0 268).
• Käsuvaliku nuppude kasutamise kohta piltide seas või menüüdes
navigeerimiseks vt A > kohandatud säte f4 (Customize command dials
(Käsuvaliku nuppude kohandamine)) > Menus and playback (Menüüd ja
taasesitus) (0 269).
225
Puuteekraani kasutamine
Taasesituse ajal saab puutetundlikku ekraani kasutada järgmisteks
toiminguteks:
Nipsake vasakule või paremale
teiste piltide vaatamiseks.
Teiste piltide
vaatamine
Täiskaadris vaates võite
puudutada kuva allserva
kaadrivahetuse riba kuvamiseks
ning libistada siis sõrme vasakule
või paremale kiiresti teistele
piltidele kerimiseks.
Kiiresti teiste
piltide juurde
kerimine
Kaadrivahetuse riba
Kasutage venitamise ja
pigistamise liigutusi lähemale ja
kaugemale suumimiseks ning
Lähemale
libistamist kerimiseks (0 238). Te
suumimine (ainult võite samuti kaks korda kiiresti
fotod)
kuva puudutada täiskaadris
taasesitusest lähemale
suumimiseks või suumi
tühistamiseks.
226
Pisipiltide
vaatamine
Pisipildi vaatesse (0 223)
„kaugemale suumimiseks”
kasutage täiskaadris taasesituses
pigistamisliigutust. Kasutage
pigistamist ja venitamist
kuvatavate piltide arvu 4, 9 või
72 kaadrit valimiseks.
Video taasesituse alustamiseks
puudutage ekraanijuhikut
(videod on tähistatud ikooniga
1). Puudutage ekraani
peatamiseks või jätkamiseks või
puudutage Z täiskaadris
taasesitusse väljumiseks (pidage
silmas, et mõned ikoonid video
Videote vaatamine taasesituse kuval ei reageeri
puuteekraani toimingutele).
Juhik
227
i nupp
i nupu vajutamisel täiskaadris või pisipildi
taasesitusel kuvatakse alltoodud valikud.
Kasutage valimiseks puuteekraani või
mitmikvalijat ja J nuppu.
• Rating (Hinnang): Jooksva pildi hindamine
(0 241).
• Select to send to smart device/deselect (Valida
i nupp
nutiseadmesse saatmiseks/tühistada valik) (ainult
fotod): Fotode valimine nutiseadmesse
üleslaadimiseks.
• Retouch (Retušeerimine) (ainult fotod):
Retušeerimismenüü (0 278) valikute
kasutamine jooksvast fotost retušeeritud
koopia tegemiseks.
• Volume control (Helitugevuse reguleerimine) (ainult
videod): Helitugevuse reguleerimine videote
taasesitusel.
• Trim movie (Video trimmimine) (ainult videod): Videote trimmimine
soovimatu filmitud materjali eemaldamiseks (0 78). Videoid saab
samuti redigeerida, vajutades video taasesituse peatamisel i nuppu.
• Choose slot and folder (Pilu ja kausta valik): Kausta valik taasesituseks. Tõstke
esile üks piludest ja vajutage 2 kaustade loendi kuvamiseks valitud
kaardil, edasi tõstke esile soovitud kaust ja vajutage J selles leiduvate
piltide vaatamiseks.
i-nupu menüüst väljumiseks ja taasesitusse naasmiseks vajutage uuesti
i nuppu.
228
Fototeave
Fototeave kantakse täiskaadris taasesituses piltidele. Vajutage 1 või 3
fototeabe sirvimiseks, nagu on näidatud allpool. Arvestage, et „ainult
kujutis”, pildistamisandmed, RGB histogrammid, helendid ja ülevaate
andmed kuvatakse ainult siis, kui vastavad suvandid on menüüs
Playback display options (Taasesituse kuvasuvandid) (0 248)
valitud. Asukohaandmed kuvatakse ainult siis, kui need on pildile
manustatud (0 221).
Faili teave
Puudub (ainult pilt)
Ülevaate andmed
Helendid
Asukohaandmed
RGB histogramm
Pildistamisandmed
229
❚❚ Faili teave
12 3
4
5
15
14
13
12
6
7
11
10
Kaitse olek.............................................. 240
Retušeerimise näidik........................... 278
Üleslaadimise märge .......................... 243
Fookuspunkt * ................................ 94, 105
Kaadri number/kaadrite koguarv
Automaatse teravustamise ala
raamid * ......................................................9
7 Pildikvaliteet ........................................... 88
9 8
8 Pildi suurus .............................................. 91
9 Pildi ala ..................................................... 83
10 Salvestamise aeg........................... 21, 271
11 Salvestamise kuupäev ................. 21, 271
12 Jooksva mälukaardi pilu.................35, 93
13 Hinnang.................................................. 241
14 Kausta nimi............................................ 250
15 Faili nimi.................................................250
* Kuvatakse ainult Focus point (Fookuspunkt) valikul menüüs Playback display options
(Taasesituse kuvasuvandid) (0 248), kui valitud foto oli tehtud pildiotsijaga.
1
2
3
4
5
6
230
❚❚ Helendid
1
2
3
Pildi helendid *
1
2 Kausta number–kaadri number
3 Jooksev kanal *
* Vilkuvad alad näitavad helendeid (võimalikke ülesäritatavaid
piirkondi) jooksva kanali jaoks. Hoidke W (M) nuppu all ja
vajutage 4 või 2 allkirjeldatud viisil läbi kanalite
kerimiseks:
W (M) nupp
RGB
(kõik kanalid)
R
(punane)
G
(roheline)
B
(sinine)
231
❚❚ RGB histogramm
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Pildi helendid *
2 Kausta number–kaadri number
3 Valge tasakaal....................................... 156
Värvitemperatuur ......................... 163
Valge tasakaalu
peenhäälestus ........................... 161
Käsitsi eelseadistus....................... 165
4 Jooksev kanal *
5 Histogramm (RGB-kanal). Kõikides
histogrammides näitab
horisontaaltelg piksli eredust,
vertikaaltelg pikslite arvu.
6 Histogramm (punane kanal)
7 Histogramm (roheline kanal)
8 Histogramm (sinine kanal)
* Vilkuvad alad näitavad helendeid (võimalikke ülesäritatavaid
piirkondi) jooksva kanali jaoks. Hoidke W (M) nuppu all ja
vajutage 4 või 2 allkirjeldatud viisil läbi kanalite
kerimiseks:
W (M) nupp
RGB
(kõik kanalid)
R
(punane)
G
(roheline)
Helendite kuva väljas
232
B
(sinine)
A Taasesitussuum
Fotol lähemale suumimiseks histogrammi
kuvamisel vajutage X. Kasutage nuppe X ja W (M)
lähemale ja kaugemale suumimiseks ning
mitmikvalijat pildi kerimiseks. Histogrammi
uuendatakse, et näidata andmeid ainult pildi
ekraanil nähtava osa kohta.
A Histogrammid
Kaamera histogrammid on mõeldud ainult abivahendiks ja need võivad erineda
pildindusrakendustes kuvatavatest. Allpool on kujutatud mõned
näidishistogrammid:
Kui pilt sisaldab laias vahemikus
eredusega objekte, on toonide
jaotus suhteliselt ühtlane.
Kui pilt on tume, on toonide
jaotus nihutatud vasakule.
Kui pilt on ere, on toonide jaotus
nihutatud paremale.
Särikompensatsiooni suurendamine nihutab toonide jaotust paremale, selle
vähendamine aga vasakule. Histogrammid annavad umbkaudse ülevaate
üleüldisest säritusest, kui ereda ümbritseva valgustuse tõttu on raske fotosid
ekraanil näha.
233
❚❚ Pildistamisandmed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Mõõtmine .............................................. 124 6 Teravustamisrežiim .........................41, 94
Säriaeg .......................................... 129, 131
Objektiivi VR (stabiliseerimine) 3
Ava.................................................. 130, 131 7 Valge tasakaal 4 ..................................... 156
2 Säritusrežiim ......................................... 126 8 Valge tasakaalu peenhäälestus ........ 161
ISO-tundlikkus 1 .................................... 119 9 Värviruum ..............................................253
3 Särikompensatsioon ........................... 139 10 Kaamera nimetus
Optimaalse särituse häälestus 2........ 263
11 Pildi ala ..................................................... 83
4 Fookuskaugus....................................... 218
12 Kausta number–kaadri number
5 Objektiivi andmed............................... 218
13
14
15
16
13 Välgu tüüp 5
16 Välklambi juhtimise režiim 5 .............. 190
Välgu kompenseerimine 5..................194
14 Välgu kaugjuhtimine 5 ........................ 202
5
15 Välgurežiim ......................................... 192
234
17
17 Picture Control 6 ................................... 175
18
19
20
21
22
23
18 Suure ISO müravähendus .................. 253 21 Vinjettimise juhtimine ........................ 253
Pika särituse müravähendus............. 253 22 Retušeerimise ajalugu ........................ 278
19 Aktiivne D-Lighting ............................. 180 23 Pildi kommentaar ................................ 273
20 HDR-särituse samm............................. 182
HDR silumine ........................................ 182
235
24
25
24 Fotograafi nimi 7 ................................... 273 25 Autoriõiguse hoidja 7 .......................... 273
1 Kuvatakse punasena, kui foto tegemise ajal oli ISO-tundlikkuse automaatne juhtimine sisse lülitatud.
2 Kuvatakse, kui kohandatud sättes b7 (Fine-tune optimal exposure (Optimaalse
särituse peenhäälestus), 0 263) on mingi mõõtmismeetodi jaoks valitud nullist erinev väärtus.
3 Kuvatakse ainult VR-objektiivi kasutamisel.
4 Sisaldab samuti automaatse valge tasakaaluga tehtud fotode värvitemperatuuri.
5 Kuvatakse ainult ühendatud valikulise välklambi korral (0 187).
6 Kuvatavad elemendid olenevad Picture Controli valikust pildi tegemisel.
7 Autoriõiguse teave kuvatakse ainult siis, kui see on koos fotoga salvestatud häälestusmenüü valiku
Copyright information (Autoriõiguse teave) abil.
❚❚ Asukohaandmed
Laiuskraad, pikkuskraad ja muud asukohaandmed saadakse ja olenevad
antud GPS- või nutiseadmest (0 221). Videote korral vastavad need
andmed salvestuse alguse asukohale.
236
❚❚ Ülevaate andmed
1 2 345
17
6
18 19 20 21 22
7
8 30
29
28
9
16
27 26
23
24
25
15 14 13 12 11 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kaadri number/kaadrite koguarv
Üleslaadimise märge .......................... 243
Kaitse olek.............................................. 240
Retušeerimise näidik........................... 278
Kaamera nimetus
Pildi kommentaari näidik................... 273
Asukohaandmete näidik.................... 221
Histogramm, mis näitab toonide
jaotust pildil (0 233).
Pildikvaliteet ........................................... 88
Pildi suurus .............................................. 91
Pildi ala ..................................................... 83
Faili nimi................................................. 250
Salvestamise aeg .......................... 21, 271
Kausta nimi............................................ 250
Salvestamise kuupäev ................. 21, 271
Jooksva mälukaardi pilu.................35, 93
Hinnang.................................................. 241
Mõõtmine .............................................. 124
Säritusrežiim ......................................... 126
Säriaeg........................................... 129, 131
Ava.................................................. 130, 131
ISO-tundlikkus 1 .................................... 119
Fookuskaugus....................................... 218
Aktiivne D-Lighting ............................. 180
Picture Control...................................... 175
Värviruum .............................................. 253
Välgurežiim 2 ......................................... 192
Valge tasakaal....................................... 156
Värvitemperatuur ......................... 163
Valge tasakaalu
peenhäälestus ........................... 161
Käsitsi eelseadistus.......................165
29 Välgu kompenseerimine 2.................. 194
Käsujuhi režiim 2
30 Särikompensatsioon ........................... 139
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1 Kuvatakse punasena, kui foto tegemise ajal oli ISO-tundlikkuse automaatne juhtimine sisse lülitatud.
2 Kuvatakse ainult siis, kui foto tehti valikulise välklambiga (0 187).
237
Üksikasjalikumalt: taasesitussuum
Lähemale suumimiseks täiskaadris kuvatud
pildil vajutage X nuppu või mitmikvalija
keskele või puudutage kuva kiiresti kaks
korda. Kui suum on sisse lülitatud, saab teha
järgmisi toiminguid:
X nupp
Toiming
Kirjeldus
Vajutage X või kasutage
venitamisliigutusi
maksimaalselt kuni u 32×
(suured pildid FX/36 × 24
formaadis), 24× (keskmised
pildid) või 16× (väikesed pildid)
Lähemale või
suurendamiseks.
kaugenake
Vähendamiseks vajutage W (M)
suumimine/ pildi
või kasutage pigistamisliigutusi. Lähemale suumitud foto
ülejäänud alade
korral kasutage mitmikvalijat või libistage sõrmega üle ekraani
vaatamine
pildi ekraanil mittenähtavate alade vaatamiseks. Hoidke
mitmikvalijat all kiiresti kaadri teistele aladele kerimiseks.
Suumiteguri muutmisel kuvatakse navigatsiooniaken; ekraanil
jooksvalt näha olev ala on tähistatud kollase raamiga.
Suumitegurit näitab riba navigatsiooniakna all, mis muutub
roheliseks suumiteguril 1 : 1.
Pildi kärpimine
238
Ekraanil jooksvalt nähtavale alale vastava kärbitud pildi
loomiseks vajutage i, tõstke esile Quick crop (Kiirkärbe) ja
vajutage J. Pidage silmas, et Quick crop (Kiirkärbe) ei ole
kasutatav RGB histogrammi kuvamise ajal (0 233).
Toiming
Kirjeldus
Suumimisel tuvastatud näod
Ekraanijuhik
märgitakse navigatsiooniaknas
valge raamiga. Ülejäänud
nägude vaatamiseks pöörake
alamkäsuvaliku nuppu või
Nägude valimine
puudutage ekraanijuhikut.
Teiste piltide
vaatamine
Kaitse oleku
muutmine
Võtterežiimi
naasmine
Menüüde
kuvamine
Pöörake põhikäsuvaliku nuppu või puudutage ikoone e või
f kuva allservas teistel fotodel sama asukoha vaatamiseks
jooksva suumiteguriga. Taasesitussuum lõpetatakse video
kuvamisel.
Vajutage L (Z/Q) piltide kaitsmiseks või kaitse
eemaldamiseks (0 240).
Võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik pooleldi alla või
vajutage K nuppu.
Menüüde kuvamiseks vajutage G (0 248).
239
Fotode kaitsmine kustutamise eest
Täiskaadris, suumitud ja pisipildi taasesituses võib kasutada nuppu
L (Z/Q) fotode juhusliku kustutamise eest kaitsmiseks. Kaitstud faile
ei ole võimalik kustutada nupuga O (Q) või valikuga Delete (Kustuta)
taasesitusmenüüs. Arvestage sellega, et kaitstud pildid kustutatakse
mälukaardi vormindamisel (0 271).
Foto kaitsmiseks toimige järgmiselt:
1 Valige pilt.
Kuvage pilt täiskaadris või taasesitussuumis või tõstke see esile
pisipildi loendis.
2 Vajutage L (Z/Q) nuppu.
Foto märgitakse ikooniga P. Foto
kustutamise võimaldamiseks sellelt kaitse
eemaldamiseks kuvage foto või tõstke see
esile pisipiltide loendis ja vajutage seejärel
nuppu L (Z/Q).
L (Z/Q) nupp
A Kaitse eemaldamine kõikidelt piltidelt
Kaitse eemaldamiseks kõikidelt piltidelt menüüs Playback folder
(Taasesituskaust) jooksvalt valitud kaustas või kaustades, vajutage taasesituse
ajal korraga nuppe L (Z/Q) ja O (Q) umbes kahe sekundi jooksul.
240
Piltide hindamine
Hinnake pilte või märgistage neid kandidaatidena hilisemaks
kustutamiseks. Hinnanguid saab vaadata ka ViewNX-i ja Capture NX-D
abil. Hinnang ei ole kasutatav kaitstud piltidega.
1 Valige pilt.
Kuvage pilt või tõstke see esile pisipiltide loendis pisipildi
taasesituses.
2 Kuvage taasesituse valikud.
Vajutage i nuppu taasesituse valikute
kuvamiseks.
i nupp
3 Valige Rating (Hinnang).
Tõstke esile Rating (Hinnang) ja vajutage
2.
4 Valige hinnang.
Vajutage 4 või 2 hinnangu valimiseks
nullist kuni viie tärnini või valige d antud
pildi märkimiseks kandidaadina hilisemaks
kustutamiseks. Toimingu lõpetamiseks
vajutage J.
241
A Piltide hindamine Fn2 nupu abil
Rating (Hinnang) valikul kohandatud sättes f1 (Custom control assignment
(Kohandatud juhtnuppude määramine)) > Fn2 button (Fn2 nupp) saab pilte
hinnata Fn2 nuppu all hoides ja vajutades 4 või 2 (0 268).
242
Fotode valimine üleslaadimiseks
Järgige alltoodud samme fotode valimiseks nutiseadmesse
üleslaadimiseks. Videoid ei ole võimalik üleslaadimiseks valida; fotod
laaditakse üles suuruses 2 megapikslit.
Üksikute fotode valimine
1 Valige foto.
Kuvage foto või tõstke see esile pisipiltide loendis pisipildi
taasesituses.
2 Kuvage taasesituse valikud.
Vajutage i nuppu taasesituse valikute
kuvamiseks.
i nupp
3 Valige Select to send to smart device/
deselect (Valida nutiseadmesse
saatmiseks/tühistada valik).
Tõstke esile Select to send to smart
device/deselect (Valida nutiseadmesse
saatmiseks/tühistada valik) ja vajutage
J. Üleslaadimiseks valitud pildid
tähistatakse ikooniga W; valiku
tühistamiseks kuvage või tõstke pilt esile
ning korrake samme 2 ja 3.
243
Mitmete fotode valimine
Järgige alltoodud samme mitmete fotode üleslaadimisoleku
muutmiseks.
1 Valige Select image(s) (Pildi/piltide
valik).
Valige taasesitusmenüüs Select to send to
smart device (Valida nutiseadmesse
saatmiseks), tõstke esile Select image(s)
(Pildi/piltide valik) ja vajutage 2.
2 Valige fotod.
Kasutage fotode esiletõstmiseks mitmikvalijat ja vajutage valimiseks
või valiku tühistamiseks selle keskele (esiletõstetud pildi vaatamiseks
täisekraanil vajutage ja hoidke X nuppu). Valitud pildid märgitakse
ikooniga W.
3 Vajutage J.
Toimingu lõpetamiseks vajutage J.
A Kõikide fotode valiku tühistamine
Kõikide fotode valiku tühistamiseks valige taasesitusmenüüs Select to send to
smart device (Valida nutiseadmesse saatmiseks), tõstke esile Deselect all
(Tühistada kõik valikud) ja vajutage J. Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile
Yes (Jah) ja vajutage J üleslaadimise märgistuse eemaldamiseks kõikidelt
fotodelt antud mälukaardil.
244
Fotode kustutamine
Jooksva foto kustutamiseks vajutage nuppu O (Q). Mitme valitud foto
kustutamiseks kasutage taasesitusmenüü valikut Delete (Kustuta).
Juba kustutatud fotosid ei ole võimalik taastada. Pidage silmas, et
kaitstud või varjatud pilte ei ole võimalik kustutada.
Taasesituse ajal
Jooksva foto kustutamiseks vajutage nuppu O (Q).
1 Vajutage O (Q) nuppu.
Kuvatakse kinnitusdialoog.
O (Q) nupp
2 Vajutage uuesti O (Q) nuppu.
Foto kustutamiseks vajutage nuppu
O (Q). Väljumiseks ilma fotot kustutamata
vajutage K nuppu.
O (Q) nupp
A Vaadake lisaks
Pärast antud pildi kustutamist kuvatava pildi valiku kohta vt D > After delete
(Pärast kustutamist) (0 249).
245
Taasesitusmenüü
Taasesitusmenüü punkt Delete (Kustuta) sisaldab alljärgnevaid
valikuid. Pidage silmas, et olenevalt piltide arvust võib kustutamine aega
võtta.
Q
Valik
Selected
(Valitud)
R
All (Kõik)
Kirjeldus
Kustutada valitud pildid.
Kustutada kõik pildid jooksvalt taasesituseks valitud kaustast
(0 248). Kui on sisestatud kaks kaarti, võite valida kaardi,
millelt pildid kustutatakse.
❚❚ Selected (Valitud): valitud fotode kustutamine
1 Valige Delete (Kustuta) > Selected
(Valitud).
Valige Delete (Kustuta)
taasesitusmenüüs. Tõstke esile Selected
(Valitud) ja vajutage 2.
2 Tõstke pilt esile.
Kasutage piltide
esiletõstmiseks mitmikvalijat
(esiletõstetud pildi
vaatamiseks täisekraanil
vajutage ja hoidke X nuppu).
246
3 Valige esiletõstetud pilt.
Esiletõstetud pildi valikuks
vajutage mitmikvalija keskele.
Valitud pildid märgitakse
ikooniga O. Korrake samme 2
ja 3 täiendavate piltide
valikuks; pildi valiku
tühistamiseks tõstke see esile ja vajutage mitmikvalija keskele.
4 Toimingu lõpetamiseks vajutage J.
Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Yes
(Jah) ja vajutage J.
247
Menüüloend
Selles jaotises on loetletud kaamera menüüdes kasutatavad valikud.
Täpsemalt vt Nikoni veebisaitidel (0 i) saada olevast Menüüjuhist.
D Taasesitusmenüü: Pildihaldus
Delete (Kustuta)
Selected (Valitud)
All (Kõik)
Playback folder (Taasesituskaust)
(Kausta nimi)
All (Kõik)
Current (Jooksev)
Hide image (Peida pilt)
Select/set (Vali/sea)
Deselect all (Tühistada kõik valikud)
Mitme pildi kustutamine (0 246).
(vaikimisi All (Kõik))
Kausta valik taasesituseks.
Piltide varjamine või näitamine. Peidetud
pildid on nähtavad ainult menüüs „Peida pilt”
ja neid ei saa taasesitada.
Playback display options (Taasesituse kuvavalikud)
Basic photo info (Foto põhiteave)
Taasesituse fototeabe kuval oleva teabe valik
(0 229).
Focus point (Fookuspunkt)
Additional photo info (Täiendav fototeave)
None (image only) (Puudub (ainult pilt))
Highlights (Helendid)
RGB histogram (RGB histogramm)
Shooting data (Pildistamisandmed)
Overview (Ülevaade)
248
Copy image(s) (Pildi/piltide kopeerimine)
Select source (Lähtekoha valik)
Select image(s) (Pildi/piltide valik)
Select destination folder (Sihtkausta valik)
Copy image(s)? (Kopeerida pilt/pildid?)
Image review (Pildi ülevaatus)
On (Sees)
Off (Väljas)
After delete (Pärast kustutamist)
Show next (Näita järgmist)
Show previous (Näita eelmist)
Continue as before (Jätka nagu enne)
After burst, show (Pärast valangut näita)
First image in burst (Esimene pilt valangus)
Last image in burst (Viimane pilt valangus)
Piltide ühelt mälukaardilt teisele kopeerimine.
See valik on kasutatav ainult kahe kaamerasse
sisestatud mälukaardi korral.
(vaikimisi Off (Väljas))
Valige, kas kuvada pildid kohe pärast
pildistamist automaatselt ekraanile (0 225).
(vaikimisi Show next (Näita järgmist))
Pärast antud pildi kustutamist kuvatava pildi
valik.
(vaikimisi Last image in burst (Viimane pilt valangus))
Valige, kas kaamera kuvab pärast pidevas
vabastusrežiimis pildistamist valangu
esimese või viimase foto.
Auto image rotation (Pildi automaatne pööramine)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Valige, kas kaamera salvestab fotode
tegemisel paigutuse.
Off (Väljas)
Rotate tall (Pööra portreeformaati)
On (Sees)
Off (Väljas)
(vaikimisi On (Sees))
Valige, kas pöörata pildid taasesitusel
kuvamiseks „püsti” (portreepaigutusse)
(0 225).
Slide show (Slaidiesitus)
Start (Alusta)
Slaidiesituse vaatamine jooksva
taasesituskausta piltidest.
Image type (Pildi tüüp)
Frame interval (Kaadri kuvamise kestus)
Select to send to smart device (Valida nutiseadmesse saatmiseks)
Select image(s) (Pildi/piltide valik)
Valige nutiseadmesse üleslaaditavad fotod
(0 244).
Deselect all (Tühistada kõik valikud)
249
C Foto võttemenüü: Võttesuvandid
Photo shooting menu bank (Foto võttemenüü pank)
A–D
Foto võttemenüü sätete taastamine eelnevalt
salvestatud foto võttemenüü pangast. Sätete
muudatused salvestatakse jooksvasse panka.
Extended photo menu banks (Laiendatud fotomenüü pangad)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige, kas säritusrežiim, säriaeg
(säritusrežiimid S ja M), ava (režiimid A ja M) ja
Off (Väljas)
välgurežiim salvestatakse foto võttemenüü
pankadesse.
Storage folder (Hoiukaust)
Rename (Ümbernimetamine)
Kausta valik järgnevate piltide salvestamiseks.
Select folder by number (Kausta valik numbri
järgi)
Select folder from list (Kausta valik loendist)
File naming (Failide nimetamine)
File naming (Failide nimetamine)
Fotosid salvestavate pildifailide nimetamisel
kasutatava kolmetähelise prefiksi valik.
Vaikeprefiks on „DSC”.
Primary slot selection (Esmase pesa valik)
(vaikimisi XQD card slot (XQD mälukaardi pesa))
XQD card slot (XQD mälukaardi pesa)
Esmase pesana kasutava pilu valik kahe
sisestatud mälukaardi korral.
SD card slot (SD mälukaardi pesa)
Secondary slot function (Teisese pesa funktsioon)
(vaikimisi Overflow (Ületäitumine))
Overflow (Ületäitumine)
Teiseses pesas asuva mälukaardi rolli valik
kahe kaamerasse sisestatud mälukaardi korral
Backup (Varundus)
RAW primary - JPEG secondary (RAW esmane (0 93).
- JPEG teisene)
250
Flash control (Välklambi juhtimine)
Flash control mode (Välklambi juhtimise
režiim)
Wireless flash options (Juhtmevaba välklambi
valikud)
Remote flash control (Välgu kaugjuhtimine)
Radio remote flash info (Raadiojuhitava
kaugvälgu teave)
Image area (Pildi ala)
Choose image area (Pildi ala valik)
Auto DX crop (Automaatne DX-kärpimine)
Viewfinder mask display (Pildiotsija maski
kuva)
Image quality (Pildikvaliteet)
NEF (RAW) + JPEG fine★
(NEF (RAW) + JPEG peen★)
NEF (RAW) + JPEG fine
(NEF (RAW) + JPEG peen)
NEF (RAW) + JPEG normal★
(NEF (RAW) + JPEG tavaline★)
NEF (RAW) + JPEG normal
(NEF (RAW) + JPEG tavaline)
NEF (RAW) + JPEG basic★
(NEF (RAW) + JPEG põhikvaliteet★)
NEF (RAW) + JPEG basic
(NEF (RAW) + JPEG põhikvaliteet)
NEF (RAW)
JPEG fine★ (JPEG peen★)
JPEG fine (JPEG peen)
JPEG normal★ (JPEG tavaline★)
JPEG normal (JPEG tavaline)
JPEG basic★ (JPEG põhikvaliteet★)
JPEG basic (JPEG põhikvaliteet)
TIFF (RGB)
Image size (Pildi suurus)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Välklambi juhtimise režiimi valik kaamera
tarvikupesale paigaldatud valikuliste
välklampide jaoks või kaameravälise välguga
pildistamise sätete reguleerimine (0 190).
Pildi ala valik (0 83) ja pildiotsija maski kuva
lubamine või keelamine (0 85).
(vaikimisi JPEG normal (tavaline))
Failiformaadi ja tihendamissuhte valik
(pildikvaliteet, 0 88). Tärniga („★”) märgitud
valikute korral toimub tihendamine kvaliteedi
prioriteediga, ilma tärnita piltide jaoks
antakse prioriteet aga faili suuruse
vähendamisele.
Pildi suuruse valik pikslites (0 91). Eraldi
valikud on kasutatavad JPEG/TIFF ja NEF
(RAW) piltide jaoks.
251
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) salvestus)
NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
Tihendustüübi ja värvisügavuse bittides valik
tihendus)
NEF (RAW) piltide jaoks (0 90).
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) värvisügavus
bittides)
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
ISO-tundlikkuse sätete reguleerimine fotode
Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISO- jaoks (0 119, 121).
tundlikkuse juhtimine)
White balance (Valge tasakaal)
(vaikimisi Auto (Automaatne))
Auto (Automaatne)
Valge tasakaalu valik vastavalt valgusallikale
(0 156).
Natural light auto (Loomuliku valguse
automaatseadistus)
Incandescent (Hõõglamp)
Fluorescent (Luminofoor)
Direct sunlight (Otsene päikesevalgus)
Flash (Välk)
Cloudy (Pilvine)
Shade (Vari)
Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)
Preset manual (Käsitsi eelseadistus)
Set Picture Control (Picture Controli seade)
(vaikimisi Auto (Automaatne))
Auto (Automaatne)
Uute fotode töötlemisviisi valik. Valige
vastavalt stseeni tüübile või oma
Standard (Standardne)
loomingulisele ülesandele (0 175).
Neutral (Neutraalne)
Vivid (Ergas)
Monochrome (Ühevärviline)
Portrait (Portree)
Landscape (Maastik)
Flat (Tasane)
Manage Picture Control (Picture Controli haldus)
Save/edit (Salvesta/redigeeri)
Kohandatud Picture Controlide loomine.
Rename (Ümbernimetamine)
Delete (Kustuta)
Load/save (Laadimine/salvestamine)
252
Color space (Värviruum)
(vaikimisi sRGB)
sRGB
Värviruumi valik fotode jaoks.
Adobe RGB
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
(vaikimisi Off (Väljas))
Auto (Automaatne)
Säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad
detailid, luues loomuliku kontrastiga fotosid
Extra high (Eriti kõrge)
(0 180).
High (Kõrge)
Normal (Tavaline)
Low (Madal)
Off (Väljas)
Long exposure NR (Pika särituse müravähendus)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Vähendab „müra” (eredaid laike või udusust)
pika säriajaga tehtud fotodel.
Off (Väljas)
High ISO NR (Suure ISO müravähendus)
(vaikimisi Normal (Tavaline))
High (Kõrge)
Vähendab „müra” (juhuslikult paiknevad
eredad pikslid) suure ISO-tundlikkusega
Normal (Tavaline)
tehtud fotodel.
Low (Madal)
Off (Väljas)
Vignette control (Vinjettimise juhtimine)
(vaikimisi Normal (Tavaline))
High (Kõrge)
Ereduse languse vähendamine foto servades
G-, E ja D-tüüpi objektiivide kasutamisel (v.a
Normal (Tavaline)
PC-tüüpi objektiivid). Efekt on eriti märgatav
Low (Madal)
suurima ava korral.
Off (Väljas)
Auto distortion control (Automaatne venituse juhtimine)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Tünnmoonutuse vähendamine lainurkobjektiividega ja padimoonutuse
Off (Väljas)
vähendamine pikkade objektiividega
pildistamisel.
253
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Flicker reduction setting (Väreluse
Need valikud toimivad pildiotsijaga
vähendamise säte)
pildistamisel. Valige Enable (Lubada)
suvandis Flicker reduction setting
Flicker reduction indicator (Väreluse
(Väreluse vähendamise säte) võtte ajastuse
vähendamise näidik)
reguleerimiseks väreluse mõju
vähendamiseks luminofoor- või elavhõbekvarts-valgustuse korral. Flicker reduction
indicator (Väreluse vähendamise näidik)
määrab ikooni FLICKER (VÄRELUS) kuvamise
pildiotsijas: On (Sees) valikul kuvatakse see
ikoon väreluse tuvastamisel päästiku pooleldi
alla vajutamisel ning vilgub väreluse
tuvastamisel Disable (Keelata) valiku korral
suvandis Flicker reduction setting
(Väreluse vähendamise säte) (väreluse
vähendamise lubamiseks valige Enable
(Lubada)).
Auto bracketing set (Automaatkahvelduse seade)
(vaikimisi AE & flash bracketing (Automaatse särituse ja välgu kahveldus))
AE & flash bracketing (Automaatse särituse ja Kahveldatava(te) sätte või sätete valik
välgu kahveldus)
automaatkahvelduse kasutamisel (0 142).
AE bracketing (Automaatse särituse
kahveldus)
Flash bracketing (Välgu kahveldus)
WB bracketing (WB-kahveldus)
ADL bracketing (ADL kahveldus)
Multiple exposure (Mitmiksäritus)
Multiple exposure mode (Mitmiksärituse
Salvestage ühe fotona kaks kuni kümme NEF
režiim)
(RAW) säritust; soovi korral võib esimeseks
särituseks valikuga Select first exposure
Number of shots (Võtete arv)
(NEF) (Valida esimene säritus (NEF)) valida
Overlay mode (Ülekatte režiim)
olemasoleva foto, kuid pidage silmas, et valda
Keep all exposures (Hoida kõik säritused)
on võimalik ainult suuri (L-suuruses) NEF
Select first exposure (NEF) (Valida esimene
(RAW) pilte. Täpsemalt vt Nikoni veebisaidilt
säritus (NEF))
alla laetavast Menüüjuhist (0 i).
HDR (high dynamic range) (lai dünaamiline vahemik)
HDR mode (HDR-režiim)
Säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad
detailid kontrastsete stseenide pildistamisel
Exposure differential (Särituse samm)
(0 182).
Smoothing (Silumine)
254
Interval timer shooting (Intervalltaimeriga pildistamine)
Start (Alusta)
Pildistamine valitud intervalliga kuni
Choose start day/time (Alustamise päeva/aja ettenähtud arvu võtete salvestamiseni.
Lisateavet võib leida Menüüjuhist, mis on
valik)
allalaadimiseks saadaval Nikoni veebisaidil
Interval (Intervall)
(0 i).
Intervals×shots/interval (Intervallide
arv×võtteid/intervall)
Exposure smoothing (Särituse silumine)
Silent photography (Hääletu pildistamine)
Interval priority (Intervalliprioriteet)
Starting storage folder (Lähtehoiukaust)
Focus shift shooting (Fookuse nihutamisega pildistamine)
Start (Alusta)
Fookuse automaatne varieerimine fotode
seerias (0 212).
No. of shots (Võtete arv)
Focus step width (Teravustamissammu laius)
Interval until next shot (Intervall järgmise
võtteni)
Exposure smoothing (Särituse silumine)
Silent photography (Hääletu pildistamine)
Starting storage folder (Lähtehoiukaust)
Silent live view photography (Hääletu reaalaja vaates pildistamine)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Mode 1) (Sees (Režiim 1))
Katiku heli kõrvaldamine reaalaja vaates
pildistamisel (0 49).
On (Mode 2) (Sees (Režiim 2))
Off (Väljas)
255
1 Video võttemenüü: Video võttesuvandid
Reset movie shooting menu (Video võttemenüü lähtestus)
Yes (Jah)
Valige Yes (Jah) video võttemenüü suvandite
nende vaikeväärtustele lähtestamiseks.
No (Ei)
File naming (Failide nimetamine)
Videoid salvestavate pildifailide nimetamisel
kasutatava kolmetähelise prefiksi valik.
Vaikeprefiks on „DSC”.
Destination (Sihtkoht)
(vaikimisi XQD card slot (XQD mälukaardi pesa))
XQD card slot (XQD mälukaardi pesa)
Videote salvestamiseks kasutatava pilu valik.
SD card slot (SD mälukaardi pesa)
Image area (Pildi ala)
Choose image area (Pildi ala valik)
Pildi ala valimine (0 68).
Auto DX crop (Automaatne DX-kärpimine)
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus)
(vaikimisi 1920×1080; 60p)
3840×2160; 30p
Video kaadri suuruse (pikslites) ja
kaadrikiiruse valimine (0 69).
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) (aegluup)
1920×1080; 25p ×4 (slow-mo) (aegluup)
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo) (aegluup)
256
Movie quality (Video kvaliteet)
(vaikimisi High quality (Kõrge kvaliteet))
High quality (Kõrge kvaliteet)
Video kvaliteedi valimine (0 69).
Normal (Tavaline)
Movie file type (Videofaili tüüp)
(vaikimisi MOV)
MOV
Videofaili tüübi valik.
MP4
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
Maximum sensitivity (Maksimaalne
ISO-tundlikkuse sätete reguleerimine videote
tundlikkus)
jaoks.
Auto ISO control (mode M) (Automaatne ISOtundlikkuse juhtimine (režiim M))
ISO sensitivity (mode M) (ISO-tundlikkus
(režiim M))
White balance (Valge tasakaal)
(vaikimisi Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes))
Same as photo settings (Sama, mis
Valge tasakaalu valimine videote jaoks
fotosätetes)
(0 156). Valige Same as photo settings
(Sama, mis fotosätetes) jooksvalt fotode
Auto (Automaatne)
jaoks valitud suvandi kasutamiseks.
Natural light auto (Loomuliku valguse
automaatseadistus)
Incandescent (Hõõglamp)
Fluorescent (Luminofoor)
Direct sunlight (Otsene päikesevalgus)
Cloudy (Pilvine)
Shade (Vari)
Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)
Preset manual (Käsitsi eelseadistus)
Set Picture Control (Picture Controli seade)
(vaikimisi Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes))
Same as photo settings (Sama, mis
Picture Controli valimine videote jaoks
fotosätetes)
(0 175). Valige Same as photo settings
(Sama, mis fotosätetes) jooksvalt fotode
Auto (Automaatne)
jaoks valitud suvandi kasutamiseks.
Standard (Standardne)
Neutral (Neutraalne)
Vivid (Ergas)
Monochrome (Ühevärviline)
Portrait (Portree)
Landscape (Maastik)
Flat (Tasane)
257
Manage Picture Control (Picture Controli haldus)
Save/edit (Salvesta/redigeeri)
Kohandatud Picture Controlide loomine.
Rename (Ümbernimetamine)
Delete (Kustuta)
Load/save (Laadimine/salvestamine)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
(vaikimisi Off (Väljas))
Same as photo settings (Sama, mis
Säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad
fotosätetes)
detailid, luues loomuliku kontrastiga videod
(0 180). Valige Same as photo settings
Extra high (Eriti kõrge)
(Sama, mis fotosätetes) jooksvalt fotode
High (Kõrge)
jaoks valitud suvandi kasutamiseks.
Normal (Tavaline)
Low (Madal)
Off (Väljas)
High ISO NR (Suure ISO müravähendus)
(vaikimisi Normal (Tavaline))
High (Kõrge)
Vähendab „müra” (juhuslikult paiknevad
eredad pikslid) suure ISO-tundlikkusega
Normal (Tavaline)
tehtud videotes.
Low (Madal)
Off (Väljas)
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
(vaikimisi Auto (Automaatne))
Auto (Automaatne)
Vähendab värelust ja tükeldust luminofoorvõi elavhõbe-kvartslampide valgustuse
50 Hz
kasutamisel reaalaja vaates (0 37) ja video
60 Hz
salvestamisel (0 59).
Microphone sensitivity (Mikrofoni tundlikkus) (vaikimisi Auto sensitivity (Automaatne tundlikkus))
Auto sensitivity (Automaatne tundlikkus)
Sisseehitatud või välismikrofoni (0 295) sisse
või välja lülitamine või mikrofoni tundlikkuse
Manual sensitivity (Käsitsi tundlikkus)
reguleerimine.
Microphone off (Mikrofon väljas)
258
Attenuator (Atenuaator)
Enable (Lubada)
Disable (Keelata)
(vaikimisi Disable (Keelata))
Mikrofoni võimenduse vähendamine ning
audiomoonutuse vältimine valjus keskkonnas
videosalvestusel.
(vaikimisi Wide range (Lai vahemik))
Sisseehitatud ja välismikrofoni sageduskaja
valik (0 295).
Frequency response (Sageduskaja)
Wide range (Lai vahemik)
Vocal range (Häälevahemik)
Wind noise reduction (Tuulemüra vähendamine)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige, kas lubada sisseehitatud mikrofoni
madallõikefiltrit tuulemüra vähendamiseks.
Off (Väljas)
Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige, kas lubada elektroonilist
stabiliseerimist videorežiimis.
Off (Väljas)
Time-lapse movie (Intervallvideo)
Start (Alusta)
Interval (Intervall)
Shooting time (Pildistamisaeg)
Exposure smoothing (Särituse silumine)
Silent photography (Hääletu pildistamine)
Image area (Pildi ala)
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/
kaadrikiirus)
Interval priority (Intervalliprioriteet)
Kaamera teeb automaatselt fotosid valitud
intervalliga hääletu intervallvideo loomiseks.
Lisateavet võib leida Menüüjuhist, mis on
allalaadimiseks saadaval Nikoni veebisaidil
(0 i).
259
A Kohandatud sätted: Kaamera sätete
peenhäälestus
Custom settings bank (Kohandatud seadete menüü)
A–D
Eelnevalt kohandatud sätete menüü panka
salvestatud kohandatud sätete taastamine.
Sätete muudatused salvestatakse jooksvasse
panka.
a Autofocus (Automaatne teravustamine)
a1 AF-C priority selection (Pideva automaatse teravustamise prioriteedi valik)
(vaikimisi Release (Vabastus))
Release (Vabastus)
Režiimi AF-C valikul pildiotsijaga pildistamiseks
Focus + release (Teravustamine + vabastus) määrab see suvand, kas fotosid saab teha alati
Release + focus (Vabastus + teravustamine) päästikule vajutamisel (vabastuse prioriteet)
või ainult teravustatud kaamera korral
Focus (Teravustamine)
(teravustamise prioriteet).
a2 AF-S priority selection (Üksikservo automaatse teravustamise prioriteedi valik)
(vaikimisi Focus (Teravustamine))
Release (Vabastus)
Valikul AF-S pildiotsijaga pildistamiseks
määrab see suvand, kas pildistamine on
Focus (Teravustamine)
võimalik ainult teravustatud kaamera korral
(teravustamisprioriteet) või iga kord päästikule
vajutamisel (vabastusprioriteet).
a3 Focus tracking with lock-on (Teravustamise jälgimine koos lukustusega)
Blocked shot AF response (Blokeeritud võtte Määrab, kuidas automaatne teravustamine
vastus automaatsel teravustamisel)
reageerib objekti kauguse muutustele režiimi
AF-C valikul pildiotsijaga pildistamisel.
Subject motion (Objekti liikumine)
a4 3D-tracking face-detection (Näotuvastus ruumilisel kalkeerimisel)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige, kas kaamera tuvastab ja teravustab
nägusid ruumilise kalkeerimise valikul
Off (Väljas)
automaatse teravustamise ala režiimiks
(0 100).
260
a5 3D-tracking watch area (Ruumilise kalkeerimise jälgimisala) (vaikimisi Normal (Tavaline))
Wide (Lai)
Jälgitava ala valimiseks ruumilise kalkeerimise
valikul automaatse teravustamise ala
Normal (Tavaline)
režiimiks vajutage päästik pooleldi alla
(0 100).
a6 Number of focus points (Fookuspunktide arv)
(vaikimisi 55 points (55 punkti))
55 points (55 punkti)
Kasutatavate fookuspunktide arvu valik
fookuspunktide käsitsi valimisel pildiotsijas.
15 points (15 punkti)
a7 Store by orientation (Salvestamine orientatsiooni järgi)
(vaikimisi Off (Väljas))
Focus point (Fookuspunkt)
Valige, kas pildiotsija salvestab fookuspunktid
Focus point and AF-area mode (Fookuspunkt ja automaatse teravustamise ala režiimi
vertikaalse ja horisontaalse paigutuse jaoks
ja automaatse teravustamise ala režiim)
eraldi.
Off (Väljas)
a8 AF activation (Automaatse teravustamise aktiveerimine)
(vaikimisi Shutter/AF-ON (Katik/AF-ON))
Shutter/AF-ON (Katik/AF-ON)
Valige, kas kaamera teravustab päästiku
pooleldi alla vajutamisel. Valikul AF-ON only
AF-ON only (Ainult AF-ON)
(Ainult AF-ON) kaamera päästiku pooleldi
alla vajutamisel ei teravusta.
a9 Limit AF-area mode selection (Automaatse teravustamise ala režiimi valiku piirang)
Single-point AF (Ühe punkti automaatne
Valige automaatse teravustamise ala režiimid,
teravustamine)
mida saab valida automaatse teravustamise
Dynamic-area AF (9 points) (Dünaamilise ala režiimi nupu ja alamkäsuvaliku nupu abil
pildiotsijaga pildistamisel (0 100).
automaatne teravustamine (9 punkti))
Dynamic-area AF (25 points) (Dünaamilise ala
automaatne teravustamine (25 punkti))
Dynamic-area AF (72 points) (Dünaamilise ala
automaatne teravustamine (72 punkti))
Dynamic-area AF (153 points) (Dünaamilise
ala automaatne teravustamine (153 punkti))
3D-tracking (Ruumiline kalkeerimine)
Group-area AF (Grupeeritud ala automaatne
teravustamine)
Auto-area AF (Automaatala automaatne
teravustamine)
261
a10 Autofocus mode restrictions (Automaatse teravustamise režiimi piirangud)
(vaikimisi No restrictions (Piiranguteta))
AF-S (Üksikservo automaatne teravustamine) Valige pildiotsijaga pildistamisel kasutatavad
automaatse teravustamise režiimid (0 98).
AF-C (Pidev automaatne teravustamine)
No restrictions (Piiranguteta)
a11 Focus point wrap-around (Fookuspunkti pööramine) (vaikimisi No wrap (Ilma pööramiseta))
Wrap (Pööramine)
Valige, kas pildiotsija fookuspunkti valik
„pöördub” kuva ühest servast teise.
No wrap (Ilma pööramiseta)
a12 Focus point options (Fookuspunkti valikud)
Focus point illumination (Fookuspunkti
Fookuspunkti kuva sätete reguleerimine
valgustus)
pildiotsijas.
Manual focus mode (Käsitsi teravustamise
režiim)
Dynamic-area AF assist (Dünaamilise ala
automaatse teravustamise abi)
a13 Manual focus ring in AF mode (Käsitsi teravustamise rõngas automaatse teravustamise
režiimis)
(vaikimisi Enable (Lubada))
Enable (Lubada)
See valik on kasutatav ühilduvate
objektiividega. Valige Disable (Keelata)
Disable (Keelata)
teravustamisrõngaga teravustamise
keelamiseks automaatse teravustamise
režiimis.
b Metering/exposure (Mõõtmine/säritus)
b1 ISO sensitivity step value (ISO-tundlikkuse samm)
(vaikimisi 1/3 step (1/3-samm))
1/3 step (1/3-samm)
Valige ISO-tundlikkuse reguleerimisel
kasutatav samm.
1/2 step (1/2-samm)
1 step (1-samm)
b2 EV steps for exposure cntrl (EV sammud särituse juhtimiseks) (vaikimisi 1/3 step (1/3-samm))
1/3 step (1/3-samm)
Valige säriaja, ava ja kahvelduse
reguleerimisel kasutatavad sammud.
1/2 step (1/2-samm)
1 step (1-samm)
b3 Exp./flash comp. step value (Särituse/välgu kompenseerimise samm)
(vaikimisi 1/3 step (1/3-samm))
1/3 step (1/3-samm)
Valige särituse ja välgu kompenseerimise
reguleerimisel kasutatav samm.
1/2 step (1/2-samm)
1 step (1-samm)
262
b4 Easy exposure compensation (Kerge särikompensatsioon)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Auto reset) (Sees (Automaatne lähtestus)) Valige, kas särikompensatsiooni saab
reguleerida ainult käsuvaliku nuppu
On (Sees)
pöörates, ilma E nuppu vajutamata.
Off (Väljas)
b5 Matrix metering (Maatriksmõõtmine)
(vaikimisi Face detection on (Näotuvastus sees))
Face detection on (Näotuvastus sees)
Valige Face detection on (Näotuvastus
sees) näotuvastuse aktiveerimiseks
Face detection off (Näotuvastus väljas)
portreede tegemisel maatriksmõõtmisega
pildiotsijaga pildistamisel (0 124).
b6 Center-weighted area (Keskelekaalutud ala)
(vaikimisi  12 mm)
 8 mm– 20 mm, Average (Keskmine)
Valige ala suurus, millele keskelekaalutud
mõõtmisel pildiotsijaga pildistamisel
omistatakse suurim kaal. Paigaldatud mitteCPU või AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm
f/3,5–4,5E ED objektiivi korral fikseeritakse see
ala suurusele 12 mm.
b7 Fine-tune optimal exposure (Optimaalse särituse peenhäälestus)
(vaikimisi No (Ei))
Yes (Jah)
Särituse peenhäälestus iga mõõtmismeetodi
jaoks. Suuremad väärtused annavad
No (Ei)
eredamaid, väiksemad väärtused
tumedamaid säritusi.
c Timers/AE lock (Taimerid/automaatse särituse lukk)
c1 Shutter-release button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (half press) (Sees (poolvajutus))
Valige, kas säritus lukustub päästiku
vajutamisel.
On (burst mode) (Sees (valangu režiim))
Off (Väljas)
c2 Standby timer (Ooterežiimi taimer)
(vaikimisi 6 s)
4 s–30 min, No limit (Piiramata)
Valige, kui kaua kaamera jätkab särituse
mõõtmist tegevuse puudumisel (0 34).
263
c3 Self-timer (Taimer)
Self-timer delay (Taimeri viivitus)
Valige katiku vabastuse viivitus, tehtavate
võtete arv ja võtetevaheline intervall taimeri
Number of shots (Võtete arv)
režiimis.
Interval between shots (Võtetevaheline
intervall)
c4 Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)
Playback (Taasesitus)
Valige, kui kaua jääb ekraan tegevuse
puudumisel sisselülitatuks.
Menus (Menüüd)
Information display (Teabeekraan)
Image review (Pildi ülevaatus)
Live view (Reaalaja vaade)
d Shooting/display (Pildistamine/kuva)
d1 CL mode shooting speed (CL-režiimi võttekiirus)
(vaikimisi 5 fps (kaadrit sekundis))
6 fps–1 fps (kaadrit sekundis)
Valige kaadri ettenihke kiirus CL-režiimis.
Arvestage, et see kiirus võib olenevalt
toiteallikast muutuda (0 114).
d2 Max. continuous release (Max võtete arv pidevas vabastusrežiimis)
(vaikimisi 200)
1–200
Valige maksimaalne ühe valanguga tehtav
võtete arv pidevas vabastusrežiimis.
d3 ISO display (ISO kuva)
(vaikimisi Show frame count (Näita kaadrite arvu))
Show ISO sensitivity (Näita ISO-tundlikkust) Valige, kas ISO-tundlikkus kuvatakse
juhtpaneelil järelejäänud särituste arvu
Show frame count (Näita kaadrite arvu)
asemel.
d4 Sync. release mode options (Sünkroniseeritud vabastusrežiimi valikud)
(vaikimisi Sync (Sünkroniseeritud))
Sync (Sünkroniseeritud)
Valige, kas katiku vabastus kaugkaameratel
on sünkroniseeritud põhikaamera katiku
No sync (Ilma sünkroniseerimata)
vabastusega.
d5 Exposure delay mode (Särituse viivituse režiim)
(vaikimisi Off (Väljas))
3 s–0,2 s, Off (Väljas)
Olukordades, kus väikseimgi kaamera
liikumine võib pilte hägustada, võib katiku
vabastusega viivitada ligikaudu 0,2 kuni
3 sekundit pärast peegli tõstmist.
264
d6 Electronic front-curtain shutter (Elektrooniline esikardina katik) (vaikimisi Disable (Keelata))
Enable (Lubada)
Elektroonilise esikardina katiku lubamine või
keelamine režiimis Q, QC või MUP katiku
Disable (Keelata)
liikumisest tingitud hägususe
kõrvaldamiseks. Teistes vabastusrežiimides
kasutatakse olenemata antud valikust
mehaanilist katikut.
d7 File number sequence (Failinumbri järjestus)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Valige, kuidas kaamera määrab failide
numbrid.
Off (Väljas)
Reset (Lähtestus)
d8 Peaking highlight color (Kontuurimisvärv)
(vaikmisi Red (Punane))
Red (Punane)
Teravuskontuurimise värvi valik.
Kontuurimise sisse ja välja lülitamiseks ning
Yellow (Kollane)
selle tundlikkuse reguleerimiseks vajutage
Blue (Sinine)
reaalaja vaates i ja valige Peaking level
White (Valge)
(Kontuurimistase) (0 45, 65).
d9 Viewfinder grid display (Pildiotsija ruudustiku kuva)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige, kas kuvada pildiotsijas
kadreerimisruudustik.
Off (Väljas)
d10 LCD illumination (LCD-valgustus)
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige, kas juhtpaneeli ja nuppude
taustavalgustus on aktiveeritud ooterežiimi
Off (Väljas)
taimeri korral sisse lülitatud.
A Elektrooniline esikardina katik
Soovitatav on kasutada G-, E- või D-tüüpi objektiivi; valige Disable (Keelata)
joonte või udususe märkamisel muude objektiividega pildistamisel.
Elektrooniline esikardina katikuga kasutatavad lühim säriaeg ja maksimaalne
ISO-tundlikkus on vastavalt 1/2000 s ja ISO 25600.
265
d11 Live view in continuous mode (Reaalaja vaade pidevas võtterežiimis)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Valige, kas täiskaadris taasesitus on kasutatav
valanguga pildistamisel (vabastusrežiimid CL,
Off (Väljas)
CH ja QC) reaalaja vaates (0 37). Off (Väljas)
valikul lülitub välja mitte ainult ekraan, vaid ka
ekraani taustavalgustus.
d12 Optical VR (Optiline stabiliseerimine)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Stabiliseerimise lubamine või keelamine
ühilduvatel puuduva stabiliseerimislülitiga
Off (Väljas)
AF-P objektiividel.
e Bracketing/flash (Kahveldus/välklamp)
e1 Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus)
(vaikimisi 1/250 s)
1/250 s (Auto FP) (Automaatne
Välklambi sünkroniseerimiskiiruse valimine.
fookustasand), 1/250 s–1/60 s
e2 Flash shutter speed (Välklambi säriaeg)
(vaikimisi 1/60 s)
1/60 s–30 s
Valige kõige aeglasem võimalik katik välgu
kasutamisel režiimides P ja A.
e3 Exposure comp. for flash (Välklambi särikompensatsioon)
(vaikimisi Entire frame (Kogu kaader))
Entire frame (Kogu kaader)
Valige, kuidas kaamera reguleerib välgu taset
särikompensatsiooni kasutamisel.
Background only (Ainult taust)
A Säriaja fikseerimine välklambi sünkroniseerimiskiiruse piirväärtusele
Säriaja fikseerimiseks sünkroniseerimiskiiruse piirväärtusele automaatses katiku
prioriteediga või käsitsi säritusrežiimis, valige järgmine säriaeg kõige pikemast
võimalikust säriajast (30 s või %). Pildiotsijasse ja juhtpaneelile kuvatakse X
(välklambi sünkroniseerimise näidik).
A Automaatse fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimine
Automaatse fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimine võimaldab
välklambi kasutamist kõige lühema kaamera toetatava säriajaga ning valida
suurimat ava teravussügavuse vähendamiseks ka eredas päikesevalguses
tagantvalgustatud objekti korral. Teabeekraani välgurežiimi näidikule kuvatakse
aktiveeritud automaatse fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimise korral
„FP”.
266
e4 Auto M ISO sensitivity control (Automaatne välguga ISO-tundlikkuse juhtimine)
(vaikimisi Subject and background (Objekt ja taust))
Subject and background (Objekt ja taust)
Valige, kas automaatset ISO-tundlikkuse
juhtimist välguga pildistamisel reguleeritakse
Subject only (Ainult objekt)
nii objekti kui ka tausta või ainult põhiobjekti
õigeks säritamiseks.
e5 Modeling flash (Kujundusvälk)
(vaikimisi On (Sees))
On (Sees)
Valige, kas valikulised CLS-ühilduvad
välguseadmed (0 288) kiirgavad
Off (Väljas)
kujundusvälgu kaamera Pv nupu vajutamisel
pildiotsijaga pildistamisel.
e6 Auto bracketing (mode M) (Automaatkahveldus (režiim M))
(vaikimisi Flash/speed (Välk/säriaeg))
Flash/speed (Välk/säriaeg)
Valige mõjutatavad sätted särituse/välgu
kahvelduse lubamisel säritusrežiimis M.
Flash/speed/aperture (Välk/säriaeg/ava)
Flash/aperture (Välk/ava)
Flash only (Ainult välk)
e7 Bracketing order (Kahveldusjärjestus)
(vaikimisi MTR > under > over (MTR > alla > üle))
MTR > under > over (MTR > alla > üle)
Valige kahveldusjärjestus särituse, välgu ja
valge tasakaalu kahvelduseks.
Under > MTR > over (Alla > MTR > üle)
267
f Controls (Juhtnupud)
f1 Custom control assignment (Kohandatud juhtnuppude määramine)
Preview button (Eelvaate nupp)
Valige kaamera juhtnuppude roll kasutamisel
Preview button + y (Eelvaate nupp + y) kas eraldi või koos käsuvaliku nuppudega.
Fn1 button (Fn1 nupp)
Fn1 button + y (Fn1 nupp + y)
Fn2 button (Fn2 nupp)
AF-ON button (AF-ON nupp)
Sub-selector (Alamvalija)
Sub-selector center (Alamvalija kesknupp)
Sub-selector center + y (Alamvalija
kesknupp + y)
BKT button + y (BKT nupp + y)
Movie record button + y (Video
salvestusnupp + y)
Lens focus function buttons (Objektiivi
teravustamisfunktsiooni nupud)
f2 Multi selector center button (Mitmikvalija kesknupp)
Shooting mode (Võtterežiim)
Valige mitmikvalija kesknupu funktsioon.
Playback mode (Taasesitusrežiim)
Live view (Reaalaja vaade)
f3 Shutter spd & aperture lock (Säriaja ja ava lukk)
Shutter speed lock (Säriaja lukk)
Säriaja lukustamine režiimis S või M või ava
lukustamine režiimis A või M jooksvalt valitud
Aperture lock (Ava lukk)
väärtusele.
268
f4 Customize command dials (Käsuvaliku nuppude kohandamine)
Reverse rotation (Vastassuunas pööramine) Valige põhi- ja alamkäsuvaliku nupu
funktsioonid.
Change main/sub (Põhi-/alam- vahetus)
Aperture setting (Ava seade)
Menus and playback (Menüüd ja taasesitus)
Sub-dial frame advance (Alamkäsuvaliku
nupp kaadri edasinihkeks)
f5 Multi selector (Mitmikvalija)
(vaikimisi Do nothing (Toime puudub))
Restart standby timer (Ooterežiimi taimeri
Valige, kas mitmikvalija kasutamine aktiveerib
taaskäivitus)
ooterežiimi taimeri (0 34).
Do nothing (Toime puudub)
f6 Release button to use dial (Nupu vabastus käsuvaliku nupu kasutamiseks) (vaikimisi No (Ei))
Yes (Jah)
Yes (Jah) valik võimaldab tavaliselt vastavat
nuppu hoides ja käsuvaliku nuppu pöörates
No (Ei)
sooritatavaid toiminguid sooritada seda
käsuvaliku nuppu pöörates pärast antud
nupu vabastamist. Seadistus lõpeb sellele
nupule uuesti vajutamisel, päästiku pooleldi
alla vajutamisel või ooterežiimi taimeri
aegumisel.
f7 Reverse indicators (Näidikute pöördesitus)
(vaikimisi
)
Valikul
(W) kuvatakse
säritusnäidikud juhtpaneelil, pildiotsijas ja
teabeekraanil negatiivsete väärtustega
vasakul ja positiivsete väärtustega paremal.
(V) positiivsete
Valige
väärtuste vasakul ja negatiivsete väärtuste
paremal kuvamiseks.
269
f8 Live view button options (Reaalaja vaate nupu valikud)
(vaikimisi Enable (Lubada))
Enable (Lubada)
a nuppu saab keelata reaalaja vaate
juhusliku alustamise vältimiseks.
Enable (standby timer active) (Lubada
(ooterežiimi taimer aktiivne))
Disable (Keelata)
f9 D switch (D lüliti)
(vaikimisi LCD backlight (D) (LCD taustavalgustus (D)))
LCD backlight (D) (LCD taustavalgustus
Valige toitelüliti asendisse D pööramisel
(D))
valgustatavad kuvad.
D and information display (D ja
teabeekraani kuva)
f10 Assign MB-D18 buttons (MB-D18 nuppude määramine)
Fn button (Fn-nupp)
Valige valikulise mitme toiteallikaga
akukomplekti MB-D18 (0 299) nuppudele
Fn button + y (Fn-nupp + y)
määratavad funktsioonid.
AF-ON button (AF-ON nupp)
Multi selector (Mitmikvalija)
g Movie (Video)
g1 Custom control assignment (Kohandatud juhtnuppude määramine)
Preview button (Eelvaate nupp)
Valige kaamera juhtnuppudele määratud
Preview button + y (Eelvaate nupp + y) rollid, kas eraldi või koos käsuvaliku
nuppudega, reaalaja vaates asendisse 1
Fn1 button (Fn1 nupp)
pööratud reaalaja vaate valija korral.
Fn1 button + y (Fn1 nupp + y)
Arvestage, et Record movies (Videote
Fn2 button (Fn2 nupp)
salvestamine) valikul suvandis ShutterSub-selector center (Alamvalija kesknupp)
release button (Päästik) ei saa päästikut
Sub-selector center + y (Alamvalija
kasutada mistahes muudeks toiminguteks
kesknupp + y)
peale videote salvestamise.
Shutter-release button (Päästik)
g2 Highlight brightness (Helendi eredus)
(vaikimisi 248)
255–180
Video helendite kuva aktiveerimiseks vajaliku
ereduse valimine. Mida väiksem on see
väärtus, seda suurem on helenditena kuvatav
eredusvahemik. 255 valikul näitab helendite
kuva ainult võimaliku ülesäritusega alasid.
270
B Häälestusmenüü: Kaamera häälestus
Format memory card (Mälukaardi vormindamine)
XQD card slot (XQD mälukaardi pesa)
Vormindamise alustamiseks valige
mälukaardi pilu ja valige Yes (Jah). Pange
SD card slot (SD mälukaardi pesa)
tähele, et vormindamine kustutab jäädavalt
kõik pildid ja muud andmed valitud pilus olevalt
kaardilt. Enne vormindamist tehke kindlasti
vajalikud varukoopiad.
Language (Keel)
Vt lk 345.
Valige keel kaamera menüüde ja teadete
kuvamiseks.
Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev)
Time zone (Ajavöönd)
Muutke ajavööndeid, seadke kaamera kell,
sünkroniseerige kell nutiseadme kellaga,
Date and time (Kuupäev ja kellaaeg)
valige kuupäeva kuvamise järjekord ja
Sync with smart device (Nutiseadmega
lülitage suveaeg sisse või välja. On (Sees)
sünkroniseerimine)
valikul suvandis Sync with smart device
Date format (Kuupäeva formaat)
(Nutiseadmega sünkroniseerimine) ja
Daylight saving time (Suveaeg)
aktiveeritud sünkroniseerimise korral
SnapBridge-rakenduses on kaamera kella
võimalik seada nutiseadmelt saadavale ajale.
Monitor brightness (Ekraani eredus)
Menus/playback (Menüüd/taasesitus)
Menüüde, taasesituse ja reaalaja vaate
kuvade ereduse reguleerimine.
Live view (Reaalaja vaade)
A Mälukaartide vormindamine
Ärge lülitage kaamerat mälukaartide vormindamise ajal välja ega eemaldage
akut.
Lisaks häälestusmenüü valikule Format memory card (Mälukaardi
vormindamine) saab mälukaarte vormindada nuppude S (Q) ja O (Q) abil:
hoidke mõlemat nuppu korraga alla vajutatult kuni vormindamise näidikute
kuvamiseni ning vajutage siis neid nuppe kaardi vormindamiseks uuesti. Kahe
sisestatud mälukaardi korral esimesel nuppudele vajutamisel näitab
vormindamisele kuuluvat kaarti vilkuv ikoon. Erineva pilu valikuks pöörake
põhikäsuvaliku nuppu.
271
Monitor color balance (Ekraani värvitasakaal)
Ekraani värvitasakaalu reguleerimine.
Virtual horizon (Virtuaalne horisont)
Virtuaalse horisondi kuvamine vastavalt
kaamera kaldeanduri andmetele.
Information display (Teabeekraan)
(vaikimisi Auto (Automaatne))
Auto (Automaatne)
Teabeekraani kuva kohandamine vastavalt
erinevatele vaatamistingimustele.
Manual (Käsitsi)
AF fine-tune (Automaatse teravustamise peenhäälestus)
AF fine-tune (On/Off) (Automaatse
Teravustamise peenhäälestus erinevat tüüpi
teravustamise peenhäälestus (Sees/Väljas)) objektiivide jaoks. Enamikus olukordades ei
ole automaatse teravustamise häälestus
Saved value (Salvestatud väärtus)
soovitatav ja see võib segada normaalset
Default (Vaikimisi)
teravustamist; kasutage ainult siis, kui see on
List saved values (Salvestatud väärtuste
nõutav. Automaatset peenhäälestust saab
loend)
kasutada reaalaja vaates; lisateavet võib leida
Nikoni veebisaidilt (0 i) alla laetavast
Menüüjuhist.
Non-CPU lens data (Mitte-CPU objektiivi andmed)
Lens number (Objektiivi number)
Mitte-CPU objektiivide fookuskauguse ja
suurima ava salvestamine võimaldamaks
Focal length (mm) (Fookuskaugus (mm))
nende kasutamist tavaliselt CPU-objektiivide
Maximum aperture (Suurim ava)
jaoks reserveeritud funktsioonidega (0 218).
Clean image sensor (Pildianduri puhastamine)
Clean now (Puhasta kohe)
Pildianduri vibreerimine tolmu
eemaldamiseks (0 312).
Clean at startup/shutdown (Puhasta
käivitamisel/väljalülitamisel)
Lock mirror up for cleaning (Lukusta peegel puhastamiseks üles)
Lukustada peegel üles pildiandurilt puhuri
abil tolmu eemaldamiseks (0 315). Ei ole
kasutatav tühjeneva aku (J või madalam)
või läbi Bluetoothi nutiseadmega või USB
kaudu teiste seadmetega ühendatud
kaamera korral.
272
Image Dust Off ref photo (Pildilt tolmutäppide eemalduse võrdlusfoto)
Start (Alusta)
Võrdlusandmete hankimine valiku Image
Clean sensor and then start (Puhasta andur ja Dust Off (Tolmutäppide eemaldus pildilt)
jaoks Capture NX-D-s (0 ii).
alusta)
Image comment (Pildi kommentaar)
Attach comment (Kommentaari lisamine)
Input comment (Kommentaari sisestamine)
Lisage uutele fotodele nende tegemisel
kommentaar. Kommentaare saab ViewNX-i
või Capture NX-D (0 ii) abil vaadata kui
metaandmeid.
Copyright information (Autoriõiguse teave)
Attach copyright information (Autoriõiguse Lisage uutele fotodele nende tegemisel
teabe lisamine)
autoriõiguse teave. Autoriõiguse teavet saab
ViewNX-i või Capture NX-D (0 ii) abil vaadata
Artist (Autor)
kui metaandmeid.
Copyright (Autoriõigus)
A Teksti sisestamine
Teksti sisestamise vajadusel kuvatakse klaviatuur. Teksti sisestamiseks
puudutage tähemärke puuteekraanil (puudutage klaviatuuri valimisnuppu läbi
suur- ja väiketähtede ning sümbolite klaviatuuride kerimiseks). Samuti võib
kasutada mitmikvalijat soovitud tähemärgi klaviatuuril esile tõstmiseks ning
vajutada selle keskele esiletõstetud tähemärgi kursori kohale sisestamiseks
(pidage silmas, et tähemärgi sisestamisel täitunud välja korral viimane tähemärk
väljal kustutatakse). Kursori alt tähemärgi kustutamiseks vajutage nuppu O (Q).
Kursori uude asukohta viimiseks puudutage kuva või hoidke all W (M) nuppu ja
vajutage 4 või 2. Sisestamise lõpetamiseks ja eelmisesse menüüsse naasmiseks
vajutage J.
Teksti kuvamise ala
Klaviatuuriala
Klaviatuuri valik
273
Beep options (Piiksu valikud)
Beep on/off (Piiks sees/väljas)
Piiksu helikõrguse ja -tugevuse valik.
Volume (Helitugevus)
Pitch (Helikõrgus)
Touch controls (Puutejuhikud)
Enable/disable touch controls (Puutejuhikute Puutejuhikute sätete reguleerimine (0 12).
lubamine/keelamine)
Full-frame playback flicks (Täiskaadris
taasesituse puuteklikid)
HDMI
Output resolution (Väljunderaldusvõime)
Sätete reguleerimine HDMI-seadmetega
ühendamiseks.
External recording control (Salvestuse
välisjuhtimine)
Advanced (Erisätted)
Location data (Asukohaandmed)
Download from smart device (Alla laadida
Asukohaandmete sätete reguleerimine
nutiseadmest)
(0 221).
Position (Paiknemine)
External GPS device options (Välise GPSseadme valikud)
Wireless remote (WR) options (Juhtmevaba kaugjuhtimise (WR) valikud)
LED lamp (LED-lamp)
LED-lambi ja siderežiimi sätete reguleerimine
valikuliste juhtmevabade
Link mode (Siderežiim)
kaugjuhtimiskontrollerite jaoks.
Assign remote (WR) Fn button (Kaugjuhtimise (WR) Fn-nupu määramine)
(vaikimisi None (Puudub))
Preview (Eelvaade)
Valige Fn nupu funktsioon valikulistel
juhtmevabadel kaugjuhtimiskontrolleritel.
FV lock (FV-lukustus)
AE/AF lock (Automaatse särituse/automaatse
teravustamise lukk)
AE lock only (Ainult automaatse särituse lukk)
AE lock (Reset on release) (Automaatse
särituse lukk (Lähtestus vabastamisel))
AF lock only (Ainult automaatse
teravustamise lukk)
AF-ON
MDisable/enable (Lubada/keelata)
+ NEF (RAW)
Live view (Reaalaja vaade)
None (Puudub)
274
Airplane mode (Lennukirežiim)
Enable (Lubada)
Disable (Keelata)
(vaikimisi Disable (Keelata))
Lennukirežiimi aktiveerimine Eye-Fi kaartide
juhtmevabade funktsioonide ning Bluetoothja Wi-Fi ühenduste keelamiseks
nutiseadmetega. Juhtmevaba saatjaga
ühendusi teiste seadmetega saab blokeerida
ainult saatjat kaamerast eemaldades.
Connect to smart device (Nutiseadmega ühendamine)
Start (Alusta)
Siduge kaamera SnapBridge-rakendusega
nutiseadmega vastavalt kaasasolevale
Password protection (Paroolikaitse)
SnapBridge Ühendusjuhend (digitaalsetele
üheobjektiivilistele peegelkaameratele).
Send to smart device (auto) (Saata nutiseadmesse (automaatne))
(vaikimisi Off (Väljas))
On (Sees)
Valige On (Sees) fotode nende tegemisel
nutiseadmesse üleslaadimiseks.
Off (Väljas)
Wi-Fi
Network settings (Võrgusätted)
Current settings (Jooksvad sätted)
Reset connection settings (Ühenduse sätete
lähtestus)
Bluetooth
Network connection (Võrguühendus)
Paired devices (Seotud seadmed)
Send while off (Saata väljalülitatult)
Network (Võrk)
Choose hardware (Riistvara valik)
Network settings (Võrgusätted)
Options (Valikud)
Jooksvate Wi-Fi (juhtmevaba LANi) sätete
reguleerimine nutiseadmetega
ühendamiseks.
Bluetooth-ühenduste sätete reguleerimine
nutiseadmetega. Kaamerat on võimalik
siduda kuni viie nutiseadmega, kuid
ühendada saab neist korraga vaid ühega.
Ftp- ja võrgusätete reguleerimine Etherneti ja
WT-7-t kasutavate juhtmevabade LAN-ide
jaoks. See valik on kasutatav ainult
ühendatud WT-7 korral.
275
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine)
Enable (Lubada)
Disable (Keelata)
(vaikimisi Enable (Lubada))
Piltide üleslaadimine eelvalitud sihtkohta. See
valik kuvatakse ainult sisestatud toetatava
Eye-Fi kaardi korral.
Conformity marking (Vastavusmärgis)
Standardite valiku vaatamine, millele
kaamera vastab.
MB-D18 battery type (MB-D18 aku tüüp)
(vaikimisi LR6 (AA alkaline) (AA leelis))
LR6 (AA alkaline) (AA leelis)
Kaamera nõuetekohase töö tagamiseks
valikulise mitme toiteallikaga akukomplekti
HR6 (AA Ni-MH)
MB-D18 kasutamisel AA-tüüpi akude/
FR6 (AA lithium) (AA liitium)
patareidega valige antud menüüst
akukomplekti sisestatud akude/patareide
tüübile vastav suvand.
Battery order (Akude kasutusjärjekord)
(vaikimisi Use MB-D18 batteries first (MB-D18 akude eeliskasutus))
Use MB-D18 batteries first (MB-D18 akude
Valige, kas ühendatud valikulise mitme
eeliskasutus)
toiteallikaga akukomplekti MB-D18 korral
kasutatakse kõigepealt kaamera akut või
Use camera battery first (Kaamera aku
akukomplekti akusid/patareisid.
eeliskasutus)
Battery info (Akuteave)
Teabe vaatamine kaamerasse sisestatud aku
kohta.
Slot empty release lock (Vabastuse lukustus tühja pilu korral)
(vaikimisi Enable release (Lubada vabastus))
Release locked (Vabastus lukustatud)
Valige, kas katikut saab vabastada, kui ühtegi
mälukaarti ei ole sisestatud.
Enable release (Lubada vabastus)
276
Save/load settings (Sätete salvestamine/laadimine)
Save settings (Sätete salvestamine)
Kaamera sätete mälukaardile salvestamine
või mälukaardilt laadimine. Sätete faile saab
Load settings (Sätete laadimine)
jagada teiste D850 kaameratega.
Reset all settings (Kõikide sätete lähtestus)
Reset (Lähtestus)
Kõikide sätete lähtestamine peale
häälestusmenüü valikute Language (Keel) ja
Do not reset (Mitte lähtestada)
Time zone and date (Ajavöönd ja
kuupäev).
Firmware version (Püsivara versioon)
Kaamera jooksva püsivara versiooni
vaatamine.
D Kõikide sätete lähtestus
Samuti lähtestatakse autoriõiguse teave ja muud kasutaja loodud kirjed. Me
soovitame salvestada sätted enne lähtestamist häälestusmenüü valikuga Save/
load settings (Sätete salvestamine/laadimine).
277
N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate
loomine
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) töötlus)
Select image(s) (Pildi/piltide valik)
JPEG-koopiate loomine NEF (RAW) fotodest.
Select date (Kuupäeva valik)
Select all images (Kõikide piltide valik)
Choose destination (Sihtkoha valik)
Trim (Trimmimine)
Valitud fotost kärbitud koopia loomine.
Resize (Suuruse muutmine)
Select image(s) (Pildi/piltide valik)
Valitud fotodest väikeste koopiate loomine.
Choose destination (Sihtkoha valik)
Choose size (Suuruse valik)
D-Lighting
Varjude helendamine. Valige tumedate või
tagantvalgustatud fotode jaoks.
Red-eye correction (Punasilmsuse korrigeerimine)
„Punasilmsuse” korrigeerimine välguga
tehtud fotodel.
Straighten (Sirgestamine)
Sirgestatud koopiate loomine. Koopiaid saab
sirgestada kuni 5° võrra sammuga ligikaudu
0,25°.
Distortion control (Moonutuse juhtimine)
Auto (Automaatne)
Vähendatud perifeerse moonutusega
koopiate loomine. Kasutage tünnmoonutuse
Manual (Käsitsi)
vähendamiseks lainurk-objektiivide või
padimoonutuse vähendamiseks telefoto
objektiividega tehtud fotodel. Valige Auto
(Automaatne) laskmaks kaameral
moonutust automaatselt korrigeerida.
278
Perspective control (Perspektiivi juhtimine)
Luuakse koopiad, millel on vähendatud
perspektiivi efekte pildistamisel kõrge objekti
jalamilt.
Filter effects (Filtriefektid)
Skylight (Taevavalgus)
Järgmiste filtrite efekti loomine:
• Skylight (Taevavalgus): taevavalguse filtriefekt
Warm filter (Soe filter)
• Warm filter (Soe filter): sooja tooniga filtriefekt
Monochrome (Ühevärviline)
Black-and-white (Mustvalge)
Fotode kopeerimine kujul Black-and-white
(Mustvalge), Sepia (Seepiapruun) või
Sepia (Seepia)
Cyanotype (Tsüanotüüpia) (sinine-valge
Cyanotype (Tsüanotüüpia)
ühevärvilisus).
Image overlay (Pildi ülekate)
Pildi ülekate ühendab kaks olemasolevat NEF
(RAW) fotot ühe pildi loomiseks, mis
salvestatakse originaalidest eraldi. Image
overlay (Pildi ülekate) saab valida ainult
G nuppu vajutades ja vahekaarti N valides.
Trim movie (Video trimmimine)
Filmitud materjali trimmimine video
redigeeritud koopiate loomiseks (0 78).
Side-by-side comparison (Kõrvutamine)
Retušeeritud koopiate võrdlemine
originaalfotodega. Side-by-side comparison
(Kõrvutamine) on kasutatav ainult
retušeerimismenüü kuvamisel nuppu 2
vajutades ja samal ajal nuppu J hoides või
nuppu i vajutades ja valides Retouch
(Retušeerimine) täiskaadris taasesituses
retušeeritud koopia või originaali kuvamisel.
279
O Minu menüü/m Viimased sätted
Add items (Kirjete lisamine)
PLAYBACK MENU (TAASESITUSMENÜÜ)
PHOTO SHOOTING MENU (FOTO VÕTTEMENÜÜ)
MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO
VÕTTEMENÜÜ)
CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD
SÄTETE MENÜÜ)
SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ)
RETOUCH MENU (RETUŠEERIMISMENÜÜ)
Remove items (Kirjete eemaldamine)
Kuni 20 kirjega taasesitusmenüüst, foto ja
video võttemenüüst, kohandatud sätetest,
häälestus- ja retušeerimismenüüst
kohandatud menüü loomine.
Kirjete kustutamine Minu menüüst.
Rank items (Kirjete järjestamine)
Choose tab (Vahekaardi valik)
MY MENU (MINU MENÜÜ)
RECENT SETTINGS (VIIMASED SÄTTED)
280
Kirjete järjestamine Minu menüüs.
(vaikimisi MY MENU (MINU MENÜÜ))
Valige vahekaardil „My Menu/Recent
Settings” (Minu menüü/Viimased sätted)
kuvatav menüü. Valige RECENT SETTINGS
(VIIMASED SÄTTED) 20st kõige viimati
kasutatud sättest koosneva menüü
kuvamiseks.
Tehnilised märkused
Lugege seda peatükki, et saada teavet ühilduvate tarvikute, kaamera
puhastamise ja hoiustamise kohta ning selle kohta, mida teha, kui
kuvatakse veateade või teil on probleeme kaamera kasutamisega.
Ühilduvad objektiivid
Kaamera säte
CPU-objektiivid 6
Objektiiv/tarvik
Tüüp G, E või D 7; AF-S,
AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19mm f/4E ED
PC-E NIKKOR seeria 10
PC Micro 85mm f/2,8D 10, 11
AF-S/AF-I telekonverter 13
Muu AF NIKKOR (v.a
objektiivid F3AF jaoks)
AI-P NIKKOR
Teravustamisrežiim
Säritusrežiim
Mõõtmissüsteem
L2
AF
M (elektroonilise
kaugusemõõtjaga) 1
P
S
A
M
3D Värv
M3 t5
N4
✔
✔
✔
✔
✔
✔8
—
—
—
✔
✔9
✔9
✔9
✔
✔9
✔9
—
✔
✔ 14
✔ 14
✔
—
✔ 15
✔
✔9 ✔9
✔9 ✔9
✔ 12 ✔ 9
✔ ✔
✔
✔
—
—
—
✔
— ✔ 8, 9
— ✔ 8, 9
— ✔ 8, 9
— ✔8
✔9
✔9
✔9
✔
✔
✔8
—
✔
✔8
—
281
Kaamera säte
Mitte-CPU objektiivid 16
Objektiiv/tarvik
AI-, AI-modifitseeritud
NIKKOR või Nikoni seeria E
objektiivid 17
Medical-NIKKOR 120mm
f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-tüüpi telekonverter 23
PB-6 teravustamise lõõtslisatarvik 25
Automaatse särituse
rõngad (PK-seeria 11A, 12
või 13; PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Teravustamisrežiim
Säritusrežiim
Mõõtmissüsteem
L2
M3 t5
N4
AF
M (elektroonilise
kaugusemõõtjaga) 1
P
S
A
M
—
✔ 15
—
✔ 18
— ✔ 19 ✔ 20
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
— — ✔ 20
— — ✔
— ✔ 19 ✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
3D Värv
—
—
Kõik objektiivid võimaldavad käsitsi teravustamist.
Maatriks.
Keskelekaalutud.
Laotuspunkt.
Ereduskorrektsiooniga.
IX-NIKKOR objektiive ei saa kasutada.
Stabiliseerimist (VR) toetatakse VR-objektiividega.
Laotuspunktide mõõtmine mõõdab valitud fookuspunkti (0 124).
Ei ole võimalik kasutada koos nihutamise või kallutamisega.
Elektroonilise esikardina katikuga tehtud fotodel võivad ilmuda udusus, jooned jt kujutise artefaktid
(„müra”). Seda saab vältida, valides Disable (Keelata) kohandatud sättes d6 (Electronic frontcurtain shutter (Elektrooniline esikardina katik), 0 265).
11 Kaamera särituse mõõtmise ja välklambi juhtimise süsteemid ei tööta õigesti, kui objektiivi nihutatakse ja/
või kallutatakse või kui kasutatakse suurimast avast erinevat ava.
12 Ainult käsitsi särituse režiim.
282
13 Teavet võimalike fookuspunktide kohta automaatsel teravustamisel ja elektroonilisel kaugusemääramisel vt
„AF-S/AF-I telekonverterid ja kasutatavad fookuspunktid” (0 96).
14 Teravustamisel väikseimal teravustamiskaugusel AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm
f/3,5–4,5 <Uus> või AF 28–85mm f/3,5–4,5 objektiiviga maksimaalse suumiga, võidakse kuvada
teravustamisnäidik, kui pildiotsija kašee-ekraanil olev kujutis ei ole teravustatud. Reguleerige fookust
käsitsi, kuni kujutis pildiotsijas on teravustatud.
15 Suurima avaga f/5,6 või kiirem.
16 Mõningaid objektiive ei saa kasutada; vt „Mitteühilduvad tarvikud ja mitte-CPU objektiivid” (0 285).
17 AI 80–200mm f/2,8 ED puhul on pöördeulatus statiivile paigaldamisel piiratud kaamera korpusega. Filtreid
ei saa vahetada kaamerale paigaldatud AI 200–400mm f/4 ED korral.
18 Non-CPU lens data (Mitte-CPU objektiivi andmed) (0 218) abil määratud suurima
ava korral kuvatakse ava väärtus pildiotsijas ja juhtpaneelil.
19 Kasutatav ainult juhul, kui objektiivi fookuskaugus ja suurim ava on määratud valikuga Non-CPU lens
data (Mitte-CPU-objektiivi andmed) (0 218). Kui soovitud tulemusi ei saavutata, kasutage
laotuspunktide või keskelekaalutud mõõtmist.
20 Parema täpsuse saavutamiseks määrake objektiivi fookuskaugus ja suurim ava valikuga Non-CPU lens
data (Mitte-CPU-objektiivi andmed) (0 218).
21 Saab kasutada käsitsi säritusrežiimides ühe või enama sammu võrra välgu sünkroniseerimiskiirusest
pikematel säriaegadel.
22 Säritus määratud objektiivi ava eelseadistuse kaudu. Enne automaatse särituse lukustuse rakendamist ja
objektiivi nihutamist avaprioriteediga automaatsärituse režiimis eelseadistage ava objektiivi ava rõngaga.
Käsitsi säritusrežiimis eelseadistage ava objektiivi ava rõngaga ja määrake säritus enne objektiivi nihutamist.
23 AI 28–85mm f/3,5–4,5, AI 35–105mm f/3,5–4,5, AI 35–135mm f/3,5–4,5 või AF-S 80–200mm f/2,8D
kasutamisel on nõutav särikompensatsioon.
24 Suurima efektiivse avaga f/5,6 või kiirem.
25 Nõuab PK-12 või PK-13 automaatse särituse rõngast. PB-6D võib olla nõutav olenevalt kaamera paigutusest.
26 Kasutage eelseadistatud ava. Enne särituse määramist ja foto tegemist avaprioriteediga automaatsärituse
režiimis seadistage ava teravustamise lisaseadisega.
• PF-4 Reprocopy Outfit nõuab PA-4 kaamera hoidikut.
• Suure ISO-tundlikkuse korral võib automaatsel teravustamisel ilmuda müra joonte näol. Kasutage käsitsi
teravustamist või teravustamise lukustust. Jooned võivad suure ISO-tundlikkuse korral samuti ilmuda ava
reguleerimisel videosalvestuse või reaalaja vaates pildistamise ajal.
283
A CPU- ning G-, E- ja D-tüüpi objektiivide tuvastamine
CPU-objektiivid (eriti G-, E- ja D-tüüpi) on soovitatavad, kuid arvestage sellega, et
IX-NIKKOR objektiivide kasutamine ei ole võimalik. CPU-objektiivid on
tuvastatavad CPU-kontaktide järgi, G-, E- ja D-tüüpi objektiivid objektiivi torul
oleva tähe järgi. G- ja E-tüüpi objektiividel puudub ava rõngas.
CPU-kontaktid
CPU-objektiiv
Ava rõngas
G-/E-tüüpi objektiiv
D-tüüpi objektiiv
A Objektiivi f-arv
Objektiivi nimetuses olev f-arv on objektiivi suurim ava.
A Ühilduvad mitte-CPU objektiivid
Valikut Non-CPU lens data (Mitte-CPU objektiivi andmed) (0 218) saab
kasutada paljude CPU-objektiividega kasutatavate võimaluste aktiveerimiseks,
sh värvimaatriksi mõõtmine; andmete puudumisel kasutatakse värvimaatriksi
mõõtmise asemel keskelekaalutud mõõtmist, kui suurim ava ei ole määratud,
näitab kaamera ava näidik astmete arvu suurimast avast ning ava tegelik väärtus
tuleb lugeda objektiivi ava rõngalt.
284
D Mitteühilduvad tarvikud ja mitte-CPU objektiivid
Alljärgnevaid EI SAA kasutada D850-ga:
• TC-16A AF-telekonverter
• Mitte-AI-objektiivid
• AU-1 teravustamisseadet nõudvad objektiivid
(400mm f/4,5, 600mm f/5,6, 800mm f/8,
1 200mm f/11)
• Kalasilm-objektiiv (6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6, 8mm
f/8, OP 10mm f/5,6)
• 2,1cm f/4
• Pikendusrõngas K2
• 180–600mm f/8 ED (seerianumbrid
174041–174180)
• 360–1 200mm f/11 ED (seerianumbrid
174031–174127)
• 200–600mm f/9,5 (seerianumbrid
280001–300490)
• AF-objektiivid F3AF jaoks (AF 80mm f/2,8,
AF 200mm f/3,5 ED, AF Telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (seerianumber 180900 või varasem)
• PC 35mm f/2,8 (seerianumbrid 851001–906200)
• PC 35mm f/3,5 (vana tüüpi)
• Reflex 1 000mm f/6,3 (vana tüüpi)
• Reflex 1 000mm f/11 (seerianumbrid
142361–143000)
• Reflex 2 000mm f/11 (seerianumbrid
200111–200310)
A VR-objektiivid
Allpool loetletud objektiivid ei ole soovitatavad pikkadeks säritusteks ega suurel
ISO-tundlikkusel tehtavate fotode jaoks, kuna stabiliseerimise (VR)
juhtimissüsteemi konstruktsioon võib põhjustada udususe ilmumist
lõppfotodel. Teiste VR (stabiliseerimisega) objektiivide kasutamisel soovitame
stabiliseerimise välja lülitada.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3,5–5,6G
• AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3,5–5,6G
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm f/4,5–5,6G
IF-ED
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5G ED VR
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3,5–5,6G ED VR
285
A Fookusnurga arvutamine
Antud kaamerat saab kasutada Nikoni objektiividega 35 mm (135) formaadi
kaamerate jaoks. 35 mm formaadi objektiivi paigaldamisel vastab fookusnurk
35 mm filmi kaadrile (35,9 × 23,9 mm).
Soovi korral võib kasutada foto võttemenüü suvandit Image area (Pildi ala)
jooksva objektiivi omast erineva fookusnurga valikuks. Paigaldatud 35 mm
formaadi objektiivi korral on fookusnurka võimalik vähendada 1,5× või 1,2×
valikuga DX (24×16) või 1.2× (30×20) väiksema ala säritamiseks või muuta
kuvasuhet valikuga 5 : 4 (30×24) või 1 : 1 (24×24). Allpool on näidatud
säritatavad alad erinevate pildi ala valikute korral.
2
3
4
1
5
6
7
8
2
9
10
5
1
6
11
12
286
1 Objektiiv
2 FX (36×24) pildi suurus
(35,9 × 23,9 mm, vastab 35 mm
formaadi kaamerale)
3 1.2× (30×20) pildi suurus
(29,9 × 19,9 mm)
4 DX (24×16) pildi suurus
(23,5× 15,7 mm, vastab DXformaadi kaamerale)
5 Pildi diagonaal
6 Fookusnurk (FX (36×24); 35 mm
formaat)
7 Fookusnurk (1.2× (30×20))
8 Fookusnurk (DX (24×16); DXformaat)
9 5 : 4 (30×24) pildi suurus
(29,9 × 23,9 mm)
10 1 : 1 (24×24) pildi suurus
(23,9 × 23,9 mm)
11 Fookusnurk (5 : 4 (30×24))
12 Fookusnurk (1 : 1 (24×24))
A Fookusnurga arvutamine (järg)
DX (24×16) fookusnurk on u 1,5 korda väiksem 35 mm formaadi fookusnurgast,
samal ajal kui 1.2× (30×20) fookusnurk on u 1,2 korda väiksem, 5 : 4 (30×24)
fookusnurk u 1,1 korda väiksem ja 1 : 1 (24×24) fookusnurk u 1,3 korda väiksem.
Objektiivide fookusnurga arvutamiseks 35 mm formaadis korrutage objektiivi
fookuskaugus DX (24×16) valikul u 1,5-ga, 1.2× (30×20) valikul u 1,2-ga,
5 : 4 (30×24) valikul u 1,1-ga või 1 : 1 (24×24) valikul u 1,3-ga (näiteks on 50mm
objektiivi efektiivne fookuskaugus 35 mm formaadis DX (24×16) valikul u
75 mm, 1.2× (30×20) valikul u 60 mm, 5 : 4 (30×24) valikul u 55 mm või
1 : 1 (24×24) valikul u 65 mm).
287
Nikoni Loovvalgustussüstem (Nikon Creative
Lighting System, CLS)
Nikoni täiustatud Loovvalgustussüsteem (CLS) pakub kvaliteetset
ühendust kaamera ja sellega ühilduvate välguseadmete vahel
välklambiga pildistamisel.
❚❚ CLS-ühilduvad välguseadmed
Alljärgnevad funktsioonid on kasutatavad CLS-ühilduvate
välguseadmetega:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Üksikvälk
288
i-TTL
tasakaalustatud
täitevälk
digitaalsele
üheobjektiivilisele
i-TTL peegelkaamerale 1
Standardne i-TTL
täitevälk
digitaalsele
üheobjektiivilisele
peegelkaamerale
qA Automaatne ava
Automaatne mitteA
TTL
Käsitsi
GN
kaugusprioriteet
M Käsitsi
RPT Välgu kordus
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔2
✔
✔2
✔
—
—
✔
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
—4
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔5
—
—
—
—
—
✔5
—
✔5
—
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
SB-5000
Kaugseade
Peavälk
Optiline täiustatud juhtmevaba valgustus
Välgu kaugjuhtimine
✔
i-TTL i-TTL
✔
Välklambi
[A:B] juhtmevaba
✔
kiirjuhtimine
qA Automaatne ava
✔
Automaatne mitteA
—
TTL
M Käsitsi
✔
RPT Välgu kordus
✔
i-TTL i-TTL
✔
Välklambi
[A:B] juhtmevaba
✔
kiirjuhtimine
Automaatne ava/
qA/A Automaatne mitte- ✔ 8
TTL
M Käsitsi
✔
RPT Välgu kordus
✔
Raadio teel juhitav täiustatud
✔9
juhtmevaba valgustus
Värviteabe edastus (välk)
✔
Värviteabe edastus (LED-valgus)
—
Automaatse fookustasandi suure
✔
kiirusega sünkroniseerimine 10
FV-lukustus 11
✔
Automaatse teravustamise abi mitmikala
✔
automaatseks teravustamiseks
Punasilmsuse vähendamine
✔
Kaamera kujundusvalgustus
✔
Ühtne välklambi juhtimine
✔
Kaamera välguseadme püsivara
✔
uuendamine
✔
✔
✔
✔
—
—
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
✔6
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—7
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
5
✔
—
✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
—
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
—
✔
✔ 13
✔
—
✔
—
—
—
✔
12
289
1 Ei ole kasutatav laotuspunktide mõõtmisel.
2 Saab valida ka välguseadmega.
3 qA/A režiimi valik välguseadmel kohandatud sätete kasutamisega. Kui häälestusmenüü suvandiga NonCPU lens data (Mitte-CPU objektiivi andmed) ei ole määratud objektiivi andmeid,
valitakse mitte-CPU objektiivi kasutamisel „A”.
4 Kui häälestusmenüü suvandiga Non-CPU lens data (Mitte-CPU objektiivi andmed) ei
ole määratud objektiivi andmeid, valitakse mitte-CPU objektiivi kasutamisel automaatne mitte-TTL.
5 Võimalik valida ainult kaamera suvandis Flash control (Välklambi juhtimine).
6 Kasutatav ainult lähivõtetel.
7 Kui häälestusmenüü suvandiga Non-CPU lens data (Mitte-CPU objektiivi andmed) ei
ole määratud objektiivi andmeid, kasutatakse mitte-CPU objektiividega automaatset mitte-TTL-i (A),
olenemata välguseadmega valitud režiimist.
8 qA ja A valik sõltub peavälgul valitud suvandist.
9 Toetab optilise AWL-iga kaugvälguseadmega samu funktsioone.
10 Kasutatav ainult välklambi juhtimise režiimides i-TTL, qA, A, GN ja M.
11 Kasutatav ainult i-TTL välklambi juhtimise režiimis või monitori eelvälkude kiirgamisele seatud välklambi
korral välklambi juhtimise režiimis qA või A.
12 Kasutatav ainult käsujuhi režiimis.
13 SB-910 ja SB-900 püsivara uuendusi saab teha kaamerast.
SU-800 juhtmevaba kiirvälgu käsujuht: CLS-ühilduvale kaamerale paigaldatud
SU-800 saab kasutada käsujuhina välguseadmetele SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 või SB-R200 kuni kolmes rühmas.
SU-800 ise ei ole välguga varustatud.
A Kujundusvalgustus
CLS-ühilduvad välguseadmed kiirgavad kujundusvälgu kaamera Pv nupu
vajutamisel. Seda funktsiooni saab kasutada koos täiustatud juhtmevaba
valgustusega (Advanced Wireless Lighting) mitme välguseadme kasutamisel
valgustuse koguefekti eelvaateks. Kujundusvalgustust on võimalik välja lülitada
kohandatud sättega e5 (Modeling flash (Kujundusvälk), 0 267).
290
❚❚ Muud välguseadmed
Järgmisi välklampe saab kasutada mitte-TTL automaatsetes ja käsitsi
režiimides.
Välguseade
Välgurežiim
Automaatne mitteA
TTL
M Käsitsi
G Välgu kordus
Tagakardina
REAR
sünkroniseerimine 3
SB-50DX
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
1 Välgurežiim seadistatakse automaatselt TTL-ile ja katiku vabastus blokeeritakse. Lülitage välguseade režiimi
A (mitte-TTL automaatvälk).
2 Automaatset teravustamist saab kasutada ainult objektiividega AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED ja
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED.
3 Kasutatav ainult kaameraga välgurežiimi valimisel.
A FV-lukustuse kasutamine valikuliste välklampidega
FV-lukustus (0 196) on kasutatav valikuliste välklampidega TTL ja (kui toetatud)
monitori eelvälgu qA ja monitori eelvälgu A välklambi juhtimise režiimides
(täpsemalt vt antud välguseadme juhendist). Pidage silmas, et Täiustatud
juhtmevaba valgustuse kasutamisel kaugvälguseadmete juhtimiseks tuleb
välklambi juhtimise režiimiks peavälgu või vähemalt ühe kauggrupi jaoks valida
TTL, qA või A.
A Mõõtmine
Mõõtmisalad FV-lukustuse jaoks valikulise välklambi kasutamisel on järgmised:
Välguseade
Eraldi välguseade
Kasutatakse koos teiste
välguseadmetega
(Täiustatud juhtmevaba
valgustus)
Välgurežiim
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
Mõõdetud ala
6 mm ring kaadri keskel
Välklambi säritusmõõturiga
mõõdetud ala
Kogu kaader
Välklambi säritusmõõturiga
mõõdetud ala
291
D Märkused valikuliste välklampide kohta
Täpsemalt vt antud välguseadme juhendist. Kui välguseade toetab CLSi,
vaadake CLS-ühilduvaid digitaalseid üheobjektiivilisi peegelkaameraid
käsitlevat jaotist. D850 ei sisaldu kategoorias „digitaalne üheobjektiiviline
peegelkaamera” SB-80DX, SB-28DX ja SB-50DX juhendites.
i-TTL välklambi juhtimist saab kasutada ISO-tundlikkustel vahemikus 64 kuni
12800. Väärtustel üle 12800 võivad soovitud tulemused mõnedel kaugustel või
ava väärtustel jääda saavutamata. Kui välklambi valmisoleku näidik (M) vilgub
umbes kolm sekundit pärast pildistamist automaatses i-TTL või mitte-TTL
režiimis, töötas välklamp täisvõimsusel ning foto võib olla alasäritatud (ainult
CLS-ühilduvad välguseadmed).
Kui SC-seeria 17, 28 või 29 sünkroniseerimiskaablit kasutatakse kaameravälise
välguga pildistamiseks, ei pruugi i-TTL-režiimis õiget säritust saavutada. Me
soovitame teil valida standardne i-TTL täitevälk. Tehke proovivõte ja vaadake
ekraanilt tulemusi.
i-TTL-režiimis kasutage välguseadmega kaasas olevat välklambipaneeli või
põrkeadapterit. Ärge kasutage teisi paneele, nagu hajutamispaneelid, sest see
võib anda ebaõige särituse.
Säritusrežiimis P on suurim ava (minimaalne f-arv) piiratud ISO-tundlikkusega
alljärgnevalt:
64
3,5
100
4
200
5
Suurim ava ISO ekvivalendil:
400
800
1600
5,6
7,1
8
3200
10
6400
11
12800
13
Kui objektiivi suurim ava on ülaltoodust väiksem, võetakse suurima ava
väärtuseks objektiivi suurim ava.
Pildistamisel otse kaameraga ühendatud SD-9 või SD-8A suure jõudlusega
akukomplekti korral võib välguga fotodel ilmuda joonte kujul müra. Vähendage
ISO-tundlikust või suurendage kaamera ja toitepaki vahekaugust.
292
A Märkused valikuliste välguseadmete kohta (järg)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-400 on
punasilmsuse vähendamisega, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600
ja SU-800 aga automaatse teravustamise abivalgustusega koos järgmiste
piirangutega:
• SB-5000: automaatse teravustamise abi valgustus on kasutatav 24–135 mm
automaatse teravustamisega objektiividega koos allpool kujutatud
fookuspunktidega.
Fookuskaugus
50–84 mm
24–49 mm
85–135 mm
• SB-910 ja SB-900: automaatse teravustamise abi valgustus on kasutatav 17–
135 mm automaatse teravustamisega objektiividega koos allpool kujutatud
fookuspunktidega.
Fookuskaugus
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 ja SU-800: automaatse teravustamise abi valgustus on kasutatav
24–105 mm automaatse teravustamisega objektiividega koos allpool
kujutatud fookuspunktidega.
24–34 mm
Fookuskaugus
35–49 mm
50–105 mm
293
• SB-700: automaatse teravustamise abi valgustus on kasutatav 24–135 mm
automaatse teravustamisega objektiividega koos allpool kujutatud
fookuspunktidega.
Fookuskaugus
24–27 mm
28–135 mm
Olenevalt kasutatavast objektiivist ja salvestatavast stseenist võib
teravustamisnäidik (I) ilmuda ka teravustamata objekti korral või kaamera võib
mitte suuta teravustada ning katiku vabastamine olla blokeeritud.
A Valikulised välklambid
i-TTL ja automaatavaga (qA) välklambi juhtimise režiimides liidetakse valikulise
välklambiga või foto võttemenüü suvandis Flash control (Välklambi
juhtimine) valitud välgu kompenseerimine W (M) nupu ja käsuvaliku nupuga
valitud välgu kompenseerimisega.
294
Muud tarvikud
D850 jaoks on saadaval mitmesuguseid tarvikuid.
Toiteallikad
• EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 liitium-ioonakud (0 14, 347);
pidage silmas, et EN-EL15 võimaldab ühe laadimisega teha
vähem pilte kui EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)
• Akulaadija MH-25a (0 14, 347)
• Mitme toiteallikaga akukomplekt MB-D18
• Toitepistmik EP-5B, vahelduvvooluadapter EH-5c ja EH-5b
Juhtmevabad
Juhtmevaba saatja WT-7
saatjad (0 275)
Juhtmevabad
• Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-1
kaugjuhtimis• Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-R10 (nõuab WR-A10
kontrollerid
WR-adapterit)
• Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-T10
Pildiotsija
• Pildiotsija kummist kate DK-19
okulaari
• Pildiotsija dioptri reguleerimise lääts DK-17C
tarvikud
• Suurendav okulaar DK-17M
• Okulaari suurendusklaas DG-2 (nõuab okulaaradapterit DK-18)
• Pildiotsija udukaitseokulaar DK-14/pildiotsija udukaitseokulaar
DK-17A
• Fluorkattega udukaitseokulaar DK-17F
• Täisnurkne vaatelisand DR-5/täisnurkne vaatelisand DR-4
HDMI-kaablid
HDMI-kaabel HC-E1
Tarvikupesa
Tarvikupesa kate BS-3/tarvikupesa kate BS-1
katted
Korpuse kaaned Korpuse kaas BF-1B/korpuse kaas BF-1A
295
Tarkvara
Kaugterminali
tarvikud
Camera Control Pro 2
• Kaugjuhtimisjuhe MC-22/kaugjuhtimisjuhe MC-22A (pikkus
1 m*)
• Kaugjuhtimisjuhe MC-30/kaugjuhtimisjuhe MC-30A (pikkus
80 cm*)
• Kaugjuhtimisjuhe MC-36/kaugjuhtimisjuhe MC-36A (pikkus
85 cm*)
• Pikendusjuhe MC-21/pikendusjuhe MC-21A (pikkus 3 m*)
• Ühendusjuhe MC-23/ühendusjuhe MC-23A (pikkus 40 cm*)
• Adapterjuhe MC-25/adapterjuhe MC-25A (pikkus 20 cm*)
• WR-A10 WR-adapter
• GPS-seade GP-1/GPS-seade GP-1A (0 221) †
• Moduliit-kaugjuhtimiskomplekt ML-3
* Kõik väärtused on ligikaudsed.
† Pidage silmas, et GP-1/GP-1A seadmete tootmine on lõppenud.
• Stereomikrofon ME-1
• Juhtmevaba mikrofon ME-W1
Mikrofonid
(0 67)
Ühenduse
USB-pistmiku kate UF-4
katted
Kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda. Uusimat teavet leiate meie veebisaidilt või brošüüridest.
296
A Tarvikupesa katte kinnitamine ja eemaldamine
Tarvikupesa kate (saadaval eraldi) lükatakse
tarvikupesale vastavalt joonisele.
Katte eemaldamiseks hoidke kaamerat kindlalt,
suruge kate pöidlaga alla ja nihutage seda joonisel
näidatud suunas.
A Kaasasoleva okulaari kinnitamine ja eemaldamine
Pärast okulaari katiku sulgemist ja lukusti (q)
vabastamist haarake kaasasolevast okulaarist
DK-17F kergelt kahe sõrmega ning pöörake ja
eemaldage see vastavalt joonisele (w). Tagasi
kinnitamiseks pöörake okulaari vastassuunas.
Valikulisi okulaare saab kinnitada ja eemaldada
samal viisil.
297
A HDMI/USB kaabli klamber
Juhusliku lahtiühendumise vältimiseks kinnitage kaasasolev klamber HDMIkaablitele või kaasasolevale USB-kaablile vastavalt joonisele (joonisel on
kujutatud USB-kaabel; arvestage, et klamber ei pruugi sobida kõigile
kolmandate tootjate HDMI-kaablitele). Hoidke ekraani kaabliklambri
kasutamisel hoideasendis.
HDMI-kaabel läheb siia
HDMI-kaabel läheb siia
HDMI-kaabel läheb siia
USB-kaabel
298
HDMI-kaabli ja USB-kaabli
korraga kasutamine
Valikulised akukomplektid MB-D18
MB-D18 kasutab ühte EN-EL15a või EN-EL18c akut või kaheksat AA akut/
patareid (leelis, Ni-MH või liitium) ning on varustatud juhtnuppudega
„püsti” (portree) paigutuses pildistamiseks: päästiku, AF-ON ja Fn
nuppude, mitmikvalija ning põhi- ja alamkäsuvaliku nuppudega.
MB-D18 osad
11
1
12
13
10
14
2
15
3
9
4
6
16
5
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontaktikatte hoidik............................ 302
AF-ON nupp ............................................ 301
Põhikäsuvaliku nupp .......................... 301
Mitmikvalija........................................... 301
Kinnitusratas ......................................... 302
Toitepistmiku katte hoidik ................ 307
Akupesa kate......................................... 304
Akupesa.................................................. 304
17
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Akupesa katte lukk .............................. 304
Toite-/signaalkontaktid...................... 302
Kontaktikaas.......................................... 302
Kinnituskruvi ......................................... 302
Fn nupp...................................................301
Päästik..................................................... 301
Juhtnuppude lukk................................ 301
Alamkäsuvaliku nupp ......................... 301
Statiivi pesa
299
20
22
21
18
19
18 MS-D12EN hoidik EN-EL15a akude
21 MS-D12 hoidik AA akude/patareide
jaoks * ..................................................... 304
jaoks....................................................... 304
19 Toiteklemmid........................................ 304 22 Toiteklemmid (MS-D12 aku/patarei
hoidik) ...................................................304
20 Toiteklemmid (MS-D12EN akuhoidik)
................................................................ 304
* MB-D18 tarnitakse sisestatud MS-D12EN-iga.
A Vahelduvvooluadapteri ja toitepistmiku kasutamine
Valikulist EH-5c/EH-5b vahelduvvooluadapterit ja EP-5B toitepistmikku saab
kasutada koos MB-D18-ga töökindla toiteallika tagamiseks kaamera
pikemaajalistel kasutamistel (0 307). Sisestage EP-5B toitepistmik MS-D12EN
akuhoidikusse ning ühendage vahelduvvooluadapter. Täpsemalt vt Nikoni
veebisaitidel (0 i) saada olevast Menüüjuhist.
300
❚❚ Päästik, mitmikvalija ja käsuvaliku nupud
Need juhtnupud täidavad
samu funktsioone vastavate
juhtnuppudega kaamera
korpusel, v.a et olenemata
valikust kohandatud sättes f5
(Multi selector (Mitmikvalija),
0 269) ei saa MB-D18
mitmikvalijat kasutada
ooterežiimi taimeri
käivitamiseks.
Päästik
Alamkäsuvaliku
nupp
Mitmikvalija
Põhikäsuvaliku nupp
❚❚ Fn ja AF-ON nupud
Nende juhtnuppude
täidetavaid funktsioone saab
valida kohandatud sättes f10
(Assign MB-D18 buttons
(MB-D18 nuppude
määramine), 0 270).
Fn nupp
AF-ON nupp
❚❚ MB-D18 juhtnuppude lukk
Juhtnuppude lukk lukustab
MB-D18 juhtnupud nende
tahtmatu kasutamise
vältimiseks. Enne nende
juhtnuppude kasutamist
„püsti” (portree) paigutuses
fotode tegemiseks vabastage
Lukus
Lukust lahti
lukk, nii nagu joonisel
kujutatud. Juhtnuppude lukk ei
ole toitelüliti. Kasutage kaamera toitelülitit kaamera sisse ja välja
lülitamiseks.
301
Akukomplekti kasutamine
❚❚ Akukomplekti kinnitamine
Enne akukomplekti kinnitamist veenduge, et
kaamera on välja lülitatud ja MB-D18
juhtnuppude lukk asendis L.
1 Eemaldage akukomplektilt kontaktikaas.
2 Kontaktid MB-D18 jaoks asuvad kaamera alumisel küljel, kus need
on kaitstud kontaktikattega. Eemaldage kontaktikate (q) ja
paigutage see kontaktikatte hoidikusse MB-D18-l (w).
302
3 Asetage MB-D18, hoides MB-D18 paigalduskruvi (w) kohakuti
kaamera statiivi pesaga (q) ning pingutage kinnitusratas seda
noolega LOCK (LUKUSTUS) näidatud suunas keerates.
Akut ei ole vaja kaamerast enne MB-D18 ühendamist eemaldada.
Vaikimisi kasutatakse kaamera akut ainult MB-D18 aku/patarei
tühjenemisel. Akude/patareide kasutusjärjekorda saab muuta
kaamera häälestusmenüü suvandis Battery order (Akude
kasutusjärjekord).
D Akukomplekti kinnitamine
Paigutage kaamera kontaktikate kindlasti kontaktikatte hoidikusse ja hoidke
MB-D18 kontaktikaas kindlas kohas selle kadumise vältimiseks. Teravustamise
lõõts-lisatarviku PB-6 kasutamiseks MB-D18-ga on vajalikud lõõtsa vahehoidik
PB-6D ja automaatse särituse rõngas PK-13.
303
❚❚ Akukomplekti eemaldamine
MB-D18 eemaldamiseks lülitage kaamera välja ning seadke
juhtnuppude lukk MB-D18-l asendisse L, edasi lõdvendage kinnitusratas
seda noolega LOCK (LUKUSTUS) vastassuunas keerates ja eemaldage
MB-D18.
❚❚ Akude/patareide sisestamine
MB-D18-t saab kasutada koos ühe EN-EL15a või EN-EL18c aku või
kaheksa AA akuga/patareiga. Enne akude/patareide sisestamist
veenduge, et kaamera on välja lülitatud ja MB-D18 juhtnuppude lukk
asendis L.
1 Vabastage MB-D18, pöörates akupesa luku asendisse A ja
eemaldage aku/patarei hoidik.
304
2 Seadke akud/patareid valmis, nii nagu allpool kirjeldatud.
EN-EL15a: Sobitades sooned akul ribidega
MS-D12EN hoidikul, sisestage aku sellel
asuva noolega (E) akuhoidiku
toiteklemmide suunas (q). Suruge akut
kergelt alla ja libistage seda noole suunas,
kuni toiteklemmid paika klõpsatavad (w).
EN-EL18c: Kui aku vabastaja
valikulisel BL-5 akupesa
kattel on asendis noolega G
nähtaval, nihutage aku
vabastajat noole katmiseks
(q). Sisestage kaks naga
akul vastavatesse pesadesse
BL-5-l (w) ning veenduge,
et aku vabastaja on kõrvale
nihkunud ja noole (e)
paljastanud.
Aku vabastaja
305
AA akud/patareid: Paigutage kaheksa AA
akut/patareid MS-D12 aku/
patareihoidikusse vastavalt joonisele,
jälgides, et akud/patareid oleks õiges
suunas.
3 Sisestage aku/patareihoidik või EN-EL18c MB-D18-sse ja lukustage
akupesa kate. Veenduge enne luku pööramist, et hoidik või aku on
sisestatud; toide töötab ainult kindlalt suletud katte korral.
306
4 Lülitage kaamera sisse ja kontrollige aku taset juhtpaneelil või
pildiotsijas (0 30). Kui kaamera sisse ei lülitu, kontrollige, et aku/
patarei on õigesti sisestatud.
Jälgige, et akukomplekti sisestatud aku/patarei tüüp vastaks valikule
häälestusmenüü suvandis MB-D18 battery type (MB-D18 aku
tüüp) (0 276). Teabe kuvamiseks akude/patareide kohta valige
Battery info (Akuteave) häälestusmenüüs (0 276).
A EP-5B toitepistmik
EP-5B toitepistmiku kasutamisel sisestage see
MS-D12EN hoidikusse noolega (E) pistmikul
akuhoidiku toiteklemmide suunas (q). Suruge
pistmikku kergelt alla ja libistage seda noole
suunas, kuni toiteklemmid paika klõpsatavad (w).
Avage hoidiku toitepistmiku kate ja viige EP-5B
toitekaabel läbi selle avause (e).
307
❚❚ Akude/patareide eemaldamine
Vaadake ette, et akusid/patareisid või hoidikut mitte maha pillata.
1 Vabastage MB-D18, pöörates akupesa luku asendisse A ja
eemaldage aku või aku/patarei hoidik.
2 Eemaldage aku või akud/patareid hoidikust või BL-5 akupesa
kattest.
EN-EL15a: Vajutades hoidiku PUSH (VAJUTA) nuppu, libistage aku nupu
suunas. Edasi saab aku eemaldada vastavalt joonisele.
EP-5B toitepistmiku eemaldamise protseduur on sama, mis EN-EL15a
jaoks.
308
EN-EL18c: Nihutage aku vabastaja
noolega (G) näidatud suunas ja
eemaldage BL-5.
AA akud/patareid: Eemaldage akud/patareid vastavalt joonisele.
Vaadake ette, et akusid/patareisid nende hoidikust eemaldamisel
mitte maha pillata.
309
Tehnilised andmed
Toiteallikas
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal (u)
Üks EN-EL15a või EN-EL18c liitium-ioonaku, kaheksa
AA-tüüpi leelis- (1,5 V) või liitium- (1,5 V) akut, kaheksa
Ni-MH (1,2 V) AA-akut või EH-5c/EH-5b
vahelduvvooluadapter (nõuab EP-5B toitepistmikku);
EN-EL15, EN-EL15b, EN-EL18, EN-EL18a ja EN-EL18b
akud on samuti toetatud, kuid pidage silmas, et ühe
laadimisega võimaldab EN-EL15 teha mõnikord
vähem pilte kui EN-EL15b/EN-EL15a ja EN-EL18 vähem
pilte kui EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a (0 365) ning
EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a ja EN-EL18 akud
nõuavad MH-26a või MH-26 akulaadijat ja BL-5
akupesa katet (mõlemad on saadaval eraldi)
0 °C–40 °C
u 152 × 51 × 79 mm
• 355 g koos MS-D12EN ja valikulise EN-EL15a akuga
• 450 g koos MS-D12 ja kaheksa AA aku/patareiga
(saadaval eraldi kolmandatelt tarnijatelt)
• 305 g koos MS-D12EN ja valikulise EP-5B
toitepistmikuga
• 435 g koos valikulise BL-5 ja EN-EL18c akuga
• 280 g koos MS-D12EN-ga
• 265 g koos MS-D12-ga
Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas
juhendis esineda võivate vigade tõttu.
310
Kaamera eest hoolitsemine
Hoiustamine
Kui kaamerat pikema perioodi jooksul ei kasutata, eemaldage aku ja
hoidke seda jahedas kuivas kohas koos paigaldatud klemmikattega.
Hallituse või kopituse vältimiseks hoidke kaamerat kuivas hästi õhutatud
kohas. Ärge hoidke kaamerat koos naftaliinist või kamprist
koitõrjepallikestega või paikades, mis:
• on halvasti õhutatud või üle 60% niiskusesisaldusega
• asuvad tugevat elektromagnetvälju tekitavate seadmete kõrval, nagu
telerid või raadiod
• on avatud temperatuurile üle 50 °C või alla –10 °C
Puhastamine
Tolmu ja ebemete eemaldamiseks kasutage puhurit, seejärel
pühkige õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast kaamera kasutamist
rannas või mere ääres pühkige liiv või sool ära destilleeritud vees
Kaamera korpus
kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage hoolikalt.
Tähtis: tolm või muu võõrollus kaamera sisemuses võib põhjustada
garantiiga mitte kaetud kahjustusi.
Need klaasist elemendid on kergesti kahjustatavad. Eemaldage
tolm ja ebemed puhuriga. Aerosoolpihusti kasutamisel hoidke
Objektiiv, peegel
vedeliku lekkimise takistamiseks purki vertikaalselt. Sõrmejälgede
ja pildiotsija
ja muude plekkide eemaldamisel puhastage ettevaatlikult vähese
koguse läätsepuhastusvahendi ja pehme lapiga.
Eemaldage tolm ja ebemed puhuriga. Sõrmejälgede ja muude
plekkide eemaldamisel pühkige pinda õrnalt pehme lapi või
Ekraan
seemisnahaga. Ärge rakendage survet, kuna see võib põhjustada
kahjustusi või tööhäireid.
Ärge kasutage alkoholi, vedeldit ega muid lenduvaid kemikaale.
311
Pildianduri puhastamine
Kui kahtlustate, et mustus või tolm pildianduril võib fotodele ilmuda,
saate pildianduri puhastamiseks kasutada häälestusmenüü valikut
Clean image sensor (Pildianduri puhastamine). Andurit saab alati
puhastada valikuga Clean now (Puhasta kohe) või automaatselt
kaamera sisse- või väljalülitamisel.
❚❚ „Clean now” (Puhasta kohe)
Hoides kaamerat põhjaga allapoole, valige
häälestusmenüüs Clean image sensor
(Pildianduri puhastamine), tõstke esile
Clean now (Puhasta kohe) ja vajutage J.
Kaamera kontrollib pildiandurit ja alustab
seejärel selle puhastamist. Puhastamise ajal
vilgub juhtpaneelil 1 ja muud toimingud
ei ole võimalikud. Ärge lahutage ega
eemaldage toiteallikat enne puhastamise
lõpetamist ja häälestusmenüü kuvamist.
312
❚❚ „Clean at startup/shutdown” (Puhastada käivitamisel/väljalülitamisel)
Valige üks järgmistest suvanditest:
5
6
7
Valik
Clean at startup (Puhasta
käivitamisel)
Clean at shutdown (Puhasta
väljalülitamisel)
Clean at startup & shutdown
(Puhastada käivitamisel ja
väljalülitamisel)
Cleaning off (Puhastamine
väljalülitatud)
Kirjeldus
Pildiandurit puhastatakse automaatselt iga kord
kaamera sisselülitamisel.
Pildiandurit puhastatakse automaatselt iga kord
kaamera väljalülitamisel.
Pildiandurit puhastatakse automaatselt
käivitamisel ja väljalülitamisel.
Pildianduri automaatse puhastamise
väljalülitamine.
1 Valige Clean at startup/shutdown
(Puhasta käivitamisel/väljalülitamisel).
Kuvage menüü Clean image sensor
(Pildianduri puhastamine), nagu on
kirjeldatud jaotises „Puhasta kohe”
(0 312). Tõstke esile Clean at startup/
shutdown (Puhasta käivitamisel/
väljalülitamisel) ja vajutage 2.
2 Valige suvand.
Tõstke valik esile ja vajutage J.
313
D Pildianduri puhastamine
Kaamera juhtnuppude kasutamine käivitamisel katkestab pildianduri
puhastamise.
Kui tolmu ei õnnestu täielikult eemaldada menüü Clean image sensor
(Pildianduri puhastamine) suvandite abil, puhastage pildiandur käsitsi (0 315)
või pöörduge Nikoni ametliku esindaja poole.
Kui pildiandurit puhastatakse mitu korda järjest, võib pildianduri puhastamine
olla ajutiselt blokeeritud, et kaitsta kaamera siselülitusi. Puhastada saab uuesti
pärast lühikest ooteaega.
314
❚❚ Käsitsi puhastamine
Kui võõrollust ei saa häälestusmenüü suvandit Clean image sensor
(Pildianduri puhastamine) (0 312) kasutades pildiandurilt eemaldada,
võib andurit puhastada käsitsi, nii nagu allpool kirjeldatud. Pidage siiski
silmas, et andur on äärmiselt õrn ja kergesti kahjustatav; me soovitame
lasta käsitsi puhastamine teostada ainult Nikoni ametliku esindaja poolt.
1 Laadige aku või ühendage vahelduvvooluadapter.
Pildianduri kontrollimisel või puhastamisel on nõutav töökindel
toiteallikas. Lülitage kaamera välja ja paigaldage täielikult laetud aku
või ühendage valikuline vahelduvvooluadapter ja toitepistmik.
Häälestusmenüü valik Lock mirror up for cleaning (Lukusta peegel
puhastamiseks üles) on kasutatav ainult aku taseme korral üle J
ja kui kaamera ei ole läbi Bluetoothi ühendatud nutiseadmega ega
läbi USB teiste seadmetega.
2 Eemaldage objektiiv.
Lülitage kaamera välja ja eemaldage objektiiv.
3 Valige Lock mirror up for cleaning
(Lukusta peegel puhastamiseks üles).
Lülitage kaamera sisse, tõstke
häälestusmenüüs esile Lock mirror up for
cleaning (Lukusta peegel
puhastamiseks üles) ja vajutage 2.
315
4 Vajutage J.
Ekraanile kuvatakse vastav teade ning
juhtpaneelile ja pildiotsijasse ilmub
kriipsukeste rida. Tavatalitluse
taastamiseks ilma pildianduri
kontrollimiseta lülitage kaamera välja.
5 Tõstke peegel.
Vajutage päästik lõpuni alla.
Peegel tõstetakse üles ja
katiku kate avaneb,
paljastades pildianduri. Kuva
pildiotsijas lülitub välja ja
kriipsukeste rida juhtpaneelil hakkab vilkuma.
6 Vaadake pildiandur üle.
Hoides kaamerat nii, et valgus andurile
langeks, kontrollige andurit tolmu ja
ebemete esinemise suhtes. Võõrkehade
puudumisel jätkake sammuga 8.
316
7 Puhastage andur.
Eemaldage tolm ja ebemed andurilt
puhuriga. Ärge kasutage puhuriharja, sest
harjased võivad andurit kahjustada.
Mustust, mida ei saa puhuriga eemaldada,
tohib eemaldada vaid Nikoni ametlik
teeninduspersonal. Mitte mingil juhul ei
tohi te andurit puudutada ega seda pühkida.
8 Lülitage kaamera välja.
Peegel naaseb alumisse asendisse ja katiku kate sulgub. Asetage
kohale objektiiv või korpuse kaas.
D Kasutage töökindlat toiteallikat
Katiku kate on õrn ja kergesti kahjustatav. Kui kaamera lülitub välja koos tõstetud
peegliga, sulgub kate automaatselt. Katte kahjustuse ärahoidmiseks järgige
järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Tõstetud peegli korral ärge lülitage kaamerat välja ega eemaldage või
ühendage lahti toiteallikat.
• Kui aku peegli tõstmise ajal tühjeneb, kõlab piiks ja taimeri tuli hakkab vilkuma,
hoiatades, et katiku kate sulgub ja peegel langetatakse umbes kahe minuti
pärast alla. Lõpetage puhastamine või kontrollimine viivitamatult.
317
D Võõrollus pildianduril
Objektiivide või korpuse kaante eemaldamise või vahetamise ajal kaamerasse
sattunud võõrollus (või, harvadel juhtudel, määrdeaine või peened osakesed
kaamerast endast) võib pildiandurile kinnituda ning sealt teatavates tingimustes
pildistatud fotodele ilmuda. Kaamera kaitsmiseks objektiivi puudumisel
paigaldage kindlasti kaameraga kaasas olev korpuse kaas, eemaldades eelnevalt
hoolikalt kogu kaamera ja objektiivi kinnitusele või korpuse kaanele kleepunud
võimaliku tolmu ja muu võõrolluse. Hoiduge korpuse kaane kinnitamisest või
objektiivide vahetamisest tolmuses keskkonnas.
Võõrolluse pildiandurile sattumisel kasutage pildianduri puhastamise valikut, nii
nagu on kirjeldatud jaotises „Pildianduri puhastamine” (0 312). Probleemi
püsimisel puhastage andur käsitsi (0 315) või laske see puhastada Nikoni
ametlikul teeninduspersonalil. Anduril leiduva võõrolluse tõttu kahjustatud
fotosid on võimalik retušeerida mõnede pildindusrakenduste
pildipuhastusvõimalusi kasutades.
D Kaamera ja tarvikute hooldus
Kaamera on täppisseade ning nõuab korralist hooldust. Nikon soovitab, et algne
jaemüüja või Nikoni ametlik esindaja vaataks kaamera kord ühe või kahe aasta
jooksul üle ning et seda hooldataks kord iga kolme kuni viie aasta jooksul
(tasulised teenused). Kui kaamerat kasutatakse igapäevatöös, on sagedane
ülevaatus ja hooldus eriti soovitatavad. Kaamera ülevaatusel või hooldamisel
peavad korraliselt kasutatavad tarvikud, nagu näiteks objektiivid või valikulised
välklambid, kaasas olema.
318
Kaamera ja aku eest hoolitsemine:
ettevaatusabinõud
Ärge pillake maha: tugevad löögid või vibratsioon võivad põhjustada toote
tööhäireid.
Hoidke kuivana: toode ei ole veekindel ja selle vette kastmine või suures niiskuses
hoidmine võib põhjustada tööhäireid. Sisemehhanismi roostetamine võib
põhjustada parandamatuid kahjustusi.
Vältige järske temperatuurimuutusi: temperatuuri äkilised muutused, nagu sisenemine
külmal päeval köetud ruumi või sealt lahkumine, võivad põhjustada seadmesisest
kondenseerumist. Kondenseerumise ärahoidmiseks asetage seade enne äkilisi
temperatuurimuutusi kandekotti või kilekotti.
Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest: ärge kasutage ega hoidke seadet aparaatide
lähedal, mis tekitavad tugevat elektromagnetkiirgust või magnetvälju. Staatilised
laengud või magnetväljad, mida tekitavad sellised aparaadid nagu raadiosaatjad,
võivad häirida ekraani tööd, kahjustada mälukaardile salvestatud andmeid või
mõjutada toote siselülitusi.
Ärge jätke objektiivi suunatuna päikese poole: ärge jätke objektiivi pikaks ajaks suunatuna
päikese või muu tugeva valgusallika poole. Intensiivne valgus võib põhjustada
pildianduri halvenemist või anda fotodel valge häguefekti.
Enne toiteallika eemaldamist või lahtiühendamist lülitage toode välja: ärge tõmmake toodet
pistikust välja ega eemaldage akut ajal, kui toode on sisse lülitatud või kui piltide
salvestamine või kustutamine on pooleli. Sellisel puhul võib toite katkestamisega
kaasneda andmekadu või toote mälu ja siselülituste kahjustumine. Juhusliku
toitekatkestuse ärahoidmiseks vältige toote kandmist ühest kohast teise ajal, mil
vahelduvvooluadapter on ühendatud.
319
Puhastamine: kaamera korpuse puhastamisel kasutage puhurit tolmu ja ebemete
õrnaks eemaldamiseks, seejärel pühkige õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast
kaamera kasutamist rannas või mere ääres pühkige ära liiv ja sool puhtas vees
õrnalt niisutatud lapiga ja seejärel kuivatage kaamera põhjalikult. Harvadel
juhtudel võib staatiline elekter põhjustada LCD-kuvade heledamaks või
tumedamaks muutumist. See ei tähenda tööhäiret ja kuva muutub varsti tagasi
tavapäraseks.
Objektiiv ja peegel on kergesti kahjustatavad. Tolm ja ebemed tuleb eemaldada
õrnalt puhuriga. Aerosoolpuhuri kasutamisel hoidke vedeliku väljavoolu
vältimiseks purki vertikaalselt. Objektiivilt sõrmejälgede ja muude plekkide
eemaldamiseks kandke väike kogus objektiivi puhastusvahendit pehmele lapile ja
puhastage objektiiv hoolikalt.
Pildianduri puhastamise kohta vt jaotisest „Pildianduri puhastamine” (0 312).
Objektiivi kontaktid: hoidke objektiivi kontaktid puhtad.
Ärge puudutage katiku katet: katiku kate on ülimalt õhuke ja kergesti kahjustatav. Mitte
mingil juhul ei tohi kattele vajutada, seda puhastusvahenditega puudutada või
sellele puhurist tugevaid õhuvoole suunata. Selline tegevus võib katet kriimustada,
deformeerida või rebestada.
Katiku kate võib näida ebaühtlaselt värvituna, kuid see ei mõjuta pilte ega tähenda
tööhäiret.
320
Hoiustamine: hallituse või kopituse tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas
hästi õhutatud kohas. Vahelduvvooluadapteri kasutamisel lahutage adapter
süttimise vältimiseks. Kui toodet pikka aega ei kasutata, eemaldage lekke
ärahoidmiseks aku ja hoidke kaamerat kuivatusainet sisaldavas kilekotis. Ärge siiski
hoidke kaamera vutlarit kilekotis, sest see võib põhjustada materjali halvenemist.
Arvestage sellega, et kuivatusaine kaotab pikapeale oma niiskuse imamise võime ja
seda tuleb korraliselt asendada.
Hallituse või kopituse vältimiseks võtke kaamera hoiukohast välja vähemalt kord
kuus. Lülitage kaamera sisse ja vabastage katik paar korda enne selle ära panemist.
Hoidke akut jahedas kuivas kohas. Paigaldage klemmikate kohale enne aku kõrvale
panemist.
Märkused ekraani kohta: ekraan on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega;
töötavad vähemalt 99,99% pikslitest ja puuduvaid või defektseid piksleid ei ole üle
0,01%. Seega, kuigi need ekraanid võivad sisaldada piksleid, mis helendavad
pidevalt (valge, punane, sinine või roheline) või on pidevalt väljas (must), ei kujuta
see endast tööhäiret ja ei mõjuta seadmega salvestatavaid pilte.
Ekraanil kuvatavaid pilte võib olla eredas valguses raske näha.
Ärge rakendage ekraanile survet, kuna see võib kaasa tuua kahjustuse või tõrke.
Ekraanil oleva tolmu või ebemed saab eemaldada puhuriga. Plekke saab
eemaldada õrnalt pehme lapi või seemisnahaga pühkides. Ekraani purunemisel
tuleb olla hoolikas, hoidumaks klaasikildudega vigastamisest, ning vältida ekraani
vedelkristalli kokkupuudet nahaga ja selle silma või suhu sattumist.
321
Aku ja laadija: akud võivad vale käsitsemise korral lekkida või plahvatada. Järgige
akude ja laadijate käsitsemisel järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Kasutage ainult antud seadme jaoks heakskiidetud akusid.
• Ärge hoidke akut leegi lähedal ega ülemäärase kuumuse käes.
• Hoidke akuklemmid puhtana.
• Enne aku vahetamist lülitage toode välja.
• Kui akut ei kasutata, eemaldage see kaamerast või laadijast ja paigaldage klemmi
kate. Need seadmed kasutavad veidi laengut ka väljalülitatult ning võivad
pikapeale aku tühjendada, kuni see enam ei tööta. Kui akut mõnda aega ei
kasutata, paigaldage see kaamerasse ja laske sel enne hoiustamiseks kaamerast
eemaldamist tühjeneda. Akut tuleb hoida jahedas kohas ümbritseva
temperatuuriga 15 °C kuni 25 °C (vältige kuumi või eriti külmi kohti). Laadige ja
tühjendage aku vähemalt üks kord iga kuue kuu jooksul.
• Kaamera korduv sisse- ja väljalülitamine täielikult tühjenenud aku korral
lühendab aku tööiga. Täielikult tühjenenud akud tuleb enne kasutamist laadida.
• Aku kasutamisel võib selle sisetemperatuur tõusta. Kõrgenenud
sisetemperatuuriga aku laadimise üritamine kahjustab aku talitlust ja aku võib
jääda tühjaks või saada laetud ainult osaliselt. Laske akul enne laadimist jahtuda.
• Laadige aku sisetingimustes ümbritseval temperatuuril 5 °C–35 °C. Ärge
kasutage akut ümbritseval temperatuuril alla 0 °C või üle 40 °C; selle
ettevaatusabinõu eiramine võib kahjustada akut või halvendada selle
tööomadusi. Temperatuuridel 0 °C kuni 15 °C ja 45 °C kuni 60 °C võib aku maht
väheneda ja selle laadimisaeg pikeneda. Aku ei lae selle temperatuuril alla 0 °C
või üle 60 °C.
322
• Kui lamp CHARGE (LAADIMINE) hakkab laadimise ajal kiiresti (umbes kaheksa korda
sekundis) vilkuma, veenduge, et temperatuur on nõuetekohases vahemikus ja
lahutage siis laadija ning eemaldage aku ja sisestage see uuesti. Kui probleem
püsib, lõpetage kohe kasutamine ning viige aku ja laadija oma jaemüüja või
Nikoni ametliku esindaja juurde.
• Ärge liigutage laadimise ajal laadijat ega puudutage akut. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib väga harvadel juhtudel põhjustada seda, et laadija näitab aku
täitumist, kuigi aku on alles osaliselt laetud. Eemaldage ja sisestage aku taas, et
laadimist uuesti alustada.
• Aku maht võib ajutiselt langeda selle laadimisel madalatel temperatuuridel või
kasutamisel laadimisaja temperatuurist madalamal temperatuuril. Aku laadimisel
temperatuuril alla 5 °C võib aku tööea näidik Battery info (Akuteave) (0 276)
kuval näidata ajutist vähenemist.
• Täis aku jätkuv laadimine võib nõrgendada aku talitlust.
• Täielikult laetud aku märgatav kasutusaja lühenemine toatemperatuuril näitab,
et aku nõuab vahetamist. Ostke uus aku.
• Kaasasolev toitekaabel ja vahelduvvoolu seinaadapter on kasutamiseks ainult
MH-25a-ga. Kasutage laadijat ainult koos ühilduvate akudega. Kui seda ei
kasutata, lahutage laadija toitevõrgust.
• Ärge lühistage laadija klemme. Antud ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
ülekuumenemise ja laadija kahjustumisega.
• Enne kasutamist laadige aku. Olulistel sündmustel pildistamisel hoidke
tagavaraks täislaetud varuaku. Mõnes kohas võib vahetusakude ostmine lühikese
etteteatamisega osutuda keeruliseks. Arvestage sellega, et külmadel päevadel
kipub akude maht vähenema. Veenduge enne väljas külma ilmaga pildistamist,
et aku on täis. Hoidke varuakut soojas ja vajaduse korral vahetage akud.
Soojendatuna võib külm aku osa oma laengust taastada.
• Kasutatud akud on väärtuslik ressurss; suunake need taaskasutusse vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
323
Rikkeotsing
Kui kaamera ei tööta ootuspäraselt, kontrollige alljärgnevat
tavaprobleemide loetelu enne jaemüüja või Nikoni ametliku esindajaga
ühenduse võtmist.
Aku/kuva
Kaamera on sisse lülitatud, kuid ei reageeri: oodake salvestamise lõpetamiseni. Kui
probleem püsib, lülitage kaamera välja. Kui kaamera ei lülitu välja, eemaldage ja
sisestage aku, või kui kasutate vahelduvvooluadapterit, lahutage ja ühendage see
uuesti. Arvestage sellega, et kuigi kaduma lähevad kõik jooksvalt salvestatavad
andmed, siis juba salvestatud andmeid toiteallika eemaldamine või lahutamine ei
mõjuta.
Pildiotsija ei ole fookuses: reguleerige pildiotsija fookust (0 9). Kui see ei aita, valige
üksikservo automaatne teravustamine (AF-S; 0 98), ühe punkti automaatne
teravustamine (0 100) ja keskfookuspunkt (0 105) ning kadreerige seejärel mõni
kontrastne objekt keskfookuspunktis ja vajutage päästik kaamera teravustamiseks
pooleldi alla. Kui kaamera on teravustatud, kasutage dioptri reguleerimise nuppu
objekti pildiotsijas selgesse fookusesse seadmiseks. Vajaduse korral saab pildiotsija
fookust täiendavalt reguleerida valikuliste parandusläätsedega (0 295).
Pildiotsija on tume: sisestage täielikult laetud aku (0 14, 30).
Kuvad lülituvad hoiatamata välja: valige pikemad viivitused kohandatud sättes c2
(Standby timer (Ooterežiimi taimer); 0 263) või c4 (Monitor off delay (Ekraani
väljalülituse viivitus); 0 264).
Juhtpaneeli ja pildiotsija kuvad ei reageeri ja on tuhmid: nende kuvade reaktsiooniaeg ja
eredus oleneb temperatuurist.
Pildiotsija muutub fookuspunkti esiletõstmisel punaseks: see on normaalne antud tüüpi
pildiotsija jaoks ning ei tähenda talitlushäiret.
324
Pildistamine
Kaameral kulub sisselülitumiseks palju aega: kustutage faile või kaustu.
Katiku vabastamine on blokeeritud:
• Mälukaart on lukustatud (ainult SD-kaardid; 0 17), täis või pole sisestatud (0 31).
• Häälestusmenüü (0 276) suvandis Slot empty release lock (Vabastuse
lukustus tühja pilu korral) on valitud Release locked (Vabastus lukustatud)
ning ühtegi mälukaarti ei ole sisestatud (0 16).
• CPU-objektiivi ava rõngas ei ole lukustatud suurimal f-arvul (ei kohaldu G- ja Etüüpi objektiividele). Kui juhtpaneelil on kuvatud B, valige Aperture ring
(Ava rõngas) kohandatud sättes f4 (Customize command dials (Käsuvaliku
nuppude kohandamine)) > Aperture setting (Ava seadmine), et kasutada ava
reguleerimiseks objektiivi ava rõngast (0 269).
• Säritusrežiim S on valitud koos säriajaga A või säriajaks on valitud % (0 129,
133).
Kaamera reageerib päästikule aeglaselt: valige Off (Väljas) kohandatud sättes d5
(Exposure delay mode (Särituse viivituse režiim); 0 264).
Pidevas vabastusžiimis päästikule vajutamisel tehakse ainult üks võte: lülitage HDR välja
(0 182).
Fotod ei ole fookuses:
• Pöörake teravustamisrežiimi valija asendisse AF (0 94).
• Kaamera ei suuda automaatse teravustamisega teravustada: kasutage käsitsi
teravustamist või teravustamise lukustust (0 108, 111).
Piiks ei tööta:
• Off (Väljas) on valitud häälestusmenüü suvandis Beep options (Piiksu valikud) >
Beep on/off (Piiks sees/väljas) (0 274).
• Automaatse teravustamise režiimiks on valitud AF-C (0 98).
Kogu säriaja vahemik ei ole kasutatav: välklamp on kasutusel. Välklambi
sünkroniseerimiskiirust saab valida kohandatud sättes e1 (Flash sync speed
(Välklambi sünkroniseerimiskiirus)); ühilduvate välguseadmete kasutamisel
valige säriaegade täisvahemikuks 1/250 s (Auto FP) (Automaatne fookustasand)
(0 266).
Teravustamine ei lukustu päästiku pooleldi alla vajutamisel: kaamera on pidevas
teravustamisrežiimis AF-C: kasutage teravustamise lukustamiseks alamvalija
keskosa (0 108).
325
Fookuspunkti ei saa valida:
• Vabastage teravustamise valija lukk (0 105).
• Valitud on automaatala automaatne teravustamine või reaalaja vaates on valitud
automaatne teravustamine näo prioriteediga; valige muu režiim (0 42, 100).
• Kaamera on taasesitusrežiimis (0 223) või menüüd on kasutusel (0 248).
• Vajutage päästik ooterežiimi taimeri käivitamiseks pooleldi alla (0 34).
Ei ole võimalik valida automaatse teravustamise režiimi: Valige No restrictions
(Piiranguteta) kohandatud sättes a10 (Autofocus mode restrictions
(Automaatse teravustamise režiimi piirangud), 0 262).
Kaamera on fotode salvestamisel aeglane: lülitage pika särituse müravähendus välja
(0 253).
Fotodele ilmub müra (eredad laigud, korrapäratult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned):
• Eredaid laike, juhuslikult paiknevaid eredaid piksleid, udusust ja jooni saab
vähendada ISO-tundlikkust langetades.
• Kasutage valikut Long exposure NR (Pika särituse müravähendus) foto
võttemenüüs eredate laikude esinemise piiramiseks säriajaga üle 1 s tehtud
fotodel (0 253).
• Udusus ja eredad laigud võivad näidata kaamera sisetemperatuuri tõusmist
kõrge ümbritseva temperatuuri, pikkade särituste või sarnaste põhjuste tõttu:
lülitage kaamera välja ja laske sel enne pildistamise jätkamist jahtuda.
• Suure ISO-tundlikkuse korral võivad jooned ilmuda mõnede valikuliste
välguseadmetega tehtud fotodele; sel juhul valige väiksem väärtus.
• Suurel ISO-tundlikkusel, sh automaatsel ISO-tundlikkuse juhtimisel valitud suurte
väärtuste korral, saab juhuslikult paiknevaid eredaid piksleid vähendada, valides
High (Kõrge), Normal (Tavaline) või Low (Madal) suvandis High ISO NR (Suure
ISO müravähendus) foto või video võttemenüüs (0 253, 258).
• Suurel ISO-tundlikkusel võivad eredad laigud, juhuslikult paiknevad eredad
pikslid, udusus või jooned olla märgatavamad pikkade särituste, mitmiksärituste
ja kõrge ümbritseva temperatuuri või aktiivse D-Lightinguga tehtud fotode
korral, Flat (Tasane) valikul suvandis Set Picture Control (Picture Controli
seade) (0 175) või Picture Controli parameetrite jaoks valitud äärmiste väärtuste
korral (0 178).
Fotod ja videod näivad erineva säritusega võrreldes eelvaatega ekraanil reaalaja vaates: ekraani
ereduse muutmine reaalaja vaates ei mõjuta kaameraga salvestatud pilte (0 45).
326
Värelus või tükeldus videorežiimis: valige video võttemenüüs Flicker reduction
(Väreluse vähendamine) ja valige suvand, mis vastab kohaliku vooluvõrgu
sagedusele (0 258).
Eredad piirkonnad või triibud reaalaja vaates: reaalaja vaate ajal kasutati vilkuvat märki,
välklampi või muud lühiajalist valgusallikat.
Fotodele ilmuvad plekid: puhastage objektiivi eest ja tagant. Kui probleem püsib,
teostage pildianduri puhastamine (0 312).
Reaalaja vaade lõpeb ootamatult või ei alga: reaalaja vaade võib automaatselt lõppeda
kaamera sisemiste vooluahelate kahjustumise vältimiseks järgmistel juhtudel:
• Ümbritsev temperatuur on kõrge
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud reaalaja vaates või videote salvestamiseks
• Kaamerat on pikemat aega kasutatud pidevates vabastusrežiimides
Kui reaalaja vaade ei lülitu sisse nupu a vajutamisel, siis oodake, et sisemised
vooluahelad jahtuksid ja proovige seejärel uuesti. Pidage silmas, et kaamera võib
puudutamisel tunduda soojana, kuid see ei tähenda talitlushäiret.
Reaalaja vaates ilmuvad artefaktid: „müra” (juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus
või jooned) ja ootamatud värvid võivad ilmuda reaalaja vaates läbi objektiivi
lähemale suumimisel (0 40); videotes sõltub juhuslikult paiknevate eredate
pikslite, udususe või joonte kogus ja jaotumine kaadri suurusest ja kiirusest (0 69).
Juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või eredad laigud võivad samuti
ilmuda kaamera siselülituste temperatuuri tõusmise tulemusena reaalaja vaates;
väljuge reaalaja vaatest, kui kaamerat ei kasutata.
Ei saa mõõta valge tasakaalu: objekt on liiga tume või liiga hele (0 166).
Pilti ei ole võimalik valida eelseadistatud valge tasakaalu lähtekujutiseks: pilti ei loodud D850ga (0 172).
Valge tasakaalu kahveldus ei ole kasutatav:
• Pildikvaliteediks on valitud NEF (RAW) või NEF + JPEG (0 88).
• Aktiveeritud on mitmiksärituse režiim (0 254).
327
Picture Controli efektid erinevad piltide vahel: Auto (Automaatne) valik suvandis Set
Picture Control, Auto (Automaatne) baasil Picture Controli valik või A
(automaatne) valik teravduseks, selguseks, kontrastiks või küllastumiseks. Püsivate
tulemuste saavutamiseks fotode seerias valige muu säte (0 177).
Mõõtmist ei saa muuta: toimib automaatse särituse lukustus (0 138).
Särikompensatsiooni ei saa kasutada: valige säritusrežiim P, S või A (0 126, 139).
Pikkadel säritustel ilmub müra (punakad alad või muud artefaktid): aktiveerige pika särituse
müravähendus (0 253).
Koos videotega ei salvestata heli: Microphone off (Mikrofon väljas) on valitud
suvandis Microphone sensitivity (Mikrofoni tundlikkus) video võttemenüüs
(0 258).
Taasesitus
NEF (RAW) pilti ei taasesitata: foto tehti pildikvaliteediga NEF + JPEG (0 89).
Ei saa vaadata teiste kaameratega salvestatud pilte: teiste kaameramarkidega salvestatud
piltide kuvamine ei pruugi korralikult toimida.
Mõned fotod jäävad taasesituses kuvamata: valige All (Kõik) suvandis Playback folder
(Taasesituskaust) (0 248).
„Püsti” (portree) paigutuses fotod kuvatakse „laias” (maastiku) paigutuses:
• Foto tehti valikuga Off (Väljas) suvandis Auto image rotation (Pildi
automaatne pööramine) (0 249).
• Valige On (Sees) suvandis Rotate tall (Pööra portreeformaati) (0 249).
• Foto kuvatakse pildi ülevaatuses (0 249).
• Kaamera oli pildistamisel suunatud üles või alla.
Fotot ei saa kustutada: pilt on kaitstud. Eemaldage kaitse (0 240).
Pilti ei saa retušeerida: fotot ei saa selle kaameraga edasi redigeerida.
Kaamera kuvab teate, et kaustas puuduvad pildid: valige All (Kõik) suvandis Playback
folder (Taasesituskaust) (0 248).
Fotosid ei saa printida: NEF (RAW) ja TIFF-fotosid ei saa printida läbi
USB-otseühenduse. Teisaldage fotod arvutisse ja printige Capture NX-D-ga (0 ii).
NEF (RAW) fotosid saab salvestada JPEG-formaadis valikuga NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) töötlemine) (0 278).
328
Fotot ei kuvata kõrglahutusega videoseadmes: veenduge, et HDMI-kaabel (saadaval
eraldi) on ühendatud.
Capture NX-D suvand Image Dust Off (Tolmutäppide eemaldus pildilt) ei anna soovitud tulemusi:
pildianduri puhastamine muudab tolmu paiknemist pildianduril. Enne pildianduri
puhastamist salvestatud tolmutäppide eemalduse võrdlusandmeid ei saa
kasutada fotodega, mis on tehtud pärast pildianduri puhastamist. Pärast
pildianduri puhastamist salvestatud tolmutäppide eemalduse võrdlusandmeid ei
saa kasutada fotodega, mis on tehtud enne pildianduri puhastamist.
Arvuti kuvab NEF (RAW) pilte kaamerast erinevalt: kolmandate tarnijate tarkvara ei kuva
Picture Controlide, aktiivse D-Lightingu või vinjettimise juhtimise mõju. Kasutage
Capture NX-D-d (0 ii).
Fotosid ei saa arvutisse teisaldada: operatsioonisüsteem ei ühildu kaamera või
teisaldustarkvaraga. Kasutage fotode arvutisse kopeerimiseks kaardilugejat.
Bluetooth ja Wi-Fi (juhtmevabad võrgud)
Nutiseadmed ei kuva kaamera SSIDi (võrgunime):
• Veenduge, et kaamera häälestusmenüü (0 275) suvandis Airplane mode
(Lennukirežiim) on valitud Disable (Keelata).
• Veenduge, et kaamera häälestusmenüü suvandis Bluetooth > Network
connection (Võrguühendus) on valitud Enable (Lubada).
• Proovige lülitada nutiseadme Wi-Fi välja ja seejärel uuesti sisse.
Ei õnnestu luua ühendust juhtmevabade printerite ja teiste juhtmevabade seadmetega: antud
kaamera võimaldab ühendada ainult installitud SnapBridge-rakendusega
seadmetega.
Mitmesugust
Salvestuskuupäev ei ole õige: kaamera kell ei ole nii täpne nagu enamik käe- ja
kodukelli. Kontrollige kella regulaarselt täpsemate ajanäitajatega ning seadke see
õigeks vastavalt vajadusele.
Menüükirjet ei saa valida: mõned valikud ei ole kasutatavad sätete teatavate
kombinatsioonide puhul või kui mälukaart ei ole sisestatud. Arvestage, et suvand
Battery info (Akuteave) ei ole kasutatav, kui kaamera toiteks kasutatakse valikulist
toitepistmikku ja vahelduvvooluadapterit.
329
Veateated
Selles jaotises on loetletud pildiotsijasse, juhtpaneelile ja ekraanile
ilmuvad näidikud ja veateated.
Näidik
JuhtPildipaneel otsija
B
(vilgub)
H
H
(vilgub)
330
Probleem
Lahendus
Objektiivi ava rõngas ei ole Seadke rõngas minimaalsele avale
seatud minimaalsele avale. (suurimale f-arvule; 0 127).
Pange valmis täielikult laetud
d Tühjenev aku.
varuaku (0 14, 30).
• Aku on tühjenenud.
• Laadige või vahetage aku (0 14,
30, 295).
• Akut ei saa kasutada.
• Pöörduge Nikoni ametliku
esindaja poole.
• Kaamerasse või
• Vahetage aku või laadige liitiumvalikulisse MB-D18 mitme ioonaku selle tühjenemisel.
d
toiteallikaga
(vilgub)
akukomplekti on
sisestatud äärmiselt
tühjenenud liitiumioonaku või kolmandate
tootjate aku.
• Kõrge aku temperatuur. • Eemaldage aku ja laske sel
jahtuda.
Näidik
JuhtPildipaneel otsija
Probleem
Objektiiv puudub või on
paigaldatud mitte-CPU
objektiiv ilma suurimat ava
F
määramata. Ava
näidatakse astmetes
suurimast avast.
Kaamera ei suuda
F H
—
teravustada automaatset
(vilgub)
teravustamist kasutades.
Lahendus
Ava väärtus kuvatakse, kui suurim
ava on määratud (0 218).
Muutke kompositsiooni või
teravustage käsitsi (0 32, 111).
• Kasutage madalamat ISOtundlikkust (0 119).
• Kasutage valikulist ND filtrit.
Objekt on liiga ere; tekib
Säritusrežiimis:
foto ülesäritus.
S Lühendage säriaega (0 129)
A Valige väiksem ava (suurem f(Säritusnäidikud koos
arv; 0 130)
säriaja või ava
• Kasutage suuremat ISOnäidikuga vilguvad)
tundlikkust (0 119).
• Kasutage valikulist välklampi
Objekt on liiga tume; tekib
(0 187). Säritusrežiimis:
foto alasäritus.
S Pikendage säriaega (0 129)
A Valige suurem ava (väiksem farv; 0 130)
331
Näidik
JuhtPildipaneel otsija
A
(vilgub)
%
(vilgub)
1 k
(vilgub) (vilgub)
—
Y
(vilgub)
n
(vilgub)
Lahendus
Muutke säriaega või valige käsitsi
säritusrežiim (0 129, 131).
Muutke säriaega või valige käsitsi
% valitud säritusrežiimis S.
säritusrežiim (0 129, 131).
Käimas on töötlemine.
Näidiku vilkumisel 3 s
c
pärast välklambi töötamist
(vilgub) võib foto osutuda
alasäritatuks.
Ühendatud on
punasilmsuse vähendamist
mittetoetav välguseade
—
ning välgu
sünkroniseerimisrežiim on
seatud punasilmsuse
vähendamisele.
Puudub piisav mälu
edasiste fotode
j salvestamiseks jooksvatel
(vilgub) sätetel või kaamera on
ammendanud faili- või
kaustanumbrid.
O
(vilgub)
332
Probleem
A valitud
säritusrežiimis S.
Kaamera talitlushäire.
Oodake töötlemise lõpetamiseni.
Kontrollige fotot ekraanil;
alasärituse korral reguleerige
sätteid ja proovige uuesti.
Muutke välgu
sünkroniseerimisrežiimi või
kasutage punasilmsuse
vähendamist toetavat välguseadet
(0 193, 288).
• Vähendage kvaliteeti või suurust
(0 88, 91).
• Kustutage fotosid, olles eelnevalt
olulised pildid arvutisse või
mõnda teise seadmesse
kopeerinud (0 245).
• Sisestage uus mälukaart (0 16).
Vabastage katik. Vea püsimisel või
sagedasel esinemisel pöörduge
Nikoni ametliku esindaja poole.
Näidik
Ekraan
No memory card.
(Mälukaart puudub.)
Juhtpaneel
Cannot access this
memory card. Insert
W,
another card. (See
R
mälukaart ei ole
(vilgub)
juurdepääsetav.
Sisestage teine kaart.)
m
Probleem
Lahendus
Lülitage kaamera välja ja
kontrollige, kas kaart on
õigesti sisestatud (0 16).
• Mälukaardi
• Kasutage Nikoni
juurdepääsu viga.
heakskiidetud kaarti
(0 360).
• Vea püsimisel pärast kaardi
korduvat väljutamist ja
tagasi sisestamist võib kaart
olla kahjustatud. Pöörduge
jaemüüja või Nikoni
ametliku esindaja poole.
• Ei suuda luua uut • Kustutage faile või sisestage
kausta.
uus mälukaart, kui olete
olulised pildid arvutisse või
muusse seadmesse
kopeerinud (0 16, 245, 360).
• Kontrollige, et Eye-Fi kaardi
püsivara on uuendatud.
Kaamera ei suuda
• Kopeerige failid Eye-Fi
kontrollida Eye-Fi
kaardilt arvutisse või teise
kaarti.
seadmesse ja vormindage
kaart või sisestage uus kaart.
Kaamera ei tuvasta
S
mälukaarti.
W,
O
(vilgub)
Memory card is locked.
Slide lock to "write"
position. (Mälukaart
W, Mälukaart on
on lukustatud.
X lukustatud
Nihutage lukusti
(vilgub) (kirjutuskaitsega).
„kirjutamise”
asendisse.)
Not available if Eye-Fi
W, Eye-Fi kaart on
card is locked. (Ei ole
O lukustatud
kasutatav lukustatud
(vilgub) (kirjutuskaitsega).
Eye-Fi kaardi korral.)
Nihutage kaardi kirjutuskaitse
lüliti „kirjutamise” asendisse
(0 17).
333
Näidik
JuhtEkraan
Probleem
paneel
This card is not
Mälukaart on
formatted. Format the
[C] kaameras
card. (See kaart ei ole
(vilgub) kasutamiseks
vormindatud.
vormindamata.
Vormindage kaart.)
Unable to start live
view. Please wait.
Kaamera
(Reaalaja vaadet ei saa
—
sisetemperatuur on
käivitada. Palun
kõrge.
oodake.)
334
Folder contains no
images. (Kaustas
puuduvad pildid.)
—
All images are hidden.
(Kõik pildid on
peidetud.)
—
Cannot display this file.
(Ei saa seda faili
kuvada.)
—
Cannot select this file.
(Seda faili ei ole
võimalik valida.)
—
Lahendus
Vormindage mälukaart või
sisestage uus mälukaart
(0 271, 360).
Enne kui reaalaja vaates
pildistamist või video
salvestamist jätkate, oodake,
et sisemised vooluahelad
jahtuksid.
Valige menüüst Playback
Taasesituseks
folder (Taasesituskaust)
valitud mälukaardil
pilte sisaldav kaust või
või kausta(de)s
sisestage piltidega mälukaart
puuduvad pildid.
(0 16, 248).
Ühtegi pilti ei saa taasesitada
enne, kui valitakse teine kaust
Kõik fotod jooksvas
või kasutatakse valikut Hide
kaustas on
image (Peida pilt), et
peidetud.
võimaldada vähemalt ühe
pildi kuvamist (0 248).
Fail on loodud või
muudetud arvuti või
Faili ei ole võimalik kaameras
erinevat marki
taasesitada.
kaameraga või fail
on rikutud.
Valitud pilti ei saa
retušeerida.
Teiste seadmetega loodud
pilte ei saa retušeerida.
Näidik
Ekraan
Juhtpaneel
Probleem
Lahendus
• Teiste seadmetega loodud
videoid ei saa redigeerida.
Valitud videot ei saa
• Videod peavad olema
redigeerida.
vähemalt kahe sekundi
pikkused (0 81).
Kontrollige printerit.
Printeri viga.
Jätkamiseks valige Continue
(Jätka) (võimaluse korral) *.
Sisestage printerisse õiges
Paber printeris ei ole
suuruses paber ja valige
valitud suuruses.
Continue (Jätka) *.
Paber on printeris
Puhastage ummistus ja valige
kinni jäänud.
Continue (Jätka) *.
Sisestage valitud suuruses
Printeris on paber
paber ja valige Continue
otsas.
(Jätka) *.
This movie cannot be
edited. (Seda videot ei
saa redigeerida.)
—
Check printer.
(Kontrollige
printerit.)
—
Check paper.
(Kontrollige paberit.)
—
Paper jam.
(Paberiummistus.)
—
Out of paper. (Paber
otsas.)
—
Check ink supply.
(Kontrollige
tindivarustust.)
—
Tindi viga.
Kontrollige tinti. Jätkamiseks
valige Continue (Jätka) *.
Out of ink. (Tint otsas.)
—
Printeris on tint
otsas.
Vahetage tint ja valige
Continue (Jätka) *.
* Lisateavet vt printeri juhendist.
335
Tehnilised andmed
❚❚ Digitaalkaamera Nikon D850
Tüüp
Tüüp
Objektiivi paigaldamine
Efektiivne fookusnurk
Digitaalne üheobjektiiviline peegelkaamera
Nikoni F-kinnitus (automaatse teravustamise
ühenduse ja kontaktidega)
Nikoni FX-formaat
Efektiivsed pikslid
Efektiivsed pikslid
45,7 miljonit
Pildiandur
Pildiandur
35,9 × 23,9 mm CMOS-andur
Piksleid kokku
46,89 miljonit
Tolmu vähendamise süsteem Pildianduri puhastamine, pildilt tolmutäppide
eemalduse võrdlusandmed (nõutav Capture NX-D
tarkvara)
Mälu
Pildi suurus (pikslites)
336
• FX (36×24) pildi ala
8 256 × 5 504 (Large (suur): 45,4 M)
6 192 × 4 128 (Medium (keskmine): 25,6 M)
4 128 × 2 752 (Small (väike): 11,4 M)
• 1,2× (30×20) pildi ala
6 880 × 4 584 (Large (suur): 31,5 M)
5 152 × 3 432 (Medium (keskmine): 17,7 M)
3 440 × 2 288 (Small (väike): 7,9 M)
• DX (24×16) pildi ala
5 408 × 3 600 (Large (suur): 19,5 M)
4 048 × 2 696 (Medium (keskmine): 10,9 M)
2 704 × 1 800 (Small (väike): 4,9 M)
• 5 : 4 (30×24) pildi ala
6 880 × 5 504 (Large (suur): 37,9 M)
5 152 × 4 120 (Medium (keskmine): 21,2 M)
3 440 × 2 752 (Small (väike): 9,5 M)
Mälu
Pildi suurus (pikslites)
Failiformaat
Picture Control süsteem
Andmekandjad
Kaks kaardipilu
Failisüsteem
• 1 : 1 (24×24) pildi ala
5 504 × 5 504 (Large (suur): 30,3 M)
4 128 × 4 128 (Medium (keskmine): 17,0 M)
2 752 × 2 752 (Small (väike): 7,6 M)
• Videosalvestusel tehtud FX-formaadis fotod
8 256 × 4 640 (Large (suur))
6 192 × 3 480 (Medium (keskmine))
4 128 × 2 320 (Small (väike))
• Videosalvestusel tehtud DX-formaadis fotod
5 408 × 3 040 (Large (suur))
4 048 × 2 272 (Medium (keskmine))
2 704 × 1 520 (Small (väike))
• NEF (RAW): 12- või 14-bitine (kadudeta tihendatud,
tihendatud või tihendamata); võimalikud valikud
suur, keskmine ja väike (keskmised ja väikesed pildid
salvestatakse 12-bitise värvisügavusega kadudeta
tihendusega)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-baasvorming on ühilduv peene (u 1 : 4),
tavalise (u 1 : 8) või põhilise (u 1 : 16) tihendamisega;
optimaalse kvaliteediga tihenduse võimalus
• NEF (RAW) + JPEG: üks foto salvestatud nii NEF (RAW) kui
ka JPEG-formaadis
Automaatne, Standardne, Neutraalne, Ergas,
Ühevärviline, Portree, Maastik, Tasane; valitud Picture
Controle on võimalik muuta; mälu kohandatud Picture
Controlide jaoks
XQD ja SD (Secure Digital) ja UHS-II ühilduvad SDHC ja
SDXC mälukaardid
Kumbagi kaarti saab kasutada esmase või varukoopia
mäluna või NEF(RAW) ja JPEG piltide eraldi
salvestamiseks; pilte saab kaartide vahel kopeerida.
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
337
Pildiotsija
Pildiotsija
Kaadri teravussügavus
Suurendus
Keskpunkt
Dioptri reguleerimine
Teravustamisekraan
Peegelkaamera peegel
Teravussügavuse eelvaade
Objektiivi ava
338
Silmadekõrgune pentaprismaga ühe objektiiviga
peegelpildiotsija
• FX (36×24): u 100% horisontaalselt ja 100%
vertikaalselt
• 1,2× (30×20): u 97% horisontaalselt ja 97%
vertikaalselt
• DX (24×16): u 97% horisontaalselt ja 97% vertikaalselt
• 5:4 (30×24): u 97% horisontaalselt ja 100%
vertikaalselt
• 1:1 (24×24): u 97% horisontaalselt ja 100%
vertikaalselt
u 0,75× (50 mm f/1,4 objektiiv lõpmatuses, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; pildiotsija okulaariläätse
keskpinnast)
–3–+1 m–1
B-tüüpi BriteView Clear Matte Mark VIII ekraan koos
automaatse teravustamise ala raamidega
(kadreerimisruudustiku kuvamise võimalus)
Kiirnaasmine
Pv-nupu vajutamisel langetatakse objektiivi ava
kasutaja (režiimid A ja M) või kaamera (režiimid P ja S)
valitud väärtusele
Elektrooniliselt juhitav viivitamatu naasmine
Objektiiv
Ühilduvad objektiivid
Ühilduv AF NIKKOR objektiividega, sh G-, E- ja D-tüüpi
objektiivid (teatavad piirangud kehtivad PC
objektiividele) ja DX-objektiivid (DX 24 × 16 pildi
alaga), AI-P NIKKOR objektiivid ja mitte-CPU AI
objektiivid (ainult säritusrežiimid A ja M). IX NIKKOR
objektiive, objektiive F3AF jaoks ning mitte-AI
objektiive ei ole võimalik kasutada.
Elektroonilist kaugusemõõtjat saab kasutada
objektiividega suurima avaga f/5,6 või kiirem
(elektrooniline kaugusemõõtja toetab 15
fookuspunkti objektiividega suurima avaga f/8 või
kiirem, millest 9 punkti on valitavad).
Katik
Tüüp
Kiirus
Välklambi
sünkroniseerimiskiirus
Vabastus
Vabastusrežiim
Elektrooniliselt juhitav vertikaalselt liikuv
fookustasandi mehaaniline katik; elektrooniline
esikardina katik kasutatav vaikse katiku vabastuse,
vaikse pideva katiku vabastuse ja üleval peegliga
vabastusrežiimides
1/8 000–30 s sammuga 1/3, 1/2 või 1 EV, pirn, aeg, X250
X= 1/250 s; sünkroniseerib katikuga säriajal 1/250 s või
pikemal; automaatse fookustasandi suure kiirusega
sünkroniseerimise toetus
S (üksikkaader), CL (pidev vähene kiirus), CH (pidev suur
kiirus), Q (vaikne katiku vabastus), QC (vaikne pidev
katiku vabastus), E (taimer), MUP (peegel üleval)
339
Vabastus
Ligikaudne kaadri ettenihke
kiirus
Taimer
Säritus
Mõõtmissüsteem
Mõõtmisrežiim
Vahemik (ISO 100, f/1,4
objektiiv, 20 °C)
Säritusmõõturi ühendus
340
• EN-EL18c akuga MB-D18 akukomplektis
CL: 1–8 fps (kaadrit sekundis)
CH: 9 fps
QC: 3 fps
• Muud toiteallikad
CL: 1–6 fps (kaadrit sekundis)
CH: 7 fps
QC: 3 fps
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 säritust intervalliga 0,5, 1, 2 või 3 s
TTL särituse mõõtmine u 180K (180 000) piksliga RGBanduri abil
• Maatriks: 3D-värvimaatriksi mõõtmine III (G-, E- ja Dtüüpi objektiivid); värvimaatriksi mõõtmine III (teised
CPU-objektiivid); värvimaatriksi mõõtmine on
võimalik mitte-CPU objektiividega, kui kasutaja
sisestab objektiivi andmed
• Keskelekaalutud: 75% kaalust omistatakse 12 mm
ringile kaadri keskel. Ringi läbimõõduks võib valida 8,
15 või 20 mm või teostada kaalumist kogu kaadri
keskmise alusel (mitte-CPU ja AF-S Fisheye NIKKOR
8–15mm f/3,5–4,5E ED objektiivid kasutavad 12 mm
ringi)
• Laotuspunkt: Mõõdab 4 mm ringi (u 1,5% kaadrist)
keskmega valitud fookuspunktis (keskfookuspunktis
mitte-CPU või AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3,5–
4,5E ED objektiivi kasutamisel)
• Ereduskorrektsioon: kasutatav G-, E- ja D-tüüpi
objektiividega
• Maatriks- või keskelekaalutud mõõtmine: –3–+20 EV
• Laotuspunktide mõõtmise: 2–20 EV
• Ereduskorrektsiooniga mõõtmine: 0–20 EV
Kombineeritud CPU ja AI
Säritus
Säritusrežiim
Särikompensatsioon
Särituse lukustus
ISO-tundlikkus (soovitatav
säritusindeks)
Aktiivne D-Lighting
Teravustamine
Automaatne teravustamine
Tuvastamisvahemik
Objektiivi servo
Fookuspunkt
Automaatse teravustamise
ala režiim
Teravustamise lukustus
Programmeeritud automaatne koos paindliku
programmiga (P); automaatne katiku prioriteet (S);
avaprioriteediga automaatrežiim (A); käsitsi (M)
–5 – +5 EV sammuga 1/3, 1/2 või 1 EV
Heledus lukustatakse tuvastatud väärtusel
ISO 64–25600 sammuga 1/3, 1/2 või 1 EV. Samuti saab
seada väärtustele u 0,3, 0,5, 0,7 või 1 EV (ISO 32
ekvivalent) alla ISO 64 või u 0,3, 0,5, 0,7, 1 või 2 EV
(ISO 102400 ekvivalent) üle ISO 25600; võimalik on
automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine
Võimalikud valikud on Auto (Automaatne), Extra
high (Ülikõrge), High (Kõrge), Normal (Tavaline),
Low (Madal) või Off (Väljas)
Multi-CAM 20K automaatse teravustamise anduri
moodul koos TTL faasi tabamise, peenhäälestuse ja
153 fookuspunktiga (sh 99 risttüüpi andurit ja 15
andurit f/8 toetusega), millest 55 (35 risttüüpi andurit
ja 9 f/8 andurit) on valitavad
–4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo automaatne
teravustamine (AF-S); pidev automaatse
servoteravustamise režiim (AF-C); teravustamise
prognoositav jälgimine aktiveeritakse automaatselt
vastavalt objekti olekule
• Käsitsi teravustamine (M): kasutada saab elektroonilist
kaugusemõõtjat
153 fookuspunkti, millest 55 või 15 on valitavad
Ühe punkti automaatne teravustamine, 9, 25, 72 või
153 punktiga dünaamilise ala automaatne
teravustamine, ruumiline kalkeerimine, grupeeritud
ala automaatne teravustamine, automaatala
automaatne teravustamine
Teravustamist saab lukustada päästiku pooleldi alla
vajutades (üksikservo automaatne teravustamine) või
alamvalija keskele vajutades
341
Välk
Välklambi juhtimine
TTL: i-TTL välklambi juhtimine u 180K (180 000) piksliga
RGB-anduri abil; i-TTL tasakaalustatud täitevälku
digitaalse üheobjektiivilise peegelkaamera jaoks
kasutatakse koos maatriks-, keskelekaalutud ja
ereduskorrektsiooniga mõõtmisega, standardset i-TTL
täitevälku digitaalse üheobjektiivilise peegelkaamera
jaoks aga koos laotuspunktide mõõtmisega
Välgurežiim
Esikardina sünkroniseerimine, aeglane
sünkroniseerimine, tagakardina sünkroniseerimine,
punasilmsuse vähendamine, punasilmsuse
vähendamine koos aeglase sünkroniseerimisega,
aeglane tagakardina sünkroniseerimine, väljas
Välgu kompenseerimine
–3 – +1 EV sammuga 1/3, 1/2 või 1 EV
Välklambi valmisoleku näidik Süttib valikulise välklambi täielikul laadimisel; vilgub
pärast välklambi täisvõimsusel töötamist
Tarvikupesa
ISO 518 sünkroonpesa sünkroniseerimise ja
andmekontaktide ning ohutuslukuga
Nikoni Loovvalgustussüsteem i-TTL välklambi juhtimine, raadio teel juhitav
(Creative Lighting System,
täiustatud juhtmevaba valgustus, optiline täiustatud
CLS)
juhtmevaba valgustus, kujundusvalgustus, FVlukustus, värviteabe edastus, automaatse
fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimine,
automaatse teravustamise abi mitmikala
automaatseks teravustamiseks, ühtne välklambi
juhtimine
Sünkroniseerimisklemm
ISO 519 lukustuskeermega sünkroniseerimisklemm
Valge tasakaal
Valge tasakaal
Kahveldus
Kahvelduse tüübid
342
Automaatne (3 tüüpi), loomuliku valguse
automaatseadistus, hõõglamp, luminofoor (7 tüüpi),
otsene päikesevalgus, välklamp, pilvine, varjus,
eelseadistatud käsitsi (salvestada saab kuni 6 väärtust,
reaalaja vaates on võimalik laotuspunkti valge
tasakaalu mõõtmine), värvitemperatuuri valik
(2 500 K–10 000 K), kõik koos peenhäälestusega.
Säritus, välk, valge tasakaal ja ADL
Reaalaja vaade
Režiimid
Objektiivi servo
Automaatse teravustamise
ala režiim
Automaatne teravustamine
Video
Mõõtmissüsteem
Mõõtmisrežiim
Kaadri suurus (pikslites) ja
kaadrikiirus
Failiformaat
Videotihendus
Audiosalvestuse formaat
Audiosalvestuse seade
C (foto reaalaja vaate), 1 (video reaalaja vaade)
• Automaatne teravustamine (AF): üksikservo automaatne
teravustamine (AF-S); täisajaga automaatne
servoteravustamine (AF-F)
• Käsitsi teravustamine (M)
Automaatne teravustamine näo prioriteediga, lai-ala
automaatne teravustamine, normaalala automaatne
teravustamine, koondatud automaatne
teravustamine, objekti jälgimisega automaatne
teravustamine
Kontrastitajuga automaatne teravustamine üle kogu
kaadri (näo prioriteedi või objekti jälgimisega
automaatsel teravustamisel valib kaamera
fookuspunkti automaatselt)
TTL säritusmõõtmine põhipildianduri abil
Maatriks-, keskelekaalutud või ereduskorrektsiooniga
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiivne), 25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
• 1 920 × 1 080 (aegluup); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Tegelikud kaadrikiirused 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p
jaoks on vastavalt 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 fps
(kaadrit sekundis); kvaliteedi valimise võimalus
kõikidel kaadri suurustel peale 3 840 × 2 160
(fikseeritud kvaliteediga ★) ja 1 920 × 1 080 aegluup
(fikseeritud kvaliteediga „tavaline”)
MOV, MP4
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding (täiustatud
videokodeerimine)
Lineaarne PCM, AAC
Sisseehitatud stereo- või välismikrofon; tundlikkus
reguleeritav
343
Video
ISO-tundlikkus (soovitatav
säritusindeks)
Aktiivne D-Lighting
Muud valikud
Ekraan
Ekraan
Taasesitus
Taasesitus
Liides
USB
HDMI-väljund
344
• Säritusrežiimides P, S ja A: automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine (ISO 64 kuni Hi 2) valitava ülemise piirikuga
• Säritusrežiim M: automaatne ISO-tundlikkuse
juhtimine (ISO 64 kuni Hi 2) võimalik koos valitava
ülemise piirikuga; käsitsi valimine (ISO 64 kuni 25600
sammuga 1/3, 1/2 või 1 EV) koos lisavõimalustega
vastab u 0,3, 0,5, 0,7, 1 või 2 EV (ISO 102400
ekvivalent) üle ISO 25600
Võimalikud valikud on Same as photo settings
(Sama, mis fotosätetes), Extra high (Ülikõrge), High
(Kõrge), Normal (Tavaline), Low (Madal) või Off
(Väljas)
Tähistusviited, intervallvideod, elektrooniline
stabiliseerimine
8 cm/3,2 tolli, u 2 359 kilopunktiga (XGA) kallutatav
TFT puutetundlik LCD 170° vaatenurgaga, u 100%
kaadri teravussügavus ja käsitsi ekraani ereduse
juhtimine
Täiskaadris ja pisipildi (4, 9 või 72 pilti) taasesitus koos
taasesitussuumi, taasesitussuumi kärpe, video
taasesituse, foto ja/või video slaidiesituse,
histogrammi kuva, helendite, fototeabe,
asukohaandmete kuva, pildi hindamise ja pildi
automaatse pööramisega
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B pistmik); soovitatav
on ühendus sisseehitatud USB-pordiga
C-tüüpi HDMI-pistmik
Liides
Audiosisend
Audioväljund
Kümnetihvtiline
kaugterminal
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Bluetooth
Ulatus (vaatejoon)
Toetatavad keeled
Toetatavad keeled
Toiteallikas
Aku
Stereo minipistiku pesa (3,5mm läbimõõt; plug-in
power toetus)
Stereo minipistiku pesa (3,5 mm läbimõõt)
Saab kasutada koos valikuliste MC-30A/MC-36A
kaugjuhtimisjuhtmete jt valikuliste tarvikutega
•
•
•
•
•
•
Standardid: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Töösagedus: 2 412–2 462 MHz (kanalid 1–11)
Maksimaalne väljundvõimsus: 1,6 dBm (EIRP)
Autentimine: avatud süsteem, WPA2-PSK
Sideprotokollid: Bluetooth spetsifikatsioon versioon 4.1
Töösagedus:
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
• Maksimaalne väljundvõimsus (EIRP):
Bluetooth: –0,4 dBm
Bluetooth Low Energy: –0,4 dBm
Ligikaudu 10 m segamise puudumisel; ulatus sõltub
signaali tugevusest ja takistuste olemasolust või
puudumisest
Araabia, bengaali, bulgaaria, hiina (lihtsustatud ja
traditsiooniline), tšehhi, taani, hollandi, inglise, soome,
prantsuse, saksa, kreeka, hindi, ungari, indoneesia,
itaalia, jaapani, korea, marathi, norra, pärsia, poola,
portugali (Portugali ja Brasiilia), rumeenia, vene, serbia,
hispaania, rootsi, tamiili, telugu, tai, türgi, ukraina,
vietnami
Üks EN-EL15a liitium-ioonaku; EN-EL15b/EN-EL15 on
samuti võimalik kasutada, kuid pidage silmas, et vahel
võib EN-EL15 ühe laadimisega võimaldada teha
vähem pilte kui EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)
345
Toiteallikas
Akukomplekt
Vahelduvvooluadapter
Statiivi pesa
Statiivi pesa
Mõõtmed/kaal
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Töökeskkond
Temperatuur
Niiskus
Valikuline MB-D18 mitme toiteallikaga akukomplekt
ühe Nikoni EN-EL18c liitium-ioonakuga (saadaval
eraldi), ühe Nikoni EN-EL15a liitium-ioonaku või
kaheksa AA-tüüpi leelis-, Ni-MH või liitiumakuga.
EN-EL18c akude kasutamisel on vajalik MH-26a või
MH-26 akulaadija ja BL-5 akupesa kate (mõlemad on
saadaval eraldi). EN-EL18b, EN-EL18a, EN-EL18,
EN-EL15b ja EN-EL15 akud on samuti toetatud, kuid
pidage silmas, et EN-EL18 võimaldab ühe laadimisega
teha vähem pilte kui EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a ja
et vahel võib EN-EL15 ühe laadimisega võimaldada
teha vähem pilte kui EN-EL15b/EN-EL15a (0 365).
EH-5c/EH-5b vahelduvvooluadapter; nõuab EP-5B
toitepistmikku (saadaval eraldi)
/4 tolli (ISO 1222)
1
u 146 × 124 × 78,5 mm
u 1 005 g koos aku ja XQD mälukaardiga, kuid ilma
korpuse kaaneta; u 915 g (ainult kaamera korpus)
0 °C–40 °C
85% või vähem (kondenseerumiseta)
• Kui teisiti ei ole ära märgitud, teostati kõik mõõtmised kooskõlas kaamera- ja pildindustoodete
assotsiatsiooni Camera and Imaging Products Association (CIPA) standardite või suunistega.
• Kõik näitajad on täislaetud akuga kaamera kohta.
• Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida
käesolevas juhendis esineda võivate vigade tõttu.
346
❚❚ MH-25a akulaadija
Nimisisend
Nimiväljund
Toetatavad akud
Laadimisaeg
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Toitekaabli pikkus (selle
olemasolul)
Kaal
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Nikoni EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 liitium-ioonakud
u 2 tundi 35 minutit ümbritseval temperatuuril 25 °C
täielikult tühjenenud aku korral
0 °C–40 °C
u 95 × 33,5 × 71 mm, ilma väljaulatuvate osadeta
u 1,5 m
u 115 g, ilma kaasasoleva toitepistmikuta (toitekaabli
või vahelduvvoolu seinaadapterita)
Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:
m AC (vahelduvvool), p DC (alalisvool), q II klassi seadmed (Toote konstruktsioon on topeltisolatsiooniga.)
❚❚ EN-EL15a liitium-ioonaku
Tüüp
Nimivõimsus
Töötemperatuur
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Liitium-ioonaku
7,0 V/1 900 mAh
0 °C–40 °C
u 40 × 56 × 20,5 mm
u 78 g, ilma klemmikatteta
Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas
juhendis esineda võivate vigade tõttu.
347
A Kaubamärgi teave
IOS on Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides, mida kasutatakse litsentsitult. Windows on
Microsoft Corporation’i kas registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®,
Apple’i logod, iPhone®, iPad® ja iPod touch® on Apple Inc. USAs ja/või teistes
riikides registreeritud kaubamärgid. Android, Google Play ja Google Play logo on
ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Androidi robot on reprodutseeritud või
modifitseeritud Google'i loodud ja jagatud teosest ning seda kasutatakse
vastavalt litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution License kirjeldatud
tingimustele. PictBridge’i logo on kaubamärk. XQD on Sony Corporationi
kaubamärk. SD, SDHC ja SDXC logod on SD-3C, LLC. kaubamärgid. HDMI, HDMI
logo ja High-Definition Multimedia Interface (kõrglahutusega
multimeedialiides) on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
Wi-Fi ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
Bluetooth® märksõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon
Corporationi poolt toimub litsentsi alusel.
Kõik muud käesolevas juhendis või muus Nikoni tootega tarnitavas
dokumentatsioonis mainitud kaubamärgid on nende hoidjate kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
348
A Toetatavad standardid
• DCF versioon 2.0: Design Rule for Camera File System (Kujundusreegel kaamera
failisüsteemile) (DCF) on laialdaselt kasutatav digitaalkaamerate tööstuses
erinevate kaameramarkide ühilduvuse tagamiseks.
• Exif versioon 2.31: kaamera toetab Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) (Vahetatav pildiformaat digitaalsete kaamerate jaoks)
versiooni 2.31, standardit, kus fotodega salvestatud teavet kasutatakse
optimaalse värvide reproduktsiooni saavutamiseks piltide väljatrükil Exifühilduvatel printeritel.
• PictBridge: digitaalkaamerate ja printerite tootjate koostöös valminud standard,
mis võimaldab fotosid vahetult printerisse edastada, ilma neid eelnevalt
arvutisse teisaldamata.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (kõrglahutusega multimeedialiides)
on standard tarbeelektroonikas ja audio-videoseadmetes kasutatavate
multimeedialiideste jaoks, mis võimaldab audiovisuaalsete andmete ja
juhtsignaalide edastamist HDMI-ühilduvatele seadmetele läbi ühe
kaabliühenduse.
A Vastavusmärgis
Standardeid, millele kaamera vastab, saab vaadata valiku Conformity marking
(Vastavusmärgis) abil häälestusmenüüs (0 276).
349
A Sertifikaadid
A FreeType litsents (FreeType2)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.
A MIT litsents (HarfBuzz)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2017 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kõik õigused
kaitstud.
350
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi
kasutusjuhend
Käesolev jaotis on lisatud objektiivi juhendina AF-S NIKKOR 24–120mm
f/4G ED VR objektiivikomplekti ostjatele. Pidage silmas, et
objektiivikomplektid ei pruugi olla saadaval kõikides riikides või
piirkondades.
Objektiivi kasutamine
❚❚ Objektiivi osad: nimetused ja funktsioonid
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15
16
1 Objektiivi päikesekaitse...................... 357
9 Teravustamiskauguse märk
2 Objektiivi päikesekaitse
10 Teravustamisrõngas............................ 111
joondusmärk ....................................... 357 11 Objektiivi kinnitusmärk ........................ 19
3 Objektiivi päikesekaitse
12 Objektiivi kummist kinnitustihend
lukustusmärk ....................................... 357
13 CPU-kontaktid ...................................... 284
4 Objektiivi päikesekaitse
kinnitusmärk........................................ 357 14 Teravustamisrežiimi lüliti................... 111
5 Suumirõngas
15 Stabiliseerimise lüliti ........................... 355
6 Fookuskauguse skaala
16 Stabiliseerimisrežiimi lüliti................. 355
7 Fookuskauguse märk
8 Teravustamiskauguse näidik
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend 351
❚❚ Teravustamine
Toetatavad teravustamisrežiimid on näidatud alltoodud tabelis
(kaamera teravustamisrežiimide kohta vt kaamera juhendist).
Kaamera
teravustamisrežiim
AF
MF
Objektiivi teravustamisrežiim
M/A
M
Automaatne teravustamine Käsitsi teravustamine
käsitsi muutmisega (käsitsi
elektroonilise
prioriteet)
kaugusemõõtjaga
Käsitsi teravustamine elektroonilise
kaugusemõõtjaga
M/A (Automaatne teravustamine käsitsi muutmisega)
Teravustamiseks käsitsi muutmisega automaatse teravustamise režiimis
(M/A) toimige järgmiselt:
1 Nihutage objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse M/A.
2 Teravustage.
Soovi korral saab automaatset teravustamist muuta, pöörates
objektiivi teravustamisrõngast pooleldi alla vajutatud päästiku korral
(või, AF-ON nupuga kaamera korral, kui AF-ON nupp on vajutatud).
Automaatse teravustamise režiimis uuesti teravustamiseks vajutage
päästik pooleldi alla või vajutage uuesti AF-ON nuppu.
352 AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend
❚❚ Suum ja teravussügavus
Enne teravustamist pöörake suumirõngast fookuskauguse
reguleerimiseks ja foto kadreerimiseks. Teravussügavuse eelvaatega
(aste alla) kaamera võimaldab teravussügavuse eelvaadet pildiotsijas.
Märkus: objektiiv kasutab Nikoni siseteravustamise (Internal Focusing, IF)
süsteemi. Erinevalt teistest objektiividest teravustamiskaugus väheneb
fookuskauguse lühenemisel. Pidage silmas, et teravustamiskauguse
näidik on mõeldud ainult juhisena ja ei pruugi täpselt näidata kaugust
objektini ning võib teravussügavuse või muude tegurite tõttu mitte
näidata ∞ kaugelasuvale objektile teravustatud kaamera korral.
❚❚ Ava
Ava reguleeritakse kaamera juhtnuppudega.
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend 353
❚❚ Sisseehitatud välgu kasutamine
Sisseehitatud välgu kasutamisel jälgige, et objekt jääks vähemalt 0,6 m
kaugusele ning eemaldage vinjettimise (varjud kohtades, kus objektiivi
ots varjab sisseehitatud välgu) vältimiseks objektiivi päikesekaitse.
Vari
Vinjettimine
Objektiivi paigaldamisel alljärgnevatele kaameratele ei pruugi
sisseehitatud välk valgustada kogu objekti kaugustel lähemal kui
alltoodud:
Kaamera
D750 (FX-formaat)/D610 (FX-formaat)/
D600 (FX-formaat)
D810 seeria (FX-formaat)/D800 seeria
(FX-formaat)
D700 (FX-formaat)
D300 seeria/D200/D100
D90/D80/D70 seeria/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/
D3300/D3200
Suumiasend
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28–120 mm
Minimaalne kaugus ilma
vinjettimiseta
2,0 m
1,0 m
Vinjettimiseta
1,0 m
Vinjettimiseta
3,0 m
Vinjettimiseta
1,0 m
Vinjettimiseta
1,5 m
Vinjettimiseta
1,5 m
Vinjettimiseta
354 AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend
Kaamera
D5000/D3100/D3000/D60/D40 seeria
D3400
Suumiasend
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
Minimaalne kaugus ilma
vinjettimiseta
2,5 m
Vinjettimiseta
1,5 m
1,0 m
Vinjettimiseta
❚❚ Stabiliseerimine (VR)
Stabiliseerimise ON/OFF lüliti kasutamine
• Valige ON stabiliseerimise aktiveerimiseks. Stabiliseerimine
aktiveeritakse päästiku pooleldi alla vajutamisel ning see vähendab
kaamera rappumise mõju kadreerimise ja teravustamise
parendamiseks.
• Valige OFF stabiliseerimise välja lülitamiseks.
Stabiliseerimisrežiimi lüliti kasutamine
• Valige NORMAL stabiliseerimise suurendamiseks liikumatute objektide
pildistamisel.
• Valige ACTIVE vibratsiooni mõju vähendamiseks pildistamisel liikuvast
sõidukist ja muudes kaamera aktiivse liikumisega olukordades.
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend 355
D Stabiliseerimise kasutamine: Märkused
• Stabiliseerimise kasutamisel vajutage päästik pooleldi alla ja oodake enne selle
lõpuni alla vajutamist, kuni kujutis pildiotsijas on stabiliseerunud.
• Aktiveeritud stabiliseerimise korral võib pildiotsijas pärast katiku vabastamist
esineda pildi hüplemist. See ei tähenda tööhäiret.
• Panoraamvõteteks nihutage stabiliseerimisrežiimi lüliti asendisse NORMAL.
Kaamera panoraamimisel rakendub stabiliseerimine ainult panoraamis
mitteosalevale liikumisele (näiteks horisontaalse panoraamvõtte korral
rakendub stabiliseerimine ainult vertikaalsele rappumisele), kergendades nii
oluliselt kaamera sujuvat laias kaares liikumist.
• Ärge lülitage kaamerat välja ega eemaldage objektiivi aktiveeritud
stabiliseerimise korral. Objektiivi toite väljalülitamisel aktiveeritud
stabiliseerimise korral võib objektiiv raputamisel lõgiseda. See ei kujuta endast
tööhäiret ja selle kõrvaldamiseks piisab objektiivi uuesti kinnitamisest ja
kaamera sisselülitamisest.
• Sisseehitatud välguga kaamera korral deaktiveeritakse stabiliseerimine
välklambi laadimise ajaks.
• AF-ON nupuga kaameratel ei rakendata stabiliseerimist AF-ON nupu vajutamisel.
• Valige OFF statiivile paigaldatud kaamera korral, v.a kinnitamata statiivi pea või
üksjalg-statiivile paigaldatud kaamera juhul, kus soovitatakse valida ON.
356 AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend
❚❚ Objektiivi päikesekaitse
Objektiivi päikesekaitse kaitseb objektiivi ja blokeerib helklust või
varikujutisi põhjustada võiva uitvalguse.
Päikesekaitse kinnitamine
Joondage objektiivi päikesekaitse kinnitusmärk (●) objektiivi
päikesekaitse joondusmärgiga ( ) ja pöörake seejärel päikesekaitset
(w) kuni ● märgi joondumiseni objektiivi päikesekaitse
lukustusmärgiga (—).
Päikesekaitse kinnitamisel või eemaldamisel hoidke selle allservas asuva
sümboli lähedalt ja hoiduge liiga tugevalt haaramast. Korralikult
kinnitamata päikesekaitse korral võib tekkida vinjettimine. Kui seda ei
kasutata, võib päikesekaitse ümber pöörata ja objektiivile paigaldada.
❚❚ Kaasasolevad tarvikud
•
•
•
•
77 mm pealeklõpsatav objektiivi esikaas LC-77
Objektiivi tagakork LF-4
HB-53 bajonettpaigaldusega päikesekaitse
Elastne objektiivi kott CL-1218
❚❚ Ühilduvad tarvikud
77 mm pealekeeratavad filtrid
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend 357
❚❚ Tehnilised andmed
G-tüüpi AF-S objektiiv sisseehitatud CPU ja Fkinnitusega
Fookuskaugus
24–120 mm
Suurim ava
f/4
Objektiivi konstruktsioon
17 elementi 13 grupis (sh 2 ED objektiivi elementi,
3 asfäärilist objektiivi elementi ja nanokristall- või
fluorkattega objektiivi elemendid)
Fookusnurk
• Nikoni FX-formaadi D-SLR kaamerad: 84°–20° 20´
• Nikoni DX-formaadi D-SLR kaamerad: 61°–13° 20´
Fookuskauguse skaala
Gradueeritud millimeetrites (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
Kaugusteave
Väljund kaamerasse
Suum
Käsitsi suum eraldi suumirõnga abil
Teravustamine
Nikoni siseteravustamise (Internal Focusing, IF)
süsteem Silent Wave mootoriga juhitava automaatse
teravustamisega ja eraldi teravustamisrõngaga käsitsi
teravustamiseks
Stabiliseerimine
Obektiivi nihe võnkepooliga mootorite abil
Teravustamiskauguse näidik 0,45 m kuni lõpmatusse (∞)
Väikseim teravustamiskaugus 0,45 m fookustasandist kõikides suumiasendites
Objektiiviava labad
9 (ümar objektiiviava)
Objektiiviava
Täisautomaatne
Avavahemik
f/4–22
Mõõtmine
Täisava
Kinnitatava filtri suurus
77 mm (P = 0,75 mm)
Mõõtmed
u 84 mm maksimaalne läbimõõt × 103,5 mm (kaugus
kaamera objektiivi kinnitusäärikust)
Kaal
u 710 g
Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi
andmeid igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas
juhendis esineda võivate vigade tõttu.
Tüüp
358 AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend
D Objektiivi eest hoolitsemine
• Hoidke CPU-kontaktid puhtana.
• Objektiivi kummist kinnitustihendi kahjustumisel lõpetage kohe kasutamine ja
viige objektiiv parandamiseks Nikoni ametlikku teeninduskeskusesse.
• Kasutage puhurit tolmu ja ebemete eemaldamiseks objektiivi pindadelt.
Plekkide ja sõrmejälgede eemaldamiseks kandke väike kogus etanooli või
läätsepuhastusvahendit pehmele puhtale puuvillasele lapile või
läätsepuhastuspaberile ja puhastage ringidega keskelt väljapoole, hoidudes
mustusplekke jätmast ja klaasi pinda sõrmedega puudutamast.
• Ärge kunagi kasutage objektiivi puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, nagu
värvivedeldi või benseen.
• Objektiivi esiläätse kaitseks võib kasutada objektiivi päikesekaitset või Neutral
Color (NC) filtreid.
• Paigaldage enne objektiivi selle vutlarisse paigutamist ees- ja tagakork.
• Paigaldatud objektiivi päikesekaitse korral ärge tõstke ega hoidke objektiivi või
kaamerat ainult päikesekaitsest hoides.
• Kui kaamerat pikema aja jooksul ei kasutata, hoidke seda jahedas kuivas kohas
hallituse ja rooste vältimiseks. Ärge hoidke kaamerat otseses päikesevalguses
või koos naftaliini või kamprit sisaldavate koitõrjepallikestega.
• Hoidke objektiiv kuivana. Sisemehhanismi roostetamine võib põhjustada
parandamatuid kahjustusi.
• Objektiivi eriti kuumadesse kohtadesse jätmine võib kahjustada või
deformeerida armeeritud plastikdetaile.
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiivi kasutusjuhend 359
Tunnustatud mälukaardid
❚❚ XQD mälukaardid
Kaamerat saab kasutada XQD-mälukaartidega. Videosalvestuseks on
soovitatav kasutada kaarte kirjutuskiirusega 45 MB/s (300×) või
paremaid; väiksemad kiirused võivad salvestamist katkestada või
põhjustada katkendlikku, ebaühtlast taasesitust. Teabe saamiseks
ühilduvuse ja töönäitajate kohta pöörduge vastava tootja poole.
360
❚❚ SD mälukaardid
Kaamera toetab SD, SDHC ja SDXC mälukaarte, sh UHS-I ja
UHS-II-ga ühilduvaid SDHC ja SDXC kaarte.
Videosalvestuseks on soovitatav kasutada UHS kiirusklassi
(Speed Class) 3 või paremaid mälukaarte, aeglasemate kaartide
kasutamisel võib salvestamine katkeda. Kaartide valimisel kaardilugejas
kasutamiseks veenduge, et need antud seadmega ühilduvad.
Funktsioonide, kasutamise ja kasutuspiirangute küsimustes pöörduge
vastava tootja poole.
361
Mälukaardi maht
Alljärgnevas tabelis on näidatud ligikaudsed piltide arvud, mida on
võimalik salvestada 64 GB Sony QD-G64E XQD mälukaardil erinevatel
pildikvaliteedi, pildi suuruse ja pildi ala sätetel (2017. a septembri
seisuga).
❚❚ FX (36×24) pildi ala *
Pildikvaliteet
NEF (RAW), tihendatud
kadudeta, 12-bitine
NEF (RAW), tihendatud
kadudeta, 14-bitine
NEF (RAW), tihendatud,
12-bitine
NEF (RAW), tihendatud,
14-bitine
NEF (RAW), tihendamata,
12-bitine
NEF (RAW), tihendamata,
14-bitine
Pildi suurus
Suur
Keskmine
Väike
Faili suurus 1
41,5 MB
30,0 MB
21,9 MB
Piltide arv 1
763
1 000
1 400
Puhvri maht 2
170
94
56
Suur
51,6 MB
589
51
Suur
34,2 MB
1 000
200
Suur
43,8 MB
865
74
Suur
70,3 MB
763
55
Suur
92,0 MB
589
Suur
134,6 MB
408
TIFF (RGB)
Keskmine
76,6 MB
718
Väike
34,9 MB
1 500
Suur
22,0 MB
1 900
Keskmine
12,6 MB
3 200
JPEG peen 3
Väike
6,6 MB
6 700
Suur
11,5 MB
3 800
JPEG tavaline 3
Keskmine
6,8 MB
6 400
Väike
3,4 MB
13 000
Suur
4,2 MB
7 400
JPEG põhiline 3
Keskmine
2,8 MB
12 500
Väike
1,8 MB
24 500
* Sh mitte-DX objektiividega tehtud pildid On (Sees) valikul suvandis Auto DX crop
(Automaatne DX-kärpimine).
362
29
32
35
39
200
200
200
200
200
200
200
200
200
❚❚ DX (24 × 16) pildi ala *
Pildikvaliteet
NEF (RAW), tihendatud
kadudeta, 12-bitine
NEF (RAW), tihendatud
kadudeta, 14-bitine
NEF (RAW), tihendatud,
12-bitine
NEF (RAW), tihendatud,
14-bitine
NEF (RAW), tihendamata,
12-bitine
NEF (RAW), tihendamata,
14-bitine
Pildi suurus
Suur
Keskmine
Väike
Faili suurus 1
19,4 MB
14,1 MB
11,0 MB
Piltide arv 1
1 700
2 300
3 000
Puhvri maht 2
200
200
200
Suur
23,9 MB
1 300
200
Suur
15,9 MB
2 300
200
Suur
19,8 MB
1 900
200
Suur
30,8 MB
1 700
200
Suur
40,2 MB
1 300
200
Suur
58,4 MB
936
113
Keskmine
33,3 MB
1 600
200
Väike
15,6 MB
3 400
200
Suur
10,1 MB
4 200
200
Keskmine
6,2 MB
6 900
200
JPEG peen 3
Väike
3,4 MB
12 900
200
Suur
5,3 MB
8 200
200
Keskmine
3,3 MB
13 500
200
JPEG tavaline 3
Väike
1,8 MB
24 500
200
Suur
2,4 MB
15 900
200
Keskmine
1,7 MB
25 100
200
JPEG basic (põhiline) 3
Väike
1,0 MB
43 100
200
* Sh DX-objektiividega tehtud pildid On (Sees) valikul suvandis Auto DX crop (Automaatne
DX-kärpimine).
TIFF (RGB)
363
1 Kõik arvud on ligikaudsed. Faili suurus oleneb salvestatud stseenist.
2 Maksimaalne mälupuhvris salvestatavate särituste arv tundlikkusel ISO 100. Võib langeda teatavates
olukordades, nt tärniga („★”) tähistatud pildikvaliteetide või sisselülitatud automaatse venituse juhtimise
korral.
3 Arvudes on eeldatud suuruse prioriteediga JPEG-tihenduse kasutamine. Tärniga („★”; optimaalne tihendus)
märgitud pildikvaliteedi valik suurendab JPEG-piltide faili suurust; vastavalt väheneb piltide arv ja puhvri
maht.
A d2—Max. continuous release (Max võtete arv pidevas vabastusrežiimis) (0 264)
Maksimaalse fotode arvu ühes valangus saab valida vahemikust 1 kuni 200.
364
Aku tööiga
Filmitud materjal või võtete arv, mida täislaetud akuga salvestada saab,
oleneb aku seisundist, ümbritsevast temperatuurist, võtetevahelisest
intervallist ja menüüde kuvamise ajast. AA-tüüpi akude/patareide korral
sõltub maht ka margist ja hoiustamistingimustest; mõningaid akusid/
patareisid ei saa kasutada. Allpool on toodud näidisarvud kaamera ja
valikulise MB-D18 mitme toiteallikaga akukomplekti kohta.
• Fotod, üksikkaadri vabastusrežiim (CIPA standard 1)
- Üks EN-EL15a aku 2 (kaamera): ligikaudu 1 840 võtet
- Üks EN-EL15a aku 2 (MB-D18): ligikaudu 1 840 võtet
- Üks EN-EL18c aku 3 (MB-D18): ligikaudu 3 300 võtet
- Kaheksa AA-tüüpi leelisakut/-patareid (MB-D18): ligikaudu 1 740 võtet
• Fotod, pidev vabastusrežiim (Nikoni standard 4)
- Üks EN-EL15a aku 2 (kaamera): ligikaudu 4 030 võtet
- Üks EN-EL15a aku 2 (MB-D18): ligikaudu 4 030 võtet
- Üks EN-EL18c aku 3 (MB-D18): ligikaudu 7 700 võtet
- Kaheksa AA-tüüpi leelisakut/-patareid (MB-D18): ligikaudu 2 960 võtet
• Videod 5
- Üks EN-EL15a aku 2 (kaamera): ligikaudu 70 minutit HD filmitud materjali
- Üks EN-EL15a aku 2 (MB-D18): ligikaudu 70 minutit HD filmitud materjali
- Üks EN-EL18c aku 3 (MB-D18): ligikaudu 145 minutit HD filmitud materjali
- Kaheksa AA-tüüpi leelisakut/-patareid (MB-D18): ligikaudu 65 minutit HD
filmitud materjali
365
1 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR objektiiviga järgmistes
katsetingimustes: objektiivi tsükkel lõpmatusest kuni miinimumkauguseni ning üks foto vaikesätetel iga
30 s järel. Reaalaja vaadet ei kasutatud.
2 EN-EL15a asemel on samuti võimalik kasutada EN-EL15b või EN-EL15 akusid, kuid pidage silmas, et
mõnikord võimaldab EN-EL15 ühe laadimisega teha vähem pilte kui EN-EL15b/EN-EL15a.
3 Nõuab MH-26a või MH-26 akulaadijat ja BL-5 akupesa katet (mõlemad saadaval eraldi). EN-EL18c asemel
võib kasutada EN-EL18b, EN-EL18a ja EN-EL18 akusid, kuid pidage silmas, et EN-EL18 võimaldab ühe
laadimisega teha vähem pilte kui EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.
4 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) AF-S NIKKOR 70–200mm f/2,8E FL ED VR objektiiviga järgmistes
katsetingimustes: stabiliseerimine väljas, pildikvaliteet JPEG tavaline, pildi suurus Large (Suur), säriaeg
1/250 s, teravustamise tsükkel lõpmatusest minimaalse kauguseni kolm korda pärast päästiku pooleldi 3 s
jooksul alla vajutamist; edasi tehti järjest kuus võtet ja ekraan lülitati sisse 5 sekundiks ja siis välja; tsüklit
korrati pärast ooterežiimi taimeri aegumist.
5 Mõõdetud temperatuuril 23 °C (±2 °C) kaamera vaikesätetel objektiiviga AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED
VR kaamerate ja pildindustoodete assotsiooni (Camera and Imaging Products Association, CIPA) määratud
tingimustes. Eraldi videod koosnevad ühest või enamast kuni 4 GB suurusest failist kogupikkusega 29 minutit
59 sekundit; salvestamine võib kaamera temperatuuri tõusmisel lõppeda enne nende piiranguteni jõudmist.
Alljärgnev tegevus võib lühendada aku tööiga:
• Ekraani kasutamine
• Päästiku hoidmine pooleldi alla vajutatult
• Korduv automaatne teravustamine
• NEF (RAW) või TIFF (RGB) fotode tegemine
• Pikad säriajad
• Kaamera Wi-Fi (juhtmevaba LAN) ja Bluetooth-funktsioonide
kasutamine
• Kaamera kasutamine koos ühendatud valikuliste tarvikutega
• VR (stabiliseerimise) režiimi kasutamine VR-objektiividega
• Korduv lähemale ja kaugemale suumimine AF-P objektiiviga.
Abinõud Nikoni EN-EL15a akude maksimaalse tööea tagamiseks:
• Hoidke akukontaktid puhtana. Määrdunud kontaktid võivad
vähendada aku jõudlust.
• Kasutage akusid kohe pärast laadimist. Kasutamata akud tühjenevad.
366
Indeks
Sümbolid
P (Programmeeritud automaatne)126, 128
S (Automaatne katiku prioriteet) .. 126, 129
A (Avaprioriteediga automaatrežiim)...126,
130
M (Käsitsi)............................................... 126, 131
S (Üksikkaader) ..............................................113
CL (Pidev vähene kiirus) .................... 113, 264
CH (Pidev suur kiirus)....................................113
Q (Vaikne katiku vabastus).........................113
QC (Vaikne pidev katiku vabastus)...........113
E (Taimer)....................................113, 116, 264
MUP ........................................................... 114, 118
K (Ühe punkti automaatne
teravustamine)............................................100
I (Dünaamilise ala automaatne
teravustamine)............................................100
T (Ruumiline kalkeerimine) ....................101
N (Grupeeritud ala automaatne
teravustamine)............................................101
H (Automaatala automaatne
teravustamine)............................................101
! (Automaatne teravustamine näo
prioriteediga)................................................. 42
5 (Lai-ala automaatne teravustamine).. 42
6 (Normaalala automaatne
teravustamine).............................................. 42
3 (Koondatud automaatne
teravustamine).............................................. 42
& (Automaatne teravustamine objekti
jälgimisega).................................................... 43
L (Maatriks) ...................................................124
M (Keskelekaalutud) ...................................124
N (Laotuspunkt)...........................................124
t (Ereduskorrektsiooniga)......................124
R (Teabe) nupp..............................55, 72, 203
a (Reaalaja vaade).............. 37, 59, 169, 270
Q (Abi)................................................................. 25
t (Mälu puhver).................................. 115, 362
i nupp.............................45, 65, 200, 208, 228
D lüliti ......................................................... 6, 270
I (Teravustamise näidik)......... 33, 108, 112
L (Käsitsi eelseadistus)................. 157, 165
Numerics
12-bitine ............................................................ 90
14-bitine ............................................................ 90
3D-tracking watch area (Ruumilise
kalkeerimise jälgimisala) .........................261
3D-värvimaatriksi mõõtmine III ..............124
5 : 4 (30 × 24).................................................... 84
A
Abi........................................................................ 25
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) .....
253, 258
ADL kahveldus (Automaatkahvelduse
seade) ................................................... 142, 152
Adobe RGB .....................................................253
Aeg .............................................................23, 271
Aeglane sünkroniseerimine .....................192
Aegluubis taasesitus ..................................... 76
Aegluubis video....................................... 69, 70
AF ..............................41–43, 94–110, 260–262
AF activation (Automaatse teravustamise
aktiveerimine) .............................................261
AF fine-tune (Automaatse teravustamise
peenhäälestus)............................................272
AF-C..................................................................... 98
AF-C (Pidev automaatne teravustamine) ...
260
AF-F ..................................................................... 41
AF-ON nupp ..................................... 99, 261, 268
AF-S .............................................................. 41, 98
AF-S (Üksikservo automaatne
teravustamine)............................................260
After burst, show (Pärast valangut näita) ...
249
After delete (Pärast kustutamist)............249
Airplane mode (Lennukirežiim) ..............275
Ajavöönd.........................................................271
Aktiivne D-Lighting ............. 45, 65, 152, 180
Aku ..................................... 14, 16, 30, 276, 347
Aku laadimine.................................................. 14
Akukomplekt ...........114, 270, 276, 295, 299
Alamkäsuvaliku nupp kaadri edasinihkeks
269
Alamvalija .................106, 108, 137, 268, 270
Algus-/lõpp-punkti valik.............................. 78
Assign MB-D18 buttons (MB-D18
nuppude määramine) ..............................270
1 : 1 (24 × 24).................................................... 84
1,2× (30 × 20)................................................... 84
367
Assign remote (WR) Fn button
(Kaugjuhtimise (WR) Fn-nupu
määramine) ..................................................274
Asukohaandmed ..........................................221
Atenuaator........................................................ 65
Attenuator (Atenuaator)............................259
Audio .................................................................. 61
Audioväljund .................................................345
Auto bracketing (mode M)
(Automaatkahveldus (režiim M))..........267
Auto bracketing set
(Automaatkahvelduse seade)................254
Auto distortion control (Automaatne
venituse juhtimine) ...................................253
Auto image rotation (Pildi automaatne
pööramine)...................................................249
Auto M ISO sensitivity control
(Automaatne välguga ISO-tundlikkuse
juhtimine) .....................................................267
Autofocus mode restrictions (Automaatse
teravustamise režiimi piirangud) .........262
Automaatala automaatne teravustamine..
101, 103
Automaatkahveldus.................142, 254, 267
Automaatkahvelduse seade.....................142
Automaatne (Picture Controli seade) ...175
Automaatne (valge tasakaal) ......... 156, 159
Automaatne DX-kärpimine ........................ 84
Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine.....
121, 257
Automaatne katiku prioriteet..................129
Automaatne teravustamine ...... 41–43, 94–
110, 260–262
Automaatne teravustamine näo
prioriteediga .................................................. 42
Automaatne välisvälk ....................... 190, 198
Automaatse fookustasandi suure
kiirusega sünkroniseerimine..................266
Automaatse särituse ja välgu kahveldus
(Automaatkahvelduse seade)................142
Automaatse särituse kahveldus
(Automaatkahvelduse seade)................142
Automaatse teravustamise ala raamid. 7, 9
Automaatse teravustamise ala režiim ... 42,
100, 261
Automaatse teravustamise režiim ... 41, 98,
262
Ava........................................ 130, 131, 136, 268
Ava lukk ................................................. 136, 268
Avaprioriteediga automaatrežiim..........130
368
B
Battery info (Akuteave) ..............................276
Battery order (Akude kasutusjärjekord) ......
276
Beep options (Piiksu valikud)...................274
BKT nupp 143, 144, 148, 149, 152, 153, 186,
268
Blocked shot AF response (Blokeeritud
võtte vastus automaatsel teravustamisel)
260
Bluetooth ................................................. xx, 275
Bracketing order (Kahveldusjärjestus)..267
Bulb (pirn) .......................................................133
C
Camera Control Pro 2..................................296
Capture NX-D......................................................ii
Choose tab (Vahekaardi valik) .................280
CL mode shooting speed (CL-režiimi
võttekiirus)....................................................264
Clean image sensor (Pildianduri
puhastamine) ..............................................272
CLS .....................................................................288
Conformity marking (Vastavusmärgis).276
Connect to smart device (Nutiseadmega
ühendamine) ...............................................275
Copy image(s) (Pildi/piltide kopeerimine) .
249
Copyright information (Autoriõiguse
teave)..............................................................273
CPU-kontaktid ...............................................284
CPU-objektiiv ................................ 20, 281, 284
Custom control assignment (Kohandatud
juhtnuppude määramine) ............ 268, 270
Custom settings bank (Kohandatud
seadete menüü)..........................................260
Customize command dials (Käsuvaliku
nuppude kohandamine) .........................269
D
Date and time (Kuupäev ja kellaaeg) ...... 23
Date format (Kuupäeva formaat) ............. 23
Daylight saving time (Suveaeg) ................ 23
DCF ....................................................................349
Destination (Sihtkoht) ................................256
Diopter ........................................................ 9, 295
Distortion control (Moonutuse juhtimine)
278
D-Lighting.......................................................278
D-tüüpi objektiiv................................. 281, 284
Dünaamilise ala automaatne
teravustamine ..........................100, 103, 262
DX (24 × 16)............................................... 84, 87
DX-formaat.................................. 68, 83, 84, 85
E
Easy exposure compensation (Kerge
särikompensatsioon) ................................263
Ekraan............. 10, 12, 37, 223, 264, 271, 272
Ekraani eredus.......................................... 45, 66
Electronic front-curtain shutter
(Elektrooniline esikardina katik) ...........265
Electronic VR (Elektrooniline
stabiliseerimine) .........................................259
Elektriliselt juhitav ava ................................. 66
Elektrooniline esikardina katik .................. 45
Elektrooniline kaugusemõõtja ................112
Elektrooniline stabiliseerimine.................. 66
Ereduskorrektsiooniga mõõtmine.........124
Ergas (Picture Controli seade) .................175
Esikardina sünkroniseerimine .................192
Esmase pesa valik........................................... 93
E-tüüpi objektiiv ................................. 281, 284
EV steps for exposure cntrl (EV sammud
särituse juhtimiseks) .................................262
Exif .....................................................................349
Exp./flash comp. step value (Särituse/
välgu kompenseerimise samm)............262
Exposure comp. for flash (Välklambi
särikompensatsioon) ................................266
Exposure delay mode (Särituse viivituse
režiim) ............................................................264
Extended photo menu banks (Laiendatud
fotomenüü pangad) .................................250
External GPS device options (Välise GPSseadme valikud) .........................................274
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) ....276
F
Faili teave ........................................................230
f-arv ......................................................... 130, 284
File naming (Failide nimetamine) 250, 256
File number sequence (Failinumbri
järjestus) ........................................................265
Filter effects (Filtriefektid).........................279
Filtriefektid .....................................................179
Fine-tune optimal exposure (Optimaalse
särituse peenhäälestus)...........................263
Firmware version (Püsivara versioon)...277
Flash control (Välklambi juhtimine) ......251
Flash shutter speed (Välklambi säriaeg) .....
266
Flash sync speed (Välklambi
sünkroniseerimiskiirus) ............................266
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
254, 258
Fn1 nupp ................................................ 268, 270
Fn2 nupp .......................................242, 268, 270
Focus point options (Fookuspunkti
valikud) ..........................................................262
Focus point wrap-around (Fookuspunkti
pööramine)...................................................262
Focus tracking with lock-on
(Teravustamise jälgimine koos
lukustusega).................................................260
Fookuse nihutamisega pildistamine.....212
Fookuskaugus ...............................................220
Fookuskauguse skaala................................351
Fookusnurk.....................................................286
Fookuspunkt 32, 42, 94, 100, 105, 261, 262
Fookustasandi märgis ................................112
Format memory card (Mälukaardi
vormindamine) ...........................................271
Foto reaalaja vaate kuva valge tasakaal. 46
Foto võttemenüü .........................................250
Fotode kaitsmine .........................................240
Fototeave .............................................. 229, 248
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/
kaadrikiirus)..................................................256
Frequency response (Sageduskaja).......259
FV-lukustus.....................................................196
FX (36 × 24)....................................................... 84
FX-formaat........................................................ 84
G
GPS ....................................................................221
GPS-seade ............................................. 221, 296
Grupeeritud ala automaatne
teravustamine ................................... 101, 103
G-tüüpi objektiiv ................................ 281, 284
H
H.264.................................................................343
HDMI....................................................... 274, 349
HDR (high dynamic range) (lai
dünaamiline vahemik) .............................182
Helendid..........................................................231
Helendite kuva ................................................ 66
Helitugevuse reguleerimine ....................228
Hi ........................................................................120
Hide image (Peida pilt)...............................248
369
High ISO NR (Suure ISO müravähendus) ....
253, 258
Highlight brightness (Helendi eredus).270
Hinnang ...........................................................241
Histogramm ........................... 55, 72, 232, 233
Hõõglamp (valge tasakaal) .......................156
Häälestusmenüü ..........................................271
Hääletu reaalaja vaates pildistamine ...... 49
I
Image area (Pildi ala)......................... 251, 256
Image comment (Pildi kommentaar)....273
Image Dust Off ref photo (Pildilt
tolmutäppide eemalduse võrdlusfoto).....
273
Image overlay (Pildi ülekate)....................279
Image quality (Pildikvaliteet) ...................251
Image review (Pildi ülevaatus) ................249
Image size (Pildi suurus) ............................251
Information display (Teabeekraan)........272
Interval timer shooting (Intervalltaimeriga
pildistamine)................................................255
ISO display (ISO kuva).................................264
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) ...............252
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse
sätted) .................................................. 252, 257
ISO sensitivity step value (ISO-tundlikkuse
samm).............................................................262
ISO-tundlikkus............................119, 121, 257
i-TTL...................................... 189, 190, 198, 288
J
Jooksva kaadri salvestamine............... 78, 82
Jooksva pildi kustutamine .................36, 245
JPEG.....................................................88, 92, 278
JPEG basic (põhikvaliteet)........................... 88
JPEG fine (peen).............................................. 88
JPEG normal (tavaline) ................................. 88
Juhtmevaba ......................................................xx
Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller ..... 75,
274, 295
Juhtmevaba saatja.......................................295
Juhtpaneel...........................................................5
K
Kaadri kuvamise kestus (slaidiesitus)....249
Kaadri suurus/kaadrikiirus........................... 69
Kaadrikiirus..............................................69, 114
Kadudeta tihendus (NEF (RAW) tihendus) .
90
370
Kahe nupuga lähtestus ..............................209
Kahveldus.....................................142, 254, 267
Kallutatav ekraan............................................10
Kaugjuhtimisjuhe........................ 75, 133, 296
Kell .......................................................................23
Keskelekaalutud mõõtmine ........... 124, 263
Kiirvälgud .............................................. 187, 288
Kinnitusmärk...........................................19, 351
Kirjete eemaldamine (Minu menüü) .....280
Kirjete järjestamine (Minu menüü) ........280
Kirjete lisamine (Minu menüü) ................280
Kohandatud sätted......................................260
Kontuurimistase....................................... 47, 67
Koondatud automaatne teravustamine 42
Korpuse kaas ..................................................295
Kujundusvälk .................................................127
Kustutamine............................................36, 245
Kuulari helitugevus........................................ 66
Kuularid.............................................................. 67
Kuupäev ja kellaaeg ....................................271
Kuupäeva formaat .......................................271
Kuvasuhe.................................................... 68, 84
Kõikide piltide kustutamine .....................246
Kõrglahutus....................................................349
Kärbe................................................................... 68
Käsitsi (säritusrežiim)...................................131
Käsitsi (välklambi juhtimine) .......... 191, 199
Käsitsi eelseadistus (valge tasakaal) .....157,
165
Käsitsi kaugusprioriteet ..........190, 199, 288
Käsitsi teravustamine...........................44, 111
Kümnetihvtiline kaugterminal ..2, 221, 296
L
L (suur) ......................................................... 74, 91
Lai dünaamiline vahemik (HDR).... 182, 254
Lai-ala automaatne teravustamine..........42
Language (Keel) .....................................21, 271
Laotuspunkt ...................................................124
Laotuspunkti valge tasakaal.....................169
LCD illumination (LCD-valgustus) ..........265
LCD-valgustus ....................................................6
LED-lamp.........................................................274
Liitium-ioonaku.......................... ii, 14, 30, 347
Limit AF-area mode selection
(Automaatse teravustamise ala režiimi
valiku piirang)..............................................261
Live view button options (Reaalaja vaate
nupu valikud)...............................................270
Live view in continuous mode (Reaalaja
vaade pidevas võtterežiimis) .................266
Lo .......................................................................120
Lock mirror up for cleaning (Lukusta
peegel puhastamiseks üles)...................272
Long exposure NR (Pika särituse
müravähendus) ..........................................253
Loomuliku valguse automaatseadistus
(valge tasakaal) ...........................................156
Loovvalgustussüsteem ..............................288
Lukusta peegel puhastamiseks üles......315
Luminofoor (valge tasakaal).....................157
Lähtestus......................................209, 256, 277
M
M (keskmine) ............................................. 74, 91
M (Käsitsi teravustamine)....................44, 111
Maastik (Picture Controli seade).............175
Maatriksmõõtmine ......................................124
Maksimaalne säriaeg ..................................122
Maksimaalne tundlikkus............................122
Manage Picture Control (Picture Controli
haldus) ................................................. 252, 258
Manual focus ring in AF mode (Käsitsi
teravustamise rõngas automaatse
teravustamise režiimis) ............................262
Matrix metering (Maatriksmõõtmine)..263
Max. continuous release (Max võtete arv
pidevas vabastusrežiimis).......................264
Maximum sensitivity (Maksimaalne
tundlikkus)....................................................257
MB-D18 battery type (MB-D18 aku tüüp)...
276
Menüüjuht............................................................ i
Microphone sensitivity (Mikrofoni
tundlikkus)....................................................258
Mikrofon ..............................1, 65, 67, 258, 296
Mikrofoni tundlikkus..................................... 65
Minimaalne ava......................................20, 127
Minu menüü ..................................................280
Mired.................................................................162
Mitme toiteallikaga akukomplekt270, 276,
295, 299
Mitmikekraani suum .............................. 46, 48
Mitmikvalija.............................................25, 268
Mitmikvalijaga elektriliselt juhitav ava... 66
Mitmikvalijaga särikompensatsioon ....... 66
Mitte-CPU objektiiv ..................218, 282, 284
Mitte-CPU objektiivi andmed ..................219
Mitte-CPU-objektiivi andmed..................218
Modeling flash (Kujundusvälk)................267
Monitor brightness (Ekraani eredus) ....271
Monitor color balance (Ekraani
värvitasakaal) ...............................................272
Monitor off delay (Ekraani väljalülituse
viivitus)...........................................................264
Monochrome (Ühevärviline)....................279
Movie file type (Videofaili tüüp)..............257
Movie quality (Video kvaliteet) ...............257
Multi selector (Mitmikvalija).....................269
Multi selector center button (Mitmikvalija
kesknupp) .....................................................268
Multiple exposure (Mitmiksäritus) .........254
Mustvalge (Ühevärviline) ..........................279
Mõõtmine .......................................................124
Mälu puhver...................................................115
Mälukaardi maht ..........................................362
Mälukaart ................................ 16, 93, 271, 360
N
NEF (RAW) ..................................88, 90, 92, 278
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) töötlus)
278
NEF (RAW) salvestus.............................90, 252
NEF (RAW) tihendus ...................................... 90
NEF (RAW) värvisügavus bittides.............. 90
Negatiivi digitaator........................................ 52
Network (Võrk) ..............................................275
Neutraalne (Picture Controli seade) ......175
Non-CPU lens data (Mitte-CPU objektiivi
andmed)........................................................272
Normaalala automaatne teravustamine 42
Number of focus points (Fookuspunktide
arv)...................................................................261
Nuppude taustavalgustus.................... 6, 265
Nutiseade.....................................222, 249, 275
Näotuvastus ......................................... 260, 263
Näotuvastus ruumilisel kalkeerimisel ...260
O
Objektiiv ............... 19, 20, 218, 272, 281, 351
Objektiivi kaamerast eemaldamine......... 20
Objektiivi kinnitamine .................................. 19
Objektiivi kinnitusmärk............................2, 19
Objektiivi paigaldamine ................ 3, 19, 112
Objektiivi stabiliseerimise lüliti ...............355
Objektiivi teravustamisrõngas 44, 111, 351
Ooterežiimi taimer................................34, 221
Optical VR (Optiline stabiliseerimine)...266
Otsene päikesevalgus (valge tasakaal).157
371
P
Paindlik programm......................................128
Peaking highlight color (Kontuurimisvärv)
265
Peegel............................................114, 118, 315
Peegel üleval režiim .......................... 114, 118
Perspective control (Perspektiivi
juhtimine) .....................................................279
Photo shooting menu bank (Foto
võttemenüü pank).....................................250
PictBridge........................................................349
Picture Controli seade ................................175
Picture Controlid ..........................................175
Pidev automaatse servoteravustamise
režiim.......................................................98, 260
Pidev suur kiirus............................................113
Pidev vabastusrežiim ..................................113
Pidev vähene kiirus............................ 113, 264
Pildi ala............................ 45, 65, 83, 84, 86, 91
Pildi suurus ....................................................... 91
Pildi ülevaatus ...............................................225
Pildianduri puhastamine ...........................312
Pildikvaliteet .................................................... 88
Pildiotsija................................................7, 9, 338
Pildiotsija fookus ..................................... 9, 295
Pildiotsija maski kuva.................................... 85
Pildiotsija okulaar.................................... 9, 116
Pildistamisandmed......................................234
Pilu.................................................... 93, 224, 256
Pilu valik....................................................93, 224
Pilvine (valge tasakaal) ...............................157
Pisipilt ...............................................................223
Playback display options (Taasesituse
kuvavalikud).................................................248
Playback folder (Taasesituskaust) ..........248
Portree (Picture Controli seade)..............175
Primary slot selection (Esmase pesa valik) .
250
Programmeeritud automaatne...............128
Punasilmsuse vähendamine ....................192
Puuteekraan.....................................12, 56, 226
Puutejuhikud ..........................................12, 226
Puutekatik......................................................... 56
Puuteklikk ................................................12, 274
Pv nupp ........................ 44, 127, 267, 268, 270
Päästik ....................................33, 108, 137, 270
R
RAW esmane - JPEG teisene (Teisese pesa
funktsioon) ..................................................... 93
372
Reaalaja vaade.......................................... 37, 59
Reaalaja vaate valija ............................... 37, 59
Reaalaja vaates pildistamine...............37–58
Red-eye correction (Punasilmsuse
korrigeerimine) ...........................................278
Release button to use dial (Nupu vabastus
käsuvaliku nupu kasutamiseks) ............269
Reset all settings (Kõikide sätete lähtestus)
277
Reset movie shooting menu (Video
võttemenüü lähtestus).............................256
Resize (Suuruse muutmine)......................278
Retušeerimismenüü ....................................278
Reverse indicators (Näidikute
pöördesitus).................................................269
RGB ................................................... 88, 232, 253
RGB histogramm ..........................................232
Rotate tall (Pööra portreeformaati) .......249
Ruumiline kalkeerimine ..........101, 102, 260
S
S (väike) ....................................................... 74, 91
Sageduskaja ..................................................... 65
Save/load settings (Sätete salvestamine/
laadimine) .....................................................277
SD-mälukaart ...................................16, 93, 361
Secondary slot function (Teisese pesa
funktsioon) ...................................................250
Select to send to smart device (Valida
nutiseadmesse saatmises) ......................249
Self-timer (Taimer) .......................................264
Send to smart device (auto) (Saata
nutiseadmesse (automaatne)) ..............275
Set clock from satellite (Kella seadmine
satelliidilt)......................................................221
Set Picture Control (Picture Controli
seade) ................................................... 252, 257
Shutter-release button AE-L (Automaatse
särituse lukustus päästikuga).................263
Side-by-side comparison (Kõrvutamine)....
279
Siderežiim .......................................................274
Silent live view photography (Hääletu
reaalaja vaates pildistamine) .................255
Silumine...........................................................184
Slide show (Slaidiesitus).............................249
Slot empty release lock (Vabastuse
lukustus tühja pilu korral) .......................276
Soe filter...........................................................279
sRGB ..................................................................253
Stabiliseerimine ..................66, 259, 266, 355
Standardne (Picture Controli seade).....175
Standardne i-TTL täitevälk digitaalsele
üheobjektiivilisele peegelkaamerale .189,
288
Standby timer (Ooterežiimi taimer) ......263
Storage folder (Hoiukaust)........................250
Store by orientation (Salvestamine
orientatsiooni järgi)...................................261
Straighten (Sirgestamine) .........................278
Subject motion (Objekti liikumine) .......260
Suurim ava.....................44, 54, 218, 284, 292
Suurus ................................................74, 91, 278
Suveaeg...........................................................271
Säriaeg ..........................................129, 131, 136
Säriaja lukk............................................ 136, 268
Särikompensatsioon ......................... 139, 263
Säritus.........................124, 126, 137, 139, 262
Särituse eelvaade ........................................... 39
Särituse lukustus ..........................................137
Särituse samm...............................................184
Särituskahveldus ............. 142, 143, 254, 267
Säritusmõõturid.....................................34, 263
Säritusnäidik ..................................................132
Säritusrežiim ..................................................126
Sünkroniseeritud vabastus.......................264
Sync with smart device (Nutiseadmega
sünkroniseerimine) ...................................271
Sync. release mode options
(Sünkroniseeritud vabastusrežiimi
valikud) ..........................................................264
T
Taasesitus..........................................35, 76, 223
Taasesituse teave ............................... 229, 248
Taasesitusmenüü .........................................248
Taasesitussuum ............................................238
Taevavalgus ...................................................279
Tagakardina sünkroniseerimine .............192
Taimer .................................................... 113, 116
Tarvikud...........................................................295
Tarvikupesa .......................................... 187, 295
Tasane (Picture Controli seade) ..............175
Taustavalgustus.................................................6
Teabeekraan .......................... 55, 72, 198, 203
Teisese pesa funktsioon............................... 93
Teksti sisestamine ........................................273
Teravussügavus ............................................127
Teravustamine ..... 41–43, 44, 94–112, 260–
262
Teravustamise jälgimine ....................99, 260
Teravustamise lukustus .............................108
Teravustamise näidik ................. 33, 108, 112
Teravustamise prognoositav jälgimine.. 99
Teravustamisekraan ....................................338
Teravustamisnäidik .................... 33, 108, 112
Teravustamisrežiim .......................41, 94, 111
Teravustamisrežiimi lüliti ..........................111
Teravustamisrežiimi valija...........41, 94, 111
TIFF (RGB)................................................... 88, 92
Tihendamata (NEF (RAW) tihendus)........ 90
Tihendatud (NEF (RAW) tihendus) ........... 90
Time zone (Ajavöönd) .................................. 22
Time zone and date (Ajavöönd ja
kuupäev) ................................................22, 271
Time-lapse movie (Intervallvideo) .........259
Toitepistmik ...................................................295
Toonimine (Picture Controli seade).......179
Touch controls (Puutejuhikud) ...............274
Trim (Trimmimine).......................................278
Trim movie (Video trimmimine) .............279
Tsüanotüüpia (Ühevärviline)....................279
Tundlikkus.......................... 119, 121, 252, 257
Tuulemüra vähendamine............................ 66
Tähistusviide .................................................... 64
Täisajaga automaatne
servoteravustamine .................................... 41
Täiskaadris taasesitus .................................223
Täiskaadris taasesituse puuteklikid .......274
U
USB-kaabel...........................................................ii
UTC .............................................................22, 222
V
Vabastusrežiim..............................................113
Vahelduvvooluadapter ..............................295
Vaikesätete taastamine...........209, 256, 277
Vaikesätted..................................209, 256, 277
Vaikne katiku vabastus...............................113
Vaikne pidev katiku vabastus ..................113
Vajutage päästik pooleldi alla.................... 33
Valang .................................................... 249, 264
Valge tasakaal.............................148, 156, 252
Valge tasakaalu kahveldus.............. 142, 148
Valge tasakaalu kahveldus
(Automaatkahvelduse seade)...... 142, 148
Vari (valge tasakaal).....................................157
Varundus (Teisese pesa funktsioon)........ 93
Vastavusmärgis.............................................349
Video kvaliteet ................................................ 69
Video salvestusnupp............................61, 268
Video trimmimine.......................................... 78
373
Video võttemenüü.......................................256
Videorežiim ................................... 59, 256, 270
Viewfinder grid display (Pildiotsija
ruudustiku kuva) ........................................265
ViewNX-i...............................................................ii
Vignette control (Vinjettimise juhtimine) ..
253
Viimased sätted ............................................280
Virtuaalne horisont................................. 55, 72
Virtual horizon (Virtuaalne horisont).....272
Vormindamine ..............................................271
Välgu kahveldus .............. 142, 143, 254, 267
Välgu kahveldus (Automaatkahvelduse
seade) .............................................................142
Välgu kompenseerimine ...........................194
Välgu kordus ........................................ 191, 199
Välgurežiim .......................................... 192, 193
Välguteave......................................................198
Välise GPS-seadme valikud.......................221
Välismikrofon..........................................67, 296
Välismikrofoni pistmik.....................................2
Välk.................... 187, 192, 194, 196, 266, 288
Välklambi juhtimine .......................... 189, 190
Välklambi sünkroniseerimisklemm........188
Välklambi valmisoleku näidik ....... 187, 197,
292, 342
Välklamp (valge tasakaal)..........................157
Värviruum .......................................................253
Värvitemperatuur............ 156, 157, 160, 163
Värvitemperatuuri valik (valge tasakaal) ....
157, 163
W
WB (Valge tasakaal) ........ 148, 156, 252, 257
White balance (Valge tasakaal) ...............257
Wi-Fi ........................................................... xx, 275
Wind noise reduction (Tuulemüra
vähendamine) .............................................259
Wireless remote (WR) options
(Juhtmevaba kaugjuhtimise (WR)
valikud) ..........................................................274
Ü
Ühe punkti automaatne teravustamine .....
100, 103
Ühevärviline ...................................................175
Ühilduvad objektiivid .................................281
Üksikkaader....................................................113
Üksikservo automaatne teravustamine 41,
98, 260
Ületäitumine (Teisese pesa funktsioon). 93
374
Ülevaate andmed.........................................237
X
XQD-kaart..........................................16, 93, 360
375
376
Garantiitingimused - Nikon Euroopa
Teeninduse Garantii
Lugupeetud Nikoni klient,
Täname teid antud Nikon toote ostmise eest. Peaks teie Nikon toode
vajama garantiiteenust võtke palun ühendust edasimüüjaga, kelle käest
te seadme ostsite või siis mõne meie Nikon Europe B.V.
müügiterritooriumil (nt Euroopa/Venemaa/jt) asuva volitatud
teenindusvõrgustiku liikmega. Täpsemalt vt:
http://www.europe-nikon.com/support
Mitte vajalike ebamugavuste vältimiseks soovitame teil kasutaja juhend
enne edasimüüja või volitatud teeninduskeskuste võrgustikuga
ühenduse võtmist hoolikalt läbi lugeda.
Teie Nikon seadmel on garantii kõikide valmistaja poolsete defektide
vastu ühe aastase perioodi vältel alates seadme ostukuupäevast. Kui
nimetatud garantiiperioodi jooksul osutub seade kas materjalidest või
koostetööst tingitult defektseks remondib meie volitatud
teeninduskeskuste võrgustik Nikon Europe B.V. müügiterritooriumil
toote ilma töö või detailide eest tasu küsimata alljärgnevatel tingimustel
ära. Nikonil on õigus (enda valikul) toode ära remontida või välja
vahetada.
1. Nimetatud garantii kehtib ainult täidetud garantiikaardi ning
ostutšeki esitamisel, kus on ära märgitud ostukuupäev, toote tüüp
ning edasimüüja nimi koos toote nimetusega. Nikonil on õigus
keelduda tasuta garantiiteenusest juhul kui ülalnimetatud
dokumente ei ole võimalik esitada või kui seal toodud info ei ole
täielik või loetav.
377
2. Antud garantii ei kata:
• tavalisest kulumisest ja kasutamisest tingitud hooldamist,
parandamist või vahetamist.
• modifikatsioone toote parendamiseks tema esialgse, kasutaja
juhendis kirjeldatud tavalise kasutamiseesmärgiga võrreldes, ilma
Nikoni poolse eelneva kirjaliku heakskiiduta.
• transpordikulusid ning kõiki transpordiriske, millised on otseselt
või kaudselt seotud toodete garantiiga.
• kõik kahjustused, millised on tingitud muudatustest või
reguleerimistest, mis võidakse tootele teha ilma Nikoni eelneva
kirjaliku heakskiiduta selleks, et seade vastaks kohalikele või
riiklikele tehnilistele standarditele, millised on kehtivad mõnes
teises riigis kui see, mille jaoks toode oli esialgselt välja töötatud ja/
või valmistatud.
3. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
• valesti kasutamisest tingitud kahjustused, sealhulgas, kuid mitte
ainult seadme mittesihipärane või kasutajajuhendis kirjeldatud
tavalisele kasutamisele mitte vastav kasutamine ning toote
hooldamine ja paigaldamine või kasutamine kasutamisriigis
kehtivatele ohutusnõuetele mitte vastavalt.
• õnnetustest tingitud kahjustused sealhulgas, kuid mitte ainult äike,
vesi, tuli, valesti kasutamine ning hoolimatus.
• tootel toodud seerianumbri või mudeli muutmine, moonutamine,
loetamatus või eemaldamine.
• volitamata teenindusorganisatsioonide või isikute poolt teostatud
remonttöödest või reguleerimistest tingitud kahjustused.
• defektid süsteemides, millesse toode on integreeritud või millega
koos teda kasutatakse.
378
4. Käesolev garantii ei oma mõju kehtivate riiklike seadustega tagatud
tarbijate seaduslikele õigustele ega ostu/müügi lepingust
tulenevatele tarbija õigusele edasimüüja vastu.
Märkus: Ülevaate kõikidest volitatud Nikoni Teeninduskeskustest leiate te
internetist aadressilt (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
379
E
L
P
Nikon D850
M
SA
DIGITAALKAAMERA
Kasutusjuhend
(koos garantiiga)
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult
või osaliselt (v.a lühikeste tsitaatidena arvustustes või ülevaadetes) ilma
NIKON CORPORATION-i kirjaliku loata, on keelatud.
AMA16786
Trükitud Euroopas
Et
SB9C03(Y1)
6MB404Y1-03
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk x).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
Et
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising