Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Lühijuhend

Nikon COOLPIX B600 Lühijuhend
DIGITAALKAAMERA
Lühijuhend
Sissejuhatus
Kaamera osad
Alustamine
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
Muud funktsioonid
Kui tekib probleem
Tehnilised märkused
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk vii).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
ii
1
2
7
12
16
17
Sissejuhatus
Üldteave
Selle kaamera puhul on saadaval järgmised kasutusjuhendid.
Põhikasutus
Lühijuhend (see dokument): Selgitab ettevalmistust pildistamiseks ning põhilisi
toiminguid.
Põhjalikum kasutus
Täielik kasutusjuhend (PDF-vormingus): Üksikasjalik kasutusjuhend, mida saab alla
laadida meie allalaadimiskeskusest kas arvutisse või nutiseadmesse. Seda saab vaadata
Adobe Acrobat Readeriga (allalaaditav veebisaidilt Adobe).
Kasutusjuhendisse on lisatud järgmised kirjeldused.
• Üksikasjalikud selgitused pildistamis- ja taasesitusfunktsioonide ning menüüelementide
kohta
• Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
• Ühilduv lisavarustus
• Lahendused probleemi või veateate korral
Nutiseadmega ühendamine
SnapBridge Ühendusjuhend: Selgitab, kuidas ühendada kaamerat nutiseadmetega. Võite
uusima (PDF-vormingus) versiooni alla laadida meie allalaadimiskeskusest.
Lisateavet kaamera seadistamise kohta vt jaotisest „Täielik kasutusjuhend”
SnapBridge võrguspikker: Selgitab üksikasju rakenduse SnapBridge kasutamise kohta.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Allalaadimiskeskus
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Külastage ettevõtte Nikon fotograafiaseadmete, arvuti tarkvara või
püsivara juhendite allalaadimiseks meie veebilehte.
nikon allalaadimiskeskus B600
COOLPIX B600 Model Name: N1811
ii
Sissejuhatus
Ettevõtte Nikon kasutajatugi
Külastage alljärgnevat veebilehte, et registreerida oma kaamera ning hoida end kursis
värskeima toodet puudutava teabega. Leiate sealt vastused korduma kippuvatele
küsimustele (KKK) ja saate meiega tehnilise abi saamiseks ühendust võtta.
https://www.europe-nikon.com/support
Pakendi sisu kontrollimine
Kui mõni osa puudub, võtke ühendust kauplusega, kust kaamera ostsite.
Digitaalkaamera
COOLPIX B600
Rihm
Objektiivi kaas
LC-CP29 (paelaga)
Liitium-ioonaku EN-EL12
Vahelduvvooluvõrgust
laadimise adapter EH-73P*
USB-kaabel UC-E21
Lühijuhend
(See käsiraamat)
SnapBridge
Ühendusjuhend
Garantiikiri (trükitud selle
juhendi tagakaanel)
* Olenevalt ostukohariigist või piirkonnast on lisatud pistikuadapter. Pistikuadapteri kuju varieerub
olenevalt riigist või piirkonnast, kust kaamera osteti (A4).
MÄRKUSED Kaamera komplekti ei kuulu mälukaart. SD, SDHC ja SDXC mälukaartidele
viidatakse selles juhendis terminiga „mälukaardid”.
Sissejuhatus
iii
Piltide vaatamiseks arvutis või nutiseadmes
Kasutage järgmist tarkvara või rakendust.
Arvutite tarkvara
Võite selle allalaadimiskeskusest alla laadida.
• ViewNX-i: See tarkvara võimaldab pilte ja videoid vaatamiseks ning redigeerimiseks
arvutisse teisaldada.
Rakendus nutiseadmetele
• SnapBridge: Juhtmevaba ühenduse loomisel võimaldab see rakendus pilte ja videoid
nutiseadmesse üles laadida. Vaadake rakenduse allalaadimist ja ühenduse loomist
puudutava teabega tutvumiseks kaasasolevat dokumenti „SnapBridge Ühendusjuhend”.
iv
Sissejuhatus
Teave ja ettevaatusabinõud
Eluaegne õpe
Ettevõtte Nikon tootetoe ja hariduspanuse „Eluaegne õpe” juurde kuuluv pidevalt uuendatav teave
on saadaval alljärgnevatel veebilehtedel.
• Kasutajatele Ameerika Ühendriikides: https://www.nikonusa.com/
• Kasutajatele Euroopas: https://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajad Aasias, Okeaanias, Lähis-Idas ja Aafrikas: http://www.nikon-asia.com/
Vaadake neid veebilehti uusima tooteteabe, näpunäidete, korduma kippuvatele küsimustele
vastuste ning üldiste nõuannete saamiseks digitaalpildinduse ja fotograafia kohta. Lisateavet võite
saada ettevõtte Nikon piirkondlikult esindajalt. Minge kontaktandmete saamiseks alljärgnevale
veebilehele.
https://imaging.nikon.com/
Kasutage ainult tootemargi Nikon elektroonilisi tarvikuid
Ettevõtte Nikon COOLPIX kaamerate konstruktsioon vastab rangeimatele standarditele ja neis on
kompleksne elektroonikaplokk. Ainult Nikoni poolt selle Nikoni digitaalkaameraga kasutamiseks
heaks kiidetud Nikoni kaubamärgiga elektroonilised tarvikud (sh akulaadijad, akud,
vahelduvvooluadapterid ja USB-kaablid) on kooskõlas kõnealuse kaamera elektroonilise süsteemi
kasutus- ja ohutusnõuetega.
SELLISTE ELEKTROONILISTE TARVIKUTE KASUTAMINE, MILLE TOOTJA EI OLE NIKON, VÕIB KAAMERAT
KAHJUSTADA NING SEE VÕIB TÜHISTADA ETTEVÕTTE NIKON GARANTII.
Kolmanda osapoole liitium-ioonakude kasutamine, millel puudub ettevõtte Nikon holograafiline
märk, võib häirida kaamera tavapärast talitlust või põhjustada akude ülekuumenemist, süttimist,
purunemist või lekkimist.
Holograafiline märk: kinnitab, et see
seade on ettevõtte Nikon originaaltoode.
Võtke tootemargi Nikon tarvikute kohta lisateabe saamiseks ühendust ettevõtte Nikon piirkondliku
ametliku edasimüüjaga.
Enne oluliste piltide tegemist
Tehke enne olulistel sündmustel (näiteks pulmades või reisil) pildistamist proovipilt, et olla kindel,
kas kaamera töötab nõuetekohaselt. Nikon ei võta vastutust kahjustuste või saamata jäänud tulu
eest, mis võib olla tingitud toote talitlushäirest.
Sissejuhatus
v
Teave juhendite kohta
• Selle tootega kaasasolevate juhendite ühtegi osa ei tohi paljundada, edastada, transkribeerida,
hoida andmeotsingusüsteemis ega mis tahes keelde tõlkida mis tahes kujul ega mis tahes
vahenditega ilma ettevõtte Nikon eelneva kirjaliku loata.
• Selles juhendis olevad illustratsioonid ja ekraanisisu võivad tegelikust tootest erineda.
• Nikon jätab endale õiguse muuta juhendites kirjeldatud riist- ja tarkvara tehnilisi andmeid mis
tahes ajal ning etteteatamiseta.
• Nikon ei vastuta toote kasutamisest tingitud kahjude eest.
• Kuigi on tehtud kõik pingutused, et nendes juhendites toodud teave oleks täpne ja täielik, oleme
väga tänulikud, kui juhite ettevõtte Nikon piirkondliku esindaja (aadress on eraldi välja toodud)
tähelepanu leitud vigadele ja puudustele.
Järgige autoriõiguse teatiseid
Autoriõiguse seaduse järgi ei ole antud kaameraga autoriõigusega kaitstud teostest tehtud fotode
või salvestuste kasutamine lubatud ilma autoriõiguse hoidja loata. Erandid kehtivad isiklikule
kasutamisele, kuid pidage silmas, et isegi isiklik kasutamine võib olla piiratud näitustest või
kontsertidest tehtud fotode või salvestuste korral.
Andmesalvestusseadmete utiliseerimine
Palun pange tähele, et andmekandjate, nt mälukaartide või fotoaparaadi sisemälu, kustutamine või
vormindamine ei kustuta originaalkujutise andmeid täielikult. Kustutatud faile saab
kaubandusvõrgus saadavaloleva tarkvara abil mõnikord äravisatud salvestusseadmetelt taastada,
millega võib kaasneda isiklike pildiandmete kuritahtlik kasutamine. Selliste andmete privaatsuse
tagamine on kasutaja kohustus.
Enne andmesäilitusseadme utiliseerimist või andmist uuele omanikule lähtestage kindlasti kõik
kaamera sätted käsuga Reset all (Lähtesta kõik) häälestusmenüüs (A14). Pärast lähtestamist
kustutage kõik andmed kustutustarkvara abil seadmest või vormindage seade valikuga Format
memory (Mälu vormindamine) või Format card (Vorminda kaart) häälestusmenüüs (A14),
seejärel täitke seade kujutistega, millel pole isiklikke andmeid (näiteks pildid tühjast taevast).
Olge mälukaartide füüsilisel hävitamisel ettevaatlik, et vältida kehavigastusi või varakahju.
Conformity Marking (Vastavusmärgistus)
Tegutsege järgneva suunise kohaselt, et kuvada mõned vastavusmärgised, millele kaamera
vastab.
Vajutage d nuppu M valige z (seadistus) M Conformity marking (Vastavusmärgistus) M
k nupp
vi
Sissejuhatus
Teie turvalisuse tagamiseks
Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote
kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.
Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.
OHTLIK
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa
suure ohu surma või raskete vigastuste
tekkeks.
HOIATUS
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine võib
lõppeda surma või raske vigastusega.
ETTEVAATUST
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine võib
lõppeda vigastuse või varalise kahjuga.
HOIATUS
• Mitte kasutada kõndimise või sõiduki juhtimise ajal. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid vigastusi.
• Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage
mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi. Nende
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.
• Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või
ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.
Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.
• Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut
märgade kätega. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või
elektrilöögiga.
• Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.
• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini
või aerosoolide läheduses. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse
või süttimisega.
• Ärge sihtige välklampi mootorsõiduki juhi suunas. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
Sissejuhatus
vii
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas. Selle ettevaatusabinõu eiramine
võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega. Lisaks pidage silmas, et väikesed osad
kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on selle toote mistahes osa alla neelanud,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Ärge kasutage akusid, laadijaid, vahelduvvooluadaptereid või USB-kaableid,
mis ei ole spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega
kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate, vahelduvvooluadapterite ja USBkaablite kasutamisel vältige alljärgnevat:
- Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake
ega painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning
ärge laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.
- Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või
adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või
vahelduvvooluadapteri kasutamisel. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga
kohtades. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada põletushaavu või
külmakahjustusi.
ETTEVAATUST
• Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele
suunatuna. Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada
toote siseosi. Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt
kaugel.
• Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage see toode välja.
Blokeerige juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus juhtmevabade seadmete
kasutamine on keelatud. Antud toote tekitatav raadiosageduskiirgus võib häirida
seadmestiku tööd lennukil või haiglates või teistes meditsiiniasutustes.
• Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei
kasutata. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote
väärtalitlusega.
• Ärge puudutage objektiivi liikuvaid osi ega muid liikuvaid osi. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastusega.
• Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus
läheduses. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.
viii
Sissejuhatus
• Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse,
nt suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
• Ärge transportige kaamerat kinnitatud statiivi või sarnase tarvikuga. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega.
OHTLIK seoses akudega
• Vältige akude väärkäitlemist. Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib
põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist:
- Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
- Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
- Mitte lahti võtta.
- Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude
metallesemetega puudutades.
- Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
• Laadige ainult nii, nagu näidatud. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada
akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning
pöörduge viivitamatult arsti poole. Tegevusega viivitamine võib lõppeda
silmavigastustega.
HOIATUS seoses akudega
• Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas. Kui laps on aku/patarei alla neelanud,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge kastke akusid vette ja kaitske neid vihma eest. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega. Toote märjaks saamisel
kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.
• Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel
katkestage kasutamine viivitamatult. Kui EN-EL12 akude laadimine ei lõpe
ettenähtud aja jooksul, lõpetage nende laadimine. Nende ettevaatusabinõude
eiramine võib põhjustada akude lekkimise, ülekuumenemise, purunemise või süttimise.
• Kui akusid ei ole enam vaja, isoleerige klemmid kleeplindiga. Metallobjektide
kokkupuude klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
Sissejuhatus
ix
• Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda
viivitamatult rohke puhta veega. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
nahaärritusega.
x
Sissejuhatus
Kaamera osad
Kaamera korpus
3
4
5
2
1
8
9
10
11
12
6 7
15
14 13
1
Suumilüliti
9
s (kuva) nupp
2
Päästik
10
c (taasesituse) nupp
3
Toitelüliti/toitetuli (laadimistuli)
11
Mitmikvalija*
4
Režiiminupp
12
k (Valiku rakendamise) nupp
5
Välk
13
l (Kustutamise) nupp
6
q (kiire suumivahetuse) nupp
14
d (menüü) nupp
7
Külgmine suumilüliti
15
Ekraan
8
b (e videosalvestuse) nupp
* Selles juhendis tähistatakse mitmikvalija üles, alla, vasakule või paremale vajutamist sümbolitega
H, I, J või K.
Kaamera osad
1
Alustamine
Rihma ja objektiivi kaane kinnitamine
Kinnitage objektiivi kaas rihma külge ja seejärel rihm kaamera külge.
Kinnitage rihm kahest kohast.
B
Objektiivi kate
Kui kaamera ei ole kasutusel, kinnitage objektiivi kaas objektiivi kaitsmiseks selle külge.
2
Alustamine
Aku ja mälukaardi sisestamine
Aku lukk
Mälukaardi pilu
• Kui aku pluss- ja miinusklemm on õiget pidi, lükake oranži akulukku (3) ja pange aku
üleni sisse (4).
• Lükake mälukaarti, kuni see kohale klõpsab (5).
• Olge ettevaatlik ja ärge sisestage akut või mälukaarti tagurpidi või ümberpööratult, sest
see võib põhjustada talitlushäireid.
• Kui mälukaardi kirjutuskaitse lüliti on lukustatud asendis, ei saa pilte jäädvustada ega
kustutada ning mälukaarti ei saa vormindada.
• Kaamera andmeid (sealhulgas pilte ja videoid) saab salvestada mälukaardile või sisemällu.
Sisemälu kasutamiseks eemaldage mälukaart.
B
Mälukaardi vormindamine
Kui sisestate sellesse kaamerasse esimest korda mälukaardi, mida on kasutatud teises seadmes,
vormindage mälukaarti kindlasti selle kaameraga.
• Pöörake tähelepanu sellele, et mälukaardi vormindamine kustutab mälukaardilt
jäädavalt kõik pildid ja muud andmed. Tehke enne mälukaardi vormindamist kindlasti
koopiad nendest piltidest, mida soovite alles hoida.
• Pange mälukaart kaamerasse, vajutage nuppu d ja valige häälestusmenüüst (A14) Format
card (Vorminda kaart).
Aku või mälukaardi eemaldamine
Lülitage kaamera välja, kontrollige, kas toittuli ja ekraan on välja lülitunud, seejärel avage
akupesa/mälukaardi pilu kate.
• Liigutage aku väljastamiseks aku lukku.
• Vajutage mälukaarti kergelt kaamerasse, et mälukaart osaliselt väljutada.
• Olge vahetult pärast kaamera kasutamist kaamera, aku ja mälukaardi käsitsemisel
ettevaatlik, sest need võivad olla kuumad.
• Kui toimub suhtlus nutitelefoniga läbi Bluetooth võrgumenüüs (A14) M Send while
off (Saada kui välja lülitatud), siis lülitub toitetuli sisse ka siis, kui kaamera on väljas.
Alustamine
3
Aku laadimine
Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter*
Seinapistikupesa
Toitetuli (laadimistuli)
USB-kaabel (kuulub komplekti)
* Olenevalt ostukohariigist või piirkonnast on lisatud pistikuadapter. Pistikuadapteri kuju
varieerub olenevalt riigist või piirkonnast, kust kaamera osteti.
• Kui aku on sisestatud, algab laadimine kaamera vooluvõrku ühendamisel, nagu on
näidatud joonisel. Toitetuli (laadimistuli) vilgub aku laadimise ajal aeglaselt.
• Kui laadimine on lõppenud, kustub toitetuli (laadimistuli). Eemaldage
vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter pistikupesast ja lahutage USB-kaabel.
Laadimisaeg on täielikult tühjenenud aku korral ligikaudu 2 tundi.
• Kui toitetuli (laadimistuli) vilgub kiiresti, ei saa akut laadida, mille tõenäoline põhjus on üks
alljärgnevatest.
- Ümbritseva keskkonna temperatuur pole laadimiseks sobiv.
- USB-kaabel või vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ei ole nõuetekohaselt
ühendatud.
- Aku on kahjustatud.
B
Märkused USB-kaabli kohta
• Ärge kasutage ühtegi teist USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21
kasutamisega võib kaasneda ülekuumenemine, tulekahju või elektrilöök.
• Kontrollige pistikute kuju ja suunda ning ärge sisestage ega eemaldage neid nurga all.
4
Alustamine
B
Märkused aku laadimise kohta
• Kaamerat võib aku laadimise ajal kasutada, kuid see pikendab laadimisaega. Toitetuli (laadimistuli)
lülitub kaamera kasutamise ajal välja.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage ühtegi teist vahelduvvooluadapteri marki või mudelit kui
EH-73P vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ja ärge kasutage kaubanduses saadavalolevat
USB-vahelduvvooluadapterit ega mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemise või kahjustumise.
Kaamera häälestamine
Kaamera esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanid keele ja kaamera kella
seadistamiseks.
1
Lülitage kaamera sisse.
• Kasutage mitmikvalijat sätete valimiseks ja reguleerimiseks.
Mitmikvalija
Üles
Paremale
Vasakule
Alla
Toitelüliti
k nupp
(valiku rakendamine)
• Kuvatakse keele valimise ekraan. Kasutage
keeleversiooni esile tõstmiseks mitmikvalija nuppe
HI ja vajutage valiku tegemiseks nuppu k. Kuvatud
keeled varieeruvad olenevalt riigist või regioonist.
Language
Cancel
2
Valige suvand Yes (Jah) ja vajutage
nuppu k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
Alustamine
5
3
Tõstke esile oma kodune ajavöönd ja
vajutage nuppu k.
London, Casablanca
• Suveaja valimiseks vajutage H. Kui see on sisse
lülitatud, on kellaaeg ühe tunni võrra varasem ja on
kuvatud W. Kui vajutate I, et see välja lülitada, liigub
aeg ühe tunni võrra tagasi.
Back
4
Vajutage nuppu HI, et valida kuupäevavorming, ja vajutage
nuppu k.
5
Sisestage kaamera kella jaoks kuupäev ja
kellaaeg ning vajutage nuppu k.
• Vajutage nuppu JK, et elemendid esile tõsta ja
vajutage muutmiseks nuppu HI.
• Valige minutite väli ja vajutage sätte kinnitamiseks
nuppu k.
Date and time
D
M
Y
01 01 2019
h
m
00 00
Edit
6
Kui palutakse, valige Yes (Jah) ja vajutage nuppu k.
• Häälestamise lõpetamisel lülitub kaamera võtteekraanile.
C
Keele seadistamine
Keelt saab vahetada igal ajal häälestusmenüü Language (Keel) valiku z abil (A14).
C
Ajavööndi ja kuupäeva seadistuse muutmine
Seadistage häälestusmenüü Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev) valiku z abil.
Time zone (Ajavöönd) puhul on aeg üks tund varasem, kui suveaeg on sisse lülitatud ja läheb
tagasi ühe tunni võrra, kui see on välja lülitatud.
6
Alustamine
Pildistamise ja taasesituse
põhitoimingud
Piltide tegemine
Siin kasutatakse näitena režiimi A (automaatne). Režiim A (automaatne) võimaldab üldist
pildistamist erinevates võtteoludes.
1
Keerake režiiminupp asendisse A.
• Aku laetuse näidik
b: Aku laetuse tase on kõrge.
B: Aku on tühi.
• Järelejäänud särituste arv
C kuvatakse, kui kaameras ei ole mälukaarti ja pildid
salvestatakse sisemällu.
• Ekraanil kuvatud teabe vahetamiseks vajutage iga kord
nuppu s (kuva).
25m 0s
500
Aku laetuse näidik
Järelejäänud särituste arv
2
Hoidke kaamerat stabiilselt.
• Hoidke sõrmed ja muud esemed objektiivist, välklambist, autofookuse abi valgustist,
mikrofonist ja kõlarist eemal.
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
7
3
Kadreerige pilt.
• Suumobjektiivi asendi muutmiseks liigutage suumilülitit või lükake külgmist suumilülitit.
• Kui objekt kaob ajal, mil objektiiv on telefoto asendis, vajutage nuppu q (kiire
suumivahetus), et objekti kadreerimise lihtsustamiseks ajutiselt suurendada nähtavat ala.
Kaugemale suumimine
Lähemale suumimine
Lähemale
suumimine
Kaugemale
suumimine
q nupp
4
Vajutage päästik poolenisti alla.
• Päästiku poolenisti alla vajutamise all mõeldakse nupu
vajutamist ja hoidmist kohas, kus tunnete kerget
takistust.
• Kui objekt on teravustatud, on teravustamisala või
teravustamise näidik kuvatud roheliselt.
• Kui kasutate digitaalset suumi, teravustab kaamera
kaadri keskele ja teravustamisala ei kuvata.
• Kui teravustamisala või teravustamise näidik vilgub, ei
saa kaamera teravustada. Muutke kompositsiooni ja
proovige päästikut uuesti poolenisti alla vajutada.
1/250
F 3.3
Teravustamisala
5
8
Vajutage päästik ilma sõrme tõstmata
lõpuni alla.
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
B
Märkused piltide või videote salvestamise kohta
Piltide või videote salvestamise ajal vilgub järelejäänud särituste arvule osutav näidik või kuvatakse
Please wait for the camera to finish recording. (Palun oodake, kuni kaamera lõpetab
salvestamise.). Ärge avage akupesa/mälukaardi pilu katet ega eemaldage akut või
mälukaarti siis, kui näidik vilgub. Selle juhise eiramisel võib tulemuseks olla andmekadu või
kaamera või mälukaardi kahjustumine.
C
Funktsioon Auto Off (Automaatne väljalülitus)
• Kui ligikaudu ühe minuti vältel ei tehta ühtegi toimingut, lülitub ekraan välja, kaamera läheb
ooterežiimi ja seejärel vilgub toide-sees tuli. Kui kaamera on ligikaudu kolm minutit olnud
ooterežiimis, lülitub see välja.
• Kui kaamera on ooterežiimis, tehke ekraani sisselülitamiseks mõni toiming – vajutage näiteks
toitelülitile või päästikule.
C
Statiivi kasutamisel
• Järgmistes olukordades soovitame kasutada kaamera stabiliseerimiseks statiivi.
- Kui välk pimedates kohtades allapoole lastakse või kui kasutatakse ilma välguta võtterežiimi
- kui suum on telefoto asendis.
• Kui kasutate pildistamise ajal kaamera stabiliseerimiseks statiivi, seadistage häälestusmenüü
suvand Photo VR (Foto VR) sättele Off (Väljas) (A14), et vältida sellest funktsioonist tingitud
võimalikke vigu.
Välklambi kasutamine
Olukordades, kus on vaja välku kasutada, näiteks pimedates
oludes või juhul, kui pildistatav on tagantpoolt valgustatud,
tõstke välklampi käsitsi kõrgemale.
• Kui ilmub võttekuva, vajutage välgurežiimi valimiseks
mitmikvalijal H (m). Välgu alati töötamiseks valige
m (täitevälk).
• Kui te välku ei kasuta, lükake seda õrnalt allapoole.
Videote salvestamine
Minge võttekuvale ja vajutage videosalvestuse
alustamiseks b (e videosalvestuse) nuppu. Vajutage
salvestuse lõpetamiseks uuesti b (e) nuppu.
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
9
Piltide taasesitus
1
Vajutage taasesitusrežiimi minekuks c
(Taasesituse) nuppu.
• Kui kaamera on välja lülitatud, siis selle sisselülitamiseks
taasesitusrežiimil vajutage ja hoidke c nuppu.
2
Kasutage kuvatava pildi valimiseks
mitmikvalijat.
• Kiireks piltides kerimiseks vajutage ja hoidke all nuppe
HIJK.
• Ekraanil kuvatud teabe vahetamiseks vajutage iga kord
nuppu s (kuva).
• Salvestatud video taasesitamiseks vajutage nuppu k.
• Vajutage võtterežiimi naasmiseks nuppu c või
päästikut.
• Kui täiskaadris taasesituse režiimis kuvatakse e,
võite vajutada nuppu k, et pildile efekti anda.
Eelmise pildi kuvamine
Järgmise pildi kuvamine
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Täiskaadris taasesitusrežiimis liigutage
pildile lähemale suumimiseks
suumilülitit g (i) suunas.
x3.0
• Täiskaadris taasesitusrežiimis pisipildi
taasesitusrežiimi lülitumiseks ja mitme
pildi korraga ekraanile kuvamiseks
liigutage suumilülitit f (h) suunas.
10
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
1/20
Piltide kustutamine
1
Vajutage taasesitusrežiimis ekraanil
kuvatava pildi kustutamiseks nuppu
l (kustutamise) nuppu.
2
Kasutage mitmikvalijat HI soovitud
kustutusmeetodi valimiseks ja vajutage
nuppu k.
Current image
• Väljumiseks kustutamata vajutage nuppu d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Valige Yes (Jah) ja vajutage nuppu k.
• Kustutatud pilte ei saa taastada.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Sarivõttena jäädvustatud piltide (seeria) kustutamine
• Sarivõttena või mitmiksäri helendamisega, loovrežiimiga või
autoportree kollaaži funktsiooniga jäädvustatud pildid
salvestatakse seeriana ja taasesitusrežiimis kuvatakse üksnes
seeria esimene pilt (põhipilt) (vaikesäte).
• Kui vajutate nuppu l sellal, kui on kuvatud pildiseeria
tunnuspilt, kustutatakse kõik seeria pildid.
• Seeria piltide kustutamiseks ükshaaval vajutage nende
ükshaaval kuvamiseks nuppu k ja seejärel vajutage nuppu
l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Võtterežiimis jäädvustatud pildi kustutamine
Viimati salvestatud pildi kustutamiseks võtterežiimis vajutage nuppu l.
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
11
Muud funktsioonid
Võtterežiimi valimine
Saate pöörata režiiminuppu, et joondada soovitud
võtterežiim kaamera korpusel oleva näidikumärgiga.
• A (Automaatne) režiim
Valige see režiim üldiseks pildistamiseks erinevates
võtteoludes.
• y, B, j, e, o, d (Stseenide) režiimid
Valige ükskõik milline stseenirežiim olenevalt
võtteoludest, et pildistada nende tingimustega sobivate sätetega.
- y: Vajutage nuppu d ja valige stseenirežiim.
- B (stseeni automaatvalija): Kaamera tuvastab kaamera pildi kadreerimisel võtteolud ja
te saate pildistada tingimustest lähtuvalt.
- j (öine maastik). Kasutage seda režiimi maastiku pildistamiseks öösel.
- e (öine portree). Sobib taustavaadetega portreede pildistamiseks õhtul ja öösel.
- o (tagantvalgustus). Kasutage seda režiimi tagant valgustatud asjade pildistamiseks.
- d (sport). Kasutage seda režiimi spordifotode pildistamiseks.
• s (Loominguline) režiim
Kaamera salvestab ühe pildistamiseks samaaegselt neli efektidega pilti ja ühe pildi ilma
efektideta.
• F (Smart portrait (Nutikas portree)) režiim
Kasutage glamuurretušeerimist, et tõsta pildistamisel esile inimese nägu, ja kasutage
piltide tegemiseks naeratusetaimerit või enesekollaaži funktsiooni.
• M (Short movie show (Lühike film)) režiim
Salvestades ja automaatselt liites mitut mõnesekundilist videolõiku loob kaamera kuni
30 sekundi pikkuse lühivideo (e 1080/30p või S 1080/25p).
C
Abikuva
Funktsioonide kirjeldusi näidatakse võtterežiimi vahetamise ja seadistusekraani kuvamise ajal.
Võtterežiimi kiireks valimiseks vajutage päästik poolenisti alla. Kasutage kirjelduste kuvamiseks või
peitmiseks valikut Help display (Abikuva) jaotises Monitor settings (Ekraani sätted), mis asub
häälestusmenüüs (A14).
12
Muud funktsioonid
Välgurežiimi, Self-timer (Taimer), Macro Mode
(Makrorežiim) ja särikompensatsiooni seadmine
Kui ilmub võttekuva, vajutage alljärgnevate funktsioonide kasutamiseks mitmikvalijal H (m)
J (n) I (p) K (o).
1
2
4
3
1
Välgurežiim
Välgurežiimi saab määrata vastavalt võtteoludele, kui välklamp on üles tõstetud.
Kui valitud on m (täitevälk), siis kasutatakse alati välku.
2
Self-timer (Taimer)
Kaamera vabastab katiku, kui päästiku vajutamisest on möödunud määratud arv
sekundeid.
3
Macro mode (Makrorežiim)
Kasutage makrorežiimi lähivõtete tegemisel.
4
• Kujutisloome liugur
Kui võtterežiimiks on A (automaatne) režiim, saate reguleerida eredust
(särikompensatsiooni), erksust, tonaalsust ja Active D-Lightingut.
• Exposure compensation (Särikompensatsioon)
Kui võtterežiimi seadistus on muu kui A (automaatne) režiim, saate reguleerida
eredust (särikompensatsioon).
Seadistatavad funktsioonid varieeruvad võtterežiimist olenevalt.
Muud funktsioonid
13
Menüütoimingud
Võite vajutada d (menüü) nuppu, et kuvada menüüekraan ja muuta kaamera sätteid.
• Kuvatav menüü varieerub olenevalt kaamera olekust (pildistamine või taasesitus).
• Menüüelemendid on kategoriseeritud ikoonidega ekraani vasakus servas.
Pildistamisel
Taasesitamisel
Playback menu
Shooting menu
Image mode
Mark for upload
White balance
Quick retouch
Continuous
D-Lighting
ISO sensitivity
Red-eye correction
AF area mode
Glamour retouch
Autofocus mode
Slide show
Menüükategooriad
•
•
•
•
1
2
A Shooting menu (Võttemenüü)
D Videomenüü
J Network menu (Võrgumenüü)
z Häälestusmenüü
Menüükategooriad
1
•
•
•
•
N Taasesitusrežiimi menüü
G Playback menu (Taasesitusmenüü)2
J Network menu (Võrgumenüü)
z Häälestusmenüü
Ikoonid varieeruvad olenevalt pildistamisrežiimist.
Ikoonid varieeruvad olenevalt taasesitusrežiimist.
1
Menüüekraani kuvamiseks
vajutage nuppu
d (menüü).
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
2
Vajutage mitmikvalijat J, et
minna menüükategooria
valimisalasse.
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
14
Muud funktsioonid
3
Vajutage HI, et muuta menüü
kategooriaid.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
4
Menüüekraani kinnitamiseks
vajutage nuppu k.
Time zone and date
• Kuvatakse valitud menüükategooriale
vastavad menüüelemendid.
Date stamp
Monitor settings
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
5
Vajutage HI, et valida
menüüvalik, ja vajutage nuppu
k, et valik kinnitada.
• Teatud suvandeid ei saa valitud
võtterežiimist või kaamera seisundist
olenevalt valida.
6
Vajutage HI, et valida
seadistus, ja vajutage nuppu k,
et valik kinnitada.
• Kui olete menüü kasutamise lõpetanud,
vajutage nuppu d.
• Menüü kuvamisel saate minna üle
võtterežiimile, vajutades päästikule või
nupule b (e videosalvestus).
C
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
Date stamp
Date
Date and time
Off
Välgurežiimi, taimeri, makrorežiimi ja särikompensatsiooni sätete muutmine
Võtteekraani kuvamisel võite vajutada üht mitmikvalijat HIJK, et muuta sätteid, näiteks
välgurežiimi või enesetaimerit (A13).
Muud funktsioonid
15
Kui tekib probleem
Rikkeotsing
Kui kaamera ei tööta ootuspäraselt, vaadake enne jaemüüja või ettevõtte Nikon ametliku
esindaja poole pöördumist allpool toodud loetelu.
• Kaamera ühekordne väljalülitamine võib probleemi lahendada.
• Kui te ei leia sobivat kirjeldust, vaadake ka „Kui tekib probleem” jaotises „Täielik
kasutusjuhend” (Aii) või oma piirkonna Nikon veebisaiti.
Probleem
A
Põhjus/lahendus
Kaamera on sisse
lülitatud, kuid ei
reageeri.
• Oodake kuni salvestamise lõpetamiseni.
• Kui probleem püsib, lülitage kaamera välja.
Kui kaamera ei lülitu välja, eemaldage ja sisestage aku või
akud uuesti või, vahelduvvooluadapteri kasutamisel,
ühendage vahelduvvooluadapter lahti ja taasühendage see
uuesti.
Arvestage sellega, et kuigi lähevad kaduma kõik jooksvalt
salvestatavad andmed, juba salvestatud andmeid toiteallika
eemaldamine või lahutamine ei mõjuta.
–
Kaamerat ei ole
võimalik sisse
lülitada.
Aku on tühi.
3, 4,
21
9
Kaamera lülitub
ettehoiatamata
välja.
• Kaamera lülitub toite säästmiseks automaatselt välja
(automaatse väljalülituse funktsioon).
• Kaamera ja aku ei pruugi madalatel temperatuuridel
nõuetekohaselt töötada.
• Kaamera sisemus või aku on muutunud kuumaks. Ärge
lülitage kaamerat sisse enne, kui kaamera sisemus on
jahtunud, ja proovige seda seejärel uuesti sisse lülitada.
5
7
9
Ekraan on tühi.
• Kaamera on välja lülitatud.
• Aku on tühi.
• Kaamera lülitub toite säästmiseks automaatselt välja
(automaatse väljalülituse funktsioon).
• Kaamera on ühendatud teleri või arvutiga.
• Multiple exp. Lighten (Mitmiksäritus, heledamaks)
stseeni režiimis pildistamine on pooleli.
Kaamera muutub
kuumaks.
16
Kaamera võib muutuda kuumaks, kui seda kasutatakse pikema
aja jooksul nt videote salvestamiseks või kui seda kasutatakse
kuumas keskkonnas; see ei ole rike.
Kui tekib probleem
21
–
–
–
–
Tehnilised märkused
Märkused
Teated Euroopa klientidele
HOIATUS: PATAREI/AKU ASENDAMISEL EBAÕIGE TÜÜBIGA ESINEB
PLAHVATUSOHT.
See sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmestik tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa riikide kasutajatele:
• Antud toodet tuleb utiliseerida selleks ettenähtud kogumispunktides. Ärge
visake seda majapidamisjäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid ning ära hoida
ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke negatiivseid tagajärgi
inimtervisele ja keskkonnale.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja või vastava kohaliku ametiasutusega, kes
vastutab prügimajanduse eest.
KASUTATUD PATAREID/AKUD TULEB LIKVIDEERIDA VASTAVALT JUHISTELE.
See patareil/akul olev sümbol osutab, et patareid/akud tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa riikide kasutajatele:
• Kõik patareid/akud, olenemata sellest, kas nad on märgitud selle sümboliga
või mitte, tuleb kogumiseks viia eraldi sobivasse kogumispunkti. Ärge visake
neid majapidamisjäätmete hulka.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja või vastava kohaliku ametiasutusega, kes
vastutab prügimajanduse eest.
Tehnilised märkused
17
Märkused raadiovõrgu funktsioonide kohta
Raadiovõrguseadmetele kohalduvad piirangud
Sellesse tootesse integreeritud raadiovõrgu transiiver vastab raadiovõrgumäärustele, mis on
kehtestatud kaamerat müüvas riigis, ning see ei ole mõeldud kasutamiseks teistes riikides
(Euroopa Liidus või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioonis ostetud tooteid võib
kasutada kõikjal Euroopa Liidus ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioonis). Nikon ei võta
vastutust kasutuse eest teistes riikides. Kasutajad, kes ei ole kaamera ostmise esialgse riigi
suhtes kindlad, peaksid võtma ühendust ettevõtte Nikon piirkondliku teeninduskeskuse või
ettevõtte Nikon ametliku teenindusesindajaga. See piirang kohaldub ainult juhtmevabale
funktsioonile ja mitte ühelegi teisele toote kasutusrakendusele.
Turvasätted
Ehkki toote üheks eeliseks on võimalus seda andmevahetuseks tööulatuses vabalt
raadiovõrku ühendada, võib turvasätete mittekasutamise korral juhtuda alljärgnev.
• Andmevargus: pahatahtlikud kolmandad isikud võivad raadioside signaali kinni püüda ja
seeläbi varastada kasutaja ID, parooli ning muid isiklikke andmeid.
• Volitamata juurdepääs: volitamata kasutajad võivad saada võrgule juurdepääsu ja muuta
andmeid või teha muid pahatahtlikke tegevusi. Arvestage, et tulenevalt juhtmevaba
võrgu ehitusest on volitamata juurdepääs läbi suunatud rünnaku võimalik isegi
aktiveeritud turvasätetega. Nikon ei vastuta andmete ega informatsiooni lekkimise eest,
mis võib juhtuda andmeedastuse ajal.
• Ärge kasutage võrke, mille kasutamiseks teil puudub luba, isegi kui teie nutitelefon või
tahvelarvuti neid kuvab. Nendega ühenduse loomist võidakse lugeda volitamata
juurdepääsuks. Kasutage ainult neid võrke, mille kasutamiseks teil on luba.
Isikuandmete haldus ja vastutusest lahtiühtlus
• Tootes registreeritud ja konfigureeritud kasutajateave, sealhulgas juhtmevaba LAN-i
ühenduse sätted ja muud isikuandmed, võivad muutuda ning esineda võib teabekadu,
mis on tingitud kasutusveast, staatilisest elektrist, õnnetusjuhtumist, talitlushäirest,
remondist või muust käsitsemisest. Hoidke koopiaid olulisest teabest alati erinevates
kohtades. Nikon ei vastuta mis tahes otsese või kaudse kahju ega saamata jäänud tulu
eest, mis tuleneb sisu muutmisest või kaotsiminekust ega ole omistatav ettevõttele
Nikon.
• Kasutage enne selle toote utiliseerimist või teisele omanikule üleandmist
häälestusmenüü funktsiooni Reset all (Lähtesta kõik) (A14), et kustutada kogu
kasutajateave, mis on tootega registreeritud ja konfigureeritud, sealhulgas juhtmevaba
LAN-i ühenduse sätted ja muud isikuandmed.
• Nikon ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote volitamata kasutamisest kolmandate
isikute poolt, kui toode läheb kaduma või varastatakse.
18
Tehnilised märkused
Ettevaatusabinõud toote eksportimise ja välismaale viimise korral
Tootele kohaldub Ameerika Ühendriikide ekspordiseadus (EAR). Ameerika Ühendriikide
valitsuse luba ei ole vaja eksportimiseks muudesse riikidesse kui alljärgnevad riigid, millele
selle dokumendi kirjutamise ajal kohaldub embargo või erimeetmed: Kuuba, Iraan,
Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (nimekiri võib muutuda).
Märkus klientidele Euroopas
Vastavusdeklaratsioon (Euroopa)
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp COOLPIX B600 raadioseade vastab
direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Maksimaalne väljundvõimsus:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Bluetooth Väikese energiatarbega: 2,12 dBm (EIRP)
• Töösagedus:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanalit)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Väikese energiatarbega: 2402–2480 MHz
Tehnilised märkused
19
Toote eest hoolitsemine
Peale jaotises „Teie turvalisuse tagamiseks” (Avii–x) olevate juhiste järgige ka allpool
esitatud ettevaatusabinõusid seadme kasutamiseks ja hoidmiseks.
Kaamera
Ärge laske kaameral puutuda kokku tugeva löögijõuga
Kui toode saab tugeva löögi või puutub kokku vibratsiooniga, võib esineda talitlushäireid. Lisaks
ärge puudutage ega rakendage jõudu objektiivile.
Hoida kuivana
Seade kahjustub, kui seda hoitakse niiskes kohas või pillatakse vette.
Vältige temperatuuri äkilisi muutusi
Järsud temperatuurimuutused (näiteks sisenemisel külmal päeval sooja ruumi või sealt väljumisel)
võivad põhjustada seadmesisese kondensatsiooni teket. Kondensatsiooni vältimiseks asetage
seade enne järskude temperatuurimuutustega kokkupuudet kandeümbrisesse või kilekotti.
Hoidke tugevatest magnetväljadest eemal
Ärge kasutage ega hoidke seadet seadmestiku lähedal, mis genereerib tugevat
elektromagnetkiirgust või magnetvälju. Selle juhise eiramisega võib kaasneda andmetekadu või
kaamera talitlushäire.
Ärge suunake objektiivi pika aja jooksul tugevate valgusallikate
poole
Kui kasutate või hoiundate kaamerat, vältige objektiivi pikaajalist suunamist päikese või teiste
tugevate valgusallikate poole. Intensiivne valgus võib põhjustada pildianduri funktsionaalsuse
halvenemist või tekitada fotodele valgeid häguseid laike.
Lülitage toode enne toiteallika või mälukaardi eemaldamist või
lahtiühendamist välja
Ärge eemaldage akut ajal, kui toode on sisse lülitatud või kui piltide salvestamine või kustutamine
on pooleli. Sellistel juhtudel võib toiteühenduse katkestamisega kaasneda andmete kadu või
mälukaardi või sisemise elektroonika kahjustumine.
20
Tehnilised märkused
Märkused ekraani kohta
• Ekraanid (kaasa arvatud elektroonilised pildiotsijad) on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega;
vähemalt 99,99% pikslitest on efektiivsed ja puuduvate või defektsete pikslite osakaal ei ole
suurem kui 0,01%. Seetõttu, isegi kui need ekraanid sisaldavad püsivalt helendavaid (valgeid,
punaseid, siniseid või rohelisi) või kustunud (musti) piksleid, ei näita see alatalitlust ega mõjuta
antud seadme abil salvestatavaid kujutisi.
• Ekraanil kuvatavad pildid ei pruugi eredas valguses hästi nähtavad olla.
• Ärge rakendage ekraanile survet, sest sellega võib kaasneda kahjustus või talitlushäire. Kui ekraan
peaks purunema, olge ettevaatlik, et vältida klaasikildudest tekkida võivaid vigastusi ning ekraani
vedelkristalli kokkupuudet nahaga ja selle sattumist silmadesse või suhu.
Aku
Kasutamisele kohalduvad ettevaatusabinõud
• Pöörake tähelepanu sellele, et aku võib pärast kasutamist olla kuum.
• Ärge kasutage akut, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on madalam kui 0°C või kõrgem kui
40°C, sest sellega võivad kaasneda kahjustused või talitlushäired.
• Kui täheldate midagi tavatut (näiteks ülemäärast kuumust, suitsu või akust tulevat ebatavalist
lõhna), katkestage kohe kasutamine ja pidage nõu jaemüüja või ettevõtte Nikon ametliku
esindajaga.
• Pärast aku kaamerast või valikulisest akulaadijast eemaldamist pange aku selle isoleerimiseks
kilekotti või muusse ümbrisesse.
Aku laadimine
Kontrollige enne kaamera kasutamist aku laetuse taset, vajaduse korral laadige akut või asendage see.
• Laadige akut enne kasutamist siseruumides ümbritseva keskkonna temperatuuril 5°C kuni 35°C.
• Kõrge aku temperatuur võib takistada selle nõuetekohast või täielikku laadimist ja vähendada aku
jõudlust. Pöörake tähelepanu sellele, et aku võib pärast kasutamist olla kuum; oodake enne
laadimist, et aku jahtuks.
Kaamerasse sisestatud akut ei laeta vahelduvvooluvõrgust laadimise adapteri või arvuti
kasutamisel, kui aku temperatuur on madalam kui 0°C või kõrgem kui 50°C.
• Ärge jätkake laadimist, kui aku on täielikult laetud, sest see vähendaks aku jõudlust.
• Aku temperatuur võib laadimise ajal tõusta. See ei osuta siiski talitlushäirele.
Varuakude kaasaskandmine
Kui pildistate olulistel sündmustel, kandke võimaluse korral kaasas täielikult laetud varuakusid.
Aku kasutamine külma ilmaga
Külmadel päevadel võib akude mahutavus väheneda. Kui tühjenevat akut kasutatakse madalal
temperatuuril, ei pruugi kaamera sisse lülituda. Hoidke varuakusid soojas kohas ja vajaduse korral
vahetage. Külm aku võib pärast soojendamist osa oma laetusest taastada.
Tehnilised märkused
21
Akuklemmid
Akuklemmidel olev mustus võib takistada kaamera funktsioneerimist. Kui akuklemmid peaksid
määrduma, puhastage neid enne kasutamist pehme ja kuiva riidelapiga.
Tühjenenud aku laadimine
Kui kaamera lülitatakse sisse või välja siis, kui kaamerasse on sisestatud tühjenenud aku, võib see
lühendada aku tööiga. Laadige enne kasutamist tühjenenud akut.
Aku hoiundamine
• Eemaldage aku alati kaamerast või valikulisest akulaadijast, kui seda ei kasutata. Kui aku jäetakse
kaamerasse, kasutatakse vähesel määral akutoidet ka siis, kui kaamerat ei kasutata. Sellega võib
kaasneda aku liigne tühjenemine ja aku funktsioonivõime kadu.
• Kasutatud aku laadimine kuue kuu jooksul on soovitatav. Aku hoiundamisel pikema aja jooksul
laadige seda vähemalt kord kuue kuu jooksul ja enne selle hoiundamiskohta tagasi panemist
kasutage kaamerat, kuni aku laetuse indikaator on B.
• Pange aku selle isoleerimiseks kilekotti või muusse ümbrisesse ja hoidke jahedas kohas. Akut tuleb
hoida kuivas kohas ümbritseva keskkonna temperatuuril 15°C kuni 25°C. Ärge hoidke akut kuumas
ega äärmiselt külmas kohas.
Aku tööiga
Kui aeg, mille jooksul täielikult laetud aku püsib toatemperatuuril kasutades laetuna, lüheneb oluliselt,
näitab see, et aku tuleb uuega asendada. Ostke uus aku.
Kasutatud akude ringlussevõtt
Saatke akud taasringlusesse vastavalt kohalikele eeskirjadele, isoleerides klemmid eelnevalt kindlasti
kleeplindiga.
Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter
• Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter EH-73P on mõeldud kasutamiseks ainult sellega
ühilduvate seadmetega. Ärge kasutage seda mõne teise kaamera või mudeliga.
• Ärge kasutage ühtegi teist USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21
kasutamisega võib kaasneda ülekuumenemine, tulekahju või elektrilöök.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage ühtegi teist vahelduvvooluadapteri marki või mudelit kui
EH-73P vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ja ärge kasutage kaubanduses saadavalolevat
USB-vahelduvvooluadapterit ega mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemise või kahjustumise.
• EH-73P on ühilduv vahelduvvoolu 100–240 V, 50/60 Hz pistikupesadega. Kaamera kasutamisel
muudes riikides kasutage vajaduse korral pistikuadapterit (saadaval kaubandusvõrgus).
Pistikuadapterite kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma reisikonsultandiga.
• Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:
D AC (vahelduvvool), E DC (alalisvool), F II klassi seadmed (Toote konstruktsioon on
topeltisolatsiooniga.)
22
Tehnilised märkused
Puhastamine ja hoiundamine
Puhastamine
Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi, lahuseid ega muid lenduvaid kemikaale.
Objektiiv
Vältige klaasist osade puudutamist sõrmedega. Eemaldage mustus või kiud puhuri
abil (tavaliselt väike seadeldis kummist pumbaga, mis on kinnitatud ühte otsa, et
tekitada teisest otsast väljapuhutavat õhuvoogu). Sõrmejälgede või muude
plekkide eemaldamiseks, mida puhuriga eemaldada ei saa, pühkige objektiivi
pehme lapiga spiraalsete liigutustega, alustage objektiivi keskelt ja liikuge servade
poole. Kui see ei õnnestu, kasutage objektiivi puhastamiseks objektiivi
puhastusvahendiga kergelt niisutatud lappi.
Ekraan
Eemaldage tolm või kiud puhuri abil. Sõrmejälgede või muude plekkide
eemaldamiseks puhastage ekraani pehme kuiva lapiga ning olge ettevaatlik, et te
ei avaldaks ekraanile survet.
Korpus
Kasutage tolmu, mustuse või liiva eemaldamiseks puhurit, seejärel pühkige õrnalt
pehme, kuiva lapiga. Kui kasutasite kaamerat rannas või muus liivases või tolmuses
keskkonnas, pühkige liiv, tolm või sool maha puhta veega kergelt niisutatud lapiga
ja kuivatage hoolikalt. Arvestage, et võõrkeha kaamera sees võib põhjustada
garantii alla mittekuuluvaid kahjustusi.
Hoiundamine
Eemaldage aku, kui te kaamerat pikema perioodi jooksul ei kasuta. Hallituse ärahoidmiseks
võtke fotoaparaat hoiukohast välja vähemalt kord kuus.
Lülitage fotoaparaat sisse ja vabastage katik paar korda, enne kui aparaadi hoiukohta tagasi
panete. Ärge hoidke kaamerat järgmistes kohtades:
• kohad, mille ventilatsioon on ebapiisav või puutuvad kokku niiskusega, mis on suurem
kui 60%;
• temperatuurivahemikus üle 50°C või alla –10°C
• elektromagnetlaineid edastavate seadmete kõrval, nagu telerid või raadiod
Järgige aku hoidmisel ettevaatusabinõusid peatüki „Toote eest hoolitsemine” (A20)
jaotises „Aku” (A21) toodud ettevaatusabinõusid.
Tehnilised märkused
23
Kasutamiseks sobivad mälukaardid
Kaamera toetab mälukaarte SD, SDHC ja SDXC.
• Videote salvestamiseks on soovitatav kasutada mälukaarte, millel on SD-kiirusklassi
nominaal 6 (video kiirusklass V6) või suurem kiirusnominaal. Videote salvestamine võib
ootamatult katkeda, kui kasutatakse madalama kiirusklassi nominaaliga mälukaarte.
• Kui kasutate kaardilugejat, kontrollige, kas see on mälukaardiga ühilduv.
• Funktsioonide, kasutamise ja piirangute kohta küsige teavet tootjalt.
Teave kaubamärkide kohta
• Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
• Bluetooth® märksõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon Corporationi poolt
toimub litsentsi alusel.
• Apple®, App Store®, Apple'i logod, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja
iBooks on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad USA-s ja muudes
riikides ettevõttele Apple Inc.
• Android, Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
Androidi robot on reprodutseeritud või modifitseeritud Google'i loodud ja jagatud
teosest ning seda kasutatakse vastavalt litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution
License kirjeldatud tingimustele.
• iOS on ettevõtte Cisco Systems, Inc kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või muudes riikides, mida kasutatakse litsentsi alusel.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat ja Reader on ettevõtte Adobe Systems Incorporated
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes
riikides.
• Logod SDXC, SDHC ja SD on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid.
• PictBridge on kaubamärk.
• HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on ettevõtte HDMI Licensing,
LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
24
Tehnilised märkused
• Wi-Fi ja Wi-Fi logo on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad
ettevõttele Wi-Fi Alliance.
• Kõik muud selles kasutusjuhendis või ettevõtte Nikon tootega kaasasolevas muus
dokumentatsioonis mainitud kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
See toode on litsentsitud AVC Patent Portfolio License alusel isiklikuks ja mitteäriliseks
kasutamiseks tarbijatele (i) standardile AVC vastava video („AVC video”) kodeerimiseks ja/või
(ii) sellise AVC video dekodeerimiseks, mis on kodeeritud tarbija poolt isiklikel ja mitteärilistel
eesmärkidel ja/või mis on saadud video pakkujalt, kellel on litsents AVC video pakkumiseks.
Litsents ei ole antud muuks kasutuseks ega laiene kaudselt teistele kasutusotstarvetele.
Lisateavet võite saada ettevõttelt MPEG LA, L.L.C.
Külastage veebisaiti http://www.mpegla.com.
FreeType litsents (FreeType2)
Osa sellest tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Kõik õigused on kaitstud.
MIT litsents (HarfBuzz)
Osa sellest tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kõik õigused on kaitstud.
Tehnilised märkused
25
26
Tehnilised märkused
Tehnilised märkused
27
Garantiitingimused - Nikon Euroopa Teeninduse
Garantii
Lugupeetud Nikoni klient,
Täname teid antud Nikon toote ostmise eest. Peaks teie Nikon toode vajama
garantiiteenust võtke palun ühendust edasimüüjaga, kelle käest te seadme
ostsite või siis mõne meie Nikon Europe B.V. müügiterritooriumil (nt Euroopa/
Venemaa/jt) asuva volitatud teenindusvõrgustiku liikmega. Täpsemalt vt:
https://www.europe-nikon.com/support
Mitte vajalike ebamugavuste vältimiseks soovitame teil kasutaja juhend enne
edasimüüja või volitatud teeninduskeskuste võrgustikuga ühenduse võtmist
hoolikalt läbi lugeda.
Teie Nikon seadmel on garantii kõikide valmistaja poolsete defektide vastu ühe
aastase perioodi vältel alates seadme ostukuupäevast.Kui nimetatud
garantiiperioodi jooksul osutub seade kas materjalidest või koostetööst tingitult
defektseks remondib meie volitatud teeninduskeskuste võrgustik Nikon Europe
B.V. müügiterritooriumil toote ilma töö või detailide eest tasu küsimata
alljärgnevatel tingimustel ära.Nikonil on õigus (enda valikul) toode ära remontida
või välja vahetada.
1. Nimetatud garantii kehtib ainult täidetud garantiikaardi ning ostutšeki
esitamisel, kus on ära märgitud ostukuupäev, toote tüüp ning edasimüüja
nimi koos toote nimetusega. Nikonil on õigus keelduda tasuta
garantiiteenusest juhul kui ülalnimetatud dokumente ei ole võimalik esitada
või kui seal toodud info ei ole täielik või loetav.
2. Antud garantii ei kata:
• tavalisest kulumisest ja kasutamisest tingitud hooldamist, parandamist või
vahetamist.
• modifikatsioone toote parendamiseks tema esialgse, kasutaja juhendis
kirjeldatud tavalise kasutamiseesmärgiga võrreldes, ilma Nikoni poolse
eelneva kirjaliku heakskiiduta.
• transpordikulusid ning kõiki transpordiriske, millised on otseselt või
kaudselt seotud toodete garantiiga.
28
Tehnilised märkused
• kõik kahjustused, millised on tingitud muudatustest või reguleerimistest,
mis võidakse tootele teha ilma Nikoni eelneva kirjaliku heakskiiduta selleks,
et seade vastaks kohalikele või riiklikele tehnilistele standarditele, millised
on kehtivad mõnes teises riigis kui see, mille jaoks toode oli esialgselt välja
töötatud ja/või valmistatud.
3. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
• valesti kasutamisest tingitud kahjustused, sealhulgas, kuid mitte ainult
seadme mittesihipärane või kasutajajuhendis kirjeldatud tavalisele
kasutamisele mitte vastav kasutamine ning toote hooldamine ja
paigaldamine või kasutamine kasutamisriigis kehtivatele ohutusnõuetele
mitte vastavalt.
• õnnetustest tingitud kahjustused sealhulgas, kuid mitte ainult äike, vesi,
tuli, valesti kasutamine ning hoolimatus.
• tootel toodud seerianumbri või mudeli muutmine, moonutamine,
loetamatus või eemaldamine.
• volitamata teenindusorganisatsioonide või isikute poolt teostatud
remonttöödest või reguleerimistest tingitud kahjustused.
• defektid süsteemides, millesse toode on integreeritud või millega koos
teda kasutatakse.
4. Käesolev garantii ei oma mõju kehtivate riiklike seadustega tagatud tarbijate
seaduslikele õigustele ega ostu/müügi lepingust tulenevatele tarbija õigusele
edasimüüja vastu.
Märkus: Ülevaate kõikidest volitatud Nikoni Teeninduskeskustest leiate te
internetist aadressilt (https://www.europe-nikon.com/service/).
Tehnilised märkused
29
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine
terviklikult või osaliselt (v.a. lühikeste tsitaatidena arvustustes või
ülevaadetes) ilma NIKON CORPORATIONI kirjaliku loata on
keelatud.
2019
CT9A02(Y1)
6MQ024Y1-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising