Whirlpool | ACM 865/BA | Instruction for Use | Whirlpool ACM 865/BA Manualul utilizatorului

Whirlpool ACM 865/BA Manualul utilizatorului
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Instruções de utilização
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по пользованию
прибором
Bruksanvisning
Інструкції з експлуатації
210 mm
145 mm
210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
240 mm
145 mm
210 mm
240 mm
145 mm
210 mm
180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
260 mm
145 mm
210 mm
280/180 mm
145 mm
ITALIANO
Installazione
Pagina
8
Istruzioni per l’uso
Pagina
10
NEDERLANDS
Installatie
Pagina
16
Gebruiksaanwijzing
Pagina
18
NORSK
Installasjon
Side
24
Bruksanvisning
Side
26
POLSKI
Instalacja
Strona
33
Instrukcja obsługi
Strona
34
PORTUGUÊS
Instalação
Página
41
Instruções de utilização
Página
43
ROMÂNĂ
Instalarea
Pagina
49
Instrucţiuni de utilizare
Pagina
51
РУССКИЙ
Установка
Страница
58
Инструкции по пользованию прибором
Страница
59
SVENSKA
Installation
Sidan
66
Bruksanvisning
Sidan
68
УКРАЇНСЬКА
Установлення
Сторінка
75
Інструкції з експлуатації
Сторінка
76
A
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
0
490 +2 mm
510 mm
mm
54 mm
Min. 50 mm
580 mm
0
30
553 mm
R = 11,5 mm
583 +2 mm
+1
0
483 mm
0
490+2 mm
0
560+2 mm
0
513 +2 mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
750
0
+2
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
mm
Min. 50 mm
0
490 +2 mm
510 mm
+1
0
30 mm
54 mm
770 mm
483 mm
742 mm
0
R = 11,5 mm
773 +2 mm
Min. 50 mm
0
0
513 +2 mm
0
750+2
490+2 mm
mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
Min. 5 mm
4
6 mm
1
2
3
Min. 40 cm
Min. 10 cm
Min. 5 cm
4
5
6
X4
5
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
SIGURANŢA DV. ŞI A CELORLALTE PERSOANE ESTE FOARTE IMPORTANTĂ
Acest manual şi aparatul sunt dotate cu mesaje importante referitoare la siguranţă, care trebuie citite şi respectate întotdeauna.
Acesta este simbolul de pericol, referitor la siguranţă, care vă avertizează despre riscurile potenţiale pentru utilizator şi
pentru ceilalţi. Toate mesajele referitoare la siguranţă vor fi precedate de simbolul de pericol şi de următorii termeni:
PERICOL
Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, va cauza leziuni grave.
AVERTIZARE
Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza leziuni grave.
Toate mesajele referitoare la siguranţă specifică pericolul potenţial la care se referă şi arată cum se pot reduce
riscurile de leziuni, pagube şi electrocutare care pot fi cauzate de o utilizare incorectă a aparatului. Respectaţi cu
stricteţe următoarele instrucţiuni:
• Folosiţi mănuşi de protecţie când efectuaţi toate operaţiunile de despachetare şi instalare.
• Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua electrică înainte de a efectua orice operaţie de instalare.
• Instalarea şi întreţinerea trebuie să fie efectuate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile
producătorului şi cu respectarea normelor locale în vigoare, referitoare la siguranţă. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio
piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare.
• Împământarea aparatului este obligatorie.
• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul la reţeaua electrică, după ce
a fost încorporat în mobilă.
• Pentru ca instalarea să fie conformă cu normele de siguranţă în vigoare, este necesar un întrerupător omnipolar cu
o distanţă minimă de 3 mm. între contacte.
• Nu utilizaţi prize multiple sau prelungitoare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare al aparatului.
• După terminarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator.
• Aparatul este destinat în exclusivitate uzului casnic, pentru prepararea alimentelor. Orice altă utilizare este interzisă
(de ex. pentru încălzirea încăperilor). Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru folosirea improprie sau
pentru reglarea incorectă a butoanelor.
• Aparatul şi părţile sale accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi elementele de încălzire.
Copiii foarte mici (0-3 ani) şi copiii mici (3-8 ani) nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat, cu excepţia cazurilor în
care sunt supravegheaţi în permanenţă.
• Copiii cu vârste pornind de la 8 ani şi persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă
şi cunoştinţe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operaţiile de curăţare
şi întreţinere nu trebuie să fie efectuate de copiii nesupravegheaţi.
• În timpul folosirii şi după aceea, nu atingeţi elementele de încălzire ale aparatului. Aveţi grijă ca aparatul să nu vină
în contact cu cârpe sau cu alte materiale inflamabile până când nu s-au răcit suficient toate componentele.
• Nu puneţi materiale inflamabile pe aparat sau în apropierea sa.
• Grăsimile şi uleiurile supraîncălzite se aprind uşor. Supravegheaţi prepararea alimentelor cu multă grăsime şi mult ulei.
• Este obligatoriu să se instaleze un panou despărţitor - care nu este furnizat în dotare - în compartimentul situat
dedesubtul aparatului.
• Dacă suprafaţa este fisurată, opriţi aparatul, pentru a evita riscul de electrocutare (numai pentru aparate cu suprafaţă
din sticlă).
• Aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune prin intermediul unui temporizator extern sau printr-un sistem separat de
comandă la distanţă.
• Este periculos să se gătească pe plită alimente cu grăsime sau ulei, nesupravegheate, deoarece se poate produce
un incendiu. Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi un incendiu folosind apă: trebuie să opriţi aparatul şi apoi trebuie
să acoperiţi flacăra, de exemplu cu un capac sau cu o pătură de incendiu.
Pericol de incendiu: nu depozitaţi obiecte pe zonele de gătit.
• Nu utilizaţi aparate de curăţat cu abur.
• Obiectele metalice, de ex. cuţite, furculiţe, linguri şi capace etc., nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
• După utilizare, opriţi elementele plitei de la comenzi şi nu vă bazaţi pe detectorul de oale (numai pentru aparate cu inducţie).
RO 47
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclarea ambalajului
Materialul de ambalaj este reciclabil 100 % şi este marcat cu simbolul de reciclare ( ). Diferitele părţi ale ambalajului nu trebuie aruncate la întâmplare, ci
trebuie reciclate în conformitate cu normele stabilite de autorităţile locale.
Aruncarea la gunoi a produsului
• Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deşeurile de Echipament Electric şi Electronic (Waste Electrical
and Electronic Equipment - WEEE).
• Asigurându-se că acest produs este eliminat în mod corect, utilizatorul contribuie la prevenirea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător
şi pentru sănătate.
• Simbolul de pe produs sau de pe documentaţia care îl însoţeşte indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deşeurile menajere, ci
trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea aparatelor electrice şi electronice.
Economisirea energiei
Pentru a obţine cele mai bune rezultate se recomandă următoarele:
• Utilizaţi tigăi şi oale cu diametrul bazei de dimensiuni egale cu cele ale zonei de gătit.
• Utilizaţi numai oale şi tigăi cu baza plată.
• Când gătiţi, pe cât posibil, ţineţi oalele acoperite cu capacul.
• Utilizând oala cu presiune se pot reduce şi mai mult consumul de energie şi durata de preparare.
• Poziţionaţi oala în mijlocul zonei de gătit desenate pe plită.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
•
This appliance has been designed, manufactured and marketed in conformity with the safety requirements of „Low Voltage” Directive 2006/95/EC (replacing
73/ 23/EEC as amended) and protection requirements of „EMC” Directive 2004/108/EC.
ÎNAINTE DE UTILIZARE
IMPORTANT: dacă oalele nu sunt de dimensiunile corecte, zonele de gătit nu pornesc. Utilizaţi numai oale pe care se află
simbolul „SISTEM CU INDUCŢIE” (Figura de alături). Înainte de a porni plita, poziţionaţi oala pe zona de gătit dorită.
Chiar dacă se utilizează oale adecvate, zonele de gătit nu pot fi folosite la temperaturi sub 10°C.
RECIPIENTE DEJA EXISTENTE
OK
NU
Folosiţi un magnet pentru a verifica dacă baza oalei este adecvată pentru plita cu inducţie: bazele oalelor şi
ale cratiţelor nu sunt adecvate dacă nu pot atrage magnetul.
• Verificaţi ca baza oalelor să nu fie aspră, deoarece ar putea zgâria suprafaţa plitei. Controlaţi vasele.
• Nu puneţi niciodată oalele şi tigăile calde pe suprafaţa panoului de comandă al plitei. Acesta s-ar putea deteriora.
DIAMETRE RECOMANDATE PENTRU BAZA OALELOR
XL
Ø
28 cm
17 cm min.
L
Ø
21 cm
15 cm min.
Ø
Ø
28 cm max.
M
Ø
18 cm
12 cm min.
21 cm max.
S
Ø
14,5 cm
10 cm min.
POZIŢIILE RECOMANDATE ALE OALELOR
Dacă utilizaţi două oale simultan, aşezaţi-le conform imaginilor de mai jos pentru a obţine performanţe maxime:
RO 48
Ø
Ø
18 cm max.
14,5 cm max.
TABEL NIVELURI DE PUTERE
Nivelul de putere
Boost
Putere max.
9-7
Putere ridicată
7-5
Tipul de preparare
Utilizarea nivelului
(indicaţia poate fi modificată în funcţie de experienţă şi de obiceiurile de a găti)
Încălzire rapidă
Ideală pentru a ridica rapid temperatura alimentelor, până la o fierbere rapidă, în cazul apei,
sau pentru încălzirea rapidă a lichidelor de la gătit.
Prăjire - fierbere
Ideală pentru a rumeni, a începe prepararea, a prăji produse congelate, a fierbe rapid.
Rumenire - prăjire Ideală pentru a rumeni, a menţine fierberea, a găti şi a frige la grătar (pentru un interval scurt
fierbere - frigere la grătar de timp, 5 - 10 minute).
Rumenire - preparare
- înăbuşire - prăjire frigere la grătar
Ideală pentru a rumeni, a menţine fierberea lentă, a găti şi a frige la grătar (pentru o durată
medie, 10 - 20 minute), pentru a preîncălzi accesoriile.
Preparare - înăbuşire prăjire - frigere la grătar
Ideală pentru a înăbuşi, a menţine fierberea delicată, a găti şi a frige la grătar (durată lungă).
4-3
Preparare - clocotire
- îngroşare condimentarea pastelor
făinoase
Putere scăzută
2-1
Topire - decongelare
- menţinere la cald condimentarea pilafului
OFF (Oprit)
Putere
zero
Suprafaţă de sprijin
Putere medie
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (orez, sosuri, fripturi, peşte) cu lichide (de
ex. apă, vin, supă, lapte), condimentarea pastelor făinoase.
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (volume mai mici de un litru: orez, sosuri,
fripturi, peşte) cu lichide (de ex. apă, vin, supă, lapte).
Ideală pentru a înmuia untul, pentru a topi delicat ciocolata, pentru a decongela produse de mici
dimensiuni şi a menţine la cald alimentele după terminarea gătitului (de ex. sosuri, ghiveciuri, ciorbe).
Ideală pentru a menţine la cald mâncarea după terminarea gătitului, pentru a condimenta
rizoto şi a menţine la cald platourile care vor fi servite la masă (cu un accesoriu adecvat
pentru inducţie).
Plita în poziţie de stand-by sau oprită (este posibil să existe căldură reziduală la terminarea
gătitului, semnalată cu H).
NOTĂ:
În cazul preparatelor cu durată scurtă de coacere, care necesită o distribuire perfectă a căldurii (de exemplu clătite), pe zona dublă cu diametrul de 28 cm (dacă există)
se recomandă să se utilizeze recipiente care să nu depăşească 24 cm diametru. Pentru coacerea delicată (de exemplu topirea ciocolatei sau a untului) se recomandă
să se utilizeze zonele simple, cu diametru mai mic.
INSTALAREA
După ce aţi despachetat produsul, verificaţi dacă nu s-a deteriorat în timpul transportului şi, în caz de probleme, contactaţi vânzătorul sau Serviciul de Asistenţă
Clienţi. Pentru dimensiunile necesare pentru încorporare şi pentru instrucţiunile de instalare, consultaţi imaginile de la pagina 2.
PREGĂTIREA MOBILEI PENTRU ÎNCORPORARE
AVERTIZARE
•
•
•
•
•
•
•
57
Instalaţi un panou despărţitor sub plită.
Partea inferioară a produsului nu trebuie să mai
fie accesibilă după instalare.
În cazul instalării unui cuptor sub plită, nu mai
introduceţi panoul despărţitor.
75
min. 5 mm
•
•
80
min. 20 mm
6-7 cm
Distanţa dintre partea inferioară a aparatului şi panoul despărţitor trebuie să respecte dimensiunile indicate în figură.
Pentru corecta funcţionare a produsului, nu blocaţi deschiderea minimă dintre suprafaţa de lucru şi latura superioară a blatului mobilei (min.5 mm).
În cazul instalării unui cuptor sub plită, asiguraţi-vă că acesta este prevăzut cu sistem de răcire.
Evitaţi să instalaţi plita deasupra maşinii de spălat vase sau rufe, pentru ca circuitele electronice să nu vină în contact cu vaporii şi cu umiditatea şi să se
deterioreze.
În cazul instalării la nivelul blatului, contactaţi Serviciul de Asistenţă pentru a cere montarea kitului de şuruburi 4801 211 00112.
Pentru scoaterea plitei, utilizaţi o şurubelniţă (nu este furnizată) şi acţionaţi asupra arcurilor perimetrale din partea inferioară a produsului.
RO 49
RACORDAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ
AVERTIZARE
•
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
Instalarea trebuie efectuată de personal calificat profesional, care să cunoască normele în vigoare referitoare la
instalare şi siguranţă.
Producătorul nu-şi asumă nicio răspundere pentru pagubele aduse persoanelor sau animalelor şi pentru daunele
aduse bunurilor, în cazul nerespectării indicaţiilor din acest capitol.
Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite scoaterea plitei din blatul de lucru.
Asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa cu datele tehnice, situată pe baza aparatului, corespunde cu tensiunea
din locuinţa în care va fi instalat.
Conectarea la blocul de conexiuni
Conexiunea electrică a cablului de alimentare este furnizată în pachet. Urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Conectaţi cablul de împământare galben/verde la borna cu simbolul
.
1. Scoateţi capacul blocului de conexiuni (A) deşurubând şurubul şi introduceţi capacul în balamaua (B) a blocului de conexiuni.
2. Introduceţi cablul de alimentare în clemă şi conectaţi firele la blocul de conexiuni aşa cum se indică în schema de conexiuni situată lângă blocul de conexiuni.
3. Fixaţi cablul de alimentare cu ajutorul clemei de cablu.
4. Închideţi capacul (C) şi fixaţi-l pe blocul de conexiuni înşurubând şurubul scos anterior.
La fiecare conectare la reţeaua electrică, plita efectuează automat o verificare timp de câteva secunde.
A
B
Culoare gri
C
Culoare albastră
Culoare maro
Culoare neagră
Culori galben şi verde
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
L1
L2
N2 N
N1
380–415 V 3N ~
380–415 V 2N ~
RO 50
220–240 V ~
220–240 V 3 ~
(numai Belgia)
230–240 V ~ (numai Australia)
220–240 V ~ (numai UK)
380–415 V 2N ~
(numai Olanda)
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Descrierea panoului de comandă
Panoul de comandă
Blocarea panoului de comandă
Acces rapid
Pornire/oprire
Glisor
Gestionare putere /
Buton pentru funcţia
Cronometru / Blocare
POWER
Comenzi pentru reglarea zonei de gătit şi a afişajului respectiv
Pornire/oprire
Blocarea panoului de comandă
Timer
Gestionare putere /
Buton pentru funcţia
Ecobooster / Automat /
Blocare
Comenzi pentru reglarea zonei de gătit şi a afişajului respectiv
Pornirea/oprirea plitei
Pentru a porni plita ţineţi apăsată timp de aprox. 2 secunde tasta
, până când se luminează afişajele zonelor de gătit. Pentru a o opri, apăsaţi pe aceeaşi
tastă până când se sting afişajele. Toate zonele de gătit sunt dezactivate.
Dacă plita a fost deja utilizată, indicatorul de căldură reziduală „H” rămâne activ până la răcirea zonelor de gătit.
Dacă, în interval de 10 secunde după pornirea plitei, nu se selectează nicio funcţie, plita se dezactivează automat.
Activarea şi reglarea zonelor de gătit
Indicatorul nivelului de putere
Funcţionarea glisorului
Mărirea nivelului de putere
Indicator pentru zona de gătit selectată
Poziţia zonei de gătit
Reducerea nivelului de putere
Aşezaţi oala pe zona de gătit, porniţi plita, activaţi zona de gătit dorită apăsând pe butonul circular corespunzător „0” care apare pe afişaj. Cu ajutorul glisorului
(dacă există) este posibil să selectaţi nivelul de putere dorit, între min. 0 şi max. 9, sau funcţia Booster „P” dacă este disponibilă. Pentru a mări nivelul de putere
trebuie să deplasaţi degetul peste glisor, de mai multe ori, dinspre stânga spre dreapta, iar pentru a-l reduce deplasaţi degetul în sens opus. Alternativ, puteţi
utiliza tastele de acces „+” şi „-”.
Dezactivarea zonelor de gătit
Pentru a opri zona de gătit, apăsaţi pe tasta corespunzătoare cel puţin 3 secunde.
Zona de gătit se stinge şi, dacă zona încă mai este caldă, pe afişajul zonei apare litera „H”.
Blocarea panoului de comandă
Funcţia blochează comenzile pentru a împiedica activarea accidentală a plitei. Pentru a activa blocarea panoului de comandă, porniţi plita şi apăsaţi trei
secunde pe butonul corespunzător funcţiei Blocare; un semnal acustic şi indicatorul luminos de lângă simbolul sub formă de lacăt indică activarea. Panoul de
comandă este blocat, cu excepţia funcţiei de oprire. Pentru a dezactiva blocarea comenzilor repetaţi procedura de activare. Punctuleţul luminos se stinge, iar
plita este din nou activă.
Prezenţa apei, lichidele revărsate din oale sau obiectele de orice tip puse pe tasta de sub simbol pot provoca activarea sau dezactivarea accidentală a blocării
panoului de comandă.
RO 51
Timerul (Temporizatorul)
Timerul poate fi utilizat pentru a seta durata de coacere, pentru un maximum de 99 minute (1 oră şi 39 minute), pentru toate zonele de gătit.
Alegeţi zona de gătit la care doriţi să folosiţi cronometrul, apăsaţi pe cronometru (consultaţi figura); activarea funcţiei este indicată printr-un semnal
acustic (consultaţi figura). Pe afişaj se vede „00”, iar indicatorul led se aprinde. Se poate reduce sau mări valoarea pentru timer ţinând apăsate
tastele „+” şi „-” ale glisorului. După ce a trecut intervalul de timp setat, se emite un semnal acustic, iar zona de gătit se opreşte automat. Pentru
a dezactiva timerul, ţineţi apăsată tasta Timer cel puţin 3 secunde. Pentru a seta timerul pentru altă zonă, repetaţi punctele de mai sus. Afişajul
timerului arată întotdeauna timerul pentru zona selectată sau timerul cel mai scurt.
Pentru a modifica sau a dezactiva timerul, apăsaţi pe butonul de selectare a zonei de gătit pentru timerul respectiv.
Indicaţii ale panoului de comandă
Funcţii speciale (dacă există)
Unele modele sunt dotate cu funcţii speciale:
Automatic function (Funcţia automată)
Funcţia setează automat un nivel de putere adecvat pentru a menţine temperatura minimă necesară pentru fierbere. Activaţi această funcţie după ce aţi dat în
clocot mâncarea, apăsând mai întâi pe tasta pentru zona respectivă şi apoi pe tasta
.
Eco Booster
Cu plita pornită, selectaţi zona de gătit care are simbolul Eco Booster la interior
.
Pentru a activa/dezactiva funcţia, apăsaţi pe butonul
.
Funcţia EcoBooster permite să se dea apa în clocot şi să se menţină fierberea, evitând revărsarea acesteia şi reducând consumul de energie.
Pentru a optimiza această comandă şi pentru a asigura o economie optimă de energie, se recomandă să se utilizeze o oală a cărei bază să aibă un diametru
apropiat de cel al zonei de gătit selectate. Calitatea oalei utilizate şi prezenţa sau absenţa capacului şi a sării pot afecta prestaţiile funcţiei. Se recomandă să
se folosească 2 până la 3 litri de apă (de preferat la temperatura camerei) şi să nu se pună capac.
În orice caz, se recomandă să se supravegheze condiţiile de fierbere şi cantitatea de apă rămasă.
Indicator de căldură reziduală
Plita este dotată cu un indicator al căldurii reziduale pentru fiecare zonă de gătit. Acest indicator semnalează care sunt zonele de gătit care
au încă o temperatură ridicată. Dacă pe afişaj apare
, zona de gătit încă mai este caldă. Dacă zona prezintă această semnalare, se
poate menţine caldă mâncarea sau se poate topi untul, de exemplu.
Când zona de gătit se răceşte, afişajul se stinge.
Indicator pentru oală aşezată incorect sau pentru absenţa oalei
Dacă oala nu este compatibilă cu plita dv. cu inducţie, dacă este incorect poziţionată sau dacă nu este de dimensiunile adecvate, pe afişaj
apare indicaţia „oală absentă” (figura de alături). În aceste situaţii se recomandă să repoziţionaţi oala pe suprafaţa plitei până când găsiţi
poziţia de funcţionare. Dacă în interval de 60 secunde nu este detectată nicio oală, plita se opreşte.
Funcţia fierbere rapidă (funcţia Booster, dacă este disponibilă)
Funcţia este prezentă doar la unele zone de gătit şi permite exploatarea la maxim a puterii plitei (de exemplu pentru a aduce rapid apa la punctul de fierbere).
Pentru a activa funcţia, apăsaţi pe tasta „+” până când pe afişaj apare „P”. După 5 minute de utilizare a funcţiei Booster, aparatul setează automat zona la nivelul 9.
„Power management” (dacă este disponibilă)
Datorită funcţiei „Power management”, utilizatorul are posibilitatea de a seta puterea maximă la care poate ajunge plita, în funcţie de exigenţele sale.
Această reglare poate fi efectuată în orice moment şi este menţinută până la modificarea succesivă.
Setând puterea maximă dorită, plita va regla automat repartizarea pe diferitele zone de gătit, garantând că acest prag nu va fi depăşit niciodată, cu avantajul
de a putea controla toate zonele simultan, dar fără probleme de suprasarcină.
4 niveluri de putere maximă sunt disponibile şi apar pe afişaj: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW reprezintă puterea maximă a plitei).
În momentul cumpărării, plita este setată la puterea maximă.
RO 52
După ce conectaţi aparatul la priza electrică, este posibil să setaţi nivelul de putere dorit în primele 60 de secunde, urmând paşii de mai jos:
Pas
Panou de comandă
Afişaj
1
Apăsaţi aproximativ 3 secunde.
2
Apăsaţi pe butonul Gestionare putere pentru a confirma
pasul anterior.
Pe afişaj apare
3
/
Apăsaţi pentru a seta nivelul ales dintre opţiunile existente.
.
Se aprinde indicatorul luminos, împreună cu indicatoarele
luminoase corespunzătoare zonelor de gătit utilizate.
Pe afişaj apare nivelul setat, care clipeşte aproximativ 2
Apăsaţi pe butonul Gestionare putere pentru a confirma
secunde, după care plita emite un semnal acustic, apoi
pasul anterior.
se opreşte; acum poate fi folosită.
4
În cazul în care se produce o eroare în timpul setării puterii, apare simbolul
în mijloc, asociat cu un semnal acustic continuu, timp de aproximativ 5
secunde. În acest caz, repetaţi procedura de configurare de la început. Dacă eroarea se produce din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă.
În timpul utilizării normale, când se atinge nivelul de putere maximă disponibil, dacă utilizatorul încearcă să-l mărească, nivelul pentru zona utilizată în mod
curent clipeşte de două ori, emiţând un semnal acustic.
Dacă este necesară o putere superioară pe zona respectivă, trebuie să se reducă manual nivelul de putere pentru una sau mai multe zone de gătit deja active.
Activarea/dezactivarea semnalului acustic (nu este disponibilă la versiunea cu glisor)
După pornirea plitei, apăsaţi şi ţineţi apăsat simultan butonul „+” şi cel mai din dreapta buton, minimum trei secunde („blocarea panoului de comandă”).
5 Sec
CURĂŢENIE
AVERTIZARE
•
•
Nu folosiţi aparate de curăţat cu jet de vapori.
Înainte de a începe operaţiunile de curăţare, asiguraţi-vă că zonele de gătit sunt oprite şi că indicatorul de căldură
reziduală („H”) a dispărut.
IMPORTANT: Nu folosiţi bureţi abrazivi sau de sârmă. Cu timpul, utilizarea lor poate duce la deteriorarea sticlei.
• După fiecare utilizare, lăsaţi plita să se răcească şi curăţaţi-o pentru a elimina depunerile şi petele rămase din cauza resturilor de mâncare.
• Zahărul sau alimentele cu un conţinut ridicat de zaharuri deteriorează plita şi trebuie să fie îndepărtate imediat.
• Sarea, zahărul şi nisipul ar putea zgâria suprafaţa sticlei.
• Folosiţi o cârpă moale, hârtie absorbantă de bucătărie sau produse speciale pentru curăţarea plitei (respectaţi indicaţiile Producătorului).
• Lichidul vărsat pe zonele de gătit poate cauza vibrarea sau mişcarea cratiţelor.
RO 53
GHIDUL DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR
•
•
•
•
•
Citiţi şi urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Instrucţiuni de utilizare”.
Controlaţi să nu fie întreruptă alimentarea cu electricitate.
Uscaţi bine suprafaţa plitei după ce aţi curăţat-o.
Dacă, atunci când porniţi plita, pe afişaj apar coduri alfanumerice, procedaţi conform tabelului următor.
După ce aţi utilizat plita, dacă nu reuşiţi s-o opriţi, deconectaţi-o de la reţeaua electrică.
COD DE EROARE
DESCRIERE
CAUZE POSIBILE
ELIMINAREA ERORII
C81, C82
Panoul de comandă se dezactivează
din cauza temperaturii prea ridicate.
Temperatura internă a pieselor
electronice este prea ridicată.
Aşteptaţi ca plita să se răcească
înainte de a o folosi din nou.
C83
Pe panoul de comandă apare codul
de eroare „plită oprită” din cauza
unei probleme la circuitul electronic.
Plita a fost alimentată cu
supratensiune.
Plita poate fi utilizată în continuare,
dar luaţi legătura cu Serviciul de
Asistenţă Tehnică.
C85
Plita nu poate transfera energie la
recipientul de gătit.
Oala nu este adecvată pentru plita
cu inducţie.
Folosiţi o altă oală pentru plita cu
inducţie.
F02 sau F04 sau C84
Tensiunea de conectare este
incorectă sau există o problemă la
alimentarea de la reţea.
Senzorul detectează o discrepanţă
între tensiunea aparatului şi
tensiunea din reţea.
Deconectaţi plita de la reţea şi
controlaţi conexiunea electrică.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25,
F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48,
F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74,
F77
Deconectaţi plita de la reţeaua electrică.
Aşteptaţi câteva secunde, apoi reconectaţi-o.
Dacă problema persistă, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică şi comunicaţi codul de eroare.
ZGOMOT GENERAT DE PLITĂ
Plitele cu inducţie pot genera o serie de zgomote şi vibraţii în timpul funcţionării normale, în funcţie de tipul de material şi modul de procesare a alimentelor,
cum ar fi cele descrise mai jos:
• Zgomot de contact: acest tip de vibraţie se datorează utilizării oalelor fabricate din diferite materiale suprapuse.
• Sunete asemănătoare unor clicuri, la putere medie-scăzută: acest sunet se produce când se setează puterea scăzută-medie dorită.
• Sunete asemănătoare unor clicuri intermitente: acest zgomot se produce la utilizarea mai multor zone de gătit şi/sau la funcţionarea cu randament ridicat.
• Şuierat slab: acest zgomot este cauzat de tipul de recipient utilizat şi de cantitatea de alimente pe care o conţine.
• Zgomot de fond: plita cu inducţie este echipată cu un ventilator care are rolul de a răci componentele electronice; din acest motiv, puteţi auzi zgomotul
produs de ventilator în timpul funcţionării plitei, precum şi timp de câteva minute după oprirea acesteia. Prin activarea unui număr mai mare/mai mic de
zone de gătit, zgomotul de fond al ventilatorului se poate intensifica, respectiv atenua.
Aceste caracteristici sunt normale şi esenţiale pentru funcţionarea corectă a sistemului de inducţie şi nu indică un defect sau o deteriorare.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă Tehnică:
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema, urmărind punctele descrise în „Ghidul de detectare a
defecţiunilor”.
2. Opriţi şi porniţi din nou aparatul pentru a verifica dacă problema s-a rezolvat.
Dacă problema persistă şi după verificările de mai sus, contactaţi cel mai apropiat Serviciu de
Asistenţă.
Indicaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al plitei;
• numărul de Asistenţă (este numărul care se află după cuvântul „Service” de pe plăcuţa cu datele
tehnice), situat sub aparat (pe plăcuţa metalică);
• adresa dv. completă;
• numărul dv. de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm contactaţi un Centru de Asistenţă Tehnică autorizat (pentru a avea garanţia că se folosesc piese de
schimb originale şi că reparaţiile vor fi executate corect). Piesele de schimb sunt disponibile timp de 10 ani.
RO 54
Для РФ:
ООО «Виерлпул Си-Ай-Эс»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, стр.1Б, 3 эт.
Телефон горячей линии в РФ: 8-800-100-57-31
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi, 27 - 21025 Comerio (Varese) ITALY
Виерлпул Европа с.р.л.
Виале Г.Борге, 27 - 21025 Комерио (Варезе) Италия
КАССИНЕТТА
Завод: Виерлпул Европа c.р.л.
Адрес: Виа АюМоро 5
21024 Кассинетта ди Биандронно
Варезе - Италия
Сделано в Италии
001
IT
400011238163
NL
NO
PL
PT
RO RU
SE
UA
03/18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising