Whirlpool | SMP 654OF/BT/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMP 654OF/BT/IXL Упутство за употребу

Whirlpool SMP 654OF/BT/IXL Упутство за употребу
Korisničko uputstvo
www.whirlpool.eu/register
KORISNIČKO UPUTSTVO
HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte proizvod na www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
INDEKS
VODIČ ZA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezbednosna uputstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrolna tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kako koristiti uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prva upotreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Svakodnevna upotreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Posebne funkcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Indikatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tabela pripreme hrane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Održavanje i čišćenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Otklanjanje problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zvuci koji se proizvode tokom rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Provereno kuvanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Postprodajni servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
UPUTSTVO ZA UGRADNJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
SR
Vodič za zdravlje i bezbednost
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre
upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.
Ovaj priručnik i sam uređaj pružaju važna
bezbednosna upozorenja koja morate pročitati i
kojih se morate uvek pridržavati. Proizvođač se
odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja
ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog
korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.
Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od
uređaja. Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje od
uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor.
Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili
manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj
uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data
uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko
razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati sa
uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca
bez nadzora.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni delovi
jako se zagrevaju u toku upotrebe. Pobrinite se da
ne dođe do kontakta sa grejačima. Decu mlađu od 8
godina treba uvek držati po strani, ukoliko nisu pod
stalnim nadzorom.
UPOZORENJE: Ukoliko je površina ploče za
kuvanje naprsla, nemojte koristiti uređaj - postoji
rizik od električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne skladištite
stvari na površinama za kuvanje.
OPREZ: Proces kuvanja mora da se nadgleda.
Kraći proces kuvanja mora neprekidno da se
nadgleda.
UPOZORENJE: Kuvanje na ploči bez nadzora,
kada se koristi mast ili ulje, može da bude opasno postoji rizik od požara. NIKADA nemojte pokušavati
da ugasite požar vodom: umesto toga, isključite
uređaj, a zatim pokrijte plamen poklopcem, na
primer, ili vatrostalnim prekrivačem.
Nemojte da koristite ploču za kuvanje kao
potporu ili radnu površinu. Krpe i druge zapaljive
materijale držite dalje od uređaja dok se svi delovi
potpuno ne ohlade – postoji rizik od požara.
Metalni predmeti, kao što su noževi, viljuške,
kašike i poklopci ne bi trebalo da se stavljaju na
ploču za kuvanje pošto mogu da postanu veoma
vrući.
Posle upotrebe isključite ploču za kuvanje
pomoću njene kontrole i nemojte se oslanjati na
detektor tiganja.
VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU
ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u
domaćinstvu i takođe se može koristiti: u kuhinjama
za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim
radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od
strane gostiju hotela, motela, prenoćišta sa
doručkom i drugih objekata za smeštaj gostiju.
Nijedna druga upotreba nije dozvoljena (npr.
zagrevanje prostorija).
Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu
upotrebu. Ne koristite uređaj na otvorenom.
UGRADNJA
Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga
dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. Prilikom
raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice rizik od posekotina.
Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji),
električno povezivanje i popravke mora da obavi
kvalifikovani tehničar. Ne popravljajte delove uređaja
i ne menjajte ih ukoliko to nije izričito navedeno u
uputstvu za upotrebu. Držite decu podalje od mesta
ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da
nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju
da ima nekih problema, obratite se svom prodavcu
ili najbližoj Postprodajnoj službi. Nakon ugradnje,
otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od
stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora
isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od
strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za
napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara
ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je
postupak ugradnje završen.
Sva sečenja na vitrini obavite pre postavljanja
uređaja u kućište i uklonite sve opiljke i strugotinu.
Ukoliko uređaj nije postavljen iznad rerne,
pregradna ploča (koja nije uključena) se mora
postaviti u odeljak ispod uređaja.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa
napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj
se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog
prekidača postavljenog iznad utičnice u skladu sa
pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen, u
skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima.
Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice
ili adaptere. Nakon ugradnje električni delovi ne
smeju da budu dostupni korisniku. Ne koristite
uređaj kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte ovim
DOZVOLJENA UPOTREBA
uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili
OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste
spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer, ga ispustili.
3
Vodič za zdravlje i bezbednost
Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je
da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana
osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla
opasnost – postoji rizik od električnog udara.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Pre obavljanja čišćenja ili
održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i
da ne bude priključen na strujno napajanje; nikada
ne koristite opremu za čišćenje parom – postoji rizik
od električnog udara.
Nemojte da koristite abrazivne ili korozivne
proizvode, sredstva za čišćenje na bazi hlora ili
mrežice za čišćenje posuđa.
ODLAGANJE AMBALAŽE
Materijal za pakovanje je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim
simbolom .
Razni delovi pakovanja se moraju odgovorno odlagati u skladu i potpuno
sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.
ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA
Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo
upotrebiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o odlaganju
otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i
reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom
organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj Direktivi
o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical
and Electronic Equipment – WEEE).
Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju
potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Simbol na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje
da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad iz domaćinstva, već treba da
se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i
elektronske opreme.
SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Iskoristite maksimalno zaostalu toplotu koju proizvodi ringla, tako što
ćete isključiti uređaj par minuta pre završetka kuvanja.
Osnova tiganja ili šerpe treba u potpunosti da prekrije ringlu; posuda
koja je manje površine nego ringla će bespotrebno trošiti energiju.
Tiganje i šerpe prekrijte poklopcima prilikom kuvanja i koristite što manje
vode. Priprema hrane u posudi bez poklopca će dovesti do pojačane
potrošnje energije.
Koristite samo šerpe i tiganje sa ravnim dnom.
DEKLARACIJA O EKOLOŠKOM DIZAJNU
Ovaj uređaj ispunjava zahteve ekološkog dizajna evropske odredbe br.
66/2014, u skladu sa evropskim standardom EN 60350-2.
4
SR
Uputstvo za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA
1. Površina za kuvanje
2. Kontrolna tabla
1
2
KONTROLNA TABLA
1
2
6
1. Dugme za uključivanje / isključivanje
2. Svetlosni indikator – ploča je uključena
3. Dugme 6th Sense funkcije (posebne funkcije)
3
7
4.
5.
6.
7.
8
4
9
Svetlosni indikator - aktivna blokada tastera
Blokada tastera
Displej za odabir zone za kuvanje
Dugme za isključivanje zone za kuvanje
5
10
8. Klizni ekran osetljiv na dodir
9. Dugme za brzo podgrevanje
10. Displej „Upravljanje funkcijama“
5
Uputstvo za upotrebu i održavanje
PRIBOR
ŠERPE I TIGANJI
Koristite samo šerpe i tiganje napravljene od
feromagnetnog materijala, koji je podesan za
korišćenje sa indukcionim pločama za kuvanje. Da
biste utvrdili da li je šerpa podesna, potražite simbol
(uglavnom utisnut na dnu). Pomoću magneta
možete utvrditi da li su šerpe magnetne. Kvalitet šerpi i tiganja koji se
koriste može da utiče na učinak i rezultate kuvanja.
OK
NE
PRAZNE ŠERPE ILI ŠERPE SA TANKIM DNOM
Nemojte da koristite prazne šerpe ili tiganje kada je ploča za kuvanje uključena.
Ploča za kuvanje je opremljena unutrašnjim bezbednosnim sistemom
koji neprestano prati temperaturu, aktivirajući funkciju „automatskog
isključivanja“ kada se otkriju visoke temperature. Kada se koristi sa praznim
šerpama ili šerpama sa tankim dnom, temperatura može veoma brzo da
poraste i može doći do toga da se funkcija „automatskog isključivanja“ ne
aktivira odmah, oštećujući tiganj ili šerpu. Ako do toga dođe, ne dodirujte
ništa i sačekajte da se sve komponente ohlade.
Ako se pojavi bilo koja poruka o grešci, pozovite servisni centar.
MINIMALNI PREČNIK OSNOVE ŠERPE/TIGANJA ZA RAZLIČITE
OBLASTI ZA KUVANJE
Da bi se osiguralo pravilno funkcionisanje ploče, šerpa treba da prekriva
makar jednu referentnu tačku koja je naznačena na površini ploče za
kuvanje, i treba da bude odgovarajućeg minimalnog prečnika.
Postavljanje dodatnog pribora
Minimalni prečnik
centrirane na 1 tačku
10 cm
2 tačke pokrivene
19 cm
3 tačke pokrivene
kotao za ribu /žičana rešetka
4 tačke pokrivene (horizontalne)
kotao za ribu /žičana rešetka
KAKO KORISTITI UREĐAJ
PRVA UPOTREBA
Podešavanja ploče za kuvanje je moguće promeniti u bilo kom trenutku.
Da biste promenili neko od podešavanja, kliknite na simbol
koji se
prikazuje na displeju „Upravljanje funkcijama“.
Iz menija „Podešavanja“ možete da:
•
prilagodite osvetljenje;
•
podesite jačinu zvučnih upozorenja;
•
podesite zvuk tastera;
•
podesite snagu ploče za kuvanje;
•
vratite ploču na fabrička podešavanja;
•
proverite instaliranu verziju softvera.
PODEŠAVANJE SNAGE PLOČE ZA KUVANJE
Maksimalan nivo snage ploče za kuvanje se može odabrati iz menija
podešavanja, u skladu sa zahtevima, ili sa vremenom trajanja tajmera.
Nivoi snage koji su dostupni su: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.
Ukoliko dođe do nestanka struje, podešavanja će se zadržati.
SVAKODNEVNA UPOTREBA
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE PLOČE ZA KUVANJE
Da biste uključili ploču za kuvanje, pritisnite dugme za uključivanje na
otprilike 1 sekundu dok displej ne zasvetli.
Ploča će se automatski deaktivirati nakon 10 sekundi ukoliko ne izaberete
neku od funkcija za to vreme.
Da biste je isključili, pritisnite isto dugme dok se prikazi ne isključe. Sve
zone za kuvanje su deaktivirane. Ploča za kuvanje se isključuje ukoliko
pritisnete bilo koje dugme duže od 10 sekundi.
Ako se ploča za kuvanje koristi, njeno isključivanje će deaktivirati sve
zone za kuvanje, a indikator preostale toplote, „H“ će ostati upaljen dok
se ne ohlade sve zone za kuvanje.
ODABIR ZONE ZA KUVANJE
Željena zona za kuvanje se može odabrati na displeju sa leve strane
tako što ćete pritisnuti odgovarajući okvir. Na svim zonama koje nisu
odabrane pojaviće se svetla linija.
Za kreiranje fleksibilne horizontalne oblasti:
Izaberite višestruke okvire ili prevlačite prstom, postepeno spajajući zadnje
okvire.
Za podelu fleksibilne horizontalne oblasti:
Pritisnite i zadržite 3 sekunde okvir koji odgovara zoni koju želite da
razdvojite.
Takođe, možete pritisnuti taster „podela zone“
koji se pojavljuje na
displeju za upravljanje funkcijama.
Kada je zona kuvanja podeljena, isti nivo snage se postavlja za svaku od
odvojenih zona.
Ukoliko se sve izabrane zone kuvanja ne prekriju šerpom u narednih 30
sekundi, displej sa leve strane će biti gusto prošaran linijama. Moguće
je ponovo aktivirati tu oblast pomoću komande „Postaviti posudu“ na
displeju sa desne strane.
ODABIR FLEKSIBILNE OBLASTI
Fleksibilna oblast je ona u kojoj se preklapa nekoliko zona kuvanja, i može
se koristiti kao jedna zona za kuvanje.
6
1
Uputstvo za upotrebu i održavanje
AKTIVIRANJE/DEAKTIVIRANJE ZONA ZA KUVANJE I PODEŠAVANJE
SNAGE
Za aktiviranje zona za kuvanje:
1. Uključite ploču za kuvanje. Ukoliko je posuda za sakupljanje već na
svom mestu, ploča će je automatski detektovati. Izaberite predloženu
zonu kako biste odabrali snagu.
2. Postavite posudu na odabranu zonu kuvanja, postaravši se da pokriva
jednu ili više referentnih tačaka na površini ploče za kuvanje.
SR
STAVITE POSUDU
Prilikom korišćenja oblasti za kuvanje koja se sastoji iz nekoliko zona,
posuda se može postaviti bilo gde na aktivnu oblast. Ploča za kuvanje
će automatski prepoznati stvaran položaj posude.
Ukoliko želite da dodate još jednu posudu na aktivnu zonu kuvanja,
možete to učiniti pomoću komande „Postavi posudu“
kako bi ploča
detektovala novu posudu.
BLOKADA TASTERA
Da bi se izbeglo nenamerno uključivanje ploče za kuvanje, ili kako se
komande ne bi slučajno izmenile za vreme kuvanja, pritisnite na 3 sekunde
dugme „Blokada tastera“
: zvučni signal i signalna lampica označavaju
da je ova funkcija aktivirana.
Kontrolna tabla će biti zaključana, sa izuzetkom dugmeta „off”.
Da biste ponovo aktivirali komande, pritisnite opet na 3 sekunde dugme
„Blokada tastera“
. Signalna lampica se isključuje i ploča za kuvanje je
ponovo aktivna.
Molimo vas obratite pažnju na sledeće: Ne prekrivajte dodatnim priborom
displej, kao ni klizni ekran osetljiv na dodir. Ukoliko posuda ili pribor prekriva
neki od displeja, ploča za kuvanje možda neće raditi kako treba. Na desnom
displeju će se pojaviti poruka „PROVERITE POVRŠINU OSETLJIVU NA DODIR,
sklonite predmet u roku od jednog minuta“. Pomerite predmet i sačekajte dok
poruka ne nestane. Ukoliko se poruka i dalje prikazuje, isključite pa ponovo
uključite ploču za kuvanje ili izvucite utikač i sačekajte 20 sekundi.
3. Na levom displeju odaberite zonu za kuvanje ili fleksibilnu oblast.
4. Podesite željeni nivo snage pritiskom ili pomeranjem prsta horizontalno
preko kliznog ekrana osetljivog na dodir.
Postavljeni nivo snage će se pojaviti u okviru odabrane zone za kuvanje.
TAJMER
Kada je ploča za kuvanje isključena, displej sa desne strane vam može
poslužiti kao tajmer.
Za aktiviranje tajmera:
1. Uključite ploču za kuvanje.
2. Pritisnite ikonu peščanog sata koja se pojavljuje na displeju za
upravljanje funkcijama.
3. Pomoću dugmadi +/- podesite vreme.
4. Kada prođe postavljeno vreme, čuće se zvučni signal.
Da biste promenili ili deaktivirali tajmer:
1. Pritisnite ikonu peščanog sata
koja se pojavljuje na displeju za
upravljanje funkcijama.
2. Pomoću dugmadi +/- resetujte vreme, ili pritisnite dugme „STOP“
kako biste isključili tajmer.
PODEŠAVANJE VREMENA KUVANJA
Moguće je programirati zone za kuvanje da se automatski isključe.
Svaka zona za kuvanje nudi veliki broj različitih podešavanja toplote, od
„1“ (minimalna snaga) do „18“ (maksimalna snaga).
Pomoću kliznog ekrana osetljivog na dodir takođe možete podesiti
funkciju brzog zagrevanja, koja će se pojaviti na displeju zajedno sa
slovom „P“.
Molimo vas obratite pažnju na sledeće: Ukoliko posuda nije podesna za
indukciono kuvanje, ako nije pravilno postavljena ili nije odgovarajuće
veličine, okvir zone za kuvanje će početi da treperi. Ako se šerpa ne detektuje
u roku od 30 sekundi nakon izbora, zona za kuvanje se isključuje.
Za deaktiviranje zona za kuvanje:
Odaberite zonu za kuvanje na levom displeju i pritisnite taster „OFF“ na
vrhu kliznog ekrana osetljivog na dodir. Ukoliko je zona za kuvanje još
uvek topla, u odgovarajućem okviru će se pojaviti indikator preostale
toplote „H“.
Da biste podesili vreme kuvanja:
1. Odaberite zonu za kuvanje i postavite željeni nivo snage.
2. Pritisnite ikonu štoperice
koja se pojavljuje na displeju za
upravljanje funkcijama.
3. Pomoću dugmadi +/- podesite vreme.
4. Kada istekne podešeno vreme, oglasiće se zvučni signal i zona za
kuvanje će se automatski isključiti.
Da biste promenili ili deaktivirali tajmer za kuvanje:
1. Odaberite aktivnu zonu za kuvanje.
2. Pritisnite ikonu štoperice
koja se pojavljuje na displeju za
upravljanje funkcijama.
3. Pomoću dugmadi +/- resetujte vreme, ili pritisnite dugme „STOP“
kako biste poništili postavljeno vreme kuvanja.
Vreme kuvanja se može podesiti za svaku zonu ili fleksibilnu oblast tako
što ćete pratiti iste korake.
7
Uputstvo za upotrebu i održavanje
POSEBNE FUNKCIJE
6 SENSE
Taster 6th Sense aktivira kuvanje uz podršku.
Željenu opciju je moguće odabrati sa displeja za upravljanje sa desne
strane.
Pomoću strelica,
možete se kretati kroz dostupne opcije.
Koristite taster
za potvrdu izbora, a duplu strelicu
za povratak na
prethodni meni.
th
KUVANJE UZ PODRŠKU
Ova funkcija vam omogućava izbor jedne od pretpodešenih funkcija
koje vam omogućavaju pripremu više različitih vrsta hrane i to na najbolji
mogući način.
Ploča za kuvanje asistira korisniku tako što pruža idealne uslove za
zagrevanje i pripremu jela sa začinima. Takođe pruža uputstva koja treba
pratiti u različitim fazama kuvanja, kako bi se postigli optimalni rezultati.
Za aktiviranje funkcije „Kuvanje uz podršku“:
1. Pritisnite dugme “6th Sense”.
2. Izaberite „Kuvanje uz podršku“ sa displeja za upravljanje funkcijama
i potvrdite.
7. Na displeju sa leve strane odaberite željenu zonu kuvanja. U odabranoj
zoni će se pojaviti slovo „A“.
8. Na displeju sa desne strane pojaviće se uputstva koja treba slediti
(npr. „Dodajte ulje“ ili „Dodajte hranu“). Na kraju svake etape korisnik
mora uneti potvrdu kako bi nastavio sa kuvanjem.
9. Ukoliko je to potrebno, unapred postavljen nivo snage se može
promeniti u svakom trenutku pomoću tastera + i -.
10. Kada ste završili sa kuvanjem, pritisnite taster „STOP“ kako biste
isključili zonu za kuvanje. Ukoliko su tokom kuvanja korišćene
višestruke zone, potrebno je prvo da izaberete zonu za kuvanje koju
želite da isključite.
Testenina
Ključanje
6TH SENSE MENU
Kuvanje uz podršku
3. Odaberite kategoriju hrane koju planirate da spremate i potvrdite.
IZABERITE HRANU
Povrće
4. Odaberite način kuvanja i potvrdite.
IZABERITE REŽIM
Pečenje
Prženje u tiganju
Ključanje
5. Odaberite uslove kuvanja i potvrdite.
IZABERITE DEBLJINU
Debelo
Tanko
6. Imaćete na raspolaganju četiri zone kuvanja. Stavite šerpu na mesto,
vodeći računa da pokriva najmanje dve referentne tačke na površini
ploče za kuvanje.
Režim kuvanja „Moka“ je jedini u kom je moguće prekriti samo jednu
referentnu tačku.
Sledi primer postavljanja nekih delova dodatne opreme.
Moguće je aktivirati samo zadnje zone za funkcije „Grill“ i „Prženje u
tiganju“, kao što je prikazano na slici:
8
Molimo vas obratite pažnju na sledeće: Funkcija „Kuvanje uz podršku“ se
može aktivirati čak i kada je već aktivna jedna zona za kuvanje ili više njih.
Za aktiviranje funkcije Kuvanje uz podršku za više od jedne zone za
kuvanje:
Nakon što ste aktivirali funkciju „Kuvanje uz podršku“ za prvu zonu za
kuvanje, pritisnite ponovo dugme „6th Sense“, i ponovite proces aktivacije
za sledeću zonu za kuvanje. Zone koje su već aktivne nije moguće izabrati.
Molimo vas obratite pažnju na sledeće: Možete koristiti do 4 zone sa funkcijom
„Kuvanje uz podršku“, pod uslovom da postavka nivoa snage to dozvoljava.
Nije moguće kombinovati zone kako bi se dobila veća oblast.
Za tradicionalnu pripremu hrane kada je funkcija „Kuvanje uz podršku“
aktivna:
Kada je funkcija „Kuvanje uz podršku“ aktivna, možete odabrati zonu
za kuvanje koju želite da aktivirate putem displeja sa leve strane i
podesiti nivo snage za ovu zonu, pre nego što nastavite sa standardnim
korišćenjem.
Opcije na raspolaganju
KATEGORIJA HRANE
NAČIN KUVANJA
Meso
Grilovanje, prženje u tiganju, ključanje
Riba
Grilovanje, prženje u tiganju, ključanje
Povrće
Grilovanje, prženje u tiganju, ključanje
Sosevi, prelivi,
supe
Sosevi (paradajz, kremaste supe, bešamel)
Supe (zapečeno, bez predzagrevanja)
Dezerti
Krem od vanile, panna cotta, topljena čokolada,
palačink
Jaja
Pržena jaja, omelet, ključanje (kuvana jaja, à la coque),
frittata, kajgana
Sir
Grilovanje, prženje u tiganju, fondan
Pasta i pirinač
Ključanje, prženje u tiganju, rižoto, sutlijaš
Pića
Krčkanje (mleko), voda (ključanje, krčkanje), moka
Obično
Ključanje, grilovanje, prženje u tiganju, krčkanje,
topljen
Uputstvo za upotrebu i održavanje
GLAVNI NAČINI PRIPREME HRANE
(svaki način može da uključuje dodatne opcije)
OTAPANJE
Za postizanje idealne temperature hrane za topljenje i održavanje stanja
hrane bez rizika od zagorevanja.
Ova metoda ne oštećuje osetljivu hranu, kao što je čokolada, i sprečava
je da se zalepi za šerpu.
Tempo pripreme hrane se može prilagoditi u svakom trenutku pomoću
tastera + i - na displeju sa desne strane
KRČKANJE
Za jela koja se sporo pripremaju i za sporo isparavanje tečnosti, stanje
hrane se održava bez rizika od zagorevanja. Ova metoda ne oštećuje
hranu i sprečava je da se zalepi za šerpu.
Kvalitet i vrsta šerpe može da utiče na učinak ili vreme pripreme hrane.
Tempo pripreme hrane se može prilagoditi u svakom trenutku pomoću
tastera + i - na displeju sa desne strane.
KLJUČANJE*
Za efikasno zagrevanje vode i obaveštavanje korisnika kada ona počne
da ključa pomoću zvučnog i vizuelnog signala.
Dok čeka na potvrdu od strane korisnika, sistem drži vodu blago
proključalom, sprečavajući prosipanje i trošenje struje. Dok je ova
funkcija aktivna, zvučni signal upozorava korisnika ukoliko je posuda
prazna (nema vode) ili ako je sva tečnost isparila.
Tempo pripreme hrane se može prilagoditi u svakom trenutku pomoću
tastera + i - na displeju sa desne strane.
Kada se oglasi alarm za ključanje, dodajte so.
Po mogućstvu koristite namenski dodatni pribor koji se nalazi na
zadnjem delu ploče za kuvanje.
PRŽENJE U TIGANJU*
Za predzagrevanje ili stavljanje začina u praznu posudu ili tiganj. Zvučni
i vizuelni signal ukazuje na to da je dostignuta idealna temperatura i da
možete staviti hranu u tiganj ili šerpu. Dok čeka na potvrdu korisnika, sistem
održava dodatni pribor na kontrolisanoj toploti, sprečavajući oštećenje
tiganja nastalo previsokom temperaturom, štedeći energiju pritom.
Za optimalne uslove, uz ovu funkciju koristite šerpe i začine koji su stajali
na sobnoj temperaturi.
Tempo pripreme hrane se može prilagoditi u svakom trenutku pomoću
tastera + i - na displeju sa desne strane.
Za ovu funkciju treba koristiti namenski dodatni pribor.
SR
Ne koristite poklopac - za zaštitu se preporučuje upotreba štitnika od
prskanja.
Preporučuje se upotreba ulja koja su pogodna za prženje prilikom
pripreme hrane sa ovom funkcijom, kao što su raznovrsna semena ulja.
Kada koristite druga ulja, potrudite se da nadgledajte samo prženje
tokom prve upotrebe.
GRILOVANJE*
Ova funkcija omogućava optimalno grilovanje različite hrane, u skladu
sa debljinom iste. Kada se dostigne idealna temperatura za dodavanje
hrane, ploča se oglašava zvučnim signalom. Ploča potom vrši stabilizaciju
temperature tokom čitavog procesa pripreme hrane, održavajući je
konstantnom. Kada korisnik potvrdi da je hrana dodata, proces pripreme
počinje.
Preporučuje se da pripremite hranu za vreme faze zagrevanja, što će
vam omogućiti da je dodate čim čujete zvučni signal.
Za optimalne uslove, uz ovu funkciju koristite šerpe i začine koji su stajali
na sobnoj temperaturi.
Tempo pripreme hrane se može prilagoditi u svakom trenutku pomoću
tastera + i - na displeju sa desne strane.
Ukoliko ne koristite žičanu rešetku namenjenu ovoj svrsi, vodite računa
kada prvi put koristite funkciju grilovanja, jer kvalitet osnove može da
utiče na vreme zagrevanja. Dodatni pribor sa veoma tankom osnovom
može da dostigne visoku temperaturu za kratko vreme.
MOKA*
Ova funkcija omogućava automatsko zagrevanje „moka“ kafe aparata
„za na šporet“. Ciklus zagrevanja se može aktivirati odabirom funkcije
iz menija, a zvučni signal će se oglasiti kada je kafa spremna. Ova
funkcija je programirana da se automatski isključi, kako ne bi došlo do
prosipanja. Prilikom prve upotrebe, uvek proverite da li su ispunjeni svi
opisani uslovi. Za optimalne uslove, uz ovu funkciju koristite kafe aparat
i vodu na sobnoj temperaturi.
* Za ove funkcije je preporučeno korišćenje namenskog dodatnog
pribora:
•
za ključanje: WMF SKU: 07.7524.6380
•
za prženje u tiganju: WMF SKU: 05.7528.4021
•
grilovanje: WMF SKU: 05.7650.4291
•
za Moku, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Molimo vas obratite pažnju na sledeće: Potrudite se da ne pomerate šerpu
ili tiganj tokom prvog minuta zagrevanja, kako bi se postigao optimalan rad
ploče za kuvanje.
INDIKATORI
INDIKATOR PREOSTALE TOPLOTE
Kada se slovo „H“ pojavi na nekom od okvira displeja za odabir zone za
kuvanje, to znači da je odgovarajuća zona kuvanja još uvek topla. Kada
se zona kuvanja ohladi, slovo „H“ nestaje.
9
Uputstvo za upotrebu i održavanje
TABELA PRIPREME HRANE
NIVO SNAGE
Maks.
snage
P
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Nema
napajanja
Off
VRSTA KUVANJA
PREPORUČENA UPOTREBA
Ukazuje na iskustvo i navike u kuvanju
Brzo grejanje
Idealno za brzo povećanje temperature hrane do brzog ključanja (u slučaju vode)
ili za brzo zagrevanje tečnosti za kuvanje.
Prženje, ključanje
Idealno za zapicanje hrane, početke u kuvanju, prženje duboko zamrznutih
namirnica, brzo dovođenje tečnosti do ključanja.
Zapicanje, dinstanje, ključanje, Idealno za dinstanje, održavanje živog vrenja, kuvanje i grilovanje.
grilovanje
Zapicanje, kuvanje, kuvanje
na pari, dinstanje, grilovanje
Idealno za dinstanje, održavanje laganog vrenja, kuvanje i grilovanje
i dodatke za prethodno zagrevanje.
Kuvanje, kuvanje na pari,
dinstanje, grilovanje,
kuvanje do kremastog stanja
Idealno za dinstanje, održavanje laganog vrenja, kuvanje i grilovanje (dugotrajno).
Kuvanje, krčkanje,
zgušnjavanje,
kremaste paste
Idealno za recepte sa sporijim kuvanjem (pirinač, sosove, pečenje, ribu)
sa tečnostima (npr. voda, vino, supa, mleko) i za kremastu pastu.
Idealno za recepte sa sporim kuvanjem (količine ispod 1 litra: pirinač, sosovi,
pečenje, riba) sa tečnostima (npr. voda, vino, čorba, mleko).
Topljenje, otapanje
Idealno za omekšavanje putera, sporo topljenje čokolade, otapanje
malih komada.
Održavanje hrane toplom,
kremasti rižoto
Idealno za održavanje toplim malih porcija tek skuvane hrane ili pribora
za serviranje, kao i kremasti rižoto
-
Ploca za kuvanje u režimu pripravnosti ili iskljucena (moguca preostala toplota
po završetku kuvanja, naznaceno sa „H”).
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
!
UPOZORENJE
•
Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.
•
Pre čišćenja, uverite se da su zone za kuvanje isključene i da se ne prikazuje indikator preostale toplote („H“).
Važno:
•
Nemojte koristiti abrazivne sunđere ili strugače, jer bi mogli da
oštete staklo.
•
Nakon svake upotrebe, očistite ploču za kuvanje (kada je hladna) da
biste uklonili naslage i fleke od ostatka hrane.
•
Šećer ili hrana sa velikom količinom šećera mogu da oštete ploču za
kuvanje i moraju se odmah ukloniti.
•
So, šećer i pesak mogu da izgrebu staklenu površinu.
•
Koristite mekanu krpu, upijajući ubrus ili posebno sredstvo za
čišćenje ploče za kuvanje (pratite uputstva proizvođača).
•
Prosipanja tečnosti u zonama za kuvanje mogu da izazovu
pomeranje ili vibriranje šerpi.
•
Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.
10
Ako se na staklu pojavi iXelium™ logotip, ploča za kuvanje je tretirana
iXelium™ tehnologijom, ekskluzivnom završnom obradom kompanije
Whirlpool koja obezbeđuje savršene rezultate čišćenja, kao i što duže
održava površinu ploče za kuvanje sjajnom.
Za čišćenje iXelium™ ploča za kuvanje, pratite ove preporuke:
•
Upotrebite mekanu krpu (najbolje od mikrovlakana) nakvašenu
vodom ili deterdžentom za svakodnevno čišćenje stakla.
•
Za najbolje rezultate, ostavite mokru krpu na staklenoj površini
ploče za kuvanje na nekoliko minuta.
SR
Uputstvo za upotrebu i održavanje
OTKLANJANJE PROBLEMA
•
•
•
Proverite da li je prekinuto električno napajanje.
Ako me možete da isključite ploču za kuvanje nakon upotrebe,
isključite je iz električne mreže.
Ako se na displeju pojave alfanumeričke šifre dok je ploča za kuvanje
uključena, uputstva potražite u sledećoj tabeli.
Molimo vas obratite pažnju na sledeće: Prisustvo vode, tečnosti prosute
iz šerpi ili drugih predmeta koji se nalaze na bilo kom od dugmadi ploče
za kuvanje, može slučajno da aktivira ili deaktivira funkciju zaključavanja
kontrolne table.
Kôd greške
Opis
Mogući uzroci
Rešenje
C81, C82
Kontrolna tabla se isključuje zbog
previsoke temperature.
Unutrašnja temperatura
elektronskih delova je previsoka.
Sačekajte da se ploča za kuvanje
ohladi pre ponovne upotrebe.
F02, F04
Priključni napon nije odgovarajući.
Senzor detektuje razliku između
napona uređaja i napona iz
električne mreže.
Isključite ploču za kuvanje iz
električne mreže i proverite električnu
vezu.
F01, F06, F12, F13, F25,
F34, F35, F36, F37, F41,
F47, F58, F61, F76
Isključite ploču za kuvanje sa električne mreže. Sačekajte nekoliko sekundi i zatim ponovo priključite ploču za
kuvanje sa strujnim napajanjem.
Ukoliko se problem nastavi, pozovite servisni centar i navedite kôd greške koja se pojavljuje na displeju.
ZVUCI KOJI SE PROIZVODE TOKOM RADA
Prilikom rada, ploče za kuvanje mogu da proizvode različite zvukove.
Tokom faze prepoznavanja posude, ploča proizvodi „klik“ zvuk, dok se za
vreme kuvanja mogu čuti šišteći ili pucketavi zvuci. Šištanje i pucketanje
zapravo dolaze od posuda, a nastaju usled specifičnih karakteristika
osnove posude koja se koristi (na primer, kada se dno posude sastoji iz
nekoliko slojeva ili je nepravilnog oblika). Ti zvuci se razlikuju u zavisnosti
od dodatne opreme koja se koristi, kao i od količine hrane u njima, i ne
ukazuju ni na kakav kvar.
PROVERENO KUVANJE
Tabela ispod je napravljena sa posebnom namenom da omogući
kontrolnim organima da koriste naše proizvode.
Provereno kuvanje
Provereni položaji za kuvanje
Raspoređivanje toplote, „Palačinke”
testiranje u skladu sa EN 50304/EN 60350 §7.3
Toplotni učinak, „Pomfrit” testiranje u skladu
sa EN 60350/50304 §7.4
Topljenje i održavanje toplim, „čokolada”
Krčkanje, „sutlijaš”
EKOLOŠKI DIZAJN: Ovo testiranje je sprovedeno u skladu sa propisima, biranjem svih zona za kuvanje na ploči za kuvanje kako bi oformili jedinstvenu oblast
ili korišćenjem funkcije Fleksibilno.
11
Uputstvo za upotrebu i održavanje
POSTPRODAJNI SERVIS
PRE NEGO ŠTO POZOVETE POSTPRODAJNI SERVIS:
1. Proverite da li možete da rešite problem sami uz pomoć saveta datih u
odeljku OTKLANJANJE PROBLEMA.
2. Uključite pa isključite uređaj i proverite da li je kvar i dalje prisutan.
UKOLIKO I NAKON GORENAVEDENIH PROVERA KVAR I DALJE
POSTOJI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU.
Za dobijanje podrške, pozovite broj prikazan na garantnoj knjižici, ili
sledite instrukcije na veb stranici www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa za kupce potrebno
je da navedete:
•
kratak opis kvara;
•
tip i tačan model uređaja;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
12
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
servisni broj (broj iza reči Servis na pločici sa podacima). Servisni
broj je takođe naveden u garantnoj knjižici;
•
•
svoju punu adresu;
svoj broj telefona.
Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom
postprodajnom servisu (kako biste bili sigurni da će se koristiti originalni
rezervni delovi i da će popravke biti izvedene na pravi način).
590 mm
4 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
510 mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
0
Min. 480 mm
Max. 492 mm
593 + 2 mm
560
513
0
+2
0
+2
mm
mm
R = Min. 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
650 mm
4 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
510 mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
6mm
553 mm
553 mm
6mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
653 + 2 mm
560+ 20 mm
0
513 + 2 mm
R = Min. 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
770 mm
4 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
510 mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
743 mm
6mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
773 + 2 mm
750+ 20 mm
0
513 + 2 mm
R = Min. 11.5 mm
Min. 50 mm
0
750 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
860 mm
4 mm
510 mm
53 mm
483 mm
832 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
490 + 2 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
13
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
14
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
15
380-415 V 3 N ~
380-415 V 2 N ~
220-240V
220-240V
AU-UK-IRL
220-240V3
BE
230V 2 Phase 2N
NL
R
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черноцрн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
S
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maroкафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskeabrunt-brun-kahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)mėlyna (pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)синьо (сиво)-плава (сива)-modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)modrý (šedá)-modrý (sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)mavi (gri)-gorm (liath)
=E
N
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/rohelinedzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verdeжълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленыйжовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreägul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьоплава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011046539
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising