Whirlpool | RI 260 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 260 C ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Whirlpool RI 260 C ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Κατεβάστε το πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών από την
ιστοσελίδα http:‌‌//d
‌‌ ocs.indesit.eu ή καλέστε τον
αριθμό που υπάρχει στο βιβλιαράκι εγγύησης.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές
τις οδηγίες για την ασφάλεια. Φυλάξτε τις οδηγίες σε
κοντινό σημείο για μελλοντική αναφορά.
Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν
σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την
ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να τηρείτε σε κάθε
περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία
ευθύνη για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών
ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή
λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.
Κρατήστε τα μικρά παιδιά (0-3 ετών) μακριά από η
συσκευή. Κρατήστε τα μικρά παιδιά (3-8 ετών)
μακριά από η συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται
διαρκώς. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες
ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής,
εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής
και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα
παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή.
Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του χρήστη
δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς
επιτήρηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
εξαρτήματά της μπορεί να ζεσταθούν κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Πρέπει να είστε προσεκτικοί,
ώστε να αποφεύγετε τυχόν επαφή με τις αντιστάσεις.
Τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν
τη συσκευή, εκτός εάν επιτηρούνται διαρκώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η επιφάνεια της εστίας είναι
ραγισμένη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην
αποθηκεύετε στοιχεία στις επιφάνειες μαγειρέματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
παρακολουθείται. Μια σύντομη διαδικασία
μαγειρέματος πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο να μαγειρεύετε
με λίπη ή λάδι σε εστία χωρίς επιτήρηση - κίνδυνος
πυρκαγιάς. ΠΟΤΕ μην προσπαθείτε να σβήσετε τη
φωτιά με νερό: αντίθετα, σβήστε τη συσκευή και στη
συνέχεια καλύψτε τις φλόγες π.χ. με ένα καπάκι ή με
μια πυρίμαχη κουβέρτα.
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα εστιών ως
επιφάνεια εργασίας. Διατηρείται τα ρούχα ή άλλα
εύφλεκτα υλικά μακριά από τη συσκευή, έως ότου
όλα τα εξαρτήματα να έχουν κρυώσει εντελώς κίνδυνος πυρκαγιάς.
EL
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή
ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση
καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως: κουζίνες
προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους
χώρους εργασίας, αγροκτήματα, από πελάτες σε
ξενοδοχεία, μοτέλ, bed & breakfast και άλλους
χώρους κατοικίας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ.
θέρμανση δωματίων).
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε γάντια
προστασίας για να αφαιρέσετε τη συσκευασία και να
κάνετε την εγκατάσταση - κίνδυνος κοψίματος.
Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της
παροχής νερού (εάν υπάρχει), τις ηλεκτρικές
συνδέσεις και τις επισκευές, πρέπει να
πραγματοποιούνται από τεχνικά εξειδικευμένο
προσωπικό. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε
κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν
αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε
τα παιδιά μακριά από το χώρο εγκατάστασης. Μετά
από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε
ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά σε αυτήν κατά τη
μεταφορά. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το
πλησιέστερο Kέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Μετά
την εγκατάσταση, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά,
φελιζόλ, κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα
παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει να
αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν
από κάθε εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε
ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας από τη συσκευή - κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο
εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Εκτελέστε όλες τις εργασίες κοπής πριν
τοποθετήσετε το φούρνο στο έπιπλο και αφαιρέστε
όλα τα ροκανίδια και τα πριονίδια.
Αν η συσκευή δεν εγκατασταθεί πάνω σε ένα
φούρνο, πρέπει να τοποθετηθεί ένα διαχωριστικό
πάνελ (δεν περιλαμβάνεται) στο χώρο κάτω από τη
συσκευή.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της
συσκευής από την ηλεκτρική τροφοδοσία με
αφαίρεση του φις εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη ή με
χρήση του πολυπολικού διακόπτη που έχει
εγκατασταθεί πριν από την πρίζα σύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας και η
συσκευή πρέπει να διαθέτει γείωση με βάση τα
εθνικά πρότυπα ασφαλείας.
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης
(μπαλαντέζες), πολύπριζα ή προσαρμογείς. Μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι
δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε
βρεγμένος ή με γυμνά πόδια. Μη χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή
το φις, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή
εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλα
καταρτισμένα άτομα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
κίνδυνοι - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο
τροφοδοσίας Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συσκευές
καθαρισμού με ατμό - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά ή διαβρωτικά
προϊόντα, καθαριστικά με βάση τη χλωρίνη ή
συρμάτινα σφουγγαράκια.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το
σύμβολο της ανακύκλωσης .
Συνεπώς, τα διάφορα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται
υπεύθυνα και με πλήρη συμμόρφωση των κανονισμών των τοπικών αρχών
που διέπουν την απόρριψη απορριμμάτων.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή
επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς περί απόρριψης των απορριμμάτων. Για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την
ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις
αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το
κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή φέρει
σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε
στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
Το σύμβολο στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει
ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει
να μεταφέρετε στο κατάλληλο κέντρο συλλογής για ανακύκλωση
ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αξιοποιήστε στο έπακρο την υπολειπόμενη θερμότητα της ζεστής εστίας
σβήνοντάς την μερικά λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.
Η βάση της κατσαρόλας ή του τηγανιού πρέπει να καλύπτει εντελώς
τη ζεστή εστία. Ένα μικρότερο δοχείο από την εστία προκαλεί άσκοπη
απώλεια ενεργειας.
Σκεπάζετε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια σας κατά το μαγείρεμα με καπάκια
σφιχτής εφαρμογής και χρησιμοποιείτε όσο λιγότερο νερό μπορείτε.
Το μαγείρεμα χωρίς καπάκι αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την κατανάλωση
ενέργειας.
Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης
του ευρωπαϊκού κανονισμού υπ’αριθ. 66/2014, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60350-2.
EL
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η μονάδα εστιών πρέπει να τοποθετηθεί σε πάγκο πάχους 20 mm έως 50 mm.
Δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα ανάμεσα στην επιφάνεια ψησίματος και του φούρνου
(διασταυρωμένες ράγες, βραχίονες κ.λπ.).
Η απόσταση μεταξύ της κάτω επιφάνειας της γυάλινης κεραμικής εστίας και του ντουλαπιού
ή το διαχωριστικό πάνελ πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm.
min. 20 mm
Εάν η εστία πρόκειται να εγκατασταθεί δίπλα σε μια μονάδα στήλης, αφήστε απόσταση
τουλάχιστον 100 mm από την άκρη της μονάδας εστιών προς την πλευρά της μονάδας
στήλης.
Για τις διαστάσεις ενσωμάτωσης και την εγκατάσταση, δείτε την εικόνα στην παρούσα παράγραφο.
Πρέπει να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ της εστίας και του απορροφητήρα που βρίσκεται από πάνω. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης του απορροφητήρα για περισσότερες πληροφορίες.
Εφαρμόστε το παρεχόμενο παρέμβυσμα στην μονάδα εστιών (εκτός εάν έχει ήδη τοποθετηθεί), αφού καθαρίσετε την επιφάνεια.
Μην τοποθετείτε την μονάδα εστιών κοντά σε πλυντήριο πιάτων ή στο πλυντήριο ρούχων, έτσι ώστε τα ηλεκτρονικά κυκλώματα να
μην έρχονται σε επαφή με ατμό ή υγρασία, κάτι που θα μπορούσες να προκαλέσει ζημιά σε αυτά.
Αν ένας φούρνος είναι εγκατεστημένος κάτω από την μονάδα εστιών, βεβαιωθείτε ότι είναι εξοπλισμένος με σύστημα ψύξης. Εάν η θερμοκρασία
των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία, η μονάδα εστιών θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτή
την περίπτωση, περιμένετε λίγα λεπτά έως ότου η εσωτερική θερμοκρασία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων να φτάσει σε ένα αποδεκτό επίπεδο,
στο οποίο θα είναι δυνατό να ανάψετε ξανά τη μονάδα εστιών.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ
Μετά την ηλεκτρική σύνδεση (βλ. κεφάλαιο «Ηλεκτρική σύνδεση»), τοποθετήστε κάθε κλιπ στερέωσης στις ειδικές υποδοχές στα πλαϊνά της
μονάδας εστιών, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στη συνέχεια, σπρώξτε τη μονάδα εστιών μέσα στο άνοιγμα και βεβαιωθείτε ότι το γυαλί είναι επίπεδο
και παράλληλο με τον πάγκο. Τα κλιπ στερέωσης είναι σχεδιασμένα για κάθε είδους πάγκο (ξύλο, μάρμαρο κ.λπ.).
1
2
4x
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 7 cm
STANDARD INSTALLATION
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
42/46 mm
Min. 70 mm
0
490 +2
580 mm
mm
510 mm
FLUSH INSTALLATION
482 mm
R = 11,5 mm
552 mm
0
583 +2 mm
Min. 70 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
513 +2 mm
0
560+2
mm
490+2 mm
6 mm
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος, πρέπει να γίνει η ηλεκτρική σύνδεση.
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό που γνωρίζει τους τρέχοντες κανονισμούς ασφαλείας και εγκατάστασης.
Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση που καθορίζεται στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της συσκευής είναι η ίδια με την οικιακή.
Οι κανονισμοί απαιτούν τη γείωση της συσκευής: χρησιμοποιήστε καλώδια (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) κατάλληλου μεγέθους
μόνο.
ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΏΝ
Για ηλεκτρική σύνδεση, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο H05RR-F όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα.
ΤΆΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ
ΑΓΩΓΟΊ
ΠΟΣΌΤΗΤA x ΜΈΓΕΘΟΣ
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (μόνο για την Αυστραλία)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην τροφοδοσία ρεύματος μέσω ενός πολυπολικού διακόπτη αποσύνδεσης με ελάχιστο διάστημα
επαφής 3 mm.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε να επιτρέπεται η αφαίρεση της μονάδας εστιών από τον πάγκο και πρέπει
να τοποθετείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς ή η υπερθέρμανση που προκαλείται από την επαφή με τη βάση.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: το κίτρινο/πράσινο καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στο τερματικό με το σύμβολο και πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τα άλλα
καλώδια.
• Βγάλτε περίπου 70 mm από το περίβλημα του καλωδίου τροφοδοσίας (B).
• Απογυμνώστε περίπου 10 mm από τα καλώδια. Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο σφιγκτήρα και συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες
όπως φαίνεται στο διάγραμμα σύνδεσης που βρίσκεται δίπλα από την πλακέτα ακροδεκτών.
• Ασφαλίστε το καλώδιο τροφοδοσίας (B) μέσω του σφιγκτήρα καλωδίου.
• Κλείστε την πλακέτα ακροδεκτών με το κάλυμμα (A) ασφαλίζοντας το με την προβλεπόμενη βίδα.
• Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, τοποθετήστε τη μονάδα εστιών από το πάνω μέρος και στερεώστε τη στα ελατήρια στήριξης, σύμφωνα με την
εικόνα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
120/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
EL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
C
D
F
B
A
Ενεργ/Απενεργ
B
Επιλογή εστιών και χρονοδιακόπτης
C-E
Αύξηση και μείωση ρύθμισης θερμοκρασίας
D
Κλείδωμα πλήκτρων
F
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πολλαπλής
ζώνης
A
E
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Κατά την πρώτη εγκατάσταση, ο πίνακας διακοπτών θα εκτελέσει έναν
έλεγχο λειτουργίας για περίπου 1 δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, θα
ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία „Κλείδωμα πλήκτρων”.
Γι να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί “D”, ένα ηχητικό σήμα θα ηχήσει και το αντίστοιχο
led θα σβήσει.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Σε περίπτωση επαναρρύθμισης της συσκευής,
επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΜΟΝΆΔΑΣ ΕΣΤΙΏΝ
Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα εστιών, πρέπει να κρατήσετε
πατημένο το κουμπί “A” για 2 περίπου δευτερόλεπτα. Στις οθόνες των 4
εστιών μαγειρέματος εμφανίζεται η ένδειξη “0”. Εάν μέσα σε 20 περίπου
δευτερόλεπτα δεν ανάβει καμία από τις μαγειρικές εστίες, η μονάδα των
εστιών σβήνει αυτόματα για λόγους ασφαλείας.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ ΕΣΤΙΏΝ
Πιέστε ένα από τα κουμπιά “B” που αντιστοιχεί στη ζώνη μαγειρέματος
που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε τη ρύθμιση μαγειρέματος
πατώντας τα κουμπιά “E” ή “C”. Οι άλλες επιλέξιμες ρυθμίσεις
μαγειρέματος κυμαίνονται από 1 έως 9. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά
+/− για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις.
Εάν πιέσετε ξανά το κουμπί “+” όταν φτάσετε στη ρύθμιση 9,
ενεργοποιείται η λειτουργία „Booster” και στην οθόνη εμφανίζεται το
γράμμα “A”.
ΠΡΟΣΟΧΉ: ο διακόπτης απενεργοποιείται 10 δευτερόλεπτα μετά την
επιλογή της ρύθμισης της θερμοκρασίας. Για αλλαγή της ρύθμισης
της θερμοκρασίας, πιέστε ξανά το κουμπί επιλογής “B” και αλλάξτε τη
ρύθμιση, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά “E” ή “C”.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΖΏΝΗ
Αφού επιλέξετε τη ζώνη μαγειρέματος και ρυθμίσετε το επίπεδο (όπως
περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα) πατήστε το “F”: ανάβει ένας
δείκτης πάνω από το κουμπί, ενεργοποιώντας την επιπλέον ζώνη.
Η πολλαπλή ζώνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν:
• Η ζώνη μαγειρέματος παρέχεται με πολλαπλή ζώνη;
• Το επίπεδο ισχύος είναι μεγαλύτερο από το 0.
Για να απενεργοποιήσετε την πολλαπλή ζώνη, πατήστε το κουμπί “B”
της επιθυμητής ζώνης και στη συνέχεια πατήστε ξανά το “F”.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΌΠΤΗ
Για τη ρύθμιση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη, επιλέξτε την εστία και
το επίπεδο ισχύος και πατήστε ξανά το πλήκτρο της εστίας, στο σημείο
αυτό ανάβει μια φωτεινή ένδειξη στην οθόνη της εστίας που λειτουργεί
με χρονορύθμιση. Στις 2 οθόνες ανάβει η ένδειξη “00”. Πατήστε τα
κουμπιά “C” ή “E” για να ρυθμίσετε το χρόνο από 1 έως 99.
ΠΡΟΣΟΧΉ: μετά από 10 δευτερόλεπτα οι οθόνες του χρονοδιακόπτη
εμφανίζουν το επίπεδο ισχύος των άλλων εστιών. Για να εμφανιστεί ο
χρόνος που απομένει πατήστε δύο φορές την εστία που λειτουργεί με
χρονορύθμιση.
ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΛΉΚΤΡΩΝ
Η λειτουργία Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιείται κρατώντας πατημένο
το κουμπί “D” έως ότου σβήσει η κουκκίδα πάνω από το κουμπί
λειτουργίας. Η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων κλειδώνει όλες τις
λειτουργίες των εστιών, με εξαίρεση το κουμπί “A” Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση (On/Off). Η λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη
ακόμη και αφού σβήσετε και ανάψετε πάλι τη μονάδα εστιών και μπορεί
να απενεργοποιηθεί πιέζοντας το κουμπί “D” ξανά έως ότου σβήσει η
κουκκίδα πάνω από το κουμπί λειτουργίας.
ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Όταν σβήσει η εστία, η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας “H”
παραμένει αναμμένη ή αναβοσβήνει με “0” μέχρι η θερμοκρασία της
εστίας να επιστρέψει εντός των ορίων ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Οι λειτουργίες ασφαλείας της εστίας περιλαμβάνουν
μια λειτουργία για αυτόματο σβήσιμο. Η παρατεταμένη χρήση της
ίδιας ρύθμισης θερμοκρασίας ενεργοποιεί το αυτόματο σβήσιμο της
εστίας (για παράδειγμα, μετά από περίπου 1 ώρα στη μέγιστη ρύθμιση
θερμοκρασίας, η εστία σβήνει).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη των εστιών:
• Μην χρησιμοποιείτε σκεύη με βάση που δεν είναι εντελώς επίπεδη
• Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη με εμαγιέ βάση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες/σκεύη πάνω στον πίνακα
ελέγχου.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.
Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά ή συρμάτινα
σφουγγαράκια γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο γυαλί.
Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη μονάδα εστιών (όταν κρυώσει), ώστε
να απομακρυνθούν υπολείμματα τροφίμων και κηλίδες.
Η ζάχαρη ή τα φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα
προκαλούν φθορά στη μονάδα εστιών και πρέπει να καθαρίζονται
αμέσως.
•
•
•
•
Το αλάτι, η ζάχαρη και η άμμος μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια
του γυαλιού.
Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί, χαρτί κουζίνας ή ειδικά προϊόντα
για τον καθαρισμό της μονάδας (ακολουθείτε τις οδηγίες του
κατασκευαστή).
Οι διαρροές υγρών στις εστίες μπορεί να προκαλέσει τη μετακίνηση
ή τον κραδασμό των σκευών.
Σκουπίστε καλά την επιφάνεια της μονάδας μετά τον καθαρισμό.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εάν η μονάδα εστιών δεν λειτουργεί σωστά, πριν επικοινωνήσετε με το
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης
προβλημάτων για να καθορίσετε το πρόβλημα.
•
•
•
•
Διαβάστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα “Καθημερινή
χρήση”.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διακοπές στην παροχή.
Σκουπίστε καλά την επιφάνεια της μονάδας μετά τον καθαρισμό.
Αν έχετε ανάψει μια εστία και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
“F“ ή “ER“ μαζί με έναν αριθμό, απευθυνθείτε στο Σέρβις (εξαίρεση
•
•
αποτελεί το μήνυμα “F03“ ή “ER03“ που υποδηλώνει τον λανθασμένο
καθαρισμό της περιοχής των χειριστηρίων. Για να λύσετε το
πρόβλημα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα “Συντηρηση και
καθαρισμος“).
Αν η κουζίνα δε λειτουργεί ύστερα από παρατεταμένη χρήση, τότε η
εσωτερική της θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Περιμένετε μερικά
λεπτά μέχρι να κρυώσει η κουζίνα.
Εάν μετά από αυτούς τους ελέγχους το πρόβλημα παραμένει,
απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε
τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www‌.‌indesit.com/register.
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ:
1. Επιχειρήστε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια
των συστάσεων που παρέχονται στον ΟΔΗΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ.
2. Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή για να διαπιστώσετε εάν η
βλάβη παραμένει.
ΕΑΝ Η ΒΛΑΒΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ
ΣΕΡΒΙΣ.
Για τεχνική υποστήριξη, καλέστε τον αριθμό που αναγράφεται στο
βιβλιαράκι εγγύησης ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην www‌.‌indesit.
com.
Όταν επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση πελατών, αναφέρετε πάντα:
• Μια σύντομη περιγραφή της βλάβης;
• Τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της συσκευής;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
•
τον αριθμό σέρβις (αριθμός που βρίσκεται μετά από η λέξη Service
στην πινακίδα χαρακτηριστικών). Ο αριθμός του σέρβις αναφέρεται
επίσης στο βιβλιαράκι εγγύησης;
•
•
την πλήρη διεύθυνσή σας
τον αριθμό τηλεφώνου σας.
Εάν απαιτείται επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων
ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).
400011401606
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising