Whirlpool | SI4 1 W.1 | Use and care guide | Whirlpool SI4 1 W.1 Упутство за употребу

Whirlpool SI4 1 W.1 Упутство за употребу
Korisničko uputstvo
www.indesit.com/register
KORISNIČKO UPUTSTVO
HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD.
Kako biste dobili kompletniju podršku,
molimo da registrujete Vaš uređaj na www.indesit.com/register
INDEKS
VODIČ ZA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezbednosna uputstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrolna tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Svetlo frižidera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kako koristiti uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prva upotreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odeljak frižidera i čuvanje hrane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kako da skladištite svežu hranu i napitke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zvuci u toku rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Preporuka u slučaju nekorišćenja uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Čišćenje i održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Otklanjanje problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Postprodajni servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
Vodič za zdravlje i bezbednost
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre
upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.
U ovom uputstvu i na samom uređaju nalaze se
važna upozorenja vezana za bezbednost kojih se
treba stalno pridržavati. Proizvođač se odriče svake
odgovornosti u slučaju nepoštovanja ovih
bezbednosnih uputstava, nepravilnog korišćenja
uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.
Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od
uređaja. Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje od
uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor.
Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili
manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj
uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data
uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko
razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati
uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca
bez nadzora.
DOZVOLJENA UPOTREBA
SR
VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU
UPOZORENJE: Ventilacione otvore, u pregradi
uređaja ili na ugradnoj strukturi, oslobodite
prepreka.
UPOZORENJE: Ne koristite mehanička, električna
ili hemijska sredstva koja se razlikuju od onih koje
preporučuje proizvođač, kako biste ubrzali proces
odmrzavanja.
UPOZORENJE: Ne koristite i ne postavljajte
električne uređaje u odeljke uređaja osim ako
proizvođač nije izričito odobrio takve uređaje.
UPOZORENJE: Ledomati i/ili aparati za vodu koji
nisu direktno povezani na dovod vode moraju se
puniti isključivo vodom za piće.
UPOZORENJE: Automatski ledomati i/ili aparati za
vodu moraju da budu povezani na dovod vode koji
obezbeđuje isključivo pijaću vodu, sa glavnim
pritiskom vode između 0,17 i 0,81 MPa (1,7 i 8,1 bar).
Nemojte čuvati eksplozivne supstance kao što su
konzerve aerosola sa zapaljivim gorivom u ovom
uređaju.
Ne jedite (neotrovni) sadržaj pakovanja za led
(kod nekih modela). Kockice leda ili sladoled na
štapiću ne jedite neposredno nakon vađenja iz
zamrzivača zato što mogu da izazovu promrzline.
Kod proizvoda koji su osmišljeni tako da koriste
filter za vazduh unutar dostupnog poklopca
ventilatora, filter mora uvek da bude na svom mestu
kada frižider radi.
Ne stavljajte staklene posude sa tečnošću u
odeljak zamrzivača zato što mogu da se polome.
Ne zaklanjajte ventilator (ako je dostupan) hranom.
Nakon smeštanja hrane, proverite da li su vrata
odeljaka pravilno zatvorena, naročito vrata na
zamrzivaču.
Oštećena zaptivka mora se zameniti što je pre
moguće.
Frižider koristite isključivo za smeštanje sveže
hrane, a zamrzivač samo za smeštanje zamrznute
hrane, zamrzavanje sveže hrane i pravljenje kockica
leda.
Izbegavajte smeštanje nezapakovane hrane u
neposrednom kontaktu sa površinama frižidera ili
zamrzivača.
Aparati mogu da imaju specijalne pregrade (odeljak
za svežu hranu, kutija sa nula stepeni...). Osim ako
nije drugačije navedeno u posebnoj brošuri za
proizvod, one se mogu ukloniti, a da se zadrži isti
učinak.
C-pentan se koristi kao sredstvo za raspršivanje u
izolacionoj peni i spada u zapaljive gasove.
OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja
spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer,
ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u
domaćinstvu i takođe se može koristiti: u kuhinjama
za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim
radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od
strane gostiju hotela, motela, smeštaja i prenoćišta
sa doručkom i u drugim objektima za smeštaj
gostiju.
Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu
upotrebu. Ne koristite uređaj na otvorenom.
Sijalica koja se koristi u uređaju je posebno
dizajnirana za kućne uređaje i nije pogodna za
sobno osvetljenje u domaćinstvu (EC regulativa
244/2009).
Ovaj uređaj je dizajniran za rad na mestima sa
sledećim temperaturnim rasponima prostorije, u
skladu sa klimatskom klasom navedenoj na pločici
sa tehničkim podacima. Uređaj možda neće ispravno
raditi ako se duže vreme ostavi na temperaturama
van navedenih opsega.
Klimatska klasa amb. temp. (°C)
SN: Od 10 do 32 °C;
N: Od 16 do 32 °C;
ST: Od 16 do 38 °C;
T: Od 16 do 43 °C;
Ovaj uređaj ne sadrži hloro-fluoro-ugljenike
(CFC). Rashladno kolo sadrži R600a (HC). Uređaji sa
izobutanom (R600a): izobutan je prirodni gas bez
uticaja na životnu sredinu, ali je zapaljiv. Zbog toga
je važno da se ne oštete cevi rashladnog kola, a
naročito prilikom pražnjenja rashladnog kola.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE: Ne oštećujte cevi rashladnog kola
Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga
uređaja.
dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. Prilikom
3
Vodič za zdravlje i bezbednost
raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice rizik od posekotina.
Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji) i
električne priključke, i popravke mora da obavi
kvalifikovani tehničar. Ne popravljajte delove uređaja
i ne menjajte ih ukoliko to nije izričito navedeno u
uputstvu za upotrebu. Držite decu podalje od mesta
ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da
nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju
da ima nekih problema, obratite se svom prodavcu
ili najbližoj Postprodajnoj službi. Nakon ugradnje,
otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od
stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora
isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od
strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za
napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara
ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je
postupak montiranja završen.
Pazite da ne oštetite pod (npr. parket) prilikom
pomeranja uređaja. Uređaj postavite i podesite da
stoji ravno na podu ili podlozi koja je dovoljno čvrsta
da izdrži njegovu težinu i na mesto koje odgovara
njegovoj veličini i nameni. Vodite račina o tome da
se uređaj ne postavi blizu izvora toplote i da četiri
nožice budu stabilne i čvrsto na podu, podešavajući
ih po potrebi, a pomoću libele proverite da li je
uređaj savršeno nivelisan. Sačekajte najmanje dva
sata pre nego što uključite uređaj, da bi se obezbedila
potpuna efikasnost rashladnog sistema.
Kako biste osigurali adekvatnu ventilaciju,
ostavite prostora sa obe strane uređaja i iznad njega.
Udaljenost između pozadine uređaja i zida koji se
nalazi iza uređaja treba da iznosi najmanje 50 mm
kako ne bi došlo do kontakta sa vrućim površinama.
Smanjenje ovog rastojanja će povećati energetsku
potrošnju proizvoda.
UPOZORENJE: da bi se izbegle opasnosti koje
mogu da nastanu usled nestabilnosti, postavljanje ili
učvršćivanje uređaja se mora izvršiti u skladu sa
uputstvima proizvođača. Nije dozvoljeno smestiti
frižider tako da metalno crevo plinske peći, metalne
cevi za gas ili vodu, ili električne žice budu u kontaktu
sa zadnjom stranom frižidera (kalem kondenzatora).
UPOZORENJA VEZANA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa
napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj
se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog
prekidača postavljenog iznad utičnice u skladu sa
pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen, u
skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima.
Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice
ili adaptere. Nakon ugradnje električni delovi ne
smeju da budu dostupni korisniku. Ne koristite
4
uređaj kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte ovim
uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili
utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste
ga ispustili.
Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je
da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana
osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla
opasnost – postoji rizik od električnog udara.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Pre obavljanja čišćenja ili
održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i
da ne bude priključen na strujno napajanje; nikada
ne koristite opremu za čišćenje parom – postoji rizik
od električnog šoka.
Ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za
čišćenje poput sprejeva za prozore, praška za ribanje,
zapaljivih tečnosti, voska za poliranje, koncentrovanih
deterdženata, izbeljivača ili sredstava za čišćenje koji
sadrže proizvode od nafte na plastičnim delovima,
unutrašnjosti i ivicama i zaptivkama vrata. Ne
koristite papirne ubruse, jastučiće za ribanje ili druge
grube pribore za čišćenje.
ODLAGANJE AMBALAŽE
Ambalažni materijal je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim
simbolom .
Zato različite delove ambalaže treba odgovorno odložiti i u potpunosti u
skladu sa propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.
ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA
Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo
upotrebiti. Odložite ga u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju
otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i
reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom
organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj Direktivi
o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical
and Electronic Equipment – WEEE). Ako pravilno odložite proizvod na
otpad, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po
životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Simbol na proizvodu ili pratećim dokumentima ukazuje na to da sa njim
ne treba postupati kao sa komunalnim otpadom, već ga treba predati
odgovarajućem centru za sakupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme.
SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Uređaj postavite u suvu, dobro provetrenu prostoriju, daleko od izvora
toplote (npr. radijatora, šporeta itd.), na mestu koje nije direktno izloženo
suncu. Ako je neophodno, upotrebite izolacionu ploču.
Da bi se obezbedila odgovarajuća ventilacija, pratite uputstva za
postavljanje. Nedovoljna ventilacija sa zadnje strane proizvoda može da
poveća potrošnju energije i smanji efikasnost hlađenja.
Često otvaranje vrata može da poveća energetsku potrošnju.
Na unutrašnju temperaturu uređaja i na energetsku potrošnju takođe
može da utiče temperatura prostorije, kao i mesto na kom se uređaj nalazi.
Ove faktore bi trebalo uzeti u obzir prilikom podešavanja temperature.
Otvaranje vrata svedite na najmanju moguću meru.
Kada otapate zamrznutu hranu, stavite je u frižider. Niska temperatura
zaleđenih proizvoda hladi hranu u frižideru. Toplu hranu i napitke treba
ohladiti pre nego što ih smestite u uređaj.
Razmeštaj polica u frižideru nema nikakav uticaj na efikasnost korišćenja
energije. Hranu smestite na police tako da se obezbedi odgovarajuća
cirkulacija vazduha (hrana ne sme međusobno da se dodiruje i mora se
ostaviti prostor između hrane i zadnjeg zida).
Skladišni kapacitet za smrznutu hranu može da se poveća uklanjanjem
korpi i, ako postoji, police za sprečavanje sakupljanja leda.
Ne brinite o zvucima koji dolaze iz kompresora, oni su u „brzom vodiču“
opisani kao normalni zvuci.
SR
Uputstvo za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA
1
2
9
4
3
X
X
1. Ventilator*
2. Kontrolna tabla / jedinica
osvetljenja
3. Pregrada za flaše*
4. Police u različitim oblastima
5. Pločica sa podacima sa
komercijalnim nazivom
6. Pregrada za voće i povrće*
7. Set za promenu strane otvaranja
vrata
8. Držač za flaše*
9. Police u vratima
10. Zaptivka vrata
8
5
6
7
10
KONTROLNA TABLA
1.
1. Kontrolna tabla termostata
2. Temperatura frižidera i odeljka
zamrzivača
3. LED sijalica
2.
3.
TEMPERATURA
ODELJKA FRIŽIDERA
Ovaj frižider se uključuje pomoću termostata koji se nalazi
unutar odeljka frižidera.
Temperatura u oba odeljka podešava se okretanjem
dugmeta termostata.
Termostat postavljen na 1/2 : minimalno hlađenje
Termostat postavljen na 3-5 : srednje hlađenje
Termostat postavljen na 6/7 : maksimalno hlađenje
Termostat postavljen na : bez hlađenja, bez svetla
Postavljanje dugmeta termostata na isključuje ceo uređaj.
•
•
* Dostupno samo na određenim modelima
5
Uputstvo za upotrebu i održavanje
SVETLO FRIŽIDERA
Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetlo,
čime se omogućava bolje osvetljenje nego standardnim
sijalicama, kao i veoma niska potrošnja energije.
Obratite se službi za tehničku podršku ukoliko želite da je
zamenite.
Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata
frižidera otvorena.
POLICE
sve fioke, pregrade u vratima i police mogu da se izvade.
VRATA
PROMENA STRANE OTVARANJA VRATA
6
Napomena: Smer otvaranja vrata se može promeniti. Ukoliko se
ova radnja obavi od strane Postprodajnog servisa nije pokrivena
garancijom.
Pratite uputstva iz Vodiča za postavljanje uređaja.
SR
Uputstvo za upotrebu i održavanje
KAKO KORISTITI UREĐAJ
PRVA UPOTREBA
Sačekajte bar dva sata nakon postavljanja uređaja, pre nego
što povežete uređaj sa napajanjem.
Uključite uređaj u struju i okrenite dugme termostata da biste
uključili uređaj.
Nakon što uključite uređaj, morate da sačekate 4-6 sati kako
bi se postigla odgovarajuća temperatura za odlaganje za
normalno napunjen uređaj. Postavite antibakterijski filter
protiv neprijatnih mirisa u ventilator kao što je prikazano na
pakovanju filtera (ako postoji).
ODELJAK FRIŽIDERA I ČUVANJE HRANE
Odeljak frižidera omogućava odlaganje sveže hrane i
pića. Odeljak frižidera se automatski potpuno odleđuje.
Povremeno prisustvo kapljica vode na unutrašnjem zadnjem
zidu odeljka ukazuje na fazu automatskog odleđivanja. Voda
od otapanja leda se usmerava u odvod, a zatim sakuplja u
posudi iz koje isparava.
Napomena: Sobna temperatura, učestalost otvaranja vrata i
položaj uređaja mogu da utiču na temperaturu unutar dva odeljka.
Podesite temperature u skladu sa tim faktorima.
U uslovima velike vlažnosti može doći do formiranja kondenzacije u
odeljku frižidera, naročito na staklenim policama.
U tom slučaju, preporučuje se da zatvorite posude sa tečnošću
(npr. posuda sa supom), da umotate hranu sa visokim sadržajem
vode (npr. povrće) i da uključite ventilator ako je prisutan.
sve fioke, pregrade u vratima i police mogu da se izvade.
VENTILACIJA
Prirodna cirkulacija vazduha u odeljku frižidera rezultira
zonama sa različitim temperaturama. Najhladnije je direktno
iznad posude za voće i povrće i kod zadnjeg zida. Najtoplije je
u gornjem prednjem delu odeljka.
Nedovoljna ventilacija rezultira povećanjem potrošnje
električne energije i smanjenjem učinka rashlađivanja.
KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE
Hranu koja ispušta veliku količinu etena (jabuke, kajsije,
kruške, breskve, avokado, smokve, suve šljive, borovnice,
dinje, pasulj) i onu koja je osetljiva na ovaj gas, poput voća,
povrća i salate, uvek treba držati odvojeno ili je obmotati
kako joj se ne bi skratio vek trajanja; na primer ne čuvajte
paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.
Ne čuvajte hranu previše blizu kako biste obezbedili dovoljnu
cirkulaciju vazduha. Koristite posude od plastike koja se može
reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i prianjajuću foliju za
obmotavanje hrane.
Ukoliko imate malu količinu hrane za čuvanje u frižideru,
preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće
i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka. Uvek koristite
zatvorene posude za tečnosti i za hranu koja može da širi
ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite. Kako biste izbegli
ispadanje flaša, možete koristiti držač za flaše (dostupan na
odabranim modelima).
Legenda
ODELJAK ZAMRZIVAČA
X
X
UMERENA ZONA
Predlaže se za skladištenje južnog voća, limenki,
pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera,
džema
HLADNO PODRUČJE
Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih
proizvoda, delikatesa, jogurta
NAJHLADNIJA ZONA
Predlaže se za skladištenje mesnih prerađevina,
poslastica, ribe i mesa
FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE
7
Uputstvo za upotrebu i održavanje
ZVUCI U TOKU RADA
1. Zujanje koje nastaje od kompresora je normalno dok
uređaj radi.
2. Zvuci žuborenja i pucketanja nastaju usled prolaska
rashladnog gasa kroz rashladno kolo, samim tim i ovo su
uobičajeni zvukovi.
4. Police za flaše u vratima frižidera, kao i police i fioke
u odeljku frižidera treba da budu dobro postavljene i
pričvršćene kako bi se izbegao zvuk vibriranja.
5. Staklene posude (flaše, tegle, itd.) ne treba stavljati jedne
pored drugih kako bi se izbeglo vibriranje.
6. Ovaj uređaj dolazi sa kompresorom koji radi pri
optimalnoj brzini u cilju smanjenja potrošnje električne
energije. U određenim situacijama (leti, na primer, ili
ako se unese velika količina hrane) može se desiti da
kompresor poveća brzinu, i samim tim postane bučniji
nego inače.
3. „Škripanje“ je moguće čuti kada kompresor radi, kao i
kada ne radi: to je normalan zvuk usled strukture samog
uređaja.
PREPORUKA U SLUČAJU NEKORIŠĆENJA UREĐAJA
U SLUČAJU NEKORIŠĆENJA UREĐAJA
U SLUČAJU PREKIDA NAPAJANJA
Isključite uređaj iz električne mreže, ispraznite ga, odledite
(ako je potrebno) i očistite.
Ostavite vrata odškrinuta da biste omogućili cirkulaciju
vazduha u odeljcima. Na taj način ćete izbeći razvijanje buđi i
neprijatnih mirisa.
Držite vrata zatvorena kako bi hrana ostala hladna što duže.
Nemojte ponovo da zamrzavate hranu koja se delimično
odmrzla. Ako nestanak struje potraje duže, može da
se aktivira i alarm za nestanak struje (kod proizvoda sa
elektronikom).
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, isključite uređaj ili isključite kabl za napajanje sa dovoda struje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva. Nikada ne čistite delove frižidera zapaljivim tečnostima.
Ne koristite uređaje za čišćenje parom.
Dugmad i displej kontrolne table se ne smeju čistiti alkoholom ili supstancama koje su derivati alkohola, već suvom
krpom.
Povremeno očistite uređaj krpom i rastvorom tople vode i
neutralnog sredstva za čišćenje koje je namenski napravljeno
za čišćenje unutrašnjosti frižidera.
8
Da biste obezbedili stalan i nesmetan
protok vode od otapanja leda, redovno
čistite unutrašnjost odvoda na zadnjem
zidu frižidera, blizu fioke za voće i
povrće, koristeći priložen pribor.
SR
Uputstvo za upotrebu i održavanje
OTKLANJANJE PROBLEMA
Šta ako...
Mogući razlozi
Rešenja
Uređaj ne radi.
Možda postoji problem sa
napajanjem uređaja.
Proverite:
• da li je nestalo struje;
• da li je utikač utaknut u utičnicu kako treba i da li je
dvopolni prekidač (ako postoji) u ispravnom položaju
(uključeno);
• da li zaštitni uređaji za električni sistem u domaćinstvu
funkcionišu kako treba;
• da li je kabl za napajanje prekinut;
• da li je dugme termostata postavljeno na „ ”.
Unutrašnja lampica ne
radi.
Možda treba zameniti sijalicu.
Isključite uređaj sa napajanja i obratite se službi za tehničku
podršku ukoliko želite izvršite zamenu.
Unutrašnja temperatura
odeljaka nije dovoljno
niska.
Do toga može da dođe iz više
razloga (pogledajte kolonu
„Rešenje“).
Proverite:
• da li su vrata ispravno zatvorena;
• da li je uređaj postavljen u blizini izvora toplote;
• da li je podešena odgovarajuća temperatura;
• da li nešto ometa cirkulaciju vazduha kroz rešetke za
ventilaciju na dnu uređaja.
U dnu odeljka frižidera
se pojavila voda.
Odvod za vodu od otopljenog leda Očistite odvod za vodu od otopljenog leda (pogledajte
je blokiran.
odeljak „Čišćenje i održavanje“).
Prednja ivica uređaja uz
koju prianjaju zaptivke
vrata je topla.
To nije problem. Time se sprečava
stvaranje kondenzacije.
Temperatura u frižideru
je preniska.
•
•
•
Rešenje nije potrebno.
Podešena temperatura je
•
preniska.
•
Možda je u zamrzivač stavljena
velika količina sveže hrane.
•
Pokušajte da podesite nižu temperaturu.
Ako je u zamrzivač stavljena sveža hrana, sačekajte da se
potpuno zamrzne.
Isključite ventilator (ako postoji) kao što je opisano u
odeljku „Ventilator”.
9
Uputstvo za upotrebu i održavanje
POSTPRODAJNI SERVIS
PRE NEGO ŠTO POZOVETE POSTPRODAJNI SERVIS
1. Proverite da li možete da rešite problem sami uz
pomoć saveta datih u odeljku VODIČ ZA REŠAVANJE
PROBLEMA.
2. Uključite pa isključite uređaj i proverite da li je kvar i dalje
prisutan.
UKOLIKO I POSLE GORE NAVEDENIH PROVERA KVAR I DALJE POSTOJI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za dobijanje podrške, pozovite broj prikazan na garantnoj
knjižici, ili sledite instrukcije na veb stranici www‌.‌indesit‌.‌com
Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa za kupce
potrebno je da navedete:
• kratak opis kvara;
• tip i tačan model uređaja;
•
servisni broj (broj iza reči Servis na pločici sa podacima).
Servisni broj je takođe naveden u garantnoj knjižici;
• svoju punu adresu;
• svoj broj telefona.
Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, obratite se
ovlašćenom postprodajnom servisu (kako biste se pobrinuli
za korišćenje originalnih rezervnih delova i pravilno izvršenu
popravku).
10
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
19515373000
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising