Whirlpool | UI6 1 S.1 | Setup and user guide | Whirlpool UI6 1 S.1 Керівництво користувача

Whirlpool UI6 1 S.1 Керівництво користувача
UK
Стислий посібник
ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ
INDESIT
Для отримання більш повної допомоги
зареєструйте свій прилад на сайті
www.indesit.com/register
Перед використанням пристрою уважно прочитайте
інструкції з техніки безпеки.
ОПИС ВИРОБУ
ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
Зачекайте принаймні дві години після установлення, перш ніж
підключити прилад до електромережі.
Підключіть прилад до електромережі і поверніть ручку термостата,
щоб увімкнути пристрій.
Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, доки він не охолодиться
до температури зберігання для звичайно заповненого пристрою.
Вмонтуйте у вентилятор антибактеріальний фільтр для усунення
неприємних запахів, як це показано на упаковці фільтру (за
наявності).
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
1.
2.
3.
3
ЗАМОРОЖУВАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ
Помістіть свіжий продукт, який потрібно заморозити, на решітку
у морозильному відділенні таким чином, щоб він не торкався вже
заморожених продуктів.
Кількість свіжих продуктів, які можна заморозити протягом
24 годин, указано на табличці з паспортними даними.
Щоб заморозити свіжі продукти, поставте решітку морозильного
відділення у верхнє положення.
Лампа індикатору потужності
Індикатор попередження
Ручка керування температурою
ТЕМПЕРАТУРА В МОРОЗИЛЬНОМУ ТА ХОЛОДИЛЬНОМУ
ВІДДІЛЕННЯХ
Цей холодильник/морозильник вмикається за допомогою
термостата, розташованого всередині холодильного відділення.
Температура в обох відділеннях регулюється шляхом повертання
ручки термостата.
Термостат встановлено у положення : мінімальне
охолодження
Термостат встановлено у положення : середнє охолодження
Термостат встановлено у положення : максимальне
охолодження
Термостат встановлено у положення • : без охолодження, без
освітлення
При встановленні ручки термостата у положення•прилад буде
повністю вимкнено.
МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
Умовні позначки
ЗОНА ЗАМОРОЖУВАННЯ
Усі продукти харчування
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Що робити, якщо…
Можливі причини
Рішення
Прилад не працює.
•
•
•
•
Можливо, виникли проблеми з
електропостачанням приладу.
•
•
•
Переконайтеся, що:
електроживлення не відключено;
штепсельна вилка вставлена в розетку електроживлення
належним чином, а двополюсний вимикач (за наявності)
знаходиться у правильному положенні ("ON");
захисні пристрої побутової електричної системи функціонують
належним чином;
шнур живлення не пошкоджено;
ручка термостата не знаходиться у положенні " ".
•
Не працює освітлення
всередині приладу.
•
Можливо, потрібно замінити
лампу.
•
Якщо виникла потреба виконати заміну, від'єднайте прилад
від електромережі і зверніться до Центру технічного
обслуговування клієнтів.
Температура всередині
відділень недостатньо
низька.
•
Причини можуть бути різними
(див. стовпець «Рішення»).
•
•
•
•
•
Перевірте, чи:
закриті дверцята належним чином;
не встановлено прилад поблизу джерела тепла;
встановлено належну температуру;
ніщо не перешкоджає циркуляції повітря крізь вентиляційні
сітки в нижній частині пристрою.
На дні холодильного
відділення наявна вода.
•
Забився отвір для зливання талої
води.
•
Очистіть отвір для стікання талої води (див. розділ «Чищення
та обслуговування»).
Надмірний шар інію в
морозильному відділенні.
•
Дверцята морозильного
відділення зачинено неналежним
чином.
•
•
•
Переконайтеся, що ніщо не перешкоджає належному
закриттю дверцят.
Розморозьте морозильне відділення.
Переконайтеся, що пристрій правильно встановлено.
Нагрівається передній
край пристрою,
ізольований
ущільнювачем дверцят.
•
Це не проблема. Це запобігає
утворенню конденсату.
•
Жодні дії з цього приводу не потрібні.
Температура в
холодильному відділенні
занадто низька.
•
Встановлено занадто низьку
температуру.
Можливо, до морозильного
відділення завантажили велику
кількість свіжих продуктів.
•
•
Спробуйте встановити нижчу температуру.
Якщо до морозильного відділення поклали свіжі продукти,
зачекайте, доки буде завершено заморожування.
Вимкніть вентилятор (за наявності), який описано в пункті
«ВЕНТИЛЯТОР».
•
•
Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, інструкцію з експлуатації, довідковий листок
технічних даних та дані з електроспоживання:
•
Відвідайте наш веб-сайт docs‌.‌indesit‌.‌eu
•
Використайте QR-код
•
Або, зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів (Номер
телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного
обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.
19515371401
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising