Whirlpool | UI4 1 W.1 | Use and care guide | Whirlpool UI4 1 W.1 Használati útmutató

Whirlpool UI4 1 W.1 Használati útmutató
Használati útmutató
www.indesit.com/register
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön,
kérjük, regisztrálja készülékét a www.indesit.com/register oldalon
TÁRGYMUTATÓ
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Biztonsági utasítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A termék bemutatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kezelőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A hűtőszekrény világítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Polcok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ajtó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A készülék használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Első használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A fagyasztótér és az élelmiszerek tárolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az otthon lefagyasztott élelmiszerek tárolási ideje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A fagyasztótér leolvasztása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Működési zajok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Javaslatok arra az esetre, ha nem használja a készüléket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tisztítás és karbantartás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vevőszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
HU
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatót. Őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.
A kézikönyvben és a készüléken található fontos
biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és tartsa
be. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági
utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a készülék
kezelőszerveinek helytelen beállításaiból eredő károkért.
Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen a
készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között) kizárólag
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
A 8 éves vagy idősebb gyermekek, továbbá csökkent
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő,
illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó
ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet
mellett használhatják a készüléket, továbbá ha előzőleg
ellátták őket útmutatásokkal a készülék használatára
vonatkozóan, és ismerik a használatból eredő esetleges
kockázatokat. Soha ne engedje, hogy a gyermekek
játsszanak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a
készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
FIGYELEM: Hagyja szabadon a készülék házán és a
beépített részeken lévő nyílásokat.
FIGYELEM: A leolvasztás felgyorsítása érdekében
kizárólag a gyártó ajánlásait kövesse, és ne alkalmazzon
egyéb mechanikus, elektromos vagy vegyi módszereket.
FIGYELEM: Ne tegyen a készülékbe a gyártó által
ajánlottaktól eltérő típusú elektromos berendezéseket,
illetve ne használjon ilyeneket.
FIGYELEM: A vízhálózatba közvetlenül nem bekötött
jégkockakészítőket és/vagy vízadagolókat kizárólag
ivóvízzel szabad feltölteni.
FIGYELEM: Az automata jégkockakészítőt és/vagy
vízadagolót kizárólag olyan ivóvízhálózatra szabad
csatlakoztatni, amelynek nyomása a 0,17 és 0,81 MPa (1,7
és 8,1 bar) közötti tartományba esik.
Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat (pl.
aeroszolos flakont) a készülékben vagy annak közelében.
Ne tegyen benzint vagy egyéb gyúlékony anyagot a
készülékbe vagy annak közelébe, illetve ne használjon
hasonlókat a készülékben vagy annak közelében.
Ne nyelje le a jégakkuban lévő (nem mérgező)
folyadékot (ha a készülék jégakkuval rendelkezik). Miután
a jégkockákat vagy a jégkrémet kivette a készülékből, ne
fogyassza el azonnal, mert fagyási sérüléseket szenvedhet.
Ha a készülék ventilátorának burkolata alatt
levegőszűrő található, a szűrőnek a készülék használata
közben mindig a helyén kell lennie.
A fagyasztótérben ne tároljon folyadékot
üvegedényekben, mert az edények széttörhetnek.
A ventilátort (ha van) ne takarja el élelmiszerekkel. Az
élelmiszerek behelyezése után győződjön meg arról,
hogy a hűtőszekrény ajtajai – különösen a fagyasztó
ajtaja – megfelelően be vannak zárva.
A sérült tömítéseket a lehető leghamarabb ki kell
cserélni.
A hűtőteret kizárólag friss élelmiszerek tárolására, a
fagyasztóteret pedig mélyhűtött ételek tárolására, friss
ételek lefagyasztására és jégkockakészítésre használja.
A nem csomagolt élelmiszereket úgy helyezze el,
hogy azok ne érjenek hozzá a hűtőtér/fagyasztótér
falához.
A készülékek speciális rekeszekkel vannak kialakítva (pl.
friss élelmiszereket tároló rekesz, zéró hőmérsékletű
rekesz stb.). Ha a készülékhez kapott tájékoztató másként
nem rendelkezik, a rekeszek eltávolíthatók anélkül, hogy
a teljesítmény csökkenne.
A C-pentán egy gyúlékony gáz, amelyet habosító
anyagként használnak a szigetelőhabhoz.
VIGYÁZAT! Kialakításából adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges külső időzítő szerkezettel
vagy külön távirányítóval.
Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló
célokra tervezték, mint például: üzletekben, irodákban és
munkahelyeken lévő konyhákban; tanyán; szállodák,
motelek, reggelit és szobát kínáló és egyéb szálláshelyek
vendégei számára.
A készülék nem nagyüzemi használatra való. Ne
használja a készüléket a szabadban.
A készülékben lévő izzót kifejezetten háztartási
gépekhez tervezték, ezért helyiségek megvilágítására
nem alkalmas (244/2009/EK rendelet).
A készüléket az alábbi hőmérsékleti tartományok
közül abban a klímaosztályban kell üzemeltetni,
amelynek jelzése a készülék adattábláján fel van tüntetve.
Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően,
ha hosszabb időn át az előírt tartományon kívüli
hőmérsékleten üzemelteti.
Klímaosztály Körny. hőm. (°C)
SN: 10 és 32 °C között;
N: 16 és 32 °C között
ST: 16 és 38 °C között;
T: 16 és 43 °C között
Ez a készülék nem tartalmaz CFC-ket. A hűtőkör R600a
(HC) hűtőközeget tartalmaz. Izobutánt (R600a) alkalmazó
készülékek: Az izobután olyan földgáz, amely nem
károsítja a környezetet, viszont gyúlékony. Ezért,
különösen a hűtőkör ürítésekor, győződjön meg arról, ÜZEMBE HELYEZÉS
hogy nem sérültek-e a hűtőkör csövei.
A készülék mozgatását és üzembe helyezését a
FIGYELEM: Tilos a készülék hűtőkörének csöveit sérülések elkerülése érdekében két vagy több személy
végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék kicsomagolása
megrongálni.
3
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
és üzembe helyezése során, nehogy megvágja magát.
A készülék üzembe helyezését és javítását, a
vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást is
beleértve, kizárólag képzett szakember végezheti. Csak
akkor javítsa meg vagy cserélje ki a készülék egyes
alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a felhasználói
kézikönyvben. Ne engedje a gyermekeket abba a
helyiségbe, ahol az üzembe helyezést végzi. A
kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék sérült-e a
szállítás során. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal.
Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat
(műanyag, habszivacs stb.) az esetleges fulladásveszély
miatt olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá. Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe
helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély elkerülése
érdekében az üzembe helyezés során győződjön meg
arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a hálózati
tápkábel. A készüléket csak a megfelelő üzembe
helyezést követően kapcsolja be.
A készülék mozgatása közben ügyeljen a padló (pl.
parketta) épségére. A készüléket olyan helyiségben
helyezze el, ahol a padló vagy az emelvény elbírja a
készülék súlyát, és amely megfelel a készülék méretének
és rendeltetésének. Az üzembe helyezés során ügyeljen
arra, hogy a készülék ne legyen hőforrás közelében, mind
a négy lába stabilan álljon a padlón, és szükség esetén
állítsa be azokat. Vízmérték segítségével ellenőrizze,
hogy a készülék tökéletesen vízszintesen áll-e. A készülék
bekapcsolása előtt várjon legalább két órát, hogy a
hűtőrendszer tökéletes hatásfokkal működjön.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres helyet
a készülék két oldalánál, illetve a készülék felett. A készülék
hátoldala és a készülék mögötti fal között 50 mm
távolságnak kell lenni a forró felületekkel való érintkezés
elkerülésére. Ennél kisebb távolság esetén nő a készülék
energiafogyasztása.
FIGYELEM: Az instabilitásból, rossz elhelyezésből vagy
hibás beszerelésből származó veszélyek elkerülése
érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó
utasításaival összhangban kell elvégezni. Tilos a hűtőt
úgy elhelyezni, hogy a készülék hátához (a hűtőcsövekhez)
a gáztűzhely fémcsöve, fém gázcső, vízvezetékcső vagy
elektromos vezetékek érjenek hozzá.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK
Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani az
elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával vagy az
aljzatésakészülékközészerelt,többpólusúmegszakítóval,
illetve kötelező a készüléket az országos elektromos
biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.
Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert.
Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek
hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
4
Ne használja a készüléket mezítláb, és ne nyúljon hozzá
nedves kézzel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel
vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem
működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.
Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés
kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, annak
szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan képzett
szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre kicseréltetni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet előtt
győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és
kihúzta a konnektorból. Az áramütés elkerülése
érdekében soha ne használjon gőznyomással működő
tisztítókészüléket.
Ne használjon maró hatású vagy erős tisztítószereket,
például ablaktisztító sprayt, súrolószert, gyúlékony
folyadékot,
ápolóviaszt,
mosogatószerkoncentrátumot vagy kőolajszármazékokat a készülék
műanyag részein, belsejében, illetve az ajtó tömítésein.
Ne használjon papírtörlőt, dörzsszivacsot vagy más
durva tisztítóeszközt.
A CSOMAGOLÓANYAGOK HULLADÉKKEZELÉSE
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az
.
újrahasznosítás jelével
A csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését megfelelően, a hulladékok
ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell elvégezni.
HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSE
Ezakészülékújrahasznosíthatóvagyújrafelhasználhatóanyagokfelhasználásával
készült. Leselejtezésekor a helyi hulladék-elhelyezési szabályokkal összhangban
járjon el. Az elektromos háztartási készülékek kezelésére, hasznosítására és
újrafeldolgozására vonatkozó további információkért forduljon az illetékes
helyi hatósághoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz
vagy az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv szerinti
jelölésekkel rendelkezik. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével
Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következményeket.
A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található jel azt jelzi, hogy a
készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos
és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
A készülék beüzemelésére egy száraz, jól szellőző helyiséget válasszon
hőforrásoktól (pl. radiátortól, tűzhelytől stb.) távol, olyan helyen, amelyet
nem ér közvetlenül napfény. Igény szerint használjon szigetelőlapot.
A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében kövesse a beszerelési
utasításokat. Ha a készülék hátoldalánál nem megfelelő a szellőzés, nő az
energiafogyasztás, és csökken a hűtési hatékonyság.
A gyakori ajtónyitás az energiafogyasztás növekedéséhez vezethet.
A készülék belső hőmérsékletét és energiafogyasztását a külső hőmérséklet
és a készülék helye is befolyásolhatja. A hőmérséklet beállításánál ezeket a
tényezőket figyelembe kell venni.
Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót.
Kiolvasztáskor tegye a fagyasztott élelmiszereket a hűtőtérbe. A fagyasztott
élelmiszerek alacsony hőmérséklete lehűti a hűtőtérben lévő élelmiszereket.
Várja meg, amíg a meleg élelmiszerek és italok lehűlnek, mielőtt betenné
őket a hűtőszekrénybe.
A hűtőszekrényben lévő polcok elrendezése nem befolyásolja a hatékony
energiafelhasználást. Az élelmiszereket úgy kell elhelyezni a polcokon,
hogy a levegőzés megfelelő legyen (ügyeljen arra, hogy az élelmiszerek ne
érjenek egymáshoz, és tartson megfelelő távolságot az élelmiszerek, illetve a
készülék hátlapja között).
A fagyasztott élelmiszerek tárolási kapacitásának növelése érdekében a
kosarak és a jégtelenítő polc (ha van) eltávolíthatók.
A kompresszor által keltett zajok a normális működés részei, lásd a készülék
Rövid útmutatóját.
HU
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vezérlőpanel
Fő jelzőfény
Figyelmeztetések jelzőfénye
Jégkockatartó*
Rekeszelválasztó*
Palackállvány*
Üvegpolcok
Adattábla a kereskedelmi névvel
Ajtónyitás irányának
megfordításához szükséges készlet
10. Friss élelmiszer lefagyasztására vagy
fagyasztott élelmiszer tárolására
szolgáló tér
11. Fagyasztott élelmiszerek tárolására
szolgáló tér
12. Ajtótömítés
3
2
10
1
4
5
6
7
11
8
9
12
KEZELŐPANEL
1
2
3
FRISS ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA
A fagyasztásra váró friss élelmiszert úgy helyezze a
fagyasztótérben lévő rácsra, hogy az lehetőség szerint ne
érintkezzen a már lefagyasztott élelmiszerekkel.
A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszer mennyisége az
adattáblán látható.
Friss élelmiszer fagyasztása előtt helyezze a fagyasztótérben
lévő rácsot felső helyzetbe.
1. Bekapcsolás jelzőfénye
2. Figyelmeztetések jelzőfénye
3. Hőmérséklet-szabályzó gomb
A FAGYASZTÓ- ÉS HŰTŐTÉR
HŐMÉRSÉKLETE
A hűtő és a fagyasztó a hűtőtérben található hőmérsékletszabályozóval kapcsolható be.
A hűtő- és a fagyasztótér hőmérséklete a hőmérsékletszabályozó gombbal módosítható.
helyzetben: minimális
Hőmérséklet-szabályozó gomb
hűtés
Hőmérséklet-szabályozó gomb
helyzetben: közepes
hűtés
Hőmérséklet-szabályozó gomb
helyzetben: maximális
hűtés
Hőmérséklet-szabályozó állásban: nincs hűtés, nincs
világítás
Ha a hőmérséklet-szabályozót a helyzetbe állítja, a
készülék kikapcsol.
•
•
* Kizárólag adott típusok esetén
5
Használati és kezelési útmutató
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA
A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami a hagyományos
izzóknál jobb megvilágítást és rendkívül alacsony
energiafogyasztást eredményez.
Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot a műszaki
ügyfélszolgálattal.
Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol
be, ha a hűtő ajtaját kinyitja.
POLCOK
Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivehető.
AJTÓ
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓ
Megjegyzés: Az ajtónyitás iránya módosítható. Ha ezt a műveletet a
vevőszolgálat végzi, a munkára nem terjed ki a garancia.
Kövesse az Üzembe helyezési útmutató utasításait.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT
Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát,
mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd
forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék
bekapcsolásához.
6
A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő
tárolási hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer
tárolása esetén. Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális
szagtalanító szűrőt a csomagoláson látható utasítások szerint
(ha van).
HU
Használati és kezelési útmutató
A FAGYASZTÓTÉR ÉS AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
A fagyasztótér
fagyasztott élelmiszerek (a
csomagoláson megadott ideig való) tárolására és friss ételek
lefagyasztására szolgál.
A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszer mennyisége az
adattáblán látható.
A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér
fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő
hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Az akárcsak
részben kiolvadt élelmiszereket nem szabad újrafagyasztani.
Csomagolja be az élelmiszereket úgy, hogy megakadályozza
a víz, nedvesség vagy kondenzátum behatolását.
Ha több helyre van szüksége, a fagyasztótér a rács nélkül is
használható. Miután visszahelyezte az élelmiszert a rácsra,
csukja be megfelelően az ajtót.
JÉGKOCKA
Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze
vissza a tartót a fagyasztótérbe. Semmi esetre se használjon
éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.
Jelmagyarázat
MÉLYHŰTÖTT ZÓNA
Minden élelmiszer
AZ OTTHON LEFAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSI IDEJE
Termék
Tárolási idő
Vaj, margarin
Sajt
Hal
Kagylók
Gyümölcsök (kivéve citrusfélék)
Fagylalt, sorbet
Hús
Sonka, kolbász
Sültek (marha, sertés, bárány)
Hússzeletek (marha, bárány, sertés)
Tej, friss italok
Szárnyasok (csirke, pulyka)
Zöldségek
6 hónap
3 hónap
2-3 hónap
1 hónap
8-12 hónap
2-3 hónap
2 hónap
8-12 hónap
4 hónap
1-3 hónap
5-7 hónap
8-12 hónap
A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA
1. Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne olvadjanak
ki a jégtelenítés alatt, célszerű alacsonyabbra állítani a
hőmérsékletet vagy bekapcsolni a gyorsfagyasztás funkciót
a fagyasztó leolvasztása előtt négy órával.
2. A jégtelenítéshez kapcsolja ki a készüléket és vegye ki
a fiókokat. Helyezze a fagyasztott élelmiszereket egy
hideg helyre. A jég leolvadásának elősegítése érdekében
hagyja nyitva a hűtő ajtaját. A jégtelenítéskor képződő
víz kifolyásának megelőzése érdekében helyezzen egy
nedvszívó ruhát a mélyhűtőtér aljára, és időnként csavarja ki.
3. Óvatosan tisztítsa és szárítsa meg a mélyhűtőtér belsejét.
4. Kapcsolja be ismét a készüléket, és helyezze vissza az
élelmiszereket.
7
Használati és kezelési útmutató
MŰKÖDÉSI ZAJOK
1. A készülék működése közben hallható zúgást a
kompresszor okozza, és nem jelez hibát.
2. A csörgedező és kattogó hangokat a hűtőgáz hűtőkörbe
érkezése okozza, így ezek is a normál működéssel járó
zajoknak számítanak.
4. Az esetleges rezgések elkerülése érdekében ellenőrizze,
hogy a hűtőajtón lévő polcok, valamint a hűtőtérben lévő
polcok és rekeszek megfelelően vannak-e behelyezve.
5. A rezgések elkerülése érdekében az üvegedényeket
(palackokat, befőttesüvegeket stb.) úgy helyezze el, hogy
ne érjenek egymáshoz.
6. A készülék kompresszorral rendelkezik, amely a lehető
legalacsonyabb energiafogyasztás érdekében optimális
fordulatszámon működik. Ezért előfordulhat, hogy
bizonyos esetekben (nyáron vagy nagy mennyiségű
élelmiszer behelyezésekor) a kompresszor nagyobb
fordulatszámra vált, így működése a szokásosnál
zajosabb lesz.
3. Működő és álló kompresszor mellett is előfordulhatnak
recsegő hangok: ezek a készülék felépítéséből adódó
zajok.
JAVASLATOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET
HA HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZI A KÉSZÜLÉKET
ÁRAMKIMARADÁS ESETÉN
Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ürítse ki,
jégtelenítse (ha szükséges) és tisztítsa meg.
Hagyja résnyire nyitva az ajtót, hogy a levegő átáramolhasson
a belső részekben. Ily módon megelőzhető, hogy a készülék
bepenészesedjen és büdös legyen.
Tartsa csukva az ajtót, hogy az ételek a lehető legtovább
maradjanak hidegen. A részben már felengedett ételeket
sose fagyassza le újra. Tartós áramkimaradás esetén az ezt
jelző riasztás is aktiválódhat (az elektronikával is felszerelt
termékekben).
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítási vagy karbantartási műveletek megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóaljzatból,
vagy szüntesse meg a tápellátást.
Soha ne használjon súrolószereket. Soha ne tisztítsa a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony folyadékkal.
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag száraz
törlőkendőt használjon.
Időnként tisztítsa meg a készüléket kifejezetten a hűtőgépek
belső részeinek tisztítására szolgáló semleges tisztítószer
vizes oldatába mártott ruhával.
8
A jégtelenítéskor keletkezett víz folyamatos és megfelelő
elvezetése érdekében rendszeresen
tisztítsa meg a gyümölcs- és
zöldségtartó rekesz mögött, a hűtőtér
hátsó falán található leeresztőnyílást az
erre szolgáló eszközzel.
HU
Használati és kezelési útmutató
HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha...
Lehetséges okok
Megoldások
A készülék nem
működik.
Lehetséges, hogy a készülék
elektromos tápellátásával van
gond.
Ellenőrizze, hogy:
• nincs-e áramkimaradás;
• a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva
a hálózati aljzatba, és a kétpólusú kapcsoló (ha van) a
megfelelő (bekapcsolt) állásban van-e;
• működnek-e a lakás elektromos hálózatának védelmi
berendezései;
• nem hibásodott-e meg a hálózati kábel;
• a hőmérséklet-szabályozó nincs-e „ ” állásban.
•
A készülék belső
Elképzelhető, hogy izzócsere
világítása nem működik. szükséges.
Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha csere
szükséges, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.
A rekeszek belsejében
lévő hőmérséklet nem
elég alacsony.
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot).
Ellenőrizze a következőket:
• az ajtók megfelelően zárnak;
• nincs hőforrás a készülék közelében;
• megfelelő hőmérséklet van beállítva;
• nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék
alján lévő szellőzőnyílásoknál.
A hűtőtér alján víz
található.
A kiolvasztott víz elvezetése
akadályozva van.
Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a
„Tisztítás és karbantartás” című részt).
Túl sok jég képződik a
mélyhűtőtérben.
A mélyhűtőtér ajtaja nem
megfelelően zár.
•
A készülék elülső része
Nem jelez meghibásodást. Ez a
az ajtótömítésnél meleg. páralecsapódás megakadályozása
miatt van.
A hűtőtér hőmérséklete
túl alacsony.
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami az ajtó
megfelelő záródását.
Olvassza le a fagyasztóteret.
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett-e
beüzemelve.
Nincs szükség hibaelhárításra.
A beállított hőmérséklet túl
•
alacsony.
•
Valószínűleg nagy mennyiségű
friss élelmiszert tett a
•
fagyasztótérbe.
Állítson be magasabb hőmérsékletet.
Ha friss élelmiszert tett a fagyasztótérbe, várjon, amíg a
fagyasztás befejeződik.
Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a „VENTILÁTOR”
részben leírtak szerint.
9
Használati és kezelési útmutató
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ
1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a
HIBAELHÁRÍTÁS részben található javaslatok alapján.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy
lássa, fennáll-e még a hiba.
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN
A HIBA TOVÁBBRA IS FENNÁLL,
FORDULJON A HELYI VEVŐSZOLGÁLATHOZ
Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben
található telefonszámot, vagy kövesse a weboldalon
(www.indesit.com) megadott utasításokat
Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia
a következő adatokat:
• a hiba rövid leírását;
• a készülék típusát és pontos modellszámát;
•
a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó után
látható). A szervizszám a garancialevélen is fel van
tüntetve;
• a teljes címét;
• a telefonszámát.
Ha bármilyen javításra van szükség, csak a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (így biztosítható az eredeti
alkatrészek használata és a megfelelő javítás).
10
HU
Használati és kezelési útmutató
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
12
6b.
7.
8.
9.
10.
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
13
6a.
14
6b.
7.
8.
9.
10.
2
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
mm
~10
4
2
k!
clic
19515387201
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising