Whirlpool | BSNF 8772 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8772 OX User guide

Whirlpool BSNF 8772 OX User guide
Առողջության և Անվտանգության, Օգտագործման և Խնամքի և
Տեղադրման ուղեցույց
www.whirlpool.eu/register
ՀԱՅԵՐԵՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HY
ՀԱՅԵՐԵՆ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ,
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ
և ՏԵՂԱԴՐՄԱՆՈՒՂԵՑՈՒՅՑԵՐ
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ WHIRLPOOL ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ԳՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
Լիարժեք աջակցություն ստանալու համար գրանցեք Ձեր արտադրանքն այստեղ
www.whirlpool.eu/register
Ինդեքս
Առողջության և անվտանգության ուղեցույց
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ԴՈՒՌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ԼՈՒՅՍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ԴԱՐԱԿՆԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ՕԴԱՓՈԽԻՉ + ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՖԻԼՏՐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՉՍԱՌՑԱԿԱԼՈՂ ԽՑԻԿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՉՍԱՌՑԱԿԱԼՈՂ ԽՑԻԿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍԱՐՔԱՎՈՐՒՈՄԸ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ՄԹԵՐՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ՄԱՔՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ . . . . . . . . . . 22
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Տեղադրման ուղեցույց. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՐևՈՐ Է ԿԱՐԴԱԼ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿԵԼ
Նախքան սարքավորումն
օգտագործելը ուշադիր կարդացեք
անվտանգության ցուցումները:
Պահեք դրանք ձեռքի տակ հետագա
օգտագործման համար:
Այս ցուցումներն ու
սարքավորումները պարունակում են
կարևոր անվտանգության
նախազգուշացումներ, որոնք պետք է
դիտարկել ցանկացած ժամանակ:
Արտադրողը որևէ
պատասխանատվություն չի կրում այս
անվտանգության ցուցումներին
չհետևելու, սարքերի ոչ պատշաճ
օգտագործման և վերահսկողության
համակարգի սխալ տեղադրման
համար:
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ
Շատ փոքր (0-3 տարեկան) և փոքր
երեխաներին (3-8 տարեկան) պետք է
հեռու պահել սարքերից և
շարունակաբար վերահսկել:
8 տարեկան և ավելի երեխաները,
ինչպես նաև այն անձիք ովքեր ունեն
թույլ ֆիզիկական, զգայական և
մտավոր կարողություններ և սարքերի
վերաբերյալ փորձի և գիտելիքի
պակաս, կարող են առնչվել այդ
սարքերի հետ, եթե նրանց տրվել է
դրանց օգտագործման համար
անհրաժեշտ անվտանգության
ցուցումներ, ինչպես նաև գիտակցում
են թե ինչպիսի վտանգ են դրանք
պարունակում: Երեխաները չպետք է
խաղան սարքերի հետ: Դրանց
մաքրումը և պահպանումը չպետք է
իրականացվի երեխաների կողմից
առանց խորհրդատվության:
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Այս սարքավորումը նախատեսված է
բացառապես տնային օգտագօրծման
համար այլ ոչ թե պրոֆեսիոնալ
օգտագործման:
Չի կարելի սարքն օգտագործել
դրսում:
Չի կարելի պահել պայթուցիկ կամ
դյուրավառ նյութեր, ինչպիսիք են
աերոզոլների տարաները, ինչպես
նաև դնել կամ օգտագործել բենզին
կամ այլ դյուրավառ նյութեր սարքի
մոտ քանի որ հրդեհ կարող է
4
բռնկվել, եթե սարքավորումը
պատահաբար միացված լինի:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ Այս սարքավորումը
նախատեսված չէ արտաքին
ժամանակաչափի կամ
հեռակառավարվող համակարգի
միջոցով գործարկելու համար:
վնասել սարքի սառեցնող նյութի
խողովակները:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Հովացման
համար նախատեսված սարքի բաց
հատվածները զերծ պահել
խոչընդոտներից:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Չի կարելի
Այս սարքավորումը նախատեսված է
օգտագործել մեխանիկական,
կենցաղում և նմանատիպ միջավայրերում էլեկտրական կամ քիմիական միջոցներ
օգտագործելու համար, ինչպիսիք են`
սառեցման գործընթացն արագացնելու
– խանութները, գրասենյակները և այլ
համար, բացառությամբ եթե դրանք
աշխատանքային միջավայրերում
նախատեսված չեն արտադրողի կողմից:
աշխատակազմի համար նախատեսված
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Չի կարելի
խոհանոցային տարածքները,
օգտագործել կամ տեղադրել
– գյուղատնտեսական տները և
էլեկտրական սարքեր այս սարքավորման
հյուրանոցներից, մոթելներից և այլ
խցիկում, եթե դրանք արտադրողի
բնակելի միջավայրերից օգտվող
կողմից թույլատրված տիպի սարքեր չեն:
հաճախորդները,
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Սառույց
– անկողնային նախաճաշի համար
պատրաստիչները կամ ջրի
նախատեսված միջավայրերը,
դիսպենսերները, եթե ուղիղ միացված
– սննդի կամ նմանատիպ ոչ մեծածախ
չեն ջրամատակարարմանը պետք է լցվեն
միջավայրերը:
միայն խմելու ջրով:
Սարքավորման ներսում գտնվող լամպը
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Ավտոմատ
հատուկ նախագծված է կենցաղային
սառույց պատրաստիչները կամ ջրի
տեխնիկայի համար և հարմար չէ
դիսպենսերները պետք է միացնել միայն
սենյակի ընդհանուր լուսավորման
խմելու ջրին, հիմնական ջրի ճնշմանը
համար (ԵՀ Կանոն 244/2009)
0,17 և 0,81 ՄՊա-ի սահմաններում
Սարքավորումը նախատեսված է
(1,7 և 8,1 բար):
շահագործել այն վայրերում, որտեղ
Չի կարելի կուլ տալ սառցե (ոչ
ջերմաստիճանը գալիս է հետևյալ
թունավոր) բեկորները (որոշ
տիրույթներից ըստ գնահատման
մոդելներում):
սանդղակի վրա նշված կլիմայական
Չի կարելի ուտել սառցե
դասի: Սարքը չի կարող աշխատել, եթե
խորանարդիկներն անմիջապես
այն երկար ժամանակ մնացել է տվյալ
սառցարանից հանելուց հետո, քանի որ
տիրույթում չնախատեսված
դրանք կարող են սառը այրվածքներ
ջերմաստիճանի ներքո:
առաջացնել:
Կլիմայական դաս, միջավայրի
Այն արտադրանքները, որոնք ունեն
ջերմաստիճանը (°C)
օդազտիչներ օդափոխության
SN 10-ից 32
համակարգում, զտիչները պետք է միշտ
N 16-ից 32
իրենց դիրքում լինեն երբ սառնարանն
ST 16-ից 38
աշխատում է:
T 16-ից 43
Չի կարելի հեղուկով լցված ապակե
Այս սարքավորումը չի պարունակում
տարաներ պահել սառցարանում քանի
որ դրանք կարող են կոտրվել:
ՔՖԱ-ներ: Սառեցման նյութը
Չի կարելի խոչընդոտել հովացման
պարունակում է R600a (HC):
համակարգին (եթե առկա է) որևէ
Մեթիլպրոպան պարունակող սարքեր
(R600a). Մեթիլպրոպանը բնական գազ սնունդով:
Սնունդը դնելուց հետո ստուգեք
է առանց շրջակա միջավայրի
արդյոք բոլոր հատվածները պատշաճ
ազդեցության, բայց դյուրավառ է:
կերպով փակվեցին, հատկապես
Հետևաբար համոզվեք, որ սառեցնող
սառցարանի դուռը
նյութի խողովակները վնասված չեն:
Վնասված խցիկը պետք է
Հատուկ ուշադրություն դարձրեք,
հնարավորինս շուտ փոխել:
որպեսզի խողովակները վնասվելու
Սառնարանի խցիկն օգտագործեք
դեպքում դատարկեք սառեցնող նյութը:
միայն թարմ մթերք պահելու համար,
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Չի կարելի
HY
իսկ սառցարանի խցիկը միայն
սառեցված մթերք պահելու, ինչպես
նաև թարմ մթերքը սառեցնելու և
սառցե խորանարդիկներ
պատրաստելու համար:
Խուսափեք պահել չփաթեթավորված
սնունդ, որն ուղիղ շփման մեջ կլինի
սառնարանի կամ սառցախցիկի
ներքին մակերեսների հետ:
Սարքերը կարող են ունենալ հատուկ
խցիկներ (թարմ սննդի խցիկ, զրո
աստիճանի արկղ,...):
Այն դեպքում երբ դա նշված չէ
արտադրանքի գրքույկում, դրանք
կարելի է հեռացնել` պահպանելով
համարժեք գործողությունները:
C-Pentane (մեթիլբութանի և
մեթիլպրոպանի խառնուրդ)
օգտագործվում է որպես ուռացնող
նյութ մեկուսացման փրփուրի մեջ և
այն դյուրավառ գազ է:
հաստատեք վաճառողի կամ Ձեզ
ամենամոտ գտնվող երաշխիքային
ապրանքների սպասարկման կենտրոնի
հետ:
Սարքավորումը չպետք է միացված
լինի հոսանքին նախքան տեղադրելը:
Տեղադրման ընթացքում համոզվեք որ
սարքավորումը չի վնասել հոսանքի
մալուխը:
Օդափոխության պատշաճ
ապահովման համար պետք է
սարքավորման երկու կողմերում և
վերևում ազատ տարածություն
թողնել:
Սարքավորման ետևի մասի և պատի
միջև հեռավորությունը պետք է լինի
50 մմ տաք մակերեսների մուտք
գործելուց խուսափելու համար:
Այդ տարածքի կրճատումը
կբարձրացնի արտադրանքի
էներգիայի սպառումը:
Ակտիվացրեք սարքավորումը միայն
երբ տեղադրումն ավարտել եք:
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
Տեղադրումը և վերանորոգումը պետք Սպասեք առնվազն երկու ժամ
նախքան սարքավորումը միացնելը,
է իրականացվի որակյալ տեխնիկի
կողմից ըստ արտադրողի ցուցումների որպեսզի համոզվեք որ սառեցնող
և տեղի անվտանգության կանոնների: նյութը լիովին արդյունավետ է:
Չի կարելի վերանորոգել կամ փոխել Համոզվեք արդյոք սարքավորումը մոտ
չի գտնվում որևէ ջերմության
սարքի որևէ մաս, եթե տվյալ
արտադրանքի ձեռնարկում նշված չէ: աղբյուրի:
Երեխաները չպետք է կատարեն
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
տեղադրման աշխատանքներ: Հեռու
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ
պահել երեխաներին սարքավորումը
տեղադրելիս: Փաթեթավորման
Որպեսզի տեղադրումը
նյութերը (պլաստմասե արկղեր,
համապատասխանի ընթացիկ
պենոպոլիստիրոլե մասեր և այլն)
անվտանգության կանոններին
պետք է հեռու պահել երեխաներից
անհրաժեշտ է մինիմում 3 մմ շփման
տեղադրման ժամանակ և դրանից
բացով եռաթև վարդակ, ինչպես նաև
հետո:
կատարել սարքի հողանցում:
Սարքավորումը պետք է տեղադրեն
Անհրաժեշտ է կապ հաստատել
երկու կամ ավելի անձիք: Պետք է
որակավորված տեխնիկի հետ եթե
օգտագործել պաշտպանիչ ձեռնոցներ նախատեսված վարդակը չի
սարքը փաթեթավորումից հանելու և
համապատասխանում Ձեր խրոցակին:
տեղադրելու համար:
Հոսանքի մալուխը պետք է
Հարկավոր է զգույշ լինել, որպեսզի
բավականաչափ երկար լինի սարքին
սարքը տեղափոխելու ժամանակ
միացնելու համար: Չի կարելի քաշել
հատակը չվնասվի:
հոսանք մատակարարող մալուխը:
Տեղադրել սարքը հատակին և
Եթե հոսանքի մալուխը վնասվել է,
անյպիսի վայրում, որպեսզի իր չափի փոխարինեք այն դրան համարժեք
և օգտագործման համար
մալուխով:
հարմարավետ լինի:
Հոսանքի մալուխը պետք է փոխի
Սարքավորումը փաթեթավորումից
միայն որակավորված տեխնիկը ըստ
հանելուց հետո պետք է համոզվել, որ արտադրողի ցուցումների և ընթացիկ
այն չի վնասվել տեղափոխման
անվտանգության կանոնների:
ժամանակ: Խնդիրների դեպքում կապ Կապ հաստատեք լիազորված
սպասարկման կենտրոնի հետ:
Այն սարքերը, որոնք ունեն
նախատեսված վարդակ և այն չի
համապատասխանում Ձեր խրոցակին
անհրաժեշտ է կապ հաստատել
որակավորված տեխնիկի հետ:
Չի կարելի օգտագործել երկարացման
լարեր, բազմաթիվ վարդակներ կամ
ադապտերներ:
Չի կարելի օգտագործել
սարքավորումը, եթե այն ունի
վնասված լարեր կամ վարդակ, կամ
եթե այն պատշաճ կերպով չի
աշխատում, կամ եթե այն վնասվել
կամ ընկել է: Անհրաժեշտ է լարը
հեռու պահել տաք մակերեսներից:
Էլեկտրական բաղադրիչները չպետք է
հասանելի լինեն օգտագործողին
տեղադրելուց հետո:
Չի կարելի դիպչել սարքավորմանը
մարմնի որևէ թաց մասով և չի
կարելի այն շահագործել երբ
ոտաբոբիկ եք:
ՄԱՔՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
Մաքրման և պահպանման համար
անհրաժեշտ է կրել պաշտպանիչ
ձեռնոցներ:
Սարքը պետք է անջատել հոսանքից
նախքան պահպանման հետ կապված
որևէ գործողություն սկսելը:
Երբեք չօգտագործել գոլորշիով
մաքրող սարքավորումներ:
Չի կարելի օգտագործել հղկող կամ
կոպիտ մաքրիչներ ինչպիսիք են
պատուհանի ցողիչները, սանրող
մաքրիչները, դյուրավառ հեղուկները,
մաքրող մոմերը, կոնցենտրացված
լվացող միջոցները, գունավոր
նյութեր հեռացնող հեղուկները որոնք
պարունակում են նավթամթերքներ
պլաստմասե մասերի, դռների
երեսամասերի կամ խցիկների վրա:
Չի կարելի օգտագործել թղթե
սրբիչներ, սանրող բարձիկներ կամ
այլ կոպիտ մաքրող գործիքներ:
5
ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
ՀԵՌԱՑՆԵԼ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ
ՆՅՈՒԹԵՐԸ:
Փաթեթավորման նյութը 100%-ով
վերամշակման ենթակա է և նշված է այդ
նշանով:
Փաթեթավորման տարբեր մասերը պետք է
հեռացնել պատշաճ կերպով և աղբի
հեռացման տեղի իրավական կանոններին
համապատասխան:
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԴԵՆ
ՆԵՏՈՒՄԸ (ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ)
Սարքավորումը հեռացնելիս անհրաժեշտ է
այն հանել օգտագործումից անջատելով
հոսանքի մալուխը և հեռացնելով դռներն ու
դարակները (եթե առկա են), որպեսզի
երեխաները չկարողանան հայտնվել այնտեղ
և փակվեն դրանց մեջ:
Այս սարքավորումն արտադրված է
կամ վերաօգտագործվող
վերամշակվող
նյութերից: Դրա հեռացումն անհրաժեշտ է
կատարել տեղի աղբահանման կանոններին
համապատասխան:
Կենցաղային էլեկտրատեխնիկաների
վերանորոգման և վերամշակման
վերաբերյալ ինֆորմացիա ստանալու համար
անհրաժեշտ է կապ հաստատել Ձեր
տեղամասի կենցաղային աղբի հավաքման
ծառայության հետ կամ դիմել այն խանութը
որտեղից գնել եք սարքավորումը:
Այս սարքավորումը նշված է ըստ
Եվրոպական հրահանգի 2012/19/ԵՄ,
Թափոնների էլեկտրական և էլեկտրոնային
սարքավորումներ:
Համոզվելով որ այս արտադրանքը հեռացվել
է պատշաճ կերպով, դրանով օգնած կլինեք
կանխելու հնարավոր բացասական
հետևանքները շրջակա միջավայրի և
մարդու առողջության վրա, որը կարող է
առաջանալ տվյալ արտադրանքի ոչ
պատշաճ աղբահանության արդյունքում:
Արտադրանքի վրա կամ դրա
ցույց է
փաստաթղթերում նշված նշանը
տալիս որ այն չպետք է մշակվի որպես
կենցաղային աղբ այլ պետք է տեղափոխել
համապատասխան կենտրոն, որտեղ
կատարվում է էլեկտրական և էլեկտրոնային
սարքերի վերամշակում:
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
Անհրաժեշտ է սարքավորումը տեղադրել
չոր, լավ օդափոխվող սենյակում և հեռու
որևէ ջերմային աղբյուրից (օրինակ`
ռադիատոր, կաթսա և այլն) և այնտեղ
որտեղ արևի ուղիղ ճառագայթներ չկան:
Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել
մեկուսիչ թիթեղ:
Պատշաճ օդափոխություն ապահովելու
համար անհրաժեշտ է հետևել
հրահանգներին:
Սարքավորման ետևում ոչ բավարար
օդափոխությունը բարձրացնում է էներգիայի
սպառումը և նվազեցնում սառեցման
արդյունավետությունը:
Սարքավորման ներքին ջերմաստիճանի վրա
կարող է ազդեցություն ունենալ շրջակա
միջավայրի ջերմաստիճանը, դռան բացելու
հաճախականությունը, ինչպես նաև
սարքավորման գտնվելու վայրը:
Ջերմաստիճանը կարգավորելիս պետք է
հաշվի առնել այս գործոնները:
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Այս սարքավորումը նախագծվել, կառուցվել
և բաշխվել է համաձայն ԵՀ
կանոնակարգերի.
ՑԼՀ 2014/35/ԵՄ, ԷՄՀ 2014/30/ԵՄ և
ՎՆՍ 2011/65/ԵՄ):
6
Այս սարքավորումը նախագծվել, կառուցվել
և բաշխվել է համաձայն ԵՀ հրահանգների
Էկոդիզայնի և էներգիայի պիտակավորման
պահանջների. 2009/125 / ԵՀ և 2010/30
/ ԵՄ:
Անրաժեշտ է դռան բացումը հասցնել
մինիմումի: Երբ սառցակալած մթերքը
հալվում է, դրեք այն սառնարանում:
Սառցակալումից հետո հալեցված և ցածր
ջերմաստիճանի հասած մթերքներն
անհրաժեշտ է սառեցնել սառնարանում:
Թողնել որպեսզի տաք սնունդն ու
ըմպելիքները զովանան նախքան
սարքավորման մեջ դնելը:
Դարակների տեղադրումը սառնարանի մեջ
ազդեցություն չի ունենում էներգիայի
արդյունավետ օգտագործման վրա: Սնունդը
դարակներում պետք է տեղադրել այնպես որ
օդի շրջանառությունը պատշաճ կերպով
կատարվի (սնունդը չպետք է դիպչի մեկը
մյուսին, ինչպես նաև սննդի և հետևի պատի
միջև հեռավորությունը պետք է
պահպանվի):
Դուք կարող եք ավելացնել սառեցված
սննդի պահեստային կարողությունները`
հեռացնելով զամբյուղները և, եթե առկա է,
Դադարեցնել Սառեցում դարակը`
պահպանելով համարժեք էներգիայի
սպառումը:
Բարձր էներգիայի դասի արտադրանքներն
արտադրված են բարձր արդյունավետության
շարժիչներով, որոնք շահագործվում են
երկար ժամանակ բայց ունեն ցածր
էներգասպառողականություն: Պետք չէ
անհանգստանալ եթե շարժիչը շարունակում
է դեռ երկար ժամանակ աշխատել:
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
6
7
2
1
17
18
19
1
20
21
22
16
23
24
1. Boshqaruv paneli
Սառնարանի խցիկ
2. Լուսադիոդային լուսավորություն
3. Օդափոխիչ
4. Օդափոխիչի պատյան և
հակաբակտերիալ ֆիլտրի տարածք
5. Դարակներ
6. Շշի դարակ
7. Պանրի արկղիկ + Կափարիչ
8. Բազմահոս սառը օդի տարածք
9. Սենսորի պատյան
10. Սառը խցիկ (լավագույնը մսի և ձկան
համար)
11. Տեխնիկական տվյալների սանդղակն
առևտրային անվանմամբ
12. Մրգի և բանջարեղենի դարակ
13. Սառնարանի դարակի բաժանարար
14. Դռան հետադարձելիության սարք
15. Դռան դարակներ
16. Ձվի դարակ
17. Փոքր սննդամթերքների համար
նախատեսված կիսաբաց տարածք
18. Շշի տարանջատիչ
19. Շշերի տեղադրման համար
նախատեսված բաց խցիկ
20. Դռան դրոշմանիշ
Սառցարանի խցիկ
20. Դռան դրոշմանիշեր
21. Արագ Սառույց / Դյուրահալ
համաձուլվածքներ
22. Դարակներ
23. Մեջտեղի դարակ. ամենասառը գոտի,
լավագույնը թարմ մթերք սառեցնելու
համար
24. Սառցարանի դարակի բաժանարար
25. Սառցարանի դարակներ
7
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
11
12
13
14
15
16
1. ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ կոճակ
2. ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԷԿՐԱՆ
(°C)
3. 6TH SENSE (6-ՐԴ ԶԳԱՅԱՐԱՆԻ)
ԹԱՐՄՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
4. ՍԱՌՑԱՐԱՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԷԿՐԱՆ
(°C)
5. ՍԱՌՑԱՐԱՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ կոճակ
6. ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՖԻԼՏՐԻ ԱՀԱԶԱՆԳԻ
ցուցիչ
7. ՔՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ցուցիչ
8. ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՀԱԶԱՆԳԻ
ցուցիչ
9. ԴՌԱՆ ԲԱՑՄԱՆ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ցուցիչ
10. ՄԻԱՑՈՒՄ/ՍՊԱՍՈՒՄ կոճակ
11. ԱՐԱԳ ՍԱՌԵՑՄԱՆ կոճակ
12. ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄԻ կոճակ
13. ՍՏԵՂՆԵՐԻ ՓԱԿՄԱՆ կոճակ
14. ՍԱՌՑԱԿԱԼՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
կոճակ
15. ԱՐԱԳ ՍԱՌՑԱԿԱԼՄԱՆ կոճակ
16. ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԿԱՆԳՆԵՑՄԱՆ կոճակ
HY
ԴՈՒՌ
ԴՌԱՆ ՀԵՏԱԴԱՐՁԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
Ծանուցում. Դռան բացման ուղղությունը կարող է փոխվել:
Եթե այս գործողությունն իրականացվում է Վաճառված
Ապրանքների Սպասարկման Կենտրոնի կողմից, ապա այն չի
կարող երաշխիք պարունակել:
Խորհուրդ է տրվում, որպեսզի դռան հակադարձելիության
գործողությունն իրականացվի երկու անձանց կողմից:
ՀետևեքՏեղադրման Ուղեցույցում տրված ցուցումներին:
ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ԼՈՒՅՍ
Սառնարանի խցիկի լուսային համակարգը բաղկացած է
Լուսադիոդային լամպերից, որոնք ապահովում են ավելի լավ
լուսավորություն, ինչպես նաև սպառում են ցածր էներգիա:
Եթե Լուսադիոդային լուսավորության համակարգը չի
աշխատում, ապա կապ հաստատեք Սպասարկող կենտրոնի հետ
այն փոխարինելու համար:
կարևոր է. Սառնարանի խցիկի լույսը միանում է, երբ
սառնարանի դուռը բացվում է: Եթե դուռը 10 րոպեից ավել
մնում է բաց, ապա լույսն ավտոմատ կերպով անջատվում է:s
ԴԱՐԱԿՆԵՐ
Բոլոր դարակները, բացովի եզրերը և զամբյուղները
շարժական են:
ՕԴԱՓՈԽԻՉ + ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՖԻԼՏՐ
Օդափոխիչը բարելավում է ջերմաստիճանի բաշխումը
սառնարանի խցիկի ներսում, որը թույլ է տալիս պահվող
մթերքն ավելի լավ պահպանել:
Ծանուցում. Չի կարելի օդակլանիչի տարածքը խոչընդոտել
սննդամթերքներով:
Եթե սարքավորումն ունի Օդափոխիչ, այն կարող է
համալրված լինել հակաբակտերիալ ֆիլտրով:
Հանեք այն մրգի և բանջարեղենի
դարակի մեջ դրված արկղից և տեղադրեք
օդափոխիչի պատյանի մեջ - ինչպես
նշված է նկարում:
Փոխարինման կարգը ներառված է
ֆիլտրի արկղիկում:
ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՉՍԱՌՑԱԿԱԼՈՂ ԽՑԻԿ
Սառնարանի խցիկի հալեցումը կատարվում է միանգամայն
ավտոմատ կերպով:
Հալած ջուրն ավտոմատ կերպով լցվում է արտահոսքի
խողովակի մեջ, իսկ հետո հավաքվում տարայում, որտեղ այն
գոլորշիանում է:
9
ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՉՍԱՌՑԱԿԱԼՈՂ
ԽՑԻԿ
Չսառցակալող սառցարաններն ապահովում են սառեցված օդի
շրջանառությունը պահպանման տարածքներում, և կանխում են
սառույցի առաջացումը` այդպիսով վերացնելով հալեցման
անհրաժեշտությունը:
Սառեցված մթերքները չեն կպչում պատերին, պիտակավորումը
մնում է ընթեռնելի, իսկ պահպանման տարածքը մնում է կոկիկ
և մաքուր:
ՁՎԻ ԴԱՐԱԿ
ՊԱՆՐԻ ԱՐԿՂԻԿ
ՇՇԻ ԴԱՐԱԿ
ՇՇԻ ՏԱՐԱՆՋԱՏԻՉ
ՍԱՌՑԱՐԱՆԻ ԴԱՐԱԿԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ
ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ԴԱՐԱԿԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ
ԱՐԱԳ ՍԱՌՈՒՅՑԻ ԽՑԻԿ
ԴՅՈՒՐԱՀԱԼ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ/
ԱՐԱԳ ՍԱՌՈՒՅՑԻ ՍԿՈՒՏԵՂՆԵՐ
10
HY
ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍԱՐՔԱՎՈՐՒՈՄԸ
ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ
Սարքավորումը հիմնական լարից միացնելուց հետո այն
ավտոմատ կերպով սկսում է աշխատել:
Սարքավորումը մեկնարկելուց հետո սպասեք առնվազն 4-6
ժամ, նախքան դրա մեջ մթերք դնելը:
Երբ սարքավորումը միանում է էլեկտրամատակարարմանը,
էկրանի լույսը վառվում է և մոտավորապես 1 վայրկյանում
բոլոր պատկերները հայտնվում են էկրանին: Սառնարանի
խցիկի կարգավորումների հիմնական (գործարանային)
միջակայքերը լուսավորվում են:
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
Սարքավորման ջերմաստիճանը սահմանված է գործարկման
համար նորմալ գործարանային միջին ջերմաստիճանի:
Ջերմաստիճանի սահմանման մանրամասների համար նայել
Ամենօրյա Տեղեկատու Ուղեցույցը:
Ծանուցում. Նշանակված կետերը, որոնք ցուցադրվում են
էկրանին, համապատասխանում են ամբողջ սառնարանի միջին
ջերմաստիճանին
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
Օդափոխության պատշաճ ապահովման համար պետք
է սարքավորման երկու կողմերում և վերևում ազատ
տարածություն թողնել:
Սարքավորման ետնամասի և դրա ետևի պատի միջև եղած
հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 50մմ:
Այդ տարածքի կրճատումը կբարձրացնի արտադրանքի
էներգիայի սպառումը:
50mm
50mm
11
ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԻՆՉՊԵՍ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՍԱՌՑԱՐԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
•
•
•
•
Չի կարելի խոչընդոտել դուրս եկող օդի տարածքը (ետևի
պատը և սարքավորման ներսի հատվածի ստորին մասը)
մթերքներով:
Բոլոր դարակները և զամբյուղները շարժական են:
•
•
•
հանեք զամբյուղները, որպեսզի կարողանաք չափերով մեծ
մթերքներ դնել:
դրեք մթերքներն անմիջապես սառցարանի դարակներում:
հանեք լրացուցիչ շարժական պարագաները:
Սարքավորման ներքին ջերմաստիճանի վրա կարող է
ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը,
դռան բացելու հաճախականությունը, ինչպես նաև
սարքավորման գտնվելու վայրը: Ջերմաստիճանը
կարգավորելիս պետք է հաշվի առնել այս գործոնները:
Սարքավորման պարագաներն աման լվանալու սարքի մեջ
լվանալու համար անվտանգ չեն:
ՍԱՌՑԱՐԱՆԻ ԴԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱՅԻ ՀԱՆՈՒՄԸ
• Բացեք սառցարանի դուռը
• Վերևի տարան քաշեք դեպի վեր` աջ և ձախ անկյուններից
(1)
• Հանեք դարակը (2)
1
•
2
Տեղադրեք վերևի տարան հակառակ հերթականությամբ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ՄԻԱՑՈՒՄ/ՍՊԱՍՈՒՄ
Այս գործառույթն ակտիվացնում է
սառնարանի Միացում/Սպասում ռեժիմը:
Սարքավորումը Սպասում ռեժիմում դնելու
համար սեղմեք և պահեք Միացում/Սպասում
կոճակը 3 վայրկյան:
Բոլոր ցուցիչներն անջատվում են,
բացառությամբ Միացում/Սպասում պատկերի
ետևի լույսի` ցույց տալու, որ սարքավորումը
գտնվում է Սպասում ռեժիմում:
Երբ սարքավորումը Սպասում ռեժիմում է,
սառնարանի խցիկի լույսը չի աշխատում:
Հիշեք, այս գործողությունից սարքավորումը
չի անջատվում հոսանքից:
Սարքավորումը կրկին միացնելու համար
պարզապես սեղմեք և 3 վայրկյան պահեք
Միացում/Սպասում կոճակը:
ՀՊՄԱՆ ԷԿՐԱՆ
Այս ընտրովի գործառույթը կարող
եք օգտագործել էներգիա խնայելու
համար: Գործառույթն ակտիվացնելու/
ապաակտիվացնելու համար հետևեք Ամենօրյա
Տեղեկագրի Ուղեցույցում ներառված
ցուցումներին:
Հպման էկրանն ակտիվացնելուց հետո
էկրանն անջատվում է` բացի 6th Sense
թարմության հսկողության ցուցիչից: Էկրանն
ակտիվ է. ջերմաստիճանը կարգավորելու
կամ այլ գործառույթներ օգտագործելու
համար անհրաժեշտ է ակտիվացնել էկրանը`
սեղմելով ցանկացած կոճակ:
Երբ 15 վայրկյան անց ոչ մի գործողություն
չի կատարվում, էկրանը կրկին անջատվում
է և միայն 6th Sense թարմության
հսկողության պատկերն է մնում տեսանելի:
Երբ գործառույթն ապաակտիվանում է,
էկրանը վերականգնվում է:
Հպման էկրանն ավտոմատ կերպով
անջատվում է հոսանքի խափանման
դեպքում: Հիշեք, որ այս գործողությունից
սարքավորումը չի անջատվում հոսանքի
մատակարարումից` այլ միայն նվազեցնում է
արտաքին էկրանի էներգիայի սպառումը:
Ծանուցում. Սարքավորման
հայտարարագրված էներգիայի սպառումն
անդրադառնում է ապաակտիվացված
հանգստի ռեժիմի շահագործման վրա:
12
HY
6TH SENSE (6ՐԴ ԶԳԱՅԱՐԱՆԻ)
ԹԱՐՄՈՒԹՅԱՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Այս գործառույթն ավտոմատ կերպով
ապահովում է օպտիմալ պայմաններ,
պահվող մթերքը պահպանելու համար: Եթե
կան տատանումներ, ապա 6th Sense
Թարմության Հսկողությունն անմիջապես
վերականգնում է իդեալական պայմանները:
Արդյունքներն ակնհայտ են.
թարմությունը լավագույնս պահպանվում է
սառնարանի խցիկում 4 անգամ ավելի երկար:
ԱՐԱԳ ՍԱՌԵՑՈՒՄ
Այս գործառույթը խորհուրդ է տրվում
օգտագործել այն ժամանակ, երբ սառնարանի
խցիկում մեծ քանակության մթերք եք դնում:
Օգտագործելով Արագ Սառեցման
գործառույթը դուք կարող եք սառնարանի
խցիկում բարձրացնել սառեցման
հզորությունը:
Ուշադրություն.
• Անհամատեղելիություն «Հանգստի»
ռեժիմի հետ
Օպտիմալ աշխատանք երաշխավորելու
համար, «Հանգստի» և «Արագ Սառեցման»
գործառույթները չեն կարող օգտագործվել
միաժամանակ: Հետևաբար, եթե «Հանգստի»
գործառույթն արդեն գործարկվել է,
ապա անհրաժեշտ է սկզբում այն չեղյալ
հայտարարել` արագ «Սառեցման»
գործառույթն ակտիվացնելու համար (և
հակառակը):
ԱՐԱԳ ՍԱՌՑԱԿԱԼՈՒՄ
Այս գործառույթը խորհուրդ է տրվում
օգտագործել այն ժամանակ, երբ սառցարանի
խցիկում մեծ քանակության մթերք եք դնում:
Նախքան թարմ մթերք սառեցնելը, 24 ժամ
առաջ սեղմեք սառցարան կոճակը` Արագ
Սառցակալման գործառույթն ակտիվացնելու
համար: Երբ այն ակտիվանում է` Արագ
Սառցակալման ցուցիչը միանում է: 24 ժամ
անց դրեք սառեցվող մթերքը սառցարանի
խցիկի մեջտեղի գոտում: Գործառույթն
ավտոմատ կերպով անջատվում է 48 ժամ
անց կամ կարող եք անջատել ձեռքով` կրկին
սեղմելով Արագ Սառցակալում կոճակը:
ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄ
Այս գործառույթը կարող եք ակտիվացնել
որոշ ժամանակ բացակայելու դեպքում`
սարքավորման էներգիայի սպառումը
նվազեցնելու համար:
Նախքան այս գործառույթն ակտիվացնելը,
սառնարանի խցիկից անհրաժեշտ է հանել
շուտ փչացող ամբողջ մթերքը և համոզվել
արդյոք դուռը պատշաճ կերպով է փակվում,
քանի որ սառնարանում պետք է պահպանվի
համապատասխան ջերմաստիճան` տհաճ
հոտերի առաջացումից խուսափելու համար
(+12°C):
Հանգստի գործառույթն ակտիվացնելու/
ապաակտիվացնելու համար պարզապես
սեղմեք Հանգստի ռեժիմի կոճակը: Երբ
գործառույթը միանում է, համապատասխան
նշանի լույսը վառվում է:
Ջերմաստիճանի սահմանված կետի
փոխումը գործառույթն ավտոմատ կերպով
կապաակտիվացնի:
Սառցարանի խցիկը պատշաճ կերպով
աշխատում է:
Ուշադրություն.
• Անհամատեղելիություն «Արագ
Սառեցման» գործառույթի հետ
Օպտիմալ աշխատանք երաշխավորելու
համար, «Հանգստի» և «Արագ Սառեցման»
գործառույթները չեն կարող օգտագործվել
միաժամանակ:
Հետևաբար, եթե «Արագ Սառեցման»
գործառույթն արդեն գործարկվել է,
ապա անհրաժեշտ է սկզբում չեղյալ
հայտարարել այն` «Հանգստի» գործառույթն
ակտիվացնելու համար (և հակառակը):
13
ՍՏԵՂՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ
Այս գործառույթը կանխում է որևէ մեկի
կողմից կարգավորումներն անզգուշորեն
փոխելու կամ սարքավորումն անջատելու
հավանականությունը:
Ստեղները փակելու համար 3 վայրկյան
սեղմեք Ստեղների Փակում կոճակը, մինչև
էկրանին ցուցադրվի Ստեղների Փակման
ցուցիչը և ձայնային ազդանշանը հաստատի
ընտրված գործառույթը: 3 վայրկյան անց
Ստեղների Փակման ցուցիչն անջատվում է:
Ակտիվ ժամանակ մյուս կոճակների սեղմումից
(բացառությամբ Ստեղների Փակման
կոճակից) ձայնային ազդանշանն ակտիվանում
է և Ստեղների Փակման ցուցիչը թարթում է
էկրանին:
Ցանկացած ահազանգ կարելի է
ապաակտիվացնել, երբ Ստեղների Փակման
գործառույթն ակտիվ է:
Ստեղները բացելու համար կատարեք նույն
գործընթացը, մինչև էկրանին ցուցադրվի
Ստեղների Փակման ցուցիչը և ձայնային
ազդանշանը հաստատի, որ գործառույթը
չեղյալ է հայտարարվել: Մեկ վայրկյան անց
ցուցիչն անջատվում է:
ՍԱՌՑԱԿԱԼՄԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Սառցակալման Վերահսկողությունը
զարգացած տեխնոլոգիա է, որն ամբողջ
սառցարանի խցիկում տատանումները
նվազեցնում է մինչև մինիմումի` շնորհիվ նոր
օդային համակարգի, որը լիովին առանձին է
սառնարանից: Սառցարանից այրվածքներ
ստանալու հավանականությունը նվազում է
մինչև 60%, իսկ մթերքը պահպանում է իր
օրիգինալ որակը և գույնը:
Սառցակալման Վերահսկողության
գործառույթն ակտիվացնելու/
ապաակտիվացնելու համար պարզապես
սեղմեք ՍԱՌՑԱԿԱԼՄԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ կոճակը
Գործառույթն աշխատում է պատշաճ կերպով,
սահմանված ջերմաստիճանի տիրույթում.
-22°C-ի և -24°C-ի միջև: Երբ գործառույթը
գործի է դրվում, իսկ սառցարանի ընթացիկ
ջերմաստիճանը սահմանված է ավելի տաք
քան -22°C, ապա ջերմաստիճանն ավտոմատ
կերպով կսահմանվի -22°C որպեսզի
համապատասխանի աշխատանքային
տիրույթին:
Եթե գործառույթը գործի է դրվում և
օգտագործողը փոխում է սառցարանի
ջերմաստիճանն աշխատանքային տիրույթից
դուրս, ապա գործառույթն ավտոմատ կերպով
անջատվում է:
Այն դեպքում, երբ Արագ սառեցում
գործառույթը գործի է դրվում, ապա
«Սառեցման Հսկողություն»-ը կանգնեցվում է`
մինչև Արագ Սառեցման գործառույթն
անջատվի:
ՔՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՀԱԶԱՆԳ
Այս արտադրանքը նախագծված է այնպես, որ
հոսանքի խափանումից հետո այն ավտոմատ
կերպով վերահսկում է սառցարանի
ջերմաստիճանը, երբ էլեկտրաէներգիան
կրկին սկսում է մատակարարվել: Եթե
սառցարանում ջերմաստիճանը բարձր է
սառցակալման մակարդակից, ապա
Քողարկված ահազանգի պատկերը և ցուցիչը
միանում են և հնչում է ձայնային ազդանշան,
երբ էլեկտրաէներգիան կրկին
մատակարարվում է: Ահազանգը կրկին
սահմանելու համար պարզապես մեկ անգամ
սեղմեք Ահազանգի սահմանում կոճակը:
Քողարկված ահազանգի դեպքում խորհուրդ է
տրվում կատարել հետևյալ
գործողությունները.
• Եթե սառցարանում դրված մթերքը
սառցակալած չէ, բայց դեռ սառն է, ապա
անհրաժեշտ է ամբողջ մթերքը տեղափոխել
սառնարանի խցիկ և ուտել հաջորդ 24 ժամվա
ընթացքում:
• Եթե սառցարանում դրված մթերքը
սառցակալած է, ապա սա ցույց է տալիս, որ
մթերքը հալվել է և նորից սառցակալել, երբ
էլեկտրաէներգիան սկսել է կրկին
մատակարարվել, ինչի արդյունքում նվազում է
համը, որակը և սննդարար արժեքը, ինչպես
նաև կարող է անապահով լինել: Խորհուրդ է
տրվում մթերքը չսպառել` այլ դեն նետել
ամբողջը ինչ-որ կա սառցարանում:
Քողարկված ահազանգը նախատեսված է
սառցարանում մթերքի որակի պահպանման
ուղղություն ցույց տալու համար`
էլեկտրաէներգիայի խափանման դեպքում:
Այս համակարգը չի երաշխավորում մթերքի
որակի և անվտանգության պահպանում և
սպառողներին խորհուրդ է տրվում
օգտագործել սեփական դատողությունը`
սառցարանի և սառնարանի խցիկներում
մթերքի որակը գնահատելու համար:
14
HY
Ահազանգն ակտիվանում է, երբ`
• Սարքավորումը միանում է հոսանքի
մատակարարմանը` երկար ժամանակ
չօգտագործելուց հետո:
• Սառցարանի խցիկի ջերմաստիճանը
չափազանց բարձր է:
• Սառցարանում դրված մթերքների քանակը
գերազանցում է տեխնիկական տվյալների
սանդղակի վրա նշված չափը:
• Սառցարանի դուռը երկար ժամանակ
մնացել է բաց:
•
ԴՌԱՆ ԲԱՑՄԱՆ ԱՀԱԶԱՆԳ
Դռան բացման ահազանգն ակտիվանում է,
երբ դուռը 2 րոպեից ավել մնում է բաց:
Փակեք դուռը կամ սեղմեք Ահազանգի
կանգնեցում` ձայնային ահազանգը խլացնելու
համար:
ԱՐԱԳ ՍԱՌՈՒՅՑ
ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ՍԱՌՑԵ
ԽՈՐԱՆԱՐԴԻԿՆԵՐ
Դրեք դատարկ սառցե խորանարդիկների
սկուտեղները սառցարանում 24 ժամ
առաջ` օգտագործելով Արագ Սառույցի
հատկությունը, դրանք սառեցնելու
համար: Արագ Սառույցի սկուտեղների
օգտագործումից լավագույն արդյունք
ստանալու համար խորհուրդ է տրվում դրանք
մշտապես պահել սառցարանում և պահպանել
-18°C սահմանված ջերմաստիճանը կամ
ավելի սառը:
Հանեք արագ Սառույցի սկուտեղը` քաշելով
այն դեպի Ձեզ:
Տեղադրեք կափարիչը սկուտեղի վրա և
նորից դրեք այն համապատասխան տեղը`
սառցարանի ամենավերևի դարակում: Զգույշ
եղեք, որպեսզի ջուրը չթափեք:
ԲԱՐՁՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ
ԱՀԱԶԱՆԳ
Հանեք կափարիչը և սկուտեղը լցրեք խմելու
ջրով (մաքսիմում մակարդակը = սկուտեղի
ընդհանուր տարողության 2/3-ը):
ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ՍԱՌՑԵ
ԽՈՐԱՆԱՐԴԻԿՆԵՐ
Երբ սառույցը պատրաստ է, բացեք կափարիչը
և հանեք խորանարդիկները:
•
Ահազանգի տզզոցը խլացնելու համար
պարզապես մեկ անգամ սեղմեք
Կանգնեցում կոճակը:
Ահազանգի ցուցիչն ավտոմատ կերպով
անջատվում է, հենց որ սառցարանի
խցիկում ջերմաստիճանը լինում է -10°Cից ցածր և Ահազանգի ցուցիչն անջատվում
է:
Սպասեք առնվազն 30 րոպե, մինչև
սառցե խորանարդիկները ձևավորվեն (այս
ժամանակը կարող է մի փոքր ավելի երկար
լինել, եթե սկուտեղներն օգտագործվում
են անմիջապես սարքավորման առաջին
օգտագործումից հետո):
Դրանք լավագույնս օգտագործելու համար,
դրեք սառցարանի խցիկի ամենավերևի
դարակում պահվող մթերքի վերևում:
Այս դիրքում սկուտեղները դեռ կարող են
օգտագործվել սառցե խորանարդիկներ
պատրաստելու համար, սակայն դրա համար
պահանջվող ժամանակը կարող է մի փոքր
ավելի երկար լինել:
ԱՐԱԳ ՍԱՌՈՒՅՑԻ ՍԿՈՒՏԵՂՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ԴՅՈՒՐԱՀԱԼԻՉՆԵՐ
Արագ սառույցի սկուտեղները կարող են
նաև օգտագործվել որպես դյուրահալիչներ`
հոսանքի խափանման դեպքում սառած մթերքը
պահելու համար:
15
ՄԹԵՐՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ԽՑԻԿ
Սառնարանն իդեալական պահպանման վայր է պատրաստի
ուտելիքների, թարմ և պահածոյացված մթերքի,
կաթնամթերքի, մրգի, բանջարեղենի և ըմպելիքների համար:
ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
Սառնարանի խցիկում օդի բնական շրջանառությունն
առաջացնում է տարբեր ջերմաստիճանային գոտիներ:
Ամենասառը գոտին անմիջապես մրգի և բանջարեղենի
դարակի վերևի հատվածն է և ետնամասի պատը: Խցիկի
ամենատաք հատվածն ամենավերևի մասն է:
Ոչ բավարար օդափոխությունը հանգեցնում է էներգիայի
սպառման բարձրացմանը և սառեցման գործընթացի
կրճատմանը:
Չի կարելի օդանցքերը փակել մթերքով - դրանք նախատեսված
են պատշաճ օդափոխության և մթերքի պահպանման համար:
ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՀԵԼ ԹԱՐՄ ՄԹԵՐՔԸ ԵՎ ԸՄՊԵԼԻՔԸ
› Օգտագործեք վերամշակվող պլաստմասե, մետաղական,
ալյումինե և ապակե տարաներ և կպչուն ժապավեն`
մթերքները փաթեթավորելու համար:
› Մշտապես օգտագործեք փակ տարաներ հեղուկների և այն
մթերքների համար, որոնք կարող են տարածվել կամ փչանալ
փոխանցվող երանգներից և հոտերից:
› Այն մթերքները, որոնցից առաջանում է մեծ քանակության
էթիլեն գազ և այն մթերքները որոնք զգայուն են այդ գազի
նկատմամբ, ինչպիսիք են` միրգը, բանջարեղենը և աղցանը,
պետք է առանձնացնել կամ փաթեթավորել այնպես, որ դրա
պահպանման տևողությունը չկրճատվի, օրինակ, լոլիկները չի
կարելի պահել կիվիի կամ կաղամբի հետ:
› Չի կարելի մթերքները չափազանց մոտ պահել, որպեսզի
բավարար չափով օդի շրջանառություն կատարվի:
› Որպեսզի խուսափեք շշերի ընկնելուց, կարող եք
օգտագործել շշի բռնակը:
› Եթե դուք ունեք քիչ քանակության մթերք սառնարանում
պահելու համար, ապա խորհուրդ է տրվում օգտագործել մրգի
և բանջարեղենի դարակը, քանի որ այն խցիկի ամենասառը
տարածքն է:
› Զգոն եղեք, որպեսզի մթերքով չփակեք օդանցքերը:
ՈՐՏԵՂ ՊԱՀԵԼ ԹԱՐՄ ՄԹԵՐՔԸ ԵՎ ԸՄՊԵԼԻՔԸ
› Սառնարանի դարակներում. պատրաստի ուտելիքներ,
արևադարձային մրգեր, պանիրներ, նրբահամ ուտեստներ:
› Մրգի և բանջարեղենի դարակում. մրգեր, աղցան,
բանջարեղեն:
› Ամենասառը հատվածում (մրգի և բանջարեղենի դարակի
վերևում). միս, ձուկ, սառեցրած կտորներ, տորթեր
› Դռան մեջ. կարագ, ջեմ, սոուսներ, թթու վարունգ,
պահածոներ, շշեր, ըմպելիքի տուփեր, ձու:
16
HY
Պայմանական նշաններ
ՄԵՂՄ ԳՈՏԻ
Առաջարկվում է արևադարձային մրգերի,
պահածոների, խմիչքների, ձվի, սոուսների,
թթու վարունգի, կարագի և ջեմի
պահպանման համար
ՍԱՌԸ ԳՈՏԻ
Առաջարկվում է պանրի, կաթի, օրական սննդի,
նրբահամ ուտեստների, յոգուրտի պահպանման
համար
ԱՄԵՆԱՍԱՌԸ ԳՈՏԻ
Առաջարկվում է սառեցրած կտորների,
աղանդերի պահպանման համար
ՄՐԳԻ ԵՎ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ԴԱՐԱԿ
ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ԴԱՐԱԿ
(ՄԱՔՍԻՄԱԼ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԳՈՏԻ)
Առաջարկվում է թարմ/պատրաստված մթերք
սառեցնելու համար:
ՆՈՐՄԱԼ ՍԱՌԵՑՆՈՂ ԴԱՐԱԿՆԵՐ
Ծանուցում. Պայմանական նշանների
մոխրագույն երանգը չի համապատասխանում
դարակների գույնին
17
ՍԱՌՑԱՐԱՆԻ ԽՑԻԿ
Սառցարանն իդեալական պահպանման վայր է սառցակալած
մթերք պահելու, սառցե խորանարդիկներ պատրաստելու և
սառցարանի խցիկում թարմ մթերք սառեցնելու համար:
Թարմ մթերքի մաքսիմում կիլոգրամը, որը կարող է սառեցվել
24 ժամվա ընթացքում, նշված է տեխնիկական տվյալների
սանդղակի վրա (…կգ/24ժ.):
Եթե դուք ունեք քիչ քանակության մթերք սառցարանում
պահելու համար, խորհուրդ է տրվում օգտագործել
սառցարանի խցիկի ամենասառը տարածքները, որը
համապատասխանում է մեջտեղի հատվածին:
ԹԱՐՄ ՄԹԵՐՔԻ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
› Խորհուրդ է տրվում սառեցվող ամբողջ մթերքը
պիտակավորել և թվագրել: Պիտակավորումը կօգնի Ձեզ
տարբերել մթերքները և իմանալ, թե երբ պետք է դրանք
օգտագործել, նաքան դրանց որակն ընկնելը: Չի կարելի կրկին
սառեցնել հալած մթերքը:
› Միշտ թողեք որպեսզի տաք մթերքը սառի, նախքան այն
սառցարանում դնելը:
› Նախքան սառեցնելը, մթերքը փաթեթավորեք և փակեք
հետևյալով. ալյումինե փայլաթիթեղ, կպչուն ժապավեն,
օդակայուն և ջրակայուն պլաստմասե տոպրակներ,
կափարիչով պոլիէթիլենե տարաներ կամ սառցարանի
տարաներ, որոնք հարմար են թարմ մթերք սառեցնելու համար:
› Մթերքը պետք է լինի թարմ, հասուն և բարձր որակի,
որպեսզի ստանաք բարձրորակ սառեցված մթերք:
› Թարմ բանջարեղենը և միրգը նախընտրելի է սառեցնել
դրանք հավաքելուց ամնիջապես հետո, որպեսզի պահպանվի
դրանց սննդային արժեքը, կայունությունը, գույնը և համը:
Որոշ մսի տեսակներ, հատկապես որսի միսը, պետք է կախել,
նախքան այն սառեցնելը:
› Անմիջապես հալած մթերքները կերեք ամբողջությամբ կամ
մասամբ:
Չի կարելի մթերքը նորից սառեցնել, եթե այն հալվելուց հետո
չի եփվել: Քանի որ եփվել է, հալած մթերքը կարող եք նորից
սառեցնել:
› Չի կարելի սառցարանում սառեցնել հեղուկով լիքը շշեր:
›Օգտագործեք Արագ Սառեցման գործառույթը` սառեցման
գործընթացն արագացնելու համար (նայել Ամենօրյա
Տեղեկատու Ուղեցույցը):
›Օգտագործեք Արագ Սառցակալման գործառույթը`
սառցակալման գործընթացն արագացնելու համար (նայել
Ամենօրյա Տեղեկատու Ուղեցույցը):
ՍԱՌԱԾ ՄԹԵՐՔ. ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
Սառեցված սննդամթերք գնելիս.
› Համոզվեք որ փաթեթավորումը վնասված չէ (վնասված
փաթեթավորմամբ սառած մթերքը կարող է անորակ լինել):
Եթե փաթեթավորումն ուռած է կամ առկա են խոնավության
գծեր, ապա հնարավոր է որ այն օպտիմալ պայմաններում չի
պահվել և հալեցման գործընթացն արդեն սկսվել է:
› Գնումներ կատարելիս սառած մթերքները գնեք
ամենավերջում և տեղափոխեք դրանք ջերմակայուն սառը
տոպրակով:
18
› Քանի որ արդեն տանն եք, անմիջապես դրեք սառած մթերքը
սառցարանում:
› Եթե նույնիսկ մթերքը հալվել է մասամբ, ապա չի կարելի
այն նորից սառեցնել: Սպառեք այն 24 ժամվա ընթացքում:
› Խուսափեք կամ կրճատեք ջերմաստիճանի տատանումները
մինչև մինիմումի: Հաշվի առեք փաթեթավորման վրա նշված
ամսաթիվը:
› Միշտ հաշվի առեք փաթեթավորման վրա նշված պահպանման
վերաբերյալ ինֆորմացիան:
HY
ՍԱՌԵՑՐԱԾ ՄԹԵՐՔԻ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՇՈԳԵԽԱՇԱԾ ՄԻՍ
Տավարի միս
ամիսներ
8 - 12
Խոզի միս, հորթի միս
6-9
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ
Գառան միս
6-8
Կարագ
Ճագար
4-6
Աղացած միս/Փորոտիք
Նրբերշիկ
ՄԻՍ
Խնձոր
ամիսներ
12
Ծիրան
8
6
Մոշ
8 - 12
Պանիր
3
Սև հաղարջ / Կարմիր
հաղարջ
8 - 12
2-3
Կրկնակի սերուցք
1-2
Բալ
10
1-2
Պաղպաղակ
2-3
Դեղձ
10
Ձու
8
Տանձ
8 - 12
Սալոր
10
ԹՌՉՆԱՄԻՍ
Միս, Թռչնամիս
ամիսներ
2-3
ՄՐԳԵՐ
Հավ
5-7
ՍՈՒՊԵՐ և ՍՈՒՈՍՆԵՐ
Հնդկահավ
6
Սուպ
2-3
Ազնվամորի
8 - 12
Սագի փորոտիք
2-3
Մսի սուս
2-3
Ելակ
10
Պաշտետ
1
Խավարծիլ
10
8
Մրգային հյութեր
4-6
(նարինջ, լիմոն, թուրինջ)
ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Կակղամորթ կրաբ,
ծովախեցգետին
1-2
Ռատատույ
Կրաբ, ծովախեցգետին
1-2
ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆ և ՀԱՑ
1-2
Հաց
Տորթեր (սովորական)
1-2
4
Ծնեբեկ
Ռեհան
8 - 10
6-8
Հրուշակեղեն (տորթեր)
2-3
Լոբի
12
ԾՈՎԱԽԵՑԻ
Ոստրե, Խեցեհանած
ՁՈՒԿ
ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆ
«յուղոտ» (սաղմոն,
ծովատառեխ, սկումբրիա)
2-3
Կրեպե
1-2
Արտիճուկներ
8 - 10
«անյուղ» (ձողաձուկ,
տափակաձուկ)
3-4
Հում խմորեղեն
2-3
Բրոկկոլի
8 - 10
Բլիթ
1-2
Բրյուսելյան կաղամբ
8 - 10
Պիցցա
1-2
Ծաղկակաղամբ
8 - 10
Գազար
10 - 12
Նեխուր
6-8
Սունկ
8
Մաղադանոս
6-8
Բիբար
10 - 12
Սիսեռ
12
Կանաչ լոբի
12
Սպանախ
12
Լոլիկներ
8 - 10
Ցուկկինի
8 - 10
19
ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ
ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
Երկար բացակայության դեպքում խորհուրդ է տրվում մթերքն
օգտագործել և սարքավորումն անջատել, որպեսզի էներգիա
խնայեք:
ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
1.
Հանեք բոլոր ներքին մասերը:
2. Լավ փաթեթավորեք դրանք և ամրացրեք իրար կպչուն
ժապավենով այնպես, որ շխկոց չլսվի կամ կորչի:
3.
Պտտեք կարգավորման ոտիկներն այնպես, որ դրանք
չդիպչեն պաշտպանիչ մակերեսին:
4.
Փակեք և ամրացրեք դուռը կպչուն ժապավենով և
կրկին օգտագործեք կպչուն ժապավենը` հոսանքի մալուխը
սարքավորմանն ամրացնելու համար:
ՀՈՍԱՆՔԻ ԽԱՓԱՆՈՒՄ
Հոսանքի խափանման դեպքում զանգահարեք Ձեր տեղամասի
էլեկտրամատակարարող ընկերության գրասենյակ և հարցրեք
թե որքան կարող է այն տևել:
Ծանուցում. Հիշեք, որ սարքավորումը լիքը լցված վիճակում
կարող է ավելի երկար ժամանակ սառը մնալ քան մասամբ
լցված :
Եթե սառույցի բյուրեղները դեռ տեսանելի են մթերքի վրա,
ապա այն կարելի է կրկին սառեցնել, թեև այն կարող է համի
և հոտի վրա ազդեցություն ունենալ:
Եթե մթերքը գտնվում է անմխիթար վիճակում, ապա ավելի լավ
է այն դեն նետել:
20
Հոսանքի խափանումների դեպքում, որը կարող է տևել մինչև
24 ժամ:
Սարքավորման դուռը պահեք փակ: Այն թույլ կտա, որպեսզի
պահվող մթերքը հնարավորինս երկար ժամանակ մնա սառը
վիճակում:
Հոսանքի խափանումների դեպքում, որը կարող է տևել 24
ժամից ավելի:
Դատարկեք սառցարանի խցիկը և մթերքը դասավորեք
շարժական սառցարանում: Եթե նմանատիպ սառցարան
առկա չէ կամ չկան արհեստական սառույցի փաթեթներ,
ապա փորձեք օգտագործել այն մթերքները, որոնք հեշտորեն
փչանում են:
Դատարկեք սառույցի սկուտեղը:
HY
ՄԱՔՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Նախքան մաքրման և պահպանման որևէ գործողություն
իրականացնելը, սարքավորումն անջատեք հիմնական լարից
կամ անջատեք հոսանքի մատակարարումը:
Երբեք չօգտագործեք հղկող մաքրիչներ: Երբեք չմաքրեք
սառնարանի մասերը դյուրավառ հեղուկներով:
› Պարբերաբար մաքրեք սարքավորումը կտորով, գոլ ջրի
լուծույթով և չեզոք ախտահանող նյութերով` հատկապես
սառնարանի ներսի հատվածը:
› Մաքրեք սարքավորման դրսի հատվածը և դռան
անկյունակները խոնավ կտորով և չորացրեք փափուկ կտորով:
› Կոնդենսատորը, որը տեղադրված է սարքավորման
ետնամասում, պետք է կանոնավոր կերպով մաքրել`
օգտագործելով փոշեկուլը:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Չի կարելի օգտագործել գոլորշիով մաքրիչներ:
Կոճակները և վերահսկողության վահանակի էկրանը չպետք
է մաքրել ալկոհոլով կամ ալկոհոլ պարունակող նյութերով,
այլև` չոր կտորով:
Կարևոր է`
› Կոճակները և վերահսկողության վահանակի էկրանը չպետք
է մաքրել ալկոհոլով կամ ալկոհոլ պարունակող նյութերով,
այլև` չոր կտորով:
› Սառեցման համակարգի խողովակները մոտ են գտնվում
հալեցման համար նախատեսված տարային և կարող են
տաքանալ: Պարբերաբար մաքրեք դրանք փոշեկուլով:
21
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ԵՎ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ
ՆԱԽՔԱՆ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՀԱՍՏԱՏԵԼԸ
Աշխատանքի հետ կապված խնդիրները հաճախ կարող են
առաջանալ փոքր բաներից, որոնք կարող եք ինքներդ գտնել և
կարգավորել առանց որևէ տեսակի գործիքի:
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐ
Ձեր սարքավորումից եկող ձայները միանգամայն նորմալ
է, քանի որ այն ունի մի քանի օդափոխիչներ և շարժիչներ,
որոնք կարգավորում են ավտոմատ միացման և անջատման
աշխատանքները:
ՈՐՈՇ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԿՐՃԱՏԵԼ
ՀԵՏևՅԱԼ ՁևՈՎ.
› Հավասարեցրեք սարքավորումը և տեղադրեք այն հարթ
մակերեսին:
› Ստուգեք արդյոք ներքին բաղադրիչները ճիշտ են
տեղադրված:
› Տարանջատեք և խուսափեք սարքավորման և կահույքի
հպումից:
› Ստուգեք արդյոք շշերը և տարաները չեն հպվում միմյանց:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԼՍԵՔ ՄԻ ՔԱՆԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐ
Թշշոցի ձայն` սարքավորումն առաջին
անգամ միացնելու ժամանակ կամ երկար
դադարից հետո:
Կլկլոցի ձայն, երբ սառեցնող հեղուկը
մտնում է խողովակների մեջ:
ԲՌՌՌ ձայնը գալիս է կոմպրեսորի
աշխատանքից:
Տզզոցի ձայն, երբ ջրի փականը կամ
օդափոխիչը սկսում է աշխատել:
Շխկոցի ձայն, երբ կոմպրեսորն սկսում
է աշխատել:
Կտտոցը լսվում է ջերմաչափից, որը
կարգավորում է կոմպրեսորի
աշխատանքը:
22
HY
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Խնդիր
Հնարավոր պատճառ
Լուծում
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ ՉԻ ԱՇԽԱՏՈՒՄ
Հնարավոր է սարքավորման հոսանքի
մատակարարման խնդիր կա:
› Ստուգեք արդյոք հոսանքի մալուխը
միացած է համապատասխան լարում
ունեցող աշխատող վարդակին:
› Ստուգեք արդյոք Ձեր տան հոսանքի
ապահովիչները և ապահովության
սարքերը լավ են աշխատում
ՀԱԼԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ
ՏԱՐԱՅԻ ՄԵՋ ՋՈՒՐ ԿԱ
Սա նորմալ է տաք և խոնավ եղանակի
ժամանակ: Տարան կարող է նույնիսկ
կիսով չափ լիքը լինել:
› Համոզվեք որ սարքավորումը հարթ
դիրքում է, որպեսզի ջուրը չարտահոսի:
ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ԽՑԻԿԻ ԵԶՐԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ Սա թերություն չէ:
ՀՊՎՈՒՄ ԵՆ ԴՌԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, Սա համարվում է նորմալ տաք եղանակի
ԴԻՊՉԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԱՔ ԵՆ
և կոմպրեսորի աշխատանքի ժամանակ:
ԼՈՒՅՍԸ ՉԻ ԱՇԽԱՏՈՒՄ
Հնարավոր է լույսը փոխելու
անհրաժեշտություն կա:
Հնարավոր է սարքավորումը Միացում/
Սպասում ռեժիմում է
ԹՎՈՒՄ Է ԹԵ ՇԱՐԺԻՉԸ ՉԱՓԱԶԱՆՑ
ՇԱՏ Է ԱՇԽԱՏՈՒՄ
Շարժիչի աշխատանքի ժամանակը
կախված է տարբեր բաներից. դռան
բացման քանակից, պահվող մթերքի
քանակից, սենյակի ջերմաստիճանից,
ջերմաստիճանի վերահսկողության
կարգավորումից:
› Համոզվեք որ Ձեր տան հոսանքի
ապահովիչները և ապահովության
սարքերը լավ են աշխատում:
› Ստուգեք արդյոք հոսանքի մալուխը
միացած է համապատասխան լարում
ունեցող աշխատող վարդակին
› Լուսադիոդների կոտրվելու դեպքում
պետք է զանգահարել համապատասխան
Ծառայություն նույն տիպով
փոխարինելու համար, որը կարող եք
ձեռք բերել միայն մեր Վաճառված
Ապրանքների Սպասարկման
Կենտրոններից կամ լիազորված
մատակարարաներից:
› Համոզվեք որ սարքավորման
վերահսկողությունը ճիշտ է սահմանված:
› Ստուգեք արդյոք մեծ քանակության
մթերք չի ավելացվել սարքավորման մեջ:
› Ստուգեք արդյոք դուռը հաճախակի չի
բացվել:
› Ստուգեք արդյոք դուռը պատշաճ
կերպով է փակվում:
23
ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ
ՉԱՓԱԶԱՆՑ ԲԱՐՁՐ Է
Դա հնարավոր է լինի տարբեր
պատճառներով (նայել «Լուծումներ»
բաժինը)
› Համոզվեք արդյոք կոնդենսատորի վրա
(սարքավորման ետևում) փոշի և
աղվամազ չկա:
› Համոզվեք արդյոք դուռը պատշաճ
կերպով էփակվում:
› Համոզվեք արդյոք դռան
անկյունակները պատշաճ կերպով
ամրացված են:
› Շոգ օրերին կամ եթե սենյակը տաք է,
շարժիչը բնականաբար ավելի երկար է
աշխատում:
› Եթե սարքավորման դուռը մի որոշ
ժամանակ մնացել է բաց կամ եթե մեծ
քանակության մթերք է այնտեղ դրվել,
ապա շարժիչն ավելի երկար կաշխատի,
որպեսզի սառեցնի սարքավորման ներսի
հատվածը:
ԴՌՆԵՐԸ ՊԱՏՇԱՃ ԿԵՐՊՈՎ ՉԵՆ
ԲԱՑՎՈՒՄ և ՓԱԿՎՈՒՄ
Դա հնարավոր է լինի տարբեր
պատճառներով (նայել «Լուծումներ»
բաժինը)
› Ստուգեք արդյոք մթերքի փաթեթները
չեն խոչընդոտում դռանը:
› Ստուգեք արդյոք ավտոմատ սառույց
պատրաստիչի ներքին մասերն իրենց
դիրքից դուրս չեն:
› Ստուգեք արդյոք դռան անկյունակները
կեղտոտ կամ կպչուն չեն:
› Համոզվեք արդյոք սարքավորումը հարթ
դիրքում է:
24
HY
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՆԱԽՔԱՆ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼԸ
1.
Տեսեք արդյոք կարող եք ինքներդ լուծել խնդիրը Հիշեք,
որ սարքավորումը լիքը լցված վիճակում կարող է ավելի
երկար ժամանակ սառը մնալ քան մասամբ լցված վիճակում
տրված առաջարկությունների օգնությամբ:
2.
Անջատեք սարքավորումը և կրկին միացրեք, տեսնելու
արդյոք խնդիրը վերացել է
ԵԹԵ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ ԽՆԴԻՐԸ ԴԵՌ
ԱՌԿԱ Է, ԱՊԱ ԿԱՊ ՀԱՍՏԱՏԵՔ ՁԵՐ ՄՈՏԱԿԱ ՎԱՃԱՌՎԱԾ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ
Աջակցություն ստանալու համար զանգահարեք երաշխիքի
գրքույկում նշված համարով կամ հետևեք վեբ կայքում տրված
ցուցումներին www.whirlpool.eu
Միշտ նշեք.
• խնդրի կարճ նկարագրությունը,
• սարքավորման տեսակը և ճշգրիտ մոդելը,
• ծառայության համարը (այն համարը որը գրված է
Ծառայություն բառից հետո` տեխնիկական տվյալների
սանդղակի վրա): Ծառայության համարը նաև նշված է
երաշխիքային գրքույկի վրա,
• Ձեր ամբողջական հասցեն,
• Ձեր հեռախոսի համարը:
Եթե վերանորոգման անհրաժեշտություն կա, ապա
կապ հաստատեք լիազորված վաճառված ապրանքների
սպասարկման կենտրոնի հետ (երաշխավորելու այն, որ պետք
է օգտագործվեն օրիգինալ կցամասերը և վերանորոգումը
ճիշտ է իրականացված):
Արտադրող.
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
26
HY
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
27
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
28
HY
HY
400010868307
Whirlpool ԱՄՆ-ի գրանցված ապրանքանիշն է Whirlpool®:
001
n
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising