Indesit | ARXGD 1291 (TK)/S | Instruction for Use | Indesit ARXGD 1291 (TK)/S Kullanici rehberi

Indesit ARXGD 1291 (TK)/S Kullanici rehberi
Kullanma Kılavuzu
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
İçindekiler
TR
Türkçe,1
TR
Montaj, 2-3
Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi
Su ve elektrik bağlantıları
İlk yıkama
Teknik veriler
Bakım ve özen, 4
Su ve elektrik kesilmesi
Çamaşır makinesin temizlenmesi
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Kapak ve hazne bakımı
Pompanın temizlenmesi
Su besleme hortumunun kontrol edilmesi
Önlemler ve öneriler, 5
ARXGD 1291
Genel güvenlik uyarıları
Atıkların tasfiye edilmesi
Çamaşır makinesinin tanımı, 6-7
Kontrol paneli
Ekran
Bir yıkama devri nasıl yapılır, 8
Programlar ve işlevler, 9
Program tablosu
Yıkama işlevleri
Deterjan ve çamaşır, 10
Deterjan haznesi
Çamaşırın hazırlanması
Özel programlar
Yük dengeleme sistemi
Arızalar ve onarımlar, 11
Teknik Servis, 12
1
Montaj
TR
! Bu kitapçığı gerektiği her an danışabilmeniz
için özenle saklayınız. Çamaşır makinesinin
satılması, devri veya nakli durumlarında da,
yeni sahibinin faydalanabilmesi için bu kılavuz
makineyle beraber saklanmalıdır.
! Talimatları dikkatlice okuyunuz; montaj, kullanım
ve güvenliğe ilişkin önemli bilgiler içermektedir.
Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi
Ambalajdan çıkartılması
1. Çamaşır makinesinin ambalajdan
çıkartılması.
2. Çamaşır makinesinin taşıma esnasında hasar
görmemiş olduğunu kontrol ediniz. Hasar görmüş
ise monte etmeyiniz. Satıcıya başvurunuz.
3. Taşıma sırasında
arka tarafta bulunan 4
adet koruyucu vidayı
ve ara parçasıyla birlikte buradaki lastiği
de çıkartınız (bakınız
şekil).
4. Delikleri ambalajda bulacağınız plastik kapaklarla kapayınız.
5. Tüm parçaları muhafaza ediniz: çamaşır
makinesinin nakli gerektiği takdirde takılmaları
gerekmektedir.
! Ambalajlar çocuk oyuncağı değildir.
Sağlıklı bir dengeleme, çamaşır makinesine
sağlam bir duruş kazandıracağı gibi, çalışması
esnasındaki sarsıntı, gürültü ve hareketlilikleri de önleyecektir. Zeminde moket veya
halı olması halinde, ayarı makinenin altında
havalandırma olabilecek şekilde yapınız .
Su ve elektrik bağlantıları
Su besleme hortumunun takılması
1. Hortumu, 3/4 ölçülerinde vidalı bir gaz başlığı
kullanmak suretiyle, makinenin ambalajında bulunan filtre ve contayı da
ilave ederek, hortumun
musluğa sabit bir şekilde
tesbit edildiğinden emin
olarak takınız. C harfiyle işaretlenmiş olan
su hortumunun soğuk su musluğuna, H harfiyle
işaretlenmiş olanın da sıcak su musluğuna takılması
gerekmektedir (sular sıcaklığı yi geçmemelidir
60°C). Her iki hortum da, makineyle beraber teslim
edilen Y şeklindeki öok başlı ara ünite kullanılmak
suretiyle soğuk su musluğuna takılabilir (bkz. şekil).
Bağlantıyı yapmadan önce, suyu berraklaşana
kadar akıtınız.
Uyarı: Filtreleri düzenli olarak, suyun altına
tutarak temizleyiniz.
2. Su besleme hortumunu arka kısımının
üst sağ köşesinde
bulunan su girişine
vidalayarak makineye
bağlayınız (bkz. şekil).
Cihazın aynı seviyeye getirilmesi
1. çamaşır makinesini düz ve sert bir zemine yerleştiriniz, duvar veya mobilyalara
dayamayınız.
2. Yerleştirilecek zemin tam düz değilse
çamaşır makinesinin
vidalı ön ayaklarını
sıkarak veya
gevşeterek dengeyi
sağlayınız (bkz. şekil);
eğim açısı, makinenin
üst tezgahına göre 2°
den fazla olmamalıdır.
2
3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasına
dikkat ediniz.
! Musluğun su basıncının Teknik Veriler
tabelasında belirtildiği gibi olması gerekir (bkz.
yan sayfa).
! Besleme hortumunun boyu yetersizse yetkili
bir satıcı mağaza veya teknisyene başvurunuz.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
! Makine ile birlikte verilen hortumları kullanınız.
Tahliye hortumunun takılması
65 - 100 cm
! Uzatma kablosu ile çoklu prizler kullanmayınız.
Tahliye hortumunu,
katlanmasını önleyerek, zemindeki veya
yerden 65 ile 100 cm
yükseklik arasındaki
bir duvar tahliyesine
takınız
! Kablonun ezilmemesi ve katlanmaması gerekir.
veya mevcut olan
kılavuzu çeşmeye
bağlayarak lavabo
ya da küvet kenarına
yaslayınız (bkz.
şekil). Tahliye hortumunun serbest ucunun suya girmemesi
gerekir.
İlk yıkama
! Tahliye hortumu için ilave uzatma
kullanılmaması tavsiye olunur; aksi mümkün
değilse, uzatma hortumunun çapının da aynı
olması ve 150 cm. den uzun olmaması gerekir.
Elektrik bağlantısı
Fişi prize takmadan evvel aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun olmasına;
• prizin, makinenin Teknik Veriler tabelasında
belirtilen, azami gücünü taşıyabilecek
olmasına (bkz. yan taraf);
• şebeke geriliminin, Teknik Veriler
tabelasında belirtilen değerlere uygun
olmasına (bkz. yan taraf);
• prizin çamaşır makinesinin fişiyle uyumlu olmasına. Aksi takdirde fişi veya prizi
değiştiriniz.
! Çamaşır makinesi, muhafazalı olsa bile
açık alanda monte edilemez, çünkü rüzgara
ve yağmura maruz kalması çok tehlikelidir.
! Beslenme kablosunun yalnızca yetkili teknisyenler tarafından değiştirilmelidir.
Dikkat! Bu kurallara uyulmaması halinde firma
hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Montajdan sonra, çamaşır koymaksızın deterjanla
(60°C). programı ayarlayarak
yıkama yapınız.
Teknik bilgiler
Model
ARXGD 1291
Ölçüler
genişlik 59,5 cm
yükseklik 85 cm
derinlik 60 cm
Kapasite
1 - 9 kg
Elektrik
bağlantıları
Sıkma hızı
makine üstünde takılı olan
teknik veriler plakasına
bakınız.
max. su basıncı 1 MPa (10
bar) min. su basıncı 0,05
MPa (0,5 bar)
tambur kapasitesi 62 litre
maksimum dakikada 1200
devire kadar
1061/2010 ve
1015/2010 sayılı
direktiflere göre
kontrol
programları
Program
(1° tuşa basmak):
Pamuklu Standart 60°C.
Program
(2° tuşa basmak):
Pamuklu Standart 40°C.
Su
bağlantıları
Bu makina aşağıda belirtilen
AB normlarına uygundur:
- EMC - 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyum)
- 2012/19/EU (WEEE)
- LVD - 2014/35/EU (Alçak
gerilim)
! Monte edilen çamaşır makinesinin fişinin
kolaylıkla erişilebilir olması gerekir.
3
TR
Bakım ve özen
TR
Su ve elektrik kesilmesi
•
Su musluğunu her yıkamadan sonra
kapatınız. Böylece çamaşır makinesinin su
tesisatının eskimesi engellenir, su kaçağı
tehlikesi ortadan kalkar.
2. makine kapağını
saatin ters yönünde çevirerek sökünüz (bkz.
şekil). bir miktar su
gelmesi normaldir;
• Bakım ve temizlik işlemleri esnasında
çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
Dış gövde ve plastik aksam ılık su ve sabunla
ıslatılmış bir bez vasıtasıyla temizlenebilir.
Çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
Deterjan haznesinin temizlenmesi
1
2
Hazneyi kaldırarak,
dışarıya doğru çekmek
suretiyle çıkartınız
(bkz. şekil).
Akar su altında
yıkayınız, bu çekmecenin temizliği sık sık
yapılmalıdır.
Kapak ve hazne bakımı
• Kötü kokuların oluşmasını engellemek için
kapağı daima aralık bırakınız.
Pompanın temizlenmesi
Çamaşır makinesinin pompası kendini temizleyen bir özelliğe sahip olup, ayrıca temizlik
gerektirmez. Ancak, bazı küçük cisimler (madeni para, düğme) pompanın alt kısmındaki
koruyucu bölmeye düşebilirler.
! Yıkama devresinin bitmiş olup olmadığını
kontrol ediniz ve fişini çekiniz.
Pompa koruyucu bölgesine erişebilmek için:
1. çamaşır makinesinin ön kapama panelini, bir tornavida
vasıtasıyla çıkartınız
(bkz. şekil);
4
3. içini dikkatlice temizleyiniz;
4. kapağı vidalayınız;
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel,
kancaların yuvalara gelip gelmediğini kontrol
ediniz.
Su besleme hortumunun kontrol
edilmesi
Su besleme hortumunu, en azından senede
bir defa kontrol ediniz. Yarık veya çatlaklar
varsa değiştiriniz: yıkama esnasındaki yüksek
basınçlar ani patlamalara yol açabilirler.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
Önlemler ve öneriler
! Çamaşır makinesi uluslararası güvenlik standartlarına
uygun olarak projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar
güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel güvenlik uyarıları
• Bu cihaz, eğer gözetim altında bulunuyorlar
ise veya güvenli şekilde ve ilişkin tehlikeler göz önünde bulundurularak, cihazın
kullanımı hakkında uygun eğitim almışlar
ise, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel,
duyusal veya mental kapasitelerden yoksun veya yetersiz tecrübe ve bilgiye sahip
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar,
cihaz ile oynamamalıdır. Bakım ve temizlik
işlemleri, denetimsiz çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
Cihazların tasfiye edilmesi konusunda daha geniş bilgi almak için cihaz sahiplerinin mevcut müşteri hizmetine veya
satış noktalarına başvurulması gerekir.
• Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği.
• AEEE Yönetmeliğine uygundur.
• Makine meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken yada elleriniz veya
ayaklarınız ıslak yada nemliyken dokunmayınız.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden tutarak çekiniz.
• Makine çalışırken deterjan haznesini açmayınız.
• Tahliye suyuna el sürmeyiniz, yüksek ısıda olabilir.
• Kapağı, hiçbir şekilde zorlamayınız: istenmedik
açılmalara karşı olan güvenlik mekanizması arıza yapabilir.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız.
• Çocukların çalışır vaziyetteki makineye yaklaşmalarına
mani olunuz.
• Çalışma esnasında kapak ısınabilir.
• Taşınması gerektiğinde, bu işlemin, iki veya üç kişi
tarafından, azami dikkatle yapılması gerekir. Kesinlikle
tek başınıza yapmayınız, çünkü makine çok ağırdır.
• Çamaşırları yerleştirmeden evvel, sepetin boş
olduğundan emin olunuz.
Atıkların tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara uyunuz, bu şekilde ambalajların geri dönüşümü
mümkün olur.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
2012/19/EU sayılı Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz
eşyaların kentsel katı atık genel yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan cihazların, madde
geri kazanım ve geri dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına olası zararları
engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekir. Tüm ürünlerin
üzerinde; ayrı toplama hükümlerini hatırlatmak amacıyla
üstünde çarpı işareti olan sepet sembolü verilmiştir.
5
TR
Çamaşır makinesinin tanımı
TR
Kontrol paneli
TUŞLAR
KILITLI
AÇMA/KAPAMA
tuşu
tuşu
SIKMA
tuşu
Ekran
Deterjan Bölmesi
HAFIZA
tuşu
PROGRAM
SEÇIM
tuşları
START/PAUSE
FONKSİYON
uyarı lambalı tuşu
tuşları
GECIKMELI
BAŞLAMA
SİCAKLİK AYARİ
tuşu
tuşu
Deterjan Bölmesi: ve diğer katkıları koyunuz (“Deterjanlar bölümüne” bakınız).
AÇMA/KAPAMA tuşu : makineyi açmak ya da kapatmak için bu tuşa kısa süreli basınız. Yeşil renkte
yanıp sönen START/PAUSE uyarı lambası makinenin
açık olduğunu gösterir. Makineyi çalışır vaziyetteyken
kapatmak için tuşu daha uzun, yaklaşık 2 saniye, basılı
tutmanız gerekir;hafifçe ya da yanlışlıkla basıldığında
makine kapanmaz. Makinenin çalışır vaziyetteyken
kapatılması devrede olan yıkama programını iptal eder.
PROGRAM SEÇIM tuşları: istenilen programı ayarlamak
için (bkz. Program tablosu).
HAFIZA tuşu: bir devir ve en çok kullanılan kişisel
ayarları kaydetmek için tuşa basılı tutunuz. Daha önce
kaydedilmiş olan bir devir seçmek için HAFIZA tuşuna
basınız.
FONKSİYON tuşları: İstenilen işlevi seçmek için mode
tuşuna basarak ayarlayınız. Ekranda ilgili uyarı lambası
yanacaktır.
SIKMA tuşu : santrifüjü azaltmak ya da devre dışı
bırakmak için basınız – değeri ekranda görüntülenir.
SİCAKLİK AYARİ tuşu : sıcaklık derecesini azaltmak
için basınız: seçilen değer ekranda belirtilir.
6
TUŞLAR KILITLI tuşu
: kontrol paneli etkin haline
getirmek için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutmanız
gerekir. Sembol
açık ise; kontrol panelinin kilitli
olduğunu gösterir (AÇMA/KAPAMA tuşu hariç). Böylece
özellikle çocuklarınız varsa programın yanlışlıkla
değiştirilmesi engellenir. kontrol panelini etkisiz haline
getirmek için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutmanız
gerekir.
GECIKMELI BAŞLAMA tuşu
: seçilen programı
geciktirmeli çalıştırmak için basınız. Gecikme ekranda
belirtilecektir.
START/PAUSE uyarı lambalı tuşu: yeşil lamba yavaşça
yanıp sönünce istediğiniz yıkama programını başlatmak
için tuşa basınız. Yıkama programı başladıktan sonra uyarı lambası yanık kalır. Seçilen bir programın
beklemeye alınması için aynı tuşa tekrar basınız; uyarı
lambası turuncu renkte yanıp sönecektir. Sembol
yanık değilse makine kapağı açılabilir (yaklaşık 3 dakika
bekleyiniz). Yıkama programının kaldığı yerden devam
etmesi için aynı tuşa tekrar basınız.
Bekleme modu
Yeni enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumlu bu çamaşır
makinesine herhangi bir faaliyet algılanmadığında 30
dakika içinde devreye sokulan otomatik bekleme sistemi
yerleştirilmiştir AÇMA/KAPAMA düğmesine bir süre basın
ve makinenin tekrar çalışmasını bekleyin.
Ekran
TR
Z
B
A
F
X
D
C
E
Y
F
F
L
Makineyi programlamak için yararlı bir gereç olmasının yanı sıra ekranda değişik bilgiler verilmektedir.
Üsteki A ve B satırlarında seçilen yıkama programı, programın hangi devrede olduğu ve program takip ile gereken tüm
bilgiler verilir.
C satırında programın bitmesine ne kadar süre kaldığı ve GECIKMELI BAŞLATMA ayarlandıysa yıkamanın başlamasına
ne kadar süre kaldığı görüntülenir.
D satırı ise ayarlanan programa göre santrifüjün maksimum hız değeri görüntüler. Eğer santrifüj seçili değilse satır sönük
kalır.
E satırı ise ayarlanan programa göre santrifüjün maksimum ısı değerini görüntülenir. Eğer ısı ayarı programda mevcut
değilse bu satır sönük kalır.
F uyarı lambaları işlevler ile ilgili olup seçili işlev ayarlanan programa uygunsa yanar.
KAPAK KILITLI sembolü
Işıklı göstergenin yanıyor olması kapağın, istenmeyen açılmalara karşı, kapalı olduğunu gösterir. Herhangi bir arızaya yol
açmamak için ışıklı göstergenin sönmesini beklemek gerekir.
Not: Makine çalışırken GECIKMELI BAŞLATMA etkin ise makine kapağı açılamaz, kapağı açabilmek için START/PAUSE
tuşuna basarak makineyi beklemeye alınız.
! İlk çalıştırıldığında dil seçimi istenecektir ve ekran otomatik olarak ‘’Dil seçimi” menüsüne girecektir.
İstenilen dili seçmek için X ve Y tuşlarına basınız. Onaylamak için Z tuşuna basınız.
Eğer dil değiştirilmek istenirse, makineyi kapatınız, şekilde L referansı ile gösterilen tuşlara aynı anda akustik bir sinyal
duyana kadar basınız, makineyi yeniden açınız, dil seçimi menüsü görüntülenecektir.
7
Bir yıkama devri nasıl yapılır
TR
1. MAKINENIN ÇALIŞTIRILMASI.
tuşuna bastıktan
sonra ekranda HOŞGELDİNİZ yazısı görüntülenecek
ve START/PAUSE uyarı lambası yeşil renkte yanıp
sönmeye başlayacaktır.
2. MAKİNANIN DOLDURULMASI. Kapağı açınız.
Sonraki sayfada bulunan program tabelasında
belirtilen yük miktarını geçmeyecek şekilde tamburu
çamaşırlarınızla doldurunuz.
3. DETERJAN KONULMASI. Deterjan haznesini
açınız ve deterjanı “Deterjan ve çamaşır” bölümünde
açıklandığı gibi koyunuz.
4. MAKINE KAPAĞININ KAPATILMASI.
5. PROGRAMIN SEÇILMESI. İstenilen programı seçmek
için PROGRAM SEÇIM tuşlarından birine basınız.
Programın ismi ekranda görüntülenecektir, seçilen
programa bağlı değiştirilemeyecek sıcaklık derecesi
ve sıkma devir hızı vardır. Ekranda program süresi
görüntülenecektir.
6. YIKAMA DEVRININ KIŞISEL AYARLARINI mevcut
olan tuşları kullanarak yapınız:
Sıcaklık derecesi ve/ya santrifüjün değiştirilmesi.
Seçilen programa göre makine sıcaklık derecesi ve
sıkma devrini otomatik olarak ayarlar, bu yüzden bu
değerler değiştirilemez.
tuşuna basıldığında OFF
soğuk yıkama programındaki sıcaklık derecesine
ulaşıncaya kadar sıcaklık derecesi düşer.
düğmesine basıldığında OFF devreden çıkıncaya
kadar sıkma devri gittikçe azalır. Tuşlara bir daha
basıldığında fabrika değerlerine dönülecektir.
Gecikmeli başlatma ayarı.
Seçilmiş olan programın gecikmeli başlamasını
ayarlamak için istenilen gecikme süresi ayarlanıncaya
kadar tuşa basınız. Bu opsiyon açık olduğunda
ekranda
sembolü görüntülenecektir. Gecikmeli
başlatmayı iptal etmek için ekranda OFF yazısı
görüntüleninceye kadar tuşa basınız.
Yıkama özelliklerinin değiştirilmesi.
• Fonksiyonu çalıştırmak için tuşa basınız; ilgili uyarı
lambası yanacaktır.
• İşlevi kapatmak için aynı tuşa tekrar basınız; ilgili
uyarı lambası sönecektir.
! Seçilen işlem yürütülen programla uyumlu olmadığı
takdirde, uyarı lambası yanıp sönecek ve işlem
başlamayacaktır.
! Seçilen fonksiyon ayarlanmış olan programla uyumlu
olmadığı takdirde, ilk işlevle ilgili uyarı lambası yanıp
sönecek ve etkinleştirilmiş işlev yanıp sönmesi sona
erecektir.
8
! Fonksiyonlar önerilen yük seviyesi ve yıkama
süresini değiştirebilirler.
7. PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI. BAŞLAT/BEKLE
tuşuna basınız. İlgili uyarı lambası yeşil renkte sabit
yanacak ve makinenin kapağı kilitlenecektir (MAKINE
KAPAĞI KILITLI
uyarı lambası açıktır). Yıkama
süresince ekranda seçilmiş olan program safhasının
ismi görüntülenir. Devrede olan bir programı
değiştirmek için START/PAUSE tuşuna basarak
çamaşır makinesini beklemeye alınız (START/PAUSE
uyarı lambası turuncu renkte yavaşça yanmaya
başlayacaktır), istenilen programı seçiniz ve START/
PAUSE tuşuna tekrar basınız.
Yıkama esnasında makine kapağını açmak için
BAŞLAT/BEKLE düğmesine basınız; MAKINE
KAPAĞI KILITLI
sembolü kapalı ise, kapak
açılabilecektir (yaklaşık 3 dakika bekleyiniz). Yıkama
programının kaldığı yerden devam etmesi için START/
PAUSE tuşuna tekrar basınız.
8. PROGRAMIN BITMESI. “PROGRAM SONU”
yazısıyla belirtilir. MAKINE KAPAĞI KILITLI
uyarı
lambası kapağın açılabilir hale geldiğini belirtmek için
söner (yaklaşık 3 dakika bekleyiniz). Makine kapağını
açtıktan sonra çamaşırları boşaltıp makineyi kapatınız.
! Devrede olan bir programı iptal etmek için
tuşunu
uzun süre basılı tutunuz. Program bitirilecek ve makine
kapanacaktır.
Programlar ve işlevler
Devir süresi
Deterjanlar
Maks. Maks
Hız
Isı de- (Dakirecesi kada Önyý- Yık- Yumu- Çamaşır
suyu
(°C) devir) kama ama şatıcı
Toplam su lt
Program açıklaması
Maks yük
(Kg)
Kalan nem
%
Enerji
tüketimi kWh
Programlar
Program tablosu
Günlük programlar
Pamuklular: çok kirli çamaşırlar (çarşaf, masa öurtüsü, vs.).
90°
1200



-
9
53 2,54 85 180’
Pamuklu Standart 60° (1)(1° tuşa basmak): çok kirli hassas renkli ve beyazlar.
60°
1200
-



9
53 1,55 57,5 195’
Pamuklu Standart 40° (2)(2° tuşa basmak): az kirli beyazlar ve nazik renkliler.
40°
1200
-



9
53 1,09 92 175’
Pamuklu Standart 20°(3° tuşa basmak): az kirli hassas renkli ve beyazlar.
20°
1200
-



9
Sentetikler (1° tuşa basmak): çok kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar.
60°
800




4,5
46 1,03 60 115’
Sentetikler (3) (1° tuşa basmak): az kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar.
40°
800




4,5
46 0,56 60 100’
Sentetikler (2° tuşa basmak): az kirli dayanıklı renkli çamaşırlar.
40°
800




4,5
30 dk Hızlı Yıkama (1° tuşa basmak): az kirli çamaşırları kısa sürede yıkamak üzere
kullanılır (yünlü, ipekli, ve elde yıkanacak çamaşırlara uygun değildir).
30°
800
-


-
3,5
71 0,20 38
30’
15 dk Hızlı Yıkama (2° tuşa basmak): az kirli çamaşırları kısa sürede yıkamak üzere
kullanılır (yünlü, ipekli, ve elde yıkanacak çamaşırlara uygun değildir).
30°
800
-


-
1,5
71 0,11 33
15’
Bebek programı: çok kirli hassas renkli çamaşırlar.
40°
800
-



4
-
-
-
120’
İpekliler/Perdeler: ıpekli, viskoz ve iç çamaşırlar için kullanılır.
30°
0
-


-
2
-
-
-
65’
Yünlüler: yün ve kaşmir için kullanılır.
40°
800
-


-
2
-
-
-
90’
Sıkma (1° tuşa basmak)
-
1200
-
-
-
-
9
-
-
-
16’
Durulama (2° tuşa basmak)
-
1200
-
-


9
-
-
-
36’
Su Boşaltma (3° tuşa basmak)
-
0
-
-
-
-
9
-
-
-
2’
-
-
-
-
-
-
175’
75’
Özel programlar/Hafıza
M
Hafıza: herhangi bir yıkama tipini hafızaya almayı sağlar
Kısmi Programlar
Ekran veya kitapçýk üzerinde gösterilen devre süresi, standart þartlara göre hesaplanmýþ tahmini bir süredir. Geçerli olan süre, giriþteki sýcaklýk derecesi ve suyun basýncý, ortam sýcaklýðý, deterjan
miktarý, yük miktarý ve tipi, yükün dengesi, seçilen ilave seçenekler gibi sayýsýz faktörlere göre deðiþiklik gösterebilmektedir.
1) 1061/2010 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 60°C ve
(1° tuşa basmak). programa ayarlayýnýz.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 60°C de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi açısından
en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
2) 1061/2010 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 40°C ve
(2° tuşa basmak). programa ayarlayýnýz.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 40°de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi açısından
en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
Tüm Test Enstitüleri için:
2) Pamuklu uzun programý;
(2° tuşa basmak) programda 40°C’ye ayarlayýnýz.
3) Sentetik programı boyunca: 40°C lik bir sıcaklık ile
(1° tuşa basmak) yıkama döngüsü ayarlamak.
Yıkama işlevleri
Leke önleyici
Bu fonksiyon en inatçı lekeleri
çıkarmak için kullanılır. 4 numaralı
4
ilave hazneyi 1 numaralı hazneye
yerleştiriniz. Çamaşır suyu
dozajını ayarlarken orta mildeki
1
“max” işaretini geçmeyiniz (bkz.
2
3
şekil). Sadece beyazlatma
işlemini gerçekleştirmek için
4. kaba beyazlatıcıyı (çamaşır
suyunu) koyunuz, “Durulama”
programını ayarlayınız ve “Leke
Önleyici” fonksiyonunu etkin hale getiriniz. Yıkama esnasında
beyazlatma yapmak için deterjan ve diğer katkıları koyunuz,
istenilen programı ayarlayıp Leke Önleyici işlevini devreye alınız.
4 no’lu kabın kullanılması ön yıkamayı devre dışı bırakır.
! Sonraki programlarda uygulanamaz: , , , Sıkma, Su
Boşaltma, programları.
MAX
Ön yıkama
Bu işlev seçildiğinde en dayanıklı lekeleri çıkarmak için
kullanılan ön yıkama gerçekleştirilir.
Not: Mevcut olan hazneye deterjan koyunuz.
! Sonraki programlarda uygulanamaz: , , , , , , , .
Ekstra Durulama
Bu opsiyon seçildiğinde durulamanın verimliliği daha
yüksek olur ve deterjandan tamamen temizlenmesi
sağlanır. Hassas ciltler için uygundur.
! Sonraki programlarda uygulanamaz:
, Sıkma, Su
Boşaltma, programlarına.
Kolay ütü
Bu işlev seçildiğinde kırışıkları önleyecek şekilde yıkama ve sıkma
devrinin özellikleri değiştirilecektir. Devrin sonunda, çamaşır makinesi
tamburu yavaş bir şekilde dönecek; KOLAY ÜTÜ ve BAŞLAT/
DURAKLAT göstergesi ışıkları yanacak (turuncu) ve ekranda
“PROGRAM SONU” yazısı görünecektir. Devri bitirmek için,
START/PAUSE düğmesine veya KOLAY ÜTÜ düğmesine basın.
“İpek” yıkama devri çamaşırın makinede beklemeye bırakılmasıyla
biter; KOLAY ÜTÜ ve START/PAUSE göstergesi ışıkları yanacak
(turuncu) ve ekranda “SUDA BEKLET” yazısı görünecektir. Suyu
boşaltmak için START/PAUSE ya da KOLAY ÜTÜ düğmesine
basmanız gerekir. Simdi çamaşırlarınızı alabilirsiniz.
! Sonraki programlarda uygulanamaz: , , , programları.
Mini yük
Bu işlev, yıkanacak çamaşır miktarı tavsiye edilen maksimum
yükün (miktarın) yarısına eşit yada yarısından az olduğunda
kullanınız (bkz. Programlar tablosu).
! Bu programlarda uygulanamaz: , , , Sıkma, Su
Boşaltma, programları.
9
TR
Deterjanlar ve çamaşır
TR
Deterjan haznesi
Özel programlar
Yıkamanın iyi sonuç vermesi doğru dozda deterjan
kullanılmasına da bağlıdır: aşırı deterjan kullanmak
suretiyle daha temiz çamaşırlar elde edilemeyeceği gibi
makinenin aksamına zarar verilerek, çevre kirliliğine
sebebiyet verilir.
Pamuklu Standart 20 °C (program ) kirli pamuklu
çamaşırlar için idealdir. 40°’de bir yıkama ile mukayese edilebilen, soğuk suda da etkili olan performanslar,
yinelenen ve karşılaştırılan en yüksek hız varyasyonu
ile çalışan mekanik bir hareket ile sağlanır.
30 dk Hızlı Yıkama: az kirli çamaşırları kısa sürede yıkamak üzere hazırlanmıştır: sadece 30 dakika
sürer ve böylece zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
programın 30°C ye ayarlanmasıyla, azami 3,5 kg.
olmak üzere muhtelif kumaşlardaki (yün ve ipek hariç)
çamaşırları yıkamak mümkündür.
15 dk Hızlı Yıkama: az kirli çamaşırları kısa sürede yıkamak üzere hazırlanmıştır: sadece 15 dakika
sürer ve böylece zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
programın 30°C ye ayarlanmasıyla, azami 1,5 kg.
olmak üzere muhtelif kumaşlardaki (yün ve ipek hariç)
çamaşırları yıkamak mümkündür.
Bebek: bu program çocuklara ve bebeklere ait tipik
kirleri yok ettiği gibi, bezlerde deterjan kalmamasını
sağlar ve böylece bebeklerin hassas ciltlerine zarar
vermez. Bu program , daha fazla miktarda su kullanarak ve deterjana ilave edilen özel hijyen sağlayıcı
katkı maddelerinin etkisini optimize ederek bakteri
oranını azaltmak amacına yönelik tasarlanmıştır.
Yıkama sonunda makina kırışıklıkların oluşmasını
önlemek için sepeti yavaşça döndürecektir; programı
sonlandırmak için START/PAUSE tuşuna basınız.
İpekliler: ipekli tüm dokumalar için tasarlanmış olan .
programın kullanılması tavsiye edilir. Hassas dokumalar
! Beyaz pamuklu çamaşırlar, ön yıkama ve 60°C’den
yüksek sıcaklık derecesi ile yıkamalar için toz deterjan
kullanınız.
! Deterjan ambalajı üzerinde aktarılan bilgileri takip
ediniz.
! Elde yıkama deterjanları kullanmayınız, çünkü aşırı
köpük yaparlar.
MAX
4
1
3
Deterjan haznesini açınız
ve deterjan ile katkı maddelerini aşağıdaki şekilde
koyunuz.
2
hazne 1: Ön yıkama için deterjan (toz)
Deterjanı koymadan önce 4 numaralı ilave haznenin
takılı olmadığını kontrol edin.
hazne 2: Yıkama için deterjan (toz veya likit)
Sıvı deterjan, yalnızca, makine çalıştırılmadan konulabilir.
hazne 3: Katkı maddeleri (yumuşatıcı, vs.)
Yumuşatıcı ızgara seviyesini aşmamalıdır.
ilave hazne 4: Çamaşır suyu
Çamaşır hazırlanması
• Çamaşırları aşağıdaki gibi ayırınız:
- kumaş tipi / etiketteki işaret.
- renkler: renkli çamaşırları beyazlardan ayırınız.
• Ceplerini boşaltınız ve düğmeleri kontrol ediniz.
• Kurulama sırasında çamaşırın ağırlığını gösteren “Programlar Tablosu’’daki değerleri aşmayın.
Çamaşırların ağırlığı nedir?
1 çarşaf 400-500 gr.
1 yastık kılıfı 150-200 gr.
1 masa örtüsü 400-500 gr.
1 bornoz 900-1.200 gr.
1 havlu 150-250 gr.
10
için özel bir deterjan kullanılması önerilir.
Perdeler: katlayarak mevcut olan poşetin içine
yerleştiriniz. . programın kullanılması önerilir.
Yünlüler: tüm yünlü kıyafetler üzerinde “yalnızca elde
yıkayın”
etiketi olsa bile program
kullanılarak
yıkanabilir. En iyi sonuçlar için, özel deterjanlar kullanın
ve 2 kg çamaşırı geçmeyin.
Yük dengeleme sistemi
Aşırı titremenin engellenmesi ve yükün düzenli dağılması
için her sıkma devrinden önce iç sepet normal yıkama
hızından biraz daha hızlı döner. Farklı şekillerde
çamaşırları makineye doldurduktan sonra yük dengeli
hale gelmediyse makine daha yavaş bir sıkma devrini
uygular. Yük çok dengesiz ise çamaşır makinesi sıkma
devrini gerçekleştirmeden çamaşırları dağıtır. Yükün
daha iyi yerleştirilmesi ve dengeli olması için küçük giysilerle büyük giysileri karıştırınız.
Arızalar ve onarımlar
Çamaşır makinesi çalışmıyor olabilir. Teknik Servise başvurmadan önce (Teknik Servis bölümüne bakınız) aşağıdaki liste
yardımıyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadığını kontrol ediniz.
Arızalar:
Olası nedenler / Çözümler:
Çamaşır makinesi çalışmıyor.
• Fiş prize takılı değil veya tam temas etmiyor.
• Evde elektrik yok.
Yıkama işlemi başlamıyor.
•
•
•
•
•
Makinanın kapağı tam kapanmamış.
AÇMA/KAPAMA düğmesine basılmamış.
START/PAUSE düğmesine basılmamış.
Su musluğu açık değil.
Gecikmeli başlatmada bir gecikme süresi ayarlanmış.
Çamaşır makinesi su almıyor (Ekranda ‘’SU BAĞLANTISI YOK’’ yazısı
görüntülenecektir).
•
•
•
•
•
•
Su besleme hortumu musluğa takılı değil.
Hortum bükülmüş.
Su musluğu açık değil.
Evde su kesik.
Basınç yetersiz.
START/PAUSE düğmesine basılmamış.
Çamaşır makinesi devamlı su alıp
veriyor.
• Tahliye hortumu yerden 65 ile 100 cm arasında yerleştirilmemiş (bkz. “Montaj”).
• Tahliye hortumunun başı suya girmiş (bkz. “Montaj”).
• Duvardaki tahliyenin hava boşluğu yok.
Bu kontrollerden sonra olumlu sonuç alınamazsa, musluğu ve kapatıp,
çamaşır makinesini durdurarak Servise haber veriniz. Daire, binanın üst
katlarındaysa, sifon olayı meydana gelerek çamaşır makinesi devamlı su
alıp, veriyor olabilir. Bu sorunun çözümü için piyasada sifon önleyici valflar
satılmaktadır.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor
veya santrifüj yapmıyor.
• Program su boşaltmayı öngörmüyor: bazı programlarda su boşaltma
işlemini elle müdahale ederek başlatmak gerekir (bkz. “Programlar ve
işlevler”).
• KOLAY ÜTÜ işlevi devrede: programı tamamlamak için START/PAUSE
düğmesine basınız (“Programlar ve işlevler”).
• Tahliye hortumu bükülmüş (bkz. “Montaj”).
• Tahliye kanalı tıkalı.
Çamaşır makinesi santrifüj esnasında
aşırı sarsılıyor.
• Hazne, çamaşır makinesinin montajı esnasında düzgün çözülmemiş (bkz.
“Montaj”).
• Çamaşır makinesinin bulunduğu zemin düz değil (bkz. “Montaj”).
• Çamaşır makinesi mobilyalarla duvar arasında sıkışmış (bkz. “Montaj”).
Çamaşır makinesi su kaçırıyor.
• Su giriş hortumu tam sıkılmamış (bkz. “Montaj”).
• Deterjan haznesi tıkanmış (temizlemek için bkz. “Bakım ve özen”).
• Tahliye hortumu düzgün takılmamıº (bkz. “Montaj”).
MAKINE KİLİTLİ, ekran yanıp sönerek bir
arıza oluştuğunu gösterir (ör. F-01, F-..).
• Makineyi kapatınız, prizden fişi çekiniz ve 1 dakika sonra tekrar açınız.
Arıza çözülmüyorsa Teknik Servisine başvurunuz.
Aşırı köpük oluşuyor.
• Deterjan çamaşır makinesi için uygun değil (“çamaşır makinesi için”, elde
yıkama ve çamaşır makinesi için” veya benzer ibareler olmalıdır).
• Aşırı doz kullanıldı.
11
TR
Teknik Servis
195116133.03
11/2016
TR
Teknik Servis ile temas kurmadan önce:
• Sorunu tek başınıza çözüp çözemeyeceğinizi kontrol edin (“Sorun Giderme”’ye bakınız);
• Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için yıkama çevrimini yeniden başlatın;
• Bu durum söz konusu değilse, yetkili bir Teknik Destek Merkezi ile temasa geçin.
! Her zaman yetkili teknisyen yardımı talep edin.
Aşağıdaki bilgileri hazır durumda bulundurun:
• Sorunun türü;
• cihaz modeli (Mod.);
• seri numarası (S/N).
Bu bilgiler çamaşır makinesinin arkasına yapıştırılan künye levhasından veya kapağı açarak cihazın önünde de bulunabilir.
Cihazın ömrü 10 yıldır.
Tüm Türkiye’de; Yetkili Teknik Servis, Orijinal Yedek Parça, Bakım Ürünlerimiz ve Garanti ile ilgili bilgi için:
0 212 444 50 10.
Tüketicilerin Seçimlik Hakları
• Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan (i) satılanı geri
vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
• Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
• Ücretsiz onarım hakkının kullanması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin
mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp
oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden
yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici
tarafından azami otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
Kullanım Hataları
• Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Tüketici Şikayetleri
• Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
Ürün Verileri
İthalatçı Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
12
Üretici Firma:
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano Italy
Tel: +39 0732 66 11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising