Whirlpool | WFC 3C26 P X | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C26 P X Manualul utilizatorului

Whirlpool WFC 3C26 P X Manualul utilizatorului
RO
GHID DE REFERINŢĂ
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL. Pentru a beneficia de servicii
complete de asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi
aparatul pe: www.whirlpool.eu/register
Puteţi descărca Instrucţiunile privind siguranţa şi
Ghidul de utilizare şi întreţinere vizitând site-ul nostru
web docs.whirlpool.eu şi urmând instrucţiunile de
pe coperta din spate a acestei broşuri.
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Ghidul privind sănătatea şi siguranţa.
DESCRIEREA PRODUSULUI
APARATUL
1
6
2
8
9
3
10
4
5
7
12
11
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Coşul superior
Clapete rabatabile
Mecanism de reglare a înălţimii raftului superior
Braţul de pulverizare superior
Coşul inferior
Zonă economisire spaţiu
Coşul pentru tacâmuri
Braţul de pulverizare inferior
Ansamblu de filtre
Compartimentul pentru săruri
Dozatoare de detergent şi agent de clătire
Plăcuţa cu datele tehnice
Panoul de comandă
0000 000 00000
13
PANOUL DE COMANDĂ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Buton Pornire/Oprire/Resetare cu indicator luminos
Buton de selectare a programelor cu indicator luminos
Buton Încărcare la jumătate cu indicator luminos/Blocare
taste
Indicator luminos program Eco
Indicator luminos opţiune Blocare taste
Afişaj
Indicator număr program şi timp rămas
8 9 1011
12
13
14
8.
9.
10.
11.
12.
Indicator luminos pentru detergent sub formă de tablete
Indicator luminos pentru robinet de apă închis
Indicator luminos de nivel al agentului de clătire
Indicator luminos de nivel al sărurilor
Buton Power Clean igienizantă cu indicator luminos /
Tabletă
13. Buton Întârziere cu indicator luminos
14. Buton Pornire/Pauză cu indicator luminos / Drenare
1
PRIMA UTILIZARE
SĂRURI, AGENT DE CLĂTIRE ŞI DETERGENT
RECOMANDĂRI PRIVIND PRIMA UTILIZARE
După instalare, demontaţi opritoarele rafturilor şi elementele elastice
de fixare a raftului superior.
UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SĂRURI
Utilizarea sărurilor previne formarea DEPUNERILOR DE CALCAR pe vase
şi pe componentele funcţionale ale maşinii.
• Este important ca compartimentul pentru săruri să nu fie niciodată gol.
• Este important să setaţi duritatea apei.
Compartimentul pentru săruri se află în partea inferioară a maşinii de
spălat vase (consultaţi DESCRIEREA PROGRAMELOR) şi trebuie să fie
umplut când indicatorul luminos de NIVEL AL SĂRURILOR de pe
panoul de comandă este aprins.
1. Demontaţi raftul inferior şi desfiletaţi capacul
compartimentului (în sens antiorar).
2. Numai la prima operaţiune de acest fel: umpleţi
compartimentul pentru săruri cu apă.
3. Poziţionaţi pâlnia (consultaţi figura) şi umpleţi
compartimentul pentru săruri până la margine
(aproximativ 1 kg); este perfect normal să curgă
puţină apă în afară.
4. Scoateţi pâlnia şi ştergeţi resturile de săruri de
pe deschidere.
Asiguraţi-vă că este înfiletat bine capacul, astfel încât să nu intre detergent în compartiment în timpul programului de spălare (acest lucru
poate avaria iremediabil instalaţia de dedurizare a apei).
Oricând trebuie să adăugaţi săruri, este obligatoriu să finalizaţi
procedura înainte de a începe ciclul de spălare.
SETAREA DURITĂŢII APEI
Pentru a permite instalaţiei de dedurizare a apei să funcţioneze perfect,
este esenţial ca setarea durităţii apei să se bazeze pe nivelul de duritate a
apei din locuinţa dumneavoastră. Aceste informaţii pot fi obţinute de la
furnizorul local de apă.
Setarea din fabrică se aplică pentru un nivel mediu de duritate a apei (3).
• Porniţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Ţineţi apăsat butonul PORNIRE/PAUZĂ timp de 5 secunde, până când
auziţi un semnal sonor.
• Porniţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Numărul nivelului selectat în mod curent şi indicatorul luminos de nivel
al sărurilor clipesc simultan.
• Apăsaţi butonul P pentru a selecta nivelul de duritate dorit (consultaţi
TABELUL DURITĂŢII APEI).
Tabelul durităţii apei
Nivel
°dH
°fH
Grade germane
Grade franceze
1
Moale
0-6
0 - 10
2
Medie
7 - 11
11 - 20
3
Normală
12 - 17
21 - 30
4
Dură
18 - 34
31 - 60
5
Foarte dură
35 - 50
61 - 90
• Opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Setarea este finalizată!
După finalizarea acestei proceduri, rulaţi un program fără a încărca maşina.
Utilizaţi numai săruri concepute special pentru maşini de spălat vase.
După ce aţi introdus sărurile în maşină, indicatorul luminos de nivel al
sărurilor se stinge.
Dacă compartimentul pentru săruri nu este umplut, poate rezulta
deteriorarea instalaţiei de dedurizare a apei şi a rezistenţei.
2
UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE
CLĂTIRE
Agentul de clătire facilitează uscarea vaselor. Dozatorul pentru agentul
de clătire A trebuie umplut atunci când indicatorul luminos de NIVEL
AL AGENTULUI DE CLĂTIRE de pe panoul de comandă este aprins.
35
25
MA X
B
A
1. Deschideţi dozatorul B apăsând şi trăgând în sus clapeta de pe capac.
2. Introduceţi cu grijă agentul de clătire până la marcajul de referinţă
maxim (110 ml) al spaţiului de umplere - evitaţi scurgerile. În caz contrar,
curăţaţi imediat folosind o lavetă uscată.
3. Apăsaţi capacul în jos până când auziţi un clic de închidere.
Nu turnaţi NICIODATĂ agentul de clătire direct în cuvă.
REGLAREA DOZEI DE AGENT DE CLĂTIRE
Dacă nu sunteţi pe deplin mulţumit de rezultatele de uscare, puteţi
regla cantitatea de agent de clătire utilizat.
• Porniţi maşina de spălat vase folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Opriţi-o folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Apăsaţi pe butonul PORNIRE/PAUZĂ de trei ori - se va auzi un semnal
sonor.
• Porniţi maşina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Numărul nivelului selectat în mod curent şi indicatorul luminos de nivel
al agentului de clătire clipesc.
• Apăsaţi pe butonul P pentru a selecta cantitatea de agent de clătire
care trebuie alimentată.
• Opriţi maşina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Setarea este finalizată!
Dacă nivelul de agent de clătire este setat la 1 (ECO), nu se va alimenta cu agent de clătire. Indicatorul luminos pentru NIVEL SCĂZUT DE
AGENT DE CLĂTIRE nu se va aprinde dacă agentul de clătire este consumat. Pot fi setate maxim 5 niveluri în conformitate cu modelul de
maşină de spălat vase. Setarea din fabrică este specifică modelului, vă
rugăm să respectaţi instrucţiunile de mai sus pentru a verifica setarea
adecvată pentru maşina dumneavoastră.
• Dacă observaţi urme albăstrui pe vase, setaţi un număr mic (2-3).
• Dacă există urme de apă sau depuneri de calcar pe vase, setaţi un număr mare (4-5).
UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT
Pentru a deschide dozatorul de
detergent, folosiţi dispozitivul de
deschidere A. Introduceţi detergent
numai în compartimentul uscat B.
Introduceţi cantitatea de detergent
B
pentru prespălare direct în cuvă.
A
1. Atunci când măsuraţi cantitatea de detergent,
consultaţi informaţiile menţionate anterior
pentru a adăuga cantitatea corespunzătoare.
În interiorul dozatorului B există indicaţii
care vă pot ajuta la dozarea detergentului.
2. Îndepărtaţi resturile de detergent de pe marginile dozatorului şi închideţi
sonor capacul.
3. Închideţi capacul dozatorului de detergent trăgând în sus până când
dispozitivul de închidere este fixat în poziţie.
Dozatorul de detergent se deschide automat la momentul potrivit, în conformitate cu programul.
Dacă se utilizează detergenţi universali, vă recomandăm să folosiţi butonul
TABLETĂ, deoarece reglează programul pentru a se obţine întotdeauna
rezultate optime de spălare şi uscare.
RO
2. 6th Sense ®
Consum
de energie
(kWh/ciclu)
50°
3:10
9,5
0,93
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
-
2:50
14,0
1,50
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
Durate de
uscare
Consum
de apă
(litri/ciclu)
3. Intensiv
65°
4. Zilnic
50°
5. Silenţios
50°
6. Rapid 30’
50°
7. Cristal
45°
8. Prespălare
Compartiment
detergent
Durata
programului
de spălare
(h:min)**)
Program
1. Eco
NaturalDry
TABEL CU PROGRAME
-
Opţiuni disponibile *)
-
-
-
Cuvă
B
-
Datele programului ECO sunt stabilite în condiţii de laborator, în conformitate cu standardul european EN 50242. Notă pentru laboratoarele de testări:
pentru informaţii privind condiţiile testului comparativ EN, trimiteţi o solicitare la adresa: dw_test_support@whirlpool.com
Nu este necesară tratarea în prealabil a vaselor înaintea oricăruia dintre aceste programe.
*) Nu toate opţiunile pot fi utilizate simultan.
**) Durata programului indicată pe afişaj sau în broşură reprezintă o estimare calculată în condiţii standard. Durata actuală poate varia în funcţie de o
multitudine de factori, cum ar fi temperatura şi presiunea apei la intrare, temperatura încăperii, cantitatea de detergent, dimensiunea şi tipul încărcăturii,
distribuţia încărcăturii, opţiunile suplimentare selectate şi calibrarea senzorului. Calibrarea senzorului poate mări durata programului cu până la 20 min.
Consum în modul Standby: Consum în modul Inactiv: 6 W - Consum în modul Oprit: 0,5 W
DESCRIEREA PROGRAMELOR
Instrucţiuni privind selectarea ciclului de spălare.
ECO
Vase normal murdare. Programul standard, cel mai eficient din punctul
de vedere al consumului combinat de energie electrică şi apă.
6th SENSE®
Pentru vase cu grad normal de murdărie, cu resturi uscate de alimente. Detectează gradul de murdărie a vaselor şi adaptează programul în
funcţie de acesta. În momentul în care senzorul detectează gradul de
murdărie, pe afişaj apare o animaţie şi durata ciclului se actualizează.
INTENSIV
Program recomandat pentru vase foarte murdare, adecvat în special
pentru tigăi şi cratiţe (a nu se utiliza în cazul articolelor delicate).
ZILNIC
Vase normal murdare. Ciclu zilnic, care asigură performanţe de curăţare
şi uscare optime într-un timp mai scurt.
RAPID 30’
Program utilizat pentru vase cu grad redus de murdărie, fără resturi uscate
de alimente.
CRISTAL
Program pentru articole delicate, mai sensibile la temperaturi ridicate,
de exemplu pahare şi ceşti.
PRESPĂLARE
Utilizat pentru a împrospăta vasele care trebuie să fie spălate mai târziu. A nu se utiliza detergent cu acest program.
Note:
Vă rugăm să reţineţi că ciclurile precum cele rapide sunt eficiente în cazul
vaselor cu un nivel redus de murdărie.
Pentru a reduce consumul şi mai mult, porniţi maşina de spălat
vase numai atunci când este încărcată la maximum.
SILENŢIOS
Program adecvat pentru funcţionarea pe timpul nopţii a aparatului.
Asigură performanţe optime de curăţare şi uscare cu emisii minime de
zgomot.
3
OPŢIUNI ŞI FUNCŢII
OPŢIUNILE pot fi selectate direct prin apăsarea pe butonul corespunzător (consultaţi PANOUL DE COMANDĂ).
Dacă o opţiune nu este compatibilă cu programul selectat, consultaţi TABELUL CU PROGRAME, LED-ul aferent clipeşte rapid de
3 ori şi sunt emise semnale sonore. Opţiunea nu va fi activată.
MULTIZONE
Dacă nu aveţi multe vase de spălat, puteţi utiliza programul de
încărcare la jumătate pentru a economisi apă, energie electrică
şi detergent.
Selectaţi programul şi apoi apăsaţi pe butonul MULTIZONE:
simbolul raftului selectat apare pe afişaj. În mod implicit,
aparatul spală vasele de pe toate rafturile.
Pentru a spăla numai un anumit raft, apăsaţi pe acest buton
de mai multe ori:
afişat pe ecran (numai raftul inferior)
afişat pe ecran (numai raftul superior)
afişat pe ecran (opţiunea este DEZACTIVATĂ, iar aparatul va
spăla vasele de pe toate rafturile).
Nu uitaţi să încărcaţi numai raftul superior sau numai
raftul inferior, şi să reduceţi cantitatea de detergent în mod
corespunzător.
BLOCAREA TASTELOR
O apăsare lungă (timp de 3 secunde) pe butonul MULTIZONE
va activa funcţia BLOCARE TASTE. Funcţia BLOCARE TASTE va
bloca panoul de comandă, cu excepţia butonului PORNIRE/
OPRIRE. Pentru a dezactiva funcţia BLOCARE TASTE, apăsaţi din
nou lung.
Alarma ROBINET DE APĂ ÎNCHIS
Clipeşte când alimentarea cu apă nu funcţionează sau
robinetul de apă este închis.
POWER CLEAN®
Datorită jeturilor cu putere suplimentară, această opţiune
oferă o spălare mai intensivă şi mai puternică în coşul inferior,
într-o anumită zonă. Această opţiune este recomandată pentru
spălarea oalelor şi a cratiţelor. Apăsaţi pe acest buton pentru a
activa POWER CLEAN® (indicatorul se aprinde).
TABLETĂ
Această setare vă permite să optimizaţi performanţele
programului în funcţie de tipul de detergent folosit.
Apăsaţi butonul POWER CLEAN® timp de 3 secunde (simbolul
corespunzător se va aprinde) în cazul în care utilizaţi detergenţi
combinaţi sub formă de tabletă (agent de clătire, săruri şi
detergent într-o singură doză).
Dacă folosiţi detergent pudră sau lichid, această opţiune
trebuie să fie dezactivată.
4
ÎNTÂRZIERE
Pornirea programului poate fi amânată pentru o perioadă de
timp cuprinsă între 30 de minute şi 24 de ore.
1. Selectaţi programul şi opţiunile dorite. Apăsaţi pe butonul
ÎNTÂRZIERE (în mod repetat) pentru a amâna pornirea
programului. Se poate regla de la 0:30 la 24 de ore. La fiecare
apăsare pe buton, pornirea întârziată avansează cu: 0:30
dacă se selectează sub 4 ore, 1:00 dacă se selectează sub
12 ore, 4 ore dacă se selectează peste 12 ore. Dacă ajungeţi
la durata de 24 de ore, iar butonul este apăsat, pornirea
temporizată este dezactivată.
2. Apăsaţi butonul PORNIRE/PAUZĂ: temporizatorul va începe
numărătoarea inversă;
3. După finalizarea perioadei de timp setate, indicatorul
luminos se stinge, iar programul porneşte automat.
Dacă butonul PORNIRE/PAUZĂ este apăsat din nou în timpul
desfăşurării numărătorii inverse, opţiunea ÎNTÂRZIERE este
anulată, iar programul selectat porneşte automat.
Funcţia ÎNTÂRZIERE nu poate fi setată după pornirea
programului.
DRENARE
Pentru a opri şi anula ciclul activ, puteţi utiliza funcţia Drenare.
O apăsare lungă pe butonul PORNIRE/PAUZĂ va activa
funcţia DRENARE. Programul activ va fi oprit, iar apa din
maşina de spălat vase va fi drenată.
NaturalDry
NaturalDry este unul de uscare prin convecţie, care deschide automat
uşa în timpul desfăşurării/după desfăşurarea etapei de uscare pentru a
asigura performanţe excepţionale de uscare în fiecare zi. Uşa se deschide
la temperatura de siguranţă pentru mobilierul dumneavoastră de
bucătărie; prin urmare, uşa nu va fi deschisă atunci când este activată
opţiunea POWER CLEAN®.
Ca protecţie suplimentată împotriva acţiunii aburilor, se poate adăuga
şi o folie de protecţie specială pe maşina de spălat vase (în funcţie de
model şi tip - poate fi necesară achiziţionarea). Pentru a afla cum trebuie
montată folia de protecţie, vă rugăm să consultaţi GHIDUL DE INSTALARE.
Funcţionalitatea NaturalDry poate fi dezactivată de către utilizator după
cum urmează:
• Pentru DEZACTIVARE: Porniţi, apoi opriţi. Ţineţi apăsat butonul P
timp de 5 secunde; după 5 secunde, maşina de spălat vase emite un
semnal sonor scurt. Porniţi aparatul; pe afişaj apare mesajul „oOF”.
• Pentru ACTIVARE: Porniţi, apoi opriţi aparatul. Ţineţi apăsat butonul
P timp de 5 secunde; după 5 secunde, maşina de spălat vase emite
un semnal sonor scurt. Porniţi aparatul; pe afişaj apare mesajul „oON”.
RO
UTILIZAREA ZILNICĂ
1.
VERIFICAREA RACORDĂRII LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ
Verificaţi ca maşina de spălat vase să fie racordată la reţeaua
de alimentare cu apă şi ca robinetul să fie deschis.
2.
PORNIREA MAŞINII DE SPĂLAT VASE
Apăsaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE.
3.
ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR
(consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR)
4.
UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT
(consultaţi TABELUL CU PROGRAME)
5.
SELECTAREA PROGRAMULUI ŞI PERSONALIZAREA CICLULUI
Selectaţi cel mai adecvat program în conformitate cu tipul
de veselă şi gradul de murdărie al acesteia (consultaţi
DESCRIEREA PROGRAMELOR) apăsând pe butonul P.
Selectaţi opţiunile dorite (consultaţi OPŢIUNI ŞI FUNCŢII).
6.
START
Porniţi ciclul de spălare apăsând pe butonul PORNIRE/PAUZĂ.
La pornirea programului veţi auzi un semnal sonor.
7.
TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE
Terminarea ciclului de spălare este indicată de semnalele sonore,
iar pe afişaj apare mesajul END. Deschideţi uşa şi opriţi aparatul
apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
Aşteptaţi câteva minute înainte de a scoate vesela pentru a evita
producerea arsurilor.
Descărcaţi rafturile, începând cu cel inferior.
Maşina se va opri automat în timpul anumitor perioade prelungite de
inactivitate, pentru a reduce consumul de electricitate.
Dacă vasele prezintă un grad redus de murdărie sau dacă au fost
clătite cu apă înainte de a le introduce în maşina de spălat vase, reduceţi în mod corespunzător cantitatea de detergent utilizat.
MODIFICAREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ
Dacă a fost selectat un program greşit, îl puteţi schimba, cu condiţia ca
acesta abia să fi început: apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul PORNIRE/
OPRIRE, iar maşina se va opri.
Reporniţi maşina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE şi selectaţi noul ciclu
de spălare, precum şi opţiunile dorite; porniţi ciclul apăsând pe butonul
PORNIRE/PAUZĂ.
ADĂUGAREA DE VASE SUPLIMENTARE
Fără a opri maşina, deschideţi uşa (atenţie la aburii FIERBINŢI!) şi
introduceţi vesela în interiorul maşinii de spălat vase. Închideţi uşa şi
apăsaţi pe butonul PORNIRE/PAUZĂ. Ciclul va fi reluat din punctul în
care a fost întrerupt.
ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE
Dacă uşa este deschisă în timpul ciclului de spălare sau dacă s-a produs
o pană de curent, ciclul se opreşte. Odată ce uşa este închisă sau dacă
alimentarea cu energie electrică este restabilită, pentru a relua ciclul din
punctul în care a fost întrerupt, apăsaţi pe butonul PORNIRE/PAUZĂ.
Pentru mai multe informaţii privind funcţiile, puteţi solicita sau descărca
de pe site-ul nostru web Ghidul de utilizare şi întreţinere urmând instrucţiunile de la ultima pagină.
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI
RECOMANDĂRI
Înainte de a încărca rafturile, eliminaţi toate resturile de alimente de pe
vase şi goliţi paharele. Nu este necesar să le clătiţi în prealabil sub jet
de apă curentă.
Aranjaţi vesela astfel încât să fie bine poziţionată şi să nu se răstoarne; de
asemenea, aranjaţi recipientele cu deschiderile în jos şi aşezaţi înclinat
articolele concave/convexe, pentru a permite apei să ajungă pe orice
suprafaţă şi să curgă liber.
Avertisment: capacele, mânerele, tăvile şi tigăile nu trebuie să
împiedice rotirea braţelor de pulverizare.
Amplasaţi articolele mici în coşul pentru tacâmuri.
Vasele şi cratiţele foarte murdare trebuie aşezate pe raftul inferior
deoarece în această zonă jeturile de apă sunt mai puternice şi se
înregistrează performanţe mai mari de spălare.
După încărcarea aparatului, asiguraţi-vă că braţele de pulverizare se pot
roti liber.
IGIENĂ
Pentru a evita acumularea mirosurilor neplăcute şi a sedimentelor în
maşina de spălat vase, vă rugăm să rulaţi un program de temperatură
ridicată cel puţin o dată pe lună. Folosiţi o măsură de detergent şi rulaţi
un program fără a încărca vase pentru a curăţa aparatul.
VESELĂ NECORESPUNZĂTOARE PENTRU SPĂLAREA ÎN
MAŞINĂ
• Veselă şi tacâmuri din lemn.
• Pahare cu decoraţiuni delicate, veselă artizanală şi veselă antică. Aceste
decoraţiuni nu sunt rezistente la spălarea în maşina de spălat vase.
• Articole din material sintetic care nu sunt rezistente la temperaturi ridicate.
• Veselă din cupru şi cositor.
• Veselă murdară de cenuşă, ceară, unsoare sau cerneală.
Culorile decoraţiunilor de pe articolele din sticlă şi ale articolelor din
aluminiu/argint se pot modifica şi pot albi în timpul procesului de
spălare. Unele tipuri de articole din sticlă (de exemplu, obiecte de cristal)
pot deveni opace după câteva cicluri de spălare.
DETERIORAREA PAHARELOR ŞI A VESELEI
• Utilizaţi numai pahare şi veselă din porţelan marcate de către producător
ca fiind rezistente la spălarea în maşină.
• Utilizaţi un detergent delicat pentru veselă
• Scoateţi paharele şi vesela din maşina de spălat vase imediat ce ciclul de
spălare este finalizat.
5
ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR
COŞUL SUPERIOR
Încărcaţi vasele delicate şi uşoare:
pahare, ceşti, farfurioare, boluri
pentru salată puţin adânci.
COŞUL INFERIOR
Pentru oale, capace, farfurii, boluri pentru salată, tacâmuri etc. În mod
ideal, farfuriile şi capacele mari trebuie amplasate în părţile laterale,
pentru a se evita interferenţele cu braţul de pulverizare.
Raftul inferior este prevăzut cu suporturi rabatabile care pot fi utilizate în
poziţie verticală pentru aranjarea farfuriilor sau în poziţie orizontală (joasă) pentru încărcarea cu uşurinţă a cratiţelor şi bolurilor pentru salată.
(exemplu de încărcare pentru raftul superior)
REGLAREA ÎNĂLŢIMII RAFTULUI SUPERIOR
Înălţimea raftului superior poate fi reglată: în poziţie înaltă pentru a
introduce vesela voluminoasă pe raftul inferior şi în poziţie joasă pentru
a profita din plin de suporturile rabatabile, creând mai mult spaţiu în
partea superioară şi evitând ciocnirea cu articolele de pe raftul inferior.
Raftul superior este prevăzut cu un
mecanism de reglare a înălţimii raftului
superior (consultaţi figura); fără a apăsa pe
manete, ridicaţi în sus ţinând pur şi simplu
A
de părţile laterale ale raftului, şi fixaţi
imediat ce raftul este stabil în poziţia de sus.
Pentru a reveni în poziţia inferioară,
apăsaţi pe manetele A din părţile laterale
ale raftului şi deplasaţi-l în jos.
Vă recomandăm cu insistenţă să nu
reglaţi înălţimea raftului atunci când
acesta este încărcat.
Nu ridicaţi şi nu coborâţi NICIODATĂ raftul numai pe o singură parte.
CLAPETE RABATABILE CU POZIŢIE REGLABILĂ
Clapetele rabatabile laterale pot fi
poziţionate pe trei înălţimi diferite pentru a
optimiza dispunerea veselei pe raft.
Paharele pentru vin pot fi aşezate în
siguranţă pe clapetele rabatabile,
introducând picioarele acestora în fantele
corespunzătoare.
Pentru a obţine rezultate optime de uscare,
înclinaţi mai mult clapetele rabatabile. Pentru
a modifica înclinarea, trageţi în sus
clapeta rabatabilă, culisaţi-o uşor şi poziţionaţi-o după preferinţă.
(exemplu de încărcare pentru raftul inferior)
POWER CLEAN® ÎN RAFTUL INFERIOR
Power Clean® foloseşte jeturile speciale de apă din partea posterioară a cavităţii pentru a spăla intensiv articolele
foarte murdare.
Raftul inferior este prevăzut cu o
Zonă de economisire a spaţiului, un
suport special care se trage din partea din spate a raftului şi care poate fi
utilizat pentru a susţine tigăile sau tăvile de copt în poziţie verticală, astfel
ocupându-se mai puţin spaţiu.
Poziţionând oalele/cratiţele cu faţa spre componenta Power Clean®, vă
rugăm să activaţi POWER CLEAN® pe panou.
Utilizarea Power Clean®:
1. Reglaţi zona Power Clean® (G)
rabatând în jos suporturile din spate
pentru farfurii, pentru a încărca
oalele.
2. Încărcaţi oalele şi cratiţele înclinate
pe verticală în zona Power Clean®.
Oalele trebuie să fie înclinate spre
jeturile intensive de apă.
COŞUL PENTRU TACÂMURI
Je vybavený hornou mriežkou na lepšie
rozloženie príboru.
Musí byť uložený iba v prednej časti
spodného koša
Cuţitele şi alte ustensile cu margini
ascuţite trebuie amplasate în coşul
pentru tacâmuri cu vârfurile orientate în jos sau poziţionate orizontal în
compartimentele rabatabile ale raftului superior.
6
RO
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE
Curăţaţi în mod regulat ansamblul de filtre astfel încât filtrele să nu se
înfunde şi apa reziduală să fie evacuată în mod corespunzător.
Ansamblul de filtre este alcătuit din trei filtre care îndepărtează resturile de alimente din apa de spălare, permiţând apoi recircularea acesteia:
pentru rezultate de spălare optime, trebuie să le menţineţi curate.
Maşina de spălat vase nu trebuie utilizată fără filtre sau dacă un
filtru este desprins.
După câteva spălări, verificaţi ansamblul de filtre şi, dacă este necesar,
curăţaţi-l temeinic sub jet de apă curentă, folosind o perie nemetalică
şi respectând instrucţiunile de mai jos:
1. Rotiţi filtrul cilindric A în sens antiorar şi scoateţi-l afară (Fig 1).
2. Demontaţi filtrul în formă de ceaşcă B apăsând uşor pe clapetele
laterale (Fig 2).
3. Culisaţi în afară placa din oţel inoxidabil a filtrului C (Fig 3).
4. Examinaţi obturaţiile şi îndepărtaţi resturile de alimente. NU
DEMONTAŢI NICIODATĂ protecţia pompei acţionate în timpul
ciclului de spălare (componentă neagră) (Fig 4).
1
CURĂŢAREA BRAŢELOR DE PULVERIZARE
Ocazional, resturile de alimente se pot usca pe braţele de pulverizare şi
pot bloca orificiile de pulverizare a apei. Prin urmare, se recomandă să
verificaţi braţele din când în când şi să le curăţaţi folosind o perie
nemetalică mică.
Pentru a demonta braţul de pulverizare superior, rotiţi inelul de fixare din
plastic în sens antiorar. Braţul de pulverizare superior trebuie introdus
astfel încât partea cu cele mai multe orificii să fie îndreptată în sus.
2
B
A
A
Braţul de pulverizare inferior poate fi demontat prin tragerea în sus.
CURĂŢAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ
C
3
4
Dacă furtunurile pentru apă sunt noi sau dacă nu au fost utilizate o
perioadă lungă de timp, lăsaţi apa să curgă pentru a vă asigura că
acestea sunt curate şi că nu prezintă impurităţi înainte de a efectua
conexiunile necesare. Dacă nu luaţi măsurile de precauţie necesare,
furtunul de alimentare cu apă se poate bloca şi poate deteriora maşina
de spălat vase.
După curăţarea filtrelor, montaţi la loc ansamblul de filtre şi fixaţi-l în
poziţia corectă; acest lucru este esenţial pentru menţinerea funcţionării eficiente a maşinii de spălat vase.
7
REMEDIEREA PROBLEMELOR
Este posibil ca maşina dumneavoastră de spălat vase să nu funcţioneze corespunzător.
Înainte de a contacta centrul de service, verificaţi dacă problema poate fi remediată parcurgând următoarea listă.
PROBLEME
CAUZE POSIBILE
SOLUŢII
Maşina de spălat
vase nu porneşte
sau
nu răspunde la
comenzi.
Aparatul nu a fost conectat la priză în
mod corespunzător.
Pană de curent.
Uşa maşinii de spălat vase nu este
închisă.
Introduceţi ştecherul în priză.
Aparatul nu răspunde la comenzi.
Maşina de spălat
Încă nu s-a terminat ciclul de spălare.
vase nu evacuează
apa.
Furtunul de evacuare este îndoit.
Maşina de spălat
vase produce
zgomot
excesiv.
Vasele nu sunt
curate.
Conducta de evacuare a chiuvetei
este blocată.
Filtrul este înfundat cu resturi de
alimente
Vasele se lovesc unele de celelalte.
Maşina de spălat vase porneşte automat atunci când revine curentul.
Împingeţi ferm uşa până când auziţi un „clic”.
Opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE, reporniţi-l după aproximativ un minut şi resetaţi programul.
Aşteptaţi finalizarea ciclului de spălare.
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit (consultaţi INSTRUCŢIUNILE DE
INSTALARE).
Curăţaţi conducta de evacuare a chiuvetei.
Curăţaţi filtrul (consultaţi CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE).
Aranjaţi corect vesela (consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
S-a produs o cantitate excesivă de
spumă.
Detergentul nu a fost măsurat corect sau nu este adecvat pentru utilizare în maşini
de spălat vase (consultaţi UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT). Resetaţi maşina de spălat vase apăsând pe butonul DRENARE (consultaţi OPŢIUNI ŞI FUNCŢII) şi
rulaţi noul program, fără detergent.
Vesela nu a fost aranjată corespunzător.
Aranjaţi corect vesela (consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
Braţele de pulverizare nu se pot roti liber, acestea fiind împiedicate de vase.
Aranjaţi corect vesela (consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
Ciclul de spălare este prea lejer.
Selectaţi un ciclu de spălare corespunzător (consultaţi TABELUL CU PROGRAME).
S-a produs o cantitate excesivă de
spumă.
Detergentul nu a fost măsurat corect sau nu este adecvat pentru utilizare în maşini de
spălat vase (consultaţi UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT).
Capacul compartimentului pentru
agent de clătire nu a fost închis corect. Asiguraţi-vă că este închis capacul dozatorului pentru agent de clătire.
Filtrul este murdar sau înfundat.
Curăţaţi ansamblul de filtre (consultaţi secţiunea ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE).
Lipsesc sărurile.
Umpleţi compartimentul pentru săruri (consultaţi UMPLEREA COMPARTIMENTULUI
PENTRU SĂRURI).
GHID DE ÎNTREŢINERE ŞI DE REMEDIERE
A DEFECŢIUNILOR
Pentru informaţii suplimentare, consultarea procedurilor de întreţinere
şi de depanare, consultaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere.
Ghidul de utilizare şi întreţinere poate fi obţinut:
• De la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare; consultaţi numărul
de telefon specificat în certificatul de garanţie.
• prin descărcarea de pe site-ul web: docs.whirlpool.eu
• utilizând codul QR:
CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Când contactaţi serviciul de asistenţă
tehnică post-vânzare, trebuie să specificaţi
codurile indicate pe plăcuţa cu
date tehnice ataşată pe partea stângă sau
dreaptă de pe interiorul uşii maşinii de
spălat vase. Numărul de telefon este
indicat în certificatul de garanţie sau pe
site-ul web: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
FIŞA CU DATE TEHNICE
Datele tehnice privind consumul de energie pot fi descărcate de pe
site-ul web: docs.whirlpool.eu
400011369786B
08/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising