Indesit | IFW 65Y0 J IX | Setup and user guide | Indesit IFW 65Y0 J IX Navodila

Indesit IFW 65Y0 J IX Navodila
SL
Kratka navodila
HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE INDESIT
Aparat registrirajte na spletni strani www.indesit.
com/register, da vam bomo lahko nudili celovit servis
in podporo
Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna
navodila.
OPIS IZDELKA
1
6
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7
4
8.
Nadzorna plošča
Ventilator
Luč
Vodila za pekače
(višina je navedena na steni v
notranjosti aparata)
Vrata
Zgornji grelnik/žar
Identifikacijska ploščica
(ostati mora nameščena)
Spodnji grelnik
(ni viden)
8
5
NADZORNA
1
1. IZBIRNI GUMB
Za vklop pečice z izbiro funkcije.
Za izklop pečice zavrtite gumb v
položaj .
2. GUMB +/–
Za zmanjšanje ali povečanje
vrednosti, prikazane na zaslonu.
2
3
2 4
3. GUMB ZA NASTAVITEV ČASA
Za izbiro različnih nastavitev:
trajanja, konca peke, časovnika.
4. ZASLON
5. GUMB ZA NASTAVITEV
TEMPERATURE
Zavrtite, da lahko izberete
zahtevano temperaturo.
5
6
6. LED-DIODA ZA
TEMPERATURO/PREDGRETJE
LED-dioda med segrevanjem sveti.
Ko se aparat segreje na želeno
temperaturo, LED-dioda ugasne.
Opomba: Gumbi so ugrezni. Pritisnite
na sredino gumba, da izskoči.
1
PRIBOR
REŠETKA
Prenesite Navodila za uporabo in vzdrževanje s
spletne strani docs.indesit.eu za dodatne informacije
WWW
PRESTREZNI PLADENJ
(ČE JE NA VOLJO)
PEKAČ
Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.
Druge kose pribora je mogoče naknadno kupiti pri servisni službi.
UPORABA PRIBORA
• Rešetko vstavite na želeno višino tako, da jo držite
nagnjeno nekoliko navzgor, pri čemer na vodila
najprej naslonite dvignjeno zadnjo stran. Nato
jo vodoravno potisnite po vodilih, kakor daleč je
mogoče.
FUNKCIJE
IZKLOP
Za izklop pečice.
LUČ
Za vklop osvetlitve notranjosti pečice.
OBIČAJNA PRIPRAVA HRANE
Za pripravo vseh vrst jedi na eni višini.
Priporočamo, da uporabite 2. višino.
KONVEKCIJSKA PEKA
Za peko peciva s sočnimi nadevi na eni višini.
To funkcijo je mogoče uporabiti tudi za pripravo jedi
na dveh višinah. Položaj jedi lahko spremenite, da
dosežete enakomernejše pečenje.
2
Drug pribor, kot je npr. pekač, vstavite tako, da ga
potisnete vodoravno po vodilih.
WWW
Prenesite Navodila za uporabo in vzdrževanje s
spletne strani docs.indesit.eu za dodatne informacije
ŽAR
Za pripravo zrezkov, ražnjičev in klobas na žaru
ter za pripravo gratinirane zelenjave ali popekanje
kruha. Kadar pripravljate meso na žaru, priporočamo,
da uporabite pekač za prestrezanje sokov: pekač
vstavite na katero koli višino pod rešetko in dodajte
200 ml pitne vode.
GRATIN
Za peko velikih kosov mesa (stegno, goveja
pečenka in piščanci). Priporočamo, da uporabite
pekač za prestrezanje sokov: pekač vstavite na
katero koli višino pod rešetko in dodajte 200 ml
pitne vode.
ODMRZOVANJE
Za hitrejše odmrzovanje hrane.
SL
PRED PRVO UPORABO PEČICE
1. NASTAVITEV ČASA
Ko aparat prvič vklopite, morate nastaviti čas: Na
zaslonu utripata “AUTO” in “0.00”.
A
U
T
O
Za nastavitev ure hkrati pritisnite gumba in :
Nastavite uro z gumboma in .
Opomba: Če želite pozneje spremeniti uro (na primer
po dolgotrajnih izpadih električne energije), morate čas
ponastaviti tako, da hkrati pritisnete gumba in .
3. OGREVANJE PEČICE
Nova pečica lahko oddaja vonjave, ki so nastale med
izdelavo aparata: to je povsem običajno.
Priporočamo, da pred pripravo hrane segrejete prazno
pečico, da tako odstranite vse morebitne vonjave.
S pečice odstranite ves zaščitni karton in prozorno
folijo ter iz njene notranjosti odstranite ves pribor.
Pustite pečico približno eno uro delovati pri
250 °C, pri čemer po možnosti vklopite funkcijo
„KONVEKCIJSKO PEČENJE“. V tem času mora biti pečica
prazna.
Za pravilno nastavitev funkcije upoštevajte navodila.
Opomba: Po prvi uporabi aparata priporočamo, da prezračite
prostor namestitve.
2. NASTAVITEV ZVOKA
Ko izberete želeno vrednost za čas, pritisnite gumb za
nastavitev časa: na zaslonu se prikaže „ton 1“ (zvok 1).
A
U
T
O
Za izbiro želenega zvoka pritisnite gumb in nato
gumb za nastavitev časa, da potrdite.
Opomba: Če želite pozneje spremeniti nastavitve, hkrati
pritisnite gumba in ter ponovite zgornje postopke.
VSAKODNEVNA UPORABA
1. IZBIRA FUNKCIJE
. NASTAVITEV PRIPRAVE HRANE
Po tem, ko izberete in vklopite funkcijo, lahko
nastavite trajanje.
2. VKLOP FUNKCIJE
TRAJANJE
Pritisnite za vsaj 2 sekundi gumb za nastavitev časa:
utripa.
simbol
Za izbiro funkcije zavrtite izbirni gumb v položaj
simbola želene funkcije.
Za zagon izbrane funkcije zavrtite gumb za nastavitev
temperature, da nastavite želeno temperaturo.
Za prekinitev funkcije lahko kadar koli izklopite
pečico in zavrtite izbirni gumb ter gumb za nastavitev
temperature v položaja in .
3. PREDGRETJE
Ko ste vklopili funkcijo, LED-dioda za temperaturo
zasveti, kar pomeni, da se je začelo predgretje
aparata.
Po končanem predgretju LED-dioda za temperaturo
ugasne, kar pomeni, da se je pečica ogrela na
nastavljeno temperaturo: v tem trenutku položite
hrano v aparat in nadaljujte s pripravo.
Opomba: če živila v pečico položite pred koncem predgretja,
lahko to negativno vpliva na končni rezultat priprave hrane.
A
U
T
O
Znova pritisnite gumb za nastavitev časa: na zaslonu se
v zaporedju prikažeta prikaza DUR in 0.00, prikaz
AUTO pa utripa.
A
U
T
O
Trajanje nastavite z gumboma in . Po nekaj
sekundah se na zaslonu prikaže ura, medtem ko
še naprej sveti, kar potrjuje nastavitev.
prikaz AUTO
3
A
U
T
O
Opomba: Za ogled preostalega časa trajanja priprave,
pritisnite gumb za nastavitev časa za vsaj 2 sekundi.
Če ga želite spremeniti, pritisnite še enkrat ter uporabite
gumba in , da spremenite trajanje.
KONEC PRIPRAVE HRANE
izklopi, oglasi se
Ob koncu priprave se simbol
alarm, prikaz AUTO pa utripa na zaslonu.
A
U
T
O
Pritisnite kateri koli gumb, da deaktivirate alarm.
Gumb za nastavitev funkcije in gumb termostata vrnite
v položaja in ter nato pritisnite za vsaj 2 sekundi
gumb za nastavitev časa , da izklopite pečico.
ASTAVITEV ČASA KONCA PRIPRAVE HRANE/
N
ZAMIKA VKLOPA
Po tem, ko izberete trajanje, pritisnite gumb za
nastavitev čas: na zaslonu se prikaže prikaz END, čas
priprave in prikaz AUTO pa utripata v zaporedju.
A
U
T
O
Pritisnite gumb , da izberete želeni končni čas
priprave.
Po nekaj sekundah se na zaslonu prikaže ura, simbol
se izklopi, prikaz AUTO pa sveti še naprej, kar
potrjuje nastavitev.
A
U
T
O
Opomba: Čas konca priprave si lahko ogledate in ga po
potrebi spremenite tako, da za 2 sekundi pritisnete gumb za
nastavitev časa in ga nato pritisnete še dvakrat.
Funkcija ostane v načinu premora, dokler ne zasveti
simbol , pri čemer pečica samodejno nadaljuje z
izbranim načinom priprave po preteku časa, ki je bil
izračunan tako, da bo jed gotova ob nastavljenem
času.
A
U
T
O
4
NASTAVITEV ČASOVNIKA
Ta možnost ne prekine ali vklopi programa priprave
hrane, ampak omogoči uporabo zaslona kot
časovnika, in sicer tako med delovanjem funkcije kot
ob izklopljeni pečici.
Za vklop časovnika pritisnite gumb za nastavitev časa
za vsaj 2 sekundi: na zaslonu utripa simbol .
A
U
T
O
Uporabite gumba in , da nastavite želeni čas
trajanja: odštevanje se začne po nekaj sekundah.
A
U
T
O
Na zaslonu je prikazan čas in
še naprej sveti, kar
potrjuje, da je časovnik nastavljen.
Opomba: Odštevanje si lahko ogledate in ga po potrebi
spremenite tako, da ponovno za 2 sekundi pritisnete gumb
za nastavitev časa.
SL
PREGLEDNICA ZA PRIPRAVO JEDI
PREDGRETJE
TEMPERATURA
(°C)
TRAJANJE
(MIN)
Da
150–170
30–90
2
Da
150–170
30–90 ***
4
Da
160 – 200
35–90
2
Da
160 – 200
35–90 ***
4
Da
160–180
15–35
2/3
Da
150–170
20–40 ***
4
Da
180–200
40–60
2
Da
170–190
35–50 ***
4
Da
90
150–200
2
Da
90
140–200 ***
4
Da
220–250
10–25
1/2
Da
200–240
15–30 ***
4
Majhen kruh (80 g)
Da
180–200
30–45
2
Štruca kruha 500 g
Da
180
50–70
1/2
Kruh
Da
180-200
30–80 ***
4
Da
250
10–20
2
Da
250
10–20 ***
4
Slane pite
(zelenjavna pita, pita z nadevom)
Da
180-200
30–45
2
Da
170–190
40–60 ***
4
Vol-au-vents/krekerji iz listnatega
testa
Da
190-200
20–30
2
Da
180–190
15–40 ***
4
Da
190-200
45–65
2
Da
190-200
80–110
2
Da
180–190
110–150
2
Da
200–230
50–100
2
Da
180-200
150–200
2
RECEPT
FUNKCIJA
Kvašeno pecivo
Polnjeno pecivo
(skutino pecivo, zavitki, sadne pite)
Piškoti/kolački
Princeske
Beljakovi poljubčki
Pica/focaccia
Zamrznjene pice
Lazanja/pečene testenine/
kaneloni/narastki
Jagnjetina/teletina/govedina/
svinjina 1 kg
Pečena svinjina s hrustljavo kožo
2 kg
Piščanec/kunec/raca 1 kg
Puran/gos 3 kg
VIŠINA
IN PRIBOR
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
FUNKCIJE
Klasično
PRIBOR
Rešetka
Žar
Gratin
Konvekcijska peka
Posoda za peko ali model za
Univerzalni pekač/prestrezni
Prestrezni pekač/univerzalni
Prestrezni pekač/pekač z
pecivo na rešetki
pekač ali posoda za peko na rešetki
pekač
200 ml vode
5
PREDGRETJE
TEMPERATURA
(°C)
TRAJANJE
(MIN)
Da
170–190
30–45
2
Da
180-200
50–70
2
Popečen kruh
5’
250
2–6
5
Ribji fileji/kosi
Klobase/ražnjiči/
rebrca/hamburgerji
Pečen piščanec 1–1,3 kg
5’
250
15–30 *
4
3
5’
250
15–30 *
5
4
-
200–220
60–80 **
3
1
Rostbif, angleško pečen 1 kg
-
200
35–50 **
3
Jagnječje stegno/krača
-
200
60–90 **
3
Pečen krompir
-
200–220
35–55 **
3
Gratinirana zelenjava
-
200–220
25–55
3
Lazanja in meso
Da
200
50–100 ****
4
1
Meso in krompir
Da
190- 200
45–100 ****
4
1
Ribe in zelenjava
Da
180
30–50 ****
4
2
RECEPT
FUNKCIJA
Riba, pečena v lastnem soku 0,5 kg
(fileji, cela)
Polnjena zelenjava
(paradižniki, bučke, jajčevci)
VIŠINA
IN PRIBOR
Prikazan čas ne vključuje predgretja: počakajte, da se pečica segreje na želeno temperaturo, in šele nato položite hrano v
pečico ter nastavite čas priprave.
* Živilo po polovici časa priprave obrnite.
** Hrano po potrebi obrnite po dveh tretjinah časa priprave.
*** Po polovici časa priprave zamenjajte višino.
**** Ocena časa trajanja: jedi lahko iz pečice vzamete kadar
koli, odvisno od vaših osebnih želja. Po potrebi zamenjajte
višino po dveh tretjinah časa priprave.
Za preglednico preizkušenih receptov, ki je bila sestavljena
za certifikacijske organe v skladu s standardom IEC 60350-1,
prenesite Navodila za uporabo in vzdrževanje s spletne strani
docs‌.‌indesit‌.‌eu.
FUNKCIJE
Klasično
PRIBOR
Rešetka
6
Žar
Gratin
Konvekcijska peka
Posoda za peko ali model za
Univerzalni pekač/prestrezni
Prestrezni pekač/univerzalni
Prestrezni pekač/pekač z
pecivo na rešetki
pekač ali posoda za peko na rešetki
pekač
200 ml vode
SL
VZDRŽEVANJE
IN ČIŠČENJE
Ne uporabljajte parnih
čistilnikov.
Pri vseh posegih uporabljajte
zaščitne rokavice.
WWW
Prenesite Navodila za uporabo in vzdrževanje s
spletne strani docs.indesit.eu za dodatne informacije
Želene posege opravite, ko je
pečica mrzla.
Aparat izklopite iz električnega
napajanja.
ZUNANJE POVRŠINE
Površine čistite z vlažno krpo iz mikrovlaken. Če so
površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH
nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu
površine obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte korozivnih
ali abrazivnih čistilnih sredstev. Če kateri koli od teh
izdelkov nenamerno pride v stik s površino aparata, jo
takoj očistite z vlažno krpo iz mikrovlaken.
NOTRANJE POVRŠINE
• Po vsaki uporabi naj se pečica najprej ohladi, šele nato
jo očistite. To po možnosti storite, ko je še nekoliko topla,
da odstranite obloge in madeže ostankov hrane. Da se
morebiten kondenzat, ki nastane kot posledica priprave hrane
z visoko vsebnostjo vode, posuši, počakajte, da se pečica
popolnoma ohladi, in jo nato obrišite s krpo ali gobico.
DEMONTAŽA IN MONTAŽA VRAT
1. Da vrata demontirate, jih popolnoma odprite in
zaporna vzvoda premaknite v položaj za sprostitev.
Ne uporabljajte jeklenih gobic,
abrazivnih čistilnih gobic
ali abrazivnih/korozivnih
čistilnih sredstev, saj bi ti lahko
poškodovali površine aparata.
• Vrata je mogoče na preprost način odstraniti in znova
namestiti, da si tako olajšate čiščenje stekla WWW .
• Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim
sredstvom.
• Zgornji grelnik žara je mogoče spustiti, da lažje očistite
zgornjo ploščo pečice: Grelnik izvlecite iz vpetja in ga
spustite. Da grelnik znova namestite v prvotni položaj,
ga dvignite in rahlo potegnite proti sebi, pri čemer mora
biti jeziček v pravem vpetju.
PRIBOR
Pribor po uporabi namočite v vodi z detergentom za
posodo. Ko prijemate vroče kose pribora, uporabite
zaščitne rokavice. Ostanke hrane lahko odstranite z
ustrezno krtačo ali gobico.
CLICK & CLEAN – ČIŠČENJE STEKLA
1. Ko vrata demontirate in odložite na mehko
površino z ročajem navzdol, istočasno pritisnite na
pritrdilni sponki in odstranite zgornji rob vrat tako, da
ga povlečete proti sebi.
2. Vrata zaprite, kolikor je mogoče.
Čvrsto primite vrata z obema rokama – ne držite jih za
ročaj.
Vrata boste lahko povsem preprosto demontirali, če
jih še naprej zapirate in jih istočasno nekoliko vlečete
navzgor (a), dokler se ne sprostijo iz vpetja (b).
~15°
b
~60°
2. Z obema rokama dvignite in čvrsto držite notranje
steklo, ga odstranite in položite na mehko površino,
preden ga očistite.
3. Za pravilno postavitev notranjega stekla se
prepričajte, da je v levem kotu vidna črka „R“. Dolgo
stranico stekla, ki jo označuje „R“, najprej vstavite v
držali in steklo nato spustite v pravi položaj.
a
Odložite vrata na stran in na mehko površino.
3. Vrata ponovno montirajte tako, da jih pomaknete
proti pečici, poravnajte kljuki tečajev z vpetjem in
pričvrstite zgornji del v vpetje.
4. Spustite vrata in jih popolnoma odprite.
Zaporna vzvoda spustite v prvotni položaj: prepričajte
se, da ste ju popolnoma poklopili.
5. Poskusite zapreti vrata in preverite, da so
poravnana z upravljalno ploščo. Če vrata niso
poravnana, ponovite zgoraj opisane korake.
4. Ponovno namestite zgornji rob: če zaslišite klik, to
pomeni, da se je rob pravilno zaskočil. Prepričajte se,
da je tesnilo na pravem mestu, preden namestite
vrata.
7
ODPRAVLJANJE TEŽAV
WWW
Prenesite Navodila za uporabo in vzdrževanje s
spletne strani docs.indesit.eu za dodatne informacije
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Pečica ne deluje.
Izpad električne energije.
Prekinitev napajanja.
Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica
priklopljena na električno napajanje.
Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite,
ali je napaka še vedno prisotna.
UPORABNI NASVETI
VODIČ PO PREGLEDNICI ZA PRIPRAVO
V preglednici so navedene najprimernejše funkcije,
pribor in višine, ki jih lahko uporabite pri pripravi
različnih vrst živil. Čas priprave se šteje od trenutka,
ko živilo položite v pečico, brez predgretja (kadar je
zahtevano). Temperatura in čas priprave so okvirne
vrednosti, ki so odvisne od količine hrane in vrste
uporabljenega pribora. Najprej uporabite najnižje
priporočene nastavitve. Če živilo ni dovolj pečeno,
uporabite višje vrednosti. Uporabite priloženi pribor
ter po možnosti temne kovinske modele za pecivo in
univerzalne pekače. Uporabite lahko tudi stekleno ali
lončeno posodo in pribor, vendar pri tem upoštevajte,
da bo čas priprave nekoliko daljši.
WWW
Prenesite Navodila za uporabo in vzdrževanje s
spletne strani docs.indesit.eu za dodatne informacije
ISTOČASNA PRIPRAVA RAZLIČNIH JEDI
Funkcija „Konvekcijska peka“ omogoča istočasno
pripravo različnih jedi (npr. ribe in zelenjava) na
različnih višinah.
Po potrebi zamenjajte višino po dveh tretjinah časa
priprave.
Iz pečice vzemite jedi, ki zahtevajo krajši čas priprave,
jedi, ki zahtevajo daljši čas priprave, pa pustite v
pečici.
Varnostna navodila, navodila za uporabo, kartico izdelka in podatke o porabi energije lahko
prenesete na naslednje načine:
•
z obiskom naše spletne strani docs‌.‌indesit‌.‌eu
•
z uporabo QR-kode
•
Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo (telefonske številke so navedene v servisni
knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski
ploščici izdelka.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
8
400011391155
XXXXX XXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising