Whirlpool | WIO 3T223 PFG E | Setup and user guide | Whirlpool WIO 3T223 PFG E Használati útmutató

Whirlpool WIO 3T223 PFG E Használati útmutató
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA! Teljes körű támogatásért kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon:
www.whirlpool.eu/register
A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési
útmutatót letöltheti honlapunkról: docs.whirlpool.eu
illetve kérjük, hogy kövesse a füzet hátulján levő
útmutatásokat.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
Felső kosár
Evőeszköztartó
Lehajtható polcok
Felső kosár magasságbeállítója
Felső permetezőkar
Alsó kosár
Nagyterű zóna
Alsó permetezőkar
Szűrőegység
Sótartály
Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
Adattábla
Kezelőpanel
0000 000 00000
13
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3 4
5
Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
Programválasztó gomb
Só utántöltése jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
Program száma és a késleltetés kijelzése
Késleltetés jelzőfénye
Kijelző
6 7 8
9
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
MultiZone jelzőfénye
Késleltetés gomb
MultiZone gomb
Turbo gomb és jelzőfény
Powe Clean® gomb és jelzőfény
Tabletta (Tab) gomb és jelzőfény
1
ELSŐ HASZNÁLAT
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és a
gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény kigyullad.
1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály
kupakját (az óramutató járásával ellentétes irányba).
2. Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a
sótartályt!
3. Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só
szükséges). Előfordulhat, hogy egy kevés víz
kifolyik a rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen
kiszóródott sót a nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, javasoljuk, hogy azt a mosogatási
ciklus indítása előtt végezze el.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot 5 másodpercig, amíg
sípolás nem hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és asótöltetet
jelző fény.
• Nyomja meg a P gombot a kívánt keménységi szint kiválasztásához
(lásd VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT).
Vízkeménységi táblázat
Szint
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
1
Lágy
0-6
0 - 10
2
Közepes
7 - 11
11 - 20
3
Átlagos
12 - 17
21 - 30
4
Kemény
18 - 34
31 - 60
5
Nagyon kemény
35 - 50
61 - 90
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
2
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az
öblítőszeradagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény világít a kezelőpanelen.
35
25
MA X
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja, majd
felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha
ez mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot
egy száraz ruhával.
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt
öblítőszer mennyiségét.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg háromszor a P gombot, ekkor sípolás hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és az öblítőszer
jelzőfénye villog.
• Az adagolandó öblítőszer mennyiségét jelző szint beállításához
nyomja meg a P gombot.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ha az öblítőszer szintjét 0-ra állítja (ÖKO), a készülék nem adagol
öblítőszert. Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 5 szint állítható be. A
gyári beállítás a modelltől függ – az adott készüléken történő meghatározáshoz kövesse a fenti utasításokat.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (1-2).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (3-4).
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer-adagoló nyitásához használja az A eszközt.
A mosogatószer kizárólag a száraz B adagolóba önthető.
Az előmosogatáshoz használt mosogatószert közvetlenül a mosogatótérbe helyezze.
1. A mosogatószer kimérésekor a helyes
mennyiség meghatározását az eddigi
információk alapján végezze. A mosogatószer-adagoló B belsejében elB
helyezett jelzések segítenek a megfeA
lelő mennyiség meghatározásában.
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az
adagoló széléről, majd zárja vissza a
fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az adott szakaszba ér. Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy
nyomja meg a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a
legjobb mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
Energiafogyasztás
(kWh/ciklus)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
-
2:50
16,0
1,60
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
1:40
10,0
1,30
-
-
0:50
8,0
0,85
3. Intenzív
65°
4. Mindennapi
50°
5. Csendes
50°
6. 30 perces
Gyorsmosogatás
50°
7. Kristálypohár
45°
8. Előmosogatás
-
9. Fertőtlenítő
65°
10. Öntisztítás
65°
NaturalDry
Vízfogyasztás
(liter/ciklus)
Szárítási
fázis
A mosogatási
program
időtartama
(óra:perc)**)
Program
1. Öko
Mosogatószer tartály
Választható beállítások *)
-
-
-
-
Kád
B
-
Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt. Megjegyzés a
vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő címre:
dw_test_support@whirlpool.com. Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam
számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az edények
mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20 perccel is
növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 6 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.
ÖKO
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
6th SENSE®
Normál szennyezettségű edényekhez, melyeken rászáradt ételmaradék
található. Érzékeli a szennyezettség szintjét az edényeken, és a programot ennek megfelelően állítja be. Amikor az érzékelő a szennyezettségi
szintet méri fel, a kijelzőn egy animáció látható, és frissül a mosogatási
ciklus időtartama.
INTENZÍV
Erősen szennyezett edényekhez ajánlott program, amely különösen
serpenyőkhöz és sütőedényekhez ideális (kényes edényekhez nem
használható).
MINDENNAPI
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Mindennap
használható program, amely rövid idő alatt optimális mosogatási és
szárítási eredményt nyújt.
CSENDES
Ha a készüléket éjszaka kívánja működtetni, ez a megfelelő program.
Optimális mosogatási és szárítási eredményt nyújt a legalacsonyabb
zajszint mellett.
30 PERCES GYORSMOSOGATÁS
Program az enyhén szennyezett edényekhez, amelyeken nincs rászáradt ételmaradék.
KRISTÁLYPOHÁR
Program az olyan kényes edényekhez, melyek az átlagnál érzékenyebbek a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak, csészék).
ELŐMOSOGATÁS
Az edények frissítéséhez, amennyiben azokat később szeretné elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.
FERTŐTLENÍTŐ
Normál vagy erősen szennyezett edényekhez használható program,
amely egy kiegészítő antibakteriális mosogatást is tartalmaz.
ÖNTISZTÍTÁS
A mosogatógép karbantartására szolgáló ciklus. Forró vízzel tisztítja
a készülék belsejét.
Megjegyzések:
Ne feledje, hogy a gyorsabb programok inkább enyhén szennyezett edényekhez valók.
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor
gyorsan felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
KÉSLELTETÉS
A program kezdő időpontja 1-12 órával késleltethető.
1. Nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot: a kijelzőn kigyullad
a megfelelő szimbólum; a gomb minden megnyomásakor
nő a beállított mosogatási ciklus indításáig hátralévő idő (1
óra, 2 óra stb., de legfeljebb 12 óra).
2. Válassza ki a mosogatási programot, majd csukja be az ajtót.
Az időzítő elkezdi a visszaszámlálást;
3. A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és elindul a
mosogatási ciklus..
A késleltetési idő módosításához, azaz rövidebb idő
kiválasztásához nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot. A
késleltetés törléséhez nyomja meg többször egymás után
a gombot, amíg a késleltetett indításhoz tartozó jelzőfény
kialszik.
Az ajtó becsukásakor a mosogatási program automatikusan
elindul.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a program
már fut.
MULTIZONE
Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és mosogatószert
takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel indítja el a készüléket.
Válassza ki a programot, majd nyomja meg a MULTIZONE
gombot: megjelenik a választott kosárhoz tartozó szimbólum
a kijelzőn. Alapértelmezett beállításként a készülék mindkét
kosárban elvégzi a mosogatást.
Ha csak az egyik kosár tartalmát szeretné elmosni, nyomja meg
többször a gombot:
látható a kijelzőn (csak az alsó kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak a felső kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak az evőeszközkosár aktív)
látható a kijelzőn (a beállítás KI VAN KAPCSOLVA, a készülék az
összes kosár tartalmát elmossa).
Ne feledje, hogy elegendő csak a felső vagy az alsó kosarat
megtölteni, és ennek megfelelően csökkenthető a
mosogatószer mennyisége is.
TURBO
Ezzel az opcióval a fő programok hossza lerövidíthető úgy,
hogy a mosogatási és szárítási teljesítmény változatlan marad.
A program kiválasztása után nyomja meg a TURBO gombot.
A jelzőfény kigyullad. A beállítás törléséhez nyomja meg ismét
a gombot.
POWER CLEAN®
A nagynyomású vízsugaraknak köszönhetően ez az opció
intenzívebb és hatékonyabb mosogatást biztosít az alsó
kosár meghatározott területén. Ez az opció lábasok és tálak
mosogatásához ajánlott. A gomb megnyomásával aktiválhatja
a POWER CLEAN funkciót (a jelzőfény kigyullad).
4
TABLETTA
Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának
megfelelően optimalizálható a program hatékonysága.
Ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és mosogatószert
egyaránt tartalmazó) mosogatószert használ, nyomja meg és
tartsa lenyomva a TABLETTA gombot (kigyullad a jelzőfény).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert használ,
ezt az opciót ki kell kapcsolni.
MŰKÖDÉS KIJELZŐJE
A padlóra vetített LED-fény jelzi, hogy a mosogatógép
működik. A következő üzemmódok választhatók ki:
a) Kikapcsolt funkció,
b) A ciklus indításakor a jelzőfény néhány másodpercig világít, a
ciklus időtartama alatt nem világít, míg a ciklus végén villog,
c) A jelzőfény a ciklus időtartama alatt világít, majd a ciklus
végén villog (alapértelmezett beállítás).
Ha a késleltetett indítás aktív, a jelzés világít a visszaszámlálás
első néhány másodpercében vagy a teljes hossza alatt (attól
függően, hogy a b) vagy c) üzemmódot választotta).
Az ajtó nyitásakor a fény kialszik. A kívánt üzemmód
kiválasztásához kapcsolja be a gépet, nyomja meg és tartsa
lenyomva a P gombot, amíg a három betű valamelyike meg
nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg a P gombot többször
egymás után, amíg meg nem jelenik a kívánt betű (vagy
üzemmód). A kiválasztás megerősítéséhez tartsa lenyomva
a P gombot.
Megjegyzés: Ha a NaturalDry aktív és kinyitja az ajtót, a
működés kijelzője nem villog a ciklus végén.
NaturalDry
NaturalDry egy olyan konvekciós szárítórendszer, amely automatikusan
kinyitja az ajtót a szárítási fázis közben/után a folyamatos, kiemelkedően
jó szárítási eredmény érdekében. Az ajtó csak olyan hőmérsékleten nyílik
ki, amely nem károsítja a konyhaszekrényeket, tehát a POWER CLEAN®
vagy TURBO funkciók során az ajtó nem fog kinyílni.
A gőz ellen további védelmet nyújt a mosogatógéphez mellékelt, külön
erre a célra tervezett védőfólia. A védőfólia felhelyezésének lépéseit az
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN találja.
A NaturalDry működését a felhasználó kikapcsolhatja:
1. Lépjen be a mosogatógép szoftver menüjébe a P gomb nyomva
tartásával (kb. 6 másodpercig).
2. Ekkor a Light Control (Fényszabályzás) menü nyílik meg (lásd
MŰKÖDÉS KIJELZŐJ leírása). Ha nem kíván semmit átállítani, nyomja meg ismét és tartsa lenyomva a P gombot (amíg a két betű egyike nem jelenik meg a kijelzőn).
3. Ekkor megjelenik a NaturalDry Control (NaturalDry vezérlés) menü,
ahol a P gombbal ki- vagy bekapcsolhatja a NaturalDry funkciót:
E – engedélyez d – letilt
A beállítás jóváhagyásához és a menüből való kilépéshez tartsa nyomva
a P gombot (3 másodpercig).
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1.
A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakozik-e a vízhálózathoz, és a
csap nyitva van-e.
2.
A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg a BE/KI gombot.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb
mosogatószert.
3.
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
4.
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA)
5.
A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján válassza ki a
leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE)
a P gombbal.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6.
INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a Csukja be az ajtót. A program indulásakor sípolás hallatszik.
7.
A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét szaggatottan sípoló hang, illetve a mosogatási ciklus számának villogása jelzi a kijelzőn.
Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal. Az
égési sérülések elkerülése érdekében az edények kipakolása előtt
várjon néhány percet. Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat
ürítse ki.
Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után a
kiválasztás még módosítható. Nyissa ki az ajtót. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a BE/KI gombot, ekkor a gép kikapcsol.
Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd válassza ki az
új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat. Indítsa el a ciklust: csukja
be az ajtót.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót (vigyázzon,
FORRÓ gőz távozhat!), és helyezze az edényeket a mosogatógépbe.
Csukja be az ajtót, és A ciklus onnan folytatódik, ahol korábban
megszakította azt.
VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS
Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy az áram, a
ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az áramszolgáltatás,
a ciklus onnan folytatódik, ahol korábban megszakadt.
A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az internetről
a füzet hátulján lévő utasításokat követve letölti a Használati és kezelési
útmutatót.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az edényekről,
és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem szükséges folyó vízzel
leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és akadálytalanul
folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg
a forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel ott
erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását nem
akadályozza-e valami.
HIGIÉNIA
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas
hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és
a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
• Fából készült edények és evőeszközök.
• Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas
hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
• A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények helyezhetők,
amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben mosogathatók.
• Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
• Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével
azonnal vegye ki a mosogatógépből.
5
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
EVŐESZKÖZTARTÓ
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A harmadik kosár az
evőeszközök bepakolására
szolgál.
Az evőeszközöket az ábrán
látható módon helyezze el.
A külön gyűjtött evőeszközök
a mosogatás után könnyebben
kivehetők, valamint így a mosogatási és szárítási eredmény
is javul.
A késeket és egyéb éles eszközöket élükkel lefelé rakja a kosárba.
A kosár kialakításának köszönhetően az olyan kisméretű
edények, mint a kávéscsészék
középre helyezhetők.
FELSŐ KOSÁR
A kosárban lévő edények optimális elrendezése érdekében a lehajtható polcok három
különböző magasságba állíthatók.
A borospoharak biztonságosan helyezhetők a
lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
A legjobb szárítási eredmény érdekében hajtsa le jobban a polcokat. A dőlésszög módosításához húzza felfelé a lehajtható polcot, enyhén csúsztassa el, majd állítsa a kívánt pozícióba.
ALSÓ KOSÁR
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakolhatók. A nagyobb tányérokat és fedőket lehetőség szerint a kosár szélére
helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz. Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges helyzetbe állítva tányérokat, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva pedig tálakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.
Ide helyezhetők a kényesebb
és könnyű edények, például
poharak, csészék, tálkák, kis
salátástálak.
(Példa a megtöltött alsó kosárra)
POWER CLEAN® AZ ALSÓ KOSÁRBAN
(Példa a megtöltött felső kosárra)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső
állásba állítja, az alsó kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja,
maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen több hely áll rendelkezésre, és az alsó kosárba pakolt edényeknek is elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra állításához
fogja meg a kosár két oldalát, és az emelőkarok megnyomása nélkül emelje azt feljebb. A kosár a felsőhelyzetbe
áll. Az alsó helyzetbe állításához nyomja meg a kosár két oldalán lévő
emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa a kosár magasságát
akkor, amikor a kosárban edények találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
6
A Power Clean® során a készülék a
mosogatótér hátsó része felől érkező
vízsugarak segítségével intenzívebben mossa el az erősen szennyezett
edényeket. Az alsó kosárban található
egy ún nagyterű zóna (Power Clean®
támogatás). Ez a speciális, kihúzható tartóelem a kosár hátsó részén
található, és lehetővé teszi a serpenyők és tepsik függőleges helyzetben
történő elhelyezését, amivel hely takarítható meg.
Helyezze be a gépbe a fazekakat/tálakat úgy, hogy a Power Clean®
berendezés felé nézzenek, majd kapcsolja be a kezelőpanelen a POWER
CLEAN opciót.
A Power Clean® funkció használata:
1. Készítse elő a Power Clean® területet
(G): hajtsa le a hátsó tányértartókat,
hogy beférjenek az edények.
2. Tegye be a fazekakat és a tálakat úgy,
hogy a Power Clean® terület felé dőljenek. A fazekakat a nagynyomású
vízsugarak felé kell megdönteni.
ÜVEGKÍMÉLŐ
Ez a tartozék segít a különböző talpas poharakat
biztonságosan elhelyezni az alsó kosárban.
A poharak optimális és stabil elhelyezése révén a
mosogatás és szárítás hatékonyabbá tehető.
HU
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a legjobb
mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű, nemfémes kefével.
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat. SOHA
NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra)!
1
A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt
az óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala nézzen
felfelé.
2
B
A
A
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az óvintézkedést, a
vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a mosogatógépet.
C
3
4
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik. Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
nem indul vagy
nem reagál a
parancsokra.
Nem megfelelően csatlakoztatta a
készüléket.
Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja
vissza, és indítsa újra a programot.
Még tart a mosogatási ciklus.
Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.
Meghajlott a leeresztőtömlő.
Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ).
Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.
A mosogatógép
nem ereszti le a
vizet.
Az ételmaradékok eltömítették a szűrőt. Tisztítsa ki a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
A mosogatógép
túl hangosan
működik.
Az edények nem
tiszták.
Az edények egymáshoz ütődnek.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Indítsa újra a mosogatógépet a LEERESZTÉS gombbal (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK), és futtasson le egy új
programot mosogatószer nélkül.
Nem megfelelően rendezte el az
edényeket.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon,
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
mivel az edények útban vannak.
A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően zárta vissza az
öblítőszer rekeszének kupakját.
Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a tartályt (lásd A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
További információkat, karbantartási eljárásokat és hibaelhárítási
ötleteket a Használati és kezelési útmutatóban talál. A Használati és
kezelési útmutató beszerezhető:
• a vevőszolgálaton; a telefonszám a garanciafüzetben található.
• töltse le honlapunkról: docs.whirlpool.eu
• shasználja a QR-kódot:
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor
meg kell adnia az adattáblán szereplő
kódokat (az adattábla a mosogatógép
ajtajának belső felén található, a jobb vagy
a bal oldalon). A telefonszámot keresse a
garanciafüzetben vagy a weboldalán:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék technikai és energiafogyasztási adatait letöltheti a honlapunkról: docs.whirlpool.eu
400011360519
03/2019 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising