Whirlpool | IFVR 801 H AN | Setup and user guide | Whirlpool IFVR 801 H AN User guide

Whirlpool IFVR 801 H AN User guide
KY
Кыскача колдонмо
HOTPOINT-ARISTON ӨНҮМҮН
САТЫП АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН
ЫРААЗЫЧЫЛЫГЫБЫЗДЫ БИЛДИРЕБИЗ
Толугураак жардам алуу үчүн, өнүмүңүздү
www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register сайтында каттаңыз
Шайманды колдонуудан мурда Коопсуздук
Нускамаларын кунт коюп окуӊуз.
ӨНҮМДҮН СҮРѲТТѲЛҮШҮ
1. Башкаруу панели
2. Желдеткич
3. Тоголок ысытуучу элементи
(көрүнбөйт)
4. Текче багыттагычтар
(деңгээли духовканын
маңдайында көрсөтүлгөн)
5. Эшик
6. Жогорку ысытуу элементи/
гриль
7. Лампа
8. идентификациялоо көрнөгү
(алып салбаңыз)
9. Түпкү ысытуучу элементи
(көрүнбөйт)
1
2
6
3
7
8
4
9
5
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
1
1. ТАНДОО БАСКЫЧЫ
Функцияны тандап мешти
күйгүзүү.
позицияга буруп шайманды
өчурүнүз.
2. АНАЛОГДУК СААТ
2
3. ТЕРМОСТАТ БАСКЫЧЫ
Тандалган функцияны
активдештирип, аны буруп
керектүү температураны
тандагыла.
3
4
4. ТЕРМОСТАТТЫН ДИОД
ЖАРЫГЫ / АЛДЫН АЛА
ЫСЫТУУ
Ал ысытуу процесси жүрүп
жатканда күйөт. Ал керектүү
температурага жеткенде өчөт.
1
АКССЕСУАРЛАР
РЕШЕТКАЛУУ ТЕКЧЕ
ТОСМО ЖАЙМА*
БЫШЫРУУ ТАБАСЫ*
ЖЫЛДЫРУУ
ЖҮГҮРТКҮЧТӨР *
* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү
Жабдуулардын саны жана түрү сатып алынган моделге карата айырмаланышы мүмкүн.
Камсыз кылынбаган башка жабдууларды саткандан кийинки Кызматтан ѳзүнчѳ сатып алууга болот.
ТОР ТЕКЧЕНИ ЖАНА БАШКА
ЖАБДУУЛАРДЫ САЛУУ
Решеткалуу текчени горизонталдык түрдѳ текчелер
аркылуу акырын жылдыруу менен салыыз,
кѳтѳрүлгѳн четинин капталы ѳйдѳнү карап турушуна
ынаныыз. Майды чогултуучу поднос жана бышыруу
поднос сыяктуу башка аксессуарлар тор текчеси
салынган жол менен салынат.
ФУНКЦИЯЛАР
ӨЧҮК
Мешти өчүрүүгө.
ЖАРЫК
Бөлүмдү күйгүзүгө.
ЫЛАЙЫКТУУ
Бир текчеде гана каалаган тамакты бышыруу.
HYDROCLEANING
(КЭЭ БИР ГАНА МОДЕЛЬДЕРДЕ
ЖЕТКИЛИКТҮҮ)
Бул атайын төмөнкү температура тазалоосунун
айлампасынын убагындагы буунун иш-аракети кирди
жана тамак калдыктарын оңой алынып салынуусуна
жол берет. 200 мл суунун мештин түбүнө куйгула
жана функцияны 35 мүнөткө’ жана 90°C колдонгула.
Функцияны меш муздак учурунда күйгүзгүлө жана
цикл бүтөрү менен аны 15 мүнөткө муздатык койгула.
КОНВЕКЦИЯ МЕНЕН БЫШЫРУУ
Бир гана текчеде, этти жана толуктамасы
менен болгон пирогдорду (таттуу жана таттуу эмес)
жана пиццаны бир же эки текчеде бышыруу үчүн.
Бул функция, тамактын үстүн жана астын текши,
сары, кытырак менен камсыз кылат. Эки деңгээлде
бышырып жатканда, бышыруу убакытынын
ортосунда тамактардын ордун алмаштырыңыз. Бул
тамактын текши бышышына жардам берет.
GRILL
Стейктерди, кебектерди жана сосискалады
кактап бышыруу, нан күкүмү себеленген
жашылчаларды бышыруу же нанды кууруу үчүн. Этти
грильге бышырууда, биз подносту бышыруудагы
ширени чогултуу үчүн колдонууну сунуш кылабыз:
Подносту деңгээлдин каалаган жагына решеткалуу
текченин астына койгула жана 500 мл сууну кошкула.
2
ТЕКЧЕ БАГЫТТАГЫЧТАРДЫ АЛЫП САЛУУ
ЖАНА КАЙРА ОРНОТУУ
• Текче багыттагычтары алууга эки жагындагы
бекитип турган бурамаларды тыйын же куралды
колдонуп алып салгыла (эгерде бар болсо).
Багыттагычтарды көтөргүлө жана алардын
төмөнкү жактарын отургучтарын тарткыла: Текче
багыттагычтар алып чыгарылат.
• Текче багыттагычтарын кайра орнотуу үчүн, аларды
биринчи жогорку отургучуна орнотуңуз. Аларды түз
кармап бышыруу бөлмөсүнө жылдыргыла, андан
кийин аларды ылдыйкы отургучуна ылдыйлаткыла.
Кармап турган бурамаларды кайра ордуна бекиткиле.
GRATIN
Эттин чоң бөлүктөрүн бышыруу үчүн. Биз
подносту бышыруудагы ширени чогултуу үчүн
колдонууну сунуш кылабыз: Подносту деңгээлдин
каалаган жагына решеткалуу текченин астына
койгула жана 500 мл сууну кошкула.
ЭРИТҮҮ
Тамакты тезирээк эритүү үчүн.
ТУРБО ЖЕЛДЕТКИЧ
Кытыраган түбү жана жумшак үстү үчүн.
Суюк толуктамасы бар тортторду жана алдын
ала бышырылган базасы жок тамакка бир
текчеде эң мыкты.
КӨП ДЕҢГЭЭЛ
Эки текчеде, бир бышыруу температурасын
талап кылган ар кандай тамакты бир убакта (мис.:
балык, жемиштер, торттор). Бул функция, ар түрдүү
тамакты, алардын бири-бирине жытты өткөзбөй
бышырууга колдонулса болот.
АСТЫ
Бул функцияны, тамакты бышыргандан
кийин, тамактын астын кызартуу үчүн
колдонуңуз. Тамакты бышыруу деңгээлинин
1чи /2чи текчесине коюу сунушталынат. Бул
функцияны жай бушырууга деле колдонсо болот.
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ ҮЧҮН
Жаңы меш жыттарды чыгарышы мүмкүн алар
өндүрүү учурунда калып калышы мүмкүн: бул
толугу менен кадыресе нерсе.
Ошондуктан тамак ашты даярдоонун астында
бардык мүмкүн жыттарды кетирүү үчүн бош
духовканы ысытууга сунуштайбыз.
Духовкадан болгон коргоочу картон же пленканы
алып чыгарып, анын ичинде кандайдыр бир
жабдуу болсо, баарын чыгарып салыңыз.
KY
Духовканы 250 °C градуска чейин болжолу менен
бир саатка, өзгөчө “Convection Bake (Конвекция
менен бышыруу)” функциясын күйгүзүп,
калтырыңыз. Бул учурда мештин ичи бош болуш
керек.
Функцияны туура орнотуу үчүн нускамаларды
туура жолдоңуз.
Эсиңизде болсун: Шайманды биринчи жолу
колдонгондон кийин бѳлмѳнү желдетүү сунушталат.
КҮНҮМДҮК КОЛДОНУУ
1. ФУНКЦИЯНЫ ТАНДОО
Функцияны тандоого, тандоо баскычын бурап
керектүү функциянын белгисине алып келгиле.
2. ФУНКЦИЯНЫ АКТИВАЦИЯЛОО
Сиз тандаган функцияны баштоого, термостат
баскычын бурап сизге керектүү температураны
койгула. Функцияны каалаган убакытта
убактылуу токтотууга, мешти өчүргүлө, тандоо
баскычын жана термостат баскычын бургула
жана .
3. АЛДЫН АЛА ЫСЫТУУ
Функция иштетилгенде, термостат жарыгы
күйөт жана ал алдын ала ысытуу процесси
башталганын билдирет.
Процесс бүткөндө, термостат жарыгы өчөт
жана ал меш коюлган температурага жеткенин
билдирет: Ушул учурда тамаш ашты ичине
салыңыз жана бышырууну улантыңыз.
Эсиңизде болсун: Алдын ала ысытуу аяктаганга
чейин тамак-ашты мешке салуу даярдоонун акыркы
натыйжасына жагымсыз таасир калтырышы
мүмкүн.
. АНАЛОГДУК СААТ
1
2
5
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
Бышырууну баштоо убагынын икону
Бышырууну аяктоо убагынын икону
Таймерди орнотуу икону
Саат бурагычы
Күндүн убактысын орнотуучу икон
. КҮНДҮН УБАКТЫСЫН ОРНОТУУ
Саатын бурагычын дисплейде төрт жолу
икону дисплейде жаркылдаганча басыңыз.
Бурагычты бурап, туура убакты тандаңыз да,
саат бурагычын басып, ырастаңыз.
Эсиңизде болсун: саатты биринчи жолу колдонуп
жатканда жана свет өчкөндөн кийин орнотуу керек.
. БЫШЫРУУНУН СОЗУЛГАНДЫГЫН ЖӨНДӨӨ
Бышыруу убагын орнотуу үчүн, бышыруунун
аяктаган убагын орнотуу зарыл. Функцияны тандап,
андан соң температураны өзүңүздүн керегиңизге
жараша жөндөгөндөн соң, саат бурагычын эки
икону дисплейде жаркылдаганча басыңыз.
жолу
Сааттын бурагычын бурап, бышыруу убагынын
аяктаганын орнотуңуз, андан соң бышыруу
убактысынын узактыгын орнотуңуз. Сааты
бурагычын басып, ырастаңыз да, бышырууну
баштаңыз: акустикалык сигнан жана жаркылдаган
икону сизге бышыруу убагы аяктаганда эскертет.
Эсиңизде болсун: сиз жөндөй ала турган эң кыска
мөөнөт бул 2 мүнөт. Бышыруунун аяктоо убактысы
орнотулганын ырастоо үчүн, бышыруу убагында саат
бурамасын бир жолу басыңыз. Ал аяктаганга чейин
жөндөөнү жокко чыгыруу үчүн, саат бурамасын ылдый
5 секунда ичинде басып туруңуз: духовка, автоматтык
түрдө кол менен бышыруу режимине кайтат.
Бышыруу аяктаганда, саат бурамасын ылдый 5
секунда ичинде, акустикалык сигналды өчүрүү үчүн
басып туруңуз, андан соң саат бурагычын дагы бир
жолу, болгон орнотууларды жокко чыгаруу үчүн
жана мол менен бышырууга кайтуу үчүн басыңыз.
. БЫШЫРУУНУ ПРОГРАММДОО
Функциянын баштоосун, бышырууну баштоо
убагынын орнотуу аркылуу өзгөртсө болот.
Функцияны тандагандан жана керектериңизге
жараша температураны жөндөгөндөн кийин, саат
икону
бурамасын бир жолу гана басыңыз.
дисплейде жаркырайт: саат бурамасын бурап,
бышыруу убагын орнотуңуз да, аны ырастоо үчүн
икону дисплейде жаркырайт: саат
басыңыз.
бурамасын бурап, бышыруу убагын орнотуңуз да,
жана
икондору
аны ырастоо үчүн басыңыз.
бышыруу айлампасы башталганча, күйүп турат.
. ТАЙМЕР
Духовка ѳчкѳндѳ, аналогдук саатты мүнөт
санагыч катары колдонсо болот. Функцияны
иштетүү үчүн духовканын ѳчкѳнү ырастаңыз
жана саат бурамасын 3 жолу басыӊыз:
икону дисплейде жаркырайт. Саат бурамасын,
каалаган узактыкты орнотууга бураңыз, андан соң
таймерди баштоого басыңыз: акустикалык сигнал
сизге саатын артка саналышы бүткөндө, эскертет.
Эсиңизде болсун: сиз жөндөй ала турган эң кыска
мөөнөт бул 2 мүнөт. Ал аяктаганга чейин таймерди
өчүрүү үчүн, саат бурамасын ылдый 5 секунда
ичинде басып туруңуз. Акустикалык сигналды
өчүрүү үчүн, саат бурамасын бир жолу басыңыз.
3
БЫШЫРУУ ТАБЛИЦАСЫ
РЕЦЕПТ
Ачытылган торттор
Ичи толтурулган торттор
(чизкейк, штрудель, алма
пирогу)
Бисквиттер/Тарталеткалар
Пирожноелер
Меренгилер
Нан / Пицца / Фокачча
Тоңдурулган пицца
Таттуу эмес пирогдор
(жашылча пирогу, киш лорейн)
Волован / Каттама камырынан
жасалган катырактар
Лазанья / Бышырылган паста /
Каннелони / Пастадан жасалган
пирог
Козу эти / торпок эти / уй эти /
чочко эти 1 кг
Тооктун эти / коёндун эти /
өрдөктүн эти 1 кг
Үндүктүн эти / каздын эти 3 кг
Бышырылган балык /
папильотто
(филе, бүтүн бойдон)
Фарш менен толтурулган
жашылчалар
(помидорлор, кабакчоктор,
баклажандар)
Тост наны
4
ФУНКЦИЯ
АЛДЫН
АЛА
ЫСЫТУУ
ТЕМПЕРАТУРА
(°C)
СОЗУЛГАНДЫГЫ
(МҮНӨТ)
Ооба
160 - 180
35 - 55
2
Ооба
150 - 170
30 - 90
3
Ооба
150 - 190
30 - 85
2
Ооба
150 - 190
35 - 90
3
Ооба
170 - 180
15 - 40
3
Ооба
150 - 175
20 - 45
3
Ооба
180
30 - 40
3
Ооба
170 - 190
35 - 45
3
Ооба
90
120 - 130
3
Ооба
90
130 - 150
3
Ооба
190 - 250
15 - 50
2
Ооба
190 - 250
25 - 50
3
Ооба
250
10 - 15
2
Ооба
250
10 - 20
3
Ооба
175 - 200
40 - 50
2
Ооба
175 - 190
50 - 65
3
Ооба
180 - 200
20 - 30
3
Ооба
175 - 200
25 - 45
3
Ооба
190 - 200
40 - 65
2
Ооба
190 - 200
90 - 110
2
Ооба
190 - 200
65 - 85
2
Ооба
190 - 200
140 - 180
1/2
Ооба
180 - 200
40 - 60
2
Ооба
175 - 200
50 - 60
2
Ооба
200
2-5
4
ТЕКЧЕ ЖАНА
АКССЕСУАРЛАР
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KY
АЛДЫН
АЛА
ЫСЫТУУ
ТЕМПЕРАТУРА
(°C)
СОЗУЛГАНДЫГЫ
(МҮНӨТ)
Балык филеси / Стейктер
Ооба
200
30 - 40 *
4
3
Сосискалар / Кебабдар /
Кабыргалар / Гамбургерлер
Ооба
200
30 - 50 *
4
3
Куурулган тоок эти 1-1,3 кг
-
200
55 - 70 *
2
1
Ростбиф каны менен 1 кг
-
200
35 - 50 **
2
Козунун буту/ Колу
-
200
60 - 90 **
2
Куурулган картөшкө
-
200
45 - 55 **
2
Панировкадагы жашылчалар
-
200
20 - 30
2
Лазанья жана эт
Ооба
200
50 - 100 ***
3
1
Эт жана картөшкө
Ооба
200
45 - 100 ***
3
1
Балык жана Жашылчалар
Ооба
175
30 - 50 ***
3
1
РЕЦЕПТ
ФУНКЦИЯ
ТЕКЧЕ ЖАНА
АКССЕСУАРЛАР
* Тамак ашты даярдоонун ортосунда оодарыңыз.
** Тамакты бышыруунун үчтөн эки бөлүгүнө
жеткенде оодарыңыз (керек болгон учурда).
*** Болжонгон убакыттын узактыгы: тамактарды
духовкадан жеке тандоого жараша ар кандай
убакытта алып чыгууга болот.
ФУНКЦИЯЛАР
АКССЕСУАРЛАР
Ылайыктуу
Решеткалуу текче
Grill
Тордун үстүндөгү
тортту бышыруу
калыбы
Gratin
Көп деңгээл
Май чогултуучу
поднос/ бышыруучу
поднос же атайын Май чогултуучу поднос
/ Бышыруучу поднос
тордун үстүндөгү
тортту бышыруучу
калып
Конвекция менен
бышыруу
Тосмо жайма
500 мл суу менен
5
ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР
БЫШЫРУУ ТАБЛИЦАСЫН КАНТИП ОКУУ
КЕРЕК
Таблицада эң жакшы функциялар, аксессуарлар
жана ар кандай тама-аштын түрлѳрүн жасоодо
колдонуу деңгээли келтирилген.
Тамак-аш духовканын ичине салынгандан
баштап, алдын ала ысытуу кошпогондо (каякта
керек болсо), даярдоо убакыттары башталат.
Даярдоо температуралары жана убакыттары
болжолдуу болуп саналат жана тамак-аштын
кѳлѳмүнѳ жана кошулмалардын түрүнѳ жараша
болот. Баштоого эң төмөн сунушталган жөндөөнү
колдонуңуз жана эгерде тамак аш даяр эмес
болсо, андан кийин жогорураак жөндөөлөргө
которгула. Камсыз кылынган аксессуарлар
менен колдонуңуз жана алар мүмкүн болсо,
кара түстөгү темирден жасалган торт калыбы
же бышыруу тарелкалар болуш керек. Pyrex же
керамика мискейлерин жана аксессуарларын
колдоно аласыз, бирок даярдоо убакыттары бир
аз узагыраак болорун эске алыңыз.
БИР ЭЛЕ УБАКТА АР КАНДАЙ ТАМАК
АШТАРДЫ БЫШЫРУУ
«Көп деңгээл» функциясын колдонуу менен,
сиз бир температураны талап кылган ар түрлүү
тамактарды бир эле убакта бышыра аласыз
(мисалы: балык жана жашылчалар), ар башка
текчелерди колдонуу аркылуу. Кыскараак
убакытты талап кылган тамакты чыгарып,
узагыраак убакытты талап кылган тамакты
духовканын ичинде калтырыңыз.
ТАЗАЛОО ЖАНА
КАМ КӨРҮҮ
Тейлөө же тазалоонун
астында духовканын
муздашы керек.
Буу тазаагучтарын
колдонбоңуз.
Сым жуугучтарын, катуу
жуугучтарды же катуу/
жегич тазалоо каражаттарын
колдонбоңуз, алар жабдуунун
беттерине зыян келтириши
мүмкүн.
Коргоочу кол каптарын
кийиңиз.
• Беттерди нымдуу микробулалуу чүпүрѳк менен
тазалаңыз.
Эгерде алар өтө кир болсо, pH-нейтралдуу
каражаттардын бир нече тамчыларын кошуңуз.
Кургак чүпүрѳк менен кургатып коюңуз.
• Жегич жана дордогой тазалоочу каражаттарды
колдонбоңуз. Эгер мындай каражаттар
шаймандын үстүнө төгүлүп кетсе, дароо
микробулалуу ным чүпүрөк менен тазалаңыз.
ТЫШКЫ БЕТТЕР
тактарды алып салуу жакшы ишке ашат. Суу
курамы жогору болгон тамакты бышыруудан
келип чыккан канныкан төгүлмөнү тазалоо
үчүн, духовканы толугу менен муздаганча
ташта, андан кийин аны майлык же губка менен
артыңыз.
• Эшиктин айнегин ага ылайыктуу суюк тазалоочу
каражаты менен жууңуз.
• Тазалоону оңой кылууга мештин эшигин алып
салса болот
ИЧКИ БЕТТЕР
АКССЕСУАРЛАР
• Ар бир колдонгондон кийин мешти муздаганга
калтырыңыз жана андан кийин аны тазалаңыз,
жылуу кезде тазалаганда тамак-аштын
калдыктарына жараткан калдыктарды же
Колдонуудан кийин жабдуулар дагы эле ысык
болсо, аларды мештин кол кабы менен кармап,
тазалоочу суюк кошулмага чылап коюңуз.
Тамактын калдыктарын тазалоочу щетка же
губка менен кетирүүгө болот.
ЛАМПАНЫ АЛМАШТЫРУУ
Эсиңизде болсун: 20 -40Вт/230 В түрүндөгү G9,
T300 °C галогендик лампаларды гана колдонгула.
Өнүмдө колдонулуучу лампочка атайын үйдѳ
колдонуулу шаймандарга жасалган жана үйдүн
ичиндеги бѳлмѳлѳргѳ жарык берүүгѳ жараксыз
(244/2009 EC нускамасы). Кичине лампалар Сатып
алгандан кийинки тейлөө кызматында бар.
- Эгер галоген лампаларын колдонсоңуз,
манжаларыңыздын тактары лампочкаларга зыян
келтириши мүмкүн болгондуктан аларды кол менен
кармабаңыз. Лампа мукабасы кайра тагылганга
чейин духовканы колдонбоңуз.
1. Электр тогунан духовканы ажыратыңыз.
2. Жарыктын мукабасын бурап чыгарыңыз,
лампаны алмаштырыңыз да, мукабасын
кайра жарыкка бурап тагыңыз.
3. Электр тогуна мешти кайра кошуӊуз.
6
ҮСТҮНКҮ ЫСЫТУУ ЭЛЕМЕНТТИ
ЫЛДЫЙЛАТУУ (КЭЭ БИР ГАНА
МОДЕЛЬДЕРДЕ)
1. Текче багыттагычтарын алып чыгарыңыз.
KY
3. Жылытуу элементинин абалын алмаштыруу
үчүн, аны көтөрүңүз, өзүңүз жакка тартуу
аркылуу, жана акыркылардын колдоосуна
туура келгенин ырастаңыз.
1
2
2. Ысытуу элементин бираз чыгарыңыз жана
аны төмөн каратыңыз.
ЭШИКТИ ЧЫГАРУУ ЖАНА КАЙРА ОРДУНА
КОЙУ
1. Эшикти чыгарууга, аны толугу менен ачкыла
жана анын кармагычтарын толугу менен
ачык позициягала чейин жеткенге чейин
ылдыйлаткыла.
a
3. Эшикти мешке карай жылдырып аны кайра
орноткула, илгичтерди өз ордуна койгула
жана үстүнкү жагын ордуна койгула.
4. Эшикти ылдыйлатып, андан соң аны толугу
менен ачыңыз. Кармоочторду баштапкы
абалына ылдыйлатыңыз: Аларды толугу
менен ылдыйлатканыңызды текшериңиз.
a
b
b
2. Эшикти канчалык жаба алсаңыз ошончолук
жапканга аракет кылыңыз.
Эки колуңуз менен эшикти эки жагынан катуу
кармаңыз – эшикти кармагычынан кармабаңыз.
Эшикти жабууну улантуу менен жогору көтөрүп,
анын кармоочторунан чыккыча алыңыз. Эшикти
бир жак тарабына, жумшак нерсенин үстүнө
коюңуз.
~15°
Кармоочтордун туура абалда болгонун текшерүү
үчүн, бираз басып көрүңүз.
5. Эшикти жаап көрүңүз жана анын башкаруу
панели менен бир сызыкта болгонун
ырастаңыз. Эгер андай болбосо, жогорудагы
кадамдарды кайталаңыз: Эгер эшик жакшы
иштебесе, ал бузулуп калышы мүмкүн.
b
a
7
БУЗУЛУУЛАРДЫ АНЫКТОО
Көйгөй
Мүмкүн болгон себеп
Чечим
Духовка иштебейт.
Электр энергиясы жок.
Электр менен камсыздоо
желеси ѳчүрүлгѳн.
Электр менен камсыздоо желесинде ток
бар экенин жана духовка электр тогуна
кошулганын текшериңиз.
Духовканы ѳчүрүңүз жана бузуктуктун
сакталгандыгын текшерүү үчүн кайра
иштетиңиз.
Сиз Коопсуздук Нускамаларын, Колдонуучунун Колдонмосун жана Энергия
боюнча маалыматты:
•
Биздин docs‌.‌hotpoint‌.‌eu Вебсайтыбызга баш багыңыз
•
аларды QR кодун колдонуп жүктөсө болот
•
Же болбосо, биздин Саткандан кийинки тейлөө кызматка кайрылыңыз
(Телефон номурун кепилдик буклетинен караңыз). Биздин Саткандан кийинки
тейлөө кызматыбызга кайрылып жатканда, өнүмүңүздүн идентификациялоочу
тактасында жазылган коддорду көрсөтүңүз.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
8
400011400785
XXXXX XXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising