Indesit | YT M10 81 R EU | Setup and user guide | Indesit YT M10 81 R EU Brugervejledning

Indesit YT M10 81 R EU Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
www.indesit.eu/register, for at modtage en
mere komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.
BETJENINGSPANEL
Tændt/Slukket knap (Nulstilling ved langvarigt
tryk)
2 Programknap
3 Start/Pause (Start: vedvarende lysdiode. PAUSE:
blinkende lysdiode)
4 Push & GO
1
Tilvalgsknapper*
5 Indstil Tørhed
6 Tidsindstillet Tørring
7 Forsinket Start
8 Let Tørring
9 Antikrøl (Tastelås ved langvarigt tryk)
10 Program Slut
10
1
9
4
8
DEMO
3’’
2
3
5
6
7
8
*Bemærk: visse modeller kunne have fuldt ud anførte betegnelser i stedet for ikoner
INDIKATORER
Indstil tørhed:
Strygetørt Hængetørt - Skabstørt ryer_M10
Cyklusfase:
Tørring - Afkøling - END Program slut Tøm vandtanken
Se afsnittet Fejlfinding:
Ekstra tørt start delay
Rengør lågens filter
Rengør bundfilteret
Fejl: Kontakt service. - DEMO Demo tilstand.
FØRSTEGANGSBRUG
Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér, at
afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort
korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets
spildevandssystem.
Tørretumbleren skal installers i et rum med omgivende
temperatur på 20-23 °C for at opnå den bedste ydeevne.
Maskinen kan dog også anvendes, hvis temperaturen er mellem
14 og 30 °C. Inden tørretumbleren tages i brug skal man sikre
sig, at den har stået i lodret position i mindst 6 timer.
DAGLIG BRUG
Forholdsreglerne som her beskrives, gør det muligt at
holde apparatet i en OPTIMAL tilstand. Man skal huske at
tømme tanken efter hver tørrecyklus. Man skal huske at gøre
filtrene rene efter hver tørrecyklus. (Se afsnittet Pleje og
Vedligeholdelse)
brug. For at starte cyklussen Push & GO skal man holde knappen
trykket. Den tændte kontrollampe viser at cyklussen er startet.
Cyklussen er ideel til bomuldstøj og syntetisk tøj. Max påfyldning 4 kg.
(Cyklussens varighed 140’).
Hvis lågen åbnes under cyklussen, er det nødvendigt at lukke lågen
og holde tasten START/PAUSE trykket, for at genstarte cyklussen. Man
kan ikke indstille yderligere tilvalg med dette program.
ÅBNING AF LÅGEN UNDER CYKLUSSEN
Man kan åbne lågen under funktion. Når man har lukket lågen igen,
er det nødvendigt at trykke tasten Start/PAUSE igen for at sætte
tørretumbleren i funktion igen.
PROGRAMMER
Øko Bomuld
Max påfyldning* Tid 215'
Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt
bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til
energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er
baseret på dette program.
Syntetisk
kg 4 Tid 106'
Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.
Blandet
kg 4 Tid 106'
Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og syntetisk tøj
sammen.
Mini Syntetisk
kg 2 Tid 72'
Energisparende tørring af små mængder vasketøj.
1. Åbn lågen og fyld vasketøjet i; respektér indikationerne der findes
på tøjmærkaterne og de maksimale vægtangivelser der findes
i programafsnittet. Lommerne skal tømmes. Vær sikker på at
vasketøjet ikke hænger fast i lågen og/eller lågens filter.
2. Luk lågen.
3. Tryk tasten Tændt/Slukket.
4. Vælg program alt afhængigt af vasketøjstype.
5. Vælg tilvalg hvis det er nødvendigt.
6. For at starte cyklussen, skal man trykke knappen Start/Pause.
7. Tørrecyklussens slut vises med et akustisk signal. En indikator på
betjeningspanelet, signalerer at cyklussen er fuldført. Ved straks at
Mini Bomuld
kg 2 Tid 107'
tage vasketøjet ud, forebygger man at vasketøjet får folder.
Energisparende tørring af små mængder vasketøj.
8. Sluk maskinen ved at trykke tasten Tændt/Slukket, åbn lågen
Skånevask
kg 2 Tid 66'
og tag vasketøjet ud. Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil
Til tørring af fint vasketøj med behov for en blid behandling.
apparatet slukkes automatisk efter cirka et kvarters tid efter
cyklusslut, for at spare energi.
I tilfælde hvor denne sidste passage ikke udføres straks, er visse
maskiner og/eller visse programmer/tilvalg udstyret med et
*MAX PÅFYLDNING 8 Kg (Tør påfyldning)
antikrøl-system. Tromlen vil blive ved med at dreje i nogle timer efter
kan downloade
Sikkerhedsanvisningerne,
Databladet og Energidataene, ved at:
tørringens slut, medDuregelmæssige
mellemrum,
med formålet at Brugsvejledningen,
xxxx
VASKEMÆRKER
•
Besøge
forebygge at der dannes
folder.vores website docs.indesit.eu
Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges
•
Ved hjælp
QR-koden at trykke tasten
I tilfælde af strømafbrydelse,
er detafnødvendigt
i tørretumbleren.
Herunder
listes nogle af Når
de mest
•
Eller
som alternativ kontakte vores serviceafdeling
(Telefonnummeret
findes i garantihæftet).
du almindelige
Start/Pause for genstarte
cyklussen.
symboler:
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne
på dit produkts identifikationsskilt.
xxxxxxxxxxxx
PUSH & GO
Denne funktion gør det muligt at starte en cyklus, senere
hen efter maskinens tænding, uden at have aktiveret nogen
yderligere taste og/eller knap (i modsat tilfælde vil programmet
Push & GO blive deaktiveret).
Det er altid nødvendigt at følge punkterne 1 2 og 3 i daglig
Kan tørretumbles.
Kan ikke tørretumbles.
Tørring ved høj temperatur.
Tørring ved lav temperatur.
Disse programmers varighed afhænger af den
påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der
bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg.
På modellerne med display, vises cyklussens varighed på
betjeningspanelet. Den tilbageværende tid overvåges konstant
og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige
vurdering
Uld kg 1 Tid 62'
For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøjet inden
tørring. Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være
fugtige, tørre på en naturlig måde.
Opfriskning Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj
gennem udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj
der stadig er vådt.
Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men det er mest
effektiv på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20 minutter.
Jeans
kg 3 Tid 127'
Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af
kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og
jakker.
Dyner
Tid 179'
For at tørre fyldige artikler, såsom en enkelt dyne.
Baby
kg 2 Tid 107'
Et program der netop er udtænkt til at tørre spædbørns
tøj, sengetøj og håndklæder (bomuld og chenille) og sarte
tøjstykker. Tør ikke tøjstykker med plastikbeklædning.
Skjorter
kg 3 Tid 137'
Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld
eller blandet bomuld/syntetisk.
Sport
kg 4 Tid 96'
Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.
Træningssko
1 par Tid 100'
Dette er et program til tørring af et par sport et par
træningssko. Skoene skal vaskes og centrifugeres med en
minimum centrifugeringshastighed på 400 omdrejninger. Man
skal bruge det dertil bestemte medleverede skostativ.
tør kun sko der er lavet af syntetiske materialer eller lærred.
Xpress 45’
kg 1 45’
Et hurtigt tidsbestemt program, der er ideelt til at
tørre vasketøj der er centrifugeret med høj hastighed i
vaskemaskinen, for eksempel skjorter der blevet brugt i en
arbejdsuge.
TILVALG
Når man har valgt et program, er det muligt at indstille de
forskellige tilvalg, hvis det skulle være nødvendigt
Indstil Tørhed
tryk den tilhørende knap flere gange, for at ændre
restfugtighedsniveauet på vasketøjet. En indikator signalerer
niveauet som man er ved at vælge
Strygetørt: en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at
hjælpe til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.
Hængetørt: et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er
klart til at blive hængt op.
Skabstørt: vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i
skabet.
Ekstra tørt: bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.
Tidsindstillet Tørring
Dette tilvalg gør det muligt at vælge tørringens varighed.
Tryk den tilhørende knap flere gange for at indstille den
tørringstid man ønsker. En indikator på betjeningspanelet
signalerer den tid man er ved at vælge.
Forsinket Start
Dette tilvalg gør det muligt at indstille en forsinkelse i forhold
til cyklussens start.
Tryk den tilhørende knap flere gange for at få den forsinkelse
man ønsker. Når man har fået den maksimalt indstillelige tid, vil
endnu et tryk på tasten gøre at tilvalget nulstilles. En indikator på
betjeningspanelet signalerer tiden som man er ved at vælge. Når
man har trykket tasten start/pause: vil maskinen signalere den
tilbageværende tid til cyklussens start.
I tilfælde af lågens åbning, efter lukning, skal man igen trykke
tasten start/pause.
Antikrøl
Dette tilvalg tilføjer en antikrøl-behandling gennem
periodiske rotationer af tromlen (varighed op til 10 timer). Det er
isæt velegnet når man ikke har mulighed for at tage tøjet ud, lige
så snart at tørringen er færdig. Hvis dette tilvalg bruges sammen
med en forsinket start, vil antikrøl-behandlingen også tilføjes den
forsinkede start-fase. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det
var valgt i den forrige tørring.
Let Tørring
Iværksætter en mere blid behandling af vasketøjet ved at
reducere temperaturen.
Tastelås
Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver
utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket.
Ved slukket maskine:
• for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at
den tilhørende indikator tændes.
• for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at
den tilhørende indikator slukkes.
Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige
tørring.
Program Slut
Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved
programmets slutning. Det kan aktiveres hvis man ikke er sikker
på at høre lyden ved slutningen af det normale program. Tilvalget
forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.
Således Bruges Skostativet
TILVALGSKNAPPER
Disse knapper bruges til at personalisere det valgte program
efter egne behov.
Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige til samtlige
programmer. Visse tilvalg er uforenelige med andre der
forinden er blevet indstillet. Uforeneligheden tydeliggøres
med et akustisk signal og/eller med blinkende indikatorer. Hvis
tilvalget er tilgængeligt, vil indikatoren der tilsvarer det valgte
tilvalg forblive tændt. Visse tilvalg kan forblive i programmets
hukommelse, hvis de var valgt i den forrige tørring.
Fjern lågens filter og placér
skostativet. Snørebåndene skal
kommes indeni skoene: spidserne
skal vendes nedad og sålene fremad.
Kom ikke andet vasketøj eller
andre sko i tromlen. Sæt igen
lågens filter på plads når tørringen
er slut.
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.
PLEJERegistrér
OG VEDLIGEHOLDELSE
venligst dit produkt på
TRANSPORT OG HÅNDTERING
DA
Læs sikkerhedsanvisningerne
medatomhu,
tages i brug.
for at modtage
en rengøring og
Løft aldrig tørretumbleren ved
holde før
denapparatet
i toppladen.
Frakoblwww.indesit.eu/register,
tørretumbleren elforsyningen
under
mere
komplet
assistance
vedligeholdelse.
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.
Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figur A)
Træk tørretumblerens beholder ud og tøm den i en håndvask eller 3. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal
et andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde igen. Brug afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr.
Installationsvejledningen).
ikke tørretumbleren uden først at have sat tanken på plads igen.
Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B)
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnug-rester
Strømforbrug
fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende vand eller
støvsuge det med en støvsuger. For at sikre de bedste resultater skal
Slukket tilstand (Po) - Watt
0.50
alle filtre tørres, inden de genmonteres. Brug ikke tørretumbleren
Left on-tilstand (Pl) - Watt
1.00
uden først at have sat filteret på plads igen.
Sådan fjernes lågens filter:
Programmet
Kg
kWh
Minutter
1. Åbn lågen og træk filteret opad.
8
2.58
215
Øko Bomuld*
2. Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sæt det
korrekt i igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs
4
1.40
127
Øko Bomuld
tørretumblerens pakning.
Syntetisk
4
1.18
116
Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator
*
Referenceprogram
for
energimærkning,
programmet
er
tændes (se figurer C).
egnet til tørring af normalt bomuldstøj, og det er det mest
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnugenergieffektive program, hvad angår energiforbrug, til bomuldstøj.
rester fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende
(Standardkonfiguration/Indledende standard).
vand eller støvsuge det med en støvsuger. Det anbefales
dog at gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for
Varmepumpesystem
at optimere tørrepræstationerne. Brug ikke tørretumbleren
Varmepumpen indeholder drivhusgas, der indeholdes i en
uden først at have sat filteret på plads igen.
enhed der er hermetisk forseglet. Denne forseglede enhed
Sådan fjernes bundfilteret:
indeholder 0.15 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
1. Åbn baglåge.
2. Tag om håndtaget og træk bundfilteret ud.
3.Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets
indre overflade.
4.Gør bundfilterets rum rent, ved samtid at undgå direkte
kontakt med pladerne.
5.Luk igen bundfilterets bagerste væg og sæt det i igen, ved
samtid at tjekke at det sidder fuldstændigt perfekt på sin plads.
6. Sænk filterets håndtag og luk baglåge.
7. Vær sikker på at kondensatorlåget er frit.
Filtrene er nogle af tørretumblerens vigtigste bestanddele.
Deres funktion er at samle de fnug som dannes
under tørringen. I tilfælde hvor filtrene tilstoppes, vil
luftstrømmen indeni tørretumbleren alvorligt påvirkes:
tørretiderne forlænges, der forbruges mere energi og
der kunne opstå skader på tørretumbleren. Hvis disse
handlinger ikke foretages korrekt, kunne det ske at
tørretumbleren ikke vil starte.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
A
vandtank
Kondensatorlåg
Bundfilter
Lågens filter
1
B
C
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.indesit.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.
FEJLFINDING
Registrér venligst dit produkt på
Læs
sikkerhedsanvisningerne
med
omhu,
før apparatet
tages
www.indesit.eu/register,
at modtage
en
I tilfælde
af fejlfunktion, skal manforinden
man kontakter
Servicen,
tjekke
den nedenstående tabel.
Ofte
er anomali
ikke alvorlig
ogi brug.
kan
mere af
komplet
assistance
løses i løbet
få minutter.
Anomali
Mulig årsag
Stikket er ikke sat i strømudtaget
Tørretumbleren
tændes ikke
Der er problemer med strømudtaget
Tørretumbleren
starter ikke
Tørretiderne er
meget lange
Vent til at strømmen kommer igen.
Lågen er åben.
Luk lågen.
Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede
forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se
afsnittet Tilvalg.
Tasten Start/Pause til at starte programmet er
ikke blevet trykket.
Tryk tasten Start/Pause.
På maskiner der er udstyrede med tastelåsfunktion, er dette tilvalg isat.
Se afsnittet tilvalg, hvis tastelåsen er tilstede, skal man fjerne dette
tilvalg. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke maskinen, for at fjerne
dette tilvalg.
Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne
handlinger.
Der er ikke blevet udført en passende
vedligeholdelse.
Det indstillede program, tid og/eller tørhed er
ikke egnede til den type eller mængde der er
fyldt i tørretumbleren.
Tøjet er alt for vådt.
Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt.
Programmet er Der har eventuelt været strømafbrydelse.
ikke endt.
Tændte eller blinkende indikatorer
Vandtank
Vandtanken er fuld.
Lågens filter
og/eller
bundfilter *
Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til
maskinens funktion.
Bundfilter*
DEMO
Cyklussen varer
få minutter.
tilstedeværelse
otton signalerer en
anomali.
Udfør en maskinvask med et højere antal
centrifugeringsomdrejninger, for at fjerne den størst mulige
vandmængde.
Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for
hvert program.
I tilfælde af strømafbrydelse, skal man trykke tasten Start/Pause for at
genstarte programmet.
Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Crease
Care
8
Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og
oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet.
For eksempel F3 og E2
Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og oplyse de blinkende lysdioders
numre og placeringer, ved at starte nedenfra i den venstre søjle.
Eks.:
Første søjle til venstre, lysdiode nr. 1 og 3 er tændte.
Midterste søjle, lysdiode nr. 1 er tændt.
Sound
3 sec
DEMO
eans
Sport
Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst
egnet til den type fyldning.
Gør lågens filter og bundfilteret rent og tjek at kondensatorlåget
er frit. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne
tørretumbleren beskadiges.
Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og
Bundfilteret har brug for blive gjort rent.
vedligeholdelse.
Fjern Demo modaliteten. De følgende handlinger skal udføres efter
Tørretumbleren er i DEMO modalitet. DEMO
hinanden uden pause. Tænd og sluk derefter maskinen. Tryk tasten
indikatoren er tændt.
Start/Pause indtil man hører et akustisk signal.
Tænd maskinen igen. "DEMO" indikatoren blinker og slukker derefter.
Skruenøglens tilstedeværelse
signalerer en anomali.
Udfør
handlinger.
Sluk tørretumbleren
og frakobl
denfølgende
elforsyningen.
Åbn straks lågen
Sluk tørretumbleren ogog
frakobl
den ud,
elforsyningen.
Åbn straks
og tag
vasketøjet
tag tøjet
således at varmen
kan lågen
fordampe.
Vent
i cirka 15ud,
således at varmen kan fordampe.
Vent i igen
cirkatørretumbleren
en time. Tilslut tørretumblen
igen,
minutter. Tilslut
elforsyningen,elforsyningen
fyld vasketøjet
i
ilæg vasketøjet
og genstart
tørringscyklussen.
og genstart
tørreprogrammet.
Maskinens sensorer har opdaget
en anomali.
cate
Baby
Løsning
Sæt stikket i strømudtaget
Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømudtag.
Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømudtaget, såsom
adaptere eller forlængerledninger.
Der er strømafbrydelse.
Programstarten har en indstillet forsinkelse.
etics Skruenøglens
etics
DA
Oversigtsvejledning
Dryness
level
Drying
Time
Start
delay
Memo
*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.indesit.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising