KitchenAid | KOLSPB 60602 | Setup and user guide | KitchenAid KOLSPB 60602 Brugervejledning

KitchenAid KOLSPB 60602 Brugervejledning
Quick Reference Guide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Thanks for choosing
Indeks
DA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� side 3
Lab Pyro SC
Oven
DA
Kvikreferencevejledning
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Tak for dit valg af
3
Kvikguide
TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på
www‌.‌kitchenaid‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere
komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne
med omhu, før apparatet
tages i brug.
Ovnens komponenter og egenskaber
3
1
2
6
12
7
5
5
4
Instructions for oven use
11
INSERTING
WIRE SHELVES AND OTHER ACCESSORIES IN THE OVEN
13
1. Insert the wire shelf horizontally, with the raised part “A” upwards (Fig. 1).
2. The other accessories, like the drip tray and baking tray, are inserted with the raised part on the flat
section “B” facing upwards (Fig. 2).
8
10
9
(Fig. 1)
(Fig. 2)
1. Betjeningspanel
2. Øverste varmelegeme/grill
3. Ventilator (ikke synlig)
4. Dataskilt (fjern venligst ikke)
5. Lampe
6. Ringvarmelegeme (ikke synligt)
7. Ventilator
8. Drejespid (hvis de medfølger)
9. Nederste varmelegeme (ikke synligt)
10. Ovnlåge
11. Ribbernes position (niveauet vises på ovnens
forside)
12. Bagbeklædning
13. Tilslutning af stegetermometer
Betjeningspanel
CONTROL PANEL DESCRIPTION
DISPLAY
1
3
4
1. FUNCTIONS KNOB: On/off and function selector knob
2. BROWSE KNOB: for browsing the menu and adjusting pre-set values
3. BUTTON
: to return to the previous screen
2
1. Funktionsknap: til tænding/slukning af ovnen og
til markering af de forskellige funktioner
2. Navigeringsknap: til at gennemse de foreslåede
menuer på displayet og ændre de forindstillede
værdier
3.
Returknap: til at vende tilbage til det
foregående skærmbillede
4.
OK-knap: til bekræftelse og aktivering af den
markerede funktion
Godt i gang og daglig brug af ovnen
4. BUTTON
: to select and confirm settings
Den første gang du tænder for din nye ovn, er det nødvendigt at indstille sproget og klokkeslættet.
Drej Funktionsknappen i den ene eller den anden retning og drej herefter på Navigeringsknappen, for
at gennemse listen over disponible sprog. Tryk på
knappen, når du har fundet det ønskede sprog,
for at bekræfte. Herefter blinker “12:00” straks på displayet, for at fise at du skal indstille klokkeslættet.
Dette gøres ved at dreje15 på Navigeringsknappen, indtil det korrekte klokkeslæt vises på displayet og
herefter trykke på
knappen, for at bekræfte.
oven switches on: the display shows the functions or the
DAGLIG BRUG AF OVNEN
1. Tænding af ovnen og valg af en tilberedningsfunktion fra
Hovedmenuen
ng
Traditional
Traditionel
Drej på Funktionsknappen, for at tænde for ovnen og visualisere
Special functions
Specialfunktioner
funktionerne i hovedmenuen:
Traditional
manualtilberedningsfunktioner
cooking functions
Traditionelle
manuelle
• Indstillinger: Til indstilling af sprog, klokkeslæt, displayets
lysstyrke, lydsignalets styrke og energibesparelse.
• Traditionel: Indhent venligst yderligere oplysninger i tabellen Traditionel funktion.
• Speciel: Indhent venligst yderligere oplysninger i tabellen Specialfunktioner.
ill show further options and related details.
• Professionel: Bageri, Bagværk, Stegt mad, specifikke funktioner for den markerede type.
Professionel
Professional
--:-COOK TIME
Zone 3
4
D
mbol for highlighted function
ghlighted function can be selected by pressing
escription of highlighted function
ther available and selectable functions
Professional
A
B
Traditional
Special functions
Traditional manual cooking functions
C
Drej på Navigeringsknappen,
for at visualisere de
tilhørende undermenuer, og tryk herefter på
knappen, for at bekræfte den ønskede funktion. På displayet vises alle de valgmuligheder, der er
CTION DETAILS
knyttet til denne funktion.
selecting the desired function, the display will show further options and related details.
2. Konfiguration af funktionsdetaljer
Drej på Navigeringsknappen, for at flytte rundt i de
--:-Medium
Zone 33
Zone
Zone
Zone 11
forskellige områder på displayet; herved placeres
Grill
NO
--:-Zone
Zone
Zone 22
Zone 44
markøren ved siden af de værdier, der kan ændres.
PREHEAT.
Start
Markøren flytter i den viste rækkefølge i figuren. Når
CURSOR
Zone
defaultværdierne blinker på displayet, kan du foretage
CURSOR
Zone 55
ove between the different zones, use the "Browse" knob: the cursor moves to the adjustable values, dine ændringer ved at dreje på Navigeringsknappen,
wing the order described
above.
og herefter
trykke på
knappen, for at bekræfte.
Middel
COOK TIME
TILBEREDNINGSTID
GRILLEFFEKT
GRILL
POWER
NO
FORVARME
button
Grill
Start
SLUTTID
END TIME
to select the value, change it by turning the "Browse" knob and confirm with button
.
Indhent venligst flere detaljer i Brugsanvisningen
eller på www.kitchenaid.eu.
Tabel over tilberedningsfunktioner
T USE - SELECTING A LANGUAGE AND SETTING THE TIME
TRADITIONELLE FUNKTIONER
orrect use of the oven, when it is switched on for the first time you will have to select the desired
age and set the correct time.
eed as follows:
Funktion/Madtype
Ribber
rn the "Functions" knob to any position: the display will show the list of the first three available
Hurtig forvarme
Brug
nguages.
rn the "Browse" knob to scroll the list.
hen the desired Over-/undervarme
language is highlighted, press
ll flash 12:00.
Niveau
Tilbehør
denne funktion til hurtigt at forvarme ovnen
1
Enhver
to select it. After language selection, the display
1
3
1 eller 2 til pizza, søde eller
krydrede tærter med saftigt fyld
-
t the time by turning the "Browse" knob.
Grill Kød, bøf, grillspyd, pølser, grønsager,
1
4 eller 5
Dryppebakke
Turbo grill Store kødstykker, fjerkræ
1
1 eller 2
Dryppebakke
Drejespid
1-3
3
2
1, 4
3
1, 3, 5
1
3
Funktion/Madtype
Ribber
Niveau
Tilbehør
Optøning Enhver
1
3
-
Hold varm Enhver netop tilberedt ret
1
3
-
Dejhævning Sød eller krydret dej
1
2
-
Langtidsstegning Kød, fisk
1
3
Stegetermometer
Yoghurt Ingredienser til yoghurt
1
1
Dryppebakke
Øko-varmluft Stege, fyldt kød
1
3
Stegetermometer
Livretter
Den giver mulighed for at gemme og tage adgang til op til 10
foretrukne funktioner
onfirm your setting
by pressing
brød
.
16
Varmluft Forskellige retter på samme tid
Varmluftsbagning Kød, tærter med fyld
(ostekage, strudel, frugttærte), fyldte
grønsager
-
-
SPECIALFUNKTIONER
Indhent venligst flere detaljer om tilberedningsfunktionerne i Brugsanvisningen eller på
www.kitchenaid.eu.
5
Tilbehør
Rist
Maden kan tilberedes direkte på risten, eller den kan anvendes som understøtning til
kogegrej, bradepander eller andre ovnfaste beholdere.
Dryppebakke
Man kan opsamle saften fra tilberedningen ved at sætte denne bakke under risten; man
kan også tilberede kød, fisk, grønsager, fladbrød, etc. direkte på bakken.
Bageplade
Brød eller pastaretter kan tilberedes på denne bakke, ligesom stegt kød, fisk en
papillote, etc.
Stegetermometerets
tilbehør
Dette tilbehør anvendes til at måle kødets interne temperatur under tilberedningen.
Drejespid
(hvis de medfølger)
Fjerkræ og store kødstykker steges ensformigt med dette tilbehør.
Glideskinne
(om medfølgende)
Disse skinner gør det nemt at isætte og udtage plader og bakker.
Bemærk: Antallet af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.
Det er muligt at købe tilbehøret separat hos et kundeservicecenter.
STEGETERMOMETERETS TILBEHØR
Stegetermometeret, som følger med ovnen, giver mulighed for at måle den præcise, interne
temperatur i kødet under tilberedningen, så dine retter altid er tilberedt perfekt.
Du kan programmere den ønskede interne temperatur for den ret du laver.
Vi anbefaler, at stegetermometeret anvendes som anført i Brugsanvisningen eller på
www.kitchenaid.eu
Rengøring
Kontrollér at apparatet er kølet af, og kobl det fra ledningsnettet, før det rengøres. Brug af
damprengøringsudstyr, ståluldssvampe, ridsende klude og ætsende rengøringsmidler, som vil kunne
beskadige apparatet, bør undgås.
Indhent venligst oplysninger om hvordan man bruger ovnens automatiske rensningscyklus i
Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med at betjene ovnen:
1. Kontrollér først, om der er elektrisk strøm, og at ovnen er forbundet korrekt til ledningsnettet;
2. Sluk for ovnen og tænd den så igen, for at se om problemet er løst;
3. Hvis der står et “F” efterfulgt af en fejlkode på displayet, skal du kontakte det nærmeste
servicecenter.
Det vil være nødvendigt, at oplyse teknikeren om de følgende oplysninger: ovnens type og model,
Assistancekoden (den er synlig for når ovnens låge står åben og sidder på den indre kant i højre side)
og fejlkoden, som vises på displayet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til straks at finde
frem til den påkrævede indgrebstype.
Hvis ovnen har behov for reparation, vil vi anbefale, at dette gøres af et autoriseret teknisk servicecenter.
6
Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu.
Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter,
skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavningsskole.
7
DA
Trykt i Italien
400011221251
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising