KitchenAid | KOLSSB 60602 | Setup and user guide | KitchenAid KOLSSB 60602 Brugervejledning

KitchenAid KOLSSB 60602 Brugervejledning
Quick Reference Guide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Thanks for choosing
Indeks
DA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� side 3
Lab Std SC
Oven
DA
Kvikreferencevejledning
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Tak for dit valg af
3
Kvikguide
TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på
www‌.‌kitchenaid‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere
komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne
med omhu, før apparatet
tages i brug.
Ovnens komponenter og egenskaber
3
1
2
6
12
7
5
Istruzioni per l'uso del forno
5
INSERIMENTO DI GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI ALL’INTERNO DEL FORNO
4
1. Inserire la griglia orizzontalmente, con la parte rialzata “A” orientata verso l’alto (Fig. 1).
2. Gli
11altri accessori, come la leccarda e la piastra dolci, vanno inseriti con la parte sollevata sulla sezione
piatta “B” rivolta verso l'alto (Fig. 2).
13
8
10
9
(Fig. 1)
(Fig. 2)
Betjeningspanel
1. Betjeningspanel
2. Øverste varmelegeme/grill
3. Ventilator (ikke synlig)
4. Dataskilt (fjern venligst ikke)
5. Lampe
6. Ringvarmelegeme (ikke synligt)
7. Ventilator
8. Drejespid (hvis de medfølger)
9. Nederste varmelegeme (ikke synligt)
10. Ovnlåge
11. Ribbernes position (niveauet vises på ovnens
forside)
12. Bagbeklædning
13. Tilslutning af stegetermometer
DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI
DISPLAY
1
3
4
2
1. MANOPOLA FUNZIONI: accensione/spegnimento e selezione delle funzioni
2. MANOPOLA NAVIGAZIONE: navigazione nel menù, regolazione valori preimpostati
3. TASTO
: per tornare alla schermata precedente
1. Funktionsknap: til tænding/slukning af ovnen og
til markering af de forskellige funktioner
2. Navigeringsknap: til at gennemse de foreslåede
menuer på displayet og ændre de forindstillede
værdier
Returknap: til at vende tilbage til det
3.
foregående skærmbillede
4.
OK-knap: til bekræftelse og aktivering af den
markerede funktion
Godt i gang og daglig brug af ovnen
4. TASTO
: per selezionare e confermare le impostazioni
Den første gang du tænder for din nye ovn, er det nødvendigt at indstille sproget og klokkeslættet.
Drej Funktionsknappen i den ene eller den anden retning og drej herefter på Navigeringsknappen, for at
gennemse listen over disponible sprog. Tryk på
knappen, når du har fundet det ønskede sprog, for at
14
bekræfte. Herefter blinker “12:00” straks på displayet, for at fise at du skal indstille klokkeslættet. Dette
gøres ved at dreje på Navigeringsknappen, indtil det korrekte klokkeslæt vises på displayet og herefter
trykke på
knappen, for at bekræfte.
oven switches on: the display shows the functions or the
DAGLIG BRUG AF OVNEN
1. Tænding af ovnen og valg af en tilberedningsfunktion fra
Hovedmenuen
ng
Traditional
Traditionel
Drej på Funktionsknappen, for at tænde for ovnen og visualisere
Special functions
Specialfunktioner
funktionerne i hovedmenuen:
Traditional
manualtilberedningsfunktioner
cooking functions
Traditionelle
manuelle
• Indstillinger: Til indstilling af sprog, klokkeslæt, displayets
lysstyrke, lydsignalets styrke og energibesparelse.
• Traditionel: Indhent venligst yderligere oplysninger i tabellen Traditionel funktion.
• Speciel: Indhent venligst yderligere oplysninger i tabellen Specialfunktioner.
ill show further options and related details.
• Professionel: Bageri, Bagværk, Stegt mad, specifikke funktioner for den markerede type.
Professionel
Professional
--:-COOK TIME
Zone 3
4
ymbol for highlighted function
Highlighted function can be selected by pressing
Description of highlighted function
Other available and selectable functions
Professional
A
B
Traditional
Special functions
C
Traditional manual cooking functions
Drej på Navigeringsknappen, for at visualisere de tilhørende undermenuer, og tryk herefter på
knappen, for at bekræfte den ønskede funktion. På displayet vises alle de valgmuligheder, der er knyttet
NCTION DETAILS
til denne funktion.
r selecting the desired function, the display will show further options and related details.
2. Konfiguration af funktionsdetaljer
Drej på Navigeringsknappen, for at flytte rundt i de
--:-Medium
Zone 1
Zone
Zone
Zone 33
COOK TIME
GRILL POWER
forskellige områder på displayet; herved placeres
Grill
NO
--:-Zone 2
Zone
Zone
Zone 44
markøren ved siden af de værdier, der kan ændres.
PREHEAT.
END TIME
Start
Markøren flytter i den viste rækkefølge i figuren. Når
CURSOR
Zone 55
CURSOR
Zone
defaultværdierne blinker på displayet, kan du foretage
dine ændringer ved at dreje på Navigeringsknappen, og
move between the different zones, use the "Browse" knob: the cursor moves to the adjustable values,
wing the orderherefter
described above.
trykke på
knappen, for at bekræfte.
s button
Middel
GRILLEFFEKT
NO
FORVARME
TILBEREDNINGSTID
Grill
Start
SLUTTID
.
Indhent venligst flere detaljer i Brugsanvisningen eller
på www.kitchenaid.eu.
to select the value, change it by turning the "Browse" knob and confirm with button
Tabel over tilberedningsfunktioner
ST USE - SELECTING A LANGUAGE AND SETTING THE TIME
TRADITIONELLE FUNKTIONER
correct use of the oven, when it is switched on for the first time you will have to select the desired
uage and set the correct time.
eed as follows:
Funktion/Madtype
Ribber
urn the "Functions" knob to any position: the display will show the list of the first three available
Hurtig forvarme
Brug
anguages.
Niveau
1
urn the "Browse" knob to scroll the list.
3
Over-/undervarme Enhver
When the desired language is highlighted, press
will flash 12:00.
brød
onfirm your setting by pressing
1 eller 2 til pizza, søde eller
krydrede tærter med saftigt fyld
-
1
4 eller 5
Dryppebakke
1
1 eller 2
Dryppebakke
Drejespid
1-3
3
2
1, 4
3
1, 3, 5
1
3
Ribber
Niveau
to select it. After language selection, the
1 display
et the time by turning
"Browse"
knob.
GrilltheKød,
bøf,
grillspyd,
pølser, grønsager,
Tilbehør
denne funktion til hurtigt at forvarme ovnen
.
Turbo grill Store kødstykker, fjerkræ
15
Varmluft Forskellige retter på samme tid
Varmluftsbagning Kød, tærter med fyld
(ostekage, strudel, frugttærte), fyldte
grønsager
-
-
SPECIALFUNKTIONER
Funktion/Madtype
Tilbehør
Optøning Enhver
1
3
-
Hold varm Enhver netop tilberedt ret
1
3
-
Dejhævning Sød eller krydret dej
1
2
-
Langtidsstegning Kød, fisk
1
3
Stegetermometer
Yoghurt Ingredienser til yoghurt
1
1
Dryppebakke
Øko-varmluft Stege, fyldt kød
1
3
Stegetermometer
Livretter
Den giver mulighed for at gemme og tage adgang til op til 10
foretrukne funktioner
Indhent venligst flere
www.kitchenaid.eu.
detaljer
om
tilberedningsfunktionerne
5
i
Brugsanvisningen
eller
på
Tilbehør
Rist
Maden kan tilberedes direkte på risten, eller den kan anvendes som understøtning til
kogegrej, bradepander eller andre ovnfaste beholdere.
Dryppebakke
Man kan opsamle saften fra tilberedningen ved at sætte denne bakke under risten; man
kan også tilberede kød, fisk, grønsager, fladbrød, etc. direkte på bakken.
Bageplade
Brød eller pastaretter kan tilberedes på denne bakke, ligesom stegt kød, fisk en papillote,
etc.
Stegetermometerets tilbehør
Dette tilbehør anvendes til at måle kødets interne temperatur under tilberedningen.
Drejespid
(hvis de medfølger)
Fjerkræ og store kødstykker steges ensformigt med dette tilbehør.
Glideskinne
(om medfølgende)
Disse skinner gør det nemt at isætte og udtage plader og bakker.
Bemærk: Antallet af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.
Det er muligt at købe tilbehøret separat hos et kundeservicecenter.
STEGETERMOMETERETS TILBEHØR
Stegetermometeret, som følger med ovnen, giver mulighed for at måle den præcise, interne
temperatur i kødet under tilberedningen, så dine retter altid er tilberedt perfekt.
Du kan programmere den ønskede interne temperatur for den ret du laver.
Vi anbefaler, at stegetermometeret anvendes som anført i Brugsanvisningen eller på
www.kitchenaid.eu
Rengøring
Kontrollér at apparatet er kølet af, og kobl det fra ledningsnettet, før det rengøres. Brug af
damprengøringsudstyr, ståluldssvampe, ridsende klude og ætsende rengøringsmidler, som vil kunne
beskadige apparatet, bør undgås.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med at betjene ovnen:
1. Kontrollér først, om der er elektrisk strøm, og at ovnen er forbundet korrekt til ledningsnettet;
2. Sluk for ovnen og tænd den så igen, for at se om problemet er løst;
3. Hvis der står et “F” efterfulgt af en fejlkode på displayet, skal du kontakte det nærmeste
servicecenter.
Det vil være nødvendigt, at oplyse teknikeren om de følgende oplysninger: ovnens type og model,
Assistancekoden (den er synlig for når ovnens låge står åben og sidder på den indre kant i højre side)
og fejlkoden, som vises på displayet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til straks at finde
frem til den påkrævede indgrebstype.
Hvis ovnen har behov for reparation, vil vi anbefale, at dette gøres af et autoriseret teknisk servicecenter.
6
Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu.
Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter,
skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavningsskole.
7
DA
Trykt i Italien
400011221807
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising