KitchenAid | KOLSSB 60602 | Setup and user guide | KitchenAid KOLSSB 60602 Brukerhåndboken

KitchenAid KOLSSB 60602 Brukerhåndboken
Quick Reference Guide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Thanks for choosing
Indeks
NO���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� side 3
Lab Std SC
Oven
NO
Hurtigveiledning
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Takk for at du har valgt
3
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET
KITCHENAID PRODUKT
For å oppnå en mer utfyllende assistanse,
vennligst registrere produktet ditt på
www‌.‌kitchenaid‌.‌eu/‌register
Les sikkerhetsinstruksjonene
nøye før du bruker apparatet.
Ovnens deler og funksjoner
3
1
2
6
12
7
5
Istruzioni per l'uso del forno
5
INSERIMENTO DI GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI ALL’INTERNO DEL FORNO
4
1. Inserire la griglia orizzontalmente, con la parte rialzata “A” orientata verso l’alto (Fig. 1).
2. Gli altri accessori, come la leccarda e la piastra dolci, vanno inseriti con la parte sollevata sulla sezione
11 “B” rivolta verso l'alto (Fig. 2).
piatta
13
8
10
9
(Fig. 1)
(Fig. 2)
Kontrollpanel
1. Kontrollpanel
2. Øvre varmeelement/grill
3. Kjølevifte (ikke synlig)
4. Dataskilt (vær vennlig å ikke fjern dette)
5. Lampe
6. Rundt varmeelement (ikke synlig)
7. Vifte
8. Spidd (noen modeller)
9. Varmeelement i bunnen (ikke synlig)
10. Dør
11. Rillenes posisjon (nivået er angitt på ovnens
forside)
12. Bakpanel
13. Kopling av steketermometer
DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI
DISPLAY
1
3
4
2
1. MANOPOLA FUNZIONI: accensione/spegnimento e selezione delle funzioni
2. MANOPOLA NAVIGAZIONE: navigazione nel menù, regolazione valori preimpostati
3. TASTO
: per tornare alla schermata precedente
Start og Daglig bruk av ovnen
4. TASTO
1. Funksjonsbryter: for å slå ovnen på/av og for å
velge de forskjellige funksjonene
2. Navigeringsbryter: for å navigere igjennom
menyene som foreslås på display og for å endre
verdiene som er stilt inn på forhånd
3.
Knapp for å gå tilbake: for å gå tilbake til
forrige skjerm
4.
OK-knapp: for å bekrefte og aktivere de
valgte funksjonene
: per selezionare e confermare le impostazioni
Første gang du slår på din nye ovn, må du stille inn språket og klokkeslett. Vri Funksjonsbryteren i en
hvilken som helst retning, vri deretter på Navigeringsbryteren for å bla igjennom listen over tilgjengelige
språk. Når du har funnet ditt språkvalg, trykk på
knappen for å bekrefte. Øyeblikkelig etterpå vil
14
“12:00” blinke på display
og du bør stille inn klokkeslett. For å gjøre dette, vri på Navigeringsbryteren
helt til display viser riktig klokkeslett, trykk deretter på
knappen for å bekrefte.
oven switches on: the display shows the functions or the
DAGLIG BRUK AV OVNEN
1. For å slå på ovnen og velge en stekefunksjon fra
Hovedmenyen
ng
Traditional
Tradisjonell
Vri på Funksjonsbryteren for å slå på ovnen og vise funksjonene
Special functions
Spesialfunksjoner
til Hovedmenyen:
Traditional
manualtilberedningsfunksjoner
cooking functions
Tradisjonelle,
manuelle
• Innstillinger: For å stille inn språk, klokkeslett, displayets
lysstyrke, volum til det akustiske signalet og energisparinger.
• Tradisjonell: For detaljer, vennligst se tabellen med tradisjonelle funksjoner.
• Spesial: For detaljer, vennligst se tabellen med spesialfunksjoner.
ill show further options and related details.
• Profesjonell: Bakverk, Kaker, Spidd, spesifikke funksjoner for typen rett som er valgt.
Profesjonell
Professional
--:-COOK TIME
Zone 3
4
ymbol for highlighted function
Highlighted function can be selected by pressing
Description of highlighted function
Other available and selectable functions
Professional
A
B
Traditional
Special functions
C
Traditional manual cooking functions
For å se de tilhørende undermenyene og velge en tilberedningsfunksjon, vri på Bryteren for
navigering og trykk deretter på
knappen for å bekrefte funksjonen du ønsker. Display vil vise alle
NCTION DETAILS
opsjonene knyttet til denne funksjonen.
r selecting the desired function, the display will show further options and related details.
2. Konfigurering av detaljer ved funksjonene
For å bevege deg mellom forskjellige områder på
--:-Medium
Sone 1
Zone
Zone
Sone 33
COOK TIME
GRILL POWER
display, vri på Navigeringsbryteren; på denne måten
Grill
NO
--:-Sone 2
Zone
Zone
Sone 44
plasserer du pekeren ved siden av verdiene som kan
PREHEAT.
END TIME
Start
endres. Pekeren vil bevege seg i rekkefølgen vist i
PEKER
Zone 55
CURSOR
Zone
figuren. Når default-verdiene blinker på display, kan du
utføre endringene ved å vri på Navigeringsbryteren,
move between the different zones, use the "Browse" knob: the cursor moves to the adjustable values,
wing the ordertrykk
described
above.
deretter
på
knappen for å bekrefte.
s button
Middels
GRILLEFFEKT
NO
FORVARM
TILBEREDNINGSTID
Grill
Start
SLUTTID
.
For ytterligere informasjon, vennligst se Håndboken
Instruksjoner for bruk eller www.kitchenaid.eu.
to select the value, change it by turning the "Browse" knob and confirm with button
Tabell over tilberedningsfunksjoner
ST USE - SELECTING A LANGUAGE AND SETTING THE TIME
TRADISJONELLE FUNKSJONER
correct use of the oven, when it is switched on for the first time you will have to select the desired
uage and set the correct time.
eed as follows:
Funksjon/Type mat
Riller
urn the "Functions" knob to any position: the display will show the list of the first three available
Hurtig forvarming
Bruk
anguages.
Nivå
1
urn the "Browse" knob to scroll the list.
Tilbehør
denne funksjonen for rask forvarming av ovnen
3
Tradisjonell steking All mat
1 eller 2 for pizza, søte eller salte
paier med saftig fyll
-
1
4 eller 5
Langpanne
1
1 eller 2
Langpanne
Spidd
1-3
3
2
1, 4
3
1, 3, 5
1
3
Funksjon/Type mat
Riller
Nivå
Tilbehør
Tining Alle typer
1
3
-
Holde varm En hvilken som helst matrett
som nettopp er tilberedt
1
3
-
When the desired language is highlighted, press
will flash 12:00.
to select it. After language selection, the
1 display
et the time by turning
"Browse"
knob.kebabs,
GrilltheKjøtt,
stek,
brød
onfirm your setting by pressing
pølser, grønnsaker,
.
Turbogrill Store kjøttstykker, fjærkre
15
Varmluft Forskjellige retter samtidig
Tradisjonell steking Kjøtt, kaker med
fyll (ostekake, strudel, fruktterter), fylte
grønnsaker
-
-
SPESIALFUNKSJONER
Heving Søt eller salt deig
1
2
-
Langsom tilbereding Kjøtt, fisk
1
3
Steketermometer
Yoghurt Ingredienser for yoghurt
1
1
Langpanne
Øko varmluft Steker, fylt kjøtt
1
3
Steketermometer
Favoritter
Med denne kan du lagre og få tilgang til opp til 10
favorittfunksjoner
Vennligst se Brukerhåndboken
tilberedningsfunksjonene.
eller
www.kitchenaid.eu
5
for
ytterligere
informasjon
om
Tilbehør
Rist
Mat kan stekes direkte på selve risten eller risten kan brukes som støtte for forskjellige
stekeformer, kakeformer og alle ildfaste former.
Langpanne
Ved å sette inn denne pannen under risten, kan du samle opp stekesjyen; du kan også
steke kjøtt, fisk, grønnsaker, flatt brød osv. direkte i pannen.
Bakebrett
Brød eller annet bakverk kan stekes på denne rillen, samt stekt kjøtt, fisk en papillote, osv.
Steketermometer
Tilbehør
Dette tilbehøret er nyttig for å måle den innvendige temperaturen i maten mens stekingen
pågår.
Spidd
(noen modeller)
Fjærkre og noen store kjøttstykker stekes jevnt med dette tilbehøret.
Spor til glidebrettet
(hvis disse finnes)
Disse sporen gjør det letter å sette inn og fjerne riller og panner.
Vennligst merk: Forskjellig tilbehør til ovnen kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt.
Du kan kjøpe tilbehør separat fra Kundeservicesenteret.
STEKETERMOMETER TILBEHØR
Steketermometeret som leveres sammen med ovnen din setter deg i stand til å måle den nøyaktige
temperaturen inne i maten mens stekingen pågår slik at dine retter tilberedes på perfekt måte.
Du kan programmere den innvendige temperaturen du ønsker for retten du holder på å tilberede.
Vi anbefaler at steketermometeret blir bruk slik det angis i Instruksene i Brukerhåndboken eller på
www.kitchenaid.eu
Rengjøring
Før du gjør apparatet rent, må du forsikre deg om at det er avkjølt og frakoplet strømnettet. Det er
best å unngå å bruke damprengjøringsutstyr, stålull, slipende kluter og etsende vaskemidler som kan
skade apparatet.
Problemløsning
Dersom du møter på problem ved bruk av ovnen:
1. Kontroller først at apparatet mottar strøm og at det er koplet til strømnettet på riktig måte;
2. Slå av ovnen før du slår den på igjen for å se om problemet er løst;
3. Dersom du ser en “F” etterfulgt av en feilkode på display, må du kontakte nærmeste
Kundeservicesenter.
Følgende informasjon må formidles til teknikeren: den nøyaktige typen og modellen av ovnen,
assistansekoden (kan ses på høyre side på den innvendige kanten når ovnsdøren er åpen) og feilkoden
som vises på display. Denne informasjonen gjør teknikerne i stand til å forstå hvilken type inngrep
som er nødvendig.
Dersom det er nødvendig å reparere ovnen, anbefaler vi at du kontakter et godkjent Teknisk
Servicesenter.
6
Vennligst se vårt nettsted www.kitchenaid.eu for en fullstendig brukerveiledning.
I tillegg vil du finne mye mer nyttig informasjon om dine produkter, for eksempel inspirerende oppskrifter skapt og testet av vår merkevareambassadører eller den nærmeste KitchenAid kokkeskolen.
7
NO
Trykket i Italia
400011221807
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising