KitchenAid | KOHSPB 60604 | Setup and user guide | KitchenAid KOHSPB 60604 instrukcja

KitchenAid KOHSPB 60604 instrukcja
Quick Reference Guide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Thanks for choosing
Spis treści
PL����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������str. 3
Light
Pyro SC
Oven
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Dziękujemy za wybór
3
Skrócony poradnik
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP
PRODUKTU KITCHENAID
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www.kitchenaid.eu/register
Przed użyciem urządzenia
należy uważnie przeczytać te
instrukcje.
Części i funkcje piekarnika
3
1
2
6
12
7
5
5
4
Istruzioni per l’uso del forno
11
INSERIMENTO
DI GRIGLIE
E ALTRI
ACCESSORI
ALL’INTERNO DEL FORNO
Istruzioni
per
l’uso
del
forno
13
1. Inserire la griglia orizzontalmente, con la parte rialzata “A” orientata verso l’alto (Fig. 1).
DESCRIZIONE
DISPLAY
8
2. Gli altri accessori, come la leccarda e la piastra dolci, vanno inseriti con la parte sollevata sulla sezione
piatta “B” rivolta verso l’alto (Fig. 2).
I
10
H G
F
9
E
A
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
(Fig. 1)
B
C
D (Fig. 2)
1. Panel sterowania
2. Grzałka górna/ grill
3. Wentylator chłodzący (niewidoczny)
4. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
5. Oświetlenie
6. Grzałka okrągła (niewidoczna)
7. Wentylator
8. Rożen (jeśli jest dostępny w zestawie)
9. Grzałka dolna (niewidoczna)
10. Drzwiczki
11. Położenie półek (poziom jest zaznaczony na
froncie piekarnika)
12. Ścianka tylna
13. Podłączenie sondy do mięsa
Visualizzazione degli elementi riscaldanti attivi per le diverse funzioni
Simboli riguardanti la gestione del tempo: timer, durata di cottura, ora di fine cottura, ora corrente
Informazioni relative alle funzioni prescelte
DESCRIZIONE
PANNELLOautomatica
COMANDI selezionata
Funzione
PANE/PIZZA
Indicazione porta forno chiusa duranteDISPLAY
il ciclo di pulizia automatica (pirolisi)
Temperatura interna forno
Funzione pirolisi (non disponibile su questo modello)
Doratura
Funzioni speciali: scongelamento, mantenere in caldo, yogurt, lievitazione, cottura lenta carne, cottura lenta
pesce, eco termoventilato.
Panel sterowania
1. Pokrętło wyboru funkcji: aby włączyć/wyłączyć
piekarnik i wybrać funkcję
2. Pokrętło nawigacji: służy do poruszania się na
wyświetlaczu między sugerowanymi menu i zmiany
1
4
2
ATTIVAZIONE DEL FORNO
- 3IMPOSTAZIONE LINGUA
wstępnie ustawionych wartości
Alla prima accensione del forno, nel display è impostata la lingua INGLESE. Ruotare la manopola “Navigazione”
Przycisk Wstecz: powrót do poprzedniego ekranu
finché1. sul
display non
compareaccensione/spegnimento
la lingua desiderata,
quindi delle
premere
per confermare.3.
MANOPOLA
FUNZIONI:
e selezione
funzioniil tasto
4.
Przycisk OK: potwierdzanie i uruchamianie
2. MANOPOLA NAVIGAZIONE: navigazione nel menù, regolazione valori preimpostati
IMPOSTAZIONE DELL’ORA
wybranych funkcji
3. TASTO
: per tornare alla schermata precedente
Pierwsze użycie i codzienna eksploatacja piekarnika
4. TASTO
: per selezionare e confermare le impostazioni
Przy pierwszym uruchomieniu piekarnika należy wybrać język i godzinę.
Obracając Pokrętło nawigacji, przejrzeć listę dostępnych języków. Po dokonaniu wyboru języka
Dopo aver impostato la lingua, è necessario impostare l’ora corrente. Sul display lampeggiano le due cifre
potwierdzić,
naciskając
przycisk. Bezpośrednio po wykonaniu tej czynności na wyświetlaczu zacznie
relative
all’ora.
1. migać
Ruotare la manopola
“Navigazione”
fino a15visualizzare
l’ora corretta.
„12:00”,
wskazując,
że należy
ustawić godzinę. Aby to zrobić, należy obracać Pokrętło nawigacji
2. Premere il tasto
per confermare; sul display lampeggiano le due cifre relative ai minuti.
dola manopola
wyświetlenia
godziny,
a następnie potwierdzić, naciskając
przycisk.
3. aż
Ruotare
“Navigazione”prawidłowej
fino a visualizzare i minuti
corretti.
4. Premere il tasto
per confermare.
CODZIENNA EKSPLOATACJA PIEKARNIKA
Per modificare l’ora corrente, per esempio a seguito di un’interruzione dell’alimentazione elettrica, vedere il
paragrafo successivo (IMPOSTAZIONI).
1. Służy do włączania urządzenia i wyboru funkcji
SELEZIONE DELLE FUNZIONI DI COTTURA
Obracając Pokrętło wyboru funkcji, można włączyć piekarnik i zobaczyć na wyświetlaczu wszystkie
. Per modificarli
procedere
możliwe funkcje i powiązane z nimi podmenu.
Jeśli wyświetlone
parametry odpowiadają
poszukiwanym, należy potwierdzić wybór, wciskając
przycisk. Aby zmienić wybrany parametr na
wyświetlaczu, należy obracać15 Pokrętło nawigacji do momentu wyświetlenia właściwej wartości, na
następnie potwierdzić wybór, wciskając
przycisk.
1. Ruotare la manopola “Funzioni” su quella prescelta: le impostazioni di cottura appaiono sul display.
2. Se i parametri proposti corrispondono a quelli desiderati, premere il tasto
come indicato di seguito.
4
display appare l’ora corrente).
SELEZIONE FUNZIONI SPECIALI
Posizionando l’indice della manopola “Funzioni” in corrispondenza di “SCONGELAMENTO” si accede ad
un sottomenu contenente diverse funzioni speciali.
Per esplorare, selezionare ed avviare una di queste funzioni, procedere come segue:
2. Wybór funkcji specjalnych
ROZMR
utrzy
wyras
Ustawić
Pokrętło wyboru funkcji na symbolu FUNKCJE SPECJALNE: Na wyświetlaczu, jako pierwsza
1. Ruotare la manopola “Funzioni” su “SCONGELAMENTO” e il relativo simbolo associato a questa
funzione.specjalna, pojawi się napis ROZMRAŻANIE. Obracając Pokrętło nawigacji, przewinąć listę funkcji.
funkcja
2. Ruotare la manopola “Navigazione” per scorrere l’elenco delle funzioni: SCONGELAMENTO,
Po
wybraniuINżądanej
funkcji
potwierdzić,
wciskając
przycisk.
MANTENERE
CALDO, YOGURT,
LIEVITAZIONE,
COTTURA
LENTA CARNE, COTTURA
LENTA PESCE, ECO TERMOVENTILATO.
Aby
uzyskać więcej
informacji, należy zapoznać się z Instrukcją obsługi lub odwiedzić stronę internetową:
3. Premere il tasto
per confermare.
www.kitchenaid.eu.
Tabela funkcji
Tradycyjne: T / Specjalne: S / Grill: G
Typ potrawy
T
Wyłączanie
Zatrzymanie pieczenia i wyłączenie piekarnika
T
Oświetlenie
Aby włączyć/wyłączyć lampkę wewnątrz piekarnika
S
Rozmrażanie
Dowolny
1
3
S
Utrzym. w cieple
Dowolna potrawa, która została właśnie
przyrządzona
1
3
S
Yogurt
Składniki potrzebne do przygotowania
jogurtu
1
1 Blacha na
ściekający tłuszcz
S
Wyrastanie
Ciasta słodkie i wytrawne
1
2
S
Duszenie
Mięso
1
3 Sonda do mięsa
S
Duszenie
Ryby
1
3
S
Eco konwekcyjne
Pieczone potrawy nadziewane
1
3 Sonda do mięsa
Dowolny
1
3
Pizza, słodkie lub wytrawne ciasta z
soczystym nadzieniem
1
1 lub 2
Mięso, nadziewane ciasta (sernik, strudel,
ciasto owocowe), nadziewane warzywa
1
3
1
3
2
1, 4
3
1, 3, 5
T
Statyczne
T
Piecz. konwekcyjne
T
17
Termoobieg
Półki
Różne dania jednocześnie
Poziomy/Akcesoria
G
Grill
Mięso, steki, kebaby, kiełbaski, warzywa,
1
chleb
4 lub 5
Blacha na
ściekający tłuszcz
G
Turbo Grill
Duże porcje mięsa, drób
1 lub 2
Blacha na ściekający
tłuszcz, Rożen
T
Ustawienia
Aby ustawić język, godzinę, jasność wyświetlacza, głośność sygnału
dźwiękowego i opcje oszczędzania energii
S
Chleb/Pizza
Dwa programy z domyślnymi ustawieniami
T
Automatyczne czyszczenie
Dwa cykle automatycznego czyszczenia w bardzo wysokiej temperaturze
(około 500°C)
T
Szybkie nagrzewanie
Funkcja ta służy do szybkiego wstępnego nagrzewania piekarnika
1
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji pieczenia, należy zapoznać się z Instrukcją obsługi lub
odwiedzić stronę internetową www.kitchenaid.eu.
5
Akcesoria
Ruszt
Potrawy można piec bezpośrednio na tej półce lub użyć jej jako podstawy dla naczyń
kuchennych i innych pojemników nadających się do stosowania w piekarniku.
Blacha na ściekający
tłuszcz
Umieszczenie tej blachy pod rusztem pozwala zbierać soki wyciekające z potraw; mięso,
ryby, warzywa, płaski chleb itd. można piec również bezpośrednio na tej blasze.
Blacha do pieczenia
Na blasze tej można piec chleb, ciasta, ciastka, mięso, ryby „en papillote” itp.
Akcesorium – sonda
do mięsa
To akcesorium służy do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy podczas pieczenia.
Rożen
(jeśli jest dostępny
w zestawie)
To akcesorium pozwala równomiernie piec drób i duże porcje mięsa.
Prowadnice
wysuwanych półek
(jeśli są dostępne w
zestawie)
Prowadnice te ułatwiają wkładanie i wyjmowanie półek i blach.
Uwaga: Liczba akcesoriów piekarnika może różnić się w zależności od zakupionego modelu.
Istnieje możliwość oddzielnego zakupu akcesoriów w Centrum Obsługi Klienta.
AKCESORIUM – SONDA DO MIĘSA
Sonda do mięsa, w którą wyposażono piekarnik, umożliwia dokładny pomiar temperatury wewnątrz potrawy
podczas pieczenia, pozwalając uzyskać perfekcyjnie dopieczone dania.
Istnieje możliwość zaprogramowania temperatury wewnętrznej, jaką ma osiągnąć przygotowywana potrawa.
Zalecamy montaż sondy do mięsa zgodny ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji obsługi lub na stronie
internetowej www.kitchenaid.eu
Czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że jest zimne i odłączone od sieci
elektrycznej. Zaleca się unikać stosowania parowych urządzeń czyszczących, wełny stalowej, myjek
ściernych i żrących detergentów, które mogłyby uszkodzić urządzenie.
Przystępując do przeprowadzenia cyklu samoczyszczenia piekarnika, należy zapoznać się z Instrukcją
obsługi lub odwiedzić stronę internetową www.kitchenaid.eu
Usuwanie usterek
W przypadku wystąpienia problemów w pracy piekarnika:
1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić obecność zasilania i upewnić się, czy piekarnik jest prawidłowo
podłączony do sieci;
2. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, sprawdzając czy usterka nie ustąpiła;
3. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się litera F, po której następuje kod błędu, należy skontaktować się z
najbliższym Centrum Obsługi Klienta.
Konieczne będzie podanie technikowi następujących informacji: dokładny typ i model piekarnika, kod serwisowy
(widoczny po prawej, wewnętrznej stronie, przy otwartych drzwiczkach piekarnika) i kod błędu pojawiający się
na wyświetlaczu. Te informacje umożliwią technikowi natychmiastowe rozpoznanie typu koniecznej interwencji.
W przypadku gdy piekarnik wymaga naprawy, zalecamy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Technicznego.
6
Szczegółowe instrukcje użytkowania dostępne są na stronie internetowej: www.kitchenaid.eu.
Znajduje się tam również dużo więcej przydatnych informacji związanych z użytkowaniem
zakupionych produktów, na przykład inspirujące przepisy kulinarne, tworzone i testowane przez
ambasadorów naszej marki lub informacje dotyczące najbliższej szkoły gotowania KitchenAid.
7
PL
Wydrukowano we Włoszech
400011221979
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising