Whirlpool | W11 OM1 4MS2 P | Setup and user guide | Whirlpool W11 OM1 4MS2 P Brugervejledning

Whirlpool W11 OM1 4MS2 P Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL
PRODUKT
Registrer venligst dit produkt på
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere
komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet
tages i brug.
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Betjeningspanel
2. Blæser og ringvarmelegeme
(ikke synligt)
3. Skinner
niveauet vises på ovnens forside)
4. Låge
5. Øverste varmelegeme/grill
6. Lampe
7. Stegetermometerets
isætningspunkt
8. Identifikationsskilt
(må ikke fjernes)
9. Nederste varmelegeme
(ikke synligt)
1
5
2
3
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
6
7
8
9
4
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET
1
2
1. ON / OFF
Til at tænde og slukke for ovnen.
2. HOME
Bruges til at opnå hurtigere
adgang til hovedmenuen.
3
4
3. FAVORIT
Bruges til at få adgang til listen
over dine favoritfunktioner.
4. DISPLAY
5. REDSKABER
Bruges til at vælge mellem
forskellige muligheder samt til
at ændre ovnens indstillinger og
præferencer.
5
6
7
6. FJERNBETJENING
Bruges til at aktivere brug af
6th Sense Live Whirlpool app'en.
7. ANNULLER
Bruges til at stoppe enhver
ovnfunktion bortset fra Ur, Minutur
og Kontrollås.
1
TILBEHØR
RIST
DRYPBAKKE
BAGEPLADE
GLIDESKINNER *
Bruges til at tilberede mad
eller som støtte til pander,
kageforme og andet ovnfast
kogegrej
Bruges som et ovnfast fad til Bruges til at tilberede brød og Gør det lettere at indsætte
at tilberede kød, fisk,
tærter, men også flæskesteg, eller udtage tilbehør.
grøntsager, focaccia etc., eller fisk i fad, etc.
til at anbringe under risten for
at opsamle safter.
STEGETERM.
Til nøjagtig måling af
madvarens kernetemperatur
under tilberedningen. Takket
være de fire målepunkter og
den stive understøtning, kan
det anvendes til kød og fisk,
men også til brød, kager og
bagværk.
* Kun disponibel på visse modeller
Antallet og typen af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.
Yderligere tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.
ISÆTNING AF RIST OG ANDET TILBEHØR
Indsæt risten vandret ved at lade den glide langs
skinnerne og sørg for, at siden med den ophøjede
kant vender opad.
Andet tilbehør såsom drypbakken og bagepladen
isættes vandret på samme måde som risten.
AFTAGNING OG GENMONTERING AF SKINNERNE
• For at tage skinnerne ud, skal man løfte dem op og
derefter forsigtigt trække den nederste del ud af
lejet: Nu kan du tage skinnerne ud.
• For at isætte skinnerne igen, skal man først sætte
dem i det øverste leje. Skub dem ind i ovnrummet,
mens du holder dem oppe, sænk dem, og skub
dem derefter på plads i det nederste leje.
MONTERING AF GLIDESKINNER (AFHÆNGIGT AF
MODEL)
Tag skinnerne ud af ovnen og fjern den beskyttende
plast fra glideskinnerne.
Fastgør glideskinnens øverste klips til skinnen, og
skub den så langt, den kan komme. Sænk den anden
klemme, og skub den på plads. Tryk det nedre afsnit
af klipsen hårdt mod skinnen, for at sikre den. Sørg
for, at glideskinnerne kan bevæges frit. Gentag disse
trin på den anden skinne på det samme niveau.
Bemærk: Glideskinnerne kan isættes på et hvilket som helst
niveau.
2
DA
TILBEREDNINGSFUNKTIONER
MANUELLE FUNKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
HURTIG FORVARME
Til hurtig forvarmning af ovnen.
OVER/UNDERVARME
Til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe.
GRILL
Til grilning af bøffer, kebab og medisterpølse,
til gratinering af grøntsager og ristning af brød.
Når du griller kød, anbefaler vi at anvende en
drypbakke til at opsamle saften fra kødet: Stil
bakken hvor som helst under risten, og tilsæt 500
ml drikkevand.
TURBO GRILL
Til stegning af store kødstykker (køller, oksesteg,
kylling). Vi anbefaler at anvende en dryppebakke
til at opsamle saften fra kødet: Stil bakken
hvor som helst under risten, og tilsæt 500 ml
drikkevand.
VARMLUFT
Til tilberedning af forskellige retter, der kræver
samme tilberedningstemperatur, samtidigt på
flere (maks. tre) niveauer. Denne funktion kan
anvendes til tilberedning af forskellige retter,
uden at lugten overføres fra den ene til den
anden.
COOK 4 FUNKTIONER
Til tilberedning af forskellige retter, der kræver
samme tilberedningstemperatur, samtidigt på
fire niveauer. Denne funktion kan anvendes
til at bage småkager , kager, runde pizzaer
(også frosne) og til at tilberede et fuldt måltid.
Følg tilberedningstabellen, for at få de bedste
resultater.
VARMLUFTSBAGNING
Til tilberedning af kød, bagning af kager med fyld
på kun en ribbe.
SPECIALFUNKTIONER
» » OPTØNING
Bruges til hurtig optøning af madvarer.
Anbring maden på midterste ribbe. Lad
madvaren blive i emballagen, så overfladen
ikke tørrer ud.
» » HOLD VARM
Til at holde netop tilberedt mad varm og
sprød.
» » HÆVNING
Til optimal hævning af brød- og kagedej.
Undlad at aktivere funktionen, hvis ovnen
stadig er varm efter en tilberedningscyklus, for
at bevare hævningens kvalitet.
•
» » FÆRDIGRETTER
Til tilberedning af færdigretter, opbevaret
ved stuetemperatur eller i køleskabet
(biskuitter, kageblanding, muffins, pastaretter
og produkter af brødtypen). Funktionen
tilbereder alle retterne hurtigt og blidt og kan
også anvendes til genopvarmning af allerede
tilberedte retter. Det er ikke nødvendigt
at forvarme ovnen. Følg anvisningerne på
emballagen.
» » MAXI COOKING
Til tilberedning af store stege (mere end
2,5 kg). Det anbefales at vende kødet under
tilberedningen, så det bliver ensartet brunt på
begge sider. Dryp stegen af og til, så den ikke
bliver for tør.
» » ØKO-VARMLUFT
Til tilberedning af farserede stege og fileter
af kød på én ribbe. Maden undgår at tørre
for meget ud med skånsom, intermitterende
luftcirkulation. Ved brug af denne ØKO
funktion vil lyset være slukket under
tilberedningen. Ved brug af Eco-cyklussen, og
med henblik på at optimere strømforbruget,
bør ovnens låge ikke åbnes før maden er
færdig.
FROSSENT BAG
Funktionen vælger automatisk den bedste
temperatur og tilberedningstype for 5 forskellige
kategorier af frosne færdigretter. Det er ikke
nødvendigt at forvarme ovnen.
6th SENSE
Disse tillader en fuldautomatisk tilberedning af alle
fødevaretyper. Følg anvisningerne i den relevante
tilberedningstabel, for at få det bedste ud af denne
funktion.
Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen.
3
BRUG AF BERØRINGSSKÆRMEN
For at gennemse en menu eller en liste:
Stryg ganske enkelt din finger hen over skærmen,
for at gennemse posterne eller værdierne.
For at markere eller bekræfte:
Bank let på skærmen, for at markere den ønskede
værdi eller emne i menuen.
For at vende tilbage til det foregående skærmbillede:
Bank let på
.
For at bekræfte indstillingerne eller tage adgang til det
næste skærmbillede:
Bank let på “INDSTIL” eller “NÆSTE”.
FØRSTEGANGSBRUG
Det er nødvendigt, at konfigurere produktet første
gang, man tænder for apparatet.
Indstillingerne kan ændres på et senere tidspunkt, ved at
, for at tage adgang til menuen “Redskaber”.
trykke på
1. VÆLG SPROG
Det er nødvendigt, at indstille sproget og klokkeslættet
første gang, du tænder for apparatet.
• Stryg hen over skærmen, for at gennemse listen over
disponible sprog.
• Bank let på det ønskede sprog.
Banker man let på
, vil man vende tilbage til det
foregående skærmbillede.
2. VÆLG INDSTILLINGSTILSTAND
Når du har valgt sproget, vil skærmen anmode dig
om at vælge mellem “FORRETNINGSDEMO” (nyttig for
forhandlere til demonstrationsformål) eller at fortsætte
ved at banke let på “NÆSTE”.
3. OPSÆTNING AF WIFI
Funktionen 6th Sense Live giver dig mulighed for
at fjernbetjene ovnen fra en bærbar enhed. Det er
nødvendigt, at fuldføre tilslutningsprocessen før man
er i stand til at aktivere fjernbetjeningen af apparatet.
Denne proces er nødvendig for at registrere apparatet
og slutte det til dit hjemmenetværk.
• Bank let på “OPSÆTNING NU” for at fortsætte med
opsættelsen af forbindelsen.
Som alternativ kan man banke let på “OVERSPRING” for at
forbinde produktet på et senere tidspunkt.
KONFIGURATION AF FORBINDELSEN
Brug af denne funktion kræver: En smartphone
eller tablet og en trådløs router med forbindelse til
Internettet. Brug din smart enhed til at kontroller
signalstyrken af hjemmets trådløse netværk i apparatets
nærhed.
Minimumskrav.
Smart enhed: Android 4.3 (eller senere) med en 1280x720
(eller større) skærmopløsning eller iOS 8 (eller senere).
Trådløs router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.
1. Download app'en 6th Sense Live
Det første trin i tilslutning af dit apparat er at
downloade app'en på din mobile enhed. App'en 6th
Sense Live vil guide dig gennem alle de her oplistede
trin. Du kan downloade app'en 6th Sense Live fra iTunes
Store eller Google Play Store.
4
2. Opret en konto
Hvis du ikke allerede har oprettet en konto, skal du
gøre det nu. Dette giver dig mulighed for at dine
apparater kan samarbejde og for at du kan se og
betjene dem ude fra.
3. Registrér dit apparat
Følg anvisningerne i app'en for at registrere
dit apparat. Du har behov for et SAID-nummer
(Smart Appliance IDentifier) for at fuldføre
registreringsprocessen. Denne unikke kode står på
produktets påsatte identifikationsskilt.
4. Opret forbindelsen til WiFi
Følg opsætningsproceduren "Scan og forbind"
(scan-to-connect). App'en vil guide dig gennem
proceduren omkring tilslutning af dit apparat til
hjemmets trådløse netværk.
Hvis din router understøtter WPS 2.0 (eller senere),
skal du vælge “MANUEL” og herefter banke let på
“Opsætning af WPS”: Tryk på knappen WPS på din
trådløse router, for at skabe forbindelse mellem de to
produkter.
Om nødvendigt kan du også forbinde produktet
manuelt ved hjælp af funktionen “Søg efter netværk”.
SAID-koden anvendes til at synkronisere en smart enhed med
dit apparat.
WiFi-modulets MAC-adresse vises.
Tilslutningsproceduren skal kun udføres igen, hvis du
ændrer dine router-indstillinger (f.eks. netværksnavn
eller password eller udbyder).
4. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT OG DATO
Ovnens tilslutning til hjemmets netværk vil
automatisk indstille klokkeslættet og datoen. I
modsat fald skal disse indstilles manuelt.
• Bank let på de relevante tal for at indstille
tidspunktet.
• Bank let på “INDSTIL” for at bekræfte.
Når du har indstillet klokkeslættet, skal du indstille
datoen.
• Bank let på de relevante tal for at indstille datoen.
• Bank let på “INDSTIL” for at bekræfte.
5. INDSTIL EFFEKTFORBRUGET
Ovnen er programmeret til at bruge et elektrisk
effektniveau, som er kompatibelt med en husstands
forsyningsnet på over 3 kW (16 ampere): Hvis din
husstand bruger mindre effekt, skal du reducere denne
værdi (13 ampere).
• Bank let på værdien i højre side, for at markere
effekten.
• Bank let på “OKAY” for at fuldføre den indledende
opsætning.
6. VARM OVNEN
DA
Fjern eventuelt beskyttende pap eller transparent
film fra ovnen, og tag alt tilbehøret ud.
Varm ovnen op til 200 °C i cirka en time.
Det anbefales at udlufte rummet, efter du bruger apparatet
for første gang.
En ny ovn kan udsende lugte, som er blevet tilovers
fra fremstillingen: Det er helt normalt.
Det anbefales derfor at varme ovnen tom for at fjerne
eventuelle lugte, før du begynder at tilberede maden.
DAGLIG BRUG
1. VÆLG EN FUNKTION
• Tryk på
eller rør ved skærmen, for at tænde for
ovnen.
Skærmen giver dig mulighed for at vælge mellem
Manuel og 6th Sense funktioner.
• Bank let på den ønskede hovedfunktion for at tage
adgang til den tilsvarende menu.
• Rul op eller ned for at gennemse listen.
• Vælg den ønskede funktion ved at banke let herpå.
2. INDSTIL DE MANUELLE FUNKTIONER
Man kan ændre funktionens indstillinger efter at have
markeret den. Displayet vil vise de indstillinger, som
kan ændres.
TEMPERATUR / GRILLNIVEAU
• Gennemse de foreslåede værdier og vælg den du
ønsker.
Du kan banke let på
, for at aktivere
forvarmningen, hvis funktionen tillader dette.
VARIGHED
Det er ikke nødvendigt, at indstille tilberedningens
varighed, hvis du vil administrere tilberedningen
manuelt. I den tidsindstillede tilstand varer
tilberedningen den tid, som du har valgt. Efter endt
tilberedningstid standser tilberedningen automatisk.
• Bank let på “Indstil tilberedningstid”, for at indstille
varigheden.
• Bank let på de relevante tal for at indstille den
ønskede tilberedningstid.
• Bank let på “NÆSTE” for at bekræfte.
Bank let på varighedens værdi og vælg herefter “STOP” for at
annullere en indstillet varighed under tilberedningen og
således manuelt styre tilberedningens afslutning.
3. INDSTILLING AF 6th SENSE FUNKTIONER
6th Sense funktionerne sætter dig i stand til at
tilberede en lang række retter, ved at vælge dem fra
dem i listen. De fleste af tilberedningens indstillinger
vælges automatisk af apparatet, for at opnå de
bedste resultater.
• Vælg en opskrift fra listen.
Funktionerne vises efter fødevarekategorier i menuen “6th
SENSE MAD” (se de relevante tabeller) og efter opskriftens
indhold i menuen “LIFESTYLE”.
• Når du har valgt en funktion, er det nok at angive
egenskaberne (mængde, vægt, etc.) for maden du
vil tilberede, for at opnå det perfekte resultat.
Visse af 6th Sense funktionerne kræver brug af
stegetermometeret. Dette skal slås til før funktionen vælges.
Følg anvisningerne i det relevante afsnit, for at opnå de
bedste resultater med stegetermometeret.
• Følg opfordringerne på skærmen, som vil lede dig
gennem tilberedningsprocessen.
4. INDSTIL UDSKYDELSE AF START- / SLUTTID
Man kan udsætte tilberedningen, før man starter
en funktion: Funktionen vil starte eller slutte, på det
tidspunkt du har valgt på forhånd.
• Bank let på “UDSKYDELSE” for at indstille det
ønskede starttidspunkt eller sluttidspunkt.
• Bank let på “UDSKUDT START” når du har indstillet
den ønskede udskydelse, for at starte ventetiden.
• Sæt retten i ovnen og luk lågen: Funktionen starter
automatisk efter den beregnede tidsperiode.
Programmering af et udskudt starttidspunkt vil inaktivere
ovnens forvarmningsfase: Ovnen vil gradvist oparbejde den
påkrævede temperatur, hvilket medfører, at tilberedningens
varighed vil være en smule længere, end den anførte i
tilberedningstabellen.
• Bank let på
, for straks at aktivere funktionen og
annullere den programmerede forsinkelse.
5. START FUNKTIONEN
• Bank let på “START” for at aktivere funktionen, når
du har konfigureret indstillingerne.
Hvis ovnen er varm og funktionen kræver en specifik
maksimal temperatur, vil der blive vist en meddelelse på
displayet.
Du kan altid ændre de indstillede værdier under
tilberedningen ved at banke let på den værdi, du vil ændre.
• Tryk på
for når som helst at stoppe den aktive
funktion.
6. FORVARMNING
På displayet vises forvarmningsfasens status, når
funktionen er blevet startet, hvis den tidligere er
blevet aktiveret.
Når denne fase er afsluttet, lyder der et hørbart
signal, og displayet angiver, at ovnen har nået den
indstillede temperatur.
5
• Åbn ovndøren.
• Sæt retten i ovnen.
• Luk lågen og bank let på “FÆRDIG” for at starte
tilberedningen.
Hvis du sætter retten i ovnen, inden forvarmningen er
afsluttet, kan det endelige resultat blive påvirket på en negativ
måde. Åbning af lågen under forvarmningsfasen vil pausere
den. Tilberedningens varighed inkluderer ikke en
forvarmningsfase.
7. PAUSE TILBEREDNING
Visse 6th Sense funktioner kræver, at man vender
maden under tilberedningen. Der høres et lydsignal
og på displayet vises handlingen, der skal udføres.
• Åbn ovndøren.
• Udfør den handling som displayet opfordrer til.
• Luk lågen, bank herefter let på “FÆRDIG” for at
genoptage tilberedningen.
Ovnen vil kunne opfordre dig til at kontrollere maden
på samme måde, før tilberedningen afsluttes.
Der høres et lydsignal og på displayet vises
handlingen, der skal udføres.
• Kontrollér maden.
• Luk lågen, bank herefter let på “FÆRDIG” for at
genoptage tilberedningen.
8. ENDT TILBEREDNING
Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at
tilberedningen er fuldført.
Med visse funktioner kan du brune retten lidt mere,
forlænge tilberedningstiden eller gemme funktionen
som en favorit, når tilberedningen er færdig.
• Bank let på
for at gemme indstillingerne som
en favorit.
• Vælg “Ekstra bruning” for at starte en
bruningscyklus på fem minutter.
• Bank let på
for at forlænge tilberedningstiden.
9 . FAVORITTER
Favorit-funktionen gemmer ovnens indstillinger til
dine favoritopskrifter.
Ovnen registrerer automatisk de funktioner, som du oftest
bruger. Den vil opfordre dig til at føje funktionen til dine
favoritter, når du har brugt den et vist antal gange.
SÅDAN GEMMES EN FUNKTION
Når en funktion er afsluttet, kan du banke let på
for at gemme den som en favorit. På denne måde kan
du hurtigt anvende den i fremtiden, og bibeholde de
samme indstillinger.
På skærmen kan funktionen gemmes ved at angive
op til 4 favorit-måltider heriblandt morgenmad,
frokost, snack og middag.
• Bank let på ikonerne, for at vælge mindst en.
• Bank let på “FAVORIT” for at gemme funktionen.
NÅR FUNKTIONEN ER GEMT
Når du har gemt funktioner som favoritter, viser
hovedskærmbilledet de gemte funktioner for det
aktuelle tidspunkt på dagen.
6
Tryk på
, for at få menuen Favoritter vist:
Funktionerne vil være opdelt efter de forskellige
måltider og der vil være visse anbefalinger.
• Bank let på måltidets ikon, for at vise den relevante
liste.
En let banken
giver dig også mulighed for at vise
historikken over de senest anvendte funktioner.
• Gennemse den viste listen.
• Bank let på den ønskede opskrift eller funktion.
• Bank let på “START” for at aktivere tilberedningen.
ÆNDRING AF INDSTILLINGERNE
I skærmbilledet Favoritter kan du føje et billede eller
et navn til hver enkelt favorit, for at tilpasse den efter
dine præferencer.
• Vælg den funktion, som du vil ændre.
• Bank let på “REDIGER”.
• Vælg den egenskab, som du vil ændre.
• Bank let på “NÆSTE”: Displayet viser de nye
egenskaber.
• Bank let på “GEM” for at bekræfte dine ændringer.
I favorit-skærmbilledet kan du også slette tidligere
gemte funktioner:
• Bank let på
i den relevante funktion.
• Bank let på “FJERN DET”.
Du kan også ændre klokkeslættet de forskellig
måltider vises på:
• Tryk på
.
• Vælg
“Foretrukne”.
• Vælg “Tidspunkter og datoer”.
• Bank let på “Tidspunkter for måltider”.
• Gennemse listen og bank let på det relevante
klokkeslæt.
• Bank let på det relevante måltid, for at ændre det.
Hvert tidsinterval kan kun kombineres med ét måltid.
7
10. REDSKABER
Tryk på
, for når som helst at åbne menuen
“Redskaber”.
Denne menu gør det muligt at vælge blandt
forskellige muligheder samt at ændre indstillingerne
eller præferencerne for dit produkt eller displayet.
FJERNFUNKTION
Bruges til at aktivere brug af 6th Sense Live Whirlpool
app'en.
MINUTUR
Denne funktion kan enten aktiveres under en
tilberedningsfunktion eller alene, for at overvåge
tiden.
Når funktionen er startet, vil minuturet tælle ned af
sig selv, uden at påvirke selve funktionen.
Når minuturet er aktiveret kan man også markere og
aktivere en funktion.
Minuturet vil fortsætte nedtællingen foroven til højre i
skærmbilledet.
Tilbagevending eller ændring af minuturet:
• Tryk på
.
• Bank let på
.
Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive at
minuturet er færdig med nedtællingen af det valgte
tidsrum.
• Bank let på “AFVISE”, for at annullere minuturet
eller indstille en ny varighed.
• Bank let på “INDSTIL NY TIMER”, for at indstille
minuturet igen.
LYS
Tænding eller slukning af ovnlyset.
PYROLYTISK SELVRENSNING
Til eliminering af stænk fra tilberedningen vha. en
cyklus med en meget høj temperatur (over 400 °C).
Der står tre selvrensende cyklusser til rådighed, med
forskellige varigheder: Høj, Middel, Lav. Vi anbefaler
at anvende den hurtigere cyklus med jævne
mellemrum og kun den komplette cyklus, når ovnen
er meget snavset.
Rør ikke ved ovnen under pyrolysecyklussen.
Hold børn og dyr væk fra ovnen under og efter
(indtil ovnrummet har afsluttet udluftningen)
udførelsen af pyrolysecyklussen.
• Fjern alt tilbehør - inklusiv skinnerne - fra
ovnen, før du aktiverer funktionen . Hvis ovnen
er installeret under en kogesektion, skal man
kontrollere, at alle blussene eller kogepladerne er
slukkede under selvrensningscyklussen.
• For at opnå optimale rengøringsresultater skal
det værste snavs fjernes med en fugtig klud, før
pyrolysefunktionen anvendes.
• Vælg en af de disponible cyklusser i henhold til
dine behov.
• Bank let på “START” for at aktivere den valgte
funktion. Lågen låses automatisk og ovnen vil
starte rengøringscyklussen: Der vises en advarsel
på displayet samt en nedtælling, der viser
statussen for den igangværende cyklus.
Når cyklussen er fuldført, kan lågen ikke åbnes, før
temperaturen i ovnrummet er nået ned på et sikkert
niveau.
Når cyklussen er valgt, kan du udskyde starten på den
automatiske rengøring. Bank let på “UDSKYDELSE”, for at
indstille sluttiden som beskrevet i det relevante afsnit.
DA
Bank let på
. Du kan vælge mellem funktionerne
manuel (efter tilberedningsmetode) og 6th Sense
(efter madvaretype) hvis brug af stegetermometeret
er tilladt eller påkrævet.
Efter start af en tilberedningsfunktion, vil den blive annulleret,
hvis stegetermometeret tages ud.
Kobl altid stegetermometeret fra og tag det ud af ovnen, når
maden tages ud.
SONDE
Brug af stegetermometeret giver dig mulighed for
at måle kødets temperatur under tilberedningen, for
at sikre, at det når den optimale temperatur. Ovnens
temperatur varierer alt efter den valgte funktion,
men tilberedningen er altid programmeret il at
afslutte, når den specificerede temperatur er nået.
Sæt retten i ovnen og forbind stegetermometeret
til stikket. Hold stegetermometeret så langt væk fra
varmekilden som muligt. Luk ovnens låge. Bank let
på
. Du kan vælge mellem funktionerne manuel
(efter tilberedningsmetode) og 6th Sense (efter
madvaretype) hvis brug af stegetermometeret er
tilladt eller påkrævet.
Efter start af tilberedningsfunktionen, vil den blive annulleret
hvis stegetermometeret tages ud. Kobl altid
stegetermometeret fra og tag det ud af ovnen, når maden
tages ud.
BRUG AF STEGETERMOMETERET
Sæt retten i ovnen, og sæt stikket i kontakten på
højre side af ovnrummet.
Kablet er halvstift og kan formes efter behov, for
at sætte stegetermometeret i maden på den mest
effektive måde. Sørg for at kablet ikke kommer
i berøring med varmeelementet for oven under
tilberedningen.
KØD: Sæt stegetermometeret dybt i kødet, og undgå
ben eller fedtrige områder. Indsæt spidsen på langs
midt i brystet, når det er fjerkræ, og undgå hule
områder.
FISK (hel): Anbring spidsen i den tykkeste del, og
undgå benene.
BAGNING: Stik spidsen dybt ind i dejen og form
kablet, så du opnår den optimale vinkel. Hvis du
bruger stegetermometeret under tilberedning med
6th Sense funktionerne, stoppes tilberedningen
automatisk, når den valgte opskrift når den ideelle
kernetemperatur, uden behov for at indstille ovnens
temperatur.
SONDE
Brug af stegetermometeret giver dig mulighed for
at måle kødets temperatur under tilberedningen, for
at sikre, at det når den optimale temperatur. Ovnens
temperatur varierer alt efter den valgte funktion, men
tilberedningen er altid programmeret il at afslutte,
når den specificerede temperatur er nået.
Sæt retten i ovnen og forbind stegetermometeret
til stikket. Hold stegetermometeret så langt væk fra
varmekilden som muligt. Luk ovnens låge.
7
FLERE FUNKTIONER
Til valg af Sabbatfunktion og til at tage adgang til
Effektstyring.
Lasagne
Hel kylling
Fisk
Småbrød
Stort brød
Kage
Sabbatfunktionen holder ovnen tændt i tilstanden bagning,
indtil man slår den fra. Sabbatfunktionen anvender over-/
undervarmefunktionen.
Alle andre tilberednings- og rengøringscyklusser er slået fra.
Der lyder ingen signaler og displayet vil ikke angive
temperaturændringer. Ovnlyset tænder eller slukker ikke, når
ovnlågen åbnes eller lukkes, og varmeelementerne vil ikke
straks tænde eller slukke.
Tryk på
eller
, og tryk og hold herefter det viste
skærmbillede trykket i 3 sekunder, for at inaktivere
Sabbatfunktionen.
FORETRUKNE
Til ændring af adskillige indstillinger.
WIFI
LYD FRA
Bank let på ikonet, for at slå al lyd og alarmer fra eller
til.
Til ændring af indstillingerne eller konfiguration af et nyt
hjemmenetværk.
KONTROLLÅS
“Kontrollåsen” giver dig mulighed for at låse
knapperne på tastaturet, så de ikke kan aktiveres ved
et uheld.
Aktivering af låsen:
• Bank let på
ikonet.
Inaktivering af låsen:
• Bank let på skærmen.
• Stryg op over den viste meddelelse.
Til inaktivering af “Gem demo-funktionen”, nulstilling af
produktet og til at søge efter flere oplysninger om
produktet.
8
INFO
DA
TILBEREDNINGSTABEL
OPSKRIFT
FUNKTION
TEMPERATUR (°C)
VARIGHED (Min.)
Ja
170
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
4
Ja
160 – 200
30 - 85
3
Ja
160 – 200
35 - 90
4
Ja
150
20 - 40
3
Ja
140
30 - 50
4
Ja
140
30 - 50
4
1
Ja
135
40 - 60
5
3
Ja
170
20 - 40
3
Ja
150
30 - 50
4
Ja
150
30 - 50
4
1
Ja
150
40 - 60
5
3
Ja
180 - 200
30 - 40
3
Ja
180 - 190
35 - 45
4
1
Ja
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Ja
90
110 - 150
3
Ja
90
130 - 150
4
1
Ja
90
140 - 160 *
5
3
Ja
190 - 250
15 - 50
2
Ja
190 - 230
20 - 50
4
1
Ja
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Ja
250
10 - 15
3
Ja
250
10 - 20
4
1
Ja
220 - 240
15 - 30
5
3
Ja
180 - 190
45 - 55
3
Ja
180 - 190
45 - 60
4
1
Ja
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Ja
190 - 200
20 - 30
3
Ja
180 - 190
20 - 40
4
1
Ja
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Surdejskager / Sandkage
Bagværk med fyld
(oste- og æbletærter, strudel)
Småkager / Mørdejskage
Mindre kager / Muffin
Vandbakkelser
Marengs
Pizza / Brød / Focaccia
Pizza (Tynd, tyk, focaccia)
Frossen pizza
Småretter
(grønsagstærter, quiche)
Vol-au-vent / butterdejssnitter
TILBEHØR
Rist
RIBBE OG
TILBEHØR
FORVARME
Ovnfast fad eller
tærteform
på rist
Dryppebakke /
bradepande
eller ovnfast fad på rist
Dryppebakke /
Bradepande
Dryppebakke med
500 ml vand
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Stegetermometer
9
OPSKRIFT
FUNKTION
RIBBE OG
TILBEHØR
FORVARME
TEMPERATUR (°C)
VARIGHED (Min.)
Lasagne / postejer / pastaret i ovn
/ cannelloni
Ja
190 - 200
45 - 65
3
Lam/kalv/okse/svin 1 kg
Ja
190 - 200
80 - 110
3
Flæskesteg med sprød svær 2 kg
-
170
110 - 150
2
Kylling, kanin, and 1 kg
Ja
200 - 230
50 - 100
3
Kalkun / gås 3 kg
Ja
190 - 200
80 - 130
2
Ja
180 - 200
40 - 60
3
Ja
180 - 200
50 - 60
2
Toast
-
3 (Høj)
3-6
5
Fiskekoteletter/-fileter
-
2 (Mid)
20 - 30 **
4
3
Medisterpølse / grillspyd /
spareribs / hakkebøf
-
2 - 3 (Mid – Høj)
15 - 30 **
5
4
Stegt kylling 1-1,3 kg
-
2 (Mid)
55 - 70 ***
2
1
Lammekølle / skank
-
2 (Mid)
60 - 90 ***
3
Ovnstegte kartofler
-
2 (Mid)
35 - 55 ***
3
Grønsagsgratin
-
3 (Høj)
10 - 25
3
Ja
135
50 - 70
5
4
3
1
Ja
170
50 - 70
5
4
3
1
Ja
210
40 - 60
5
4
2
1
Ja
190
40 - 120 *
5
3
1
Ja
190
40 - 120 *
5
4
2
Lasagne og kød
Ja
200
50 - 100 *
4
1
Kød og kartofler
Ja
200
45 - 100 *
4
1
Fisk & Grønsager
Ja
180
30 - 50 *
4
1
Farserede stege
-
200
80 - 120 *
3
Udskåret kød
(kanin, kylling, lam)
-
200
50 - 100 *
3
Ovnstegt fisk / Fisk i fad
(fileter, hel)
Fyldte grøntsager
(tomater, courgetter, auberginer)
Småkager
Tærter
Runde pizzaer
Komplet måltid: Frugttærte (ribbe
5) / lasagne (ribbe 3) / kød (ribbe
1)
Komplet måltid: Frugttærte
(niveau 5) / stegte grøntsager
(niveau 4) / lasagne (niveau 2) /
udskåret kød (niveau 1)
Småkager
Tærter
Pizza
Menu
1
* Forventet varighed: Retterne kan tages ud af ovnen på forskellige tidspunkter afhængigt af personlig præference.
** Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
*** Vend maden, når to tredjedele af tilberedningstiden er gået (om nødvendigt).
SÅDAN LÆSES TILBEREDNINGSTABELLEN
Tabellen angiver den bedste funktion, tilbehør og niveau til tilberedningen
af flere forskellige typer mad.
Tilberedningstiderne gælder fra det tidspunkt, retten sættes i ovnen,
bortset fra tilberedninger, der kræver forvarmning.
Tilberedningstemperaturerne og -tiderne er vejledende og afhænger af
mængden af madvarer og den anvendte type tilbehør.
10
Start med de laveste, anbefalede indstillinger, og skift til højere
indstillinger, hvis retten ikke er tilberedt tilstrækkeligt.
Brug det medfølgende tilbehør, og anvend om muligt tærteforme og
bageplader af mørkt metal. Pyrex- eller stentøjs-gryder og -tilbehør kan
også anvendes, men dette forlænger tilberedningstiderne lidt.
DA
TILBEREDNINGSTABEL
GRYDERET &
OVNBAGT PASTA
Madkategorier
Frisk
Frossen
Oksekød
KØD
Svinekød
Lammekød
Kylling
Andesteg
TILBEHØR
Niveau og tilbehør
Mængde
Tilberedningsinfo
Lasagne
2
500 - 3000 g *
Cannelloni
2
500 - 3000 g *
Lasagne
2
500 - 3000 g
Cannelloni
2
500 - 3000 g
Roastbeef
3
600 - 2000 g *
Kalvesteg
3
600 - 2500 g *
Bøf
5
4
2 - 4 cm
Smør med olie og rosmarin. Drys med salt og sort
peber. Fordel jævnt på risten.
Vend efter 2/3 af tilberedningstiden
Hamburger
5
4
1,5 - 3 cm
Smør med olie og drys med salt inden tilberedning.
Vend efter 3/5 af tilberedningstiden.
Langtidstilberedning
3
600 - 2000 g *
Flæskesteg
3
600 - 2500 g *
Svineskank
3
500 - 2000 g *
Svineribben
5
4
500 - 2000 g
Bacon
5
4
250 g
Lammesteg
2
600 - 2500 g *
Lammekrone
2
500 - 2000 g *
Lammekølle
2
500 - 2000 g *
Stegt kylling
2
600 - 3000 g *
Farseret stegt kylling
2
600 - 3000 g *
Kyllingestykker
3
600 - 3000 g *
Kyllingefilet / bryst
5
Andesteg
2
600 - 3000 g *
Fyldt stegt and
2
600 - 3000 g *
Andestykker
3
600 - 3000 g *
Andefilet / bryst
5
Rist
Ovnfast fad eller
tærteform
på rist
4
4
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier. Lad hvile i mindst 15
minutter efter endt tilberedning, før udskæring
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier. Lad hvile i mindst 15
minutter efter endt tilberedning, før udskæring
Smør med olie og drys med salt inden tilberedning.
Vend efter 2/3 af tilberedningstiden
Fordel jævnt på risten.
Vend efter 3/4 af tilberedningstiden
1 - 5 cm
1 - 5 cm
Dryppebakke /
bradepande
eller ovnfast fad på rist
Tilbered efter din foretrukne opskrift. Hæld
bechamelsauce over og drys med ost, for at få en
perfekt bruning
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier. Lad hvile i mindst 15
minutter efter endt tilberedning, før udskæring
Smør med olie og krydr efter smag. Gnid med salt og
peber. Sæt i ovnen med brystsiden opad
Smør med olie og krydr efter smag. Fordel jævnt i
dryppebakken med skindsiden nedad
Smør med olie og drys med salt inden tilberedning.
Vend efter 2/3 af tilberedningstiden
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier.
Vend efter 2/3 af tilberedningstiden
Dryppebakke /
Bradepande
Dryppebakke med
500 ml vand
Stegetermometer
11
Madkategorier
KØD
Stegt kalkun
& gås
FISK
Stegte filetter
& bøffer
Grillede fisk
og skaldyr
GRØNTSAGER
Stegte
grøntsager
12
Gratinerede
grøntsager
Mængde
Tilberedningsinfo
Gåsesteg
600 - 3000 g *
Farseret stegt gås
2
600 - 3000 g *
Kalkunstykker
3
600 - 3000 g *
Fileter / Bryst
5
4
1 - 5 cm
Grillspyd
5
4
1 rist
Pølser & hotdogpølser
5
4
1,5 - 4 cm
Laks
3
2
0,2 - 1,5 kg *
Kulmule
3
2
0,2 - 1,5 kg *
Torsk
3
2
0,2 - 1,5 kg *
Havaborre
3
2
0,2 - 1,5 kg *
Brasen
3
2
0,2 - 1,5 kg *
Multe
3
2
0,2 - 1,5 kg *
Fisk (hel)
3
2
0,2 - 1,5 kg *
Fisk i salt skorpe
3
Tunbøf
3
2
1 - 3 cm
Laksekotelet
3
2
1 - 3 cm
Sværdfiskesteak
3
2
0,5 - 3 cm
Torskebøf
3
2
100 - 300 g
Havaborrefilet
3
2
50 - 150 g
Brasenfilet
3
2
50 - 150 g
Andre fileter
3
2
0,5 - 3 cm
Fiskefileter
3
2
0,5 - 3 cm
Kammuslinger
4
Gratinerede muslinger
4
Rejer
4
3
en form
Rejer
4
3
en form
Kartofler
3
500 - 1500 g
Fyldte grøntsager
3
100 - 500 g hver
Andre grøntsager
3
500 - 1500 g
Kartofler
3
1 form
Skær i stykker, krydr med olie, salt og krydderurter, før
de sættes i ovnen
Tomater
3
1 form
Drys med rasp og smag til med olie, hvidløg, peber og
persille
Peberfrugter
3
1 form
Tilbered efter din foretrukne opskrift. Drys med ost, for
at få en perfekt bruning
Broccoli
3
1 form
Blomkål
3
1 form
Andet
3
1 form
Kødretter
Helstegt fisk
Niveau og tilbehør
2
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier
Smør med olie og krydr efter smag. Gnid med salt og
peber. Sæt i ovnen med brystsiden opad.
Vend efter 2/3 af tilberedningstiden
Smør med olie og drys med salt inden tilberedning.
Vend efter 1/2 af tilberedningstiden
Fordel jævnt på risten. Prik i pølserne med en gaffel, så
de ikke springer.
Vend efter 2/3 af tilberedningstiden
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier
0,2 - 1,5 kg *
en form
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier
Drys med rasp og smag til med olie, hvidløg, peber og
persille
en form
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier
Skær i stykker, krydr med olie, salt og krydderurter, før
de sættes i ovnen
Smør med olie og gnid med salt og peber. Smag til
med hvidløg og krydderier
Tilbered efter din foretrukne opskrift. Hæld
bechamelsauce over og drys med ost, for at få en
perfekt bruning
Madkategorier
KAGER & SMÅKAGER
Kager med
hævemiddel
SALTE KAGER
Bagværk &
fyldte tærter
Mængde
Tilberedningsinfo
DA
Sukkerbrødskage i
form
2
500 - 1200 g *
Tilbere en fedtfattig sandkagedej på 500-900g. Hæld
den i en beklædt og smurt bradepande
Frugtkage med
hævemiddel i form
2
500 - 1200 g *
Tilbered en kagedej efter din foretrukne opskrift med
snittet eller skiveskåret frugt. Hæld den i en beklædt
og smurt bradepande
Chokoladekage med
hævemiddel i form
2
500 - 1200 g *
Tilbere en fedtfattig sandkagedej på 500-900g. Hæld
den i en beklædt og smurt bradepande
Sukkerbrødskage på
bageplade
2
500 - 1200 g *
Tilbere en fedtfattig sandkagedej på 500-900g. Hæld
den i en beklædt og smurt bradepande
Småkager
3
200 - 600 g
Lav en portion af 500g mel, 200g saltet smør, 200g
sukker og 2 æg. Smag til med frugtessens. Lad køle af.
Læg dejen jævnt ud og form den som du vil. Læg
småkagerne på en bradepande
Croissanter (friske)
3
en form
Croissanter (frosne)
3
en form
Vandbakkelsesdej
3
en form
Marengs
3
10 - 30 g hver
Lav en portion af 2 æggehvider, 80 g sukker og 100 g
kokosmel. Smag til med vanilje og mandelessens.
Form 20-24 stykker på en smurt bradepande
Tærte i form
3
400 - 1600 g
Lav en portion af 500g mel, 200g saltet smør, 200g
sukker og 2 æg. Smag til med frugtessens. Lad køle af.
Rul dejen jævnt ud og fold den i en form. Fyld
marmelade i og sæt i ovnen
Strudel
3
400 - 1600 g
Tilbered en blanding af æbletern, pinjekerner, kanel og
muskatnød. Kom smør på panden, drys med sukker og
tilbered i 10-15 minutter. Rul dejen ud og fold den ydre
del
Frugttærte
3
500 - 2000 g
Beklæd en tærteform med dejen og drys bunden med
rasp, for at opsuge saften fra frugten. Fyld med hakket
frisk fugt, blandet med sukker og kanel
2
800 - 1200 g
Beklæd en tærteform til 8-10 portioner med dejen og
prik den med en gaffel. Hæld din foretrukne opskrifts
fyld heri
500 - 1500 g
Tilbered en blanding af skiveskårne grøntsager. Stænk
med olie og tilbered i en pande i 15-20 minutter. Lad
køle af. Tilsæt frisk ost og smag til med salt, balsamisk
eddike og krydderier. Rul dejen ud og fold den ydre
del
Salt kage
Grøntsagsstrudel
TILBEHØR
Niveau og tilbehør
Rist
2
Ovnfast fad eller
tærteform
på rist
Dryppebakke /
bradepande
eller ovnfast fad på rist
Fordel jævnt på bradepanden. Lad dem køle af før
servering
Dryppebakke /
Bradepande
Dryppebakke med
500 ml vand
Stegetermometer
13
Mængde
Tilberedningsinfo
3
60 - 150 g hver *
Lav dejen til et let brød som sædvanligt. Form som
småbrød før hævning. Anvend ovnens dedicerede
funktion til hævning
Mellemstort brød
3
200 - 500 g hver *
Tilbered dejen efter din foretrukne opskrift og læg den
i en bradepande
Sandwichbrød i form
2
Lav dejen til et let brød som sædvanligt. Læg dejen i
400 - 600 g hver * en brødform, før den stilles til hævning. Anvend
ovnens dedicerede funktion til hævning
Stort brød
2
700 - 2000 g *
Fuldkorn
2
500 - 2000 g *
Flutes
3
Specialbrød
2
-
Pizza, tynd
2
rund - form
Pizza, tyk
2
rund - form
Tilbered dejen efter din foretrukne opskrift og læg den
i en bradepande
Lav dejen til et let brød som sædvanligt. Form som
200 - 300 g hver * portionsflutes før hævning. Anvend ovnens
dedicerede funktion til hævning
Tilbered dejen efter din foretrukne opskrift og læg den
i en bradepande
Tilbered en pizzadej baseret på 150ml vand, 15g
ølgær, 200-225g mel, olie og salt. Lad den hæve ved
hjælp af ovnens dedicerede funktion. Rul dejen ud i en
let smurt bageplade. Fordel f.eks. tomater, mozzarella
og skinke på dejen
2
Pizza, Frossen
TILBEHØR
14
Niveau og tilbehør
Småbrød
PIZZA
BRØD
Madkategorier
Rist
4
1
5
3
1
5
4
2
Ovnfast fad eller
tærteform
på rist
1 - 4 lag
Tag dem ud af pakken. Fordel jævnt på risten
1
Dryppebakke /
bradepande
eller ovnfast fad på rist
Dryppebakke /
Bradepande
Dryppebakke med
500 ml vand
Stegetermometer
DA
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for, at ovnen er kold, inden
du foretager vedligeholdelse eller
rengøring.
Anvend ikke damprensere.
Brug ikke metalsvampe,
skuremidler eller slibende/
ætsende rengøringsmidler, da
disse kan beskadige apparatets
overflader.
UDVENDIGE OVERFLADER
• Rengør overfladerne med en fugtig klud af
mikrofibre.
Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis
de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
• Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller
slibemidler. Hvis et af ovennævnte produkter
uforvarende kommer i kontakt med apparatet,
skal det straks rengøres med en fugtig klud af
mikrofibre.
INDVENDIGE OVERFLADER
• Lad altid ovnen køle af efter brug, og rengør den
herefter, helst mens den stadig er varm, for at
AFTAGNING OG GENMONTERING AF LÅGEN
1. For at fjerne lågen skal du åbne den helt, og
sænke spærhagerne, indtil de er i ulåst position.
a
b
Brug beskyttelseshandsker.
Ovnens strømforsyning skal
afbrydes før enhver form for
vedligeholdelse.
eliminere aflejringer eller pletter af føderester.
Lad ovnen køle helt af, og tør herefter eventuel
kondens fra tilberedning af fødevarer med et højt
vandindhold væk med en klud eller en svamp.
• Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til
rengøring af ruden i ovnens låge.
• Ovndøren kan tages af hængslerne, så
rengøringen lettes.
TILBEHØR
Vask altid tilbehøret i en opvaskemiddelopløsning
efter brug. Brug ovnhandsker, hvis tilbehøret stadig
er varmt. Madrester fjernes let med en opvaskebørste
eller en svamp.
Genmonter lågen ved at flytte den hen imod ovnen
og lade hængslernes kroge flugte med deres lejer og
fastgøre den øverste del på lejet.
3. Sænk lågen, og åbn den helt. Sænk spærhagerne
til deres oprindelige position: Sørg for, at du
sænker dem helt ned.
a
b
2. Luk lågen, så meget du kan. Tag godt fat om lågen
med begge hænder – hold den ikke i håndtaget.
Fjern lågen ved ganske enkelt at fortsætte med at
lukke den, mens du samtidigt trækker den opad,
indtil, den frigøres fra lejet. Læg lågen på den ene
side på en blød overflade.
~15°
b
Udøv et let tryk for at tjekke, at spærhagerne er i
den rigtige position.
“CLICK”
a
4. Prøv at lukke lågen, og tjek for at sikre, at den
flugter betjeningspanelet. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du gentage ovenstående trin: Lågen
kan tage skade, hvis den ikke fungerer rigtigt.
15
UDSKIFTNING AF PÆREN
• Tag stikket ud af stikkontakten.
• Sådan udtages skinnerne.
• Skub forsigtigt lampeglasset af med en
skruetrækker.
• Udskift pæren.
• Sæt lampeglasset på igen, og tryk herpå indtil det
klikker på plads.
• Sådan genmonteres skinnerne.
• Sæt stikket i stikkontakten igen.
Bemærk: Brug udelukkende halogenpærer 20-40 W/230 ~ V af
typen G9, T300°C. Pæren i produktet er specielt designet til
husholdningsapparater og er ikke egnet til almindelig
belysning i hjemmet (Rådets forordning EF 244/2009).
Pærerne kan købes hos eftersalgs-serviceafdelingen.
Berør ikke pærerne med bare hænder, da dine fingeraftryk
kan beskadige dem. Ovnen må ikke tages i brug, før
lampeglasset er blevet genmonteret.
WIFI OSS
Hvilke WiFi protokoller understøttes?
Den installerede WiFi adapter understøtter WiFi b/g/n
for de europæiske lande.
Hvilke indstillinger skal jeg konfigurere i router'ens
software?
Følgende router indstillinger er nødvendige: 2,4 GHz
aktiveret, WiFi b/g/n, DHCP og NAT aktiveret.
Hvilken WPS version er understøttet?
WPS 2.0 eller senere. Tjek router'ens dokumentation.
Er der forskelle mellem at bruge en smartphone (eller
en tablet) med Android eller iOS?
Du kan bruge det operativsystem du vil, det gør
ingen forskel.
Kan jeg bruge en 3G mobiltelefon i stedet for en
router?
Ja, men cloud servicer er skabt til permanent
tilsluttede enheder.
Hvordan kan jeg kontrollere om min
internetforbindelse er forbundet, og om den trådløse
funktion er aktiveret?
Du kan søge efter dit netværk på din smart enhed.
Husk at inaktivere eventuelle andre dataforbindelser
før du prøver.
Hvordan kan jeg kontrollere, om apparatet er
forbundet til hjemmets trådløse netværk?
Tag adgang til router'ens konfiguration (se router'ens
vejledning) og kontrollér om apparatets Mac-adresse
står i listen over trådløst forbundne enheder.
Hvor finder jeg apparatets Mac-adresse?
Tryk på
og bank herefter let på WiFi eller kik på
apparatet: Der er en påsat etiket med SAID- og MACadresserne. Mac-adressen består af en tal- og
bogstavkombination, som starter med “88:e7”.
16
Hvordan kan jeg kontrollere om apparatets trådløse
funktion er slået til?
Brug din smart enhed og 6th Sense Live app'en til
at kontrollere, om apparatets netværk er synligt og
forbundet til skyen (cloud).
Er der noget, som kan forhindre signalet i at nå
apparatet?
Kontrollér at de tilsluttede enheder ikke optager
hele den disponible båndvidde. Kontrollér, at dine
enheder med WiFi-funktion ikke overskrider det
maksimalt tilladte antal af routeren.
Hvor langt væk fra ovnen bør router'en være?
WiFi-signalet er sædvanligvis stærkt nok til at kunne
dække et par rum, men dette afhænger stærkt
af hvilket materiale væggene er lavet af. Du kan
kontrollere signalstyrken ved at anbringe din smart
enhed i nærheden af apparatet.
Hvad kan jeg gøre hvis min trådløse forbindelse ikke
når apparatet?
Du kan anvende en specifik enhed til at udvide den
trådløse dækning i hjemmet, såsom adgangspunkter,
WiFi repeatere og stærkstrømsledninger (medfølger
ikke).
Hvor kan jeg finde ud af hvad mit navn og password
til det trådløse netværk er?
Se routerens dokumentation. Der sidder sædvanligvis
et mærkat på routeren med de oplysninger
du behøver, for at komme frem til enhedens
opsætningsskærmbillede ved hjælp af en tilsluttet
enhed.
Hvad kan jeg gøre, hvis min router bruger naboens
WiFi-kanal?
Forcér routeren til at bruge WiFi kanalen i dit hjem.
Hvad kan jeg gøre, hvis
vises på skærmen, eller
apparatet ikke er i stand til at etablere en stabil
forbindelse til min router?
Apparatet er muligvis korrekt forbundet med
router'en, men det er ikke i stand til at tage
adgang til Internettet. For at forbinde apparatet
med Internettet, skal du tjekke router'ens og/eller
bærerens indstillinger.
Router indstillinger: NAT skal være aktiveret, Firewall og DHCP
skal være konfigureret korrekt. Understøttet
adgangskodekryptering: WEP, WPA, WPA2. Indhent venligst
yderligere oplysninger i router'ens vejledning, for at prøve
anden kryptering.
Bærerens indstillinger: Hvis din Internet udbyder har fastsat
antallet af Mac-adresser, der kan oprette forbindelse til
Internettet, vil du muligvis ikke kunne forbinde dit apparat
med skyen. Mac-adressen er enhedens unikke identifikator.
Indhent venligst oplysninger om hvordan man oprette
Internetforbindelse med andre enheder end computere hos
din Internet udbyder.
DA
Hvordan kan jeg kontrollere, om dataene er blevet
sendt?
Efter opsætning af netværket skal du slukke for
strømmen, vente 20 sekunder g herefter tænde for
ovnen: Kontrollér at app'en viser apparatets UI status.
Vælg en cyklus eller en anden funktion og kontrollér
statussen på app'en.
Det kan tage op til flere sekunder, før visse indstillinger vises i
app'en.
Hvordan kan jeg ændre min Whirlpool konto og
bibeholde mine forbundne apparater?
Du kan oprette en ny konto, men husk at framelde dit
apparat fra den gamle konto, før du flytter det til den
nye.
Jeg har skiftet min router ud - hvad skal jeg gøre?
Du kan enten bibeholde de samme
opsætningsegenskaber (netværksnavn og password)
eller slette de tidligere indstillinger fra apparatet og
konfigurere indstillingerne igen.
17
FEJLFINDING
Problem
Mulig årsag
Ovnen fungerer ikke.
Ingen strøm.
Afbrydelse fra lysnettet.
Displayet viser
bogstavet "F",
efterfulgt af et tal
eller bogstav.
Fejl i ovn.
Hjemmets strøm
svigter.
Forkert effektindstilling.
Funktionen starter
ikke.
Funktionen er ikke
disponibel i demo
tilstand.
Lågen er blokeret.
Ikonet
vises på
skærmen.
Tilslutning
understøttes ikke.
Touch-screen
skærmen virker ikke
korrekt.
Løsning
Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket
sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for
at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv
nummeret, der står efter bogstavet "F".
Tryk på
, bank let på
”Info” og vælg herefter
“Fabriksnulstilling”. Alle de gemte indstillinger vil blive
slettede.
Kontrollér, at husstandens ledningsnet har en nominel
værdi på over 3 kW. I modsat fald skal effekten indstilles
på 13 ampere. Den ændres ved at trykke på
, vælge
“Flere funktioner” og herefter vælge “Effektstyring”.
Demofunktionen er aktiv.
Tryk på
, bank let på “Info” og vælg herefter “Gem
demo-funktion”, for at afslutte.
Rengøringscyklus i gang.
WiFi router'en er slukket.
Router'ens indstillinger er
blevet ændret.
De trådløse forbindelser når
ikke apparatet.
Ovnen er ikke i stand
til at etablere en stabil
forbindelse til hjemmets
netværk.
Tilslutning understøttes
ikke.
Fjernbetjening er ikke tilladt
i dit land.
Vent på, at funktionen er færdig og på, at ovnen køler af.
Langvarig brug.
Overbelastet system.
Kontrollér, om WiFi router'en er forbundet til Internettet.
Kontrollér WiFi router'ens signalstyrke i nærheden af
apparatet.
Prøv at genstarte router'en.
Se afsnittet “WiFi OSS”.
Hvis indstillingerne til hjemmets trådløse netværk er
blevet ændret, skal du oprette forbindelse til netværket:
Tryk på
, bank let på “WiFi” og vælg herefter “Opret
forbindelse til netværk”.
Kontrollér og fjernbetjening af elektroniske apparater er
tilladt i dit land, før du køber apparatet.
Tryk og hold **G3OV_ONOFF.eps** trykket i mindst
4 sekunder. Tænd for ovnen og kontrollér, om fejlen
vedvarer.
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene,
ved at:
•
Besøge vores website docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når
du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX
18
400011401513
XXXXX XXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising