Whirlpool | WSIP 4O23 PFE | Setup and user guide | Whirlpool WSIP 4O23 PFE Használati útmutató

Whirlpool WSIP 4O23 PFE Használati útmutató
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KÖSZÖNJÜK, HOGY EGY WHIRLPOOL TERMÉKET VÁSÁROLT!
A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a
következő oldalon: www.whirlpool.eu/register
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
4
3
7
5
6
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Felső kosár
Evőeszköztartó
Lehajtható polcok
Felső kosár magasságbeállítója
Felső permetezőkar
Alsó kosár
Power Clean® támogatás
Alsó permetezőkar
Szűrőegység
Sótartály
Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
Adattábla
Kezelőpanel
F155261
13
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
3
4
Be/Ki gomb
Programválasztó gomb
Tabletta (kombinált) gomb
MULTIZONE gomb
Kijelző
MULTIZONE jelzőfény
Öko program jelzőfénye
Késleltetés jelzőfény
Program száma és a hátralévő idő jelzése
5
6 78
9
10 11 12 13 14
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
15
16
17
Elzárt vízcsap jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
Só utántöltése jelzőfény
Tabletta (kombinált) jelzőfény
Turbo gomb és jelzőfény
Power Clean® gomb és jelzőfény
Késleltetés gomb és jelzőfény
INDÍTÁS gomb és jelzőfény
1
ELSŐ HASZNÁLAT
BEÁLLÍTÁSOK MENÜ ÉS SÓ
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
BEÁLLÍTÁSOK MENÜ
BEÁLLÍTÁSOK
ÉRTÉKEK
(Alapértelmezett félkövéren)
Vízkeménységszint
(lásd „Vízkeménység beállítása”
és „Vízkeménységi táblázat”)
1|2|3|4|5
Öblítőszerszint
(lásd „Öblítőszer-adagolás beállítása”)
1|2|3|4|5
Program indítása
A készülék bekapcsolásakor megjelenő program beállítása.
„E”= Gazdaságos, „L”= Legutóbb
futtatott ciklus
E|L
Fényerő
A kijelző fényerejének beállítása.
„Lo”= Alacsony, „Hi”= Magas
Lo | Hi
Hangerő
A hangjelzések hangerejének
beállítása.
„OF” = hang ki, „Lo” = halk, „Hi” =
hangos.
OF | Lo | Hi
Padlóvilágítás
(lásd „Opciók és funkciók”)
„On” = Be, „OF” = Ki
Gyári beállítások
A gyári beállítások (alapértelmezett
értékeke) visszaállítása a Beállítások
menüben. A beállítás aktiválása
után (BE) a készülék KIKAPCSOL, és
visszaállítja a gyári beállításokat.
„On” = Be, „OF” = Ki
2
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
1. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
2. Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
3. Tartsa lenyomva a INDÍTÁS gombot 5 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
4. A kijelzőn megjelenik az első elérhető beállítás („A” betű), utána pedig annak értéke (például: 3).
5. Nyomja meg az P gombot, és léptessen az elérhető beállítások és
értékek listájában (lásd az alábbi táblázatban), majd nyomja meg a
INDÍTÁS gombot az aktuálisan kijelölt beállítás értékének megváltoztatásához: a beállítás értéke villogni kezd.
6. Az P gombokkal állítsa át a kívánt beállítások villogó értékeit, majd
nyomja meg a INDÍTÁS gombot az új értékek mentéséhez: a villogás megszűnik.
7. További beállítások módosításához ismételje meg az 5. és 6. lépést
8. A beállítások menüből a BE/KI gombbal léphet ki.
BETŰ
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
kigyullad.
1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály kupakját (az óramutató járásával ellentétes irányba).
2. Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a
sótartályt!
3. Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só
szükséges). Előfordulhat, hogy egy kevés víz
kifolyik a rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Egyedül az „Előmosogatás” program NEM alkalmas erre a célra.
A kiömlő sós oldat vagy sószemek mély korróziót okozhatnak, és helyreállíthatatlanul károsíthatják az inox acél részegységeket.
Ilyen esetre vonatkozó reklamációnál nem nyújtunk semmiféle garanciát.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
Ha esedékes a só hozzáadása, mindenképpen el kell végezni az
eljárást a mosogatási ciklus megkezdése előtt.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes „3” vízkeménység.
A módosításhoz kövesse a „BEÁLLÍTÁSOK MENÜ” részben leírt utasításokat.
On | OF
On | OF
Vízkeménységi táblázat
Szint
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
1
Lágy
0-6
0 - 10
2
Közepes
7 - 11
11 - 20
3
Átlagos
12 - 17
21 - 30
4
Kemény
18 - 34
31 - 60
5
Nagyon kemény
35 - 50
61 - 90
HU
ELSŐ HASZNÁLAT
ÖBLÍTÉS ÉS MOSOGATÓSZER
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszer-adagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
világít a kezelőpanelen.
Kizárólag mosogatógépekhez készült mosogatószert használjon.
A legjobb mosogatási és szárítási eredmény érdekében javasoljuk, hogy mosogatószert, folyékony öblítőszert és finomított sót
egyaránt használjon.
Javasoljuk, hogy foszfát- és klórmentes mosogatószert használjon,
mivel ezek az anyagok a környezetre károsak.
A jó mosogatási eredmény attól is függ, hogy megfelelő mennyiségű mosogatószert használ-e.
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja,
majd felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez
mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy
száraz ruhával.
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt
öblítőszer mennyiségét.
A módosításhoz kövesse a „BEÁLLÍTÁSOK MENÜ” részben leírt utasításokat.
Ha az öblítőszer szintjét 1-ra állítja, a készülék nem adagol öblítőszert.
Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor
kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 5 szint állítható be.
A gyári beállítás: “5”.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (2-3).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (4-5).
A javasolt mennyiségnél több szer használatakor nem nő a mosogatás hatékonysága, viszont a környezetkárosító hatás nagyobb.
A mennyiséget a szennyezettségi szint alapján határozza meg.
Normál szennyezettségű edények esetén használjon kb. 25 g (mosogatópor) vagy 25 ml (folyékony mosogatószer) mosogatószert,
és egy teáskanálnyit tegyen közvetlenül a mosogatótérbe. Ha
tablettát használ, egyetlen tabletta elegendő.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel elöblítették azokat, használjon kevesebb (de
min. 20 g/ml) mosogatószert, azaz például ne tegyen a mosogatótérbe mosogatóport vagy -gélt.
Nyomja meg az A gombot a mosogatószer-adagoló felnyitásához.
A mosogatószer kizárólag a száraz B adagolóba önthető.
Az előmosogatáshoz használt mosogatószert közvetlenül a
mosogatótérbe helyezze.
1. A mosogatószer kimérésekor a
helyes mennyiség meghatározását
az eddigi információk alapján végezze. A mosogatószer-adagoló
B
B belsejében elhelyezett jelzések
A
segítenek a megfelelő mennyiség
meghatározásában.
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert
az adagoló széléről, majd zárja vissza a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az
adott szakaszba ér.
Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg
a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb
mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
Ha kombinált terméket használ, javasoljuk, hogy mindenképpen öntsön a gépbe sót, főként akkor, ha a víz kemény vagy nagyon kemény
(kövesse a csomagoláson jelzett utasításokat).
3
Szárítási fázis
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program
P1 Öko
P2 6th Sense®
Választható beállítások
*)
Mosogatószerrekesz
Mosogatótér
B
A mosogatási program
időtartama
(óra:perc)**)
VízEnergiafogyasztás
fogyasztás
(liter/ciklus) (kWh/ciklus)
50°
4:00
9,0
0,74
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
P3 Intenzív
65°
-
2:40
17,0
1,30
P4
Mindennapos
50°
-
1:20
10,0
1,10
P5
Kristálypohár
45°
-
1:40
12,0
1,00
-
0:30
9,0
0,50
-
3:35
16,5
1,00
0:10
4,5
0,01
0:50
9,5
0,70
P6 Gyors 30’
50°
P7 Halk
50°
P8 Előmosás
P9 Öntisztítás
-
-
-
-
65°
-
-
-
Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő címre:
dw_test_support@whirlpool.com
Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az
edények mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20
perccel is növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 5 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Instructions on wash cycle selection.
P1 ÖKO
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
P2 6th SENSE®
Normál szennyezettségű edényekhez, melyeken rászáradt ételmaradék található. Érzékeli a szennyezettség szintjét az edényeken, és a
programot ennek megfelelően állítja be. Amikor az érzékelő a szen�nyezettségi szintet méri fel, a kijelzőn egy animáció látható, és frissül a
mosogatási ciklus időtartama.
P3 INTENZÍV
Erősen szennyezett edényekhez ajánlott program, amely különösen serpenyőkhöz és sütőedényekhez ideális (kényes edényekhez nem használható).
P4 MINDENNAPOS
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Mindennap
használható program, amely rövid idő alatt optimális mosogatási és
szárítási eredményt nyújt.
P5 KRISTÁLYPOHÁR
Program az olyan kényes edényekhez, melyek az átlagnál érzékenyebbek a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak, csészék).
4
P6 GYORS 30’
Program az enyhén szennyezett edényekhez, amelyeken nincs rászáradt ételmaradék.
P7 HALK
Ha a készüléket éjszaka kívánja működtetni, ez a megfelelő program.
Optimális mosogatási és szárítási eredményt nyújt a legalacsonyabb
zajszint mellett.
P8 ELŐMOSÁS
Use to refresh crockery planned to be washed later. No detergent to be
used with this program.
P9 ÖNTISZTÍTÁS
A mosogatógép karbantartására szolgáló program.
Forró vízzel tisztítja a készülék belsejét.
Megjegyzések:
Ne feledje, hogy a gyorsabb programok inkább enyhén szennyezett edényekhez valók.
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
HU
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor
gyorsan felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
TABLETTA (kombinált)
Ezzel a beállítással a használt mosogatószernek megfelelően
optimalizálható a program teljesítménye.
Ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és mosogatószert egyaránt tartalmazó) mosogatószert használ, nyomja
meg a TABLETTA gombot (kigyullad a jelzőfény).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.
MULTIZONE
Ha csak kevés edényt kíván elmosogatni, fél töltet is elmosható,
amellyel vizet, áramot és mosogatószert takaríthat meg.
Válasszon egy kompatibilis programot (lásd:„Programtáblázat”),
és nyomja meg a MULTIZONE: gombot. A kiválasztott kosár
megjelenik a kijelzőn:
KÉSLELTETÉS
A program indítását 30 perctől 24 óráig terjedő időtartamig
késleltetheti.
Válassza ki a programot és a tetszőleges opciókat. A program
indításának késleltetéséhez nyomja meg (többször) a
KÉSLELTETÉS gombot. 30 perc és 24 óra közötti időtartam
állítható be. Amikor a 24 órás időtartamot eléri, nyomja meg
még egyszer a KÉSLELTETÉS gombot a KÉSLELTETÉS funkció
kikapcsolásához.
Nyomja meg a INDÍTÁS gombot, és zárja be az ajtót 4
másodpercen belül. Az időzítő elkezdi a visszaszámlálást.
A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és automatikusan
elindul a program.
KÉSLELTETÉS funkció a program elindítása után már nem
állítható be.
(csak az alsó kosár)
(csak a felső kosár)
A VÍZCSAP EL VAN ZÁRVA - figyelmeztetés
(csak a evőeszköztartó)
A figyelmeztetés villog, ha nincs belépő víz, vagy el van zárva
a vízcsap.
Alapértelmezés szerint a készülék az összes kosárban elvégzi
a mosogatást. Opció KIKAPCSOLVA.
PADLÓFÉNY
TURBO
Ezzel az opcióval a fő programok hossza lerövidíthető úgy,
hogy a mosogatási és szárítási teljesítmény változatlan marad.
Válasszon egy kompatibilis programot (lásd: „Programtáblázat”),
és nyomja meg a TURBO gombot. Ekkor kigyullad a megfelelő
jelzőfény. A beállítás törléséhez nyomja meg ismét a gombot.
A padlóra vetített LED-fény jelzi, hogy a mosogatógép
működik.
A jelzőfény a ciklus időtartama alatt világít, majd a ciklus végén
kikapcsol.
Ez a funkció alapértelmezés szerint aktív, de a „BEÁLLÍTÁSOK
MENÜBEN” ki lehet kapcsolni.
POWER CLEAN®
Mivel ez a program további szórófejeket is aktivál, a mosogatás
az alsó kosár egy bizonyos területén jóval erőteljesebb (lásd:
6. oldal, „Power Clean az alsó kosárban”).
Ez az opció lábasok és tálak mosogatásához ajánlott. Válasszon
egy kompatibilis programot (lásd: „Programtáblázat”), és
nyomja meg a POWER CLEAN® gombot. (Ekkor kigyullad a
jelzőfény.)
5
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
EVŐESZKÖZTARTÓ
A harmadik kosár az evőeszközök bepakolására szolgál.
Az evőeszközöket az ábrán látható módon
helyezze el.
A külön gyűjtött evőeszközök a mosogatás után könnyebben kivehetők,
valamint így a mosogatási és szárítási
eredmény is javul.
A késeket és egyéb éles eszközöket
élükkel lefelé rakja a kosárba.
FELSŐ KOSÁR
Ide helyezhetők a kényesebb és könnyű
edények, például poharak, csészék, tálkák,
kis salátástálak.
A felső kosár lehajtható tartóelemekkel
rendelkezik: függőleges helyzetbe állítva
csészealjakat, kistányérokat, leengedett
helyzetbe állítva pedig tálakat, ételtartókat pakolhat be.
(Példa a megtöltött felső kosárra)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső
állásba állítja, az alsó kosárba nagyobb edények
helyezhetők; ha az alsó állásba állítja, maximálisan
kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen több hely áll rendelkezésre, és az alsó
kosárba pakolt edényeknek is elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra állításához
fogja meg a kosár két oldalát, és az emelőkarok
megnyomása nélkül emelje azt feljebb. A kosár a
felső helyzetbe áll.
Az alsó helyzetbe állításához nyomja meg a kosár két oldalán lévő
emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa a kosár magasságát
akkor, amikor a kosárban edények találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A kosárban lévő edények
optimális elrendezése érdekében
az oldalsó polcok fel- és lehajthatók.
A borospoharak biztonságosan
helyezhetők a lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
Készüléktípustól függően:
- a polcok lehajtásához csúsztassa azokat fel és forgassa el, vagy
vegye ki a rögzítőkből és húzza
lefelé.
- a polcok felhajtásához forgassa azokat el és csúsztassa lefelé, vagy
húzza felfelé és rögzítse.
ALSÓ KOSÁR
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak,
evőeszközök stb. pakolhatók. A nagyobb
tányérokat és fedőket lehetőség szerint a
kosár szélére helyezze, hogy biztosan ne
érjenek a szórókarokhoz.
Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges helyzetbe
állítva tányérokat, vízszintes (leengedett)
helyzetbe állítva pedig tálakat, lábasokat
pakolhat be egyszerűen.
(Példa a megtöltött alsó kosárra)
POWER CLEAN® AZ ALSÓ KOSÁRBAN
A Power Clean® során a készülék a mosogatótér hátsó része felől érkező vízsugarak
segítségével intenzívebben mossa el az
erősen szennyezett edényeket. Az alsó
kosárban található egy ún nagyterű zóna. Ez
a speciális, kihúzható tartóelem a kosár hátsó
részén található, és lehetővé teszi a serpenyők és tepsik függőleges helyzetben történő elhelyezését, amivel hely
takarítható meg.
Helyezze be a gépbe a fazekakat/
tálakat úgy, hogy a Power Clean®
berendezés felé nézzenek, majd
kapcsolja be a kezelőpanelen a
POWER CLEAN opciót.
A Power Clean® funkció használata:
1. Készítse elő a Power Clean®
területet (G): hajtsa le a hátsó
tányértartókat, hogy beférjenek
az edények.
2. Tegye be a fazekakat és a tálakat úgy, hogy a Power Clean®
terület felé dőljenek. A fazekakat a nagynyomású vízsugarak felé kell megdönteni.
6
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1. ELLENŐRIZZE A VÍZBEKÖTÉST
Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik a vízvezetékhez,
és a csap nyitva van.
2. RAKJA AZ EDÉNYEKET A KOSARAKBA
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb
mosogatószert.
3. TÖLTSE FEL A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓT
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
4. KAPCSOLJA BE A MOSOGATÓGÉPET
Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg a BE/KI gombot. Ne feledje, hogy
amíg az ajtó legalább a háromnegyedéig nyitva van, a gombok
nem működnek.
5. VÁLASSZON PROGRAMOT ÉS ADJON MEG EGYÉNI
BEÁLLÍTÁSOKAT
Válassza ki az edények típusának és szennyezettségének leginkább
megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE)
A kijelzőn megjelenik a „P” betű, utána pedig a program száma (pl.
„P 1”). Az P gombokkal lehet léptetni a programok között. Állítsa
be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK)
6. INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a INDÍTÁS gombbal (kigyullad a
jelzőfény), majd 4 másodpercen belül csukja be az ajtót. A program
indulásakor egyszeri hangjelzés hallható. Ha az ajtót nem csukta
be 4 másodpercen belül, hangriasztás hallható. Ilyenkor nyissa ki
az ajtót, nyomja meg a INDÍTÁS gombot, majd zárja be ismét az
ajtót 4 másodpercen belül.
Ha nem a megfelelő programot választotta, akkor elindítás után kis
ideig még módosítható: Nyissa ki az ajtót és tartsa lenyomva a
BE/KI gombot a készülék leállításához. Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd válassza ki az új mosogatási ciklust
és az esetleges opciókat. Indítsa el a mosogatási ciklust a INDÍTÁS
gombbal, majd 4 másodpercen belül csukja be az ajtót.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
A készülék kikapcsolása nélkül nyissa ki az ajtót. Ekkor a „:” égve
marad, és a INDÍTÁS kezd villogni (vigyázzon a FORRÓ gőzre!), majd
tegye be az újabb edényeket a mosogatógépbe. Nyomja meg a
INDÍTÁS gombot, majd 4 másodpercen belül csukja be az ajtót.
A ciklus onnan folytatódik, ahol korábban megszakította azt.
VÉLETLEN FÉLBESZAKÍTÁS
Ha kinyitja az ajtót, vagy ha áramszünet van, a ciklus leáll. Nyomja
meg a INDÍTÁS gombot, majd 4 másodpercen belül csukja be az
ajtót. A ciklus onnan folytatódik, ahol korábban megszakította azt.
7. MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét sípoló hangjelzések jelzik, és a kijelzőn
megjelenik az „End” felirat. Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a
készüléket a BE/KI gombbal. Az égési sérülések elkerülése érdekében az edények kipakolása előtt várjon néhány percet. Vegye ki az
edényeket. Először az alsó kosarat ürítse ki.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem
szükséges folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
HIGIÉNIA
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy
magas hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és a készülék tisztításához futtassa le a programot edények
nélkül.
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
• Fából készült edények és evőeszközök.
• Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a
díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas
hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
• A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények helyezhetők, amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben
mosogathatók.
• Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
• Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével
azonnal vegye ki a mosogatógépből.
7
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM! A tisztítási és karbantartási műveletek előtt mindig
válassza le a készüléket a hálózatról. A gép tisztításához ne használjon gyúlékony folyadékokat.
A MOSOGATÓGÉP TISZTÍTÁSA
A készülék belsejében lévő foltokat vízbe és kevés
ecetbe áztatott ronggyal törölje le.
A gép külseje és a kezelőpanel nedves, nem súroló
ronggyal tisztítható. Ne használjon oldószereket
vagy súroló hatású termékeket.
A KELLEMETLEN SZAGOK MEGELŐZÉSE
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C
(3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa
védőfedelét (feketével jelölve) (4. ábra).
12
Mindig hagyja félig nyitva a készülék ajtaját, így elkerülhető a
páraképződés és a nedvesség felhalmozódása a gépben.
Rendszeresen tisztítsa meg az ajtó és a mosogatószer-adagolók
tömítését egy nedves szivaccsal. Így elkerülhető, hogy ételmaradék
ragadjon a tömítésbe, ami a kellemetlen szagok képződésének leggyakoribb oka.
A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ ELLENŐRZÉSE
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nem tört vagy
repedt-e el. A sérült tömlőt cserélje ki egy, a vevőszolgálaton vagy
szaküzletben beszerzett új tömlőre. A tömlő típusától függően:
A
B
A
34
C
Ha a bevezető tömlő átlátszó bevonattal rendelkezik, rendszeresen
ellenőrizze, hogy látható-e egy-egy ponton erősebb elszíneződés. Ha
igen, akkor előfordulhat, hogy a tömlő szivárog, és ki kell cserélni.
Vízzáró tömlők esetén: Ellenőrizze a kis biztonsági szelep betekintő
nyílását (lásd a nyilat). Ha piros, akkor a vízzáró funkció bekapcsolt, és
a tömlőt cserélni kell.
A tömlő lecsatlakoztatásához nyomja meg a kioldó gombot a tömlő
lecsavarása közben.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a
csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és
szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a mosogatógépet.
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a legjobb
mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
8
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Időnként ételmaradék száradhat a
szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat.
Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa
meg azokat egy kisméretű, nemfémes kefével.
A felső szórókar leszereléséhez
forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt
az óramutató járásával ellentétes
irányba. A felső szórókar visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala nézzen
felfelé.
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet
kivenni a helyéről.
HU
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELEM! Ha a készüléket el kell mozdítani, tartsa álló helyzetben. Ha mindenképpen szükséges, a hátára dönthető.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
CSATLAKOZTATÁS A VÍZCSAPRA
VIGYÁZAT! Semmilyen körülmények között ne vágja el a
vízbevezető tömlőt, mivel az feszültség alatt álló elektromos
alkatrészeket tartalmaz.
A készülék beszerelésekor a vízellátás megfelelő kialakítását kizárólag
szakképzett villanyszerelő végezheti.
A megfelelő beszerelés érdekében a vízbevezető és vízelvezető
tömlők a jobb és a bal oldalra is szerelhetők.
Ügyeljen arra, hogy a mosogatógép ne hajlítsa meg vagy nyomja
össze a vezetékeket.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ CSATLAKOZTATÁSA
• Folyassa a vizet addig, amíg teljesen tiszta nem lesz.
• Húzza meg erősen a vízbevezető tömlő csatlakozását, és nyissa ki a
csapot.
Ha nem elég hosszú a bemeneti tömlő, forduljon egy szaküzlethez
vagy szakképzett villanyszerelőhöz.
A víznyomásnak a műszaki adattáblán jelölt értékhatárokon belülre
kell esnie, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mosogatógép nem
megfelelően működik.
Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen megtörve, összenyomva.
A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ CSATLAKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS
ADATOK:
VÍZELLÁTÁS
hideg vagy meleg (max. 60 °C)
VÍZBEMENET
3/4”
VÍZNYOMÁS ÉRTÉKE
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25–145 psi
A VÍZELVEZETŐ TÖMLŐ CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztassa a kimeneti vezetéket egy min. 2 cm átmérőjű vízelvezető csőre A.
A kimeneti vezeték csatlakozási pontja legyen a talajtól – vagy a
felülettől, amelyen a mosogatógép áll – számított 40-80 cm magasságban.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Mielőtt a vízelvezető tömlőt a mosogató lefolyójára csatlakoztatná,
vegye le a műanyag dugót B.
ELÁRASZTÁSVÉDELEM
Védelem az elárasztás ellen. Az elárasztás elkerülése érdekében a mosogatógép:
- speciális rendszerrel rendelkezik, amely a készülék hibája vagy szivárgása esetén elzárja a vízellátást.
Egyes típusok Új Aqua Stop kiegészítő biztonsági eszközzel is rendelkeznek, amely a vízellátó tömlő törésekor is gondoskodik az elárasztásvédelemről.
Semmilyen körülmények között ne vágja el a vízbevezető tömlőt, mivel
az feszültség alatt álló elektromos alkatrészeket tartalmaz.
Mielőtt bedugná a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba, ellenőrizze a
következőket:
• Az aljzat földelt
és megfelel a hatályos előírásoknak.
Az aljzat megfelel a készülék maximális terhelésének, amely az ajtó
belsején található adattáblán van feltüntetve (lásd: A TERMÉK BEMUTATÁSA).
• A hálózati feszültség az ajtó belsején található adattáblán jelzett
határértékek közé esik.
• Az aljzat kompatibilis a készülék csatlakozódugójával.
Ellenkező esetben cseréltesse ki a dugót szakképzett villanyszerelővel
(lásd: VEVŐSZOLGÁLAT). Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
A készüléket úgy kell beszerelni, hogy a tápkábel és a csatlakozóaljzat
könnyen hozzáférhető legyen.
Ne hajlítsa meg vagy nyomja össze a vezetéket.
Ha a tápkábel sérült, a potenciális veszélyek elkerülése érdekében
cseréltesse ki azt a gyártóval vagy annak hivatalos műszaki vevőszolgálatán.
Cégünk nem vállal felelősséget az előírások be nem tartásából adódó
hibákért.
ELHELYEZÉS ÉS VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁS
1. A mosogatógépet vízszintes és szilárd talajra helyezze. Egyenetlen
talaj esetén a készülék első lábai beállíthatók úgy, hogy a mosogatógép vízszintesen álljon. A vízszintbe állított készülék stabilabb, valamint kevesebb az esélye annak, hogy működés közben
elmozdul, rezeg vagy zajt ad ki.
2. Mielőtt a helyére tolná a mosogatógépet, ragassza a hosszúkás,
átlátszó matricát a fapolc alá, így megóvja azt az esetleges kondenzációtól.
3. Úgy helyezze el a mosogatógépet, hogy annak oldalsó vagy hátsó
panele érintkezzen a szomszédos szekrénnyel vagy a fallal. A
készülék egyszerűen a munkalap alá is helyezhető.
4. A hátsó lábak magasságának beállításához egy 8 mm-es hatszögletű csavarkulccsal forgassa el a mosogatógép elején (középen,
alul) található piros hatszögletű anyát. Forgassa a csavarkulcsot az
óramutató járásával megegyező irányba a magasság növeléséhez,
illetve az óramutató járásával ellenkező irányba a magasság csökkentéséhez.
MÉRETEK ÉS KAPACITÁS:
SZÉLESSÉG
448 mm
MAGASSÁG
820 mm
MÉLYSÉG
555 mm
KAPACITÁS
10 normál teríték
9
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik.
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
nem indul vagy
nem reagál a
parancsokra.
Nem megfelelően csatlakoztatta a készüléket.
Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével
kapcsolja vissza, és indítsa újra a programot.
Nem csukódik be A kosarak nincsenek teljesen betolva.
az ajtó.
Az ajtó nyitva van.
Tolja be teljesen a kosarakat.
A mosogatógép
túl hangosan
működik.
Az edények egymáshoz ütődnek.
Rendezze el megfelelően az edényeket (lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Túl sok hab képződött .
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd: A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Az aktuális ciklust állítsa le a BE/KI gombbal, majd kapcsolja be ismét
a készüléket, válasszon egy új programot, nyomja meg a INDÍTÁS
gombot, és csukja be az ajtót. Ne töltsön bele mosogatószert.
Nem száradtak
meg az edények.
A kiválasztott programban nincs szárítás.
Kifogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem
megfelelő.
Az edények tapadásmentes anyagból vagy műanyagból készültek.
Az edények nem
tiszták.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattanást nem hall.
Ellenőrizze a programtáblázatban, hogy a választott program tartalmaz-e szárítási szakaszt.
Adjon hozzá öblítőszert, vagy növelje az adagolt mennyiséget (lásd:
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
A vízcseppek megjelenése normális jelenség (lásd: TANÁCSOK).
Nem megfelelően rendezte el az edényeket.
Rendezze el megfelelően az edényeket (lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon, mivel az
edények útban vannak.
Rendezze el megfelelően az edényeket (lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Nem megfelelő erősségű mosogatási ciklust választott,
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMTÁBLÁZAT).
és/vagy a mosogatószer hatékonysága nem megfelelő.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd: A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Túl sok hab képződött (lásd: VEVŐSZOLGÁLAT).
Az aktuális ciklust állítsa le a BE/KI gombbal, majd kapcsolja be ismét
a készüléket, válasszon egy új programot, nyomja meg a INDÍTÁS
gombot, és csukja be az ajtót. Ne töltsön bele mosogatószert.
Nem megfelelően zárta vissza az öblítőszer rekeszéZárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
nek kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőegységet (see ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a sótartályt (lásd: A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
Ha a készülék
nem töltődik fel
vízzel, a kijelzőn
a „H2O” vagy az
„F06” figyelmeztetés látszik.
Nem jön víz a vízvezetékből, vagy el van zárva a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy jön-e víz a vízvezetékből, és a vízcsap nyitva van-e.
Meghajlott a vízbevezető tömlő.
Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörve a vízelvezető tömlő (lásd: ÜZEMBE HELYEZÉS). Állítsa be újra a mosogatógépet, majd indítsa újra.
Eltömődött a vízbevezető tömlőben lévő szűrő. Ki
kell tisztítani.
Az ellenőrzés és a tisztítás után kapcsolja ki, majd be a mosogatógépet, és indítson el egy új programot.
Az edényeken
és a poharakon
lerakódás vagy
fehér réteg
látható.
Alacsony a sómennyiség.
Töltse fel a sótartályt (lásd: A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően lett beállítva a vízkeménység.
Növelje az értéket (lásd a vízkeménységi táblázatot).
A sótartály kupakja nem megfelelően lett visszazárva.
Ellenőrizze, hogy megfelelően visszazárta-e a sótartály kupakját.
Elfogyott vagy nem elegendő az öblítőszer.
Adjon hozzá öblítőszert, vagy növelje az adagolt mennyiséget.
A készülék túl sok öblítőszert adagol.
Csökkentse az adagolt mennyiséget.
Az edényeken
és a poharakon
kék csíkok vagy
kékes elszíneződés látható.
10
HU
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék műszaki és energiafogyasztási adatait letöltheti a honlapunkról: docs.whirlpool.eu
KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL
Elérhetőségeinket a garancialevélen találja.
A vevőszolgálat hívásakor kérjük, hogy
készítse elő a termék azonosító lemezén
található adatokat!
IEC 436
:
11
400011327251B
05/2019 ks - Xerox Fabriano
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising