Whirlpool | WSIC 3M27 C | Setup and user guide | Whirlpool WSIC 3M27 C Manualul utilizatorului

Whirlpool WSIC 3M27 C Manualul utilizatorului
RO
GHID DE REFERINŢĂ
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL. Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi aparatul pe:
www.whirlpool.eu/register
Puteţi descărca Instrucţiunile privind siguranţa şi
Ghidul de utilizare şi întreţinere vizitând site-ul nostru
web docs.whirlpool.eu şi urmând instrucţiunile de
pe coperta din spate a acestei broşuri.
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Ghidul privind sănătatea şi siguranţa.
DESCRIEREA PRODUSULUI
APARATUL
1
2
3
4
6
5
7
9
Service:
0000 000 00000
8
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Coşul superior
Clapete rabatabile
Mecanism de reglare a înălţimii raftului superior
Braţul de pulverizare superior
Coşul inferior
Coşul pentru tacâmuri
Braţul de pulverizare inferior
Ansamblu de filtre
Compartimentul pentru săruri
Dozatoare de detergent şi agent de clătire
Plăcuţa cu datele tehnice
Panoul de comandă
10
12
PANOUL DE COMANDĂ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
67 8
Buton Pornire/Oprire / Resetare cu indicator luminos
Butonul pentru selectarea programelor
Indicator luminos de nivel al sărurilor
Indicator luminos de nivel al agentului de clătire
Indicator număr program şi durată de temporizare
Indicator luminos opţiune Tabletă
9
10
7.
8.
9.
10.
11.
11
Afişaj
Indicator luminos opţiune Multizone
Butonul Multizone
Buton Întârziere
Buton PORNIRE/Pauză cu indicator luminos / Tabletă
1
PRIMA UTILIZARE
ĂRURI, AGENT DE CLĂTIRE ŞI DETERGENT
RECOMANDĂRI PRIVIND PRIMA UTILIZARE
După instalare, demontaţi opritoarele rafturilor şi elementele elastice
de fixare a raftului superior.
UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SĂRURI
Utilizarea sărurilor previne formarea DEPUNERILOR DE CALCAR pe
vase şi pe componentele funcţionale ale maşinii.
• Este important ca compartimentul pentru săruri să nu fie niciodată gol.
• Este important să setaţi duritatea apei.
Compartimentul pentru săruri se află în partea inferioară a maşinii de
spălat vase (consultaţi DESCRIEREA PROGRAMELOR) şi trebuie să fie umplut când indicatorul luminos de NIVEL AL SĂRURILOR
de pe panoul de comandă este aprins.
1. Demontaţi raftul inferior şi desfiletaţi capacul
compartimentului (în sens antiorar).
2. Numai la prima operaţiune de acest fel: umpleţi compartimentul pentru săruri cu apă.
3. Poziţionaţi pâlnia (consultaţi figura) şi umpleţi compartimentul pentru săruri până la
margine (aproximativ 1 kg); este perfect normal să curgă puţină apă în afară.
4. Scoateţi pâlnia şi ştergeţi resturile de săruri
de pe deschidere.
Asiguraţi-vă că este înfiletat bine capacul, astfel încât să nu intre detergent în compartiment în timpul programului de spălare (acest lucru
poate avaria iremediabil instalaţia de dedurizare a apei).
Oricând trebuie să adăugaţi săruri, este obligatoriu să finalizaţi
procedura înainte de a începe ciclul de spălare.
SETAREA DURITĂŢII APEI
Pentru a permite instalaţiei de dedurizare a apei să funcţioneze perfect, este esenţial ca setarea durităţii apei să se bazeze pe nivelul de
duritate a apei din locuinţa dumneavoastră. Aceste informaţii pot fi
obţinute de la furnizorul local de apă.
Setarea din fabrică se aplică pentru un nivel mediu de duritate a apei (3).
• Porniţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Ţineţi apăsat butonul P timp de 5 secunde, până când auziţi un semnal sonor.
• Porniţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Indicatorul luminos al programului pentru nivelul setat în mod curent clipeşte.
• Apăsaţi butonul P pentru a selecta nivelul de duritate dorit (consultaţi TABELUL DURITĂŢII APEI).
Tabelul durităţii apei
Nivel
°dH
°fH
Grade germane
Grade franceze
1
Moale
0-6
0 - 10
2
Medie
7 - 11
11 - 20
3
Normală
12 - 17
21 - 30
4
Dură
18 - 34
31 - 60
5
Foarte dură
35 - 50
61 - 90
• Opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
Setarea este finalizată!
După finalizarea acestei proceduri, rulaţi un program fără a încărca maşina.
Utilizaţi numai săruri concepute special pentru maşini de spălat vase.
După ce aţi introdus sărurile în maşină, indicatorul luminos de nivel al
sărurilor se stinge.
Dacă compartimentul pentru săruri nu este umplut, poate rezulta
deteriorarea instalaţiei de dedurizare a apei şi a rezistenţei
2
UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE CLĂTIRE
gentul de clătire facilitează uscarea vaselor. Dozatorul pentru agentul
de clătire A trebuie umplut atunci când indicatorul luminos de NIVEL
AL AGENTULUI DE CLĂTIRE de pe panoul de comandă este aprins.
B
A
1. Deschideţi dozatorul B apăsând şi trăgând în sus clapeta de pe capac.
2. Introduceţi cu grijă agentul de clătire până la marcajul de referinţă
maxim (110 ml) al spaţiului de umplere - evitaţi scurgerile. În caz
contrar, curăţaţi imediat folosind o lavetă uscată.
3. Apăsaţi capacul în jos până când auziţi un clic de închidere.
Nu turnaţi NICIODATĂ agentul de clătire direct în cuvă.
REGLAREA DOZEI DE AGENT DE CLĂTIRE
Dacă nu sunteţi pe deplin mulţumit de rezultatele de uscare, puteţi
regla cantitatea de agent de clătire utilizat.
• Porniţi maşina de spălat vase folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Opriţi-o folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Apăsaţi pe butonul P de trei ori - se va auzi un semnal sonor.
• Porniţi maşina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Indicatorul luminos al programului pentru nivelul setat în mod
curent clipeşte.
• Apăsaţi pe butonul P pentru a selecta cantitatea de agent de clătire
care trebuie alimentată.
• Opriţi maşina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE
Setarea este finalizată!
Dacă nivelul de agent de clătire este setat la ZERO (ECO), nu se va alimenta
cu agent de clătire. Indicatorul luminos pentru NIVEL SCĂZUT DE AGENT
DE CLĂTIRE nu se va aprinde dacă agentul de clătire este consumat.
Pot fi setate maxim 4 niveluri în conformitate cu modelul de maşină de
spălat vase. Setarea din fabrică este specifică modelului, vă rugăm să
respectaţi instrucţiunile de mai sus pentru a verifica setarea adecvată
pentru maşina dumneavoastră.
• Dacă observaţi urme albăstrui pe vase, setaţi un număr mic (1-2).
• Dacă există urme de apă sau depuneri de calcar pe vase, setaţi un
număr mare (3-4).
UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT
Utilizaţi dispozitivul de deschidere A pentru a deschide dozatorul
de detergent. Introduceţi detergentul numai în dozatorul uscat B.
Introduceţi cantitatea de detergent pentru prespălare direct în cuvă.
1. Atunci când măsuraţi cantitatea de
detergent, consultaţi informaţiile
menţionate anterior pentru a adăuga cantitatea corespunzătoare. În
B
interiorul dozatorului B există indicaţii care vă pot ajuta la dozarea
A
detergentului.
2. Îndepărtaţi resturile de detergent
de pe marginile dozatorului şi închideţi sonor capacul.
3. Închideţi capacul dozatorului de
detergent trăgând în sus până
când dispozitivul de închidere este
fixat în poziţie.
Dozatorul de detergent se deschide automat la momentul potrivit, în
conformitate cu programul. Dacă se utilizează detergenţi universali, vă
recomandăm să folosiţi butonul TABLETĂ, deoarece reglează programul
pentru a se obţine întotdeauna rezultate optime de spălare şi uscare.
RO
TABEL CU PROGRAME
Compartiment
detergent
Consum
de apă
(litri/ciclu)
Consum
de energie
(kWh/ciclu)
50°
4:00
9,0
0,74
2 6th Sense
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
3 Intensiv
65°
-
2:40
17,0
1,30
4 Cristal
45°
-
1:40
12,0
1,00
5 Rapid 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,50
6 Prespălare
-
-
-
0:10
4,5
0,01
Faza de
uscare
Durata
programului
de spălare
(h:min)**)
Program
1 Eco
Opţiuni disponibile *)
Cuvă
B
-
Datele programului ECO sunt stabilite în condiţii de laborator, în conformitate cu standardul european EN 50242.
Notă pentru laboratoarele de testări:
Pentru informaţii privind condiţiile testului comparativ EN, trimiteţi o solicitare la adresa: dw_test_support@whirlpool.com
Nu este necesară tratarea în prealabil a vaselor înaintea oricăruia dintre aceste programe.
*) Nu toate opţiunile pot fi utilizate simultan.
**) Durata programului indicată pe afişaj sau în broşură reprezintă o estimare calculată în condiţii standard. Durata actuală poate varia în funcţie de o
multitudine de factori, cum ar fi temperatura şi presiunea apei la intrare, temperatura încăperii, cantitatea de detergent, dimensiunea şi tipul încărcăturii,
distribuţia încărcăturii, opţiunile suplimentare selectate şi calibrarea senzorului. Calibrarea senzorului poate mări durata programului cu până la 20 min.
Consum în modul Standby: Consum în modul Inactiv: 5 W - Consum în modul Oprit: 0,5 W
DESCRIEREA PROGRAMELOR
Instrucţiuni privind selectarea ciclului de spălare.
1 ECO
Vase normal murdare. Programul standard, cel mai eficient din punctul
de vedere al consumului combinat de energie electrică şi apă.
2 6th SENSE
Pentru vase cu grad normal de murdărie, cu resturi uscate de alimente. Detectează gradul de murdărie a vaselor şi adaptează programul în
funcţie de acesta. În momentul în care senzorul detectează gradul de
murdărie, pe afişaj apare o animaţie şi durata ciclului se actualizează.
3 INTENSIV
Program recomandat pentru vase foarte murdare, adecvat în special
pentru tigăi şi cratiţe (a nu se utiliza în cazul articolelor delicate).
4 CRISTAL
5 RAPID 30’
Program utilizat pentru vase cu grad redus de murdărie, fără resturi uscate
de alimente.
6 PRESPĂLARE
Utilizat pentru a împrospăta vasele care trebuie să fie spălate mai târziu. A nu se utiliza detergent cu acest program.
Note:
Vă rugăm să reţineţi că ciclurile precum cele rapide sunt eficiente în cazul
vaselor cu un nivel redus de murdărie.
Pentru a reduce consumul şi mai mult, porniţi maşina de spălat
vase numai atunci când este încărcată la maximum.
Program pentru articole delicate, mai sensibile la temperaturi ridicate,
de exemplu pahare şi ceşti.
3
OPŢIUNI ŞI FUNCŢII
OPŢIUNILE pot fi selectate direct prin apăsarea pe butonul corespunzător (consultaţi PANOUL DE COMANDĂ).
Dacă o opţiune nu este compatibilă cu programul selectat, consultaţi TABELUL CU PROGRAME, LED-ul aferent clipeşte rapid
de 3 ori şi sunt emise semnale sonore. Opţiunea nu va fi activată.
MULTIZONE
Dacă nu aveţi multe vase de spălat, puteţi utiliza programul de
încărcare la jumătate pentru a economisi apă, energie electrică
şi detergent.
Selectaţi programul şi apoi apăsaţi pe butonul MULTIZONE:
simbolul raftului selectat apare pe afişaj.
În mod implicit, aparatul spală vasele de pe toate rafturile.
Pentru a spăla numai un anumit raft, apăsaţi pe acest buton
de mai multe ori:
afişat pe ecran (numai raftul inferior)
afişat pe ecran (numai raftul superior)
afişat pe ecran (opţiunea este DEZACTIVATĂ, iar aparatul va
spăla vasele de pe toate rafturile).
Nu uitaţi să încărcaţi numai raftul superior sau numai
raftul inferior, şi să reduceţi cantitatea de detergent în
mod corespunzător.
NTÂRZIERE
Pornirea programului poate fi amânată pentru o perioadă de
timp cuprinsă între 1 şi 12 ore.
1. Apăsaţi pe butonul ÎNTÂRZIERE: pe afişaj apare simbolul
corespunzător „h”; la fiecare apăsare pe buton, durata de
temporizare (1 h, 2 h etc. până la max. 12 h) până la pornirea
ciclului de spălare selectat va creşte.
2. Selectaţi programul de spălare, apăsaţi pe butonul
PORNIRE/PAUZĂ şi închideţi uşa în decursul a 4 secunde:
temporizatorul va începe numărătoarea inversă.
3. După finalizarea perioadei de timp setate, indicatorul
luminos „h” se stinge, iar ciclul de spălare începe..
Pentru a regla durata de temporizare şi pentru a selecta o
perioadă mai scurtă de timp, apăsaţi pe butonul ÎNTÂRZIERE.
Pentru a anula, apăsaţi în mod repetat pe buton până când
indicatorul luminos „h” al duratei de temporizare se stinge.
Funcţia ÎNTÂRZIERE nu poate fi setată după pornirea
ciclului de spălare.
TABLETĂ
Această setare vă permite să optimizaţi performanţele programului în funcţie de tipul de detergent folosit.
Apăsaţi butonul PORNIRE/PAUZĂ timp de 3 secunde (simbolul corespunzător se va aprinde) în cazul în care utilizaţi
detergenţi combinaţi sub formă de tabletă (agent de clătire,
săruri şi detergent într-o singură doză).
Dacă folosiţi detergent pudră sau lichid, această opţiune
trebuie să fie dezactivată.
4
RO
ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR
COŞUL SUPERIOR
Încărcaţi vasele delicate şi uşoare: pahare,
ceşti, farfurioare, boluri pentru salată puţin
adânci
(exemplu de încărcare pentru raftul superior)
COŞUL INFERIOR
Pentru oale, capace, farfurii, boluri pentru
salată, tacâmuri etc. În mod ideal, farfuriile
şi capacele mari trebuie amplasate în părţile laterale, pentru a se evita interferenţele
cu braţul de pulverizare.
(exemplu de încărcare pentru raftul inferior)
REGLAREA ÎNĂLŢIMII RAFTULUI SUPERIOR
COŞUL PENTRU TACÂMURI
Înălţimea raftului superior poate fi reglată: în
poziţie înaltă pentru a introduce vesela voluminoasă pe raftul inferior şi în poziţie joasă pentru
a profita din plin de suporturile rabatabile, creând
mai mult spaţiu în partea superioară şi evitând
ciocnirea cu articolele de pe raftul inferior.
Raftul superior este prevăzut cu un mecanism
de reglare a înălţimii raftului superior (consultaţi
figura); fără a apăsa pe manete, ridicaţi în sus
ţinând pur şi simplu de părţile laterale ale
raftului, şi fixaţi imediat ce raftul este stabil în poziţia de sus.
Pentru a reveni în poziţia inferioară, apăsaţi pe manetele A din părţile
laterale ale raftului şi deplasaţi-l în jos.
Este prevăzut cu grătare de înaltă calitate pentru dispunerea optimă a
tacâmurilor. Acesta trebuie poziţionat numai în partea din faţă
a raftului inferior.
Vă recomandăm cu insistenţă să nu reglaţi înălţimea raftului
atunci când acesta este încărcat.
Nu ridicaţi şi nu coborâţi NICIODATĂ raftul numai pe o singură parte.
Cuţitele şi alte ustensile cu margini ascuţite trebuie amplasate în
coşul pentru tacâmuri cu vârfurile orientate în jos sau poziţionate
orizontal în compartimentele rabatabile ale raftului superior.
CLAPETE RABATABILE CU POZIŢIE REGLABILĂ
Clapetele rabatabile laterale pot fi pliate sau
depliate pentru a optimiza aranjarea veselei pe raft.
Paharele pentru vin pot fi aşezate în siguranţă
pe clapetele rabatabile, introducând picioarele
acestora în fantele corespunzătoare.
În funcţie de model:
• pentru a deplia clapetele, este necesar să le
glisaţi în sus şi să le rotiţi sau să le eliberaţi din
clemele de fixare, trăgându-le în jos.
• pentru a plia clapetele, este necesar să le rotiţi
şi să le glisaţi în jos sau să le trageţi în sus şi să
le fixaţi pe poziţie.
TAVĂ CULISANTĂ
Raftul superior este prevăzut cu o tavă
culisantă care poate fi utilizată pentru a
depozita vase mici şi tacâmuri. Pentru a
obţine performanţe optime de spălare,
evitaţi poziţionarea veselei voluminoase
direct sub tavă. Tava este detaşabilă.
5
UTILIZAREA ZILNICĂ
1. VERIFICAREA RACORDĂRII LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ
Verificaţi ca maşina de spălat vase să fie racordată la reţeaua de
alimentare cu apă şi ca robinetul să fie deschis.
2. PORNIREA MAŞINII DE SPĂLAT VASE
Deschideţi uşa şi apăsaţi pe butonul de PORNIRE/OPRIRE.
Maşina se va opri automat în timpul anumitor perioade prelungite de inactivitate, pentru a reduce consumul de electricitate.
Dacă vasele prezintă un grad redus de murdărie sau dacă au fost
clătite cu apă înainte de a le introduce în maşina de spălat vase,
reduceţi în mod corespunzător cantitatea de detergent utilizat.
3. ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR
(consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
MODIFICAREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ
4. UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT
(consultaţi TABELUL CU PROGRAME).
5. SELECTAREA PROGRAMULUI ŞI PERSONALIZAREA CICLULUI
Selectaţi cel mai adecvat program în conformitate cu tipul de
veselă şi gradul de murdărie al acesteia (consultaţi DESCRIEREA
PROGRAMELOR) apăsând pe butonul P.
Selectaţi opţiunile dorite (consultaţi OPŢIUNI ŞI FUNCŢII).
6. PORNIREA
Porniţi ciclul de spălare prin apăsarea butonului PORNIRE/Pauză
(LED aprins) şi închideţi uşa în decursul a 4 secunde. La pornirea
programului, se aude un singur semnal sonor. Dacă uşa nu este
închisă în decursul a 4 secunde, se aude sunetul de alarmă.
În acest caz, deschideţi uşa, apăsaţi pe butonul PORNIRE/Pauză
şi închideţi uşa în decursul a 4 secunde.
7. TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE
Terminarea ciclului de spălare este indicată de semnalele sonore şi
de clipirea numărului ciclului de spălare pe afişaj. Deschideţi uşa şi
opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
Aşteptaţi câteva minute înainte de a scoate vesela pentru a evita
producerea arsurilor.
Descărcaţi rafturile, începând cu cel inferior.
Dacă a fost selectat un program greşit, îl puteţi schimba, cu condiţia
ca acesta abia să fi început: deschideţi uşa, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul de PORNIRE/OPRIRE şi maşina se va opri. Reporniţi maşina folosind butonul de PORNIRE/OPRIRE şi selectaţi noul ciclu de
spălare, precum şi opţiunile dorite; porniţi ciclul apăsând pe butonul
PORNIRE/Pauză şi închizând uşa în decursul a 4 secunde.
ADĂUGAREA DE VASE SUPLIMENTARE
Fără a opri maşina, deschideţi uşa (LED-ul pentru PORNIRE/Pauză
începe să clipească) (atenţie la aburii FIERBINŢI!) şi introduceţi
vasele în maşină. Apăsaţi pe butonul PORNIRE/Pauză şi închideţi uşa
în decursul a 4 secunde; ciclul va fi reluat din punctul în care a fost
întrerupt.
ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE
Dacă uşa este deschisă în timpul ciclului de spălare sau dacă s-a
produs o pană de curent, ciclul se opreşte. Pentru a relua ciclul din
punctul în care a fost întrerupt, apăsaţi pe butonul PORNIRE/Pauză şi
închideţi uşa în decursul a 4 secunde.
Pentru mai multe informaţii privind funcţiile, puteţi solicita sau
descărca de pe site-ul nostru web Ghidul de utilizare şi întreţinere
urmând instrucţiunile de la ultima pagină.
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI
RECOMANDĂRI
Înainte de a încărca rafturile, eliminaţi toate resturile de alimente de
pe vase şi goliţi paharele. Nu este necesar să le clătiţi în prealabil
sub jet de apă curentă.
Aranjaţi vesela astfel încât să fie bine poziţionată şi să nu se răstoarne;
de asemenea, aranjaţi recipientele cu deschiderile în jos şi aşezaţi
înclinat articolele concave/convexe, pentru a permite apei să ajungă
pe orice suprafaţă şi să curgă liber.
Avertisment: capacele, mânerele, tăvile şi tigăile nu trebuie să împiedice rotirea braţelor de pulverizare.
Amplasaţi articolele mici în coşul pentru tacâmuri.
Vasele şi cratiţele foarte murdare trebuie aşezate pe raftul inferior
deoarece în această zonă jeturile de apă sunt mai puternice şi se
înregistrează performanţe mai mari de spălare.
După încărcarea aparatului, asiguraţi-vă că braţele de pulverizare se
pot roti liber.
IGIENĂ
Pentru a evita acumularea mirosurilor neplăcute şi a sedimentelor în
maşina de spălat vase, vă rugăm să rulaţi un program de temperatură
ridicată cel puţin o dată pe lună. Folosiţi o măsură de detergent şi
rulaţi un program fără a încărca vase pentru a curăţa aparatul.
6
VESELĂ NECORESPUNZĂTOARE PENTRU SPĂLAREA
ÎN MAŞINĂ
• Veselă şi tacâmuri din lemn.
• Pahare cu decoraţiuni delicate, veselă artizanală şi veselă antică.
Aceste decoraţiuni nu sunt rezistente la spălarea în maşina de
spălat vase.
• Articole din material sintetic care nu sunt rezistente la temperaturi
ridicate.
• Veselă din cupru şi cositor.
• Veselă murdară de cenuşă, ceară, unsoare sau cerneală.
Culorile decoraţiunilor de pe articolele din sticlă şi ale articolelor din
aluminiu/argint se pot modifica şi pot albi în timpul procesului de
spălare. Unele tipuri de articole din sticlă (de exemplu, obiecte de cristal) pot deveni opace după câteva cicluri de spălare.
DETERIORAREA PAHARELOR ŞI A VESELEI
• Utilizaţi numai pahare şi veselă din porţelan marcate de către producător ca fiind rezistente la spălarea în maşină.
• Utilizaţi un detergent delicat pentru veselă
• Scoateţi paharele şi vesela din maşina de spălat vase imediat ce
ciclul de spălare este finalizat.
RO
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE
CURĂŢAREA BRAŢELOR DE PULVERIZARE
Maşina de spălat vase nu trebuie utilizată fără filtre sau dacă un
filtru este desprins.
Ocazional, resturile de alimente se pot usca pe braţele de pulverizare
şi pot bloca orificiile de pulverizare a apei. Prin urmare, se recomandă
să verificaţi braţele din când în când şi să le curăţaţi folosind o perie
nemetalică mică.
Pentru a demonta braţul de pulverizare superior, rotiţi inelul de fixare
din plastic în sens antiorar. Braţul de pulverizare superior trebuie introdus astfel încât partea cu cele mai multe orificii să fie îndreptată în sus.
Curăţaţi în mod regulat ansamblul de filtre astfel încât filtrele să nu se
înfunde şi apa reziduală să fie evacuată în mod corespunzător.
Ansamblul de filtre este alcătuit din trei filtre care îndepărtează resturile de alimente din apa de spălare, permiţând apoi recircularea acesteia:
pentru rezultate de spălare optime, trebuie să le menţineţi curate.
După câteva spălări, verificaţi ansamblul de filtre şi, dacă este necesar,
curăţaţi-l temeinic sub jet de apă curentă, folosind o perie nemetalică şi
respectând instrucţiunile de mai jos:
1. Rotiţi filtrul cilindric A în sens antiorar şi scoateţi-l afară (Fig 1).
2. Demontaţi filtrul în formă de ceaşcă B apăsând uşor pe clapetele
laterale (Fig 2).
3. Culisaţi în afară placa din oţel inoxidabil a filtrului C (Fig 3).
4. Examinaţi obturaţiile şi îndepărtaţi resturile de alimente.
NU DEMONTAŢI NICIODATĂ protecţia pompei acţionate în timpul
ciclului de spălare (componentă neagră) (Fig 4).
12
A
Braţul de pulverizare inferior poate fi demontat prin tragerea în sus.
B
A
34
C
CURĂŢAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ
Dacă furtunurile pentru apă sunt noi sau dacă nu au fost utilizate o perioadă lungă de timp, lăsaţi apa să curgă pentru a vă asigura că acestea
sunt curate şi că nu prezintă impurităţi înainte de a efectua conexiunile
necesare. Dacă nu luaţi măsurile de precauţie necesare, furtunul de alimentare cu apă se poate bloca şi poate deteriora maşina de spălat vase.
După curăţarea filtrelor, montaţi la loc ansamblul de filtre şi fixaţi-l
în poziţia corectă; acest lucru este esenţial pentru menţinerea funcţionării eficiente a maşinii de spălat vase.
7
REMEDIEREA PROBLEMELOR
Este posibil ca maşina dumneavoastră de spălat vase să nu funcţioneze corespunzător.
Înainte de a contacta centrul de service, verificaţi dacă problema poate fi remediată parcurgând următoarea listă.
PROBLEME
CAUZE POSIBILE
Maşina de spălat Aparatul nu a fost conectat la priză în mod
vase nu porneşte corespunzător.
sau nu răspunde
Pană de curent.
la comenzi.
SOLUŢII
Introduceţi ştecherul în priză.
Maşina de spălat vase porneşte automat atunci când revine curentul.
Uşa maşinii de spălat vase nu este închisă.
Împingeţi ferm uşa până când auziţi un „clic”.
Aparatul nu răspunde la comenzi.
Opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE, reporniţi-l după aproximativ un minut şi resetaţi programul.
Încă nu s-a terminat ciclul de spălare.
Aşteptaţi finalizarea ciclului de spălare.
Furtunul de evacuare este îndoit.
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit (consultaţi INSTRUCŢIUNILE DE INSTALARE).
Conducta de evacuare a chiuvetei este
blocată.
Curăţaţi conducta de evacuare a chiuvetei.
Filtrul este înfundat cu resturi de alimente
Curăţaţi filtrul (consultaţi CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE).
Vasele se lovesc unele de celelalte.
Aranjaţi corect vesela (consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
S-a produs o cantitate excesivă de spumă.
Detergentul nu a fost măsurat corect sau nu este adecvat pentru utilizare în
maşini de spălat vase (consultaţi UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT).
Resetaţi maşina de spălat vase apăsând pe butonul DRENARE (consultaţi
OPŢIUNI ŞI FUNCŢII) şi rulaţi noul program, fără detergent.
Vesela nu a fost aranjată corespunzător.
Aranjaţi corect vesela (consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
Braţele de pulverizare nu se pot roti liber,
acestea fiind împiedicate de vase.
Aranjaţi corect vesela (consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
Ciclul de spălare este prea lejer.
Selectaţi un ciclu de spălare corespunzător (consultaţi TABELUL CU PROGRAME).
S-a produs o cantitate excesivă de spumă.
Detergentul nu a fost măsurat corect sau nu este adecvat pentru utilizare în
maşini de spălat vase (consultaţi UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT).
Capacul compartimentului pentru agent
de clătire nu a fost închis corect.
Asiguraţi-vă că este închis capacul dozatorului pentru agent de clătire.
Filtrul este murdar sau înfundat.
Curăţaţi ansamblul de filtre (consultaţi secţiunea ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE).
Lipsesc sărurile.
Umpleţi compartimentul pentru săruri (consultaţi UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SĂRURI).
GHID DE ÎNTREŢINERE ŞI DE REMEDIERE
A DEFECŢIUNILOR
CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Maşina de spălat
vase nu evacuează apa.
Maşina de spălat
vase produce
zgomot excesiv.
Vasele nu sunt
curate.
Pentru informaţii suplimentare, consultarea procedurilor de întreţinere
şi de depanare, consultaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere.
Ghidul de utilizare şi întreţinere poate fi obţinut:
• De la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare; consultaţi numărul
de telefon specificat în certificatul de garanţie.
• prin descărcarea de pe site-ul web: docs.whirlpool.eu
• utilizând codul QR
FIŞA CU DATE TEHNICE
Datele tehnice privind consumul de energie pot fi descărcate de pe
site-ul web: docs.whirlpool.eu
8
Când contactaţi serviciul de asistenţă
tehnică post-vânzare, trebuie să specificaţi
codurile indicate pe plăcuţa cu date tehnice
ataşată pe partea stângă sau dreaptă de
pe interiorul uşii maşinii de spălat vase.
Numărul de telefon este indicat în certificatul de garanţie sau pe site-ul web:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
400011329032
11/2018 as - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising