Whirlpool | WSFC 3M17 X | Setup and user guide | Whirlpool WSFC 3M17 X Gebruikershandleiding

Whirlpool WSFC 3M17 X Gebruikershandleiding
NL
SNELLE REFERENTIEGIDS
HANDLEIDING
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het
apparaat registeren op: www.whirlpool.eu/register.
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website
docs.whirlpool.eu en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
2
3
4
6
5
7
9
Service:
0000 000 00000
8
11
10
Bovenste rek
Opvouwbare kleppen
Afsteller hoogte bovenste rek
Bovenste sproeierarm
Onderste rek
Bestekkorf
Onderste sproeierarm
Filtersysteem
Zoutreservoir
Doseerbakjes vaatwasmiddel en glansspoelmiddel
Typeplaatje
Bedieningspaneel
12
BEDIENINGSPANEEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5
6
Aan-Uit/Reset-toets met controlelampje
Programmakeuzetoets met controlelampje
Multizone toets met controlelampje / Toetsenvergrendeling
Controlelampje Eco-programma
Controlelampje toetsenvergrendeling
Display
Nummer programma en controlelampje resterende tijd
8 9 10 11
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Controlelampje tablet (tab)
Controlelampje gesloten waterkraan
Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel
Controlelampje zout bijvullen
Toets“Desinfecterend spoelen”met controlelampje / Tablet (Tab)
Uitsteltoets met controlelampje
Start/Pauze-toets met controlelampje / Waterafvoer
1
EERSTE GEBRUIK
ZOUT, GLANSSPOELMIDDEL EN VAATWASMIDDEL
ADVIES MET BETREKKING TOT HET EERSTE GEBRUIK
Verwijder na het installeren de stoppen uit de rekken en de elastische
borgelementen uit het bovenste rek.
HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN
Het gebruik van zout voorkomt de vorming van KALKAANSLAG op het
vaatwerk en op de functionele onderdelen van de machine.
• Het is belangrijk dat het zoutreservoir nooit leeg is.
• Het is belangrijk dat de hardheid van het water wordt ingesteld.
Het zoutreservoir bevindt zich in het onderste deel van de afwasmachine
(zie BESCHRIJVING PROGRAMMA) en moet worden gevuld wanneer het
controlelampje ZOUT BIJVULLEN
in het bedieningspaneel brandt.
1. Verwijder het onderste rek en draai de dop
van het reservoir los (linksom).
2. Alleen de eerste maal dat u dit doet: vul het
zoutreservoir met water.
3. Plaats de trechter (zie afbeelding) en vul het
zoutreservoir tot aan de rand (ongeveer 1
kg); het is niet ongebruikelijk dat er een beetje water uit lekt.
4. Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten
weg van de opening.
Zorg ervoor dat de dop strak is aangedraaid, zodat geen vaatwasmiddel
in de container kan komen tijdens het wasprogramma (dit kan de waterontharder onherstelbaar beschadigen).
Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure
helemaal uit te voeren alvorens de wascyclus te starten.
DE WATERHARDHEID INSTELLEN
Als u de waterontharder perfect wilt laten werken is het essentieel dat
de instelling van de waterhardheid is gebaseerd op de werkelijke waterhardheid in uw huis. Deze informatie kan bij uw lokale waterleverancier worden opgevraagd.
De fabrieksinstelling is voor gemiddelde (3) waterhardheid.
• Het apparaat inschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
• Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
• De toets START/PAUZE 5 seconden ingedrukt houden totdat u een
piep hoort.
• Het apparaat inschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
• Het huidige niveaunummer van de selectie en het controlelampje van
het zout knipperen allebei.
• De toets P indrukken om het gewenste hardheidsniveau te selecteren (zie TABEL WATERHARDHEID).
Tabel waterhardheid
Niveau
°dH
°fH
Duitse graden
Franse graden
0-6
0 - 10
1
Zacht
2
Gemiddeld
7 - 11
11 - 20
3
Gemiddeld
12 - 17
21 - 30
4
Hard
18 - 34
31 - 60
5
Zeer hard
35 - 50
61 - 90
Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
Instellen is voltooid!
Zodra deze procedure voltooid is voert u een programma zonder lading uit.
Gebruik alleen zout dat speciaal voor afwasmachines is bestemd.
Wanneer het zout in de machine is gestrooid wordt het lampje ZOUT
BIJVULLEN uitgeschakeld.
Als de zoutcontainer niet gevuld is kunnen de waterontharder en
het verwarmingselement daardoor beschadigd raken.
2
HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN
Glansspoelmiddel maakt het DROGEN van de vaat gemakkelijker.
Het glansspoelmiddelreservoir A moet worden gevuld wanneer het
op het display
controlelampje GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN
brandt.
B
A
1. Open het doseerbakje B door de tab op het deksel in te drukken en
omhoog te trekken.
2. Het glansspoelmiddel zorgvuldig inbrengen tot aan de maximum
(110 ml) insteekgleuf van de vulruimte - voorkom morsen. Wanneer
dit gebeurt het gemorste glansspoelmiddel onmiddellijk met een
droge doek reinigen.
3. Om het te sluiten het deksel naar beneden drukken totdat u een klik hoort.
Het glansspoelmiddel NOOIT rechtstreeks in de kuip gieten.
DE DOSERING GLANSSPOELMIDDEL AANPASSEN
Als u niet volledig tevreden bent over de droogresultaten kunt u de
gebruikte hoeveelheid glansspoelmiddel aanpassen.
• De afwasmachine inschakelen met de toets AAN/UIT.
• Uitschakelen met de toets AAN/UIT.
• Driemaal op de toets START/PAUZE drukken - er klinkt een pieptoon.
• Inschakelen met de toets AAN/UIT.
• Het huidige niveaunummer van de selectie en het controlelampje
van het glansspoelmiddel knipperen.
• De toets P indrukken om het niveau van het te leveren glansspoelmiddel te selecteren.
• Uitschakelen met de toets AAN/UIT
Instellen is voltooid!
Als het niveau van het glansspoelmiddel is ingesteld op 1 (ECO), zal
geen glansspoelmiddel worden afgegeven. Het controlelampje LAAG
GLANSSPOELMIDDEL zal niet branden als het glansspoelmiddel op is.
Er kan een maximum van 5 niveaus worden ingesteld, afhankelijk
van het model afwasmachine. De fabrieksinstelling is specifiek
voor het model. Volg de bovenstaande instructies om te controleren
of dat ook voor uw machine geldt.
• Als u blauwe strepen op het vaatwerk ziet stel dan een laag getal in (2-3).
• Als er druppels water of kalkaanslag op het vaatwerk zijn stel dan
een hoog getal in (4-5).
HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
Gebruik de opening apparaat A om het vaatwasmiddeldoseerbakje te openen. Het vaatwasmiddel alleen in het droge doseerbakje B invoeren. Plaats de hoeveelheid vaatwasmiddel voor
voorspoelen direct in de kuip.
1. Raadpleeg bij het afmeten van het
vaatwasmiddel de eerder vermelde
informatie om de juiste hoeveelheid toe te voegen. In het doseerbakje
B
B vindt u de aanwijzingen voor het
doseren van het vaatwasmiddel.
A
2. Verwijder de resten vaatwasmiddel
van de randen van het doseerbakje
en sluit het deksel totdat het klikt.
3. Sluit het deksel van het vaatwasmiddeldoseerbakje door het
omhoog te trekken tot het sluitingsmechanisme is vastgezet.
Het vaatwasmiddeldoseerbakje opent automatisch op het juiste moment, volgens het programma.
Bij gebruik van alles-in-één vaatwasmiddelen is het raadzaam om de
toets TABLET te gebruiken, omdat het programma dan zodanig wordt
aangepast dat de beste was- en droogresultaten worden bereikt.
NL
Droogfase
PROGRAMMATABEL
Programma
1 Eco
2 6th Sense®
Beschikbare functies*)
Afwasmiddel
bakje
Kuip
B
Duur van
Water
wasprogramma
verbruik
(h:min)**)
(liters/cyclus)
Energie
verbruik
(kWh/cyclus)
50°
4:00
9,0
0,83
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
3 Intensief
65°
-
2:40
17,0
1,30
4 Kristallen
45°
-
1:40
12,0
1,00
5 Snel 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,50
-
-
-
0:10
4,5
0,01
6 Voorspoelen
-
De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 50242.
Aanwijzing voor de Proeflaboratoria: voor gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de EN-vergelijkingsproef kunt u contact opnemen met:
dw_test_support@whirlpool.com
Voorbehandeling van het vaatwerk vóór de programma’s is niet nodig.
*) Niet alle opties kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.
**) De duur van het programma die op het scherm of in het boekje staat is een schatting, berekend onder normale omstandigheden. De werkelijke tijd is
afhankelijk van vele factoren, zoals de temperatuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid
en soort lading, evenwicht van de lading, extra gekozen opties en de kalibratie van de sensor. De kalibratie van de sensor kan de duur van het programma
met max. 20 min. verlengen.
Stand-by verbruik: Ingeschakelde modus verbruik: 5 W - Uitgeschakelde modus: 0,5 W
BESCHRIJVING PROGRAMMA'S
Instructies over het selecteren van het wasprogramma.
1 ECO
5 SNEL 30’
2 6th SENSE®
6 VOORSPOELEN
Normaal vervuild serviesgoed. Standaardprogramma, het meest efficiënt met betrekking tot het gecombineerde energie- en waterverbruik.
Voor normaal vervuilde vaat met opgedroogde etensresten. Meet de
mate van vervuiling van het serviesgoed af en past het programma
dienovereenkomstig aan. Wanneer de sensor de mate van vervuiling
meet, verschijnt er een animatie in de display en wordt de cyclusduur
aangepast.
3 INTENSIEF
Aanbevolen programma voor sterk vervuild serviesgoed, met name
geschikt voor pannen en koekenpannen (mag niet gebruikt worden
voor kwetsbare stukken).
4 KRISTALLEN
Programma dat kan worden gebruikt voor licht vervuilde vaat zonder
opgedroogde etensresten.
Gebruikt om servies vochtig te houden dat later gewassen moet worden. Met dit programma wordt er geen vaatwasmiddel gebruikt.
Opmerkingen:
Merk op dat programma's zoals Fast of Snel het meest effectief zijn voor
licht verontreinigd vaatwerk.
Om het verbruik nog verder te verlagen de afwasmachine alleen
laten draaien wanneer deze vol is.
Programma voor kwetsbare stukken die gevoeliger zijn voor hoge temperaturen, bijvoorbeeld glazen en kopjes.
3
OPTIES EN FUNCTIE
OPTIES kunnen direct worden geselecteerd door het indrukken van de daarbij behorende toets (zie BEDIENINGSPANEEL).
Als een optie niet compatibel is met het geselecteerde programma (zie PROGRAMMATABEL) gaat de bijbehorende LED 3 keer
snel knipperen en klinken er pieptonen. De optie wordt niet ingeschakeld.
MULTIZONE
Als er niet veel vaatwerk is kan er een programma «halve lading»
worden gebruikt, om water, elektriciteit en vaatwasmiddel te
besparen.
Selecteer het programma en druk daarna op de MULTIZONEtoets: het controlelampje boven de toets brandt en het
symbool van het gekozen rek verschijnt op het display.
Standaard wast het apparaat vaatwerk in alle rekken.
Druk herhaaldelijk op deze toets om alleen in een bepaald
rek af te wassen:
TABLET (Tab)
Met deze instelling kan de prestatie van het programma
geoptimaliseerd worden, aan de hand van het afwasmiddel
dat gebruikt wordt.
Druk de DESINFECTEREND SPOELEN gedurende 3 seconden
in (het bijbehorende symbool gaat branden) als u gecombineerde vaatwasmiddelen in tabletvorm gebruikt (glansspoelmiddel, zout en wasmiddel in 1 dosis).
Als u poeder of vloeibaar afwasmiddel gebruikt moet deze
optie worden uitgeschakeld.
verschijnt op het display (alleen onderste rek)
verschijnt op het display (alleen bovenste rek)
verschijnt op het display (optie is uitgeschakeld en het
apparaat wast het vaatwerk in alle rekken).
Vergeet niet om alleen het bovenste of onderste rek te laden
en de hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkomstig te
verlagen.
WATERKRAAN DICHT - Alarm
Knippert wanneer er geen watertoevoer is of als de waterkraan
gesloten is.
TOETSVERGRENDELING
Door een lange druk (3 seconden) op de MULTIZONE toets
wordt de TOETSVERGRENDELING-functie ingeschakeld. Met de
TOETSVERGRENDELING-functie wordt het bedieningspaneel
geblokkeerd, behalve de AAN/UIT-toets. Opnieuw lang
indrukken, om de TOETSVERGRENDELING uit te schakelen.
DESINFECTEREND SPOELEN
Deze optie wordt gebruikt om de gewassen borden te
ontsmetten.
Het verhoogt de temperatuur van de laatste spoeling en voegt
antibacterieel wassen toe aan het geselecteerde programma.
Selecteer het wasprogramma en druk op de toets
DESINFECTEREND SPOELEN; het controlelampje gaat branden.
Druk dezelfde toets opnieuw in om de optie uit te schakelen.
Ideaal voor het reinigen van serviesgoed en zuigflessen. De
deur van de afwasmachine moet gedurende de hele duur van
het programma gesloten blijven, om de antibacteriële werking
te garanderen. Als u de deur opent gaat het lampje knipperen.
WAARSCHUWING: het serviesgoed en de platen kunnen
aan het einde van de cyclus extreem heet zijn.
4
UITSTEL
De start van het programma kan worden uitgesteld voor een
periode tussen 0:30 en 24 uur.
1. Selecteer het programma en eventuele gewenste opties.
Druk (meerdere keren) op de UITSTEL-toets om de start
van het programma uit te stellen. Instelbaar van 0:30 tot
24 uur. Bij elke druk op de toets wordt de uitgestelde start
vooruitgezet met: 0:30 indien de selectie korter is dan 4
uur, 1:00 indien de selectie korter is dan 12 uur, 4 uur als de
selectie langer is dan 12 uur. Als 24 uur bereikt is en de toets
wordt ingedrukt, wordt de uitgestelde start uitgeschakeld.
2. Druk op de toets START/PAUZE: de timer begint met aftellen;
3. Wanneer deze tijd verstreken is wordt het controlelampje
uitgeschakeld en begint het programma automatisch.
Als op het moment van het aftellen de START/PAUZE-toets
opnieuw wordt ingedrukt wordt de UITSTEL-optie gewist en
wordt het geselecteerde programma automatisch gestart.
Zodra er een programma is gestart kan de UITSTEL-functie
niet worden ingesteld.
WATERAFVOER
Voor het stoppen en wissen van de actieve cyclus kan de
Waterafvoer-functie worden gebruikt.
Met een lange druk op de START/PAUZE-toets wordt de
WATERAFVOER-functie ingeschakeld. Het actieve programma
wordt stopgezet en het water in de afwasmachine wordt
afgetapt.
NL
REKKEN VULLEN
BOVENSTE REK
Laden van kwetsbaar en licht vaatwerk: glazen, kopjes, schoteltjes, lage saladekommen.
ONDERSTE REK
(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)
DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN
De hoogte van het bovenste rek kan worden
afgesteld: hoge stand voor groot serviesgoed in
de onderste mand en lage stand om optimaal
gebruik te maken van de opklapbare steunen,
door het creëren van meer ruimte naar boven
en botsen met de items die in het onderste rek
zijn geladen te voorkomen.
Het bovenste rek is uitgerust met een hoogteversteller bovenste rek (zie afbeelding) , zonder
op de hefbomen te hoeven drukken, opheffen
door gewoon de zijkanten van het rek vast te
houden, zodra het rek stabiel in de bovenste positie staat.
Voor herstellen naar de lagere positie op de hefbomen A aan de
zijkanten van het rek drukken en de mand naar beneden verplaatsen.
Het is raadzaam de hoogte van het rek niet aan te passen wanneer het is geladen.
NOOIT de mand slechts aan één kant verhogen of verlagen.
Voor potten, deksels, platen, saladekommen, bestek enz. Grote platen en deksels
moeten idealiter aan de zijkanten worden
geplaatst, om aanraking met de sproeierarmen te voorkomen.
(laadvoorbeeld voor het onderste rek)
BESTEKKORF
Het is uitgerust met rasters aan de bovenkant, om het bestek beter te
kunnen rangschikken. Het mag alleen aan de voorkant van het onderste rek worden geplaatst.
Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe randen moeten
in de bestekmand worden gezet met de punten naar beneden gericht of horizontaal geplaatst in de opklapbare compartimenten op
het bovenste rek.
OPVOUWBARE KLEPPEN MET VERSTELBARE STAND
De opvouwbare kleppen aan de zijkant kunnen worden opgevouwen of opengevouwen
voor een optimale rangschikking van het
serviesgoed in het rek.
Wijnglazen kunnen veilig in de opvouwbare
kleppen worden geplaatst door de steel van
elk glas in de overeenkomstige sleuven in te
voeren.
Afhankelijk van het model:
- om de kleppen open te vouwen moet u ze
omhoog schuiven en roteren of ze losmaken
van de klemmen en omlaag trekken.
- om de kleppen op te vouwen moet u ze
roteren en omlaag schuiven of ze omhoog
trekken en aan de klemmen vastmaken.
5
DAGELIJKS GEBRUIK
1. WATERAANSLUITING CONTROLEREN
Controleer of de wasmachine is aangesloten op de waterleiding
en of de waterkraan open is.
2. DE AFWASMACHINE INSCHAKELEN
Druk op de toets AAN/UIT.
3. DE REKKEN VULLEN
(zie REKKEN VULLEN)
4. HET VAATWASMIDDELMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
(zie PROGRAMMATABEL).
5. HET PROGRAMMA KIEZEN EN DE CYCLUS AANPASSEN
Selecteer het meest geschikte programma in overeenstemming
met het soort serviesgoed en het niveau van vervuiling (zie BESCHRIJVING PROGRAMMA) door de P-toets in te drukken.
Selecteer de gewenste opties (zie OPTIES EN FUNCTIES).
6. START
Start het wasprogramma door de START/PAUZE-toets . Wanneer
het programma start is er een pieptoon te horen.
7. EINDE VAN HET WASPROGRAMMA
Het einde van het wasprogramma wordt aangegeven door
pieptonen en op End. De deur openen en het apparaat
uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
Een paar minuten wachten voordat het serviesgoed wordt verwijderd - om brandwonden te voorkomen. De rekken uitladen, te
beginnen met het onderste rek.
WIJZIGEN VAN EEN LOPEND PROGRAMMA
Als er een verkeerd programma was geselecteerd is kan het worden
gewijzigd, mits het nog maar net begonnen is: houd de AAN/UIT
toets ingedrukt, de machine wordt uitgeschakeld.
Schakel de machine weer in met de AAN/UIT-toets en selecteer het
nieuwe wasprogramma en eventuele gewenste opties; start het wasprogramma door en de START/PAUZE-toets in te drukken.
EXTRA SERVIESGOED TOEVOEGEN
Zonder de machine uit te schakelen de deur openen (kijk uit voor
HETE stoom!) en het serviesgoed in de afwasmachine plaatsen. Doe
de deur dicht en druk op de START/PAUZE-toets, het programma
begint vanaf het punt waarop het werd onderbroken.
ONGEWENSTE ONDERBREKINGEN
Als de deur tijdens het wasprogramma wordt geopend of als er een
stroomstoring is wordt het wasprogramma gestopt. Zodra de deur is
gesloten of de stroomvoorziening is hersteld de START/PAUZE-toets
indrukken, om het wasprogramma opnieuw te starten op het punt
waar het werd onderbroken.
Voor meer informatie over de functies kunt u een Gids voor Gebruik
en Verzorging downloaden van de WEBSITE, volgens de instructies op
de laatste pagina.
De machine wordt tijdens bepaalde langere perioden van inactiviteit automatisch uitgeschakeld, om het elektriciteitsverbruik te
minimaliseren.
Als het serviesgoed slechts licht bevuild is of als het voordat het
in de afwasmachine wordt geplaatst met water is afgespoeld kan
de hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkomstig worden
verminderd.
ADVIEZEN EN TIPS
ADVIEZEN
Verwijder alvorens de manden te laden alle voedselresten uit het
serviesgoed en leeg de glazen. Het serviesgoed hoeft niet tevoren
onder stromend water afgespoeld te worden.
Het serviesgoed zo rangschikken dat het stevig op zijn plaats staat en
niet omslaat; rangschik de containers met de openingen naar beneden gericht en de holle/bolle onderdelen schuin geplaatst, waardoor
het water elk oppervlak kan bereiken en vrij kan stromen.
Waarschuwing: zorg ervoor dat deksels, grepen, platen en koekenpannen de sproeierarmen niet belemmeren bij het draaien.
Plaats geen kleine voorwerpen in de bestekmand.
Erg vervuild vaatwerk en pannen moeten in de onderste mand
worden geplaatst, omdat in deze ruimte de watersproeiers sterker
zijn en hogere wasprestaties hebben.
Zorg ervoor dat na het laden van het apparaat de sproeierarmen vrij
kunnen draaien.
HYGIËNE
Om te voorkomen dat zich geur en afzetting ophoopt in de afwasmachine moet u ten minste één per maand een programma met hoge
temperatuur laten draaien. Gebruik een theelepel vaatwasmiddel en
laat het apparaat zonder lading draaien.
6
ONGESCHIKT SERVIESGOED
• Houten servies en bestek.
• Kwetsbare gedecoreerde glazen, artistiek handwerk en antiek serviesgoed. Hun decoraties zijn hier niet tegen bestand.
• Delen van synthetisch materiaal die niet bestand zijn tegen hoge
temperaturen.
• Koperen en tinnen serviesgoed.
• Serviesgoed bevuild met as, was, smeervet of inkt.
De kleuren van glasdecoraties en aluminium/zilveren stukken kunnen
wijzigen en vervagen tijdens het wasproces. Sommige soorten glas
(bv. kristallen voorwerpen) kunnen na een aantal wascyclussen ook
dof worden.
SCHADE AAN GLASWERK EN SERVIESGOED
• Gebruik alleen glas en porselein waarvan de fabrikant garandeert
dat het veilig is voor de afwasmachine.
• Gebruik een zacht vaatwasmiddel dat geschikt is voor serviesgoed
• Haal glazen en bestek uit de afwasmachine zodra het wasprogramma afgelopen is.
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
HET FILTERSYSTEEM REINIGEN
Reinig het filtersysteem regelmatig, zodat de filters niet verstoppen en
het afvalwater correct weg stroomt.
Het filtersysteem bestaat uit drie filters die voedselresten uit het afwaswater verwijderen en vervolgens het water opnieuw laten circuleren:
houd ze goed schoon, voor de beste wasresultaten.
De afwasmachine mag niet worden gebruikt zonder filters of als
het filter is losgeraakt.
Controleer het filtersysteem na meerdere wasbeurten en reinig het
eventueel grondig onder stromend water, met een niet-metalen borstel en volgens de onderstaande instructies:
DE SPROEIERARMEN REINIGEN
Af en toe kunnen er voedselresten op de sproeierarmen vastzitten en
worden de openingen voor het water sproeien geblokkeerd. Het is daarom raadzaam dat u de armen van tijd tot tijd controleert en ze met
een kleine niet-metalen borstel schoonmaakt.
Voor het verwijderen van de bovenste sproeierarm de kunststof borgring linksom draaien. De bovenste sproeierarm moet worden vervangen, zodat de zijde met het grotere aantal openingen naar boven is
gericht.
1. Draai het cilindrische filter A linksom en trek het uit (Afb. 1).
2. Verwijder het houderfilter B door licht op de zijkleppen te drukken
(Afb. 2).
3. Schuif de roestvrij stalen plaat filter C er uit (Afb. 3) .
4. Inspecteer de sifon en verwijder eventuele voedselresten. VERWIJDER NOOIT de pompbescherming van het wasprogramma (zwart
detail) (Afb. 4).
12
De onderste sproeierarm kan worden verwijderd door het omhoog te
trekken.
A
B
A
34
C
Na het schoonmaken van het filter het filtersysteem opnieuw plaatsen
en goed op zijn plaats zetten; dit is essentieel voor het behoud van de
efficiënte werking van de afwasmachine.
DE TOEVOERSLANG REINIGEN
Als de waterslangen nieuw zijn of een langere periode niet zijn gebruikt
laat dan, voordat de benodigde aansluitingen worden uitgevoerd, het
water lopen, om ervoor te zorgen het helder is en vrij van onzuiverheden. Als deze voorzorgsmaatregel niet wordt genomen kan de waterinlaat geblokkeerd worden en kan de afwasmachine beschadigd raken.
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Uw afwasmachine werkt mogelijk niet goed.
Controleer of het probleem opgelost kan worden door de onderstaande lijst na te lopen voordat u contact opneemt met het servicecenter.
PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN
De afwasmachine start niet of
reageert niet op
opdrachten.
De afwasmachine
pompt niet af.
Het apparaat is niet goed aangesloten.
Steek de stekker in het stopcontact.
Stroomuitval.
De afwasmachine start automatisch wanneer er weer stroom is.
De deur van de afwasmachine is niet goed
gesloten.
De deur krachtig aanduwen totdat u de "klik" hoort.
Het reageert niet op opdrachten.
Het toestel uitschakelen door de knop AAN/UIT in te drukken, na ongeveer
een minuut weer inschakelen en het programma resetten.
Het wasprogramma is nog niet klaar.
Wacht totdat het wasprogramma klaar is.
Er zit een knik in de afvoerslang.
Controleer of er geen knik zit in de afvoerslang (zie INSTALLATIEGIDS).
De pijp van de gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Reinig de pijp van de gootsteenafvoer.
Het filter is verstopt met voedselresten
Reinig het filter (zie HET FILTERSYSTEEM REINIGEN).
De afwasmachine Het vaatwerk rammelt tegen elkaar.
maakt veel lawaai.
Het vaatwerk is
niet schoon.
OPLOSSINGEN
Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim
geproduceerd.
Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor
gebruik in afwasmachines (zie REKKEN VULLEN) . De afwasmachine resetten
door op de toets AFVOER te drukken (zie OPTIES EN FUNCTIES) en een
nieuw programma zonder vaatwasmiddel laten lopen.
Het serviesgoed is niet goed gerangschikt.
Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
De sproeierarmen kunnen niet vrij draaien,
ze worden door het vaatwerk belemmerd.
Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
Het wasprogramma is te zacht.
Selecteer een geschikt wasprogramma (zie PROGRAMMATABEL).
Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim
geproduceerd.
Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor gebruik in afwasmachines .
De dop op het glansspoelmiddelcompartiment is niet correct afgesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het glansspoelmiddelbakje is gesloten.
Het filter is bevuild of verstopt.
Reinig het filtersysteem (zie VERZORGING EN ONDERHOUD).
Er is geen zout.
Vul het zoutreservoir (zie HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN).
ONDERHOUD EN HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING
Zie voor informatie, onderhoudsprocedures en probleemoplossing de
Gids voor Gebruik en Verzorging.
De Gids voor Gebruik en Verzorging kan worden verkregen bij:
• Consumentenservice; kijk voor het telefoonnummer in het garantieboekje.
• downloaden van website: docs.whirlpool.eu
• gebruik QRcode:
TECHNISCH GEGEVENSBLAD
De technische gegevens over het energieverbruik kunnen worden
gedownload van de website: docs.whirlpool.eu
8
CONTACT OPNEMEN MET DE CONSUMENTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de consumentenservice moet u de codes vermelden
die staan aangegeven op het typeplaatje
aan de linker- of rechterkant in de deur van
de afwasmachine. Het telefoonnummer dat
wordt vermeld in het Garantieboekje of op
de website: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
400011243919E
10/2018 jk - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising