Whirlpool | WSFO 3T125 6PC X | Setup and user guide | Whirlpool WSFO 3T125 6PC X Manualul utilizatorului

Whirlpool WSFO 3T125 6PC X Manualul utilizatorului
RO
GHID DE REFERINŢĂ
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL. Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi aparatul pe:
www.whirlpool.eu/register
Puteţi descărca Instrucţiunile privind siguranţa şi
Ghidul de utilizare şi întreţinere vizitând site-ul nostru
web docs.whirlpool.eu şi urmând instrucţiunile de
pe coperta din spate a acestei broşuri.
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Ghidul privind sănătatea şi siguranţa.
DESCRIEREA PRODUSULUI
APARATUL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
3
4
6
5
7
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Coşul superior
Clapete rabatabile
Mecanism de reglare a înălţimii raftului superior
Braţul de pulverizare superior
Coşul inferior
Power Clean® a sustine
Coşul pentru tacâmuri
Braţul de pulverizare inferior
Ansamblu de filtre
Compartimentul pentru săruri
Dozatoare de detergent şi agent de clătire
Plăcuţa cu datele tehnice
Panoul de comandă
13
PANOUL DE COMANDĂ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5 6
Buton Pornire/Oprire / Resetare cu indicator luminos
Buton de selectare a programelor cu indicator luminos
Buton Multizone cu indicator luminos
Buton Turbo cu indicator luminos / Blocare taste
Indicator luminos program Eco
Indicator luminos opţiune Blocare taste
Afişaj
Indicator număr program şi timp rămas
7
8
9 10 11 12
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Indicator luminos pentru detergent sub formă de tablete
Indicator luminos pentru robinet de apă închis
Indicator luminos de nivel al agentului de clătire
Indicator luminos de nivel al sărurilor
Buton Power Clean® cu indicator luminos
Buton Tabletă cu indicator luminos
Buton Întârziere cu indicator luminos
Buton Pornire/Pauză cu indicator luminos / Drenare
1
PRIMA UTILIZARE
SĂRURI, AGENT DE CLĂTIRE ŞI DETERGENT
RECOMANDĂRI PRIVIND PRIMA UTILIZARE
După instalare, demontaţi opritoarele rafturilor şi elementele elastice
de fixare a raftului superior.
UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SĂRURI
Utilizarea sărurilor previne formarea DEPUNERILOR DE CALCAR pe
vase şi pe componentele funcţionale ale maşinii.
• Este important ca compartimentul pentru săruri să nu fie niciodată gol.
• Este important să setaţi duritatea apei.
Compartimentul pentru săruri se află în partea inferioară a maşinii de
spălat vase (consultaţi DESCRIEREA PROGRAMELOR) şi trebuie să fie umplut când indicatorul luminos de NIVEL AL SĂRURILOR
de pe panoul de comandă este aprins.
1. Demontaţi raftul inferior şi desfiletaţi capacul
compartimentului (în sens antiorar).
2. Numai la prima operaţiune de acest fel: umpleţi compartimentul pentru săruri cu apă.
3. Poziţionaţi pâlnia (consultaţi figura) şi umpleţi compartimentul pentru săruri până la
margine (aproximativ 1 kg); este perfect normal să curgă puţină apă în afară.
4. Scoateţi pâlnia şi ştergeţi resturile de săruri
de pe deschidere.
Asiguraţi-vă că este înfiletat bine capacul, astfel încât să nu intre detergent în compartiment în timpul programului de spălare (acest lucru
poate avaria iremediabil instalaţia de dedurizare a apei).
Oricând trebuie să adăugaţi săruri, este obligatoriu să finalizaţi
procedura înainte de a începe ciclul de spălare.
SETAREA DURITĂŢII APEI
Pentru a permite instalaţiei de dedurizare a apei să funcţioneze perfect, este esenţial ca setarea durităţii apei să se bazeze pe nivelul de
duritate a apei din locuinţa dumneavoastră. Aceste informaţii pot fi
obţinute de la furnizorul local de apă.
Setarea din fabrică se aplică pentru un nivel mediu de duritate a apei (3).
• Porniţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Ţineţi apăsat butonul PORNIRE/PAUZĂ timp de 5 secunde, până
când auziţi un semnal sonor.
• Porniţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Numărul nivelului selectat în mod curent şi indicatorul luminos de nivel
al sărurilor clipesc simultan.
• Apăsaţi butonul P pentru a selecta nivelul de duritate dorit (consultaţi TABELUL DURITĂŢII APEI).
Tabelul durităţii apei
Nivel
°dH
°fH
Grade germane
Grade franceze
1
Moale
0-6
0 - 10
2
Medie
7 - 11
11 - 20
3
Normală
12 - 17
21 - 30
4
Dură
18 - 34
31 - 60
5
Foarte dură
35 - 50
61 - 90
• Opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
Setarea este finalizată!
După finalizarea acestei proceduri, rulaţi un program fără a încărca maşina.
Utilizaţi numai săruri concepute special pentru maşini de spălat vase.
După ce aţi introdus sărurile în maşină, indicatorul luminos de nivel al
sărurilor se stinge.
Dacă compartimentul pentru săruri nu este umplut, poate rezulta
deteriorarea instalaţiei de dedurizare a apei şi a rezistenţei
2
UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE CLĂTIRE
gentul de clătire facilitează uscarea vaselor. Dozatorul pentru agentul
de clătire A trebuie umplut atunci când indicatorul luminos de NIVEL
AL AGENTULUI DE CLĂTIRE de pe panoul de comandă este aprins.
B
A
1. Deschideţi dozatorul B apăsând şi trăgând în sus clapeta de pe capac.
2. Introduceţi cu grijă agentul de clătire până la marcajul de referinţă
maxim (110 ml) al spaţiului de umplere - evitaţi scurgerile. În caz
contrar, curăţaţi imediat folosind o lavetă uscată.
3. Apăsaţi capacul în jos până când auziţi un clic de închidere.
Nu turnaţi NICIODATĂ agentul de clătire direct în cuvă.
REGLAREA DOZEI DE AGENT DE CLĂTIRE
Dacă nu sunteţi pe deplin mulţumit de rezultatele de uscare, puteţi
regla cantitatea de agent de clătire utilizat.
• Porniţi maşina de spălat vase folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Opriţi-o folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Apăsaţi pe butonul PORNIRE/PAUZĂ de trei ori - se va auzi un semnal sonor.
• Porniţi maşina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
• Numărul nivelului selectat în mod curent şi indicatorul luminos de
nivel al agentului de clătire clipesc.
• Apăsaţi pe butonul P pentru a selecta cantitatea de agent de clătire
care trebuie alimentată.
• Opriţi maşina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE
Setarea este finalizată!
Dacă nivelul de agent de clătire este setat la 1 (ECO), nu se va alimenta cu
agent de clătire. Indicatorul luminos pentru NIVEL SCĂZUT DE AGENT DE
CLĂTIRE nu se va aprinde dacă agentul de clătire este consumat.
Pot fi setate maxim 5 niveluri în conformitate cu modelul de maşină de
spălat vase. Setarea din fabrică este specifică modelului, vă rugăm să
respectaţi instrucţiunile de mai sus pentru a verifica setarea adecvată
pentru maşina dumneavoastră.
• Dacă observaţi urme albăstrui pe vase, setaţi un număr mic (2-3).
• Dacă există urme de apă sau depuneri de calcar pe vase, setaţi un
număr mare (4-5).
UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT
Utilizaţi dispozitivul de deschidere A pentru a deschide dozatorul
de detergent. Introduceţi detergentul numai în dozatorul uscat B.
Introduceţi cantitatea de detergent pentru prespălare direct în cuvă.
1. Atunci când măsuraţi cantitatea de
detergent, consultaţi informaţiile
menţionate anterior pentru a adăuga cantitatea corespunzătoare. În
B
interiorul dozatorului B există indicaţii care vă pot ajuta la dozarea
A
detergentului.
2. Îndepărtaţi resturile de detergent
de pe marginile dozatorului şi închideţi sonor capacul.
3. Închideţi capacul dozatorului de
detergent trăgând în sus până
când dispozitivul de închidere este
fixat în poziţie.
Dozatorul de detergent se deschide automat la momentul potrivit, în
conformitate cu programul. Dacă se utilizează detergenţi universali, vă
recomandăm să folosiţi butonul TABLETĂ, deoarece reglează programul
pentru a se obţine întotdeauna rezultate optime de spălare şi uscare.
RO
TABEL CU PROGRAME
Consum
de energie
(kWh/ciclu)
50°
3:50
6,0
0,74
2 6th Sense®
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
NaturalDry
Consum
de apă
(litri/ciclu)
Faza de
uscare
Durata
programului de
spălare
(h:min)**)
Program
1 Eco
Compartiment
detergent
Opţiuni disponibile *)
Cuvă
B
3 Intensiv
65°
-
2:40
17,0
1,30
4 Zilnic
50°
-
1:20
10,0
1,10
5 Şi cristal
45°
-
1:40
12,0
1,00
6 Rapid 30’
50°
-
-
-
0:30
9,0
0,50
7 Prespălare
-
-
-
-
0:10
4,5
0,01
65°
-
-
-
1:35
14,0
1,15
8 Autocurăţare
-
Datele programului ECO sunt stabilite în condiţii de laborator, în conformitate cu standardul european EN 50242.
Notă pentru laboratoarele de testări: pentru informaţii privind condiţiile testului comparativ EN, trimiteţi o solicitare la adresa: dw_test_support@whirlpool.com
Nu este necesară tratarea în prealabil a vaselor înaintea oricăruia dintre aceste programe.
*) Nu toate opţiunile pot fi utilizate simultan.
**) Durata programului indicată pe afişaj sau în broşură reprezintă o estimare calculată în condiţii standard. Durata actuală poate varia în funcţie de o
multitudine de factori, cum ar fi temperatura şi presiunea apei la intrare, temperatura încăperii, cantitatea de detergent, dimensiunea şi tipul încărcăturii,
distribuţia încărcăturii, opţiunile suplimentare selectate şi calibrarea senzorului. Calibrarea senzorului poate mări durata programului cu până la 20 min.
Consum în modul Standby: Consum în modul Inactiv: 5 W - Consum în modul Oprit: 0,5 W
INDICATOR PENTRU RECICLAREA APEI - Atunci când este aprins, acesta indică faptul că programul standard utilizează sistemul de reciclare a apei.
DESCRIEREA PROGRAMELOR
Instrucţiuni privind selectarea ciclului de spălare.
1 ECO
6 RAPID 30’
2 6th SENSE ®
7 PRESPĂLARE
Vase normal murdare. Programul standard, cel mai eficient din punctul
de vedere al consumului combinat de energie electrică şi apă.
Pentru vase cu grad normal de murdărie, cu resturi uscate de alimente. Detectează gradul de murdărie a vaselor şi adaptează programul în
funcţie de acesta. În momentul în care senzorul detectează gradul de
murdărie, pe afişaj apare o animaţie şi durata ciclului se actualizează.
3 INTENSIV
Program recomandat pentru vase foarte murdare, adecvat în special
pentru tigăi şi cratiţe (a nu se utiliza în cazul articolelor delicate).
4 ZILNIC
Vase normal murdare. Ciclu zilnic, care asigură performanţe de curăţare
şi uscare optime într-un timp mai scurt.
5 ŞI CRISTAL
Program pentru articole delicate, mai sensibile la temperaturi ridicate,
de exemplu pahare şi ceşti.
Program utilizat pentru vase cu grad redus de murdărie, fără resturi uscate
de alimente.
Utilizat pentru a împrospăta vasele care trebuie să fie spălate mai târziu. A nu se utiliza detergent cu acest program.
8 AUTOCURĂŢARE
Program utilizat pentru efectuarea întreţinerii maşinii de spălat vase.
Acesta curăţă interiorul aparatului folosind apă fierbinte.
Note:
Vă rugăm să reţineţi că ciclurile precum cele rapide sunt eficiente în cazul
vaselor cu un nivel redus de murdărie.
Pentru a reduce consumul şi mai mult, porniţi maşina de spălat
vase numai atunci când este încărcată la maximum.
3
OPŢIUNI ŞI FUNCŢII
OPŢIUNILE pot fi selectate direct prin apăsarea pe butonul corespunzător (consultaţi PANOUL DE COMANDĂ).
Dacă o opţiune nu este compatibilă cu programul selectat, consultaţi TABELUL CU PROGRAME, LED-ul aferent clipeşte rapid de
3 ori şi sunt emise semnale sonore. Opţiunea nu va fi activată.
MULTIZONE
Dacă nu aveţi multe vase de spălat, puteţi utiliza programul de
încărcare la jumătate pentru a economisi apă, energie electrică
şi detergent.
Selectaţi programul şi apoi apăsaţi pe butonul MULTIZONE:
indicatorul butonului se aprinde, iar simbolul raftului selectat
apare pe afişaj. În mod implicit, aparatul spală vasele de pe
toate rafturile.
Pentru a spăla numai un anumit raft, apăsaţi pe acest buton
de mai multe ori:
afişat pe ecran (numai raftul inferior)
afişat pe ecran (numai raftul superior)
afişat pe ecran (opţiunea este DEZACTIVATĂ, iar aparatul va
spăla vasele de pe toate rafturile).
Nu uitaţi să încărcaţi numai raftul superior sau numai
raftul inferior, şi să reduceţi cantitatea de detergent în
mod corespunzător.
TURBO
Această opţiune poate fi utilizată pentru a reduce durata
programelor principale, menţinând totodată aceleaşi niveluri
de performanţă la spălare şi uscare.
După selectarea programului, apăsaţi pe butonul TURBO, iar
indicator luminos respectiv se va aprinde. Pentru a deselecta
opţiunea, apăsaţi din nou pe acelaşi buton.
BLOCAREA TASTE
O apăsare lungă (timp de 3 secunde) pe butonul TURBO va
activa funcţia BLOCARE TASTE. Funcţia BLOCARE TASTE va
bloca panoul de comandă, cu excepţia butonului PORNIRE/
OPRIRE. Pentru a dezactiva funcţia BLOCARE TASTE, apăsaţi
din nou lung.
Alarma ROBINET DE APĂ ÎNCHIS
Clipeşte când alimentarea cu apă nu funcţionează sau robinetul
de apă este închis.
POWER CLEAN®
Datorită jeturilor cu putere suplimentară, această opţiune
oferă o spălare mai intensivă şi mai puternică în coşul inferior,
într-o anumită zonă. Această opţiune este recomandată pentru
spălarea oalelor şi a cratiţelor. Apăsaţi pe acest buton pentru a
activa Power Clean® (indicatorul se aprinde).
TABLETĂ
Această setare vă permite să optimizaţi performanţele programului în funcţie de tipul de detergent folosit.
Apăsaţi butonul TABLETĂ (indicatorul luminos se va aprinde,
simbolul corespunzător se va aprinde) în cazul în care utilizaţi
detergenţi combinaţi sub formă de tabletă (agent de clătire,
săruri şi detergent într-o singură doză).
Dacă folosiţi detergent pudră sau lichid, această opţiune
trebuie să fie dezactivată.
4
ÎNTÂRZIERE
Pornirea programului poate fi amânată pentru o perioadă de
timp cuprinsă între 30 de minute şi 24 de ore.
1. Selectaţi programul şi opţiunile dorite. Apăsaţi pe butonul
ÎNTÂRZIERE (în mod repetat) pentru a amâna pornirea
programului. Se poate regla de la 0:30 la 24 de ore. La fiecare
apăsare pe buton, pornirea întârziată avansează cu: 0:30
dacă se selectează sub 4 ore, 1:00 dacă se selectează sub
12 ore, 4 ore dacă se selectează peste 12 ore. Dacă ajungeţi
la durata de 24 de ore, iar butonul este apăsat, pornirea
temporizată este dezactivată.
2. Apăsaţi butonul PORNIRE/PAUZĂ: temporizatorul va începe
numărătoarea inversă;
3. După finalizarea perioadei de timp setate, indicatorul
luminos se stinge, iar programul porneşte automat.
Dacă butonul PORNIRE/PAUZĂ este apăsat din nou în timpul
desfăşurării numărătorii inverse, opţiunea ÎNTÂRZIERE este
anulată, iar programul selectat porneşte automat.
Funcţia ÎNTÂRZIERE nu poate fi setată după pornirea
programului.
DRENARE
Pentru a opri şi anula ciclul activ, puteţi utiliza funcţia Drenare.
O apăsare lungă pe butonul PORNIRE/PAUZĂ va activa funcţia
DRENARE. Programul activ va fi oprit, iar apa din maşina de
spălat vase va fi drenată.
SISTEMUL DE RECICLARE A APEI
Utilizând programul Eco, această maşină de spălat vase vă permite să
economisiţi până la 3 litri de apă.
Apa economisită este filtrată şi depozitată într-un rezervor special şi va
fi reutilizată la următorul program Eco.
Din motive de igienă, dacă ciclul Eco nu este utilizat timp de trei sau mai
multe zile, este recomandată efectuarea unui ciclu de curăţare a maşinii
de spălat vase. Se poate efectua utilizându-se ciclul de autocurăţare
(consultaţi tabelul cu programe).
NaturalDry
NaturalDry este unul de uscare prin convecţie, care deschide automat
uşa în timpul desfăşurării/după desfăşurarea etapei de uscare pentru a
asigura performanţe excepţionale de uscare în fiecare zi. Uşa se deschide
la temperatura de siguranţă pentru mobilierul dumneavoastră de
bucătărie; prin urmare, uşa nu va fi deschisă atunci când este activată
opţiunea TURBO.
Ca protecţie suplimentată împotriva acţiunii aburilor, se poate adăuga şi o
folie de protecţie specială pe maşina de spălat vase (în funcţie de model şi
tip - poate fi necesară achiziţionarea). Pentru a afla cum trebuie montată
folia de protecţie, vă rugăm să consultaţi GHIDUL DE INSTALARE.
Funcţionalitatea NaturalDry poate fi dezactivată de către utilizator după
cum urmează:
• Pentru DEZACTIVARE: Porniţi, apoi opriţi. Ţineţi apăsat butonul „P” timp
de 5 secunde; după 5 secunde, maşina de spălat vase emite un semnal
sonor scurt. Porniţi aparatul; pe afişaj apare mesajul „oOF” (OPRIRE)
• Pentru ACTIVARE: Porniţi, apoi opriţi aparatul. Ţineţi apăsat butonul „P”
timp de 5 secunde; după 5 secunde, maşina de spălat vase emite un semnal
sonor scurt. Porniţi aparatul; pe afişaj apare mesajul „oON” (PORNIRE)
RO
ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR
COŞUL SUPERIOR
Încărcaţi vasele delicate şi uşoare: pahare,
ceşti, farfurioare, boluri pentru salată puţin
adânci.
COŞUL INFERIOR
Pentru oale, capace, farfurii, boluri pentru
salată, tacâmuri etc. În mod ideal, farfuriile
şi capacele mari trebuie amplasate în părţile laterale, pentru a se evita interferenţele
cu braţul de pulverizare.
Raftul inferior este prevăzut cu suporturi
rabatabile care pot fi utilizate în poziţie
verticală pentru aranjarea farfuriilor sau în
poziţie orizontală (joasă) pentru încărcarea
cu uşurinţă a cratiţelor şi bolurilor pentru
salată.
(exemplu de încărcare pentru raftul superior)
REGLAREA ÎNĂLŢIMII RAFTULUI SUPERIOR
Înălţimea raftului superior poate fi reglată: în
poziţie înaltă pentru a introduce vesela voluminoasă pe raftul inferior şi în poziţie joasă pentru
a profita din plin de suporturile rabatabile, creând
mai mult spaţiu în partea superioară şi evitând
ciocnirea cu articolele de pe raftul inferior.
Raftul superior este prevăzut cu un mecanism
de reglare a înălţimii raftului superior
(consultaţi figura); fără a apăsa pe manete,
ridicaţi în sus ţinând pur şi simplu de părţile
laterale ale raftului, şi fixaţi imediat ce raftul este
stabil în poziţia de sus.
Pentru a reveni în poziţia inferioară, apăsaţi pe manetele A din părţile
laterale ale raftului şi deplasaţi-l în jos.
Vă recomandăm cu insistenţă să nu reglaţi înălţimea raftului
atunci când acesta este încărcat.
Nu ridicaţi şi nu coborâţi NICIODATĂ raftul numai pe o singură parte.
CLAPETE RABATABILE CU POZIŢIE REGLABILĂ
Clapetele rabatabile laterale pot fi pliate sau
depliate pentru a optimiza aranjarea veselei
pe raft.
Paharele pentru vin pot fi aşezate
în siguranţă pe clapetele rabatabile,
introducând picioarele acestora în fantele
corespunzătoare.
În funcţie de model:
- pentru a deplia clapetele, este necesar să le
glisaţi în sus şi să le rotiţi sau să le eliberaţi din
clemele de fixare, trăgându-le în jos.
- pentru a plia clapetele, este necesar să le
rotiţi şi să le glisaţi în jos sau să le trageţi în sus şi să le fixaţi pe poziţie.
TAVĂ CULISANTĂ
Raftul superior este prevăzut cu o tavă
culisantă care poate fi utilizată pentru a
depozita vase mici şi tacâmuri. Pentru a
obţine performanţe optime de spălare,
evitaţi poziţionarea veselei voluminoase
direct sub tavă. Tava este detaşabilă.
(exemplu de încărcare pentru raftul inferior)
COŞUL PENTRU TACÂMURI
Este prevăzut cu grătare de înaltă calitate pentru dispunerea optimă a
tacâmurilor. Acesta trebuie poziţionat numai în partea din faţă
a raftului inferior.
Cuţitele şi alte ustensile cu margini ascuţite trebuie amplasate în
coşul pentru tacâmuri cu vârfurile orientate în jos sau poziţionate
orizontal în compartimentele rabatabile ale raftului superior.
POWER CLEAN® ÎN RAFTUL INFERIOR
Power Clean® foloseşte jeturile speciale de
apă din partea posterioară a cavităţii pentru
a spăla intensiv articolele foarte murdare.
Raftul inferior este prevăzut cu o zonă de
economisire a spaţiului, un suport special
care se trage din partea din spate a raftului şi
care poate fi utilizat pentru a susţine tigăile
sau tăvile de copt în poziţie verticală, astfel ocupându-se mai puţin spaţiu.
Poziţionând oalele/cratiţele cu faţa
spre componenta Power Clean®,
vă rugăm să activaţi POWER
CLEAN pe panou.
Utilizarea Power Clean®:
1. Reglaţi zona Power Clean® (G)
rabatând în jos suporturile din
spate pentru farfurii, pentru a
încărca oalele.
2. Încărcaţi oalele şi cratiţele înclinate pe verticală în zona Power
Clean®. Oalele trebuie să fie
înclinate spre jeturile intensive
de apă.
5
UTILIZAREA ZILNICĂ
1. VERIFICAREA RACORDĂRII LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ
Verificaţi ca maşina de spălat vase să fie racordată la reţeaua de
alimentare cu apă şi ca robinetul să fie deschis.
MODIFICAREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ
3. ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR
(consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
Dacă a fost selectat un program greşit, îl puteţi schimba, cu condiţia
ca acesta abia să fi început: apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
PORNIRE/OPRIRE, iar maşina se va opri.
Reporniţi maşina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE şi selectaţi noul
ciclu de spălare, precum şi opţiunile dorite; porniţi ciclul apăsând pe
butonul PORNIRE/PAUZĂ.
4. UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT
(consultaţi TABELUL CU PROGRAME).
ADĂUGAREA DE VASE SUPLIMENTARE
2. PORNIREA MAŞINII DE SPĂLAT VASE
Apăsaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE.
5. SELECTAREA PROGRAMULUI ŞI PERSONALIZAREA CICLULUI
Selectaţi cel mai adecvat program în conformitate cu tipul de
veselă şi gradul de murdărie al acesteia (consultaţi DESCRIEREA
PROGRAMELOR) apăsând pe butonul P.
Selectaţi opţiunile dorite (consultaţi OPŢIUNI ŞI FUNCŢII).
6. START
Porniţi ciclul de spălare apăsând pe butonul PORNIRE/PAUZĂ şi.
La pornirea programului veţi auzi un semnal sonor.
7. END OF WASH CYCLE
Terminarea ciclului de spălare este indicată de semnalele sonore,
iar pe afişaj apare mesajul END. Deschideţi uşa şi opriţi aparatul
apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
Aşteptaţi câteva minute înainte de a scoate vesela pentru a evita
producerea arsurilor.
Descărcaţi rafturile, începând cu cel inferior.
Fără a opri maşina, deschideţi uşa (atenţie la aburii FIERBINŢI!) şi
introduceţi vesela în interiorul maşinii de spălat vase. Închideţi uşa şi
apăsaţi pe butonul PORNIRE/PAUZĂ. Ciclul va fi reluat din punctul în
care a fost întrerupt.
ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE
Dacă uşa este deschisă în timpul ciclului de spălare sau dacă s-a produs o pană de curent, ciclul se opreşte. Odată ce uşa este închisă sau
dacă alimentarea cu energie electrică este restabilită, pentru a relua
ciclul din punctul în care a fost întrerupt, apăsaţi pe butonul PORNIRE/PAUZĂ.
Pentru mai multe informaţii privind funcţiile, puteţi solicita sau descărca
de pe site-ul nostru web Ghidul de utilizare şi întreţinere urmând
instrucţiunile de la ultima pagină.
Maşina se va opri automat în timpul anumitor perioade prelungite de inactivitate, pentru a reduce consumul de electricitate.
Dacă vasele prezintă un grad redus de murdărie sau dacă au fost
clătite cu apă înainte de a le introduce în maşina de spălat vase,
reduceţi în mod corespunzător cantitatea de detergent utilizat.
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI
RECOMANDĂRI
Înainte de a încărca rafturile, eliminaţi toate resturile de alimente de
pe vase şi goliţi paharele. Nu este necesar să le clătiţi în prealabil
sub jet de apă curentă.
Aranjaţi vesela astfel încât să fie bine poziţionată şi să nu se răstoarne;
de asemenea, aranjaţi recipientele cu deschiderile în jos şi aşezaţi
înclinat articolele concave/convexe, pentru a permite apei să ajungă
pe orice suprafaţă şi să curgă liber.
Avertisment: capacele, mânerele, tăvile şi tigăile nu trebuie să împiedice rotirea braţelor de pulverizare.
Amplasaţi articolele mici în coşul pentru tacâmuri.
Vasele şi cratiţele foarte murdare trebuie aşezate pe raftul inferior
deoarece în această zonă jeturile de apă sunt mai puternice şi se
înregistrează performanţe mai mari de spălare.
După încărcarea aparatului, asiguraţi-vă că braţele de pulverizare se
pot roti liber.
IGIENĂ
Pentru a evita acumularea mirosurilor neplăcute şi a sedimentelor în
maşina de spălat vase, vă rugăm să rulaţi un program de temperatură
ridicată cel puţin o dată pe lună. Folosiţi o măsură de detergent şi
rulaţi un program fără a încărca vase pentru a curăţa aparatul.
6
VESELĂ NECORESPUNZĂTOARE PENTRU SPĂLAREA
ÎN MAŞINĂ
• Veselă şi tacâmuri din lemn.
• Pahare cu decoraţiuni delicate, veselă artizanală şi veselă antică.
Aceste decoraţiuni nu sunt rezistente la spălarea în maşina de
spălat vase.
• Articole din material sintetic care nu sunt rezistente la temperaturi
ridicate.
• Veselă din cupru şi cositor.
• Veselă murdară de cenuşă, ceară, unsoare sau cerneală.
Culorile decoraţiunilor de pe articolele din sticlă şi ale articolelor din
aluminiu/argint se pot modifica şi pot albi în timpul procesului de
spălare. Unele tipuri de articole din sticlă (de exemplu, obiecte de cristal) pot deveni opace după câteva cicluri de spălare.
DETERIORAREA PAHARELOR ŞI A VESELEI
• Utilizaţi numai pahare şi veselă din porţelan marcate de către producător ca fiind rezistente la spălarea în maşină.
• Utilizaţi un detergent delicat pentru veselă
• Scoateţi paharele şi vesela din maşina de spălat vase imediat ce
ciclul de spălare este finalizat.
RO
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE
CURĂŢAREA BRAŢELOR DE PULVERIZARE
Maşina de spălat vase nu trebuie utilizată fără filtre sau dacă un
filtru este desprins.
Ocazional, resturile de alimente se pot usca pe braţele de pulverizare
şi pot bloca orificiile de pulverizare a apei. Prin urmare, se recomandă
să verificaţi braţele din când în când şi să le curăţaţi folosind o perie
nemetalică mică.
Pentru a demonta braţul de pulverizare superior, rotiţi inelul de fixare
din plastic în sens antiorar. Braţul de pulverizare superior trebuie introdus astfel încât partea cu cele mai multe orificii să fie îndreptată în sus.
Curăţaţi în mod regulat ansamblul de filtre astfel încât filtrele să nu se
înfunde şi apa reziduală să fie evacuată în mod corespunzător.
Ansamblul de filtre este alcătuit din trei filtre care îndepărtează resturile de alimente din apa de spălare, permiţând apoi recircularea acesteia:
pentru rezultate de spălare optime, trebuie să le menţineţi curate.
După câteva spălări, verificaţi ansamblul de filtre şi, dacă este necesar,
curăţaţi-l temeinic sub jet de apă curentă, folosind o perie nemetalică şi
respectând instrucţiunile de mai jos:
1. Rotiţi filtrul cilindric A în sens antiorar şi scoateţi-l afară (Fig 1).
2. Demontaţi filtrul în formă de ceaşcă B apăsând uşor pe clapetele
laterale (Fig 2).
3. Culisaţi în afară placa din oţel inoxidabil a filtrului C (Fig 3).
4. Examinaţi obturaţiile şi îndepărtaţi resturile de alimente.
NU DEMONTAŢI NICIODATĂ protecţia pompei acţionate în timpul
ciclului de spălare (componentă neagră) (Fig 4).
12
A
Braţul de pulverizare inferior poate fi demontat prin tragerea în sus.
B
A
34
CURĂŢAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ
C
Dacă furtunurile pentru apă sunt noi sau dacă nu au fost utilizate o perioadă lungă de timp, lăsaţi apa să curgă pentru a vă asigura că acestea
sunt curate şi că nu prezintă impurităţi înainte de a efectua conexiunile
necesare. Dacă nu luaţi măsurile de precauţie necesare, furtunul de alimentare cu apă se poate bloca şi poate deteriora maşina de spălat vase.
După curăţarea filtrelor, montaţi la loc ansamblul de filtre şi fixaţi-l
în poziţia corectă; acest lucru este esenţial pentru menţinerea funcţionării eficiente a maşinii de spălat vase.
7
REMEDIEREA PROBLEMELOR
Este posibil ca maşina dumneavoastră de spălat vase să nu funcţioneze corespunzător.
Înainte de a contacta centrul de service, verificaţi dacă problema poate fi remediată parcurgând următoarea listă.
PROBLEME
CAUZE POSIBILE
Maşina de spălat Aparatul nu a fost conectat la priză în mod
vase nu porneşte corespunzător.
sau nu răspunde
Pană de curent.
la comenzi.
Uşa maşinii de spălat vase nu este închisă.
SOLUŢII
Introduceţi ştecherul în priză.
Maşina de spălat vase porneşte automat atunci când revine curentul.
Împingeţi ferm uşa până când auziţi un „clic”.
Aparatul nu răspunde la comenzi.
Opriţi aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE, reporniţi-l după aproximativ un minut şi resetaţi programul.
Încă nu s-a terminat ciclul de spălare.
Aşteptaţi finalizarea ciclului de spălare.
Furtunul de evacuare este îndoit.
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit (consultaţi INSTRUCŢIUNILE DE INSTALARE).
Conducta de evacuare a chiuvetei este blocată.
Curăţaţi conducta de evacuare a chiuvetei.
Filtrul este înfundat cu resturi de alimente
Curăţaţi filtrul (consultaţi CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE).
Vasele se lovesc unele de celelalte.
Aranjaţi corect vesela (consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
S-a produs o cantitate excesivă de spumă.
Detergentul nu a fost măsurat corect sau nu este adecvat pentru utilizare în
maşini de spălat vase (consultaţi UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT).
Resetaţi maşina de spălat vase apăsând pe butonul DRENARE (consultaţi
OPŢIUNI ŞI FUNCŢII) şi rulaţi noul program, fără detergent.
Vesela nu a fost aranjată corespunzător.
Aranjaţi corect vesela (consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
Braţele de pulverizare nu se pot roti liber,
acestea fiind împiedicate de vase.
Aranjaţi corect vesela (consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR).
Ciclul de spălare este prea lejer.
Selectaţi un ciclu de spălare corespunzător (consultaţi TABELUL CU PROGRAME).
S-a produs o cantitate excesivă de spumă.
Detergentul nu a fost măsurat corect sau nu este adecvat pentru utilizare în
maşini de spălat vase (consultaţi UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT).
Capacul compartimentului pentru agent
de clătire nu a fost închis corect.
Asiguraţi-vă că este închis capacul dozatorului pentru agent de clătire.
Filtrul este murdar sau înfundat.
Curăţaţi ansamblul de filtre (consultaţi secţiunea ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE).
Lipsesc sărurile.
Umpleţi compartimentul pentru săruri (consultaţi UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SĂRURI).
GHID DE ÎNTREŢINERE ŞI DE REMEDIERE
A DEFECŢIUNILOR
CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Maşina de spălat
vase nu evacuează apa.
Maşina de spălat
vase produce
zgomot excesiv.
Vasele nu sunt
curate.
Pentru informaţii suplimentare, consultarea procedurilor de întreţinere
şi de depanare, consultaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere.
Ghidul de utilizare şi întreţinere poate fi obţinut:
• De la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare; consultaţi numărul
de telefon specificat în certificatul de garanţie.
• prin descărcarea de pe site-ul web: docs.whirlpool.eu
• utilizând codul QR
Când contactaţi serviciul de asistenţă
tehnică post-vânzare, trebuie să specificaţi
codurile indicate pe plăcuţa cu date tehnice
ataşată pe partea stângă sau dreaptă de
pe interiorul uşii maşinii de spălat vase.
Numărul de telefon este indicat în certificatul de garanţie sau pe site-ul web:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
FIŞA CU DATE TEHNICE
Datele tehnice privind consumul de energie pot fi descărcate de pe
site-ul web: docs.whirlpool.eu
8
400011255006D
08/2018 mk - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising