Whirlpool | BI WMHL 71253 EU | Setup and user guide | Whirlpool BI WMHL 71253 EU Упътване за употреба

Whirlpool BI WMHL 71253 EU Упътване за употреба
Бърз наръчник
BG
БЛАГОДАРИМ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ HOTPOINT.
За да получите по-пълна информация и съдействие,
регистрирайте уреда на
www.hotpoint.eu/register
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.
Преди да използвате пералната машина, е задължително да се свалят транспортните
болтове. За по-подробни инструкции за премахването им вижте ръководството за
монтаж.
ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
1. Бутон ON/OFF
2. Бутон и светлинен индикатор СТАРТ/ПАУЗА
3. Светлинни индикатори ХОД НА ЦИКЪЛА
4. Светлинен индикатор БЛОКИРАН ЛЮК
5. Бутон и светлинен индикатор МНОГОКР.
ИЗПЛАКВ.
6. Бутони и светлинни индикатори ОПЦИЯ
7. Бутон и светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ
НА БУТОНИТЕ
8. Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
9. Бутон ЦЕНТРОФУГА
10. Бутон ТЕРМОРЕГУЛАТОР
11. ПРОГРАМАТОР
3
2
1
10
11
5
4
7
8
9
6
Остатъчна влажност %
Разход на енергия
kWh
Общ разход на
вода lt
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
1
Без Петна 100
40 °C
- 40 °C
1200
7,0
205



–
–
–
–
2
Без Петна 45‘
40 °C
- 40 °C
1200
3,5
45


–

–
–
–
3
Бели
60 °C
- 90 °C
1200
7,0
140



–
–
–
–
4
Пране седмично
60 °C
- 60 °C
1200
7,0
120



–
–
–
–
5
Eкo памук
(1)
60 °C
Максимално зареждане 7 кг
Консумирана мощност в режим „Off “ (Изкл.) – 0,5 W/в режим „Left-on“ (Вкл.) – 8 W
Перилни препа- Препоръчителен
рати и добавки перилен препарат
Температура
Максимална сте- Максимално Продълпен на центрофу- зареждане жителност
По подраз- Диапазон гата (обороти)
(kg)
(минути)
биране
Програма
60°/40°
Основно Омекопране
тител
2
3
Прах
Течен
препарат
60° C
1200
7,0
275




53 0,99 52,5
40°C
1200
7,0
220




53 0,97
75
–
6
Смесено пране
40 °C
- 40 °C
1000
3,5
60


–

–
–
7
Памук (2)
40 °C
- 60 °C
1200
7,0
220



–
53 0,97
75
8
Синтетични (3)
40 °C
- 60 °C
1200
4,0
195



–
33 0,75
72
9
Цветни
40 °C
- 40 °C
1200
7,0
100



–
–
–
10
Áúðçî ïðàíå 30'
30 °C
- 30 °C
800
3,0
30


–

71 0,19
29
11
Вълна
40 °C
- 40 °C
800
1,5
75


–

–
–
–
12
Тъмни
30 °C
- 30 °C
800
4,0
70


–

–
–
–
13
Ултра деликатни
30 °C
- 30 °C
0
1,0
80


–

–
–
–
14
Завивки
30 °C
- 30 °C
1000
2,0
110


–

–
–
–
Изплакване + Центрофуга
–
–
1200
7,0
50
–

–
–
–
–
–
Центрофуга + Източване на
водата *
–
–
1200
7,0
10
–
–
–
–
–
–
–
–
 Изисквано дозиране  Опционално дозиране
Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е
приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене
може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на
водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен
препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.
1) Програма за проверка според регламент 1061/2010:
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е найефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за
дрехи, които могат да се перат на 60 °C или на 40 °C. Ефективната температура на пране
може да се различава от посочената.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Работна повърхност
Дозатор за перилен препарат
Контролен панел
Дръжка на вратичката
Вратичка
Воден филтър
Регулируеми крачета (4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
За всички Институти за изпитване:
2) Дълга програма за памук: настройте програма 7 c температура 40 °C.
3) Дълга програма за синтетични тъкани: задайте програма 8 с температура 40 °C.
* С избирането на програма и изключването на центрофугата, пералнята само ще
източи водата.
ДОЗАТОР ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ
отделение 1:
Не поставяйте перилния препарат в това
отделение.
отделение 2: Препарат за пране (прах или
течност)
2
1
Отделение 3: Допълнителни препарати
3
(омекотител и др.)
Омекотителят не трябва да надвишава нивото,
означено с „MAX“.
! Използвайте прахообразни перилни препарати
за бели памучни тъкани за предпране и за пране
при температура над 60°C.
! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху опаковката на
перилния препарат.
ПРОГРАМИ
Спазвайте препоръките, посочени върху символите за пране на
дрехите. Посочената върху символа стойност е максималната
препоръчителна температура за пране на дрехата.
Без Петна 100
програмата 1 е подходяща за изпирането на силно замърсено пране с
устойчиви цветове. Програмата осигурява по-висок клас изпиране от
стандартния (клас A). Не активирайте програмата при разноцветно
пране. Препоръчва се използването на прахообразен перилен
препарат. Срещу упорити петна се препоръчва предварителна
обработка със специални допълнителни препарати.
Без Петна 45’
този цикъл гарантира отлична възможност за отстраняване на
петната дори само за 45 минути. Подходяща е за цветни дрехи от
смесени тъкани, като гарантира максималното им запазване.
Бели
За нормално пране на силно замърсени хавлии, бельо, покривки и
спално бельо и т.н. от устойчив памук и лен. Цикълът има фаза на
пред-пране преди основното пране, само когато е избрана температура
90 °C. В такъв случай се препоръчва да се добави перилен препарат и в
секцията за пред-пране, и в секцията за пране.
Пране седмично
за изпиране на бельото за цялата къща с един-единствен цикъл.
Оптимизира употребата на омекотители и позволява пестене на
време и енергия. Препоръчва се използването на прахообразен
перилен препарат.
Еко памук
за пране на средно замърсени памучни тъкани. От 40 °C до 60 °C е
стандартна програма за пране на памучни дрехи, най-ефикасна по
отношение на комбиниран разход на вода и електроенергия.
Смесено пране
цикъл на 40 °C за пране заедно на дрехи от памук и синтетика.
Подходяща за слабо замърсено пране.
Памук
за пране на хавлиени кърпи, бельо, покривки и т.н. от памучна и
устойчива ленена тъкан, от средно до силно замърсени.
Синтетични
За пране на синтетични тъкани (като например полиестер,
полиакрил, вискоза и т.н.) или смесени с памук, средно замърсени.
Цветни
цикъл на 30 °C, който спомага за запазване на цветовете, означен за
цветни дрехи от памук и синтетика. Препоръчва се за намаляване на
потреблението на енергия за затопляне на водата, като поддържа
добър резултат от прането. Подходяща е за слабо замърсени дрехи.
Бързо пране 30’
за пране на леко замърсени дрехи за кратко време. Не е подходяща
за вълна, коприна и дрехи за пране на ръка.
Вълна – грижа за дрехи Woolmark – зелено:
Цикълът на изпиране „Вълна“ на тази пералня е тестван
и одобрен от компанията Woolmark за пране на
вълнени тъкани, определени като „подходящи за
изпиране на ръка“, при условие че се спазват
инструкциите от етикета на дрехата и указанията на
производителя на пералнята. (M1126)
Тъмни
за пране на тъмни дрехи. Програмата е предназначена за запазване
на тъмните цветове във времето.
За по-добри резултати се препоръчва ползването на течен перилен
препарат, за предпочитане при дрехите в тъмни цветове.
Ултра деликатни
за изпиране на особено деликатни тъкани. Препоръчително е облеклото
да се обърне с вътрешната страна навън, преди да бъде изпрано. За
по-добри резултати се препоръчва използването на течен перилен
препарат за деликатни тъкани. За пране на облекло от коприна и пердета
изберете програма и задайте функция
; машината ще завърши
цикъла с накиснато пране при мигащ светлинен индикатор. За да се
източи водата и да може да се извади прането, е необходимо да се
натисне бутон СТАРТ/ПАУЗА
или бутон
.
Завивки
за пране на дрехи и завивки с пълнеж от гъши пух, като и единични пухени
завивки (не по-тежки от 2 кг), възглавници, якета. Препоръчва се пухените
завивки да се поставят в барабана, като краищата им се подгънат навътре
и да не се превишават ¾ от обема на самия барабан. За оптимално
изпиране се препоръчва използване на течен перилен препарат, който се
дозира в чекмеджето за перилни препарати.
Изплакване + Центрофуга
предназначена е за изплакване и центрофугиране.
Центрофуга + Източване на водата
предназначена е за центрофугиране и източване на водата.
СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕКУЩИТЕ ФАЗИ
След като е избран и стартиран желаният цикъл на пране, светлинните
индикатори ще светват един след друг, за да указват хода на цикъла:
Пране
Изплакване
Центрофуга
Източване
Край на прането
СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР БЛОКИРАН ЛЮК
Светещият светлинен индикатор показва, че люкът е блокиран. За
избягване на щети трябва да изчакате светлинният индикатор да угасне,
преди да отворите люка.
За да отворите люка по време на цикъл на пране, натиснете бутона СТАРТ/
ПАУЗА
; ако светлинният индикатор не свети, ще бъде възможно да
отворите люка.
ПЪРВА УПОТРЕБА
След инсталиране и преди употреба включете един цикъл на изпиране с
перилен препарат, но без дрехи, задавайки програма „Автоматично
почистване“.
ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА
Подгответе дрехите, като спазвате указанията в раздел „СЪВЕТИ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.
- Включете пералната машина, като натиснете бутона ON/OFF . Всички
индикатори ще се включат и ще светят в продължение на няколко
секунди, след което ще продължат да светят тези на зададената програма,
а индикаторът за СТАРТ/ПАУЗА
ще свети с пулсираща светлина.
- Отворете вратата на люка. Заредете дрехите за пране, като внимавате да
не превишите количеството за зареждане, посочено в таблицата с
програмите.
- Извадете чекмеджето и изсипете перилния препарат в специалните
ванички, както е обяснено в раздел „ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ“.
- Затворете люка.
- Изберете желаната програма с ПРОГРАМАТОРА.
- Промяна на температурата и/или центрофугирането: с натискане на
бутон
се намалява прогресивно температурата до студено пране
(20°C). с натискане на бутон
прогресивно се намалява центрофугата до
пълното й изключване
“. Последващото натискане на бутоните връща
стойностите на максимално предвидените.
- Изберете желания цикъл на миене.
- Изберете желаните функции.
- Натиснете бутон СТАРТ/ ПАУЗА
за да стартирате програмата за
изпиране, съответният светлинен индикатор започва да свети
непрекъснато в зелено и люкът се блокира (Индикаторът свети).
40°
60°
ЗАДАВАНЕ НА ПАУЗА НА ДАДЕНА ПРОГРАМА
За да направите пауза в процеса на прането, натиснете бутона СТАРТ/
ПАУЗА
; светлинният индикатор мига. Ако индикаторът не свети,
люкът може да се отвори. За продължаване на цикъла пране от мястото, в
което е бил прекъснат, натиснете отново бутона СТАРТ/ ПАУЗА
.
ОТВОРЕТЕ ЛЮКА, АКО Е НЕОБХОДИМО
След стартирането на програмата, светлинният индикатор ще светне,
за да покаже, че люкът не може да се отвори. Люкът остава блокиран по
време на цикъла на изпиране. За да отворите люка при работеща
програма, например за да добавите или извадите дрехи, натиснете бутона
СТАРТ/ ПАУЗА
за да зададете режим на пауза; светлинният индикатор
мига. Ако индикаторът не свети, люкът може да се отвори. Натиснете
отново бутона СТАРТ/ ПАУЗА
за да продължите програмата.
СМЯНА НА ПРОГРАМАТА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
За да смените програмата по време на работа, поставете пералната
машина в режим на пауза, като натиснете бутона СТАРТ/ ПАУЗА
(съответният индикатор мига); след това изберете желания цикъл и
натиснете отново бутона СТАРТ/ ПАУЗА
.
! Ако искате да спрете вече започнал цикъл, натиснете продължително
бутона ON/OFF . Изпълнението на цикъла ще се прекъсне и пералнята
ще се изключи.
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА
Когато програмата свърши, ще светне индикаторът
; когато
индикаторът угасне, може да отворите люка. След това отворете люка,
извадете прането и изключете пералнята. Ако не натиснете бутона ON/
OFF , пералнята автоматично ще се изключи след около половин час.
ОПЦИИ
- Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма,
светлинният индикатор ще мига и опцията няма да се активира.
- Ако избраната функция не е съвместима с друга предварително
зададена функция, тази несъвместимост се сигнализира с мигане на
светлинния индикатор и трикратно издаване на звуков сигнал, като ще
се активира само втората функция и ще се освети съответният
индикатор.
Спестяване на енергия
Функцията допринася за ограничаване разхода на електроенергия, като
не подгрява водата, използвана за измиване на барабана – предимство за
околната среда и за сметката за електроенергия. На практика
подобрената работа и оптимизираният разход на вода гарантират
отлични резултати за същата средна продължителност на стандартния
цикъл на изпиране. За постигане на по-добри резултати използвайте
течен перилен препарат.
Лесно гладене
При избор на тази функция прането и центрофугата се модифицират така,
че да се намали образуването на гънки. При завършване на цикъла
пералнята прави бавни завъртания на барабана; светлинните индикатори
ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ и СТАРТ/ПАУЗА
ще мигат и фаза
ще свети
постоянно. За да довършите цикъла, ще трябва да натиснете бутона
СТАРТ/ПАУЗА
.
Отложен старт
За задаване на отложен старт на избраната програма, натиснете
съответния бутон до достигане на желаното време (3-6-9 часа). При
четвъртото натискане на бутона опцията ще се деактивира.
След натискане на бутона СТАРТ/ПАУЗА
, времето за отлагане на
старта може да се променя само с намаляване, като се стигне до пускане
на избраната програма.
Многокр. Изплакв.
Чрез избиране на тази опция ефикасността на изплакването се увеличава
и се гарантира оптимално отстраняване на перилния препарат. Тя е
по-специално полезна за чувствителна кожа. Натиснете бутона веднъж,
два пъти или три пъти, за да изберете допълнително 1
,2
или 3
изплаквания след стандартния цикъл на изплакване и за
отстраняване на всички следи от перилен препарат. Натиснете бутона
отново, за да се върнете към типа изплакване „Норм. изплакване“.
40°
Температура
60°
Всяка програма има предварително зададена температура. Ако желаете
да промените температурата, натиснете бутона 40°
.
60°
Центрофуга
Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране.
Ако желаете да промените скоростта на центрофугиране, натиснете
бутона
.
БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ
За активиране на блокировката от таблото за управление, задръжте
натиснат бутона за около 2 секунди. Светещият светлинен индикатор
сигнализира, че панелът за управление е блокиран. По този начин се
предотвратяват случайни промени в програмите (с изключение на бутона
ON/OFF ), преди всичко ако в дома има деца. За отменяне на
блокировката на таблото за управление, задръжте натиснат бутона за
около 2 секунди.
СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Разпределете прането съобразно:
Вида на тъканите (памук, смесена тъкан, синтетика, дрехи за пране на ръка).
Цвета (разделете цветните от белите дрехи, перете новите цветни дрехи
отделно). Деликатни (малко дрехи като найлонови чорапи, елементи със
закопчалки като сутиени да се поставят в торбичка за пране).
Изпразнете джобовете
Обекти като монети или запалки могат да повредят пералнята и барабана.
Проверявайте копчетата.
ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА
За всяка операция по почистване и поддръжка изключвайте машината
от бутона и щепсела. Не използвайте запалими течности за почистване
на пералнята.
Спиране на водата и изключване на електрозахранването
Затваряйте крана за вода след всяко пране. По този начин се ограничава
износването на хидравличната инсталация на пералнята и се ограничава
опасността от течове.
Изключвайте захранващия кабел, когато почиствате пералнята и по време
на работи по поддръжката.
Почистване на пералнята
Външната част и гумените части може да се почистват с кърпа с хладка
вода и сапун. Не използвайте разтворители или абразивни препарати.
Пералнята разполага с програма за „Автоматично почистване“ на вътрешните
части, което трябва да се извършва при абсолютно празен барабан.
Прахът за пране (10% от препоръчваното количество за слабо замърсено
пране) или специални добавки за почистване на пералнята може да се
ползват в добавка към програмата за изпиране. Препоръчва се пускането
на програмата за почистване на всеки 40 изпирания.
За да задействате програмата, натиснете едновременно бутони
и
за 5 секунди.
Програмата ще се активира автоматично и ще продължи около 70 минути.
За да спрете цикъла, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА
.
Почистване на чекмеджето за перилни препарати
Измийте го под течаща вода. Това почистване трябва да се извършва често.
Поддръжка на люка и на барабана
Оставяйте люка винаги открехнат за избягване образуването на
неприятни миризми.
Почистване на помпата
Пералнята е комплектована със самопочистваща се помпа, която няма
нужда от поддръжка. Възможно е обаче малки предмети като монети и
копчета да попаднат във филтъра, който предпазва помпата и се намира в
долната й част.
! Уверете се, че цикълът на пране е завършил и изключете от контакта.
За достъп до филтъра:
1. развийте капачката на помпата за източване на водата, като я завъртите
по посока, обратна на часовниковата стрелка: нормално е да изтече
малко вода;
2. почистете внимателно отвътре;
3. завийте отново капачката;
Проверка на маркуча за захранване с вода
Проверявайте маркуча за захранване с вода поне веднъж годишно.
Трябва да се подмени, ако е напукан и нацепен: по време на пране
голямото налягане може да предизвика внезапно спукване.
! Никога не използвайте вече използван маркуч.
СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА
ТОВАРА
Преди всяко центрофугиране, с цел избягване на прекалени вибрации и
за да се получи равномерно разпределяне на товара, барабанът се
завърта със скорост, малко по-висока от тази при пране. Ако след
направените последователни опити товарът все още не е правилно
разпределен, машината извършва центрофугиране при скорост, по-ниска
от предвидената. При наличие на прекален дисбаланс пералнята
извършва разпределението вместо центрофугата. За улесняване на
по-доброто разпределение на товара и правилното му балансиране се
препоръчва да се смесват дрехи за пране с големи и малки размери.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
Не повдигайте пералнята като я държите за горната повърхност.
Изключете захранващия кабел от захранващия контакт и спрете кранчето
за вода. Проверете дали люкът и чекмеджето за перилни препарати са
добре затворени. Разкачете маркуча от кранчето за вода, след това
разкачете маркуча за мръсна вода. Отстранете цялата останала вода в
маркучите и ги фиксирайте така, че да не се повредят по време на
транспортирането. Монтирайте отново транспортните болтове.
Изпълнете в обратен ред процедурата за отстраняване на транспортните
болтове, описана в „Инструкции за монтаж“.
ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ
Възможно е пералнята да откаже да работи. Преди да се обадите на сервиз за техническо обслужване, проверете дали не става дума за лесно
разрешим проблем, като си помогнете със следния списък.
Проблеми
Възможни причини/мерки за отстраняването им
Пералнята не се включва.
Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре включен, за да направи контакт.
Нямате ток вкъщи.
Люкът не е затворен добре.
Цикълът на изпиране не
започва.
Бутонът ON/OFF
не е бил натиснат.
Бутонът СТАРТ/ПАУЗА
не е бил натиснат.
Кранът за вода не е отворен.
Зададен е час за включване на програмата.
Маркучът за студената вода не е свързан към крана.
Пералната машина не се
пълни с вода (започва
да мига бързо първият
индикатор на сцената).
Маркучът е прегънат.
Кранът за вода не е отворен.
Няма вода по водопроводната мрежа.
Налягането е недостатъчно.
Бутонът СТАРТ/ПАУЗА
не е бил натиснат.
Маркучът за мръсната вода не е монтиран между 65 и 100 см от земята.
Краят на маркуча за мръсната вода е потопен във водата.
Пералнята непрекъснато се
пълни и източва.
Канализационната тръба в стената няма отдушник.
Ако след тези проверки проблемът не се реши, затворете крана за водата, изключете пералнята и позвънете
в сервиза за техническо обслужване. Ако жилището ви се намира на последните етажи на сградата,
налягането на студената вода може да е ниско, поради което пералнята непрекъснато се пълни и източва. За
избягване на това неудобство в търговската мрежа се предлагат подходящи възвратни клапани.
Програмата не предвижда източване: при някои програми трябва да се стартира ръчно.
Пералнята не се източва
или не центрофугира.
Маркучът за мръсната вода е пречупен.
Той активира опция
: да завърши програмата, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА
.
Канализационната тръба е запушена.
Пералнята вибрира
много по време на
центрофугиране.
При монтажа казанът не е бил отблокиран правилно.
Пералнята не е нивелирана.
Пералнята е притисната между мебели и стена.
Маркучът за студената вода не е добре свързан.
Пералнята има теч.
Чекмеджето за перилни препарати е запушено.
Маркучът за мръсната вода не е свързан добре.
Светлините на „Опции“
и „СТАРТ/ПАУЗА “
индикатора мигат и една от Изключете машината и извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и я включете отново.
светлините на „фаза е в ход“ Ако неизправността не може да се отстрани, потърсете сервиз за техническо обслужване .
и „Блокиран люк“ светлина
фиксиран.
Образува се твърде много
пяна.
Перилният препарат не е за автоматична пералня (трябва да има надпис „за автоматична пералня“, „за пране
на ръка и за автоматична пералня“ или подобен надпис).
Дозирането е било твърде голямо.
Можете да свалите ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ, РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА,
ТЕХНИЧЕСКА ЛИСТОВКА и ЕНЕРГИЙНИ ДАННИ като:
• Посетете уеб сайта http://docs.hotpoint.eu
• Използвате QR код
• Или се свържете с наш сервиз за техническо обслужване (телефонният номер е посочен на
гаранционната книжка). Когато се свързвате със сервиз за техническо обслужване, трябва да посочите
кодовете, намиращи се на етикета, залепен от вътрешната страна на люка.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising