Whirlpool | W7 OM3 4S1 H | Setup and user guide | Whirlpool W7 OM3 4S1 H Gebruikershandleiding

Whirlpool W7 OM3 4S1 H Gebruikershandleiding
NL
Snelgids
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren
op www.whirlpool.eu/register
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat
gebruikt.
PRODUCTBESCHRIJVING
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven op
de voorkant van de oven)
5. Deur
6. Bovenste verwarmingselement/
grill
7. Lampje
8. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
9. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
5
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
1. AAN / UIT
Om de oven aan en uit te zetten en
om een actieve functie te stoppen.
2. DIRECTE TOEGANG TOT
FUNCTIES
Om snelle toegang te krijgen tot de
functies en het menu.
3. NAVIGATIETOETS MIN
Om door een menu te scrollen en
de instellingen of waarden van een
functie te verlagen.
5
4. TERUG
Om terug te gaan naar het vorige
menu.
Dient om tijdens de bereiding de
instellingen te veranderen.
5. DISPLAY
Om een functie meteen te starten.
6. BEVESTIG
Om een geselecteerde functie
of een ingestelde waarde te
bevestigen.
6
7
8
9
7. NAVIGATIETOETS PLUS
Om door een menu te scrollen en
de instellingen of waarden van een
functie te verhogen.
8. DIRECTE TOEGANG TOT OPTIES
/ FUNCTIES
Om snelle toegang te krijgen tot
de functies, duur, instellingen en
favorieten.
9. START
Voor het starten van een functie
met behulp van de gespecificeerde
of standaard instellingen.
1
ACCESSOIRES
ROOSTER
OPVANGBAK
BAKPLAAT
SCHUIFRAILS *
Om voedsel te bereiden of als
draagrooster voor pannen,
cakevormen en ander
ovenvast kookgerei.
Voor gebruik als ovenschaal
voor de bereiding van vlees,
vis, groenten, focaccia, enz. of
om het bakjus op te vangen
wanneer geplaatst onder het
rooster.
Kan gebruikt worden voor het Om het plaatsen of
bereiden van brood of gebak, verwijderen van accessoires te
maar ook voor gegrild vlees, vergemakkelijken.
vis in folie, etc.
* Alleen bij bepaalde modellen
Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.
Bij de Consumentenservice kunt u apart andere accessoires aanschaffen.
HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES
PLAATSEN
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN
(INDIEN AANWEZIG)
Schuif het rooster horizontaal over de geleiders en zorg
ervoor dat de zijde met de geheven rand naar boven
gericht is.
Andere accessoires, zoals de opvangbak en de bakplaat,
worden op dezelfde wijze als het rooster horizontaal in
de oven geschoven.
Verwijder de roostergeleiders uit de oven en verwijder
het beschermende plastic van de schuifrails.
Bevestig de bovenste klem van de rail naar de
roostergeleider en schuif deze zo ver mogelijk. Duw
de andere klem naar beneden op zijn plaats. Druk de
onderkant van de klem stevig tegen de roostergeleider
om de geleider vast te zetten. Zorg ervoor dat de lopers
vrij kunnen bewegen. Herhaal deze stappen bij de
andere roostergeleider op hetzelfde niveau.
DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN
EN TERUGPLAATSEN
•
•
2
Om de roostergeleiders te verwijderen tilt u de
geleiders op en daarna trekt u het onderste deel
voorzichtig uit de zitting: De roostergeleiders
kunnen nu verwijderd worden.
Om de geleiders opnieuw te plaatsen, moeten ze
eerst terug in hun bovenste zitting worden geplaatst.
Houd ze rechtop, schuif ze in de ovenruimte en laat
ze dan in de juiste positie in de onderste zitting
zakken.
Let op: De schuifrails kunnen op elk niveau worden
gemonteerd.
NL
Snelgids
FUNCTIES
6th SENSE
Deze zorgen voor het volautomatisch bereiden van
alle soorten voedsel (Lasagne, Vlees, Vis, Groenten, Taart &
gebak, Hartige taarten, Brood, Pizza).
Om deze functie optimaal te benutten volgt u de
aanwijzingen in de betreffende bereidingstabel.
COOK 4-FUNCTIES
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op vier verschillende steunhoogtes die dezelfde
bereidingstemperatuur hebben. Deze functie kan gebruikt
worden om koekjes, gebak, ronde pizza's (ook bevroren) te
bakken en een volledige maaltijd te bereiden. Raadpleeg
de bereidingstabel om de beste resultaten te bereiken.
TURBOHETELUCHT
Om verschillende soorten voedsel te bereiden met
dezelfde bereidingstemperatuur op verschillende niveaus
(maximaal drie) tegelijk. Met deze functie worden er geen
geuren van het ene naar het andere gerecht overgebracht.
TRADITIONELE FUNCTIES
•
•
•
•
HETE LUCHT
Om vlees te bereiden, gebak met vulling op een enkel
rooster te bakken.
TURBO GRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees (lamsbouten,
rosbief, hele kip). Er wordt geadviseerd de opvangbak
te gebruiken om het braadvet op te vangen: Plaats de
pan op één van de niveaus onder het rooster en voeg
500 ml drinkwater toe.
BAK BEVROREN
Bij deze functie worden automatisch de beste
temperatuur en bereidingsmodus geselecteerd
voor vijf verschillende categorieën kant-en-klare
diepvriesproducten. De oven hoeft niet te worden
voorverwarmd.
SPECIALE BEREIDINGSFUNCTIES
»» MAXI COOKING
De functie selecteert automatisch de beste
bereidingswijze en -temperatuur voor de
bereiding van grote stukken vlees (meer dan 2,5
kg). Aanbevolen wordt om het vlees tijdens de
bereiding om te keren om gelijkmatig bruinen
aan beide kanten te verkrijgen. Het verdient de
voorkeur het vlees zo nu en dan vochtig te maken
om het niet te laten uitdrogen.
»» RIJZEN
Voor het optimaal laten rijzen van zoet of hartig
deeg. Om de kwaliteit van het rijzen niet in gevaar
te brengen, de functie niet inschakelen als de oven
nog heet is na een bereidingscyclus.
»» ONTDOOIEN
Voor het versnellen van het ontdooien van voedsel.
Plaats het voedsel op de middelste plaathoogte.
Laat het voedsel in de verpakking zitten zodat het
niet uitdroogt.
»» WARMHOUDEN
Voor het warm en krokant houden van zojuist
bereide gerechten.
»» ECO TURBO HETELUCHT
Gevulde braadstukken en stukken vlees op
één steunhoogte bereiden. Door zachte,
intermitterende luchtcirculatie wordt voorkomen
dat het voedsel teveel uitdroogt. Tijdens het
gebruik van deze ECO-functie blijft de verlichting
tijdens de bereiding uit. Voor het gebruik van
de ECO-cyclus en daardoor een optimaler
stroomverbruik, mag de oven niet eerder worden
geopend dan dat het voedsel volledig bereid is.
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte.
GRILL
Voor het grillen van steaks, kebab en worst, het
gratineren van groenten of het roosteren van brood. Voor
het grillen van vlees wordt geadviseerd de opvangbak te
gebruiken om het braadvet op te vangen: Plaats de bak
op één van de niveaus onder het rooster en voeg 500 ml
drinkwater toe.
SNEL VOORVERW.
Om de oven snel voor te verwarmen.
KOOKWEKKERS
Om de tijdwaarden van de functie te bewerken.
Om de tijd bij te houden zonder een functie in te
schakelen.
SMART CLEAN
Door de werking van de waterdamp die tijdens
deze speciale reinigingscyclus vrijkomt door een lage
temperatuur kan het vuil gemakkelijk worden verwijderd.
Giet 200 ml drinkwater op de bodem van de ovenruimte
en schakel de functie in wanneer de oven koud is.
FAVORIET
Om de lijst van de 10 favoriete functies op te vragen.
INSTELLINGEN
Om de instellingen van het apparaat te regelen.
Wanneer de modus “ECO” actief is, zal het display minder helder
zijn om energie te besparen en zal de lamp na 1 minuut uitgaan.
De display wordt automatisch terug ingeschakeld wanneer op
een van de knoppen gedrukt wordt.
Wanneer “DEMO” op “Aan” staat, zijn alle bedieningen actief en
de menu's zijn beschikbaar, maar de oven wordt niet verwarmd.
Om deze modus uit te schakelen, open “DEMO” op het menu
van de “INSTELLINGEN” en selecteer “Uit”.
Als “FABRIEKSRESET” wordt geselecteerd, wordt het product
uitgeschakeld en gaat vervolgens terug naar de eerste
inschakeling. Alle instellingen worden gewist.
3
EERSTE GEBRUIK
1. DE TAAL SELECTEREN
Stel de taal en tijd in wanneer u het apparaat voor de eerste keer
aan zet: “English” verschijnt op het display.
English
Druk op of om te bladeren door de lijst met beschikbare
talen en kies de gewenste taal.
Druk op om uw selectie te bevestigen.
Let op: De taal kunt u later veranderen door “TAAL” te kiezen in het
menu van de “INSTELLINGEN”, dat geactiveerd wordt als u op
drukt.
2. HET STROOMVERBRUIK INSTELLEN
De oven is geprogrammeerd voor het verbruik van een niveau
van elektrische stroom dat compatibel is met een thuisnetwerk
dat een kwalificatie van meer dan 3 kW (16) heeft: Als uw
huishouden een lager energieverbruik gebruikt, moet u deze
waarde (13) verlagen.
KLOK
Druk op of om het huidige uur in te stellen en druk op
: Op het display knipperen de twee cijfers die de minuten
aangeven.
Druk op of om de minuten in te stellen en druk op om
te bevestigen.
Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd
mogelijk opnieuw instellen. Selecteer “KLOK” in het menu van de
“INSTELLINGEN”, dat geactiveerd wordt als u op
drukt.
3.1 DE TIJD INSTELLEN OP EEN APPARAAT MET WIFI
Op een apparaat met wifi kan de tijd automatisch worden
bijgewerkt vanuit de cloud.
Als u de tijd die van de cloud is ontvangen wilt wijzigen, ga dan naar
het menu Instellingen
, open "KLOK" en stel handmatig de tijd in;
in dit geval worden verdere automatische klokupdates vanuit de
cloud genegeerd.
4. DE OVEN VERWARMEN
VERMOGEN
Druk op of om 16 “Hoog” of 13 “Laag” te selecteren en druk
op om te bevestigen.
3. DE TIJD REGELEN
Na selectie van het vermogen moet ook de huidige tijd geregeld
worden: Op het display knipperen de twee cijfers die het uur
aangeven.
DAGELIJKS GEBRUIK
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden we
daarom aan om de lege oven te verwarmen, om alle mogelijke
geuren te verwijderen. Verwijder alle beschermende karton
of transparante film uit de oven en verwijder eventuele
accessoires aan de binnenkant. Verwarm de oven tot 200 °C
gedurende ongeveer één uur, ideaal met behulp van een
functie met luchtcirculatie (bijvoorbeeld "Turbohetelucht" of
"Convectiebakken").
Let op: Het is raadzaam om de kamer na het eerste gebruik van het
apparaat te luchten.
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
TEMPERATUUR / GRILLNIVEAU
Druk op
om de oven in te schakelen: het display toont de
laatst gebruikte hoofdfunctie of het hoofdmenu.
De functies kunnen geselecteerd worden als u op het pictogram
van een van de hoofdfuncties drukt of door een menu scrolt: Om
een trefwoord te selecteren op een menu (op het display staat
het eerste beschikbare trefwoord) drukt u op of om de
gewenste te selecteren, druk vervolgens op om te bevestigen.
TEMPERATUUR
6. Warmhouden
2. DE FUNCTIE INSTELLEN
Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt u de
instellingen wijzigen. Op het display verschijnen de instellingen
die in de juiste volgorde kunnen worden gewijzigd. Door te
drukken op
kunt u de vorige instelling opnieuw wijzigen.
Wanneer er een waarde knippert op het display, druk dan
op of om het te veranderen, druk daarna op om te
bevestigen en ga verder met de instellingen die volgen (indien
mogelijk).
Op dezelfde wijze stelt u het grillniveau in: Er zijn drie
vermogensniveaus voor grillen vastgelegd: 3 (hoog), 2
(medium), 1 (laag).
Let op: Als de functie is geactiveerd, kunt u de temperatuur/
grillniveau wijzigen met of .
DUUR
DUUR
Wanneer het
symbool knippert op het display, druk op
of om de gewenste bereidingstijd in te stellen en druk dan op
om te bevestigen. Als u de bereiding handmatig wilt beheren
(zonder timer), hoeft u geen bereidingstijd in te stellen: Druk op
4
NL
Snelgids
of
om te bevestigen en de functie te starten. Als u deze
modus selecteert, kunt u het uitstel van de start niet instellen.
Let op: U kunt de bereidingstijd regelen die al tijdens de bereiding is
ingesteld, door op
te drukken: druk op of om het te
wijzigen en druk vervolgens op om te bevestigen.
EINDTIJD (UITSTEL VAN START)
Bij veel functies kunt u, nadat u een bereidingstijd hebt ingesteld
het starten van de functie uitstellen door het programmeren
van de eindtijd. Op het display wordt de eindtijd weergegeven
terwijl het
pictogram knippert.
EINDTIJD
Druk op of om het uur in te stellen waarop de bereiding
moet klaar zijn, druk vervolgens op om te bevestigen en
de functie in te schakelen. Zet het voedsel in de oven en sluit
de deur: De functie start automatisch na een tijdsperiode die
berekend is om de bereiding te laten eindigen op het uur dat u
gekozen hebt.
Let op: Wanneer er een uitgestelde bereidingsstarttijd wordt
geprogrammeerd wordt de voorverwarmingsfase van de oven
uitgeschakeld: De oven zal de gewenste temperatuur geleidelijk
bereiken, wat betekent dat de bereidingstijden iets langer zijn dan
inde bereidingstabel staat vermeld. Tijdens de wachttijd kunt u op
of drukken om de geprogrammeerde eindtijd te veranderen
of op
drukken om andere instellingen te veranderen. Als u op
drukt om informatie weer te geven, kunt u overschakelen van
eindtijd naar duur en terug.
. 6th SENSE
Deze functies selecteren automatisch de beste bereidingswijze,
temperatuur en duur om alle beschikbare gerechten te koken,
roosteren of bakken.
Geef enkel de kenmerken van het voedsel wanneer dit gevraagd
wordt om een optimaal resultaat te verkrijgen.
GEWICHT / HOOGTE (LAGEN IN RONDE BAKPLAAT)
KILOGRAM
Om de functie correct in te stellen volgt u de aanwijzingen op de
display, als dit gevraagd wordt; druk op of om de gewenste
waarde in te stellen en druk vervolgens op om te bevestigen.
u de gewenste instellingen heeft ingevoerd, kunt u op eender
welk ogenblik op
drukken om de functie te starten.
drukt, vraagt de oven of u deze
Als u tijdens de uitstelfase op
fase wilt overslaan en de functie onmiddellijk wilt inschakelen.
Let op: Zodra een functie is geselecteerd, zal op het display voor elke
functie het meest geschikte niveau worden weergegeven.
Stop de ingeschakelde functie wanneer u dat wilt door te drukken
op
.
Als de oven heet is en de functie een welbepaalde
maximumtemperatuur vereist, verschijnt een bericht op de
display. Druk op
om terug te gaan naar het vorige scherm
en selecteer een andere functie of wacht tot de oven helemaal
afgekoeld is.
4. VOORVERWARM
Een aantal functies hebben een fase voor het voorverwarmen
van de oven: Zodra de functie is begonnen wordt op het display
aangegeven dat de voorverwarmingsfase is ingeschakeld.
VOORVERWARM
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont de display dat de
oven de ingestelde temperatuur bereikt heeft en de melding
“VOEG VOEDSEL TOE”.
Open nu de deur, plaats het voedsel in de oven, sluit de deur en
start het bereiden door of
in te drukken.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase van de
voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect hebben op het
uiteindelijk resultaat van de bereiding. Wanneer de deur tijdens de
voorverwarmingsfase wordt geopend zal het onderbreken worden
gestopt.
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase. De door u
gewenste oventemperatuur kan altijd met behulp van of
worden gewijzigd.
5. BEREIDING PAUZEREN / VOEDSEL OMDRAAIEN OF
CONTROLEREN
Als de deur wordt geopend, wordt de bereiding tijdelijk
onderbroken en worden de verwarmingselementen
uitgeschakeld.
Om de bereiding verder uit te voeren sluit u de deur.
Bij sommige 6th Sense-functies wordt gevraagd om het voedsel
om te draaien tijdens de bereiding.
GARING / BRUINEN
Bij sommige 6th Sense-functies kunt u het niveau van gaarheid
afstellen.
GARING
Druk, als dit gevraagd wordt, op of om het gewenste
niveau te selecteren tussen rood (-1) en doorbakken (+1). Druk
op of
om te bevestigen en de functie te starten.
Op dezelfde wijze kunt u, waar toegestaan, in sommige 6th
Sense-functies het bruiningsniveau tussen laag (-1) en hoog (+1)
afstellen.
3. START DE FUNCTIE
Als de standaardwaarden de gewenste waarden zijn, of zodra
DRAAI VOEDSEL OM
Een hoorbaar signaal gaat af en op het display verschijnt de uit
te voeren actie. Open de deur, voer de actie uit die op de display
staat en sluit de deur, druk vervolgens op
om de bereiding
verder uit te voeren.
Op dezelfde wijze vraagt de oven u om het voedsel te
controleren wanneer er nog 10% van de tijd tot het einde van de
bereiding overblijft.
CONTROLEER VOEDS
Een hoorbaar signaal gaat af en op het display verschijnt de uit
te voeren actie. Controleer het voedsel, sluit de deur en druk op
5
of om de bereiding te voltooien.
om deze acties over te slaan. in het andere
Let op: Druk op
geval, als er geen actie wordt uitgevoerd, voert de oven na een
bepaalde tijd de bereiding verder uit.
6. EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op het display wordt aangegeven
dat de bereiding klaar is.
EINDE
Druk op om de bereiding verder uit te voeren in de manuele
modus (geen tijdsinstelling) of druk op om de bereidingstijd
te verlengen door een nieuwe duur in te stellen. In beide
gevallen worden de bereidingsparameters behouden.
BRUINEN
Met een aantal ovenfuncties kunt u de bovenkant van de
gerechten een bruin korstje geven door de grill in te schakelen
als de bereiding voltooid is.
Smart clean
Druk op om de functie te activeren: het display toont alle
acties die moeten worden uitgevoerd voor een optimale
reiniging: Volg de aanwijzingen en druk op als u klaar
bent. Als u alle stappen heeft voltooid, drukt u op
om de
reinigingscyclus te activeren.
Let op: Het is raadzaam om de ovendeur niet te openen tijdens de
reinigingscyclus, om verlies van waterdamp te voorkomen, wat een
nadelig effect heeft op het uiteindelijke schoonmaakresultaat.
Er zal een bijbehorend bericht beginnen te knipperen op het
display, zodra de cyclus is voltooid. De oven volledig laten
afkoelen en de binnenkant van het apparaat afvegen met een
doek of spons.
. KOOKWEKKER
Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan het display gebruikt
worden als kookwekker. Om deze functie te activeren, zorg
ervoor dat de oven uitgeschakeld is en druk op of : Het
symbool knippert op het display.
v VOOR BRUINEN
Wanneer op het display de betreffende boodschap wordt
getoond druk dan indien nodig op om een vijf minuten
durende bruiningscyclus te starten. Stop de functie wanneer u
dat wilt door te drukken op
om de oven uit te schakelen.
KOOKWEKKER
Druk op of om de gewenste duur in te stellen en druk dan
op om de kookwekker in te schakelen.
. FAVORIET
Zodra de bereiding klaar is, zal het display aangeven dat de
functie wordt opgeslagen in een nummer tussen 1 en 10 op uw
lijst met favorieten.
FAVORIET MAKEN?
Als u een functie wilt opslaan als een favoriet en de huidige
instellingen voor later gebruik, drukt u op , in het andere
geval, om de aanwijzing te negeren, drukt u op
.
Zodra u op heeft gedrukt, drukt u op of om de
nummerpositie te selecteren, en druk vervolgens op om te
bevestigen.
Let op: Als het geheugen vol is of het nummer al in gebruik is, wordt
u gevraagd te bevestigen om de vorige functie te overschrijven.
Om de functies die u hebt opgeslagen op een later tijdstip op
te roepen, druk op
: het display geeft uw lijst met favoriete
functies weer.
1. CONVENTIONEEL
KOOKWEKKER
U hoort een geluidssignaal en het display toont wanneer
de kookwekker afgeteld heeft tot aan de geselecteerde
bereidingstijd.
Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk op
of om de tijd ingesteld op de kookwekker te veranderen.
Als de kookwekker is ingeschakeld, kunt u ook een functie
selecteren en inschakelen.
Druk op
om de oven in te schakelen, selecteer dan de
gewenste functie.
Zodra de functie is gestart gaat de kookwekker door met
onafhankelijk aftellen, zonder de functie zelf te verstoren.
Let op: Tijdens deze fase kunt u de kookwekker niet zien (alleen het
pictogram
wordt weergegeven), die op de achtergrond verder
aftelt. Om het kookwekkerscherm op te vragen drukt u op
om
de functie uit te schakelen die op dat ogenblik actief is.
. VERGRENDELING
Om de toetsen te vergrendelen houdt u
tenminste vijf
seconden lang ingedrukt. Doe dit opnieuw om de toetsen vrij te
geven.
Druk op of om de functie te selecteren, bevestig door op
te drukken, en druk daarna op
om te activeren.
. SMARTCLEAN FUNCTIE
Druk op
6
om “Smart Clean” op het display weer te geven.
VERGRENDELING
Let op: Deze functie kan ook tijdens het bereidingsproces worden
ingeschakeld. Om veiligheidsredenen kan de functie om het even
wanneer uitgeschakeld worden door
in te drukken.
NL
Snelgids
CONNECTIVITEIT*
*: niet beschikbaar in Rusland
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
MINIMUMVEREISTEN
instelling moeten het apparaat en uw mobiele apparaat
zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.
Download de 6th Sense Live-app voor uw mobiele
apparaat. U kunt de app downloaden via iTunes of
Google Play.
Volg na het downloaden de instructies op de app om
een account te maken. Als het account is aangemaakt,
linksonder op het
opent u de app en drukt u op
scherm om een nieuw apparaat aan uw account toe te
voegen.
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Dankzij de functie 6th Sense Live, kan uw apparaat met
internet worden verbonden. Met de app 6th Sense Live
op uw smartphone/tablet kunt u:
• de status van het apparaat bewaken
• een bereidingscyclus instellen en starten
• een lopende bereidingscyclus wijzigen of stoppen
• aanvullende informatie bekijken
• automatische updates van de apparaatsoftware
ontvangen
Om de verbinding mogelijk te maken, moet u het
apparaat met de router van uw thuisnetwerk en de
app verbinden. De instellingsprocedure moet slechts
eenmaal worden uitgevoerd.
De procedure moet alleen opnieuw worden doorlopen als u
de eigenschappen van uw thuisnetwerk (netwerknaam en
wachtwoord) wijzigt.
Mobiel apparaat: Android met een 1280x720 (of hoger)
scherm of iOS. Zie de App store voor compatibiliteit van
de app met Android- of iOS-versies.
Draadloze router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.
INSTELLEN VAN DE VERBINDING
Om deze functie te gebruiken heeft u het volgende
nodig: een mobiel apparaat (smartphone of tablet)
en een draadloze router met internetverbinding.
Controleer met uw mobiele apparaat of de
signaalsterkte van uw draadloze thuisnetwerk in
de buurt van het apparaat voldoende is. Tijdens de
Scan de QR-code op het label op uw apparaat. De app
6th Sense Live begeleidt u door alle stappen die nodig
zijn om het proces te voltooien.
Opmerking: In sommige moet het type apparaat op de app
worden ingevoerd. In dat geval kiest u Oven.
Tijdens het verbinden ziet u verschillende berichten verschijnen op het display en knipperen de pictogrammen met
verschillende patronen; raadpleeg de volgende tabel voor informatie over de bewerkingen die op de achtergrond door
het apparaat worden uitgevoerd.
OP HET SCHERM
BETEKENIS
VOLG INSTRUCTIES
Weergegeven bericht: Volg de instructies op de app.
Terwijl er twintig minuten wordt afgeteld, probeert het apparaat verbinding te maken
met uw thuisnetwerk (router).
knippert snel.
Het wifi-pictogram
EVEN GEDULD AUB
Weergegeven bericht: Even geduld aub.
Als er verbinding met de router is gemaakt, probeert het apparaat de app automatisch
te bereiken en zal vragen om even te wachten.
knippert langzaam.
Het wifi-pictogram
APPARAAT VERBOND
Weergegeven bericht: Apparaat verbonden.
Het proces is geslaagd: uw apparaat is nu verbonden.
stopt met knipperen.
Het wifi-pictogram
GEBRUIK DE APP O
Weergegeven bericht: Gebruik de app om het product te registreren.
Volg de laatste instructies op de app om de registratie te voltooien en geef het
apparaat een naam. Hierna kunt u het apparaat snel op de startpagina van de app
vinden.
VERBINDINGSFOUT
Weergegeven bericht: Verbindingsfout.
Dit bericht kan gedurende een paar seconden worden weergegeven als het apparaat
de instellingsprocedure niet binnen een bepaalde tijd kan voltooien. Daarna gaat het
uitgeschakeld.
apparaat in stand-by en wordt het wifi-pictogram
7
AFSTANDSBEDIENING
Als uw apparaat correct is verbonden, kunt u op
het pictogram drukken om Afstandsbediening te
activeren.
Via uw mobiele apparaat kunt u de oven op afstand
bedienen, gegevens verzenden en bereidingscycli in de
gaten houden.
Wanneer een bereidingscyclus wordt verzonden vanuit
de app, wordt gedurende enkele seconden 'Cyclus
ontvangen' weergegeven, waarna de cyclus begint.
CYCLUS ONTVANGEN
VERBINDING RESETTEN
Deze functie kan handig zijn als de eigenschappen
van uw thuisnetwerk zijn gewijzigd (netwerknaam of
wachtwoord).
Controleer voordat u de verbinding reset of de
netwerknaam en het wachtwoord die u gebruikte toen
u het apparaat met uw thuisnetwerk werd verbonden,
kunnen worden teruggezet. In dat geval is het niet
nodig om de verbinding te resetten.
Volg de volgende stappen om de verbinding te
resetten: INSTELLINGEN > CONNECTIVITEITSMENU >
VERBINDING RESETTEN > JA. Op het display verschijnt
te drukken, wordt
de vraag: "Zeker weten?". Door op
de verbinding gereset. U kunt nu uw apparaat opnieuw
verbinden (zie paragraaf "Instellen van de verbinding").
SOFTWARE-UPDATE
In stand-by kan een apparaat waarvan de verbinding
al is geconfigureerd en waarvan wifi-ontvangst is
ingeschakeld, de software automatisch bijwerken
wanneer een nieuwe versie beschikbaar is.
SOFTWARE UPDATE
Tijdens de update wordt het voltooiingspercentage
weergegeven op het display.
Opmerking: Zorg ervoor dat de voeding van het apparaat
blijft aangesloten tijdens de software-update.
Tijdens de update kan het bedieningspaneel niet worden
gebruikt.
FAQ CONNECTIVITEIT
Welke wifi-protocollen worden ondersteund?
De geïnstalleerde WiFi-adapter ondersteunt WiFi b/g/n
voor Europese landen.
De volgende routerinstellingen zijn vereist: 2,4 GHz
ingeschakeld, Wifi b/g/n, DHCP en NAT ingeschakeld.
Zijn er verschillen tussen het gebruik van een
smartphone (of tablet) met Android of iOS?
U kan eender welk besturingssysteem gebruiken, er is
geen verschil.
Kan ik mobiele 3G-tethering gebruiken in plaats van
een router?
Ja, maar cloudservices zijn ontworpen voor permanent
verbonden apparaten.
Hoe kan ik controleren of mijn internetverbinding
werkt en de draadloze functionaliteit is ingeschakeld?
U kan naar uw netwerk zoeken op uw smarttoestel.
Schakel andere gegevensverbindingen uit voordat u het
probeert.
Hoe kan ik controleren of het apparaat is verbonden
met mijn draadloos thuisnetwerk?
Ga naar uw routerconfiguratie (zie routerhandleiding)
en controleer of het MAC-adres van het apparaat
wordt vermeld op de pagina met apparaten met een
draadloze verbinding.
Waar kan ik het MAC-adres en de SAID-code van het
apparaat vinden?
Er zit een sticker op uw apparaat met een QR-code: In
de buurt van de QR-code vindt u de SAID-code en het
MAC-adres.
U kunt de SAID-code en het MAC-adres ook oproepen
door op INSTELLINGEN op het bedieningspaneel te
8
drukken, vervolgens het menu Connectiviteit te openen
en de items "MAC-adres" of "SAID-code" te selecteren.
Hoe kan ik controleren of het apparaat correct is
verbonden met de app?
Open de app 6th Sense Live op uw mobiele apparaat en
controleer of uw apparaat zichtbaar is.
Is het mogelijk dat het signaal het apparaat niet kan
bereiken?
Controleer of de toestellen die u heeft verbonden
niet alle beschikbare bandbreedte opgebruiken. Zorg
ervoor dat uw toestellen waarvoor WiFi is ingeschakeld
het door de router toegelaten maximumaantal niet
overschrijden.
Hoe groot kan de afstand zijn tussen de router en het
apparaat?
Normaal gezien is het wifisignaal sterk genoeg om
een aantal kamers te bestrijken, maar dit hangt heel
erg af van het materiaal van de muren. U kunt de
signaalsterkte controleren door uw mobiele apparaat
(verbonden met hetzelfde thuisnetwerk) naast het
apparaat te leggen.
Hoe vind ik de naam en het wachtwoord van mijn
draadloze netwerk?
Raadpleeg de routerdocumentatie. Er zit meestal een
sticker op de router met de informatie die u nodig hebt
om de instellingenpagina van het apparaat te bereiken
via een aangesloten apparaat.
Wat kan ik doen als mijn router gebruik maakt van het
wifikanaal van de buurt?
Dwing de router om het wifikanaal van bij u thuis te
gebruiken.
Snelgids
Hoe kan ik de wifi-status van mijn apparaat
controleren? Is het mogelijk om de wifi-ontvangst uit
te schakelen?
De wifi-module staat standaard AAN op dit apparaat.
De wifi-status kan worden gewijzigd of bevestigd door
het menu Connectiviteit te openen en 'Wifi-status' te
selecteren. Het display toont de huidige status, die AAN
of UIT kan zijn.
Opmerking: Als de stroom wordt hersteld na een
stroomuitval, behoudt de wifi-module zijn instellingen
(verbinding met router en app) en wordt de status van de
afstandsbediening altijd hersteld.
Hoe kan ik mijn Whirlpool-account wijzigen zonder
dat de verbindingen van mijn apparaten worden
verbroken?
U kunt een nieuw account maken, maar vergeet niet
om uw apparaten uit uw oude account te verwijderen
voordat u ze naar uw nieuwe account verplaatst.
NL
Ik heb een nieuwe router: wat moet ik doen?
Als u dezelfde netwerknaam en hetzelfde wachtwoord
op de nieuwe router heeft ingesteld, hoeft u niets
te doen; het apparaat maakt automatisch opnieuw
verbinding.
op de startpagina van de app
Zo niet, drukt u op
om het apparaat te verbinden met het nieuwe wifinetwerk. Het apparaat moet opnieuw aan uw account
worden toegevoegd.
Opmerking: u hoeft het apparaat NIET eerst uit uw account te
verwijderen. De app begeleidt u bij het opnieuw verbinden.
9
BEREIDINGSTABEL
AANBEVOLEN
HOEVEELHEID
OMDRAAIEN OF
OMROEREN (VAN
BEREIDINGSTIJD)
0,5 - 3 kg
-
2
Braadstuk (gaarheid 0)
0,6 - 2 kg
-
3
Hamburgers (gaarheid 0)
1,5- 3 cm
3/5
5
Braadstuk
0,6 - 2,5 kg
-
3
Worsten
1,5 - 4 cm
2/3
5
Heel
0,6 - 3 kg
-
2
Filet & borst
1 - 5 cm
2/3
5
4
-
1 rooster
1/2
5
4
Filets
0,5 - 3 cm
-
3
2
Filets bevroren
0,5 - 3 cm
-
3
2
Aardappelen
0,5 - 1,5 kg
-
3
0,1 - 0,5 kg/stuk
-
3
Groenten geroosterd
0,5 - 1,5 kg
-
3
Aardappelen
1 bakplaat
-
3
Tomaten
1 bakplaat
-
3
Paprika
1 bakplaat
-
3
Broccoli
1 bakplaat
-
3
Bloemkool
1 bakplaat
-
3
Andere
1 bakplaat
-
3
Luchtige cake
0,5 - 1,2 kg
-
3
Koekjes
0,2 - 0,6 kg
-
5
Soezen
1 bakplaat
-
5
Taart
0,4 - 1,6 kg
-
3
Strudel
0,4 - 1,6 kg
-
5
0,5 - 2 kg
-
3
0,8 - 1,2 kg
-
2
60 - 150 g per stuk
-
3
400 - 600 g per stuk
-
2
0,5 - 2,0 kg
-
2
200 - 300 g per stuk
-
3
Dun
rond - bakplaat
-
2
Dik
rond - bakplaat
-
2
CATEGORIEËN LEVENSMIDDELEN
STOOFSCHOTELS &
Lasagne
GEBAKKEN PASTA
Rundvlees-gebraden
VLEES
Varken gebraden
Kip gebraden
Kebab
VIS
Filets-gebraden
Groenten geroosterd Groenten gevuld
GROENTEN
Groenten
gegratineerd
TAART & GEBAK
Gebak & gevulde
hartige taarten
Gevulde vruchtentaart
HARTIGE TAART
Broodjes
BROOD
Sandwichbrood in bakblik
Groot brood
Baguettes
NIVEAU EN ACCESSOIRES
4
4
2
PIZZA
Bevroren
ACCESSOIRES
10
Rooster
1 - 4 lagen
Ovenschaal of taartvorm
op het rooster
Opvangbak / Bakplaat
of ovenschaal op rooster
-
Druipplaat / Ovenschaal
4
2
5
3
1
5
3
2
Opvangbak met
500 ml water
1
NL
Snelgids
BEREIDINGSTABEL
RECEPT
FUNCTIE
VOORVERWARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR (MIN.)
Ja
170
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
4
Ja
160 – 200
30 - 85
3
Ja
160 – 200
35 - 90
4
Ja
150
20 - 40
3
Ja
140
30 - 50
4
Ja
140
30 - 50
4
1
Ja
135
40 - 60
5
3
Ja
170
20 - 40
3
Ja
150
30 - 50
4
Ja
150
30 - 50
4
1
Ja
150
40 - 60
5
3
Ja
180 - 200
30 - 40
3
Ja
180 - 190
35 - 45
4
1
Ja
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Ja
90
110 - 150
3
Ja
90
130 - 150
4
1
Ja
90
140 - 160 *
5
3
Ja
190 - 250
15 - 50
2
Ja
190 - 230
20 - 50
4
1
Ja
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Ja
250
10 - 15
3
Ja
250
10 - 20
4
1
Ja
220 - 240
15 - 30
5
3
Ja
180 - 190
45 - 55
3
Ja
180 - 190
45 - 60
4
1
Ja
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Ja
190 - 200
20 - 30
3
Ja
180 - 190
20 - 40
4
1
Ja
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Taarten / Luchtige cake
Gevulde taarten
(kaastaart, strudel, appeltaart)
Koekjes
Kleine taartjes / Muffins
Soesjes
Meringues
Pizza / Brood / Focaccia
Pizza (Dun, dik, focaccia)
Diepvriespizza
Hartige taarten
(groentetaart, quiche)
Pasteitjes / Bladerdeeghapjes
FUNCTIES
Conventioneel Turbohetelucht
Hete lucht
Grill
Turbogrill
MaxiCooking
ROOSTER EN
ACCESSOIRES
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
Eco Turbo
Hetelucht
11
VOORVERWARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR (MIN.)
Ja
190 - 200
45 - 65
3
Ja
190 - 200
80 - 110
3
Gebr. varkensvlees met korst 2 kg
-
170
110 - 150
2
Kip / konijn / eend 1 kg
Ja
200 - 230
50 - 100
3
Kalkoen / gans 3 kg
Ja
190 - 200
80 - 130
2
-
180 - 200
40 - 60
3
Ja
180 - 200
50 - 60
2
Toast
-
3 (hoog)
3-6
5
Visfilet / moten vis
-
2 (Medium)
20 - 30 ***
4
3
Worstjes / Kebab / Spareribs /
Hamburgers
-
2-3
(gemiddeld
- hoog)
15 - 30 ***
5
4
Gebraden kip 1-1,3 kg
-
2 (Medium)
55 - 70 **
2
1
Lamsbout / schenkel
-
2 (Medium)
60 - 90 **
3
Gebakken aardappeltjes
-
2 (Medium)
35 - 55 **
3
Groentegratin
-
3 (hoog)
10 - 25
3
Ja
135
50 - 70
5
4
3
1
Ja
170
50 - 70
5
3
2
1
Ja
210
40 - 60
5
3
2
1
Ja
190
40 - 120 *
5
3
1
Ja
190
40 - 120 *
5
4
2
Lasagne en vlees
Ja
200
50 - 100 *
4
1
Vlees en aardappelen
Ja
200
45 - 100 *
4
1
Vis & Groenten
Ja
180
30 - 50 *
4
1
Gevulde braadstukken
-
200
80 - 120 *
3
Gesneden vlees
(konijn, kip, lam)
-
200
50 - 100 *
3
RECEPT
FUNCTIE
Lasagne / puddinkjes / pasta uit de
oven / cannelloni
Lamsvlees/kalfsvlees/rundvlees/
varkensvlees 1 kg
Vis uit de oven / in folie
(filet, heel)
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes, aubergines)
Koekjes
Koekjes
Taart
Taart
Pizza
Pizza
Complete maaltijd: Fruittaart
(niveau 5) / lasagne (niveau 3) /
vlees (niveau 1)
Complete maaltijd: Fruittaart
(niveau 5) / gebakken groenten
(niveau 4) / lasagne (niveau 2) /
gesneden vlees (niveau 1)
Menu
ROOSTER EN
ACCESSOIRES
* Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de oven worden verwijderd.
** Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.
*** Draai het voedsel na twee derde van de bereidingstijd om (indien nodig).
ACCESSOIRES
12
Rooster
Ovenschaal of taartvorm
op het rooster
Opvangbak / Bakplaat
of ovenschaal op rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Opvangbak met
500 ml water
1
NL
Snelgids
REINIGEN EN ONDERHOUD
Zorg ervoor dat de oven afgekoeld
is vooraleer te onderhouden of te
reinigen.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten,
omdat deze het oppervlak van het
apparaat kunnen beschadigen.
Draag beschermende
EXTERNE OPPERVLAKKEN
•
•
Reinig de oppervlakken met een vochtig
microvezeldoekje.
Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels
neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af
met een droge doek.
Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per
ongeluk in contact komt met de oppervlakken het
apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een
vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
•
Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan
gereinigd worden, bij voorkeur wanneer die nog
warm is, om afzettingen of vlekken veroorzaakt door
voedselresten te verwijderen. Laat voor het drogen
van condens die zich heeft gevormd vanwege het
breiden van voedsel met een hoog vochtgehalte de
oven volledig afkoelen en veeg het af met een doek
of spons.
•
•
•
handschoenen.
De oven moet worden losgekoppeld
van het elektriciteitsnet voordat
u onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
Activeer de functie “Smart Clean” voor een optimale
reiniging van de interne oppervlakken. (Alleen bij
enkele modellen).
Maak het glas van de deur schoon met een geschikt
vloeibaar reinigingsmiddel.
Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen, kan
de deur worden verwijderd.
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met
afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als ze nog
heet zijn. Voedselresten kunnen met een afwasborstel
of met een sponsje worden verwijderd.
DE KATALYTISCHE PANELEN REINIGEN (ALLEEN BIJ BEPAALDE MODELLEN)
Deze oven kan uitgerust zijn met speciale katalytische
voeringen, waardoor de ovenruimte gemakkelijker te
reinigen is dankzij de speciale zelfreinigende coating,
die zeer poreus is en vet en vuil kan opnemen. Deze
voeringen zitten op de roostergeleiders: Wanneer
de roostergeleiders opnieuw worden geplaatst en
vastgezet zorg er dan voor dat de haken aan de
bovenkant worden in de daarvoor bestemde openingen
in de voeringen worden geplaatst.
Om optimaal gebruik te maken van de zelfreinigende
eigenschappen van de katalytische voeringen raden
we aan de oven te verwarmen tot 200 °C gedurende
ongeveer een uur, met de functie "Convectiebakken".
De oven moet leeg zijn gedurende deze tijd. Laat de
oven daarna afkoelen en gebruik een niet-schurende
spons om eventuele etensresten te verwijderen.
Let op: Bijtende of schurende reinigingsmiddelen, ruwe
borstels, pannensponsjes of ovensprays kunnen het
katalytische oppervlak beschadigen, waardoor dit zijn
zelfreinigende eigenschappen verliest.
Neem contact op met onze Consumentenservice wanneer u
de voeringen wilt vervangen.
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
1. Koppel de oven los van de netvoeding.
2. Verwijder het beschermkapje van de lamp, vervang
het lampje en plaats het beschermkapje weer op de
lamp.
3. Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
Let op: Gebruik alleen halogeenlampen van 20-40 W/230 ~ V,
type G9, T300°C. De lamp die in het product wordt gebruikt is
specifiek ontworpen voor huishoudapparaten en is niet
geschikt voor ruimteverlichting (EC-Richtlijn Nr. 244/2009). De
lampjes zijn verkrijgbaar bij de Consumentenservice.
- Als u halogenenlampen gebruikt, mag u ze niet met uw
blote handen hanteren, aangezien uw vingerafdrukken
schade kunnen veroorzaken. Gebruik de oven niet voordat
het beschermkapje is teruggeplaatst.
13
HET BOVENSTE VERWARMINGSELEMENT OMLAAG ZETTEN (ALLEEN BIJ SOMMIGE MODELLEN)
1. Verwijder de laterale roostergeleiders.
1
3. Om het verwarmingselement terug te plaatsen tilt
u het op, trekt u het voorzichtig naar u toe en legt u
het op de daarvoor bestemde steunen aan de zijkant.
2
2. Trek het verwarmingselement iets naar buiten en
breng het naar beneden.
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
1. Om de deur te verwijderen opent u deze volledig en
brengt u de vergrendelingen naar beneden totdat ze
ontgrendeld zijn .
a
b
2. Sluit de deur zo ver mogelijk. Houd de deur stevig
met beide handen beet – niet vasthouden aan de
handgreep.
Verwijder de deur door deze te blijven sluiten en
tegelijkertijd omhoog te trekken totdat het loshaakt.
Zet de deur opzij en laat deze op een zachte
ondergrond rusten.
~15°
b
3. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen in
de richting van de oven, de haken van de scharnieren
uit te lijnen met de zitting en het bovenste deel op
de zitting vast te zetten.
4. Laat de deur zakken en doe deze vervolgens volledig
open. Breng de vergrendelingen omlaag naar hun
oorspronkelijke positie: Zorg ervoor dat ze volledig
naar beneden staan.
a
b
Zachtjes drukken, om te controleren of de
vergrendelingen in de juiste positie staan.
“CLICK”
a
5. Probeer de deur te sluiten en controleer of het in lijn
met het bedieningspaneel is. Als dit niet het geval
is herhaalt u de bovenstaande stappen: Als het niet
goed werkt kan de deur beschadigd raken.
14
NL
Snelgids
PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
MOGELIJKE OORZAAK
OPLOSSING
De oven werkt niet.
Stroomonderbreking.
Loskoppeling van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de
oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het
probleem opgelost is.
Op de display verschijnt de letter "F"
gevolgd door een nummer of letter.
Ovenstoring.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld het nummer dat volgt op
de letter “F”.
De oven wordt niet warm.
De functie gaat niet van start.
De "DEMO"-modus is actief.
Open “DEMO” in “INSTELLINGEN” en selecteer “Uit”.
Het licht gaat uit.
“ECO” modus is “Aan”.
Open “ECO” in “INSTELLINGEN” en selecteer “Uit”.
De deur sluit niet goed.
De veiligheidsvergrendelingen
staan in de verkeerde positie.
Zorg ervoor dat de veiligheidsvergrendelingen in de juiste
positie staan, volgens de instructies voor het verwijderen
en opnieuw plaatsen van de deur in de paragraaf “Reinigen
en onderhoud”.
De app herkent het apparaat niet.
Het apparaat kan geen stabiele
verbinding tot stand brengen met mijn
thuisrouter.
Het pictogram
display.
knippert op het
Geen verbinding met de router of
de app.
Apparaat niet verbonden.
Interne fout.
Wifi uit.
(Zie de Verbindingsstatus door op
te drukken en het menu
Connectiviteit te openen)
Op de achtergrond wordt
geprobeerd verbinding te maken.
Verbinding niet beschikbaar.
Het apparaat is verbonden, maar er is
geen communicatie tussen het apparaat
en de app.
Controleer of de WiFi-router verbonden is met het internet.
Controleer of het WiFi-signaal dichtbij het apparaat sterk is.
Probeer de router te herstarten.
Raadpleeg het hoofdstuk "FAQ Connectiviteit".
Als de instellingen van uw draadloze thuisnetwerk
zijn gewijzigd, maak dan opnieuw verbinding met
het netwerk door de stappen op de app te volgen. De
instellingsprocedure moet alleen opnieuw worden
uitgevoerd als u de eigenschappen van uw thuisnetwerk
(naam en wachtwoord) wijzigt.
Routerinstellingen: NAT moet aanstaan, firewall en DHCP
moeten correct zijn geconfigureerd. Ondersteunde
wachtwoordencryptie: WEP, WPA, WPA2. Raadpleeg de
handleiding van de router om een ander type versleuteling te
proberen.
Instellingen van de provider: Als uw internetprovider het aantal
MAC-adressen heeft ingesteld dat verbinding met internet kan
maken, kunt u uw apparaat mogelijk niet verbinden met de
cloud. Het MAC-adres is de unieke identificatie van een apparaat.
Vraag uw internetprovider hoe u andere apparaten dan
computers op internet kunt aansluiten.
Dit is normaal tijdens de instellingsprocedure; wacht tot
de automatische configuratie voltooid is (dit kan enkele
minuten duren).
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, stopt het
pictogram met knipperen.
Controleer of het thuisnetwerk correct werkt en of de
eigenschappen niet zijn gewijzigd (naam en wachtwoord)
Afstandsbediening staat misschien Tik op de knop Afstandsbediening op het
UIT.
bedieningspaneel om Afstandsbediening te activeren
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens
downloaden:
•
Op onze website docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Gebruik makend van de QR-code
•
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje).
Wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice gelieve de codes te vermelden die op het
identificatieplaatje van het apparaat staan.
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXXXXXX
15
400011348003
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising